Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Hoe Geert Wilders PVV in 2012 de stekker eruit trok

Terugblik: de val van kabinet Rutte 1 in 2012. 

PVV-leider Geert Wilders trok de stekker uit het eerste kabinet-Rutte omdat toenmalig CDA-leider Maxime Verhagen hem beloften had gedaan die hij niet kon nakomen. Een bezuiniging van anderhalf miljard euro op Ontwikkelingssamenwerking bleek toch niet mogelijk en hierdoor stond Wilders met lege handen.

Verhagen had partijgenoot en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen laten uitrekenen hoeveel hij nog kon missen uit zijn budget voor Ontwikkelingssamenwerking. “Als we echt willen, kan er nog twee miljard vanaf”, zou Knapen op basis van een berekening van zijn ambtenaren tegen Verhagen hebben gezegd.

Verhagen en premier Mark Rutte (VVD) stelden hun gedoogpartner daarop gerust. In ruil voor zijn steun aan nieuwe miljardenbezuinigingen zou Wilders goede sier kunnen maken met een stevige bezuiniging op Ontwikkelingshulp. Wilders had ingezet op een bezuiniging van drie miljard.

TECHNISCHE EXERCITIE, GEEN REËLE MOGELIJKHEID

Toen Knapen vervolgens van Verhagen te horen kreeg dat hij inderdaad een tot anderhalf miljard euro moest bezuinigen, kwam hij volgens de krant in verzet. Het bedrag van twee miljard dat hij had doorgegeven had hij beschouwd als een technische exercitie en niet als een reële mogelijkheid. Knapen gaf aan dat hij zou aftreden als het daadwerkelijk tot zo’n bezuiniging kwam. Verhagen en Rutte waren volgens de krant stomverbaasd, maar Knapen kreeg steun van partijgenoten in het kabinet die zich net hadden voorgenomen dat zij zich feller zouden verzetten tegen de grillen van Wilders.

Verhagen vreesde volgens de krant daarom voor het uiteenvallen van het CDA als hij Knapen liet gaan. Daarom kreeg Wilders tijdens de onderhandelingen in het Catshuis te horen dat de bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking toch niet doorgaat. Hierdoor was er voor Wilders weinig te winnen met langer gedogen van het kabinet en brak hij de onderhandelingen na zeven weken plotseling af, terwijl er al een begrotingsakkoord in zicht was.

Dat blijkt uit een reconstructie die de Volkskrant maakte op basis van getuigenissen van elf betrokkenen.

De reconstructie geeft antwoord op de vraag waarom Wilders opeens de stekker uit een kabinet trok waar hij als gedoger met 24 zetels veel invloed op had.

Verzet van Knapen

Staatssecretaris Knapen speelt in het verhaal een opmerkelijke hoofdrol. Knapen was verantwoordelijk voor Ontwikkelingssamenwerking dat toen nog onder Buitenlandse Zaken viel.

Catshuis

Maar Knapen wist niet dat de vraag van Verhagen inzet was bij de onderhandelingen in het Catshuis. Wilders zou nieuwe miljardenbezuinigingen goedkeuren in ruil voor een flinke hap uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking waar hij goede sier mee kon maken bij zijn achterban.

Bemoeial Wilders

En Knapen heeft daarmee de steun van partijgenoten die het gedrag van Wilders zat zijn omdat die zich overal mee bemoeit. Naast de gedoogterreinen immigratie, veiligheid, ouderenzorg en financiën bemoeide Wilders zich ook met andere beleidsterreinen, waaronder Buitenlandse Zaken. Minister Gerd Leers voelde zich constant door Wilders onder drukgezet, zo blijkt uit zijn dagboek.

Verhagen wil geen breuk binnen het CDA veroorzaken die er met het opstappen van Knapen zou worden gecreëerd en weigert tegenover Wilders de bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking. De PVV-leider was daar zo boos over dat hij op het laatste moment het Catshuis verliet. De val van kabinet-Rutte I werd daarmee een feit.

zie ook: Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

‘Crisis in het Catshuis’ – Video

Knapen niet bezorgd over ontwikkelingsbudget – Video

BEKIJK VOLLEDIGE FOTOSPECIAL

Tussenformatie Catshuis

Dossier Catshuisberaad

Drie weken Catshuis in beeld

Catshuis

Catshuisberaad – NRC

Chronologie Catshuisberaad

Een greep uit het principe-akkoord

DOSSIER Het mislukte beraad – Telegraaf

Catshuisberaad geklapt – VK

Catshuisoverleg geklapt – AD

Val kabinet-Rutte – NOS

Zie ook:

Geert Wilders PVV – De Stekker eruit ??

Geert Wilders PVV – het keffertje van Kabinet Rutte 1 ???

Ruth Peetoom CDA – de stekker uit kabinet Rutte 1 ?

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 2

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 1

Geert Wilders PVV Gedoogregering – gedoogrelatie versus open latrelatie

Wilders: We willen er uit komen – Video

Zie ook:

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

Zie: Na de val van kabinet Rutte 1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen 12.09.2012 – deel 2

Zie ook: Na de val van kabinet Rutte 1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen 12.09.2012 – deel 1

Laat Wilders maar alleen marcheren

Trouw 21.08.2016 Op 21 april 2012 voltrok zich niet alleen een breuk in de coalitie van VVD, CDA en PVV, maar werd ook duidelijk dat de traditionele machten en de populistische tegenkrachten onmogelijk samen kunnen gaan. Dat was een leerzaam moment.

De veronderstelling dat de Republikeinse partij Trump, eenmaal presidentskandidaat, tot matiging konden brengen bleek een illusie 

Het geeft nog altijd inzicht in de ontwikkelingen in het politieke krachtenveld, hier en elders in de westerse wereld, in het bijzonder in Amerika.

Wat de gedoogcoalitie van begin af aan tot een onzekere en omstreden onderneming maakte, was dat alle drie de partners zichzelf geweld aandeden. VVD en CDA door als staatsdragende partijen in zee te gaan met een ondemocratische club die de rechtsstaat bedreigt, de PVV door als zelf benoemde stem van het volk gemene zaak te maken met de elite die zij verkettert.

Illusie
De deze zomer overleden oud-premier Piet de Jong had dat inzicht al meteen. Zoals een zeeman gewend is, vatte hij zijn oordeel over wat het CDA met Wilders moest doen op de bondigste wijze samen: ‘Laat die maar alleen marcheren’. De toenmalige CDA-top sloeg dat advies in de wind. Zij beoogde de PVV door opname in de macht in te kapselen en aldus onschadelijk te maken.

Dat was lang een beproefde methode voor de traditionele machten om zich van nieuwkomers (D66, DS’70, LPF) te ontdoen. Maar nu werkt die methode niet meer. Het CDA verkeek zich op de aard van de PVV, zoals de top van de Republikeinse partij zich de afgelopen maanden op Trump verkeek. De veronderstelling dat zij hem, eenmaal presidentskandidaat, tot matiging konden brengen bleek een illusie.

De aard van het populisme dat opgang maakt, is dat het zich aan God noch gebod stoort, geldende codes en gewoonten aan zijn laars lapt en naar de instituties van de democratische rechtsstaat een lange neus trekt. Daarom kon Wilders zich in 2012, op straffe van zelfverloochening, niet committeren aan bezuinigingen die het kabinet volgens afspraak in de Europese Unie, in zijn ogen ‘het ‘monster in Brussel’, moest doorvoeren. 

De Amerikaanse politiek is niet ineens met de komst van Trump gek geworden. Het gaat om een langer proces

Ongeleid projectiel

In het voorgaande heb ik bewust geschreven over de traditionele in plaats van de gevestigde machten. Een deel van de crisis in de politiek is nu juist dat de partijen die de democratie een eeuw lang hebben gedragen, niet langer gevestigd zijn. Gunstig of ongunstig, een gevolg is dat met de verzwakking van hun macht het binnenweefsel van ons bestel wordt aangetast, de codes en regels die de boel werkbaar houden, maar waaraan populisten zich niets gelegen laten liggen.

Sterker nog, dat binnenwerk is een dankbare prooi omdat het een politieke cultuur steunt die door een (groeiend) deel van de kiezers als verwerpelijk wordt gezien. Daarbij gaat het niet eens om apert kwalijke zaken als corruptie of vriendjespolitiek, maar om het prozaïsche handwerk als coalitievorming, onderhandelingen in de binnenkamer en het sluiten van compromissen.

In een intrigerende analyse in het maandblad The Atlantic wijst de journalist en schrijver Jonathan Rauch erop dat de Amerikaanse politiek niet ineens met de komst van Trump gek is geworden. Het gaat volgens hem om een langer proces waarbij de roep om openheid en duidelijkheid die in de jaren zestig ontstond, de partijmacht hebben teruggedrongen en daarmee ook het binnenwerk zodanig hebben aangetast, dat een ongeleid projectiel als Trump kon doorschieten.

Toenemende kwetsbaarheid
Het is natuurlijk gemakkelijk om de kaart direct om te draaien en te wijzen op het misbruik van partijmacht, het gebrek aan doorzichtigheid, de machinaties in de ‘achterkamertjes’, volgens het cliché altijd ‘rokerig’. Maar dat raakt niet het essentiële punt van Rauch, de toenemende kwetsbaarheid van het politieke stelsel voor indringers met een hoogst persoonlijke uitleg van vrijheid en democratie.

Hoewel lang als voordeel van het tweepartijenstelsel in Amerika gold dat het extreme figuren uitzeefde, lijkt dat nu niet meer op te gaan. De Republikeinse partij is althans niet in staat gebleken Trump af te stoppen. Alleen de kiezers kunnen dat nog doen, waardoor de theorie toch nog enige geldigheid behoudt.

De samenleving liet het establishment in de steek, niet andersom 

Schokbestendiger
Het Nederlandse stelsel is door de evenredige vertegenwoordiging flexibeler en schokbestendiger, zoals bleek na de breuk in april 2012. Direct schoten hulptroepen toe (D66, ChristenUnie, GroenLinks) om met de achtergebleven coalitiepartijen VVD en CDA een Lenteakkoord te sluiten. Ook dat was een leerzaam en tot op zekere hoogte geruststellend moment.

Maar ook hier blijft het een punt dat er met het terreinverlies van de traditionele partijen meer verloren gaat dan je op het eerste oog meent waar te nemen. Het is geen kwestie van behoudzucht scherper naar die gevolgen te kijken, want voor je het weet hebt je een duidelijkheid die de vrijheid noch de democratie dient. De conclusie van Rauch over de toestand in de Amerikaanse politiek is het overdenken waard: de samenleving heeft het establishment in de steek gelaten, niet andersom.

‘Wilders liet Rutte-1 vallen om gedoe in PVV’

Trouw 22.05.2014 PVV-leider Geert Wilders trok in april 2012 zijn gedoogsteun aan het toenmalige kabinet van VVD en CDA in om zo een einde te kunnen maken aan het gedoe rond dissidenten in zijn eigen PVV-fractie. Oud PVV’ers als Hero Brinkman, Louis Bontes en Richard de Mos stellen dat in de documentaire Wilders Wereld die AVROTROS zondagavond uitzendt.

Verwant nieuws;

‘Rutte-1 viel om gedoe PVV’

Telegraaf 22.05.2014 PVV-leider Geert Wilders trok in april 2012 zijn gedoogsteun aan het toenmalige kabinet van VVD en CDA in om zo een einde te kunnen maken aan het gedoe rond dissidenten in zijn eigen PVV-fractie. Oud PVV’ers als Hero Brinkman, Louis Bontes en Richard de Mos stellen dat in de documentaire Wilders Wereld die AVROTROS zondagavond uitzendt.

‘Wilders liet Rutte-I vallen om gedoe in PVV’

NU 22.05.2014 PVV-leider Geert Wilders trok in april 2012 zijn gedoogsteun aan het toenmalige kabinet van VVD en CDA in om zo een einde te kunnen maken aan het gedoe rond dissidenten in zijn eigen PVV-fractie.

Oud PVV’ers als Hero Brinkman, Louis Bontes en Richard de Mos stellen dat in de documentaire Wilders Wereld dieAvrotros zondagavond uitzendt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Geert Wilders PVV

Maxime Verhagen voelt zich genaaid door Geert Wilders

RTVWEST 20.04.2014 Maxime Verhagen voelde zich genaaid toen Geert Wilders in 2012 de stekker uit het gedoogkabinet van CDA, VVD en PVV trok. Dit laat de oud-minister weten in WestBusiness presenteert: FRITS!.

Tijdens onderhandelingen tussen de partijen in het Catshuis besloot Wilders zich terug te trekken uit de gedoogcoalitie. Dit tot grote woede en frustatie van Verhagen die toentertijd vicepremier en minister van Economische Zaken was. Ook de ‘minder Marokkanen uitspraak‘ van Wilders maakt gevoelens van machteloosheid los bij Verhagen. ‘De serieuze politiek moet echt een antwoord geven op de zorgen van mensen in de samenleving. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Von der Dunk: ‘Mark Rutte is de premier die met elk briesje meebuigt’

VK 02.03.2014 Mark Rutte is op alle cruciale momenten een man zonder karakter gebleken – een Premier ohne Eigenschaften, die met elk briesje meebuigt, schrijft Thomas von der Dunk. ‘Voor de VVD zijn miljonairsrechten belangrijker dan mensenrechten.’

Beschikt een VVD-er over enig moreel besef? Wie de inhoud van het uitgebreide stuk in de Volkskrant-bijlage Vonk van vorige week zaterdag –‘Kruipen voor Wilders’ – tot zich laat doordringen, moet die vraag in ieder geval voor de ‘liberale’ leden van het kabinet-Rutte I ontkennend beantwoorden. En daarvan zijn er nogal wat doorgegaan naar Rutte-II.

‘Waar waren de journalisten die zeiden: Wilders en de SP hadden gelijk?’

VK 28.02.2014 Wilders en Roemer werden uitgejouwd en uitgelachen toen ze in verzet kwamen tegen de in Brussel afgesproken regel dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent mag komen, schrijft Meindert Fennema. Terwijl ze, electoraal gezien, gelijk hadden.

En toen kwam er een soort zakenkabinet van Rutte en Samsom dat het begrotingstekort in 2014 liet oplopen tot 3,7 procent. Maar Nederland ging geen boete betalen.

De reconstructie die Jan Hoedeman en Remco Meijer maakten van de val van Rutte I is grotendeels gebaseerd op het dagboek van Gerd Leers (CDA) en interviews met Ben Knapen (CDA) en Uri Rosenthal (VVD). Een interessant stuk, maar sterk vanuit CDA-perspectief: Wilders is een enorme drammer die zich mede-eigenaar waande van het kabinet. De val van Rutte I lijkt te zijn veroorzaakt doordat Ben Knapen veel minder wilde bezuinigen op ontwikkelingshulp dan Wilders en de VVD. Wat niet ter sprake komt is dat de onderhandelingen van april 2012 bedoeld waren om het begrotingstekort van de Nederlandse overheid onder de in Brussel vastgestelde 3 procentnorm te houden. Wilders vond dat een dictaat van Brussel, waar hij zich niet aan gebonden achtte. Weet u nog hoe de PVV toen door pers en politiek werd uitgejouwd en beschuldigd van gebrek aan verantwoordelijkheid? Pechtold riep tegen Wilders: ‘U loopt weg.’ Vervolgens zou Pechtold zelf de gedoger worden van Rutte II.

Kabinet-Rutte I viel na misverstand CDA

Trouw 22.02.2014 Miscommunicatie en onenigheid in de CDA-top hebben begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte ingeleid. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant waaraan elf betrokkenen hun medewerking verleenden. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis.

‘Verzet CDA oorzaak val Rutte I’

NU 22.02.2014 De val van het kabinet Rutte I werd veroorzaakt door een misverstand binnen het CDA die daarna verzet bij partijgenoten tot gevolg had. Dat meldt de Volkskrant op basis van een reconstructie.

Kabinet viel na misverstand CDA

Telegraaf 22.02.2014 Miscommunicatie en onenigheid in de CDA-top hebben begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte ingeleid. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na 7 weken onderhandelen in het Catshuis.

‘Wilders beëindigde Rutte I om gebroken belofte CDA’

NRC 22.02.2014  PVV-leider Geert Wilders trok de stekker uit het eerste kabinet-Rutte omdat toenmalig CDA-leider Maxime Verhagen hem beloften had gedaan die hij niet kon nakomen. Een bezuiniging van anderhalf miljard euro op Ontwikkelingssamenwerking bleek toch niet mogelijk en hierdoor stond Wilders met lege handen, schrijft de Volkskrant vandaag in een reconstructie die is gebaseerd op gesprekken met elf betrokkenen. LEES VERDER

Misverstand rond Ben Knapen zorgde voor val kabinet-Rutte I

Elsevier 22.02.2014 Een misverstand tussen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) en vicepremier Maxime Verhagen (CDA) over bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking luidde in 2012 de val van kabinet-Rutte I in. Omdat Knapen niet akkoord ging met de bezuiniging, trok Geert Wilders de stekker eruit.

Dat blijkt uit een reconstructie die de Volkskrant maakte op basis van getuigenissen van elf betrokkenen.

Eerste kabinet-Rutte viel na verzet CDA’ers

VK 22.02.2014 Pijnlijke miscommunicatie en onenigheid binnen de CDA-top leidden begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte in. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis, met een begrotingsakkoord al in zicht.

Vandaag in Vonk, het zaterdagse achtergrond- en opiniekatern van de Volkskrant: een uitgebreide reconstructie van de val van het eerste kabinet-Rutte.

februari 22, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Steun zoeken voor de begroting voor volgend jaar

Het Catshuisoverleg is definitief mislukt. PVV-leider Wilders forceerde een breuk. Wat nu? Het is vrijwel zeker dat er na de zomer nieuwe verkiezingen komen.

Het demissionaire kabinet zal op zoek moeten gaan voor steun voor de plannen om het begrotingstekort terug te dringen. Dat kunnen de plannen zijn die vandaag op tafel lagen in het Catshuis, maar er kan ook nog behoorlijk aan geschaafd worden om die steun te krijgen.

Ja, het is beroerd dat ingrijpende hervormingen nu wellicht later tot stand komen. De PvdA zal het waarschijnlijk niet aandurven om vlak voor de verkiezingen stevige maatregelen te onderschrijven als ze niet zelf de regierol heeft.

Ongevaarlijke rol in oppositie

Maar op iets langere termijn is het mislukte overleg een ‘blessing in disguise’ voor de Nederlandse economie. De rol van Geert Wilders lijkt namelijk definitief uitgespeeld. Ongeacht de verkiezingsuitslag straks. Want geen partij zal meer met hem willen samenwerken. Dat dwingt Geert Wilders tot een ongevaarlijke oppositierol. (Wie weet houdt hij de Nederlandse politiek dan voor gezien, in ruil voor een rustiger bestaan bij een denktank van Amerikaanse geestverwanten bijvoorbeeld, Hirsi Ali achterna.)

Dinsdag houdt de Tweede Kamer een debat over de situatie. Als het kabinet straks demissionair is zal er ook gesproken moeten worden over de kabinetsvoorstellen die nog kunnen worden behandeld. Daarnaast moet er steun worden gezocht voor de begroting voor volgend jaar. Die moet in september klaar zijn.

Zie ook: 

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

De zoektocht naar miljarden

Schuldencrisis

‘We wilden de PvdA er wel bij hebben’

Trouw 27.04.2012 Bij het zogenoemde ‘wandelgangenakkoord’ is de PvdA niet betrokken. Maar volgens Alexander Pechtold (D66), Jolande Sap (GroenLinks) en Arie Slob (GroenLinks) hebben ze de partij niet vanaf het begin genegeerd. Sap: ‘PvdA gaf alleen aan wat ze niet wilden.’ Slob: ‘Op een gegeven moment moesten we gewoon door.’

Sap wil graag een zo progressief mogelijke coalitie vormen na de verkiezingen. ‘Als de verkiezingsuitslag het toelaat, zou ik graag de VVD of het CDA willen wippen voor de PvdA ‘ .

Btw-verhoging gaat al per 1 oktober in – Rutte lovend over akkoord

NRC 27.04.2012 De verhoging van het btw-tarief van 19 naar 21 procent gaat al op 1 oktober in. Dat maakte minister De Jager van Financiën vanmiddag na de ministerraad bekend. Premier Rutte prees op zijn wekelijkse persconferentie het gisteren door vijf partijen gesloten akkoord over de begroting van volgend jaar. Lees verder›

De Jager: veel steun voor begrotingsakkoord

Parool 27.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

  15:58 Rutte: signaal aan markten

  15:39 ‘Veel steun voor akkoord’

  15:31 ‘PvdA-kiezer achter akkoord’

  15:26 ‘Blij met terugdraaien pgb’

  15:20 Kamp praat sociale partners bij

‘Doodzonde als SP en PVV akkoord terugdraaien’

PvdA niet meteen bij plan betrokken

NU 27.04.2012  DEN HAAG – Volgens fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie) zou het ‘doodzonde’ zijn als de PVV en de SP na de verkiezingen het bereikte noodpakket terugdraaien.

De Jager ziet veel steun voor akkoord

NU 27.04.2012  DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. De Jager sprak vrijdag na de wekelijkse ministerraad van ”toenemende steun in de samenleving” en positieve reacties van de financiële markten, van economen en van wetenschappers.

Lees meer over dit onderwerp;

PvdA-kiezers steunen akkoord, kritisch over Samsom

Elsevier 27.04.2012 PvdA-kiezers zijn kritisch over het optreden van fractieleider Diederik Samsom rond het akkoord dat vijf partijen donderdag sloten over de begroting. De PvdA steunt het akkoord niet en de helft van de PvdA-kiezers (49 procent) vindt dit een verkeerde keuze. Dat blijkt uit een opiniepeiling van EenVandaag.

Twee op de drie PvdA-kiezers (65 procent) zeggen het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie te steunen.

Zie ook:

PvdA’er Asscher omarmt akkoord wel

Parool 27.04.2012 Wethouder Lodewijk Asscher (PvdA), die het kabinet de afgelopen anderhalf jaar steeds onder vuur nam, is ingenomen met het akkoord. ‘Er zitten belangrijke punten in die heel positief zijn voor Amsterdam.’
Zijn grootste bezwaren zijn met de …

Asscher steunt bezuinigingsakkoord wel

NU 27.04.2012 De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) is ingenomen met het noodpakket waarmee de Tweede Kamer-fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie akkoord zijn gegaan.

‘Nieuw kabinet zichtbaar’

Spits 27.04.2012 De ochtendkranten zijn over het algemeen erg in hun nopjes over het bezuinigingspakket dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren in elkaar hebben geknutseld. Ze zien zelfs al de eerste contouren van een nieuw kabinet zichtbaar worden, en er is nog niet eens gestemd! Nrc.next spreekt zelfs van “Paars-Plus-zonder-PvdA”.

Vijf Kamerfracties verdienen alle lof voor uniek en moedig begrotingsakkoord

Trouw 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen twee dagen van haar beste zijde getoond. De onverantwoordelijke opstelling van de PVV afgelopen weekeinde is daarmee volledig naar de achtergrond gedrongen. Het stemt tot grote tevredenheid dat er nog wel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan een pakket maatregelen dat de overheidsfinanciën in het gareel moet krijgen en, op termijn, de economie weer groeikansen geeft.

Tweede Kamer stemt vlot in met bezuinigingsakkoord

Elsevier 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft sneller dan verwacht het debat afgerond over het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Een meerderheid steunt de gemaakte plannen waarover de partijen intensief hebben onderhandeld met minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën).

Het debat is nog voor middernacht afgerond, bericht de NOS. Premier Mark Rutte (VVD) zegt dat de partijen de afgelopen dagen een ‘unieke prestatie’ hebben geleverd.

Controversieel
Rutte zei aan het eind van het debat dat het kabinet wil proberen de omstreden nieuwe bijstandswet toch in aangepaste vorm door de Kamer te loodsen. Het gaat om de Wet werken naar vermogen, die de bijstand samenvoegt met regelingen voor sociale werkplaatsen en de Wajong.

‘Nieuwe’ oppositie zet vraagtekens bij houdbaarheid bezuinigingspakket

NRC 27.04.2012 Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Dat minister De Jager met dit pakket naar Brussel kan was voor aanvang al duidelijk. De PvdA en de SP probeerden tijdens het debat vooral vraagtekens te zetten over de houdbaarheid van het pakket.

‘We doen weer normaal, man!’ De ochtendkranten over het akkoord

NRC 27.04.2012  “Ineens kan het wel”, kopt de Volkskrant. “Unieke uitweg uit de crisis”, schrijft Trouw. De Telegraaf laat weten: “Iedereen betaalt mee.”. Het AD heeft het over een “Historisch akkoord.” En nrc.next stelt: “We doen weer normaal, man!” De ochtendkranten over het gisteren gesloten bezuinigingsakkoord. Lees verder›

Peper: enorme kans gemist

Telegraaf 27.04.2012 De PvdA heeft een enorme kans laten liggen bij de onderhandelingen over de bezuinigingen. Dat zei PvdA-prominent Bram Peper vrijdag.

Kunduz-akkoord zet PvdA voorlopig buitenspel

Trouw  27.04.2012  Het bezuinigingsakkoord heeft een diepe kloof geslagen in de verhoudingen tussen de oppositiepartijen PvdA enerzijds en D66, GroenLinks en ChristenUnie anderzijds. Binnen de PvdA-gelederen klonken gisteren stemmen dat de fractie door D66 strategisch buiten de gelegenheidscoalitie is gehouden.

 
‘Nieuwe’ oppositie zet vraagtekens bij houdbaarheid bezuinigingspakket

NRC 26.04.2012 Vanavond debatteerde de Tweede Kamer over het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Dat minister De Jager met dit pakket naar Brussel kan was voor aanvang al duidelijk. De PvdA en de SP probeerden tijdens het debat vooral vraagtekens te zetten over de houdbaarheid van het pakket.

Kleine fracties zijn trots op akkoord

Trouw 27.04.2012 Vooral de kleinere fracties van ChristenUnie, GroenLinks en D66 waren gisteravond maar wat trots op hun historische vijfpartijenakkoord voor crisisbestrijding.

“Het is een mooie dag. We kunnen nu laten zien dat de politiek in staat is een crisis te doorbreken”, zei GroenLinks-fractieleider Jolande Sap voordat ze samen met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de laatste details ging regelen voor de brief aan Brussel, die Den Haag nu nog net op tijd kan versturen.

Vijf Kamerfracties verdienen alle lof voor uniek en moedig begrotingsakkoord

Trouw 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen twee dagen van haar beste zijde getoond. De onverantwoordelijke opstelling van de PVV afgelopen weekeinde is daarmee volledig naar de achtergrond gedrongen. Het stemt tot grote tevredenheid dat er nog wel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan een pakket maatregelen dat de overheidsfinanciën in het gareel moet krijgen en, op termijn, de economie weer groeikansen geeft.

CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks akkoord over begroting

Trouw 26.04.2012 CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. De vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ zouden het begrotingstekort hebben beperkt tot de vereiste 3 procent. Daarmee is er een Kamermeerderheid en kan minister Jan Kees de Jager van Financiën de plannen morgen naar de Europese Commissie in Brussel sturen.

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

PvdA en SP nemen GroenLinks onder vuur over houdbaarheidsdatum akkoord

SGP blij met akkoord

Pechtold en Van der Staaij botsen om desinteresse voor SGP

Roemer kan niet instemmen met akkoord

Wilders over akkoord: mooi voor shag rokende milieuactivist

Rutte noemt akkoord fantastisch resultaat

Ambtenaren over akkoord: ‘dramatisch’, Natuurmonumenten tevreden

AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar

Samsom: akkoord doet Nederland te kort

Bezuinigingspakket bekend – ‘flinke hervormingen, pijnlijk voor VVD’

NRC 26.04.2012 Het bezuinigingspakket waar de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het vanavond over eens werden zorgt ervoor dat het begrotingstekort volgend jaar precies op drie procent uitkomt. Lees verder›

Kamermeerderheid akkoord met pakket

Spits 26.04.2012 Niet verwacht, toch gekomen: een bezuinigingspakket. Wat met de PVV in zeven weken niet lukte, kregen de regeringspartijen met de oppositie partijen wel voor elkaar. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt het bezuinigingspakket waarover de fractievoorzitters van regeringspartijen VVD en CDA en oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie vandaag de hele dag over hebben gebabbeld. GroenLinks kwam als laatste over de brug.

FNV voorspelt heftige verkiezingscampagne

NU 26.04.2012 AMSTERDAM – FNV-voorzitter Agnes Jongerius verwacht een hele heftige verkiezingscampagne voor 12 september.

SP en PvdA openen aanval op Sap

NU 26.04.2012  DEN HAAG – PvdA-leider Diederik Samsom en SP-leider Emile Roemer hebben donderdagavond in de Tweede Kamer stevig uitgehaald naar Jolande Sap (GroenLinks).

AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar

NU 26.04.2012  DEN HAAG – De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog. Daarna stijgt hij in stappen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. 

De punten uit het crisisakkoord

NU 26.04.2012  Een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord over de begroting voor 2013 door VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie.

PvdA en SP hekelen GroenLinks vanwege steun aan akkoord

Geert Wilders: Henk en Ingrid wordt een poot uitgedraaid

Premier Rutte: Akkoord is een fantastisch resultaat

‘Nederland is niet verlamd’

Telegraaf 26.04.2012 Dat vijf fracties het in twee dagen eens zijn geworden over een begrotingsakkoord voor 2013 „is een teken van leiderschap in moeilijke tijden”. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën donderdag.

Uniek begrotingsakkoord

Telegraaf 26.04.2012 Het kabinet en de regeringspartijen VVD en CDA hebben in twee politiek gezien krankzinnige dagen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie een akkoord gesloten over bezuinigingen en hervormingen in 2013. Minister Jan Kees de Jager van Financiën koppelde als verkenner de vijf partijen aan elkaar en kreeg in nog geen 30 uur voor elkaar waar VVD en CDA met gedoogpartij PVV in 7 weken overleg in het Catshuis niet in waren geslaagd.

Debat weer uur uitgesteld

Telegraaf 26.04.2012 Het debat over de miljardenbezuinigingen is donderdag opnieuw uitgesteld op verzoek van een aantal fracties. Het debat begint nu om 20.30 uur, zo heeft de griffie van de Tweede Kamer gemeld.

SGP wacht brief De Jager af

Telegraaf 26.04.2012 De SGP kan nog niet instemmen met het akkoord dat de regeringspartijen VVD en CDA hebben gesloten met D66, GroenLinks en ChristenUnie. De kleinste christelijke partij wil eerst de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) en het debat afwachten. „Ik moet nog zien wat er uitkomt”, zei fractieleider Kees van der Staaij van de SGP donderdag.

Kamerdebat om 19.30 verder

Telegraaf 26.04.2012 Het Tweede Kamerdebat over miljardenbezuinigingen wordt uitgesteld tot 19.30 uur vanavond. Dat is nodig omdat de vijf fracties VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie nog met minister Jan Kees de Jager van Financiën overleggen. Aan de hand van dat overleg zal het kabinet nog een brief aan de Kamer schrijven.

Kamerdebat bezuinigingen uitgesteld – ‘uitzicht op akkoord’

NRC 26.04.2012 Het Kamerdebat over het bezuinigingspakket voor de begroting van volgend jaar is uitgesteld tot half acht vanavond. Dat heeft de Kamer vanmiddag besloten. Het uitstel lijkt er op te duiden dat de onderhandelende partijen in Den Haag denken binnen een paar uur tot een akkoord te kunnen komen. Lees verder›

Brussel: Nederlands akkoord bemoedigend

Trouw 26.04.2012 De Europese Commissie noemt het hoopgevend dat CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 overeenstemming hebben bereikt over een begrotingsplan. ‘Het is bemoedigend te zien dat de meeste politieke partijen de noodzaak inzien om de Nederlandse begrotingssituatie op een duurzame manier aan te pakken’, aldus een woordvoerder van Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire zaken en de euro).

Fracties CDA, VVD, D66 en CU akkoord met deal

Parool 26.04.2012 De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ vanmiddag hebben gemaakt. Het wachten is nog op de goedkeuring van de fractie van GroenLinks.

Fracties akkoord

AOW-leeftijd gaat omhoog

Sap: “PvdA is te laat”

Samsom: Nee tegen akkoord

De Jager: akkoord in zicht

Akkoord over begroting in zicht

Metro 26.04.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben afspraken gemaakt om een begroting op te stellen voor 2013. Hierin wordt hoogstwaarschijnlijk voldaan aan de Europese eis om het begrotingstekort niet boven de drie procent te laten uitkomen. Dat zei minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) donderdagmiddag.

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

VK 26.04.2012  De inhoud van het akkoord is nu zo goed als bekend. Dit zijn de maatregelen. Het begrotingstekort wordt teruggebracht naar 3 procent, in totaal wordt er zo’n 14 miljard bezuinigd.

Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog naar 21 procent. Het reiskostenforfait wordt aangepakt, dit moet zo’n 1,2 miljard euro opleveren. Volgend jaar geldt de nullijn voor ambtenaren, zij krijgen er dus geen salaris bij. Een uitzondering wordt er gemaakt voor mensen in de zorg en mensen met een uitkering.

Nog weinig bekend over inhoud akkoord (maar dit al wel)

Parool 26.04.2012 Over de inhoud van het akkoord dat de partijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie vanmiddag bereikten, was nog weinig bekend. Maar er komt steeds meer naar buiten.

Volgens Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD staan er in het akkoord naast lastenverzwaringen – zo gaat het hoge BTW-tarief met 2 procent omhoog naar 21 procent – ook grote hervormingen.

Pechtold en Slob: akoord is rond

Fracties CDA, VVD, D66 en CU akkoord met deal

Parool 26.04.2012 De fracties van CDA, VVD en D66 zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ vanmiddag hebben gemaakt.

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zei donderdag. ‘Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.’ Volgens Van Haersma Buma is gebleken dat ‘onder druk alles vloeibaar wordt’.

Fracties VVD, CDA, D66 en CU akkoord – GroenLinks nog in beraad

NRC 26.04.2012 De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vanmiddag ingestemd met het bezuinigingspakket dat het kabinet vanmiddag met vijf fractievoorzitters overeen is gekomen. Alleen de GroenLinks-fractie discussieerde rond half zes nog over het vanmiddag overeengekomen pakket. Lees verder›

VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU bereiken akkoord

Parool 26.04.2012 De vijf partijen die sinds gisteren onderhandelden over een begroting voor 2013 hebben vanmiddag een akkoord bereikt. De fractievoorzitters van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie bespreken de uitkomsten nu met hun fracties. Pechtold en …

‘Akkoord over noodpakket’

NU 26.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben een akkoord over een noodpakket.  Dat zeiden de onderhandelaars na een urenlang overleg tussen minister Jan Kees de Jager (Financiën) en de betrokken partijen op de fractiekamer van D66.

De Jager stuurt nog voor het debat donderdagavond de punten waarover een akkoord is bereikt naar de Tweede Kamer in een zogeheten stabiliteitsprogrammabrief

Principe-akkoord over begroting

NRC 26.04.2012  VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn met het kabinet een principe-akkoord overeengekomen over de begroting van volgend jaar. Dat hebben de fractievoorzitters van D66, GroenLinks en ChristenUnie vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer. Lees verder›

‘Kunduz-coalitie’ akkoord over miljardenbezuinigingen

Elsevier 26.04.2012 De fractieleiders van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) hebben een voorlopig akkoord bereikt over miljardenbezuinigingen.

Zie ook:

PvdA bezuinigt meer dan GL, minder dan D66

Metro 26.04.2012 De PvdA bezuinigt de komende jaren meer dan GroenLinks, maar minder dan D66. Dat blijkt uit de doorrekeningen van de crisismaatregelen van de partijen door het Centraal Planbureau (CPB) die donderdag zijn gepubliceerd. De grootste oppositiepartij bezuinigt volgend jaar 9,1 miljard en dat bedrag loopt in 2015 op tot 12,7 miljard. GroenLinks snijdt in 2013 acht miljard en in 2015 twaalf miljard. D66 bezuinigt het meest: de partij van Alexander Pechtold snijdt volgend jaar twaalf miljard en komt in 2015 uit op zeventien miljard.

ChristenUnie is volgens CPB kampioen bezuinigen

VK 26.04.2012 De ChristenUnie wil van alle partijen het meest bezuinigen. De partij wil in drie jaar tijd 44,6 miljard bezuinigen. In het Catshuis kwamen de onderhandelaars tot een totaalbedrag van 39,7 miljard. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Lees ook Nog weinig bekend over inhoud akkoord (maar dit al wel) – 26/04/12

Lees ook Fracties bespreken akkoord nu eerst intern – 26/04/12

CPB rekent plannen door

CPB rekent plannen PvdA, D66, GroenLinks door

NU 26.04.2012 DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft donderdag de doorrekening van de bezuinigingsplannen die PvdA, GroenLinks en D66 eerder indienden gepubliceerd.

Lees meer ver dit onderwerp;

PVV wil btw verlagen en AOW op 65 houden

NU 26.04.2012 DEN HAAG – De PVV wil volgend jaar het hoge btw-tarief verlagen van 19 naar 18 procent. Dat is goed voor de koopkracht van burgers en bedrijven, liet de partij donderdag weten. Ook wil ze een aantal voornemens uit het regeerakkoord terugdraaien, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020. Het overheidstekort komt in de PVV-voorstellen volgend jaar uit op 4 procent.

Lees meer over dit onderwerp;

Koortsachtig Haags overleg gaat door – PVV doet eigen voorstellen

NRC 26.04.2012  De fractievoorzitters van de coalitie- en oppositiepartijen in de Kamer overleggen sinds elf uur vanochtend weer onderling en met minister De Jager van Financiën over een bezuinigingspakket dat de begroting van volgend jaar op orde moet brengen. De PVV deed vanochtend eigen voorstellen. Lees verder›

Premier Rutte: Geen gelopen race

Telegraaf 26.04.2012 Premier Mark Rutte zou het ‘geweldig’ vinden als de partijen erin slagen een akkoord te bereiken over de bezuinigingen. “Het is geen gelopen race”, zei hij.

De Jager en Samsom om tafel

Overleg verder zonder PvdA

Samsom sluit zich niet aan bij bezuinigingsdeal

Kunduz-coalitie praat verder zonder PvdA

Parool 26.04.2012 D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen vanmiddag verder met VVD, CDA en minister Jan Kees de Jager van Financiën over een begrotingsakkoord voor 2013. De PvdA zit er niet bij. Die partij is volgens een woordvoerder niet uitgenodigd, …

PvdA niet uitgenodigd voor begrotingsonderhandelingen

Elsevier 26.04.2012 Ondanks de bereidheid van PvdA-leider Diederik Samsom om ‘te bewegen’, gaan de onderhandelingen over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar verder zonder die partij. 

D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen donderdagmiddag verder met VVD, CDA en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over een begrotingsakkoord voor 2013.

Zie ook:

De Jager praat vanochtend verder met partijen na ‘constructief’ begin

NRC 26.04.2012 Jan Kees de Jager praat vanochtend verder met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD in een poging gauw overeenstemming te bereiken over een nieuws bezuinigingsplan. De demissionair minister van Financiën noemde vannacht de gesprekken die gister al plaatsvonden “constructief”.

Gisteravond laat kwam naar buiten dat de partijen “het zo goed als eens” zouden zijn. Maar deze geluiden leken iets te voorbarig toen andere berichten over een dwarsliggende VVD en “nog veel geschuif met budgetten” verschenen. Met PvdA-leider Diederik Samsom had De Jager gisteren al een goed gesprek. De demissionair minister riep gisteren voor de tweede keer op een dag de partijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie bij elkaar over een nieuw bezuinigingspakket. Het gesprek is onderdeel van zijn ronde langs de partijen.

De Jager maakte een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Hij sprak eerder gisteren tegelijk met de zogenoemde Kunduz-coalitie op de burelen van D66.

VVD en CDA overleggen met kabinet

Telegraaf 26.04.2012 VVD-fractieleider Stef Blok en CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma zijn donderdagochtend aangeschoven bij minister Jan Kees de Jager van Financiën op diens departement. Ze praten daar over de miljardenbezuinigingen waarover nog deze week een knoop moet worden doorgehakt.

Fracties bespreken akkoord nu eerst intern

VK 26.04.2012 De vijf fractieleiders die vanmiddag een akkoord hebben bereikt over de begroting van 2013 gaan nu intern over de uitkomst praten. De VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het vanmiddag met minister De Jager eens over een pakket aan maatregelen. Ze gaan nu ieder met hun fractieleden om de tafel om het akkoord te beoordelen.

Weer koortsachtig oppositie-overleg over bezuinigingen

Trouw 26.04.2012 De fractievoorzitters van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie en de PvdA zijn vanochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) proberen PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen. Ze zijn bijeen gekomen op de kamer van Sap.

Opnieuw breed overleg oppositie

NU 26.04.2012 De fractievoorzitters van GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PvdA zijn donderdagochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) probeerden PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen.

Lees meer over dit onderwerp:

Next checkt: ‘Bij te hoog tekort is de boete tot 1,2 miljard euro per jaar’

NRC 26.04.2012 Hoe stevig moet Nederland bezuinigen om de oplopende staatsschuld terug te dringen? Het is de belangrijkste vraag die momenteel leeft in de Tweede Kamer. Volgens Rutte kunnen we niet anders dan ons aan de EU-norm houden. Anders “krijgen wij een boete opgelegd die oploopt tot 1,2 miljard per jaar”, zei hij. Is dat zo? Lees verder›

PvdA bereid te bewegen  

Telegraaf 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is „bereid te bewegen” om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij zei dat donderdag na overleg met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Samsom onderstreepte „dat het wel op een eerlijke manier moet”. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

‘Grens 3 procent geen taboe’

Samsom: ‘3 procent is voor PvdA geen totempaal’

Trouw 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is ‘bereid te bewegen’ om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij zei dat vandaag na overleg met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Samsom onderstreepte ‘dat het wel op een eerlijke manier moet’. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

Samsom: 3 procent geen ‘totempaal’

Telegraaf 26.04.2012  Het terugdringen van het begrotingstekort tot 3 procent moet geen “totempaal” worden. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom. Samsom laat in het Radio 1 Journaal donderdagochtend verder weten dat zijn partij ernaar streeft de 3 procent te halen. Hij zegt niet te kunnen voorspellen in welk jaar dat echter mogelijk is.

Samsom vindt drie procent niet heilig

Metro 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom wil niet dat Nederland koste wat kost vasthoudt aan het terugdringen van het begrotingstekort tot drie procent. Hij vindt dat dat ‘geen totempaal’ moet worden, zei hij donderdagochtend tegen Radio 1. Woensdag zei Samsom al genoegen te nemen met 3,6 procent.

De Jager: Constructieve gesprekken over bezuinigingen

Elsevier 26.04.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) praat donderdag verder met fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket. De Jager zegt dat hij ‘goede constructieve gesprekken’ heeft gehad.

Zie ook:

‘Constructief’ overleg Den Haag vandaag verder

Trouw 26.04.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) praten vanochtend verder over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket. De Jager zei vannacht dat hij ‘goede constructieve gesprekken’ heeft gehad met de partijen.

De Jager: gesprekken ‘constructief’

Spits 26.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager heeft afgelopen nacht gemeld dat er “goede constructie gesprekken” zijn geweest met VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een mogelijk alternatief bezuinigingspakker.

Liveblog – Samsom over CU, D66 en GroenLinks: ‘Dat moeten we nog zien’

VK 26.04.2012 De zoektocht naar nieuwe miljardenbezuinigingen gaat vandaag verder, nadat afgelopen weekend het Catshuisoverleg mislukte. Het kabinet moet steun vinden bij uiteenlopende partijen voor uiteenlopende maatregelen, om uiteindelijk een voorstel aan Brussel te kunnen doen dat voldoet aan de afspraken die in Europa zijn gemaakt. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog.

Weekers en De Jager om tafel met fractievoorzitters

Trouw 25.04.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn vanavond om tafel gegaan met demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager en Staatssecretaris Frans Weekers. Ze zijn bijeen in de kamer van D66-leider Alexander Pechtold.

De Jager: nog geen conclusies getrokken

Trouw 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft vandaag goede, verkennende gesprekken gevoerd met verschillende fracties in de Tweede Kamer om te bekijken over welke miljardenbezuinigingen en hervormingen het kabinet het met de Kamer eens kan worden. Maar ‘conclusies zijn nog niet getrokken’.

Stemming belasting uitgesteld

Kamer stemt pas na meireces over bankenbelasting

Parool 26.04.2012 De Tweede Kamer stelt een stemming over de bankenbelasting op verzoek van het kabinet uit. Een meerderheid in de Kamer wil die belasting verdrievoudigen, zodat die 1 miljard euro zou gaan opleveren.

Weekers wil uitstel stemming bankenbelasting

Trouw 25.04.2012  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vraagt de Tweede Kamer ‘met klem’ de stemmingen over de bankenbelasting uit te stellen.

Een meerderheid in de Kamer wil de bankenbelasting verdrievoudigen zodat die 1 miljard euro oplevert. Weekers noemde dat eerder erg gortig.

Jongerius waarschuwt

Jongerius waarschuwt tegen snelle bezuigingen

Parool 26.04.2012 Voorzitter Agnes Jongerius van de FNV heeft donderdag de partijen die onderhandelen over een begrotingsakkoord, gewaarschuwd niet te snel en te drastisch te bezuinigen. Ze heeft hen ook op het hart gedrukt het pensioenakkoord dat het kabinet …

Debat over bezuinigingen donderdagmiddag

Trouw 25.04.2012 Volgens de Europese begrotingsregels moet Nederland in 2013 het overheidstekort weer op maximaal 3 procent hebben gebracht. Daarvoor zijn bezuinigingen nodig van tussen de 13 en 14 miljard euro. Lukt dat niet, dan kan de Europese Commissie Nederland een boete opleggen van ruim 1 miljard euro. Minister Jan Kees de Jager van Financiën is daarover vandaag de hele dag in overleg met verschillende Kamerfracties. Hij zal vanavond een voorstel sturen naar de Kamer.

Morgen debat over bezuinigingen

Telegraaf 25.04.2012 De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag vanaf 15 uur over een pakket aan bezuinigingen en hervormingen dat het kabinet op 30 april naar de Europese Commissie in Brussel moet sturen.

Samsom in DWDD: ‘Ik bén bereid te bewegen’

Parool 25.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is bereid om te bewegen, om het samen met andere partijen eens te worden over de begroting voor 2013. ‘Ik gá helpen. Ik bén bereid te bewegen’, zei hij vanavond in het programma De Wereld Draait Door. Hij weigerde echter te zeggen op welke punten hij bereid is tot concessies.

Kredietbeoordelaar Fitch negatief over politieke crisis in Nederland

Trouw 25.04.2012 De politieke crisis vergroot de kans dat het begrotingstekort van Nederland volgend jaar niet aan de Europese normen voldoet. Dat vooruitzicht kan druk zetten op de kredietwaardigheid van Nederland, zo waarschuwde kredietbeoordelaar Fitch vandaag.

Het ratingbureau gaat er vooralsnog vanuit dat Nederland het tekort volgend jaar terugdringt tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het uiteenvallen van het kabinet maakt die doelstelling echter lastiger. Als duidelijk wordt dat het doel van 3 procent onhaalbaar wordt, dan neemt de druk op de AAA-rating van Nederland toe, waarschuwde Fitch.

‘8 mld snijden, 3 mld stimuleren’

Telegeraaf 25.04.2012  De SP wil volgend jaar 8 miljard euro bezuinigen en daarnaast 3 miljard euro investeren om de economie aan te jagen. SP-leider Emile Roemer zal dat donderdag in het bezuinigingsdebat in de Kamer voorstellen.  De besparing moet komen uit het snijden in de kosten voor het UWV door werkgevers mee te laten betalen aan de uitvoeringskosten van de WW. Verder wil de SP snijden in het defensiebudget en de prestatiebeloning in het onderwijs schrappen. Ook wordt een forse besparing gehaald door de premies voor de ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk te maken. De zorgtoeslag kan in de plannen van de SP dan worden afgeschaft.

‘Minder snijden in hulp en zorg’

Telegraaf 25.04.2012 De SGP kan zich vinden in een groot deel van de bezuinigingen die VVD, CDA en PVV hadden bedacht tijdens het Catshuisberaad. Maar de gezondheidszorg en vooral ontwikkelingshulp wil de kleinste christelijke partij meer ontzien. Dat heeft SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf woensdagavond laten weten in de aanloop naar het Tweede Kamerdebat donderdag.

SP: bezuiniging passend onderwijs schrappen

Telegraaf 25.04.2012  DEN HAAG –  De SP hoopt donderdag tijdens het debat over de begroting in één klap de bezuiniging op het passend onderwijs van tafel te krijgen. „Deze bezuiniging van 300 miljoen staat al ingeboekt in de begroting van 2013 en verder en dat willen we ongedaan maken”, aldus Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP.

De Jager: constructieve houding bij oppositie

Trouw 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën bemerkt een ‘constructieve houding’ bij oppositiepartijen waarmee hij overlegt over mogelijke miljardenbezuinigingen en hervormingen. Dat zei hij vandaag na een overleg met PvdA-leider Diederik Samsom. De Jager loopt al de hele dag rondes in het Tweede Kamergebouw om van verschillende fracties te horen wat hun wensen zijn.

‘Oppositie constructief’

Telegraaf 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën bemerkt een „constructieve houding” bij oppositiepartijen waarmee hij overlegt over mogelijke bezuinigingen en hervormingen. Dat zei hij woensdag na een overleg met PvdA-leider Diederik Samsom.

Helft Nederlanders steunt begrotingsnorm Europese Unie

Elsevier 25.04.2012 Een minderheid van de Nederlandse kiezers (43 procent) vindt dat Nederland zich niet aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent moet houden. De helft van de Nederlanders is van mening dat dit wel moet. Dit blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag.

Zie ook:

Verdeeld over begrotingsnorm

Telegraaf 25.04.2012 De helft van de kiezers (50 procent) vindt dat Nederland zich aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent moet houden. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag. 43 procent is van mening dat Nederland niet aan die EU-norm hoeft te voldoen.

Overleg over basisbegroting

Telegraaf 25.04.2012 De fractieleiders van de PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben woensdag met elkaar overlegd over de maatregelen die volgens hen nodig zijn om een basisbegroting te kunnen maken voor volgend jaar. Op de kamer van PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom kwamen volgens betrokkenen alleen financiële kwesties aan de orde.

De Jager spreekt met D66, GroenLinks en ChristenUnie

NU 25.04.2012 In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket.

De Jager opnieuw in gesprek met GroenLinks, D66 en ChristenUnie

NRC 25.04.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft voor de tweede keer vandaag met de partijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie gesproken over een nieuw bezuinigingspakket. Het gesprek is onderdeel van zijn ronde langs de partijen. Hij keerde ruim een uur eerder terug na een naar eigen zeggen “constructief” gesprek met PvdA-leider Samsom. Lees verder›

De Jager spreekt met D66, GroenLinks en ChristenUnie

NU 25.04.2012 In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket. Bekijk video – Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft vanmiddag overlegd met de fractievoorzitters en hun secondanten van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Later woensdag komen ze weer bij elkaar,

ChristenUnie, D66 en GroenLinks onderhandelen als één blok

VK 25.04.2012 ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben gezamenlijk met minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën overlegd over de begroting voor 2013. Het gaat vooral over noodmaatregelen om het tekort tot 3 procent terug te dringen. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op tot 4,6 procent.

Het overleg vond plaats in de fractiezaal van D66. Door de ligging boven de fractiekamer van het CDA deden de taferelen met wachtende journalisten voor de deur sterk denken aan september 2010. Toen vergaderde de CDA-fractie dagenlang achter ‘de Deur’.

Wilders: voorstel grove schande

Telegraaf 25.04.2012 ,,Een grove schande. Er moeten minder miljarden naar de EU, niet meer.” Dat laat PVV-leider Geert Wilders weten in een reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent te verhogen.

EU wil 6,8 procent meer geld voor 2013, De Jager is tegen

Trouw 25.04.2012 De Europese Commissie wil meer geld voor 2013. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Dat maakte voorzitter José Manuel Barroso vandaag bekend. Minister Jan Kees de Jager liet in een eerste reactie weten het voorgestelde percentage te hoog te vinden.

De Jager tegen EU-voorstel

Telegraaf 25.04.2012 Nederland zal niet instemmen met een verhoging van de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent. „Dat is een veel te hoog percentage, dat is niet denkbaar”, zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag in een eerste reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

De Jager en Kamer fel tegen verhoging EU-begroting

Elsevier 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) gaat niet akkoord met de aangekondigde verhoging van de EU-begroting met bijna 7 procent. De Jager noemt het voorstel ‘niet denkbaar’. Dat zegt de CDA-minister woensdag in reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Veel te hoog
José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, maakte eerder vandaag bekend dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Het bericht kwam niet onverwacht: analisten gingen uit van 8 procent.

Zie ook:

De Jager tegen voorstel hogere EU-begroting

NU 25.04.2012 DEN HAAG – Nederland zal niet instemmen met een verhoging van de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent. ”Dat is een veel te hoog percentage, dat is niet denkbaar”, zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag in een eerste reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Kamerleden winden zich op over het voorstel van Brussel. ”Een grove schande. Er moeten minder miljarden naar de EU, niet meer”, liet PVV-leider Geert Wilders weten.

Wat kunnen zij nog doen?

Spits 25.04.2012 Nu het kabinet is gevallen, is de vraag in hoeverre de Tweede Kamer een begroting voor 2013 kan maken. Rutte en Verhagen willen een plan waar Brussel ook tevreden mee is, maar de vooruitzichten daarvoor zijn somber.

De Jager polst fracties over miljardenbezuinigingen

NRC 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën maakt vandaag een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC Handelsblad.

De Jager vraagt hulp oppositie bij extra bezuinigingen

Elsevier 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën heeft contact gezocht met de fractieleiders van oppositiepartijen. De Jager wil bekijken voor welke bezuinigingen hij een meerderheid kan vinden.  ChristenUnie-leider Arie Slob zei dinsdagavond bij Pauw & Witteman dat hij al is gebeld door De Jager.

Uit een rondgang van BNR Nieuwsradio blijkt dat De Jager onder meer heeft gesproken met fractievoorzitters van de PvdA en D66. Vandaag praat De Jager met alle partijen in de Tweede Kamer en hoopt hij een meerderheid te vinden voor bezuinigingen en hervormingen.

Zie ook:

Bankenbelasting waarschijnlijk naar 1 miljard

Trouw 25.04.2012 Het ziet er naar uit dat de bankenbelasting wordt verdrievoudigd en de schatkist jaarlijks 1 miljard euro gaat opleveren. De linkse oppositie en de PVV zijn het daar over eens geworden.

Rabobank: bankenbelasting is onaanvaardbaar

Trouw 25.04.2012 Bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank Groep heeft een dringend beroep gedaan op de politiek om de bankenbelasting niet in voeren. Volgens hem zal die ‘de economie en het broodnodige economisch herstel ernstige schade berokkenen’.

‘Begrotingsdiscipline noodzakelijk voor alle eurolanden’

Trouw 25.04.2012 De noodzaak om begrotingsdiscipline toe te passen, geldt voor alle landen van de eurozone. Begrotingsdiscipline, prijsstabiliteit en groei zijn de elementen om de wereld te laten zien dat de eurozone een geloofwaardige muntunie is.

PVV samen met linkse oppositie voor hogere bankenbelasting

Elsevier 25.04.2012 De PVV steunt, nu het kabinet-Rutte is gevallen, een voorstel van de PvdA en GroenLinks voor een fors hogere bankentaks. De partij is bereid om banken voor 1 miljard euro te belasten. Dat schrijft het Financieele Dagblad woensdag.

Kamermeerderheid
Het kabinet heeft een voorstel ingediend om de banken voor 300 miljoen euro te belasten. Omdat de PVV toen nog deel uitmaakte van het kabinet, leek de steun voor dat voorstel gegarandeerd door een meerderheid in de Tweede Kamer.

De Jager polst fracties voor crisispakket

Kamer ontvangt woensdag ‘menu’ bezuinigingsopties

NU 25.04.2012 DEN HAAG – Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager polst verschillende fracties om meerderheden te vinden voor verschillende bezuinigingen. Bronnen uit het ministerie van Financiën bevestigen dit aan NU.nl, nadat Arie Slob van de ChristenUnie hier dinsdagavond uitspraken over deed in het tv-programma Pauw en Witteman.

Volgens Slob was hij al benaderd door De Jager. Ook Hero Brinkman, die onlangs afscheid nam van de PVV, stelde dat De Jager de verschillende mogelijkheden gaat inventariseren.

Kabinet wil steun van links

Telegraaf 25.04.2012 Een nullijn voor overheidssalarissen en een btw-verhoging liggen alsnog in het verschiet. Deze twee ingrepen zullen waarschijnlijk deel uitmaken van een nieuw bezuinigingspakket, dat het kabinet in overleg met de Kamer probeert te bereiken.

Nederlandse rente verbetert, onrust over crisis lijkt geweken

VK 25.04.2012 De Nederlandse positie op de financiële markten is vanochtend verder verbeterd. De grootste onrust onder beleggers over de politieke crisis lijkt voorlopig geweken, nu het renteverschil tussen Duitse en Nederlandse obligaties is teruggelopen tot het niveau van voor het weekeinde.

Het rendement op Nederlandse 10-jaarsobligaties lag vandaag even na 9.00 uur met 2,3 procent 58 basispunten (0,58 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse staatsleningen. Dat niveau is vergelijkbaar met dat van donderdag, toen de regerings- en gedoogpartijen nog onderhandelden over de bezuinigingen.

Liveblog – wachten op de brief van Rutte en De Jager

VK 25.04.2012 Opnieuw is het een spannende dag in Den Haag. En opnieuw is de vraag: kunnen de partijen in de Kamer een beetje tot elkaar komen? Alvast een opsteker: de Nederlandse positie op de financiële markten is vanochtend verder verbeterd. Het rendement op Nederlandse 10-jaarsobligaties lag even na 9.00 uur met 2,3 procent 58 basispunten (0,58 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse staatsleningen. Dat niveau is vergelijkbaar met een week geleden, toen de regerings-en gedoogpartijen nog onderhandelden over de bezuinigingen. Maandag liep het renteverschil op tot bijna 80 punten.

De Jager polst fracties over miljardenbezuinigingen

NRC 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën maakt vandaag een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC HandelsbladLees verder›

De Jager gaat inventariseren

Telegraaf 24.04.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager gaat een ronde maken langs de fractievoorzitters om te kijken voor welke bezuinigingen en hervormingen een meerderheid te vinden is. Arie Slob van de ChristenUnie zei dat dinsdagavond in het tv-programma Pauw en Witteman.

Kamer is nog niet eens

Telegraaf 24.04.2012 Partijen in de Tweede Kamer zijn het er over eens dat er snel maatregelen genomen moeten worden om de economische crisis het hoofd te bieden en de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar in een debat over de val van het kabinet tekenden zich dinsdag nog geen meerderheden af voor specifieke bezuinigingen.

Pechtold wil aantal maatregelen terugdraaien

Metro 24.04.2012 D66 wil het demissionaire kabinet pas te hulp schieten als een aantal maatregelen worden teruggedraaid. Alexander Pechtold wil dat de bezuinigingen op passend onderwijs, het persoonsgebonden budget, de BTW-verhoging op cultuur en de verhoging van de griffierechten worden geschrapt. Dan pas wil hij praten over steun aan delen van het Catshuisakkoord.

Pechtold noemt eis 3-procent uitgangspunt, ‘schulden doorschuiven is niet sociaal’

VK 24.04.2012 Alexander Pechtold van D66 is zeer kritisch over de, met name linkse, partijen die het begrotingstekort op korte termijn niet willen terugbrengen tot 3 procent ‘Andere partijen vinden het blijkbaar sociaal om schulden door te schuiven.’

Geen ruimte om af te wijken van 3-procentnorm’

Parool 24.04.2012 Nederland heeft geen goede reden om zich niet te houden aan de eisen van het stabiliteitspact en om uitzondering te vragen van de 3-procenteis. Dat stelt demissionair premier Mark Rutte tijdens het Kamerdebat over de kabinetscrisis.

Kabinet stuurt bezuinigingsplannen naar Kamer

Parool 24.04.2012 Het kabinet zal vanavond of morgenochtend voorstellen naar de Tweede Kamer sturen over bezuinigingen en hervormingen. Volgens premier Mark Rutte is dat document een ‘startstuk’ voor een debat donderdag met de Kamer.

Na het debat zal het kabinet hoe dan ook voor 30 april een stuk naar de Europese Commissie in Brussel sturen. Die kan Nederland een boete van 1,2 miljard euro geven als Nederland niet voldoet aan de Europese eis dat het begrotingstekort in 2013 weer op maximaal 3 procent zit.

Kamer somber over snelle aanpak crisis

NU 24.04.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel snel crisismaatregelen doorvoeren, maar vraagt zich tegelijkertijd sterk af of daar meerderheden voor te vinden zijn.

‘Wilders eindigt als erelid van de PvdA’

AD 24/04/12 De PvdA, SP en PVV willen de schuldencrisis uitkomen, door extra schulden te maken. Dat stelt CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma tijdens het Kamerdebat over de kabinetscrisis. De CDA’er benadrukt het belang van strenge bezuinigingen. ‘Zeven weken leek de PVV daarin mee te gaan.’ Met het weglopen uit de onderhandelingen eindigt Wilders, ‘de grote bestrijder van Job Cohen, als erelid van de PvdA’, aldus Van Haersma Buma.

Rutte wil met Kamer praten over bezuinigingen die nodig zijn

NRC 24.04.2012 Premier Mark Rutte betreurt dat zijn kabinet er niet in is geslaagd een akkoord te bereiken. Het ontslag noemde hij “onvermijdelijk”. Rutte hoopt dat de Kamer met het kabinet wil praten over de bezuinigingen die nodig zijn. Lees verder›

Mogelijke meerderheid in Kamer voor bezuinigingsplannen

Elsevier 24.04.2012 De bezuinigingen en hervormingen die in het Catshuis op een rijtje zijn gezet, kunnen mogelijk alsnog worden doorgevoerd met hulp van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De zogenoemde ‘Kunduz-coalitie’ lijkt bereid het Nederlandse huishoudboekje op orde te brengen. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag.

Steun Kunduz
De samenwerking tussen de partijen is vernoemd naar de coalitie die de missie in Kunduz steunde. Omdat de PVV tegen de missie was, moesten VVD en CDA op zoek naar een andere meerderheid in de Tweede Kamer.

Zie ook:

Kunduz-coalitie maakt kans

Telegraaf 24.04.2012 Ingrijpende bezuinigingen en hervormingen kunnen alsnog worden doorgevoerd met steun van de zogenaamde Kunduz-coalitie. Nu de politieke samenwerking met de PVV is geklapt, blijken D66, GroenLinks en de ChristenUnie bereid over hun schaduw heen te stappen.

Rutte en Kamer in debat

Telegraaf 24.04.2012 De Tweede Kamer gaat dinsdag met premier Mark Rutte in debat over de politieke crisis die is ontstaan na de val van het minderheidskabinet van VVD en CDA. Dat verloor de meerderheid in de Kamer toen PVV-leider Geert Wilders zaterdag zijn gedoogsteun introk. Hij kon niet leven met de gevolgen van de bezuinigingen die hij in het Catshuis met VVD en CDA besproken had.

Spanning stijgt: Den Haag in afwachting van debat

Elsevier 24.04.2012  De Tweede Kamer debatteert dinsdag met premier Mark Rutte (VVD) over de val van zijn kabinet. Onder meer de verkiezingsdatum en punten waarop Nederland kan bezuinigen, worden tijdens het debat besproken.

Kamer debatteert over gevolgen val kabinet

Metro 24.04.2012 De Tweede Kamer debatteert dinsdag met demissionair premier Mark Rutte (VVD) over de val van zijn minderheidsregering. Tijdens het debat moet duidelijk worden wanneer de verkiezingen worden gehouden en of de Kamer bereid is om in de tussentijd mee te werken aan bezuinigingen. Het debat begint om 14.00 uur met een verklaring van Rutte.

De kosten van het klappen

Spits 24.04.2012 De AEX zakte gisteren even onder de 300 punten. De psychologische grens, zo luidt het cliché. Uiteindelijk sloot de beurs 2,6 procent lager dan voor het klappen van het Catshuisberaad, op 301,27 punten. Niet alleen op de Amsterdamse beurs was er slecht economisch nieuws. Als de Nederlandse staat nu geld leent, en dat doet zij want de staatsschuld blijft oplopen, moet er meer rente betaald worden. Oftewel: geldschieters hebben er iets minder vertrouwen in dat Nederland (op tijd) terug betaalt en willen meer rente.

Kredietbureau Moody’s: Kabinetscrisis slecht voor rating

Elsevier 24.04.2012 De val van het kabinet-Rutte en het uitblijven van een bezuinigingsakkoord kunnen negatief uitpakken voor het kredietoordeel. Dat meldt de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s.

Schuldenlast
Hoewel Moody’s verwacht dat het voor de rest van 2012 onrustig blijft aan het politieke front in Nederland, staat het land er momenteel nog ‘relatief sterk’ voor. Moody’s wees daarbij op de verhouding tussen de schuldenlast en het bruto binnenlands product (bbp).

Zie ook:

Moody’s waarschuwt Nederland – kredietstatus onder druk

NRC 24.04.2012 De val van het kabinet heeft een negatief effect op de Nederlandse kredietwaardigheid. “Deze ontwikkeling geeft onzekerheid over het toekomstige beleid van Nederland”, waarschuwt kredietbeoordelaar Moody’s in een rapport (pdf) dat door de NOS online is gezet. Als de overheid zich minder aantrekt van de begrotingsdiscipline, kan de kredietwaardigheid onder druk komen te staan, waarschuwt de kredietbeoordelaar. De ontwikkelingen in Nederland kunnen volgens Moody’s ook een negatief effect hebben op de rest van de eurozone.

De crisisaanpak kan niet wachten tot nieuwe verkiezingen. Er moet een compromis komen, over de polarisatie heen. Bijna eensgezind vindt het linkse kamp dat Rutte te veel bezuinigde en te weinig hervormde. Dat is waar: het pakket dat zaterdag uit het Catshuis kwam, liet de arbeidsmarkt ongemoeid. De aanpak van de woningmarkt is mager. En daar ligt ook de uitweg. Iets minder hard bezuinigen in 2013 en serieuzer hervormen op de lange termijn is dé manier om alsnog eensgezind op te treden en Nederlands financiële geloofwaardigheid te redden.

Onmacht heeft de Nederlandse politiek in een stevige houdgreep genomen. De vrijwel onwerkbare verkiezingsuitslag van 2010, de emoties van de daaropvolgende formatie en de volstrekte onberekenbaarheid van PVV-leider Wilders kwamen zaterdag in het Catshuis, na anderhalf jaar uitstel, alsnog samen in een giftige cocktail die de val van het kabinet-Rutte inluidt.

‘Laten de ware politieke leiders opstaan’

VK 23.04.2012  Nederlands financiële geloofwaardigheid kan slechts gered als links en rechts nu over hun schaduw heen springen. Dat betoogt politiek redacteur van de Volkskrant Raoul du Pré.

‘Eerst bezuinigen, dan pas verkiezingen’

Telegraaf 23.04.2012 Eerst maar enkele bezuinigingen doorvoeren en dan pas naar de stembus. Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, zouden VVD, CDA en de oppositiepartijen nog wel afspraken moeten maken over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en geld voor ontwikkelingshulp.

De politiek kan niet met maatregelen wachten tot na de verkiezingen

Trouw 23.04.2012  Nederland zou opgelucht adem kunnen halen als de crisis niet te ernstig was. Toch kan er wel wat goeds komen uit de beslissing van de PVV de steun aan de minderheidscoalitie van VVD en CDA in te trekken.

 
Pechtold bereid tot ingrijpende maatregelen

Trouw 23.04.2012 D66-leider Alexander Pechtold is bereid ingrijpende maatregelen te steunen die het mogelijk moeten maken dat de Kamer het met het minderheidskabinet van VVD en CDA voor 1 juni eens wordt over een volwaardige begroting voor 2013.

Pechtold wil uiterlijk 1 juni noodpakket

NU 23.04.2012 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold wil dat de Tweede Kamer uiterlijk 1 juni een akkoord sluit over een begroting voor 2013.  Hij wil dat ‘links en rechts’ hun taboes op hervormingen laten varen en stelt voor begin september verkiezingen te organiseren. “De eerste prioriteit moet nu voor alle partijen zijn om een stevige begroting voor 2013 voor te bereiden, waarmee we aan iedereen het signaal geven dat de politiek niet op z’n handen zit”, aldus Pechtold.

Oppositie wil ‘nieuwe bijstand’ blokkeren

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, ruiken partijen in de Tweede Kamer hun kans om kabinetsplannen stil te leggen.

‘Er was ruimte verbetering koopkracht’

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Na doorrekening van het CPB, bestond er nog ruimte in het Catshuis-pakket voor verbetering van de koopkrachtcijfers in 2013. Dat stelt premier Rutte in zijn ontslagbrief aan de Koningin.

Negatieve stemming op beurzen na val kabinet-Rutte

Elsevier 23.04.2012 De rente op tienjarige Nederlandse staatsobligaties is maandag opgelopen. Beleggers zijn negatief over de val van het kabinet en het uitstellen van crisismaatregelen. De rente liep maandag op van ongeveer 2,3 procent op vrijdag tot 2,43 procent. Het verschil met de Duitse staatsrente is nu 0,78 procent, het hoogste niveau van dit jaar. Onzekerheid over hoe Nederland het begrotingstekort gaat terugdringen, zorgt voor de negatieve stemming op de financiële markten.

De AEX-index verloor vandaag 2,6 procent en zakte zelfs even onder de 300-punten-grens, al komt dat niet alleen door de val van het kabinet. De MidKap-index voor het middensegment verloor 3 procent.

Rente op Nederlandse staatsobligaties loopt op

Elsevier 23.04.2012 Beleggers hebben maandag negatief gereageerd op het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis. De rente op 10-jarige staatsobligaties liep op, een indicatie dat het duurder wordt voor Nederland om geld te lenen.

De rente op Nederlandse 10-jarige leningen liep op tot 2,41 procent. Vrijdag stond de rente op ongeveer 2,3 procent. Het verschil met de rente op Duitse obligaties klom tot bijna 74 basispunten (0,74 procent). Dat is ruimschoots het hoogste niveau van dit jaar

Zie ook:

De Jager: met Kamer praten over maatregelen

Trouw 23.04.2012 ‘ ‘We zullen de financiële markt en de Nederlanders laten zien dat we ook nu een degelijk financieel beleid kunnen voeren.’ Die boodschap gaf minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag af na de bijzondere ministerraad na het mislukken van het Catshuisoverleg.

De Jager wil markten geruststellen

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager (Financiën) hoopt dat de financiële markten inzien dat Nederland een solide land is en blijft. Hij zei dat maandag tegen NU.nl na afloop van de ingelaste ministerraad, naar aanleiding van de ontstane kabinetscrisis. Volgens hem heeft Nederland ook in het verleden laten zien solide begrotingsbeleid te voeren.

Wat er ook gebeurt, aan de Brusselse 3 procent valt niet te ontkomen

VK 23.04.2012  Welke regering Nederland ook krijgt, zij zal het begrotingstekort in 2013 tot maximaal 3 procent moeten terugdringen. Weigert ze dat of blokkeert de Tweede Kamer de bezuinigingen, dan legt eurocommissaris Rehn (Economische Zaken) een boete tot 1,2 miljard euro op.

Vakbeweging wil pijnlijke plannen in koelkast

Parool 23.04.2012 De vakcentrales FNV, CNV en MHP roepen de politiek op om een aantal pijnlijke kabinetsplannen in de koelkast te zetten. Daarbij gaat het onder meer om bezuinigingen op het passend onderwijs, de bijstand, sociale werkplaatsen en de Ziektewet.

‘Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, moet een pas op de plaats worden gemaakt bij plannen die zo veel mensen raken’, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag.

Oppositie wil al beladen onderwerpen in ijskast zetten

Elsevier 22.04.2012 Of de regering haar ontslag gaat aanbieden, moet nog worden besloten, maar de eerste oppositiepartij heeft al een verzoek ingediend een onderwerp niet te behandelen voor er nieuwe verkiezingen zijn geweest.

Het is voorbij met de gedoogconstructie. Wat nu?

NRC 22.04.2012 Het Catshuisoverleg is mislukt en PVV-leider Geert Wilders heeft zijn gedoogsteun ingetrokken. Wat gaat er nu gebeuren?  

Opinie Arend van den Berg: exit Geert Wilders is heel goed nieuws

Z24 21.04.2012 De mislukking van het Catshuisoverleg is goed nieuws voor de Nederlandse economie: Geert Wilders kan niet langer een destructieve rol vervullen, meent Z24’s Arend van den Berg

Lonken naar oppositie

Telegraaf 22.04.2012 De regeringspartijen VVD en CDA hopen op samenwerking met de oppositiefracties nu PVV-leider Geert Wilders de gedoogcoalitie heeft opgeblazen.

Hoewel de politieke situatie nieuwe verkiezingen onvermijdelijk maakt, zal het kabinet toch eerst een begroting voor 2013 aan Brussel moeten voorleggen die voldoet aan de EU-normen. VVD-fractieleider Stef Blok en zijn CDA-collega Sybrand van Haersma Buma riepen in het weekeinde de PvdA en andere oppositiefracties op „over hun schaduw heen te springen”.

Oppositie wil al beladen onderwerpen in ijskast zetten

Elsevier 22.04.2012 Of de regering haar ontslag gaat aanbieden, moet nog worden besloten, maar de eerste oppositiepartij heeft al een verzoek ingediend een onderwerp niet te behandelen voor er nieuwe verkiezingen zijn geweest.

GroenLinks wil dat het debat over een sociaal leenstelsel voor studenten controversieel wordt verklaard. Dit betekent dat een kabinet dat niet kan steunen op een Kamermeerderheid geen beslissingen over het onderwerp mag nemen.

Zie ook:

CDA zoekt oppositie op – Video

Telegraaf 22.04.2012 CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma wil dat het minderheidskabinet de samenwerking zoekt met de oppositie om samen een begroting voor 2013 op te stellen.

CDA wil met bezuinigingspakket naar Kamer

Metro 22.04.2012 Het CDA wil met de oppositie onderhandelen om in ieder geval delen van het Catshuisakkoord overeind te houden. “We zullen het moeten combineren met voorstellen van de oppositie”, zei CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zaterdagavond in Nieuwsuur.

Van Haersma Buma (CDA) wil zaken doen met oppositie

NRC 21.04.2012 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma wil een deel van het Catshuisakkoord overeind houden en zaken doen met de oppositie. Dat zei hij vanavond in het tv-programma Nieuwsuur.

VVD, CDA en PVV waren het in de afgelopen zeven weken in principe eens geworden over een bezuinigingspakket van 14,2 miljard euro. Van Haersma Buma wil de voorstellen uit dit akkoord combineren met de plannen van de oppositie. Hij ziet aanknopingspunten om overeenstemming te bereiken op onderwerpen als hervormingen in de woningmarkt, het eerder verhogen van de AOW-leeftijd en het halveren van de bezuinigingen op passend onderwijs.

‘Nederland verliest triple A-status door kabinetscrisis’

Parool 22.04.2012 De mislukte onderhandelingen in het Catshuis kosten Nederland aanzien op de financiële markten. Dat zeiden vooraanstaande economen vandaag tegen het ANP.

‘Tekort van 3 procent gaat niet lukken’

Spits 22.04.2012 De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen.

Tekort van 3 procent lijkt niet haalbaar

NU 22.04.2012 DEN HAAG – De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen. De fractieleiders Stef Blok (VVD) en Sybrand van Haersma Buma (CDA) zeiden zaterdag in het tv-programma Nieuwsuur te hopen dat ze zaken kunnen doen met de oppositie nu de PVV uit de gedoogcoalitie is gestapt.

Maar PvdA-leider Diederik Samsom herhaalde dat zijn partij het niet nodig vindt om volgend jaar al aan de EU-eis te voldoen. Ook de SP heeft diverse malen laten blijken dat niet te willen.

Tekort 3% lijkt onhaalbaar

Telegraaf 21.04.2012 De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen.

april 22, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

De Catshuis blues

Zie ook: Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

‘Crisis in het Catshuis’Video

Knapen niet bezorgd over ontwikkelingsbudgetVideo

BEKIJK VOLLEDIGE FOTOSPECIAL

Tussenformatie Catshuis

Dossier Catshuisberaad

Drie weken Catshuis in beeld

Catshuis

‘Pas na Catshuis stemmen over Wet werken naar vermogen’

Trouw 18.04.2012 GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SP willen dat de stemming over de Wet werken naar vermogen (WWNV) wordt uitgesteld tot nadat het Catshuisoverleg is afgerond en behandeld in de Tweede Kamer.

Km-vergoeding ter discussie in Catshuis

AD 18.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis overwegen het mes te zetten in de onbelaste kilometervergoeding voor werknemers. De 19 cent per kilometer die werknemers nu nog onbelast van hun baas vergoed krijgen voor woon-werkverkeer daalt mogelijk naar 14 cent.

Meerdere bronnen bevestigen aan het Algemeen Dagblad dat er verschillende scenario’s zijn neergelegd bij het Centraal Planbureau (CPB) ter doorrekening, maar dat een verlaging van de belastingvrije kilometervergoeding naar 14 cent sowieso ‘een haalbare kaart’ zou zijn.

 Lees ook

‘Catshuis: kilometervergoeding mogelijk omlaag’

Elsevier 18.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis overwegen te snijden in de onbelaste kilometervergoeding voor werkende Nederlanders. De 19 cent die werknemers nu nog onbelast van hun werkgever krijgen vergoed, gaat mogelijk naar 14 cent.

Dat bevestigen bronnen rond de onderhandelingen woensdag in het AD. De partijen zouden daarmee 500 miljoen euro kunnen besparen.

Zie ook:

‘Catshuis bespreekt verlaging of zelfs afschaffing kilometervergoeding’

NRC 18.04.2012 Het verlagen van de onbelaste kilometervergoeding van 19 naar 14 cent zou onderwerp van gesprek zijn in het Catshuis. Dat schrijft althans het AD vanochtend. Het CPB zou diverse scenario’s aan het doorrekenen zijn.

De ochtendkrant baseert zich op “diverse bronnen” die zeggen dat de verlaging van de belastingvrije kilometervergoeding “sowieso een haalbare kaart” is. De ingreep zou zomaar een half miljard euro aan bezuinigingen moeten opleveren.

Km-vergoeding ter discussie in Catshuis

Trouw 18.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis overwegen het mes te zetten in de onbelaste kilometervergoeding voor werknemers. De 19 cent per kilometer die werknemers nu nog onbelast van hun baas vergoed krijgen voor woon-werkverkeer daalt mogelijk naar 14 cent.

‘Catshuis bespreekt verlaging of zelfs afschaffing kilometervergoeding’

NRC 18.04.2012 Het verlagen van de onbelaste kilometervergoeding van 19 naar 14 cent zou onderwerp van gesprek zijn in het Catshuis. Dat schrijft althans het AD vanochtend. Het CPB zou diverse scenario’s aan het doorrekenen zijn.

De ochtendkrant baseert zich op “diverse bronnen” die zeggen dat de verlaging van de belastingvrije kilometervergoeding “sowieso een haalbare kaart” is. De ingreep zou zomaar een half miljard euro aan bezuinigingen moeten opleveren.

Irritatie van de oppositie over duur van het Catshuisberaad

Elsevier 17.04.2012 De oppositie in de Tweede Kamer is boos omdat ze niks te horen krijgen over de resultaten van de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis. De oppositie is verontwaardigd omdat SGP-Kamerlid Kees van der Staaij wel wordt bijgepraat over de plannen.

Premier Mark Rutte (VVD) erkende dinsdag dat bij SGP-leider Van der Staaij wordt gepolst hoe hij tegen de stand van zaken bij de onderhandelingen aankijkt. Vorige week donderdag en vrijdag sprak Van der Staaij met de onderhandelaars op het ministerie van vicepremier Maxime Verhagen (CDA).

Nederland zou in een zompig scenario zijn beland als de gedoogcoalitie zou zijn gestrand. Daadkrachtige alternatieve coalities zijn er namelijk niet

Lees ook het commentaar van Syp Wynia: Nederland zou verliezen bij val van kabinet-Rutte

Zie ook: Premier Rutte ontkent onderhandelen met de SGP

Deze week in de Kamer: dé hervorming van het kabinet-Rutte

VK 17.04.2012 Naast al het hervormingsgeweld uit het Catshuis, wordt er deze week ook in de Tweede Kamer gesproken over vergaande hervormingen. Volgens staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken is zijn wetsvoorstel Werken naar Vermogen zelfs dé grote hervorming van dit kabinet. De wet regelt de samenvoeging van sociale werkplaatsen, Wajong en bijstand, en maakt de gemeenten verantwoordelijk.’Het is niet alleen een bezuiniging, het verbouwt regelingen van een fuik naar een regeling die mensen aan werk helpt.’

Rutte geeft geen deadline voor Catshuisberaad

VK 17.04.2012 Premier Mark Rutte laat zich niet vastpinnen op een deadline voor de onderhandelingen in het Catshuis. Wel beloofde hij de Tweede Kamer dinsdag dat de gesprekken ‘geen dag langer zullen duren dan nodig’.

VVD, CDA en PVV praten inmiddels ruim zes weken in het Catshuis over miljardenbezuinigingen en hervormingen die nodig zijn om het overheidstekort terug te dringen naar maximaal 3 procent van het bruto nationaal product.

Rutte geeft geen deadline

Spits 17.04.2012 Mark Rutte wil geen deadline geven voor de onderhandelingen in het Catshuis. Hij beloofde de Tweede Kamer vandaag wel dat de gesprekken ‘geen dag langer zullen duren dan nodig.’

Premier Rutte ontkent onderhandelen met de SGP

Elsevier 17.04.2012 Premier Mark Rutte (VVD) ontkent dat hij met SGP-voorman Kees van der Staaij heeft onderhandeld toen zij zaterdag in de dienstauto van de premier werden gezien. Rutte wil verder ook geen mededelingen doen over het gesprek met Van der Staaij, tot grote ergernis van de oppositie.

ChristenUnie-leider Arie Slob vindt dat het Nederlandse volk er recht op heeft te weten hoe lang de onderhandelingen over de nieuwe bezuinigingen nog gaan duren. Hij vroeg de premier te beloven dat het kabinet voor het meireces, dat op 27 april begint, kan debatteren over de bezuinigingen. Rutte weigert echter een deadline te geven.

Niet onderhandeld met SGP op achterbank, volgens Rutte

VK 17.04.2012 Wederom moest premier Mark Rutte naar de Tweede Kamer komen om opheldering te geven over de Catshuisonderhandelingen. Wat is er vorige week precies met SGP-leider Kees van der Staaij besproken? Dat wilde de oppositie weten. Rutte liet zoals gewoonlijk weinig los, behalve dat er ‘op de achterbank van de dienstauto niet onderhandeld is’.

‘Geen onderhandelingen in dienstauto Rutte’

NU 17.04.2012 Volgens premier Mark Rutte is er in zijn dienstauto niet onderhandeld met SGP-leider Kees van der Staaij. zei dat dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuur.

De SGP’er bevestigde zaterdag het gerucht dat hij bij Rutte in de dienstauto heeft gezeten. Hij werd daar ‘gepolst over thema’s’.

CDA betrekt leden bij akkoord Catshuis

NRC 17.04.2012 CDA-Kamerleden gaan na een eventueel Catshuisakkoord het land in om verantwoording af te leggen aan de leden. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag.

Daarmee komt de regeringspartij terug van het standpunt dat Haagse politici geen rekenschap hoeven te geven over de mogelijke miljardenbezuinigingen, omdat ze een uitvloeisel zouden zijn van het regeerakkoord.

Desmond Tutu: Zware slag als Nederland snijdt in ontwikkelingsbudget

Trouw 17.04.2012 Als Nederland vanwege de economische crisis snoeit in het budget voor ontwikkelingssamenwerking dan is dat internationaal gezien een zware slag. Dat stelt de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu in een ingezonden brief vandaag  in Trouw.

Linkse oppositie wil bankenbelasting verdriedubbelen

Parool 17.04.2012 De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer PvdA, SP en GroenLinks willen de bankenbelasting die het kabinet voorstelt verdriedubbelen. De belasting zou dan rond de 1 miljard euro per jaar moeten opbrengen.

Het voorstel kan een meerderheid krijgen als de PVV het steunt. Maar PVV-Kamerlid Roland van Vliet wilde tijdens de eerste fase van het debat niet zeggen of zijn partij een hogere belasting wil steunen.

Gül doorkruist overleg Catshuis

Telegraaf 16.04.2012 Het staatsbezoek van de Turkse president Abdullah Gül van dinsdag tot en met donderdag doorkruist het Catshuisberaad. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zullen moeilijk een gaatje kunnen vinden om tussen de verplichtingen door die premier Mark Rutte en vicepremier Maxime Verhagen hebben in het Catshuis bijeen te komen.

Next checkt: uitspraken Mark Rutte over ontwikkelingshulp

NRC 16.04.2012 Rutte werd onlangs tijdens een persconferentie uitgebreid ondervraagd over de mogelijke bezuinigingen op de ontwikkelingshulp. Next.checkt-lezer Mathieu Sneep vroeg om Ruttes uitspraken over Tanzania, Mozambique en Vietnam op waarheid te controleren. Lees verder›

Sociale dienst: kabinet te gretig

Telegraaf 16.04.2012 Werkgevers die mensen uit de bijstand en werkzoekenden met een handicap aan het werk helpen, moeten meer beloond worden. Voorzitter René Paas van de vereniging van gemeentelijke sociale diensten, Divosa, zegt in een interview met het ANP dat „het kabinet te gretig bezuinigingen naar zich toe haalt”. „Zo krijg je het machientje niet aan de praat.”

Helemaal niet lang

Telegraaf 15.04.2012 De onderhandelingen in het Catshuis duren volgens minister Hans Hillen (Defensie) helemaal niet lang. Hij vergeleek de situatie zondag in het televisieprogramma Buitenhof met die in België, waar de recente kabinetsformatie ongeveer anderhalf jaar in beslag nam.

Kiezer verwacht akkoord Catshuis

NU 15.04.2012 Een meerderheid (67 procent) van de Nederlanders denkt dat de PVV, CDA en VVD er in het Catshuisberaad uit zullen komen.

Martin Sommer: ‘Na zes weken Catshuis kan Wilders zijn blondering laten uitgroeien’

VK 14.04.2012 Ze schijnen er bijna uit te zijn in het Catshuis. Het kon moeilijk anders. Stel je voor dat deze ploeg aanpakkers na zes weken alsnog met hangende pootjes naar buiten komt. Dan wordt het bij vervroegde verkiezingen voor allemaal een bloedbad. Wat straks het resultaat is, weet ik niet. Wel staat vast dat in die zes weken achter de designvitrage van het Catshuis definitief iets is veranderd.

Bos vreest dat hervormingen leiden tot politieke instabiliteit

Trouw 14.04.2012 Ook Nederland krijgt te maken met forse bezuinigingen en ingrijpende hervormingen die tot weerstand van politiek en publiek zullen leiden, verwacht Bos. “De bezuinigingen zijn vanaf 1 januari gaan lopen. We hebben er pas drie maanden van meegemaakt. We gaan nog zo veel voelen. En dan komt de Catshuis-sessie daar nog bij.”

Van der Staaij hoopt op snelle uitkomst

NU 14.04.2012 DEN HAAG – SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij hoopt dat de onderhandelaars in het Catshuis het snel eens worden. Hij twitterde zaterdag dat hij eerder deze week twee keer is geconsulteerd over thema’s die te maken hebben met de onderhandelingen over miljardenbezuinigingen en hervormingen. ”Druk weekje gehad. Donderdag- en vrijdagmiddag gepolst over thema’s uit Catshuisonderhandelingen”, schrijft Van der Staaij. ”Hoop dat ze er snel uitkomen.”

Rutte zwijgt erover, maar hoe ver zijn ze nu in het Catshuis?

NRC 13.04.2012Als we premier Rutte mogen geloven dan ligt het niet voor de hand dat er vandaag of maandag “heel spannend nieuws” uit het Catshuis komt. Verder wilde hij niets kwijt over de voortgang van de onderhandelingen. Duidelijk is wel dat ze in de eindfase zijn beland. Kan het nog mislukken? 

De politieke redactie van NRC Handelsblad beantwoordt vijf vragen over de tussenstand in het Catshuis. Lees verder›

‘Onderhandelaars overleggen met SGP’er Van der Staaij’

Elsevier 13.04.2012 SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft vrijdagmiddag overleg gehad met premier Mark Rutte (VVD), vicepremier Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV). De onderhandelaars hebben niet gesproken in het Catshuis maar op het ministerie van Economische Zaken.

Bronnen bevestigen dat tegenover NOS en RTL Nieuws. Rutte zou donderdag ook al hebben gesproken met Van der Staaij.

Fase
De twee zetels van de SGP in de Tweede Kamer kunnen van groot belang zijn voor het minderheidskabinet van VVD en CDA, omdat het samen met gedoogpartner PVV geen meerderheid meer heeft in het parlement.

De onderhandelaars zijn vrijdag rond 18:00 uur opnieuw samengekomen in het Catshuis. Aangenomen wordt dat de onderhandelingen in een beslissende fase zitten. Wilders weersprak eerder vandaag berichten tegen dat een principe akkoord zou zijn bereikt.

Nullijn
Ook Rutte heeft benadrukt dat de onderhandelingen nog alle kanten op kunnen. De drie partijen zijn er nog niet uit en een eventueel akkoord laat zeker nog een week op zich wachten.

Volgens ingewijden heeft de coalitie wel overeenstemming bereikt over een nullijn voor ambtenaren en semi-ambtenaren, zoals leraren en verpleegkundigen. Volgens president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot is een nullijn noodzakelijk om de Europese begrotingsregels na te leven.

‘Heiligt het doel – een meerderheid in de Eerste Kamer voor de coalitie – de middelen? Willen Rutte, Verhagen en ook Wilders de SGP als gedoogpartner in de senaat en onder welke voorwaarden?’

Weblog van Paul Lieben: Heiligt het doel van premier Rutte de SGP?

Zie ook:

Onderhandelaars overleggen met SGP

VK 13.04.2012 Premier Mark Rutte, vicepremier Maxime Verhagen en PVV-leider Geert Wilders hebben vanmiddag overleg gehad met SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Ingewijden hebben berichtgeving daarover van RTL Nieuws bevestigd.

De twee zetels van de SGP in de Tweede Kamer zijn van groot belang voor het minderheidskabinet van VVD en CDA omdat het samen met gedoogpartner PVV geen meerderheid meer heeft in het parlement.

Lees ook Deze plannen lijken het Catshuis te gaan overleven – 13/04/12

‘Onderhandelaars overleggen met Van der Staaij’

NU 13.04.2012 Premier Mark Rutte, vicepremier Maxime Verhagen en PVV-leider Geert Wilders hebben vrijdagmiddag overleg gehad met SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij.  Ingewijden hebben berichtgeving daarover van RTL Nieuws bevestigd.

Lees meer over dit onderwerp;

Onderhandelaars overleggen met SGP

Parool 13.04.2012 Premier Mark Rutte, vicepremier Maxime Verhagen en PVV-leider Geert Wilders hebben vanmiddag overleg gehad met SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Ingewijden hebben berichtgeving daarover van RTL Nieuws bevestigd.

De twee zetels van de SGP in de Tweede Kamer zijn van groot belang voor het minderheidskabinet van VVD en CDA omdat het samen met gedoogpartner PVV geen meerderheid meer heeft in het parlement

Rutte: vanavond of maandag geen ‘spannend nieuws’ uit Catshuis

Parool 13.04.2012 Vanavond of maandag valt er uit het Catshuis niet ‘heel spannend nieuws’ te verwachten. Dat zei premier Mark Rutte vandaag na de wekelijkse ministerraad.

Rutte legde uit waarom de Rijksvoorlichtingsdienst namens de onderhandelaars gisteren meldde dat een akkoord nog minimaal een week op zich laat wachten. Volgens Rutte was dat nodig om de verwachtingen in media over een mogelijk snel akkoord te temperen.

‘Nog geen nieuws Catshuis’

Telegraaf 13.04.2012 Rutte legde uit waarom de Rijksvoorlichtingsdienst namens de onderhandelaars donderdag meldde dat een akkoord nog minimaal een week op zich laat wachten. Volgens Rutte was dat nodig om de verwachtingen in de media over een mogelijk snel akkoord te temperen.

Rutte: nog geen spannend nieuws uit Catshuis

Metro 13.04.2012 Een besluit over extra miljardenbezuinigingen valt de komende dagen nog niet te verwachten. Dat bleek vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) na afloop van de ministerraad.

“Het ligt niet voor de hand dat er vandaag of maandag heel spannend nieuws uit het Catshuis komt”, zei Rutte. Verder wilde hij niet ingaan op vragen over de voortgang van de onderhandelingen. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte donderdag namens de onderhandelaars bekend dat een eventueel akkoord nog minimaal een week op zich zal laten wachten.

Rutte: Woord ‘prematuur’ te moeilijk voor Henk en Ingrid

Elsevier 13.04.2012 Premier Mark Rutte (VVD) heeft zich verbaasd over de woordkeus van Geert Wilders. De PVV-leider noemde berichtgeving over een mogelijk akkoord in het Catshuis eerder vandaag ‘prematuur’. ‘Ik verbaasde mij over het taalgebruik, omdat het woord “prematuur” zo weinig Henk en Ingrid is,’ zei Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte vraagt zich af of Henk en Ingrid ‘prematuur’ in tweet Wilders wel begrijpen

VK 13.04.2012 Premier Mark Rutte was vanmorgen verbaasd toen hij een Twitterbericht van PVV-leider Geert Wilders langs zag komen. Niet omdat de tweet tegen de afgekondigde mediastilte rond de onderhandelingen in het Catshuis inging, maar omdat Wilders het woord ‘prematuur’ had gebruikt.

‘Dat is niet des Henk en Ingrids’, aldus Rutte tijdens de persconferentie na de ministerraad. ‘Het woord prematuur is te moeilijk voor de PVV’, grapte Rutte. De premier zou zelf voor het woord ‘voorbarig’ hebben gekozen.

‘Belastingdienst laat veel fraude ongemoeid’

Trouw 13.04.2012 Als de onderhandelaars in het Catshuis besluiten een paar honderd nieuwe belastingambtenaren aan te nemen, hoeven ze 1 tot 4 miljard euro minder te bezuinigen. Deze schatting maakt ambtenarenbond Abvakabo FNV. Die miljarden blijven jaarlijks liggen omdat de Belastingdienst onvoldoende mensen heeft om naar behoren te controleren, claimt de bond.

Bezuinigen helpt niet, belastingverhoging wel

Trouw 13.04.2012 Het H-woord is nauwelijks een taboe meer, tijd om het eens over het B-woord te hebben. De B van belastingverhoging natuurlijk. Aanleiding genoeg. We zitten met een staatsschuld van vierhonderd miljard, een bom onder het economisch stelstel.

Die schuld is het gevolg van de merkwaardige gewoonte van de overheid om minder belasting te heffen dan ze van plan is uit te geven. Crisis of geen crisis, rechtse of linkse regering, vrijwel elk jaar dient de Jan Kees de Jager van dienst een begroting in met een gat.

Deze plannen lijken het Catshuis te gaan overleven

VK 13.04.2012 Of er nu vandaag al een principeakkoord wordt bereikt door de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis, of volgende week, of dat berichten daarover prematuur zijn, zoals PVV-leider Geert Wilders liet weten: er is al een en ander bekend over wat er in het akkoord zou staan. Een overzicht van de plannen die het Catshuisberaad lijken te gaan overleven.

Lees ook Wilders: Catshuisberaad kan nog alle kanten op – 13/04/12

Lees ook Van ‘totale mediastilte’ naar twitteren, sms’en en bellen – 12/04/12

‘Bezuinigingen kabinet vagen groei 2013 weg’

Parool 13.04.2012 De economische groei kan volgend jaar worden ‘weggevaagd’ door maatregelen van het kabinet om het begrotingstekort dan al terug te brengen tot 3 procent van het bruto binnenlands product. De consumptie daalt dan naar verwachting tot het niveau van 2001. Dat staat in het maandbericht van ING Economische Bureau van vrijdag.

‘Bezuinigingen kabinet vagen groei 2013 weg’

AD 13.04.2012  De economische groei kan volgend jaar worden ‘weggevaagd’ door maatregelen van het kabinet om het begrotingstekort dan al terug te brengen tot 3 procent van het bruto binnenlands product. De consumptie daalt dan naar verwachting tot het niveau van 2001. Dat staat in het maandbericht van ING Economische Bureau van vrijdag.

Wilders: Onderhandelingen kunnen nog alle kanten op

Elsevier 13.04.2012 PVV-leider Geert Wilders weerspreekt berichtgeving over een principe-akkoord in het Catshuis. Volgens Wilders zijn deze berichten ‘prematuur’. Wilders laat dit vrijdag weten op Twitter.

‘Mediaberichten Catshuis-bijna-akkoord allemaal prematuur. Kan nog alle kanten op gaan,’ meldt de PVV-leider.

Centraal Planbureau
Bronnen rond het Catshuis meldden donderdag dat VVD, CDA en PVV het zo goed als eens zijn. Delen van het akkoord zouden mogelijk vanavond al worden opgestuurd naar het Centraal Planbureau voor doorrekening.

Zie ook:

Berichten bijna-akoord volgens Wilders prematuur

NU 13.04.2012 Het nieuws dat in het Catshuis bijna een akkoord is bereikt, is volgens gedoogpartner Geert Wilders prematuur. De PVV-leider twitterde vrijdag dat de onderhandelingen nog alle kanten op kunnen gaan.

Wilders: bijna-akkoord prematuur

Telegraaf 13.04.2012 Het nieuws dat in het Catshuis bijna een akkoord is bereikt, is volgens gedoogpartner Geert Wilders prematuur. De PVV-leider twitterde vrijdag dat de onderhandelingen nog alle kanten op kunnen gaan.

Wilders: Catshuisberaad kan nog alle kanten op

Parool 13.04.2012 Het nieuws dat in het Catshuis bijna een akkoord is bereikt, is volgens gedoogpartner Geert Wilders prematuur. De PVV-leider twitterde vandaag dat de onderhandelingen nog alle kanten op kunnen gaan.

Wilders: ‘Het kan nog alle kanten op’

Spits 13.04.2012 PVV-leider Geert Wilders ontkracht de geruchten dat het Catshuis-akkoord dichtbij is. Volgens hem zijn de mediaberichten “allemaal prematuur”. “Het kan nog alle kanten op gaan,” zo twitterde Wilders vanochtend.

‘Catshuis houdt vast aan nullijn ambtenaren’

NRC 13.04.2012 De salarissen van ambtenaren, onderwijzers en verpleegkundigen en de uitkeringen worden voorlopig niet verhoogd. Volgens bronnen rond de onderhandelaars in het Catshuis zijn VVD, CDA en PVV het eens geworden over het vasthouden aan de nullijn, schrijft het Financieele Dagblad. Lees verder›

‘Partijen Catshuis eens over nullijn ambtenaren’

Elsevier 13.04.2012 Salarissen van ambtenaren en semi-ambtenaren zoals onderwijzers en verpleegkundigen blijven bevroren. Ook uitkeringen zullen niet worden verhoogd. Daarover zijn VVD, CDA en PVV het eens geworden in het Catshuis, meldt Het Financieele Dagblad.

Nog een week
Bronnen rond het overleg zeggen dat mogelijk vanavond al voorstellen naar het Centraal Planbureau (CPB) worden gestuurd voor de doorrekening. De Rijksvoorlichtingsdienst zei donderdag dat een eventueel akkoord nog ‘minimaal een week op zich zal laten wachten’.

Catshuis houdt vast aan nullijn ambtenaren’

Metro 13.04.2012 De salarissen van ambtenaren, onderwijzers en verpleegkundigen en de uitkeringen worden voorlopig niet verhoogd. Volgens bronnen rond de onderhandelaars in het Catshuis zijn VVD, CDA en PVV het eens geworden over het vasthouden aan de nullijn, schrijft het Financieele Dagblad

‘Catshuis houdt vast aan nullijn ambtenaren’

NU 13.04.2012 AMSTERDAM – De salarissen van ambtenaren, onderwijzers en verpleegkundigen en de uitkeringen worden voorlopig niet verhoogd. Volgens bronnen rond de onderhandelaars in het Catshuis zijn VVD, CDA en PVV het eens geworden over het vasthouden aan de nullijn, schrijft het Financieele Dagblad.

De jongeren komen er wél uit

Metro 13.04.2012 De jongerenorganisaties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gisteren bij het Catshuis een eigen bezuinigings- en hervormingsakkoord gepresenteerd. Er moet volgens hen snel iets gebeuren om de Nederlandse economie weer op gang te krijgen en gezond te maken. Metro vroeg de voorzitters van de partijen te reageren op drie opvallende punten uit hun akkoord.

‘Catshuis’ nadert ontknoping

Telegraaf  13.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV ronden vrijdag hun zesde week van onderhandelingen in het Catshuis af en mogelijk slagen ze erin overeenstemming te bereiken over een pakket maatregelen dat naar het Centraal Planbureau (CPB) kan. Dat berekent wat de effecten zijn van de ingrijpende miljardenbezuinigingen en hervormingen.

Van ‘totale mediastilte’ naar twitteren, sms’en en bellen

VK 12.04.2012  Zes weken lang stil zijn. Er zijn maar weinig mensen die dat volhouden. Ook de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV lukte het niet. Voor de vierde keer in anderhalve maand werd vandaag de mediastilte rond de Catshuis-onderhandelingen verbroken.

Lees ook Catshuisakkoord laat nog minimaal een week op zich wachten – 12/04/12

Lees ook ‘VVD, CDA en PVV dicht bij akkoord’ – 12/04/12

RVD: Nog week nodig voor Catshuis-akkoord

Elsevier 12.04.2012 Een eventueel akkoord tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis zal nog ‘minimaal een week op zich laten wachten’. Dat heeft…

Zie ook:

Akkoord Catshuis nog week weg

NRC 12.04.2012 Een akkoord tussen de onderhandelaars in het Catshuis zal nog zeker een week op zich laten wachten. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vanmiddag bekend gemaakt. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV praten nu al vijf weken met elkaar over een bedrag aan extra bezuinigingen dat naar verwachting tussen de 10 en 16 miljard euro zal liggen. Haagse bronnen meldden eerder vanmiddag dat de besprekingen in een beslissende fase zijn gekomen.

Bronnen van het Financieele Dagblad zeiden vanmiddag dat het belangrijkste onderwerp dat nog op tafel ligt nieuwe bezuinigingen in de gezondheidszorg zijn. Verder snijden in de zorg ligt vooral gevoelig bij de PVV.

RVD: partijen hebben nog week voor akkoord nodig

Metro 12.04.2012 Een eventueel akkoord tussen VVD, CDA en PVV over extra miljardenbezuinigingen laat ‘nog minimaal een week’ op zich wachten. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdagmiddag weten namens de onderhandelaars in het Catshuis

Catshuis-akkoord duurt nog een week

Spits 12.04.2012 Helaas duo penotti: de anonieme bronnen rond de Catshuis-gesprekken blijken verkeerd geïnformeerd te zijn. Een eventueel akkoord tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis zal nog “minimaal een week op zich laten wachten”. Dat meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de onderhandelaars, die inmiddels zes weken bezig zijn.

Geen akkoord VVD, CDA en PVV

Telegraaf 12.04.2012 Het duurt nog minimaal een week voordat er een akkoord komt tussen VVD, CDA en PVV over hervormingen en miljardenbezuinigingen op de overheidsfinanciën.

Catshuisakkoord laat nog minimaal een week op zich wachten

Parool 12.04.2012 Er komt de komende dagen nog geen definitief akkoord over de miljardenbezuinigingen. De onderhandelaars van VVD, CDA en gedoogpartner PVV hebben nog minimaal een week nodig. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Akkoord Catshuis laat nog week op zich wachten

NU 12.04.2012 De onderhandelaars zouden er volgens bronnen naar streven het vrijdag eens te worden, maar dit wordt door de RVD ontkend. Premier Mark Rutte zou SGP-leider Kees van der Staaij bijgepraat hebben. De SGP kan nodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer en is dat zeker voor een meerderheid in de Senaat.

VVD, CDA en PVV dicht bij Catshuis-akkoord

Elsevier 12.04.2012 VVD, CDA en PVV zijn dicht bij een akkoord over hervormingen en miljardenbezuinigingen op de overheidsfinanciën. De onderhandelaars streven ernaar het vrijdag eens te worden. Dat melden bronnen rond de gesprekken in het Catshuis.

SGP bijpraten
Volgens de NOS praat CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma met fractiespecialisten over onderwerpen die bij de besprekingen aan de orde zijn geweest. Premier Mark Rutte heeft inmiddels ook SGP-leider Kees van der Staaij bijgepraat

Zie ook:

‘VVD, CDA en PVV dicht bij akkoord’

Parool 12.04.2012 VVD, CDA en PVV zijn dicht bij een akkoord over hervormingen en miljardenbezuinigingen op de overheidsfinanciën. De onderhandelaars streven ernaar het morgen eens te worden, melden bronnen rond de onderhandelaars in het Catshuis. Premier …

Bijna akkoord VVD, CDA en PVV

Spits 12.04.2012 Bronnen rond de gesprekken in het Catshuis melden dat waarschijnlijk morgen een akkoord wordt bereikt. De VVD, CDA en PVV zouden bijna in overeenstemming zijn over hervormingen en miljardenbezuinigingen op de overheidsfinanciën.

‘Catshuisakkoord is nabij’

Metro 12.04.2012 De onderhandelingen in het Catshuis over een pakket extra bezuinigingen naderen hun einde. Dat meldt de NOS op basis van ingewijden. De onderhandelaars hielden donderdag de kaken stijf op elkaar. Een NOS-verslaggever meldt dat het eindspel na ruim 105 uur onderhandelen verspreid over vijf weken is begonnen.

‘Beslissende fase overleg Catshuis’ – Video

NRC 12.04.2012 De onderhandelingen in het Catshuis zitten in een beslissende fase. Volgens bronnen van persbureau ANP en RTL Nieuws hopen VVD, PVV en CDA het morgen inhoudelijk eens te worden over een akkoord.

Premier Rutte zou volgens bronnen van de NOS vandaag overleg voeren met SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, wiens steun in zowel de Tweede Kamer als Eerste Kamer voor het kabinet belangrijk is.

‘VVD, CDA en PVV dicht bij akkoord’

NU 12.04.2012  De onderhandelaars streven ernaar het vrijdag eens te worden, melden bronnen rond de gesprekken in het Catshuis.

Premier Mark Rutte heeft inmiddels ook SGP-leider Kees van der Staaij bijgepraat. De SGP kan nodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer en is dat zeker voor een meerderheid in de Senaat.

Lees meer over dit onderwerp;

Bijna akkoord VVD, CDA en PVV

Telegraaf 12.04.2012 VVD, CDA en PVV zijn dicht bij een akkoord over hervormingen en miljardenbezuinigingen op de overheidsfinanciën. De onderhandelaars streven ernaar het vrijdag eens te worden, melden bronnen rond de gesprekken in het Catshuis.

‘Geen hervorming woningmarkt uit Catshuis’

NU 12.04.2012 AMSTERDAM – Er zullen in het Catshuis geen plannen worden gemaakt die de woningmarkt zullen hervormen. Daarom hebben de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Vereniging Eigen Huis (VEH), Aedes en de Woningbond hun eigen plan voor hervorming van de woningmarkt bijna af.

Jongerenpartijen bereiken wél Catshuisakkoord

NRC 12.04.2012 Vier politieke jongerenorganisaties hebben een eigen Catshuisakkoord bereikt. Dat melden de Jonge Democraten en Perspectief, de jongerenorganisaties van D66 en ChristenUnie, vandaag na berichtgeving hierover in de Volkskrant.

Jongerenorganisaties komen met eigen Catshuisakkoord

VK 12.04.2012 Wat de echte leiders nog niet is gelukt, hebben hun jeugdige tegenpolen wel klaargespeeld. Een opmerkelijke coalitie van politieke jongerenorganisaties is gisteren op de valreep met een eigen Catshuisakkoord gekomen.

Eigen akkoord jongeren

Telegraaf 12.04.2012 Politieke jongerenorganisaties van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben met elkaar een plan opgesteld voor miljardenbezuinigingen. Hervormingen van het pensioenstelstel, het ontslagrecht en de hypotheekrenteaftrek maken er onderdeel van uit.

Jongeren hebben eigen Catshuisakkoord

Jongerenorganisaties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stellen plan op

NU 12.04.2012 DENHAAG – Politieke jongerenorganisaties van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben met elkaar een plan opgesteld voor miljardenbezuinigingen.

PvdA van Samsom zet in op menselijke maat

Trouw 11.04.2012 De menselijke maat moet terug, vindt de PvdA. Nu de regeringspartijen al weken in het Catshuis overleggen over nieuwe bezuinigingen, stelt de PvdA vast waar volgens de sociaaldemocraten hervormingen nodig zijn. De ‘keuzes voor de toekomst van Nederland’ maakte partijleider Diederik Samsom met één duidelijke lijn: weg van de efficiencygedachte, terug naar organisaties die dicht bij de mensen staan.

Lees ook: Samsom wil niet te snel hervormen – 11/04/12

Lees ook: Plannen Samsom zijn deels vernieuwend, deels vertrouwde reflex  – 11/04/2012

Samsom: vertrouwen laten terugkeren

Telegraaf 10.04.2012 De PvdA heeft dinsdag voorstellen gepresenteerd die de Nederlandse samenleving in haar ogen sterker maakt, de economie aanjaagt en de financiën op orde brengt. Fractieleider Samsom wil onder meer hogere belastingen voor rijken en een beperking van de hypotheekrenteaftrek.  

Plan Samsom: hogere inkomens extra belasten

NRC 10.04.2012 Mensen met hogere inkomens en grote vermogens moeten van de PvdA meer bijdragen om het overheidstekort terug te dringen. Dat blijkt uit plannen die de nieuwe partijleider Diederik Samsom vanmiddag presenteert en die bekend zijn bij NRC Handelsblad.

Samsom: Hogere belasting voor rijke Nederlanders

Elsevier 10.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom heeft zelf een plan opgesteld om het begrotingstekort te beperken. Als het aan Samsom ligt, moeten Nederlanders met hogere inkomens en grote vermogens meer bijdragen om het tekort terug te dringen.

De fractievoorzitter van de sociaaldemocraten stelt onder meer voor om vermogens boven de 125.000 euro hoger te belasten. Ook wil hij de maximale belastingaftrek voor pensioenpremies verlagen.

Met lastenverzwaring voor Nederlanders met hogere inkomens wil Samsom het linkse profiel van de partij versterken. Eerder kondigde de partij al aan te pleiten voor inkomensafhankelijke zorg en beperking van de hypotheekrenteaftrek voor inkomens boven de 56.000 euro.

Zie ook:

Nieuwe plannen PvdA: hoge inkomens meer belasten

VK 10.04.2012De PvdA wil hogere inkomens meer gaan belasten om zo het overheidstekort terug te dringen. In 2015 moet het begrotingstekort zijn teruggebracht tot 1,8 procent. Dat meldt NRC Handelsblad. Mensen met een vermogen hoger dan 125.000 euro worden extra belast. Daarnaast wordt de maximale aftrek voor pensioenpremies verlaagd

Lees ook Samsom presenteert plannen PvdA ‘voor de toekomst van Nederland’ – 10/04/12

CDA’er Terpstra: We laten ons gijzelen door de PVV

Elsevier 07.04.2012 CDA-prominent Doekle Terpstra vindt het een traumatische ervaring worden dat heel Nederland zich laat ‘gijzelen’ door de opvattingen van de PVV. Hij vindt dat het kabinet niet moet toegeven aan druk van andere partijen om te bezuinigen op ontwikkelingshulp.

Dat zei Terpstra, bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland, zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

Zie ook:

Hogere btw kan nekslag zijn

Parool 07.04.2012  Een verhoging van de btw naar 20 procent is een maatregelen waar het Catshuisoverleg op broedt. Met name kleinere producenten zullen de dupe worden van prijsstijgingen, omdat afnemers de hogere btw zullen verhalen op hun leveranciers.

‘Bezuinigen? Er ligt 10 miljard voor het oprapen’

VK 06.04.2012 Het kabinet richt zich te eenzijdig op bezuinigen. Ze wil schaven of schrappen. Arre Zuurmond pleit namens Overheid 2.0 voor een derde benadering: slimmer organiseren. Daar ligt 10 miljard aan revenuen, terwijl je tegelijkertijd de overheid moderniseert.

Vk.nl-schaduwkabinet: ‘Ze draaien in het Catshuis om de hete brij heen’

VK 06.04.2012 Nog steeds vergaderen de leiders van VVD, CDA en PVV op het Catshuis. De uitkomsten daarvan blijven tot het eind geheim, maar toch lekte al een deel van de plannen uit. Wat denkt het Schaduwkabinet van vk.nl, bestaande uit 2 jonge veelbelovende politici, over de uitgelekte plannen?

Demonstrant zit fietsende premier Rutte achterna

VK 06.04.2012 Ook op de 22ste dag van de onderhandelingen nam Premier Rutte de fiets naar het Catshuis. Samen met VVD-fractieleider Stef Blok arriveerde hij gisteren op zijn tweewieler. Bij aankomst en vertrek werden zij achterna gezeten door demonstrant ‘K. Pitalist’. Deze werd bij het hek in de kraag gegrepen.

‘Bezuinigingen zorg grootste struikelblok in Catshuis’

Elsevier 06.04.2012 De onderhandelingen over extra bezuinigingen lopen vertraging op omdat VVD, CDA en PVV van mening verschillen over bezuinigingen op de zorg. Vooral gedoogpartner PVV zou bij dit onderwerp op de rem trappen.

Dat zeggen bronnen dicht bij de onderhandelingen vrijdag in dagblad Trouw. Het overleg ligt de komende dagen stil vanwege Pasen.

Terrein
Vorige week meldden ingewijden dat PVV-leider Geert Wilders dwars lag bij hervorming van de zorg, de ww, het ontslagrecht en de AOW-leeftijd. De onderhandelingen bevonden zich in ‘een moeilijke fase’ maar gingen donderdag gewoon verder.

Zie ook:

‘Bezuinigingen op zorg grootste discussiepunt in Catshuis’

NRC 06.04.2012 VVD, CDA en PVV worden het bij de tussenformatie maar moeilijk eens over de bezuinigingen in de zorgsector. Dat zorgt momenteel voor de vertraging van de onderhandelingen in het Catshuis, schrijft Trouw vanochtend.

Zorg struikelblok Catshuis

Telegraaf 06.04.2012 De onderhandelingen in het Catshuis lopen vertraging op door verschil van mening over de vraag hoeveel de zorg moet bijdragen aan de bezuinigingen. Vooral de PVV tremt op de rem.

Zorg vormt struikelblok in Catshuis

Trouw 06.04.2012 De onderhandelingen in de gedoogcoalitie lopen vertraging op door verschil van mening over de vraag hoeveel de zorg moet bijdragen aan de bezuinigingen. Vooral de PVV trapt bij dit onderwerp op de rem.

Vorige week dreigden de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV te stranden doordat PVV-leider Geert Wilders geen hervormingen wilde. De gesprekken zijn weer op gang gekomen nadat Wilders te elfder ure besloot wel te willen meepraten over grote stelselveranderingen rond de WW, het ontslagrecht, de woningmarkt, de AOW-leeftijd en de zorg.

‘Discussie over zorg struikelblok onderhandelingen’

Metro 06.04.2012  De onderhandelingen in het Catshuis lopen vertraging op, doordat het onduidelijk blijft hoeveel bezuinigd moet worden bezuinigd op de zorg. Vooral de PVV is tegen bezuinigingen op dit punt, meldt Trouw vrijdag op basis van bronnen dichtbij de onderhandelingen.

‘Zorg is struikelblok in Catshuis, PVV verzet zich’

VK 06.04.2012 De vertraging die de onderhandelingen in de gedoogcoalitie oplopen, komt door verschil van mening over de vraag hoeveel de zorg moet bijdragen aan de bezuinigingen.

‘Zorg groot struikelblok Catshuis’

NU 06.04.2012 PVV zou tegen bezuinigen op woonkosten verzorgingshuizen zijn. De onderhandelingen in het Catshuis lopen vertraging op, doordat het onduidelijk blijft hoeveel bezuinigd moet worden op de zorg.

Vooral de PVV is tegen bezuinigingen op dit punt, meldt Trouw vrijdag op basis van bronnen dichtbij de onderhandelingen.

CDA en VVD zouden de aangekondigde bezuiniging op de woonkosten van bewoners van verzorgingshuizen, die in 2015 zou worden doorgevoerd, willen vervroegen, maar Wilders is hier tegen.

Ook wil de PVV-leider niet dat het basispakket in de zorgverzekering wordt verkleind en het eigen risico wordt verhoogd.

Lees meer over dit onderwerp;

Catshuisberaad ligt stil tijdens Pasen

Parool 05.04.2012 De eerstvolgende sessie in het Catshuis is na de Pasen, op dinsdag van 4 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag gemeld.

Beraad stil tijdens Pasen

Telegraaf 05.04.2012 VVD, CDA en PVV onderhandelen de komende dagen niet in het Catshuis over hervormingen en miljardenbezuinigingen die de overheidsfinanciën weer op orde moeten brengen. De eerstvolgende sessie in het Catshuis is na de Pasen, op dinsdag van 4 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag gemeld.

Catshuisberaad ligt stil tijdens Pasen

NU 05.04.2012 DEN HAAG – VVD, CDA en PVV onderhandelen de komende dagen niet in het Catshuis over hervormingen en miljardenbezuinigingen die de overheidsfinanciën weer op orde moeten brengen.

Lees meer over dit onderwerp;

Donner in NRC: tekort moet in 2013 naar 3 procent

NRC 05.04.2012 Vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State heeft in zijn eerste publieke optreden waarschuwingen aan kabinet, parlement en de samenleving geuit. Nederland moet zich volgens hem aan het maximale begrotingstekort van 3 procent in 2013 houden.

En met instituties als het Centraal Planbureau (CPB), De Nederlandsche Bank en de rechterlijke macht moet niet te lichtvaardig worden omgegaan, zegt hij vandaag naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag van de Raad van State.

We gedragen ons nog steeds als kolonialen

Trouw 05.04.2012 Terwijl niemand nog weet hoeveel de luitjes in het Catshuis precies willen bezuinigen op ontwikkelingshulp, klom menigeen alvast in de gordijnen.

Miljardair Bill Gates pakte de telefoon om de Nederlandse natie vermanend toe te spreken, er verschenen verontwaardigde stukken op de opiniepagina’s (‘Nederland moet zich afvragen waarom het debat in geen van onze buurlanden zo kleinzielig verloopt als hier’), columnisten verlekkerden zich in bijbelse metaforen (‘schotel linzenmoes’).

‘Coalitie heeft verdubbeling bankentaks in overweging’

NU 05.04.2012 AMSTERDAM – Coalitiepartners VVD en CDA, en gedoogpartner PVV, overwegen tijdens de onderhandelingen in het Catshuis om de bankentaks te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen.

Lees meer over dit onderwerp:

‘Leers’ ministerschap dreigt in chaos en rumoer ten onder te gaan’

VK 05.04.2012  Wilders’ signaal in het Catshuis klinkt als een laatste waarschuwing voor Gerd Leers. De PVV wil resultaten zien, stelt Raoul du Pré. Volkomen logisch dat premier Rutte, vicepremier Verhagen en gedoogpartner Wilders er woensdag alles aan deden om het verhaal uit de wereld te helpen dat Wilders maandag in het Catshuis heeft voorgesteld minister Leers te vervangen door een krachtdadiger persoonlijkheid.

Zie ook: Na zo’n tweet kan Wilders minister Leers niet meer wegsturen – 05/04/12

Leers verdedigde in de Kamer het onverdedigbare, hij hield zich niet aan afspraken

Debat: Naar een linkse begroting
Zes economen over de zin en onzin van een snelle tekortreductie 

WBS 04.04.2012  Na een korte opleving van de economie bevinden we ons weer in een recessie. De economie herstelt minder snel dan verwacht en de staatsschuld stijgt. Hoe te voorkomen dat de publieke financiën onhoudbaar worden, en wat te doen met de ‘Brusselse’ eis dat de staatsschuld in 2013 de 3% niet mag overstijgen? 

Dat de overheidsfinanciën op langere termijn gezond moeten zijn, daar is iedereen, rechts of links, het over eens. Maar de route om die gezonde financiële balans te realiseren is geen technocratische exercitie, het is een politieke keuze. 

Het gehele WBS Cahier is te downloaden als iPad-vriendelijke pdf. Wij nodigen iedereen uit om op de debatpagina van onze site aan dit debat deel te nemen. Geef uw analyse en standpunt. Dat kan door een bijdrage van 100 tot 700 woorden te sturen naar forum@wbs.nl. U kunt ook gebruikmaken van de commentaarfunctie om te reageren op bijdragen die al zijn geplaatst.

Bijdragen
Met de rug tegen de muur
Flip de Kam

De troep opruimen
Paul Tang

Juist een links kabinet moet solide begroten
Alfred Kleinknecht

Het sleutelwoord is vertrouwen
Kees van Paridon

Pak de oorzaken aan, niet de symptomen
Arie van der Hek

Een kleine linkse overheid
Arjen van Witteloostuijn

‘Onderhandelingen in eindfase, volgende week akkoord’

Elsevier 04.04.2012 De resultaten van de onderhandelingen in het Catshuis worden op z’n vroegst eind volgende week bekend. Hoewel ingewijden niet uitsluiten dat binnen enkele dagen een akkoord wordt bereikt over miljardenbezuinigingen, moet het Centraal Planbureau (CPB) dit nog doorrekenen.

Zie ook

Uitkomst Catshuis volgende week

Telegraaf 04.04.2012  Op z’n vroegst eind volgende week zijn de resultaten te verwachten van de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis.

Catshuisberaad duurt nog zeker twee weken

VK 04.04.2012 De onderhandelingen in het Catshuis over extra bezuinigingen duren nog minstens twee weken. Volgens bronnen willen de onderhandelaars hun akkoord eerst laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dat kost de rekenmeester van het kabinet minimaal vijf dagen. Op zijn vroegst kan het CPB daar na Pasen mee beginnen.   

‘Wees niet bang voor PVV en breek heilige huisjes ontwikkelingshulp af’

Het kabinet houdt de luiken potdicht, ook voor zijn adviseurs

Eelco Brinkman: hypotheekrenteaftrek geen probleem

‘Nog zeker twee weken in Catshuis’

NU 04.04.2012 De onderhandelingen in het Catshuis over een flink pakket aan bezuinigingen en hervormingen zullen nog zeker twee weken voortduren.

Lees meer over dit onderwerp;

‘Positie Leers niet besproken’

NU 04.04.2012 DEN HAAG – Premier Mark Rutte heeft woensdag benadrukt dat ”noch in het Catshuis, noch in een andere setting buiten het Catshuis” de positie van minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie) onderwerp van gesprek is geweest.

Lees meer over dit onderwerp;

Wilders zou in Catshuis vertrek Leers hebben geëist

Parool 04.04.2012 Geert Wilders zou tijdens het Catshuisoverleg hebben aangedrongen op het vertrek van minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel. De PVV-leider vindt dat Leers niet krachtig genoeg optreedt.

Dat meldt de Volkskrant vandaag. De krant beroept zich op bronnen in de coalitie. Leers’ positie zou maandag aan het wankelen zijn gebracht toen Wilders in aanwezigheid van premier Rutte (VVD) en vicepremier Verhagen (CDA) opperde hem te offeren en zijn portefeuille toe te vertrouwen aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) of diens staatssecretaris Teeven.

Peiling: ‘Wilders wil van Leers af omdat hij in Limburg een concurrent is’

VK 04.04.2012   Wilders heeft in het Catshuis aangedrongen op het vertrek van Gerd Leers, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Wat zouden PVV, VVD en CDA daarbij te winnen hebben?

Lees ook ‘Ontkenning viel te verwachten, maar bericht Leers klopt’ – 04/04/12

Lees ook Wilders uit op val minister Leers – 04/04/12

Onderhandelingen: laatste nieuws uit het Catshuis

Elsevier 03.04.2012 De onderhandelaars in het Catshuis zullen niet voor het paasweekend een akkoord sluiten over de noodzakelijke extra bezuinigingen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV hebben meer tijd nodig om het eens te worden. Dat melden bronnen rond de gedoogcoalitie, aan de GPD-kranten.

Zie ook:

‘Voor Pasen geen akkoord Catshuis’

NU 03.04.2012 De onderhandelingen in het Catshuis over een flink pakket aan bezuinigingen en hervormingen zullen duren tot na het paasweekeinde.

Dit meldden verschillende bronnen in Den Haag dinsdag aan het Nederlands Dagblad. “Er moet nog genoeg ingevuld worden”, aldus een ingewijde. “Deze week gaat het niet gebeuren.”

Lees meer over dit onderwerp:

Het gedoogkabinet jaagt nog even verder op slapjanussen

NRC 03.04.2012 De oppositie heeft even kunnen oefenen tijdens de Catshuis-kortsluiting van woensdag. Campagne voeren door te knallen of te construeren? De verkiezingskoorts is even gezakt nu de drie gedoogpartners hebben gekozen voor doorbunkeren. De mediastilte was nog niet hersteld of de eerste coalitiebesluiten lekten uit. Ditmaal gunstig voor de PVV: één miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Geert […]

Vertrouwen Nederlandse consument daalt hardst van Europa

Parool 02.04.2012Nergens in Europa is het vertrouwen van consumenten zo sterk gedaald als in Nederland in de maand maart. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  In antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdA in de Tweede Kamer wees minister Maxime Verhagen van Economische Zaken er maandag op dat consumenten in Duitsland meer uitgeven doordat hun land sneller herstelt van de crisis. Dat komt volgens hem door de succesvolle arbeidsmarkthervormingen die de Duitse regering heeft doorgevoerd. Ook de export en de ontwikkeling van de huizenprijzen spelen een rol bij het hogere Duitse consumentenvertrouwen.

Zie ook: Nederlanders heel gelukkig

Roemer: Bezuinig in de bureaucratie van zorg en onderwijs

AD 01.04.2012 SP-leider Emile Roemer denkt dat er miljarden euro’s te bezuinigen zijn door te snijden in de bureaucratie van de zorg en het onderwijs. Ook de marktwerking in de zorg moet worden aangepast.

‘In de bureaucratie in de zorg valt heel veel te snijden, dat bedrag loopt ver over de miljard heen. Als je de hele marktwerking in de zorg terug zou draaien, levert dat ook een bedrag van bijna een miljard op’, zei Roemer vandaag in het televisieprogramma Buitenhof.

CDA houdt zijn geboortepapieren bij het vuur

Trouw 01.04.2012 Is het CDA bezig zijn geboortepapieren te verbranden om de politieke samenwerking met de PVV te kunnen voortzetten? Als het gespin uit het Catshuis klopt, wordt het budget voor ontwikkelingssamenwerking met een kwart gekort en zal Nederland voor het eerst onder de internationale norm (0,7 procent van het nationaal inkomen) zakken. In ruil voor deze schotel linzenmoes zou de PVV bereid zijn het taboe op veranderingen in de WW en de hypotheekrenteaftrek op te heffen.

Peiling: verhoging zorgrisico en benzineaccijns omstreden

AD 01/04/12 Een forse verhoging van het eigen risico in de zorg, een verhoging van de btw en een accijnsverhoging op benzine zijn onder kiezers van de VVD, …

Bezuiniging in zorg en hogere btw omstreden onder kiezers

Elsevier 01.04.2012 Een forse verhoging van het eigen risico in de zorg, een verhoging van de btw en een accijnsverhoging op benzine zijn onder kiezers van de VVD, CDA en PVV de meest omstreden mogelijke maatregelen die op tafel liggen in het Catshuis. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Wel wordt duidelijk dat de PVV-achterban de grootste moeite heeft met een verhoging van het risico in de zorg met 25 procent en een accijnsverhoging op benzine.

‘Het kabinet gaat waarschijnlijk verder snijden in ontwikkelingshulp. Rijke particulieren en het bedrijfsleven kunnen mooi in dit gat springen. Neem een voorbeeld aan Bill Gates.’

Lees het hele Elsevier-commentaar door René van Rijckevorsel: Waarom moet overheid opdraaien voor hulp?

Zie ook: CDA-prominenten: Niet korten op ontwikkelingshulp

Peiling: zeteltal onveranderd, maatregelen zorg en btw meest omstreden

VK 01.04.2012 De zoektocht naar miljarden Een forse verhoging van het eigen risico in de zorg, een verhoging van de btw en een accijnsverhoging op benzine zijn onder kiezers van de VVD, …

Lees ook Martin Sommer: ‘red ons Angela!’ – 31/03/12

Lees ook Het verhogen van de btw is de sluitpost van de onderhandelingen – 31/03/12

Lees ook Wat onbespreekbaar was, wordt er nu doorheen gejast – 31/03/12

01-04-2012: Geen verschuivingen. Stilte voor de (bezuinigings)storm!?  

Peiling: zeteltal onveranderd, maatregelen zorg en btw meest omstreden

Parool 01.04.2012 Een forse verhoging van het eigen risico in de zorg, een verhoging van de btw en een accijnsverhoging op benzine zijn onder kiezers van de VVD, CDA en PVV de meest omstreden mogelijke maatregelen die op tafel liggen in het Catshuis. Dat blijkt …

Snijden in zorg en hogere btw meest omstreden

Zetelaantal politieke partijen deze week in peilingen onveranderd

NU 01.04.2012 DEN HAAG – Een forse verhoging van het eigen risico in de zorg, een verhoging van de btw en een accijnsverhoging op benzine zijn onder kiezers van de VVD, CDA en PVV de meest omstreden mogelijke maatregelen die op tafel liggen in het Catshuis.  Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Lees meer over dit onderwerp;

Optimist Rutte heeft altijd kaarten achter de hand

Trouw 31.03.2012  De onderhandelingen in het Catshuis hebben een doorstart gekregen. VVD, CDA en PVV zijn weer in gesprek over de bezuinigingen. Mocht de gedoogconstructie toch klappen, heeft Rutte nog verschillende, linksere, mogelijkheden.

 
Wat onbespreekbaar was, wordt er nu doorheen gejast

VK 31.03.2012 Nu Wilders weer heeft aangehaakt bij de Catshuisbesprekingen kan april 2012 de boeken in gaan als weer zo’n heftige periode. De korte crisis in de onderhandelingen, eerder deze week, gunde een glimp van wat er gaande is achter de bosschages rond de premierswoning: veel. Alles wat de afgelopen jaren onbespreekbaar was, lijkt er in één keer door gejast te gaan worden. Van versoepeling van het ontslagrecht, bezuinigingen in de zorg en aanpak van de WW tot en met grondige verbouwing van de hypotheekrenteaftrek.

Nederlandse economie heeft grootste belang bij stranden van deze gedoogcoalitie

Trouw 31.03.2012 De gedoogcoalitie onderhandelt verder over een omvangrijk bezuinigingspakket. Helaas. De ‘moeilijke’ fase in de gesprekken, waar de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag melding van maakte, werd gevolgd door een kijkje in de keuken voor de buitenwacht dat bepaald niet vrolijk stemt.

Ontwikkelingshulp dient Nederlands belang

Trouw 31.03.2012 Het is opmerkelijk hoe ‘Nederlands’ het opgelaaide debat over ontwikkelingssamenwerking is. Er wordt niet tot nauwelijks over de dijken gekeken naar wat er om ons heen in Europa en elders met internationale samenwerking gebeurt en hoe de geschiedenis in elkaar zit…

Rutger Bregman: ‘Ook CPB heeft geen idee hoe het zit’

VK 31.03.2012  Economische waarzeggers gijzelen het debat. Hun dikbetaalde ‘expertise’ zit tjokvol politieke keuzen. Dat stelt Rutger Bregman. ‘Wij zijn slecht in voorspellen.’ Coen Teulings, de opperrekenmeester van het Centraal Planbureau (CPB), geeft het tenminste gewoon toe. Dat kan van de meeste economen niet worden gezegd. Ventileer een willekeurige mening, bel even met de universiteit en ze leveren zo twee topeconomen die het roerend met je eens zijn. De benodigde cijfers, tabellen en grafieken worden in een zucht tevoorschijn getoverd.

‘Onderhandelingen Catshuis in eindfase’

VK 30.03.2012  De Catshuis-besprekingen tussen VVD, CDA en PVV zouden na een bewogen week in de eindfase zijn beland. Halverwege volgende week zou een akkoord mogelijk zijn, en anders vlak na Pasen, melden bronnen aan het ANP.

Vandaag werd wel meer duidelijk over waar de onderhandelaars over spreken. Zo is een btw-verhoging mogelijk, evenals het bevriezen van lonen en uitkeringen en mogelijk ook een loonwet voor het bevriezen van de salarissen bij bedrijven met meer dan 250 mensen.

Verwant nieuws:

Europa is de lont in de gedoogcoalitie – 30/03/12

Deze plannen liggen op tafel in het Catshuis – 30/03/12

Spoedcursus: zo wimpel je vragen over het Catshuis-overleg af

VK 30.03.2012 Nu de onderhandelingen in het Catshuis weer zijn voortgezet, geldt wederom een totale mediastilte. Aan premier Mark Rutte de taak om de voortdurend terugkerende vragen van de pers zo aardig mogelijk af te wimpelen.

Pas volgend jaar weten we écht iets over het begrotingstekort in 2011

VK 30.03.2012 Het is maart 2012, en het begrotingstekort over 2011 blijkt iets lager uit te vallen dan door het Centraal Plan Bureau (CPB) werd voorspeld. Het tekort bleek niet 5 procent, maar 4,7. Een meevaller dus?

Dat zou wel welkom zijn in Den Haag, waar VVD, CDA en PVV onderhandelen over nieuwe bezuinigingen om het begrotingstekort in 2013 niet op de door het CPB voorspelde 4,6 procent, maar op de in Europa afgesproken 3 procent te doen uitkomen. Elke tiende procentpunt minder tekort lijkt, kortom, een geschenk.

Meer over:

                               Oud-CDA-ministers: pas op met bezuinigingen ontwikkelingshulp

                               ‘CDA betaalt 1 miljard losgeld aan PVV’

Nederlands tekort lager dan voorspeld

VK 30.03.2012 Het Nederlandse overheidstekort is in 2011 uitgekomen op 4,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Daarmee is het tekort kleiner dan het Centraal Planbureau (CPB) had voorspeld. Het CPB ging in de laatste raming uit van een tekort van 5 procent. In 2010 bedroeg het gat op de begroting 5,1 procent.

CBS: Overheidstekort 2011 valt lager uit dan verwacht

Elsevier  30.03.2012 Over 2011 had Nederland een begrotingstekort van 4,7 procent. Dit is lager dan het Centraal Planbureau had voorspeld en minder dan in 2010.

 Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2010 bedroeg het tekort nog 5,1 procent. Al drie jaar op rij is het tekort hoger dan het Europese Groei- en Stabiliteitspact toestaat. In 2013 moet het tekort onder de 3 procent zijn gebracht.

Zie ook:

Overheidstekort was vorig jaar 4,7 procent

Oud-premier De Jong dreigt CDA te verlaten

NU 30.03.2012 HILVERSUM – Oud-premier Piet de Jong dreigt zijn partij het CDA te verlaten als het kabinet-Rutte inderdaad een miljard euro bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer over dit onderwerp:

Oud-premier De Jong dreigt CDA te verlaten

De Pers 30.03.2012 Oud-premier Piet de Jong dreigt zijn partij het CDA te verlaten als het kabinet-Rutte inderdaad een miljard euro bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Dat zei hij vrijdag in het tv-programma Nieuwsuur.

Oud-premier De Jong (CDA) dreigt partij te verlaten

NRC 30.03.2012 Oud-premier Piet de Jong dreigt zijn partij, het CDA, te verlaten als het kabinet-Rutte inderdaad bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking, meldt de NOS. Dat zei hij vanavond in het tv-programma Nieuwsuur. Lees verder›

Oud-premier dreigt CDA

Telegraaf 30.03.2012  Oud-premier Piet de Jong dreigt het CDA de rug toe te keren als het kabinet Rutte inderdaad een miljard bezuinigt op ontwikkelingshulp. “Als dat gebeurt, wil ik er niets meer mee te maken hebben”, zegt De Jong vrijdag in Nieuwsuur. “Ik stap er dan uit en ga er tegen vechten, met mijn laatste krachten.” De Jong was van 1967 tot 1971 premier.

Verzet in CDA-fractie tegen korten ontwikkelingshulp

NU 30.03.2012 AMSTERDAM – Binnen de fractie van het CDA heerst twijfel over de mogelijke bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Naar verluidt is in het Catshuis een akkoord bereikt over een korting van een miljard euro, bijna een kwart van het totale ontwikkelingsbudget.

CDA-prominenten: Niet korten op ontwikkelingshulp

Elsevier 30.03.2012 Een aantal CDA-prominenten heeft een brief gestuurd naar de onderhandelaars in het Catshuis waarin zij waarschuwen voor bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Aandacht voor het buitenland moet volgens hen niet de sluitpost van de discussie zijn.

 De brief, die in handen is van de NOS, is ondertekend door oud-ministers van Buitenlandse Zaken Ben Bot, Hans van den Broek en Pieter Kooijmans, oud-premier Ruud Lubbers, oud-ministers voor ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne en Piet Bukman, en door oud-bewindslieden Wim Deetman, Ernst Hirsch Ballin en Karien van Gennip.

Imago
Volgens de schrijvers van de brief zou ‘onevenredig bezuinigen’ op buitenlands beleid en ontwikkelingshulp betekenen dat Nederland zichzelf ‘in de voet schiet’. Nederland zou zijn sterke internationale positie danken aan het imago van internationale openheid en betrokkenheid. ‘En onze inzet op ontwikkelingssamenwerking heeft bijgedragen aan het positieve imago van Nederland in opkomende landen,’ schrijven de CDA’ers.

Gevoelig
Nederland trekt jaarlijks 0,7 procent van het bruto binnenlands product, alles wat een land in een jaar verdient, uit voor ontwikkelingshulp. Ingewijden zeggen dat de coalitie van plan is hier een miljard op te korten. Dat is een belangrijke eis van de PVV. De bijdrage zou net onder de 0,6 procent uitkomen

Zie ook:

Oud-CDA-ministers: pas op met bezuinigingen ontwikkelingshulp

Trouw 30.03.2012 Een aantal oud-ministers van CDA-huize waarschuwen in een brief voor de gevolgen van bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. De brief is al verstuurd voordat de onderhandelingen in het Catshuis tussen CDA, VVD en PVV over nieuwe bezuinigingen begonnen, en is in handen van de NOS.

Volgens die omroep is de brief ondertekend door oud-ministers van Buitenlandse Zaken Bot, Van den Broek en Kooijmans, oud-premier Lubbers en de oud-ministers van Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne en Bukman. Ook oud-bewindslieden Deetman, Hirsch Ballin en Van Gennip tekenden.

Verwant nieuws:

                               ‘CDA betaalt 1 miljard losgeld aan PVV’ – 30/03/12

                               ‘Nog geen echte besluiten genomen in Catshuis’ – 30/03/12

ING: economie niet stukbezuinigen voor 3 procentnorm

Nederlands tekort lager dan voorspeld

Nederlands tekort lager dan voorspeld

Nederland hoort pas eind 2012 of Brussel begroting 2013 goedkeurt

CDA-prominenten kraken bezuinigingen ontwikkelingshulp

Knapen maakt zich geen zorgen

‘Akkoord over bezuiniging van miljard euro op ontwikkelingshulp’

‘CDA betaalt 1 miljard losgeld

‘CDA betaalt losgeld van 1 miljard aan PVV’

De Pers 30.03.2012 De ontwikkelingsorganisaties in Nederland reageren geschokt op mediaberichten dat er mogelijk 1 miljard euro wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp. Vooral het CDA wordt deze stap kwalijk genomen, zo blijkt vrijdag uit een reactie van directeur Alexander Kohnstamm van Partos, brancheorganisatie voor internationale samenwerking.

PVV’ers steunen keuze Wilders

Spits 30.03.2012 Een groot deel van de PVV-stemmers is erg in hun nopjes met het feit dat PVV-leider Geert Wilders weer verder onderhandelt met VVD en CDA over extra bezuinigingen. Dat heeft EenVandaag onderzocht. Van de 1300 onderzochte PVV-stemmers vindt 75 procent het een goede stap van Wilders.

Het gaat weer over Wilders

Spits 30.03.2012 De Catshuisonderhandelingen scheerden de afgelopen dagen langs de rand van de afgrond, zo leek het. Gisterochtend verrasten VVD, PVV en CDA vriend en vijand door toch door te onderhandelen. De partijen zien toch nog heil in de samenwerking en blijven zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

Rutte: lastige fase ‘niet vreemd’

Rutte: moeilijke fase Catshuis ‘niet vreemd’

De Pers 30.03.2012 Het is ,,niet vreemd’’ dat onderhandelingen als die in het Catshuis soms door een moeilijke fase gaan. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad.

Premier Rutte spreekt over ‘moeilijke fase’ in Catshuis

Elsevier 30.03.2012 Premier Mark Rutte (VVD) is vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad ingegaan op …

Moeilijke fase volgens Rutte ‘niet ongebruikelijk’

NU 30.03.2012 DEN HAAG – De ‘moeilijke fase’ waarin de onderhandelingen in het Catshuis afgelopen week gingen zijn volgens premier Rutte niet ongebruikelijk.

 Coalitie kan er nu snel uit zijn

‘Onderhandelaars Catshuis stevenen af op akkoord’

Metro 30.03.2012 De onderhandelaars in het Catshuis stevenen af op een fiks pakket aan bezuinigingen en hervormingen. Ondanks de ingelaste mediastilte en de moeilijke onderhandelingsweek, zeggen meerdere kranten op basis van ingewijden te weten dat een akkoord op handen is.

‘Bijna akkoord in Catshuis’
De Pers 30.03.2012 De onderhandelaars in het Catshuis stevenen af op een fiks pakket aan bezuinigingen en hervormingen. Ondanks de ingelaste mediastilte en de moeilijke onderhandelingsweek, zeggen meerdere kranten op basis van ingewijden te weten dat een akkoord op handen is.

‘Onderhandelaars Catshuis stevenen af op akkoord’

NU 30.03.2012 AMSTERDAM – De onderhandelaars in het Catshuis stevenen af op een fiks pakket aan bezuinigingen en hervormingen.

‘Nog geen echte besluiten genomen in Catshuis’

Trouw 30.03.2012 VVD, CDA en PVV zetten hun onderhandelingen in het Catshuis vanmiddag voort. Eerst is er het gebruikelijke kabinetsberaad. Volgens bronnen zijn er nog geen echte besluiten gevallen in het Catshuis.

Gesprekken Catshuis vrijdagmiddag verder

De Pers 30.03.2012 VVD, CDA en PVV zetten hun onderhandelingen in het Catshuis vrijdagmiddag voort. Eerst is er het gebruikelijke kabinetsberaad. Volgens bronnen zijn er nog geen echte besluiten gevallen in het Catshuis.

Gesprekken Catshuis verder

Mark Rutte heeft het niets zeggen al 25 dagen tot kunst verheven

VK 30.03.2012 Bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst, donderdag iets voor twaalven: ‘De onderhandelaars hebben besloten hun gesprekken voort te zetten. Tot er een akkoord is bereikt zal mediastilte in acht worden genomen.’Alweer mediastilte.

Catshuis: contouren van bezuinigingsakkoord bekend

Elsevier 30.03.2012 Nu duidelijk is dat regeringspartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV doorgaan met onderhandelen, is meer bekend over de extra miljardenbezuinigingen. Zo is het kabinet van plan 1 miljard euro te korten op ontwikkelingshulp en moet iedereen volgend jaar afzien van inkomensstijging.

Dat zeggen bronnen vrijdag tegen De Telegraaf en de Volkskrant. Na het bevriezen van inkomsten volgt mogelijk inperking van de hypotheekrenteaftrek, zoals Elsevier eerder onthulde. De onderhandelaars hopen binnen twee weken een definitief akkoord te bereiken.

Het compromis dat zich in het Catshuis aftekent, ziet er acceptabel uit. De bezuinigingsdruk zorgt er voor dat er wat taboes worden gesloopt. Wel jammer dat het begrotingsgat niet wordt gedicht

Commentaar Syp Wynia: Paasakkoord is binnen bereik in het Catshuis

Zie ook:

Samsom baalt en Rutte houdt stand

Metro 30.03.2012  Het Catshuis blijft nog even bezet door de onderhandelaars van CDA, PVV en VVD. Gisteren werd toch verder onderhandeld.

‘Het was één grote poppenkast’

Trouw 30.03.2012  – Terwijl het overleg tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis was gestaakt, lichtten de oppositieleiders in de media toe wat er in hun ogen zou moeten gebeuren als het kabinet zou vallen. Ondertussen overlegden ze met elkaar over de volgende stap. SP-fractievoorzitter Emile Roemer was daarentegen de afgelopen dagen opvallend stil.

Rutte ontkent opvoeren toneelstukje

Metro 30.03.2012 VVD, CDA en PVV hebben deze week geen toneelstukje opgevoerd door de onderhandelingen in het Catshuis tijdelijk stil te leggen. Dat verklaarde premier Mark Rutte (VVD) vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Catshuisberaad gaat morgen weer verder

NRC 29.03.2012 Het ‘Catshuisberaad’ is voor vandaag afgerond. Morgen gaan de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV verder, nadat eerder vandaag klaarblijkelijk een lastige hindernis overwonnen werd. Lees verder›

Gesprekken klaar voor vandaag audio, video

NOS 29.03.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV hebben hun besprekingen van vandaag afgerond. Gisteren werd het overleg eerder afgebroken dan voorzien, volgens de Rijksvoorlichtingsdienst, omdat de “onderhandelingen door een moeilijke fase gaan.”

Naar verluidt kwam dat vooral door onenigheid tussen PVV aan de ene kant en VVD en CDA aan de andere kant.

Bekijk ook…

Catshuisberaad donderdag positief

RTVWEST 29.03.2012 DEN HAAG – De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de onderhandelaars in het Catshuis donderdag wat positiever zijn en genoeg kansen zien om een oplossing te bereiken.  Lees verder

PVV-kiezers blij met doorgaan onderhandelingen

Elsevier 29.03.2012 Een overgrote meerderheid van de PVV-kiezers (78 procent) is blij dat Geert Wilders weer deelneemt aan de onderhandelingen in het…

Zie ook:

PVV-stemmer blij dat Wilders weer meedoet

Klaas Knot in NRC: stel bezuinigingen niet uit

Klaas Knot: uitstel van bezuinigingen zorgt voor onverantwoorde risico’s

Parool 29.03.2012 Nederland kan zich, economisch gezien, geen verloren jaar veroorloven. Uitstel van bezuinigingen brengt onverantwoorde risico’s met zich mee. Dit zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, in reactie op de perikelen in het Catshuis, …

Nederland hoort pas eind 2012 of Brussel begroting 2013 goedkeurt

Parool 29.03.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën moet Brussel uiterlijk 30 april laten weten hoe Nederland in 2013 het huisboekje op orde krijgt. De EU-ambtenaren nemen vervolgens tot eind 2012 de tijd om die plannen te bestuderen en een oordeel te vellen. Dat blijkt uit een brief die minister De Jager vandaag mede namens premier Rutte aan de Tweede Kamer stuurde.  Mocht er voor die datum nog geen akkoord in het Catshuis zijn dan, stuurt het kabinet zijn beleidsvoornemens door.

De pijnpunten van het Catshuisberaad

NU 29.03.2012 Het kabinet leek even te klappen toen de onderhandelingen in het Catshuis door een ‘moeilijke fase’ gingen. Waar liggen precies de pijnpunten?

Geen debat over Catshuisberaad

De Pers 29.03.2012 De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen behoefte aan een debat met premier Mark Rutte over de doorstart van het Catshuisberaad. Geen enkel Kamerlid vroeg er donderdag om, bij de regeling van de eigen werkzaamheden van de Kamer.

GroenLinks en CU noemen Catshuisoverleg ‘toneel’ – SGP blij

Catshuis-onderhandelingen gaan door

Onderbreking gesprekken kan ook kwestie van strategie zijn geweest

VK 29.03.2012 Waarom voerden de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV gisteren een ‘toneelstukje’ op bij het Catshuis? PVV-leider Geert Wilders is in ieder geval gebaat bij het beeld dat nu is ontstaan; dat van een politicus die worstelt met zijn positie.

Onderhandelingen Catshuis gaan door – ‘voldoende perspectief’

Reacties: ‘Er is nu wel een stukje duidelijkheid, na die rare vertoning met terrastoneelstukjes’

Catshuis-onderhandelingen gaan door

Hoe dan ook: voor 30 april moet begroting in Brussel liggen

Onderhandelaars weer in Catshuis

De dag van de hervatting van het Catshuisoverleg van minuut tot minuut

Catshuisberaad en kabinet gaan gebutst door

Nederland hoort pas eind 2012 of Brussel begroting 2013 goedkeurt

Wilders: ‘Oppositie in moeilijke fase’

Cruciale dag in het Catshuis begonnen

Metro 29.03.2012 Onderhandelaars van de VVD, het CDA en de PVV hebben donderdagochtend de besprekingen in het Catshuis hervat. Iets voor 10.00 uur arriveerden Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders bij het Catshuis.

Crisisoverleg Catshuis hervat

Catshuis-onderhandelingen gaan door

Parool 29.03.2012 VVD, CDA en PVV gaan door met hun onderhandelingen in het Catshuis. Vanaf vanmorgen 10.00 uur waren premier Rutte, Verhagen en Wilders met hun secondanten aan het praten over of de gesprekken tussen de twee coalitiepartijen en hun gedoogpartner …

Overleg Catshuis gestart

Breuk lijkt gelijmd

RVD: onderhandelingen gaan door

Spits 29.03.2012  Vooralsnog is de gedoogcoalitie gered. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft zojuist bekend gemaakt dat de onderhandelingen in het Catshuis na een nachtje slapen toch hervat worden.

Verkiezingen waren dichtbij

Reconstructie: dinsdagmiddag zette Wilders zijn ramkoers in

VK 29.03.2012 Dinsdagmiddag zette Wilders zijn ramkoers in met de mededeling aan Rutte en vicepremier Verhagen (CDA) dat hij geen van de pakketten voor zijn rekening wil nemen. Hij hikt vooral aan tegen de hervormingen op het gebied van de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, het ontslagrecht en in iets mindere mate de zorg, bevestigen ingewijden.

D-day voor kabinet Rutte, besluit Wilders cruciaal

Metro 29.03.2012 Het kabinet Rutte hangt aan een zijden draadje. PVV-leider Geert Wilders brak gistermiddag rond het middaguur de onderhandelingen in het Catshuis af omdat hij zich niet kan vinden in de bezuinigingsvoorstellen van de VVD en het CDA. Als hij vanochtend niet van gedachten is veranderd, volgen mogelijk nieuwe verkiezingen.

Crisis afgewend: Catshuisberaad gaat door

‘Kat- en muisspel kabinet’

Onderhandelaars onder hoogspanning bijeen in Catshuis

Cruciale dag: gaat Wilders akkoord met bezuinigingen?

Catshuisberaad staat op springen

Dag van waarheid Catshuis

Analyse – Wilders staat voor keuze: landsbelang of doorgaan als protestpartij

Wilders worstelt met landsbelang Video

Telegraaf 29.03.2012 VIDEO Geert Wilders kan het hervatten van de gesprekken met CDA en VVD alleen tegen zijn kiezers verantwoorden als hij aantoont in het landsbelang te handelen.

Kabinet valt tenzij Wilders zich schikt

Wilders plaagt oppositie

De Pers 29.03.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft de oppositie donderdag met een tweet een plaagstootje uitgedeeld. ,,Oppositie in moeilijke fase”, aldus de gedoogpartner van het kabinet.

PVV-leider Geert Wilders: Nu is oppositie in moeilijke fase

Wilders plaagt oppositie

Onderhandelaars weer in Catshuis

Gesprekken VVD, CDA en PVV gaan cruciale fase in

NU 29.03.2012 DEN HAAG – De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn weer in het Catshuis voor cruciaal beraad over de vraag of ze verder praten over miljardenbezuinigingen of niet.

Lees meer over dit onderwerp;

Slaapje Wilders cruciaal voor coalitie

De Pers 28.03.2012 Het einde van de gedoogconstructie lijkt in zicht, maar de crisis kan net zo goed onderdeel zijn van het politieke onderhandelingsspel.

Samsom: Nu verkiezingen, nieuwe Kamer in juni

Parool 28.03.2012 Als de onderhandelingen in het Catshuis vastlopen, dan dient er in een democratie maar één ding te gebeuren: verkiezingen. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom. Hij reageert op het bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst dat de …

Samsom: nu verkiezingen, nieuwe Kamer in juni

VK 28.03.2012 Politiek Als de onderhandelingen in het Catshuis vastlopen, dan dient er in een democratie maar één ding te gebeuren: verkiezingen. Dat zegt …

Samsom: nu verkiezingen, nieuwe Kamer in juni

AD 28.03.2012  PvdA-leider Diederik Samsom wil geen zaken doen met een demissionair kabinet-Rutte. Hij hamert op verkiezingen. Volgens de PvdA-leider is een nieuw kiezersmandaat nodig, voor een nieuwe begroting.

Dat zei hij vandaag in Nieuwsuur. Hij reageert op het bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst dat de onderhandelingen in het Catshuis tussen VVD, CDA en gedoogpartner PVV in ‘een moeilijke fase’ verkeren.

Lees ook;

‘We hebben verkiezingen nodig’

De Pers 28.03.2012 In Den Haag is het onrustig nadat de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV woensdag vervroegd afgebroken werden. Dat meldden bronnen woensdagmiddag.

De oppositiepartijen maken zich zorgen over de voortgang van de besprekingen. Volgens D66-leider Alexander Pechtold is er iets goed mis als er na drie uur onderhandelen wordt gestopt. ,,Ik vind dat het kabinet met vuur speelt. Onze rente loopt op, financiële markten houden ons in de gaten. De Kamer moet initiatief tonen en zelf bezuinigingen vastleggen. Dat is in 2006 en 2010 ook gebeurd. De Kamer moet laten zien dat Nederland bereid is te hervormen. Dat is dit kabinet niet.”

Deze oppositiepartijen willen sowieso verkiezingen

VK 28.03.2012 Mochten VVD, CDA en de PVV er morgen niet uitkomen, dan zal de oppositie eerst aan zet zijn. Is een partij bereid het kabinet te gedogen? En welke partijen willen er hoe dan ook verkiezingen?

Op eventuele coulance van de SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA hoeven Rutte en Verhagen niet te rekenen. Deze partijen hebben de afgelopen periode al herhaaldelijk aangeven dat ze zo snel mogelijk verkiezingen willen, zodat dit ‘afbraakkabinet’ naar huis wordt gestuurd.

Oppositie eist uitleg kabinet

Telegraaf 28.03.2012 De oppositie eist van het kabinet opheldering over de voortgang van de onderhandelingen in het Catshuis.  De gesprekken werden vandaag abrupt afgebroken, naar verluidt nadat Wilders de stekker eruit had willen trekken. De oppositie wil voor morgen 12.00 uur een brief van het kabinet waarin het uitlegt hoe de onderhandelingen ervoor staan en at de mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst inhoudt dat deze zich in “een moeilijke fase” bevinden.

Toneelstukje bij het Catshuis

Telegraaf 28.03.2012 Alsof alles koek en ei is, zo zaten de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV woensdagmiddag in de tuin van het Catshuis. Er werd gelachen, er waren omhelzingen en er werd genoten van het lentezonnetje. Een toneelstukje, aldus veel politieke waarnemers. Het ogenschijnlijk vrolijke tafereel staat namelijk in schril contrast met de gespannen crisissfeer die ondertussen zou hangen bij de besprekingen.

Spanningen in gedoogcoalitie over bezuinigingen van minuut tot minuut

VK 28.03.2012 De zoektocht naar miljarden De spanning stijgt rond de onderhandelingen in het Catshuis. Gaat PVV-leider Geert Wilders de gesprekken staken? Lees hier het laatste nieuws en …

Lees ook ‘Wilders zou willen breken’: Onderhandelingen Catshuis ‘in moeilijke fase’ – 28/03/12

Lees ook ‘Moeilijke fase’ Catshuis kan ploffen of afronden betekenen – 28/03/12

Brussel krijgt plannen uiterlijk 30 april

VK 28.03.2012 Hoewel de Catshuis-onderhandelingen in een ‘moeilijke fase’ zitten, heeft premier Rutte, de Kamer vandaag laten weten dat eventuele …

‘Wilders zou willen breken’: Onderhandelingen Catshuis ‘in moeilijke fase’

VK 28.03.2012 De onderhandelingen in het Catshuis tussen VVD, CDA en gedoogpartner PVV verkeren in ‘een moeilijke fase’. Dat liet de Rijksvoorlichtingsdienst …

Problemen Catshuis: ‘Wilders eist referendum over euro’

Elsevier 28.03.2012  PVV-leider Geert Wilders zou tijdens de onderhandelingen in het Catshuis een referendum hebben geëist over de euro. Voor VVD en CDA is dit onbespreekbaar.

Dat meldt de NOS woensdagavond. De onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen lijken vast te lopen nadat de gesprekken tussen VVD, CDA en PVV woensdag vroegtijdig zijn afgebroken.

Vooral Wilders zou dwarsliggen. Hij heeft problemen met ingrepen op de zorg, het ontslagrecht en de ww. Ook zou hij vinden dat er niet genoeg wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp.

De drie partijen spreken al drie weken over bezuinigingen ter waarde van 12 tot 16 miljard euro. Het is de bedoeling dat het begrotingstekort uitkomt rond de grens van 3 procent die de Europese Unie toestaat.

Zie ook:

‘Wilders dreigt met breken’ – oppositie wil uitleg en tijdspad van kabinet

NRC 28.03.2012 Wilders heeft vandaag gedreigd een einde te maken aan de onderhandelingen in het Catshuis. Dat meldt de NOS vanmiddag op gezag van Haagse bronnen. De oppositie wil uitleg van Rutte over de staat van de onderhandelingen, die begin van de middag onverwachts werden opgeschort.

Volgens de bronnen van de NOS hebben “anderen” die betrokken zijn bij de onderhandelingen Wilders met succes gevraagd er nog een nachtje over te slapen. Onze politiek redacteur Freek Staps zei vandaag dat de besprekingen, die morgenochtend wel hervat worden, nu twee richtingen uit kunnen gaan:

‘Geert Wilders wil stoppen met onderhandelingen’

Elsevier 28.03.2012 PVV-leider Geert Wilders wil stoppen met de onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen. De gesprekken in het Catshuis tussen VVD, CDA en PVV dreigen daarmee volledig te mislukken.

 Dat melden de NOS en persbureau ANP woensdag op basis van ‘Haagse bronnen’.

Reacties van de oppositie

‘Wilders wilde gisteravond al breken’

Onenigheid over ontslagrecht en WW

VK 28.03.2012 De zoektocht naar miljarden Bronnen in Den Haag melden dat PVV-leider Geert Wilders gisteravond de onderhandelingen in het Catshuis al wilde afbreken. Dat meldt de NOS. …

Lees ook ‘Wilders zou willen breken’: Onderhandelingen Catshuis ‘in moeilijke fase’ – 28/03/12

Lees ook Spanningen in gedoogcoalitie over bezuinigingen van minuut tot minuut – 28/03/12

Lees ook Samsom: nu verkiezingen, nieuwe Kamer in juni – 28/03/12

‘Wilders wilde breken met coalitie’

Spits 28.03.2012 De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vanmiddag laten weet dat de onderhandelingen zich in een moeilijke fase bevinden. CDA, PVV en VVD overleggen sinds 5 maart over miljarden bezuinigingen. Morgen om 10.00 zullen de partijen weer verder praten.

‘Wilders wilde gisteravond al breken’

AD 28.03.2012  Bronnen in Den Haag melden dat PVV-leider Geert Wilders gisteravond de onderhandelingen in het Catshuis al wilde afbreken. Dat meldt de NOS. …

‘Wilders wilde punt zetten achter Catshuisberaad’

Metro 28.03.2012 Woensdagmiddag meldde de Rijksvoorlichtingsdienst dat de onderhandelingen in het Catshuis zich in een ‘moeilijke fase’ bevinden en dat de gesprekken woensdag eerder zijn afgerond dan gepland.

Geert Wilders wilde woensdag de onderhandelingen in het Catshuis afbreken. De PVV-leider kon echter op de valreep worden overgehaald hier nog een nachtje over te slapen. Dat meldt de NOS op basis van bronnen.

Onderhandelingen in Catshuis vandaag vroegtijdig afgebroken

NRC 28.03.2012 De onderhandelingen in het Catshuis zijn vandaag vroegtijdig afgebroken, omdat ze in een moeilijke fase zitten. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De RVD liet aan het begin van de middag in een verklaring weten:

“Vandaag zijn de gesprekken eerder geëindigd. De onderhandelingen gaan door een moeilijke fase. Morgenochtend om 10.00 uur worden de beraadslagingen voortgezet.”

Overleg over bezuinigingen dreigt te mislukken

Parool 28.03.2012 De onderhandelingen in het Catshuis tussen VVD, CDA en gedoogpartner PVV verkeren in een moeilijke fase. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekendgemaakt. Geert Wilders wilde de onderhandelingen afbreken, melden bronnen in Den Haag. …

‘Gewoon rustig wachten op witte rook bij Catshuis’

Parool 28.03.2012 De onderhandelingen in het Catshuis tussen VVD, CDA en gedoogpartner PVV verkeren in een moeilijke fase. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekendgemaakt. De oppositie reageert verdeeld op het nieuws. Zo zegt Keest van der Staaij, …

‘Gewoon rustig wachten op witte rook bij Catshuis’

Trouw 28.03.2012 De onderhandelingen in het Catshuis tussen VVD, CDA en gedoogpartner PVV verkeren in een moeilijke fase. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekendgemaakt. De oppositie reageert verdeeld op het nieuws.

Verwant nieuws:

                               ‘Pijn zit vooral bij de PVV’ – 28/03/12

                               Overleg over bezuinigingen dreigt te mislukken – 28/03/12

Crisis in het Catshuis

Telegraaf 28.03.2012  Bij de onderbroken onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV zit de pijn vooral bij de laatste. Dat meldden bronnen woensdagmiddag. Ingrepen op onder meer het terrein van sociale zekerheid, zoals WW en ontslagrecht, liggen de PVV in deze economische moeilijke tijden zwaar op de maag. Volgens een officiële mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst hervatten de partijen donderdagochtend hun gesprekken in het Catshuis. Onduidelijk is of ze dan verder onderhandelen of eerst vastgesteld moet worden of de onderhandelaars nog wel verder willen.

Beraad Catshuis opgeschort; overleg in ‘moeilijke fase’

Elsevier 28.03.2012 De onderhandelingen in het Catshuis tussen regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV over miljardenbezuinigingen ‘gaan door een moeilijke fase’.

Zie ook:

‘Moeilijke fase’ Catshuis kan ploffen of afronden betekenen

VK 28.03.2012 Komen ze er niet uit in het Catshuis of zijn de afgebroken onderhandelingen een pas op de plaats, voordat de definitieve afronding begint? Niemand die het weet.

Gesprekken Catshuis in moeilijke fase

Metro 28.03.2012 De gesprekken in het Catshuis over extra bezuinigingen zijn woensdag eerder dan gepland afgebroken. “De onderhandelingen gaan door een moeilijke fase”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Onderhandelingen Catshuis afgebroken

Spits 28.03.2012 De partijen proberen een nieuwe bezuinigingsronde samen te stellen. Er zal flink moeten worden gesneden om het begrotingstekort dat in 2013 dreigt uit te komen op 4,5 procent, terug te brengen tot 3 procent.

Catshuisoverleg in moeilijke fase

De Pers 28.03.2012 De onderhandelingen in het Catshuis tussen regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV over miljardenbezuinigingen ,,gaan door een moeilijke fase”. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt. Volgens de NOS is het Geert Wilders die de stekker uit de onderhandelingen wil trekken.

Overleg Catshuis onderbroken

NU 28.03.2012 ‘Onderhandelingen door moeilijke fase’ DEN HAAG – De onderhandelingen in het Catshuis zijn woensdag eerder dan gepland afgebroken.

‘Pijn zit vooral bij PVV’

De Pers 28.03.2012  Bij de onderbroken onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV zit de pijn vooral bij de laatste. Dat meldden bronnen woensdagmiddag.  (107)

‘Catshuis: voor Pasen akkoord over bezuinigingen’

Elsevier 28.03.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zouden bijna een akkoord hebben bereikt over extra miljardenbezuinigingen. De partijen hopen nog voor Pasen een definitief pakket bezuinigingen te presenteren.

Dat melden ingewijden aan het AD. De bezuinigingsplannen gaan volgens bronnen volgende week voor doorrekening naar het Centraal Planbureau (CPB).

Rekenen
De drie partijen lijken het eens te worden over bezuinigingen ter waarde van 12 tot 16 miljard euro.

Brussel
De uitkomst van de berekening van het CPB is cruciaal. Vooral minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën zou erop gebrand zijn dat Nederland aan Europese regels voldoet. De Jager wil berichten dat hij aftreedt als het begrotingstekort hoger is dan Brussel toestaat, ‘bevestigen noch ontkennen’.

Rutte zei dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer dat de onderhandelaars er zo snel mogelijk willen uitkomen.

Zie ook:

maart 29, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 6

  Misssie Kunduzdossier

Missie in Kunduz – dossier

AfghanistanSP dossier

Kabinetsbeloftes.

Uitbreiding – Het onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de politietrainingsmissie in Afghanistan is nog in volle gang. Maar als het aan Jolande Sap (GroenLinks) ligt, is bij die mogelijke uitbreiding zeker aandacht nodig voor versterking van de justitiële keten.

Huiverig – De Tweede Kamer was huiverig over de aankondiging van het kabinet om te onderzoeken of Nederlandse militairen de grenspolitie in Afghanistan kunnen gaan trainen. Ook zijn er nog te veel vragen over de mogelijkheid om agenten van buiten de provincie Kunduz op te leiden.

GroenLinks zegt nu NEE !!! – GroenLinks stemde vorig jaar na langdurige interne discussie in met de trainingsmissie en partijleider Jolande Sap beloofde de ontwikkelingen in Kunduz zeer kritisch te zullen volgen. De kritische leden constateren nu dat er van de beloftes weinig terechtgekomen is.

Zie ook: Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 5

Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afghanistan deel 4

Einde Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afganistan ? deel 3

Einde Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afganistan ? deel 2

Einde Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afganistan ? deel 1

en ook: Wikileaks – Het Afganistan-lek en verder nieuws

SP eist einde aan missie KunduzVideo

Taliban-aanval op Kabul voorbijVideo

Terreuractie Kabul beeindigdVideo

Fotogalerij: Rutte goes Kunduz – Foto’s

Rutte wil kunduzmissie uitbreidenVideo

‘Opbouwwerkers werden gezien als verlengstuk militaire missie’ – Video

GroenLinks: geen uitbreiding van politiemissie Kunduz  – Audio

Lagendijk (GL): niet zo enthousiast meer over Kunduz-missie Audio

 Uitbreiding missie Kunduz taboe voor GroenLinks Video

‘Sap dreigde met opstappen rond Kunduz’

NU 02.10.2012 AMSTERDAM – GroenLinks-leider Jolande Sap dreigde af te treden als haar fractie niet zou instemmen met de politietrainingsmissie in Kunduz.  “Als ik als beginnend politiek leider vol passie en vuur een deal binnensleep en het dan toch moet laten afketsen, wordt mijn positie als fractievoorzitter in feite onmogelijk”, zei ze volgens Vrij Nederland op een fractievergadering.

Gerelateerde artikelen

25/09/2012 Sap overwoog serieus om op te stappen

13/09/2012 Sap blijft aan als partijleider GroenLinks

13/09/2012 Vertrek Jolande Sap ‘niet aan de orde’

11/09/2012 ‘Niet fraai wat bij GroenLinks is gebeurd’

02/09/2012 Sap ziet wisselingen bij achterban GroenLinks

02/09/2012 ‘De partij staat als een huis achter mij’

24/08/2012 Profiel: Jolande Sap (GroenLinks)

 

Dibi heeft spijt van Kunduz-missie: ‘Partijdruk was groot’

Trouw 27.05.2012  Kandidaat-lijsttrekker Tofik Dibi van GroenLinks werd door zijn partij onder grote druk gezet om voor de missie in Kunduz te stemmen. Dibi zei dit vannacht in het Radio 1-programma De Overnachting. Hij verklaarde dat hij wel tegen wilde stemmen, maar maar op de vraag of fractievoorzitter Jolande Sap hem had verplicht voor te stemmen wilde hij niet antwoorden. Wel gaf hij aan spijt te hebben van zijn beslissing.

‘Ik heb voor gestemd, punt. Ik kan er niks anders over zeggen, anders zou ik een rel creëren’, stamelde de GroenLinks-politicus.

Dibi betreurt steun aan Kunduz

Telegraaf  27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker Tofik Dibi van GroenLinks stond onder grote druk om voor de missie in Kunduz te stemmen. Hij zei dat zondagnacht in het Radio 1-programma De Overnachting van BNN. Dibi verklaarde dat hij wel tegen had willen stemmen, maar op de vraag of fractievoorzitter Jolande Sap hem had verplicht voor te stemmen wilde hij niet antwoorden. Wel gaf hij aan spijt te hebben van zijn beslissing.

Dibi stemde onder ‘grote druk’ voor Kunduz-missie

Elsevier 27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks Tofik Dibi zegt dat zijn partij de missie in Afghanistan niet had moeten steunen. Dat GroenLinks voor de missie stemde, was volgens Dibi ‘in alle opzichten’ fout. Zo’n besluit mag de partij nooit meer nemen.

Gedwongen
De steun van GroenLinks was cruciaal voor de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Dibi zegt dat de fractie in de Tweede Kamer onder zeer grote druk stond om het plan te steunen. Steun voor de missie zou zijn ‘afgedwongen’.

Alleen GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent stemde tegen. Dat was volgens Dibi een ‘enorme heldendaad’. Hij heeft zichzelf gedwongen om voor de missie te stemmen. ‘Een tegenstem was acceptabel.’ Er zouden meer GroenLinksers zijn geweest die tegen de missie wilden stemmen.

‘Uiteindelijk heb ik mezelf gedwongen voor te stemmen, omdat de druk enorm was. Ik heb gewoon voor gestemd. Punt. Ik kan er niks anders over zeggen. Anders zou ik een rel creëren,’ zegt de kandidaat-lijsttrekker.

Versplintering
Dibi denkt dat het instemmen met de missie in Kunduz de reden is dat zijn partij het zo slecht doet in peilingen. Het zetelaantal van GroenLinks is virtueel al gehalveerd.

Dibi zei verder dat hij wil dat GroenLinks op termijn fuseert met D66 en de PvdA. Hij wil als lijsttrekker een progressieve beweging oprichten om een eind te maken aan de versplintering in de politiek. De verschillen tussen de drie partijen zijn volgens Dibi alleen met een vergrootglas te vinden.

Commentaar Eric Vrijsen uit 2011: Scoringsdrift zal Kamer bij Kunduz opbreken

Zie ook:

GroenLinks dreigt met tegenstem

Leden steunen Sap

Dibi: ‘Ik moest voor Kunduz stemmen’

Spits 27.05.2012 De mogelijk toekomstige leider van GroenLinks Tofik Dibi is door zijn partij onder druk gezet om vóór de missie in Kunduz te stemmen. Hij wilde, net als GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent, tegen de missie stemmen, maar dat was verboden.

Dibi: ik moest voor Kunduz-missie stemmen, maar heb spijt

NRC 27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks Tofik Dibi werd gedwongen voor de politietrainingsmissie in Kunduz te stemmen. Dat zei hij vannacht in het Radio 1-programma De Overnachting.

De steun van GroenLinks in de Tweede Kamer was cruciaal voor de missie in Afghanistan. Volgens Dibi was de steun van zijn partij voor de missie echter in alle opzichten fout. Hij vindt dat zo’n besluit nooit meer genomen mag worden. “Het was afgedwongen.”

Dibi: ik moest voor Kunduz-missie stemmen

Metro 27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks Tofik Dibi werd gedwongen voor de politietrainingsmissie in Kunduz te stemmen. Dat zei hij in de nacht van zaterdag op zondag in het Radio 1-programma De Overnachting.

Dibi voelde druk om voor Kunduz-missie te stemmen

NU 27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker Tofik Dibi van GroenLinks stond onder grote druk om voor de missie in Kunduz te stemmen. Hij zei dat zondagnacht in het Radio 1-programma De Overnachting van BNN. Dibi verklaarde dat hij wel tegen had willen stemmen, maar op de vraag of fractievoorzitter Jolande Sap hem had verplicht voor te stemmen wilde hij niet antwoorden. Wel gaf hij aan spijt te hebben van zijn beslissing.

Gerelateerde artikelen;

26/05/2012 Sap bij winst Dibi misschien niet in Kamer

25/05/2012 ‘Sap veruit favoriet bij kiezers GroenLinks’

23/05/2012 Verschil Sap en Dibi over status Lente-akkoord

22/05/2012 Leden GroenLinks kiezen massaal voor Sap

Kunduz kleeft aan GroenLinks
De Pers 13.02.2012 GroenLinks wil niet dat de prachtmissie van de partij wordt aangepast om er wat meer uit te halen.  Bijna een half miljard euro. Dat kost de politietrainingsmissie in Afghanistan de belastingbetaler in vier jaar.

Dat is een half miljoen per agent die leert fouilleren en handboeien omdoen. Een half miljoen euro per agent die we via de Dutch approach drillen in transparantie en diversiteitsbewustwording. De kosten per agent zouden gedrukt kunnen worden door er meer op te leiden, maar dat lijkt sinds zaterdag uitgesloten.

Hillen legt zich neer bij GroenLinks

Spits 13.02.2012 Minister Hans Hillen gaat niet meer proberen GroenLinks te overtuigen van een vervolgmissie in Kunduz. Hij legt zich neer bij het verzet van de partij tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen.

Hillen aanvaardt verzet GL

De pers 13.02.2012 Minister Hans Hillen van Defensie legt zich neer bij het verzet van GroenLinks tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen in Kunduz. Dat bleek maandag uit zijn woorden na een bijeenkomst over Europese defensiesamenwerking.

Hillen legt zich neer bij verzet GL

Telegraaf 13.02.2012 Minister Hans Hillen van Defensie legt zich neer bij het verzet van GroenLinks tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen in Kunduz. Dat bleek maandag uit zijn woorden na een bijeenkomst over Europese defensiesamenwerking.

Hillen legt zich neer bij Kunduz-koers GroenLinks

Trouw 13.02.2012 Minister Hans Hillen van Defensie legt zich neer bij het verzet van GroenLinks tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen in Kunduz. Dat bleek vandaag uit zijn woorden na een bijeenkomst over Europese defensiesamenwerking.

Hillen legt zich neer bij verzet GroenLinks

NU 13.02.2012 DEN HAAG – Minister Hans Hillen van Defensie legt zich neer bij het verzet van GroenLinks tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen in Kunduz.

Lees meer over dit onderwerp:

Congres GroenLinks steunt missie Kunduz, maar wil geen uitbreiding

NRC 11.02.2012 De leden van GroenLinks zijn tegen uitbreiding van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz, maar blijven de missie in zijn huidige vorm wel steunen. Dat is de uitkomst van de stemmingen over een aantal moties die vanmiddag op het congres behandeld werden.

Tijdens het congres van GroenLinks in Utrecht sprak een grote meerderheid van de leden zich uit tegen het oprekken van de taken van Nederlandse troepen in Afghanistan. Moties die de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer opriepen om de steun voor de missie in te trekken haalden geen meerderheid.

Leden GroenLinks blijven missie Kunduz steunen

AD 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde vandaag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

De Tweede Kamerfractie onder leiding van Jolande Sap ging onder voorwaarden akkoord met deze missie in Afghanistan waar een deel van de aanhang niets van wil weten. De motie om de steun in te trekken, kreeg onvoldoende bijval.

GroenLinks-leden steunen Sap bij koers Kunduz

Elsevier 11.02.2012 De leden van GroenLinks hebben op het partijcongres geen moties gesteund waarin wordt gepleit voor het intrekken van de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Wel zijn de GroenLinks-leden tegen uitbreiding van de missie.

Dat is ook het standpunt van GroenLinks-leider Jolande Sap. De uitslag van de stemming is een meevaller voor haar. De leden zijn kritisch over de koers van de partij, die het ook slecht doet in de peilingen.

Zie ook:

Leden GroenLinks blijven missie Kunduz steunen

Parool 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde vandaag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

GL blokkeert oprekking mandaat Kunduz-missie

Parool 11.02.2012  GroenLinks wil geen oprekking van het ‘civiele mandaat’ van de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz bij een eventuele uitbreiding van de missie. Zo sluit de Tweede Kamerfractie van de oppositiepartij het trainen van grenspolitie uit om …

Steun voor Sap

Telegraaf 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde zaterdag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

Leden GroenLinks willen missie Kunduz houden zoals die is

Trouw 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde vandaag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

De Tweede Kamerfractie onder leiding van Jolande Sap ging onder voorwaarden akkoord met deze missie in Afghanistan waar een deel van de aanhang niets van wil weten. De motie om de steun in te trekken, kreeg onvoldoende bijval.

GroenLinks-congres tegen uitbreiding Kunduz

Metro 11.02.2012 De leden van GroenLinks zijn tegen uitbreiding van de missie in Kunduz. Tijdens het congres van de partij, dat zaterdag plaatsvindt in Utrecht, sprak een grote meerderheid van de leden zich uit tegen het oprekken van de taken van Nederlandse troepen in Afghanistan. Moties die de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer opriepen om de steun voor de missie in te trekken, haalden geen meerderheid.

Gerelateerde links:

Congres tegen uitbreiding Kunduz

De Pers 11.02.2012 De leden van GroenLinks zijn tegen uitbreiding van de missie in Kunduz. Tijdens het congres van de partij, dat zaterdag plaatsvindt in Utrecht, sprak een grote meerderheid van de leden zich uit tegen het oprekken van de taken van Nederlandse troepen in Afghanistan. Tijdens het congres lieten de leden weten nog wel achter de missie te staan.

GL en Kunduz zijn weer vriendjes

Spits 11.02.2012  Niks aan het handje, allemaal doorlopen. Het was eventjes spannend of Kunduzmissiegedoogpartij GroenLinks de missie in Kunduz nog wel gedoogde, maar de partij hoeft de steun aan de missie toch niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde zojuist op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

Leden GroenLinks blijven missie Kunduz steunen

Parool 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde vandaag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

Congres GroenLinks wil geen uitbreiding Kunduz

NU 11.02.2012  DEN HAAG – Het GroenLinks-congres in Utrecht heeft zich zaterdag uitgesproken tegen uitbreiding van de missie in Kunduz.

Leden GroenLinks steunen Kunduz-koers

11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde zaterdag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

De Tweede Kamerfractie onder leiding van Jolande Sap ging onder voorwaarden akkoord met deze missie in Afghanistan waar een deel van de aanhang niets van wil weten. De motie om de steun in te trekken, kreeg onvoldoende bijval.

Kunduz weer centraal op congres GroenLinks – ‘test voor Sap’

NRC 11.02.2012 Zo’n vijftienhonderd leden van GroenLinks komen vandaag bijeen in Utrecht voor het congres van hun partij. Net als bij het congres van een jaar geleden staat de steun van de partij voor de missie in Kunduz centraal. Binnen GroenLinks is veel onenigheid over de politietrainingsmissie in Afghanistan.

Partijleider Jolande Sap zei gisteren in de Volkskrant dat GroenLinks niet akkoord gaat met een eventuele uitbreiding van de missie. Daarmee lijkt ze tegemoet te willen komen aan de critici binnen haar partij die de steun die GroenLinks vorig jaar gaf aan de missie met lede ogen aanzien.

Congres GL praat opnieuw over missie Kunduz

De Pers 11.02.2012 De steun van GroenLinks aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is nog steeds een gevoelig punt voor de achterban. In Utrecht komen zaterdag 1500 GroenLinks-leden bijeen om te bepalen wie de nieuwe voorzitter wordt. Maar ook buigen ze zich over een oproep van tientallen leden om de steun aan de missie in Kunduz in te trekken.

GL praat weer over Kunduz

Telegraaf 11.02.2012  De steun van GroenLinks aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is nog steeds een gevoelig punt voor de achterban. In Utrecht komen zaterdag 1500 GroenLinks-leden bijeen om te bepalen wie de nieuwe voorzitter wordt. Maar ook buigen ze zich over een oproep van tientallen leden om de steun aan de missie in Kunduz in te trekken.

Het wordt een lastige dag voor Sap op het GroenLinks-congres

VK 11.02.2012 1500 leden van GroenLinks komen vandaag samen in Utrecht voor een partijcongres. Spannendste agendapunt: de oproep van tientallen leden om de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz in te trekken. Veel leden zitten ermee in hun maag.

Sap staat onder zware druk van haar achterban om zich kritischer op te stellen als het om de missie gaat.

Zeg nee tegen missie Kunduz

Foto Flickr/isafmedia

Zeg nee tegen missie Kunduz

door Hans Spekman op 10 februari 2012 – Doe het niet meer. Dat is wat ik tegen Jolande Sap zou willen zeggen vandaag. Je achterban wil het niet, de mensen die jou kozen, zeggen duidelijk dat het genoeg is geweest. Ik heb het hier natuurlijk over de veronderstelde civiele missie in Kunduz. Er is geen onderscheid tussen een civiele missie en een vechtmissie. » lees verder

Sap wil onrust smoren; blokkeert uitbreiding Kunduz

Elsevier 10.02.2012 In een poging tegemoet te komen aan klachten uit de achterban, blokkeert GroenLinks verdere uitbreiding van politietrainingen in de Afghaanse provincie Kunduz. Fractieleider Jolande Sap wil niet dat Nederlanders ook de noordelijke Afghaanse grenspolitie gaan opleiden. Daarmee hoopt Sap, een dag voor het partijcongres, ontevreden partijgenoten gerust te stellen, die weinig voelen voor de missie. Sap wil ook niet meewerken aan een opleiding van politieagenten die buiten Kunduz gaan opereren, meldt een woordvoerder aan de Volkskrant.

Zie ook: Leden GroenLinks: Kamerfractie luistert niet naar ons

‘GroenLinks is Kunduz-moe’

VK 10.02.2012 GroenLinks’ers zijn Kunduz-moe. ‘Wij willen praten over een leven na Kunduz. Wat we vooral willen is dat het als het over onze partij gaat, het weer over het kinderpardon, de PGB’s en het stoppen van de tweede kerncentrale gaat.’

Uitbreiding missie Kunduz taboe

De Pers 10.02.2012 GroenLinks wil geen verdere uitbreiding van de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. Fractieleider Jolande Sap ziet het niet zitten dat Nederlanders ook de noordelijke Afghaanse grenspolitie gaan opleiden. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

Geen steun uitbreiding trainingsmissie

Telegraaf 10.02.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in plannen om de taken van de Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden. Toch laat het kabinet binnenkort weten wat de mogelijkheden zijn om ook de noordelijke grenspolitie te trainen en agenten van buiten Kunduz op te leiden die in andere noordelijke provincies aan de slag gaan.

GL: geen uitbreiding Kunduz

Spits 10.02.2012 GroenLinks, de partij die er eerder voor zorgde dat het kabinet een meerderheid kreeg om de politiemissie in Kunduz te realiseren, lijkt nu toch een beetje terug te komen op deze steun. Gisteren werd al bekend via een peiling van EenVandaag dat de achterban de missie sowieso niet ziet zitten en liever zou zien dat Sap daar met haar stekkerdoos ging zwaaien.

Uitbreiding missie Kunduz taboe voor GroenLinks

Metro 10.02.2012 Twee derde (68 procent) van de GroenLinks-stemmers wil dat de partij geen steun meer geeft aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Voor één op de drie stemmers is de steun van GroenLinks aan Kunduz een reden niet meer op de partij te stemmen. Dat blijkt uit een peiling onder het EenVandaag Opiniepanel.

Uitbreiding missie Kunduz taboe voor GroenLinks

NU 10.02.2012 GroenLinks blokkeert een oprekking van het ”civiele mandaat” van de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz bij een eventuele uitbreiding van de missie.  Bekijk video

GroenLinks ligt dwars bij uitbreiding missie Kunduz

VK 10.02.2012 GroenLinks blokkeert verdere uitbreiding van politietrainingen in het Afghaanse Kunduz. Fractieleider Jolande Sap wil niet dat Nederlandse politietrainers ook de noordelijke Afghaanse grenspolitie gaan opleiden. Ook spreekt Sap een veto uit over de opleiding van politieagenten die buiten Kunduz gaan opereren. Dit meldt de woordvoerder van Sap aan de Volkskrant.

GL-kiezers lopen weg

Telegraaf 09.02.2012 Twee derde (68 procent) van de GroenLinks-stemmers wil dat de partij geen steun meer geeft aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Voor één op de drie stemmers is de steun van GroenLinks aan Kunduz een reden niet meer op de partij te stemmen. Dat blijkt uit een peiling onder het EenVandaag Opiniepanel.

GL snijdt zichzelf in vingers met Kunduz

Spits 09.02.2012 De steun van GroenLinks aan de politietrainingsmissie in Kunduz, kan de partij nog wel eens duur komen te staan. Ruim twee derde van de GL-stemmers wil dat de partij haar steun terug trekt. Gebeurt dat niet, dan is dat voor ruim één op de drie stemmers reden niet meer voor GL te kiezen.

GL-kiezers lopen weg om Kunduz

De Pers 09.02.2012 Twee derde (68 procent) van de GroenLinks-stemmers wil dat de partij geen steun meer geeft aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Voor één op de drie stemmers is de steun van GroenLinks aan Kunduz een reden niet meer op de partij te stemmen. Dat blijkt uit een peiling onder het EenVandaag Opiniepanel.

GroenLinks-kiezers willen einde aan missie Kunduz

NU 09.02.2012 AMSTERDAM – Een ruime meerderheid van de GroenLinks-stemmers vindt dat hun partij de steun aan de Nederlandse missie in het Afghaanse Kunduz moet intrekken.

GL-leden tegen Kunduz-missie

De Pers 01.02.2012 Een groep van tientallen leden van GroenLinks wil dat de Tweede Kamerfractie de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz intrekt. De groep dient daarvoor volgende week op het partijcongres in Utrecht een motie in.

Oproep in GroenLinks: Trek steun missie Kunduz in

Parool 01.02.2012 Een groep van tientallen leden van GroenLinks wil dat de Tweede Kamerfractie de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz intrekt. De groep dient daarvoor volgende week op het partijcongres in Utrecht een motie in.

‘GL, trek steun Kunduz in’

Telegraaf 01.02.2012 Een groep van tientallen leden van GroenLinks wil dat de Tweede Kamerfractie de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz intrekt.

GroenLinks: trek steun Kunduz in

Spits 01.02.2012 De kwestie Kunduz zorgt nog steeds voor onenigheid binnen GroenLinks. Een groep van tientallen leden wil nu dat de Tweede Kamerfractie de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz intrekt.

Kamervragen over uitgelekt NAVO-rapport Taliban

Parool 01.02.2012 De ChristenUnie heeft Kamervragen gesteld over het uitgelekte NAVO-rapport waarin zou staan dat de Taliban op grote schaal samenwerken met de politie en het leger in Afghanistan. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO, waarover de BBC woensdag bericht.

Het zou de politietrainingsmissie in Kunduz volgens Kamerlid Joël Voordewind in gevaar kunnen brengen.

Verder:

‘Missies Nederland niet meer met einddatum’

Trouw 26.11.2012 Nederland moet bij missies in het buitenland, zoals in Afghanistan, geen einddatum meer vastleggen. Nederland moet bereid zijn om zo lang als nodig deel te nemen aan een operatie.

Dat stelt de hoogste burgergezant van de NAVO in Afghanistan, de Nederlander Maurits Jochems, in een gesprek met het ANP. Namens het bondgenootschap onderhoudt Jochems contacten met de Afghaanse regering en internationale organisaties.

‘Missies niet meer met einddatum’

Telegraaf 26.11.2012  Nederland moet bij missies in het buitenland, zoals in Afghanistan, geen einddatum meer vastleggen. Nederland moet bereid zijn om zo lang als nodig deel te nemen aan een operatie.

‘Onze missie in Afghanistan is mislukt’

TVK 01.11.2012 Noch de Nederlandse Kunduz-missie noch de Amerikaanse troepenversterking heeft Afghanistan voor toenemend geweld kunnen behoeden, schrijft SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat de door Nederland opgeleide agenten niet buiten Kunduz mogen werken omdat de kans dan groot is dat zij paramilitaire taken toebedeeld krijgen. De regering erkende onlangs dat dit toch gebeurt. Nederland heeft daarnaast inmiddels veel Afghaanse trainers opgeleid die rekruten opleiden die in toenemende mate eveneens buiten Kunduz worden ingezet. Deze zaken staan haaks op de gemaakte afspraken.

Tientallen getrainde agenten buiten Kunduz – tegen afspraken in

NRC 01.11.2012 Tientallen door Nederlanders opgeleide onderofficieren en politieagenten zijn buiten de Afghaanse provincie Kunduz aan het werk geweest. Dat schrijven bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie vandaag in antwoord op Kamervragen. Lees verder›

Officieren buiten Kunduz

Telegraaf 01.11.2012 Tientallen door Nederland opgeleide Afghaanse onderofficieren werken buiten de noordelijke provincie Kunduz. Dat blijkt uit een brief die de ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Defensie donderdag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Agenten blijken „in mindere mate” buiten de provincie actief te zijn.

Gerelateerde artikelen;

31-10: PvdA steunt Kunduz nu 100%

29-10: De plannen op een rijtje

25-10: Vrouwen slagen in Kunduz

‘Opgeleide onderofficieren werken buiten Kunduz’

NU 01.11.2012 Tientallen door Nederland opgeleide Afghaanse onderofficieren werken buiten de noordelijke provincie Kunduz.  Dat blijkt uit een brief die de ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Defensie donderdag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Agenten blijken ”in mindere mate” buiten de provincie actief te zijn.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Kunduz

PvdA steunt missie Kunduz nu voor 100 procent

NU 31.10.2012 DEN HAAG – De PvdA steunt de politietrainingsmissie in het Noord-Afghaanse Kunduz nu voor 100 procent. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom woensdag bij de bespreking in de Tweede Kamer van de kabinetsformatie. Ook al betwisten wij de zinnigheid van de missie toen die begon, halverwege stoppen is nog ongelukkiger, aldus de voorman van de sociaaldemocraten.

Lees meer over: Formatie Kunduzakkoord

Blijf bij Afghanistan betrokken, maar anders

Trouw 26.10.2012 In het politieke debat rondom de verkiezingen was geen ruimte voor Afghanistan. Het buitenlandthema was Europa en de euro. Dat ligt dichter bij huis en past natuurlijk beter bij de huidige economische crisis. Afghanistan is een heet politiek hangijzer geworden, vooral nadat het Kabinet-Balkenende IV viel over het Uruzgan-besluit en de huidige politietrainingsmissie in Kunduz zeker niet zonder horten en stoten tot stand kwam.

In de Troonrede werd de Nederlandse inzet in Afghanistan nog aangehaald, maar verder is de Nederlandse interesse voor een verdere bijdrage in Afghanistan als een nachtkaars uitgegaan. De kosten zijn te hoog, de doelstellingen te onduidelijk en de resultaten moeilijk te duiden: talloze argumenten zijn ervoor te vinden die bovendien goed passen bij de kortzichtige roep om verdere bezuinigingen op defensie en ontwikkelingshulp.

Vrouwen slagen in Kunduz

Telegraaf 25.10.2012 Voor het eerst is een groep vrouwelijke Afghaanse agenten geslaagd voor de basisopleiding die de Nederlanders geven in de provincie Kunduz. Dat meldde het ministerie van Defensie donderdag.

Gerelateerde artikelen;

24-10:Vrees voor burgeroorlog Kunduz

23-10:‘Arrestatie Talibankopstuk’

22-10:Nieuwe lichting naar Kunduz

Lees meer over: kunduz  –  politietrainers

Video: de krijgsheren van Kunduz – een tikkende tijdbom Video

VK 23.10.2012 In de Tweede Kamer groeit de twijfel over voortzetting van de politietrainingsmissie in Kunduz. Trainingen aan Afghaanse politieagenten zijn deels zijn stilgelegd, de ChristenUnie wil een Kamerdebat over de missie. De Volkskrant en Nieuwsuur reisden afgelopen weken naar de provincie toe om uit te vinden wat daar gaat gebeuren als Nederlanders vertrekken. Kunduz blijkt nog steeds uiterst onstabiel.

Vierde lichting trainers naar Kunduz

Trouw 22.10.2012  De komende maand zal een nieuwe lichting militairen naar de Afghaanse provincie Kunduz vertrekken om daar politieagenten op te leiden. De eersten van de 350 marechaussees en leden van de luchtmobiele brigade vertrekken dinsdag vanaf vliegbasis Eindhoven.

Nieuwe lichting naar Kunduz

Telegraaf 22.10.2012  De komende maand zal een nieuwe lichting militairen naar de Afghaanse provincie Kunduz vertrekken om daar politieagenten op te leiden. De eersten van de 350 marechaussees en leden van de luchtmobiele brigade vertrekken dinsdag vanaf vliegbasis Eindhoven.

Groeiende twijfel over Kunduz: het is niet ons probleem maar dat van andere partijen

Trouw 19.10.2012 In de Tweede Kamer groeit de twijfel over voortzetting van de politietrainingsmissie in Kunduz, nu bekend is geworden dat een aantal door Nederlanders opgeleide agenten ook elders in Afghanistan actief is. Twee partijen die de missie steunden, GroenLinks en de ChristenUnie, zien daarin een schending van beloften aan het parlement.

Is die Kunduz-missie nou wel of niet stopgezet?

VK 18.10.2012 De politietrainingsmissie in Kunduz is niet stopgezet, zoals sommige media vandaag melden. Nederlanders geven nog steeds les aan Afghaanse agenten. Dat hebben journalisten van de Volkskrant en Nieuwsuur de afgelopen dagen met eigen ogen gezien in de Afghaanse provincie.

GroenLinks en ChristenUnie willen debat over Kunduz

Trouw 18.10.2012 GroenLinks en de ChristenUnie willen volgende week een debat in de Tweede Kamer over de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Donderdag kwam naar buiten dat tegen de afspraken in door Nederland getrainde politiemensen buiten Kunduz worden ingezet. Bij de politietrainingsmissie zijn ruim 540 Nederlanders betrokken. De missie begon in juni 2011 en kwam er met steun van de VVD, CDA, D66, CU en GroenLinks. Medio 2014 wordt de missie afgerond.

GL en CU willen Kunduz-debat

Telegraaf 18.10.2012  GroenLinks en de ChristenUnie willen volgende week een debat in de Tweede Kamer over de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Donderdag kwam naar buiten dat tegen de afspraken in door Nederland getrainde politiemensen buiten Kunduz worden ingezet.

Politieopleidingen in Kunduz stilgelegd

NU 18.10.2012 De opleiding van onderofficieren van de politie in de Afghaanse provincie Kunduz is voorlopig stilgelegd. Door Nederland opgeleide agenten zijn ook buiten Kunduz ingezet en dat is niet volgens de afspraak. Dat staat in een Kamerbrief van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, meldt de NOS donderdag.

Gerelateerde artikelen;

Kabinet-Rutte schort deel politiemissie Afghanistan op

Elsevier 18.10.2012  Een deel van de trainingstaken in Kunduz is met onmiddelijke ingang opgeschort. Het gaat om de opleiding van onderofficieren voor de Afghaanse politie. Dat schrijft het demissionaire kabinet-Rutte donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zie ook: Sap: Rutte heeft alle eisen van GroenLinks ingewilligd

Afghanen schenden afspraken

Telegraaf 18.10.2012 Door Nederland opgeleide Afghaanse agenten zijn buiten de provincie Kunduz aan de slag gegaan. Dat is in tegenspraak met de afspraken die de Kamer met het kabinet over de politietrainingsmissie heeft gemaakt.

Opleidingen in Kunduz gestaakt – afspraken worden geschonden

NRC 18.10.2012 De opleiding van onderofficieren in de Afghaanse provincie Kunduz is stopgezet. De door Nederland opgeleide Afghaanse politiemensen zijn ook buiten de noordelijke provincie actief en dat is niet volgens afspraak. Daarom is de opleiding voorlopig opgeschort.

Afghanen schenden afspraken over inzet agenten

VK 18.10.2012 Het kabinet geeft toe dat Afghaanse politiemensen die door de Nederlandse marechaussee zijn opgeleid ook buiten de provincie Kunduz ingezet worden. Dat is in strijd met beloften aan de Tweede Kamer, die de politietrainingsmissie aan strikte voorwaarden heeft verbonden.

Lees ook Opleiding onderofficieren Kunduz opgeschort – 18/10/12

Lees ook Hillen bezorgd over beveiliging missie Kunduz – 09/10/12

Johan Fretz: ‘Och, Harry van Bommel toch, Tom Cruise uit Helmond, wat een waardeloos inzicht’

VK 10.10.2012  Harry van Bommel komt met de absurdistische mening dat de missie in Kunduz volbracht is, schrijft Johan Fretz. ‘Terwijl hij zelf dondersgoed weet dat het daar nu niet opeens een soort Centre Parcs in de Woestijn is geworden.’

Lees ook Johan Fretz: ‘Partijen beloven hemelen tijdens verkiezingstijd. Samsom niet’ – 03/10/12

Lees ook Johan Fretz: ‘Fred Teeven, niet nadenken, maar natrappen’ – 26/09/12

SP: politietrainers weg uit Kunduz

Trouw 09.10.2012 De SP vindt dat de Nederlandse politietrainers snel terug moeten komen uit de Afghaanse provincie Kunduz. Dat stelt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel dinsdag. Volgens hem zijn er voldoende Afghaanse politietrainers opgeleid om het lokale politiekorps de klus verder zelf te laten klaren.

Hillen bezorgd over beveiliging missie Kunduz

Trouw 09.10.2012 Minister Hans Hillen van Defensie maakt zich zorgen over de veiligheid van de Nederlandse politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. De opleiders worden op dit moment beveiligd door Duitse en Amerikaanse militairen, maar die kunnen eerder vertrekken dan afgesproken.

Hillen bezorgd over beveiliging missie Kunduz

NU 09.10.2012 BRUSSEL – Minister Hans Hillen van Defensie maakt zich zorgen over de veiligheid van de Nederlandse politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. De opleiders worden op dit moment beveiligd door Duitse en Amerikaanse militairen, maar die kunnen eerder vertrekken dan afgesproken.

Gerelateerde artikelen

09/10/2012 ‘Nederlanders kunnen weg uit Kunduz’

20/08/2012 Politie Kunduz komt op sterkte

26/07/2012 Politiechef Kunduz dood door bermbom

17/04/2012 Nieuwe trainers naar Kunduz

02/04/2012 ‘Geen contact met agenten Kunduz’

Nederland traint indirect agenten buiten Kunduz

VK 08.10.2012 Nederland doet indirect mee aan de training van Afghaanse agenten buiten de provincie Kunduz. Dat staat op gespannen voet met beloften aan de Tweede Kamer. Ook bestaat de kans dat de training zich, tegen de wil van de Kamer, uitstrekt tot de semi-militaire grenspolitie.

Lees ook Nederlandse politietrainers blijven patrouilleren met Afghanen – 21/09/12

Lees ook Zeker 21 doden door aanslag in Kunduz – 10/09/12

Hillen bezoekt militairen Somalië en Kunduz

NU 05.10.2012 Minister van Defensie Hans Hillen heeft een bezoek gebracht aan Nederlandse militairen die in het buitenland zijn ingezet. Hij was op het marineschip Hr. Ms. Rotterdam, dat in de wateren bij Somalië strijdt tegen piraterij. Ook bezocht hij de militairen in Afghanistan. Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen

Nederlandse politietrainers blijven patrouilleren met Afghanen

 Trouw 21.09.2012 De Nederlandse politietrainers in Kunduz blijven gewoon patrouilleren met Afghaanse agenten. Defensie meldde vrijdag dat de veiligheidssituatie in het gebied nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat het tot nog toe niet nodig is geweest om het programma van de Nederlanders aan te passen.

Vakbonden alert op veiligheid Afghanistan

NU 17.09.2012 RIJSWIJK – De Nederlandse defensievakbonden houden de veiligheid van de Nederlandse militairen in Afghanistan extra goed in de gaten.  Maandag demonstreerden meer dan 1000 betogers in de hoofdstad Kabul tegen de anti-islamfilm Innocence of muslims.

Twintigduizendste vlieguur F-16’s boven Afghanistan

Metro 02.09.2012 De luchtmacht heeft het twintigduizendste vlieguur in tien jaar geklokt boven Afghanistan. Dat laat het ministerie van Defensie vrijdag weten. De mijlpaal van het twintigste luchtmachtdetachement dat in het land actief is, werd donderdag bereikt. De vier Nederlandse F-16’s stijgen sinds november op vanuit Mazar-e-Sharif in het noorden van het land om de Nederlandse politietrainingsmissie en coalitiepartners in nood te ondersteunen.

Knapen sluit bezoek af in Kunduz

VK 24.08.2012  Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op de laatste dag van zijn tweedaagse reis naar Afghanistan een bezoek gebracht aan de noordelijke provincie Kunduz. Hier is een Nederlandse politietrainingsmissie actief.

Knapen sluit bezoek af in Kunduz

Parool 24.08.2012 Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op de laatste dag van zijn tweedaagse reis naar Afghanistan een bezoek gebracht aan de noordelijke provincie Kunduz. Hier is een Nederlandse politietrainingsmissie actief.

Knapen sluit bezoek af

Telegraaf 24.08.2012  Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op de laatste dag van zijn tweedaagse reis naar Afghanistan een bezoek gebracht aan de noordelijke provincie Kunduz. Hier is een Nederlandse politietrainingsmissie actief.

Knapen sluit bezoek af in Kunduz

NU 24.08.2012 KABUL – Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op de laatste dag van zijn tweedaagse reis naar Afghanistan een bezoek gebracht aan de noordelijke provincie Kunduz.  In Kunduz is een Nederlandse politietrainingsmissie actief. Knapen was samen met de Duitse minister Dirk Niebel van Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan.

Knapen bezoekt politieproject

Telegraaf  24.08.2012  Tijdens zijn bezoek aan Afghanistan brengt staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken vrijdag een bezoek aan Kunduz. Met zijn Duitse collega Dirk Niebel neemt hij een kijkje bij het Duits-Nederlandse programma voor versterking van de Afghaanse politie en justitie.

Gerelateerde artikelen;

23-08: Ben Knapen in Kabul

Knapen bezoekt politieproject in Kunduz

NU 24.08.2012 Tijdens zijn bezoek aan Afghanistan brengt staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken vrijdag een bezoek aan Kunduz.

Gerelateerde artikelen;

Knapen spreekt met Karzai

NU 23.08.2012 AMSTERDAM – Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) heeft donderdag een gesprek gehad met de Afghaanse president Hamid Karzai. De ontmoeting stond in het teken van de ontwikkelingen in het land en het versterken van de rechtsstaat, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gerelateerde artikelen;

Ben Knapen in Kabul

Telegraaf 23.08.2012 Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken is donderdagochtend met zijn Duitse collega Dirk Niebel in de Afghaanse hoofdstad Kabul aangekomen voor een werkbezoek. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

Politie Kunduz komt op sterkte

NU 20.08.2012 De politie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz komt op sterkte. De behoefte aan de 8 weken durende basisopleiding neemt af.

Gerelateerde artikelen;

Politie Kunduz komt op sterkte

Telegraaf 20.08.2012  De politie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz komt op sterkte. De behoefte aan de 8 weken durende basisopleiding neemt af. Dat zei de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, maandag.

Defensie oefent voor Kunduz

Telegraaf 14.08.2012 Defensie oefent volgende week van dinsdag tot en met vrijdag vliegactiviteiten boven het Land van Maas en Waal. Bewoners van het gebied tussen Tiel, Wijchen, Druten en Oss kunnen daar last van hebben, aldus het commando Luchtstrijdkrachten. Grotere kaart weergeven

Nederlander Maurits Jochems wordt nieuwe NAVO-gezant Afghanistan

Parool 07.08.2012 De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems, nu nog ambassadeur in Estland, wordt de hoogste civiele gezant van de NAVO in Afghanistan. NAVO-topman Anders Fogh Rasmussen maakte de benoeming vandaag bekend.

NL’er NAVO-gezant Afghanistan

Telegraaf 07.08.2012 De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems, nu nog ambassadeur in Estland, wordt de hoogste civiele gezant van de NAVO in Afghanistan. NAVO-topman Anders Fogh Rasmussen maakte de benoeming dinsdag bekend.

Nederlander op hoge NAVO-post

NU 07.08.2012 BRUSSEL – De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems, nu nog ambassadeur in Estland, wordt de hoogste civiele gezant van de NAVO in Afghanistan.

Gerelateerde artikelen;

Eerste bezoek commandant strijdkrachten aan Kunduz

NRC 03.08.2012 Commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp heeft de afgelopen dagen zijn eerste bezoek gebracht aan uitgezonden eenheden in Afghanistan. Daarna vloog Middendorp door naar Oost-Afrika om in Djibouti aan boord te gaan van de Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Rotterdam.

Middendorp bezocht Kunduz

Telegraaf 03.08.2012 De nieuwe commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, heeft de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Afghanistan. Het ministerie van Defensie heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Eerste bezoek commandant strijdkrachten aan Kunduz

Metro 03.08.2012 Commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp heeft de afgelopen dagen zijn eerste bezoek gebracht aan uitgezonden eenheden in Afghanistan. Daarna vloog Middendorp door naar Oost-Afrika om in Djibouti aan boord te gaan van de Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Rotterdam.

Gerelateerd nieuws;

Commandant der strijdkrachten bezocht Kunduz

NU 03.08.2012  DEN HAAG – De nieuwe commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, heeft de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Afghanistan en aan Nederlandse marine-eenheden in Djibouti.

Gerelateerde artikelen;

Veiligheid Uruzgan overgedragen aan Afghanistan

Metro 18.07.2012 Het Afghaanse bestuur in de provincie Uruzgan is weer verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. De internationale troepen hebben woensdag de verantwoordelijkheid overgedragen, twee jaar nadat de Nederlandse militairen de provincie verlieten. Dat meldt het ministerie van Defensie. Nederlandse militairen zaten tussen 2006 en 2010 in Uruzgan. Tijdens de missie in Afghanistan kwamen 24 militairen om het leven.

Overdracht in Uruzgan

Telegraaf 18.07.2012 De Afghaanse autoriteiten zijn sinds woensdag verantwoordelijk voor de veiligheid in de zuidelijke provincie Uruzgan. De ceremoniële overdracht van de macht door de internationale troepenmacht ISAF had plaats in de hoofdstad Tarin Kowt.

Nederlandse F-16’s bombarderen in Afghaanse provincie

NU 17.07.2012 Nederlandse F-16’s zijn zondag ingeschakeld om Italiaanse militairen, die in de West-Afghaanse provincie Badgis werden aangevallen, te helpen. In Mazar-e-Sharif zijn vier Nederlandse F-16’s gestationeerd. Die ondersteunen de politietrainingsmissie in Kunduz.

 
Nederlandse F-16’s hielpen Italiaanse militairen in Badgis

Trouw 17.07.2012 Nederlandse F-16’s zijn zondag ingeschakeld om Italiaanse militairen, die in de West-Afghaanse provincie Badgis werden aangevallen, te helpen. De gevechtstoestellen gooiden enkele bommen af, meldde het ministerie van Defensie vandaag. Het bombardement maakte een einde aan de aanval.

Zweed wordt chef missie Afghanistan – Nederland gepasseerd

NRC 05.07.2012 Nederland is gepasseerd voor een prominente post in Afghanistan. Aanstaande dinsdag wordt de Zweed Karl Åke Roghe benoemd als de nieuwe baas van de Europese politietrainingsmissie in Afghanistan (EUPOL). 

‘Nederlander gepasseerd voor post in Afghanistan’

Metro 05.07.2012 Een prominente post in Afghanistan gaat niet zoals verwacht naar de Almelose rechter Piet Deelman, maar naar de Zweed Karl Åke Roghe. Dat meldt NRC Handelsblad donderdag op basis van bronnen in Brussel en Kabul. Aanstaande dinsdag wordt Roghe benoemd als nieuwe baas van de politietrainingsmissie Eupol.

Afghanistan rekent op 3 miljard euro steun

VK 21.06.2012 Afghanistan rekent erop dat het op een conferentie van donorlanden omgerekend 3 miljard euro aan steun krijgt toegezegd. Dat zei de Afghaanse president Hamid Karzai vandaag.

In juli ontmoeten donorlanden elkaar in de Japanse hoofdstad Tokio om te bepalen hoe Afghanistan in de toekomst geholpen moet worden. Volgens de planning zullen de laatste NAVO-troepen het land eind 2014 verlaten.

Afghanistan rekent op 3 mrd

Telegraaf 21.06.2012 Afghanistan rekent erop dat het op een conferentie van donorlanden omgerekend 3 miljard euro aan steun krijgt toegezegd. Dat zei de Afghaanse president Hamid Karzai donderdag.

Afghanistan rekent op 3 miljard

Spits 21.06.2012 Afghanistan rekent erop dat het drie miljard euro steun krijgt toegezegd op een conferentie van donorlanden. Dat zei de Afghaasnse president Hamid Karzai vandaag.

In juli staat een meeting van donorlanden gepland in de Japanse hoofdstad Tokio. Daar wordt bepaald hoe Afghanistan in de toekomst geholpen moet worden. Volgens de planning zullen de laatste NAVO-troepen het land eind 2014 verlaten.

Verdere uitbreiding missie buiten Kunduz-stad

NU 19.06.2012 In het Afghaanse district Aliabad worden sinds begin deze maand politiemensen getraind door Nederlanders. Het is na Khan Abad het tweede district buiten de hoofdstad Kunduz-stad waar de Nederlanders actief zijn. Dat schrijft het kabinet dinsdag aan de Tweede Kamer. Afhankelijk van de veiligheid zal de politietrainingsmissie stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere districten in de provincie Kunduz, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie.

Gerelateerde artikelen;

Verdere uitbreiding missie buiten Kunduz-stad

RTL 19.06.2012 In het Afghaanse district Aliabad worden sinds begin deze maand politiemensen getraind door Nederlanders. Het is na Khan Abad het tweede district buiten de hoofdstad Kunduz-stad waar de Nederlanders actief zijn. Dat schrijft het kabinet dinsdag aan de Tweede Kamer.

Verdere uitbreiding missie buiten Kunduz-stad

VK 19.06.2012 In het Afghaanse district Aliabad worden sinds begin deze maand politiemensen getraind door Nederlanders. Het is na Khan Abad het tweede district buiten de hoofdstad Kunduz-stad waar de Nederlanders actief zijn. Dat schrijft het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer.

Afhankelijk van de veiligheid zal de politietrainingsmissie stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere districten in de provincie Kunduz, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. 

Verdere uitbreiding missie

Telegraaf 19.06.2012 Afhankelijk van de veiligheid zal de politietrainingsmissie stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere districten in de provincie Kunduz, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. De politietrainingsmissie begon bijna 1 jaar geleden en duurt tot medio 2014.

Verdere uitbreiding missie buiten Kunduz-stad

AD 19.06.2012 In het Afghaanse district Aliabad worden sinds begin deze maand politiemensen getraind door Nederlanders. Het is na Khan Abad het tweede district buiten de hoofdstad Kunduz-stad waar de Nederlanders actief zijn. Dat schrijft het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer.

Afhankelijk van de veiligheid zal de politietrainingsmissie stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere districten in de provincie Kunduz, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie.

Hoogste medaille Afghanistan voor Van Uhm

NU 18.06.2012 DEN HAAG – Scheidend commandant der strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, is maandag met de hoogste medaille van Afghanistan onderscheiden. De Mir Masjedi khan Ghazi is hem volgens het ministerie van Defensie toegekend op voordracht van president Hamid Karzai. Eind deze maand neemt Van Uhm afscheid. Hij wordt dan als commandant der strijdkrachten opgevolgd door Tom Middendorp.

Gerelateerde artikelen;

Nederlandse militairen in Kunduz kijken op Duitse basis

VK 13.06.2012 De Nederlandse militairen in Kunduz kijken de wedstrijd van vanavond op een scherm op een Oranjepleintje. Pikant detail: ze zijn gelegerd op een Duitse basis even buiten de Noord-Afghaanse stad. Er zullen dus ook wel Duitsers met ze meekijken, aldus een woordvoerster van Defensie.

Spanning met Duitsers in Kunduz

Telegraaf 13.06.2012 Rond de vandaag te spelen cruciale EK-thriller tussen Oranje en de Mannschaft is een koude oorlog losgebarsten op de legerbasis Kunduz, waar Nederlandse militairen zijn ingekwartierd bij hun Duitse collega’s.

Defensie zorgt voor stembus in Kunduz

Trouw 12.06.2012 Defensie zorgt op 12 september voor stembussen voor de ongeveer 540 Nederlandse militairen in Kunduz en Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Het is voor het eerst dat militairen ter plekke hun stembiljet in een bus kunnen gooien.

Stembus ook in Kunduz

Telegraaf 12.06.2012 Defensie zorgt op 12 september voor stembussen voor de ongeveer 540 Nederlandse militairen in Kunduz en Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Het is voor het eerst dat militairen ter plekke hun stembiljet in een bus kunnen gooien.

Defensie zorgt voor stembus in Kunduz

Eerste keer dat militairen ter plekke kunnen stemmen

NU 12.06.2012 DEN HAAG – Defensie zorgt op 12 september voor stembussen voor de ongeveer 540 Nederlandse militairen in Kunduz en Mazar-e-Sharif in Afghanistan.

Gerelateerde artikelen

Oorlog Afghanistan heeft beloften niet waargemaakt

SP 28.05.2012 Toen de NAVO zich meer dan een decennium geleden begon te bemoeien met Afghanistan creëerde ze hooggespannen verwachtingen over de toekomst van het land. Nu de militaire missie afloopt, kunnen we niet anders dan vaststellen dat deze verwachtingen niet zijn ingelost.’ Dat concludeert SP-senator Arjan Vliegenthart naar aanleiding van de bijeenkomst van de parlementaire assemblee van de NAVO in Tallinn, Estland.

Nederlandse F-16 bombardeert in Afghanistan

Metro 22.05.2012 Een Nederlandse F-16 heeft zaterdag ter ondersteuning van grondtroepen in de Afghaanse provincie Badghis een zogenoemde slimme bom afgeworpen. Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt.

Tweespalt in de Navo over toekomst van Afghanistan

Trouw 21.05.2012 Nederland heeft alvast toegezegd 30 miljoen euro ter beschikking te stellen in 2015, 2016 en 2017 voor de ondersteuning van de Afghaanse veiligheidsdiensten. “Dat is een eerlijk aandeel”, aldus minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal in Chicago. “Ik heb hier in de wandelgangen begrepen dat de andere landen dat ook vinden.”  In een goed getimede verklaring hebben de taliban alle Navolanden opgeroepen nog dit jaar hun troepen terug te trekken uit Afghanistan, in navolging van Frankrijk. De nieuwe president Hollande heeft gezegd dat Frankrijk nog dit jaar alle troepen uit Afghanistan haalt, twee jaar eerder dan gepland.

Rutte na NAVO-top: Nederlandse bijdrage Afghanistan 90 miljoen

NRC 21.05.2012 Mark Rutte heeft vandaag bij de NAVO-top in Chicago over Afghanistan drie jaar lang dertig miljoen euro toegezegd. De negentig miljoen moeten na 2014, wanneer de NAVOlidstaten zich hebben teruggetrokken uit het land, gaan naar de veiligheidstroepen ter plaatse. Lees verder›

NAVO-top: Rutte stelt 900 miljoen beschikbaar voor Afghanistan

Trouw 21.05.2012 Demissionair premier Rutte heeft vandaag op de NAVO-top in Chicago, waar gesproken werd over Afghanistan, 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Afghaanse politie en strijdkrachten voor de eerste 3 jaar na 2014. Dat maakte Rutte na afloop van de top bekend.

Afghaans leger vanaf 2013 aan roer; Nederland hamert op betere economie

VK 21.05.2012 Nederland heeft tijdens de NAVO-top gehamerd op een betere Afghaanse economie om te voorkomen dat het land weer afglijdt naar het radicaalislamitische Talibanregime. De afhankelijkheid van de papaverteelt moet verdwijnen, stelde premier Mark Rutte vandaag na afloop van het overleg.

‘Economie Afghanistan beter’

Telegraaf 21.05.2012 Nederland hamert op een betere Afghaanse economie om te voorkomen dat het land weer afglijdt naar het radicaalislamitische Talibanregime. De afhankelijkheid van de papaverteelt moet verdwijnen.

Nederlandse bijdrage voor Afghanistan 90 miljoen euro

Elsevier 21.05.2012 Nederland stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor de Afghaanse politie en strijdkrachten voor de eerste drie jaar na 2014. Afghanistan moet de economie van het land verbeteren om te voorkomen dat het weer afglijdt naar het radicaalislamitische Talibanregime.

Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) maandag gezegd bij de NAVO-top in Chicago over Afghanistan. Rutte wijst erop het dat het verbeteren van de economie noodzakelijk is.

Zie ook:

Nederlandse bijdrage Afghanistan negentig miljoen

Metro 21.05.2012 Nederland draagt in de drie jaar na 2014 jaarlijks dertig miljoen euro bij aan de veiligheidstroepen in Afghanistan. Dat heeft minister-president Mark Rutte (VVD) maandag gezegd na de NAVO-top over Afghanistan in Chicago. De Amerikanen leveren volgens hem de grootste bijdrage. “We zijn met de zak rondgegaan, en we zijn ver gekomen, maar we zijn er nog niet helemaal.”

Rutte hamert op verbeteren Afghaanse economie

NU 21.05.2012  Nederland hamert op een betere Afghaanse economie om te voorkomen dat het land weer afglijdt naar het radicaalislamitische Talibanregime. De afhankelijkheid van de papaverteelt moet verdwijnen.

VN dringen aan op steun voor Afghaanse leger

NU 18.05.2012 De Verenigde Naties hebben er vrijdag bij deelnemers aan de NAVO-top die dit weekeinde plaats heeft op aangedrongen op de lange termijn de Afghaanse veiligheidsdiensten te blijven steunen.

Gerelateerde artikelen

Nederland geeft om Afghanistan

Telegraaf  17.05.2012 Nederland gaat zich na 2014 verder aan Afghanistan binden, maar vooralsnog alleen financieel. Op de NAVO-top komende zondag en maandag in Chicago wil de regering met 90 miljoen euro over de brug komen voor de periode 2015-2017. Het geld is bedoeld voor de Afghaanse politie en het leger en moet verzekeren dat de Afghanen zelf voor hun veiligheid kunnen zorgen.

Nederland wil zich verder aan Afghanistan binden – maar alleen financieel

Trouw 17.05.2012 Nederland gaat zich na 2014 verder aan Afghanistan binden, maar vooralsnog alleen financieel. Op de NAVO-top komende zondag en maandag in Chicago wil de regering met 90 miljoen euro over de brug komen voor de periode 2015-2017. Het geld is bedoeld voor de Afghaanse politie en het leger en moet verzekeren dat de Afghanen zelf voor hun veiligheid kunnen zorgen.

Hulp aan Afghanistan na 2014 onduidelijk

VK 16.05.2012 De Kamer sprak met de minister in de aanloop naar de NAVO-top dit weekeinde in het Amerikaanse Chicago. De regering zal daar wel toezeggen dat ze van 2015 tot en met 2017 jaarlijks 30 miljoen euro zal bijdragen aan de betaling van salarissen voor het Afghaanse veiligheidsapparaat.

NL hulp Afghanistan onduidelijk

Telegraaf 16.05.2012 Het kabinet kan niet zeggen hoeveel ontwikkelingshulp Nederland na 2014 aan Afghanistan gaat geven. Dat zei de demissionaire minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdag in de Tweede Kamer. De staat waarin de huidige regering verkeert laat dit niet toe, aldus de bewindsman.

Hulp aan Afghanistan na 2014 onduidelijk

NU 16.05.2012 DEN HAAG – Het kabinet kan niet zeggen hoeveel ontwikkelingshulp Nederland na 2014 aan Afghanistan gaat geven. Dat zei de demissionaire minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdag in de Tweede Kamer. De staat waarin de huidige regering verkeert laat dit niet toe, aldus de bewindsman.

30 miljoen voor Afghanistan

Telegraaf 12.05.2012 Nederland wil in de periode 2015-2017 jaarlijks 30 miljoen euro bijdragen aan de financiering van de Afghaanse politie en het leger zodat die zelf de verantwoordelijkheid over de veiligheid in het land op zich kunnen nemen.

Het grootste deel daarvan is bestemd voor de civiele politie, zo blijkt uit een brief die het kabinet vrijdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarnaast moet volgens het kabinet het leger ook ondersteund blijven, omdat dat voor de veiligheid moet zorgen.

Dertig miljoen voor ondersteuning Afghanistan

NU 12.05.2012 DEN HAAG – Nederland wil in de periode 2015-2017 jaarlijks 30 miljoen euro bijdragen aan de financiering van de Afghaanse politie en het leger zodat die zelf de verantwoordelijkheid over de veiligheid in het land op zich kunnen nemen.

Lees meer over dit onderwerp;

Nederlandse F-16 gooit bom in Afghanistan

Telegraaf 01.05.2012 Een Nederlandse F-16 heeft zaterdag in de Afghaanse provincie Wardak een bom afgeworpen om vijandelijke beschietingen op coalitietroepen te stoppen. Volgens Defensie was de inzet van het gevechtsvliegtuig succesvol, omdat er een einde kwam aan het vuurcontact.

Derde groep militairen vertrekt naar Kunduz

AD 19/04/12 – EINDHOVEN – Een nieuwe lichting militairen is donderdag naar Afghanistan vertrokken. Het is de derde groep die in Kunduz politieagenten gaat opleiden. Na een half jaar voorbereiding, zijn ze er nu klaar voor om de vorige lichting af te lossen.

‘NAVO kan Afghaans leger na 2014 niet meer financieren’

NRC 18.04.2012 Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen komen vanmiddag in Brussel bijeen om te spreken over de financiering van de militairen die de NAVO momenteel opleidt in Afghanistan. Onder de ministers groeit de zorg dat het Afghaanse leger fors moet inkrimpen vanaf 2014.

Het bondgenootschap wil in 2014 alle veiligheidstaken aan de Afghaanse autoriteiten overdragen. Tot die tijd heeft de NAVO 350.000 Afghaanse soldaten in opleiding. De trainingen en munitie worden hiervoor worden nu grotendeels gefinancierd door de Verenigde Staten.

NAVO wil structureel geld lidstaten voor Afghanistan

Elsevier 18.04.2012 De NAVO wil dat de lidstaten de kosten op zich nemen voor de militairen en politieagenten die de militaire taken van het bondsgenootschap in 2014 zullen overnemen. Het gaat om 4,1 miljard euro per jaar vanaf 2015.

Amerika zou bereid zijn jaarlijks 2,3 miljard euro te betalen. De rest zou van andere lidstaten en Afghanistan moeten komen. Met het geld worden 230.000 Afghaanse militairen en agenten betaald. De kosten liggen aanzienlijk lager dan de kosten van de internationale missies in het land.

Zie ook:

Den Haag geeft op NAVO-top geld voor Afghanen

Parool 18.04.2012 Nederland komt op de NAVO-top in mei in Chicago over de brug met het bedrag waarmee de Afghaanse veiligheidstroepen na 2014 worden gesteund. Dat maakte minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken vandaag bekend na beraad met collega’s van andere NAVO-lidstaten in Brussel.

Den Haag geeft geld voor Afghanen

Telegraaf 18.04.2012 BRUSSEL –  Nederland komt op de NAVO-top in mei in Chicago over de brug met het bedrag waarmee de Afghaanse veiligheidstroepen na 2014 worden gesteund. Dat maakte minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken woensdag bekend na beraad met collega’s van andere NAVO-lidstaten in Brussel.

Nederland komt in mei met bijdrage Afghanistan

Metro 18.04.2012 Nederland maakt op de NAVO-top in mei in Chicago bekend met welk bedrag de veiligheidstroepen in Afghanistan na 2014 kunnen worden gesteund. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) woensdag gezegd na een overleg met andere NAVO-lidstaten in Brussel, meldt een woordvoerder.

Den Haag geeft op NAVO-top geld voor Afghanen

NU 18.04.2012 BRUSSEL – Nederland komt op de NAVO-top in mei in Chicago over de brug met het bedrag waarmee de Afghaanse veiligheidstroepen na 2014 worden gesteund.

F-16’s actief in Afghanistan

Telegraaf 17.04.2012 Twee Nederlandse F-16’s zijn vrijdag Amerikaanse militairen in de Oost-Afghaanse provincie Badghis te hulp gekomen. De Amerikanen werden aangevallen door opstandelingen. De F-16’s gooiden enkele bommen af. De inzet was succesvol, aldus een woordvoerster van het ministerie van Defensie dinsdag. Over mogelijke slachtoffers aan de kant van de rebellen kon zij niets zeggen.

Nederlandse F-16’s gooien bommen in Afghanistan

Parool 17.04.2012 Twee Nederlandse F-16’s zijn vrijdag Amerikaanse militairen in de Oost-Afghaanse provincie Badghis te hulp gekomen. De Amerikanen werden aangevallen door opstandelingen. De F-16’s gooiden enkele bommen af. De inzet was succesvol, aldus een woordvoerster van het ministerie van Defensie vandaag. Over mogelijke slachtoffers aan de kant van de rebellen kon zij niets zeggen.

F-16’s gooien bommen in Afghanistan

NU 17.04.2012 Twee Nederlandse F-16’s zijn vrijdag Amerikaanse militairen in de Oost-Afghaanse provincie Badghis te hulp gekomen. De Amerikanen werden aangevallen door opstandelingen.

De F-16’s gooiden enkele bommen af. De inzet was succesvol, aldus een woordvoerster van het ministerie van Defensie dinsdag. Over mogelijke slachtoffers aan de kant van de rebellen kon zij niets zeggen.

Trainers en militairen Kunduz afgelost

Metro 17.04.2012 De komende weken worden de politietrainers en militairen die in Kunduz deelnemen aan de Nederlandse trainingmissie afgelost. De derde lichting trainers en mariniers vertrekt donderdag naar de Afghaanse provincie, zo laat het ministerie van Defensie dinsdag weten.

Nieuwe trainers naar Kunduz

NU 17.04.2012 AMSTERDAM – De komende weken worden de politietrainers en militairen die in Kunduz deelnemen aan de Nederlandse trainingsmissie afgelost.

Lees meer over dit onderwerp;

VS willen geld van Nederland voor Afghanistan

NU 16.04.2012 De Verenigde Staten willen dat Nederland en andere NAVO-lidstaten ook na 2014 blijven betalen voor de Afghaanse strijdkrachten en politieagenten, en het liefst meer dan nu.

Lees meer over dit onderwerp;

Jonge officieren worden in Uruzgan in korte tijd volwassen

Trouw 12.04.2012 In Uruzgan hebben jonge Nederlandse militairen veel ervaring opgedaan, blijkt uit een boek over de missie. Ervaring waar oudere officieren zelfs jaloers op zijn. Het is wel de vraag wat de officieren met deze ervaring kunnen, nu er fors op Defensie wordt bezuinigd.

Nederland na 2014 ‘betrokken’ bij Afghanistan

Parool 12.04.2012 Nederland blijft ook na 2014 betrokken bij Afghanistan, maar welke vorm dit gaat aannemen is nog niet duidelijk. Dat zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer ter voorbereiding op de NAVO-top volgende maand in Chicago.

Nederland na 2014 ‘betrokken’ bij Afghanistan

NL blijft bondgenoot Afghanistan

Telegraaf 12.04.2012 Nederland blijft ook na 2014 betrokken bij Afghanistan, maar welke vorm dit gaat aannemen is nog niet duidelijk. Dat zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer ter voorbereiding op de NAVO-top volgende maand in Chicago.

Nederland na 2014 ‘betrokken’ bij Afghanistan

NU 12.04.2012 Nederland blijft ook na 2014 betrokken bij Afghanistan, maar welke vorm dit gaat aannemen is nog niet duidelijk. Dat zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer ter voorbereiding op de NAVO-top volgende maand in Chicago.

Hillen fout met mandaat F-16

Telegraaf  10.04.2012 Nederlandse F-16’s in Afghanistan mogen bondgenoten in nood te hulp schieten. Dat was tot dusver niet altijd mogelijk, maar volgens minister Hans Hillen van Defensie lag de schuld hiervan bij hemzelf. Dat zei hij dinsdag in een overleg met de Tweede Kamer.

De zaak kwam vorige week aan het rollen toen SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel de kwestie te berde bracht. Hij zei dat de F-16’s bondgenoten in nood moeten helpen, ook al is de SP tegen de missie in Kunduz.

Hillen interpreteerde mandaat F-16 verkeerd

NU 10.04.2012 Nederlandse F-16’s in Afghanistan mogen bondgenoten in nood te hulp schieten. Dat was tot dusver niet altijd mogelijk, maar volgens minister Hans Hillen van Defensie lag de schuld hiervan bij hemzelf.

meer over dit onderwerp;

Brinkman botst hard met PVV

Telegraaf 10.04.2012 Het conflict draaide om de inzet van Nederlandse F-16’s in Afghanistan. PVV’er Wim Kortenoeven liet weten dat Nederlandse F-16’s wat hem betreft niet moeten worden ingezet om bondgenoten in nood te hulp te schieten. „Dat is een principiële keuze”, zei hij.

Militair uit Kunduz weggehaald

Telegraaf 10.04.2012 Defensie wilde dinsdag alleen kwijt dat de zogeheten verklaring van geen bezwaar (VGB) van de militair wordt ingetrokken op grond van onderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De dienst bekijkt regelmatig bestanden om te kijken of een medewerker met politie of justitie in aanraking is geweest en of een eventuele veroordeling voor strafbare feiten iemands functioneren in de weg staat.

Militair uit Kunduz weggehaald na MIVD-info

NU 10.04.2012 DEN HAAG – Defensie haalt deze week een militair terug uit Kunduz in Afghanistan, omdat zijn veiligheidsverklaring wordt ingetrokken. Het ministerie wil niet zeggen om wie en waarover het gaat.

Lees meer over dit onderwerp;

Militair weggehaald uit Kunduz na informatie MIVD

Trouw 10.04.2012 Defensie haalt deze week een militair terug uit Kunduz in Afghanistan, omdat zijn veiligheidsverklaring wordt ingetrokken. Het ministerie wil niet zeggen om wie en waarover het gaat.

Defensie wilde vandaag alleen kwijt dat de zogeheten verklaring van geen bezwaar (VGB) van de militair wordt ingetrokken op grond van onderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

‘Hou toch op met die poppenkastdebatten over Afghanistan’

VK 07.04.2012  De verwachtingen van de Tweede Kamer over de training van de Afghaanse politie zijn volkomen wereldvreemd in een land van ‘eten en gegeten worden’. Dat betoogt Bert van Hijfte.

Lees ook ‘Er is geen civiele missie in Afghanistan, die is er nooit geweest’ – 06/04/12

Lees ook SP-voorstel F-16’s vervelend voor GroenLinks – 06/04/12

‘Er is geen civiele missie in Afghanistan, die is er nooit geweest’

VK 06.04.2012  Het gaat er bij een meerderheid van de Kamerleden maar niet in dat Afghanistan een oncontroleerbare puinhoop is. ‘Het is tijd om te vertrekken’, vindt vk-columnist Lars Anderson.

De Tweede Kamer eist helderheid over de civiele aard van de trainingsmissie in Kunduz. Defensie heeft volgens onderzoek van de Volkskrant geen idee wat de door ons opgeleide Afghaanse agenten doen. Defensie belt niet na; eenmaal afgestudeerd rennen de agenten afgetraind het vrije veld in. Wat ze daar doen weet Defensie trouwens best: sommigen collaboreren met de taliban en schieten NAVO-soldaten dood, anderen lopen direct over en de rest vecht onder het mom van zelfverdediging mee tegen de taliban.

SP bereid VVD en CDA te helpen bij missie Afghanistan

Elsevier 06.04.2012 Het kabinet-Rutte kan de missie in Afghanistan toch uitbreiden, nu de SP het voorstel van VVD en CDA steunt om de Nederlandse F-16’s meer bevoegdheden te geven bij gevechtstaken.

SP-Kamerlid Harry van Bommel zegt vrijdag tegen De Telegraaf dat Nederland de plicht heeft om bondgenoten in Afghanistan te helpen als ze worden aangevallen.

Immoreel
Vier Nederlandse F-16’s opereren ter ondersteuning van de politietrainingsmissie in Kunduz. Zij mogen bondgenoten die onder vuur liggen alleen helpen als ze toevallig in de lucht zijn, zo heeft het kabinet met de Kamer afgesproken.

 
SP-voorstel F-16’s vervelend voor GroenLinks

VK 06.04.2012 De SP wil dat Nederlandse F-16’s ruimer ingezet kunnen worden in Afghanistan. Een opmerkelijk standpunt, want de partij is tegen de gehele missie. Waarom is de SP ineens zo welwillend?

SP: laat Nederlandse F-16’s in Afghanistan opstijgen om te helpen

VK 06.04.2012 De SP wil dat de Nederlandse F-16’s in Afghanistan op mogen stijgen om bondgenoten in gevaar te helpen. Dat stelt Tweede Kamerlid Harry van Bommel vandaag, vooruitlopend op een debat van dinsdag.

Verrassende ommezwaai SP

Telegraaf 06.04.2012 De SP helpt VVD en CDA aan een Kamermeerderheid om de Nederlandse F-16’s meer bevoegdheden te geven bij gevechtstaken in Afghanistan. Zo schieten de socialisten het minderheidskabinet te hulp.

SP: laat Nederlandse F-16’s in Afghanistan opstijgen om te helpen

Trouw 06.04.2012 De SP wil dat de Nederlandse F-16’s in Afghanistan op mogen stijgen om bondgenoten in gevaar te helpen. Dat stelt Tweede Kamerlid Harry van Bommel vandaag, vooruitlopend op een debat van dinsdag.

Nu is in politiek Den Haag afgesproken dat de gevechtsvliegtuigen enkel ingezet kunnen worden voor hulp aan bondgenoten als ze al in de lucht zijn. ‘Dat is absurd en in de praktijk werkt het ook niet’, stelt Van Bommel. Hij stelt dat de vliegers een foefje hebben bedacht om de problemen op te lossen: als er om hulp wordt gevraagd, stijgen ze op om bermbommen te zoeken en veranderen dan in de lucht hun taak.

SP maakt flinke draai

Spits 06.04.2012 De SP heeft regeringspartijen VVD en CDA aan een Kamermeerderheid geholpen om meer bevoegdheden toe te kennen aan de Nederlandse F-16’s in Afghanistan. Er wordt gespeculeerd dat de protestpartij zich hiermee probeert te profileren als een mogelijke toekomstige regeringspartner, zo lezen we in De Telegraaf.

Het is een verrassende draai van de socialisten, die vinden dat alle militairen weg moeten uit Afghanistan. De SP was eerder deze week ook al opvallend terughoudend toen er commotie ontstond rond de positie van minster Gerd Leers (Immigratie). De SP maande de rest van de linkse oppositie “gewoon aan het werk te gaan”.

SP wil F-16’s laten opstijgen om te helpen

NU 06.04.2012 DEN HAAG – De SP wil dat de Nederlandse F-16’s in Afghanistan op mogen stijgen om bondgenoten in gevaar te helpen. Dat stelt Tweede Kamerlid Harry van Bommel vrijdag, vooruitlopend op een debat van dinsdag. Nu is in politiek Den Haag afgesproken dat de gevechtsvliegtuigen enkel ingezet kunnen worden voor hulp aan bondgenoten als ze al in de lucht zijn.

Sterrendiner in Afghanistan

Telegraaf 03.04.2012 Het was een welkome afwisseling voor Nederlandse militairen gelegerd in het Noord-Afghaanse Kunduz. Ze kregen maandag een maaltijd voorgeschoteld van chef-kok Rik Jansma, eigenaar van een restaurant in Harderwijk met één Michelinster.

‘Geen contact met agenten Kunduz’

NU 02.04.2012 Het ministerie van Defensie houdt geen contact met de door Nederland opgeleide politieagenten in de Afghaanse provincie Kunduz, terwijl dit wel aan de Tweede Kamer was beloofd.

Lees meer over dit onderwerp:

Politieagenten Kunduz ‘kwijt’

Spits 02.04.2012 Het ministerie van Defensie heeft geen idee of de afspraken in Kunduz wel worden nageleefd, zo bericht De Volkskrant in samenwerking met Nieuwsuur. En dat terwijl de Tweede Kamer als voorwaarde aan de trainingsmissie stelde dat de door Nederland opgeleide politieagenten moeten worden gevolgd.

Kunduz-agent niet gevolgd

Telegraaf 02.04.2012 Defensie weet daardoor niet hoeveel agenten na de basiscursus hebben meegedaan aan vuurgevechten en of ze daarbij de regels hebben overtreden, die met de Tweede Kamer zijn afgesproken, zo schrijft de Volkskrant. Volgens die regels mochten agenten niet aanvallen, maar zichzelf wel verdedigen.

Nederlandse F-16’s gooien bommen in Farah

AD 27.03.2012  Twee Nederlandse F-16’s hebben zaterdag in het westen van Afghanistan een aantal bommen afgeworpen om een aanval van Afghaanse opstandelingen op een Italiaanse legerbasis te stoppen. Het was de eerste keer dat de gevechtsvliegtuigen wapens hebben ingezet sinds ze in Mazar-e-Sharif in het noorden van het land zijn gestationeerd om de politietrainingsmissie te ondersteunen.

Nederlandse F-16′s gooien bommen in Afghanistan

NRC 27.03.2012 Twee Nederlandse F-16’s hebben deze week in Afghanistan wapens ingezet bij het afslaan van een aanval op een Italiaanse legerbasis in de stad Farah. Bij de aanval door opstandelingen op de voorpost van de coalitietroepen kwam een militair uit Italië om het leven en raakten enkele anderen gewond.  Lees verder

Nederlanders gaan ook buiten Kunduz-stad actief agenten opleiden

Parool 12.03.2012 Nederlandse militairen gaan vanaf het voorjaar ook buiten de stad Kunduz en het gelijknamige district Afghaanse politieagenten opleiden en begeleiden. Dat zal eerst gebeuren in het aangrenzende district Khan Abad en mogelijk daarna in andere delen van de provincie Kunduz.

NL’ers ook buiten Kunduz-stad

Telegraaf 12.03.2012 Nederlandse militairen gaan vanaf het voorjaar ook buiten de stad Kunduz en het gelijknamige district Afghaanse politieagenten opleiden en begeleiden. Dat zal eerst gebeuren in het aangrenzende district Khan Abad en mogelijk daarna in andere delen van de provincie Kunduz.

Nederlanders ook buiten Kunduz-stad

De Pers 12.03.2012  Nederlandse militairen gaan vanaf het voorjaar ook buiten de stad Kunduz en het gelijknamige district Afghaanse politieagenten opleiden en begeleiden. Dat zal eerst gebeuren in het aangrenzende district Khan Abad en mogelijk daarna in andere delen van de provincie Kunduz.

Nederlanders ook buiten Kunduz-stad actief

NU 12.03.2012 Nederlandse militairen gaan vanaf het voorjaar ook buiten de stad Kunduz en het gelijknamige district Afghaanse politieagenten opleiden en begeleiden.

Hillen betreurt beperkingen Afghanistan

Geen uitbreiding missie

Uitbreiding missie Kunduz definitief van de baan

Nu 09.03.2012 Nederlandse militairen gaan in de Afghaanse provincie Kunduz definitief geen agenten van de grenspolitie en ook geen agenten van buiten de provincie trainen.

Kabinet breekt belofte over Kunduz
De Pers 08.03.2012 In tegenstelling tot wat het kabinet beloofde, komt het niet met een voorstel om nog iets van de politietrainingsmissie in Kunduz te maken.

Kabinet ziet af van uitbreiding politiemissie Kunduz

Elsevier 07.03.2012 Het kabinet probeert niet langer de Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden. Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding, maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat de Nederlanders in Afghanistan meer taken krijgen.

Ingewijden bevestigen woensdag een bericht hierover van de NOS. Gedoogpartij PVV en oppositiepartijen PvdA, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de missie. GroenLinks en ChristenUnie hebben bezwaren tegen uitbreiding.

Zie ook:

Jolande Sap tegen uitbreiding

Premier Rutte bezoekt Kunduz

‘Kabinet ziet af van uitbreiding missie Kunduz’

Parool 07.03.2012 Het kabinet heeft besloten de politietrainingsmissie in Kunduz niet verder uit te breiden. Dat meldt de NOS. Premier Mark Rutte wilde aanvankelijk wel meer trainingen, maar daar ziet de Tweede Kamer niets in.

Haagse ingewijden zeggen tegen de NOS dat het kabinet het plan niet doorzet.

Missie Kunduz niet uitgebreid

De Pers 07.03.2012 De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz wordt niet uitgebreid. Het kabinet heeft de mogelijkheden onderzocht om ook de noordelijke grenspolitie te trainen en agenten van buiten Kunduz op te leiden die in andere noordelijke provincies aan de slag gaan.

Missie Kunduz toch niet uitgebreid

Spits 07.03.2012 Er komt toch geen uitbreiding van de politietrainingsmissie in Kunduz. Dit melden Haagse ingewijden aan de NOS.

Premier Rutte stelde in december dat hij wél graag een uitbreiding zou zien. Hij wilde meer Afghanen trainen, waaronder rekruten uit andere gebieden dan Kunduz. Ook wilde het kabinet dat er ook grenspolitie getraind zou gaan worden.

‘Kabinet ziet af van uitbreiding missie Kunduz’

VK 07.03.2012  Het kabinet heeft besloten de politietrainingsmissie in Kunduz niet verder uit te breiden. Dat meldt de NOS. Premier Mark Rutte wilde aanvankelijk wel meer trainingen, maar daar ziet de Tweede Kamer niets in. Haagse ingewijden zeggen tegen de NOS dat het kabinet het plan niet doorzet.

PvdA, SP, PVV en PvdD zijn al vanaf het begin tegen de hele Kunduz-missie gekant. GroenLinks, ChristenUnie en D66 hielpen het kabinet aan een meerderheid voor de missie.

Missie Kunduz niet uitgebreid

Missie Kunduz niet uitgebreid

De Pers 07.03.2012 De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz wordt niet uitgebreid. Het kabinet heeft de mogelijkheden onderzocht om ook de noordelijke grenspolitie te trainen en agenten van buiten Kunduz op te leiden die in andere noordelijke provincies aan de slag gaan.

Missie Kunduz niet uitgebreid

Nu 07.03.2012 DEN HAAG – De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz wordt niet uitgebreid

Kunduz-missie hervat na onrust door koranverbranding

Elsevier 06.03.2012 Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Kunduz zijn weer buiten de poort van hun legerkamp actief. De activiteiten lagen tijdelijk stil vanwege de onrust nadat Amerikaanse militairen exemplaren van de Koran hadden verbrand.

Zie ook:

Ophef over koranverbranding

Kunduz-missie tijdelijk gestaakt

Nederlanders weer buiten poort in Kunduz

Spits 06.03.2012 Nederlandse militairen hebben het werk buiten de poorten van het legerkamp in Kunduz weer opgepakt. Vandaag zijn ze naar buiten gegaan om politieposten te bezoeken. Dat meldt ministerie van Defensie.

Politietrainers Kunduz weer aan de slag

De pers 29.2.2012 Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz hebben hun werk deels hervat. De militairen geven sinds dinsdag binnen de poort op het Duitse kamp weer trainingen aan Afghaanse agenten.

Politietrainers Kunduz weer aan de slag

NU 29.02.2012 DEN HAAG – Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz hebben hun werk deels hervat.

Politietrainers Kunduz blijven ook maandag binnen

Metro 27.02.2012 De Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz blijven ook maandag binnen. De ongeregeldheden in de provincie nemen af maar Defensie wil geen risico’s nemen. Dat zei commandant Nico van der Zee maandagochtend op Radio 1.

Opeenvolgende kabinetten hebben tot op het laatst gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de inzet van Nederlandse troepen, stelt Kristic op basis van onderzoek naar twee Nederlandse militaire missies in Afghanistan en de missie Allied Force in Kosovo. Zo is de invloed van de Kamer beperkt.

‘Regering langs rand van wet voor militaire inzet’

NU 26.02.2012 De regering zoekt de grenzen van de wet op bij de informatievoorziening over nieuwe militaire missies.

Nederlandse Kunduz-missie tijdelijk stilgelegd

AD 26.02.2012  De Nederlandse trainingsmissie in Kunduz is tijdelijk stilgelegd nadat gewelddadige protesten over Koranverbrandingen zich hebben verspreid over Afghanistan. De Nederlandse trainers gaan sinds gisteren al niet meer ‘de poort uit’.

Nederlandse Kunduz-missie tijdelijk stilgelegd

Parool 25.02.2012 De Nederlandse trainingsmissie in Kunduz is tijdelijk stilgelegd nadat gewelddadige protesten over Koranverbrandingen zich hebben verspreid over Afghanistan. De Nederlandse trainers gaan sinds gisteren al niet meer ‘de poort uit’.

Trainers Kunduz blijven binnen

Metro 25.02.2012 De Nederlandse trainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is tijdelijk stilgelegd. De trainers blijven voorlopig binnen omdat de situatie buiten de poort te onrustig is, zegt een woordvoerder van Defensie zaterdag.

Kunduz-missie tijdelijk gestaakt na koranverbranding

Elsevier 25.02.2012 De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is tijdelijk stilgelegd. Patrouilles in Kunduz zijn voor de veiligheid opgeschort, vanwege de aanhoudende protesten tegen de koranverbranding door NAVO-militairen.

Bij de protesten tegen het ‘per ongeluk’ verbranden van exemplaren van de Koran door Amerikaanse militairen zijn zaterdag zeker vier demonstranten om het leven gekomen.

De missie is al sinds vrijdag stilgelegd, meldt de Volkskrant. ‘Van hogerhand is bepaald dat ook zaterdag en zondag niemand de poort uit gaat,’ aldus plaatsvervangend woordvoerder in Kunduz.

Nederlandse trainers zijn zover bekend niet in gevaar geweest.

‘Offers missie Uruzgan nooit vergeten’

NU 17.02.2012 De resultaten van de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan zijn met ”grote offers” bereikt. ”Dat zullen we nooit vergeten”, zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer waarin nog een keer werd teruggeblikt op de missie.

Er zijn 25 soldaten gesneuveld tijdens de missie. Was dat het waard?  ‘Dankzij ons is Uruzgan rustig’

Trouw 17.02.2012 De Nederlandse militairen hebben in Uruzgan een ‘fenomenale prestatie’ geleverd, vindt Han ten Broeke (VVD). Gisteren evalueerde de Tweede Kamer de missie in Afghanistan – de grootste overzeese uitzending van Nederlandse militairen sinds de dekolonisatiestrijd in Indonesië.  

Enkele jaren geleden werd de PvdA Uruzgan-moe, een direct gevolg van de draaien-en-keren-beschuldigingen van Maxime Verhagen en Jan Peter Balkenende aan het adres van Wouter Bos. De maat was vol, de PvdA hield voet bij stuk en stemde niet in met een nieuwe verlenging van de missie in Uruzgan na 2010. De oorlog tussen PvdA en CDA leidde zelfs tot de val van het kabinet Balkenende-IV.

‘Kunduz-moeheid is pervers gevolg van politieke strategie’

VK 17.02.2012 Politieke partijen worden vaak missie-moe door politiek-strategische overwegingen. Maar je kunt niet zomaar met een missie stoppen, stelt historicus Rogier Koedijk.

VJ Movement: Politietraining Kunduz: hoe werkt het elders in Afghanistan?

NRC 13.02.2012 De training van politieagenten in Kunduz moet uiteindelijk voor meer veiligheid zorgen voor de Afghaanse burger. Het is een civiele missie met onder meer aandacht voor etnische en culturele verschillen, vrouwenrechten en mensenrechten. Lees verder›

Kabinet: snel duidelijkheid over missie Kunduz

Metro 10.02.2012 Minister van Defensie Hans Hillen (CDA) hoopt volgende week uitsluitsel te kunnen geven over wat de mogelijkheden zijn om de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden. Dat zei hij vrijdag in de Tweede Kamer.

‘Uitbreiding missie niet uitgesloten’

Telegraaf 10.02.2012 Premier Mark Rutte denkt dat het „uiterst lastig” is om de taken van de Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden als daarvoor geen meerderheid in de Tweede Kamer is. Maar een definitief oordeel daarover heeft hij nog niet, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Rutte sluit uitbreiding ‘Kunduz’ zonder Kamersteun niet uit

NU 10.02.2012 Premier Mark Rutte noemt een uitbreiding van de missie zonder parlementaire meerderheid in Kunduz “uiterst lastig”, maar veegt het idee ook niet van tafel.

Lees meer over dit onderwerp:

Te weinig steun in Kamer voor uitbreiding missie Kunduz

Trouw 10.02.2012 In de Tweede Kamer is te weinig steun voor het uitbreiden van de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om de grenspolitie in het noorden te trainen en om agenten op te leiden die buiten Kunduz actief zijn.

Kamer steunt uitbreiding trainingsmissie niet

NU 10.02.2012 DEN HAAG – In de Tweede Kamer is te weinig steun voor het uitbreiden van de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz.

‘Geen toename invloed Taliban in Kunduz’

VK 09.02.2012 In de Afghaanse provincie Kunduz, waar Nederland actief is met een politietrainingsmissie, neemt de invloed van de Taliban niet toe. Dat blijkt volgens minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken uit de gegevens die daarover beschikbaar zijn.

Ook is hem geen informatie bekend waaruit blijkt dat eenheden van de Taliban zijn geïnfiltreerd in delen van de Afghaanse veiligheidsdiensten waarmee Nederlanders werken of hebben gewerkt. Rosenthal heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven, in antwoord op vragen van de SP en PvdA over een geheim rapport van de NAVO.

De les van Uruzgan: Maak bescherming van burgers leidend bij missies

Trouw 09.02.2012 Deze week legt de regering in de Tweede Kamer verantwoording af over de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Afghanistan. Tijdens deze grootste Nederlandse missie sinds Korea zond de regering 20.000 Nederlandse militairen en 130 civiele medewerkers naar Afghanistan uit, spendeerde zij 2 miljard euro aan ‘Uruzgan’, en kwamen 25 Nederlandse militairen om het leven.

Geen schot in Kunduz-missie

Telegraaf 09.02.2012 Onderhandelingen over een uitbreiding van de politietrainingsmissie in Kunduz zitten muurvast. Al maanden onderzoekt het kabinet enkele opties om de trainers in Afghanistan meer te doen te geven, maar nog steeds zijn er geen knopen doorgehakt.

‘Kamer moet zelf ook verantwoording afleggen over Uruzgan’

VK 09.02.2012 De Tweede Kamer evalueert vandaag de missie in Uruzgan. Maar wie evalueert de rol die de Kamer bij deze missie speelde, vragen Jair van der Lijn en Margriet Drent zich af.

De waan van de dag dicteert ons dat we nu bezig moeten zijn met de politietrainingsmissie in Kunduz. De officiële evaluatie van de Nederlandse ISAF-missie in Uruzgan (2006-2010) krijgt maar weinig media-aandacht.

Kamer blikt terug op Uruzgan

Telegraaf 09.02.2012  De Tweede Kamer blikt donderdag nog een keer grondig terug op de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Dat gebeurt aan de hand van de evaluatie die het het kabinet daarover eind september vorig jaar publiceerde.

Hillen: NAVO moet minder leunen op Verenigde Staten

Elsevier 02.02.2012 De NAVO moet minder leunen op de Verenigde Staten. Dit is nodig omdat Amerika zich meer gaat richten op Azië. ‘Uit de luwte van onze machtige bondgenoot zullen we vaker het kopwerk moeten verrichten.’ Dat betoogt minister Hans Hillen (CDA, Defensie) vrijdag in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

Volwassener
Door Europese landen vaker de leiding te laten nemen in de NAVO, wordt de relatie met de Verenigde Staten ‘volwassener’, aldus Hillen.

Hillen wil meer samenwerking
Minister Hillen pleitte al eerder voor meer militaire samenwerking tussen verschillende Europese landen. Hij denkt vooral aan het delen van vaartuigen, voertuigen en vliegtuigen. Nederland wil daarbij een voortrekkersrol spelen.

‘Navo moet minder op VS leunen’

Telegraaf 03.02.2012 Volgens minister van Defensie Hans Hillen moet de NAVO veel minder op de Verenigde Staten leunen. Volgens Hillen kan Europa best voor zichzelf zorgen. Dat is nodig, vooral omdat de VS zich nu veel meer op Azië richten.

En nog verder:

In beeld: Ondertussen in Afghanistan›

NRC 03.11.2012 Al meer dan elf jaar zijn er Amerikaanse militairen actief in Afghanistan, maar de oorlog in het verre land is eigenlijk geen onderwerp in de campagne tussen Obama en Romney. Heel veel goed nieuws komt er ook niet uit het land: de VN publiceerde deze week nog een rapport waaruit blijkt dat meer dan een derde van de bevolking in het door oorlog verscheurde land onder de armoedegrens leeft.

De corrupte regering van president Karzai slaagt er onvoldoende in het leven van gewone Afghanen te verbeteren. Waarnemers vrezen dat de Talibaan weer aan de macht zullen komen als de internationale troepenmacht Afghanistan eind 2014 heeft verlaten. Gewone Afghanen gaan intussen iedere dag door met hun leven. Onderstaande beelden kwamen de afgelopen dagen uit grote Afghaanse steden als Kabul, Herat en Jalalabad.

Kijktips vanaf het IDFA: Afghanen blijken ook humor te hebben

NRC 20.11.2012  Afghanen zijn het slachtoffer van een bloederige strijd tussen de Talibaan en de regering van Karzai, met vele doden tot gevolg. Tot dusver niets nieuws onder de zon. Diezelfde Afghanen hebben gezinnen waarin de kinderen ook oorlogje spelen, wonen in een land met prachtige natuur, hebben humor, en in sommige regio’s leven de Afghaanse militairen en de Talibaan vredig naast elkaar.

Verder:

http://images0.tcdn.nl/migration_catalog/article20001910.ece/BINARY/d/afghanistan

Taliban vallen NAVO-basis Afghanistan aan

Telegraaf  02.12.2012 Bij een vliegveld in de Afghaanse stad Jalalabad zijn zondagochtend vroeg gevechten uitgebroken. Dat bevestigde een woordvoerder van de internationale troepenmacht ISAF. Op het vliegveld bevindt zich een basis van de NAVO.

https://i1.wp.com/www.elsevier.nl/upload/ff8cf71b-6b40-4d2c-90e3-944ae4a15f48_aanslagafghanistan.jpg

Doden bij aanslag Taliban op NAVO-basis Afghanistan

Elsevier 02.12.2012  Bij een zelfmoordaanslag op een NAVO-basis in het oosten van Afghanistan zijn meerdere doden en gewonden gevallen. De aanslag is opgeëist door de Taliban. Zondagmorgen vielen acht Talibanstrijders een Afghaans-Amerikaanse NAVO-basis vlakbij Jalalabad aan. Volgens Afghaanse officieren is het de strijders niet gelukt om op het terrein van de basis te komen. Maar een BBC-correspondent meldt dat de Talibani door meerdere checkpoints zijn gegaan.

De door aanvallen geplaagde NAVO-basis moet in 2014 volledig aan het Afghaanse leger worden overgedragen. Eind 2014 trekken alle NAVO-troepen van de ISAF-missie zich terug uit Afghanistan,  maar de Verenigde Staten willen ook na 2014 nog tienduizenden militairen in het gebied houden.

Zie ook: Taliban vallen legerbasis prins Harry aan in Afghanistan

‘Mislukte’ aanval Talibaan op NAVO-basisVideo

NRC 02.12.2012 Bij een aanslag door de Talibaan op een Amerikaans-Afghaanse luchtmachtbasis in het oosten van Afghanistan en een daaropvolgend twee uur durend vuurgevecht zijn meerdere gewonden gevallen. Alleen aan Talibaan-zijde viel een dode.  Lees verder›

 https://i2.wp.com/static2.trouw.nl/static/photo/2012/2/7/1/20121202095149/media_xl_1444021.jpg

Dodelijke aanval op Afghaanse NAVO-basis

Trouw 02.12.2012 Talibanstrijders hebben zondagochtend een militaire basis van de NAVO en Afghaanse troepen aangevallen in het oosten van Afghanistan bij een vliegveld in de stad Jalalabad.

https://i2.wp.com/media.nu.nl/m/m1nx20cabodi_sqr256.jpg

Taliban vallen NAVO-basis Afghanistan aan

Drie Afghaanse bewakers en twee burgers omgekomen

NU 02.12.2012 KABUL – Talibanstrijders hebben zondagochtend een militaire basis van de NAVO en Afghaanse troepen aangevallen in het oosten van Afghanistan bij een vliegveld in de stad Jalalabad. Bekijk video – Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, drie Afghaanse bewakers en twee burgers. Verscheidene buitenlandse militairen raakten gewond.

 Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Afghanistan 

Behandeling Afghaanse gevangen blijft slecht’

NU 29.11.2012 LONDEN – De behandeling van gevangenen in Afghanistan laat nog steeds te wensen over. Het Britse ministerie van Defensie heeft daarom besloten dat gevangenen niet worden overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten.  Het departement voorziet niet dat daar in de nabije toekomst iets aan zal veranderen. Volgens minister Philip Hammond is het besluit genomen omdat gevangenen nog steeds het risico lopen op ”ernstige mishandeling”.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Afghanistan

‘10.000 Amerikanen blijven in Afghanistan’

Trouw 26.11.2012 De Verenigde Staten willen na het einde van de gevechtsmissie in Afghanistan in 2014 een troepenmacht van ongeveer 10.000 militairen in het land houden. Bronnen rond de regering hebben dat aantal maandag genoemd tegenover Amerikaanse media.

‘10.000 Amerikaanse militairen blijven in Afghanistan’

NU 26.11.2012 WASHINGTON – De Verenigde Staten willen na het einde van de gevechtsmissie in Afghanistan in 2014 een troepenmacht van ongeveer 10.000 militairen in het land houden.  Bronnen rond de regering hebben dat aantal maandag genoemd tegenover Amerikaanse media.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Afghanistan

‘10.000 Amerikanen blijven na 2014 in Afghanistan’

Elsevier 26.11.2012  De Verenigde Staten willen na het einde van de gevechtsmissie in Afghanistan in 2014 ongeveer 10.000 Amerikaanse militairen in het land houden Dat zeggen bronnen rond de regering maandag tegen Amerikaanse media. Generaal John Allen, commandant van deinternationale troepenmacht in Afghanistan, had eerder geadviseerd 6.000 tot 15.000 militairen in het land achter te laten.

Zie ook: Kabinet-Rutte schort deel politiemissie Afghanistan op

Doden door zelfmoordaanslag

Telegraaf 23.11.2012 Door een zelfmoordaanslag in de Zuidoost-Afghaanse plaats Maidan Shahr zijn vrijdag zeker drie mensen gedood. Ten minste 70 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers bevinden zich vrouwen en kinderen, aldus de Afghaanse politie.

Twee doden en zestig gewonden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

NRC 23.11.2012 Bij een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan zijn vanochtend twee doden en ongeveer zestig gewonden gevallen. De aanslag werd opgeëist door de Talibaan.

Doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Trouw 21.11.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de diplomatenwijk van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn woensdagochtend ten minste twee doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder is er sprake van een nog onbekend aantal slachtoffers.

Aanslag in KabulVideo

Telegraaf 21.11.2012 In het diplomatieke district van de Afghaanse stad Kabul heeft een man zichzelf opgeblazen. Twee bewakers van een militair complex dat wordt gerund door buitenlandse militairen zijn bij de aanslag om het leven gekomen. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. De aanslag werd snel opgeëist door de Taliban.

Afghanistan executeert toch weer gevangenen, ondanks oproep EU

Trouw 21.11.2012 Afghanistan heeft vandaag zes gevangenen geëxecuteerd, ondanks een internationale oproep dat niet te doen. De Europese Unie en mensenrechtenorganisaties hadden gevraagd de doodstraf niet uit te voeren, nadat dinsdag al acht mensen waren opgehangen.

Frankrijk sluit gevechtsmissie af

Telegraaf 20.11.2012 Frankrijk heeft zijn laatste gevechtsmissie in Afghanistan dinsdag afgesloten. Het trok zijn 400 militairen terug uit de provincie Kapisa ten noordoosten van Kabul als onderdeel van zijn versnelde vertrek uit het land in Azië.

Frankrijk sluit gevechtsmissie Afghanistan af

NU 20.11.2012  Frankrijk heeft zijn laatste gevechtsmissie in Afghanistan dinsdag afgesloten. Het trok zijn 400 militairen terug uit de provincie Kapisa ten noordoosten van Kabul als onderdeel van zijn versnelde vertrek uit het land in Azië.

Amerikaanse sergeant riskeert doodstraf voor moordpartij

NU 14.11.2012 De Amerikaanse militair die heeft bekend dat hij in Afghanistan een slachting heeft aangericht onder burgers, moet volgens aanklagers in de Verenigde Staten door een krijgsraad worden berecht.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over:  Afghanistan Amerikaanse leger Robert Bales

Raketten landen in Afghaanse hoofdstad

NU 13.11.2012 Zeker twee raketten zijn dinsdag neergekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat meldde de politie. Volgens de eerste berichten zijn daarbij geen doden gevallen en is de schade beperkt. Bekijk video – Een van de raketten landde op zo’n 2 kilometer afstand van het presidentieel paleis en het ministerie van Defensie. Er zijn ook berichten over een mogelijke derde raket.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Kabul Afghanistan

Britse militair gedood door Afghaanse collega

Trouw 12.11.2012 Een Britse militair is zondag in de Afghaanse provincie Helmand gedood door een man die het uniform van het Afghaanse leger droeg. Dat hebben de ISAF-strijdkrachten en het Britse ministerie van Defensie bekendgemaakt.

VS en Afghanistan onderhandelen

Telegraaf 11.11.2012 In Afghanistan beginnen donderdag de onderhandelingen over de status van de Amerikaanse militairen die blijven nadat de NAVO-troepen zich volgens plan in 2014 uit het land hebben teruggetrokken. Dat maakte het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekend.

VS en Afghanistan onderhandelen over na 2014

NU 11.11.2012 KABUL – In Afghanistan beginnen donderdag de onderhandelingen over de status van de Amerikaanse militairen die blijven nadat de NAVO-troepen zich volgens plan in 2014 uit het land hebben teruggetrokken.  

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Afghanistan

Militair bekent moorden

Telegraaf 06.11.2012 De Amerikaanse militair Robert Bales heeft toegegeven dat hij in maart verantwoordelijk was voor de moord op 16 Afghaanse burgers. Dat hebben de aanklagers maandag tijdens een eerste zitting van het proces tegen de 39-jarige sergeant gezegd. Volgens hen was hij „bij zijn volle verstand”, toen hij de Afghanen doodde.

Militair bekent schuld aan moord op Afghanen

NU 06.11.2012 De Amerikaanse militair Robert Bales heeft toegegeven dat hij in maart verantwoordelijk was voor de moord op 16 Afghaanse burgers. Dat hebben de aanklagers maandag tijdens een eerste zitting van het proces tegen de 39-jarige sergeant gezegd. Volgens hen was hij ”bij zijn volle verstand”, toen hij de Afghanen doodde.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Robert Bales

Amerika en de wereld (5): Obama en Romney over de oorlog in Afghanistan

NRC 04.11.2012 Binnenlandse onderwerpen als de economie zijn het belangrijkste tijdens deze campagne, maar voor de rest van de wereld zijn de verschillen tussen Obama en Romney op het gebied van buitenlandpolitiek zeker ook interessant. Vandaag aflevering 5 van deze rubriek, over de oorlog in Afghanistan. Lees verder›

Afghaanse agent doodt 2 Britse militairen

Trouw 30.10.2012 Het aantal NAVO-militairen dat is gedood door Afghaanse politieagenten en militairen is opgelopen tot minstens 56. Dinsdag zijn twee Britse NAVO-militairen doodgeschoten door een man in het uniform van de Afghaanse politie, meldden het militaire bondgenootschap en een politiefunctionaris.

Afghaanse agent doodt twee Britse militairen

NU 30.10.2012 Twee Britse NAVO-militairen zijn dinsdag doodgeschoten door een man in het uniform van de Afghaanse politie.

Gerelateerde artikelen

Aanslag in Afghanistan

Telegraaf 26.10.2012 In de Noord-Afghaanse stad Maymana zijn vrijdag zeker meer dan 41 mensen gedood door een zelfmoordaanslag in een moskee. Tientallen mensen raakten gewond, aldus functionarissen die zeiden te vrezen dat het dodental verder zal oplopen.

Tientallen doden door aanslag Afghanistan

NU 26.10.2012 KABUL – In de Noord-Afghaanse stad Maymana zijn vrijdag zeker meer dan 30 mensen gedood door een zelfmoordaanslag in een moskee.   Bekijk video -Tientallen mensen raakten gewond, meldden functionarissen. De dader droeg een politie-uniform. Hij blies zich op kort na het ochtendgebed tijdens het islamitische offerfeest Eid al-Adha. Onder de doden zijn burgers, maar ook veel politieagenten en mensen van de inlichtingendienst.

Gerelateerde artikelen

‘Britse patrouille schiet eigen mensen dood’

Trouw 25.10.2012 Twee Britse militairen zouden zijn doodgeschoten door eigen troepen in Afghanistan. Dat meldde een woordvoerder van de Afghaanse politie. De twee doden zouden zijn gevallen doordat een patrouille in de provincie Helmand dacht onder vuur te liggen van de Taliban en terugschoot. De andere groep bleek ook een patrouille van het Britse leger. Daar vielen de twee slachtoffers.

Kunduz vreest voor burgeroorlog

NU 24.10.2012 Inwoners en gewapende krijgsheren in de Afghaanse provincie Kunduz vrezen voor het uitbreken van een burgeroorlog. Dat meldt de Volkskrant woensdag. Uit gesprekken van de krant en het tv-programma Nieuwsuur met verscheidene krijgsheren wordt duidelijk dat er na het vertrek van Nederland, Duitsland en Amerika in 2014 een bloedige machtsstrijd wordt verwacht.

Gerelateerde artikelen;

Vrees voor burgeroorlog Kunduz

Telegraaf 24.10.2012 Verscheidene krijgsheren in de Afghaanse provincie Kunduz voorspellen een bloedige machtsstrijd wanneer de Nederlanders, Duitsers en Amerikanen in 2014 uit Kunduz zijn vertrokken.

Krijgsheren Kunduz vrezen burgeroorlog

VK 24.10.2012 In gesprekken met de Volkskrant en het tv-programma Nieuwsuur voorspellen verscheidene krijgsheren een bloedige machtsstrijd wanneer de Nederlanders, Duitsers en Amerikanen in 2014 uit Kunduz zijn vertrokken. Krijgsheer Jan Mohammad: ‘Als het toezicht van de buitenlanders verdwijnt, kunnen de andere krijgsheren doen wat ze willen. Velen zijn analfabeet. Geef ze een wapen en zonder toezicht gaan ze los. Kijk maar naar het bloedbad in Kanam.’ Daar vermoordden bendeleden in september twaalf burgers.

Talibanstrijders doden Afghaanse regeringstroepen

Trouw 23.10.2012 Talibanstrijders hebben maandagavond in de westelijke provincie Herat tien Afghaanse militairen en agenten doodgeschoten. Dat heeft een woordvoerder van de gouverneur van Herat gezegd. De militairen en politieagenten waren op zoek naar een groep opstandelingen die eerder een wegblokkade hadden opgericht en passerende auto’s in beslag hadden genomen. Tijdens de zoektocht liepen de militairen en agenten in een hinderlaag. Vijf agenten, onder wie de districtcommandant, en vijf militairen kwamen om.

Karzai kritisch op NAVO

Telegraaf 23.10.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai beschuldigt de NAVO ervan vier kinderen te hebben omgebracht. Afgelopen weekend kwamen de kinderen om het leven bij een aanval in de provincie Logar. De NAVO sloot dinsdag haar betrokkenheid niet uit.

‘Duitsers pakken Talibankopstuk Kunduz’

VK 23.10.2012 Duitse commando’s hebben een van de meest gezochte Talibanleiders in Noord-Afghanistan weten te arresteren. De man, Mullah Abdul Rahman, is ook wel aangeduid als de schaduw-gouverneur van de provincie Kunduz. Daar zijn ook Nederlandse militairen gestationeerd om politieagenten op te leiden.

‘Duitse elite-eenheid arresteert Talibanleider Kunduz’

Elsevier 23.10.2012 Duitse commando’s hebben een van de meest gezochte leiders van de Taliban in Noord-Afghanistan gearresteerd. De man, Mullah abdul Rahman, wordt ook wel aangeduid als de schaduwgouverneur van de provincie Kunduz. Kunduz is het gebied waar ook Nederlandse militairen en politietrainers zijn gevestigd om Afghanen op te leiden tot politieagent. Volgens Duitse media was de elite-eenheid Kommando Spezialkräfte vorige week betrokken bij de arrestatie. Rahman werd gearresteerd in het dorp Ghundaj Kalai in Kunduz.  De man zou het brein zijn achter aanslagen waarbij ook Duitse militairen om het leven zijn gekomen.

Weblog van Afshin Ellian: Niet capituleren voor de Taliban en Al-Qa’ida

Zie ook:Duitsland akkoord met verlenging missie Afghanistan

Afghaan doodt werkende vrouw

Telegraaf 22.10.2012 Een man in Afghanistan heeft zijn vrouw doodgestoken, omdat ze buitenshuis werkte voor een niet-gouvernementele organisatie (NGO). Dat heeft de politie in de westelijke provincie Herat maandag gezegd.

Bermbom doodt bruiloftgasten

NU 19.10.2012 In de noordelijke Afghaanse provincie Balkh zijn vrijdag zeker 18 mensen gedood door een zware bermbom toen ze op weg waren naar een bruiloft. Ten minste 15 anderen raakten gewond, aldus de BBC. De slachtoffers, onder wie veel vrouwen en kinderen, zaten in een minibus.

Bermbom doodt 18 Afghaanse bruiloftgasten

Trouw 19.10.2012 In de noordelijke Afghaanse provincie Balkh zijn vrijdag zeker 18 mensen gedood door een zware bermbom toen ze op weg waren naar een bruiloft. Ten minste 15 anderen raakten gewond, aldus de BBC.

Duizenden Britten in 2013 weg uit Afghanistan

NU 14.10.2012 De Britse regering trekt volgend jaar duizenden militairen terug uit Afghanistan. Dat heeft minister Philip Hammond van Defensie zondag gezegd tegen de BBC.

Gerelateerde artikelen

Minder Britten in Afghanistan

Telegraaf 14.10.2012 De Britse regering trekt volgend jaar duizenden militairen terug uit Afghanistan. Dat heeft minister Philip Hammond van Defensie zondag gezegd tegen de BBC.

Britse mariniers aangeklaagd voor moord

NU 14.10.2012 De Britse justitie heeft vijf leden van het elitekorps Koninklijke Mariniers aangeklaagd voor moord ”in verband met een incident in Afghanistan in 2011”. Dat heeft het ministerie van Defensie in Londen meegedeeld, meldde de BBCzondag.

Britse mariniers aangeklaagd voor moord

Telegraaf 14.10.2012 De Britse justitie heeft vijf leden van het elitekorps Koninklijke Mariniers aangeklaagd voor moord „in verband met een incident in Afghanistan in 2011”. Dat heeft het ministerie van Defensie in Londen meegedeeld, meldde de BBC zondag. In totaal zijn sinds vrijdag negen mariniers aangehouden, maar vier zijn vrijgelaten zonder dat een aanklacht tegen hen is ingediend.

Vijf Britse mariniers aangeklaagd voor moord in Afghanistan

NRC 14.10.2012 Vijf Britse mariniers zijn aangeklaagd voor een moord die zij vorig jaar in Afghanistan gepleegd zouden hebben.  Zeven op woensdag en twee in de laatste 48 uur, schrijft The Guardian. Vier van hen zijn weer vrijgelaten. Het gaat om de moord op een mogelijke Afghaanse opstandeling, meldt de BBC.

Zeven Britse mariniers gearresteerd voor moord

Trouw 12.10.2012 De Britse militaire politie heeft donderdag zeven leden van het elitekorps Koninklijke Mariniers gearresteerd op verdenking van moord in Afghanistan in 2011. Dat maakte het ministerie van Defensie bekend.

Britse mariniers gearresteerd voor moord

NU 12.10.2012 LONDEN – De Britse militaire politie heeft donderdag zeven leden van het elitekorps Koninklijke Mariniers gearresteerd op verdenking van moord in Afghanistan in 2011. Dat maakte het ministerie van Defensie bekend. ”Het incident volgde na een treffen met een opstandeling. Er waren geen burgers bij betrokken”, zei een woordvoerder van Defensie.

Gerelateerde artikelen

Navo: geen andere strategie voor Afghanistan

VK10.10.2012 Ondanks een stijgend aantal aanvallen van afvallige Afghaanse militairen op internationale collega’s, handhaaft de Navo haar strategie en tijdsplan voor Afghanistan. Eind 2014 moet de internationale, door de Navo geleide gevechtsmissie ISAF worden afgerond. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Afghanistan zal dan volledig in handen zijn van de Afghaanse troepen.

‘Geen andere strategie voor Afghanistan’

NU 10.10.2012 Ondanks een stijgend aantal aanvallen van afvallige Afghaanse militairen op internationale collega’s, handhaaft de NAVO haar strategie en tijdsplan voor Afghanistan.

Gerelateerde artikelen

08/10/2012 ‘Afghanistan niet klaar voor vertrek NAVO’

03/10/2012 Rasmussen blijft langer NAVO-chef

30/09/2012 Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

‘Afghanistan niet klaar voor vertrek NAVO’

NU 08.10.2012 De internationale denktank International Crisis Group waarschuwt in een nieuw rapport dat de Afghaanse regering kan vallen als de NAVO-troepen in 2014 het land verlaten. Het is volgens hen tijd voor maatregelen om de overheid te versterken. Dat meldde de BBC maandag.

Gerelateerde artikelen;

04/10/2012 ‘Verkiezingen Afghanistan 2014 gaan gewoon door’

03/10/2012 Rasmussen blijft langer NAVO-chef

21/09/2012 Hillen niet verbaasd over kritiek op NAVO

21/09/2012 Extra troepen VS weg uit Afghanistan

18/09/2012 NAVO beperkt samenwerking Afghanistan

‘Verkiezingen Afghanistan 2014 gaan gewoon door’

NU 04.10.2012 De regering in Kabul, die door het voortdurende geweld in het land steeds meer aan populariteit verliest, overwoog de datum van de verkiezingen te wijzigen om te voorkomen dat zij zouden samenvallen met het vertrek van de buitenlandse strijdmacht ISAF tegen eind 2014.

Gerelateerde artikelen;

30/09/2012 Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

21/09/2012 Extra troepen VS weg uit Afghanistan

20/09/2012 Turkije langer in Afghanistan

18/09/2012 NAVO beperkt samenwerking Afghanistan

Dodental Amerikaanse militairen in Afghanistan bereikt tweeduizend

Trouw 30.09.2012 Met de dood van een ISAF-militair heeft het dodenaantal onder Amerikaanse soldaten in Afghanistan dit weekeinde de grens van 2.000 bereikt. Dat meldt persbureau AP.

Dit weekeinde kwamen twee personen om, toen een lid van de Afghaanse veiligheidstroepen zich tegen zijn ISAF-collega’s keerde. Dit jaar zijn al 52 militairen van ISAF omgekomen door aanslagen van medewerkers van de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Dodental Amerikaanse militairen in Afghanistan bereikt tweeduizend

VK 30.09.2012 Dit weekeinde kwamen twee personen om, toen een lid van de Afghaanse veiligheidstroepen zich tegen zijn ISAF-collega’s keerde. Dit jaar zijn al 52 militairen van ISAF omgekomen door aanslagen van medewerkers van de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

Trouw 30.09.2012 Zeker twee personen zijn in het oosten van Afghanistan omgekomen, toen een lid van de Afghaanse veiligheidstroepen zich tegen zijn ISAF-collega’s keerde. Dat maakte de NAVO zondag bekend.

Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

VK 30.09.2012 Volgens de verdragsorganisatie doodde de Afghaan een ISAF-militair en een burgermedewerker van de internationale troepenmacht. Ook Afghaanse militairen zouden zijn gesneuveld tijdens het incident, maar details daarover ontbreken. Zo is het onduidelijk of die Afghanen behoren tot de daders of ook slachtoffer van de aanval waren.

Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

NU 30.09.2012 Zeker twee personen zijn in het oosten van Afghanistan omgekomen, toen een lid van de Afghaanse veiligheidstroepen zich tegen zijn ISAF-collega’s keerde.

Gerelateerde artikelen

21/09/2012 Extra troepen VS weg uit Afghanistan

16/09/2012 Vier ISAF-militairen omgekomen bij aanslag

Dodental militairen VS in Afghanistan bereikt tweeduizend

NRC 30.09.2012 Bij een aanval is gisteren een Amerikaanse militair in Afghanistan omgekomen, waarmee het aantal omgekomen Amerikaanse militairen in Afghanistan uitkomt op tweeduizend. Lees verder›

Mariniers voor krijgsraad om urineren over lijken

NRC 24.09.2012 Twee Amerikaanse militairen moeten voor de krijgsraad verschijnen omdat ze vorig jaar in Afghanistan over de lijken van Talibaanstrijders zouden hebben geurineerd. Dat is vervolgens op foto’s vastgelegd. Het Amerikaanse Marine Corps maakte de vervolging vanavond bekend. Vorige maand werden drie andere militairen al door het Amerikaanse leger berispt voor hun rol in het urineerschandaal, maar daar werd expliciet bij vermeld dat er geen strafproces zou volgen. Op de beelden die afgelopen januari verschenen zijn vier mannen te zien in camouflagekleding die hun behoefte doen over de drie doden. 

Laatste extra militairen VS weg uit Afghanistan

 Trouw 21.09.2012 De laatste van de 33.000 extra militairen die de Verenigde Staten twee jaar geleden naar Afghanistan stuurden om het oplaaiende geweld van de Taliban tegen te gaan, zijn teruggekeerd naar huis. Daarmee is de Amerikaanse troepenmacht in het land gereduceerd tot 68.000 manschappen.

Lees ook: VS schorten operaties met Afghaans leger op – 18/09/12

Lees ook: NAVO beperkt samenwerking Afghanistan – 18/09/12

Alle 33.000 extra Amerikaanse militairen weer weg uit Afghanistan

NRC 21.09.2012 Het aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan is weer terug op het niveau van voor de ‘surge’: zo werd de troepentoename genoemd waarbij bijna twee jaar geleden 33.000 extra militairen naar Afghanistan werden gestuurd om het toenemende geweld van de Talibaan de kop in te drukken.

Extra troepen VS weg uit Afghanistan

NU 21.09.2012 Amerika heeft de 33.000 extra militairen die drie jaar geleden door president Barack Obama naar Afghanistan waren gestuurd teruggetrokken. Dat maakte een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris vrijdag bekend.

Bekijk video -De Amerikaanse troepen kregen destijds versterking om de taliban terug te dringen. Ook de NAVO-troepen moesten daardoor extra ruimte krijgen om het Afghaanse leger te trainen zodat Afghanen hun land zelf konden beveiligen.

Gerelateerde artikelen;

20/09/2012 Turkije langer in Afghanistan

18/09/2012 NAVO beperkt samenwerking Afghanistan

14/09/2012 Britten overwegen sneller vertrek Afghanistan

Obama en Karzai bespreken aanvallen op NAVO

NU 20.09.2012 De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Afghaanse collega Hamid Karzai hebben woensdag (lokale tijd) tijdens een videoconferentie gesproken over de golf van aanvallen op NAVO-troepen in Afghanistan door hun lokale bondgenoten.

Britse soldaat bevalt op basis in Afghanistan

NU 20.09.2012 Een Britse soldaat is op een NAVO-basis in Afghanistan bevallen. Ze heeft een zoontje gekregen, meldde het ministerie van Defensie in Londen woensdag.

Turkije langer in Afghanistan

NU 20.09.2012 ANKARA – Turkije heeft de deelname aan de vredesmissie van de NAVO in Afghanistan met een jaar verlengd.

Gerelateerde artikelen;

20/09/2012 Britse soldaat bevalt op basis in Afghanistan

18/09/2012 Turkse militairen dood door aanval Koerden

17/09/2012 Premier Turkije bevestigt dood 500 Koerden

Navo zegt vertrouwen in Afghanen op

Trouw 19.09.2012 De westerse troepenmacht in Afghanistan zet de samenwerking met zijn Afghaanse collega’s op een laag pitje. Voortaan zullen Navo-troepen op missie niet zomaar vergezeld worden van Afghaanse agenten of militairen. Het Pentagon wil af van de huidige samenstelling om zo het risico op aanvallen van binnenuit te verkleinen.

NAVO beperkt operaties met Afghaans leger – vijf vragen

NRC 19.09.2012 NAVO-troepen gaan minder samenwerken met Afghaanse militairen. De reden: het is te gevaarlijk. Maar hoe erg is het? Wat gaat de NAVO precies doen? Wat waren de reacties op het besluit? Komt de exitstrategie van Obama in gevaar? En wat gaat er met Afghanistan gebeuren als Romney de Amerikaanse verkiezingen wint? Lees verder›

NAVO beperkt samenwerking Afghanistan

NU 18.09.2012 De NAVO stuurt geen kleine patrouilles meer op pad samen met Afghaanse militairen en politieagenten, behalve als de commandant een uitzondering maakt.

Gerelateerde artikelen

16/09/2012 Vier ISAF-militairen omgekomen bij aanslag

15/09/2012 Prins Harry ongedeerd bij aanval basis

12/09/2012 VS roepen Afghaanse leiders op tot kalmte

Zelfmoordaanslag vanwege anti-islamfilm in Afghanistan

Elsevier 18.09.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker twaalf buitenlanders om het leven gekomen. Reden voor de aanslag is de omstreden anti-islamfilm Innocence of Muslims. Een vrouw liet een bom ontploffen naast een buitenlandse minibus bij een drukke straat die naar de luchthaven leidt.
De aanslag is opgeëist door de extremistische groep Hezb-e-Islami, die banden heeft met de Taliban. Het is een reactie op de anti-islamfilm die heeft geleid tot protesten in verschillende Arabische en westerse landen. Volgens BBC News gaat het om de dodelijkste aanslag vanwege de film tot nu toe.

Moslimgroep doodt minstens negen buitenlanders in Kabul om anti-islamfilm

NRC 18.09.2012 Bij een vergeldingsactie voor de anti-islamfilm Innocence of Muslims zijn in Kabul acht buitenlanders werkzaam in de luchtvaart omgekomen. Een militante moslimgroep heeft de zelfmoordaanslag per email opgeëist bij persbureau AP.

De actie wreekt de bespotting van de profeet Mohammed in de film van Amerikaanse makelij. De aanval zou zijn uitgevoerd door een 22 jaar oude vrouw genaamd Fatima. De terreurgroep genaamd Hezb-e-Islami heeft volgens de politie een kleine personenwagen vol explosieven in een minibusje met de airportmedewerkers geramd.  Het Zuid-Afrikaanse Times Live meldt twaalf doden. De overige vier zijn Afghanen.

Doden bij zelfmoordaanslag Kabul vanwege anti-islamfilm

NU 18.09.2012 Bij een zelfmoordaanslag door een vrouw in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag zeker twaalf buitenlanders om het leven gekomen.

Gerelateerde artikelen;

17/09/2012 ‘Neem anti-islamfilm met een korreltje zout’

17/09/2012 Hirsi Ali kritisch op Westen inzake anti-islamfilm

12/09/2012 VS roepen Afghaanse leiders op tot kalmte

08/09/2012 Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

Vakbonden alert op veiligheid Afghanistan

NU 17.09.2012 RIJSWIJK – De Nederlandse defensievakbonden houden de veiligheid van de Nederlandse militairen in Afghanistan extra goed in de gaten.  Maandag demonstreerden meer dan 1000 betogers in de hoofdstad Kabul tegen de anti-islamfilm Innocence of muslims.

Gerelateerde artikelen;

16/09/2012 ‘Anti-islamfilm gemaakt door pornoregisseur’

16/09/2012 Hezbollah wil protesten tegen anti-islamfilm

16/09/2012 Demonstratie Museumplein rustig verlopen

16/09/2012 Aanhoudingen om aanval op consulaat VS

16/09/2012 Beloning voor dood Salman Rushdie verhoogd

16/09/2012 Tientallen demonstranten op Museumplein om anti-islamfilm

Afghaanse politieagent doodt vier NAVO-militairen – derde aanslag in drie dagen

NRC 16.09.2012  Een Afghaanse politieagent heeft vandaag op een afgelegen legerpost in het zuiden van Afghanistan vier Amerikaanse NAVO-militairen gedood, bevestigt een woordvoerder van het Pentagon tegenover persbureau Reuters. Ook zouden acht vrouwen en meisjes zijn omgekomen bij een luchtaanval van de NAVO. Lees verder›

Taliban vernietigt zes vliegtuigen op basis prins Harry

Trouw 16.09.2012 Bij de Taliban-aanval op de NAVO-basis Kamp Bastion in Afghanistan zijn vrijdagavond zes Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vernietigd. Twee andere toestellen raakten aanzienlijk beschadigd, zo heeft een NAVO-woordvoerder zondag bekendgemaakt. Ook zijn drie tankinstallaties vernietigd en zijn zes hangars beschadigd.

Vier ISAF-militairen omgekomen bij aanslag

Trouw 16.09.2012 Bij een aanslag in het zuiden van Afghanistan zijn zondag vier militairen van de internationale troepenmacht ISAF om het leven gekomen. Dat heeft de NAVO bekendgemaakt. De aanslag werd vermoedelijk gepleegd door een een Afghaanse agent die het vuur opende op de ISAF-troepen. 

Vier ISAF-militairen omgekomen bij aanslag

NU 16.09.21012 KABUL – Bij een aanslag in het zuiden van Afghanistan zijn zondag vier militairen van de internationale troepenmacht ISAF om het leven gekomen.  Dat heeft de NAVO bekendgemaakt. De aanslag werd vermoedelijk gepleegd door een een Afghaanse agent die het vuur opende op de ISAF-troepen.

Gerelateerde artikelen

14/09/2012 Britten overwegen sneller vertrek Afghanistan

10/09/2012 Zeker 21 doden door aanslag in Kunduz

10/09/2012 Afghanen nemen gezag beruchte gevangenis over van VS

Taliban eist aanslag op

Telegraaf 15.09.2012 De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een NAVO-basis in Zuid-Afghanistan waarbij twee Amerikaanse mariniers omkwamen. De aanslag werd door een commandant van de Taliban ‘een vergelding voor de Amerikaanse anti-islamfilm ‘Innocence of Muslims’ genoemd.

Gerelateerde artikelen;

15-09: Prins Harry ongedeerd bij aanval basis

10-09:  Taliban willen prins Harry doden

14-09:  Dode VS-ambassadeur trofee jihadisten

13-09:  Rookgordijn rond islam-film

Afghaanse agent doodt ISAF-militairen

Trouw 15.09.2012 Twee militairen van de internationale troepenmacht ISAF in zijn zaterdag in Zuid-Afghanistan omgekomen toen een vermoedelijke Afghaanse agent het vuur opende. Dat heeft de NAVO bekendgemaakt

Militairen gedood

Telegraaf 15.09.2012 Twee Britse militairen van de internationale troepenmacht ISAF in zijn zaterdag in Zuid-Afghanistan omgekomen toen een vermoedelijke Afghaanse agent het vuur opende. Dat heeft de NAVO bekendgemaakt

Taliban vallen legerbasis prins Harry aan in Afghanistan

Elsevier 15.09.2012  De Taliban hebben de basis Kamp Bastion in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand aangevallen. Daar is de Britse prins Harry gelegerd. Hij was op het moment van de aanval op de basis, maar bleef ongedeerd. Bij de aanval kwamen twee Amerikaanse mariniers om leven. Volgens troepenmacht ISAF was prins Harry (28) geen moment in gevaar.

Zie ook: Taliban dreigen Prins Harry in Afghanistan te doden

Prins Harry ongedeerd bij aanval Taliban

Trouw 15.09.2012 Bijna 20 Talibanstrijders hebben vrijdagavond de NAVO-basis Kamp Bastion in Zuid-Afghaanse provincie Helmand aangevallen. Daar is de Britse prins Harry gelegerd. Hij was op het moment van de aanval op de basis, maar bleef ongedeerd. Volgens de internationale troepenmacht ISAF was hij geen moment in gevaar. Twee Amerikaanse mariniers kwamen om het leven, verscheidene anderen raakten gewond.

Talibaan claimen aanslag NAVO-basis prins Harry

NRC 15.09.2012 De Talibaan hebben vanmiddag de aanslag geclaimd die gisteravond plaatsvond op het NAVO-basiskamp Bastion in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand, waar de Britse prins Harry zich bevindt. Bij de aanslag kwamen twee Amerikaanse mariniers om het leven en vielen diverse gewonden.

De Talibaanstrijders meldden volgens persbureau AP dat de aanslag, die gisteravond iets na tien uur plaatsvond, een protestactie is tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims

Afghaanse agent doodt ISAF-militairen

NU 15.09.2012 KABUL – Twee militairen van de internationale troepenmacht ISAF in zijn zaterdag in Zuid-Afghanistan omgekomen toen een vermoedelijke Afghaanse agent het vuur opende

Tientallen doden door botsing Afghanistan

Trouw 14.09.2012 Door een botsing tussen een passagiersbus en een tankwagen zijn in Afghanistan 50 mensen om het leven gekomen. Dat hebben lokale autoriteiten laten weten.

Britten overwegen sneller vertrek Afghanistan

NU 14.09.2012 Groot-Brittannië overweegt een versnelde terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. Het leger is bezig met een nieuwe inschatting van het aantal benodigde militairen in het verscheurde Aziatische land. Minister van Defensie Philip Hammond houdt vrijdag in de krant The Guardian de mogelijkheid open om in 2013 meer militairen terug te trekken dan eerder was gepland. 

Gerelateerde artikelen;

VS roepen Afghaanse leiders op tot kalmte

NU 12.09.2012  De Verenigde Staten hebben woensdag een beroep gedaan op de Afghaanse leiders om ”de kalmte te bewaren” over de antimoslimfilm die oorzaak was van de aanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Libië.

Afghanistan doet YouTube in de ban door Amerikaanse anti-islam film

NRC 12.09.2012 Afghanistan heeft YouTube in de ban gedaan, als reactie op de onrust die is ontstaan over een Amerikaanse anti-islam film waarin de profeet Mohammed wordt beledigd. Dat meldt persbureau Reuters. Zowel in het Egyptische Caïro als in het Libische Benghazi heeft de film tot bestorming van de Amerikaanse ambassade geleid, in Libië zelfs met de dood van een ambassadeur tot gevolg. Lees verder›

Zie:  Meer protesten bij ambassades vanwege anti-islamfilm

Zie: Medewerker Amerikaans consulaat Libië gedood

ISAF-helikopter geraakt

Telegraaf 11.09.2012 Op de luchtmachtbasis Bagram bij de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag vier raketten afgevuurd. Een projectiel trof een helikopter van de internationale troepenmacht ISAF en doodde drie Afghaanse medewerkers van de basis die zich in het toestel bevonden. Twee anderen raakten gewond. Dat heeft een woordvoerder van ISAF gezegd.

Raketten treffen Amerikaanse basis in Afghanistan – drie doden

NRC 11.09.2012 Het vliegveld van de Amerikaanse militaire basis in Afghanistan Bagram is getroffen door vijf raketten. Drie Afghaanse personeelsleden zijn daarbij om het leven gekomen en een Chinook-helikopter is vernietigd. Dat laat een NAVO-woordvoerder aan persbureau Reuters weten.

Het Amerikaanse leger droeg het nabijgelegen detentiecentrum van Bagram, waar meer dan drieduizend strijders van de Talibaan gevangen zitten, gisteren over aan de Afghaanse autoriteiten. Het detentiecentrum is de afgelopen jaren berucht geworden omdat gevangenen er zouden zijn gemarteld. Volgens de BBC hebben de Talibaan inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist

NAVO doodt brein dodelijke aanslag 2008

NU 11.09.2012  KABUL – NAVO-militairen hebben zondag het vermoedelijke brein achter een grote aanslag van de Taliban uit 2008 op westerse troepen in Afghanistan gedood.  Dat maakte de NAVO dinsdag bekend. Door de aanslag in augustus 2008 kwamen tien Franse soldaten om en raakten 21 militairen gewond. Het was toen de bloedigste aanval op NAVO-troepen sinds 2001.

Burgers en politieagenten omgekomen bij aanslag Kunduz

NRC 10.09.2012 Bij een aanslag door een zelfmoordterrorist in Kunduz zijn zeker 21 mensen omgekomen. De dader blies zichzelf op te midden van een demonstratie in de noordelijk gelegen stad in Afghanistan. Lees verder›

Zeker 21 doden door aanslag in Kunduz

NU 10.09.2012 KUNDUZ – Door een zelfmoordaanslag in de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan zijn maandag zeker 21 doden gevallen. Dat deelde een ziekenhuisdokter mee.Nederlanders waren er niet bij betrokken, aldus een woordvoerster van het ministerie Defensie. Er waren ook geen Nederlandse militairen in de buurt.

Gerelateerde artikelen

08/09/2012 Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

01/09/2012 Doden door zelfmoordaanslag op NAVO-basis

14/08/2012 Tientallen doden door aanslagen in Afghaanse stad

21 doden door aanslag Kunduz

Telegraaf 10.09.2012  Door een zelfmoordaanslag in de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan zijn maandag zeker 21 doden gevallen. Dat deelde een ziekenhuisdokter mee.

Zeker 21 doden door aanslag in Kunduz

Trouw 10.09.2012 Door een zelfmoordaanslag in de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan zijn maandag zeker 21 doden gevallen, aldus een ziekenhuisdokter.

Afghanen nemen gevangenis over

Telegraaf 10.09.2012  De Verenigde Staten hebben maandag het gezag over een van de meest beruchte gevangenissen in Afghanistan aan de militaire politie van dat land overgedragen. De commandant van dit onderdeel van de Afghaanse politie, Safiullah Safi, heeft dat laten weten. In totaal 3182 gevangenen zijn overgedragen in het complex Parwan bij de militaire basis Bagram, ten noorden van de hoofdstad Kabul. Velen van hen worden verdacht van terroristische activiteiten.

Afghanistan krijgt gezag over beruchte gevangenis Bagram

VK 10.09.2012 De Verenigde Staten hebben vandaag het gezag over een van de meest beruchte gevangenissen in Afghanistan aan de militaire politie van dat land overgedragen. De commandant van dit onderdeel van de Afghaanse politie, Safiullah Safi, heeft dat laten weten.

Wat gebeurt er nu de Afghanen het gezag dragen over hun eigen ‘Guantánamo’?

VK 10.09.2012 Het Amerikaanse leger heeft vandaag de gevangenis Bagram aan de Afghaanse autoriteiten overgedragen. Wat gaat er gebeuren nu de Afghanen het voor het zeggen krijgen in de ‘Afghaanse Guantanamo Bay’? Tijdens een kleine ceremonie vertelde Afghaanse functionarissen dat de gevangen werden overgedragen aan hun gezag. 

Taliban willen prins Harry doden

Telegraaf 10.09.2012 De Taliban zijn vastbesloten de Britse prins Harry te doden. Dat heeft een woordvoerder van de radicale islamitische organisatie via de telefoon laten weten.

Taliban dreigen prins Harry te doden

VK 10.09.2012 De Taliban zijn vastbesloten de Britse prins Harry te doden. Dat heeft een woordvoerder van de radicale islamitische organisatie via de telefoon laten weten. Volgens de zegsman, die zich Zabihullah Mujahid noemde, hebben de Taliban een ‘plan van hoge waarde’ om de prins uit de weg te ruimen. 

Taliban dreigen Prins Harry in Afghanistan te doden

Elsevier 10.09.2012 De Taliban zijn vastbesloten de Britse prins Harry te doden. Dat heeft een woordvoerder van de radicaal-islamitische organisatie maandag gezegd. Volgens de zegsman, die zich Zabihullah Mujahid noemt, hebben de Taliban een ‘plan van hoge waarde’ om de prins uit de weg te ruimen, meldt AFP.  Harry, de tweede zoon van kroonprins Charles, kwam vorige week in Afghanistan aan voor een tweede periode als militair in dat land.  Zie ook: Britse leger stuurt ‘racist’ prins Harry op cursus

Afghaanse Talibaan gaan ‘hun best doen’ om prins Harry te doden

NRC 10.09.2012 De Talibaan zijn vastberaden om de Britse prins Harry, die momenteel weer op missie is in Afghanistan, te doden. Dat hebben de moslimextremisten vanochtend in een verklaring laten weten. Een woordvoerder van de beweging spreekt over een “zeer belangrijk plan”. Lees verder

Zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Metro 08.09.2012 Zeker zes Afghaanse burgers zijn zaterdag omgekomen bij een zelfmoordaanslag vlakbij het NAVO-hoofdkwartier in Kabul. Vijf burgers zijn gewond geraakt, meldt het ministerie van binnenlandse zaken.

Doden door aanslag Kabul

Telegraaf 08.09.2012 Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost. De aanslag vond plaats tijdens een Afghaanse feestdag ter herdenking van de dood 11 jaar geleden van Ahmad Shah Massoud, een iconische anti-Taliban-commandant.

Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

VK 08.09.2012 Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost. De aanslag vond plaats tijdens een Afghaanse feestdag ter herdenking van de dood 11 jaar geleden van Ahmad Shah Massoud, een iconische anti-Taliban-commandant.

Zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Metro 08.09.2012 Zeker zes Afghaanse burgers zijn zaterdag omgekomen bij een zelfmoordaanslag vlakbij het NAVO-hoofdkwartier in Kabul. Vijf  burgers zijn gewond geraakt, meldt het ministerie van binnenlandse zaken.

Doden door aanslag Kabul

Telegraaf 08.09.2012 Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost. De aanslag vond plaats tijdens een Afghaanse feestdag ter herdenking van de dood 11 jaar geleden van Ahmad Shah Massoud, een iconische anti-Taliban-commandant.

Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

VK 08.09.2012 Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost. De aanslag vond plaats tijdens een Afghaanse feestdag ter herdenking van de dood 11 jaar geleden van Ahmad Shah Massoud, een iconische anti-Taliban-commandant.

Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

NU 08.09.2012 KABUL – Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost.

Gerelateerde artikelen

Prins Harry in Afghanistan – neemt deel aan gevechtsmissies

NRC 07.09.2012 Prins Harry is terug in Afghanistan. Het Britse ministerie van defensie maakte vanochtend bekend dat hij vier maanden gaat deelnemen aan gevechtsmissies in Apache-helikopters. Lees verder›

Afghanistan pakt veel militairen op

Telegraaf 05.09.2012 Afghanistan heeft naar eigen zeggen honderden militairen opgepakt of uit het leger gezet. Dat verklaarde het ministerie van Defensie in Kabul woensdag. Westerse militairen worden steeds vaker aangevallen door de Afghanen met wie ze moeten samenwerken.

Honderden militairen gearresteerd

Metro 05.09.2012 Het Afghaanse ministerie van defensie heeft honderden militairen opgepakt en ontslagen. Honderden militairen zijn opgepakt en ontslagen door het Afghaanse ministerie van defensie. De arrestaties en ontslagen maken deel uit van een onderzoek naar de aanvallen op westerse militairen door Afghaanse politieagenten en militairen. Dat zegt het ministerie.

Afghanistan pakt honderden militairen op

NU 05.09.2012 Afghanistan heeft naar eigen zeggen honderden militairen opgepakt of uit het leger gezet. Dat verklaarde het ministerie van Defensie in Kabul woensdag.

Gerelateerde artikelen;

Honderden Afghaanse militairen opgepakt en ontslagen

NRC 05.09.2012 Het Afghaanse ministerie van Defensie heeft honderden militairen opgepakt en ontslagen. Volgens het ministerie maken de arrestaties en ontslagen deel uit van een onderzoek naar de aanvallen op westerse militairen door Afghaanse politieagenten en militairen, schrijft persbureau AP vanmiddag. Lees verder›  

Veel doden door bom bij Afghaanse begrafenis

Parool 04.09.2012 De aanslag was bij de Pakistaanse grens in het afgelegen district Dur Baba, ten zuidoosten van de stad Jalalabad. De politie stelt dat de extremistische Taliban-beweging voor het bloedbad verantwoordelijk is en dat de dader de politicus als doelwit had. Die werd niet gedood, maar een zoon van hem wel.

Veel doden door bom bij Afghaanse begrafenis

VK 04.09.2012 Door een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan zijn dinsdag zeker 20 doden en tientallen gewonden gevallen. De aanslag vond plaats tijdens de begrafenisplechtigheden voor een familielid van een vooraanstaand plaatselijk politicus.

Vijfentwintig doden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

NRC 04.09.2012 Een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan heeft vandaag aan ten minste vijfentwintig mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. Dat heeft de Afghaanse politie gezegd. Lees verder›

Nieuw-Zeeland in april uit Afghanistan

NU 03.09.2012 AMSTERDAM – Nieuw-Zeeland trekt eind april al zijn troepen terug uit Afghanistan.  Dat bevestigde de regering maandag officieel, nadat premier John Key eerder al opmerkingen in die richting had gemaakt.

Gerelateerde artikelen

Nieuw-Zeeland in april uit Afghanistan

Metro 03.09.2012 Nieuw-Zeeland trekt eind april al zijn troepen terug uit Afghanistan. Dat bevestigde de regering maandag officieel, nadat premier John Key eerder al opmerkingen in die richting had gemaakt.

VS stopt met opleiden Afghanen omdat teveel Amerikanen zijn vermoord

Parool 02.09.2012 De Amerikaanse Special Operations Forces hebben de opleiding van circa duizend nieuwe rekruten voor het Afghaanse politie voorlopig opgeschort. De andere rekruten worden opnieuw gescreend, aldus een verklaring van het Amerikaanse leger zondag. De dienst wil eerst zoeken naar infiltranten vanuit de Taliban.

Opleiding Afghanen gestaakt

Telegraaf 02.09.2012 De NAVO heeft de opleiding van rekruten voor het Afghaanse leger voorlopig opgeschort, aldus een woordvoerder van het militaire bondgenootschap zondag. De NAVO wil eerst zoeken naar infiltranten vanuit de Taliban.

VS staken het opleiden van Afghaanse soldaten – screening moet beter

NRC 02.09.2012 De Amerikaanse special forces in Afghanistan hebben alle trainingen voor nieuwe Afghaanse soldaten tijdelijk opgeschort. Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post. De reden is de dood van 45 Amerikaanse militairen door aanslagen van Afghaanse ‘collega’s’. Lees verder›

VS schorten politietraining Afghanistan op

Metro 02.09.2012 De Verenigde Staten hebben de training van Afghaanse politiemensen één tot twee maanden opgeschort om nieuwe rekruten beter te kunnen doorlichten.

NAVO schort opleiding Afghaanse rekruten op

NU 02.09.2012 De NAVO heeft de opleiding van rekruten voor het Afghaanse leger voorlopig opgeschort, aldus een woordvoerder van het militaire bondgenootschap zondag. De krant Washington Post meldde zondag dat 27.000 rekruten opnieuw moeten worden gescreend op banden met de Taliban. Volgens een Amerikaanse bevelhebber was de laatste tijd te weinig gescreend, om de uitbreiding van het Afghaanse leger en politie niet te vertragen.

Gerelateerde artikelen;

Doden door zelfmoordaanslag op NAVO-basis

Trouw 01.09.2012 Door een zelfmoordaanslag bij een grote NAVO-basis in Afghanistan zijn tien burgers en twee politieagenten gedood, meldde de politie van het dorp Sayedabad zaterdag. ‘Het aantal gewonden is zo hoog dat ze amper geteld kunnen worden.’

Doden door zelfmoordaanslag op NAVO-basis

Taliban zou aanslag hebben opgëeist

NU 01.09.2012  GHANZI – Door een zelfmoordaanslag bij een grote NAVO-basis in Afghanistan zijn tien burgers en twee politieagenten gedood, meldde de politie van het dorp Sayedabad zaterdag.  Bekijk video – ”Het aantal gewonden is zo hoog dat ze amper geteld kunnen worden.”

Gerelateerde artikelen;

Zelfmoordaanslag op NAVO-basis

Spits 01.09.2012 Bij een zelfmoordaanslag op een grote militaire basis van de NAVO in Afghanistan zijn ten minste zes burgers gedood. Onder de ISAF-militairen vielen geen slachtoffers. De Taliban zouden de aanval hebben opgeëist.

Doden door aanslag op NAVO basis

Telegraaf 01.09.2012 Door een zelfmoordaanslag bij een grote NAVO-basis in Afghanistan zijn tien burgers en twee politieagenten gedood, meldde de politie van het dorp Sayedabad zaterdag. „Het aantal gewonden is zo hoog dat ze amper geteld kunnen worden.”

Afghaanse kinderen onthoofd

Telegraaf 31.08.2012 In het zuiden en oosten van Afghanistan zijn deze week kort achter elkaar twee kinderen onthoofd. De slachtoffertjes zijn een 12-jarige jongen en een 6-jarig meisje.

Gerelateerde artikelen;

NAVO-militairen gedood

Telegraaf 30.08.2012  Drie Australische militairen van de NAVO-missie ISAF zijn woensdagavond in de Afghaanse provincie Uruzgan doodgeschoten door een man in een Afghaans legeruniform. Dat bevestigde de ISAF donderdag.

Afghaan doodt 3 NAVO-militairen

Spits 30.08.2012 In de Afghaanse provincie Uruzgan heeft een Afghaan in legeruniform drie Australische NAVO-militairen van de ISAF-missie doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Dit bevestigde de ISAF vanochtend.

Doden bij raketaanval Afghanistan

Metro 30.08.2012 KABUL – Bij een raketaanval van opstandelingen zijn donderdag vijf Afghaanse burgers om het leven gekomen. De burgers stonden in Baraki Barak, in het oosten van Afghanistan, op de bus te wachten toen ze werden getroffen. Dat hebben de Afghaanse autoriteiten bekendgemaakt.

Vijf Australiërs omgekomen in Afghanistan

Metro 30.08.2012 Australië heeft woensdag en donderdag vijf militairen verloren in Afghanistan. Drie werden gedood en twee raakten gewond toen ze van dichtbij door een man in een Afghaans legeruniform werden beschoten op een basis in Uruzgan. Nog eens twee Australiërs kwamen om toen hun helikopter verongelukte bij een landing in de provincie Helmand.

Man in Afghaans uniform doodt drie NAVO-militairen

Metro 30.08.2012 KABUL – Een man in een Afghaans legeruniform heeft dinsdag in het zuiden van Afghanistan drie NAVO-militairen gedood. Dat heeft het bondgenootschap woensdag gezegd. De nationaliteit van de drie militairen is niet nog bekendgemaakt.

Opnieuw NAVO-militairen gedood door Afghaan

NU 30.08.2012 Drie militairen van de NAVO-missie ISAF zijn woensdagavond in de Afghaanse provincie Uruzgan doodgeschoten door een man in een Afghaans legeruniform. Bekijk video – Dat bevestigde de ISAF donderdag. Afghaanse troepen keren zich steeds vaker tegen hun NAVO-collega’s.

Gerelateerde artikelen;

Geen proces na urineren op moslimlijken Afghanistan

NU 27.08.2012 Drie Amerikaanse militairen die zich lieten filmen terwijl zij op dode Afghanen plasten, worden niet berecht. De zaak wordt afgedaan met een disciplinaire sanctie, zoals een reprimande, degradatie of de inhouding van een deel van de soldij. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt, evenmin als de identiteit van de daders.

Geen proces maar berisping voor mariniers VS die over lijken Talibaanstrijders plasten

NRC 27.08.2012 Er komt geen strafproces tegen de Amerikaanse militairen die over de lijken van Talibaanstrijders in Afghanistan hebben geürineerd. Beeldmateriaal van de militairen dook begin dit jaar op en zorgde voor veel verontwaardiging. Lees verder›

Afghaanse militair doodt twee NAVO-collega’s

Telegraaf 27.08.2012 Een Afghaanse soldaat heeft maandag twee manschappen van de NAVO doodgeschoten in het oosten van Afghanistan. Andere NAVO-troepen schoten terug, waardoor de Afghaanse soldaat om het leven kwam.

Dorpelingen onthoofd in zuiden Afghanistan om gemengd feestje

Trouw 27.08.2012 Vijftien mannen en twee vrouwen zijn in de nacht van zondag op maandag in de Afghaanse provincie Helmand onthoofd door strijders van de Taliban.

Burgers onthoofd

Telegraaf 27.08.2012  Vijftien mannen en twee vrouwen zijn in de nacht van zondag op maandag in de Afghaanse provincie Helmand onthoofd door strijders van de Taliban. Dat was een straf, omdat zij een feestje met muziek hielden waar zowel mannen als vrouwen welkom waren, zei een lokale bestuurder maandag.

Afghanen onthoofd op gemengd feestje

Spits 27.08.2012 In de Afghaanse provincie Helmand zijn vijftien mannen en twee vrouwen afgelopen nacht door Taliban onthoofd. Ze werden volgens een lokale bestuurder gestraft omdat ze een feestje met muziek hadden waar zowel mannen als vrouwen welkom waren.  

Afghaanse Taliban onthoofden burgers

Metro 27.08.2012 Taliban-strijders in het zuiden van Afghanistan hebben zondag zeventien burgers onthoofd omdat ze naar muziek luisterden en dansten. Dat heeft het Afghaanse ministerie van binnenlandse zaken gezegd.

NAVO doodt Pakistaanse Talibanleider

Parool 25.08.2012  Een commandant van de Taliban in Pakistan is vrijdag om het leven gekomen door een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dat heeft de internationale troepenmacht ISAF zaterdag gemeld.

NAVO doodt Pakistaanse Talibanleider

Trouw 25.08.2012 Een commandant van de Taliban in Pakistan is vrijdag om het leven gekomen door een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dat …

NAVO doodt Talibanleider

Telegraaf 25.08.2012 Een commandant van de Taliban in Pakistan is vrijdag om het leven gekomen door een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dat heeft de internationale troepenmacht ISAF zaterdag gemeld.

Taliban-leider Pakistan gedood

Spits 25.08.2012 Mullah Dadullah, alias Jamal, is vrijdag gedood tijdens een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dadullah was een commandant van de Taliban-beweging in Pakistan. Zijn plaatsvervanger, Shakir, kwam ook om het leven.

NAVO doodt Pakistaanse Talibanleider

NU 25.08.2012 KABUL – Een commandant van de Taliban in Pakistan is vrijdag om het leven gekomen door een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dat heeft de internationale troepenmacht ISAF zaterdag gemeld.

Nieuw-Zeeland wil zo snel mogelijk weg uit Afghanistan

Trouw 20.08.2012 Nieuw-Zeeland wil zijn troepen uit Afghanistan zo snel mogelijk terugtrekken. Premier John Key zei dit maandag, nadat zondag drie Nieuw-Zeelandse militairen, twee mannen en een vrouw, werden gedood door een bermbom in de Afghaanse provincie Bamiyan.Het aantal Nieuw-Zeelanders dat in Afghanistan sinds 2003 is gesneuveld, kwam hiermee op 10.

Afghaan in uniform schiet militair dood

Spits 19.08.2012 Een Afghaan in een politie-uniform heeft zondag een militair van de buitenlandse troepenmacht ISAF doodgeschoten. Dat gebeurde in het zuiden van het land, meldde de ISAF. De nationaliteit van de omgekomen militair is niet bekendgemaakt.

Grote aanval op Taliban in oosten Afghanistan

NU 18.08.2012 De NAVO-troepen in Afghanistan hebben zaterdag een grote luchtaanval uitgevoerd op de Talibanrebellen in het oosten van het land. Daarbij zouden zeker 24 extremisten zijn gedood. Een lokale politiechef sprak van 40 tot 60 doden, de Taliban hielden het op 13 doden. De aanval was in de provincie Kunar, die grenst aan buurland Pakistan.

Grote aanval op Taliban in oosten Afghanistan

Parool 18.08.2012 De aanval was in de provincie Kunar, die grenst aan buurland Pakistan. Militanten hadden zich verzameld om een moordenaar te executeren, toen de NAVO bombardeerde. In delen van Afghanistan waar de centrale regering niet aan de macht is, hebben de Taliban een eigen rechtsstelsel op poten gezet.

Grote aanval op Taliban

Telegraaf 18.08.2012 De NAVO-troepen in Afghanistan hebben zaterdag een grote luchtaanval uitgevoerd op de Talibanrebellen in het oosten van het land. Daarbij zouden zeker 24 extremisten zijn gedood. Een lokale politiechef sprak van 40 tot 60 doden, de Taliban hielden het op 13 doden.

Grote aanval op Taliban

Spits 18.08.2012 De NAVO-troepen in Afghanistan hebben vandaag een grote luchtaanval uitgevoerd op de Talibanrebellen in het oosten van het land. Daarbij zouden zeker 24 extremisten zijn gedood. Een lokale politiechef sprak van veertig tot zestig doden, de Taliban hielden het op dertien doden.

Doden bij crash NAVO-helikopter Afghanistan

Metro 16.08.20212 In Afghanistan is donderdag een NAVO-helikopter gecrasht. Daarbij zijn elf mensen om het leven gekomen – zeven NAVO-militairen, een Afghaanse tolk en drie leden van de veiligheidsdiensten. Dit heeft de NAVO bekendgemaakt.

Doden door crash legerhelikopter Afghanistan

NU 16.08.2012 KABUL – In het zuiden van Afghanistan is donderdag een NAVO-helikopter van de buitenlandse troepenmacht ISAF neergestort.  Zeker 11 inzittenden zijn daardoor om het leven gekomen, aldus de ISAF. De slachtoffers zijn zeven buitenlandse militairen, drie Afghaanse collega’s en een lokale tolk.

Bom doodt burgers in Kunduz

VK 14.08.2012 Op een markt in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is dinsdag een bom tot ontploffing gebracht. Zeker negen burgers kwamen daardoor om het leven, 36 anderen raakten gewond. Volgens de regionale politie was de aanslag het werk van de radicale Talibanrebellen.

’27 doden en 110 gewonden’ bij zelfmoordaanslagen Afghanistan

NRC 14.08.2012 Bij drie zelfmoordaanslagen in het zuidwesten van Afghanistan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden ook meer dan 110 gewonden zijn gevallen. Dat melden autoriteiten aan persbureau AP. De aanslagen vonden plaats op drie afzonderlijke plekken in de stad Zaranj in de provincie Nimroz.

Veel doden door aanslagen in Afghaanse stad

Parool 14.08.2012 De stad Zaranj in het zuidwesten van Afghanistan is dinsdag getroffen door een reeks zelfmoordaanslagen. Daardoor zijn zeker 20 doden en 48 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn veel burgers, aldus de gouverneur van de provincie Nimroz.

Driedubbele zelfmoordaanslag in Afghanistan

Metro 14.08.2012 Drie zelfmoordterroristen hebben zich dinsdagmiddag opgeblazen in Zaranj, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Nimroz. De driedubbele aanslag kostte aan minstens twintig mensen het leven. Voorts vielen er 48 gewonden.

Afghanen overleggen met Talibanleider in cel

VK 13.08.2012 Afghaanse regeringsfunctionarissen hebben twee maanden geleden gesproken met een van de belangrijkste leden van de Taliban, die in een Pakistaanse cel gevangen zit. Dat heeft een functionaris in Kabul maandag gezegd. Zij bespraken de kansen op vredesoverleg tussen de regering en de streng islamitische rebellen.

Overleg met Talibanleider

Telegraaf 13.08.2012  Afghaanse regeringsfunctionarissen hebben 2 maanden geleden gesproken met een van de belangrijkste leden van de Taliban, die in een Pakistaanse cel gevangenzit. Dat heeft een functionaris in Kabul maandag gezegd. Zij bespraken de kansen op vredesoverleg tussen de regering en de streng islamitische rebellen.

Afghanen overleggen met Talibanleider in cel

NU 13.08.2012 Afghaanse regeringsfunctionarissen hebben twee maanden geleden gesproken met een van de belangrijkste leden van de Taliban, die in een Pakistaanse cel gevangenzit.

Gerelateerde artikelen;

Lid vredesraad dood door bom

Telegraaf 13.08.2012 Door een bomaanslag in het noorden van Afghanistan zijn maandag vijf mensen om het leven gekomen. Onder hen waren een burgemeester en een lid van de door de regering ingestelde hogere vredesraad. Dat heeft een functionaris gezegd.

Lid Afghaanse vredesraad dood door bom

NU 13.08.2012 Door een bomaanslag in het noorden van Afghanistan zijn maandag vijf mensen om het leven gekomen.

Gerelateerde artikelen;

Afghaanse agent schiet tien collega’s dood

Metro 12.08.2012 Een Afghaanse agent heeft zaterdag in het zuidwesten van Afghanistan zeker tien van zijn collega’s doodgeschoten. Dat heeft een woordvoerder van het bestuur van de provincie Nimroz gezegd.

Afghaanse agent opent vuur en doodt tien collega’s

NRC 12.08.2012 Een Afghaanse agent heeft vandaag in het zuidwesten van Afghanistan zeker tien van zijn collega’s doodgeschoten. Dat heeft een woordvoerder van het bestuur van de provincie Nimroz verklaard tegenover persbureau AP.

Amerikanen gedood

Telegraaf 11.08.2012 Een Afghaanse werknemer op een militaire basis in Afghanistan heeft vrijdagavond drie Amerikaanse militairen doodgeschoten. Een dag eerder was vlakbij in provincie Helmand hetzelfde gebeurd door een Afghaanse politiecommandant, die drie Amerikanen had uitgenodigd voor een diner.

Afghaanse agent opent vuur en doodt tien collega’s

NRC 11.08.2012 Een Afghaanse agent heeft vandaag in het zuidwesten van Afghanistan zeker tien van zijn collega’s doodgeschoten. Dat heeft een woordvoerder van het bestuur van de provincie Nimroz verklaard tegenover persbureau AP. Lees verder›

Weer drie Amerikaanse militairen gedood door Afghaan

Elsevier 11.08.2012 Een Afghaanse werknemer op een militaire basis in Afghanistan heeft vrijdagavond drie Amerikaanse militairen doodgeschoten. De NAVO beweert dat het niet om racistische moorden gaat, maar dat de schietpartijen resultaat zijn van ‘persoonlijke ergernissen en stress’.  ‘Deze twee incidenten geven duidelijk geen goed beeld van de hele situatie hier in Afghanistan,’ zegt een woordvoerder. Sinds januari hebben Afghaanse agenten en militaren 26 keer hun buitenlandse collega’s aangevallen. Daarbij zijn in totaal 34 militairen gedood. In 2011 ging het om 21 incidenten en 35 doden.

Zie ook: NAVO-militairen gedood bij protest koranverbranding

Weer drie Amerikanen gedood door Afghaan

NU 11.08.2012 KABUL – Een Afghaanse werknemer van een militaire basis in Afghanistan heeft vrijdagavond drie Amerikaanse militairen doodgeschoten.

Gerelateerde artikelen

Moord door Afghaan in uniform

Telegraaf 10.08.2012  In Afghanistan zijn drie Amerikaanse soldaten van de internationale troepenmacht ISAF door een Afghaan in een uniform gedood. Dat zei een ISAF-woordvoerder vrijdag.

Amerikaanse militairen in Afghanistan gedood door man in uniform

Trouw 10.08.2012 In Afghanistan zijn drie Amerikaanse soldaten van de internationale troepenmacht ISAF door een Afghaan in een uniform gedood. Dat zei een ISAF-woordvoerder vrijdag.

NAVO-militairen aangevallen door Afghaanse soldaten

VK 09.08.2012 Twee Afghaanse soldaten hebben geprobeerd een groep NAVO-militairen bij een basis in de Oost-Afghaanse provincie Laghman dood te schieten. Zij openden het vuur op de militairen, maar wisten geen dodelijke schoten te lossen. Een van de twee werd door de NAVO-militairen doodgeschoten. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

Minder burgerdoden in Afghanistan

VK 08.08.2012 Voor het eerst in 5 jaar is het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan afgenomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar stierven 1145 burgers en raakten er 1954 gewond. Dat is ongeveer 15 procent minder dan in dezelfde periode van 2011.

Schutters in Afghaans uniform doden militair VS

Metro 07.08.2012 Twee mannen in uniformen van het Afghaanse leger hebben dinsdag in de Afghaanse provincie Paktia het vuur geopend op NAVO-militairen. Daarbij kwam een Amerikaanse militair om het leven. Twee militairen raakten gewond. Dat hebben bronnen bij het Amerikaanse leger gezegd.

Gerelateerd nieuws:

Defensieminister Afghanistan stapt op

NU 07.08.2012 KABUL – Enkele dagen nadat het Afghaanse parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen, heeft minister van defensie Abdul Rahim Wardak dinsdag laten weten dat hij opstapt.

Gerelateerde artikelen;

Afghaanse defensieminister per direct weg

Trouw 07.08.2012 De Afghaanse minister van Defensie Abdul Rahim Wardak heeft dinsdag ontslag genomen nadat het parlement het vertrouwen in hem had opgezegd. Een verzoek van president Hamid Karzai om in functie te blijven totdat een opvolger is gevonden, legt hij naast zich neer. Dat heeft hij vandaag tegen verslaggevers laten weten.

Franse militair sneuvelt in Afghanistan

NU 07.08.2012 In een vuurgevecht met Taliban in de Afghaanse provincie Kapisa is een Franse militair om het leven gekomen en één gewond geraakt.

Gerelateerde artikelen;

Afghaanse burgers omgekomen bij bomaanslag

Metro 07.08.2012 Bij een bermbomaanslag op een bus zijn dinsdagochtend zeker negen Afghaanse burgers om het leven gekomen en drie gewond geraakt. De bom explodeerde toen de bus over een brug reed, even ten noordwesten van de hoofdstad Kabul. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Karzai aanvaardt ontslag veiligheidsministers

Trouw 05.08.2012 President Hamid Karzai van Afghanistan zal de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie vervangen, nu het parlement zaterdag het vertrouwen in beide bewindslieden heeft opgezegd. Zij zullen echter in functie blijven, zolang hun opvolgers nog niet bekend zijn. Dat heeft Karzai zondag laten weten.

Nieuw-Zeelandse militairen gedood in Afghanistan

NRC 05.08.2012 Bij gevechten met opstandelingen in de Afghaanse provincie Bamiyan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie drie ernstig. Lees verder›

Twee Nieuw-Zeelanders gedood in Afghanistan

Parool 05.08.2012 Twee militairen uit Nieuw-Zeeland en twee Afghaanse beveiligers zijn in Afghanistan om het leven gekomen door gevechten met opstandelingen. Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Defensie bevestigde de dood van de soldaten vandaag.

Nieuw-Zeelandse militairen gedood in Afghanistan

Metro 05.08.2012 WELLINGTON – Bij gevechten met opstandelingen in de Afghaanse provincie Bamiyan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Twee Nieuw-Zeelanders gedood in Afghanistan

Trouw 05.08.2012 Elf Afghanen en zes militairen uit Nieuw-Zeeland raakten gewond. De gevechten vonden plaats in de provincie Bamiyan in het noordoosten van het land. Nieuw-Zeeland heeft daar een zogeheten provinciaal reconstructieteam gestationeerd dat de lokale autoriteiten voorbereidt om zelf de leiding in handen te nemen. Volgend jaar keren de Nieuw-Zeelanders huiswaarts.

Meer over;

Militairen gedood

Telegraaf 05.08.2012 Twee militairen uit Nieuw-Zeeland en twee Afghaanse beveiligers zijn in Afghanistan om het leven gekomen door gevechten met opstandelingen. Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Defensie bevestigde de dood van de soldaten zondag.

Nieuw-Zeelanders gedood in Afghanistan

NU 05.08.2012 WELLINGTON – Bij gevechten met opstandelingen in de Afghaanse provincie Bamiyan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Gerelateerde artikelen;

Doden bij aanslag op drukke markt Afghanistan

Metro 04.08.2012 Een bomaanslag op een drukke markt in het noordwesten van Afghanistan heeft vrijdagavond aan drie mensen, onder wie twee politieagenten, het leven gekost. Dat heeft de Afghaanse politie gezegd.

Gerelateerd nieuws;

Doden bij aanslag op Afghaanse markt

NU 04.08.2012 Een bomaanslag op een drukke markt in het noordwesten van Afghanistan heeft vrijdagavond aan drie mensen, onder wie twee politieagenten, het leven gekost.

We hebben niets meer te zoeken in Afghanistan

Elsevier 03.08.2012 Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Al tien jaar vechten westerse soldaten onder de dubbele vlag van de VN en de NAVO in Afghanistan. Aan beide kanten zijn duizenden doden gevallen.

De Russische Federatie heeft zich, als opvolger van de Sovjet-Unie, niet echt verzet tegen de westerse militaire operatie in Afghanistan. Rusland stemde er zelfs mee in dat goederen voor de NAVO-troepen worden vervoerd via de voormalige Sovjetrepublieken. Het land heeft in het kader van de VN-Veiligheidsraad ook nooit resoluties tegengewerkt die de NAVO-landen mandateren om in Afghanistan aanwezig te zijn.

De terugtrekking van de meeste NAVO-gevechtstroepen in 2014 zou volgens Poetin desastreus zijn voor Afghanistan en omringende landen. Poetin zei letterlijk: ‘Het valt te betreuren hoeveel deelnemers aan deze operatie overwegen te stoppen. Zij namen deze last op zich en moeten die tot het einde dragen.’

Poetin is bezorgd over de voormalige Sovjetrepublieken. Dat is begrijpelijk. Een Afghanistan onder controle van de Taliban zou jihadisme aan de zuidelijke grenzen van Rusland enorm verstrekken. Er zou op den duur zelfs een reële kans bestaan dat ook in deze staten burgeroorlogen zouden uitbreken. 

Recent executeerden Taliban een onschuldige Afghaanse vrouw in een gebied op 20 kilometer van Kabul waar het wemelt van de westerse troepen. 

De toekomst van Afghanistan ligt in handen van Afghanen zelf. Kiezen ze voor het sharia-regime, dan moet het Westen stoppen met steun aan Afghanistan. Zo’n regime heeft een prijs – en die wordt niet in Amsterdam of Londen, maar in Kaboel en Kandahar opgebracht.

Aanslag op Kabul verijdeld

Metro 02.08.2012 Een aanslag op Kabul is donderdagochtend verijdeld door Afghaanse troepen. Er ontstond een vuurgevecht vlak bij de Afghaanse hoofdstad met opstandelingen die van plan waren een aanslag te plegen. Zeven rebellen zijn gedood.

Zelfmoordaanslag Kabul verijdeld

Spits 02.08.2012 In Afghanistan is een terroristische aanslag verijdeld. Militairen hebben in een urenlang vuurgevecht vijf mannen gedood die een aanslag in hoofdstad Kabul beraamden, zo melden de autoriteiten.

Aanslag Kabul verijdeld

Telegraaf 02.08.2012 Afghaanse militairen hebben in een urenlang vuurgevecht vijf mannen gedood die een aanslag in hoofdstad Kabul beraamden. Dat hebben de autoriteiten donderdag laten weten.

Poetin: NAVO in Afghanistan

Telegraaf 01.08.2012 De NAVO-troepen moeten in Afghanistan blijven totdat ze klaar zijn met hun taak om de stabiliteit daar te waarborgen. Deze kritiek liet de Russische president Vladimir Poetin woensdag horen op de geplande terugtrekking van de meeste gevechtstroepen in 2014.

Poetin wil NAVO langer in Afghanistan

NU 01.08.2012 De NAVO-troepen moeten in Afghanistan blijven totdat ze klaar zijn met hun taak om de stabiliteit daar te waarborgen. 

Gerelateerde artikelen:

Fransen dragen basis over aan Afghanen

Metro 31.07.2012 KABUL – Frankrijk heeft dinsdag een van zijn bases in Afghanistan overgedragen aan de Afghaanse krijgsmacht. De overdracht is onderdeel van de Franse terugtrekking uit het land.

Politiechef Kunduz gedood

Telegraaf 26.07.2012 Een politiechef in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is donderdag om het leven gekomen toen een bermbom bij zijn auto ontplofte. Ook zijn zoon en twee lijfwachten kwamen om. Dat meldde het Afghaanse persbureau AIP.

Politiechef Kunduz dood door bermbom

NU 26.07.2012  Een politiechef in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is donderdag om het leven gekomen toen een bermbom bij zijn auto ontplofte.

Gerelateerde artikelen;

Doodstraf voor Afghaan

Telegraaf 17.07.2012 Een Afghaanse militair heeft de doodstraf gekregen omdat hij in januari vier Franse militairen heeft gedood. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt. De Afghaan, Abdul Sabros, was gelegerd in een militaire basis in de provincie Kapisa en opende plotseling het vuur op ongewapende Franse collega’s die in de basis aan het sporten waren. Vijftien anderen raakten gewond.

Taliban verdacht van aanslag bij bruiloft

NU 15.07.2012 KABUL De zelfmoordaanslag op een gebouw vol met bruiloftsgasten in Noord-Afghanistan afgelopen zaterdag is vermoedelijk het werk van Talibanstrijders.

14/07/2012 Tientallen doden door aanslag bij huwelijk

Afghaanse minister overleeft aanslag

NU 15.07.2012 KUNDUZ – De Afghaanse minister voor Hoger Onderwijs heeft zondag een moordaanslag overleefd.  Dat hebben lokale autoriteiten laten weten. De minister, Obaidullah Obaid, was in het noorden van Afghanistan met een konvooi onderweg van Baghlan naar Kunduz toen een bermbom afging. Twee beveiligers raakten gewond.

Gerelateerde artikelen;

Afghaanse minister overleeft aanslag

Trouw 15.07.2012 De Afghaanse minister voor Hoger Onderwijs heeft zondag een moordaanslag overleefd. Dat hebben lokale autoriteiten laten weten.

Aanslag op Afghaanse minister

Telegraaf 15.07.2012 De Afghaanse minister voor Hoger Onderwijs heeft zondag een moordaanslag overleefd. Dat hebben lokale autoriteiten laten weten.

Doden in Afghanistan

Telegraaf 14.07.2012 Zeker 22 mensen zijn zaterdag om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag tijdens een bruiloft in Afghanistan. Dat heeft de politie laten weten.

Zes Afghanen dood, zestig gewond bij aanslag tijdens huwelijksfeest

Trouw 14.07.2012 Volgens een woordvoerder van de Afghaanse veiligheidstroepen voor het noorden van het land zou de balans nog een pak hoger liggen. Hij heeft het over 22 doden en meer dan honderd gewonden.

‘Minstens twintig doden bij zelfmoordaanslag in Afghanistan’

NRC 14.07.2012  Bij een zelfmoordaanslag tijdens een bruiloft in het noorden van Afghanistan zijn vanochtend minstens twintig mensen om het leven gekomen. Onder de doden is volgens bronnen van persbureau AP parlementariër Ahmad Khan Samangani, die ook een bekende militaire commandant is.

Zelfmoordaanslag op Afghaanse trouwerij

Spits 14.07.2012 Vandaag kwamen 22 mensen in Afghanistan om, doordat iemand een zelfmoordaanslag pleegde tijdens de bruiloft waar zij aanwezig waren. De politie laat weten dat de terrorist zich opblies tijdens de receptie. Honderden gasten raakten gewond. De aanslag werd gepleegd in de noordelijke stad Aybak.

Tientallen doden door aanslag bij huwelijk

NU 14.07.2012 Zeker 22 mensen zijn zaterdag om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag tijdens een bruiloft in Afghanistan.

Gerelateerde artikelen;

Bomaanslagen in Afghanistan

Metro 13.07.2012 Bomaanslagen hebben vrijdag in Afghanistan het leven gekost aan een NAVO-militair en een ambtenaar van het Afghaanse ministerie voor vrouwenzaken en haar echtgenoot. Dit hebben de NAVO en de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

Karzai: Talibanleider mag president worden

Trouw 12.07.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai heeft Talibanleider Mullah Omar opgeroepen de wapens neer te leggen en zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2014. Omar is sinds de Amerikaanse invasie in 2001 ondergedoken en verschuilt zich waarschijnlijk in Pakistan.

Veiligheid weer zorg van Afghanen

Telegraaf 11.07.2012 Het Duitse leger heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de noordelijke provincie Kunduz overgedragen aan de Afghanen. Dat gebeurde woensdag tijdens een ceremonie op een legerkamp aan de rand van Kunduz-stad.

Duitsland draagt gezag Kunduz over aan Afghanen

Elsevier 11.07.2012 Het Duitse leger heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de Afghaanse provincie Kunduz overgedragen aan de Afghanen. Nederlanders voeren sinds juni 2011 een politietrainingsmissie uit in de noordelijke provincie.

ZIE OOK: Nederlandse militairen aangekomen in Kunduz voor missie

Duits leger draagt verantwoordelijkheid Kunduz weer over aan Afghanen

Trouw 11.07.2012 Het Duitse leger heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de noordelijke provincie Kunduz overgedragen aan de Afghanen. Dat gebeurde woensdag tijdens een ceremonie op een legerkamp aan de rand van Kunduz-stad.

Afghaanse agenten gedood

Telegraaf 11.07.2012 Twee Afghaanse lokale politieagenten, vermoedelijk Taliban-infiltranten, hebben woensdag in het zuiden van de provincie Kandahar vier van hun collega’s doodgeschoten.

Klopjacht na brute executie

Telegraaf 09.07.2012 Een video van een 22-jarige Afghaanse vrouw die geëxecuteerd werd, heeft wereldwijd voor een schok gezorgd. De Afghaanse autoriteiten zijn een klopjacht begonnen op de Taliban-militanten die Najiba in koelen bloede in het openbaar executeerden. In de zeer schokkende video, die vorige week al werd gemaakt, is te zien hoe de vrouw geknield om de grond haar dood afwacht. 

Karzai blij met internationale hulp

Metro 09.07.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai is blij met de dertien miljard euro aan hulp die aan Afghanistan is toegezegd. De hulp moet het land overeind houden als het merendeel van de buitenlandse militairen eind 2014 is vertrokken. Aan de hulp is een nieuw systeem van toezicht verbonden dat zorgen over mismanagement en corruptie moet wegnemen.

Karzai blij met toegezegde miljarden hulp

NU 09.07.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai is blij met de dertien miljard euro aan hulp die aan Afghanistan is toegezegd. De hulp moet het land overeind houden als het merendeel van de buitenlandse militairen eind 2014 is vertrokken.

Gerelateerde artikelen;

Opnieuw NAVO slachtoffers Afghanistan

Spits 09.07.2012 In het oosten van Afghanistan zijn bij een aanslag met een bernbom vandaag zes NAVO militairen om het leven gekomen. De regering van de VS liet al vrij snel na het incident weten dat het om Amerikaanse soldaten gaat. Eerder vandaag overleed in het zuiden van het land eveneens al een buitenlandse militair bij een aanslag. 

NAVO-militairen gedood door bom

Telegraaf 08.07.2012 Bij een aanslag met een bermbom zijn zondag in het oosten van Afghanistan zes NAVO-militairen om het leven gekomen. Dit heeft het bondgenootschap laten weten. De VS lieten later weten dat het om Amerikanen gaat.

Zes NAVO-militairen gedood door bom in Afghanistan

Trouw 08.07.2012 Bij een aanslag met een bermbom zijn zondag in het oosten van Afghanistan zes NAVO-militairen om het leven gekomen. Dit heeft het bondgenootschap laten weten. De VS lieten later weten dat het om Amerikanen gaat. De door de NAVO geleide vredesmacht ISAF laat dat over aan de betrokken landen.

Zeven NAVO-soldaten omgekomen bij aanslagen Afghanistan

NRC 08.07.2012 Zes NAVO-soldaten zijn vandaag gedood door een bermbom in het oosten van Afghanistan. Eerder vandaag werd ook al een soldaat in het zuiden gedood bij een aanval door militanten. Lees verder›

Zes NAVO-militairen gedood door bom Afghanistan

NU 08.07.2012 KABUL – Bij een aanslag met een bermbom zijn zondag in het oosten van Afghanistan zes NAVO-militairen om het leven gekomen. Dit heeft het bondgenootschap laten weten.

Gerelateerde artikelen;

Duitsland wil in ruil voor hulp Afghanistan hervormingen zien

Parool 08.07.2012 Duitsland gaat toekomstige financiële steun aan Afghanistan ‘duidelijk aan hervormingen verbinden”. Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle zondag in Tokio op de conferentie over hulp aan het Aziatische land.

Duitsland stelt voorwaarden aan hulp Afghanistan

Minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle wil hervormingen zien

NU 08.07.2012 TOKIO – Duitsland gaat toekomstige financiële steun aan Afghanistan “duidelijk aan hervormingen verbinden”. 

Gerelateerde artikelen;

Afghanistan kan op hulp blijven rekenen

Telegraaf 08.07.2012 Afghanistan kan ook na het vertrek van de internationale legermacht in 2014 op miljardensteun van andere landen blijven rekenen. Het door decennia van oorlog verscheurde land zal zich echter wel harder moeten inspannen om corruptie aan te pakken, vrije verkiezingen te organiseren en het financieel toezicht te verscherpen.

16 miljard steun aan Afghanistan

 NRC 08.07.2012 Op een internationale donorconferentie in Tokio is 16 miljard aan steun toegezegd voor Afghanistan. De financiële hulp moet ervoor zorgen dat het land niet opnieuw afglijdt naar chaos als de internationale troepen vertrekken. Lees verder›

16 miljard voor Afghanistan

Telegraaf 07.07.2012 Donoren op een belangrijke conferentie over Afghanistan zullen zondag in Tokio 16 miljard dollar aan steun voor Afghanistan uittrekken tot 2015. Dat zei de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Koichiro Gemba zaterdag.

’16 miljard dollar voor Afghanistan’

NU 07.07.2012 Dat heeft een Amerikaanse diplomaat, die anoniem wil blijven, zaterdag gezegd. De hoop is dat er voor stabiliteit in het land kan worden gezorgd als de buitenlandse troepen eind 2014 zijn vertrokken.

Gerelateerde artikelen;

‘Zestien miljard beschikbaar voor Afghanistan’

NRC 07.07.2012  De internationale gemeenschap stelt 16 miljard dollar beschikbaar voor het helpen stabiliseren van Afghanistan na 2014, wanneer de meeste buitenlandse troepen het land hebben verlaten. Dat zegt een Amerikaanse diplomaat tegen persbureau AP. Lees verder›

Afghanistan is nu een officieel een bondgenoot van de VS

NRC 07.07.2012 De Verenigde Staten hebben Afghanistan de status van ‘belangrijke niet-NAVO bondgenoot’ gegeven. Daardoor wordt het voor de Afghaanse overheid makkelijk om bijvoorbeeld Amerikaans defensiemateriaal te kopen, meldt persbureau AP. Lees verder›

VS geeft Afghanistan speciale status

Nu 07.07.2012 De Verenigde Staten geven Afghanistan speciale privileges. Het land krijgt de status van ‘belangrijke bondgenoot buiten de NAVO’, net zoals onder meer Pakistan, Israël en Japan. De nieuwe status in de betrekkingen tussen Afghanistan en de VS gaat onmiddellijk in. De overeenkomst vormt de basis voor de samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid na 2014. Dan trekken de Amerikaanse troepen zich terug uit Afghanistan.

Doodgeschoten ISAF-militairen waren Brits

NU 02.07.2012  De drie ISAF-militairen die zondag werden doodgeschoten door een man in een politie-uniform in het zuiden van Afghanistan zijn Brits.

Gerelateerde artikelen

ISAF-militairen waren Brits

Telegraaf 02.07.2012  De drie ISAF-militairen die zondag werden doodgeschoten door een man in een politie-uniform in het zuiden van Afghanistan zijn Brits. Dat heeft het Britse ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt.

Afghaanse agenten gedood

Telegraaf 25.06.2012 Zeker zes Afghaanse politiefunctionarissen zijn in de Afghaanse provincie Uruzgan omgekomen toen hun auto op een bermbom reed. Dat heeft een woordvoerder van de provincie maandag bekendgemaakt.

Italiaanse militair omgekomen in Afghanistan

Metro 25.06.2012 Een explosie bij een trainingscentrum van de Afghaanse politie in de provincie Herat, in het westen van Afghanistan, heeft aan een Italiaanse militair het leven gekost. Twee militairen raakten gewond. Dat heeft het Italiaanse ministerie van defensie bekendgemaakt.

NAVO: aanval Kabul lijkt op werk Haqqani-netwerk

NRC 22.06.2012 De NAVO ziet de signatuur van het Haqqani-netwerk in de gijzelneming van hotelgasten in Kabul door de Talibaan gisteravond. Bij de aanval op het hotel kwamen zeker twintig mensen om.

Het Haqqani-netwerk, de islamitische militantengroepering die nauw samenwerkt met de Talibaan en Al-Qaeda, wordt gezien als de grootste bedreiging voor de veiligheid in Afghanistan. NAVO-generaal John Allen liet vanmiddag in een verklaring weten dat zijn troepen in de acties van de Talibaanstrijders het handelsmerk van de Haqqani’s herkenden.

Zeker drie militanten bestormden gisteravond het hotel bewapend met granaten, machinegeweren en bomgordels. In een e-mail aan CNN schreef de Talibaan-woordvoerder dat de aanval ook is gericht tegen buitenlanders. 

‘Aanslag door terroristen Pakistan’

Telegraaf 22.06.2012 Pakistaanse terroristen zitten achter de gijzeling in een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat zei de opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Afghanistan, John Allen, vrijdag.

‘Aanslag Kabul door terroristen Pakistan’

NU 22.06.2012 KABUL – Pakistaanse terroristen zitten achter de gijzeling in een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Gerelateerde artikelen;

Einde gijzeling Kabul – zeker zeventien doden

NRC 22.06.2012 Afghaanse veiligheidstroepen hebben een einde gemaakt aan de gijzeling van hotelgasten in Kabul door Talibaan-strijders. Bij de aanval op het hotel zijn zeventien mensen omgekomen, onder wie twaalf burgers.

Bloedig einde aan gijzeling in hotel bij Kabul

Elsevier 22.06.2012 Bij de gijzeling in een chique hotel ten westen van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vrijdag meer dan 26 doden gevallen. De politiechef van Kabul, Ayoub Salangi, zei dat er vijftien burgers, drie bewakers, een politieagent en alle zeven daders zijn gedood.

Zie ook:

Gijzeling in hotel bij Kabul voorbij; dertien doden

Trouw 22.06.2012  De langdurige gijzeling in een chique hotel ten westen van de Afghaanse hoofdstad Kabul is voorbij. Alle gijzelnemers zijn gedood, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag. Volgens een woordvoerder vielen er totaal 13 doden.

Gijzeling Kabul voorbij

Telegraaf 22.06.2012 De langdurige gijzeling in een chique hotel ten westen van de Afghaanse hoofdstad Kabul is voorbij. Alle gijzelnemers zijn gedood, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag. Volgens een woordvoerder vielen er totaal 13 doden.

Taliban gijzelen hotelgasten

Telegraaf 22.06.2012  Strijders van de Taliban hebben donderdagavond (lokale tijd) in Afghanistan een hotel in de buitenwijken van hoofdstad Kabul aangevallen en daar mensen gegijzeld. Daarbij zijn volgens lokale autoriteiten doden gevallen en zijn meerdere personen gewond geraakt. Onder de gijzelaars in Spozhmai Hotel bij het Qarghameer zouden vrouwen en kinderen zijn.

Doden door zelfmoordaanslag in Afghanistan

VK 20.06.2012 Door een zelfmoordaanslag in Afghanistan op een gezamenlijke patrouille van Afghaanse en NAVO-militairen zijn 11 Afghaanse mensen om het leven gekomen: acht burgers en drie agenten. Dat meldde een ziekenhuisfunctionaris in de oostelijke stad Khost waar het drama zich afspeelde.

NAVO-militairen in Kandahar aangevallen

VK 19.06.2012 Strijders van de Taliban in Afghanistan hebben vandaag bases van het Afghaanse leger en politie en de NAVO aangevallen, met meerdere doden tot gevolg. Dat meldden functionarissen.

Zeven opstandelingen bestormen in de nachtelijke uren een basis van het Afghaanse leger en de NAVO in het district Shah Wali Kot. In het vuurgevecht dat volgde, werden ze alle zeven gedood, zei een lokale regeringsfunctionaris.

Aanvallen Taliban in Kandahar

Telegraaf 19.06.2012 Strijders van de Taliban in Afghanistan hebben dinsdag bases van het Afghaanse leger en politie en de NAVO aangevallen, met meerdere doden tot gevolg. Dat meldden functionarissen.

Taliban vallen bases in Kandahar aan

Spits 19.06.2012 Bases van het Afghaanse leger en politie hebben vandaag aanvallen van strijders van de Taliban in Afghanistan te voorduren gekregen. Bij de aanvallen vielen meerdere doden. Ook een basis van de NAVO moest het ontgelden.

Bomaanslag in Oost-Afghanistan

Metro 18.06.2012 Een bomaanslag in de Oost-Afghaanse provincie Kapisa heeft maandag aan zeker vijf mensen het leven gekost. Onder de doden zijn een plaatselijke politiecommandant en diens zoon. Zeventien mensen raakten gewond. De bom werd op een markt in het district Tagab vanaf een afstand tot ontploffing gebracht.

Doden bij strijd in Afghanistan

Metro 15.06.2012 KABUL – Bij aanvallen in verschillende delen van Afghanistan zijn twee militairen van de NAVO om het leven gekomen. Een tweedaagse operatie in het oosten van de provincie Paktika heeft aan 34 opstandelingen en twee politieagenten het leven gekost. Dat heeft het bondgenootschap vrijdag gezegd.

Karzai geweldige president, juichte de wereld 10 jaar geleden. Wat ging er mis?

Trouw 13.06.2012 Tien jaar geleden, toen Hamid Karzai werd aangewezen als de nieuwe president van Afghanistan, hing er iets in de lucht van Kabul waardoor alles in deze grauwe stad een beetje ging glimmen. Hoop. Na decennia van oorlog, geweld en onveiligheid, durfden mensen weer te geloven dat ze een toekomst hadden. Ze haalden hun spaargeld onder het matras vandaan en begonnen een klein bedrijfje, stuurden hun dochters naar school en zongen mee met de cassettebandjes die jarenlang waren verstopt voor de Taliban. Karzai zou hen naar een betere toekomst gaan leiden, zo juichte de hele wereld.

’71 doden aardbeving Afghanistan’

NU 13.06.2012 Met bulldozers hebben reddingswerkers en Afghaanse burgers woensdag tussen het puin gezocht naar slachtoffers van de dubbele aardbeving eerder deze week in het noorden van Afghanistan. 

Zoektocht naar slachtoffers aardbeving Afghanistan

Metro 13.06.2012 KABUL – Met bulldozers hebben reddingswerkers en Afghaanse burgers woensdag tussen het puin gezocht naar slachtoffers van de dubbele aardbeving eerder deze week in het noorden van Afghanistan. Tot dusver zijn er twee lichamen geborgen. Gevreesd wordt dat 69 anderen eveneens het leven hebben gelaten.

Aardbeving in Afghanistan

Telegraaf 12.06.2012 In het noorden van Afghanistan worden zeker 80 mensen vermist. Twee aardbevingen hebben modderstromen veroorzaakt, waardoor tientallen huizen in bergdorpen zijn bedolven. De bewoners liggen vermoedelijk onder modder of puin. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Baghlan dinsdag gezegd.

Vijftig doden door beving Afghanistan

NU 12.06.2012 KABUL – De aardbevingen en de daarop volgende aardverschuiving die maandag plaatshadden in het noorden van Afghanistan hebben aan mogelijk vijftig mensen het leven gekost.

Tot vijftig doden door aardbeving Afghanistan

Metro 12.06.2012 KABUL – De aardbevingen en de daarop volgende aardverschuiving die maandag plaatshadden in het noorden van Afghanistan hebben aan mogelijk vijftig mensen het leven gekost. De autoriteiten verwachten geen overlevenden te vinden.

Afghanistan vreest tientallen doden na beving

Parool 12.06.2012 In het noorden van Afghanistan worden zeker 80 mensen vermist. Twee aardbevingen hebben modderstromen veroorzaakt, waardoor tientallen huizen in bergdorpen zijn bedolven. De bewoners liggen vermoedelijk onder modder of puin. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Baghlan vandaag gezegd.

Aardbeving in Afghanistan

Telegraaf 12.06.2012 In het noorden van Afghanistan worden zeker 80 mensen vermist. Twee aardbevingen hebben modderstromen veroorzaakt, waardoor tientallen huizen in bergdorpen zijn bedolven. De bewoners liggen vermoedelijk onder modder of puin. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Baghlan dinsdag gezegd.

Franse minister naar Afghanistan

Telegraaf 10.06.2012 De Franse minister van Defensie vliegt zondag naar Afghanistan nadat de Taliban zaterdag vier Franse militairen hebben gedood. Dat maakte de Franse president François Hollande in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

Franse minister naar Afghanistan

Parool 10.06.2012 De Franse minister van Defensie vliegt vandaag naar Afghanistan nadat de Taliban gisteren vier Franse militairen hebben gedood. Dat maakte de Franse president François Hollande in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

Lees ook: Franse militairen gedood in Afghanistan (09-06-12)

Franse minister naar Afghanistan

Trouw 10.06.2012 De Franse minister van Defensie vliegt vandaag naar Afghanistan nadat de Taliban gisteren vier Franse militairen hebben gedood. Dat maakte de Franse president François Hollande in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

De zelfmoordaanslag is het eerste fatale incident in Afghanistan sinds Hollande vorige maand als president is aangetreden. Hollande had eerder aangekondigd de Franse troepen voor het einde van dit jaar uit Afghanistan terug te trekken. Na de aanslag beloofde hij daar volgende maand mee te beginnen.

Talibaan doden vier Franse soldaten in oosten Afghanistan

NRC 09.06.2012 Vier Franse militairen zijn vanochtend omgekomen bij een aanval van de Talibaan in het oosten van Afghanistan. Bij de aanval, volgens de Talibaan een zelfmoordaanslag, zouden ook een onbekend aantal Afghaanse agenten zijn gedood, meldt persbureau AP. Lees verder›

Buitenlandse militairen Afghanistan gedood

NU 09.06.2012 KABUL – Gewapende opstandelingen in Afghanistan hebben zaterdag in Oost-Afghanistan vier buitenlandse militairen gedood.

Gerelateerde artikelen;

Excuses NAVO voor Afghanen

Telegraaf 08.06.2012 De commandant van de NAVO-strijdkrachten in Afghanistan, generaal John Allen, heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van Afghaanse burgers. Allen vloog vrijdag hoogstpersoonlijk naar de plaats waar de slachtoffers vielen.

Afghaanse president woest over burgerdoden

Metro 08.06.2012 KABUL – De Afghaanse president Hamid Karzai zegt dat alle achttien doden die woensdag vielen bij een luchtaanval van de NAVO in de provincie Logar burgers waren. Hij noemt de aanval ‘onaanvaardbaar’ en is kwaad dat de NAVO geen goede verklaring heeft voor de lijken van vrouwen en kinderen die dorpsbewoners aan journalisten toonden.

Afghaanse gevangenen ontsnappen na aanval

Parool 08.06.2012 Circa 30 gevangenen zijn uit een Afghaanse gevangenis ontsnapt na een door de Taliban opgeëiste aanval. Drie gevangenen kwamen om het leven. Zij werden doodgeschoten door bewakers. 28 gevangenen raakten gewond. Dat zeiden overheidsfunctionarissen vandaag.

Uitbraak na aanval Taliban

Telegraaf 08.06.2012 Circa 30 gevangenen zijn uit een Afghaanse gevangenis ontsnapt na een door de Taliban opgeëiste aanval. Drie gevangenen kwamen om het leven. Zij werden doodgeschoten door bewakers. 28 gevangenen raakten gewond. Dat zeiden overheidsfunctionarissen vrijdag.

Taliban uit Afghaanse gevangenis ontsnapt

Metro 08.06.2012 Uit een gevangenis in het noorden van Afghanistan zijn veertien gedetineerden ontsnapt nadat met een bom een gat was geslagen in een buitenmuur. Dat heeft gouverneur Abdul Jabar Haqbeen van de provincie Sar-e-Pul vrijdag meegedeeld.

VS: Geduld met Pakistan raakt op

Spits 07.06.2012 De Amerikaans minister van defensie Leon Panetta heeft vandaag aangegeven dat de Verenigde Staten langzaam maar zeker zijn geduld begint te verliezen met Pakistan. Het laatstgenoemde land zou nog steeds als veilige haven gelden voor militanten uit Afghanistan.

Panetta: geduld VS met Pakistan raakt op

Metro 07.06.2012 De Pakistaanse regering moet zich meer inspannen om het Haqqani-netwerk van Pakistaans grondgebied te verdrijven, want het geduld van de Verenigde Staten raakt op. Die waarschuwende woorden heeft de Amerikaanse minister van defensie Leon Panetta donderdag uitgesproken tijdens een bezoek aan Afghanistan.

‘Geduld VS met Pakistan raakt op’

NU 07.06.2012 De Verenigde Staten beginnen hun geduld met Pakistan te verliezen omdat het land militanten uit Afghanistan nog altijd een veilige haven biedt. Dat zei de Amerikaanse minister Leon Panetta donderdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Panetta’s uitlatingen zijn het jongste bewijs van de gespannen verhouding tussen de VS en Pakistan.

Gerelateerde artikelen;

Minister van defensie VS in Afghanistan

Metro 07.06.2012 De Amerikaanse minister van defensie Leon Panetta is donderdag voor een bezoek in Afghanistan aangekomen. Hij wil van de Amerikaanse bevelhebber John Allen een inschatting van de stand van zaken en de plannen voor een vermindering van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan bespreken

‘Zeker twintig doden bij zelfmoordaanslag Kandahar’

NRC 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan zijn zeker twintig doden gevallen en 22 gewonden. Het gaat om een aanslag met een bom op een motorfiets dicht bij de luchtbasis van Kandahar, melden politiebronnen aan persbureau Reuters. Volgens de BBC was de plek van de aanslag ook dicht bij een hotel. Hier zouden taxichauffeurs zich verzamelen en NAVO-troepen helpen bij hun bevoorrading. Eerder vandaag kwamen zeventien burgers om bij een NAVO-luchtaanval in de provincie Logar, in het oosten van Afghanistan, meldt Al Jazeera. 

23 doden door zelfmoordaanslag met motor

Spits 06.06.2012 Twee zelfmoordaanslagen hebben in de Afghaanse provincie Kandahar aan zeker 23 mensen het leven gekost. Dat heeft een lokale politieofficier laten weten. Nog eens 50 personen raakten gewond.

NAVO-heli neergestort: 2 doden

NOS 06.06.2012 In het oosten van Afghanistan is een helikopter van de NAVO neergestort. De twee inzittenden zijn om het leven gekomen. De NAVO heeft verder geen informatie verstrekt. De nationaliteit van de inzittenden is nog onbekend.

Bekijk ook…

Doden bij crash met NAVO-helikopter Afghanistan

Metro 06.06.2012 Bij een ongeluk met een NAVO-helikopter in Afghanistan zijn woensdag de twee inzittenden om het leven gekomen. Dat heeft het bondgenootschap bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de helikopter kon neerstorten en of het daadwerkelijk om een ongeluk ging. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de crash.

‘Zeker twintig doden bij zelfmoordaanslag Kandahar’

NRC 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan zijn zeker twintig doden gevallen en 22 gewonden. Lees verder

Zeker 21 doden bij zelfmoordaanslag in Kandahar

Trouw 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kandahar zijn zeker 21 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. e eerste dader bracht zijn met explosieven behangen motorfiets tot ontploffing op een parkeerplaats. Deze stond vol met vrachtwagens met goederen voor de door de NAVO gerunde vliegbasis in Kandahar. Toen mensen zich op de plek van de ontploffing verzamelden, blies een tweede man zichzelf op. Volgens de politiechef zijn alle slachtoffers burgers.

Zeker 21 doden bij zelfmoordaanslag in Kandahar

VK 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kandahar zijn zeker 21 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Dat meldt een lokale politieofficier.

Zeker 21 doden bij zelfmoordaanslag in Kandahar

Parool 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kandahar zijn zeker 21 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Dat meldt een lokale politieofficier.

Vier Afghaanse agenten gedood door bermbom

Metro 05.06.2012 Vier Afghaanse politieagenten zijn dinsdag omgekomen toen hun voertuig in de provincie Wardak werd opgeblazen door een bermbom. Een vijfde agent raakte gewond, meldt het hoofd van de provinciale politie.

Britse militair gesneuveld in Afghanistan

VK 04.06.2012 In de Zuid-Afghaanse provincie Helmand is gisteren een Britse militair gesneuveld. Hij werd op patrouille in het district Nahr-e-Saraj door opstandelingen doodgeschoten. Dit heeft het ministerie van defensie in Londen bekendgemaakt.

Ontvoerden bevrijd in Afghanistan

NU 02.06.2012 Een speciale eenheid van de Afghaanse strijdkrachten heeft vijf mensen, onder wie twee buitenlandse vrouwen, uit handen van hun ontvoerders bevrijd.

Bekijk video – Dit hebben de Afghaanse autoriteiten zaterdag bekendgemaakt. Vier mensen, onder wie een Britse en een Keniaanse hulpverleenster, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in het noordoosten van Afghanistan uit handen van hun ontvoerders bevrijd.

Ontvoerden bevrijd in Afghanistan

Trouw 02.06.2012 Vijf ontvoerders zijn bij de bevrijdingsactie gisteravond in Shahri Buzurg, in het noordoosten van het land, gedood. De slachtoffers werden 22 mei ontvoerd toen ze op weg waren naar een afgelegen hulpproject in de bergachtige provincie Badakhshan, waar Shahri Buzurg de hoofdstad van is. Ze werken voor een Zwitserse hulporganisatie.

Ontvoerde hulpverleners bevrijd in Afghanistan

Metro 02.06.2012 KABUL – Militairen van de NAVO hebben zaterdag in alle vroegte twee buitenlandse hulpverleners en hun twee Afghaanse collega’s gered uit handen van de opstandelingen die hen twee weken geleden in het noorden van Afghanistan ontvoerden. De Britse premier David Cameron gaf vrijdag toestemming voor de reddingsoperatie.

Aanval op NAVO-basis Afghanistan

NU 01.06.2012 AMSTERDAM – Een NAVO-basis in de Oost-Afghaanse provincie Khost is woensdag door opstandelingen aangevallen. Een zelfmoordterrorist blies zijn auto op, waarna de overige opstandelingen de basis aanvielen. Dat hebben Afghaanse bronnen gezegd.

Gerelateerde artikelen;

Zelfmoordaanslag op Afghaanse politie

VK 31.05.2012 Een zelfmoordenaar heeft donderdag een aanslag gepleegd op een Afghaanse politiepost in de zuidelijke provincie Kandahar, waarbij minstens vijf agenten zijn gedood. Zes anderen raakten gewond bij de actie, meldde een functionaris.

Aanslagen in Afghanistan: tien politiemannen dood

Metro 31.05.2012 Een aanslag met een bomauto voor een politiebureau in de Afghaanse provincie Kandahar heeft donderdag behalve aan de dader het leven gekost aan vijf politiemannen. Zes agenten raakten gewond.

 Aanslag op Afghaanse politie

Telegraaf 31.05.2012 Een zelfmoordenaar heeft donderdag een aanslag gepleegd op een Afghaanse politiepost in de zuidelijke provincie Kandahar, waarbij minstens vijf agenten zijn gedood. Zes anderen raakten gewond bij de actie, meldde een functionaris.

Vijf Afghaanse politieagenten gedood bij zelfmoordaanslag

VK 31.05.2012 Vijf Afghaanse politieagenten zijn vandaag gedood bij een zelfmoordaanslag in het zuiden van Afghanistan. Dat heeft een regeringswoordvoerder bekendgemaakt.

NAVO doodt tweede man al-Qaeda in Afghanistan

AD 29.05.2012 De NAVO heeft bij een luchtaanval bij de Pakistaanse grens de tweede man van het Afghaanse terreurnetwerk al-Qaeda gedood. Dat heeft de NAVO dinsdag laten weten. Sakhr al-Taifi zou centraal hebben gestaan bij aanvallen op buitenlandse en Afghaanse troepen in Afghanistan.

Lees ook

NAVO doodt tweede man al-Qaeda in Afghanistan

VK 29.05.2012 De NAVO heeft bij een luchtaanval bij de Pakistaanse grens de tweede man van het Afghaanse terreurnetwerk al-Qaeda gedood. Dat heeft de NAVO dinsdag laten weten. Sakhr al-Taifi zou centraal hebben gestaan bij aanvallen op buitenlandse en Afghaanse troepen in Afghanistan.

NAVO: topman Al-Qaida gedood

Metro 29.05.2012 KABUL – Sakhr al-Taifi, ook wel bekend als Mushtaq en Nasim, voerde het bevel over de buitenlandse moslimstrijders in Afghanistan en orkestreerde aanvallen op de NAVO- en Afghaanse troepen.

NAVO doodt kopstuk al-Qaeda in Afghanistan

NU 29.05.2012 De NAVO heeft bij een luchtaanval bij de Pakistaanse grens de tweede man van het Afghaanse terreurnetwerk al-Qaeda gedood.

Gerelateerde artikelen;

NAVO-helikopter in Afghanistan neergestort

Trouw 28.05.2012 In het oosten van Afghanistan is vandaag een NAVO-helikopter neergestort. De crash heeft aan twee NAVO-militairen het leven gekost. Op het moment van de crash deden zich in het gebied geen vijandelijkheden voor.

Helikoptercrash in Afghanistan kost twee NAVO-militairen het leven

NRC 28.05.2012 In het oosten van Afghanistan is vandaag een NAVO-helikopter neergestort. De crash heeft aan twee NAVO-militairen het leven gekost.

NAVO-aanval doodt kinderen

Telegraaf  27.05.2012 Een gezin met zes kinderen is gestorven door een NAVO-luchtaanval op hun huis in het oosten van Afghanistan, aldus lokale functionarissen zondag. „Een man, zijn vrouw en zes kinderen zijn dood door een luchtaanval. Deze man had niets te maken met de Taliban of een andere terreurgroep”, zei een woordvoerder van het regionale bestuur.

NAVO-luchtaanval doodt Afghaanse kinderen

NU 27.05.2012 KABUL – Een gezin met zes kinderen is gestorven door een NAVO-luchtaanval op hun huis in het oosten van Afghanistan, aldus lokale functionarissen zondag.

NAVO-luchtaanval doodt Afghaanse kinderen

VK 27.05.2012 Een gezin met zes kinderen is gestorven door een NAVO-luchtaanval op hun huis in het oosten van Afghanistan, aldus lokale functionarissen vandaag. ‘Een man, zijn vrouw en zes kinderen zijn dood door een luchtaanval. Deze man had niets te maken met de Taliban of een andere terreurgroep’, zei een woordvoerder van het regionale bestuur.

Luchtaanval NAVO doodt acht Afghaanse burgers

Metro 27.05.2012 KABUL – Acht Afghaanse burgers zijn zaterdagavond gedood door een luchtaanval van de NAVO. Die beschuldiging hebben de Afghaanse autoriteiten zondag uitgesproken. De NAVO geeft toe in de oostelijke provincie Paktia een bombardement te hebben uitgevoerd en heeft een onderzoek ingesteld.

Vier NAVO-militairen opgeblazen in Afghanistan

VK 27.05.2012 Vier militairen van de NAVO-missie zijn omgekomen door meerdere bermbommen in het zuiden van Afghanistan. Het militaire bondgenootschap heeft dat vandaag bekendgemaakt, zonder de nationaliteit van de slachtoffers te vermelden.

Vier NAVO-doden

Telegraaf  27.05.2012 Vier NAVO-militairen zijn in het zuiden van Afghanistan bij aanslagen met bermbommen om het leven gekomen. De NAVO heeft geen bijzonderheden bekendgemaakt, maar volgens het Britse ministerie van Defensie is er zeker één Britse militair onder de slachtoffers.

Vier NAVO-militairen opgeblazen in zuiden Afghanistan

Elsevier 27.05.2012  Vier militairen van de NAVO-missie zijn omgekomen door bermbommen in het zuiden van Afghanistan. Het militaire bondgenootschap maakt dat zondag bekend zonder de nationaliteit van de slachtoffers vrij te geven. Een van de doden zou een Britse militair zijn die op patrouille was. Hij stierf zaterdag door een bermbom, is eerder bevestigd.

Er zijn dit jaar al 169 NAVO-militairen gesneuveld in Afghanistan. In de hele tien jaar durende oorlog in het land zijn ruim 3.000 manschappen van het bondgenootschap om het leven gekomen.

Zie ook:

Doden door bermbom

NAVO-militairen gedood bij protest

Vier NAVO-militairen gedood in Afghanistan

NRC 27.05.2012 In het zuiden van Afghanistan zijn vier NAVO-militairen om het leven gekomen bij verschillende bermbomaanslagen. Dat heeft de NAVO vanochtend meegedeeld, zonder meer details vrij te geven. Volgens het Britse ministerie van Defensie is er ten minste één Britse militair omgekomen bij een explosie in de zuidelijke provincie Helmand.

Weer NAVO-militairen dood door bermbom

Spits 27.05.2012 Vier NAVO-militairen zijn omgekomen door verschillende bermbommen in het zuiden van Afghanistan. Het is nog niet duidelijk uit welke landen de militairen afkomstig zijn.

Er zijn dit jaar al 169 NAVO-militairen omgekomen in het islamitische land. De NAVO heeft ongeveer 130.000 militairen rondlopen in het land om tegen de terroristen van de Taliban en al-Qaeda te vechten. Over uiterlijk 2,5 jaar zijn de militairen weer weg uit Afghanistan.

NAVO-militairen gedood in Afghanistan

NU 27.05.2012 Vier militairen van de NAVO-missie zijn omgekomen door meerdere bermbommen in het zuiden van Afghanistan. Het militaire bondgenootschap heeft dat zondag bekendgemaakt, zonder de nationaliteit van de slachtoffers te vermelden.

In totaal zijn er dit jaar al 169 NAVO-militairen gesneuveld in Afghanistan. In de hele 10 jaar durende oorlog in het land zijn nu ruim 3000 manschappen van het bondgenootschap omgekomen.

Gerelateerde artikelen;

26/05/2012 Afghaans parlement eens met pact VS

25/05/2012 Hollande verdedigt vroegtijdig vertrek uit Afghanistan

23/05/2012 Hulpverleners ontvoerd in Afghanistan

21/05/2012 Afghaans leger staat vanaf 2013 aan het roer

Afghanen akkoord met pact VS

Telegraaf 26.05.2012 Het Afghaanse parlement heeft een strategisch pact met de VS goedgekeurd. Daardoor is de weg vrij voor de Amerikanen om nog minstens 10 jaar in Afghanistan te blijven nadat de meeste gevechtstroepen in 2014 vertrekken. De VS houden er dan adviseur en hulpverleners.

Afghaans parlement eens met pact VS

NU 26.05.2012 Het Afghaanse parlement heeft een strategisch pact met de VS goedgekeurd. Daardoor is de weg vrij voor de Amerikanen om nog minstens 10 jaar in Afghanistan te blijven nadat de meeste gevechtstroepen in 2014 vertrekken.  De VS houden er dan adviseur en hulpverleners.

Hollande: terugtrekking troepen Afghanistan in overleg met NAVO

NRC 25.05.2012 De terugtrekking van Franse troepen uit Afghanistan, die voor het einde van het jaar gepland stonden, zal in samenspraak met de NAVO verlopen. Dat meldt de Franse president François Holland vanochtend tijdens zijn onverwachte bezoek aan het land. Lees verder› 

‘We blijven zo lang als nodig’

Telegraaf 24.05.2012 Halverwege volgend jaar wordt Afghanistan verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, besloot de NAVO eerder deze week. Het is een eerste stap naar terugtrekking en een einde van de oorlog.

Vier vragen hierover aan de Amerikaanse generaal buiten dienst James L. Jones. Hij leidde tussen 2003 en 2006 de NAVO-militairen. Daarna was hij onder meer de nationale veiligheidsadviseur van president Barack Obama, een invloedrijke baan in het Witte Huis. Donderdag was hij kort in Nederland.

150 Afghaanse schoolmeisjes vergiftigd door de Taliban

Elsevoer 23.05.2012  Zeker 120 Afghaanse schoolmeisjes en drie onderwijzers zijn vergiftigd, zo meldt de lokale politie. De autoriteiten denken dat de Taliban hiervoor verantwoordelijk zijn, omdat deze vinden dat meisjes niet naar school horen te gaan. Het is de tweede aanval op schoolmeisjes in een maand tijd.

Lees ook NAVO-top: Rutte stelt 90 miljoen beschikbaar voor Afghanistan – 21/05/12

Lees ook Al-Qaeda verspreidt video gegijzelde Amerikaan – 07/05/12

Hulpverleners ontvoerd in Afghanistan

VK 23.05.2012 Afghanistan hebben gewapende mannen vandaag vijf hulpverleners ontvoerd. Onder hen zijn twee buitenlandse vrouwen. Dat meldden lokale overheidsfunctionarissen.

Hulpverleners ontvoerd in Afghanistan

NU 23.05.2012 KUNDUZ – In Afghanistan hebben gewapende mannen woensdag vijf hulpverleners ontvoerd. Onder hen zijn twee buitenlandse vrouwen.

   Gerelateerde artikelen;

NAVO: eind 2014 uit Afghanistan – geen vervroegde terugtrekking

NRC 21.05.2012 De NAVO zal halverwege 2013 de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Afghanistan overdragen aan Afghaanse troepen. De NAVO-landen zullen toewerken naar een meer ondersteunde rol, tot de terugtrekking van de internationale troepen eind 2014.

Dat staat in een verklaring, afgegeven na een diner gisteravond over de kwestie tijdens de NAVO-top in Chicago. De achtentwintig staatshoofden menen dat ze “verdere belangrijke stappen hebben gezet naar een stabiel en veilig Afghanistan”.

Afghanen vanaf 2013 aan roer

Telegraaf 21.05.2012 Het leger van Afghanistan wordt halverwege volgend jaar hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Zo krijgen de Afghanen anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden op de terugtrekking van de buitenlandse militairen. Dat heeft de NAVO maandag verklaard op de tweede dag van haar top in Chicago.

Afghaans leger staat vanaf 2013 aan het roer

NU 21.05.2012  Het leger van Afghanistan wordt halverwege volgend jaar hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Zo krijgen de Afghanen anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden op de terugtrekking van de buitenlandse militairen.

Gerelateerde artikelen;

Obama: steun vertrek Afghanistan

Telegraaf 20.05.2012 De Amerikaanse president Barack Obama ziet wereldwijd steun voor terugtrekking uit Afghanistan. „De wereld staat achter de strategie die we hebben opgesteld. Nu is het aan ons om die effectief in de praktijk te brengen”, zei Obama zondag bij het begin van de NAVO-top in zijn thuisstad Chicago.

Obama: wereld steunt vertrek uit Afghanistan

Trouw 20.05.2012 De Amerikaanse president Barack Obama ziet wereldwijd steun voor terugtrekking uit Afghanistan. ‘De wereld staat achter de strategie die we hebben opgesteld. Nu is het aan ons om die effectief in de praktijk te brengen’, zei Obama zondag bij het begin van de NAVO-top in Chicago.

NAVO heeft plan voor Afghanistan na 2014

NRC 20.05.2012 De NAVO is het eens over een strategie voor Afghanistan na 2014, het jaar dat de lidstaten hun troepen terugtrekken. Dat zei Obama vandaag. Maar welke rol dan gespeeld gaat worden, is nog onduidelijk. Lees verder›

‘Geen overhaast vertrek uit Afghanistan’

NU 20.05.2012 Ook al is Frankrijk van plan zijn troepen eind dit jaar terug te trekken uit Afghanistan, de militairen uit de overige NAVO-landen blijven wel.

Gerelateerde artikelen;

NAVO-chef: geen overhaaste terugtrekking uit Afghanistan

NRC 20.05.2012 De internationale troepenmacht van de NAVO in Afghanistan is stabiel en er is geen haast om zo snel mogelijk terug te trekken. Dat zei NAVO-chef Anders Fogh Rasmussen vandaag in Chicago, voor aanvang van een top van het bondgenootschap die daar plaatsvindt.

De tweedaagse top sluit aan op de G8-bijeenkomst in Washington van dit weekend. Afghanistan (en de eventuele terugtrekking uit dat land) is een belangrijk agendapunt.

Meer Duits-Afghaanse samenwerking

Telegraaf 16.05.2012 Duitsland en Afghanistan breiden hun samenwerking uit. Dat kwamen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Afghaanse president Hamid Karzai woensdag in Berlijn overeen.

Australië: geld voor Afghaans leger

Metro 16.05.2012 Australië gaat vanaf 2015 gedurende drie jaar jaarlijks honderd miljoen dollar bijdragen aan de kosten voor de Afghaanse veiligheidsdiensten. Dat hebben premier Julia Gillard en minister van defensie Stephen Smith woensdag gezegd.

Gerelateerd nieuws;

Honderden rouwen om Afghaanse onderhandelaar

Metro 14.05.2012 Honderden mensen hebben maandag meegelopen in een rouwstoet ter nagedachtenis aan Arsala Rahmani, een vredesonderhandelaar van de Afghaanse regering en voormalig Talibanstrijder. Rahmani werd maandag door een schutter in een auto geliquideerd. Het was de tweede keer dat een belangrijk lid van de vredesraad werd omgebracht.

Bomaanslag op markt in Noord-Afghanistan

Metro 14.05.2012  KABUL – Een bomaanslag op een markt in de Noord-Afghaanse provincie Faryab heeft maandag aan zeker negen mensen het leven gekost.

Vredesonderhandelaar Afghanistan doodgeschoten

Elsevier 13.05.2012 Een Afghaanse vredesonderhandelaar is doodgeschoten in de hoofdstad Kabul. Arsala Rahmani was onderweg naar zijn werk toen hij vanuit een ander voertuig werd doodgeschoten. Wie de dader is, is nog niet bekend.

Hij wordt nu gezien als een van de belangrijkste personen bij de vredesonderhandelingen met de radicaal-islamitische organisatie. Volgens BBC News onderhandelde Rahmani over de vrijlating van strijders van de Taliban die in de gevangenis zitten.

Vorig jaar kwam oud-president van het land Burhannudin Rabbani om het leven bij een bomaanslag in zijn huis in Kabul. Na zijn dood heeft president Karzai de onderhandelingen tijdelijk opgeschort. Rabbani en Rahmani maakten deel uit van de Hoge Vredesraad van Afghanistan. Bij de oprichting omschreef de president de raad als ‘de belangrijkste hoop’

Zie ook:

‘Afghaanse vredesonderhandelaar doodgeschoten’

NRC 13.05.2012 In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een belangrijke Afghaanse vredesonderhandelaar doodgeschoten. Dat melden bronnen binnen de Afghaanse veiligheidsdienst. De dood van Maulvi Arsala Rahmani vormt een klap voor het vredesberaad met de Talibaan.

In september vorig jaar kregen de vredesonderhandelingen in het land ook al een zware klap te verduren toen de Afghaanse oud-president Burhanuddin Rabbani, hoofd van de Hoge Vredesraad, werd gedood door een zelfmoordterrorist. Lees verder›

Cruciaal bemiddelaar in Afghanistan vermoord

Parool 13.05.2012 Een belangrijk lid van een Afghaanse raad die de president advies geeft en onderhandelt met de Taliban om vrede te bereiken, Arsala Rahmani, is zondag in Kabul vermoord. Rahmani werd vanuit een auto beschoten nadat hij zijn woning had verlaten.

Vredesgezant vermoord in Kabul

Telegraaf 13.05.2012 Arsala Rahmani, een vooraanstaand lid van de vredesraad, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul bij een moordaanslag om het leven gekomen.  Rahmani werd vanuit een auto beschoten nadat hij zijn woning had verlaten. Hij was volgens zegslieden een sleutelfiguur in gesprekken met de extremistische Taliban. Rahmani was minister tijdens het regime van de Taliban.

ISAF-militairen gedood

Telegraaf 12.05.2012 Minstens vier ISAF-militairen zijn zaterdag om het leven gekomen bij diverse incidenten in Afghanistan. Twee militairen, onder wie volgens Afghaanse bronnen in elk geval een Brit, verloren het leven toen het vuur op hen werd geopend door mannen in uniformen van de Afghaanse politie in de zuidelijke provincie Helmand.

Steeds meer Amerikanen zijn tegen oorlog in Afghanistan

Trouw 10.05.2012 Een ruime meerderheid (66 procent) van de Amerikanen is tegen de oorlog in Afghanistan. Dat blijkt uit een peiling van het Amerikaanse persbureau AP en marktonderzoekbureau Gfk. Slechts 8 procent is er nog ‘sterk van overtuigd’ dat de oorlog moet worden voortgezet.

Congres VS: Taliban zijn sterker

Metro 06.05.2012 De Taliban in Afghanistan zijn sterker dan ze waren voordat de Amerikaanse president Barack Obama in 2010 de troepenmacht in het land met 33 duizend militairen uitbreidde. Dat hebben de hoofden van de inlichtingencommissies in het Amerikaanse Congres zondag gezegd.

NAVO-militairen in Afghanistan gedood bij aanslagen

Metro 06.05.2012 Bij aanslagen in Afghanistan zijn zondag twee NAVO-militairen om het leven gekomen. Dat heeft de coalitie bekendgemaakt, zonder mededelingen te doen over de nationaliteit van de slachtoffers.

Afghaanse soldaat doodt NAVO-militair

Spits 06.05.2012 Een man die het Afghaanse legeruniform droeg heeft zondag een NAVO-militair van vredesmacht ISAF in Afghanistan doodgeschoten. NAVO-militairen openden vervolgens het vuur op de moordenaar en schoten hem dood.

Grote aanval Taliban op Kabul kort na bezoek Obama

Elsevier 02.05.2012 Een aanval van Talibanstrijders in de Afghaanse hoofdstad Kabul na het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama, heeft woensdag aan minstens zes mensen het leven gekost. Zeker zeventien mensen raakten gewond.

In de zwaar beveiligde wijk met ambassades en kantoren van internationale organisaties waren verschillende explosies en een schietpartij, meldde het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan de weg waar de aanval werd uitgevoerd, zijn verschillende Amerikaanse legerbases, gastenverblijven en kantoren gevestigd.

Explosies in Kabul kort na verrassingsbezoek Obama

NRC 02.05.2012 Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker zes mensen omgekomen. De aanslag vond plaats kort na het vertrek van Obama, die een onaangekondigd bezoek had gebracht aan Afghanistan. Het zou gaan om een zelfmoordaanslag met een auto vol explosieven. Volgens de Talibaan was de aanslag een reactie op het bezoek van Obama.

‘Ook na 2014 Amerikanen in Afghanistan’

NU 02.05.2012 Het nieuwe verdrag van de Verenigde Staten en Afghanistan over de toekomstige banden tussen beide landen laat de mogelijkheid open dat ook na 2014 Amerikaanse militairen in Afghanistan blijven om Afghaanse troepen te trainen en de terreurgroep al-Qaeda te bestrijden.

Obama duikt op in Afghanistan op verjaardag dood Bin Laden

NRC 01.05.2012 Obama is vanavond voor een verrassingsbezoek in Afghanistan gearriveerd en spreekt komende nacht het Amerikaanse volk toe over de toekomst van de Amerikaanse oorlogsmissie in het land. Het bezoek komt precies een jaar nadat terroristenleider Bin Laden in Pakistan werd gedood.

Verrassingsbezoek Barack Obama aan Afghanistan

Elsevier 01.05.2012 De Amerikaanse president Barack Obama is dinsdag aangekomen in Afghanistan. Hij zal onder meer een verdrag tekenen waarin de toekomstige banden tussen de Verenigde Staten en Afghanistan zijn vastgelegd. Het was niet bekend dat Obama naar Afghanistan zou afreizen. Het bezoek valt samen met de eerste verjaardag van de dood van Al-Qa’ida-leider Osama bin Laden.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat Afghanistan voortaan een ‘belangrijke bondgenoot buiten de NAVO’ is. Daardoor kan Afghanistan onder meer nauwer samenwerken met het Amerikaanse leger. Andere landen met zo’n status zijn Australië, Israël, Japan en Zuid-Korea.

‘Geweld in Afghanistan afgenomen, maar Talibaan blijven vastberaden’

NRC 01.05.2012 Het aantal aanvallen door de Talibaan in Afghanistan is vorig jaar voor het eerst in vijf jaar afgenomen, maar de opstandelingen blijven een “vastberaden en veerkrachtige vijand”. Dat staat in het halfjaarlijkse rapport van het Pentagon over de door de VS gevoerde oorlog in het land.

Nederlandse F-16 gooit bom in Afghanistan

Telegraaf 01.05.2012 Een Nederlandse F-16 heeft zaterdag in de Afghaanse provincie Wardak een bom afgeworpen om vijandelijke beschietingen op coalitietroepen te stoppen. Volgens Defensie was de inzet van het gevechtsvliegtuig succesvol, omdat er een einde kwam aan het vuurcontact.

NAVO-militair doodgeschoten door nepcollega

Parool 26.04.2012 Een NAVO-militair is gisteravond in het zuiden van Afghanistan doodgeschoten door een persoon in een Afghaans legeruniform. Dat liet de NAVO vandaag weten.

Vrouwen gedood bij strijd Afghanistan

Metro 26.04.2012 Bij gevechten tussen NAVO-militairen en Talibanstrijders in Wardak, een provincie in het oosten van Afghanistan, zijn drie vrouwen om het leven gekomen toen een mortiergranaat hun woning trof.

Langetermijnakkoord Afghanistan en VS is af

Metro 22.04.2012 KABUL – Het strategische partnerschapsakkoord tussen de Verenigde Staten en Afghanistan is af. Dat hebben de regeringen van de twee landen zondag bekendgemaakt. Wat er precies in de overeenkomst staat is niet bekendgemaakt.

‘Afghaanse politie voorkomt aanslag met tienduizend kilo explosieven’

NRC 21.04.2012 In Afghanistan zijn vijf militanten opgepakt die van plan zouden zijn geweest een grote aanslag in hoofdstad Kabul te plegen. Volgens een Afghaanse functionaris hadden de mannen tienduizend kilo aan explosieven bij zich toen ze werden gearresteerd.

Met de explosieven zouden de verdachten, twee Afghanen en drie Pakistanen, een moordaanslag op de tweede vice-president van het land, Mohammad Khalili, hebben willen plegen, zo meldt de BBC.

Afghanistan voorkomt bloedbad: mannen opgepakt met tien ton explosieven

VK 21.04.2012 De Afghaanse veiligheidsdiensten hebben een grote aanslag in de hoofdstad Kabul verijdeld. De autoriteiten hebben vijf opstandelingen aangehouden in de hoofdstad Kabul. De opstandelingen waren in het bezit van tien ton explosieven, waarmee ze meerdere aanslagen in drukke gebieden wilden plegen. Dat meldt persbureau Reuters.

‘Westen kan niet uit Afghanistan’

Trouw 20.04.2012 In 1989 verliet het Sovjetleger Afghanistan, na een oorlog waarin het meer dan 13.000 man verloor. Maar de aftocht daar van de westerse troepen is veel smadelijker en een overwinning van de radicale islam, zegt Moskou.

Australië blijft wél in 2014 in Afghanistan

Trouw 19.04.2012  Australische militairen blijven in2014 inAfghanistan. Dat heeft minister Bob Carr van Buitenlandse Zaken vandaag in Brussel meegedeeld tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen.

Rusland gispt NAVO om terugtrekking Afghanistan

Metro 19.04.2012 Het Russische ministerie van buitenlandse zaken heeft donderdag forse kritiek geleverd op het plan van de NAVO om in 2014 alle troepen terug te trekken uit Afghanistan. Volgens Rusland moeten de coalitietroepen in het land blijven totdat de Afghaanse strijdkrachten in staat zijn voor de veiligheid zorg te dragen.

Rusland gispt NAVO om terugtrekking Afghanistan

NU 19.04.2012 AMSTERDAM – Het Russische ministerie van buitenlandse zaken heeft donderdag forse kritiek geleverd op het plan van de NAVO om in 2014 alle troepen terug te trekken uit Afghanistan.

Afghaanse president noemt foto’s met lijken ‘walgelijk’

VK 19.04.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai heeft foto’s waarop Amerikaanse militairen in Afghanistan poseren met de lichaamsdelen van omgekomen opstandelingen scherp veroordeeld. Hij noemde de foto’s ‘walgelijk’.Karzai waarschuwde dat ‘gelijksoortige incidenten van verfoeilijke aard’ in het verleden tot woedende reacties van Afghanen hebben geleid, waaronder gewelddadige protesten waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. ‘Het is zo’n walgelijke daad om foto’s met lichaamsdelen te maken en die dan met anderen te delen’, aldus Karzai.

Afghaanse president noemt foto’s met lijken ‘walgelijk’

Parool 19.04.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai heeft foto’s waarop Amerikaanse militairen in Afghanistan poseren met de lichaamsdelen van omgekomen opstandelingen scherp veroordeeld. Hij noemde de foto’s ‘walgelijk’.Karzai waarschuwde dat ‘gelijksoortige incidenten van verfoeilijke aard’ in het verleden tot woedende reacties van Afghanen hebben geleid, waaronder gewelddadige protesten waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. ‘Het is zo’n walgelijke daad om foto’s met lichaamsdelen te maken en die dan met anderen te delen’, aldus Karzai.

Afghaanse president noemt foto’s met lijken ‘walgelijk’

NU 19.04.2012 AMSTERDAM – De Afghaanse president Hamid Karzai heeft foto’s waarop Amerikaanse militairen in Afghanistan poseren met de lichaamsdelen van omgekomen opstandelingen scherp veroordeeld. Hij noemde de foto’s ‘walgelijk’.

Lees meer over dit onderwerp;

Afghaanse Taliban vragen om donaties

NU 18.04.2012 De Taliban van Afghanistan hebben woensdag een zeldzame oproep gedaan. Ze vragen islamieten wereldwijd om geld te storten voor hun opstand, die ze omschrijven als een heilige oorlog tegen heidense indringers.

NAVO leidt vijanden op

Telegraaf 18.04.2012 De NAVO is doodsbenauwd dat de lidstaten in Afghanistan hun eigen vijanden aan het opleiden zijn. Het bondgenootschap vreest dat 120.000 door de NAVO-landen getrainde maar overbodig geworden Afghaanse militairen en politieagenten overstappen naar de Taliban zodra ze eind 2014 ontslagen moeten worden.

Schokkend: Soldaten poseren bij lijken

Spits 18.04.2012 Het Amerikaanse leger is weer in verlegenheid gebracht, deze keer door schokkende foto’s van Amerikaanse soldaten in Afghanistan. De Los Angeles Times heeft de hand weten te leggen op een aantal foto’s die volgens de krant aantonen dat er een groot tekort is aan leiderschap en discipline in het leger. Op de foto’s poseren (let op: kan als schokkend worden ervaren) verschillende soldaten bij de overblijfselen van zelfmoordterroristen. De 18 foto’s met de verminkte lijken zijn 2 jaar oud. De publicatie van de foto’s kan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan verder onder druk zetten.

Troepen Australië eerder weg uit Afghanistan

Metro 17.04.2012 Australië verwacht het grootste deel van zijn troepen in Afghanistan bijna een jaar eerder terug te trekken. De troepen hebben hun missie, het overdragen van veiligheidstaken aan de Afghaanse krijgsmacht, bijna voltooid. Dat heeft de Australische premier Julia Gillard dinsdag gezegd.

Gerelateerde links;

Australië verlaat Afghanistan ook eerder, wie blijven er nog over?

VK 17.04.2012 De Australische troepen hebben hun missie, het overdragen van veiligheidstaken aan de Afghaanse krijgsmacht, bijna voltooid, vertelde de Australische premier Julia Gillard vandaag. Australië heeft 1.550 militairen in Afghanistan.

Momenteel opereren meer dan 130.000 militairen vanuit vijftig landen in Afghanistan. Samen vormen zij de International Security Assistance Force (ISAF), de stationering van militaire NAVO-eenheden. CNN inventariseerde hoeveel militairen nog actief zijn in het land.

‘Haqqani-netwerk achter aanvallen Afghanistan’

Metro 16.04.2012 De aanvallen in Kabul en drie andere steden in het oosten van Afghanistan van zondag zijn het werk van het aan de Taliban en Al-Qaida gelieerde Haqqani-netwerk. Dat heeft een van de opstandelingen die bij de aanvallen werden gearresteerd gezegd, liet het ministerie van binnenlandse zaken maandag weten. Bij de aanvallen kwamen drie burgers, acht politiemannen en 36 opstandelingen om het leven. Voorts raakten 65 mensen, onder wie 25 burgers, gewond.

Afghanen beëindigen ‘lente-offensief’ Talibaan in Kabul

NRC 16.04.2012 Afghaanse troepen hebben 32 opstandelingen gedood en één arrestatie verricht naar aanleiding van de gecoördineerde Talibaan-aanvallen gisteren in Kabul. Volgens Reuters kwamen bij de gevechten drie militairen om en raakten er tien gewond.

Gevechten in Kabul voorbij

NU 16.04.2012 KABUL – De regeringstroepen van Afghanistan hebben weer controle over de hoofdstad Kabul.

Gevechten in Kabul voorbij

Telegraaf 16.04.2012 De regeringstroepen van Afghanistan hebben weer controle over de hoofdstad Kabul. De troepen doodden hier 15 Talibanstrijders die sinds zondag westerse ambassades en het parlementsgebouw aanvielen, aldus veiligheidsfunctionarissen maandag.

‘Lenteoffensief’ Taliban: doden bij diverse aanslagen

Parool 15.04.2012 Talibanstrijders hebben vandaag op diverse plaatsen in Afghanistan aanvallen uitgevoerd. Ze verklaarden te zijn begonnen met hun jaarlijkse lenteoffensief en de aanvallen maanden van tevoren te hebben gepland. Minstens drie strijders kwamen om. Over andere slachtoffers is niets bekend.

Aanslag op Afghaans vliegveld mislukt

Spits 15.04.2012 Zelfmoordterroristen hebben vandaag gepoogd een aanslag te plegen op de luchthaven van Jalalabad in het oosten van Afghanistan. De vier terroristen werden bij de poort van de luchthaven in de kraag gevat.

Offensief Talibaan ‘grootschalige vergeldingsactie’ – Video

NRC 15.04.2012 Het zelfbenoemde ‘lente-offensief’ dat de Talibaan vandaag in Kabul is gestart is een “vergelding voor de koranverbrandingen en het urineren over Talibaanstrijders door Amerikaanse mariniers”.

Ook nemen de strijders wraak op de zestien burgers die in maart door een Amerikaanse militair zijn gedood. Dat verklaarde een woordvoerder van de Talibaan vanmiddag tegenover persbureau Reuters. Deze meldt hierbij dat er meer “vergelijkbare aanslagen” in het verschiet liggen.

Taliban: Wij vallen ambassades Kabul aan

Spits 15.04.2012 Vandaag vinden er aanvallen plaats op diverse plaatsen in de Afghaanse hoofdstad Kabul, en de Taliban hebben deze aanvallen al vrij snel opgeëist. Bij het parlementsgebouw en enkele ambassades ontploften granaten en op verschillende plekken zijn zelfmoordcommando’s op de been geweest.

Diverse aanvallen in Kabul

NU 15.04.2012 In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zondagochtend op drie plaatsen aanvallen uitgevoerd. Onder andere de zwaarbeveiligde ambassadewijk, het parlementsgebouw en het huis van een Britse diplomaat waren doelwit, aldus de politie en een woordvoerder van het parlement. Minstens één aanvaller is om het leven gekomen. Een woordvoerder van de NAVO liet weten dat er geen meldingen van andere slachtoffers waren.

Lees meer over dit onderwerp;

Explosies en beschietingen in diplomatieke centrum van Kabul

NRC 15.04.2012 In het diplomatieke centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn raketten afgevuurd op regerings- en ambassadegebouwen. Het gaat om een buurt waar meerdere ambassades en NAVO-bases gevestigd zijn. Er zouden raketten zijn afgevuurd op het parlement en de Russische ambassade. Lees verder›

Doden door zelfmoordaanslag

Telegraaf 12.04.2012 Zeker vijf mensen, drie burgers en twee agenten, zijn donderdag in de Noord-Afghaanse stad Kunduz om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Vijf burgers raakten gewond.

Negen doden door zelfmoordaanslag Afghanistan – 21 gewonden

NRC 10.04.2012 Een zelfmoordaanslag in de relatief vreedzame West-Afghaanse provincie Herat heeft vanochtend aan zeker negen mensen het leven gekost. Dat meldt persbureau AP. Ook vielen er 21 gewonden. De aanslag was het werk van een man in een met explosieven geladen auto.

Aanslagen op Afghaanse overheidskantoren

Metro 10.04.2012 Zelfmoordaanslagen op Afghaanse overheidskantoren in het zuiden en westen van het land hebben dinsdag aan zeker vijftien mensen het leven gekost. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in de provincies Herat en Helmand. Het lijkt erop dat de Taliban aan hun voorjaarsoffensief zijn begonnen.

Doden door zelfmoordaanslag West-Afghanistan

VK 10.04.2012 De politie beval de daders tot tweemaal toe te stoppen, maar zij reden door. Het lichaam van een van de twee daders is geheel verminkt. De explosieven die de ander bij zich droeg, zijn niet ontploft, aldus de commandant. De doden zijn twee agenten, een medewerker van de inlichtingendienst en zes burgers.

Doden bij aanslagen op Afghaanse kantoren

NU 10.04.2012 AMSTERDAM – Zelfmoordaanslagen op Afghaanse overheidskantoren in het zuiden en westen van het land hebben dinsdag aan zeker vijftien mensen het leven gekost. De aanslag in Herat kostte drie politieagenten en acht burgers het leven. Voorts raakten ruim twintig burgers, onder wie kinderen, gewond.

Zelfmoordaanslag in Herat

Metro 10.04.2012 Een zelfmoordaanslag in de West-Afghaanse provincie Herat heeft dinsdagochtend aan zeker tien mensen het leven gekost. Voorts vielen er ruim twintig gewonden. De aanslag

Doden door zelfmoordaanslag

Telegraaf  10.04.2012 Zeker negen mensen hebben dinsdag in Afghanistan het leven verloren, toen twee mannen hun auto tegen een complex van de overheid reden en explosieven tot ontploffing brachten. Dat gebeurde bij de toegang tot de wijk Guzara langs de weg van het vliegveld naar het centrum van de stad Herat in het westen van het land. Dat heeft de provinciale politiecommandant meegedeeld. Zeker 20 mensen zouden gewond zijn geraakt.

Afghanistan beslist nu mee over nachtelijke aanvallen

Parool 08.04.2012 De Afghaanse en Amerikaanse regering hebben een akkoord bereikt over nachtelijke aanvallen, die door Afghanen intenst gehaat worden. De finale beslissing om een dergelijke aanval uit te voeren, zal voortaan bij de Afghanen liggen. Als het nodig zou zijn een nachtelijke aanval uit te voeren, zal een eenheid samengesteld uit troepen van Afghanistan en de NAVO beslissen.

Akkoord Afghanistan en VS over nachtelijke raids

Metro 08.04.2012  Afghanistan en de Verenigde Staten hebben zondag een overeenkomst getekend over nachtelijke raids door het Amerikaanse leger. Die waren een grote bron van spanning tussen Kabul en Washington.

Akkoord Afghanistan en VS over raids

NU 08.04.2012 KABUL – Afghanistan en de Verenigde Staten hebben zondag een overeenkomst getekend over nachtelijke raids door het Amerikaanse leger.

Lees meer over dit onderwerp;

Hoofd vredesraad Kunar gedood

Metro 06.04.2012 KABUL – Het hoofd van de vredesraad van de Afghaanse provincie Kunar is vrijdag bij een aanslag om het leven gekomen. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op nadat hij op Sayez Wahidi was toegelopen. Wahidi kwam op dat moment samen met zijn zoon en lijfwacht uit de moskee in Watapoor.

Taliban schiet acht Afghaanse agenten dood bij controlepost

Parool 05.04.2012 De Taliban schoten een militielid dat buiten op wacht stond dood om vervolgens het vuur te openen op zijn collega’s die binnen zaten. Zeven van hen werden dodelijk getroffen. Twee werden naar buiten gesleept en daar zonder pardon doodgeschoten. Slechts vier militieleden overleefden de aanval.

Tien Afghaanse agenten gedood door Taliban

Metro 05.04.2012 De Taliban hebben een controlepost van een door de regering gesteunde militie in het westen van Afghanistan aangevallen en tien militieleden gedood. De aanval op de post van de Afghaanse Lokale Politie in de provincie Farah werd woensdagavond uitgevoerd.

Soldaten dood door aanslag

Telegraaf 04.04.2012 Door een bomaanslag in het noorden van Afghanistan zijn woensdag zeker 13 mensen om het leven gekomen, onder wie drie militairen van de internationale troepenmacht ISAF. Dat liet het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul woensdag weten.

NAVO ziet minder aanvallen in Afghanistan

Trouw 02.04.2012 Het aantal aanvallen in Afghanistan is sinds mei vorig jaar van maand op maand gedaald. Het gaat om de langste periode van dalend geweld die de ISAF, de door de NAVO geleide internationale troepenmacht, in Afghanistan registreerde. Dat stelde de secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, vandaag op een persconferentie in Brussel.

NAVO: goed jaar Afghanistan

Telegraaf 02.04.2012 Het aantal aanvallen in Afghanistan is sinds mei vorig jaar van maand op maand gedaald. Het gaat om de langste periode van dalend geweld die de ISAF, de door de NAVO geleide internationale troepenmacht, in Afghanistan registreerde.

NAVO ziet succesvol jaar in Afghanistan

NU 02.04.2012 BRUSSEL – Het aantal aanvallen in Afghanistan is sinds mei vorig jaar van maand op maand gedaald.

Afghaanse agent doodt collega’s

Telegraaf 30.03.2012 Een Afghaanse politieman heeft in de oostelijke provincie Paktika negen collega’s doodgeschoten. Een woordvoerder van de provincie Paktika heeft dat vrijdag laten weten.

‘Afghanistan: ethische nederlaag of onethische overwinning?’

vk opinie 27.03.2012  Met het vooruitzicht op het einde van de missie in Afghanistan rond 2014 zal het Westen met een geloofwaardige exit-strategie moeten komen. ‘Dit is bijzonder moeilijk omdat het vrijwel zeker is dat president Karzai zonder een permanente aanwezigheid van de ISAF het af zal leggen tegen de Taliban’, schrijft student psychologie en islamologie Timon Dias.

Amerika eist bijdrage van NAVO-leden voor Afghanistan

Elsevier 26.03.2012 Amerika verlangt een financiële bijdrage van andere NAVO-lidstaten, waaronder Nederland, voor de Afghaanse strijdkrachten en politie na 2014.

Eind 2014 moeten de internationale troepen uit het land zijn vertrokken, waarna de Afghanen voor hun eigen veiligheid moeten zorgen.

4,1 miljard dollar
De Afghaanse president Hamid Karzai schatte onlangs dat jaarlijks 4,1 miljard dollar nodig zijn.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, en de minister van Defensie, Leon Panetta, praten met hun NAVO-collega’s op 18 en 19 april in Brussel over de kwestie.

Een besluit kan dan vallen op de NAVO-top in Chicago op 20 en 21 mei.

‘Deal Afghanistan en VS moet in beider belang zijn’

De Pers 20.03.2012  Een langdurige militaire overeenkomst tussen Afghanistan en de VS moet in het belang van beide landen zijn en gebaseerd zijn op respect voor de Afghaanse soevereiniteit. Dat heeft de eerste vicepresident van Afghanistan, Mohammad Qasim Fahim, dinsdag gezegd.

Identiteit bekend van Amerikaanse schutter Afghanistan

Elsevier 17.03.2012 De Amerikaanse autoriteiten hebben de identiteit bekendgemaakt van de militair die wordt verdacht van het doodschieten van zestien Afghaanse burgers. De naam van de sergeant is Robert Bales. De militair, die was gestationeerd in Afghanistan, schoot zondag zestien burgers dood. Volgens bronnen liep hij in 2010 hersenletsel op bij een ongeluk in Irak, waar hij toen was gelegerd.

Zie ook:

Afghanistan wil alle controle al in 2013

Spits 15.03.2012 De Afghaanse regering wil al volgend jaar de veiligheidstaken overnemen van de Verenigde Staten en niet zoals gepland in 2014.

“We staan klaar om alle verantwoordelijkheden voor de veiligheid nu over te nemen”, zei de Afghaanse president Hamid Karzai. “We hebben liever dat de overdracht in 2013 wordt afgerond dan in2014.”

Afghaanse regering wil Amerikanen eerder weg hebben

Elsevier 15.03.2012 De Afghaanse regering wil al volgend jaar de veiligheidstaken overnemen van de Verenigde Staten en niet zoals tot nu toe gepland in 2014. De Afghaanse president Hamid Karzai heeft dat donderdag gezegd tegen de bezoekende Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta.

‘We staan klaar om alle verantwoordelijkheden voor de veiligheid nu over te nemen,’ zei hij. ‘We hebben liever dat de overdracht in 2013 wordt afgerond dan in 2014.’

Lees het hele weblog van Afshin Ellian: Is de westerse missie in Afghanistan mislukt?

NAVO: moordpartij beïnvloedt terugtrekking Afghanistan niet

NCR 12.03.2012 De Amerikaanse soldaat die verdacht wordt van de moord op zestien burgers in Kandahar, beïnvloedt het tijdschema voor de terugtrekking van NAVO-troepen uit Afghanistan niet.

Dat zei Oana Lungescu, een woordvoerder van de NAVO, vandaag in Berlijn. Zij kondigde een onderzoek aan naar het bloedbad, meldt persbureau AP. Lungescu sprak van een “tragedie”, maar ook een “geïsoleerd incident”. Volgens haar verandert het niets aan de NAVO-missie in Afghanistan.

Grote verontwaardiging in Afghanistan

De Britse premier David Cameron deelde de mening van de NAVO. Hij noemde de dood van de zestien Afghaanse burgers “verschrikkelijk”, maar benadrukte dat de strategie van de NAVO niet omgegooid mag worden. Het bondgenootschap wil in 2014 alle veiligheidstaken aan de Afghaanse autoriteiten overdragen.

Volgens de VS zou de soldaat een zenuwinzinking hebben gehad waarna hij drie huizen in Kandahar binnendrong. President Karzai uitte gisteren zijn woede over wat hij een “moordpartij” noemde, waarna Obama zijn collega belde om zijn excuses voor het incident aan te bieden. Het Afghaanse parlement eiste vanochtend dat de Amerikaanse soldaat in het openbaar terechtgesteld wordt in Afghanistan. Lees verder›

VS passen strategie in Afghanistan niet aan ondanks onlusten

Trouw 27.02.2012 Het Amerikaanse leger gaat door op de ingeslagen weg in Afghanistan, ondanks de onrust van de afgelopen dagen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde vandaag dat ‘de basis van onze strategie stevig blijft’.

De Amerikanen gaan zoals gepland verder met het terugtrekken van troepen en het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid aan het Afghaanse leger en politie. De veiligheid in Afghanistan moet eind 2014 totaal in handen zijn van de Afghanen zelf.

Lees ook: Taliban claimen vergiftigen voedsel van NAVO met bleekmiddel – 27/02/12

Lees ook: Aanslag vliegveld wraak voor koranverbranding – 27/02/12

Lees ook: Amerikanen vermoord in Afghaanse ministeries – 25/02/12

‘De Koranverbranding kwam voor de VS als een geschenk uit de hemel’

VK 27.02.2012 Ferdows Kazemi Bin Laden is dood, Afghanistan een puinhoop, met de Taliban wordt weer onderhandeld en de Amerikanen kunnen weg. ‘Afghanistan is weer 50 jaar …

Aanslag uit wraak koranverbranding
De pers 27.02.2012 Een aanslag bij het vliegveld van Jalalabad maandag in het oosten van Afghanistan was een vergeldingsactie voor de verbranding van korans door buitenlandse troepen.

Aanslag als wraak voor koranverbranding

Opnieuw doden bij protesten tegen koranverbranding

Afghaanse woede tegen militairen Kunduz

Berlijn haalt adviseurs uit Kabul

Berlijn haalt adviseurs uit Kabul

Parijs haalt civiel personeel uit Afghanistan

VN-post in Kunduz ontruimd

VN-missie Unama verlaat tijdelijk Kunduz

VN-post in Kunduz ontruimd

Granaat in Kunduz

Opnieuw doden bij protest tegen koranverbranding

NU 26.02.2012 Bij demonstraties in Kunduz, in het noorden van Afghanistan, tegen de verbranding van korans op een Amerikaanse legerbasis eerder deze week zijn zondag twee doden gevallen.

Karzai vraagt kalmte na koranverbrandingen

NU 26.02.2012 KABUL – De Afghaanse president Hamid Karzai heeft zondag op televisie opgeroepen tot kalmte. Hij deed dat na dagenlange onrust over koranverbrandingen door het Amerikaanse leger.

Lees meer over dit onderwerp:

Zeven Amerikaanse soldaten gewond na explosie Kunduz

NRC 26.02.2012 Bij een explosie in de Afghaanse stad Kunduz zijn vanmiddag zeven Amerikaanse soldaten gewond geraakt. Demonstranten gooiden een granaat naar een Amerikaanse basis, zo meldt een lokale politiechef aan persbureau Reuters. Lees verder

7 Amerikanen gewond bij aanval op NAVO-legerbasis in Kunduz

 

AD 26.02.2012 Bij een aanval op een legerbasis van de NAVO in het noorden van Afghanistan zijn vanmiddag zeven Amerikaanse militaire trainers gewond geraakt. Het incident had plaats in het stadje Imam Sahib in de noordelijke provincie Kunduz, waar Nederland een trainingsmissie heeft.

‘Afghaanse agent doodde twee Amerikanen in Kabul’

NRC 26.02.2012 Een Afghaanse agent van de inlichtingendienst is de hoofdverdachte in het onderzoek naar de dood van twee Amerikaanse functionarissen in Kabul.

De Amerikanen werden gistermiddag doodgeschoten in het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Lees verder

‘Afghaanse agent pleegde moorden ministerie’

NU 26.02.2012  KABUL – Een Afghaanse politieagent is waarschijnlijk de dader van de moorden op twee Amerikaanse militairen op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul zaterdag.

‘Afghaanse agent pleegde moorden ministerie’

26.02.2012 Een Afghaanse politieagent is waarschijnlijk de dader van de moorden op twee Amerikaanse militairen op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul zaterdag. Dat meldde een bron binnen de Afghaanse overheid zondag.

NAVO-staf weg bij Afghaanse ministeries

25.02.2012 De internationale troepenmacht ISAF heeft besloten al het personeel terug te roepen dat werkzaam is op Afghaanse ministeries in en rond de hoofdstad Kabul. Dat maakte ISAF, dat onder leiding staat van de NAVO, zaterdag bekend.

‘Amerikanen gedood in Afghaans ministerie’

25.02.2012 In het zwaarbewaakte ministerie van Binnenlandse Zaken in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zouden twee mensen om het leven zijn gekomen. Dat meldden lokale televisiestations.

Afghaanse politie doodt Albanese militairen

Metro 20.02.2012 Afghaanse politieagenten hebben maandag volgens het Afghaanse ministerie van defensie in het zuiden van Afghanistan het vuur geopend op Albanese en andere buitenlandse militairen. Daarbij zijn volgens het ministerie twee Albanezen omgekomen en is een derde buitenlandse soldaat gewond geraakt.

NAVO: drie militairen gedood in Afghanistan

Parool 20.02.2012 De NAVO zegt dat vandaag drie internationale militairen zijn gedood tijdens een operatie in het westen van Afghanistan.

De internationale militaire coalitie heeft geen details over het incident, ook de nationaliteiten van de overleden militairen zijn nog niet bekend.

Afghaanse functionarissen meldden dat het incident vandaag gebeurde in de provincie Herat, waar Italiaanse troepen zijn gevestigd.

Duitsers pompen miljoenen in Kamp Kunduz ondanks nakende sluiting

VK 17.02.2012  De Duitse regering gaat nog miljoenen in haar legerkamp in het Noord-Afghaanse Kunduz pompen, hoewel de sluiting voor eind 2013 gepland staat. Het geld wordt vooral in de infrastructuur gestopt, meldde persbureau DPA vandaag.

Het gaat in totaal om bijna 20 miljoen euro. Er komen onder meer zes nieuwe woonblokken.

Miljoenen in Kamp Kunduz

Telegraaf 17.02.2012 De Duitse regering gaat nog miljoenen in haar legerkamp in het Noord-Afghaanse Kunduz pompen, hoewel de sluiting voor eind 2013 gepland staat. Het geld wordt vooral in de infrastructuur gestopt, meldde persbureau dpa vrijdag.

Duitsers stoppen nog miljoenen in Kamp Kunduz

NU 17.02.2012 BERLIJN – De Duitse regering gaat nog miljoenen in haar legerkamp in het Noord-Afghaanse Kunduz pompen, hoewel de sluiting voor eind 2013 gepland staat.

‘Het Westen laat de Afghanen barsten’

VK 15.02.2012  Het Amerikaanse leger trekt zich terug uit Afghanistan. De Taliban komen als overwinnaar uit de strijd. En het Afghaanse volk? Dat wordt aan zijn lot overgelaten, schrijft columnist Haroon Parvani.

Zoals overwinning heeft ook verlies verschillende gradaties. Hoe sterker de tegenstander des te groter is de euforie van de overwinning. En hoe kleiner de tegenstander des te zwaarder is de pijn van het verlies.

Excuses NAVO voor bombardement op Afghaanse burgers

NU 15.02.2012 KABUL – De NAVO heeft woensdag haar excuses aangeboden voor een luchtaanval die vorige week aan acht jonge Afghaanse burgers het leven kostte.

Agenten dood door bermbom

Telegraaf 11.02.2012 Zeker vijf Afghaanse agenten zijn zaterdag omgekomen in de zuidelijke provincie Uruzgan. Een bermbom ontplofte naast hun auto in de provinciehoofdstad Tarin Kowt. Het is niet bekend wie de explosieven heeft geplaatst, maar bermbommen zijn meestal het werk van de Talibanrebellen.

Agenten dood door bermbom Uruzgan

De Pers 11.02.2012 Zeker vijf Afghaanse agenten zijn zaterdag omgekomen in de zuidelijke provincie Uruzgan. Een bermbom ontplofte naast hun auto in de provinciehoofdstad Tarin Kowt. Het is niet bekend wie de explosieven heeft geplaatst, maar bermbommen zijn meestal het werk van de Talibanrebellen.

Agenten dood door bermbom Uruzgan

11.02.2012 Zeker vijf Afghaanse agenten zijn zaterdag omgekomen in de zuidelijke provincie Uruzgan. Een bermbom ontplofte naast hun auto in de provinciehoofdstad Tarin Kowt. Het is niet bekend wie de explosieven heeft geplaatst, maar bermbommen zijn meestal het werk van de Talibanrebellen.

In Uruzgan speelde het Nederlandse leger van 2006 tot en met 2010 een leidende rol.

Doden bij schietpartij Afghanistan

Metro 07.02.2012  Bij een schietpartij in de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn maandagnacht vijf mensen omgekomen. Dat heeft een woordvoerder van de provincie Kandahar dinsdag gezegd. Onder de doden waren twee politieagenten en drie particuliere beveiligers. Vier agenten raakten gewond.

Doden door aanslag op politie Kandahar

De Pers 05.02.2012 Een aanslag op het hoofdkwartier van de politie in de Afghaanse stad Kandahar heeft het leven geëist van zeven mensen. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Doden door aanslag op politie Kandahar

NU 05.02.2012 Een aanslag op het hoofdkwartier van de politie in de Afghaanse stad Kandahar heeft het leven geëist van zeven mensen. Bekijk video Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in een auto op de parkeerplaats. Volgens het ministerie zijn onder de doden agenten en burgers. Zeker negen mensen raakten gewond.

Lees meer over dit onderwerp:

Doden door aanslag op politie Kandahar

05.02.2012 Een aanslag op het hoofdkwartier van de politie in de Afghaanse stad Kandahar heeft het leven geëist van zeven mensen. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Doden in Kandahar

Telegraaf 05.02.2012 Een aanslag op het hoofdkwartier van de politie in de Afghaanse stad Kandahar heeft het leven geëist van zeven mensen. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Amerikaanse militair schiet Afghaanse bewaker dood

Metro 05.02.2012 Een Amerikaanse militair heeft vrijdag een Afghaanse soldaat bij een basis in het noorden van het land doodgeschoten. De Amerikaan dacht dat de bewaker op het punt stond hem aan te vallen, maar het ging om een misverstand. Dat meldt de Afghaanse politie zondag.

Afghanen bewaken de buitenkant van de basis en Amerikanen de binnenkant. Volgens politiechef Sayed Jahangir kreeg de bewaker, Abdul Rahim, bij de ingang ruzie met de Amerikaan toen hij naar binnen wilde.

‘Amerikaanse troepen blijven ook na 2014 in Afghanistan’

VK 05.02.2012 Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan. Elitetroepen gaan een grotere rol spelen en blijven.

Als president Barack Obama het plan goedkeurt, verloopt de terugtrekking uit Afghanistan anders dan in Irak. Daar zijn sinds december geen Amerikaanse troepen meer, waarna de politieke situatie en de veiligheid verslechterde. …

‘Amerikaanse troepen blijven ook na 2014 in Afghanistan’

Parool 05.02.2012 Volgens het plan trekken de conventionele Amerikaanse militairen zich als eerste terug uit Afghanistan, terwijl duizenden elitemilitairen blijven.

Hun aantal wordt waarschijnlijk zelfs groter. De Amerikanen willen dat een klein aantal elitetroepen ook na2014 inAfghanistan blijft. De militairen moeten optreden tegen terroristen en eenheden van het Afghaanse leger begeleiden.

‘VS ook na 2014 in Afghanistan’

Telegraaf 05.02.2012  Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan. Elitetroepen gaan een grotere rol spelen en blijven mogelijk actief ver nadat de NAVO-missie eindigt in 2014. Dat meldde de krant New York Times zaterdag.

‘Troepen VS ook na 2014 in Afghanistan’

De Pers 05.02.2012 Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan. Elitetroepen gaan een grotere rol spelen en blijven mogelijk actief ver nadat de NAVO-missie eindigt in 2014. Dat meldde de krant New York Times zaterdag.

‘Troepen VS ook na 2014 in Afghanistan’

NU 05.02.2012 WASHINGTON – Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan.

Troepen VS na 2014 nog in Afghanistan

Spits 05.02.2012 De NAVO-missie in Afghanistan eindigt in 2014 en dan trekken normaal gesproken de Amerikaanse troepen zich terug. Iets dat in Irak ook aan het gebeuren is. Desondanks werkt het Pentagon, het Amerikaanse ministerie voor Defensie, aan een nieuwe strategie voor de jaren na 2014.

‘Troepen VS ook na 2014 in Afghanistan’

05.02.2012  Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan. Elitetroepen gaan een grotere rol spelen en blijven mogelijk actief ver nadat de NAVO-missie eindigt in 2014. Dat meldde de krant New York Times zaterdag.

VN: aantal burgerslachtoffers Afghaanse oorlog naar recordniveau

NRC 04.02.2012 Niet eerder vielen sinds het begin van de oorlog in Afghanistan in 2001 zoveel burgerslachtoffers als vorig jaar. De Verenigde Naties maakten vanochtend bekend dat in 2011 meer dan drieduizend burgers door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Lees verder›

VN: recordaantal burgerdoden in Afghanistan

Parool 04.02.2012 Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest. Dat heeft de VN-missie voor bijstand aan Afghanistan (Unama) vandaag in haar jaarverslag gemeld.

VN: record doden Afghanistan

Telegraaf 04.02.2012 Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest. Dat heeft de VN-missie voor bijstand aan Afghanistan (Unama) zaterdag in haar jaarverslag gemeld.

Weer meer burgerdoden in Afghanistan

Metro 04.02.2012 In Afghanistan zijn vorig jaar opnieuw meer burgers door geweld om het leven gekomen. De Verenigde Naties telden in 2011 een recordaantal van 3021 doden, acht procent meer dan in het jaar daarvoor. Het aantal doden steeg voor het vijfde jaar op rij.

VN: recordaantal burgerdoden in Afghanistan

De Pers 04.02.2012 Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest. Dat heeft de VN-missie voor bijstand aan Afghanistan (Unama) zaterdag in haar jaarverslag gemeld.

‘Recordaantal burgerdoden in Afghanistan’

NU 04.02.2012  KABUL – Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest.

Lees meer over dit onderwerp:

VN: recordaantal burgerdoden in Afghanistan

04.02.2012 Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest. Dat heeft de VN-missie voor bijstand aan Afghanistan (Unama) zaterdag in haar jaarverslag gemeld.

‘Talibanleider stuurde Obama geen brief’

VK 04.02.2012  De Afghaanse Taliban hebben vandaag ontkend dat hun leider Mullah Omar vorig jaar juli een brief heeft gestuurd aan de Amerikaanse president Barack Obama.

Talibanwoordvoerder Zabiullah Mujahid noemde de berichten over de brief, waarin Omar aan zou hebben gegeven bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan, ‘ongefundeerde aantijgingen’.

‘Talibanleider stuurde Obama geen brief’

Metro 04.02.2012 – De Afghaanse Taliban hebben zaterdag ontkend dat hun leider Mullah Omar vorig jaar juli een brief heeft gestuurd aan de Amerikaanse president Barack Obama.

‘Taliban stuurden Obama geen brief’

Nu 04.02.2012 De Afghaanse Taliban hebben zaterdag ontkend dat hun leider Mullah Omar vorig jaar juli een brief heeft gestuurd aan de Amerikaanse president Barack Obama.

Authentiek
Het Witte Huis ontving de ongetekende brief in juli via een tussenpersoon van de Taliban. De standpunten in de brief komen overeen met wat andere gezanten van de Taliban de afgelopen tijd hebben bepleit.

Geen brief Talibanleider aan Obama

De Pers 04.02.2012 Talibanwoordvoerder Zabiullah Mujahid noemde de berichten over de brief, waarin Omar aan zou hebben gegeven bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan, ‘ongefundeerde aantijgingen’.

‘Talibaanleider stuurde Obama verzoek tot onderhandelingen’

NRC 04.02.2012 Talibaanleider Mullah Mohammed Omar heeft vorig jaar een brief aan de Amerikaanse president Barack Obama gestuurd waarin hij aangaf bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan.

‘Mullah Omar stuurde brief aan Obama’

Metro 03.02.2012 Talibanleider Mullah Mohammed Omar heeft vorig jaar een brief aan de Amerikaanse president Barack Obama gestuurd waarin hij aangaf bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan. Dat hebben bronnen bij de Amerikaanse regering tegen persbureau Associated Press verteld.

‘Nog geen beslissing verandering Amerikaanse strategie in Afghanistan’

NRC 02.02.2012 Er is nog geen beslissing genomen over mogelijke veranderingen in de strategie van de Verenigde Staten en de NAVO in Afghanistan. Lees verder›

NAVO bespreekt snellere terugtrekking Amerikaanse troepen uit Afghanistan

NRC 02.02.2012 De ministers van Defensie van de NAVO-landen bespreken vanmiddag in Brussel over mogelijke veranderingen in hun strategie in Afghanistan. De bijeenkomst is extra urgent nu de Verenigde Staten gisteravond aankondigden hun gevechtsmissie in het land een jaar eerder te willen beëindigen.

VS weg in Afghanistan in 2013

Telegraaf 02.02.2012 De Verenigde Staten zetten in 2013 een punt achter hun gevechtsmissie in Afghanistan. Dat is ruim een jaar voordat de Amerikaanse militairen willen vertrekken uit het Centraal-Aziatische land.

Gevechtsmissie VS in Afghanistan stopt 2013

NU 02.02.2012 De Verenigde Staten zetten in 2013 een punt achter hun gevechtsmissie in Afghanistan. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie, Leon Panetta, in de nacht van woensdag op donderdag tijdens zijn reis naar een NAVO-top in Brussel.

Fransen uit ‘dodenbasis’

Telegraaf 02.02.2012 Het Franse leger heeft zich teruggetrokken van een basis in Afghanistan waar onlangs vier Fransen werden doodgeschoten. Dat meldde de generale staf donderdag.

Franse troepen uit Afghaanse ‘dodenbasis’

02.02.2012 Het Franse leger heeft zich teruggetrokken van een basis in Afghanistan waar onlangs vier Fransen werden doodgeschoten. Dat meldde de generale staf donderdag.

Een Afghaanse militair nam de ongewapende Franse militairen vorige maand onder vuur op de vooruitgeschoven basis in Gwan, in het oosten van het land. De basis is overgedragen aan het Afghaanse leger.

NAVO: Afghanen leiden zelf bijna helft gevechten

VK 02.02.2012 De Afghaanse strijdkrachten leiden inmiddels zo’n 40 procent van de gevechten in Afghanistan. Elke dag worden de Afghaanse troepen sterker en bekwamer. Dat stelde secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, vandaag in Brussel.

Afghanen leiden gevechten

Telegraaf 02.02.2012 De Afghaanse strijdkrachten leiden inmiddels zo’n 40 procent van de gevechten in Afghanistan. Elke dag worden de Afghaanse troepen sterker en bekwamer.

Man doodt NAVO-militair

Telegraaf 01.02.2012 Een man in een uniform van het Afghaanse leger heeft dinsdag een militair van de NAVO-vredesmacht ISAF doodgeschoten. Dat heeft de ISAF woensdag laten weten.

Man in Afghaans uniform doodt NAVO-militair

De Pers 01.02.2012 Een man in een uniform van het Afghaanse leger heeft dinsdag een militair van de NAVO-vredesmacht ISAF doodgeschoten. Dat heeft de ISAF woensdag laten weten.

Man in Afghaans uniform doodt NAVO-militair

NU 01.02.2012 Een man in een uniform van het Afghaanse leger heeft dinsdag een militair van de NAVO-vredesmacht ISAF doodgeschoten. Dat heeft de ISAF woensdag laten weten.

‘Geen geheime agenda in Afghanistan’

NU 01.02.2012 Pakistan heeft woensdag ontkend dat het strijders van de Taliban in Afghanistan steunt.  ”We hebben geen geheime agenda in Afghanistan”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Hina Rabbani Khar na een ontmoeting met de Afghaanse president Hamid Karzai in Kabul.

Pakistan neemt afstand van beschuldigingen over hulp aan Talibaan

NRC 01.02.2012 Beschuldigingen in een geheim militair rapport van de Verenigde Staten aan het adres van Pakistan worden door dat land als “lichtzinnig” afgedaan. Pakistan zou de Afghaanse Talibaan steunen de macht te grijpen zodra NAVO-militairen vertrekken.

“Wij zijn toegewijd aan non-interventie in Afghanistan”, reageert het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover Reuters. Het Amerikaanse rapport beweert dat de geheime dienst ISI op de hoogte is van de verblijfplaats van belangrijke Talibaan-leiders.

‘Leger samen met Taliban’

Telegraaf 01.02.2012 Afghaanse politiemensen en militairen werken samen met de Taliban. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO, waarover de BBC woensdag bericht.

NAVO: Afghaans leger steunt Taliban

Trouw 01.02.2012 Afghaanse politiemensen en militairen werken samen met de Taliban. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO waarover de BBC woensdag bericht. Volgens het rapport groeit de invloed van de Taliban in regio’s wanneer daar militairen van de NAVO-vredesmacht ISAF vertrekken.

‘Afghaans leger werkt samen met Taliban’

De Pers 01.02.2012 Afghaanse politiemensen en militairen werken samen met de Taliban. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO, waarover de BBC woensdag bericht.

Volgens het rapport groeit de invloed van de Taliban in regio’s wanneer daar militairen van de NAVO-vredesmacht ISAF vertrekken. Afghaanse veiligheidstroepen leggen de Taliban vaak niets in de weg. In een aantal gevallen krijgen de Taliban de actieve steun van het Afghaanse leger en de politie, aldus het rapport.

‘Afghaans leger werkt samen met Taliban’

NU 01.02.2012 Afghaanse politiemensen en militairen werken samen met de Taliban.

Dat staat in een geheim rapport van de NAVO, waarover de BBC woensdag bericht.

februari 2, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Geert Wilders PVV – De Stekker eruit ??

Geert Wilders PVV zei onlangs dat 2012 het jaar van de waarheid wordt.

”Dat zal een spannend politiek jaar worden”, blikte Wilders toen vooruit. ”Voor alle helderheid: onze intentie is het om het kabinet en deze politieke gedoogsamenwerking de rit uit te laten zitten, maar niet tegen elke prijs.”

Volgens insiders liggen de drukproeven van de stembiljetten al bij de drukkerij !!! alleen het de datum ontbreekt nog !!

Het belooft een Rode en zeer hete Winter te worden. 

Wilders: samenwerking is verstandshuwelijkvideo

Maximale spreidstand
Crises kunnen een kabinet sterker maken. Maar of dat geldt voor dit kabinet is maar zeer de vraag.

2012 jaar van de waarheid
PVV-leider Geert Wilders noemt de samenwerking met VVD en CDA een verstandshuwelijk. Volgend jaar moet blijken of het de moeite waard is de samenwerking voort te zetten. Volgens hem wordt het volgend jaar op een aantal punten ,,het jaar van de waarheid”.

‘Klink had gelijk’ – Voormalig minister Ab Klink (CDA) had gelijk toen hij vorig jaar per brief de CDA-top waarschuwde om niet met de PVV in zee te gaan in de vorm van een gedoogconstructie. Dat zei fractievoorzitter Jolande Sap.

Zie ook:

Geert Wilders PVV – het keffertje van Kabinet Rutte 1 ???

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 2

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 1

Geert Wilders PVV Gedoogregering – gedoogrelatie versus open latrelatie

Wilders: We willen er uit komenVideo

Wilders: SP wolf in schaapskleren, 50 procent kans dat kabinet valt

NRC 24.01.2012 Er is vijftig procent kans dat het huidige kabinet valt. Dat heeft Geert Wilders vandaag gezegd in gesprek met Frits Wester bij RTL-Z. Ook opende de PVV-leider de aanval op de SP, de partij die in de opiniepeilingen momenteel de grootste is.

Wilders: kans op akkoord extra bezuinigingen 50/50

VK 24.01.2012 PVV-leider Geert Wilders schat de kans dat VVD, CDA en PVV een akkoord bereiken over extra bezuinigingen op ‘fifty-fifty’. Dat zei hij vanmiddag in een interview op RTLZ.

‘De inzet is om eruit te komen, maar het worden keiharde onderhandelingen’, zei Wilders. ‘Misschien lukt het niet, dat kan heel goed.’ Wilders zei te hopen dat de partijen tot een akkoord komen, al is het maar omdat er anders een kans bestaat dat SP en PvdA aan de macht komen. ‘Dan wordt Nederland een land waar je eigenlijk niet zou willen wonen.’

‘Kans 50/50 dat kabinet overleeft’Video

24.01.2012 De PVV-leider schat de kans dat hij een akkoord bereikt met het CDA en de VVD over de extra bezuinigen op 50%.

2012: adieu PVV
De Pers 12.12.2011 Nederland zinkt weg in een recessie. Als we binnen de EU het braafste jongetje van de klas willen blijven (en dat moet, anders zakken we nóg verder weg), moet het kabinet nog tien miljard extra bezuinigen.

Tien pijnlijke miljarden. Een beetje minder bezuinigen, bijvoorbeeld omdat een tweede bezuinigingsronde zo snel na de eerste de economie meer schaadt dan helpt, is onbespreekbaar. Het maakt ook eigenlijk niet uit wat voor kabinet er zit; het enige dat telt, is dat Nederland bereid moet zijn om te bezuinigen.

PVV’er Bosma hekelt ‘verkeerd citeren’ NRC Handelsblad

Elsevier 10.12.2011 PVV-Kamerlid Martin Bosma is boos op NRC Handelsblad omdat de krant hem verkeerd zou citeren. Volgens Bosma bedrijft het blad ‘feitenvrije journalistiek’.

Hij reageert op NRC-commentator Folkert Jensma, die in zijn column van 26 november meldde dat Bosma in zijn boek ‘lijsten bepleit van mensen die de verkeerde mening aanhangen of die het

Zie ook:

Lees ook…
Oud-PvdA-stemmer Bosma: Partij kan worden opgeheven

Ruzie Brinkman en Bosma over democratisering PVV

Het is zeer de vraag of het vertrouwen tussen VVD, CDA en PVV nog voldoende is om straks, voorjaar 2012, afspraken te maken over extra ombuigingen in de overheidsfinanciën. Wilders heeft zijn inzet nu al op tafel gelegd: de ontwikkelingshulp kan zo goed als geheel worden opgedoekt.

Voor premier Rutte is de moeilijkheidsgraad nog wat hoger, nu de gedoogpartner de ruimte is gegeven op een aantal terreinen, zelfs de meest cruciale (de redding van de euro), een vechthouding tegenover het kabinet aan te nemen. Na ruim een jaar kan worden geconstateerd dat de PVV van Wilders van die ruimte voluit gebruikt heeft gemaakt.

Rutte heeft dat steeds vergoelijkt met de bezwering ‘dat we wisten waar we aan begonnen’. Maar hij kan er als premier, hoe lichtvoetig en luchthartig ook, niet aan voorbij dat de keiharde machtsstrijd die de PVV pal onder zijn ogen voert de vertrouwensrelatie onder zware druk zet.

Rutte kan niet zomaar door na afhaken PVV

 Trouw 03.12.2011  Volgens een Haagse wijsheid is een regeerakkoord al verouderd, zodra de inkt droog is. Daaruit volgt dat eigenlijk al vanaf dag één het vertrouwen tussen coalitiepartijen bepalend is voor het voortbestaan van een kabinet.

Anders gezegd, naarmate de betekenis van de afspraken die vooraf zijn gemaakt relatiever wordt, neemt het gewicht van het vertrouwen toe. Hoe moeten in dit perspectief de overlevingskansen van het kabinet-Rutte worden gewogen?

PVV behandelt het CDA als oud vuil

Trouw 29.11.2011  PVV-leider Wilders heeft twee schoten voor de boeg afgevuurd. Hij wil dat het kabinet zich losmaakt van het migratiebeleid van de EU, als het niet lukt dat beleid te veranderen. En hij wil dat het kabinet de begroting voor ontwikkelingssamenwerking wegbezuinigt. Anders weigert de PVV mee te werken aan extra ombuigingen die vanwege de eurocrisis noodzakelijk zouden kunnen zijn.

Gisteren erkenden premier Rutte en fractievoorzitter Blok voor het eerst impliciet  dat de zwakte van het CDA gevaarlijk kan worden voor het voortbestaan van het kabinet. Rutte wenste zijn coalitiegenoten „alle goeds” toe, zoals  bij een zieke. Hij riep Wilders op zijn toon te matigen. Deze woorden markeren de afgrond waarin zijn gedoogconstructie dreigt te zakken.

Wordt Nederland het volgende land met een politieke crisiswissel?

NRC 26.11.2011 Het achterdoek van de verhevigde schermutselingen is – binnen de kabinetsvisie – de groeiende noodzaak extra te bezuinigen, boven op de al afgesproken 18 miljard euro. Partijen zijn het oneens over alles waarover ze geen afspraken  hebben. Vorige week schoot Geert Wilders al voor de boeg – dan maar voor 4 miljard euro aan ontwikkelingshulp schrappen. Vier op de vijf VVD-kiezers zijn het daar mee eens, peilde Maurice de Hond.

‘Spanningen gedoogcoalitie voorbode naderende ontploffing’

NRC 26.11.2011 Een coalitie die het fundamenteel oneens is over zo veel én over de grootste crisis van onze tijd, kan niet lang regeren, schrijft onze politiek columnist Marc Chavannes vandaag. Lees verder›