Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 11

AD 12.10.2017

AD 12.10.2017

Regeerakkoord

Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over nieuwe grootscheepse zorgbezuinigingen van het kabinet Rutte III.

Ze vrezen dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en een personeelsgebrek.

We zijn bang dat deze ingreep ten koste van de kwaliteit of toe­gan­ke­lijk­heid van zorg gaat, aldus Woordvoerder Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers via afspraken met de medische wereld de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Nu doet de coalitie daar een flinke schep bovenop en boekt een megabedrag, bijna 2 miljard in 2021, in als beoogde besparing. Dat is ruim 800 miljoen meer dan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Het Centraal Planbureau acht zo’n grote bezuiniging onhaalbaar en waarschuwt voor slechtere zorg.

,,Dit besluit creëert onrust en verwarring”, stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. ,,Wat wordt er van ons verwacht? Geen idee. Maar we zijn bang dat deze ingreep ten koste van de kwaliteit of toegankelijkheid van zorg gaat”, aldus een zegsman. Hij herinnert zich de situatie van vijftien jaar geleden: toen lagen patiënten op de gang of werden ze met helikopters naar buurlanden gevlogen. ,,Daar moeten we natuurlijk niet naar terug.”

Verdrietig

Niels Jacobs, verpleegkundige op de spoedeisende hulp en actief voor vakbond Nu ‘91, is ‘heel verdrietig en teleurgesteld’ over het regeerakkoord. ,,Deze kostenbesparing gaat ons niet meer lukken. We zijn de afgelopen jaren al veel efficiënter gaan werken. De huisarts is al veel meer gaan doen, daarmee is veel winst behaald. Maar er is een grens aan wat we nog kunnen doen.’’

De belangenvereniging voor verpleegkundigen vreest de budgetverlaging voor de wijkverpleging, aldus V&VN-directeur Sonja Kersten.

,,Daar kampen ze al met personeelstekorten, cliëntenstops en een hoge administratieve last. Tel daar de groeiende vraag door een kort verblijf in het ziekenhuis en meer kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld dementie bij op en dit is echt zorgwekkend.” Ook Actiz, branchevereniging van zorginstellingen, noemt bezuinigingen op de wijkverpleging onacceptabel.

Bezorgd

De werkdruk van huisartsen is nu al behoorlijk groot, de grens van wat we kunnen is in zicht, aldus LHV-voorzitter Ella Kalsbeek

De Landelijke Huisartsen Vereniging is eveneens bezorgd. ,,Doordat ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg minder kunnen doen, komen er steeds meer patiënten bij de huisarts terecht. De werkdruk van huisartsen is nu al behoorlijk groot, de grens van wat we kunnen is in zicht’’, zegt voorzitter Ella Kalsbeek.

Volgens de coalitiepartijen zijn de nieuwe zorgbezuinigingen ‘ambitieus’, maar terecht. Het aantal behandelingen en de medicijnkosten zullen de komende jaren doorstijgen, zo is de verwachting. ,,Als we niets doen, dan gaat de zorgpremie door het dak” zegt CDA’er Mona Keijzer. ,,Het is in ons aller belang dat de stijging wordt gedempt tot aanvaardbare proporties. We willen met de sector gaan kijken hoe dat het beste kan.”

Verkiezingscampagne

Het was notabene een van de belangrijkste campagnethema’s van de 2e kamerverkiezingen 2017: De zorg. De afgelopen maanden werd al duidelijk dat er ruim twee miljard extra naar de verpleeghuizen gaat. Maar naar de wijkverpleging gaat geen extra geld. En dat terwijl die sector juist de grootste groep ouderen verzorgt. “Echt verbazingwekkend”, zegt Sonja Kersten directeur van de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden in het radioprogramma Nieuws en Co.

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en daarom was Kersten dan ook verbaasd toen ze het regeerakkoord las. Daar komt het woord wijkverpleging maar één keer voor. “We zijn blij dat de beweging wordt gemaakt dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen, want dat is wat iedereen het prettigst vindt. Maar dan heb je wel wijkverpleegkundigen nodig die goed voor je kunnen zorgen.”

Wijkverpleegkundige Niels verzorgt Riet HendriksNOS

Er kwam meer aandacht en nu dus ook geld voor de verpleeghuiszorg na het Manifest van journalist Hugo Borst. “Dat was ook echt nodig”, zegt Sonja Kersten. “Maar het is zo ontzettend jammer dat het nu ten koste gaat van andere sectoren.”

Kersten hoopt dat er ook een soort Hugo Borst voor de thuiszorg opstaat. Niels van Leeuwen is het met haar eens: “Het heeft voor de verpleeghuizen ook gewerkt. Waarom zou het voor ons niet werken?”

Het CPB  betwist de opbrengst die de nieuwe regeringscoalitie wil binnenhalen via een grootscheepse zorgbezuiniging. Daarvoor zijn de onderhandelaars van Rutte III ook gewaarschuwd. Desondanks hebben zij het megabedrag, bijna 2 miljard, ingeboekt als besparing.

AD 12.10.2017

AD 12.10.2017

Terugdraaien geldkraan

Onder druk van de Tweede Kamer draaide het kabinet al een half miljard aan besparingen terug in de afgelopen jaren. Zowel de verpleeghuizen als de wijkverpleging en huishoudelijke hulp kregen er honderden miljoenen bij, omdat de fikse snijoperatie de kwaliteit van de zorg in het geding bracht.

Extraatje

Het demissionaire kabinet trok de komende vier jaar 130 miljoen euro extra uit voor de verpleegzorg. Het geld is vooral bedoeld voor een wervingscampagne voor nieuw personeel en voor omscholing.

Het bedrag staat in de Miljoenennota die, op Prinsjesdag, werd gepresenteerd, Het komt bovenop het extra bedrag dat staatssecretaris Van Rijn eerder al naar buiten bracht: vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen.

Nog meer

Maar er moest nog veel meer geld bij. Alleen al om de zorg in verpleeghuizen op orde te krijgen, zal het kabinet de komende jaren 2,1 miljard extra investeren. Daarnaast geven zorgverzekeraars meer uit aan ouderenzorg dan je op grond van de toename van het aantal senioren mag verwachten. Tussen 2015 en 2017 ging al bijna een miljard extra naar ouderenzorg. In 2018 kan dat oplopen naar 2,5 miljard euro is de verwachting, aldus de doorrekening van Investico.

Achter de schermen klinken verwijten aan PvdA-staatssecretaris Van Rijn

Zonder dat ze het zelf in de gaten had, heeft de Tweede Kamer ingestemd met een miljardeninvestering in de verpleeghuiszorg die de betaalbaarheid van het stelsel onder druk zet. Veel fracties voelen zich op het verkeerde been gezet door PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn. Tegelijk is er gêne over het eigen falen. Dit blijkt uit een reconstructie door de Volkskrant.

De Tweede Kamer stemde er in oktober stilzwijgend mee in dat het Zorginstituut nieuwe kwaliteitsrichtlijnen zou opstellen. De meeste fracties beseften toen niet dat de politiek daarmee een groot deel van de zeggenschap uit handen gaf. Afgelopen januari werd het zogenoemde kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg van kracht. Verpleeghuizen kregen daarmee de opdracht extra personeel in te zetten. Het kabinet is juridisch verplicht er de financiële middelen voor te leveren.

Het perfecte politieke misdrijf

Hoe een miljardendeal de Tweede Kamer buitenspel zette. Lees hier de reconstructie van de Volkskrant.

Het verraste de onderhandelaars totaal. Ze bleken de wetgeving niet goed te kennen

AD 09.10.2017

AD 09.10.2017

Stress op de werkvloer

Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden barst van de stress. Hun tijd wordt opgeslokt door administratie en de gekste taken als rolstoelen reinigen en zout strooien. Dat blijkt uit een peiling onder 17.000 werknemers.

Bekijk ook de actiepagina Oplossingen van de werkvloer

Praat mee over dit onderwerp op Twitter of Facebook.

Rapport; Personeelstekorten zorg oplossingen van de werkvloer

Gelukkig in een verpleeghuis?

Kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Op 22 september 2017 verscheen de zusterstudieGelukkig in het verpleeghuis?’ waarin de door de bewoners ervaren kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van het leven in verzorgings- en verpleeghuizen aan bod komt. Hierin komen dus alleen de ouderen die zelf de vragen konden beantwoorden aan het woord.

2015-2016_Factsheet Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Zorg in de laatste jaren 2000-2008   Omslag voor recensies   Oudere thuisbewoners_drukker

Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen_2015-2016 Definitief

Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen 2015-2016- omslag voor recensies

BEKIJK OOK;

Het zuur van Rutte III zit vooral in de zorg NOS 10.10.2017

Dit is wat je moet weten over het regeerakkoord

Verpleegkundigen slaan alarm om werkdruk: zo gaat het niet langer

LEES OOK: Zorgen over de zorg: ‘Een zak geld is niet de oplossing voor betere ouderenzorg’

Dossier Zorgen over de zorg OmroepWest

zie ook: Het Kabinet met de aangepaste Zorgwet

zie ook: Vérian 

zie ook: Zorg 2017

lees: kamerbrief-over-waardigheid-en-trots-aanpak-vernieuwing-verpleeghuiszorg

lees: eindrapportage-toezicht-igz-op-150-verpleegzorginstellingen

zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 10

zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 9

zie ook: Manifest gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 8

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 7

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 6

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 5

zie ook: TSN / Vérian – Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 4

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 4

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 3

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 2

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 1

Onrust over nieuwe megabezuiniging zorg

AD 12.10.2017 Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III. Ze vrezen dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en een personeelsgebrek.

We zijn bang dat deze ingreep ten koste van de kwaliteit of toe­gan­ke­lijk­heid van zorg gaat, aldus Woordvoerder Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers via afspraken met de medische wereld de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Nu doet de coalitie daar een flinke schep bovenop en boekt een megabedrag, bijna 2 miljard in 2021, in als beoogde besparing. Dat is ruim 800 miljoen meer dan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Het Centraal Planbureau acht zo’n grote bezuiniging onhaalbaar en waarschuwt voor slechtere zorg.

,,Dit besluit creëert onrust en verwarring”, stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. ,,Wat wordt er van ons verwacht? Geen idee. Maar we zijn bang dat deze ingreep ten koste van de kwaliteit of toegankelijkheid van zorg gaat”, aldus een zegsman. Hij herinnert zich de situatie van vijftien jaar geleden: toen lagen patiënten op de gang of werden ze met helikopters naar buurlanden gevlogen. ,,Daar moeten we natuurlijk niet naar terug.”

Verdrietig

Niels Jacobs, verpleegkundige op de spoedeisende hulp en actief voor vakbond Nu ‘91, is ‘heel verdrietig en teleurgesteld’ over het regeerakkoord. ,,Deze kostenbesparing gaat ons niet meer lukken. We zijn de afgelopen jaren al veel efficiënter gaan werken. De huisarts is al veel meer gaan doen, daarmee is veel winst behaald. Maar er is een grens aan wat we nog kunnen doen.’’

De belangenvereniging voor verpleegkundigen vreest de budgetverlaging voor de wijkverpleging, aldus V&VN-directeur Sonja Kersten. ,,Daar kampen ze al met personeelstekorten, cliëntenstops en een hoge administratieve last. Tel daar de groeiende vraag door een kort verblijf in het ziekenhuis en meer kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld dementie bij op en dit is echt zorgwekkend.” Ook Actiz, branchevereniging van zorginstellingen, noemt bezuinigingen op de wijkverpleging onacceptabel.

Bezorgd

De werkdruk van huisartsen is nu al behoorlijk groot, de grens van wat we kunnen is in zicht, aldus LHV-voorzitter Ella Kalsbeek

De Landelijke Huisartsen Vereniging is eveneens bezorgd. ,,Doordat ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg minder kunnen doen, komen er steeds meer patiënten bij de huisarts terecht. De werkdruk van huisartsen is nu al behoorlijk groot, de grens van wat we kunnen is in zicht’’, zegt voorzitter Ella Kalsbeek.

Volgens de coalitiepartijen zijn de nieuwe zorgbezuinigingen ‘ambitieus’, maar terecht. Het aantal behandelingen en de medicijnkosten zullen de komende jaren doorstijgen, zo is de verwachting. ,,Als we niets doen, dan gaat de zorgpremie door het dak” zegt CDA’er Mona Keijzer. ,,Het is in ons aller belang dat de stijging wordt gedempt tot aanvaardbare proporties. We willen met de sector gaan kijken hoe dat het beste kan.”

CPB betwist megabezuiniging zorg

AD 11.10.2017 Het Centraal Planbureau betwist de opbrengst die de nieuwe regeringscoalitie wil binnenhalen via een grootscheepse zorgbezuiniging. Daarvoor zijn de onderhandelaars van Rutte III ook gewaarschuwd. Desondanks hebben zij het megabedrag, bijna 2 miljard, ingeboekt als besparing.

De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers via afspraken met de medische wereld succesvol de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Haar opvolger moet die truc straks dunnetjes overdoen, heeft de coalitie bedacht.

Volgens de rekenmeesters van het CPB kan via zulke deals in 2021 echter maximaal 0,9 miljard worden bezuinigd. Daarbij wordt ook nog gewaarschuwd dat zo’n ingreep leidt tot minder of slechtere zorg. Rutte III is het daar mee oneens en wil maar liefst 1,9 miljard besparen via zorgakkoorden.

Teleurstelling

We zijn bezorgd en teleurgesteld dat het nieuwe kabinet de benodigde financiële ruimte drastisch beperkt, aldus Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ziet de bui al hangen, omdat zij straks met een minister van Volksgezondheid te maken krijgen die de duimschroeven komt aandraaien. ,,De NVZ is bezorgd en teleurgesteld dat het nieuwe kabinet de benodigde financiële ruimte drastisch beperkt.”

De afgelopen jaren hebben de ziekenhuizen hard meegewerkt aan de beteugeling van de zorgkosten, laten ze weten. ,,In crisistijd zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over het beschikbare budget. De situatie is nu anders, de crisis is voorbij.” Toch komt de ziekenhuiszorg er in het nieuwe regeerakkoord niet goed vanaf.

Uitdaging

De ziekenhuizen mogen nooit in de problemen komen. Straks gaat de kwaliteit van zorg onderuit, aldus Henk Nijboer , PvdA.

Kamerlid Arno Rutte beheert de zorgportefeuille voor de VVD. Hij bevestigt dat de coalitie ‘aan de ambitieuze kant’ is gaan zitten, gezien de berekeningen van het CPB. ,,Maar die maken altijd veilige berekeningen”, aldus Rutte. Hij beseft dat er een ‘grote uitdaging en klus voor de nieuwe minister’ komt te liggen, maar acht de bezuiniging haalbaar.

De zorg kan volgens hem veel goedkoper, bijvoorbeeld als technologische vindingen worden omarmd. Meer ziekenhuiszorg thuis uitvoeren kan al een besparing van minimaal 1,5 miljard euro per jaar opleveren ‘en waarschijnlijk nog veel meer’, beweerden de werkgevers begin dit jaar nog. Ook de coalitie zit op deze koers.

,,Ik ken Gerrit Zalm, hij is een echte boekhouder”, reageert Kamerlid Henk Nijboer (PvdA). ,,Dat zie je terug in het regeerakkoordde financiën zijn leidend. Dat is heel zorgelijk.” Het is volgens Nijboer goed als er in de zorg wordt bespaard op bureaucratie. ,,Maar de ziekenhuizen mogen nooit in de problemen komen. Straks gaat de kwaliteit van zorg onderuit.”

Thuiszorg teleurgesteld in kabinet: ‘nu hopen op een soort Hugo Borst’

NOS 11.01.2017 Het was een van de belangrijkste campagnethema’s van de verkiezingen: de zorg. De afgelopen maanden werd al duidelijk dat er ruim twee miljard extra naar de verpleeghuizen gaat. Maar naar de wijkverpleging gaat geen extra geld. En dat terwijl die sector juist de grootste groep ouderen verzorgt. “Echt verbazingwekkend”, zegt Sonja Kersten directeur van de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden in het radioprogramma Nieuws en Co.

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en daarom was Kersten dan ook verbaasd toen ze het regeerakkoord las. Daar komt het woord wijkverpleging maar één keer voor. “We zijn blij dat de beweging wordt gemaakt dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen, want dat is wat iedereen het prettigst vindt. Maar dan heb je wel wijkverpleegkundigen nodig die goed voor je kunnen zorgen.”

Ook wijkverpleegkundige Niels van Leeuwen merkt dagelijks dat extra geld voor de thuiszorg hard nodig is. “Gelukkig redden we het elke dag nog. Maar het is een hoop gepuzzel. We hebben een groot personeelstekort, mensen die langdurig ziek zijn of andere dingen gaan doen omdat ze de werkdruk te hoog vinden.”

Mensen hebben steeds meer en steeds langer zorg nodig, aldus Wijkverpleegkundige Niels van Leeuwen.

Dat Van Leeuwen niet gemist kan worden, blijkt als hij aankomt bij Theo en Riet Hendriks in Den Haag. Iedere dag komt hij langs om te zwachtelen en wondzorg te geven. “Het is een beste man. Formidabel!” zegt Theo Hendriks. Zijn vrouw Riet Hendriks is ook blij met haar wijkverpleegkundige. “Zonder Niels had ik niet thuis kunnen blijven wonen. Dan had ik nu in een tehuis gezeten. Nou, dan hoeft het van mij ook niet meer.”

Meneer en mevrouw Hendriks zijn niet de enigen die iedere dag uitkijken naar hun wijkverpleegkundige. Zo’n 85 procent van de 80-plussers woont nog thuis en ongeveer 15 procent woont in verpleeghuizen. Volgens Van Leeuwen is het daarom juist belangrijk dat er extra wordt geïnvesteerd in de wijkverpleging. “Mensen hebben steeds meer en steeds langer zorg nodig. Die zorg wordt ook steeds ingewikkelder. Maar het lijkt erop dat ze het niet interessant of belangrijk vinden dat er geld naar de thuiszorg gaat.”

Wijkverpleegkundige Niels verzorgt Riet HendriksNOS

Er kwam meer aandacht en nu dus ook geld voor de verpleeghuiszorg na het manifest van journalist Hugo Borst. “Dat was ook echt nodig”, zegt Sonja Kersten. “Maar het is zo ontzettend jammer dat het nu ten koste gaat van andere sectoren.”

Kersten hoopt dat er ook een soort Hugo Borst voor de thuiszorg opstaat. Niels van Leeuwen is het met haar eens: “Het heeft voor de verpleeghuizen ook gewerkt. Waarom zou het voor ons niet werken?”

BEKIJK OOK;

Het zuur van Rutte III zit vooral in de zorg NOS 10.10.2017

Dit is wat je moet weten over het regeerakkoord

Verpleegkundigen slaan alarm om werkdruk: zo gaat het niet langer

Verpleegkundigen staan stijf van de stress

AD 09.10.2017 Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden barst van de stress. Hun tijd wordt opgeslokt door administratie en de gekste taken als rolstoelen reinigen en zout strooien. Dat blijkt uit een peiling onder 17.000 werknemers.

Rapport; Personeelstekorten zorg oplossingen van de werkvloer

Een arts maakt na een operatie toch ook niet de medische instrumenten schoon?, aldus Woordvoerder Lieselot Meelker van beroepsvereniging V&VN.

46 uur per week werken in plaats van 24, in je eentje het werk doen van twee mensen en nauwelijks een dag vrij kunnen nemen. Verpleegkundigen en verzorgenden trekken het niet meer, stelt beroepsvereniging V&VN op basis van een peiling onder 17.000 leden. Hun privéleven en gezondheid lijden onder de werkdruk, die het sterkst wordt gevoeld in de ouderenzorg. Plus: de kwaliteit van de zorg én de veiligheid van de patiënt zijn in het geding.

Volgens V&VN doen werknemers er alles aan om de patiënten toch de hulp te geven die ze nodig hebben, zowel thuis als in het verpleeghuis. Met stress en overwerk als gevolg: ,,Ze voelen een enorme verantwoordelijkheid om de zorg aan het bed te blijven leveren en alle andere dingen doen ze er dan maar even bij.”

Uit de peiling blijkt dat het gaat om eindeloze administratie, maar ook taken als grasmaaien, zout strooien bij gladheid, de temperatuur van de koelkast controleren, rolstoelen soppen en het aircosysteem reinigen. Te dol voor woorden, vindt de beroepsgroep. Woordvoerder Lieselot Meelker: ,,Een arts maakt na een operatie toch ook niet de medische instrumenten schoon?”

Bezuinigd

Met name verpleeghuizen hebben de afgelopen jaren enorm bezuinigd op ondersteunende diensten: van de receptionist tot schoonmakers en de klusjesman. Hun taken komen op het bordje van het verzorgend personeel, zegt V&VN. Meelker: ,,Ze willen familieleden niet buiten laten wachten omdat er geen receptie meer is.” En daar blijft het niet bij, zo vervangen verpleegkundigen de pedicure, brengen ze dienstauto’s naar de garage en moeten ze zelf vervanging regelen als ze ziek zijn.

De kwaliteit van de geleverde zorg staat ernstig onder druk, zegt 64 procent van de ondervraagden. Cliënten moeten lang wachten voor ze worden geholpen én hun veiligheid is in het geding, oordeelt de helft. Voorbeelden zijn fouten met medicatie, minder hygiënisch werken en een nachtdienst waarbij één medewerker verantwoordelijk is voor 80 patiënten.

V&VN wil dat het nieuwe kabinet met de sector een noodplan opstelt om het huidige personeel te behouden – 11 procent wil stoppen en 31 procent twijfelt nog – en tegelijkertijd meer personeel te werven. Nederland (nu 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden) heeft nu al 25.000 openstaande vacatures. De komende vijf jaar is bijna het drievoudige nodig.

Versnipperd

De oplossingen die de beroepsgroep voorstelt: laat verpleegkundigen en verzorgenden zich concentreren op de patiënt en huur anderen in voor extra taken. Dat zorgt direct voor meer uren en dus betere zorg. Als werkgevers dan ook nog zorgen voor fatsoenlijke contracten – meer dan een paar uur per week en niet zo versnipperd (nu soms 15 uur verspreid over 5 dagen) – wordt het volgens het ondervraagde zorgpersoneel een stuk realistischer om aan nieuwe mensen te komen.

Sasja van der Zanden (40): 

Pendelen tussen eigen gezin en je oude moeder is een hele opgave. Volgens mantelzorgvereniging Mezzo is dat een van de redenen waarom mensen vaker overwegen om samen te gaan wonen met hun ouder. Mezzo krijgt inmiddels dagelijks telefoontjes binnen met vragen en dat aantal neemt toe. Van omgebouwd tuinhuis tot mobiele woonunit, het is een groeimarkt, constateerde ook kenniscentrum Aedes-Actiz eerder dit jaar.

Lees het volledige rapport

Bekijk ook de actiepagina Oplossingen van de werkvloer

Praat mee over dit onderwerp op Twitter of Facebook.

Advertenties

oktober 12, 2017 Posted by | 2e kamer, begroting 2018, bezuinigingen, CDA, CU, D66, formatie, Miljoenennota 2018, politiek, Rutte 3, verkiezingen 2017, VVD, VVD-CDA-D66-ChristenUnie VVD-CDA-D66-ChristenUnie | , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 6 – Regeerakkoord

Heren, we zijn er helemaal uit !!!!

Heren, we zijn er helemaal uit !!!!

‘Vertrouwen in de toekomst’ 

Na 208 dagen praten was het eindelijk zo ver: De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben maandag 9 oktober 2017 overeenstemming bereikt over een conceptregeerakkoord. Zij legde dit akkoord voor aan hun fracties.

VK 11.10.2017

VK 11.10.2017

Dinsdag 10 oktober 2017 lieten ze aan informateur Gerrit Zalm weten hoe hun fracties over het conceptregeerakkoord denken.

Op dinsdag 10 oktober 2017 om 13.30 uur gaven de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Oude Zaal een toelichting  op hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Eindverslag

Informateur Gerrit Zalm overhandigde op dinsdag 10 oktober 2017 om 13.00 uur in de Oude Zaal zijn eindverslag met het regeerakkoord aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

De Kamerfracties van de onderhandelende partijen stemden eerder op de dag in met het definitieve regeerakkoord.

De Onderhandelaars  van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het dinsdag 10 oktober 2017 eens geworden over een regeerakkoord. Zij bespraken met informateur Gerrit Zalm de opmerkingen van hun fracties over het conceptregeerakkoord. De fracties bespreken nu afzonderlijk het definitieve regeerakkoord.

11.10.2017

11.10.2017

De onderhandelende partijen bereikten op maandag 9 oktober al overeenstemming over een conceptregeerakkoord. Dezelfde dag gaven de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op hoofdlijnen hun goedkeuring, maar kwamen zij nog wel met een aantal punten voor aanscherping van het conceptregeerakkoord.

Onzekerheid ???

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher brengt het nieuwe kabinet meer onzekerheid voor Nederlanders. Uit de peiling van Maurice de hond blijkt deze onzekerheid.

De nieuwe regeringscoalitie staat inmiddels op acht zetels verlies in vergelijking met de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

Peiling 15.10.2017

Peiling 15.10.2017

De VVD zakte deze week verder weg met twee zetels verlies en staat nu op 29 zetels. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 behaalde de partij nog 33 zetels. Het CDA wint een zetel ten opzichte van de peiling van vorige week, maar staat nog wel op 3 zetels verlies ten opzichte van de verkiezingen. D66 verliest in de peiling deze week één zetel en staat daarmee op -1 ten opzichte van 2017. Het aantal zetels van ChristenUnie blijft gelijk.

Forum voor Democratie blijft ook deze week stijgen (+1). De partij noteert nu tien zetels, acht meer dan bij de verkiezingen. De zetels komen voornamelijk van VVD, PVV en CDA.

Regeerakkoord

Afgelopen week werd na drie maanden onderhandelen het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU gepresenteerd. De vier coalitiepartijen hebben samen 76 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Rutte III leunt daarmee op de krapst mogelijke meerderheid.

Voor de daadkracht van het nieuwe kabinet vergt dat aantal dat Kamerleden áltijd met de fractie meestemmen. En niet met ‘gevaarlijke’ eigen initiatieven komen die een coalitiepartner kunnen grieven.

Rit uitzitten?

Van de Nederlanders denkt 32 procent dat het kabinet de rit uitzit. Kiezers van de regeringspartijen zijn hierover beduidend positiever dan de kiezers van de andere partijen. En 39 procent van de kiezers uit het panel van De Hond vindt dat de VVD het meest heeft binnengesleept tijdens de onderhandelingen over het nieuwe regeerakkoord. Daarna volgen het CDA (13%), D66 (11%) en CU (4%).

Rutte werd vorige week door de Tweede Kamer aangewezen als informateur. De premier verwacht binnen twee weken zijn derde kabinet klaar te hebben. De bewindslieden van Rutte III kunnen op 26 oktober bij de koning op het bordes staan,

Bekijk de laatste peiling van Maurice de Hond hier.

Check hier hoe populair Rutte III in jouw gemeente is.

Lees hier een eerder commentaar van chef parlement Hans van Soest terug: Hoe moet kiezer coalitie serieus nemen als die dat zelf niet doet?

AD 11.10.2017

AD 11.10.2017

,,Bijna alles is gelekt van het nieuwe kabinet, behalve het motto. Dat kan ik u alvast verklappen. Het gaat om conservatief christelijke en rechts liberale partijen. Zij zullen zich dinsdag presenteren onder de noemer: Ieder voor zich en God voor ons allen’’, sneerde Asscher tijdens het PvdA-congres in Nieuwegein.

AD 11.10.2017

AD 11.10.2017

Vanaf NU weten we dus eindelijk wat de plannen zijn van het komende kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Rutte noemt het akkoord ambitieus en evenwichtig.

AD 11.10.2017

AD 11.10.2017

Bij deze de belangrijkste onderdelen: 

Justitie en Veiligheid:

– 267 miljoen extra voor wijkagenten en rechercheurs.
– Reservering van 95 miljoen voor aanpak cybersecurity.
– Terugkerende jihadgangers kunnen langer in voorarrest blijven.
– Er is 13 miljoen euro extra per jaar gereserveerd voor contraterrorisme.
– Er komen extra waarborgen in de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV). Van willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burger “kan, mag en zal geen sprake zijn”. De evaluatie van de wet zal vervroegd worden en worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie.
– Er komt een verbod op criminele motorbendes.
– Er komt een ‘pooierverbod’. Het kabinet wil mensenhandelaren harder aanpakken door uitbaters van illegale prostitutie strafrechtelijk te vervolgen.
– Aanbieders van kansspelen op internet moeten voortaan in Nederland zijn gevestigd.
– De begroting Justitie wordt losgekoppeld van inkomsten boetes en schikkingen.
– Bij maximaal tien gemeenten wordt een proef gestart met gereguleerde wietteelt. De experimenten worden onafhankelijk geëvalueerd. Het kabinet zal daarna kijken wat voor acties het neemt.
– Strafmaat haatzaaien wordt verhoogd van 1 naar 2 jaar.
– Gedetineerden komen niet meer standaard na twee derde van hun straf vrij.
– Verdachten zware misdrijven moeten verplicht naar de rechtszitting.
– Wraakporno wordt strafbaar.

Defensie:

– Er komt meer geld voor defensie. Volgend jaar komt er 910 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag loopt in 2021 op naar 1,5 miljard euro structureel. De investering is bij lange na niet voldoende om te voldoen aan de NAVO-norm die eist dat 2 procent van het bruto binnenlands product wordt uitgegeven aan defensie. Wil Nederland daaraan voldoen, dan moet er 8 miljard geïnvesteerd worden.

Zorg:

– Er komt volgend jaar 180 miljoen de knelpunten in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het manifest ‘Waardig ouder worden’. Daarna is er jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar.
– De bezuiniging op de langdurige zorg (Wlz) van 188 miljoen euro wordt teruggedraaid.
– Er komt 2,1 miljard voor verpleeghuiszorg.
– Het kabinet zet in op een nieuw zorgakkoord met een uitgavenplafond van 1,9 miljard euro per jaar.
– Tabaksaccijns gaan omhoog.
– 460 miljoen moet worden bespaard op geneesmiddelen.
– De NIPT blijft beschikbaar, maar niet in het basispakket.
– De transparantie in prijzen in de zorg moet worden vergroot.
– De hoogte van het eigen risico wordt bevroren op 385 euro. De zorgpremie gaat daardoor omhoog.

Medisch-ethisch:

– Er komt een brede maatschappelijke discussie over de euthanasiewetgeving en er zal nader onderzoek worden gedaan. Daarna zal besloten worden wat er met de Euthanasiewet gebeurt. De partijen hebben afgesproken dat de Kamer zelfstandig besluit over initiatieven.
– Het kabinet zal een discussie stimuleren over de kweek van embryo’s. Onderzoek met embryo’s kan ziektes voorkomen, maar de huidige regels staan dat niet toe. Verruiming van de regels kan volgens de Gezondheidsraad alleen als er een brede ethische en maatschappelijk discussie plaatsvindt.
– Embryoselectie waarbij het geslacht kan worden gekozen, wordt onder strikte voorwaarden wel mogelijk om erfelijke ziektes, zoals erfelijke borstkanker, te voorkomen.

AD 11.10.2017

AD 11.10.2017

Woningmarkt:

– De hypotheekrenteaftrek wordt met 3 procentpunt per jaar afgebouwd tot maximaal 36,93 procent.
– De versnelde afbouw wordt gecompenseerd door de verlaging van de eigenwoningforfait, een fiscale bijtelling voor huiseigenaren.
– De verlaging van het eigenwoningforfait voor huizenbezitters die hun woning hebben afbetaald (ook wel aflosboete), wordt afgeschaft. Dat gebeurt in 20 jaar.
– Er komen meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector.
– De huurtoeslag wordt afgebouwd en vereenvoudigd.
– Nieuwe woningen worden niet meer met gas verwarmd.

AD 11.10.2017

AD 11.10.2017

Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid:

– Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan, de ontslagvergoeding gaat wel omhoog.
– Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding.
– Er mag in een periode van drie jaar in plaats van twee jaar tijdelijke contracten worden gegeven. Daartussen blijft een periode van zes maanden gehandhaafd.
– Payrolling wordt aan banden gelegd. Arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten gelijk worden gesteld aan die van de werknemers van de inlener.
– Loondoorbetaling bij ziekte wordt bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.
– Er komen maatregelen om werken vanuit arbeidsongeschiktheid aantrekkelijker te maken.
– De modelcontracten uit de zzp-wet (Wet DBA) worden vervangen.
– Er komt een opdrachtgeversverklaring die zekerheid vooraf moet bieden voor vrijstelling van loonbelasting en premies.
– Er komt een minimum uurtarief voor zzp’ers van 15 tot 18 euro.
– De zelfstandigenaftrek wordt net als de hypotheekrenteaftrek afgebouwd.
– Wanneer zzp’ers weinig verdienen (125 procent van het wettelijk minimumloon) en lang werken bij een opdrachtgever (drie maanden), hebben zij recht op een vast contract
– De arbeidswet wordt aangepast zodat ‘gezagsverhouding’ duidelijker is geformuleerd.
– Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers wordt niet verplicht, wel makkelijker gemaakt.
– Plek voor 20.000 extra beschutte werkplekken.
– Er komt een inspanningsverplichting voor bijstandsgerechtigden.
– Er komen meer regelingen voor mensen met schulden en er wordt meer geld vrijgemaakt voor schuldhulp.
– Ouderschapsverlof wordt per 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen, per 1 juli 2020 krijgen ouders vijf weken tegen een betaling van 70 procent van het loon.
– 250 miljoen euro per jaar extra voor kinderopvangtoeslag.
– Verhoging kinderbijslag van 250 miljoen euro en verhoging van kindgebonden budget van 500 miljoen euro.

Pensioenstelsel:

– Het pensioenstelsel dat de Sociaal-Economische Raad (SER) onderzoekt, blijft leidend (gedeelde risico, persoonlijke opbouw).
– Er komt collectieve gezamenlijke buffer waaruit tegenvallers betaald moeten worden.
– De doorsneesystematiek, de methode waarbij jong en oud evenveel pensioenpremie betaalt, wordt afgeschaft.
– Meer keuzevrijheid voor pensioendeelnemers, ook voor zzp’ers.
– Er wordt onderzocht of deelnemers een deel van het pensioenvermogen kunnen opnemen.
– Na 2020 moet het nieuwe stelsel worden ingevoerd.

Belastingstelsel:

– Er komen twee belastingschijven van 36,93 procent en één van 49,5 procent.
– Het lage BTW-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent.
– De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd.
– Brievenbusfirma’s worden aangepakt door belastingvoordelen te schrappen.
– De uitstoot van CO2 in de elektriciteitssector wordt beprijsd met een minimumbedrag.
– Mogelijk komt er belasting op vliegverkeer (vliegtaks) per 2021.
– Vermogen dat niet wordt belast wordt verhoogd van 25.225 naar 30.000 euro.
– Vermogen wordt sneller belast tegen het werkelijk behaalde rendement.
– De Belastingdienst krijgt 500 miljoen euro om de reorganisatie te financieren.

Onderwijs:

– 270 miljoen extra voor de verbetering van de cao’s van de leraren in het basisonderwijs.
– 450 miljoen voor verlaging werkdruk in het basisonderwijs.
– 170 miljoen voor de aanpak van achterstanden bij kleuters.
– Het opzetten van scholen wordt makkelijker.
– Het collegegeld in het hoger onderwijs wordt gehalveerd in het eerste jaar, bij de lerarenopleidingen in de eerste twee jaar.
– Er komt een maatschappelijke diensttijd van zes maanden. Het is op vrijwillige basis tegen “een bescheiden vergoeding”. Voor de maatschappelijke diensttijd wordt 100 miljoen uitgetrokken. Na voltooiing van de diensttijd wordt een getuigschrift verstrekt die bij sollicitaties bij de overheid gelden als een pré.
– 5 miljoen komt er voor aanpak laaggeletterdheid.
– Er mag geëxperimenteerd worden met samenwerkingsvormen tussen basisscholen en middelbare scholen. Deze onderwijsvorm moet kinderen dienen meer gebaat zijn bij een wat geleidelijke overgang naar het voortgezet onderwijs.
– De rekentoets wordt afgeschaft en er komt een alternatief. Tot die tijd wordt de toets wel afgenomen.

Migratie:

– Het kabinet zal niet tornen aan vluchtelingenverdragen, maar het kabinet zal wel onafhankelijk onderzoek laten doen of en zo ja hoe het VN-Vluchtelingen uit 1951 bij de tijd moet worden gebracht.
– Vluchtelingen hebben recht op bescherming, maar hebben geen recht om te mogen kiezen welk land die bescherming moet bieden. Het kabinet vindt dat andere EU-landen zich ook aan de verdragen moeten houden en vluchtelingen moeten opnemen.
– Het kabinet geeft de voorkeur aan opvang in de regio. Via extra geld naar ontwikkelingssamenwerking wil het kabinet investeren in veilige havens die vluchtelingen en ontheemden bescherming, hulp en kansen biedt in de regio.
– Er gaat extra geld naar landen en regio’s waar grote aantallen vluchtelingen worden opgevangen, zoals Libanon en Jordanië. Ook wordt er extra geïnvesteerd in het wegnemen van de grondoorzaken van migratie, zoals klimaatverandering, terreur en armoede. Dit moet de rechtstaat in landen van herkomst versterken.
– Het kabinet zet zich in om migratiedeals, zoals de Turkijedeal, te sluiten met veilige derde landen. Die deals moeten voldoen aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag en bij voorkeur gesloten worden in EU-verband.
– Nederland is bereid om in plaats van 500 nu 750 vluchtelingen naar Nederland te hervestigen. Er zal hierbij speciale aandacht zijn voor kwetsbare minderheden en vluchtelingen met zicht op een succesvolle integratie.

AD 11.10.2017

AD 11.10.2017

Asiel: 

– De duur van een verblijfsstatus voor asielzoekers gaat van vijf naar drie jaar. Als het in die tussentijd veilig genoeg is om terug te keren, moet de statushouder terug. Is dat niet het geval, dan wordt de termijn met twee jaar verlengd. Kan de vluchtelingen na vijf jaar nog steeds niet terugkeren, dan krijgt hij een vergunning voor onbepaalde tijd.
– Om uitgeprocedeerde migranten effectiever terug te sturen naar land van herkomst, moeten de EU-regels worden aangepast. Het kabinet gaat zich daar op Europees niveau voor inzetten.
– Het kabinet zet in op een betere bewaking van de Europese buitengrenzen. De bijdrage aan de grensbewaking wordt uitgebreid en landen aan de randen van de EU, als Italië en Griekenland, kunnen extra hulp verwachten.
– Migranten die de oversteek op zee naar Europa maken, maar op het water in de problemen komen, moeten naar het dichtstbijzijnde veilige land worden vervoerd. Drenkelingen die door Europese schepen worden opgepikt, moeten dus naar een land in Afrika of het Midden-Oosten als dat dichterbij is dan het Europese vasteland.
– Het kabinet zal alle drukmiddelen gebruiken om derde landen ertoe te bewegen om mee te werken aan gedwongen terugkeer van migranten. Dat kan bijvoorbeeld door ontwikkelingssamenwerking stop te zetten, visa’s te weigeren of landingsrechten in te trekken.

Ondernemen:

– Winstbelasting gaat omlaag van 20 en 25 procent naar 16 en 21 procent per 2021.
– De dividendbelasting wordt afgeschaft.
– Regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers worden beperkt.
– De oprichting van een nationaal investeringsfonds voor bedrijven, InvestNL, gaat door en krijgt 2,5 miljard euro.
– De volledige beursgangen van a.s.r. en ABN Amro gaan gewoon door.
– Een beursgenoteerd bedrijf krijgt een bedenktijd van 250 dagen bij belangrijke, strategische wijzigingen.
– Bedrijven met eigen vermogen wordt bevorderd, belastingvoordelen voor vreemd vermogen wordt beperkt.
– Expatregeling wordt versoberd.

Bestuur en Koninkrijksrelaties:

– De benoeming van de burgemeester wordt uit de grondwet gehaald om de gekozen burgemeester mogelijk te maken
– 900 miljoen wordt uitgetrokken voor ‘regionale knelpunten’ (bijvoorbeeld rond kerncentrales)
– Openbare informatie wordt zoveel mogelijk via open data aangeboden
– Het raadgevend referendum wordt afgeschaft.

Emancipatie:

– Onnodige geslachtsregistratie wordt beperkt.
– Artikel 1 van de Grondwet wordt uitgebreid. Seksuele gerichtheid en een beperking zullen in het discriminatieverbod worden opgenomen.

Cultuur:

– Op school leren kinderen het Wilhelmus, inclusief de geschiedenis en context van het volkslied.
– Alle kinderen worden in de gelegenheid gesteld het Rijksmuseum en het parlement te bezoeken.
– 325 miljoen wordt uitgetrokken voor monumentenonderhoud.
– Jongeren krijgen op hun 18e een boekje over de geschiedenis van Nederland.

Sport:

– Er moet een ‘sportakkoord’ komen om de financiering en organisatie van de sport ‘toekomstbestendig’ te maken.
– Voor de positie van sportbonden wordt 10 miljoen uitgetrokken.
– De bijdrage voor de topsport wordt verdubbeld naar 20 miljoen.
– Er komt 5 miljoen extra voor sportevenementen.

Media:

– Er komt meer geld voor het bevorderen van onderzoeksjournalistiek, onbekend hoeveel.

Duurzaamheid:

– Het kabinet wil in Europa een emissiereductie afspreken van 55 procent in 2030.
– Een nationaal klimaatakkoord moet zorgen voor een reductie van 49 procent in 2030.
– Woningcorporaties krijgen een korting van 100 miljoen op de verhuurdersheffing om te zorgen voor woningisolatie.
– Uit de rijksmiddelen is zo’n 4 miljard beschikbaar voor de transitie naar schonere energie.
– De belastingen op energie worden groener.
– Kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht.
– Meer kavels voor windenergie op zee.
– Nieuwe woningen niet meer op gas.

Mobiliteit personenvervoer:

– In 2030 alle auto’s emissieloos.
– Eenmalig 100 miljoen voor fietsinfrastructuur.
– Meer sprinters op het spoor.
– Wegen voorbereiden op autonoom rijden.

Verkeersveiligheid:

– De verlichting bij snelwegen gaat op meer plekken aan.
– Boetes voor hardleerse verkeersovertreders gaan omhoog. Bij kleinere overtredingen gaan de boetes omlaag.

Vrachtvervoer:
– Voor vrachtverkeer wordt een kilometerheffing ingesteld.

Infrastructuur algemeen:

– In totaal wordt er 2 miljard extra beschikbaar gesteld voor infrastructuur, onder andere voor het aanpakken van knelpunten.
– Samen met de regio wordt gekeken of de bereikbaarheid van Schiphol kan worden verbeterd.

Gaswinning:
– De winning zal aan het einde van de kabinetsperiode naar verwachting 1,5 miljard kuub lager kunnen, naar 20 miljard kuub.
– Na 2021 kan de gaswinning verder omlaag.

Dierenwelzijn:
– Het kabinet verkent de mogelijkheden naar het beperken van vervoer van dieren.
– Om het aantal stalbranden te voorkomen moeten er voor 2019 afspraken worden gemaakt over het bestrijden van knaagdieren en het controleren van de elektra.
– Er komt een ‘witte’ lijst met hondenhandelaren die zich aan de regels houden.

Kabinet Rutte 3

Premier Mark Rutte verwacht over twee weken zijn derde kabinet klaar te hebben. De bewindslieden van Rutte III kunnen op 26 oktober bij de koning op het bordes staan, zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de kabinetsformatie. Het gaat wel om een ‘planning met een potlood’, benadrukt de VVD-leider.

Een week later, op 31 oktober en 1 november, wordt gedebatteerd over de regeringsverklaring. Tijdens dat debat wordt het regeerakkoord inhoudelijk besproken, hoewel de oppositie het debat met informateur Gerrit Zalm vandaag ook al aangreep om de plannen te fileren.

Rutte werd officieel als informateur aangewezen door de Kamer. Hij zal in die functie de komende weken bewindslieden zoeken voor alle plekken in het kabinet. Het is al bekend dat Rutte III met zestien ministers en acht staatssecretarissen groter wordt dan het huidige kabinet van VVD en PvdA.

16.10.2017

16.10.2017

Minister/Staatssecretaris

Rutte bevestigde dat er zestien ministers komen en acht staatssecretarissen. De VVD zal hiervan zes ministers leveren, CDA en D66 ieder vier en de ChristenUnie twee. De verdeling van de staatssecretarissen is drie VVD’ers, twee CDA’ers, twee D66’ers en één van de ChristenUnie.

CDA, D66 en ChristenUnie mogen alledrie een kandidaat voordragen als nieuwe vice-premier. Dit maakte VVD-leider Mark Rutte, die in het nieuwe kabinet weer minister-president wordt, bekend.

De portefeuilleverdeling  in het nieuwe kabinet is grotendeels rond. Rutte, die werd verkozen tot formateur, zei echter dat nog niet definitief duidelijk is welke partijen welke portefeuilles krijgen. Volgens hem kan er afhankelijk van de kandidaten waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mee komen, nog wel wat verschuiven.

De partijleiders van de andere coalitiepartijen hoeft hij in ieder geval niet te bellen voor een ministerspost. Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) blijven in de Tweede Kamer om het geluid van hun partij te bewaken.

Ook is duidelijk dat Hennis geen minister wordt in Rutte-3. Er gaan al geluiden over vertrouwde namen zoals Zijlstra en Wiebes als minister. En CDA’er Wopke Hoekstra wordt minister van Financiën.

lees:  Teruglezen – Het regeerakkoord ligt er. Lees hier wat er in staat en hoe er op werd gereageerd VK 10.10.2017

lees:  Dit was de dag dat het regeerakkoord werd gepresenteerd NOS 10.10.2017

lees:  Dit is wat je moet weten over het regeerakkoord NOS 10.10.2017

lees: Overzicht: De belangrijkste punten uit het regeerakkoord  NU 10.10.2017

lees: Hoe wordt het geld verdeeld? Wat hebben de partijen binnengesleept? En op welke punten gaat de coalitie het moeilijk krijgen?  VK 10.10.2017

lees: Dit zijn de maatregelen van het kabinet-Rutte III  VK 09.10.2017

lees: Wat staat er in het regeerakkoord? Je ziet, hoort en leest alles bij de NOS  NOS 09.10.2017

dossier “Kabinetsformatie”  AD

Alle artikelen uit het dossier “Regeerakkoord Rutte III”  AD 

Dossier formatie  Elsevier

KABINETSFORMATIE  VK

BLOG: Alles over de formatie  Telegraaf

Meer informatie over de kabinetsformatie van 2017 TK

Bekijk ook de rechtenvrije foto’s van de kabinetsformatie TK

Zie: verslag verkenner schippers 27.04.2017

Zie: Brief aan Voorzitter en TK van informateur Schippers 11.05.2017

Zie: Verslag  29.05.2017

Zie: Verslag 12.06.2017

Zie: brief_tweede_kamer_van 12.06.2017

Zie: eindverslag_informateur_tjeenk_willink_27_juni_2017

Zie: Brief informateur Zalm aan voorzitter tk 28.08.2017

Zie: eindverslag informateur Zalm 10.10.2017 

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 5

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 4

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 3

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 2

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte-3 – deel 1

zie ook: Uitslag 2e kamerverkiezing 15.03.2017 – VVD de grote winnaar

Terugblik:

16.10.2017- VVD-fractievoorzitter en Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra en (links) en partijgenoot en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes krijgen beiden een ministerspost in het nieuwe kabinet.

16.10.2017- VVD-fractievoorzitter en Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra en (links) en partijgenoot en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes 

Zijlstra krijgt BuZa, Wiebes EZ Telegraaf 16.10.2017

Vertrouwde namen in nieuw kabinet: Zijlstra naar Buitenlandse Zaken, Wiebes doet het klimaat VK 16.10.2017

Zijlstra en Wiebes stomen op naar belangrijke ministeries Elsevier 16.10.2017

Den Haag gonst van de namen

AD 16.10.2017

15.10.2017 - Afzwaaiend minister van OCW Jet Bussemaker.

15.10.2017Afzwaaiend minister van OCW Jet Bussemaker

Bussemaker: verdeel posten in nieuw kabinet 50/50 onder mannen en vrouwen VK 15.10.2017

14.10.2017

14.10.2017

Hennis geen minister in kabinet Rutte III  NU 14.10.2017

Bij de langste formatie uit de Nederlandse geschiedenis werd gevochten om elke komma VK 14.10.2017

Rutte: ‘In de politiek word je drie keer per dag in elkaar geslagen’ NOS 14.10.2017

Met Rutte III zijn we terug in de tijd van Lubbers en Kok  VN 14.10.2017

Kabinet verleidt niet door gebrek aan passie  AD 14.10.2017

Rutte verstopt 2 miljard euro hogere belasting in voetnoot  Elsevier 14.10.2017

13.10.2017 - Pechtold, Rutte, Buma en Segers bij de presentatie van het regeerakkoord.

13.10.2017 – Pechtold, Rutte, Buma en Segers bij de presentatie van het regeerakkoord.

Formatie hing aan ‘dun draadje’ door hypotheekrenteaftrek, compromis kwam onder hoogspanning tot stand  VK 13.10.2017

FormatieVlog #28: Akkoord zonder ballen, vroedvrouw Zalm en prestigieuze vlogprijs NOS 13.10.2017

De stemming van Vullings en Van Weezel: ‘Meer ministers vragen om moeilijkheden’ NOS 13.10.2017

Bedrijven lokken: belastingmaatregelen en een gelijk speelveld  NOS 13.10.2017

Video – De ideale minister van Rutte III moet degelijk zijn. Wie lijkt het meest op Stef Blok? VK 13.10.2017

‘CDA’er Wopke Hoekstra nieuwe minister van Financiën’ NOS 13.10.2017

CDA-senator Wopke Hoekstra wordt minister van Financiën AD 13.10.2017

Hoeveel invloed hebben de PVV en het FvD op het huidige regeerakkoord gehad? VK 13.10.2017

ChristenUnie: ’Wij hebben verschil gemaakt’ Telegraaf 13.10.2017

Pechtold dolbij met vrachttaks Telegraaf 13.10.2017

D66 voelt zich bevrijd na 11 oppositiejaren  AD 13.10.2017

Hoe moet kiezer coalitie serieus nemen als die dat zelf niet doet?  AD 13.10.2017

Deur op kier voor erkenning Armeense genocide  AD 13.10.2017

Jokkebrokkerij in de mooie nieuwe plannen van Rutte III is nog niet doorgeprikt  VK 13.10.2017

Is Buma de winnaar van de kabinetsformatie?  VK 13.10.2017

CDA-prominenten openen aanval op Buma  Elsevier 13.10.2017

‘Regering moet halverwege bereid zijn koers te verleggen’ Elsevier 13.10.2017

Rutte is de knappe vrouw die door iedereen bemind wil worden  AD 13.10.2017

Informateur Zalm voorkwam bezuinigingen met ‘kaasschaaf’ bij ministeries  NU 13.10.2017

Koning Willem-Alexander buigt zich over formatie, bezoek op Eikenhorst NOS 13.10.2017

12.10.2017

12.10.2017

Buma: Rutte III gaat rit absoluut uitzitten  AD 12.10.2017

HELFT KIEZERS POSITIEF OVER PROEF WIETTEELT  BB 12.10.2017

Ga ik nu merken dat het beter gaat?  AD 12.10.2017

Volkslied of volkswiet, het debat over het regeerakkoord in quotes NOS 12.10.2017

Rutte: hoogstwaarschijnlijk op 26 oktober op bordes NOS 12.10.2017

Rutte: Kabinet op 26 oktober op het bordes AD 12.10.2017

Rutte verwacht 26 oktober nieuw kabinet op bordes  NU 12.10.2017

Rutte wil over twee weken op het bordes staan Trouw 12.10.2017

Liveblog: Eindverslag Zalm, nieuwe regering wellicht 26 oktober op bordes NU 12.10.2017

23 plekken in het nieuwe kabinet, wie staan er op de lijstjes? NOS 12.10.2017

CDA, D66 en ChristenUnie dragen drie kandidaten voor als vice-premier  NU 12.10.2017

Integratie bij Rutte III: oude kliekjes  Telegraaf 12.10.2017

Oppositie over Rutte: politieke oplichter met kulverhaal NOS 12.10.2017

Wilders snoeihard: ‘Rutte is een politieke oplichter’  Elsevier 12.10.2017

Grote clash in Kamer over kabinetsplannen  AD 12.10.2017

Dit is een knetterhard kabinet  AD 12.10.2017

Onrust over nieuwe megabezuiniging zorg AD 12.10.2017

Eindigt elk debat straks in 76 tegen 74? VK 12.10.2017

Krappe coalitie doorstaat formatiedebat, maar kan komende jaren stevige tegenwind verwachten VK 12.10.2017

Nieuwe coalitie en toekomstige oppositie maken zich op voor eerste debat  NU 12.10.2017

‘Fors’ meer geld naar ontwikkelingshulp onder Rutte III? Budget blijft nagenoeg gelijk VK 12.10.2017

Premier Rutte schoorvoetend akkoord met uitbreiding kabinet NOS 12.10.2017

AD 11.10.2017

AD 11.10.2017

Klaver haalt uit naar Pechtold: ‘Het was drie tegen één aan de formatietafel’ AD 11.10.2017

REGEERAKKOORD: SIMPELER ONTSLAG EN ‘OVERHEIDSTICKET’  BB 11.10.2017

GEMEENTEN WILLEN BOTER BIJ DE VIS  BB 11.10.2017

Kiezers afwachtend over Rutte III  VK 11.10.2017

Rutte in gesprek met kiezers  Telegraaf 11.10.2017

Verbazing bij industrie over ‘onrealistisch’ kabinetsplan CO2-opslag NOS 11.10.2017

‘Energienota 200 euro hoger door kabinetsplannen’ AD 11.10.2017

Thuiszorg teleurgesteld in kabinet: ‘nu hopen op een soort Hugo Borst’ NOS 11.01.2017

AD 11.10.2017

AD 11.10.2017

Links bundelt krachten tegen btw-verhoging NOS 11.10.2017

Linkse oppositie slaat handen ineen om verhoging van btw-tarief van 6 naar 9 procent tegen te houden VK 11.10.2017

Deel oppositie begint handtekeningenactie tegen btw-verhoging AD 11.10.2017

Straks meer bewindslieden, ook minister voor Klimaat NOS 11.10.2017

Coalitie kiest voor meer ministers op Onderwijs, Justitie en Volksgezondheid  NU 11.10.2017

Toch minister van Landbouw in Rutte III AD 11.10.2017

Check hier hoe populair Rutte III in jouw gemeente is AD 11.10.2017

CPB betwist megabezuiniging zorg AD 11.10.2017

Rutte III stevent af op unicum: Dubbele bezetting op drie ministeries AD 11.10.2017

Vertrouwen in de toekomst? ‘Niet met dit kabinet’ NOS 11.10.2017

Journalistenverenigingen maken zich zorgen: ‘Rutte III brengt journalistiek serieuze schade toe’ VK 11.10.2017

Rutte noemt ingrepen op woningmarkt ‘steentjes in schoen’  NU 11.10.2017

Kranten over het regeerakkoord: ‘Het is vaak vlees noch vis’ VK 11.10.2017

Commentaar: Rutte III is een kabinet dat nieuwsgierig maakt VK 11.10.2017

10.10.2017

10.10.2017

Teruglezen – Het regeerakkoord ligt er. Lees hier wat er in staat en hoe er op werd gereageerd VK 10.10.2017

Dit was de dag dat het regeerakkoord werd gepresenteerd NOS 10.10.2017

Dit is wat je moet weten over het regeerakkoord NOS 10.10.2017

Overzicht: De belangrijkste punten uit het regeerakkoord  NU 10.10.2017

Commentaar: Rutte III is een kabinet dat nieuwsgierig maakt VK 10.10.2017

Liveblog regeerakkoord Rutte III: De maatregelen en de reacties (gesloten). NU 10.10.2017

Regeerakkoord veel te moeilijk opgeschreven, zo kan het ook AD 10.10.2017

LIVE: ‘We zijn er nu helemaal uit’  AD 10.10.2017

Nu definitief: regeerakkoord Rutte III is af AD 10.10.2017

Live – Rutte III presenteert regeerakkoord: ‘De normale Nederlander gaat erop vooruit. Aan de slag’  VK 10.10.2017

Ruttes ‘normale, gewone Nederlander’ is in praktijk vooral iemand met werk en een middeninkomen VK 10.10.2017

Groep D66-leden roept op tot congres NOS 10.10.2017

Groep D66-leden wil congres afdwingen AD 10.10.2017

Merkbaar dat Rutte III ‘geen liefde op eerste gezicht’ is Elsevier 10.10.2017

Reacties: Oppositie kraakt kabinetsplannen nieuwe coalitie NU 10.10.2017

Van les in het Wilhelmus via vlaktaks naar minder gas uit Rusland: dit zijn de plannen van Rutte III VK 10.10.2017

Dit is het Regeerakkoord van Rutte III: ‘Vertrouwen in de toekomst’ Elsevier 10.10.2017

Formatiedag 209: het regeerakkoord is gepresenteerd NOS 10.10.2017

Dit zijn de plannen van Rutte III  AD 10.10.2017

Rutte: ‘Regeerakkoord is af’ Elsevier 10.10.2017

Rutte III is kwetsbaar als porselein. Als één Kamerlid rebelleert, dreigt de val VK 10.10.2017

Oppositie gelijk met gestrekt been erin tegen Rutte III Elsevier 10.10.2017

Rutte ’loopt niet weg’ voor aflosboete  Telegraaf 10.10.2017

Regeerakkoord: klimaat, aflosboete en embryo-selectie NOS 10.10.2017

Ondanks ‘groenste regeerakkoord ooit’ blijven kolencentrales tot 2030 open VK 10.10.2017

Kabinet kondigt verbod op criminele motorbendes aan Elsevier 10.10.2017

Regeerakkoord stelt onderwijs, defensie en milieu teleur NOS 10.10.2017

Actiegroep leraren ontevreden met regeerakkoord: ‘Twee dagen staken in november’ VK 10.10.2017

LIVE: Leraren ontevreden, nieuwe staking dreigt AD 10.10.2017

Het zuur van Rutte III zit vooral in de zorg NOS 10.10.2017

Rutte III: Twee hoeraatjes voor de democratie! Elsevier 10.10.2017

Partijleiders beloven ambitie en daadkracht met nieuw kabinet  NU 10.10.2017

‘Regeerakkoord is ambitieus, maar de stormen zullen komen’ NOS 10.10.2017

Rutte III beloont werkend Nederland  Telegraaf 10.10.2017

CPB: bijna iedereen gaat er in koopkracht op vooruit NOS 10.10.2017

Zoveel ga jij er op vooruit AD 10.10.2017

Rutte noemt ingrepen op woningmarkt ‘steentjes in schoen’  NU 10.10.2017

Merkbaar dat Rutte III ‘geen liefde op eerste gezicht’ is  Elsevier 10.120.2017

Een degelijk en afgewogen werkstuk voor de ‘gewone’ Nederlander Trouw 10.10.2017

Leraren willen opnieuw staken AD 10.10.2017

Nieuw kabinet wil woningmarkt beter laten functioneren NOS 10.10.2017

Wat doet Rutte III voor de huizenmarkt? Elsevier 10.10.2017

Regeerakkoord: Levenslang blijft levenslang  Elsevier 10.10.2017

Ondernemers: Met deze plannen kunnen we Nederland in versnelling brengen AD 10.10.2017

Belasting omlaag, maar adders onder het gras  Elsevier 10.10.2017

‘Regeerakkoord verschrikkelijk gedrocht’ Telegraaf 10.10.2017

Wilders: Gedrocht van een regeerakkoord AD 10.10.2017

Rutte III opent meer ambassades en consulaten AD 10.10.2017

20.000 EXTRA BESCHUTTE WERKPLEKKEN  BB 10.10.2017

Zorg: meer geld voor ouderen, minder voor medicijnen  NRC 10.10.2017

NIEUW KABINET: SNELLER VAN HET GAS AF BB 10.10.2017

SPORTAKKOORD MET GEMEENTEN BB 10.10.2017

GESPREK OVER GEMEENTELIJKE UITVOERING TEGENPRESTATIE BB 10.10.2017

Meerouderschap op lange baan AD 10.10.2017

De rekentoets verdwijnt op middelbare scholen AD 10.10.2017

Bert Wagendorp: Rutte II wilde bruggen slaan, hoe zit dat met Rutte III VK 10.10.2017

KABINET: GEMEENTEN MOETEN MEEGAAN MET DIGITALISERING BB 10.10.2017

Baldewsingh hekelt integratieplannen: ‘Dit creëert tweederangs burgers’  AD 10.10.2017

‘Den Haag proeftuin voor legale wietteelt’  AD 10.10.2017

Fracties geven groen licht voor regeerakkoord  Elsevier 10.10.2017

Fracties stemmen definitief in met regeerakkoord NU 10.10.2017

Onderhandelaars voor het laatst om tafel: puntjes op de i AD 10.10.2017

Een kabinet van ‘iemand moet het doen’ AD 10.10.2017

oktober 10, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, begroting 2018, CDA, CU-SGP, D66, formatie, Miljoenennota 2018, nabeschouwingen, politiek, regeerakkoord, Rutte 3, verkiezingen, verkiezingen 2017, Vertrouwen in de toekomst, VVD, VVD-CDA-D66-ChristenUnie VVD-CDA-D66-ChristenUnie | , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 4

We zijn pas 148 dagen bezig !!!!

We zijn net iets meer dan 183 dagen bezig !!!!

De formatiebesprekingen zijn weer gestart

Op woensdag 9 augustus 2017 zijn de formatiebesprekingen in het Johan de Witthuis weer begonnen. Informateur Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vergaderen na een vakantieperiode weer verder.

Op woensdag 19 juli 2017 was de laatste sessie met onderhandelingen vóór de vakantie. De onderhandelaars vergaderden toen net als maandag en dinsdag in het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk in Den Haag, vlakbij de Tweede Kamer.

De volgende onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voeren gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet:

  • VVD: Mark Rutte en Halbe Zijlstra
  • CDA: Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma
  • D66: Alexander Pechtold en Wouter Koolmees
  • ChristenUnie: Gert-Jan Segers en Carola Schouten
Record
De kabinetsformatie duurt zo lang dat het ene na het andere record sneuvelt. Het aftredende kabinet regeert inmiddels langer dan al zijn voorgangers, en sinds dit weekend is er nog maar één formatie die langer duurde dan deze.

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zijn zaterdag 164 dagen geleden. Daarmee passeert deze kabinetsformatie die van 1973.

Als de onderhandelaars nog tot begin oktober de tijd nemen, komt zelfs de eerste plaats in het vizier. Maar daar wil geen van de betrokkenen aan denken.

De formaties van de jaren zeventig leken tot voor kort onaantastbaar recordhouder. De vorming van het kabinet-Den Uyl in 1973 kostte 163 dagen, en die van het kabinet-Van Agt vier jaar later zelfs 208.

Groot electoraal enthousiasme formatiepoging blijft uit

Nog steeds zijn niet alle kiezers gerust op een geslaagde uitkomst voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Net als voor de formatiebreak blijven weinig kiezers enthousiast over deze constructie.

Niet verrassend zien we een groot contrast tussen kiezers van de formerende partijen en die van de niet-formerende partijen. PVV’ers zijn het minst gelukkig met deze centrumrechtse samenwerking. Meer dan de helft zou ontevreden zijn met deze constructie.

Wel opvallend is dat D66’ers als enige achterban van de formerende partijen het m inst positief zijn met een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. 41% van hen zegt zich te kunnen vinden in deze constructie. Daarmee is het draagvlak onder D66’ers flink gezakt: een maand geleden gaf 54% aan tevreden te zijn. Onder VVD’ers en CDA’ers is het draagvlak onverminderd groot, met respectievelijk 72% en 58%. Ook ChristenUnie-stemmers zouden zich goed kunnen vinden in de deelname van hun partij in deze vorm.

Nog geen kwart van de Nederlanders denkt dat dit centrumrechtse kabinet plannen zal uitvoeren die voor hen belangrijk zijn. Alleen VVD’ers zijn met 56% overwegend overtuigd dat er voor hen belangrijke zaken behandeld worden. Onder CDA’ers (44%) en D66’ers (32%) is dit vertrouwen aanzienlijk lager.

Net zo weinig Nederlanders voorspellen dat het de goede kant op zal gaan met Nederland als dit kabinet er komt. Alleen een meerderheid van de VVD-kiezers is hiervan overtuigd. Nederlanders zijn dan ook niet van mening dat dit kabinet het beter zal doen dan het afgelopen kabinet, met VVD en PvdA, dat voor het grootste deel erg weinig draagvlak genoot.

Met 148 dagen onderhandelen is deze poging de op twee na langste in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Toch vragen kiezers informateur Zalm vooral de tijd te nemen om de partijen op alle vlakken samen te laten komen, ook als dat lang duurt. 52% geeft daar de voorkeur aan boven het zo snel mogelijk vormen van een kabinet (23%). Het overige kwart adviseert geen van beide of weet het niet.

Wanneer we kijken naar de politieke voorkeur van Nederlanders zien we geen significante verschuivingen ten opzichte van een maand geleden. Opvallend is het electorale succes dat Forum voor Democratie sinds de verkiezingen realiseert. De partij is vandaag de dag goed voor zeven zetels: vijf zetels meer dan op verkiezingsdag.

Dat blijkt uit deze midzomerse Politieke Barometer.

Klik hier voor de trend analyse tool
Klik hier voor de laatste peiling

 

Formatie onderhandelingen weer verder

Nog altijd staan D66 en de Christenunie tegenover elkaar op “principiële” zaken als abortus en stervenshulp.

“We zijn weer begonnen. Iedereen heeft energie, ook energie om verschillen op te lossen maar ook om de eigen standpunten nog eens met extra kracht te verdedigen”, zei D66-leider Alexander Pechtold woensdag na afloop van de onderhandeldag.

Volgens Pechtold liggen er nog een paar stevige dossiers op tafel. “Er liggen nog moeilijke punten”, stelde hij.

Het is bekend dat D66 schoorvoetend akkoord is gegaan met formatiegesprekken met de ChristenUnie. In een eerder stadium liet Pechtold nog weten het “onwenselijk” te vinden om met de partij van Gert-Jan Segers samen te werken, maar na de mislukte onderhandelingen met GroenLinks en blokkades van andere partijen zijn er geen combinaties meer die kunnen leiden tot een meerderheidscoalitie.

D66 en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om bijvoorbeeld medisch-ethische kwesties, softdrugsbeleid en de toekomst van de Europese Unie.

Uitruilen

Wat Pechtold betreft is het een optie om thema’s uit te ruilen; een voorstel dat lijkt op de onderhandelingsstrategie die leidde tot het kabinet van de VVD en PvdA. Zo krijgt de ene partij grotendeels haar zin op bijvoorbeeld onderwijs en de ander op sociale zekerheid.

Volgens Pechtold is het streven om niet alles in detail op te schrijven, “want dat zou een hoop wantrouwen onderling opleveren”. “Soms moet je het vertrouwen hebben dat je als onderhandelaars dingen op grote lijnen regelt en de uitwerking aan de bewindslieden overlaat”, aldus de D66’er.

Komt u binnen heren !!!

Komt u binnen heren !!!

Principes

Of ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers er hetzelfde over denkt, is echter nog maar de vraag. “De afspraken worden binnen gemaakt. Of ik het ermee eens ben of niet, zeg ik binnen en niet buiten.” Hij erkende dat de onderhandelaars “al een tijdje bezig zijn” met medisch-ethische kwesties, maar dat iedereen aan tafel een grote verantwoordelijkheid voelt om eruit te komen.

Hij ziet de onderhandelende partijen er op financieel-economisch vlak wel uitkomen, maar lijkt niet bereid om principiële thema’s uit te ruilen. “Over geld kun je compromissen sluiten. Over principes niet”, aldus Segers.

Hoe de andere onderhandelaars er over denken, is niet bekend. VVD-leider Mark Rutte en Sybrand Buma (CDA) hielden hun kaken stijf op elkaar.

Donderdag onderhandelde de partijleiders verder. Of er met Prinsjesdag een nieuw kabinet op het bordes staat, kon Rutte niet zeggen. Volgens Buma is het niet te voorspellen wanneer en of de partijen eruit zullen komen. “We zijn drie weken geleden weggegaan wetende dat er nog een hele klus ligt. Daar gaan wij nu verder mee, maar wel vol goede moed.”

Ondertussen Kabinetscrisis !!

De onenigheid tussen VVD en PvdA over de lerarensalarissen leek tot een crisis te leiden in het demissionaire kabinet. Volgens de sociaal-democraten valt het allemaal reuze mee.

Coalitiepartner VVD zou bereid zijn concessies te doen en meer geld in het basisonderwijs te willen steken, zo meent de PvdA. Donderdagochtend publiceerde De Telegraaf een bericht waarin fractievoorzitter Halbe Zijlstra het gedrag van PvdA-leider Lodewijk Asscher hekelt.

Nieuw kabinet moet kans grijpen om de belasting te verlagen, vindt Syp Wynia: ‘Laat regeringspartijen eindelijk eens wat lef tonen’

1,8 miljard euro

Zijlstra gaf aan dat de PvdA kan fluiten naar de hogere salarissen voor leraren die de partij in de begroting voor 2018 eist. ‘Hij had het misschien best kunnen regelen, maar dan had hij zijn mond moeten houden,’ zegt Zijlstra.

Omdat de formatiepartijen voorlopig niet met een regeerakkoord zullen komen, zal de begroting voor 2018 worden opgesteld door het demissionaire kabinet. Die begroting zorgt, met als aanleiding een (korte) nationale staking van leraren eind juni, voor geruzie tussen de partijen.

Asscher dreigt de begroting niet te ondertekenen, tenzij een salarisverhoging voor de leraren wordt meegenomen. De loonsverhoging kan het kabinet zo’n 1,8 miljard euro kosten.

AD 11.08.2017

AD 11.08.2017

Hoop gevestigd op formatiepartijen

Maar de situatie is niet zo ernstig, meent PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Omdat de VVD niet uitsluit aan de formatietafel alsnog te zullen meegaan in een salarisverhoging voor leraren in het basisonderwijs, is er geen reden tot zorg.

Zijlstra zegt dat de VVD best bereid is om ‘in afstemming met de formerende partijen hierover overeenstemming te bereiken’. ‘Maar dan moet je niet meteen gaan claimen, waarbij je eigenlijk zegt: dat gaat gebeuren dankzij mij. Wat Asscher probeert te doen, is de bloemen van anderen wegjatten. Daarmee heeft hij het op scherp gezet,’ aldus Zijlstra.

‘Dan moet het volgens mij snel geregeld kunnen worden,’ reageert Nijboer op donderdag.

Mogelijk komt een wijzigingspakket voor de begroting voor 2018, samengesteld door de formatiepartijen, alsnog bij het demissionaire kabinet terecht, en worden aangepaste maatregelen nog in de Miljoenennota verwerkt.

‘Moet om inhoud gaan’

De bonje tussen PvdA en VVD zorgt overigens voor woede onder leraren. Lerarencollectief PO in Actie verwijt de partijen een ‘politiek spel’ te spelen over de rug van de leraren heen. De organisatie kondigde donderdag voor het najaar een nieuwe stakingsactie aan.

Gerry van der List: Het nut van kibbelen en vliegen afvangen in de politiek

PO in Actie was betrokken bij de protestactie in juni. Duizenden basisscholen bleven het eerste uur van de dag dicht als protest tegen het uitblijven van een loonsverhoging. De actie in het najaar zal ‘intensiever’ zijn, aldus de organisatie.

‘Dit moet niet om partijpolitiek gaan, maar om de inhoud: de kwaliteit van het onderwijs,’ zegt Thijs Roovers van PO in Actie tegen RTL Nieuws. ‘De opmerkingen van Zijlstra bewijzen maar weer eens dat het belangrijk is om onze stem te laten horen.’

‘Asscher schoot zichzelf in de voet met leraren’

Opnieuw hommeles in het demissionaire kabinet, nu VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra de hakken nog eens goed in het zand zet in de kwestie over de lerarensalarissen. Zijn partij is niet van plan om zomaar akkoord te gaan met de eisen van de PvdA voor hogere salarissen voor leraren in de begroting over 2018.

‘Hij had het misschien best kunnen regelen, maar dan had hij zijn mond moeten houden,’ zegt Zijlstra in De Telegraaf.

Asscher zette verhouding op scherp 

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft zichzelf volgens de VVD’er in de vingers gesneden door te dreigen zijn handtekening niet onder het begrotingsakkoord van dit demissionaire kabinet te zetten als er geen afspraken worden gemaakt over hogere lonen.

Arendo Joustra: als Asscher leraren meer salaris wil geven, had hij aan de formatie mee moeten doen >

Zijlstra zegt dat de VVD best bereid is om, ‘in afstemming met de formerende partijen (dat zijn naast de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie, red.) hierover overeenstemming te bereiken’: ‘Maar dan moet je niet meteen gaan claimen waarbij je eigenlijk zegt: dat gaat gebeuren dankzij mij. Wat Asscher probeert te doen, is de bloemen van anderen wegjatten. Daarmee heeft hij het op scherp gezet.’

Alsnog geld vrijmaken voor salarissen?

De VVD-fractievoorzitter sluit overigens niet uit dat er alsnog geld wordt vrijgemaakt voor hogere salarissen, maar dan omdat het door de formerende partijen wordt afgesproken, en niet omdat de PvdA dat zo graag wil. De begroting van volgend jaar is pas definitief net voor Kerst,’ zegt Zijlstra.

De onderhandelende partijen kunnen bijvoorbeeld nog een gezamenlijk wijzigingspakket indienen nadat het demissionaire kabinet een eigen begroting heeft gemaakt. Volgens De Telegraaf houden ze er bij de vier formerende partijen rekening mee dat het kabinet uiteenspat, dat de PvdA vertrekt uit het kabinet en dat de begroting op het liberale bordje komt te liggen.

Aanstaande coalitiepartijen moeten heel snel belastingdruk verlagen, meent Syp Wynia in Elsevier Weekblad‘Laat regeringspartijen eindelijk eens wat lef tonen’

De formatie is gisteren weer officieel begonnen na een vakantieperiode. D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers keken elkaar eens diep in de ogen. Tussen hen zijn de verschillen ogenschijnlijk het grootst. Pechtold vindt het daarom beter om af te spreken dat ‘we het ene probleem aanpakken op de manier die jij ideaal vindt, en het andere zoals de ander dat zou zien’.  Zowel Segers als hij is van mening dat er over principes geen compromis valt te sluiten.

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 3

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 2

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte-3 – deel 1

zie ook: Uitslag 2e kamerverkiezing 15.03.2017 – VVD de grote winnaar

zie ook: Verkiezingen 2e Kamer 15.03.2017

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 3

zie ook;  Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 2

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 1

dossier “Kabinetsformatie”  AD

Dossier formatie  Elsevier

KABINETSFORMATIE  VK

BLOG: Alles over de formatie  Telegraaf

Meer informatie over de kabinetsformatie van 2017 TK

Bekijk ook de rechtenvrije foto’s van de kabinetsformatie TK

Zie: verslag verkenner schippers 27.04.2017

Zie: Brief aan Voorzitter en TK van informateur Schippers 11.05.2017

Zie: Verslag  29.05.2017

Zie: Verslag 12.06.2017

Zie:  brief_tweede_kamer_van 12.06.2017

Zie:  eindverslag_informateur_tjeenk_willink_27_juni_2017

Terugblik;

16.09.2017

16.09.2017

Centraal Planbureau bekijkt plannen formatie NU 16.09.2017

CPB begint met doorrekening stukken uit formatie NOS 16.09.2017

Stukken nog doorgerekend Telegraaf 16.09.2017

Rekenmeesters bekijken plannen formatie AD 16.09.2017

’Europa’ op formatietafel Telegraaf 16.09.2017

 

AD 15.09.2017

AD 15.09.2017

Formatiedag 184: lekken over Prinsjesdag en de formatie NOS 15.09.2017

‘Einde formatie in zicht’ Telegraaf 15.09.2017

Pechtold: Einde formatie in zicht  AD 15.09.2017

Formatievlog #24: clichéman Rutte, toneelspeler Pechtold en een boze Broekers-Knol NOS 15.09.2017

Wie wil/kan de beladen Immigratie-kar trekken? AD 15.09.2017

Onderhandelingen met farmaceuten: besparing van 150 miljoen NOS 15.09.2017

AD 14.09.2017

AD 14.09.2017

Formatiedag 183: toenadering op het migratiedossier NOS 14.09.2017

Formerende partijen ook eens over nieuwe ‘vluchtelingendeals’ NOS 14.09.2017

For­ma­tie­par­tij­en bereiken akkoord over bed-bad-brood  AD 14.09.2017

Akkoord VVD, CDA, D66 en CU over bed-bad-brood NOS 14.09.2017

Onderhandelaars formatie: de meesters van de holle frase AD 14.09.2017

‘Kabinet geeft genoeg’  Telegraaf 14.09.2017

KOEPELS WIJZEN FORMATIE OP DUURZAME INVESTERINGSAGENDA  BB 14.09.2017

Provincies, gemeenten, waterschappen: er is genoeg geld NOS 14.09.2017

Gemeenten en provincies tevreden over formatieoverleg NU 14.09.2017

Gemeenten en provincies tevreden over gesprek for­ma­tie­par­tij­en AD 14.09.2017

Formatiepartijen met gemeenten en provincies aan tafel  AD 14.09.2017

13.09.2017

13.09.2017

Formatiedag 182: oppositiepartijen nu al in de aanval  NOS 13.09.2017

Kabinet mogelijk pas na herfstvakantie op bordes NU 13.09.2017

Kabinets- formatie langste ooit Telegraaf 13.09.2017

Deze formatie wordt de langste ooit AD 13.09.2017

LOKALE BESTUURDERS SCHUIVEN AAN BIJ FORMATIE  BB 13.09.2017

Provincie- en gemeentebestuurders schuiven aan bij formatie NU 13.09.2017

Eindelijk: ook bestuurders naar Stadhouderskamer  Elsevier 13.09.2017

Premier Buma: het zou zomaar kunnen  VN 13.09.2017

Niet-formerende partijen: geld moet terug naar burgers NOS 13.09.2017

Het is angstvallig stil in het CDA na de lezing van Buma  Trouw 13.09.2017

Hoe overleg in polder mislukte Telegraaf 13.09.2017

NVM: Stel bouwminister aan Telegraaf 13.09.2017

“Nieuw kabinet moet investeren in toekomst lokale omroep” Den HaagFM 13.09.2017

Geest SGP zit ook aan formatietafel’ Telegraaf 13.09.2017

12.09.2017

12.09.2017

Formatiedag 181: ook de hypotheekrenteaftrek ligt op tafel NOS 12.09.2017

Oppositie gunt onderhandelaars geen rust  VK 12.09.2017

Oppositie loopt zich al warm voor een lekker robbertje coalitiepesten VK 12.09.2017

Gert-Jan Segers geen minister. Hoe zit dat met de rest?  Elsevier 12.09.2017

Dwing referenda maar af. Zo blijft bestuurder wakker  Elsevier 12.09.2017

12.09.2017

12.09.2017

 

Kamer stemt tegen vergoeding NIP-test voor zwangere vrouwen AD 12.09.2017

Spanning bij formatie om NIPT AD 12.09.2017

VVD en D66 stemmen tegen langer vergoeden…  Telegraaf 12.09.2017

Kamer houdt verhoging eigen risico niet tegen AD 12.09.2017

Deur open voor hoger eigen risico Telegraaf 12.09.2017

SP’ers plakken oproep voor verlagen eigen risico op formatiedeur AD 12.09.2017

Partijen formatie praten over terugkeer van studiebeurs  Elsevier 12.09.2017

Studenten in jubelstemming  Telegraaf 12.09.2017

Rentree lonkt voor studiebeurs Telegraaf 12.09.2017

AD 11.09.2017

AD 11.09.2017

Formatie in eindfase: tijd om alles door te rekenen AD 11.09.2017

Het kabinet moet zich aan zijn eigen klimaatdoelstellingen houden VK 11.09.2017

10.09.2017

10.09.2017

Achter de horizon dondert het al tussen CDA en D66 – vooral nu Buma geen bruggenbouwer meer is  VK 10.09.2017

Ploumen vraagt nieuw kabinet door te gaan met abortusfonds  NU 10.09.2017

AD 09.09.2017

AD 09.09.2017

Eerste Kamervoorzitter: dichtgetimmerd regeerakkoord dood in de pot NOS 09.09.2017

Broekers-Knol (VVD): ‘Dichtgetimmerd akkoord slecht voor democratie’  Elsevier 09.09.2017

Dijsselbloem ergert zich aan trage formatie: ‘niet professioneel’  Elsevier 09.09.2017

Formatie blijft moeizaam: ook financiën zijn struikelblok  VK 09.09.2017

 

Formatie duurt te lang  Telegraaf 09.09.2017

AD 09.09.2017

AD 09.09.2017

Ploumen: volgend kabinet moet ‘gezinsfonds’ doorzetten NOS 09.09.2017

Poldermodel en zorgstelsel moeten op de schop  Telegraaf 09.09.2017

08.09.2017

08.09.2017

Formatiedag 177: minister Dijsselbloem vindt het te lang duren NOS 08.09.2017

Dijsselbloem wordt chagrijnig van lange formatie NOS 08.09.2017

‘Formatie duurt erg lang’ Telegraaf 08.09.2017

Nieuw kabinet moet fors investeren in geheime dienst  Elsevier 08.09.2017

07.09.2017

07.09.2017 – Met twaalf ministers had het kabinet Rutte II (2010) de kleinste ministerploeg sinds WOII

‘Zestien ministersposten te verdelen onder Rutte III’  Elsevier 07.09.2017

‘Ministers voor klimaat en immigratie in nieuw kabinet’ NOS 07.09.2017

Meer ministers Telegraaf 07.09.2017

‘Verlaging premie moet snel’  Telegraaf 07.09.2017

Gebrek aan solidariteit  Telegraaf 07.09.2017

Vrijwel alle partijen willen een lager eigen risico, en toch gaat het omhoog Trouw 07.09.2017

 

AD 09.2017

AD 06.09.2017

Formatiedag 175: onzekerheid over eigen risico zorg NOS 06.09.2017

Dit wordt het kabinet dat niemand wilde  Trouw 06.09.2017

Reactie SP

Je moet het maar durven. In de verkiezingscampagne beloven het eigen risico aan te pakken, om het vervolgens doodleuk te verhogen. Toch is dat, als we de kranten mogen geloven, het plan van de formerende partijen. Dat gaan wij dus niet laten gebeuren.

Het overgrote deel van de samenleving wil af van de boete op ziek zijn. Iedereen ziet dat het eigen risico onrechtvaardig is. De dokter moet bepalen welke zorg nodig is, niet de dikte van je portemonnee.

Wij zullen de ChristenUnie en het CDA herinneren aan hun verkiezingsbelofte. Wij knokken door om het eigen risico van tafel te krijgen. Samen met iedereen die ook vindt dat je in een rijk land als Nederland moet kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt.

Het wordt een hete herfst. Ook de basisschoolleraren blijven in actie. Zij eisen terecht een fatsoenlijk salaris en een normale werkdruk. Op 5 oktober gooien zij de scholen dicht en komen zij naar Den Haag. Natuurlijk steunen we hen. Deze juffen en meesters verdienen respect en waardering voor het belangrijke werk dat ze doen.

Ook komend jaar is de SP de bondgenoot van al die mensen die willen bouwen aan een ander land. Een land waarin je kan rekenen op de overheid als je haar nodig hebt. Voor betaalbare zorg, fatsoenlijk onderwijs en een rechtvaardige samenleving. Doet u mee?

Doe mee
Met vriendelijke groet,
Emile Roemer
Fractievoorzitter SP Tweede Kamer 
PS. Gisteren blikte ik vooruit op het komend jaar bij de stichting Machiavelli. Daar vertelde ik over het belang van strijd in de politiek. Terugkijken kan hier.

Geen wonder dat formatie zo oeverloos lang duurt  Elsevier 06.09.2017

Verhoging eigen risico ’bizar’ Telegraaf 06.09.2017

‘Verhogen eigen risico is onaanvaardbaar’  AD 06.09.2017

‘Het geld moet toch ergens vandaan komen in de zorg’ NOS 06.09.2017

Vijf vragen zorgverzekering  Telegraaf 06.09.2017

Klap middeninkomens  Telegraaf 06.09.2017

AD 09.2017

AD 09.2017

Zorgpremie flink hoger Telegraaf 06.09.2017

Eigen risico in de zorg gaat onder Rutte III verder omhoog  AD 06.09.2017

Eigen risico en zorgpremie volgend jaar omhoog NOS 06.09.2017

AD 09.2017

AD 09.2017

‘Verplicht eigen risico gaat komende jaren verder omhoog’ NU 06.09.2017

Burger volgend jaar opnieuw meer kwijt aan zorg  Elsevier 06.09.2017

Eigen risico stijgt volgend jaar naar 400 euro, ook zorgpremie wordt hoger VK 06.09.2017

AD 09.2017

AD 09.2017

Onderhandelaars houden zich op vlakte over eigen risico  NOS 06.09.2017

Wat fikse bouwwoede kan geen kwaad in het nieuwe kabinet  VK 06.09.2017

AD 05.09.2017

AD 05.09.2017 – Formatiedag 174

Formatiedag 174: mislukt polderoverleg leidt tot vertraging in formatie NOS 05.09.2017

ChristenUnie-leider Segers weet het zeker: Dit kabinet dat komt er  Trouw 05.09.2017

Segers: kabinet komt er Telegraaf 05.09.2017

Dit kabinet komt er, CU-voorman Segers weet het zeker AD 05.09.2017

Formatie doet beroep op polder  Telegraaf 05.09.2017

Geen nieuw overleg: vakbonden gooien deur met klap dicht  Elsevier 05.09.2017

Werknemers weigeren verder te praten met werkgevers NU 05.09.2017

Bonden wijzen uitgestoken hand werkgevers af AD 05.09.2017

Beloften aan vakbonden keer op keer geschonden door politiek  AD 05.09.2017

 Werkgevers geven uitleg Telegraaf 05.09.2017

Vakbonden geven tekst en uitleg aan formatietafel AD 05.09.2017

Waarom polderoverleg tussen werkgevers en bonden mislukte  Elsevier 05.09.2017

AD 04.09.2017

AD 04.09.2017

Wie wil dat superministerie eigenlijk?  AD 04.09.2017

Formatie over polderoverleg Telegraaf 04.09.2017

Voorzitters VNO-NCW en FNV aan formatietafel na mislukt polderoverleg NU 04.09.2017

Tegenvaller voor formatie: geen sociaal akkoord vanwege versoepeling ontslagrecht VK 04.09.2017

Tegenslag voor de formatie: polderoverleg mislukt  Elsevier 04.09.2017

Polderoverleg werkgevers en werknemers geklapt  AD 04.09.2017

Overleg polder mislukt  Telegraaf 04.09.2017

Overleg vakbeweging en werkgevers vastgelopen  NOS 04.09.2017

Vakbonden stappen uit polderoverleg over arbeidsmarkt  NU 04.09.2017

AD 02.09.2017

AD 02.09.2017

Mikken Buma en Pechtold op een ministerspost?  AD 02.09.2017

‘Nieuw kabinet, wegkijken in strijd tegen criminaliteit kan niet meer’ AD 02.09.2017

AD 01.09.2017

AD 01.09.2017

Eerste vrouwelijke minister van BuZa nu eindelijk in zicht?  AD 01.09.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

Hoe Lodewijks ballonnetje vol lucht in één keer piepend leegliep VK 31.08.2017

Referenda aan zijden draadje: zet Rutte III er een streep onder?  Elsevier 31.08.2017

Raadgevend referendum wankelt Telegraaf 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

30.08.2017

30.08.2017

Wenken voor het nieuwe kabinet: belast vervuilers veel zwaarder VK 30.08.2017

VVD en PvdA laten kwestie lerarensalarissen over aan formatie NU 30.08.2017

AD 29.08.2017

AD 29.08.2017

CDA-kanjer Wopke Hoekstra topkandidaat voor Financiën  AD 29.08.2017

Asscher krijgt toch ‘nee’ van VVD over lerarensalarissen  Elsevier 29.08.2017

’Nee’ tegen PvdA-wens extra lerarengeld Telegraaf 28.08.2017

 

28.08.2017

28.08.2017

Trage formatie leidt tot onzekerheid voor militairen en irritatie bij bondgenoten

VK 28.08.2017

Zalm: geen nieuw kabinet op Prinsjesdag  NOS 28.08.2017

Zalm verwacht geen nieuw kabinet voor Prinsjesdag NU 28.08.2017

‘Geen kabinet voor Prinsjesdag’ Telegraaf 28.08.2017

Voor Prinsjesdag geen nieuw kabinet, verwacht Gerrit Zalm  Elsevier 28.08.2017

Zalm: Nog geen kabinet met Prinsjesdag  AD 28.08.2017

AD 26.08.2017

AD 26.08.2017

Aboutaleb en Van Aartsen hekelen gang van zaken rond formatie Elsevier 26.08.2017

Oud-burgemeester Van Aartsen kritisch over kabinetsformatie Den HaagFM 26.08.2017

‘Meer openheid formatie’ Telegraaf 26.08.2017

Economen: ‘Belasting omlaag’ Telegraaf 26.08.2017

Nederland heeft een 4.0 kabinet nodig Telegraaf 26.08.2017

Is dat nou nodig, zo’n ellenlange formatie? Vier (drog)redenen waarom het zo lang duurt VK 26.08.2017

Kabinetsformatie nadert record als langste ooit NU 26.08.2017

25.08.2017

25.08.2017

Formatie op de hei afgelopen Telegraaf 25.08.2017

Formatievlog #21: onderhandelen op militair terrein met een wijntje erbij NOS 25.08.2017

Formatiedag 163: extra geld voor leraren? Rutte tempert verwachtingen NOS 25.08.2017

25.08.2017

25.08.2017

 

Dreigend nieuw referendum verdeelt formatiepartijen Elsevier 25.08.2017

De stemming van Vullings en Van Weezel: ‘Het is een liefdeloze formatie’  NOS 25.08.2017

Tweede ’heidag’ formatie Telegraaf 25.08.2017

23.08.2017

24.08.2017

Formatiedag 162: even weg uit Den Haag, akkoord over moeilijke onderwerpen NOS 24.08.2017

For­ma­ti­euit­stap­je zorgt voor optimisme AD 24.08.2017

Formatie verstopt in groen Telegraaf 24.08.2017

Oud-staatssecretarissen doen oproep aan nieuw kabinet: ‘Haal de politiek uit de Belastingdienst’ VK 24.08.2017

‘Kabinet maakt meer geld vrij voor lerarensalarissen en militairen’  NU 24.08.2017

23.08.2017

23.08.2017

Max Pam: Mijnheer Pechtold, hou op met die aanstellerij!  VK 23.08.2017

22.08.2017

22.08.2017

Formatie moet op landgoed ‘meters maken’ AD 22.08.2017

Formatie het land in; VVD, CDA, D66 en CU gaan om de tafel in Hilversum VK 22.08.2017

Onderhandelaars kabinetsformatie gaan de hei op NU 22.08.2017

Formatie naar bos Telegraaf 22.08.2017

Onderhandelaars donderdag en vrijdag naar Hilversum  NOS 22.08.2017

Waar moet Rutte III mee aan de bak? Telegraaf 22.08.2017

22.08.2017

22.08.2017

Asscher verwacht oplossing conflict lerarensalarissen NU 22.08.2017

Asscher goedgemutst over kans op lerarendeal Elsevier 22.08.2017

Akkoord over salaris leraar nabij Telegraaf 22.08.2017

Akkoord over le­ra­ren­sa­la­ris­sen nabij  AD 22.08.2017

Deal leraren nabij: krijgt dreigende Asscher dan toch zijn zin?  Elsevier  22.08.2017

Patiënten zijn trage formatie beu: ‘verlaag nu het eigen risico’  VK 22.08.2017

21.08.2017

21.08.2017

Formatiedag 159: Prinsjesdag en formatie beïnvloeden elkaar  NOS 21.08.2017

‘HONDERDEN MILJOENEN VOOR KOOPKRACHT MINIMA’ BB 21.08.2017

Miljoenen voor minima  Telegraaf 21.08.2017

Paar honderd miljoen euro voor koopkracht minima NOS 21.08.2017

‘Paar honderd miljoen voor koop­kracht­be­houd minima’ AD 21.08.2017

VVD legt wensen PvdA over hogere lerarensalarissen voor aan formatiepartners NU 21.08.2017

VVD wil lerarensalaris bespreken aan formatietafel  Elsevier 21.08.2017

Valt dit recordkabinet alsnog? VVD en PvdA worstelen met onderwijsbegroting  VK 21.08.2017

VVD en PvdA nog niet eens over lerarensalarissen  NOS 21.08.2017

Formatiepartijen kort om tafel voor begrotingsgesprekken AD 21.08.2017

VVD legt wensen PvdA over hogere lerarensalarissen voor aan formatiepartners  NU 21.08.2017

Hogere lerarensalarissen besproken aan de Formatietafel Telegraaf 21.08.2017

VVD wil een deal over le­ra­ren­sa­la­ris­sen AD 21.08.2017

Raoul du Pré: ‘Het recept voor D66 en ChristenUnie: laat elk Kamerlid naar eigen inzicht stemmen’ VK 21.08.2017

20.08.2017

20.08.2017

Rutte II sinds zondag langst zittende naoorlogse kabinet NU 20.08.2017

Formeren loont niet  Telegraaf 20.08.2017

Rutte II boven Lubbers III  Telegraaf 20.08.2017

Rutte II kan record breken (en dan alsnog vallen) AD 20.08.2017

Kabinet-Rutte II verslaat Lubbers III: langstzittende kabinet NOS 20.08.2017

Door de lange formatie is Rutte II het langst zittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog Trouw 20.08.2017

Waarom Chris­ten­Unie-lei­der Segers zo boos was over Het Lek Trouw 20.08.2017

AD 19.08.2017

AD 19.08.2017

AD 19.08.2017

AD 19.08.2017

Mark Rutte sluit vierde termijn als premier niet uit  Elsevier 19.08.2017

AD 18.08.2017

AD 18.08.2017

Record Rutte II: 1.750 dagen aan de macht  Elsevier 18.08.2017

Formatie kan nog weken duren NU 18.08.2017

D66’ers boos op Pechtold vanwege afspraken met formatiepartijen  Elsevier 18.08.2017

D66-leden protesteren in open brief tegen bevriezing meerouderschap VK 18.08.2017

Onrust bij D66 over formatie  Telegraaf 18.08.2017

Dijsselbloem: ‘Nooit gedreigd uit kabinet te stappen om lerarensalarissen’ Elsevier 18.08.2017

Zo wil Rutte III migratiestroom stuiten  Elsevier 18.08.2017

‘Formatie doorslaggevend voor toekomst lerarensalaris’ AD 18.08.2017

Dijsselbloem: Conflict over lerarensalaris wordt opgelost AD 18.08.2018

‘Aanslag Barcelona benadrukt noodzaak spoedige formatie’ AD 18.08.2017

AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

Is de progressieve politieke wind in Den Haag alweer gaan liggen? VK 17.08.2017

Eventueel rompkabinet blijft Rutte-II heten AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

CU-leider Segers na derde formatielek: Scherpte gaat er wat af AD 17.08.2017

‘Onderzoek meervoudig ouderschap’  Telegraaf 17.08.2017

AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

‘Formerende partijen willen nader onderzoek naar meervoudig ouderschap’ NU 17.08.2017

AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

En opnieuw ligt er gevoelige informatie op straat  Elsevier 17.08.2017

Rutte-III: studie naar meer ouders voor één kind  AD 17.08.2017

AD 16.08.2017

AD 16.08.2017

Sfeer in formatie verslechterd  Telegraaf 16.08.2017

‘Meer tijd voor pensioendeal’ Telegraaf 16.08.2017

Verplichte Wilhelmus-les op school? ‘Andere dingen zijn belangrijker’  NOS 16.08.2017

Plan over Wilhelmus uitgelekt: Rutte III onder druk  Elsevier 16.08.2017

Alles weten over het Wilhelmus voor een halve euro  AD 16.08.2017

AD 16.08.2017

AD 16.08.2017

Wilhelmus verplichte kost als Rutte III er komt  AD 16.08.2017

Staand zingen hoeft niet, maar kinderen krijgen wel Wilhelmusles, blijkt uit concept-regeerakkoord VK 16.08.2017

Les over het Wilhelmus en kolonialisme? Nieuw kabinet bediscussieert onderwijs Trouw 16.08.2017

Formatiepartijen hopen op steun van werkgevers en werknemers bij hervormingen: vijf vragen VK 16.08.2017

Sociale partners hebben ‘nog geen begin van akkoord’ over arbeidsmarkt NU 16.08.2017

Spectaculaire economische groei van 3,3 procent is goed nieuws voor het nieuwe kabinet VK 16.08.2017

Nog geen nieuw kabinet, wel groeispurt economie Elsevier 16.08.2017

Formerende partijen terughoudend, ondanks spectaculaire groeicijfers Trouw 16.08.2017

AD 16.08.2017

AD 16.08.2017

 

 

‘Eutha­na­sie’-deal is een verstandige AD 16.08.2017

‘Nog geen begin akkoord sociale partners’ AD 16.08.2017

Onbewogen om lek Telegraaf 16.08.2017

Pechtold: Ik begrijp dat er weer wat op straat ligt?  AD 16.08.2017

’Wilhelmus verplichte kost’  Telegraaf 16.08.2017

‘Formerende partijen willen schoollessen over het Wilhelmus’ NU 16.08.2017

Polder nadert akkoord  Telegraaf 16.08.2017

AD 15.08.2017

AD 15.08.2017

Kan de coalitie VVD, D66, CDA en ChristenUnie überhaupt wel tegenspoed verdragen?  VK 15.08.2017

‘KABINET VEROORZAAKTE TEKORT NIEUWBOUWWONINGEN’ BB 15.08.2017

Rutte: we vertrouwen elkaar nog, ook na lek    Elsevier 15.08.2017

Rutte: formatie gaat door, ondanks Seegers’ woede over lek over medisch-ethische thema’s VK 15.08.2017

Rutte: geen verwijten gemaakt  Telegraaf 15.08.2017

Segers is furieus: lek uit overleg ‘heel schadelijk’  Elsevier 15.08.2017

Irritatie bij Segers over lek compromis euthanasie  NU 15.08.2017

Segers kribbig: Dit helpt het proces niet AD 15.08.2017

Eu­tha­na­sie­ver­e­ni­ging kan zich vinden in formatiedeal AD 15.08.2017

Kabinet in spe tast de medisch-ethische tsunami liever eerst even rustig af  VK 15.08.2017

AD 15.08.2017

AD 15.08.2017

D66 en ChristenUnie plaveien de weg voor Rutte-III Trouw 15.08.2017

Pechtolds adviseur over medische ethiek  NRC 15.08.2017

Compromis informateur Zalm: maak van euthanasie bij ‘voltooid leven’ een vrije kwestie  VK 15.08.2017

‘Compromis over euthanasie op tafel bij kabinetsformatie’  NU 15.08.2017

Uitgelekt! D66 en CU sluiten deal over ‘voltooid leven’  Elsevier 15.08.2017

Pechtold en Segers hebben hun knopen geteld AD 15.08.207

Ka­bi­nets­for­ma­tie: deal over euthanasie AD 15.08.2017

14.08.2017

14.08.2017

Na uitzetting Armeense moeder van minderjarige kinderen komt kinderpardon prominenter op formatietafel VK 14.08.2017

‘Formatie duurt nog wel even’ Telegraaf 14.08.2017

Optimisme in formatie houdt stand Telegraaf 14.08.2017

Partijen starten nieuwe week formeren met ‘goed gevoel’ AD 14.08.2017

12.08.2017

12.08.2017

De formatie is verder gevorderd dan deze met GroenLinks ooit is geweest Trouw 12.08.2017

11.08.2017

11.08.2017

Formatievlog #19: over de olifantenklus en poepende meeuw  NOS 11.08.2017

Informateur Zalm hoopt zijn klus voor oktober af te ronden  NOS 11.08.2017

Vertrouwen in formatiepoging groeit, maar finish nog niet in zicht  VK 11.08.2017

Vaart in formatiegesprekken Telegraaf 11.08.2017

‘Tempo’ in formatie, maar ook ‘stevige dingen die terugkomen’ Elsevier 11.08.2017

Pechtold en Segers positief: ‘Afgelopen dagen heel zinvol’ Elsevier 11.08.2017

Optimisme groeit bij onderhandelaars formatie NU 11.08.2017

Partijleiders optimistisch over formatie  AD 11.08.2017

De bloemen van Zijlstra: logisch dat kiezer cynisch wordt  Elsevier 11.08.2017

‘Idioot als de PvdA opstapt’ AD 11.08.2017

Binnenhof telt af naar mini-kabinetscrisis VK 11.08.2017

AD 10.08.2017

AD 10.08.2017

Over deze onderwerpen spreken sociale partners met formatiepartijen  Elsevier 10.08.2017

PvdA: VVD neigt in onze richting Telegraaf 10.08.2017

PvdA: VVD neigt juist in onze richting AD 10.08.2017

Vechtscheiding dreigt na geruzie tussen PvdA en VVD over extra geld leraren VK 10.08.2017

Kabinetscrisis dreigt: ‘Asscher schoot zichzelf in de voet met leraren’   Elsevier 10.08.2017

Kabinetscrisis? PvdA is juist positief gestemd  Elsevier 10.08.2017

Nu de formatie weer is gestart zoemt opeens het scenario ‘kabinetscrisis’ rond VK 10.08.2017

Formatie terug aan Binnenhof  Telegraaf 10.08.2017

Formatie hervat op het Binnenhof  AD 10.08.2017

09.08.2017

09.08.2017

’Uitruilen’ lijkt optie in formatie Telegraaf 09.08.2017

Partijen blijven worstelen met ‘principiële’ vraagstukken bij formatie NU 09.08.2017

Segers en Pechtold sluiten liever geen compromis  AD 09.08.2017

Pechtold: soms principes ‘uitruilen’ in plaats van ‘verwateren’ Elsevier 09.08.2017

Onderhandelaars zijn terug van het uitwaaien  Elsevier 09.08.2017

‘Kamer moet terug van reces’ Telegraaf 09.08.2017

Partijen hervatten overleg: doorgaan of stoppen  AD 09.08.2017

Het huiswerk van Zalm ligt op de formatietafel Trouw 09.08.2017

Informateur Zalm heeft skelet voor regeerakkoord klaar, partijen blijven terughoudend VK 09.08.2017

Vakantie voorbij: formatie hervat met heikele kwestie Elsevier 09.08.2017

Formatie door met zware dobber Telegraaf 09.08.2017

Nog geen zicht op einde kabinetsformatie NU 09.08.2017

Achtergrond: De formatie wordt hervat, hoe zijn de kaarten geschud? NU 09.08.2017

Gronings gas op tafel formatie  Telegraaf 09.08.2017

augustus 10, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, begroting 2017, derde dinsdag september, formatie, Rutte 3, verkiezingen, verkiezingen 2017, VVD, VVD-CDA-D66 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 6

Bezuinigingen teruggedraaid

De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan.

De voornaamste meevaller komt door de lage rente voor de financiering van gebouwen van zorginstellingen.  De PvdA wilde al langer af van deze bezuinigingen. Ook het snijden in de huurtoeslag gaat niet door – omdat deze toch niet veel geld zou opleveren.  De PvdA trekt verder 200 miljoen euro uit voor onderwijs aan kinderen met een achterstand.

Dat maakt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag bekend. Van Rijn wil dat nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen.

Het kabinet wilde vanaf volgend jaar veel geld besparen door de langdurige zorg anders te organiseren, maar er kwam veel kritiek op. Zo vroeg de Algemene Rekenkamer zich af of het plan wel haalbaar was. Ook sloegen zorgaanbieders alarm. Ze verwachtten ontslagen, langere wachtlijsten, en gedwongen sluiting van tehuizen.

Het schrappen van de bezuiniging is mogelijk geworden doordat regeringspartijen VVD en PvdA het eens zijn geworden over de hoofdlijnen voor de begroting van 2017. Ook voor andere terreinen komt er geld. Bronnen in Den Haag bevestigen maandag berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

1,2 miljard
De twee regeringspartijen hebben volgend jaar elk 600 miljoen euro te verdelen. De PvdA gebruikt 400 miljoen om de voor 2017 geplande bezuiniging op de zorg te laten vervallen, een lang gekoesterde wens van de partij. De resterende 100 miljoen haalt Van Rijn uit meevallers op de VWS-begroting. De voornaamste meevaller komt door de lage rente voor de financiering van gebouwen van zorginstellingen. De PvdA trekt verder 200 miljoen euro uit voor onderwijs aan kinderen met een achterstand.

Klaar voor toekomst

Van Rijn zegt dat er de laatste jaren veel is veranderd in de zorg. Volgens hem is de zorg nu klaar voor de toekomst. “Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk merken.”

Meevallers

Besparingen – van ruim 500 miljoen euro – op de zorg bijvoorbeeld, worden geschrapt, meldt staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) maandag. Om dat gat op te vullen, wordt in 400 miljoen euro gebruikt. De resterende 100 miljoen haalt Van Rijn uit meevallers op de VWS-begroting.

De uitgaven Wet langdurige zorg, inclusief loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelen zich in de komende jaren als volgt:

bedragen in miljarden euro 2016 2017 2018 2019 2020
Wlz 19,6 19,7 20,2 20,8 21,6

Reacties

Seniorenorganisatie ANBO noemt het ‘fantastisch nieuws’. “Staatssecretaris Van Rijn heeft gelukkig geluisterd naar de argumenten tegen verdergaande bezuiniging en zich enorm ingespannen om deze van tafel te krijgen. Wij zijn erg blij dat hem dit is gelukt”, reageert Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO. “De langdurige zorg stond onder te veel druk, en deze kortingen konden daar niet bovenop komen.”

De PVV, die de regeringspartij altijd hard aanvalt op het zorgbeleid, reageert op Twitter als volgt:

 Volgen

Fleur Agema @FleurAgemaPVV

OMG! Hij schrapt een bezuiniging van 500 mln en noemt dat INVESTEREN & BETERE zorg https://twitter.com/pvda/status/742365795762774016 …  17:06 – 13 juni 2016

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 5

zie ook: TSN / Vérian – Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 4

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 4

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 3

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 2

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 1

zie ook: Het Kabinet met de aangepaste Zorgwet

zie ook: Vérian

Bezuinigingen op zorg ouderen en gehandicapten geschrapt

NOS 13.06.2016 De geplande bezuinigingen op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg van 500 miljoen euro gaan niet door. Dat maakte staatssecretaris Van Rijn bekend in het Haagse verpleeghuis Bosch en Duin.

Het kabinet wilde vanaf volgend jaar veel geld besparen door de langdurige zorg anders te organiseren, maar er kwam veel kritiek op. Zo vroeg de Algemene Rekenkamer zich af of het plan wel haalbaar was. Ook sloegen zorgaanbieders alarm. Ze verwachtten ontslagen, langere wachtlijsten, en gedwongen sluiting van tehuizen.

Klaar voor toekomst

Van Rijn zegt dat er de laatste jaren veel is veranderd in de zorg. Volgens hem is de zorg nu klaar voor de toekomst. “Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk merken.”

Blijheid na schrappen bezuiniging

Telegraaf 13.06.2016 Meerdere organisaties hebben maandag verheugd gereageerd nu geplande bezuinigingen in de zorg niet door gaan. Fantastisch nieuws, noemt de directeur van seniorenorganisatie ANBO het. Ouderenorganisatie Unie KBO is erg blij en ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, ziet kansen voor een groot aantal mensen die nu hun baan kunnen behouden.

Meerdere organisaties hebben maandag verheugd gereageerd nu geplande bezuinigingen in de zorg niet door gaan. Fantastisch nieuws, noemt de directeur van seniorenorganisatie ANBO het. Ouderenorganisatie Unie KBO is erg blij en ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, ziet kansen voor een groot aantal mensen die nu hun baan kunnen behouden.

,,De langdurige zorg stond onder te veel druk en deze kortingen konden daar niet bovenop komen. Juist nu er meer wordt ingezet op persoonsvolgende zorg in verpleeghuizen is het van groot belang dat er ruimte is voor innovatie en vernieuwing”, aldus Liane den Haan van de ANBO.

Dit is een heel goede zaak voor de kwetsbare ouderen onder ons, stelt KBO. Jan de Vries, directeur bij ActiZ: ,,Wat ons betreft is de zorg voor kwetsbare mensen in verpleeghuizen ook niet iets om op te bezuinigen. Wij willen juist investeren in kwaliteit en aan de slag met de beoogde verbeteringen in verpleeghuizen.” De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is blij dat het kabinet inziet dat verdere bezuinigingen op de gehandicaptenzorg niet kan.

Vakbonden FNV en CNV zijn blij dat de bezuinigingen op de langdurige zorg van de baan zijn. FNV-bestuurder Han Busker: ,,De FNV heeft de afgelopen jaren met succes actiegevoerd tegen de bezuinigingen op de langdurige zorg. Dit brengt de menselijke maat meer en meer terug, en zorgt voor meer rust voor cliënten en zorgmedewerkers.” Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn is ook tevreden dat het gelukt is om de bezuiniging van tafel te krijgen. ,,Instellingen gaan weer bouwen en cliënten en medewerkers weten waar ze aan toe zijn.’

LEES MEER OVER; MARTIN VAN RIJN OUDERENZORG BEZUINIGINGEN ANBO KBO

Van Rijn schrapt bezuiniging half miljard op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

RO 13.06.2016 De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Dat maakt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag bekend. Van Rijn wil dat nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen.

Om op die manier de zorg voor onze ouderen verder te verbeteren. Van Rijn: “De zorg voor onze ouderen en gehandicapten en het werk van hun verzorgenden zijn zeer waardevol. Zij verdienden onze volle steun. Daar gaan we door met de investeringen die vorig jaar zijn ingezet en zetten we een punt achter de bezuinigingen op de langdurige zorg.”

Van Rijn: “We hebben de laatste jaren veel veranderd. Zodat de ondersteuning thuis past bij wat mensen nodig hebben. Zodat de wijkverpleegkundige de zorg thuis kan geven die zij nodig vindt. En de verpleeghuiszorg kan beter en moet dus beter. Tegelijk moest de zorg ook financieel weer gezond worden. Dat is gelukt: de zorg is klaar voor de toekomst. Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk merken. De besparing van een half miljard gaat daarom niet door. We zijn klaar met bezuinigen en klaar voor de toekomst.

Niets eraf, 210 miljoen erbij

Vorig jaar schrapte Van Rijn ook al een bezuiniging van 45 miljoen op de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2016. In plaats daarvan startte hij een forse investering in de verpleeghuizen. Dit jaar is daar een bedrag van 140 miljoen euro extra voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro extra.

Algemene middelen

Het schrappen van de bezuiniging van 500 miljoen wordt voor 400 miljoen betaald vanuit de algemene middelen. De resterende 100 miljoen wordt betaald met financiële meevallers op de VWS begroting voor langdurige zorg. De lage rentestand voor de financiering van gebouwen van zorginstellingen leidt tot de voornaamste meevaller.

De uitgaven Wet langdurige zorg, inclusief loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelen zich in de komende jaren als volgt:

bedragen in miljarden euro 2016 2017 2018 2019 2020
Wlz 19,6 19,7 20,2 20,8 21,6

Kabinet schrapt voor 900 miljoen aan bezuinigingen op zorg en huurtoeslag

VK 13.06.2016 VVD en PvdA verdelen onderling 1,2 miljard euro om de begroting van verkiezingsjaar 2017 naar hun believen op te poetsen. De PvdA schrapt een geplande bezuiniging op de ouderen- en gehandicaptenzorg en steekt geld in onderwijs. De VVD geeft de begroting van Defensie wat lucht en besteedt een deel van haar helft aan justitie en politie.

Zoals VVD en PvdA hun samenwerking in 2012 begonnen, zo maken de coalitiepartijen nu hun laatste afspraak: met uitruilen. De meningsverschillen helemaal uitonderhandelen zou toch niet lukken, wisten voormannen Mark Rutte en Diederik Samsom. Destijds moesten pijnlijke maatregelen worden verdeeld: fikse bezuinigingen en grote ingrepen in zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en woningmarkt.

> Richard Lamb @RichardLamb

Goh, is t verkiezingstijd?
Meer geld vr politie, justitie & defensie. Geen bezuiniging ouderen- & gehandicaptenzorg5:43 PM – 13 Jun 2016  Kabinet draait bezuinigingen terug

Er komt volgend jaar meer geld beschikbaar voor politie, justitie en defensie. Tegelijkertijd wordt onder andere een bezuiniging op de ouderen- en gehandicaptenzorg teruggedraaid. VVD en PvdA hebben…

telegraaf.nl

Nu hebben beide partijen wat geld uit te delen. Het Centraal Planbureau gaf anderhalve week geleden groen licht: het gaat steeds beter met de economie, op alle terreinen bespeuren de rekenmeesters bescheiden plussen. Sterker nog, het Planbureau voorspelt meer groei dan VVD en PvdA in 2012 dachten. Dat positieve verschil zetten de partijen in voor ‘reparaties’.

De PvdA zet een streep door een half miljard aan bezuinigingen op de zorg in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen, ook een gedachte uit 2012 die door het economisch tij is ingehaald. Toen nam de PvdA de uitdaging aan de langdurige zorg, een miljardenpost in de rijksbegroting, te hervormen. PvdA’er Martin van Rijn scherpte de eisen voor verpleging in instellingen aan. Zorg voor ouderen en gehandicapten moest dicht bij de mensen en liefst zo lang mogelijk thuis.

Staatssecretaris Van Rijn. © ANP

En het moest goedkoper. Er moest in 2017 nog 500 miljoen gesneden worden. Maar Van Rijn maakte maandag een einde aan de zorgen: ‘We zijn klaar met bezuinigen en de zorg is klaar voor de toekomst.

‘Verder trekt de PvdA geld uit voor onderwijs. De partij is geschrokken van een kritisch rapport van de Inspectie over groeiende ongelijkheid tussen kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders. Een deel van de miljoenen gaat naar onderwijs voor asielkinderen.

Hein Bruinewoud @HeinBruinewoud

Geplande bezuinigingen op  verpleeghuizen en gehandicaptenzorg geschrapt door van Rijn. http://nos.nl/l/2110873  via@NOS 4:10 PM – 13 Jun 2016

Bezuinigingen verpleeghuizen en gehandicaptenzorg geschrapt

De geplande bezuinigingen op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg van 500 miljoen euro gaan niet door. nos.nl

Smeerolie bij defensie

De VVD verdeelt ‘haar’ miljoenen over de geplaagde begrotingen van Defensie en van Veiligheid en Justitie. De krijgsmacht krijgt er 300 miljoen bij, zeggen bronnen in Den Haag, niet om nieuw wapentuig aan te schaffen, maar om de krakende organisatie weer wat smeerolie te geven. Wat meer munitie bijvoorbeeld voor schietoefeningen. De andere 300 miljoen steekt de VVD in de politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen.

Sebastiaan v/d Veer @SebastiaanVeer

Slim van dit kabinet. Zorg en ouderen staan ook hoog op de verlanglijstjes van de kiezer, zo zagen we gisteren. http://nos.nl/l/2110873   4:52 PM – 13 Jun 2016

Bezuinigingen op ouderen en gehandicapten geschrapt

Het gaat om een een bedrag van 500 miljoen euro.

nos.nl

Onvoorziene economische tegenvallers daargelaten, hebben de coalitiepartijen hun begroting rond, al is Prinsjesdag pas over drie maanden.

Volg en lees meer over:  GEZONDHEIDSZORG  MARTIN VAN RIJN  NEDERLAND  GEZONDHEID

Begrotingsdeal VVD en PvdA: omstreden bezuinigingen zorg en justitie geschrapt

RTV 13.06.2016 VVD en PvdA zijn het in hoofdlijnen eens over de begroting van 2017. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. De twee partijen trekken volgend jaar 1,2 miljard euro uit om een aantal omstreden bezuinigingen terug te draaien, zo is afgesproken in het wekelijkse coalitieoverleg

Een bezuiniging van honderden miljoenen euro’s op de ouderen- en gehandicaptenzorg is daarmee van de baan. Ook een bezuiniging op de huurtoeslag gaat niet door.

VVD en PvdA krijgen elk 600 miljoen te besteden. De VVD besteedt dat geld aan politie, justitie en Defensie. Bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, waar iedereen tegenaan zat te hikken, hoeven daarom niet door te gaan. Ook de plannen om gevangenissen te sluiten kunnen in de ijskast. Defensie krijgt er 300 miljoen euro bij. Dat moet een einde maken aan de ergste tekorten daar.

200 miljoen naar onderwijs

De PvdA wilde al langer af van een bezuiniging op de ouderen- en gehandicaptenzorg en gebruikt daar 400 van de 600 miljoen euro voor.

De overige 200 miljoen die de PvdA te besteden heeft gaat naar onderwijs. Het geld wordt onder meer ingezet voor de extra kosten voor onderwijs voor asielkinderen. “Maar het grootste deel van de 200 miljoen wil de PvdA inzetten voor de bestrijding van de ongelijkheid in het onderwijs”, zegt een coalitiebron. Zo krijgen gemeenten er geld bij om leerachterstanden bij kinderen te bestrijden.

Huurtoeslag niet omlaag

Verder zijn de partijen het eens geworden om een bezuiniging op de huurtoeslag te schrappen. Die bezuiniging zou namelijk weinig opleveren. Minder huurtoeslag is slecht voor de koopkracht van veel mensen. Het kabinet had dat dan in augustus weer moeten repareren. Afgesproken is om sowieso in augustus naar de koopkrachtplaatjes te kijken. Als er groepen op achteruit gaan, wil het kabinet dat zo veel mogelijk repareren.

Politiek commentator Frits Wester: “Dat beide coalitiepartijen de meevaller van ruim 1 miljard samen mochten verdelen, tekende zich al eerder af. Waarbij de VVD haar deel wilde gebruiken voor de veiligheid en defensie. Terwijl de PvdA wat pijnpunten wilde wegwerken op gebied van onderwijs en de zorg voor ouderen. Nu is de exacte verdeling en bekend. Partijen gunden elkaar wat, om zo beide minder kwetsbaar te zijn op weg naar de aanstaande verkiezingen van maart volgend jaar.”

Half miljard zorgbezuinigingen geschrapt

Trouw 13.06.2016 Geplande bezuinigingen van een half miljard euro op vooral verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten gaan niet door. Dat maakte staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag bekend.

Het schrappen van de bezuiniging is mogelijk geworden doordat regeringspartijen VVD en PvdA het eens zijn geworden over de hoofdlijnen voor de begroting van 2017. Ook voor andere terreinen komt er geld. Bronnen in Den Haag bevestigen maandag berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

Seniorenorganisatie ANBO noemt het ‘fantastisch nieuws’. “Staatssecretaris Van Rijn heeft gelukkig geluisterd naar de argumenten tegen verdergaande bezuiniging en zich enorm ingespannen om deze van tafel te krijgen. Wij zijn erg blij dat hem dit is gelukt”, reageert Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO. “De langdurige zorg stond onder te veel druk, en deze kortingen konden daar niet bovenop komen.”

1,2 miljard
De twee regeringspartijen hebben volgend jaar elk 600 miljoen euro te verdelen. De PvdA gebruikt 400 miljoen om de voor 2017 geplande bezuiniging op de zorg te laten vervallen, een lang gekoesterde wens van de partij. De resterende 100 miljoen haalt Van Rijn uit meevallers op de VWS-begroting. De voornaamste meevaller komt door de lage rente voor de financiering van gebouwen van zorginstellingen. De PvdA trekt verder 200 miljoen euro uit voor onderwijs aan kinderen met een achterstand.

De VVD wil extra geld besteden aan Defensie (300 miljoen) en politie en justitie (300 miljoen). Met dat geld kunnen onder meer bestaande problemen als het te weinig kunnen oefenen en te karig onderhoud bij Defensie worden opgelost. Ook kunnen ingrepen bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak worden geschrapt. De Tweede Kamer wilde al niet dat er nog meer gevangenissen zouden worden gesloten, in tegenstelling tot het kabinet. Dat lijkt nu ook niet te hoeven.

Coalitie vindt 1,2 miljard om bezuinigingen op zorg en defensie te verzachten 

NU 13.06.2016 Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over de besteding van 1,2 miljard euro per 2017 om geplande bezuinigingen te kunnen terugdraaien. Dat bevestigen bronnen in Den Haag naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.

VVD en PvdA hadden allebei 600 miljoen te verdelen. De VVD wil 300 miljoen inzetten om de bezuinigingen op Defensie te verzachten en hetzelfde bedrag zal naar Veiligheid en Justitie gaan.

De ruimte die ontstaat voor Veiligheid en Justitie komt de coalitie goed uit. Vanuit de oppositie is al tijdenlang kritiek op de bezuinigingen bij onder andere politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak en opsporing. Woensdag is hier een debat over.

PvdA

De PvdA zet het geld in voor onderwijs (200 miljoen) en de zorg (400 miljoen).

Het bedrag dat beschikbaar komt voor de zorg is maandag al officieel bevestigddoor staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg).

Met de 400 miljoen plus een meevaller op de eigen begroting van het ministerie van 100 miljoen worden de bezuinigingen op de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg teruggedraaid.

“De zorg voor onze ouderen en gehandicapten en het werk van hun verzorgenden zijn zeer waardevol. Zij verdienen onze volle steun. Daarom gaan we door met de investeringen die vorig jaar zijn ingezet en zetten we een punt achter de bezuinigingen op de langdurige zorg”, aldus Van Rijn.

Het kabinet was van plan de komende jaren te bezuinigen op de uitgaven in de langdurige zorg. Dat kwam de staatssecretaris op forse kritiek van de oppositiepartijen, brancheorganisaties en de Algemene Rekenkamer te staan.

Lees meer over: Martin van Rijn Langdurige ZorgBegroting

Kabinet draait bezuinigingen terug

Telegraaf 13.06.2016  Er komt volgend jaar meer geld beschikbaar voor politie, justitie en defensie. Tegelijktertijd gaan geplande bezuinigingen van een half miljard euro op vooral verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten niet door. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) maandag bekendgemaakt. VVD en PvdA hebben daar een deal over gesloten.

De twee coalitiepartners hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten over de begroting van 2017. Berichtgeving van RTL Nieuws daarover is bevestigd. VVD en PvdA hebben een extra bedrag van 1,2 miljard euro beschikbaar.

Beide partijen krijgen 600 miljoen euro te besteden. De VVD kiest voor veiligheid. Voor de politie, justitie en defensie krijgen zij extra geld. Daardoor hoeven gevangenissen niet dicht en hoeven omstreden bezuinigingen op het Openbaar Ministerie en de rechtspraak niet door te gaan. Vooral defensie profiteert flink. Het departement krijgt er in 2017 300 miljoen euro bij.

Ouderenzorg

De PvdA heeft andere prioriteiten. Een ingeboekte bezuiniging van een half miljard euro op de ouderen- en gehandicaptenzorg wordt geschrapt. Van dat bedrag komt 400 miljoen uit het potje dat de PvdA heeft gekregen, 100 miljoen schraapt staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) zelf bijeen met meevallers van zijn begroting.

De PvdA besteedt daarnaast 200 miljoen euro aan het onderwijs, onder andere voor de extra kosten voor onderwijs aan asielkinderen.

Huurtoeslag blijft

De coalitiepartners zijn het er verder over eens dat een bezuiniging op de huurtoeslag wordt geschrapt. Die bezuiniging zou namelijk weinig opleveren omdat het de koopkracht van minima te veel zou raken, waarna het kabinet dat weer zou moeten repareren. In augustus bekijkt het kabinet de koopkracht van verschillende groepen en waar nodig wordt die gerepareerd als er negatieve uitschieters zijn.

Deal: hieraan willen VVD en PvdA meevaller besteden

Elsevier 13.06.2016 VVD en PvdA weten wat ze willen met de begroting voor volgend jaar. De twee regeringspartijen zijn het op hoofdlijnen eens, en hebben vanwege meevallers elk 600 miljoen euro te besteden.

Uit berichtgeving van RTL Nieuws, die door bronnen op het Binnenhof worden bevestigd aan persbureau ANP, gaat het vooral om geplande bezuinigingen die niet doorgaan.

Meevallers

Besparingen – van ruim 500 miljoen euro – op de zorg bijvoorbeeld, worden geschrapt, meldt staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) maandag. Om dat gat op te vullen, wordt in 400 miljoen euro gebruikt. De resterende 100 miljoen haalt Van Rijn uit meevallers op de VWS-begroting. De PVV, die de regeringspartij altijd hard aanvalt op het zorgbeleid, reageert op Twitter als volgt:

 Volgen

Fleur Agema @FleurAgemaPVV

OMG! Hij schrapt een bezuiniging van 500 mln en noemt dat INVESTEREN & BETERE zorg https://twitter.com/pvda/status/742365795762774016 …  17:06 – 13 juni 2016

De voornaamste meevaller komt door de lage rente voor de financiering van gebouwen van zorginstellingen.  De PvdA wilde al langer af van deze bezuinigingen. Ook het snijden in de huurtoeslag gaat niet door – omdat deze toch niet veel geld zou opleveren.  De PvdA trekt verder 200 miljoen euro uit voor onderwijs aan kinderen met een achterstand.

Krijgsmacht

De VVD wil extra geld besteden aan Defensie (300 miljoen) en politie en justitie (300 miljoen). Met dat geld kunnen onder meer bestaande problemen als het te weinig kunnen oefenen en te karig onderhoud bij Defensie worden opgelost. Vorige week bleek uit vertrouwelijke Kamerstukken die in handen zijn van De Telegraaf nog dat de Nederlandse krijgsmacht het de komende tijd opnieuw met minder geld moet doen.

Door tegenvallers zou andermaal moeten worden gesneden in het budget – volgens VVD-minister van Defensie Jeanine Hennis ‘tijdelijke maatregelen die niettemin merkbaar zullen zijn.’  Uit de deal blijkt ook dat bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak worden geschrapt. De Tweede Kamer wilde al niet dat er nog meer gevangenissen zouden worden gesloten, in tegenstelling tot het kabinet. Dat lijkt nu ook niet te hoeven.

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Tags: begroting bezuinigingen Martin van Rijn Meevallers PvdA VVD

juni 14, 2016 Posted by | 2e kamer, begroting, bezuinigingen, PvdA, Rutte 2, VVD, VVD-PvdA, Zorg | , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties

Kabinet Rutte II – versus troepenmacht Afghanistan – deel 3

Een archieffoto van een Lockheed C 130 Hercules van de Amerikaanse luchtmacht

Nederland versus Afganistan

In een poging de Afghaanse stad Kunduz te heroveren op de Taliban zijn woensdag NAVO-troepen aangekomen in het conflictgebied. Nederlandse militairen zijn betrokken in een adviesrol.

Na een onverwacht offensief heeft de Taliban sinds maandag grote delen van Kunduz in handen. Dinsdag startte het Afghaanse regeringsleger een tegenaanval, maar die werd afgeslagen. De Talibanstrijders rukten daarna zelfs op naar het vliegveld van de stad.

IMG_2594[1]

De NAVO heeft nu een coalitie van onder andere Britse, Amerikaanse, Duitse en Nederlandse troepen naar het gebied gestuurd, meldt persbureau AFP. Zij moeten de Afghanen assisteren bij het heroveren van Kunduz. ‘Nederlandse troepen zijn daarbij betrokken in een adviesrol’, zegt minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie woensdag in de Tweede Kamer. Het Amerikaanse leger voert luchtaanvallen uit.

Kunduz 2

Onder controle

Volgens de Engelse krant The Guardian wordt momenteel vooral gevochten aan de buitenkant van de stad. In tegenstelling tot eerdere berichten zouden Talibanstrijders de binnenstad nog altijd onder controle hebben. De extremisten proberen de steun van de lokale bevolking te verkrijgen door te beloven burgers niet aan te vallen.

Bij de gevechten zijn volgens schattingen van de Verenigde Naties wel al zeker 100 burgers om het leven gekomen. Ten minste 6.000 mensen zijn gevlucht.

Verlengde missies

De val van Kunduz – de eerste grote verovering van de Taliban nadat de groepering in 2001 werd verdreven – toont volgens het Amerikaanse leger aan hoe kwetsbaar de troepenmacht van de Afghaanse regering is. Hoewel president Obama heeft beloofd dat alle Amerikaanse troepen eind 2016 zullen zijn teruggetrokken uit Afghanistan, dringt de legertop nu aan op een langzamere terugtrekking.

Ook de NAVO zegt te overwegen langer in Afghanistan te blijven. Hoewel de meeste gevechtstroepen al zijn teruggekeerd geven NAVO-lidstaten nog wel training aan Afghaanse militairen. Die missie, waar ook honderd Nederlandse militairen deel van uitmaken, loopt eigenlijk in 2016 af.

Nederland adviseert Afghaans leger bij strijd om Kunduz

Emile Kossen

Emile Kossen (1992) is sinds september 2015 online redacteur bij Elsevier.

Tags; afghanistan kunduz taliban nederland jeanine hennis-plasschaert

zie ook;

Teruglezen – Felle strijd rond vliegveld Kunduz  – VK 29.09.2015

zie ook: Kabinet Rutte II – versus troepenmacht Afghanistan – deel 2

‘Slager van Kaboel’ weer op vrije voeten

AD 23.09.2016 De ‘Slager van Kaboel’ is terug van weggeweest. Tot grote woede van alles en iedereen die in Gulbuddin Hekmatyar (69) het grote kwaad ziet dat Afghanistan al tientallen jaren verscheurt.

Om warlords als Hekmatyar te behagen, betaalt Afghanistan een erg hoge prijs, Aldus Patricia Gossman.

© AFP

De Afghaanse hoofdstad Kaboel legt de loper uit voor de man die haar met bruut geweld in puin heeft geschoten. Gulbuddin Hekmatyar, de leider van Hezb-i-Islami, een van de oudste en beruchtste extremitistische bewegingen in Afghanistan, is gisteren officieel weer in genade aangenomen. Met een afspraak die veel Afghanen en mensenrechtenactivisten tegen de haren in strijkt.

Voor Hezb-i-Islami en haar leiders geldt een generaal pardon. De vervolging van gepleegde misdaden wordt gestaakt. De gevangenisstraf van veroordeelde leden wordt opgeheven. Ook die van extremisten die aanslagen hebben gepleegd. Als klap op de vuurpijl betaalt de overheid ook nog eens bijna vier miljoen euro voor de huisvesting, het transport en de bewaking van Hekmatyar en andere leiders van Hezb-i-Islami.

Het akkoord zet veel kwaad bloed. Betogers trekken door de straten van de hoofdstad met de leuze dat ‘de beul van Kaboel’ nooit zal worden vergeven’. Human Rights Watch spreekt van ‘een belediging van slachtoffers van zeer ernstige schendingen van de mensenrechten’. ,,Om warlords als Hekmatyar te behagen, betaalt Afghanistan een erg hoge prijs”, concludeert Patricia Gossman, senior researcher van HRW. Volgens de organisatie is de deal ook een signaal dat krijgsheren in Afghanistan overal mee wegkomen.

Bloedsporen
Met het akkoord keert een van de grootste oorlogsmisdadigers van Afghanistan terug in het openbare leven zonder verantwoording af te leggen voor de vele bloedsporen die hij sinds de jaren 90 door het land heeft getrokken. Begin jaren 90 probeerde Hekmatyar, groot geworden onder de Amerikaanse CIA in de strijd tegen de Russische overheersers, met een beleg van Kaboel de macht te grijpen. Er vielen maandenlang vele doden en gewonden. Met als dieptepunt augustus 1992 toen het Internationale Rode Kruis meer dan 1.000 doden telde en 8.000 gewonden. Het bloedbad leverde hem de bijnaam ‘Slager van Kaboel’ op.

Ook daarna probeerde Hekmatyar met geweld en intriges Afghanistan naar zijn hand te zetten.In al die jaren wisselde hij even snel van bondgenoot als actrices in Hollywood van jurk. Na de hulp van de CIA en de val van de Russen deed hij zaken met de resten van de Afghaanse Communistische Partij, Iran, de Taliban, al-Qaeda. Vorig jaar zou Hekmatyar die sinds 2003 op de lijst van internationale terroristen staat, IS nog trouw hebben gezworen. Een gerucht dat zijn adjudanten nu ontkennen.

Oplossing
Maar waarom is er dan toch plaats voor hem in de Afghaanse politiek? Met de omarming van je vijanden breng je de wapens tot zwijgen, vinden president Ashraf Ghani en diens veiligheidsadviseur Hanif Atmar. Ook zou Hekmatyar het terrorisme hebben afgezworen en zou Hezb-i-Islami het regeringsleger willen ondersteunen.Volgens sommige regeringsleden zou het akkoord zelfs kunnen leiden tot vredesafspraken met de taliban, de extreem-islamitische beweging die het land langzaam maar zeker weer in haar greep krijgt.

Lees ook

Ooit op de vlucht voor ellende en geweld nu succesvol

Lees meer

© AFP

Afghaans akkoord met beruchte krijgsheer

Telegraaf 22.09.2016  De Afghaanse regering heeft donderdag een vredesakkoord gesloten met een van de oudste en beruchtste extremistische moslimbewegingen, de Hezb-i-Isami van de 69-jarige Guldbuddin Hekmatyar. Hij vecht al decennia tegen de centrale regering met zijn relatief kleine groep jihadisten. De regering hoopt dat de deal met Hezb-i-Islami andere opstandelingen inspireert om ook een regeling met Kabul te zoeken.

In de jaren tachtig kreeg Hekmatyar veel steun van onder meer de VS, Pakistan en Saudi-Arabië om de Russen in Afghanistan te bestoken. In de jaren van burgeroorlog die volgden, verwierf Hekmatyar een slechte naam door het aanvallen van burgers en woonwijken. Later bestempelde Washington Hekmatyar als terrorist.

Volgens de overeenkomst wordt de vervolging van in het verleden door de Hezb-i-Islami gepleegde misdaden gestaakt en worden gevangengenomen leden van de beweging vrijgelaten. Honderden Afghanen betoogden donderdag tegen het akkoord, dat ze verraad en misdadig noemden.

Kabinet: ‘Afghanen herpakken zich, geen paniek om Uruzgan’

VK 09.09.2016 De opmars van de Taliban in de Afghaanse provincie Uruzgan is nog geen reden voor paniek. Dat heeft minister Jeanine Hennis van Defensie vrijdag gezegd in een reactie op de aanval van de extremisten op de provinciehoofdstad Tarin Kowt. ‘Wij volgen de ontwikkelingen. Je ziet dat de Afghanen zich herpakken, met Amerikaanse steun vanuit de lucht grijpen ze in’, aldus Hennis.

© ANP

Volgens de minister kwam de aanval niet onverwacht. ‘Paniek is dan ook niet nodig. Dit was voorspeld en het blijft voorlopig nog moeilijk’. In Tarin Kowt wonen ongeveer 70 duizend mensen. Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland, vlakbij de stad.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken reageerde vrijdag ook op de situatie. ‘We hopen dat Uruzgan in handen van de regering blijft. Dat gaan we zien’, aldus Koenders. Hij liet verder weten dat de Nederlandse inzet destijds ‘zeker’ niet voor niets is geweest.

Op de vlucht

© AP

Met hulp van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen wist het Afghaanse leger gisteren de Taliban donderdagavond uiteindelijk weer uit Tarin Kowt te verdrijven. Volgens Afghaanse media leidde Abdul Raziq, de politiechef van het naburige Kandahar, het tegenoffensief. Hij heeft een geduchte reputatie in de strijd tegen jihadisten.

Eerder op de dag waren de Taliban Tarin Kowt binnengetrokken en hadden zich een weg naar het centrum gevochten. Ze naderden de zetel van de gouverneur tot op enkele honderden meters, aldus lokale autoriteiten.

De provinciale leiders waren op de vlucht geslagen richting het vliegveld, waar ook een Afghaanse militaire basis is. Volgens een politiechef hadden veel politiemensen eieren voor hun geld gekozen. Ze hadden het op een akkoordje gegooid met de Taliban en waren zonder te vechten vertrokken. Later op de avond keerden echter ook zij weer terug.

Tarin Kowt is de derde grote provinciehoofdstad die door de Taliban wordt bedreigd. Ook de noordelijke stad Kunduz en Lashkar Gah in de zuidelijke Helmand provincie zijn recentelijk bestookt door de extremisten.

De Taliban hebben tot doel de door het westen gesteunde regering van Afghanistan omver te werpen en een streng-islamitische regering te bewerkstelligen.

Volg en lees meer over:  DEFENSIE  MISSIE URUZGAN  NEDERLAND

AFGHANISTAN;

Kabinet: ‘Afghanen herpakken zich, geen paniek om Uruzgan’

Bevrijding in Afghanistan gegijzelde professoren mislukt

Taliban weer verdreven uit hoofdstad Uruzgan

Opnieuw zware explosie in Afghaanse hoofdstad Kabul

In Afghanistan gegijzelde Australische vrouw vrijgelaten

BEKIJK HELE LIJST

Opmars Taliban in Uruzgan voor kabinet nog geen reden voor paniek

NU 09.09.2016 De opmars van de Taliban in de Afghaanse provincie Uruzgan is nog geen reden voor paniek. Dat heeft minister Jeanine Hennis van Defensie vrijdag gezegd.

”Wij volgen de ontwikkelingen. Je ziet dat de Afghanen zich herpakken, met Amerikaanse steun vanuit de lucht grijpen ze in”, aldus Hennis. Ze liet weten dat paniek niet nodig is. ”Dit was voorspeld en het blijft voorlopig nog moeilijk”.

Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland bij Tarin Kowt, de provinciehoofdstad van Uruzgan die deze week is aangevallen door de Taliban. Het offensief werd door Afghaanse troepen afgeslagen met behulp van bombardementen op stellingen van de terreurbeweging.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken liet weten dat de Nederlandse inzet destijds ”zeker” niet voor niets is geweest en dat er toen vooruitgang is geboekt. ”We hopen dat Uruzgan in handen van de regering blijft. Dat gaan we zien”, aldus Koenders.

Ook premier Mark Rutte benadrukte het belang van deze missie. “Het is een gebied waar de meest verschrikkelijke internationale terroristische organisaties bezig waren een blijvende basis te vestigen”, aldus de premier. “van waaruit ook aanslagen konden worden gepleegd op plekken in Nederland en Europa.”

Verdreven

De Taliban werden vorig jaar uit het gebied rond Tarin Kowt verdreven. In de stad wonen ongeveer zeventigduizend mensen. Tussen 2006 en 2010 waren er Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland, vlak bij Tarin Kowt.

Volgens de autoriteiten in Uruzgan is de situatie in het gebied nog steeds precair. De Taliban zitten nog altijd in de buurt van de stad verschanst en de vermoeide Afghaanse strijdkrachten kampen met een munitietekort. Bij de gevechten kwamen zeven regeringssoldaten om het leven, tegenover dertig Taliban-strijders.

Lees meer over: Uruzgan Jeanine Hennis-plasschaertAfghanistan

‘Geen paniek om Taliban’

Telegraaf 09.09.2016 De opmars van de Taliban in de Afghaanse provincie Uruzgan is nog geen reden voor paniek. Dat heeft minister Jeanine Hennis van Defensie vrijdag gezegd.

,,Wij volgen de ontwikkelingen. Je ziet dat de Afghanen zich herpakken, met Amerikaanse steun vanuit de lucht grijpen ze in”, aldus Hennis. Ze liet weten dat paniek niet nodig is. ,,Dit was voorspeld en het blijft voorlopig nog moeilijk”.

Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland bij Tarin Kowt, de hoofdstad van Uruzgan die deze week is aangevallen door de Taliban.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken liet weten dat de Nederlandse inzet destijds ,,zeker” niet voor niets is geweest en dat er toen vooruitgang is geboekt. Premier Mark Rutte herhaalde dit later op de dag, onder meer voor mensen die geliefden hebben verloren.

,,Dit is niet zonder belang geweest. Het is een gebied waar de meest verschrikkelijke internationale terroristische organisaties bezig waren een blijvende basis te vestigen, van waaruit niet alleen dat land totaal geterroriseerd werd, maar ook aanslagen konden worden gepleegd letterlijk tot op deze plek waar we op dit moment zijn en andere plekken in Nederland en Europa”, aldus de premier. ,,Daarom zijn we daar actief, om daar stabiliteit te brengen en het hier veilig te houden. Dat gaat stap voor stap, soms met één stap vooruit en twee achteruit. Het is niet nutteloos geweest, integendeel. We zien nog steeds per saldo forse vooruitgang.”

Kabinet: geen paniek om Uruzgan

AD 09.09.2016 De opmars van de Taliban in de Afghaanse provincie Uruzgan is nog geen reden voor paniek. Dat heeft minister Jeanine Hennis van Defensie vrijdag gezegd. ,,Wij volgen de ontwikkelingen. Je ziet dat de Afghanen zich herpakken, met Amerikaanse steun vanuit de lucht grijpen ze in”, aldus Hennis.

De bewindsvrouw liet weten dat paniek niet nodig is. ,,Dit was voorspeld en het blijft voorlopig nog moeilijk”. Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland bij Tarin Kowt, de hoofdstad van Uruzgan die deze week is aangevallen door de Taliban.

Vooruitgang
Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken liet weten dat de Nederlandse inzet destijds ‘zeker’ niet voor niets is geweest en dat er toen vooruitgang is geboekt. ,,We hopen dat Uruzgan in handen van de regering blijft. Dat gaan we zien”, aldus Koenders.

Lees ook

Taliban trekken Tarin Kowt binnen

Lees meer

Bevrijding in Afghanistan gegijzelde professoren mislukt

Trouw 09.09.2016 Amerikaanse troepen hebben in augustus een operatie uitgevoerd om een Amerikaan en een Australiër te bevrijden die werden ontvoerd in de Afghaanse hoofdstad Kabul, maar ze zijn daar niet in geslaagd. Dat meldt woordvoerder van het Pentagon Peter Cook.

,,President Barack Obama heeft de Amerikaanse troepen op aanbevelen van minister Carter de toestemming gegeven om een missie uit te voeren in Afghanistan om twee gegijzelde burgers te bevrijden”, aldus Cook. Ash Carter is de Amerikaanse minister van Defensie.

,,Jammer genoeg bevonden de gijzelaars zich niet waar we dachten dat ze waren. Tijdens de missie hebben de Amerikaanse troepen gevochten tegen vijandelijke troepen en een bepaald aantal mensen gedood. Er raakten geen Amerikaanse militairen of burgers gewond.”

De twee professoren aan de Amerikaanse universiteit van Afghanistan werden ontvoerd op 7 augustus door gewapende mannen die uniformen droegen. Het is nog niet duidelijk in welke situatie de mannen zich bevinden. Hun namen zijn niet bekendgemaakt.

Meer over; Kabul Pentagon Afghanistan Verenigde Staten van Amerika

Bevrijding in Afghanistan gegijzelde professoren mislukt

VK 09.09.2016 Amerikaanse troepen hebben in augustus een operatie uitgevoerd om een Amerikaan en een Australiër te bevrijden die werden ontvoerd in de Afghaanse hoofdstad Kabul, maar ze zijn daar niet in geslaagd. Dat meldt woordvoerder van het Pentagon Peter Cook.

,,President Barack Obama heeft de Amerikaanse troepen op aanbevelen van minister Carter de toestemming gegeven om een missie uit te voeren in Afghanistan om twee gegijzelde burgers te bevrijden”, aldus Cook. Ash Carter is de Amerikaanse minister van Defensie.

,,Jammer genoeg bevonden de gijzelaars zich niet waar we dachten dat ze waren. Tijdens de missie hebben de Amerikaanse troepen gevochten tegen vijandelijke troepen en een bepaald aantal mensen gedood. Er raakten geen Amerikaanse militairen of burgers gewond.”

De twee professoren aan de Amerikaanse universiteit van Afghanistan werden ontvoerd op 7 augustus door gewapende mannen die uniformen droegen. Het is nog niet duidelijk in welke situatie de mannen zich bevinden. Hun namen zijn niet bekendgemaakt.

Volg en lees meer over:  BUITENLAND  AFGHANISTAN  KABUL  PENTAGON  VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

AFGHANISTAN;

Kabinet: ‘Afghanen herpakken zich, geen paniek om Uruzgan’

Bevrijding in Afghanistan gegijzelde professoren mislukt

Taliban weer verdreven uit hoofdstad Uruzgan

Opnieuw zware explosie in Afghaanse hoofdstad Kabul

In Afghanistan gegijzelde Australische vrouw vrijgelaten

BEKIJK HELE LIJST

Militaire missies voortgezet

Telegraaf 08.09.2016 Het kabinet sorteert voor op de verlenging van een aantal militaire missies. De missie in Mali wordt ook in 2017 voortgezet, zij het in afgeslankte vorm, zo melden Haagse bronnen. Ook de trainingsmissie in Irak en de NAVO-missie in Afghanistan worden verlengd.

Nederland stuurt bovendien binnenkort het marineschip Zr. Ms. Rotterdam naar de kust van Libië om mensensmokkel tegen te gaan.

De Rotterdam zal voor een periode van drie maanden onderdeel vormen van Operatie Sophia, zoals de EU-missie in de Middellandse Zee wordt genoemd. Ze moet ’het bedrijfsmodel van mensensmokkel en mensenhandel in de Middellandse Zee verstoren en verder verlies van mensenlevens op zee voorkomen’.

De missies worden naar verwachting aankomende vrijdag besproken in de ministerraad, waar een brief op tafel ligt die de samenhang van de militaire uitzendingen beschrijft. Het stoppen van mensensmokkel en terreurdreiging aan de randen van Europa is hierin de leidraad.

Het daadwerkelijke besluit over de VN-missie in Mali komt pas later. Kerntaak van de 350 Nederlanders die momenteel vooral in het noorden van het land opereren, is het vergaren van inlichtingen. Dat wordt vooral gedaan door speciale eenheden, gesteund door Apache gevechtshelikopters en Chinook transportheli’s. Hoeveel personeel en materieel Nederland volgend jaar in Mali houdt, hangt nog af van wat andere landen bijdragen. Vooral de vraag welk land helikopters levert, is stof voor gesteggel binnen de VN. Nederland haalt z’n helikopters immers terug.

De verlenging van de trainingsmissie tegen terreurleger IS in Irak is politiek onomstreden. Het gaat om 150 militairen die Koerdische Peshmerga-strijders en Iraakse special forces trainen. Ook is er nog luchtmachtpersoneel achtergebleven op de vliegbasis in Jordanië, van waaruit luchtaanvallen op IS-doelen worden uitgevoerd. Belgische F-16’s namen daar onlangs de taken van de Nederlanders over. Of onze F-16’s op termijn weer teruggaan, is nog niet duidelijk.

Bestorming hoofdstad Uruzgan roept vragen op over Nederlandse missie

Trouw 08.09.2016 De Taliban hebben vandaag de Afghaanse provinciestad Tarin Kowt bestormd en een groot deel van de stad urenlang in handen gehad. Tarin Kowt is de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar van 2006 tot 2010 Nederlandse militairen gelegerd waren om de Taliban te bestrijden.

De Taliban beheersen inmiddels een groot deel van de voorheen ‘Nederlandse’ provincie

Afghaanse regeringstroepen slaagden er vanmiddag met hulp van luchtaanvallen en in allerijl aangevoerde commando’s in om de Taliban terug te slaan. Volgens de autoriteiten hadden de troepen tegen het einde van de dag alle strategische plekken weer in handen. “Het was heel erg vanmorgen, maar nu is de veiligheidssituatie beter”, vertelde een inwoner aan persbureau Reuters. “De gevechten kwamen tot ongeveer een kilometer van de grote bazaar. Regereringsfunctionarissen vluchtten naar de luchthaven en probeerden weg te komen.”

Nut van de Nederlandse missie
De urenlange bezetting van Tarin Kowt roept vragen op over het nut van de Nederlandse missie in Uruzgan, waarbij 21 Nederlandse militairen omkwamen. De Nederlanders waren vier jaar lang gelegerd bij de luchthaven van Tarin Kowt en bij de zestig kilometer verderop gelegen plaats Deh Rawood. Ze probeerden met hulpprojecten de steun van tribale leiders en de bevolking te krijgen. Maar ze raakten steeds vaker in gevecht met de Taliban.

Toen de Nederlanders zich in 2010 terugtrokken uit Uruzgan, droegen ze het stokje over aan Australische troepen. Maar die zijn sinds drie jaar eveneens vertrokken en er zijn ook al enige tijd geen Amerikaanse militairen meer gelegerd in Uruzgan. Zonder die Westerse aanwezigheid hebben de regeringstroepen moeite om stand te houden. De Taliban beheersen inmiddels een groot deel van de voorheen ‘Nederlandse’ provincie. En de regeringstroepen weten vaak alleen overeind te blijven met snel ingeroepen Afghaanse of Amerikaanse luchtsteun.

Opbouw
De afgelopen jaren hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten flink geïnvesteerd in de opbouw van leger en politie in Afghanistan. Ook Nederland hielp daarbij met onder meer een politietrainigsmissie in Kunduz. Maar de Afghaanse veiligheidstroepen zijn nog steeds nauwelijks opgewassen tegen hun taak en kampen met wijdverbreide corruptie in de eigen gelederen.

Ook vandaag bleek dat weer. Een politiecommandant in Tarin Kowt vertelde aan journalisten dat de Taliban checkpoints van de politie hadden ingenomen zonder een schot te lossen, omdat de politieagenten waren vertrokken. De politiemensen hadden het volgens hem op een akkoordje gegooid met de Taliban. In veel andere delen van Afghanistan neemt de onveiligheid toe. De Taliban hebben een steeds groter deel van het platteland in handen en Tarin Kowt is de derde provinciehoofdstad die wordt bedreigd.

Aanvallen in Kaboel
Zo is ook de situatie rond Lashkar Gah, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand, is al enige tijd precair. En vorig jaar bezetten de moslimstrijders een week lang de noordelijke provinciestad Kunduz, waar Nederland politiemensen opleidde. Dat was voor het eerst sinds het begin van de Westerse interventie in Afghanistan in 2001 dat de Taliban weer een stad in handen hadden.

Ook in de Afghaanse hoofdstad Kaboel voeren de Taliban steeds gewaagdere aanvallen uit. Zo bestormden ze vorige maand de prestigieuze Amerikaanse Universiteit. Daarbij vielen tenminste dertien doden.

Verwant nieuws

Meer over; Afghanistan

Taliban weer verdreven uit hoofdstad Uruzgan

VK 08.09.2016 Met hulp van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen heeft het Afghaanse leger de Taliban donderdag weer uit Tarin Kowt, de hoofdstad van Uruzgan verdreven.

Afghaanse veiligheidstroepen op de Kandahar-Helmand snelweg. © EPA

Volgens de Afghaanse media leidde Abdul Raziq, de politiechef van het naburige Kandahar, het tegenoffensief. Hij heeft een geduchte reputatie in de strijd tegen jihadisten.

Eerder op de dag waren de Taliban Tarin Kowt binnengetrokken en hadden zich een weg naar het centrum gevochten. Ze naderden de zetel van de gouverneur tot op enkele honderden meters, aldus lokale autoriteiten.

Provinciewoordvoerder Doost Mohammad Nayab riep eerder op tot versterkingen om de strijd tegen de Taliban aan te gaan. ‘Uruzgan zal niet veranderen in een veilige haven voor terroristen’, zei een woordvoerder van president Ashraf Ghani.

De provinciale leiders waren op de vlucht geslagen richting het vliegveld, waar ook een Afghaanse militaire basis is. Volgens een politiechef hadden veel politiemensen eieren voor hun geld gekozen. Ze hadden het op een akkoordje gegooid met de Taliban en waren zonder te vechten vertrokken.

Minimale bezetting

In Tarin Kowt wonen ongeveer 70 duizend mensen. Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland vlakbij de stad.

Tarin Kowt is de derde grote provinciehoofdstad die door de Taliban wordt bedreigd. Ook de noordelijke stad Kunduz en Lashkar Gah in de zuidelijke Helmand provincie zijn recentelijk bestookt door de extremisten. 

De Taliban hebben tot doel de door het westen gesteunde regering van Afghanistan omver te werpen en een streng-islamitische regering te bewerkstelligen. De Afghaanse veiligheidstroepen en hun buitenlandse militaire adviseurs hebben zich de laatste jaren gefocust op het verjagen van de Taliban uit de provincie Helmand en de stad Kunduz. Ook hebben de troepen hun handen vol aan het bestrijden van terreurgroep IS in de oostelijke provincie Nangarhar.

Het gevolg is dat troepen in Uruzgan met een minimale bezetting vechten. Er zijn geen buitenlandse adviseurs in de provincie en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hadden de afgelopen dagen geen aanvallen uitgevoerd.

Verklaring Taliban

De poging om Tarin Kowt in te nemen leek op de overval die de Taliban vorig jaar uitvoerden op de stad Kunduz. Die wisten zij in te nemen en korte tijd bezet te houden. De militanten werden na bijna twee weken weggejaagd door Afghaanse troepen die steun kregen van Amerikaanse strijdkrachten.

Afghaanse zelfmoordterroristen tijdens een bijeenkomst van de Taliban in de provincie Zabul. © AP

Volg en lees meer over:  TERRORISME  TALIBAN  AFGHANISTAN  MENS & MAATSCHAPPIJ

AFGHANISTAN

Kabinet: ‘Afghanen herpakken zich, geen paniek om Uruzgan’

Bevrijding in Afghanistan gegijzelde professoren mislukt

Taliban weer verdreven uit hoofdstad Uruzgan

Opnieuw zware explosie in Afghaanse hoofdstad Kabul

In Afghanistan gegijzelde Australische vrouw vrijgelaten

BEKIJK HELE LIJST

Afghaans leger slaat terug na inval Taliban in hoofdstad Uruzgan 

Troepen drijven radicaalislamitische opstandelingen terug

NU 08.09.2016 Afghaanse troepen hebben donderdag de aanval van de Taliban op Tarin Kowt beantwoord en de radicaalislamitische opstandelingen teruggedreven.

Dat heeft Abdul Kawi, de baas van de veiligheidsdienst in de hoofdstad van de provincie Uruzgan, gezegd. De regeringseenheden kregen luchtsteun van helikopters en gevechtsvliegtuigen. Die bombardeerden stellingen van de Taliban.

Volgens de Afghaanse media leidde Abdul Raziq, de politiechef van het naburige Kandahar, het tegenoffensief. Hij heeft een geduchte reputatie in de strijd tegen jihadisten. Bewoners van de stad meldden schotenwisselingen en explosies.

Eerder op de dag werd gezegd dat politieagenten hun post zonder strijd hadden verlaten en op de vlucht waren geslagen. In het gebied rond Tarin Kowt wordt al enkele dagen stevig gevochten. De Taliban beloofden overlopers woensdag amnestie.

Kamp Holland

Als de actie van de Taliban zou zijn geslaagd, zou het voor het eerst sinds de verdrijving vorig jaar van de Taliban uit het gebied zijn, dat de groep er weer een voet aan de grond krijgt.

In Tarin Kowt wonen ongeveer zeventigduizend mensen. Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen er gelegerd in Kamp Holland, vlakbij Tarin Kowt.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Taliban trekken hoofdstad provincie Uruzgan binnen 

Taliban trekken hoofdstad Uruzgan binnen

Trouw 08.09.2016 Honderden Talibanstrijders hebben vandaag de aanval geopend op de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, zes jaar nadat de Nederlandse militairen daar zijn vertrokken. Inderhaast aangevoerde Afghaanse troepen leverden felle gevechten met de Talibanstrijders.

De Taliban probeerden zich vanochtend een weg naar het centrum van Tarin Kowt te vechten, en kwamen daarbij dicht in de buurt van het kantoor van de gouverneur. De provinciale leiders zouden de stad zijn ontvlucht naar het dichtbijgelegen vliegveld. Daar heeft het Afghaanse leger een basis op de plaats waar de Nederlandse Missie Uruzgan tussen 2006 en 2010 gelegerd was.

Veel politiemensen hebben het op een akkoordje gegooid met de Taliban en zijn zonder te vechten vertrokken, meldde een politiechef vandaag. Het hoofdbureau van politie zou nog wel in handen zijn van de autoriteiten. Vandaag werden vanuit het zuidelijker gelegen Kandahar inderhaast versterkingen aangevoerd die de Taliban zouden hebben teruggedreven, maar het precieze verloop van de strijd is niet duidelijk. De Afghaanse regering en de Taliban gaven daarover tegenstrijdige informatie.

Controleposten overvallen
De Taliban lieten in een verklaring weten dat de strijders zeker zeven controleposten hadden overvallen en dat ook de plaatselijke gevangenis in hun handen was. Het verlies van de controleposten werd eerder op de dag bevestigd door de woordvoerder van de provincie, Dost Mohammad Nayab. Volgens hem zijn bij de aanval honderden Talibanstrijders betrokken.

Het Afghaanse ministerie van defensie stelde juist dat leger en politie op belangrijke plaatsen standhouden. De hoofdkwartieren van het leger, de politie en de veiligheidsdienst in Tarin Kowt zijn volgens een defensiewoordvoerder alle nog steeds in handen van de autoriteiten. Ook zouden luchtaanvallen zijn uitgevoerd op de oprukkende Talibanstrijders.

De leiding van de provincie heeft een dringend beroep gedaan op de regering in Kaboel om versterkingen te sturen. Volgens een woordvoerder van de Afghaanse president Ashraf Ghani zijn die inmiddels ook aangekomen in Tarin Kowt. “Uruzgan zal niet veranderen in een veilige haven voor terroristen”, zei hij.

In de stad zijn de straten leeg en de winkels dicht. Veel van de 72.000 inwoners zijn de stad ontvlucht. Een aantal van hen richting het vliegveld, anderen gaan over de weg naar de stad Kandahar. Velen van hen vrezen de opmars van de Taliban, maar hebben ook genoeg van de corrupte lokale overheid.

“Wij als burgers zijn zowel de Taliban als de regering zat”, zei winkelier Sultan Mohammad via de telefoon tegen persbureau AP, terwijl hij onderweg was naar Kandahar. “Het maakt ons niks uit wie er komt of gaat, we willen alleen maar vrede.”

Taliban rukken op
De aanval van de Taliban lijkt op die op de noordelijke provinciehoofdstad Kunduz van ruim een jaar geleden. Kunduz-stad werd toen onder de voet gelopen door Talibanstrijders en volledig door hen ingenomen. Pas na een felle strijd van twee weken slaagden Afghaanse troepen erin, geholpen door Amerikaanse militairen, de stad weer heroveren. Maar sinds een paar maanden rukken de strijders van de radicaal-islamitische Taliban opnieuw op richting Kunduz in de gelijknamige provincie.

Ook de zuidelijke provincie Helmand dreigt volledig onder controle te komen van de Taliban. De Verenigde Staten hebben extra troepen naar Helmand en de hoofdstad Lashkar Gah gestuurd. Volgens het hoofd van de provincieraad, Kareem Atal, is 80 procent van Helmand al in handen van de Taliban.

 

Missie Uruzgan

Militairen van taskforce Uruzgan in juni 2010. Op de voorgrond Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm (R), die toen een bezoek bracht aan de Nederlandse troepen, kort voor het einde van de missie.© anp.

De bergachtige Centraal-Afghaanse provincie Uruzgan was tussen 2006 en 2010 het werkterrein van Nederlandse militairen, die gelegerd waren in Kamp Holland bij het vliegveld van Tarin Kowt en in het zestig kilometer verderop geleggen Camp Hadrian bij de plaats Deh Rawood.
De Nederlandse militaire missie was onderdeel van de Navo-stabilisatiemacht Isaf, en had tot doel de vrede in Uruzgan te bewaren en er wederopbouwprojecten uit te voeren die de stabiliteit ten goede zouden komen.

In de latere jaren ontaardde de wederopbouwmissie steeds meer in een vechtmissie en raakten Nederlandse militairen regelmatig betrokken bij zware gevechten met Talibanstrijders. Tijdens de missie in Uruzgan verloren 21 Nederlandse militairen het leven, de meesten van hen door bermbommen of tijdens gevechtshandelingen.

Verwant nieuws;

Taliban trekken hoofdstad provincie Uruzgan binnenautoriteiten.

NU 08.09.2016 De Taliban zijn Tarin Kowt binnengetrokken, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan. De militanten hebben zich een weg naar het centrum gevochten en zijn de zetel van de gouverneur tot op enkele honderden meters genaderd, aldus lokale autoriteiten.

De provinciale leiders zijn op de vlucht geslagen richting het vliegveld, waar ook een Afghaanse militaire basis is. Zeven checkpoints inclusief een gevangenis zouden nu onder controle staan van de Taliban. Er zouden in verschillende delen van de stad gevechten plaatsvinden.

In Tarin Kowt wonen ongeveer zeventigduizend mensen. Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen er gelegerd in Kamp Holland, vlakbij Tarin Kowt.

Volgens een politiechef hebben politiemensen nauwelijks verzet geboden. Ze zouden akkoorden gesloten hebben met de Taliban, om vervolgens zonder te vechten te vertrekken. Woensdagavond zouden de Taliban al in een oproep aan overheidsfunctionarissen duidelijk hebben gemaakt dat deze bescherming zouden krijgen op het moment dat ze zich zonder verzet over zouden geven.

Als de actie van de Taliban slaagt, zou het voor het eerst sinds de verdrijving vorig jaar van de Taliban uit het gebied zijn, dat de groep er weer een voet aan de grond krijgt.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Taliban eisen aanval kantoor hulporganisatie Kabul op  

Doden na aanslagen bij regeringsgebouwen in Kabul  

Talibanstrijders boeken terreinwinst in noorden Afghanistan 

Hevige strijd in Tarin Kowt

Telegraaf 08.09.2016 De Taliban zijn Tarin Kowt binnengetrokken, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan. De militanten hebben zich een weg naar het centrum gevochten en zijn de zetel van de gouverneur tot op enkele honderden meters genaderd, aldus lokale autoriteiten.

De provinciale leiders zijn op de vlucht geslagen richting het vliegveld, waar ook een Afghaanse militaire basis is. In Tarin Kowt wonen ongeveer 70.000 mensen. Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland vlakbij de stad.

Volgens een politiechef hebben veel politiemensen eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben het op een akkoordje gegooid met de Taliban en zijn zonder te vechten vertrokken.

Een woordvoerder van president Ashraf Ghani verklaarde dat versterkingen waren gearriveerd in Tarin Kowt. ,,Uruzgan zal niet veranderen in een veilige haven voor terroristen”, zei hij.

In een verklaring lieten de Taliban weten dat strijders zeker zeven controleposten hadden overvallen en dat ook de plaatselijke gevangenis in handen van de militanten was. Er waren geen gevangenen meer want die waren eerder als ,,gijzelaars” meegenomen door lokale functionarissen die naar de luchthaven vluchtten, aldus de Taliban.

De poging om Tarin Kowt in te nemen lijkt op de overval die de Taliban vorig jaar uitvoerden op de stad Kunduz. Die wisten zij in te nemen en korte tijd bezet te houden. De militanten werden na bijna twee weken weggejaagd door Afghaanse troepen die steun kregen van Amerikaanse strijdkrachten.

Volgens een politiechef hebben veel politiemensen eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben het op een akkoordje gegooid met de Taliban en zijn zonder te vechten vertrokken.

 Volgen

Bette Dam @BetteDam

My friend is hiding in Tarin Kowt airport, together with government directors, ANA commander and police. Many searching for save area.

09:31 – 8 september 2016 · Alkmaar, The Netherlands, The Netherlands

Taliban trekken Tarin Kowt binnen

AD 08.09.2016 De Taliban zijn Tarin Kowt binnengetrokken, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan. De militanten hebben zich een weg naar het centrum gevochten en zijn de zetel van de gouverneur tot op enkele honderden meters genaderd, aldus lokale autoriteiten.

De provinciale leiders zijn op de vlucht geslagen richting het vliegveld, waar ook een Afghaanse militaire basis is. In Tarin Kowt wonen ongeveer 70.000 mensen. Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland, vlakbij de stad.

Volgens een politiechef hebben veel politiemensen eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben het op een akkoordje gegooid met de Taliban en zijn zonder te vechten vertrokken.

Lees ook

‘Talibanstrijders willen me dood hebben’

Lees meer

Taliban trekken hoofdstad Uruzgan binnen

Trouw 08.09.2016 Honderden Talibanstrijders hebben vandaag de aanval geopend op de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, zes jaar nadat de Nederlandse militairen daar zijn vertrokken. Inderhaast aangevoerde Afghaanse troepen leverden felle gevechten met de Talibanstrijders.

De Taliban probeerden zich vanochtend een weg naar het centrum van Tarin Kowt te vechten, en kwamen daarbij dicht in de buurt van het kantoor van de gouverneur. De provinciale leiders zouden de stad zijn ontvlucht naar het dichtbijgelegen vliegveld. Daar heeft het Afghaanse leger een basis op de plaats waar de Nederlandse Missie Uruzgan tussen 2006 en 2010 gelegerd was.

Veel politiemensen hebben het op een akkoordje gegooid met de Taliban en zijn zonder te vechten vertrokken, meldde een politiechef vandaag. Het hoofdbureau van politie zou nog wel in handen zijn van de autoriteiten. Vandaag werden vanuit het zuidelijker gelegen Kandahar inderhaast versterkingen aangevoerd die de Taliban zouden hebben teruggedreven, maar het precieze verloop van de strijd is niet duidelijk. De Afghaanse regering en de Taliban gaven daarover tegenstrijdige informatie.

Controleposten overvallen
De Taliban lieten in een verklaring weten dat de strijders zeker zeven controleposten hadden overvallen en dat ook de plaatselijke gevangenis in hun handen was. Het verlies van de controleposten werd eerder op de dag bevestigd door de woordvoerder van de provincie, Dost Mohammad Nayab. Volgens hem zijn bij de aanval honderden Talibanstrijders betrokken.

Het Afghaanse ministerie van defensie stelde juist dat leger en politie op belangrijke plaatsen standhouden. De hoofdkwartieren van het leger, de politie en de veiligheidsdienst in Tarin Kowt zijn volgens een defensiewoordvoerder alle nog steeds in handen van de autoriteiten. Ook zouden luchtaanvallen zijn uitgevoerd op de oprukkende Talibanstrijders.

De leiding van de provincie heeft een dringend beroep gedaan op de regering in Kaboel om versterkingen te sturen. Volgens een woordvoerder van de Afghaanse president Ashraf Ghani zijn die inmiddels ook aangekomen in Tarin Kowt. “Uruzgan zal niet veranderen in een veilige haven voor terroristen”, zei hij.

In de stad zijn de straten leeg en de winkels dicht. Veel van de 72.000 inwoners zijn de stad ontvlucht. Een aantal van hen richting het vliegveld, anderen gaan over de weg naar de stad Kandahar. Velen van hen vrezen de opmars van de Taliban, maar hebben ook genoeg van de corrupte lokale overheid.

“Wij als burgers zijn zowel de Taliban als de regering zat”, zei winkelier Sultan Mohammad via de telefoon tegen persbureau AP, terwijl hij onderweg was naar Kandahar. “Het maakt ons niks uit wie er komt of gaat, we willen alleen maar vrede.”

Humayoonbabur @Humayoonbabur

Tirinkot City in #Urzgan province, Southern #AFG it looks empty & shops closed, whilst fighting surge around city

8:10 AM – 8 Sep 2016

Taliban rukken op

De aanval van de Taliban lijkt op die op de noordelijke provinciehoofdstad Kunduz van ruim een jaar geleden. Kunduz-stad werd toen onder de voet gelopen door Talibanstrijders en volledig door hen ingenomen. Pas na een felle strijd van twee weken slaagden Afghaanse troepen erin, geholpen door Amerikaanse militairen, de stad weer heroveren. Maar sinds een paar maanden rukken de strijders van de radicaal-islamitische Taliban opnieuw op richting Kunduz in de gelijknamige provincie.

Ook de zuidelijke provincie Helmand dreigt volledig onder controle te komen van de Taliban. De Verenigde Staten hebben extra troepen naar Helmand en de hoofdstad Lashkar Gah gestuurd. Volgens het hoofd van de provincieraad, Kareem Atal, is 80 procent van Helmand al in handen van de Taliban.

Missie Uruzgan

Militairen van taskforce Uruzgan in juni 2010. Op de voorgrond Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm (R), die toen een bezoek bracht aan de Nederlandse troepen, kort voor het einde van de missie.© anp.

De bergachtige Centraal-Afghaanse provincie Uruzgan was tussen 2006 en 2010 het werkterrein van Nederlandse militairen, die gelegerd waren in Kamp Holland bij het vliegveld van Tarin Kowt en in het zestig kilometer verderop geleggen Camp Hadrian bij de plaats Deh Rawood.
De Nederlandse militaire missie was onderdeel van de Navo-stabilisatiemacht Isaf, en had tot doel de vrede in Uruzgan te bewaren en er wederopbouwprojecten uit te voeren die de stabiliteit ten goede zouden komen.

In de latere jaren ontaardde de wederopbouwmissie steeds meer in een vechtmissie en raakten Nederlandse militairen regelmatig betrokken bij zware gevechten met Talibanstrijders. Tijdens de missie in Uruzgan verloren 21 Nederlandse militairen het leven, de meesten van hen door bermbommen of tijdens gevechtshandelingen.

Verwant nieuws

Taliban eisen aanval kantoor hulporganisatie Kabul op

NU 07.09.2016De Taliban zeggen verantwoordelijk te zijn voor de aanval op het kantoor van de hulporganisatie Care International in Kabul maandag. De militanten hebben dat woensdag verklaard.

Drie aanvallers verschansten zich in het kantoor in de rijke zakenbuurt Share Naw. Afghaanse veiligheidstroepen wisten het trio te doden in een schotenwisseling die elf uur duurde.

Video: Taliban eisen aanval kantoor hulporganisatie Kabul op

Afgegrendeld

Het centrum van de Afghaanse hoofdstad was al die tijd afgegrendeld. Behalve de drie dode aanvallers vielen minstens één andere dode en zes gewonden.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Doden na aanslagen bij regeringsgebouwen in Kabul

Taliban eisen aanval Kabul op

Telegraaf 07.09.2016 De Taliban zeggen verantwoordelijk te zijn voor de aanval op het kantoor van de hulporganisatie Care International in Kabul maandag. De militanten hebben dat woensdag verklaard.

Drie aanvallers verschansten zich in het kantoor in de rijke zakenbuurt Share Naw. Afghaanse veiligheidstroepen wisten het trio te doden in een schotenwisseling die elf uur duurde. Het centrum van de Afghaanse hoofdstad was al die tijd afgegrendeld. Behalve de drie dode aanvallers vielen minstens één andere dode en zes gewonden.

Tientallen doden in Afghanistan en Irak na aanslagen IS

Trouw 06.09.2016 Een aanval op een Ngo in de Afghaanse hoofdstad Kabul is na elf uur afgebroken. De laatste dader werd vanmorgen door de politie doodgeschoten. Het is de derde grote aanslag in Afghanistan in anderhalve maand tijd.

Bij de aanval verscholen drie aanvallers zich in het gebouw van een internationale hulporganisatie. Eerste indicaties geven aan dat er een dode is gevallen en dat zes mensen gewond raakten. De aanval volgde op twee zelfmoordaanslagen van enkele uren eerder, toen twee bommen afgingen bij het ministerie van defensie. Daarbij kwamen zeker 24 mensen om het leven, onder wie een generaal.

De aanvallen tonen de onveiligheid in de Afghaanse hoofdstad, nu zowel de Taliban en Islamitische Staat er het leven proberen te ontwrichten. Twee weken geleden werd een Amerikaanse universiteit aangevallen (dertien doden), in juli ontplofte een bom midden op een markt tussen honderden demonstranten. Met minstens tachtig doden was dat een van de zwaarste aanslagen van de afgelopen jaren.

Over een paar weken geven de internationale partners van Afghanistan waarschijnlijk de belofte het land langer te helpen in de strijd tegen terroristen. Drie maanden geleden deed de Navo dat al.

Irak
Ook in Irak blijft het onrustig. Bij een aanslag op een ziekenhuis in Bagdad zijn zeker negen mensen omgekomen. De aanslag werd vanochtend opgeëist door IS. De bom ontplofte op bijna precies dezelfde plek waar in juli 324 doden vielen na een andere aanslag. Dat was de zwaarste aanslag ooit in de Iraakse hoofdstad.

Verwant nieuws

Explosie en schoten in Kabul

Telegraaf 05.09.2016 In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft maandagavond kort na elven lokale tijd een zware explosie plaatsgevonden. De klap werd gevolgd door geweervuur. Het gaat volgens de politie om een autobom die ontplofte in de wijk Schar-e Nau, vlakbij de bekende Kabulbank. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend.

De explosie vond plaats enkele uren nadat in Kabul 24 mensen omkwamen door een dubbele zelfmoordaanval van de Taliban. Die bommen explodeerden in een druk gebied nabij het ministerie van Defensie en een grote markt in Kabul. Bijna honderd mensen zouden gewond zijn geraakt.

LEES MEER OVER; AFGHANISTAN KABUL TALIBAN

Opnieuw zware explosie in Afghaanse hoofdstad Kabul

VK 05.09.2016  In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft maandagavond een zware explosie plaatsgevonden. De klap werd gevolgd door geweervuur. Het gaat volgens de politie om een autobom. Mogelijk doelwit zou het bekende Suits Hotel zijn, vlakbij de Kabulbank. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De explosie vond plaats enkele uren nadat in Kabul 24 mensen omkwamen en 91 gewond raakten door een dubbele zelfmoordaanval van de Taliban.

Een Afghaanse politieagent bewaakt de plaats waar de ontploffing plaatsvond © REUTERS

Die bommen explodeerden in een druk gebied nabij het ministerie van Defensie en een grote markt in Kabul. De dader blies zich op vlakbij het ministerie van Defensie op het moment dat veel ambtenaren net naar huis wilden gaan. Even voordien was bij het departement al een bom ontploft, waardoor het er krioelde van politieagenten en militairen. Met deze tweede aanslag wilden de Taliban volgens het ministerie van Defensie zoveel mogelijk slachtoffers veroorzaken onder het toegestroomde veiligheidspersoneel en hulpverleners.

View image on Twitter

Zee News     ✔@ZeeNews

Taliban suicide bomb attack in Kabul kills at least nine, injures over 30http://zeenews.india.com/news/world/twin-blasts-rock-afghan-capital-casualties-feared_1926037.html …   3:15 PM – 5 Sep 2016

Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid twitterde dat bij de aanslagen tien militairen waren gedood. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren onder de doden een politiechef en vijf agenten. President Ashraf Ghani veroordeelde direct de aanslagen in een verklaring. ‘De vijanden van Afghanistan zijn niet meer in staat om het leger te bevechten, dus vallen ze wegen, steden, moskeeën en scholen aan’, aldus de president.

De aanslagen komen nog geen twee weken nadat bij een aanval op de Amerikaanse universiteit in Kabul dertien doden waren gevallen. Onder de doden waren geen Amerikaanse burgers.

Volg en lees meer over:  AFGHANISTAN  BUITENLAND

AFGHANISTAN;

Opnieuw zware explosie in Afghaanse hoofdstad Kabul

In Afghanistan gegijzelde Australische vrouw vrijgelaten

Geen Amerikaanse slachtoffers onder 13 doden bij aanslag universiteit Kabul

Een dode en 18 gewonden bij aanval Amerikaanse Universiteit in Kabul

Taliban boeken terreinwinst in Afghanistan

 BEKIJK HELE LIJST

Doden na aanslagen bij regeringsgebouwen in Kabul

NU 05.09.2016 Bij twee bomaanslagen maandagmiddag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn volgens het ministerie van Defensie 24 mensen om het leven gekomen en raakten er ruim negentig gewond. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist.

De bommen explodeerden kort na elkaar in een druk gedeelte van de stad, dicht bij regeringsgebouwen en een markt. Afghaanse media berichtten eerder dat het ministerie van Defensie het doelwit was.

De aanslagen kwamen nog geen twee weken nadat bij een aanval op de Amerikaanse universiteit in Kabul dertien doden waren gevallen.

 Aanslagen regeringsgebouwen Afghanistan

Lees meer over: Kabul Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Veiligheidsdiensten maken einde aan aanval universiteit Kabul  

Dode en gewonden bij aanval op Amerikaanse universiteit Kabul  

Talibanstrijders boeken terreinwinst in noorden Afghanistan 

Doden bij aanslagen Kabul

Telegraaf 05.09.2016 De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor twee bomaanslagen maandagmiddag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Bij de explosies kwamen volgens het ministerie van Defensie 24 mensen om het leven en raakten er ruim negentig gewond.

De bommen explodeerden kort na elkaar in een druk gedeelte van de stad, dicht bij regeringsgebouwen en een markt. Afghaanse media berichtten eerder dat het ministerie van Defensie het doelwit was.

Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid twitterde dat bij de aanslagen tien militairen waren gedood. De aanslagen kwamen nog geen twee weken nadat bij een aanval op de Amerikaanse universiteit in Kabul dertien doden waren gevallen.

‘Oud-informant Afghanistan wil hogere schadevergoeding’

NU 01.09.2016 De voormalig agent van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) in Afghanistan, Ibrahim A., neemt geen genoegen met de schadevergoeding van 1,2 miljoen euro die de Haagse rechtbank hem woensdag toekende.

In een gesprek met het AD zegt A. naar Nederland te komen en hoger beroep te overwegen. “Mijn schade is veel groter dan het toegekende bedrag.” Hij claimt een schadebedrag van vijf miljoen euro.

A. had een groot netwerk in Afghanistan, ook in de politiek. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet. Hij was volop aan het werk voor de inlichtingendienst toen een operatie ineens werd stopgezet. Dat gebeurde toen de MIVD-chef die A. aanstuurde halverwege 2007 werd geschorst en Afghanistan verliet.

Zo werd A. plotseling afgesneden. Daardoor liep hij niet alleen groot gevaar, maar raakte hij naar eigen zeggen ook alles kwijt. Hij moest Afghanistan uiteindelijk in 2009 verlaten na bedreigingen.

Getuigenverklaringen

A. heeft voor de rechter een contract overlegd voor de bouw van tienduizend woningen dat hij misliep. De rechter heeft alleen gekeken naar het aandeel van Defensie, niet naar dat van Buitenlandse Zaken. A. wil in een eventueel hoger beroep dat de rechter alsnog naar de rol van Buitenlandse Zaken kijkt.

In het AD zegt hij: “Ik heb door getuigenverklaringen genoeg materiaal om de rol van Buitenlandse Zaken te bewijzen en de schade die mij dat opleverde.”

Lees meer over: MIVD Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Oud-informant Afghanistan heeft recht op 1,1 miljoen euro van Staat 

Defensie liet MIVD-agent Afghanistan in steek 

Oud-agent wil 5 miljoen

Telegraaf 01.09.2016 Voormalig MIVD-agent Ibrahim A. neemt geen genoegen met de schadevergoeding van 1,2 miljoen euro die de Haagse rechtbank hem gisteren toekende.

“Mijn cliënt is het met dit bedrag niet eens”, reageert advocaat Olivier van Hardenbroek, de raadsman van Ibrahim A. “Ik weet nog niet of die onvrede voldoende is om in hoger beroep te gaan. Dat brengt namelijk ook weer kosten en veel emoties met zich mee.

Ibrahim A. regelde in Afghanistan voor de MIVD lokale wapens, paspoortstempels, auto’s en kentekenplaten die het Nederlandse commando’s mogelijk maakte in het diepste geheim hun missies uit te voeren.

Daarnaast bouwde de oud-politieman die in Afghanistan actief was als aannemer een missiepost in Kabul voor de elite-eenheid. A. was uitermate geschikt voor zijn taak omdat hij volgens de rechtbank over een uitstekend netwerk in het land beschikte met connecties tot in de hoogste kringen.

In 2007 liet de geheime dienst van Defensie hem vallen. De MIVD’ er die hem runde, werd geschorst. De dienst verzuimde de Windhond zoals dat volgens de regels is voorgeschreven zorgvuldig af te bouwen. Het abrupte einde van zijn loopbaan had dramatische gevolgen. A. werd in 2009 ernstig bedreigd en moest het land ontvluchten met achterlating van al zijn bezittingen. Lees meer.

‘Oud-informant Afghanistan wil hogere schadevergoeding’ 

NU 01.09.2016 De voormalig agent van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) in Afghanistan, Ibrahim A., neemt geen genoegen met de schadevergoeding van 1,2 miljoen euro die de Haagse rechtbank hem woensdag toekende.

In een gesprek met het AD zegt A. naar Nederland te komen en hoger beroep te overwegen. “Mijn schade is veel groter dan het toegekende bedrag.” Hij claimt een schadebedrag van vijf miljoen euro.

A. had een groot netwerk in Afghanistan, ook in de politiek. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet. Hij was volop aan het werk voor de inlichtingendienst toen een operatie ineens werd stopgezet. Dat gebeurde toen de MIVD-chef die A. aanstuurde halverwege 2007 werd geschorst en Afghanistan verliet.

Zo werd A. plotseling afgesneden. Daardoor liep hij niet alleen groot gevaar, maar raakte hij naar eigen zeggen ook alles kwijt. Hij moest Afghanistan uiteindelijk in 2009 verlaten na bedreigingen.

Getuigenverklaringen

A. heeft voor de rechter een contract overlegd voor de bouw van tienduizend woningen dat hij misliep. De rechter heeft alleen gekeken naar het aandeel van Defensie, niet naar dat van Buitenlandse Zaken. A. wil in een eventueel hoger beroep dat de rechter alsnog naar de rol van Buitenlandse Zaken kijkt.

In het AD zegt hij: “Ik heb door getuigenverklaringen genoeg materiaal om de rol van Buitenlandse Zaken te bewijzen en de schade die mij dat opleverde.”

Lees meer over: MIVD Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Oud-informant Afghanistan heeft recht op 1,1 miljoen euro van Staat 

Defensie liet MIVD-agent Afghanistan in steek 

 

Oud-informant Afghanistan heeft recht op 1,1 miljoen euro van Staat

NU 31.08.2016 De Nederlandse staat moet de Nederlandse zakenman Ibrahim A. die in 2006 en 2007 in Afghanistan is ingezet als informant voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een schadevergoeding betalen van ruim 1,1 miljoen euro.

A. had in Afghanistan een bouwbedrijf en beweert dat hij door zijn werkzaamheden voor de MIVD veel geld is misgelopen. Hij zou zijn bedreigd door mensen uit zijn netwerk, waarna hij het land halsoverkop moest verlaten.

De rechtbank in Den Haag erkent dit, maar kent de man een gedeelte van de geëiste vijf miljoen euro toe.

In november oordeelde de rechtbank al dat de zakenman door Defensie, waar de MIVD onder valt, in de steek is gelaten. Volgens de rechter heeft Defensie de zorgplicht tegenover de informant geschonden.

Volgens A. was hij volop werkzaamheden aan het verrichten voor de MIVD toen de operatie ineens werd stopgezet. Zo werd hij plotseling uitgesloten en kwam hij in gevaar. De wet schrijft voor dat relaties met informanten of agenten ‘zorgvuldig moeten worden afgebouwd’.

Taliban

De rechter is van mening dat Defensie onzorgvuldig handelde toen de relatie met A. werd beëindigd, waardoor zijn eigen netwerk zich tegen hem keerde en hij economische schade leed.

Naar eigen zeggen hield A. zich in Afghanistan bezig met het vergaren van inlichtingen en bemiddelde hij tussen Nederland en de Taliban. Ook verrichtte hij allerlei hand-en-spandiensten, zoals het regelen van valse stempels in paspoorten en zelfs wapens voor de Nederlanders.

Nederland was tussen 2006 en 2010 met een militaire missie aanwezig in de Afghaanse provincies Uruzgan.

Lees meer over: Afghanistan MIVD

Vergoeding voor oud MIVD’er

Telegraaf 31.08.2016 De Nederlandse Staat moet oud-MIVD-agent en zakenman Ibrahim A. (codenaam De Windhond) een schadevergoeding van 1.167.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag beslist.

In 2015 oordeelden de rechters al dat de man, die een tijdlang als agent en informant in Afghanistan werkte, door de MIVD in de steek was gelaten.

Ondernemer A., een oud-politieman uit Nederland, was zakelijk actief in Afghanistan als aannemer en werd ingezet als geheim agent in Kabul. Hij claimde miljoenen euro’s schade te hebben opgelopen doordat de MIVD hem aan zijn lot overliet in Afghanistan. Omdat hij bedreigd werd moest hij het land en zijn zakenactiviteiten daar halsoverkop verlaten.

De rechtbank kwam tot het oordeel dat 60 procent van de schade die A. opliep veroorzaakt werd doordat de MIVD hem aan zijn lot overliet. Dat percentage moet de Staat vergoeden.

A. bouwde een missiepost in Kabul van waaruit Nederlandse commando’s opereerden en regelde wapens en munitie, auto’s met valse kentekenplaten plus valse paspoortstempels waarmee commando’s Afghanistan konden verlaten, zo vertelde hij eerdertegen De Telegraaf.

Defensie heeft eerder ontkend dat de Nederlander A. als agent werd ingezet. Oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens zei bijvoorbeeld dat hij zelf niets over ‘agent’ A. wist. Maar op basis van verklaringen van andere MIVD’ers concludeerde de rechtbank dat A. in de praktijk wel degelijk als informant en agent heeft gewerkt.

In Afghanistan gegijzelde Australische vrouw vrijgelaten

VK 29.08.2016 De Australische Kerry Jane Wilson, die in april ontvoerd werd in Afghanistan, is vrijgelaten. Dat meldt Julie Bishop, de Australische minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens Bishop verkeert Wilson in goede gezondheid, zo meldt het Franse persbureau AFP. De 60-jarige vrouw, die als hulpverleenster bij een non-profit organisatie in Afghanistan werkzaam was, werd in april in de oostelijke stad Jalalabad gegijzeld. Daarna werd niets meer van haar vernomen.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop maakte het nieuws maandag bekend. © EPA

Bishop sprak haar dankbaarheid uit aan de Afghaanse autoriteiten die hebben geholpen om de vrijlating mogelijk te maken. Uit respect voor de privacy van de familie en in verband met de veiligheid van andere gegijzelden doen de autoriteiten verder geen mededelingen over de omstandigheden die leidden tot de vrijlating.

Of er losgeld is betaald, is niet bekend, maar Bishop zei in april nog dat de Australilsche regering geen geld betaalt aan ontvoerders.

Ontvoeringen

De afgelopen jaren zijn er meerdere buitenlanders ontvoerd in Afghanistan, geld is hierbij het belangrijkste motief. Eerder deze maand werden ook een Amerikaanse en een Australische hoogleraar ontvoerd die werkten bij de Amerikaanse Universiteit in Kabul, waar vorige week ook een schietpartij plaatsvond.

 smh.com.au ✔@smh

Australian aid worker Kerry Jane Wilson released unharmed after being held hostage in Afghanistan for four months.http://ow.ly/A86l303FqGb  5:55 AM – 29 Aug 2016

Australian aid worker Kerry Jane Wilson released unharmed in Afghanistan after four-month ordeal

Australian aid worker Kerry Jane Wilson has been released unharmed after four months being held hostage in Afghanistan.

smh.com.au

Het tweetal werd in de buurt van de universiteit meegenomen door vijf gewapende mannen, vermoedelijk Taliban-strijders. Drie andere buitenlanders die afgelopen jaar in Kabul werden ontvoerd zijn inmiddels vrijgelaten.

Volg en lees meer over:  AFGHANISTAN  AUSTRALIË

AFGHANISTAN;

In Afghanistan gegijzelde Australische vrouw vrijgelaten

Geen Amerikaanse slachtoffers onder 13 doden bij aanslag universiteit Kabul

Een dode en 18 gewonden bij aanval Amerikaanse Universiteit in Kabul

Taliban boeken terreinwinst in Afghanistan

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood

BEKIJK HELE LIJST

In Afghanistan gegijzelde Australische vrouw vrijgelaten

Trouw 29.08.2016 De Australische Kerry Jane Wilson, die in april ontvoerd werd in Afghanistan, is vrijgelaten. Dat meldt Julie Bishop, de Australische minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens Bishop verkeert Wilson in goede gezondheid, zo meldt het Franse persbureau AFP. De 60-jarige vrouw, die als hulpverleenster bij een non-profit organisatie in Afghanistan werkzaam was, werd in april in de oostelijke stad Jalalabad gegijzeld. Daarna werd niets meer van haar vernomen.

 smh.com.au   ✔@smh

Australian aid worker Kerry Jane Wilson released unharmed after being held hostage in Afghanistan for four months. http://ow.ly/A86l303FqGb   5:55 AM – 29 Aug 2016

Australian aid worker Kerry Jane Wilson released unharmed in Afghanistan after four-month ordeal

Australian aid worker Kerry Jane Wilson has been released unharmed after four months being held hostage in Afghanistan.

smh.com.au

Bishop sprak haar dankbaarheid uit aan de Afghaanse autoriteiten die hebben geholpen om de vrijlating mogelijk te maken. Uit respect voor de privacy van de familie en in verband met de veiligheid van andere gegijzelden doen de autoriteiten verder geen mededelingen over de omstandigheden die leidden tot de vrijlating.

In Afghanistan ontvoerde Australische is vrij

NU 29.08.2016 De Australische Kerry Wilson die in april van dit jaar werd ontvoerd in Afghanistan, is vrijgelaten. Dat heeft de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop maandag bekendgemaakt aan Australische media.  “Ze is nu in zekerheid en ze maakt het goed”, zei Bishop.

De 60-jarige Wilson werkte voor de non-profit organisatie Zardozi toen ze in april werd meegenomen uit het kantoor in de Afghaanse stad Jalalabad.

Volgens de minister is Wilson dankzij de inspanningen van de Afghaanse autoriteiten vrij. “Om diegenen die nog gevangen worden gehouden of het risico lopen ontvoerd te worden niet in gevaar te brengen, zal de regering verder geen details bekendmaken over de vrijlating van Wilson”, liet Bishop weten.

Lees meer over: Afghanistan

In Afghanistan ontvoerde Australische is vrij

Telegraaf 29.08.2016  De Australische Kerry Wilson die in april van dit jaar werd ontvoerd in Afghanistan, is vrijgelaten.

Dat heeft de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop maandag bekendgemaakt aan Australische media. „Ze is nu in zekerheid en ze maakt het goed”, zei Bishop.

De 60-jarige Wilson werkte voor de non-profit organisatie Zardozi toen ze in april werd meegenomen uit het kantoor in de Afghaanse stad Jalalabad. Volgens de minister is Wilson dankzij de inspanningen van de Afghaanse autoriteiten vrij. „Om diegenen die nog gevangen worden gehouden of het risico lopen ontvoerd te worden niet in gevaar te brengen, zal de regering verder geen details bekendmaken over de vrijlating van Wilson”, liet Bishop weten.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Geen Amerikaanse slachtoffers onder 13 doden bij aanslag universiteit Kabul

VK 25.08.2016 Afghaanse veiligheidstroepen hebben donderdag de aanval op de Amerikaanse Universiteit in Kabul beëindigd. Daarbij zijn volgens de Afghaanse regering 13 doden gevallen. Onder de doden bevinden zich studenten, politieagenten, beveiligers en de drie aanvallers. De Amerikaanse autoriteiten laten weten dat er geen Amerikaanse staatsburgers gedood of ernstig gewond zijn geraakt.

De schutters namen rond 18.30 uur (lokale tijd) de universiteit onder vuur, op een moment dat er veel buitenlandse docenten en studenten aanwezig waren. Daarbij zou onder meer een autobom tot ontploffing zijn gebracht.

Over het aantal gewonden is onduidelijkheid. Bronnen spreken over 30 tot 44 gewonden, onder wie tientallen studenten.

Paniek

© REUTERS

Afghaanse veiligheidsagenten staan op wacht bij de Amerikaanse universiteit in Kabul. © REUTERS

De aanval leidde tot veel paniek. Studenten probeerden te vluchten en sprongen onder meer vanaf de eerste verdieping naar beneden. Volgens een ooggetuige braken sommigen hun been. Zes gewonden zouden er slecht aan toe zijn. Eerder op de avond slaagde de politie er al in zo’n 500 studenten veilig uit de campus te halen.

Wie de daders zijn, is nog niet bekend. Tot nu toe heeft geen enkele groepering de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de universiteit doelwit is van terreur.

‘De aanval is voorbij en zeker twee aanvallers zijn gedood’, zo verklaarde de politie tegen Reuters. ‘Op dit moment zijn we bezig met een technisch onderzoek. Later zullen meer details bekend worden gemaakt.’

AP-fotograaf

AP-fotograaf Massoud Hossaini raakte lichtgewond bij de aanval. © AP

Een fotograaf van AP, Massoud Hossaini, zat in een klaslokaal toen de aanval plaatsvond. Hij twitterde: ‘Help, we zitten vast in AUAF en na een explosie wordt er nu geschoten. Dit zou wel eens mijn laatste tweet kunnen zijn.’

Hossaini barricadeerde de deur van het lokaal met enkele klasgenoten, maar kon niet verhinderen dat er twee granaten naar binnen werden gegooid. Enkele studenten raakten gewond. De fotograaf wist later met negen anderen te ontsnappen. Hij raakte lichtgewond. ‘Terwijl we wegrenden, zag ik iemand op de grond liggen. Het leek alsof hij van achteren was neergeschoten.’

© REUTERS

© AP

Volg en lees meer over:  AFGHANISTAN  KABUL

AFGHANISTAN;

In Afghanistan gegijzelde Australische vrouw vrijgelaten

Geen Amerikaanse slachtoffers onder 13 doden bij aanslag universiteit Kabul

Een dode en 18 gewonden bij aanval Amerikaanse Universiteit in Kabul

Taliban boeken terreinwinst in Afghanistan

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood

BEKIJK HELE LIJST

Minstens vier doden bij aanslag Afghanistan

Telegraaf 25.08.2016 Bij een bomaanslag in de noordelijke provincie Balkh zijn ten minste vier mensen gedood en zes mensen gewond geraakt. Dat zei een woordvoerder van de politie donderdag.

De explosie vond plaats in het district Khulm. De explosieven zouden in een tas hebben gezeten. Een regionale bestuurder, Mohammed Afsal Hadid, spreekt over vijf doden en vijftien gewonden. Volgens hem was de aanval gericht op de parlementariër Assadullah Scharifi, maar gaat het met hem goed. zie:route

 

16 doden bij aanslag uni Kabul

Telegraaf 25.08.2016 Het aantal mensen dat is omgekomen bij de aanval op een Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul, is opgelopen tot zestien. Tijdens de tien uur durende terreuractie werden drie bewakers, drie politieagenten en zeven studenten en hoogleraren gedood. Ook de drie aanvallers zijn gedood.

Foto: AFP

Over het aantal gewonden is onduidelijkheid. Bronnen spreken over 30 tot 44 gewonden.

Woensdag drongen vermoedelijk twee schutters het complex van een universiteit binnen waar op dat moment meer dan zevenhonderd studenten aanwezig waren. De aanval werd voorafgegaan door een explosie, gevolgd door schoten. Na bijna tien uur maakten speciale eenheden een einde aan de terreurdaad.

Tot nu toe heeft geen enkele groepering de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Dertien doden bij aanval op Amerikaanse universiteit in Kabul

Trouw 25.08.2016  Bij de aanval op een Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dertien mensen om het leven gekomen. Dat maakte de politie donderdag bekend. Ook twee daders zijn gedood.

© epa.

De voorkant van de Amerikaanse universiteit (AUAF) in Kabul.

De schutters drongen gisteren rond 18:30 uur lokale tijd de universiteit binnen. Er zouden op dat moment nog honderden mensen zijn geweest, waar ook ’s avonds colleges worden gegeven. De omgekomen slachtoffers zijn zeven studenten, drie agenten en twee beveiligers. Daarnaast raakten 44 mensen gewond, van wie 35 studenten.

Mensen die binnen waren, onder wie de bekende fotograaf Massoud Hossaini van persbureau AP, maakten via Twitter melding van schoten en een explosie in het gebouw. Hossaini riep via Twitter om hulp. “Dit zijn misschien mijn laatste tweets”, schreef hij.

Hossaini zat met zo’n vijftien andere studenten in een lokaal in de universiteit terwijl er van buitenaf op ze werd geschoten. De studenten barricadeerden het lokaal, maar konden niet verhinderen dat er twee granaten naar binnen werden gegooid. Hossaini wist uiteindelijk via een nooduitgang, samen met negen anderen, te ontsnappen.

Speciale eenheden werden naar de universiteit gestuurd om in te grijpen. Na verschillende uren maakten zij een einde aan de aanslag. Wie er achter de aanval zit, is nog onduidelijk.

Twee weken geleden werd de universiteit ook opgeschrikt door een aanval. Op 7 augustus werden twee medewerkers van de particuliere, Engelstalige onderwijsinstelling onder vuur genomen en ontvoerd. Zij zijn nog altijd spoorloos.

 

> Conflict News @Conflicts

PHOTO: Alleged image of ongoing attack on American University in #Kabul. – @CombatJourno

5:36 PM – 24 Aug 2016

Twaalf doden bij aanval op Amerikaanse universiteit Kabul

AD 25.08.2016 Afghaanse veiligheidstroepen hebben donderdag de aanval op de Amerikaanse Universiteit in Kabul beëindigd. Daarbij zouden zeker twaalf doden zijn gevallen, onder wie zeven studenten, zo meldt Reuters. Ook twee schutters die zich op de campus hadden verschanst zouden om het leven zijn gekomen.

© REUTERS

Afghaanse veiligheidsagenten staan op wacht bij de Amerikaanse universiteit in Kabul. © REUTERS

De schutters namen rond 18.30 uur (lokale tijd) de universiteit onder vuur, op een moment dat er veel buitenlandse docenten en studenten aanwezig waren. Daarbij zou onder meer een autobom tot ontploffing zijn gebracht. Het bleef lange tijd onduidelijk hoeveel slachtoffers er zouden zijn gevallen. Volgens politiechef Fraidoon Obaidi zijn ook drie agenten en twee beveiligers omgekomen. 44 mensen raakten gewond, onder wie 35 studenten.

Paniek
De aanval leidde tot veel paniek. Studenten probeerden te vluchten en sprongen onder meer vanaf de eerste verdieping naar beneden. Volgens een ooggetuige braken sommigen hun been. Zes gewonden zouden er slecht aan toe zijn. Eerder op de avond slaagde de politie er al in zo’n 500 studenten veilig uit de campus te halen.

Wie de daders zijn, is nog niet bekend. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de universiteit doelwit is van terreur.

‘De aanval is voorbij en zeker twee aanvallers zijn gedood’, zo verklaarde de politie tegen Reuters. ‘Op dit moment zijn we bezig met een technisch onderzoek. Later zullen meer details bekend worden gemaakt.’

Lees ook

Dode en 19 gewonden bij aanval op Amerikaanse universiteit in Kaboel

Lees meer

AP-fotograaf Massoud Hossaini raakte lichtgewond bij de aanval. © AP

AP-fotograaf
Een fotograaf van AP, Massoud Hossaini, zat in een klaslokaal toen de aanval plaats had. Hij twitterde: ‘Help, we zitten vast in AUAF en na een explosie wordt er nu geschoten. Dit zou wel eens mijn laatste tweet kunnen zijn.’

Hossaini barricadeerde de deur van het lokaal met enkele klasgenoten, maar kon niet verhinderen dat er twee granaten naar binnen werden gegooid. Enkele studenten raakten gewond. De fotograaf wist later met negen anderen te ontsnappen. Hij raakte licht gewond. ‘Terwijl we wegrenden, zag ik iemand op de grond liggen. Het leek alsof hij van achteren was neergeschoten.’

© AP

© REUTERS

© AP

Twaalf doden bij aanval op Amerikaanse universiteit Kabul

Trouw 25.08.2016 Afghaanse veiligheidstroepen hebben donderdag de aanval op de Amerikaanse Universiteit in Kabul beëindigd. Daarbij zouden zeker twaalf doden zijn gevallen, onder wie zeven studenten, zo meldt Reuters. Ook twee schutters die zich op de campus hadden verschanst zouden om het leven zijn gekomen.

© reuters.

© reuters.

Afghaanse veiligheidsagenten staan op wacht bij de Amerikaanse universiteit in Kabul.

De schutters namen rond 18.30 uur (lokale tijd) de universiteit onder vuur, op een moment dat er veel buitenlandse docenten en studenten aanwezig waren. Daarbij zou onder meer een autobom tot ontploffing zijn gebracht. Het bleef lange tijd onduidelijk hoeveel slachtoffers er zouden zijn gevallen. Volgens politiechef Fraidoon Obaidi zijn ook drie agenten en twee beveiligers omgekomen. 44 mensen raakten gewond, onder wie 35 studenten.

Paniek
De aanval leidde tot veel paniek. Studenten probeerden te vluchten en sprongen onder meer vanaf de eerste verdieping naar beneden. Volgens een ooggetuige braken sommigen hun been. Zes gewonden zouden er slecht aan toe zijn. Eerder op de avond slaagde de politie er al in zo’n 500 studenten veilig uit de campus te halen.

Wie de daders zijn, is nog niet bekend. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de universiteit doelwit is van terreur.

‘De aanval is voorbij en zeker twee aanvallers zijn gedood’, zo verklaarde de politie tegen Reuters. ‘Op dit moment zijn we bezig met een technisch onderzoek. Later zullen meer details bekend worden gemaakt.’

© ap.

AP-fotograaf Massoud Hossaini raakte lichtgewond bij de aanval.

AP-fotograaf
Een fotograaf van AP, Massoud Hossaini, zat in een klaslokaal toen de aanval plaats had. Hij twitterde: ‘Help, we zitten vast in AUAF en na een explosie wordt er nu geschoten. Dit zou wel eens mijn laatste tweet kunnen zijn.’

Hossaini barricadeerde de deur van het lokaal met enkele klasgenoten, maar kon niet verhinderen dat er twee granaten naar binnen werden gegooid. Enkele studenten raakten gewond. De fotograaf wist later met negen anderen te ontsnappen. Hij raakte licht gewond. ‘Terwijl we wegrenden, zag ik iemand op de grond liggen. Het leek alsof hij van achteren was neergeschoten.’

© AP.

© REUTERS.

© AP.

Veiligheidsdiensten maken einde aan aanval universiteit Kabul 

NU 25.08.2016 De Afghaanse veiligheidsdiensten hebben donderdag na uren een einde kunnen maken aan een aanval op een Amerikaanse universiteit in de hoofdstad Kabul.

Als gevolg van de aanval kwamen in totaal zeventien personen om het leven onder wie studenten, politieagenten en beveiligers. Ook de twee daders werden door de politie doodgeschoten.

In het gebouw waren meer dan vijfhonderd studenten aanwezig toen de schutters binnendrongen. De aanval begon met schoten en een explosie, vermoedelijk veroorzaakt door een autobom. Speciale eenheden omsingelden het gebouw en gingen de universiteit binnen.

De aanval leidde tot veel paniek. Studenten probeerden te vluchten en sprongen onder meer vanaf de eerste verdieping naar beneden.

Video: Dode en gewonden bij aanval Amerikaanse universiteit Kabul

Gewond

Volgens het hoofd van de technische recherche van de politie van Kabul raakten 44 mensen gewond bij de aanval, onder wie 35 studenten.

Wie de daders zijn, is nog niet bekend. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de universiteit doelwit is van terreur.

Lees meer over: Kabul

Geen Amerikaanse slachtoffers onder 13 doden bij aanslag universiteit Kabul

VK 25.08.2016 Afghaanse veiligheidstroepen hebben donderdag de aanval op de Amerikaanse Universiteit in Kabul beëindigd. Daarbij zijn volgens de Afghaanse regering 13 doden gevallen. Onder de doden bevinden zich studenten, politieagenten, beveiligers en de drie aanvallers. De Amerikaanse autoriteiten laten weten dat er geen Amerikaanse staatsburgers gedood of ernstig gewond zijn geraakt.

De schutters namen rond 18.30 uur (lokale tijd) de universiteit onder vuur, op een moment dat er veel buitenlandse docenten en studenten aanwezig waren. Daarbij zou onder meer een autobom tot ontploffing zijn gebracht.

Over het aantal gewonden is onduidelijkheid. Bronnen spreken over 30 tot 44 gewonden, onder wie tientallen studenten.

Paniek

© REUTERS

Afghaanse veiligheidsagenten staan op wacht bij de Amerikaanse universiteit in Kabul. © REUTERS

De aanval leidde tot veel paniek. Studenten probeerden te vluchten en sprongen onder meer vanaf de eerste verdieping naar beneden. Volgens een ooggetuige braken sommigen hun been. Zes gewonden zouden er slecht aan toe zijn. Eerder op de avond slaagde de politie er al in zo’n 500 studenten veilig uit de campus te halen.

Wie de daders zijn, is nog niet bekend. Tot nu toe heeft geen enkele groepering de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de universiteit doelwit is van terreur.

‘De aanval is voorbij en zeker twee aanvallers zijn gedood’, zo verklaarde de politie tegen Reuters. ‘Op dit moment zijn we bezig met een technisch onderzoek. Later zullen meer details bekend worden gemaakt.’

AP-fotograaf

AP-fotograaf Massoud Hossaini raakte lichtgewond bij de aanval. © AP

Een fotograaf van AP, Massoud Hossaini, zat in een klaslokaal toen de aanval plaatsvond. Hij twitterde: ‘Help, we zitten vast in AUAF en na een explosie wordt er nu geschoten. Dit zou wel eens mijn laatste tweet kunnen zijn.’

Hossaini barricadeerde de deur van het lokaal met enkele klasgenoten, maar kon niet verhinderen dat er twee granaten naar binnen werden gegooid. Enkele studenten raakten gewond. De fotograaf wist later met negen anderen te ontsnappen. Hij raakte lichtgewond. ‘Terwijl we wegrenden, zag ik iemand op de grond liggen. Het leek alsof hij van achteren was neergeschoten.’

© REUTERS

© AP

Volg en lees meer over:  AFGHANISTAN  KABUL

Een dode en 18 gewonden bij aanval Amerikaanse Universiteit in Kabul

VK 24.08.2016 Schutters hebben vandaag de Amerikaanse Universiteit in Kabul aangevallen. Daarbij is een persoon om het leven gekomen en raakten zeker achttien anderen gewond. Honderden medewerkers en studenten zouden op dit momenten nog gevangen worden gehouden op de campus. Dat meldt persbureau AP.

De Amerikaanse universiteit in Kabul, Afghanistan. © EPA

© Google Maps

Meerdere schutters namen rond 18:30 (lokale tijd) de universiteit onder vuur, op een moment dat er meerdere buitenlandse docenten en honderden studenten aanwezig waren. Sommige schutters zouden volgens ooggetuigen bomvesten dragen. Getuigen verklaarden meerdere explosies te hebben gehoord.

Een bewaker werd gedood. Zeker achttien anderen raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe, verklaarde het ziekenhuis in Kabul.

Een lokale politiecommissaris sprak eerder vanavond van een ‘complexe aanval’. Volgens de autoriteiten is het nog onduidelijk wie achter de aanslag zit. Afghaanse elitetroepen waren snel ter plaatse en nadat enkele leden van deze speciale eenheid de universiteit betraden, zou het vuurgevecht dat zeker een uur duurde, zou zijn opgehouden.

Volgens een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, Sediq Sediqqi, bevinden zich op dit moment nog twee schutters in de gebouwen van de universiteit. ‘Die gaan we elimineren’, zei hij.

Ontvoering

De bekende fotograaf Massoud Hossaini (34) van persbureau AFP meldde eerder vanavond via Twitter dat hij enige tijd vast zat in het gebouw van de AUAF. ‘Dit zijn misschien wel mijn laatste tweets.’ Hossaini barriceerde met 15 andere studenten een klaslokaal en werd van buitenaf beschoten. Met negen anderen wist hij uiteindelijk te ontkomen.

Het is de tweede keer deze maand dat de AUAF doelwit is van geweld. Op 7 augustus werden twee leraren van de universiteit, een Australiër en een Amerikaan, vlakbij de campus onder vuur genomen en ontvoerd. Van de twee docenten is sindsdien niets vernomen.

Volg en lees meer over:  AFGHANISTAN  BUITENLAND  KABUL

Een dode en 18 gewonden bij aanval Amerikaanse universiteit in Kabul

Trouw 24.08.2016 Bij de aanval op een Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dertien mensen om het leven gekomen. Dat maakte de politie donderdag bekend. Ook twee daders zijn gedood.

© epa.

De voorkant van de Amerikaanse universiteit (AUAF) in Kabul.

De schutters drongen gisteren rond 18:30 uur lokale tijd de universiteit binnen. Er zouden op dat moment nog honderden mensen zijn geweest, waar ook ’s avonds colleges worden gegeven. De omgekomen slachtoffers zijn zeven studenten, drie agenten en twee beveiligers. Daarnaast raakten 44 mensen gewond, van wie 35 studenten.

Mensen die binnen waren, onder wie de bekende fotograaf Massoud Hossaini van persbureau AP, maakten via Twitter melding van schoten en een explosie in het gebouw. Hossaini riep via Twitter om hulp. “Dit zijn misschien mijn laatste tweets”, schreef hij.

Hossaini zat met zo’n vijftien andere studenten in een lokaal in de universiteit terwijl er van buitenaf op ze werd geschoten. De studenten barricadeerden het lokaal, maar konden niet verhinderen dat er twee granaten naar binnen werden gegooid. Hossaini wist uiteindelijk via een nooduitgang, samen met negen anderen, te ontsnappen.

Speciale eenheden werden naar de universiteit gestuurd om in te grijpen. Na verschillende uren maakten zij een einde aan de aanslag. Wie er achter de aanval zit, is nog onduidelijk.

Twee weken geleden werd de universiteit ook opgeschrikt door een aanval. Op 7 augustus werden twee medewerkers van de particuliere, Engelstalige onderwijsinstelling onder vuur genomen en ontvoerd. Zij zijn nog altijd spoorloos.

Dode en gewonden bij aanval op Amerikaanse universiteit Kabul 

NU 24.08.2016 Militanten hebben woensdagmiddag de Amerikaanse universiteit in Kabul aangevallen. Bij de aanval is zeker één student om het leven gekomen.

Het ziekenhuis in Kabul meldt veertien gewonden. Meerdere schoten en een explosie zijn bij de universiteit gehoord.

Honderden studenten en buitenlandse professors zitten vast in het gebouw. 

Speciale eenheden zijn naar de universiteit gestuurd om in te grijpen. Enkelen van hen zouden het gebouw al zijn binnengegaan. Het vuurgevecht dat bij het begin van de aanval uitbrak en bijna een uur duurde, lijkt voorbij. Er is al enige tijd nauwelijks meer een schot gelost.

Video: Dode en gewonden bij aanval Amerikaanse universiteit Kabul

Twee weken geleden werden een Amerikaanse en een Australische docent van de particuliere onderwijsinstelling ontvoerd. Van hen is sindsdien nog geen levensteken vernomen.

 Aanval op Amerikaanse universiteit Kabul

Lees meer over: Kabul

Dode en 19 gewonden bij aanval op Amerikaanse universiteit in Kaboel

AD 24.08.2016 Bij een aanval op de Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zeker één dode en 19 gewonden gevallen, meldt het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid. Inmiddels zouden overheidstroepen de aanvallers van het terrein hebben verdreven en wordt er gevochten op een aangrenzend parkeerterrein.

Afghaanse veiligheidstroepen op weg naar de Amerikaanse universiteit na meldingen van een gewelddadige aanval © AP

Om het complex staan metershoge explosiebestendige muren © EPA

Voorafgaand aan de inval werden rond 19.00 uur lokale tijd explosies gehoord, zo lieten studenten van de universiteit via Twitter weten. Studenten in het gebouw konden niet naar buiten en spraken van zwaar geweervuur.

Zelfmoordaanslag
Een woordvoerder van het Garnizoen van Kaboel, een samenwerkingsverband tussen het Afghaanse leger, de politie en inlichtingendiensten, zegt dat een zelfmoordaanslag de buitenmuur van de universiteit raakte.

Een of meer gewapende mannen, vermoedelijk Talibanstrijders, drongen daarop de campus binnen, zo bevestigt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken aan persbureau AP.

,,Onze troepen zijn nu in het gebied en er wordt op dit moment gevochten op het parkeerterrein van de universiteit”, aldus majoor Shahpour van het garnizoen. Het universiteitsterrein en gebouwen worden doorzocht naar aanwezige militanten.

Honderden studenten vast
Op het universiteitsterrein waren buitenlandse leraren en honderden studenten aanwezig. Veiligheidstroepen en politie gingen direct af op de alarmmeldingen.

,,We hebben te maken met een complexe aanval op de Amerikaanse Universiteit. Onze troepen zijn onderweg”, liet een politiecommissaris in Kaboel kort na de aanval weten. 

Doden en gewonden
Hedayatullah Stanikzai van het ministerie van Volksgezondheid spreekt van negentien gewonden, waaronder één vrouw. Mohammad Saleem Rasouly, hoofd van de medische dienst van Kaboel, meldde eerder aan Reuters dat zeker een dode is gevallen en er veertien personen gewond zijn geraakt bij de aanval.

Het dodelijke slachtoffer zou een beveiliger in dienst van de universiteit zijn. Drie van de achttien gewonden zijn er slecht aan toe, liet het noodhulpziekenhuis van Kabul weten. Onder de gewonden is ook een buitenlandse docent.

Begin van de maand werden een Amerikaanse en een Australische leraar gekidnapt op de universiteit. Over hun toestand en verblijfplaats is niets bekend.

Massoud Hossaini(@ Massoud151) 1471910400000

Vast in lokalen
,,We zitten vast in ons lokaal en we horen salvo’s geweervuur”, vertelt student Ahmad Shaheer vanuit de universiteit per telefoon aan Reuters.

Eén van de aanwezigen op de universiteit is de bekroonde fotograaf Massoud Hossaini (34) van persbureau AFP, die in 2012 een Pulitzerprijs won. Hij postte op Twitter dat hij vast zat in het gebouw: ,,Dit zouden mijn laatste tweets kunnen zijn.”

Hossaini zat samen met 15 studenten een klaslokaal, toen ze de explosie hoorden. ,,Ik liep naar het raam om te zien wat er aan de hand was”, zegt de fotograaf. ,,Ik zag een man in normale kleding buiten staan. Hij schoot op me.” Hossaini liet zich vallen en sneed zijn hand aan gebroken glas.

Deuren gebarricadeerd
De studenten barricadeerden de deur van het lokaal met stoelen en tafels en verschansten zich op de vloer. Volgens Hossaini werden er zeker twee granaten de klas in geworpen. Een aantal studenten raakten daarbij gewond.  Samen met negen studenten wist Hossaini later te ontsnappen via een nooduitgang.

,,Terwijl we wegrenden zag ik iemand op de grond liggen, met zijn gezicht naar beneden. Het leek alsof hij in de rug was geschoten.” Samen met de studenten wist Hossaini zich te verschuilen in een nabijgelegen woning. Veiligheidstroepen brachten hen later in veiligheid.

Omgeving fel verlicht
Student Ahmad Mukhtar laat BBC weten dat hij ongeveer 100 meter van de hoofdingang vandaan was, toen de explosie hoorde. Gevolgd door meerdere schoten. De explosie was zo heftig dat de omgeving een moment fel verlicht was. ,,Ik klom over een zes meter hoge muur om te ontkomen”, vertelt Mukhtar.

,,Op het moment van de explosie was ik op de universiteit”, zegt Ali Altae tegen persbureau RT. ,,Ze raakten de voordeur en wisten via het gat dat ze maakten de campus binnen te dringen.” De student, en anderen met hem, zag kans via nooduitgangen de universiteit te verlaten.

Twitter/Qudratullah Rajavi

© REUTERS

Non-profit universiteit
De campus van de Amerikaanse universiteit (AUAF) ligt in het westen van de stad Kaboel. Het complex is omgeven met hoge explosiebestendige afzettingen.

De non-profit instelling biedt Engelstalige opleidingen en opende in 2006. De universiteit heeft ongeveer 1.300 studenten.

Witte Huis bezorgd
Woordvoerder van het Witte Huis, Josh Earnest, meldt dat de Verenigde Staten de ontwikkelingen in Kaboel nauwlettend volgen en zich ernstig zorgen maken over de situatie op de universiteit.

Earnest zei tegen verslaggevers dat troepen van de door de Amerikanen geleide coalitie betrokken waren bij de tegenactie. Het zou hierbij evenwel om advies en ondersteuning gaan.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval van vandaag in strenge bewoordingen veroordeeld. Woordvoerster Elizabeth Trudeau noemt het ‘een aanval op de toekomst van Afghanistan’.  De ambassade in Kaboel biedt alle door de aanval getroffen Amerikanen steun.

© AP

Taliban laten inzittenden gecrashte heli gaan

VK 13.08.2016 De Afghaanse Taliban hebben de inzittenden vrijgelaten van een Pakistaanse helikopter die in door opstandelingen gecontroleerd gebied een noodlanding had gemaakt. Het gaat om vijf Pakistanen en een Russische monteur, liet het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De heli van het provinciebestuur van Punjab keerde zaterdag terug in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

De transporthelikopter zag zich vorige week donderdag gedwongen te landen in de onveilige grensstreek wegens een technisch mankement. De Mi-17, van Russische makelij, was op weg van Peshawar naar Oezbekistan voor een onderhoudsbeurt. Gevreesd werd dat passagiers en crewleden in handen waren gevallen van Taliban-strijders en dat daarmee hun veiligheid in het geding kwam.

Aanvankelijk was sprake van acht inzittenden, maar het departement houdt het op zes.

Volg en lees meer over:  BUITENLAND

Taliban laten inzittenden heli gaan

Telegraaf 13.08.2016 De Afghaanse Taliban hebben de inzittenden vrijgelaten van een Pakistaanse helikopter die in door opstandelingen gecontroleerd gebied een noodlanding had gemaakt. Het gaat om vijf Pakistanen en een Russische monteur, liet het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De heli van het provinciebestuur van Punjab keerde zaterdag terug in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

De transporthelikopter zag zich vorige week donderdag gedwongen te landen in de onveilige grensstreek wegens een technisch mankement. De Mi-17, van Russische makelij, was op weg van Peshawar naar Oezbekistan voor een onderhoudsbeurt.

Aanvankelijk was sprake van acht inzittenden, maar het departement houdt het op zes.

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood

VK 13.08.2016 De leider van terreurbeweging Islamitische Staat in Afghanistan en Pakistan, Hafiz Saeed Khan, is gedood door een Amerikaanse drone. Dat heeft de Afghaanse ambassadeur in Pakistan vrijdag gezegd. Een bron bij het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde het bericht.

Saeed kwam 26 juli aan zijn einde in Kot, een district in de Afghaanse provincie Nangarhar, vlakbij de Pakistaanse grens. Als de berichten waar blijken – Saeed is al eerder doodverklaard – betekent dat een flinke klap voor Islamitsiche Staat in Centraal-Azië.

Het is de tweede keer in enkele maanden dat een hooggeplaatste extremist in de regio wordt uitgeschakeld. In mei kwam de leider van de Afghaanse Taliban, Mullah Akhtar Mansour, om bij een droneaanval in Pakistan. Ook Mansour werd eerder doodverklaard.

Afghaanse strijdkrachten, gesteund door Amerikaanse militairen, wisten twee weken geleden zo’n driehonderd aan IS-gelieerde opstandelingen te doden.

Hoe sterk IS precies is in Pakistan en Afghanistan is niet duidelijk. De terreurbeweging eiste deze week de verantwoordelijkheid voor een aanslag op een Pakistaans ziekenhuis op, die aan 74 mensen het leven kostte. Dezelfde aanslag werd echter ook geclaimd door de Pakistaanse Taliban.

De Taliban, die vooral een binnenlandse agenda voert, moet niets hebben van de concurrentie die Islamitische Staat biedt in Afghanistan.

Politieke chaos

Archieffoto. De Afghaanse president Ashraf Ghani in 2014.© EPA

Terwijl de Afghaanse strijdkrachten succes boekt, verkeert politiek Afghanistan in crisis. Abdullah Abdullah, die na de eerste democratische machtwisseling in decennia een soort premiersfunctie is toebedeeld, dreigde vrijdag steun op te zeggen aan president Ashraf Ghani.

Ghani en Abullah claimden na de presidentsverkiezingen in 2014 beiden de overwinning. Na bemiddeling van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry werd besloten de macht te delen. Die deal loopt binnen enkele weken af.

Abdullah hekelt Ghani’s onwil om een-op-een met hem af te spreken. Volgens Abdullah wordt hij bewust buitenspel gezet door de Afghaanse president. ‘Waar spendeert uwe hoogheid tijd aan?’, beet Abdullah hem toe. Ook voormalig president Hamid Karzai uit kritiek op het leiderschap van Ghani.

De rivaliteit van Afghaanse politici brengt de politieke slagkracht van de fragiele staat in het gedrang.

Volg en lees meer over:  PAKISTAN  AFGHANISTAN  ISLAMITISCHE STAAT (IS)  BUITENLAND

AFGHANISTAN;

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood

VS: 300 IS-strijders gedood in Afghanistan

Taliban belegeren strategisch belangrijke stad in Afghanistan

Twee westerse hoogleraren ontvoerd in Kabul

Zes buitenlandse toeristen gewond bij aanval in Afghanistan

BEKIJK HELE LIJST

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood 

NU 13.08.2016 De leider van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Afghanistan en Pakistan is gedood door een Amerikaanse drone.

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigd, nadat de Afghaanse ambassadeur in Pakistan het nieuws eerder vrijdag naar buiten had gebracht.

Hafiz Saeed Khan kwam 26 juli aan zijn einde in Kot, een district in de Afghaanse provincie Nangarhar, aldus de ambassadeur. Het is de tweede keer in enkele maanden dat een hooggeplaatste extremist in de regio wordt uitgeschakeld. In mei kwam de leider van de Afghaanse Taliban, Mullah Akhtar Mansour, om bij een droneaanval in Pakistan.

Hoe sterk IS precies is in Pakistan en Afghanistan is niet duidelijk. De terreurbeweging eiste deze week de verantwoordelijkheid voor een aanslag op een Pakistaans ziekenhuis op, die aan 74 mensen het leven kostte. Dezelfde aanslag werd echter ook geclaimd door de Pakistaanse Taliban.

Zie ook: IS verliest terrein: ‘Het ‘Kalifaat’ bestaat over één of twee jaar niet meer’

Manbij

IS heeft vrijdag de macht verloren van de strategisch belangrijke stad Manbij in Syrië. Syrisch-Koerdische troepen kondigden vrijdag de complete “bevrijding” van de stad aan.

Video: Wie zijn de IS-strijders?

Animatie: in60seconds

Lees meer over: IS

Eerdere berichten

Duizenden Syriërs keren terug naar heroverde stad Manbij 

IS laat honderden burgers vrij in noordelijk Syrië  

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood  

IS trekt zich terug uit Manbij 

Coalitie brengt slag toe aan smokkelarij olie van IS  

Verzwakt IS nog altijd een gevaar volgens Obama  

‘IS-leider Abu Duaa al-Ansari gedood in Egypte’ 

Nederlandse die zegt ontsnapt te zijn aan IS aangehouden op Schiphol 

VS bombardeert IS in Libische stad Sirte  

‘Betrek rebellen met slechte naam niet bij bevrijding Mosul’ 

IS publiceert video van aanvaller kerk Noord-Frankrijk  

Nederlandse meldt zich na vermeende ontsnapping uit handen IS  

Frankrijk levert Irak artillerie voor strijd tegen IS  

Herovering Mosul op IS volgens Amerikanen in zicht  

VS en Frankrijk plannen aanval op IS in Mosul  

Laad meer artikelen 

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood

12 augustus De leider van terreurbeweging Islamitische Staat in Afghanistan en Pakistan is gedood door een 

AD 13.08.2016 De leider van terreurbeweging Islamitische Staat in Afghanistan en Pakistan is gedood door een Amerikaanse drone. Dat heeft de Afghaanse ambassadeur in Pakistan vandaag gezegd. Een bron bij het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde het bericht.8 reacties

Hafiz Saeed Khan kwam 26 juli aan zijn einde in Kot, een district in de Afghaanse provincie Nangarhar, aldus de ambassadeur. Het is de tweede keer in enkele maanden dat een hooggeplaatste extremist in de regio wordt uitgeschakeld. In mei kwam de leider van de Afghaanse Taliban, Mullah Akhtar Mansour, om bij een droneaanval in Pakistan.

Hoe sterk IS precies is in Pakistan en Afghanistan is niet duidelijk. De terreurbeweging eiste deze week de verantwoordelijkheid voor een aanslag op een Pakistaans ziekenhuis op, die aan 74 mensen het leven kostte. Dezelfde aanslag werd echter ook geclaimd door de Pakistaanse Taliban.

IS-leider gedood in Afghanistan

Telegraaf 13.08.2016  De leider van terreurbeweging Islamitische Staat in Afghanistan en Pakistan is gedood door een Amerikaanse drone. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigd, nadat de Afghaanse ambassadeur in Pakistan het nieuws eerder vrijdag naar buiten had gebracht.

Hafiz Saeed Khan kwam 26 juli aan zijn einde in Kot, een district in de Afghaanse provincie Nangarhar, aldus de ambassadeur. Het is de tweede keer in enkele maanden dat een hooggeplaatste extremist in de regio wordt uitgeschakeld. In mei kwam de leider van de Afghaanse Taliban, Mullah Akhtar Mansour, om bij een droneaanval in Pakistan.

Hoe sterk IS precies is in Pakistan en Afghanistan is niet duidelijk. De terreurbeweging eiste deze week de verantwoordelijkheid voor een aanslag op een Pakistaans ziekenhuis op, die aan 74 mensen het leven kostte. Dezelfde aanslag werd echter ook geclaimd door de Pakistaanse Taliban.

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood

VK 12.08.2016 De leider van terreurbeweging Islamitische Staat in Afghanistan en Pakistan, Hafiz Saeed Khan, is gedood door een Amerikaanse drone. Dat heeft de Afghaanse ambassadeur in Pakistan vrijdag gezegd. Een bron bij het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde het bericht.

Saeed kwam 26 juli aan zijn einde in Kot, een district in de Afghaanse provincie Nangarhar, vlakbij de Pakistaanse grens. Als de berichten waar blijken – Saeed is al eerder doodverklaard – betekent dat een flinke klap voor Islamitsiche Staat in Centraal-Azië.

Het is de tweede keer in enkele maanden dat een hooggeplaatste extremist in de regio wordt uitgeschakeld. In mei kwam de leider van de Afghaanse Taliban, Mullah Akhtar Mansour, om bij een droneaanval in Pakistan. Ook Mansour werd eerder doodverklaard.

Afghaanse strijdkrachten, gesteund door Amerikaanse militairen, wisten twee weken geleden zo’n driehonderd aan IS-gelieerde opstandelingen te doden.

Hoe sterk IS precies is in Pakistan en Afghanistan is niet duidelijk. De terreurbeweging eiste deze week de verantwoordelijkheid voor een aanslag op een Pakistaans ziekenhuis op, die aan 74 mensen het leven kostte. Dezelfde aanslag werd echter ook geclaimd door de Pakistaanse Taliban.

De Taliban, die vooral een binnenlandse agenda voert, moet niets hebben van de concurrentie die Islamitische Staat biedt in Afghanistan.

Politieke chaos

Archieffoto. De Afghaanse president Ashraf Ghani in 2014.© EPA

Terwijl de Afghaanse strijdkrachten succes boekt, verkeert politiek Afghanistan in crisis. Abdullah Abdullah, die na de eerste democratische machtwisseling in decennia een soort premiersfunctie is toebedeeld, dreigde vrijdag steun op te zeggen aan president Ashraf Ghani.

Ghani en Abullah claimden na de presidentsverkiezingen in 2014 beiden de overwinning. Na bemiddeling van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry werd besloten de macht te delen. Die deal loopt binnen enkele weken af.

Abdullah hekelt Ghani’s onwil om een-op-een met hem af te spreken. Volgens Abdullah wordt hij bewust buitenspel gezet door de Afghaanse president. ‘Waar spendeert uwe hoogheid tijd aan?’, beet Abdullah hem toe. Ook voormalig president Hamid Karzai uit kritiek op het leiderschap van Ghani.

De rivaliteit van Afghaanse politici brengt de politieke slagkracht van de fragiele staat in het gedrang.

Volg en lees meer over:  BUITENLAND  ISLAMITISCHE STAAT (IS)  PAKISTAN  AFGHANISTAN

AFGHANISTAN;

IS-leider Afghanistan en Pakistan gedood

VS: 300 IS-strijders gedood in Afghanistan

Taliban belegeren strategisch belangrijke stad in Afghanistan

Twee westerse hoogleraren ontvoerd in Kabul

Zes buitenlandse toeristen gewond bij aanval in Afghanistan

BEKIJK HELE LIJST

Taliban belegeren strategisch belangrijke stad in Afghanistan

VK 10.08.2016 De Taliban rukken op richting de hoofdstad van Helmand, een strategisch belangrijke provincie in het zuidwesten van Afghanistan. Volgens het hoofd van de provinciale raad hebben de Taliban-strijders de stad Lashkar Gah omsingeld, na weken van militaire confrontaties in de provincie. De regering in Kabul heeft woensdag extra troepen gestuurd.

Ook politie- en legereenheden van checkpoints elders in de provincie zijn voor versterking teruggeroepen naar Lashkar Gah. 

Al enkele weken is Helmand het toneel van intensieve gevechten tussen regeringstroepen en Taliban. Alle snelwegen naar Lashkar Gah zijn gesloten, met prijsstijgingen van voedsel en andere benodigdheden tot gevolg. Ook qua medische voorzieningen heeft de provinciehoofdstad ingeboet. Artsen Zonder Grenzen, dat een ziekenhuis in de stad beheert, heeft een deel van zijn internationale personeel geëvacueerd.

Als we geen steun van de centrale overheid ontvangen, zal de provincie snel vallen, aldus Hoofd provinciale raad Helmand.

Lokale leiders in Lashkar Gan geven blijk van hun bezorgdheid over de situatie. ‘Als we geen steun van de centrale overheid ontvangen, zal de provincie snel vallen’, aldus het raadshoofd van Helmand. Militaire bevelhebbers zijn minder pessimistisch; zij benadrukken dat de situatie is gestabiliseerd.

View image on Twitter

Ahmet Yar @Pashtunist

Map showing Lashkar Gah (Capital of #Helmand), White flags representing Taliban in surrounding districts..#OpOmari

12:18 PM – 4 Aug 2016

Vorig jaar boekten de Taliban succes door de noordelijke stad Kunduz te veroveren. Het succes was van korte duur; Afghaanse regeringstroepen, gesteund door de VS, veroverden de stad kort daarop terug.

Opium

Drone-aanval

In mei werd Taliban-leider Mullah Mansour gedood bij een Amerikaanse drone-aanval. Mansour was tegen vredesoverleg met de Afghaanse regering.

Helmand is een provincie van strategisch belang voor de strijdende partijen. Er wordt opium verbouwd, de grondstof voor heroïne en een belangrijke inkomstenbron voor de Taliban-rebellen. Bovendien vormt het zuiden van Afghanistan de thuisbasis van de fundamentalistische beweging. Tussen 1996-2001 zetelde het Taliban-regime in de aangrenzende provincie Kandahar.

Na 2001 namen de Britten de provincie onder hun hoede tijdens de internationale operatie in Afghanistan. Ook Nederlandse troepen kwamen sporadisch in actie in Helmand. De Afghanistan-missie is er niet in geslaagd de Taliban buitenspel te zetten.

Behalve de rebellerende Taliban, met wie de Afghaanse regering al vijftien jaar in conflict is, strijdt Kabul sinds kort ook tegen militanten van Islamitische Staat in het oosten. Het accent van de Afghaanse troepenmacht lag afgelopen maand op de strijd tegen IS.

Volg en lees meer over:  MENS & MAATSCHAPPIJ  TALIBAN  AFGHANISTAN  TERRORISME

AFGHANISTAN;

VS: 300 IS-strijders gedood in Afghanistan

Taliban belegeren strategisch belangrijke stad in Afghanistan

Twee westerse hoogleraren ontvoerd in Kabul

Zes buitenlandse toeristen gewond bij aanval in Afghanistan

Taliban vallen hotel ‘vol luxe voor buitenlanders’ aan in Kabul

BEKIJK HELE LIJST

Twee westerse hoogleraren ontvoerd in Kabul

VK 08.08.2016 In Afghanistan zijn zondagochtend een Amerikaanse en een Australische hoogleraar ontvoerd. Het tweetal is in de buurt van de universiteit meegenomen door vijf gewapende mannen die gehuld waren in

Op internet circuleert een video van de auto waarin de twee hoogleraren zaten. De ramen zijn kapotgeschoten. De ontvoering is bevestigd door een Afghaanse politiecommissaris, zo meldt ABC News. De namen van de hoogleraren zijn niet vrijgegeven.

De ontvoering is nog niet opgeëist, maar de verdenking gaat uit naar de extremistische Taliban. Die openden eerder deze week ook al het vuur op een groep internationale toeristen. Daarbij vielen zeven lichtgewonden.

Particuliere universiteit

De twee wetenschappers werkten beiden bij de American University of Afghanistan, de enige particuliere universiteit van het land met zo’n 1.700 studenten.

Drie andere buitenlanders die afgelopen jaar in Kabul werden ontvoerd, zijn vrijgelaten. De Australische vrouw Kerry Jane Wilson, die in april in de oostelijke stad Jalalabad werd gegijzeld, is nog altijd spoorloos.

Volg en lees meer over:  BUITENLAND  TALIBAN  AFGHANISTAN  MENS & MAATSCHAPPIJ  TERRORISME

AFGHANISTAN;

Twee westerse hoogleraren ontvoerd in Kabul

Zes buitenlandse toeristen gewond bij aanval in Afghanistan

Taliban vallen hotel ‘vol luxe voor buitenlanders’ aan in Kabul

VN: Aantal Afghaanse burgerslachtoffers loopt op tot 5.000 in eerste half jaar

Raket raakt lege kinderspeelzaal in Kabul – geen slachtoffers

BEKIJK HELE LIJST

Westerse hoogleraren ontvoerd in Kabul

Trouw 08.08.2016 In Afghanistan zijn een Amerikaanse en een Australische hoogleraar ontvoerd. Ze werden buiten de universiteit in Kabul bedreigd met een geweer, zo melden Australische media.

Op internet circuleert een video van de auto waarin de twee hoogleraren zaten. De ramen zijn kapotgeschoten. De ontvoering is bevestigd door een Afghaanse politiecommissaris, zo meldt ABC News. De kidnappers zouden uniformen van de Afghaanse veiligheidstroepen gedragen hebben.

De twee wetenschappers werkten beiden bij de American University of Afghanistan, de enige particuliere universiteit van het land met zo’n 1700 studenten.

Eerder deze week opende de Taliban het vuur op een groep internationale toeristen. Er vielen zeven lichtgewonden.

Meer over; Afghanistan taliban Terrorisme

Hoogleraren ontvoerd in Kabul

Telegraaf 08.08.2016 In Afghanistan zijn een Amerikaanse en een Australische hoogleraar ontvoerd. Ze werden buiten de universiteit in Kabul bedreigd met een geweer, zo melden Australische media.

Op internet circuleert een video van de auto waarin de twee hoogleraren zaten. De ramen zijn kapotgeschoten. De ontvoering is bevestigd door een Afghaanse politiecommissaris. De kidnappers zouden uniformen van de Afghaanse veiligheidstroepen gedragen hebben.

De twee wetenschappers werkten beiden bij de American University of Afghanistan, de enige particuliere universiteit van het land.

Eerder deze week opende de Taliban het vuur op een groep internationale toeristen. Er vielen zeven lichtgewonden.

Westerse hoogleraren ontvoerd in Kabul

AD 08.08.2016 In Afghanistan zijn een Amerikaanse en een Australische hoogleraar ontvoerd. Ze werden buiten de universiteit in Kabul bedreigd met een geweer, zo melden Australische media.

Op internet circuleert een video van de auto waarin de twee hoogleraren zaten. De ramen zijn kapotgeschoten. De ontvoering is bevestigd door een Afghaanse politiecommissaris, zo meldt ABC News. De kidnappers zouden uniformen van de Afghaanse veiligheidstroepen gedragen hebben.

De twee wetenschappers werkten beiden bij de American University of Afghanistan, de enige particuliere universiteit van het land met zo’n 1700 studenten.

Eerder deze week opende de Taliban het vuur op een groep internationale toeristen. Er vielen zeven lichtgewonden.

Twee westerse hoogleraren ontvoerd in Kabul

NU 08.08.2016 In Afghanistan zijn een Amerikaanse en een Australische hoogleraar ontvoerd. Ze werden buiten de universiteit in Kabul bedreigd met een geweer. Dat melden Australische media.

Op internet circuleert een video van de auto waarin de twee hoogleraren zaten. De ramen zijn kapotgeschoten. De ontvoering is bevestigd door een Afghaanse politiecommissaris. De kidnappers zouden uniformen van de Afghaanse veiligheidstroepen gedragen hebben.

De twee wetenschappers werkten beiden bij de American University of Afghanistan, de enige particuliere universiteit van het land.

Eerder deze week opende de Taliban het vuur op een groep internationale toeristen. Er vielen zeven lichtgewonden.

Lees meer over: Kabul

Zes buitenlandse toeristen gewond bij aanval in Afghanistan

VK 04.08.2016 Zeker zes buitenlandse toeristen en hun chauffeur zijn donderdag gewond geraakt toen gewapende mannen hun konvooi aanvielen in de westerse provincie Herat. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken volgens persbureau Reuters bevestigd.

De groep bestaat uit minstens twaalf toeristen, onder wie acht Britten, drie Amerikanen en een Duitser. Het is niet duidelijk wie van de toeristen gewond is geraakt bij de aanval.

De groep toeristen werd begeleid door veiligheidstroepen en was op weg van de centraal gelegen provincie Bamiyan naar de stad Herat, waar het werd aangevallen door nog onbekende gewapende mannen.

Het door oorlog geplaagde land, waar de anti-Westerse Taliban in sommige delen de dienst uitmaakt, wordt zelden bezocht door toeristen. Ambassades wereldwijd waarschuwen hun inwoners voor het gevaar van aanslagen en gijzelingen. De provincie Bamiyan staat echter bekend als relatief vreedzaam. Er is onder meer een nationaal park waar jaarlijks een handvol toeristen op afkomt.

Aanslagen

Deze week sloegen de Taliban toe in een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Een bron zei tegen het Afghaanse Tolo News dat de gasten en personeelsleden ongedeerd bleven. De groep liet in een verklaring weten dat ‘een plaats vol luxe voor buitenlanders’ het doelwit was.

Een week geleden kwamen bij een zelfmoordaanslag bij een demonstratie minstens tachtig mensen in Kabul om het leven.

Volg en lees meer over:  AFGHANISTAN

AFGHANISTAN;

Zes buitenlandse toeristen gewond bij aanval in Afghanistan

Taliban vallen hotel ‘vol luxe voor buitenlanders’ aan in Kabul

VN: Aantal Afghaanse burgerslachtoffers loopt op tot 5.000 in eerste half jaar

Raket raakt lege kinderspeelzaal in Kabul – geen slachtoffers

IS claimt bloedige zelfmoordaanslag in Kabul, zeker 80 doden

BEKIJK HELE LIJST

Aanslag op toeristen

Telegraaf 04.08.2016 Bij een aanslag van de Taliban op een konvooi met toeristen in Afghanistan zouden donderdag zes personen gewond zijn geraakt. De groep bestond uit acht Britten, drie Amerikanen en een Duitser. Een van de gewonden is de Afghaanse chauffeur van het gezelschap.

Eerder werd gemeld dat er bij de aanval twaalf mensen waren omgekomen. Een woordvoerder van het Afghaanse leger meldde later echter dat de toeristen ’slechts’ gewond zijn geraakt. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet duidelijk.

De brute aanslag vond plaats op een weg tussen de provincies Bamyan en Herat. Het konvooi zou vermoedelijk geraakt zijn door een raket van de Taliban, die Westerlingen regelmatig waarschuwt weg te blijven uit Afghanistan. De toeristen waren bezig met een tour door het land en werden daarbij begeleid door een escorte van het Afghaanse leger. Volgens bronnen in Kabul was de reis geboekt bij een kleine Britse reisorganisatie in West Yorkshire, gerund door een veteraan. In een promotiepraatje op de website van Hinterland Travel wordt een reis naar Afghanistan aangeprezen als het ‘opzoeken van de grens van avontuur’.

Hoewel het door oorlog geplaagde land niet bepaald bekend staat als de meest veilige vakantiebestemming, trekt Afghanistan nog wel degelijk Westerse toeristen aan. Zo staat de provincie Bamiyan bekend als relatief vreedzaam. Er is onder meer een nationaal park waar jaarlijks een handvol toeristen op afkomt.

‘Vijf toeristen gewond bij aanval op konvooi Afghanistan’

AD 04.08.2016 Vijf buitenlandse toeristen zouden gisteren gewond zijn geraakt bij een aanval op hun konvooi in het westen van Afghanistan. Dat meldt persbureau AFP op basis van officiële bronnen. Diverse media melden dat tien toeristen zijn gedood bij de aanval, maar die geruchten zijn onbevestigd.

,,Vijf buitenlandse toeristen en hun chauffeur raakten gewond tijdens een hinderlaag van de Taliban op weg tussen de provincies Bamyan en Herat”, zegt een woordvoerder. Ze zouden vermoedelijk geraakt zijn door een raket. Volgens de woordvoerder kon het vijftal op eigen kracht ontsnappen.

Diverse media melden dat tien toeristen zijn gedood bij de aanval, maar die geruchten zijn onbevestigd.

Het konvooi werd begeleid door het Afghaanse leger. Soldaten hebben na de aanval op het konvooi hard teruggeslagen. ,,Meerdere Talibanstrijders zijn gedood”, aldus de woordvoerder.

Waarom de toeristen in Afghanistan waren, is onduidelijk. Verdere informatie kon de woordvoerder niet geven.

Taliban vallen hotel ‘vol luxe voor buitenlanders’ aan in Kabul

VK 01.08.2016 De extremistische Talibanbeweging heeft maandagochtend vroeg (lokale tijd) een hotel aangevallen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Een bron zei tegen het Afghaanse Tolo News dat de gasten en personeelsleden ongedeerd zijn gebleven.

De opstandelingen zouden explosieven hebben gebruikt om het Northgate-hotel binnen te dringen. Volgens een bron binnen de politie zijn zeker drie aanvallers gedood. Ook een agent zou om het leven zijn gekomen. De Taliban spraken zelf over ‘tientallen doden en gewonden’, maar de extremistische beweging overdrijft zijn ‘successen’ geregeld.

De aanval is volgens Tolo News opgeëist door de Taliban. De groep liet in een verklaring weten dat ‘een plaats vol luxe voor buitenlanders’ het doelwit was. Op het moment van de aanval zouden elf buitenlanders, negen medewerkers en 26 beveiligers aanwezig zijn geweest in het beveiligde wooncomplex.

Het hotel, dat even ten oosten van het vliegveld van Kabul ligt, herbergt veel onderaannemers van de internationale troepenmacht in Afghanistan en van hulporganisaties.

Het was volgens de Afghaanse nieuwszender niet de eerste keer dat het hotel doelwit was van opstandelingen. Bij een eerdere aanval kwamen in 2013 vijf beveiligers om het leven. De aanvallers sloegen toen met een bom een gat in de omheining rond het complex, waarna een vuurgevecht uitbrak.

Een week geleden kwamen bij een zelfmoordaanslag bij een demonstratie minstens tachtig mensen in Kabul om het leven.

Politie-agenten op de plek van de aanslag in Kabul. © AP

Volg en lees meer over:  KABUL  AFGHANISTAN

AFGHANISTAN;

Taliban vallen hotel ‘vol luxe voor buitenlanders’ aan in Kabul

VN: Aantal Afghaanse burgerslachtoffers loopt op tot 5.000 in eerste half jaar

Raket raakt lege kinderspeelzaal in Kabul – geen slachtoffers

IS claimt bloedige zelfmoordaanslag in Kabul, zeker 80 doden

IS-kopstuk omgekomen bij Amerikaanse luchtaanval

BEKIJK HELE LIJST

Doden bij aanval op hotel in Kabul

Trouw 01.08.2016 De extremistische Talibanbeweging heeft maandagochtend vroeg (lokale tijd) een hotel aangevallen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Daarbij drie aanvallers en een agent om het leven gekomen. De gasten en personeelsleden zouden ongedeerd zijn gebleven.

In het hotel verblijven vooral buitenlanders, zowel militairen als burgers van bijvoorbeeld hulporganisaties. Op het moment van de aanval zouden elf buitenlanders, negen medewerkers en 26 beveiligers aanwezig zijn geweest in het beveiligde wooncomplex. Na de explosie is de elektriciteit in de delen van Kabul uitgevallen, zo meldt persbureau Reuters.

Volgens de Afghaanse politie lieten de daders eerst een vrachtwagen met explosieven ontploffen. Een van hen kwam daardoor om het leven, maar de politie wist te verhinderen dat de twee anderen het hotel zouden binnendringen. De twee terroristen verschansten zich in de buurt van het hotel tussen containers. Speciale eenheden schoten de mannen in de ochtend dood.

Plaats vol luxe
De Taliban hebben in een verklaring de aanslag opgeëist. Volgens de terreurgroep zijn Taliban-strijders na de ontploffing het complex binnengegaan en zijn er tientallen doden. Dat lijkt niet waar te zijn.

De Taliban lieten in de verklaring weten dat ‘een plaats vol luxe voor buitenlanders’ het doelwit was. Het zou niet de eerste keer zijn dat het hotel doelwit is van opstandelingen. Bij een eerdere aanval kwamen in 2013 vijf beveiligers om het leven. De aanvallers sloegen toen met een bom een gat in de omheining rond het complex, waarna een vuurgevecht uitbrak.

Een week geleden kwamen bij een zelfmoordaanslag bij een demonstratie minstens tachtig mensen in Kabul om het leven.

Meer over; Kabul Afghanistan

Doden bij aanval op hotel in Kabul

AD 01.08.2016 De extremistische Talibanbeweging heeft maandagochtend vroeg (lokale tijd) een hotel aangevallen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Daarbij drie aanvallers en een agent om het leven gekomen. De gasten en personeelsleden zouden ongedeerd zijn gebleven.

In het hotel verblijven vooral buitenlanders, zowel militairen als burgers van bijvoorbeeld hulporganisaties. Op het moment van de aanval zouden elf buitenlanders, negen medewerkers en 26 beveiligers aanwezig zijn geweest in het beveiligde wooncomplex. Na de explosie is de elektriciteit in de delen van Kabul uitgevallen, zo meldt persbureau Reuters.

Volgens de Afghaanse politie lieten de daders eerst een vrachtwagen met explosieven ontploffen. Een van hen kwam daardoor om het leven, maar de politie wist te verhinderen dat de twee anderen het hotel zouden binnendringen. De twee terroristen verschansten zich in de buurt van het hotel tussen containers. Speciale eenheden schoten de mannen in de ochtend dood.

Plaats vol luxe
De Taliban hebben in een verklaring de aanslag opgeëist. Volgens de terreurgroep zijn Taliban-strijders na de ontploffing het complex binnengegaan en zijn er tientallen doden. Dat lijkt niet waar te zijn.

De Taliban lieten in de verklaring weten dat ‘een plaats vol luxe voor buitenlanders’ het doelwit was. Het zou niet de eerste keer zijn dat het hotel doelwit is van opstandelingen. Bij een eerdere aanval kwamen in 2013 vijf beveiligers om het leven. De aanvallers sloegen toen met een bom een gat in de omheining rond het complex, waarna een vuurgevecht uitbrak.

Een week geleden kwamen bij een zelfmoordaanslag bij een demonstratie minstens tachtig mensen in Kabul om het leven.

Agent en daders dood na aanval

Telegraaf 01.08.2016 Een aanval van de Taliban op een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft maandag een politieagent het leven gekost. Ook de drie daders kwamen om het leven. Gasten en personeel van het Northgate-hotel, naast de luchthaven van Kabul, bleven ongedeerd.

In het hotel verblijven vooral buitenlanders, zowel militairen als burgers van bijvoorbeeld hulporganisaties. Volgens de Afghaanse politie lieten de daders eerst een vrachtwagen met explosieven ontploffen. Een van hen kwam daardoor om het leven, maar de politie wist te verhinderen dat de twee anderen het hotel zouden binnendringen.

De twee terroristen verschansten zich in de buurt van het hotel tussen containers. Speciale eenheden schoten de mannen in de ochtend dood.

De aanval is opgeëist door de Taliban. De groep liet in een verklaring weten dat „een plaats vol luxe voor buitenlanders” het doelwit was en dat maar liefst honderd vijanden waren gedood of verwond. Van dat verhaal klopt volgens de politie dus niets.

Het was niet de eerste keer dat het hotel doelwit was van de Taliban. Bij een eerdere aanval kwamen in 2013 vijf beveiligers om het leven.

‘Grote explosie in Kabul’

Telegraaf 31.07.2016 De extremistische Talibanbeweging heeft maandagochtend vroeg (lokale tijd) een hotel aangevallen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Een bron zei tegen het Afghaanse TOLOnews dat de gasten en personeelsleden ongedeerd zijn gebleven. De Taliban spraken zelf over ,,tientallen doden en gewonden”, maar het is onduidelijk hoe betrouwbaar die bewering is.

De opstandelingen zouden explosieven hebben gebruikt om het complex binnen te dringen. Volgens een bron binnen de politie zijn zeker drie aanvallers gedood. Ook een agent zou om het leven zijn gekomen.

De aanval is volgens TOLOnews opgeëist door de Taliban. De groep liet in een verklaring weten dat ,,een plaats vol luxe voor buitenlanders” het doelwit was. Op het moment van de aanval zouden elf buitenlanders, negen medewerkers en 26 beveiligers aanwezig zijn geweest in het beveiligde wooncomplex.

Het was volgens de Afghaanse nieuwszender niet de eerste keer dat het hotel doelwit was van opstandelingen. Bij een eerdere aanval kwamen in 2013 vijf beveiligers om het leven. De aanvallers sloegen toen met een bom een gat in de omheining rond het complex, waarna een vuurgevecht uitbrak.

Twitter

Zondagnacht rond 01.25 uur lokale tijd maakten veel mensen melding op Twitter van een enorme explosie die ze gehoord hadden. Twitteraars schreven dat eerst de elektriciteit uitging gevolgd door een harde knal.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VN: Aantal Afghaanse burgerslachtoffers loopt op tot 5.000 in eerste half jaar

VK 25.07.2016 Het aantal Afghaanse burgerslachtoffers heeft in de eerste helft van 2016 een record bereikt. Het afgelopen half jaar zijn ruim vijfduizend Afghanen omgekomen of gewond geraakt, het hoogste halfjaarcijfer sinds de Verenigde Naties (VN) in 2009 zijn begonnen met het registreren van burgerslachtoffers. Bijna een derde van de slachtoffers is kind.

Dit blijkt uit een rapport van de VN dat maandag is gepubliceerd over de oorlog die in het land gaande is. Onder de slachtoffers zijn 1.601 doden, de rest raakte gewond. Het totaal aantal slachtoffers sinds 2009 staat hiermee op 63 duizend, onder wie 23 duizend doden en 40 duizend gewonden.

Ook het aantal kindslachtoffers bereikte het afgelopen half jaar een record. 388 kinderen werden gedood en 1.121 kinderen raakten gewond. De VN noemen de aantallen ‘alarmerend en schandelijk’, zeker omdat het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt; de VN hanteren een strenge telmethode.

Grondaanvallen bleven de oorzaak voor de meeste burgerdoden, gevolgd door zelfmoordaanvallen en explosieven. Vooral kinderen werden disproportioneel vaak door explosieven geraakt, soms doordat ze ermee speelden. Van het totaal aantal kindslachtoffers viel 85 procent dan ook door explosieven.

‘Oproep tot actie’

Afghanen rouwen om doden na aanslag Kabul © AFP

Ongeveer zestig procent van de slachtoffers kwam om door aanvallen gericht op de overheid, maar het aantal slachtoffers door pro-regeringsaanvallen is flink gestegen: 1.180 burgerslachtoffers, een stijging van 47 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

‘Ieder gedocumenteerd slachtoffer representeert het falen van de betrokkenheid bij dit conflict. En ieder slachtoffer zou een oproep tot actie moeten zijn voor alle partijen om meer betekenisvolle, concrete stappen te nemen om het lijden van burgers te beperken en meer bescherming te bieden’, aldus Tadamichi Yamamoto, de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor Afghanistan.

1,2 miljoen ontheemden

Afghaanse vluchtelingen © AFP

Volgens het rapport zijn het afgelopen half jaar bijna 160 duizend Afghanen ontheemd geraakt, tien procent meer dan vorig jaar. Het totaal aantal ontheemde Afghanen door het conflict ligt naar schatting rond de 1,2 miljoen.

De VN hebben ook andere mensenrechtenschendingen in Afghanistan gedocumenteerd, waaronder het gebruik van kinderen in het gewapend conflict, seksueel geweld tegen jongens en meisjes, aanvallen op onderwijs- en gezondheidsinstellingen, ontvoeringen en executies.

Aanslag Kabul

Lees ook

De anti-IS-coalitie kwam vorige week bijeen in Washington. Daar focust het zich op tijdperk ná IS en de wederopbouw van Irak en Syrië als het kalifaat eenmaal uiteen valt.

Zaterdag vielen tijdens een demonstratiezeker tachtig doden bij een aanslag in de hoofdstad Kabul. Een of meerdere zelfmoordenaars bliezen zichzelf op tussen de demonstranten Er zijn zeker 231 gewonden geteld. De aanslag is opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat.

De demonstratie was georganiseerd door de sjiitische Hazara-bevolking, een minderheid die al langere tijd vraagt om de aanleg van een werkend elektriciteitsnetwerk. Er waren duizenden demonstranten aanwezig.

De aanslag was de bloedigste in Afghanistan sinds maanden. IS, dat delen van Irak en Syrië bezet, breidt langzaam zijn aanwezigheid in Afghanistan uit. Tot nu toe hield de soennitische terreurgroep zich voornamelijk op in het oosten van het land, in de provincie Nangahar tegen de grens met Pakistan.

De voornamelijk sjiitische Hazara vormen een etnische minderheid in Afghanistan. Onder de Taliban werd de bevolkingsgroep gediscrimineerd en onderdrukt. De Taliban heeft nu echter met klem ontkend achter de aanslag te zitten en veroordeelde deze zelfs. ‘We zouden nooit deelnemen aan een daad die de Afghaanse bevolking verdeelt’, aldus een woordvoerder.

Een Afghaanse man bidt bij de graven van slachtoffers van de aanslag © AP

Volg en lees meer over: AFGHANISTAN  VERENIGDE NATIES

AFGHANISTAN;

VN: Aantal Afghaanse burgerslachtoffers loopt op tot 5.000 in eerste half jaar

Raket raakt lege kinderspeelzaal in Kabul – geen slachtoffers

IS claimt bloedige zelfmoordaanslag in Kabul, zeker 80 doden

IS-kopstuk omgekomen bij Amerikaanse luchtaanval

OM heropent onderzoek naar moordaanslag op Nederlands voertuig Uruzgan

BEKIJK HELE LIJST

Recordaantal Afghaanse burgerslachtoffers in eerste helft 2016

NU 25.07.2016 Sinds 2009 vielen in Afghanistan niet zoveel burgerslachtoffers als in de eerste helft van 2016. Zeker 5.166 burgers kwamen om of raakten gewond. Dat melden de Verenigde Naties.

Volgens de VN-missie overleden tussen januari en juni van dit jaar 1.601 Afghaanse burgers. Zeker 3.563 burgers raakten gewond.

Onder de slachtoffers die in de eerste helft van dit jaar vielen, zijn 1.509 kinderen en 507 vrouwen.

Volgens de VN waren anti-overheidspartijen verantwoordelijk voor 60 procent van de slachtoffers, maar neemt het aantal slachtoffers door pro-overheidspartijen wel toe.

Missiehoofd Tadamichi Yamamoto ziet in de cijfers een oproep aan de strijdende partijen om alles te doen wat ze kunnen om burgerslachtoffers te voorkomen.

De VN-missie UNAMA is opgericht op verzoek van de Afghaanse overheid. De missie ondersteunt het mogelijk maken van een duurzame vrede en ontwikkeling. In totaal overleden sinds 2009 22.941 burgers in Afghanistan, 40.993 raakten gewond.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Meer doden en gewonden Afghanistan in strijd tegen Taliban 

Obama houdt 8.400 militairen in Afghanistan  

‘Nederland zet missies Mali, Afghanistan en Irak voort’ 

NAVO blijft ook na 2017 in Afghanistan 

Raket raakt lege kinderspeelzaal in Kabul – geen slachtoffers

VK 24.07.2016 De explosie die eerder zondag in het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul klonk, blijkt een raket te zijn die is ontploft bij een lege kinderspeelzaal. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt persbureau Reuters.

Bij een aanslag tijdens een demonstratie in Kabul zijn zaterdagzeker 80 doden gevallen. Dat heeft de Afghaanse regering bevestigd. Er zijn zeker 231 gewonden geteld. Een of meerdere zelfmoordenaars bliezen zichzelf op tussen de demonstranten. De aanslag is opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat.

Bashir Ahmad Gwakh 

✔@bashirgwakh

#Breaking: Ambulances’ sirens, gun fires follow a huge explosion near diplomatic enclave n #Kabul. Gunfire has calmed down now.#Afghanistan

Bashir Ahmad Gwakh 

✔@bashirgwakh

Police on loudspeakers in streets asking people to stay calm. A police tells a radio station it was rocket with no casualty.#Afghanistan

8:00 PM – 24 Jul 2016

Volg en lees meer over:  BUITENLAND  KABUL  AFGHANISTAN

Kabul geraakt door raketinslag

Telegraaf 24.07.2016 Een raketinslag in het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zondag geen slachtoffers gemaakt. Bij veel ambassades in de wijk gingen de sirenes af. De ambassades zijn zeer op hun hoede voor geweld na de aanslagen zaterdag tijdens een demonstratie. Er vielen tachtig doden door twee zelfmoordterroristen die zich opbliezen. Het is niet bekend wie de raket afvuurde.

In de Syrische hoofdstad Damascus kwamen zondag zeven mensen om het leven bij de inslag van een mortier in het bekende Bab Tuma, een wijk in het centrum die vast in handen is van de troepen van president Assad. Het Observatorium voor Mensenrechten meldde dat door de explosie ook tientallen mensen gewond raakten. Aanvallen van rebellen op de centrumwijken komen vrijwel niet voor.

Hetzelfde Observatorium meldde dat door luchtaanvallen van de Syrische overheid in de provincie Aleppo vier ziekenhuizen zijn getroffen, waaronder drie in de gelijknamige stad. Voor zover bekend was er sprake van materiële schade en zijn er geen slachtoffers gevallen.

IS claimt bloedbad in Kabul

Trouw 23.07.2016 Twee of drie zelfmoordterroristen hebben zaterdag in Kabul bloedige bomaanslagen gepleegd op een protestbijeenkomst van de Hazara bevolkingsgroep. Daarbij zijn meer dan tachtig doden en circa 230 gewonden gevallen.

De vreedzame betoging werd een bloedbad door de bomexplosies die de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) zeggen te hebben georganiseerd. De aanslagen behoren tot de bloedigste ooit in Kabul. De extremisten van de Afghaanse beweging Taliban hebben woedend gereageerd op de aanslagen. Ze stellen dat dit een poging is om een Afghaanse burgeroorlog te ontketenen.

De internationaal georiënteerde extremisten van IS zijn vorig jaar tussen de Afghaanse stammen en de Taliban opgedoken. De Taliban zijn gericht op stamloyaliteit en zien de nieuwkomers als een gevaar. Er zijn mogelijk ook gepikeerde Talibanstrijders onder de Afghaanse IS.

Kleine groep
Over het aantal IS-strijders is weinig bekend. Het zou een kleine groep zijn, die zich voornamelijk ophoudt in een bergachtig gebied aan de Pakistaanse grens ten zuiden van de stad Jalalabad, de hoofdstad van de provincie Nangarhar. Het is daar volgens bronnen bij de Afghaanse inlichtingendiensten dat een als Abu Ali betitelde terrorist van IS de aanslagen van zaterdag zou hebben beraamd.

Hazara’s zijn een overwegend sjiitische minderheid in Afghanistan. Duizenden betoogden in de hoofdstad Kabul voor het verleggen van de route voor hoogspanningskabels. Ze willen dat de elektriciteitslijnen die vanuit Turkmenistan naar de Afghaanse hoofdstad Kabul zullen gaan, ook in twee provincies komen waar vooral Hazara’s wonen. Daarmee krijgt de regio dan eindelijk stroom.

Meer over; Islamitische Staat (IS) Afghanistan

IS claimt aanslag in Kabul

Telegraaf 23.07.2016 Twee of drie zelfmoordterroristen hebben zaterdag in Kabul bloedige bomaanslagen gepleegd op een protestbijeenkomst van de Hazara bevolkingsgroep. Daarbij zijn meer dan tachtig doden en circa 230 gewonden gevallen.

De vreedzame betoging werd een bloedbad door de bomexplosies die de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) zeggen te hebben georganiseerd. De aanslagen behoren tot de bloedigste ooit in Kabul. De extremisten van de Afghaanse beweging Taliban hebben woedend gereageerd op de aanslagen. Ze stellen dat dit een poging is om een Afghaanse burgeroorlog te ontketenen.

De internationaal georiënteerde extremisten van IS zijn vorig jaar tussen de Afghaanse stammen en de Taliban opgedoken. De Taliban zijn gericht op stamloyaliteit en zien de nieuwkomers als een gevaar. Er zijn mogelijk ook gepikeerde Talibanstrijders onder de Afghaanse IS.

Over het aantal IS-strijders is weinig bekend. Het zou een kleine groep zijn, die zich voornamelijk ophoudt in een bergachtig gebied aan de Pakistaanse grens ten zuiden van de stad Jalalabad, de hoofdstad van de provincie Nangarhar. Het is daar volgens bronnen bij de Afghaanse inlichtingendiensten dat een als Abu Ali betitelde terrorist van IS de aanslagen van zaterdag zou hebben beraamd.

Hazara’s zijn een overwegend sjiitische minderheid in Afghanistan. Duizenden betoogden in de hoofdstad Kabul voor het verleggen van de route voor hoogspanningskabels. Ze willen dat de elektriciteitslijnen die vanuit Turkmenistan naar de Afghaanse hoofdstad Kabul zullen gaan, ook in twee provincies komen waar vooral Hazara’s wonen. Daarmee krijgt de regio dan eindelijk stroom.

 Volgen  The Associated Press 

✔@AP BREAKING: Afghan Interior Ministry says death toll in bomb attack on Kabul protest rises to 80 and 231 wounded. 16:57 – 23 juli 2016

IS claimt bloedige zelfmoordaanslag in Kabul, zeker 80 doden

VK 23.07.2016 Bij een aanslag tijdens een demonstratie in Kabul zijn zaterdag zeker 80 doden gevallen. Dat heeft de Afghaanse regering bevestigd. Er zijn zeker 231 gewonden geteld. Een of meerdere zelfmoordenaars bliezen zichzelf op tussen de demonstranten. De aanslag is opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat.

De demonstratie was georganiseerd door de sjiietische Hazara-bevolkingsgroep, een minderheid die al langere tijd vraagt om de aanleg van een werkend elektriciteitsnetwerk. Er waren duizenden demonstranten aanwezig. Foto’s op sociale media tonen vele slachtoffers op de plek van de aanslag.

Zeker 200 mensen raakten gewond door de explosie, deelden de autoriteiten later mee. Er zijn nog geen gegevens over dader(s) en het motief. Niet lang na de aanslag eiste Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op. De terroristen verklaarden dat twee van hen zich te midden van de sjiitische Hazara’s hebben opgeblazen. Volgens persbureau Reuters werd de stad tijdens de demonstratie extra beveiligd.

Hazara

Het is de bloedigste aanval in Afghanistan in maanden. In Kabul vielen in april 60 dodentijdens een aanslag op het hoofdkwartier van de Afghaanse veiligheidsdienst. Die aanslag werd opgeëist door de Taliban.

IS, dat delen van Irak en Syrië bezet, breidt langzaam zijn aanwezigheid in Afghanistan uit. Tot nu toe hield de soennitische terreurgroep zich voornamelijk op in het oosten van het land, in de provincie Nangahar tegen de grens met Pakistan.

De voornamelijk sjiitische Hazara vormen een etnische minderheid in Afghanistan. Onder de Taliban werd de bevolkingsgroep gediscrimineerd en onderdrukt. De Taliban heeft nu echter met klem ontkend achter de aanslag te zitten en veroordeelde deze zelfs. ‘We zouden nooit deelnemen aan een daad die de Afghaanse bevolking verdeelt’, aldus een woordvoerder van de Taliban tegen persbureau Reuters.

Volg en lees meer over:  KABUL  AFGHANISTAN

AFGHANISTAN;

IS claimt bloedige zelfmoordaanslag in Kabul, zeker 80 doden

IS-kopstuk omgekomen bij Amerikaanse luchtaanval

OM heropent onderzoek naar moordaanslag op Nederlands voertuig Uruzgan

Obama wijzigt koers en houdt 8.400 soldaten tot 2017 in Afghanistan

’40 Afghaanse politiecadetten gedood bij zelfmoordaanslag’

BEKIJK HELE LIJST

IS eist aanslag op sjiitische demonstratie Kabul op

Elsevier 23.07.2016 Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Bij de aanslag op een demonstratie van de sjiitische Hazara-minderheid kwamen tenminste 61 mensen om het leven en raakten meer dan 200 mensen gewond. De demonstratie was gericht tegen de aanleg van een hoogspanningslijn, die miljoenen dollars kost.

Duizenden leden van de Hazara-minderheid waren bij de demonstratie aanwezig. IS eiste de aanslag op via het eigen persbureau Amaq.

Sjiieten waren doelwit

De groep noemt de sjiieten als specifiek doelwit van de zelfmoordaanslag, waarbij twee terroristen met bomgordels zichzelf opbliezen. Het is de ernstigste zelfmoordaanslag die Afghanistan de afgelopen maanden heeft gezien. Als het klopt dat IS verantwoordelijk is, betekent dat bovendien dat de terreurgroep zich heeft uitgebreid naar de stad. Eerder was IS voornamelijk actief in de oostelijke Nangarhar-provincie.

Volgens onze bloggers;  Afshin Ellian: ‘Waarom soennieten en sjiieten elkaar naar het leven staan’

De heersende strijd tussen de soennitische en sjiitische bevolking is Afghanistan tot nu toe ook grotendeels bespaard gebleven. Ongeveer 9 procent van de Afghaanse bevolking bestaat uit Hazara’s, waarmee ze de derde grootste minderheid in het land zijn. Duizenden van hen werden uitgemoord onder de Taliban.

Taliban heeft er niets mee te maken

De Taliban heeft via een verklaring laten weten niets te maken te hebben met de aanslag. De aanslag was succesvol, ondanks de stevige beveiliging die aanwezig was, meldt persbureau Reuters. De demonstratieplek werd onder meer afgesloten met scheepscontainers en andere obstakels en helikopters patrouilleerden van bovenaf.

In november demonstreerden duizenden Hazara’s tegen de Afghaanse regering, nadat leden van de minderheidsgroepering werden onthoofd door islamisten. Ze eisten daarbij dat de regering actie ondernam tegen de verschillende islamitische milities in het land en hen zou beschermen.

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags: Afghanistan Hazara IS Kabul sjiieten Terreur

Tachtig doden en ruim tweehonderd gewonden bij bomaanslag Kabul 

NU 23.07.2016 Minstens tachtig mensen zijn zaterdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul omgekomen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Ook raakten zeker 230 mensen gewond, meldt het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid.

De demonstratie werd gehouden door mensen van het Hazaravolk, een etnische sjiietische minderheid in het land.

Het was de dodelijkste aanslag in Kabul sinds april, toen meer dan zestig mensen omkwamen bij een aanslag op veiligheidsmedewerkers.

De Russische president Poetin heeft Ashraf Ghani, regeringsleider in Afghanistan, na de aanslag laten weten klaar te staan om samen alle vormen van terrorisme te bestrijden. Ook het Witte Huis spreekt steun uit voor de Afghaanse regering.

Veel slachtoffers bij zelfmoordaanslag Kabul

Straat

Duizenden mensen waren de straat opgegaan om te eisen dat een hoogspanningslijn die wordt aangelegd ook door hun provincie zou lopen. Volgens persbureau Amaq, dat gelieerd is aan IS zouden twee mensen zich hebben opgeblazen en sjieiten als specifiek doelwit hebben gehad.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde in een verklaring zaterdagmiddag de aanslag en bood de Afghaanse president  Ashraf Ghani hulp aan bij het onderzoek naar de aanslag.

Video: Tientallen doden en honderden gewonden bij bomaanslag Kabul 

Lees meer over: Afghanistan

61 doden door bomaanslag in Kabul

Trouw 23.07.2016 Een zelfmoordterrorist heeft zich zaterdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeblazen te midden van deelnemers aan een grote demonstratie. Minstens 61 mensen kwamen hierbij om. De demonstratie werd gehouden door mensen van het Hazaravolk, een etnische minderheid in het land.

Zeker 207 mensen raakten gewond door de explosie, deelden de autoriteiten mee. Er zijn nog geen gegevens over dader en motief. Niet lang na de aanslag eiste Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op. De terroristen verklaarden dat twee van hen zich te midden van de sjiitische Hazara’s hebben opgeblazen.

De demonstranten eisten van de regering dat zij in hun bergachtige woongebied worden aangesloten op elektriciteit.

Doden door bom Kabul

Telegraaf 23.07.2016 Twee of drie zelfmoordterroristen hebben zaterdag in Kabul bloedige bomaanslagen gepleegd op een protestbijeenkomst van de Hazara bevolkingsgroep. Daarbij zijn meer dan tachtig doden en circa 230 gewonden gevallen.

De vreedzame betoging werd een bloedbad door de bomexplosies die de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) zeggen te hebben georganiseerd. De aanslagen behoren tot de bloedigste ooit in Kabul. De extremisten van de Afghaanse beweging Taliban hebben woedend gereageerd op de aanslagen. Ze stellen dat dit een poging is om een Afghaanse burgeroorlog te ontketenen.

De internationaal georiënteerde extremisten van IS zijn vorig jaar tussen de Afghaanse stammen en de Taliban opgedoken. De Taliban zijn gericht op stamloyaliteit en zien de nieuwkomers als een gevaar. Er zijn mogelijk ook gepikeerde Talibanstrijders onder de Afghaanse IS.

Over het aantal IS-strijders is weinig bekend. Het zou een kleine groep zijn, die zich voornamelijk ophoudt in een bergachtig gebied aan de Pakistaanse grens ten zuiden van de stad Jalalabad, de hoofdstad van de provincie Nangarhar. Het is daar volgens bronnen bij de Afghaanse inlichtingendiensten dat een als Abu Ali betitelde terrorist van IS de aanslagen van zaterdag zou hebben beraamd.

Hazara’s zijn een overwegend sjiitische minderheid in Afghanistan. Duizenden betoogden in de hoofdstad Kabul voor het verleggen van de route voor hoogspanningskabels. Ze willen dat de elektriciteitslijnen die vanuit Turkmenistan naar de Afghaanse hoofdstad Kabul zullen gaan, ook in twee provincies komen waar vooral Hazara’s wonen. Daarmee krijgt de regio dan eindelijk stroom.

 Volgen

class=Avatar data-scribe=”element:avatar” data-src-2x=”https://pbs.twimg.com/profile_images/461964160838803457/8z9FImcv_bigger.png” data-src-1x=”https://pbs.twimg.com/profile_images/461964160838803457/8z9FImcv_normal.png” v:shapes=”_x0000_i1026″>The Associated Press 

✔@AP

BREAKING: Afghan Interior Ministry says death toll in bomb attack on Kabul protest rises to 80 and 231 wounded. 16:57 – 23 juli 2016

Tientallen doden door bomaanslag in Kabul

AD 23.07.2016 Een zelfmoordterrorist heeft zich vandaag in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeblazen te midden van deelnemers aan een grote demonstratie. Minstens 80 mensen kwamen daarbij om het leven en 231 raakten gewond, melden de autoriteiten.

De demonstranten eisten van de regering dat zij in hun bergachtige woongebied worden aangesloten op elektriciteit. De demonstratie werd gehouden door mensen van het Hazaravolk, een etnische minderheid in het land.

Persbureau Amaq, dat verbonden is aan Islamitische Staat (IS), zegt dat de terreurbeweging achter de aanslag zit.

De aanslag is een van de dodelijkste in Kabul sinds april, toen meer dan zestig mensen omkwamen bij een aanslag.

Lees ook

Aanslag op politiecadetten bij Kabul

Lees meer

Meer doden en gewonden Afghanistan in strijd tegen Taliban

NU 10.07.2016 Er zijn dit jaar meer doden en gewonden gevallen bij het Afghaanse leger en de politie dan in het eerste halfjaar van 2015. Terreurgroep Taliban weet vaker slachtoffers te maken bij aanvallen en aanslagen.

Dat zegt de Amerikaanse generaal John Nicholson zondag, de hoogste leider van de Amerikaanse militairen in Afghanistan. Nicholson noemde geen aantallen. Volgens de generaal boeken de Afghanen wel meer tactische successen dan voorheen.

De meeste slachtoffers vielen op plekken waar de Afghaanse autoriteiten een defensieve rol hebben, zoals bij controlepunten. Een milde winter zorgde ervoor dat er in dat seizoen hevig werd doorgevochten.

Vorig jaar kwamen er meer dan 5.000 militairen om in Afghanistan. Nog eens 14.000 anderen raakten gewond door een reeks succesvolle aanvallen van de Taliban. Ook kwam een recordaantal burgers om het leven.

Terugtrekking

President Barack Obama van de Verenigde Staten besloot deze week minderAmerikaanse militairen terug te trekken dan gepland. In plaats van 5.500 militairen van de 9.800 achter te laten, blijven er nu zo’n 8.400 militairen in het land.

De NAVO beloofde zaterdag de komende drie jaar jaarlijks een miljard dollar te doneren aan het Afghaanse leger.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Obama houdt 8.400 militairen in Afghanistan

Tientallen doden bij aanslag op pas afgestudeerde agenten in Kabul

Zelfmoordaanslag in Kabul eist meerdere levens

‘Kans groot dat militairen in Afghanistan blijven’

AD 09.07.2016 De kans is groot dat Nederland ook de komende jaren met een beperkt aantal militairen (nu honderd) in Afghanistan blijft. Besluiten daarover vallen later, maar ‘het ligt voor de hand dat we daar positief naar kijken’, aldus premier Mark Rutte vanmiddag en marge van zijn tweedaagse NAVO-top in Warschau.

Het ligt voor de hand dat we positief bekijken hoe we daar in de toekomst mee omgaan. We nemen altijd onze ver­ant­woor­de­lijk­heid, maar een echt besluit heeft geen idiote haast, aldus Premier Mark Rutte.

Totaal heeft de NAVO nog 12.000 man in Afghanistan. Het bondgenootschap besloot vanmorgen zijn ‘Resolute Support-missie’, die bestaat uit training en verdere opbouw van het Afghaanse nationale leger (Ana), te verlengen tot 2020. Ook trekken de Europese Navo-landen jaarlijks één miljard dollar uit voor steun aan het Ana.

Probleem is wel dat de Amerikanen hun militaire presentie fors terugschroeven: van 9800 militairen nu naar 8400 volgend jaar en daarna 5500. Dat betekent dat andere Navo-landen meer moeten doen of het bondgenootschap zijn opdracht in Afghanistan moet beperken, bijvoorbeeld door niet meer in alle provincies te trainen.

Stoltenberg
Ondersteuning van het Afghaanse leger door bijvoorbeeld luchtsteun is er hoe dan ook niet meer bij, aldus Navo-topman Jens Stoltenberg op een vraag van een Afghaanse journalist. ,,Onze gevechtsmissie hebben we in 2014 afgesloten.” Alleen Amerika treedt eventueel nog militair op, maar dan buiten Navo-verband.

Rutte zelf sprak apart met de Afghaanse president, Ashraf Ghani. Hij wil dat Afghanistan meer doet aan migratiebeperking, ook door mensen die geen kans op asiel maken in Europa terug te nemen. ,,Omgekeerd moeten wij samen met Afghanistan kijken wat we kunnen doen om mensen daar een beter toekomstperspectief te geven. De inkomens zijn er nog steeds extreem laag.”

© ANP

Nederland blijft in Afghanistan? 
,,We zitten nu met 100 man in Mazar-al-Shariff, ter ondersteuning van de Duitsers. Het ligt voor de hand dat we positief bekijken hoe we daar in de toekomst mee omgaan. We nemen altijd onze verantwoordelijkheid, maar een echt besluit – dat we heel zorgvuldig gaan nemen – heeft geen idiote haast. Op 5 oktober is er een conferentie over Afghanistan in Brussel, dan worden de precieze behoeften bepaald. Tegen die achtergrond kijken we welke bijdrage Nederland kan leveren.”

Gisteravond had u een strikt besloten werkdiner met uw collega’s, onder wie president Obama, over de dreigingen voor ons grondgebied. Hoe ernstig zijn die? 

,,We zaten met z’n 28-en aan tafel, elk van ons heeft zijn bijdrage geleverd. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de relatie met Rusland. We hebben vastgesteld dat de houding van Rusland naar ons echt is veranderd, en dat daar dus een stevig antwoord bij hoort: onze versterkte aanwezigheid (vier bataljons van elk 1.000 man in Polen en de drie Baltische republieken – red.).

Tegelijkertijd moeten we over een zo breed mogelijke lijn de dialoog met Rusland openhouden: de vuist en de uitgestoken hand, zoals ik dat noem. Kanselier Merkel en president Hollande konden de discussie verder verdiepen omdat zij nauw betrokken zijn bij het Minsk-proces (vrede voor Oekraïne) en zij aan tafel zitten met zowel Oekraïne als Rusland en Wit-Rusland. Dat was buitengewoon behulpzaam om het beeld verder in te vullen.”

Is Rusland de ergste bedreiging van de vijf of zes die op tafel lagen? ,,We hebben geen rangorde aangebracht, en we praten pas vanmiddag over de problemen aan onze zuidflank (Islamitische Staat, de oorlog in Syrië/Irak en het nog steeds instabiele Libië – red.). De constatering is denk ik wel dat de Navo sinds 2012 terecht herfocust op haar kerntaken. Na Oekraïne en de annexatie van de Krim is er alle aanleiding daarmee door te gaan.”

De nieuwe Navo vergt meer geld…
,,Wij zitten ongeveer in het midden als ik naar de militaire uitgaven kijk. In 2014 was er – afgezien van Amerika, dat op eenzame hoogte staat – enige toename van de defensiebudgetten, in 2015 is dat behoorlijk verder opgelopen. Ook voor Nederland geldt dat de dalende trend is omgebogen. In mijn toespraakje voor de leiders heb ik uitgelegd dat we een meerjarig perspectief hebben en dat we – zie ook de motie-Van der Staaij in de Tweede Kamer – de ambitie hebben om ook de komende jaren onze defensie-uitgaven verder op te trekken. Dat moet je dan altijd nog afwegen tegen de financiële ruimte, maar de ambitie is er.”

Zal de wereld na vanmiddag veiliger zijn geworden? 
,,In elk geval denk ik dat deze leiders er met elkaar voor zullen hebben gezorgd dat het meest succesvolle militaire bondgenootschap ter wereld en uit de geschiedenis, de Navo dus, gezamenlijk zo’n 40 tot 50 procent van de wereldeconomie vertegenwoordigend, zich in het licht van de veranderende veiligheidssituatie weer veel effectiever kan richten op haar kerntaken.” Klein lachje: ,,Dat is dus geen ja of nee.”

‘Miljard voor trainen Afghanen’

Telegraaf 09.07.2016 De Europese leden van de NAVO trekken tot 2020 jaarlijks een miljard dollar uit voor de financiering van de Afghaanse krijgsmacht. Dat heeft NAVO-baas Jens Stoltenberg zaterdag bekendgemaakt in Warschau.,,We hebben nu toezeggingen ter waarde van een miljard dollar van buiten de Verenigde Staten”, aldus Stoltenberg. ,,Afghanistan staat niet alleen voor en wij zijn er voor de lange termijn.’’

Zo’n 12.000 Amerikaanse en NAVO-troepen nemen deel aan de trainingsmissie genaamd Resolute Support die eind 2014 van start ging. ,,De operatie is cruciaal is voor het verder opbouwen van de capaciteit in Afghanistan, zeker ook door het Amerikaanse besluit om met meer militairen te blijven, zei premier Mark Rutte op de NAVO-top.

Nederland levert honderd mensen die in het noordelijke Mazar-e-Sharif bij de Duitsers zijn gelegerd. ,,Een besluit over een eventuele uitbreiding daarvan heeft nu geen haast’’, zei Rutte. Op 5 oktober wordt in Brussel een Afghanistan-conferentie gehouden waar wordt bekeken wat er precies nodig is. ,,Dan bezien wij of en wat we verder militair willen bijdragen. Ik heb vandaag wel gezegd dat we onze financiële bijdrage van jaarlijks 20 miljoen euro aan onder meer het Afghaanse leger de komende jaren proberen voort te zetten.’’

,,De missie moet ertoe bijdragen dat er meer perspectief is voor mensen in Afghanistan’’, vervolgde de premier. ,Ik had gisteren een gesprek met de Afghaanse president Ashraf Ghani en heb hem verteld dat we meer van hem verwachten als het gaat om het terugnemen van migranten die geen kans hebben op een asielstatus in Europa.”

NAVO: miljard per jaar voor trainen Afghanen

Trouw 09.07.2016  De Europese leden van de NAVO trekken tot 2020 jaarlijks een miljard dollar uit voor de financiering van de Afghaanse krijgsmacht. Dat heeft NAVO-baas Jens Stoltenberg zaterdag bekendgemaakt in Warschau.

“We hebben nu toezeggingen ter waarde van een miljard dollar van buiten de Verenigde Staten”, aldus Stoltenberg. “Afghanistan staat niet alleen voor en wij zijn er voor de lange termijn.”

Zo’n 12.000 Amerikaanse en NAVO-troepen nemen deel aan de trainingsmissie genaamd Resolute Support die eind 2014 van start ging. “De operatie is cruciaal is voor het verder opbouwen van de capaciteit in Afghanistan, zeker ook door het Amerikaanse besluit om met meer militairen te blijven”, zei premier Mark Rutte op de NAVO-top.

Nederlandse bijdrage
Nederland levert honderd mensen die in het noordelijke Mazar-e-Sharif bij de Duitsers zijn gelegerd. “Een besluit over een eventuele uitbreiding daarvan heeft nu geen haast”, zei Rutte. Op 5 oktober wordt in Brussel een Afghanistan-conferentie gehouden waar wordt bekeken wat er precies nodig is. “Dan bezien wij of en wat we verder militair willen bijdragen. Ik heb vandaag wel gezegd dat we onze financiële bijdrage van jaarlijks 20 miljoen euro aan onder meer het Afghaanse leger de komende jaren proberen voort te zetten.”

“De missie moet ertoe bijdragen dat er meer perspectief is voor mensen in Afghanistan”, vervolgde de premier. “Ik had gisteren een gesprek met de Afghaanse president Ashraf Ghani en heb hem verteld dat we meer van hem verwachten als het gaat om het terugnemen van migranten die geen kans hebben op een asielstatus in Europa.”

Verwant nieuws;

Meer over; Afghanistan NAVO

OM heropent onderzoek naar moordaanslag op Nederlands voertuig Uruzgan

VK 07.07.2016 Het onderzoek naar een aanslag op een Nederlands pantservoertuig in Uruzgan in 2010 wordt door het Openbaar Ministerie heropend. Bij de ontploffing van een handgranaat raakte militair Erik Groenendijk zwaargewond. Hij werd er later samen met een collega van verdacht zelf de explosie te hebben veroorzaakt. Groenendijk wil eerherstel en een nieuw justitieonderzoek.

De zaak tegen Groenendijk en zijn collega Admilson R., die na het incident beiden besloten uit dienst te gaan, werd toentertijd door het OM geseponeerd. Maar uit een recent onderzoek uitgevoerd door oud-rechercheur Dick Gosewehr op verzoek van De Telegraaf, blijkt dat er aanwijzingen zijn dat Admilson R. degene is die de granaat met opzet op scherp had gezet.

R., die als enige getuige was van de explosie, zou dat hebben gedaan om een heldenstatus te verwerven. Vorig jaar werd R. in een niet-gerelateerde zaak veroordeeld tot dertig jaar cel en tbs voor een reeks moorden in Drenthe.

Rehabilitatie

Als het OM vaststelt dat mijn cliënt ooit onterecht als verdachte is aangemerkt, zou dat de ultieme rehabilitatie zijn, aldus Advocaat Sébas Diekstra.

Groenendijks advocaat Sébas Diekstra deed na de conclusies van het Telegraaf-onderzoek namens zijn cliënt aangifte tegen Admilson R. Het OM besloot daarop de zaak opnieuw te onderzoeken.

‘Mijn cliënt is dolblij’, zegt Diekstra. Dat de aangifte wordt gehonoreerd met een nieuw onderzoek was ‘tegen alle verwachtingen in’. ‘In heel veel cold case-zaken wil het OM niets meer doen. Het zal er in dit geval wel aan bijgedragen hebben dat de enige andere verdachte veroordeeld is voor drie moorden.’

Voor Groenendijk zijn twee dingen van belang, aldus Diekstra. ‘Hij wil dat vast komt te staan wie het heeft gedaan – niet hij – en hij wil dat zijn naam wordt gezuiverd. Als het OM vaststelt dat hij ooit onterecht als verdachte is aangemerkt, zou dat de ultieme rehabilitatie zijn.’

Aanslag

‘Volgens mij zit er een beest onder het bed’

Ze wilden ‘criminelen pakken’, maar Admilson R. en zijn broer Marcos doodden een onschuldig echtpaar en een wandelaar. Hoe veranderde een gerespecteerd korporaal in een man die drie mensen vermoordt? (+)

Admilson R. in de rechtbank van Assen tijdens de zaak van de drie Drentse roofmoorden. © ANP

Op 7 maart 2010 werd een Bushmaster-pantservoertuig op de Nederlandse buitenpost Coyote ten noorden van Deh Rawod in Afghanistan opgeblazen. Ten tijde van de explosie bevond Erik Groenendijk zich in het voertuig. Hij raakte zwaargewond aan zijn rug, met blijvend letsel als gevolg. Admilson R. stond op enkele meters afstand toen de granaat ontplofte.

Aanvankelijk werd gedacht dat de aanslag was gepleegd door infiltranten van de Taliban in het militaire kamp. De marechaussee begon direct een onderzoek en ondervroeg de twee militairen als slachtoffer. Na een paar maanden moesten ze zich opeens opnieuw melden bij de marechaussee in Nederland. Toen tot hun grote verbazing als verdachte: uit het opsporingswerk zou zijn gebleken dat de militairen de aanslag zelf zouden hebben gepleegd.

Groenendijk vertelt in De Telegraaf dat hij jarenlang dacht dat zijn collega Admilson R. ook het slachtoffer was geweest van valse beschuldigingen en dat de moordaanslag wel degelijk door Afghaanse tolken moest zijn gepleegd. Totdat in 2014 R. samen met zijn broer werd aangehouden op verdenking van een drietal roofmoorden in Drenthe. ‘In een flits realiseerde ik me wat ik nooit voor mogelijk had gehouden: Admilson kon ook achter de explosie in de Bushmaster zitten’, aldus de militair.

Volgens oud-rechercheur Gosewehr had de marechaussee het toentertijd bij het juiste eind dat de aanslag niet door derden was gepleegd, maar begingen ze een grote fout door beide militairen als verdachte aan te merken terwijl alles erop wees dat alleen R. achter de ontploffing zat. Zo was R. eerder betrokken geweest bij verdachte incidenten met handgranaten.

Volg en lees meer over:  MENS & MAATSCHAPPIJ  DEFENSIE  MOORD  CRIMINALITEIT  MISSIE URUZGAN  NEDERLAND

AFGHANISTAN;

OM heropent onderzoek naar moordaanslag op Nederlands voertuig Uruzgan

Obama wijzigt koers en houdt 8.400 soldaten tot 2017 in Afghanistan

’40 Afghaanse politiecadetten gedood bij zelfmoordaanslag’

Meerdere doden bij zelfmoordaanslag in Kabul

Taliban verdienen goud geld aan azuurblauwe steen lapis lazuli

BEKIJK HELE LIJST

Obama wijzigt koers en houdt 8.400 soldaten tot 2017 in Afghanistan

VK 06.07.2016 President Obama zal tot begin volgend jaar 8.400 Amerikaanse militairen in Afghanistan houden. Hij ziet hiermee af van een plan om het aantal soldaten terug te brengen van 9.800 nu tot 5.500 begin 2017. Sommige generaals en diplomaten hadden een beroep op Washington gedaan af te zien van de halvering van de troepenmacht als hij het Witte Huis verlaat.

WhiteHousePressCorps @whpresscorps

RT @RebeccaShabad: Obama: 8,400 American troops to remain in Afghanistan http://cbsn.ws/29ktPVj  5:04 PM – 6 Jul 2016

President Obama to deliver statement on Afghanistan

cbsnews.com

Volgens hen zou zo’n flinke vermindering van de troepenmacht de strijd tegen de Taliban ondermijnen. 

Obama beaamde dit woensdag. Hij zei dat de veiligheidssituatie in Afghanistan nog fragiel is en dat de aanwezigheid van zoveel Amerikaanse militairen nog nodig is. De prersident benadrukte dat de rol van de militairen hetzelfde blijft. Zij trainen en adviseren nu het leger. Ook helpen de soldaten bij antiterreurmissies tegen groepen als Al Qaida.

Obama zei tijdens de verkiezingscampagne in 2008 dat hij de twee oorlogen waarin de VS was verwikkeld, Irak en Afghanistan, zou beëindigen. De Amerikaanse militairen in Irak werden inderdaad teruggetrokken. Maar vorig jaar zag Obama zich gedwongen zo’n vierduizend militairen terug te sturen naar Irak vanwege de opmars van Islamitische Staat (IS). Het gaat hier om militaire adviseurs die het leger trainen en adviezen geven over de bestrijding van IS.

Als Obama op 20 januari het Witte Huis verlaat, zullen meer dan 12 duizend soldaten nog in beide landen zijn gelegerd. Onder president George W. Bush vochten in Irak en Afghanistan op het hoogtepunt van de strijd ruim 200 duizend soldaten.

Amerikaanse mariniers luisteren in 2010 op Forward Operating Base Cafferata in Afghanistan naar de toenmalige minister van Defensie Gates. © US Department of Defense

Volg en lees meer over:  AFGHANISTAN  BUITENLAND

Obama houdt 8.400 militairen in Afghanistan

NU 06.07.2016 President Barack Obama verlaagt het aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan van 9.800 naar 8.400.

De troepenmacht moet aan het einde van dit jaar, tevens het einde van Obama’s ambtstermijn, zijn gereduceerd. Dat maakte de president woensdag bekend tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

Het aantal is een compromis tussen het originele plan van Obama en wat de legertop hem heeft aanbevolen. Obama wilde oorspronkelijk 5.500 troepen houden in het land.

De president noemt de grote dreiging van de Taliban in Afghanistan als een van de voornaamste redenen om dit aantal toch te verhogen. “Miljoenen Afghanen zijn al gevlucht vanwege de Taliban. Ik wil niet dat Afghanistan een safehaven wordt voor terroristen, die zo opnieuw in staat worden gesteld om ons aan te vallen.”

De Amerikaanse troepen verlieten Afghanistan in 2014, maar er zijn nog speciale eenheden aanwezig die Afghaanse militairen trainen en ondersteunen. Obama wees er woensdag op dat sindsdien 28 Amerikanen zijn gedood in het land.

Video: VS houdt 8.400 troepen in Afghanistan

Lees meer over: Obama Afghanistan

Militairen blijven in Afghanistan

Telegraaf 06.07.2016  Barack Obama heeft besloten de Amerikaanse troepen in Afghanistan op een sterkte te houden van 8400 militairen. De president was van plan aan het eind van zijn regeringsperiode de uitgezonden legermacht terug te brengen tot 5500 man. Minister van Defensie Ash Carter vond de beslissing getuigen van betrokkenheid.

,,De Verenigde Staten handhaven hiermee de loyaliteit ten opzichte van onze Afghaanse partners. Dit besluit van president Obama is een overtuigend bewijs van een langduriger verbintenis”, aldus Carter. Hij zei deze aanbeveling te hebben gedaan in overleg met een aantal generaals, onder wie de commandant van de strijdkrachten in Afghanistan, John Nicholsen.

De Afghaanse president Ashraf Ghani was ingenomen met het Amerikaanse besluit. ,,Dat onderstreept het samenwerkingsverband tussen onze landen om de wederzijdse belangen te dienen.”

’40 Afghaanse politiecadetten gedood bij zelfmoordaanslag’

VK 30.06.2016 Bij een zelfmoordaanslag in Afghanistan zijn donderdag tientallen politiemannen en burgers om het leven gekomen. Volgens een official zijn er veertig slachtoffers gevallen toen een konvooi net buiten de hoofdstad Kabul werd aangevallen door een zelfmoordenaar, meldt de BBC.Onderkant formulier

Volgens Haji Mohammed Musa Khan, de gouverneur van het district Paghman, zijn er ‘nog veel meer mensen’ gewond geraakt.

Het konvooi werd geraakt door twee bommen. In de wagens zaten politiecadetten die terugkwamen van een afstudeerceremonie in de hoofdstad. De aanslag is opgeëist door de Taliban.

Iets meer dan een week geleden heeft de Taliban een aanslag gepleegd op een bus in Kabul. Hierbij kwamen veertien mensen om het leven, waaronder Nepalese veiligheidsbeambten die voor de Canadese ambassade werkten. De andere slachtoffers waren Afghaanse burgers.
Volg en lees meer over:  TERRORISME  MENS & MAATSCHAPPIJ  TALIBAN  BUITENLAND  AFGHANISTAN

Tientallen doden bij aanslag op politiecadetten bij Kaboel

Trouw 30.06.2016 Bij een aanslag op bussen met pas afgezwaaide cadetten van de politie aan de rand van de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn donderdag zeker 27 agenten gedood. Rond de veertig mensen raakten gewond, zei de politie.

De drie bussen reden onder militaire begeleiding van de naburige provincie Wardak naar Kaboel. Zij waren op de terugweg van een trainingscentrum in Wardak toen bij hun bussen na elkaar twee bommen explodeerden.

Daarbij zijn, naast de 27 cadetten, vermoedelijk ook omstanders en hulpverleners omgekomen. De Afghaanse autoriteiten houden rekening met mogelijk veertig doden.

De aanslag vond plaats in een westelijke buitenwijk van de Afghaanse hoofdstad. Volgens een voorlopig onderzoek werd die uitgevoerd door twee zelfmoordterroristen.

De Taliban hebben de aanslag inmiddels opgeëist. Volgens een Taliban-woordvoerder was de eerste aanslagpleger te voet, en liet een tweede zijn bomauto twintig minuten later ontploffen toen er al politie te hulp was geschoten.

© ap.

Een Afghaanse politieman bewaakt een straat tijdens een vorige aanslag in juni. (archieffoto)

Ruim een week geleden werden veertien mensen gedood bij een aanslag op een bus met Nepalese bewakers van de Canadese ambassade in Kaboel. En begin juni vond een Afghaans parlementslid de dood bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad.

In april was Kaboel het toneel van de dodelijkste bomexplosie sinds 2011. Toen vielen 64 doden bij een Talibanaanslag op een kantoor van de veiligheidsdienst. Daarna heeft de Afghaanse president Ashraf Ghani een hardere aanpak van de Taliban aangekondigd.

Het aantal door de Taliban gepleegde terreuraanslagen is de laatste tijd weer toegenomen na de dood van hun leider Mullah Mansour. Hij werd eerder dit jaar gedood door een Amerikaanse raket. De nieuwe leider Mullah Haibatullah Akhundzada heeft duidelijk gemaakt dat hij het aantal aanslagen tegen de door het Westen gesteunde regering-Ghani zal opvoeren.

Tientallen doden bij aanslag op pas afgestudeerde agenten in Kabul 

NU 30.06.2016 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn donderdag mogelijk veertig net afgestudeerde agenten om het leven gekomen.

Twee bommen ontploften bij drie bussen die de agenten vervoerden na een examenceremonie aan de rand van de stad. Volgens BBC zijn er vele gewonden.

Onder militaire begeleiding reden de bussen van de provincie Wardak naar Kabul. Volgens een voorlopig onderzoek werd de aanslag door twee zelfmoordterroristen uitgevoerd.

De aanslag is inmiddels opgeëist door de Taliban en volgt een week na een aanval op een bus die aan veertien mensen het leven kostte. Onder de slachtoffers waren ook Nepalezen die als beveiligers werkten op de Canadese ambassade.

Nieuwe aanslagen

Onlangs maakten de Taliban duidelijk dat zij onder hun nieuwe leider, Mullah Haibatullah Akhundzada, doorgaan met aanslagen op de door het Westen gesteunde regering. Hun vorige leider, Mullah Akhtar Mansour, werd eerder dit jaar gedood bij een Amerikaanse droneaanval.

De NAVO vergadert volgende week in Warschau onder meer over de vraag of de steun aan de Afghaanse regering in stand moet worden gehouden.

Lees meer over: Afghanistan Taliban

Gerelateerde artikelen;

Zelfmoordaanslag in Kabul eist meerdere levens 

‘Nederland zet missies Mali, Afghanistan en Irak voort’ 

NAVO blijft ook na 2017 in Afghanistan 

Aanslag op politie Kabul

Telegraaf 30.06.2016 Bij een aanslag op bussen met pas afgezwaaide cadetten van de politie aan de rand van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn donderdag zeker 27 agenten gedood. Rond de veertig mensen raakten gewond, zei de politie.

De drie bussen reden onder militaire begeleiding van de provincie Wardak naar Kabul. Volgens een voorlopig onderzoek werd de aanslag door twee zelfmoordterroristen uitgevoerd.

De Taliban eisten de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Woordvoerder Zabihullah Mujahid zei dat de eerste explosie gericht was tegen een bus met politiecadetten en hun instructeurs. De tweede dader sloeg toe nadat hulpverleners waren toegesneld.

De Taliban hebben duidelijk gemaakt dat zij onder hun nieuwe leider, Mullah Haibatullah Akhundzada, doorgaan met aanslagen op de door het Westen gesteunde regering. Hun vorige leider, Mullah Akhtar Mansour, werd eerder dit jaar gedood bij een Amerikaanse droneaanval.

Ruim een week geleden werden veertien mensen gedood bij een aanslag op een bus met Nepalese bewakers van de Canadese ambassade in Kabul. In april vielen bij een aanslag van de Taliban op een kantoor van de veiligheidsdienst in Kabul 64 doden. Het was de dodelijkste bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad sinds 2011.

De NAVO vergadert volgende week in Warschau onder meer over de vraag of de steun aan de Afghaanse regering in stand moet worden gehouden.

Aanslag op politiecadetten bij Kabul

AD 30.06.2016 Bij een aanslag op bussen met pas afgezwaaide cadetten van de politie aan de rand van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn donderdag zeker 27 mensen gedood. Rond de veertig mensen raakten gewond, zei de politie.

De drie bussen reden onder militaire begeleiding van de provincie Wardak naar Kabul. Volgens een voorlopig onderzoek werd de aanslag door twee zelfmoordterroristen uitgevoerd.

De Taliban eisten de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Woordvoerder Zabihullah Mujahid zei dat de eerste explosie gericht was tegen een bus met politiecadetten en hun instructeurs. De tweede dader sloeg toe nadat hulpverleners waren toegesneld.

De Taliban hebben duidelijk gemaakt dat zij onder hun nieuwe leider, Mullah Haibatullah Akhundzada, doorgaan met aanslagen op de door het Westen gesteunde regering. Hun vorige leider, Mullah Akhtar Mansour, werd eerder dit jaar gedood bij een Amerikaanse droneaanval.

Eerdere aanslagen
De aanslag komt een week na de aanval op een bus met private beveiligers uit Nepal die belast waren met de beveiliging van de Canadese ambassade in Kabul. Bij die aanslag kwamen 14 personen om het leven.

In april vielen bij een aanslag van de Taliban op een kantoor van de veiligheidsdienst in Kabul 64 doden. Het was de dodelijkste bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad sinds 2011.

Taliban laten gijzelaars vrij

Telegraaf 22.06.2016  De meeste van de dinsdag door de Taliban in Afghanistan ontvoerde reizigers zijn weer vrij. Stamoudsten hadden over de vrijlating van 23 van de 25 gijzelaars onderhandeld, zei een woordvoerder van de gouverneur woensdag. De overige twee zullen „hopelijk binnenkort vrijkomen”.

De extremistische Taliban hadden in de zuidelijke provincie Helmand 48 mensen in gijzeling genomen. Het ging om buspassagiers en vrachtwagenchauffeurs. Velen werden even later alweer vrijgelaten, maar 25 bleven in handen van de radicale groepering.

De extremisten werpen al maandenlang wegversperringen op en ontvoeren en vermoorden reizigers. Eind mei en begin juni hadden ze auto’s in de noordelijke provincie Kunduz tegengehouden en veel gijzelaars genomen. Ze schoten twaalf passagiers dood. Zeker acht anderen zijn nog in hun handen. In de oostelijke provincie Gazni hadden ze begin juni twaalf militairen en politieagenten ontvoerd en gedood.

LEES MEER OVER; KUNDUZ AFGHANISTAN TALIBAN

Doden na gevechten Taliban

Telegraaf 22.06.2016 Tijdens bloedige gevechten tussen radicale islamistische Taliban zijn zeker twintig strijders gedood. Twee rivaliserende groepen streden tegen elkaar in de westelijke Afghaanse provincie Herat, zei een woordvoerder van de gouverneur woensdag. Burgerslachtoffers zijn er niet gevallen.

De ene groep hoort bij dissidentenleider Mullah Mohammed Rassul, de andere is trouw aan de in mei nieuw gekozen Taliban-leider Mullah Haibatullah Achundsada. Mullah Rassul had al een dag na het aantreden van de nieuwe Taliban-chef geweigerd hem te volgen.

De Wall Street Journal meldde in mei dat de Afghaanse geheime dienst geld krijgt van de Verenigde Staten om splintergroepen van de Taliban te steunen. Het doel is de beweging op die manier te verzwakken. Ook Mullah Rassuls groep had geld en wapens ontvangen.

Tientallen doden na onderlinge gevechten Taliban

AD 22.06.2016 Tijdens bloedige gevechten tussen radicale islamitische Taliban zijn zeker twintig strijders gedood. Twee rivaliserende groepen streden tegen elkaar in de westelijke Afghaanse provincie Herat, zei een woordvoerder van de gouverneur woensdag. Burgerslachtoffers zijn niet gevallen.

De ene groep hoort bij dissidentenleider Mullah Mohammed Rassul, de andere is trouw aan de in mei nieuw gekozen Taliban-leider Mullah Haibatullah Achundsada. Mullah Rassul had al een dag na het aantreden van de nieuwe Taliban-chef geweigerd hem te volgen.

Steun
De Wall Street Journal meldde in mei dat de Afghaanse geheime dienst geld krijgt van de Verenigde Staten om splintergroepen van de Taliban te steunen. Het doel is de beweging op die manier te verzwakken. Ook Mullah Rassuls groep had geld en wapens ontvangen.

De verdachtmakingen werden ontkend door beide groeperingen. De Afghaanse regering zei zulke groeperingen niet te ondersteunen. Een woordvoerder van dissidentenleider ontkende o pzijn beurt de aantijgingen en sprak van propaganda om Rassul aan de regering te linken.

Lees ook

Meedogenloze Sirajuddin in beeld als leider Taliban

Lees meer

Versplintering?
Een van de vragen is of de versplintering binnen de Taliban de rust in het door oorlog verscheurde land ten goed zal komen. Waar de Amerikaanse en Afghaanse autoriteiten volgens de Wall Street Journal hopen de verschillende stromingen binnen de Taliban tegen elkaar uit te spelen, zijn er ook geluiden dat de verschillende groeperingen elkaar zullen willen aftroeven in geweld. Onder meer in een strijd om de interne macht.

De Taliban heeft de interne rust zelf zoveel mogelijk willen bewaren door in mei zo snel mogelijk een opvolger te benoemen na de dood van leider Mullah Mansour. ,,Alle mensen moeten de nieuwe bevelhebber van de gelovigen gehoorzamen”, luidde de stevige verklaring toen.

Weer reizigers Afghanistan gegijzeld

Telegraaf 21.06.2016 De radicaalislamitische Taliban hebben dinsdag in de zuidelijk Afghaanse provincie Helmand een bus en een aantal vrachtwagens tegengehouden en 48 mensen in gijzeling genomen. Het incident vond plaats in de vroege ochtend in het district Gereschk.

Een politiechef liet weten dat de Taliban in eerste instantie alle passagiers hadden meegenomen, maar later weer een aantal had vrijgelaten. Het zou gaan om achttien vrouwen en kinderen die met familie reisden. De militanten zouden nu nog zo’n 25 gijzelaars in handen hebben.

De extremisten lieten via internet weten dat ze ,,27 verdachte personen” hadden vastgenomen. Degenen onder hen die voor de overheid bleken te werken, werden overgedragen aan ‘de rechtbank’ van de Taliban.

De Taliban werpen al maandenlang geregeld wegversperringen op, en ontvoeren en vermoorden daarbij reizigers. Onder meer eind mei en begin juni hielden ze auto’s en bussen aan in de noordelijke provincie Kunduz en namen vele gijzelaars. Twaalf passagiers werden doodgeschoten. Zeker acht gijzelaars houden ze nog vast.

In de oostelijke provincie Gazni hebben ze begin juni twaalf militairen en politieagenten ontvoerd en gedood. Ze doorzoeken voertuigen vooral op overheidsmedewerkers en medewerkers van veiligheidsdiensten en internationale organisaties. Het is een gerichte methode om te intimideren.

LEES MEER OVER KUNDUZ AFGHANISTAN TALIBAN

Zelfmoordaanslag in Kabul eist meerdere levens

NU 20.06.2016 In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn maandag zeker veertien mensen omgekomen bij een aanslag op een minibus. Acht mensen raakten gewond. In de bus zaten medewerkers van een beveiligingsbedrijf. Volgens de politie ging het om een zelfmoordaanslag.

Het geweld in Afghanistan is de laatste tijd weer toegenomen. De nieuwe golf van aanslagen valt samen met het langzaam terugtrekken van de westerse troepen uit het land.

Eerder deze maand werd al een bus opgeblazen waarin ambtenaren van het ministerie van justitie zaten. Ook werd er recent de rechtbank in de stad Ghazni. Hierbij vielen tien slachtoffers.

De aanslag van maandag is via Twitter opgeëist door de Taliban.

Meerdere doden door zelfmoordaanslag in Kabul

Lees meer over: Kabul Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Taliban ontvoeren weer tientallen reizigers 

Afghaans parlementslid bij aanslag gedood 

Tien doden bij bestorming Afghaanse rechtbank door Taliban 

Nieuwe Talibanleider wil niet deelnemen aan vredesoverleg

Doden en gewonden na aanslagen Afghanistan

AD 20.06.2016 Bij twee aanslagen in Afghanistan zijn vandaag zeker 22 doden gevallen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul kwamen in de ochtend veertien mensen om het leven door een aanslag op een minibus. Ook raakten acht mensen gewond.

Met een andere aanslag werd geprobeerd een lid van de Provinciale Raad te vermoorden. Die raakte met zijn lijfwacht en vier burgers gewond.

De zelfmoordaanslag op het busje werd via Twitter opgeëist door de Taliban. De inzittenden waren werknemers van een beveiligingsbedrijf. Onder de slachtoffers zijn Nepalese veiligheidsbeambten en Afghaanse burgers. Zij waren op weg naar hun werk.

Stijgen
Bij een aanslag op een markt in de noordelijke provincie Badakhshan kwamen zeker acht mensen om. Ongeveer dertig andere mensen raakten gewond, meldde de woordvoerder van het paleis van de gouverneur.

Het dodental kan nog stijgen, omdat tijdens de wekelijkse marktdag veel mensen naar het centrum van de wijk waren gekomen.

Het explosief werd naar verluidt bevestigd aan een geparkeerde motorfiets. Over de daders is er geen informatie.

Meerdere doden bij zelfmoordaanslag in Kabul

VK 20.06.2016 Bij een explosie in de Afghaanse hoofdstad Kabul is maandag een minibus geraakt. Daarbij zijn volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken veertien mensen om het leven gekomen en acht mensen gewond geraakt.

© EPA

Een ooggetuige zag meerdere slachtoffers die niet meer in leven leken te zijn. Zeker twee gewonden werden uit het wrak gedragen, aldus Reuters.

Het gaat om een zelfmoordaanslag die via Twitter wordt opgeëist door de Taliban. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving waren de inzittende geen ambtenaren van de Afghaanse overheid, maar werknemers van een beveiligingsbedrijf. Onder de slachtoffers zijn Nepalese veiligheidsbeambten en Afghaanse burgers.

© EPA

Volg en lees meer over:  TERRORISME  TALIBAN   MENS & MAATSCHAPPIJ   BUITENLAND   AFGHANISTAN   KABUL

AFGHANISTAN:

Meerdere doden bij zelfmoordaanslag in Kabul

Taliban verdienen goud geld aan azuurblauwe steen lapis lazuli

Amerikaanse persfotograaf gedood in hinderlaag Taliban

‘Taliban doden en gijzelen tientallen buspassagiers in Afghanistan’

Taliban bevestigen dood leider Mansour en benoemen opvolger

BEKIJK HELE LIJST

Doden en gewonden na aanslagen Afghanistan

Trouw 20.06.2016 Bij twee aanslagen in Afghanistan zijn vandaag zeker 22 doden gevallen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul kwamen in de ochtend veertien mensen om het leven door een aanslag op een minibus. Ook raakten acht mensen gewond.

Met een andere aanslag werd geprobeerd een lid van de Provinciale Raad te vermoorden. Die raakte met zijn lijfwacht en vier burgers gewond.

De zelfmoordaanslag op het busje werd via Twitter opgeëist door de Taliban. De inzittenden waren werknemers van een beveiligingsbedrijf. Onder de slachtoffers zijn Nepalese veiligheidsbeambten en Afghaanse burgers. Zij waren op weg naar hun werk.

Stijgen
Bij een aanslag op een markt in de noordelijke provincie Badakhshan kwamen zeker acht mensen om. Ongeveer dertig andere mensen raakten gewond, meldde de woordvoerder van het paleis van de gouverneur.

Het dodental kan nog stijgen, omdat tijdens de wekelijkse marktdag veel mensen naar het centrum van de wijk waren gekomen.

Het explosief werd naar verluidt bevestigd aan een geparkeerde motorfiets. Over de daders is er geen informatie.

Doden en gewonden na explosie Kabul – Telegraaf 20.06.2016

‘Nederland zet missies Mali, Afghanistan en Irak voort’

NU 16.06.2016 Het kabinet zal de militaire missies in Mali, Afghanistan en Irak met een jaar verlengen. Dat meldt De Telegraaf op basis van Haagse bronnen.

Wel zou de Minusma-missie in Mali het met minder helikopters moeten doen. De gevechts- en transporthelikopters drukken te zwaar op het beschikbare materieel.

In Irak zal de training van Peshmergastrijders en speciale eenheden worden voortgezet om te helpen in hun strijd tegen Islamitische Staat. De F-16’s komen wel begin volgende maand terug naar Nederland.

Ook het trainen van militairen in het Afghaanse leger gaat volgens de krant hoogstwaarschijnlijk door.

Mogelijk wordt op de NAVO-top begin juli in Warschau bekendgemaakt dat Nederland bovendien een bijdrage gaat leveren aan de vooruitgeschoven NAVO-eenheden in Polen en de Baltische staten.

Mali

Het is geen geheim dat minister Koenders de missie in Mali graag wil verlengen, ook omdat Nederland in de race is voor een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad. Een verlenging van de missie zou als teken van goodwill kunnen worden ervaren.

VN-baas Ban-ki Moon deed in april nog een klemmend beroep op het Nederlands parlement om de missie in Mali te blijven steunen.

Lees meer over: Mali Afghanistan Irak

Gerelateerde artikelen

NAVO blijft ook na 2017 in Afghanistan 

Missies kleiner voortgezet

Telegraaf 16.06.2016 De militaire missies in Mali, Afghanistan en Irak worden voortgezet. Het kabinet neemt daarover binnenkort een besluit, zo bevestigen Haagse bronnen.

Deelname aan VN-missie Minusma in Mali gaat verder in afgeslankte vorm. Nederland haalt naar verluidt de helikopters terug.

De vier Apaches gevechtshelikopters en drie Chinook transportheli’s trekken een te zware wissel op de toch al schaarse capaciteit.

Een besluit over verlenging van de missie met een jaar valt rond de zomervakantie.

Lees hier meer

NAVO blijft ook na 2017 in Afghanistan 

NU 15.06.2016 De NAVO-bondgenoten zijn bereid om ook na 2017 met troepen aanwezig te blijven in Afghanistan. Dat hebben de ministers van Defensie van het bondgenootschap woensdag besloten.

Daarmee neemt ook de kans toe dat president Barack Obama afziet van zijn voornemen om het aantal Amerikaanse soldaten daar volgend jaar te verminderen van 9800 naar 5500.

De Amerikaanse minister Ashton Carter was blij met het NAVO-besluit. Volgens hem staat het besluit om de Amerikaanse aanwezigheid te verminderen nog steeds overeind, maar zal Obama later dit jaar een definitief besluit nemen. Dat de partners hun trainingsmissie in Afghanistan willen handhaven zal daarbij een belangrijke rol spelen.

”We gaan door met het adviseren, trainen en bijstaan van de Afghaanse strijdkrachten, omdat we ons ertoe verbonden hebben om de Afghanen te steunen”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Zeker 88 doden bij aanhoudende gevechten in Afghanistan

Afghaanse regering tekent vredesovereenkomst met krijgsheer 

Navo blijft in Afghanistan

Telegraaf 15.06.2016 De NAVO-bondgenoten zijn bereid om ook na 2017 met troepen aanwezig te blijven in Afghanistan.

Dat hebben de ministers van Defensie van het bondgenootschap woensdag besloten. Daarmee neemt ook de kans toe dat president Barack Obama afziet van zijn voornemen om het aantal Amerikaanse soldaten daar volgend jaar te verminderen van 9800 naar 5500.

De Amerikaanse minister Ashton Carter was blij met het NAVO-besluit. Volgens hem staat het besluit om de Amerikaanse aanwezigheid te verminderen nog steeds overeind, maar zal Obama later dit jaar een definitief besluit nemen. Dat de partners hun trainingsmissie in Afghanistan willen handhaven zal daarbij een belangrijke rol spelen.

,,We gaan door met het adviseren, trainen en bijstaan van de Afghaanse strijdkrachten, omdat we ons ertoe verbonden hebben om de Afghanen te steunen”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

NAVO blijft ook na 2017 in Afghanistan

AD 15.06.2016 De NAVO-bondgenoten zijn bereid om ook na 2017 met troepen aanwezig te blijven in Afghanistan. Dat hebben de ministers van Defensie van het bondgenootschap woensdag besloten. Daarmee neemt ook de kans toe dat president Barack Obama afziet van zijn voornemen om het aantal Amerikaanse soldaten daar volgend jaar te verminderen van 9800 naar 5500.

De Amerikaanse minister Ashton Carter was blij met het NAVO-besluit. Volgens hem staat het besluit om de Amerikaanse aanwezigheid te verminderen nog steeds overeind, maar zal Obama later dit jaar een definitief besluit nemen. Dat de partners hun trainingsmissie in Afghanistan willen handhaven zal daarbij een belangrijke rol spelen.

,,We gaan door met het adviseren, trainen en bijstaan van de Afghaanse strijdkrachten, omdat we ons ertoe verbonden hebben om de Afghanen te steunen”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Lees ook

Meer dan miljoen Afghanen op de vlucht voor geweld

Lees meer

Zeker 88 doden bij aanhoudende gevechten in Afghanistan

NU 14.06.2016 Bij gevechten tussen veiligheidstroepen en de extremistische Taliban in Afghanistan zijn de afgelopen dagen zeker 88 mensen gedood.

Twaalf politiemensen en 76 Taliban-strijders kwamen om tijdens botsingen in het district Charchino in de centraal gelegen provincie Uruzgan, aldus een woordvoerder van de gouverneur dinsdag.

Ook raakten 51 mensen gewond, onder wie vijftien politieagenten en 36 extremisten. De gevechten duren nog steeds voort.

Het district dreigt door de Taliban ingenomen te worden, zeggen de lokale autoriteiten. Die hopen op versterkingen door veiligheidstroepen.

Uruzgan wordt steeds onzekerder, aldus veiligheidsexperts. De Taliban concentreren ook veel van hun troepen in de zuidelijke provincie Helmand en het noordelijke Kunduz en Baghlan.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Taliban ontvoeren weer tientallen reizigers 

Nieuwe Talibanleider wil niet deelnemen aan vredesoverleg

Al-Qaeda trouw aan Taliban

Telegraaf 11.06.2016 Al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahri heeft zich loyaal verklaard aan Haibatullah Akhundzada, de nieuwe leider van de Afghaanse Taliban. Een audioboodschap van al-Zawahri dook deze week op internet op.

De Taliban waren van 1996 tot 2001 aan de macht in Afghanistan. Al-Qaeda floreerde in diezelfde periode en bereidde onder meer in Afghanistan de aanslagen van 11 september 2001 voor.

Akhundzada was een van de secondanten van zijn voorganger Mullah Akhtar Mansour en nam de leiding over de Taliban over nadat Mansour was uitgeschakeld door een Amerikaanse drone. Al-Zawahri leidt al-Qaeda sinds Amerikaanse commando’s in 2011 Osama bin Laden doodden in Pakistan.

‘Defensie wist al van fraude’

Telegraaf 10.06.2016 Het ministerie van Defensie had al jaren eerder op de hoogte kunnen zijn van een mogelijke fraude bij een bedrijf dat het eten en drinken voor de missie in Uruzgan in Afghanistan verzorgde. Een voormalig medewerker van het bedrijf Supreme heeft in 2013 bij het ministerie aangeboden gedetailleerde informatie te geven over de fraude. Dat meldt het NPO Radio1 programma Bureau Buitenland donderdag.

Het ministerie zou echter in een reactie hebben laten weten dat zij niets met de informatie konden omdat het niet over een eigen onderdeel maar een ingehuurd bedrijf ging. In een mail raadde het ministerie de klokkenluider aan ,,om maar naar de politie te stappen”. Het radioprogramma citeerde uit de mails en had de klokkenluider in de uitzending.

Grove schatting

Ko Colijn, directeur van denktank Instituut Clingendael, noemt de reactie van het ministerie in de uitzending ,,laks en raar”. Op basis van een grove schatting, denkt hij dat het ministerie voor ,,20 miljoen tot 50 miljoen euro” het schip in is gegaan.

Via een tussenbedrijf in Dubai zou Supreme de kosten van de leveringen aan Amerikaanse militairen op kunstmatige wijze hebben opgekrikt. Met deze werkwijze van Supreme zou ook het Nederlandse ministerie van Defensie zijn benadeeld.

Om hoeveel geld het precies zou gaan is nog niet bekend. Minister Jeanine Hennis (Defensie) liet begin deze maand weten dat ze onderzoek laat doen naar deze kwestie. Het ministerie zei al dat destijds het contract met Supreme voor catering tussen 2006 en 2010 onder de loep is genomen. Toen bleek dat de prijzen te hoog waren en is het te veel in rekening gebrachte bedrag terugbetaald.

Ex-militair doet aangifte na granaataanslag in Afghanistan in 2010E

NU 09.06.2016 Een oud-militair die ervan werd verdacht met een handgranaat een aanslag te hebben gepleegd in een eigen Bushmaster-pantservoertuig, wijst nu zijn toenmalige medeverdachte en collega aan als dader.

Het gaat om Admilson R., die in november vorig jaar werd veroordeeld tot dertig jaar cel en tbs voor drie roofmoorden. De ex-militair heeft aangifte gedaan tegen R.

De aanslag was op 7 maart 2010 op Camp Coyote in Uruzgan, Afghanistan. Er vielen geen doden of gewonden. Uit onderzoek van de marechaussee bleek destijds dat een van de twee betrokken militairen de ontploffing moet hebben veroorzaakt.

De zaak kwam niet rond, omdat beiden ontkenden. De zaak tegen de twee militairen werd door het Openbaar Ministerie (OM) in 2010 geseponeerd.

Schuldvraag

Advocaat Sébas Diekstra zegt dat zijn cliënt er inmiddels van overtuigd is dat zijn toenmalige collega R. de granaat heeft verduisterd en gebruikt om een aanslag op hem te plegen.

Dat inzicht komt door nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door oud-rechercheur Dick Gosewehr. Die deed dat op verzoek van De Telegraaf.

Roofmoorden

R. kreeg zijn straf voor de zogenoemde roofmoorden in Drenthe. R. schoot in november 2012 de 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo dood.

Ruim een half jaar later wurgden hij en zijn broer het echtpaar Jan en Greet Veenendaal (beiden 77) uit Exloo. Bij de moorden gebruikte hij een in Afghanistan gestolen pistool, een Glock.

Erkenning

Gosewehr concludeert dat R. in Afghanistan zocht naar erkenning. Hij zou een handgranaat eerst onder een wiel van een dienstauto hebben gelegd. Die ‘ontdekte’ R. in het bijzijn van iemand, voordat er met het voertuig werd gereden.

Van zijn meerdere kreeg hij niet de heldenrol toebedeeld die hij hoopte. De zaak werd juist in de doofpot gestopt, aldus de oud-rechercheur. Daarom plaatste R. vervolgens een op scherp gezette granaat in de Bushmaster en toen hij zijn maat naar binnen lokte kon R. zijn collega op tijd waarschuwen en ‘redden’.

Verdachte

Omdat uit onderzoek bleek dat alleen hij en zijn maat bij de ontploffing betrokken konden zijn, werd hij weer geen held, maar verdachte.

R. heeft immers het leven van zijn toenmalige collega-militair in gevaar gebracht. Hoewel beiden niet werden vervolgd, zijn ze wel ontslagen. Daarna is R. de weg kwijtgeraakt, concludeert Gosewehr.

Het OM Oost-Nederland, dat gaat over militaire kwesties, kan desgevraagd niet bevestigen of ontkennen dat de aangifte van de oud-militair binnen is.

Lees meer over: Bushmaster Uruzgan

Verdachte aanslag wijst naar collega

Telegraaf 09.06.2016 Een oud-militair die ervan werd verdacht met een handgranaat een aanslag te hebben gepleegd in een eigen Bushmaster-pantservoertuig, wijst nu zijn toenmalige medeverdachte en collega aan als dader. Het gaat om Admilson R., die in november vorig jaar werd veroordeeld tot dertig jaar cel en tbs voor drie roofmoorden.

De ex-militair heeft aangifte gedaan. De aanslag was op 7 maart 2010 op Camp Coyote in Uruzgan, Afghanistan.

Advocaat Sébas Diekstra zegt dat zijn cliënt er inmiddels van overtuigd is dat zijn toenmalige collega R. de granaat heeft verduisterd en gebruikt om een aanslag op hem te plegen. Dat inzicht komt door nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door oud-rechercheur Dick Gosewehr. Die deed dat op verzoek van De Telegraaf.

R.  kreeg zijn straf voor de zogenoemde roofmoorden in Drenthe. Admilson schoot in november 2012 de 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo dood en ruim een half jaar later wurgden hij en zijn broer het echtpaar Jan en Greet Veenendaal (beiden 77) uit Exloo. Bij de moorden gebruikte R. ook een in Afghanistan gestolen pistool, een Glock.

De explosie in de Bushmaster blijkt te zijn veroorzaakt door een eigen granaat. Er vielen geen doden of gewonden.

Uit het onderzoek van de marechaussee bleek destijds dat een van de twee betrokken militairen de ontploffing moet hebben veroorzaakt. Beiden ontkenden echter en daardoor kwam de zaak niet rond.

Gosewehr concludeert dat R. zocht naar erkenning. Hij zou een handgranaat eerst onder een wiel van een dienstauto hebben gelegd. Die ’ontdekte’ R. in het bijzijn van iemand, voordat er met het voertuig werd gereden.

Van zijn meerdere kreeg hij niet de heldenrol toebedeeld, die hij hoopte. De zaak werd juist in de doofpot gestopt, aldus de oud-rechercheur. Daarom plaatste R. vervolgens een op scherp gezette granaat in de Bushmaster en toen hij zijn maat naar binnen lokte, kon R. zijn collega op tijd waarschuwen en ’redden’.

Omdat uit onderzoek bleek dat alleen hij en zijn maat bij de ontploffing betrokken konden zijn, werd hij weer geen held, maar verdachte. R. heeft immers het leven van zijn toenmalige collega-militair in gevaar gebracht. Hoewel beiden niet werden vervolgd, zijn ze wel ontslagen. Daarna is R. de weg kwijtgeraakt, concludeert Gosewehr.

Taliban ontvoeren weer tientallen reizigers

NU 08.06.2016 Militanten van de Taliban hebben in Afghanistan tientallen mensen ontvoerd. De slachtoffers zaten in een bus en een kleiner voertuig die woensdag in de oostelijke provincie Gasni op een snelweg werden tegengehouden.

Er zouden zeker veertig mensen door de militanten zijn meegenomen. De radicaalislamitische Taliban hebben deze maand al op diverse plekken voertuigen tegengehouden en inzittenden meegenomen.

Volgens de politie in Gasni zijn zeker twaalf militairen en politiemensen door de beweging vermoord. Zij werden enkele dagen geleden ontvoerd. Dinsdagavond werden hun lijken in het district Andar ontdekt.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen

Tien doden bij bestorming Afghaanse rechtbank door Taliban 

Taliban bevestigt dood Mansour en kondigt nieuwe leider aan  

Amerikaanse persfotograaf gedood in hinderlaag Taliban

VK 06.06.2016 De zeer ervaren nieuwsfotograaf David Gilkey en de Afghaanse vertaler Zabihullah Tamanna zijn in Afghanistan in een hinderlaag om het leven gekomen. De twee werden zondag in het zuiden van Afghanistan onder vuur genomen door de Taliban toen ze voor de Amerikaanse National Public Radio aan het werk waren.

Volgens woordvoerster Isabel Lara van NPR reisden de twee in het gezelschap van het Afghaanse leger toen het konvooi onder vuur werd genomen door strijders van de Taliban. Het voertuig van de twee kwam vast te zitten, waardoor ze niet konden ontkomen. Ook de militair die de Humvee bestuurde kwam om het leven. Twee andere journalisten van NPR bleven ongedeerd.

Gilkey maakte talrijke reizen naar Afghanistan en Irak waar hij zowel nationaal als internationaal nieuws versloeg voor de radio en de website. Voor zijn werk werd hij geëerd met diverse prijzen, waaronder de prestigieuze George Polk Award en een nationale Emmy.

Een van de foto’s die David Gilkey maakte in Irak. © EPA

Oorlogen in Irak en Afghanistan
‘David heeft sinds de aanslagen van 9/11 een enorme toewijding aan de dag gelegd om de oorlogen in Irak en Afghanistan dichter bij de mensen te brengen. Hij is in die overtuiging gestorven’, zei Michael Oreskes, vice-voorzitter van NPR.

De karavaan reed tussen de provinciehoofdstad Lashkar Gah en de plaats Marjah, een route die nog maar net was heropend door veiligheidstroepen na zware gevechten in het gebied. De details rond de dood van de journalisten zijn nog niet bekend gemaakt, maar volgens het leger voerde de Taliban een raketaanval uit op de wagen.

Ned Wharton 

✔@NPRNedWharton

So stunned. David Gilkey single-handedly put @NPR on the photojournalism map http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/06/05/480859153/npr-photographer-interpreter-killed-in-afghanistan …  12:27 AM – 6 Jun 2016

NPR Photographer, Interpreter Killed In Afghanistan

David Gilkey and Zabihullah Tamanna were killed while traveling in a convoy with an Afghan army unit.

npr.org

De provincie Helmand is een van de gevaarlijkste gebieden waar nog altijd hevig gevochten wordt tussen de Taliban en door de NAVO gesteunde regeringstroepen.

Voor journalisten is Afghanistan een van de gevaarlijkste landen om in te werken. In januari kwamen nog zeven journalisten van een groot Afghaans TV-station om het leven bij een zelfmoordaanslag in Kabul. In 2014 werd AP-fotografe Anja Niedringhaus doodgeschoten door een Afghaanse politieagent. Ze was daar om de verkiezingen te verslaan.

Volg en lees meer over:  AFGHANISTAN

AFGHANISTAN;

Amerikaanse persfotograaf gedood in hinderlaag Taliban

‘Taliban doden en gijzelen tientallen buspassagiers in Afghanistan’

Taliban bevestigen dood leider Mansour en benoemen opvolger

Boosheid om drone-aanval op Afghaanse Talibanleider op Pakistaans grondgebied

Afghaanse Talibanleider vermoedelijk gedood

BEKIJK HELE LIJST

Amerikaanse persfotograaf gedood in hinderlaag Taliban

Trouw 06.06.2016 De zeer ervaren nieuwsfotograaf David Gilkey en de Afghaanse vertaler Zabihullah Tamanna zijn in Afghanistan in een hinderlaag om het leven gekomen. De twee werden zondag in het zuiden van Afghanistan onder vuur genomen door de Taliban toen ze voor de Amerikaanse National Public Radio aan het werk waren.

Volgens woordvoerster Isabel Lara van NPR reisden de twee in het gezelschap van het Afghaanse leger toen het konvooi onder vuur werd genomen door strijders van de Taliban. Het voertuig van de twee kwam vast te zitten, waardoor ze niet konden ontkomen. Ook de militair die de Humvee bestuurde kwam om het leven. Twee andere journalisten van NPR bleven ongedeerd.

Gilkey maakte talrijke reizen naar Afghanistan en Irak waar hij zowel nationaal als internationaal nieuws versloeg voor de radio en de website. Voor zijn werk werd hij geëerd met diverse prijzen, waaronder de prestigieuze George Polk Award en een nationale Emmy.

© epa.

Een van de foto’s die David Gilkey maakte in Irak.

Oorlogen in Irak en Afghanistan
‘David heeft sinds de aanslagen van 9/11 een enorme toewijding aan de dag gelegd om de oorlogen in Irak en Afghanistan dichter bij de mensen te brengen. Hij is in die overtuiging gestorven’, zei Michael Oreskes, vice-voorzitter van NPR.

De karavaan reed tussen de provinciehoofdstad Lashkar Gah en de plaats Marjah, een route die nog maar net was heropend door veiligheidstroepen na zware gevechten in het gebied. De details rond de dood van de journalisten zijn nog niet bekend gemaakt, maar volgens het leger voerde de Taliban een raketaanval uit op de wagen.

De provincie Helmand is een van de gevaarlijkste gebieden waar nog altijd hevig gevochten wordt tussen de Taliban en door de NAVO gesteunde regeringstroepen.

Voor journalisten is Afghanistan een van de gevaarlijkste landen om in te werken. In januari kwamen nog zeven journalisten van een groot Afghaans TV-station om het leven bij een zelfmoordaanslag in Kabul. In 2014 werd AP-fotografe Anja Niedringhaus doodgeschoten door een Afghaanse politieagent. Ze was daar om de verkiezingen te verslaan.

Journalist en vertaler gedood in Afghanistan

Telegraaf 06.06.2016  Een Amerikaanse fotojournalist en zijn vertaler zijn zondag om het leven gekomen in Afghanistan toen hun wagen in een hinderlaag reed. Het legervoertuig met de mannen werd volgens het leger geraakt door een raket.

Naast journalist David Gilkey en vertaler Zabihullah Tamanna kwam ook de militair om het leven die de Humvee bestuurde. Gilkey was een ervaren journalist, die heeft gewerkt in meerdere conflictgebieden.

Volgens het leger zijn de Taliban verantwoordelijk voor de raketaanval op de wagen, die reed over de weg tussen provinciehoofdstad Lashkar Gah en de plaats Marjah. De route was pas onlangs vrijgegeven door veiligheidstroepen, omdat het gebied eerder het toneel was van zware gevechten.

Gilkey was in Afghanistan voor het Amerikaanse National Public Radio en vergezelde Afghaanse militairen op het moment van de aanval. Twee andere NPR-medewerkers bleven ongedeerd.

Amerikaanse persfotograaf gedood in hinderlaag Taliban

AD 06.06.2016 De zeer ervaren nieuwsfotograaf David Gilkey en de Afghaanse vertaler Zabihullah Tamanna zijn in Afghanistan in een hinderlaag om het leven gekomen. De twee werden zondag in het zuiden van Afghanistan onder vuur genomen door de Taliban toen ze voor de Amerikaanse National Public Radio aan het werk waren.

 

Ned Wharton 

✔@NPRNedWharton

So stunned. David Gilkey single-handedly put @NPR on the photojournalism map http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/06/05/480859153/npr-photographer-interpreter-killed-in-afghanistan …  12:27 AM – 6 Jun 2016

NPR Photographer, Interpreter Killed In Afghanistan

David Gilkey and Zabihullah Tamanna were killed while traveling in a convoy with an Afghan army unit.

npr.org

Volgens woordvoerster Isabel Lara van NPR reisden de twee in het gezelschap van het Afghaanse leger toen het konvooi onder vuur werd genomen door strijders van de Taliban. Het voertuig van de twee kwam vast te zitten, waardoor ze niet konden ontkomen. Ook de militair die de Humvee bestuurde kwam om het leven. Twee andere journalisten van NPR bleven ongedeerd.

Gilkey maakte talrijke reizen naar Afghanistan en Irak waar hij zowel nationaal als internationaal nieuws versloeg voor de radio en de website. Voor zijn werk werd hij geëerd met diverse prijzen, waaronder de prestigieuze George Polk Award en een nationale Emmy.

Een van de foto’s die David Gilkey maakte in Irak. © epa

Oorlogen in Irak en Afghanistan
‘David heeft sinds de aanslagen van 9/11 een enorme toewijding aan de dag gelegd om de oorlogen in Irak en Afghanistan dichter bij de mensen te brengen. Hij is in die overtuiging gestorven’, zei Michael Oreskes, vice-voorzitter van NPR.

De karavaan reed tussen de provinciehoofdstad Lashkar Gah en de plaats Marjah, een route die nog maar net was heropend door veiligheidstroepen na zware gevechten in het gebied. De details rond de dood van de journalisten zijn nog niet bekend gemaakt, maar volgens het leger voerde de Taliban een raketaanval uit op de wagen.

De provincie Helmand is een van de gevaarlijkste gebieden waar nog altijd hevig gevochten wordt tussen de Taliban en door de NAVO gesteunde regeringstroepen.

Voor journalisten is Afghanistan een van de gevaarlijkste landen om in te werken. In januari kwamen nog zeven journalisten van een groot Afghaans TV-station om het leven bij een zelfmoordaanslag in Kabul. In 2014 werd AP-fotografe Anja Niedringhaus doodgeschoten door een Afghaanse politieagent. Ze was daar om de verkiezingen te verslaan.

Afghaans parlementslid bij aanslag gedood

Trouw 05.06.2016  Een lid van het Afghaanse parlement is zondag gedood door een bomexplosie voor de deur van zijn huis in de hoofdstad Kaboel. Eerder op de dag werden zeven mensen gedood bij een aanval op een rechtbank ten zuiden van Kaboel.

Bij de aanslag in Kaboel raakte parlementslid Sher Wali Wardak, die in het parlement zit namens de provincie Wardak, zwaar gewond. Hij stierf op weg naar het ziekenhuis. Elf mensen raakten bij de aanslag gewond. Wardaks broer Farooq was vroeger minister van onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Eerder op de dag vielen drie talibanstrijders een rechtbank aan in Logar, een provincie ten zuiden van Kaboel. Daar was net een ceremonie gaande voor de benoeming van de nieuwe officier van justitie, Akram Nejat.

Nejat was net bezig aan zijn toespraak toen de talibanstrijders binnenvielen in de rechtszaal in de hoofdstad Pul-e-Alam. Hij overleefde de aanval niet, net als zes andere aanwezigen. Er raakten 21 mensen gewond, van wie zes politieagenten. De drie aanvallers werden eveneens gedood.

De aanslag is de jongste in een reeks aanvallen die Talibanstrijders de laatste weken hebben uitgevoerd op de politie en de rechterlijke macht in Afghanistan, na de executie van zes ter dood veroordeelde Talibangevangenen, vorige maand.

Na een bloedige aanslag in april in Kaboel waarbij 64 doden vielen, heeft de Afghaanse president Ashraf Ghani een hardere aanpak van de Taliban aangekondigd.

Vredesbesprekingen liepen eerder dit jaar stuk op de eis van de Taliban dat eerst alle buitenlandse troepen uit Afghanistan moeten zijn vertrokken voordat zij willen praten over vrede. In Afghanistan zijn nog zo’n 13.000 buitenlandse militairen actief, van wie bijna 10.000 Amerikanen. Zij houden zich vooral bezig met training van het Afghaanse leger en met anti-terreuroperaties.

Verwant nieuws;

Afghaans parlementslid bij aanslag gedood

NU 05.06.2016 Een lid van het Afghaanse parlement is zondag gedood door een bomexplosie voor de deur van zijn huis. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd. Elf mensen raakten bij de aanslag gewond.

Het slachtoffer is Scher Wali Wardak, die in het parlement zit namens de provincie Wardak. Zijn broer Faruk was vroeger minister van Onderwijs.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Lees meer over:  Afghanistan

Aanslag op Afghaans politicus

Telegraaf 05.06.2016 Een lid van het Afghaanse parlement is zondag gedood door een bomexplosie voor de deur van zijn huis. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd. Elf mensen raakten bij de aanslag gewond.

Het slachtoffer is Scher Wali Wardak, die in het parlement zit namens de provincie Wardak. Zijn broer Faruk was vroeger minister van Onderwijs.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Hennis laat mogelijke oplichting door cateraar Uruzgan onderzoeken VK 03.06.2016

Hennis onderzoekt cateraar Uruzgan Telegraaf 03.06.2016

Hennis onderzoekt mogelijke oplichting cateraar Uruzgan AD 03.06.2016

Taliban ontvoeren meer buspassagiers Telegraaf 02.06.2016

Taliban bestormen Afghaanse rechtbank Trouw  01.06.2016

Tien doden bij bestorming Afghaanse rechtbank door  NU 01.06.2016

Taliban bestormen Afghaanse rechtbank Telegraaf 01.06.2016

‘Taliban doden en gijzelen tientallen buspassagiers in Afghanistan’ VK 31.05.2016

‘Taliban doden en en gijzelen buspassagiers in Kunduz’ NU 31.05.2016

Taliban doden buspassagiers Telegraaf 31.05.2016

‘Taliban doden en en gijzelen buspassagiers in Kunduz’ NU 31.05.2016

Gevechten in Afghanistan breiden zich uit Telegraaf 30.05.2016

Nieuwe Talibanleider wil niet deelnemen aan vredesoverleg.  NU 25.05.2016

Verklaring tegengesproken Telegraaf 25.05.2016

Wie is nieuwe Taliban-leider Haibatullah Akhunzada?

Elsevier 25.05.2016 De oud-leider van de Taliban, Mullah Akhtar Mansour, is dood. Dat hebben de Taliban bevestigd. Zijn opvolger is Haibatullah Akhunzada, een conservatie veteraan die al lang bij de elite van de extremistische groep behoort.

Zo was Akhunzada de rechterhand van Mullah Omar, de oprichter en voormalige leider van de Taliban. Toch zijn experts ervan overtuigd dat het nieuwe beleid meer zal lijken op dat van Mansour, die Akhunzada als leermeester zag.

Vredesoverleg

Nieuwe aanslag Taliban bloedigste in lenteoffensief

Mansour en Akhunzada staan beide bekend als agressieve extremisten die volledig achter de guerrillastrijd van de Taliban staan. De nieuwe leider van de groep, Akhunzada, is een islamitische geleerde en verdedigt al jaren het bestaan van de Taliban.

De regering van Afghanistan, gesteund door veel westerse landen, vond Mansour uitzonderlijk lastig. Vorig jaar weigerde de voormalige leider mee te werken met het vredesoverleg tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Onder leiding van Mansour werd de Taliban alleen maar sterker en agressiever. Volgens experts is Akhunzada van plan ‘in de voetsporen van Mansour te treden’ en zal zijn benoeming weinig veranderen.

Gevaarlijk

Akhunzada zal overigens alle ruimte krijgen om de gewelddadige oorlog van de Taliban door te zetten. Hij zal samen met Mullah Yaqoub, de zoon van Omar, en  Sirajuddin Haqqani de terreurbeweging besturen. Vooral Haqqani staat bekend als een van de meest gevaarlijke Taliban, die onder meer het brein is achter de bomaanslag in Kabul in april, waarbij 64 mensen omkwamen.

Taliban-leider Mansour gedood door Amerikaanse drone-aanval

De aanslag maakt deel uit van ‘Operatie Omari’, het lenteoffensief van de Taliban vernoemd  van de oprichter van de groep. Hoewel Mansour de architect achter de operatie is, zal Akhunzada het offensief naar verwachting voort zetten.

Bauke Schram  (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags: Afghanistan Haibatullah Akhunzada Mullah Mansour Taliban

Dit is Akhundzada, de nieuwe leider van de Taliban Trouw 25.05.2016

Akhundzada opvolger gedode Talibanleider Mansour AD 25.05.2016

Tien doden bij aanslag Kabul Telegraaf 25.05.2016

Taliban bevestigen dood leider Mansour en benoemen opvolger VK 25.05.2016

Taliban bevestigt dood Mansour en kondigt nieuwe leider aan Trouw 25.05.2016

Taliban bevestigt dood Mansour en kondigt nieuwe leider aan NU 25.05.2016

Dood Mansour bevestigd Telegraaf 25.05.2016

Meedogenloze Sirajuddin in beeld als leider Taliban AD 23.05.2016

‘Taliban in overleg over opvolging na dood leider’  NU 23.05.2016

‘Taliban bespreekt opvolging leider Mansour’ AD 23.05.2016

 

‘Taliban bespreken opvolging leider Mansour’

VK 23.05.2016

Obama bevestigt dood Taliban-leider Mansour VK 23.05.2016

Boosheid om drone-aanval op Afghaanse Talibanleider op Pakistaans grondgebied  VK 22.05.2016

Afghanistan bevestigt dood leider Taliban bij luchtaanval VS  NU 22.05.2016

Taliban ontkennen dood van Mullah Mansour Telegraaf 22.5.2016

Taliban ontkennen dood van Mullah Mansour Trouw 22.05.2016

Pakistan bevestigt dood Mansour niet Telegraaf 22.05.2016

Pakistan bevestigt dood Mansour niet Trouw 22.05.2016

Taliban-leider Mansour gedood door Amerikaanse drone-aanval

Elsevier 22.05.2016 Tegenstrijdige verklaringen van de Amerikanen en terreurbeweging de Taliban. Zaterdag verklaarde Amerika dat de Taliban-leider Mullah Mansour zou zijn gedood bij een drone-aanval.

De Afghaanse autoriteiten hebben zijn dood inmiddels bevestigd, meldt BBC. ‘Er is geen aanslag op hem gepleegd,’ verklaarde de Taliban eerder op zondag.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry motiveerde de afrekening met de constatering dat Mansour een permanent gevaar vormde voor Afghanen en Amerikaans personeel in Afghanistan. De Amerikanen zagen de Taliban onder het leiderschap van Mansour steeds verder neigen naar andere terreurbewegingen zoals Al-Qa’ida.

Obstakel

Volgens de Amerikaanse verklaring werd de drone-aanval uitgevoerd in het grensgebied bij Afghanistan en Pakistan. Peter Cook, woordvoerder van het Pentagon, bevestigt de aanval, maar laat zich verder niet uit over het lot van Mansour.

Lees ook Pakistan is nu echt klaar met de Taliban

De aanval werd geautoriseerd door de Amerikaanse president Barack Obama. Naast Mansour zou ook een ander lid van de Taliban zijn gedood. Mansour gold jarenlang als tweede man van de Taliban, en vormde volgens Cook een direct obstakel in de vredesgesprekken tussen de Afghaanse regering en de Taliban.

Opvolger

Vorig jaar juli werd Mansour gekozen als opvolger van Mullah Mohammed Omar, die al in 2013 overleed. Mansour is al heel vaak doodverklaard. Zowel de Afghaanse als Pakistaanse autoriteiten werden op de hoogte gebracht van de luchtaanval.

Eind vorig jaar kwam hij met een audioboodschap op de proppen, waarin hij zei dat alle doodverklaringen ‘propaganda van de vijand’ waren.

Elif Isitman  (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags: Afghanistan Amerika drone-aanval John Kerry Mullah Mansour

Onduidelijkheid over dood Talibanleider Mansour AD 22.05.2016

Afghaanse Talibanleider vermoedelijk gedood  VK 22.05.2016

Leider Afghaanse Taliban mogelijk gedood bij luchtaanval VS NU 22.05.2016

VS: Talibanleider waarschijnlijk gedood Trouw 22.05.2016

‘Leider Taliban dood’ Telegraaf 21.05.2016

NAVO-missie in Afghanistan verlengd Telegraaf 20.05.2016

Afghaanse regering tekent vredesovereenkomst met krijgsheer NU 18.05.2016

Afghaanse regering sluit vrede met krijgsheer Telegraaf 18.05.2016

Ruim 37.000 families ontvluchten Afghanistan NU 17.05.2016

260.000 Afghanen gevlucht Telegraaf 17.05.2016

NAVO-militairen gedood door Afghanen in legeruniform
Buitenland Afghaanse politieagenten hebben zaterdag twee Roemeense commando’s van de NAVO-missie in het Afghaanse Kandahar doodgeschoten. De agenten werden vervolgens zelf gedood, liet de missie weten….
LEES MEER
 VK 07.05.2016

ARTSEN ZONDER GRENZEN-ZIEKENHUIS Het had de veiligste plek moeten zijn

VN 30.04.2016 In de herfst bombardeerde het Amerikaanse leger een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Koendoez. 42 doden. Wachtend op een verklaring van het Pentagon, dat gisteren eindelijk een rapport heeft gepubliceerd, maakte VN een reconstructie: ‘Ik kon niets doen, de brand was te fel.’

Pentagon: Amerikaans bombardement op ziekenhuis geen oorlogsmisdaad  VK 29.04.2016

AzG laakt lage straffen VS voor bommen op kliniek Kunduz

Trouw 29.04.2016 Artsen zonder Grenzen laakt straf VS voor bommen op kliniek KunduzDe schorsing van zestien Amerikaanse militairen als straf voor het bombardement op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Afghanistan is een veel te slappe maatregel in verhouding tot het drama dat de aanval teweeg bracht.

 

Dodental bomaanslag Kabul gestegen naar 64  NU 20.04.2016

Dodental Kabul over de zestig Telegraaf 20.04.2016

Dodental aanslag Kabul over de zestig AD 20.04.2016

Dodental aanslag Kabul loopt op Telegraaf 19.04.2016

Tweede ontploffing in Kabul, 28 doden bij aanslag eerder op de dag VK 19.04.2016

Aanslag Taliban Kabul: 28 doden, meer dan 300 gewond AD 19.04.2016

 

Zware bomaanslag in ambassadewijk Kabul Trouw 19.04.2016

Tientallen doden en honderden gewonden na bomaanslag in Kabul NU 19.04.2016

Nieuwe aanslag Taliban bloedigste in lenteoffensief Elsevier 19.04.2016

Zware bomaanslag in ambassadewijk Kabul Telegraaf 19.04.2016

Aanslag Taliban Kabul: 28 doden, meer dan 300 gewond AD 19.04.2016


Geweld bij Kunduz woedt voort

Trouw 17.04.2016 Het Afghaanse leger heeft vandaag opnieuw een reeks aanvallen op de stad Kunduz door de Taliban afgeslagen. Tientallen extremisten werden gedood, zeiden bronnen bij de autoriteiten.

Honderden Taliban namen deel aan de aanval op Kunduz. Het offensief is sinds de Taliban vorige week hun lenteoffensief aankondigden, alleen maar geïntensiveerd. De aanvallen van zaterdagnacht leken erop gericht om het district Chardara af te snijden van de rest van de stad. Toen de Taliban Kunduz vorig jaar korte tijd in handen hadden gebruikten ze Chardara als uitvalsbasis.

Schattingen over de gevallen slachtoffers liepen uiteen. De politie in Kunduz sprak van 49 doden en 61 gewonden onder de Taliban. Het ministerie van Defensie zei dat de afgelopen 24 uur 38 doden en dertien gewonden vielen. Aan de zijde van de politie en de veiligheidsdiensten vielen vier doden en elf gewonden, zei een woordvoerder.

Vluchtelingen
De stad Kunduz was vorig jaar twee weken volledig in handen van de Taliban. Duizenden mensen sloegen toen op de vlucht. Na de burgeroorlog in Syrië, zorgen de gevechten tussen de Taliban en de Afghaanse troepen voor de grootste stroom vluchtelingen naar Europa.

Verwant nieuws

Taliban kiezen opnieuw Kunduz voor hun voorjaarsoffensief – 16/04/16

Aanvallen van Taliban op Kunduz gaan door

NU 17.04.2016 Het Afghaanse leger heeft zondag opnieuw een reeks aanvallen op de stad Kunduz door de Taliban afgeslagen. Tientallen extremisten werden gedood, zeiden bronnen bij de autoriteiten.

Honderden Taliban namen deel aan de aanval op Kunduz.

Het offensief is sinds de Taliban vorige week hun lenteoffensief aankondigden alleen maar geïntensiveerd. De aanvallen van zaterdagnacht leken erop gericht om het district Chardara af te snijden van de rest van de stad. Toen de Taliban Kunduz vorig jaar korte tijd in handen hadden gebruikten ze Chardara als uitvalsbasis.

Schattingen over de gevallen slachtoffers liepen uiteen. De politie in Kunduz sprak van 49 doden en 61 gewonden onder de Taliban.

Het ministerie van Defensie zei dat de afgelopen 24 uur 38 doden en dertien gewonden vielen. Aan de zijde van de politie en de veiligheidsdiensten vielen vier doden en elf gewonden, zei een woordvoerder.

Lees meer over: Afghanistan Kunduz Taliban

 

Geweld bij Kunduz woedt voort

Telegraaf 17.04.2016 Het Afghaanse leger heeft zondag opnieuw een reeks aanvallen op de stad Kunduz door de Taliban afgeslagen. Tientallen extremisten werden gedood, zeiden bronnen bij de autoriteiten.

Honderden Taliban namen deel aan de aanval op Kunduz. Het offensief is sinds de Taliban vorige week hun lenteoffensief aankondigden alleen maar geïntensiveerd. De aanvallen van zaterdagnacht leken erop gericht om het district Chardara af te snijden van de rest van de stad. Toen de Taliban Kunduz vorig jaar korte tijd in handen hadden gebruikten ze Chardara als uitvalsbasis.

Schattingen over de gevallen slachtoffers liepen uiteen. De politie in Kunduz sprak van 49 doden en 61 gewonden onder de Taliban. Het ministerie van Defensie zei dat de afgelopen 24 uur 38 doden en dertien gewonden vielen. Aan de zijde van de politie en de veiligheidsdiensten vielen vier doden en elf gewonden, zei een woordvoerder.

voorjaarsoffensief van de Taliban. VK 16.04.2016

Taliban kiezen opnieuw Kunduz voor hun voorjaarsoffensief Trouw 16.04.2016

Lees ook: Aanval Taliban op vliegveld legt onmacht Afghaanse regering bloot – 10/12/15

Lees ook: AzG: aanval op hospitaal Kunduz was niet een foutje – 06/11/15

Lees ook: Amerikaanse militairen blijven langer in Afghanistan – 15/10/15

Zware gevechten in Afghaanse provincie Kunduz NU 16.04.2016

Zware gevechten in Kunduz Telegraaf 16.04.2016

Afghaans leger doodt zeker veertig aan IS verbonden strijders NU 15.04.2016

Taliban openen ‘groot offensief met zelfmoordenaars’ bij Kunduz VK 15.04.2016

Taliban naar Kunduz Telegraaf 15.04.2016

Taliban trekken weer op naar Kunduz NU 15.04.2016

Amerikanen gooien 70 keer bommen op IS in Afghanistan

Elsevier 15.04.2016 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben in de afgelopen drie maanden 70 tot 80 luchtaanvallen uitgevoerd op terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Afghanistan. In januari hebben de Amerikanen namelijk meer autoriteit gekregen om de terreurbeweging te bombarderen.

Dat meldt de Amerikaanse woordvoerder en generaal Charles Cleveland donderdag aan persbureau Reuters.

Alternatief

Voor januari mochten Amerikaanse troepen IS in Afghanistan alleen onder hele specifieke omstandigheden aanvallen, bijvoorbeeld ter zelfbescherming. Sinds de start van dit jaar is hun mandaat echter verbreed ter steun van de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Lees ook ‘IS steekt tentenkampen bij Turkse grens in brand’

Volgens de verklaring van de generaal hebben de luchtaanvallen effect gehad op de aanwezigheid van de groep in Afghanistan. IS is opkomend in het land omdat er steeds meer afkeer ontstaat tegen de plaatselijke tak van de Taliban-beweging. Leden daarvan kiezen in Afghanistan nu veelal voor IS als alternatief.

Districten

Ongeveer 70 tot 80 procent van de Amerikaanse bommen werden in de oostelijke provincie Nangarhar gedropt. Het Amerikaanse leger schatte eerder dat er ongeveer 1.000 tot 3.000 leden van IS actief zijn in Afghanistan. Vaak zijn het overlopers die eerder bij de Taliban hoorden.

Dat aantal ligt nu waarschijnlijk dichter bij de 1.000 dan de 3.000, aldus de Amerikanen. Volgens Cleveland hadden de terroristen eerder ongeveer zes tot acht districten in handen en zijn dat er nu ongeveer twee tot drie.

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags: Afghanistan bommen Charles Cleveland IS luchtaanvallen mandaat

Kerry bezoekt Afghaanse president Ashraf Ghani AD 09.04.2016

Kerry duikt op in Afghanistan telegraaf 09.04.2016

Explosies in Kabul Telegraaf 09.04.2016

Google verwijdert app ontwikkeld door Taliban AD 04.04.2016

Google verwijdert ‘Taliban-app’ Telegraaf 04.04.2016

Nederlandse elitetroepen krijgen Militaire Willemsorde

Trouw 15.03.2016 Op het Binnenhof in Den Haag heeft koning Willem-Alexander vandaag commando’s van het Korps Commandotroepen (KTC) de Militaire Willemsorde uitgereikt. Het is de oudste Nederlandse ridderorde en daarmee de hoogste militaire onderscheiding.

© Anp.

Het Binnenhof, waar de uitreiking plaatsvond.

De militairen van het KCT zijn de elitecommando’s van de Nederlandse krijgsmacht. Het Korpsontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog en is een speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht. Het voert speciale operaties uit in vijandelijke gebied en verleent steun aan bondgenoten en andere eenheden van landmacht, luchtmacht en marine.

Een afvaardiging van het 750 militairen tellende korps woonde het groot ceremonieel vertoon bij, aangezien een deel van de soldaten momenteel in Mali is gelegerd. De commando’s die het kruis kregen opgespeld, zijn niet meer operationeel. Anders zouden ze hun identiteit geheim moeten houden.

Het Korps krijgt de Willemsorde als dank voor de ‘buitengewone inzet in Afghanistan’ tussen 2005 en 2010. Het gaat om speciale missies, maar welke precies is onduidelijk. Veel van de missies die het Korps in Afghanistan heeft uitgevoerd, zijn geheim. Wel is bekend dat de militairen in 2006 en 2007 in hevige gevechten met de Taliban geraakten, en in 2009 werden gedropt diep in vijandelijk gebied. Daar moesten ze ongezien informatie over de Taliban doorspelen.

De Groene Baretten, zoals het Korps ook wordt genoemd, verloren bij gevechten een soldaat. In 2009 sneuvelde korporaal Kevin van de Rijdt. Hij werd vandaag ook geëerd.

De Willemsorde werd in 1815 ingesteld door koning Willem I. Het kruis is bedoeld als erkenning van ‘uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd’, zoals het officieel heet. De orde wordt zowel de leden van een hele legereenheid, binnenlands of buitenlands, als aan individuele militairen uitgereikt.

© Anp.

Koning Willem-Alexander reikt de Willemsorde uit aan Gijs Tuinman, in 2014.

In 2009 was Marco Kroon de eerste militair die na 1955 actief was die voor de Willemsorde werd voorgedragen. Twee jaar geleden viel die eer commando Gijs Tuinman ten deel. Zij maakten allebei ook deel uit van het KCT.

Ridders in de Willemsorde, zoals de militairen vanaf nu heten, hebben recht op een militair saluut als ze hun onderscheiding dragen. Het Korps mag de Willemsorde op het vaandel dragen.

Commando’s onderscheiden met Militaire Willems-Orde

NU 15.03.2016 Het Korps Commandotroepen (KCT) heeft dinsdag de Militaire Willems-Orde ontvangen. Koning Willem-Alexander hechtte op het Binnenhof de versierselen van de hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding van ons land aan het vaandel van het Korps.

De commando’s worden geëerd voor hun ”uitstekende daden die getuigen van moed, beleid en trouw” tijdens hun inzet in Afghanistan tussen 2005 en 2010, zei minister Jeanine Hennis van Defensie. Het keurkorps van de landmacht krijgt hiermee volgens oud-KCT-commandant Jan Swillens ”de waardering die we verdienen”.

Bij de operaties in Afghanistan zijn vrijwel alle leden van het Korps ingezet. De commando’s voerden hier meer dan 170 operaties uit waarbij meer dan 110 gevechten plaatsvonden, aldus de koning. ”Wie de verhalen hoort, heeft diep ontzag.” In die 5,5 jaar sneuvelde een commando en raakten acht militairen gewond.

Volgens de koning kunnen de commando’s ”zich meten met de beste special forces in de hele wereld”. Het werk van de groene baretten kan het beste omschreven worden als ”vechtend verkennen”. Zij voerden hun werk uit onder de zwaarste omstandigheden in ”het wilde zuiden van een verscheurd land”.

http://www.nu.nl/13123/video/koning-reikt-willems-orde-uit.html

Marco Kroon

Het was voor het eerst sinds 1947 dat een Nederlandse eenheid de onderscheiding ontving. Wel kregen de afgelopen jaren twee leden van het KCT al een Militaire Willems-Orde. In 2009 ontving Marco Kroon de onderscheiding en twee jaar geleden was Gijs Tuinman aan de beurt. Allebei werden ze geëerd vanwege hun inzet in Afghanistan.

Bij de ceremonie dinsdag waren geen commando’s aanwezig die nog operaties uitvoeren. Hun identiteit wordt zoveel mogelijk geheim gehouden.

http://www.nu.nl/13085/video/korps-commandotroepen-krijgt-militaire-willems-orde.html

Zie ook: Achtergrond: Korps Commandotroepen vormt elite van Defensie

Lees meer over: Militaire Willems-Orde

Willems-Orde voor commando’s

Telegraaf 15.03.2016 Het Korps Commandotroepen (KCT) van de Koninklijke Landmacht mag zich vanaf vandaag officieel drager van de Militaire Willemsorde noemen. De eenheid kreeg de hoogste militaire onderscheiding van ons land aan het vaandel bevestigd door koning Willem-Alexander vanwege getoonde moed in Afghanistan.

Dit gebeurde met uitgebreid militair ceremonieel op het Binnenhof in aanwezigheid van premier Rutte, minister van Defensie Hennis-Plasschaert en de top van de vier krijgsmachtsdelen.

Koning Willem-Alexander reikt de Willems-Orde uit aan het Korps Commandotroepen. Foto: ANP

De commando’s waren als onderdeel het langst aanwezig in Zuid-Afghanistan. Ze begonnen in 2005 en voerden de eerste verkenningen uit voor de hoofdmacht kwam en bleven tot het einde van de Uruzgan-missie in 2010 actief. Tijdens die 5,5 jaar voerden de elitetroepen 170 missies uit waarbij het in 110 gevallen tot gevechten kwam. Zo memoreerde koning Willem-Alexander ook in zijn toespraak. ,,Gevechten die uren, soms zelfs dagen duurden en waarin u grote dapperheid heeft getoond”, aldus de koning.

Een speciale vermelding had hij voor een actie van 6 juli 2009 waarbij negen commando’s boven vijandelijk gebied uit een Hercules transportvliegtuig sprongen en landen op een bergtop bij Kajaki. Vanaf dat punt voorzagen ze collega’s op de grond van cruciale informatie. Het was de eerste operationele parchutesprong voor Nederlandse militairen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Foto: Serge Ligtenberg

Minister Hennis roemde het unieke karakter van het KCT. De eenheid levert volgens de bewindsvrouw de militairen bij uitstek die doorgaan op momenten wanneer alle anderen moeten afhaken. ,,Waarbij de leden werken met chirurgische precisie”, weet Hennis. Volgens haar is het juist dit soort militairen hard nodig in een tijd van nieuwe vijanden die toeslaan midden in de burgermaatschappij en er vervolgens weer in opgaan.

Het KCT is niet de eerste eenheid die als groep wordt onderscheiden met de Willemsorde. Eerder werd deze dapperheidsonderscheiding al gegund aan zes andere Nederlandse en twee buitenlandse onderdelen. Vooral voor inspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De laatste twee individuele militairen die hem ontvingen, majoor Marco Kroon (2009) en majoor Gijs Tuinman (2014), dienden ook bij de commando’s.

Foto: Serge Ligtenberg

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Koning eert moed en trouw Korps Commandotroepen

AD 15.03.2016 Het Korps Commandotroepen, de elite-eenheid van het Nederlandse leger, heeft dinsdag een Militaire Willems-Orde ontvangen voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. Koning Willem-Alexander verzorgde hoogstpersoonlijk de uitreiking en eerde de eenheid voor hun moed en trouw tijdens de missies in Afghanistan tussen 2005 en 2010.

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie tijdens de uitreiking © anp.

© anp.

Gijs Tuinman en Marco Kroon ontvingen al eerder de Willems-Orde © anp.

Zij zijn voor de troepen uitgegaan en hebben baanbrekend werk moeten verrichten in vaak moeilijke omstandigheden en altijd met respect voor de lokale bevolking. Daar heb ik diep respect voor

Peter van Uhm, oud-Commandant der Strijdkrachten

Leden van het Korps Commandotroepen © anp.

Het is voor het eerst sinds 1947 dat een complete eenheid zo hoog wordt onderscheiden voor een naoorlogse missie. De “special forces” uit Roosendaal worden onderscheiden voor hun inzet in Afghanistan in de periode maart 2005 tot september 2010.

Koning Willem-Alexander zei dat de eenheid zich kan meten met de beste ‘special forces’ in de wereld. Alle dragers van de groene baret, en voormalige dragers daarvan, kunnen ‘trots’ zijn, aldus de koning die zijn ‘diep ontzag’ uitsprak voor de commandotroepen.

,,In een land als Afghanistan is de wereld niet zwart-wit”, zei hij verder. ,,Tijdens eerdere bezoeken heb ik dat zelf ervaren. Er zijn in totaal meer dan 110 gevechten geweest en 170 operaties uitgevoerd. Sommige gevechten duurden uren, sommige zelfs dagen. Wie de verhalen leest en hoort, heeft diep ontzag.”

Ook minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert hield een toespraak. Zij heeft de eenheid voorgedragen voor de onderscheiding. ,,Het Korps Commandotroepen heeft in Afghanistan een optreden laten zien dat niet vanzelfsprekend is.” Het kenmerkt de commando’s, zo zei ze. ,,Een commando gaat door waar anderen stoppen.”

Tweets by ‎@rboere


Samenwerking
Eerder kregen de twee commando”s Marco Kroon en Gijs Tuinman de Militaire Willems-orde uitgereikt. Zij hebben altijd benadrukt dat ze het niet hadden kunnen doen zonder de inzet van hun dienstmakkers. Voor hen komt er nu dus ook de allerhoogste waardering. Bij de ceremonie waren verder geen commando’s aanwezig die nog operaties uitvoeren. Hun identiteit wordt zoveel mogelijk geheim gehouden.

Oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm was aanwezig bij de ceremonie. Hij was toentertijd verantwoordelijk voor de missies. Volgens hem is de voordracht van deze eenheid meer dan terecht. ,,Zij zijn voor de troepen uitgegaan en hebben baanbrekend werk moeten verrichten in vaak moeilijke omstandigheden en altijd met respect voor de lokale bevolking. Daar heb ik diep respect voor.””

Erkenning
De “groene baretten” opereerden onder extreme omstandigheden in Afghanistan. Ze voerden daar onder de naam Special Forces Task Group Viper (2006-2007) en Taskforce 55 (2009 -2010) speciale opdrachten uit. Daarbij kwam het veelvuldig tot gevechten met de Taliban. Een groene baret verloor hier het leven. Korporaal Kevin van Rijdt sneuvelde in september 2009 als lid van Taskforce 55.

De Militaire Willems-Orde werd op 30 april 1815 door koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste die de eervolle onderscheiding kreeg, was erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.

Afghanistan
Een van de momenten waarop de Special Forces zich van hun beste kant hebben laten lieten zien, was tijdens een parachute-missie in 2009. Negen commando’s en een Afghaanse tolk werden in het diepste geheim gedropped in een vallei. De Taliban gebruikte dit gebied om troepen te bevoorraden. De commando’s moesten de bewegingen en aantallen strijders ongezien in kaart brengen.

Het was voor het eerst sinds de politionele acties in Nederlands-Indië in 1949 dat militairen weer met een parachute werden afgezet. Uiteindelijk zaten de commando’s vier dagen in het gebied voordat ze er door dienstmakkers werden uitgehaald.

lees: Militaire Willems-Orde voor Korps Commandotroepen AD 08/02/16

‘Hollandse pot biedt troost in barre omstandigheden’

AD 29.02.2016 Karbonaadjes, erwtensoep en zuurkoolstamppot met een worst. Zelfs als het kwik de 49 graden aantikt in Afghanistan staan deze oer-Hollandse gerechten op het menu van onze militairen, zo bleek tijdens het voedselevenement Militair Culinair in Soesterberg. ‘Onze jongens hebben behoefte aan het thuisgevoel.’

Freshboxen, exotische kookboeken, de opmars van quinoa en andere superfoods. De Hollandse keuken staat – onder druk van de voedselindustrie – best open voor innovatie. Maar niet op elk front, zo bleek tijdens het foodfestival Militair Culinair in Soest. Het Nationaal Militair Museum organiseerde dit evenement – dat draaide om soldatenvoer – ook omdat Defensie af wil van het gaarkeukenimago vol eenheidsworst.

Kledder
Het geschuif met treurige dienbladen met een kwak van dit en een kledder van dat bestaat inderdaad niet meer. En in de kantines heeft zelfs de niet bepaald macho maaltijdsalade eindelijk zijn intrede gedaan. Maar wat de hypermoderne Mobiele Satelliet Keukens – vervanger van de mobiele veldkeuken en aanwezig tijdens de missies in Afghanistan en Mali – tegenwoordig produceren, laat zich toch het best omschrijven als oer-traditioneel.

Korporaal Dave Gouwswaard: ,,Heel soms wordt er als toetje een flensje met sinaasappelsaus geserveerd. Maar in Afghanistan stonden voornamelijk karbonaadjes, erwtensoep, stamppot en aardappelen met sperziebonen op het menu. En natuurlijk zuurkool met een worst. Ik kan me herinneren dat we dat 2 weken lang elke avond hebben gegeten omdat de voorraad op moest. Het was toen in de woestijn tegen de 50 graden, best apart eigenlijk.”

Maar onze jongens klaagden er niet over. Volgens Gouwswaard stelden hij en zijn collega’s het juist op prijs dat Defensie deze vertrouwde gerechten per luchtbrug uit Nederland laat overvliegen. ,,De meesten hadden helemaal geen behoefte aan lokale producten, maar wel aan herkenbaarheid en het thuisgevoel. Je zit al zo ver weg in een onbekende situatie. Bovendien moeten we voor oefeningen ook nog regelmatig overleven op opgewarmde bonen uit blik. Dan is het smullen met erwtensoep en stamppot.”

© Marlies Wessels.

Risico’s
Militaire kok Bas Kos: ,,De satellietkeukens van de landmacht hebben hetzelfde opwarmsysteem als dat van de meeste vliegmaatschappijen. Er komt eigenlijk geen kok meer aan te pas. En daarmee sluit je hygiëne- en veiligheidsrisico’s uit. Zeker in het buitenland, waar andere normen gelden op dat gebied.

Ook dat is een reden waarom op missies nauwelijks gebruik wordt gemaakt van lokale keukens. In Afghanistan werd pas na lange tijd een Pakistaans bedrijf ingeschakeld, toen iedereen zeker van was van de kwaliteit. Bij de marine gaat het anders toe. Daar staat nog wel iemand in potten en pannen te roeren om de ‘blauwe hap’ (Indisch eten, red.) en de ijsschotssoep (erwtensoep, red.) te maken. Je kunt niet even van boord om dit of dat nog te laten invliegen.”

Tv-chef Rudolph van Veen – aanwezig bij Militair Culinar – maakte in 1986 bij wijze van dienstplicht furore als kok in de Haarlemse Ripperda Kazerne. Zijn specialiteit destijds: ,,Recht voor zijn raap. Stamppotten, maaltijdsoepen, andijvie met ballen gehakt. Herkenbaar, huiselijk en een soort troost in barre omstandigheden.”

Na twee commando’s krijgt heel korps Willems-Orde

VK 08.02.2016 Het Korps Commandotroepen krijgt op 15 maart van de koning de Militaire Willems-Orde uitgereikt. De eenheid krijgt de hoogste militaire onderscheiding voor haar ‘buitengewone inzet’ in Afghanistan. Een kleine afvaardiging van de 750 militairen zal bij de ceremonie op het Binnenhof namens het korps aanwezig zijn.

Kapitein Marco Kroon kreeg in 2009 de Militaire Willems-Orde opgespeld door toenmalig koningin Beatrix. © ANP

De onderscheiding volgt relatief kort op de vorige uitreiking. In december 2014 werd commandant Gijs Tuinman, lid van het Korps Commandotroepen, uitgeroepen tot nationale held. Hij kreeg de Militaire Willems-Orde voor zijn moedige optreden in de Aghaanse provincie Uruzgan. Vanuit een hinderlaag gaf hij in 2009 leiding aan een reddingsoperatie, de kogels van de Taliban vlogen om zijn oren.

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde, een comité bestaande uit negen (oud-)militairen, heeft dit keer het hele korps bij de minister voorgedragen voor de hoogste ridderorde. Een ‘detachement’ van het korps zal de onderscheiding op 15 maart met groot ceremonieel vertoon op het Binnenhof in ontvangst nemen. Om praktische redenen komt niet het hele korps: een aantal commando’s is momenteel actief in Mali en met 750 militairen plus aanhang zou het flink dringen worden op het Binnenhof.

‘Moed, beleid en trouw’

Lees ook: Willems-Orde: onderscheiding voor heldenmoed en pr-instrument van defensie

Koning Willem-Alexander speldde in 2014 de Militaire Willems-Orde op bij Gijs Tuinman, vanwege diens in Afghanistan betoonde heldenmoed. Defensie haalde toen alles uit de kast

Koning Willem-Alexander zal de onderscheiding, een kruis met daarop de woorden ‘moed, beleid en trouw’, bevestigen aan het vaandel van het Korps Commandotroepen. De eenheid mag voortaan de onderscheiding aan het vaandel dragen. De enige ceremoniële verplichting die voortvloeit uit de erkenning is dat een vertegenwoordiging van de commando’s bij toekomstige uitreikingen van de Willems-Orde aanwezig zal moeten zijn. Het kruis wordt toegekend voor specifieke missies en daden in Afghanistan, maar Defensie laat hier nog niets over los.

Tussen 2002 en 2010 waren de commando’s meerdere keren actief in Afghanistan. In Uruzgan opereerden ze in 2006 en 2007 onder de naam Task Force Viper, in 2009 kreeg een soortgelijke groep special forces de naam Task Force 55. De speciale eenheden werden geregeld ingevlogen om in vijandelijk gebied verkenningen uit te voeren. Vaak raakten de commando’s betrokken bij vuurgevechten met de Taliban.

Zoals in september 2009, toen Tuinman en zijn mannen probeerden het leven te redden van korporaal Kevin van de Rijdt. De korporaal overleefde de hinderlaag niet, de andere mannen wisten te ontkomen. Een andere zeer uitzonderlijke operatie: na beëindiging van de missie in Uruzgan maakte Defensie in 2010 bekend dat Nederlandse commando’s voor het eerst in zestig jaar met parachutes in vijandelijk gebied waren geland. Alleen met parachutes konden commando’s in het holst van de nacht het Talibangebied binnendringen zonder opgemerkt te worden. Voor het laatst gingen landgenoten hen in 1949 voor in Indonesië.

Acht keer eerder kreeg een militaire eenheid de Willems-Orde uitgereikt. De laatste keer was in 2006, toen werd de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade onderscheiden voor haar deelname aan Operatie Market-Garden in september 1944. De laatste Nederlandse eenheid die werd geridderd was de Onderzeedienst, in 1947, voor zijn inzet tijdens WOII. Ook onder meer de Koninklijke Luchtmacht en het Korps Mariniers mogen de Willems-Orde aan het vaandel dragen. De Amerikaanse 82ste Airborne Division is de enige andere buitenlandse eenheid met de hoge erkenning.

Individuele dragers

Als hij hem ook accepteert, is hij een nog grotere held als je weet wat voor ellende je over je heen kunt krijgen

Kapitein Marco Kroon over commandant Gijs Tuinman

Vier individuele dragers van de Willems-Orde zijn nog in leven. Tuinman en Marco Kroon, onderscheiden in 2009, zijn allebei geëerd voor hun optreden als commando in Afghanistan. Kroon raakte later in opspraak vanwege vermeend drugsgebruik. Hij werd vrijgesproken, maar voor de publiciteit die hem als onderscheiden militair ten deel viel had hij graag bedankt. Toen Tuinman in 2014 werd voorgedragen voor de Willems-Orde zei Kroon in het AD: ‘Als hij hem ook accepteert, is hij een nog grotere held als je weet wat voor ellende je over je heen kunt krijgen.’

De Brit Kenneth Mayhew (99) en de Amerikaan Edward Simons Fulmer (96) zijn beide veteranen van de Tweede Wereldoorlog. Zij kregen de Willems-Orde in 1946 van koningin Wilhelmina.

Korps Commandotroepen krijgt Militaire Willems-Orde

Elsevier 08.02.2016 Het Korps Commandotroepen krijgt op 15 maart de Militaire Willems-Orde, de hoogste dapperheidsonderscheiding. De militairen worden erkend voor hun ‘buitengewone inzet’ bij de missie in Afghanistan.

Er wordt gesproken van een ‘nieuwe generatie oorlogshelden’. Majoor Gijs Tuinman nam de Militaire Willems-Orde in 2014 in ontvangst. In 2009 kreeg Marco Kroon de dapperheidsonderscheiding voor zijn leidinggevende optreden als officier bij vuurgevechten in Afghanistan.

De Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. Erfprins Willem-Frederik van Oranje-Nassau was de eerste die de onderscheiding kreeg. Hij werd erkend voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon. In totaal is de onderscheiding meer dan zesduizend keer uitgereikt.

Taken

Het Korps Commandotroepen is een speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht. Binnen Defensie valt het Korps Commandogroepen onder het Commando Landstrijdkrachten. Zij vochten in Afghanistan tegen terreurgroep Taliban. De taken van de speciale eenheden bestaan uit verkenningen om informatie te vergaren over vijandig gebied, aanvalsresultaten of dreiging.

Ook voeren zij offensieve acties uit zoals hinderlagen, sabotage en aanwijzen van doelen. Het Korps Commandotroepen biedt ondersteuning aan militaire bondgenoten in de vorm van adviezen en trainingen.

Het Korps Commandotroepen telt 56 snipers die tot op 2 kilometer met één schot een vijand kunnen ‘uitschakelen’. Nu trainen ze nabij Bagdad Iraakse rekruten. Elsevier kreeg een zeldzaam kijkje achter de schermen. Lees verder >

Korps Commandotroepen krijgt Militaire Willems-Orde
Thomas Borst  (1992) is sinds augustus 2015 online redacteur bij Elsevier.
zie ook;

Commandotroepen krijgen Militaire Willems-Orde

Trouw 08.02.2016 Het Korps Commandotroepen krijgt de Militaire Willems-Orde, de hoogste dapperheidsonderscheiding. De elitetroepen worden onderscheiden voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte dat vandaag bekend.

Koning Willem-Alexander reikt de onderscheiding op 15 maart uit op het Binnenhof in Den Haag. De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. De koning is Grootmeester van de Orde.

De laatste Willems-Orde werd in 2014 uitgereikt aan majoor Gijs Tuinman, destijds 35 jaar. Hij ontving het hoogste militaire ereteken voor zijn verdiensten als commando in het Afghaanse Uruzgan.  Tuinman paste goed in het ideale plaatje van Defensie. De hoger opgeleide militair, werkte ook enige tijd op de civiele arbeidsmarkt en staat pal voor de boodschap die Defensie graag verspreidt: het gebruik van geweld is soms nodig, maar dient vooral om samen met diplomatie en ontwikkelingshulp de wereld beter te maken.

In 2012 zei Tuinman hierover in een interview rond veteranendag: “Ik vind dat je de mensen in een oorlogsgebied voorop moet stellen om zo bijvoorbeeld de Afghanen te begeleiden naar een veilige samenleving.”

Marco Kroon
Tuinman is daarmee een totaal ander type militair dan kapitein Marco Kroon, die in 2009 de eerste ontvanger van de Willems-Orde was voor gevechtsacties sinds de Korea-oorlog. Kroon is de rauwe militair die na de mavo begon als manschap bij de mariniers en zich door de rangen opwerkte tot officier. Ook bij de toch al niet zachtzinnige commando’s stond hij bekend als een harde kerel, die tijdens vakanties in Thailand al snel zijn rugzak pakte en erop uittrok om mee te doen aan lokale bokstoernooien.

Bovendien raakte Kroon in 2011 in opspraak omdat in de kroeg die hij samen met zijn vriendin runde drugs en stroomstootwapens waren gevonden. Uiteindelijk werd Kroon vrijgesproken voor drugsbezit maar veroordeeld tot een geldboete wegens het bezit van de wapens.

Verwant nieuws

Militaire Willems-Orde voor commandotroepen vanwege inzet Afghanistan

NU 08.02.2016 Het korps commandotroepen krijgt de Militaire Willems-Orde uitgereikt voor hun buitengewone inzet in Afghanistan.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte dat maandag bekend. Koning Willem-Alexander reikt de onderscheiding op 15 maart uit op het Binnenhof in Den Haag.

De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. De koning is Grootmeester van de Orde.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft het korps voor deze onderscheiding voorgedragen op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.

Erkenning

De onderscheiding werd op 30 april 1815 door koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd.

De onderscheiding is vaker uitgereikt aan militaire eenheden, zowel binnenlandse als buitenlandse. De Onderzeebootdienst kreeg in 1947 als laatste Nederlandse eenheid deze militaire eer voor hun inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Eind 2014 ontving oud-commando Gijs Tuinman de Militaire Willems-Orde uit handen van koning Willem-Alexander voor zijn heldhaftig en moedig optreden in Afghanistan. Het ging hierbij vooral om een aantal operaties in het najaar van 2009 toen hij leiding gaf aan enkele tientallen militairen van Taskforce 55 in Uruzgan.

Zie ook: Militaire Willems-Orde: Oudste en hoogste onderscheiding van Nederland

Lees meer over: Militaire Willems-Orde korps commandotroepen

NAVO-missie Afghanistan nog niet afgebouwd 

NU 01.12.2015 De NAVO-missie in Afghanistan wordt voorlopig niet afgebouwd. De ruim 12.000 manschappen in het land blijven tot en met 2016 in de hoofdstad Kabul en de vier regio’s waar ze nu ook zijn gelegerd.

Dat hebben de 28 ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten dinsdag besloten in Brussel.

De missie Resolute Support begon ongeveer een jaar geleden en is gericht op het opleiden, trainen en financieren van de Afghaanse strijdkrachten. Nederland levert ongeveer honderd militairen. Wanneer de missie eindigt is nog onzeker.

Het is de bedoeling dat de Afghanen zelf verantwoordelijk worden voor de veiligheid in hun land, maar de westerse financiering van de veiligheidstroepen blijft tot zeker 2020 doorlopen.

”Dat is ook in ons eigen belang”, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg. ”Afghanistan mag geen veilige haven zijn voor terroristen.’’

Lees meer over: Afghanistan

Rechter: Defensie liet MIVD-agent Afghanistan in de steek

VK 11.11.2015 Zakenman Ibrahim A. is in Afghanistan door Defensie in de steek gelaten terwijl hij daar als agent voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) werkte. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag vastgesteld. Volgens de rechter heeft Defensie zijn zorgplicht geschonden tegenover A.

Toch nog hardop: A. was geheim agent

Twee oud-MIVD’ers verklaarden begin dit jaar onder ede dat Ibrahim A. in Afghanistan werd ingezet als geheim agent. Daar ging acht jaar strijd aan vooraf (+).

Defensie heeft ontkend dat de Nederlander A. als agent werd ingezet. Maar op basis van verklaringen van andere MIVD’ers concludeert de rechtbank dat A. in de praktijk wel degelijk als informant en agent heeft gewerkt.

Naar eigen zeggen hield A. zich bezig met het vergaren van inlichtingen en bemiddelde hij tussen Nederland en de Taliban. Ook verrichtte hij allerlei hand-en-spandiensten, zoals het regelen van valse stempels in paspoorten en zelfs wapens voor de Nederlanders.

Defensie liet MIVD-agent Afghanistan in steek

NU 11.11.2015 Zakenman Ibrahim A. is in Afghanistan door Defensie in de steek gelaten terwijl hij daar als agent voor de militaire inlichtingendienst MIVD werkte.

De rechtbank in Den Haag heeft dat woensdag vastgesteld. Volgens de rechter heeft Defensie zijn zorgplicht geschonden tegenover A.

Defensie heeft ontkend dat A. als agent werd ingezet. Maar op basis van verklaringen van andere MIVD’ers concludeert de rechtbank dat A. in de praktijk wel degelijk als informant en agent heeft gewerkt.

Volgens A. was hij volop werkzaamheden aan het verrichten voor de Nederlandse militaire inlichtingendienst toen de operatie ineens werd stopgezet. Zo werd hij plotseling afgesneden en liep hij daardoor niet alleen groot gevaar, maar raakte hij naar eigen zeggen ook alles kwijt. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet.

Onzorgvuldig

De rechtbank stelt dat de MIVD de relatie met zakenman A. in 2007 heeft beëindigd zonder de daarvoor vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Die zorgvuldigheid is nodig om zoveel mogelijk te voorkomen dat het netwerk van de informant of agent zich tegen hem keert.

Lees meer over: MIVD Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

‘Geheim agenten MIVD kregen geld om te zwijgen over werk Afghanistan’ 

Oud-MIVD-directeur getuigt in zaak ‘agent’ Afghanistan 

Defensie liet MIVD-agent Afghanistan in steek

AD 11.11.2015 Zakenman Ibrahim A. is door Defensie in de steek gelaten terwijl hij in Afghanistan als agent voor de militaire inlichtingendienst MIVD werkte. De rechtbank in Den Haag heeft dat woensdag vastgesteld. Volgens de rechter heeft Defensie zijn zorgplicht geschonden tegenover A.

Defensie heeft ontkend dat A. als agent werd ingezet. Maar op basis van verklaringen van andere MIVD’ers concludeert de rechtbank dat A. in de praktijk wel degelijk als informant en agent heeft gewerkt.

Volgens A. was hij volop werkzaamheden aan het verrichten voor de Nederlandse militaire inlichtingendienst toen de operatie ineens werd stopgezet. Zo werd hij plotseling afgesneden en liep hij daardoor niet alleen groot gevaar, maar raakte hij naar eigen zeggen ook alles kwijt. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet.

Agent
Dit jaar zijn ook de doorgaans in het geheim opererende medewerkers door de rechtbank gehoord over A. in Afghanistan. Oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens zei dat hij zelf niets over ‘agent’ A. wist. Maar het voormalige hoofd operaties in Afghanistan verklaarde dat hij A. wel degelijk ‘runde’ als agent.

Naar eigen zeggen hield A. zich bezig met het vergaren van inlichtingen en bemiddelde hij tussen Nederland en de Taliban. Ook verrichtte hij allerlei hand-en-spandiensten, zoals het regelen van valse stempels in paspoorten en zelfs wapens voor de Nederlanders.

Lees ook;

AzG: aanval op hospitaal Kunduz was niet een foutje

Trouw 06.11.2015 Ruim een maand nadat haar ziekenhuis in het Noord-Afghaanse Kunduz werd verwoest door een  Amerikaans bombardement, wacht Artsen zonder Grenzen nog altijd op een verklaring over de toedracht van het Amerikaanse leger. De hulporganisatie blijft aandringen op een onafhankelijk internationaal onderzoek. “Dit is niet een foutje geweest.”

© ap.

De intensive care unit van het getroffen ziekenhuis in Kunduz.

Artsen zonder Grenzen (AzG) publiceerde deze week een eigen intern feitenrelaas, op basis van 60 interviews met Afghaanse en internationale medewerkers. Ook werd interne en openbare informatie geanalyseerd, waaronder foto’s, emails en gegevens van telefoongesprekken.

Het interne onderzoek geeft soms van minuut tot minuut weer wat er in de catastrofale nacht van 3 oktober is gebeurd. Het dodental van de luchtaanval is opgelopen tot 30, onder wie 13 AzG-medewerkers en drie kinderen. “Nog nooit is AzG getroffen door zo’n gerichte, moorddadige aanval”, zegt Arjan Hehenkamp, directeur van de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen.

Lees ook: ‘Aanval AzG-ziekenhuis lijkt met opzet gedaan’ – 16/10/15

‘Artsen AzG niet onthoofd’

Telegraaf 05.11.2015  Het eerdere bericht over het feit dat er tijdens de luchtaanval op het traumaziekenhuis in de Afghaanse plaats Kunduz op 3 oktober leden van de medische staf zijn onthoofd terwijl de patiënten in bed verbrandden, blijkt niet geheel te kloppen. Dat laat het ANP weten.

Volgens Artsen zonder Grenzen werden leden van de medische staf wel onthoofd maar was dit een indirect gevolg van de bomaanval. Andere medewerkers verloren door de explosie lichaamsdelen.

De Amerikaanse luchtmacht bombardeerde het gebouw. De bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Afghanistan gaf later toe dat dat een fout was. Zeker dertig mensen kwamen om, onder wie dertien medewerkers en tien patiënten. Van zeven mensen is het stoffelijk overschot nog niet geïdentificeerd, aldus AzG.

Gerelateerde artikelen;

11-10: VS betalen na aanval op AzG

08-10: Nog steeds vermisten Kunduz

06-10: Aanval was fout commando

Kamer kritisch over kleine missies

Telegraaf 04.11.2015 Defensie moet zich afvragen of het nog wel door wil met al die kleine militaire missies. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, die woensdag praat over de kleine missies.

Momenteel voert Defensie twintig missies uit in veertien landen. Behalve de uitzendingen naar Mali (450 man), Irak (310) en Afghanistan (100) is er een mozaïek aan kleine missies, van twaalf marechaussees in Zuid-Soedan, drie militairen in Bosnië tot twee man op de Golan-hoogvlakte.

Met de kleine missies wil het kabinet invloed te kopen en betrokkenheid te laten zien. „Kleine missie trekken echter een zware wissel op de toch schaarse missiecapaciteit”, zegt VVD-Kamerlid Ten Broeke. „Voor elke uitgezonden stafofficier is ondersteuning vanuit het ministerie nodig. Ik vind dat we nog eens scherp moeten kijken of er niet te veel kleine missies zijn. Het moet immers uit de lengte of uit de breedte komen.”

Kamerlid Hachchi van D66 wijst erop dat elke missie, hoe klein ook, inlichtingencapaciteit kost. „Die is sowieso al schaars.” Ze wijst erop dat de Kamer een jaar geleden Hennis al heeft duidelijk te maken op grond waarvan ze kiest om ergens een paar militairen naartoe te sturen. „Die motivering is er nog steeds niet.” Ze wil dat een brief hierover voor de bespreking van de defensiebegroting van volgende week naar de Kamer komt.

„We kunnen niet overal zijn”, constateert CDA-Kamerlid Knops. De PVV wil dat Defensie hoe dan ook stopt met alle kleine missies.

Lees meer over; defensie

Coalitie botst over afbouw missie

Telegraaf 04.11.2015 De PvdA is tegen het “heel snel” afbouwen van de missie tegen piraterij voor de kust van Somalië. Dat zei PvdA’er Sultan Günal-Gezer woensdag in een Kamerdebat. De VVD “verbaast” zich over het standpunt van de coalitiepartner.

Volgens de liberaal Fred Teeven is het “onzin” om de marine te blijven inzetten voor de kust van de Hoorn van Afrika als het daar veilig is. De marineschepen zouden volgens hem goed kunnen worden ingezet om mensensmokkel in de Middellandse Zee tegen te gaan.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de toekomstige inzet van de antipiraterijmissie. Er vindt op dit moment een evaluatie plaats, aldus minister Jeanine Hennis van Defensie. Vorige maand zei generaal Tom Middendorp, ’s lands hoogste militair, in De Telegraaf dat ons land een kleinere bijdrage gaat leveren aan deze missie. Piraten slagen er niet meer in om schepen te kapen en er zijn bijna geen aanvallen meer.

De uitzending voor de kust van Somalië is dit jaar al afgebouwd. Nederland neemt alleen deel aan de Europese missie Atalanta. Die inzet duurt tot eind dit jaar. In de jaren hiervoor was de marine ook actief in de NAVO-missie Ocean Shield. Ons land doet sinds 2008 mee aan de strijd tegen piraterij.

Gerelateerde artikelen;

04-11: Kamer kritisch over kleine missies

Lees meer over; pvda vvd somalie

Afghaanse werkelijkheid vernietigt Haags luchtkasteel

VK 31.10.2015 De recente overname van Kunduz-stad door de Taliban maakt het gebrek aan realiteitszin van de Nederlandse politietrainingsmissie eens te meer pijnlijk zichtbaar.

Niels Terpstra en Toon Dirkx zijn werkzaam voor het Centrum voor Conflictstudies van de Universiteit Utrecht en deden in 2013 in Kunduz onderzoek naar de politietrainingsmissie.

Begin 2013 claimde premier Rutte nog dat Afghanistan er veiliger op is geworden door de Nederlandse aanwezigheid

De tijdelijke herovering van Kunduz-stad door de Taliban geeft een nieuwe impuls aan de discussie over de veiligheidssituatie in Afghanistan. Het idee dat de Afghanen klaar zouden zijn om in hun eigen veiligheid te voorzien blijkt eens te meer niet te stroken met de weerbarstige werkelijkheid. President Obama kondigde als reactie daarop aan dat de Amerikaanse troepen in grotere getale aanwezig zullen blijven dan oorspronkelijk was gepland.

Begin 2013 claimde premier Rutte nog eufemistisch dat Afghanistan weliswaar niet het ‘Zwitserland van Centraal-Azië’ is, maar dat het land er wel degelijk veiliger op is geworden door de Nederlandse aanwezigheid. Gebaseerd op die claim legitimeerde hij het vervroegde vertrek uit Kunduz van de Nederlanders. Het was immers aan de Afghanen zelf om de veiligheid te waarborgen. ‘Afghans in the lead’ was de veel gehoorde catchphrase.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Taliban lopen noordelijk district Afghanistan onder de voet

Kan James Bond niet naar Silicon Valley om het echte monster te bevechten?

Vluchtelingen een bedreiging? Leer van het Romeinse rijk

Kabinet betreurt bommen

Telegraaf 06.10.2015 Het kabinet betreurt het bombardement van het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz “ten zeerste”. Bij de Amerikaanse luchtaanval op verzoek van het Afghaanse leger kwamen zaterdag ten minste twaalf artsen van AzG en tien patiënten om het leven.

Het kabinet heeft AzG in Nederland zijn condoleances overgebracht, schrijven ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis (Defensie) en Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag aan de Kamer. Ze verwelkomen het aangekondigde onderzoek van de Amerikanen.

De situatie in Noord-Afghanistan is ,,kritiek en zorgwekkend”, aldus de bewindslieden. De inname van Kunduz is een ,,significante gebeurtenis” en er wordt nog steeds gevochten. Nederlandse militairen hebben vorige week twee dagen het Afghaanse leger in Kunduz geadviseerd. Mogelijk volgen er meer adviesoperaties.

Het door Nederland gesteunde rechtsstaatprogramma in Kunduz is tot nader order opgeschort. Nederland steunt ook een Duits programma om de toegang van vrouwen tot de rechtstaat in Kunduz en andere delen van Noord-Afghanistan te verbeteren. Het is nog te vroeg om te beoordelen wat de huidige situatie voor dit programma betekent.

Nederlandse militairen leidden van 2011 tot 2013 in Kunduz Afghaanse politiemensen op. Op dit moment doen ongeveer honderd Nederlandse militairen mee aan NAVO-missie Resolute Support. In Mazar-e-Sharif adviseren, trainen en assisteren zij het Afghaanse veiligheidsapparaat.

Gerelateerde artikelen;

06-10: Aanval was fout commando

05-10: ‘Afghanen wilden bombardement’

04-10: Onderzoek bombardement

04-10: AzG voorkomt amputaties in ziekenhuis

04-10: AzG eist onderzoek naar fatale aanval Kunduz

03-10: Onderzoek naar luchtaanval

03-10: Dodental Kunduz loopt op

03-10: Geen NL’ers bij AzG in Kunduz

03-10: Luchtaanval op AzG-kliniek Kunduz

Lees meer over; artsen zonder grenzen kunduz afghanistan

Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar aanslag op AzG in Kunduz

NU 05.10.2015 De fatale aanslag op een ziekenhuis in Kunduz waarbij zaterdag zeker twaalf medewerkers van Artsen zonder Grenzen (AzG) omkwamen, moet door een onafhankelijke organisatie als de Verenigde Naties (VN) worden onderzocht.

Daarvoor pleit SP-Kamerlid Harry van Bommel, zo laat hij weten aan NU.nl. Hij krijgt steun van een meerderheid in de Kamer met PvdA, CDA en D66.

Het lijkt er op dat de aanslag op het ziekenhuis in de Afghaanse stad is veroorzaakt door een misser van de Verenigde Staten. In de stad helpen de Amerikanen mee om te voorkomen dat de stad wordt overgenomen door de Taliban.

Dit weekend drong de hulporganisatie al aan op onafhankelijk onderzoek. De Amerikanen zijn de tragedie nu zelf aan het onderzoeken.

“Deze ramp kan alleen door een onafhankelijke partij worden onderzocht, omdat de betrokken partijen zelf te veel belangen hebben”, aldus Van Bommel. “Dit is dusdanig ernstig dat er helderheid moet komen.”

CDA-Kamerlid Raymond Knops valt hem bij. “Uiteindelijk zal een onafhankelijk onderzoek legitimatie geven. Anders blijft er discussie bestaan”, stelt hij.

Michiel Servaes (PvdA): “Gezien de ernst en omvang van dit drama vind ik een onafhankelijk onderzoek nodig en eigenlijk ook wel buitengewoon logisch”.

Lees meer over: Artsen zonder Grenzen Kunduz

Gerelateerde artikelen;

Obama betoont medeleven na aanval ziekenhuis Kunduz

VS onderzoekt bombardement op ziekenhuis Kunduz

AzG-directeur: ‘Nederland moet aandringen op onderzoek’

Trouw 05.10.2015 Met 22 doden en tientallen gewonden is het bombardement op hun ziekenhuis in het Afghaanse Kunduz zaterdagochtend de ergste ramp in de geschiedenis van Artsen Zonder Grenzen. Arjan Hehenkamp, algemeen directeur van Artsen Zonder Grenzen Nederland, wil dat Nederland als NAVO-lid aandringt op een onafhankelijk onderzoek.

Hoe belangrijk was dit ziekenhuis?
“Het was het enige traumacentrum in de wijde omtrek. Vorig jaar werden er meer dan 22.000 patiënten verpleegd in en voerde de staf een kleine zesduizend operaties uit. Omdat het hart van het ziekenhuis, de intensive care, volledig is verwoest, is het gebouw nu onbruikbaar. De ergste gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis buiten de regio, waar we enkele medewerkers naartoe hebben gestuurd om te helpen.”

Wie waren er zaterdagmorgen aanwezig?  
“Er lagen vooral mensen die gewond waren geraakt bij de strijd die de afgelopen tijd in Kunduz is opgelaaid. In hoeverre daar Talibanstrijders bij zaten, is lastig te zeggen, omdat ze natuurlijk geen uniform dragen. Inmiddels zijn er twaalf medewerkers en tien patiënten, onder wie drie kinderen, omgekomen. Alle slachtoffers zijn Afghanen. Er was een internationaal team aanwezig, maar dat bevond zich elders op het terrein. Wat daarvan de nationaliteiten waren, vind ik niet relevant. Er waren in elk geval geen Nederlanders bij.”

Verwant nieuws;

Meer over: Afghanistan Missie in Kunduz

Nederland geeft advies tegenoffensief Kunduz

VK 30.09.2015 Nederlandse militairen adviseren het Afghaanse leger bij het tegenoffensief tegen de Taliban in Kunduz-Stad. Dat zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie woensdag in de Tweede Kamer.

‘Nederlanders zijn betrokken in een adviesrol’, zei Hennis. Ze noemde de toestand in Kunduz ‘verontrustend’. Volgens haar is de situatie daar ‘rap verslechterd’. Nederlandse militairen leidden in deze noordelijke provincie van 2011 tot 2013 Afghaanse politiemensen op.

De Taliban kregen maandag Kunduz in handen. Het was hun eerste grote verovering sinds ze in 2001 werden verdreven. De val van de noordelijke provinciestad is een pijnlijke nederlaag voor president Ashraf Ghani, die dinsdag precies een jaar president is. Het regeringsleger is dinsdag begonnen met een tegenaanval om de stad te heroveren.

AFGHANISTAN;

Amerikaans militair transportvliegtuig stort neer in Afghanistan

‘Het zal nog dagen duren voordat Kunduz is schoongeveegd’

Nederland geeft advies tegenoffensief Kunduz

Voorlopig geen Nederlandse militairen terug naar Kunduz

Afghaanse regering begint tegenoffensief Kunduz

BEKIJK HELE LIJST

Nederland adviseert Afghaans leger bij strijd om Kunduz

Elsevier 30.09.2015 In een poging de Afghaanse stad Kunduz te heroveren op de Taliban zijn woensdag NAVO-troepen aangekomen in het conflictgebied. Nederlandse militairen zijn betrokken in een adviesrol.

Na een onverwacht offensief heeft de Taliban sinds maandaggrote delen van Kunduz in handen. Dinsdag startte het Afghaanse regeringsleger een tegenaanval, maar die werd afgeslagen. De Talibanstrijders rukten daarna zelfs op naar het vliegveld van de stad.

Nederlanders adviseren Afghaans leger over tegenoffensief Talibaan›

NRC 30.09.2015 Nederlandse militairen adviseren het Afghaanse leger bij het tegenoffensief tegen de Talibaan in Kunduz. Persbureau ANP meldt dat minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), dat vandaag in de Tweede Kamer heeft gezegd. De minister noemde de situatie “verontrustend” en “rap verslechterd”.

“Nederlanders zijn betrokken in een adviesrol”, zei Hennis. “Gisteren hebben we een kleine adviesrol gehad, vandaag is dat nog niet het geval, morgen kan het weer anders zijn.” Vier of vijf militairen zijn gisteren naar Kunduz gevlogen. ‘s Avonds zijn zij teruggekeerd naar Mazar-e-Sharif, de plaats waar honderd Nederlandse militairen gestationeerd zijn.

TALIBAAN NEMEN KUNDUZ OVER

Eerder deze week viel de stad in handen van de Talibaan. Strijders van de extremistische organisatie openden een aanval op een vliegveld in Kunduz. Dat is een van de weinige plekken die nog in handen is van de centrale Afghaanse regering.

‘TEKEN VAN MACHT’

NRC-correspondent Joeri Boom zei maandag dat de verovering van Kunduz belangrijk is voor de Talibaan, omdat het strategisch ligt en laat zien hoe sterk de groepering is.

In mei bleek dat de door Nederland opgeleide agenten, tegen de afspraak in, meevochten tegen de Talibaan. De bedoeling was dat de Afghaanse agenten alleen politietaken zouden uitvoeren.

Lees meer;

28 SEP Afghaanse stad Kunduz geheel in handen van Talibaan ›

29 SEP Hevige gevechten om vliegveld Kunduz na aanval Talibaan ›

28 SEP Afghaanse Talibaan nemen deel Kunduz in, bevrijden gevangenen ›

30 SEP Gevechten om vliegveld Kunduz door Talibaan

29 SEP Afghaans leger zet tegenaanval in op Talibaan in Kunduz ›

Voorlopig geen Nederlandse militairen terug naar Kunduz

VK 29.09.2015 Als het aan de Tweede Kamer ligt, is het voorlopig geen optie om Nederlandse militairen terug naar Kunduz te sturen om de provincie te heroveren. Het kabinet wil nog niet reageren op de suggestie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind om weer Nederlandse troepen naar de Afghaanse provincie te sturen.

Onze inspanningen aldaar mogen niet verdampen als sneeuw voor de zon, aldus ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind.

Dit blijkt uit een rondvraag van de Volkskrant. Voordewind hoopt dat ‘Kunduz snel weer bevrijd wordt door de coalitietroepen en als het moet ook door Nederland’, twitterde hij vanochtend. Hij wil daarvoor de reeds in Afghanistan aanwezige Nederlanders inzetten.

Lees ook;

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Kunduz? Volg het liveblog.

Volg en lees meer over: NEDERLAND AFGHANISTAN MISSIE IN KUNDUZ POLITIEK

Kamer wil snel duidelijkheid over situatie Kunduz

NU 29.09.2015 De Tweede Kamer wil snel van het kabinet weten hoe de situatie ervoor staat in Kunduz, de Afghaanse stad die in handen is gevallen van de Taliban. Vrijwel alle fracties in de Kamer vroegen het kabinet dinsdag om meer informatie en een inschatting van de situatie.

Het Afghaanse leger is inmiddels met steun van Amerikaanse vliegtuigen aan een tegenaanval begonnen. De Kamer wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de NAVO-missie Resolute Support, waar honderd Nederlandse militairen aan mee doen.

Tussen 2011 en 2013 trainde Nederland Afghaanse politieagenten in Kunduz.

Pijnlijk

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is de val van Kunduz pijnlijk voor zowel de Afghanen als voor de Nederlandse militairen en agenten die in het gebied actief waren. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind noemde de val ”in- en intriest”. De Kamer betrekt de toestand in Kunduz waarschijnlijk volgende week bij een al eerder gepland debat.

Lees meer over: Kunduz Afghanistan Taliban

Gerelateerde artikelen;

Leger Afghanistan begint tegenaanval Kunduz 

Taliban lanceren groot offensief in Kunduz 

‘Door Nederland opgeleide agenten vechten mee in Kunduz’ 

Kamer wil snel duidelijkheid over verovering Kunduz

AD 29.09.2015 De Tweede Kamer wil snel van het kabinet weten hoe de situatie is in Kunduz, de Afghaanse stad die in handen is gevallen van de Taliban. Tussen 2011 en 2013 trainde Nederland Afghaanse politieagenten in Kunduz.

Vrijwel alle fracties in de Kamer vroegen het kabinet dinsdag om meer informatie en een inschatting van de situatie. Het Afghaanse leger is inmiddels met steun van Amerikaanse vliegtuigen aan een tegenaanval begonnen. De Kamer wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de NAVO-missie Resolute Support, waar honderd Nederlandse militairen aan mee doen.
Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is de val van Kunduz pijnlijk voor zowel de Afghanen als voor de Nederlandse militairen en agenten die in het gebied actief waren. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind noemde de val ,,in- en intriest”. De Kamer betrekt de toestand in Kunduz waarschijnlijk volgende week bij een al eerder gepland debat.

Lees ook;

MEER OVER; AFGHANISTAN  TERRORISMETALIBAN

Kamer wil info over Kunduz

Telegraaf 29.09.2015 De Tweede Kamer wil snel van het kabinet weten hoe de situatie ervoor staat in Kunduz, de Afghaanse stad die in handen is gevallen van de Taliban. Tussen 2011 en 2013 trainde Nederland Afghaanse politieagenten in Kunduz.

Vrijwel alle fracties in de Kamer vroegen het kabinet dinsdag om meer informatie en een inschatting van de situatie. Het Afghaanse leger is inmiddels met steun van Amerikaanse vliegtuigen aan een tegenaanval begonnen. De Kamer wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de NAVO-missie Resolute Support, waar honderd Nederlandse militairen aan mee doen.

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is de val van Kunduz pijnlijk voor zowel de Afghanen als voor de Nederlandse militairen en agenten die in het gebied actief waren. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind noemde de val “in- en intriest”. De Kamer betrekt de toestand in Kunduz waarschijnlijk volgende week bij een al eerder gepland debat.

Gerelateerde artikelen;

29-09: Onbekend aantal doden Kunduz

29-09: Afghanen klaar voor aanval

28-09: Afghanistan: Kunduz in handen Taliban

Nederlandse missie Afghanistan onvoltooid

VK 25.07.2015 De Nederlandse bemoeienis met Afghanistan heeft geen duurzaam resultaat opgeleverd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken ontwijkt de media. Het ministerie van Defensie heeft militairen een spreekverbod opgelegd. Het zijn verkrampte reacties op de snel verslechterende situatie in de Afghaanse provincies Uruzgan en Kunduz, de provincies waarin Nederlandse militairen hebben deelgenomen aan opeenvolgende missies.

In beide provincies rukken de Taliban op en lijden de Afghaanse veiligheidstroepen ongekend zware verliezen. Het scenario waarvoor werd gevreesd, lijkt zich te voltrekken: het leger en de politie in Afghanistan leggen het af tegen de Taliban nu ISAF, de internationale militaire missie onder leiding van de NAVO, zich uit het land terugtrekt.

Het is dan ook niet vreemd dat veteranen en andere betrokkenen zich opnieuw de vraag stellen of het anders had gekund. Was het zinvol om überhaupt mee te doen aan de NAVO-missie in Uruzgan? Was het wijs om in 2010 aan die missie een abrupt einde te maken? Wat was het nut van de politietraining in Kunduz?

AFGHANISTAN;

Nederlandse missie Afghanistan onvoltooid

NAVO overweegt nieuwe civiele missie in Afghanistan

IS: leider in Afghanistan is niet gedood door drone

Zeker 18 doden bij bomaanslag legerbasis Afghanistan

Afghanistan bevestigt dood belangrijke commandant IS

BEKIJK HELE LIJST

Talibaan winnen terrein in Afghaanse provincie Kunduz›

NRC 20.06.2015 Talibaanstrijders hebben na twee dagen vechten een gebied in het noorden van de Afghaanse provincie Kunduz in handen gekregen. Dat melden de Afghaanse autoriteiten aan persbureau AP.

Volgens een politiechef zijn er versterkingen gestuurd om het gebied rond het district Chahar Dara op de Talibaan te heroveren. Volgens de politiechef zijn de gevechten in de provinciehoofdstad Kunduz te horen. Op dit moment zijn er zware gevechten gaande in het gebied. Omwonenden, onder wie veel vrouwen en kinderen, ontvluchten het gebied.

Tussen 2011 en 2013 heeft Nederland een politietrainingsmissie uitgevoerd in Kunduz.

Onlangs werd bekend dat de door Nederland opgeleide agenten, tegen de afspraak in, meevochten tegen de Talibaan. De bedoeling was dat de Afghaanse agenten alleen politietaken zouden uitvoeren.

Uiteindelijk werden in de 2,5 jaar dat Nederland aanwezig was 410 agenten opgeleid. Het ging hier om trainingen van 8 weken. Ook kregen 139 onderofficieren een opleiding.

Lees meer

11 MEI Door Nederlanders opgeleide agenten vechten wel in Kunduz

2011 Kamer wil opheldering over inzet agenten Kunduz › BINNENLAND

2012 Buiten beeld vechten agenten in Kunduz door

2011 Rosenthal: agenten Kunduz worden niet ingezet bij militaire acties ›

2011 Afghaanse agenten Kunduz gaan mogelijk toch vechten tegen Talibaan ›

Legervoertuig in Mali

Nederland neemt jaar langer deel aan strijd tegen ISIS en aan VN-missie in Afgani, Irak en Mali

RO 19.06.2015 De Nederlandse militaire deelname aan de strijd tegen ISIS en aan de VN-missie in Mali, MINUSMA, wordt met een jaar verlengd. De onrust en instabiliteit in de regio’s die grenzen aan Europa blijven aanhouden. Daarom wordt de bijdrage aan de internationale inspanningen voor de bestrijding van die crises voortgezet. De ministerraad heeft ingestemd met toezending van de artikel 100-brieven hierover aan de Tweede Kamer. In deze brieven kondigt het kabinet ook aan dat de Tweede Kamer op Prinsjesdag wordt geïnformeerd over de structurele financiering van missies.

Zie ook; Krijgsmacht Regering

Verder;

Militair VS schiet Afghaanse jongen dood

VK 28.03.2016 Een Amerikaanse soldaat heeft in de buurt van een militaire basis een Afghaanse jongen doodgeschoten. Volgens de militair leek het alsof de jongen een automatisch geweer bij zich droeg en reageerde hij niet op waarschuwingen.

Volgens de Afghaanse politiechef Zaman Mamozai is niet duidelijk hoe oud de jongen is. De schietpartij vond plaats bij een Amerikaans militair vliegveld in de buurt van de Afghaanse hoofdstad Kabul.

De soldaat waarschuwde de jongen vanuit de wachttoren om niet verder te lopen, maar daar reageerde hij niet op. Het incident wordt onderzocht, zo meldt The Guardian.

Omwonenden protesteerden bij de basis op de fatale schietpartij, maar zouden weer zijn vertrokken nadat ze op de hoogte werden gesteld van de omstandigheden.

Nachtelijke aanvallen op twee politieposten kostte eerder deze week al het leven aan acht agenten. Ook raakten al zeker 27 agenten gewond bij diverse aanvallen van politieposten. Mede daarom is de waakzaamheid opgevoerd. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor die aanslagen opgeëist.

Volg en lees meer over:  MENS & MAATSCHAPPIJ  TERRORISME  TALIBAN  AFGHANISTAN

Fietsbom’ in Kabul

Telegraaf 25.03.2016 De ontploffing van een bom die was bevestigd aan een fiets heeft vrijdagavond een periode van relatieve rust in de Afghaanse hoofdstad Kabul doorbroken. Bij de explosie in de diplomatenwijk Macrorayan raakte één persoon gewond, zei plaatsvervangend politiechef Salem Almas.

Almas kon niet zeggen wat het doelwit was van de explosie.

De Taliban plegen regelmatig aanslagen op Afghaanse regeringstroepen en hun bondgenoten van de NAVO. In Kabul was het de afgelopen weken echter betrekkelijk rustig.

‘Fietsbom’ontploft in diplomatenwijk Kabul

VK 25.03.2016 Er is vrijdag een bom ontploft die aan een fiets was bevestigd in Macroyayan, een deel van van de Afghaanse hoofdstad Kabul waar veel ambassades zijn en veel buitenlanders wonen.

Er zou één persoon gewond zijn geraakt bij de explosie en het is niet bekend wat het doelwit van de aanslag was, zegt plaatsvervangend politiechef Salem Almas.

De Taliban plegen regelmatig aanslagen op Afghaanse regeringstroepen en hun bondgenoten van de NAVO. In Kabul was het de afgelopen weken echter betrekkelijk rustig.

Breaking: huge boom just heard in Wazir Akbar Khan area.#AFG

— Ahmad Mukhtar(@ AhMukhtar) 25/03/16 00:00

Volg en lees meer over: AFGHANISTAN BUITENLAND KABUL

AFGHANISTAN;

‘Fietsbom’ontploft in diplomatenwijk Kabul

Generaal VS biedt excuses aan voor aanval Afghaans ziekenhuis

‘Leider splintergroep Taliban opgepakt door Pakistan’

‘Mijn familie moest me verkopen zodat ze een bruid voor mijn broer konden betalen’

‘Als de kogels beginnen te fluiten, lig ik als eerste plat op m’n buik’

BEKIJK HELE LIJST

Taliban wijzen vredesoverleg af ‘tenzij bezetting door VS ophoudt’

VK 05.03.2016 De Taliban hebben zaterdag gemeld het geplande vredesoverleg met Afghanistan, Pakistan, de Verenigde Staten en China verstek te laten gaan. De radicaal-islamitische beweging zei in een verklaring dat ze niet wil onderhandelen zolang er Amerikaanse troepen in Afghanistan zijn die de regering in Kabul steunen bij militaire acties tegen opstandelingen.

Een coördinatiegroep met daarin vertegenwoordigers van alle vier de landen had vrijdag bekendgemaakt dat vredesonderhandelingen met de Taliban vermoedelijk begin maart zouden beginnen. De inzet van het overleg, dat moest plaatsvinden in het Pakistaanse Islamabad, was een einde te maken aan de geweldsspiraal in Afghanistan, waar de regering in Kabul en Taliban-strijders elkaar over en weer bestoken.

Tenzij de bezetting van Afghanistan wordt beëindigd, leveren zulke misleidende onderhandelingen niets op,  aldus Taliban in een verklaring.

De Taliban sluiten een plaats aan de onderhandelingstafel uit zolang Amerikaanse troepen de regering in Kabul militair steunen in hun strijd tegen de opstandige milities. De VS voeren luchtaanvallen en speciale operaties uit in Afghanistan, aldus de Taliban. De organisatie stelt dat ‘tenzij de bezetting van Afghanistan wordt beëindigd, de zwarte lijsten worden geschrapt en onschuldige gevangenen worden vrijgelaten, zulke zinloos misleidende onderhandelingen geen enkel resultaat zullen opleveren’.

De Taliban moesten in 2001 na een door de VS geleide militaire interventie hun machtspositie in Afghanistan opgeven. De groep bleef daarna tegen de regering in Kabul en buitenlandse militairen in het land vechten. Binnen de organisatie heerst verdeeldheid; sommige groepen die tegen elke vorm van onderhandelingen zijn, hebben zich van de Taliban afgescheiden.

Burgerdoden

Het slepende conflict in Afghanistan eiste vorig jaar meer burgerlevens dan ooit. In 2015 kwamen meer dan 11 duizend Afghaanse burgers om het leven als gevolg van de strijd. De Verenigde Naties schat in dat zo’n 62 procent van de slachtoffers de Taliban valt aan te rekenen.

AFGHANISTAN;

Taliban wijzen vredesoverleg af ‘tenzij bezetting door VS ophoudt’

Afghaanse Messi-fan heeft eindelijk een echt shirt van zijn idool

VN: meer Afghaanse burgerdoden vorig jaar dan ooit

VS bombarderen IS in Afghanistan

VS geven foto’s van mishandelde gevangenen vrij

BEKIJK HELE LIJST

Taliban zeggen af voor vredesoverleg Afghanistan 

NU 05.03.2016 De Taliban hebben afgezegd voor het vredesoverleg met Afghanistan, Pakistan, de Verenigde Staten en China.

De Taliban lieten zaterdag in een verklaring weten dat ze niet willen onderhandelen zolang er Amerikaanse troepen in Afghanistan zijn die de regering in Kabul steunen bij militaire acties tegen de opstandelingen.

De coördinatiegroep, met daarin vertegenwoordigers van de VS, Pakistan, China en Afghanistan, had vrijdag laten weten dat begin maart vermoedelijk vredesoverleg met de Taliban van start zou gaan.

“We verwerpen de geruchten hierover”, aldus de Taliban in een verklaring. “Niemand zal namens de Taliban deelnemen aan deze zitting.”

“Zolang Afghanistan bezet blijft, zwarte lijsten niet worden vernietigd en onschuldige gevangenen niet worden vrijgelaten zullen gesprekken als deze geen enkel resultaat opleveren.”

Keuze

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Taliban op om toch te komen naar de gesprekken. “Er is een keuze: meedoen met goede vertrouwen aan het vredesoverleg of blijven vechten in een oorlog waarin zij hun mede-Afghanen doden en hun land vernietigen.”

De Taliban moesten in 2001 na een door de VS geleide militaire interventie hun machtspositie in Afghanistan opgeven. De radicaalislamitische groep bleef daarna tegen de regering in Kabul en buitenlandse militairen in het land vechten.

Lees meer over: Taliban Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Taliban blazen deel van school in Pakistan op 

Taliban gebruiken steeds meer kinderen 

VN meldt meer Afghaanse burgerdoden dan ooit 

Taliban laten verstek gaan

Telegraaf 05.03.2016 De Taliban hebben afgezegd voor het vredesoverleg met Afghanistan, Pakistan, de Verenigde Staten en China. De Taliban lieten zaterdag in een verklaring weten dat ze niet willen onderhandelen zolang er Amerikaanse troepen in Afghanistan zijn die de regering in Kabul steunen bij militaire acties tegen de opstandelingen.

De coördinatiegroep, met daarin vertegenwoordigers van de VS, Pakistan, China en Afghanistan, had vrijdag laten weten dat begin maart vermoedelijk vredesoverleg met de Taliban van start zou gaan.

De Taliban moesten in 2001 na een door de VS geleide militaire interventie hun machtspositie in Afghanistan opgeven. De radicaalislamitische groep bleef daarna tegen de regering in Kabul en buitenlandse militairen in het land vechten.

Dit kan u ook interesseren;

Geen slachtoffers bij raketaanval op Kabul

Bloedige dag in Afghanistan

Telegraaf 27.02.2016 Twee aanslagen in Afghanistan hebben zaterdag aan zeker twintig mensen het leven gekost. De meesten waren burgers. Er vielen tientallen gewonden.

In de hoofdstad Kabul liet een zelfmoordterrorist een bom ontploffen bij het ministerie van Defensie. Daarbij zouden twaalf doden zijn gevallen, onder wie twee militairen. In Asadabad, de hoofdstad van de provincie Kunar, pleegde een man op een bom-motor een aanslag op een stamoudste. Daarbij vielen elf doden. Beide aanslagen zouden het werk zijn van de Taliban.

Komende week wil de door het Westen gesteunde regering van Afghanistan vredesbesprekingen met de Taliban hervatten. Maar de islamitische guerrillabeweging heeft die gesprekken tot nu toe afgewezen.

Taliban gebruiken steeds meer kinderen 

NU 17.02.2017 De Taliban gebruiken steeds vaker kinderen in de strijd in Afghanistan. Alleen al in de provincie Kunduz werden vorig jaar minstens honderd kinderen gerekruteerd en als strijder misbruikt. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch dat woensdag is gepubliceerd.

In Kunduz leren de extremisten kinderen met wapens om te gaan, en bommen te maken en plaatsen. Vooral arme families sturen in toenemende mate hun kinderen naar deze zogenoemde Talibanscholen. De meeste kindsoldaten zijn tussen de dertien en zeventien jaar oud, staat in het rapport. Een VN-diplomaat maakte melding van tienjarigen die de strijd worden ingestuurd. De Taliban doen de berichtgeving af als propaganda.

Volgens het internationaal recht is de rekrutering van kinderen verboden. Volgens de Verenigde Naties is iedere vierde dode in Afghanistan een kind.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

VN meldt meer Afghaanse burgerdoden dan ooit 

Taliban gebruiken kinderen

Telegraaf 17.02.2016 De Taliban gebruiken steeds vaker kinderen in de strijd in Afghanistan. Alleen al in de provincie Kunduz werden vorig jaar minstens honderd kinderen gerekruteerd en als strijder misbruikt. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch dat woensdag is gepubliceerd.

In Kunduz leren de extremisten kinderen met wapens om te gaan, en bommen te maken en plaatsen. Vooral arme families sturen in toenemende mate hun kinderen naar deze zogenoemde Talibanscholen. De meeste kindsoldaten zijn tussen de dertien en zeventien jaar oud, staat in het rapport. Een VN-diplomaat maakte melding van tienjarigen die de strijd worden ingestuurd. De Taliban doen de berichtgeving af als propaganda.

Volgens het internationaal recht is de rekrutering van kinderen verboden. Volgens de Verenigde Naties is iedere vierde dode in Afghanistan een kind.

Taliban zetten steeds meer kindsoldaten in

AD 17.02.2016 De Taliban gebruiken steeds vaker kinderen in de strijd in Afghanistan. Alleen al in de provincie Kunduz werden vorig jaar minstens honderd kinderen gerekruteerd en als strijder misbruikt. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch dat woensdag is gepubliceerd.

In Kunduz leren de extremisten kinderen met wapens om te gaan, en bommen te maken en plaatsen. Vooral arme families sturen in toenemende mate hun kinderen naar deze zogenoemde Talibanscholen. De meeste kindsoldaten zijn tussen de dertien en zeventien jaar oud, staat in het rapport. Een VN-diplomaat maakte melding van tienjarigen die de strijd worden ingestuurd. De Taliban doen de berichtgeving af als propaganda.

Volgens het internationaal recht is de rekrutering van kinderen verboden. De Verenigde Naties gaven onlangs aan dat een kwart van de doden in Afghanistan een kind is.

Lees ook;

VN: meer Afghaanse burgerdoden vorig jaar dan ooit

VK 14.02.2016 Het aantal burgerslachtoffers van de oorlog in Afghanistan heeft vorig jaar voor het eerst de 11.000 overschreden. De 11.002 doden en gewonden van 2015 zijn er 4 procent meer dan het jaar ervoor, hebben de Verenigde Naties becijferd.

Lees ook: Onzichtbare oorlogen

Oorlogsverslaggever zijn was nooit een makkelijke roeping.Maar tegenwoordig is het bijna niet te doen, schrijft Hans Jaap Melissen. (+)

De slepende strijd met de Taliban en andere extremistische groepen kostte in 2015 volgens de VN 3545 burgers het leven. Nog eens 7457 mensen raakten gewond. De VN rekenen 62 procent van de burgerslachtoffers de Taliban aan. Het Afghaanse leger is schuldig aan 14 procent van de dode en gewonde burgers en de internationale troepenmacht valt 2 procent te verwijten.

Sinds de VN in 2009 begonnen Afghaanse burgerslachtoffers te registreren zijn er in totaal een kleine 60.000 geteld.

AFGHANISTAN;

VN: meer Afghaanse burgerdoden vorig jaar dan ooit

VS bombarderen IS in Afghanistan

VS geven foto’s van mishandelde gevangenen vrij

Taliban doden 10-jarige ‘legerleider’ die tegen hen vocht in Uruzgan

Dodenaantal zelfmoordaanslag in Kabul loopt op tot twintig

BEKIJK HELE LIJST

VN meldt meer Afghaanse burgerdoden dan ooit

NU 14.02.2016 Het aantal burgerslachtoffers van de oorlog in Afghanistan heeft vorig jaar voor het eerst de 11.000 overschreden.

De slepende strijd met de Taliban en andere extremistische groepen kostte in 2015 volgens de VN 3.545 burgers het leven. Nog eens 7.457 mensen raakten gewond.

Het aantal van 11.002 doden en gewonden in 2015 betekent een stijging van 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor, zo heeft de VN becijferd.

De VN schrijft 62 procent van de gevallen burgerslachtoffers toe aan geweld door de Taliban. Het Afghaanse leger is verwantwoordelijk voor 14 procent van de dode en gewonde burgers en de internationale troepenmacht valt 2 procent te verwijten.

Sinds de registratie van Afghaanse burgerslachtoffers door de VN in 2009 begon, zijn er in totaal een kleine 60.000 slachtoffers geteld.

Lees meer over: Afghanistan Verenigde Naties

VS bombarderen IS in Afghanistan

VK 12.02.2016 De Verenigde Staten hebben de afgelopen drie weken ongeveer twintig luchtaanvallen uitgevoerd tegen militanten van Islamitische Staat (IS) in het oosten van Afghanistan. Daarmee voeren de VS de strijd tegen de terreurorganisatie ook buiten Irak en Syrië op.

De aanvallen komen na een besluit van de regering-Obama om het Pentagon toestemming te geven voor de bombardementen tegen IS in Afghanistan. De terreurgroep krijgt daar steeds meer voet aan de grond.

Volgens de Amerikaanse brigadegeneraal Wilson AShoffner zijn er momenteel 1000 tot 3000 IS-strijders in het oosten van Afghanistan die daar proberen een basis te vestigen. Hij weigerde te zeggen hoeveel luchtaanvallen zijn uitgevoerd, maar anonieme functionarissen meldden persbureau AP dat het er rond de twintig zijn.

AFGHANISTAN;

VS bombarderen IS in Afghanistan

VS geven foto’s van mishandelde gevangenen vrij

Taliban doden 10-jarige ‘legerleider’ die tegen hen vocht in Uruzgan

Dodenaantal zelfmoordaanslag in Kabul loopt op tot twintig

Helft Kabul in duisternis na aanval Taliban

BEKIJK HELE LIJST

VS bombarderen IS in Afghanistan

Trouw 12.02.2016 De Verenigde Staten hebben de afgelopen drie weken ongeveer twintig luchtaanvallen uitgevoerd tegen militanten van Islamitische Staat (IS) in het oosten van Afghanistan. Daarmee voeren de VS de strijd tegen de terreurorganisatie ook buiten Irak en Syrië op.

De aanvallen komen na een besluit van de regering-Obama om het Pentagon toestemming te geven voor de bombardementen tegen IS in Afghanistan. De terreurgroep krijgt daar steeds meer voet aan de grond.

Volgens de Amerikaanse brigadegeneraal Wilson AShoffner zijn er momenteel 1000 tot 3000 IS-strijders in het oosten van Afghanistan die daar proberen een basis te vestigen. Hij weigerde te zeggen hoeveel luchtaanvallen zijn uitgevoerd, maar anonieme functionarissen meldden persbureau AP dat het er rond de twintig zijn.

Meer over;

VS bombarderen IS in Afghanistan

AD 12.02.2016 De Verenigde Staten hebben de afgelopen drie weken ongeveer twintig luchtaanvallen uitgevoerd tegen militanten van Islamitische Staat (IS) in het oosten van Afghanistan. Daarmee voeren de VS de strijd tegen de terreurorganisatie ook buiten Irak en Syrië op.

De aanvallen komen na een besluit van de regering-Obama om het Pentagon toestemming te geven voor de bombardementen tegen IS in Afghanistan. De terreurgroep krijgt daar steeds meer voet aan de grond.

Volgens de Amerikaanse brigadegeneraal Wilson AShoffner zijn er momenteel 1000 tot 3000 IS-strijders in het oosten van Afghanistan die daar proberen een basis te vestigen. Hij weigerde te zeggen hoeveel luchtaanvallen zijn uitgevoerd, maar anonieme functionarissen meldden persbureau AP dat het er rond de twintig zijn.

GERELATEERD NIEUWS;

Aanslag Taliban op bus Afghaanse leger: 3 doden

Zelfmoordaanslag in Kabul door Taliban opgeëist

Afghaanse politieagent doodt tien verdoofde collega’s

Aanslag Taliban op bus Afghaanse leger: 3 doden

AD 08.02.2016 Bij een zelfmoordaanslag op een bus van het Afghaanse leger in de noordelijke provincie Balkh zijn maandag drie militairen om het leven gekomen. Achttien soldaten raakten gewond, zei een woordvoerder van de provinciale gouverneur. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist.

De dader blies zichzelf op in de buurt van een legerkamp in Dehdadi, op ongeveer een half uur rijden van de provinciehoofdstad Mazar-e-Sharif. Er vielen bij de aanslag geen burgerslachtoffers.

Sinds de terugtrekking van NATO-troepen in 2014 wint de Taliban weer terrein in Afghanistan. Zo was er afgelopen zondag nog een aanslag in de provincie Logar waar 1 politieagent bij om het leven kwam. Daarbij vielen ook 8 gewonden. Vorige week kostte een zelfmoordaanslag maar liefst 20 mensen het leven.

Lees ook;

Aanslag Taliban op bus Afghaanse leger

Telegraaf 08.02.2016  Bij een zelfmoordaanslag op een bus van het Afghaanse leger in de noordelijke provincie Balkh zijn maandag drie militairen om het leven gekomen. Achttien soldaten raakten gewond, zei een woordvoerder van de provinciale gouverneur.

De dader blies zichzelf op in de buurt van een legerkamp in Dehdadi, op ongeveer een half uur rijden van de provinciehoofdstad Mazar-e-Sharif. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist.

Taliban doden vrouw om buitenechtelijke seks

Telegraaf 08.02.2016 De Taliban hebben in de centrale Afghaanse provincie Ghor een vrouw doodgeschoten omdat ze buitenechtelijke seks had. Dat heeft een woordvoerder van de gouverneur van de provincie maandag gezegd. Het was niet bekend of de vrouw gehuwd was. Haar partner is nog in afwachting van zijn straf.

Het provinciebestuur kan niets uitrichten, zei de woordvoerder. Het gebied waar het voorval zich afspeelde is al meer dan een jaar in handen van de Taliban.

In november stenigden de Taliban een negentienjarige vrouw voor buitenechtelijke seks. In februari 2013 werd een stel dat niet gehuwd was in het openbaar afgeranseld.

Delen Afghaanse hoofdstad dagen zonder stroom na aanval Taliban 

NU 06.02.2016 Tien dagen na een Talibanaanval op stroomleidingen in de Afghaanse provincie Bachlan is er nog altijd geen stroom in delen van de hoofdstad Kabul.

“We wachten op het moment dat het leger ons toestaat monteurs ter plekke te brengen”, zei een woordvoerder van de energiemaatschappij zaterdag.

In Bachlan vinden al dagenlang zware gevechten plaats tussen de Taliban en het leger. Volgens het ministerie van Defensie is de omgeving van de beschadigde stroommasten inmiddels wel weer in handen van de regering, maar zijn de Taliban nog wel actief in het gebied.

De omstandigheden voor de inwoners van Kabul worden intussen steeds moeilijker. Ziekenhuizen, ministeries, ambassades en de centrale van de geheime dienst krijgen voorrang bij de verdeling van stroom. Maar volgens een arts in een van de ziekenhuizen is daar slecht drie tot vier uur stroom per dag. Daardoor is het dieselgebruik van de generatoren van het ziekenhuis explosief gestegen. De overheid vergoedt die kosten.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Veel doden door bomaanslag in huis Afghanistan

Zeker een Amerikaanse militair gedood tijdens operatie in Afghanistan 

Zelfmoordaanslag bij Afghaanse luchthaven in Kabul 

Taliban doden 10-jarige ‘legerleider’ die tegen hen vocht in Uruzgan

VK 04.02.2016 Op sociale media in Afghanistan was Wasil Ahmad uitgeroepen tot een held. De 10-jarige jongen had namelijk wekenlang de leiding gehad van een gewapende eenheid tijdens gevechten tegen de Taliban in Uruzgan.

Sinds kort was Wasil weer terug in de schoolbanken, maar de Taliban waren hem niet vergeten. Een gewapende Talibanstrijder op een motor schoot Wasil eerder deze week tweemaal door het hoofd toen hij van huis onderweg was naar school.

Dat hebben Afghaanse autoriteiten in Uruzgan, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gestationeerd zijn geweest. bekendgemaakt. Op hun website hebben de Taliban de verantwoordelijkheid voor de dood van Wasil opgeëist.

De 10-jarige jongen werd bekend toen hij vorig jaar zelf betrokken raakte bij het gewapende conflict tegen de Taliban in het district Khas Uruzgan. Dit gebeurde nadat zijn oom Mullah Abdul Samad en tien andere mannen die de opstandelingengroep bestreden bij een aanval gewond waren geraakt. Wasil, die wraak had gezworen voor de dood van zijn vader bij een eerder gevecht,  nam de leiding over van zijn oom en hielp onder meer mee met het afvuren van raketten.

Bijna zeven weken leidde Wasil namens zijn oom de bijna zeventig strijdkrachten, gewapende mannen en politieagenten, tegen de Taliban. ‘Hij vocht als een held’, zei zijn oom nadat hij was hersteld tegen The New York Times. De oom van Wasil was ooit Taliban-commandant, maar zwoer vier jaar geleden trouw aan de Afghaanse regering

Ook de Afghaanse politie riep de jongen uit tot held. Wasil werd in een veel te groot politie-uniform gehesen en kreeg een krans van plastic bloemen om zijn nek. Ook werden foto’s van hem op sociale media geplaatst waarop hij te zien was met een automatisch wapen. Al snel regende het lofuitingen en sympathie voor de jongen, die zelf besloot de wapens neer te leggen en weer terug te keren naar school.

Wraak

De Taliban zwoer echter wraak. Wasils familie liet de jongen verhuizen naar de provincie hoofdstad Tarin Kowt om daar veiliger onderwijs te kunnen volgen. Tevergeefs, maandagmorgen schoot een Talibanstrijder Wasil op weg naar school dood.

Volgens Rafiullaj Baidar, woordvoerder van de onafhankelijke mensenrechtencommissie in Afghanistan, heeft het bestuur van de provincie Uruzgan de wet overtreden door Wasil te laten paraderen in een politie-uniform. Maar hij veroordeelt ook het ombrengen van de jongen door de Taliban.

‘Dit kind was geen bedreiging voor de gewapende oppositie. Als de Taliban hem hadden neergeschoten in een militaire basis, dan hadden ze de vraag kunnen opwerpen wat een kind daar deed. Maar deze jongen werd neergeschoten vlak voor zijn huis’, zei Baidar in de Britse krant The Guardian.

Volgens Baidar is Wasils verhaal een nieuw, pijnlijk voorbeeld van hoe kindsoldaten nog altijd deel uitmaken van het conflict in Afghanistan. Niet alleen bij de gewapende milities die strijden tegen de Taliban, maar ook bij de Afghaanse opstandelingen zelf. Zo zouden de Taliban onlangs nog minderjarige strijders hebben ingezet bij gevechten in de noordelijke provincies Kunduz en Badakshan.

Kindsoldaten inzetten is illegaal in Afghanistan. Toch verloopt het uitbannen van deze, ook internationaal flink verfoeide praktijk,  ‘langzaam en moeizaam’, aldus Charu Lata Hogg van Child Soldiers International tegenover persbureau Associated Press.

Geplaatst door Javid Faisal op  maandag 1 februari 2016

AFGHANISTAN;

VS geven foto’s van mishandelde gevangenen vrij

Taliban doden 10-jarige ‘legerleider’ die tegen hen vocht in Uruzgan

Dodenaantal zelfmoordaanslag in Kabul loopt op tot twintig

Helft Kabul in duisternis na aanval Taliban

Afghaanse agent doodt tien collega’s

BEKIJK HELE LIJST

Zelfmoordaanslag in Kabul door Taliban opgeëist

AD 01.02.2016 De zelfmoordaanslag van maandag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgeëist door de Afghaanse Taliban. Zeker twintig mensen kwamen om toen de dader zich opblies in een rij voor een politiebureau.

Deze aanslag toont weer eens aan dat de Taliban grote minachting heeft voor de wet en de mensen die de burgers beschermen, aldus een woordvoerder van de NAVO

Bij de aanslag raakten nog eens 29 mensen gewond. De ontploffing deed zich voor in de wijk Deh Mazang.

De meest slachtoffers waren burgers, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de Taliban kwamen veertig agenten om bij de aanslag. De groep overdrijft vaker de dodentallen van haar eigen aanslagen.

Minachting
Een woordvoerder van de NAVO reageerde: ,,Deze aanslag toont weer eens aan dat de Taliban grote minachting heeft voor de wet en de mensen die de burgers beschermen.”

De laatste tijd worden er veel aanslagen gepleegd in Afghanistan. Zo kwamen er half januari dertien mensen om bij een aanslag op het huis van plaatselijk stamhoofd. Begin januari werd het Indiase consulaat aangevallen.

Lees ook;

Dodenaantal zelfmoordaanslag in Kabul loopt op tot twintig

VK 01.02.2016 Een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft maandag aan zeker twintig mensen het leven gekost. 29 mensen raakten gewond, zei een woordvoerder van de politie.

De ontploffing deed zich voor in de wijk Deh Mazang. De dader blies zich op in een rij voor een politiebureau. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerder. De meesten van hen zijn burgers, zo liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.
De aanslag is opgeëist door de Taliban.

AFGHANISTAN;

Dodenaantal zelfmoordaanslag in Kabul loopt op tot twintig

Helft Kabul in duisternis na aanval Taliban

Afghaanse agent doodt tien collega’s

Zeker zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Zeker 14 doden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

BEKIJK HELE LIJST

Taliban eist aanslag Kabul op

Telegraaf 01.02.2016 De zelfmoordaanslag van maandag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgeëist door de Afghaanse Taliban. Zeker twintig mensen kwamen om toen de dader zich opblies in een rij voor een politiebureau. Nog eens 29 mensen raakten gewond.

De ontploffing deed zich voor in de wijk Deh Mazang. De meest slachtoffers waren burgers, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de Taliban kwamen veertig agenten om bij de aanslag. De groep overdrijft vaker de dodentallen van haar eigen aanslagen.

Dit kan u ook interesseren;

Doden door aanslag met autobom in Kabul

Doden door aanslag op restaurant in Kabul

Weer aanslag in Kabul

Tientallen doden bij aanslag Homs

Dode door zelfmoordaanslag luchthaven Kabul

Berlijn: ‘Meer Afghanen terug’

Telegraaf 01.02.2016 De Duitse regering wil meer asielzoekers uit Afghanistan terugsturen naar hun thuisland. Berlijn sluit niet uit dat het deze groep asielzoekers financiële ondersteuning biedt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière maandag gezegd tijdens een bezoek aan Afghanistan.

De Maizière wil Afghanen die weinig kans maken op asiel in Duitsland, stimuleren vrijwillig terug te keren naar die delen van Afghanistan die als veilig worden beschouwd. Deze mensen kunnen eventueel een geldbedrag van Duitsland krijgen om hun leven in Afghanistan weer op te bouwen, zei de minister. Afghanen die terugkeren kunnen al een vergoeding aanvragen voor de terugreis.

,,Natuurlijk is de veiligheidssituatie in Afghanistan gecompliceerd”, zei De Maizière. ,,Maar Afghanistan is een groot land. Er zijn veilige en onveilige delen. De meeste mensen die naar Duitsland komen, doen dat niet uit veiligheidsoverwegingen, maar omdat ze een betere toekomst willen.”

Afghaanse agent doodt tien collega’s

VK 26.01.2016 Een Afghaanse agent heeft dinsdag tien collega’s doodgeschoten, nadat hij eerst hun eten had vergiftigd. Dat gebeurde bij een controlepost van de politie in het zuiden van Afghanistan, zei een politiewoordvoerder.

De man kreeg bij zijn daad vermoedelijk hulp van Talibanstrijders. De daders stalen de wapens van hun slachtoffers en staken de controlepost en een politieauto in brand.

Vorige week vond een soortgelijke aanslag plaats, toen vier agenten negen collega’s doodschoten en hun wapens en materieel afleverden bij de Taliban.

Afghanistan kampt recentelijk met dit soort aanslagen op veiligheidsdiensten van binnenuit. Door een lage moraal lopen veel agenten en soldaten over naar de Taliban. Eerder werden vooral ‘groen op blauw-aanvallen’ uitgevoerd: Afghaanse rekruten die hun Westerse instructeurs doden.

De Taliban heeft de aanslag nog niet opgeëist.

AFGHANISTAN

Helft Kabul in duisternis na aanval Taliban

Afghaanse agent doodt tien collega’s

Zeker zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Zeker 14 doden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

Taliban laten ontvoerde Canadees na vijf jaar vrij

BEKIJK HELE LIJST

Afghaanse politieagent doodt tien verdoofde collega’s

AD 26.01.2016 Een Afghaanse agent heeft dinsdag tien collega’s doodgeschoten. De man kreeg bij deze actie vermoedelijk hulp van de Taliban. De moorden gebeurden bij een controlepost van de politie in het zuiden van Afghanistan, zo meldt een politiewoordvoerder.

De dader kreeg bij zijn daad vermoedelijk hulp van de Taliban. Hij vergiftigde eerst het eten van zijn collega’s en toen zij eenmaal verdoofd waren, schoot hij hen neer.

Vervolgens werden de wapens van de agenten gestolen en zowel de controlepost, waar de moorden plaatsvonden, als een politieauto in brand gestoken.

Vorige week was er sprake van een soortgelijke actie. Toen waren vier agenten verantwoordelijk voor de dood van negen collega’s, waarna ze hun wapens en materieel afleverden bij de Taliban.

Lees ook

Informeel overleg met Taliban

Trouw 23.01.2016 In Doha is zaterdag informeel overleg begonnen met vertegenwoordigers van de Afghaanse extremistische beweging Taliban. De gesprekken in de hoofdstad van Qatar duren twee dagen zijn georganiseerd door de internationale Pugwash Conference.

Met ‘Pugwash’ proberen vooraanstaande en onafhankelijke figuren in gewapende conflicten de vrede naderbij te brengen. De organisatie is genoemd naar de Canadese plaats waar die in 1957 werd opgericht (Pugwash).
De regering van Afghanistan heeft geen gezanten naar dit overleg gestuurd. In mei vorig jaar slaagde ‘Pugwash’ er wel in allerlei Afghaanse organisaties, de Afghaanse regering en de Taliban voor gesprekken bijeen te brengen.

De Taliban zijn jihadisten, voornamelijk afkomstig uit de stam van de Pathanen, die sinds het begin van de jaren negentig grote delen van Afghanistan domineren. Van 1996 tot 2001 beheersten ze vrijwel heel het land en vormden ze feitelijk de regering. Sinds 2001 zijn ze door buitenlands, vooral Amerikaans, militair ingrijpen uit de machtscentra verdreven. Ze pogen met geweld de macht te te heroveren.

Verwant nieuws;

Informeel overleg met Taliban van start in Qatar

NU 23.01.2016 In Doha is zaterdag informeel overleg begonnen met vertegenwoordigers van de Afghaanse extremistische beweging Taliban. De gesprekken in de hoofdstad van Qatar duren twee dagen en zijn georganiseerd door de internationale Pugwash Conference.

Met ‘Pugwash’ proberen vooraanstaande en onafhankelijke figuren in gewapende conflicten de vrede naderbij te brengen. De organisatie is genoemd naar de Canadese plaats waar die in 1957 werd opgericht (Pugwash).

De regering van Afghanistan heeft geen gezanten naar dit overleg gestuurd. In mei vorig jaar slaagde ‘Pugwash’ er wel in allerlei Afghaanse organisaties, de Afghaanse regering en de Taliban voor gesprekken bijeen te brengen.

De Taliban zijn jihadisten, voornamelijk afkomstig uit de stam van de Pathanen, die sinds het begin van de jaren negentig grote delen van Afghanistan domineren.

Van 1996 tot 2001 beheersten ze vrijwel heel het land en vormden ze feitelijk de regering. Sinds 2001 zijn ze door buitenlands, vooral Amerikaans, militair ingrijpen uit de machtscentra verdreven. Ze pogen met geweld de macht te te heroveren.

Lees meer over: Taliban

Gerelateerde artikelen;

Taliban strijdt tegen IS in Afghanistan

Zeker zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

VK 21.01.2016 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker zes doden gevallen. De aanslagpleger zat op een motorfiets en blies zichzelf op bij een bus vol medewerkers van een televisiezender en een productiebedrijf. Dat meldt CNN.

In de bus zaten medewerkers van de commerciële zender Tolo TV en videoproductiebedrijf Kaboora. Volgens Tolo TV vielen bij de aanslag zeven doden. De Afghaanse overheid sprak van zes doden en zeker 24 gewonden. De bom ontplofte op de weg waaraan ook de Russische ambassade en het Afghaanse parlementsgebouw zijn gevestigd.

De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Een woordvoerder van de terroristische organisatie beschuldigde Tolo TV ervan samen te werken met de geheime dienst in Westerse landen. De zender werd vorig jaar ook al bedreigd door de Taliban.

AFGHANISTAN;

Zeker zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Zeker 14 doden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

Taliban laten ontvoerde Canadees na vijf jaar vrij

Afghaanse belegering bij consulaat India beëindigd

Aanslag Taliban nabij vliegveld Kabul eist zeker tien levens

BEKIJK HELE LIJST

Zeker zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Trouw 21.01.2016 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker zes doden gevallen. De aanslagpleger zat op een motorfiets en blies zichzelf op bij een bus vol medewerkers van een televisiezender en een productiebedrijf. Dat meldt CNN.

In de bus zaten medewerkers van de commerciële zender Tolo TV en videoproductiebedrijf Kaboora. Volgens Tolo TV vielen bij de aanslag zeven doden. De Afghaanse overheid sprak van zes doden en zeker 24 gewonden. De bom ontplofte op de weg waaraan ook de Russische ambassade en het Afghaanse parlementsgebouw zijn gevestigd.

De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Een woordvoerder van de terroristische organisatie beschuldigde Tolo TV ervan samen te werken met de geheime dienst in Westerse landen. De zender werd vorig jaar ook al bedreigd door de Taliban.

U.S. Embassy Kabul 

✔@USEmbassyKabul

Murdering those who educate&entertain won’t stop Afghans from exercising their human right to freedom of expression http://kabul.usembassy.gov/pr012016.html 

7:08 PM – 20 Jan 2016

Meer over

Doden door aanslag in Kabul

Telegraaf 20.01.2016 Een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft woensdag zeker vijf levens geëist. De dader liet een autobom ontploffen in een drukke straat, waar ook de Russische ambassade en het Afghaanse parlement aan liggen. Twintig tot dertig mensen raakten gewond, volgens lokale media en medische bronnen.

De explosie was volgens buurtbewoners oorverdovend. Op foto’s die al snel op internet verschenen, was een brandend autowrak te zien.

Kabul werd de afgelopen weken weer herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Zo sloeg zondag nog een raket in op het terrein van de Italiaanse ambassade. Vrijwel altijd zijn de daders extremisten van de Taliban.

Pogingen om het vredesproces tussen de Taliban en de regering nieuw leven in te blazen, zijn tot nog toe op niets uitgelopen.

Raketaanval op Kabul

Telegraaf 17.01.2016 Een raket is zondagavond in Kabul neergekomen in de buurt van de Italiaanse ambassade. Er waren geen meldingen van slachtoffers of schade. Dat heeft de Afghaanse politie meegedeeld.

Het is niet duidelijk of het ambassadegebouw doelwit van het projectiel was. De aanval volgt na enkele zelfmoordacties in de Afghaanse hoofdstad eerder deze maand.

Kabul is maandag het toneel van overleg van internationale diplomaten die de basis willen leggen voor vredesbesprekingen met de Taliban. Aan dat overleg nemen vertegenwoordigers deel van Afghanistan, Pakistan, de Verenigde Staten en China. De Taliban hebben nog niet ingestemd met deelname aan onderhandelingen.

Man viert vrijlating Taliban, komt om bij bomaanslag

AD 17.01.2016 In de Oost-Afghaanse stad Jalalabad zijn zondag zeker dertien mensen om het leven gekomen door een bomaanslag. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in het huis van een stamoudste, ook wel een lokale politicus, waar op dat moment de vrijlating van diens zoon uit gevangenschap van de Taliban werd gevierd.

Het stamhoofd raakte gewond bij de aanslag, zijn zoon kwam om het leven. Zeker veertien mensen raakten gewond volgens autoriteiten. De aanslag is nog niet opgeëist.

De Taliban lieten via Twitter weten dat ze niet achter de aanslag zaten. In de afgelopen weken zijn er meerdere dodelijke bomaanslagen geweest in Afghanistan. Vredesgesprekken tussen de Taliban en de regering staan daardoor onder druk.

GERELATEERD NIEUWS;

Aardbeving treft Afghanistan

AzG: meer doden bij aanval ziekenhuis Kunduz

Aanval VS op kliniek Artsen zonder Grenzen menselijke fout

Veel doden door bomaanslag in huis Afghanistan

NU 17.01.2016 In de Oost-Afghaanse stad Jalalabad zijn zondag zeker dertien mensen om het leven gekomen door een bomaanslag.

Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in het huis van een stamoudste, waar op dat moment de vrijlating van diens zoon uit gevangenschap van de Taliban werd gevierd.

De zoon is om het leven gekomen en zeker veertien mensen raakten gewond, meldden lokale autoriteiten. De aanslag is nog door niemand opgeëist. De Taliban lieten via Twitter weten dat ze niet achter de aanslag zaten.

In de afgelopen weken zijn er meerdere dodelijke bomaanslagen geweest in Afghanistan. Vredesgesprekken tussen de Taliban en de regering staan daardoor onder druk.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Zeker een Amerikaanse militair gedood tijdens operatie in Afghanistan

Zelfmoordaanslag bij Afghaanse luchthaven in Kabul

Gewapende mannen overvallen Indiaas consulaat Afghanistan

Zelfmoordaanslag bij Afghaanse luchthaven in Kabul

Doden door bomaanslag in huis Afghanistan

Telegraaf 17.01.2016  In de Oost-Afghaanse stad Jalalabad zijn zondag zeker dertien mensen om het leven gekomen door een bomaanslag. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in het huis van een stamoudste, waar op dat moment de vrijlating van diens zoon uit gevangenschap van de Taliban werd gevierd.

De zoon is om het leven gekomen en zeker veertien mensen raakten gewond, meldden lokale autoriteiten. De aanslag is nog door niemand opgeëist. De Taliban lieten via Twitter weten dat ze niet achter de aanslag zaten.

In de afgelopen weken zijn er meerdere dodelijke bomaanslagen geweest in Afghanistan. Vredesgesprekken tussen de Taliban en de regering staan daardoor onder druk.

Zeker 14 doden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

VK 17.01.2016 In de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan zijn minstens veertien mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag in de woning van een vooraanstaand politicus. Daarbij zouden ook dertien gewonden zijn gevallen. Dit melden de Afghaanse autoriteiten.

De aanvaller blies zichzelf op in het residentiële verblijf van Obaidullah Shinwari, een lid van het provinciale bestuur. Zijn familie is actief in de lokale en landelijke politiek. Volgens een woordvoerder van de provincie was er een familiefeest aan de gang toen de aanslag werd gepleegd. De feestgangers vierden dat de zoon van Shinwari was vrijgekomen uit gevangenschap door de Taliban.

Omdat er veel mensen op het feest waren is de verwachting dat het dodenaantal nog zal oplopen. Shinwari is gewond geraakt, meldt de woordvoerder, zijn zoon is door de ontploffing gedood. De aanslag is nog niet opgeëist. Een woordvoerder van de Taliban heeft via Twitter laten weten dat de organisatie niet achter de aanslag zit.

De woning van Shinwari bevindt zich dichtbij het Pakistaanse consulaat, waar vorige week een aanval werd uitgevoerd die is opgeëist door IS. Zeven mensen kwamen toen om. De afgelopen tijd hebben meerdere bomaanslagen Afghanistan opgeschrikt, waardoor vredesgesprekken tussen de Taliban en de regering onder druk staan.

Zeker 13 doden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

Trouw 17.01.2016 In de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag. Ook zijn er veertien gewonden gevallen. De aanvaller blies zichzelf op in het huis van een vooraanstaand politicus. Dit melden de Afghaanse autoriteiten.

De aanslag zou hebben plaatsgevonden in het residentiële verblijf van Obaidullah Shinwari, een lid van het provinciale bestuur. In de woning werd op dat moment de vrijlating van diens zoon uit gevangschap van de Taliban gevierd.

De zoon is om het leven gekomen en Shinwari is gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de provincie. De aanslag is nog door niemand opgeëist. De Taliban lieten via Twitter weten dat ze niet achter de aanslag zaten.

In de afgelopen weken zijn er meerdere dodelijke bomaanslagen geweest in Afghanistan. Vredesgesprekken tussen de Taliban en de regering staan daardoor onder druk. Vorige week kwamen zeven mensen om bij een aanval op het Pakistaanse consulaat, vlakbij de woning van Shinwari.

Verwant nieuws;

‘VS doodt IS-leider Afghanistan’

Telegraaf 15.01.2016 De aanvoerder van de terreurbeweging Islamitische Staat in Afghanistan, Hafis Said, zou door een Amerikaanse droneaanval zijn gedood. Dat meldt de Afghaanse zender Tolo News vrijdagochtend op gezag van een woordvoerder van de oostelijke provincie Nangarhar. Said zou tegelijk met tien andere IS-strijders om het leven zijn gekomen.

Een politiewoordvoerder in Nangarhar bevestigt dat donderdagmiddag twee droneaanvallen zijn uitgevoerd, maar kan niet met zekerheid zeggen of Said onder de slachtoffers was.

Said is een sleutelfiguur van IS in het gebied, die de terreurbeweging de provincie Khorasan noemt. Voordat Said zich bij IS voegde, was hij lid van een Pakistaanse Talibangroepering.

In juli werd ook al de dood van de IS-leider gemeld, maar dat ontkende IS toen.

‘IS-leider Afghanistan dood door droneaanval VS’

AD 15.01.2016 De aanvoerder van de terreurbeweging Islamitische Staat in Afghanistan, Hafiz Saeed, zou door een Amerikaanse droneaanval zijn gedood. Dat meldt de Afghaanse zender Tolo News vrijdagochtend op gezag van een woordvoerder van de oostelijke provincie Nangarhar.

© epa.

Saeed zou tegelijk met tien andere IS-strijders om het leven zijn gekomen.

Een politiewoordvoerder in Nangarhar bevestigt dat donderdagmiddag twee droneaanvallen zijn uitgevoerd, maar kan niet met zekerheid zeggen of Saeed onder de slachtoffers was.

Saeed is een sleutelfiguur van IS in het gebied, die de terreurbeweging de provincie Khorasan noemt. Voordat Said zich bij IS voegde, was hij lid van een Pakistaanse Talibangroepering.

© afp.

In juli werd ook al de dood van de IS-leider gemeld, maar dat ontkende IS toen.

Zeker een Amerikaanse militair gedood tijdens operatie in Afghanistan 

NU 05.01.2016 Zeker één Amerikaanse militair is dinsdag omgekomen bij een militaire operatie in Afghanistan. Zeker twee militairen raakten gewond, bevestigt de NAVO.

Amerikaanse speciale eenheden kwamen in de zuidelijke provincie Helmand onder vuur te liggen tijdens een “antiterreuroperatie”.

Volgens NBC News werd vervolgens een helikopter, die was opgeroepen om gewonden af te voeren, beschoten. De helikopter is niet neergestort, in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, maar veilig geland.

De Amerikaanse troepen verlieten Afghanistan in 2014, maar er zijn nog wel enkele speciale eenheden aanwezig die de Afghaanse militairen trainen en ondersteunen. De Taliban voert de afgelopen weken een offensief in Helmand.

Lees meer over: Afghanistan

Afghaanse belegering bij consulaat India beëindigd

VK 04.01.2016 Afghaanse speciale troepen hebben maandag de belegering van een huis tegenover het Indiase consulaat in de noordelijke stad Mazar-i-Sharif beëindigd. Daarmee kwam een eind aan de aanval van een groep opstandelingen die zondagavond begon.

De aanvallers probeerden het gebouw van het consulaat binnen te dringen, maar dat mislukte.
Daarop verschansten ze zich in een gebouw aan de overkant van de straat en begon een beschieting tussen de terroristen en veiligheidstroepen die een etmaal duurde. Een Afghaanse legerhelikopter zette uiteindelijk commando’s af op het dak.

View image on Twitter

Hindustan Times 

@htTweets

Siege near Indian mission in Mazar-i-Sharif ends, all attackers killed http://read.ht/ywp  7:20 PM – 4 Jan 2016

Het gaat om een gebouw dat vroeger van de Amerikaanse overheidsdienst voor ontwikkelingshulp (USAID) was. Daarom is het bijzonder goed beveiligd, maar dat maakte het lastig voor de veiligheidsdiensten om binnen te dringen en door te stoten naar de terroristen.

De militairen doodden de drie opstandelingen die zich in het grote huis hadden verschanst. Acht leden van de veiligheidstroepen raakten gewond tijdens de vuurgevechten. De Indiase ambassadeur zei dat al zijn medewerkers veilig waren.
Laks

De aanval op het consulaat begon op dezelfde dag dat schutters een Indiase luchtmachtbasis aanvielen in Pathankot in de noordwestelijke staat Punjab bij de grens met Pakistan. Het uitgestrekte complex was vermoedelijk door Pakistaanse extremisten aangevallen. Zeven militairen en vijf terroristen zijn gedood.
Het is niet duidelijk of de aanval definitief is afgeslagen. Er waren maandagavond nog steeds schoten te horen. De minister van Binnenlandse Zaken had eerder gezegd dat alle vijf terroristen waren gedood, maar trok dat later in.

Het lijkt erop dat India in de dagen voor de aanval bijzonder laks is geweest. De terroristen hadden vrijdag de dienstauto van een politiechef gestolen. Toen die dat meldde, deed de politie niets, omdat zijn leidinggevenden hem niet helemaal vertrouwden. Met de auto zouden de aanvallers tot op 500 meter van de basis zijn gereden.

Aanslag Taliban nabij vliegveld Kabul eist zeker tien levens

VK 04.01.2016 Een grote explosie in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker tien doden gevallen. Dit meldt persbureau Reuters. De aanslag vond plaats dichtbij het vliegveld waar eerder op maandag een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. De Taliban eiste de aanslag op.

Op 1 januari pleegden de Taliban een aanslag op een restaurant in Kabul © AFP

Een politiefunctionaris zei tegen Reuters dat een kleine vrachtauto met explosieven ontplofte dichtbij ‘Camp Baron’, een zwaarbeveiligde woonwijk voor technische werknemers dichtbij het vliegveld. Huizen raakten zwaar beschadigd door de ontploffing.

De tien dodelijke slachtoffers vielen buiten de bewaakte wijk. In de wijk zijn vermoedelijk geen slachtoffers gevallen. Over het aantal gewonden is nog niets bekend, maar een ziekenhuis in Kabul maakte wel melding van gewonden die de eerste hulp binnenkwamen.

Meerdere aanslagen

De aanslag, de zoveelste in een reeks sinds afgelopen week, vond plaats toen speciale eenheden in gevecht waren met een kleine groep militanten na een andere aanval van de Taliban op het Indiase consulaat, zondagavond. Daarbij raakte één burger gewond.

De aanvallen vallen samen met een hernieuwde poging om vredesgesprekken te voeren met de Taliban.

Zelfmoordaanslag bij Afghaanse luchthaven in Kabul

NU 04.01.2016 In de buurt van de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft maandag een zelfmoordaanslag plaatsgevonden. Volgens Reuters is er nog niet duidelijk of er naast de zelfmoordenaar slachtoffers zijn gevallen. Ook over de schade is nog niets bekend.

Kabul wordt de laatste weken geteisterd door bomaanslagen. Vrijdagavond sloegen Talibanstrijders toe met een aanval op een restaurant dat populair is bij buitenlandse en Afghaanse politici.

Twee mensen, onder wie een kind, kwamen om het leven. Enkele dagen eerder viel een dode en raakten dertig anderen gewond door een autobom bij een Amerikaans legerkamp. Onder de gewonden waren twintig kinderen.

Luchthaven

28 december vond er ook een aanslag in de buurt van de luchthaven plaats. Daarbij viel een dode en dertien gewonden.

Het vliegveld wordt behalve door burgers ook door NAVO- en coalitietroepen gebruikt. Die strijden er tegen de Taliban en andere militanten.

Lees meer over: Afghanistan

Weer aanslag in Kabul

Telegraaf 04.01.2016 De Afghaanse hoofdstad Kabul is maandagochtend opnieuw opgeschrikt door een aanslag. Een zelfmoordterrorist bracht bij een controlepost van de politie in de buurt van de luchthaven een autobom tot ontploffing, meldde de politie. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers.

Het is de vierde aanslag in Kabul in korte tijd. Vrijdagavond sloegen Talibanstrijders toe met een aanval op een restaurant dat populair is bij buitenlandse en Afghaanse politici. Twee mensen, onder wie een kind, kwamen om het leven. Enkele dagen eerder viel een dode en raakten dertig anderen gewond door een autobom bij een Amerikaans legerkamp. Onder de gewonden waren twintig kinderen. Midden december kwamen zes mensen om toen de Taliban een aanslag op de Spaanse ambassade pleegden.

Afghaanse eenheden hebben maandagochtend een aanval op het Indiase consulaat in de noordelijke stad Mazar-i-Sharif afgeslagen. Die aanval was zondag ingezet door een kleine groep bewapende mannen. Voor zover bekend vielen aan de kant van de regeringstroepen zes gewonden. Het lot van de aanvallers is nog niet duidelijk.

Gevangenen bevrijd van Taliban

Telegraaf 03.01.2016 Speciale eenheden van het Afghaanse leger hebben zondag 59 mensen bevrijd die gevangen werden gehouden door de Taliban. De groep werd vastgehouden in de zuidelijke provincie Helmand en bestaat volgens een legerwoordvoerder uit 37 soldaten, zeven politieagenten en vijftien burgers.

NAVO-troepen waren slechts op de achtergrond bij de operatie betrokken. Het regeringsleger in Afghanistan vecht in het gebied al maanden tegen strijders van de Taliban.

Gewapende mannen overvallen Indiaas consulaat Afghanistan

NU 03.01.2016 Gewapende mannen hebben zondag geprobeerd het Indiase consulaat in de Afghaanse stad Mazar-i-Sharif binnen te dringen.

Bij het consulaat in de Noord-Afghaanse stad zijn schoten en twee explosies gehoord, zei een woordvoerder van de gouverneur. Verdere details over schade of gewonden ontbraken zondagavond nog.

De aanval volgde op de aanslag en vuurgevechten op een luchtmachtbasis in Pathankot in het noorden van India, waarbij zaterdag en zondag zeker elf doden zijn gevallen. Als militairen vermomde aanvallers drongen de basis binnen en zorgden voor chaos in een vijftien uur durend vuurgevecht.

In elk geval vier aanvallers werden daarbij gedood, zeven dodelijke slachtoffers vielen aan de zijde van de militairen. Twee aanvallers zouden zich nog verschansen op de basis, die zo’n 50 kilometer is verwijderd van de grens met Pakistan, het vermoedelijke herkomstland van de aanvallers.

Taliban

Speciale eenheden van het Afghaanse leger hebben zondag 59 mensen bevrijd die gevangen werden gehouden door de Taliban. De groep werd vastgehouden in de zuidelijke provincie Helmand en bestaat volgens een legerwoordvoerder uit 37 soldaten, zeven politieagenten en vijftien burgers.

NAVO-troepen waren slechts op de achtergrond bij de operatie betrokken. Het regeringsleger in Afghanistan vecht in het gebied al maanden tegen strijders van de Taliban.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Zelfmoordaanslag bij Afghaanse luchthaven in Kabul

Tientallen gewonden na aardbeving Pakistan en Afghanistan

Zeker vijftig doden bij busongeluk Afghanistan

Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vallen doelen aan in Afghanistan

Aanval op Indiaas consulaat Afghanistan

Trouw 03.01.2016 Gewapende mannen hebben vandaag geprobeerd het Indiase consulaat in de Afghaanse stad Mazar-i-Sharif binnen te dringen. Bij het consulaat in de Noord-Afghaanse stad zijn schoten en twee explosies gehoord, zei een woordvoerder van de gouverneur. Over de schade en eventuele gewonden is nog niets bekend.

De aanval volgde op de aanslag en vuurgevechten op een luchtmachtbasis in Pathankot in het noorden van India, waarbij zaterdag en zondag zeker elf doden zijn gevallen. Als militairen vermomde aanvallers drongen de basis binnen en zorgden voor chaos in een vijftien uur durend vuurgevecht.

In elk geval vier aanvallers werden daarbij gedood, zeven dodelijke slachtoffers vielen aan de zijde van de militairen. Twee aanvallers zouden zich nog verschansen op de basis, die zo’n 50 kilometer is verwijderd van de grens met Pakistan, het vermoedelijke herkomstland van de aanvallers.

Meer over;

Aanval op Indiaas consulaat

Telegraaf 03.01.2015  Gewapende mannen hebben zondag geprobeerd het Indiase consulaat in de Afghaanse stad Mazar-i-Sharif binnen te dringen. Bij het consulaat in de Noord-Afghaanse stad zijn schoten en twee explosies gehoord, zei een woordvoerder van de gouverneur. Verdere details over schade of gewonden ontbraken zondagavond nog.

Bilal Farooqi @bilalfqi

More trouble… Indian consulate in Afghan city Mazar-i-Sharif attacked, gunmen attempted to enter compound – 6:29 PM – 3 Jan 2016

De aanval volgde op de aanslag en vuurgevechten op een luchtmachtbasis in Pathankot in het noorden van India, waarbij zaterdag en zondag zeker elf doden zijn gevallen. Als militairen vermomde aanvallers drongen de basis binnen en zorgden voor chaos in een vijftien uur durend vuurgevecht. In elk geval vier aanvallers werden daarbij gedood, zeven dodelijke slachtoffers vielen aan de zijde van de militairen. Twee aanvallers zouden zich nog verschansen op de basis, die zo’n 50 kilometer is verwijderd van de grens met Pakistan, het vermoedelijke herkomstland van de aanvallers.

Aanslag op restaurant Kabul

Telegraaf 01.01.2016 In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn op nieuwjaarsdag zeker twee mensen gedood door een aanslag op een restaurant. Minstens elf mensen raakten gewond, volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een van de doden was de aanslagpleger zelf. Hij kwam om toen hij zijn autobom liet ontploffen voor het etablissement, dat bekend stond als elite-restaurant en geliefd bij buitenlanders. Een vijftienjarige gewonde jongen overleed nog voor aankomst in het ziekenhuis.

Volgens de politie is een andere dader gearresteerd. Hij droeg een vest met explosieven en had een automatisch geweer met munitie en handgranaten bij zich. De aanslag is opgeëist door de Taliban.

Dode na zelfmoordaanslag bij vliegveld Kabul

Trouw 28.12.2015 Op een toegangsweg naar de internationale luchthaven van Kabul is vanochtend een autobom ontploft. Behalve de bestuurder kwam zeker één voorbijganger om het leven, zegt een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van binnenlandse zaken. Vier voorbijgangers raakten gewond.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Volgens woordvoerder Zabihullah Mujahid was de aanslag gericht tegen een konvooi van buitenlandse militairen.

Vorige week kwamen zes Amerikaanse militairen en twee anderen om bij een zelfmoordaanslag in de buurt van de Amerikaanse basis Bagram ten noorden van Kabul. De Taliban hebben hun aanvallen de laatste tijd in heel Afghanistan opgevoerd.

Meer over; Kabul Afghanistan

Dode door aanslag Kabul

Telegraaf 28.12.2015 Bij een zelfmoordaanslag bij de internationale luchthaven van Kabul in Afghanistan is maandag zeker een dode gevallen. Het zou om een burger gaan. Dertien anderen raakten gewond.

De dader liep volgens de politie richting een open bestelwagen en bracht daar bommen die hij bij zich droeg tot ontploffing. Behalve de pick-up werd ook een minibusje vernietigd door de explosie.

De aanslag is officieel nog niet opgeëist. Het vliegveld wordt behalve door burgers ook door NAVO- en coalitietroepen gebruikt. Die strijden er tegen de Taliban en andere militanten.

De aanslag in Kabul volgt op een reeks aanvallen deze maand die zijn opgeëist door Taliban-opstandelingen. Zo werden in de buurt van Amerikaanse militaire basis Bagram zes Amerikaanse militairen gedood. De aanslagpleger reed met zijn motorfiets in op ene Afghaans-Amerikaanse patrouille en liet een bom ontploffen.

Dit kan u ook interesseren;

Amerikaanse militairen gedood bij aanslag

Zelfmoordaanslag bij Afghaanse luchthaven in Kabul

NU 28.12.2015 Bij een zelfmoordaanslag bij de internationale luchthaven van Kabul in Afghanistan is maandag zeker een dode gevallen. Het zou om een burger gaan. Dertien anderen raakten gewond.

De dader liep volgens de politie richting een open bestelwagen en bracht daar bommen die hij bij zich droeg tot ontploffing. Behalve de pick-up werd ook een minibusje vernietigd door de explosie.

De aanslag is officieel nog niet opgeëist. Het vliegveld wordt behalve door burgers ook door NAVO- en coalitietroepen gebruikt. Die strijden er tegen de Taliban en andere militanten.

De aanslag in Kabul volgt op een reeks aanvallen deze maand die zijn opgeëist door Taliban-opstandelingen. Zo werden in de buurt van Amerikaanse militaire basis Bagram zes Amerikaanse militairen gedood. De aanslagpleger reed met zijn motorfiets in op ene Afghaans-Amerikaanse patrouille en liet een bom ontploffen.

Tientallen Talibanstrijders omgekomen bij gevechten Sangin

VK 24.12.2015 Tientallen Talibanstrijders zijn omgekomen bij hevige gevechten in Sangin, in de provincie Helmand. Het gebied dreigde volledig in handen van de Taliban te vallen en het Afghaanse leger probeert hen nu, met steun van Amerikaanse luchtaanvallen, terug te dringen.

Een soldaat bij de Afghaanse vlag in de provincie Helmand. © EPA

Sangin wordt al weken belegerd en tientallen soldaten en politiemannen waren door de Taliban in het nauw gedreven. Militaire helikopters hebben nu voedsel en munitie gedropt boven de legerbasis waarop de mannen waren omsingeld, waardoor zij terug konden blijven slaan. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zeker 50 Talibanstrijders omgekomen, waaronder commandant Mullah Nasir, een vertrouweling van de leider van de Taliban, Mullah Akhtar Mansour.

Het huis van de gouverneur van het district was door de Taliban veroverd, maar ook dat is weer in handen van de regering. Een kleine groep Britse troepen staat het Afghaanse leger sinds woensdag bij.

Roepen om hulp op Facebook

Vorige week deed de vice-gouverneur van Helmand nog een wanhopige oproep op Facebook aan de Afghaanse president Ashraf Ghani. ‘Facebook is niet de juiste manier om de situatie te bespreken, maar ik weet niet hoe ik u anders kan bereiken’, liet Mohammed Jan Rasulyar weten. ‘Alstublieft, red Helmand van deze tragedie.’

Britse en Amerikaanse troepen hebben jarenlang in Helmand tegen de Taliban gevochten. De meeste opium in de wereld komt uit deze provincie. Helmand is daarom een belangrijk gebied voor de Taliban, die met de handel in opium hun opstand financieren.

AFGHANISTAN:

Tientallen Talibanstrijders omgekomen bij gevechten Sangin

Britse troepen naar Afghaanse provincie Helmand

VS bevestigen dood zes soldaten bij aanslag Afghanistan

Taliban verovert district Helmand ondanks smeekbede op Facebook

Taliban richt speciale eenheid op om tegen IS te vechten

BEKIJK HELE LIJST

Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vallen doelen aan in Afghanistan

NU 24.12.2015 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben luchtaanvallen uitgevoerd op de Afghaanse stad Sangin. Dat meldt de NAVO. Er zijn woensdag twee aanvallen geweest op de stad, meer details zijn niet vrijgegeven.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Amerikanen weer luchtaanvallen uitvoeren in het land.

Sangin zou inmiddels bijna compleet in handen zijn van de Taliban. Dinsdag werden Britse troepen naar Afghanistan gestuurd om de Afghanen te helpen in de strijd in Sangin. Zij zouden enkel een adviserende rol hebben.

In de nacht van woensdag op donderdag zouden zeker vijftig militanten van de Taliban zijn gedood door Afghanen.

Sangin, gelegen in de provincie Helmand, is de afgelopen dagen het strijdtoneel tussen de Taliban en Afghaanse troepen. Woensdag veroverde de terreugroep nog gebouwen van de politie.

Lees meer over: Afghanistan

Britse troepen naar Afghaanse provincie Helmand

VK 22.12.2015 De Britse regering heeft troepen naar de Afghaanse provincie Helmand gestuurd om de Afghanen bij te staan in de strijd tegen de Taliban. Dat heeft het Britse ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP.

Afghaanse veiligheidstroepen patrouilleren in Helmand © EPA

Volgens de Britse krant The Times is er een eenheid van ongeveer dertig Britse militairen van de Special Air Service (SAS) naar Helmand gezonden om de Afghaanse veiligheidstroepen bij te staan. Het ministerie van Defensie heeft benadrukt dat de militairen geen deel zullen nemen aan de gevechten, maar ‘een adviserende rol’ vervullen.

Groot-Brittannië heeft vorig jaar de gevechtsoperaties in Afghanistan beëindigd, maar heeft momenteel nog wel 450 militairen in het land die deel uitmaken van een trainingsmissie van de NAVO.

Gevechten in Sangin

Militairen van het Afghaanse leger bij een post in Helmand © REUTERS

Gevechten tussen Afghaanse militairen en de Taliban woedden dinsdag nog steeds in Helmand. In het zuidelijke district Sangin zijn de meeste overheidsgebouwen veroverd door de Taliban. Zeker 90 Afghaanse militairen zouden daarbij om het leven zijn gekomen.

Volgens de autoriteiten in Helmand dreigt de hele provincie in handen van de Taliban te vallen. Zondag smeekte de vice-gouverneur van Helmand Mohammed Jan Rasulyar de Afghaanse president Ashraf Ghani nog op Facebook om extra hulp omdat de provincie dreigde te vallen. De rechterhand van de president, Abdullah Abdullah, zegde maandag na een spoedvergadering in Kabul ‘onmiddellijke actie’ toe. De plaatselijke politie maakt zich zorgen dat deze te laat komt om Sangin te redden.

Britse en Amerikaanse troepen hebben jarenlang in Helmand tegen de Taliban gevochten. De meeste opium in de wereld komt ervandaan en de provincie is daarmee van vitaal belang voor de Taliban, die hun opstand financieren met opiumhandel. Meer dan honderd Britse militairen zijn de afgelopen tien jaar tijdens gevechten in en om Sangin om het leven gekomen.

AFGHANISTAN;

Britse troepen naar Afghaanse provincie Helmand

VS bevestigen dood zes soldaten bij aanslag Afghanistan

Taliban verovert district Helmand ondanks smeekbede op Facebook

Taliban richt speciale eenheid op om tegen IS te vechten

Commando’s VS vrijuit voor mishandeling en dood Afghaan

BEKIJK HELE LIJST

NAVO-militairen gedood bij zelfmoordaanslag in Kabul

NU 22.12.2015 Zes Amerikaanse NAVO-militairen zijn omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een Amerikaanse basis in de buurt van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat bevestigt de NAVO, melden persbureaus AP en AFP. Drie personen raakten gewond.

De doden zijn gevallen op Bagram Airfield, de grootste basis van de Verenigde Staten in Afghanistan. De Taliban heeft de aanval opgeëist en lieten in een boodschap weten dat ze negentien Amerikanen hadden gedood. De zelfmoordenaar reed met een motor op een patrouille in.

Explosies

Enkele uren na de aanslag zijn er ook meerdere explosies gehoord in Kabul meldt Reuters. De explosies vonden plaats in een deel van Kabul waar zich veel buitenlandse ambassades en overheidsgebouwen bevinden.

De explosies zouden veroorzaakt zijn door de inslagen van drie raketten. Een van de raketten is mogelijk neergekomen vlakbij de Amerikaanse ambassade. Meer details over schade of slachtoffers zijn nog niet bekend.

Lees meer over: Kabul Afghanistan

IS in Afghanistan probeert zieltjes te winnen met radioshow

Elsevier 22.12.2015 Zorgen bij de Afghaanse autoriteiten over een nieuwe ontwikkeling in de strijd tussen Islamitische Staat (IS) en de Taliban. De eerstgenoemde terreurbeweging probeert via een radiozender mensen te rekruteren.

Het gaat om de radioshow ‘De Stem van het Kalifaat’. Elke dag, anderhalf uur lang, klinken er liedjes over IS, allerlei propagandaboodschappen en interviews, schrijft persbureau Reuters. ‘De Stem van het Kalifaat’ is te horen in het oosten van het land, waar IS probeert om de Taliban de loef af te steken.

Rekruten

In Afghanistan bestaat de vrees dat IS met het radioprogramma ‘werkloze jongeren’ aan zich weet te binden. ‘De meeste mensen hier hebben geen baan, en deze radioshow zet hen ertoe aan om zich aan te sluiten bij IS,’ zegt Ahmad Ali Hazrat, hoofd van het provinciaal bestuur in Nangarhar.

‘IS is nu 7 kilometer verwijderd van de stad Jalalabad en als de overheid niet snel iets doet, wordt de zender snel uitgebreid, en zal er zelfs wordt gerekruteerd vanuit de hoofdstad Kabul,’ is de waarschuwing van het provinciehoofd.

Volgens diverse media krijgen IS-aanhangers in Nangarhar steeds meer voet aan de grond, en wordt de concurrerende Taliban stilaan verdreven.

Gevechten

IS is relatief nieuw in het tribale Afghanistan. Het is niet duidelijk hoe sterk de terreurbeweging precies is, en of het nauwe banden onderhoudt met Syrië en Irak – de ‘thuisbasis’ van IS. Het kan goed zijn dat veel van deze IS-aanhangers voormalige – wellicht teleurgestelde – Taliban-extremisten zijn.

IS bedreigt de machtspositie van de Taliban en daarom zegt de beweging verdere vooruitgang van IS ‘ten koste van alles’ te willen voorkomen. Bij gevechten tussen de Taliban en IS zouden de afgelopen tijd al honderden extremisten van beide bewegingen zijn omgekomen.

Lees ook…

Terreurgroepen recht tegenover elkaar: Taliban vechten tegen IS

Bronnen binnen de Taliban – die in verschillende Afghaanse provincies de regie in handen heeft – meldden vorige week aan de BBC dat de groep in oktober besloot om meer dan duizend zwaarbewapende en goedgetrainde strijders in te zetten om IS te bestrijden

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie.

Tags; islamitische staat is afghanistan taliban terreur

zie ook;

22-12-2015 Hoe willen Verenigde Naties wapenstilstand in Syrië monitoren?

22-12-2015 Jaaroverzicht 2015: de belangrijkste momenten in beeld

22-12-2015 Franse geheime dienst voorkomt aanslag ‘op politiedoelen’

VS bevestigen dood zes soldaten bij aanslag Afghanistan

VK 21.12.2015 Bij een zelfmoordaanslag in de buurt van de luchtmachtbasis Bagram, zijn maandag zes Amerikaanse soldaten om het leven gekomen. Zes mensen raakten gewond. Dat heeft een Amerikaanse functionaris maandag bevestigd.

De vicegouverneur van de Afghaanse provincie Helmand heeft president Ghani op Facebook gesmeekt om hulp in de strijd tegen de Taliban. ‘Ik weet niet hoe ik de boodschap op een andere manier kan overbrengen.’

Tijdens een Afghaans-Amerikaanse patrouille buiten de basis, reed een man op een motor op de soldaten in en liet een bom ontploffen.

De NAVO gaf eerder maandag geen details over de nationaliteit van de slachtoffers, maar volgens officiële Afghaanse bronnen waren er zeker vijf Amerikanen gedood. De aanslag is een van de dodelijkste aanvallen op buitenlandse troepen sinds augustus dit jaar.

Sinds de Amerikaanse invasie in 2001, na de aanslagen van 9/11, zijn er nu meer dan 2.300 Amerikaanse soldaten gedood in het land. Het Pentagon waarschuwde onlangs nog voor meer aanslagen van de Taliban vanwege de verslechterende veiligheidssituatie.

Verantwoordelijkheid opgeëist

In een tweet eiste Zahibullah Mujahid, een woordvoerder van de Taliban, de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Hij zei dat er negentien Amerikaanse soldaten zijn omgekomen.

De luchtmachtbasis van Bagram, de grootste Amerikaanse basis in Afghanistan, ligt op 45 km ten noorden van de hoofdstad Kabul.

AFGHANISTAN;

VS bevestigen dood zes soldaten bij aanslag Afghanistan

Taliban verovert district Helmand ondanks smeekbede op Facebook

Taliban richt speciale eenheid op om tegen IS te vechten

Commando’s VS vrijuit voor mishandeling en dood Afghaan

Taliban eisen bomaanslag nabij Spaanse ambassade Kabul op

BEKIJK HELE LIJST

NAVO-militairen gedood bij zelfmoordaanslag in Kabul

NU 21.12.2015 Zes Amerikaanse NAVO-militairen zijn omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een Amerikaanse basis in de buurt van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat bevestigt de NAVO, melden persbureaus AP en AFP. Drie personen raakten gewond.

De doden zijn gevallen op Bagram Airfield, de grootste basis van de Verenigde Staten in Afghanistan. De Taliban heeft de aanval opgeëist en lieten in een boodschap weten dat ze negentien Amerikanen hadden gedood.

De zelfmoordenaar reed met een motor op een patrouille in.

Explosies

Enkele uren na de aanslag zijn er ook meerdere explosies gehoord in Kabul meldt Reuters. De explosies vonden plaats in een deel van Kabul waar zich veel buitenlandse ambassades en overheidsgebouwen bevinden.

De explosies zouden veroorzaakt zijn door de inslagen van drie raketten. Een van de raketten is mogelijk neergekomen vlakbij de Amerikaanse ambassade. Meer details over schade of slachtoffers zijn nog niet bekend.

Lees meer over: Kabul Afghanistan

Taliban verovert district Helmand ondanks smeekbede op Facebook

VK 21.12.2015 De Afghaanse Taliban hebben een district in de zuidelijke provincie Helmand in handen gekregen. Dat heeft de vice-gouverneur van Helmand maandag bekendgemaakt. Een dag eerder had hij de Afghaanse president nog op Facebook gesmeekt om extra hulp omdat de provincie dreigde te vallen.

Islamitische Staat wordt steeds actiever in Afghanistan en is een grote concurrent voor de Taliban. Daarom heeft de Taliban een speciale eenheid opgericht om tegen IS te vechten.

‘Excellentie, Facebook is niet de juiste manier om de situatie te bespreken maar mijn stem wordt niet gehoord en ik weet niet hoe ik de boodschap anders over kan brengen’, schreef vice-gouverneur Mohammed Jan Rasulyar volgens persbureau AP in een bericht waarin president Ashraf Ghani was getagged. ‘Alstublieft, redt Helmand van deze tragedie. Negeer de leugenaars die beweren dat Helmand veilig is.’

Rasulyar benadrukte dat Helmand op het punt stond te vallen en schreef dat ‘de afgelopen twee dagen alleen al’ negentig soldaten om het leven waren gekomen bij gevechten in de districten Sangin en Gereshk.

‘Onmiddelijke actie’

Soldaten van het regeringsleger in Helmand.

© EPA

De rechterhand van de president, Abdullah Abdullah, heeft maandag na een spoedvergadering in Kabul ‘onmiddellijke actie’ toegezegd. Deze komt waarschijnlijk te laat om Sangin te redden. Volgens een politieman is het uitgesloten dat het district behouden kan blijven. Hij hoopt alleen dat het leven van zo’n 170 politiemannen, die nog steeds aan het vechten zijn, gered kan worden. ‘Als we niet heel snel hulp krijgen, verliezen we al onze mensen’, zei hij tegen persbureau Reuters.

Volgens deze politieman (die anoniem wilde blijven), zijn alle wegen naar Sangin in handen van de Taliban. Het leger zal hier doorheen moeten breken om de politie te ontzetten.

Britse en Amerikaanse troepen hebben jarenlang in Helmand tegen de Taliban gevochten. De meeste opium in de wereld komt uit deze provincie. Helmand is daarom een belangrijk gebied voor de Taliban, die met de handel in opium hun opstand financieren.

AFGHANISTAN;

VS bevestigen dood zes soldaten bij aanslag Afghanistan

Taliban verovert district Helmand ondanks smeekbede op Facebook

Taliban richt speciale eenheid op om tegen IS te vechten

Commando’s VS vrijuit voor mishandeling en dood Afghaan

Taliban eisen bomaanslag nabij Spaanse ambassade Kabul op

BEKIJK HELE LIJST

Taliban strijdt tegen IS in Afghanistan

NU 18.12.2015 De Taliban is in strijd met terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Afghanistan. De beweging heeft laten weten dat meer dan duizend strijders van een speciale eenheid van de Taliban zijn getraind om IS uit Afghanistan te verdrijven. Volgens de BBC zijn de Talibanstrijders actief in onder meer de provincies Nangahar, Farah, Helmand en Zabul.

De speciale eenheid is in oktober in het leven geroepen, omdat IS in steeds meer provincies in Afghanistan actief werd en steun van de bevolking kreeg. Bij gevechten tussen de Taliban en IS zouden al honderden strijders van beide bewegingen zijn omgekomen.

De Taliban en IS hebben elkaar in januari de oorlog verklaard, nadat IS had bekendgemaakt dat het een afdeling in Khorasan had opgezet. Dat is de oude benaming van Afghanistan en aangrenzende gebieden in Pakistan, Iran en Centraal-Azië.

Lees meer over: Taliban IS

Gerelateerde artikelen;

Veel doden door aanval Taliban op vliegveld Kandahar 

Taliban geeft audioboodschap vrij van ‘doodgewaande’ leider 

Terreurgroepen recht tegenover elkaar: Taliban vechten tegen IS

Elsevier 18.12.2015 Terwijl terreurgroep Islamitische Staat (IS) verwoede pogingen doet om ‘het kalifaat’ uit te breiden naar Afghanistan, is een andere terreurbeweging een offensief gestart om dat te voorkomen: de Taliban. Het heeft een bloedig conflict veroorzaakt, waarbij honderden mensen zijn omgekomen.

Bronnen binnen de Taliban, dat in verschillende Afghaanse provincies de regie in handen heeft, melden aan de Britse BBC dat de groep in oktober besloot om meer dan 1.000 zwaarbewapende en goedgetrainde strijders in te zetten om IS te bestrijden.

Vooruitgang

Het is een reactie op signalen die erop duiden dat IS actiever en populairder wordt onder de bevolking in onder meer de provincies Helmand, Zabul en Farah. De Taliban en IS verklaarden elkaar in januari dit jaar al de oorlog.

De Taliban heeft vooral een lokale agenda: het wil Afghanistan ‘bevrijden van westerse overheersing’. Daarbij voert het een strijd tegen de Afghaanse regering, die wordt gesteund door de Amerikanen. IS, daarentegen, wil een wereldwijde jihadstrijdstarten.

IS bedreigt de machtspositie van de Taliban en daarom zegt de beweging verdere vooruitgang van IS ‘ten koste van alles’ te willen voorkomen. Bij gevechten tussen de Taliban en IS zouden al honderden strijders van beide bewegingen zijn omgekomen.

Propaganda van twee kanten

Leiders van IS hebben zich de afgelopen tijd in felle bewoordingen uitgesproken over de ideologie van de Taliban. Ze zouden een tak zijn van de Pakistaanse inlichtingendienst en hebben zich schuldig gemaakt aan ‘religieuze misdaden’. In de ogen van IS kan er maar één kalifaat zijn, en moeten andere moslimgroeperingen worden verslagen.

Uit Syrië gevluchte kopstukken van terreurbeweging Islamitische Staat bouwen in Libië ongestoord aan een nieuw ‘kalifaat’Lees meer>

De Taliban vreest dat de opkomst van IS in Afghanistan tot gevolg heeft dat jihadisten zullen overlopen. IS wordt steeds machtiger in de regio en heeft bovendien relatief veel geld om strijders mee over te halen.

Emile Kossen

Emile Kossen (1992) is sinds september 2015 online redacteur bij Elsevier.

Tags; taliban afghanistan islamitische staat jihad helmand

zie ook;

18-12-2015 Vijf hardnekkige en gevaarlijke mythes over Syrië ontkracht

16-12-2015 ‘We willen dat salafisten zich van het jihadisme distantiëren’ 

16-12-2015 Palmyra: ooit een stad in bloei, nu in puin 

Commando’s VS vrijuit voor mishandeling en dood Afghaan

VK 17.12.2015 Drie commando’s van de elite-eenheid US Navy SEAL’s hebben in 2012 gevangenen in Afghanistan zo zwaar mishandeld, dat een van hen overleed. De marine besloot ze echter vrijuit te laten gaan, ondanks een aanbeveling om ze te berechten en uit de eenheid te zetten. De US Navy SEAL’s werden beroemd door de actie waarbij Osama bin Laden in 2011 in Pakistan werd gedood.

Dit meldt The New York Times donderdag na lang onderzoek. De mishandeling vond plaats in mei 2012, na een bomaanslag van de Taliban bij een wegversperring door agenten.

Een van de agenten werd toen gedood. Hierop werden zo’n tien verdachten opgepakt in het dorp Kalach. Zij werden door de politie naar een naburige Amerikaanse basis gebracht waarna ze werden mishandeld. Amerikaanse militairen op de basis dachten dat de commando’s de mishandeling zouden stoppen, maar dit gebeurde niet.

Tot hun verbazing begonnen de drie Navy SEAL’s zelfs mee te doen. Ze sloegen de gevangenen, die vastgebonden waren, en lieten zware stenen op hun borst vallen. Ook stonden ze op hun handen. De marinecommando’s onderwierpen de Afghanen verder aan een vorm van ‘waterboarding’ door water op hun gezicht te gooien.

Trapte

Commando’s van de US Navy SEAL’s tijdens een oefening in 2013 in de VS. De commando’s die in Afghanistan betrokken waren bij de mishandeling, maakten deel uit van Team 2. De SEAL-eenheid die Bin Laden doodde, was Team 6. © US Air Force

‘Een van hen sprong in de lucht en trapte een man die op de grond knielde’, zegt David Walker, een landmachtverpleger die op wacht stond. Volgens Walker en andere soldaten, die een verklaring aflegden tegenover onderzoekers van de marine, begonnen de twee andere SEAL’s hierna mee ook te doen aan de mishandeling.

De verdachten werden door de commando’s en de Afghaanse agenten zo zwaar mishandeld, dat in de avond een van de gevangenen aan zijn verwondingen overleed. Vier Amerikaanse soldaten op de basis, onder wie Walker, besloten vervolgens de mishandeling te melden bij hun commandant.

De commando’s waren eerder in opspraak geraakt op de basis omdat ze voor de grap handgranaten over de muur van de basis gooiden. Ook schoten ze zonder reden met zware wapens op auto’s die voorbij kwamen en bekogelden ze kinderen.

Krijgsraad

Tijdens het onderzoek dat volgde, bevestigden andere getuigen de mishandeling. De marine-aanklager in de zaak adviseerde de commando’s voor de krijgsraad te brengen. Ook raadde de commandant van de SEAL’s in Afghanistan de marine aan het drietal uit de elite-eenheid te zetten.

Maar de hoogste leiding van de US Navy SEAL’s in de VS wees dit alles van de hand. Het drietal werd vrijgesproken tijdens een disciplinaire procedure. Sindsdien zijn twee van hen bevorderd.

Aanklacht sergeant naar krijgsraad

Telegraaf 14.12.2015  De aanklacht wegens desertie tegen Bowe Bergdahl, de Amerikaanse militair die vijf jaar lang in Afghanistan gevangen werd gehouden door de Taliban en is geruild tegen gevangen Taliban, is maandag voor berechting doorverwezen naar de krijgsraad.

De 29-jarige Bergdahl verliet in 2009 zijn post in Afghanistan en werd gevangengenomen door de Taliban, die hem na vijf jaar ruilden tegen vijf gevangen Talibanfiguren. Inmiddels hangt de sergeant in de VS een lange gevangenisstraf boven het hoofd vanwege desertie en wangedrag.

De datum van de voorgeleiding in Fort Bragg, North Carolina, zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt. De aanklagers zeiden tijdens een voorbereidende zitting op de militaire post in San Antonio dat er voldoende bewijs was om Bergdahl vast te houden voor het proces op beschuldiging van desertie en wangedrag.

Aanklacht omstreden sergeant Bergdahl naar krijgsraad

AD 14.12.2015 De aanklacht wegens desertie tegen Bowe Bergdahl, de Amerikaanse militair die vijf jaar lang in Afghanistan gevangen werd gehouden door de Taliban en is geruild tegen gevangen Taliban, is maandag voor berechting doorverwezen naar de krijgsraad.

De 29-jarige Bergdahl verliet in 2009 zijn post in Afghanistan en werd gevangengenomen door de Taliban, die hem na vijf jaar ruilden tegen vijf gevangen Talibanfiguren. Inmiddels hangt de sergeant in de VS een lange gevangenisstraf boven het hoofd vanwege desertie en wangedrag.

De datum van de voorgeleiding in Fort Bragg, North Carolina, zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt. De aanklagers zeiden tijdens een voorbereidende zitting op de militaire post in San Antonio dat er voldoende bewijs was om Bergdahl vast te houden voor het proces op beschuldiging van desertie en wangedrag.

Ontsnappen
Uit een verklaring die zijn advocaat in maart dit jaar vrijgaf, blijkt dat Bergdahl meerdere keren kon ontsnappen. Slechts enkele uren nadat hij gevangen was genomen, wist de militair al te vluchten. Dat gebeurde toen hij kort alleen werd gelaten in het dorp waar hij hardhandig werd ondervraagd.

,,Na een tijdje deden ze me weer een blinddoek om en gooiden een deken over mijn hoofd”, verklaarde Bergdahl, die even later besloot het op een lopen te zetten. Aan de rand van het dorp werd hij gegrepen door een groep mannen die hem sloegen met hun vuisten en de kolf van een geweer.

Het weerhield de sergeant niet van andere ontsnappingspogingen. In een geval kon hij vluchten uit een gebouw waar hij gevangen werd gehouden en lukte het hem negen dagen op vrije voeten te blijven. Door het gebrek aan voedsel en schoon water verloor hij op een kleine berg het bewustzijn. Daarop werd hij ontdekt door zijn achtervolgers.

Volgens Bergdahl werd hij na twee ontsnappingspogingen maandenlang vastgeketend aan een bed. Ook sloegen de Taliban hem tijdens ondervragingen of vanwege zijn pogingen te vluchten.

Lees ook;

AzG stelt dodental aanval Kunduz bij naar 42

Trouw 13.12.2015 Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft het dodental van een Amerikaans bombardement op een ziekenhuis van de organisatie in het Afghaanse Kunduz van begin oktober bijgesteld naar zeker 42. Tot nu toe werd uitgegaan van 30 doden. AzG komt na gesprekken met nabestaanden, patiënten en medewerkers tot de conclusie dat het daadwerkelijk aantal hoger ligt.

Dat was eerder niet vast te stellen, omdat een deel van de administratie van het ziekenhuis werd verwoest bij de luchtaanvallen. Onder de doden zijn 24 patiënten, 14 medewerkers van AzG en 4 familieleden van patiënten.

Dat het ziekenhuis doelwit was van de Amerikanen was volgens het Amerikaanse leger een tragische vergissing. Een menselijke fout was de oorzaak.

Meer over; Afghanistan

AzG: meer doden bij aanval ziekenhuis Kunduz

AD 13.12.2015 Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft het dodental van een Amerikaans bombardement op een ziekenhuis van de organisatie in het Afghaanse Kunduz van begin oktober bijgesteld naar zeker 42.

Tot nu toe werd uitgegaan van 30 doden. AzG komt na gesprekken met nabestaanden, patiënten en medewerkers tot de conclusie dat het daadwerkelijk aantal hoger ligt. Dat was eerder niet vast te stellen, omdat een deel van de administratie van het ziekenhuis werd verwoest bij de luchtaanvallen.

Onder de doden zijn 24 patiënten, 14 medewerkers van AzG en 4 familieleden van patiënten. Dat het ziekenhuis doelwit was van de Amerikanen was volgens het Amerikaanse leger een tragische vergissing. Een menselijke fout was de oorzaak.

De VS maakte excuses voor de vergissing.  Er was kort na de aanval onduidelijkheid. Er werd eerst gezegd dat extremisten van de Taliban in het ziekenhuis zaten. Zowel de Taliban als AGZ ontkenden dit.

GERELATEERD NIEUWS;

Aanval VS op kliniek Artsen zonder Grenzen menselijke fout

Menigte met kist onthoofd meisje (9) beschoten

MEER OVER; AFGHANISTAN  MISSIE IN KUNDUZ  VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

AzG: dodental Kunduz 42

Telegraaf 13.12.2015  Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft het dodental van een Amerikaans bombardement op een ziekenhuis van de organisatie in het Afghaanse Kunduz van begin oktober bijgesteld naar zeker 42. Tot nu toe werd uitgegaan van 30 doden. AzG komt na gesprekken met nabestaanden, patiënten en medewerkers tot de conclusie dat het daadwerkelijk aantal hoger ligt.

Dat was eerder niet vast te stellen, omdat een deel van de administratie van het ziekenhuis werd verwoest bij de luchtaanvallen. Onder de doden zijn 24 patiënten, 14 medewerkers van AzG en 4 familieleden van patiënten.

Dat het ziekenhuis doelwit was van de Amerikanen was volgens het Amerikaanse leger een tragische vergissing. Een menselijke fout was de oorzaak.

Gerelateerde artikelen;

25-11: Luchtaanval op kliniek Kunduz was vergissing

05-11: ‘Artsen AzG niet onthoofd’

27-10: ‘Kliniek AzG getroffen door bom’

20-10: Leger VS ramt hek ziekenhuis

Dodental luchtaanval ziekenhuis AZG in Kunduz hoger dan verwacht

NU 13.12.2015 De aanval op het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen in de Afghaanse provincie Kunduz heeft meer slachtoffers gemaakt dan eerst werd gedacht. In totaal kwamen 42 mensen om. Dat heeft Artsen Zonder Grenzen in een persverklaring gemeld.

Eerder werd uitgegaan van dertig doden. Het onderzoek naar het aantal slachtoffers kostte een paar weken omdat de dossiers van de patiënten ook verwoest waren.

Onder de doden bevonden zich veertien medewerkers van Artsen Zonder Grenzen, 24 patiënten en vier andere zorgverleners.

Ernstige fouten

De aanval werd in de ochtend van 3 oktober uitgevoerd door een Amerikaans toestel en was eigenlijk gericht op een basis van de Taliban. Het Pentagon heeft erkend dat er ‘ernstige fouten’ zijn gemaakt en heeft de bemanning van het toestel geschorst.

President Barack Obama heeft eerder zijn excuses aangeboden aan Artsen zonder Grenzen. De Verenigde Naties hadden het bombardement scherp veroordeeld. “Er valt geen excuus voor te geven en het is misschien zelfs strafbaar”, aldus het hoofd van de mensenrechtenorganisatie van de VN, prins Zeid Ra’ad al-Hussein.

De hulporganisatie heeft gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de aanslag.

Lees meer over: Afghanistan Artsen zonder GrenzenKunduz

Gerelateerde artikelen;

‘Luchtmacht VS schorst personeel vanwege aanval AzG-ziekenhuis Kunduz’  

‘Pentagon erkent fouten bij bombardement AzG-ziekenhuis Kunduz’  

‘Patiënten AzG-ziekenhuis Kunduz werden levend verbrand’ 

Veiligheidstroepen maken einde aan belegering gastenverblijf Kabul. 

NU 12.12.2015 Afghaanse veiligheidstroepen hebben een einde gemaakt aan de belegering van een gastenverblijf nabij de Spaanse ambassade in Kabul.

Daarbij zijn drie Talibanstrijders gedood. De aanval van de Taliban ging gepaard met zware explosies en geweervuur die tot zaterdagochtend vroeg duurden.

Een Spaanse politieman werd tijdens de aanval geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Vijf Afghaanse politieagenten raakten gewond of overleden, aldus de politiechef in Kabul. Daarnaast waren er tien gewonde burgers, een Spanjaard en negen Afghanen, en werden 47 andere Afghanen en buitenlanders gered.

De autoriteiten in de Afghaanse hoofdstad meldden aanvankelijk dat de Taliban de Spaanse ambassade hadden aangevallen. Er raakte geen personeel van de ambassade gewond.

Lees meer over: Kabul

Gerelateerde artikelen;

Taliban vallen gasthuizen bij Spaanse ambassade in Kabul aan  

Einde aan belegering Kabul

Telegraaf 12.12.2015 Afghaanse veiligheidstroepen hebben een einde gemaakt aan de belegering van een gastenverblijf nabij de Spaanse ambassade in Kabul. Daarbij zijn drie Talibanstrijders gedood. De aanval van de Taliban ging gepaard met zware explosies en geweervuur die tot zaterdagochtend vroeg duurden.

Een Spaanse politieman werd tijdens de aanval geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Vijf Afghaanse politieagenten raakten gewond of overleden, aldus de politiechef in Kabul. Daarnaast waren er tien gewonde burgers, een Spanjaard en negen Afghanen, en werden 47 andere Afghanen en buitenlanders gered.

De autoriteiten in de Afghaanse hoofdstad meldden aanvankelijk dat de Taliban de Spaanse ambassade hadden aangevallen. Er raakte geen personeel van de ambassade gewond.

De Taliban zeiden dat “een zelfmoordaanvaller een gastenverblijf van de buitenlandse bezetter” was binnengevallen. Deze liet een autobom ontploffen. Drie schutters openden het vuur op de bewaking. Getuigen spraken van zware explosies en geweervuur.

Gerelateerde artikelen;

11-12: Taliban vallen Spaanse ambassade in Kabul aan

Taliban eisen bomaanslag nabij Spaanse ambassade Kabul op

VK 11.12.2015 De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor een bomaanslag in de ambassadewijk van de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. De aanslag met een autobom vond plaats bij een gasthuis in de buurt van de Spaanse ambassade. Dit meldt persbureau Reuters. Volgens Spaanse media vielen er twee doden.

Getuigen meldden vrijdag dat ze een harde explosie hoorden. Na de explosie werd er geschoten. De politie was snel ter plaatse. Een politiewoordvoerder zei dat er zeker drie aanslagplegers bij de aanval waren betrokken. Er raakte geen personeel van de ambassade gewond. Wel liep een Spaanse beveiliger verwondingen op. In totaal zouden zeven mensen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De Taliban eisten de aanslag later op vrijdag op. Een woordvoerder van de terreurgroep zei dat het doel het gasthuis was. Eerder deze week vielen de Taliban een vliegveld in Kandahar aan, een aanval die vijftig mensen het leven kostte.

AFGHANISTAN;

Taliban eisen bomaanslag nabij Spaanse ambassade Kabul op

Afghaans leger slaat aanval Taliban op luchthaven af

Taliban vallen luchthaven Kandahar aan, zeker 37 doden

Leger VS: aanval ziekenhuis Kunduz was te vermijden

Duizenden Afghanen betogen in Kabul na moord op Hazaren

BEKIJK HELE LIJST

Spanjaard dood na Talibanaanval Kabul

Trouw 11.12.2015 Een Spaanse politieman is overleden na een aanval van de Taliban op een gastenverblijf nabij de Spaanse ambassade in Kabul. Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy vrijdag bekendgemaakt.

In total verloren vier mensen het leven door de aanval, onder wie twee terroristen en een Afghaanse beveiliger. De Spaanse politieman raakte gewond maar overleed later in het ziekenhuis.

De autoriteiten in de Afghaanse hoofdstad meldden aanvankelijk dat de Taliban de Spaanse ambassade hadden aangevallen. Er raakte geen personeel van de ambassade gewond.

De Taliban zeiden dat “zelfmoordaanvallers een gastenverblijf van de buitenlandse bezetter” waren binnengevallen. Ze lieten een autobom ontploffen. Getuigen spraken van een zware explosie en geweervuur. Er zouden zeker drie aanvallers zijn, zei de politie in Kabul.

Verwant nieuws;

Taliban vallen gasthuizen bij Spaanse ambassade in Kabul aan

NU 11.12.2015 De Taliban hebben in de Afghaanse hoofdstad Kabul zogenaamde gasthuizen in de buurt van de Spaanse ambassade aangevallen.

Eerder werd er bericht dat de Spaanse ambassade zelf was aangevallen, maar de Spaanse premier Rajoy ontkent dit. “De Spaanse ambassade was niet het doelwit van de aanval”, aldus Rajoy. “Het was een aanval gericht op de gasthuizen in de buurt van de ambassade.”

Een Spaanse politieman is overleden na de aanval. De politieman raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis.

Autobom

De Taliban lieten een autobom ontploffen gevolgd door geweervuur. Inmiddels is het weer rustig. Er zouden zeker drie aanvallers zijn geweest, zei de politie in Kabul.

In total verloren vier mensen het leven door de aanval, onder wie twee terroristen en een Afghaanse beveiliger.

Lees meer over: Kabul

Gerelateerde artikelen;

Aanslag op buitenlands konvooi in Kabul

Autobom ontploft bij vliegveld Kabul  

Taliban vallen Spaanse ambassade in Kabul aan

Telegraaf 11.12.2015  Een Spaanse politieman is overleden na een aanval van de Taliban op een gastenverblijf nabij de Spaanse ambassade in Kabul. Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy vrijdag bekendgemaakt.

In total verloren vier mensen het leven door de aanval, onder wie twee terroristen en een Afghaanse beveiliger. De Spaanse politieman raakte gewond maar overleed later in het ziekenhuis.

De autoriteiten in de Afghaanse hoofdstad meldden aanvankelijk dat de Taliban de Spaanse ambassade hadden aangevallen. Er raakte geen personeel van de ambassade gewond.

De Taliban zeiden dat ,,zelfmoordaanvallers een gastenverblijf van de buitenlandse bezetter” waren binnengevallen. Ze lieten een autobom ontploffen. Getuigen spraken van een zware explosie en geweervuur. Er zouden zeker drie aanvallers zijn, zei de politie in Kabul.

Afghaans leger slaat aanval Taliban op luchthaven af

VK 10.12.2015 Afghaanse legereenheden hebben een aanval door de Taliban op de luchthaven van Kandahar afgeslagen. De strijd duurde meer dan 24 uur en kostte aan vijftig mensen het leven. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Defensie donderdag gezegd.

Hervormingen lopen vast in Afghaanse paradox…

De pogingen van president Ghani om het land in zijn greep te krijgen, stuiten steeds op de ‘oude krachtpatsers’. Die moeten weg, maar hij kan niet zonder hen (+).

Afghaanse veiligheidstroepen bij het vliegveld van Kandahar  © AP

Onder de doden zijn 38 burgers, tien militairen en twee agenten. Elf Talibanstrijders die aan de aanval deelnamen verloren eveneens het leven, aldus het ministerie. Aan de gevechten kwam woensdagavond een einde.

De gevechten vonden naar verluidt vooral plaats in een woongebied voor Afghaanse militairen. Bij de luchthaven zijn ook buitenlandse militairen gelegerd, maar zij zouden zich niet hebben gemengd in de strijd.

Het Afghaanse TOLOnews meldde eerder dat veertien opstandelingen waren gedood. Volgens de nieuwszender droegen de strijders legeruniformen en bestormden ze onder meer huizen en een school. De strijd zou lang hebben geduurd, omdat de militanten zes mensen gegijzeld hielden en de veiligheidsdiensten burgerslachtoffers wilden vermijden.

Zodra de troepen weg zijn, stort het westerse bouwsel ineen

Afghanistan is een nieuw bewijs dat interveniëren een lastig bedrijf is. Het geloof dat vrijheid automatisch tot vrede leidt, ligt aan diggelen. Lees hier de analyse van Bert Lanting (+).

Afghaanse mannen vervoeren een slachtoffer van de gevechten bij het vliegveld © AP

De Taliban hebben nog altijd veel invloed in het zuiden van Afghanistan, waar ook Kandahar ligt. Sinds de terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit het land hebben de Taliban hun aanvallen opgevoerd.
De Verenigde Staten maakten om die reden in oktober bekend hun troepen langer in Afghanistan te houden. Het besluit tot vertraagde terugtrekking werd genomen in overleg met de Afghaanse regering. De eerdere onverwachte verovering van Kunduz speelde een rol in het besluit. Het lukte het Afghaanse leger niet alleen de stad te heroveren.

De Amerikanen vielen in 2001 Afghanistan binnen om het schrikbewind van de Taliban ten val te brengen. Die missie werd officieel in 2014 beëindigd. Sindsdien zijn de Afghaanse troepen formeel verantwoordelijk voor de nationale veiligheid.

Afghaanse soldaten houden de wacht bij de luchthaven © AFP

AFGHANISTAN;

Taliban eisen bomaanslag nabij Spaanse ambassade Kabul op

Afghaans leger slaat aanval Taliban op luchthaven af

Taliban vallen luchthaven Kandahar aan, zeker 37 doden

Leger VS: aanval ziekenhuis Kunduz was te vermijden

Duizenden Afghanen betogen in Kabul na moord op Hazaren

BEKIJK HELE LIJST

Taliban vallen luchthaven Kandahar aan, zeker 37 doden

VK 09.12.2015 Bij hevige gevechten rond de Afghaanse luchthaven van Kandahar zijn zeker 37 doden gevallen. De Taliban vielen dinsdag de luchthaven aan, die uit een civiel en een militair deel bestaat. Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn naast militairen ook burgers omgekomen. Zes mensen zouden nog worden gegijzeld.

Zodra de troepen weg zijn, stort het westerse bouwsel ineen

Afghanistan is een nieuw bewijs dat interveniëren een lastig bedrijf is. Het geloof dat vrijheid automatisch tot vrede leidt, ligt aan diggelen. Lees hier de analyse van Bert Lanting (+).
De pogingen van president Ghani om het land in zijn greep te krijgen, stuiten steeds op de ‘oude kracht-patsers’. Die moeten weg, maar hij kan niet zonder hen (+).

Volgens het Afghaanse ministerie van Defensie is het aantal doden woensdag opgelopen tot 37, terwijl 35 mensen gewond raakten. De gevechten duren nog voort nu veiligheidstroepen jacht maken op vijf militanten die urenlange gevechten hebben overleefd.

De reddingsoperatie verloopt langzaam, meldt Afghaanse legercommandant Dawood Shah Wafadar. ‘De Taliban hebben zes mensen gegijzeld, onder wie twee vrouwen en twee kinderen, dus we moeten voorzichtig te werk gaan.’ Volgens de commandant van het Atal-legerkorps in het zuiden van Afghanistan zijn negen van de veertien aanvallers inmiddels gedood.

Volgens een woordvoerder van de gouverneur van Kandahar begon de aanval met een gerichte actie op de hoofdpoort van de luchthaven. De aanvallers wisten daarop de het terrein binnen te dringen, waarbij ze op verzet stuitten.

Een woordvoerder van de Taliban meldde aan persbureau AP dat militanten van de Taliban meer dan vijftig militairen hebben gedood en dat meerdere voertuigen en helikopters zijn vernietigd. Dit bericht kon niet worden bevestigd.

Onderlinge gevechten

Mullah Omar, ‘bindende kracht Taliban’

De man die al sinds 2001 niet meer was gezien in de openbaarheid is, naar nu blijkt, in 2013 overleden. Hij was de ‘opperste leider’ van de wrede Taliban. Lees hier zijn profiel (+).

Ondertussen heeft de onderlinge strijd tussen twee groepen Taliban de afgelopen drie dagen zeker honderd strijders het leven gekost. Alleen woensdag kwamen volgens lokale autoriteiten minstens 74 extremisten om het leven door gevechten in de provincie Herat in het westen van Afghanistan.

Aanhangers van Mullah Mansur, over wie geruchten gaan dat hij gewond of gedood is, hebben het aan de stok met Taliban die loyaal zijn aan Mullah Rassul. Mansur was afgelopen zomer de opvolger van Taliban-leider Mullah Omar maar niet iedereen binnen de extremistische beweging was daar blij mee. Diverse groepen splitsten zich af.

Kunduz

Ondanks de onderling gevechten hebben de Taliban nog altijd veel invloed in het zuiden van Afghanistan, waar ook Kandahar ligt. Sinds de terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit het land hebben de Taliban hun aanvallen opgevoerd.

De Verenigde Staten maakten om die reden in oktober bekend hun troepen langer in Afghanistan te houden. Het besluit tot vertraagde terugtrekking werd genomen in overleg met de Afghaanse regering. De eerdere onverwachte verovering van Kunduz speelde een rol in het besluit. Het lukte het Afghaanse leger niet alleen de stad te heroveren.

De Amerikanen vielen in 2001 Afghanistan binnen om het schrikbewind van de Taliban ten val te brengen. Die missie werd officieel in 2014 beëindigd. Sindsdien zijn de Afghaanse troepen formeel verantwoordelijk voor de nationale veiligheid.

AFGHANISTAN;

Taliban eisen bomaanslag nabij Spaanse ambassade Kabul op

Afghaans leger slaat aanval Taliban op luchthaven af

Taliban vallen luchthaven Kandahar aan, zeker 37 doden

Leger VS: aanval ziekenhuis Kunduz was te vermijden

Duizenden Afghanen betogen in Kabul na moord op Hazaren

BEKIJK HELE LIJST

Afghaanse troepen beëindigen Taliban-aanval op vliegveld

Elsevier 09.12.2015 Afghaanse troepen waren woensdag rondom het vliegveld van Kandahar in een zware strijd verwikkeld met de Taliban. Het gevecht komt een dag nadat de militanten het vliegveld overvielen en daarbij zes mensen in gijzeling namen.

Er zijn in totaal 37 burgers en militairen omgekomen en negen Talibanstrijders. Nog eens 35 mensen raakten gewond. De rebellen wisten gisteravond door de eerste hekken te breken van het zwaarbewaakte vliegveld en openden vervolgens de aanval op de hoofdpoort van de luchthaven. Op hetzelfde terrein bevinden zich militaire gebouwen die gebruikt worden door Afghanen, de Verenigde Staten en de NAVO.

Gijzelaars

Wat volgde was een urenlang gevecht tussen de militairen en de Taliban. Tijdens de gevechten was een aantal reizigers opgesloten op het vliegveld. De Taliban namen zes mensen in gijzeling, onder wie twee vrouwen en twee kinderen. PersbureauReuters meldt dat de gevechten intussen zijn opgehouden en dat de Afghaanse troepen het vliegveld weer onder controle hebben.

De operatie moest volgens het ministerie van defensie in Afghanistan uiterst voorzichtig en langzaam worden aangepakt omdat er sprake was van gijzelaars.

De Taliban veroverden afgelopen september nog het Noordelijke deel van Kunduz. Het lukte het Afghaanse leger niet om de stad alleen te heroveren, met behulp van Amerika lukte dat in oktober uiteindelijk wel. Sinds de terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit het land, laait het geweld door de Taliban weer op.

De Verenigde Staten besloten daarom in oktober dat hun troepen voorlopig nog blijven in Afghanistan. De Amerikanen vielen in 2001 het land binnen om de Taliban ten val te brengen.

Verdeeldheid

Onderlinge strijd tussen twee groepen Taliban in Afghanistan, heeft de afgelopen drie dagen zeker honderd strijders het leven gekost. Alleen woensdag kwamen volgens lokale autoriteiten minstens 74 extremisten om het leven door gevechten in de provincie Herat in het westen van Afghanistan. De groepen zouden het niet eens zijn over de nieuwe leider van de groep.

De terreurbeweging Islamitische Staat maakt ook een opkomst in het land, een paar weken terug bestormde een boze menigte nog het paleis van Kabul omdat ze eisten dat de regering hen beter moest beschermen tegen IS.

Afghaanse troepen beëindigen Taliban-aanval op vliegveld

Lilit Martirosova

Lilit Martirosova is sinds december 2015 stagiair op de webredactie.

Tags; taliban afghanistan kandahar gevechten gijzeling is

zie ook;

Veel doden door aanval Taliban op vliegveld Kandahar

NU 09.12.2015  Afghaanse veiligheidstroepen zijn woensdag in zware gevechten verwikkeld met strijders van de Taliban. Bij een aanval op het vliegveld zijn zeker 37 doden gevallen.

Ook zijn er 35 gewonden gevallen, aldus het Afgaanse ministerie van Defensie volgens Sky News.

De strijd komt een dag nadat opstandelingen de luchthaven van de stad Kandahar overvielen, waarbij achttien doden vielen. Zes mensen zijn in gijzeling genomen.

Volgens het Afghaanse ministerie van Defensie is het aantal doden woensdag opgelopen tot 37, terwijl 35 mensen gewond raakten. De gevechten duren nog voort nu veiligheidstroepen jacht maken op vijf militanten die urenlange gevechten hadden overleefd.

”De operatie gaat heel langzaam nu de Taliban zes mensen in gijzeling heeft genomen, onder wie twee vrouwen en twee kinderen”, zei de commandant van het Atal-legerkorps in het zuiden van Afghanistan.

Volgens hem zijn onder de doden zowel burgers als militairen. Negen Taliban-strijders zijn gedood, volgens de commandant.

Aanhoudende strijd

Andere gevechten hebben in de afgelopen drie dagen aan zeker honderd strijders het leven gekost. Alleen woensdag kwamen volgens lokale autoriteiten minstens 74 extremisten om het leven door gevechten in de provincie Herat in het westen van Afghanistan.

Aanhangers van Mullah Mansur, over wie geruchten gaan dat hij gewond of dood is, strijden met Taliban die loyaal zijn aan Mullah Rassul. Mansur was afgelopen zomer de opvolger van Taliban-leider Mullah Omar maar niet iedereen binnen de extremistische beweging accepteerde dit. Diverse groepen splitsten zich af.

Lees meer over: Afghanistan Taliban

Gerelateerde artikelen;

Taliban geeft audioboodschap vrij van ‘doodgewaande’ leider

Commando’s bevrijden gevangenen Afghanistan

NAVO-missie Afghanistan nog niet afgebouwd

Doden door twist Taliban

Telegraaf 09.12.2015 Onderlinge strijd tussen twee groepen Taliban in Afghanistan heeft de afgelopen drie dagen zeker honderd strijders het leven gekost. Alleen woensdag kwamen volgens lokale autoriteiten minstens 74 extremisten om het leven door gevechten in de provincie Herat in het westen van Afghanistan.

Aanhangers van Mullah Mansur, over wie geruchten gaan dat hij gewond of dood is, hebben het aan de stok met Taliban die loyaal zijn aan Mullah Rassul. Mansur was afgelopen zomer de opvolger van Taliban-leider Mullah Omar maar niet iedereen binnen de extremistische beweging was daar blij mee. Diverse groepen splitsten zich af.

Zware gevechten met Taliban

Telegraaf 09.12.2015 Afghaanse veiligheidstroepen zijn woensdag in zware gevechten verwikkeld met strijders van de Taliban. De strijd komt een dag nadat opstandelingen de luchthaven van de stad Kandahar overvielen, waarbij zeker achttien doden vielen. Zes mensen zijn in gijzeling genomen.

Volgens het Afghaanse ministerie van Defensie is het aantal doden woensdag opgelopen tot 37, terwijl 35 mensen gewond raakten. De gevechten duren nog voort nu veiligheidstroepen jacht maken op vijf militanten die urenlange gevechten hadden overleefd. ,,De operatie gaat heel langzaam nu de Taliban zes mensen in gijzeling heeft genomen, onder wie twee vrouwen en twee kinderen”, zei de commandant van het Atal-legerkorps in het zuiden van Afghanistan.

Volgens hem zijn onder de doden zowel burgers als militairen. Negen Taliban-strijders zijn gedood, volgens de commandant.

Taliban geeft audioboodschap vrij van ‘doodgewaande’ leider

NU 06.12.2015 De Taliban hebben zaterdag een audioboodschap vrijgegeven waaruit moet blijken dat hun leider Mullah Akhtar Mansour nog in leven is. Over het lot van Mansour bestaat al dagen onduidelijkheid.

Een bron rond de Afghaanse regering had eerder beweerd dat Mansour was gedood, terwijl de Pakistaanse Taliban hadden gesteld dat hij tijdens een schotenwisseling met andere extremisten levensgevaarlijk gewond was geraakt.

Het audiobericht moet een einde maken aan die speculatie. ”Het incident vond nooit plaats. Het was propaganda van de vijand”, zou de Afghaanse Talibanleider hebben gezegd. Het is nog onduidelijk of Mansour het bericht ook daadwerkelijk heeft ingesproken.

Mansour volgde afgelopen zomer Mullah Omar op, nadat de Taliban erkenden dat hij al jaren dood was. De benoeming van Mansour viel niet bij alle groepen binnen de Taliban in goede aarde.

Lees meer over: Mullah Akhtar Mansour Taliban

Gerelateerde artikelen;

Leider al-Qaeda zweert trouw aan nieuwe hoofd Taliban 

Interne problemen voor nieuwe leider Taliban 

Talibanleider Mansur zegt nog springlevend te zijn

AD 06.12.2015 De Afghaanse Talibanleider mullah Achtar Mansur beweert in een twee minuten durende audioboodschap dat hij nog springlevend en ongedeerd is. Donderdag werd door de Pakistaanse Taliban gezegd dat hij tijdens een schotenwisseling met andere extremisten levensgevaarlijk gewond was geraakt.

Afghaanse media beweerden zelfs op basis van bronnen bij de Afghaanse regering dat Mansur was overleden. ,,Berichten dat ik dood of zwaargewond ben, berusten op vijandelijke propaganda”, zo is in de boodschap te horen. Volgens de Talibanleider heeft het betreffende gevecht tussen de extremisten zelfs helemaal nooit plaatsgevonden. ,,Ik ben al in geen jaren in dat gebied geweest”, aldus Mansur.
Of de stem op de geluidsband ook echt die van Mansur zelf is, is nog niet met zekerheid vastgesteld.

Lees ook

Talibanleider: ik leef nog

Telegraaf 06.12.2015 De Taliban hebben zaterdag een audioboodschap vrijgegeven waaruit moet blijken dat hun leider mullah Akhtar Mansour nog in leven is. Over het lot van Mansour bestaat al dagen onduidelijkheid.

Een bron rond de Afghaanse regering had eerder beweerd dat Mansour was gedood, terwijl de Pakistaanse Taliban hadden gesteld dat hij tijdens een schotenwisseling met andere extremisten levensgevaarlijk gewond was geraakt.

Het audiobericht moet een einde maken aan die speculatie. “Het incident vond nooit plaats. Het was propaganda van de vijand”, zou de Afghaanse Talibanleider hebben gezegd. Het is nog onduidelijk of Mansour het bericht ook daadwerkelijk heeft ingesproken.

Mansour volgde afgelopen zomer mullah Omar op, nadat de Taliban erkenden dat hij al jaren dood was. De benoeming van Mansour viel niet bij alle groepen binnen de Taliban in goede aarde.

‘Talibanleider Akhtar Mansur overleden aan verwondingen’

AD 04.12.2015 De Afghaanse Talibanleider Mullah Akhtar Mansur zou zijn overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens een schotenwisseling donderdag. Dat melden verschillende Afghaanse media op basis van bronnen bij de Afghaanse regering, onder wie de woordvoerder van de vice-president.

,,Taliban leader Mullah Akhtar Mansour died of injuries”, twitterde Sultan Faizy. De Taliban zelf spreken de berichten in de Afghaanse media tegen. Volgens de Pakistaanse Taliban is Mansur ‘slechts’ gewond geraakt, de Taliban in Afghanistan ontkennen dat de leider überhaupt verwondingen heeft opgelopen en deden de beweringen donderdag af als propaganda.

Vuurgevecht
Mullah Akhtar Mansur zou dinsdagavond in een vuurgevecht zijn beland toen hij Mullah Abdullah Sarhadi opzocht in zijn huis in het Pakistaanse Quetta. Er ontstond ruzie en er volgde een schietpartij die zes Talibankopstukken, onder wie Sarhadi, het leven kostte. Zes extremisten kwamen bij de schietpartij om het leven, onder wie de lijfwacht van Mansur.

Lees ook;

Gevangenen Afghanistan bevrijd

Telegraaf 04.12.2015 Afghaanse speciale eenheden hebben veertig mensen bevrijd uit een gevangenis van de Taliban. De actie vond ’s nacht met helikopters plaats.

Aanvankelijk werd bericht dat er ook Amerikaanse strijdkrachten bij de operatie betrokken waren, maar dat was volgens het Amerikaanse leger niet zo.

De eenheden vlogen naar de provincie Helmand en wisten daar zestig Afghaanse militairen en agenten te bevrijden. De gevangenen zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. Onduidelijk is of er doden zijn gevallen. De Amerikanen wilden alleen kwijt dat er ,,toepasselijk geweld is gebruikt om de missie tot een succesvol einde te brengen”.

Commando’s bevrijden gevangenen Afghanistan

NU 04.12.2015 Afghaanse en Amerikaanse speciale eenheden hebben veertig mensen bevrijd uit een gevangenis van de radicaalislamitische Taliban. De actie vond ’s nacht met helikopters plaats, maakten de Amerikaanse strijdkrachten vrijdag bekend.

De commando’s vlogen naar de provincie Helmand en wisten daar Afghaanse militairen en agenten te bevrijden. De gevangenen zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis.

Onduidelijk is of er doden zijn gevallen. De Amerikanen wilden alleen kwijt dat er ”toepasselijk geweld is gebruikt om de missie tot een succesvol einde te brengen”.

Lees meer over: Afghanistan

Gerelateerde artikelen;

Inzittenden helikopter gegijzeld door Taliban na noodlanding

Afghaanse soldaten lopen over naar Taliban

Afghaanse autoriteiten verplaatsen gevaarlijke gevangenen

Verenigde Staten houden troepen langer in Afghanistan

Commando’s bevrijden 40 gevangenen Afghanistan

AD 04.12.2015 Afghaanse en Amerikaanse speciale eenheden hebben veertig mensen bevrijd uit een gevangenis van de radicaalislamitische Taliban. De actie vond ’s nacht met helikopters plaats, maakten de Amerikaanse strijdkrachten vrijdag bekend.

De commando’s vlogen naar de provincie Helmand en wisten daar Afghaanse militairen en agenten en grensbeveiligers te bevrijden. De gevangenen zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis. Onduidelijk is of er doden zijn gevallen. De Amerikanen wilden alleen kwijt dat er ,,toepasselijk geweld is gebruikt om de missie tot een succesvol einde te brengen”.

Afghaanse autoriteiten spreken van zestig bevrijdde gevangenen. Waar de tegenstrijdige verklaringen vandaan komen is nog onduidelijk.

GERELATEERD NIEUWS;

Aanval VS op kliniek Artsen zonder Grenzen menselijke fout

Menigte met kist onthoofd meisje (9) beschoten

Zes sjiieten in Afghanistan onthoofd

MEER OVER; VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA AFGHANISTAN

Talibanhelper in VS veroordeeld

Telegraaf 04.12.2015 Een voormalige Russische legerofficier die zich had aangesloten bij de Afghaanse strijdgroep Taliban, Irek Hamidullin, heeft in de VS een levenslange gevangenisstraf gekregen. Hamidullin kreeg levenslang wegens zijn rol bij aanvallen op Amerikaanse en Afghaanse troepen in Afghanistan in 2009, meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De 55-jarige tot de islam bekeerde Hamidullin wordt ervan beschuldigd materiële steun aan terroristen te hebben gegeven. Daarnaast heeft hij geprobeerd Afghaanse en Amerikaanse soldaten te doden. Volgens de voormalige legerofficier is hij geen terrorist en had hij het recht om zich tegen de Amerikanen te beschermen die Afghanistan waren binnengevallen. Hamidullin gaat tegen de uitspraak in beroep.

Hij is de eerste buitenlandse strijder die door een federaal Amerikaans hof wordt veroordeeld wegens hulp aan de extremisten van de Taliban.

Talibanhelper in VS gestraft

Telegraaf 03.12.2015 Een voormalige Russische legerofficier die zich had aangesloten bij de Afghaanse strijdgroep Taliban, Irek Hamidullin, heeft in de VS een levenslange gevangenisstraf gekregen. Hamidullin kreeg levenslang wegens zijn rol bij aanvallen op Amerikaanse en Afghaanse troepen in Afghanistan in 2009, meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Hij is de eerste buitenlandse strijder die een federaal Amerikaanse hof veroordeelt wegens hulp aan de extremisten van de Taliban.

Leider Taliban uitgeschakeld

Telegraaf 03.12.2015 De Afghaanse Talibanleider mullah Achtar Mansur is tijdens een schotenwisseling met andere extremisten levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat hebben Pakistaanse Taliban donderdag laten weten.

Volgens een bron bij de Afghaanse regering zou mullah Mansur in de buurt van de Pakistaanse stad Quetta zelfs om het leven zijn gekomen. Taliban in Afghanistan ontkennen juist dat de leider gewond is geraakt.

Zes extremisten kwamen bij de schietpartij om het leven, onder wie de lijfwacht van Mansur.

Mansur volgde afgelopen zomer mullah Omar op, nadat de Taliban erkenden dat die al twee jaar geleden was overleden.

NAVO-missie Afghanistan nog niet afgebouwd 

NU 01.12.2015 De NAVO-missie in Afghanistan wordt voorlopig niet afgebouwd. De ruim 12.000 manschappen in het land blijven tot en met 2016 in de hoofdstad Kabul en de vier regio’s waar ze nu ook zijn gelegerd.

Dat hebben de 28 ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten dinsdag besloten in Brussel.

De missie Resolute Support begon ongeveer een jaar geleden en is gericht op het opleiden, trainen en financieren van de Afghaanse strijdkrachten. Nederland levert ongeveer honderd militairen. Wanneer de missie eindigt is nog onzeker.

Het is de bedoeling dat de Afghanen zelf verantwoordelijk worden voor de veiligheid in hun land, maar de westerse financiering van de veiligheidstroepen blijft tot zeker 2020 doorlopen.

”Dat is ook in ons eigen belang”, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg. ”Afghanistan mag geen veilige haven zijn voor terroristen.’’

Lees meer over: Afghanistan

Ambassade VS waarschuwt voor aanslag in Kabul

Trouw 30.11.2015 De ambassade van de Verenigde Staten in Kabul heeft vandaag op Twitter gewaarschuwd voor ‘een zware aanslag’ in de Afghaanse hoofdstad. Die aanslag zou binnen 48 uur plaatsvinden.

De ambassade adviseert Amerikaanse staatsburgers die in de stad verblijven, uiterst voorzichtig te zijn. Er worden verder geen bijzonderheden over mogelijke doelen, het tijdstip of de methode van de aanslag verstrekt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington adviseert Amerikanen nu niet naar Afghanistan te reizen en wie daar al verblijft, te vertrekken.

Embassy Emergency Message for U.S. Citizens http://kabul.usembassy.gov/em113015.html

Ambassade VS waarschuwt voor aanslag in Kabul

NU 30.11.2015 De ambassade van de Verenigde Staten in Kabul heeft maandag op Twitter gewaarschuwd voor “een zware aanslag” in de Afghaanse hoofdstad. Die aanslag zou binnen 48 uur plaatsvinden.

De ambassade adviseert Amerikaanse staatsburgers die in de stad verblijven, uiterst voorzichtig te zijn. Er worden verder geen bijzonderheden over mogelijke doelen, het tijdstip of de methode van de aanslag verstrekt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington adviseert Amerikanen nu niet naar Afghanistan te reizen en wie daar al verblijft, te vertrekken.

Lees meer over: Afghanistan Verenigde Staten

Gerelateerde artikelen;

‘Pentagon erkent fouten bij bombardement AzG-ziekenhuis Kunduz’  

Verenigde Staten houden troepen langer in Afghanistan