Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg – deel 5

 

Telegraaf 29.02.2020

Schikking

De oud-bestuurders van thuiszorggigant Meavita, onder wie Loek Hermans, hebben een nieuwe rechtszaak over hun wanbeleid afgekocht. Beide partijen zien af van verdere procedures.

Met het akkoord is een bedrag gemoeid van in totaal 65.000 euro, gemiddeld ruim 3800 euro per bestuurder, Als het verdeeld moet worden over alle personeelsleden is dat 3,5 euro per medewerker. De bond claimde aanvankelijk 700.00 euro. Maar alle betrokkenen zien het als een grote vooruitgang dat de politiek naar aanleiding van de affaire duidelijke regelingen heeft gemaakt over de verantwoordelijkheid van bestuurders.

Eerder betaalden ze al een schikking van 1,8 miljoen euro aan de curatoren van het in 2009 failliet verklaarde Meavita. Thuiszorg Groningen was onderdeel van dit concern en oud-bestuurder Jennycke Kuiper uit Groningen was een van de voor wanbeleid aangeklaagde bestuurders.

Geen schuldbekentenis

Met de twee bedragen erkennen de oud-bestuurders overigens geen schuld.

Vakbond FNV en de voormalige bestuurders van Meavita hebben dit akkoord gesloten na een acht jaar durend juridisch gevecht. Een nieuwe behandeling van de zaak zou weer veel tijd en geld gaan kosten, stellen de partijen.

De Ondernemingskamer heeft al eerder geoordeeld dat de bestuurder en toezichthouders, onder wie toenmalig VVD-senator Loek Hermans, wanbeleid hebben gevoerd. Maar die uitspraak werd later door de Hoge Raad vernietigd omdat de Ondernemingskamer een fout had gemaakt.

De uitspraak moet worden gedaan door drie rechters, maar één van de drie was ten tijde van de uitspraak al met pensioen. Hierdoor moest de  zaak weer over. Omdat een nieuwe behandeling opnieuw veel tijd en geld zou gaan kosten, hebben de partijen een financiële regeling getroffen van in totaal 65.000 euro.

Regeling is maximale

FNV en de voormalige bestuurders hebben nu een regeling getroffen. Volgens Arno van Deuzen, advocaat van FNV, is dit het maximale wat erin zat. ,,Anders hadden we nog eindeloos door moeten procederen”.

Meavita ontstond in 2007 uit een fusie van ondermeer Thuiszorg Groningen en het Haagse Meavita. Twee jaar later ging het failliet met een miljoenenschuld. Het bestuur zou verkeerde beslissingen hebben genomen. Meavita had 20.000 medewerkers en 100.000 cliënten.

Ik hebt het echt niet expres gedaan hoor !!

Vertraging

De beschikking van de ondernemingskamer over Meavita lag volgens advocaat-generaal Vino Timmerman al klaar in juni 2014. Pas in november 2015, bijna anderhalf jaar later, volgde de uitspraak. Middenin het proces, in mei 2015, legde een van de rechters zijn functie neer vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar. Driessen: ‘Er is dus aan de beschikking gewerkt door een rechter die niet meer in dienst was.’

‘Dit lag in de lijn der verwachting. We zagen het al aankomen toen we de datering van de uitspraak zagen’, zegt Jan Driessen, woordvoerder van voormalig Meavita-toezichthouder Loek Hermans. Na de uitspraak legde die laatste zijn functie als Eerste Kamerlid voor de VVD neer. Het aandeel van Hermans in het wanbeleid was volgens de ondernemingskamer dat hij nieuwe bestuurders niet op de hoogte bracht van het slechte functioneren van bestuursvoorzitter Theo Meuwese.

Marktwerking

 

De schikking tussen de top van het failliete thuiszorgconcern en de FNV is een gemiste kans, vindt chef parlement Hans van Soest. De zaak rond mogelijk wanbeleid bij de top had jurisprudentie kunnen opleveren met een afschrikwekkende werking.

Managers kunnen niet aanklooien met publiek geld, had de les kunnen zijn

Het faillissement van Meavita in 2009 is het schoolvoorbeeld van hoe marktwerking in het publieke domein kan mislopen. Nadat gemeenten thuiszorg voor hun inwoners wilden inkopen tegen bodemprijzen, probeerden verschillende thuiszorgorganisaties een vuist te maken door te fuseren tot de grootste thuiszorgorganisatie van het land. Meavita telde uiteindelijk 20.000 werknemers en had de zorg voor 100.000 patiënten. Bestuursleden gedroegen zich als cowboys en wilden dat het bedrijf meer ging doen dan alleen thuiszorg leveren.

Zo werden tientallen miljoenen geïnvesteerd in een tvfoon-systeem, waarop ook zelf geproduceerde tv-programma’s te zien moesten zijn. Het concern ging op de fles. Geen werknemer kreeg een ontslagvergoeding. En dat terwijl bestuursvoorzitter Theo Meuwese die verantwoordelijk was voor veel gemaakte fouten voor het faillissement nog een vertrekpremie meekreeg van een half miljoen euro.

Het bestuur van Meavita, inclusief president commissaris Loek Hermans, werd door de Ondernemingskamer veroordeeld voor wanbeleid. Maar dat besluit werd later door een hogere rechter verworpen, omdat er een vormfout was gemaakt. De zaak moest over, maar dat is door de zeventien oud-bestuurders nu afgekocht. Zij betalen vakbond FNV – die de zaak had aangespannen – 65 duizend euro uit eigen zak en daarmee is de kous af.

Het is op zich begrijpelijk dat de FNV niet weer jarenlang wilde procederen. Toch is de schikking een gemiste kans. Niet omdat de zeventien per se persoonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld voor de geleden schade. Het was maar zeer de vraag of die claim van de vakbeweging was gehonoreerd.

Er is immers geen sprake van moedwillige fraude. Maar een rechtszaak had jurisprudentie kunnen opleveren waardoor managers beseffen dat ze niet zomaar wat kunnen aanklooien. Zeker niet met publiek geld. Uiteindelijk zijn duizenden mensen zwaar gedupeerd door managers die gewoon hun werk niet goed deden en commissarissen die amper ingrepen, terwijl ze daar juist voor worden betaald.

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Loek Hermans – Wikipedia

Loek Hermans  NU

Meavita  NU

Loek Hermans  OmroepWest

Meer voor loek hermans

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 4

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 3

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 2

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 1

 

Gemiste kans rond Meavita

AD 25.01.2018 De schikking tussen de top van het failliete thuiszorgconcern en de FNV is een gemiste kans, vindt chef parlement Hans van Soest. De zaak rond mogelijk wanbeleid bij de top had jurisprudentie kunnen opleveren met een afschrikwekkende werking.

Managers kunnen niet aanklooien met publiek geld, had de les kunnen zijn

Het faillissement van Meavita in 2009 is het schoolvoorbeeld van hoe marktwerking in het publieke domein kan mislopen. Nadat gemeenten thuiszorg voor hun inwoners wilden inkopen tegen bodemprijzen, probeerden verschillende thuiszorgorganisaties een vuist te maken door te fuseren tot de grootste thuiszorgorganisatie van het land. Meavita telde uiteindelijk 20.000 werknemers en had de zorg voor 100.000 patiënten. Bestuursleden gedroegen zich als cowboys en wilden dat het bedrijf meer ging doen dan alleen thuiszorg leveren.

Zo werden tientallen miljoenen geïnvesteerd in een tvfoon-systeem, waarop ook zelf geproduceerde tv-programma’s te zien moesten zijn. Het concern ging op de fles. Geen werknemer kreeg een ontslagvergoeding. En dat terwijl bestuursvoorzitter Theo Meuwese die verantwoordelijk was voor veel gemaakte fouten voor het faillissement nog een vertrekpremie meekreeg van een half miljoen euro.

Het bestuur van Meavita, inclusief president commissaris Loek Hermans, werd door de Ondernemingskamer veroordeeld voor wanbeleid. Maar dat besluit werd later door een hogere rechter verworpen, omdat er een vormfout was gemaakt. De zaak moest over, maar dat is door de zeventien oud-bestuurders nu afgekocht. Zij betalen vakbond FNV – die de zaak had aangespannen – 65 duizend euro uit eigen zak en daarmee is de kous af.

Het is op zich begrijpelijk dat de FNV niet weer jarenlang wilde procederen. Toch is de schikking een gemiste kans. Niet omdat de zeventien per se persoonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld voor de geleden schade. Het was maar zeer de vraag of die claim van de vakbeweging was gehonoreerd.

Er is immers geen sprake van moedwillige fraude. Maar een rechtszaak had jurisprudentie kunnen opleveren waardoor managers beseffen dat ze niet zomaar wat kunnen aanklooien. Zeker niet met publiek geld. Uiteindelijk zijn duizenden mensen zwaar gedupeerd door managers die gewoon hun werk niet goed deden en commissarissen die amper ingrepen, terwijl ze daar juist voor worden betaald.

Jarenlang juridisch gevecht rond failliet Meavita voorbij nu ex-zorgbestuurders schikken met FNV 

 Nieuwe zaak voor rechter van de baan

VK 24.01.2018 De roemruchte Meavita-affaire is na een juridisch gevecht van acht jaar ten einde. De voormalige top van de failliete thuiszorgmoloch en vakbond FNV hebben een schikking getroffen. Zeventien oud-bestuurders, onder wie VVD-prominent Loek Hermans, betalen de vakbond 65 duizend euro schadevergoeding. In ruil daarvoor laat de bond de zaak verder rusten.

De schikking werd vandaag bekendgemaakt door de oud-bestuurders en de FNV. De Ondernemingskamer stelde in 2015 na een jarenlange procedure vast dat de ondergang van Meavita te wijten was aan wanbeleid van de bestuurders en commissarissen. Die uitspraak werd later door een blunder van de Ondernemingskamer – een van de rechters was ten tijde van de uitspraak al met pensioen – vernietigd door de Hoge Raad. Daardoor zou de hele zaak opnieuw behandeld moeten worden. Volgens de FNV en de oud-bestuurders heeft zo’n nieuwe tijdrovende en dure procedure geen zin. Daarom is een schikking getroffen.

Gedragscode

Meavita ontstond in 2007 uit een fusie en bood zorg aan ouderen in Den Haag, Utrecht, Groningen en de Achterhoek. Twee jaar later ging het als de grootste thuiszorginstelling van Nederland failliet, met achterlating van een miljoenenschuld. De ondergang zou te wijten zijn aan een reeks fouten van bestuurders, waarbij de commissarissen onder leiding van Loek Hermans niet of te laat ingrepen. Bij het faillissement telde Meavita 20 duizend werknemers en 100 duizend cliënten.

De FNV wilde twee ton voor de getroffen werknemers, maar neemt nu genoegen met 65 mille. Volgens FNV-advocaat Arno van Deuzen was dat het maximaal haalbare. ‘Anders hadden we nog eindeloos door moeten procederen.’ Hij wijst erop dat de voormalige top vorig jaar al een schikking heeft getroffen met de curatoren, voor 1,8 miljoen euro. De FNV wijst er verder op dat de affaire heeft geleid tot een gedragscode voor de zorgsector.

Volgens advocaat Jurjen Lemstra hebben de zeventien oud-bestuurders met de schikking ‘hun medeverantwoordelijkheid willen nemen voor het bij Meavita gevoerde beleid’. Dat doen ze overigens zonder enige persoonlijke aansprakelijkheid te erkennen, aldus de advocaat.

Meavita: hoe het niet moet;

Loek Hermans © ANP

‘Ik doe veel, niet alles gaat altijd goed’
Voorbarig, die ophef over de rol van de top van zorgmoloch Meavita, zegt VVD’er Hermans. Hij zal zich echt wel verantwoorden, graag zelfs, maar pas als het definitieve rapport er is. Hier kun je ons Meavita-interview met Loek Hermans uit 2013 teruglezen.

Te diep in het old boys network: VVD-prominent Loek Hermans
De affaire-Henry Keizer groeide uit tot een koningsdrama voor de VVD. En weer zat Loek Hermans met zijn vingers tussen de deur. Er is stevig gevloekt. (+)

Top Meavita schikt ondergang voor 1,8 miljoen, erkent aansprakelijkheid niet
Een jaar geleden heeft de voormalige top van Meavita de ondergang van het thuiszorgconcern geschikt. Achttien oud-bestuurders en -commissarissen, onder wie VVD-prominent Loek Hermans, betalen de curatoren gezamenlijk 1,8 miljoen euro. Dat gebeurt ‘zonder erkenning van enige aansprakelijkheid door de betrokkenen’.

‘Het gaat ons niet om Loek Hermans’
De Ondernemingskamer vonniste dat Meavita ten onder ging aan wanbeleid. Ontslagen thuiszorgers schieten daarmee niet veel op. Zij willen ook een schadevergoeding. Een interview met Arno van Deuzen, advocaat namens FNV in de zaak tegen Meavita. (+)

Meavita is niet het einde van megalomanie
Hoe komt het dat mensen als Huub Möllenkamp en Loek Hermans het met hun grootheidswaan zover wisten te schoppen en dat niemand hen tegen heeft durven houden? Een opiniestuk van cultuurhistoricus Thomas von der Dunk.

Wie deed wat fout bij Meavita?
De rechter heeft gesproken: de ondergang van thuiszorgorganisatie Meavita valt bestuurders en commissarissen aan te rekenen. Zij kunnen claims verwachten. Wat deden ze fout? (+)

Meavita: hoe het niet moet
Was er bij de failliete ‘zorgfabriek’ Meavita officieel sprake van wanbeleid? Het zou een les zijn voor andere semipublieke instellingen, vindt Abvakabo FNV.

Volg en lees meer over:  VVD   NEDERLAND   POLITIEKE PARTIJEN   POLITIEK

Bond en bestuurders sluiten akkoord over ‘boete’ na wanbeleid bij Meavita

OmroepWest 24.01.2018 Vakbond FNV en oud-bestuurders en oud-toezichthouders van het failliete thuiszorgbedrijf Meavita hebben een overeenkomst gesloten. Daarmee kopen de bestuurders de procedure af die de bond na het faillissement van Meavita had aangespannen bij de Ondernemingskamer.

Meavita ontstond in 2007 uit een fusie. Twee jaar later ging het failliet met een miljoenenschuld. Het bestuur zou verkeerde beslissingen hebben genomen en de toezichthouders grepen niet in. Meavita bood zorg aan ouderen en chronisch zieken in Den Haag, Utrecht, Groningen en de Achterhoek. Het had 20.000 medewerkers en 100.000 cliënten.

De Ondernemingskamer heeft al eerder geoordeeld dat de bestuurder en toezichthouders, onder wie toenmalig VVD-senator Loek Hermans, wanbeleid hebben gevoerd. Maar die uitspraak werd later door de Hoge Raad vernietigd omdat de Ondernemingskamer een fout had gemaakt. De uitspraak moet worden gedaan door drie rechters, maar één van de drie was ten tijde van de uitspraak al met pensioen. Een nieuwe behandeling bij de Ondernemingskamer zou weer veel tijd en geld gaan kosten.

Akkoord met 65.000 euro

De zeventien oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht hebben nu een finale regeling gesloten met de FNV. Beide partijen zien af van verdere procedures. Met het akkoord is een bedrag gemoeid van in totaal 65.000 euro, gemiddeld ruim 3800 euro per bestuurder, Als het verdeeld moet worden over alle personeelsleden is dat 3,5 euro per medewerker. De bond claimde aanvankelijk 700.00 euro. Maar alle betrokkenen zien het als een grote vooruitgang dat de politiek naar aanleiding van de affaire duidelijke regelingen heeft gemaakt over de verantwoordelijkheid van bestuurders.

‘We zijn erg blij met de governance code in de zorg’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, ‘zodat de verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders duidelijk is. En ook is het goed dat er nu voor onze leden een einde komt aan de jarenlange onzekerheid over de door hen geleden schade.’ ‘De zeventien oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van Meavita hebben door het treffen van regelingen met de curatoren van Meavita en nu ook met FNV hun medeverantwoordelijkheid willen nemen voor het bij Meavita gevoerde beleid’, zegt Jurjen Lemstra, advocaat namens oud-bestuurders en oud-toezichthouders Meavita, ‘zonder daarmee overigens enige persoonlijke aansprakelijkheid te erkennen.’

Meer over dit onderwerp: MEAVITA DEN HAAG FNV

Oud-bestuurders Meavita betalen schikking FNV

Den HaagFM 24.01.2018 Vakbond FNV en de voormalige bestuurders van de failliete thuiszorggigant Meavita hebben, na een acht jaar durend juridisch gevecht, de strijdbijl begraven. Een nieuwe behandeling van de zaak zou weer veel tijd en geld gaan kosten, stellen de partijen. Meavita bood zorg aan ouderen en chronisch zieken in onder andere Den Haag.

Meavita ontstond in 2007 uit een fusie. Twee jaar later ging het failliet met een miljoenenschuld. Het bestuur zou verkeerde beslissingen hebben genomen. De Ondernemingskamer oordeelde dat topmensen van het zorgbedrijf, onder wie VVD-coryfee Loek Hermans, zich schuldig hadden gemaakt aan wanbeleid. Maar door een blunder van de Ondernemingskamer moest de hele rechtszaak opnieuw behandeld worden.

FNV en de voormalige bestuurders hebben nu een regeling getroffen, waarmee een bedrag van in totaal 65.000 euro is gemoeid. Volgens Arno van Deuzen, advocaat van FNV, is dit het maximale wat erin zat. “Anders hadden we nog eindeloos door moeten procederen”. Hij wijst erop dat er vorig jaar al een schikking is getroffen met de curatoren voor een bedrag van 1,8 miljoen euro.…lees meer

Gerelateerd;

Top Meavita handelde riskant en onbegrijpelijk1 maart 2013

Rechtszaak tegen Meavita begint14 januari 2010

Vakbond stelt top Meavita persoonlijk aansprakelijk5 maart 2013

Meavitabestuurders betalen schikking FNV

Telegraaf 24.01.2018 Vakbond FNV heeft een schikking getroffen met de bestuurders van het in 2010 failliet gegane zorgconcern Meavita. Na acht jaar procederen betalen de bestuurders, onder wie voormalig VVD-prominent Loek Hermans, 65.000 euro.

Vorig jaar werd al een schikking getroffen met de curatoren van Meavita. Omdat het concern aan wanbeleid ten onder was gegaan, betaalden de 17 bestuurders en toezichthouders 1,8 miljoen euro aan de boedel. De schikking met de curatoren kwam nadat een vonnis van de Ondernemingskamer ongeldig werd verklaard, omdat een van de rechters op het moment dat de uitspraak werd gepubliceerd met pensioen bleek.

De FNV diende vervolgens een claim in namens een aantal leden die bij Meavita werkten, waarvan een deel door de curatoren al werd toegekend. Zij hadden schade geleden doordat ze overwerk niet uitbetaald hadden gekregen of meenden dat ze te laag waren ingeschaald. Uiteindelijk hebben tussen de tien en vijftien medewerkers volgens advocaat Arno van Deuzen hun claim toegewezen gekregen.

Loek Hermans schikt met FNV in Meavita-zaak

AD 24.01.2018 De FNV en voormalige top van het failliete Meavita, waaronder voormalig VVD-coryfee Loek Hermans, hebben geschikt in de zaak rond mogelijk wanbeleid bij het thuiszorgconcern. Dat hebben de partijen vanmorgen bekendgemaakt. Het akkoord betreft een bedrag van in totaal 65.000 euro.

Het is goed dat er nu voor onze leden een einde komt aan de jarenlange onzekerheid over de door hen geleden schade, aldus Kitty Jong, vice-voorzitter FNV.

Daarmee komt er een eind aan een juridische strijd van acht jaar. Meavita ging in 2009 failliet, met grote gevolgen voor zo’n 100.000 cliënten en 20.000 medewerkers. Niemand kreeg ontslagvergoeding en vakantiedagen gingen in rook op.

De FNV verweet de zorggigant steken te hebben laten vallen en sleepte de top voor de rechter. De Ondernemingskamer, die geschillen beslecht binnen bedrijven, oordeelde eind 2015 dat het faillissement inderdaad te wijten was aan wanbeleid. Loek Hermans, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen, trad daarop terug als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer.

Die uitspraak werd echter in september 2016 door de Hoge Raad op formele gronden vernietigd, waardoor de zaak over moet. Omdat een nieuwe behandeling opnieuw veel tijd en geld zal gaan kosten, hebben de partijen een financiële regeling getroffen van in totaal 65.000 euro.

Onzekerheid

,,Wij zijn verheugd dat wij een finale regeling hebben getroffen met de oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van Meavita”, aldus Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV. ,,Ook is het goed dat er nu voor onze leden een einde komt aan de jarenlange onzekerheid over de door hen geleden schade.”

Ook de Meavita-top is tevreden met de uitkomst. ,,De 17 oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van Meavita hebben door het treffen van regelingen met de curatoren van Meavita en nu ook met FNV hun medeverantwoordelijkheid willen nemen voor het bij Meavita gevoerde beleid zonder daarmee overigens enige persoonlijke aansprakelijkheid te erkennen. Het is voor alle betrokken partijen goed dat met deze finale regeling een einde komt aan langdurige procedures”, aldus advocaat Jurjen Lemstra.

Ex-top Meavita en Loek Hermans kopen rechtszaak af

DVHN 24.01.2018 De oud-bestuurders van thuiszorggigant Meavita, onder wie Loek Hermans, hebben een nieuwe rechtszaak over hun wanbeleid afgekocht met 65.000 euro.

Eerder betaalden ze al een schikking van 1,8 miljoen euro aan de curatoren van het in 2009 failliet verklaarde Meavita. Thuiszorg Groningen was onderdeel van dit concern en oud-bestuurder Jennycke Kuiper uit Groningen was een van de voor wanbeleid aangeklaagde bestuurders.

Geen schuldbekentenis

Met de twee bedragen erkennen de oud-bestuurders overigens geen schuld.

Vakbond FNV en de voormalige bestuurders van Meavita hebben dit akkoord gesloten na een acht jaar durend juridisch gevecht. Een nieuwe behandeling van de zaak zou weer veel tijd en geld gaan kosten, stellen de partijen.

Eerder oordeelde de Ondernemingskamer dat topmensen van het zorgbedrijf, onder wie VVD-coryfee Loek Hermans, zich schuldig hadden gemaakt aan wanbeleid. Maar door een blunder van de Ondernemingskamer moest de hele rechtszaak opnieuw behandeld worden.

Regeling is maximale

FNV en de voormalige bestuurders hebben nu een regeling getroffen. Volgens Arno van Deuzen, advocaat van FNV, is dit het maximale wat erin zat. ,,Anders hadden we nog eindeloos door moeten procederen”.

Meavita ontstond in 2007 uit een fusie van ondermeer Thuiszorg Groningen en het Haagse Meavita. Twee jaar later ging het failliet met een miljoenenschuld. Het bestuur zou verkeerde beslissingen hebben genomen. Meavita had 20.000 medewerkers en 100.000 cliënten.

januari 25, 2018 Posted by | fraude, Loek Hermans, Loek Hermans VVD, Meavita | , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 – deel 4

Loslaten van de 3 procentnorm ??

De VVD wil niet dat de begrotingsregels van de Europese Unie worden versoepeld. „Het loslaten van de 3 procentnorm is voor ons een waar schrikbeeld”, zei Kamerlid Mark Verheijen woensdag in een debat met premier Mark Rutte over de komende Europese top.

Foto: Dijkstra

PvdA-leider Diederik Samsom wil de begrotingsregels versoepelen voor Parijs en Rome mits ze een aantal hervormingen uitvoeren. Verheijen wil dat Rutte hier „met klem” afstand van neemt en zich er tijdens de top van staatshoofden en regeringsleiders tegen verzet.

Bezuinigen

Eerder bleek al uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat het waarschijnlijk niet nodig is om extra te bezuinigen in 2015. Pas in september tijdens Prinsjesdag zal definitief duidelijk worden of er wel of niet extra moet worden bezuinigd om aan de Brusselse begrotingsnorm te kunnen voldoen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) noemt de naar boven bijgestelde berekeningen een “extra duwtje in de rug. Het geeft goede kansen om in 2014 de overgang van krimp naar groei door te zetten.”

De jongste ramingen (pdf) van de Europese Commissie 05.05.2014.

Lees ook: Economische groei valt hoger uit

Lees ook: Overheidstekort in 2013 al onder Europese norm

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 3

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 2

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 – deel 1

zie: BEGROTING EUROPESE UNIE FITCH

Lees meer over: Begrotingsonderhandelingen

Lees meer over: Begrotingsonderhandelingen 2015

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB Open pdf juni 2014

CPB-rapport Europa in Crisis (belangrijkste conclusies) Open pdf (94,4 kB)

Klik hier om te downloaden:  cpb-policy-brief-2014-05-juniraming-2014-economische-vooruitzichten-2014-en-2015.pdf.pdf

Reclassering komt in de knel door bezuinigingen

Trouw 12.08.2014 De reclassering kan niet meer op tijd aan de vraag naar hun producten  voldoen. Door geldgebrek zijn er wachtlijsten voor mensen die een taakstraf moeten ondergaan. Nu rechters vaker celstraffen vervangen door werkstraffen, neemt de druk sterk toe.

Sjef van Gennip, topman van Reclassering Nederland, vreest dat het niet lang meer duurt of ook de adviezen aan onder meer rechters zullen niet meer op tijd worden gegeven.

‘Reclassering in de knel door bezuinigingen’

NRC 12.08.2014 De reclassering heeft moeite om te voldoen aan de toenemende vraag naar adviezen, werkstraffen en toezicht in de strafrechtketen. Door de bezuinigingen en toenemende werklast zijn er nu wachtlijsten voor mensen die een taakstraf krijgen. Sjef van Gennip, topman van Reclassering Nederland zegt in dagbladTrouw dat “de bodem in zicht” is.LEES VERDER

Economie kraakt onder geopolitieke spanningen

Trouw 11.08.2014 Als het conflict tussen Rusland en Oekraïne nog verder escaleert, kan de Nederlandse economie weer in een recessie belanden. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlangs gewaarschuwd dat een scenario van sancties en tegensancties, wat nu gebeurt, een negatieve economische spiraal op gang kan brengen met forse gevolgen. DNB heeft dit toekomstbeeld tot achter de komma doorgerekend.

De krimp zou dan dit jaar bijna 0,5 procent zijn, de werkloosheid blijft nog jaren stabiel hoog op 7,2 procent en de uitgaven van consumenten stijgen pas weer in 2016. Om dit uit te laten komen, is er wel iets voor nodig: hogere energieprijzen. Dat is nog niet het geval. Olie en gas blijven vooralsnog buiten schot in de handelsoorlog tussen Rusland en de Europese Unie.

Verwant nieuws;

ECB moet vertrouwen terugbrengen

Telegraaf 09.08.2014 ‘De ECB moet meer actie ondernemen om de economie weer aan te zwengelen.’ Dat zegt beursexpert Jim Tehupuring over Mario Draghi die onderzoek doet naar het opkopen van bedrijfsobligaties.

ECB houdt rente onveranderd

Trouw 09.08.2014 De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven in de eurozone deze maand ongewijzigd. Dat maakte de ECB vandaag bekend, na afloop van de maandelijkse vergadering over het monetaire beleid.

Het belangrijkste tarief, de herfinancieringsrente, blijft daarmee op het historisch lage peil van 0,15 procent. De rente die banken krijgen op hun deposito’s bij de ECB, blijft min 0,1 procent. Dat betekent dat financiële instellingen moeten betalen om hun geld bij de ECB te stallen.

Ook forse huurstijging krijgt inflatie niet omhoog

Telegraaf 07.08.2014 De inflatie bleef in juli onveranderd op 0,9 procent. Nederlanders waren vooral meer kwijt aan de huur, die in vergelijking met juli 2013 met gemiddeld 4,3 procent steeg. Kleding en autobrandstoffen waren juist voordeliger dan een jaar geleden.

Juli was de derde achtereenvolgende maand waarin de inflatie onder de 1 procent blijft, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Gerelateerde artikelen;

25-07: Producentenvertrouwen flink omhoog

23-07: Consumptie stabiliseert na jaren van krimp

21-07: Huizenprijzen even hoog als in 2003

Inflatie blijft laag – maar brood, bier en huur wordt steeds duurder›

NRC 07.08.2014 De inflatie is onveranderd onder de 1 procent gebleven in juli, zo blijkt vanochtend uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde consumentenprijzen waren afgelopen maand slechts 0,9 procent hoger dan de prijzen vorig jaar, hetzelfde als in juni. Ook in mei was de inflatie lager dan 1 procent. Niet alles bleef goedkoop: de huren gingen volgens het CBS met 4,3 procent omhoog. De prijs van bijvoorbeeld kleding had juist een verlagend effect op de inflatie. Die was in juli nog sterker afgeprijsd dan vorig jaar. Ook autobrandstof was goedkoper.

Maar wat betekent dit?

Nieuwe inflatiecijfers van het CBS – oftewel: zijn de binnenlandse prijzen gestegen of gedaald? Iedere maand berekent het statistiekbureau aan de hand van een ‘mandje’ met de meest gebruikte producten of de prijzen gemiddeld zijn gestegen of gedaald. In mei stond de inflatie op 0,8 procent. Dit lijkt positief, maar je kunt het ook zien als een slecht voorteken voor de economie. Als mensen denken dat de prijzen zullen dalen, stellen ze aankopen uit.

De inflatie is dan wel laag, dat betekent niet dat alle prijzen stilstaan. Van veel producten zijn deprijzen juist flink gestegen.

Navigeer met de pijltjetoetsen om naar de volgende grafiek te gaan. Klik hier voor een full-screen weergave

‘Meer loon helpt economie niet’

Telegraaf 07.08.2014 ‘Met die paar procent loonsverhoging red je de economie niet.’ Manno van den Berg vraagt zich af of consumenten inderdaad meer gaan uitgeven als de lonen worden verhoogd. ‘De angst bij consumenten moet worden weggenomen.’

‘Bezuinigingen Nederlandse ambassades beperkt’

Trouw 28.07.2014 De bezuinigingen op het Nederlandse ambassadenetwerk lijken erg mee te vallen. Door een motie van D66 afgelopen regeringsjaar is de geplande korting van 40 miljoen euro op diplomatieke posten al met de helft verminderd, waardoor vijf consulaten toch open kunnen blijven. Daarover schrijft Het Financieele Dagblad.

‘Bezuinigingen op ambassadenetwerk vallen mee’

NRC 28.07.2014 “Een uiterst slechte zaak” noemde toenmalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes de voorgenomen bezuinigingen op het Nederlandse ambassadenetwerk in 2012. Maar ze lijken mee te vallen, schrijft hetFinancieele Dagblad vandaag. Zo blijven er dankzij een motie van D66 van vorig jaar vijf consulaten toch open.LEES VERDER

IMF somberder over groei wereldeconomie

Telegraaf 24.07.2014 De internationale economie groeit dit jaar door het tegenvallende eerste kwartaal minder sterk dan eerder werd gedacht. Vanaf de tweede helft van dit jaar moet de groei echter weer voorzichtig kunnen aantrekken. Dat blijkt uit nieuwe prognoses die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag heeft gepubliceerd.

LEES OOK;

‘Stop met wilde bezuinigen op defensie’

Trouw 24.07.2014 Nederland moet stoppen met ‘alle wilde bezuinigingen’ op defensie. Daarvoor pleit oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer vandaag in Het Financieele Dagblad. Hij meent dat verder bezuinigen niet verstandig is gezien de ‘grote boog van instabiliteit’ waar Europa door is omgeven.

‘Stop met bezuinigingen op Defensie’

NU 24.07.2014 Nederland moet stoppen met bezuinigen op Defensie. Dat zegt voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer donderdag in het Financieele Dagblad. Hoewel hij geen oorlog voorspelt, denkt hij dat het aantal conflicthaarden in de toekomst toeneemt.

“Het is zonder twijfel de ernstigste crisis sinds de Koude Oorlog en ik durf niet te voorspellen hoe dit afloopt”, aldus De Hoop Scheffer. “De urgentie om onze defensie op orde te brengen is enorm. Iemand die daar nu nog niet van overtuigd is, leeft in een andere wereld.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Defensie

JAAP DE HOOP SCHEFFER

Jaap de Hoop Scheffer: stop met ‘wilde bezuinigingen’ op defensie

Elsevier 24.07.2014 De Hoop Scheffer pleit ook voor intensievere Europese samenwerking op het gebied van defensie. Het kabinet moet een eind maken ‘aan alle wilde bezuinigingen’ op defensie. Gezien de ‘grote boog van instabiliteit’ waar Europa door is omgeven, is het niet verstandig om verder te snijden in het defensiebudget. Oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer zegt dat donderdag in een interview met Het Financieele Dagblad.

Open Vizier

Hala Naoum Néhmé: Uitgeklede krijgsmacht maakt ons tot marionet van agressors

Episode

De Hoop Scheffer wijst op de situatie in het oosten van Europa, het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. ‘Laten we niet op een ochtend wakker worden, zoals dat in een andere episode van onze geschiedenis is gebeurd, om te constateren dat we te weinig hebben gedaan.’

‘Ik vind het onbegrijpelijk maar ik hoor niets vanuit Brussel. Doodse stilte. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry reist de wereld rond vanwege het conflict in het Midden-Oosten, maar mag ik beleefd vragen of iemand in Brussel enige activiteit kan ontplooien.’

De Hoop: stop met bezuinigen op defensie›

NRC 24.07.2014  Nederland moet stoppen met bezuinigen op defensie. Dat zegt voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer vandaag in het Financieele Dagblad. Hoewel hij geen oorlog voorspelt, denkt hij dat het aantal conflicthaarden in de toekomst toeneemt.

“Het is zonder twijfel de ernstigste crisis sinds de Koude Oorlog en ik durf niet te voorspellen hoe dit afloopt”, aldus de Hoop Scheffer.

Lees meer;

2013 Rekenkamer kritisch over plannen Defensie – ‘berekeningen JSF niet compleet’ ›

2013 De Hoop Scheffer wordt voorzitter belangrijk Nederlands adviesorgaan ›

3 JUN Obama wil miljard uittrekken voor defensie in Europa ›

2012 Poetin ontslaat zijn minister van Defensie – zet vertrouweling op post ›

2012 ‘CDA met Van Haersma Buma op zoek naar nieuwe gedoogpartners’ ›

Nederlander durft weer te spenderen

Telegraaf 23.07.2014  Huishoudens hebben in mei 0,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is voor het eerst dit jaar dat consumenten meer besteden dan een jaar eerder, zij het nipt, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

ZIE OOK:

Huizenprijzen even hoog als in 2003

Vertrouwen consumenten trekt niet verder aan

Werkloosheid opnieuw gedaald

Nederlandse economie krimpt niet meer

Telegraaf 19.07.2014  De Nederlandse economie zal dit jaar in alle sectoren groeien of op zijn minst niet meer krimpen. Dat voorspelt ABN Amro.

De prognoses voor de Nederlandse industrie, bouw en de bedrijven die voor sport en ontspanning zorgen zijn zelfs verhoogd. Begin dit jaar verwachtte ABN voor de bouw en de retailsector nog krimp. De bouw groeit echter weer (+3 procent) en retail stabiliseert. Hetzelfde geldt voor de sector telecom, media & technologie die in 2014 stabiliseert en in 2015 naar verwachting weer groeit. Daarmee wordt het herstel van de Nederlandse economie steeds breder gedragen.

Vertrouwen consumenten trekt niet verder aan

Telegraaf 18.07.2014 De stemming onder consumenten is in juli niet verder verbeterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Net als vorige maand bleef de vertrouwensindicator van het CBS steken op -2. Dat betekent dat er 2 procent meer pessimisten dan optimisten zijn. Het consumentenvertrouwen nam tot mei sinds vorige zomer vrijwel onafgebroken toe, waarmee het vertrouwen op hetzelfde niveau ligt als eind 2007.

ZIE OOK:

Werkloosheid opnieuw gedaald

Detailhandelsomzet omhoog

CBS: fors minder faillissementen in juni

‘Nederlander somberder over eigen portemonnee’

Telegraaf 16.07.2014 Het vertrouwen van consumenten in de economie is in juli voor het eerst sinds een jaar gedaald. Ook zijn ze somberder geworden over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde online-enquête van het economisch bureau van ING.

De halfjaarcijfers komen eraan: drie trends om in de gaten te houden

NRC 16.07.2014 NRC Q noemt alvast drie trends om de komende weken rekening mee te houden. Allereerst: de nieuwe markten in bijvoorbeeld China en het Verre Oosten kampen met een groeivertraging. Dat betekent dat ramingen niet gehaald worden en ingecalculeerde winst wordt gemist. Multinationals als Heineken en Unilever merken dat.

Heel Nederland kan het gaan merken. De Nederlandsche Bank suggereerde dit voorjaar dat de combinatie van onrust in opkomende economieën en het versoberen van de Amerikaanse geldpolitiek Nederlandse bedrijven twee keer zoveel schaadt als andere Europese landen. Waarom? Onze export is extra kwetsbaar.

zie ook: DNB over opkomende economieën

Luxemburger verkozen tot voorzitter EC

Juncker wil €300 miljard in Europa investeren

Telegraaf 15.07.2014 De beoogde voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker wil €300 miljard in Europa gaan investeren. Dat zei Juncker voorafgaand aan zijn benoeming in Straatsburg.

Het geld voor de miljardeninvestering moet komen uit de EU-begroting voor 2016 en de Europese Investeringsbank. Met de €300 miljard moet onder andere de werkloosheid omlaag gebracht worden, want pas dan is de Europese economische crisis echt voorbij, zei Juncker.

Fitch positiever over Nederland

Telegraaf 11.07.2014 Kredietbeoordelaar FITCH is positiever geworden over de economische vooruitzichten van Nederland. De overheidsfinanciën zijn onverwacht sterk verbeterd, terwijl de economie voorzichtig herstelt, stelde het ratingbureau gisteren.

FITCH verhoogde zijn outlook voor Nederland van negatief naar stabiel. Dat betekent dat Nederland zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken over zijn zogeheten triple A-rating (AAA), die aangeeft dat het bij de meest kredietwaardige landen ter wereld hoort.

Kredietbeoordelaar Fitch positief over toekomst Nederlandse economie

Elsevier 11.07.2014 Kredietbeoordelaar FITCH is positief gestemd over de economische vooruitzichten van Nederland. De overheidsfinanciën zijn onverwacht sterk verbeterd, terwijl de economie voorzichtig herstelt. Dat liet het kantoor vrijdag weten.

Triple-A

Nederland hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over de triple-A-rating die het nu nog geniet. Fitch verhoogde zijn outlook voor Nederland van negatief naar stabiel. Nederland blijft dus onder de meest kredietwaardige landen ter wereld.

De verbeterde vooruitzichten dankt Nederland volgens Fitch vooral aan de betere financiële positie van de overheid en de verwachte toename van de economische groei. Fitch verwacht dat de staatsschuld dit jaar niet hoger uitkomt dan op 75 procent van het bruto binnenlands product, terwijl eerder nog een stijging tot 80 procent rond 2018 werd voorzien. Daarbij is het overheidstekort nu kleiner dan de kredietbeoordelaar had verwacht.

Fitch wees er verder op dat de huizenmarkt is gestabiliseerd en dat de banken er wat beter voor staan dan voorheen.

Volgens Elsevier;

Michiel Dijkstra: Herstel van de economie moet niet leiden tot extra overheidsuitgaven

zie ook;

Fitch: ‘Overheidsfinanciën Nederland onverwacht sterk verbeterd’

Trouw 11.07.2014 Kredietbeoordelaar FITCH is positiever geworden over de economische vooruitzichten van Nederland. De overheidsfinanciën zijn onverwacht sterk verbeterd, terwijl de economie voorzichtig herstelt, stelde het ratingbureau vandaag.

Fitch verhoogde zijn outlook voor Nederland van negatief naar stabiel. Dat betekent dat Nederland zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken over zijn zogeheten triple A-rating (AAA), die aangeeft dat het bij de meest kredietwaardige landen ter wereld hoort.

Inflatie omhoog door kleding, vliegtickets en vakanties

Telegraaf 10.07.2014 De inflatie is in juni gestegen tot 0,9%. Vooral kleding drijft het prijspeil op. Kledingwinkels prijzen minder af dan in voorgaande jaren, analyseert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook vliegtickets en vakanties waren in juni duurder dan een jaar geleden. Dat komt volgens het CBS omdat pinksteren dit jaar in juni viel en vorig jaar in mei. Vakanties en reisjes zijn rond deze feestdagen duurder.

ZIE OOK:

Nederlandse economie minder gekrompen dan gedacht

Consumptie krimpt licht in april

Prijsstijging koopwoningen zet door

Rick van der Ploeg: ‘Mark Rutte is geen Margaret Thatcher’

Elsevier 10.07.2014 De economie zal de komende jaren ingrijpend veranderen, zegt econoom Rick van der Ploeg, van 1998 tot 2002 PvdA-staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, deze week in Elsevier. Politici reageren daar onvoldoende op.

‘Politici zijn heel erg van het naar mensen luisteren geworden. Dat is totale onzin. Je moet nooit aan mensen vragen wat voor beleid ze willen. Politici moeten vooral zelf een overtuigend verhaal hebben.’

Van der Ploeg hoopt dat er weer politici met overtuigingen komen, zoals Ruud LubbersWim Kok of, ‘als je rechts bent’: Margaret Thatcher. ‘Zulke politici zijn er nu niet. Minister-president Mark Rutte is geen Mrs. Thatcher.’

Bezuinigingen laten studies niet ongemoeid

Trouw.10.07.2014 Zijn veel alfa-studies echt onder de maat? Student Hanna Bijl plaatst vraagtekens bij het rapport.

Opvallend is dat binnen het cluster Regiostudies uitsluitend voldoendes werden uitgedeeld.

Je zou er bijna een minderwaardigheidscomplex van krijgen als enthousiaste alfa: 13 procent van de geesteswetenschappelijke bachelor- en masterstudies is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld als onvoldoende.

o  Lees ook: Waarschuwing tegen alfavijandige tijdsgeest in onderwijs – 25/06/11

Kabinet nog niet klaar

Telegraaf 08.07.2014  Opnieuw heeft het kabinet een belangrijke horde weten te nemen. Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met de overheveling van langdurige zorgtaken naar de gemeenten. Het is de zoveelste hervorming uit het regeerakkoord van Rutte-II die de afgelopen maanden de eindstreep bereikte. Met dank aan de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, die voor de broodnodige meerderheid in de Senaat zorgden.

Wat gebeurt er met een kabinet dat niks te doen heeft?

VK 08.07.2014 Als de Eerste Kamer vandaag ja zegt tegen de hervorming van de langdurige zorg aan huis, heeft het kabinet het hart van het regeerakkoord door het parlement geloodst. Wat nu? Premier Mark Rutte en coalitiepartner Diederik Samsom doen er goed te kijken naar hun voorgangers. Een lege agenda lijkt mooi, maar kan het einde betekenen van een coalitie.

MEER OVER

o   Kabinet-Rutte II

o   Politiek

Kabinet eind op streek met uitvoering regeerakkoord

NU 08.07.2014 Opnieuw heeft het kabinet een belangrijke horde weten te nemen. Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met de overheveling van langdurige zorgtaken naar de gemeenten.

Het is de zoveelste hervorming uit het regeerakkoord van Rutte-II die de afgelopen maanden de eindstreep bereikte. Met dank aan de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, die voor de broodnodige meerderheid in de Senaat zorgden. Hieronder een overzicht van wat gerust de oogstperiode van het kabinet genoemd mag worden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Regeerakkoord Zorgtaken Kabinet Rutte-II

‘Hervormen niet alleen om geld’

Telegraaf 08.07.2014  Ook als het kabinet niet zou hoeven te bezuinigen, dan nog zou staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) met het plan zijn gekomen om zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. Die boodschap gaf Van Rijn dinsdag aan de Eerste Kamer.

Van Rijn hervormt zorg niet alleen om bezuinigingen

NU 08.07.2014 Ook als het kabinet niet zou hoeven te bezuinigen, dan nog zou staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) met het plan zijn gekomen om zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. Dat zegt Van Rijn dinsdag in de Eerste Kamer.

De Senaat moet dinsdag beslissen of de dagbesteding en begeleiding van thuiswonende ouderen en gehandicapten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid wordt van de gemeenten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Gezondheidszorg Martin van Rijn

FNV wil referendum over bezuinigingen zorg

NU 07.07.2014 Vakcentrale FNV wil een raadgevend referendum (een niet bindende volksraadpleging) houden om de bezuigingen in de zorg een halt toe te roepen. Dat laat Lilian Marijnissen, bestuurder van FNV-bond Abvakabo, maandag weten aan NU.nl.

“De bezuinigingen in de zorg zijn bij uitstek een thema om aan de bevolking voor te leggen. De FNV is met 1,2 miljoen leden in staat hier gebruik van te maken”, zegt Marijnissen. FNV-voorzitter Ton Heerts noemt een referendum een uiterste middel om het tij te keren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Referendum Langdurige zorg

IMF ziet tragere groei wereldeconomie

Telegraaf 06.07.2014 De groei van de wereldeconomie zal in de tweede helft van dit jaar aantrekken en verder versnellen in 2015. Het groeitempo zal waarschijnlijk echter wel lager uitvallen dan eerder gedacht. Dat heeft directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zondag gezegd op een bijeenkomst in het Zuid-Franse Aix-en-Province.

Een politiek jaar van ongekende doorbraken

Trouw 06.07.2014 Het minderheidskabinet-Rutte II zit er nog geen twee jaar en heeft, althans op het papier van het Staatsblad, meer hervormingen in de sociale ordening van de samenleving doorgevoerd dan welk klassiek meerderheidskabinet in voorgaande jaren ook. ‘We hebben het hele land overhoop gehaald’, zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vorige week tegen het liberale avondblad.

‘De oogst van Rutte II is opgeschaald van ‘bijna niks’ naar ‘bijna klaar”

VK 05.07.2014  Ruttes kabinet is dit jaar verbazend snel opgeschoten. Nu maar hopen dat het momentum nog niet voorbij is, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant.

Gemeten naar zijn eigen ambities kan de conclusie alleen maar zijn dat Rutte II een bijzonder goed parlementair jaar achter de rug heeft.

Mark Rutte en Diederik Samsom vonden de beloning voor hun politieke vasthoudendheid deze week op de voorpagina’s van de kranten: eindelijk lijkt de overheid erin te slagen het dreigende financiële onheil van de vergrijzing af te wenden, meldt het Centraal Planbureau. De gestage verhoging van de AOW-leeftijd tot 71,5 jaar in 2060 en de versobering van collectief betaalde langdurige zorg werpen hun vruchten af. Niet langer dreigt een buitensporig overheidstekort op lange termijn, maar een heus begrotingsoverschot. We mogen zelfs hopen dat het afbetalen van de staatsschuld op termijn weer binnen bereik komt.

Kabinet is succes, nu nog de uitvoering van de plannen

Trouw 05.07.2014 Het is verbazingwekkend hoeveel het tweede kabinet-Rutte in een jaar tot stand heeft gebracht. Niet één hervorming, zoals veel voorgaande kabinetten, maar een heel pakket. De belabberde positie van de PvdA is echter een serieuze dreiging aan de horizon.

De enorme decentralisatieoperaties in langdurige zorg, jeugdzorg en werk voor arbeidsgehandicapten zijn, wat wetgeving betreft, afgerond.

Het kostte een klein jaar van permanente crisis en een krachtig signaal vanuit de oppositie, maar nadat het kwartje gevallen was, kon het tweede kabinet-Rutte aan het werk.

Verwant nieuws

Zijlstra wil eerder dan 2017 lastenverlichting

Trouw 05.07.2014  VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vindt dat er al na 2015 meer lastenverlichting moet komen voor burgers als het economisch herstel doorzet. Onlangs nog zei hij dat hiervan pas op zijn vroegst in 2017 sprake kon zijn, aan het einde van de kabinetsperiode.

Maar in een interview in De Telegraaf van vandaag stelt hij dat dit mogelijk eerder kan. De fractieleider wijkt met zijn pleidooi af van zijn eigen politiek leider en premier Mark Rutte. Die vindt dat eerst de staatsschuld moet worden teruggedrongen.

Zijlstra wil eerder lastenverlichting

NU 05.07.2014 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vindt dat er al na 2015 meer lastenverlichting moet komen voor burgers als het economisch herstel doorzet. Onlangs nog zei hij dat hiervan pas op zijn vroegst in 2017 sprake kon zijn, aan het einde van de kabinetsperiode.

Maar in de Telegraaf van zaterdag stelt hij dat mensen nu naar meer financiële lucht snakken. De fractieleider wijkt met zijn pleidooi af van zijn eigen politiek leider en premier Mark Rutte.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Lastenverlichting Halbe Zijlstra

Lastenverlichting voor Nederlander moet eerder, vindt Zijlstra

Elsevier  05.07.2014 Hoewel VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra eerder nog aangaf dat er wat hem betreft pas in 2017 sprake kan zijn van lastenverlichting, vindt hij nu dat dit al na 2015 kan gebeuren.

Maar dan moet het economisch herstel wel doorzetten, zegt Zijlstra in een interview in De Telegraaf zaterdag.

Gevolgen

De fractieleider wijkt met zijn pleidooi af van zijn eigen politiek leider en premier Mark Rutte. Die vindt dat eerst de staatsschuld moet worden teruggedrongen.

zie ook

Zijlstra: meer lastenverlichting

Telegraaf 05.07.2014 Burgers moeten na 2015 meer lastenverlichting krijgen als het economisch herstel doorzet. Daarvoor pleit VVD-fractievoorzitter Zijlstra, die daarmee afwijkt van zijn partijleider Rutte.

Gerelateerde artikelen;

05-07: ’Tijd om iets terug te geven’

Kabinet met zesjes op het rapport de zomervakantie in

Elsevier 03.07.2014 Als alles goed gaat, mag dit kabinet vrijdagochtend voor de tweede keer met zomerreces. Ondanks dat de grootste helft van het Regeerakkoord beetje bij beetje is binnengeharkt, zijn de rapportcijfers nog niet dusdanig om ze trots thuis te tonen.

Geen overtuiging

Het kabinet-Rutte II mag ‘over’ naar de derde klas. De meeste vakken werden gehaald, al was daar wel af en toe de hulp voor nodig van leerlingen uit een andere klas. Overtuigen deed deze leerling ook dit parlementaire jaar niet vaak.

Uit de politieke barometer van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat VVD en PvdA dit jaar weer 12 virtuele zetels in de Kamer zijn kwijtgeraakt. Sinds aantreden in november 2012 raakte het kabinet 34 zetels kwijt. Nu maakt regeren nooit onverminderd populair maar deze verliezen zijn wel heel groot.

D66 scoort

De VVD, dat met 41 zetels de verkiezingen won, mag zich met 27 zetels nog wel de grootste partij noemen, maar moet die plek delen met D66. Het deels meeregeren zonder daar verantwoording over te moeten afleggen, heeft de partij van Alexander Pechtold duidelijk goed gedaan.

De kop van jut lijkt vooral de PvdA te zijn. De sociaaldemocraten verloren maar liefst 23 zetels en houden er nog maar 15 over. De PvdA’ers zullen de komende zomer flink wat bijlessen volgen anders wordt het zittenblijven volgend jaar.

Bij de PVV, SP en het CDA kan de caravan vast worden voorgereden. De drie partijen wonnen en ‘bezitten’ nu respectievelijk 23, 20 en 18 zetels.

Toen GeenStijl twee jaar geleden midden in de nacht aan Kamerleden vroeg een blaastest te doen, bedankten enkelen vriendelijk voor het blaaspijpje.

Stijgers en Dalers in Den Haag: wie doen het goed en wie niet?

Elsevier 03.07.2014 Aan het Binnenhof – waar donderdag het parlementaire jaar wordt afgesloten – wordt altijd reikhalzend uitgekeken naar Elseviers ‘Stijgers en Dalers’. Wie zitten er in de lift en wie staan er minder goed voor? De ingewijden waarop Elsevier zich baseert zijn unaniem in hun positieve oordeel over premier Mark Rutte (VVD). ‘Hij is een fixer.’ De premier bedrijft een compromissenpolitiek die veel weg heeft van het spel dat de ministers vroeger als kind speelden: Mikado.

Actievoerder

Opvallende stijger was vorig jaar PvdA-leider Diederik Samsom, maar die zit nu zwaar in de min. ‘Hij is terug waar hij begon: actievoerder, maar nu van een verloren zaak.’ Samsom zou ‘een Bolkesteintje kun doen’ en naar Brussel vertrekken, maar hij geldt niet als een man die zomaar opgeeft.

Ook de PvdA-ministers Lodewijk Asscher (‘Komodovaraan’) en Jeroen Dijsselbloem (‘Ziet er wel uit als een zuinige drogist, maar daardoor is-ie het nog niet’) hebben het moeilijk.

Minister Frans Timmermans (PvdA) daarentegen heet ‘Rocksolid op Buitenlandse Zaken’. Al moet hij wel oppassen in de Tweede Kamer, want daar vinden ze hem een ‘lul van een vent, maar dijk van een minister’.

Gerdi-factor

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) ‘mist de Gerdi-factor’ en zal tot 2017 voortstrompelen. Zelfs de stiekeme republikeinen ter linkerzijde zijn in hun nopjes met koning Willem-Alexander, ‘al is het wel handel voor en handel na’.

Het oordeel over PvdA-staatssecretaris Jetta ‘Grote Grutjes!’ Klijnsma is vernietigend.  Alexander Pechtold (D66) schopt het tot ‘Peilingenpremier’ en de nieuwe Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart is reeds ‘de Lodewijk Asscher van de SP’.

zie ook;

CPB: huishoudboekje van de overheid is ‘houdbaar’

Trouw 03.07.2014 De overheidsfinanciën staan er op de langere termijn goed voor. Doordat de AOW-leeftijd stijgt werken we langer door en is het kabinet minder kwijt aan AOW-uitkeringen. Door de hervormingen in de zorg dalen de uitgaven daar, net als die voor het openbaar bestuur. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een vandaag verschenen rapport over de gevolgen van de vergrijzing voor de Nederlandse overheidsfinanciën.

CPB nu wel positief over kabinet: verzorgingsstaat is vergrijzingsproof

VK 03.07.2014 Nederland is veel sterker uit de crisis gekomen. De crisismaatregelen om het begrotingstekort terug te dringen hebben op lange termijn een glorieus effect: de verzorgingsstaat is na de verbouwing houdbaar voor alle generaties. Dit concludeert het Centraal Planbureau in de studie Minder zorg om vergrijzing die vandaag is gepresenteerd.

Vier jaar geleden schetste het CPB in een vergelijkbare studie nog een doemscenario. Toen voorzagen de rekenmeesters dat de rijksoverheid op lange termijn bij ongewijzigd beleid jaarlijks 29 miljard euro extra zou uitgeven door de vergrijzing. Toen was de pensioenleeftijd nog 65 jaar en werd de ouderenzorg nog door het rijk geregeld.

Rutte II overleeft al polderend eerste twintig maanden

VK 03.07.2014 Het reces staat voor de deur en het kabinet staat na ruim anderhalf jaar nog overeind. Sterker nog, alle grote plannen zijn voorzien van een politiek fundament en staan in de steigers. Nog geen jaar geleden zag de toekomst er een stuk somberder uit voor Rutte en Samsom, hun plannen dreigden te stuiten op de oppositie in de Eerste Kamer. Een terugblik op twintig maanden Rutte II, het kabinet dat al polderend boven water kwam.

Bezuiniging op kenniscentra beroepsonderwijs kost 800 banen

VK 03.07.2014 Bij de zeventien kenniscentra in het beroepsonderwijs verdwijnen volgend jaar bijna 800 van de 1.200 banen. Dit is het gevolg van ‘een stille bezuiniging’ uit het regeerakkoord. Daarin is vastgelegd dat de subsidie komend jaar in twee stappen teruggaat van 120 miljoen nu, naar 40 miljoen euro in 2016. Subsidie wordt teruggebracht van 120 naar 40 miljoen. De kenniscentra zetten zich per sector in voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook zien ze toe op de kwaliteit van het beroepsonderwijs in het mbo. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het werven, erkennen en ondersteunen van de 250 duizend leerbedrijven, waar mbo-leerlingen vooral in de praktijk het vak leren.

Kabinet: 25 miljoen extra per jaar voor AIVD

RTVWEST 30.06.2014 Het kabinet trekt vanaf volgend jaar 25 miljoen euro extra per jaar uit voor de veiligheidsdienst AIVD. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) heeft dat aan de Tweede Kamer gemeld. In Zuid-Holland hebben onder andere Delft, Den Haag, Gouda en Zoetermeer te kampen met hetfenomeen Syriëgangers: jonge moslims die naar Syrië en elders afreizen om daar deel te nemen aan de jihad.  Lees verder

AIVD krijgt 25 miljoen per jaar extra

NU 30.06.2014 Het kabinet trekt vanaf volgend jaar 25 miljoen euro extra per jaar uit voor de veiligheidsdienst AIVD.  Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft dat aan de Tweede Kamer gemeld. Het extra geld wordt vrijgemaakt vanwege ”toegenomen dreigingen”, aldus Plasterk in zijn brief.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over AIVD

Noodkreet slaat aan: AIVD krijgt 25 miljoen euro per jaar extra

Elsevier 30.06.2014 De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgt er vanaf volgend jaar weer 25 miljoen euro extra bij. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) vereisen de huidige ontwikkelingen in Syrië en Irak ‘meer operationele slagkracht’ van de dienst. Dat schrijft de minister maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dreigingsbeeld

De toezegging volgt nadat de AIVD vorige week een nota naar buiten bracht waarin de dienst waarschuwt voor problemen bij het aanpakken van Nederlandse jihadstrijders vanwege beperkte budgetten.

‘Het dreigingsbeeld (jihadgang Syrië, ontwikkelingen in Irak, instabiliteit in het Midden-Oosten en buitengrenzen van Europa) is sinds de start van dit kabinet in 2012 steeds negatiever geworden,’ schrijft de minister.

Geslaagde lobby

Daarom zal het budget voor de inlichtingendienst structureel met 25 miljoen euro per jaar worden verhoogd. Daarmee is de lobby van de AIVD geslaagd. Van de geplande bezuiniging van 70 miljoen euro werd eind vorig jaar ook al de helft afgesnoept.

Wel, zo schrijft de minister, blijven de ‘efficiencymaatregelen’ en de ‘co-locatie’ (MIVD en AIVD gaan samenwonen) van kracht. Maar buiten die maatregelen moet de AIVD nu in ieder geval budgettair genoeg ‘slagkracht’ hebben om de loslopende tijdbommen (teruggekeerde jihadisten) in de gaten te houden.

Volgens Elsevier;

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) liet weten dat ze de jihadi’s niet meer in de gaten kan houden door de bezuinigingen op de geheime dienst. Toch past hier enige relativering. Naar het commentaar van Eric Vrijsen

zie ook;

Plasterk verzacht bezuinigingen bij AIVD, dienst krijgt 25 miljoen

NRC 30.06.2014 Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) gaat de bezuinigingen bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) deels terugdraaien. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De inlichtingendienst krijgt in totaal 25 miljoen extra, waardoor er uiteindelijk 9 miljoen euro wordt geschrapt.

Eerder waarschuwden bronnen in NRC Handelsblad dat de inlichtingendienst jihadisten in Nederland niet meer goed kan volgen door bezuinigingen en “nieuwe dynamiek” in de jihadbeweging.  LEES VERDER

Lees meer;

30 JUN Aantal sympathisanten ISIS blijft groeien›

VANDAAG Jihad in Nederland Meer extremisten, minder gekort op AIVD

26 JUN Chef antiterrorisme Europa prijst Nederlands beleid›

25 JUN OM onderzoekt tientallen jihadisten en ronselaars›

20 JUN Veiligheidsdienst AIVD verliest zicht op escalerend jihadisme

Zorg als maatschappelijk probleen

Telegraaf 27.06.2014 Mensen zien de gezondheidszorg steeds vaker als belangrijkste maatschappelijk probleem. Vooral de ouderenzorg leidt tot ongerustheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Meer mensen vinden ook dat de regering op het terrein van de zorg juist meer geld moet uitgeven. Eind vorig jaar was dat 66 procent, nu 77 procent.

Zorg, zorg, zorg in plaats van werk, werk, werk

Trouw 27.06.2014 PvdA-leider Diederik Samsom voelde dit voorjaar haarfijn aan waar Nederland zich druk om maakt. Onzekerheid over de toekomst van de zorg noemde hij als een van de voornaamste oorzaken van het verlies van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Mensen zijn onzeker over de toekomst. Vooral over de vraag: wordt er nog genoeg gedaan voor onze ouderen?

Die vrees of er bij ziekte en ouderdom nog wel voldoende, betaalbare hulp is, leeft ook ver buiten de kring van teleurgestelde PvdA-stemmers. Vandaag publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn tweede kwartaalbericht van 2014 en de toegenomen ongerustheid over de gezondheidszorg springt eruit. De economische situatie wordt nu minder vaak genoemd als belangrijkste probleem. Daarvoor in de plaats is de zorg gekomen.

Verwant nieuws;

‘Zorg is belangrijkste maatschappelijk probleem’

NU 27.06.2014 Mensen zien de gezondheidszorg steeds vaker als belangrijkste maatschappelijk probleem. Vooral de ouderenzorg leidt tot ongerustheid.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Meer mensen vinden ook dat de regering op het terrein van de zorg juist meer geld moet uitgeven. Eind vorig jaar was dat 66 procent, nu 77 procent.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Gezondheidszorg Zorg

‘Mogelijk nieuwe bezuinigingen cultuur’

Trouw 25.06.2014 De overheden geven vanaf dit jaar naar verwachting een half miljard euro minder uit aan kunst en cultuur dan in 2011. Dit bedrag kan nog verder oplopen, omdat er nieuwe gemeentelijke bezuinigingen dreigen op cultuurgebied. Dat staat in het rapport De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur dat vandaag verscheen. Hoeveel die bezuinigingen zijn is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerder.

‘Mogelijk nieuwe bezuinigingen cultuur’

Telegraaf 25.06.2014  De overheden geven vanaf dit jaar naar verwachting een half miljard euro minder uit aan kunst en cultuur dan in 2011. Dit bedrag kan nog verder oplopen, omdat er nieuwe gemeentelijke bezuinigingen dreigen op cultuurgebied. Dat staat in het rapport De Cultuurverkenning van de Raad van Cultuur dat woensdag verscheen.

‘Loslaten begrotingsnorm schrikbeeld’

Telegraaf 25.06.2014 De VVD wil niet dat de begrotingsregels van de Europese Unie worden versoepeld. „Het loslaten van de 3 procentnorm is voor ons een waar schrikbeeld”, zei Kamerlid Mark Verheijen woensdag in een debat met premier Mark Rutte over de komende Europese top.

CDA: houd vast aan Europese begrotingsregels

NU 25.06.2014 Premier Mark Rutte moet woensdag tijdens het Kamerdebat over de komende Europese top duidelijk maken dat hij vasthoudt aan de Europese begrotingsregels. Dat vindt het CDA.

Loslaten van de regels is de ”snelste afslag naar een nieuwe crisis”, meent CDA-leider Sybrand van Haersma Buma.

Van Haersma Buma wil helderheid van het kabinet op dit punt omdat PvdA-leider Diederik Samsom er zaterdag voor pleitte om Frankrijk en Italië binnen de Europese begrotingsregels meer tijd zouden moeten krijgen om hervormingen door te voeren.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over CDA Begrotingsregels

‘Vast aan begrotingsregels’

Telegraaf 25.06.2014 Premier Mark Rutte moet woensdag tijdens het Kamerdebat over de komende Europese top duidelijk maken dat hij vasthoudt aan de Europese begrotingsregels. Loslaten van de regels is de „snelste afslag naar een nieuwe crisis”, meent CDA-leider Sybrand van Haersma Buma.

‘Nederland mag soepelere begrotingsregels niet accepteren’

NU 25.06.2014 De Nederlandse regering mag niet accepteren dat EU-lidstaten soepeler mogen omgaan met de begrotingsregels. Dat stelt VVD-Kamerlid Mark Verheijen in aanloop naar de Europese Top van aanstaande donderdag.

Enkele Europese landen, zoals Italië en Frankrijk, hebben moeite om aan de begrotingsafspraken te voldoen gezien de achterblijvende economische groei.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Mark Verheijen Begrotingsregels

Inkomens stijgen voor het eerst in twee jaar

VK 25.06.2014 van dit jaar met gemiddeld 0,2 procent gestegen. Het is de eerste toename in twee jaar tijd, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

De kleine groei in de eerste drie maanden van het jaar komt volgens het statistiekbureau vooral door hogere inkomsten uit vermogens zoals dividenden

De inkomens bestaan, naast lonen, ook uit andere inkomsten. Zoals uitkeringen, inkomens van zelfstandigen en inkomens uit vermogens. De kleine groei in de eerste drie maanden van het jaar komt volgens het statistiekbureau vooral door hogere inkomsten uit vermogens zoals dividenden. Daarnaast namen ook de ontvangsten aan sociale uitkeringen en de inkomens van zelfstandigen iets toe.

MEER OVER

Nederlandse economie minder gekrompen dan gedacht

Telegraaf 25.06.2014 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal niet met 1,4%, maar met 0,6% gekrompen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat het kleinere verlies dankt aan nieuwe internationale richtlijnen om de economische groei te beoordelen en het beschikbaar komen van aanvullende gegevens.

Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2013 bleef de Nederlandse economie onveranderd. In de eerste raming was er volgens het CBS nog sprake van 0,5% krimp.

Gerelateerde artikelen

16-06: CPB: economie groeit dit jaar mondjesmaat

10-06: Amper economische groei in 2014

15-05: Flinke krimp Nederlandse economie

Overheidstekort 2013 naar beneden bijgesteld

Telegraaf 25.06.2014 Het overheidstekort en de overheidsschuld over 2013 komen volgens de nieuwste berekeningen van het CBS lager uit dan in de eerste raming die in maart werd gepubliceerd. Het tekort bedroeg vorig jaar 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee ligt het nog verder onder de Europese 3-procentsnorm dan in de eerste raming, die in maart op 2,5 procent uitkwam. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

ZIE OOK:

Tekort en schuld overheid verder gedaald

Overheidstekort eurozone neemt verder af

CBS: overheidstekort onder Europese norm

Vandaag groeit de economie met 40 miljard – dankzij drugs en seks›

NRC 25.06.2014 Het overheidstekort is bijgesteld naar 2,3 procent, daarmee ligt het nog verder onder de Europese 3-procentsnorm dan in de eerste raming, die in maart op 2,5 procent uitkwam. Dat heeft het CBS zojuist bekendgemaakt. Ook is de economische groei opeens minder slecht dan gedacht. Bleek uit eerdere ramingen dat de economie in het eerste kwartaal met een 1,4 procent kromp, nu blijkt dat er sprake is van 0,6 procent krimp. Dit alles komt door nieuwe rekenmethodes die het CBS voortaan toepast.

Vandaag is de beste economische dag in jaren. De Nederlandse economie blijkt namelijk ruim 40 miljard euro groter te zijn dan we dachten. Dat komt omdat het bruto binnenlands product (bbp) voortaan anders wordt berekend en inkomsten uit drugs en prostitutie meetellen. Vanochtend presteerde het CBS de aangepaste cijfers voor 2001 tot en met het eerste kwartaal van dit jaar.

Het CBS publiceerde in maart alvast de herziening voor 2010 die als nulpunt gaat gelden. In dat jaar blijkt dat de aanpassing van de illegale sector zorgt voor een toename van het bbp met 2,4 miljard euro.

juni 25, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Comité Stop Bezuinigingen Demonstratie 21.09.2013 Beursplein Amsterdam

Comité Stop Bezuinigingen.

Vanuit talloze plaatsen rijden die dag  bussen naar de protestmanifestatie, die om 13.00 uur begint op het Beursplein in Amsterdam. Vandaar lopen de demonstranten via de Dam, het Muntplein en het Waterlooplein naar het beeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Tijdens de slotmanifestatie daar is SP-leider Emile Roemer een van de sprekers.

Rond de 40 maatschappelijke organisaties uit heel Nederland hebben hun steun toegezegd aan de protestactie. Onder meer de Amsterdamse afdelingen van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, SP en GroenLinks en de Huurdersvereniging Amsterdam namen het initiatief tot de demonstratie en verenigden zich in het Comité Stop Bezuinigingen.

Dit weekend gaat u ook  demonstreren in Amsterdam, waartegen?
‘Het is een bijeenkomst van partijen en maatschappelijke organisaties om een ander geluid te laten horen. Niet de verzorgingsstaat uitkleden en met z’n allen meedoen aan de participatiestaat. Dat klinkt mooi, als je geld hebt, maar anders moet je het zelf maar uitzoeken.’

Er komen ook politieke partijen, sluiten oppositiepartijen de rangen?

‘Dat is een typisch Haagse redenering. Maar het gebeurt niet allemaal in Den Haag. De demonstratie is veel breder met allerlei vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.’

Zie ook: Geert Wilders PVV – demonstratie 21.09.2013 Koekamp bij het Malieveld.

en ook: Demonstraties in Den Haag 21.09.2013

Roemer bij manifestatie: ‘Vandaag begint de ommezwaai’

SP 21.09.2013 SP-leider Roemer was vandaag met ruim 5000 anderen op de manifestatie ‘Basta, nu de ommezwaai’ in Amsterdam. Tegen een afgeladen Jonas Daniël Meyerplein sprak hij over de noodzaak van deze demonstratie. ‘Terwijl het aantal miljonairs weer steeg, leveren mensen met een uitkering weer in. De werkloosheid stijgt snel, huren gaan omhoog, illegaliteit wordt strafbaar en de ouderenzorg ligt op het hakblok. PvdA, waar ligt jullie grens?’

Dag van links en rechts protest tegen kabinetsbeleid

Trouw 21.09.2013 In Amsterdam en Den Haag is zaterdag betoogd tegen het beleid van het kabinet Rutte. Op de verschillende protestbijeenkomsten waren duizenden mensen afgekomen die hun ongenoegen kenbaar maakten over vooral de aangekondigde bezuinigingen.

Enkele duizenden bij protestmars bezuinigingen

Trouw 21.09.2013 Naar schatting 2000 tot 3000 mensen hebben zich zaterdagmiddag verzameld op het Beursplein in Amsterdam voor een protest tegen de kabinetsbezuinigingen. Dat liet een woordvoerder van de organisatie weten. Het protest is georganiseerd door de SP.

Enkele duizenden bij protesten bezuinigingen

NU 21.09.2013 In Amsterdam en Den Haag is zaterdag betoogd tegen het beleid van het kabinet Rutte. Op de verschillende protestbijeenkomsten waren duizenden mensen afgekomen die hun ongenoegen kenbaar maakten over vooral de aangekondigde bezuinigingen.

Drukte bij protest bezuinigingen

Telegraaf 21.09.2013 Enkele duizenden mensen hebben zich zaterdagmiddag verzameld op het Beursplein in Amsterdam voor een protestactie tegen de kabinetsbezuinigingen. De organisatie had gerekend op een opkomst van 5000 tot 10.000 mensen.

Vijfduizend mensen protesteren in Amsterdam tegen bezuinigingen

NRC 21.09.2013 Ruim vijfduizend mensen hebben vanmiddag in het centrum van Amsterdam gedemonstreerd tegen de bezuinigingen van het kabinet. Aan de demonstratie deden tientallen organisaties en verschillende politieke partijen mee, waaronder de SP en GroenLinks.

De betogers maken zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen op de zorg en de kinderopvang. Verder maken ze zich kwaad over de hoge bonussen, de belastingontwijking en de topinkomens in het bedrijfsleven die niet worden aangepakt door het kabinet. Lees verder

Roemer roept PvdA op uit kabinet te stappen

NU 21.09.2013 SP-leider Emile Roemer roept de PvdA op uit het kabinet te stappen. Samen met de SP zou de partij kunnen werken aan een socialer alternatief voor de bezuinigingen. Dat zegt Roemer zaterdagochtend tegen deNOS voor aanvang van de demonstratie in Amsterdam tegen de bezuinigingen van het kabinet Rutte.

PVV en SP demonstreren tegen kabinet-Rutte

Elsevier 21.09.2013 De SP organiseert een demonstratie op het Beursplein in Amsterdam. Daar komen zaterdag volgens de socialisten tussen de 2.000 en 3.000 betogers bijeen. Maar de partij verwacht er meer: tussen de 5.000 en 10.000. ‘Die zijn er nog niet, maar het is nog vroeg,’ zegt een woordvoerder.

Protestmars tegen bezuiningen

Telegraaf 21.09.2013 Vanuit 16 steden in het land rijden zaterdag bussen naar Amsterdam met betogers die willen meedoen aan de demonstratie tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet. De organisatie Comité Stop Bezuinigingen verwacht 5000 mensen.

‘PvdA stap uit kabinet’

Telegraaf 21.09.2013  SP-leider Emile Roemer roept de PvdA op uit het kabinet te stappen en samen te werken met de SP aan een sociaal alternatief. Het kabinetsbeleid bevat geen standpunten van de PvdA meer, zei hij tegen de NOS.

Veel mensen verwacht bij protest

Telegraaf 18.09.2013 Bij een demonstratie zaterdag in Amsterdam tegen de bezuinigingen van het kabinet worden 5000 tot 10.000 mensen verwacht. Ruim 5000 mensen hebben al laten weten mee te doen, liet een woordvoerder van het Comité Stop Bezuinigingen woensdag weten.

Duizenden verwacht bij anti-kabinetprotest

Trouw 18.09.2013 Bij een demonstratie zaterdag in Amsterdam tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet worden tegen de 5000 mensen verwacht. Ruim 2500 mensen hebben al laten weten mee te doen, liet een woordvoerder van het Comité Stop Bezuinigingen woensdag weten.

Actie FNV op 30 november gaat door

Trouw 17.09.2013 De landelijke actie van het FNV tegen nieuwe bezuinigingen van het kabinet gaan op 30 november door. FNV-voorzitter Ton Heerts zei maandag in het tv-programma Nieuwsuur dat het ledenparlement van de vakbeweging ermee heeft ingestemd.

Volgens Heerts gaat de FNV niet staken tegen het kabinetsbeleid. Wel kan het in het kader van cao-onderhandelingen tot stakingen komen, voegde hij eraan toe. De FNV keert zich krachtig tegen de nieuwe bezuinigingen van 6 miljard van het kabinet.

september 18, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 3 reacties

Wouter Bos PvdA – Eventjes weer terug in de spotlights

Ik naar Afganistan ??? Dacht het niet !!!!

Gast zijn in Zomergasten stond al een tijdje op zijn bucket list, grapte Wouter Bos !!!

Tijdens de uitgebreide terugblik op Zomergasten bleek, althans volgens recensent Hans Beerekamp, dat de keuze van een politicus om juist niet dat inzicht in zijn persoonlijke leven te bieden, voor kijkers meestal de verkeerde: “die hebben daar weinig trek in”. Toch werd de aflevering met Wouter Bos het beste bekeken tot nu toe. Met 820.000 kijkers trok de oud-politicus meer mensen dan cabaretier Hans Teeuwen (812.000) aan het begin van dit seizoen.

Gisteravond opende Wouter Bos, oud-partijleider van PvdA en sinds een week bestuursvoorzitter van VuMC, het VPRO-interviewprogramma Zomergasten met een UBS-reclame waarin de Engelse acteur Alan Bates (1934) een gedicht declameert van de Amerikaanse dichter Robert Frost (1874-1963). The Road not Taken heet dat gedicht, het verscheen oorspronkelijk in 1916 en geldt als een van de meest gelezen moderne Amerikaanse gedichten van een van de meest populaire twintigste-eeuwse Amerikaanse dichters.

SUCCESVOLLE OPPOSITIELEIDER, MATIGE CAMPAIGNER

Bos werd na de Kamerverkiezingen van 2002, die door zijn partij onder leiding van Ad Melkert dramatisch werden verloren, de nieuwe leider van de PvdA. Als jong en eloquent partijleider deed Bos de partij uit haar as herrijzen: bij de verkiezingen van 2003 won hij bijna alle zetels terug die de PvdA tijdens de Fortuyn-revolte had verloren. Toch wist Bos zijn grootste ambitie, het premierschap, nooit te verwezenlijken. Bij de verkiezingen van 2006 verloor hij opnieuw van collega-VU-alumnus Jan Peter Balkenende (CDA).

Ondanks zijn verkiezingsnederlaag werd Bos vicepremier en minister van Financiën in het vierde kabinet-Balkenende. De hectische maanden in 2008 waren Bos’ hoogtijdagen in de politiek. Hij pendelde tussen parlement, ministerie en Brussel, was leidend bij alle grote beslissingen en domineerde het nieuws. Ieder woord deed ertoe, en Bos genoot er zichtbaar van. Als vicepremier overvleugelde hij zijn baas, premier Balkenende.

Balkenende IV was vanaf het begin een stroef huwelijk. Bos en Balkenende onderhielden een moeizame relatie. Ook waren er grote onderlinge meningsverschillen: achter de schermen verzette Bos zich tegen de plannen voor verdere marktwerking in de zorg van CDA-minister Ab Klink. Uiteindelijk strandde het kabinet door onenigheid over de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Afghanistan.

BOS VERLIET POLITIEK OM MEER TIJD TE BESTEDEN AAN GEZIN

In maart 2010 maakte Bos bekend zich terug te trekken uit de politiek. Als reden gaf hij dat hij meer tijd aan zijn vrouw en kinderen wilde gaan besteden. “Als ik door zou gaan en premier zou worden na 9 juni 2010, zie ik mijn eigen kinderen niet opgroeien”, aldus Bos.

Over zijn tijd in de politiek zei hij: “Ik heb de verantwoordelijkheden die dat met zich meebracht elke minuut gevoeld, er met ziel en zaligheid invulling aan gegeven en het bovenal als heel eervol ervaren.” Een paar maanden na zijn vertrek uit de politiek ging Bos voor vier dagen per week aan de slag als partner bij KPMG. Hij bleef een tijdje uit de publiciteit, maar kwam vorig jaar weer in de schijnwerpers te staan toen hij politiek columnist van de Volkskrant werd en samen met VVD’er Henk Kamp informateur werd van het tweede kabinet-Rutte.

Onlangs kondigde TNS-Nipo aan dat uit onderzoek is gebleken dat burgerparticipatie niet in iedere wijk zijn vruchten afwerpt. Wat denkt u: wordt Nederland er beter van als burgers meer eigen verantwoordelijkheid nemen, zoals Willem-Alexander in zijn Troonrede bepleitte?

Burgerparticipatie is een echte CDA-term. Ik hoor het eerder Jan Peter Balkenende zeggen dan iemand uit de Pvda/VVD-coalitie. Laat staan Wouter Bos. Maar goed. Ik ben daar wel een voorstander van, ja. Het lijkt me uiteindelijk in alle opzichten het meest bevredigend als mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar dat moeten ze dan wel kúnnen nemen, het vangnet moet blijven bestaan. Het lijkt me een vreemde gedachte dat de staat verantwoordelijk is voor onze welvaart en geluk.’

zie ook:

Wouter Bos PvdA laat nog even van zich horen !

Riant Wachtgeld voor Wouter Bos en Camiel Eurlings

Taliban-effect – Tij gekeerd voor de PvdA ?

Wouter Bos PvdA gaat er van tussen

Bijgewerkt op: 05-12 Dossier: Participatie

Wouter Bos: zorgstelsel is eerder stalinisme dan marktwerking

Elsevier 18.06.2014 Het is grappig dat de liberale minister van VolksgezondheidEdith Schippers (VVD) het ene kartelakkoord na het andere sluit. ‘Dit is eerder stalinisme dan marktwerking.’ Dat zegt voormalig minister van Financiën en huidig VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos (PvdA) deze week in Elsevier.

Uitstekend duo

Bos is erg te spreken over minister Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA). ‘Een van de sterkste koppels sinds jaren. Een uitstekend duo.’ In het gesprek bevestigt Bos dat hij nee heeft gezegd tegen een baan als eurocommissaris in Brussel. ‘Men weet in Den Haag dat ik daarvoor niet in aanmerking kom. Ik ben hier heel gelukkig en ik heb drie schoolgaande kinderen’.

GEMEENTEN MOETEN ZICH NIET MET VRIJWILLIGERS BEMOEIEN

BB 26.03.2014 Wil de participatiesamenleving kans van slagen hebben, dan kunnen de gemeenten zich beter zo min mogelijk met vrijwilligers bemoeien.

Geen inmenging
Vrijwilligerswerk gedijt het beste zonder sturing of inmenging van de lokale overheid. Zelfstandigheid en kleinschaligheid zijn over het algemeen de succesfactoren achter de inzet van inwoners voor de goede zaak of het algemeen belang. Die waarschuwing staat in een verkenning naar de betrokkenheid van vrijwilligers in vijf Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die woensdag verschijnt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoofdpunten bijstand en participatiewet

Trouw 03.02.2014 Kabinet, coalitiepartijen en ‘bevriende’ oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP zijn het vandaag eens geworden over aanpassingen van de bijstandsplannen en de participatiewet voor arbeidsgehandicapten van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Hier de belangrijkste punten.

‘VOORDEEL PARTICIPATIEWET LANGER BIJ GEMEENTEN LATEN’

BB 03.02.2014 Laat gemeenten langer het geld vasthouden dat ze besparen op uitkeringen en zorg dat de winst die gemaakt wordt via premies en loonbelasting niet naar het rijk gaat maar in de doelgroep wordt gestoken. Dat is de oproep van Cedris-voorman Job Cohen in de aanloop naar het Kamerdebat over de Participatiewet.

Geen bredere doelgroep

Cohen is er geen voorstander van om de 125 duizend banen die er de komende jaren moeten komen voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt open te stellen voor een bredere doelgroep. Zijn partijgenoot Henk Kool, wethouder van Den Haag, pleitte daar onlangs voor. ‘Die banen zijn bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Dat is de afspraak en ik denk dat je daar gewoon van uit moet gaan’, aldus Cohen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Participatiewet mist essentiële afspraken uit sociaal akkoord’

NU 29.01.2014 De FNV ziet “essentiële afspraken” uit het sociaal akkoord nog niet terug in de uitwerking van de Participatiewet zoals die nu door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Actief burgerschap stimuleren… maar hoe?

BB 24.01.2014 Eigen kracht en zelfregie van inwoners en hun netwerken staan centraal in de decentralisaties. De inzet van burgers om het verenigingsleven, de buurt- en dorpsvoorzieningen en de zorg in stand en betaalbaar te houden, wordt – voor zover daar nog geen sprake van was – onmisbaar. Door kennis uit onderzoek én de praktijk kent Movisie de wegen die naar actief burgerschap leiden. Of het nu via tegenprestatie naar vermogen, buurtcommunities of vrijwilligersorganisaties gaat, Movisie ondersteunt en adviseert u bij het stimuleren van actief burgerschap.

SELECTIE ADVIESAANBOD;

RAADSLEDEN WORSTELEN MET NIEUWE ROL

BB 20.01.2014 In de participatiesamenleving zijn burgers aan zet. Van hen wordt niet alleen meer zelfredzaamheid verwacht, maar ook meer initiatief en actie. Da’s wel even slikken. Want als burgers meer zeggenschap krijgen, wat blijft er dan voor raadsleden over? De zoektocht naar een nieuwe rol is overal in gemeenteraadsland gaande.

Een van de gemeenteraden die zich het hoofd breekt over hoe de lokale politiek de omslag naar de participatiesamenleving kan en moet maken, is Veenendaal. Het is een worsteling voor de 33 raadsleden, zo blijkt uit interviews met vier van de elf fractievoorzitters en een van de raadsadviseurs.

Participatieve democratie

De zoektocht van de Veenendaalse raad staat niet op zichzelf, weet Annemiek Lucas van Platform31 en projectcoördinator van de Gemeenteraad van de Toekomst. Deze ‘raad’− een initiatief van de Vereniging van Griffiers die bestaat uit een mix van burgers, raadsleden, wethouders, burgemeesters, adviseurs en griffiers − heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag hoe gemeenteraden met de nieuwe verhoudingen in de maatschappij moeten omgaan. Oftewel: wat betekent het voor de rol van de raad als je toe wilt naar een participatieve democratie. ‘Duidelijk is geworden dat de raad toe moet naar een meer faciliterende rol en dat er meer op proces dan op inhoud moet worden gestuurd. De inhoud moet in participatie tot stand komen.’

 Lees het hele artikel deze week in Binnenlands Bestuur nr. 1 (17/1)

 GERELATEERDE ARTIKELEN;

 ‘civil society’

De ‘civil society’ moet volgens de overheid een alternatief worden voor de huidige verzorgingsstaat. Alleen wil de overheid een strakke regie houden bij die zelforganisatie en dat is volgens Uitermark jammer. Overheden hebben volgens hem vaak verkeerde verwachtingen doordat nu vooral gekeken wordt waar zelforganisatie goed gaat. ‘Zelforganisatie werkt soms wel en soms niet. Waarom moet het ene buurthuis sluiten en maakt het andere met behulp van bewoners een doorstart? Burgers kun je niet standaardiseren, initiatieven ontstaan soms wel, soms niet.’

Kracht sociale verbanden
De jonge hoogleraar bekleedt de bijzondere leerstoel op de Erasmusuniversiteit Rotterdam en schreef hiervoor de oratie ‘Verlangen naar Wikitopia’. Ideeën over een zelforganiserende stad die met behulp van eigen netwerken, zoals ‘Wikipedia’, haar samenleving vormgeeft. ‘De kracht van onze sociale verbanden zal bepalen of onze kinderen worden opgevangen, of onze buurten veilig en leefbaar zijn en of onze ouderen kunnen rekenen op steunkousen. Zelforganisatie wordt van levensbelang en daarom kunnen we het maar beter nieuwsgierig zijn naar hoe het precies werkt,’ concludeert hij in zijn oratie.

BURGERPARTICIPATIE IS LOS DURVEN LATEN

BB 17.01.2014 Gemeenten die burgerkracht aanmoedigen, kunnen niet verwachten dat burgers vervolgens precies doen wat er in de beleidsnota staat. Volgens bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw, Justus Uitermark (35)moet zelforganisatie een zekere autonomie hebben en niet het  verlengstuk zijn van de overheid.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Participatie is mooi streven, maar verwacht niet te veel van burgers’

Trouw 13.01.2014 De overheid verwacht steeds meer dat burgers dingen zelf organiseren. Ze is zelfs geïnspireerd geraakt door participerende burgers die zelf energie opwekken, festivals organiseren of kennis delen via encyclopediesite Wikipedia. Maar het is niet zo dat als de overheid zich terugtrekt, mensen automatisch het vuile werk zullen opknappen, zegt hoogleraar samenlevingsopbouw Justus Uitermark (35). Vrijdag aanvaardde hij die leerstoel aan de Erasmus Universiteit met zijn oratie ‘Verlangen naar Wikitopia’.

Participatiewet loost Wajongers in de bijstand

Trouw 12.01.2014 De Participatiewet die als doel heeft zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen bevat een weeffout. Tienduizenden Wajongers dreigen daardoor onnodig in de bijstand te belanden. Maandag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de wet. Een mooie kans om deze fout te repareren.

Trouw 11.01.2014 Krijgt staatssecretaris Klijnsma haar plan door de Kamer om vrijwilligerswerk voor mensen met bijstand verplicht te stellen? Rotterdam is in elk geval blij werklozen zo uit hun isolement te halen.

Toen André van der Louw als minister  (cultuur, recreatie en maatschappelijk werk) overwoog werklozen een arbeidsplicht op te leggen, kwamen boze jongeren zijn tuin omspitten. Dat was in 1982. Het plan belandde in de la, maar de roep om bijstandsgerechtigden aan de slag te krijgen, keert steeds terug: voor wat hoort wat.

‘De participatiesamenleving moet wel vrijwillig blijven’

 VK 10.01.2014 De participatiesamenleving bestaat al, schrijven Boris van de Woestijne en Bas van der Velde. ‘Maar de overheid moet de vrijwillige initiatieven die nu bestaan niet verstikken met verantwoordingseisen.’

Het leek een vondst van Mark Rutte, die participatiesamenleving, maar hij bestaat al. Er zijn talloze mensen die door toeval, een onvoorziene ontwikkeling in hun privéleven, de behoefte krijgen om belangeloos de samenleving te verbeteren en andere mensen te helpen. En ook bedrijven, groot, klein, familie-eigendom of beursgenoteerd, dragen vanuit oprechte betrokkenheid bij aan de samenleving. De oproep van het kabinet om meer verantwoordelijkheid bij burgers te leggen sluit hier op aan.

NOORDWIJKSE BURGERS KRIJGEN HET VOOR HET ZEGGEN

BB 07.01.2014 Het lokale politieke systeem moet op de schop. De huidige cyclus van commissie- en raadsvergaderingen met voorspelbare politieke uitkomsten, ongeacht eventuele insprekers, is niet meer van deze tijd. Vindt de Noordwijkse burgemeester Lokker. Hij wil nog dit jaar een representatief burgerpanel in het leven roepen en op die manier burgers laten meebeslissen.

Dringend advies

Besluiten die door het burgerpanel – een digitaal platform –  met meerderheid van stemmen worden genomen, moeten vervolgens door de gemeenteraad worden bekrachtigd. ‘Besluiten van het burgerpanel zijn een dringend advies aan de raad. Als de raad ze niet wil overnemen, moet hij met hele goede argumenten komen om een besluit terzijde te schuiven’, stelt Lokker. Het panel gaat wat Lokker betreft over ‘in principe alle onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat’.

Participatiedemocratie

Zijn plan om te komen tot een participatiedemocratie is een logische in het licht van de participatiesamenleving, vindt de waarnemend burgemeester. ‘Alle oproepen om mee te praten en mee te doen, krijgen pas echt betekenis als inwoners ook mogen meebeslissen. Bovendien kunnen de 21 raadsleden die Noordwijk telt, niet alles weten. Met het burgerpanel wil ik de kennis, kunde en ervaring van onze inwoners benutten.’

Vertrouwen in burgers

Lokker refereert aan recent onderzoek van het SCP, waaruit blijkt dat minder dan 40% van de inwoners ervan overtuigd is dat bestuurders in staat zijn de huidige problemen op een adequate manier op te lossen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Het socialistische idee van een grote ruif met subsidies werkt corrumperend’

VK 07.01.2014 Als ethica Heleen Dupuis één idee mag opperen waarvan Nederland beter wordt, dan is dat: laat mensen meer voor zichzelf zorgen.

Het gangbare beeld is dat de verzorgingsstaat de afgelopen jaren almaar verder is uitgekleed. Ging het maar zo, verzucht emeritus hoogleraar medische ethiek en Eerste Kamerlid (VVD) Heleen Dupuis in haar bijdrage aan de bundel ‘Nederland in ideeën’. Die bevat een verzameling ‘inzichten en innovaties die ons land verander(d)en’. Dupuis behandelt het idee van de verzorgingsstaat. Of liever: de karikatuur die hij van zichzelf geworden is. “Er is iets fundamenteel fout met de verhouding tussen burgers en de overheid”, legt ze uit in een gesprek. “We zijn in een absurde situatie beland.”

PARTICIPATIE MOET GEEN PARTICIPATHIE WORDEN

BB 02.01.2014 Het woord ´participatiesamenleving´ heeft in 2013 voor ophef gezorgd, terwijl participatie door burgers in overheidsbeleid onder verschillende noemers al sinds de jaren ‘70 in opkomst is. Van inspraak in besluitvormingsprocedures, naar coproducties met de overheid tot informele vormen van burgerinitiatief; participatie vindt op verschillende manieren al decennia plaats in Nederland.

Tegenwoordig wordt de morele bal echter steeds vaker bij de burger gelegd. De overheid en de markt doen er zeker nog toe, maar aan burgers wordt regelmatig met klem gevraagd een actieve rol te spelen in het publieke domein. Argumenten hierbij zijn soms van ideële en ideologische aard, maar vaak spelen bezuinigingen een rol.

En voor diegenen die het bovenstaande niet in hun werkwijze opnemen en slechts omwille van bezuinigingen inzetten op burgerparticipatie, introduceren wij voor 2014 een nieuw woord. Een dergelijke drang noemen wij vanaf nu: ‘participathie’. Laten we ervoor waken dat het zover komt!

Menno Spaan, Jannet Wiersma
Haagse Beek organisatieadvies

‘Participatiewet is niet zo stupide als hij wordt voorgesteld’

VK 31.12.2013 Het is kortzichtig om de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden af te doen als vernedering, betogen Thomas Kampen en Evelien Tonkens.

Vernederend en zinloos: dat is het beeld dat oprijst uit de reportage over Werkbedrijf Herstelling, het reïntegratiebedrijf van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van Amsterdam (Voorpagina 24 december).

Verklaring van hopman Asscher staat bol van het wensdenken

Trouw 27.12.2013  In een kennelijke poging Nederland een kerstgedachte mee te geven, presenteerde minister Asscher van sociale zaken zijn participatieverklaring. Politici willen nieuwkomers dwingen te worden zoals wij dat graag zien’. De verklaring die immigranten volgend jaar in zestien gemeenten krijgen voorgelegd, doet denken aan de horderoep van de padvinderij uit mijn jeugd:

‘Asscher wij doen ons best.
Djib djib djip djib,
Wij dob dob dob dob
Woef!’

‘Ze verkwanselen Nederland, en nu blijft er niets voor ons over’

Trouw 26.12.2013 Politiek, de crisis en de staat van ons land. Onderwerpen die tijdens familiebijeenkomsten, zoals op deze Kerstdagen, kunnen leiden tot verhitte discussies. In sommige families daarom taboe, in anderen juist onvermijdelijk.

De tante die geëmotioneerd met haar hand op tafel slaat: “ik heb mijn hele leven hard gewerkt en nu mijn pensioenleeftijd nadert blijft er van de AOW niets over. Ze verkwanselen Nederland”. Oma doet er een schepje bovenop: “wij hebben dit land na de oorlog weer opgebouwd, maar nu mag ik nog maar één keer per week douchen. De thuiszorg wordt ook helemaal uitgekleed. Wat nou participatiesamenleving?“.

Trouw deed er in samenwerking met de VU afgelopen zomer onderzoek naar: De emotionele begroting van Nederland.

De uitkomst was verrassend, maar het leverde misschien wel het meest ondergewaardeerde artikel van het jaar op. De kiezer is niet zozeer bang, hij is vooral boos. Nederland, zo vindt de Nederlandse kiezer, heeft behoefte aan een sterke leider. Iemand die zonder al te veel democratisch geneuzel besluiten neemt. Vooral de vrouwen van boven de vijftig, zoals de tante tijdens het kerstdiner. Driekwart van hen hoopt op een krachtige aanvoerder die de zaken eens even snel op orde komt stellen. De ondervraagden omschreven hun gevoel als ‘walging’.

Toch werd het artikel ‘Boos volk wil nu een sterke leider‘ sinds het begin september op de website werd gepubliceerd maar 11.867 keer gelezen. De bezoekers mochten zelf ook testen hoe bang of boos ze waren. Slechts 11.780 bezoekers namen de moeite de Bang-o-meter in te vullen. Daarmee wisten beide artikelen een week de top tien te halen.

Ruttes participatiesamenleving doet kiezer denken aan CDA

VK 24.12.2013 Premier Mark Rutte werd al gewaarschuwd, meteen nadat hij in september in de Troonrede de participatiesamenleving had geïntroduceerd: dat rook wel erg naar Jan Peter Bal- kenende. Drie maanden later blijkt die associatie inderdaad onvermijdelijk.

Ruttes poging om de sociaal-economische hervormingen van zijn VVD/PvdA-coalitie van een gedeeld ideologisch fundament te voorzien, past in de ogen van de meeste kiezers vooral bij het CDA. De partij die het minst met ‘participatiesamenleving’ wordt geassocieerd, is de PVV van Geert Wilders.

‘Tijdens Serious Request is de gewone burger voor even idealist’

VK 24.12.2013  Tijdens Serious Request geen lastige vragen over waar het geld precies terecht komt, schrijft Bart Smout. ‘Voor even is de gewone burger idealist. Er wordt gefeest, gedanst, gedoneerd en vooral: geloofd dat er een kleine bijdrage wordt geleverd aan een betere wereld.’

Ontwikkelingshulp, liefdadigheid: de woorden klinken bijna antiek, zijn net zo bejaard als Jan Pronk

Liefdadigheid is uit de mode. De 0,7 procent-norm voor ontwikkelingshulp wordt volgend jaar losgelaten en niemand maalt erom. Doneren aan goede doelen is uit de gratie, je weet toch niet of het geld goed terecht komt. De beelden van hongerige en zieke Afrikanen op televisie laten niemand meer naar de portemonnee graaien. En de verkoop van daklozenkranten daalt al jaren.

‘Serious Request toont dat participatiesamenleving werkt als een tierelier’

VK 23.12.2013 Serious Request – 2013 is natuurlijk ook opnieuw het jaar van Serious Request. Men kan in het Glazen Huis in Leeuwarden plaatjes aanvragen voor Afrikaanse baby’s die aan diarree sterven. Niet voor de doodgeschoten en gemartelde kinderen in de burgeroorlog in Syrië. Dat is blijkbaar all too serious.

Het blijft bijzonder dat Serious Request elk jaar zo’n enorm succes is, terwijl het draagvlak voor gewone ontwikkelingssamenwerking vrijwel geheel ten prooi is gevallen aan cynisme en ongeloof. Serious Request laat zien dat de participatiesamenleving voor het goede doel werkt als een tierelier. In elk geval in gewijde kerstsfeer en in een Glazen Huis zonder strijkstokken. Daarom proost! Op een gelukzalig 2014!

De sekte van de burgerkracht

Trouw 14.12.2013 Het was vorige week. Ik wist niet hoe snel ik weg moest wezen. Toen de spreekstalmeester van buurtcentrum De Meevaart in de Indische Buurt van Amsterdam mij naar voren riep om te worden toegeklapt, schoot ik in mijn jas en rende de Balistraat uit. In wat voor wereld ben ik beland?

Hobbyboertjes vinden het heerlijk
Natuurlijk, jonge creatieve types benutten de ruimte die ze krijgen. Ze hobbyen erop los met op zich sympathieke initiatieven rond cultuur, natuur en economie. Ik kan ze geen ongelijk geven. Allemaal in plaats van dat aanbodgerichte welzijnswerk dat hoorde bij die ouderwetse verzorgingsstaat. Maar wat heeft de burger-die-het-zelf-niet-redt hieraan? Niks. Dat geeft op zich ook niet. Maar wees dan creatief op eigen kosten, zou ik zeggen. Daar denkt de overheid echter anders over.

Zet die participerende burger niet bot opzij

Trouw 14.12.2013 Bevlogenheid, passie en naastenliefde moeten de participatiesamenleving schragen, vinden Arie Slob en Wouter Beekers, prominenten van de ChristenUnie. Als de participatiesamenleving alleen maar gaat over de plicht te werken en belasting op te brengen, dan kan die ons gestolen worden

De ‘participatiesamenleving’ is uitgeroepen tot het woord van het jaar en het wordt hoog tijd de woordenboekenschrijvers te helpen aan een definitie. De herdenking van tweehonderd jaar Koninkrijk biedt aanknopingspunten.

‘Neem bij politieke vragen ook onderbuik serieus’

VK 14.12.2013 Het is onverstandig bij het nemen van politieke besluiten geen rekening te houden met onze driften, betoogt Henk Verhoeven, docent toegepaste psychologie aan de Fontys Hogescholen.

Kritiek van Bram van Ojik op bezuinigingen op ontwikkelingshulp, mensenrechten voor chimpansees, beperking van arbeidsmigranten uit Oost-Europa, misbruik van bijstandsuitkeringen, weerstand onder de bevolking tegen verdere uitbreiding van de EU.

‘De onderbuik wordt in de politiek vaak verward met een open samenleving’

VK 13.12.2013 In deze tijd spelen andere vrijheidskwesties dan de vraag of martelen en censuur zijn toegestaan, betoogt Louis Middelkoop, werkzaam voor de commissie-Meijers die adviseert over fundamentele rechten in de EU.

Voorafgaand aan de globaliseringslezing van Marie Bénédicte Dembour schrijft Bastiaan Rijpkema dat mensenrechtenactivisten te ver doorschieten in hun eisen en daarmee het ‘verheven’ karakter van mensenrechten verkwanselen. Hij pleit voor een terugkeer naar klassieke vrijheidsrechten, de rest, zoals satellietschotels, is een ‘randzaak’.

Lees ook ‘Alsjeblieft niet nóg meer mensenrechten’ – 11/12/13

CDA neemt middenveld op de korrel

Trouw  05.12.2013 Het CDA en het maatschappelijk middenveld, dat was altijd twee handen op één buik. Nu neemt de partij voorzichtig enige afstand van de woningbouwcorporaties, scholen, zorginstellingen waarmee het zulke hechte banden heeft. Waarom doet het CDA dit?

Gisteren kreeg CDA-leider Sybrand Buma het eerste exemplaar van ‘Het CDA en de maatschappelijke onderneming, het nieuwste rapport van het wetenschappelijk instituut van het CDA. De fractie komt begin volgend jaar met concrete voorstellen, zei Buma, gebaseerd op deze studie.

‘Meer rechten voor actieve burgers’

Trouw 04.12.2013 Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA wil lokale gemeenschappen via een wet zeggenschap geven over maatschappelijke keuzes die woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen maken. Door mee te praten, kunnen mensen weer het gevoel krijgen dat die instituten, die hun voorouders honderd jaar geleden hebben opgericht, ‘van hen’ zijn. De denktank van het CDA vindt ook dat actieve burgers die zelf initiatieven nemen, veel meer ruimte en rechten moeten krijgen.

‘U zou onze samenleving ook de Hubo- of Gammamaatschappij kunnen noemen’

VK 25.11.2013 Wie wil weten hoe iets in elkaar zit en welk loket het juiste is, moet een hoop werk verzetten, schrijft Reinout van der Heijden. Participatiesamenleving is het woord van 2013. U zou het ook de Hubo- of Gammamaatschappij kunnen noemen. U wordt niet opgevangen als het mis gaat, maar moet het zelf regelen. Dat is een hele klus. Probeer maar wegwijs te worden uit de sociale zekerheid. Wie wil weten hoe iets in elkaar zit en welk loket het juiste is, moet een hoop werk verzetten.

‘Participatiesamenleving’ wint het van ‘Pietitie’ en ‘sletvrees’

Trouw 18.11.2013 ‘Participatiesamenleving’ is gekozen tot het woord van 2013. Leden van het genootschap Onze Taal gaven de voorkeur aan dat woord, boven ‘socialbesitas’ en ‘Pietitie’. Hoe kwamen de tien genomineerde woorden tot leven?

Telegraaf 16.11.2013 Een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Kortweg ‘participatiesamenleving’. Dat is het woord van het jaar 2013. Zaterdagmiddag verkozen deelnemers aan het Onze Taal-congres in Breda het woord boven concurrenten als 3D-printer, afluisterschandaal, selfie en sletvrees.

Participatiesamenleving uitgeroepen tot woord van het jaar 2013

NRC 16.11.2013 Participatiesamenleving is vanmiddag door de leden van het Genootschap Onze Taal uitgeroepen tot woord van het jaar. Met 25 procent van de bijna duizend stemmen liet het woord pietitie en socialbesitas achter, die beide achttien procent van de stemmen kregen.

Het woord participatiesamenleving dook in september op toen koning Willem-Alexander het gebruikte in zijn troonrede. Hij zei dat de klassieke verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Volgens Onze Taal betekent het een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving.  Lees verder

‘Participatiesamenleving’ verkozen tot Woord van het jaar 2013

VK 16.11.2013 Een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Kortweg ‘participatiesamenleving’. Dat is het woord van het jaar 2013. Zaterdagmiddag verkozen deelnemers aan het Onze Taal-congres in Breda het woord boven concurrenten als 3D-printer, selfie en sletvrees.

VVD en PvdA blijven het oneens over ‘participatiesamenleving’

Elsevier 12.11.2013 De vraag wat de participatiesamenleving nu precies inhoudt, zorgt nog altijd voor discussie tussen regeringspartijen VVD en PvdA. Na kritiek van PvdA’ers als Wouter Bos en fractievoorzitter in de Eerste Kamer Marleen Barth, doet nu ook partijvoorzitter Hans Spekman een duit in het zakje. In het televisieprogramma Altijd Wat zegt hij dinsdagavond dat minister-president Mark Rutte tot nu toe een ‘onzinnige invulling’ heeft gegeven aan het begrip. Tijdens de jaarlijkse Willem Dreeslezing in oktober sprak Rutte uitgebreider over de participatiesamenleving, en wat dit begrip precies betekent.

Betrokken Hagenaar Leo Olffers: ‘Kamer moet armoede aanpakken’

RTVWEST 04.11.2013 DEN HAAG – De Tweede Kamer moet een commissie instellen om een einde te maken aan alle sociale problemen in Nederland. Dat vraagt de Hagenaar Leo Olffers in een open brief aan de Kamer. Lees verder

gerelateerde artikelen

‘Wie controleert wie, na het decentraliseren?’

VK 01.11.2013 Nederland staat voor een ongekend grote ingreep in de samenleving – met onvoorziene gevolgen, schrijft Menno Hurenkamp.

De verzorgingsstaat wordt aan de mensen teruggegeven, heet het opgewekt de laatste tijd. Wat ooit de staat deed, gaan nu de steden doen. Nee nog beter, dat gaan nu de mensen zelf doen. Hulp, verzorging, bijstand, beschermd werk, het wordt in ‘de participatiemaatschappij’ allemaal weer eigen initiatief.

‘Mensen als Marcel van Dam kunnen steenrijk worden in deze prestatiemaatschappij’

VK 01.11.2013  Marcel van Dam had een punt toen hij stelde dat de standenmaatschappij ten opzichte van de prestatiemaatschappij voordelen had. Maar zijn kritiek op de meritocratie is ook wat gratuit, schrijft columnist Meindert Fennema.

Marcel van Dam schreef een scherpe cultuurkritiek naar aanleiding van de explosieve groei van de esthetische chirurgie.

Lees ook Marcel van Dam: ‘De schijn ophouden is een deugd geworden’ – 24/10/13

Het voortijdig failliet van de participatiemaatschappij

BB 31.10.2013 “Nee, meneer, ik heb de bekeuring nou al ingevoerd. En wij moeten ook onze targets halen.” Daar stond ik dan, tegenover twee mannen in imitatie-politie uniform. Eén van hen hield in zijn hand een of andere baksteenvormige smartphone waarin hij net mijn kenteken had ingevoerd. Ik stond fout geparkeerd maar gelukkig waren deze Buitengewoon Opsporingsambtenaren of BOA’s er om, in het publieke belang, te handhaven.

Krachtige burgers gehinderd door gemeenten

BB 26.10.2013 Gemeenten moedigen weliswaar bewoners aan om zelf initiatieven te nemen, maar dwarsbomen al te veel ‘burgerkracht’. Ambtenaren laten zich influisteren door welzijnsorganisaties die louter eigenbelang nastreven, zo luidt de klacht.

Wijkcentrum dicht
Hagenaar Leo Olffers was jarenlang een gevierd man, ook onder bestuurders, vanwege zijn tomeloze inzet voor de wijk Laakkwartier. Totdat hij van vakantie terugkwam en hoorde dat zijn wijkcentrum moest sluiten. ‘Welzijnswerk had een succesvolle lobby gevoerd zichzelf en dat kostte ons de kop.’ Olffers liet het er niet bij zitten. In april vorig jaar begon hij vanuit zijn eigen woonkamer ouderenvereniging ‘De Laakse Lente’. Ouderen kunnen er elke ochtend binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. Hij krijgt nu stiekem waardering, ook van gemeenteambtenaren. ‘Maar niemand durft mij openlijk te steunen. Dat vind ik triest.’

Gerelateerde artikelen;

Henk Bleker: Participatiesamenleving? Kijk eens naar Italië

Elsevier  26.10.2013 Nederlanders zijn te ver doorgeschoten in hun afhankelijkheid van de overheid. We kunnen klagen over Zuid-Europa, maar in onze zoektocht naar een ‘participatiesamenleving’ zou een voorzichtige blik op Italië geen kwaad kunnen. In zijn boek ‘Het andere Italië’ doet de voormalige politicus een poging om Nederlanders op een bredere manier naar Italië te laten kijken. We zijn te ver doorgeschoten in die afhankelijkheid van de overheid,’ zegt Bleker.

De familiesamenleving, de karakteristieke familiebedrijven, de politiek en de rol van Italië in Europa. Nu Italië steevast in het rijtje van probleemlanden wordt genoemd, laat Bleker een tegengeluid horen. Lees meer…

Zoektocht naar burgerkracht is geen makkelijke

BB 25.10.2013 De zoektocht naar het aanboren naar burgerkracht is in gemeenteland in volle gang. Ideeën zijn er wel, maar hét antwoord niet. Valkuilen zijn er genoeg, evenals twijfels.

Op de rem

‘Zeggen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen werkt contraproductief. Mensen trappen daar niet in, ze gaan dan juist in de rem hangen’, betoogde Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, donderdag op het BB debat over burgerkracht. De lokale overheid verwacht veel van burgers, maar de burgers ook van de overheid, zo hield zij een bomvolle zaal met onder meer veel beleidsambtenaren voor.

Gerelateerde artikelen

‘Er wordt nu gedaan alsof ouderen in het krijt staan bij de overheid’

VK 17.10.2013 Ouderen moeten een grotere rol spelen in de samenleving. Vrijwilligerswerk is daarvoor de aangewezen weg. Of niet? Een twistgesprek tussen Marja Pijl en Henk Müller. Mijn generatie streed ervoor dat ouderen rechten kregen. Nu word je weer afhankelijk van een gesprekje bij een kopje koffie. En je moet ‘vrijwilliger’ worden als je zorg nodig hebt

Premier Rutte heeft deze week in de Drees-lezing gezegd dat mensen meer willen en kunnen doen voor de samenleving. Gemeenten gaan daarom de ouderenzorg organiseren, waardoor ‘de kracht van de mensen maximaal wordt losgeklopt’. Logisch dat gemeenten een beroep doen op de capaciteiten van ouderen in ruil voor zorg. Voor wat, hoort wat.
‘Is het moment waarop mensen zelf hulpbehoevend worden het juiste moment om ze aan te sporen tot nieuwe activiteiten? Dat doe je meestal als je niet zo fit bent. Waarom komen gemeenten niet met het aanbod vrijwilligerswerk te gaan doen als inwoners de pensioenleeftijd bereiken? Dan hebben ze meer tijd en zullen velen daarvoor openstaan.’

Mark Rutte: ‘De politiek loopt achter de ontwikkelingen aan’

Trouw 15.10.2013 De staat weet niet precies wat goed is voor de burger. Die neemt steeds meer de zaken in eigen hand. De politiek loopt achter die ontwikkeling aan, stelt premier Mark Rutte.

Willem Drees, minister-president van 1948 tot 1958, was zeer realistisch over de rolverdeling tussen staat en samenleving. Een realisme dat doorklinkt in zijn voorkeur voor de term ‘waarborgstaat’ boven het begrip ‘verzorgingsstaat’.

Rutte: participatiesamenleving is geen bezuiniging

BB 14.10.2013 De participatiesamenleving heeft een negatief imago, maar dat is niet terecht. Het gaat niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet. ,,De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.”

Omdat we het willen
Premier Mark Rutte zei dat maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.

Volgens Rutte bestaat ,,de samenleving van vroeger, waarin anderen wisten wat goed was voor jou” niet meer. Mensen nemen zaken in hun omgeving steeds meer in eigen hand. ,,Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat ze het willen.”

Meer weten over wat gemeenten kunnen doen om de burgerkracht in de lokale samenleving te stimuleren? Kom naar het debat Burgerkracht, 24 oktober in Driebergen.

Gerelateerde artikelen;

Rutte: participatiesamenleving geen beleid, maar ontwikkeling

Trouw 14.10.2013 De participatiesamenleving heeft een negatief imago, maar dat is niet terecht. Het gaat niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet. ‘De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.’ Premier Mark Rutte zei dat maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.

Rutte vindt participatie- samenleving niet negatief

‘De Staat is en blijft een schild voor de zwakken’

NU 14.10.2013 Premier Mark Rutte heeft maandag gezegd dat het niet terecht is dat de participatiesamenleving een negatief imago heeft.  Het gaat volgens hem niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet.

”De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.” Premier Mark Rutte zei dat maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.

Rutte in bres voor participatie

Telegraaf 14.10.2013 De participatiesamenleving heeft een negatief imago, maar dat is niet terecht”, vindt premier Mark Rutte.  ,,Het gaat niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet. De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.” Dat zei Rutte maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.

Mark Rutte: participatiesamenleving is geen bezuiniging

Elsevier 14.10.2013 Minister-president Mark Rutte houdt de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.  De oproep die het kabinet uit monde van koning Willem-Alexander deed om als samenleving meer te ‘participeren’ was niet bedoeld als verkapte bezuinigingsmaatregel. De participerende burger is geen product van overheidsbeleid maar juist een ontwikkeling die uit de samenleving zelf komt.Dat heeft premier Rutte maandagavond gezegd in de jaarlijkse Dreeslezing.

Elsevier 10.10.2013 Premier Mark Rutte houdt aanstaande maandag de jaarlijkse Willem Dreeslezing over de verzorgingsstaat. De titel van Ruttes lezing is ‘Sterke mensen, sterk land. Over het bezielend verband in de samenleving’. De Willem Dreeslezing wordt sinds 1990 georganiseerd door de Stichting Willem Drees lezing, die de herinnering aan oud-premier Willem Drees en zijn betekenis voor de verzorgingsstaat levendig wil houden. De lezing wordt gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

De afgelopen twee jaar gingen oud-premiers Wim Kok (PvdA) en Ruud Lubbers (CDA) Rutte voor. Het onderwerp van Koks lezing was de toekomst van de verzorgingsstaat, die onder druk staat. Daarin betoogde hij dat Nederland moet veranderen en meegaan in de technologische en geopolitieke veranderingen die de samenleving de komende jaren zullen treffen.

Commentaar Gertjan van Schoonhoven: Rutte heeft domweg gelijk: burger moet het heft in eigen hand nemen.

In 1990 noemde premier Lubbers Nederland ziek omdat de miljoenste WAO’er dreigde. Gerritse werkte toen net bij de SER waar hij over dat toegangspoortje sprong. Daar ‘pionier-de’ hij over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat en de activering van mensen met een uitkering. Wim Kok sprak twee jaar later al van de participatiesamenleving en betaalde daarvoor bij de verkiezingen van 1994 de tol. Maar de hervorming van de WAO ging door, zoals later de bijstand werd beperkt en het huidige kabinet werkt aan een ‘participatiewet’ voor de zogeheten onderkant van de arbeidsmarkt. Nog altijd langs dezelf-de, begin jaren negentig uitgedachte lijnen van activering. ‘De incubatietijd tussen agendering van een maatschappelijk probleem en de bestuurlijke oplossing is ongeveer vijftien à twintig jaar’, schat oud-topambtenaar Roel Bekker.

Martin Sommer: ‘Tijd was altijd een ambtelijke troefkaart, maar die raakt op’

Lees ook Ronald Gerritse: ambtenaar die geen taboe schuwde – 27/09/13

Lees ook AFM-voorzitter Ronald Gerritse overleden – 27/09/13

Sociaal doe-het-zelven, daar help je mensen mee

Trouw 03.10.2013 De participatiesamenleving mag geen excuus zijn om weg te kijken van mensen die hulp nodig hebben, stellen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans.

Het kabinet-Rutte houdt ons voor dat de participatiesamenleving in de plaats komt van de verzorgingsstaat. Het is minder overheid en meer eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het is minder professionele zorg en meer zorg door de buren/familie/netwerk. Premier Rutte reduceert het probleem tot een zwart-witkeuze vóór of tegen de verzorgingsstaat, een of/of-formule. Dat is nu precies waar het niet om gaat. Actieve betrokkenheid van burgers leidt tot een andere verzorgingsstaat, maar mag onder geen beding een alibi zijn voor een afbraak daarvan.

Rutte wil participatie niet opleggen

NU 03.10.2013  Premier Mark Rutte wil niet dat de overheid de participatiesamenleving afdwingt met beleidsmaatregelen.

Dat zegt hij in een vraaggesprek met NU.nl na afloop van een werkbezoek aan twee particuliere wijkinitiatieven in Amsterdam.

“Het laatste wat ik wil is zeggen: ik heb nu iets gezien en dat wil ik over heel Nederland uitrollen”, aldus de premier.

an Rijn: geen vrijwilligerswerk in ruil voor zorg

Elsevier 03.10.2013 Ouderen en andere zorgbehoevenden hoeven geen vrijwilligerswerk te doen ‘in ruil voor zorg’. Een ‘voor-wat-hoort-wat-maatschappij’ zou een ‘belachelijk idee’ zijn.

Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn donderdag gezegd op Radio 1 in reactie op berichtgeving over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Niet werken in ruil voor zorg

Telegraaf 03.10.2013  Gemeenten zullen vanaf 2015 ouderen, zieken en gehandicapten niet dwingen tot vrijwilligerswerk in ruil voor zorg. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag. Hij meent dat er een „karikatuur” van zijn wetsvoorstel wordt gemaakt.

‘Geen vrijwilligerswerk in ruil voor zorg’

NU 03.10.2013 Gemeenten zullen vanaf 2015 ouderen, zieken en gehandicapten niet dwingen tot vrijwilligerswerk in ruil voor zorg. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag.

Hij meent dat er een ”karikatuur” van zijn wetsvoorstel wordt gemaakt.

Wel kunnen gemeenten volgens het conceptwetsvoorstel ”verkennen” of er ”maatschappelijk nuttig werk” kan worden verricht. Maar mensen verplichten tot vrijwilligerswerk in ruil voor zorg is volgens Van Rijn tegenover het Radio 1 Journaal een ”belachelijk idee”. Hij zal mensen ”hier nooit toe verplichten, zeker niet bij zorg”.

Nieuwe wet: zorgbehoevende oudere doet vrijwilligerswerk

Elsevier 03.10.2013 Ouderen, zieken en gehandicapten gaan als het aan staatssecretaris Martin van Rijn(Volkgezondheid, PvdA) ligt, zelf vrijwilligerswerk doen in ruil voor de zorg die zij krijgen. Ouderen kunnen bijvoorbeeld kinderen voorlezen.

Dat staat in een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, dat het kabinet naar de Raad van State heeft gestuurd, schrijft De Volkskrant.

‘Hulpbehoevende ouderen mogen best iets terug doen’

NU 03.10.2013 Hulpbehoevende ouderen kunnen vanaf 2015 een dringend verzoek verwachten van hun gemeente om in ruil voor zorg vrijwilligerswerk te verrichten.

Dat staat in een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, zo schrijft de Volkskrant donderdag.

‘Kabinet wil vrijwilligerswerk in ruil voor zorg’›

NRC 03.10.2013 Gemeenten gaan inwoners die zorg nodig hebben dringend verzoeken of ze in ruil daarvoor vrijwilligerswerk kunnen doen. Dat staat in een concept van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, dat het kabinet voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd, schrijft de Volkskrant.

Een voorbeeld dat in het concept wordt gegeven is dat ouderen kunnen voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand. Zo wordt gelijk de eenzaamheid bestreden. Een gepensioneerde boekhouder in een rolstoel zou kunnen helpen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Vrijwilligerswerk doen in ruil voor zorg’

NU 03.10.2013 Ouderen, zieken en gehandicapten die zorg krijgen van de gemeente, kunnen vanaf 2015 het dringende verzoek krijgen om vrijwilligerswerk te verrichten.

Dat meldt de Volkskrant donderdag.

De krant kreeg een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in handen na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid

Elsevier 30.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) greep op 2 september de H.J. Schoo-lezing van Elsevier aan om zelfredzaamheid in tijden van crisis te benadrukken. Zijn tekst wordt nu in boekvorm uitgebracht.

Het boekje Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid bevat niet alleen de enigszins bijgewerkte versie van de H.J. Schoo-lezing, maar ook de tekst van de Popperlezing die Rutte op 27 september 2011 in Antwerpen hield.

Samenleving

Met de Schoo-lezing van Rutte in een uitverkochte De Rode Hoed begon het nieuwe politieke jaar. Hij wees in zijn toespraak op de technologische verandering waar onze samenleving mee te maken krijgt.

‘Kwart Nederlanders weinig zin in participatie’

Trouw 27.09.2013 Die vindt de animo voor zo’n participatiesamenleving absoluut niet tegenvallen: ‘Er zijn altijd mensen die niet kunnen helpen omdat ze zelf patiënt zijn, of bijvoorbeeld 60 uur per week werken’, stelt een woordvoerder. Pakweg de helft van de ondervraagden gaf juist aan ‘waarschijnlijk wel’ anderen te willen helpen, 14 procent acht dat zelfs ‘zeer waarschijnlijk’. Dat levert een potentieel op van 5 miljoen nieuwe zorgverleners, schat de denktank.

Kwart Nederlanders weinig zin in participatie

NU 27.09.2013 Bijna een kwart van de Nederlanders die nog niet vrijwillig voor een ander zorgen, heeft weinig zin om dat in de toekomst wel te gaan doen. 6 procent is daar ‘zeker niet ‘ toe bereid en 17 procent ‘waarschijnlijk niet’, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Nationale Denktank.

Kwart Nederlanders weinig zin in participatie

Telegraaf 27.09.2013 Bijna een kwart van de Nederlanders die nog niet vrijwillig voor een ander zorgen, heeft weinig zin om dat in de toekomst wel te gaan doen. 6 procent is daar ‘zeker niet ‘ toe bereid en 17 procent ‘waarschijnlijk niet’, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Nationale DenkTank.

Participatiesamenleving? Samsom hoor je er niet over

Trouw 26.09.2013 Participatiesamenleving: het is misschien geen mooi woord, maar sinds de koning er in de Troonrede over begon, is er volop discussie over een maatschappij waarin de overheid minder, en de burger meer gaat doen.

‘Ik voorspel een hete herfst’

Telegraaf 25.09.2013  SP-leider Emile Roemer heeft kritiek op de participatiesamenleving, die het kabinet vorige week in de troonrede bepleitte. „We weten allemaal dat de participatiesamenleving, zoals het kabinet het presenteert, een eufemisme is voor ‘zoek het lekker zelf maar uit”, zei Roemer tijdens de Algemene Beschouwingen, het jaarlijkse debat over de begroting van het kabinet voor het volgend jaar.

Gerelateerde artikelen;

25-09: ‘Excuus voor kil bezuinigen’

25-09: Omslag naar participatiesamenleving is goede ontwikkeling

25-09: Debat over bezuiniging

22-09: Partijbureau PvdA beklad

22-09: Pvda zakt nog verder weg

19-09: Bos tegen participatie

17-09: Tekst troonrede

PvdA en VVD aan de haal met een CDA-filosofie

Trouw 25.09.2013  De participatiesamenleving is een ideologische keuze. Maar PvdA en VVD struikelen over loze kretologie, schrijft CDA-leider Sybrand Buma.

Opvallend moment in de Troonrede was de verwijzing van onze Koning naar de participatiesamenleving. Iedereen met enig historisch besef, herkende dit als CDA-thematiek die eerder onder andere door premier Balkenende naar voren is gebracht.

Buma: ‘Participatie is excuus voor kil bezuinigen’

Trouw 25.09.2013 De participatiesamenleving waarvan vorige week sprake was in de troonrede, is voor de VVD ‘weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen’. CDA-leider Sybrand Buma schrijft dat woensdag in een opinie-artikel in Trouw.

‘Excuus voor kil bezuinigen’

Telegraaf 25.09.2013 De participatiesamenleving waarvan vorige week sprake was in de troonrede, is voor de VVD „weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen”. CDA-leider Sybrand Buma schrijft dat woensdag in een opinie-artikel in Trouw.

Buma vindt participatie ‘excuus voor kil bezuinigen’

NU 25.09.2013 De participatiesamenleving waarvan vorige week sprake was in de troonrede, is voor de VVD ”weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen”.

CDA-leider Sybrand Buma schrijft dat woensdag in een opinie-artikel in Trouw.

Tegelijk verwijt hij de PvdA dat door het ‘staatsdenken’ van die partij een overheid is ontstaan ”die de rol van de samenleving, van maatschappelijke organisaties, sportverenigingen tot families, steeds meer verdringt.”

‘Een participatiesamenleving dus, maar intussen viert het escapisme hoogtij’

VK 24.09.2013 Als het aan de politiek ligt, wordt ‘samenkracht’ het belangrijkste woord van 2014, schrijft Govert Derix. Maar hij ziet juist dat we steeds meer vluchten in met name virtuele werelden. Er is een middenweg.

De moderne mens beleeft spannende tijden. Na de dood van God eind negentiende eeuw, de dood van het subject in de jaren zeventig en de dood van ‘multiculti’ in 2010 (bij monde van Angela Merkel), doet ook Koning Willem-Alexander een duit in het zakje. De verzorgingsstaat is dood. Leve de samenleving waarin iedereen weer meedoet. Maar is dat gewoon een kwestie van een knop omzetten? Of zijn we hopeloos verdwaald in de krochten van een ‘escapatiesamenleving’?

Als het kabinet meer participatie wil, valt er veel te winnen bij vrijwilligers

Trouw  23.09.2013 Als het kabinet participatie echt zo belangrijk vindt, is er nog veel te winnen. Zet werklozen en jongeren als vrijwilliger in, betoogt hoogleraar Evelien Tonkens. Onder de vlag van de participatiesamenleving neemt de regering vooral participatie-ontmoedigende maatregelen

Al vanaf de jaren tachtig heerst het idee dat de verzorgingsstaat een meer activerend karakter moet krijgen. De koning zei dus niets nieuws toen hij in de Troonrede betoogde dat ‘de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving’. Toch kreeg de term ‘participatiesamenleving’ de volle aandacht van de media. Het klinkt gezamenlijker en positiever dan ‘eigen verantwoordelijkheid’. De term participatiesamenleving lijkt te voorzien in een behoefte aan een positief, motiverend en samenbindend ideaal, getuige de weerklank die deze term vindt.

Martin Sommer: ‘Het gaat er kennelijk om dat de overheid jouw sores betaalt’

VK 22.09.2013 Volgens columnist Martin Sommer is de participatiesamenleving die premier Rutte voor ogen heeft nog heel ver weg. Niet een helpende hand, maar het eigen belang lijkt de boventoon te voeren. Waarom? ‘Het gelijkheidsideaal baart automatisch meer vraag naar gelijkheid. Er is per definitie altijd een achtergestelde groep, en daarna is er altijd wel weer een politicus die zich daarover ontfermt.’

Participatiesamenleving vraagt om bescheiden bestuur

Trouw 21.09.2013 De tendens naar meer lokale samenwerking is wellicht een beweging naar een ‘participatiesamenleving’. Maar dan niet zoals het kabinet deze voor ogen heeft: van bovenaf opgelegd, met het doel te bezuinigen. Wel als het gaat ‘sociale ambachtelijkheid’ en bescheiden bestuur.

Bereidheid burgerparticipatie stopt bij troep opruimen

BB 20.09.2013 Als het moet, zijn Nederlanders zonder morren bereid te zorgen voor familieleden die ziek of hulpbehoevend zijn. Maar het opruimen van hondenpoep in de eigen buurt gaat de meesten te ver. Ook het legen van afvalbakken, het schoonmaken van bekladde muren en het corrigeren van hangjongeren zijn volgens de gemiddelde Nederlander bij uitstek taken voor de overheid. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau TNS NIPO naar burgerparticipatie.

Gerelateerde artikelen;

‘We begeleiden een hoop overbelaste mantelzorgers’

RTVWEST 20.09.2013 Participeren moeten we. Tenminste als het aan het kabinet ligt. De koning zei in de troonrede dat de verzorgingsstaat langzamerhand plaats moet maken voor een participerende samenleving waarin mensen waar mogelijk zelf verantwoording moeten nemen voor hun eigen leven. Bijvoorbeeld in de zorg. Daar zal vaker een beroep worden gedaan op naaste familieleden. Maar is dat ook reëel?… Lees verder

’Hervormingen te lang taboe binnen PvdA’

VK 20.09.2013 De participatiesamenleving die het kabinet voorstaat is niet de nachtwakersstaat die voormalig PvdA-leider Wouter Bos ervan maakt. Dat zegt PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem in een gesprek met de Volkskrant, zaterdag. ‘Ik vind de reactie van Bos zwart-wit. Alsof het een staat is die alleen daar opvangt waar mensen door het ijs zakken.’

‘Participatiesamenleving’ is voor het VVD-PvdA-kabinet en Dijsselbloem het kernwoord om de volgens hen noodzakelijke maatschappelijke omslag te duiden. Bos, met VVD-minister Henk Kamp informateur van Rutte II, leverde er felle kritiek op. Zo’n minimale samenleving, ‘zeg me dat het niet zo is’, daagde hij zijn partijgenoten uit in zijn Volkskrant-column afgelopen donderdag.

Lees ook Wouter Bos: ‘PvdA steunt participatie-samenleving? Zeg me dat het niet zo is!’ – 19/09/13

‘Plasterk is als een tuinman die denkt dat de bloemen vanzelf gaan bloeien’

VK  20.09.2013 De PvdA kiest opnieuw voor een politiek van meer markt en eigen verantwoordelijkheid, schrijft Ronald van Raak (SP) in reactie opRonald Plasterk. ‘Dat was niet de belofte die Samsom voor de verkiezingen deed.’

De verzorgingsstaat is geen probleem, maar een oplossing voor problemen. Als mensen ouder, ziek of werkloos worden en hulp nodig hebben om hun leven in eigen hand te houden. De PvdA neemt afstand van de verzorgingsstaat en kiest voor een ‘participatiesamenleving’. Daarmee neemt de PvdA ook afstand van de sociaaldemocratie.

Minister Plasterk verdedigt vandaag in de Volkskrant de nieuwe koers van het kabinet. Mensen zijn hoger opgeleid dan voorheen en zouden daarom minder behoefte hebben aan gemeenschappelijke regelingen voor sociale zekerheid. Maar de huidige crisis laat nu juist zien dat iedereen in de problemen kan komen en sociale zekerheid nodig heeft.

Lees ook ‘De overheid kan niet elke grasspriet bijknippen’ – 20/09/13

Rutte: ‘Ook in participatie-maatschappij bestaat WW’

Trouw  20.09.2013 Een participatiemaatschappij heeft niks met inkomen te maken. ‘Ook in een participatiesamenleving bestaan WW en pensioenen.’ Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de ministerraad. Hij reageerde op de ophef die ontstond door een zin in de troonrede dat de klassieke verzorgingsstaat plaats maakt voor een participatiesamenleving.

‘Gettovorming dreigt door participatiesamenleving’

VK  20.09.2013 Bij 80 procent van de bevolking zal de omschakeling naar de participatiesamenleving die het kabinet-Rutte voorstaat, waarschijnlijk weinig problemen geven. Maar arme wijken waar de bewoners weinig onderling contact hebben, dreigen de dupe te worden.

De bewoners zijn er het minst van alle Nederlanders bereid zich in te zetten voor hun buren en hun leefomgeving als de overheid zich er de komende jaren terugtrekt. Dit blijkt uit een onderzoek onder duizend burgers door TNS Nipo. ‘Als de overheid van alle mensen verwacht dat bewoners taken van de overheid gaan overnemen, zal dat in sommige wijken goed gaan’, zegt Peter Kanne van TNS Nipo. ‘Maar andere buurten kunnen afglijden en getto’s worden zonder extra inzet van de overheid.’

VERWANT NIEUWS;

‘De overheid kan niet elke grasspriet bijknippen’

VK 20.09.2013  De ontwikkeling naar meer participatie is niet links of rechts, niet van arm of rijk, niet van stad of platteland, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Wanneer verschillende maatschappelijke bewegingen dezelfde kant op gaan werken, kan er echt iets gebeuren. Hier zijn drie bewegingen van de laatste decennia.

Wouter Bos tegen participatiesamenleving

BB 19.09.2013 Oud-PvdA-leider en oud-informateur van het huidige VVD-PvdA-kabinet Wouter Bos is geschrokken van de term ‘participatiesamenleving’ in de troonrede van dinsdag. Dat blijkt uit zijn column in de Volkskrant van donderdag.

Gerelateerde artikelen;

17-09-2013 Troonrede: Omslag naar participatiesamenleving 

VK 19.09.2013  Als de participatiesamenleving zoals verwoord in de troonrede niet slechts de mening van de VVD-leider is, maar ook van de coalitie, is er bij de PvdA sprake van een kleine ideologische revolutie, schrijft Wouter Bos in zijn tweewekelijkse column.

participatiesamenleving
Maar het grootste nieuws vond ik toch de terugkeer van de participatiesamenleving. De koning mocht zelfs aankondigen dat de klassieke verzorgingsstaat plaats ging maken voor de participatiesamenleving. Pauw & Witteman verbasterden het overigens onmiddellijk tot participatiemaatschappij, volgens woordenboeken is dat vooral een ‘onderneming ter financiering van vennootschappen die zelf door hun betrekkelijk geringe omvang geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt’. Die verwarring was voor mij één van de redenen om het woord zelf nooit te gebruiken.

Wouter Bos tegen ‘participatie-samenleving’

Trouw  19.09.2013 Oud-PvdA-leider en oud-informateur van het huidige VVD-PvdA-kabinet Wouter Bos is geschrokken van de term ‘participatiesamenleving’ in de troonrede van dinsdag. Dat blijkt uit zijn column in de Volkskrant van donderdag.

Bos tegen participatie

Telegraaf 19.09.2013 Oud-PvdA-leider en oud-informateur van het huidige VVD-PvdA-kabinet Wouter Bos is geschrokken van de term ‘participatiesamenleving’ in de troonrede van dinsdag. Dat blijkt uit zijn column in de Volkskrant van donderdag.

‘Wat Wouter Bos ook beweert, het gaat de kiezer wel degelijk om de inhoud’

Trouw 30.08.2013 De Ombudsvrouw van de Volkskrant schrijft in de krant van afgelopen zaterdag dat frivool nieuws de krant vaak haalt via een omweg. Zij doelde op de wat slinkse wijze waarop de echtscheiding van Diederik Samsom in de krant ‘werd gefietst’. De Volkskrant schreef namelijk niet over de scheiding, maar over de manier waarop andere kranten die scheiding in het nieuws hadden gebracht en over de vraag of de scheiding van Samsom niet, wel of geen ‘nieuws’ was of zou moeten zijn.

‘Wouter Bos straks als PvdA-lijsttrekker: ik sluit het niet uit’

Elsevier 29.08.2013 Na de dood van Pim Fortuyn was Wouter Bos een van de weinigen die bij de rouwstoet door Rotterdam begreep dat langs de weg allemaal PvdA’ers stonden. Bos heeft het rode schip helaas te vroeg verlaten – maar een terugkeer valt niet uit te sluiten. Wouter Bos komt terug. Die conclusie trok ik uit de uitzending van Zomergasten van afgelopen zondag. Bos mist de spanning, de reuring, de kiezer. En elke keer als het beeld wegdreef, zagen we de glunderende tronie van de man die ooit van Jan Peter Balkenende verloor. Obama, Clinton, Mandela, Fortuyn. In dat rijtje wil hij staan.

Fascist

De PvdA van Ad Melkert was vooral gevuld met zuur-links. Wij weten wat goed voor u is. Dat was het adagium. Alle geluiden uit de samenleving kwamen in de trechter met gezeur en gezever. Wie de multiculturele samenleving niet als een verrijking omarmde, was een fascist.

In De Wouter Tapes – een documentaire over diens campagne – liet hij zijn medewerkers de stoet zien: dit zijn onze mensen, zegt hij er geëmotioneerd bij. Voor hen wil ik het doen. ‘Maar wel enge mensen,’ zegt een medewerker daarop.

In Zomergasten vergeleek hij Fortuyn dan ook met Bill Clinton, die beroemd is geworden met de zin: ‘I feel your pain.’ Daarmee zei Clinton: ik kan jullie problemen niet oplossen, maar ik begrijp ze wel.

Rijper

Bos duwde zijn partij een richting op die toekomst had. Maar helaas heeft hij het rode schip te vroeg verlaten. Zijn opvolger, Job Cohen, liet het interne debat over de koers van de PvdA lopen en Samsom heeft er simpelweg de tijd niet voor om zijn partij te herprofileren.

zie ook;

Trouw 27.08.2013 Tenminste één keer zei Wouter Bos iets dat hij als politicus nooit had durven zeggen: hij zei dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hadden in het ontstaan van de crisis, schrijft columnist Johan Fretz. ‘Dat was blijkbaar even schrikken voor sommigen.’ Graaiers, geen woord dat we collectief zo hartstochtelijk gebruiken. Iedereen weet meteen wat je bedoelt: mensen, veelal mannen van middelbare leeftijd met topfuncties in de financiële sector, die bakken geld verdienden, terwijl onze economie instortte. Gisteren probeerde oud-minister van Financiën/bankenredder (streep door wat niet van toepassing is) Bos in Zomergasten uit te leggen dat niet alleen de graaiers de boosdoeners zijn.

Wouter Bos geeft mooie interpretatie gedicht Robert Frost. Klopt die ook?

NRC 26.08.2013 Voor Wouter Bos is Robert Frosts’ gedicht The Road not Taken al jaren een steun in de rug bij keuzemomenten, zei hij gisteravond in Zomergasten. Maar het is goed mogelijk dat Bos, en velen met hem, het gedicht verkeerd interpreteert. Gisteravond opende Wouter Bos, oud-partijleider van PvdA en sinds een week bestuursvoorzitter van VuMC, het VPRO-interviewprogramma Zomergasten met een UBS-reclame waarin de Engelse acteur Alan Bates (1934) een gedicht declameert van de Amerikaanse dichter Robert Frost (1874-1963). The Road not Taken heet dat gedicht, het verscheen oorspronkelijk in 1916 en geldt als een van de meest gelezen moderne Amerikaanse gedichten van een van de meest populaire twintigste-eeuwse Amerikaanse dichters. Lees verder

‘Deze Zomergastenavond was Wouter Bos zijn eigen spindoctor’

VK 26.08.2013 Het is waarschijnlijk goed dat Wouter Bos de politieke en financiële wereld vaarwel heeft gezegd en zich nu kan bezighouden met dilemma’s van leven en dood, schrijft columnist Martine de Jong over de vijfde aflevering van Zomergasten met oud-politicus en bestuursvoorzitter van het VUmc Wouter Bos. Gast zijn in Zomergasten stond al een tijdje op zijn bucket list, grapte Bos, maar desalniettemin nam hij de avond erg serieus.

MEER OVER: Zomergasten 2013 Wouter Bos

Terugkijken: Zomergast Wouter Bos privé gesloten, openhartig over politiek

NRC 26.08.2013 Een (ex-)politicus heeft volgens onze tv-recensent Hans Beerekamp eigenlijk maar twee opties in Zomergasten. Waar menig kijker wellicht hoopte op een persoonlijk kijkje in het leven van oud-PvdA-leider en huidig VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos, bleef dat uit. Bos deed ‘een Alexander Pechtold in 2009’: een beschouwing over de politiek. Over zijn politieke carrière toonde hij zich dan wel weer openhartig.

Volgens Beerekamp is de keuze van een politicus om juist niet dat inzicht in zijn persoonlijke leven te bieden, voor kijkers meestal de verkeerde: “die hebben daar weinig trek in”. Toch werd de aflevering met Bos het beste bekeken tot nu toe. Met 820.000 kijkers trok de oud-politicus meer mensen dan cabaretier Hans Teeuwen (812.000) aan het begin van dit seizoen.  Lees verder

Kies uw favoriete fragment van Zomergast Wouter Bos

NRC 26.08.2013 In de vijfde aflevering van Zomergasten is vanavond voormalig PvdA-leider en huidig VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos te gast. In de aanloop naar zijn keuze zet nrc.nl zelf alvast drie fragmenten op een rij die de Zomergast typeren, maar we willen graag ook uw favoriet weten én welke vraag u Bos zou stellen.

‘Hállo zeg: er zaten welgeteld 0,21 vrouwen in de Zomergastenaflevering met Wouter Bos’

VK 26.08.2013 Het kan gewoon niet waar zijn dat er geen mooie, leerzame of lachwekkende fragmenten met vrouwen erin te vinden zijn, schrijft journaliste Jacq. Veldman. ‘Die zijn er namelijk heus wel. Te over.’ Het is altijd een beetje lastig om het als vrouw over vrouwenquota te hebben, want voor je het weet word je weggezet als vrouw die het over vrouwenquota heeft.

‘Niet slim van Wouter Bos om de senaat te bruuskeren’

VK 26.08.2013  Regeren tegen een groot deel van de volksvertegenwoordiging en de samenleving in gaat nu eenmaal niet. Dat is maar goed ook, schrijven Emile Roemer en Tiny Kox. Volgens Wouter Bos zal het allemaal wel loslopen als de regering de Eerste Kamer confronteert met voorstellen die in de Tweede Kamer alleen door VVD en PvdA gesteund zijn, zo schreef hij op 22 augustus in zijn column in de Volkskrant. De machtspositie van de Eerste Kamer is immers beperkt, zegt hij geruststellend. De senaat kan voorstellen alleen goedkeuren of afstemmen, niet aanpassen.

augustus 26, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

Na de val van kabinet Rutte 1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen 12.09.2012

“Alles wegend, lijkt mij 12 september een compromis”, zei Rutte. Waarschijnlijk valt vrijdag in de ministerraad het formele besluit om de nieuwe gang naar de stembus op 12 september te houden.

Rutte heeft ontslag kabinet aangeboden

Premier Mark Rutte heeft koningin Beatrix maandagmiddag het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen. Dat heeft het Kabinet der Koningin maandag meegedeeld. Het staatshoofd heeft de ministers en staatssecretarissen verzocht ,,al datgene te blijven verrichten wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten”.

Na de 2e kamerverkiezingen in 2010 bleek de rol van Geert Wilders PVV middels de gewraakte gedoogconstructie een heet hangijzer te zijn. Menig binnenbrandje 1, binnenbrandje 2 moest geblust worden bij de PVV. Het beloofde dus al in 2011 en in 2012  een hete Lente te worden. Er werd nogal eens gedreigd met de Stekker eruit en het stopcontact. Tot zeer recent liepen de gemoederen ook in Den Haag nogal eens hoog op. En ook bij het  CDA alwaar een oude zweer weer open brak.

Het was dus niet de vraag of maar wanneer het kabinet zou vallen. En inderdaad komen de nieuwe verkiezingen er aan. Want uiteindelijk liet in 2012 de Hete Lente van zich horen.

Maandag 23.04.2012  kwam de ministerraad in een extra zitting bijeen. De ministerraad heeft zich ruim 1,5 uur beraden over de politieke crisis die is ontstaan nadat de PVV de stekker uit het Catshuisberaad had getrokken. VVD, CDA en PVV onderhandelden de afgelopen weken in het Catshuis over aanvullende bezuinigingen van zo’n 14 miljard euro. Rutte (VVD) en vicepremier Maxime Verhagen (CDA) leggen de schuld van het mislukken van de onderhandelingen beiden bij PVV-leider Geert Wilders. ,,De PVV schrok middels een solo-actie op het laatste moment terug voor de consequenties van eerder gemaakte afspraken”, zei Rutte.

Na afloop van het kabinetsberaad wilden de bewindslieden niets inhoudelijks zeggen. Het is gebruikelijk dat de premier eerst de koningin inlicht en dan de Tweede Kamer.

Ontslag kabinet
Premier Mark Rutte (VVD) zei zaterdag na de breuk in het Catshuisoverleg dat verkiezingen voor de hand liggen. De oppositie dringt daar sterk op aan. De verwachting is dan ook dat Rutte na de ministerraad naar koningin Beatrix gaat om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden.

Het staatshoofd kan dan mogelijk later maandag advies inwinnen bij haar vaste adviseurs als de vicepresident van de Raad van State, Piet Hein Donner, en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Mogelijk ontvangt ze ook de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer voor advies.

De Kiesraad bepaalt de verkiezingsdatum niet.  Bij de 2e kamerfracties is inmiddels nogal wat gedoe ontstaan omtrent de verkiezingsdatum. Daarom noemde de Kiesraad alvast 5 september als alternatieve datum.

Al een paar dagen zijn alle ogen gericht op de  Tweede Kamer. De trendinglist op Twitter wordt gedomineerd door hashtags als Pechtold, debat, Slob, Henk en Ingrid (saillant detail: over Ingrid wordt meer getwitterd dan over Wilders).

In Nederland gaat het debat  er behoorlijk tam aan toe. Goed, er viel een keer bijna een lamp op het hoofd van minster Edith Schippers en meneer Wilders was niet altijd even beleefd, maar dat was het dan wat opstootjes betreft. In andere landen gaat het er een stukje, tja, heftiger aan toe. Neem daarom even een kijkje bij de debatten elders in de wereld.

Zie ook:

Ruth Peetoom CDA – de stekker uit kabinet Rutte 1 ?

Geert Wilders PVV – De Stekker eruit ??

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 2

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 1

Geert Wilders PVV Gedoogregering – gedoogrelatie versus open latrelatie

De verkiezingen van 2012 AD

Nederland KiestNOS 

 

 

‘We kunnen kiezen tussen stoere partijen, dappere partijen, en mistige partijen’

 

VK 29.06.2012 Hoe denken de verschillende partijen eigenlijk volgens hun verkiezingsprogramma de schuldencrisis het hoofd te gaan bieden? Econoom Marcel Canoy legde ze naast elkaar.

 

Toen ik in mei in Buitenhof mocht optreden, werd vóór mij CDA-voorzitter Ruth Peetoom geïnterviewd. Mijn zoon Joris (11), die erg in politiek is geïnteresseerd, was meegekomen. Tijdens de lunch ontspon zich een boeiende discussie tussen zoonlief en Peetoom. Zoon vond het verdacht dat politici tijdens verkiezingstijd van alles beloven en dat als ze eenmaal gekozen zijn de beloftes als sneeuw voor de zon wegsmelten.

 

 

Wat is een Haagse belofte eigenlijk waard?

 

VK 29.06.2012 Dit weekend komen vijf politieke partijen voor congres bijeen. Met de verkiezingen in aantocht klinken mooie beloften: van forensentax tot hypotheekrenteaftrek. Maar wat zijn die waard?

 

Ziet u ze naar u kijken? Op zo’n manier van: wij begrijpen elkaar? Wenken? Kom er maar bij, kiezer, ik maak uw leven mooier?
Politieke leiders zijn verleiders, zo in verkiezingstijd. Ook komend weekend, als op Superzaterdag maar liefst vijf partijen congresseren, zullen ze van alles beloven. Sommige beloften zullen ze heus wel houden, maar andere gaan sneuvelen zodra ze hun buit – de stemmen van de kiezers – binnen hebben.

 

 

FNV plaatst cactussen bij de VVD  

 

Den HaagFM 29.06.2012 De FNV heeft donderdag geprotesteerd bij het kantoor van de VVD aan de Laan Copes van Cattenburch in Den Haag. De vakbond gooide zand op straat en zette daar cactussen in. Volgens de FNV verbeelde dat de ‘sociale woestijn’ die…Lees meer

 

Vakbond FNV bereidt felle aanvallen voor op politici

 

Elsevier 29.06.2012 Vakbond FNV gaat de komende maanden ‘gewone burgers’ naar politieke bijeenkomsten sturen om politici daar in het openbaar tekst en uitleg te vragen over hun plannen. FNV voorziet ‘confronterende’ situaties. Dat zegt Ron Meyer van het FNV-campagneteam vrijdag tegen het AD. Volgens Meyer zal de vakbond de meest politieke campagne in dertig jaar gaan voeren.

Zie ook: Vakcentrale FNV wordt omgedoopt in de VakBeweging

 

Vakbeweging FNV mengt zich in verkiezingsstrijd

 

Metro 29.06.2012 De vakbeweging roert zich in de verkiezingsstrijd. De komende periode voert de FNV honderden acties om mensen bewust te maken van de gevaren van een stem op de vijf partijen die eind april tot een begrotingsakkoord kwamen. Uit protest tegen de plannen voor versoepeling van het ontslagrecht trokken gisteren ruim vijftig leden naar het partijkantoor van de VVD. Zij kroonden de partij tot Koning Klapdeur.

 

 

FNV komt met politieke ‘guerrilla’

 

NU 29.06.2012 AMSTERDAM – De FNV gaat politici tijdens verkiezingstoespraken bestoken met lastige vragen van werknemers. Op onverwachte plekken worden politici geconfronteerd met verpleegkundigen, agenten, bouwvakkers, metaalwerkers of schoonmakers die willen weten wat de bezuinigingen voor hen betekenen, zegt FNV-bestuurder Ron Meyer vrijdag in het AD.

Tot eind augustus kunnen partijen nog lekker luchtfietsen

Trouw 27.06.2012 Zo, de verkiezingsprogramma’s zijn bekend. Alleen de VVD blijft achter. De liberalen wachten nog even met hun wensenlijstje voor de komende kabinetsperiode. En wat weten we nu? Vrijwel niets. Natuurlijk, er is een aantal vertrouwde elementen. De PvdA wil het iets rustiger aan doen met het terugdringen van het overheidstekort; GroenLinks concentreert zich met de Partij voor de Dieren op vergroening; D66 maakt van hervormen een doel op zich en denkt opnieuw dé onderwijspartij te zijn; het CDA haalt het gezin uit de mottenballen. Maar wat weten we vervolgens? Nogmaals, vrijwel niets,

 
‘Kamerleden zijn de clowns van deze goedkope theaterdemocratie’

VK 27.06.2012  De roep om ‘inhoud’, die steeds wanhopiger klinkt aan het Binnenhof, is verworden tot een lege kreet, geuit in een parlementaire taal die gestaag verruwd, constateert Rutger Bregman. En daarmee glijdt onze democratie af in monisme.

“Den Haag moet zonesupplement forens behouden”

Metro 27.06.2012 De landelijke politiek moet het naderende afschaffen van het zonesupplement op de treinreis voorkomen. Die oproep doet reizigersorganisatie Rover. Vanaf zondag is het voor treinreizigers niet meer mogelijk bij een trajectabonnement een aanvulling te kopen om nog één of meerdere zones met de bus, tram of metro verder te reizen. Hierdoor zullen de reiskosten voor forenzen flink duurder worden, waarschuwt Rover.

‘Traditionele partijen vangen klappen van schuldencrisis’

NU 27.06.2012 In het door de schuldencrisis verscheurde Europa is het vooral de gevestigde orde die politieke klap op politieke klap krijgt. Door ingrijpende beslissingen, die tientallen miljoenen mensen direct in de portemonnee treffen, verspelen veel traditionele partijen in rap tempo hun krediet bij de kiezers.

Een ruk naar links, een ruk naar rechts, of een ruk naar protestpartijen zonder uitgesproken politieke kleur: kiezers in Europa maken een duidelijke keuze. Alleen Nederland lijkt een buitenbeentje. ”De kiezer stemt beleid weg, behalve in Nederland’’, stelt hoogleraar vergelijkende politicologie Ingrid van Biezen.

Mark Rutte kan niet op dat slappe koord blijven staan

Parool 25.06.2012 Ik doe een voorspelling: het woord dat we rond de verkiezingen het meest te horen zullen krijgen, is trilemma. Ik hoorde het de filosoof Pieter Pekelharing vrijdag voor het eerst gebruiken.

‘Machtspositie Kamerlid is ongepast door gebrek aan persoonlijk mandaat’

VK 25.06.2012 Wat er in de Nederlandse politiek ontbreekt, is de herkenbaarheid van Kamerleden, betoogt Roderik van Grieken. Dat kan anders, zoals in Groot-Brittannië waar mensen spreken over ‘hun’ parlementslid. Een kortere afstand tussen burger en politicus kan het vertrouwen in de politiek doen toenemen.

Kamerkandidaten lijken nogal op elkaar

Trouw 23.06.2012 Ze zijn weg! De babyboomgeneratie is van het politieke toneel verdwenen. De nieuwe volksvertegenwoordiger is 42 jaar, vaker man dan vrouw, academisch geschoold en woonachtig in de linkerhelft van het land. Of partijen, zoals het CDA, hun kandidatenlijsten nu radicaal vernieuwden of dat ze, zoals de SP, vooral kozen voor vertrouwde gezichten – wie goed kijkt naar het geheel van alle lijsten, ziet steeds hetzelfde merk Nederlander voorbijkomen.

Kieswijzers werken aan Kamerverkiezingen

Trouw 23.06.2012 Stemwijzer en Kieskompas willen in augustus online zijn. De samenstellers van beide kieswijzers zijn druk bezig om de partijprogramma’s van de deelnemende partijen door te nemen. Op 5 of 6 juli zal de website Stemmentracker al in het teken staan van de komende verkiezingen.

Kiezer vindt Europa belangrijk

Metro 22.06.2012 Waar voorheen Europa op de verkiezingsagenda niet scoorde, lijkt de kiezer het thema bij de komende verkiezingen belangrijk te vinden. Dat blijkt uit een peiling van TNS NIPO naar de stemmotieven van kiezers. Tien procent van de kiezers vindt Europa zelfs het belangrijkste thema. Bij de vorige twee verkiezingen was dat nog een of nul procent.

Politiek als stem van volkswoede is een gevaarlijke zaak

Trouw 20.06.2012 Nederland is boos. De crisis is de Nederlander overkomen. De schuldige zit in een megalomaan bankgebouw nog steeds bonussen te vangen. De bankier is degene die ervoor zorgt dat zijn huisje onverkoopbaar is of in ieder geval de laatste jaren minder waard geworden is. De crisis is van de banken en zeker niet van de Nederlander. Net zo goed als de structurele problemen in dit land niet de zaak zijn van de Nederlander. Ben je gek? Hij heeft rechten en van die rechten heb je af te blijven. Is er een probleem met dat recht? Haal het maar bij de banken. Zij zijn de bron van alle kwaad. Of anders bij de rijken. Hun solidariteit kan tot in het oneindige worden afgedwongen.

Welke politici keren niet terug in de Tweede Kamer?

Elsevier 20.06.2012  Wat hebben Ineke van Gent (GroenLinks), Charlie Aptroot (VVD) en Esmé Wiegman (ChristenUnie) met elkaar gemeen? Ze keren alledrie na de verkiezingen van 12 september niet terug in de Tweede Kamer. Welke politici verdwijnen, gewild of ongewild, ook uit het parlement? Een overzicht.

De lijst is (nog) niet compleet. Verschillende partijen hebben hun kieslijst nog niet gepresenteerd.

50 partijen geregistreerd

Telegraaf 19.06.2012 Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn 50 partijnamen geregistreerd. Dat meldt de Kiesraad. De raad heeft dinsdag nog 15 verzoeken voor registratie van namen ingewilligd. Daar blijft het nu bij.

Wie nu nog met een naam komt aanzetten, komt daarmee niet op de kandidatenlijsten en stembiljetten te staan, maar moet het met een nummer doen. Onder de 15 dinsdag geaccepteerde namen zijn onder meer: Red het Noorden, NLB (Nederlandbeter), PAO (Partij Anti Onrecht), Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) van Hero Brinkman, P.V.D.M. en alle overige aardbewoners en de Club van niet kiezers.

Kleine kans, maar wellicht kunt u straks ook op deze partijen stemmen

NRC 19.06.2012 Op de valreep heeft de Kiesraad vandaag nog vijftien registratieverzoeken van nieuwe politieke partijen ingewilligd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het Democratisch Politiek Keerpunt heeft vandaag al veel aandacht gekregen, maar ook de volgende partijen komen straks mogelijk op het stembiljet te staan. Lees verder›

Registratie verkiezingen gesloten: op de valreep doen nog 15 nieuwe partijen mee

Partijnaam Occupy Politiek afgewezen

VK 19.06.2012 Partij Voor De Mens (PVDM) en alle overige aardbewoners, Club van niet kiezers en NLB (Nederlandbeter). De Kiesraad heeft op de valreep nog 19 nieuwe politieke partijen geregistreerd voor de verkiezingen van 12 september. In totaal hebben zich 50 partijen aangemeld. De registratie is nu gesloten.

Al 35 partijnamen geregistreerd, waaronder IQ-partij, FAMILIA en Anti Europa Partij

VK 18.06.2012 Vandaag is de laatste dag waarop politieke partijen hun naam bij de Kiesraad kunnen laten registreren voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Afgelopen week werden er nog zeven namen geregistreerd. Het totale aantal partijen dat toen geregistreerd stond, kwam daarmee op 35.

Er valt genoeg te kiezen

Spits 18.06.2012  Partijen die zich vandaag hun naam niet laten registreren bij de Kiesraad zijn te laat om mee te kunnen doen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Aan de andere kant, er zijn al 35 partijen geweest die zich hebben aangemeld. Vorige week alleen al werden er zeven nieuwe namen geregistreerd.

Al 35 partijnamen geregistreerd

Telegraaf 18.06.2012 Maandag is de laatste dag waarop politieke partijen hun naam bij de Kiesraad kunnen laten registreren voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Afgelopen week werden er nog zeven namen geregistreerd. Het totale aantal partijen dat toen geregistreerd stond, kwam daarmee op 35.

‘Politici moeten niet zo meehuilen’

VK 18.06.2012 Links en rechts roepen dat crises zijn veroorzaakt door asociaal ge-drag. Maar morele ongeremdheid leidt tot bestuurlijke stomheid, meent politicoloog Gerard Drosterij. Optredens van politici in de verkiezingscampagne gaan over bezuinigen of investeren, met onderlinge verwijten van respectievelijk ongehoorde snoeidrang of zieke spilzucht. De felheid van deze discussie verdoezelt echter een overeenstemming tussen links en rechts, namelijk morele verontwaardiging. Deze emotie is de drug van politici en heeft veel institutionele schade aangericht.

Middencoalitie veruit het beste voor Europa

Trouw 17.06.2012 Is het bij de versplintering van het politieke krachtenveld nog mogelijk na de verkiezingen van 12 september een stabiel parlementair meerderheidskabinet te vormen? Of moet de natie zich voorlopig blijven instellen op minderheidskabinetten? Het antwoord hangt uiteraard af van de verkiezingsuitslag, maar nu al zijn enkele lijnen te trekken.

Daadkracht is in Nederlandse politiek een relatief begrip

NRC 16.06.2012 Iedereen in de Nederlandse politiek probeert leiderschap uit te stralen, maar het is niet de bedoeling dat er ook echt een deuk in het pakje boter komt. Dat daden consequenties hebben, Jezus, wie heeft dat ooit bedacht, schrijft onze columnist Bas Heijne. Lees verder›

‘Lijsttrekkers moeten niet de indruk wekken dat kleiner bezuinigingspakket haalbaar is’

VK 05.06.2012 De verkiezingsdebatten zouden niet moeten gaan over de vraag of, maar waarop er moet worden bezuinigd, schrijft Xander van Uffelen, chef economie van de Volkskrant.

De bezuinigingen en het begrotingstekort zullen het politieke debat de komende jaren blijven beheersen, zo valt op te maken uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Want ook na het enorme bezuinigingspakket van 12 miljard dat op stapel staat, zal de Nederlandse overheid nog een begrotingstekort kennen. Sterker nog, als Nederland rond 2017 zijn tekort volledig weggewerkt wil hebben, moet er misschien nog wel 20 tot 25 miljard extra worden omgebogen.

Wie weet zijn vertrek uit de fractie het best te verkopen?

Trouw 13.06.2012 Ze zijn er in alle soorten en maten: excuses om straks niet opnieuw op de kandidatenlijst te verschijnen. Van ‘het wordt tijd om andere dingen te gaan doen’ (Nebahat Albayrak) tot ‘anderen moeten een kans krijgen’ (Kathleen Ferrier). Of, iets origineler verwoord, ‘ik krijg geen sprankel meer in mijn ogen als ik denk aan nog vier jaar Kamerlidmaatschap’, zoals CDA’er Sabine Uitslag in een brief aan haar fractiegenoten schreef.

Kiezer krijgt het moeilijk: welke partij is de groenste?

VK 13.06.2012 Groen is terug van weggeweest. Na zware jaren van bezuinigingen, uitbreiding van de jacht en uitspraken als ‘een koe in de wei is ook natuur’, is volgens natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten de lente weer aangebroken in politiek Den Haag.

Zeven nieuwe politieke partijen

Spits 12.06.2012 Nederland is weer een aantal politieke partijen rijker. Op dit moment zijn er 35 geregistreerde partijen en dat betekent dat er weer zeven partijen zijn bijgekomen. Dat meldde de kiesraad vandaag.

Namen van 35 politieke partijen geregistreerd

Metro 12.06.2012 Aan de verkiezingen op 12 september kunnen minstens 35 partijen onder hun eigen naam meedoen. Dinsdag registreerde de Kiesraad zeven nieuwe politieke partijen.

De Partij van de Toekomst (PvdT), Familia, Libertarische Partij, Anti Europa Partij, Platform Gelijk Staatsburgerschap V/M, IQ-Partij; met IQ voor Eerlijkheid, en de Partij Onze Nederlandse Samenleving mogen onder hun eigen naam meedoen aan de verkiezingen. Partijen waarvan voor 18 juni de naam niet is geregistreerd kunnen dit niet. Bij deze partijen kom er dan alleen een nummer op de kandidatenlijsten en het stembiljet te staan.

7 nieuwe politieke partijen

Telegraaf 12.06.2012 Nederland heeft er weer zeven nieuwe politieke partijen bij. Het totaal aantal geregistreerde partijen komt daarmee op 35. Dat heeft de kiesraad dinsdag gemeld.

Zeven nieuwe politieke partijen geregistreerd

NU 12.06.2012 DEN HAAG – Nederland heeft er weer zeven nieuwe politieke partijen bij. Het totaal aantal geregistreerde partijen komt daarmee op 35. Dat heeft de kiesraad dinsdag gemeld. Onder de nieuwelingen zitten partijen als de Partij van de Toekomst (PvdT), Libertarische Partij (LP), Anti Europa Partij en de IQ-Partij.

Getouwtrek in Den Haag rond verkiezingsdebatten

VK 09.06.2012  Voor de VVD begint de verkiezingscampagne op zaterdag 25 augustus. Die dag houdt de partij haar verkiezingscongres en wordt het programma definitief vastgesteld. Pas vanaf dat moment kan en mag VVD-premier Mark Rutte van zijn partij vrijuit als VVD-lijsttrekker de standpunten van de liberalen verdedigen.

Vervelend voor de NOS. Want daar is het voornemen de verkiezingscampagne op 22 augustus te laten beginnen. Het startschot wordt een politieke uitzending met debat en gesprekken, waarvoor het format op dit moment in de maak is. Het is de bedoeling is dat alle elf partijen meedoen die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, dus ook Hero Brinkman op zijn solozetel. Nu de VVD afhaakt, aarzelen ook SP en PVV over deelname.

Verkiezingstijd.

Nederlanders maken zich boos over bezuinigingen op kinderopvang, ivf-behandelingen en dieetadviseringsvergoedingen. Politici agenderen onderwerpen die de belangen van hun potentiële kiezers aanspreken: ouderen, jongeren, gezinnen, beneden-modalen, boven-modalen. En straks kunnen we weer lezen hoe de koopkrachtplaatjes voor al die groepen eruit zien, zodat mensen stemmen op de partij die hun belangen het best behartigt. Geen wonder dat het land verdeeld is. 

‘Weg met de koopkrachtplaatjes, we moeten weer waarden en idealen als uitgangspunt nemen’

VK 08.06.2012  Politici moeten hun potentiële kiezers niet aanspreken op de koopkrachtplaatjes. Om verder te kijken dan onze neuzen lang zijn, moeten we weer waarden en idealen als uitgangspunt nemen, in plaats van belangen. Roos Vonk van de Radboud Universiteit in Nijmegen en Dorien Konst van Tien Organisatieadvies pleiten er daarom voor koopkrachtplaatjes te verbieden.

‘Strijd met Roemer wordt Samsoms grootste zorg’

VK 08.06.2012  Het PvdA-verkiezingsprogramma zet zich af tegen het kabinetsbeleid. Linkse kiezers staan voor een moeilijke keuze, schrijft Raoul du Pré, chef van de Haagse redactie van de Volkskrant.

‘Kom op SP en PvdA, duik gewoon met elkaar in bed’

VK 08.06.2012 De PvdA zal door het gebrek aan ideeën en het succes van de SP nog verder uitdunnen. Hun beste alternatief is samengaan met de partij die niet langer socialistisch is, meent Lars Anderson. Er zijn de SP deze week flink wat veren tussen de billen geduwd. Vooruitlopend op peilingen waarin de partij tussen de 27 en 31 zetels wordt toebedeeld en soms zelfs de grootste partij van het land zijn, hebben ze een verkiezingsprogramma in elkaar gedraaid dat verleidelijk is voor iedereen die een beetje links loenst.

12 september wordt echt een referendum

Elsevier 07.06.2012 Als de Kamerleden er bij gevoelige vraagstukken niet uitkomen, dan laten ze het aan de kiezer over. Op 12 september kiezen we niet zo maar een nieuwe Tweede Kamer. Op 12 september wordt een referendum gehouden over verschillende vraagstukken: hypotheekrenteaftrek, belasting op het woon-werk-verkeer en het Europees Noodfonds. Wellicht komt er nog een aantal andere zaken bij.

De Kunduz-coalitie staat op losse schroeven omdat het niet goed gaat met GroenLinks. En het gaat nog steeds slecht met het CDA. Met dat gezinsverhaal van het CDA kan deze partij niet al te veel mensen aan zich binden. De burgers willen ondubbelzinnige antwoorden op de vragen die tijdens het referendum van 12 september aan de orde komen. Daarin schiet het CDA behoorlijk te kort. –>>12 september wordt echt een referendum.

Ondanks versplintering is wil tot samenwerken niet verdwenen, gelukkig

Trouw 07.06.2012 Nu de eerste verkiezingsprogramma’s zijn verschenen, lijkt zich voorzichtig een trend af te tekenen. Zo spreekt uit twee van die programma’s, van het CDA en van de SP, een krachtige wil tot samenwerking.

Als hier sprake is van een nieuwe wind, dan mag van pure winst gesproken worden voor de nationale politiek. Na jaren van polariseren en een steeds verdere verzwakking van het politieke midden, is de toon die uit de beide verkiezingsprogramma’s spreekt een verademing.

CDA en VVD blijken niet zuiniger dan ‘potverterende’ PvdA›

NRC 06.06.2012 Het beeld van de “potverterende” PvdA dat concurrenten VVD en CDA in de verkiezingscampagne schetsen wordt niet gestaafd door feiten. Dat schrijft NRC Handelsbladvanmiddag op basis van een historisch overzicht van op CBS-cijfers gebaseerde begrotingstekorten. Volgens deze cijfers waren er in jaren van economische groei relatief minder vaak tekorten bij regeringen met de PvdA dan bij regeringen met CDA en VVD.

De verkiezingscampagne is dé gelegenheid om de vrucht van Europa te tonen

Trouw 05.06.2012  Moet Europa inzet worden van de verkiezingen? Het eenvoudige antwoord: nee, natuurlijk niet. Europa is geen keuze, Europa ís. Je kunt niet stemmen over de zwaartekracht of de stand van de maan.

Het bestaan van de Europese Unie is misschien geen natuurwet, maar zit daar ook weer niet zo heel ver vandaan. Zoals we ooit van stadstaten naar natie zijn gegaan, zo bewegen we ons nu van natiestaat naar supranationale verbanden. En we zijn daarin niet alleen, want het gebeurt overal, en we zouden onszelf en onze economie terugwerpen in de tijd als we die supranationale verbanden zouden verbreken.

Welke politicus roept het hardst?

Trouw 03.06.2012 De verkiezingscampagnes worden kort en heftig. Daar zijn politici voor nodig die zich als marktkooplieden gedragen. De winst verzilveren kunnen ze allemaal wel. De aandacht van de Nederlandse bevolking zal de komende tijd vooral uitgaan naar de Europese Kampioenschappen voetbal, Wimbledon, de Tour de France, en de Olympische Spelen. Bovendien gaat een groot deel van de Nederlandse bevolking binnenkort met vakantie.

Eurosceptici, kom eens met visie

Trouw 03.06.2012  Bij de Tweede Kamerverkiezingen zouden de anti-Europa partijen veertig procent van de stemmen kunnen binnenhalen. Als je daar de steun van de ChristenUnie en de SGP aan toevoegt, die willen dat de EU zich beperkt tot kerntaken en niet teveel aan de soevereiniteit van de lidstaten komt, keert bijna de helft van de Nederlandse bevolking zich tegen een sterker Europa.

Lees ook: ‘Europamoet emotie worden’ – 02/06/12

‘Campagnestrategie CDA, VVD en PvdA tot mislukken gedoemd’

VK 01.06.2012 De partijen die pro-Europa zijn, moeten zich voorbereiden op een heftige confrontatie daarover met de PVV en de SP over Europa, in plaats van hun kop in het zand te steken.

Wie Stef Blok (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) heeft zien discussiëren bij Knevel & Van den Brink krijgt de indruk dat de verkiezingen slechts gaan over de vraag hoe men het best kan bezuinigen, waarbij de voormalige Greenpeace-activist Samsom zich sterk maakt voor de belastingaftrek voor reiskosten woonwerkverkeer, terwijl VVD’er Blok de hardwerkende Nederlanders dit belastingvoordeeltje juist wil ontnemen.

In zijn column van 31 mei legt Wouter Bos, onder de kop Framing, uit hoe campagneteams van politieke partijen te werk gaan: zij proberen hoog op de politieke agenda thema’s te krijgen waarop hun eigen partij goed scoort bij de kiezers en – omgekeerd – thema’s te mijden waarop vooral de politieke tegenstanders sterk staan.

Lente-akkoord: welke voorstellen halen de verkiezingen?

Parool 31.05.2012 Het zomerreces staat voor de deur. De tijd om de maatregelen uit het Lente-akkoord aan de Tweede Kamer voor te leggen is beperkt. De verhoging van de btw wordt zeker doorgevoerd. Met de hypotheekrente-aftrek kan het nog alle kanten op.

Lees ook:

Lente-akkoord: dit staat er in de kleine lettertjes

Afschaffing onbelaste reiskosten: zo verzacht je de pijn

Hypotheek onder water: kun je verhuizen met een restschuld?

Plan hypotheekrenteaftrek rammelt

Welke onderwerpen worden doorgeschoven tot na de verkiezingen?

Parool 31.05.2012 Welke politieke dossiers zijn zo controversieel dat de Tweede Kamer ze doorschuift tot na de volgende verkiezingen? Deze week moesten de verschillende Kamercommissies hun lijstje inleveren bij Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Ruim 20 onderwerpen werden op de zwarte lijst gezet.

De les van 1972: mijd de partij die is weggelopen

Trouw 31.05.2012 VVD en CDA hopen dat de kiezers de buik vol zullen hebben van Wilders en consorten. Maar wat als die gok anders uitpakt?

Politieke analisten en partijprominenten zetten vraagtekens bij het demissionair verklaren van het kabinet-Rutte. Dezer dagen viel VVD-coryfee Hans Wiegel Trouw-columnist Hans Goslinga bij in zijn betoog dat het kabinet-Rutte na de breuk met Wilders ten onrechte demissionair is geworden en tot vervroegde verkiezingen heeft besloten. Er was immers geen conflict met het parlement en de regel is dat een kabinet geacht wordt het vertrouwen van de Kamer te hebben totdat het tegendeel blijkt. Als die regel wordt verlaten, rollen we van de ene verkiezing in de andere. Van politieke stabiliteit is dan geen sprake meer.

Tweede Kamer is meer duiventil dan tegenmacht

Trouw  27.05.2012 Een voormalig topambtenaar die zeven premiers van nabij tot zeer nabij meemaakte, vertelde me deze week dat al die landsbestuurders één ding gemeen hadden. Na een kabinetscrisis wilden ze zo snel mogelijk door. Nou vooruit, voor Dries van Agt, premier van 1977 tot 1982, gold dat misschien wat minder. Maar hij keek er niet van op dat Mark Rutte na de breuk in het Catshuis op snelle verkiezingen aanstuurde, liefst nog voor de zomervakantie.

Doe-democratie kan succes worden als iedereen meedoet, ook premier Rutte

Trouw 26.05.2012  Politici kunnen gerust zijn; de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kent burgers een veel grotere rol toe bij het vormgeven van de samenleving. Maar uiteindelijk beslist de politiek: de Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad. Daar zitten zij die zijn gekozen door het volk.

‘Maak eenpersoonfracties met lijsttrekkers – de overige zombies hoeven Kamer niet in’

VK 24.05.2012 Feitelijk zitten we opgescheept met zeker 140 mensen in de Kamer, die geen enkele democratische legitimiteit hebben, maar toch dingen doen, schrijft Paul Frentrop. Dat kan beter. Met twee t’s, twee r’en en twee k’s is lijsttrekker bij scrabble een waardevol woord, maar nu we zijn vergast op lijsttrekkersverkiezingen bij PvdA, CDA en – na enige aarzeling – GroenLinks, wordt het tijd stil te staan bij de corruptie die onder deze vlag verborgen gaat.

Gezocht: Kamerlid

Spits 23.05.2012 Kandidatencommissies van de diverse partijen werken momenteel hard aan de samenstelling van hun kandidatenlijsten. Waar komen de kandidaat-Kamerleden eigenlijk vandaan en, belangrijker, hoe voorkom je brievenbuspissers en pornobaronnen op je lijst?

Debat noodfonds: Kamer klem tussen crisis en kiezer

VK 23.05.2012 Als ‘Europa’ het thema wordt van de verkiezingen, dan is de campagne gisteren begonnen. De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over een fonds waarmee eurolanden elkaar in geval van nood te hulp kunnen schieten. In dat fonds, het Europese Stabiliteitsmechanisme, ESM, vinden zowel eurosceptici als eurofielen in de Kamer de bevestiging van hun gelijk. De een ziet er zeggenschap en geld mee uit Nederland verdwijnen, voor de ander redt het noodfonds de euro en daarmee de economie.

Waarom heeft GroenLinks zoveel moeite met politieke en democratische principes? Tot voor kort was GroenLinks eigenlijk geen politieke beweging. Het was een kerk vol menslievende en niet-menslievende idealen. Democratie en geloof gaan niet echt samen. Democratie is gebaseerd op opinies, het geloof op absolute waarheid.

Na de opkomst van Femke Halsema werd GroenLinks een echte politieke beweging die macht vooropstelde. Tegelijkertijd leerde GroenLinks respect op te brengen voor de vrijheid van meningsuiting. Dat was onder Mohamed Rabbae en zijn vriendjes wel anders.

De heilzame werking van partijdemocratie

Elsevier 21.05.2012 Het regentenland is nog niet helemaal gewend aan de doorwerking van democratie in de politieke partijen. VVD, PvdA en D66 moesten al eerder door de strubbelingen van de partijdemocratie, nu zijn GroenLinks en CDA aan de beurt.

Kamer laat zich op toppunt van kracht ontbinden

Trouw 20.05.2012 Met het uitgewerkte Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie op tafel rijst eens te meer de vraag waarom het nodig is nieuwe verkiezingen te houden.

Natuurlijk is die vraag een academische geworden, nu de koningin aan het demissionaire kabinet-Rutte heeft verzocht de Tweede Kamer te ontbinden en een nieuwe stembusgang uit te schrijven. Dat lijkt logisch en democratisch, maar is het dat ook? Juist nu de Kamer zich met het sluiten van een akkoord van haar sterkste kant heeft laten zien, wordt diezelfde Kamer ontbonden.

Het leeggeslingerde midden

Trouw 20.05.2012 Open de wasmachine en je ziet wat een centrifuge doet: alles is naar de randen geslingerd. De politiek is zo’n centrifuge: het midden wordt leger, de partijen aan de randen groeien. Is dat erg?

De partijen in het midden worden de laatste jaren kleiner, aan de flanken – de SP, de PVV – groeien ze. De Nederlandse politiek lijkt daarmee op een centrifuge. En hoewel Nederland een stabiele democratie is, weten we dat zulke centrifugale krachten een land in problemen kunnen brengen. Dat gebeurde eerder in Frankrijk, Italië en Duitsland.

De laatste Nederlandse verkiezingen

Trouw 19.05.2012  Het begrotingsdebat toont aan dat Nederland een groot deel van zijn soevereiniteit is kwijtgeraakt aan Europa. Het Nederlandse parlement is aan het verdwijnen. De verkiezingen van 12 september 2012 zouden wel eens de laatste verkiezingen van Nederland kunnen zijn. Nederland lijkt staatkundig steeds minder te bestaan.

‘Sobere verkiezingsstrijd dreigt’

NU 18.05.2012 AMSTERDAM – Door de vervroegde verkiezingen zijn de campagnebudgetten van politieke partijen nog lang niet op niveau. Er dreigt een sobere verkiezingsstrijd. En de campagnes in Nederland behoren normaal gesproken al tot de goedkoopste van West-Europa.

Gerelateerde artikelen;

Lenteakkoord laat vooral de kloof zien die dwars door de Tweede Kamer loopt

VK 17.05.2012  Als de gisteren uitgelekte details uit het zogenoemde Lenteakkoord iets laten zien, is het wel de kloof die dwars door de Tweede Kamer loopt, en die vooral inzet zal worden van de verkiezingen van september. Aan de ene kant de grootste oppositiepartijen, voormalig gedoogpartner PVV incluis, aan de andere kant de vijf partijen die tot het akkoord kwamen.

Vertrekkers van het Binnenhof

Telegraaf 17.05.2012 Nieuwe verkiezingen betekenen voor Tweede Kamerleden dat ze moeten beslissen of ze een plekje op de kandidatenlijst willen. Wie geen nieuwe termijn ambieert kan op zoek naar een nieuwe baan.

Jongerius vestigt hoop op kiezer

Metro 17.05.2012 Vakbond FNV is blij dat de kiezer in september weer naar de stembus mag. Voorzitter Agnes Jongerius hoopt dat de maatregelen uit het Kunduz-akkoord dan deels kunnen worden tegengehouden.

‘Een politicus mag best met mate ‘draaien”

VK 15.05.2012  De vraag of politici vasthouden aan een standpunt doet tijdens verkiezingscampagnes meer ter zake dan het standpunt zelf. Kiezen is verliezen. Voor politici op weg naar verkiezingen is dat een ijzeren wet. Wie zich al te stellig op een standpunt vastnagelt, loopt het risico te worden overgeslagen zodra er zaken worden gedaan. Het overkwam Diederik Samsom en Emile Roemer die fier hun partijprogramma overeind hielden in de dagen waarin ijlings een lente-akkoord moest worden gesmeed. Maar ook wie zich rekbaar opstelt, heeft veel te verliezen. Als je zoals Henk Bleker ‘eerlijk en helder’ je eigen standpunt heroverweegt, kom je bekend te staan als een ‘draaier’.

Openlijke verwijten luiden verkiezingscampagne in

VK 14.05.2012 De verkiezingscampagne is begonnen nu twee hoofdrolspelers in de kabinetscrisis elkaar voor het eerst openlijk verwijten maken. PVV-leider Geert Wilders beschuldigt VVD-premier Mark Rutte van ‘bedreiging en intimidatie’, Rutte waarschuwt dat een stem op de PVV ‘een verloren stem’ is.

Vanaf zijn partijcongres riep ChristenUnie-lijsttrekker Arie Slob zaterdag VVD en CDA op zich te distantiëren van de samenwerking met de PVV. Hij veroordeelde het avontuur: ‘Alsof Nederland een politiek laboratorium is.’ Slob: ‘Ik kan niet anders zeggen: wat een onverantwoord gedrag van VVD, CDA en PVV.’

Tien natuurwensen voor het tijdperk na Bleker

Trouw 14.05.2012 Ruim veertig groene organisaties presenteren vandaag in Den Haag een tienpuntenplan voor een ‘goed natuurbeleid’. Vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september eisen zij onder andere het volledig verbinden van natuurgebieden in de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Hoe gaan we in Nederland om met onze heilige huisjes?

Trouw 13.05.2012  Wat is voor ons niet onderhandelbaar? Dat onderzoekt theologe Elianne Keulemans met haar project Heilig.

Door over kernwaarden te debatteren, blijft de omgang met het heilige in de veilige ruimte tussen fundamentalisme en onverschilligheid

“Over wat ons heilig is, willen we niet onderhandelen. Tegelijk zie je dat steeds opnieuw gestreden wordt, en heftig ook, over wat het predikaat ‘heilig’ verdient. Dus zo absoluut is het ook weer niet.”

Leiderschapsraces leiden af van grote vraagstukken waar politiek voor staat

NRC 12.05.2012  Het is de vraag hoe we het politieke systeem zo aanpassen dat burgers kunnen meepraten én mede verantwoordelijk worden voor de lastige keuzes waar dit land als onderdeel van een zwaar beproefd Europa niet aan kan ontkomen, schrijft onze politieke columnist Marc Chavannes.Lees verder›

Alweer naar de stembus is alles behalve winst voor de democratie

Trouw 08.05.2012 Een minderheidskabinet heeft vele voordelen, zeker na het wegvallen van de PVV. Deze constitutionele noviteit had langer de kans moeten krijgen. Nu het kabinet van VVD en CDA is gevallen, mogen we al in september weer naar de stembus: voor de vijfde keer in krap elf jaar. Dit is allesbehalve winst voor de democratie.

 
‘De verkiezingen worden een soort vervolg-referendum over Europese samenwerking’

VK 08.05.2012 Het zou goed zijn als het in de verkiezingsstrijd om fundamentele zaken gaat. In de kern gaat het Europese project namelijk niet om de vraag of begrotingstekorten een procentje meer of minder mogen bedragen. ‘Het wezen van Europese samenwerking is de vraag hoe Europese staten en burgers zich tot elkaar willen verhouden.’ Dat schrijft Peter ’t Lam.

‘Geen Griekse stemming NL’

Telegraaf 08.05.2012 De Europese Unie verwacht van de verkiezingen in september in Nederland niet precies dezelfde „boodschap” als die van de stembusronde afgelopen weekeinde in Griekenland. Daar verloren de voormalige regeringspartijen die drastische bezuinigingen doorvoerden, fors ten gunste van extreem links en uiterst rechts.

‘Geen Griekse stemming in Nederland’

NU 08.05.2012 BRUSSEL – De Europese Unie verwacht van de verkiezingen in september in Nederland niet precies dezelfde ”boodschap” als die van de stembusronde afgelopen weekeinde in Griekenland.

Campagnekassen politieke partijen nog niet op orde

Elsevier 07.05.2012 De campagnekassen van VVD en CDA zijn nog niet voldoende gevuld voor een nieuwe campagne. De VVD gaf bij de Kamerverkiezingen in 2010 zo’n 2,5 miljoen euro uit, maar heeft momenteel slechts 1,2 miljoen in kas. De VVD bevestigt berichtgeving hierover van het AD.

Zie ook:

Wientjes noemt in het interview het leiden van een land ‘ongelooflijk gecompliceerd’, waarvoor ‘redelijk zeldzame eigenschappen nodig zijn’. ‘Een land hoort politiek bestuurd en geleid te worden door de besten. Door de elite, ook al is dat een vreselijk woord en is het een karikatuur geworden in het taalgebruik van populisten. Ik bedoel: topmensen. En daar hebben wij er te weinig van.’

Zelf staat de werkgeversvoorzitter niet te springen om plaats te nemen in een kabinet. ‘Ik vind dit vak leuk. Ik wil vechten voor ondernemend Nederland. Als het noodzakelijk is, doe ik het. Zo zei ik het ook tegenover minister-president Mark Rutte toen hij me vroeg. Maar ik sta niet te popelen.’

Wientjes: te weinig toppolitici in Nederland

Trouw 05.05.2012 Er zijn te weinig toppolitici in Nederland. Dat zegt Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, vandaag in een interview in NRC Handelsblad. ‘De echte elite zie je niet meer in de top van ons politieke stelsel. (…) Dat is uitermate slecht voor het land.’

Deze Kamerleden gaan op voor hun 7de verkiezingen

VK 03.05.2012 Albayrak is nummer 15 op het lijstje van langstzittende Kamerleden. Op 16 staat Gerdi Verbeet. Beide PvdA’ers maakten deze week bekend op te stappen. Hieronder de 14 Kamerleden die nog langer in Den Haag zitten. Allemaal traden ze aan ten tijde van Paars II, overleefden vier kabinetten onder leiding van Balkenende en zagen twaalf dagen geleden hun zesde kabinet vallen. Nu gaan ze voor de zevende keer de verkiezingsstrijd aan.

Wat u over de aankomende verkiezingen weten moet

VK 03.05.2012 Nog vierenhalve maand tot de verkiezingen van 2012. De politieke partijen zijn meteen begonnen met de voorbereidingen: kandidatenlijsten, campagneteams en verkiezingsprogramma’s, het moet allemaal weer geregeld worden.

Na 18 juni weten we welke partijen mee zullen doen aan de verkiezingen. Dan is de deadline verstreken voor nieuwe partijen om zich aan te melden bij de Kiesraad. Nieuwkomers zijn in ieder geval de Onafhankelijke Burger Partij (OBP) van Hero Brinkman en 50Plus van Jan Nagel.

Akkoord wordt inzet van de verkiezingen

Trouw 02.05.2012 ‘Coalitie van de Opluchting’ zou Samsoms PvdA wel eens nodig kunnen hebben voor vorming nieuw kabinet. Het meest verbazingwekkende van de kabinetscrisis en de oplossing daarvan was de afwisseling tussen traagheid en snelheid.

Wie likt zijn vingers af bij het Kunduz-akkoord?

Trouw 02.05.2012 Nu de eerste opwinding over de turbulente politieke ontwikkelingen van vorig week wat getemperd is, vallen een paar elementen wel erg op.

Daar is om te beginnen het kennelijke gemak, waarmee VVD en CDA hun verantwoordelijkheid voor anderhalf jaar ellende in een gedoogcoalitie met de PVV kunnen maskeren. Tot hun ongetwijfeld niet geringe vreugde bood zich al meteen tijdens de onderhandelingen met andere Kamerfracties een uitstekende bliksemafleider aan.

Herovering van midden luidt Haagse Lente in

Trouw 28.04.2012 Sinds koning Willem II in1848 inéén nacht van conservatief liberaal werd en de weg opende voor een parlementaire democratie zijn de panelen in de Nederlandse politiek niet zo spectaculair verschoven als in de afgelopen dagen. Het is nog te vroeg voor al te vergaande conclusies, maar een paar betekenisvolle gevolgtrekkingen kunnen wel worden gemaakt.

Verkiezingsdatum ligt definitief vast: 12 september

NRC 27.04.2012 De datum voor de Tweede Kamerverkiezingen ligt nu definitief vast: het wordt woensdag 12 september 2012. Dat heeft het kabinet bepaald. Lees verder›

Tweede Kamerverkiezingen definitief op 12 september

Elsevier 27.04.2012 Het kabinet heeft vrijdag definitief vastgesteld dat op 12 september Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Het besluit is in lijn met de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse Zaken) heeft dat bekendgemaakt.

Akkoord
De verkiezingen zijn noodzakelijk omdat premier Mark Rutte (VVD) ontslag heeft ingediend bij de Koningin voor zijn kabinet. VVD, CDA en gedoogpartner PVV konden geen akkoord bereiken over extra miljardenbezuinigingen voor volgend jaar.

In de Tweede Kamer pleitten deze week VVD, PvdA en SP voor verkiezingen op 27 juni. De partijen zeggen dat er te veel tijd verloren gaat als er wordt gewacht tot na de zomervakantie. De PvdA besloot echter het voorstel voor verkiezingen in september te steunen om andere partijen tegemoet te komen.

Verkiezingen op 12 september

Telegraaf 27.04.2012 Het kabinet heeft besloten dat Nederland op 12 september een nieuwe Tweede Kamer kiest. Dat is vrijdag bekendgemaakt door minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken.

Data rond de verkiezingen

Telegraaf 27.04.2012 De Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden op 12 september. Hieronder de belangrijkste data die verband houden met de stemronde.

Verkiezingen definitief op 12 september

Parool 27.04.2012 Het kabinet heeft besloten dat Nederland op 12 september een nieuwe Tweede Kamer kiest. Dat is vandaag bekendgemaakt door minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken. Gisteren opperde premier Rutte tijdens het debat over de begroting in 2013 …

Verkiezingen definitief op 12 september

Spits 27.04.2012 De datum was al geprikt, maar nu is het officieel: op 12 september togen we meer met zijn allen naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Dat heeft demissionair minister  Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken laten weten.

Kamerverkiezingen definitief op 12 september

NU 27.04.2012 DEN HAAG – Het kabinet heeft besloten dat Nederland op 12 september een nieuwe Tweede Kamer kiest.  Dat is vrijdag bekendgemaakt door minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken.

Ruim een week na de verkiezingen, op 20 september, zal de Tweede Kamer worden ontbonden, liet de Kiesraad weten. Dat is twee dagen na Prinsjesdag. Direct na de ontbinding zal de Kamer in de nieuwe samenstelling bijeenkomen.

Rutte werpt 5 september op als mogelijke verkiezingensdatum

Trouw 26.04.2012 Premier Mark Rutte heeft de Tweede Kamer vandaag gevraagd of het niet verstandig is om de verkiezingen op 5 september te houden. Afgelopen dinsdag werd Rutte het met de Kamer eens over 12 september.

‘Laat de kiezer bepalen wie met wie regeert’

VK 26.04.2012 We mogen de keuze voor een specifieke regeringscoalitie niet langer overlaten aan pokeraars in het politiek grillige Den Haag. Dat vindt Jean Tillie, hoogleraar electorale politiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Niets staat verkiezingen op 12 september meer in de weg

VK 25.04.2012 ‘De voorzitter van de Tweede Kamer heeft aan de Koningin de wens van de Tweede Kamer overgebracht tot het houden van vervroegde verkiezingen op 12 september. Op grond hiervan heeft de Koningin het demissionaire kabinet verzocht de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te bevorderen en daarmee verkiezingen op die datum mogelijk te maken.’

Koningin: verkiezingen op 12 september ›

NRC 25.04.2012 Koningin Beatrix heeft het demissionaire kabinet verzocht om “de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen” om verkiezingen op 12 september mogelijk te maken.

Rutte: verkiezingen op 12 september

Metro 24.04.2012 De Tweede Kamerverkiezingen worden hoogstwaarschijnlijk op 12 september gehouden. Dat zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag in de Tweede Kamer. Eerder op de dag had een meerderheid in de Tweede Kamer zich uitgesproken voor verkiezingen na de zomer.

“Alles wegend, lijkt mij 12 september een compromis”, zei Rutte. Waarschijnlijk valt vrijdag in de ministerraad het formele besluit om de nieuwe gang naar de stembus op 12 september te houden.

’12 september verkiezingen’

NU 24.04.2012 DEN HAAG – Premier Rutte stelt voor om op 12 september nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Bekijk video – Volgens de premier is er dan nog voldoende tijd voor nieuwe partijen om zich in te schrijven. Ook meent hij dat daarmee aan de wens van veel partijen tegemoet wordt getreden, zo zei hij in het Tweede Kamerdebat over de ontstane kabinetscrisis. Een formeel besluit volgt later.

‘Tot 19 juni inschrijven’

Telegraaf 24.04.2012 Als de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september plaatsvinden, kunnen nieuwe politieke partijen hun naam tot en met 18 juni registreren. Dat heeft de Kiesraad dinsdag gemeld na het debat in de Tweede Kamer. Hierin suggereerde premier Mark Rutte dat de verkiezingen op 12 september kunnen plaatsvinden.

Koningin wil ontbinding Tweede Kamer en verkiezingen

Elsevier 24.04.2012  Koningin Beatrix sprak dinsdagavond met haar vaste adviseurs over de ontstane politieke situatie nu premier Mark Rutte (VVD) haar zijn ontslag heeft aangeboden.

Vicevoorzitter van de Raad van State Piet Hein Donner en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Fred de Graaf en Gerdi Verbeet, zijn door het staatshoofd dinsdag op Huis ten Bosch ontvangen.

Zie ook:

Koningin wil ontbinden

Spits 24.04.2012 De mededeling kwam nadat demissionair premier Mark Rutte vanavond een uur met de koningin had overlegd. De koningin sprak eerder op de avond ook met haar vaste adviseurs, voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer, voorzitter Gerdi Verbeet van de Tweede Kamer en vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State.

Koningin vraagt om ontbinding Tweede Kamer

Parool 24.04.2012 Koningin Beatrix heeft het demissionaire kabinet verzocht ‘de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen’. Daarmee wordt het mogelijk om op 12 september verkiezingen te houden. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Koningin vraagt om ontbinding Tweede Kamer

NU 24.04.2012 Koningin Beatrix heeft het demissionaire kabinet verzocht ,,de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen”.

Liveblog – Rutte weer bij de koningin

VK 24.04.2012 Koningin Beatrix heeft het demissionaire kabinet vanavond verzocht ‘de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen. Eerder vandaag vergaderde de voltallige Tweede Kamer over wat er moet gebeuren nu het kabinet is gevallen. De verkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september. De redactie van Volkskrant.nl houdt ook vandaag weer de hele dag een liveblog bij.

Rutte ook naar koningin

Telegraaf 24.04.2012 De koningin zal dinsdagavond ook overleggen met demissionair premier Mark Rutte. Hij wordt verwacht op Paleis Huis ten Bosch. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Koningin ontvangt vanavond premier en vaste adviseurs

VK 24.04.2012 Koningin Beatrix ontvangt vanavond haar vaste adviseurs op Paleis Huis ten Bosch. Dat zijn de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, respectievelijk Fred de Graaf en Gerdi Verbeet, en vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner. De koningin zal ook overleggen met demissionair premier Mark Rutte.

Donner, Verbeet en de Graaf vanavond naar Beatrix – Ook Rutte brengt bezoek

NRC 24.04.2012 Koningin Beatrix ontvangt vanavond vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner. Ook Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) en voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf (VVD) worden bij de koningin verwacht. Dat laat de Rijkvoorlichtingsdienst weten. Lees verder›

Koningin ontvangt vanavond vaste adviseurs

Parool 24.04.2012 Koningin Beatrix ontvangt vanavond haar vaste adviseurs op Paleis Huis ten Bosch. Dat zijn de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, respectievelijk Fred de Graaf en Gerdi Verbeet, en vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner.

Koningin ontvangt vaste adviseurs

NU 24.04.2012 DEN HAAG – Koningin Beatrix ontvangt dinsdagavond haar vaste adviseurs op paleis Huis ten Bosch voor overleg over de huidige politieke situatie. Dat bevestigen bronnen in Den Haag.

Beatrix ontvangt adviseurs

Telegraaf 24.04.2012 Koningin Beatrix ontvangt dinsdagavond haar vaste adviseurs op paleis Huis ten Bosch voor overleg over de huidige politieke situatie. Dat bevestigen bronnen in Den Haag.

Kamer somber over snelle aanpak crisis

NU 24.04.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel snel crisismaatregelen doorvoeren, maar vraagt zich tegelijkertijd sterk af of daar meerderheden voor te vinden zijn.

Crisisdebat van start in Tweede Kamer

NU 24.04.2012 DEN HAAG – De oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en PvdA hebben de VVD dinsdag aangevallen om de mislukte samenwerking met de PVV.

meer over dit onderwerp;

LIVE: Kamerdebat over val van kabinet-Rutte

NRC 24.04.2012 De Tweede Kamer debatteert sinds 14.00 uur over de val van Rutte-I. Wat willen de partijen met de begroting van 2013 en wanneer vinden verkiezingen plaats? Wij houden een liveblog bij.

LIVE: babbelen over de Kabinetscrisis

Spits 24.04.2012 In de Tweede Kamer voeren demissionair premier Rutte en de partijen vanmiddag een debat over de crisis binnen het kabinet. De miljardenbezuinigingen zijn onderwerp van gesprek en ook moet er een verkiezingsdatum worden geprikt. Alle fracties krijgen de tijd om hun zegje te doen over het mislukken van de Catshuisonderhandelingen.

Meerderheid voor verkiezingen in september

NU 24.04.2012 De PvdA houdt niet langer vast aan verkiezingen voor de zomer en pleit nu voor een stembusgang na de zomervakanties. Bekijk video  Dat meldde PvdA-leider Diederik Samsom maandag. Daarmee is het vrijwel zeker dat de verkiezingen in september worden gehouden. Meest genoemde datum is 5 september.

PvdA is om; Tweede Kamerverkiezingen na de zomer

Elsevier 24.04.2012 De PvdA houdt niet langer vast aan verkiezingen voor de zomer en pleit nu voor een stembusgang na de zomervakanties. Daarmee is het vrijwel zeker dat de verkiezingen in september worden gehouden. Meest genoemde datum is 5 september.

PvdA-leider Diederik Samsom wil een gebaar maken naar de partijen die maandag fel tegen voorstellen waren voor een stembusgang op 27 juni.

Kamermeerderheid
VVD, PvdA en SP (samen 76 zetels in de Kamer) hadden dat voorgesteld, wat tot woedende reacties leidde bij een aantal andere partijen. Nu is een Kamermeerderheid dus voor verkiezingen na de zomer.

Lijsttrekkerverkiezingen PvdA
De PvdA had bij de keuze voor Samsom als fractievoorzitter beloofd bij nieuwe Kamerverkiezingen,
opnieuw lijsttrekkerverkiezingen te houden.

Maar maandag maakte PvdA-voorzitter Hans Spekman bekend het te kort dag te vinden om ‘primaries’ te houden. Dat was echter het geval toen de PvdA nog voorstander was van een stembusgang op 27 juni.

Zie ook:

Samsom: Nederland snel uit impasse halen en nieuwe start bieden

Trouw 24.04.2012  PvdA-leider Diederik Samsom is voorstander van snelle verkiezingen, namelijk op 27 juni. Met zijn collega’s van VVD en SP – tijdens de verkiezingen misschien wel zijn grootste concurrenten en op dit moment samen goed voor de kleinst mogelijke Kamermeerderheid van 76 zetels – heeft hij daarover een deal gesloten. De kleine fracties zijn woedend. Vanwaar die haast?

Aftellen naar het Kamerdebat. Rutte kan flinke aanval oppositie verwachten

NRC 24.04.2012 Vanmiddag zal premier Rutte zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor de val van zijn kabinet. De oppositie zal naar verwachting flink op hem inhakken, nu hij er niet in geslaagd is de boel bij elkaar te houden in crisistijd. Lees verder›

Debat in de Kamer over datum verkiezingen

Trouw 24.04.2012 Rutte zal vanmiddag om 14.00 uur een verklaring afleggen in de Kamer, waarna een debat volgt over het mislukken van het Catshuisberaad, over nieuwe verkiezingen en over de manier waarop het kabinet toch voorstellen kan doen voor miljardenbezuinigingen aan Brussel.

Met name de vraag wanneer nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden leidde tot grote onenigheid tussen partijen. Op de dag dat premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet indiende bij koningin Beatrix, maakte de Tweede Kamer meteen al ruzie over de toekomst.

Pleidooi verkiezingen vóór de zomer frustreert democratische proces

Trouw 24.04.2012 Zelfs de datum waarop Kamerverkiezingen kunnen worden gehouden, is inmiddels hogere politiek. De partijen die denken klaar te zijn voor de stembusgan dreigen in Den Haag hun meerderheid aan te wenden en zullen wellicht vandaag premier Mark Rutte adviseren de verkiezingen nog voor de zomer te houden.

De politiek kan niet met maatregelen wachten tot na de verkiezingen

Trouw 23.04.2012 Nederland zou opgelucht adem kunnen halen als de crisis niet te ernstig was. Toch kan er wel wat goeds komen uit de beslissing van de PVV de steun aan de minderheidscoalitie van VVD en CDA in te trekken.

Van meet af aan was het enige positieve van de ongelukkige gedoogcoalitie, dat de PVV met verantwoordelijkheid werd opgezadeld. Geert Wilders heeft in de anderhalf jaar dat de gedoogcoalitie het uithield, gemerkt dat politieke verantwoordelijkheid dragen iets heel anders is dan roepen vanaf de zijlijn. Nu blijkt dat hij die verantwoordelijkheid niet aankan.

‘Dat Rutte werd gedoogd was slechts een toestand van tijdelijke genade. Meer niet’

VK 24.04.2012 Een gedoogcoalitie kan nooit slagen. Want gedogen doe je per definitie tegen je zin, zegt Malou van Hintum. Gedogen, daar hebben we ervaring mee in Nederland. Dankzij ons gedoogbeleid struikel je over de coffeeshops en de illegale prostituées – twee zaken die beleidsmakers liever op een andere en betere manier zouden regelen. Maar omdat goed en effectief beleid maken ze niet lukt, vallen ze terug op gedoogbeleid. Totdat ze een beter plan hebben.

Helmen op, riemen vast voor kabinet-Paars Plus

NRC 24.04.2012 De politieke partijen moeten over hun eigen schaduw springen, maar als zij dat doen is er niet één coalitie waar een begin van een meerderheid vertrouwen in heeft.

Nieuwe verkiezingen kunnen pas in september of oktober worden gehouden, want campingverkiezingen durft niemand aan. Dan blijft er zelfs na een snelle formatie nauwelijks tijd voor een serieuze begroting voor 2013. Die zouden de VVD en het CDA vóór de zomer moeten maken, met hulp van centrum-links. Maar die kiezers wijzen dat vrij unaniem af.

Kabinet officieel nog niet gevallen, maar in de praktijk wel

VK 23.04.2012 Premier Rutte heeft zijn bezoek aan de koningin inmiddels afgerond. De premier bood de vorstin het ontslag van zijn kabinet aan, waardoor de regering nu demissionair is. Nu is het wachten op het besluit van de vorstin of de regering direct ontbonden wordt of aanblijft om de lopende zaken te bestieren.

Ontslag kabinet-Rutte is aangeboden: hoe nu verder?

Elsevier 23.04.2012 Wat willen de fractievoorzitters van verschillende partijen nu premier Mark Rutte (VVD) het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden?

Lees de brief van Rutte aan de koningin

NRC 23.04.2012 Rond vier uur vanmiddag kwam Mark Rutte uit Huis ten Bosch, waar hij het ontslag van het kabinet aan koningin Beatrix aanbood. Per brief, gericht aan de koningin, licht hij de Tweede Kamer officieel in. Lees de hele brief… Lees verder›

Kiesraad: 5 september eerste reële datum voor verkiezingen

NRC 23.04.2012 De Kiesraad vindt dat het erg kort dag is om op 27 juni verkiezingen te houden en noemt woensdag 5 september “de eerste reële datum”. Dat meldt de website van De Volkskrant.

Na een overleg tussen de fractieleiders met Kamervoorzitter Gerdi Verbeet meldde Hero Brinkman dat een meerderheid van de Kamer verkiezingen wil op 27 juni. Hij wilde geen namen noemen. Volgens Brinkman, die recent uit de PVV stapte, wordt het voor hem hierdoor ‘buitengewoon moeilijk’ om op tijd een partij en kieslijst uit de grond te stampen. “Ik ben zwaar teleurgesteld.”

Kleine Kamermeerderheid wil verkiezingen op 27 juni’

Elsevier 23.04.2012 Een meerderheid van 76 Kamerleden wil nieuwe verkiezingen houden op 27 juni. Dit is de laatste woensdag voor de zomervakantie in het zuiden van Nederland begint. Verkiezingen zijn doorgaans op woensdag.

Zie ook:

Nog geen besluit over datum verkiezingen

NU 23.04.2012 DEN HAAG – De fracties in de Tweede Kamer zijn het diep oneens over de datum voor nieuwe verkiezingen.

Lees meer over dit onderwerp:

Live: Kabinetscrisis   video

NOS 23.04.2012 Premier Rutte gaat het ontslag van zijn kabinet aanbieden bij de koningin. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

Zie ook: 14:15 Rutte bij koningin Beatrix

Liveblog – Rutte bij koningin voor ontslag kabinet

RTL 23.04.2012 Premier Rutte is bij koningin Beatrix om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. De Tweede Kamer bespreekt morgen de politieke crisis. Volg ons liveblog voor de laatste ontwikkelingen.

Live uitzending RTLZ over de kabinetscrisis

Rutte bij koningin voor ontslag

NRC 23.04.2012 De premier is vlak voor 14.00 uur op Paleis Huis ten Bosch aangekomen om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden.

‘Rutte biedt ontslag aan’

Trouw 23.04.2012 Premier Mark Rutte is vanmiddag even voor 14 uur aangekomen bij koningin Beatrix op Paleis Huis ten Bosch. Hij informeert haar daar over de ontstane politieke situatie sinds de PVV zaterdag de gedoogsteun voor het minderheidskabinet van VVD en CDA introk. Bronnen melden dat Rutte zijn ontslag gaat aanbieden bij de koningin.

Premier Rutte biedt Koningin ontslag kabinet aan

Elsevier 23.04.2012 Premier Mark Rutte (VVD) bezoekt in de loop van maandagmiddag koningin Beatrix, om haar het ontslag van het kabinet aan te bieden. Na afloop van het kabinetsberaad wilden de bewindslieden niets inhoudelijks zeggen. Het is gebruikelijk dat de premier eerst de koningin inlicht en dan de Tweede Kamer

Zie ook:

Premier Mark Rutte biedt ontslag kabinet aan bij koningin

Metro 23.04.2012 Het aangevraagde ontslag van alle ministers en staatssecretarissen gaat, als de koningin het verzoek honoreert, per direct in, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koningin heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de ministers en staatssecretarissen verzocht dat te blijven doen wat zij in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten.

‘Kabinet-Rutte gevallen’

Premier biedt koningin ontslag aan

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Het kabinet-Rutte is gevallen. De premier gaat zijn ontslag en dat van zijn ministers aanbieden aan koningin Beatrix. Dit meldden bronnen maandag aan ANP. Het kabinet-Rutte kon na dit weekeinde niet meer rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, nadat PVV-leider Geert Wilders de gedoogcontructie had opgeblazen.

Lees meer over dit onderwerp:

Dinsdag debat over crisis

Telegraaf  23.04.2012 De Tweede Kamer gooit zijn agenda voor dinsdag totaal om. Eerst zal de premier worden gevraagd een verklaring af te leggen, waarop de partijen dan in volgorde van grootte zullen reageren.

De Catshuiscrisis:

  14:13 Vier vragen over een demissionair kabinet

  13:59 Pechtold bereid tot maatregelen

  13:47 CDA zoekt snel nieuwe leider

  13:29 Dinsdag debat over crisis

  13:27 Kabinet was kort in functie

  12:59 Extra kijkers nieuws

  12:55 Doorgaan met hervormen

  12:55 Philips-topman: Politiek vaccuüm fnuikend…

  12:20 ‘Rutte biedt ontslag kabinet aan’

Morgen debatteert de Kamer over de politieke crisis

NRC 23.04.2012 De Tweede Kamer debatteert morgen met het kabinet over de ontstane politieke situatie. Dat zegt Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) na overleg met de fractieleiders van de verschillende politieke partijen. Vanmiddag dient Rutte het ontslag van zijn kabinet in bij koningin Beatrix. Lees verder›

Ministerraad over crisis ten einde

NU 23.04.2012 De ingelaste ministerraad tussen de ministers en staatssecretarissen van het minderheidskabinet van VVD en CDA  is beëindigd.

Lees meer over dit onderwerp:

Vanochtend komt de ministerraad in een extra zitting bijeen – hoe nu verder?

NRC 23.04.2012 Vandaag om 9.30 uur komt de ministerraad in een extra zitting bijeen naar aanleiding van het afbreken van de Catshuisonderhandelingen. De vraag is: ontslag aanbieden of verder gaan als minderheidskabinet? Naar verwachting zal premier Rutte na de ministerraad naar de koningin gaan om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Verkiezingen liggen voor de hand. Veel partijen houden vandaag fractieberaad.

Extra ministerraad bijeen vanwege kabinetscrisis

Elsevier 23.04.2012 De ministers en staatssecretarissen van het minderheidskabinet van VVD en CDA komen maandagochtend om 9.30 uur bijeen voor een ingelaste ministerraad. Ze zullen praten over de politieke situatie die is ontstaan nu PVV-leider Geert Wilders de gedoogconstructie heeft opgeblazen en het kabinet-Rutte niet meer kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer

Zie ook:

Samsom bereid tot regeren met Rutte

NU 23.04.2012 DEN HAAG – PvdA-leider Diederik Samsom is bereid na de verkiezingen te regeren met de VVD van premier Mark Rutte, bijvoorbeeld in een paars-plusvariant. Samsom zei dat zondagavond in de tv-rubriek Brandpunt. ”Ik ben tot alles bereid, als iedereen over zijn schaduw heen wil springen.”

Lees meer over dit onderwerp;

Mogelijke nieuwe verkiezingen over tachtig dagen

Elsevier 23.04.2012 Als er nieuwe verkiezingen komen, duurt het nog ongeveer tachtig dagen voor de kiezers naar de stembus kunnen gaan. Dat is bepaald in de Kieswet, die voorschrijft dat partijen maximaal veertig dagen de tijd hebben om een kandidatenlijst in te dienen na het moment dat koningin Beatrix de val van het zittende kabinet heeft geaccepteerd.

Die periode van veertig dagen kan maandag of dinsdag ingaan. Als de kandidaatstelling is gesloten, hebben 43 dagen later verkiezingen plaats. Maar het zou kunnen zijn dat die datum dan zondag 15 juli wordt en dat gaat in elk geval niet gebeuren.

Zie ook:

Als er verkiezingen komen, wanneer dan? En wie doen er mee?

VK 23.04.2012 Als er nieuwe verkiezingen komen, duurt het nog ongeveer 80 dagen voor de kiezers naar de stembus kunnen gaan. Dat is bepaald in de Kieswet, die voorschrijft dat partijen maximaal 40 dagen de tijd hebben om een kandidatenlijst in te dienen na het moment dat koningin Beatrix de val van het zittende kabinet heeft geaccepteerd.

Kiezer wil snel naar de stembus

NU 23.04.2012 Een meerderheid van de Nederlandse kiezers wil verkiezingen nu de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis stukgelopen zijn. Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond die na de breuk in Den Haag gehouden.

Onmacht heeft de Nederlandse politiek in een stevige houdgreep genomen. De vrijwel onwerkbare verkiezingsuitslag van 2010, de emoties van de daaropvolgende formatie en de volstrekte onberekenbaarheid van PVV-leider Wilders kwamen zaterdag in het Catshuis, na anderhalf jaar uitstel, alsnog samen in een giftige cocktail die de val van het kabinet-Rutte inluidt.

‘Laten de ware politieke leiders opstaan’

VK 23.04.2012  Nederlands financiële geloofwaardigheid kan slechts gered als links en rechts nu over hun schaduw heen springen. Dat betoogt politiek redacteur van de Volkskrant Raoul du Pré.

‘Over ongeveer een jaar wordt Nederland misschien weer eens echt geregeerd’

VK 23.04.2012  Het duurt nog minstens vijf maanden voordat er nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Daarna komt er nog een kabinetsformatie. ‘De crisis waarin wij ons bevinden gaat veel verder dan de economie. Het is de crisis van een politieke cultuur die partijbelang en persoonlijk prestige boven landsbelang stelt’, schrijft antropoloog Maja Mischke.

Grote kans op nieuwe verkiezingen

BB 21.04.2012 De kans op nieuwe verkiezingen is groot nu het Catshuisberaad is stukgelopen. Premier Mark Rutte zei zaterdag tijdens een persconferentie dat een ronde naar de stembus voor de hand ligt.  lees meer

Gerelateerde artikelen:

Verkeert onze democratie echt in een herfsttij?

Trouw  09.04.2012 In zijn NRC-column van 17 november vorig jaar stelde J.L. Heldring zichzelf de vraag of de Verlichting, waarvan hij naar eigen zeggen een kind was, niet op een grote vergissing berust. Wat heeft de emancipatie van de mens van ‘hogere krachten’ opgeleverd? Heeft de twintigste eeuw niet aangetoond dat de mens die zich van God bevrijd heeft, verleidbaar is gebleken voor andere, demonische krachten, valse goden?

april 23, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 reacties

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Steun zoeken voor de begroting voor volgend jaar

Het Catshuisoverleg is definitief mislukt. PVV-leider Wilders forceerde een breuk. Wat nu? Het is vrijwel zeker dat er na de zomer nieuwe verkiezingen komen.

Het demissionaire kabinet zal op zoek moeten gaan voor steun voor de plannen om het begrotingstekort terug te dringen. Dat kunnen de plannen zijn die vandaag op tafel lagen in het Catshuis, maar er kan ook nog behoorlijk aan geschaafd worden om die steun te krijgen.

Ja, het is beroerd dat ingrijpende hervormingen nu wellicht later tot stand komen. De PvdA zal het waarschijnlijk niet aandurven om vlak voor de verkiezingen stevige maatregelen te onderschrijven als ze niet zelf de regierol heeft.

Ongevaarlijke rol in oppositie

Maar op iets langere termijn is het mislukte overleg een ‘blessing in disguise’ voor de Nederlandse economie. De rol van Geert Wilders lijkt namelijk definitief uitgespeeld. Ongeacht de verkiezingsuitslag straks. Want geen partij zal meer met hem willen samenwerken. Dat dwingt Geert Wilders tot een ongevaarlijke oppositierol. (Wie weet houdt hij de Nederlandse politiek dan voor gezien, in ruil voor een rustiger bestaan bij een denktank van Amerikaanse geestverwanten bijvoorbeeld, Hirsi Ali achterna.)

Dinsdag houdt de Tweede Kamer een debat over de situatie. Als het kabinet straks demissionair is zal er ook gesproken moeten worden over de kabinetsvoorstellen die nog kunnen worden behandeld. Daarnaast moet er steun worden gezocht voor de begroting voor volgend jaar. Die moet in september klaar zijn.

Zie ook: 

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

De zoektocht naar miljarden

Schuldencrisis

‘We wilden de PvdA er wel bij hebben’

Trouw 27.04.2012 Bij het zogenoemde ‘wandelgangenakkoord’ is de PvdA niet betrokken. Maar volgens Alexander Pechtold (D66), Jolande Sap (GroenLinks) en Arie Slob (GroenLinks) hebben ze de partij niet vanaf het begin genegeerd. Sap: ‘PvdA gaf alleen aan wat ze niet wilden.’ Slob: ‘Op een gegeven moment moesten we gewoon door.’

Sap wil graag een zo progressief mogelijke coalitie vormen na de verkiezingen. ‘Als de verkiezingsuitslag het toelaat, zou ik graag de VVD of het CDA willen wippen voor de PvdA ‘ .

Btw-verhoging gaat al per 1 oktober in – Rutte lovend over akkoord

NRC 27.04.2012 De verhoging van het btw-tarief van 19 naar 21 procent gaat al op 1 oktober in. Dat maakte minister De Jager van Financiën vanmiddag na de ministerraad bekend. Premier Rutte prees op zijn wekelijkse persconferentie het gisteren door vijf partijen gesloten akkoord over de begroting van volgend jaar. Lees verder›

De Jager: veel steun voor begrotingsakkoord

Parool 27.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

  15:58 Rutte: signaal aan markten

  15:39 ‘Veel steun voor akkoord’

  15:31 ‘PvdA-kiezer achter akkoord’

  15:26 ‘Blij met terugdraaien pgb’

  15:20 Kamp praat sociale partners bij

‘Doodzonde als SP en PVV akkoord terugdraaien’

PvdA niet meteen bij plan betrokken

NU 27.04.2012  DEN HAAG – Volgens fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie) zou het ‘doodzonde’ zijn als de PVV en de SP na de verkiezingen het bereikte noodpakket terugdraaien.

De Jager ziet veel steun voor akkoord

NU 27.04.2012  DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. De Jager sprak vrijdag na de wekelijkse ministerraad van ”toenemende steun in de samenleving” en positieve reacties van de financiële markten, van economen en van wetenschappers.

Lees meer over dit onderwerp;

PvdA-kiezers steunen akkoord, kritisch over Samsom

Elsevier 27.04.2012 PvdA-kiezers zijn kritisch over het optreden van fractieleider Diederik Samsom rond het akkoord dat vijf partijen donderdag sloten over de begroting. De PvdA steunt het akkoord niet en de helft van de PvdA-kiezers (49 procent) vindt dit een verkeerde keuze. Dat blijkt uit een opiniepeiling van EenVandaag.

Twee op de drie PvdA-kiezers (65 procent) zeggen het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie te steunen.

Zie ook:

PvdA’er Asscher omarmt akkoord wel

Parool 27.04.2012 Wethouder Lodewijk Asscher (PvdA), die het kabinet de afgelopen anderhalf jaar steeds onder vuur nam, is ingenomen met het akkoord. ‘Er zitten belangrijke punten in die heel positief zijn voor Amsterdam.’
Zijn grootste bezwaren zijn met de …

Asscher steunt bezuinigingsakkoord wel

NU 27.04.2012 De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) is ingenomen met het noodpakket waarmee de Tweede Kamer-fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie akkoord zijn gegaan.

‘Nieuw kabinet zichtbaar’

Spits 27.04.2012 De ochtendkranten zijn over het algemeen erg in hun nopjes over het bezuinigingspakket dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren in elkaar hebben geknutseld. Ze zien zelfs al de eerste contouren van een nieuw kabinet zichtbaar worden, en er is nog niet eens gestemd! Nrc.next spreekt zelfs van “Paars-Plus-zonder-PvdA”.

Vijf Kamerfracties verdienen alle lof voor uniek en moedig begrotingsakkoord

Trouw 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen twee dagen van haar beste zijde getoond. De onverantwoordelijke opstelling van de PVV afgelopen weekeinde is daarmee volledig naar de achtergrond gedrongen. Het stemt tot grote tevredenheid dat er nog wel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan een pakket maatregelen dat de overheidsfinanciën in het gareel moet krijgen en, op termijn, de economie weer groeikansen geeft.

Tweede Kamer stemt vlot in met bezuinigingsakkoord

Elsevier 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft sneller dan verwacht het debat afgerond over het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Een meerderheid steunt de gemaakte plannen waarover de partijen intensief hebben onderhandeld met minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën).

Het debat is nog voor middernacht afgerond, bericht de NOS. Premier Mark Rutte (VVD) zegt dat de partijen de afgelopen dagen een ‘unieke prestatie’ hebben geleverd.

Controversieel
Rutte zei aan het eind van het debat dat het kabinet wil proberen de omstreden nieuwe bijstandswet toch in aangepaste vorm door de Kamer te loodsen. Het gaat om de Wet werken naar vermogen, die de bijstand samenvoegt met regelingen voor sociale werkplaatsen en de Wajong.

‘Nieuwe’ oppositie zet vraagtekens bij houdbaarheid bezuinigingspakket

NRC 27.04.2012 Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Dat minister De Jager met dit pakket naar Brussel kan was voor aanvang al duidelijk. De PvdA en de SP probeerden tijdens het debat vooral vraagtekens te zetten over de houdbaarheid van het pakket.

‘We doen weer normaal, man!’ De ochtendkranten over het akkoord

NRC 27.04.2012  “Ineens kan het wel”, kopt de Volkskrant. “Unieke uitweg uit de crisis”, schrijft Trouw. De Telegraaf laat weten: “Iedereen betaalt mee.”. Het AD heeft het over een “Historisch akkoord.” En nrc.next stelt: “We doen weer normaal, man!” De ochtendkranten over het gisteren gesloten bezuinigingsakkoord. Lees verder›

Peper: enorme kans gemist

Telegraaf 27.04.2012 De PvdA heeft een enorme kans laten liggen bij de onderhandelingen over de bezuinigingen. Dat zei PvdA-prominent Bram Peper vrijdag.

Kunduz-akkoord zet PvdA voorlopig buitenspel

Trouw  27.04.2012  Het bezuinigingsakkoord heeft een diepe kloof geslagen in de verhoudingen tussen de oppositiepartijen PvdA enerzijds en D66, GroenLinks en ChristenUnie anderzijds. Binnen de PvdA-gelederen klonken gisteren stemmen dat de fractie door D66 strategisch buiten de gelegenheidscoalitie is gehouden.

 
‘Nieuwe’ oppositie zet vraagtekens bij houdbaarheid bezuinigingspakket

NRC 26.04.2012 Vanavond debatteerde de Tweede Kamer over het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Dat minister De Jager met dit pakket naar Brussel kan was voor aanvang al duidelijk. De PvdA en de SP probeerden tijdens het debat vooral vraagtekens te zetten over de houdbaarheid van het pakket.

Kleine fracties zijn trots op akkoord

Trouw 27.04.2012 Vooral de kleinere fracties van ChristenUnie, GroenLinks en D66 waren gisteravond maar wat trots op hun historische vijfpartijenakkoord voor crisisbestrijding.

“Het is een mooie dag. We kunnen nu laten zien dat de politiek in staat is een crisis te doorbreken”, zei GroenLinks-fractieleider Jolande Sap voordat ze samen met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de laatste details ging regelen voor de brief aan Brussel, die Den Haag nu nog net op tijd kan versturen.

Vijf Kamerfracties verdienen alle lof voor uniek en moedig begrotingsakkoord

Trouw 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen twee dagen van haar beste zijde getoond. De onverantwoordelijke opstelling van de PVV afgelopen weekeinde is daarmee volledig naar de achtergrond gedrongen. Het stemt tot grote tevredenheid dat er nog wel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan een pakket maatregelen dat de overheidsfinanciën in het gareel moet krijgen en, op termijn, de economie weer groeikansen geeft.

CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks akkoord over begroting

Trouw 26.04.2012 CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. De vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ zouden het begrotingstekort hebben beperkt tot de vereiste 3 procent. Daarmee is er een Kamermeerderheid en kan minister Jan Kees de Jager van Financiën de plannen morgen naar de Europese Commissie in Brussel sturen.

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

PvdA en SP nemen GroenLinks onder vuur over houdbaarheidsdatum akkoord

SGP blij met akkoord

Pechtold en Van der Staaij botsen om desinteresse voor SGP

Roemer kan niet instemmen met akkoord

Wilders over akkoord: mooi voor shag rokende milieuactivist

Rutte noemt akkoord fantastisch resultaat

Ambtenaren over akkoord: ‘dramatisch’, Natuurmonumenten tevreden

AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar

Samsom: akkoord doet Nederland te kort

Bezuinigingspakket bekend – ‘flinke hervormingen, pijnlijk voor VVD’

NRC 26.04.2012 Het bezuinigingspakket waar de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het vanavond over eens werden zorgt ervoor dat het begrotingstekort volgend jaar precies op drie procent uitkomt. Lees verder›

Kamermeerderheid akkoord met pakket

Spits 26.04.2012 Niet verwacht, toch gekomen: een bezuinigingspakket. Wat met de PVV in zeven weken niet lukte, kregen de regeringspartijen met de oppositie partijen wel voor elkaar. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt het bezuinigingspakket waarover de fractievoorzitters van regeringspartijen VVD en CDA en oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie vandaag de hele dag over hebben gebabbeld. GroenLinks kwam als laatste over de brug.

FNV voorspelt heftige verkiezingscampagne

NU 26.04.2012 AMSTERDAM – FNV-voorzitter Agnes Jongerius verwacht een hele heftige verkiezingscampagne voor 12 september.

SP en PvdA openen aanval op Sap

NU 26.04.2012  DEN HAAG – PvdA-leider Diederik Samsom en SP-leider Emile Roemer hebben donderdagavond in de Tweede Kamer stevig uitgehaald naar Jolande Sap (GroenLinks).

AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar

NU 26.04.2012  DEN HAAG – De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog. Daarna stijgt hij in stappen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. 

De punten uit het crisisakkoord

NU 26.04.2012  Een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord over de begroting voor 2013 door VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie.

PvdA en SP hekelen GroenLinks vanwege steun aan akkoord

Geert Wilders: Henk en Ingrid wordt een poot uitgedraaid

Premier Rutte: Akkoord is een fantastisch resultaat

‘Nederland is niet verlamd’

Telegraaf 26.04.2012 Dat vijf fracties het in twee dagen eens zijn geworden over een begrotingsakkoord voor 2013 „is een teken van leiderschap in moeilijke tijden”. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën donderdag.

Uniek begrotingsakkoord

Telegraaf 26.04.2012 Het kabinet en de regeringspartijen VVD en CDA hebben in twee politiek gezien krankzinnige dagen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie een akkoord gesloten over bezuinigingen en hervormingen in 2013. Minister Jan Kees de Jager van Financiën koppelde als verkenner de vijf partijen aan elkaar en kreeg in nog geen 30 uur voor elkaar waar VVD en CDA met gedoogpartij PVV in 7 weken overleg in het Catshuis niet in waren geslaagd.

Debat weer uur uitgesteld

Telegraaf 26.04.2012 Het debat over de miljardenbezuinigingen is donderdag opnieuw uitgesteld op verzoek van een aantal fracties. Het debat begint nu om 20.30 uur, zo heeft de griffie van de Tweede Kamer gemeld.

SGP wacht brief De Jager af

Telegraaf 26.04.2012 De SGP kan nog niet instemmen met het akkoord dat de regeringspartijen VVD en CDA hebben gesloten met D66, GroenLinks en ChristenUnie. De kleinste christelijke partij wil eerst de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) en het debat afwachten. „Ik moet nog zien wat er uitkomt”, zei fractieleider Kees van der Staaij van de SGP donderdag.

Kamerdebat om 19.30 verder

Telegraaf 26.04.2012 Het Tweede Kamerdebat over miljardenbezuinigingen wordt uitgesteld tot 19.30 uur vanavond. Dat is nodig omdat de vijf fracties VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie nog met minister Jan Kees de Jager van Financiën overleggen. Aan de hand van dat overleg zal het kabinet nog een brief aan de Kamer schrijven.

Kamerdebat bezuinigingen uitgesteld – ‘uitzicht op akkoord’

NRC 26.04.2012 Het Kamerdebat over het bezuinigingspakket voor de begroting van volgend jaar is uitgesteld tot half acht vanavond. Dat heeft de Kamer vanmiddag besloten. Het uitstel lijkt er op te duiden dat de onderhandelende partijen in Den Haag denken binnen een paar uur tot een akkoord te kunnen komen. Lees verder›

Brussel: Nederlands akkoord bemoedigend

Trouw 26.04.2012 De Europese Commissie noemt het hoopgevend dat CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 overeenstemming hebben bereikt over een begrotingsplan. ‘Het is bemoedigend te zien dat de meeste politieke partijen de noodzaak inzien om de Nederlandse begrotingssituatie op een duurzame manier aan te pakken’, aldus een woordvoerder van Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire zaken en de euro).

Fracties CDA, VVD, D66 en CU akkoord met deal

Parool 26.04.2012 De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ vanmiddag hebben gemaakt. Het wachten is nog op de goedkeuring van de fractie van GroenLinks.

Fracties akkoord

AOW-leeftijd gaat omhoog

Sap: “PvdA is te laat”

Samsom: Nee tegen akkoord

De Jager: akkoord in zicht

Akkoord over begroting in zicht

Metro 26.04.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben afspraken gemaakt om een begroting op te stellen voor 2013. Hierin wordt hoogstwaarschijnlijk voldaan aan de Europese eis om het begrotingstekort niet boven de drie procent te laten uitkomen. Dat zei minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) donderdagmiddag.

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

VK 26.04.2012  De inhoud van het akkoord is nu zo goed als bekend. Dit zijn de maatregelen. Het begrotingstekort wordt teruggebracht naar 3 procent, in totaal wordt er zo’n 14 miljard bezuinigd.

Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog naar 21 procent. Het reiskostenforfait wordt aangepakt, dit moet zo’n 1,2 miljard euro opleveren. Volgend jaar geldt de nullijn voor ambtenaren, zij krijgen er dus geen salaris bij. Een uitzondering wordt er gemaakt voor mensen in de zorg en mensen met een uitkering.

Nog weinig bekend over inhoud akkoord (maar dit al wel)

Parool 26.04.2012 Over de inhoud van het akkoord dat de partijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie vanmiddag bereikten, was nog weinig bekend. Maar er komt steeds meer naar buiten.

Volgens Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD staan er in het akkoord naast lastenverzwaringen – zo gaat het hoge BTW-tarief met 2 procent omhoog naar 21 procent – ook grote hervormingen.

Pechtold en Slob: akoord is rond

Fracties CDA, VVD, D66 en CU akkoord met deal

Parool 26.04.2012 De fracties van CDA, VVD en D66 zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ vanmiddag hebben gemaakt.

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zei donderdag. ‘Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.’ Volgens Van Haersma Buma is gebleken dat ‘onder druk alles vloeibaar wordt’.

Fracties VVD, CDA, D66 en CU akkoord – GroenLinks nog in beraad

NRC 26.04.2012 De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vanmiddag ingestemd met het bezuinigingspakket dat het kabinet vanmiddag met vijf fractievoorzitters overeen is gekomen. Alleen de GroenLinks-fractie discussieerde rond half zes nog over het vanmiddag overeengekomen pakket. Lees verder›

VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU bereiken akkoord

Parool 26.04.2012 De vijf partijen die sinds gisteren onderhandelden over een begroting voor 2013 hebben vanmiddag een akkoord bereikt. De fractievoorzitters van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie bespreken de uitkomsten nu met hun fracties. Pechtold en …

‘Akkoord over noodpakket’

NU 26.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben een akkoord over een noodpakket.  Dat zeiden de onderhandelaars na een urenlang overleg tussen minister Jan Kees de Jager (Financiën) en de betrokken partijen op de fractiekamer van D66.

De Jager stuurt nog voor het debat donderdagavond de punten waarover een akkoord is bereikt naar de Tweede Kamer in een zogeheten stabiliteitsprogrammabrief

Principe-akkoord over begroting

NRC 26.04.2012  VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn met het kabinet een principe-akkoord overeengekomen over de begroting van volgend jaar. Dat hebben de fractievoorzitters van D66, GroenLinks en ChristenUnie vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer. Lees verder›

‘Kunduz-coalitie’ akkoord over miljardenbezuinigingen

Elsevier 26.04.2012 De fractieleiders van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) hebben een voorlopig akkoord bereikt over miljardenbezuinigingen.

Zie ook:

PvdA bezuinigt meer dan GL, minder dan D66

Metro 26.04.2012 De PvdA bezuinigt de komende jaren meer dan GroenLinks, maar minder dan D66. Dat blijkt uit de doorrekeningen van de crisismaatregelen van de partijen door het Centraal Planbureau (CPB) die donderdag zijn gepubliceerd. De grootste oppositiepartij bezuinigt volgend jaar 9,1 miljard en dat bedrag loopt in 2015 op tot 12,7 miljard. GroenLinks snijdt in 2013 acht miljard en in 2015 twaalf miljard. D66 bezuinigt het meest: de partij van Alexander Pechtold snijdt volgend jaar twaalf miljard en komt in 2015 uit op zeventien miljard.

ChristenUnie is volgens CPB kampioen bezuinigen

VK 26.04.2012 De ChristenUnie wil van alle partijen het meest bezuinigen. De partij wil in drie jaar tijd 44,6 miljard bezuinigen. In het Catshuis kwamen de onderhandelaars tot een totaalbedrag van 39,7 miljard. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Lees ook Nog weinig bekend over inhoud akkoord (maar dit al wel) – 26/04/12

Lees ook Fracties bespreken akkoord nu eerst intern – 26/04/12

CPB rekent plannen door

CPB rekent plannen PvdA, D66, GroenLinks door

NU 26.04.2012 DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft donderdag de doorrekening van de bezuinigingsplannen die PvdA, GroenLinks en D66 eerder indienden gepubliceerd.

Lees meer ver dit onderwerp;

PVV wil btw verlagen en AOW op 65 houden

NU 26.04.2012 DEN HAAG – De PVV wil volgend jaar het hoge btw-tarief verlagen van 19 naar 18 procent. Dat is goed voor de koopkracht van burgers en bedrijven, liet de partij donderdag weten. Ook wil ze een aantal voornemens uit het regeerakkoord terugdraaien, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020. Het overheidstekort komt in de PVV-voorstellen volgend jaar uit op 4 procent.

Lees meer over dit onderwerp;

Koortsachtig Haags overleg gaat door – PVV doet eigen voorstellen

NRC 26.04.2012  De fractievoorzitters van de coalitie- en oppositiepartijen in de Kamer overleggen sinds elf uur vanochtend weer onderling en met minister De Jager van Financiën over een bezuinigingspakket dat de begroting van volgend jaar op orde moet brengen. De PVV deed vanochtend eigen voorstellen. Lees verder›

Premier Rutte: Geen gelopen race

Telegraaf 26.04.2012 Premier Mark Rutte zou het ‘geweldig’ vinden als de partijen erin slagen een akkoord te bereiken over de bezuinigingen. “Het is geen gelopen race”, zei hij.

De Jager en Samsom om tafel

Overleg verder zonder PvdA

Samsom sluit zich niet aan bij bezuinigingsdeal

Kunduz-coalitie praat verder zonder PvdA

Parool 26.04.2012 D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen vanmiddag verder met VVD, CDA en minister Jan Kees de Jager van Financiën over een begrotingsakkoord voor 2013. De PvdA zit er niet bij. Die partij is volgens een woordvoerder niet uitgenodigd, …

PvdA niet uitgenodigd voor begrotingsonderhandelingen

Elsevier 26.04.2012 Ondanks de bereidheid van PvdA-leider Diederik Samsom om ‘te bewegen’, gaan de onderhandelingen over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar verder zonder die partij. 

D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen donderdagmiddag verder met VVD, CDA en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over een begrotingsakkoord voor 2013.

Zie ook:

De Jager praat vanochtend verder met partijen na ‘constructief’ begin

NRC 26.04.2012 Jan Kees de Jager praat vanochtend verder met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD in een poging gauw overeenstemming te bereiken over een nieuws bezuinigingsplan. De demissionair minister van Financiën noemde vannacht de gesprekken die gister al plaatsvonden “constructief”.

Gisteravond laat kwam naar buiten dat de partijen “het zo goed als eens” zouden zijn. Maar deze geluiden leken iets te voorbarig toen andere berichten over een dwarsliggende VVD en “nog veel geschuif met budgetten” verschenen. Met PvdA-leider Diederik Samsom had De Jager gisteren al een goed gesprek. De demissionair minister riep gisteren voor de tweede keer op een dag de partijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie bij elkaar over een nieuw bezuinigingspakket. Het gesprek is onderdeel van zijn ronde langs de partijen.

De Jager maakte een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Hij sprak eerder gisteren tegelijk met de zogenoemde Kunduz-coalitie op de burelen van D66.

VVD en CDA overleggen met kabinet

Telegraaf 26.04.2012 VVD-fractieleider Stef Blok en CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma zijn donderdagochtend aangeschoven bij minister Jan Kees de Jager van Financiën op diens departement. Ze praten daar over de miljardenbezuinigingen waarover nog deze week een knoop moet worden doorgehakt.

Fracties bespreken akkoord nu eerst intern

VK 26.04.2012 De vijf fractieleiders die vanmiddag een akkoord hebben bereikt over de begroting van 2013 gaan nu intern over de uitkomst praten. De VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het vanmiddag met minister De Jager eens over een pakket aan maatregelen. Ze gaan nu ieder met hun fractieleden om de tafel om het akkoord te beoordelen.

Weer koortsachtig oppositie-overleg over bezuinigingen

Trouw 26.04.2012 De fractievoorzitters van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie en de PvdA zijn vanochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) proberen PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen. Ze zijn bijeen gekomen op de kamer van Sap.

Opnieuw breed overleg oppositie

NU 26.04.2012 De fractievoorzitters van GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PvdA zijn donderdagochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) probeerden PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen.

Lees meer over dit onderwerp:

Next checkt: ‘Bij te hoog tekort is de boete tot 1,2 miljard euro per jaar’

NRC 26.04.2012 Hoe stevig moet Nederland bezuinigen om de oplopende staatsschuld terug te dringen? Het is de belangrijkste vraag die momenteel leeft in de Tweede Kamer. Volgens Rutte kunnen we niet anders dan ons aan de EU-norm houden. Anders “krijgen wij een boete opgelegd die oploopt tot 1,2 miljard per jaar”, zei hij. Is dat zo? Lees verder›

PvdA bereid te bewegen  

Telegraaf 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is „bereid te bewegen” om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij zei dat donderdag na overleg met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Samsom onderstreepte „dat het wel op een eerlijke manier moet”. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

‘Grens 3 procent geen taboe’

Samsom: ‘3 procent is voor PvdA geen totempaal’

Trouw 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is ‘bereid te bewegen’ om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij zei dat vandaag na overleg met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Samsom onderstreepte ‘dat het wel op een eerlijke manier moet’. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

Samsom: 3 procent geen ‘totempaal’

Telegraaf 26.04.2012  Het terugdringen van het begrotingstekort tot 3 procent moet geen “totempaal” worden. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom. Samsom laat in het Radio 1 Journaal donderdagochtend verder weten dat zijn partij ernaar streeft de 3 procent te halen. Hij zegt niet te kunnen voorspellen in welk jaar dat echter mogelijk is.

Samsom vindt drie procent niet heilig

Metro 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom wil niet dat Nederland koste wat kost vasthoudt aan het terugdringen van het begrotingstekort tot drie procent. Hij vindt dat dat ‘geen totempaal’ moet worden, zei hij donderdagochtend tegen Radio 1. Woensdag zei Samsom al genoegen te nemen met 3,6 procent.

De Jager: Constructieve gesprekken over bezuinigingen

Elsevier 26.04.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) praat donderdag verder met fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket. De Jager zegt dat hij ‘goede constructieve gesprekken’ heeft gehad.

Zie ook:

‘Constructief’ overleg Den Haag vandaag verder

Trouw 26.04.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) praten vanochtend verder over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket. De Jager zei vannacht dat hij ‘goede constructieve gesprekken’ heeft gehad met de partijen.

De Jager: gesprekken ‘constructief’

Spits 26.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager heeft afgelopen nacht gemeld dat er “goede constructie gesprekken” zijn geweest met VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een mogelijk alternatief bezuinigingspakker.

Liveblog – Samsom over CU, D66 en GroenLinks: ‘Dat moeten we nog zien’

VK 26.04.2012 De zoektocht naar nieuwe miljardenbezuinigingen gaat vandaag verder, nadat afgelopen weekend het Catshuisoverleg mislukte. Het kabinet moet steun vinden bij uiteenlopende partijen voor uiteenlopende maatregelen, om uiteindelijk een voorstel aan Brussel te kunnen doen dat voldoet aan de afspraken die in Europa zijn gemaakt. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog.

Weekers en De Jager om tafel met fractievoorzitters

Trouw 25.04.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn vanavond om tafel gegaan met demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager en Staatssecretaris Frans Weekers. Ze zijn bijeen in de kamer van D66-leider Alexander Pechtold.

De Jager: nog geen conclusies getrokken

Trouw 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft vandaag goede, verkennende gesprekken gevoerd met verschillende fracties in de Tweede Kamer om te bekijken over welke miljardenbezuinigingen en hervormingen het kabinet het met de Kamer eens kan worden. Maar ‘conclusies zijn nog niet getrokken’.

Stemming belasting uitgesteld

Kamer stemt pas na meireces over bankenbelasting

Parool 26.04.2012 De Tweede Kamer stelt een stemming over de bankenbelasting op verzoek van het kabinet uit. Een meerderheid in de Kamer wil die belasting verdrievoudigen, zodat die 1 miljard euro zou gaan opleveren.

Weekers wil uitstel stemming bankenbelasting

Trouw 25.04.2012  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vraagt de Tweede Kamer ‘met klem’ de stemmingen over de bankenbelasting uit te stellen.

Een meerderheid in de Kamer wil de bankenbelasting verdrievoudigen zodat die 1 miljard euro oplevert. Weekers noemde dat eerder erg gortig.

Jongerius waarschuwt

Jongerius waarschuwt tegen snelle bezuigingen

Parool 26.04.2012 Voorzitter Agnes Jongerius van de FNV heeft donderdag de partijen die onderhandelen over een begrotingsakkoord, gewaarschuwd niet te snel en te drastisch te bezuinigen. Ze heeft hen ook op het hart gedrukt het pensioenakkoord dat het kabinet …

Debat over bezuinigingen donderdagmiddag

Trouw 25.04.2012 Volgens de Europese begrotingsregels moet Nederland in 2013 het overheidstekort weer op maximaal 3 procent hebben gebracht. Daarvoor zijn bezuinigingen nodig van tussen de 13 en 14 miljard euro. Lukt dat niet, dan kan de Europese Commissie Nederland een boete opleggen van ruim 1 miljard euro. Minister Jan Kees de Jager van Financiën is daarover vandaag de hele dag in overleg met verschillende Kamerfracties. Hij zal vanavond een voorstel sturen naar de Kamer.

Morgen debat over bezuinigingen

Telegraaf 25.04.2012 De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag vanaf 15 uur over een pakket aan bezuinigingen en hervormingen dat het kabinet op 30 april naar de Europese Commissie in Brussel moet sturen.

Samsom in DWDD: ‘Ik bén bereid te bewegen’

Parool 25.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is bereid om te bewegen, om het samen met andere partijen eens te worden over de begroting voor 2013. ‘Ik gá helpen. Ik bén bereid te bewegen’, zei hij vanavond in het programma De Wereld Draait Door. Hij weigerde echter te zeggen op welke punten hij bereid is tot concessies.

Kredietbeoordelaar Fitch negatief over politieke crisis in Nederland

Trouw 25.04.2012 De politieke crisis vergroot de kans dat het begrotingstekort van Nederland volgend jaar niet aan de Europese normen voldoet. Dat vooruitzicht kan druk zetten op de kredietwaardigheid van Nederland, zo waarschuwde kredietbeoordelaar Fitch vandaag.

Het ratingbureau gaat er vooralsnog vanuit dat Nederland het tekort volgend jaar terugdringt tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het uiteenvallen van het kabinet maakt die doelstelling echter lastiger. Als duidelijk wordt dat het doel van 3 procent onhaalbaar wordt, dan neemt de druk op de AAA-rating van Nederland toe, waarschuwde Fitch.

‘8 mld snijden, 3 mld stimuleren’

Telegeraaf 25.04.2012  De SP wil volgend jaar 8 miljard euro bezuinigen en daarnaast 3 miljard euro investeren om de economie aan te jagen. SP-leider Emile Roemer zal dat donderdag in het bezuinigingsdebat in de Kamer voorstellen.  De besparing moet komen uit het snijden in de kosten voor het UWV door werkgevers mee te laten betalen aan de uitvoeringskosten van de WW. Verder wil de SP snijden in het defensiebudget en de prestatiebeloning in het onderwijs schrappen. Ook wordt een forse besparing gehaald door de premies voor de ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk te maken. De zorgtoeslag kan in de plannen van de SP dan worden afgeschaft.

‘Minder snijden in hulp en zorg’

Telegraaf 25.04.2012 De SGP kan zich vinden in een groot deel van de bezuinigingen die VVD, CDA en PVV hadden bedacht tijdens het Catshuisberaad. Maar de gezondheidszorg en vooral ontwikkelingshulp wil de kleinste christelijke partij meer ontzien. Dat heeft SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf woensdagavond laten weten in de aanloop naar het Tweede Kamerdebat donderdag.

SP: bezuiniging passend onderwijs schrappen

Telegraaf 25.04.2012  DEN HAAG –  De SP hoopt donderdag tijdens het debat over de begroting in één klap de bezuiniging op het passend onderwijs van tafel te krijgen. „Deze bezuiniging van 300 miljoen staat al ingeboekt in de begroting van 2013 en verder en dat willen we ongedaan maken”, aldus Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP.

De Jager: constructieve houding bij oppositie

Trouw 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën bemerkt een ‘constructieve houding’ bij oppositiepartijen waarmee hij overlegt over mogelijke miljardenbezuinigingen en hervormingen. Dat zei hij vandaag na een overleg met PvdA-leider Diederik Samsom. De Jager loopt al de hele dag rondes in het Tweede Kamergebouw om van verschillende fracties te horen wat hun wensen zijn.

‘Oppositie constructief’

Telegraaf 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën bemerkt een „constructieve houding” bij oppositiepartijen waarmee hij overlegt over mogelijke bezuinigingen en hervormingen. Dat zei hij woensdag na een overleg met PvdA-leider Diederik Samsom.

Helft Nederlanders steunt begrotingsnorm Europese Unie

Elsevier 25.04.2012 Een minderheid van de Nederlandse kiezers (43 procent) vindt dat Nederland zich niet aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent moet houden. De helft van de Nederlanders is van mening dat dit wel moet. Dit blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag.

Zie ook:

Verdeeld over begrotingsnorm

Telegraaf 25.04.2012 De helft van de kiezers (50 procent) vindt dat Nederland zich aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent moet houden. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag. 43 procent is van mening dat Nederland niet aan die EU-norm hoeft te voldoen.

Overleg over basisbegroting

Telegraaf 25.04.2012 De fractieleiders van de PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben woensdag met elkaar overlegd over de maatregelen die volgens hen nodig zijn om een basisbegroting te kunnen maken voor volgend jaar. Op de kamer van PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom kwamen volgens betrokkenen alleen financiële kwesties aan de orde.

De Jager spreekt met D66, GroenLinks en ChristenUnie

NU 25.04.2012 In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket.

De Jager opnieuw in gesprek met GroenLinks, D66 en ChristenUnie

NRC 25.04.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft voor de tweede keer vandaag met de partijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie gesproken over een nieuw bezuinigingspakket. Het gesprek is onderdeel van zijn ronde langs de partijen. Hij keerde ruim een uur eerder terug na een naar eigen zeggen “constructief” gesprek met PvdA-leider Samsom. Lees verder›

De Jager spreekt met D66, GroenLinks en ChristenUnie

NU 25.04.2012 In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket. Bekijk video – Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft vanmiddag overlegd met de fractievoorzitters en hun secondanten van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Later woensdag komen ze weer bij elkaar,

ChristenUnie, D66 en GroenLinks onderhandelen als één blok

VK 25.04.2012 ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben gezamenlijk met minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën overlegd over de begroting voor 2013. Het gaat vooral over noodmaatregelen om het tekort tot 3 procent terug te dringen. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op tot 4,6 procent.

Het overleg vond plaats in de fractiezaal van D66. Door de ligging boven de fractiekamer van het CDA deden de taferelen met wachtende journalisten voor de deur sterk denken aan september 2010. Toen vergaderde de CDA-fractie dagenlang achter ‘de Deur’.

Wilders: voorstel grove schande

Telegraaf 25.04.2012 ,,Een grove schande. Er moeten minder miljarden naar de EU, niet meer.” Dat laat PVV-leider Geert Wilders weten in een reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent te verhogen.

EU wil 6,8 procent meer geld voor 2013, De Jager is tegen

Trouw 25.04.2012 De Europese Commissie wil meer geld voor 2013. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Dat maakte voorzitter José Manuel Barroso vandaag bekend. Minister Jan Kees de Jager liet in een eerste reactie weten het voorgestelde percentage te hoog te vinden.

De Jager tegen EU-voorstel

Telegraaf 25.04.2012 Nederland zal niet instemmen met een verhoging van de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent. „Dat is een veel te hoog percentage, dat is niet denkbaar”, zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag in een eerste reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

De Jager en Kamer fel tegen verhoging EU-begroting

Elsevier 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) gaat niet akkoord met de aangekondigde verhoging van de EU-begroting met bijna 7 procent. De Jager noemt het voorstel ‘niet denkbaar’. Dat zegt de CDA-minister woensdag in reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Veel te hoog
José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, maakte eerder vandaag bekend dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Het bericht kwam niet onverwacht: analisten gingen uit van 8 procent.

Zie ook:

De Jager tegen voorstel hogere EU-begroting

NU 25.04.2012 DEN HAAG – Nederland zal niet instemmen met een verhoging van de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent. ”Dat is een veel te hoog percentage, dat is niet denkbaar”, zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag in een eerste reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Kamerleden winden zich op over het voorstel van Brussel. ”Een grove schande. Er moeten minder miljarden naar de EU, niet meer”, liet PVV-leider Geert Wilders weten.

Wat kunnen zij nog doen?

Spits 25.04.2012 Nu het kabinet is gevallen, is de vraag in hoeverre de Tweede Kamer een begroting voor 2013 kan maken. Rutte en Verhagen willen een plan waar Brussel ook tevreden mee is, maar de vooruitzichten daarvoor zijn somber.

De Jager polst fracties over miljardenbezuinigingen

NRC 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën maakt vandaag een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC Handelsblad.

De Jager vraagt hulp oppositie bij extra bezuinigingen

Elsevier 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën heeft contact gezocht met de fractieleiders van oppositiepartijen. De Jager wil bekijken voor welke bezuinigingen hij een meerderheid kan vinden.  ChristenUnie-leider Arie Slob zei dinsdagavond bij Pauw & Witteman dat hij al is gebeld door De Jager.

Uit een rondgang van BNR Nieuwsradio blijkt dat De Jager onder meer heeft gesproken met fractievoorzitters van de PvdA en D66. Vandaag praat De Jager met alle partijen in de Tweede Kamer en hoopt hij een meerderheid te vinden voor bezuinigingen en hervormingen.

Zie ook:

Bankenbelasting waarschijnlijk naar 1 miljard

Trouw 25.04.2012 Het ziet er naar uit dat de bankenbelasting wordt verdrievoudigd en de schatkist jaarlijks 1 miljard euro gaat opleveren. De linkse oppositie en de PVV zijn het daar over eens geworden.

Rabobank: bankenbelasting is onaanvaardbaar

Trouw 25.04.2012 Bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank Groep heeft een dringend beroep gedaan op de politiek om de bankenbelasting niet in voeren. Volgens hem zal die ‘de economie en het broodnodige economisch herstel ernstige schade berokkenen’.

‘Begrotingsdiscipline noodzakelijk voor alle eurolanden’

Trouw 25.04.2012 De noodzaak om begrotingsdiscipline toe te passen, geldt voor alle landen van de eurozone. Begrotingsdiscipline, prijsstabiliteit en groei zijn de elementen om de wereld te laten zien dat de eurozone een geloofwaardige muntunie is.

PVV samen met linkse oppositie voor hogere bankenbelasting

Elsevier 25.04.2012 De PVV steunt, nu het kabinet-Rutte is gevallen, een voorstel van de PvdA en GroenLinks voor een fors hogere bankentaks. De partij is bereid om banken voor 1 miljard euro te belasten. Dat schrijft het Financieele Dagblad woensdag.

Kamermeerderheid
Het kabinet heeft een voorstel ingediend om de banken voor 300 miljoen euro te belasten. Omdat de PVV toen nog deel uitmaakte van het kabinet, leek de steun voor dat voorstel gegarandeerd door een meerderheid in de Tweede Kamer.

De Jager polst fracties voor crisispakket

Kamer ontvangt woensdag ‘menu’ bezuinigingsopties

NU 25.04.2012 DEN HAAG – Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager polst verschillende fracties om meerderheden te vinden voor verschillende bezuinigingen. Bronnen uit het ministerie van Financiën bevestigen dit aan NU.nl, nadat Arie Slob van de ChristenUnie hier dinsdagavond uitspraken over deed in het tv-programma Pauw en Witteman.

Volgens Slob was hij al benaderd door De Jager. Ook Hero Brinkman, die onlangs afscheid nam van de PVV, stelde dat De Jager de verschillende mogelijkheden gaat inventariseren.

Kabinet wil steun van links

Telegraaf 25.04.2012 Een nullijn voor overheidssalarissen en een btw-verhoging liggen alsnog in het verschiet. Deze twee ingrepen zullen waarschijnlijk deel uitmaken van een nieuw bezuinigingspakket, dat het kabinet in overleg met de Kamer probeert te bereiken.

Nederlandse rente verbetert, onrust over crisis lijkt geweken

VK 25.04.2012 De Nederlandse positie op de financiële markten is vanochtend verder verbeterd. De grootste onrust onder beleggers over de politieke crisis lijkt voorlopig geweken, nu het renteverschil tussen Duitse en Nederlandse obligaties is teruggelopen tot het niveau van voor het weekeinde.

Het rendement op Nederlandse 10-jaarsobligaties lag vandaag even na 9.00 uur met 2,3 procent 58 basispunten (0,58 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse staatsleningen. Dat niveau is vergelijkbaar met dat van donderdag, toen de regerings- en gedoogpartijen nog onderhandelden over de bezuinigingen.

Liveblog – wachten op de brief van Rutte en De Jager

VK 25.04.2012 Opnieuw is het een spannende dag in Den Haag. En opnieuw is de vraag: kunnen de partijen in de Kamer een beetje tot elkaar komen? Alvast een opsteker: de Nederlandse positie op de financiële markten is vanochtend verder verbeterd. Het rendement op Nederlandse 10-jaarsobligaties lag even na 9.00 uur met 2,3 procent 58 basispunten (0,58 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse staatsleningen. Dat niveau is vergelijkbaar met een week geleden, toen de regerings-en gedoogpartijen nog onderhandelden over de bezuinigingen. Maandag liep het renteverschil op tot bijna 80 punten.

De Jager polst fracties over miljardenbezuinigingen

NRC 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën maakt vandaag een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC HandelsbladLees verder›

De Jager gaat inventariseren

Telegraaf 24.04.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager gaat een ronde maken langs de fractievoorzitters om te kijken voor welke bezuinigingen en hervormingen een meerderheid te vinden is. Arie Slob van de ChristenUnie zei dat dinsdagavond in het tv-programma Pauw en Witteman.

Kamer is nog niet eens

Telegraaf 24.04.2012 Partijen in de Tweede Kamer zijn het er over eens dat er snel maatregelen genomen moeten worden om de economische crisis het hoofd te bieden en de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar in een debat over de val van het kabinet tekenden zich dinsdag nog geen meerderheden af voor specifieke bezuinigingen.

Pechtold wil aantal maatregelen terugdraaien

Metro 24.04.2012 D66 wil het demissionaire kabinet pas te hulp schieten als een aantal maatregelen worden teruggedraaid. Alexander Pechtold wil dat de bezuinigingen op passend onderwijs, het persoonsgebonden budget, de BTW-verhoging op cultuur en de verhoging van de griffierechten worden geschrapt. Dan pas wil hij praten over steun aan delen van het Catshuisakkoord.

Pechtold noemt eis 3-procent uitgangspunt, ‘schulden doorschuiven is niet sociaal’

VK 24.04.2012 Alexander Pechtold van D66 is zeer kritisch over de, met name linkse, partijen die het begrotingstekort op korte termijn niet willen terugbrengen tot 3 procent ‘Andere partijen vinden het blijkbaar sociaal om schulden door te schuiven.’

Geen ruimte om af te wijken van 3-procentnorm’

Parool 24.04.2012 Nederland heeft geen goede reden om zich niet te houden aan de eisen van het stabiliteitspact en om uitzondering te vragen van de 3-procenteis. Dat stelt demissionair premier Mark Rutte tijdens het Kamerdebat over de kabinetscrisis.

Kabinet stuurt bezuinigingsplannen naar Kamer

Parool 24.04.2012 Het kabinet zal vanavond of morgenochtend voorstellen naar de Tweede Kamer sturen over bezuinigingen en hervormingen. Volgens premier Mark Rutte is dat document een ‘startstuk’ voor een debat donderdag met de Kamer.

Na het debat zal het kabinet hoe dan ook voor 30 april een stuk naar de Europese Commissie in Brussel sturen. Die kan Nederland een boete van 1,2 miljard euro geven als Nederland niet voldoet aan de Europese eis dat het begrotingstekort in 2013 weer op maximaal 3 procent zit.

Kamer somber over snelle aanpak crisis

NU 24.04.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel snel crisismaatregelen doorvoeren, maar vraagt zich tegelijkertijd sterk af of daar meerderheden voor te vinden zijn.

‘Wilders eindigt als erelid van de PvdA’

AD 24/04/12 De PvdA, SP en PVV willen de schuldencrisis uitkomen, door extra schulden te maken. Dat stelt CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma tijdens het Kamerdebat over de kabinetscrisis. De CDA’er benadrukt het belang van strenge bezuinigingen. ‘Zeven weken leek de PVV daarin mee te gaan.’ Met het weglopen uit de onderhandelingen eindigt Wilders, ‘de grote bestrijder van Job Cohen, als erelid van de PvdA’, aldus Van Haersma Buma.

Rutte wil met Kamer praten over bezuinigingen die nodig zijn

NRC 24.04.2012 Premier Mark Rutte betreurt dat zijn kabinet er niet in is geslaagd een akkoord te bereiken. Het ontslag noemde hij “onvermijdelijk”. Rutte hoopt dat de Kamer met het kabinet wil praten over de bezuinigingen die nodig zijn. Lees verder›

Mogelijke meerderheid in Kamer voor bezuinigingsplannen

Elsevier 24.04.2012 De bezuinigingen en hervormingen die in het Catshuis op een rijtje zijn gezet, kunnen mogelijk alsnog worden doorgevoerd met hulp van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De zogenoemde ‘Kunduz-coalitie’ lijkt bereid het Nederlandse huishoudboekje op orde te brengen. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag.

Steun Kunduz
De samenwerking tussen de partijen is vernoemd naar de coalitie die de missie in Kunduz steunde. Omdat de PVV tegen de missie was, moesten VVD en CDA op zoek naar een andere meerderheid in de Tweede Kamer.

Zie ook:

Kunduz-coalitie maakt kans

Telegraaf 24.04.2012 Ingrijpende bezuinigingen en hervormingen kunnen alsnog worden doorgevoerd met steun van de zogenaamde Kunduz-coalitie. Nu de politieke samenwerking met de PVV is geklapt, blijken D66, GroenLinks en de ChristenUnie bereid over hun schaduw heen te stappen.

Rutte en Kamer in debat

Telegraaf 24.04.2012 De Tweede Kamer gaat dinsdag met premier Mark Rutte in debat over de politieke crisis die is ontstaan na de val van het minderheidskabinet van VVD en CDA. Dat verloor de meerderheid in de Kamer toen PVV-leider Geert Wilders zaterdag zijn gedoogsteun introk. Hij kon niet leven met de gevolgen van de bezuinigingen die hij in het Catshuis met VVD en CDA besproken had.

Spanning stijgt: Den Haag in afwachting van debat

Elsevier 24.04.2012  De Tweede Kamer debatteert dinsdag met premier Mark Rutte (VVD) over de val van zijn kabinet. Onder meer de verkiezingsdatum en punten waarop Nederland kan bezuinigen, worden tijdens het debat besproken.

Kamer debatteert over gevolgen val kabinet

Metro 24.04.2012 De Tweede Kamer debatteert dinsdag met demissionair premier Mark Rutte (VVD) over de val van zijn minderheidsregering. Tijdens het debat moet duidelijk worden wanneer de verkiezingen worden gehouden en of de Kamer bereid is om in de tussentijd mee te werken aan bezuinigingen. Het debat begint om 14.00 uur met een verklaring van Rutte.

De kosten van het klappen

Spits 24.04.2012 De AEX zakte gisteren even onder de 300 punten. De psychologische grens, zo luidt het cliché. Uiteindelijk sloot de beurs 2,6 procent lager dan voor het klappen van het Catshuisberaad, op 301,27 punten. Niet alleen op de Amsterdamse beurs was er slecht economisch nieuws. Als de Nederlandse staat nu geld leent, en dat doet zij want de staatsschuld blijft oplopen, moet er meer rente betaald worden. Oftewel: geldschieters hebben er iets minder vertrouwen in dat Nederland (op tijd) terug betaalt en willen meer rente.

Kredietbureau Moody’s: Kabinetscrisis slecht voor rating

Elsevier 24.04.2012 De val van het kabinet-Rutte en het uitblijven van een bezuinigingsakkoord kunnen negatief uitpakken voor het kredietoordeel. Dat meldt de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s.

Schuldenlast
Hoewel Moody’s verwacht dat het voor de rest van 2012 onrustig blijft aan het politieke front in Nederland, staat het land er momenteel nog ‘relatief sterk’ voor. Moody’s wees daarbij op de verhouding tussen de schuldenlast en het bruto binnenlands product (bbp).

Zie ook:

Moody’s waarschuwt Nederland – kredietstatus onder druk

NRC 24.04.2012 De val van het kabinet heeft een negatief effect op de Nederlandse kredietwaardigheid. “Deze ontwikkeling geeft onzekerheid over het toekomstige beleid van Nederland”, waarschuwt kredietbeoordelaar Moody’s in een rapport (pdf) dat door de NOS online is gezet. Als de overheid zich minder aantrekt van de begrotingsdiscipline, kan de kredietwaardigheid onder druk komen te staan, waarschuwt de kredietbeoordelaar. De ontwikkelingen in Nederland kunnen volgens Moody’s ook een negatief effect hebben op de rest van de eurozone.

De crisisaanpak kan niet wachten tot nieuwe verkiezingen. Er moet een compromis komen, over de polarisatie heen. Bijna eensgezind vindt het linkse kamp dat Rutte te veel bezuinigde en te weinig hervormde. Dat is waar: het pakket dat zaterdag uit het Catshuis kwam, liet de arbeidsmarkt ongemoeid. De aanpak van de woningmarkt is mager. En daar ligt ook de uitweg. Iets minder hard bezuinigen in 2013 en serieuzer hervormen op de lange termijn is dé manier om alsnog eensgezind op te treden en Nederlands financiële geloofwaardigheid te redden.

Onmacht heeft de Nederlandse politiek in een stevige houdgreep genomen. De vrijwel onwerkbare verkiezingsuitslag van 2010, de emoties van de daaropvolgende formatie en de volstrekte onberekenbaarheid van PVV-leider Wilders kwamen zaterdag in het Catshuis, na anderhalf jaar uitstel, alsnog samen in een giftige cocktail die de val van het kabinet-Rutte inluidt.

‘Laten de ware politieke leiders opstaan’

VK 23.04.2012  Nederlands financiële geloofwaardigheid kan slechts gered als links en rechts nu over hun schaduw heen springen. Dat betoogt politiek redacteur van de Volkskrant Raoul du Pré.

‘Eerst bezuinigen, dan pas verkiezingen’

Telegraaf 23.04.2012 Eerst maar enkele bezuinigingen doorvoeren en dan pas naar de stembus. Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, zouden VVD, CDA en de oppositiepartijen nog wel afspraken moeten maken over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en geld voor ontwikkelingshulp.

De politiek kan niet met maatregelen wachten tot na de verkiezingen

Trouw 23.04.2012  Nederland zou opgelucht adem kunnen halen als de crisis niet te ernstig was. Toch kan er wel wat goeds komen uit de beslissing van de PVV de steun aan de minderheidscoalitie van VVD en CDA in te trekken.

 
Pechtold bereid tot ingrijpende maatregelen

Trouw 23.04.2012 D66-leider Alexander Pechtold is bereid ingrijpende maatregelen te steunen die het mogelijk moeten maken dat de Kamer het met het minderheidskabinet van VVD en CDA voor 1 juni eens wordt over een volwaardige begroting voor 2013.

Pechtold wil uiterlijk 1 juni noodpakket

NU 23.04.2012 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold wil dat de Tweede Kamer uiterlijk 1 juni een akkoord sluit over een begroting voor 2013.  Hij wil dat ‘links en rechts’ hun taboes op hervormingen laten varen en stelt voor begin september verkiezingen te organiseren. “De eerste prioriteit moet nu voor alle partijen zijn om een stevige begroting voor 2013 voor te bereiden, waarmee we aan iedereen het signaal geven dat de politiek niet op z’n handen zit”, aldus Pechtold.

Oppositie wil ‘nieuwe bijstand’ blokkeren

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, ruiken partijen in de Tweede Kamer hun kans om kabinetsplannen stil te leggen.

‘Er was ruimte verbetering koopkracht’

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Na doorrekening van het CPB, bestond er nog ruimte in het Catshuis-pakket voor verbetering van de koopkrachtcijfers in 2013. Dat stelt premier Rutte in zijn ontslagbrief aan de Koningin.

Negatieve stemming op beurzen na val kabinet-Rutte

Elsevier 23.04.2012 De rente op tienjarige Nederlandse staatsobligaties is maandag opgelopen. Beleggers zijn negatief over de val van het kabinet en het uitstellen van crisismaatregelen. De rente liep maandag op van ongeveer 2,3 procent op vrijdag tot 2,43 procent. Het verschil met de Duitse staatsrente is nu 0,78 procent, het hoogste niveau van dit jaar. Onzekerheid over hoe Nederland het begrotingstekort gaat terugdringen, zorgt voor de negatieve stemming op de financiële markten.

De AEX-index verloor vandaag 2,6 procent en zakte zelfs even onder de 300-punten-grens, al komt dat niet alleen door de val van het kabinet. De MidKap-index voor het middensegment verloor 3 procent.

Rente op Nederlandse staatsobligaties loopt op

Elsevier 23.04.2012 Beleggers hebben maandag negatief gereageerd op het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis. De rente op 10-jarige staatsobligaties liep op, een indicatie dat het duurder wordt voor Nederland om geld te lenen.

De rente op Nederlandse 10-jarige leningen liep op tot 2,41 procent. Vrijdag stond de rente op ongeveer 2,3 procent. Het verschil met de rente op Duitse obligaties klom tot bijna 74 basispunten (0,74 procent). Dat is ruimschoots het hoogste niveau van dit jaar

Zie ook:

De Jager: met Kamer praten over maatregelen

Trouw 23.04.2012 ‘ ‘We zullen de financiële markt en de Nederlanders laten zien dat we ook nu een degelijk financieel beleid kunnen voeren.’ Die boodschap gaf minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag af na de bijzondere ministerraad na het mislukken van het Catshuisoverleg.

De Jager wil markten geruststellen

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager (Financiën) hoopt dat de financiële markten inzien dat Nederland een solide land is en blijft. Hij zei dat maandag tegen NU.nl na afloop van de ingelaste ministerraad, naar aanleiding van de ontstane kabinetscrisis. Volgens hem heeft Nederland ook in het verleden laten zien solide begrotingsbeleid te voeren.

Wat er ook gebeurt, aan de Brusselse 3 procent valt niet te ontkomen

VK 23.04.2012  Welke regering Nederland ook krijgt, zij zal het begrotingstekort in 2013 tot maximaal 3 procent moeten terugdringen. Weigert ze dat of blokkeert de Tweede Kamer de bezuinigingen, dan legt eurocommissaris Rehn (Economische Zaken) een boete tot 1,2 miljard euro op.

Vakbeweging wil pijnlijke plannen in koelkast

Parool 23.04.2012 De vakcentrales FNV, CNV en MHP roepen de politiek op om een aantal pijnlijke kabinetsplannen in de koelkast te zetten. Daarbij gaat het onder meer om bezuinigingen op het passend onderwijs, de bijstand, sociale werkplaatsen en de Ziektewet.

‘Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, moet een pas op de plaats worden gemaakt bij plannen die zo veel mensen raken’, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag.

Oppositie wil al beladen onderwerpen in ijskast zetten

Elsevier 22.04.2012 Of de regering haar ontslag gaat aanbieden, moet nog worden besloten, maar de eerste oppositiepartij heeft al een verzoek ingediend een onderwerp niet te behandelen voor er nieuwe verkiezingen zijn geweest.

Het is voorbij met de gedoogconstructie. Wat nu?

NRC 22.04.2012 Het Catshuisoverleg is mislukt en PVV-leider Geert Wilders heeft zijn gedoogsteun ingetrokken. Wat gaat er nu gebeuren?  

Opinie Arend van den Berg: exit Geert Wilders is heel goed nieuws

Z24 21.04.2012 De mislukking van het Catshuisoverleg is goed nieuws voor de Nederlandse economie: Geert Wilders kan niet langer een destructieve rol vervullen, meent Z24’s Arend van den Berg

Lonken naar oppositie

Telegraaf 22.04.2012 De regeringspartijen VVD en CDA hopen op samenwerking met de oppositiefracties nu PVV-leider Geert Wilders de gedoogcoalitie heeft opgeblazen.

Hoewel de politieke situatie nieuwe verkiezingen onvermijdelijk maakt, zal het kabinet toch eerst een begroting voor 2013 aan Brussel moeten voorleggen die voldoet aan de EU-normen. VVD-fractieleider Stef Blok en zijn CDA-collega Sybrand van Haersma Buma riepen in het weekeinde de PvdA en andere oppositiefracties op „over hun schaduw heen te springen”.

Oppositie wil al beladen onderwerpen in ijskast zetten

Elsevier 22.04.2012 Of de regering haar ontslag gaat aanbieden, moet nog worden besloten, maar de eerste oppositiepartij heeft al een verzoek ingediend een onderwerp niet te behandelen voor er nieuwe verkiezingen zijn geweest.

GroenLinks wil dat het debat over een sociaal leenstelsel voor studenten controversieel wordt verklaard. Dit betekent dat een kabinet dat niet kan steunen op een Kamermeerderheid geen beslissingen over het onderwerp mag nemen.

Zie ook:

CDA zoekt oppositie op – Video

Telegraaf 22.04.2012 CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma wil dat het minderheidskabinet de samenwerking zoekt met de oppositie om samen een begroting voor 2013 op te stellen.

CDA wil met bezuinigingspakket naar Kamer

Metro 22.04.2012 Het CDA wil met de oppositie onderhandelen om in ieder geval delen van het Catshuisakkoord overeind te houden. “We zullen het moeten combineren met voorstellen van de oppositie”, zei CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zaterdagavond in Nieuwsuur.

Van Haersma Buma (CDA) wil zaken doen met oppositie

NRC 21.04.2012 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma wil een deel van het Catshuisakkoord overeind houden en zaken doen met de oppositie. Dat zei hij vanavond in het tv-programma Nieuwsuur.

VVD, CDA en PVV waren het in de afgelopen zeven weken in principe eens geworden over een bezuinigingspakket van 14,2 miljard euro. Van Haersma Buma wil de voorstellen uit dit akkoord combineren met de plannen van de oppositie. Hij ziet aanknopingspunten om overeenstemming te bereiken op onderwerpen als hervormingen in de woningmarkt, het eerder verhogen van de AOW-leeftijd en het halveren van de bezuinigingen op passend onderwijs.

‘Nederland verliest triple A-status door kabinetscrisis’

Parool 22.04.2012 De mislukte onderhandelingen in het Catshuis kosten Nederland aanzien op de financiële markten. Dat zeiden vooraanstaande economen vandaag tegen het ANP.

‘Tekort van 3 procent gaat niet lukken’

Spits 22.04.2012 De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen.

Tekort van 3 procent lijkt niet haalbaar

NU 22.04.2012 DEN HAAG – De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen. De fractieleiders Stef Blok (VVD) en Sybrand van Haersma Buma (CDA) zeiden zaterdag in het tv-programma Nieuwsuur te hopen dat ze zaken kunnen doen met de oppositie nu de PVV uit de gedoogcoalitie is gestapt.

Maar PvdA-leider Diederik Samsom herhaalde dat zijn partij het niet nodig vindt om volgend jaar al aan de EU-eis te voldoen. Ook de SP heeft diverse malen laten blijken dat niet te willen.

Tekort 3% lijkt onhaalbaar

Telegraaf 21.04.2012 De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen.

april 22, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Manifest Linkse oppositie SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV

‘Links manifest is schandalig en asociaal’

Spits 01.03.2011 “Cohen en zijn bende houden de mensen voor de gek”, aldus Geert Wilders. De PVV’er heeft voor Cohen (PvdA) en Roemer (SP) alleen het predicaat “de firma List en Bedrog” over. Hij reageert daarmee op het zogenoemde linkse manifest van PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie. Ook de coalitiepartijen hekelen het pamflet. Fractieleider Stef Blok (VVD) noemt het “schandalig en asociaal”. LEES VERDER…

‘Geen list en bedrog’ + Video

01.03.2011 Wilders haalde hard uit naar de linkse partijen omtrent een manifest over jonge arbeidsgehandicapten.

Links manifest deugt niet

Telegraaf 01.03.2011 Het zogenaamde linkse manifest van PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie wordt door de coalitie met de grond gelijk gemaakt. „Cohen en zijn bende houden de mensen voor de gek”, reageert PVV-leider Wilders. Hij noemt de PvdA-voorman en zijn SP-collega Roemer ’de firma List en Bedrog’. VVD-fractieleider Blok vindt het manifest „schandalig en asociaal”. Ook het CDA hekelt het pamflet.

Wilders noemt links manifest ‘list en bedrog’, maar coalitie bezuinigt wel degelijk meer

NRC 28.02.2011 “List en bedrog”, zo noemt PVV-voorman Geert Wilders het ‘linkse manifest’ van de oppositie en vakcentrale FNV dat vanochtend werd gepresenteerd. Dat meldt de NOS.

In het manifest bundelen de SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de vakcentrale FNV de krachten en ageren zij tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op sociale werkplaatsen, bijstand en jong gehandicapten. Initiatiefnemer Emile Roemer (SP) riep iedereen op het manifest te ondersteunen. 

Wilders: er klopt helemaal niets van links manifest

VK 28.02.2011 DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders vindt het manifest van linkse politieke partijen en maatschappelijke organisaties over de gevolgen van de …

Wilders: links manifest bedrog

Telegraaf 28.02.2011 PVV-leider Geert Wilders vindt het manifest van linkse politieke partijen en maatschappelijke organisaties over de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet „list en bedrog”. Hij zei dat maandag in een verkiezingsuitzending van RTL Z. Volgens Wilders is het niet zo dat de kabinetsplannen leiden tot ontslagen onder mensen met een arbeidsbeperking. „Er klopt helemaal niets van”, aldus Wilders. 

Wilders vindt links manifest list en bedrog

Metro 28.02.2011 DEN HAAG (ANP) – PVV-leider Geert Wilders vindt het manifest van linkse politieke partijen en maatschappelijke…

‘Links manifest is list en bedrog’

De pers 28.02.2011 PVV-leider Geert Wilders vindt het manifest van linkse politieke partijen en maatschappelijke organisaties over de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet ,,list en bedrog”. Hij zei dat maandag in een verkiezingsuitzending van RTL Z. Volgens Wilders is het niet zo dat de kabinetsplannen leiden tot ontslagen onder mensen met een arbeidsbeperking. ,,Er klopt helemaal niets van”, aldus Wilders.

Links manifest tegen ‘onbeschaafde’ kabinetsplannen

VK 28.02.2011 DEN HAAG De linkse oppositiepartijen verenigen zich twee dagen voor de verkiezingen. Gesteund door de FNV en bekende Nederlanders keren zij zich tegen de kabinetsplannen voor de sociale werkplaatsen, bijstand en jong gehandicapten. Dit staat in een manifest dat de SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie met de FNV vandaag in de Volkskrant publiceren

Manifest: Armoede werkt niet

VK 28.02.2011  Ook in tijden van bezuinigingen mogen in een beschaafd land mensen met een arbeidsbeperking niet worden uitgesloten en veroordeeld tot een leven in armoede. Want armoede werkt niet. Het is daarom niet aanvaardbaar als de kosten van de crisis neergelegd worden bij mensen met een arbeidsbeperking. Dat vinden SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, vakbonden, maatschappelijke organisaties en vele bekende Nederlanders. Initiatiefnemer Emile Roemer (SP) roept iedereen op dit manifest te ondersteunen.

Manifest oppositiepartijen en FNV tegen kabinet

De pers 28.02.2011 Oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie keren zich met maatschappelijke organisaties, zoals de vakbeweging FNV en Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), tegen bezuinigingen op regelingen voor mensen met een beperking.  ,,Ook in tijden van bezuinigingen mogen in een beschaafd land mensen met een arbeidsbeperking niet worden buitengesloten en veroordeeld tot een leven in armoede”, staat maandag te lezen in een ingezonden stuk in de Volkskrant

Oppositie en FNV tegen kabinet

Telegraaf 28.02.2011 Oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie keren zich met maatschappelijke organisaties, zoals de vakbeweging FNV en Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), tegen bezuinigingen op regelingen voor mensen met een beperking. „Ook in tijden van bezuinigingen mogen in een beschaafd land mensen met een arbeidsbeperking niet worden buitengesloten en veroordeeld tot een leven in armoede”, staat maandag te lezen in een ingezonden stuk in de Volkskrant.

Zie ook:

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA, SP en ook D66 Samen ?

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Lijstverbinding PvdA GroenLinks

Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1

maart 1, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties

Geert Wilders PVV – Het scheefwonen van Henk en Ingrid

Ook flink wat achterbanners van Geert Wilders PVV zullen het zo dadelijk merken in hun portemonnees.

Wilders kondigde ooit een frisse wind aan, waarbij er weer ‘hoop is voor de Henk en Ingrid in Nederland. Na de 2e kamerverkiezingen in 2010 werd het echter wederom Draaikonterij van de PVV.

De PVV-fractie trok namelijk op het laatste moment haar steun in voor een motie waarin werd voorgesteld om de strengere Europese regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen niet in te voeren.

„PVV’er Eric Lucassen wilde de motie zelfs als eerste indienen”, foeterde SP-kamerlid Sadet Karabulut kort na de stemming. „Maandenlang hebben ze gezegd ’handen af van de sociale huisvesting’ en spraken ze over Henk en Ingrid.

Henk en Ingrid krijgen NU dus geen andere woning omdat ze volgens EU-regels te veel verdienen voor de sociale huursector. Zij zijn nu dus ‘Scheefwoners’ ???

Ingrid vindt de regeling ’gewoon belachelijk’. „Stel, jij wil een huis kopen van 220.000 euro en de overheid zegt: ’Jij verdient te veel. Je moet een huis kopen van 600.000 euro’. Daar vergelijk ik het mee. Dat slaat toch helemaal nergens op?”

Henk overweegt nu om een paar uur per week minder te werken. „Heel frustrerend, want ik hou juist helemaal niet van dat thuiszitten.”

Zie ook:

Geert Wilders PVV – Het scheefwonen van Henk en Ingrid – deel 2

De aanpak van het Scheefwonen ook in Den Haag !?!?

Wederom Draaikonterij van de PVV – toewijzing sociale huurwoning

Het kabinet wil het zogeheten scheefwonen aanpakken en de wachttijd voor goedkope huurwoningen verkorten, staat in het regeerakkoord. Hiertoe worden de huren van mensen die meer verdienen dan 43 duizend euro en wonen in een sociale huurwoning jaarlijks met maximaal vijf procent verhoogd, de inflatiecorrectie niet meegerekend.

Hierdoor moeten deze huurders een prikkel krijgen om te verhuizen naar bijvoorbeeld een koopwoning, is de gedachte.

In het Regeerakkoord lanceerde Donner drie plannen voor de sociale huursector; een verplicht energielabel, een huurstijging van 5 procent extra voor wie meer dan 43.000 euro per jaar verdient en herziening van het woningwaarderingsstelsel.

Corporaties en woonorganisaties hoopten op een ‘gedifferentieerd’ systeem, waarbij per woning slechts een puntentoeslag tot 25 punten zou worden toegekend. Intussen hebben zij begrepen dat waarschijnlijk álle woningen er 25 punten bij krijgen.

Scheefwonen

Het ging allemaal om de rapportage Doorrekening effecten Regeerakoord voor de corporatiesector die naar de Kamer is gestuurd. De verwachte extra huurstijgingen zullen vooral terechtkomen bij de huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro, valt daaruit op te maken.

Samen met zes andere regelingen wil de gemeente snel iets kunnen doen aan de problemen die mensen met een middeninkomen hebben op de woningmarkt. Mensen die tussen de 33.614 en 50.000 euro verdienen worden het meest getroffen door de crisis op de woningmarkt. Vooral nu mensen die meer verdienen dan 33.614 als gevolg van Europese regelgeving niet meer in aanmerking komen voor sociale huurwoningen.

Doorstromen

Zij zouden dan naar een particulier huur- of koophuis door kunnen stromen. Als deze niet beschikbaar zijn, mogen de scheefwoners blijven zitten, maar dan moeten ze wel meer huur gaan betalen.

Dit moet worden vastgelegd in een zogeheten doorstroomcontract met de nieuwe huurder.

D66 zal dit donderdag voor gaan stellen tijdens overleg met minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) over de huurprijzen.

Met deze afspraak komen de sociale huurwoningen eerder vrij voor huurders die ze echt nodig hebben. Nu zijn er voor deze huizen vaak lange wachtlijsten, ook omdat er te veel mensen in wonen die te veel verdienen.

De huurders krijgen maandelijks 1 tot 20 euro minder toeslag. De vermindering geldt voor bewoners van een huis waarvan de huur hoger is dan 361,66 euro.

Budget
De afgelopen jaren is het budget voor huursubsidie fors overschreden, zegt Donner. De bezuiniging van Donner moet in 2012 al 100 miljoen euro opleveren en in 2015 157 miljoen euro. Vanaf 2013 moet elke sociale huurder ook 3,93 euro per maand meer betalen als eigen bijdrage aan de huurtoeslag.

Eerder kondigde Donner al aan corporaties de mogelijkheid te geven huurhuizen meer punten toe te kennen, waardoor de huren zullen stijgen. Vooral in gebieden met lange wachtlijsten zullen corporaties hier gebruik van maken.

‘De verhuisprikkel gaat niet ver genoeg. Gemiddeld betalen huurders van sociale woningbouw een huur van 75 procent van de marktwaarde. Maar zeker in Amsterdam zijn er heel wat locaties waar nu 400 euro wordt betaald terwijl de marktprijs 600 of 700 euro is. Die mensen krijg je er met een jaarlijkse huurverhoging van vijf procent dus niet zo snel uit.’

Huur per 1 juli omhoog, afhankelijk van inkomen

Trouw 16.01.2013 De huren mogen per 1 juli omhoog. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, mogen verhuurders in elk geval 1,5 procent meer huur vragen. Voor huishoudens met een inkomen tussen de 33.614 en 43.000 euro mag daar 1 procent bovenop en voor wie meer verdient dan 43.000 euro en in een sociale huurwoning zit, 5 procent.

Huren omhoog

Telegraaf 16.01.2013 De huren mogen per 1 juli omhoog. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, mogen verhuurders in elk geval 1,5 procent meer huur vragen. Voor huishoudens met een inkomen tussen de 33.614 en 43.000 euro mag daar 1 procent bovenop en voor wie meer verdient dan 43.000 euro en in een sociale huurwoning zit, 5 procent.

Gerelateerde artikelen;

03-01: Huren neemt steeds hogere vlucht

14-12: Heb ik recht op huurtoeslag?

Sociale huurwoning voor veel huurders te duur

BB 15.01.2013 Honderdduizenden mensen met een sociale huurwoning betalen zo veel huur, dat zij moeten beknibbelen op andere uitgaven zoals kleding, huishoudelijke artikelen en abonnementen. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau OTB, dat verbonden is aan de TU Delft.

Gerelateerde artikelen;

Woonlasten in 35 grootste gemeenten iets gestegen

BB 15.01.2013 De woonlasten in de 35 grootste gemeenten van Nederland stijgen dit jaar, maar blijven onder het niveau van de inflatie. Die bedraagt dit jaar 2,75 procent, terwijl de woonlasten zoals de rioolheffing en onroerendezaakbelasting (ozb) slechts met 2 procent stijgen.

Gerelateerde artikelen;

Huurders houden geen cent over

RTVWEST 15.01.2013 REGIO – Honderdduizenden mensen met een sociale huurwoning betalen zo veel huur, dat zij moeten beknibbelen op andere uitgaven zoals kleding, huishoudelijke artikelen en abonnementen. Dat blijkt uit een onderzoek van … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Veel huurders snijden in dagelijkse uitgaven

Trouw 15.01.2013 Honderdduizenden mensen met een sociale huurwoning betalen zo veel huur, dat zij moeten beknibbelen op andere uitgaven. De onderzoekers bekeken wat volgens kenniscentrum Nibud het minimum is dat mensen moeten uitgeven aan levensbehoeften, het zogenoemd ‘maatschappelijk aanvaardbare consumptiepatroon’. Als dat van het inkomen is afgetrokken, blijft het resterend inkomen over. Voor 37 procent van de mensen met een sociale huurwoning in 2009 bleek dat er te weinig geld zou overblijven om de huur te betalen, oftewel 855.000 mensen.De verwachting is dat de situatie in de afgelopen jaren niet beter is geworden.

‘Huur verhogen naar inkomen onhaalbaar’

Trouw 11.01.2013 De per 1 juli geplande inkomensafhankelijke huurverhoging in de sociale sector is naar verwachting niet langer haalbaar, nu de maatregelen …

 

‘Huurplan onhaalbaar’

Telegraaf 11.01.2013  De per 1 juli geplande inkomensafhankelijke huurverhoging in de sociale sector is naar verwachting niet langer haalbaar, nu de maatregelen voorlopig in de Eerste Kamer zijn gestrand. Dat meldde de Nederlandse Woonbond, de belangrijkste vertegenwoordiger van sociale huurders.

Weerstand in Senaat tegen verhuurderheffing

Trouw 18.12.2012 De verhuurderheffing kost de woningcorporaties iets meer dan 2 miljard euro. Volgend jaar kan de VVD-minister met de regeling 50 miljoen ophalen, maar daarna moet hij van de oppositiepartijen met een aangepast plan komen. Blok toonde zich na afloop van de stemming tevreden. ‘Er was brede steun voor de verhuurderheffing en de aanpak van scheefwonen.’

Uit een effectanalyse blijkt dat de kabinetsmaatregelen niet helpen om de woningmarkt op gang te brengen. De G32 wil graag meedenken over andere manieren van bezuinigen.

G32: regeerakkoord houdt woningmarkt op slot

BB 06.12.2012  De maatregelen van het kabinet brengen de verhuisbeweging niet op gang en houden de woningmarkt dus op slot. Dat blijkt uit een effectanalyse van de G32.

Nadenken over invulling bezuinigingen
De G32 heeft de bevindingen uit de update van het eind juni uitgebrachte Position Paper Woningmarkt woensdag aangeboden aan Minister Blok van Wonen en Rijksdiensten. ‘Hij sprak van een harde taakstelling, maar ook dat we nog konden nadenken over de invulling.’ De update maakt onderscheid tussen de gevolgen voor de koopmarkt, de sociale huursector en de markthuursector en de effecten voor zowel starters, doorstromers als zittende eigenaren.

Gerelateerde artikelen;

‘Sluit woningen studenten uit van huurmaatregelen’

Vrees voor tekort aan woningen door kabinetsplannen

NU 05.11.2012 AMSTERDAM – Studentenwoningen moeten uitgezonderd worden van de maatregelen die het kabinet neemt met betrekking tot de nieuwe vaststelling van huurprijzen. Hiervoor pleit Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) tegenover NU.nl.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Studentenwoningen  Woningmarkt DUWO

‘Meer huurwoningen middeninkomens’

NU 30.10.2012 Er zijn mogelijkheden om tijdelijk meer sociale huurwoningen voor middeninkomens te bouwen zonder dat toestemming van Brussel vereist is. 

Gerelateerde artikelen

Nieuwe plannen uitgelekt: extra huur scheefwoner

RTL 27.10.2012 De VVD en PvdA gaan scheefwonen aanpakken. Woningbouwcorporaties mogen de huur voor mensen met een bovenmodaal inkomen extra verhogen. Dat zijn de partijen overeengekomen in hun regeerakkoord, melden bronnen rond de formatie.

‘Extra huurverhoging voor bovenmodaal inkomen’

Trouw 26.10.2012 Voor mensen met een bovenmodaal inkomen mogen woningbouwcorporaties de huur extra gaan verhogen. PvdA en VVD zijn dat in hun regeerakkoord overeengekomen, zo meldt RTL Nieuws op basis van bronnen rond de formatie. De huurverhoging is inkomensafhankelijk. Voor huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro mag de huur met 1,5 procent worden verhoogd, bovenop de inflatie. Voor inkomens tussen de 33.000 en 43.000 euro gaat het om 2,5 procent en boven de 43.000 euro om 6,5 procent.

‘Forse huurverhoging scheefwoners’

NU 27.10.2012 De huur van mensen met een bovenmodaal inkomen mag extra worden verhoogd. Dat hebben VVD en PvdA afgesproken, meldt RTL Nieuws zaterdagavond op basis van bronnen rond de formatie.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Formatie Scheefwonen

‘Scheefwoners krijgen forse huurverhoging gepresenteerd’

NRC 27.10.2012 De huurprijzen die mensen met een bovenmodaal inkomen betalen voor hun woning mogen extra worden verhoogd. VVD en PvdA zouden daarnaast ook het belasten van de pensioenpremies willen veranderen en de werkloosheidsuitkering willen beperken tot maximaal twaalf maanden. Lees verder›

‘Huurverhoging drijft tienduizenden woningen naar vrije sector’

NRC 27.09.2012 Het verhogen van huurpijzen door woningcorporaties heeft in de regio Amsterdam een averechts effect. Het woningtekort wordt niet verlaagd, tienduizenden sociale huurwoningen worden de komende jaren juist zo duur dat ze in de vrije sector terechtkomen, concludeert de Volkskrant vanochtend.

Stem met je huis!

Telegraaf 12.09.2012 De verkiezingen gaan deze keer meer dan ooit over de woningmarkt. Vandaag is de keuze aan u. De Telegraaf zet op de valreep op een rij hoe de verschillende partijen denken over alles wat met uw huis te maken heeft. Van aflossen tot scheefwonen. Iets om nog even te overwegen voordat u zo direct het stemhokje instapt.

De PvdA eist dat de Donnerpunten worden geschrapt en dat het toezicht op de corporaties wordt verscherpt.

Woningcorporaties in Centrum, Zuid en West overvragen

Parool 01.09.2012 Woningcorporaties verhuren of verkopen nu veel woningen in de stadsdelen Centrum, Zuid en West voor onbehoorlijke bedragen. Voor ruim een derde van de corporatiewoningen in de vrije sector moet meer dan negenhonderd euro huur per maand worden betaald. Dit zeggen gemeenteraadslid Michiel Mulder en onderzoekster Winnie Terra, beiden van de PvdA. Volgens hen schuwen de corporaties huren van meer dan vijftienhonderd euro niet. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer signaleert landelijk dezelfde trend. Zij zal de minister van Binnenlandse Zaken hierover aan de tand voelen.

VVD streeft naar volledig vrije huurmarkt

NU 28.08.2012 DEN HAAG – De VVD wil uiteindelijk naar een huursector die 100 procent geliberaliseerd is. Dat zegt VVD-Kamerlid Betty de Boer in een interview met NU.nl. “Die investeerders zeggen: ik ben wel gek. Ik ben meer aan kosten kwijt dan dat het oplevert”, aldus De Boer. “De SP zegt altijd dat het opkomt voor de lagere inkomens. Integendeel! Zij blokkeren huurverhogingen, waardoor mensen veel te lang voor 300 euro per maand blijven wonen.”

Gerelateerde artikelen;

Hogere huren, dalende huizenprijzen

NOS 27.08.2012 Als de verkiezingsprogramma’s van de PVV, SP, de VVD of het CDA worden doorgevoerd worden de problemen op de woningmarkt groter. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het CPB.

De Key voert per direct forse huurverlaging door

Parool 24.08.2012 Woonstichting De Key heeft per direct een huurverlaging ingevoerd. De korting geldt voor meerpersoons huishoudens met lage inkomens en hoge huren. De korting kan oplopen tot honderd euro per maand. Het doel van de verlaging is dat 55 procent van het woningbestand een huur krijgt onder de 562 euro, aldus Lidy van der Schaft van Nimwegen, de directeur Wonen. De Key wil de maatregel betalen uit extra opbrengsten van huurders met meer inkomen.

‘Klacht hoge huur overdreven’

Parool 23.08.2012 De huren in Amsterdam stijgen minder snel dan huurdersorganisaties zeggen, stelt Hans van Harten van de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties (AFWC).’De huren zijn voor nieuwe huurders omhooggegaan. Dat doet pijn, maar we halen niet het onderste uit de kan. Wel zien we dat verhuizen moeilijker wordt. Dat vinden wij ernstig.’

PvdA wil wachtlijsten huurwoning verminderen

Trouw 22.08.2012 De PvdA wil de wachttijd voor een huurwoning flink verminderen. Het aanbod van sociale huurwoningen en de doorstroming moeten daarvoor omhoog. De lengte van de wachtlijsten loopt de spuigaten uit, aldus PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch woensdag. Hij wil onder meer de maatregel van het kabinet terugdraaien die zorgt voor een huurverhoging van 120 euro als mensen besluiten te verhuizen.

Actieplan tegen hoog opgelopen wachttijd sociale huurwoning

Parool 22.08.2012 De PvdA komt met een actieplan om de hoog opgelopen wachttijd voor een sociale huurwoning te bekorten. Als onderdeel van het plan schrapt de partij de ‘Donnerpunten’, die in Amsterdam voor fikse huurstijgingen hebben gezorgd.

PvdA-plan voor huurwoningen

Telegraaf 22.08.2012  De PvdA komt met een actieplan om de hoog opgelopen wachttijd voor een sociale huurwoning te bekorten. Als onderdeel van het plan schrapt de partij de ‘Donnerpunten’, die in Amsterdam voor fikse huurstijgingen hebben gezorgd.

‘Huurhuis te duur voor lage inkomens’

Parool 20.08.2012  De huren van sociale huurwoningen stijgen door de Donnerpunten, de door minister Piet Hein Donner ingevoerde waarderingspunten, sneller dan verwacht. De huizen worden zeker in schaarstegebieden als Amsterdam te duur voor de doelgroep. Dit zeggen de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond, op grond van cijfers die ze hebben verzameld. Die cijfers staan in het vandaag verschenen rapport Stop de Donnerhuren. Het onderzoek was landelijk, maar bijna de helft van de reacties kwam uit Amsterdam..

“Sociale huurwoningen zijn onbetaalbaar geworden”

Metro 20.08.2012 Sociale huurwoningen in diverse zogeheten schaarstegebieden zijn onbetaalbaar geworden voor de doelgroep, mensen met lagere inkomens. Dat zeggen de Woonbond en enkele andere organisaties in een maandag verschenen rapport over de zogenoemde ‘Donnerhuren’. Sinds oktober 2011 mogen de huren voor nieuwe huurders in gebieden met een tekort aan woningen maximaal 120 euro per maand worden verhoogd.

Gerelateerd nieuws;

‘Sociale huur niet meer te betalen’

NU 20.10.2012 AMSTERDAM – Sociale huurwoningen in de zogeheten schaarstegebieden zijn onbetaalbaar geworden voor de doelgroep, mensen met lagere inkomens. Dat zeggen de Woonbond en enkele andere organisaties in een maandag verschenen rapport over de zogenoemde ‘Donnerhuren’.

D66 wil met starters de woningmarkt vlottrekken

VK 27.07.2012 D66 wil de positie van starters op de woningmarkt snel verbeteren. Zij kunnen de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. Als starters kunnen kopen, kunnen anderen immers verkopen, aldus D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. En nieuwe huurders kunnen pas huren als bestaande huurders doorstromen.

D66 wil met starters woningmarkt vlottrekken

NU 27.07.2012 DEN HAAG – D66 wil de positie van starters op de woningmarkt snel verbeteren. Zij kunnen de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen.

Gerelateerde artikelen;

‘Schaf de huurbescherming af en zeg de huur voor middeninkomens op’

VK 15.07.2012 In feite, stelt diaconaal schuldhulpverlener Jaap Bos, subsidieert de overheid met de huurbescherming het autobezit van de middeninkomens. Om de lagere inkomens te helpen, moeten we daar vanaf. ‘Ze zullen hun auto moeten verkopen om een woning op de ongesubsidieerde huurmarkt te kunnen bekostigen.’

Scheefwonen beboet

Telegraaf 12.07.2012 Scheefwonen wordt over een jaar beboet. Dat is het plan van minister Spies van van Binnenlandse Zaken. Wie jaarlijks meer dan 43.000 euro verdient, zal per 1 juli 5% extra aan huur gaan betalen. Die tariefsverhoging komt bovenop de jaarlijkse huurverhoging die per 1 juli wordt doorgevoerd. Ook degenen die tussen de 33.000 en 43.000 euro verdient zal meer moeten gaan betalen, maar voor deze groep blijft de verhoging beperkt tot 1%.

Gemeente beperkt liberalisering huurmarkt

Parool 09.07.2012 Oud-minister Piet Hein Donner maakte vorig jaar een deel van de sociale huurmarkt vrij. Amsterdam plaatst die nu deels weer onder eigen regels. Amsterdam heeft van minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken toestemming gekregen medio oktober te gaan experimenteren met flexibele huren.

Experiment tegen scheefwonen

Telegraaf 05.07.2012 Vijf grote woningcorporaties in Amsterdam beginnen in oktober met een experiment dat scheefwonen in de stad moet tegengaan. Dit maakte wethouder en initiatiefnemer Freek Ossel donderdag bekend.

Woningcorporaties starten experiment tegen scheefwonen

Parool 05.07.2012 Vijf grote woningcorporaties in Amsterdam beginnen in oktober met een experiment dat scheefwonen in de stad moet tegengaan. Dit maakte wethouder en initiatiefnemer Freek Ossel vandaag bekend. Flexibele huurprijzen vormen het uitgangspunt van het experiment. Huurders gaan meer huur betalen bij een inkomensstijging en minder huur bij een daling van hun inkomen. Volgens Ossel is dit een sociaal systeem dat aansluit op de huidige arbeidsmarkt, waarbij zzp’ers te maken hebben met schommelende inkomens.

 

KWART SOCIALE HUURWONINGEN ‘SCHEEF’ BEWOOND

BB 03.07.2012 n ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties zaten vorig jaar ‘scheefwoners’, mensen die in vergelijking met hun inkomen een te lage huur betalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

33 duizend euro

Het ging om 609.000 van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet de inkomensgrens van 33 duizend euro van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van vrijwel alle sociale huurwoningen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Kwart huizen bewoond door scheefwoners

Telegraaf 03.07.2012  In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties zaten vorig jaar ‘scheefwoners’, mensen die in vergelijking met hun inkomen een te lage huur betalen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kwart sociale huurders verdient boven de 33.000 euro

Elsevier 03.07.2012 Ruim een kwart van de huurwoningen van corporaties is vorig jaar bewoond door mensen die in te veel verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS worden van de 2,2 miljoen sociale huurhuizen in beheer van woningcorporaties, er 609.000 bewoond door mensen die boven de inkomensgrens voor deze huurwoningen zitten. Sinds 2011 moeten corporaties een inkomensgrens van 33.000 euro bruto per jaar hanteren bij het toewijzen van sociale huurwoningen

Kwart huurders verdient te veel voor sociale woning

NRC 03.07.2012 Ruim een kwart van de huishoudens van corporatiewoningen heeft een inkomen van meer dan 33 duizend euro. Dat blijkt uit door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers. Volgens Europese regels komen alleen huishoudens die minder dat bedrag verdienen in aanmerking om een corporatiewoning te huren.

Ruim een kwart huurders sociale woning huurt scheef

Metro 03.06.2012 Ruim vijfentwintig procent van de huishoudens van corporatiehuurwoningen heeft een inkomen van meer dan 33 duizend euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens Europese regels komen alleen huishoudens die minder dat bedrag verdienen in aanmerking om een woning te huren bij een corporatie.

Kwart scheefwoners in corporatiewoningen

NU 03.07.2012 In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties zaten vorig jaar ‘scheefwoners’, mensen die in vergelijking met hun inkomen een te lage huur betalen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfersvan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ging om 609.000 van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet de inkomensgrens van 33.000 euro van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van vrijwel alle sociale huurwoningen.

Klik op de gemeenten om het percentage scheefwoners te bekijken. De gegevens zijn afkomstig van CBSBekijk hier een grote versie. – (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Gerelateerde artikelen

Effect huurverhoging mogelijk pas na jaren

VK 19.06.2012 De extra huurverhoging voor mensen die met een inkomen van meer dan 43.000 euro toch een corporatiehuis bewonen, zal mogelijk pas na enkele jaren effect hebben. Dat zei minister Liesbeth Spies (Wonen) gisteren in de Eerste Kamer, die kritisch is over het plan. 

Huurverhoging in de ijskast

NU 19.06.2012 De extra huurverhoging voor mensen die met een inkomen van meer dan 43.000 euro toch een corporatiehuis bewonen, gaat voorlopig nog even in de ijskast. De Eerste Kamer besloot het wetsvoorstel voor de verhoging van 5 procent dinsdagavond aan te houden.

Gerelateerde artikelen;

Eerste Kamer steunt extra huurverhoging niet

Metro 19.06.2012 Een meerderheid van de Eerste Kamer is tegen het voorstel van het demissionaire kabinet om de huren extra te verhogen voor mensen met een inkomen boven 43 duizend euro. Dat bleek dinsdag tijdens een debat in de senaat.

Gerelateerd nieuws:

Eerste Kamer steunt extra huurverhoging niet

NU 19.06.2012 AMSTERDAM – Een meerderheid van de Eerste Kamer is tegen het voorstel van het demissionaire kabinet om de huren extra te verhogen voor mensen met een inkomen boven 43 duizend euro.

Dat bleek dinsdag tijdens een debat in de senaat. PvdA, PVV, SP, GroenLinks, de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en 50Plus spraken zich uit tegen het plan. Zij hebben samen 38 van de 75 zetels in de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Spies benadrukt noodzaak huurverhoging

‘We kunnen geen dag meer wachten’

NU 19.06.2012 DEN HAAG – Een huurverhoging van 5 procent voor inkomens vanaf 43.000 euro is noodzakelijk om scheefwonen tegen te gaan. Dat zeg demissionair minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) in een interview met NU.nl. “We kunnen geen dag meer wachten”, stelt ze. Uit cijfers die Spies dinsdag in een brief naar de Kamer zal sturen, blijkt dat er steeds minder huurwoningen worden gerealiseerd. Ook nemen de investeringen af.

Gerelateerde artikelen;

‘We kunnen geen dag meer wachten’

NU 19.06.2012 Demissionair minister Spies (Binnenlandse Zaken) is pas zes maanden minister, maar krijgt toch een aantal ingrijpende maatregelen op haar bordje om de woningmarkt vlot te trekken. “We doorbreken de patstelling van de laatste tien jaar.”

Gerelateerde artikelen;

Huren middeninkomens mogen extra omhoog

NU 01.06.2012 AMSTERDAM – De huur voor huishoudens met een inkomen tussen 33.000 en 43.000 euro mag met 1 procent boven de inflatie verhoogd worden. Dat heeft het kabinet vrijdag bekend gemaakt na de ministerraad. De maatregel komt uit het Begrotingsakkoord 2013 en is bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Gerelateerde artikelen;

1% extra huurverhoging voor middeninkomens

R.O. 01.06.2012 Verhuurders mogen de huur met 1% bovenop de inflatie verhogen voor huishoudens met een inkomen tussen €33.000 en €43.000. De ministerraad heeft met deze wetswijziging ingestemd op voorstel van minister Spies (BZK), mede namens minister Opstelten (VenJ) en staatssecretaris Weekers (Financiën).

Documenten en publicaties

Huren mogen met 1% extra omhoog voor inkomens tussen €33.000 en €43.000

Verhuurders mogen voor huishoudens met een inkomen tussen de €33.000 en €43.000 euro de huur met 1% bovenop de inflatie verhogen.

Persbericht | 01-06-2012 | BZK, VenJ, Financiën

Zie ook

PvdA en CDA nemen woonakkoord serieus

Trouw 31.05.2012 PvdA en CDA willen dat het Centraal Planbureau (CPB) berekent welk effect het ‘nationaal woonakkoord’ heeft op de overheidsbegroting. Dit plan, ‘wonen 4.0’ genoemd, werd vorige week door corporaties, makelaars, woonbond en de Vereniging Eigen Huis gepresenteerd. PvdA-Kamerlid Jacques Monasch doet het voorstel tot doorrekening vandaag in de Kamer, mede namens het CDA.

Spies blijft bij plannen woningmarkt

NU 29.05.2012 Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) is niet bereid om haar plannen voor de woningmarkt aan te passen.

Gerelateerde artikelen

Freek Ossel steunt huurverhoging

VK 26.05.2012 PvdA-wethouder Freek Ossel is vóór een geleidelijke verhoging, gedurende een reeks van jaren, van de huren. De gemeente heeft actief meegewerkt aan het deze week gelanceerde plan waarin zo’n huurverhoging is opgenomen, om de woningmarkt vlot te trekken.

Wonen 4.0 is een baanbrekend plan, laat het niet in een la verdwijnen

Trouw 25.05.2012 Ze hebben er anderhalf jaar over gestoeid, maar het was het waard. Wat een prachtig plan voor de woningmarkt, dat gisteren werd gepresenteerd door de brancheorganisaties van huurders, verhuurders, huizenbezitters en makelaars. Als zulke verschillende clubs samen tot zo’n baanbrekend voorstel weten te komen, dan verdient dat serieuze aandacht.

Bovendien worden de zogeheten scheefwoners – prima inkomen, goedkoop huurhuis – gestimuleerd om te verkassen. Goed zo, want dan komen er weer huizen vrij voor de mensen voor wie die zijn bedoeld.

Nu kan een plan goed zijn voor de woningmarkt als geheel, maar voor individuele kopers en huurders toch heel vervelend uitpakken. Ondanks fiscale compensatie zullen mensen gaandeweg in hun portemonnee gaan voelen dat ze meer gaan betalen voor hun huur- of koophuis.

Steden achter plan woningmarkt

Telegraaf 25.05.2012 De 4 grote steden staan achter de hervormingsplannen voor de woningmarkt die belangenverenigingen deze week presenteerden. Wethouders denken dat de plannen de vastgelopen woningmarkt in hun steden weer op gang helpen.

Amsterdam achter plan woningmarkt

VK 25.05.2012 Amsterdam staat achter de hervormingsplannen voor de woningmarkt die enkele grote belangenverenigingen deze week hebben gepresenteerd. Ook Utrecht, Rotterdam en Den Haag staan positief tegenover de plannen.

De wethouders van Wonen denken dat de plannen de vastgelopen huur- en koopmarkt in hun steden weer op gang kunnen helpen. Dat lieten ze vandaag weten.

Zorgen PvdA over plan woningmarkt

‘Verhoging van de huur is te fors’

NU 23.05.2012  DEN HAAG – In de Tweede Kamer is waardering voor het initiatief van de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de woningcorporaties, die woensdag met een plan kwamen voor de toekomst van de woningmarkt.

Gerelateerde artikelen;

Partijen huizenmarkt eens over afbouw aftrek en huurverhoging

NRC 23.05.2012  De hypotheekrenteaftrek moet voor iedereen in dertig jaar worden afgebouwd en de huren moeten ieder jaar bovenop de inflatie met twee procent stijgen. Het is voor het eerst dat de belangengroepen Vereniging Eigen Huis, huurdersvereniging Woonbond en de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes hierover een akkoord sluiten. Dit schrijft de Volkskrant vanochtend.

Extra huurverhoging gaat niet op 1 juli in

BB 19.04.2012 De extra huurverhoging van maximaal 5 procent voor mensen die samen meer dan 43.000 euro verdienen en toch een corporatiehuis bewonen, kan niet op de voorgenomen datum van 1 juli ingaan. lees meer

Gerelateerde artikelen;

Extra huurverhoging later dan 1 juli

ROI 19.04.2012 De extra huurverhoging van maximaal 5 procent bovenop de inflatie voor huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro kan niet op de voorziene datum van 1 juli 2012 worden toegepast, maar op een later moment. Na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel dat de verhoging regelt en de invoering daarvan, kan de verhuurder bij de Belastingdienst een nieuwe inkomensverklaring aanvragen en die bij een voorstel voor de extra huurverhoging doen. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer.  Lees meer

Extra huurverhoging voor ‘rijke huurders’ uitgesteld

NRC 19.04.2012 De extra huurverhoging voor huurders met relatief hoge inkomens wordt niet op 1 juli ingevoerd. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de beslissing is de uitspraak van de rechter vorige week dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders aan de verhuurders mag verstrekken voor de nieuwe wet die de extra huurverhoging toestaat van kracht is.

Spies stelt huurverhoging voor ‘scheefwoners’ uit

Elsevier 19.04.2012 Minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse Zaken) moet haar plannen voor een huurverhoging voor mensen met hogere inkomens in de sociale huur uitstellen. De minister wil de huren met maximaal 5 procent verhogen.

Zo hoopt Spies het zogenoemde scheefwonen, met een goed salaris in een gesubsidieerd huurhuis wonen, aanpakken. Huishouders die meer dan 43.000 euro per jaar verdienen, krijgen met de nieuwe regels te maken. Spies wilde de huurverhoging per 1 juli doorvoeren, maar dat gaat niet lukken.

Lees ook: Wanneer heeft het zin een huurverhoging aan te vechten?

 Zie ook:

Spies: Extra huurverhoging voorlopig uitgesteld

Parool 19.04.2012 De extra huurverhoging van maximaal 5 procent voor mensen die meer dan 43.000 euro verdienen en toch een corporatiehuis bewonen, kan niet op de voorgenomen datum van 1 juli ingaan.

Even respijt scheefhuurders

Telegraaf 19.04.2012 De extra huurverhoging van maximaal 5 procent voor mensen die meer dan 43.000 euro verdienen en toch een corporatiehuis bewonen, kan niet op de voorgenomen datum van 1 juli ingaan. Dat laat minister Liesbeth Spies (Wonen) donderdag definitief aan de Tweede Kamer weten. Het voorstel voor de verhoging werd vorige week aangenomen door de Tweede Kamer, maar de rechter stak een dag later een stokje voor de wijze waarop de fiscus al inkomensgegevens aan huisbazen verstrekte.

Spies: Extra huurverhoging voorlopig uitgesteld

VK 19.04.2012 De extra huurverhoging van maximaal 5 procent voor mensen die meer dan 43.000 euro verdienen en toch een corporatiehuis bewonen, kan niet op de voorgenomen datum van 1 juli ingaan.

Kabinet zet huurverhoging per 1 juli vooralsnog door

Parool 17.04.2012 Het kabinet wil nog altijd proberen om een huurverhoging van 5 procent op 1 juli van dit jaar voor scheefhuurders door te voeren. ‘Wij geven alle prioriteit aan een snelle behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer’, zei minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies vandaag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. De huurverhoging is verder onder vuur komen te liggen als gevolg van een een uitspraak van een Haagse rechter.

Spies geeft huurverhoging ‘alle prioriteit’

NU 17.04.2012 Minister Liesbeth Spies (Wonen) geeft nog steeds ‘alle prioriteit’ aan de plannen om de huren extra te verhogen voor bewoners van een corporatiehuis die een inkomen van meer dan 43.000 euro per jaar hebben.  Bekijk video Dat zei ze dinsdag in de Tweede Kamer.

‘Prioriteit voor huurverhoging’

Telegraaf 17.04.2012 Minister Liesbeth Spies (Wonen) geeft nog steeds ‘alle prioriteit’ aan de plannen om de huren extra te verhogen voor bewoners van een corporatiehuis die een inkomen van meer dan 43.000 euro hebben. Dat zei ze dinsdag in de Kamer.

Rechter fluit kabinet terug, huurders blij

Trouw 14.04.2012 “Gluurverhoging van tafel! Muziek!” De huurders uit Amsterdam-Oost vierden gisteren hun overwinning in het kort geding tegen de staat over de aanpak van het scheefwonen. Voor het kabinet is het een vette streep door de rekening. “Een tegenvaller”, noemde minister Spies (binnenlandse zaken) het vonnis.

‘Maatregel niet verantwoord’

Telegraaf 13.04.2012 De vereniging van woningcorporaties Aedes ziet niet hoe de huurverhoging nog op 1 juli kan worden ingevoerd nu de Belastingdienst voorlopig geen inkomensgegevens van huurders aan woningcorporaties mag geven. Dat meldde de vereniging vrijdag.

Spies: uitspraak valt tegen

Telegraaf 13.04.2012 „De uitspraak van de rechter is een tegenvaller.” Dat erkende minister Liesbeth Spies (Wonen) vrijdag over de uitspraak van de rechtbank dat de Belastingdienst voorlopig geen inkomensgegevens van huurders aan woningcorporaties mag geven.

Woonbond tevreden

Telegraaf 13.04.2012 De Nederlandse Woonbond is blij dat de Belastingdienst voorlopig geen inkomensgegevens van huurders aan woningcorporaties en andere huisbazen mag geven. Dat meldde de organisatie vrijdag.

PvdA wil uitstel huurverhogingsmaatregel

Metro 13.04.2012 Het kabinet moet de huurverhoging voor huishoudens die meer dan 43 duizend euro verdienen uitstellen, nu de rechter een streep door de plannen heeft gezet. Dat laat PvdA-Kamerlid Jacques Monasch vrijdag weten. Hij heeft een debat aangevraagd met minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA).

Belastingdienst mag geen info huurders geven

Parool 13.04.2012 De Belastingdienst mag voorlopig geen inkomensgegevens van huurders aan woningcorporaties en andere huisbazen geven. De wet die dit mogelijk maakt, moet eerst in werking treden, vindt de rechtbank.

Het kabinet wil dat huisbazen de huur van mensen met een jaarinkomen van meer dan 43.000 euro met 5 procent mogen verhogen. De regering wil hiermee het scheefwonen, waarbij mensen met een relatief hoog inkomen in een goedkope sociale huurwoning wonen, tegengaan. De wet werd deze week goedgekeurd door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen. Het kabinet hoopt dat de wet op 1 juli ingaat.

Onderdeel van het plan is dat verhuurders gegevens over het inkomen van huurders kunnen opvragen bij de fiscus. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers had de Belastingdienst een ontheffing gegeven om die informatie nu al te geven. Op die manier kon de huurverhoging al per 1 juli ingaan.

Kamer stemt voor extra huurverhoging

NU 12.04.2012 DEN HAAG – Woningcorporaties mogen vanaf 1 juli de huren van mensen die meer dan 43 duizend euro verdienen met vijf procent verhogen.  De Tweede Kamer stemde donderdag in met een wetsvoorstel hiertoe van minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA).

De bewindsvrouw wil met deze wet het zogeheten scheefwonen tegengaan. Tegen het voorstel bestaat veel verzet, omdat het de privacy van huurders zou aantasten. Verhuurders mogen bij de Belastingdienst namelijk inkomensgegevens opvragen.

Vraag naar huurhuizen stijgt komende jaren sterk

Elsevier 06.04.2012 De vraag naar een huurhuis zal de komende acht jaar met 75.000 toenemen, waar twee jaar geleden nog werd uitgegaan van een daling van 45.000. Dit komt door de economische crisis, waardoor mensen geen huis meer durven te kopen.

Dat staat in een rapport over de huizenmarkt dat minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse Zaken) vrijdag naar de Kamer heeft gestuurd.

Zowel in de vrije sector als in de sociale huurmarkt zullen de huren naar verwachting omhoog gaan. De Woonbond voorspelt dat corporaties hun huren met ongeveer 13 procent zullen verhogen.

Zie ook:

‘Is scheefwoonaanpak wel de privacy van huurders waard?’

Trouw 06.04.2012  Wanneer minister Liesbeth Spies (CDA, binnenlandse zaken) de privacy van huurders voldoende kan waarborgen, mag ze op de steun van D66 rekenen voor haar wetsvoorstel dat de doorstroming in de huurmarkt moet verbeteren.

Dat zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven; sinds gisteren voorzitter van een tijdelijke commissie die namens het parlement de kostenontwikkeling en prijsvorming op de huizenmarkt gaat onderzoeken.

Flink hogere huur is onvermijdelijk

Parool 06.04.2012 Een substantiële verhoging van de huren van sociale huurwoningen is onvermijdelijk. Die verhoging moet geleidelijk worden ingevoerd. Dit zegt Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Spies: Extra huurverhoging is echt een goede keuze

Parool 05.04.2012 De hoop is dat bewoners vertrekken naar duurdere huurhuizen of naar een koopwoning en zo huizen vrijmaken voor mensen met minder geld. Ze kunnen ook blijven zitten, maar dan moeten ze dus meer betalen, bedragen die dan kunnen worden gebruikt om het woningbezit van de corporatie te verbeteren.

Spies noemt extra huurverhoging ‘goede keuze’

NU 05.04.2012 DEN HAAG – ”Dit is echt een goede keuze”. Dat zei minister Liesbeth Spies (Wonen) woensdag over de huurverhoging tot 5 procent extra.

Lees meer over dit onderwerp;

Verhoging huur ‘goede keuze’

Telegraaf 04.04.3012  „Dit is echt een goede keuze”. Dat zei minister Liesbeth Spies (Wonen) woensdag over de huurverhoging tot 5 procent extra die woningcorporaties mogen opleggen aan bewoners van een sociaal huurhuis die samen meer dan 43.000 euro bruto verdienen. De 5 procent extra komt bovenop de toegestane 2,3 procent.

Gerelateerde artikelen;

29-03: Boze huurders naar rechter

‘In 1 op de 6 sociale huurwoningen zit een scheefwoner’

NRC 03.04.2012 Vorige week zondag besteedde het NOS Journaal aandacht aan het kabinetsplan om een verhoging van 5 procent van de huurprijs van sociale huurwoningen toe te staan, wanneer het gezamenlijk inkomen van de bewoners hoger is dan 43.000 euro. Huurprijzen stijgen sowieso elk jaar met het niveau van de inflatie; de extra 5 procent is bedoeld om mensen die relatief veel verdienen ten opzichte van hun huur aan te moedigen door te stromen naar een koophuis of een huurhuis in de vrije sector.

Scheefwoners naar rechter om plannen huurverhoging

Rtl 29.03.2012 Vier huurders spannen een kort geding aan tegen plannen om zogenoemde scheefwoners aan te pakken. Minister Spies van Binnenlandse Zaken wil scheefwoners een extra huurverhoging van vijf procent opleggen. Spies hoopt op deze manier de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Ze wil scheefwoners met een jaarinkomen van 43.000 euro of meer een extra huurverhoging opleggen. Om te weten wie scheefwonen, worden inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst.

Lees ook: Minder huurtoeslag bij scheefwonen

Boze huurders naar rechter

Telegraaf 29.03.2012 Een aantal huurders uit Amsterdam sleept de Nederlandse staat voor de rechter. Inzet is het plan van het kabinet dat huisbazen de huur van huurders met een jaarinkomen van meer dan 43.000 euro met 5 procent mogen verhuren. Dat heeft de Huurdersvereniging Oost, waar de huurders lid van zijn, donderdag gezegd.

‘Kort geding tegen extra huurverhogingen’

Parool 29.03.2012 Vier huurders in Amsterdam hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Ze maken bezwaar tegen de extra huurverhoging voor huurders met een hoog inkomen. Die maatregel zou hun recht op privacy aantasten. Dat meldt de NOS. Veel woningcorporaties vragen bij de belastingdienst gegevens op over het inkomen van hun huurders. Ze mogen de huur met 5 procent extra verhogen bij inkomens boven de 34.000 euro, voor particuliere verhuurders geldt een grens van 43.000 euro. Daar is volgens de huurders nog geen wettelijke basis voor.

Naar rechter om extra huurverhogingen

Spits 29.03.2012 De extra huurverhoging voor huurders met een hoog inkomen zit enkelen van hen zo dwars, dat ze een kort geding hebben aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Volgens de NOS zijn vier huurders uit Amsterdam naar de rechter gestapt omdat de maatregel hun recht op privacy aantast.

Aanpak scheefwoners stuit op steeds meer barrières: waarom lukt het niet?

VK 27.03.2012 Woningcorporaties hebben moeite om van de belastingdienst te horen hoeveel hun huurders verdienen. Die informatie is nodig in de strijd tegen ‘scheefwoners’. Het kabinet wil maatregelen nemen tegen mensen die gebruik maken van goedkope sociale huisvesting, maar er geen recht op hebben. Toch zitten er steeds weer kinken in de kabel.

Huurverhoging stagneert door fiscus

Spies: corporaties niet verplicht tot huurverhoging voor scheefwoners

NRC 26.03.2012 Woningcorporaties worden niet verplicht de huur voor scheefwoners te verhogen. “Ik ga ervan uit dat corporaties uit zichzelf gebruik maken van de mogelijkheid die wij bieden”, zei minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) vanochtend op Radio 1, zo meldt persbureau Novum.

Zij reageerde op een rondgang van de NOS. Daaruit bleek gisteren dat een op de zes woningcorporaties niet van plan is de huur voor huurders met een inkomen van meer dan 43 duizend euro extra te verhogen. Spies zei vooral te kijken naar de vijf op de zes corporaties die wel meewerken.

‘Corporaties kunnen beter maatwerk bieden als regering niets verplicht’

Door vanuit de regering niets te verplichten, kunnen corporaties volgens haar beter maatwerk bieden.

Geen verplichte huurverhoging

NU 26.03.2012 AMSTERDAM – Woningcorporaties worden niet verplicht de huur voor scheefwoners te verhogen.  “Ik ga ervan uit dat corporaties uit zichzelf gebruik maken van de mogelijkheid die wij bieden”, zei minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) maandag op Radio 1.

Lees meer over dit onderwerp;

‘Woningcorporaties weigeren huur te verhogen’

AD 25.03.2012  Zeker één op de zes woningcorporaties is niet van plan om de huur van rijkere huurders te verhogen. Van het kabinet mogen de corporaties per 1 juli de huur van huishoudens met een inkomen van meer dan 43.000 euro met 5 procent verhogen.  Dat moet ‘scheefhuurders’ stimuleren hun goedkope huis beschikbaar te stellen voor mensen die weinig verdienen.

Lees ook

‘Woningcorporaties weigeren huur te verhogen’

Parool 25.03.2012 Zeker één op de zes woningcorporaties is niet van plan om de huur van rijkere huurders te verhogen. Van het kabinet mogen de corporaties per 1 juli de huur van huishoudens met een inkomen van meer dan 43.000 euro met 5 procent verhogen.

Corporaties: geen hogere huur

Telegraaf 25.03.2012 Zeker een op de zes woningcorporaties is niet van plan om de huur van rijkere huurders te verhogen.

Corporaties willen geen hogere huur

Metro 25.03.2012  Minstens een op de zes woningcorporaties is niet voornemens om de huur van rijkere huurders te verhogen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) wil scheefwonen tegengaan door de huur te verhogen van meer gefortuneerde huurders.

Corporaties willen geen hogere huur

NU 25.03.2012   AMSTERDAM – Minstens een op de zes woningcorporaties is niet voornemens om de huur van rijkere huurders.

Spies probeert ‘doorstroomcontract’ huurders

NU 21.03.2012 DEN HAAG/AMSTERDAM – Mensen die in de nabije toekomst een sociaal huurhuis in Amsterdam betrekken, lopen de kans een ‘doorstroomcontract’ te moeten tekenen.

Sociale huurwoningen fors duurder

AD 01.03.2012 De huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat de komende jaren gemiddeld 13 procent omhoog. Dat blijkt uit een onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) waar RTL over bericht.

Sociale huurwoningen fors duurder

Trouw 01.03.2012 huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat de komende jaren gemiddeld 13 procent omhoog. Dat blijkt uit een onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) waar RTL over bericht.

Meldpunt voor slachtoffers ‘Donnerhuren’

Parool 27.02.2012 De Amsterdamse fracties van de PvdA, SP en Groenlinks hebben samen met de huurdersvereniging Amsterdam een meldpunt opgericht voor mensen die benadeeld zijn door de ‘Donnerhuren’.

Inkomensgrens huurwoningen slecht voor wijkenaanpak

NU 23.02.2012 AMSTERDAM – De inkomensgrens voor sociale huurwoningen is slecht voor de aanpak van aandachtswijken.

Lees meer over dit onderwerp

Ergernis over ‘botte huurverhoging’

NU 21.02.2012 De Woonbond en vakcentrale FNV zijn kwaad over de kabinetsplannen om de huren voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro met 5 procent extra op de inflatie te verhogen.

Kabinet volgt SP: Brussel moet inkomensgrens sociale huurwoningen aanpassen

03-02-2012 • SP-Kamerlid Sadet Karabulut is verheugd dat minister Spies zich gisteren bereid heeft getoond om in Brussel te gaan praten over verhoging van de inkomensgrens van 34.000 euro voor sociale huurwoningen. ‘Wat een verademing. Spies voert hiermee na 1 debat mijn aangenomen motie uit, iets wat Donner debat na debat naliet.’

Wel was het SP-Kamerlid verbaasd over de grote draai* die PvdA-Kamerlid Jacques Monasch gisteren maakte tijdens het debat. ‘Na maanden samen opgetrokken te hebben, trok hij gisteren de steun in voor ons voorstel. Hiermee laat hij de huurders met lage middeninkomens die tussen wal en schip vallen in de steek’.

*Zie: Plan voor meer betaalbare woningen

Spies naar Brussel voor grens

Telegraaf 02.02.2012 Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) gaat naar Brussel om informeel haar licht op steken over de inkomensgrens van 34.000 euro voor sociale huurhuizen die de EU hanteert. Haar voorganger Piet Hein Donner zag helemaal niets in zo’n trip.

Spies naar Brussel om huurgrens

Metro 02.02.2012 Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) is bereid om in Brussel een verkennend onderzoek te doen om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te veranderen. Dat zegde ze donderdag in een debat met de Tweede Kamer toe. Ze waarschuwde wel voor te hoge verwachtingen. “Dit moeten we met fluwelen handschoentjes aanpakken.”

Prijzen huurwoningen stijgen met maximaal 2,3 procent

NRC 02.02.2012 De prijzen van huurwoningen voor mensen met een inkomen tot 43.000 euro stijgen per 1 juli dit jaar met maximaal 2,3 procent. Dat staat in een brief die minister Spies van Binnenlandse Zaken aan gemeenten en verhuurders stuurde.

De verhoging volgt het niveau van de inflatie, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Voor huurders met een inkomen boven de 43.000 euro mogen verhuurders ook de kale huurprijs van de woning met maximaal vijf procent extra verhogen.

Huren met maximaal 2,3 procent omhoog

De Pers 02.02.2012 De huren gaan op 1 juli met maximaal 2,3 procent omhoog. Dat heeft minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) donderdag bekendgemaakt. De huurverhoging volgt de stijging van prijzen.

Huren met maximaal 2,3 procent omhoog

02.02.2012 De huren gaan op 1 juli met maximaal 2,3 procent omhoog. Dat heeft minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) donderdag bekendgemaakt. De huurverhoging volgt de stijging van prijzen.

Voor huurders die meer dan 43.000 euro verdienen, kan de huurprijs met maximaal 7,3 procent stijgen. In het regeerakkoord staat dat voor deze groep de huren met 5 procent extra omhoog kunnen. De wet die dit regelt, moet nog door het parlement worden behandeld.

Lokaal instrument
De afgelopen jaren is bij 13 woningcorporaties geëxperimenteerd met Huur op Maat. Daarbij zijn in totaal 7.400 speciale huurcontracten afgesloten waarbij het inkomen van de huurder meegerekend werd in de hoogte van de huurprijs.

In juni vorig jaar heeft de stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) hierover een advies uitgebracht aan de minister naar aanleiding van deze experimenten. Eén van die adviezen was om inkomensafhankelijke huur te gebruiken als een lokaal aanvullend instrument.

Doorstroomcontracten
De minister heeft wel oren naar een plan van D66 voor zogeheten ‘doorstroomcontracten’ voor nieuwe huurders in schaarstegebieden.

Het idee hierachter is dat nieuwe huurders wier inkomen boven de 33 duizend euro stijgt kunnen kiezen om een marktconforme prijs te gaan betalen of om de woning weer te verlaten. Spies vindt het ‘de moeite waard om in experimentvorm te toetsen’, schrijft ze. Ze gaat met de gemeente Amsterdam in gesprek over een pilot ‘flexibel huren’.

Huur naar inkomen: de huurder vindt het prima, maar het Rijk wil het niet 

Trouw 24.01.2012 Huurders die meer gaan verdienen, willen best wat meer huur betalen. Als de huur dan ook maar omlaag gaat als hun inkomen daalt. Als de huur dan ook maar omlaag gaat als hun inkomen daalt.

Dat was vorig voorjaar de uitkomst van een eerste proef met inkomensafhankelijke huren van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Meer dan 90 procent van de deelnemers moest meer huur betalen, en deed dat doorgaans zonder morren.

Dit experiment met inkomensafhankelijke huren wordt nu pardoes gestaakt door minister Spies (binnenlandse zaken). Waarom eigenlijk? In de Kamerbrief waarin ze de beeindiging van de proef bekendmaakt, houdt Spies het kort.

Ze is geen voorstander van lokaal inkomensbeleid, terwijl de SEV nu juist adviseerde om inkomensafhankelijke huren te gebruiken als lokaal aanvullend instrument, met lokaal uit te werken markthuren, referentiewoningen en kortingstabellen.

Lees ook: Einde in zicht voor test met variabele huur

Spies stopt met ‘Huur op maat’

BB 19.01.2012 Minister Spies van Binnenlandse Zaken stopt met het project ´Huur op Maat´ waarbij het inkomen van een huurder voor een deel de hoogte van de te betalen huur bepaald. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Bijvoorbeeld huurders die bij de huurcommissie een lagere huur vragen, kunnen met de nieuwe regels weleens van een koude kermis thuiskomen, zo had de Woonbond de Kamer gewaarschuwd.

Kamer komt op voor huurders

Telegraaf 19.01.2012 De Tweede Kamer vreest dat ook zittende huurders te maken krijgen met hogere huren in gemeenten waar goede woningen schaars zijn. Sinds oktober mogen verhuurders maximaal 120 euro extra vragen in de tien regio’s met de duurste huizen. Maar het uitgangspunt dat dit alleen geldt bij nieuwe huurcontracten, staat volgens de Woonbond op de tocht.

Verzet tegen verplichte verkoop huurwoningen

RTVWEST 18.01.2012 GOUDA – Het wetsvoorstel van het kabinet om huurders van corporatiewoningen het recht te geven hun woning te kopen, deugt niet. Dat vindt woningcorporatie Mozaïek Wonen. Lees verder

‘Gemeenten ondersteunen woningcorporaties nauwelijks’

BB 06.01.2012 Gemeenten maken nauwelijks prestatieafspraken met woningcorporaties over huisvesting van woningzoekenden met een inkomen boven 33.614 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis. 

Alertheid
In het onderzoek heeft Arcadis aan 40 grote en middelgrote gemeenten gevraagd hoe zij denken over woningzoekenden met een inkomen boven de 33.000 euro en hoe zij lokaal afspraken maken om te voorkomen dat deze groep tussen wal en schip valt.

Gemeenten blijken maar heel beperkt te kijken naar aanvullende maatregelen. ‘De alertheid is wel toegenomen toen minister Donner vorig jaar een besluit nam over het honoreren van schaarstegebieden met woningwaarderingspunten. Toen kwam in deze regio’s ineens het besef: dit gaat over ons.’

Kwantiteit
Het middel van de dure huur wordt als oplossing vaak ontkend door gemeenten, maar als ze in de enquête wordt gevraagd naar huurmutatiebeleid (bijvoorbeeld het “omkatten” naar huren boven de 664 euro) zeggen ze dat zoiets ook wel zou kunnen, vertelt Noort.

‘De meeste gemeenten zijn reactief. Natuurlijk kunnen meer woningen met een hogere huur van bijvoorbeeld onder 800 euro ten koste gaan van sociale huur. De corporatie verdient er dan geld aan en dat is eigenlijk niet de bedoeling.

Maar prestatieafspraken kun je maken. Die gaan nu alleen over sociale huurwoningen, terwijl lage middeninkomens misschien nog wel slechter af zijn.’ Noort wijst op de woningnood. ‘Bij sociale huurwoningen gaat het meer om kwaliteit dan om kwantiteit, terwijl voor middeninkomens de kwantiteit juist een probleem is.’

Inkomen en locatie moeten huur bepalen

Metro 19.12.2011 Amsterdam moet een proeftuin worden waar de hoogte van het inkomen bepaalt wat de hoogte van sociale huur is. Ook moet de locatie de prijs van de huur uitmaken, niet alleen het aantal vierkante meters. De gemeente is daarover in gesprek met minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken. “De aanbevelingen zijn leidend voor de gemeente. We willen scheef wonen tegengaan”, laat een woordvoerder van wethouder Wonen Freek Ossel weten.

Huurgrens omhoog óf andere berekening

BB 02.12.2011  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog, óf de manier waarop het inkomen wordt berekend, moet veranderd. Dat schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in een brief aan minister Donner. De grens en de huidige berekening draagt bij aan de stagnatie van de woningmarkt, aldus de AFWC.

Gerelateerde artikelen;

Alarm over huurmarkt

Parool 26.11.2011 Stadsdeel Oost luidt de noodklok over de maatregel van minister Piet Hein Donner om huurwoningen met 25 punten op te waarderen.
In Oost zou dan een kwart van de sociale huurwoningen in de vrije sector belanden, blijkt uit een inventarisatie. In …

‘Huur koppelen aan inkomen’

Telegraaf 23.11.2011 Amsterdam wil gaan experimenteren met het koppelen van de huur aan het inkomen van de huurder en de populariteit van een woning. Hoe hoger het inkomen van de bewoner of hoe gewilder de woning, hoe hoger de huur. De hoofdstad praat hierover met minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken.

PvdA dreigt Donner met motie

Telegraaf 22.11.2011 De PvdA dreigt minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) met een motie van wantrouwen als hij blijft ingaan tegen de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om sociale huurwoningen meer beschikbaar te stellen voor wat hogere inkomens.

PvdA’er Jacques Monasch zei maandag in tv-programma Radar een motie van wantrouwen te overwegen als Donner de Kamer niet tegemoet komt in een debat dat volgende week op de rol staat.

PvdA hamert op hogere huurgrens

Telegraaf 15.11.2011 De PvdA zal deze week tijdens de behandeling van de begroting Wonen opnieuw gaan hameren op een verhoging van de huidige inkomensgrens voor een sociaal huurhuis (nu 33.600 euro). De Kamer wil dat al langer, maar minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) wil nog geen verzoek aan Brussel om verhoging doen. Hij wil eerst de ontwikkelingen daar op dit gebied afwachten. Die zijn nog niet uitgekristalliseerd.

PvdA heeft extra hoop op verhoging huurgrens

NU 15.11.2011 DEN HAAG – De PvdA zal deze week tijdens de behandeling van de begroting Wonen opnieuw gaan hameren op een verhoging van de huidige inkomensgrens voor een sociaal huurhuis (nu 33.600 euro).

VVD wil uitleg over adviessite huurders

NU 03.11.2011 DEN HAAG – Minister Donner moet een einde maken aan een particuliere website die huurders adviseert hoe onder de inkomensgrens van 33.614 euro per jaar voor sociale huurwoningen te blijven. www.ymere-advies.nl

Verhoging huren mag doorgaan

Telegraaf 20.10.2011 Verhuurders in tien regio’s mogen de huren gewoon verhogen. De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen tegen minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vanwege zijn besluit om de maximaal toegestane huren in deze gebieden omhoog te schroeven. De rechtbank in Den Haag heeft de minister donderdag echter gelijk gegeven.

Donner mag huurprijzen verhogen in tien duurste regio’s

NRC 20.10.2011 Minister Donner van Binnenlandse Zaken mag de huurprijzen in de tien duurste regio’s verhogen. Dat heeft de rechter vandaag besloten.

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen om de huurmaatregel te voorkomen. Verhuurders kunnen vanaf vanaf begin deze maand maximaal 120 euro per maand meer vragen. De huurders vrezen dat tienduizenden huurwoningen in vooral de grote steden nu onbetaalbaar worden. De maatregel geldt alleen voor nieuwe huurders.

Verhoging huren mag doorgaan

De Pers 20.10.2011 Verhuurders mogen de huren in tien regio’s gewoon verhogen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag geoordeeld. Sinds 1 oktober mogen verhuurders in tien regio’s (140 gemeenten) met een schaarse woningmarkt van Donner de huur tot 123 euro verhogen.

Huurprijzen in tien regio’s toch omhoog, woonbond procedeert

Parool 20.10.2011 De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen tegen minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vanwege zijn besluit om de maximaal toegestane huren in deze gebieden omhoog te schroeven.

Huren sociale huurwoningen mogen verhoogd worden

Metro 20.10.2011 Verhuurders in tien regio’s mogen de huren gewoon verhogen. De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen tegen minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vanwege zijn besluit om de maximaal toegestane huren in deze gebieden omhoog te schroeven. De rechtbank in Den Haag heeft de minister donderdag echter gelijk gegeven.

Verhoging huren mag doorgaan

20.10.2011 Verhuurders mogen de huren in tien regio’s gewoon verhogen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag geoordeeld. De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen tegen minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vanwege zijn besluit om de maximaal toegestane huren in deze gebieden omhoog te schroeven.

Rechtbank oordeelt over verhoging huren

Parool 20.10.2011 De rechtbank in Den Haag velt donderdag een oordeel over het verhogen van de maximale huren in bepaalde regio’s. Deze maatregel van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken ging 1 oktober in.

De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam eisten vorige week tijdens een kort geding dat hij weer van tafel gaat.

Donner snel naar Brussel voor oplossingen sociale huurmarkt

Donner snel naar Brussel voor oplossingen sociale huurmarkt

GL wo 19 okt 2011 – Linda Voortman – Minister Donner blijkt door de eurocommissaris Barnier toch uitgenodigd te zijn om te komen praten over de inkomensgrens van 33.000 euro voor de sociale huurmarkt.
 
Donner gaf eerder aan dat hij niet welkom was in Brussel en dat de hoogte van de inkomensgrens onbespreekbaar zou zijn. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman stelt vandaag schriftelijke vragen over de uitnodiging en wil dat de minister stagnatie op de sociale woningmarkt voorkomt.

Rechtszaak over verhoging huren

Telegraaf 13.10.2011 Donner heeft besloten dat verhuurders in tien regio’s met een schaarse woningmarkt 15 of 25 punten extra mogen tellen in het woningwaarderingsstelsel. Dit systeem bepaalt hoeveel een verhuurder maximaal voor een woning mag vragen.

Door de maatregel kunnen de huurprijzen van sociale huurwoningen tot 123 euro stijgen. Dat geldt overigens niet voor zittende, maar alleen voor nieuwe huurders.

‘Woningmarkt op slot door besluit Donner’

NU 13.10.2011 DEN HAAG – De woningmarkt komt verder op slot te zitten door maatregelen van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken).

Lees meer over dit onderwerp:

‘Veel sociale huur vrijgegeven’

Telegraaf 12.10.2011 Tienduizenden sociale huurwoningen komen door maatregelen van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken in de geliberaliseerde huursector. Eigenaren kunnen daar dan voor vragen wat ze willen.

Dat is een van de argumenten die de Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam donderdag aandragen tijdens het kort geding dat ze hebben aangespannen tegen de staat.

Zie ook: ‘Onderzoek huizenprijzen’

‘Veel sociale huurwoningen geliberaliseerd’

NU 12.10.2011 Tienduizenden sociale huurwoningen komen door maatregelen van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken in de geliberaliseerde huursector.

Lees meer over dit onderwerp:

Corporaties bieden oplossingen voor middeninkomens

BB 07.10.11 • Dertien woningcorporaties hebben samen met Stichting Opmaat en adviesbureau Atrivé drie businessmodellen ontwikkeld die oplossingen bieden voor het huisvesten van de groep middeninkomens.

In de knel
Door de invoering van de Europese Beschikking zijn veel huishoudens met een middeninkomen in de knel gekomen. Sinds 1 januari 2011 moeten corporaties ten minste 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen lager dan 33.614 euro. Bij overschrijding volgt een sanctie. Meerdere corporaties zijn nu terughoudend in de toewijzing van sociale huurwoningen aan middeninkomens. Dat heeft in grote delen van Nederland gevolgen voor de kansen van middeninkomens op de woningmarkt.

Mix
Voor leefbare buurten en wijken blijft een mix van lagere inkomens en middeninkomens nodig, constateren de corporaties. Zowel de Europese Beschikking als de nieuwe Woningwet biedt (straks) mogelijkheden aan corporaties om hun middeninkomens te blijven bedienen. Die uitgangspunten hebben geleid tot drie strategische opties voor woningmarkten waar middeninkomens in de knel zitten: Doorstroming, overmaat en bundeling.

Donner: huurgrens niet omhoog

NRC 07.10.2011 Minister Donner trekt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet op. Dat heeft Donner gesteld tijdens een overleg over de huurmarkt Dat meldt de NOS.

De grens voor sociale huurwoningen ligt door Europese regels verankerd op een inkomen van 33.000 euro. De oppositie wilde dat Donner in Brussel zou proberen om deze grens te verhogen, maar volgens Donner kan de Europese regelgeving niet worden veranderd.

‘Huurgrens kan niet omhoog’

NU 07.10.2011 De inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt niet opgetrokken. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) kan dat niet omdat de Europese regelgeving niet kan worden veranderd.

Lees meer over dit onderwerp:

Donner vraagt corporatie naar probleemhuurder

NU 06.10.2011 Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) gaat bij de woningcorporaties navragen hoeveel schrijnende gevallen zij kennen van mensen die door nieuwe Europese regels geen betaalbare woning kunnen vinden. 

Lees meer over dit onderwerp:

Donner vraagt corporatie naar probleemhuurder

De Pers 06.10.2011 Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) gaat bij de woningcorporaties navragen hoeveel schrijnende gevallen zij kennen van mensen die door nieuwe Europese regels geen betaalbare woning kunnen vinden.

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam vinden het nieuwe stelsel tegen de wet en willen eerst een oordeel van de rechter.

In tien regio’s met 140 gemeenten kunnen verhuurders maximaal 120 euro meer vragen voor de aantrekkelijkste huizen op het moment dat daar een nieuwe huurder in komt.

Huurstelsel gaat gewoon in

Telegraaf 29.09.2011 Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet ‘geen reden’ om het nieuwe woningwaarderingsstelsel niet per 1 oktober te laten ingaan.

Dat schrijft minister Gerd Leers, die de portefeuille waarneemt voor collega Piet Hein Donner, aan de Kamer.

Nieuw woningwaarderingstelsel gaat gewoon in

Parool 29.09.2011 Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet ‘geen reden’ om het nieuwe woningwaarderingsstelsel niet per 1 oktober te laten ingaan.

 

Huurders slepen staat voor de rechter

Spits 28.09.2011 De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben de staat vandaag voor de rechter gedaagd. Ze willen dat de rechter minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) verbiedt om in gebieden met de duu

januari 18, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Agnes Jongerius FNV – Van Leeuwin tot tandloze muis

Engel Bengel Agnes

De strijdbare leeuwin was zelfs bereid tot het aangaan van een Duivelspact. Inmiddels is zij tot ergernis van vele verworden tot een tandloze muis !! 

Dit zegt zelfs Geert Wilders: Ongelooflijk zwak van Jongerius

Ze legt zich erbij neer dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet meer tegen te houden is. „We leven in een democratie. Als een meerderheid van het parlement kiest voor een verhoging van de AOW-leeftijd, heb je je daar bij neer te leggen. Maar we gaan niet akkoord met de wijze waarop het kabinet de maatregel wil doorvoeren”, aldus Jongerius. 

Toch is dit zeer tegen het zere been van de achterban van de Abvakabo. „Dit is niet wat wij hebben afgesproken in de bondsraad.” Vorige week wist zij een meerderheid van de bondsraad te verzamelen achter een motie die opriep tot stevige acties, uitmondend in een grote landelijke actie waarvoor de stakingskassen open moeten. „Jongerius neemt blijkbaar afstand van haar leden. Dan kan ik me voorstellen dat het niet moeilijk is voor die leden om afstand van Jongerius te nemen.” 

Ook Bondgenoten bij  o.a. de SP zijn  woedend op Jongerius. „Het is een drama met die Jongerius! Dit is volkomen ongepast en zelfs een staaltje zinloos vakbondsgeweld”.

Woedende FNV-leden verwijten Jongerius te capituleren voor de politiek en eisen dat zij vooropgaat in de strijd tegen de wetswijziging, zoals de belangrijkste vakbondsraden onlangs ook aan haar opdroegen.

Eigenlijk heeft zij hierdoor haar eigen doodvonnis getekend. Daar hoeft niet eens meer een motie van wantrouwen voor te worden ingediend. Een grote meerderheid van de vakbondsleden wil acties. Maar zij gaat daar recht tegenin.

Hoe kan zij het argument gebruiken van een politieke meerderheid voor de leeftijdsverhoging, als ze zich niks wil aantrekken van de democratie in de eigen vakcentrale.

Demonstratie tegen AOW-plan in Den Haag

Trouw 20.01.2010 Circa vierhonderd FNV-leden hebben woensdagochtend op het Plein in Den Haag gedemonstreerd tegen de plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Jongerius: Geen harde acties tegen hogere AOW-leeftijd

Elsevier 06.01.2010  De FNV gaat geen harde publieksonvriendelijke acties voeren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Voorzitter Agnes Jongerius liet nog niet zo lang geleden weten juist harde acties te willen voeren tegen de kabinetsplannen.

Jongerius krijgt van haar achterban veel kritiek

De FNV-voorzitter maakte haar nieuwe standpunt bekend tijdens een besloten bijeenkomst met de bestuurders van de drie belangrijkste vakbonden, melden verschillende bronnen aan De Telegraaf.

FNV: geld vrij voor AOW-acties

NRC 04.01.2010  De stakingskassen zijn geopend voor „alle mogelijke acties”, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

FNV speculeerde te lang op draai PvdA

NRC 30.12.09 NIEUWS – FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft er te lang op gespeculeerd dat de PvdA bereid was het kabinet te laten vallen als de AOW-leeftijd zou worden verhoogd. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad.

Bij dit artikel: Nieuwsthema – Lees meer over AOW en pensioenen

Onvrede FNV over Jongerius: ‘Ze moet vertrekken’

Elsevier 23.12.09  De positie van FNV-voorzitter Agnes Jongerius wankelt. Sinds ze de AOW-strijd tegen het kabinet heeft …

‘FNV-leden: Jongerius moet vertrekken’

VK 23.12.09  De afdeling Vervoer van de FNV vindt dat voorzitter Agnes Jongerius moet vertrekken. Dat schrijft het AD. Ook de helft van de kaderleden van de afdeling Industrie zegt geen vertrouwen meer in Jongerius te hebben. Dat zou blijken uit interne e-mails.

FNV: flankerend AOW-beleid drie keer niks

Telegraaf 23.12.09  „Onze grote zorg is waarheid geworden. Ook met dit zogenaamde flankerende beleid blijft Donners AOW drie keer niks.” De FNV zal zich ertegen blijven verzetten, zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius woensdag.

 

Woede over capitulatie

Telegraaf 19.12.09  De openlijke koerswijziging van FNV-voorzitter Agnes Jongerius gisteren heeft naar verluidt tot crisis geleid binnen de grootste vakcentrale van Nederland.

FNV zwakt strijd tegen AOW-verhoging af

 VK 19.12.09 Na maanden van fel verzet berust FNV in de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. Althans, dat kopten vrijdag enkele kranten naar aanleiding van een interview dat voorvrouw Agnes Jongerius had gegeven aan de GPD, de persdienst voor de regionale kranten.

 Jongerius graaft eigen graf na verloren oorlog

18.12.09 Het hoge woord is er uit bij FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Ze heeft de strijd tegen de hogere AOW-leeftijd verloren. Ze hoopt nu de hogere pensioenleeftijd te voorkomen. Op naar de volgende nederlaag?

FNV staakt verzet tegen opvoering AOW-leeftijd

Trouw 18.12.09   Vakbond FNV verzet zich niet langer tegen de de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Dat zegt voorzitter Agnes Jongerius in een interview met het Nederlands Dagblad van vrijdag.  

PVV en SP teleurgesteld in FNV  

telegraaf 18.12.09 Oppositiepartijen SP en PVV zijn teleurgesteld dat de vakcentrale FNV de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar als een politiek feit beschouwt. PVV-leider Geert Wilders noemde dit vrijdag „ongelooflijk zwak” en „een belediging” voor de vakbondsleden. Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP vindt het „een schande als de vakbeweging het hoofd nu al in de schoot legt”.

Kabinet blij over standpunt FNV   

telegraaf 18.12.09  Het kabinet is blij als de vakcentrale FNV wil meepraten over de uitwerking van het plan om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zei vrijdag dat de overheid werkgevers en vakbonden nodig heeft om de arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren en problemen met zwaar werk op te lossen.

Zie:

Regeling zzp’ers in AOW-plan

Telegraaf 23.12.09  De regeling waarbij mensen met een zwaar beroep en die vroeg zijn gaan werken toch nog op hun 65e AOW krijgen, zal niet alleen gelden voor werknemers, maar ook voor kleine zelfstandigen.

Ook AOW voor 65-jarige zzp’er

Volkskrant 23.12.09   De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar gaat ook niet gelden voor zelfstandig ondernemers die 42 jaar hebben…

FNV zwakt strijd tegen AOW-verhoging af  VK 19.12.09 

Zie ook:

2e Kamer – meningen AOW-67 nog steeds verdeeld

PvdA verliest bestaansrecht, aldus FNV

2e kamer boos op afwezigheid Balkenende bij AOW-debat

Ook de achterban van de CDA stemt in met AOW-67

De PvdA: de AOW-slag gewonnen maar nog de verkiezingsoorlog te doorstaan

2e kamer verkiezingen 2011 – PvdA graaft eigen graf met de AOW-67

PvdA op tournee AOW-67 om de verkiezingsnederlaag te voorkomen

2e kamer verkiezingen 2009 ? – Oorlog barst los bij de PvdA-achterban vanwege AOW-67

Van het Plofhuwelijk tussen het FNV en de PVV

We dealen met de duivel en zijn oude moer

De PVV en het Duivelspact met de FNV

Gemeenteraadsverkiezingen 2009 Venlo – PvdA struikelt tijdens een bezoek in Venlo over de AOW

SP Den Haag in debat over AOW

Peilingen 2e kamer 10.09.09 – SP scoort met AOW

PVV schuift op naar links en is ook tegen verhoging AOW-leeftijd

december 19, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Agnes Jongerius FNV – Van Leeuwin tot tandloze muis

2e Kamer – De PVV van Geert Wilders in een Spagaat?

De spagaat van Wilders ??

22.11.09   Als bekwaam organisator wist Geert  in een korte tijd een kruiwagen met kwakende kikkers om te vormen tot een inmiddels geduchte beweging.

Maar wat is de houdbaarheidsdatum van de PVV als een niet-democratisch alternatief?  Hoe staat het met de kracht van herhaling bij de PVV. En hoe staat het met hun hooggestemde partij-idealen.  Maar wellicht kunnen de idealisten van de PVV beter eerst inburgeren.

Waar bleven trouwens al die PVVérs tijdens die AOW-67 demonstratie ??  Geert Wilders was toch ook zo uitgebreid tegen !! ??

PVV groeit door

Politieke spagaat doet pijn, stelt Martin Sommer

Volkskrant 24.11.09   Als in Den Haag de PVV ter sprake komt, doet iedereen alsof de soep niet zo heet gegeten wordt. Maar de spagaatstand gaat steeds meer pijn doen.

november 22, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 2e Kamer – De PVV van Geert Wilders in een Spagaat?