Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas.

De Gedoogsteun aan kabinet Rutte 1 blijkt zeer kwetstbaar.

De zetelverhouding in het Minderheidskabinet staat onderdruk en de SGP wil geen gatenvuller zijn.

De vraag of de SGP met twee zetels de coalitie zo nodig steunt is actueel nu in korte tijd twee Kamerleden van de PVV in opspraak zijn geraakt. De coalitie heeft een nipte meerderheid van 76 zetels.

‘Links gaat voorbij aan essentie in affaire-Lucassen: door gedoogconstructie met CDA en VVD is PVV typisch Haagse politieke partij geworden, die draait, relativeert en wegwuift.’ De lijst wordt langer van PVV’ers in de fout: een overzicht.

Lucassens stem is nodig om Rutte I aan de meerderheid te helpen. Hij is even machtig als CDA-dissident Kathleen Ferrier. Gooit Wilders hem uit de PVV-fractie, dan zal de gedoogcoalitie – dus ook Wilders – hem jarenlang moeten pamperen om te voorkomen dat hij met de oppositie meestemt. Dat is vernietigend voor de geloofwaardigheid van de PVV, want tot in lengte van jaren figureert Lucassen in de actualiteit als iemand die op Wilders’ kieslijst stond, maar er absoluut niet op thuishoorde.

De linkse oppositie reageerde gisteren veel te gretig. Martijn van Dam (PvdA) en Femke Halsema (GroenLinks) repten meteen over ‘dubbele moraal’. Ze eisen een spoeddebat. Alexander Pechtold (D66) zei zelfs: ‘Iedere dag heeft de PVV een akkefietje’. Dat akkefietje klopte, maar dat iedere dag is onzin. Lucassen werd de afgelopen dagen aangesproken op wangedrag in 2002. Acht jaar geleden.

Draaien
De rituele reacties van links gaan voorbij aan wat gisteren duidelijk zichtbaar was: door de gedoogcoalitie met VVD en CDA ontwikkelt de PVV zich tot een normale partij.

Als de voorzitter van een gevestigde fractie moest Wilders gisteren draaien, relativeren en wegwuiven. Geen grote woorden dit keer. Geen bikkelharde retoriek. Heel realistisch liet hij doorschemeren dat hij Eric Lucassen niet uit de fractie kon smijten, omdat dan de regeringsmeerderheid in gevaar zou komen. Wilders was er niet in geslaagd hem uit te roken.

‘Links gaat voorbij aan essentie in affaire-Lucassen: door gedoogconstructie met CDA en VVD is PVV typisch Haagse politieke partij geworden, die draait, relativeert en wegwuift.’

Lees het hele Elsevier-commentaar Affaire-Lucassen: PVV wordt typisch Haags van Eric Vrijsen.

De vraag of de SGP met twee zetels de coalitie zo nodig steunt is actueel nu in korte tijd twee Kamerleden van de PVV in opspraak zijn geraakt. De coalitie heeft een nipte meerderheid van 76 zetels.

“Wij hebben een onafhankelijke rol en daar zijn we heel tevreden mee”, stelde Van der Staaij. Hij vreest dat het zich tegen de partij keert als die ‘allerlei dingen tegen de wil van de Kamer in’ voor elkaar probeert te krijgen.

Zo mild was Wilders nog nooit

VK 17.11.2010 Het was een opvallend milde Geert Wilders, dinsdagavond in de Tweede Kamer. De PVV-leider voelde zich door fractiegenoot Lucassen ‘in het ootje genomen’ en de boete van James Sharpe noemde hij in eerste instantie ‘een administratieve sanctie’. De Geert Wilders die zijn partijgenoten moest verdedigen, klonk heel anders dan de Geert Wilders die uitspraken deed over Kamerleden en bewindslieden van andere partijen.

Rutte herhaalde woensdag dat de Tweede Kamer de regering controleert en niet andersom. “Dat zou ongepast zijn.” Voor hem is verder van belang dat het kabinetsbeleid op een meerderheid in de Kamer kan rekenen en dat is tot dusverre het geval, aldus Rutte.

Rutte blijft zwijgen over PVV’ers

17.11.2010 Premier Mark Rutte (VVD) volhardt in zijn standpunt om geen commentaar te leveren op het gedoe bij gedoogpartij PVV. Dat zei de premier woensdagmiddag in de wandelgangen van de Tweede Kamer in reactie op nieuwe onthullingen.

Rutte blijft zwijgen over PVV’ers

AD 17.11.2010 DEN HAAG – Premier Mark Rutte (VVD) volhardt in zijn standpunt om geen commentaar te leveren op het gedoe bij gedoogpartij PVV. Dat zei de premier in de wandelgangen van de Tweede Kamer in reactie op nieuwe onthullingen.

Het blote feit dat het kabinet de steun van álle leden van de regerings- en gedoogfracties nodig heeft, maakt dat Lucassen in de PVV-fractie kan blijven. Het kabinet heeft nu eenmaal 76 stemmen nodig om gegarandeerd te overleven.

Zo heeft ieder individueel Tweede Kamerlid een macht gekregen die ongezond is in een democratie. Een fractielid hoeft maar te dreigen uit de fractie te stappen en zijn Kamerzetel te behouden en de benodigde meerderheid is weg. Het kabinet-Rutte zit in de tang van ieder individueel Tweede Kamerlid.

De door Wilders gekozen oplossing – het gedogen van o.a. Lucassen in de fractie – redt op korte termijn het kabinet, maar ondermijnt het broze vertrouwen dat de PVV bij de coalitiepartners en bij het electoraat heeft. Het kan daarmee op wat langere termijn wel eens veel schadelijker blijken.

Nog niet zo heel lang geleden zag GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak zich gedwongen op te stappen vanwege een niet geheel geweldloos, maar ver actieverleden. Duyvendak hoorde nog niet eens tot een regeringsfractie, maar meende toch niet goed verder te kunnen functioneren als volksvertegenwoordiger.

Een dergelijke reflectie op nota bene een kernpunt van het eigen program zou de PVV – en Eric Lucassen – ook niet misstaan.

Kabinet gegijzeld door individuele Kamerleden

Trouw 17.11.2010 De randvoorwaarden voor dit kabinet om te kunnen regeren, staan binnen een maand al voor de derde keer ter discussie

Sollicitatie bij de PVV

NRV 17.11.2010  Op de website van de PVV lees ik dat ze ‘nieuw talent’ willen. Ambitieuze hbo’ers en universitaire studenten worden gezocht voor een stage bij de PVV. „Zoek je een uitdagende stage in het hart van de Nederlandse politiek? Dan is dit je kans! De PVV-fractie in de Tweede Kamer biedt je de mogelijkheid een kijkje in de keuken te nemen! Als stagiaire ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van Kamerleden en beleidsmedewerkers.”

Onmiddellijk klom ik in de pen om mijzelf in de aandacht van de partijleider aan te bevelen.

Door de huidige krachtsverhoudingen in de Kamer en de zeer krappe meerderheid van coalitie en de gedoogpartner kan echter al gauw de indruk ontstaan, dat de afweging van Wilders niet is gemaakt vanuit de zaak zelve, maar vanuit de vraag wat een eventueel uit de fractie zetten van Lucassen zou hebben betekend voor de overlevingskansen van het kabinet-Rutte.

Geert Wilders opereerde tot nu toe uiterst voorzichtig bij het uitbouwen van zijn partij. Hij deed bij de verkiezingen voor de gemeenteraden alleen in Den Haag en Almere mee om te voorkomen dat hij te snel mensen op kandidatenlijsten moest zetten zonder deugdelijk onderzoek naar hun achtergrond of deugdelijke voorbereiding.

Juist een democratisch opgebouwde partij heeft de checks en balances om dergelijke ongelukken te voorkomen. Wilders’ stelling, dat zijn partij daar vooralsnog niet aan toe is, is door de affaire-Lucassen gelogenstraft. In belang van de hele politiek zou hij snel met democratisering van de PVV moeten beginnen.

Affaire-Lucassen wijst op noodzaak PVV te democratiseren

Trouw 17.11.2010  Ook mensen die in een verleden zijn veroordeeld voor lichte of iets zwaardere overtredingen hebben recht zich als lid van de Tweede Kamer te laten verkiezen. De wet is hierover duidelijk: zo lang het actief of passief kiesrecht niet is afgenomen, kan niemand dat recht ontzeggen.

Zie ook:

Hero Brinkman van de PVV slaat weer door 

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 3

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ! – deel 2

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent !!!!! – deel 1

Brinkman maakt zich al een tijdje sterk voor democratisering van de PVV. Maar de niet aflatende publiciteit rond PVV’ers als Eric Lucassen, James Sharpe en Richard de Mos zal alleen maar tot meer geslotenheid leiden, denkt Brinkman.

Brinkman: einde hetze goed voor openheid PVV

Telegraaf 17.11.2010 PVV-Kamerlid Hero Brinkman spreekt van een hetze tegen de PVV. Op Twitter zegt hij dat hij een groot voorstander blijft van meer openheid binnen zijn partij, „einde hetze zou mij daarbij helpen”.

Van de ondervraagden zegt 94 procent vertrouwen te hebben in Wilders, tegen 97 procent in juli van dit jaar. Bij 70 procent is het vertrouwen in de PVV gelijk gebleven en bij 11 procent zelfs toegenomen. Een grote meerderheid van de ondervraagden (83 procent) vindt dat er minder kritisch wordt gekeken naar andere politieke partijen dan naar de PVV.

PVV-stemmer houdt vertrouwen in Wilders

Telegraaf 17.11.2010 PVV-stemmers blijven Geert Wilders en de PVV steunen nu een aantal fractieleden in opspraak is geraakt. Dat blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 2600 mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in juni op de PVV hebben gestemd. 

Peiling: PVV-stemmer houdt vertrouwen in Wilders

VK 17.11.2010 Binnenland DEN HAAG (ANP) – PVV-stemmers blijven Geert Wilders en de PVV steunen nu een aantal fractieleden in opspraak is geraakt. Dat blijkt uit een …

PVV-stemmer houdt vertrouwen in Wilders 

AD 17.11.2010 DEN HAAG – PVV-stemmers blijven Geert Wilders en de PVV steunen nu een aantal fractieleden in opspraak is geraakt. Dat blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 2600 mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in juni op …

PVV-stemmer houdt vertrouwen in Wilders

Parool 17.11.2010 DEN HAAG – PVV-stemmers blijven Geert Wilders en de PVV steunen nu een aantal fractieleden in opspraak is geraakt. Dat blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 2600 mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in juni op …

Een grote meerderheid van 83 procent vindt dat er minder kritisch naar andere politieke partijen wordt gekeken dan naar de PVV. Kamerlid Hero Brinkman sprak woensdag van een ‘hetze’ tegen zijn partij. 

PVV-stemmers houden vertrouwen in Wilders

17.11.2010 PVV-stemmers blijven vertrouwen houden in Geert Wilders, ondanks de in opspraak geraakte fractieleden. Dat blijkt uit onderzoek van het EénVandaag Opiniepanel onder 2500 mensen die tijdens de verkiezingen op de PVV hebben gestemd.

Gedoogcoalitie krijgt geen steun van SGP

Trouw 17.11.2010 Als de gedoogcoalitie zijn Kamermeerderheid kwijtraakt hoeven VVD, CDA en PVV geen hulp van de SGP te verwachten. “Ik zit niet te wachten om de gaten van dit kabinet te dichten”, zei fractievoorzitter van de SGP Kees van der Staaij dinsdagnacht in het Radio 1-programma Nog steeds wakker Nederland.

Gedoogcoalitie krijgt geen steun van SGP 

AD 17.11.2010 Als de gedoogcoalitie zijn Kamermeerderheid kwijtraakt hoeven VVD, CDA en PVV geen hulp van de SGP te verwachten. “Ik zit niet te wachten om de gaten van dit kabinet te dichten”, zei fractievoorzitter van de SGP Kees van der Staaij in het Radio 1-programma Nog steeds wakker Nederland.

Gedoogcoalitie krijgt geen steun van SGP

17.11.2010 Als de gedoogcoalitie zijn Kamermeerderheid kwijtraakt hoeven VVD, CDA en PVV geen hulp van de SGP te verwachten. “Ik zit niet te wachten om de gaten van dit kabinet te dichten”, zei fractievoorzitter van de SGP Kees van der Staaij dinsdagnacht in het Radio 1-programma Nog steeds wakker Nederland.

november 17, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 reacties

 1. […]  Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Partijdemocratie, agressieve en sjoemelende kamerleden – versus Gedoogsteun « Debat in de Digitale Hofstad | november 19, 2010

 2. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | december 10, 2010

 3. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 5 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 27, 2011

 4. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 6 « Debat in de Digitale Hofstad | december 12, 2011

 5. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Explosiegevaar in de fractiekamer van de Haagse PVV | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | december 20, 2011

 6. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Gedonder bij de PVV in Den Haag « Debat in de Digitale Hofstad | december 20, 2011

 7. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 7 « Debat in de Digitale Hofstad | april 8, 2012

 8. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 8 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 8, 2012

 9. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 9 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 30, 2012

 10. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Emile Roemer SP – De gedoogconstructie Ja/Nee ?? « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 7, 2012

 11. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 12 « Debat in de Digitale Hofstad | december 14, 2013

 12. […] Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas. […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 13 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 8, 2014


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: