Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord

Op weg naar de Voorjaarsnota 2012 en de Begroting 2013.

Belangrijkste punten uit het Lente-akkoord

De inhoud van het Kunduz-akkoord was reeds bekend. Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen.

Minister De Jager heeft de brief met daarin het akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd.

– Het begrotingstekort wordt teruggebracht naar 3 procent, in totaal wordt er zo’n 14 miljard bezuinigd.
– Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog naar 21 procent.
– Het reiskostenforfait wordt aangepakt, dit moet zo’n 1,2 miljard euro opleveren.
– Volgend jaar geldt de nullijn voor ambtenaren, zij krijgen er dus geen salaris bij. Een uitzondering wordt er gemaakt voor mensen in de zorg en mensen met een uitkering.
– De huizenmarkt wordt ook aangepakt. De huren worden marktconform en er geldt geen hypotheekrenteaftrek meer voor nieuwe, aflossingsvrije hypotheken. De overdrachtsbelasting blijft op 2 procent.
– In de zorg wordt 1,6 miljard bespaard door onder meer de kosten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te beperken. Mensen moeten zelf meer bijdragen.
– De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld ingevoerd. Volgend jaar gaat deze met een maand omhoog, de jaren daarna steeds met 2 of 3 maanden. Uiterlijk in 2019 is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd naar 66 jaar. Daarna wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting.
– De accijnzen op alcohol, tabak en fris worden ook verhoogd. Daarnaast worden de belastingschijven niet geïndexeerd, waardoor belastingbetalers sneller meer belasting zullen betalen. Een lastenverzwaring dus.
– Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales.
– Werkgevers zullen allemaal de eerste 6 maanden van de WW-uitkering moeten betalen, en het ontslagrecht wordt versoepeld.
– Er worden ook zaken teruggedraaid. Zo worden de bezuinigingen op het PGB en het passend onderwijs teruggedraaid.
– De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking (750 miljoen euro) is van tafel.
– De btw op zonnepanelen gaat naar beneden.
– De btw op kaartjes voor kunstvoorstellingen gaat ook omlaag.
Natuurbeleid krijgt er 200 miljoen bij. De bezuinigingen worden teruggedraaid.
– Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer over weg zwaarder wordt belast.
– De verhoging van de griffierechten wordt teruggedraaid
– De bankenbelasting wordt verdubbeld. De opbrengst daarvan wordt 600 miljoen.

Zie ook:

Uitgelicht – Video

© anp. Jan Kees de Jager bij Diederik Samsom

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

Definitief akkoord over begroting Video

BegrotingsakkoordNU

De definitieve tekst van het Lenteakkoord (211,4 kB)

‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’ – blader Lenteakkoord door

Houdbaarheidsdatum Lente-akkoord nu al verstreken

Trouw 13.06.2012 Het begrotingsakkoord, waar vijf fracties in de Kamer eind april nog zo trots op waren, is inmiddels alleen nog van D66. Over belangrijke bouwstenen in dat akkoord is weer de vertrouwde politieke verdeeldheid.

Eind april stelde SP-fractievoorzitter Emile Roemer al honend dat de houdbaarheidsdatum van het Lente-akkoord op 12 september, de dag van de Kamerverkiezingen, zou verlopen. Het is nog sneller gegaan. Gisteren verklaarde premier Mark Rutte de bepaling uit het akkoord over de belasting op woon-werkverkeer min of meer officieel tot dode letter. “Het staat partijen vrij in het kader van de verkiezingen met alternatieven te komen. Ik weet zeker dat dat in elk geval voor mijn eigen VVD zal gelden”, aldus Rutte in de Kamer.

‘Ontslagplannen Kunduz-akkoord negatief voor economie’

NU 12.06.2012 AMSTERDAM – De plannen uit het Kunduz-akkoord rondom de versoepeling van het ontslagrecht zullen negatief uitpakken voor de economie, de machtsverhoudingen binnen bedrijven en de tweedeling op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nederlandse economie zal komende twee jaar nauwelijks verbeteren

Parool 11.06.2012 De Nederlandse economie komt de komende 2 jaar nauwelijks op stoom. Inkomens en huizenprijzen blijven dalen, terwijl de werkloosheid verder oploopt. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag gepresenteerd rapport.

De Nederlandse economie kwakkelt doordat de uitgaven van consumenten blijven dalen. Huishoudens zien hun inkomens, gecorrigeerd voor inflatie, volgens DNB tot en met eind volgend jaar nog eens met 4 procent dalen. Dat betekent dat het inkomen tussen 2000 en 2013 niet vooruit is gegaan. ‘Dat is verbazingwekkend lang’, zei DNB-directeur Job Swank in een toelichting. ‘Het is heel opvallend dat we er in 13 jaar niets bij hebben gekregen.’

Nederland herstelt zich maar matig – ‘economie niet kapotbezuinigd’

NRC 11.06.2012 De dubbele dip is een feit en de economie herstelt zich in 2013 en 2014 maar matig. De werkloosheid stijgt van 4,4 procent in 2011 naar 6,4 procent in 2014. Dat voorspellen de economen van De Nederlandsche Bank (DNB) in een vanochtend gepubliceerde economische raming voor 2012 tot en met 2014.

Volgens DNB blijven de ‘onzekerheden onveranderd groot’. In 2012 krimpt de Nederlandse economie met 0,6 procent. In 2013 en 2014 groeit de economie met een bescheiden 0,6 en 1,2 procent.

Ontslaan wordt met Lenteakkoord goedkoper, niet simpeler

VK 10.06.2012 Wijziging van het ontslagrecht: de vijf Kunduz-partijen namen dit op in hun Lenteakkoord. Maar minister Kamp werkt ook aan een voorstel. Worden werknemers straks ‘zomaar’ ontslagen? Vijf vragen over het ontslagrecht.

Martin Sommer: ‘Dat Kunduz-akkoord blijkt elke dag meer een rommeltje’

VK 10.06.2012  Had de Kunduz-coalitie het maar gelaten bij een paar kale bezuinigingen om aan de 12 miljard te komen, schrijft Martin Sommer. Nu blijkt het elke dag weer een politieke demonstratie van ‘kijk ons eens hervormen’.

In de hal van de Eerste Kamer staat een bordje: voeten vegen alstublieft. In de rookkamer kijken alle stadhouders sinds Willem van Oranje vanuit hun lijsten mee. Politiek fatsoen en respect voor de vormen, dat is de Eerste Kamer. Terecht dat hier sinds deze week twintig jaar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten wordt onderzocht.

12 september wordt echt een referendum

Elsevier 07.06.2012 Als de Kamerleden er bij gevoelige vraagstukken niet uitkomen, dan laten ze het aan de kiezer over. Op 12 september kiezen we niet zo maar een nieuwe Tweede Kamer. Op 12 september wordt een referendum gehouden over verschillende vraagstukken: hypotheekrenteaftrek, belasting op het woon-werk-verkeer en het Europees Noodfonds. Wellicht komt er nog een aantal andere zaken bij.

De Kunduz-coalitie staat op losse schroeven omdat het niet goed gaat met GroenLinks. En het gaat nog steeds slecht met het CDA. Met dat gezinsverhaal van het CDA kan deze partij niet al te veel mensen aan zich binden. De burgers willen ondubbelzinnige antwoorden op de vragen die tijdens het referendum van 12 september aan de orde komen. Daarin schiet het CDA behoorlijk te kort. —>>> 12 september wordt echt een referendum.

Huishoudens dubbel getroffen door forensentaks

Elsevier 07.06.2012 Het afschaffen van de onbelaste woon-werkvergoeding kan Nederlandse huishoudens meer kosten dan in eerste instantie werd aangenomen. Volgens de plannen wordt de reiskostenvergoeding een deel van het totale inkomen wat kan leiden tot een daling van inkomensafhankelijke regelingen. Hiervoor waarschuwen vakcentrales FNV, CNV en MPH donderdag. Het gaat onder meer om de kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag.

Gezin
De bonden missen dit effect invoorbeeldberekeningen op internetsites waar werknemers kunnen becijferen hoe de woon-werkmaatregel voor hen uitpakt.

Zie ook:

De Jager moet miljard bijlenen voor steun aan Griekenland

Elsevier 07.06.2012 Nederland moet dit jaar 8,4 miljard euro extra lenen om het overheidstekort op te vangen. Een miljard daarvan is nodig voor de steun aan Griekenland. Door de economische malaise loopt de staat ook 1,6 miljard euro aan minder afgedragen premies mis.

De Duitse bondskanselierAngela Merkel zegt dat Europa een ‘politieke unie’ moet worden. Landen moeten geleidelijk meer bevoegdheden overdragen aan Europa. Op deze manier wil Merkel een antwoord geven op de schuldencrisis.

Lees ook: Angela Merkel pleit voor meer macht naar Europa

Zie ook: Frankrijk: Overweeg lening ECB aan Griekenland

Inflatie 2,1 procent: laagste niveau in meer dan jaar

Parool 07.06.2012 De inflatie is in mei gedaald naar 2,1 procent. Dat is het laagste niveau in meer dan een jaar tijd. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag gemeld.  In mei vorig jaar was het gemiddelde stijging van het prijspeil 2,3 procent. In april dit jaar bedroeg de inflatie nog 2,4 procent. De daling schrijft het CBS vooral toe aan de lagere benzineprijzen. In mei kostte een liter euroloodvrij gemiddeld 1,75 euro, terwijl in april hiervoor nog 1,81 euro werd betaald.

‘Ontslagplannen Kunduz-akkoord onbeschaafd’

NU 07.06.2012 De ontslagplannen uit het Kunduz-akkoord leiden tot oneerlijke behandeling van werknemers. Dat stelt vakbond FNV donderdag in een oproep aan het kabinet.

Gerelateerde artikelen;

‘Woon-werkmaatregel treft harder dan gedacht’

NU 07.06.2012 Het afschaffen van de onbelaste woon-werkvergoeding raakt mensen nog harder dan gedacht. Hiervoor waarschuwen de vakcentrales FNV, CNV en MHP donderdag. 

Gerelateerde artikelen;

Kunduzcoalitie schrapt duizenden extra banen in de zorg

RTL 06.06.2012 Een groot deel van de beloofde 12.000 extra verplegers in de zorg komt er niet. In het Kunduzakkoord blijkt een groot deel van die extra handen aan het bed te zijn geschrapt.

Het kabinet had eerder beloofd dat er uiterlijk eind 2013 12.000 extra medewerkers bij komen in de zorg voor ouderen, gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg. Maar op die laatste twee gebieden wil de Kunduzcoalitie het geld anders besteden en dus wordt het aantal van 12.000 niet gehaald.

PvdA maakt punt van ‘ruzie’ over akkoord

Trouw 06.06.2012  Het gaat in de politiek om het beeld. Wie dat goed weet neer te zetten, heeft de halve slag gewonnen. Of dat de PvdA gisteren lukte bij de voornemens van de vijf fracties met de reiskostenvergoeding en de beperking van de hypotheekrenteaftrek is de vraag.

De coalitie in spagaat

Spits 06.06.2012 De inkt van het Kunduzakkoord is nog niet droog of de eerste plannen worden alweer in de la opgeborgen. De coalitiepartijen bevinden zich in een spagaat tussen daadkracht en electoraal gewin.

De euforie was groot toen ChristenUnie, D66, Groenlinks, CDA en VVD er in slechts twee dagen tijd in slaagden om tot een begrotingsakkoord te komen. Met dit daadkrachtig optreden voorkwamen de partijen dat Nederland een boete zou krijgen voor het niet naleven van de Europese begrotingsregels. Bovendien moet Nederland mogelijk miljarden per jaar aan extra rente betalen als de staatsschuld te ver oploopt. De missie slaagde, maar voor de gevolgen gaan de handen in het land niet op elkaar. De AOW-gerechtigde leeftijd leek een pijnpunt te worden. Over die maatregel blijft het juist stil. Zelfs de SP, altijd fel tegenstander van verhoging van de AOW-leeftijd geweest, bood afgelopen weekend ineens ruimte.

Raad van State heeft veel vragen over Lenteakkoord

VK 05.06.2012 De Raad van State heeft nog veel vragen aan het kabinet over de uitvoering van de in het Lenteakkoord overeengekomen afspraken. De raad wil opheldering over onder andere de AOW, de reiskostenvergoeding en de btw-verlaging voor podiumkunsten. Zo vreest de raad dat ouderen met een kleine beurs in de problemen komen door de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Advies Raad van State.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd advies van de Raad van State over de AOW-plannen van Kamp op basis van het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. In dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog dan eerder is afgesproken met werkgevers en de vakbeweging in het pensioenakkoord. Open pdf (88,8 kB)

Zie ook: RvS vreest voor arme ouderen in AOW-plan

Partijen reageren kritisch op reddingsplan voor euro

Elsevier 05.06.2012 Het reddingsplan voor de euro waaraan Europese leiders werken, leidt tot grote onrust bij partijen in Den Haag. De SP spreekt van een ‘Europese superstaat’ en de VVD ziet niets in ‘tekentafelpolitiek’. Maandag werd bekend dat voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy met andere leiders van Europa werkt aan een plan voor verdere economische integratie in de eurozone.

‘Dit is te gek voor woorden,’ zegt SP-leider Emile Roemer tegen het AD. ‘Ze proberen via de achterdeur zonder democratische controle in een klap een Europese superstaat op te zetten.’

Munt
Ook de PVV is niet te spreken over het plan. ‘Van landen blijft niks over. Nog even en je bent een Europese provincie,’ zegt KamerlidLouis Bontes tegen de krant. ‘We moeten net als Zwitserland onze eigen munt hebben en handelsverdragen sluiten met andere Europese landen.’ Zelfs regeringspartij VVD ziet vooralsnog niets in het zogenoemde masterplan. ‘Ik weet niet wat er allemaal in dat plan komt te staan, maar de prioriteit ligt bij hervormingen op dit moment,’ zegt Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff.

Angst
PvdA en D66 zijn minder kritisch over de voorstellen van Van Rompuy. Zij vinden het onvermijdelijk dat Brussel meer invloed kan uitoefenen. ‘Nu is leiderschap nodig,’ zegt PvdA-leider Diederik Samsom. ‘Ik heb niets met die angst voor het weggeven van soevereiniteit.’ Premier Mark Rutte (VVD) zei maandag in reactie op het plan dat een discussie daarover nu niet aan de orde is. ‘We moeten nu problemen oplossen en ons niet verliezen in structuurdiscussies over de toekomst van Europa.’

Zie ook:

Kritiek Raad van State op AOW-plan uit Lenteakkoord

NRC 05.06.2012 De huidige plannen voor de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd zorgen voor grote inkomensproblemen bij bijna-gepensioneerden. Daarvoor waarschuwt de Raad van State in een vanmiddag gepubliceerd advies. VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 hebben afgesproken de pensioenleeftijd vanaf januari elk jaar met een aantal maanden te gaan verhogen, om te beginnen met één maand in2013. In 2019 moet de AOW-leeftijd daarmee 66 jaar zijn, en in 2023 67 jaar. Lees verder›

Kabinet: Geen politieke redenen achter uitstel plannen

Elsevier 05.06.2012 Demissionair premier Mark Rutte (VVD) benadrukt dat er geen politieke redenen zijn waarom de voorstellen over het beperken van de hypotheekrenteaftrek en de invoering van de forensentaks pas na de verkiezingen aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Zie ook:

 ‘Geen politieke reden uitstel’

Telegraaf 05.06.2012 Er zijn geen politieke redenen waarom de uitgewerkte voorstellen over het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding pas na de Tweede Kamerverkiezingen in het parlement aan de orde kunnen komen.

‘Beperken renteaftrek kost koper kapitalen’

Trouw 05.06.2012  Huizenkopers zijn tienduizenden euro’s meer kwijt door de beperking van de hypotheekrenteaftrek die een Tweede Kamermeerderheid wil. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde doorrekening van ING Economisch Bureau. De hypotheeklasten van een gemiddelde koopwoning zouden volgens ING ruim 50.000 euro hoger uitvallen bij een volledige aflossing. Bij duurdere huizen is het nadeel nog groter.

‘Reden uitstel hypotheekrenteaftrek niet politiek’

NU 05.06.2012 DEN HAAG – Er zijn geen politieke redenen om de uitgewerkte voorstellen over het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding pas na de Tweede Kamerverkiezingen te bespreken. Dat benadrukte premier Mark Rutte dinsdag. De onderwerpen zijn ingewikkeld en daarom is er nog tijd nodig om de plannen uit te werken, benadrukte Rutte. ”Het is techniek, geen politiek”, zei de premier.

Gerelateerde artikelen;

Ook behandeling hypotheekrenteaftrek na verkiezingen

Elsvevier 05.06.2012 Na de forensentaks is ook de behandeling van de hypotheekrenteaftrek uitgesteld tot na de Kamerverkiezingen. Staatssecretaris Frans Weekers (VVD, Financiën) heeft meer tijd nodig om de plannen uit het Kunduz-akkoord uit te werken.

Dat zegt Weekers dinsdag in het Radio 1-journaal. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben afgesproken dat vanaf volgend jaar alleen zogeheten annuïteiten-hypotheken voor aftrek in aanmerking komen.

Bij deze hypotheken lossen huizenbezitters tijdens de looptijd af. De renteaftrek wordt afgeschaft voor nieuwe, aflossingsvrije hypotheken.

Commentaar Jean Dohmen: Discussie over renteaftrek is flauwekul

Zie ook:

Ook hypotheekrenteaftrek later naar Tweede Kamer

Metro 05.06.2012  De plannen voor de inperking van de hypotheekrenteaftrek worden ook pas na de verkiezingen aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dat zegt demissionair staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) dinsdag in een interview met Radio 1. Maandag werd al bekend dat de forenzentaks over de verkiezingen heen wordt getild.

Ook beperking hypotheekrenteaftrek uitgesteld tot na de verkiezingen

NRC 05.06.2012 De beperking van de hypotheekrenteaftrek, zoals afgesproken in het begrotingsakkoord van de vijfpartijencoalitie, wordt pas na de verkiezingen behandeld door de Tweede Kamer. Dat heeft staatssecretaris Weekers vanochtend gezegd in het Radio 1 Journaal.

Volgens Weekers hebben de partijen meer tijd nodig om de plannen verder uit te werken. Ook de belasting op de reiskostenvergoeding wordt pas na de verkiezingen door de Kamer behandeld, zo werd gisteren bekend.

Hypotheekplannen uitgesteld tot na verkiezingen

Staatssecretaris Weekers heeft meer tijd nodig

NU 05.06.2012 AMSTERDAM – De Tweede Kamer behandelt pas na de verkiezingen in september de in het vijfpartijenakkoord opgenomen beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Gerelateerde artikelen;

PvdA eist nog voor verkiezingen duidelijkheid forensenbelasting en renteaftrek

VK 05.06.2012 De precieze details van het belasten van de reiskostenvergoeding en het beperken van de hypotheekrenteaftrek, twee maatregelen uit het Lenteakkoord, worden pas op Prinsjesdag bekend, na de verkiezingen van 12 september. Onbegrijpelijk, vindt de Partij van de Arbeid. De partij wil dat demissionair staatssecretaris van Financiën Frans Weekers nog voor de verkiezingen duidelijkheid verschaft.

Forensentaks uitgesteld

Telegraaf 05.06.2012 De geplande afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt voorlopig uitgesteld. Het ministerie van Financiën heeft meer tijd nodig de maatregel in wetgeving om te zetten en tilt de behandeling ervan in de Tweede Kamer daarom over de verkiezingen heen. Daarmee is het onzeker of de wet nog wel zal worden aangenomen.

Forenzentaks mogelijk toch eerder naar Kamer

Metro 05.06.2012 Het wetsvoorstel voor de forenzentaks wordt mogelijk toch al voor de verkiezingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Demissionair staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) zei dinsdag naar aanleiding van een debat in de Tweede Kamer dat hij dat zou bespreken in de ministerraad.

Rutte: ‘masterplan’ EU belangrijk, maar ik ben het niet met alles eens

NRC 05.06.2012 Het is belangrijk dat de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, onderzoekt hoe de economie van de EU op de lange termijn beter gaat functioneren. Maar dat betekent niet dat hij het met alles eens is, zei demissionair premier Mark Rutte (VVD) vandaag tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

Rutte, kom met goed argument voor steun euroVideo

Elsevier 04.06.2012 Door de jaren heen was de VVD kritisch over de euro. Nu steunt premier Mark Rutte de euro met tientallen miljarden en met bevoegdheidsoverdracht naar Brussel. De argumenten die de minister-president hiervoor aanvoert, zijn niet geldig, betoogt Syp Wynia.

Premier Rutte wil geen discussie over reddingsplan euro

Elsevier 04.06.2012 Demissionair premier Mark Rutte (VVD) wil op dit moment geen discussie over het plan van Europese leiders dat een definitieve oplossing moet vormen voor de eurocrisis. ‘We moeten nu problemen oplossen en ons niet verliezen in structuurdiscussies over de toekomst van Europa.’

Van Rompuy zei maandag dat eurolanden hopelijk aan het eind van het jaar plannen presenteren voor verdere economische integratie in de eurozone. De betrokkenen werken aan ‘de bouwstenen voor de verbetering van de monetaire unie’.

Zie ook: Europese leiders komen met vergaand reddingsplan euro

PVV en CU eisen uitleg Rutte over europlannen

Parool 04.06.2012 PVV en ChristenUnie eisen opheldering van premier Mark Rutte over de berichten dat aan het einde van het jaar plannen zijn afgerond voor verdere economische integratie tussen eurolanden.

De woorden van EU-president Herman Van Rompuy vandaag in Sint-Petersburg geven Slob de indruk dat steeds nadrukkelijker een richting wordt gekozen en het is in zijn ogen daarom tijd dat ook Nederland zijn positie bepaalt. De ChristenUnieleider wil daarover een debat met Rutte.

Rutte kritisch over woorden Van Rompuy

NU 04.06.2012 Premier Mark Rutte heeft nu geen behoefte aan ”structuurdiscussies over de toekomst van Europa”. Hij zei dat desgevraagd in reactie op uitspraken van EU-president Herman Van Rompuy maandag in Sint Petersburg. Rutte ontvangt Van Rompuy dinsdag in Den Haag.

Zie: Van Rompuy werkt aan ‘masterplan’ – ‘vergt veel politieke daadkracht’

Ministers en bankiers G7 bespreken eurocrisis

NU 04.06.2012 De ministers van Financiën en de centrale bankiers van de G7 houden dinsdag telefonisch overleg over de Europese schuldencrisis.

‘Europlannen aan het einde van het jaar’

NU 04.06.2012 De eurolanden kunnen hopelijk aan het einde van het jaar plannen presenteren voor verdere economische integratie in de eurozone. Dat zei EU-president Herman Van Rompuy maandag op een persconferentie in het Russische Sint Petersburg.

Raad van State kritisch over werkgeversheffing

VK 04.06.2012 De Raad van State plaatst kritische kanttekeningen bij de heffing in het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die werkgevers eenmalig moeten gaan betalen over inkomens boven de 150.000 euro.

KNVB: Doorberekenen politiekosten een ramp

Trouw 04.06.2012 De KNVB is zeer bezorgd over de in het Lenteakkoord van de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie opgenomen doorberekening van circa 30 miljoen euro op de inzet van politie. ‘Dat hangt als het zwaard van Damocles boven het betaalde voetbal’, zei Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal, vanavond na de voorjaarsvergadering in Zeist.

‘Doorberekenen politiekosten ramp’

NU 04.06.2012 ZEIST – De KNVB is zeer bezorgd over de in het Lenteakkoord van de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie opgenomen doorberekening van circa 30 miljoen euro op de inzet van politie.

Kamer stemt na verkiezingen over omstreden forensentaks

Elsevier 04.06.2012 Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding, zoals afgesproken in het begrotingsakkoord, wordt pas na de verkiezingen van 12 september voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Dat bevestigt het ministerie van Financiën maandag. Volgens nu.nl heeft het ministerie meer tijd nodig om het plan in wetgeving om te zetten. Afgelopen week werd duidelijk dat vier van de vijf partijen die het begrotingsakkoord sloten,alweer afstand nemen van de controversiële belasting. Alleen D66 lijkt vooralsnog woord te houden.

Zie ook:

Snel een alternatief voor forensenbelasting, aub!

Elsevier 04.06.2012 De omstreden belasting op reiskosten staat gelukkig al op losse schroeven. Er moet worden bezuinigd op de staatsuitgaven; de werkende moet niet de dupe worden

Losse schroeven
Amper een week na de presentatie van dat bezuinigingspakket staat het pijnlijkste onderdeel hiervan al op losse schroeven. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kondigden aan vanaf 2013 belasting te heffen op de reiskostenvergoeding die veel werknemers van hun baas ontvangen.

Hoe gek kun je het als overheid maken? En hoe naïef kun je als VVD zijn, als je eerst voortdurend beloofde op te komen voor de Hardwerkende Nederlander?

Dat moet iedereen te denken geven. Inmiddels mompelt de VVD voorzichtig dat het voorstel niet in het verkiezingsprogramma zal staan.

GroenLinks-leider Jolande Sap zegt dat de ov-forens niet de dupe mag worden. Oké, schrap dan die pendeltaks uit het Kunduz-akkoord en help alternatieve financiële dekking zoeken. Want ‘afstand nemen’ is niet genoeg om de pendeltaks van tafel te duwen.

‘Rutte zei dat zijn kabinet het land wil teruggeven aan de ‘hardwerkende Nederlanders’. Maar dan moet het kabinet er wel voor zorgen dat werken lonend blijft’ Lees ook het commentaar van Jean Dohmen: Bezuinigen? Ontzie werkende Nederlander

CNV wil af van belasting reiskostenvergoeding

NU 04.06.2012 DEN HAAG – DEN HAAG – De politiek moet afzien van het plan om de reiskostenvergoeding voor werknemers te belasten. Die oproep heeft vicevoorzitter Maurice Limmen van vakcentrale CNV maandag gedaan. ”Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald”, aldus Limmen.

Kabinet wacht met voorstel forenzentaks

Metro 04.06.2012 Het plan voor de forenzentaks wordt pas in september voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dat blijkt maandag uit de uitwerking van de fiscale maatregelen van het Begrotingsakkoord 2013, die demissionair staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Behandeling forensentaks uitgesteld

Maatregel pas na verkiezingen naar Tweede Kamer

NU 04.06.2012 DEN HAAG – Het ministerie van Financiën heeft meer tijd nodig om de geplande afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding in wetgeving om te zetten.

‘We zijn te afhankelijk van financiële markten’

NU 04.06.2012 Europa moet minder afhankelijk worden van de financiële markten. Daarover zijn SP’er Ewout Irrgang en D66’er Wouter Koolmees het eens in een gesprek met NU.nl

Gerelateerde artikelen;

‘Economische neergang is niet tijdelijk’

NU 04.06.2012 DEN HAAG – De Nederlandse economie is structureel veranderd, waardoor het niet waarschijnlijk is dat de economie op korte termijn weer tot bloei komt.

Gerelateerde artikelen;

Kiezers steeds negatiever over Lente-akkoord

NU 03.06.2012 Het enthousiasme over het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie eind april sloten blijft dalen. Inmiddels heeft meer dan de helft (53 procent) van de kiezers een negatief oordeel.  Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond.

Kunduz-coalitie verwerpt belasten reiskostenvergoeding

Elsevier 02.06.2012 Vier van de vijf partijen die vorige week met elkaar het begrotingsakkoord sloten, nemen alweer afstand van een omstreden onderdeel daarvan: de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Alleen D66 lijkt vooralsnog woord te houden. ‘Wij hebben onze handtekening onder het Lenteakkoord gezet,’ zegt D66-Kamerlid Wouter Koolmees tegen de Volkskrant. ‘Een alternatieve maatregel moet even veel opleveren; pijnlijk is het sowieso.’ ‘Wat bezuinigingen en hervormingen heten, blijken vooral hogere belastingen te zijn. Daar gaan de verkiezingen van 12 september ook niets aan veranderen.’

Syp Wynia: Kunduz wordt niet mooier door het lente te noemen

ZIE OOK: CDA: Eén belastingtarief, behalve voor veelverdieners

Kans nihil dat ‘forensentaks’ ook echt wordt doorgevoerd

VK 02.06.2012 Een week na het sluiten van het Lenteakkoord trekken vier van de vijf partijen hun handen alweer af van het meest controversiële onderdeel van de deal: het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Daarmee lijkt de kans nihil dat vanaf 1 januari 2013 de hele werkgeversvergoeding voor woon-werkverkeer bij het brutoloon zal worden opgeteld.

‘Partijen Lenteakkoord laten reiskostenmaatregel alweer vallen’

NRC 02.06.2012 Een week nadat het definitieve Lenteakkoord naar de Tweede Kamer is gestuurd, trekken vier van de vijf partijen hun handen alweer af van de reiskostenmaatregel. Daarmee lijkt de kans nihil dat de meest omstreden maatregel uit het akkoord vanaf volgend jaar van kracht wordt, schrijft de Volkskrant vanochtend.

Partijen trekken handen af van reiskostenmaatregel

NU 02.06.2012 AMSTERDAM – Een week nadat het definitieve Kunduz-akkoord naar de Tweede Kamer is gestuurd, trekken vier van de vijf partijen hun handen alweer af van de reiskostenmaatregel. Daarmee lijkt de kans nihil dat de meest omstreden maatregel uit het akkoord vanaf volgend jaar van kracht wordt, schrijft de Volkskrant zaterdag.

Gerelateerde artikelen;

VVD-kiezer ziet VVD als verliezer Kunduz-akkoord

Metro 01.06.2012 De VVD is de grote verliezer van het Kunduz-akkoord en heeft van alle partijen het meest moeten inleveren. Dat vindt 57 procent van de VVD-kiezers, blijkt donderdag uit een peiling van Eenvandaag. Toch staat 76 procent van de kiezers nog achter het akkoord dat afgelopen maand werd gesloten.

Lente-akkoord: welke voorstellen halen de verkiezingen?

Parool 31.05.2012 Het zomerreces staat voor de deur. De tijd om de maatregelen uit het Lente-akkoord aan de Tweede Kamer voor te leggen is beperkt. De verhoging van de btw wordt zeker doorgevoerd. Met de hypotheekrente-aftrek kan het nog alle kanten op.

Lees ook:

Lente-akkoord: dit staat er in de kleine lettertjes

Afschaffing onbelaste reiskosten: zo verzacht je de pijn

Hypotheek onder water: kun je verhuizen met een restschuld?

Plan hypotheekrenteaftrek rammelt

PvdA en CDA nemen woonakkoord serieus

Trouw 31.05.2012 PvdA en CDA willen dat het Centraal Planbureau (CPB) berekent welk effect het ‘nationaal woonakkoord’ heeft op de overheidsbegroting. Dit plan, ‘wonen 4.0’ genoemd, werd vorige week door corporaties, makelaars, woonbond en de Vereniging Eigen Huis gepresenteerd. PvdA-Kamerlid Jacques Monasch doet het voorstel tot doorrekening vandaag in de Kamer, mede namens het CDA.

Partijen verdeeld over advies Rehn video

NOS 31.05.2012 Politieke partijen reageren verdeeld op het advies van eurocommissaris Olli Rehn aan Nederland om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen. Volgens Rehn leeft Nederland op een hypotheekbubbel. Hij vindt dat de huizenprijzen kunstmatig hoog zijn door het belastingvoordeel op hypotheken.

‘Kritische Rehn voer voor eurosceptici, maar hij vertelt ons niets dat we niet wisten’

VK 31.05.2012 Commissaris Rehn onthult geen geheimen in zijn oordeel over Nederland. Des te meer reden voor actie, schrijft Raoul du Pré in zijn commentaar. Nederland behoorde de afgelopen jaren tot de landen die aandrongen op strengere bewaking van de financiële discipline in de EU. Woensdag zette Brussel een grote stap in die richting: alle lidstaten kregen hun rapport. Olli Rehn doet zijn naam van supercommissaris eer aan en stelt zich niet bescheiden op: hij bemoeit zich met alles waarover hij zich zorgen maakt en doet dwingende aanbevelingen tot verbetering.

VVD: Olli Rehn gaat te ver met advies over renteaftrek

Elsevier 31.05.2012 De VVD vindt dat Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken) te ver is gegaan met zijn advies om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Volgens de liberalen mag Rehn zich niet te veel bemoeien met de woningmarkt.

‘Rehn mag best zeggen dat hij onzekerheden ziet op de Nederlandse woningmarkt,’ zegt VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff. ‘Maar hij mag zich niet bemoeien met hoe we dit moeten aanpakken.’

Volgens Dijkhoff interpreteert de Finse eurocommissaris zijn mandaat te ruim en schept zijn uitspraak verwarring. ‘Hij doet precies wat we gevraagd hebben en dan een beetje meer,’ zegt Dijkhoff.

Commentaar Jean Dohmen: Discussie over renteaftrek is flauwekul

Commentaar Carla Joosten: Terechte kritiek van Brussel op Nederland

ZIE OOK:

VVD vindt dat EU boekje te buiten gaat

NU 31.05.2012 DEN HAAG – De Europese Begrotingscommissaris Olli Rehn gaat zijn boekje te buiten door suggesties te doen over de manier waarop Nederland de problemen op de woningmarkt moet aanpakken. Dat zei VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff donderdag tijdens een overleg over Europa in de Tweede Kamer.

Woensdag presenteerde de Europese Commissie aanbevelingen aan landen om hun begroting weer op orde te krijgen. Begrotingscommissaris Rehn constateerde bij Nederland een verstoorde huizenmarkt.

De aanbevelingen van begrotingstsaar Olli Rehn zijn geen vrijblijvende adviezen

VK 31.05.2012 Het zijn ‘aanbevelingen’ die Europees Commissaris Olli Rehn (economische zaken) gisteren aan de 27 EU-landen voorlegde, maar daarmee is niet gezegd dat ze vrijblijvend zijn. Allereerst lezen ook investeerders en nationale parlementariërs de Brusselse adviezen en de onderliggende analyses. Dat vertaalt zich in financiële druk (hogere rentetarieven) en politieke pressie (van de parlementaire oppositie) als een regering zich nergens wat van aan trekt.

Brussel blij en kritisch over crisisaanpak Nederland

Metro 31.05.2012 Nederland is met de bezuinigings- en hervormingsplannen uit het Kunduz-akkoord op de goede weg voor economisch herstel. Dat concludeert de Europese Commissie in een gisteren gepresenteerd oordeel en aanbevelingen over de 27 lidstaten. Eurocommissaris Olli Rehn van economische zaken is met name positief over de snelle verhoging van de pensioensleeftijd en het verhogen van de arbeidsproductie in Nederland.

Woon-werkverkeer belasten is te verdedigen, maar groen is het niet

Trouw 31.05.2012 Mensen mogen wonen waar ze willen. En als een bedrijf zijn werknemers van heinde en verre wenst te halen en ze daarbij wil paaien met een leuke reiskostenvergoeding: prima. Maar waarom zou de overheid daaraan meebetalen? Principieel is er niets op tegen om werknemers gewoon belasting te laten betalen over hun vergoeding voor woon-werkverkeer.

‘Forens betaalt tot 90 euro meer per maand’

NU 31.05.2012 Pendelaars gaan volgend jaar tientallen euro’s per maand meer betalen. Dat meldt de ANWB. De vergoeding voor woon- en werkverkeer wordt tot nu toe niet belast. Daar gaat volgend jaar verandering in komen. Volgens berekeningen door bureau Ecorys in opdracht van de ANWB, zou de gemiddelde reiziger maandelijks 65 tot 90 euro moeten bijbetalen, meldt de Telegraaf. De ANWB start vanaf donderdag met een zogenaamde reiskostencheck.

Gerelateerde artikelen;

Veel gelobbyd bij Catshuisberaad

NOS 30.05.2012 Tijdens de Catshuisbesprekingen tussen VVD, CDA en PVV zijn de onderhandelaars door enkele tientallen organisaties en individuele personen bestookt met suggesties om de gewenste bezuinigingen te realiseren. Anderen hebben juist geprobeerd ongewenste plannen van tafel te krijgen.

Uit antwoorden op een WOB-verzoek van de NOS blijkt dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in totaal 24 brieven hebben gekregen met voorstellen, vaak namens meerdere ondertekenaars.

Bekijk ook…

Economie aan lot overgelaten, de politiek is te druk met zichzelf

Trouw 30.05.2012  De hoop, of verwachting zo u wilt, dat het Lente-akkoord in de Kamer tot een doorbraak in de politieke verhoudingen zou leiden, is twee weken nadat overeenstemming werd bereikt, hard de bodem ingeslagen.

De trend onder het electoraat van de laatste twee decennia – een partij die het waagt regeringsverantwoordelijkheid te nemen wordt daarvoor bij de volgende verkiezingen afgestraft – wordt nu versterkt doorgezet. Nu is het inmiddels al zo ver gekomen dat een partij, die in de Kamer kiest voor een constructieve opstelling dreigt het politieke enge bos in te worden gestuurd.

Wilders boos over ‘arrogantie’ BrusselVideo

NU 30.05.2012 Geert Wilders is boos over de ‘stuitende arrogantie’ van de Europese Commissie. De PVV-leider snapt niet dat Spanje een jaar uitstel krijgt om zijn begroting op orde te brengen, maar Nederland niet.

Wilders vertoornd over oordeel Brussel

Metro 30.05.2012 Geert Wilders is boos over de ‘stuitende arrogantie’ van de Europese Commissie. De PVV-leider snapt niet dat Spanje een jaar uitstel krijgt om zijn begroting op orde te brengen, maar Nederland het begrotingstekort wel moet terugdringen.

Discussie over renteaftrek is flauwekul

Elsevier 30.05.2012 Het is storend dat steeds wordt gedaan alsof de hypotheekrenteaftrek het grootste probleem is waar Nederland mee kampt. De discussie leidt af van de echte problemen. Wie gehecht is aan het behoud van soevereiniteit beleeft sombere tijden. Nu vindt de Europese Commissie weer dat Nederland de hypotheekrente moet afschaffen, omdat deze voor kunstmatig hoge huizenprijzen zorgt. Die zouden een bedreiging zijn voor de economische stabiliteit.

CPB: schuldencrisis grootste gevaar

NOS 30.05.2012  De Europese schuldencrisis blijft de grootste bedreiging voor de Nederlandse economie. Dat stelt het Centraal Planbureau in een risicorapportage.

Liveblog – Verhagen: ‘Dit is geen Brusselse afwijzing, maar een steun in de rug’

VK 30.05.2012 Europees Commissaris Olli Rehn presenteerde vandaag zijn aanbevelingen over de bezuinigingsplannen van alle landen in de Europese Unie. Ook Nederland kreeg te horen of het voldoende bespaart om volgend jaar aan de begrotingsnormen van de EU te voldoen. Volkskrant.nl volgde het nieuws en de reacties op de aanbevelingen van de Europese Commissie. Lees hieronder een verslag van minuut tot minuut. De aanbevelingen van de Europese Commissie voor Nederland
Open pdf (50,7 kB)

Liveblog EU-aanbevelingen: ‘Minister De Jager buigt slaafs voor Rehn’

VK 30.05.2012 Europees Commissaris Olli Rehn presenteerde vandaag zijn aanbevelingen over de bezuinigingsplannen van alle landen in de Europese Unie. Ook Nederland kreeg te horen of het voldoende bespaart om volgend jaar aan de begrotingsnormen van de EU te voldoen. Volkskrant.nl volgde het nieuws en de reacties op de aanbevelingen van de Europese Commissie. Lees hieronder een verslag van minuut tot minuut.

De Jager opgetogen over rapport Europese Commissie

Elsevier 30.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) is tevreden met het rapport dat de Europese Commissie over Nederland heeft geschreven. Volgens De Jager krijgen de begrotingsplannen ‘een hele, hele dikke voldoende’. Volgens de minister moeten de maatregelen uit het Lenteakkoord wel allemaal worden uitgevoerd. ‘We doen genoeg, maar er kan niks vanaf.’

Hypotheekrente
De EU raadt Nederland aan op de lange termijn de huizenmarkt meer te hervormen. Zo zou onder meer de hypotheekrenteaftrekvolledig moeten verdwijnen.

Lees hier het hele rapport van de Europese Commissie over de Nederlandse begroting en economie (word-document)

Zie ook:

Hypotheekrenteaftrek afschaffen

EU bezorgd om verkiezingen

De Jager: Europese Commissie geeft Nederland dikke voldoende

 NRC 30.05.2012 Demissionair minister Jan-Kees de Jager is blij met het groene licht dat hij heeft gekregen uit Brussel voor het begrotingsakkoord. Hij zei dat de Europese Commissie Nederland een “hele, hele dikke voldoende” heeft gegeven, maar benadrukte dat de plannen wel daadwerkelijk moeten worden doorgevoerd.

De Jager: hele dikke voldoende voor Nederland

Parool 30.05.2012 De Europese Commissie geeft de begrotingsplannen in Nederland ‘een hele, hele dikke voldoende’. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag na de presentatie in Brussel van het oordeel van de Europese Commissie over de begrotingen in de Europese Unie.

Brussel kritisch over Lenteakkoord: te vaag, te onzeker en te optimistisch

VK 30.05.2012 De Europese Commissie (EC) is zeer kritisch over het Nederlandse begrotingsakkoord voor 2013. Dat blijkt uit de evaluatie van het Nederlands economisch beleid die de EC vandaag presenteert. Met de conceptversie van het Lenteakkoord die in Brussel ligt, kan de Commissie geen precieze nieuwe prognose geven voor het Nederlands begrotingstekort in 2013. De Commissie herhaalt daarom het verwachte tekort uit de Europese lenteprognose van 11 mei: 4,6 procent van het bbp.

EU bezorgd om Nederlandse verkiezingen in september

Elsevier 30.05.2012 De Europese Commissie maakt zich ernstige zorgen over de aankomende verkiezingen. De politieke situatie maakt het onzeker of voorgenomen maatregelen wel zullen worden ingevoerd. Dat staat in het landenrapport over economie en begroting dat de Europese Commissie woensdag over Nederland heeft uitgebracht.

De Commissie is blij met de maatregelen uithet Lenteakkoord, die volgens het rapport een sterk en welkom signaal zijn dat Nederland zich wil houden aan de Europese begrotingsregels. De Commissie voorspelt wel dat Nederland de voorgenomen 3 procent tekort in 2013 net niet zal halen. Het rapport is gebaseerd op het akkoord van eind april. Sommige maatregelen zijn inmiddels meer uitgewerkt.

Lees hier het hele rapport van de Europese Commissie over Nederland. (Word document)

Zie ook:

Verkiezingen op 12 september

Het Lenteakkoord

Europese Commissie kijkt met argusogen naar Nederlandse plannen

NRC 30.05.2012 De Europese Commissie is blij met de maatregelen die het Lenteakkoord opsomt om de Nederlandse economie er weer bovenop te krijgen, maar er is ook kritiek. Met de aanstaande verkiezingen lijkt het volgens de EC een erg lastige klus om alles doorgevoerd te krijgen. En alleen het voornemen uitspreken is niet voldoende. Lees verder›

EU: Nederland moet aan de bak

Telegraaf 30.05.2012 Nederland heeft nog veel te doen. De Europese Commissie vindt de nieuwe plannen om het begrotingstekort terug te dringen en structurele hervormingen door te voeren „relevant”. Het dagelijks bestuur van de EU is minder te spreken over de uitwerking ervan en vreest dat niet alles doorgevoerd gaat worden, met de verkiezingen voor de deur.

EU kritisch over Kunduz-akkoord

NU 30.05.2012 De Europese Commissie heeft kritiek op de plannen van Nederland om het begrotingstekort terug te dringen. De structurele hervormingen zijn ”relevant”, maar er wordt gevreesd voor de uitwerking ervan. Dit heeft het dagelijks bestuur van de EU woensdag laten weten (pdf). De Commissie vreest dat niet alle plannen doorgevoerd gaan worden met de verkiezingen voor de deur.

Gerelateerde artikelen;

30/05/2012 Spanje krijgt mogelijk jaar extra van Europa

28/05/2012 ‘Krimp economie neemt af’

20/05/2012 Rutte houdt vast aan terugdringen tekort

15/05/2012 Laatste onderhandelingen over begrotingsakkoord

15/05/2012 Nederland nog steeds in recessie

‘Dringend advies Brussel: Nederland, schaf renteaftrek af’

NRC 30.05.2012 Nederland moet de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk afschaffen. Dat staat in een dringend advies van de Europese Commissie dat vandaag bekend wordt,schrijft de Volkskrant op basis van ingewijden. Alle 27 EU-landen krijgen vandaag een advies van de commissie over hun economie en hun begroting. Als een land de aanbevelingen niet uitvoert, kan de Commissie uiteindelijk sancties opleggen.

Brussel: Schaf hypotheekrenteaftrek af

Spits 230.05.2012 De  Europese Commissie adviseert Nederland indringend om de hypotheekrenteaftrek zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dit staat in een advies dat vandaag gepresenteerd wordt, schrijft de Volkskrant. In het Kunduz-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt alleen de aftrek afgeschaft van nieuwe, aflossingsvrije hypotheken.

‘Brussel adviseert afschaffen hypotheekrenteaftrek’

NU 30.05.2012 AMSTERDAM – De Europese Commissie adviseert Nederland met klem de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een advies dat de Commissie woensdag bekend zal maken.

Gerelateerde artikelen;

23/05/2012 Zorgen PvdA over plan woningmarkt

23/05/2012 Partijen huizenmarkt eens over afbouw renteaftrek

12/05/2012 Rutte wil niet verder gaan bij hypotheekrente

Het debat over het Lenteakkoord van minuut tot minuut

VK 29.05.2012  De zoektocht naar miljarden Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, dat vorige week gepresenteerd. Volkskrant.nl volgde het debat live vanuit de Tweede Kamer. Lees hier het verslag van minuut tot minuut….

Lees ook Roemer botst met Buma – 29/05/12

Lees ook Kritiek Buma op opstelling PvdA, PVV en SP – 29/05/12

Lees ook Samsom: ‘Akkoord is allemaal copy-paste Catshuis’ – 29/05/12

Fel debat in Tweede Kamer over Kunduz-akkoord

Elsevier 29.05.2012 Het debat over het begrotingsakkoord voor 2013 heeft dinsdag de verhoudingen in de Tweede Kamer verder op scherp gezet. Over en weer maakten de fractievoorzitters elkaar felle verwijten over de gemaakte keuzes en waren de persoonlijke aanvallen ongekend fel.

De vijf partijen die elkaar vonden in het begrotingsakkoord, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, verweten PvdA, PVV en SP geen verantwoordelijkheid te nemen voor het noodzakelijk op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Oplopen schulden
Met name PvdA-leider Diederik Samsom lag onder vuur. Het PvdA-voorstel afgelopen weekend voor het gratis maken van technische studies was koren op de molen van de critici die de sociaaldemocraten verwijten de schulden alleen maar verder op te laten lopen.

Zie ook: Kunduz-coalitie sluit definitief akkoord over begroting

Brussel adviseert Nederland met klem renteaftrek af te schaffen

VK 29.05.2012 De Europese Commissie adviseert Nederland indringend de hypotheekaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat staat in een advies dat de Commissie vandaag (woensdag) bekend zal maken.

De Commissie waarschuwt voor de hoge huizenprijzen in Nederland, die mede het gevolg zijn van de aftrekbaarheid bij de belastingen van de hypotheekrente. Om een implosie van de huizenmarkt – zoals in Spanje en Ierland – te voorkomen, adviseert de Commissie stapsgewijs een eind te maken aan de ‘gunstige fiscale behandeling’ van hypotheken. In het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt alleen de aftrek afgeschaft van nieuwe, aflossingsvrije hypotheken.

Europa: schaf renteaftrek af

Telegraaf 29.05.2012 De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat staat in een advies dat woensdag wordt bekendgemaakt.

‘EC adviseert afschaffen renteaftrek’

NOS 29 mei 2012 De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen, schrijft de Volkskrant. De aanbeveling zou staan in een advies dat de komende dag wordt bekendgemaakt. Volgens Brussel zijn de hoge huizenprijzen in Nederland mede veroorzaakt door de gunstige fiscale behandeling van hypotheken.

Om een implosie van de huizenmarkt te voorkomen, zou de commissie nu adviseren om stapsgewijs de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te bouwen. De partners in het Vijfpartijenakkoord hebben afgesproken om de renteaftrek alleen voor nieuwe, aflossingsvrije hypotheken af te schaffen.

De Jager vol vertrouwen

Telegraaf 29.05.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën is vol vertrouwen dat eurocommissaris Olli Rehn woensdag positief oordeelt over het Nederlandse akkoord over de begroting van 2013. „Ik verwacht heel sterk dat ze zeggen: goed pakket, meteen implementeren”, zei De Jager dinsdagavond.

De Jager vol vertrouwen over oordeel Brussel

NU 29.05.2012 ‘Ik verwacht heel sterk dat ze zeggen: goed pakket, meteen implementeren’. Minister Jan Kees de Jager van Financiën is vol vertrouwen dat eurocommissaris Olli Rehn woensdag positief oordeelt over het Nederlandse akkoord over de begroting van 2013.

Rutte: geen mooi weer spelen en door de zure appel heen bijten

NRC 29.05.2012 Het begrotingsakkoord is noodzakelijk om het vertrouwen van burgers en financiële markten op de lange termijn zeker te stellen. Dat verklaarde demissionair premier Mark Rutte (VVD) vanavond tijdens het laatste deel van het debat over het Lenteakkoord. Lees verder›

Rutte: door zure appel heen bijten

Metro 29.05.2012 Het begrotingsakkoord is noodzakelijk om het vertrouwen van burgers en financiële markten op de lange termijn zeker te stellen. Dat verklaarde demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdag tijdens het debat over het akkoord dat zijn partij sloot met CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

» Verhitte discussies tijdens Kamerdebat over akkoordVideo

NOS 29.05.2012 Volop verhitte discussies in de Tweede Kamer. Daar is het debat over het Vijfpartijenakkoord net afgelopen: het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, Groen Links en de Christenunie sloten.

Fel Kamerdebat over Lenteakkoord – ‘herhaling van zetten’

NRC 29.05.2012 Het debat in de Tweede Kamer dat vanmiddag van start ging over het Lenteakkoord leidde tot dusver tot stevige confrontaties tussen de partijen die het begrotingsakkoord hebben gevormd en de oppositie. De grootste wrijving is ontstaan tussen PVV-leider Geert Wilders en de overige fractievoorzitters. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de begroting van 2013 die vrijdag in zijn geheelverscheen. Het akkoord wordt nog doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). De resultaten daarvan worden bekend gemaakt op 14 juni.

Begrotingsdebat zet verhoudingen op scherp

Parool 29.05.2012 Het debat over het begrotingsakkoord voor 2013 heeft dinsdag de verhoudingen in de Tweede Kamer verder op scherp gezet. Over en weer maakten de fractievoorzitters elkaar felle verwijten over de gemaakte keuzes en waren de persoonlijke aanvallen ongekend fel. De vijf partijen die elkaar vonden in het begrotingsakkoord, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, verweten PvdA, PVV en SP geen verantwoordelijkheid te nemen voor het noodzakelijk op orde brengen van de overheidsfinanciën. Met name PvdA-leider Diederik Samsom lag onder vuur.

Roemer botst met Buma

Parool 29.05.2012 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma beschuldigt SP-leider Emile Roemer ervan dat die ‘grote bombastische verhalen’ houdt en de ‘kleine lettertjes’ van zijn voorstellen achterhoudt. Roemer ontkende dit en noemde de manier van debatteren van Buma ‘voor uw doen te laag bij de grond’.

Kritiek Buma op opstelling PvdA, PVV en SP

VK 29.05.2012 PvdA, PVV en SP hebben meer oog voor de peilingen dan voor het landsbelang. Die kritiek uitte CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. PvdA, PVV en SP hebben meer oog voor de peilingen dan voor het landsbelang. Die kritiek uitte CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma dinsdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over het begrotingsakkoord dat zijn partij heeft gesloten met VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Wilders aangevallen over Catshuisoverleg

VK 29.05.2012 Partijen als D66, GroenLinks, ChristenUnie en het CDA hebben vandaag scherp uitgehaald naar PVV-leider Geert Wilders over de onderhandelingen die hij 7 weken voerde met VVD en CDA in het Catshuis. Daar lagen veel maatregelen op tafel die ook in het begrotingsakkoord zijn gekomen, waar Wilders nu zo’n kritiek op heeft.

Felle botsing Wilders en Van Haersma BumaVIDEO

NOS 29.05.2012  In het Kamerdebat over het Vijfpartijenakkoord zijn er felle botsingen geweest tussen PVV-leider Wilders en andere fractievoorzitters. Onder anderen CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma wees erop dat Wilders in het Catshuis zeven weken heeft onderhandeld over allerlei ingrepen. “80 procent van de maatregelen die nu zijn afgesproken, lagen in het Catshuis onbestreden op tafel,” zei Buma. Maar Wilders benadrukte dat hij nergens een handtekening onder heeft gezet en dat hij nergens verantwoordelijk voor is.

Wilders onder vuur in Kamerdebat

Spits 29.05.2012 Geert Wilders heeft er vandaag flink van langs gekregen tijdens het Kamerdebat over het begrotingsakkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Die partijen hebben scherp uitgehaald naar de PVV-leider over het 7 weken durende Catshuisoverleg. Daar lagen veel maatregelen op tafel die ook in het begrotingsakkoord zijn gekomen, waar Wilders nu zo’n kritiek op heeft.

‘GroenLinks is ongeloofwaardig’

Metro 29.05.2012 Marianne Thieme vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat GroenLinks heeft ingestemd met het begrotingsakkoord. Er is namelijk nog steeds sprake van een forse bezuiniging op het natuurbeleid, zei de fractieleider van de Partij voor de Dieren dinsdag tijdens het debat over de begroting voor volgend jaar.

De Jager vol vertrouwen over oordeel Brussel

NU 29.05.2012 DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager van Financiën is vol vertrouwen dat eurocommissaris Olli Rehn woensdag positief oordeelt over het Nederlandse akkoord over de begroting van 2013.

Gerelateerde artikelen;

Kinderopvang wordt fors duurder voor hoge inkomens

RTL 29.05.2012 Kinderopvang wordt fors duurder voor de hogere inkomens. De toeslag voor het eerste kind in de kinderopvang wordt afgebouwd vanaf een gezamenlijk inkomen van 82.000 euro, 2,5 keer modaal. Wie samen meer dan 118.000 euro verdient krijgt voor het eerste kind helemaal geen vergoeding meer en kan beter op zoek naar alternatieven zoals een au-pair.

‘Woningmarkt kan opnieuw op tafel’

NU 29.05.2012 DEN HAAG – Over de plannen voor de woningmarkt zoals die zijn opgenomen in het begrotingsakkoord, kan opnieuw worden onderhandeld als blijkt dat ze ongelukkig uitvallen.

Gerelateerde artikelen;

Samsom: ‘Akkoord is allemaal copy-paste Catshuis’

VK 29.05.2012 Het akkoord dat VVD en CDA hebben gesloten met D66, GroenLinks en ChristenUnie over de begroting voor volgend jaar is grotendeels hetzelfde als de regeringspartijen bijna in het Catshuis met gedoogpartner PVV waren overeengekomen. Dat zei PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom dinsdag in het debat over het begrotingsakkoord. ‘Btw verhogen, reiskosten belasten, onze werkers in de frontlinie op de nul zetten, de baankansen voor oudere werknemers slopen, de woningmarkt op slot zetten. Allemaal copy-paste Catshuis’, concludeert Samsom.

VVD: akkoord later herzien – Video

NOS 29.05.2012 De VVD wil sommige afspraken uit het Vijfpartijenakkoord herzien na de verkiezingen. Fractievoorzitter Blok zei in de Tweede Kamer dat de VVD op bepaalde onderdelen liever andere keuzes had gemaakt. De VVD zou bijvoorbeeld graag meer snijden in ontwikkelingshulp en media en de btw-verhoging in de culturele sector had de partij liever in stand gelaten. Ook wil de partij een kleinere overheid.

Blok: begrotingsakkoord geldt tot komst nieuw kabinet

VK 29.05.2012 Het begrotingsakkoord dat het kabinet sloot met de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, geldt voor de VVD tot het aantreden van een nieuw kabinet. Dat zei VVD-fractievoorzitter Stef Blok vandaag in het Kamerdebat over het akkoord voor de begroting van 2013.

VVD voorziet andere keuzes voor 2013

NU 29.05.2012 De VVD staat voor de handtekening onder het begrotingsakkoord voor 2013, maar wil na de verkiezingen zo snel mogelijk een nieuw kabinet dat ‘andere keuzes kan maken’. Dat zei fractievoorzitter Stef Blok tijdens een debat over het begrotingsakkoord voor 2013 dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie onlangs sloten.

Gerelateerde artikelen;

Kamer praat over akkoord

Telegraaf 29.05.2012 De Tweede Kamer praat dinsdagmiddag over de begroting voor 2013. De VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kwamen eind april een pakket bezuinigingen en hervormingen overeen voor het komende jaar. Dat was nodig omdat de onderhandelingen in het Catshuis waren mislukt, waarna het kabinet viel.

Opstelten neemt afstand van Wiegel na kritiek op VVD

Trouw 29.05.2012 De top van de VVD is het niet eens met partijcoryfee Hans Wiegel die kritiek heeft geleverd op de samenwerking van de VVD met andere partijen bij de totstandkoming van een akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Volgens premier en VVD-leider Mark Rutte zou het ‘een onaanvaardbaar risico’ zijn geweest als het minderheidskabinet van VVD en CDA zou zijn doorgegaan nadat gedoogpartner PVV was afgehaakt en niet tot samenwerking was gekomen met andere partijen. ‘Dan was er geen begroting voor 2013 geweest’, aldus Rutte.

Opstelten oneens met Wiegel

Telegraaf 29.05.2012 VVD-minister en kopstuk Ivo Opstelten neemt afstand van zijn partijgenoot Hans Wiegel. Die uitte dinsdag in het AD harde kritiek op de huidige koers van de VVD en op de deelname aan het ‘Kunduz-akkoord’.

VVD-top verwerpt kritiek van Hans Wiegel

Elsevier 29.05.2012 De top van de VVD is het niet eens met partijcoryfee Hans Wiegel die kritiek heeft geleverd op de samenwerking van de VVD met andere partijen bij de totstandkoming van een akkoord over de begroting voor volgend jaar. Volgens premier en VVD-leider Mark Rutte zou het ‘een onaanvaardbaar risico’ zijn geweest als het minderheidskabinet van VVD en CDA zou zijn doorgegaan nadat gedoogpartner PVV was afgehaakt en niet tot samenwerking was gekomen met andere partijen. ‘Dan was er geen begroting voor 2013 geweest,’ aldus Rutte.

Financiële chaos
VVD-fractievoorzitter Stef Blok waarschuwde dat de strategie van Wiegel ‘niet goed zou zijn geweest’ voor het land. ‘Er zou financiële chaos zijn ontstaan.’

Zie ook: Wiegel: Lenteakkoord is strategische blunder VVD

VVD-top verwerpt kritiek van Wiegel

VK 29.05.2012 De top van de VVD is het niet eens met partijcoryfee Hans Wiegel die kritiek heeft geleverd op de samenwerking van de VVD met andere partijen bij de totstandkoming van een akkoord over de begroting voor volgend jaar. Volgens premier en VVD-leider Mark Rutte zou het ‘een onaanvaardbaar risico’ zijn geweest als het minderheidskabinet van VVD en CDA zou zijn doorgegaan nadat gedoogpartner PVV was afgehaakt en niet tot samenwerking was gekomen met andere partijen. ‘Dan was er geen begroting voor 2013 geweest’, aldus Rutte.

VVD-top verwerpt kritiek van Wiegel

NU 29.05.2012 DEN HAAG – De top van de VVD is het niet eens met partijcoryfee Hans Wiegel die kritiek heeft geleverd op de samenwerking van de VVD met andere partijen bij de totstandkoming van een akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Gerelateerde artikelen;

Wiegel: Lenteakkoord is strategische blunder VVD

Elsevier 29.05.2012 VVD-prominent Hans Wiegel denkt dat zijn partij een historische fout heeft gemaakt door een akkoord te sluiten met D66, GroenLinks en ChristenUnie. ‘Het kabinet heeft veel te snel zijn ontslag ingediend. Dat was niet noodzakelijk en buitengewoon onverstandig.’ Dat zegt Wiegel tegen het Algemeen Dagblad. De VVD’er had liever gezien dat de VVD met het CDA een begroting had gemaakt. ‘Dan had je nog tot half september gehad om zaken te doen met andere groeperingen.’

Lastenverzwaringen
Wiegel vindt het niet verwonderlijk dat VVD-kiezers ontevreden zijn over het Lenteakkoord.De vijf partijen bezuinigen ruim 12 miljard euro op de overheidsbegroting door flinke lastenverzwaringen in te voeren.

Zie ook:

Wiegel noemt Lenteakkoord grote fout VVD – ‘fiks ingeleverd’

NRC 29.05.2012 Het Lenteakkoord is het gevolg van een grote strategische fout. De VVD en het CDA hadden tot half september zelf de miljoenennota moeten schrijven en dan zaken moeten doen, zegt VVD-coryfee Hans Wiegel vanochtend in het AD. Hij maakt zich zorgen nu de VVD het slecht doet in de peilingen.

Wiegel Kunduz-akkoord ‘strategische fout’ van VVD

AD 29.05.2012  Er is serieuze reden tot zorg voor de VVD. Dat zegt partijcoryfee Hans Wiegel vandaag in het AD. In de jongste peilingen staat de VVD zeven zetels lager dan een maand geleden. Volgens Wiegel was het Kunduz-akkoord een ‘grote strategische fout’ van de VVD.

Kunduz-akkoord ‘grote fout’

Spits 29.05.2012 Er is serieuze reden tot zorg voor de VVD. Dat zegt partijcoryfee Hans Wiegel. In de jongste peilingen staat de VVD zeven zetels lager dan een maand geleden. Volgens Wiegel was het Kunduz-akkoord een ‘grote strategische fout’ van de VVD. Het kabinet heeft volgens hem veel te snel zijn ontslag ingediend. “Ik heb de partijtop intern ook geadviseerd om het niet te doen”, zegt Wiegel in het AD. “Nu kon de oppositie het initiatief nemen.”

Wiegel haalt uit naar koers VVD

Telegraaf 29.05.2012 Er is serieuze reden tot zorg voor de VVD. In de jongste peilingen staat de VVD zeven zetels lager dan een maand geleden. Volgens Oud-VVD-leider Wiegel was het Kunduz-akkoord een “grote strategische fout” van de VVD.

Wiegel noemt Kunduz-akkoord grote fout VVD

Metro 29.05.2012 Het Kunduz-akkoord is het gevolg van een grote strategische fout. De VVD en het CDA hadden tot half september zelf de miljoenennota moeten schrijven en dan zaken moeten doen, zegt VVD-coryfee Hans Wiegel dinsdag in het AD en op Radio 1. Hij maakt zich zorgen nu de VVD het slecht doet in de peilingen.

Wiegel Kunduz-akkoord ‘strategische fout’ van VVD

Trouw 29.05.2012 Er is serieuze reden tot zorg voor de VVD. Dat zegt partijcoryfee Hans Wiegel vandaag in het AD. In de jongste peilingen staat de VVD zeven zetels lager dan een maand geleden. Volgens Wiegel was het Kunduz-akkoord een ‘grote strategische fout’ van de VVD.

Wiegel noemt Kunduz-akkoord ‘grote fout VVD’

NU 29.05.2012 AMSTERDAM – Het Kunduz-akkoord is het gevolg van een grote strategische fout. De VVD en het CDA hadden tot half september zelf de miljoenennota moeten schrijven en dan zaken moeten doen. Dat zegt VVD-coryfee Hans Wiegel dinsdag in het AD. Hij maakt zich zorgen nu de VVD het slecht doet in de peilingen.

Het kabinet heeft volgens hem veel te snel zijn ontslag ingediend. “Ik heb de partijtop intern ook geadviseerd om het niet te

Gerelateerde artikelen;

‘Duurzaam randje pluspunt tussen halfbakken maatregelen’

Trouw 29.05.2012 Goed, het had allemaal nog een graadje erger gekund. In het Catshuis-akkoord, het op de valreep gesneuvelde bezuinigingsplan van VVD, CDA en PVV, zat bijvoorbeeld niks groens. Het Lente-akkoord heeft tenminste nog een duurzaam randje.

Maar voor het overige ziet Esther-Mirjam Sent weinig hoop gloren voor de Nederlandse economie. Sent is economiehoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Eerste Kamerlid voor de PvdA.

Samsom verwijt VVD obsessie met begrotingsregels

Elsevier 29.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom verwijt VVD-fractievoorzitter Stef Blok een sprintje te trekken naar een begrotingstekort van 3 procent, om daarna een stabiel tekort te houden. Blok werpt tegen dat de PvdA al jaren belooft overheidsfinanciën op lange termijn op orde te brengen, maar dat in de praktijk niet doet. Dat hebben de politici maandagavond in EO-programma Knevel en Van den Brink gezegd.

Samsom heeft kritiek op de bezuinigingen en de lastenverzwaringen uit het Lenteakkoord. De PvdA wil liever langzamer bezuinigen en in 2013 een groter tekort overhouden dan 3 procent.

Zie ook:

‘Kunduz-akkoord herstelt niet het vertrouwen, maar verdiept wel de crisis’

SP – 28.05.2012 SP-leider Emile Roemer reageert kritisch op het definitieve akkoord van de Kunduz-coalitie. Hij is blij dat enkele bezuinigingen deels worden teruggedraaid. Roemer vreest echter dat dit akkoord het vertrouwen van mensen niet zal herstellen en een extra economisch dip zal veroorzaken. Roemer: ‘Er lijkt bij deze partijen totaal geen besef te zijn van hoe de economie nationaal en internationaal ervoor staat. Dit pakket gaat niet over slim economisch beleid, maar vooral over het oppoetsen van ons imago in Brussel.’

Brussel velt streng oordeel over Nederland

Elsevier 28.05.2012 Woensdag kan Nederland een hard oordeel uit Brussel verwachten. Eurocommissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) komt dan met aanbevelingen voor de bugetten en de economieën van de lidstaten van de Europese Unie.

Vraag is of Nederland voldoet aan de Europese afspraken over bezuinigingen, de aanpak van macro-economische onevenwichtigheden en over de groei.

Kortom voldoet het vijfpartijenakkoord, waarvan Brussel de recente uitwerking nog niet heeft kunnen beoordelen, aan de Europese regels en aan de inmiddels beroemde 3%?

Naar verwachting voldoet Nederland daar niet aan. In het Nationaal Hervormingsprogramma gaat Nederland uit van een groei van -3/4 procent voor 2012 en + 1,25 procent voor 2013. Dat is optimistischer dan de Europese Commissie in haar jongste vooruitzichten voorspelde over Nederland:- 0,9 en +0,7. En hoe minder de groei, hoe minder de overheidsinkomsten, waardoor het tekort hoger uitvalt.

De vraag is hoe streng Rehn zich gaat opstellen. Op aandringen van Nederland hij een sterkere basis gekregen als budgettsaar. Daartoe zijn de Europese regels aangescherpt. De kans op boetes voor landen die de regels voor de nationale begrotingen en de economie schenden is nu reëel.

Adriaan Schout, hoofd Europese Studies van Clingendael, verwacht dan ook geen clementie met Nederland, dat zich tegen alle verwachtingen in plotseling in de categorie probleemlanden bevindt. Rehn zal Nederland houden aan de afgesproken 3% en de demissionaire regering ferm toespreken over de te hoog ingeschatte groei, verwacht Schout.

Nieuw rapport
Rehn zal verder van Nederland eisen dat het na de verkiezingen van 12 september een nieuw rapport voorlegt. Hij heeft het nu moeten doen met een niet gespecificeerde uitwerking van het stabiliteitsprogramma gebaseerd op een nog niet ingevuld Lenteakkoord.

Andere landen zullen dezelfde strenge oordelen krijgen. Italië krijgt een draai om de oren omdat het de zwarte economie onvoldoende aanpakt. Alleen Spanje, dat met zijn zieke bankensector in steeds zwaarder weer komt, kan vermoedelijk op begrip van Rehn rekenen.

Vraag is of Rehn het aandurft ook Frankrijk streng toe te spreken. Dat land is op weg naar een onhoudbare staatschuld van 92,5 procent in 2013.

De discussie ging over het beperken van het begrotingstekort tot 3 procent in 2013. De PvdA vindt dat dit in het Lente-akkoord niet op de goede manier gebeurt. ”U trekt een sprintje naar 3 procent en daarna blijft het tekort stabiel”, zei hij tegen Blok.

‘VVD heeft begrotingsobsessie’

Samsom valt VVD-leider Stef Blok aan in debat

NU 28.05.2012 HILVERSUM – De VVD schiet door naar een begrotingsobsessie. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom maandag in het tv-programma Knevel en Van den Brink

Blok en Samsom lijnrecht tegenover elkaar

Trouw 28.05.2012 De fractieleiders van VVD en de Partij van de Arbeid – Stef Blok en Diederik Samsom – staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de uitweg uit de crisis. Dat bleek maandagavond nog maar eens tijdens een minidebat in het televisieprogramma Knevel & Van den Brink. Morgen wordt in de Tweede Kamer het echte debat gehouden over het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met elkaar overeenkwamen.

‘VVD heeft obsessie’

Telegraaf 28.05.2012 De discussie ging over het beperken van het begrotingstekort tot 3 procent in 2013. De PvdA vindt dat dit in het Lente-akkoord niet op de goede manier gebeurt. „U trekt een sprintje naar 3 procent en daarna blijft het tekort stabiel”, zei hij tegen Blok.

‘Besparing werkt averechts’

Telegraaf 28.05.2012 De miljoenenbezuinigingen die in het Lenteakkoord zijn ingeboekt op hoortoestellen, zullen niet worden gehaald. De kosten zullen zelfs fors toenemen, omdat slechthorenden door de nieuwe maatregel juist eerder voor duurdere gehoorapparaten zouden kiezen.

‘Besparing op hoortoestellen werkt averechts’

Trouw 28.05.2012 De miljoenenbezuinigingen die in het Lenteakkoord zijn ingeboekt op hoortoestellen, zullen niet worden gehaald. De kosten zullen zelfs fors toenemen, omdat slechthorenden door de nieuwe maatregel juist eerder voor duurdere gehoorapparaten zouden kiezen.

‘Besparing op hoortoestellen werkt averechts’

NU 28.05.2012 RIJSWIJK – De miljoenenbezuinigingen die in het Lenteakkoord zijn ingeboekt op hoortoestellen, zullen niet worden gehaald. De kosten zullen zelfs fors toenemen, omdat slechthorenden door de nieuwe maatregel juist eerder voor duurdere gehoorapparaten zouden kiezen. Dat stelde de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) maandag. De coalitie van vijf partijen wil dat mensen straks 25 procent van de prijs van het hoortoestel zelf gaan betalen.

Gerelateerde artikelen;

Lente-akkoord voor lagere inkomens veel gunstiger dan Catshuisvariant

Trouw 26.05.2012 De gevolgen van de extra bezuinigingen in het Lente-akkoord zijn immens. De coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie presenteerde gisteren de definitieve afspraken, een eerste versie was vorige week al uitgelekt. Nu meer details bekend zijn over de harde maatregelen, is ook duidelijk dat de mensen met allerlaagste inkomens worden gespaard.

Gevolgen van Lente-akkoord voor de koopkracht in 2013

Trouw 26.05.2012 Natuur en Milieu was gisteren een van de weinige maatschappelijke organisaties die lovend waren over het Lente-akkoord. Het akkoord, aldus de milieuorganisatie, is een doorbraak in duurzaamheid.

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap claimde al eerder dat door de deelname van haar partij aan het vijf- partijenakkoord het belastingstelsel groener wordt en er meer subsidie komt voor vooral groenere energie. De belangrijkste maatregel in het vergroeningspakket is volgens Natuur en Milieu en GroenLinks de belasting op reiskostenvergoedingen en de woon-werkkilometers met de auto. Mensen gaan daardoor immers dichter bij hun werk wonen, menen beide organisaties.

Elke fractieleider onderstreept zijn eigen accent bij Lenteakkoord

VK 26.05.2012 De pijn is van niemand in het bijzonder, de mooie resultaten van ieder afzonderlijk. Dat was gisteren het beeld dat de fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie opriepen met hun presentatie van het Lenteakkoord. Geen gezamenlijke persconferentie, maar individuele toelichtingen. Onderwijl moest minister-president Mark Rutte, die na het Catshuis-debâcle geen onderhandelaar meer was, het document verdedigen op zijn wekelijkse persconferentie.

Onderdelen Lenteakkoord in spoedprocedure door parlement

VK 25.05.2012 Nog voor de start van het zomerreces op 1 juli zullen onderdelen van het Lenteakkoord door de Eerste en Tweede Kamer behandeld worden. De Raad van State zal waar nodig spoedadvies uitbrengen.

Rutte: Lenteakkoord is historisch – wij zullen dit gaan uitvoeren

NRC 25.04.2012 Demissionair premier Mark Rutte vindt het Lenteakkoord een historisch akkoord en noemt de bezuinigingen en hervormingen die vandaag werden gepresenteerd “ongekend in de Nederlandse geschiedenis”. Dat zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Lees verder›

‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’ – blader Lenteakkoord door

NRC 25.05.2012 De meeste maatregelen waren natuurlijk globaal al bekend, maar nu staan dan ook alle details van het Lenteakkoord online. De tekst van het akkoord dat VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 sloten is voor iedereen beschikbaar. Blader het akkoord hier zelf even door.

De koopkrachteffecten blijven naar verwachting beperkt tot een verlies van minder dan twee procent. Realistisch? Oordeel zelf. Het Centraal Planbureau komt in ieder geval over drie weken met zijn officiële doorrekening

Lenteakkoord bekend – vandaag naar de Kamer

NRC 25.05.2012  Het definitieve begrotingsakkoord voor 2013 wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de volledige maatregelen waarmee de zogeheten Kunduz-coalitie VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie het begrotingstekort volgend jaar willen terugbrengen tot drie procent. De meeste maatregelen waren al bekend, nadat het voorlopige akkoord vorige week via De Telegraaf uitlekte. Inmiddels is de volledige tekst van het akkoord gepubliceerd.

Kabinet presenteert Lente-akkoord

‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’

NU 25.05.2012 DEN HAAG – Het kabinet heeft vrijdagmiddag het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie openbaar gemaakt.

Gerelateerde artikelen;

Definitieve versie Lenteakkoord bekend – ‘belasting op reiskostenvergoeding raakt iedereen’

NRC 25.05.2012 Het definitieve begrotingsakkoord voor 2013 wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de volledige maatregelen waarmee de zogeheten Kunduz-coalitie VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie het begrotingstekort volgend jaar willen terugbrengen tot drie procent.

Gehele akkoord online. De meeste maatregelen waren al bekend, nadat het voorlopige akkoord vorige week via De Telegraaf uitlekte. Inmiddels is de volledige tekst van het akkoord gepubliceerd.

Maatregelen akkoord

Telegraaf 25.05.2012 Hier volgt een overzicht van maatregelen uit het begrotingsakkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Alles opgeteld wordt er netto 12,4 miljard euro bezuinigd. Tussen haakjes staat het effect op de rijksbegroting. Bedragen in miljoenen.

Punten uit het begrotingsakkoord

NU 25.05.2012 Een overzicht van de belangrijkste punten uit het begrotingsakkoord voor 2013 door VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie.

Reacties Lenteakkoord: ‘2013 is ondanks val kabinet hiermee geen verloren jaar’

Parool 25.05.2012 Het Lenteakkoord over de begroting van 2013 is nu officieel. Van alle kanten stromen de reacties binnen. Een overzicht.

Rutte: historisch akkoord – belasten reiskostenvergoeding ‘haar in de soep’

 NRC 25.05.2012 Demissionair premier Mark Rutte vindt het Lenteakkoord een historisch akkoord en noemt de bezuinigingen en hervormingen die vandaag werden gepresenteerd “ongekend in de Nederlandse geschiedenis”. Dat zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Rutte liet weten dat hij is blij is met het akkoord omdat daarmee het begrotingstekort volgend jaar op drie procent komt.

Reacties op Lenteakkoord: ‘onverstandige weg uit crisis’

NRC 25.05.2012 “Links feestje”, “een onverstandige weg uit de crisis” en “desastreus”. Het zijn enkele reacties van de oppositie op het Lenteakkoord dat vandaag werd gepresenteerd. Ook de fractievoorzitters van de ‘Kunduz-coalitie’ erkennen dat de maatregelen pijn gaan doen, maar benadrukken de noodzaak van het pakket.

Reacties Lenteakkoord: ‘2013 is ondanks val kabinet hiermee geen verloren jaar’

VK 25.05.2012 Het Lenteakkoord over de begroting van 2013 is nu officieel. Van alle kanten stromen de reacties binnen. Een overzicht.

Fractieleiders reageren op ‘noodzakelijk’ Lenteakkoord

Elsevier 25.05.2012 De lastenverzwaringen in het Lenteakkoord ‘snijden door het hart’, maar zijn onvermijdelijk om Nederland uit de crisis te helpen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Stef Blok in een reactie op de presentatie van het akkoord.

‘Lenteakkoord: 8,5 miljard belasten, 3,5 miljard bezuinigen’

Elsevier 25.05.2012 De definitieve versie van het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie eind april sloten, wordt vrijdagmiddag om 12.00 uur gepresenteerd. Via de Volkskrant is het akkoord echter al uitgelekt. De Volkskrant heeft het volledige rapport op haar website geplaatst. Eerder lekten bijna alle maatregelen al uit via De Telegraaf.

Zie ook:

De balans: kunnen de Kunduz-partijen dit akkoord aan hun kiezers verkopen?

VK 25.05.2012 Het definitieve Lenteakkoord is bekend en vanmiddag officieel gepresenteerd. Tijd om de balans op te maken: wat hebben de verschillende partijen gewonnen en verloren met dit akkoord?

Definitief Lenteakkoord: Forens krijgt tik, meevaller voor student

VK 25.05.2012 Forensen krijgen een harde tik door het Lenteakkoord. Mensen met een reiskostenvergoeding leveren 1,5 procent in, boven op het gemiddelde koopkrachtverlies van 0,75 procent voor alle Nederlanders. Studenten hebben juist een meevaller: de basisbeurs voor masterstudenten blijft bestaan.

‘Nooit eerder zoveel bespaard in 1 jaar’

Parool 25.05.2012 Nederland heeft nooit eerder in 1 jaar tijd zoveel bespaard op de overheidsuitgaven als in 2013. Dat stelde minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag na de ministerraad.

De Jager: Nog nooit zoveel bespaard in één jaar

Elsevier 25.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) verdedigt het Lenteakkoord. Volgens hem zorgen de maatregelen ervoor dat er geen schulden worden doorgeschoven naar volgende generaties. In totaal neemt de vijfpartijencoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie voor 12,4 miljard euro maatregelen. Daarvan is meer dan tweederde een lastenverzwaring.

De fractieleiders van andere dan de vijf partijen reageren erg kritisch. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom en SP-voorman Emile Roemer wordt er veel te veel en te snel bezuinigd. PVV-leider Geert Wilders vindt dat de overheid meer had moeten snijden in eigen vlees.

VVD-fractievoorzitter Stef Blok erkent ook dat de belastingverhogingen pijn doen, maar hij zegt blij te zijn dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht.

Het grootste deel van de bezuinigingen wordt gerealiseerd door een btw-verhoging van 19 naar 21 procent. Dit levert de overheid naar schatting 4 miljard euro extra inkomsten op.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) zegt dat de pijn van de maatregelen evenwichtig is verdeeld en dat de koopkrachtverliezen heel acceptabel zijn.

‘Nooit zoveel bespaard’

Telegraaf 25.05.2012 Nederland heeft nooit eerder in 1 jaar tijd zoveel bespaard op de overheidsuitgaven als in 2013. Dat stelde minister Jan Kees de Jager (Financiën) vrijdag na de ministerraad.

Tegenvallers op begroting

Telegraaf 25.05.2012 Het kabinet heeft te maken met een paar forse tegenvallers in de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jan Kees de Jager van Financiën vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voorjaarsnota: forse tegenvallers door zorg en WW-uitkeringen

 NRC 25.05.2012 Het demissionaire kabinet-Rutte heeft te maken met “forse tegenvallers”. Dat maakte het kabinet-Rutte vandaag bekend bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2012. De grootste tegenvaller is een extra uitgave van anderhalf miljard euro doordat door de economische krimp meer werkloosheidsuitkeringen zijn aangevraagd. Dat was voorzien, maar de extra uitgave valt toch fors hoger uit dan verwacht. In de gezondheidszorg heeft het kabinet te kampen met een tegenvaller van zevenhonderd miljoen euro, met name door tegenvallers in de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Dat is volgens NRC-binnenlandredacteur Antoinette Reerink “niet zo verrassend”, omdat het “elk jaar een tegenvaller is”.

Voorjaarsnota: forse tegenvallers op begroting

VK 25.05.2012 Het kabinet heeft te maken met een paar forse tegenvallers in de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jan Kees de Jager van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kabinet snijdt 12,4 miljard euro

Spits 25.05.2012 Het kabinet bezuinigt volgend jaar, met steun van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, netto 12,4 miljard euro. Dat is het bedrag dat wordt genoemd in de definitieve versie van het begrotingsakkoord dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag naar de Tweede Tweede Kamer stuurt.

 Bezuiniging netto 12,4 miljard

Telegraaf 25.05.2012 Met de steun van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie bezuinigt het kabinet volgend jaar netto 12,4 miljard euro. Dat blijkt uit de definitieve versie van het begrotingsakkoord zoals die zojuist door minister Jan Kees de Jager van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. De vijf partijen waren het eind april op hoofdlijnen al eens geworden over het pakket.

Vijf partijen bezuinigen netto 12,4 miljard

VK 25.05.2012 Met de steun van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie bezuinigt het kabinet volgend jaar netto 12,4 miljard euro. Dat blijkt uit de definitieve versie van het begrotingsakkoord zoals die zojuist door minister Jan Kees de Jager van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. De vijf partijen waren het eind april op hoofdlijnen al eens geworden over het pakket.

‘Beleid van Wilders hebben we gesloopt’

NU 25.05.2012 DEN HAAG – ”Eigenlijk hebben we het hele beleid van Wilders gesloopt”, zegt Alexander Pechtold (D66) als reactie op het lente-akkoord, dat vrijdag is gepresenteerd.

Gerelateerde artikelen;

Wilders: VVD is weg volledig kwijt

Spits 25.05.2012 De VVD is de weg volledig kwijt. Dat stelde Geert Wilders vanmorgen op Twitter. Volgens de PVV-leider “likt links Nederland zijn vingers af bij Kunduz-akkoord”, zo schreef hij verder op het microblog.

Volgens de geperoxideerde partijleider vormt het akkoord dat werd gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie “een lastenverzwaring voor hardwerkende Nederlanders”. Hij spreekt van “subsidies voor windmolens”.

Wilders: VVD de weg kwijt

Telegraaf 25.05.2012 De VVD is volledig de weg kwijt. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders vrijdag op Twitter. „Links Nederland likt vingers af bij Kunduz-akkoord”, schrijft hij verder.

VVD blijft streven naar belastingverlaging

NU 25.05.2012 DEN HAAG – VVD-fractievoorzitter Stef Blok zal er zijn best voor doen om zoveel mogelijk lastenverzwaringen uit het lenteakkoord, via belastingverlagingen terug te geven aan de getroffen mensen. ”Dat zit voor een deel in het pakket voor volgend jaar en verder is het de inzet van de verkiezingen”, zei hij in een interview met RTL.

Gerelateerde artikelen;

VVD wil belastingverlaging

Telegraaf 25.05.2012 VVD-fractievoorzitter Stef Blok zal er zijn best voor doen om zoveel mogelijk lastenverzwaringen uit het lenteakkoord, via belastingverlagingen terug te geven aan de getroffen mensen. „Dat zit voor een deel in het pakket voor volgend jaar en verder is het de inzet van de verkiezingen”, zei hij in een interview met RTL.

Teleurstelling om breuk pensioenakkoord

Spits 25.05.2012 Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft het aan de stok met werkgevers en vakbonden, nu het pensioenakkoord van de baan is. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan afgesproken, vanwege het Kunduz-akkoord, schreef Kamp in een brief aan hen. Ze reageren teleurgesteld te zijn. Vooral FNV is boos dat “afspraak geen afspraak blijkt”.

Werkgevers: Lenteakkoord pijnlijk maar nodig

Telegraaf 25.05.2012 De werkgevers vinden de harde ingrepen in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie pijnlijk, maar wel nodig om de financiële reputatie van Nederland overeind te houden. Een woordvoerder heeft dat vrijdag gezegd namens VNO-NCW en MKB-Nederland. Er wordt ruim 12 miljard bezuinigd om het overheidstekort volgend jaar terug te brengen tot de EU-limiet van 3 procent.

FNV: lagere inkomens dupe

Telegraaf 25.05.2012 Mensen met lagere inkomens, zware beroepen en een lang arbeidsverleden worden onevenredig geraakt door de verhoging van de AOW-leeftijd. De vakcentrale FNV heeft dat vrijdag gezegd in reactie op een brief van minister Henk Kamp van Sociale Zaken.

Verhoging AOW van de baan

Telegraaf 25.05.2012 De extra verhoging van de AOW-uitkering die het kabinet had afgesproken in het pensioenakkoord met werkgevers en werknemers gaat niet door. Het AOW-bedrag zou vanaf volgend jaar in stapjes omhoog gaan tot2028. Indat jaar zou het 10 procent hoger zijn dan nu.

Rutte: koopkrachtverlies ‘heel acceptabel’

VK 25.05.2012 De effecten op de koopkracht van de Nederlanders als gevolg van de ruim 12 miljard euro aan nettobezuinigingen in 2013 zijn ‘heel acceptabel’. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad.

‘Verlies koopkracht acceptabel’

Telegraaf 25.05.2012 De effecten op de koopkracht van de Nederlanders als gevolg van de ruim 12 miljard euro aan nettobezuinigingen in 2013 zijn „heel acceptabel”. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad.

Koopkrachteffecten Lenteakkoord: lage inkomens blijven buiten schot

VK 25.05.2012 I In het definitieve Lenteakkoord zijn ook de voorlopige koopkrachteffecten weergegeven. De meeste huishoudens gaan erop achteruit; forensen zijn helemaal de klos. De minima, met name mensen met alleen AOW, worden gespaard.

Bijna iedereen verliest koopkracht

Telegraaf 25.05.2012 Vrijwel alle Nederlanders gaan koopkracht verliezen in 2013. Alleen de AOW’ers zonder aanvullend pensioen en alleenstaanden met een minimumloon gaan er iets op vooruit.

Volgende week debat Lente-akkoord

NU 24.05.2012 Volgende week volgt een debat over het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 hebben gesloten. Dat werd donderdag besloten. Woensdag werd bekend dat de Tweede Kamer vrijdag het hele akkoord krijgt toegestuurd.

Gerelateerde artikelen;

Lenteakkoord vrijdag naar de Kamer, doorrekening 14 juni

Trouw 23.05.2012 Het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt vrijdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer, zeggen ingewijden in Den Haag.

Kunduz-akkoord vrijdag naar Tweede Kamer

Metro 23.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) stuurt het uitgewerkte Kunduz-akkoord vrijdag naar de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het stuk om 12.00 uur wordt verstuurd, laat een woordvoerder van de bewindsman woensdag weten.

Lenteakkoord vrijdag naar de Kamer, doorrekening 14 juni

AD 23.05.2012 Het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt vrijdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer, zeggen ingewijden in Den Haag. Ook wordt het besproken in de ministerraad. In totaal moet het begrotingsakkoord in 2013 ruim 12 miljard aan besparingen opleveren. Een conceptversie lekte al uit naar de media.

Lenteakkoord vrijdag naar de Kamer, doorrekening 14 juni

VK 23.05.2012 Het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt vrijdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer, zeggen ingewijden in Den Haag. Ook wordt het besproken in de ministerraad. In totaal moet het begrotingsakkoord in 2013 ruim 12 miljard aan besparingen opleveren.

Een conceptversie lekte al uit naar de media. Het akkoord moet nog doorgerekend worden door het CPB. Die doorrekening volgt op 14 juni wanneer het CPB de middellange termijnraming presenteert, inclusief het effect van opgeschortte controversiële onderwerpen.

Volledig Kunduz-akkoord vrijdag naar Kamer

NU 23.05.2012 DEN HAAG – Het volledige Kunduz-akkoord wordt vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.  Dit zal rond 12 uur gebeuren. De vijf partijen, CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, zullen naderhand geen persconferentie geven. Ze zijn na het versturen van het pakket aan de Kamer wel beschikbaar voor commentaar.

Gerelateerde artikelen;

Bezuiniging op gehandicaptenzorg geschrapt

Telegraaf 23.05.2012  De maatregel dat mensen met een IQ tussen de 70 en 85 geen extra zorg meer zouden krijgen, is door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun begrotingsakkoord geschrapt..

Sap en Dibi oneens over akkoord

Telegraaf 23.05.2012  Jolande Sap en Tofik Dibi verschillen over de manier waarop het Lenteakkoord dat GroenLinks sloot met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een rol moet spelen in de eigen campagne voor de verkiezingen op 12 september.

Verschil Sap en Dibi over status Lenteakkoord

Trouw 23.05.2012 Jolande Sap en Tofik Dibi verschillen over de manier waarop het Lenteakkoord dat GroenLinks sloot met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een rol moet spelen in de eigen campagne voor de verkiezingen op 12 september.

Dat bleek gisteren in Den Bosch, waar de twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks elkaar troffen voor het tweede lijsttrekkersdebat. Sap ziet het begrotingsakkoord als het bewijs aan leden dat GroenLinks resultaten kan bereiken, zoals het (deels) terugdraaien van bezuinigingen in de zorg, bij sociale werkplaatsen en op natuur.

Verschil Sap en Dibi over status Lente-akkoord

NU 23.05.2012 DEN BOSCH – Jolande Sap en Tofik Dibi verschillen over de manier waarop het Lente-akkoord dat GroenLinks sloot met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een rol moet spelen in de eigen campagne voor de verkiezingen op 12 september.

Gerelateerde artikelen;

S&P: Dalende consumptie groot probleem voor economie

Elsevier 23.05.2012 De dalende consumentenuitgaven zijn het grootste probleem voor de Nederlandse economie. Consumenten worden in hun uitgaven geremd door de dalende huizenprijzen.

Dat zegt hoofdeconoom Jean-Michel Six van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s woensdag tegen de NOS. Volgens Six lijkt Nederland ondanks de triple A-status qua consumentenuitgaven meer op een perifeer euroland dan op een kernland.

Huizen
De econoom verwacht dat de huizenprijzen nog wel twee of drie jaar blijven dalen. Het gaat om een correctie die vroeg of laat toch zou plaatshebben, ook zonder de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis

Zie ook:

‘EU-toppen hebben geen zin’

NU 23.05.2012 TILBURG – De EU-toppen waar de leiders van de Europese landen samenkomen om maatregelen tegen de schuldencrisis te vinden, hebben nu geen enkele zin.

Gerelateerde artikelen;

Lenteakkoord spekt kunst

Telegraaf 23.05.2012 Kunstliefhebbers en galeriehouders worden door de Kunduz-coalitie in de watten gelegd. De vijf partijen die het Lenteakkoord sloten, reserveren tientallen miljoenen euro’s om de btw-heffing voor kunst en verzamelvoorwerpen te verlagen.  Volgens Haagse bronnen is de lastenverlichting op het laatste moment in het akkoord gemoffeld, waardoor deze nog niet bekend was.

Laag btw-tarief voor kunst

NU  23.05.2012 De btw op kunst- en verzamelobjecten gaat omlaag. Dat staat in het Lenteakkoord, maar was tot nog toe niet naar buiten gebracht. Bronnen in Den Haag bevestigen woensdag berichtgeving in De Telegraaf hierover

Gerelateerde artikelen;

Kamer verklaart deze week nog niets controversieel

VK 22.05.2012 Ook deze week zal de Tweede Kamer zich zeer waarschijnlijk nog niet uitspreken over het controversieel verklaren van gevoelige onderwerpen. PvdA’er Jeroen Dijsselbloem pleitte dinsdag voor het uitstel, omdat de Kamer nog steeds het begrotingsakkoord voor 2013 niet heeft ontvangen. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kwamen het zogeheten Lente- of Kunduzakkoord eind vorige maand overeen.

Kamer verklaart deze week nog niets controversieel

Parool 22.05.2012 Ook deze week zal de Tweede Kamer zich zeer waarschijnlijk nog niet uitspreken over het controversieel verklaren van gevoelige onderwerpen. PvdA’er Jeroen Dijsselbloem pleitte dinsdag voor het uitstel, omdat de Kamer nog steeds het …

Controversieel verklaren uitgesteld

NU 22.05.2012  AMSTERDAM – De Tweede Kamer beslist deze week naar alle waarschijnlijk nog niet welke onderwerpen controversieel worden verklaard. PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem drong dinsdag aan op uitstel, omdat het uitgewerkte Kunduz-akkoord nog niet naar de Kamer is gestuurd. De Kamer zou eigenlijk vorige week al besluiten welke onderwerpen pas na de verkiezingen op 12 september zouden worden behandeld.

Gerelateerde artikelen;

Bezuinigingen raken de kern van het culturele bestel; 45 afwijzingen subsidie

VK 21.05.2012 De bezuinigingen op kunst en cultuur raken de kern van het Nederlandse culturele bestel. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘Slagen in Cultuur’. Daarin adviseert de raad staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra over de subsidieaanvragen voor de komende vier jaar. Het advies van de Raad voor Cultuur wordt vandaag gepresenteerd  door de nieuwe voorzitter Joop Daalmeijer.

Zijlstra grotendeels achter advies cultuurbezuinigingen

NU 21.05.2012 Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur neemt het grootste deel van de adviezen van de Raad voor Cultuur over, zei hij maandag bij de presentatie van het advies.

Gerelateerde artikelen;

Kamer laat zich op toppunt van kracht ontbinden

Trouw 20.05.2012 Met het uitgewerkte Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie op tafel rijst eens te meer de vraag waarom het nodig is nieuwe verkiezingen te houden.

Natuurlijk is die vraag een academische geworden, nu de koningin aan het demissionaire kabinet-Rutte heeft verzocht de Tweede Kamer te ontbinden en een nieuwe stembusgang uit te schrijven. Dat lijkt logisch en democratisch, maar is het dat ook? Juist nu de Kamer zich met het sluiten van een akkoord van haar sterkste kant heeft laten zien, wordt diezelfde Kamer ontbonden.

Onderzoek De Hond: steun begrotingsakkoord neemt fors af

Trouw 20.05.2012  Het definitieve Lenteakkoord kan niet op brede steun onder de Nederlanders rekenen, volgens een peiling van Maurice de Hond. 50 procent van de ondervraagden is negatief over het akkoord. Twee weken geleden was dit nog slechts 28 procent.

Ook de mensen die in 2010 op een van de vijf partijen stemden die nu betrokken waren bij het akkoord zijn gematigd positief. Onder CDA- en D66-stemmers is respectievelijk 54 en 62 procent positief over het akkoord. Twee weken geleden – bij het sluiten van het conceptakkoord – was dit nog 81 en 76 procent. De VVD-stemmers zijn het minst enthousiast. 32 procent van hen is volgens De Hond negatief over akkoord. Dit was 14 procent.

Rutte houdt vast aan terugdringen tekort

RTL 20.05.2012 Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt …

Rutte blijft bezuinigen

Telegraaf 20.05.2012 Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.

Rutte houdt vast aan terugdringen tekort

Trouw 20.05.2012 Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.

Rutte houdt vast aan terugdringen begrotingstekort

Elsevier 20.05.2012 Premier Mark Rutte (VVD) wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.

Rutte zei dat zaterdagavond in Chicago in een reactie op de uitkomst van het overleg van de acht grootste economieën ter wereld (G8) in de Verenigde Staten.

Zie ook: François Hollande beticht Britten van onverschilligheid

Rutte wil nog steeds tekort terugdringen

Spits 20.05.2012 Volgens premier Mark Rutte moeten de overheidsuitgaven flink terug worden gebracht. Dat is volgens hem de belangrijkste manier om de economie weer op gang te krijgen.

Rutte zei dat in reactie op de uitkomst van het G8-overleg in Chicago. Tijdens dat overleg werd Duitsland kritisch onder de loep gelegd door de andere zeven landen, omdat de Duitsers vooral willen bezuinigen om de schuldencrisis aan te pakken.

Rutte houdt vast aan terugdringen tekort

NU 20.05.2012 Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort.

Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.

Gerelateerde artikelen;

Kunduz-akkoord schept onzekerheid

PvdA door Ronald Plasterk op 19 mei 2012 – De Kunduz-groep maakt verkeerde keuzen. Bezuinigen moet op een manier die nieuw perspectief biedt, lasten eerlijk verdeelt en de economie aanjaagt. Dat schrijf ik in een opiniestuk in de Volkskrant. » lees verder

‘Lenteakkoord aanvaardt helaas logica van de marktsamenleving’

NRC 19.05.2012 De laatste tien, twintig jaar zijn politiek, ambtenarij en bestuur steeds meer bemand door mensen met een economische en een bestuurskundige en dus een management-blik op de werkelijkheid, schrijft onze politiek columnist Marc Chavannes naar aanleiding van het uitgelekte Lenteakkoord. Lees verder›

De laatste Nederlandse verkiezingen

Trouw 19.05.2012  Het begrotingsdebat toont aan dat Nederland een groot deel van zijn soevereiniteit is kwijtgeraakt aan Europa. Het Nederlandse parlement is aan het verdwijnen.  De verkiezingen van 12 september 2012 zouden wel eens de laatste verkiezingen van Nederland kunnen zijn. Nederland lijkt staatkundig steeds minder te bestaan.

Offers

Trouw 19.05.2012 Het begrotingsakkoord, dat mensen hard treft, is de inzet bij de volgende verkiezingen. De neopopulisten zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om alarm te slaan. Hoe bestrijd je dit populisme?

De trend die zich in Europa bij ministers en staatshoofden steeds vaker voordoet, is snijden in eigen vlees. En al die stukken rood vlees worden ostentatief in de arena geworpen, waar het volk mort.

Naast opluchting ook schrik: Lente-akkoord bevat enkele ingrepen die akelig zijn

Trouw 19.05.2012 Fijn is niet het goede woord voor het Lente-akkoord. Nu details van het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten bekend worden, wijkt de opluchting dat er een akkoord is voor schrik.

Want het akkoord bevat akelige maatregelen. Zo zijn er veel lastenverhogingen. De BTW en de eigen bijdrage voor zorg gaan omhoog, midden in een crisis die toch al aan de koopkracht en het vertrouwen van de consument knaagt.

‘Beperking hypotheekrenteaftrek kost duizenden banen’

Elsevier 19.05.2012  Tussen 2014 en 2017 zullen 20.000 arbeidsjaren in de bouwsector verdwijnen door de bezuinigingen en lastenverzwaringen uit het Lenteakkoord. De sector gaat jaarlijks 2,5 miljard euro verliezen. Dat berekent het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), meldt NRC Handelsblad.

Het EIB voorziet voor de komende tien jaar ‘stevige negatieve vooruitzichten’ (PDF) voor de bouwsector. Het structureel verlagen van de overdrachtsbelasting helpt een beetje, maar heft niet alle negatieve effecten op.

Zie ook:

FNV: Hervorming ontslagrecht verslechtert positie werkenden

Trouw 19.05.2012 Het wordt vanaf 2014 makkelijker werknemers te ontslaan, blijkt uit het uitgelekte Lente-akkoord. Volgens hoofdbestuurder Catelene Passchier van vakcentrale FNV zijn de plannen ‘prutswerk’.

Het hoofdpijndossier ontslagrecht werd in het Catshuis nog met rust gelaten, maar het Lente-akkoord laat zien dat een meerderheid van de Tweede Kamer bereid is tot grote hervormingen. De ontslagprocedure moet sneller verlopen, en het is de bedoeling dat hij goedkoper wordt.

‘Lenteakkoord kost bouwsector 2,5 miljard en 20.000 banen’

NRC 19.05.2012 Het Lenteakkoord betekent door een beperking van de hypotheekrenteaftrek een nieuwe klap voor de bouwsector. Tussen 2014 en 2017 loopt de bouw jaarlijks 2,5 miljard euro inkomsten mis. Ook verdwijnen 20.000 banen, zo meldt NRC Handelsblad vandaag.

Bovenstaande cijfers komen uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Voor de komende tien jaar spreekt het bouwinstituut van “stevige negatieve effecten”. Op de lange termijn is het effect van de beperking van de hypotheekrenteaftrek op de bouw of de economie bescheiden.

Bouw loopt miljarden mis door akkoord

Parool 19.05.2012 Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis.

Kunduz wordt niet mooier door het lente te noemen

Elsevier 18.05.2012 Wat bezuinigingen en hervormingen heten, blijken vooral hogere belastingen te zijn. Daar gaan de verkiezingen van 12 september ook niets aan veranderen. Eergisteren was er volgens de vijf partijen alweer een akkoord, nu over de uitwerking van het akkoord. Wat er is afgesproken weten we niet, want o zo transparante politici als Alexander Pechtold (D66) willen niets zeggen.

Maar het overheersende beeld blijft, namelijk dat de Kunduz-coalitie de overheidsuitgaven meer laat stijgen dan het kabinet-Rutte wilde. Geplande bezuinigingen (kinderopvang, speciaal onderwijs, uitkeringen, ontwikkelingshulp) worden zelfs geschrapt. De komende maanden zal er voortdurend worden onderhandeld, want Pechtold, Jolande Sap (GroenLinks) en Arie Slob (ChristenUnie) zijn de nieuwe gedogers.

Ook na 12 september zal een meerderheid in de politiek niet werkelijk aan Haagse subsidies en andere uitgavenstromen willen komen. En dus gaat het lenen en lastenverhogen daarna gewoon verder.

De club van 5 zwijgt en dat is ‘bezopen’ vindt Plasterk

VK 18.05.2012 ‘Stuitend. Bezopen.’ Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de grootste oppositiepartij PvdA, hekelt de zwijgzaamheid van de vijf partijen die deze week het Kunduz-/ Wandelgangen-/Lente-akkoord sloten. Bij een deel van de oppositie heerst onvrede over het feit dat ze de door hen verfoeide plannen via de media, De Telegraaf voorop, moesten vernemen.

Lees ook Samsom: ‘Euforie over akkoord overviel mij’ – 17/05/12

Lees ook PvdA-kiezer staat nu niet meer achter Lenteakkoord – 17/05/12

Lees ook Lenteakkoord laat vooral de kloof zien die dwars door de Tweede Kamer loopt – 17/05/12

Biersector voelt zich ‘gepakt’ door Kunduz-coalitie

NU 18.05.2012 AMSTERDAM – De Nederlandse biersector wordt door een accijnsverhoging van tien procent ‘onevenredig hard gepakt’.

Pronk beticht PvdA-leider Samsom van ‘strategische fout’

NU 18.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom heeft een strategische fout gemaakt, zegt partijprominent Jan Pronk. Bekijk video – Volgens de oud-minister had de PvdA het Lenteakkoord niet om de bezuinigingen moeten afwijzen, maar omdat VVD en CDA eerst verantwoording moeten afleggen voor de samenwerking met de PVV.

Zie ook:  PvdA-kiezer niet meer achter akkoord

Samsom: ‘Euforie over akkoord overviel mij’

VK 17.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom heeft er spijt van dat hij tijdens het Kamerdebat over het toen net gesloten vijfpartijenakkoord te duidelijk heeft laten blijken dat hij ‘van slag was’. Dat zei hij gisteravond in het programma Knevel & Van den Brink.

PvdA-kiezer niet meer achter akkoord

Telegraaf 17.05.2012 De steun van een meerderheid van de PvdA-kiezers voor het begrotingsakkoord is fors geslonken nadat de gedetailleerde uitwerking ervan bekend werd. Dat bleek donderdag uit een peiling van het tv-programma EenVandaag. In dezelfde peiling stond enkele weken geleden 65 procent van de PvdA-stemmers achter het akkoord, nu is dat nog 39 procent.

Lenteakkoord laat vooral de kloof zien die dwars door de Tweede Kamer loopt

VK 17.05.2012  Als de gisteren uitgelekte details uit het zogenoemde Lenteakkoord iets laten zien, is het wel de kloof die dwars door de Tweede Kamer loopt, en die vooral inzet zal worden van de verkiezingen van september. Aan de ene kant de grootste oppositiepartijen, voormalig gedoogpartner PVV incluis, aan de andere kant de vijf partijen die tot het akkoord kwamen.

Lees ook ‘Ook dit Lenteakkoord bevat te weinig om de zorg op peil te houden’ – 17/05/12

Lees ook Lenteakkoord ‘sloopt koopkracht’ en is ‘gerommel in de marge’ – 17/05/12

FNV en gemeenten uiten felle kritiek op Lenteakkoord

 NRC 17.05.2012 Het gisteren uitgelekte Lenteakkoord leidde vandaag tot klachten van onder andere van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de FNV, zo blijkt uit reacties van de woordvoerders. Beide partijen voorzien grote financiële moeilijkheden door de voorgenomen bezuinigingen.

Het begrotingsakkoord betekent een miljoenenstrop voor gemeenten en andere lagere overheden als provincies en waterschappen, zo meldt VNG-voorzitter Ralph Pans vandaag volgens de NOS.

Lenteakkoord ‘sloopt koopkracht’ en is ‘gerommel in de marge’

VK 17.05.2012 ‘Het is een slopend akkoord’, ‘gerommel in de marge’ of ‘nog erger dan we dachten’. Een dag nadat de min of meer precieze maatregelen uit het zogenoemde Lenteakkoord bekend zijn geworden, reageren verschillende vakbonden en belangenorganisaties zeer kritisch op de gisteren uitgelekte plannen uit het akkoord.

FNV voorzitter Agnes Jongerius presenteert het herstelplan op een bouwplaats in Den Haag tijdens de Europese actiedag voor werk en eerlijk delen, eind februari. De ‘Kunduz-sloophamer’, noemt FNV-voorzitter Agnes Jongerius het akkoord dat werd gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

PvdA-kiezer niet meer achter akkoord

Telegraaf 17.05.2012 De steun van een meerderheid van de PvdA-kiezers voor het begrotingsakkoord is fors geslonken nadat de gedetailleerde uitwerking ervan bekend werd. Dat bleek donderdag uit een peiling van het tv-programma EenVandaag. In dezelfde peiling stond enkele weken geleden 65 procent van de PvdA-stemmers achter het akkoord, nu is dat nog 39 procent.

PvdA-kiezer staat nu niet meer achter Lenteakkoord

Parool 17.05.2012  De steun van PvdA-kiezers voor het begrotingsakkoord is fors geslonken nadat de gedetailleerde uitwerking ervan bekend werd. Dat blijkt uit een peiling van het tv-programma EenVandaag. In dezelfde peiling stond enkele weken geleden 65 procent van de PvdA-stemmers achter het akkoord, nu is dat nog 39 procent.

‘Huiseigenaren hebben al fors ingeleverd’

Parool 17.05.2012 De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat heel veel huiseigenaren al fors hebben ingeleverd. Hans André dela Portevan VEH noemde het vandaag een rare gedachte dat de maatregelen in het begrotingsakkoord beogen huizenbezitters een bijdrage te laten leveren aan het oplossen van de crisis.

VEH: Er is al fors ingeleverd

Telegraaf 17.05.2012 De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat heel veel huiseigenaren al fors hebben uitgeleverd. Hans André dela Portevan VEH noemde het donderdag een rare gedachte dat de maatregelen in het begrotingsakkoord beogen huizenbezitters een bijdrage te laten leveren aan het oplossen van de crisis.

‘ Akkoord is miljoenenstrop’

Telegraaf 17.05.2012 Het gesloten begrotingsakkoord betekent een miljoenenstrop voor gemeenten en andere lagere overheden als provincies en waterschappen. Dat denkt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In het lopende begrotingsjaar zal het gemeenten 300 tot 400 miljoen euro kosten, becijferde VNG-voorzitter Ralph Pans donderdag.

‘Akkoord is miljoenenstrop voor gemeenten’

NU 17.05.2012 Het gesloten begrotingsakkoord betekent een miljoenenstrop voor gemeenten en andere lagere overheden als provincies en waterschappen.

‘Bezuiniging infrastructuur kost tot 3600 banen’

NU 17.05.2012 Bezuinigingen op veel grote infrastructuurprojecten kunnen in het ergste geval 3600 banen kosten.

Reacties op Lenteakkoord: Nederland naar verdoemenis

Elsevier 17.05.2012 De partijen die niet deelnamen aan de Kunduz-coalitie, zijn bijzonder kritisch over het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. PvdA, PVV en SP vinden dat veel te veel wordt bezuinigd om de norm van 3 procent te halen.

PvdA-leider Diederik Samsom noemt de bezuinigingen erger dan gedacht. ‘De grote verhalen over compensatie blijken weinig tot niks waard. Ook de compensatie bij de AOW blijkt er niet te zijn. Voor mensen met een klein AOW’tje hakt dit er heel hard in.’

Daarnaast vreest de PvdA’er dat het consumentenvertrouwen nog verder zal dalen door de btw-verhoging en denkt hij dat de huizenmarkt alleen nog verder op slot komt te zitten. ‘Met dit akkoord wordt de recessie in Nederland verlengd.’

Gezicht redden
SP-leider Emile Roemer hekelt de btw-verhoging van 19 naar 21 procent en het verhogen van het eigen risico in de zorg. ‘Dat is een belasting op ziek zijn. Dit is heel geforceerd bezuinigen om het gezicht van de minister-president en de minister van Financiën in Europa te redden.’

PVV-voorman Geert Wilders noemt het akkoord verschrikkelijk en zegt dat het mensen diep in hun portemonnee zal raken. ‘Slecht voor de economie en slecht voor de koopkracht. Nederland wordt zo naar de verdoemenis geholpen.’

Ook Agnes Jongerius, leider van vakbond FNV, is niet blij. ‘De koopkracht van mensen wordt keihard aangepakt door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Deze plannen remmen de economische groei en laten de werkloosheid onnodig oplopen.’

Bekijk ook: Overzicht maatregelen uit het uitgelekte Lenteakkoord  

IMF-baas Lagarde: Lenteakkoord is extreem belangrijk

Elsevier 16.05.2012 Chef van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Christine Lagarde noemt het extreem belangrijk dat Nederland het begrotingstekort volgend jaar terugbrengt tot onder de 3 procent. ‘Hoge tekorten in combinatie met lage groei zijn gewoon niet vol te houden.’ Dat zei Lagarde in Nieuwsuur.

Ze benadrukt dat Nederland internationaal als een sterk economisch land wordt gezien en dat het belangrijk is dat dat imago bewaard blijft. Door de overheidsfinanciën op orde te brengen zorgt de Kunduz-coalitie daarvoor, aldus Lagarde.

Griekse exit
Lagarde liet dinsdag als weten dat het IMF technisch voorbereid moet zijn op een vertrek van Griekenland uit de eurozone.

Volledige Lenteakkoord uitgelekt: ruim 12 miljard aan bezuinigingen ›

NRC 16.05.2012 Het volledige lenteakkoord is uitgelekt. Het vijfpartijenakkoord dat het begrotingstekort in 2013 moet terugdringen is in handen van De Telegraaf. Het bevat ruim twaalf miljard aan bezuinigingen. Lees verder›

Het Lenteakkoord: het zuur, het zoet en de effecten op een rij

NRC 16.05.2012 Het vandaag uitlekte Lenteakkoord omvat in totaal 16 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen (12,2 miljard na uitverdieneffecten). Hoe worden de lasten verdeeld en wat doet het met de koopkrachtplaatjes? Lees verder›

Samsom: Lenteakkoord verdeelt de pijn van de crisis niet eerlijk

Financiële meevaller van 1,5 miljard euro voor kabinet

‘Gehaktdag’ kabinet – De Jager presenteert Financieel Jaarverslag

Akkoord uitgelekt: koopkrachtdaling maximaal 2 procent

Elsevier 16.05.2012  Het Lenteakkoord van de Kunduz-coalitie is uitgelekt. Uit de stukken blijkt dat de koopkracht voor alle groepen maximaal tot 2 procent zal worden beperkt. Uit de tekst, in handen van de Telegraaf,  blijkt dat de VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in totaal netto 12,2 miljard willen bezuinigen. Ter compensatie zal het kabinet één miljard euro investeren.

Volgens concept-berekeningen zou het koopkrachtverlies in 2013 over de gehele linie maximaal 2 procent mogen bedragen. Alleen AOW’ers met een aanvullend pensioen boven de 10.000 euro zullen meer in moeten leveren (3,25 procent).

Zie ook:

Lenteakkoord lekt uit: 12,2 miljard aan bezuinigingen

AD 16.05.2012 Het koopkrachtverlies als gevolg van het Lenteakkoord blijft voor alle groepen beperkt tot maximaal 2 procent. Volgens de concept-berekeningen zullen alleen AOW’ers met een aanvullend pensioen van boven de 10.000 euro moeten meer inleveren. Het Centraal Planbureau (CPB) is momenteel bezig om het definitieve akkoord door te rekenen.

Lees ook;

Lenteakkoord uitgelekt

Telegraaf 16.05.2012 Het Lenteakkoord is uitgelekt. De Telegraaf heeft het hele pakket maatregelen in handen, dat VVD, CDA, D66, GL en CU afgelopen nacht hebben afgerond om het begrotingstekort voor 2013 terug te dringen.

Hardwerkend Nederland de klos

  15:51 AKKOORD 2013 Woningmarkt

  15:51 AKKOORD 2013 Intensiveringen

  15:51 AKKOORD 2013 Maatregelen

  15:49 AKKOORD 2013 Rekening hooligans

  15:49 AKKOORD 2013 Sociale zekerheid

  15:49 AKKOORD 2013 Zorg

  15:49 AKKOORD 2013 Belastingen

  14:40 De Jager: ‘Gevolgen voor iedereen’

We gaan tot 12% inleveren

Vijfpartijen-akkoord uitgelekt  Bevat video

NOS 16.05.2012 Het Vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is uitgelekt.

Meer:

Zie ook

Maatregelen akkoord gelekt

NU 16.05.2012 De maatregelen uit het lenteakkoord zijn woensdagmiddag uitgelekt. De Telegraaf heeft beslag weten te leggen op het veelomvattende pakket dat het begrotingstekort in 2013 moet terugbrengen naar 3 procent. RTL heeft eveneens onderdelen uit het akkoord gepubliceerd. Een woordvoerder van GroenLinks zegt echter op Twitter dat het gaat om een oude versie.

Bekijk hier een overzicht van alle punten uit het akkoord

Bekijk hier een overzicht van de koopkrachtgevolgen

Gerelateerde artikelen;

PvdA vindt akkoord ‘erger dan gedacht’

‘Rondkomen van AOW wordt makkelijker’

‘Pensioenleeftijd in 2023 naar 67 jaar’

‘Koopkracht in akkoord minder slecht dan gesteld’

‘Financiële gevolgen voor iedereen onvermijdelijk’

De punten uit het begrotingsakkoord

PvdA vraagt om inzicht begrotingsakkoord

Wilders wil uitstel besluit noodfonds euro

Kunduz-akkoord lekt uit: koopkrachteffecten bekend

RTL 16.05.2012 Alle maatregelen uit het Kunduz-akkoord zijn uitgelekt. Het koopkrachtverlies door de maatregelen is over het algemeen minder dan 2 procent, al zijn belangrijke maatregelen niet meegerekend.

Het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding is nog niet in de koopkrachtcijfers verwerkt. Die maatregel raakt veel mensen in de portemonnee. Voor mensen die een kilometervergoeding ontvangen, kan die maatregel alleen al meer dan twee procent koopkrachtverlies opleveren. Het koopkrachtverlies in de cijfers, waar ook de leaseauto-maatregel niet in is verwerkt, blijft onder de twee procent. Alleen AOW’ers met een aanvullend pensioen boven de 10.000 euro gaan er 3,25 procent op achteruit.

Alle maatregelen uit het Kunduz-akkoord

Lenteakkoord uitgelekt: 12,2 miljard euro aan besparingen

Trouw 16.05.2012 Het koopkrachtverlies als gevolg van het Lenteakkoord blijft voor alle groepen beperkt tot maximaal 2 procent. Dat meldt de Telegraaf, die de concepttekst van het Lenteakkoord in handen heeft.

Volgens die tekst willen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in totaal netto 12,2 miljard bezuinigingen. Daarnaast wordt er één miljard euro gereserveerd om pijnlijke maatregelen te kunnen compenseren. De hoofdlijnen van het akkoord dat de partijen eind vorige maand sloten waren al bekend. Dit is een meer uitgewerkte versie waar de partijen de afgelopen weken over onderhandelden.

Een overzicht van alle maatregelen uit het Lenteakkoord is hier te lezen;

veel maatregelen van gedoogcoalitie teruggedraaid’

Ontslagrecht wordt versoepeld, volgens begrotingsakkoord

Woningmarkt: ‘Overgangsregeling voor startershypotheken’

Iedereen gaat financiële gevolgen merken, zegt De Jager

Lenteakkoord uitgelekt: 12,2 miljard euro aan besparingen

VK 16.05.2012 Het koopkrachtverlies als gevolg van het Lenteakkoord blijft voor alle groepen beperkt tot maximaal 2 procent. Dat meldt de Telegraaf, die de concepttekst van het Lenteakkoord in handen heeft.

Volgens die tekst willen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in totaal netto 12,2 miljard bezuinigingen. Daarnaast wordt er één miljard euro gereserveerd om pijnlijke maatregelen te kunnen compenseren. De hoofdlijnen van het akkoord dat de partijen eind vorige maand sloten waren al bekend. Dit is een meer uitgewerkte versie waar de partijen de afgelopen weken over onderhandelden.

Griekse, Spaanse en Franse problemen doen zich ook hier voor

Trouw 16.05.2012 De ontwikkelingen rond de schuldencrisis gaan snel, zeer snel. Het is nog geen twaalf maanden geleden dat het kabinet Nederland profileerde als de strengste onder de preciezen in Europa. Maar hoe lang kan dat nog worden volgehouden?

In de Nederlandse politiek wordt met afgrijzen gekeken naar landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk. De Griekse kiezer heeft het onmogelijk gemaakt een regering te vormen die in staat is een faillissement van het land te voorkomen. In Spanje woekert de vastgoedbubbel maar voort en de Fransen kozen, hoe dom, een president die niet op voorhand de zegeningen van de Europese begrotingsdiscipline aanvaardt.

Overeenstemming over definitieve invulling Lenteakkoord

NRC 16.05.2012 De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het vannacht eens geworden over de details van het Lenteakkoord. Rond twee uur was de uitwerking ervan rond, meldt de NOS.

De partijen spraken vorige week af dat ze het akkoord, met twaalf miljard euro aan bezuinigingen, uiterlijk vandaag naar het Centraal Planbureau (CPB) willen sturen om het te laten doorrekenen. Daarvoor werd er gisteren al de hele dag overlegd tussen de fractieleiders en de betrokken vakministers.

‘Armoedeval op de loer’

Telegraaf 16.05.2012 De werkende Nederlander wordt keihard in de portemonnee geraakt door de maatregelen om het overheidstekort onder de drie procent te brengen.

Begrotingsakkoord: ‘Eigen risico zorg naar 350 euro’

VK 16.05.2012 In het vannacht gesloten begrotingsakkoord tussen CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie staat volgens de NOS en persbureau ANP dat de eigen bijdrage in de zorg omhoog gaat van 220 euro nu naar 350 euro.

De NOS en ANP baseren zich op ‘Haagse bronnen’, die melden dat dit een van de afspraken is die de vijf partijen sloten met minister De Jager van Financiën.

Lees ook: De Jager: Definitief akkoord over begroting – 16/05/12

Lees ook:  Morgen laatste overleg ‘Lenteakkoord’, daarna naar CPB – 14/05/12

Begrotingsakkoord: ‘Eigen risico zorg naar 350 euro’

Trouw 16.05.2012 In het vannacht gesloten begrotingsakkoord tussen CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie staat volgens de NOS en persbureau ANP dat de eigen risico in de zorg omhoog gaat van 220 euro nu naar 350 euro.

De NOS en ANP baseren zich op ‘Haagse bronnen’, die melden dat dit een an de afspraken is die de vijf partijen sloten met minister De Jager van Financiën. Eerder gingen er geruchten dat het eigen risico verhoogd zou worden naar 400 euro, maar dat lijkt nu van de baan.

‘Eigen risico zorg naar 350 euro’

NU 16.05.2012  DEN HAAG – De eigen bijdrage voor de zorg gaat waarschijnlijk naar 350 euro, maar lagere inkomens zullen daarvoor wel via een andere weg worden gecompenseerd.

Dat is, althans volgens bronnen op het Binnenhof, een van de uitkomsten van de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Gerelateerde artikelen;

‘Eigen bijdrage zorg naar 350 euro’

Parool 16.05.2012 De eigen bijdrage voor de zorg gaat waarschijnlijk naar 350 euro, maar lagere inkomens zullen daarvoor wel via een andere weg worden gecompenseerd.

Dat is, althans volgens bronnen op het Binnenhof, een van de uitkomsten van de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Eigen risico zorg naar 350 euro

Telegraaf 16.05.2012 De Kunduz-coalitie sleutelt driftig aan het eigen risico in de zorg. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zouden gisteren een plan hebben besproken om burgers de eerste 350 euro aan medische kosten voor eigen rekening te laten nemen. Eerder op de dag was er nog sprake van het ophogen van het eigen risico naar 300 euro.

Eigen risico zorg naar 350 euro

Spits 16.05.2012 Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar naar 350 euro. Bronnen melden aan de NOS dat dit één van de afspraken is die VVD, CDA, D66, Groenlinks en ChristenUnie vannacht hebben gemaakt met minister De Jager. Veel andere details zijn nog niet bekend.

Overeenstemming over Lenteakkoord – ‘eigen risico naar 350 euro’ ›

NRC 16.05.2012 De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het vannacht eens geworden over de details van het Lenteakkoord. Het eigen risico in de zorg zou naar 350 euro gaan.

Zie ook: Zorgkosten met ruim drie procent gestegen

Kunduz-coalitie sluit definitief akkoord over begroting

Elsevier 16.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zijn het in de nacht van dinsdag op woensdag eens geworden over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord.

Het Centraal Planbureau (CPB) kan nu gaan uitrekenen wat de precieze gevolgen van de maatregelen zijn. De resultaten daarvan komen medio juni. De komende dagen worden de maatregelen op papier uitgewerkt. ‘Maar de politieke lijnen zijn gezet,’ aldus De Jager, die sprak van ‘een teamprestatie’.

Na het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis met de PVV, sloten regeringspartijen VVD en CDA op 26 april onder grote tijdsdruk een akkoord op hoofdlijnen met oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie. Het pakket bevat miljardenbezuinigingen, hervormingen en lastenverzwaringen.

Zie ook:

De Jager: Definitief akkoord over begroting

VK 16.05.2012  ‘We zijn eruit’, zei De Jager. Hij was gisteravond opnieuw om tafel gegaan met de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie om de laatste knopen door te hakken bij de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de rijksbegroting van volgend jaar.

vk Peiling ‘Het is geen pretpakket, maar het is in het belang van onze kinderen en kleinkinderen’, zegt Arie Slob van de ChristenUnie over het akkoord van de Kunduzcoalitie. Denkt u dat ook? – 16/05/12

Lees ook Overleg over begrotingsakkoord hervat – 10/05/12

De Jager: Definitief akkoord over begroting

’Tekort blijft binnen norm Brussel’

Parool 16.05.2012 De partijen die zich sterk hebben gemaakt voor het zogeheten Lenteakkoord, waarin een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn vastgelegd, zijn het eens geworden over de definitieve inhoud. Dat heeft minister Jan-Kees de Jager (Financiën) vannacht rond 2 uur bekendgemaakt.

Definitief akkoord begroting

Telegraaf 16.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) zijn het in de nacht van dinsdag op woensdag eens geworden over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord. „We zijn eruit”, stelde De Jager na afronding van urenlang overleg.

De Jager: Definitief akkoord over begroting

’Tekort blijft binnen norm Brussel’

Trouw 16.05.2012  Volgens De Jager liggen er voor 12 miljard euro aan besparingen die ertoe leiden dat Nederland volgend jaar voldoet aan de Europese begrotingsregels, die een maximaal begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product voorschrijven. Daarnaast is er een extra uit te geven bedrag van 1 miljard euro in het akkoord opgenomen. Over de precieze maatregelen werden nog geen mededelingen gedaan.

Lees ook: Overleg over begrotingsakkoord hervat – 10/05/12

Lees ook: Kans dat begrotingsakkoord mislukt ‘nihil’ – 09/05/12

Lees ook: CPB kan nog niks met begrotingsakkoord – 02/05/12

Overeenstemming over details begrotingsakkoord

Metro 16.05.2012 De vijf partijen van de Kunduz-coalitie hebben dinsdagnacht overeenstemming bereikt over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord. “We zijn eruit”, stelde demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) na het overleg.

Gerelateerd nieuws;

‘Begrotings-akkoord definitief’

NU 16.05.2012 Demissionair minister De Jager spreekt van ‘een teamprestatie’. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) zijn het in de nacht van dinsdag op woensdag eens geworden over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord.

Gerelateerde artikelen;

Uitwerking Lenteakkoord vordert, maar ‘wordt nachtwerk’

NRC 15.05.2012 De Kunduz-coalitie is al de hele dag bezig met de laatste onderhandelingen over de uitwerking van het begrotingsakkoord. De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zitten vanavond waarschijnlijk tot diep in de nacht in overleg om de details van het akkoord rond te krijgen, zo meldt persbureau Novum. Lees verder›

De Jager: het ziet er goed uit

NOS 15.05.2012 Minister De Jager van Financiën is positief over de onderhandelingen met de vijf partijen over de bezuinigingen. “Het ziet er goed uit”, zei hij bij hervatting van de gesprekken.

De partijen willen vanavond de puntjes op de i zetten. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het eerder al eens over de hoofdlijnen, maar moeten allerlei details nog uitwerken. De Jager zegt dat “alle partijen de wil hebben om eruit te komen.”

Laatste punten van begrotingsakkoord op tafel

NU 15.05.2012 Minister De Jager zei dat er na de besluiten over een aantal maatregelen nog contact zal zijn met ministeries, zoals dat van Volksgezondheid en van Sociale Zaken.

Laatste punten van begrotingsakkoord op tafel

NU 15.05.2012 DEN HAAG – De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn dinsdagavond opnieuw met minister Jan Kees de Jager (Financiën) om tafel gegaan. Bekijk video Ze willen de laatste knopen doorhakken bij de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Lees meer over dit onderwerp;

Pechtold, Sap en Slob: Lenteakkoord vanavond rond

Elsevier 15.05.2012  D66-leider Alexander Pechtold, GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap en ChristenUnie-voorman Arie Slob verwachten dat de vijf partijen uit de Kunduz-coalitie vanavond tot de afronding kunnen komen van het akkoord om 12 miljard euro extra te bezuinigen.

De partijen verwachten genoeg maatregelen te hebben genomen om in 2013 op een begrotingstekort van 3 procent uit te komen, zoals de Europese Unie voorschrijft. Europese leiders prezen De Jager maandagavond voor het akkoord.

 Zie ook:

Laatste overleg Kunduz-akkoord begonnen

RTL 15.05.2012 Vandaag wordt in Den Haag druk onderhandeld over de laatste details uit het begrotingsakkoord. De partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten op 26 april een akkoord, maar moeten het nog eens worden over de precieze uitwerking.

Het laatste overleg is inmiddels begonnen in de fractiekamer van D66. De partijen willen morgen al hun plannen doorsturen naar het Centraal Planbureau om ze te laten doorrekenen. Na het sluiten van het akkoord wilde het CPB dat nog niet doen, omdat nog te veel plannen erg vaag waren.

Laatste punten akkoord

Telegraaf 15.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn dinsdagavond opnieuw met minister Jan Kees de Jager (Financiën) om tafel gegaan. Ze willen de laatste knopen doorhakken bij de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Laatste punten van begrotingsakkoord op tafel

AD 15.05.2012  De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn vanavond opnieuw met minister Jan Kees de Jager (Financiën) om tafel gegaan. Ze willen de laatste knopen doorhakken bij de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Laatste onderhandelingen over begrotingsakkoord

NU 15.05.2012 De Kunduz-coalitie is druk bezig met de laatste onderhandelingen over de uitwerking van het begrotingsakkoord. De hele dag wordt nog overlegd met de betrokken vakministers en dinsdagavond komen de fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie weer bij elkaar om de laatste knopen door te hakken.

De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie zijn een extra stimulans om snel knopen door te hakken, vindt D66-leider Alexander Pechtold.

“Tegenvallende cijfers economie zijn stevige stimulans om lenteakkoord nu snel af te ronden”, twitterde hij. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte dinsdag bekend dat de economie het eerste kwartaal met 0,2 procent is gekrompen.

Lees meer over dit onderwerp;

Laatste overleg akkoord

Telegraaf 15.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn dinsdag met minister Jan Kees de Jager (Financiën) begonnen aan wat de afronding moet worden van hun besprekingen over het eind april gesloten begrotingsakkoord.

Laatste onderhandelingen over Lenteakkoord – morgen naar CPB

NRC 15.05.2012 De Kunduz-coalitie is druk bezig met de laatste onderhandelingen over de uitwerking van het begrotingsakkoord. De hele dag wordt nog overlegd met de betrokken vakministers en vanavond komen de fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie weer bij elkaar om de laatste knopen door te hakken.

Vanochtend werd bekend dat de Nederlandse economie het eerste kwartaal met 0,2 procent is gekrompen ten opzichte van voorgaand kwartaal. Daarmee zit Nederland nog altijd in een recessie.

Ondertussen komen de verkiezingen ook steeds dichterbij. In dat kader nodigen het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving een aantal politieke partijen uit om hun verkiezingsprogramma’s door te rekenen op de effecten op economie en milieu: Uitnodiging doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012 verstuurd naar de fractieleiders van politieke partijen.

Lees ook de externe evaluatie van de vorige doorrekening: ‘Externe evaluatie Keuzes in Kaart 2011-2015’.

Gesprekken akkoord naar een einde

Telegraaf 15.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hopen dinsdagavond hun gesprekken over het eind april gesloten begrotingsakkoord af te ronden. Vervolgens is het aan het Centraal Planbureau om de effecten uit te rekenen.

0 Topoverleg over akkoord

Europese leiders prijzen De Jager voor Lenteakkoord

Elsevier 14.05.2012 De ministers van Financiën van de zeventien eurolanden hebben demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager geprezen voor het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gesloten.

Eurocommissaris Olli Rehn (Economische Zaken) noemde het akkoord belangrijk en zei dat het een sterk signaal afgeeft over de betrokkenheid van Nederland om financiën op orde te brengen. Voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker noemde het pakket maatregelen ‘van goede kwaliteit’.

Nederland wilde strenge regels voor de euro maar wil daar zelf niet aan voldoen. Dat is een afgang. Maar als Grieks wangedrag wordt beloond en Nederland een boete krijgt, komt het einde van de euro heel snel in zicht

Deadline
De onderhandelaars van de vijf partijen zullen dinsdag nog een laatste dag overleggen over de laatste details van het akkoord. Op diverse terreinen moeten nog details worden uitgewerkt. Dinsdag spreekt onder anderen demissionair minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) met de onderhandelaars.

De partijen willen hun plannen dinsdag naar het Centraal Planbureau sturen zodat ze kunnen worden doorberekend. De partijen hebben zichzelf 15 mei als deadline gesteld. Eind deze maand worden de plannen naar de Kamer gestuurd.

Commentaar Syp Wynia: Het is absurd als Brussel straks Nederland beboet

Zie ook:

Morgen laatste overleg ‘Lenteakkoord’, daarna naar CPB

VK 14.05.2012 Een laatste dag van topoverleg moet er dinsdag toe leiden dat het begrotingsakkoord voor 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie tot bijna in de laatste details is uitgewerkt.

Net als maandag wordt er ook dinsdag met betrokken bewindslieden gesproken over de precieze maatregelen, met name op terreinen als zorg, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en belastingen. Maandag ontvingen de financieel specialisten van de partijen onder anderen minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Morgen laatste overleg ‘Lenteakkoord’, daarna naar CPB

Parool 14.05.2012 Net als maandag wordt er ook dinsdag met betrokken bewindslieden gesproken over de precieze maatregelen, met name op terreinen als zorg, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en belastingen. Maandag ontvingen de financieel specialisten van de partijen onder anderen minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Topoverleg over akkoord

Telegraaf 14.05.2012 Een laatste dag van topoverleg moet er dinsdag toe leiden dat het begrotingsakkoord voor 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie tot bijna in de laatste details is uitgewerkt.  Net als maandag wordt er ook dinsdag met betrokken bewindslieden gesproken over de precieze maatregelen, met name op terreinen als zorg, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en belastingen. Maandag ontvingen financieel specialisten van de partijen onder anderen minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Tien natuurwensen voor het tijdperk na Bleker

Trouw 14.05.2012 Demissionair staatssecretaris Bleker heeft het aaneenschakelen van natuurgebieden juist stopgezet wegens bezuinigingen. Uit het wensenlijstje dat de kleine en grote natuurorganisaties hebben opgesteld, blijkt echter dat zij ervan uitgaan dat aan het tijdperk-Bleker een einde komt.

De organisaties stellen dat jarenlang is geïnvesteerd in de kwaliteit van natuurgebieden om kwetsbare planten en dieren voor Nederland te behouden. Dat kostbare werk is voor niets geweest als natuurgebieden weer worden versnipperd en er niet genoeg geld is om ze te beheren.

Ontwikkelingshulporganisaties niet langer tegen bezuinigingen

Elsevier 12.05.2012 De ontwikkelingsbranche is bereid afscheid te nemen van de regel om 0,7 procent van het nationale inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp. Dat zegt de directeur van de brancheorganisatie van de particuliere ontwikkelingsorganisaties Alexander Kohnstamm. Hij zegt dat zaterdag tegen dagblad Trouw.

Brede agenda
Voorwaarde is volgens Kohnstamm wel dat er de komende jaren een bredere internationale agenda komt ‘inclusief zaken als klimaatbeleid, duurzaamheid en financiële stabiliteit in ontwikkelingslanden’.

Zie ook:

0,7-procentsnorm is onderhandelbaar

Trouw 12.05.2012 De ontwikkelingsbranche is bereid afscheid te nemen van één van haar stokpaardjes: de internationale 0,7-procentsnorm. Voorwaarde is wel dat dit aloude uitgangspunt de komende jaren wordt vervangen door een veel bredere internationale agenda, inclusief zaken als klimaatbeleid, duurzaamheid en financiële stabiliteit in ontwikkelingslanden.

Bleker slikt kritiek op begrotingsakkoord in

Metro 12.05.2012 Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) slikt zijn kritiek op het onlangs bereikte begrotingsakkoord in. Op Twitter laat hij weten het akkoord te steunen. De kandidaat-lijsttrekker uitte zaterdag in het AD kritiek op het zogenoemde Kunduz-akkoord

Henk Bleker verzet zich tegen Kunduz-akkoord

Elsevier 12.05.2012 Demissionair staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) vreest voor de gevolgen van het Kunduz-akkoord. Hij denkt dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers. Dat zegt de kandidaat-lijsttrekker voor het CDA zaterdag in een interview met het AD.

Hypotheekrenteaftrek
Ook waarschuwt hij voor de gevolgen van het bezuinigingsplan voor mensen met modale inkomens. Die kunnen volgens hem geen huis meer kopen als de hypotheekrenteaftrek te ingrijpend wordt aangepast.

Zie ook: Van Haersma Buma en Keijzer in trek bij CDA-raadsleden

Bleker vreest voor gevolgen van Kunduz-akkoord

Trouw 12.05.2012  Bleker, die zich kandidaat heeft gesteld voor het leiderschap van het CDA, waarschuwt ook voor de gevolgen van het bezuinigingsplan voor de mensen met modale inkomens. Die kunnen volgens hem geen huis meer kopen als de hypotheekrenteaftrek te ingrijpend wordt aangepast. Bleker voorziet dat zijn partij kiezers verliest als het akkoord dat CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de val van het kabinet sloten, te hard uitpakt voor de potentiële achterban.

Bleker vreest voor gevolgen van Kunduz-akkoord

VK 12.05.2012 Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker vreest voor de gevolgen van het Kunduz-akkoord. Hij denkt dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers.

Bleker vreest voor Kunduz-akkoord

Spits 12.05.2012 Henk Bleker is alles behalve blij met het vreest Kunduz-akkoord. De demissionair staatssecretaris van Economische Zaken zegt te vrezen voor de gevolgen ervan. Hij denkt dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers. Dat zegt de kandidaat-lijsttrekker voor het CDA vandaag in een interview met het AD.

Bleker tegen Kunduz-akkoord

Telegraaf 12.05.2012 Ook waarschuwt hij voor de gevolgen van het bezuinigingsplan voor mensen met modale inkomens. Die kunnen volgens hem geen huis meer kopen als de hypotheekrenteaftrek te ingrijpend wordt aangepast.

Bleker vreest voor gevolgen Kunduz-akkoord

Metro 12.05.2012 Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) heeft kritiek op de afspraken uit het Kunduz-akkoord over het ontslagrecht. Hij vreest dat de daarin voorgestelde aanpassingen desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers.

Bleker uit kritiek op Kunduz-akkoord

Demissionaire staatssecretaris vreest dat veranderingen desastreuze gevolgen heeft

NU 12.05.2012 DEN HAAG – Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker vreest voor de gevolgen van het Kunduz-akkoord. Hij denkt dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers. Dat zegt de kandidaat-lijsttrekker voor het CDA zaterdag in een interview met het AD.

Lees meer over dit onderwerp;

Rutte wil hypotheekrenteaftrek niet verder beperken

Metro 12.05.2012  Premier Mark Rutte (VVD) wil de hypotheekrenteaftrek niet verder beperken. In het programma Pauw & Witteman zei hij vrijdagavond het gezien de crisis verstandig te vinden aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerking te laten komen voor aftrek, maar verder wil hij niet gaan.

Rutte: hypotheekrente niet verder aanpakken, PVV inderdaad decimeren

NRC 12.05.2012 Een uur lang mocht premier Rutte gisteravond praten in Pauw & Witteman. Duidelijk werd dat ondanks het Kunduzakkoord verder tornen aan de hypotheekrenteaftrek voor de VVD geen optie is. Ook is samenwerken met Geert Wilders nog steeds geen taboe maar acht Rutte een stem op de PVV wel een “verloren stem”.

Voor zijn partij is de hypotheekrenteaftrek een heilig huis. Dat het begrotingsakkoord met GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerking laat komen voor de korting, was as good as it gets. “Verder gaan we niet”, zei de premier in de talkshow. De tijdelijke coalitie is voor hem dan ook geen uitgangspunt voor na de verkiezingen:

Rutte wil niet verder gaan bij hypotheekrente

NU 12.05.2012 AMSTERDAM – Huizenkopers moeten gestimuleerd worden om hun hypotheek af te lossen, maar premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte is geen voorstander van verdere beperkingen aan de hypotheekrenteaftrek. Dat bleek vrijdagavond in het tv-programma Pauw&Witteman waar Rutte een uur lang te gast was.

Lees meer over dit onderwerp;

Ruttes wekelijkse persconferentie stond in het teken van de economische lenteprognoses van de Europese Commissie. Hij zei dat je op twee manieren groei kan stimuleren. ‘Groei op krediet, maar dat is geen goed idee. Je moet juist maatregelen nemen die drempels voor groei weghalen.’ Als voorbeeld noemde hij de noodzaak van vrijhandelsverdragen, binnen en buiten de EU, ondermeer met India en Canada.

Rutte herhaalt, met Rehn, belang 3 procent

VK 11.05.2012 Demissionair minister-president Rutte reageerde positief op de lenteprognoses van eurocommissaris Olli Rehn. ‘We kunnen niet op de pof leven. Daarom worden in heel Europa maatregelen genomen om de tekorten terug te dringen. En gelukkig blijft Nederland niet achter.’

Rutte is niet geïnteresseerd in versoepeling begrotingsregel

NRC 11.05.2012 “Nederland gaat niet voor het behalen van maximaal 3 procent begrotingstekort in 2013 omdat Europa dat wil, maar omdat we het zelf van belang vinden.” Dat zei demissionair premier Rutte vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie. Speculatie over mogelijke versoepeling van de regel wees hij daarom van de hand.

Eurocommissaris Olli Rehn deed vanochtend de lenteprognose voor de Europese economieën uit de doeken. De belangrijkste mededeling: Europa zit in een milde recessie. Nederland staat er volgens de Europese Commissie niet goed voor. Er wordt meer krimp en minder herstel voorzien dan het CPB eerder naar buiten bracht.

De Jager: Nederland verdient geen uitzonderingspositie

Elsevier 11.05.2012 Volgens demissionair minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën verdient Nederland geen uitzonderingspositie binnen de Europese Unie en moet het zich volgend jaar al aan de begrotingsregels houden.

De Jager reageerde na afloop van de ministerraad vrijdag op de groeiverwachtingen die eurocommissaris Olli Rehn (Economische Zaken) eerder op de dag presenteerde. Rehn verwacht dat de Europese economie als geheel dit jaar met 0,3 procent zal krimpen om in 2013 te herstellen.

Voor Nederland verwacht Rehn in 2013 een groei van 0,7 procent. Dat is minder dan de raming van het Centraal Planbureau van 1,25 procent. De Jager vindt hoe dan ook dat vastgehouden moet worden aan het maximale begrotingstekort van 3 procent.

Zie ook:

De Jager: geen uitzonderingspositie

VK 11.05.2012 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) is niet verrast door de economische voorspellingen zoals Europees commissaris Olli Rehn die vandaag voor Europa en Nederland naar buiten bracht.

Nederland scoort slechter dan gemiddeld in Europa, eind mei meer duidelijkheid

VK 11.05.2012 Nederland doet het op economisch gebied slechter dan gemiddeld in de eurozone. Van direct herstel zal nog geen sprake zijn. Dat valt op te maken uit de prognoses van de Europese economie, die Eurocommissaris Olli Rehn vandaag presenteerde. Erg positief zijn de cijfers niet, maar voor meer zekerheid moet Nederland wachten tot eind deze maand.

Van minuut tot minuut: de lenteprognose van Eurocommissaris Rehn

VK 11.05.2012 Europa beleeft een milde recessie, en de economische situatie blijft fragiel. Eurocommissaris Olli Rehn presenteerde vandaag de zogenoemde lenteprognose, over het bruto binnenlands product, de inflatie en de werkloosheid in de hele Europese Unie en in de 17 landen met de euro. Volkskrant.nl volgde zijn persconferentie op de voet. Lees hier terug wat er gezegd werd. Het laatste nieuws rond de Europese schuldencrisis vindt u in ons dossier.

Eurozone in recessie – Brussel zeer somber over Nederlandse economie ›

NRC11.05.2012 De economie van de eurozone krimpt dit jaar met 0,3 procent. Dat voorspelt de Europese Commissie in zijn lenteprognose. Volgend jaar wordt weer een groei van één procent verwacht. Over Nederland is Brussel somber.

Milde recessie in Europa

Parool 11.05.2012 Europa verkeert in een milde recessie. Maar herstel is in zicht. Hoewel de economie in de EU dit jaar stagneert, verwacht de Europese Commissie groei in 2013. Ook voor de 17 eurolanden. Dat stelde Europees commissaris Olli Rehn vandaag bij de presentatie van de zogenoemde lenteprognose.

Rehn presenteert lenteprognose

NOS 11.05.2012 Om 11.00 uur presenteert eurocommissaris Olli Rehn de verwachtingen voor de Europese economie tot en met 2013. Deze lenteprognose geeft een verwachting voor economische groei, de werkloosheid en inflatie in de Europese Unie.

Het is niet de verwachting dat Rehn vandaag concrete uitspraken doet over de vraag of Nederland voldoende doet om het begrotingstekort tot 3 procent terug te dringen. Later deze maand presenteert Rehn specificieke aanbevelingen voor ieder land in de EU. De presentatie van Olli Rehn is live te volgen via Journaal 24.

Eurocommissaris: Milde recessie in eurozone, herstel in zicht

Elsevier 11.05.2012 Europa verkeert in een milde recessie, maar herstel is in zicht. Dat zei eurocommissaris Olli Rehn tijdens de presentatie van een tussenrapport over de economische situatie binnen de Europese Unie. De Europese Commissie verwacht groei in 2013.

Zie ook:

Wie zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het ‘lente-akkoord’?

VK 10.05.2012 Deze dagen zetten de Kunduz-partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de puntjes op de i van twaalf miljard euro aan bezuinigingsmaatregelen. Een kwestie van uren, niet van dagen, zei D66-leider Alexander Pechtold. In zijn fractiekamer wordt overlegd. Met wie zit hij daar?

Werkgevers noemen nullijn niet realistisch

VK 10.05.2012 Een nullijn voor de lonen in het bedrijfsleven is niet realistisch. Dat heeft directeur Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN donderdag gezegd tegen het ANP. ‘Een pleidooi voor de nullijn zul je uit dit huis niet zo snel horen’, aldus Van der Steen. De AWVN is de adviesorganisatie voor werkgevers, onder meer de leden van VNO-NCW, als het gaat om personeelsbeleid en cao-onderhandelingen.

Financieel specialisten kijken naar begrotingsakkoord

Elsevier 10.05.2012 De financieel specialisten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werken de komende dagen met de betrokken bewindslieden het begrotingsakkoord verder uit. Zij kijken vooral naar plannen op het gebied van zorg, sociale zekerheid en belastingen.

Zie ook:

Specialisten duiken in begrotingsakkoord

NU 10.05.2012 DEN HAAG – Financieel specialisten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zullen de komende dagen met betrokken bewindslieden een aantal onderwerpen van het onlangs gesloten begrotingsakkoord verder uitwerken.

Lees meer over dit onderwerp;

Overleg over begrotingsakkoord hervat

AD 10.05.2012   In Den Haag is donderdagmiddag het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013 hervat.

Overleg over begrotingsakkoord hervat

NU 10.05.2012 DEN HAAG – In Den Haag is donderdagmiddag het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013 hervat.

Lees meer over dit onderwerp;

Overleg over begrotingsakkoord hervat

VK 10.05.2012 In Den Haag is donderdagmiddag het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013 hervat.

Overleg over begroting hervat

Telegraaf 10.05.2012 In Den Haag is donderdagmiddag het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013 hervat. De bedoeling is dat de maatregelen over een week bij het Centraal Planbureau liggen voor doorberekening van de effecten.

Kunduz-akkoord over een week naar CPB, plannen eind mei naar Kamer

NRC 09.05.2012 Het uitgewerkte begrotingsakkoord voor 2013 wordt uiterlijk volgende week woensdag naar het Centraal Planbureau (CPB) gestuurd, zodat het kan worden doorgerekend. De plannen worden eind deze maand naar de Tweede Kamer gestuurd, verwerkt in de Voorjaarsnota. Lees verder›

Van Kunduz- naar Lenteakkoord

Telegraaf  09.05.2012  Het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten met minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft een naam gekregen: het Lenteakkoord. Dat zei De Jager woensdag na overleg met de fractieleiders van de vijf partijen.

Overleg akkoord morgen verder

Telegraaf 09.05.2012 Het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over de uitwerking van de begroting voor 2013, wordt donderdag voortgezet. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold.

Overleg over akkoord gaat morgen verder

NU 09.05.2012 DEN HAAG – Het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over de uitwerking van de begroting voor 2013, wordt donderdag voortgezet.

Lees meer over dit onderwerp;

De Jager: Veel voortgang bij uitwerking begrotingsakkoord

Elsevier 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben samen met een aantal betrokken bewindslieden ‘heel veel voortgang’ geboekt bij de uitwerking van het onlangs gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar. Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zei dat woensdag na afloop van een overleg met de vijf partijen.

Zie ook:

Oppositie ziet vertrouwen ‘Kunduz-coalitie’ met lede ogen aan

VK 09.05.2012 De Kunduz-coalitie is vol vertrouwen over het onderlinge akkoord om 12 miljard te bezuinigen in 2013. Momenteel beraden VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zich op de details. SP, PvdA en de PVV zien het met lede ogen aan.

Pechtold: Kwestie van aflakken

Spits 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben vandaag hun theekransje met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de uitwerking van het onlangs gesloten begrotingsakkoord hervat.

Kans dat begrotingsakkoord mislukt ‘nihil’

Parool 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben samen met een aantal betrokken bewindslieden ‘heel veel voortgang’ geboekt bij de uitwerking van het onlangs gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar. Ook heeft het begrotingsakkoord een nieuwe naam gekregen: het Lenteakkoord.

Pechtold: snel akkoord

Telegraaf 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben woensdag hun overleg hervat met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de uitwerking van het onlangs gesloten begrotingsakkoord.

Pechtold verwacht snel akkoord over begroting

NU 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben woensdag hun overleg hervat met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de uitwerking van het begrotingsakkoord. Bekijk video – Voorafgaand zei D66-leider Alexander Pechtold dat snel een akkoord mogelijk moet zijn, omdat de afspraken op hoofdlijnen al gemaakt zijn. ”Het staat in de grondverf, het is nu een kwestie van aflakken”, aldus Pechtold.

Onderhandelingen Kunduz-coalitie in fractiekamer D66

VK 09.05.2012 De fractievoorzitters en financiële woordvoerders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben zich om 15.00 uur teruggetrokken in de fractiekamer van D66 om te overleggen over de miljardenbezuinigingen.

Het beraad duurt vandaag nog tot 18.00 uur. Morgen onderhandelen de partijen verder. Dat liet D66-leider Pechtold weten. Hij denkt dat het eerder een kwestie van uren is dan van dagen, voordat het definitieve akkoord wordt bereikt.

Kunduz-partijen weer om tafel voor verdere uitwerking akkoord

NRC 09.05.2012 De zogenaamde Kunduz-coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is vanmiddag weer bij elkaar gekomen in de Tweede Kamer om te praten over de uitwerking van het ‘wandelgangenakkoord’ over de begroting van volgend jaar. D66-leider Pechtold denkt dat de partijen snel overeenstemming kunnen bereiken.

NRC Handelsblad berichtte gisteren dat het akkoord van de Kunduz-coalitie nog verre van rond is. Zo is er onenigheid over de manier waarop 1,6 miljard in de zorg moet worden bezuinigd. GroenLinks wil de salarissen van medisch specialisten aanpakken, terwijl de ChristenUnie vooral wil besparen op medische behandelingen en hulpmiddelen. Die laatste partij wil ivf en eiceldonatie uit het pakket halen, D66 is daar geen voorstander van. Over de precieze verhoging van het eigen risico, een pijler van het akkoord, is nog evenmin overeenstemming bereikt.

Samsom zou EU-norm soepeler hebben gehanteerd

NU 09.05.2012 Als Diederik Samsom zijn plannen om het begrotingstekort terug te schroeven naar Brussel had gestuurd, had de EU de drieprocentsnorm wel versoepeld.

Europese Commissie twijfelt aan extra tijd Nederland

VK 09.05.2012 De Europese Commissie betwijfelt of het demissionaire kabinet extra tijd moet krijgen om zijn overheidsfinanciën op orde te brengen. De crisis in Nederland is mogelijk niet ernstig genoeg en de noodzakelijke bezuinigingen zijn realiseerbaar.

Brussel: Geen versoepeling begrotingstekort Nederland

Parool 09.05.2012 Nederland krijgt geen uitzondering van de Europese Unie om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen tot 3 procent. Er is geen sprake van een zo grote economische neergang dat een uitzonderingspositie plausibel is.

Brussel wil niet soepel zijn voor Nederland

Telegraaf 09.05.2012 Nederland krijgt vermoedelijk geen uitzondering van de Europese Unie om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen tot 3 procent. Er is geen sprake van een zo grote economische neergang dat een uitzonderingspositie plausibel is. „Geruchten over een versoepeling van de regels zijn ongefundeerd’, aldus Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken en de euro) woensdag tegen persbureau ANP.

‘Wandelgangenakkoord gaat te veel over lastenverzwaring’

VK 09.05.2012 Twee specialisten in overheidsfinanciën hebben het ‘Wandelgangenakkoord’ doorgerekend. Hun conclusie: ‘Dit is een politiek succes, maar geen onverdeeld economisch succes.’

In het ‘Wandelgangenakkoord’ over de overheidsbegroting van 2013 zitten onverstandige, ondoordachte en mogelijk economisch schadelijke voorstellen. Dat stellen de economiehoogleraren Lans Bovenberg en Bas Jacobs in een artikel deze week in economenblad ESB.

In beeld: Het snelle succes van het ‘wandelgangenakkoord’

‘Wandelgangenakkoord’ van Kunduz-coalitie verre van rond

NRC 08.05.2012 Het akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over de begroting van 2013 is nog verre van rond. Over een aantal onderwerpen verschillen de partijen van de ‘Kunduz-coalitie’ van mening over nader te maken afspraken. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad langs betrokken partijen.

Akkoord begroting niet rond

Telegraaf 08.05.2012 Het akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over de begroting van 2013 is nog verre van rond. Over een aantal onderwerpen verschillen de partijen van de ‘Kunduz-coalitie’ van mening over nader te maken afspraken.

‘Begrotingsakkoord nog lang niet rond’

NU 08.05.2012 AMSTERDAM – Het begrotingsakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is nog verre van rond. Er is onenigheid over de precieze invullingen van diverse bezuinigingen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad. Als voorbeelden noemt de krant de bezuinigingen in de zorg en de verhoging van het eigen risico.

Catshuisakkoord was toch beter

Trouw 07.05.2012 Bij alle euforie over het akkoord van Kunduz-coalitie moeten we niet vergeten dat de drie partijen niet ver waren gekomen zonder VVD en CDA én Mark Rutte. En het Catshuisakkoord was ook te verkiezen geweest boven het huidige met D66, GroenLinks en de CU, betoogt Patrick van Schie van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.

‘Repareer bijstand met terugwerkende kracht’

Telegraaf 06.05.2012 De gevolgen van de strengere inkomenstoets voor gezinnen in de bijstand moeten volgens de SP met terugwerkende kracht worden teruggedraaid. VVD en CDA hebben met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het crisisakkoord afgesproken de zogeheten huishoudtoets volgend jaar af te schaffen. Maar dat is niet genoeg volgens de SP, omdat de strengere toets sinds 1 januari dit jaar geldt voor nieuwe instroom in de bijstand en de afgelopen maanden al voor veel problemen zou hebben gezorgd in gezinnen.

‘Repareer bijstand met terugwerkende kracht’

NU 06.05.2012 De gevolgen van de strengere inkomenstoets voor gezinnen in de bijstand moeten volgens de SP met terugwerkende kracht worden teruggedraaid.

VVD en CDA hebben met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het crisisakkoord afgesproken de zogeheten huishoudtoets volgend jaar af te schaffen.

Dat is niet genoeg volgens de SP, omdat de strengere toets sinds 1 januari dit jaar geldt voor nieuwe instroom in de bijstand en de afgelopen maanden al voor veel problemen zou hebben gezorgd in gezinnen.

Lees meer over dit onderwerp;

SP: repareer bijstand met terugwerkende kracht

Parool 06.05.2012 De gevolgen van de strengere inkomenstoets voor gezinnen in de bijstand moeten volgens de SP met terugwerkende kracht worden teruggedraaid. VVD en CDA hebben met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het crisisakkoord afgesproken de zogeheten huishoudtoets volgend jaar af te schaffen.

Dat stelt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP in een vandaag gepubliceerd rapport op basis van meldingen die bij haar partij zijn binnengekomen. Uit protest tegen de strengere toegangstoets tot de bijstand had de SP op 1 maart een meldpunt ‘Armoede werkt niet’ geopend. Daar zijn via internet in ongeveer 2 maanden tijd 557 meldingen binnengekomen.

Sap sluit alsnog stuklopen akkoord uit

NU 04.05.2012 DEN HAAG – GroenLinks-leider Jolande Sap weet zeker dat het vorige week gesloten ‘wandelgangenakkoord’ over miljardenbezuinigingen niet meer stukloopt op uitwerking en doorrekeningen. Dat zegt ze in een interview met NU.nl.

Helft bedrijven vreest gevolgen crisisakkoord

NU 03.05.2012 Bijna de helft van de bedrijven vreest dat maatregelen in het crisisakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie negatief uitpakken voor ondernemend Nederland en hun eigen organisatie.

‘FC Kunduz heeft een monster gebaard’

VK 03.05.2012 De indruk wordt gewekt dat dit akkoord een belangrijke aanzet levert tot de felbegeerde hervorming van het woningmarktbeleid. Dat is een betreurenswaardig misverstand.

CPB kan bezuinigingsakkoord nog niet doorrekenen

Elsevier  02.05.2012 Het kabinet heeft het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie nog niet gestuurd naar het Centraal Planbureau (CPB). Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om een doorrekening van de plannen te maken.

Dat zegt een woordvoerder van het CPB woensdag. De instantie gaat aan de slag zodra de precieze plannen zijn ingeleverd.

CPB kan nog niks met begrotingsakkoord

Trouw 02.05.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft van het kabinet nog niets binnengekregen over de afspraken in het begrotingsakkoord tussen het kabinet met de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Een doorrekening van de plannen is op dit moment dan ook nog niet mogelijk.

CPB kan nog niets met begrotingsakkoord

NU 02.05.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft van het kabinet nog niets binnengekregen over de afspraken in het begrotingsakkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

Triple A-status veilig door begrotingsakkoord

Trouw 30.04.2012 Het vorige week gesloten begrotingsakkoord is positief voor de kredietpositie van Nederland. De uitwerking van het akkoord blijft echter onzeker zolang er geen nieuwe regering is. Dat concludeert kredietbeoordelaar Moody’s in een vandaag verschenen publicatie.

 

‘Akkoord is wel een politiek maar geen onverdeeld economisch succes’

VK 29.04.2012  Vanwege balansproblemen in de huishoudsector, de banken en de pensioenfondsen zijn de ‘uitverdieneffecten’ groter dan het CPB raamt. Het ware daarom beter geweest meer aandacht te richten op de structurele zwaktes van de Nederlandse economie, met name bij de banken en de woningmarkt, stellen hoogleraren Lans Bovenberg en Bas Jacobs.

Nieuwe begrotingsmaatregelen helpen starters op woningmarkt niet

Trouw 28.04.2012 Verwacht niet dat de woningmarkt op korte termijn aantrekt door de maatregelen die nu zijn afgesproken. Sterker, de manier waarop de hypotheekrenteaftrek nu wordt aangepakt kan ervoor zorgen dat de problemen nog groter worden, stelt Peter Boelhouwer, hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft.

Hoogduin: extreme hervormingen zijn nodig

Parool 28.04.2012 Het is heel belangrijk dat er in 2015 geen begrotingstekort meer is. Daarvoor zijn ‘extreme hervormingen’ nodig, zoals het opdoeken van traditionele pensioenfondsen. Dat zegt Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie en voormalig directielid van De Nederlandsche Bank, vandaag in een interview met NRC Handelsblad.

Btw-verhoging kost huishouden 180 euro per jaar

Elsevier 28,04.2012 De afgesproken verhoging van het hoge btw-tarief kost elk huishouden volgend jaar 15 euro per maand. In 2014 stijgt dat naar 27,50 euro per maand. Dat heeft het ING Economisch Bureau berekend op verzoek van Het Parool. De verhoging komt neer op respectievelijk 180 en 330 euro per jaar.

In het akkoord dat VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie donderdag sloten, is onder meer een verhoging van het hogere btw-tarief (van 19 naar 21 procent) opgenomen.

Zie ook:

Gezinnen dupe hogere btw

Telegraaf 28.04.2012  De afgesproken verhoging van het hoge btw-tarief gaat een huishouden volgend jaar ongeveer 15 euro per maand kosten. Het jaar daarna stijgt dat bedrag tot ongeveer 27,50 euro. Een econoom van de ING heeft dat zaterdag bevestigd.

Klap dringt door bij burger

Telegraaf 28.04.2012  Na de jubelstemming in Den Haag over het onverwachte begrotingsakkoord, begint bij veel burgers en kleine ondernemers nu pas goed door te dringen dat keiharde financiële klappen zullen volgen.

Terugkijken: de hoofdrolspelers van het Wandelgangenakkoord bij P&W

NRC 28.04.2012  Jolande Sap wilde het gisteren tussen alle sterspelers van deze week toch wel even zeggen: na de verkiezingen werkt GroenLinks gewoon weer het liefst samen met de PvdA. Een Kunduz-coalitie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, waarmee deze week zo knap een begrotingsakkoord is gesmeed, is niet de eerste optie. Lees verder›

Begrotingsakkoord naar Brussel gestuurd

Trouw 27.04.2012 Jolande Sap wilde het gisteren tussen alle sterspelers van deze week toch wel even zeggen: na de verkiezingen werkt GroenLinks gewoon weer het liefst samen met de PvdA. Een Kunduz-coalitie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, waarmee zo knap een begrotingsakkoord is gesmeed, is niet de eerste optie.

Jubelstemming om akkoord. Of gaat de oppositie zich hierin verslikken?

NRC 27.04.2012 ‘Een huzarenstukje‘, ‘daadkracht’, ‘moed’ en niet te vergeten ‘historisch’ en ‘uniek’. In die terminologie werd gisteren het gesloten akkoord van de ‘Kunduz-coalitie’ ontvangen. Maar het pakket waar de partijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hun handtekening onder hebben gezet, lijkt verdacht veel op het Catshuisakkoord. Reden tot enthousiasme? Lees verder›

Advertenties

mei 10, 2012 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 reacties »

 1. Ik vind het vreselijk dat de bezuinigingen op ontwikkelinkshulp is terug gedraaid, dit zou voor ons een groot deel van de bezuinigen kunnen oplossen, het geld gaat toch naar de corrupte overheden, dus dat is weggegooid geld. Ben veel in deze landen geweest, en ze doen echt helemaal niets. Wat een verspilling van ons belastinggeld,ook geld naar de eurozone Griekenland, Spanje enz, is weggegooid geld. Als deze landen moeten toch echt zelf voor een oplossing zorgen, langer laten werken net als wij dit ook helaas moeten doen.

  Reactie door agnes | mei 14, 2012 | Beantwoorden

 2. […] GroenLinks en D66 wilde  samen de Rode en Linkse strijd aangegaan. Mede door de effecten van het Lente-akkoord (KUNDUZ-akkoord) lijkt dit echter tot niets te hebben geleidt […]

  Pingback door PvdA – SP – GroenLinks versus een Heet en Rood najaar 2012 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 12, 2012 | Beantwoorden

 3. […] ook: Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel […]

  Pingback door Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 14, 2012 | Beantwoorden

 4. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II (i.o.) – verdere bezuinigingen « Debat in de Digitale Hofstad | september 28, 2012 | Beantwoorden

 5. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II 2012 – Kunnen we dat maken ?? « Debat in de Digitale Hofstad | november 5, 2012 | Beantwoorden

 6. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar « Debat in de Digitale Hofstad | december 10, 2012 | Beantwoorden

 7. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 1, 2013 | Beantwoorden

 8. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 23, 2013 | Beantwoorden

 9. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 5 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 30, 2013 | Beantwoorden

 10. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 6 « Debat in de Digitale Hofstad | april 20, 2013 | Beantwoorden

 11. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 7 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 11, 2013 | Beantwoorden

 12. […] Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1 […]

  Pingback door Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een hete zomer 2013 « Debat in de Digitale Hofstad | juli 2, 2013 | Beantwoorden


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: