Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

BREXIT ??? “Can we do it ?? Yes, Deal is done!!! en verder – deel 15 – nasleep

We houden het scherp in de gaten kerels !!!

2e Kamer voor het blok gezet

Op 24 december 2020 was er eindelijk een akkoord. Brussel en Londen zijn eruit. Vlak voor Kerst 2020 is een akkoord gesloten. De volksvertegenwoordigers van de EU en het VK zijn nu aan zet.

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de onmacht van het parlement over de Brexit-deal die er sinds een paar dagen ligt. Verschillende partijen zijn kritisch over het feit dat de Kamer en andere nationale parlementen geen goedkeuring hoeven te geven aan het akkoord.

De Tweede Kamer voelt zich hierdoor namelijk voor het blok gezet met de brexit-deal die het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben gesloten. De Kamer heeft als nationaal parlement eigenlijk niets te zeggen over het handelsakkoord dat op Kerstavond werd gesloten. In plaats daarvan moet het Europees Parlement ermee instemmen.

Telegraaf 17.03.2021

AD 16.02.2021

Telegraaf 06.02.2021

AD/Telegraaf 01.02.2021

AD 26.01.2021

Telegraaf 29.12.2020

Terwijl de ambassadeurs van EU-lidstaten besloten de procedure te beginnen om het donderdag 24.12.2020 op het nippertje gesloten handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie morgen goed te keuren, tonen Kamerleden zich kritisch over de deal. Zij zetten vraagtekens bij het feit dat de nationale parlementen zich niet hoeven te buigen over het akkoord. want zij hebben hierover totaal geen inspraak.

AD 29.12.2020

Toch sprak de Tweede Kamer maandag 28.12.2020, tijdens het kerstreces, over de deal van meer dan duizend pagina’s. In het debat konden de Kamerleden alleen nog opdrachten meegeven aan minister Blok van Buitenlandse Zaken, die morgen 29.12.2020 namens het kabinet in Brussel het definitieve Nederlandse ‘ja’ moet geven. Dat lijkt een formaliteit, want de EU-ambassadeurs stemden vandaag al unaniem in. Het gaat om een tijdelijke goedkeuring tot 28 februari 2021, zo meldt de woordvoerder van het Duitse EU-voorzitterschap op Twitter.

Sneltreinvaart

De afspraken over de toekomstige samenwerking tussen het VK en de EU zijn in sneltreinvaart gemaakt. Normaal duren dergelijke onderhandelingen jaren, dit keer moest het binnen één jaar omdat de overgangstermijn op 1 januari 2021 afliep. In de oorspronkelijke plannen zou het akkoord eind oktober af moeten zijn zodat het VK en de EU genoeg tijd hadden om het akkoord te bespreken en ermee in te stemmen.

Nu gebeurt dat met stoom en kokend water: vandaag gaven de ambassadeurs van de lidstaten het groene licht om met de schriftelijke procedure te beginnen die zou moeten leiden tot de goedkeuring van het verdrag en woensdag 30.12.2020 buigt het Britse parlement zich in één dag over de deal. Op 1 januari 2021 treedt het dan alvast in werking, in afwachting van goedkeuring van het Europees Parlement. Die heeft daar nog tot 28 februari 2021 de tijd voor.

Kortom, het Nederlandse parlement heeft niets te zeggen over het akkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie afgelopen donderdag te elfder ure sloten. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemt dat ‘heel ongemakkelijk’, maar stelt dat het in economisch belang van Nederland is dat er snel wordt ingestemd met de deal.

In een technische briefing hielden ambtenaren van Buitenlandse Zaken kritische Kamerleden van coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie en oppositiepartijen SP, GroenLinks, PVV en SGP eerder op de dag voor dat er op 1 januari ‘een gat’ zou ontstaan als de afspraken niet door de EU, maar door de lidstaten zelf moeten worden goedgekeurd. Dat zou hetzelfde effect hebben als een no deal-brexit.

AD 28.01.2021

AD 18.01.2021

Telegraaf 09.01.2021

Versgoederen

,,Wij willen dat op 1 januari onze vissersboten kunnen uitvaren. Wij hebben veel exporteurs van versgoederen – bloemen, fruit – voor wie elke dag telt.” Volgens minister Blok zou het desastreus zijn als met de inwerkingtreding van de deal gewacht moet worden tot de 27ste lidstaat instemt. Nederlandse vissers zouden dan ‘met een knoop in de maag’ langs de kade staan, aldus de VVD-bewindsman.

De onderhandelaars konden ervoor kiezen om een gemengd akkoord te sluiten, waarbij nationale parlementen ook inspraak hebben, of een zogeheten EU-only-akkoord. Op het laatste moment werd voor de laatste optie gekozen omdat de overgangstermijn op 1 januari 2021 afloopt en snelheid geboden was. ,,Ik had graag meer tijd gehad”, stelde Blok. ,,Dat is ons niet gegeven.”

Telegraaf 31.12.2020

Brexit-vergoeding voor vissers

Blok noemt de deal “het maximaal haalbare onder de omstandigheden”. Toch is hij op drie punten niet gelukkig. Zo moeten de Nederlandse vissers een kwart van hun visrechten in Britse wateren opgeven. Om de verliezen daarvan te compenseren zet hij in op een flinke brexit-vergoeding voor de getroffen vissers.

Die moet komen uit een speciaal ‘aanpassingsfonds’, waar landen of sectoren een beroep op kunnen doen als ze onevenredig hard getroffen worden door de brexit. Op voorhand is uit dat fonds al 600 miljoen euro gereserveerd voor de Europese Noordzeevissers. De komende tijd wordt dat geld verdeeld en Blok hoopt dat een behoorlijk bedrag naar Nederlandse vissers gaat.

Daarnaast vindt Blok het heel jammer dat het VK uit het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus stapt. Daardoor wordt het voor Nederlandse studenten veel moeilijker om een tijdje aan de andere kant van de Noordzee te studeren, en andersom.

Blok is ook teleurgesteld dat er in het akkoord niets is afgesproken over een gezamenlijk buitenlands en defensiebeleid. In het verleden trok Nederland daarin vaak gezamenlijk op met de Britten.

Telegraaf 15.01.2021

Race naar de bodem

Ook in de Kamer zijn er zorgen over de details van de overeenkomst. Kamerleden willen voorkomen dat Groot-Brittannië de EU-landen kan wegconcurreren, omdat het zich niet meer aan bepaalde Europese regels hoeft te houden.

PvdA-Kamerlid Liliane Ploumen noemde als voorbeeld de regels voor arbeidsvoorwaarden. “De brexit moet niet leiden tot een race naar de bodem, waar werknemers het slachtoffer van worden.”

‘Geen recht aan democratie’

SP-Kamerlid Renske Leijten was ‘niet overtuigd’ door Bloks argumenten. Ze benadrukte dat er normaal gesproken vier maanden wordt uitgetrokken voor ratificatie van handelsverdragen. ,,Dat moet nu in minder dan een week. Dat doet geen recht aan het verdrag en geen recht aan de democratie.”

Veel partijen zijn bang dat de komende weken blijkt dat er in het 1246 pagina’s tellende document (exclusief bijlagen) fouten zitten en dat straks sprake is van oneerlijke concurrentie tussen het VK en de EU omdat regels anders worden uitgelegd. ,,Wat gebeurt er als we morgen of overmorgen iets ontdekken waar wij enorm veel last van krijgen?”, vroeg CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zich af.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vergeleek het langdurige proces van de brexit met de korte tijd waarmee het akkoord met stoom en kokend water moet worden goedgekeurd. ,,Het VK was 47 jaar lid van de EEG dan wel de EU, de brexitonderhandelingen duurden zo ongeveer 4 jaar en 7 maanden. Wij krijgen twee keer 47 uur de tijd om ons standpunt te bepalen en nu krijgen we in dit debat 4,7 minuten om onze visie te geven.”

“Wat gebeurt er als we morgen of overmorgen iets ontdekken waar wij enorm veel last van krijgen?”, aldus Pieter Omtzigt, CDA.

Juridisch ingewikkeld

Het is gebruikelijk dat handelsakkoorden door de EU worden gesloten, maar de brexitdeal gaat over meer dan alleen handel. Daarin worden ook afspraken gemaakt over milieu, vervoer, justitie- en politiesamenwerking en industrie. Bij die onderwerpen is het juridisch ingewikkelder: deels gaan de lidstaten daar zelf over, deels de EU.

De Kamer vreest daarom dat deze deal zorgt voor precedentwerking: dat bij een volgend akkoord, de nationale parlementen opnieuw buitenspel kunnen worden gezet. Volgens de juridische dienst van de Europese Raad is dat niet zo. Voor Blok is dat ‘cruciaal’. ,,Dit schept geen precedent, want dat is onwenselijk.”

De lidstaten van de EU beslissen morgen over goedkeuring van de deal, nadat de EU-ambassadeurs daarvoor vandaag al het groene licht gaven, en het Britse parlement doet dit woensdag. Op 1 januari treedt het akkoord dan voorlopig in werking. Het Europees Parlement stemt uiterlijk 28 februari over het brexitakkoord.

Akkoord of niet, het brexitbeest blijft (nog even)

© Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het brexitbeest verdwijnt niet nu er een akkoord is over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en de gevreesde no deal waar het kabinet al tijden voor waarschuwt is afgewend. Het blauwe pluizige monster, dat in februari 2019 voor het eerst opdook, zal na 1 januari nog te zien zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil ‘Brexie’ gebruiken om burgers en bedrijven te informeren over wat er na januari verandert. De campagnes lopen door tot zeker ‘medio februari’, zegt een woordvoerder. Of het brexitbeest daarna ook nog wordt ingezet, wordt pas na die datum besloten.

Europese regeringen akkoord met Brexit-deal, nu Europees Parlement en Britse Lagerhuis nog

De lidstaten van de Europese Unie hebben groen licht gegeven voor het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk voor na de Brexit, meldde een woordvoerder. Dat akkoord zal vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn.

EU-ambassadeurs kwamen maandag in Brussel bij elkaar om het akkoord te bespreken. Het akkoord voorziet erin dat er tijdelijk tariefvrij gehandeld kan blijven worden tussen de EU en het VK nadat het per nieuwjaar de Europese interne markt verlaat.

Het Europees Parlement (EP) moet het akkoord ook nog goedkeuren. Omdat dat pas volgend jaar gebeurt, was er een voorlopige regeling nodig om te verzekeren dat er geen handelstarieven zouden gaan gelden.

Telegraaf 31.12.2020

De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari 2021 voorgesteld om het Europees Parlement de tijd te geven om het handelsakkoord goed door te nemen.

Ook de Britten moeten het akkoord nog ratificeren. Het Britse parlement komt daarvoor op 30 december weer bijeen.

Maandag debatteerde De Tweede Kamer over het Brexit-akkoord. Die was op zich positief over het handelsakkoord met de Britten. Maar de Kamer vindt het niet prettig dat er een type akkoord is gekomen waar de parlementen van lidstaten niet officieel mee hoeven in te stemmen.

“Op het einde hebben we een deal waarbij we ons afvragen: hoe ga je in de toekomst verder met die zaken die in het verdrag zijn vastgelegd”, zegt VVD’er André Bosman hierover. “Waar komt het Nederlandse parlement nog aan bod om daarover te spreken?”

Het besluit om voor een ‘EU only’-deal te kiezen, waarbij alleen het Europees Parlement dus moet instemmen en niet de nationale parlementen, is onder tijdsdruk genomen. Bosman wil meer zekerheid dat dit in toekomstige gevallen niet nog eens zomaar gebeurt.

De Brexit-deal is het meest omvangrijke bilaterale akkoord dat de Europese Unie ooit heeft afgesloten.

Lees: Britse toezichthouders worstelen nog altijd met brexit-impact MSN 18.05.2022

Hieronder volgen 5 belangrijke punten uit het akkoord:

1. Goederen: geen importtarieven, afhankelijk van herkomst goederen

De Europese Unie en het VK heffen in principe geen invoertarieven op elkaars producten. Hierbij is de herkomst van producten wel van belang.

Bedrijven die goederen exporteren vanuit de EU of het VK moeten bepalen of een product geproduceerd is op een locatie die onder de regels van de handelsovereenkomst valt. De grens ligt op 60 procent van de productinhoud. Als het gaat om pure wederuitvoer van producten die buiten de EU of het VK zijn geproduceerd kunnen afwijkende regels gelden.

Dit alles betekent sowieso: extra papierwerk en administratiekosten voor importeurs en exporteurs die kostprijsverhogend werken.

Voor specifieke sectoren als landbouwproducten, medicijnen en chemische producten komen er aanvullende bepalingen met betrekking tot certificatie en labels die gebruikt moeten worden om producten onder de tariefvrije bepalingen te laten vallen.

2. Staatssteun en gelijk speelveld

Als er onenigheid is over mogelijke oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld vanwege staatssteun, dan mogen van beide kanten invoerbeperkingen worden doorgevoerd.

Daarnaast zijn er minimumafspraken over regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden en milieueisen. Over vier jaar komt er een herevaluatie waarbij gekeken wordt of de afspraken voor beide partijen werkbaar zijn.

3. Oplossing van conflicten: arbitragepanel

Als één van beide partijen het idee heeft dat er sprake is van oneerlijke handelspraktijken kan dit worden aangekaart bij een arbitragecomité dat door de EU en het VK samen wordt opgezet.

4. Visserij: kwart minder voor Europese vissers

Gedurende een overgangsperiode van 5,5 jaar mogen vissers uit de EU 25 procent minder vis vangen in Britse wateren. Daarna moet een nieuwe quota-systeem worden afgesproken.

Lees ookNederlandse vissers zien verliezen van paar ton per schip door Brexit-deal en vrezen erger over 5 jaar

5. Diensten: beperking voor zwaargewicht Londen

Dienstverlening is goed voor ruim 40 procent van de Britse export naar de EU, waarbij vooral de financiële sector van groot belang is. Hierover zijn geen aparte afspraken gemaakt.

Gevolg is dat financiële instellingen die vanuit het VK werken, geen automatische toegang meer hebben tot de Europese markt. Om bepaalde activiteiten te kunnen uitvoeren, moeten financiële instellingen operaties hebben binnen EU-landen.

Ook is er geen automatische wederzijdse erkenning meer van diploma’s voor bijvoorbeeld artsen, ingenieurs en architecten. Dit werpt extra obstakels op voor arbeidsmigranten.

\

Lees: Verenigd Koninkrijk wil Brexit-afspraken over Noord-Ierland eenzijdig aanpassen NU 17.05.2022

Lees: VK wil Brexit-regeling voor Noord-Ierland eenzijdig aanpassen; riskeert toorn van EU – Business AM 17.05.2022

Lees: Britse minister komt met wetsvoorstel dat eenzijdig inbreuk kan maken op overeenkomst met EU over Noord-Ierland MSN 17.05.2022

Lees: Britse minister komt met voorstel om regeling Noord-Ierland te wijzigen (businessinsider.nl) 17.05.2022

Lees: Britse regering gaat Brexit-afspraken over Noord-Ierland eenzijdig aanpassen NOS 17.05.2022

Lees: VK onthult plannen om brexitafspraken Noord-Ierland te herzien MSN 17.05.2022

Lees: Johnson voert ‘pittig’ gesprek met Sinn Féin over politieke crisis Noord-Ierland NOS 16.05.2022

Lees: Boris Johnson kondigt nieuwe Brexit-plannen aan rond Noord-Ierland – EU waarschuwt voor ‘zeer moeilijke zomer’ MSN 16.05.2022

Lees: Boris Johnson broedt op openbreken Brexit-afspraak voor Noord-Ierland (businessinsider.nl)  16.05.2022

Lees: Brexit is opeens weer een probleem: Britten op ramkoers RTL 14.05.2022

Lees: Politieke crisis in Noord-Ierland doordat DUP dwarsligt bij formatie NU 13.05.2022

Lees: Pro-Britse DUP blokkeert regeringsvorming Noord-Ierland Telegraaf 13.05.2022

Lees: Pro-Britse DUP blokkeert regeringsvorming Noord-Ierland MSN 13.05.2022

Lees: Britse minister verwacht niet dat EU handelsdeal verscheurt MSN 13.05.2022

Lees: Zoveelste Brexit-rel belooft vuurwerk op te leveren in onderhandelingen NU 12.05.2022

Lees: Premier Johnson: brexitafspraken Noord-Ierland onhoudbaar MSN 10.05.2022

Lees: ‘Britse regering wil speciale EU-status Noord-Ierland opheffen’ NOS 10.05.2022

Lees: The Times: VK wil bijzondere EU-status Noord-Ierland afschaffen MSN 10.05.2022

Lees: Overwinning Sinn Fein geeft Boris Johnson Brexit-hoofdpijn (businessinsider.nl) 09.05.2022

Lees: Noord-Ierland wil af van de oude mannen en hun politieke geneuzel AD 09.05.2022

Lees Unieke wending in Noord-Ierland: katholieke Sinn Féin wint verkiezingen MSN 07.05.2022

Lees: Doorbraak: Pro-Ierse Sinn Féin grootste partij in Noord-Ierland MSN 07.05.2022

Lees: Pro-Ierse Sinn Féin grootste partij in Noord-Ierland Telegraaf 07.05.2022

Lees: Sinn Féin de grootste in Noord-Ierland: voorbode voor één Ierland? NOS 07.05.2022

Lees: Sinn Féin op weg naar verkiezingszege in Noord-Ierland NOS 06.05.2022

Lees: Ierse nationalisten op weg naar historische zege bij verkiezingen Noord-Ierland NU 06.05.2022

Lees: Pijnlijk verlies Tories in Londen, Labour en LibDems winnen in Engeland NOS 06.05.2022

Lees: Politieke aardverschuiving Noord-Ierland: Sinn Féin koerst af op overwinning RTL 06.05.2022

Lees: Kiezer rekent af met Johnson bij regionale verkiezingen: partij lijdt grote verliezen NU 06.05.2022

Lees: Britse regeringspartij lijdt verliezen bij regionale verkiezingen Telegraaf 06.05.2022

Lees: Johnson over uitslag regionale verkiezingen: ‘Zware nacht in deel van het land’ NU 06.05.2022

Lees: Johnson na verkiezingen: Zware nacht in deel van het land AD 06.05.2022

Lees: Republikeinse partij dicht bij historische winst in Noord-Ierland: dit zijn de gevolgen NU 05.05.2022

Lees: Mogelijk politieke aardverschuiving in Noord-Ierland NOS 05.05.2022

Lees: Tot nu toe heeft brexit weinig opgeleverd RTL 12.01.2022

LEES OOK: Brexitdeal zorgt voor opluchting in meeste sectoren – toch wordt handel met het VK een stuk moeilijker

LEES OOK: Na bijna 5 jaar politiek drama zeggen Britten eindelijk echt vaarwel – dit zijn de 29 meest bizarre momenten sinds het Brexit-referendum in 2016

Lees: Brexit – NRC

Lees: Brexit – Telegraaf.nl

Lees: Brexit – EWmagazine.nl ierland

Lees: brexit – De Volkskrant

Lees: brexit – Trouw

Lees: Brexit – AD.nl

Lees: Brexit – NU

Lees alles over;

Handelsdeal tussen EU en Vereningd Koninkrijk na brexit eindelijk rond

BEKIJK DE COLLECTIE NOS

Zie: BREXIT ??? “Can we do it ?? Yes, Deal is done!!! en verder – deel 14

Zie verder: BREXIT ??? “Can we do it ?? Yes we can !!!” en verder – deel 13

Zie ook: BREXIT ??? “Can we do it ?? Yes we can !!!” en verder – deel 12

Zie dan ook: BREXIT ??? “Can we do it ?? Yes we can !!!” en verder – deel 11 – de (Corona)Nasleep deel 3

Zie ookBREXIT ??? “Can we do it ?? Yes we can !!!” en verder – deel 10 – de (Corona)Nasleep deel 2

Zie ookBREXIT ??? “Can we do it ?? Yes we can !!!” en verder – deel 9 – de (Corona)Nasleep deel 1

Zie ookOp weg naar Yes/No-BREXIT !! – deel 8 – de Nasleep

Zie dan ookOp weg naar Yes/No-BREXIT !! – deel 7 – de Nasleep

Zie ook nogOp weg naar Pro-BREXIT !!?? – deel 6 – de Nasleep

Zie verder ook: Op weg naar Pro-BREXIT !!?? – deel 5 – de Nasleep

Zie dan ook hier nog: Op weg naar Pro-BREXIT ???? – deel 4 – de Nasleep

Zie ook verder hier dan: Van EXIT naar Pro-BREXIT ???? – deel 3 – de Nasleep

Zie verder ook: Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 2 – de Nasleep

Zie dan ook nog: Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 1

meer:

Lees: Britten stellen grenscontroles alweer uit MSN 30.04.2022

Lees: Deskundige: brexit verklaart grootste deel Britse inflatie MSN 27.04.2022

Lees: Steeds meer Britse bedrijven huren opslagruimte bij Nederlandse magazijnen om Brexit-rompslomp te omzeilen MSN 19.04.2022

Lees: Britse bedrijven huren vaker magazijnruimte in Nederland vanwege Brexit (businessinsider.nl) 19.04.2022

Lees: Massaontslag P&O dwingt Britse overheid tot actie AD 02.04.2022

Lees: Massaontslagen veerdienst P&O blamage voor de Brexit AD 19.03.2022

Lees: P&O Ferries moet massaontslag uitleggen aan Britse overheid MSN 19.03.2022

Lees: Britten starten overleg met VS over nieuw handelsakkoord MSN 16.03.2022

Lees: Britten starten overleg met VS over nieuw handelsakkoord NU 16.03.2022

Lees: Postduif slachtoffer van brexit MSN 23.02.2022

Lees: VK en EU ‘vastbesloten’ oplossing voor Noord-Ierland te vinden MSN 21.02.2022

Lees: Brexit doet steeds meer pijn – ook de Europese Unie ondervindt nadeel en dat gaat om meer dan de economie MSN 21.02.2022

Lees: Brexit doet steeds meer pijn en dat geldt niet alleen voor het VK (businessinsider.nl) 21.02.2022

Lees: 500 miljoen euro Brexitsteun voor het Nederlandse bedrijfsleven RO 11.02.2022

Lees: Eurocommissaris: Noord-Ierse controle op Britse waren gaan door MSN 03.02.2022

Lees: Noord-Ierse premier opgestapt uit onvrede over Brexit-afspraken NU 03.02.2022

Lees: Noord-Ierse premier opgestapt uit onvrede over Brexit-afspraken MSN 03.02.2022

Lees: Noord-Ierse premier stapt op uit onvrede over grenscontroles NOS 03.02.2022

Lees: Haven van Belfast boekt recordresultaten dankzij speciale Brexit-status NU 01.02.2022

Lees Zij durven het aan ondanks Brexit: Nederlandse ondernemers willen Britse markt veroveren AD 31.01.2022

Lees: ‘Perfect storm’ leidt tot kilometerslange Brexit-files voor haven van Dover MSN 29.01.2022

Lees: ‘Perfect storm’ leidt tot kilometerslange Brexit-files voor haven van Dover NU 29.01.2022

Lees: EU wil eind februari klaar zijn met overleg over Noord-Ierland MSN 20.01.2022

Lees: Johnson verder onder vuur door ontmoeting met ‘partygate’-onderzoeker NU 21.05.2022

Lees: Premier Johnson onder vuur om nieuwe rel in ‘partygate’-schandaal MSN 21.05.2022

Lees: Onderzoek naar ‘partygate’ door Londense politie afgesloten met 126 boetes NU 19.05.2022

Lees: Politie Londen sluit onderzoek ‘partygate’ af, 126 boetes opgelegd NOS 19.05.2022

Lees: Londense politie deelt 126 boetes uit voor ‘partygate’, onderzoek gesloten AD 19.05.2022

Lees: Londense politie sluit onderzoek ‘partygate’ af met 126 boetes MSN 19.05.2022

Lees: 50 nieuwe partygate-boetes, Johnson blijft nu buiten schot NOS 12.05.2022

Lees: Britse politie wil zeker 100 boetes uitdelen aan politici vanwege coronafeestjes NU 12.05.2022

Lees: Aantal boetes voor ’partygate’-schandaal stijgt naar ruim honderd Telegraaf 12.05.2022

Lees: Aantal boetes voor ‘partygate’-schandaal stijgt naar ruim honderd MSN 12.05.2022

Lees: Labour-leider belooft af te treden als politie hem coronaboete geeft NOS 09.05.2022

Lees: Labour-leider stapt op bij boete voor overtreden coronaregels Telegraaf 09.05.2022

Lees: Labour-leider stapt op bij boete voor overtreden coronaregels  MSN 09.05.2022

Lees: Lagerhuis start onderzoek naar vermeende misleiding Johnson in ‘partygate’ NU 21.04.2022

Lees: Nieuw onderzoek partygate: misleidde Johnson parlement? NOS 21.04.2022

Lees: Parlementair onderzoek naar misleiding Johnson rond ‘partygate’ Telegraaf 21.04.2022

Lees: Parlementair onderzoek naar misleiding door premier Johnson in ‘partygate’-affaire AD 21.04.2022

Lees: Parlementair onderzoek naar mogelijke leugens Boris Johnson in partygate (businessinsider.nl) 21.04.2022

Lees: Parlementair onderzoek naar misleiding Johnson rond ‘partygate’ MSN 21.04.2022

Lees: Parlementair onderzoek naar misleiding Johnson rond ‘partygate’ RTL 21.04.2022

Lees: Johnson biedt ‘oprechte excuses’ aan voor ‘partygate’ NU 20.04.2022

Lees: Johnson biedt excuses aan in Lagerhuis om partygate, oppositie wil onderzoek NOS 19.04.2022

Lees: Johnson zegt sorry tegen parlement voor feest: ‘Wist niet dat ik regels overtrad’ NU 19.04.2022

Lees: Premier Johnson gaat sorry zeggen tegen Britse parlement voor overtreden coronaregels AD 19.04.2022

Lees: Johnson gaat excuses aanbieden aan Brits parlement voor zijn rol in ‘partygate’ NU 19.04.2022

Lees: Johnson gaat excuses aanbieden aan parlement vanwege boete MSN 19.04.2022

Lees: Britse parlementsvoorzitter staat debat over Johnson toe MSN 19.04.2022

Lees: Britse staatssecretaris stapt op wegens coronaboete premier Johnson AD 14.04.2022

Lees: Britse staatssecretaris stapt op na coronaboete voor Johnson MSN 13.04.2022

Lees: Positie Britse premier Johnson niet in gevaar ondanks boete om ‘partygate’ NU 12.04.2022

Lees: Johnson beboet voor feesten tijdens lockdowns, maar zijn positie blijft buiten gevaar AD 12.04.2022

Lees: Boris Johnson krijgt toch ‘partygate’-boete (businessinsider.nl) 12.04.2022

Lees: Boris Johnson krijgt toch ‘partygate’-boete MSN 13.04.2022

Lees: Ook premier Johnson beboet voor lockdownfeestjes Downing Street NOS 12.04.2022

Lees: Britse premier Johnson krijgt boete voor overtreden coronaregels Telegraaf 12.04.2022

Lees: Britse premier Johnson krijgt boete voor overtreden coronaregels RTL 12.04.2022

Lees: Britse premier Johnson krijgt boete voor overtreden coronaregels NU 12.04.2022

Lees: Britse premier Johnson krijgt boete voor overtreden coronaregels MSN 12.04.2022

Lees: Politie Londen deelt tientallen extra boetes uit in ‘partygate’-zaak NU 12.04.2022

Lees: Boris Johnson ontloopt boete voor ‘partygate’, maar anderen minder geluk (businessinsider.nl) 29.03.2022

Lees: Britse politie deelt twintig boetes uit voor ‘partygate’, geen boete voor Johnson NU 29.03.2022

Lees: Twintig bekeuringen uitgedeeld voor ‘partygate’, Johnson gaat nog vrijuit AD 29.03.2022

Lees: Twintig boetes voor lockdownfeestjes van Britse regering NOS 29.03.2022

Lees: Ook Britse minister Sunak moet vragen van politie beantwoorden over Partygate NOS 25.02.2022

Lees: Johnson door ‘partygate’ als eerste Britse premier ooit verhoord door politie NU 23.02.2022

Lees: Johnson als eerste Britse premier verhoord door politie – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 23.02.2022

Lees: Premier Johnson heeft vragenlijst over partygate ingeleverd MSN 19.02.2022

Lees: Britse premier Johnson gaat vragenlijst politie over ‘partygate’ invullen MSN 12.02.2022

Lees: Britse politie stuurt Johnson vragenlijst over Partygate NOS 12.02.2022

Lees: Britse premier Johnson gaat vragenlijst politie over ‘partygate’ invullen NU 11.02.2022

Lees: Oppositieleider VK beschuldigt premier Johnson van verspreiden complottheorie NU 10.02.2022

Lees: Politie doet alsnog onderzoek naar kerstquizfoto met Britse premier Johnson AD 09.02.2022

Lees: Londense politie ondervraagt tientallen mensen over feestjes Johnson NOS 09.02.2022

Lees: Britse politie gaat kerstquiz Johnson tóch onderzoeken vanwege nieuwe foto NU 09.02.2022

Lees: Premier Johnson in parlement geconfronteerd met nieuwe feestfoto MSN 09.02.2022

Lees: Steun voor Johnson slinkt verder, maar premier zet hakken in het zand NU 06.02.2022

Lees: Steun voor Johnson slinkt verder, maar premier zet hakken in het zand MSN 06.02.2022

Lees: Geplaagde premier Johnson ‘slechts met tankdivisie af te zetten’ MSN 06.02.2022

Lees: Johnson stelt voormalig brexit-minister Barclay aan als stafchef MSN 06.02.2022

Lees: ‘Meltdown op Downing Street’ gevoelige klap voor Johnson NOS 04.02.2022

Lees: Premier Johnson ’heeft alles onder controle’ Telegraaf 04.02.2022

Lees: Premier Johnson ’heeft alles onder controle’ MSN 04.02.2022

Lees: Nog een adviseur van Britse premier Johnson stapt op, de vijfde in 24 uur tijd NU04.02.2022

Lees: Nog een adviseur van Britse premier Johnson stapt op, de vijfde in 24 uur tijd MSN 04.02.2022

Lees: Vier naaste medewerkers van al geplaagde Britse premier Johnson stappen op NU 04.02.2022

Lees: Nieuwe tegenslag voor premier Johnson: vertrouwelingen stappen op RTL 03.02.2022

Lees: Nieuwe tegenslag voor premier Johnson: vertrouwelingen stappen op AD 03.02.2022

Lees: Nieuwe tegenslag voor premier Johnson: vertrouwelingen stappen op MSN 03.02.2022

Lees: Britse premier Johnson ziet vier naaste medewerkers opstappen NOS 03.02.2022

Lees: Nieuwe tegenslag voor premier Johnson: vertrouweling stapt op Telegraaf 03.02.2022

Lees: Weer onthulling over illegaal coronafeestje met premier Boris Johnson AD 01.02.2022

Lees: Johnson krijgt zijn partijgenoten nog nét achter zich na ‘partygate’-rapport NU 01.02.2022

Lees: ‘Als deze foto’s opduiken wordt het heel lastig voor Johnson’ | Video Telegraaf 01.02.2022

Lees: ‘Als deze foto’s opduiken wordt het heel lastig voor Johnson’  MSN 01.02.2022

Lees: Van Boris Johnson resteert een naakte keizer AD 31.01.2022

Lees: ‘Falend leiderschap’ rond partygate, maar vertrek Johnson lijkt ver weg RTL 31.01.2022

Lees: ‘Falend leiderschap’ rond partygate, maar vertrek Johnson lijkt ver weg MSN 31.01.2022

Lees: Strijdvaardige Johnson vecht voor politiek lot na kritisch rapport ‘partygate’ NU 31.01.2022

Lees: Strijdvaardige Johnson vecht voor politiek lot na kritisch rapport ‘partygate’ MSN 31.01.2022

Lees: Excuses premier Johnson na kritisch rapport over ‘partygate’: ‘Ik snap het en zal het fixen’ AD 31.01.2022

Lees: Boris Johnson belooft verbetering na kritisch rapport ‘partygate’ MSN 31.01.2022

Lees: Boris Johnson belooft verbetering na kritisch rapport ‘partygate’ RTL 31.01.2022

Lees: Forse kritiek in rapport over lockdownfeestjes, Johnson zegt sorry NOS 31.01.2022

Lees: Dit staat in het ‘partygate’-rapport over de feestjes van de Britse regering NU 31.01.2022

Lees: Dit staat in het ‘partygate’-rapport over de feestjes van de Britse regering MSN 31.01.2022

Lees: Langverwacht rapport kritisch over feestjes ambtswoning Johnson Telegraaf 31.01.2022

Lees: Gray-rapport: Regering-Johnson faalde ernstig rond feestjes in lockdowntijd NU 31.01.2022

Lees: Rapport: feestjes bij ambtswoning Boris Johnson mochten niet RTL 31.01.2022

Lees: Rapport over feesten in coronatijd overhandigd aan premier Johnson NOS 31.01.2022

Lees: Boris Johnson heeft rapport over ’partygate’ ontvangen: premier legt om 16.30 uur verklaring af Telegraaf 31.01.2022

Lees: Premier Johnson ontvangt rapport over ‘partygate’, vanmiddag verklaring in parlement AD 31.01.2022

Lees: ‘Partygate’-rapport overhandigd aan kantoor van Britse premier Johnson NU 31.01.2022

Lees: Wat is het verhaal van Boris ‘Borrel’ Johnson en ‘partygate’? | Panorama 30.01.2022

Lees: Tugendhat werpt zich op als mogelijke opvolger Boris Johnson Telegraaf 29.01.2022

Lees: Uitstel rapportage lockdownfeestjes Johnson vanwege politieonderzoek NOS 28.01.2022

Lees: Cruciaal rapport over ‘partygate’ Johnson mogelijk uitgesteld na verzoek politie NU 28.01.2022

Lees: Brits rapport ‘partygate’ wordt snel overhandigd aan Boris Johnson  AD 28.01.2022

Lees: Boris Johnson zet aanval in op standpunt EU over Noord-Ierland, terwijl hij onder druk staat vanwege ‘partygate’ MSN 27.01.2022

Lees: ‘Oud-adviseur wil Johnson ten val brengen met bewijsmateriaal lockdownfeestjes’ NOS 27.01.2022

Lees: Johnson belooft publicatie hele rapport ’partygate’ Telegraaf 27.01.2022

Lees: Johnson belooft publicatie hele rapport ’partygate’ MSN 27.01.2022

Lees: Gevoelig ‘partygate’-rapport over feestjes Johnson laat nog op zich wachten NU 27.01.2022

Lees: Gevoelig ‘partygate’-rapport over feestjes Johnson laat nog op zich wachten MSN 27.01.2022

Lees: Londen kijkt reikhalzend uit naar rapport over ‘partygate’ MSN 27.01.2022

Lees: Brits rapport over ‘partygate’ vandaag nog verwacht, maar mogelijk niet openbaar AD 26.01.2022

Lees: Blijft Johnson premier? Het VK wacht op het cruciale ‘partygate’-rapport NU 26.01.2022

Lees: Britse politiek wacht met spanning op ‘feestrapport’ Sue Gray, waar gaat het om? NOS 26.01.2022

Lees: Rapport over Britse ‘partygate’ wordt woensdag nog verwacht MSN 26.01.2022

Lees: Blijft Johnson premier? Het VK wacht op het cruciale ‘partygate’-rapport MSN 26.01.2022

Lees: Ook Britse politie doet onderzoek na onrust over feesten met overheidspersoneel AD 25.01.2022

Lees: Britse politie start onderzoek naar coronafeesten premier Boris Johnson NU 25.01.2022

Lees: Ook Britse politie gaat ’partygate’ onderzoeken Telegraaf 25.01.2022

Lees: Politie onderzoekt lockdownfeestjes, Johnson zegt geen wet te hebben overtreden NOS 25.01.2022

Lees: Britse premier Johnson verder onder vuur door verjaardagsfeest tijdens lockdown NU 25.01.2022

Lees: Premier Johnson nu ook onder vuur om ’verjaardagsfeest’ Telegraaf 25.01.2022

Lees: Johnson opnieuw in het nauw door lockdownfeestje: vierde verjaardag met 30 man NOS 24.01.2022

Lees: Ook feestjes in appartement Johnson onderzocht in ’partygate’ Telegraaf 23.01.2022

Lees: Ook feestjes in appartement Johnson onderzocht in ‘partygate’ MSN 23.01.2022

Lees: Ook feestjes in appartement Johnson onderzocht in ’partygate’ MSN 23.01.2022

Lees: Uur van de waarheid nadert voor Boris Johnson NOS 22.01.2022

Lees: Britse minister: Johnson stapt niet op als premier na ophef om feestjes AD 20.01.2022

Lees: Opstand tegen ‘Big Dog’ Johnson krijgt vleugels: ‘Stap in hemelsnaam op’ AD 19.01.2022

Lees: Johnson verder in het nauw: nu willen ook partijgenoten van hem af MSN 19.01.2022

Lees: Johnson ontkent te hebben gelogen over borrel na beschuldiging oud-adviseur MSN 18.01.2022

Lees: Johnson ontkent te hebben gelogen over borrel na beschuldiging oud-adviseur  NU 18.01.2022

Lees: Boris Johnson over tuinfeest: ‘Niemand zei dat het tegen de regels was’ NU 18.01.2022

Lees: Johnson door topambtenaar ondervraagd over lockdownfeestjes MSN 17.01.2022

Lees: Leider Britse Conservatieve Partij steunt Johnson na illegale borrels AD 16.01.2022

Lees: Leider van Conservative Party steunt Boris Johnson na ‘partygate’ NU 16.01.2022

Lees: Voorzitter Conservatieven: bezem door Downing Street, Johnson mag blijven NOS 16.01.2022

Lees: Leider Conservatieve Partij steunt Johnson na illegale borrels MSN 16.01.2022

Lees: Leider Conservatieve Partij steunt Johnson na illegale borrels Telegraaf 16.01.2022

Lees: ‘Vrijmibo vaste prik op Downing Street 10’ NOS 15.01.2022

Lees: Premier Johnson verder in het nauw: nog meer illegale borrels Telegraaf 14.01.2022

Lees: Britten zijn klaar met Johnson: ‘Heeft geen idee wat er omgaat in hoofden van gewone mensen’ AD 14.01.2022

Lees: Premier Johnson verder in het nauw: nog meer illegale borrels AD 14.01.2022

Lees: Excuses ex-spindoctor Johnson voor feest rond uitvaart prins Telegraaf 14.01.2022

Lees: Downing Street biedt Queen excuses aan voor borrel in rouwperiode NOS 14.01.2022

Lees: Downing Street zegt ‘sorry’ tegen koningin vanwege feestjes tijdens rouw om prins Philip AD 14.01.2022

Lees: Opnieuw beschuldigingen van feestjes in ambtswoning premier Johnson NOS 14.01.2022

Lees: Nieuwe beschuldigingen van feestjes in ambtswoning Britse premier Johnson Telegraaf 14.01.2022

Lees: ‘Ook vorig jaar feestjes in ambtswoning Britse premier Johnson’ RTL 14.01.2022

Lees: Ook vorig jaar feestjes in ambtswoning Britse premier, Johnson niet aanwezig NU 14.01.2022

Lees: ‘Ook vorig jaar feestjes in ambtswoning Britse premier Johnson’ MSN 14.01.2022

Lees: Britse ochtendbladen fileren Johnson: ‘Onze premier is een totale aanfluiting’ NOS 13.01.2022

Lees: Tweederde van de Britten heeft genoeg van Boris Johnson: ‘Feest is voorbij’ voor ‘liegende’ premier AD 13.01.2022

Lees: Ook binnen partij Britse premier Johnson klinkt roep om zijn vertrek Telegraaf 13.01.2022

Lees: Steeds meer partijgenoten Johnson vragen om zijn vertrek na nieuw schandaal NU 13.01.2022

Lees: Steeds meer partijgenoten Johnson vragen om zijn vertrek na nieuw schandaal MSN 13.01.2022

Lees: Britse premier Johnson biedt excuses aan voor tuinfeest tijdens lockdown NU 12.01.2022

Lees: Britse premier Johnson biedt excuses aan voor tuinfeest tijdens lockdown MSN 12.01.2022

Lees: Vanaf vandaag voeren Britten uitgebreide grenscontroles op goederen uit EU in MSN 01.01.2022

Lees: Vanaf vandaag voeren Britten uitgebreide grenscontroles op goederen uit EU in NU 01.01.2022

Lees: Het is de eerste verjaardag van de Brexit, en het was een turbulent jaar NOS 31.12.2021

Lees: Frankrijk stapt in nieuwe jaar naar rechter in visconflict met VK MSN 23.12.2021

lees: Frankrijk begint proces tegen Britten vanwege visvergunningen MSN 23.12.2021

Lees: Minder Nederlands voedsel naar Britten door brexit AD 20.12.2021

Lees: Brexit-effect: minder Nederlandse paprika’s en uien naar het VK MSN 20.12.2021

Lees: Brexit-effect: minder Nederlandse paprika’s en uien naar het VK RTL 20.12.2021

Lees: Premierschap Johnson nadert afgrond na reeks schandalen AD 20.12.2021

Lees: Wijn drinkende Johnson is ‘klap in het gezicht van het Britse volk’ RTL 20.12.2021

Lees: In nauw gedreven Boris Johnson benoemt nieuwe brexitminister Telegraaf 20,12.2021

Les: Britse buitenlandminister Truss neemt Brexit-dossier over na vertrek Frost MSN 20.12.2021

Lees: Britse buitenlandminister Truss neemt Brexit-dossier over na vertrek Frost NU 20.12.2021

Lees: Brexitminister Frost stapt op door ontevredenheid over Johnson  RTL 19.12.2021

Lees: Britse brexitminister Frost stapt op MSN 19.12.2021

Lees: Brexit-minister Frost stapt op wegens ontevredenheid over beleid Boris Johnson NU 19.12.2021

Lees: Brexitminister Frost stapt op door ontevredenheid over Johnson MSN 19.12.2021

Lees: Brexit-minister Frost stapt op wegens ontevredenheid over beleid Boris Johnson MSN 19.121.2021

Lees: Brexitminister Frost stapt op uit onvrede over beleid Johnson NOS 19.12.2021

Lees: Britse brexitminister Frost stapt op Telegraaf 18.12.2021

Lees: Opnieuw dreun voor premier Johnson: Britse brexitminister stapt op AD 18.12.2021

Lees: Nederlandse vissersboot en trucks door Fransen geblokkeerd in haven NOS 23.12.2021

meer:

Lees: Britten: EU is partner, geen vijand Telegraaf 16.12.2021

Lees: Britten: EU is partner, geen vijand MSN 16.12.2021

Lees: Britten stellen controles aan Noord-Ierse grens voor derde keer uit MSN 15.12.2021

Lees: Britten stellen grenscontroles Noord-Ierse goederen opnieuw uit MSN 15.12.2021

Lees: Visconflict loopt weer hoog op: Franse vissers dreigen met protestacties NU 12.12.2021

Lees: Noord-Ierse handel ondergaat grondige transformatie NOS 12.12.2021

Lees: Verenigd Koninkrijk verleent Frankrijk 23 nieuwe visvergunningen NU 11.12.2021

Lees: Verenigd Koninkrijk verleent Frankrijk 23 nieuwe visvergunningen MSN 11.12.2021

Lees: Frankrijk dreigt met juridische stappen in visruzie met VK MSN 10.12.2021

Lees: Frankrijk dreigt met juridische stappen in visruzie met VK NU 10.12.2021

Lees: Frankrijk zegt te vechten voor iedere Britse visvergunning MSN 09.12.2021

Lees: Franse vissers blokkeren ferry’s en vrachtverkeer in Calais NU 26.11.2021

Lees: Franse vissers voeren actie in havens van Calais en Saint-Malo NOS 26.11.2021

Lees: Franse visserschepen blokkeren ferry’s in haven van Calais MSN 26.11.2021

Lees: Britse industrie eist versoepeling handelsbetrekkingen met EU MSN 24.11.2021

Lees: Franse vissers kunnen vanwege Brexit-conflict op meer overheidssteun rekenen MSN 21.11.2021

Lees: Franse vissers kunnen vanwege Brexit-conflict op meer overheidssteun rekenen NU 21.11.2021

Lees: Parijs: meer steun Franse vissers vanwege brexitconflict  MSN 21.11.2021

Lees: Londen dreigt weer met intrekken Brexitafspraken over Noord-Ierland: ‘Er blijft een aanzienlijke kloof tussen beide kanten’ MSN 20.11.2021

Lees: Londen dreigt Brexitafspraken over Noord-Ierland weer in te trekken (businessinsider.nl) 20.11.2021

Lees: Brussel blij met ‘andere toon’ Londen over Noord-Ierland MSN 12.11.2021

Lees: Noord-Ierse bus gekaapt en in brand gestoken Telegraaf 08.11.2021

Lees: Bus in Noord-Ierland gekaapt en in brand gestoken, waarschijnlijk om onvrede brexit AD 08.11.2021

Lees: Bus gekaapt en in brand gestoken in Noord-Ierland NOS 08.11.2021

Lees: Franse vissers woedend over conflict met Britten: ‘Ik snap er niets van’ NOS 06.11.2021

Lees: Brussel en Londen geen stap dichter bij oplossing Noord-Ierland MSN 05.11.2021

Lees: Franse rechter geeft in beslag genomen Britse vissersboot vrij NOS 03.11.2021

Lees: In beslag genomen Britse vissersboot kan Frankrijk toch nog niet verlaten NOS 02.11.2021

Lees: VK waarschuwt ‘mini-Napoleon’ Macron in hoogoplopende ruzie over visrechten AD 02.11.2021

Lees: Britten dreigen met juridische stappen tegen Frankrijk in visserijconflict  NOS 01.11.2021

Lees: VK overweegt juridische stappen na ‘onredelijke dreigementen’ Frankrijk in visruzie AD 01.11.2021

Lees: VK dreigt met juridische stappen in visruzie met Frankrijk Telegraaf 01.11.2021

Lees: VK dreigt met juridische stappen tegen Frankrijk in visruzie MSN 01.11.2021

Lees: Dit moet je weten over de Frans-Britse vissersvete, de zoveelste Brexit-ruzie NU 29.10.2021

Lees: Spanning over Frans-Britse visserijruzie groeit: ‘We zullen alles doen om Britse belangen te beschermen’ AD 30.10.2021

Lees Londen dreigt alle EU-vissers met controles lastig te vallen Telegraaf 29.10.2021

Lees: Brexit gaat de Britse economie meer schaden dan Covid – ondertussen loopt de spanning in het visserijconflict met de EU op MSN 29.10.2021

Lees: Brexit gaat de Britse economie meer schaden dan Covid (businessinsider.nl) 29.10.2021

Lees: Brexit gaat de Britse economie meer schaden dan Covid – ondertussen loopt de spanning in het visserijconflict met de EU op  MSN 28.10.2021

Lees: Brexit gaat de Britse economie meer schaden dan Covid (businessinsider.nl) 28.10.2021

Lees: Frankrijk bestraft twee Britse vissersboten voor overtreden Brexitregels NOS 28.10.2021

Lees: Frankrijk stuurt alle Britse boten terug in vissersoorlog: ‘Geen tolerantie meer’ MSN 28.10.2021

Lees: Brits tekort aan verpleegkundigen wordt groter door Brexit NU 24.10.2021

Lees: Britten sluiten vrijhandelsakkoord met Nieuw-Zeeland NOS 21.10.2021

Lees: VK zegt nee tegen EU-voorstel dat einde zou maken aan Noord-Ierlandruzie MSN 15.10.2021

Lees: Britse brexitminister vrijdag naar Brussel, al is ‘kloof flink’ MSN 14.10.2021

Lees: EU doet voorstel om grenscontroles tussen GB en Noord-Ierland te versoepelen NOS 13.10.2021

Lees: Britse premier Johnson over brexit-ellende: ‘Niet mijn taak alle problemen op te lossen’ AD 05.10.2021

Lees: 5 vragen over de ruzie over Noord-Ierland tussen de EU en het VK (businessinsider.nl) 04.10.2021

Lees: 5 vragen over de ruzie tussen de EU en Britten over de Noord-Ierse grens – escalatie dreigt MSN 04.10.2021

Lees: VK doet nieuwe poging om afspraken rond Noord-Ierland te herschrijven NU 04.10.2021

Lees: Tekorten aan de pomp en in de pub: ‘Britten beginnen brexit te voelen’ RTL 26.09.2021

Lees: Nederland krijgt 810 miljoen euro voor Brexit-klap MSN 16.09.2021

Lees: Britse Brexit-minister waarschuwt voor ‘koud wantrouwen’ tussen EU en VK MSN 05.09.2021

Lees: Britse Brexit-minister waarschuwt voor ‘koud wantrouwen’ tussen EU en VK NU 05.09.2021

Lees: Ondanks Brexit steeg import uit VK in eerste helft 2021 NU 02.09.2021

Lees: Worstenoorlog dreigt tussen Europa en Groot-Brittannië AD 13.06.2021

Lees: Boris Johnson dreigt EU met escalatie handelsconflict rond Noord-Ierland MSN 12.06.2021

Lees: Boris Johnson dreigt EU met escalatie handelsconflict rond Noord-Ierland BI 12.06.2021

Lees: Schotse onafhankelijkheid stap dichterbij door verkiezingswinst nationalisten NU 09.05.2021

Lees: Schotse verkiezingen: net geen absolute meerderheid, wel winst nationalisten NOS 09.05.2021

Lees: Schotse nationalisten na winst stap dichterbij onafhankelijkheid, Johnson wil samenwerken AD 09.05.2021

Lees: Schotse nationalisten willen referendum na grote winst bij verkiezingen BI 09.05.2021

Lees: Schotse nationalisten halen grote zege bij verkiezingen en zetten in op referendum over onafhankelijkheid MSN 09.05.2021

Lees: Noord-Ierse regeringsleider kondigt vertrek aan om spanningen door Brexit NU 28.04.2021

Lees: Noord-Ierse regeringsleider kondigt vertrek aan om spanningen door Brexit MSN 29.04.2021

Lees: Regeringsleider Noord-Ierland kondigt vertrek aan MSN 29.04.2021

Lees: Brexit-handelsverdrag officieel goedgekeurd door EU-parlement NOS 28.04.2021

lees: EU stemt in met handelsverdrag met VK en zet punt achter brexit AD 28.04.2021

Lees: Handelsverdrag met Britten nu officieel na goedkeuring EU-parlement Telegraaf 28.04.2021

Lees: Nu echt officieel: Europarlement keurt brexithandelsdeal goed RTL 28.04.2021

Lees: Handelsverdrag met Britten officieel na goedkeuring EU-parlement MSN 28.04.2021

Sjoerd Trompetter (links) van het Haagse bedrijf Naïf heeft veel gehad aan het individuele traject van de gemeente Den Haag bij de uitbreiding van het bedrijf naar Duitsland.

Den Haag geeft nu ook ondernemers die naar de overkant willen een zetje: ‘Brexit biedt ook kansen’

AD 27.05.2021 Den Haag gaat ondernemers die hun activiteiten willen uitbreiden naar Groot-Brittanië de komende maanden actief ondersteunen. De brexit biedt namelijk ook kansen voor Nederlandse bedrijven, is het idee. Eerder hielp de gemeente zo al met succes ondernemers die in Duitsland actief wilden worden. ,,Het Verenigd Koninkrijk is een grote markt met ruim 65 miljoen inwoners.’’

Den Haag heeft de afgelopen drie jaar ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van ondernemers die hun activiteiten naar Duitsland wilden uitbreiden. Meerdere bedrijven zijn ook daadwerkelijk aan de slag gegaan bij de oosterburen. Sommigen zijn erg succesvol. Die ervaring wordt nu meegenomen bij de begeleiding van ondernemers naar Groot-Brittannië.

Heel proces

Volgens projectleider Marijn Leijten van The Hague Business Agency en InnovationQuarter zijn er meerdere initiatieven die ondernemers helpen met de stap naar het buitenland. Die geven informatie of organiseren een handelsmissie. ,,Maar de ondernemer moet daarna nog door een heel proces. Wij gaan negen maanden lang aan de zijde staan van die ondernemer en helpen die met alle facetten. Bij juridische vragen koppelen we hem bijvoorbeeld aan een jurist en bij andere vragen aan een andere deskundige.”

Naast workshops en informatiebijeenkomsten die algemeen van aard zijn, bijvoorbeeld over cultuurverschillen, krijgt elke ondernemer 40 uur individuele begeleiding. De deelnemers hoeven hier niets voor te betalen. ,,Maar we verwachten wel dat bedrijven serieus mee doen en er tijd insteken.’’

Kans

Dit jaar is er ruimte voor twintig ondernemers, tien gericht op Duitsland en tien op Groot-Brittannië. Bedrijven die mee willen doen, kunnen zich nog inschrijven tot 31 mei.  Daarna volgt er een selectie. ,,We kijken onder meer naar de kans van een product op die markt en of het bedrijf voldoende middelen en ambitie heeft.’’ Daarna wordt er een plan opgesteld waarmee de ondernemer aan de slag gaat.

Het Haags initiatief, dat mogelijk wordt gemaakt door een samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, biedt kansen aan bedrijven in verschillende sectoren. ,,Dat levert hele leuke dingen op’’, weet Leijten van eerdere sessies.  ,,Je ziet dat ondernemers van elkaar leren.’’

Innovatiever

,,Zo’n uitbreiding levert onze bedrijven vaak een betere concurrentiepositie op en maakt ze minder afhankelijk van de lokale markt. Daarnaast zijn internationale bedrijven vaak innovatiever en beter in staat om zich aan te passen aan een veranderende wereld. En de winst vloeit uiteindelijk terug naar het moederbedrijf in Den Haag, is de bedoeling. Het levert ook werkgelegenheid op.’’

Sjoerd Trompetter van het Haagse bedrijf Naïf, die aan een eerder traject meedeed, kan het iedereen aanraden. ,,Wij maken natuurlijke verzorgingsproducten die we met veel succes in Nederland verkochten. We hadden nog geen business op de Duitse markt en wilden daar graag starten. We hebben het individuele traject gebruikt om marktonderzoek te doen en die markt beter te begrijpen. Zo hebben we winkels bezocht, panels met moeders gehouden en ons verdiept in de cultuurverschillen en de Duitse taal.’’

Uitwisselen

De producten van Naïf zijn inmiddels in een paar honderd winkels te verkrijgen. ,,Het heeft ons veel gebracht. Het leuke is dat je met andere Haagse ondernemers zit en dat je ervaringen kan uitwisselen. Het geeft je ook de gelegenheid om een goede start te maken.’’

Wethouder Saskia Bruines (economie) wijst erop dat er, ook in deze moeilijke tijden, nog Haagse ondernemers zijn die groeien en de stap naar het buitenland maken. Zij is blij dat ze die ondernemers deze hoogwaardige begeleiding kan bieden.

Waarom de Schotse stembusgang een stap naar onafhankelijkheid kan zijn

NU 06.05.2021 In Schotland worden donderdag parlementsverkiezingen gehouden. Er is veel over te doen, omdat er – afhankelijk van de winnaar – mogelijk een nieuw referendum over afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk uit voortkomt. Wat moet je weten over deze stembusgang?

Eerst even het geheugen opfrissen, want hoe verhouden de Schotten zich ook alweer tot de rest van het Verenigd Koninkrijk? Daarvoor moeten we eerst even driehonderd jaar terug in de tijd. In 1707 sloten Engeland en Schotland een verbond en sindsdien wordt er gesproken van Groot-Brittannië. Honderd jaar later kwam Ierland erbij en ontstond het Verenigd Koninkrijk (het zuiden van Ierland splitste zich later weer af).

Enkele jaren geleden was er al een referendum over Schotse onafhankelijkheid. De wens om los te komen van het Verenigd Koninkrijk is er al langer. Voorstanders vinden dat de Schotten helemaal zelf moeten kunnen beslissen over bijvoorbeeld het buitenlandbeleid, defensie en nucleaire wapens. Ook zou een onafhankelijk Schotland meer geld kunnen verdienen met olie- en gasvelden.

Toen de Scottish National Party (SNP) van eerste minister Nicola Sturgeon in 2014 een meerderheid in het parlement behaalde, gaf de toenmalige Britse premier David Cameron de Schotten – met tegenzin – toestemming voor een onafhankelijkheidsreferendum. Als een meerderheid voor afsplitsing had gestemd, had hij de Schotten moeten uitzwaaien. 55 procent van de deelnemers aan het referendum stemde echter tegen en dus bleef Schotland lid van het VK.

Waarom staat de Schotse onafhankelijkheid nu opnieuw op de agenda? Dat heeft te maken met de Brexit. 62 procent van de Schotten stemde in 2016 namelijk tegen de Brexit. Maar aangezien het Verenigd Koninkrijk als geheel wel voor de Brexit stemde, moest ook Schotland de EU verlaten.

Sindsdien pleit de SNP voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Want als Schotland niet meer bij het VK hoort, kan het misschien terug in de EU.

In december 2019 verzocht Sturgeon de Britse premier Boris Johnson om een referendum. Johnson ging hier niet mee akkoord, omdat het referendum van 2014 volgens hem “de kans van een generatie” was en hij niet van plan was de Schotten een tweede kans te geven.

Tijd voor poging drie. Wat zijn de kansen? De peilingen lopen nogal uiteen. Zo is er een YouGov-peiling die voorspelt dat de SNP er drie zetels op vooruitgaat en een ruime meerderheid behaalt, terwijl onderzoeksbureau Savanta ComRes juist verwacht dat de partij er drie zetels op achteruitgaat.

Final YouGov/Times Scottish Parliament voting intention (2-4 May) CONSTITUENCY SNP 52% (+3 from 16-20 April) Con 20% (-1) Lab 19% (-2) LD 6% (nc) Green 2% (+1) REGIONAL LIST SNP 38% (-1) Con 22% (nc) Lab 16% (-1) Green 13% (+3) LD 5% (nc) Alba 3% (+1) https://t.co/ycvK0ZAOdl

https://pbs.twimg.com/profile_images/1278292448998014979/OTnBjzwe_normal.jpg

YouGov

16:20 – 4 mei 2021

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Final Holyrood Constituency VI for @TheScotsman SNP 42 (-3) Conservative 25 (+2) Labour 22 (-1) LD 8 (+1) Other 3 (+2) 30 April – 4 May (chg from 23-27 April)

https://pbs.twimg.com/profile_images/1194544822142558208/L9VZX-EO_normal.png

SavantaComRes

23:12 – 4 mei 2021

Maar zelfs als de SNP een meerderheid in het Schotse parlement behaalt, is dat nog geen garantie voor een onafhankelijkheidsreferendum. Volgens de wet moet de Britse premier daar eerst toestemming voor geven en Johnson heeft eerder al gezegd dat hij dat niet zal doen. De SNP kan wel politieke, morele of juridische druk zetten om een referendum af te dwingen. Ondanks de nu onbereidwillige houding van Johnson is de kans op een referendum dus nog niet helemaal verkeken.

Volgens een poll van Sky News lijkt het erop dat inmiddels minder Schotten voor onafhankelijkheid zijn. Hoewel de Schotten altijd pro-Europeser dan de rest van het VK zijn geweest, bevinden ze zich geografisch wel op hetzelfde eiland. Daardoor zijn ze met handen en voeten gebonden aan het VK, zegt Brexit-expert Hylke Vandenbussche daarover in de podcast van NU.nl. “Nog veel meer dan aan de EU.”

Wat staat de Schotten te wachten? Erg veelbelovend ziet het er volgens Vandenbussche niet uit. Persoonlijk gelooft ze niet dat Schotland voor onafhankelijkheid zal gaan. Simpelweg omdat de Brexit inmiddels een feit is en het voor de Schotten dus niet langer interessant of haalbaar is om zich af te splitsen van het VK.

Wanneer weten we meer? De eerste resultaten komen naar verwachting vrijdagmiddag binnen. Op die dag wordt de meerderheid van de stemmen geteld. Op zaterdag worden de overige zetels en de regionale parlementsleden bekendgemaakt. Hoe snel de SNP bij winst een referendum bij Johnson wil aanvragen, is nog niet bekend.

Lees meer over: Schotland  Brexit  Buitenland 

Schotten dromen van onafhankelijkheid: ‘Door brexit is alles anders’ | video

RTL 06.05.2021 De populaire Schotse premier Nicola Sturgeon staat op het punt een meerderheid in het parlement te winnen. Dat bezorgt de regering in Londen flinke hoofdpijn, want de Schotse Nationalisten hebben maar één doel voor ogen: een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. En de steun voor zo’n zelfstandig Schotland is het afgelopen jaar alleen maar gegroeid.

Meer: Anne Saenen Referendum Buitenlandse politiek Schotland

Lees: Visserijconflict VK-Frankrijk loopt hoog op: marineschepen naar Jersey NOS 06.05.2021

Lees: Groot-Brittannië stuurt marineschepen naar Kanaaleiland om visconflict Telegraaf 06.05.2021

Lees: Johnson stuurt twee marineschepen naar eiland voor Franse kust na rel om visserijrechten AD 05.05.2021

lees: Aanbiedingsbrief  27.12.2020

lees: Appreciatie Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU-VK 28.12.2020

lees: Leijten, Asscher en Van Ojik over het juridische advies van de commissie over de Brexit-deal. Antwoord 27.12.2020

lees: Leijten over betrokkenheid van nationale parlementen bij vormgeving van het arbitragemechanisme motie 28.12.2020

lees: Antwoorden op vragen commissie over het bereikte akkoord tussen de EU en het VK 27.12.2020

lees: Derde herziene convocatie notaoverleg Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK 28.12.2020

lees: motie leden Bisschop en Leijten over zeggenschap over de inzet van de EU binnen de partnerschapsraad 28.12.2020

lees: motie van het lid Van Ojik c.s. over de samenwerking in buitenlands beleid en veiligheid bestendigen 28.12.2020

lees: verzoek commissie over technische briefing en juridisch advies inzake de overeenkomst met het VK  27.12.2020

lees: Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK (ongecorrigeerd stenogram) 28.12.2020

lees: Het juridische advies van de commissie over de Brexit-deal 26.12.2020

lees: Implementatie terugtrekkingsakkoord

lees: Motie van de leden Emiel van Dijk en Wilders over een nexit afkondigen 28.12.2020

lees: Motie van de leden Omtzigt en Van der Graaf over herstel van het democratisch conflict  28.12.2020

lees: Motie van de leden Van der Graaf en Omtzigt over geen precedentwerking van het EU – only verdrag 28.12.2020

lees: Motie van het lid Bisschop over financiële compensatie voor de Nederlandse visserij 28.12.2020

lees: Motie van het lid Bouali c.s. over de uitwisseling van studenten 28.12.2020

lees: Motie van het lid Omtzigt c.s. over een helpdesk voor uitleg van verdragsbepalingen 28.12.2020

lees: Motie van het lid Van der Graaf c.s. over formeel bewijs van toegang tot de Britse wateren 28.12.2020

lees: Motie van het lid Van der Graaf c.s. over Nederlandse vissers compenseren met Europese middelen 28.12.2020

lees: over een voorbehoud van voorlopige inwerkingtreding bij gedeelde en ondersteunende bevoegdheden  28.12.2020

lees: Proces goedkeuring bereikte akkoord toekomstige relatie EU-VK 25.12.2020

lees: onderhandelingen over het toekomstig partnerschap tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 27.12.2020

lees: scenario zonder akkoord over het toekomstig partnerschap tussen de EU en het VK (Kamerstuk 35393-14) 28.12.2020

lees: Stand van zaken readiness voorbereidingen bij akkoord  28.12.2020

lees: motie van het lid Bouali c.s. over wederkerige afspraken met het Verenigd Koninkrijk over diensten 28.12.2020

lees: Tweede herziene convocatie technische briefing Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK 28.12.2020

Lees: Brexit: paspoortcontrole en roamingkosten, dit verandert er voor jou RTL 25.12.2020

Lees: Brexit: paspoortcontrole en roamingkosten, dit verandert er voor jou MSN 25.12.2020

Lees: Er is een deal, hoe nu verder? Vijf vragen en antwoorden over de Brexit NU 25.12.2020

Lees: Er is een deal, hoe nu verder? Vijf vragen en antwoorden over de Brexit  MSN 25.12.2020

Lees: Dit zijn de belangrijkste afspraken uit de Brexit-deal MSN 24.12.2020

LIVE Europees Parlement neemt in 2021 besluit over deal NU 24.12.2020

LIVE Johnson: ‘Britten hebben toekomst weer in eigen hand’ NOS 24.12.2020

LIVE ‘Hopelijk nieuws over brexit-deal in de vroege ochtend’ NOS 24.12.2020

LIVE VK en EU sluiten principeakkoord over de handelsrelatie na Brexit NRC 24.12.2020

lees: Europese Unie en Verenigd Koninkrijk bereiken akkoord over Brexit Elsevier 24.12.2020

27 juni 2016. 'Het was slechts een aspiratie', zegt een brexit-kopstuk over deze bus van de 'leave'-campagne, waarop de Britten 350 miljoen pond per week in het vooruitzicht werd gesteld bij een brexit. De ontboezeming komt vier dagen na het referendum.

Britse bedrijven massaal uitgeweken naar EU vanwege brexit

MSN 16.04.2021 Meer dan 400 financiële bedrijven in Groot-Brittannië hebben activiteiten, personeel en ongeveer duizend miljard pond (1,15 biljoen euro) aan kapitaal verplaatst richting de EU. Dat  meldt de Britse denktank New Financial op basis van eigen onderzoek.

“We denken dat het een onderschatting is en we verwachten dat de aantallen in de loop van de tijd zullen toenemen: we zijn pas aan het einde van het begin van de brexit”, aldus de studie.

Het totaal van 440 verhuizingen is hoger dan verwacht. New Financial denkt dat het werkelijke aantal zelfs ruim boven de 500 bedrijven ligt. Ongeveer 7400 banen uit het Verenigd Koninkrijk zijn overgebracht naar de EU of daar gecreëerd.

Frankfurt en Parijs

De Ierse hoofdstad Dublin heeft het meest geprofiteerd met 135 verplaatsingen, gevolgd door Parijs met 102, Luxemburg 95, Frankfurt 63 en Amsterdam 48.

“We verwachten dat Frankfurt de ‘winnaar’ zal zijn in termen van activa op de langere termijn, en dat Parijs uiteindelijk de grootste begunstigde zal zijn in termen van banen”, staat in het onderzoek.

27 juni 2016. 'Het was slechts een aspiratie', zegt een brexit-kopstuk over deze bus van de 'leave'-campagne, waarop de Britten 350 miljoen pond per week in het vooruitzicht werd gesteld bij een brexit. De ontboezeming komt vier dagen na het referendum.

Britse bedrijven massaal uitgeweken naar EU vanwege brexit

RTL 16.04.2021 Meer dan 400 financiële bedrijven in Groot-Brittannië hebben activiteiten, personeel en ongeveer duizend miljard pond (1,15 biljoen euro) aan kapitaal verplaatst richting de EU. Dat  meldt de Britse denktank New Financial op basis van eigen onderzoek.

“We denken dat het een onderschatting is en we verwachten dat de aantallen in de loop van de tijd zullen toenemen: we zijn pas aan het einde van het begin van de brexit”, aldus de studie.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Transfers naar Engelse voetbalclubs veel moeilijker na brexit

Het totaal van 440 verhuizingen is hoger dan verwacht. New Financial denkt dat het werkelijke aantal zelfs ruim boven de 500 bedrijven ligt. Ongeveer 7400 banen uit het Verenigd Koninkrijk zijn overgebracht naar de EU of daar gecreëerd.

Frankfurt en Parijs

De Ierse hoofdstad Dublin heeft het meest geprofiteerd met 135 verplaatsingen, gevolgd door Parijs met 102, Luxemburg 95, Frankfurt 63 en Amsterdam 48.

“We verwachten dat Frankfurt de ‘winnaar’ zal zijn in termen van activa op de langere termijn, en dat Parijs uiteindelijk de grootste begunstigde zal zijn in termen van banen”, staat in het onderzoek.

RTL Nieuws / ANP; Brexit Groot-Brittannië Amsterdam

Een agent bij rellen in Noord-Ierland.

Dit is waarom er weer rellen zijn in Noord-Ierland

MSN 04.04.2021 Molotovcocktails, auto’s in brand en 27 gewonde agenten: het was de afgelopen twee nachten onrustig in Noord-Ierland. Spanningen tussen Noord-Ierse katholieken en protestanten stijgen door grenscontroles die zijn ingevoerd vanwege de Brexit. Maar ook een omstreden massabegrafenis speelt een rol.

Twee nachten op rij is er in Noord-Ierland gevochten. Vrijdag liepen protesten uit op rellen met de politie. Zaterdag staken demonstranten auto’s in brand om een rotonde te blokkeren.

De betogers zijn protestantse Noord-Ieren. Die zijn bang dat de band tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk door de Brexit-afspraken wordt verzwakt. Ze zijn ook boos: omdat een kopstuk van de Noord-Ierse katholieken een massabegrafenis kreeg, in weerwil van de coronaregels.

© Aangeboden door RTL Nieuws

Oud conflict herleeft

Hoe zit het ook alweer in Noord-Ierland? Het is een oud conflict dat teruggaat tot 1921. Toen werd Ierland officieel onafhankelijk, maar Noord-Ierland bleef wel bij het Verenigd Koninkrijk horen. Dit tot vreugde van de overwegend protestantse Noord-Ieren die willen dat hun land bij het Verenigd Koninkrijk blijft. Zij worden de ‘unionisten’ genoemd.

Tegelijkertijd bestaat 40 procent van de bevolking in Noord-Ierland uit katholieken. De meesten van hen willen liever bij Ierland horen: de ‘republikeinen’. Protestantse unionisten en katholieke republikeinen hebben de afgelopen honderd jaar veel geweld tegen elkaar gebruikt, zoals schietpartijen en bomaanslagen.

© Aangeboden door RTL Nieuws

Het geweld eiste ruim 50.000 levens, vooral in de zogeheten ‘Troubles’, de periode die duurde van de jaren 60 tot de jaren 90. Het meeste geweld stopte na het ‘Goede Vrijdag Akkoord’ in 1998. Sindsdien wordt Noord-Ierland bestuurd door protestantse unionisten en katholieke republikeinen samen.

Wat daarbij meehielp, is dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland inmiddels allebei lid waren geworden van de Europese Unie. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland was daardoor sowieso open, wat een aantal gevoeligheden wegnam.

Onvrede over Brexit

Die gevoeligheden steken door de Brexit nu weer de kop op. Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie in 2020, wat normaliter zou betekenen dat er weer grenswachters bij de Ierse grens zouden staan.

Dat vond men in Londen en Brussel niet zo’n goed idee en daarom werd er een speciale afspraak voor Noord-Ierland gemaakt: goederen zouden tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland (‘op zee’) gecontroleerd worden. Voordeel: er komt zo geen ‘harde’ Ierse landgrens.

Nadeel: de protestantse unionisten zijn boos. Zij voelen immers dat de band tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk door die nieuwe grenscontroles wordt verzwakt.

Woede na massabegrafenis

De woede aan protestantse zijde werd deze week al helemaal groot toen de autoriteiten besloten om niemand te vervolgen voor een massabegrafenis in juni vorig jaar. Er kwamen toen 2000 man opdagen bij de uitvaart van een IRA-kopstuk. De IRA is de militante tak van de Ierse katholieken. De massabegrafenis was in strijd met de coronamaatregelen, maar de autoriteiten besloten geen actie te ondernemen.

© Aangeboden door RTL Nieuws

‘Jongeren opgehitst’

De vijand wordt voorgetrokken en we worden bij de Brexit in de steek gelaten: dat is het sentiment in het protestantse kamp nu. Een aantal ontevreden protestanten greep afgelopen Goede Vrijdag (vanwege de akkoorden) aan om de straat op te gaan.

Opvallend: de relschoppers waren nogal jong. Van de acht mensen die vrijdag werden gearresteerd, zijn drie jongens nog maar 13, 14 en 17 jaar oud.

Ondertussen wijzen de protestanten (de DUP-partij) en de katholieken (Sinn Féin) elkaar aan als schuldigen. Sinn Féin zegt dat de jongeren door uitspraken van de DUP zijn opgehitst. De DUP zegt op zijn beurt dat het geweld onacceptabel is, maar dat ze de frustraties bij de jongeren begrijpen.

Dit is waarom er weer rellen zijn in Noord-Ierland

RTL 04.04.2021 Molotovcocktails, auto’s in brand en 27 gewonde agenten: het was de afgelopen twee nachten onrustig in Noord-Ierland. Spanningen tussen Noord-Ierse katholieken en protestanten stijgen door grenscontroles die zijn ingevoerd vanwege de Brexit. Maar ook een omstreden massabegrafenis speelt een rol.

Twee nachten op rij is er in Noord-Ierland gevochten. Vrijdag liepen protesten uit op rellen met de politie. Zaterdag staken demonstranten auto’s in brand om een rotonde te blokkeren.

De betogers zijn protestantse Noord-Ieren. Die zijn bang dat de band tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk door de Brexit-afspraken wordt verzwakt. Ze zijn ook boos: omdat een kopstuk van de Noord-Ierse katholieken een massabegrafenis kreeg, in weerwil van de coronaregels.

Noord-Ierland ligt op het Ierse eiland, maar hoort bij Groot-Brittannië. Noord-Ierland en Groot-Brittannië vormen samen het Verenigd Koninkrijk.

Noord-Ierland ligt op het Ierse eiland, maar hoort bij Groot-Brittannië. Noord-Ierland en Groot-Brittannië vormen samen het Verenigd Koninkrijk.

© RTL Nieuws

Oud conflict herleeft

Hoe zit het ook alweer in Noord-Ierland? Het is een oud conflict dat teruggaat tot 1921. Toen werd Ierland officieel onafhankelijk, maar Noord-Ierland bleef wel bij het Verenigd Koninkrijk horen. Dit tot vreugde van de overwegend protestantse Noord-Ieren die willen dat hun land bij het Verenigd Koninkrijk blijft. Zij worden de ‘unionisten’ genoemd.

Tegelijkertijd bestaat 40 procent van de bevolking in Noord-Ierland uit katholieken. De meesten van hen willen liever bij Ierland horen: de ‘republikeinen’. Protestantse unionisten en katholieke republikeinen hebben de afgelopen honderd jaar veel geweld tegen elkaar gebruikt, zoals schietpartijen en bomaanslagen.

Veel relschoppers zijn nog erg jong.

Veel relschoppers zijn nog erg jong.

© ANP

Het geweld eiste ruim 50.000 levens, vooral in de zogeheten ‘Troubles’, de periode die duurde van de jaren 60 tot de jaren 90. Het meeste geweld stopte na het ‘Goede Vrijdag Akkoord’ in 1998. Sindsdien wordt Noord-Ierland bestuurd door protestantse unionisten en katholieke republikeinen samen.

Wat daarbij meehielp, is dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland inmiddels allebei lid waren geworden van de Europese Unie. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland was daardoor sowieso open, wat een aantal gevoeligheden wegnam.

Onvrede over Brexit

Die gevoeligheden steken door de Brexit nu weer de kop op. Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie in 2020, wat normaliter zou betekenen dat er weer grenswachters bij de Ierse grens zouden staan.

Dat vond men in Londen en Brussel niet zo’n goed idee en daarom werd er een speciale afspraak voor Noord-Ierland gemaakt: goederen zouden tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland (‘op zee’) gecontroleerd worden. Voordeel: er komt zo geen ‘harde’ Ierse landgrens.

Nadeel: de protestantse unionisten zijn boos. Zij voelen immers dat de band tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk door die nieuwe grenscontroles wordt verzwakt.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Een grens in zee: dit is het alternatief voor de backstop in de nieuwe brexitdeal

Woede na massabegrafenis

De woede aan protestantse zijde werd deze week al helemaal groot toen de autoriteiten besloten om niemand te vervolgen voor een massabegrafenis in juni vorig jaar. Er kwamen toen 2000 man opdagen bij de uitvaart van een IRA-kopstuk. De IRA is de militante tak van de Ierse katholieken. De massabegrafenis was in strijd met de coronamaatregelen, maar de autoriteiten besloten geen actie te ondernemen.

De massabegrafnis in coronatijd.

De massabegrafenis in coronatijd.

© Getty

‘Jongeren opgehitst’

De vijand wordt voorgetrokken en we worden bij de Brexit in de steek gelaten: dat is het sentiment in het protestantse kamp nu. Een aantal ontevreden protestanten greep afgelopen Goede Vrijdag (vanwege de akkoorden) aan om de straat op te gaan.

Opvallend: de relschoppers waren nogal jong. Van de acht mensen die vrijdag werden gearresteerd, zijn drie jongens nog maar 13, 14 en 17 jaar oud.

Ondertussen wijzen de protestanten (de DUP-partij) en de katholieken (Sinn Féin) elkaar aan als schuldigen. Sinn Féin zegt dat de jongeren door uitspraken van de DUP zijn opgehitst. De DUP zegt op zijn beurt dat het geweld onacceptabel is, maar dat ze de frustraties bij de jongeren begrijpen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Noord-Ierse politie pakt vermoedelijke schutter die journaliste doodde

RTL Nieuws; Brexit Noord-Ierland Groot-Brittannië

Aanhoudende rellen in Noord-Ierland door spanningen na Brexit

Aanhoudende rellen in Noord-Ierland door spanningen na Brexit

NU 04.04.2021 In pro-Britse delen van Noord-Ierland zijn zaterdag opnieuw rellen uitgebroken vanwege oplopende spanningen in de regio na de Brexit. Auto’s werden in brand gestoken en gemaskerde mensen bekogelden een politiebusje met benzinebommen.

Veel pro-Britse inwoners zijn fel gekant tegen de nieuwe handelsbarrière die tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd als onderdeel van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Politieke leiders, onder wie de Britse minister van Noord-Ierland, hadden zaterdag opgeroepen tot kalmte. Maar aan de rand van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast braken volgens de politie toch ongeregeldheden uit.

Op een video die de politie op Twitter plaatste is te zien hoe vier gemaskerde mensen benzinebommen naar een gepantserde politiebus gooien. Ook slaan en schoppen ze tegen het voertuig.

What is the point in this? Destroying your own communities is not the way to protest or vent. Why is it always our @PoliceServiceNI colleagues who face the brunt of this pointless violence? @naomi_long @NIPolicingBoard

https://pbs.twimg.com/profile_images/547353458613829632/7Uf70gd6_normal.jpeg

PoliceFedforNI 19:36 – 3 april 2021

Vrijdag raakten vijftien agenten gewond toen relschoppers hen in een ander deel van Belfast te lijf gingen met stenen, metalen staven, vuurwerk en putdeksels. De politiemannen liepen onder meer brand- en hoofdwonden op. Zeven mensen zijn aangehouden, twee van hen waren dertien en veertien jaar.

In Londonderry raakten twaalf agenten gewond. Het was daar voor de vijfde opeenvolgende nacht onrustig.

Lees meer over: Noord-Ierland  Buitenland

Aanhoudende rellen in Noord-Ierland door spanningen na Brexit

MSN 04.04.2021 In pro-Britse delen van Noord-Ierland zijn zaterdag opnieuw rellen uitgebroken vanwege oplopende spanningen in de regio na de Brexit. Auto’s werden in brand gestoken en gemaskerde mensen bekogelden een politiebusje met benzinebommen.

Veel pro-Britse inwoners zijn fel gekant tegen de nieuwe handelsbarrière die tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd als onderdeel van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Politieke leiders, onder wie de Britse minister van Noord-Ierland, hadden zaterdag opgeroepen tot kalmte. Maar aan de rand van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast braken volgens de politie toch ongeregeldheden uit.

Op een video die de politie op Twitter plaatste is te zien hoe vier gemaskerde mensen benzinebommen naar een gepantserde politiebus gooien. Ook slaan en schoppen ze tegen het voertuig.

Vrijdag raakten vijftien agenten gewond toen relschoppers hen in een ander deel van Belfast te lijf gingen met stenen, metalen staven, vuurwerk en putdeksels. De politiemannen liepen onder meer brand- en hoofdwonden op. Zeven mensen zijn aangehouden, twee van hen waren dertien en veertien jaar.

In Londonderry raakten twaalf agenten gewond. Het was daar voor de vijfde opeenvolgende nacht onrustig.

Tientallen Britten na aankomst in Spanje meteen op terugvlucht gezet

NU 31.03.2021 De Spaanse autoriteiten hebben tientallen Britten teruggestuurd die met het vliegtuig naar kustplaats Alicante waren gevlogen. Britten die in Spanje wonen, hebben vanwege de Brexit een speciaal verblijfsdocument nodig: de Tarjeta de identidad de extranjero (TIE). Op de luchthaven stond volgens expatkrant Olive Press een bord met het opschrift: “Geen TIE. Geen toegang.”

Zo’n veertig Britten beschikten maandag niet over de juiste papieren en zouden met hetzelfde vliegtuig zijn teruggestuurd naar het Engelse Manchester.

Een 47-jarige man deed daar zijn beklag over. Hij vertelde de krant dat sommige reizigers tevergeefs een brief lieten zien met het verzoek om hun TIE-kaart op te halen in Spanje. “Wat voor bewijs heb je nog meer nodig dat mensen hier wonen?”

Dat de vlucht naar het Verenigd Koninkrijk vervolgens vertraging opliep, zorgde voor nog meer ergernis. Ook kregen reizigers te horen dat hun bagage pas dagen later zou worden nagestuurd. De Britse ambassade in Spanje liet weten op de hoogte te zijn van de problemen. Een woordvoerder zei tegen de krant dat reizigers ervoor moeten zorgen dat ze aan alle eisen voldoen.

Spanje heeft het internationale reisverkeer aan banden gelegd vanwege de coronacrisis. Daarom moesten de Britten bewijzen dat ze in het Zuid-Europese land wonen.

Lees meer over: Spanje  Groot-Britannie  Buitenland

Britten die in Alicante wonen weggestuurd om Brexit

Telegraaf 31.03.2021 De Spaanse autoriteiten hebben tientallen Britten teruggestuurd die met het vliegtuig naar kustplaats Alicante waren gevlogen. Britten die in Spanje wonen hebben vanwege de Brexit een speciaal verblijfsdocument nodig, de Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Op de luchthaven stond volgens expatkrant Olive Press een bord met het opschrift „Geen Tie. Geen toegang.”

Zo’n veertig Britten beschikten maandag niet over de juiste papieren en zouden met hetzelfde vliegtuig zijn teruggestuurd naar het Engelse Manchester. Een 47-jarige man deed daar zijn beklag over.

Afbeelding  titoshivan

@titoshivan

Welcome to Brexit. Hope you enjoy your stay.

British passenger Stuart Miller (pictured), a 47-year-old offshore worker from Manchester, said the situation at the Spanish airport was 'absolutely diabolical'

‘Fury’ at Spain’s Alicante Airport as 40 Brits deported back to UK after clearing customs at…

DOZENS of Brits arriving at Alicante-Elche airport yesterday were refused entry to Spain and sent back to Manchester on the SAME PLANE. Customs officials

theolivepress.es

8:59 PM · Mar 30, 2021

Hij vertelde de krant dat sommige reizigers tevergeefs een brief lieten zien met het verzoek hun TIE-kaart op te halen in Spanje. „Wat voor bewijs heb je nog meer nodig dat mensen hier wonen?”

Volgens de Britten is sprake van een Catch-22: zij moeten het land in om een TIE te halen, maar om het land in te kunnen, hebben zij eerst een TIE nodig.

Bagage

Dat de terugvlucht naar Engeland vervolgens vertraging opliep, maakte de Britten nog bozer. Ook kregen reizigers te horen dat hun bagage pas dagen later zou worden nagestuurd. De Britse ambassade in Spanje liet weten op de hoogte te zijn van de problemen.

Afbeelding  Daily Mail Online

@MailOnline

Alicante officials refuse to let dozens of Britons into Spain because of Brexit

Alicante officials refuse to let dozens of Britons into Spain | Daily Mail Online

Alicante officials refuse to let dozens of Britons into Spain

Forty passengers were left angry and confused after they were turned away from Alicante on Monday and sent home, with their luggage stuck in Spain until Friday.

dailymail.co.uk

1:45 PM · Mar 31, 2021 11 12

Spanje heeft het internationale reisverkeer aan banden gelegd vanwege de coronacrisis. Daarom moesten de Britten bewijzen dat ze wonen in het Zuid-Europese land.

Britse media dol

De Spanjaarden zorgen voor veel tumult in de Britse media. De krant Daily Mail kopte dat de autoriteiten in de kustplaats „weigeren tientallen Britten Spanje in te laten vanwege de Brexit.”

De reisproblemen waar Britten sinds de Brexit mee te maken krijgen, worden vaker breed uitgemeten in Britse media. Zo zorgde het eerder voor chagrijn dat de Nederlandse douane broodjes met vlees van een automobilist in beslag nam omdat vanwege het Britse vertrek uit de Europese Unie strengere regels gelden.

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid luchtvaart internationale betrekkingen Spanje Alicante Brexit

Brexit en coronacrisis leggen druk op handel tussen Ierland en het VK

NU 18.03.2021 Ierland importeerde in januari 65 procent minder goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk dan in dezelfde periode vorig jaar. Door de Brexit en de coronacrisis lag de handel tussen de twee landen een stuk lager dan normaal, aldus het Ierse statistiekbureau.

In januari importeerden de Ieren voor 497 miljoen euro vanuit het VK, een jaar eerder was dat in dezelfde periode nog ruim 1,4 miljard euro. Volgens handelaren heeft de afname meerdere oorzaken. De handel lag op een lager pitje door de beperkingen vanwege de coronacrisis, maar de Brexit is een nog belangrijkere oorzaak, zeggen ze.

Voordat de overgangsperiode van de Brexit op 1 januari afliep, bouwden handelaren al een voorraad van goederen op, waardoor er in januari minder verscheept hoefde te worden. Daarnaast is het sinds het aflopen van die overgangsperiode moeilijker geworden om goederen over de grens te vervoeren en zijn Ierse ondernemers op zoek gegaan naar vervangende goederen uit andere landen.

De import vanuit Noord-Ierland steeg in januari juist vergeleken met januari vorig jaar. Toen werd er voor 161 miljoen euro aan goederen over de Ierse grens verscheept, afgelopen januari was dat 177 miljoen euro. Noord-Ierland wordt beschouwd als onderdeel van de interne markt van de EU, waardoor de handel tussen Noord-Ierland en Ierland eenvoudiger is dan die tussen het VK en Ierland.

De export vanuit Ierland naar het VK viel ook iets terug, met 14 procent naar 946 miljoen euro. De export naar Noord-Ierland steeg van 170 miljoen euro naar 199 miljoen euro.

Lees meer over: handel Economie

Oud-Brexit-onderhandelaar legt schuld bij EU na ruzie over Noord-Ierland

NU 13.03.2021 David Frost, die vorig jaar nog namens het Verenigd Koninkrijk onderhandelde in het Brexit-proces, heeft zondag uitgehaald naar de Europese Unie. Frost, die nu EU-adviseur is voor de regering van Boris Johnson, noemt de EU in The Sunday Telegraph kwaadwillend en zegt dat Brussel het nieuwe conflict over Noord-Ierland volledig aan zichzelf te wijten heeft.

Reden voor de kritiek is de juridische stap die Brussel momenteel overweegt. Woensdag besloten de Britten op eigen houtje om douanecontroles voor Britse producten die naar Noord-Ierland gaan een half jaar uit te stellen. Dit gaat volgens de EU tegen het Brexit-akkoord in, waarmee de Britten dus internationaal recht zouden schenden.

Frost draait het om en schrijft dat het VK geen andere keuze had, nadat de EU vorige maand overwoog om douanecontroles in het leven te roepen op de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Na een storm van kritiek werd de maatregel toch geschrapt. “Dat gedrag van de EU heeft het vertrouwen in het Noord-Ierland protocol (dat de Ierse grens openhoudt, red.) flink geschaad”, aldus Frost.

In de nieuwe situatie na de Brexit behoort Noord-Ierland tot de Europese douane-unie, waardoor vrij verkeer op het Ierse eiland mogelijk blijft. Producten die vanuit Groot-Brittannië Noord-Ierland binnenkomen, moeten wél gecontroleerd worden.

De nieuwe situatie heeft onder meer geleid tot lege schappen in Noord-Ierse supermarkten, waardoor het VK zich genoodzaakt voelde de grenscontroles verder uit te stellen. “De stap is genomen om het dagelijks leven van Noord-Ieren te beschermen, zodat ze pakketjes kunnen blijven ontvangen en boodschappen kunnen blijven doen”, schrijft Frost.

“Ik hoop dat zij (de EU, red.) de kwaadwillendheid richting het VK van zich af willen schudden en ervoor kiezen een vriendschappelijke relatie op te bouwen als twee soevereine mogendheden”, sluit de Britse EU-adviseur af.

Lees meer over: Economie  Brexit

Britse export naar EU stort in eerste maand van nieuwe handelsrelatie in

NU 12.03.2021 Het Verenigd Koninkrijk heeft in januari, de eerste maand van de nieuwe handelsrelatie met de Europese Unie, ruim 40 procent minder geëxporteerd naar de EU dan in de maand ervoor. Omgerekend werd er 5,7 miljard pond (6,66 miljard euro) minder vervoerd, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Britse statistiekbureau ONS.

Sinds januari is er een eind gekomen aan de vrijhandel tussen beide het VK en de EU, omdat de Britten kozen voor een zogeheten ‘harde Brexit’.

Het statistiekbureau zegt niet volledig zeker te zijn over de oorzaak van de exportterugval, maar wijst wel naar de nieuwe handelsrelatie. “Extern bewijs laat zien dat een deel van de vertraagde goederenhandel in januari te wijten is aan verstoring door het einde van de transitieperiode (waarin nog vrij gehandeld kon worden, red.).”

ONS wijst onder meer naar het gehamster van Britse bedrijven in de laatste maanden van 2020, om zo voldoende Europese producten achter de hand te hebben. Door de nieuwe handelsrelatie moesten EU-georiënteerde bedrijven de juiste douanepapieren in handen hebben, documenten die ze sinds de jaren negentig niet meer nodig hadden.

De lage exportcijfers komen niet geheel als een verrassing: eerder werd al duidelijk dat het vrachtwagenverkeer dat vanuit het VK het water naar de EU oversteekt in januari was ingestort. Het vrachtverkeer zou toen met zo’n twee derde zijn afgenomen. In februari naderden deze cijfers alweer het oude niveau.

Lees meer over: Economie  Brexit

Moddergooien tussen EU en VK gaat door: ‘EU niet geïnteresseerd in vrede’

NU 05.03.2021 De spanningen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn donderdag en vrijdag verder opgelopen. Woensdag besloten de Britten op eigen houtje de periode te verlengen waarin Britse bedrijven geen importheffingen betalen voor goederen die Noord-Ierland binnenkomen. Dat schoot Brussel in het verkeerde keelgat, omdat de EU niet was ingelicht over het besluit.

Sinds januari is Noord-Ierland geen lid meer van de EU, maar het land bleef wel onderdeel van de Europese douane-unie om een harde grens op het Ierse eiland te voorkomen. Dit betekent dat Noord-Ierland zich wat betreft onder meer voedselveiligheid moet houden aan Europese regels. En dus moeten producten die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd gecontroleerd worden.

Om de overgang naar de nieuwe situatie soepel te laten verlopen, werd afgesproken om tot eind maart de nieuwe regels nog niet streng te handhaven. De Britten besloten woensdag die termijn te verlengen tot oktober, zonder daarover met de EU te overleggen.

Volgens de EU hebben de Britten daarmee voor de tweede keer het internationaal recht geschonden, Brussel overweegt nu juridische stappen. “Als we de Britten niet kunnen vertrouwen, omdat ze eenzijdig actie ondernemen, dan laat Londen de EU geen keus”, aldus de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney.

De mogelijke gang naar de rechter schoot de Noord-Ieren in het verkeerde keelgat. “De EU is alleen geïnteresseerd in het beschermen van haar handelsblok. Ze is niet geïnteresseerd in het beschermen van het Goedevrijdagakkoord, zoals de EU wel beweert”, aldus de unionistische premier van Noord-Ierland Arlene Foster. “Als de EU wel in vrede geïnteresseerd was, dan zou ze nu niet deze juridische stappen nemen.”

Het zogeheten Noord-Ierlandprotocol werd juist in het leven geroepen om het Goedevrijdagakkoord overeind te houden. Met het in 1998 gesloten akkoord kwam er een eind aan jarenlange conflicten in Noord-Ierland. En met het protocol hopen beide kampen een harde grens en mogelijke escalaties op het Ierse eiland te voorkomen.

Lees meer over: Economie  Brexit

Noord-Ierse premier: EU niet geïnteresseerd in vredesverdrag

MSN 05.03.2021 De Noord-Ierse premier Arlene Foster zegt dat de Europese Unie niet geïnteresseerd is in het vredesverdrag van Belfast, maar alleen in het beschermen van haar handelsblok. Ze noemt de aangekondigde juridische stappen van de EU tegen het verlengen van soepele controle- en inspectie-eisen aan de grens niet de juiste stap voor de vrede.

“De Europese Unie is alleen geïnteresseerd in het beschermen van haar handelsblok, ze zijn niet geïnteresseerd in het beschermen van het Goedevrijdagakkoord, wat ze wel claimen”, aldus Foster. “Als de EU wel geïnteresseerd was in de vrede, dan zou ze nu niet deze juridische stappen nemen.”

De EU kondigde woensdag aan het besluit van de Britse overheid om de periode van soepele grenscontroles aan de Iers-Britse grens te verlengen aan te vechten. In Noord-Ierland bestaat ondertussen veel onvrede over de afspraken met de EU. Foster vindt deze stappen “totaal buiten proportie”. Ze wil dat er een nieuwe en blijvende oplossing komt. “Het protocol steeds weer verlengen is een pleister plakken op dit probleem.”

Noord-Ierse paramilitairen hebben uit protest hun steun voor het Goedevrijdagakkoord ingetrokken. Dat historische akkoord stamt uit 1998. Het maakte een einde aan de gewelddadigheden tussen de republikeinen of Ierse nationalisten die aansluiting bij Ierland willen en de loyalisten die de banden met het Verenigd Koninkrijk juist zo nauw mogelijk willen hebben.

Militanten Noord-Ierland trekken na Brexit steun aan vredesakkoord in

NU 04.03.2021 Noord-Ierse paramilitaire organisaties trekken hun steun aan het Goedevrijdagakkoord tijdelijk in. Dat staat volgens Belfast Telegraph in een brief die de overkoepelende organisatie LCC (Raad Loyalistische Gemeenschappen) aan de Britse premier Boris Johnson stuurde.

De pro-Britse paramilitairen verzetten zich op die manier tegen afspraken die premier Johnson heeft gemaakt over de Brexit. Noord-Ierland heeft daardoor een aparte status gekregen binnen het Verenigd Koninkrijk.

De LCC benadrukt wel dat het verzet tegen het zogeheten Noord-Ierland-protocol “vreedzaam en democratisch” moet verlopen.

In het vredesakkoord van 1998 is afgesproken dat de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek openblijft. Het bestand maakte een einde aan drie decennia van geweld tussen de republikeinen of Ierse nationalisten die aansluiting bij Ierland willen en de loyalisten die de banden met het VK juist zo nauw mogelijk willen hebben.

Het Goedevrijdagakkoord werd aangenomen na referenda in Ierland en Noord-Ierland. De republiek Ierland erkende dat Noord-Ierland tot het VK behoort, tot meerderheden van de Ierse en Noord-Ierse bevolkingen anders bepalen. Het akkoord legde ook de regionale regeringsvorm van Noord-Ierland vast.

Zie ook: ‘Britse premier May overweegt wijziging Goedevrijdagakkoord’

Lees meer over: Noord-Ierland  Brexit  Buitenland

Overleg over Noord-Ierse brexitperikelen ‘teleurstellend’

MSN 24.02.2021 Beraad tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om brexitperikelen die Noord-Ierland raken op te lossen is “enorm teleurstellend” verlopen, zei de Noord-Ierse premier Arlene Foster. Verantwoordelijk EU-commissaris Maroš Šefčovič hield het na het overleg met zijn Britse gesprekspartner Michael Gove op “constructief”.

Foster mocht de vergadering bijwonen. Noord-Ierse supermarkten hebben als gevolg van de brexit problemen met hun bevoorrading omdat het Britse landsdeel in feite nog onder de EU-regels valt. De controles die daardoor nodig zijn op goederen uit de rest van het VK zorgen voor leveringsproblemen, vertragingen en ander gedoe.

De Britse regering wil dat de EU langer soepel omgaat met controle- en inspectie-eisen, als het even kan tot 2023. Maar de EU wil daar niet zomaar mee instemmen en had gevraagd om uitleg over hoe het dan tot die tijd gaat.

Šefčovič weigerde een korte verlenging van de periode waarin niet te moeilijk wordt gedaan, klaagde Foster. De Britse regering komt met een nieuw plan om de problemen van supermarkten en hun leveranciers op te lossen, melden Londen en Brussel in een gezamenlijke verklaring. Ook wordt verder gekeken naar digitale oplossingen voor ondernemers. Beide partijen spraken af dat bij een volgende bijeenkomst mogelijk besluiten vallen.

Brussel en Londen piekeren opnieuw over grenspuzzel Noord-Ierland

MSN 24.02.2021 De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk proberen opnieuw de onrust over de Noord-Ierse grens weg te nemen. Ze gaan om de tafel om de gevolgen van de brexit voor bijvoorbeeld de klant van de Noord-Ierse supermarkt zoveel mogelijk te verlichten.

Noord-Ierland hoort bij het VK, maar maakt nog wel deel uit van de EU-markt. Zo blijft de grens tussen Ierland en Noord-Ierland onzichtbaar. Dat is een hoeksteen van de vrede op het eiland en is daarom heilig. Maar er zijn voor bijvoorbeeld vlees dat van Engeland naar Noord-Ierland wordt vervoerd, wel allerlei controles en paperassen nodig. Tot groot ongenoegen van sommige Noord-Ieren, die eerder deze maand zelfs controleurs intimideerden.

De Britse regering wil dat de EU langer coulant blijft met controle- en inspectie-eisen, liefst zelfs tot 2023. Haar brexitman Michael Gove overlegt daarover woensdag opnieuw met verantwoordelijk Eurocommissaris Maroš Šefčovič. Die maakte dinsdag al wel duidelijk dat Brussel daaraan voorwaarden verbindt. De Britten moeten in ieder geval toelichten hoe ze “alle flexibiliteit en de respijtperiodes” van de EU dan willen gebruiken, zei hij. Het zou ook helpen als de EU bijvoorbeeld kan meekijken in de computers van de Britse douane.

Ierse zeehaven Rosslare floreert: ‘Brexit is goed voor ons’

NOS 23.02.2021 Vanuit de controletoren in de haven van Rosslare ziet Glenn Carr de veerboot uit Duinkerke aankomen. Pal daarnaast ligt een schip klaar dat op het punt staat te vertrekken naar de Franse haven Cherbourg. Carr, die bedrijfsleider is van Europort Rosslare, laat het schema van die dag zien: zes veerboten varen uit, waarvan drie richting Frankrijk en Spanje.

Nog niet zo lang geleden vertrokken er maar drie veerdiensten per week uit het dorp, maar in korte tijd is Rosslare uitgegroeid tot een belangrijke speler in Ierland. Carr somt op: “In januari is ons vrachtvolume vervijfvoudigd in vergelijking met januari in het jaar ervoor. We hebben nu 32 veerdiensten per week. In Ierland zijn we de nummer 1 geworden voor het rechtstreekse zeetransport van vrachtwagens en trailers naar Europa.”

Van alle Ierse havens ligt Rosslare, gelegen aan zuidoostpunt van Ierland, hemelsbreed het dichtst bij het Europese vasteland.

Toch leverde dat jarenlang weinig strategisch voordeel op. Rosslare kon nooit concurreren met de zogeheten Britse landbrug. De snelste en goedkoopste route voor Iers vrachtverkeer liep altijd via Groot-Brittannië.

De haven van Rosslare en de routes van de veerboten NOS

De meeste Ierse vrachtwagens namen in Dublin de veerboot naar de haven van Holyhead in Wales. Van daar reden ze naar Dover, waar je via de Kanaaltunnel in het Franse Calais arriveerde. In totaal duurde de reis tien uur. Elk jaar maakten zo 150.000 Ierse vrachtwagens de oversteek naar Europa. Ter vergelijking: een oversteek met de veerboot van Rosslare naar het Franse Cherbourg duurt achttien uur.

Nieuwe handelsbarrières

Maar de brexit heeft alles op zijn kop gezet. Over de Ierse Zee ligt een douanegrens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië en ook in Calais en Dover zijn douaneposten verschenen. Britse bedrijven die exporteren naar de Europese Unie en Noord-Ierland moeten sinds 1 januari een stapel papieren invullen. Voor voedselproducten gelden strenge hygiëne- en kwaliteitscontroles.

De afgelopen weken ging dat verre van vlekkeloos. Veel bedrijven bleken niet goed voorbereid op de nieuwe situatie, waardoor honderden vrachtwagens werden teruggestuurd of dagenlange vertragingen opliepen.

“Dat we na de brexit zouden groeien, daar was geen twijfel over. De grote vraag was: hoeveel vrachtverkeer zou gebruikmaken van de nieuwe route?, aldus Glenn Carr, bedrijfsleider Europort Rosslare.

Carr: “We hebben op alle niveaus een fundamentele verschuiving gezien in de aanvoerroutes. Zeker de grote Ierse ondernemingen hebben een strategisch besluit genomen. Ze willen alle gedoe door brexit omzeilen. Ze vermijden zo alle papierwerk en mogelijke vertragingen die de aanvoer van hun producten in gevaar brengen.”

Die ondernemingen hebben nu een alternatief gevonden in Rosslare. Carr was verrast door de sterke stijging van het vrachtverkeer. “Dat we na de brexit zouden groeien, daar was geen twijfel over. De grote vraag was: hoeveel vrachtverkeer zou gebruikmaken van de nieuwe route? We hebben het zeker onderschat. Dit is een ongekende verschuiving.”

Economische boom

Niemand heeft daarvan meer van geprofiteerd dan de transportonderneming Perennial Freight, dat in het nabijgelegen Wexford gevestigd is. Het bedrijf specialiseert zich al twintig jaar in rechtstreeks vervoer naar het Europese vasteland. Toen het Verenigd Koninkrijk op 1 januari voorgoed de interne markt van de Europese Unie verliet, stond Perennial Freight in de startblokken.

“Brexit is goed voor ons”, zegt commercieel directeur Chris Smyth. Hij laat de gloednieuwe opslagloods zien die zijn bedrijf even buiten de haven heeft bijgebouwd met het oog op de brexit. Dat was een slimme zet, want sinds 1 januari is het drukker dan ooit. “We hebben veel klanten die de Britse landbrug hebben ingewisseld voor de directe route vanuit Rosslare naar Europa. We hebben een toename gezien van 30 procent.”

“Er arriveren nu honderd vrachtwagens meer per dag in Rosslare. De plaatselijke economie is daar zeker beter van geworden”, aldus Chris Smyth, commercieel directeur van Perennial Freight.

Het zijn niet alleen de haven en transportondernemingen als Perennial Freight die stevig groeien. In korte tijd heeft brexit een economische boom teweeggebracht in de regio rond Rosslare. “Er arriveren nu honderd vrachtwagens meer per dag in Rosslare”, vertelt Smyth. “Plaatselijke winkels en tankstations profiteren daarvan. Er zijn meer banen in de haven. Transportbedrijven zoals wij nemen extra personeel aan. De plaatselijke economie is daar zeker beter van geworden.”

De grote vraag is alleen: zijn dit structurele verschuivingen in de transportroutes? Of kiezen Ierse bedrijven over een half jaar weer gewoon voor de Britse landbrug, als de kinderziektes aan de nieuwe douanegrenzen rond Groot-Brittannië zijn overwonnen?

Gamechanger

Volgens Carr is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken, maar hij kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Verschillende bedrijven hebben hem gevraagd nog meer veerdiensten naar het Europese vasteland op te starten. Europort Rosslare investeert het komende jaar 35 miljoen euro in verdere uitbreiding van de haven, zodat nog grotere schepen kunnen aanmeren.

Ook Smyth van Penennial Freight is optimistisch. Hij noemt brexit een “gamechanger”. Net als de haven heeft zijn bedrijf plannen om verder uit te breiden. “Er zijn ongetwijfeld bedrijven die straks terugkeren naar de Britse route. Maar ik denk dat de veranderingen structureel zijn. Dit is de toekomst: een rechtstreekse verbinding vanuit Ierland naar het Europese vasteland.”

BEKIJK OOK;

Het rommelt in Noord-Ierland door komst douanegrens

NOS 16.02.2021 Tientallen vrachtwagens die rechtsomkeert moeten maken. Dagenlang oponthoud in de Noord-Ierse havens. Pakketjes van Amazon die niet aankomen. Lege schappen in de Noord-Ierse supermarkten. Dreigementen aan het adres van inspecteurs.

De start van de brexit is allesbehalve vlekkeloos gegaan voor Noord-Ierland. Onder toeziend oog van EU-waarnemers controleren inspecteurs Britse voedselproducten die in de Noord-Ierse havens van Larne en Belfast arriveren. Sinds 1 januari ligt er namelijk een douanegrens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië en dat zorgt voor de nodige strubbelingen.

De douanegrens is een gevolg van het Noord-Ierland Protocol, een van de kernafspraken van de brexit. Om de Noord-Ierse vrede te beschermen is er afgesproken dat er geen harde landsgrens komt tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland. Noord-Ierland blijft daarom deels de handelsregels van de Europese Unie volgen.

Broze vrede

De problemen zorgen voor nieuwe onrust in Noord-Ierland, waar sinds de vredesakkoorden van 1998 een broze vrede bestaat tussen de katholieke en protestantse gemeenschap. Die onvrede gaat veel dieper dan lege schappen in supermarkten. Vooral de protestantse gemeenschap voelt zich bedreigd door de nieuwe situatie.

In havenstad Larne, dat geldt als een bolwerk van protestantse unionisten, verschenen de afgelopen weken dreigende teksten op de muren. “All bets are off”. De inspecteurs in de haven voelden zich niet langer veilig, waarna ze tijdelijk de controles stopzetten.

“Er ligt nu een grens dwars door het land waartoe we behoren.”, aldus Sammy Wilson, lid van het Lagerhuis namens de DUP.

“Je begrijpt wel waarom de mensen boos zijn”, zegt Sammy Wilson, die het kiesdistrict van Larne in het Lagerhuis vertegenwoordigt. Wilson is lid van de DUP, de grootste protestants-unionistische partij in Noord-Ierland. “Er ligt nu een grens dwars door het land waartoe we behoren. Dit ondermijnt Noord-Ierland als deel van het Verenigd Koninkrijk.”

Sinds 2007 vormt de DUP in Noord-Ierland een coalitieregering met de eens gezworen vijanden van Sinn Féin, de politieke tak van de paramilitaire organisatie IRA. Die coalitie heeft met vallen en opstaan standgehouden, maar de verschillen tussen beide coalitiepartners lijken dit jaar groter dan ooit.

Het katholieke Sinn Féin voerde in 2016 campagne voor lidmaatschap van de EU, terwijl de DUP juist een voorstander is van de brexit. Sinn Féin denkt dat droom van een verenigd Ierland dichterbij is dan ooit. Voor de DUP en de protestantse gemeenschap is dat juist een gruwelscenario. Zij willen koste wat het kost bij het Verenigd Koninkrijk blijven.

De unionisten voelen zich dan ook dubbel verraden. Ze hebben geen vertrouwen in de EU, maar ze geven ook de Britse regering de schuld. Sammy Wilson: “Londen had de grens nooit mogen accepteren als het wil dat Noord-Ierland deel blijft van het Verenigd Koninkrijk.”

‘Bereid de wapens weer op te pakken’

Nergens is die protestantse ‘siege mentality’ zo tastbaar als in de arbeiderswijk Castlemara in Carrickfergus, een stadje dat ingeklemd ligt tussen de havens van Larne en Belfast. Op de huizen staan levensgrote muurschilderingen van jonge mannen met bivakmutsen en AK47’s in hun handen. Dit is het territorium van de Ulster Defense Association, een van de vele protestantse paramilitaire groepen die Noord-Ierland rijk is.

De 55-jarige Spacer is de plaatselijke UDA-commandant in deze wijk. Hij vertolkt de diepgewortelde angst die bij veel inwoners leeft. “Wij zijn uitverkocht door de Britse regering. De Europese Unie vertegenwoordigt alleen de belangen van Dublin, dat naar een verenigd Ierland streeft.”

In Noord-Ierland rijst altijd de vraag of de spanningen tot nieuw geweld kunnen leiden. De UDA-commandant draait er niet omheen. “Ik ben bereid de wapens weer op te pakken als het nodig is. De douanegrens over de Ierse Zee moet verdwijnen en er moet een harde grens komen tussen Noord-Ierland en de republiek. Alleen zo maak je duidelijk dat Noord-Ierland Brits is en blijft.”

Paramilitaire muurschildering in Carrickfergus NOS/ARJEN VAN DER HORST

In Noord-Ierland nemen ze dit soort geluiden bloedserieus. Achter de schermen is er de afgelopen weken druk onderhandeld met de diverse groepen. Eind januari werd de beruchte paramilitaire leider Michael Stone vrijgelaten samen met vier andere leden van gewapende protestantse groeperingen. Volgens de officiële verklaring kwamen ze in aanmerking voor vervroegde vrijlating, maar Noord-Ierse commentatoren zien het vooral als een gebaar om protestants-unionistische gemoederen te bedaren.

De actie lijkt vooralsnog zijn vruchten af te werpen. Reach UK, een organisatie die voormalige paramilitairen uit de protestantse gemeenschap vertegenwoordigt, riep afgelopen weekend op tot “kalme en rationele besprekingen”.

Maar de vraag is hoe lang die relatieve rust stand houdt. Reach UK schaart zich namelijk achter het voorstel van de DUP om het een einde te maken aan het Noord-Ierland Protocol om zo de douanegrens over de Ierse Zee uit te wissen. Dublin en Brussel gaan daarmee nooit akkoord. Zo blijft er een voedingsbodem bestaan voor een sluimerende onrust.

BEKIJK OOK;

Blok waarschuwt dat brexit-problemen mogelijk erger worden

MSN 15.02.2021  Hoewel het de eerste maand na de brexit relatief soepel verliep aan de grenzen, waarschuwt demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dat het ergste misschien nog komt. Door de coronacrisis was er veel minder grensverkeer dan daarvoor, maar als dat weer aantrekt kunnen er alsnog “verdere verstoringen” komen, schrijft Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Een punt van zorg is de strengere grenscontrole voor landbouwproducten die in het Verenigd Koninkrijk gaat gelden. Nu hoeven bijvoorbeeld bloemen, vlees, groenten, eieren en fruit nog geen gezondheidscertificaat te hebben, maar vanaf 1 april wel. Blok vreest dat nog te veel bedrijven denken dat de controles voor hen wel zullen meevallen en zij zich daardoor niet goed voorbereiden.

Ook kunnen problemen ontstaan als mensen na corona weer meer gaan reizen en met paspoort- en bagagecontroles te maken krijgen. Op het moment geldt er door corona een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, waardoor er amper reizigers zijn. Daardoor verliepen grenscontroles “tot dusverre goed en zonder noemenswaardige vertragingen”, maar dit kan veranderen als de reisbeperkingen zijn opgeheven.

De visserij, waarop de brexit grote invloed heeft, moest enige tijd wennen aan de nieuwe situatie schrijft Blok. Britse vissersboten die hun vangst in Nederland willen afleveren, worden nu vaker gecontroleerd. Ondanks dat hier van tevoren volgens Blok veel over is gesproken, bleek de praktische uitvoering hiervan onbekend bij een deel van de vissers.

De minister hamert wederom op goede voorlichting de aankomende tijd. Hij verwacht dat het zeker nog enkele maanden duurt voordat de “aanpassingsfrictie” is opgelost.

Miljoenen EU-burgers blijven in Verenigd Koninkrijk na brexit

MSN 08.02.2021 Het Verenigd Koninkrijk heeft in totaal 4,3 miljoen burgers van de Europese Unie vanwege de brexit een vaste verblijfsvergunning verleend. Daarmee wonen er dus meer EU-burgers in Groot-Brittannië dan in sommige EU-lidstaten zelf, benadrukte de Britse minister van brexitzaken Michael Gove. Londen ziet het cijfer als bewijs dat het Britse vertrek uit de EU niet heeft geleid tot een enorme uittocht van EU-burgers.

Na het brexitreferendum van 2016 waarschuwden veel bedrijven en universiteiten nog dat veel mensen het Verenigd Koninkrijk de rug zouden toekeren en dat Europeanen massaal naar het continent zouden terugkeren. Maar EU-burgers en ook Zwitsers konden nog een vaste verblijfsvergunning aanvragen om na 30 juni 2021 in het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven wonen. Daar is flink gebruik van gemaakt.

Volgens Gove zijn er in totaal 4,9 miljoen aanvragen binnengekomen, waarvan de overheid er dus 4,3 miljoen heeft toegekend. “Het is een geweldige reclame voor dit land”, aldus Gove. “Mensen hebben ervoor gekozen om in ongekende aantallen te blijven.”

EU-lidstaten als Slovenië, Malta, Luxemburg en Litouwen hebben minder EU-burgers. Maar volgens eerdere Britse cijfers zijn er ook veel Europeanen die besloten om toch niet in Groot-Brittannië te blijven. Er zouden netto nog steeds meer mensen zijn vertrokken dan er achterblijven.

Spanningen tussen EU en VK lopen weer op. Wat is er (nu weer) aan de hand?

NU 05.02.2021 De Brexit-onderhandelingen mogen dan officieel afgelopen zijn, de discussies zijn dat nog niet helemaal. Nieuwe ontwikkelingen op het Ierse eiland bracht het VK en de EU opnieuw op gespannen voet. Drie vragen.

Wat is er aan de hand?

Een week geleden wilde de Europese Commissie controles instellen op de grens tussen de Europese lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat onderdeel is van het VK. De aanleiding daarvoor was het nieuws dat de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca minder vaccins aan de EU zal leveren dan was beloofd.

Dat was niet naar de zin van de EU en die verdacht het bedrijf ervan voorrang te geven aan de Britten. Daarop plande ze uitvoercontroles op vaccins die in Europa gemaakt worden. “Maar de Commissie had er even niet bij stilgestaan dat die vaccins via Noord-Ierland het VK wel zouden binnenkomen. De douanegrens geldt namelijk alleen van het VK naar Noord-Ierland, maar niet in de andere richting”, zegt Brexit-expert Rem Korteweg van het Instituut Clingendael.

Daarom was de EU van plan artikel 16 van het Brexit-verdrag, waarin staat dat in uitzonderlijke omstandigheden één partij alle afspraken op de schop kan gooien, te activeren. Daarmee dreigde ze een harde grens te creëren tussen Ierland en Noord-Ierland, tot grote onvrede van zowel de Britten als de Ieren. Vier uur later kwam de Commissie er al op terug, maar het vertrouwen was toen al verdwenen.

Waarom is een harde grens zo’n probleem?

In 1998 werd in het zogenoemde Goedevrijdagakkoord afgesproken dat er geen fysieke grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou komen. “Bij de Brexit-onderhandelingen is lang gediscussieerd over de status van Noord-Ierland, maar uiteindelijk besliste de Britse premier Boris Johnson om er een soort schemerzone van te maken. Noord-Ierland is geen lid van de EU, maar is wel onderdeel van de Europese douane-unie, waardoor het land aan Europese regels moet voldoen wat betreft voedselveiligheid en dergelijke”, legt Korteweg uit.

“Als de EU dan plots beslist om artikel 16 te activeren, gooit die na iets meer dan een maand alles weer overhoop. En het gevolg is turbulentie. De Noord-Ieren denken dat de EU niet meer om ze geeft en komen in opstand. Er moesten zelfs Europese douanebeambten van het eiland worden verwijderd, omdat er aanwijzingen waren voor een aanslag op hun leven.”

Maar er is nog een ander probleem. Doordat Noord-Ierland aan andere regels gebonden is dan de rest van het VK, is het voor Britse supermarkten een hele klus om filialen in Noord-Ierland te bedienen. “Ze moeten een enorme papierwinkel door voor gewoon een pakje worstjes of wat brood”, zegt Korteweg. “De Noord-Ierse supermarkten worden dus steeds leger en de hele toeleveringsketen staat onder druk.”

Wat nu?

“De Britse regering stuurde een paar dagen geleden een brief naar de EU met een soort van ultimatum”, weet Korteweg. “Het komt erop neer dat de regering, in het kader van de aangerichte schade, wil dat er een implementatieperiode loopt tot januari 2023. In die periode gelden er dus nog Britse douaneregels in Noord-Ierland. Maar de EU gaat zoiets nooit goedkeuren. Ze zal de implementatieperiode wellicht wel iets verlengen, maar nooit tot 2023.”

Er is nu een aantal mogelijke scenario’s, legt Korteweg uit. In het beste geval weten de partijen de gemoederen te bedaren en volgen de supermarkten gewoon Britse regels wat voeding en potgrond betreft, maar in het slechtste geval activeert Johnson zelf artikel 16 en ontstaat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland. “En dan zijn we eigenlijk weer bij de situatie van no deal-Brexit, waarbij er geen handelsdeal tussen het VK en de EU is.” Volgende week gaan de Britse Brexit-minister Michael Gove en EC-vicevoorzitter Maros Sefcovic praten over de kwestie, laten ze weten in een gezamenlijke mededeling.

Lees meer over: Noord-Ierland Economie Brexit

Spanningen tussen EU en VK lopen weer op. Wat is er (nu weer) aan de hand?

MSN 05.02.2021 De Brexit-onderhandelingen mogen dan officieel afgelopen zijn, de discussies zijn dat nog niet helemaal. Nieuwe ontwikkelingen op het Ierse eiland bracht het VK en de EU opnieuw op gespannen voet. Drie vragen.

Wat is er aan de hand?

Een week geleden wilde de Europese Commissie controles instellen op de grens tussen de Europese lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat onderdeel is van het VK. De aanleiding daarvoor was het nieuws dat de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca minder vaccins aan de EU zal leveren dan was beloofd.

Dat was niet naar de zin van de EU en die verdacht het bedrijf ervan voorrang te geven aan de Britten. Daarop plande ze uitvoercontroles op vaccins die in Europa gemaakt worden. “Maar de Commissie had er even niet bij stilgestaan dat die vaccins via Noord-Ierland het VK wel zouden binnenkomen. De douanegrens geldt namelijk alleen van het VK naar Noord-Ierland, maar niet in de andere richting”, zegt Brexit-expert Rem Korteweg van het Instituut Clingendael.

Daarom was de EU van plan artikel 16 van het Brexit-verdrag, waarin staat dat in uitzonderlijke omstandigheden één partij alle afspraken op de schop kan gooien, te activeren. Daarmee dreigde ze een harde grens te creëren tussen Ierland en Noord-Ierland, tot grote onvrede van zowel de Britten als de Ieren. Vier uur later kwam de Commissie er al op terug, maar het vertrouwen was toen al verdwenen.

Waarom is een harde grens zo’n probleem?

In 1998 werd in het zogenoemde Goedevrijdagakkoord afgesproken dat er geen fysieke grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou komen. “Bij de Brexit-onderhandelingen is lang gediscussieerd over de status van Noord-Ierland, maar uiteindelijk besliste de Britse premier Boris Johnson om er een soort schemerzone van te maken. Noord-Ierland is geen lid van de EU, maar is wel onderdeel van de Europese douane-unie, waardoor het land aan Europese regels moet voldoen wat betreft voedselveiligheid en dergelijke”, legt Korteweg uit.

“Als de EU dan plots beslist om artikel 16 te activeren, gooit die na iets meer dan een maand alles weer overhoop. En het gevolg is turbulentie. De Noord-Ieren denken dat de EU niet meer om ze geeft en komen in opstand. Er moesten zelfs Europese douanebeambten van het eiland worden verwijderd, omdat er aanwijzingen waren voor een aanslag op hun leven.”

Maar er is nog een ander probleem. Doordat Noord-Ierland aan andere regels gebonden is dan de rest van het VK, is het voor Britse supermarkten een hele klus om filialen in Noord-Ierland te bedienen. “Ze moeten een enorme papierwinkel door voor gewoon een pakje worstjes of wat brood”, zegt Korteweg. “De Noord-Ierse supermarkten worden dus steeds leger en de hele toeleveringsketen staat onder druk.”

Wat nu?

“De Britse regering stuurde een paar dagen geleden een brief naar de EU met een soort van ultimatum”, weet Korteweg. “Het komt erop neer dat de regering, in het kader van de aangerichte schade, wil dat er een implementatieperiode loopt tot januari 2023. In die periode gelden er dus nog Britse douaneregels in Noord-Ierland. Maar de EU gaat zoiets nooit goedkeuren. Ze zal de implementatieperiode wellicht wel iets verlengen, maar nooit tot 2023.”

Er is nu een aantal mogelijke scenario’s, legt Korteweg uit. In het beste geval weten de partijen de gemoederen te bedaren en volgen de supermarkten gewoon Britse regels wat voeding en potgrond betreft, maar in het slechtste geval activeert Johnson zelf artikel 16 en ontstaat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland. “En dan zijn we eigenlijk weer bij de situatie van no deal-Brexit, waarbij er geen handelsdeal tussen het VK en de EU is.” Volgende week gaan de Britse Brexit-minister Michael Gove en EC-vicevoorzitter Maros Sefcovic praten over de kwestie, laten ze weten in een gezamenlijke mededeling.

Britten vragen EU, na harde verwijten, om verlenging soepelere grenscontroles

NOS 03.02.2021 Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU gevraagd voor een langere versoepeling van handelscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Op die manier moeten de negatieve gevolgen van de brexit worden verzacht, schrijft de BBC.

Michael Gove, de Britse minister voor Kabinetszaken, heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie waarin hij vraagt om een politieke oplossing.

Als onderdeel van het brexithandelsakkoord werd een transitieperiode afgesproken van drie maanden. In die ‘gewenningsperiode’ zouden onder meer voedsel en dierlijke producten vanuit Engeland naar Noord-Ierland gemakkelijker doorgelaten worden. De Britten willen nu, ruim een maand nadat de afspraken werden gemaakt, dat er ook na maart soepelere regels blijven gelden. Ze willen naar verluidt een verlenging tot 2023.

Harde verwijten

Afgelopen tijd waren er allerlei problemen bij de controle van goederen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. De Noord-Ierse autoriteiten trokken grenscontroleurs terug vanwege intimidaties en bedreigingen, en niet veel later trok ook de EU inspecteurs terug.

En vorige week kondigde de EU tot ergernis van de Britten aan dat er mogelijk een uitvoerverbod van coronavaccins komt, dat ook zou gaan gelden voor Noord-Ierland. Omdat daarmee alsnog controles zouden komen tussen Ierland en Noord-Ierland klonk felle kritiek vanuit Londen, waarna de EU het plan deels introk.

Premier Johnson verweet de EU gisteravond nog de transitie-afspraken die zijn gemaakt te ondermijnen:

 Boris Johnson @BorisJohnson

Our commitment to the people of Northern Ireland and our Union is unshakeable. Recent EU moves have undermined the Protocol & understandably provoked concern. Let me underline that, now & in the future, Northern Ireland’s place in the UK will be protected and strengthened. 1/2

Minister Gove liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Hij zei dat de EU het vertrouwen heeft beschadigd en riep Brussel op tot snelle actie. Gove had eerder in het Lagerhuis gezegd dat supermarktgoederen en ook andere spullen consumenten moeten kunnen bereiken. De Britse minister gaat vandaag in gesprek met Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Die liet vanochtend op Twitter weten dat de afspraken over controles tussen het VK en Noord-Ierland die vorige maand zijn gemaakt cruciaal zijn voor het brexit-handelsakkoord en voor de vrede op het Ierse eiland:

 Maroš Šefčovič🇪🇺 @MarosSefcovic

The Protocol on IE/NI is a cornerstone of the WA and the only way to protect Good Friday (Belfast) Agreement in all dimensions, protecting peace & stability on the island of Ireland. Has always been EU’s absolute priority, as I’ll reconfirm to @michaelgove @DUPleader @moneillsf.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney heeft gezegd voorstander te zijn van verlenging.

Brussel-correspondent Sander van Hoorn benadrukt dat de interne markt voor de EU heilig is. “Die mag niet aangetast worden, die is het verdienmodel van de Europese Unie.” Hij schat dan ook in dat de Europese Commissie welwillend naar het Britse voorstel zal kijken, maar vooral ook de boodschap zal overbrengen dat de Britten hun zaakjes op orde moeten krijgen.

Van Hoorn kan zich voorstellen dat de EU wel te porren is voor verlenging, maar niet zo lang, niet tot 2023. “De Britten zullen dan moeten laten zien hoe ze hun zaken gaan regelen, en vooral per wanneer. Anders is het een probleem vooruitschuiven, en dat is riskant. Als de Britten het niet voor elkaar krijgen, dan rest er voor de EU niets anders dan alsnog controles uitvoeren bij de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat hoeft niet te betekenen dat je elk busje stopt maar als de interne markt gaat lekken wil je meer steekproeven.”

Correspondent Tim de Wit zegt vanuit Londen dat duidelijk is dat alle partijen de incidenten in elk geval heel serieus nemen en een oplossing zullen willen vinden. “De spanning met Noord-Ierland sluimert al een tijdje onder de oppervlakte, en is nooit weggeweest.” Nieuw geweld tussen pro-Britse unionisten, loyalisten enerzijds en katholieke splintergroeperingen die voortkomen uit de IRA anderzijds, is volgens hem nog altijd goed voorstelbaar. ” Er hoeft maar iets te gebeuren en die militante bewegingen worden wakker.”

Achtergrond van de Noord-Ierse handelsafspraken

Door bij de grens tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk alvast handelswaar te controleren, zoals vastgelegd in het Northern Ireland Protocolzou er geen ‘harde’ grens komen tussen Noord-Ierland en Ierland (EU). De open grens was een van de belangrijkste overeenkomsten in het Goedevrijdagakkoord uit 1998, waarmee decennia van geweld in de regio werden afgesloten. Als er weer een harde grens zou ontstaan, wordt gevreesd voor nieuwe conflicten en geweld.

BEKIJK OOK:

Honderden Britse bedrijven overwegen door brexit naar Nederland te komen

NOS 02.02.2021 500 Britse bedrijven hebben onlangs serieuze interesse getoond om zich in Nederland te vestigen, zegt de Netherlands Foreign Affairs Investment Agency (NFIA). Dat is de overheidstaskforce die buitenlandse bedrijven begeleidt bij het investeren in Nederland.

De snelgroeiende interesse heeft alles te maken met het eind vorig jaar gesloten brexitakkoord. Hoewel het handelsakkoord voorkwam dat de Britten en de EU met een zeer chaotische no-dealbrexit uit elkaar gingen, blijkt de realiteit voor veel bedrijven toch ontzettend weerbarstig.

Sinds 1 januari kampen Britse bedrijven die exporteren naar de Europese Unie met langere wachttijden bij de grens, eindeloos veel papierwerk en gedoe met btw. Een vestiging openen in de EU is voor velen van hen de enige manier om deze muur van bureaucratie te ontlopen.

“We zien een doorlopende toename van het aantal bedrijven dat zich meldt bij ons. Zij kijken of ze zich in Nederland kunnen vestigen”, zegt Jeroen Nijland namens de NFIA. “Na 1 januari is in de praktijk duidelijk geworden wat die deal inhoudt en het betekent in de praktijk vaak meer tijd en meer kosten. Daarom overwegen ze een overstap.”

‘Allerlei rompslomp’

Ook het Engelse Stewart Superior, een handelaar in kantoorartikelen, heeft besloten een vestiging in Nederland te openen. “40 procent van onze export gaat naar de Europese Unie”, zegt directeur Geoffrey Betts. “Dus wij zijn als bedrijf ontzettend afhankelijk van een goede doorstroom van onze producten. Maar omdat veel van wat wij verkopen oorspronkelijk uit China komt, hebben we te maken met allerlei extra papieren rompslomp waardoor we onze spullen heel moeilijk de grens over krijgen.”

Vanwege de strenge oorsprongsregels in het handelsakkoord met de EU, kan alleen alles wat voor het merendeel in het Verenigd Koninkrijk is geproduceerd zonder tarieven naar de Europese Unie geëxporteerd worden. Voor alles wat oorspronkelijk elders in de wereld tot stand is gekomen, zijn geen uitzonderingen gemaakt in het brexit-akkoord. “Wij moeten extra importtarieven betalen, elk product dat we exporteren heeft een aparte barcode nodig en we moeten ineens BTW rekenen op elke transactie, waardoor onze producten duurder worden. Het is een bureaucratische nachtmerrie.”

“Je zou toch denken dat in die iets van 497 pagina’s van dit akkoord er wel één pagina zou zijn besteed aan onze situatie. Maar nee, daar is niks over afgesproken. En hier hebben echt honderden, zo niet duizenden bedrijven last van”, zegt Betts.

Voor Betts is het zelfs zo problematisch dat hij amper nog transporteurs kan vinden die bereid zijn om zijn kantoorartikelen het Kanaal over te brengen. “Ik krijg mails van ze waarin ze zeggen: we doen het niet. Het is teveel gedoe. Het risico dat we vast komen te staan is te groot. Dat geeft wel aan hoe ernstig de situatie is.”

Van VK naar Waalwijk

Betts heeft daarom besloten om een vestiging in Nederland te openen. Hij is druk bezig om een grote loods in Waalwijk vast te leggen, zodat hij voortaan zijn goederen rechtstreeks de EU in kan importeren. “We zochten een plek dichtbij de haven van Rotterdam, de belangrijkste haven van Europa. Daarnaast heeft Nederland een prettig vestigingsklimaat, is het belastingtechnisch interessant en zijn we ontzettend goed begeleid. Binnen een paar weken was alles geregeld. Ik heb al heel wat andere Engelse bedrijven gesproken die hetzelfde van plan zijn.”

Die trend herkent ook de Nederlands Britse Handelskamer, de NBCC. Die organisatie wordt overladen met telefoontjes.

“We zijn vrijwel dag en nacht bezig Britse bedrijven te helpen bij het openen van een vestiging in Nederland”, zegt Lyne Biewinga namens de NBCC. “Vooral Britse MKB-bedrijven kijken naar Nederland vanwege onze goeie infrastructuur, snelle digitale verbindingen en hoogopgeleide en goed Engelssprekende beroepsbevolking. Dat maakt Nederland tot één van de favoriete vestigingslanden.”

BEKIJK OOK;

Grenscontrole Noord-Ierland deels gestopt, ‘ernstige problemen’ brexitafspraken

NOS 02.02.2021 De Europese Unie heeft vanwege aanhoudende intimidaties personeel teruggetrokken dat de controles uitvoert tussen de Noord-Ierse grens en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Eerder besloten de Noord-Ierse autoriteiten al grenscontroleurs terug te trekken, waardoor de goederenstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland in ieder geval in de havens van Belfast en Larne deels niet meer wordt gecontroleerd.

De afgelopen tijd meldden de controleurs verdacht gedrag. Zo werden er kentekens genoteerd, zijn havenmedewerkers bedreigd, was er volgens een lokale burgemeester “zorgwekkende graffiti” op de muren gespoten en nemen spanningen in gemeenschappen toe.

De acties zijn zowel vanuit de EU, het VK als Ierland veroordeeld. Het is niet duidelijk wie er achter de intimidatie zit.

Brexitafspraak

De controles werden afgesproken in de handelsovereenkomst over de brexit tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Door bij de grens tussen Noord-Ierland en het VK alvast producten te controleren, zou er geen ‘harde’ grens komen tussen Noord-Ierland en Ierland, dat bij de EU hoort.

De open grens was een van de belangrijkste overeenkomsten in het Goedevrijdagakkoord uit 1998, waarmee decennia van geweld in de regio werden afgesloten.

Het Noord-Ierse conflict

Tussen 1969 en 1998 was Noord-Ierland het toneel van een bloedige strijd, een periode die wordt aangeduid als The Troubles. Republikeinse wijken, waar veelal nationalistische katholieken woonden die een verenigd Ierland wilden, waren indertijd een no-go-area voor de politie. Het Ierse Republikeinse Leger (IRA) nam hun taak over. Criminelen en mensen die werden beschuldigd van asociaal gedrag werden met kogels afgestraft.

In loyalistische buurten, waar juist protestanten woonden die wilden dat Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk zou blijven, gebeurde dat ook. Na het staakt-het-vuren van 1994 gebruikten de loyalistische strijdgroepen als de UFF, de UDA en de UVF geen kogels meer, maar honkbalknuppels, hamers en andere wapens.

Pro-Britse unionisten ergeren zich in Noord-Ierland al langer aan de afspraak, omdat ze vinden dat de EU een wig drijft tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Verder leiden de controles tot vertragingen.

Volgens de Britse minister van Kabinetszaken Gove zijn er “ernstige problemen” rond de brexitafspraken over de Noord-Ierse grens. Hij wil snel met de EU om tafel om oplossingen te bedenken.

Tegelijk wil hij de periode verlengen waarin aan de Noord-Ierse grens nog niet op alle EU-regels wordt gecontroleerd.

Vaccinperikelen

Dat de situatie in Noord-Ierland broos is, bleek vorige week nog toen de EU aankondigde de uitvoer van vaccins naar niet-EU-landen strenger te willen controleren.

Aanvankelijk gold die maatregel ook voor Noord-Ierland. Daar kwam meteen forse kritiek op vanuit Londen, Belfast en Dublin, omdat er zo alsnog controles aan de grens zouden komen tussen Noord-Ierland en Ierland.

De EU schrapte vervolgens het plan, maar volgens minister Gove is er wel “vertrouwen geschaad”.

BEKIJK OOK;

Britten willen zich aansluiten bij vrijhandelsakkoord

AD 31.01.2021 Het Verenigd Koninkrijk dient morgen een aanvraag in om lid te worden van handelsblok CPTPP, heeft de Britse regering bekendgemaakt. ,,Een jaar na ons vertrek uit de EU smeden we nieuwe partnerschappen die enorme economische voordelen zullen opleveren voor de Britse bevolking”, aldus premier Boris Johnson in een verklaring.

De regering zei dat toetreding tot het vrijhandelsakkoord, waarvan alle andere leden rond de Stille Oceaan liggen, de tarieven voor eten en drinken en auto’s zal opheffen en tegelijkertijd de technologie- en dienstensector zou helpen stimuleren. De Britse minister van Handel Liz Truss spreekt morgen met zijn collega’s in Japan en Nieuw-Zeeland over een formeel verzoek om lid te worden van de CPTPP, staat in de verklaring.

,,Door ons aan te melden om het eerste nieuwe land te zijn dat zich bij de CPTPP aansluit, getuigt van onze ambitie om op de beste voorwaarden zaken te doen met onze vrienden en partners over de hele wereld en een enthousiaste voorvechter van wereldwijde vrijhandel te zijn”, zei Johnson.

Het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership werd in 2018 gesloten. Het is ontstaan als doorontwikkeling van het TPP-verdrag waar ook de Verenigde Staten aan mee zouden doen. In 2017 besloot Donald Trump echter dat de VS deelname niet door zouden zetten.

Momenteel is het CPTPP-akkoord van kracht in Mexico, Japan, Singapore, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië en Vietnam. Brunei, Chili, Maleisië en Peru moeten het verdrag nog ratificeren. Truss noemde de CPTPP-landen eerder ‘een van de meest dynamische vrijhandelsgebieden van de wereld’.

Britten willen toetreden tot handelsblok met onder meer Australië en Mexico

NOS 31.01.2021 Het Verenigd Koninkrijk dient maandag een aanvraag in om lid te worden van een handelsblok met onder meer Canada, Australië en Japan. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt.

Het is maandag precies een jaar geleden dat de Britten uit de Europese Unie stapten. Volgens premier Johnson toont de aanvraag de Britse ambitie om zaken te doen met “onze vrienden en partners over de hele wereld”.

Het handelsblok waar het Verenigd Koninkrijk straks bij wil horen, het CPTPP, is ontstaan als een soort doorontwikkeling van het Trans-Pacific Partnership (TPP). Over dat handelsverdrag, bedoeld om tegenwicht te bieden aan China, was jaren onderhandeld door twaalf landen rond de Grote Oceaan. De Verenigde Staten deden ook mee aan die onderhandelingen, maar oud-president Trump zette bij zijn aantreden in 2016 een streep door het verdrag.

Eerste ‘nieuwe’ deelnemer

De andere elf landen zijn verdergegaan in het CPTPP. Behalve Canada, Australië en Japan gaat het om Mexico, Nieuw-Zeeland, Vietnam, Singapore, Brunei, Chili, Maleisië en Peru. Het Verenigd Koninkrijk zou het eerste ‘nieuwe’ land zijn dat sinds de oprichting tot het handelsblok toetreedt.

Premier Johnson verwacht dat deelname aan het verdrag grote economische voordelen zal opleveren voor de Britse bevolking. Door de handelsovereenkomst kunnen straks bijvoorbeeld de exporttarieven van whisky en auto’s omlaag, zegt de regering. Overigens moeten de Britten na hun aanvraag nog wel over hun deelname aan het verdrag onderhandelen met de andere CPTPP-landen. Dat gebeurt later dit jaar.

Andere handelsverdragen

Eind december sloot het Verenigd Koninkrijk al vrijhandelsovereenkomsten met Turkije en Vietnam. Kort daarvoor waren de Britten en de Europese Unie het op het nippertje eens geworden over een onderling handelsakkoord, waarmee een no-deal-brexit werd voorkomen.

BEKIJK OOK:

Britten willen zich aansluiten bij vrijhandelsakkoord

NU 31.01.2021 Het Verenigd Koninkrijk dient maandag een aanvraag in om lid te worden van het handelsblok CPTPP, zo heeft de Britse regering zaterdag laten weten. Volgens premier Boris Johnson zal deelname daaraan economische voordelen opleveren voor de Britse bevolking.

“Een jaar na ons vertrek uit de EU zetten we nieuwe samenwerkingsverbanden op die enorme economische voordelen zullen opleveren voor de Britse bevolking”, aldus Johnson in een verklaring.

De regering stelt dat toetreding tot het vrijhandelsakkoord, waarvan alle andere deelnemende landen rond de Stille Oceaan liggen, de importheffingen voor voedsel en auto’s wegneemt. Tegelijkertijd stimuleert het ook de technologie- en dienstensector.

De Britse minister van Handel, Liz Truss, spreekt maandag met haar collega’s in Japan en Nieuw-Zeeland over een formeel verzoek om lid te worden van de CPTPP, staat in de verklaring.

Het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) werd in 2018 gesloten. Het is ontstaan als doorontwikkeling van het TPP-verdrag, waar ook de Verenigde Staten aan mee zouden doen. In 2017 besloot de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump echter dat de VS toch niet zou deelnemen.

Momenteel is het CPTPP-akkoord van kracht in Mexico, Japan, Singapore, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië en Vietnam. Brunei, Chili, Maleisië en Peru moeten het verdrag nog bekrachtigen. Truss noemde het CPTPP-gebied eerder “een van de meest dynamische vrijhandelsgebieden van de wereld”.

Lees meer over: Verenigd Koninkrijk  Buitenland

Britten willen zich aansluiten bij vrijhandelsakkoord

MSN 31.01.2021 Het Verenigd Koninkrijk dient maandag een aanvraag in om lid te worden van het handelsblok CPTPP, zo heeft de Britse regering zaterdag laten weten. Volgens premier Boris Johnson zal deelname daaraan economische voordelen opleveren voor de Britse bevolking.

“Een jaar na ons vertrek uit de EU zetten we nieuwe samenwerkingsverbanden op die enorme economische voordelen zullen opleveren voor de Britse bevolking”, aldus Johnson in een verklaring.

De regering stelt dat toetreding tot het vrijhandelsakkoord, waarvan alle andere deelnemende landen rond de Stille Oceaan liggen, de importheffingen voor voedsel en auto’s wegneemt. Tegelijkertijd stimuleert het ook de technologie- en dienstensector.

De Britse minister van Handel, Liz Truss, spreekt maandag met haar collega’s in Japan en Nieuw-Zeeland over een formeel verzoek om lid te worden van de CPTPP, staat in de verklaring.

Het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) werd in 2018 gesloten. Het is ontstaan als doorontwikkeling van het TPP-verdrag, waar ook de Verenigde Staten aan mee zouden doen. In 2017 besloot de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump echter dat de VS toch niet zou deelnemen.

Momenteel is het CPTPP-akkoord van kracht in Mexico, Japan, Singapore, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië en Vietnam. Brunei, Chili, Maleisië en Peru moeten het verdrag nog bekrachtigen. Truss noemde het CPTPP-gebied eerder “een van de meest dynamische vrijhandelsgebieden van de wereld”.

Belgische vissers weer welkom in Britse wateren na verlenen nieuwe licenties

NU 31.01.2021 Belgische vissers zijn voor het eerst sinds de nieuwe handelsafspraken met het Verenigd Koninkrijk weer welkom in Britse wateren, zo meldt de Belgische minister Hilde Crevits zaterdag op Twitter. De minister van Landouw en Visserij schrijft dat de benodigde licenties zijn verleend voor zeventien van de achttien vissers die hun vissen vangen voor de Britse kust.

De zeventien vissers kunnen met de nieuwe licenties hun netten weer uitgooien in de twaalfmijlszone voor de kust van het Britse eiland. Ze waren de toegang hiertoe verloren op 1 januari, toen de Britten officieel afscheid namen van het Europese stelsel van regels.

De Britse wateren zijn voor levensbelang voor Belgische vissers. Ongeveer de helft van door Belgen gevangen vissen komt uit wateren van de overburen. De Belgische vissersvloot vangt daar met name tongen en schollen.

Met de vernieuwde handelsafspraken is de toegang tot Britse wateren verzekerd voor een periode van ruim vijf jaar. Wel mag er minder gevangen worden dan voorheen. Het VK krijgt in totaal ongeveer 1,6 miljard euro extra aan visvangstwaarde door de nieuwe handelsrelatie met de EU.

De licenties voor de Belgische vissers betekent niet dat Nederlandse vissers dit ook mogen. Vissers uit ons land mogen al zo’n veertig jaar niet meer in de zes-tot-twaalfmijlszone van het VK vissen. Alleen Franse en Belgische vissers mogen dat. Nederlandse vissers die onder een Belgische vlag varen mogen, mits ze de benodigde licentie hebben, wel in die zone vissen.

Lees meer over: België  Economie  Visserij  Brexit

Macron: ‘beetje vrienden’ met VK is geen concept

MSN 30.01.2021 De Franse president Emmanuel Macron heeft zaterdag in een interview met de Britse krant The Guardian en enkele andere media het Verenigd Koninkrijk opgeroepen duidelijkheid te scheppen over de vriendschapsbanden met de Europese Unie. Macron spreekt in dat interview over ‘half-friends’, een beetje vrienden.

Hij waarschuwt in dat vraaggesprek de Britse premier Boris Johnson dat hij moet kiezen wie zijn bondgenoten zijn. “Een beetje vrienden zijn is geen concept”, aldus Macron.

“Welke politieke koers wil Groot-Brittannië kiezen? Het kan niet de beste bondgenoot van de Verenigde Staten zijn, de beste bondgenoot van de EU en tevens het nieuwe Singapore zijn. Het moet een model kiezen”, zegt de Franse president in het interview.

Vrienden en bondgenoten

Begin deze maand prees Macron in zijn nieuwjaarstoespraak de Britten als vrienden en bondgenoten, ondanks de brexit. Volgens Macron maakt dat niet uit voor de goede relaties tussen de twee landen die sterk en vriendschappelijk zullen blijven.

Macron zegt de indruk te hebben dat het Britse leiderschap de diverse modellen over samenwerking aan de bevolking heeft “verkocht”. “Als de Britten een volledig trans-Atlantisch beleid willen voeren, dan willen we als EU verduidelijking, want dan zal er een afwijking van de afgesproken regels en de toegang tot de markten zijn.”

De Franse president voegde eraan toe het Verenigd Koninkrijk erg te waarderen, “maar ik denk dat brexit een fout is”. “Ik respecteer de soevereiniteit van het volk en het volk heeft gestemd, dus het moest gebeuren, maar ik denk dat de uitslag gebaseerd was op een hoop leugens en nu zien we dat zaken op veel terreinen veel ingewikkelder zijn geworden.”

EU ziet toch af van controles Noord-Ierse grens om vaccinleveringen aan VK

NU 30.01.2021 De Europese Unie ziet af van het schrappen van een deel van het Noord-Ierlandprotocol, waarmee werd voorkomen dat coronavaccins naar het Verenigd Koninkrijk werden geëxporteerd. Eerder op de dag stelde de Europese Commissie nog controles in bij de Noord-Ierse grens, uit boosheid vanwege het hoogopgelopen conflict tussen de EU en de Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca.

De EU wilde daarmee voorkomen dat de farmaceut vaccins die in de EU gemaakt zijn aan niet-EU-lidstaten levert, met uitzondering van landen als Noorwegen en IJsland.

AstraZeneca deelde ruim een week geleden mee in het eerste kwartaal van dit jaar veel minder doses te kunnen leveren dan aanvankelijk was toegezegd, tot woede van de Europese Commissie. Brussel verdenkt AstraZeneca ervan het Verenigd Koninkrijk voorrang te geven bij de vaccinleveringen, omdat dat land eerder een contract had gesloten. De EU wilde daarom de hele productielijn van het bedrijf doorlichten.

Volgens het in het Brexit-akkoord afgesproken Noord-Ierlandprotocol moeten alle producten zonder controles vanuit de EU naar Noord-Ierland vervoerd kunnen worden. De EU beriep zich vrijdag echter op artikel 16 van het protocol, waarmee delen van de overeenkomst in bepaalde omstandigheden eenzijdig terzijde kunnen worden geschoven. Hiermee werd een harde ‘grens’ voor even werkelijkheid, wat jarenlang een spil was in de Brexit-onderhandelingen tussen het VK en de EU.

De EU heeft later op vrijdag besloten de exporttoets aan te passen, waardoor de uitvoer van vaccins van Ierland naar Noord-Ierland niet in gevaar zal komen. De Commissie kwam eerder met de toets om sterker te staan in de wereldwijde vaccinrace die is uitgebroken. Vaccinfabrikanten waarmee Brussel een contract heeft, mogen alleen nog vaccins naar buiten de EU uitvoeren als de leveringen aan de EU zelf niet in de knel komen. Als ze willen exporteren, moeten ze voortaan toestemming vragen.

EU werkt aan ‘transparant mechanisme’ rondom vaccinexport

De Ierse premier Micheál Martin reageerde vrijdagavond verheugd op het besluit van de Europese Commissie om toch af te zien van het inzetten van artikel 16. Hij had vrijdag meerdere keren contact met Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. Die liet vrijdagavond via Twitter weten dat de EU werkt aan een transparant mechanisme waarmee vaccinexports beter kunnen worden gecontroleerd.

Veel EU-landen, waaronder Nederland, hebben zwaar ingezet op het vaccin van AstraZeneca. Nederland hoopte in februari en maart al miljoenen vaccins te ontvangen, maar zou het met wat nu op tafel ligt, moeten doen met ongeveer 1,2 miljoen tot 1,5 miljoen doses.

Zie ook: Vijf vragen over de ruzie tussen AstraZeneca en de EU over de vaccinlevering

Lees meer over: Ierland  Verenigd Koninkrijk  Brexit  Coronavirus

Brexit en corona slaan ziel uit Unie: Schotten en Noord-Ieren willen weg uit het VK

AD 26.01.2021 Schotten én Noord-Ieren betwijfelen ten zeerste of hun toekomst nog langer in het Verenigd Koninkrijk ligt. De brexit en de coronapandemie hebben de ziel uit de Unie geslagen.

Het recente dreigement van premier Nicola Sturgeon van Schotland om desnoods zonder toestemming van Westminster een referendum uit te schrijven over een afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk, kon op geen slechter moment komen. Immers, ook de Noord-Ieren loeren nadrukkelijk naar de uitgang. 51 procent van de Noord-Ierse bevolking wil binnen vijf jaar stemmen over een hereniging met Ierland. Onvrede over de brexit werkt als brandstof.

Lees ook;

Sturgeon stak niet zomaar een staaf dynamiet in de Unie. Haar Scottish National Party (SNP) gebruikt voor de verkiezingen in mei onafhankelijkheid als leidend thema. Nu uit polls naar voren komt dat haar partij afstevent op een monsterzege, slaat ze met haar vuist op tafel. Als premier Boris Johnson blijft weigeren Schotland een volksraadpleging toe te staan, dan pookt Sturgeon eigenhandig het vuur op.

Legen schappen bij de Tesco in Belfast, Noord-Ierland. © Getty Images

De SNP wil niet in dezelfde val trappen als Catalonië door een ‘illegaal’ referendum uit te schrijven. Juristen denken dat dit kan door de vraagstelling enigszins aan te passen. Sturgeon zou de kiezers bijvoorbeeld kunnen voorleggen of ze willen dat Schotland moet proberen te onderhandelen met Westminster over onafhankelijkheid. Bij winst, zeer aannemelijk op dit moment, zet de SNP Johnson zodoende alsnog voor het blok.

© ADR

De Schotse wens om zich af te scheiden van het Verenigd Koninkrijk en als zelfstandig land aansluiting te zoeken bij de Europese Unie is niet nieuw. Nog maar zeven jaar geleden vond een onafhankelijkheidsreferendum plaats. Toen moesten de voorstanders van afsplitsing bakzeil halen. De SNP vindt dat de situatie door de brexit – een ruime meerderheid van de Schotten is hier fel tegen – zodanig is veranderd dat de bevolking een tweede kans moet krijgen.

‘Populisme’

Johnson kon de opstandigheid van de SNP lang afdoen als ‘populisme van een nationalistische beweging’, maar sinds zondag lukt dat niet meer. Uit een groots opgezette enquête van The Times kwam naar voren dat ook Noord-Ierland de uitgang opzoekt. Op dit moment wil 47 procent van de bevolking nog in de Unie blijven. Maar 11 procent van de Noord-Ieren heeft inmiddels serieuze twijfels, terwijl 42 procent zich onomwonden uitspreekt voor een hereniging met Ierland. De 11 procent twijfelaars kan het gat van 5 procent in een keer tenietdoen.

De liefde voor de Unie begint in Schotland en Noord-Ierland flinke barsten te vertonen. © AFP

Van de Noord-Ieren onder de 45 jaar is reeds een meerderheid voor aansluiting met het buurland. Als meer Noord-Ierse jongeren straks stemrecht krijgen, neemt dit aantal alleen maar toe. De jeugd heeft de eerdere strubbelingen niet actief meegemaakt. De terreur van de IRA kennen ze alleen uit de geschiedenislessen. En ze zijn niet, zoals de vorige generaties, getekend door de bloedige conflicten en vastgeklonken aan protestantse dan wel katholieke kampen.

Zodra ‘aanneme­lijk’ is dat een meerder­heid van de Noord-Ie­ren voor hereniging voelt, moet er een referendum worden gehouden

De brexit lijkt dit proces te versnellen. Noord-Ierland wilde net als Schotland deel blijven uitmaken van de Europese Unie. De deal met Brussel raakt het land nu hard. Door de talloze procedures – ingevoerd om de ‘zachte’ grens met Ierland te waarborgen – komen schappen in de supermarkten leeg te staan. De prijs van het respecteren van het Goedevrijdagakkoord, waarmee in 1998 een einde kwam aan een bloedige strijd tussen katholieke ‘Nationalists’ en protestantse ‘Unionists’ die trouw aan de Britse kroon bleven, is hoog.

Legen schappen bij de Tesco in Belfast, Noord-Ierland. © Getty Images

In het Goedevrijdagakkoord is een bepaling opgenomen over een mogelijke hereniging met Ierland. Zodra ‘aannemelijk’ is dat een meerderheid van de Noord-Ieren hiervoor voelt, moet er een referendum worden gehouden. De poll in The Times laat zien dat dit moment zo goed als bereikt is.

,,Het is tijd om de voorbereidingen voor een hereniging met Ierland te beginnen”, reageerde Michelle O’Neil, leider van Sinn Féin, een vurige voorstander van aansluiting bij Ierland. Eerste minister Arlene Foster van de DUP, die bij het VK wil blijven, waarschuwde juist voor nieuwe onlusten en sprak van een ‘roekeloos’ voorstel midden in een pandemie, maar schoot het voornemen niet af.

De liefde voor de Unie begint in Schotland en Noord-Ierland flinke barsten te vertonen. © AFP

Brexitchaos: Brits douanesysteem lijkt overbelast te raken (msn.com)

MSN 20.01.2021 Problemen door grensformaliteiten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie door de brexit blijven toenemen. Nu dreigt een belangrijk Brits douanesysteem overbelast te raken. Britse exporteurs melden dat ze steeds meer moeite hebben om de juiste papieren te verkrijgen waarmee ze hun goederen zonder vertraging naar de EU kunnen vervoeren.

 Dat komt doordat er volgens hen te weinig personeel is met de bevoegdheid om ze te verstrekken.

Het is volgens sommige Britse exporteurs nu bijna onmogelijk om de doorvoerdocumenten te krijgen. “Niemand krijgt nog formulieren”, zegt een vrachtvervoerder uit Liverpool die onder meer auto’s en machines exporteert. “We hebben al honderden aanvragen moeten afwijzen.”

Achterstand inlopen

De Britse douane is zich bewust van het probleem. De moeilijkheden zouden worden veroorzaakt door een recente upgrade van een computersysteem. Volgens de douane kan de achterstand binnen een week worden ingehaald.

De EU is de grootste handelspartner van Groot-Brittannië en goed voor 43 procent van de export van het land in 2019. Voor de brexit kostte het veel minder moeite om goederen te exporteren omdat er bijna nooit papierwerk nodig was. Nu worden bedrijven geconfronteerd met vertragingen door ontbrekende of verkeerd ingevulde formulieren.

Gewaarschuwd

De afgelopen jaren is er veelvuldig gewaarschuwd voor opstoppingen aan de grens als gevolg van de brexit. Zelfs met een vrijhandelsakkoord zoals dat is gesloten, moeten transporteurs veel meer papierwerk regelen om spullen van de EU naar het VK te vervoeren en omgekeerd.

Dat kost tijd en geld en vergt meer mensen om alles in goede banen te leiden.

Britse vissers demonsteren bij ambtswoning Johnson tegen brexit-rompslomp

NOS 18.01.2021 Zeker twintig vrachtwagens van Britse visbedrijven hebben in hartje Londen gedemonstreerd tegen de vertragende, administratieve rompslomp waarmee ze te maken hebben nu de brexit definitief is afgerond.

De voertuigen stelden zich op in straten rond de ambtswoning van premier Johnson aan Downing Street en bij het parlementsgebouw.

Met name exporteurs van schaal- en schelpdieren worden getroffen. De dieren gaan vaak levend in de vrachtwagen. Hoe langer ze onderweg zijn, hoe minder er voor ze wordt betaald. De exporteurs zien hun bedrijven door de brexit-bureaucratie naar eigen zeggen vernietigd worden. Op hun vrachtwagens hadden de vissers leuzen geschreven met kritiek op Johnsons regering.

Britse vissers zetten vrachtwagens uit protest voor Downing Street 10

Veel vissers uit het Verenigd Koninkrijk hebben sinds de definitieve afronding van de brexit met de handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU moeite om hun vangst naar Europa te exporteren.

Door de toegenomen bureaucratie met onder meer vangstcertificaten en extra kwaliteits- en douanecontroles zijn leveringen geregeld flink vertraagd. Met als gevolg dat Europese kopers de vangst weigeren of aanzienlijk minder betalen.

Agenten spraken de vrachtwagenchauffeurs aan:

AFP

AFP

AFP

AFP

Gary Hodgson, directeur van visbedrijf Venture Seafoods, zegt tegen persbureau Reuters dat er in zijn branche serieus mee rekening wordt gehouden “dat het systeem mogelijk instort”.

Door de administratieve rompslomp moest hij sinds december al meerdere keren leveringen aan de EU annuleren. Een exploitant had vorige week 400 pagina’s aan documenten nodig om aan boord van een veerboot naar Europa te mogen, zegt Hodgson.

De vissers pleiten voor een “werkbaarder” systeem. Hodgson: “Premier Johnson moet eerlijk zijn tegenover ons, zichzelf en het Britse volk over de problemen voor de industrie”.

BEKIJK OOK;

Nederland krijgt mogelijk honderden miljoenen uit Brexit-fonds van EU

NU 13.01.2021 Nederland ontvangt mogelijk 757,4 miljoen euro aan Europees geld ter compensatie van de schade die uit de Brexit voortvloeit. Alleen Ierland kan aanspraak maken op een hoger bedrag, blijkt uit het voorstel waarover de EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens proberen te worden.

Uit het Brexit-fonds, waarmee de Europese Unie bijvoorbeeld de transportsector, de visserij en andere slachtoffers van de Brexit wil helpen, kan dit jaar 4,24 miljard euro worden geput.

De lidstaten hebben de verdeling die de Europese Commissie voorstelt woensdag voor het eerst besproken. Nog niet alle landen zijn echter tevreden, en ook het Europees Parlement buigt zich er nog over.

Nederland zou dus alleen Ierland, dat een landsgrens met het Verenigd Koninkrijk deelt en van alle lidstaten het zwaarst is getroffen door het vertrek van de Britten, voor moeten laten gaan. Na Nederland volgen Duitsland, Frankrijk en België.

Volgend jaar komt er nog eens ruim 1 miljard euro vrij uit het fonds.

Lees meer over: Ierland  Economie  Brexit

Nederland krijgt 713,7 miljoen brexitcompensatie van de EU

RTL 13.01.2021 Nederland krijgt een flink deel van het geld dat de Europese Commissie heeft gereserveerd om landen te compenseren voor brexitschade. Van de eerste 4 miljard die wordt uitgekeerd, krijgt Nederland zoals het er nu naar uitziet 713,3 miljoen.

Dat is bijna 18 procent van het totaal. Dat heeft de Commissie vanochtend bekendgemaakt in een overleg met de vertegenwoordigers van de EU-landen in Brussel.

5 miljard voor getroffen economieën

De pot met geld bedraagt in totaal 5 miljard euro, het laatste miljard wordt pas over een paar jaar verdeeld. Het geld is bedoeld om landen deels te compenseren voor kosten die zij maken om bedrijven en sectoren te ondersteunen die lijden onder de brexit.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan vissers die minder mogen vangen in de Britse wateren, transporteurs die tegen extra kosten aanlopen of bijvoorbeeld vleesproducenten die met andere regels te maken krijgen die nadelig uitpakken.

Lees ook:

Brexit-afspraken over visserij maken niemand blij (ook de Britten niet)

Alleen Ierland krijgt meer

In een eerste reactie laat een woordvoerder van de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel weten het ‘positief’ te vinden dat de Europese Commissie de bedragen per land heeft gepubliceerd en daarbij heeft gekeken naar de economische verwevenheid van landen met het VK en de verwachte impact.

Dat heeft ervoor gezorgd dat Nederland een behoorlijk groot deel van de te verdelen taart toebedeeld heeft gekregen. Alleen Ierland, dat als enige EU-land een landgrens heeft met het VK, krijgt meer. De Ieren krijgen 991,2 miljoen uit Brussel.

Lees ook:

Brexit: paspoortcontrole en roamingkosten, dit verandert er voor jou

België en Frankrijk moeten het voorlopig doen met respectievelijk 305,5 miljoen en 396,5 miljoen euro.

Of deze bedragen ook definitief worden uitgekeerd, is nog niet helemaal zeker. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog akkoord gaan met de verdeling.

Werkelijke schade veel groter

Overigens is de compensatie uit Brussel bij lange na niet genoeg om de totale economische schade voor Nederland te compenseren. Het Centraal Planbureau berekende eerder dat een brexit mét een vrijhandelsakkoord de Nederlandse economie jaarlijks miljarden kost.

De schatting is dat structurele kosten in 2030 kunnen oplopen tot zo’n 8 miljard euro per jaar.

meer: Matthias Pauw Ministerie van Buitenlandse Zaken Europese Commissie Brexit

Britse bedrijven: chaos en hoge kosten door brexitregels

NOS 10.01.2021 Britse bedrijven en ondernemers luiden de noodklok vanwege de chaos in de exporthandel, veroorzaakt door de “verbijsterende” hoeveelheid aan nieuwe regels door de brexit.

In de eerste week nadat het handelsakkoord van kracht werd, schortte bezorgdienst DPD een deel van de leveringen aan het Europese vasteland op, stopte boekhandelketen Waterstones de verkoop aan klanten in de EU en waarschuwden Britse vissers dat ze hun verse producten niet op de EU-markten kunnen verkopen vanwege vertragingen aan de grenzen.

Premier Johnson beloofde een tariefvrije handelsdeal na de brexit, die vrije en eenvoudige toegang tot de Europese markt zou toestaan. Maar in werkelijkheid worden handelaren geconfronteerd met allerlei kosten voor de uitvoer van goederen naar Europa, zeggen ze in The Guardian.

Lege schappen bij Marks en Spencer in Parijs wegens leveringsproblemen AFP

Volgens de Britse brancheorganisatie Food and Drink Federation zorgen de administratieve rompslomp en grenscontroles voor 3,3 miljard euro aan extra kosten voor de detailhandel. Goederen en etenswaren dreigen daardoor duurder te worden, waarschuwt de sector.

Overhaaste deal

Veel van de problemen worden toegeschreven aan de overhaaste deal, die op Kerstavond werd bezegeld. “De reden waarom het Verenigd Koninkrijk en de EU oorspronkelijk een implementatieperiode van elf maanden overeenkwamen, was om bedrijven de tijd te geven orde op zaken te stellen en klaar te zijn voor de overgang. Maar die tijd hadden we niet”, zegt Stephen Kelly, directeur van een Noord-Ierse bedrijfsorganisatie. “We hadden zeven dagen voordat iedereen klaar moest zijn, en een daarvan was Eerste Kerstdag.”

“Er zijn nog steeds belangrijke kwesties die moeten worden gladgestreken”, aldus Stephen Phipson, directeur Make UK.

“De industrie verwelkomde de handelsovereenkomst die de catastrofe van no-deal heeft voorkomen, omdat tarieven en quota een ramp zouden zijn geweest voor exporteurs. Maar dit is slechts een uitgangspunt, want er zijn nog steeds belangrijke kwesties die moeten worden gladgestreken”, zegt Stephen Phipson, directeur van werkgeversorganisatie Make UK in The Guardian. Hij denkt dat daar maanden, zo niet jaren, voor nodig zouden zijn.

Het is nog maar de vraag of die wil er is, na al die maanden van onderhandelen, zegt Dominic Goudie, hoofd van de Food and Drink Federation. Hij waarschuwde eerder deze week voor dreigende leveringsproblemen van voedingsmiddelen door de nieuwe regels. Zo worden voedingsmiddelen die via een Brits distributiecentrum naar Ierland of Europa worden vervoerd, als Brits bestempeld, ook als ze in de EU gemaakt zijn. Dat leidt tot extra kosten, papierwerk en vaak ook vertraging.

Vertegenwoordigers van Britse productie- en handelsorganisaties voerden afgelopen donderdag spoedoverleg met minister Gove van Buitenlandse Zaken. Gove gaf toe dat er problemen waren die de komende weken voor “aanzienlijke extra verstoringen” aan de Britse grens zouden leiden.

Ook vanuit Europese zijde vragen bedrijven om een aanpassingsperiode, zodat ze tijd krijgen om de regels in het 1200 pagina’s tellende handelsverdrag te begrijpen en ze te implementeren.

Pandemie

Het Verenigd Koninkrijk koopt ongeveer de helft van zijn voedsel uit het buitenland, met de meerderheid afkomstig uit de Europese Unie. Al voor de brexit ontstonden er problemen aan de grens, toen door de coronapandemie vrachtwagens het land niet meer in en uit konden.

BEKIJK OOK;

Financiële handel gaat van Londen naar continent, ook naar Nederland

NOS 04.01.2021 Londen, van oudsher een van de belangrijkste financiële centra in de wereld, verliest een deel van zijn financiële handel aan de Europese Unie. Dat blijkt op de eerste handelsdag in het nieuwe jaar. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt “een flinke toename van activiteiten” op de platforms van financiële instellingen die zich in de aanloop naar de brexit in Nederland hebben gevestigd.

Volgens de Financial Times is voor bijna 6 miljard euro aan aandelenhandel verschoven van Londen naar hoofdsteden in de EU. Hierdoor mist het VK belastinginkomsten. In het handelsakkoord dat eind vorig jaar werd gesloten, zijn nauwelijks voorzieningen opgenomen om beperkingen in financiële handel op te heffen.

In Nederland heeft de AFM 54 handelsvergunningen verleend die voor de Brexit zijn aangevraagd. Het gaat onder meer om handelsplatformen die zich bezighouden met handel op de aandelen- en obligatiemarkt.

BEKIJK OOK;

‘Seksistische’ tamponbelasting verdwijnt in VK

AD 01.01.2021 Vanaf vandaag geldt er in het Verenigd Koninkrijk niet langer een btw-tarief van 5 procent op tampons en maandverband. Sanitaire producten worden in de Europese Unie belast, omdat ze niet op de lijst van essentiële goederen staan.

Britse activisten zijn blij met het verdwijnen van de ‘seksistische belasting’, die in de volksmond ook wel de ‘tamponbelasting’ werd genoemd. ,,Deze verandering stelt een negatief beeld over vrouwen dat de belasting met zich meebrengt aan de kaak”, vertelt de 27-jarige Laura Coryton aan de BBC. Coryton begon zes jaar geleden met actievoeren tegen de maatregel en zegt op Twitter het bijna niet te kunnen geloven dat de ‘tamponbelasting’ geschrapt wordt.

Lees ook;

 Laura Argyropulo Coryton

@LauraCoryton

Lots of exciting things happening today! Can’t believe that as of midnight tonight, tampon tax will finally be axed. Feeling very lucky to have been a part of this with so many others including the amazing @paulasherriff

 Mary-Ann Russon

@concertina226

Hi @LauraCoryton, do you have time to give me a quick comment this afternoon for @BBCBusiness on the Tampon tax abolishment coming into effect from tomorrow please? Let me know!

4:12 PM · Dec 31, 2020 183 29 people are Tweeting about this

In november werd Schotland het eerste land ter wereld dat sanitaire producten gratis beschikbaar stelt aan inwoners. Hierop zei Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) maandverband en tampons ook gratis beschikbaar te willen maken voor Nederlandse vrouwen en meisjes die deze middelen niet zelf kunnen betalen. ,,In een gezin met meerdere dochters dat van 50 euro per week moet rondkomen telt die paar euro toch op’’, zei Ploumen toen. Ze baseerde zich op een onderzoek over menstruatie-armoede in Nederland.

De Britse premier Boris Johnson is meer dan tevreden met de gesloten handelsdeal met de Europese Unie voor na de brexit. Hij ziet het als een triomf.

Verenigd Koninkrijk schrapt omstreden ‘EU-tamponbelasting’ na Brexit

MSN 0101.2021 Met het definitieve vertrek uit de Europese Unie wordt in het Verenigd Koninkrijk vanaf deze vrijdag geen belasting meer geheven op producten zoals tampons en maandverband. Volgens Europese regels moeten EU-lidstaten tot 2022 minimaal 5 procent btw heffen op dergelijke artikelen, meldt BBC News. Maar nu de Britten uit de EU zijn gestapt, mogen ze de regels met ingang van dit jaar al aanpassen. De belasting was activisten een doorn in het oog.

Om 23.00 uur (Britse tijd) werd de interne Europese markt verlaten en – 4,5 jaar na het Brexit-referendum – staat het VK daadwerkelijk op eigen benen.

De Britse Laura Coryton, die al ruim zes jaar tegen de omstreden belasting strijdt, vertelt in gesprek met BBC News dat de verdwijning van de “seksistische belasting” belangrijk is in de strijd tegen armoede. “Deze verandering gaat leiden tot een lagere prijs van menstruatieproducten.”

BBC News schrijft op basis van een schatting van het Britse ministerie voor Economische Zaken dat iedere Britse vrouw gemiddeld 40 pond (zo’n 45 euro) gaat besparen. Een doos met twintig tampons wordt zo’n 8 cent goedkoper, terwijl de prijs van pakken maandverband zo’n 6 cent daalt.

Schotland is overigens al een stap verder. Het land introduceerde vorig jaar als eerste land ter wereld een wet om dameshygiëneproducten gratis te maken, eveneens om zogeheten ongesteldheidsarmoede te bestrijden. In het land zijn tampons en maandverband op plekken als buurtcentra, jeugdclubs en apotheken gratis verkrijgbaar.

Brexit is een feit – de eerste vrachtwagens passeerden kort na de jaarwisseling probleemloos de nieuwe douanegrens met het Verenigd Koninkrijk

MSN 01.01.2021 De Brexit is een feit; om middernacht verliet het Verenigd Konkrijk de interne Europese Markt. “Een geweldig moment voor dit land”, noemde premier Boris Johnson de veranderingen donderdagavond. Kort na de jaarwisseling passeerden de eerste trucks de nieuwe douanegrens.

In Noord-Frankrijk overhandigden na middernacht de eerste chauffeurs hun douanepapieren om vervolgens aan boord te gaan op de trein die door de Kanaaltunnel rijdt. Dat lijkt vooralsnog goed te verlopen.

Een Roemeense chauffeur zag zijn papieren in enkele seconden goedgekeurd worden. “Ik denk niet dat het lastig wordt”, zei hij tegen persbureau Reuters. In de eerste uren van het nieuwe jaar was er weinig vrachtvervoer door de Eurotunnel in Calais.

Britse en Europese bedrijven hadden eerder gewaarschuwd voor chaos aan de grens vanwege het vele papierwerk, die een soepele handelsstroom van jaarlijks bijna 1 biljoen euro dreigt te onderbreken.

Lees ook: Zo vermijden transporteurs Brexit-chaos aan de grens: minder ladingen begin januari

De directeur van Getlink, dat het vervoer door de kanaaltunnel verzorgt, liet donderdag enkele uren voordat de nieuwe regels ingingen weten dat het risico op chaos klein is. Er zullen volgens hem de komende dagen en weken wat aanpassingen nodig zijn.

Uiteindelijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag al 200 vrachtwagens “zonder problemen” door de Kanaaltunnel vervoerd. Volgens Getlink voldeden alle vrachtwagens aan de nieuwe vereisten en zijn er geen combinaties geweigerd.

Op vrijdag staan ook al de eerste vluchten en afvaarten vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk en vice versa gepland. De verwachting is dat eventuele problemen per maandag meer zullen opspelen, als de handel meer als normaal verloopt.

Nederlandse douane heeft negenhonderd extra medewerkers

De eerste vrachtauto’s die per veerboot de overtocht maken worden in de loop van de ochtend in de haven van Calais verwacht. Voorzitter van de haven Jean-Marc Puissesseau zei op oudejaarsdag dat er drie jaar lang hard is gewerkt om de impact van de brexit op onder meer het afhandelen van vervoersstromen in de haven zo beperkt mogelijk te houden.

Of de nieuwe grens nu wel of niet voor veel extra problemen zal zorgen, Nederlandse douane krijgt het hoe dan ook drukker. In de afgelopen twee jaar heeft de douane circa negenhonderd nieuwe medewerkers aangenomen om al het extra werk te verzetten.

Eerder gaf de instantie aan in de eerste vier tot zes weken vertragingen te verwachten in de Rotterdamse haven als gevolg van de brexit.

Ook op Schiphol zal het wennen zijn, omdat reizigers echt te maken krijgen met een grens. Ook mogen bijvoorbeeld niet meer zomaar bepaalde bederfelijke producten het land worden binnengebracht.

Johnson wil van VK een ‘wetenschappelijke supermacht’ maken

In zijn nieuwjaarsboodschap beloofde Boris Johnson dat het Verenigd Koninkrijk een wetenschappelijke supermacht zal worden.

De premier zei dat hij de nieuwe mogelijkheden die brexit biedt, wil gebruiken om pionierswerk te verrichten op het gebied van biowetenschappen, kunstmatige intelligentie en batterij- en windenergietechnologie. Daarbij moeten miljoenen hooggekwalificeerde banen worden gecreëerd.

Johnson noemde het een ‘geweldig moment’ en stelde dat de Britten hun vrijheid weer terug hebben, “het is aan ons om er het beste van te maken.” Hij beloofde tegelijkertijd dat het Verenigd Koninkrijk “open, genereus en naar buiten gericht” zal zijn.

Verder hoopt de Britse premier de Britten die zich van de Brexit hebben afgewend weer bijeen te brengen en het land te verenigen in plaats van uiteen te laten vallen. Noord-Ierland en Schotland hadden tijdens het referendum in meerderheid tegen de Brexit gestemd. “Ik denk dat het instinct van het volk van dit land zal zijn om zich in een Verenigd Koninkrijk te verenigen. Daar waar Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland samenwerken om onze waarden over de hele wereld uit te dragen”, aldus Johnson.

LEES OOK: Bellen en internetten in het VK voorlopig niet duurder, maar op termijn komen roamingkosten misschien terug

Weinig hinder voor verkeer op eerste dag na Brexit

NU 01.01.2021 De eerste uren na de Brexit was er weinig hinder voor het verkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Zo zijn in de nacht van donderdag op vrijdag bijna tweehonderd vrachtwagens “zonder problemen” door de Kanaaltunnel vervoerd. Dat meldt tunnelexploitant Getlink. Ook Schiphol meldt dat er weinig problemen waren bij de eerste vluchten richting het VK.

Door het Britse vertrek uit de Europese Unie is het sinds vrijdag niet meer mogelijk om vrij te reizen tussen de EU en het VK. De extra douanecontroles hebben op de luchthaven echter niet tot vertragingen geleid.

In de ochtend gingen onder meer vluchten naar Londen, Manchester en Newcastle. Deze vluchten vertrokken volgens de site van Schiphol op tijd. Een woordvoerder bevestigde dat er geen problemen waren.

Rustig in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam is het vrijdag rustig wat betreft het verkeer richting het VK. Er staan slechts twee ferryafvaarten gepland op Nieuwjaarsdag. Havenbedrijf Rotterdam liet eerder deze week weten op de eerste dag van het nieuwe jaar weinig problemen te verwachten. In het weekend is het ferryverkeer tussen Rotterdam en het VK eveneens beperkt.

Ook de douane denkt dat er vrijdag niet of nauwelijks hinder is, meldt een woordvoerder. Pas na het weekend, als het weer drukker is, houdt de douane rekening met oponthoud.

Vrachtwagens verlaten de eerste ferry die na de Brexit aankomt in Dover. Foto: ANP

Douaneformaliteiten leidden bij Kanaaltunnel niet tot vertraging

Bij de Kanaaltunnel waren er in de Nieuwjaarsnacht en -ochtend geen noemenswaardige opstoppingen. Daardoor konden vrachtwagens hun weg zonder problemen vervolgen. Door de Brexit moeten logistieke bedrijven weer douaneformaliteiten doorlopen. Volgens Getlink voldeden alle trucks aan de nieuwe vereisten en zijn er geen voertuigen geweigerd.

Britse en Europese bedrijven hadden eerder gewaarschuwd voor chaos aan de grens vanwege het vele papierwerk. Dit zou een soepele handelsstroom van jaarlijks bijna 1 biljoen euro dreigen te onderbreken. De directeur van Getlink liet enkele uren voordat de nieuwe regels ingingen weten dat het risico op chaos klein is. Er zullen volgens hem de komende dagen en weken wat aanpassingen nodig zijn.

Circa 70 procent van de handel tussen het VK en de EU verloopt via de Franse havens van Calais en Duinkerken. Gemiddeld passeren dagelijks 60.000 mensen en twaalfduizend vrachtwagens deze havens.

Lees meer over: Economie  Brexit

Weinig hinder voor verkeer op eerste dag na Brexit

MSN 01.01.2021 De eerste uren na de Brexit was er weinig hinder voor het verkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Zo zijn in de nacht van donderdag op vrijdag bijna tweehonderd vrachtwagens “zonder problemen” door de Kanaaltunnel vervoerd. Dat meldt tunnelexploitant Getlink. Ook Schiphol meldt dat er weinig problemen waren bij de eerste vluchten richting het VK.

Door het Britse vertrek uit de Europese Unie is het sinds vrijdag niet meer mogelijk om vrij te reizen tussen de EU en het VK. De extra douanecontroles hebben op de luchthaven echter niet tot vertragingen geleid.

In de ochtend gingen onder meer vluchten naar Londen, Manchester en Newcastle. Deze vluchten vertrokken volgens de site van Schiphol op tijd. Een woordvoerder bevestigde dat er geen problemen waren.

Rustig in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam is het vrijdag rustig wat betreft het verkeer richting het VK. Er staan slechts twee ferryafvaarten gepland op Nieuwjaarsdag. Havenbedrijf Rotterdam liet eerder deze week weten op de eerste dag van het nieuwe jaar weinig problemen te verwachten. In het weekend is het ferryverkeer tussen Rotterdam en het VK eveneens beperkt.

Ook de douane denkt dat er vrijdag niet of nauwelijks hinder is, meldt een woordvoerder. Pas na het weekend, als het weer drukker is, houdt de douane rekening met oponthoud.

Douaneformaliteiten leidden bij Kanaaltunnel niet tot vertraging

Bij de Kanaaltunnel waren er in de Nieuwjaarsnacht en -ochtend geen noemenswaardige opstoppingen. Daardoor konden vrachtwagens hun weg zonder problemen vervolgen. Door de Brexit moeten logistieke bedrijven weer douaneformaliteiten doorlopen. Volgens Getlink voldeden alle trucks aan de nieuwe vereisten en zijn er geen voertuigen geweigerd.

Britse en Europese bedrijven hadden eerder gewaarschuwd voor chaos aan de grens vanwege het vele papierwerk. Dit zou een soepele handelsstroom van jaarlijks bijna 1 biljoen euro dreigen te onderbreken. De directeur van Getlink liet enkele uren voordat de nieuwe regels ingingen weten dat het risico op chaos klein is. Er zullen volgens hem de komende dagen en weken wat aanpassingen nodig zijn.

Circa 70 procent van de handel tussen het VK en de EU verloopt via de Franse havens van Calais en Duinkerken. Gemiddeld passeren dagelijks 60.000 mensen en twaalfduizend vrachtwagens deze havens.

Handjevol vrachtwagens op eerste ‘brexit-ferry’ van 2021 van Calais naar Dover

NOS 01.01.2021 Omdat vandaag de brexit-afspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ingaan, is er voor chauffeurs en transportbedrijven een nieuwe werkelijkheid aangebroken. Bij de haven van Calais is het nog rustig, ziet correspondent Frank Renout.

Iets voor 06.30 uur vertrok vanaf daar de eerste veerboot naar Dover. “Met een handjevol vrachtwagens aan boord. Ook op de weg naar de haven is het ontzettend stil”, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Maar problemen zouden nog kunnen komen. “Dit is nu de buitengrens van de Europese Unie en daar horen allerlei controles bij. Er zijn formaliteiten bij gekomen en veranderd.”

Bij de ingang van de Eurotunnel is het uitgestorven. “Ik sta bij de A16, hier rijdt helemaal niets. Ook het parkeerterrein is helemaal leeg”, zegt Renout. Dat kan doordat het vandaag een vrije dag is. “De voorspelling is dat de drukte vanaf maandag, de eerste werkdag, langzaam zal toenemen.”

Rustig in Calais en Dover, ondanks grenscontroles door brexit

Peter Vinke van Neele Vat Logistics, dat bouwmaterialen en geur- en smaakstoffen voor vooral bier en wijn naar het Verenigd Koninkrijk vervoert, is opgelucht. “Eigenlijk zijn wij blij dat het zo ver is. Het is natuurlijk echt een aanloop geweest om hieraan te beginnen.”

Het bedrijf heeft extra personeel aangenomen, processen aangepast en geïnvesteerd om allerlei zaken digitaal te kunnen verwerken. “We denken dat we er klaar voor zijn, maar het is spannend. Maandag gaan we echt live.” Omdat de transporteur voor elke scheepslading documenten moet regelen en extra transacties moet uitvoeren, worden de transporten duurder, wat wordt doorberekend aan de klant. “Dat kan niet anders.”

Obstakel

In de stad Calais, waar geld wordt verdiend aan reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk, vragen ondernemers en inwoners zich af wat de brexit voor hen gaat betekenen. “Het kan zijn dat klanten minder gaan komen omdat ze de douane en grens een obstakel vinden”, zegt hoteluitbaatster Rachel Lannoy. “Of ze komen juist vaker om van de lagere tarieven te profiteren.” Ze hoopt dat Calais een duty free-zone zal worden. De burgemeester heeft daar een verzoek voor gedaan.

BEKIJK OOK;

Vrachtwagens passeren nieuwe douanegrens met Verenigd Koninkrijk

MSN 01.01.2021Kort na middernacht waarop het Verenigd Koninkrijk officieel uit de interne markt van de Europese Unie hebben de eerste vrachtwagens in Noord-Frankrijk de nieuwe douanegrens overgestoken. Chauffeurs overhandigden hun douanepapieren om vervolgens aan boord te gaan op de trein die door de Kanaaltunnel rijdt.

Een Roemeense chauffeur zag zijn papieren in enkele seconden goedgekeurd worden. “Ik denk niet dat het lastig wordt”, zei hij tegen persbureau Reuters. In de eerste uren van het nieuwe jaar was er weinig vrachtvervoer door de Eurotunnel in Calais.

Britse en Europese bedrijven hadden eerder gewaarschuwd voor chaos aan de grens vanwege het vele papierwerk, die een soepele handelsstroom van jaarlijks bijna 1 biljoen euro dreigt te onderbreken. De directeur van Getlink, dat het vervoer door de kanaaltunnel verzorgt, liet donderdag enkele uren voordat de nieuwe regels ingingen weten dat het risico op chaos klein is. Er zullen volgens hem de komende dagen en weken wat aanpassingen nodig zijn.

Schiphol heeft nog weinig last van brexit

MSN 01.01.2021 De eerste vluchten in het nieuwe jaar van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk hebben op Schiphol niet voor noemenswaardige problemen gezorgd. Door de brexit is het per vrijdag niet meer mogelijk om vrij te reizen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Extra douanecontroles hebben niet tot vertragingen geleid.

In de ochtend vertrokken onder meer vluchten naar Londen, Manchester en Newcastle. Deze vluchten vertrokken volgens de site van Schiphol op tijd. Een woordvoerder van Schiphol bevestigde dat er geen problemen waren.

Wel moet worden aangetekend dat door de coronacrisis reizen op dit moment wordt afgeraden. Daarbij komt dat in het Verenigd Koninkrijk een gemuteerd coronavirus rondwaart. De nieuwe coronavariant kan aanzienlijk besmettelijker zijn. Toen de mutatie bekend werd, besloten de meeste EU-landen om het reizen van en naar Groot-Brittannië grotendeels te beperken om de verspreiding ervan te voorkomen.

Nieuwe douaneregels tussen EU en Verenigd Koninkrijk van kracht

AD 01.01.2021  De nieuwe douane- en grensformaliteiten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn om middernacht ingegaan. De Britten hebben om 23.00 Engelse tijd de interne Europese markt verlaten en staan nu, vier jaar na het brexitreferendum, daadwerkelijk op eigen benen.

In havensteden Dover en Calais gelden de nieuwe regels voor personen en vrachtvervoerders die willen im- of exporteren naar Groot-Brittannië. Het Verenigd Koninkrijk liet zelf weten klaar te zijn voor de grote veranderingen aan de grens met de Europese Unie, die om middernacht zijn ingaan. Premier Boris Johnson zei donderdagavond dat het Verenigd Koninkrijk de ,,vrijheid in eigen handen’’ heeft en er het beste van moet maken.

Lees ook;

De Schotse premier Nicola Sturgeon liet om middernacht aan Europa weten snel terug te keren. ,,Schotland zal snel weer terug zijn’’, meldde ze op Twitter. ,,Houd het licht aan.’’ De Schotse premier wil dit jaar een tweede referendum houden over Schotse onafhankelijkheid.

 Nicola Sturgeon

@NicolaSturgeon

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on

12:01 AM · Jan 1, 2021 143.3K 28.7K people are Tweeting about this

Met klokslagen van de Big Ben in Londen werd om 23.00 uur plaatselijke tijd het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese handelszone aangekondigd. Het Britse Lagerhuis en Hogerhuis hadden afgelopen woensdag het akkoord tussen Groot-Brittannië en de EU goedgekeurd. De Big Ben ondergaat een grote restauratie sinds 2017, maar voor deze historische dag was het klokkenspel teruggehangen.

Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU eind januari al, maar was tot het einde van dit jaar gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Door het uitblijven van nieuwe afspraken over handel dreigden grote chaos en kostbare handelsbelemmeringen na de jaarwisseling. Vlak voor kerst sloten Groot-Brittannië en de EU alsnog een handelsovereenkomst.

Kort na middernacht rijdt de eerste truck uit Estland de terminal van de Eurotunnel op om aan boord te gaan van de trein die door de Kanaaltunnel rijdt. © AP

Eerste vrachtwagens passeren douanegrens

Kort na middernacht zijn de eerste vrachtwagens in Noord-Frankrijk de nieuwe douanegrens overgestoken. Chauffeurs overhandigden hun douanepapieren om vervolgens aan boord te gaan van de trein die door de Kanaaltunnel rijdt.

Een Roemeense chauffeur zag zijn papieren in enkele seconden goedgekeurd worden. ,,Ik denk niet dat het lastig wordt’’, zei hij tegen persbureau Reuters. In de eerste uren van het nieuwe jaar was er weinig vrachtvervoer door de Eurotunnel in Calais.

Britse en Europese bedrijven hadden eerder gewaarschuwd voor chaos aan de grens vanwege het vele papierwerk, die een soepele handelsstroom van jaarlijks bijna 1 biljoen euro dreigt te onderbreken. De directeur van Getlink, dat het vervoer door de kanaaltunnel verzorgt, liet donderdag enkele uren voordat de nieuwe regels ingingen weten dat het risico op chaos klein is. Er zullen volgens hem de komende dagen en weken wat aanpassingen nodig zijn.

Brexit-deal is een feit: nieuwe douaneregels voor verkeer tussen EU en VK

NU 01.01.2021 De nieuwe douane- en grensformaliteiten voor verkeer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ingegaan. De Britten hebben om 23.00 uur Britse tijd de interne Europese markt verlaten en staan nu – 4,5 jaar na het Brexit-referendum – daadwerkelijk op eigen benen.

In de Engelse havenstad Dover en de Franse havenstad Calais gelden nu nieuwe regels voor de import en export. Het Verenigd Koninkrijk liet eerder weten klaar te zijn voor de grote veranderingen aan de grens met de Europese Unie.

De Britse premier Boris Johnson zei donderdagavond dat het Verenigd Koninkrijk de “vrijheid in eigen handen” heeft en er het beste van moet maken.

Zie ook: Er is een deal, hoe nu verder? Vijf vragen en antwoorden over de Brexit

Schotse premier wil weer in de EU

De Schotse premier Nicola Sturgeon liet om middernacht weten dat het land naar verwachting snel terugkeert in de EU. “Schotland zal snel weer terug zijn”, meldde ze op Twitter. “Hou het licht aan.”

Sturgeon wil dit jaar een tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid houden.

Zie ook: Dit zijn de belangrijkste afspraken uit de Brexit-deal

Lees meer over: Europese Unie  Groot-Brittannië  Verenigd Koninkrijk  Economie  Brexit

Brexit-deal is een feit: nieuwe douaneregels voor verkeer tussen EU en VK

MSN 01.01.2021 De nieuwe douane- en grensformaliteiten voor verkeer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ingegaan. De Britten hebben om 23.00 uur Britse tijd de interne Europese markt verlaten en staan nu – 4,5 jaar na het Brexit-referendum – daadwerkelijk op eigen benen.

In de Engelse havenstad Dover en de Franse havenstad Calais gelden nu nieuwe regels voor de import en export. Het Verenigd Koninkrijk liet eerder weten klaar te zijn voor de grote veranderingen aan de grens met de Europese Unie.

De Britse premier Boris Johnson zei donderdagavond dat het Verenigd Koninkrijk de “vrijheid in eigen handen” heeft en er het beste van moet maken.

Schotse premier wil weer in de EU

De Schotse premier Nicola Sturgeon liet om middernacht weten dat het land naar verwachting snel terugkeert in de EU. “Schotland zal snel weer terug zijn”, meldde ze op Twitter. “Hou het licht aan.”

Sturgeon wil dit jaar een tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid houden.

Queen Elizabeth ondertekent brexit-deal: afspraken kunnen 1 januari ingaan

NOS 31.12.2020 De Britse koningin Elizabeth heeft haar handtekening gezet onder de handelsovereenkomst met de Europese Unie. Dat deed ze nadat zowel het Hogerhuis als het Lagerhuis met de deal had ingestemd. Nu kunnen de Britten op 1 januari de Europese interne markt verlaten, zoals afgesproken.

Eerder op de dag stemde het Lagerhuis met grote meerderheid in met de deal die op Kerstavond werd gesloten. Laat op de avond volgde het Hogerhuis. Het parlement was voor de zittingen teruggeroepen van kerstreces.

Het akkoord werd vorige week donderdag gesloten, na lange onderhandelingen. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over visserij en een gelijk speelveld voor bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Afgelopen maandag gingen de EU-lidstaten al akkoord met de deal. De enige goedkeuring die nu nog nodig is, is die van het Europees Parlement. Dat duurt waarschijnlijk nog een maand, maar tot die tijd is er een voorlopige regeling waarin geen handelstarieven gelden.

BEKIJK OOK;

EU telt nu echt af naar het afscheid van de Britten

NU 31.12.2020 Het had wat voeten in de aarde, maar in de nacht van donderdag op vrijdag om 0.00 uur (Nederlandse tijd) neemt het Verenigd Koninkrijk na 48 jaar echt afscheid van de Europese Unie. Op 31 januari van dit jaar werd al half afscheid genomen, maar volgde nog een overgangsperiode van elf maanden.

Na negen maanden van moeizaam onderhandelen was er vorige week eindelijk witte rook over een handelsovereenkomst, de Brexit-deal. Daarmee wordt de handel tussen het grootste deel van het vasteland van Europa en het eiland vormgegeven, zonder het VK als onderdeel van de EU.

“Brexit is geen eind, maar een begin”, zei de Britse premier Boris Johnson vlak nadat zijn parlement de Brexit-deal goedkeurde.

Toen het VK zich in 1973 aansloot bij de EU ging het economisch gezien dramatisch slecht met het land. De eigenzinnige Britten zijn nooit lid geweest van de eurozone, de EU-landen die de euro als munteenheid hebben. De Britten hebben hun pond.

Vanaf 1 januari 2021 maken ze ook geen deel meer uit van de interne markt, of douane-unie van de EU. Dat zal ongetwijfeld leiden tot gedoe aan de grenzen en meer administratie leidt doorgaans tot hogere kosten, aan beide zijden van de grens.

Net als toen het VK zich aansloot bij de EU, staat het land er ook nu economisch gezien niet florissant voor. Het is een van de Europese landen waarvan de economie de grootste klappen heeft gekregen in de huidige coronacrisis.

Lees meer over: Economie Brexit

Ook groen licht van Britse Hogerhuis voor brexitdeal

AD 31.12.2020 Het Britse Hogerhuis heeft groen licht gegeven voor de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie die vorige week na lang onderhandelen werd gesloten. Eerder op woensdag stemde ook het Lagerhuis al met grote meerderheid in met de brexitdeal.

Zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis (House of Lords), werd voor een speciale zitting teruggeroepen van de kerstvakantie. Koningin Elizabeth zal nu haar zegen geven aan de handelsdeal.

Het Verenigd Koninkrijk verliet eind januari de EU, maar was tot het einde van dit jaar gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Door het uitblijven van nieuwe afspraken over handel dreigden grote chaos en kostbare handelsbelemmeringen na de jaarwisseling. Er werden door Londen en Brussel onder meer afspraken gemaakt over visserijrechten, gelijk speelveld voor Britse bedrijven en ondernemingen uit EU-landen en naleving van afspraken.

Lees ook;

Onvrede

Overigens heeft zowel het Schotse parlement als dat van Noord-Ierland het verdrag woensdag afgewezen. Hun stemmingen hadden echter geen invloed op het wetgevende proces in Londen. De Schotten benadrukten nogmaals dat ze de brexit maar niks vinden, en in Noord-Ierland leeft onvrede omdat wordt gevreesd dat het Britse vertrek uit de EU alsnog voor economische schade in het gebied zal zorgen.

Het Europees Parlement (EP) moet het akkoord nog wel goedkeuren. Omdat dat pas volgend jaar gebeurt, was er in Brussel een voorlopige regeling nodig om te verzekeren dat er op 1 januari niet opeens handelstarieven zouden gaan gelden. Dat is eerder deze week geregeld. De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari voorgesteld om het EP de tijd te geven om de deal goed door te nemen.

Britse politiek staat achter de Brexit-deal

NU 31.12.2020 Het Britse parlement, de senaat en koningin Elizabeth hebben de vorige week bereikte Brexit-overeenkomst goedgekeurd. Binnen de overeenkomst is de handel geregeld voor het tijdperk dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de interne markt van de Europese Unie.

“Het is nu aan ons om er het beste van te maken met onze herwonnen macht”, zei premier Boris Johnson. Ook de Britse koningin Elizabeth gaf haar zegen, waarmee de overeenkomst geratificeerd kan worden.

De zogenoemde ‘Royal Assent’ bestaat uit een stempel. Het duurde bijna tot het allerlaatste moment voor de Britten en de EU om tot overeenstemming over de Brexit te komen.

Om het akkoord toch op 1 januari 2021 te kunnen laten ingaan, hebben de Europese lidstaten een voorlopig akkoord tot 28 februari 2021 goedgekeurd. Woensdag hebben voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel hier hun handtekening onder gezet.

Of het Europees Parlement daadwerkelijk akkoord gaat met de deal is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk.

Lees meer over: Economie  Brexit 

Vissers weten nog niet of ze morgen in Britse wateren mogen vissen

NOS 31.12.2020 Europese vissers weten, ondanks de brexit-deal, nog niet of ze vanaf 1 januari in Britse wateren mogen vissen. Vanwege de brexit hebben ze daarvoor vanaf morgen vergunningen nodig, maar die zijn nog niet afgegeven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarschuwt vissers dat ze niet zonder de juiste papieren in Britse wateren mogen vissen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de posities van Nederlandse vissersboten vanaf morgen extra in de gaten en laat weten waarschuwingen en boetes te kunnen uitdelen als boten zich niet aan de regels houden.

Wat staat er in de brexit-deal over visserij?

De visserij was tot op het laatste moment een van de belangrijkste twistpunten in de brexit-onderhandelingen. Uiteindelijk kwamen ze eruit: Europese vissers mogen nog in Britse wateren vissen, maar wel zo’n 25 procent minder vangen. Die visrechten gaan naar de Britse vissers. De Britse vissers zijn niet blij met deze deal, zij wilden veel meer visrechten hebben. De overeenkomst geldt voor 5,5 jaar, daarna wordt er opnieuw onderhandeld.

De Europese lidstaten hebben in aanloop naar de brexit een lijst opgesteld met boten die in Britse wateren vissen, zodat bij een deal het papierwerk snel in orde kon worden gemaakt. “Het is wachten op het Verenigd Koninkrijk”, laat een woordvoerder van de RVO weten. “Vanuit alle niveaus wordt druk uitgeoefend voor een spoedige afhandeling, maar zolang er geen akkoord is op deze lijst, kan geen enkele Europese visser in Brits water vissen.”

Ook de Noorse wateren zijn zonder vergunning verboden terrein. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie en maakt daarom jaarlijks aparte afspraken over de visserij. De Noren stelden hun vergunningen uit, omdat ze de brexit-deal wilden afwachten.

‘Ik durf het niet aan’

De vissersbonden balen. “De lijsten met vissersboten liggen al heel lang in Brussel. Je hoopt dat na al die jaren onderhandelen iedereen de knop omdraait en elkaar helpt”, zegt Gerard van Balsfoort van de redersvereniging voor zeevissers. “Het wordt spannend en ik houd mijn hart vast.”

Op dit moment zijn er weinig vissers op het water, de meeste blijven binnen vanwege Oud en Nieuw. Wel zijn vissers van plan om dit weekend en maandag uit te varen. De vissersbonden verwachten niet dat er toch boten zonder vergunning naar Britse wateren gaan.

“Ik ga dan dichtbij wat vangen, of naar de Franse kust”, laat kottervisser Job Schot uit Tholen weten. “Het zal dan wel heel moeilijk worden om wat te verdienen.”

“Je positie wordt constant doorgegeven, dus ik durf het niet aan”, zegt kottervisser Jurie Post uit Urk. “Ik hoop vooral dat het allemaal niet te lang duurt.”

Ruime meerderheid van Brits Lagerhuis akkoord met Brexit-deal

NU 30.12.2020 Een zeer ruime meerderheid in de Britse House of Commons heeft woensdag groen licht gegeven voor het Brexit-akkoord. In het Lagerhuis stemden 521 parlementariërs voor en 72 tegen. Daarmee is de invoering van de deal een stap dichterbij gekomen. Later op woensdag stemt het Britse Hogerhuis over het akkoord.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sloten de dag voor Kerst een akkoord over regels voor de toekomstige onderlinge handel. Voor de invoering ervan was toestemming nodig van onder meer de Britse volksvertegenwoordiging.

Na de overweldigende steun vanuit het Lagerhuis is nu het Hogerhuis aan zet. De verwachting is dat die ook akkoord gaat met de deal. Daarna moet nog het Europees Parlement zijn fiat geven. Die stemt er pas na de jaarwisseling over.

Om het akkoord toch op 1 januari 2021 in te kunnen laten gaan, hebben de Europese lidstaten een voorlopig akkoord tot 28 februari 2021 goedgekeurd. Woensdag hebben voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel hier hun handtekening onder gezet.

Of het Europees Parlement daadwerkelijk akkoord gaat met de deal is nog onduidelijk. Wel heeft parlementsvoorzitter David Sassoli vorige week gezegd “verantwoord” met de deal om te gaan.

Lees meer over: Economie  Brexit

Brits Lagerhuis stemt in met handelsakkoord met de EU | NOS

NOS 30.12.2020 Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de brexitdeal die vorige week werd gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het akkoord werd met 521 stemmen voor en 73 stemmen tegen aangenomen.

Het handelsakkoord werd op Kerstavond gepresenteerd. Maandag gaven alle EU-lidstaten al groen licht voor de deal. Het Britse Hogerhuis moet het akkoord ook nog goedkeuren. Daarna zal koningin Elizabeth de overeenkomst ondertekenen.

Als alles volgens planning verloopt, worden deze stappen vandaag nog doorlopen. Vervolgens kan het akkoord net voor het einde van de transitieperiode, morgen, geratificeerd worden.

BEKIJK OOK;

Brits Lagerhuis akkoord met brexitdeal

AD 30.12.2020 Het Britse Lagerhuis heeft met grote meerderheid ingestemd met het handelsakkoord dat vorige week werd gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het akkoord werd met 521 stemmen voor en 73 stemmen tegen aangenomen.

De handelsovereenkomst moet ook nog worden goedgekeurd door het Britse Hogerhuis. Zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis werd voor een speciale zitting teruggeroepen van de kerstvakantie. Het debat in het Hogerhuis, het House of Lords, kan volgens Britse media tot middernacht (Nederlandse tijd) duren. Vervolgens zal koningin Elizabeth haar zegen geven aan de deal.

De overeenkomst werd gesteund door brexit-hardliners in de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. De belangrijkste oppositiepartij Labour stemde eveneens in met de brexitdeal. Labour-leider Keir Starmer wilde zo een no-dealbrexit voorkomen. Hij vindt wel dat het akkoord niet perfect en op verschillende punten nog onvolledig is.

Schade

De Scottish National Party (SNP) stemde tegen omdat de handelsovereenkomst schade zou toebrengen aan de Schotse visindustrie. De SNP zegt dat door de brexitdeal de Schotse wens voor onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk wordt versterkt.

Johnson zei bij aanvang van de stemming dat met de brexitdeal het Verenigd Koninkrijk kan blijven handelen en samenwerken met EU-landen, maar dat de controle van eigen wetgeving en toekomst nu in Britse soevereine handen is. Hij spreekt van het begin van een nieuwe relatie met de EU.

,,Dit is niet het einde van Groot-Brittannië als Europees land”, zo heeft Johnson benadrukt tegen omroep BBC. ,,We zijn in veel opzichten de typische Europese beschaving, of hoe je het ook wilt zeggen, en dat zullen we blijven.”

Handelsakkoord

Eerder op de dag werd in Brussel het handelsakkoord ondertekend door voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-president Charles Michel. Het Europees Parlement (EP) moet het akkoord ook nog goedkeuren. Omdat dat pas volgend jaar gebeurt, was er een voorlopige regeling nodig om te verzekeren dat er geen handelstarieven zouden gaan gelden.

De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari voorgesteld om het EP de tijd te geven om de deal goed door te nemen.

Brits Lagerhuis stemt in met brexitakkoord

RTL 30.12.2020 Een volgende hobbel richting goedkeuring van het handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is genomen. Het Britse Lagerhuis, onderdeel van het parlement, heeft woensdag ingestemd met de brexitdeal.

Dat gebeurde met een grote meerderheid. Het akkoord werd met 521 stemmen voor en 73 stemmen tegen aangenomen.

De verwachting is dat ook het ongekozen Hogerhuis, het House of Lords, later vandaag nog goedkeuring geeft. De stemmingen zijn volgens Johnson een formaliteit.

EU al akkoord

Eerder vandaag tekenden Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en EU-president Charles Michel namens de EU al voor het akkoord. Op dinsdag gaven de 27 EU-lidstaten al hun fiat.

Het ruim 1200 pagina’s tellende akkoord ging vandaag per vliegtuig richting Londen voor een handtekening van de Britse premier Boris Johnson. Het Britse parlement debatteert vandaag over de deal.

Lees ook:

Hobbels tot handelsdeal brexit: parlementen aan zet

Wachten op EU Parlement

Nu moet ook het Europees Parlement nog groen licht geven voordat het akkoord echt is beklonken. Zij krijgen officieel tot 28 februari de tijd, maar vinden dat niet lang genoeg. Ze mikken op een stemming in maart, zo maakte het Parlement deze week bekend.

De deal gaat op 1 januari al wel voorwaardelijk in. Dat is nodig omdat er anders gehandeld zou moeten worden volgens de meest basale regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Dat zou leiden tot veel oponthoud aan de grens, vanwege douanecontroles.

‘EU-only’

Om de snelheid te waarborgen werd het goedkeuringsproces in de EU versimpeld en konden de nationale parlementen hun zegje niet doen. Dit tot grote teleurstelling van verschillende partijen in de Tweede Kamer, zoals de SP.

De deal is bestempeld als ‘EU-only’-afspraak, waarbij de Europese Commissie als enige namens de EU partij is. Dat is een ‘politieke keuze’ geweest, vanwege de tijdsdruk, schreef minister Blok dit weekend al aan de Kamer.

RTL Z; Boris Johnson Ursula von der Leyen Ursala von der Leyen Europese Commissie Europese Unie Brexit

Britse vissers boos omdat ze achter het net vissen bij Brexit-deal

NU 30.12.2020 Veel Britse vissers zijn teleurgesteld over het handelsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben bereikt. Vooral het gegeven dat Europese vissersboten in de Britse kustwateren mogen blijven vissen, stuit hen tegen de borst.

Europese vissers mogen tot 10 kilometer uit de Britse kust vis blijven vangen, terwijl hun Britse tegenhangers hen liever op 20 kilometer afstand gehouden hadden. “Een klap in het gezicht”, zo wordt een Britse visser woensdag door Reuters geciteerd. Weer andere vissers voelen zich gebruikt, verraden of bekocht.

Veel Britse vissers hadden hoge verwachtingen van de handelsgesprekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, temeer omdat zij in 2016 een van de drijvende krachten achter het zogeheten leave-kamp waren.

De visserij was tijdens die handelsgesprekken een heet hangijzer. Het vissen in elkaars wateren mag nog wel, zij het onder voorwaarden. Vissers uit EU-landen mogen in Britse wateren 25 procent minder vis vangen (met name minder haring). De Britten mogen juist meer vangen in Europese wateren, vooral schol.

Deze afspraken gelden voor 5,5 jaar en vóór eind 2026 zal er opnieuw onderhandeld moeten worden. De vissers vrezen dat de Europese visboten ook in de toekomst nog in de Britse kustwateren terecht kunnen, iets dat wat hen betreft haaks staat op de belofte van het terugnemen van de controle en het terugkrijgen van de soevereiniteit.

De vissersvloot van het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen dertig jaar bijna gehalveerd tot zesduizend schepen, die bovendien verouderd zijn. Mede hierdoor

Lees meer over: EU  Verenigd Koninkrijk  Vrijhandelsakkoord  Economie  Visserij

Brexit: problemen in de havens verwacht

RTL 29.12.2020 Vrijdag is het zover. Vrachtwagens kunnen dan niet langer zonder extra controles doorrijden van het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland. Hoewel er op het laatste moment toch een brexitakkoord is gekomen, komt bij import en export een hele papierwinkel kijken.

Bereid u voor op de brexit, roept de douane al maanden, met een waslijst aan zaken die bedrijven moesten regelen. Toch hebben lang niet alle bedrijven hun zaakjes op orde, vreest Evofenedex, de brancheorganisatie die vervoerders en producerende bedrijven als lid heeft.

Vóór de brexit was er geen speciale douanevergunning nodig voor de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat verandert. “Maar we zien dat er relatief weinig douanevergunningen zijn aangevraagd”, zegt beleidsadviseur Godfried Smit van Evofenedex.

Voorbereiding

Van uitstel komt afstel. Vanwege de lange periode van onzekerheid hebben sommige bedrijven maatregelen uitgesteld. “Er zijn bedrijven die heel goed zijn voorbereid, maar ook bedrijven die dat niet hebben gedaan.”

We hoeven niet meteen bang te zijn voor lege schappen. Voor de Britten geldt hetzelfde: veel bedrijven hebben een grote voorraad ingeslagen. Ze kunnen dus even vooruit. Dat geldt onder meer voor een Engelse importeur van toiletrollen, die voor weken voorraad heeft liggen.

Lees ook:

Brexit: paspoortcontrole en roamingkosten, dit verandert er voor jou

Afwachten

“Ondernemers die geen verswaren exporteren of importeren zullen de maand januari rustig afwachten”, verwacht Smit. Bij versproducten en medicijnen met een korte houdbaarheid is dat anders.

“Die moeten wel, maar we verwachten dat er de eerste twee maanden nog opstroping is bij de logistieke knooppunten zoals bij de ferry’s. Dan moet iedereen nog aan de nieuwe situatie wennen.”

Bedrijven moeten vanaf 1 januari goederen die via de ferry naar het VK gaan vooraf aanmelden via een digitaal systeem. Geen documenten ingestuurd? Dan geen overtocht.

Ongeveer 6 procent van de goederen wordt nu nog niet aangemeld, aldus het Havenbedrijf Rotterdam. En bij een deel van de aangemelde goederen ontbreken momenteel mogelijk nog gegevens.

Bufferparkeerplaatsen

In het havengebied zijn verschillende afsluitbare parkeerplaatsen ingericht, om vrachtwagens op te vangen als chauffeurs de papieren niet in orde hebben. Die chauffeurs krijgen geen toegang tot de ferryterminals van DFDS en P&O en Stena Line.

Met behulp van bewegwijzering en verkeersregelaars worden de chauffeurs naar de dichtstbijzijnde bufferparkeerplaats gestuurd.

Files

Daar zou genoeg plek moeten zijn, maar als het lokale verkeer op de N15 en daardoor het verkeer op de A15 toch vast dreigt te lopen, is er een backup.

In de verkeerscentrales in Rhoon (Rotterdam) en Velsen houden medewerkers van Rijkswaterstaat het verkeer in de gaten. De verkeerscirculatieplannen liggen klaar. Bij Venlo kan het vrachtverkeer al een andere route opgestuurd worden.

Lees ook:

Brexit nu echt van kracht: waarom het zo lang heeft geduurd

Geen invoerrechten

Door het net voor Kerstmis getekende vrijhandelsakkoord is een deel van de rompslomp voorkomen. Europa en het Verenigd Koninkrijk hebben afgesproken dat er wederzijds geen invoerrechten op goederen komen.

Zonder akkoord zou handel moeten plaatsvinden volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Lading naar de Engelsen wordt dan net zo behandeld als lading naar pakweg China. Exportbedrijven zouden dan douaneheffingen moeten gaan betalen

Europees genoeg?

Er is nog wel een probleem, zegt Godfried Smit. “Het is voor de Britten heel moeilijk om te zien of een product wel Europees genoeg is om door te mogen.”

De nul procent-regeling is duidelijk bij bijvoorbeeld appels die in Nederland zijn geteeld en geplukt. Maar veel producten bestaan uit onderdelen uit verschillende landen. Smit: “In een auto zitten bijvoorbeeld onderdelen uit negentig landen. Dat maakt het ingewikkeld. En de afnemer weet nu ook niet hoe iets beoordeeld wordt en hoe duur het dus wordt.”

Vrijdag gaan de nieuwe regels in. De Britten hebben beloofd er soepel mee om te gaan. Op nieuwjaarsdag ligt de handel grotendeels stil, dus de eerste echte test wordt op maandag 4 januari verwacht.

Wat verandert er voor jou?

Niet alleen voor ondernemers verandert veel. Ook consumenten gaan de effecten van de brexit merken. Wat gevolgen op een rij.

– Shop till you drop, maar nu niet meer. Je mag nog maar voor 430 euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk meenemen. Als je voor meer geld hebt geshopt in een stad als Londen, moet je dat melden bij de douane.

– Vanaf oktober heb je een paspoort nodig om naar het VK te reizen. Een identiteitskaart is dan niet meer genoeg.

– KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben beloofd voorlopig niets te veranderen. Maar ze kunnen roamingkosten gaan rekenen voor internet-en belverkeer als je in een niet-EU land bent.

RTL Z; Evofenedex EVO Douane Europese Unie Brexit Logistiek Groot-Brittannië

VK blijft maar handelsakkoorden sluiten, deze keer met Turkije

NU 29.12.2020 Het Verenigd Koninkrijk en Turkije hebben dinsdag een akkoord getekend waarin afspraken staan over de onderlinge handel, meldt de Britse overheid. Het is het 62e handelsakkoord dat de Britten hebben gesloten in de afgelopen twee jaar.

In de deal met Turkije zijn onder meer afspraken gemaakt over staal, de automotive sector, andere industrie en kleding. Het land is voor het Britse bedrijfsleven een belangrijke afzetmarkt.

Tegelijkertijd kunnen Britse bedrijven door de deal gemakkelijk textiel importeren uit Turkije. De totale onderlinge handel had vorig jaar een waarde van 18,6 miljard pond (20,5 miljard euro). Het akkoord gaat meteen al op 1 januari in.

De nieuwe deal komt kort na het Brexit-akkoord dat het VK en de Europese Unie donderdag sloten. Door het vertrek van de Britten uit de EU moeten ze zelf handelsakkoorden sluiten met tal van landen.

De Britse overheid heeft daar de afgelopen jaren vaart achter gezet. Inclusief de deal met Turkije en de EU zijn er al 62 Britse handtekeningen gezet in twee jaar tijd. Daarmee zijn afspraken gemaakt voor in totaal 885 miljard pond (975 miljard euro) aan jaarlijkse handel.

Lees meer over: Turkije  Verenigd Koninkrijk  Economie

VK sluit eerste handelsdeals met Vietnam en Turkije na overeenkomst EU

NOS 29.12.2020 Het Verenigd Koninkrijk heeft vrijhandelsovereenkomsten gesloten met Turkije en Vietnam. Het zijn de eerste Britse handelsdeals sinds de Europese Unie en het VK het eens werden over een handelsakkoord.

De deal met Turkije werd vandaag door de ministers van Handel getekend via een videoconferentie en gaat in per 1 januari. De landen kwamen overeen dat er niks verandert aan de huidige goederenstroom wanneer de Britten de gemeenschappelijke markt van de EU verlaten. Het VK is de op een na grootste exportmarkt van Turkije, volgens The Guardian.

De nieuwe overeenkomst met Vietnam wordt van kracht op 31 december en vervangt voor het VK de overeenkomst tussen de EU en Vietnam. Die werd in augustus bekrachtigd en zorgde ervoor dat vrijwel alle douanetarieven zullen worden afgeschaft het aankomende decennium.

Zeevruchten

De handel tussen Vietnam en het VK is het afgelopen decennium met zo’n 12 procent gestegen. De deal zou de Vietnamese export van kleding, schoeisel, rijst, zeevruchten en houten meubels helpen stimuleren.

De deal met Turkije is de op vier na grootste vrijhandelsovereenkomst die het VK heeft gesloten, na die met Japan, Canada, Zwitserland en Noorwegen. De Britten hebben nu met 62 landen een overeenkomst gesloten ter voorbereiding op het verlaten van de Europese markt.

Vorige week werden de onderhandelaars van de EU en het VK het eens over een handelsakkoord. Zo werd een no-deal-brexit voorkomen.

Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukte dat de EU en het Verenigd Koninkrijk in de toekomst nauw blijven samenwerken.

Von der Leyen over Brexit: ‘Eindelijk is er een overeenkomst’

BEKIJK OOK;

Barnier: Brexit-deal geeft een beetje stabiliteit

NU 29.12.2020 Michel Barnier, de Brexit-onderhandelaar namens de Europese Unie, vindt dat de deal die vorige week overeengekomen werd met het Verenigd Koninkrijk rust en stabiliteit geeft aan mensen en bedrijven. Dat zei hij dinsdag op de Franse radiozender Franceinfo.

“We hebben een ordelijke Brexit geleverd”, stelde Barnier. Op het nippertje bereikten de EU en het VK vorige week overeenstemming over de onderlinge handel na 31 december, wanneer de overgangsperiode ten einde komt.

Volgens Barnier geeft de nieuwe regeling “een beetje stabiliteit”. Hij voegde eraan toe dat de Brexit-werkzaamheden nog niet achter de rug zijn. Zo moeten er nog zaken geregeld worden met betrekking tot de toekomstige verhoudingen tussen de EU en het VK, zoals op het gebied van buitenlandse samenwerking.

De Fransman ziet voor zichzelf een rol weggelegd in de vaderlandse politiek nu zijn taak in de Brexit-onderhandelingen erop zit.

Lees meer over: Economie  Brexit

Regeringsleiders geven groen licht handelsdeal, nieuwe horde brexit genomen

RTL 29.12.2020 Alle 27 EU-lidstaten hebben het Brexit-akkoord goedgekeurd. De regeringsleiders gaven dinsdagmiddag groen licht aan het ruim 1200 pagina’s tellende handelsakkoord.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en president van de Europese Raad Charles Michel kunnen dus woensdag samen met de Engelse premier Johnson hun handtekening zetten.

Voor de diverse lidstaten zoals Nederland is het onderhandelaarsakkoord dat Michel Barnier namens de Europese Unie met de Britten sloot nu dus ook een definitief akkoord. EU-ambassadeurs kwamen maandag al in Brussel bij elkaar om het akkoord te bespreken.

De goedkeuring leek misschien een formaliteit omdat Europa baat heeft bij het akkoord dat regelt dat er tijdelijk tariefvrij gehandeld kan blijven worden tussen de EU en het VK nadat het over een paar dagen (1 januari) de Europese interne markt verlaat.

Lees ook:

Hobbels tot handelsdeal brexit: parlementen aan zet

Maar in het verleden waren er bij scheidingsdeals toch opstandige landen. Zo hield Spanje het in november 2018 bij de ‘scheidingsdeal’ het tot het laatste moment spannend vanwege Gibraltar. Het zuidelijkste puntje van het Iberisch schiereiland is sinds 1713 Brits.

Naast de lidstaten moeten ook het Britse parlement en het Europees Parlement nog groen licht geven. De Britten buigen zich morgen over de deal; hun Europese evenknie pas volgend jaar.

Lees ook:

Brexit-afspraken over visserij maken niemand blij (ook de Britten niet)

RTL Z / ANP; Michel Barnier Boris Johnson Europese Commissie Europese Unie Brexit Groot-Brittannië

Hobbels tot handelsdeal brexit: parlementen aan zet | RTL Nieuws

RTL 29.12.2020 Met pijn en moeite werd vlak voor kerst een akkoord bereikt over een handelsdeal voor na brexit. Vanaf 1 januari verandert er veel in de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Toch is de deal nog steeds niet officieel beklonken.

De deal waarin de handelsrelatie tussen het VK en de EU is vastgelegd, gaat op 1 januari voorwaardelijk in. Dat is nodig omdat er anders gehandeld zou moeten worden volgens de meest basale regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Dat zou leiden tot veel oponthoud aan de grens, vanwege douanecontroles.

Om die te voorkomen, gelden de afspraken uit de deal dus al wel. Maar er moet nog wel een officieel fiat komen van drie kanten.

Lees ook:

Brexit: paspoortcontrole en roamingkosten, dit verandert er voor jou

Het eerste vinkje wordt vandaag verwacht. De overgebleven EU-lidstaten hebben tot 14 uur vanmiddag om het akkoord goed te keuren. Dat lijkt een kwestie van een handtekening, aangezien de EU-ambassadeurs van de lidstaten in Brussel gisteren al hebben ingestemd.

EU-only

Het ratificatieproces is bovendien een stuk eenvoudiger dan bij andere handelsdeals, zoals met Canada. Daar mogen parlementen normaal gesproken ook hun zegje over doen, maar dat is bij de brexithandelsdeal niet het geval.

De deal is namelijk bestempeld als ‘EU-only’-afspraak, waarbij de Europese Commissie als enige namens de EU partij is. De lidstaten zijn dat niet, waardoor nationale parlementen er niet over hoeven te stemmen. In de Tweede Kamer is veel kritiek op dit besluit, waardoor het niet mogelijk is om ‘democratische controle’ uit te oefenen.

Dat is een ‘politieke keuze’ geweest, vanwege de tijdsdruk schreef minister Blok dit weekend al aan de Tweede Kamer.

Parlement buitenspel

Wat Blok betreft, zou het ‘onder normale omstandigheden’ wel een ‘gemengd akkoord’ zijn geweest. Dat is het geval als er in het akkoord ook afspraken gemaakt worden waar landen zelf over mogen beslissen, zoals luchtvaart of politiesamenwerking.

Dat zou betekend hebben, dat in alle lidstaten nog een parlementaire stemming gehouden zou moeten worden. Dat zou niet lukken, waardoor het afschrikkende ‘no deal-scenario’ alsnog werkelijkheid zou worden.

Lees ook:

Opluchting om brexithandelsdeal: ‘Huzarenstukje, klok is gestopt met tikken’

Brits parlement

Dat scenario kan overigens nog steeds werkelijkheid worden, als het Britse parlement de deal niet goedkeurt. Morgen wordt daarover gestemd, maar volgens premier Boris Johnson is dat ‘een formaliteit’.

Dat vertrouwen lijkt terecht. Keit Starmer, leider van oppositiepartij Labour, heeft al aangegeven dat ook zijn partij voor de deal zal stemmen.

Lees ook:

Brexit-afspraken over visserij maken niemand blij (ook de Britten niet)

De laatste hobbel, in het Europees Parlement, zal een stuk minder makkelijk te nemen zijn. Om de parlementariërs genoeg tijd te geven om de 1.246 pagina’s van de deal door te nemen, geldt het akkoord voorwaardelijk tot 28 februari.

De parlementariërs vinden die periode overigens niet lang genoeg, ze willen een verlenging en mikken op een stemming in maart, maakte het Parlement gisteren bekend.

Britten blij met brexitdeal: ‘Mooi kerstcadeau’

Meer; Michaël Niewold Stef Blok Boris Johnson Ursula von der Leyen Europese Commissie Europees parlement Ministerie van Buitenlandse Zaken Brexit Handel

Hobbels tot handelsdeal brexit: parlementen aan zet

MSN 29.12.2020 Met pijn en moeite werd vlak voor kerst een akkoord bereikt over een handelsdeal voor na brexit. Vanaf 1 januari verandert er veel in de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Toch is de deal nog steeds niet officieel beklonken.

De deal waarin de handelsrelatie tussen het VK en de EU is vastgelegd, gaat op 1 januari voorwaardelijk in. Dat is nodig omdat er anders gehandeld zou moeten worden volgens de meest basale regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Dat zou leiden tot veel oponthoud aan de grens, vanwege douanecontroles.

Om die te voorkomen, gelden de afspraken uit de deal dus al wel. Maar er moet nog wel een officieel fiat komen van drie kanten.

Het eerste vinkje wordt vandaag verwacht. De overgebleven EU-lidstaten hebben tot 14 uur vanmiddag om het akkoord goed te keuren. Dat lijkt een kwestie van een handtekening, aangezien de EU-ambassadeurs van de lidstaten in Brussel gisteren al hebben ingestemd.

EU-only

Het ratificatieproces is bovendien een stuk eenvoudiger dan bij andere handelsdeals, zoals met Canada. Daar mogen parlementen normaal gesproken ook hun zegje over doen, maar dat is bij de brexithandelsdeal niet het geval.

De deal is namelijk bestempeld als ‘EU-only’-afspraak, waarbij de Europese Commissie als enige namens de EU partij is. De lidstaten zijn dat niet, waardoor nationale parlementen er niet over hoeven te stemmen. In de Tweede Kamer is veel kritiek op dit besluit, waardoor het niet mogelijk is om ‘democratische controle’ uit te oefenen.

Dat is een ‘politieke keuze’ geweest, vanwege de tijdsdruk schreef minister Blok dit weekend al aan de Tweede Kamer.

Parlement buitenspel

Wat Blok betreft, zou het ‘onder normale omstandigheden’ wel een ‘gemengd akkoord’ zijn geweest. Dat is het geval als er in het akkoord ook afspraken gemaakt worden waar landen zelf over mogen beslissen, zoals luchtvaart of politiesamenwerking.

Dat zou betekend hebben, dat in alle lidstaten nog een parlementaire stemming gehouden zou moeten worden. Dat zou niet lukken, waardoor het afschrikkende ‘no deal-scenario’ alsnog werkelijkheid zou worden.

Brits parlement

Dat scenario kan overigens nog steeds werkelijkheid worden, als het Britse parlement de deal niet goedkeurt. Morgen wordt daarover gestemd, maar volgens premier Boris Johnson is dat ‘een formaliteit’.

Dat vertrouwen lijkt terecht. Keit Starmer, leider van oppositiepartij Labour, heeft al aangegeven dat ook zijn partij voor de deal zal stemmen.

De laatste hobbel, in het Europees Parlement, zal een stuk minder makkelijk te nemen zijn. Om de parlementariërs genoeg tijd te geven om de 1.246 pagina’s van de deal door te nemen, geldt het akkoord voorwaardelijk tot 28 februari.

De parlementariërs vinden die periode overigens niet lang genoeg, ze willen een verlenging en mikken op een stemming in maart, maakte het Parlement gisteren bekend.

Kamer voelt zich voor het blok gezet met brexit-deal

NOS 28.12.2020 De Tweede Kamer voelt zich voor het blok gezet met de brexit-deal die het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben gesloten. De Kamer heeft als nationaal parlement eigenlijk niets te zeggen over het handelsakkoord dat op Kerstavond werd gesloten. In plaats daarvan moet het Europees Parlement ermee instemmen.

Toch sprak de Tweede Kamer vandaag, tijdens het kerstreces, over de deal van meer dan duizend pagina’s. In het debat konden de Kamerleden alleen nog opdrachten meegeven aan minister Blok van Buitenlandse Zaken, die morgen namens het kabinet in Brussel het definitieve Nederlandse ‘ja’ moet geven. Dat lijkt een formaliteit, want de EU-ambassadeurs stemden vandaag al unaniem in.

“Een piet snot-debat”, vond SP’er Renske Leijten de bijeenkomst van vandaag, omdat het een zogeheten “EU-only-akkoord” is, waar de nationale parlementen geen zeggenschap over hebben. Officieel is daartoe besloten om het proces niet te vertragen, maar volgens Leijten is dat uit angst voor de nationale parlementen afgesproken.

Minister Blok had uit democratisch oogpunt ook liever gezien dat de nationale parlementen het akkoord zouden ratificeren, maar vindt de gekozen aanpak te verdedigen omdat het in het Nederlandse economische belang is dat de deal zo snel mogelijk in werking treedt. “Het zijn onze vissers en vrachtwagens die aan de kade liggen of staan”, betoogde hij.

Nauwelijks tijd

Veel partijen zouden het liefst de mogelijkheid houden om op afspraken terug te komen, als de komende weken blijkt dat daar grote fouten in zitten. Omdat het akkoord al op 1 januari ingaat, is daar nu nauwelijks tijd voor.

“Het VK heeft 47 jaar deel uitgemaakt van de EU, het brexit-proces heeft ruim 4 jaar geduurd en wij krijgen nu per partij ongeveer 4 minuten de tijd om onze mening over de deal te geven”, mopperde Roelof Bisschop van de SGP.

Uiteindelijk zijn alle partijen toch wel blij dat er op de valreep een handelsakkoord ligt, omdat een no-deal-brexit veel slechter zou zijn voor ons land. De PVV ziet in de deal vooral een aansporing voor Nederland om ook uit de EU te stappen. “Dit kunnen wij ook”, zei Kamerlid Emiel van Dijk.

Brexit-vergoeding voor vissers

Blok noemt de deal “het maximaal haalbare onder de omstandigheden”. Toch is hij op drie punten niet gelukkig. Zo moeten de Nederlandse vissers een kwart van hun visrechten in Britse wateren opgeven. Om de verliezen daarvan te compenseren zet hij in op een flinke brexit-vergoeding voor de getroffen vissers.

Die moet komen uit een speciaal ‘aanpassingsfonds’, waar landen of sectoren een beroep op kunnen doen als ze onevenredig hard getroffen worden door de brexit. Op voorhand is uit dat fonds al 600 miljoen euro gereserveerd voor de Europese Noordzeevissers. De komende tijd wordt dat geld verdeeld en Blok hoopt dat een behoorlijk bedrag naar Nederlandse vissers gaat.

Daarnaast vindt Blok het heel jammer dat het VK uit het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus stapt. Daardoor wordt het voor Nederlandse studenten veel moeilijker om een tijdje aan de andere kant van de Noordzee te studeren, en andersom.

Blok is ook teleurgesteld dat er in het akkoord niets is afgesproken over een gezamenlijk buitenlands en defensiebeleid. In het verleden trok Nederland daarin vaak gezamenlijk op met de Britten.

Race naar de bodem

Ook in de Kamer zijn er zorgen over de details van de overeenkomst. Kamerleden willen voorkomen dat Groot-Brittannië de EU-landen kan wegconcurreren, omdat het zich niet meer aan bepaalde Europese regels hoeft te houden.

PvdA-Kamerlid Liliane Ploumen noemde als voorbeeld de regels voor arbeidsvoorwaarden. “De brexit moet niet leiden tot een race naar de bodem, waar werknemers het slachtoffer van worden.”

BEKIJK OOK;

Kamer ontevreden over onmacht Brexit-akkoord: ’Ingegeven door angst’

Telegraaf 28.12.2020  De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de onmacht van het parlement over de Brexit-deal die er sinds een paar dagen ligt. Verschillende partijen zijn kritisch over het feit dat de Kamer en andere nationale parlementen geen goedkeuring hoeven te geven aan het akkoord.

Een deel van de Tweede Kamer kwam maandag terug van reces voor een debat met minister Blok (Buitenlandse Zaken) over de Brexit-deal. Het gaat hier om een zogenoemde ’EU only-deal’. Dat betekent dat nationale parlementen gepasseerd worden bij het goedkeuren van het akkoord. Dat recht is voorbehouden aan de nationale regeringen en het Europees Parlement. Blok geeft dinsdag schriftelijk formeel akkoord namens Nederland.

Het feit dat de Kamer hierin geen stem heeft, zit CDA, SGP, 50Plus, CU en SP niet lekker. „Het EU only-akkoord lijkt te zijn ingegeven door angst”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. „Angst voor parlementen, die de goedkeuring aan het akkoord zouden kunnen vertragen.”

’4 minuten om onze mening te geven’

Ook de snelheid waarmee het akkoord, dat op kerstavond werd aangekondigd en de dag erna gepubliceerd en verspreid, stuit op weerstand. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt van „het meest vervelende kerstcadeautje dat ik ooit heb gehad.” Ook SGP’er Roelof Bisschop is ontevreden. „Het VK heeft 47 jaar deel uitgemaakt van de EU, het Brexitproces ruim 4 jaar geduurd en wij krijgen nu per partij ongeveer 4 minuten om onze mening te geven.”

Verschillende partijen willen de optie openhouden om nog op afspraken terug te kunnen komen. Een voorwaardelijke inwerkingtreding van het verdrag bijvoorbeeld, zodat er later nog aan de details gesleuteld kan worden.

Handel is een exclusieve bevoegdheid van de EU. Maar andere sectoren, zoals transport, milieu en visserij, vallen onder de zogenoemde ’gemengde bevoegdheid’. Dat betekent dat het per situatie kan verschillen of de nationale parlementen erover gaan, of de EU. Er had hier ook voor een gemengd akkoord gekozen kunnen worden, houden Kamerleden Blok voor.

Haast

De minister erkent dat het niet de meest ideale uitkomst is. Hij noemt het huidige akkoord het ’maximaal haalbare onder de omstandigheden’, en wijst erop dat er unanimiteit door regeringen en Europees Parlement nodig is. Maar de kans dat er inhoudelijk nog iets verandert, is niet groot, „omdat je dan het hele breiwerk uit elkaar trekt”, aldus Blok.

Verschillende partijen willen van de minister weten hoe hij tegenover een gemengd akkoord had gestaan. „De democraat in mij zegt dat als er instemming kan zijn van alle 27 parlementen, dat je dat altijd moet doen”, aldus Blok. Maar omdat de Brexit vanaf 1 januari al een feit is, is er haast geboden, stelt hij. „Voor Nederland, voor onze bloemensector, voor onze vissers, telt elke dag.”

Omdat ons land de derde handelspartner is van het Verenigd Koninkrijk is ons belang veel groter dan dat van andere landen, meent Blok. Omdat het een EU only-verdrag is, kan het op sommige punten vanaf januari al tijdelijk in werking treden. „Was het geen EU only-deal geweest, dan was er op die punten een harde Brexit geweest”, aldus Blok.

BEKIJK MEER VAN; internationale organisaties overheid partijen en bewegingen Blok Renske Leijten Pieter Omtzigt Roelof Bisschop Nederland Verenigd Koninkrijk Europese Unie

De Tweede Kamer werd door ambtenaren van Buitenlandse Zaken gebriefd over de deal die tussen het VK en de EU werd gesloten. Hoofd van de brexittaskforce Jochem Wiers (rechts), juridisch adviseur Thomas Beukers zit schuin achter hem. © ANP/Bart Maat

Kamer mort over brexitdeal, wil meer inspraak

AD 28.12.2020 Terwijl de ambassadeurs van EU-lidstaten besloten de procedure te beginnen om het donderdag op het nippertje gesloten handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie morgen goed te keuren, tonen Kamerleden zich kritisch over de deal. Zij zetten vraagtekens bij het feit dat de nationale parlementen zich niet hoeven te buigen over het akkoord.

De Tweede Kamer onderbreekt het reces vandaag om zich urenlang over de nieuwe afspraken te buigen. In een technische briefing met ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken bleek al dat een aantal partijen zich voor het blok gezet voelt. In elk geval regeringspartijen VVD, CDA, ChristenUnie en oppositiepartijen SP, GroenLinks en SGP willen opheldering over de gang van zaken.

Lees ook;

Het gesloten akkoord is een zogeheten EU-only-akkoord, wat wil zeggen dat alleen de lidstaten via de Europese Raad en het Europees Parlement ermee in moeten stemmen. Het is gebruikelijk dat handelsakkoorden door de EU worden gesloten, maar de brexitdeal gaat over meer dan alleen handel. Daarin worden ook afspraken gemaakt over milieu, vervoer, justitie- en politiesamenwerking en industrie. Bij die onderwerpen is het juridisch ingewikkelder: soms gaan de lidstaten daar zelf over, soms de EU.

Snelheid

De onderhandelaars hadden volgens ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken het mandaat om te kiezen tussen een gemengd akkoord, waarbij nationale parlementen ook inspraak hebben, of een EU-only-akkoord – ook nog op het laatste moment. Er is voor het laatste gekozen omdat op 1 januari 2021 de overgangstermijn afloopt en snelheid geboden was.

De Kamer wilde weten wat er anders wordt als er toch voor zo’n gemengd akkoord wordt gekozen. Dat zou betekenen, zei juridisch adviseur Thomas Beukers van Buitenlandse Zaken, dat het VK en de EU terug moeten naar de onderhandelingstafel om het akkoord aan te passen. Als afspraken niet door de EU, maar door de lidstaten zelf moeten worden uitgevoerd, zou er daarbij op 1 januari een ‘gat vallen’, stelde hij. Dat zou hetzelfde effect hebben als een no deal-brexit.

De Kamer is bang dat deze deal zorgt voor precedentwerking: dat bij een volgend akkoord de nationale parlementen weer buitenspel gezet kunnen worden. Uit een advies van de juridische dienst van de Europese Raad zou blijken dat zo’n akkoord dat door de EU wordt gesloten niet zorgt voor de verplichting om dat bij volgende akkoorden weer te doen. Dat advies is echter alleen mondeling gegeven en dat Kamer wil dat dit juridische advies op schrift gezet wordt. ,,Het is een politieke keuze die in dit unieke geval is gemaakt”, aldus Jochem Wiers, hoofd van de brexittaskforce.

Sneltreinvaart

De afspraken over de toekomstige samenwerking tussen het VK en de EU zijn in sneltreinvaart gemaakt. Normaal duren dergelijke onderhandelingen jaren, dit keer moest het binnen één jaar omdat de overgangstermijn op 1 januari 2021 afliep. In de oorspronkelijke plannen zou het akkoord eind oktober af moeten zijn zodat het VK en de EU genoeg tijd hadden om het akkoord te bespreken en ermee in te stemmen.

Nu gebeurt dat met stoom en kokend water: vandaag gaven de ambassadeurs van de lidstaten het groene licht om met de schriftelijke procedure te beginnen die zou moeten leiden tot de goedkeuring van het verdrag en woensdag buigt het Britse parlement zich in één dag over de deal. Op 1 januari treedt het dan alvast in werking, in afwachting van goedkeuring van het Europees Parlement. Die heeft daar nog tot 28 februari 2021 de tijd voor.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens het ingelaste debat over de brexitdeal. © ANP/Bart Maat

Tweede Kamer buitenspel bij brexitdeal, snelle instemming ‘in Nederlands belang’

AD 28.12.2020 Het Nederlandse parlement heeft niets te zeggen over het akkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie afgelopen donderdag te elfder ure sloten. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemt dat ‘heel ongemakkelijk’, maar stelt dat het in het economisch belang van Nederland is dat er snel wordt ingestemd met de deal.

De Tweede Kamer is blij met het akkoord, maar toonde zich vandaag in een ingelast brexitdebat – middenin het kerstreces – kritisch dat alléén de lidstaten en het Europees parlement het akkoord over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU moeten goedkeuren. De 27 nationale parlementen hoeven niet in te stemmen. ,,Het voorkomen van een no deal gaat ten koste van het democratisch proces in nationale parlementen”, concludeerde ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Een ‘ordinaire machtsgreep’ van de EU, vond PVV’er Emiel van Dijk.

Lees ook;

In een technische briefing hielden ambtenaren van Buitenlandse Zaken kritische Kamerleden van coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie en oppositiepartijen SP, GroenLinks, PVV en SGP eerder op de dag voor dat er op 1 januari ‘een gat’ zou ontstaan als de afspraken niet door de EU, maar door de lidstaten zelf moeten worden goedgekeurd. Dat zou hetzelfde effect hebben als een no deal-brexit.

Versgoederen

,,Wij willen dat op 1 januari onze vissersboten kunnen uitvaren. Wij hebben veel exporteurs van versgoederen – bloemen, fruit – voor wie elke dag telt.” Volgens minister Blok zou het desastreus zijn als met de inwerkingtreding van de deal gewacht moet worden tot de 27ste lidstaat instemt. Nederlandse vissers zouden dan ‘met een knoop in de maag’ langs de kade staan, aldus de VVD-bewindsman.

De onderhandelaars konden ervoor kiezen om een gemengd akkoord te sluiten, waarbij nationale parlementen ook inspraak hebben, of een zogeheten EU-only-akkoord. Op het laatste moment werd voor de laatste optie gekozen omdat de overgangstermijn op 1 januari 2021 afloopt en snelheid geboden was. ,,Ik had graag meer tijd gehad”, stelde Blok. ,,Dat is ons niet gegeven.”

De deal had eind oktober al af moeten zijn om genoeg tijd te hebben voor instemming. Maar deadlines ‘vergleden’ telkens, stelde Blok. ,,En dan werd besloten toch door te onderhandelen.” Dat was ‘verstandig’. ,,Dit is zoveel beter dan het alternatief van geen akkoord.”

‘Geen recht aan democratie’

SP-Kamerlid Renske Leijten was ‘niet overtuigd’ door Bloks argumenten. Ze benadrukte dat er normaal gesproken vier maanden wordt uitgetrokken voor ratificatie van handelsverdragen. ,,Dat moet nu in minder dan een week. Dat doet geen recht aan het verdrag en geen recht aan de democratie.”

Veel partijen zijn bang dat de komende weken blijkt dat er in het 1246 pagina’s tellende document (exclusief bijlagen) fouten zitten en dat straks sprake is van oneerlijke concurrentie tussen het VK en de EU omdat regels anders worden uitgelegd. ,,Wat gebeurt er als we morgen of overmorgen iets ontdekken waar wij enorm veel last van krijgen?”, vroeg CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zich af.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vergeleek het langdurige proces van de brexit met de korte tijd waarmee het akkoord met stoom en kokend water moet worden goedgekeurd. ,,Het VK was 47 jaar lid van de EEG dan wel de EU, de brexitonderhandelingen duurden zo ongeveer 4 jaar en 7 maanden. Wij krijgen twee keer 47 uur de tijd om ons standpunt te bepalen en nu krijgen we in dit debat 4,7 minuten om onze visie te geven.”

“Wat gebeurt er als we morgen of overmorgen iets ontdekken waar wij enorm veel last van krijgen?”, aldus Pieter Omtzigt, CDA.

Juridisch ingewikkeld

Het is gebruikelijk dat handelsakkoorden door de EU worden gesloten, maar de brexitdeal gaat over meer dan alleen handel. Daarin worden ook afspraken gemaakt over milieu, vervoer, justitie- en politiesamenwerking en industrie. Bij die onderwerpen is het juridisch ingewikkelder: deels gaan de lidstaten daar zelf over, deels de EU.

De Kamer vreest daarom dat deze deal zorgt voor precedentwerking: dat bij een volgend akkoord, de nationale parlementen opnieuw buitenspel kunnen worden gezet. Volgens de juridische dienst van de Europese Raad is dat niet zo. Voor Blok is dat ‘cruciaal’. ,,Dit schept geen precedent, want dat is onwenselijk.”

De lidstaten van de EU beslissen morgen over goedkeuring van de deal, nadat de EU-ambassadeurs daarvoor vandaag al het groene licht gaven, en het Britse parlement doet dit woensdag. Op 1 januari treedt het akkoord dan voorlopig in werking. Het Europees Parlement stemt uiterlijk 28 februari over het brexitakkoord.

Akkoord of niet, het brexitbeest blijft (nog even)

© Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het brexitbeest verdwijnt niet nu er een akkoord is over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en de gevreesde no deal waar het kabinet al tijden voor waarschuwt is afgewend. Het blauwe pluizige monster, dat in februari 2019 voor het eerst opdook, zal na 1 januari nog te zien zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil ‘Brexie’ gebruiken om burgers en bedrijven te informeren over wat er na januari verandert. De campagnes lopen door tot zeker ‘medio februari’, zegt een woordvoerder. Of het brexitbeest daarna ook nog wordt ingezet, wordt pas na die datum besloten.

Onvrede in Kamer over zeggenschap Brexitdeal

MSN 28.12.2020 Dat de Europese Unie een handelsakkoord heeft gesloten met de Britten is goed nieuws, vindt de Tweede Kamer. Maar de manier waarop dit is gebeurd, verdient volgens veruit de meeste partijen geen schoonheidsprijs. Het is bijvoorbeeld tegen het zere been van de Kamer dat er tot een type akkoord is gekomen waar de parlementen van lidstaten (zoals de Kamer zelf) niet officieel mee hoeft in te stemmen.

“Op het einde hebben we een deal waarbij we ons afvragen: hoe ga je in de toekomst verder met die zaken die in het verdrag zijn vastgelegd”, zegt VVD’er André Bosman hierover. “Waar komt het Nederlandse parlement nog aan bod om daarover te spreken?” Het besluit om voor een ‘EU only’-deal te kiezen, waarbij alleen de EU dus moet instemmen en niet de nationale parlementen, is onder tijdsdruk genomen. Bosman wil meer zekerheid dat dit in toekomstige gevallen niet nog eens zomaar gebeurt.

Ook de ChristenUnie, SGP en GroenLinks balen van de “politieke keuze” voor zo’n overeenkomst. Een brexit zonder handelsafspraken moest koste wat het kost voorkomen worden, en dat ging “ten koste van de democratische controle vanuit de nationale parlementen”, zegt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Ze baalt ervan dat de Kamer nu “onder stoom en kokend water” bijeen moet komen omdat voor een andere procedure is gekozen.

Angst

“Dat lijkt te zijn ingegeven uit angst”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten over de ‘EU only’-vorm. “Angst voor parlementen van lidstaten die mogelijk zouden vertragen. Welke reden zou er anders voor kunnen zijn dan angst voor nationale democratieën?” Zij vraagt zich af waarom niet is gekozen om het verdrag bijvoorbeeld voorwaardelijk in werking te laten treden, om nationale parlementen zo meer tijd te geven zich over het akkoord te buigen.

Net als Bosman vreest Leijten dat de Kamer bij de invulling en verdere uitwerking van het akkoord niet altijd iets te zeggen heeft. “Staan we dan buitenspel?” vraagt ze aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. “Want ja, u heeft getekend bij het kruisje.”

Ongemakkelijk

Blok vindt het “heel ongemakkelijk” dat het parlement niet alle details van het omvangrijke akkoord kan doorgronden, zeker omdat ‘nee’ zeggen “heel grote consequenties” heeft. De minister had liever gezien dat eerst de parlementen van alle 27 lidstaten eerst instemming zouden geven. Maar vanwege de tijdsdruk is dat nu niet mogelijk en gaat het akkoord voorlopig in werking.

Nadat het Europees Parlement akkoord is gegaan, komt er nog een tweede moment voor instemming. Blok erkent wel dat er dan waarschijnlijk geen mogelijkheid meer is tot “substantiële wijzigingen”. Het gaat dan meer om eventuele technische aanpassingen.

Hoewel de partijen positief zijn dat er een deal is, blijven er ook inhoudelijk nog veel vragen over. De ChristenUnie en SGP vroegen naar de gevolgen voor Nederlandse vissers. Ook over de spelregels voor EU-bedrijven ten opzichte van Britse bedrijven waren nog veel vragen.

Tweede Kamer onderbreekt kerstreces voor brexitdebat

MSN 28.12.2020 Maandag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over de brexitdeal waar het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie afgelopen donderdag overeenstemming over bereikten. Voorafgaand worden de Kamerleden die deelnemen aan het debat bijgepraat over de details van het akkoord tijdens een technische briefing.

Er is haast geboden voor de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag moeten alle regeringsleiders van de EU-lidstaten namelijk laten weten of het akkoord namens hen ondertekend kan worden. Blok schreef in een brief aan de Tweede Kamer van zondag het te betreuren dat de overeenstemming tussen het VK en de EU pas zo laat bereikt werd. Daardoor is er nu weinig tijd om het goedkeuringsproces voor te bereiden. Op 31 december loopt de overgangsperiode af en als er voor die tijd geen akkoord is, wordt een ‘no-deal’ scenario werkelijkheid.

De minister schreef dat de deal die er nu ligt “het hoogst haalbare” is, maar dat de inzet in eerste instantie toch echt ambitieuzer was. Wel zijn de Nederlandse belangen “goed afgedekt”, aldus Blok.

Een grote horde bleek uiteindelijk de visserij. Daar werd tot op het laatst moeizaam over onderhandeld. Volgens Blok heeft het VK zich hierin hard opgesteld. Door de gemaakte afspraken mogen Nederlandse vissers nog maar een kwart minder vissen in Britse wateren dan eerder. Dit leidt tot waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s schade voor hen. De minister begrijpt de teleurstelling hierover in de vissector.

Donderdag was Blok net als premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) blij met het bereikte akkoord. Ook in het Europees Parlement werd met opluchting gereageerd, hoewel verschillende parlementariërs benadrukten dat veel details uit het ruim 2000 pagina’s tellende document nog niet bekend zijn. Die moeten dus eerst grondig bestudeerd worden, voordat het Europees Parlement overgaat tot goedkeuring, zei onder meer de Nederlandse PvdA-Europarlementariër Kati Piri toen.

Britse overheid maant bedrijven nu echt haast te maken met Brexit

NU 28.12.2020 Met nog maar een paar dagen te gaan voordat de overgangsperiode is afgelopen, roept de Britse overheid bedrijven maandag op zich nu toch echt voor te bereiden op de Brexit. De meerderheid van de bedrijven zou er al wel klaar voor zijn.

Op 31 december om 23.00 uur (lokale tijd) is de transitieperiode ten einde en is de Brexit ook economisch gezien een feit. Ondanks de afspraken in de Brexit-deal die afgelopen donderdag rondkwam, betekent dit dat er veel administratie gedaan moet worden bij bedrijven die handel drijven over de grens.

“De deal is een feit, maar grote veranderingen gaan gepaard met uitdagingen en kansen”, zei de Britse minister voor Kabinetszaken Michael Gove in een verklaring. Britse bedrijven moeten zich opmaken voor het echte vertrek uit de douane-unie van de Europese Unie, vervolgde hij. Gove: “Bedrijven en burgers moeten zich voorbereiden en er is nog heel weinig tijd om dat te doen.”

Lees meer over: Economie  Brexit

Britse overheid maant bedrijven nu echt haast te maken met Brexit

MSN 28.12.2020 Met nog maar een paar dagen te gaan voordat de overgangsperiode is afgelopen, roept de Britse overheid bedrijven maandag op zich nu toch echt voor te bereiden op de Brexit. De meerderheid van de bedrijven zou er al wel klaar voor zijn.

Op 31 december om 23.00 uur (lokale tijd) is de transitieperiode ten einde en is de Brexit ook economisch gezien een feit. Ondanks de afspraken in de Brexit-deal die afgelopen donderdag rondkwam, betekent dit dat er veel administratie gedaan moet worden bij bedrijven die handel drijven over de grens.

“De deal is een feit, maar grote veranderingen gaan gepaard met uitdagingen en kansen”, zei de Britse minister voor Kabinetszaken Michael Gove in een verklaring. Britse bedrijven moeten zich opmaken voor het echte vertrek uit de douane-unie van de Europese Unie, vervolgde hij. Gove: “Bedrijven en burgers moeten zich voorbereiden en er is nog heel weinig tijd om dat te doen.”

Britten willen meer handelsovereenkomsten gaan sluiten

MSN 28.12.2020 Het Verenigd Koninkrijk wil na het sluiten van een handelsovereenkomst met de Europese Unie de komende tijd nog meer handelsdeals gaan tekenen. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab staan nu de Verenigde Staten, Australië en landen in de Aziatische regio op de agenda.

Volgens Raab biedt die laatste regio enorme groeikansen voor de toekomst. De Britse premier Boris Johnson gaat volgens hem in januari ook op bezoek in India om de economische banden met het land aan te halen.

Op dinsdag moet een vrijhandelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en Turkije worden getekend, verklaarde handelsminister Liz Truss zondag. Vorig jaar was de handel tussen beide landen omgerekend bijna 21 miljard euro waard.

Johnson: handelsdeal begin van nieuwe relatie met EU

MSN 28.12.2020 De handelsdeal die vorige week werd gesloten met de Europese Unie is een nieuw begin van de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en het landenblok. Dat zei de Britse premier Boris Johnson, na afloop van een telefonisch gesprek met EU-president Charles Michel.

Londen en Brussel bereikten vorige week donderdag een handelsakkoord. Johnson sprak van soevereine gelijkheid tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en zei uit te kijken naar ratificatie van de overeenkomst en samenwerking bij gezamenlijke prioriteiten zoals klimaatverandering.

Eerder op de dag werd bekend dat de EU-ambassadeurs van de 27 lidstaten hebben ingestemd met de brexitdeal.

EU-lidstaten keuren voorlopige Brexit-deal goed

NU 28.12.2020 Ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie hebben maandag goedkeuring gegeven aan de voorlopige versie van de Brexit-deal. Het gaat om een tijdelijke goedkeuring tot 28 februari, zo meldt de woordvoerder van het Duitse EU-voorzitterschap op Twitter. Het akkoord gaat op 1 januari 2021 in.

Volgens de woordvoerder hebben de ambassadeurs unaniem beslist om het voorlopige akkoord groen licht te geven. Dinsdagmiddag moet de formele goedkeuring van de EU-lidstaten volgen.

De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari voorgesteld om het Europees Parlement de tijd te geven om de donderdag gesloten Brexit-deal goed door te nemen.

Het parlement stemt er pas in het nieuwe jaar over, terwijl de Britten al op 1 januari de EU verlaten. Met de tijdelijke regeling moeten onnodige problemen worden voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk moet het akkoord zelf ook nog ratificeren. Het Britse parlement komt daarvoor op 30 december bijeen.

Donderdag werd na negen maanden onderhandelen eindelijk een akkoord gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Daarin zijn regels vastgelegd voor de handel tussen beide partijen.

Het moet zorgen voor een soepel vertrek van de Britten uit de EU. Weliswaar is het VK al op 31 januari 2020 uit de EU gestapt, maar tot 31 december is nog sprake van een overgangstermijn.

Brexit-deal bereikt: Von der Leyen opgelucht, Johnson vol lof

Lees meer over: Economie Brexit

EU-lidstaten akkoord met brexit-deal | NOS

NOS 28.12.2020 Alle EU-lidstaten staan achter het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk na de brexit. De lidstaten werden het eens tijdens een bijeenkomst van EU-ambassadeurs, zegt een woordvoerder van Duitsland dat nu voorzitter is van de Unie.

“Groen licht”, zei de woordvoerder. “De ambassadeurs hebben unaniem hun goedkeuring gegeven aan de handelsovereenkomst tussen de EU en het VK die op 1 januari 2021 ingaat.” Nu hebben de ministers van de EU-landen tot morgenmiddag 15.00 uur om de afspraken goed te keuren.

Met dat akkoord kan er tijdelijk tariefvrij worden gehandeld tussen de EU en het VK nadat de Britten de Europese interne markt hebben verlaten.

Akkoord zonder kritiek

“De lidstaten zijn zonder enig punt van kritiek akkoord gegaan”, zegt correspondent Sander van Hoorn op NPO Radio 1. “Ze hebben zonder blikken of blozen getekend. Dat is vooral de verdienste van Michel Barnier, die de onderhandelingen voor de EU deed. Hij heeft het Europees Parlement en alle hoofdsteden op de hoogte gehouden van de onderhandelingen. Daardoor kwamen ze niet voor verrassingen te staan.”

Het Britse Lagerhuis moet nog instemmen met het akkoord. De verwachting is dat dat woensdag gebeurt. Ook het Europees Parlement (EP) moet nog goedkeuring geven. Dat gebeurt waarschijnlijk in februari. Tot die tijd is er een voolopige regeling zodat er geen handelstarieven gaan gelden.

De Europese Commissie heeft die voorlopige regeling tot 28 januari voorgesteld zodat het EP de tijd heeft om het handelsakkoord goed door te nemen. De EU en het VK zijn het op 24 december eens geworden over het handelsakkoord zonder dat het EP de tijd had om het meer dan tweeduizend pagina’s tellende document te kunnen doornemen.

Ook hier verwacht Van Hoorn niet dat het EP voor verrassingen komt te staan en het akkoord gewoon zal ondertekenen.

BEKIJK OOK;

Europese regeringen akkoord met Brexit-deal, nu parlementen in EU en VK nog – dit zijn de 5 cruciale punten

MSN 28.12.2020 De lidstaten van de Europese Unie hebben groen licht gegeven voor het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk voor na de Brexit, meldt een woordvoerder. Dat akkoord zal vanaf 1 januari van kracht zijn.

EU-ambassadeurs kwamen maandag in Brussel bij elkaar om het akkoord te bespreken. Het akkoord voorziet erin dat er tijdelijk tariefvrij gehandeld kan blijven worden tussen de EU en het VK nadat het per nieuwjaar de Europese interne markt verlaat.

Het Europees Parlement (EP) moet het akkoord ook nog goedkeuren. Omdat dat pas volgend jaar gebeurt, was er een voorlopige regeling nodig om te verzekeren dat er geen handelstarieven zouden gaan gelden.

De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari voorgesteld om het Europees Parlement de tijd te geven om het handelsakkoord goed door te nemen.

Ook de Britten moeten het akkoord nog ratificeren. Het Britse parlement komt daarvoor op 30 december weer bijeen.

Maandag debatteerde De Tweede Kamer over het Brexit-akkoord. Die was op zich positief over het handelsakkoord met de Britten. Maar de Kamer vindt het niet prettig dat er een type akkoord is gekomen waar de parlementen van lidstaten niet officieel mee hoeven in te stemmen.

“Op het einde hebben we een deal waarbij we ons afvragen: hoe ga je in de toekomst verder met die zaken die in het verdrag zijn vastgelegd”, zegt VVD’er André Bosman hierover. “Waar komt het Nederlandse parlement nog aan bod om daarover te spreken?”

Het besluit om voor een ‘EU only’-deal te kiezen, waarbij alleen het Europees Parlement dus moet instemmen en niet de nationale parlementen, is onder tijdsdruk genomen. Bosman wil meer zekerheid dat dit in toekomstige gevallen niet nog eens zomaar gebeurt.

De Brexit-deal is het meest omvangrijke bilaterale akkoord dat de Europese Unie ooit heeft afgesloten. Hieronder volgen 5 belangrijke punten uit het akkoord.

1. Goederen: geen importtarieven, afhankelijk van herkomst goederen

De Europese Unie en het VK heffen in principe geen invoertarieven op elkaars producten. Hierbij is de herkomst van producten wel van belang.

Bedrijven die goederen exporteren vanuit de EU of het VK moeten bepalen of een product geproduceerd is op een locatie die onder de regels van de handelsovereenkomst valt. De grens ligt op 60 procent van de productinhoud. Als het gaat om pure wederuitvoer van producten die buiten de EU of het VK zijn geproduceerd kunnen afwijkende regels gelden.

Dit alles betekent sowieso: extra papierwerk en administratiekosten voor importeurs en exporteurs die kostprijsverhogend werken.

Voor specifieke sectoren als landbouwproducten, medicijnen en chemische producten komen er aanvullende bepalingen met betrekking tot certificatie en labels die gebruikt moeten worden om producten onder de tariefvrije bepalingen te laten vallen.

2. Staatssteun en gelijk speelveld

Als er onenigheid is over mogelijke oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld vanwege staatssteun, dan mogen van beide kanten invoerbeperkingen worden doorgevoerd.

Daarnaast zijn er minimumafspraken over regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden en milieueisen. Over vier jaar komt er een herevaluatie waarbij gekeken wordt of de afspraken voor beide partijen werkbaar zijn.

3. Oplossing van conflicten: arbitragepanel

Als één van beide partijen het idee heeft dat er sprake is van oneerlijke handelspraktijken kan dit worden aangekaart bij een arbitragecomité dat door de EU en het VK samen wordt opgezet.

4. Visserij: kwart minder voor Europese vissers

Gedurende een overgangsperiode van 5,5 jaar mogen vissers uit de EU 25 procent minder vis vangen in Britse wateren. Daarna moet een nieuwe quota-systeem worden afgesproken.

Lees ookNederlandse vissers zien verliezen van paar ton per schip door Brexit-deal en vrezen erger over 5 jaar

5. Diensten: beperking voor zwaargewicht Londen

Dienstverlening is goed voor ruim 40 procent van de Britse export naar de EU, waarbij vooral de financiële sector van groot belang is. Hierover zijn geen aparte afspraken gemaakt.

Gevolg is dat financiële instellingen die vanuit het VK werken, geen automatische toegang meer hebben tot de Europese markt. Om bepaalde activiteiten te kunnen uitvoeren, moeten financiële instellingen operaties hebben binnen EU-landen.

Ook is er geen automatische wederzijdse erkenning meer van diploma’s voor bijvoorbeeld artsen, ingenieurs en architecten. Dit werpt extra obstakels op voor arbeidsmigranten.

LEES OOK: Brexitdeal zorgt voor opluchting in meeste sectoren – toch wordt handel met het VK een stuk moeilijker

EU-lidstaten keuren voorlopige Brexit-deal goed

MSN 28.12.2020 Ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie hebben maandag goedkeuring gegeven aan de voorlopige versie van de Brexit-deal. Het gaat om een tijdelijke goedkeuring tot 28 februari, zo meldt de woordvoerder van het Duitse EU-voorzitterschap op Twitter. Het akkoord gaat op 1 januari 2021 in.

Volgens de woordvoerder hebben de ambassadeurs unaniem beslist om het voorlopige akkoord groen licht te geven. Dinsdagmiddag moet de formele goedkeuring van de EU-lidstaten volgen.

De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari voorgesteld om het Europees Parlement de tijd te geven om de donderdag gesloten Brexit-deal goed door te nemen.

Het parlement stemt er pas in het nieuwe jaar over, terwijl de Britten al op 1 januari de EU verlaten. Met de tijdelijke regeling moeten onnodige problemen worden voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk moet het akkoord zelf ook nog ratificeren. Het Britse parlement komt daarvoor op 30 december bijeen.

Donderdag werd na negen maanden onderhandelen eindelijk een akkoord gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Daarin zijn regels vastgelegd voor de handel tussen beide partijen.

Het moet zorgen voor een soepel vertrek van de Britten uit de EU. Weliswaar is het VK al op 31 januari 2020 uit de EU gestapt, maar tot 31 december is nog sprake van een overgangstermijn.

EU-lidstaten achter handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk

MSN 28.12.2020 De lidstaten van de Europese Unie hebben groen licht gegeven voor het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk voor na de brexit, meldt een woordvoerder. Dat akkoord zal vanaf 1 januari van kracht zijn.

EU-ambassadeurs kwamen maandag in Brussel bij elkaar om het akkoord te bespreken. Het akkoord voorziet erin dat er tijdelijk tariefvrij gehandeld kan blijven worden tussen de EU en het VK nadat het per nieuwjaar de Europese interne markt verlaat.

De regeringsleiders hebben nog niet officieel ingestemd met het akkoord. De EU-ambassadeurs hebben in feite het startschot gegeven voor een schriftelijke procedure die dinsdagmiddag om 15.00 uur afloopt. Als de Raad (van regeringsleiders) dan ook instemt met het akkoord, wordt ook besloten tot voorlopige toepassing aan Europese zijde.

Voorlopige regeling

Het Europees Parlement (EP) moet het akkoord namelijk ook nog goedkeuren. Omdat dat pas volgend jaar gebeurt, was er een voorlopige regeling nodig om te verzekeren dat er geen handelstarieven zouden gaan gelden. De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari voorgesteld om het EP de tijd te geven om het handelsakkoord goed door te nemen.

Ook de Britten moeten het akkoord nog ratificeren. Het Britse parlement komt daarvoor op 30 december weer bijeen.

EU-lidstaten achter handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk

MSN 29.12.2020 De lidstaten van de Europese Unie hebben groen licht gegeven voor het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk voor na de brexit, meldt een woordvoerder. Dat akkoord zal vanaf 1 januari van kracht zijn.

EU-ambassadeurs kwamen maandag in Brussel bij elkaar om het akkoord te bespreken. Het akkoord voorziet erin dat er tijdelijk tariefvrij gehandeld kan blijven worden tussen de EU en het VK nadat het per nieuwjaar de Europese interne markt verlaat.

Nederlandse vissers zien verliezen van paar ton per schip door Brexit-deal en vrezen erger over 5 jaar

MSN 28.12.2020 Het Brexit-akkoord dat er nu ligt is volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken “het hoogst haalbare”, hoewel hij niet ontkent dat de inzet van Nederland “ambitieuzer” was. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Toch zijn de Nederlandse belangen wel “goed afgedekt”, aldus Blok.

Deels door de harde opstelling van het Verenigd Koninkrijk tijdens de onderhandelingen, zat er niet meer in dan dit akkoord.

Vooral over de visserij werd tot het laatste moment hard onderhandeld, met als resultaat dat Nederlandse vissers minder mogen vangen in Britse wateren. Blok snapt dat de visserijsector hierover teleurgesteld is.

Tegenover Het Financiële Dagblad raamt de organisatie van Nederlandse kottervissers, VisNed, de schade van de Brexit-deal op 300.000 tot 400.000 euro per kottervisser.

Voor de komende tien jaar komt dat neer op een een schadepost van “minstens 320 miljoen euro” voor Nederlandse vissers, schat de Redersvereniging voor de Zeevisserij. Belangrijk punt voor de vissers is ook dat het Brexit-akkoord voor de visserij maar voor vijfeneenhalf jaar geldt. Daarna moet er weer onderhandeld worden en dat kan leiden tot extra verlies van visquota aan de Britten.

De vissersorganisaties geven tegenover het FD aan al te kijken naar schadevergoedingen, waarvoor de EU een fonds van 5 miljard euro beschikbaar stelt.

Overigens zijn Britse vissers evenmin tevreden over het Brexit-akkoord, zo bleek afgelopen zondag. Zij vinden de termijn van 5,5 jaar voor het behoud van toegang voor vissers uit de Europese Unie te lang.

Blok tevreden over Brexit-afspraak over gelijk speelveld

Minister Blok geeft verder aan wel tevreden te zijn over verschillende andere punten van het Brexit-akkoord, zoals het gelijke speelveld op de markt. Ook vindt hij het positief dat de EU en het VK blijven samenwerken om criminaliteit te bestrijden en ze samen blijven optrekken op het gebied van onderzoek en innovatie.

In de Tweede Kamer wordt maandag gedebatteerd over de Brexitdeal, ondanks het kerstreces. Dinsdag moeten alle regeringsleiders van de EU-lidstaten namelijk laten weten of het akkoord namens hen ondertekend mag worden. Voor het debat maandag wordt de Kamer bijgepraat tijdens een technische briefing.

LEES OOK: Na bijna 5 jaar politiek drama zeggen Britten eindelijk echt vaarwel – dit zijn de 29 meest bizarre momenten sinds het Brexit-referendum in 2016

Vissers voor de bus gegooid

MSN 28.12.2020 Volgens de Nederlandse kottervissers draagt de net voor Kerst rond gekomen Brexit voor €1,6 miljard aan visrechten over van de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk.

 Politics For All

@PoliticsForAlI

BREAKING: Boris Johnson’s tie is covered in fish

4:45 p.m. · 24 dec. 2020 4,1K 836 mensen tweeten hierover

Dat kost de Nederlandse vissers vermoedelijk ruim €300 miljoen. Per kotter komt het neer €300.000 tot €400.000 minder vangstrechten, zeg maar omzet. Volgens de Nederlandse vissers zijn de Europese visserijbelangen in de eindspurt ‘voor de bus gegooid’. Vis is maar een klein onderdeel van de economie (een tiende procent in Nederland) en premier Johnson kon er thuis mooi mee schitteren. Maar de vissers kan zoveel omzetverlies – en over 5 jaar vermoedelijk nog meer – de kop kosten.

Het Financieele Dagblad – Schade brexitdeal per Nederlandse kottervisser: 3 tot 4 ton, zegt VisNed-directeur

december 29, 2020 Posted by | 2e kamer, Boris Johnson, brexit, Brexit-uitstel, debat, economie, EU, euro, europa, europees parlement, europese parlement, onderhandelingen, politiek, referendum, tweede kamer, vertrekovereenkomst | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor BREXIT ??? “Can we do it ?? Yes, Deal is done!!! en verder – deel 15 – nasleep

Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 2 – de Nasleep

NO Nexit ??

Bij stemmingen in de Tweede Kamer heeft de tweemansfractie van Forum voor Democratie tegen een voorstel gestemd waarin de regering wordt opgedragen een Nederlands vertrek uit de Europese Unie aan te kondigen.

AD 15.05.2019

Alleen de PVV stemde voor de motie om een dergelijke Nexit in gang te zetten, die door fractieleider Geert Wilders en PVV-Europawoordvoerder Vicky Maeijer was ingediend. De handen van FVD-Kamerleden Baudet en Hiddema bleven vanmiddag 02.04.2019 omlaag toen over Wilders’ voorstel werd gestemd. Vorig jaar stemde het tweetal  juist wél voor een soortgelijke PVV-motie.

AD 03.04.2019

Wil Forum voor Democratie dat Nederland zonder meer uit de EU stapt? Een paar maanden geleden was die vraag makkelijk te beantwoorden (volmondig ja), maar zo langzamerhand wordt het nexit-standpunt van de partij moeilijker te duiden.

Nieuwste bron van onduidelijkheid is een stemming in de Tweede Kamer dinsdag 03.04.2019: Forum stemde tegen een motie van de PVV waarin de regering wordt verzocht een nexit “aan te kondigen”. Een jaar geleden stemde de partij nog vóór een PVV-motie waarin de regering werd verzocht “het lidmaatschap van de EU op te zeggen”.

Geert Wilders

@geertwilderspvv

#NEXIT #NEXIT #PVV #PVV

Forum voor Democratie is vanaf het begin voorstander van minder macht in Brussel. In de sectie ‘standpunten’ op de website van de partij staat: “Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten.” Overigens staat er ook expliciet dat er wel eerst een referendum over uittreding moet worden gehouden.

Hoe dan ook is het een belangrijk punt voor de partij, waar leider Thierry Baudet zich vaak over roert, onder meer op Twitter:

Thierry Baudet

@thierrybaudet

@jangajentaan @GertjanvL @GerBStruik @fvdemocratie Als je geen nexit wil moet je aanvaarden dat je in Verhofstadt’s United States of Europe terecht komt. Meer smaken zijn er niet.

Thierry Baudet

@thierrybaudet

Perfect plan. Einde EU. #nexit https://t.co/iX1cTlxMl1

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 ontstond al verwarring, nadat Forum-lijsttrekker Henk Otten tot twee keer toe zei dat zijn partij niet zonder meer voor een Nexit is. Hij werd daarop gecorrigeerd door partijleider Thierry Baudet, die duidelijk maakte dat de partij wel degelijk voor een Nexit is.

Op de website van Forum staat te lezen dat de partij eerst een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap wil. Eerder viel hier nog te lezen: ‘Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een NEXIT’. Die tekst is aangepast.

Nexit-peiling

Nederland zit totaal niet te wachten op een Nexit. Dat blijkt volgens het Europees Parlement uit de meest recente Eurobarometer-peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar. Liefst 86 procent van de Nederlanders zou als er nu een referendum wordt gehouden, tegen de uittreding van ons land uit de Europese Unie (EU) stemmen.

Lees ook;

Lees meer

NO Brexit ???

Zie ook: Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 1

Lees hier het laatste nieuws over de brexit

AD 22.05.2019

Wederom uitstel brexitwetsvoorstel Lagerhuis

De Britse regering heeft de presentatie van het nieuwe brexitwetsvoorstel in het Lagerhuis uitgesteld. Premier May zei gisteren 22.05.2019 nog dat de wet morgen zou worden gepresenteerd. Dat gebeurt nu in de week van 3 juni 2019.

De bekendmaking van het uitstel gaat gepaard met koortsachtige speculaties dat Mays aftreden nabij is. Morgen heeft ze een beslissend overleg met Conservatieve partijgenoten in het Lagerhuis.

Verschillende collega’s in het kabinet hebben tegen de BBC gezegd dat May niet kan aanblijven.

Nieuw referendum

Details over Mays nieuwe uittredingswet lekten deze week uit na een toespraak van May. Zo wil ze onder meer de Britse bevolking in een referendum laten beslissen of die instemt met het brexitakkoord dat ze met de EU heeft gesloten.

Voorstanders van de brexit binnen haar eigen Conservatieve Partij reageerden woedend. Ze vinden dat May niet kan aanblijven. Het prominente partijlid Andrea Leadsome stapte gisteren uit de regering.

Lagerhuisleden van oppositiepartij Labour vinden de tegemoetkomingen die May in het nieuwe voorstel doet niet ver genoeg gaan. Daarmee is het vrijwel zeker dat ook deze vierde versie van het wetsvoorstel zal worden weggestemd.

Bekijk ook;

Roep om vertrek May zwelt aan, prominente partijgenoot stapt op

Poging om May ten val te brengen voor nieuwe brexitstemming

Telegraaf 20.05.2019

AD 20.05.2019

Tweede Brexit-referendum

De Britse premier Theresa May heeft dinsdag 21.05.2019 gezegd dat haar uittredingsverklaring, die ze weer zal voorleggen aan het Lagerhuis, de parlementariërs dit keer zal vragen over de wenselijkheid van een tweede Brexit-referendum te stemmen.

“Ik erken de oprechte en sterke gevoelens over dit belangrijke onderwerp in het Lagerhuis”, zei May tijdens een persconferentie. “De regering zal daarom een verplichting om te stemmen over de vraag of er een tweede referendum moet komen, opnemen in het wetsvoorstel over de uittredingsovereenkomst.”

May is zelf geen voorstander van een nieuwe stembusgang. Die kan leiden tot “de nachtmerrie van permanent gepolariseerde politiek”, aldus de premier, die haar akkoord met de EU drie keer eerder in stemming bracht. Het Lagerhuis keurde de overeenkomst bij elk van die gelegenheden af.

Een eventueel tweede referendum kan wel alleen plaatsvinden als de uittredingsovereenkomst wordt aangenomen, stelde May.

Nieuwste versie deal later deze week openbaar

May zei dinsdag dat de nieuwste versie van haar deal “veel kernzaken oplost”, maar de toekomstige relatie met de EU niet definitief vormgeeft. Het parlement kan in de komende jaren nog sleutelen aan de banden met het blok.

Het wetsvoorstel wordt later deze week openbaar gemaakt, maar May heeft al aangekondigd dat het een aantal concessies bevat, zoals de stemming over een tweede referendum en een mogelijkheid om in de Europese douane-unie te blijven.

Lees hier het laatste nieuws over de brexit

Jeremy Corbyn (Labour) trekt de stekker eruit

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) trekt de stekker uit de onderhandelingen over Brexit. Hij heeft premier Theresa May geschreven dat de onderhandelingen ’zo ver zijn gekomen als mogelijk’ door de instabiliteit van de regering.

Volgens Corbyn zorgt de leiderschapsstrijd binnen de Conservatieve Partij ervoor dat de regering ‘nog instabieler is geworden en dat haar autoriteit afkalft’. Daardoor verdwijnt volgens hem het vertrouwen dat ‘de regering in staat is te leveren, wat in een compromis is afgesproken’.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Volgens Labour staat May op het punt haar macht kwijt te raken en kan er binnen enkele weken een nieuwe leider van de Conservatieven zijn. Dat zei een bron binnen Labour eerder vandaag tegen persbureau Reuters. ,,Er is nul kans dat we op dit moment tot een overeenkomst kunnen komen”, zei de anonieme bron. ,,We sluiten geen deal met een regering die op instorten staat.”

De woordvoerder van May erkende dat de gesprekken met Labour zijn stukgelopen. De meningsverschillen betroffen vooral de douane en een tweede referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Volgens de woordvoerder gaat May door met het zoeken naar oplossingen om een brexitdeal door het parlement te krijgen.

Onderhandelingen

De Britse premier begon de formele onderhandelingen met Labour nadat het parlement haar eerdere brexitdeal tot drie keer toe had afgeschoten. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Corbyn gewend, tot woede van tal van partijgenoten als Boris Johnson, die voorstander van het vertrek uit de Europese Unie zijn.

Boris Johnson wil Theresa May graag opvolgen als leider van de Conservatieve Partij

Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en een prominente ‘brexiteer’, wil premier Theresa May opvolgen als leider van de Conservatieve Partij. Dat betekent dat hij een gooi doet naar het premierschap van het Verenigd Koninkrijk.

,,Natuurlijk ga ik ervoor’’, vertelde Johnson volgens de BBC op een bijeenkomst voor verzekeraars. ,,Ik denk niet dat dat een geheim is voor iemand. Maar zoals je weet is er momenteel geen vacature.’’ Die ‘vacature’ zal er echter wel komen, want Theresa May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexit-onderhandelingen.

Een definitieve datum voor het vertrek van May is er nog niet. De impasse in de brexit-onderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt. Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt.

Boris Johnson nam in juli 2018 nog ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie. De conservatieve Johnson is een bekend criticaster van het brexit-beleid van premier May. Hij wil, net als een vleugel van de conservatieve partij, volledig los van de Europese Unie. Zonder akkoorden. Theresa May wil juist een zachtere variant van de brexit.

Opnieuw overleg Lagerhuis

De Britse premier May gaat haar brexitdeal volgende maand opnieuw voorleggen aan het Lagerhuis. Het uittredingsakkoord, dat al drie keer werd afgewezen door het parlement, zal in de week van 3 juni 2019 aan de parlementariërs worden voorgelegd.

Haar hoop is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie deze zomer, voor het reces, kan verlaten als het Britse parlement het akkoord goedkeurt. Het is onduidelijk hoe May dat voor elkaar denkt te krijgen: de onderhandelingen met Labour, waar de premier steun zoekt voor een meerderheid, hebben nog geen doorbraak opgeleverd.

Volgens May was een gesprek tussen haar en Corbyn gisteren “nuttig en constructief”. De regering en Labour zetten hun gesprekken naar verwachting vandaag voort.

Europese verkiezingen

Vorige week maakte Downing Street bekend dat het VK definitief gaat meedoen aan de Europese verkiezingen van 23 mei. In de overeenkomst tussen het VK en de EU die vorige maand werd bereikt, werd vastgelegd dat de Britten voor 31 oktober de EU moeten verlaten.

Ook werd afgesproken dat het VK moet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, gaf aan dat dat te kort dag was.

In de peilingen in de aanloop naar de verkiezingen gaat Nigel Farage, een van de drijvende krachten achter de brexit in 2016, met zijn Brexit Party aan kop.

Bekijk ook;

Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

Britten wilden brexit, maar moeten tóch stemmen bij EU-verkiezingen. Wat nu?

May weer terug naar het Lagerhuis, hamert op noodzaak compromis

Vervroegd vertrek premier Theresa May ???

De wegvallende steun voor de Conservatieven vergroot de druk op May om een datum voor haar vertrek vast te stellen. Conservatieve parlementariërs willen dat May deze week haar vertrekplannen uiteenzet.

De Conservatieven van de Britse premier Theresa May kelderen volgens de laatste opiniepeilingen naar de vijfde plaats in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 23 mei 2019.

Oppositiepartij Labour daalt 5 procentpunten tot 16 procent. Twee partijen die in de Europese Unie willen blijven, de Liberaal-Democraten en de Groenen, staan op respectievelijk 15 procent en 11 procent.

De Conservative Party blijft steken op slechts 10 procent, terwijl de Brexit Party van Nigel Farage ruim aan de leiding gaat met 34 procent, een stijging met 4 procentpunt, blijkt uit een peiling van The Times.

Telegraaf 11.05.2019

Telegraaf 11.05.2019

Brexit-partij Nigel Farage de grootste

De Britse Conservatieve partij van premier Theresa May zou bij de Europese verkiezingen van eind mei slechts de vierde partij worden. Grote winnaar zou de nieuwe Brexitpartij van euroscepticus Nigel Farage zijn, zo blijkt uit een nieuwe peiling voor de zondagskrant The Observer, die daarmee een trend bevestigt.

De pas opgerichte Brexit Party zou met 34 procent meteen groter zijn dan de Conservatieve partij en Labour samen. Labour zou de tweede grootste partij worden met 21 procent, de Conservatieven zouden terugvallen tot amper 11 procent. Zij moeten in de peiling nipt de pro-Europese Liberal Democrats laten voorgaan, die op 12 procent eindigen.

Lees ook:

Lees meer

Lees meer

Ook de Britten trekken op donderdag 23 mei naar de stembus om 73 Europarlementsleden te kiezen. Vorige week werd definitief beslist dat het land aan de Europese verkiezingen zal deelnemen omdat de brexit niet meer op tijd geregeld kan worden. De Britse politiek is tot op het bot verdeeld over de voorwaarden om uit de Europese Unie te stappen.

Het plan van premier May haalde geen meerderheid in het parlement. Het parlement zelf kwam evenmin met alternatieven die voldoende steun kregen. De al maanden durende politieke chaos heeft ook effect op het Verenigd Koninkrijk zelf. Schotland en Wales keren zich openlijk tegen Londen. In Wales werd gisteren zelfs een onafhankelijkheidsmars gehouden.

Farages vorige partij, UKIP, die toen ook campagne voerde voor de brexit, behaalde in 2014 het grootste aantal van de 73 Britse zetels. De partij kreeg met 26,6 procent 24 zetels, vier meer dan Labour (24,4 procent) en vijf meer dan de Conservatieven (23,1 procent). UKIP haalt in de peiling nu amper 4 procent, nadat Farage en verschillende andere leden er eind vorig jaar uitstapten.

Deelname Europese verkiezingen 23.05.2019

Het Verenigd Koninkrijk gaat op 23 mei 2019 meedoen aan de EU-verkiezingen. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, zegt dat het niet gaat lukken om voor die tijd een snel brexitakkoord te bereiken in het Britse Lagerhuis.

“Gezien de korte tijdspanne, is het helaas niet mogelijk om dat proces af te ronden voor de wettelijke datum van verkiezingen voor het Europees Parlement. We hoopten dat we ons vertrek op orde zouden hebben en het scheidingsakkoord zouden hebben afgerond, zodat die verkiezingen niet hoefden plaats te vinden”, zei Lidington in gesprek met de BBC.

Het brexitakkoord van May werd al drie keer door het Britse Lagerhuis weggestemd. May besloot steun te zoeken bij Labour om tot een akkoord te komen, maar tot dusver hebben de onderhandelingen nog niet tot een overeenkomst geleid.

Zes maanden uitstel

Vorige maand werd na een urenlange top in Brussel een akkoord bereikt tussen het VK en de EU over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober 2019 moet het vertrek zijn geregeld; een uitstel van zes maanden. Daarbij werd afgesproken dat de Britten moeten meedoen aan de Europese verkiezingen, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. Dat gaat dus niet gebeuren.

Oproep Theresa May aan Jeremy Corbyn

De Britse premier Theresa May van de Conservative Party heeft zondag 05.05.2019 in een bijdrage in de Mail on Sunday de leider van oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, een smeekbede gedaan om mee te werken aan een compromis met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. ,,Laten we luisteren naar wat de kiezers hebben gezegd tijdens de lokale verkiezingen en onze meningsverschillen even terzijde schuiven. Laten we een deal maken.”

AD 06.05.2019

Volgens May zijn de Britten ‘gefrustreerd’ door het drama rond de Brexit en zijn ze ‘het falen van de twee grote partijen zat’. Bij de lokale verkiezingen verloren de conservatieven meer dan 3000 zetels in gemeenteraden, terwijl Labour ook bijna honderd zetels moest inleveren. ,,Er zijn drie jaar voorbijgegaan sinds het historische referendum in 2016 en de mensen willen echt gewoon dat we ermee opschieten”, aldus de premier.

AD 04.05.2019

Afstraffing

De Conservatieven en Labour in Groot-Brittannië zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van vrijdag 03.05.2019 flink afgestraft voor de chaos rond de Brexit.

De Conservatieven, de politieke partij van de Britse premier Theresa May, staat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland en Noord-Ierland op een verlies van liefst 1.334 zetels. Labour verliest ook zo’n 82 zetels, waar de oppositiepartij op winst had gerekend

De Conservatieven en oppositiepartij Labour hebben dramatische lokale verkiezingen achter de rug. Volgens premier Theresa May is het een afstraffing voor het dralen rond een Brexit-akkoord. De belangrijkste winnaars van de verkiezingen, de Liberaal-Democraten en De Groenen, zijn echter juist fel tegen een Brexit.

May lijkt niet van het verlies te schrikken en zegt dat er maar één mededeling uit de nederlaag te halen valt: “We moeten de Brexit zo snel mogelijk afronden.”

May en Corbyn hebben verscheidene keren met elkaar gesproken om een uitweg uit de brexit-impasse te vinden, maar vooralsnog zonder resultaat. De EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk hebben nu 31 oktober 2019 als nieuwe brexit-datum vastgesteld.

Brexit-woede thema

Oppositiepartij Liberal Democrats, die in de EU wil blijven en daarvoor flink campagne heeft gevoerd, heeft het juist goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen, blijkt uit de eerste uitslagen. Om 15.30 uur stond de partij op een winst van bijna 450 zetels.

De Green Party heeft het ook goed gedaan met een winst van ruim 100 gemeenteraadszetels. De anti-Europese UKIP staat tot nu toe op een verlies van 80 zetels. Verder worden nog zeker 300 zetels bezet door onafhankelijke kandidaten.

Het was al duidelijk dat de brexit een belangrijk thema zou zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. De Britse bevolking is helemaal klaar met de ruzie rond de brexit, omdat er ook veel problemen spelen op het gebied van onderwijs, zorg en sociale huisvesting.

Bekijk ook;

Brexit-woede ook thema bij Britse gemeenteraadsverkiezingen

Britten zijn klaar met brexit: ‘Er zijn ook nog andere problemen’

Akkoord over brexit-uitstel van zes maanden: ‘Verspil deze tijd niet’

Uitstel tot 31.10.2019

Na een urenlange top in Brussel zijn de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk het op 10.04.2019 eens geworden over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober 2019 moet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn geregeld.

Er werd door de 27 EU-leiders tot aan het begin van de nacht vergaderd over de nieuwe datum. Een paar uur later ging de Britse premier May akkoord met het voorstel.

Met het uitstel van zes maanden heeft May de uitkomst waarvoor ze naar Brussel kwam. Ze krijgt zo meer tijd om de brexit-deal door haar parlement te loodsen.

Correspondent Thomas Spekschoor legt uit wat het uitstel precies betekent:

‘No-deal-brexit hing als donkere wolk boven Brussel’

Zonder uitstel hadden de Britten vrijdag zonder deal uit de EU moeten stappen. Wel moet het Verenigd Koninkrijk in de overeenkomst meedoen aan de Europese verkiezingen volgende maand. Anders is de brexit al op 1 juni.

De afspraken die vannacht gemaakt zijn tussen premier May en de regeringsleiders van de 27 andere EU-lidstaten zijn hier zwart-op-wit terug te lezen.

De belangrijkste punten:

– De EU en het VK zijn overeengekomen dat de brexit wordt verlengd tot 31 oktober 2019. Als de eerder gesloten uittredingsovereenkomst voor die tijd wordt geratificeerd door beide partijen dan verlaat het VK de EU op de eerste dag van de maand na ratificatie.

– De Britten moeten meedoen aan de Europese Verkiezingen, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. Is er geen akkoord en doen ze toch niet mee aan de verkiezingen, dan moeten ze er op 1 juni uit.

– Het uitstel betekent niet dat er opnieuw wordt onderhandeld over de eerder overeengekomen uittredingsovereenkomst.

– Tijdens het uitstel kan er niet onderhandeld worden over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK, maar als het VK stappen zet wil de Europese Raad overwegen om de politieke verklaring over de toekomstige relatie aan te passen.

– De Europese Raad tekent aan dat gedurende het uitstel het Verenigd Koninkrijk een lidstaat blijft met alle rechten en plichten en dat het VK te allen tijde kan besluiten om artikel 50 in te trekken.

– De EU verwacht dat het VK zich opstelt als verantwoordelijk lid en het besluitvormingsproces in de EU niet traineert of blokkeert.

– De Europese Raad zal in juni de vorderingen in het brexit-proces bespreken.

Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat brexit door gaat

Op woensdag 10.04.2019 is een ingelaste EU-top waarin formeel over een verdere verschuiving van de deadline van de Brexit wordt beslist.

De Britse premier Theresa May zegt dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Met een nieuwe verklaring probeert ze oppositiepartij Labour alsnog over de streep te trekken.

“Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen,” aldus May.

Ook zal er de komende beursweek vooral veel aandacht zijn voor brexitperikelen. Verder komende deze week de eerste bedrijven met hun handelsupdate over het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl er ook nog een aantal ondernemingen zijn die de boeken over 2018 openen.

Terughoudend

De Britse premier vroeg vorige week de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit tot 30 juni 2019. De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De reacties op haar plan waren terughoudend.

Zo zei premier Rutte dat het verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Hij herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.”

Nog geen uitgemaakte zaak

Uitstel komt er alleen als alle lidstaten daarmee akkoord gaan. May vroeg al eerder om uitstel tot 30 juni 2019, maar dat verzoek werd door de EU afgewezen.

Het verzoek van de Britse premier May aan de Europese Unie om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni 2019 leidt tot terughoudende reacties in andere Europese landen. De Franse minister van Financiën Le Maire vindt dat het Verenigd Koninkrijk een duidelijke reden moet geven voor het Nieuwe uitstel. “Zolang die reden er niet is, kunnen we geen positief antwoord geven.”

De Oostenrijkse kanselier Kurz herhaalde nog eens dat er geen reden is om de deadline op te schuiven, zolang “de feiten” in het VK niet veranderen.

Voorzitter Tusk van de Europese Raad pleit voor een flexibel uitstel van maximaal 12 maanden, zodat regering en parlement in Londen de tijd krijgen om het alsnog eens te worden. Premier May zoekt sinds deze week toenadering tot de Labour-oppositie om alsnog een meerderheid achter de brexit-deal te krijgen. Die gesprekken hebben nog niets opgeleverd.

Waarom 30 juni 2019 ?

Als het VK extra uitstel krijgt, is het wettelijk verplicht om zich voor te bereiden op deelname aan de Europese verkiezingen van eind mei. Op 1 juli 2019 is de eerste nieuwe sessie van het Europees Parlement. Mochten de partijen in Londen het voor die tijd onderling alsnog eens worden over de brexit, dan hoeven de eventueel gekozen Britse Europarlementariërs hun zetel niet in te nemen, is het idee.

De kans dat de EU May haar zin geeft, is klein; langer uitstel lijkt op dit moment de enige optie.

De Britse minister van Financiën Hunt zegt dat hij kan leven met een uitstel dat lang duurt. “Als we het nu niet eens kunnen worden met het parlement, dan hebben we geen andere keuze.”

Kritiek in eigen land

May’s nieuwe verzoek aan de EU stuit ook op kritiek in eigen land. Zo zegt de Schotse Nationalistische Partij dat May opnieuw partijpolitiek bedrijft ten koste van het landsbelang. Ze zou alleen maar vragen om een kort uitstel om de hardliners in de Conservatieve Partij tevreden te stellen. De SNP is tegen de brexit en dringt aan op een nieuw referendum. De kiezer moet daarbij kunnen kiezen voor de mogelijkheid om in de EU te blijven.

De voorman van de brexiteers, Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg, zegt dat het VK moet gaan dwarsliggen in de EU als er van brexit voorlopig geen sprake is. Zo zou het VK elke verhoging van de EU-begroting met een veto moeten blokkeren.

Reactie Mark Rutte

Het nieuwe Britse verzoek om uitstel van de brexit tot 30 juni 2019 roept nog heel veel vragen op. Dat vindt premier Mark Rutte. Die vragen zullen eerst beantwoord moeten worden.

Ik blijf het opmerke­lijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat, aldus Premier Rutte.

Wat wil je met het uitstel bereiken, wat betekent het voor de Europese verkiezingen, vraagt Rutte zich af. ,,Dat zijn echt ingewikkelde vraagstukken.’’ Hij hoopt op meer duidelijkheid de komende dagen en uiterlijk op de ingelaste Europese top over de brexit volgende week woensdag 10.04.2019, waar de Britse premier Theresa May haar verzoek kan toelichten.

Rutte verwacht een ‘compleet’ plan. ,,Wat je natuurlijk wilt voorkomen met elkaar is dat je nog weer eens twee, drie maanden op datzelfde kleine stoeptegeltje blijft ronddraaien.’’ Uitstel verlenen om uitstel is niet verschrikkelijk zinvol, behalve als helder is wat Londen ermee wil bereiken.

Kortom, “bal ligt in Londen“, aldus Rutte, die erkent al een tijdje wat mismoedig te zijn over de kwestie. ,,Ik blijf het opmerkelijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat.’’.

Voorkomen

Rutte streeft ernaar de kans zo groot mogelijk te maken dat een brexit zonder deal wordt voorkomen, ,,De kans zo groot mogelijk te maken dat het goed afloopt.’’

Ook minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei vanmiddag vooral een no deal-brexit te willen voorkomen. ,,En of dat het best gaat met een datum van 30 juni of een andere datum daarna is daaraan ondergeschikt voor mij’’, aldus Blok. ,,Onze basishouding blijft: welwillend tegenover uitstel, maar wel helderheid over wat de Britten dan willen.’’

Flexibel

De premier wilde niet ingaan op het voorstel van Europees president Donald Tusk om de Britten een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden te geven. Hij ziet het als een poging om de discussie los te trekken.

Als het vertrek van de Britten uit de EU verder wordt uitgesteld, moeten ze eind mei waarschijnlijk nog meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Londen treft alvast de nodige voorbereidingen, al benadrukt May dat deelname aan de verkiezingen in niemands belang is.

Uitstel Brexit tot 30.06.2019 ??

De Britse premier Theresa May wil de brexit uitstellen tot 30 juni 2019. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk mee zal doen aan de Europese Verkiezingen, als de Europese Unie haar verzoek goedkeurt.

Dat heeft May zojuist bekendgemaakt. Een no deal-brexit op 12 april 2019 wordt hiermee dan voorkomen. Hoewel niet bindend, nam het Britse Lagerhuis gisteren met één stem meerderheid een wetsvoorstel aan dat May al dwong om de brexit opnieuw uit te stellen.

Eerder liet May weten voor 22 mei 2019 een brexit te willen, om zo juist niet mee te hoeven doen aan de Europese verkiezingen. Vanochtend liet EU-president Donald Tusk weten het Verenigd Koninkrijk een flexibel uitstel aan te bieden. Die kan wat hem betreft oplopen tot twaalf maanden.

Uitstel op uitstel

Komende week 10.04.2019 is een ingelaste EU-top, waar de leider van de EU-landen zouden moeten instemmen met het voorstel van Tusk.

De deal die May met de EU sloot is drie keer voorgelegd aan haar parlement, en drie keer verworpen. Al langer klinkt daarom de roep om de Britten meer tijd te geven om een chaotische harde brexit te voorkomen.

08.04.2019 vervolg overleg Hogerhuis

Het Britse Hogerhuis is niet in staat donderdag de behandeling af te ronden van het wetsontwerp no-deal dat de regering verplicht uitstel van het vertrek uit de EU te vragen als een no-dealbrexit dreigt. Woensdag joeg het Lagerhuis in, naar parlementaire maatstaven, razend tempo het wetsontwerp erdoorheen. Het is aangenomen met een meerderheid van één stem.

Volgens zegslieden van de oppositiepartij Labour worden de stemmingen in het Hogerhuis over dit wetsontwerp maandag pas afgerond. Sommige Conservatieve leden van het Huis willen de behandeling rekken, omdat ze faliekant tegen uitstel van de brexit zijn. Ze zien in de voorgelegde wet een smerige truc om de brexit op de valreep te dwarsbomen.

Overleg Hogerhuis 04.04.2019

De regering van de Britse premier Theresa May heeft donderdag opnieuw met de Labour Party van Jeremy Corbyn over de Brexit gesproken. Het 4,5 uur durende overleg met de oppositiepartij was “gedetailleerd” en “productief”, aldus Mays woordvoerder.

May voert sinds woensdag gesprekken met de oppositie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ze hoopt een compromis te bereiken, zodat de Brexit op 12 april 2019 kan plaatsvinden.

De Britse regering heeft vorig jaar na lang onderhandelen een akkoord met de Europese Unie bereikt over de voorwaarden van het vertrek, maar het Lagerhuis heeft deze overeenkomst driemaal afgekeurd. May hoopt dat de oppositie haar aan genoeg steun voor het akkoord kan helpen.

Labour-leider Corbyn heeft May een alternatief plan gepresenteerd en de mogelijkheid van een tweede referendum voorgesteld.

Volgens The Guardian werkt de regering nu aan een brief aan Labour, waarin de voortgang van de gesprekken wordt samengevat. Daarin staat waarschijnlijk dat de mogelijkheid van een tweede referendum moet worden voorgelegd aan het Lagerhuis, aldus de Britse krant.

Van Corbyn is bekend dat hij een zachte Brexit wil en het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie met de Europese Unie wil hebben. Een deel van zijn partij is groot voorstander van een nieuw Brexit-referendum.

Lagerhuis 04.04.2019 akkoord met wetsvoorstel NO-deal Brexit

Het Britse Lagerhuis heeft in meerderheid van een stem een wetvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april 2019 moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken. Zo’n no-dealbrexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-dealbrexit de Europese Unie om uitstel van de brexit vragen.

Overleg 03.04.2019

De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben vanmiddag met elkaar ‘constructieve’ gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden voor de brexit-impasse. Na afloop lieten beide partijen weten dat de besprekingen constructief zijn verlopen. Beide leiders stellen onderhandelingsteams samen die vanavond al met elkaar om de tafel gaan.

Het Britse Lagerhuis zal niet nog een keer stemmen over een reeks alternatieve Brexitopties. Door een doorslaggevende stem van kamervoorzitter John Bercow was een meerderheid tegen een nieuwe stemronde die maandag 08.04.2019 zou worden gehouden.

No-Deal Brexit wet

May is van plan om samen met de oppositie een plan te smeden waar ook het Lagerhuis zich achter kan scharen. De premier zei dit dinsdagavond in een aan het volk gerichte tv-toespraak.

Het Britse Lagerhuis gaat proberen een wet’ die de ’no-deal Brexit’ uitsluit, op te stellen. Het besluit is genomen met een meerderheid van slechts één stem. Het is de bedoeling dat dit woensdag nog lukt.

Het Lagerhuis heeft vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-deal Brexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt.

 • Premier May heeft overleg gehad met leiders van oppositie, donderdag volgen nieuwe gesprekken
 • Het Lagerhuis stemt over motie waarin wordt gevraagd om uitstel van artikel 50 om een ‘no deal-Brexit’ te voorkomen.
 • De Britten verlaten de EU op 12 april 2019. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat het land meedoet aan de Europese verkiezingen.

Voor de tweede keer vandaag stapt er een parlementslid van de Conservatieve Partij op. Ditmaal gaat het om Chris Heaton-Harris, onderstaatssecretaris van Brexit. In een brief laat hij weten “een langer uitstel (van de Brexit, red.) niet langer te kunnen steunen”. Eerder vandaag stapte Nigel Adams (Conservatieve Partij) al op.

Mays handreiking richting Corbyn heeft wel flink wat teweeggebracht in de Conservatieve Partij. Nigel Adams (Conservatieve Partij), staatssecretaris voor Wales, stapte op vanwege de potentiële samenwerking. Hij noemde het een “grove fout” dat de premier wil samenwerken met “een marxist die nooit eerder in zijn politieke carrière het belang van de Britse bevolking voorop had gesteld”.

alt

Indien het Lagerhuis in een wet bepaalt dat er geen Brexit zonder overeenkomst met de EU mag komen, dan moet de regering daar naar handelen. Dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat de regering de Brexit langer uitstelt of afblaast.

AD 03.04.2019

Boris Johnson opvolger Theresa May ??

Terwijl Theresa May nog een laatste list verzint om haar brexitdeal door het parlement te duwen, is de speculatie over haar opvolging in volle gang. En wie loopt zich al warm? Boris Johnson.

Zijn premiersambities werden vorige week nog weer eens extra bevestigd toen Johnson ineens bekendmaakte de brexitdeal van May te steunen. Een opmerkelijke stap, aangezien hij in juli nog ontslag nam als minister van Buitenlandse Zaken, omdat hij het niet eens was met de brexitplannen van May.

In de maanden erna liet Johnson geen kans voorbijgaan om haar brexitakkoord met de grond gelijk te maken. In zijn krantencolumn omschreef hij de deal als ‘een bomgordel’. Nooit zou hij stemmen voor de deal die het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat zou maken van de EU, maar hij deed het toch.

Spoedoverleg kabinet 02.04.2019

Premier May wil opnieuw uitstel voor de brexit. Ze wil de extra tijd gebruiken om samen met de oppositie tot een oplossing te komen voor de impasse waar het Verenigd Koninkrijk nu in zit.

May gaat om een no-dealbrexit te voorkomen proberen met de oppositie een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei 2019. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen. May kwam dinsdag 02.04.2019 met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet.

Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-leider Jeremy Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

Deadline

Het Verenigd Koninkrijk heeft meer tijd nodig om de brexit rond te krijgen. Dat zei de Britse premier May vanavond na een overleg van zeven uur met haar kabinet over het brexit-proces. Ze wil af van de deadline van 12 april 2019, maar wil in verband met de aankomende Europese verkiezingen, eind mei, de zaak wel voor 22 mei 2019 rond hebben.

De Britse premier herhaalde na het kabinetsoverleg dat een brexit met een akkoord verre te verkiezen is boven een no-deal-brexit. Mocht er voor 22 mei 2019 geen overeenkomst zijn met de oppositie, dan wil May in het parlement zoeken naar steun op losse onderdelen van het brexit-akkoord.

Het Lagerhuis gaat maandag 8 april 2019 opnieuw stemmen. Op 12 april 2019 loopt de nieuwe deadline die de EU aan de Britten stelde af.

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag 10.04.2019 wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. May moet dan met een concreet nieuw voorstel komen en dat in Brussel voorleggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU het nieuwe voorstel goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april 2019 uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

AD 02.04.2019

Telegraaf 01.04.2019

May brengt eigen deal voor vierde keer ter stemming

Na de bekendmaking van de uitslag op 01.04.2019  liet Brexit-minister Stephen Barclay weten dat May deze week haar deal voor de vierde keer ter stemming gaat brengen. Ook werd genoemd dat woensdag 03.04.2019 mogelijk een derde serie van ‘indicative votes’ zal volgen.

Agenda;

Dinsdag 2 april: Kabinet kwam bijeen voor crisisberaad van vijf uur

Woensdag 3 april: Lagerhuis stemt opnieuw over alternatieve Brexit-voorstellen

Donderdag 4 april: May brengt haar deal voor een vierde keer voor een stemming in het Lagerhuis

Woensdag 10 april Spoedtop met EU-leiders in Brussel over mogelijk uitstel van de Brexit

Vrijdag 12 april: Brexit-dag indien Britten niet om uitstel vragen of de EU uitstel niet goedkeurt

23-26 mei: Verkiezingen Europees Parlement

Nee tegen plan B op 01.04.2019

Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond opnieuw geen meerderheid gevonden voor een van de alternatieve Brexit-plannen.

Maandag 01.04.2019 stond in het teken van een tweede serie zogeheten ‘indicative votes’. Tijdens zo’n stemming wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild.

Het parlement wilde hiermee onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan dan dat van de Britse premier Theresa May een meerderheid kan worden gevonden.

Er werden vier voorstellen in stemming gebracht:

 • In de Europese douane-unie blijven
 • Het Noorse model: het VK blijft in douane-unie en interne markt
 • Een nieuw referendum houden over het uiteindelijke akkoord
 • De EU om verlenging vragen voor het bereiken van een deal. Als dit niet lukt, dan een stemming over ‘no deal’ of terugtrekken artikel 50.

Voor geen van deze vier alternatieve Brexit-plannen is dus een meerderheid gevonden. Ook als er wel een meerderheid zou zijn gevonden, was het alsnog aan May zelf om te bepalen wat ze met de uitkomst zou doen.

Zie ook: Brits Lagerhuis stemt tegen vier Brexit-alternatieven

Net geen meerderheid voor zachte Brexit-optie ‘douane-unie’

Motie C, een voorstel voor een douane-unie met de EU na de Brexit, heeft maandagavond net geen meerderheid gevonden. 273 parlementsleden stemden voor deze optie, in tegenstelling tot 276 tegenstemmen.

Deze zachte vorm van de Brexit zou betekenen dat er op onderlinge handel geen tarieven meer geheven worden. Dit model wordt ook wel het Turkije-model genoemd, omdat het land zo’n douane-unie heeft gesloten met de EU in 1995. Brexiteers zijn tegen dit model, omdat het VK hierdoor geen eigen handelsverdragen met andere landen kan sluiten.

Motie D, een nog zachtere variant van de Brexit, werd weggestemd met 282 tegenstemmen tegenover 261 stemmen voor. Bij deze optie zou het VK onderdeel blijven van de douane-unie en de interne markt.

Het voorstel over een referendum over welke deal er ook gesloten wordt, werd weggestemd met een verschil van twaalf stemmen. De vierde motie, over het kiezen tussen een ‘no-deal’ en het terugtrekken van artikel 50, vond lang geen meerderheid: 191 parlementsleden stemden voor, 292 tegen.

Petitie tegen BREXIT 6 miljoen keer getekend

Een online petitie die de Britse regering oproept toch maar lid van de Europese Unie te blijven, heeft in Groot-Brittannië al 6 miljoen ondertekenaars. De site van de petitie is van het Britse parlement en dat moet een debat houden over elke petitie die meer dan 100.000 ondertekenaars krijgt. Volgens de jongste planning bespreekt het Lagerhuis de petitie maandag 01.04.2019 om 17.30 uur (onze tijd).

Conservatieven willen May dwarsbomen

Conservatieve parlementsleden uit de partij van de Britse premier Theresa May zouden koste wat het kost een plan van haar willen voorkomen om vervroegde verkiezingen te houden. Dat zou volgens May een mogelijkheid zijn om uit de Brexit-impasse te komen die de Britse politiek al maanden in de greep houdt, schrijven de Britse kranten The Observer en Sunday Telegraph.

De parlementariërs waarschuwen er in de krant voor dat vervroegde verkiezingen de Conservatieven verder zouden verdelen en de Brexit-crisis zouden verergeren.

In het Verenigd Koninkrijk is de speculatie over een mogelijke onverwachte verkiezing toegenomen na de drie mislukte pogingen van May om een meerderheid te krijgen voor het Brexit-akkoord dat zij met de EU is overeengekomen.

13 dagen tot Brexit

Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog dertien dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien.

Toch nog een vierde stemming?

Naast de zoektocht naar een plan B zal er mogelijk volgende week nog een vierde keer gestemd worden over het Brexit-akkoord van May, meldt onder meer The Guardian zaterdag. Als het akkoord opnieuw wordt weggestemd, zou de premier nieuwe verkiezingen willen uitschrijven, claimt het dagblad.

De dreiging van nieuwe verkiezingen en het mogelijk verliezen van de macht zou genoeg kunnen zijn om de DUP en de dissidenten uit de Conservatieve Partij bij een vierde stemming mee te krijgen. Het is echter nog maar de vraag of Lagerhuisvoorzitter Bercow nóg een stemmingsronde zal toestaan over Mays akkoord.

Stemming Plan B op maandag 01.04.2019

Komende maandag 01.04.2019 staat er een nieuwe reeks zogenoemde ‘indicative votes’ op het programma van het parlement. De Lagerhuisleden mogen dan opnieuw stemmen over alternatieve Brexit-plannen.

Vrijdag 29.03.2019 wees het Lagerhuis de brexit-deal voor de derde keer af. Dat betekent in principe dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april 2019 de EU verlaat zonder afspraken. Wel kan de Britse regering nog met nieuwe plannen komen om de impasse te doorbreken en de EU vragen om een langer uitstel van de Brexit.

Verkiezingen ??

De Britse premier Theresa May overweegt het brexit-akkoord volgende week opnieuw in stemming te brengen in het Lagerhuis, melden Britse media. Als de deal opnieuw wordt weggestemd, zou May nieuwe verkiezingen willen uitschrijven. Volgens The Independent is de Conservatieve Partij van plan om in een verkiezingscampagne Labour neer te zetten als saboteur van de brexit. Gisteren had het Verenigd Koninkrijk eigenlijk uit de EU moeten stappen.

Als er geen overeenstemming komt over een alternatieve Brexit-deal is het ook mogelijk dat May nieuwe verkiezingen uitschrijft. Gebeurt er helemaal niets, dan vertrekt het VK op 12 april zonder overeenkomst uit de Europese Unie. Voor velen is dat een rampscenario, want een zogenoemde no deal-Brexit kan het VK compleet ontregelen.

Volgens bronnen heeft de regering toch hoop dat het Lagerhuis de deal bij een nieuwe stemming accepteert. Een regeringswoordvoerder wijst erop dat steeds meer parlementariërs het akkoord steunen. In januari was het verschil nog 230 stemmen, begin deze maand 149 en gisteren was er nog een gat van 58 stemmen. “We gaan tenminste in de goede richting”, zegt een regeringswoordvoerder tegen The Guardian.

Mogelijk wacht May de nieuwe stemming van maandag over de alternatieve brexit-plannen af, nadat alle acht moties met alternatieven woensdag 27.03.2019 waren verworpen. Van Kleef: “Het zou goed kunnen dat een van die opties dan wel een meerderheid krijgt, bijvoorbeeld een zachtere brexit, waarbij de Britten in de Europese douane-unie blijven, of een nieuw referendum. Die optie zou dan tegenover May’s akkoord kunnen worden gezet in een nieuwe stemming.”

Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw tegen de brexitdeal van Theresa May met de EU gestemd. De regering legde de deal dit keer slechts deels voor, in plaats van het volledige akkoord. Een gefrustreerde May dolf desalniettemin opnieuw ruim het onderspit: 344 Lagerhuisleden stemden tegen, en 286 leden waren voor.

Het is de zoveelste vernederende nederlaag voor Theresa May, eerder wees het Lagerhuis haar deal met Brussel al twee keer af.

Noorse model ??

De Brexit-deal van premier Theresa May is vrijdag voor de derde keer weggestemd door het Britse Lagerhuis. Dat betekent dat de Britten voor 12 april 2019 aan de EU moeten laten weten hoe het verder moet.

Een van de kansrijkste voorstellen lijkt een zachte Brexit volgens het Noorse model. Enkele Conservatieve parlementsleden zouden volgens The Sun al praten met leden van de Noord-Ierse DUP-partij over steun voor een dergelijk scenario, dat ook wel het ‘Common Market 2.0’-plan heet.

Wat is het Noorse model?

Noorwegen is geen lid van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER), net als IJsland en Liechtenstein. De EER valt onder de interne markt van de EU, waar vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal geldt.

Dit betekent dat de Britten verfoeide Europese regelgeving moeten blijven accepteren. Dan gaat het om zaken als werkgelegenheid, consumentenbescherming, milieu en mededinging. Noorwegen neemt zo’n driekwart van de EU-regels volledig over.

De EU heeft altijd aangegeven dat het Noorse model een optie is voor het VK, maar er zijn praktische bezwaren. De Britten zouden dan toe moeten treden tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het VK was al lid van die landenclub voordat het in 1973 toetrad tot de Europese Unie.

De EVA staat in principe open voor de Britten, maar dan wel op permanente basis – niet als tijdelijke oplossing na de Brexit. “Wij staan open voor goede samenwerking met Groot-Brittannië”, zei de Noorse premier Solberg in november. “Maar om toe te treden tot een organisatie als je al weet dat je weer vertrekt, dat ligt gevoelig voor ons.”

Zelfs als de Britten tijdelijk onderdeel mogen zijn van de EVA, dan kan het een jaar duren voordat het toetredingsproces is voltooid.

AD 30.03.2019

De politieke verklaring over de toekomstige relaties stond niet in de deal. Ook de handelsrelatie bleef in de deal onbesproken.

Omdat nu wél een meerderheid te halen, koos de regering voor een nieuwe aanpak: parlementariërs mochten alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden. De veel kortere bijbehorende ‘politieke verklaring’ over de toekomstige relatie werd niet in stemming gebracht.

Wat staat er in het voorstel van May ?

 • Details over de Britse financiële afrekening van 45 miljard euro aan de EU
 • Garanties over de rechten van Britse en Europese burgers
 • Details over de ‘transitieperiode’ tot eind 2020
 • Regelingen over de backstop. Die moeten de terugkeer van een ‘harde’ douanegrens In Ierland voorkomen als de Europese Unie (EU) en de Britten geen overeenstemming bereiken over een handelsakkoord.

May bood deze week bovendien zelfs haar aftreden aan in ruil voor steun. Het hielp een beetje: een groep brexiteers onder wie prominenten Boris Johnson en Dominic Raab stemde vandaag voor de deal. Maar het bleek lang niet genoeg. Het lijkt erop dat dit de definitieve doodsteek is voor het akkoord van May. ,,Het spijt me ontzettend dat het Lagerhuis een ordelijk vertrek uit de EU weer niet steunt”, zei ze in een korte speech na de stemming. ,,De gevolgen daarvan zullen ernstig zijn.”

Want wat nu? Daar weet eigenlijk niemand een antwoord op. De verwarring en onduidelijkheid duurt voort. Het parlement is van plan om maandag 01.04.2019 weer over een eigen plan B te stemmen. Ze zullen zich buigen over alternatieve brexitopties en proberen ergens een meerderheid voor te vinden.

Een zachtere brexit, waarbij de Britten lid blijven van douane-unie maakt een goede kans. Misschien in combinatie met een referendum waarbij het Britse volk zich over die vorm van brexit mag uitspreken.

Deadline nu 12 april 2019

Maar de deadline nadert: de Britten hebben tot 12 april 2019 om met een concreet nieuw voorstel te komen en dat in Brussel voor te leggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april 2019 uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Vorige week verleenden de EU-leiders de Britten nog uitstel van de brexit tot 22 mei 2019. Dan moest het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week wel worden goedgekeurd. Dat is nu dus van de baan.

Europese Commissie teleurgesteld na ‘derde nee’ Brexit-akkoord Live NU

Kijk hier live naar het debat 29.03.2019 in het Britse Lagerhuis.

Mays deal is terug, nu voor de helft (volg hier de livestream) Elsevier 29.03.2019

Brexitblog Deal – May voor de derde keer weggestemd, nieuwe Brexit-datum nu 12 april  NRC

Brexitblog: deal opnieuw weggestemd, voorstanders brexit demonstreren NOS 29.03.2019

Derde stemming Lagerhuis 29.03.2019

Het Lagerhuis heeft op vrijdag 29.03.2019 voor de derde keer gestemd over het uittredingsverdrag dat het kabinet-May met de EU heeft gesloten. Lagerhuisvoorzitter Bercow wilde dat eerst niet toestaan, omdat hetzelfde voorstel niet twee keer in stemming mag worden gebracht zonder een “substantiële” verandering aan te brengen.

May heeft dat nu opgelost door de afspraken over het vertrek uit de EU los te koppelen van de politieke verklaring over de relatie met de EU na de uittreding. Bercow heeft groen licht gegeven.

Het verdrag waarover morgen wordt gestemd, gaat onder meer over de miljarden die het Verenigd Koninkrijk de EU schuldig is, de rechtspositie van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de omstreden ‘backstop’-regeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

In de nu weggelaten politieke verklaring staat dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in de toekomst zullen samenwerken bij de bescherming van de internationale rechtsorde, het bevorderen van democratie en het streven naar vrije en eerlijke handel.

Als het terugtrekkingsakkoord niet is geratificeerd voor het eind van de week, krijgt het Verenigd Koninkrijk uitstel voor de brexit tot 12 april 2019. Indien het Lagerhuis voor 12 april 2019 akkoord zou gaan met de deal, dan krijgen de Britten verder uitstel tot 22 mei 2019, zodat ze een ordelijk vertrek uit de EU kunnen regelen.

Theresa May lijkt in haar zwaard te vallen

De Britse premier Theresa May heeft woensdagavond 27.03.2019 haar laatste troefkaart gespeeld in een ultieme poging haar Brexitakkoord te redden.

Stem op mijn akkoord en ik vertrek, beloofde ze

De onoverzichtelijkheid in Westminster werd woensdagavond laat nog groter dan die al was, toen bleek dat de leden van het Lagerhuis elke andere vorm van de Brexit hadden verworpen, inclusief het annuleren van de Brexit.

De acht afgewezen alternatieven;

Voorstel tegen voor
Douane-unie na brexit 272 264
Tweede referendum 295 268
Labourplan voor nauwe samenwerking met EU 307 237
Lidmaatschap van vrijhandelsassociatie EFTA 283 188
Brexit intrekken 293 184
No-deal-brexit 400 160
Nieuw handelsverdrag 422 139
EFTA zonder douane-unie 377 65

Alleen het voorstel van Kenneth Clarke, ‘Father of the House’, om de Britten bij de Douaneunie te houden, bleek een kleine kans te hebben gemaakt, met 264 stemmen voor. Het enige wat nu voor de hand ligt, zijn parlementsverkiezingen, iets waar Labourleider Jeremy Corbyn al tijden naar verlangt.

May had de ultieme poging gedaan de impasse te doorbreken door in een emotionele toespraak te aanvaarden dat binnen haar partij ‘behoefte is aan een nieuwe koers’. Een dag na het Britse vertrek uit de EU (op 22 mei 2019) kan wat haar betreft de strijd om haar opvolging beginnen, zodat 10 Downing Street in juli een nieuwe bewoner krijgt. Ze had haar vertrek nog niet aangekondigd of Boris Johnson liet weten haar deal, door hem eens omschreven als ‘een bomgordel’, te steunen.

De vreugde over deze scalp was kort. Even later gooide een andere prominente brexiteer een emmer koud water over Mays belofte. ‘Ik ben ziedend over dit toneel’, foeterde Steve Baker. ‘Waar is de vrijheid als we onszelf niet besturen? ‘Luid applaus viel hem ten deel. Vervolgens kwam de DUP met een persverklaring die de genadeklap voor het akkoord lijkt te zijn. De Noord-Ieren vrezen dat het akkoord de band met het Verenigd Koninkrijk losser maakt.

May heeft laatste maanden alles geprobeerd om haar akkoord te verkopen, van het uitdelen van ridderordes aan tegenstanders tot het beloven van geld aan Lagerhuisleden die veel Brexit-stemmers vertegenwoordigen.

Vorige week besloot ze de brexiteers onder druk te zetten door de No Deal van tafel te halen en met lang uitstel te dreigen. Maandag 25.03.2019 deed het Lagerhuis een machtsgreep door de zittingsagenda te pakken en stemmingen over zachtere Brexitalternatieven te forceren.

Nieuwe poging

De politici krijgen maandag 1 april 2019 naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over alternatieve brexituitkomsten. Premier Theresa May probeert ondertussen haar eigen brexitdeal te redden. De conservatieve leider is bereid voortijdig op te stappen om de overeenkomst door het Lagerhuis te krijgen. Dat heeft de deal al twee keer afgewezen.

AD 22.03.2019

AD 22.03.2019

Tussenstand 26.03.2019

Ondanks het uitstel van de Brexit tot 12 april 2019 tikt de klok door. De leden van het Lagerhuis trokken maandagavond 25.03.2019 laat de regie naar zich toe.

Het Lagerhuis stemde maandag voor een motie om woensdag alternatieven te bespreken voor de Brexit-deal die premier Theresa May voor een derde maal in stemming wil laten brengen.

May heeft vorige week van de Europese Unie (EU) tot vrijdag de tijd gekregen om het Lagerhuis achter haar oorspronkelijk plan te krijgen. Als dat lukt, heeft Groot-Brittannië de tijd tot 22 mei om de laatste zaken te regelen om de Brexit ordentelijk te laten verlopen.

Maar als er geen meerderheid voor het plan is te vinden, moet May voor 12 april 2019 laten weten wat Groot-Brittannië wil gaan doen. Zonder nadere afspraken uit de EU – een harde of no-deal Brexit – per 12 april? Of een langere periode van uitstel om toch nog een compromis te bereiken waarmee ze de leden van het Lagerhuis wél weet te overtuigen? Of misschien een nieuw referendum waarmee mogelijk de Brexit wordt afgeblazen?

Lagerhuis wil alternatieven bespreken

Het Lagerhuis wil meer te zeggen hebben over de alternatieven voor de Brexit-deal. May ziet daar niets in omdat het goed mogelijk is dat de wensen waarmee het Lagerhuis komt niet onderhandelbaar zijn met de Europese Unie.

Toch gaat het Lagerhuis zich buigen over die alternatieven. Een meerderheid (329 tegenover 302) stemde maandagavond laat voor een resolutie van het conservatieve parlementslid Oliver Letwin die de ruimte biedt om te stemmen over alternatieve Brexit-voorstellen. Drie staatssecretarissen namen kort voor de stemming ontslag om ook voor de resolutie te kunnen stemmen.

De stemming over alternatieve Brexit-voorstellen vindt woensdag plaats. En hoewel de uitslag niet bindend is – het gaat om ‘indicatieve stemmingen – is de druk op May om met die voorstellen aan de slag te gaan erg groot.

Nog niet duidelijk over wélke varianten gesproken zal gaan worden

Het is nog onduidelijk welke varianten woensdag ter sprake zullen komen. Waarschijnlijk zal het Lagerhuis stemmen over een softe variant van de Brexit, het Noorwegen-model en zal ook een nieuw referendum in stemming worden gebracht. Het doel is om af te tasten voor welke koers binnen het parlement een meerderheid te vinden is.

Ligt er na woensdag een alternatief op tafel waar de meerderheid van het Lagerhuis achter staat, dan zal de druk op de regering groot zijn om daarmee weer opnieuw naar Brussel te gaan. De kans is vervolgens groot dat er opnieuw uitstel van de Brexit plaatsvindt om dit alternatieve voorstel te bespreken.

Lees ook de blog van Robbert de Witt waarin hij zich afvraagt wat Theresa May bezielt om maar te blijven doorgaan 

Einde van May in zicht?

May heeft echter laten weten dat ze de uitslag van woensdag mogelijk zal negeren. Daarmee stuurt ze aan op een nieuwe vertrouwensstemming over haar kabinet die ze mogelijk dit keer niet overleeft. Tot die tijd probeert ze met alle macht alsnog parlementsleden over te halen voor haar deal te stemmen. Zo zou ze hebben beloofd terug te treden als een aantal partijleden voor haar deal zouden stemmen, meldde de Britse zender ITV zondag op basis van bronnen.

Boris Johnson, fel tegenstander van Theresa May, riep haar maandag op om de ketenen met Brussel te verbreken. Hij haalde daarbij het Bijbelboek Exodus aan waarin Mozes het uitverkoren volk uit Egypte leidt. Critici wezen er echter fijntjes op dat dit volk vervolgens 40 jaar door de woestijn moest dolen. Dat lijkt geen prettig vooruitzicht voor de Britten, noch voor Europa.

Niet-bindende stemming op 27.03.2019

Het Britse Lagerhuis maakt de weg vrij voor een niet-bindende stemming over verschillende Brexit-opties. Parlementariërs hebben met 329 tegen 302 stemmen een amendement aangenomen dat is bedoeld om voor een dag de parlementaire agenda te kapen.

Telegraaf 26.03.2019

Het Britse Lagerhuis neemt hiermee het heft uit handen van Theresa May en stemt deze week over allerlei Brexit-scenario’s waaronder mogelijk een nieuw referendum !!

Het voorstel van de Conservatieven Dominic Grieve en Oliver Letwin en Hilary Benn van Labour moet het mogelijk maken woensdag 27.03.2019 te debatteren en stemmen over allerlei scenario’s, zoals bijvoorbeeld een nieuw referendum. Daaruit moet blijken welke uitkomsten op de meeste steun kunnen rekenen. Dat proces staat bekend als ‘indicatieve stemmingen’.

AD 26.03.2019

Premier May offert zich op

De Britse premier zou tegenstanders als laatste troef haar positie hebben aangeboden in ruil voor steun voor haar brexitakkoord.

De Britse zender ITV meldt dat premier May hardline brexiteers heeft beloofd terug te treden in ruil voor steun voor haar brexitakkoord. Politiek verslaggever Robert Peston schrijft dat op basis van een “betrouwbare bron”.

May zou Tory’s als Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg hebben gezegd dat ze opstapt als zij haar voorstel, inclusief de door hun zo gehate backstop, accepteren. May zou daarbij geen verdere details hebben gegeven, waardoor onduidelijk is hoe concreet de plannen zijn.

Mocht het haar lukken om de hardliners achter zich te krijgen, heeft ze bovendien nog steeds geen meerderheid voor haar brexitakkoord. De premier zal vermoedelijk alleen haar positie op het spel zetten als ze zeker is van een meerderheid.

“Zelfs als ze zichzelf ritueel offert op het brexit-altaar, kunnen tegenstanders nog steeds bedanken en toch tegen haar stemmen”, analyseert Peston.

Telegraaf 25.03.2019

Rebellerende leden van haar kabinet willen de Britse premier, Theresa May, snel tot aftreden dwingen omdat zij van de onderhandelingen over Brexit ‘een zootje’ heeft gemaakt.

De positie van Theresa May hangt aan een zijden draadje. Kabinetsleden willen de Britse premier morgen tot aftreden dwingen. Als zij weigert, stappen zij op. De rebellen verwijten May dat zij ‘een zootje’ heeft gemaakt van de Brexit nu zij van de Europese Unie uitstel van het Britse vertrek heeft gevraagd. Ook May’s verwijt dat ‘parlementsleden verantwoordelijk zijn voor het uitstel’ zijn bijzonder slecht gevallen.

Ik ben bang dat het gedaan is met de premier, aldus George Freeman, voormalig politiek adviseur van May.

,,Ik ben bang dat het gedaan is met de premier. Zij heeft haar best gedaan maar je ziet dat de woede (over haar optreden) in het land overal toeneemt’’, aldus parlementslid George Freeman, voormalig politiek adviseur van May.

Kabinetsleden zeggen tegenover The Sunday Times dat May ‘een onvoorspelbare risicofactor’ is geworden ‘die niet meer te controleren’. ,,Het einde is nabij. Zij is binnen tien dagen vertrokken’’, aldus een van hen. ,,Je kunt je hoofd niet in het zand blijven steken’’, zegt een ander.

AD 25.03.2019

Coup door Ministers ???

Kortom, de Britse premier Theresa May krijgt te maken met een paleisrevolutie, meldt de parlementair redacteur van The Sunday Times, Tim Shipman. Zeker elf ministers zijn van plan om haar af te zetten en een interim-premier aan te wijzen die de brexit verder moet afhandelen, twittert hij.

Hij citeert een niet bij naam genoemde minister die over May zegt: “Het eind is nabij. Ze zal binnen tien dagen weg zijn.” Ook andere Britse kranten schrijven over een aanstaande ‘staatsgreep’ om May aan de kant te schuiven.

Tim Shipman

@ShippersUnbound

Cabinet minister: “The end is nigh. She will be gone in 10 days.”

Als kandidaat om als interim het kabinet te gaan leiden wordt May’s vice-premier David Lidington genoemd. Maar anderen zouden Milieu-minister Michael Gove of minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt naar voren willen schuiven.

Ook andere Britse kranten schrijven over een aanstaande ‘staatsgreep’ om May aan de kant te schuiven. Partijgenoten van May in het Lagerhuis zeiden tegen de BBC dat het uittredingsakkoord dat May met de EU sloot op meer steun kan rekenen als May plaatsmaakt voor een andere premier. Downing Street ontkent dat May kan worden overgehaald om plaats te maken.

Mark Di Stefano 🤙🏻

@MarkDiStef

Read BuzzFeed News and @alexwickham — get the news a day early. https://t.co/IZvBZrAgOD

Onder normale omstandigheden was Theresa May allang afgetreden, concludeerde The Times vorige week. Ze wordt gekenschetst als onhandig maar plichtsgetrouw in haar herhaalde pogingen om haar brexit-akkoord door het parlement te loodsen.

Niet alleen ministers vinden kennelijk dat er een eind moet komen aan haar geworstel met de materie. Honderdduizenden Britten gingen de straat op om te protesteren. Ze eisten een nieuw referendum over de brexit.

Complete impasse

May staat op dit moment voor een complete impasse. Aan de ene kant wil het Britse parlement haar brexitplannen niet goedkeuren, aan de andere kant wil de Europese Commissie niet tornen aan het akkoord dat de voorbije twee jaar is onderhandeld.  Ze heeft wel van de EU enkele maanden uitstel gekregen.

Telegraaf 23.03.2019

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

In Londen protesteerden gisteren honderdduizenden Britten tegen brexit.

Nog altijd weinig zicht op een oplossing

Er zijn maar weinig mensen die denken dat dit nu opeens wel lukt. De Franse president Emmanuel Macron zou de kans inschatten op 5 procent, aldus persbureau Reuters. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, noemde dat “erg optimistisch”.

Het lijkt er alleen niet op dat de Britten plotseling een openbaring krijgen; niet onder leiding van May in ieder geval. Dat blijkt ook uit het gesprek dat ze donderdagavond voerde met haar Europese collega’s. Dat gebeurde weliswaar achter gesloten deuren, maar volgens meerdere reconstructies kon May weinig antwoorden geven.

Telegraaf 26.03.2019

“Ze had geen plan, dus moesten zij (de EU-leiders, red.) er een voor haar verzinnen”, liet een bron aan The Guardian weten. Of zoals Politico schrijft op basis van een andere bron: May kon geen helder antwoord geven op de vraag of ze haar deal erdoor krijgt of wat er daarna moet gebeuren.

Met andere woorden: no tegen de deal ligt nog altijd op tafel en zoals de zaken er nu voor staan, is dat ook wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Tenzij het de Britse politici lukt om consensus te bereiken, iets dat de afgelopen twee jaar in het Brexit-proces niet is gelukt.

Wat nu?

Als de Britten volgende week wederom het terugtredingsakkoord wegstemmen, zijn er een aantal scenario’s denkbaar.

 • ‘No deal’. Dit is het standaardscenario. De Britten slagen er niet in om een plan B te bedenken of kiezen bewust voor een harde Brexit. Per 12 april maakt het VK dan geen deel meer uit van de Europese Unie. De grens tussen Noord-Ierland gaat dan waarschijnlijk (tijdelijk) dicht en handel wordt lastiger door hogere import- en exporttarieven. Dit brengt veel chaos en onduidelijk met zich mee.
 • May treedt af. Een ander lid van de Conservatieve partij neemt dan het roer over. De meest voor de hand liggende kandidaten, zoals Dominic Raab en Boris Johnson, hebben liever een ‘no deal-Brexit’ dan een zachte Brexit.
 • De hele Brexit wordt afgeblazen. Het Britse parlement kan altijd besluiten om dit te doen. May – en veel Britse politici met haar – voelen daar weinig voor.
 • Labour dient een motie van wantrouwen in. De grootste oppositiepartij heeft echter niet genoeg zetels en zal dus ook steun vanuit Mays eigen partij moeten krijgen. Hiervoor zal uitstel tot na 12 april nodig zijn. De Europese Unie zal waarschijnlijk eisen dat de Britten dan nog meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei.
 • Een nieuw referendum. Nog een optie waar May weinig voor voelt en waar extra uitstel voor nodig is. Wat dus ook betekent dat de Britten meedoen aan de Europese verkiezingen.
 • May roept nieuwe verkiezingen uit. Ook hier is extra uitstel voor nodig, net zoals bij de twee scenario’s hierboven.
 • De Britten bedenken iets nieuws. Ze zouden zich bijvoorbeeld kunnen voegen bij Noorwegen en IJsland in de Europese Economische Ruimte (EER), wat wel betekent dat ze geen eigen handelsverdragen kunnen sluiten. Dit is iets waar weinig Conservatieven iets voor voelen. Ook hiervoor is extra uitstel nodig. En dus zouden de Britten dan waarschijnlijk mee moeten doen aan de Europese Verkiezingen.

No-Brexit ??

Ondertussen is er een online-petitie tegen Brexit gericht aan de Britse regering. Deze petitie om Artikel 50 in te trekken en in de Europese Unie te blijven,  wordt steeds massaler getekend.

Inmiddels staat de teller al op 5 miljoen, zaterdag was de petitie al vier miljoen keer ondertekend. De petitie werd eind februari gestart. In de afgelopen 24 uur kwamen er 2 miljoen ondertekenaars bij.

De snelle stijging begon woensdag, de dag waarop May EU-regeringsleiders om uitstel van de brexit vroeg. Een dag later werd op de EU-top in Brussel besloten dat het Verenigd Koninkrijk tot 12 april 2019 de tijd krijgt om een ander brexitplan te presenteren.

De site met deze petitie is van het Britse parlement, dat in debat moet over alle petities die meer dan 100.000 ondertekenaars krijgen. Britse media berichtten dat de site werd overspoeld met ondertekenaars en daardoor enige tijd onbruikbaar werd.

In juni 2016 stemden ruim 17,4 miljoen mensen voor Brexit, dat was 51,9 procent van alle stemmers. Ongeveer 16,1 miljoen mensen (48,1 procent) stemden tegen een vertrek uit de EU.

Uit een peiling van Sky News bleek deze week dat 90 procent van de Britten de manier waarop de regering met de brexit omgaat ziet als een nationale vernedering. 7 procent was het daar niet mee eens, 3 procent wist het niet.

Demonstratie

Er zal vermoedelijk door honderdduizenden remainers in Londen worden gedemonstreerd voor een tweede brexit-referendum. In oktober vorig jaar werd in de hoofdstad al eens door honderdduizenden Britten gedemonstreerd tegen de brexit.

lees: Massale anti-brexitbetoging in Londen

lees: Honderdduizenden Britten op de been in Londen voor mars tegen brexit

lees: Massademonstratie in Londen tegen brexit: ‘beste deal is geen brexit’

De stand op zondag 24.03.2019 16.00 uur Nederlandse tijd, aldus www.petition.parliament.uk.

In theorie kan de regering de EU laten weten dat het land bij nader inzien toch lid blijft. Daar is geen instemming van derden voor nodig.

Maar in het duizend-en-een dag geleden gehouden referendum over EU-lidmaatschap stemde in 2016 een meerderheid voor de Brexit. De meeste Britse parlementsleden, ook voorstanders van lidmaatschap, tornen niet aan de uitslag van het referendum.

Kortom, moet het volgende debat op 22 mei 2019 plaatsvinden (de dag voor de Europese verkiezingen)?

Het zou eigenlijk onzin zijn als de Britten meedoen als ze er toch uitgaan. Of misschien twee weken eerder, vlak voor een top in Roemenië waar over de toekomst van de EU wordt gepraat?

EU: brexituitstel tot 22 mei 2019 onder voorwaarde

En uiteindelijk is de Europese Unie is bereid de brexit uit te stellen tot 22 mei 2019 onder de voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden volgende week goedkeurt. Dat maken de EU-regeringsleiders donderdagavond bekend na urenlang beraad. May is akkoord met de voorwaarden, meldt de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, donderdagavond laat tijdens een persconferentie in Brussel.

Stemt het Britse parlement het akkoord voor de derde keer weg, dan kan uitstel worden verleend tot 12 april 2019, de laatste dag voor de Britten om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen.

De regeringsleiders hebben daar na urenlang beraad een knoop over doorgehakt op een top in Brussel, verklaarde de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Hiermee ligt de keuze, voor wat voor soort brexit er komt en wanneer, weer helemaal in Londen.

Ze lieten eerder al in een gezamenlijke verklaring weten op 20.02.2019 in Brussel een “constructief gesprek” over de Brexit te hebben gehad.

lees ook: euco-art50-conclusions 21.03.2019

Uitstel tot 22.05.2019 ???

Een dag nadat in Nederland de Nexit-partij Forum voor Democratie er met de winst vandoor ging, praatte ook premier Rutte in Brussel met de andere EU-leiders over de brexit.

Is de Europese Unie  bereid de brexit uit te stellen tot 22 mei 2019 op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden goedkeurt? Dat staat in een conceptverklaring die EU-president Donald Tusk heeft opgesteld.

Met die verklaring blijft Tusk bij zijn verklaring van gisteren. Toen gaf de EU-president ook al aan te kunnen instemmen met een klein uitstel van de brexit, mits het Britse parlement volgende week wel instemt met de scheidingsdeal. Ook Rutte bezigde die woorden, vandaag voor het begin van de EU-top in Brussel. ,,Ik wil de druk vooral bij het Britse parlement leggen.’’

Om te beginnen willen ze weten wat de waarde van de brief over het gewenste uitstel is die May gisteren aan haar collega’s heeft geschreven. “Is dat een persoonlijke brief, een brief van haar partij, of het parlement? We weten het niet”, zegt een hoge EU-diplomaat.

De gesprekken op 21.03.2019 van Europese regeringsleiders in Brussel over een uitstel van de brexit duurde aanzienlijk langer dan gepland. Na een korte pauze om 20.45 uur praatte ze verder onder het diner. Eigenlijk zouden ze dan de China-strategie bespreken. De geplande persconferentie van 19.00 uur werd uitgesteld tot na het eten. Op het menu staan onder meer eend, linzen en langoustines.

De leiders hadden ’s middags al een kleine twee uur gesproken met de Britse premier Theresa May over haar verzoek voor een uitstel tot 30 juni. Die datum stuit op bezwaren omdat tussen 23 en 26 mei 2019 Europese verkiezingen worden gehouden. May heeft gezegd daar niet aan te willen meedoen.

Een voorstel van EU-president Donald Tusk om de brexit uit te stellen tot 22 mei 2019 op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden goedkeurt, werd niet direct door iedereen omarmd. En aangezien een besluit unanimiteit vereist, wordt er doorgepraat.

Er circuleren nu namelijk ook al andere data, in april en mei. Ook een langer uitstel, waar May niet om heeft gevraagd, wordt naar verluidt door sommige landen geopperd. Het is heel duidelijk: er ligt een brief van May, waarin ze vraagt om een kort uitstel van de brexit, uiterlijk tot 30 juni; en als het Britse parlement komende dinsdag ‘ja’ zegt tegen de deal die er al ligt, nou, dan komen we er wel uit met dat uitstel.

AD 21.03.2019

De EU eist dat het Britse parlement uiterlijk volgend week 30.03.2019 de deal goedkeurt die het al twee keer heeft weggestemd.

De Britse premier May heeft de Britse parlementsleden opnieuw opgeroepen om voor het uittredingsverdrag met de Europese Unie te stemmen dat nu op tafel ligt. Datzelfde parlement stemde het akkoord al twee keer met een grote meerderheid weg. Toch wil May het opnieuw in stemming brengen.

De Brief

 

 

 

 

 

 

 

 

May zei de frustratie van Britten te delen die genoeg hebben van eindeloze brexit-debatten en politieke spelletjes. “Het is hoog tijd dat we een besluit nemen”, zei ze en waarschuwde dat het vertrouwen van het Britse volk in het parlement “onherstelbare schade” oploopt als het zich niet achter het akkoord schaart.

Met grote tegenzin

De EU liet vandaag bij monde van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, weten dat het Britse parlement het verdrag in de loop van volgende week moet goedkeuren. Alleen dan is de EU bereid nog enige tijd te geven om de brexit voor te bereiden. May had om drie maanden uitstel gevraagd. “Met grote tegenzin”, zei ze vanavond.

Als het parlement het verdrag volgende week niet goedkeurt, verlaten de Britten de EU op 29 maart zonder uittredingsakkoord: het slechts denkbare scenario voor beide partijen, omdat er dan harde grenzen komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk met grote gevolgen voor beide economieën.

Geen nieuwe stemming

Bijkomend probleem is dat de voorzitter van het Lagerhuis maandag heeft gezegd dat er niet nogmaals over het uittredingsverdrag kan worden gestemd, zonder dat er belangrijke veranderingen zijn aangebracht. Dat is tot nu toe niet het geval en de EU zegt dat er niet opnieuw over de voorwaarden van uittreding onderhandeld kan worden.

Telegraaf 20.03.2019

Tien dagen voor de brexit-datum van 29 maart 2019 weet Europa nog steeds niet waar het aan toe is.

Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar over de brexit, heeft gezegd dat een uitstel van de vertrekdatum van de Britten uit de EU goed gemotiveerd en zinvol moet zijn. Tien dagen voor de deadline van 29 maart 2019, riep hij de Britse regering ertoe op duidelijkheid te verschaffen en met een plan te komen.

Telegraaf 20.03.2019

Bovendien moet het verzoek om uitstel unaniem door de andere 27 lidstaten goedgekeurd worden. Barnier zei dat de 27 landen een verzoek tot uitstel goed moeten afwegen.

Het voortduren van de huidige onzekerheid kost bedrijven geld en levert politieke schade op, zei Barnier vandaag in Brussel. Hij liet doorschemeren dat een uitstel alleen zinvol is als daardoor de kans op ondertekening van de brexitdeal vergroot wordt.

Lees hier het laatste nieuws over de brexit

lees: 19 dagen tot Brexit: May kraakt parlementsleden en krijgt kort uitstel

Zie ook: Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 1

Britse regering laat Lagerhuis stemmen over tweede Brexit-referendum

NU 21.05.2019 De Britse premier Theresa May heeft dinsdag 21.05.2019 gezegd dat haar uittredingsverklaring, die ze weer zal voorleggen aan het Lagerhuis, de parlementariërs dit keer zal vragen over de wenselijkheid van een tweede Brexit-referendum te stemmen.

“Ik erken de oprechte en sterke gevoelens over dit belangrijke onderwerp in het Lagerhuis”, zei May tijdens een persconferentie. “De regering zal daarom een verplichting om te stemmen over de vraag of er een tweede referendum moet komen, opnemen in het wetsvoorstel over de uittredingsovereenkomst.”

May is zelf geen voorstander van een nieuwe stembusgang. Die kan leiden tot “de nachtmerrie van permanent gepolariseerde politiek”, aldus de premier, die haar akkoord met de EU drie keer eerder in stemming bracht. Het Lagerhuis keurde de overeenkomst bij elk van die gelegenheden af.

Een eventueel tweede referendum kan wel alleen plaatsvinden als de uittredingsovereenkomst wordt aangenomen, stelde May.

Nieuwste versie deal later deze week openbaar

May zei dinsdag dat de nieuwste versie van haar deal “veel kernzaken oplost”, maar de toekomstige relatie met de EU niet definitief vormgeeft. Het parlement kan in de komende jaren nog sleutelen aan de banden met het blok.

Het wetsvoorstel wordt later deze week openbaar gemaakt, maar May heeft al aangekondigd dat het een aantal concessies bevat, zoals de stemming over een tweede referendum en een mogelijkheid om in de Europese douaneunie te blijven.

Kans dat voorstel het haalt wordt klein geacht

Mocht het Lagerhuis wederom besluiten de uittredingsovereenkomst weg te stemmen, en blijft ‘no deal’ voor de parlementariërs een onaanvaardbaar vooruitzicht, dan blijven er volgens May twee opties over: het annuleren van de Brexit en nieuwe verkiezingen.

Het nieuwe wetsvoorstel van May wordt begin volgende maand in stemming gebracht. Politici uit May’s eigen Conservatieve Partij en oppositiepartij Labour achten de kans klein dat het voorstel het dan wel haalt.

Zie ook: Brexit-gesprekken tussen premier Theresa May en Labour-partij geklapt

Lees meer over: Theresa May  Brexit  Buitenland

May opent deur voor referendum over Brexitdeal

Telegraaf 21.05.2019 De Britse premier Theresa May wil dat het parlement stemt over de vraag of er een referendum moet worden gehouden over de overeenkomst die zij sloot met de EU. Voorwaarde is dan wel dat die overeenkomst door het parlement wordt aangenomen.

May probeert begin volgende maand voor de vierde keer haar overeenkomst met de EU over de Brexit door het parlement te krijgen en zei dinsdag in een speech dat er „belangrijke aanvullende aanpassingen” zijn gedaan. Maar ze kondigde ook aan dat de zogenoemde backstop over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet vervangen kan worden.

May zei ook dat Groot-Brittannië de EU niet zal verlaten als haar overeenkomst niet breed wordt gesteund in het parlement.

De premier drukte de parlementariërs op het hart dat zij met de stemming volgende maand een „laatste kans hebben” om het vertrek uit de EU te leveren zoals het Britse volk heeft besloten in het referendum bijna drie jaar geleden.

De aanpassingen gaan over de rechten van werknemers, het milieu, de backstop en de douane-unie. Een woordvoerder van May liet later weten dat geen van de aanpassingen nieuwe onderhandelingen met de EU noodzakelijk maken.

Bekijk ook: 

‘Meer Britse zorgen beleggers naast brexit’ 

Bekijk ook: 

May gaat het weer proberen 

Bekijk ook: 

Boris ’natuurlijk’ kandidaat No. 10 

Een tweede Brexit-referendum is stap dichterbij nadat Theresa May het parlement die mogelijkheid wil geven

MSN 21.05.2019 De Britse premier Theresa May wil dat het parlement stemt over de vraag of er een referendum moet worden gehouden over de overeenkomst die zij sloot met de EU. Voorwaarde is dan wel dat die overeenkomst door het parlement wordt aangenomen.

May probeert begin volgende maand voor de vierde keer haar overeenkomst met de EU over de brexit door het parlement te krijgen en zei dinsdag in een speech dat er ‘belangrijke aanvullende aanpassingen’ zijn gedaan. Maar ze kondigde ook aan dat de zogenoemde backstop over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet vervangen kan worden.

May zei ook dat Groot-Brittannië de EU niet zal verlaten als haar overeenkomst niet breed wordt gesteund in het parlement.

Lees hier het laatste nieuws over de brexit

Labour trekt stekker uit brexitonderhandeling met premier May: regering op instorten

AD 17.05.2019 De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) heeft de stekker uit de onderhandelingen over de brexit getrokken. Hij heeft premier Theresa May geschreven dat de onderhandelingen ’zo ver zijn gekomen als mogelijk’ door de instabiliteit van de regering.

Volgens Corbyn zorgt de leiderschapsstrijd binnen de Conservatieve Partij ervoor dat de regering ‘nog instabieler is geworden en dat haar autoriteit afkalft’. Daardoor verdwijnt volgens hem het vertrouwen dat ‘de regering in staat is te leveren, wat in een compromis is afgesproken’.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Volgens Labour staat May op het punt haar macht kwijt te raken en kan er binnen enkele weken een nieuwe leider van de Conservatieven zijn. Dat zei een bron binnen Labour eerder vandaag tegen persbureau Reuters. ,,Er is nul kans dat we op dit moment tot een overeenkomst kunnen komen”, zei de anonieme bron. ,,We sluiten geen deal met een regering die op instorten staat.”

De woordvoerder van May erkende dat de gesprekken met Labour zijn stukgelopen. De meningsverschillen betroffen vooral de douane en een tweede referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Volgens de woordvoerder gaat May door met het zoeken naar oplossingen om een brexitdeal door het parlement te krijgen.

Onderhandelingen

De Britse premier begon de formele onderhandelingen met Labour nadat het parlement haar eerdere brexitdeal tot drie keer toe had afgeschoten. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Corbyn gewend, tot woede van tal van partijgenoten als Boris Johnson, die voorstander van het vertrek uit de Europese Unie zijn.

De woede leidde tot aftreden van twee bewindslieden, maar niet tot actie tegen de premier. Partijregels staan de Conservatieven niet toe binnen een jaar weer een motie van wantrouwen tegen hun partijleider in te dienen. Eind afgelopen jaar overleefde May zo’n stemming.

‘Britten na zes weken overleg tussen May en Corbyn niets opgeschoten’

NOS 17.05.2019 En weer is de Britse politiek terug bij af. Zes weken lang hebben Labour en de Conservatieven geprobeerd om een compromis uit te dokteren, maar vanmiddag trok Labour-leider Jeremy Corbyn de stekker uit de gesprekken.

Het had geen zin meer om door te praten, zegt Corbyn, met een regering die zo zwak is en instabiel. Zeker niet nu blijkt dat voor premier May de laatste weken lijken te zijn ingegaan. Zij kwam gisteren met enkele prominenten overeen dat ze begin juni een stappenplan uiteen zal zetten voor haar vertrek, ongeacht of er wel of geen brexit-deal door het parlement zal komen.

Grote kans dus dat elke afspraak die Corbyn met May zou maken, door haar opvolger weer in tweeën gescheurd zou worden. En mede daardoor trok Labour zijn conclusies: het heeft geen zin meer om verder te praten.

‘Verspilde tijd’

Daarmee is Groot-Brittannië in de afgelopen zes weken wederom niets opgeschoten. Nog altijd is er geen enkel zicht op een uitweg uit de brexit-impasse. “Zes weken verspilde tijd”, liet een woordvoerder van de CBI, de Britse werkgeversorganisatie weten. Want nog altijd weet geen enkel Brits bedrijf hoe brexit er uiteindelijk uit zal zien.

En hoe nu verder? Premier May wil nog één poging wagen om haar inmiddels drie keer afgewezen akkoord alsnog door het parlement te krijgen. Een vierde stemming dus, in de eerste week van juni. Alleen is het aantal tegenstanders nog altijd onveranderd hoog. Ze heeft een wonder nodig om het akkoord er nu wel door te krijgen.

Haar enige nieuwe drukmiddel zal de uitslag van de Europese verkiezingen zijn. Alle peilingen wijzen uit dat de Conservatieven afstevenen op een historisch slechte uitslag. In sommige peilingen zijn ze gezakt naar 9 procent van de stemmen, ongekend laag voor één van de twee traditioneel grote partijen in Groot-Brittannië. Het zou ook de slechtste uitslag van een Britse regeringspartij ooit zijn.

Klappen

May zal dan tegen haar partijgenoten zeggen: jullie móeten het akkoord nu steunen. Hoe langer brexit onopgelost blijft, hoe zwaarder de klappen die de Conservatieven bij volgende verkiezingen zullen krijgen.

Alleen is de blinde afkeer van het nu liggende akkoord onder tientallen Conservatieve parlementsleden zo groot, dat zij ook onder die druk niet zullen zwichten.

Zij wachten dan liever op een nieuwe premier, iemand die in hun ogen de onderhandelingen weer nieuw leven in kan blazen. Ook al is zeer de vraag in hoeverre een nieuwe minister-president iets aan het liggende akkoord met de EU kan veranderen.

Boris Johnson

Meest genoemde kandidaat is uiteraard Boris Johnson. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken en uitgesproken brexit-aanhanger kan rekenen op veel steun van de partijleden. En die hebben uiteindelijk het laatste woord bij het kiezen van een nieuwe partijleider.

Maar eerst is de Conservatieve fractie aan zet. De parlementariërs zullen kiezen uit de kandidaten, vermoedelijk meer dan tien, totdat er uiteindelijk twee overblijven. Honderdduizend partijleden mogen vervolgens uit die twee kiezen.

En dat betekent dat de Conservatieve partij, net als de afgelopen jaren, ook de zomermaanden weer vooral met zichzelf in de weer zal zijn. En een brexit-oplossing waarschijnlijk nog maanden op zich zal laten wachten.

Bekijk ook;

Brexit-overleg May met Labour mislukt

May maakt details rond aftreden bekend na brexit-stemming in juni

May legt brexitdeal volgende maand opnieuw voor aan Lagerhuis

Posters bij het Lagerhuis drukken de onvrede over het brexit-proces uit EPA

Brexit-overleg May met Labour mislukt

NOS 17.05.2019 De wekenlange onderhandelingen tussen de Britse premier May en de grootste oppositiepartij, Labour, zijn mislukt. Labour-leider Corbyn zegt dat ze het uiterste hebben geprobeerd, maar zonder resultaat. De woordvoerder van May bevestigt dat.

Het overleg was nodig nadat de brexit-deal die premier May was overeengekomen met de EU tot drie keer toe was weggestemd in het Lagerhuis. Het parlement kon het niet eens worden over mogelijke alternatieven.

May wilde vervolgens met Labour in overleg om overeenstemming te bereiken over een zachtere brexit, mogelijk om de hardliners in haar eigen partij onder druk te zetten zodat die alsnog akkoord zouden gaan met haar brexit-deal met de EU.

‘Zwakte en instabiliteit’

Maar May en Labour konden het niet eens worden over de vraag hoe nauw de economische banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de brexit zouden moeten zijn. Volgens Corbyn kwam dat door “de toenemende zwakte en instabiliteit” van de regering.

Een woordvoerder van premier May zegt dat de gesprekken met Labour in het nationale belang waren en dat er hoe dan ook gevolg moet worden gegeven aan de uitkomst van het brexit-referendum van bijna drie jaar geleden.

Zes weken

De Britten zouden de EU op 29 maart 2019 verlaten, maar dat is vanwege de impasse in het Lagerhuis uitgesteld tot 31 oktober. Het overleg met Labour duurde zes weken.

Gisteren zei May dat ze na de volgende brexit-stemming in het Lagerhuis, begin juni, het tijdpad voor het kiezen van een opvolger bekend zal maken. Dat betekent dat ze waarschijnlijk vóór de brexit op 31 oktober 2019 is vertrokken.

Boris Johnson, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en overtuigd brexiteer, is onder de leden van de Conservatieven de favoriete kandidaat om May op te volgen. In een peiling in The Times zegt 39 procent van de leden op hem te gaan stemmen. Op ruime achterstand volgt oud-brexit-minister Dominic Raab .

In de eerste week van juni wil May opnieuw de brexit-deal die ze met de EU is overeengekomen aan het parlement voorleggen. De stemming begin juni gaat opnieuw over de deal die al drie keer is verworpen. Labour en een deel van de Conservatieven hebben al gezegd dat ze opnieuw tegen zullen stemmen. Als het Lagerhuis dan wél instemt, kan de brexit volgens May al in juli een feit zijn.

Bekijk ook;

Nederlandse zandsculptuur van onthoofde premier May leidt tot ophef

Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

Britse kiezer straft Conservatieven en Labour af voor brexit-chaos

Boris Johnson is het schrikbeeld van veel valutahandelaren.

Ⓒ REUTERS

Historisch verlies voor pond door Brexit-angst

Telegraaf 16.05.2019 Het Britse pond verliest al negen dagen op rij ten opzichte van de euro. Dat is de langste negatieve serie op rij voor de munt sinds het begin van de eeuw.

Valutahandelaren zijn bang dat premier May, die haar vertrek heeft aangekondigd, het stokje overdraagt aan een partijgenoot die een harde Brexit voorstaat. Boris Johnson, de voormalige burgemeester van Londen en ex-minister van Buitenlandse Zaken die hartstochtelijk vóór een Brits vertrek uit de EU streed, heeft zich al kandidaat gesteld.

https://localfocus2.appspot.com/5cdda28327788

Het pond stond klom eerder dit jaar fors omhoog toen de Brexit, die eerst voor eind maart gepland stond, op de lange baan werd geschoven. Nu verzwakt de munt weer, vandaag met 0,1% ten opzichte van de euro.

Boris Johnson. Ⓒ Christopher Furlong/Getty Images

Boris Johnson: ja, ik wil May opvolgen

Telegraaf 16.05.2019 Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en een prominente ’brexiteer’, wil premier Theresa May opvolgen.

May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexitonderhandelingen, hoewel ze nog geen datum voor haar vertrek heeft gesteld. De impasse in de brexitonderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt.

Volgens de vooraanstaande politicus Graham Brady van de Conservatieve Partij heeft May ermee ingestemd volgende maand een tijdschema op te stellen voor haar vertrek. „We hadden een zeer openhartige uitwisseling met de premier”, vertelde Brady donderdag nadat hij en andere conservatieven haar achter gesloten deuren hadden ontmoet.

Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt en in dat geval zal ze ook opstappen.

Boris Johnson.

Ⓒ Christopher Furlong/Getty Images

May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexitonderhandelingen, hoewel ze nog geen datum voor haar vertrek heeft gesteld. De impasse in de brexitonderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt.

Volgens de vooraanstaande politicus Graham Brady van de Conservatieve Partij heeft May ermee ingestemd volgende maand een tijdschema op te stellen voor haar vertrek. „We hadden een zeer openhartige uitwisseling met de premier”, vertelde Brady donderdag nadat hij en andere conservatieven haar achter gesloten deuren hadden ontmoet.

Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt en in dat geval zal ze ook opstappen.

Huw Edwards

✔ @huwbbc

Of course I’m going to go for it — says @BorisJohnson about the Conservative leadership speaking at @BIBAbroker in Manchester #BIBA2019 244   2:44 PM – May 16, 2019

„Natuurlijk ga ik ervoor”, vertelde Johnson op een bijeenkomst voor verzekeraars. Johnson nam in juli ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie.

Boris Johnson lonkt, met een nieuw kapsel, naar de macht.

Ⓒ Carl Court/Getty Images

Johnson is niet de eerste die zijn interesse in het premierschap laat blijken. Oud-minister Esther McVey en minister van Internationale Ontwikkeling Rory Stewart kondigden al aan dat ze kandidaat zijn. Daarnaast doen de namen van tal van vroegere en huidige ministers de ronde: Andrea Leadsom, Michael Gove, Amber Rudd, Sajid Javid, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, David Davis en Liz Truss.

Bekijk ook: 

 Een douane-unie die niet zo mag heten 

Bekijk ook: 

Boris Johnson lonkt naar macht met nieuwe look 

Bekijk meer van; boris johnson

Boris Johnson wil Theresa May graag opvolgen als leider van de Conservatieve Partij. © REUTERS

Brexiteer Boris Johnson wil May opvolgen als leider van de conservatieven

AD 16.05.2019 Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en een prominente ‘brexiteer’, wil premier Theresa May opvolgen als leider van de Conservatieve Partij. Dat betekent dat hij een gooi doet naar het premierschap van het Verenigd Koninkrijk.

,,Natuurlijk ga ik ervoor’’, vertelde Johnson volgens de BBC op een bijeenkomst voor verzekeraars. ,,Ik denk niet dat dat een geheim is voor iemand. Maar zoals je weet is er momenteel geen vacature.’’ Die ‘vacature’ zal er echter wel komen, want Theresa May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexit-onderhandelingen.

Een definitieve datum voor het vertrek van May is er nog niet. De impasse in de brexit-onderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt. Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt.

Boris Johnson nam in juli 2018 nog ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie. De conservatieve Johnson is een bekend criticaster van het brexit-beleid van premier May. Hij wil, net als een vleugel van de conservatieve partij, volledig los van de Europese Unie. Zonder akkoorden. Theresa May wil juist een zachtere variant van de brexit.

Interesse

Johnson is niet de eerste die zijn interesse in het premierschap laat blijken. Oud-minister Esther McVey en minister van Internationale Ontwikkeling Rory Stewart kondigden al aan dat ze kandidaat zijn. Daarnaast doen de namen van tal van vroegere en huidige ministers de ronde: Andrea Leadsom, Michael Gove, Amber Rudd, Sajid Javid, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, David Davis en Liz Truss.

Premier May na het gesprek met haar partijgenoten AFP

May maakt details rond aftreden bekend na brexit-stemming in juni

NOS 16.05.2019 De dagen van het politieke leven van de Britse premier May lijken geteld. Onder druk van partijgenoten zal ze na de brexit-stemming in het Lagerhuis, begin juni, het tijdpad voor het kiezen van een opvolger bekendmaken. Die zal vermoedelijk voor 31 oktober worden gekozen, de datum van het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen May en prominenten uit haar Conservatieve Partij. “Het was geen prettig gesprek voor haar”, zei NOS-correspondent Tim de Wit in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Bij de gemeenteraadsverkiezingen begin deze maand verloor de partij maar liefst 700 raadszetels.

Volgende week zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de peilingen komen de Tories uit op 10 tot 12 procent van de stemmen. “Je kan dus stellen dat de kiezer de Conservatieven echt aan het afstraffen is voor alle chaos die we rondom de brexit hebben gezien. Dus concludeert ook een groot deel van de Conservatieve fractie: May moet gewoon plaatsmaken.”

Weer hetzelfde plan

Bij die stemming in het Lagerhuis heeft May geen andere keus dan voor de vierde keer haar brexit-akkoord met de EU in stemming te brengen; het akkoord dat al drie keer door datzelfde Lagerhuis is weggestemd. “Er is simpelweg geen ander plan”, zei De Wit. “De besprekingen met Labour van de afgelopen weken hebben niets opgeleverd. Ze praten nog wel, maar niemand verwacht dat het de komende weken wél iets wordt.”

May’s voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft voor het eerst hardop gezegd dat hij bij het vertrek van May een gooi naar de macht zal doen. “Hij heeft hoe dan ook goede kansen, maar er zullen wel tien mensen opstaan die het van May willen overnemen.”

De procedure is dan dat eerst de fractie in het Lagerhuis een keuze maakt. Partijleden kunnen daarna hun stem uitbrengen op de twee kandidaten die overblijven. Johnson ligt slecht in de fractie, maar is populair bij de leden. De Wit: “Als Johnson een van de twee overgebleven kandidaten wordt, is hij de gedoodverfde opvolger van May.”

Bekijk ook;

Britse kiezer straft Conservatieven en Labour af voor brexit-chaos

Brexit Party van Farage aan kop in peiling voor Britse EU-verkiezingen

May legt brexitdeal volgende maand opnieuw voor aan Lagerhuis

NOS 15.05.2019 De Britse premier May gaat haar brexitdeal volgende maand opnieuw voorleggen aan het Lagerhuis. Het uittredingsakkoord, dat al drie keer werd afgewezen door het parlement, zal in de week van 3 juni aan de parlementariërs worden voorgelegd.

Haar hoop is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie deze zomer, voor het reces, kan verlaten als het Britse parlement het akkoord goedkeurt. Het is onduidelijk hoe May dat voor elkaar denkt te krijgen: de onderhandelingen met Labour, waar de premier steun zoekt voor een meerderheid, hebben nog geen doorbraak opgeleverd.

Volgens May was een gesprek tussen haar en Corbyn gisteren “nuttig en constructief”. De regering en Labour zetten hun gesprekken naar verwachting vandaag voort.

Europese verkiezingen

Vorige week maakte Downing Street bekend dat het VK definitief gaat meedoen aan de Europese verkiezingen van 23 mei. In de overeenkomst tussen het VK en de EU die vorige maand werd bereikt, werd vastgelegd dat de Britten voor 31 oktober de EU moeten verlaten.

Ook werd afgesproken dat het VK moet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, gaf aan dat dat te kort dag was.

In de peilingen in de aanloop naar de verkiezingen gaat Nigel Farage, een van de drijvende krachten achter de brexit in 2016, met zijn Brexit Party aan kop.

Bekijk ook;

Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

Britten wilden brexit, maar moeten tóch stemmen bij EU-verkiezingen. Wat nu?

May weer terug naar het Lagerhuis, hamert op noodzaak compromis

Brexitpartij Nigel Farage groter dan Conservatieven en Labour samen

AD 12.05.2019 De Britse Conservatieve partij van premier Theresa May zou bij de Europese verkiezingen van eind mei slechts de vierde partij worden. Grote winnaar zou de nieuwe Brexitpartij van euroscepticus Nigel Farage zijn, zo blijkt uit een nieuwe peiling voor de zondagskrant The Observer, die daarmee een trend bevestigt.

De pas opgerichte Brexit Party zou met 34 procent meteen groter zijn dan de Conservatieve partij en Labour samen. Labour zou de tweede grootste partij worden met 21 procent, de Conservatieven zouden terugvallen tot amper 11 procent. Zij moeten in de peiling nipt de pro-Europese Liberal Democrats laten voorgaan, die op 12 procent eindigen.

Lees ook:

Lees meer

Lees meer

Ook de Britten trekken op donderdag 23 mei naar de stembus om 73 Europarlementsleden te kiezen. Vorige week werd definitief beslist dat het land aan de Europese verkiezingen zal deelnemen omdat de brexit niet meer op tijd geregeld kan worden. De Britse politiek is tot op het bot verdeeld over de voorwaarden om uit de Europese Unie te stappen.

Het plan van premier May haalde geen meerderheid in het parlement. Het parlement zelf kwam evenmin met alternatieven die voldoende steun kregen. De al maanden durende politieke chaos heeft ook effect op het Verenigd Koninkrijk zelf. Schotland en Wales keren zich openlijk tegen Londen. In Wales werd gisteren zelfs een onafhankelijkheidsmars gehouden.

Farages vorige partij, UKIP, die toen ook campagne voerde voor de brexit, behaalde in 2014 het grootste aantal van de 73 Britse zetels. De partij kreeg met 26,6 procent 24 zetels, vier meer dan Labour (24,4 procent) en vijf meer dan de Conservatieven (23,1 procent). UKIP haalt in de peiling nu amper 4 procent, nadat Farage en verschillende andere leden er eind vorig jaar uitstapten.

Klappen

Ook bij de vraag op wie de kiezers zouden stemmen mochten er op dit moment Britse parlementsverkiezingen zouden zijn, krijgen de Conservatieven en Labour klappen. De Brexitpartij zou meteen de derde partij worden met 21 procent.

Labour zou de grootste partij zijn, maar wel maar met 28 procent, twee jaar geleden was dat nog 40 procent. De Conservatieven zakken nog forser en zouden van meer dan 42 naar 22 procent terugvallen. De LibDems zouden stijgen van 7,4 procent naar 11 procent.

Brexit leidt tot eerste onafhankelijkheidsmars Wales ooit

AD 11.05.2019 In de hoofdstad van Wales, Cardiff, heeft zaterdag een onafhankelijkheidsmars plaatsgevonden. Het is de eerste in de geschiedenis van het land, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Volgens de organisatie liepen bijna 3.000 mensen mee.

Ondanks het vrij bescheiden aantal actievoerders is de mars opmerkelijk. In tegenstelling tot Schotland heeft Wales nooit een grote onafhankelijkheidsbeweging gekend. Sinds de Britten in 2016 in meerderheid voor de brexit stemde neemt het aantal voorstanders van Welshe onafhankelijkheid echter toe. Dit ondanks dat de bevolking van Wales ook nipt voor een brexit stemde. Dit in tegenstelling tot Schotland waar een ruime 62 procent van de bevolking tegenstemde.

Andere factor is de groeiende armoede in Wales. Uit een peiling van ITV Wales blijkt dat 12 procent van de inwoners van het land voor onafhankelijkheid is. Voorman van de Welshe nationalistische partij Plaid Cymru zei tegen lokale media dat de Engelse regering Wales te lang heeft genegeerd. ,,Een derde van onze kinderen leeft in armoede en als je naar de brexit kijkt kun je zien dat Westminster Wales niet kan regeren.” Volgens hem hangt er verandering in de lucht. ,,Jarenlang leek onze wens om een onafhankelijk Wales te zien ver weg. Maar het tij keert, de marsen worden talrijker en de stemmen luider.”.

Normaal

Aan het eind van de mars zongen betogers het nationale volkslied van Wales, luisterend naar de titel Hen Wlad Fy Nhadau. Organisator Llywelyn ap Gwilym zegt dat het debat op gang is gekomen door brexit.  Er is een groeiend besef dat onafhankelijkheid normaal is.”

Premier May geflankeerd door David Lidington (links) en de inmiddels ontslagen Gavin Williamson. © AFP

Te late brexit dwingt Groot-Brittannië tot deelname aan EU-verkiezingen

AD 07.05.2019 Groot-Brittannië doet mee aan de Europese verkiezingen op 23 mei 2019. De minister van het Britse kabinet David Lidington kondigde dat dinsdag aan. Hij zei er bij dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat politici hun plek in het EU-parlement ook daadwerkelijk in moeten gaan nemen.

Londen moet Europese verkiezingen uitschrijven omdat het parlement niet op tijd een akkoord over brexit heeft goedgekeurd en het land dus nog lid is als de stembusgang gepland staat. De overeenkomst die de Britse premier Theresa May met de EU heeft gesloten, is al drie keer weggestemd door het Lagerhuis.

Onderhandelingen met oppositiepartij Labour over een vertrekregeling hebben nog geen resultaat opgeleverd.
Het nieuwe EU-parlement treedt op 2 juli 2019  aan. May wilde voorkomen dat haar land Europese verkiezingen moest uitschrijven maar dat is haar niet gelukt.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Inspanningen verdubbelen

Haar kabinetsminister verkondigde dat het ‘helaas niet mogelijk is’ om het brexitproces op tijd af te ronden. ,,We zullen onze inspanningen verdubbelen om er zeker van te zijn dat de vertraging zo kort mogelijk is”, aldus minister Lidington.

Als de gekozen Britse EU-parlementariërs uiteindelijk niet aantreden tijdens de eerste zittingsdag van het EU-parlement, krijgen alle andere landen er zetels bij. Nederland gaat in dat geval van 26 naar 29 plekken.

Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

NOS 07.05.2019 Het Verenigd Koninkrijk gaat op 23 mei meedoen aan de Europese verkiezingen. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, zegt dat het niet gaat lukken om voor die tijd een brexitakkoord te bereiken in het Britse Lagerhuis.

“Gezien de korte tijdspanne, is het helaas niet mogelijk om dat proces af te ronden voor de wettelijke datum van verkiezingen voor het Europees Parlement. We hoopten dat we ons vertrek op orde zouden hebben en het scheidingsakkoord zouden hebben afgerond, zodat die verkiezingen niet hoefden plaats te vinden”, zei Lidington in gesprek met de BBC.

Hij zei erbij dat de Britse regering er hard aan zal werken de brexit daarna zo snel mogelijk af te ronden. “Idealiter willen we voorkomen dat Britse parlementsleden hun zetel in het Europees Parlement innemen.”

Het brexitakkoord van May werd al drie keer door het Britse Lagerhuis weggestemd. May besloot steun te zoeken bij Labour om tot een akkoord te komen, maar tot dusver hebben de onderhandelingen nog niet tot een overeenkomst geleid.

Zes maanden uitstel

Vorige maand werd na een urenlange top in Brussel een akkoord bereikt tussen het VK en de EU over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober 2019 moet het vertrek zijn geregeld; een uitstel van zes maanden. Daarbij werd afgesproken dat de Britten moeten meedoen aan de Europese verkiezingen, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. Dat gaat dus niet gebeuren.

Door mee te doen aan de verkiezingen voorkomen de Britten dat ze de EU al op 1 juni, zonder akkoord, moeten verlaten. Het nieuwe Europees Parlement treedt aan op 2 juli.

Juncker: leugens in brexitcampagne

Vandaag sprak de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zich uit over de campagne van de brexiteers, in de aanloop naar het referendum in 2016. Volgens Juncker had de Europese Commissie zich destijds duidelijk moeten uitspreken tegen de “leugens” die de voorstanders van een vertrek verkondigden.

In een terugblik op zijn vijfjarige termijn, die in oktober eindigt, noemde Juncker het zwijgen over de campagne, zoals de toenmalige Britse premier Cameron had verzocht, zijn grootste fout als commissievoorzitter. “Het was een fout ons er niet mee te bemoeien, want we waren de enigen die de verspreide leugens konden vernietigen. Ik heb een fout gemaakt door stil te blijven op een belangrijk moment.”

Ook vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans zei eerder dit jaar dat hij spijt heeft dat hij zich in 2016 niet met de brexitcampagne heeft bemoeid.

Bekijk ook;

Britse kiezer straft Conservatieven en Labour af voor brexit-chaos

May weer terug naar het Lagerhuis, hamert op noodzaak compromis

Akkoord over brexit-uitstel van zes maanden: ‘Verspil deze tijd niet’

May doet in krant smeekbede aan Corbyn om brexitdeal te bereiken

AD 05.05.2019 De Britse premier Theresa May van de Conservative Party heeft vandaag in een bijdrage in de Mail on Sunday de leider van oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, opnieuw opgeroepen om mee te werken aan een compromis met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. ,,Laten we luisteren naar wat de kiezers hebben gezegd tijdens de lokale verkiezingen en onze meningsverschillen even terzijde schuiven. Laten we een deal maken.”

Volgens May zijn de Britten ‘gefrustreerd’ door het drama rond de Brexit en zijn ze ‘het falen van de twee grote partijen zat’. Bij de lokale verkiezingen verloren de conservatieven meer dan 3000 zetels in gemeenteraden, terwijl Labour ook bijna honderd zetels moest inleveren. ,,Er zijn drie jaar voorbijgegaan sinds het historische referendum in 2016 en de mensen willen echt gewoon dat we ermee opschieten”, aldus de premier.

Lees ook;

Pasgeboren baby van ouders met Britse verblijfsvergunning mag maar 6 maanden blijven

Lees meer

Het ging nog nooit zo goed met de economie (maar hoe lang duurt het feestje nog?)

Lees meer

‘May blijft aan tot brexitdeal rond is’

Lees meer

May begon de formele onderhandelingen met Labour nadat het parlement haar brexitdeal tot drie keer toe had afgeschoten. De kloof tussen de partijen lijkt echter te groot en heel wat parlementsleden in beide kampen zijn gekant tegen de gesprekken. ,,We moeten een manier vinden om uit deze impasse te geraken”, zegt May.

De gesprekken met Labour zijn volgens de regeringsleidster ‘ernstig’ verlopen en beide partijen zijn het eens dat er een akkoord moet komen ‘dat onze banen en veiligheid beschermt en een einde maakt aan het vrij verkeer’. ,,Maar er zijn ook meningsverschillen over hoe de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU er precies moet uitzien, dus om een akkoord te bereiken, zal een compromis nodig zijn”, zegt May. ,,Als we tot een akkoord zouden komen over de partijgrenzen heen, zal de deal een springplank zijn naar een mooiere toekomst.”

Volgens May vinden de volgende formele onderhandelingen met Labour dinsdag 07.05.2019 plaats.

Premier Mark Rutte vindt het akkoord over een uitstel van brexit tot uiterlijk 1 november 2019 een goed compromis.

Eurobarometer: Grote meerderheid Nederlanders zou tegen Nexit stemmen

NU 25.04.2019 Van alle Europeanen zien Nederlanders een uittreding van hun land uit de EU het minst zitten. Als er nu een referendum over een Nexit zou worden gehouden, zou 86 procent van de Nederlanders tegenstemmen. Dat blijkt uit de resultaten van een Eurobarometer-peiling die in maart is uitgevoerd, werd donderdag bekend.

Gemiddeld wil 68 procent van de EU-burgers dat hun land deel van de Unie blijft uitmaken. 14 procent wil uittreding en 18 procent is onbeslist. Onder de Nederlanders zou 8 procent voor uittreding stemmen en is 6 procent onbeslist.

De peiling werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Europees Parlement. De onderzoekers spraken 27.973 respondenten van vijftien jaar en ouder uit alle 28 EU-lidstaten. De Europese gemiddelden werden berekend voor de lidstaten minus het Verenigd Koninkrijk, vanwege de politieke situatie rond de Brexit.

Maar liefst 62 procent van de Nederlandse ondervraagden zegt te zullen gaan stemmen tijdens de aankomende Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei. Het opkomstcijfer ligt in Nederland doorgaans tussen 30 en 40 procent.

Opvallend genoeg wist maar 12 procent dat de verkiezingen in mei zullen plaatsvinden. Dat is het laagste percentage in de hele EU, waar het gemiddelde op 38 procent ligt. Op Malta zijn de inwoners zich met 68 procent van de ondervraagden het meest bewust van de verkiezingsdatum.

Economische groei en jeugdwerkloosheid zijn belangrijke thema’s

In de peiling werd ook gevraagd welke thema’s Europeanen belangrijk vinden tijdens de naderende verkiezingscampagne. Economische groei (50 procent) en de strijd tegen jeugdwerkloosheid (49 procent) voeren die lijst aan, gevolgd door migratie (44 procent).

Kiezers uit Nederland vinden de aanpak van klimaatverandering (68 procent), het functioneren van de EU (53 procent) en de bescherming van mensenrechten en democratie (51 procent) het belangrijkst.

Lees meer over: Europese Unie Politiek  Europese verkiezingen

Europees onderzoek: Nederlander zit totaal niet te wachten op Nexit

AD 25.04.2019 Nederland zit totaal niet te wachten op een Nexit. Dat blijkt volgens het Europees Parlement uit de meest recente Eurobarometer-peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar. Liefst 86 procent van de Nederlanders zou als er nu een referendum wordt gehouden, tegen de uittreding van ons land uit de Europese Unie (EU) stemmen.

Lees ook;

Lees meer

Waar Nederland ook in ‘uitblinkt’: nergens is de onwetendheid over de datum van de naderende Europese verkiezingen groter. Slechts twaalf procent van de Nederlanders wist vorige maand op te lepelen dat die verkiezingen in mei (op de 23e) zullen plaatsvinden. Ter vergelijking: volgens de onderzoekers was in Malta meer dan tweederde van de bevolking daarvan op de hoogte en was het gemiddelde in Europa 38 procent.

Klimaatverandering

Ruim zes op de tien geenquêteerde Nederlanders gaf aan te gaan stemmen. Aanpak van de klimaatverandering is daarbij het belangrijkste thema: 68 procent van de kiezers wil dat thema terugzien in de aankomende campagne.

Relatief veel landgenoten, namelijk 84 procent, zien de EU als ‘een goede zaak’. Dat is over heel Europa zestig procent. Slechts een krappe meerderheid vindt dat zijn of haar stem meetelt in de EU.

De Eurobarometer wordt opgesteld op basis van ongeveer duizend interviews in ieder land. De Nederlandse resultaten zijn hier terug te vinden.

Nigel Farage bij de lancering van zijn Brexit Party vorige maand EPA

Brexit Party van Farage aan kop in peiling voor Britse EU-verkiezingen

NOS 18.04.2019 De vorige week opgerichte Brexit-partij, waarmee de Brit Nigel Farage meedoet aan de Europese verkiezingen wint aan populariteit. In een peiling onder bijna 2000 Britten zei 27 procent op zijn partij te gaan stemmen. Labour volgt met 22 procent en de Conservatieven van premier May met 15 procent.

De Britse kiezers stemden bij het brexit-referendum in 2016 voor uittreding uit de EU. Velen van hen lieten zich leiden door de leave-campagne van Farage en zijn UKIP-partij. Bij de Europese verkiezingen in 2014 had UKIP met een felle anti-EU-campagne 27 procent van de Britse stemmen gehaald, net als nu in de peiling. Kort na het referendum vertrok Farage bij UKIP.

Premier May heeft steeds beloofd dat ze uitslag van het referendum zou respecteren en dat de Britten op 29 maart van dit jaar uit de EU zouden stappen. Omdat het Lagerhuis het akkoord dat May met de EU sloot tot drie keer toe wegstemde, is dat niet gelukt. Ook zijn de Lagerhuisleden het niet eens over de vraag hoe de brexit dan wel zijn beslag moet krijgen.

Vorige week gaf de EU de Britse regering nog zes maanden om het brexit-akkoord door het parlement te loodsen. Voorwaarde is wel dat het land aan de Europese verkiezingen in mei meedoet. Alleen als May het akkoord met de EU in de eerste drie weken van mei door haar parlement krijgt, doen de Britten niet mee.

Brexit; Alle berichten

Bekijk ook;

Akkoord over brexit-uitstel van zes maanden: ‘Verspil deze tijd niet’

Britten wilden brexit, maar moeten tóch stemmen bij EU-verkiezingen. Wat nu?

Brexit krijgt weer hoofdrol op beurzen

MSN 07.04.2019 Op woensdag is een ingelaste EU-top waarin formeel over een verdere verschuiving van de deadline van de brexit wordt beslist.

De komende beursweek zal er vooral veel aandacht zijn voor brexitperikelen. Verder komende deze week de eerste bedrijven met hun handelsupdate over het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl er ook nog een aantal ondernemingen zijn die de boeken over 2018 openen.

De deadline van de brexit was eerder uitgesteld tot 12 april, maar ligt het aan de Britten dan krijgen ze uitstel tot eind juni. Dat moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de brexit. Het Britse Lagerhuis heeft een wet aangenomen waarin staat dat het land de EU niet zonder overeenkomst mag verlaten.

In Amsterdam geeft maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com op woensdag inzicht in de prestaties over het eerste kwartaal. Later in de week volgen grote Amerikaanse banken als Wells Fargo en JPMorgan, waarmee een nieuwe cijferperiode op het punt van beginnen staat. Beleggers blijven verder gespitst op de ontwikkelingen rond de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China.

Jaarcijfers

De eerste dag van de beursweek gaat de aandacht onder meer uit naar Air France-KLM, dat met zijn vervoersstatistieken over de maand maart naar buiten komt en naar de jaarcijfers van betalingsdienst Ease2pay. De in Amsterdam genoteerde aanbieder van interim-professionals Novisource komt dinsdag met jaarcijfers.

Naast de EU-top en Takeaway.com gaat de aandacht woensdag ook uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, al wordt hier geen vuurwerk verwacht. Een dag later komt fabrikant van elektrotechnische componenten Neways met een kwartaalrapport en biotechnologiebedrijf Curetis met zijn jaarrapport.

Kleur

De laatste dag van de week is het aan de twee Amerikaanse banken om de boeken te openen. Dat doet ook de op Beursplein 5 genoteerde toeleverancier aan apotheken Fagron.

Verder prijken op de macro-agenda komende week nog cijfers over de Nederlandse, Britse en Franse industriële productie, de Britse economische groei, de Duitse export en import en de Amerikaanse fabrieksorders. Ook cijfers over de Duitse, Franse en Amerikaanse inflatie geven mogelijk kleur aan de handel evenals de publicatie van de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve.

May: hoe meer tijd deal kost, hoe groter kans dat brexit niet doorgaat

NOS 07.04.2019 De Britse premier May voert de druk op haar partij op om haar te steunen bij het sluiten van een akkoord met de Labour-oppositie over de brexit. Ze liet zaterdagavond een verklaring uitgaan waarin ze waarschuwt dat hoe langer het duurt voor die deal gesloten is, hoe groter de kans wordt dat de brexit niet doorgaat.

De onderhandelingen staan onder hoogspanning, want komende vrijdag moeten de Britten ingestemd hebben met het brexit-akkoord tussen Londen en Brussel, dat al drie keer door het Britse Lagerhuis is verworpen.

May heeft Brussel nogmaals om uitstel van de brexit gevraagd (de oorspronkelijke datum was 29 maart), dit keer tot 30 juni, maar daar moeten alle 27 andere EU-lidstaten het mee eens zijn. De EU wil dat ze eerst met een plan komt dat kan rekenen op steun van het Britse Lagerhuis.

Daartoe heeft May deze week drie dagen onderhandeld met Labour-leider Corbyn, maar dat heeft niets opgeleverd. Corbyn verwijt de regering dat die niet genoeg beweegt. Labour wil een soort douane-unie met de EU houden, terwijl een deel van Mays achterban juist een hardere brexit wil dan in het huidige akkoord met Brussel is vastgelegd.

Europese verkiezingen

Om Labour tegemoet te komen is May bereid om een wet in te voeren waarin een douaneregeling wordt vastgelegd. Verder wordt overwogen om Labour een plek te gunnen in de Britse delegatie die de komende week naar de speciale EU-top over de brexit gaat, meldt The Sunday Times.

Om de zaak nog ingewikkelder te maken speelt de vraag of de Britten, áls ze uitstel tot 30 juni zouden krijgen, moeten meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei. Dat idee brengt de voorstanders van de brexit binnen de Conservatieve Partij tot wanhoop: Britse media berichten over parlementariërs die May weg willen hebben als het zover komt en ministers die dan collectief zullen opstappen.

Bekijk ook;

Veel Britten bezorgd over brexit: ‘Het spookt de hele tijd door mijn hoofd’

Nieuw uitstel brexit nog geen uitgemaakte zaak

May wil nieuw brexit-uitstel tot 30 juni, Tusk wil ‘flexibel’ uitstel

May: Hoe langer deal uitblijft, hoe groter de kans dat Brexit niet doorgaat

NU 07.04.2019 De Britse premier Theresa May zei zaterdag dat hoe langer het duurt om met Labour tot een akkoord over de Brexit te komen, hoe minder waarschijnlijk het is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de Brexit-deal die Mays regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd. May had zich vervolgens in wanhoop tot Labour-leider Jeremy Corbyn gewend.

“Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen een einde maken aan het vrije verkeer, we willen met een goede deal vertrekken en we willen banen beschermen”, zei May.

“Dat is de basis voor een compromis dat een meerderheid in het parlement kan krijgen en het winnen van die meerderheid is de enige manier om de Brexit te leveren”, aldus May.

May zou volgens The Sunday Times een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Dit is het verschil tussen een harde en zachte Brexit

Zie ook: Oppositiepartij Labour ‘teleurgesteld’ na Brexit-gesprekken met May

Lees meer over: Brexit

May wil haast maken met brexitdeal met Labour

AD 07.04.2019 De Britse premier Theresa May zei gisteren dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

,,Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen,” zei May.

,,Dat is de basis voor een compromis dat een meerderheid in het parlement kan krijgen en het winnen van die meerderheid is de enige manier om brexit te leveren”, aldus May.

May zou volgens The Sunday Times een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Zuinig

De Britse premier vroeg vorige week de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit tot 30 juni. De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De reacties op haar plan waren terughoudend.

Zo zei premier Rutte dat het verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Hij herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.”

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Als zij uitstel krijgt, moet het land wel meedoen aan de Europese verkiezingen eind mei 2019.

May wil haast maken met brexitdeal met Labour

Telegraaf 07.04.2019 De Britse premier Theresa May zei zaterdag dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de Brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd. May had zich in wanhoop over de Brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

„Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen”, zei May.

„Dat is de basis voor een compromis dat een meerderheid in het parlement kan krijgen en het winnen van die meerderheid is de enige manier om brexit te leveren”, aldus May.

May zou volgens The Sunday Times een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Bekijk meer van; brexit  londen  theresa may  jeremy corbyn

May: hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat brexit niet doorgaat

MSN 07.04.2019 De Britse premier Theresa May zegt dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

Zuinig

De Britse premier vroeg vorige week de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit tot 30 juni. De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De reacties op haar plan waren terughoudend.

Zo zei premier Rutte dat het verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Hij herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.”

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Met een nieuwe verklaring probeert ze oppositiepartij Labour alsnog over de streep te trekken. “Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen,” aldus May.

De deadline van 12 april 2019 komt snel dichterbij; een brexit zonder deal ligt op de loer. Het Lagerhuis heeft de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd.

Uitstel tot 30 juni 2019

May had zich vanwege de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend. Volgens The Sunday Times zou ze een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Ook heeft May eerder gevraagd om uitstel van de brexit tot 30 juni. Een no deal-brexit aanstaande vrijdag wordt hiermee dan voorkomen.

Knopen doorhakken

Dinsdag vergaderen de ministers van EU-landen over de brexit, woensdagavond moeten de regeringsleiders knopen doorhakken op een extra EU-top in Brussel. Al langer klinkt de roep om de Britten meer tijd te geven om een chaotische harde brexit te voorkomen.

De Europese Unie heeft altijd gezegd dat als de Britten er niet voor 12 april uitkomen, ze mee moeten doen met de Europese verkiezingen van eind mei.

‘Europese verkiezingen zijn zelfmoord Tories’

MSN 06.04.2019 De Britse deelname aan de Europese verkiezingen vormt een ,,zelfmoordbrief” voor de Conservatieve partij. Daarvoor waarschuwt de minister van Onderwijs, Nadhim Zahawi.

In een interview met de BBC stelt Zahawi dat het parlement snel moet bedenken wat het nou precies wil met de brexit. ,,Voor de Conservatieven en ook voor Labour is het bedreigend om deel te nemen aan de verkiezingen en te moeten vertellen dat we de brexit niet hebben kunnen leveren. Ik wil nog verder gaan en zeggen dat het de zelfmoordbrief van de Conservatieven zou zijn.”

Premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd de brexitdeadline uit te stellen tot 30 juni. Omdat dat na de Europese verkiezingen (van 23 tot 26 mei) is, moeten de Britten zich voorbereiden op deelname daaraan.

Groot-Brittannië maakt al paspoorten zonder ‘Europese Unie’ erop

NU 06.04.2019 Groot-Brittannië heeft al paspoorten laten maken waarop Europese Unie niet meer wordt vermeld. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is dat gebeurd met het oog op de Brexit, die oorspronkelijk op 29 maart was voorzien.

Het ministerie heeft nu besloten paspoorten uit de oude voorraad te blijven gebruiken zolang het land een lidstaat van de Europese Unie is. Mensen mogen niet kiezen.

Het Britse paspoort zonder EU op de kaft werd in de aanloop naar het referendum veelvuldig als aantrekkelijk vooruitzicht aangeprezen door de pro-Brexit-campagne.

Het nieuwe paspoort heeft nog wel de bordeauxrode kleur van de EU-paspoorten, maar op termijn krijgen de Britten weer een blauw paspoort.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference!

Avatar

Auteur

SpinHBarone

Lees meer over:  Brexit  Buitenland

Britten geven al paspoorten uit zonder ‘Europese Unie’ erop

AD 06.04.2019 Hoewel het nog volslagen onduidelijk is of, hoe en eventueel wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie daadwerkelijk gaat verlaten, geeft de Britse regering inmiddels al paspoorten uit waarvan de universele EU-aanduiding ‘European Union’ is verwijderd. Dat schrijft de krant The Guardian.

Vooralsnog is Groot-Brittannië nog gewoon EU-lid. Maar de Britse overheid verwijderde de vermelding ‘European Union’ boven de aanduiding ‘Verenigd Koninkrijk’ alvast, in de veronderstelling dat de veelbesproken brexit op 29 maart zou plaatsvinden.

Het verwijderen van de EU-vermelding zorgt voor boosheid bij mensen die dezer dagen een paspoort ophalen en in de veronderstelling waren dat ze gewoon nog de oude EU-versie in handen zouden krijgen.

,,Ik ben echt geschokt’’, twitterde Susan Hindle Barone, een van de eerste Britten die een paspoort ‘nieuwe stijl’ in ontvangst namen. Ze plaatste een foto van haar oude en nieuwe reisdocument en schreef: ,,Zoek de verschillen.’’

Susan Hindle Barone @SpinHBarone

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference!

Het klassieke oude Britse paspoort. © Shutterstock

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zei in een verklaring dat het verwijderen van de EU-tekst deel uitmaakt van een restyling van het paspoort in twee fasen. Uiteindelijk moet dat leiden tot de uitgifte van het klassieke, oude blauwe Britse paspoort, vermoedelijk eind 2019.

Na wanhoop, nu eindelijk optimisme over brexit-onderhandelingen

AD 06.04.2019 De Britse minister van Financiën Philip Hammond heeft zich zaterdag optimistisch uitgelaten over de onderhandelingen die de regering voert met oppositiepartij Labour over de brexit.

De Britse premier Theresa May heeft zich in wanhoop over de brexitimpasse tot oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour gewend, om zo tot een zachte(re) brexit te komen. Hammond verwacht dat er wel ‘een soort overeenkomst’ uit die gesprekken komt. Hij benadrukte dat de regering van May geen rode lijnen heeft getrokken in de onderhandelingen.

Lees ook;

Gesprek May en Corbyn constructief, Lagerhuis verwerpt no-dealbrexit

Lees meer

May vraagt opnieuw uitstel brexit en start voorbereidingen Europese verkiezingen

Lees meer

Rutte: Uitstelverzoek brexit roept veel vragen op, de bal ligt in Londen

Lees meer

‘EU-president wil Londen flexibel uitstel van twaalf maanden bieden voor brexit’

Lees meer

Hammond zei bij zijn aankomst bij een overleg tussen Europese ministers van Financiën in Boekarest ook optimistisch te zijn over de uitkomst van de EU-top op woensdag over de brexit, omdat de meeste lidstaten erkennen dat het Britse vertrek uit de Europese Unie beter kan worden uitgesteld, zoals May heeft gevraagd.

De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met haar verzoek om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni 2019. De eerste reacties op haar verzoek waren terughoudend.

Zo zei de Franse minister van Financiën Le Maire dat het Verenigd Koninkrijk een duidelijke reden moet geven voor het nieuwe uitstel. ,,Zolang die reden er niet is, kunnen we geen positief antwoord geven.” Premier Rutte zei dat dit verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week.

Rutte herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.” Op het voorstel van Europees president Donald Tusk om de Britten een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden te geven, wilde de premier niet ingaan.

Weggestemd 

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Oppositiepartij Labour ‘teleurgesteld’ na Brexit-gesprekken met May

NU 05.04.2019 De Britse oppositiepartij Labour heeft vrijdag na de gesprekken met de Britse premier Theresa May gezegd “teleurgesteld” te zijn dat de regering niet met een “compromis of echte verandering” is gekomen.

“We dringen er bij de premier op aan om met significante veranderingen van haar deal te komen. Om zo een alternatief te vinden dat genoeg steun kan krijgen in het parlement en het land weer een te maken”, aldus de partij in een verklaring.

May heeft deze week overleg gehad met de Labour-leider Jeremy Corbyn en de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

De Brexit staat nu gepland op 12 april, maar de Britten hebben tot 10 april om met een plan te komen, om zo het scenario van een ‘no deal’ te vermijden.

May heeft de Europese Unie verzocht de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Het is nog de vraag of hiermee wordt ingestemd. Verschillende leiders van de EU-lidstaten willen eerst een duidelijk plan van het Verenigd Koninkrijk zien voordat ze over een uitstel gaan praten.

May: ‘Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

Onderhandelingen over Brexit zitten muurvast

Het Brexit-proces zit al maandenlang muurvast. Het Britse Lagerhuis heeft het akkoord van May, waarover ze twee jaar heeft onderhandeld met de Europese Unie, tot drie keer toe afgewezen.

Ook werd er in een serie van peilingen geen meerderheid gevonden voor een alternatief. Vorige week heeft de premier daarom aangekondigd om in gesprek te gaan met de oppositiepartijen.

De Labour-leider is voorstander van een zachtere Brexit. Corbyn ziet het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie blijven, met afspraken over milieubescherming en rechten van werknemers.

Binnen zijn partij heerst verdeeldheid over de Brexit. Veel leden zijn vóór een tweede referendum. Ook de optie voor een tweede volksraadpleging is de afgelopen dagen besproken met May.

Lees meer over: Verenigd Koninkrijk  Brexit

Kritische posters over enkele kopstukken in het brexit-drama EPA

Nieuw uitstel brexit nog geen uitgemaakte zaak

NOS 05.04.2019 Het verzoek van de Britse premier May aan de Europese Unie om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni leidt tot terughoudende reacties in andere Europese landen. De Franse minister van Financiën Le Maire vindt dat het Verenigd Koninkrijk een duidelijke reden moet geven voor het nieuwe uitstel. “Zolang die reden er niet is, kunnen we geen positief antwoord geven.”

De Oostenrijkse kanselier Kurz herhaalde nog eens dat er geen reden is om de deadline op te schuiven, zolang “de feiten” in het VK niet veranderen.

Premier Rutte zei dat het nieuwe verzoek van May “weer heel veel vragen oproept”. Hij hoopt dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Rutte herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. “Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis”, zei hij.

Uitstel komt er alleen als alle lidstaten daarmee akkoord gaan. May vroeg al eerder om uitstel tot 30 juni 2019, maar dat verzoek werd door de EU afgewezen.

Voorzitter Tusk van de Europese Raad pleit voor een flexibel uitstel van maximaal 12 maanden, zodat regering en parlement in Londen de tijd krijgen om het alsnog eens te worden. Premier May zoekt sinds deze week toenadering tot de Labour-oppositie om alsnog een meerderheid achter de brexit-deal te krijgen. Die gesprekken hebben nog niets opgeleverd.

Waarom 30 juni 2019 ?

Als het VK extra uitstel krijgt, is het wettelijk verplicht om zich voor te bereiden op deelname aan de Europese verkiezingen van eind mei. Op 1 juli 2019 is de eerste nieuwe sessie van het Europees Parlement. Mochten de partijen in Londen het voor die tijd onderling alsnog eens worden over de brexit, dan hoeven de eventueel gekozen Britse Europarlementariërs hun zetel niet in te nemen, is het idee.

De kans dat de EU May haar zin geeft, is klein; langer uitstel lijkt op dit moment de enige optie.

De Britse minister van Financiën Hunt zegt dat hij kan leven met een uitstel dat lang duurt. “Als we het nu niet eens kunnen worden met het parlement, dan hebben we geen andere keuze.”

Kritiek in eigen land

May’s nieuwe verzoek aan de EU stuit ook op kritiek in eigen land. Zo zegt de Schotse Nationalistische Partij dat May opnieuw partijpolitiek bedrijft ten koste van het landsbelang. Ze zou alleen maar vragen om een kort uitstel om de hardliners in de Conservatieve Partij tevreden te stellen. De SNP is tegen de brexit en dringt aan op een nieuw referendum. De kiezer moet daarbij kunnen kiezen voor de mogelijkheid om in de EU te blijven.

De voorman van de brexiteers, Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg, zegt dat het VK moet gaan dwarsliggen in de EU als er van brexit voorlopig geen sprake is. Zo zou het VK elke verhoging van de EU-begroting met een veto moeten blokkeren.

Rutte: Uitstelverzoek brexit roept veel vragen op, de bal ligt in Londen

AD 05.04.2019 Het nieuwe Britse verzoek om uitstel van de brexit tot 30 juni roept nog heel veel vragen op. Dat vindt premier Mark Rutte. Die vragen zullen eerst beantwoord moeten worden.

Ik blijf het opmerke­lijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat, aldus Premier Rutte.

Wat wil je met het uitstel bereiken, wat betekent het voor de Europese verkiezingen, vraagt Rutte zich af. ,,Dat zijn echt ingewikkelde vraagstukken.’’ Hij hoopt op meer duidelijkheid de komende dagen en uiterlijk op de ingelaste Europese top over de brexit volgende week woensdag, waar de Britse premier Theresa May haar verzoek kan toelichten.

Rutte verwacht een ‘compleet’ plan. ,,Wat je natuurlijk wilt voorkomen met elkaar is dat je nog weer eens twee, drie maanden op datzelfde kleine stoeptegeltje blijft ronddraaien.’’ Uitstel verlenen om uitstel is niet verschrikkelijk zinvol, behalve als helder is wat Londen ermee wil bereiken.

,,De bal ligt in Londen’’, aldus Rutte, die erkent al een tijdje wat mismoedig te zijn over de kwestie. ,,Ik blijf het opmerkelijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat.’’.

Voorkomen

Rutte streeft ernaar de kans zo groot mogelijk te maken dat een brexit zonder deal wordt voorkomen, ,,De kans zo groot mogelijk te maken dat het goed afloopt.’’

Ook minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei vanmiddag vooral een no deal-brexit te willen voorkomen. ,,En of dat het best gaat met een datum van 30 juni of een andere datum daarna is daaraan ondergeschikt voor mij’’, aldus Blok. ,,Onze basishouding blijft: welwillend tegenover uitstel, maar wel helderheid over wat de Britten dan willen.’’

Flexibel

De premier wilde niet ingaan op het voorstel van Europees president Donald Tusk om de Britten een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden te geven. Hij ziet het als een poging om de discussie los te trekken.

Als het vertrek van de Britten uit de EU verder wordt uitgesteld, moeten ze eind mei waarschijnlijk nog meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Londen treft alvast de nodige voorbereidingen, al benadrukt May dat deelname aan de verkiezingen in niemands belang is.

Blok: Voorkomen no deal-brexit belangrijker dan uittredingsdatum Britten

AD 05.04.2019 Het voorkomen van een brexit zonder deal is voor Nederland veel belangrijker dan het moment waarop de Britten uit de Europese Unie stappen. Dat zei minister Blok (Buitenlandse Zaken) vanmiddag bij de uitloop van de wekelijkse ministerraad.

,,Ik wil een no deal-brexit voorkomen. En of dat het best gaat met een datum van 30 juni of een andere datum daarna is daaraan ondergeschikt voor mij’’, aldus Blok. ,,Onze basishouding blijft: welwillend tegenover uitstel, maar wel helderheid over wat de Britten dan willen.’’

De minister van Buitenlandse Zaken reageert op een verzoek van de Britse premier Theresa May om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar. Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de brexit.

Flexibel

Ondertussen heeft EU-president Donald Tusk voorgesteld dat Groot-Brittannië moet gaan voor een flexibele deadline die maximaal 12 maanden verderop ligt. Als de brexit eerder geregeld kan worden, is dat natuurlijk ook prima.

Volgende week praten eerst de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en daarna de regeringsleiders over de stand van zaken rondom de brexit.

EU-leiders terughoudend over Brexit-uitstel en eisen duidelijkheid van VK

NU 05.04.2019 Verschillende leiders van de EU-lidstaten hebben vrijdag laten weten dat ze eerst een duidelijk plan van het VK willen zien voordat ze over een uitstel van de Brexit willen praten.

Eerder op vrijdag deed de Britse premier Theresa May een verzoek aan de EU om de Brexit uit te stellen tot 30 juni 2019.

“De Europese Raad heeft op 21 maart een duidelijk besluit genomen”, zei de Franse minister van Europese Zaken Amélie de Montchalin in een verklaring. “Een verder uitstel vereist dat het VK een plan presenteert met duidelijke en geloofwaardige politieke steun.”

Ze voegde eraan toe dat als zo’n duidelijk plan ontbreekt, er erkend moet worden dat het VK ervoor heeft gekozen om de EU te verlaten, al dan niet op een ongeordende manier.

EU-leiders moeten unaniem instemmen met een uitstel van de Brexit. De EU heeft de Britten tot 10 april de tijd gegeven om met een plan te komen. Als dit niet lukt, vertrekken ze 12 april zonder akkoord uit de EU.

Rutte ook terughoudend over Brexit-uitstel

Ook de Nederlandse premier Mark Rutte heeft vrijdag laten weten dat er eerst een duidelijk plan moet komen van het VK, voordat de EU uitstel kan verlenen.

“De brief van Theresa May roept veel vragen op die moeten worden besproken”, zei Rutte. “We hopen op meer duidelijkheid van Londen vóór komende woensdag.”

De Oostenrijkse leider Sebastian Kurz heeft ook gezegd dat hij geen reden ziet tot uitstel, zolang de “feiten” in het VK niet veranderen.

De president van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft vrijdag een ‘flexibele’ uitstelperiode van twaalf maanden voorgesteld, meldde BBC News op basis van een anonieme hooggeplaatste bron binnen de EU. De EU-leiders staan hier dus niet positief tegenover.

Lees meer over: Europese Unie   Verenigd Koninkrijk   Brexit

Londen vraagt uitstel Brexit tot 30 juni

Telegraaf 05.04.2019 De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om Brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.

Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de Brexit. Het Lagerhuis heeft de Brexitdeal van May tot dusver drie keer afgewezen, maar een ruime meerderheid van de parlementariërs heeft eerder ook duidelijk gemaakt niets te voelen voor een chaotische no-dealbrexit.

Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de Brexit. Het Lagerhuis heeft de Brexitdeal van May tot dusver drie keer afgewezen, maar een ruime meerderheid van de parlementariërs heeft eerder ook duidelijk gemaakt niets te voelen voor een chaotische no-dealbrexit.

De premier overlegt nu met oppositieleider Jeremy Corbyn om te kijken of ze samen met een plan kunnen komen dat wel kan rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid. Als een doorbraak uitblijft, wil de regering een aantal opties voorleggen aan het Lagerhuis. ,,De regering is bereid de beslissing van het Lagerhuis te volgen, als de oppositie ermee instemt dat ook te doen”, aldus May.

May schrijft aan EU-topman Tusk dat ze de optie wil openhouden om de Brexit eerder dan 30 juni te laten plaatsvinden. Ze hoopt dat het Britse vertrek uit de EU al voor 23 mei kan plaatsvinden, zodat haar landgenoten niet meer naar de stembus hoeven voor Europese parlementsverkiezingen. Die worden tussen 23 en 26 mei gehouden.

Premier May moest de EU al eerder om Brexituitstel vragen. Ook toen wilde ze dat de deadline op 30 juni zou worden vastgesteld. De EU ging daar niet in mee en bood een kortere verlenging aan. De lidstaten moeten allemaal instemmen met het verlengen van de Brexitdatum en zijn daar ook niet toe verplicht.

Als geen uitstel wordt verleend, moet het Verenigd Koninkrijk over zeven dagen de EU verlaten.

Bekijk meer van; theresa may brexit Europa donald tusk

May wil nieuw brexit-uitstel tot 30 juni, Tusk wil ‘flexibel’ uitstel

NOS 05.04.2019 De Britse premier May wil opnieuw meer tijd om in eigen land tot een akkoord over de brexit te komen. In een brief aan voorzitter Tusk van de Europese Raad noemt ze als nieuwe datum 30 juni. Dit zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk deel moet nemen aan de Europese verkiezingen van eind mei.

Eerder vanochtend werd bekend dat Tusk het VK meer tijd wil geven. Hij legt daartoe vandaag een voorstel op tafel bij de lidstaten, zegt een Europese functionaris.

Tusk is voorstander van een flexibel uitstel (‘flextention’) van maximaal 12 maanden. Zodra het parlement in Londen met het brexit-akkoord heeft ingestemd, kan het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen. Het uitstel hoeft dus niet een jaar te duren.

Eigenlijk had het VK al vorige week vrijdag moeten vertrekken, maar omdat er maar geen meerderheid in het Lagerhuis is voor de brexit-deal, heeft de Britse regering twee weken extra de tijd gekregen om alsnog een meerderheid achter het akkoord te krijgen. Ook toen had May gevraagd om uitstel tot eind juni.

Eindelijk in gesprek

Bijna drie jaar geleden stemde een kleine meerderheid van de Britse kiezers voor een vertrek uit de EU. Maar pas deze week zijn premier May en oppositieleider Corbyn voor het eerst serieus bij elkaar gaan zitten om te praten over een compromis dat op steun kan rekenen in het Lagerhuis. May noemde haar eerste ontmoeting met Corbyn “constructief”, de Labour-leider sprak van een “nuttig” gesprek. Vandaag wordt er verder gepraat.

In haar brief aan Tusk benadrukt May dat de uittredingsovereenkomst met de EU niet zal worden gewijzigd, zoals Brussel ook herhaaldelijk heeft gezegd. Ze hoopt dat een meerderheid van het Lagerhuis er alsnog “snel” mee instemt. De gesprekken met Corbyn en andere parlementariërs richten zich volgens haar vooral “op het raamwerk voor de toekomstige relatie tussen het VK en de EU”.

Mocht er in Londen snel een akkoord worden bereikt, schrijft May, dan kan het VK zich nog voor eind mei uit de EU terugtrekken en is deelname aan de Europese verkiezingen niet meer nodig.

Het plan dat Tusk nu op tafel zou willen leggen, heeft alleen kans van slagen als alle lidstaten ermee instemmen. Zo niet, dan verlaat het VK hoe dan ook volgende week vrijdag de EU.

Bekijk ook;

Premier May en oppositieleider Corbyn: ‘constructief’ eerste gesprek

Lagerhuis wil May dwingen om uitstel brexit aan te vragen

May vraagt EU om Brexit uit te stellen tot 30 juni

NU 05.04.2019 De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie vrijdag gevraagd de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Dat staat in een brief van May aan Donald Tusk, de president van de Europese Raad.

May schrijft dat het Verenigd Koninkrijk voorbereidingen treft om deel te nemen aan de Europese verkiezingen in mei. Als de partijen voor 30 juni tot een overeenkomst komen, dan kan de Brexit eerder dan 30 juni plaatsvinden, aldus May.

Alle EU-lidstaten moeten unaniem instemmen met het voorstel van May om de dag van de Brexit naar 30 juni te verplaatsen. De Britse premier wil die tijd gebruiken om tot een overeenkomst te komen met haar verdeelde parlement.

De EU heeft de Britten tot 10 april de tijd gegeven om een oplossing te vinden of verder uitstel aan te vragen. Lukt dat niet, dan volgt op 12 april een Brexit zonder uittredingsdeal of afspraken over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Voor een meerderheid van het Lagerhuis is zo’n harde Brexit niet acceptabel.

May: ‘Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

May overlegt met oppositie

Premier May overlegt deze week met de leider van de oppositie, Labour-politicus Jeremy Corbyn, en de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

Eerder op vrijdag stelde Tusk voor het Verenigd Koninkrijk een ‘flexibele’ uitstelperiode van twaalf maanden te geven voor de Britse uittreding uit de EU.

Lees meer over: Brexit

May vraagt opnieuw uitstel brexit en start voorbereidingen Europese verkiezingen

AD 05.04.2019 De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.

May stelt in de brief, met de aanhef ‘Dear Donald’, dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd van plan is om de Europese Unie voor de verkiezingen van 23 mei te verlaten.  ‘Maar we gaan door met het treffen van voorbereidingen om verkiezingen te houden als dit niet mogelijk blijkt.’ De Britse premier noemt deelname van de Britten aan de verkiezingen trouwens in niemands belang, niet van het Verenigd Koninkrijk en niet van Europa.

Lees ook;

Gesprek May en Corbyn constructief, Lagerhuis verwerpt no-dealbrexit

Lees meer

Vier alternatieve opties brexit weggestemd door Lagerhuis

Lees meer

‘EU-president wil Londen flexibel uitstel van twaalf maanden bieden voor brexit’

Lees meer

May vergadert vandaag vijf uur lang met kabinet over brexit-opties

Lees meer

Juncker: ons geduld met de Britten raakt op

Lees meer

De Britse premier haalt in haar brief de gesprekken die ze heeft met oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour om de brexit-impasse te doorbreken. ,,Het is frustrerend dat we dit proces nog niet tot een succesvol en ordelijk einde hebben gebracht”, schrijft May, die ziet dat de besluiteloosheid van de Britten het vertrouwen in de politiek schade toebrengt.

De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De Franse minister van Buitenlandse Zaken laat doorschemeren dat instemming geen abc’tje is. ,,Als we niet begrijpen waarom het Verenigd Koninkrijk om uitstel vraagt, kunnen we gaan positief antwoord geven”, zei Le Maire in Boekarest tegen verslaggevers.

Meegaande geluiden

Er klinken ook al meer meegaande geluiden. Armin Laschet, minister-president van de aan Nederland grenzende en economisch belangrijke Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, schrijft op Twitter: ‘Als de Britten om uitstel vragen om een chaotische uitreding uit de EU met onvoorziene risico’s voor honderdduizenden banen te voorkomen, moeten we akkoord gaan.’ En, voegt hij toe: ‘Hoe langer, hoe beter. Dat betekent dat de Britten ook deelnemen aan de Europese verkiezingen.’

erder werd al bekend dat EU-president Donald Tusk van plan is om Groot-Brittannië een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden voor de brexit aan te bieden. Dat meldde de BBC op basis van bronnen binnen de EU.

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Nederland verdient kapitalen in het VK

Voor deze sectoren staan miljarden op het spel;

Nederlandse bedrijven exporteren elk jaar voor kapitalen naar het Verenigd Koninkrijk. In de eerste zeven maanden van 2018 werd met deze handel bijna 23 miljard euro verdiend. Het bedrijfsleven is bang dat een brexit, met name een ‘no deal’ de export in gevaar zal brengen.

Dit zijn de producten waarmee in de eerste zeven maanden van 2018 het meeste geld werd verdiend met export naar het Verenigd Koninkrijk (bron: CBS):

* Minerale brandstoffen (aardgas olie)  1,3 miljard

* Groenten en fruit 0,8 miljard

* Bloemen en planten 0,68 miljard

* Vlees 0,67 miljard

* Kunststof 0,48 miljard euro

’Tusk wil Londen flexibel uitstel bieden’

Telegraaf 05.04.2019  EU-president Donald Tusk is van plan Groot-Brittannië een „flexibel uitstel” van twaalf maanden voor de Brexit aan te bieden. Dat meldde de BBC vrijdag op basis van bronnen binnen de EU.

In dat plan zou Groot-Brittannië ook eerder kunnen vertrekken als het Britse parlement instemt met een overeenkomst met de EU. Tusks idee zal ter tafel komen bij de ingelaste EU-top komende week.

In dat plan zou Groot-Brittannië ook eerder kunnen vertrekken als het Britse parlement instemt met een overeenkomst met de EU. Tusks idee zal ter tafel komen bij de ingelaste EU-top komende week.

‘EU-president wil Verenigd Koninkrijk flexibel uitstel voor Brexit bieden’

NU 05.04.2019 De president van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft vrijdag voorgesteld het Verenigd Koninkrijk een ‘flexibele’ uitstelperiode van twaalf maanden te geven voor de Britse uittreding uit de EU. Dat meldt de BBC op basis van een anonieme hooggeplaatste bron binnen de EU.

Volgens de EU-functionaris kan die optie aan de Britse premier Theresa May worden voorgelegd op de EU-Brexit-top in Brussel op 10 april. Als de Britten akkoord gaan, betekent dat wel dat het land moet deelnemen aan de Europese verkiezingen in mei.

“De enige redelijke uitweg is een lang maar flexibel uitstel. Ik zou dat een ‘flextensie’ noemen”, aldus de functionaris. “We zouden het VK een uitstel van een jaar geven, dat automatisch wordt stopgezet als het Britse Lagerhuis een uittredingsovereenkomst laat passeren. En zelfs als dat niet mogelijk is, krijgt het VK daardoor genoeg tijd om de Brexit-strategie te heroverwegen.”

Het VK zou oorspronkelijk uittreden op 29 maart, maar May is er niet in geslaagd de uittredingsovereenkomst die ze vorig jaar met de EU bereikte door het Britse parlement te loodsen. May maakte een kniebuiging naar de Brexit-haviken binnen haar eigen Conservatieve Partij door haar ontslag aan te bieden als haar deal toch werd aangenomen, maar ook dat leverde niet het benodigde aantal stemmen op.

Tegelijkertijd is het Lagerhuis diep verdeeld over de Brexit, waardoor zich nog geen alternatief voor de Brexit-plannen van May heeft aangediend dat op een parlementaire meerderheid kan rekenen.

May: ‘Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

Nieuwe uittredingsdatum is 12 april

De EU heeft de Britten tot 10 april 2019 gegeven om een oplossing te vinden of verder uitstel aan te vragen. Lukt dat niet, dan volgt op 12 april 2019 een Brexit zonder uittredingsdeal of afspraken over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Voor een meerderheid van het Lagerhuis is zo’n harde Brexit niet acceptabel.

Premier May overlegt deze week met de leider van de oppositie, Labour-politicus Jeremy Corbyn, en met de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

De gesprekken tussen Labour en de Conservatieven werden door de deelnemers omschreven als “productief”, maar hebben voor zover bekend nog geen resultaten opgeleverd. De partijen liggen politiek mijlenver uit elkaar en zijn bovendien intern verdeeld over de Brexit.

Britse regering voert ‘productief’ overleg met oppositie over Brexit

Lees meer over: EU Donald Tusk  Brexit

May wil brexit-uitstel tot 30 juni, en meedoen Europese verkiezingen

MSN 05.04.2019 De Britse premier Theresa May wil de brexit uitstellen tot 30 juni 2019. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk mee zal doen aan de Europese Verkiezingen, als de Europese Unie haar verzoek goedkeurt.

Dat heeft May zojuist bekendgemaakt. Een no deal-brexit op 12 april 2019 wordt hiermee dan voorkomen. Hoewel niet bindend, nam het Britse Lagerhuis gisteren met één stem meerderheid een wetsvoorstel aan dat May al dwong om de brexit opnieuw uit te stellen.

Eerder liet May weten voor 22 mei 2019 een brexit te willen, om zo juist niet mee te hoeven doen aan de Europese verkiezingen. Vanochtend liet EU-president Donald Tusk weten het Verenigd Koninkrijk een flexibel uitstel aan te bieden. Die kan wat hem betreft oplopen tot twaalf maanden.

Uitstel op uitstel

Komende week is een ingelaste EU-top, waar de leider van de EU-landen zouden moeten instemmen met het voorstel van Tusk.

De deal die May met de EU sloot is drie keer voorgelegd aan haar parlement, en drie keer verworpen. Al langer klinkt daarom de roep om de Britten meer tijd te geven om een chaotische harde brexit te voorkomen.

De Palace of Westminster, ook bekend onder de naam Houses of Parliament, staat aan de oever van de Theems in de Londense wijk Westminster. Ⓒ Hollandse Hoogte /

’Hogerhuis niet klaar met wetsontwerp no-deal’

Telegraaf 04.04.2019 Het Britse Hogerhuis is niet in staat donderdag de behandeling af te ronden van het wetsontwerp dat de regering verplicht uitstel van het vertrek uit de EU te vragen als een no-dealBrexit dreigt. Woensdag joeg het Lagerhuis in, naar parlementaire maatstaven, razend tempo het wetsontwerp erdoorheen. Het is aangenomen met een meerderheid van één stem.

Volgens zegslieden van de oppositiepartij Labour worden de stemmingen in het Hogerhuis over dit wetsontwerp maandag pas afgerond. Sommige Conservatieve leden van het Huis willen de behandeling rekken, omdat ze faliekant tegen uitstel van de Brexit zijn. Ze zien in de voorgelegde wet een smerige truc om de brexit op de valreep te dwarsbomen.

Enkele ’Brexiteers’ betoogden boos in de media dat het wetsontwerp dat Brexit blokkeert „is aangenomen dankzij een crimineel.” Ze wijzen erop dat een van de voorstemmers in het Lagerhuis een parlementariër is die drie maanden celstraf heeft wegens belemmering van de rechtsgang.

Het voormalige Labourlid Fiona Onasanya is onlangs voorwaardelijk uit de gevangenis vrijgelaten en loopt met een enkelband. Ze is wel uit haar partij (Labour) gezet, maar is vooralsnog formeel het parlementslid voor haar kiesdistrict.

Komende week moet premier Theresa May op een Europese top haar jongste plan voorleggen hoe ze uit de Brexit-impasse wil geraken. Ze moet daar dan naar alle waarschijnlijkheid meer tijd voor vragen.

Haar land zou eigenlijk 29 maart uit de Europese Unie stappen en daar was na lange onderhandelingen een basisovereenkomst voor bereikt. Alleen het Lagerhuis heeft die overeenkomst verworpen. Hierdoor is een binnenlandse politieke crisis ontstaan die zich voortsleept. De huidige Brexitdatum is 12 april.

Bekijk ook:

Hogerhuis buigt zich over Brexit-uitstel 

Bekijk ook:

Wet sluit no-deal Brexit uit 

Bekijk ook:

Column: dit uitstel van de Brexit is anders 

Bekijk meer van; lagerhuis brexit labour fiona onasanya

‘Hogerhuis niet klaar met wetsontwerp no-deal’

MSN 04.04.2019 Het Britse Hogerhuis is niet in staat donderdag de behandeling af te ronden van het wetsontwerp dat de regering verplicht uitstel van het vertrek uit de EU te vragen als een no-dealbrexit dreigt. Woensdag joeg het Lagerhuis in, naar parlementaire maatstaven, razend tempo het wetsontwerp erdoorheen. Het is aangenomen met een meerderheid van één stem.

Volgens zegslieden van de oppositiepartij Labour worden de stemmingen in het Hogerhuis over dit wetsontwerp maandag pas afgerond. Sommige Conservatieve leden van het Huis willen de behandeling rekken, omdat ze faliekant tegen uitstel van de brexit zijn. Ze zien in de voorgelegde wet een smerige truc om de brexit op de valreep te dwarsbomen.

Enkele ‘brexiteers’ betoogden boos in de media dat het wetsontwerp dat brexit blokkeert ,,is aangenomen dankzij een crimineel”. Ze wijzen erop dat een van de voorstemmers in het Lagerhuis een parlementariër is die drie maanden celstraf heeft wegens belemmering van de rechtsgang. Het voormalige Labourlid Fiona Onasanya is onlangs voorwaardelijk uit de gevangenis vrijgelaten en loopt met een enkelband. Ze is wel uit haar partij (Labour) gezet, maar is vooralsnog formeel het parlementslid voor haar kiesdistrict.

Komende week moet premier Theresa May op een Europese top haar jongste plan voorleggen hoe ze uit de brexit-impasse wil geraken. Ze moet daar dan naar alle waarschijnlijkheid meer tijd voor vragen. Haar land zou eigenlijk 29 maart uit de Europese Unie stappen en daar was na lange onderhandelingen een basisovereenkomst voor bereikt. Alleen het Lagerhuis heeft die overeenkomst verworpen. Hierdoor is een binnenlandse politieke crisis ontstaan die zich voortsleept. De huidige brexitdatum is 12 april.

Eerste Kamer-lijsttrekker Otten en partijleider Baudet op het congres van FvD eind vorig jaar Hollandse Hoogte | Robin Utrecht

Hoe zeker is Forum voor Democratie over de nexit-wens?

NOS 04.04.2019 Wil Forum voor Democratie dat Nederland zonder meer uit de EU stapt? Een paar maanden geleden was die vraag makkelijk te beantwoorden (volmondig ja), maar zo langzamerhand wordt het nexit-standpunt van de partij moeilijker te duiden.

Nieuwste bron van onduidelijkheid is een stemming in de Tweede Kamer dinsdag 03.04.2019: Forum stemde tegen een motie van de PVV waarin de regering wordt verzocht een nexit “aan te kondigen”. Een jaar geleden stemde de partij nog vóór een PVV-motie waarin de regering werd verzocht “het lidmaatschap van de EU op te zeggen”.

Geert Wilders

@geertwilderspvv

#NEXIT #NEXIT #PVV #PVV

Forum voor Democratie is vanaf het begin voorstander van minder macht in Brussel. In de sectie ‘standpunten’ op de website van de partij staat: “Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten.” Overigens staat er ook expliciet dat er wel eerst een referendum over uittreding moet worden gehouden.

Hoe dan ook is het een belangrijk punt voor de partij, waar leider Thierry Baudet zich vaak over roert, onder meer op Twitter:

Thierry Baudet

@thierrybaudet

@jangajentaan @GertjanvL @GerBStruik @fvdemocratie Als je geen nexit wil moet je aanvaarden dat je in Verhofstadt’s United States of Europe terecht komt. Meer smaken zijn er niet.

Thierry Baudet

@thierrybaudet

Perfect plan. Einde EU. #nexit https://t.co/iX1cTlxMl1

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van vorige maand leek er binnen de partij onenigheid te zijn over het nexit-standpunt. Eerste Kamer-lijsttrekker en mede-oprichter Henk Otten zei in een verkiezingsdebat dat Forum voor Democratie niet per se voor uittreding uit de EU is. “Laten we de interne markt behouden. Wat wij willen is terug naar de EEG, waarin we economisch samenwerkten.”

Baudet zei kort daarop tegen de Volkskrant dat hij zich niet herkent in de uitspraak van zijn partijgenoot. “Ik ben ideologisch tegen de EU, tegen de interne markt, tegen de open grenzen, tegen de euro, tegen het hele ding. Dat staat in ons verkiezingsprogramma en is al jaren onze lijn.”

Ondernemers zitten niet te wachten op onrust zoals je die nu ziet rond de brexit, aldus Politiek verslaggever Ron Fresen.

Toch ziet ook politiek verslaggever Ron Fresen de onenigheid binnen de partij. “Forum lijkt intern niet 100 procent zeker van het nexit-standpunt.” Hij weet wel een reden daarvoor: “Er zitten veel ondernemers in de achterban. Die hebben belang bij lidmaatschap van de EU en de vrije handel die daarbij komt kijken. Ondernemers zitten niet te wachten op onrust zoals je die nu ziet rond de brexit.”

Maar een groot deel van de FvD-aanhang is wel degelijk voorstander van een nexit. Volgens recent onderzoek van EenVandaag is 59 procent van de FvD-stemmers voor uittreding en 30 procent tegen.

PVV-stemmers zijn als enigen minder gecharmeerd van de EU; 83 procent ziet Nederland het liefst vertrekken. Van het totaal aan respondenten vindt 29 procent dat Nederland uit de EU moet stappen, 64 procent is tegen een nexit.

Aan het onderzoek deden 27.652 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De peiling is volgens EenVandaag representatief voor onder meer leeftijd, geslacht, opleiding en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese doet onderzoek naar het beeld van de EU in verschillende Europese landen. Hij herkent het beeld dat ongeveer een kwart van de Nederlanders een nexit wil.

“Maar een groot deel van de mensen is juist heel genuanceerd over de EU”, zegt hij. “Die vinden bepaalde aspecten goed, maar zijn weer fel gekant tegen andere aspecten.” Dat ziet hij ook onder de mensen die eruit willen. “Een groot deel wil bijvoorbeeld vooral een kleinere EU, of alleen nog economische samenwerking.”

Gestrekt been

Het zou hem dan ook niet verbazen als Forum voor Democratie worstelt met het standpunt hierover. “Veel mensen vinden zonder meer uittreden niet handig, mede vanwege de perikelen rond brexit. Partijen spelen daarop in; die gaan er wellicht wat minder met gestrekt been in.”

Hoe dat uitpakt, gaan we de komende tijd zien, in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei. Fresen: “Het wordt interessant om te zien hoe Forum voor Democratie hiermee omgaat in de campagne.”

Forum voor Democratie wil geen reactie geven aan de NOS over het nexit-standpunt. “Namens Thierry bericht ik je dat hij nu niet in zal gaan op je vragen”, laat een woordvoerder weten.

Bekijk ook;

Forum wil Europees in zelfde partij als ChristenUnie

Forum voor Democratie wil samenwerken om ‘fanatici’ in EU te blokkeren

Bedenker ‘brexit’ baalt van zijn uitvinding

Brexitminister Barclay komt aan bij het parlement in Londen AFP

Britten doen door brexit-uitstel mogelijk toch mee aan EU-verkiezingen

NOS 04.04.2019 Brexitminister Stephen Barclay kan niet uitsluiten dat het Verenigd Koninkrijk meedoet aan de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei. Dat zei hij desgevraagd in het Britse Lagerhuis.

“Het Britse volk vragen om te stemmen in Europese verkiezingen, terwijl ze drie jaar geleden nog voor een vertrek uit de EU kozen, zou zeer schadelijk zijn voor het vertrouwen in de politiek”, antwoordde Barclay op een vraag van een Lagerhuislid van oppositiepartij Labour.

Toch kan zo’n scenario niet worden uitgesloten, omdat het Verenigd Koninkrijk als EU-lid verplicht is Europese verkiezingen te organiseren.

May wil niet meedoen

Premier May heeft eerder gezegd dat ze niet wil dat de Britten deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, die plaatsvinden tussen 23 en 26 mei. Ze voegde eraan toe dat dat wel kan gebeurt als blijkt dat de uittredingsdatum van 12 april niet wordt gehaald.

May zei gisteravond nog dat ze af wil van die deadline, omdat het Verenigd Koninkrijk meer tijd nodig heeft om brexit rond te krijgen. In verband met de Europese verkiezingen wil ze de zaak uiterlijk 22 mei hebben afgerond.

Later op de avond nam het Lagerhuis een wetsvoorstel aan dat May dwingt om uitstel aan te vragen bij de EU. Het parlement wil zo voorkomen dat het op 12 april tot een no-deal-brexit komt.

Bekijk ook;

Lagerhuis wil May dwingen om uitstel brexit aan te vragen

May wil meer tijd van EU voor brexit, gaat bij oppositie op zoek naar steun

Britse regering voert ‘productief’ overleg met oppositie over Brexit

NU 04.04.2019 De regering van de Britse premier Theresa May heeft donderdag opnieuw met de Labour Party van Jeremy Corbyn over de Brexit gesproken. Het 4,5 uur durende overleg met de oppositiepartij was “gedetailleerd” en “productief”, aldus Mays woordvoerder.

May voert sinds woensdag gesprekken met de oppositie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ze hoopt een compromis te bereiken, zodat de Brexit op 12 april 2019 kan plaatsvinden.

De Britse regering heeft vorig jaar na lang onderhandelen een akkoord met de Europese Unie bereikt over de voorwaarden van het vertrek, maar het Lagerhuis heeft deze overeenkomst driemaal afgekeurd. May hoopt dat de oppositie haar aan genoeg steun voor het akkoord kan helpen.

Labour-leider Corbyn heeft May een alternatief plan gepresenteerd en de mogelijkheid van een tweede referendum voorgesteld.

Volgens The Guardian werkt de regering nu aan een brief aan Labour, waarin de voortgang van de gesprekken wordt samengevat. Daarin staat waarschijnlijk dat de mogelijkheid van een tweede referendum moet worden voorgelegd aan het Lagerhuis, aldus de Britse krant.

Van Corbyn is bekend dat hij een zachte Brexit wil en het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie met de Europese Unie wil hebben. Een deel van zijn partij is groot voorstander van een nieuw Brexit-referendum.

Dit is het verschil tussen een harde en een zachte Brexit

Lagerhuis heeft ‘no deal-Brexit’ uitgesloten

Het Lagerhuis heeft woensdag een wetsvoorstel aangenomen dat een ‘no deal-Brexit’ moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook akkoord gaat, moet de regering voorkomen dat het land uit de EU treedt zonder dat daar iets met de Europese Unie over is afgesproken.

De premier zou volgens deze wet bij de dreiging van een ‘no deal-Brexit’ de Europese Unie om uitstel van de Brexit moeten vragen of zelfs moeten afzien van het plan.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen ‘no deal-Brexit’ mag komen, maar dat ging om een niet-bindende stemming.

May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de EU te halen, omdat de Britten anders diezelfde maand aan de Europese parlementsverkiezingen moeten meedoen.

Lees meer over: Brexit

Gesprek May en Corbyn constructief, Lagerhuis verwerpt no-dealbrexit

AD 04.04.2019 De Conservatieve premier Theresa May heeft woensdag een eerste gesprek gehad met oppositieleider Jeremy Corbyn. Beiden noemden hun ontmoeting over een zachte(re) Brexit na afloop constructief. May en Corbyn praten morgen verder.

Het Britse Lagerhuis stemde ondertussen met een meerderheid van een stem voor een wetsvoorstel dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-dealbrexit de Europese Unie om uitstel van de brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-dealbrexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen.

Posters buiten het Engelse parlement die de spot drijven met hoofdrolspelers Theresa May en Jeremy Corbyn © EPA

Woede van partijgenoten

May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Corbyn gewend, tot woede van tal van partijgenoten als Boris Johnson, die voorstander van het vertrek uit de Europese Unie zijn. De woede leidde tot aftreden van twee bewindslieden, maar niet tot actie tegen de premier.

Partijregels staan de Conservatieven niet toe binnen een jaar weer een motie van wantrouwen tegen hun partijleider in te dienen. Eind afgelopen jaar overleefde May zo’n stemming.

Corbyn noemde het gesprek nuttig. ,,Er is zoals verwacht niet veel veranderd.” Wel willen de twee dus verder praten, volgens Britse media. De woordvoerder van May zei dat het gesprek constructief was. Beide partijen blijven in gesprek en er is een werkagenda opgesteld in een poging om tot een overeenkomst te komen.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten, om verschillende redenen tot drie keer weggestemd. Hetzelfde overkwam een reeks voorstellen van parlementariërs om de impasse te doorbreken.

Wet sluit no-deal Brexit uit

Telegraaf 04.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft in meerderheid van een stem een wetsvoorstel aangenomen dat een no-deal Brexit op 12 april moet uitsluiten.

Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken. Zo’n no-deal Brexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-deal Brexit de Europese Unie om uitstel van de Brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-deal Brexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt.

Bekijk ook:

 Brussel klaar voor ’No Deal’ 

Bekijk ook:

Lagerhuis werkt aan wet tegen ’no-deal’ 

Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen.

De EU heeft het eiland nog tot en met 12 april 2019 de tijd gegeven toch akkoord te gaan met de overeenkomst die de regering vorig jaar na lang onderhandelen met de EU over de brexit heeft gesloten.

Wordt dit niet gehaald dan moet om meer uitstel worden gevraagd aan alle andere EU-landen. May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de unie te halen, omdat de Britten anders aan de verkiezingen voor het Europese Parlement (23 – 26 mei) moeten meedoen.

Bekijk meer van; brexit  lagerhuis europese unie (eu)

Lagerhuis wil May dwingen om uitstel brexit aan te vragen

Labour-parlementariër Yvette Cooper verdedigt haar wetsvoorstel in het Lagerhuis AFP

NOS 04.04.2019 Het Lagerhuis heeft een wetsvoorstel aangenomen dat premier May dwingt om uitstel van de brexit te vragen bij de Europese Unie. Het Britse parlement wil daarmee voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 12 april verlaat met een no-deal-brexit.

Het voorstel van Labour-parlementariër Yvette Cooper werd met slechts één stem verschil aangenomen. Het treedt pas in werking als ook het Britse Hogerhuis het goedkeurt.

Als May wordt gedwongen om het brexit-uitstel aan te vragen, kan de Europese Unie dit verzoek alsnog afwijzen. De Europese leiders komen op 10 april bij elkaar om hierover te praten. Zonder uitstel verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU automatisch op 12 april.

Overleg Corbyn

Dinsdag zei premier May al dat ze uitstel wil aanvragen. Ook wil ze met Labour-leider Corbyn overleggen over een brexit-strategie, nadat haar akkoord met de EU tot drie keer toe is afgewezen door het Lagerhuis. Het eerste overleg van vandaag werd omschreven als nuttig en “constructief“.

Het wetsvoorstel om May tot uitstel te dwingen is volgens Cooper toch nodig om het Lagerhuis inspraak te geven in de voorwaarden van dat uitstel, zoals de duur ervan. “Het toont de EU dat het parlement achter de aanvraag staat”, zei ze in het debat.

Het Lagerhuis probeert al langer om de regie in het brexit-proces meer naar zich toe te trekken. Vorige week en maandag stemden de parlementariërs over alternatieve plannen voor een vertrek uit de EU, maar geen van deze opties kreeg een meerderheid.

Bekijk ook;

May wil meer tijd van EU voor brexit, gaat bij oppositie op zoek naar steun

Brits Lagerhuis stemt voor wet die ‘no deal-Brexit’ uitsluit

NU 04.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft woensdag met een meerderheid van één stem een wetsvoorstel aangenomen dat een ‘no deal-Brexit’ op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken.

Veel Britten vrezen een economische ramp bij een ‘no deal-Brexit’.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een ‘no deal-Brexit’ de Europese Unie om uitstel van de Brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen ‘no deal-Brexit’ mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de Brexit te vragen of om de Brexit af te blazen.

May wil Brexit voor Europese verkiezingen rond hebben

De EU heeft het eiland nog tot en met 12 april de tijd gegeven toch akkoord te gaan met de overeenkomst die de regering vorig jaar na lang onderhandelen met de EU over de Brexit heeft gesloten. Wordt dat niet bereikt, dan moet om meer uitstel worden gevraagd aan alle andere EU-landen.

May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de unie te halen, omdat de Britten anders aan de verkiezingen voor het Europese Parlement (23 tot 26 mei) mee moeten doen.

Dit is het verschil tussen een harde en een zachte Brexit

Lees meer over: Brexit

Lagerhuis komt met wet die no-deal uitsluit

MSN 04.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft in meerderheid van een stem een wetsvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april 2019 moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken. Zo’n no-dealbrexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-dealbrexit de Europese Unie om uitstel van de brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-dealbrexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen.

De EU heeft het eiland nog tot en met 12 april de tijd gegeven toch akkoord te gaan met de overeenkomst die de regering vorig jaar na lang onderhandelen met de EU over de brexit heeft gesloten. Wordt dit niet gehaald dan moet om meer uitstel worden gevraagd aan alle andere EU-landen. May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de unie te halen, omdat de Britten anders aan de verkiezingen voor het Europese Parlement (23 – 26 mei) moeten meedoen.

May voert met oppositie ‘constructieve gesprekken’ over Brexit

NU 03.04.2019 Met nog minder dan twee weken op de klok en nog geen oplossing in zicht, is de Britse premier Theresa May in gesprek gegaan met leiders van de oppositie. Samen zullen ze proberen een eind te maken aan de huidige Brexit-impasse. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte.

Labour-leider Corbyn meldt op Twitter dat hij aan May een alternatief plan heeft voorgesteld en dat hij de mogelijkheid voor een tweede referendum heeft genoemd. “Er was niet zo veel in haar opstelling veranderd als ik had verwacht, maar we zullen het morgen verder bespreken.”

In het kort:

 • Premier May heeft overleg gehad met leiders van oppositie, donderdag volgen nieuwe gesprekken
 • Het Lagerhuis stemt over motie waarin wordt gevraagd om uitstel van artikel 50 om een ‘no deal-Brexit’ te voorkomen.
 • De Britten verlaten de EU op 12 april. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat het land meedoet aan de Europese verkiezingen.

Zowel Labour als de Britse regering heeft gereageerd op het gesprek tussen premier May en Labour-leider Corbyn. De grootste oppositiepartij noemt het gesprek “constructief” en stelt dat teams gaan kijken naar waar de twee partijen het over eens zijn. Ook de regering noemt het gesprek “constructief” en stelt dat “beide partijen flexibel” waren.

May overlegt met leiders van oppositiepartijen over Brexit-impasse

NU 03.04.2019 Theresa May overlegt woensdag met leiders van oppositiepartijen over de de Brexit-impasse in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier ontvangt Labour-leider Jeremy Corbyn en Nicola Sturgeon van de Schotse SNP-partij om de huidige patstelling te doorbreken.

May is van plan om samen met de oppositie een plan te smeden waar ook het Lagerhuis zich achter kan scharen. De premier zei dit dinsdagavond in een aan het volk gerichte tv-toespraak.

De premier heeft woensdag ontmoetingen gepland met Labour-leider Jeremy Corbyn, de Schotse premier Nicola Sturgeon en de premier van Wales, Mark Drakeford.

Het Brexit-proces zit al maandenlang muurvast. Het Britse Lagerhuis heeft het akkoord waar de Europese Unie en het VK twee jaar over onderhandeld hebben drie keer afgewezen. Een alternatief ligt er ook niet.

Maandag lukte het Britse parlementariërs voor de tweede keer niet om het eens te worden over een mogelijk Brexit-alternatief. In een reeks indicatieve stemmingen wilde het parlement onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan een meerderheid kan worden gevonden, maar geen van de voorstellen behaalde een meerderheid in het Lagerhuis.

Door de drie verliezen van May is een beweging richting een zachtere Brexit logisch. Bij de indicatieve stemmingen van maandag behaalde een voorstel voor een douane-unie met de EU maandagavond net geen meerderheid; 273 parlementsleden stemden voor deze optie, 276 stemden tegen.

May: ‘Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

Corbyn wil douane-unie, Sturgeon wil helemaal geen Brexit

Labour-leider Corbyn stelde dinsdagavond “zeer blij” te zijn met de uitnodiging van May. “We erkennen dat ze een stap heeft gezet en ik vind dat ik de verantwoordelijkheid heb om de mensen te vertegenwoordigen die bij de laatste verkiezingen Labour hebben gesteund”, zei Corbyn.

De oppositieleider is voorstander van een nauwere band met de EU, een zachtere Brexit. Hij ziet het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie blijven met de EU, met afspraken over milieubescherming en rechten van werknemers. Labour is echter verdeeld over de Brexit; veel partijleden zien graag een tweede referendum.

De Schotten van de SNP zien het liefst helemaal geen Brexit. Schotland stemde in juni 2016 tegen de Brexit en stemde tot driemaal toe tegen het akkoord van May. Dinsdag beschuldigde SNP-leider Sturgeon de Britse premier nog van “constant uitstel, zonder ook maar enige beslissing te nemen”.

Tijd dringt, Brexit gepland op 12 april 2019

De tijd dringt echter wel voor het VK om zich achter een akkoord te scharen. Britten vertrekken op 12 april uit de EU, met of zonder akkoord. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat ze meedoet met de Europese verkiezingen.

May zal mogelijk voor een uitstel tot 22 mei gaan; de uiterste datum voor de Europese parlementsverkiezingen. Of Brussel nog een paar weken wil wachten, is niet duidelijk. Alle 27 lidstaten moeten daarmee instemmen.

Na de toespraak van May riep EU-voorzitter Donald Tusk op tot geduld. “Zelfs als we, na vandaag, niet weten wat het eindresultaat zal zijn, moeten we geduldig zijn”, zei hij op Twitter.

Lees meer over: economie   Brexit

Premier May en oppositieleider Corbyn: ‘constructief’ eerste gesprek

NOS 03.04.2019 De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben vanmiddag twee uur met elkaar gesproken om een oplossing te vinden voor de brexit-impasse. Na afloop lieten beide partijen weten dat de besprekingen constructief zijn verlopen. Beide leiders stellen onderhandelingsteams samen die vanavond al met elkaar om de tafel gaan.

De tijd dringt. Als beide partijen het eens worden over een brexit-voorstel, moet het Lagerhuis er begin volgende week over stemmen. Dan is het aan de EU om te bepalen of het voorstel acceptabel is. Zo ja, dan verlaten de Britten op 22 mei de EU. Zo niet, dan volgt mogelijk een brexit zonder verdere afspraken.

Marxist

May kondigde gisteren aan dat ze zich tot Corbyn zou wenden, een ongebruikelijke stap in de Britse politiek. Haar scheidingsakkoord met de EU is in het Lagerhuis drie keer weggestemd, onder meer door leden van haar eigen Conservatieve fractie en de Noord-Ierse gedoogpartner.

Tot afgrijzen van een groot deel van haar eigen partij verkent May nu de mogelijkheid om met Labour samen te werken om uiteindelijk voldoende draagvlak in het parlement te krijgen voor de brexit. Twee leden van Mays kabinet hebben daarom vandaag ontslag genomen. Een van hen is de staatssecretaris voor Wales, Nigel Adams, die Corbyn een “marxist” noemt “die in zijn politieke leven het Britse belang nooit op de eerste plaats heeft gezet”.

BBC naar Nederland

Persbureau Bloomberg schrijft dat de BBC zijn brexitplan in werking heeft gezet; uitzendlicenties van de commerciële tak worden naar Nederland overgebracht. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk volgende week met een no-deal-brexit uit elkaar gaan, kan de BBC toch in EU-landen blijven uitzenden, aldus Bloomberg. Andere tv-stations, zoals Discovery Channel, zetten deze stap al eerder.

Vooral de eurosceptici in de Conservatieve Partij zien niets in een akkoord met Labour. Dat kan alleen maar tot een zachtere brexit leiden dan het akkoord dat er nu ligt, denken zij. Een akkoord waarin het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld in de douaneunie van de EU blijft, degradeert het land in de ogen van de eurosceptische hardliners tot een “vazalstaat” van Brussel.

Bercow

Het Lagerhuis besliste vanmiddag dat er geen verkennende stemmingen komen over alternatieve brexitopties. Dit soort stemmingen hebben tot dusver geen oplossing opgeleverd, voor welke variant dan ook.

Bij een stemming over de vraag of er maandag opnieuw over alternatieven moet worden gestemd, staakten de stemmen bij 310 voor en 310 tegen. In zo’n geval mag de voorzitter de doorslaggevende stem uitbrengen.

Dat gebeurde nu ook, voor het eerst in tientallen jaren. Voorzitter John Bercow stemde tegen, waarmee het voorstel was verworpen.

Lagerhuis werkt aan wet tegen ’no-deal’

Telegraaf 03.04.2019 Het Britse Lagerhuis gaat proberen een wet die de ’no-deal Brexit’ uitsluit, op te stellen. Het besluit is genomen met een meerderheid van slechts één stem. Het is de bedoeling dat dit woensdag nog lukt.

Het Lagerhuis heeft vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-deal Brexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt.

Indien het Lagerhuis in een wet bepaalt dat er geen Brexit zonder overeenkomst met de EU mag komen, dan moet de regering daar naar handelen. Dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat de regering de Brexit langer uitstelt of afblaast.

Bekijk ook:

Lagerhuis stemt niet over nieuwe Brexitopties 

Bekijk meer van; lagerhuis brexit londen

Lagerhuis stemt niet over nieuwe Brexitopties

Telegraaf 03.04.2019 Het Britse Lagerhuis zal niet nog een keer stemmen over een reeks alternatieve Brexitopties. Door een doorslaggevende stem van kamervoorzitter John Bercow was een meerderheid tegen een nieuwe stemronde die maandag zou worden gehouden.

De stemmen staakten woensdag aanvankelijk op 310 voor en 310 tegen. Bij hoge uitzondering moest Bercow toen zijn stem uitbrengen en hij was tegen. Het was voor het eerst in 25 jaar dat de stem van de voorzitter nodig was.

Bercow noemde het niet juist als hij voor nieuwe stemmingen zou stemmen terwijl er geen duidelijke meerderheid voor is. De minder belangrijke kamerleden (backbenchers) zouden het dan voor het zeggen krijgen.

Bekijk ook:

’Chaotische no-deal Brexit dichterbij’ 

Bekijk ook:

May vraagt om uitstel maar ook om Corbyns hulp 

Bekijk ook:

Lagerhuis loopt wederom vast in Brexit-debat 

Boris Johnson lonkt naar macht met nieuwe look

Telegraaf 03.04.2019 Nu Theresa May openlijk tegen Labour-leider en ’vijand’ Jeremy Corbyn aanschurkt, nemen Britse media alvast een voorschot op haar vertrek. Alle ogen zijn weer gericht op Boris Johnson die de droom van 10 Downing Street nooit heeft opgegeven.

Britse tabloids pakken uit met een ’nek-aan-nekrace’ tussen Johnson en Michael Gove, waarbij de bookmakers over elkaar heen buitelen om de twee alvast richting de premierspost te duwen, terwijl Theresa May de zoveelste wanhoopspoging doet om een zachte Brexit te bewerkstelligen.

Nieuw kapsel
Boris Johnson lijkt de laatste tijd te hebben voorgesorteerd op de machtspositie. Zijn nieuwe kapsel – kort, minder wild – leidde halverwege maart al tot de nodige speculaties. Britse media vroegen zich af: is dit het nieuwe premierskapsel?

 (((Mike Glenn)))

@mrglenn
Boris Johnson lost weight and got a haircut. He’s running.  9  
„Tot nu toe heeft hij zich nergens iets van aangetrokken. Dit ben ik, zei hij. Veroordeel me op politieke daden, niet mijn haar. Misschien is hem nu verteld een iets meer gereserveerd imago op te bouwen”, zei imagoconsultant Kate Evans erover. „Misschien wil hij gebruikmaken van de politieke onrust, en voelt hij: ik heb een nieuw verhaal, een make-over nodig.”
Vriendin

De 54-jarige Johnson zou ondertussen een 30-jarige vriendin hebben, een pr-strateeg, nadat hij een huwelijk dat 25 jaar duurde, zag stranden. Ook wordt hij enkel nog in keurig maatpak gezien en is de oud-journalist en voormalig burgemeester van Londen zo’n vijf kilo afgevallen, zo claimt The Sun.

  Daily Star

Terwijl May een list verzint, ruikt Johnson zijn kans met premierscoupe

AD 03.04.2019 Terwijl Theresa May nog een laatste list verzint om haar brexitdeal door het parlement te duwen, is de speculatie over haar opvolging in volle gang. En wie loopt zich al warm? Boris Johnson. Zijn premiersambities werden vorige week nog weer eens extra bevestigd toen Johnson ineens bekendmaakte de brexitdeal van May te steunen.

Een opmerkelijke stap, aangezien hij in juli nog ontslag nam als minister van Buitenlandse Zaken, omdat hij het niet eens was met de brexitplannen van May. In de maanden erna liet Johnson geen kans voorbijgaan om haar brexitakkoord met de grond gelijk te maken. In zijn krantencolumn omschreef hij de deal als ‘een bomgordel’. Nooit zou hij stemmen voor de deal die het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat zou maken van de EU, maar hij deed het toch.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

De reden voor zijn politieke draai? Mays belofte dat ze zou opstappen als haar deal door het parlement kwam. Johnson had ineens uitzicht op het hoogste ambt van het land en wist niet hoe snel hij bekend moest maken dat hij voor zou gaan stemmen.

Bookmakers

Boris Johnson met zijn oude coupe. © Getty Images

Mocht May op korte termijn inderdaad plaatsmaken voor een nieuw gezicht, dan is brexiteer Johnson volgens de bookmakers een van de grote kanshebbers om haar op te volgen. In een recente peiling van de Daily Mail was hij met afstand de meest populaire optie voor het leiderschap van de Conservatieve Partij.

Johnsons privéleven is een dankbaar onderwerp voor de Britse tabloids. Hij trouwde voor het eerst in 1987 met Allegra Mostyn-Owen, zes jaar later werd het huwelijk, terwijl zij hoogzwanger was, ontbonden. Een paar weken later trouwde Johnson opnieuw, met advocaat Marina Wheeler, met wie hij vier kinderen kreeg. De geruchten over zijn slippertjes zijn talloos.

Bij de achterban van de conservatieven is Johnson geliefd: bij het partijcongres in oktober vulde hij een zaal met 1500 belangstellenden die hem hartstochtelijk toejuichten. Met zijn rebelse teksten, improvisatievermogen en gevoel voor humor spreekt hij veel stemmers aan. Hij is in vrijwel alles het tegenovergestelde van May.

Premierwaardig

Wel lijkt het erop dat hij zo langzamerhand een beetje af wil van zijn imago van losbol. In debatten slaat hij een serieuzere toon aan, en ook zijn uiterlijk verandert. Vorige maand nam hij afscheid van een van zijn handelsmerken: zijn rommelige lange blonde haren. In de Britse pers werd volop gespeculeerd dat zijn nieuwe, keurige kapsel een poging was om er premierwaardig uit te zien.

Toch is het allerminst zeker dat Johnson het roer van May daadwerkelijk kan gaan overnemen. Binnen de parlementaire fractie van de Conservatieve Partij is het enthousiasme namelijk een stuk minder groot. Zijn collega’s vinden hem onbetrouwbaar, weinig serieus en een ongeleid projectiel.

Ze zijn Johnsons talloze diplomatieke uitglijders in zijn korte periode als minister van Buitenlandse Zaken niet vergeten. Onhandige uitspraken over een Brits staatsburger in een Iraanse cel leidden mogelijk tot een verhoging van haar straf en in Myanmar declameerde Johnson een ongepast gedicht bij een tempelbezoek.

Voor het behalen van het premierschap is de steun van fractiegenoten cruciaal. Bij de Conservatieve Partij maken de parlementariërs namelijk de eerste selectie in de leiderschapsrace. Zij kiezen twee kandidaten op wie 120.000 leden mogen stemmen. Johnson moet dus vooral zijn eigen fractie overtuigen van zijn geschiktheid, want anders komt hij niet eens op het stembiljet te staan.

 

Forum voor Democratie stemt tegen nexit

AD 02.04.2019 Bij stemmingen in de Tweede Kamer heeft de tweemansfractie van Forum voor Democratie tegen een voorstel gestemd waarin de regering wordt opgedragen een Nederlands vertrek uit de Europese Unie aan te kondigen.

Alleen de PVV stemde voor de motie om een dergelijke nexit in gang te zetten, die door fractieleider Geert Wilders en PVV-Europawoordvoerder Vicky Maeijer was ingediend. De handen van FVD-Kamerleden Baudet en Hiddema bleven vanmiddag omlaag toen over Wilders’ voorstel werd gestemd. Vorig jaar stemde het tweetal  juist wél voor een soortgelijke PVV-motie.

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart ontstond al verwarring, nadat Forum-lijsttrekker Henk Otten tot twee keer toe zei dat zijn partij niet zonder meer voor een nexit is. Hij werd daarop gecorrigeerd door partijleider Thierry Baudet, die duidelijk maakte dat de partij wel degelijk voor een nexit is.

Op de website van Forum staat te lezen dat de partij eerst een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap wil. Eerder viel hier nog te lezen: ‘Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een NEXIT’. Die tekst is aangepast.

Geert Wilders

✔ @geertwilderspvv

NEXIT-motie zojuist verworpen in de Tweede Kamer.

Alléén PVV stemde voor.#StemPVV #23mei

277   3:38 PM – Apr 2, 2019

Blok: verklaring May roept aantal vragen op

MSN 02.04.2019 De verklaring van de Britse premier Theresa May over de brexit ,,roept meteen wel weer een aantal vragen op”, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. May zei eerder dinsdagavond met de oppositie te willen praten over de brexit en opnieuw uitstel van de Britse uitreding uit de EU te willen.

,,De komende dagen zullen ook echt gebruikt worden om helderheid te krijgen van het Verenigd Koninkrijk over wat ze voor zich zien. En dat bepaalt dan ook de vraag welke periode daarbij passend is”, aldus Blok. Hij kan niet uit de verklaring halen of de Britse premier buiten de rode lijnen wil treden die ze eerder heeft gesteld.

Politieke partijen reageren afwachtend. Het CDA is bereid uitstel te geven. Maar dan is 22 mei wel een ,,snoeiharde datum”, zei Pieter Omtzigt. Coalitiegenoot VVD vindt het goed dat May met de oppositie wil praten. Maar laten we ,,eerst wachten wat eruit komt”, aldus Anne Mulder. D66’er Kees Verhoeven spreekt van een ,,grote stap” die de Britse premier al veel eerder had moeten zetten.

MSN: May wil opnieuw uitstel brexit

Harde Brexit? Britten hebben geen andere opties meer

Elsevier 02.04.2018 Met nog tien dagen tot er een knoop moet worden doorgehakt over de Brexit verkeert het Verenigd Koninkrijk in een grotere politieke chaos dan ooit. Ruziënd wezen Britse parlementsleden maandag de vier laatste opties af voor een gecontroleerde uittreding uit de Europese Unie (EU).

Er lijkt bijna geen ontkomen meer aan: achter de schermen houdt inmiddels iedereen rekening met een vertrek van het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder afspraken met de EU. ‘Een harde Brexit is nu waarschijnlijker,’ zei EU-onderhandelaar Michel Barnier dinsdag. ‘Er is maar een overeenkomst mogelijk – deze,’ zei hij terwijl hij zwaaide met het terugtrekkingsakkoord dat de EU met de Britse premier Theresa May sloot.

‘We moeten reëel rekening houden met een no-dealbrexit,’ zei ook premier Mark Rutte maandag. Dinsdag riep hij de Britten ook op ‘alsjeblieft’ voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. ‘Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal,’ zei hij na een Benelux-top in Luxemburg.

Dinsdag 2 april: Kabinet komt bijeen voor crisisberaad van vijf uur

Woensdag 3 april: Lagerhuis stemt opnieuw over alternatieve Brexit-voorstellen

Donderdag 4 april: May brengt haar deal voor een vierde keer voor een stemming in het Lagerhuis

Woensdag 10 april Spoedtop met EU-leiders in Brussel over mogelijk uitstel van de Brexit

Vrijdag 12 april: Brexit-dag indien Britten niet om uitstel vragen of de EU uitstel niet goedkeurt

23-26 mei: Verkiezingen Europees Parlement

Van de vier overgebleven voorstellen leken die voor een ‘zachte Brexit’ maandag het meest kansrijk. Het voorstel voor een douane-unie kreeg zelfs bijna een meerderheid: 273 parlementsleden stemden voor en 276 tegen. Bij dit voorstel moeten de Britten zich neerleggen bij de Europese handelspolitiek, maar kunnen ze vrij handel blijven drijven met EU-landen en blijft de Noord-Ierse grens open.

Andere voorstellen die het niet haalden waren het Noorse model, een referendum over het Brexit-akkoord dat May sloot met de EU en het intrekken van de Brexit-procedure.

Het Conservatieve parlementslid Nick Boles besloot zijn partijlidmaatschap direct na de stemming op te zeggen. ‘Ik heb gefaald, want mijn partij weigert een compromis. Ik betreur dan ook dat ik moet aankondigen dat ik niet langer voor deze partij in het Huis kan zitten,’ zei hij met een bevende stem. Boles was voorstander van het Noorse model, dat maandag voor de tweede keer werd weggestemd.

Zijn verklaring kwam hem op een applaus van oppositieleden te staan. Een parlementslid riep: ‘O Nick, ga niet weg, kom op!’ Boles gaat verder als onafhankelijk parlementslid.

Het moment dat Boles zijn besluit bekend maakt:

  Bloomberg Brexit

Eerder op de dag uitte de Conservatieve parlementslid Julian Smith felle kritiek op May. Als ‘chief whip’ is hij verantwoordelijk voor de fractiediscipline binnen de partij. De Britse regering had veel eerder moeten toegeven dat een zachtere Brexit ‘onvermijdelijk’ was na de verkiezingsnederlaag in 2017. Voor een meerderheid in het Lagerhuis is May sindsdien afhankelijk van de Noord-Ierse DUP. Die weigert steevast steun voor de Brexitdeal van May. De premier is daardoor min of meer veroordeeld tot oppositiepartij Labour, die veel nauwere economische banden met de EU wil.
Wat is die backstop precies? Alles over de grootste drempel in de Brexit-onderhandelingen

Nu er geen mogelijkheden meer over zijn, ziet May haar kans schoon het Lagerhuis nog een vierde keer over haar voorstel te laten stemmen. Een verkorte versie van de deal dat ze met de EU sloot werd vrijdag voor de derde keer afgewezen.

Een andere mogelijkheid zijn verkiezingen, maar volgens de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zitten kiezers daar niet op te wachten. Hij ziet meer in een nieuwe leider die ‘een verandering in onderhandelingstactieken’ teweeg kan brengen en achteraf veranderingen in Mays ‘verschrikkelijke’ deal met de EU kan bewerkstelligen.

Verkiezingen zouden om meer redenen ongunstig zijn voor de Conservatieven: in de peilingen gaat Labour inmiddels aan kop, meldden Britse media zaterdag.

Een derde optie is om uitstel vragen bij de EU. Een groep Britse parlementariërs maakte dinsdag bekend dat zij de regering met een initiatiefwet wil dwingen om o verlenging te vragen bij de EU. Het plan wordt onder meer gesteund door het Conservatieve Oliver Letwin en Yvette Cooper van Labour. In het voorstel is niet vastgelegd hoe lang de uitstel zou moeten duren. Indien de wet wordt aangenomen, moeten andere EU-lidstaten nog wel met uitstel instemmen.

De chaos in het Lagerhuis was maandag compleet met de arrestatie van een tiental klimaatdemonstranten. Die besloten tijdens een debat over de Brexit hun kleren uit te trekken. Sommigen hadden slogans als ‘SOS’ en ‘stop tijd te verspillen’. Om arrestatie te bemoeilijken plakten een aantal hun handen aan het glas. Politieagenten verwijderden uiteindelijk alle demonstranten uit de zaal en de parlementsleden zetten het debat voort.

  James Heappey MP

Premier May op een persconferentie na afloop van het urenlange kabinetsoverleg AFP

May wil meer tijd van EU voor brexit, gaat bij oppositie op zoek naar steun

NOS 02.04.2019 Het Verenigd Koninkrijk heeft meer tijd nodig om de brexit rond te krijgen. Dat zei de Britse premier May vanavond na een overleg van zeven uur met haar kabinet over het brexit-proces. Ze wil af van de deadline van 12 april, maar wil in verband met de aankomende Europese verkiezingen, eind mei, de zaak wel voor 22 mei rond hebben.

Omdat de Conservatieve partij tot op het bot verdeeld is over de brexit, is het de bedoeling van May om samen met de oppositie een plan op te stellen waar ook het Lagerhuis achter staat. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft laten weten dat hij erg graag in gesprek gaat met May. Wel zegt hij dat de premier zich tot dusver niet erg bereid heeft getoond tot het sluiten van compromissen.

“We erkennen dat ze een stap heeft gezet en ik vind dat ik de verantwoordelijkheid heb om de mensen te vertegenwoordigen die bij de laatste verkiezingen Labour hebben gesteund”, zegt Corbyn.”En ook de mensen die niet Labour hebben gesteund maar die ook zekerheid willen hebben over hun toekomst. Op die gronden willen we met haar in gesprek.”

Video afspelen

‘Dit debat, deze verdeeldheid kan niet langer doorgaan’

May probeerde de afgelopen tijd tevergeefs haar brexit-deal met de EU door het Britse Lagerhuis te krijgen, maar dat mislukte keer op keer. Vanavond benadrukte ze dat haar deal met Brussel, die al drie keer is gestrand in het Lagerhuis, onderdeel moet blijven van het uiteindelijke akkoord.

Koerswijziging

“Dit is een koerswijziging van May”, zegt correspondent Suse van Kleef. “In plaats van zich te richten op de brexiteers in haar eigen partij en gedoogpartner DUP gaat ze zich nu richten op oppositiepartij Labour. “Dan is de consequentie ook wel dat ze zich in de richting van een zachtere brexit moet gaan bewegen, want dat wil Labour-leider Jeremy Corbyn.”

Labour wil een nauwe band met de Europese Unie, bijvoorbeeld door in de douane-unie met de EU te blijven, of in de Europese interne markt. Corbyn heeft al aangekondigd dat hij die eisen inderdaad wil stellen in zijn gesprekken met May. Ook het Goede Vrijdagakkoord van 1998, waarin afspraken zijn gemaakt over de grens met Ierland, moet volgens hem in stand blijven.

Kritiek

De eisen van Labour zullen slecht vallen binnen de Conservatieve partij, denkt Van Kleef: “Ik verwacht wel dat een aantal kabinetsleden hun ontslag zullen gaan aanbieden, omdat ze het niet eens zijn met deze route”.

Brexiteer en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is teleurgesteld over het plan van May. “Als Corbyn zijn zin krijgt, weet ik bijna zeker dat we in de douane-unie zullen blijven. De brexit blijft zachter worden totdat er niets van over is.” Johnson denkt dat het Verenigd Koninkrijk een no-deal-brexit kan dragen.

12 april

De brexit staat nu gepland op 12 april, met of zonder akkoord met de EU. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat ze meedoet met de Europese verkiezingen. Of Brussel nog een paar weken wil wachten, is niet duidelijk. Alle 27 lidstaten moeten daarmee instemmen.

EU-kopstuk Donald Tusk heeft in reactie op het verzoek van May opgeroepen tot geduld. Op 10 april is er in Brussel een EU-top over de brexit.

De Britse premier herhaalde na het kabinetsoverleg dat een brexit met een akkoord verre te verkiezen is boven een no-deal-brexit. Mocht er voor 22 mei geen overeenkomst zijn met de oppositie, dan wil May in het parlement zoeken naar steun op losse onderdelen van het brexit-akkoord.

Bekijk ook;

EU-onderhandelaar: kans op chaotische brexit elke dag groter

Lagerhuis wijst opnieuw alle brexit-varianten af

Britse Lagerhuisleden opnieuw naar de lobby’s, dit zijn de stemopties

Premier Theresa May tijdens haar persconferentie © REUTERS

May wil opnieuw uitstel voor brexit en overleg met de oppositie

AD 02.04.2019 Premier May wil opnieuw uitstel voor de brexit. Ze wil de extra tijd gebruiken om samen met de oppositie tot een oplossing te komen voor de impasse waar het Verenigd Koninkrijk nu in zit. Dat heeft May vanavond aangekondigd na urenlang overleg met haar kabinet over het brexit-proces. Gisteravond stemde het Lagerhuis vier alternatieve opties voor de brexit weg. Ook in eerdere stemrondes werden plannen voor het vertrek uit de Europese Unie al weggestemd.

,,Vandaag kom ik in actie om de impasse te doorbreken. Ik bied aan met de leider van de oppositie om de tafel te gaan zitten om te proberen overeenstemming te bereiken over een plan waar we beiden achter staan om ervoor te zorgen dat we de Europese Unie verlaten en dat doen met een deal’’, aldus May.

May gaat om een no-dealbrexit te voorkomen proberen met de oppositie een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen. May kwam dinsdag met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet.

Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-leider Jeremy Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is al meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd. De optie om in de douane-unie met de EU te blijven was gisteren nog het dichtst bij succes. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen.

Deadline

Het Lagerhuis gaat maandag 8 april 2019 opnieuw stemmen. Op 12 april loopt de nieuwe deadline die de EU aan de Britten stelde af. Ze moeten dan met een concreet nieuw voorstel komen en dat in Brussel voorleggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, reageerde via Twitter op de laatste ontwikkelingen in Londen. ,,Ook nu, na vandaag, weten we niet wat de uitkomst zal zijn. Laten we geduldig zijn.’’

May wil uitstel Brexit tot akkoord is bereikt, zoekt samenwerking met oppositie

NU 02.04.2019 De Britse premier Theresa May heeft dinsdagavond aangekondigd dat ze uitstel van de Brexit wil tot er een akkoord is bereikt. Ze heeft gezegd met de oppositie te willen samenwerken om dit te bereiken.

May hield dinsdagavond een persconferentie na urenlang crisisberaad met haar kabinet. Vorige week werd haar deal voor de derde keer afgewezen en maandagavond werd in het Lagerhuis opnieuw geen meerderheid gevonden voor alternatieven.

“We zoeken naar een plan om de EU te verlaten mét een deal. Ik onderneem nu actie om de impasse te doorbreken”, zei May. Ze heeft aangekondigd dat ze samenwerking met oppositiepartij Labour zoekt om tot een deal te komen die ze volgende week kan voorleggen aan de EU.

Labour-leider Jeremy Corbyn, heeft de uitnodiging voor een gesprek met May geaccepteerd. Hij zei “zeer blij” te zijn.

Premier May: ‘ Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

Tusk wil dat EU-leiders geduld tonen

“We moeten een compromis vinden”, zei de premier verder. May hoopt dat het Verenigd Koninkrijk voor 22 mei uit de EU kan treden, omdat het land dan niet hoeft mee te doen aan de Europese verkiezingen.

Als May er met de oppositiepartij niet uit komt, dan wil ze dat het Lagerhuis opnieuw over de alternatieven stemt.

EU-voorzitter Donald Tusk zei na de toespraak van May dat de leiders van de EU geduld met het Verenigd Koninkrijk moeten hebben. “Zelfs als we, na vandaag, niet weten wat het eindresultaat zal zijn, moeten we geduldig zijn”, zei hij op Twitter.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit

Avatar

Auteur

eucopresident

Lees meer over: Brexit

May wil brexit opnieuw uitstellen

ANP 02.04.2019 De Britse premier Theresa May wil de EU vragen de brexit opnieuw uit te stellen, maar liefst zo kort mogelijk. Ze gaat om een no-dealbrexit te voorkomen proberen met de oppositie een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen.

May kwam dinsdag met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet. Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-leider Jeremy Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

Rutte: ’Reëel rekening houden met een no-dealbrexit’

Telegraaf 02.04.2019 Premier Mark Rutte roept de Britten op „alsjeblieft” voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. „Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal”, zei hij in Luxemburg na een Benelux-top waar ook de premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij was.

„We moeten reëel rekening houden met een no-dealbrexit”, aldus Rutte nadat er maandagavond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de Brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. „De bal ligt in het VK”, aldus Rutte.

Bekijk ook:

’Chaotische no-deal Brexit dichterbij’ 

„Een harde Brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk”, stelde de premier vast. „Het raakt heel Europa en de hele wereld in de zin dat we niet in staat zouden zijn om 65 miljoen mensen, de vijfde economie van de wereld, op een fatsoenlijke manier de Europese Unie te laten verlaten.”

Bekijk ook:

Lagerhuis loopt wederom vast in Brexit-debat 

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. „Maar uiteindelijk is het aan de Britten hoe ze dat willen doen”, besloot Rutte.

Bekijk ook:

Een Churchill node gemist 

Een groep Britse parlementariërs wil de regering dwingen opnieuw uitstel te vragen van de Brexit. Dat moet voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder deal de Europese Unie verlaat.

Het initiatief wordt onder meer gesteund door conservatief Lagerhuislid Oliver Letwin en Yvette Cooper van oppositiepartij Labour. Zij onthulden dinsdag een wetsvoorstel waarmee ze de regering willen opdragen aan te sturen op verder uitstel. Daar moeten de andere EU-lidstaten dan ook nog mee instemmen.

,,We bevinden ons in een erg gevaarlijke situatie. Er is een ernstig en groeiend risico dat over 10 dagen een vertrek zonder deal plaatsvindt”, aldus Labourlid Cooper. De parlementariërs zeggen dat het aan de regering is om te besluiten hoeveel uitstel nodig is. Het plan wordt naar verwachting op woensdag besproken in het Lagerhuis.

Bekijk meer van; europese unie (eu)  mark rutte  brexit

Premier Rutte ‘smeekt’ Britten om duidelijkheid over Brexit

AD 02.04.2019 Premier Mark Rutte roept de Britten op ‘alsjeblieft’ voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. ,,Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal’’, zei hij vanmiddag in Luxemburg na een Benelux-top waar ook de premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij was.

De bal ligt in het VK, aldus Premier Rutte.

,,We moeten reëel rekening houden met een no deal-brexit’’, aldus Rutte nadat er gisteravond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. ,,De bal ligt in het VK’’, aldus Rutte.

,,Een harde brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk’’, stelde de premier vast.

,,Het raakt heel Europa en de hele wereld in de zin dat we niet in staat zouden zijn om 65 miljoen mensen, de vijfde economie van de wereld, op een fatsoenlijke manier de Europese Unie te laten verlaten.’’

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. ,,Maar uiteindelijk is het aan de Britten hoe ze dat willen doen”, besloot Rutte.

Nederland verdient kapitalen in het VK

Voor deze sectoren staan miljarden op het spel

Nederlandse bedrijven exporteren elk jaar voor kapitalen naar het Verenigd Koninkrijk. In de eerste zeven maanden van 2018 werd met deze handel bijna 23 miljard euro verdiend. Het bedrijfsleven is bang dat een brexit, met name een ‘no deal’ de export in gevaar zal brengen.

Dit zijn de producten waarmee in de eerste zeven maanden van 2018 het meeste geld werd verdiend met export naar het Verenigd Koninkrijk (bron: CBS):

* Minerale brandstoffen (aardgas olie)  1,3 miljard

* Groenten en fruit 0,8 miljard

* Bloemen en planten 0,68 miljard

* Vlees 0,67 miljard

* Kunststof 0,48 miljard euro

Rutte ‘smeekt’ Britten om duidelijkheid

MSN 02.04.2019 Premier Mark Rutte roept de Britten op ,,alsjeblieft’’ voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. ,,Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal’’, zei hij in Luxemburg na een Benelux-top waar ook de premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij was.

,,We moeten reëel rekening houden met een no-dealbrexit’’, aldus Rutte nadat er maandagavond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. ,,De bal ligt in het VK’’, aldus Rutte.

,,Een harde brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk”, stelde de premier vast. ,,Het raakt heel Europa en de hele wereld in de zin dat we niet in staat zouden zijn om 65 miljoen mensen, de vijfde economie van de wereld, op een fatsoenlijke manier de Europese Unie te laten verlaten.”

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. ,,Maar uiteindelijk is het aan de Britten hoe ze dat willen doen”, besloot Rutte.

Hoofdonderhandelaar EU: ‘Brexit zonder deal met de dag waarschijnlijker’

NU 02.04.2019 De ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk hebben het in de afgelopen dagen waarschijnlijker gemaakt dat het land zonder uittredingsovereenkomst uit de Europese Unie zal stappen. Dat heeft Michel Barnier, Brexit-hoofdonderhandelaar voor de EU, dinsdag gezegd.

“Een scenario zonder deal is in de afgelopen dagen waarschijnlijker geworden, maar we kunnen er nog steeds op hopen dat het te vermijden is”, zei Barnier op een bijeenkomst in Brussel. Hij voegde daaraan toe dat de EU bereid is te accepteren dat het VK lid van de Europese douane-unie en/of de interne markt blijft.

Volgens Barnier heeft het VK nog drie opties, voordat het land op 12 april automatisch zonder overeenkomst uit de EU stapt. Het VK kan de uittredingsovereenkomst die door premier Theresa May en de EU is opgesteld alsnog door het parlement laten goedkeuren, in Brussel om langer uitstel vragen, of inderdaad zonder deal uitstappen, aldus de EU-hoofdonderhandelaar.

Mocht het uitlopen op een ‘no deal’, dan verwacht de EU dat het land voldoet aan zijn verplichtingen op het gebied van de rechten van EU-burgers in het VK (en vice versa), financiële genoegdoening en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, zei Barnier.

Als het VK in plaats daarvan om uitstel van de Brexit vraagt, moet het zich volgens Barnier realiseren dat de EU niet van plan is de uittredingsovereenkomst van premier May te heronderhandelen. Bij het aanvragen van uitstel moet ook een goede reden worden gegeven. Een nieuw Brexit-referendum, verkiezingen en een ander “politiek proces” zouden aanvaardbare redenen zijn, aldus Barnier. “Ik heb nog steeds wat geduld over.”

Geen meerderheid voor alternatieve Brexit-plannen

Het Britse Lagerhuis wees de deal van May vorige week voor de derde keer af. De parlementariërs hielden in de laatste twee weken twee historische stemmingen over mogelijke alternatieve Brexit-plannen, maar geen van de behandelde voorstellen kon op een meerderheid rekenen.

Premier May lijkt zich op te maken om haar deal deze week voor de vierde keer aan het parlement voor te leggen. May heeft dinsdag vier uur ingeruimd voor crisisoverleg met haar kabinet.

Brits Lagerhuis vindt weer geen meerderheid voor alternatief Brexit-plan

Lees meer over: EU Verenigd Koninkrijk  Brexit  Buitenland

EU-onderhandelaar: kans op chaotische brexit elke dag groter

NOS 02.04.2019 De belangrijkste EU-onderhandelaar voor de brexit, Michel Barnier, zegt dat de gevreesde no-deal-brexit elke dag dichterbij komt nu het Lagerhuis opnieuw alle brexit-varianten heeft afgewezen.

Een no-deal-brexit wordt aan beide kanten van de Noordzee als het slechtst denkbare scenario gezien. Tussen 27 overgebleven EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (VK) ontstaat dan een harde grens, die het handels- en personenverkeer ernstig zal belemmeren.

De Britse premier May heeft haar kabinet vandaag bijeengeroepen. De verwachting is dat dat de hele dag gaat duren.

Uitweg

Barnier hoopt dat een harde breuk op het laatste moment nog afgewend kan worden. Hij zei niet hoe. 10 april is er nog een top gepland van EU-regeringsleiders in Brussel. Dat is twee dagen voor 12 april, de dag waarop de Britten zoals het er nu voorstaat uit de Europese Unie stappen. Barnier zei dat de EU in staat is om de problemen die dan rijzen het hoofd te bieden. “Maar het zal niet allemaal soepel gaan”, zei hij.

De EU was bereid de Britten meer tijd te geven om de brexit voor te bereiden als zij het uittredingsakkoord hadden aanvaard dat premier vorig jaar met de EU sloot. Dat akkoord is in het Lagerhuis drie keer weggestemd. Het Lagerhuis werd het gisteren opnieuw niet eens over wat het dan wel wil, bijvoorbeeld een brexit waarbij een douane-unie met de EU ontstaat. Ook een motie voor een nieuw brexit-referendum haalde het niet.

Politiek verklaring

Barnier zei nogmaals dat het uittredingsakkoord blijft zoals het is. Over de bijbehorende politieke verklaring kan wel opnieuw worden onderhandeld. In die verklaring staat onder meer dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in de toekomst zullen samenwerken bij de bescherming van de internationale rechtsorde, het bevorderen van democratie en het streven naar vrije en eerlijke handel.

“Als het VK dat wil, zijn we bereid de politieke verklaring aan te passen, zolang dat uitgangspunten van de EU worden gerespecteerd”, zei Barnier.

Bekijk ook;

Lagerhuis wijst opnieuw alle brexit-varianten af

May vergadert vandaag vijf uur lang met kabinet over brexit-opties

AD 02.04.2019 De Britse premier Theresa May vergadert vandaag vijf uur lang met het Britse kabinet in een poging een uitweg te vinden in het uitzichtloze doolhof van de brexit. Gisteren stemde het Britse Lagerhuis nog vier alternatieve opties voor de brexit weg.

Dat gebeurde tijdens een tweede serie van zogenoemde indicatieve stemmingen. Daarbij wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild over een bepaald onderwerp, in dit geval de brexit. De stemmingen waren niet bindend en louter bedoeld om premier May en haar regering de weg te wijzen naar een mogelijke oplossing.

Lees ook;

Lees meer

Juncker: ons geduld met de Britten raakt op

Lees meer

Lees meer

Net als een week geleden haalde geen enkele van de aangedragen opties een meerderheid in het parlement. De vier opties die gisteren werden voorgesteld waren: afzien van de brexit en er dan weer een referendum over houden, een nieuw referendum over de uiteindelijke deal met Brussel, of een ‘softe brexit’. Daarin blijft het Verenigd Koninkrijk ofwel alleen in de douane-unie, ofwel in de douane-unie én de Europese interne markt.

De eerste optie kwam deze keer nog het dichtst bij succes. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen.

Nederland verdient kapitalen in het VK

Voor deze sectoren staan miljarden op het spel

Nederlandse bedrijven exporteren elk jaar voor kapitalen naar het Verenigd Koninkrijk. In de eerste zeven maanden van 2018 werd met deze handel bijna 23 miljard euro verdiend. Het bedrijfsleven is bang dat een brexit, met name een ‘no deal’ de export in gevaar zal brengen.

Dit zijn de producten waarmee in de eerste zeven maanden van 2018 het meeste geld werd verdiend met export naar het Verenigd Koninkrijk (bron: CBS):

* Minerale brandstoffen (aardgas olie)  1,3 miljard

* Groenten en fruit 0,8 miljard

* Bloemen en planten 0,68 miljard

* Vlees 0,67 miljard

* Kunststof 0,48 miljard euro

Opnieuw stemmen

Vorige week verwierp het Britse Lagerhuis de deal die May eerder met Brussel sloot voor de derde keer. 344 Lagerhuisleden stemden tegen, 286 voor de deal. Toch zal May haar bestaande deal deze week waarschijnlijk voor de vierde keer in stemming brengen, meldde brexit-minister Stephen Barclay na de bekendmaking van de uitslag. Mogelijk hoopt May dat het Lagerhuis onder de huidige druk alsnog akkoord gaat. Daarnaast volgt morgen mogelijk opnieuw een reeks indicatieve stemmingen.

Als May dit keer wel een meerderheid vindt voor haar plan, dan treedt het Verenigd Koninkrijk mogelijk op 22 mei uit de EU. Haalt haar deal het niet, dan wordt de kans op een no deal-brexit groter. Dat zou dan gebeuren op 12 april, de nieuwe brexit-deadline van de EU. Het Verenigd Koninkrijk moet voor die datum met een nieuw concreet voorstel komen om aan Brussel voor te leggen. Lukt dat niet, dan crasht het Verenigd Koninkrijk die dag zonder deal uit de EU.

Volgens Michel Barnier, die namens de EU onderhandelt over de brexit, is een no deal-scenario de afgelopen dagen waarschijnlijker geworden. ,,Maar we blijven hopen op een alternatief’’, zei hij tijdens een bijeenkomst in Brussel.

Parlement kan weer geen keuze maken: alle brexitalternatieven opnieuw weggestemd

MSN 01.04.2019 Het is het Britse parlement weer niet gelukt om in meerderheid voor een brexitvoorstel te stemmen. Vandaag deed het parlement een tweede poging, maar het mocht niet baten.

De parlementariërs stemden over vier alternatieven voor de deal van premier May, die ze al tot drie keer toe hadden verworpen. Alle moties waren trouwens niet-bindend, wat betekent dat de regering in principe niet verplicht was geweest om ze na te leven.

Het Lagerhuis kon kiezen uit een voorstel voor een permanente douane-unie met de EU, een zeer zachte brexit naar Noors model, een tweede referendum waarin het volk de mogelijkheid krijgt om een eventuele deal goed- of af te keuren en een voorstel waarmee het parlement iedere stap in het proces zou gaan dicteren met mogelijk zelfs intrekking van de brexit tot gevolg.

Wat nu?

Nu het Lagerhuis weer nergens voor bleek te zijn, is de logische vraag: wat nu? Het is goed mogelijk dat Theresa May haar deal later deze week nog een keer gaat voorleggen aan het parlement, in de hoop op een wonder.

Maar veel tijd is er niet meer. Het Verenigd Koninkrijk heeft tot 12 april de tijd om een keuze te maken: toch de deal van May goedkeuren, een harde brexit zonder deal op 12 april of langdurig uitstel aanvragen om een nieuw plan te verzinnen.

In dat laatste geval zal het VK ook Europese verkiezingen moeten organiseren eind mei, en volksvertegenwoordigers afvaardigen naar Brussel en Straatsburg, ruim drie jaar nadat de kiezers kozen voor een vertrek uit de EU.

Brits Lagerhuis vindt weer geen meerderheid voor alternatief Brexit-plan

NU 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond opnieuw geen meerderheid gevonden voor een van de alternatieve Brexit-plannen.

Maandag stond in het teken van een tweede serie zogeheten ‘indicative votes’. Tijdens zo’n stemming wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild.

Het parlement wilde hiermee onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan dan dat van de Britse premier Theresa May een meerderheid kan worden gevonden.

Er werden vier voorstellen in stemming gebracht:

 • In de Europese douane-unie blijven
 • Het Noorse model: het VK blijft in douane-unie en interne markt
 • Een nieuw referendum houden over het uiteindelijke akkoord
 • De EU om verlenging vragen voor het bereiken van een deal. Als dit niet lukt, dan een stemming over ‘no deal’ of terugtrekken artikel 50.

Voor geen van deze vier alternatieve Brexit-plannen is dus een meerderheid gevonden. Ook als er wel een meerderheid zou zijn gevonden, was het alsnog aan May zelf om te bepalen wat ze met de uitkomst zou doen.

Zie : Brits Lagerhuis stemt tegen vier Brexit-alternatieven

Net geen meerderheid voor zachte Brexit-optie ‘douane-unie’

Motie C, een voorstel voor een douane-unie met de EU na de Brexit, heeft maandagavond net geen meerderheid gevonden. 273 parlementsleden stemden voor deze optie, in tegenstelling tot 276 tegenstemmen.

Deze zachte vorm van de Brexit zou betekenen dat er op onderlinge handel geen tarieven meer geheven worden. Dit model wordt ook wel het Turkije-model genoemd, omdat het land zo’n douane-unie heeft gesloten met de EU in 1995. Brexiteers zijn tegen dit model, omdat het VK hierdoor geen eigen handelsverdragen met andere landen kan sluiten.

Motie D, een nog zachtere variant van de Brexit, werd weggestemd met 282 tegenstemmen tegenover 261 stemmen voor. Bij deze optie zou het VK onderdeel blijven van de douane-unie en de interne markt.

Het voorstel over een referendum over welke deal er ook gesloten wordt, werd weggestemd met een verschil van twaalf stemmen. De vierde motie, over het kiezen tussen een ‘no-deal’ en het terugtrekken van artikel 50, vond lang geen meerderheid: 191 parlementsleden stemden voor, 292 tegen.

May brengt deze week eigen deal voor vierde keer ter stemming

Na de bekendmaking van de uitslag liet Brexit-minister Stephen Barclay weten dat May deze week haar deal voor de vierde keer ter stemming gaat brengen. Ook werd genoemd dat woensdag mogelijk een derde serie van ‘indicative votes’ zal volgen.

Mocht May alsnog een meerderheid vinden voor haar plan, kan de daadwerkelijke Brexit plaatsvinden op 22 mei. Als haar deal het niet haalt, wordt de kans op een ‘no deal’-Brexit op 12 april, de nieuwe Brexit-deadline, groter.

Dinsdag volgt er eerst nog een urenlange kabinetsvergadering.

Zo reageert May op de derde afwijzing van de Brexit-deal

Oppositie teleurgesteld over uitblijven oplossing

Labour-leider Jeremy Corbyn sprak zijn teleurstelling uit. Hij vindt dat het parlement woensdag zich opnieuw over de nu gedane voorstellen moet buigen.

Zijn partijgenoot Hilary Benn zei tegen The Guardian dat Groot-Brittannië nu over elf dagen de EU verlaat zonder enige afspraak tenzij de premier May ingrijpt. Hij wil van haar horen dat ze Brussel een brief zal sturen om langer uitstel te vragen.

Wel kwam maandag vast te staan dat de Conservatieven die conform de volksraadpleging van 2016 weg willen uit de EU, evenals de Noord-Ierse gedoogpartner DUP, niets voelen voor een zachtere brexitdeal dan May overeenkwam. Brexeteer Julian Lewis vertelde dat vorige week 157 Tories zich hebben uitgesproken voor een no-dealbrexit.

Lees meer over: Brexit

Lagerhuis wijst opnieuw alle brexit-varianten af

NOS 01.04.2019 In het Lagerhuis was er vanavond opnieuw geen meerderheid voor varianten op de brexit-deal van premier May. Alle vier voorstellen, waarvan die voor een ‘zachte’ brexit de meeste kans leken te maken, werden afgewezen.

Het voorstel dat het dichtst bij een meerderheid kwam (273 voor en 276 tegen) was dat voor lidmaatschap van de Douane-unie. Die motie zou betekenen dat de Britten zich moeten neerleggen bij de Europese handelspolitiek. Dat zou het voordeel hebben dat de handel met andere EU-lidstaten kon doorgaan en dat de Iers-Noord-Ierse grens open kon blijven.

Maar voor de geharnaste brexiteers was dat onverteerbaar, omdat het een eind zou maken aan de droom van eigen vrijhandelsakkoorden met onder meer de Verenigde Staten en China.

Noors model

Nadat de Labour-oppositie had gezegd te zullen stemmen voor het zogenoemde Noorse model (ook wel ‘Common Market 2.0’) leek dat alternatief een stap dichterbij te komen, maar de stemming in het Lagerhuis was duidelijk. Met 261 voor en 282 tegen moest speaker John Bercow in het Lagerhuis roepen: The no’s have it!

Het Noorse model komt neer op uittreding uit de EU, maar nog wel deel blijven uitmaken van de Europese Economische Ruimte, wat in de praktijk betekent een vrij verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal. Het voorstel was ingediend door Nick Boles, als ‘whip’ een van de leidende figuren in de Conservatieve fractie. Onmiddellijk na het wegstemmen van zijn motie kondigde hij zijn vertrek uit de fractie aan.

Nick Boles MP

@NickBoles

I am resigning the Conservative whip with immediate effect. The Conservative Party has shown itself to be incapable of compromise so I will sit as an Independent Progressive Conservative.

Boles zei dat hij hard had gezocht naar een compromis voor de hele brexit-kwestie, maar daarin niet is geslaagd. “Ik heb gefaald, want mijn partij weigert een compromis. Ik betreur dan ook dat ik moet aankondigen dat ik niet langer voor deze partij in het Huis kan zitten.”

De meeste voor-stemmen (280) kreeg een motie die oproept tot een nieuw referendum over de brexit, maar ook dat was niet genoeg: 292 Lagerhuisleden stemden tegen.

Goed nieuws voor May?

Het parlement had onlangs de regie over het brexit-proces naar zich toegetrokken. “Het wilde laten zien dat het in staat zou zijn om een alternatief te presenteren”, zegt correspondent Tim de Wit. “Maar het parlement is daar weer niet in geslaagd.”

Gek genoeg kan de uitkomst van de stemming ook goed nieuws zijn voor premier May, denkt De Wit. “Ze zal nu niet de druk voelen van het parlement om op te schuiven richting een zachte brexit of zelfs richting een nieuw referendum. En dus komt haar eigen akkoord met de EU weer boven drijven.” May lijkt van plan om een vierde stemming over die deal te wagen, mogelijk al in de komende dagen.

De brexit staat nu gepland voor 12 april. Als er voor die tijd geen meerderheid is voor welk plan dan ook, verlaten de Britten de EU zonder akkoord. “De kans op no deal is weer wat groter”, aldus De Wit. Het Britse kabinet bespreekt de situatie dinsdagochtend.

‘Zachtere brexit onvermijdelijk’

Eerder op de dag had een leider in de Conservatieve fractie, Julian Smith, die als ‘chief whip’ verantwoordelijk is voor de fractiediscipline, opvallende kritiek geuit op Theresa May. De premier had volgens hem eerder moeten toegeven dat een zachtere brexit onvermijdelijk was na de verkiezingsnederlaag van 2017. De Conservatieve Partij verloor toen de meerderheid in het Lagerhuis en moest voor gedoogsteun aankloppen bij de Noord-Ierse DUP.

De regering had er volgens Smith beter aan gedaan open kaart te spelen over de gevolgen van de verkiezingsnederlaag. “De nieuwe samenstelling van het parlement betekende dat dit onvermijdelijk een zachter soort brexit zou worden”, zei Smith tegen de BBC.

Bekijk ook;

Britse Lagerhuisleden opnieuw naar de lobby’s, dit zijn de stemopties

Lagerhuis loopt wederom vast in Brexit-debat

Telegraaf 01.04.2019 De steun voor een zachtere Brexit groeit, maar er is nog altijd geen meerderheid in het Lagerhuis voor welk willekeurig Brexit-scenario ook. Op een dag waarop de Lagerhuisleden hun Brexit-hart weer eens een keer konden luchten, kwam de grooste opwinding vanaf de publieke tribune. Een elftal activisten ontdeed zich van een deel van kleding om aandacht te vragen voor het milieu. De televisie negeerde hen. Gelukkig waren er journalisten.

Spoedig ging de discussie alweer over No Deal in plaats van No Clothes. In de loop van de dag was er hoop bij de aanhangers van een zachte Brexit dat hun voorstellen een meerderheid zouden halen. De Labour-oppositie omarmde niet alleen een Douane-unie met de EU, maar wilde nu ook deel uitmaken van een interne markt.

Het waren uiteindelijk geen doorslaggevende beslissingen. Het Douane-Unie voorstel sneuvelde met 273 stemmen voor en 276 tegen, een minderheid van een stem minder dan vorige week. Dat schiet niet op.

Het scenario om deel uit blijven maken van de Interne Markt werd woensdag nog met een meerderheid van meer dan 200 stemmen weggestemd. Nu was het verschil aanzienlijk geringer: 261-282. De Conservatief Nick Boles, de indiener van het voorstel, trok zich daarop terug uit de Conservatieve Partij. Hij verzet zich tegen het gebrek aan bereidheid om compromissen te sluiten.

Het probleem met de ideeën-exercitie van het Lagerhuis is dat veel parlementariërs zich van stemming onthouden. Hoewel het grootste deel van de meer dan 100-koppige regering mocht stemmen wat ze wilde, dwong May haar kabinet, totaal 22 bewindslieden, om zich van stemming te onthouden. Dat gebeurde braaf.

Hom of kuit

Veel andere Conservatieven, inclusief een groep verstokte Brexiteers heeft ook geen trek in het eigen initiatief van de Kamerleden. Ze weten dat deze in hun ogen heilloze weg alleen maar richting een zachtere Brexit leidt. Ook de Noord-Ierse DUP weigert hom of kuit te geven. Ze zijn de afgelopen maanden al lastig genoeg voor de regering, maar helpen de regering nu door te voorkomen dat er alternatieve voorstellen worden omarmd.

Een keuze voor een zachtere Brexit zorgt mogelijk voor een scheuring binnen de Conservatieve Partij. Inmiddels hebben meer dan 170 Conservatieve parlementariërs een oproep ondertekend waarin de regering wordt opgeroepen om de EU uiterlijk 22 mei te verlaten. Een zachtere Brexit is voor hen geen optie. Het enige alternatief is om te vertrekken zonder overeenkomst.

De broze eenheid binnen de regering lijkt inmiddels verleden tijd. Mocht premier May kiezen voor een zachtere Brexit dan volgt een exodus van bewindslieden die daar niet mee kunnen leven. Kiest ze echter voor een vertrek zonder overeenkomst dan lopen de voorstanders van een zachtere Brexit weg.

Compromis

Theresa May poogde op maandag opnieuw om steun voor het door haar bevochten compromis – een beetje weg en een beetje blijven – te verkrijgen. Het leek niet erg succesvol. De Noord-Ierse DUP volhardt in haar verzet. Er was een Lagerhuislid die van mening veranderde. De Conservatief Richard Drax had spijt dat hij het May-voorstel afgelopen vrijdag voor het eerst gesteund had en zal dat, als het plan weer ter tafel komt, op zijn vroegst op donderdag, niet opnieuw doen.

Een nieuw referendum kreeg net als vorige week de meeste steun, maar is met 280 voorstanders nog altijd ver verwijderd van een Kamermeerderheid. Het aflasten van Brexit gaat het Lagerhuis nog duidelijk te ver: 191-292.

Bekijk ook:

Activisten strippen tijdens Brexitdebat

Bekijk ook:

Brexitperikelen maken easyJet behoedzamer

Bekijk meer van; theresa may lagerhuis brexit

Alternatieve opties brexit weggestemd

En weer geen akkoord over de brexit © EPA

AD 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft vanavond vier alternatieve opties voor de brexit weggestemd. Net als een week geleden haalde geen enkele van de aangedragen opties een meerderheid.

De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd. De optie om in de douane-unie met de EU te blijven was nog het dichtst bij succes.

De vier opties waren: afzien van de brexit en er dan weer een referendum over houden, een voorstel voor een referendum over de uiteindelijke deal met Brussel en twee voorstellen over een ‘softe brexit’. Die twee laatstgenoemde voorstellen waren volgens Britse media het meest kansrijk.

Het ging om een voorstel voor een douane-unie met de EU en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie ‘Common Market 2.0′).Het Lagerhuis stemde echter alle opties weg.

Ditmaal was het voorstel in de douane-unie met de EU te blijven het dichtst bij succes, met dank aan Labour die bereid was drie opties te steunen. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen. Het andere plan dat enige kans werd toegedicht, ‘Common Market 2.0′ naar voorbeeld van Noorwegen, haalde het met een groter verschil niet: 261-282.

Het voorstel een referendum te houden over welke brexitdeal dan ook werd met 280-292 verworpen. Het idee het parlement de macht te geven een no-dealbrexit tegen te houden door artikel 50 in te trekken vond de minste weerklank: 191-292.

Er is daardoor nog altijd geen doorbraak in de impasse rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het ging opnieuw om een niet bindende, indicatieve stemming, louter bedoeld om premier Theresa May en haar regering de weg te wijzen naar een mogelijke oplossing. Vorige week werden acht alternatieven voor May’s brexitdeal met Brussel, inmiddels al drie keer weggestemd, van de hand gewezen.

Noorwegen

De grootste Britse oppositiepartij, Labour, liet eerder weten de optie om de brexit zo te regelen dat het land, net als bijvoorbeeld Noorwegen, vrij toegang heeft tot de EU-markt via lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) te steunen. Daar moesten dan wel uitgebreide douane-overeenkomsten bijkomen.

Deze optie heette in het brexitjargon ‘Noorwegen-plus’, maar momenteel is de benaming ‘Common Market 2.0 ‘ (Gemeenschappelijke Markt 2.0) gangbaar. De EVA heeft al een kwart eeuw een overeenkomst met Brussel over de toegang tot de interne markt van de EU (en vormt zo de Europese Economische Ruimte).

Onderdeel daarvan is dat er in principe vrij verkeer van personen en goederen is. Het is daarom voor Britten die echt uit de EU willen, geen oplossing. Een van de voornaamste argumenten voor de brexit is geweest dat het land geen vrij verkeer van personen meer toestaat, om onnodige of erg goedkope werkzoekenden buiten de deur te houden.

Teleurstelling

Wat er nu staat te gebeuren, is onduidelijk. Labour-leider Jeremy Corbyn sprak zijn teleurstelling uit. Hij vindt dat het parlement woensdag zich opnieuw over de nu gedane voorstellen moet buigen. Zijn partijgenoot Hilary Benn zei tegen The Guardian dat Groot-Brittannië nu over elf dagen de EU verlaat zonder enige afspraak tenzij de premier May ingrijpt. Hij wil van haar horen dat ze Brussel een brief zal sturen om langer uitstel te vragen.

Wel kwam maandag vast te staan dat de Conservatieven die conform de volksraadpleging van 2016 weg willen uit de EU, evenals de Noord-Ierse gedoogpartner DUP, niets voelen voor een zachtere brexitdeal dan May overeenkwam. Mogelijk komt haar akkoord, al drie keer verworpen, deze week nogmaals aan de orde. Brexeteer Julian Lewis vertelde dat vorige week 157 Tories zich hebben uitgesproken voor een no-dealbrexit.

Voor het debat werden de parlementsleden getrakteerd op een naakt protest © EPA

Deadline

Op 12 april 2019 loopt de nieuwe deadline die de EU aan de Britten stelde af. Ze moeten dan met een concreet nieuw voorstel komen en dat in Brussel voorleggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit. Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Activisten strippen tijdens Brexitdebat

Telegraaf 01.04.2019 De twaalf leden van de zogeheten ’Extinction Rebellion’ groep zetten zich in voor een groene aarde. Kamerlid voor Labour Peter Kyle grapte over de ’naakte waarheid’ toen de klimaatactivisten zijn bijdrage bruut verstoorden.

Sommige activisten zongen Nelly The Elephant. Twee extremisten waren als olifant verkleed en wilden daarmee duidelijk maken dat zij de olifant in de kamer waren. De twaalf relschoppers zijn gearresteerd vanwege verstoring van de openbare orde.

Bekijk ook:

Lagerhuis stemt over vier Brexitplannen B

Lagerhuis stemt over vier Brexitplannen B

Telegraaf 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis stemt maandagavond over wat zijn voorkeur zou zijn voor de oplossing van de Brexitcrisis. Een week geleden haalde geen enkele van de acht aangedragen opties een meerderheid. De oorspronkelijke Brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd.

Nu komen om 21.00 uur (Nederlandse tijd) vier heel misschien kansrijke opties weer op tafel. Het zijn: afzien van de Brexit en er dan weer een referendum over houden, een voorstel voor een referendum over de uiteindelijke deal met Brussel en twee voorstellen over een ’softe Brexit’.

Die twee laatstgenoemde voorstellen zijn volgens Britse media het meest kansrijk. Het gaat om een voorstel voor een douane-unie met de EU en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie ’Common Market 2.0’).

Bekijk ook:

Brexitperikelen maken easyJet behoedzamer

Bekijk ook:

Lagerhuis stemt weer over Brexitalternatieven

Bekijk ook:

Conservatieven willen plan May dwarsbomen

Bekijk ook:

Deal EU dood en begraven: ’no deal’ Brexit of lang uitstel?

Bekijk meer van; brexit  brexitcrisis

‘Brexit: laat de keuze opnieuw aan de kiezer’

Elsevier 01.04.2019 De Britten zijn nog (lang) niet verlost van de Brexit. Maandagavond volgt opnieuw een belangrijke stemming in het Lagerhuis.

Vrijdag werd voor de derde keer tegen de deal gestemd die premier Theresa May heeft gesloten met de Europese Unie. Wel was het aantal tegenstemmers wéér lager dan bij de vorige stemmingen. Maar een meerderheid vindt de deal nog altijd niets.

Maandagavond wordt er opnieuw gestemd over mogelijke alternatieven. De acht alternatieven die vorige week woensdag in stemming werden gebracht, konden geen van alle rekenen op een meerderheid van de stemmen. De hoop is nu, wanneer er minder plannen in stemming worden gebracht, wellicht wél een variant de meerderheid van de parlementariërs kan behagen.

Omdat het gaat om een indicatieve stemming, hoeft de regering van May zich niets aan te trekken van de uitkomst van de stemming maandagavond. Maar de druk op May om naar het Lagerhuis te luisteren, is natuurlijk erg groot. Verwacht wordt dat May later deze week een stemming zal uitschrijven over het plan dat mogelijk de meerderheid krijgt maandagavond, én over haar eigen deal.

Lagerhuis stemt weer over Brexitalternatieven

Telegraaf 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis gaat maandag weer op zoek naar een ’plan B’ voor de Brexit. Parlementariërs mogen zich ’s avonds uitspreken over alternatieve brexitscenario’s. Die ’indicatieve’ stemming is niet bindend, maar er kan wel uit blijken welke plannen in het Lagerhuis een kans maken.

De parlementariërs hielden vorige week ook al zo’n stemming, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Ze stemden toen tegen de acht ingediende voorstellen, waaronder een no-dealbrexit en een douane-unie met de EU.

Lagerhuisvoorzitter John Bercow maakt maandag in de loop van de dag bekend over welke Brexitopties dit keer mag worden gestemd. Het gaat mogelijk om een kortere lijst dan de vorige keer. De uitkomt van de stemming zou in de loop van de avond bekend moeten worden.

De tijd dringt voor de Britten. Sinds de indicatieve stemming van vorige week is de Brexitdeal van premier Theresa May weer verworpen door het Lagerhuis. Het Verenigd Koninkrijk moet nu op 12 april 2019 de EU verlaten, tenzij weer uitstel wordt gevraagd en verleend.

Britse Lagerhuisleden opnieuw naar de lobby’s, dit zijn de stemopties

NOS 01.04.2019 Het is opnieuw zover. Vanavond – op dag 1012 sinds de Britten aankondigden de EU te willen verlaten – houdt het Britse Lagerhuis een tweede ronde van zogenoemde ‘indicatieve stemmingen’.

Vorige week stemde het Lagerhuis ook al over acht brexit-alternatieven, maar het lukte de parlementsleden niet voor één optie een meerderheid te krijgen. En dat terwijl 12 april 2019 steeds dichterbij komt: de datum dat de Britten de EU vooralsnog moeten verlaten.

Vanavond hoopt het Lagerhuis dat er dus één optie overblijft die voldoende steun geniet. We nemen de mogelijkheden met je door:

Motie C – douane-unie

Deze motie verplicht de Britse regering om te onderhandelen met de EU over een douane-unie. Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, maar onderdeel blijft van de douane-unie zal het een nauwe handelsrelatie met de EU onderhouden. Ook zullen dan het aantal controles bij de grens hoogstwaarschijnlijk sterk verminderen.

De Britse premier May heeft eerder al aangegeven dat ze niet akkoord zal gaan met deze optie. Lid blijven van de douane-unie zal namelijk ook betekenen dat het Verenigd Koninkrijk geen onafhankelijke handelsovereenkomsten zal kunnen sluiten met andere landen buiten de Europese Unie.

Toch was het deze optie die in de stemronde van vorige week de meeste steun kreeg: de optie kwam slechts 6 stemmen tekort voor een meerderheid.

Motie D – het Noorse model

In deze optie wordt voorgesteld om de EU te verlaten en eenzelfde constructie als Noorwegen op te tuigen. Zo is Noorwegen geen lid van de Europese Unie, maar hoort het nog wel bij de Europese Economische Ruimte, net als 31 andere Europese landen. Noorwegen maakt gebruik van de Europese interne markt en dat betekent dat zij zich aan de regels van de EU moeten houden. Hier geldt vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Deze optie is vergelijkbaar met een ‘zachte’ brexit. Minpunt voor de Britten: ze betalen mee aan het EU-budget, maar hun stemrecht binnen de Europese Unie vervalt.

In de verkennende stemronde van vorige week stemden 188 parlementsleden voor dit plan en 283 tegen.

Motie E – een bevestigend referendum

In deze motie staat vastgelegd dat het laatste woord bij het Britse volk zal liggen. De brexit-deal die uiteindelijk een meerderheid zal halen in het Britse parlement zal door middel van een referendum aan het volk worden voorgelegd. Pas als het volk zijn goedkeuring geeft zal de deal worden geïmplementeerd.

Vorige week werd deze optie weggestemd met 268 stemmen voor en 295 stemmen tegen.

Motie G

Deze motie is ingediend om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder een deal te sluiten. Zo verplicht deze motie de regering om verlenging aan te vragen bij de EU als er op 10 april nog altijd geen brexit-deal op tafel ligt. Mocht de EU daar niet mee akkoord gaan, dan zal het parlement volgens deze motie opnieuw moeten kiezen tussen twee opties; een no-deal óf intrekking van artikel 50, waarmee de hele brexit van de baan zal zijn.

Over deze motie hebben de leden van het Lagerhuis nog niet eerder gestemd.

Belangrijk om te vermelden is dat het indicatieve stemmingen zijn. Dat betekent dat een eventuele meerderheid voor één van de moties niet automatisch betekent dat de Britten op die manier de EU gaan verlaten.

Premier May AFP

Voor May is het wederom een spannende avond. De premier zit aan de zijlijn in het Britse Lagerhuis; ze mag niet bepalen waarover gestemd wordt en hoe de voorstellen geformuleerd worden. Maar wat er vanavond ook wordt beslist, de stemming is niet bindend.

“Mocht een meerderheid zich uitspreken voor een zachtere brexit, dan is het niet zo dat May die direct zal gaan doorvoeren”, legt correspondent Tim de Wit uit. “Daar voelt ze niets voor. May is bang dat haar partij uiteenvalt wanneer ze daarmee in zou stemmen. De conservatieve, harde brexiteers in haar fractie kunnen niet met een zachtere brexit leven.”

Tegelijkertijd zou een ‘ja’ op een van de opties betekenen dat er voor het eerst een meerderheid is voor een brexit-voorstel, sinds het VK heeft aangegeven de EU te willen verlaten. “Het is dus wel degelijk heel belangrijk”, zegt De Wit. “Want tot dusver was nergens een breedgedragen steun voor.”

Ook in de EU is er veel behoefte aan duidelijkheid:

Guy Verhofstadt

@guyverhofstadt

#Brexit is not a bad April Fool’s Joke, but a tragic reality for all our citizens and business. It is now five to midnight. Today MPs must find a compromise & stop this chaos. This evening, for once voting “Yes”, instead of every time voting “No”.

Britse media schrijven bovendien dat May komende week nóg een poging gaat wagen om haar brexit-deal een vierde keer in stemming te brengen. “Het lijkt erop dat ze die tegenover de optie wil zetten die er vanavond mogelijk uit komt rollen”, zet De Wit. “Zo hoopt ze de druk op haar tegenstanders te vergroten. Ze kan dan zeggen: het wordt óf mijn deal, of een nog veel zachtere brexit. En dat is beslist niet wat de brexit-vleugel wil.”

Dinsdag moet blijken of dat daadwerkelijk haar strategie is. Dan staat een marathonoverleg gepland met het kabinet en moet de geplaagde Britse premier beslissen wat ze met de uitslag van vanavond zal doen. Wat die ook moge zijn.

Het Lagerhuis debatteert tot klokslag 21.00 uur en zal dan stemmen. Een uitslag wordt na 23.00 verwacht.

Wat komt hierna?

Woensdag 3 april: mogelijk nog een stemmingsronde over de brexit-alternatieven

Woensdag 10 april: brexit-top voor alle regeringsleiders in Brussel

Vrijdag 12 april: de brexit-dag, wanneer het Verenigd Koninkrijk geen verder uitstel vraag of de EU dat niet geeft.

Lagerhuis stemt weer over brexitalternatieven

ANP 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis gaat maandag weer op zoek naar een ‘plan B’ voor de brexit. Parlementariërs mogen zich ’s avonds uitspreken over alternatieve brexitscenario’s. Die ‘indicatieve’ stemming is niet bindend, maar er kan wel uit blijken welke plannen in het Lagerhuis een kans maken.

De parlementariërs hielden vorige week ook al zo’n stemming, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Ze stemden toen tegen de acht ingediende voorstellen, waaronder een no-dealbrexit en een douane-unie met de EU.

Lagerhuisvoorzitter John Bercow maakt maandag in de loop van de dag bekend over welke brexitopties dit keer mag worden gestemd. Het gaat mogelijk om een kortere lijst dan de vorige keer. De uitkomt van de stemming zou in de loop van de avond bekend moeten worden.

De tijd dringt voor de Britten. Sinds de indicatieve stemming van vorige week is de brexitdeal van premier Theresa May weer verworpen door het Lagerhuis. Het Verenigd Koninkrijk moet nu op 12 april de EU verlaten, tenzij weer uitstel wordt gevraagd en verleend.

Juncker: ‘Ons geduld met de Britten raakt op’

MSN 01.04.2019 “De Europese Unie heeft veel geduld met Groot-Brittannië gehad over de brexit, maar dat geduld is nu op.” Dat zei het hoofd van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in een interview met de Italiaanse televisiezender RAI. Hij wil dat Britse parlementariërs een besluit maken.

Juncker hoopt dat Groot-Brittannië in de komende dagen tot een akkoord kan komen dat gevolgd kan worden. “Tot nu toe weten we waar het Britse parlement nee tegen zegt, maar we weten niet waar het ja tegen zegt”, zei Juncker.

Tweede referendum?

Op de vraag of een tweede referendum mogelijk zou kunnen zijn, zei Juncker dat dit een kwestie is die uitsluitend aan het Britse volk is om te beslissen.

Juncker: ons geduld met Britten raakt op

Telegraaf 31.03.2019 „De Europese Unie heeft veel geduld met Groot-Brittannië gehad over de Brexit, maar het geduld is op”, zei het hoofd van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in een interview met de Italiaanse televisiezender RAI.

Juncker zei te hopen dat Groot-Brittannië in de komende dagen tot een akkoord zou kunnen komen dat gevolgd kan worden. „Tot nu toe weten we waar het Britse parlement nee tegen zegt, maar we weten niet waar het ja tegen zegt”, zei Juncker.

Op de vraag of een tweede referendum mogelijk zou kunnen zijn, zei Juncker dat dit een kwestie is die uitsluitend aan het Britse volk is om te beslissen. In 2016 stemden de Britten met een nipte meerderheid voor de Brexit, maar nu gaan er geluiden op om een nieuw referendum in het leven te roepen.

Bekijk ook:

Puinhoop

Bekijk ook:

Hoek van Holland huivert voor Brexit-puinhoop

Petitie tegen Brexit 6 miljoen keer getekend

Telegraaf 31.03.2019 Een online petitie die de Britse regering oproept toch maar lid van de Europese Unie te blijven, heeft in Groot-Brittannië al zes miljoen ondertekenaars. De site van de petitie is van het Britse parlement en dat moet een debat houden over elke petitie die meer dan 100.000 ondertekenaars krijgt. Volgens de jongste planning bespreekt het Lagerhuis de petitie maandag om 17.30 uur (onze tijd).

De petitie is eind februari gelanceerd en heeft meerdere malen zo’n grote toestroom beleefd dat de site onklaar raakte. Nog niet eerder tekenden zo veel mensen een dergelijke online petitie.

Bekijk ook:

Conservatieven willen plan May dwarsbomen

In theorie kan de regering de EU laten weten dat het land bij nader inzien toch lid blijft. Daar is geen instemming van derden voor nodig. Maar in een referendum over EU-lidmaatschap stemde in 2016 een meerderheid van ruim zeventien miljoen Britten voor de Brexit (bij een opkomst van 72 procent) . De meeste Britse parlementsleden, ook voorstanders van EU-lidmaatschap, tornen niet aan de uitslag van het referendum.

Bekijk ook:

Deal EU dood en begraven: ’no deal’ Brexit of lang uitstel?

Bekijk meer van; petities brexit europese unie (eu)

Conservatieven willen plan May dwarsbomen

Telegraaf 30.03.2019 Conservatieve parlementsleden uit de partij van de Britse premier Theresa May zouden koste wat het kost een plan van haar willen voorkomen om vervroegde verkiezingen te houden.

Dat zou volgens May een mogelijkheid zijn om uit de Brexit-impasse te komen die de Britse politiek al maanden in de greep houdt, schrijven de Britse kranten The Observer en Sunday Telegraph.

De parlementariërs waarschuwen er in de krant voor dat vervroegde verkiezingen de Conservatieven verder zouden verdelen en de Brexit-crisis zouden verergeren.

In het Verenigd Koninkrijk is de speculatie over een mogelijke onverwachte verkiezing toegenomen na de drie mislukte pogingen van May om een meerderheid te krijgen voor het Brexit-akkoord dat zij met de EU is overeengekomen.

Bekijk ook:

May blijft stoïcijns op bewogen Brexitdag

Bekijk meer van; conservatieven theresa may brexit

13 dagen tot Brexit: Lagerhuis zegt achtmaal nee, opnieuw nederlaag May

MSN NU 31.03.2019 Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog dertien dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: “Wat gebeurde er deze week in Brexit-land?”

De Britse premier Theresa May krijgt maandagavond weer een klap te verwerken als ze verder buitenspel wordt gezet door het Britse Lagerhuis.

Parlementariërs stemmen met een kleine meerderheid voor een debat zonder de premier, waardoor er woensdag in het Lagerhuis gedebatteerd en gestemd zal worden over alternatieve Brexit-opties. Iets waar May geen voorstander van is.

De niet-bindende stemming over nieuwe opties moet voor helderheid zorgen in het Verenigd Koninkrijk. Na twee stemmingen over het Brexit-akkoord van May is duidelijk dat het Lagerhuis tegen het akkoord is, maar het is nog volkomen onduidelijk waar de parlementariërs wél voor zijn.

Lagerhuisleden zeggen achtmaal nee

En dus stemmen de Lagerhuisleden woensdag over andere Brexit-smaken. De parlementariërs krijgen acht opties, waaronder ‘no deal’, meerdere opties voor een zachtere Brexit en zelfs het helemaal stoppen met de Brexit.

Ondanks de verscheidenheid aan opties zeggen de Britse parlementsleden woensdagavond toch acht keer nee. Geen enkele motie behaalt een meerderheid in het Lagerhuis.

Het plan voor een permanente douane-unie komt nog het meest in de buurt van een meerderheid. Het voorstel wordt afgewezen met acht stemmen verschil. De motie waarin wordt gepleit voor een referendum over een Brexit-deal, ongeacht de vorm, krijgt ook relatief veel steun: 268 parlementariërs stemmen voor en 295 tegen.

Lagerhuisvoorzitter Bercow waarschuwt voor nieuwe stemming

Ondanks meerdere waarschuwingen van Lagerhuisvoorzitter John Bercow probeert May ook nog een derde stemming over haar Brexit-akkoord af te dwingen. Bercow herhaalt woensdag dat hij een derde stemming niet zal toestaan als de overeenkomst niet substantieel gewijzigd is ten opzichte van eerdere stemmingen over het akkoord.

De eerste stemming over het akkoord resulteerde in een historisch grote nederlaag voor de regering-May. In januari verliest ze de stemming met liefst 235 stemmen verschil. Op 12 maart leidt May weer een nederlaag, dan met 149 stemmen verschil.

May: ‘Ik stap op in ruil voor steun’

In een poging dit verschil te overbruggen belooft May woensdag aan leden van de Conservatieve Partij op te stappen als haar akkoord wordt goedgekeurd. “Ik ben bereid deze baan eerder dan ik van plan was neer te leggen, zodat ik kan doen wat juist is voor ons land en onze partij”, zegt ze tijdens een bijeenkomst van het stuurcomité van de partij.

Met de belofte hoopt ze voorstanders van een harde Brexit binnen de Conservatieve Partij voldoende tegemoet te komen. Deze groep van zogeheten ‘Brexiteers’ stemde tweemaal tegen het akkoord van May.

Witte rook van Bercow, derde stemming gaat door

De derde stemming over het uittredingsakkoord komt er. Lagerhuisvoorzitter Bercow gaat akkoord met een nieuwe stemmingsronde vanwege een trucje van May. Ze wil slechts stemmen over het deel van het akkoord waarin de afspraken over het vertrek uit de EU staan. Niet over de politieke verklaring over de relatie met de EU na de uittreding.

Met het splitsen van de twee krijgt May dus nog een kans in het Lagerhuis om haar Brexit te bewerkstelligen. De kans dat het haar de derde keer wel lukt, is echter klein. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP is nog niet van gedachten veranderd en steunt het akkoord niet, de oppositie is ook nog altijd tegen het akkoord.

Ook de derde keer verliest May de stemming

Ondanks de belofte om op te stappen slaagt May er vrijdag voor de derde keer niet in een meerderheid te bemachtigen in het Lagerhuis voor haar uittredingsakkoord. De Britse regering verliest de stemmingsronde met 58 stemmen verschil. Een stap vooruit, maar nog lang niet genoeg voor een meerderheid.

Direct na de uitslag laat de premier weten er alles aan te doen om “op een ordelijke manier” afscheid te nemen van de EU. Ze wil een ‘no deal’-Brexit dus voorkomen. Hiervoor moeten de Britten wel vóór 12 april met een plan B komen, om zo aanspraak te maken op verlenging van de Brexit-deadline. Zo niet, dan ‘crashen’ ze alsnog uit de EU zonder deal, met een grote economische chaos als gevolg.

Wat nu?

De Britten zien geen heil in de deal van May, willen ook geen Brexit zonder akkoord en kunnen ook geen meerderheid vinden voor een andere oplossing. Ook moet er binnen dertien dagen een plan B komen, anders dreigt het economische rampscenario. Hoe nu verder?

Maandag houdt het Lagerhuis weer een niet-bindende stemming over Brexit-alternatieven, zoals lidmaatschap van de douane-unie of een tweede referendum. Mocht het Lagerhuis zich achter een alternatief scharen en de regering hiermee akkoord gaan, dan moet er bij de EU worden aangeklopt voor een uitstel van de Brexit-deadline.

Mochten de Britten een plan B vinden en de EU akkoord gaan met het verder uitstellen van Brexit, dan zullen de Britten wel mee moeten doen met de Europese parlementsverkiezingen eind mei. Als ze dat niet willen, volgt een ‘no deal’-Brexit alsnog.

Komt er toch nog een vierde stemming?

Naast de zoektocht naar een plan B zal er mogelijk volgende week nog een vierde keer gestemd worden over het Brexit-akkoord van May, meldt onder meer The Guardian zaterdag. Als het akkoord opnieuw wordt weggestemd, zou de premier nieuwe verkiezingen willen uitschrijven, claimt het dagblad.

De dreiging van nieuwe verkiezingen en het mogelijk verliezen van de macht zou genoeg kunnen zijn om de DUP en de dissidenten uit de Conservatieve Partij bij een vierde stemming mee te krijgen. Het is echter nog maar de vraag of Lagerhuisvoorzitter Bercow nóg een stemmingsronde zal toestaan over Mays akkoord.

‘May overweegt volgende week nóg een stemming over brexit-deal’

Als het Lagerhuis de deal opnieuw afwijst, zou May nieuwe verkiezingen willen uitschrijven, melden Britse media.

NOS 30.03.2019 De Britse premier Theresa May overweegt het brexit-akkoord volgende week opnieuw in stemming te brengen in het Lagerhuis, melden Britse media. Als de deal opnieuw wordt weggestemd, zou May nieuwe verkiezingen willen uitschrijven.

Gisteren wees het Lagerhuis de brexit-deal voor de derde keer af. Dat betekent in principe dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de EU verlaat zonder afspraken. Wel kan de Britse regering nog met nieuwe plannen komen om de impasse te doorbreken en de EU vragen om een langer uitstel van de brexit.

Typisch May, ze geeft gewoon niet op, aldus Correspondent Suse van Kleef.

Volgens bronnen heeft de regering toch hoop dat het Lagerhuis de deal bij een nieuwe stemming accepteert. Een regeringswoordvoerder wijst erop dat steeds meer parlementariërs het akkoord steunen. In januari was het verschil nog 230 stemmen, begin deze maand 149 en gisteren was er nog een gat van 58 stemmen. “We gaan tenminste in de goede richting”, zegt een regeringswoordvoerder tegen The Guardian.

Volgens correspondent Suse van Kleef zou een nieuwe stemronde helemaal passen bij de Britse premier. “Typisch May, ze geeft gewoon nog niet op.”

Nieuwe truc

Lagerhuisvoorzitter Bercow geeft waarschijnlijk niet zomaar toestemming voor een nieuwe stemming over de gisteren afgewezen motie. Van Kleef: “Maar daar zijn wel oplossingen voor, denken May en haar team in elk geval. Ze zijn alweer druk bezig om hier een nieuwe truc voor te verzinnen.”

Mogelijk wacht May de nieuwe stemming van maandag over de alternatieve brexit-plannen af, nadat alle acht moties met alternatieven woensdag waren verworpen. Van Kleef: “Het zou goed kunnen dat een van die opties dan wel een meerderheid krijgt, bijvoorbeeld een zachtere brexit, waarbij de Britten in de Europese douane-unie blijven, of een nieuw referendum. Die optie zou dan tegenover May’s akkoord kunnen worden gezet in een nieuwe stemming.”

Als die keuze op tafel ligt, hoopt May dat voorstanders van de brexit liever stemmen voor haar deal dan voor een nieuw referendum of de optie om in de douane-unie te blijven.

Campagne

Als er na volgende week nog steeds geen meerderheid is voor een van de scenario’s, stuurt May dus mogelijk aan op nieuwe verkiezingen. Volgens The Independent is de Conservatieve Partij van plan om in een verkiezingscampagne Labour neer te zetten als saboteur van de brexit. Gisteren had het Verenigd Koninkrijk eigenlijk uit de EU moeten stappen.

“Wij gaan Labour-politici vragen wat zij hebben gedaan op de dag van de brexit”, zegt een anoniem kabinetslid. “Hierdoor gaan ze het moeilijk krijgen in districten waar de meerderheid leave stemde.”

Bekijk ook

Vertraging Eurostar door brexit-betoger in Londen

1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May’s deal

‘No. No. No. No. No. No. No. No.’: Britse kranten laken brexitchaos

Het Noorse model is terug op de agenda, nu May’s Brexit-deal voor de derde keer is weggestemd

MSN 30.03.2019 De Brexit-deal van premier Theresa May is vrijdag voor de derde keer weggestemd door het Britse Lagerhuis. Dat betekent dat de Britten voor 12 april aan de EU moeten laten weten hoe het verder moet.

Komende maandag staat er een nieuwe reeks zogenoemde ‘indicative votes’ op het programma van het parlement. De Lagerhuisleden mogen dan opnieuw stemmen over alternatieve Brexit-plannen.

Een van de kansrijkste voorstellen lijkt een zachte Brexit volgens Noors model. Enkele Conservatieve parlementsleden zouden volgens The Sun al praten met leden van de Noord-Ierse DUP-partij over steun voor een dergelijk scenario, dat ook wel het ‘Common Market 2.0’-plan heet.

Wat betekent het Noorse model voor de Britten in de praktijk?

Wat is het Noorse model?

Noorwegen is geen lid van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER), net als IJsland en Liechtenstein. De EER valt onder de interne markt van de EU, waar vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal geldt.

Dit betekent dat de Britten verfoeide Europese regelgeving moeten blijven accepteren. Dan gaat het om zaken als werkgelegenheid, consumentenbescherming, milieu en mededinging. Noorwegen neemt zo’n driekwart van de EU-regels volledig over.

Belangrijker: vrij verkeer van personen blijft gelden. De behoefte om de eigen grenzen te controleren om immigratie te stoppen was juist een van de drijvende krachten achter de Brexit.

De EU kan ook zelfstandig antidumpingmaatregelen nemen tegen EER-landen, zoals is gebeurd met Noorse zalm in 2006. En de EU kan eisen stellen aan de herkomst van in goederen verwerkte basismaterialen.

Het VK zou als EER-land niets meer te maken hebben met de monetaire unie, het Europese Hof van Justitie en het buitenlandse beleid van de EU. Ook kunnen de Britten eigen importtarieven vaststellen voor de handel met landen buiten de EU.

Grootste nadeel is dat het VK wel EU-regels moet accepteren, maar geen inspraak meer heeft. Zo hebben de Noren geen Europarlementariërs of een eurocommissaris. Ze kunnen hooguit via diplomatieke kanalen wat invloed proberen uit te oefenen op de beslissingen in Brussel.

EER-landen moeten wel meebetalen aan het  EU-budget. Op basis van de Noorse contributie zouden de Britten een besparing van 17 procentpunt kunnen boeken. Ze blijven in dit geval 83 procent bijdragen aan de EU van wat ze nu doen.

De Ierse grenskwestie

Het Noorse model biedt wel een mogelijke oplossing voor de Ierse grenskwestie.

De grens tussen het Britse Noord-Ierland en de Republiek Ierland vormde een gevoelig punt in de onderhandelingen. Een harde grens met controles, wachtrijen en dergelijke ingrijpende veranderingen zou in strijd zijn met het vredesakkoord dat in 1998 op Goede Vrijdag getekend werd.

Dus koos May voor het alternatief: een grens in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Het eiland Groot-Brittannië blijft onderdeel van de douane-unie met de EU en Noord-Ierland krijgt een andere status.

In het Noorse model is die zeegrens mogelijk niet nodig. Het VK, inclusief Noord-Ierland, zou zich in dat geval volledig houden aan de regels voor de Europese interne markt, waardoor de Britten een hoop gedoe voorkomen bij het in- en uitvoeren van producten.

Maar een harde grens op het Ierse eiland is misschien toch nodig. De Noren hebben een bijzondere samenwerking met de EU: niet in de douane-unie, wel in de interne markt. In de praktijk is de grens tussen Noorwegen en buurland Zweden zeker niet onzichtbaar, zoals dat nu het geval is tussen Ierland en Noord-Ierland.

“Er is een groot grijs gebied tussen de douane-unie en de interne markt. Zonder de regels van de interne markt over te nemen, die eisen stellen aan goederen, zullen controles nodig blijven”, aldus een Noorse diplomaat tegen NRC.

Dus komt het Noorse model er?

Dat is nog maar de vraag. De EU heeft altijd aangegeven dat het Noorse model een optie is voor het VK, maar er zijn praktische bezwaren. De Britten zouden dan toe moeten treden tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het VK was al lid van die landenclub voordat het in 1973 toetrad tot de Europese Unie.

De EVA staat in principe open voor de Britten, maar dan wel op permanente basis – niet als tijdelijke oplossing na de Brexit. “Wij staan open voor goede samenwerking met Groot-Brittannië”, zei de Noorse premier Solberg in november. “Maar om toe te treden tot een organisatie als je al weet dat je weer vertrekt, dat ligt gevoelig voor ons.”

Zelfs als de Britten tijdelijk onderdeel mogen zijn van de EVA, dan kan het een jaar duren voordat het toetredingsproces is voltooid.

Als er geen overeenstemming komt over een alternatieve Brexit-deal is het ook mogelijk dat May nieuwe verkiezingen uitschrijft. Gebeurt er helemaal niets, dan vertrekt het VK op 12 april zonder overeenkomst uit de Europese Unie. Voor velen is dat een rampscenario, want een zogenoemde no deal-Brexit kan het VK compleet ontregelen.

Mays deal weer weggestemd, harde Brexit lijkt feit

Elsevier 29.03.2019 Het Britse Lagerhuis heeft vrijdag voor de derde keer de Brexit-deal van premier Theresa May weggestemd. Een harde Brexit is daardoor dichterbij dan ooit.

‘Het bedroeft me diep dat de deal is weggestemd,’ zei May. De consequenties noemde ze ‘zeer ernstig’. ‘Dit parlement heeft “no-deal” verworpen. Het heeft “geen Brexit” verworpen. En het heeft woensdag alle varianten op de deal verworpen die op tafel lagen,’ zei de premier, die daarmee verwees naar de niet-bindende stemming over alternatieve Brexitscenario’s die Lagerhuisleden hadden afgedwongen.

De Britten hebben nu tot 12 april om een plan B te presenteren aan de Europese Unie om meer uitstel te krijgen. Lukt dat niet, dan crashen de Britten uit de EU zonder afspraken. Maandag zullen parlementariërs opnieuw een niet-bindende stemming houden over Brexit-alternatieven om te kijken voor welke variant wel een meerderheid te vinden is.

Premier Mark Rutte ‘betreurt’ het besluit van het Britse parlement. EU-president Donald Tusk heeft EU-leiders naar Brussel geroepen voor Brexitoverleg op 10 april. Duizenden mensen zijn in Londen de straat op gegaan om te protesteren. In hun ogen duurt het proces van de Brexit te lang.

‘Dit is echt onze laatste kans’

May probeerde steun te vinden voor ongeveer de helft van haar originele Brexitdeal. Parlementsvoorzitter van de Conservatieven Andrea Leadsom riep partijgenoten vooraf op voor te stemmen. ‘Dit is echt onze laatste kans.’

Wat er in het voorstel van May staat:

 • Details over de Britse financiële afrekening van 45 miljard euro aan de EU
 • Garanties over de rechten van Britse en Europese burgers
 • Details over de ‘transitieperiode’ tot eind 2020
 • Regelingen over de backstop. Die moeten de terugkeer van een ‘harde’ douanegrens In Ierland voorkomen als de Europese Unie (EU) en de Britten geen overeenstemming bereiken over een handelsakkoord.

De politieke verklaring over de toekomstige relaties stond niet in de deal. Ook de handelsrelatie bleef in de deal onbesproken.

Labour liet vooraf al weten tegen te stemmen. Zonder een politieke verklaring die de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vastlegt, is het akkoord voor de partij een ‘geblinddoekte Brexit’. Labour-lid Keir Starmer sprak van een ‘wanhoopspoging’ van May.

Wat is die backstop precies? Alles over de grootste drempel in de Brexit-onderhandelingen

De Noord-Ierse DUP, Mays belangrijkste coalitiepartner, stemde ook tegen. Het verschil tussen voor- en tegenstemmers was ditmaal wel iets minder. De deal kreeg 344 stemmen tegen en 286 voor.

Darkest hour for Democracy

Vandaag, op 29 maart 2019, had de Britse uittreding uit de EU officieel een feit moeten zijn. In werkelijkheid is de chaos groter dan ooit. Britse kranten logen er vrijdag dan ook niet om. ‘Darkest hour for Democracy‘, kopt de Daily Express. ‘One last chance‘, schrijft de Daily Mail. De Daily Star heeft genoeg van het gezwets over de Brexit: ‘Shut it!’

 BBC News (UK)

@BBCNews
Lees ook deze blog van Robbert de Witt: Wat bezielt Theresa May om maar te blijven doorgaan?
Harde Brexit nu ‘meest waarschijnlijke optie’

Brexit-onderhandelaar van de EU Michel Barnier heeft gewaarschuwd dat een harde Brexit nu de meest waarschijnlijke optie is.

May zei woensdag dat ze op zou stappen als het parlement deze deal aan zou nemen. Voor een aantal ministers kwam deze mededeling als verrassing. Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, gaf aan dat hij onder die voorwaarde wel bereid is vóór de deal te stemmen.

Gerelateerde artikelen;

Toezichthouders bereiden zich voor op no-deal

ANP 29.03.2019 Britse en Amerikaanse financiële toezichthouders hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven samenwerken in geval van een no-dealbrexit. Ze worden van kracht op het moment dat de Britten de Europese Unie daadwerkelijk verlaten.

Het gaat om een soort bijgewerkte versies van twee bestaande overeenkomsten. Volgens topman Andrew Bailey van de Britse beurswaakhond FCA dragen de afspraken eraan bij dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijk financieel centrum kan blijven. De gemaakte aanpassingen zouden bovendien zorgen voor continuïteit en stabiliteit voor consumenten en beleggers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Een no-dealbrexit, oftewel een wanorderlijk vertrek zonder afspraken met de EU over de scheiding of de toekomst, lijkt steeds waarschijnlijker te worden. De Britse premier Theresa May heeft vrijdag opnieuw een nederlaag geleden bij een stemming over de brexit. Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van haar brexitdeal met Brussel, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.

Premier May lijdt derde nederlaag, ‘no deal-Brexit’ dreigt op 12 april

NU 29.03.2019 Het is de Britse premier Theresa May weer niet gelukt; het Britse Lagerhuis heeft haar Brexit-deal voor de derde keer afgewezen. Een harde Brexit zonder uittredingsakkoord is daarmee een behoorlijke stap dichterbij gekomen.

De deal kreeg 344 stemmen tegen en 286 voor: een nederlaag van 58. Premier May legde haar Brexit-overeenkomst al twee keer eerder voor en leed beide keren een gevoelige nederlaag. Ook het loskoppelen van de uittredingsovereenkomst en de intentieverklaring over de toekomstige relatie met de EU mocht vrijdag niet baten.

May beloofde eerder deze week om na de Brexit te zullen opstappen als premier, mits haar overeenkomst nu wel genoeg steun zou krijgen. Dat was een laatste poging om de Brexit-haviken binnen haar eigen Conservatieve Partij mee te krijgen.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft de EU-leiders bijeengeroepen voor een extra EU-top op 10 april. Dat is twee dagen voor de nieuwe Brexit-deadline: de Britten hebben tot 12 april om een plan B aan de EU te presenteren om meer uitstel te krijgen.

Lukt dat niet, dan crashen de Britten uit de Europese Unie zonder afspraken te maken over bijvoorbeeld een transitieperiode, de Ierse grens of handel. Dat zou grote economische chaos betekenen voor zowel het VK als de EU.

Ook als de Britten wel meer uitstel krijgen is er een complicatie: dan zal het land gewoon moeten meedoen aan de komende Europese parlementsverkiezingen.

Zo reageert May op de derde afwijzing van de Brexit-deal

Lagerhuis verkent de opties

Aanstaande maandag 01.04.2019 zullen Britse parlementariërs opnieuw zogenoemde ‘indicative votes’ houden; een niet-bindende stemming op Brexit-alternatieven om te kijken voor welke variant wel een meerderheid te vinden is.

Het Lagerhuis hield, zeer tegen de zin van de regering, woensdag ook zo’n stemming, een unicum in de Britse parlementaire geschiedenis.

De parlementariërs kregen acht moties voor alternative Brexit-plannen voorgelegd. Geen van die voorstellen kreeg een meerderheid. De drie best scorende moties waren: VK blijft in Europese douanie-unie; VK blijft in douaneunie en interne markt; Britse volk krijgt beslissende stem voor Brexit in werking treedt. Waarschijnlijk zullen die maandag weer worden besproken.

Hoe ziet de Brexit-procedure eruit?

Zie ook: Van Ierse grens tot reisjes naar Londen: Dit willen jullie weten over Brexit

Lees meer over: Brexit

Brexitchaos compleet, Lagerhuis verwerpt May’s deal voor derde keer

AD 29.03.2019 Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw tegen de brexitdeal van Theresa May met de EU gestemd. De regering legde de deal dit keer slechts deels voor, in plaats van het volledige akkoord. Een gefrustreerde May dolf desalniettemin opnieuw ruim het onderspit: 344 Lagerhuisleden stemden tegen, 286 voor. Onduidelijk is hoe het nu verder moet.

Het is de zoveelste vernederende nederlaag voor Theresa May, eerder wees het Lagerhuis haar deal met Brussel al twee keer af. Omdat nu wél een meerderheid te halen, koos de regering voor een nieuwe aanpak: parlementariërs mochten alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden. De veel kortere bijbehorende ‘politieke verklaring’ over de toekomstige relatie werd niet in stemming gebracht.

May bood deze week bovendien zelfs haar aftreden aan in ruil voor steun. Het hielp een beetje: een groep brexiteers onder wie prominenten Boris Johnson en Dominic Raab stemde vandaag voor de deal. Maar het bleek lang niet genoeg. Het lijkt erop dat dit de definitieve doodsteek is voor het akkoord van May. ,,Het spijt me ontzettend dat het Lagerhuis een ordelijk vertrek uit de EU weer niet steunt”, zei ze in een korte speech na de stemming. ,,De gevolgen daarvan zullen ernstig zijn.”

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Verwarring duurt voort

May klonk gefrustreerd. ,,Dit parlement heeft een ‘no-deal’ verworpen. Het heeft ‘geen brexit’ verworpen. En het heeft woensdag alle varianten op de deal verworpen die op tafel lagen.” Daarmee verwees ze naar de niet-bindende stemming over acht alternatieve brexitscenario’s die Lagerhuisleden hadden afgedwongen.

Want wat nu? Daar weet eigenlijk niemand een antwoord op. De verwarring en onduidelijkheid duurt voort. Het parlement is van plan om maandag weer over een eigen plan B te stemmen. Ze zullen zich buigen over alternatieve brexitopties en proberen ergens een meerderheid voor te vinden.

Een zachtere brexit, waarbij de Britten lid blijven van douane-unie maakt een goede kans. Misschien in combinatie met een referendum waarbij het Britse volk zich uitspreekt over die vorm van brexit mag uitspreken.

Deadline nu 12 april 2019

Maar de deadline nadert: de Britten hebben tot 12 april om met een concreet nieuw voorstel te komen en dat in Brussel voor te leggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Vorige week verleenden de EU-leiders de Britten nog uitstel van de brexit tot 22 mei. Dan moest het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week wel worden goedgekeurd. Dat is nu dus van de baan.

Theresa May vandaag in het Britse Lagerhuis voorafgaand aan de stemming © AFP

Rutte teleurgesteld

Premier Rutte laat in een eerste reactie op de wederom afgeschoten Brexit-deal van May weten de uitslag van de stemming in het Lagerhuis ‘te betreuren’. Rutte benadrukt dat voorbereidingen op een harde Brexit nodig blijven.

Direct na de stemming maakte EU-president Donald Tusk bekend de EU-leiders opnieuw bijeen te roepen voor brexit-overleg. Zij komen op 10 april in Brussel bijeen om te praten over de ontstane impasse.

Een pro-Brexit demonstrant houdt eerder vanmiddag de Britse vlag omhoog in Londen, vlakbij het Britse parlement. © AFP

Vorige week spraken de 27 EU-leiders met May af dat als haar parlement opnieuw de brexitdeal zou afwijzen, zij de rest van de EU voor 12 april vertelt wat het Verenigd Koninkrijk nu verder gaat doen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer brexituitstel of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als zij verder uitstel vraagt, moet het land wel meedoen aan de Europese verkiezingen eind mei.

Lagerhuis stemt opnieuw tegen May’s brexit-deal

De stemming ging dit keer alleen over de scheidingsovereenkomst met de EU, niet over de volledige brexit-deal. 

NOS 29.03.2019 Op de dag dat de brexit al een feit had moeten zijn, heeft het Lagerhuis met 344 tegen 286 stemmen tegen de scheidingsovereenkomst met de Europese Unie gestemd.

Dat ging zo:

Video afspelen

Lagerhuis stemt tegen scheidingsovereenkomst

Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk nu op 12 april 2019 de EU verlaat zonder overeenkomst, maar het Britse parlement heeft eerder al tegen een no-deal-brexit gestemd. Premier May zei meteen na de stemming vanmiddag dat de gevolgen ernstig zijn en dat er geen tijd meer is om met een goed alternatief te komen. Mogelijk vraagt de Britse regering de EU opnieuw om uitstel van de brexit.

Correspondent Suse van Kleef wijst erop dat het stemmenverschil veel kleiner is dan andere keren, maar noemt het toch een grote nederlaag voor May. Die had zichzelf opgeofferd voor deze deal, door haar ontslag aan te bieden als het Lagerhuis zou instemmen. Volgens Van Kleef lijkt er voor May nu echt geen uitweg meer te zijn en lijkt ze uitgespeeld. May heeft zich altijd uitgesproken tegen een lang uitstel van de brexit en tegen een no-deal-brexit.

De duizenden pro-brexit demonstranten op straat hadden geen goed woord over voor May en haar regering:

Video afspelen

Pro-brexit demonstranten ziedend over uitstel brexit

Reactie EU

Oppositieleider Corbyn van Labour riep opnieuw op tot vervroegde verkiezingen. Eenzelfde oproep kwam van de leider van de Schotse partij SNP. May’s positie werd opnieuw ter discussie gesteld. Of ze aanblijft nu haar voorstel is weggestemd is onduidelijk. Ze had beloofd haar positie op te geven als het Lagerhuis akkoord zou gaan met haar deal.

De Europese Commissie noemde na de stemming in het Lagerhuis een no-deal-brexit op 12 april een waarschijnlijk scenario. President Tusk van de Europese Raad wil op 10 april een EU-top houden.

Donald Tusk

@eucopresident

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit   6 uur geleden

Als het Lagerhuis wel had ingestemd, had de EU het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei 2019 de tijd gegeven om op een ordelijke manier uit de EU te stappen.

De stemming ging dit keer alleen over de scheiding, niet over de volledige brexit-deal waarin de toekomstige verhouding met de EU staat beschreven.

Bercow

Lagerhuisvoorzitter Bercow had geëist dat premier May met een ander voorstel zou komen dan haar brexit-deal die al twee keer met grote meerderheid is weggestemd. Door nu alleen over de scheiding te stemmen, beschouwt Bercow dat als een nieuwe motie die hij wel in stemming wilde brengen.

Oorspronkelijk zou het Verenigd Koninkrijk vandaag de Europese Unie verlaten. Duizenden Britten demonstreren bij het Lagerhuis. Ze vinden dat het allemaal te lang duurt en dragen Britse vlaggen en teksten als ‘Out means out’ en ‘Bye, bye EU’.

Je kunt niet eindeloos op dat kleine stoeptegeltje blijven rondtollen, aldus Premier Rutte .

Premier Rutte betreurt de uitslag van de stemming en noemt die heel teleurstellend.

“Dit betekent dat ze nu voor 12 april 2019 moeten benoemen wat ze wel willen. Het is van belang, als ze zeggen dat ze meer tijd nodig hebben, dat we weten waarvoor. Je kunt niet in dat cirkeltje blijven ronddraaien van al die rode lijnen. Van geen lidmaatschap van de EU, geen douane-unie enzovoorts. Je kunt niet eindeloos op dat kleine stoeptegeltje blijven rondtollen.”

Hij hoopt dat er meer duidelijkheid is voor de top van 10 april. Verder zegt Rutte dat hij tegen iedereen die zich zorgen maakt over een no-deal-brexit wil zeggen: “Blijf je voorbereiden, want de kans is zeer reëel.”

Op de vraag of Theresa May nu moet aftreden, wil Rutte niet reageren.

Bekijk ook;

Uur van de waarheid voor May: Lagerhuis stemt opnieuw over brexit

1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May’s deal

Lagerhuis verwerpt deel brexitakkoord May

ANP 29.03.2019 De Britse premier Theresa May heeft opnieuw een nederlaag geleden bij een stemming over de brexit. Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van het brexitakkoord met de Europese Unie, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.

De uitkomst van de stemming betekent dat de Britten de EU voor 12 april 2019 moeten laten weten hoe ze verder willen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord wel had goedgekeurd, had het Verenigd Koninkrijk tot 22 2019 mei in de EU mogen blijven om een ordelijke brexit te regelen.

Het Lagerhuis had de volledige brexitdeal van premier Theresa May eerder twee keer weggestemd. De regering bracht dit keer maar een deel van de overeenkomst in stemming. In het terugtrekkingsakkoord zijn afspraken verwerkt over zaken als de overgangsperiode na de brexit en de rechten van burgers.

May lijdt wederom nederlaag rond Brexit-deal

Telegraaf 29.03.2019 Voor de derde keer is het Brexit-voorstel van de Britse premier May weggestemd in het Lagerhuis. Ze lijkt vooralsnog gewoon aan te blijven. Het Verenigd Koninkrijk zou dan per 12 april moeten vertrekken uit de Europese Unie.

Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van het Brexitakkoord met de Europese Unie, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.

De uitkomst van de stemming betekent dat de Britten de EU voor 12 april moeten laten weten hoe ze verder willen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer Brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord wel had goedgekeurd, had het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei in de EU mogen blijven om een ordelijke Brexit te regelen.

Bekijk ook:

Duizenden in protestmars op Brexitdag: ’Bye, bye EU’

Bekijk ook:

Column: Is de oplossing voor Brexit echt zo simpel?

Rutte teleurgesteld

Premier Rutte laat in een reactie rond de Brexit-stemming weten: „Ik betreur deze uitslag. Je kunt niet in dit cirkeltje blijven ronddraaien.” De minister-president noemt een ’no deal’ nog zeer reëel. „Blijf je voorbereiden.”

Het Lagerhuis had de volledige Brexit-deal van premier Theresa May eerder twee keer weggestemd. De regering bracht dit keer maar een deel van de overeenkomst in stemming. In het terugtrekkingsakkoord zijn afspraken verwerkt over zaken als de overgangsperiode na de Brexit en de rechten van burgers.

Bekijk ook:

’Nederland moet bibberen voor Brexit’

Bekijk meer van; deals europese unie (eu) brexit lagerhuis

Mays deal is terug, nu voor de helft (volg hier de livestream) Elsevier 29.03.2019

Uur van de waarheid voor May: Lagerhuis stemt opnieuw over brexit

Volgens Britse media is de kans nog steeds klein dat de brexit-deal nu wel wordt goedgekeurd.

NOS 29.03.2019 De Britse premier May legt haar brexitdeal vandaag nogmaals voor aan het Lagerhuis. Dat gebeurt op de dag dat de brexit al een feit had moeten worden. Theresa May kreeg op de EU-top van vorige week uitstel voor de brexit naar woensdag 22 mei.

Kijk hier live naar het debat in het Lagerhuis.

Na een debat dat vanochtend begonnen is, stemmen de Lagerhuisleden vanmiddag vanaf 15.30 uur over de uittredingsovereenkomst. Daarbij komt de politieke verklaring over de toekomstige verhouding met de EU, anders dan bij de vorige stemmingen, niet aan de orde. Het ‘opknippen’ was nodig omdat voorzitter Bercow van het Lagerhuis niet toestond dat de motie die al was verworpen, opnieuw in stemming werd gebracht.

In de uittredingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over het bedrag dat het Verenigd Koninkrijk schuldig is aan de EU, de rechten van de Europese burgers in het land en de grensregeling met de EU-lidstaat Ierland.

Uitstel

De EU heeft aanvaarding van de motie als voorwaarde gesteld om uitstel te krijgen voor het vertrek uit de EU tot 22 mei. Als het Lagerhuis opnieuw ‘nee’ zegt, wordt de brexitdatum vervroegd naar vrijdag 12 april. Voor die tijd moet de Britse regering duidelijk maken hoe het verder moet en mogelijk vragen om een zeer lang uitstel.

De hoogste juridische adviseur van de regering, Geoffrey Cox, wees het Lagerhuis er vanochtend op dat dit de laatste kans is om voor de brexit uitstel te krijgen tot 22 mei. Hij zei ook dat als de deal wordt aanvaard, de regering in de komende dagen nog met aanvullingen komt om het brexitproces af te ronden.

Volgens Britse media is de kans klein dat de deal vanmiddag een meerderheid krijgt. Labour noemt deze brexit een stap in het ongewisse. De Noord-Ierse partij DUP, op wie premier May is aangewezen om een meerderheid te halen, stemt tegen vanwege de backstop, de regeling die de grens openhoudt tussen Ierland en Noord-Ierland.

Daar staat tegenover dat Conservatieve voorstanders van de brexit zoals Boris Johnson nu wel voorstemmen, omdat Theresa May beloofd heeft de komende tijd af te treden als ze de stemming vandaag wint. Ze laat de onderhandelingen over de toekomstige band met de EU dan over aan haar opvolger.

Bekijk ook;

1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May’s deal

Lagerhuis stemt toch over brexit-akkoord met EU

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

Lagerhuis maakt zich op voor nog een ‘cruciale’ brexitstemming

AD 29.03.2019 Het Britse Lagerhuis maakt zich op voor een cruciale stemming over de brexit, later vandaag. De regering legt de parlementariërs dit keer niet het volledige akkoord voor maar een deel van de brexitdeal met de EU. Als het parlement voor stemt, kan het land tot 22 mei in de Europese Unie blijven om een ordelijke brexit te regelen.

De stemming vindt naar verwachting plaats rond 15.30 uur Nederlandse tijd. Een ‘ja’ betekent niet dat er meteen een einde komt aan de politieke patstelling rond de brexit. Parlementariërs moeten zich later ook nog uitspreken over de politieke verklaring, maar volgens de Europese Commissie is goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord ,,noodzakelijk en voldoende om een ordelijk vertrek uit de EU te verzekeren’’, aldus een woordvoerder.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

De Britse premier Theresa May tijdens het wekelijkse vragenuurtje afgelopen woensdag. © AFP

Het Lagerhuis wees de deal van May tot dusver twee keer af. Omdat de tijd dringt, kiest de regering nu voor een nieuwe aanpak. Parlementariërs mogen dit keer alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden, niet over de veel kortere bijbehorende ‘politieke verklaring’ over de toekomstige relatie.

Volgens waarnemers tekent zich in het Lagerhuis nog steeds geen meerderheid af voor de volledige deal van May. Door delen van het akkoord nu los van elkaar aan parlementariërs voor te leggen, omzeilt de regering ook een blokkade van parlementsvoorzitter John Bercow. Hij stak eerder nog een stokje voor een derde stemming over de volledige brexitdeal, omdat die volgens hem niets nieuws bevatte.

De Noord-Ierse gedoogpartner DUP – zonder wier steun een meerheid voor May’s brextdeal niet haalbaar lijkt – zegt nog steeds NO maar conservatieve parlementariërs scharen zich nu in vrij hoog tempo achter de deal, meldt AD-correspondent Suse van Kleef. ‘De laatste switcher in de rij is Dominic Raab, die in november opstapte als brexitminister omdat-ie het niet eens was met deze deal(!)’’, schrijft ze op Twitter.

Naast de 10 DUP-weigeraars zijn er volgens haar ook zo’n 20 hardliner-brexiteers die nooit voor de deal zullen stemmen en een kleiner groepje remainers binnen de conservatieve partij dat evenmin voor de deal zal stemmen. Dat kan May niet compenseren met Labour-rebellen.

Beantwoorden  

De EU-leiders hebben vorige week uitstel van de brexit verleend tot 22 mei, maar de Britten hebben daar alleen recht op als ze het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week goedkeuren. Als parlementariërs vandaag tegen stemmen, vervalt die afspraak en moeten de Britten vóór 12 april aan de EU laten weten hoe het verder moet. Ze kunnen bijvoorbeeld weer om uitstel vragen of zonder deal de EU verlaten.

De stemming vindt naar verwachting plaats rond 15.30 uur Nederlandse tijd. Een ‘ja’ betekent niet dat er meteen een einde komt aan de politieke patstelling rond de brexit. Parlementariërs moeten zich later ook nog uitspreken over de politieke verklaring, maar volgens de Europese Commissie is goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord ,,noodzakelijk en voldoende om een ordelijk vertrek uit de EU te verzekeren’’, aldus een woordvoerder.

Lagerhuis maakt zich op voor nóg een Brexitstemming

Telegraaf 29.03.2019 Het Britse Lagerhuis maakt zich op voor nog maar weer een nieuwe cruciale stemming over de Brexit. Het oorspronkelijke plan was om vandaag, 29 maart, uit te treden, maar het einde van de politieke impasse is nog lang niet in zicht.

De regering legt dit keer een deel van de Brexitdeal met de EU voor aan de parlementariërs, in plaats van het volledige akkoord. Als zij voor stemmen, kan het land tot 22 mei in de Europese Unie blijven om een ordelijke Brexit te regelen.

Het Lagerhuis heeft de deal van May tot dusver twee keer afgewezen. Omdat de tijd dringt, kiest de regering nu voor een nieuwe aanpak. Parlementariërs mogen dit keer alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden, niet over de veel kortere bijbehorende ’politieke verklaring’ over de toekomstige relatie.

Bekijk ook:

‘Brexit-chaos: het wordt elke dag gekker!’

Uitstel

De EU-leiders hebben vorige week uitstel van de Brexit verleend tot 22 mei, maar de Britten hebben daar alleen recht op als ze het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week goedkeuren. Als parlementariërs vrijdag tegen stemmen, vervalt die afspraak en moeten de Britten voor 12 april aan de EU laten weten hoe het verder moet. Ze kunnen bijvoorbeeld weer om uitstel vragen of zonder deal de EU verlaten.

De stemming vindt naar verwachting plaats rond 15.30 uur Nederlandse tijd. Een ’ja’ betekent niet dat er meteen een einde komt aan de politieke patstelling rond de brexit. Parlementariërs moeten zich later ook nog uitspreken over de politieke verklaring, maar volgens de Europese Commissie is goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord „noodzakelijk en voldoende om een ordelijk vertrek uit de EU te verzekeren”, aldus een woordvoerder.

Bekijk ook:

Vrees voor Brexit-chaos in haven Rotterdam: ’Ze komen de boot echt niet op’

Volgens waarnemers tekent zich in het Lagerhuis nog steeds geen meerderheid af voor de volledige deal van May. Door delen van het akkoord nu los van elkaar aan parlementariërs voor te leggen, omzeilt de regering ook een blokkade van parlementsvoorzitter John Bercow. Hij stak eerder nog een stokje voor een derde stemming over de volledige brexitdeal, omdat die volgens hem niets nieuws bevatte.

Bekijk ook:

’Nederland moet bibberen voor Brexit’

Bekijk ook:

Truckers gek van boetes

Bekijk meer van; parlement brexit  europese unie (eu)  lagerhuis

Duizenden in protestmars op Brexitdag: ’Bye, bye EU’

Telegraaf 29.03.2019 Duizenden mensen zijn in Londen de straat op gegaan om te protesteren, omdat het proces van de Brexit hen veel te lang duurt. Op de dag waarop de oorspronkelijke Brexit zou plaatsvinden, 29 maart, is nu een derde belangrijke stemming in het Britse Lagerhuis over de deal van premier Theresa May met de Europese Unie.

Een grote groep voorstanders van een snelle terugtreding uit de EU liet dat weten bij het parlement. Met vlaggen, waarop teksten als ’Out means out’ en ’Bye, bye EU’ stonden, schreeuwden demonstranten om een spoedige Brexit.

De cruciale stemming van vrijdagmiddag wordt gezien als de laatste kans om alsnog verder te gaan met het akkoord. Er wordt gestemd om de scheidingsvoorwaarden van de Brexitdeal.

Bekijk ook:

Lagerhuis maakt zich op voor nóg een Brexitstemming

Parlementslid Nigel Evans spreekt met de media in Westminster, London. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

12 april 2019

Als er meer voor- dan tegenstanders zijn, dan blijft het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei in de EU om een ordelijke Brexit te regelen. Wanneer de deal wordt verworpen, dan moet het VK de EU voor 12 april laten weten wat er gaat gebeuren en anders volgt er een no-dealbrexit.

1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May’s deal

NOS 29.03.2019 Het Verenigd Koninkrijk had vandaag uit de EU moeten stappen: de brexit stond gepland voor 29 maart 2019. In plaats daarvan staat er een nieuwe poging van premier May op de agenda om haar brexitakkoord alsnog door het parlement te krijgen.

Kijk hier live naar het debat in het Britse Lagerhuis.

Een wanhopige poging, noemen veel Britse kranten het vanmorgen. “Een laatste kans”, waarschuwt de Daily Mail. “Groot-Brittannië had vandaag weer een trots, soeverein land moeten worden, in plaats daarvan is het parlement verlamd.”

“Een donkere dag voor de democratie”, oordeelt de Daily Express. “Vandaag om 23.00 uur had Groot-Brittannië bevrijd moeten worden uit de ketens van EU, maar na 1009 dagen overleg zijn de parlementariërs de uitslag van het referendum nog niet nagekomen.”

Blindfold-brexit?

De patstelling werd afgelopen week pijnlijk duidelijk in het Lagerhuis. Nadat May’s deal en een no-deal-brexit eerder al waren weggestemd, kon het parlement woensdag geen overeenkomst bereiken over acht alternatieve scenario’s. Daarop bood May haar akkoord nogmaals aan, met de belofte zelf af te treden als het wordt aangenomen.

Dat aanbod werd door sommige brexiteers omarmd, omdat het hun de mogelijkheid biedt een geestverwant aan de macht te brengen. In plaats van premier May zou die dan de definitieve relatie met de EU kunnen vaststellen.

De cruciale coalitiepartij DUP blijft echter principieel tegen het akkoord en oppositiepartij Labour voorziet juist chaos als een nieuwe leider aantreedt. Een woordvoerder spreekt van een “blindfold-brexit”.

Hoewel May de afgelopen dagen de voorpagina’s domineerde, speuren enkele kranten inmiddels al naar mogelijke opvolgers. The Guardian kenmerkt brexiteer Michael Gove als de favoriet. Hij wordt in het dagblad door partijgenoten echter omschreven als “bepaald niet populair”, en daarom kiest deze krant voor Boris Johnson, die “primed and ready for No 10” zou zijn.

SHUT IT!

Tabloid Daily Star wil niks meer horen over brexit

Andere kranten speculeren wat er gebeurt als May’s plan voor de derde keer getorpedeerd wordt door het parlement. Zo’n nederlaag zou normaal gesproken nieuwe verkiezingen betekenen, maar het is misschien juist ook mogelijk brexit jarenlang uit te stellen voor nieuwe onderhandelingen. Ook kan het parlement nog eens gaan stemmen over een douane-unie of een tweede referendum, de minst impopulaire alternatieven.

Onderhandelaar Michel Barnier van de EU liet zich gisteren ontvallen dat een no-deal-brexit “nu de meest waarschijnlijke uitkomst” is. Als May’s akkoord niet door het parlement komt, heeft ze minder dan twee weken om een alternatief te zoeken; 12 april is dan de nieuwe brexitdatum.

Tabloid Daily Star vermoedt dat veel Britten inmiddels brexit-moe zijn en belooft daarom het b-woord vandaag niet te gebruiken. “1009 dagen lang zijn we verveeld met you-know-what. Daarom vragen we jullie allemaal, doe je plicht en HOU JE MOND!”

In de Britse wijk Croydon is men het gedoe over brexit in ieder geval zat, merkte correspondent Tim de Wit:

Video afspelen

‘Ik hoop dat we het kunnen afronden, want dit is belachelijk’

Bekijk ook;

Lagerhuis stemt toch over brexit-akkoord met EU

EU-burgers ontevreden over regelingen brexit

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

Rutte: Kans op no deal-brexit blijft reëel

AD 28.03.2019 De kans op een brexit zonder deal blijft volgens premier Mark Rutte ‘reëel’. Hij hoopt dat dit scenario is af te wenden nu de Britten tot 12 april de tijd hebben gekregen om met een oplossing uit de slepende impasse te komen. ,,Dat geeft een beetje lucht.’’

In een Kamerdebat over de brexit herhaalde Rutte dat het aan de Britten is om te zeggen wat zij wel willen, nu de deal die de EU eerder met de regering van minister-president Theresa May sloot, meermaals door het Britse parlement werd afgewezen.

Lees ook;

May stapt op als brexit-deal wordt goedgekeurd maar zelfopoffering lijkt overbodig

Lees meer

Brussel: na acht keer ‘no’ nu een ‘yes’ nodig

Lees meer

,,Bij voorkeur stemmen ze wel in met het uittredingsverdrag. Dat is de kortste klap, dan zijn we klaar.’’ Andere scenario’s zijn dat het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie blijft of een nieuw referendum. Die twee bleken bij de stemmingen van woensdagavond op de meeste steun te kunnen rekenen, al haalde geen van de scenario’s een meerderheid in het Lagerhuis.

Brits Lagerhuis stemt vrijdag over slechts deel van Brexit-akkoord

NU 28.03.2019 Het Britse Lagerhuis stemt vrijdag over slechts een deel van het Brexit-akkoord. De parlementariërs stemmen over het terugtrekkingsakkoord, waarin zaken als de noodoplossing voor de Ierse grens worden behandeld, maar niet over de verklaring over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Door de splitsing wordt de stemming niet gezien als derde ‘meaningful vote‘ over Theresa Mays Brexit-deal. De eerste twee, in januari en eerder deze maand, leidden tot historische nederlagen voor de Britse premier.

Als de parlementariërs vrijdag voor het terugtrekkingsakkoord stemmen, wordt de Brexit-deadline uitgesteld tot 22 mei. De huidige deadline is op 12 april 2019.

Door de scheiding van het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring over de toekomst, krijgen Lagerhuisleden de kans om nog langer over de toekomstige relatie te debatteren, argumenteert de Britse regering.

Het is echter nog maar de vraag of May de stemming gaat winnen, scheiding of niet. De DUP, de Noord-Ierse partij waarvan Mays minderheidsregering afhankelijk is, is nog altijd tegen de deal.

Lagerhuisvoorzitter Bercow stemt in met nieuwe stemming

Lagerhuisvoorzitter John Bercow keurt de stemming goed. Eerder was het nog maar de vraag of hij een stemming over het Brexit-akkoord zou toestaan. Woensdag waarschuwde hij dat het akkoord “substantieel” veranderd moest zijn voor een nieuwe stemming.

Door de scheiding van het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring stemt Bercow nu wel in met een stemming. Volgens hem gaat het om een “nieuwe motie”, die niet “substantieel hetzelfde” is als de vorige.

29 maart blijft belangrijk

Oorspronkelijk zouden de Britten op 30 maart 0.00 uur (29 maart 23.00 uur, Britse tijd) uit de EU vertrekken. Omdat het terugtredingsakkoord nog altijd niet is goedgekeurd, vroegen de Britten uitstel. De EU heeft de Britten nu tot 12 april gegeven.

29 maart blijft desondanks een belangrijke dag. De Europese Unie heeft namelijk ook gezegd dat de Britten uitstel tot 22 mei krijgen als ze uiterlijk 29 maart de deal erdoorheen krijgen. Dat uitstel zou dan nodig zijn om alle wetgeving door te voeren.

lees: Waarom Noord-Ierland een probleem is bij onderhandelingen Brexit

Terugtredingsakkoord regelt de vertrekvoorwaarden

In het terugtredingsakkoord, waarover de Britse regering en de EU twee jaar hebben onderhandeld, worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de transitieperiode na de Brexit en de noodoplossing voor de Ierse grens.

Zonder zo’n deal crashen de Britten als het ware uit de EU, met een hoop (economische) chaos tot gevolg.

Zie ook: Van Ierse grens tot reisjes naar Londen: Dit willen jullie weten over Brexit

Lees meer over: Brexit

Lagerhuis stemt morgen toch over brexit-akkoord met EU

NOS 28.03.2019 Het Lagerhuis stemt morgen voor de derde keer over het uittredingsverdrag dat het kabinet-May met de EU heeft gesloten. Lagerhuisvoorzitter Bercow wilde dat eerst niet toestaan, omdat hetzelfde voorstel niet twee keer in stemming mag worden gebracht zonder een “substantiële” verandering aan te brengen.

May heeft dat nu opgelost door de afspraken over het vertrek uit de EU los te koppelen van de politieke verklaring over de relatie met de EU na de uittreding. Bercow heeft groen licht gegeven.

Het verdrag waarover morgen wordt gestemd, gaat onder meer over de miljarden die het Verenigd Koninkrijk de EU schuldig is, de rechtspositie van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de omstreden ‘backstop’-regeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

In de nu weggelaten politieke verklaring staat dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in de toekomst zullen samenwerken bij de bescherming van de internationale rechtsorde, het bevorderen van democratie en het streven naar vrije en eerlijke handel.

22 mei 2019

De EU is bereid de brexit tot 22 mei uit te stellen. Voorwaarde is dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk morgen het uittredingsakkoord goedkeurt dat het met de EU heeft gesloten. Zo niet, dan hebben de Britten tot 12 april de tijd om een alternatief voorstel te doen. Als dat niet lukt, volgt een no-deal-brexit.

Het is de vraag of het Lagerhuis het uittredingsakkoord nu goedkeurt. De Noord-Ierse DUP, gedoogpartner van de Conservatieven, ziet niets in de backstop-regeling en verandert dat standpunt niet, zegt een DUP’er in een reactie. Daarnaast heeft May meer stemmen dan tot nu toe nodig van Lagerhuis-leden van zowel haar eigen partij als Labour.

Ondertussen neemt de frustratie in Groot-Brittannië toe:

Video afspelen

‘Ik hoop dat we het kunnen afronden, want dit is belachelijk’

May brengt het uittredingsakkoord nu apart in stemming, zonder een politieke verklaring over de toekomstige relatie met de EU.

Deel brexitdeal van May in stemming

Telegraaf 28.03.2019 Het Britse Lagerhuis buigt zich vrijdag over een deel van de overeenkomsten die de regering van premier May met de Europese Unie heeft gesloten over het Britse vertrek uit de unie.

De Conservatieve fractievoorzitter Andrea Leadsom zei dat de basisovereenkomst over de manier waarop Londen zich uit de unie terugtrekt (de terugtrekkingsovereenkomst) vrijdag voor een stemming ter tafel ligt. May vraagt het Lagerhuis met dit onderdeel in te stemmen.

De politieke verklaring over hoe de ‘echtscheiding’ uiteindelijk vorm moet krijgen, staat vrijdag niet op de agenda. Parlementsvoorzitter John Bercow stemt in met de gang van zaken.

Meer dan een week geleden blokkeerde hij de stemmig over de hele brexitdeal, omdat May niets nieuws had toegevoegd aan de overeenkomsten die al twee keer waren weggestemd. Volgens Bercow wordt er nu een wezenlijk ander pakket aangeboden en kan er over worden gestemd.

Deel brexitdeal van May morgen in stemming

AD 28.03.2019 Het Britse Lagerhuis buigt zich morgen over een deel van de overeenkomsten die de regering van premier May met de EU heeft gesloten over het Britse vertrek uit de unie. De Conservatieve fractievoorzitter Andrea Leadsom zei dat de basisovereenkomst over de manier waarop Londen zich uit de unie terugtrekt morgen voor stemming op tafel ligt.

May vraagt het Lagerhuis om voor dit onderdeel te stemmen, omdat instemming een voorwaarde van de EU is voor een later vertrek van de Britten. De politieke verklaring over hoe de ‘echtscheiding’ dan uiteindelijk inhoudelijk vorm moet krijgen, staat vrijdag niet op de agenda.

Parlementsvoorzitter John Bercow stemt in met de gang van zaken. Meer dan een week geleden blokkeerde hij de stemmig over de hele brexitdeal nog, omdat May niets nieuws had toegevoegd aan de overeenkomsten die al twee keer waren weggestemd. Volgens Bercow wordt er nu iets anders aangeboden en kan er over worden gestemd.

Scheiding

De terugtrekkingsovereenkomst is een ‘echtscheidingsakte’, die vastlegt hoe de twee partijen formeel uit elkaar gaan en wie wat doet of betaalt. Voor de toekomstige relaties is er een kaderovereenkomst gesloten die de politieke verklaring wordt genoemd.

Daar staat onder meer een in het Lagerhuis fel omstreden raamwerk in voor de afwikkeling van de verhouding na de brexit tussen het Britse Noord-Ierland en Ierland en de rest van de EU. Dat is vrijdag dus nog niet aan de orde.

Brussel: na acht keer ‘no’ nu een ‘yes’ nodig

AD 28.03.2019 De EU heeft acht ‘no’s’ gehoord en heeft nu een ‘yes’ nodig uit Londen om vooruit te kunnen met de brexit. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie in reactie op de stemming in het Britse parlement waar woensdagavond van acht voorstellen ter vervanging van de brexitdeal die premier Theresa May met Brussel sloot, niet één een meerderheid haalde.

Als het terugtrekkingsakkoord niet is geratificeerd voor het eind van de week, krijgt het Verenigd Koninkrijk uitstel voor de brexit tot 12 april 2019. Indien het Lagerhuis voor 12 april 2019 akkoord zou gaan met de deal, dan krijgen de Britten verder uitstel tot 22 mei 2019, zodat ze een ordelijk vertrek uit de EU kunnen regelen.

Direct

Als het parlement echter voor 12 april 2019 niet instemt met de deal, dan moeten de Britten Brussel laten weten of ze direct uit de EU stappen zonder afspraken, of dat ze langer uitstel nodig hebben. In dat geval zijn ze verplicht eind mei mee te doen aan de Europese verkiezingen.

Het is niet duidelijk of en wanneer May haar deal, die al twee keer is verworpen, ter stemming brengt.

‘No. No. No. No. No. No. No. No.’: Britse kranten laken brexitchaos

NOS 28.03.2019 Nu ook alle alternatieven zijn weggestemd door het parlement, zal premier May opnieuw gaan proberen stemmen voor haar akkoord te krijgen.

Video afspelen

Acht keer nee tegen de Brexit

“Wat moet ze nog meer doen?”, verzucht de Daily Express vanmorgen over de Britse premier May. Nadat het parlement eerder al twee keer het akkoord van de premier had verworpen en niet had ingestemd met een no-deal-brexit, verwierpen de politici gisteravond acht alternatieven.

“No. No. No. No. No. No. No. No.”, vatte The Guardian de stemrondes van gisteravond samen. Nee tegen een douane-unie met de EU. Nee tegen een tweede referendum. Nee tegen een zachte brexit. In een poging dan maar weer stemmen voor haar akkoord te krijgen, stelde May zelfs haar functie beschikbaar.

Guardian news

@guardiannews

Guardian front page, Thursday 28 March 2019: Parliament finally has its say: No. No. No. No. No. No. No. No

Als tegenstanders hun bezwaren tegen haar brexit-deal met Europa laten varen, is May bereid af te treden, kondigde ze gisteravond aan. Dat biedt brexiteers de kans meer invloed te hebben op aanstaande onderhandelingen over de definitieve handelsrelatie met Europa.

“Ik weet dat men een aanpak en nieuw leiderschap wil hebben in de tweede fase van onderhandelingen”, erkende May in het parlement. “Ik zal dat niet in de weg staan.”

Back me and sack me.

Samenvatting van May’s aanbod

“Een wanhopige poging”, vindt The Guardian, de Daily Express spreekt van een “onbaatzuchtige geste” van een dappere premier, “ze valt in haar zwaard”, concludeert ook The Daily Telegraph. The Sun heeft het over Therexit, “Back me and sack me“, vat een andere krant het samen. De Daily Mail is vooral verbaasd dat het zolang duurde voordat May over haar vertrek sprak.

BBC News (UK)

@BBCNews

Thursday’s i: “Back me and sack me” (via @MsHelicat) #tomorrowspaperstoday

In de krantencommentaren komen de parlementariërs er nog minder goed vanaf. “Chaos in het Lagerhuis”, oordeelt de Daily Mirror, andere kranten hebben het over shambolic (totale wanorde) of een kluchtige stemming.

De acht afgewezen alternatieven;

Voorstel tegen voor
Douane-unie na brexit 272 264
Tweede referendum 295 268
Labourplan voor nauwe samenwerking met EU 307 237
Lidmaatschap van vrijhandelsassociatie EFTA 283 188
Brexit intrekken 293 184
No-deal-brexit 400 160
Nieuw handelsverdrag 422 139
EFTA zonder douane-unie 377 65

Het parlement en May werken nu aan nieuwe oplossingen. Het Lagerhuis wil begin volgende week weer stemmen over de alternatieven die de meeste steun kregen gisteravond. Ondertussen wil May mogelijk nog een derde keer stemmen over haar akkoord, nu met de belofte dat zij daarna snel opstapt.

Hoewel dat plan al twee keer is weggestemd (met 230 tegenstemmen in januari en 149 eerder deze maand), heeft May de hoop dat haar offer hardliners over de streep kan trekken. Rivaal Boris Johnson (een mogelijke opvolger) schaarde zich onmiddellijk achter zijn partijleider, ook hardliner Rees-Mogg zei vanmorgen ervoor open te staan, mits de Noord-Ierse DUP het verzet tegen May’s deal staakt.

Noord-Ierland

Veel zal dus afhangen van de DUP, die de regering-May gedoogsteun geeft in het parlement. May zal hen moeten overtuigen voor te stemmen, of zich in ieder geval van stemming te onthouden.

Het lijkt erop dat dat niet gaat gebeuren. De DUP is tegen elk akkoord waarbij Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het land. “Een brexit die het hele land bijeenhoudt is het belangrijkste”, vatte partijleider Foster haar standpunt gisteravond samen.

Zelfs een stemonthouding was voor haar niet bespreekbaar, zei ze vanochtend. “Dit gaat over het belangrijkste onderwerp van onze tijd. Het ergste is dan niet duidelijk maken waar je voor staat.”

Belangrijkste struikelblok voor de DUP is de backstop. Wat dat is leggen we hier uit:

Video afspelen

Wat is toch die ‘brexit-backstop’?

Bekijk ook;

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

May bereid op te stappen als haar brexit-deal wordt aangenomen

Onhandig maar plichtsgetrouw: hoe premier May naar de brexit strompelt

Op Schiphol kan na de Brexit een probleem ontstaan. Ⓒ ANP

’Leger, politie en douane niet klaar voor Brexit’

Telegraaf 28.03.2019 Ons leger, politie en douane zijn niet klaar voor een Brexit. Vakbonden verenigd in de Coalitie voor Veiligheid (CvV) waarschuwen ervoor dat dit gevolgen voor de veiligheid in Nederland gaat hebben. Ze schrijven dit in een brandbrief aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De ergste pijn zit hem volgens duo-voorzitter Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV) met name bij de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Als bewaker van wat straks buitengrenzen van de Europese Unie zijn, heeft de KMar meer tijd nodig om reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk te controleren. Om te voorkomen dat dit tot ellenlange wachtrijen op Schiphol en bij andere grensovergangen leidt, is geld voor extra marechaussees vrijgemaakt.

„Door de krappe arbeidsmarkt is nieuw personeel niet beschikbaar of nog niet opgeleid”, stelt Marc de Natris vast.

„De KMar heeft al honderden vacatures. Door Brexit zal de werkdruk verder toenemen. De focus zal op Schiphol komen te liggen, maar hoelang dat vol te houden valt en wat voor gevolgen dit heeft op de andere taken van de marechaussee zullen we snel gaan merken.”

De coalitie waarschuwt er ook voor dat de douane eveneens onderbemand is terwijl de kans op meer smokkel van drank en sigaretten juist toeneemt als prijsverschillen tussen Groot-Brittannië en het EU-gebied groeien.

Interpol

Bij de politie loopt volgens Gerrit van de Kamp van politiebond ACP wel een programma om de gevolgen van de Brexit op te vangen. De grote vraag is volgens de vakbondsman alleen of de voorbereide maatregelen afdoende zijn. De ACP maakt zich zorgen over de extra tijd en menskracht die nodig zijn wanneer informatiewisseling met het Verenigd Koninkrijk lastiger wordt als Europese afspraken vervallen.

„De informatie-uitwisseling zal via Interpol gaan lopen wat een extra schijf is. Voor zaken waarbij snelle informatie-uitwisseling van belang is zoals mensenhandel, goederen- en migratiestromingen is dat een belemmering”, legt Van de Kamp uit.

„We weten nu alleen nog niet goed hoe groot die belemmering zal zijn, of we voldoende hebben gedaan om dit het hoofd te bieden en of we de mensen hebben om dit te tackelen.”

Bekijk meer van; douane  brexit  verenigd koninkrijk  vakbonden politie leger

EU-burgers ontevreden over regelingen brexit

NOS 28.03.2019 Voor Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, is het nog steeds onduidelijk wat de brexit voor hun rechten zal betekenen. Deze week is een officiële campagne gelanceerd om Europese burgers te informeren over het aanvragen van de regeling, maar er is nog veel kritiek.

Hoe de brexit eruit komt te zien, is nog onduidelijk. EU-burgers die na de brexit in Groot-Brittannië willen blijven, moeten wel al een ‘settled status’ aanvragen. De belangenorganisatie The3Million, opgericht door EU-burgers om hun rechten te beschermen, heeft veel kritiek op deze registratie.

Dimitri Scarlato, een Italiaans lid van The3Million trekt het land door om Italianen te informeren over de regeling. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderschat hoe weinig mensen weten wat het aanvragen precies inhoudt. Informatie wordt niet actief verspreid en mensen weten niet wat van hen verwacht wordt.” Hij komt veel ouderen tegen die niet weten hoe zij zich moeten aanmelden en waarom het belangrijk is.

Digitale registratie

Op dit moment wonen ruim drie miljoen Europeanen in Groot-Brittannië. Als EU-burger gelden voor hen dezelfde rechten als voor de Britten. Om na de brexit dezelfde rechten te behouden, kunnen ze zich aanmelden voor een ‘settled status’. Dat is een digitale registratie die burgers ervan verzekert dat zij na de brexit het recht houden om te blijven wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 70 procent van de mensen die zich in de testfase heeft aangemeld, een ‘settled status’ gekregen. De rest moest aanvullende informatie aanleveren. Niemand werd afgewezen.

Kwetsbaar

The3Million is bang dat lang niet alle EU-burgers genoeg kennis hebben van deze regeling. Zij zeggen dat name voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mindervaliden moeite hebben met het aanvragen of zich überhaupt niet realiseren dat ze zelf iets moeten ondernemen.

Immigratie-advocaat Luke Piper pleit daarom voor een nieuwe regeling. “Wij willen dat de EU-burgers automatisch geregistreerd worden, in plaats van dat zij zichzelf moeten aanmelden. Anders is er een grote kans dat zij in een klap hun rechtsgeldige basis om in UK te blijven verliezen.”

‘Ruilmiddel’

De Nederlandse Monique Hawkins, lid van The3Million, woont al meer dan 25 jaar in Engeland. Zij vindt dat de rechten van de EU-burgers vastgelegd moeten worden in een aparte overeenkomst, los van de eventuele afspraken die nu tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gemaakt worden.

“Beide partijen weigeren om bij de onderhandelingen over de overeenkomst van het uittreden de positie van de EU-burgers apart te behandelen. Het gevolg is dat er nu meer dan 3 miljoen mensen gebruikt worden als een ruilmiddel.”

Een parlementaire commissie die onderzoek doet naar mensenrechten (JCHR) waarschuwt dat de rechten van EU-burgers na de brexit nog niet goed geregeld zijn. De commissie vindt de statusregeling niet voldoende.

De rechten van deze groep zouden volgens de commissie niet afhankelijk moeten zijn van een registratiesysteem met een tijdslimiet tot 31 december 2020, de deadline voor EU-burgers om zich te registreren. Bovendien vindt de commissie een digitaal registratiebewijs niet voldoende; de leden willen dat er een fysiek bewijs wordt ingevoerd.

Bekijk ook;

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

Twee weken brexit-uitstel komt Nederlandse ondernemers niet slecht uit

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

Effe goed luisteren kereltje !!!

Theresa May lijkt in haar zwaard te vallen Beeld AP

Theresa May offert zichzelf op voor ‘haar’ Brexit, maar krijgt het Lagerhuis niet mee

VK 28.03.2019 De Britse premier Theresa May heeft woensdagavond haar laatste troefkaart gespeeld in een ultieme poging haar Brexitakkoord te redden. Stem op mijn akkoord en ik vertrek, beloofde ze.

De onoverzichtelijkheid in Westminster werd woensdagavond laat nog groter dan die al was, toen bleek dat de leden van het Lagerhuis elke andere vorm van de Brexit hadden verworpen, inclusief het annuleren van de Brexit.

Alleen het voorstel van Kenneth Clarke, ‘Father of the House’, om de Britten bij de Douaneunie te houden, bleek een kleine kans te hebben gemaakt, met 264 stemmen voor. Het enige wat nu voor de hand ligt, zijn parlementsverkiezingen, iets waar Labourleider Jeremy Corbyn al tijden naar verlangt.

May had de ultieme poging gedaan de impasse te doorbreken door in een emotionele toespraak te aanvaarden dat binnen haar partij ‘behoefte is aan een nieuwe koers’.

Een dag na het Britse vertrek uit de EU (op 22 mei) kan wat haar betreft de strijd om haar opvolging beginnen, zodat 10 Downing Street in juli een nieuwe bewoner krijgt. Ze had haar vertrek nog niet aangekondigd of Boris Johnson liet weten haar deal, door hem eens omschreven als ‘een bomgordel’, te steunen.

De vreugde over deze scalp was kort. Even later gooide een andere prominente brexiteer een emmer koud water over Mays belofte. ‘Ik ben ziedend over dit toneel’, foeterde Steve Baker. ‘Waar is de vrijheid als we onszelf niet besturen?

‘Luid applaus viel hem ten deel. Vervolgens kwam de DUP met een persverklaring die de genadeklap voor het akkoord lijkt te zijn. De Noord-Ieren vrezen dat het akkoord de band met het Verenigd Koninkrijk losser maakt.

May heeft laatste maanden alles geprobeerd om haar akkoord te verkopen, van het uitdelen van ridderordes aan tegenstanders tot het beloven van geld aan Lagerhuisleden die veel Brexit-stemmers vertegenwoordigen.

Vorige week besloot ze de brexiteers onder druk te zetten door de No Deal van tafel te halen en met lang uitstel te dreigen. Maandag deed het Lagerhuis een machtsgreep door de zittingsagenda te pakken en stemmingen over zachtere Brexitalternatieven te forceren.

Noorwegen-optie

Terwijl het Lagerhuis woensdag debatteerde over de Noorwegen-optie, het intrekken van artikel-50 en een nieuw referendum, kwamen elders in het parlement de Tories bijeen om het verlossende woord van hun 62-jarige leider aan te horen. Een grote verrassing was het niet.

Voor May zat er niets anders op. Eerder op de dag was ze opvallend opgewekt en levendig tijdens het vragenuurtje, alsof een last van haar was afgevallen. Op een vraag over haar toekomst antwoordde ze dat ze veel had bereikt. Voor de goede verstaanders was het toen al duidelijk.

De dag was goed begonnen voor de premier toen Jacob Rees-Mogg liet weten nu toch voor haar akkoord te zullen gaan stemmen, het akkoord dat hij eerder had afgedaan als paspoort naar een vazalstaat.

‘Een half brood is beter dan helemaal geen brood’, luidde zijn simpele redenatie, eraan toevoegend dat ‘de een me zwakte zal verwijten en de ander verraad’. Onder de Jacobijnen bleef evenwel weerstand bestaan tegen het compromis dat volgens critici een half vertrek uit de EU behelst. Vooral Conservatieve kiezers moeten er niets van hebben.

May zal nu waarschijnlijk toch nog pogingen wagen om zowel de Bakers van haar partij als de Noord-Ieren te verleiden. Ze wil de (derde) stemming vrijdag houden, de oorspronkelijke Brexitdatum, omdat er anders overleg met Brussel moet komen over een nieuwe Brexitdeadline.

Er dook woensdag nog een ander probleem voor May op: Lagerhuisvoorzitter John Bercow herinnerde de regering eraan dat er alleen een stemming kan komen als er echte wijzigingen zijn aangebracht in het akkoord.

In Straatsburg had Donald Tusk eerder gepleit voor langer uitstel, in de hoop dat de Brexitbeslissing op een of andere manier kan worden herzien. ‘Je kunt zes miljoen mensen die een petitie hebben getekend om de Brexit te annuleren en een miljoen mensen die hebben gedemonstreerd voor een referendum niet verraden’, beweerde hij. Wat hem betreft gaan de Europese leiders akkoord met een uitstel tot volgend voorjaar, om precies te zijn 1 april 2020.

De kans op een nieuw referendum is nog niet bekeken. Tenzij Mays deal op miraculeuze wijze wordt aangenomen, gaat het Lagerhuis maandag stemmen over de twee populairste – of minst impopulaire – opties. Het idee voor een referendum werd woensdag welkom geheten door Dominic Cummings, de strateeg achter de Leave-campagne.

Hij riep activisten op zich voor te bereiden. ‘Denk eraan’,  schreef hij op zijn blog’, vorige keer wonnen we ondanks het feit dat de gevestigde orde de macht en het geld aan haar zijde had.’

Volgens hem verloor het establishment omdat het geen antwoord had op effectieve activisme van Leave en ‘letterlijk geen idee had waarmee men bezig was’. Hoewel de peilingen nu op Remain wijzen, voorspelt hij dat een overwinning ‘makkelijker zal zijn dan in 2016’.

Cummings, aan wie de televisiefilm Brexit: The Uncivil War was opgehangen, zei zich dood te hebben geërgerd aan de puinhoop die zijn ‘narcistisch-verwarde’ geestverwanten van de European Research Group hebben gemaakt, doelend onder meer op Rees-Mogg en Johnson.

‘Jongens’, schreef hij, ‘de meeste van jullie waren te druk met jagen of skiën of meisjes versieren in plaats van het echte werk te doen.’

Meer over; Theresa May politiek Brexit Patrick van IJzendoorn

Chaos in Lagerhuis: alternatieve opties brexit krijgen geen meerderheid

MSN 27.03.2019 Een stemming in het Britse Lagerhuis over acht brexit-scenario’s heeft niet geleid tot meer duidelijkheid. Geen enkele optie kon rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.

De uitkomst van deze ‘indicatieve’ stemming was niet bindend. Het gaf het verdeelde Lagerhuis de kans om te laten zien welke brexituitkomst wel op steun zou kunnen rekenen. Parlementariërs krijgen komende maandag naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over brexitopties.

Eerder opstappen

Eerder vandaag had May aangegeven eerder te willen opstappen als premier om haar brexitdeal door het Lagerhuis te krijgen. Op een bijeenkomst met haar Conservatieve partijgenoten riep ze hen op haar deal te steunen, ‘zodat we onze historische plicht kunnen doen’.

Daarmee doelde ze op het naleven van de uitkomst van het referendum in 2016 door een ‘ordelijke brexit’ te regelen. Haar voorstel werd al twee keer verworpen. De Noord-Ierse partij DUP, die May meestal steunt, heeft vanavond aangegeven niet van plan te zijn het akkoord te steunen. De steun van DUP is cruciaal voor May.

Ook alternatieve opties brexit stuk voor stuk verworpen

RTL 27.03.2019 Een stemming in het Britse Lagerhuis over acht brexit-scenario’s heeft niet geleid tot meer duidelijkheid. Geen enkele optie kon rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.

De uitkomst van de ‘indicatieve’ stemming was niet bindend. Het gaf het verdeelde Lagerhuis de kans om te laten zien welke brexit-uitkomst wel op steun zou kunnen rekenen. Lagerhuisleden stemden tegen alle opties, waaronder een brexit zonder deal en nauwere banden met de EU dan de regering wil.

“Totale chaos”, schetst correspondent Anne Saenen de vertoning in het Lagerhuis. Het onderstreept dat de Britse politiek in een diepe crisis verkeert, zegt ze. “Er is nooit goed nagedacht over wat de brexit precies betekent en nu blijkt dat iedereen daar een ander beeld bij heeft.”

Nieuwe poging

De politici krijgen maandag naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over alternatieve brexituitkomsten. Premier Theresa May probeert ondertussen haar eigen brexitdeal te redden. De conservatieve leider is bereid voortijdig op te stappen om de overeenkomst door het Lagerhuis te krijgen. Dat heeft de deal al twee keer afgewezen.

Daarbij heeft May er ‘alles aan gedaan’ om een meerderheid achter haar deal te krijgen, zegt Saenen. “En dat is tot nu toe niet gelukt, ook niet nu ze belooft op te stappen. Er zijn wel wat politieke figuren overstag gegaan, zoals Boris Johnson, maar of dat straks wél tot een meerderheid gaat leiden, weten we niet.”

Weinig vertrouwen

Veel Britse burgers zijn de aanhoudende politieke impasse over de brexit beu. Ook woensdag verzamelden zich weer pro- en antibrexitbetogers bij het parlementsgebouw in Londen. Beide kampen hebben iets gemeen: weinig vertrouwen in het vermogen van de Lagerhuisleden een uitweg te vinden uit de politieke crisis.

Lees ook:

Britse premier May: ‘Ik stap op na goedkeuring brexitdeal’

en meer: Theresa May   Brexit   Groot-Brittannië

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

NOS 27.03.2019 Geen van de acht moties over een plan B voor de brexit heeft het gehaald in het Lagerhuis. Dat een tweede referendum over de hele kwestie bijvoorbeeld zou worden afgewezen, werd wel verwacht. Maar ook voorstellen over een zachte brexit, waarbij de Britten nauw verbonden zouden blijven met de interne markt van de EU en de douane-unie, kregen vanavond geen meerderheid.

Het was een ‘indicatieve’ stemming, die niet bindend is. De stemmingen gaven het sterk verdeelde Lagerhuis de kans om te laten zien welke brexit-uitkomst wél op steun zou kunnen rekenen, nadat Theresa May’s voorstel met grote meerderheid twee keer was weggestemd. Parlementariërs krijgen maandag naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over de meest kansrijke brexit-opties.

Tim de Wit

@timdewit