Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Steun zoeken voor de begroting voor volgend jaar

Het Catshuisoverleg is definitief mislukt. PVV-leider Wilders forceerde een breuk. Wat nu? Het is vrijwel zeker dat er na de zomer nieuwe verkiezingen komen.

Het demissionaire kabinet zal op zoek moeten gaan voor steun voor de plannen om het begrotingstekort terug te dringen. Dat kunnen de plannen zijn die vandaag op tafel lagen in het Catshuis, maar er kan ook nog behoorlijk aan geschaafd worden om die steun te krijgen.

Ja, het is beroerd dat ingrijpende hervormingen nu wellicht later tot stand komen. De PvdA zal het waarschijnlijk niet aandurven om vlak voor de verkiezingen stevige maatregelen te onderschrijven als ze niet zelf de regierol heeft.

Ongevaarlijke rol in oppositie

Maar op iets langere termijn is het mislukte overleg een ‘blessing in disguise’ voor de Nederlandse economie. De rol van Geert Wilders lijkt namelijk definitief uitgespeeld. Ongeacht de verkiezingsuitslag straks. Want geen partij zal meer met hem willen samenwerken. Dat dwingt Geert Wilders tot een ongevaarlijke oppositierol. (Wie weet houdt hij de Nederlandse politiek dan voor gezien, in ruil voor een rustiger bestaan bij een denktank van Amerikaanse geestverwanten bijvoorbeeld, Hirsi Ali achterna.)

Dinsdag houdt de Tweede Kamer een debat over de situatie. Als het kabinet straks demissionair is zal er ook gesproken moeten worden over de kabinetsvoorstellen die nog kunnen worden behandeld. Daarnaast moet er steun worden gezocht voor de begroting voor volgend jaar. Die moet in september klaar zijn.

Zie ook: 

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

De zoektocht naar miljarden

Schuldencrisis

‘We wilden de PvdA er wel bij hebben’

Trouw 27.04.2012 Bij het zogenoemde ‘wandelgangenakkoord’ is de PvdA niet betrokken. Maar volgens Alexander Pechtold (D66), Jolande Sap (GroenLinks) en Arie Slob (GroenLinks) hebben ze de partij niet vanaf het begin genegeerd. Sap: ‘PvdA gaf alleen aan wat ze niet wilden.’ Slob: ‘Op een gegeven moment moesten we gewoon door.’

Sap wil graag een zo progressief mogelijke coalitie vormen na de verkiezingen. ‘Als de verkiezingsuitslag het toelaat, zou ik graag de VVD of het CDA willen wippen voor de PvdA ‘ .

Btw-verhoging gaat al per 1 oktober in – Rutte lovend over akkoord

NRC 27.04.2012 De verhoging van het btw-tarief van 19 naar 21 procent gaat al op 1 oktober in. Dat maakte minister De Jager van Financiën vanmiddag na de ministerraad bekend. Premier Rutte prees op zijn wekelijkse persconferentie het gisteren door vijf partijen gesloten akkoord over de begroting van volgend jaar. Lees verder›

De Jager: veel steun voor begrotingsakkoord

Parool 27.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

  15:58 Rutte: signaal aan markten

  15:39 ‘Veel steun voor akkoord’

  15:31 ‘PvdA-kiezer achter akkoord’

  15:26 ‘Blij met terugdraaien pgb’

  15:20 Kamp praat sociale partners bij

‘Doodzonde als SP en PVV akkoord terugdraaien’

PvdA niet meteen bij plan betrokken

NU 27.04.2012  DEN HAAG – Volgens fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie) zou het ‘doodzonde’ zijn als de PVV en de SP na de verkiezingen het bereikte noodpakket terugdraaien.

De Jager ziet veel steun voor akkoord

NU 27.04.2012  DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. De Jager sprak vrijdag na de wekelijkse ministerraad van ”toenemende steun in de samenleving” en positieve reacties van de financiële markten, van economen en van wetenschappers.

Lees meer over dit onderwerp;

PvdA-kiezers steunen akkoord, kritisch over Samsom

Elsevier 27.04.2012 PvdA-kiezers zijn kritisch over het optreden van fractieleider Diederik Samsom rond het akkoord dat vijf partijen donderdag sloten over de begroting. De PvdA steunt het akkoord niet en de helft van de PvdA-kiezers (49 procent) vindt dit een verkeerde keuze. Dat blijkt uit een opiniepeiling van EenVandaag.

Twee op de drie PvdA-kiezers (65 procent) zeggen het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie te steunen.

Zie ook:

PvdA’er Asscher omarmt akkoord wel

Parool 27.04.2012 Wethouder Lodewijk Asscher (PvdA), die het kabinet de afgelopen anderhalf jaar steeds onder vuur nam, is ingenomen met het akkoord. ‘Er zitten belangrijke punten in die heel positief zijn voor Amsterdam.’
Zijn grootste bezwaren zijn met de …

Asscher steunt bezuinigingsakkoord wel

NU 27.04.2012 De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) is ingenomen met het noodpakket waarmee de Tweede Kamer-fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie akkoord zijn gegaan.

‘Nieuw kabinet zichtbaar’

Spits 27.04.2012 De ochtendkranten zijn over het algemeen erg in hun nopjes over het bezuinigingspakket dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren in elkaar hebben geknutseld. Ze zien zelfs al de eerste contouren van een nieuw kabinet zichtbaar worden, en er is nog niet eens gestemd! Nrc.next spreekt zelfs van “Paars-Plus-zonder-PvdA”.

Vijf Kamerfracties verdienen alle lof voor uniek en moedig begrotingsakkoord

Trouw 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen twee dagen van haar beste zijde getoond. De onverantwoordelijke opstelling van de PVV afgelopen weekeinde is daarmee volledig naar de achtergrond gedrongen. Het stemt tot grote tevredenheid dat er nog wel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan een pakket maatregelen dat de overheidsfinanciën in het gareel moet krijgen en, op termijn, de economie weer groeikansen geeft.

Tweede Kamer stemt vlot in met bezuinigingsakkoord

Elsevier 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft sneller dan verwacht het debat afgerond over het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Een meerderheid steunt de gemaakte plannen waarover de partijen intensief hebben onderhandeld met minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën).

Het debat is nog voor middernacht afgerond, bericht de NOS. Premier Mark Rutte (VVD) zegt dat de partijen de afgelopen dagen een ‘unieke prestatie’ hebben geleverd.

Controversieel
Rutte zei aan het eind van het debat dat het kabinet wil proberen de omstreden nieuwe bijstandswet toch in aangepaste vorm door de Kamer te loodsen. Het gaat om de Wet werken naar vermogen, die de bijstand samenvoegt met regelingen voor sociale werkplaatsen en de Wajong.

‘Nieuwe’ oppositie zet vraagtekens bij houdbaarheid bezuinigingspakket

NRC 27.04.2012 Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Dat minister De Jager met dit pakket naar Brussel kan was voor aanvang al duidelijk. De PvdA en de SP probeerden tijdens het debat vooral vraagtekens te zetten over de houdbaarheid van het pakket.

‘We doen weer normaal, man!’ De ochtendkranten over het akkoord

NRC 27.04.2012  “Ineens kan het wel”, kopt de Volkskrant. “Unieke uitweg uit de crisis”, schrijft Trouw. De Telegraaf laat weten: “Iedereen betaalt mee.”. Het AD heeft het over een “Historisch akkoord.” En nrc.next stelt: “We doen weer normaal, man!” De ochtendkranten over het gisteren gesloten bezuinigingsakkoord. Lees verder›

Peper: enorme kans gemist

Telegraaf 27.04.2012 De PvdA heeft een enorme kans laten liggen bij de onderhandelingen over de bezuinigingen. Dat zei PvdA-prominent Bram Peper vrijdag.

Kunduz-akkoord zet PvdA voorlopig buitenspel

Trouw  27.04.2012  Het bezuinigingsakkoord heeft een diepe kloof geslagen in de verhoudingen tussen de oppositiepartijen PvdA enerzijds en D66, GroenLinks en ChristenUnie anderzijds. Binnen de PvdA-gelederen klonken gisteren stemmen dat de fractie door D66 strategisch buiten de gelegenheidscoalitie is gehouden.

 
‘Nieuwe’ oppositie zet vraagtekens bij houdbaarheid bezuinigingspakket

NRC 26.04.2012 Vanavond debatteerde de Tweede Kamer over het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Dat minister De Jager met dit pakket naar Brussel kan was voor aanvang al duidelijk. De PvdA en de SP probeerden tijdens het debat vooral vraagtekens te zetten over de houdbaarheid van het pakket.

Kleine fracties zijn trots op akkoord

Trouw 27.04.2012 Vooral de kleinere fracties van ChristenUnie, GroenLinks en D66 waren gisteravond maar wat trots op hun historische vijfpartijenakkoord voor crisisbestrijding.

“Het is een mooie dag. We kunnen nu laten zien dat de politiek in staat is een crisis te doorbreken”, zei GroenLinks-fractieleider Jolande Sap voordat ze samen met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de laatste details ging regelen voor de brief aan Brussel, die Den Haag nu nog net op tijd kan versturen.

Vijf Kamerfracties verdienen alle lof voor uniek en moedig begrotingsakkoord

Trouw 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen twee dagen van haar beste zijde getoond. De onverantwoordelijke opstelling van de PVV afgelopen weekeinde is daarmee volledig naar de achtergrond gedrongen. Het stemt tot grote tevredenheid dat er nog wel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan een pakket maatregelen dat de overheidsfinanciën in het gareel moet krijgen en, op termijn, de economie weer groeikansen geeft.

CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks akkoord over begroting

Trouw 26.04.2012 CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. De vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ zouden het begrotingstekort hebben beperkt tot de vereiste 3 procent. Daarmee is er een Kamermeerderheid en kan minister Jan Kees de Jager van Financiën de plannen morgen naar de Europese Commissie in Brussel sturen.

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

PvdA en SP nemen GroenLinks onder vuur over houdbaarheidsdatum akkoord

SGP blij met akkoord

Pechtold en Van der Staaij botsen om desinteresse voor SGP

Roemer kan niet instemmen met akkoord

Wilders over akkoord: mooi voor shag rokende milieuactivist

Rutte noemt akkoord fantastisch resultaat

Ambtenaren over akkoord: ‘dramatisch’, Natuurmonumenten tevreden

AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar

Samsom: akkoord doet Nederland te kort

Bezuinigingspakket bekend – ‘flinke hervormingen, pijnlijk voor VVD’

NRC 26.04.2012 Het bezuinigingspakket waar de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het vanavond over eens werden zorgt ervoor dat het begrotingstekort volgend jaar precies op drie procent uitkomt. Lees verder›

Kamermeerderheid akkoord met pakket

Spits 26.04.2012 Niet verwacht, toch gekomen: een bezuinigingspakket. Wat met de PVV in zeven weken niet lukte, kregen de regeringspartijen met de oppositie partijen wel voor elkaar. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt het bezuinigingspakket waarover de fractievoorzitters van regeringspartijen VVD en CDA en oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie vandaag de hele dag over hebben gebabbeld. GroenLinks kwam als laatste over de brug.

FNV voorspelt heftige verkiezingscampagne

NU 26.04.2012 AMSTERDAM – FNV-voorzitter Agnes Jongerius verwacht een hele heftige verkiezingscampagne voor 12 september.

SP en PvdA openen aanval op Sap

NU 26.04.2012  DEN HAAG – PvdA-leider Diederik Samsom en SP-leider Emile Roemer hebben donderdagavond in de Tweede Kamer stevig uitgehaald naar Jolande Sap (GroenLinks).

AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar

NU 26.04.2012  DEN HAAG – De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog. Daarna stijgt hij in stappen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. 

De punten uit het crisisakkoord

NU 26.04.2012  Een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord over de begroting voor 2013 door VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie.

PvdA en SP hekelen GroenLinks vanwege steun aan akkoord

Geert Wilders: Henk en Ingrid wordt een poot uitgedraaid

Premier Rutte: Akkoord is een fantastisch resultaat

‘Nederland is niet verlamd’

Telegraaf 26.04.2012 Dat vijf fracties het in twee dagen eens zijn geworden over een begrotingsakkoord voor 2013 „is een teken van leiderschap in moeilijke tijden”. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën donderdag.

Uniek begrotingsakkoord

Telegraaf 26.04.2012 Het kabinet en de regeringspartijen VVD en CDA hebben in twee politiek gezien krankzinnige dagen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie een akkoord gesloten over bezuinigingen en hervormingen in 2013. Minister Jan Kees de Jager van Financiën koppelde als verkenner de vijf partijen aan elkaar en kreeg in nog geen 30 uur voor elkaar waar VVD en CDA met gedoogpartij PVV in 7 weken overleg in het Catshuis niet in waren geslaagd.

Debat weer uur uitgesteld

Telegraaf 26.04.2012 Het debat over de miljardenbezuinigingen is donderdag opnieuw uitgesteld op verzoek van een aantal fracties. Het debat begint nu om 20.30 uur, zo heeft de griffie van de Tweede Kamer gemeld.

SGP wacht brief De Jager af

Telegraaf 26.04.2012 De SGP kan nog niet instemmen met het akkoord dat de regeringspartijen VVD en CDA hebben gesloten met D66, GroenLinks en ChristenUnie. De kleinste christelijke partij wil eerst de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) en het debat afwachten. „Ik moet nog zien wat er uitkomt”, zei fractieleider Kees van der Staaij van de SGP donderdag.

Kamerdebat om 19.30 verder

Telegraaf 26.04.2012 Het Tweede Kamerdebat over miljardenbezuinigingen wordt uitgesteld tot 19.30 uur vanavond. Dat is nodig omdat de vijf fracties VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie nog met minister Jan Kees de Jager van Financiën overleggen. Aan de hand van dat overleg zal het kabinet nog een brief aan de Kamer schrijven.

Kamerdebat bezuinigingen uitgesteld – ‘uitzicht op akkoord’

NRC 26.04.2012 Het Kamerdebat over het bezuinigingspakket voor de begroting van volgend jaar is uitgesteld tot half acht vanavond. Dat heeft de Kamer vanmiddag besloten. Het uitstel lijkt er op te duiden dat de onderhandelende partijen in Den Haag denken binnen een paar uur tot een akkoord te kunnen komen. Lees verder›

Brussel: Nederlands akkoord bemoedigend

Trouw 26.04.2012 De Europese Commissie noemt het hoopgevend dat CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 overeenstemming hebben bereikt over een begrotingsplan. ‘Het is bemoedigend te zien dat de meeste politieke partijen de noodzaak inzien om de Nederlandse begrotingssituatie op een duurzame manier aan te pakken’, aldus een woordvoerder van Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire zaken en de euro).

Fracties CDA, VVD, D66 en CU akkoord met deal

Parool 26.04.2012 De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ vanmiddag hebben gemaakt. Het wachten is nog op de goedkeuring van de fractie van GroenLinks.

Fracties akkoord

AOW-leeftijd gaat omhoog

Sap: “PvdA is te laat”

Samsom: Nee tegen akkoord

De Jager: akkoord in zicht

Akkoord over begroting in zicht

Metro 26.04.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben afspraken gemaakt om een begroting op te stellen voor 2013. Hierin wordt hoogstwaarschijnlijk voldaan aan de Europese eis om het begrotingstekort niet boven de drie procent te laten uitkomen. Dat zei minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) donderdagmiddag.

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

VK 26.04.2012  De inhoud van het akkoord is nu zo goed als bekend. Dit zijn de maatregelen. Het begrotingstekort wordt teruggebracht naar 3 procent, in totaal wordt er zo’n 14 miljard bezuinigd.

Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog naar 21 procent. Het reiskostenforfait wordt aangepakt, dit moet zo’n 1,2 miljard euro opleveren. Volgend jaar geldt de nullijn voor ambtenaren, zij krijgen er dus geen salaris bij. Een uitzondering wordt er gemaakt voor mensen in de zorg en mensen met een uitkering.

Nog weinig bekend over inhoud akkoord (maar dit al wel)

Parool 26.04.2012 Over de inhoud van het akkoord dat de partijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie vanmiddag bereikten, was nog weinig bekend. Maar er komt steeds meer naar buiten.

Volgens Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD staan er in het akkoord naast lastenverzwaringen – zo gaat het hoge BTW-tarief met 2 procent omhoog naar 21 procent – ook grote hervormingen.

Pechtold en Slob: akoord is rond

Fracties CDA, VVD, D66 en CU akkoord met deal

Parool 26.04.2012 De fracties van CDA, VVD en D66 zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ vanmiddag hebben gemaakt.

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zei donderdag. ‘Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.’ Volgens Van Haersma Buma is gebleken dat ‘onder druk alles vloeibaar wordt’.

Fracties VVD, CDA, D66 en CU akkoord – GroenLinks nog in beraad

NRC 26.04.2012 De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vanmiddag ingestemd met het bezuinigingspakket dat het kabinet vanmiddag met vijf fractievoorzitters overeen is gekomen. Alleen de GroenLinks-fractie discussieerde rond half zes nog over het vanmiddag overeengekomen pakket. Lees verder›

VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU bereiken akkoord

Parool 26.04.2012 De vijf partijen die sinds gisteren onderhandelden over een begroting voor 2013 hebben vanmiddag een akkoord bereikt. De fractievoorzitters van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie bespreken de uitkomsten nu met hun fracties. Pechtold en …

‘Akkoord over noodpakket’

NU 26.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben een akkoord over een noodpakket.  Dat zeiden de onderhandelaars na een urenlang overleg tussen minister Jan Kees de Jager (Financiën) en de betrokken partijen op de fractiekamer van D66.

De Jager stuurt nog voor het debat donderdagavond de punten waarover een akkoord is bereikt naar de Tweede Kamer in een zogeheten stabiliteitsprogrammabrief

Principe-akkoord over begroting

NRC 26.04.2012  VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn met het kabinet een principe-akkoord overeengekomen over de begroting van volgend jaar. Dat hebben de fractievoorzitters van D66, GroenLinks en ChristenUnie vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer. Lees verder›

‘Kunduz-coalitie’ akkoord over miljardenbezuinigingen

Elsevier 26.04.2012 De fractieleiders van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) hebben een voorlopig akkoord bereikt over miljardenbezuinigingen.

Zie ook:

PvdA bezuinigt meer dan GL, minder dan D66

Metro 26.04.2012 De PvdA bezuinigt de komende jaren meer dan GroenLinks, maar minder dan D66. Dat blijkt uit de doorrekeningen van de crisismaatregelen van de partijen door het Centraal Planbureau (CPB) die donderdag zijn gepubliceerd. De grootste oppositiepartij bezuinigt volgend jaar 9,1 miljard en dat bedrag loopt in 2015 op tot 12,7 miljard. GroenLinks snijdt in 2013 acht miljard en in 2015 twaalf miljard. D66 bezuinigt het meest: de partij van Alexander Pechtold snijdt volgend jaar twaalf miljard en komt in 2015 uit op zeventien miljard.

ChristenUnie is volgens CPB kampioen bezuinigen

VK 26.04.2012 De ChristenUnie wil van alle partijen het meest bezuinigen. De partij wil in drie jaar tijd 44,6 miljard bezuinigen. In het Catshuis kwamen de onderhandelaars tot een totaalbedrag van 39,7 miljard. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Lees ook Nog weinig bekend over inhoud akkoord (maar dit al wel) – 26/04/12

Lees ook Fracties bespreken akkoord nu eerst intern – 26/04/12

CPB rekent plannen door

CPB rekent plannen PvdA, D66, GroenLinks door

NU 26.04.2012 DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft donderdag de doorrekening van de bezuinigingsplannen die PvdA, GroenLinks en D66 eerder indienden gepubliceerd.

Lees meer ver dit onderwerp;

PVV wil btw verlagen en AOW op 65 houden

NU 26.04.2012 DEN HAAG – De PVV wil volgend jaar het hoge btw-tarief verlagen van 19 naar 18 procent. Dat is goed voor de koopkracht van burgers en bedrijven, liet de partij donderdag weten. Ook wil ze een aantal voornemens uit het regeerakkoord terugdraaien, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020. Het overheidstekort komt in de PVV-voorstellen volgend jaar uit op 4 procent.

Lees meer over dit onderwerp;

Koortsachtig Haags overleg gaat door – PVV doet eigen voorstellen

NRC 26.04.2012  De fractievoorzitters van de coalitie- en oppositiepartijen in de Kamer overleggen sinds elf uur vanochtend weer onderling en met minister De Jager van Financiën over een bezuinigingspakket dat de begroting van volgend jaar op orde moet brengen. De PVV deed vanochtend eigen voorstellen. Lees verder›

Premier Rutte: Geen gelopen race

Telegraaf 26.04.2012 Premier Mark Rutte zou het ‘geweldig’ vinden als de partijen erin slagen een akkoord te bereiken over de bezuinigingen. “Het is geen gelopen race”, zei hij.

De Jager en Samsom om tafel

Overleg verder zonder PvdA

Samsom sluit zich niet aan bij bezuinigingsdeal

Kunduz-coalitie praat verder zonder PvdA

Parool 26.04.2012 D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen vanmiddag verder met VVD, CDA en minister Jan Kees de Jager van Financiën over een begrotingsakkoord voor 2013. De PvdA zit er niet bij. Die partij is volgens een woordvoerder niet uitgenodigd, …

PvdA niet uitgenodigd voor begrotingsonderhandelingen

Elsevier 26.04.2012 Ondanks de bereidheid van PvdA-leider Diederik Samsom om ‘te bewegen’, gaan de onderhandelingen over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar verder zonder die partij. 

D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen donderdagmiddag verder met VVD, CDA en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over een begrotingsakkoord voor 2013.

Zie ook:

De Jager praat vanochtend verder met partijen na ‘constructief’ begin

NRC 26.04.2012 Jan Kees de Jager praat vanochtend verder met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD in een poging gauw overeenstemming te bereiken over een nieuws bezuinigingsplan. De demissionair minister van Financiën noemde vannacht de gesprekken die gister al plaatsvonden “constructief”.

Gisteravond laat kwam naar buiten dat de partijen “het zo goed als eens” zouden zijn. Maar deze geluiden leken iets te voorbarig toen andere berichten over een dwarsliggende VVD en “nog veel geschuif met budgetten” verschenen. Met PvdA-leider Diederik Samsom had De Jager gisteren al een goed gesprek. De demissionair minister riep gisteren voor de tweede keer op een dag de partijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie bij elkaar over een nieuw bezuinigingspakket. Het gesprek is onderdeel van zijn ronde langs de partijen.

De Jager maakte een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Hij sprak eerder gisteren tegelijk met de zogenoemde Kunduz-coalitie op de burelen van D66.

VVD en CDA overleggen met kabinet

Telegraaf 26.04.2012 VVD-fractieleider Stef Blok en CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma zijn donderdagochtend aangeschoven bij minister Jan Kees de Jager van Financiën op diens departement. Ze praten daar over de miljardenbezuinigingen waarover nog deze week een knoop moet worden doorgehakt.

Fracties bespreken akkoord nu eerst intern

VK 26.04.2012 De vijf fractieleiders die vanmiddag een akkoord hebben bereikt over de begroting van 2013 gaan nu intern over de uitkomst praten. De VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het vanmiddag met minister De Jager eens over een pakket aan maatregelen. Ze gaan nu ieder met hun fractieleden om de tafel om het akkoord te beoordelen.

Weer koortsachtig oppositie-overleg over bezuinigingen

Trouw 26.04.2012 De fractievoorzitters van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie en de PvdA zijn vanochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) proberen PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen. Ze zijn bijeen gekomen op de kamer van Sap.

Opnieuw breed overleg oppositie

NU 26.04.2012 De fractievoorzitters van GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PvdA zijn donderdagochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) probeerden PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen.

Lees meer over dit onderwerp:

Next checkt: ‘Bij te hoog tekort is de boete tot 1,2 miljard euro per jaar’

NRC 26.04.2012 Hoe stevig moet Nederland bezuinigen om de oplopende staatsschuld terug te dringen? Het is de belangrijkste vraag die momenteel leeft in de Tweede Kamer. Volgens Rutte kunnen we niet anders dan ons aan de EU-norm houden. Anders “krijgen wij een boete opgelegd die oploopt tot 1,2 miljard per jaar”, zei hij. Is dat zo? Lees verder›

PvdA bereid te bewegen  

Telegraaf 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is „bereid te bewegen” om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij zei dat donderdag na overleg met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Samsom onderstreepte „dat het wel op een eerlijke manier moet”. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

‘Grens 3 procent geen taboe’

Samsom: ‘3 procent is voor PvdA geen totempaal’

Trouw 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is ‘bereid te bewegen’ om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij zei dat vandaag na overleg met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Samsom onderstreepte ‘dat het wel op een eerlijke manier moet’. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

Samsom: 3 procent geen ‘totempaal’

Telegraaf 26.04.2012  Het terugdringen van het begrotingstekort tot 3 procent moet geen “totempaal” worden. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom. Samsom laat in het Radio 1 Journaal donderdagochtend verder weten dat zijn partij ernaar streeft de 3 procent te halen. Hij zegt niet te kunnen voorspellen in welk jaar dat echter mogelijk is.

Samsom vindt drie procent niet heilig

Metro 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom wil niet dat Nederland koste wat kost vasthoudt aan het terugdringen van het begrotingstekort tot drie procent. Hij vindt dat dat ‘geen totempaal’ moet worden, zei hij donderdagochtend tegen Radio 1. Woensdag zei Samsom al genoegen te nemen met 3,6 procent.

De Jager: Constructieve gesprekken over bezuinigingen

Elsevier 26.04.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) praat donderdag verder met fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket. De Jager zegt dat hij ‘goede constructieve gesprekken’ heeft gehad.

Zie ook:

‘Constructief’ overleg Den Haag vandaag verder

Trouw 26.04.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) praten vanochtend verder over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket. De Jager zei vannacht dat hij ‘goede constructieve gesprekken’ heeft gehad met de partijen.

De Jager: gesprekken ‘constructief’

Spits 26.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager heeft afgelopen nacht gemeld dat er “goede constructie gesprekken” zijn geweest met VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een mogelijk alternatief bezuinigingspakker.

Liveblog – Samsom over CU, D66 en GroenLinks: ‘Dat moeten we nog zien’

VK 26.04.2012 De zoektocht naar nieuwe miljardenbezuinigingen gaat vandaag verder, nadat afgelopen weekend het Catshuisoverleg mislukte. Het kabinet moet steun vinden bij uiteenlopende partijen voor uiteenlopende maatregelen, om uiteindelijk een voorstel aan Brussel te kunnen doen dat voldoet aan de afspraken die in Europa zijn gemaakt. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog.

Weekers en De Jager om tafel met fractievoorzitters

Trouw 25.04.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn vanavond om tafel gegaan met demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager en Staatssecretaris Frans Weekers. Ze zijn bijeen in de kamer van D66-leider Alexander Pechtold.

De Jager: nog geen conclusies getrokken

Trouw 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft vandaag goede, verkennende gesprekken gevoerd met verschillende fracties in de Tweede Kamer om te bekijken over welke miljardenbezuinigingen en hervormingen het kabinet het met de Kamer eens kan worden. Maar ‘conclusies zijn nog niet getrokken’.

Stemming belasting uitgesteld

Kamer stemt pas na meireces over bankenbelasting

Parool 26.04.2012 De Tweede Kamer stelt een stemming over de bankenbelasting op verzoek van het kabinet uit. Een meerderheid in de Kamer wil die belasting verdrievoudigen, zodat die 1 miljard euro zou gaan opleveren.

Weekers wil uitstel stemming bankenbelasting

Trouw 25.04.2012  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vraagt de Tweede Kamer ‘met klem’ de stemmingen over de bankenbelasting uit te stellen.

Een meerderheid in de Kamer wil de bankenbelasting verdrievoudigen zodat die 1 miljard euro oplevert. Weekers noemde dat eerder erg gortig.

Jongerius waarschuwt

Jongerius waarschuwt tegen snelle bezuigingen

Parool 26.04.2012 Voorzitter Agnes Jongerius van de FNV heeft donderdag de partijen die onderhandelen over een begrotingsakkoord, gewaarschuwd niet te snel en te drastisch te bezuinigen. Ze heeft hen ook op het hart gedrukt het pensioenakkoord dat het kabinet …

Debat over bezuinigingen donderdagmiddag

Trouw 25.04.2012 Volgens de Europese begrotingsregels moet Nederland in 2013 het overheidstekort weer op maximaal 3 procent hebben gebracht. Daarvoor zijn bezuinigingen nodig van tussen de 13 en 14 miljard euro. Lukt dat niet, dan kan de Europese Commissie Nederland een boete opleggen van ruim 1 miljard euro. Minister Jan Kees de Jager van Financiën is daarover vandaag de hele dag in overleg met verschillende Kamerfracties. Hij zal vanavond een voorstel sturen naar de Kamer.

Morgen debat over bezuinigingen

Telegraaf 25.04.2012 De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag vanaf 15 uur over een pakket aan bezuinigingen en hervormingen dat het kabinet op 30 april naar de Europese Commissie in Brussel moet sturen.

Samsom in DWDD: ‘Ik bén bereid te bewegen’

Parool 25.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is bereid om te bewegen, om het samen met andere partijen eens te worden over de begroting voor 2013. ‘Ik gá helpen. Ik bén bereid te bewegen’, zei hij vanavond in het programma De Wereld Draait Door. Hij weigerde echter te zeggen op welke punten hij bereid is tot concessies.

Kredietbeoordelaar Fitch negatief over politieke crisis in Nederland

Trouw 25.04.2012 De politieke crisis vergroot de kans dat het begrotingstekort van Nederland volgend jaar niet aan de Europese normen voldoet. Dat vooruitzicht kan druk zetten op de kredietwaardigheid van Nederland, zo waarschuwde kredietbeoordelaar Fitch vandaag.

Het ratingbureau gaat er vooralsnog vanuit dat Nederland het tekort volgend jaar terugdringt tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het uiteenvallen van het kabinet maakt die doelstelling echter lastiger. Als duidelijk wordt dat het doel van 3 procent onhaalbaar wordt, dan neemt de druk op de AAA-rating van Nederland toe, waarschuwde Fitch.

‘8 mld snijden, 3 mld stimuleren’

Telegeraaf 25.04.2012  De SP wil volgend jaar 8 miljard euro bezuinigen en daarnaast 3 miljard euro investeren om de economie aan te jagen. SP-leider Emile Roemer zal dat donderdag in het bezuinigingsdebat in de Kamer voorstellen.  De besparing moet komen uit het snijden in de kosten voor het UWV door werkgevers mee te laten betalen aan de uitvoeringskosten van de WW. Verder wil de SP snijden in het defensiebudget en de prestatiebeloning in het onderwijs schrappen. Ook wordt een forse besparing gehaald door de premies voor de ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk te maken. De zorgtoeslag kan in de plannen van de SP dan worden afgeschaft.

‘Minder snijden in hulp en zorg’

Telegraaf 25.04.2012 De SGP kan zich vinden in een groot deel van de bezuinigingen die VVD, CDA en PVV hadden bedacht tijdens het Catshuisberaad. Maar de gezondheidszorg en vooral ontwikkelingshulp wil de kleinste christelijke partij meer ontzien. Dat heeft SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf woensdagavond laten weten in de aanloop naar het Tweede Kamerdebat donderdag.

SP: bezuiniging passend onderwijs schrappen

Telegraaf 25.04.2012  DEN HAAG –  De SP hoopt donderdag tijdens het debat over de begroting in één klap de bezuiniging op het passend onderwijs van tafel te krijgen. „Deze bezuiniging van 300 miljoen staat al ingeboekt in de begroting van 2013 en verder en dat willen we ongedaan maken”, aldus Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP.

De Jager: constructieve houding bij oppositie

Trouw 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën bemerkt een ‘constructieve houding’ bij oppositiepartijen waarmee hij overlegt over mogelijke miljardenbezuinigingen en hervormingen. Dat zei hij vandaag na een overleg met PvdA-leider Diederik Samsom. De Jager loopt al de hele dag rondes in het Tweede Kamergebouw om van verschillende fracties te horen wat hun wensen zijn.

‘Oppositie constructief’

Telegraaf 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën bemerkt een „constructieve houding” bij oppositiepartijen waarmee hij overlegt over mogelijke bezuinigingen en hervormingen. Dat zei hij woensdag na een overleg met PvdA-leider Diederik Samsom.

Helft Nederlanders steunt begrotingsnorm Europese Unie

Elsevier 25.04.2012 Een minderheid van de Nederlandse kiezers (43 procent) vindt dat Nederland zich niet aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent moet houden. De helft van de Nederlanders is van mening dat dit wel moet. Dit blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag.

Zie ook:

Verdeeld over begrotingsnorm

Telegraaf 25.04.2012 De helft van de kiezers (50 procent) vindt dat Nederland zich aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent moet houden. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag. 43 procent is van mening dat Nederland niet aan die EU-norm hoeft te voldoen.

Overleg over basisbegroting

Telegraaf 25.04.2012 De fractieleiders van de PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben woensdag met elkaar overlegd over de maatregelen die volgens hen nodig zijn om een basisbegroting te kunnen maken voor volgend jaar. Op de kamer van PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom kwamen volgens betrokkenen alleen financiële kwesties aan de orde.

De Jager spreekt met D66, GroenLinks en ChristenUnie

NU 25.04.2012 In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket.

De Jager opnieuw in gesprek met GroenLinks, D66 en ChristenUnie

NRC 25.04.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft voor de tweede keer vandaag met de partijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie gesproken over een nieuw bezuinigingspakket. Het gesprek is onderdeel van zijn ronde langs de partijen. Hij keerde ruim een uur eerder terug na een naar eigen zeggen “constructief” gesprek met PvdA-leider Samsom. Lees verder›

De Jager spreekt met D66, GroenLinks en ChristenUnie

NU 25.04.2012 In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket. Bekijk video – Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft vanmiddag overlegd met de fractievoorzitters en hun secondanten van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Later woensdag komen ze weer bij elkaar,

ChristenUnie, D66 en GroenLinks onderhandelen als één blok

VK 25.04.2012 ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben gezamenlijk met minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën overlegd over de begroting voor 2013. Het gaat vooral over noodmaatregelen om het tekort tot 3 procent terug te dringen. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op tot 4,6 procent.

Het overleg vond plaats in de fractiezaal van D66. Door de ligging boven de fractiekamer van het CDA deden de taferelen met wachtende journalisten voor de deur sterk denken aan september 2010. Toen vergaderde de CDA-fractie dagenlang achter ‘de Deur’.

Wilders: voorstel grove schande

Telegraaf 25.04.2012 ,,Een grove schande. Er moeten minder miljarden naar de EU, niet meer.” Dat laat PVV-leider Geert Wilders weten in een reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent te verhogen.

EU wil 6,8 procent meer geld voor 2013, De Jager is tegen

Trouw 25.04.2012 De Europese Commissie wil meer geld voor 2013. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Dat maakte voorzitter José Manuel Barroso vandaag bekend. Minister Jan Kees de Jager liet in een eerste reactie weten het voorgestelde percentage te hoog te vinden.

De Jager tegen EU-voorstel

Telegraaf 25.04.2012 Nederland zal niet instemmen met een verhoging van de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent. „Dat is een veel te hoog percentage, dat is niet denkbaar”, zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag in een eerste reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

De Jager en Kamer fel tegen verhoging EU-begroting

Elsevier 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) gaat niet akkoord met de aangekondigde verhoging van de EU-begroting met bijna 7 procent. De Jager noemt het voorstel ‘niet denkbaar’. Dat zegt de CDA-minister woensdag in reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Veel te hoog
José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, maakte eerder vandaag bekend dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Het bericht kwam niet onverwacht: analisten gingen uit van 8 procent.

Zie ook:

De Jager tegen voorstel hogere EU-begroting

NU 25.04.2012 DEN HAAG – Nederland zal niet instemmen met een verhoging van de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent. ”Dat is een veel te hoog percentage, dat is niet denkbaar”, zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag in een eerste reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Kamerleden winden zich op over het voorstel van Brussel. ”Een grove schande. Er moeten minder miljarden naar de EU, niet meer”, liet PVV-leider Geert Wilders weten.

Wat kunnen zij nog doen?

Spits 25.04.2012 Nu het kabinet is gevallen, is de vraag in hoeverre de Tweede Kamer een begroting voor 2013 kan maken. Rutte en Verhagen willen een plan waar Brussel ook tevreden mee is, maar de vooruitzichten daarvoor zijn somber.

De Jager polst fracties over miljardenbezuinigingen

NRC 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën maakt vandaag een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC Handelsblad.

De Jager vraagt hulp oppositie bij extra bezuinigingen

Elsevier 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën heeft contact gezocht met de fractieleiders van oppositiepartijen. De Jager wil bekijken voor welke bezuinigingen hij een meerderheid kan vinden.  ChristenUnie-leider Arie Slob zei dinsdagavond bij Pauw & Witteman dat hij al is gebeld door De Jager.

Uit een rondgang van BNR Nieuwsradio blijkt dat De Jager onder meer heeft gesproken met fractievoorzitters van de PvdA en D66. Vandaag praat De Jager met alle partijen in de Tweede Kamer en hoopt hij een meerderheid te vinden voor bezuinigingen en hervormingen.

Zie ook:

Bankenbelasting waarschijnlijk naar 1 miljard

Trouw 25.04.2012 Het ziet er naar uit dat de bankenbelasting wordt verdrievoudigd en de schatkist jaarlijks 1 miljard euro gaat opleveren. De linkse oppositie en de PVV zijn het daar over eens geworden.

Rabobank: bankenbelasting is onaanvaardbaar

Trouw 25.04.2012 Bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank Groep heeft een dringend beroep gedaan op de politiek om de bankenbelasting niet in voeren. Volgens hem zal die ‘de economie en het broodnodige economisch herstel ernstige schade berokkenen’.

‘Begrotingsdiscipline noodzakelijk voor alle eurolanden’

Trouw 25.04.2012 De noodzaak om begrotingsdiscipline toe te passen, geldt voor alle landen van de eurozone. Begrotingsdiscipline, prijsstabiliteit en groei zijn de elementen om de wereld te laten zien dat de eurozone een geloofwaardige muntunie is.

PVV samen met linkse oppositie voor hogere bankenbelasting

Elsevier 25.04.2012 De PVV steunt, nu het kabinet-Rutte is gevallen, een voorstel van de PvdA en GroenLinks voor een fors hogere bankentaks. De partij is bereid om banken voor 1 miljard euro te belasten. Dat schrijft het Financieele Dagblad woensdag.

Kamermeerderheid
Het kabinet heeft een voorstel ingediend om de banken voor 300 miljoen euro te belasten. Omdat de PVV toen nog deel uitmaakte van het kabinet, leek de steun voor dat voorstel gegarandeerd door een meerderheid in de Tweede Kamer.

De Jager polst fracties voor crisispakket

Kamer ontvangt woensdag ‘menu’ bezuinigingsopties

NU 25.04.2012 DEN HAAG – Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager polst verschillende fracties om meerderheden te vinden voor verschillende bezuinigingen. Bronnen uit het ministerie van Financiën bevestigen dit aan NU.nl, nadat Arie Slob van de ChristenUnie hier dinsdagavond uitspraken over deed in het tv-programma Pauw en Witteman.

Volgens Slob was hij al benaderd door De Jager. Ook Hero Brinkman, die onlangs afscheid nam van de PVV, stelde dat De Jager de verschillende mogelijkheden gaat inventariseren.

Kabinet wil steun van links

Telegraaf 25.04.2012 Een nullijn voor overheidssalarissen en een btw-verhoging liggen alsnog in het verschiet. Deze twee ingrepen zullen waarschijnlijk deel uitmaken van een nieuw bezuinigingspakket, dat het kabinet in overleg met de Kamer probeert te bereiken.

Nederlandse rente verbetert, onrust over crisis lijkt geweken

VK 25.04.2012 De Nederlandse positie op de financiële markten is vanochtend verder verbeterd. De grootste onrust onder beleggers over de politieke crisis lijkt voorlopig geweken, nu het renteverschil tussen Duitse en Nederlandse obligaties is teruggelopen tot het niveau van voor het weekeinde.

Het rendement op Nederlandse 10-jaarsobligaties lag vandaag even na 9.00 uur met 2,3 procent 58 basispunten (0,58 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse staatsleningen. Dat niveau is vergelijkbaar met dat van donderdag, toen de regerings- en gedoogpartijen nog onderhandelden over de bezuinigingen.

Liveblog – wachten op de brief van Rutte en De Jager

VK 25.04.2012 Opnieuw is het een spannende dag in Den Haag. En opnieuw is de vraag: kunnen de partijen in de Kamer een beetje tot elkaar komen? Alvast een opsteker: de Nederlandse positie op de financiële markten is vanochtend verder verbeterd. Het rendement op Nederlandse 10-jaarsobligaties lag even na 9.00 uur met 2,3 procent 58 basispunten (0,58 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse staatsleningen. Dat niveau is vergelijkbaar met een week geleden, toen de regerings-en gedoogpartijen nog onderhandelden over de bezuinigingen. Maandag liep het renteverschil op tot bijna 80 punten.

De Jager polst fracties over miljardenbezuinigingen

NRC 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën maakt vandaag een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC HandelsbladLees verder›

De Jager gaat inventariseren

Telegraaf 24.04.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager gaat een ronde maken langs de fractievoorzitters om te kijken voor welke bezuinigingen en hervormingen een meerderheid te vinden is. Arie Slob van de ChristenUnie zei dat dinsdagavond in het tv-programma Pauw en Witteman.

Kamer is nog niet eens

Telegraaf 24.04.2012 Partijen in de Tweede Kamer zijn het er over eens dat er snel maatregelen genomen moeten worden om de economische crisis het hoofd te bieden en de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar in een debat over de val van het kabinet tekenden zich dinsdag nog geen meerderheden af voor specifieke bezuinigingen.

Pechtold wil aantal maatregelen terugdraaien

Metro 24.04.2012 D66 wil het demissionaire kabinet pas te hulp schieten als een aantal maatregelen worden teruggedraaid. Alexander Pechtold wil dat de bezuinigingen op passend onderwijs, het persoonsgebonden budget, de BTW-verhoging op cultuur en de verhoging van de griffierechten worden geschrapt. Dan pas wil hij praten over steun aan delen van het Catshuisakkoord.

Pechtold noemt eis 3-procent uitgangspunt, ‘schulden doorschuiven is niet sociaal’

VK 24.04.2012 Alexander Pechtold van D66 is zeer kritisch over de, met name linkse, partijen die het begrotingstekort op korte termijn niet willen terugbrengen tot 3 procent ‘Andere partijen vinden het blijkbaar sociaal om schulden door te schuiven.’

Geen ruimte om af te wijken van 3-procentnorm’

Parool 24.04.2012 Nederland heeft geen goede reden om zich niet te houden aan de eisen van het stabiliteitspact en om uitzondering te vragen van de 3-procenteis. Dat stelt demissionair premier Mark Rutte tijdens het Kamerdebat over de kabinetscrisis.

Kabinet stuurt bezuinigingsplannen naar Kamer

Parool 24.04.2012 Het kabinet zal vanavond of morgenochtend voorstellen naar de Tweede Kamer sturen over bezuinigingen en hervormingen. Volgens premier Mark Rutte is dat document een ‘startstuk’ voor een debat donderdag met de Kamer.

Na het debat zal het kabinet hoe dan ook voor 30 april een stuk naar de Europese Commissie in Brussel sturen. Die kan Nederland een boete van 1,2 miljard euro geven als Nederland niet voldoet aan de Europese eis dat het begrotingstekort in 2013 weer op maximaal 3 procent zit.

Kamer somber over snelle aanpak crisis

NU 24.04.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel snel crisismaatregelen doorvoeren, maar vraagt zich tegelijkertijd sterk af of daar meerderheden voor te vinden zijn.

‘Wilders eindigt als erelid van de PvdA’

AD 24/04/12 De PvdA, SP en PVV willen de schuldencrisis uitkomen, door extra schulden te maken. Dat stelt CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma tijdens het Kamerdebat over de kabinetscrisis. De CDA’er benadrukt het belang van strenge bezuinigingen. ‘Zeven weken leek de PVV daarin mee te gaan.’ Met het weglopen uit de onderhandelingen eindigt Wilders, ‘de grote bestrijder van Job Cohen, als erelid van de PvdA’, aldus Van Haersma Buma.

Rutte wil met Kamer praten over bezuinigingen die nodig zijn

NRC 24.04.2012 Premier Mark Rutte betreurt dat zijn kabinet er niet in is geslaagd een akkoord te bereiken. Het ontslag noemde hij “onvermijdelijk”. Rutte hoopt dat de Kamer met het kabinet wil praten over de bezuinigingen die nodig zijn. Lees verder›

Mogelijke meerderheid in Kamer voor bezuinigingsplannen

Elsevier 24.04.2012 De bezuinigingen en hervormingen die in het Catshuis op een rijtje zijn gezet, kunnen mogelijk alsnog worden doorgevoerd met hulp van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De zogenoemde ‘Kunduz-coalitie’ lijkt bereid het Nederlandse huishoudboekje op orde te brengen. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag.

Steun Kunduz
De samenwerking tussen de partijen is vernoemd naar de coalitie die de missie in Kunduz steunde. Omdat de PVV tegen de missie was, moesten VVD en CDA op zoek naar een andere meerderheid in de Tweede Kamer.

Zie ook:

Kunduz-coalitie maakt kans

Telegraaf 24.04.2012 Ingrijpende bezuinigingen en hervormingen kunnen alsnog worden doorgevoerd met steun van de zogenaamde Kunduz-coalitie. Nu de politieke samenwerking met de PVV is geklapt, blijken D66, GroenLinks en de ChristenUnie bereid over hun schaduw heen te stappen.

Rutte en Kamer in debat

Telegraaf 24.04.2012 De Tweede Kamer gaat dinsdag met premier Mark Rutte in debat over de politieke crisis die is ontstaan na de val van het minderheidskabinet van VVD en CDA. Dat verloor de meerderheid in de Kamer toen PVV-leider Geert Wilders zaterdag zijn gedoogsteun introk. Hij kon niet leven met de gevolgen van de bezuinigingen die hij in het Catshuis met VVD en CDA besproken had.

Spanning stijgt: Den Haag in afwachting van debat

Elsevier 24.04.2012  De Tweede Kamer debatteert dinsdag met premier Mark Rutte (VVD) over de val van zijn kabinet. Onder meer de verkiezingsdatum en punten waarop Nederland kan bezuinigen, worden tijdens het debat besproken.

Kamer debatteert over gevolgen val kabinet

Metro 24.04.2012 De Tweede Kamer debatteert dinsdag met demissionair premier Mark Rutte (VVD) over de val van zijn minderheidsregering. Tijdens het debat moet duidelijk worden wanneer de verkiezingen worden gehouden en of de Kamer bereid is om in de tussentijd mee te werken aan bezuinigingen. Het debat begint om 14.00 uur met een verklaring van Rutte.

De kosten van het klappen

Spits 24.04.2012 De AEX zakte gisteren even onder de 300 punten. De psychologische grens, zo luidt het cliché. Uiteindelijk sloot de beurs 2,6 procent lager dan voor het klappen van het Catshuisberaad, op 301,27 punten. Niet alleen op de Amsterdamse beurs was er slecht economisch nieuws. Als de Nederlandse staat nu geld leent, en dat doet zij want de staatsschuld blijft oplopen, moet er meer rente betaald worden. Oftewel: geldschieters hebben er iets minder vertrouwen in dat Nederland (op tijd) terug betaalt en willen meer rente.

Kredietbureau Moody’s: Kabinetscrisis slecht voor rating

Elsevier 24.04.2012 De val van het kabinet-Rutte en het uitblijven van een bezuinigingsakkoord kunnen negatief uitpakken voor het kredietoordeel. Dat meldt de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s.

Schuldenlast
Hoewel Moody’s verwacht dat het voor de rest van 2012 onrustig blijft aan het politieke front in Nederland, staat het land er momenteel nog ‘relatief sterk’ voor. Moody’s wees daarbij op de verhouding tussen de schuldenlast en het bruto binnenlands product (bbp).

Zie ook:

Moody’s waarschuwt Nederland – kredietstatus onder druk

NRC 24.04.2012 De val van het kabinet heeft een negatief effect op de Nederlandse kredietwaardigheid. “Deze ontwikkeling geeft onzekerheid over het toekomstige beleid van Nederland”, waarschuwt kredietbeoordelaar Moody’s in een rapport (pdf) dat door de NOS online is gezet. Als de overheid zich minder aantrekt van de begrotingsdiscipline, kan de kredietwaardigheid onder druk komen te staan, waarschuwt de kredietbeoordelaar. De ontwikkelingen in Nederland kunnen volgens Moody’s ook een negatief effect hebben op de rest van de eurozone.

De crisisaanpak kan niet wachten tot nieuwe verkiezingen. Er moet een compromis komen, over de polarisatie heen. Bijna eensgezind vindt het linkse kamp dat Rutte te veel bezuinigde en te weinig hervormde. Dat is waar: het pakket dat zaterdag uit het Catshuis kwam, liet de arbeidsmarkt ongemoeid. De aanpak van de woningmarkt is mager. En daar ligt ook de uitweg. Iets minder hard bezuinigen in 2013 en serieuzer hervormen op de lange termijn is dé manier om alsnog eensgezind op te treden en Nederlands financiële geloofwaardigheid te redden.

Onmacht heeft de Nederlandse politiek in een stevige houdgreep genomen. De vrijwel onwerkbare verkiezingsuitslag van 2010, de emoties van de daaropvolgende formatie en de volstrekte onberekenbaarheid van PVV-leider Wilders kwamen zaterdag in het Catshuis, na anderhalf jaar uitstel, alsnog samen in een giftige cocktail die de val van het kabinet-Rutte inluidt.

‘Laten de ware politieke leiders opstaan’

VK 23.04.2012  Nederlands financiële geloofwaardigheid kan slechts gered als links en rechts nu over hun schaduw heen springen. Dat betoogt politiek redacteur van de Volkskrant Raoul du Pré.

‘Eerst bezuinigen, dan pas verkiezingen’

Telegraaf 23.04.2012 Eerst maar enkele bezuinigingen doorvoeren en dan pas naar de stembus. Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, zouden VVD, CDA en de oppositiepartijen nog wel afspraken moeten maken over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en geld voor ontwikkelingshulp.

De politiek kan niet met maatregelen wachten tot na de verkiezingen

Trouw 23.04.2012  Nederland zou opgelucht adem kunnen halen als de crisis niet te ernstig was. Toch kan er wel wat goeds komen uit de beslissing van de PVV de steun aan de minderheidscoalitie van VVD en CDA in te trekken.

 
Pechtold bereid tot ingrijpende maatregelen

Trouw 23.04.2012 D66-leider Alexander Pechtold is bereid ingrijpende maatregelen te steunen die het mogelijk moeten maken dat de Kamer het met het minderheidskabinet van VVD en CDA voor 1 juni eens wordt over een volwaardige begroting voor 2013.

Pechtold wil uiterlijk 1 juni noodpakket

NU 23.04.2012 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold wil dat de Tweede Kamer uiterlijk 1 juni een akkoord sluit over een begroting voor 2013.  Hij wil dat ‘links en rechts’ hun taboes op hervormingen laten varen en stelt voor begin september verkiezingen te organiseren. “De eerste prioriteit moet nu voor alle partijen zijn om een stevige begroting voor 2013 voor te bereiden, waarmee we aan iedereen het signaal geven dat de politiek niet op z’n handen zit”, aldus Pechtold.

Oppositie wil ‘nieuwe bijstand’ blokkeren

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, ruiken partijen in de Tweede Kamer hun kans om kabinetsplannen stil te leggen.

‘Er was ruimte verbetering koopkracht’

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Na doorrekening van het CPB, bestond er nog ruimte in het Catshuis-pakket voor verbetering van de koopkrachtcijfers in 2013. Dat stelt premier Rutte in zijn ontslagbrief aan de Koningin.

Negatieve stemming op beurzen na val kabinet-Rutte

Elsevier 23.04.2012 De rente op tienjarige Nederlandse staatsobligaties is maandag opgelopen. Beleggers zijn negatief over de val van het kabinet en het uitstellen van crisismaatregelen. De rente liep maandag op van ongeveer 2,3 procent op vrijdag tot 2,43 procent. Het verschil met de Duitse staatsrente is nu 0,78 procent, het hoogste niveau van dit jaar. Onzekerheid over hoe Nederland het begrotingstekort gaat terugdringen, zorgt voor de negatieve stemming op de financiële markten.

De AEX-index verloor vandaag 2,6 procent en zakte zelfs even onder de 300-punten-grens, al komt dat niet alleen door de val van het kabinet. De MidKap-index voor het middensegment verloor 3 procent.

Rente op Nederlandse staatsobligaties loopt op

Elsevier 23.04.2012 Beleggers hebben maandag negatief gereageerd op het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis. De rente op 10-jarige staatsobligaties liep op, een indicatie dat het duurder wordt voor Nederland om geld te lenen.

De rente op Nederlandse 10-jarige leningen liep op tot 2,41 procent. Vrijdag stond de rente op ongeveer 2,3 procent. Het verschil met de rente op Duitse obligaties klom tot bijna 74 basispunten (0,74 procent). Dat is ruimschoots het hoogste niveau van dit jaar

Zie ook:

De Jager: met Kamer praten over maatregelen

Trouw 23.04.2012 ‘ ‘We zullen de financiële markt en de Nederlanders laten zien dat we ook nu een degelijk financieel beleid kunnen voeren.’ Die boodschap gaf minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag af na de bijzondere ministerraad na het mislukken van het Catshuisoverleg.

De Jager wil markten geruststellen

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager (Financiën) hoopt dat de financiële markten inzien dat Nederland een solide land is en blijft. Hij zei dat maandag tegen NU.nl na afloop van de ingelaste ministerraad, naar aanleiding van de ontstane kabinetscrisis. Volgens hem heeft Nederland ook in het verleden laten zien solide begrotingsbeleid te voeren.

Wat er ook gebeurt, aan de Brusselse 3 procent valt niet te ontkomen

VK 23.04.2012  Welke regering Nederland ook krijgt, zij zal het begrotingstekort in 2013 tot maximaal 3 procent moeten terugdringen. Weigert ze dat of blokkeert de Tweede Kamer de bezuinigingen, dan legt eurocommissaris Rehn (Economische Zaken) een boete tot 1,2 miljard euro op.

Vakbeweging wil pijnlijke plannen in koelkast

Parool 23.04.2012 De vakcentrales FNV, CNV en MHP roepen de politiek op om een aantal pijnlijke kabinetsplannen in de koelkast te zetten. Daarbij gaat het onder meer om bezuinigingen op het passend onderwijs, de bijstand, sociale werkplaatsen en de Ziektewet.

‘Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, moet een pas op de plaats worden gemaakt bij plannen die zo veel mensen raken’, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag.

Oppositie wil al beladen onderwerpen in ijskast zetten

Elsevier 22.04.2012 Of de regering haar ontslag gaat aanbieden, moet nog worden besloten, maar de eerste oppositiepartij heeft al een verzoek ingediend een onderwerp niet te behandelen voor er nieuwe verkiezingen zijn geweest.

Het is voorbij met de gedoogconstructie. Wat nu?

NRC 22.04.2012 Het Catshuisoverleg is mislukt en PVV-leider Geert Wilders heeft zijn gedoogsteun ingetrokken. Wat gaat er nu gebeuren?  

Opinie Arend van den Berg: exit Geert Wilders is heel goed nieuws

Z24 21.04.2012 De mislukking van het Catshuisoverleg is goed nieuws voor de Nederlandse economie: Geert Wilders kan niet langer een destructieve rol vervullen, meent Z24’s Arend van den Berg

Lonken naar oppositie

Telegraaf 22.04.2012 De regeringspartijen VVD en CDA hopen op samenwerking met de oppositiefracties nu PVV-leider Geert Wilders de gedoogcoalitie heeft opgeblazen.

Hoewel de politieke situatie nieuwe verkiezingen onvermijdelijk maakt, zal het kabinet toch eerst een begroting voor 2013 aan Brussel moeten voorleggen die voldoet aan de EU-normen. VVD-fractieleider Stef Blok en zijn CDA-collega Sybrand van Haersma Buma riepen in het weekeinde de PvdA en andere oppositiefracties op „over hun schaduw heen te springen”.

Oppositie wil al beladen onderwerpen in ijskast zetten

Elsevier 22.04.2012 Of de regering haar ontslag gaat aanbieden, moet nog worden besloten, maar de eerste oppositiepartij heeft al een verzoek ingediend een onderwerp niet te behandelen voor er nieuwe verkiezingen zijn geweest.

GroenLinks wil dat het debat over een sociaal leenstelsel voor studenten controversieel wordt verklaard. Dit betekent dat een kabinet dat niet kan steunen op een Kamermeerderheid geen beslissingen over het onderwerp mag nemen.

Zie ook:

CDA zoekt oppositie op – Video

Telegraaf 22.04.2012 CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma wil dat het minderheidskabinet de samenwerking zoekt met de oppositie om samen een begroting voor 2013 op te stellen.

CDA wil met bezuinigingspakket naar Kamer

Metro 22.04.2012 Het CDA wil met de oppositie onderhandelen om in ieder geval delen van het Catshuisakkoord overeind te houden. “We zullen het moeten combineren met voorstellen van de oppositie”, zei CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zaterdagavond in Nieuwsuur.

Van Haersma Buma (CDA) wil zaken doen met oppositie

NRC 21.04.2012 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma wil een deel van het Catshuisakkoord overeind houden en zaken doen met de oppositie. Dat zei hij vanavond in het tv-programma Nieuwsuur.

VVD, CDA en PVV waren het in de afgelopen zeven weken in principe eens geworden over een bezuinigingspakket van 14,2 miljard euro. Van Haersma Buma wil de voorstellen uit dit akkoord combineren met de plannen van de oppositie. Hij ziet aanknopingspunten om overeenstemming te bereiken op onderwerpen als hervormingen in de woningmarkt, het eerder verhogen van de AOW-leeftijd en het halveren van de bezuinigingen op passend onderwijs.

‘Nederland verliest triple A-status door kabinetscrisis’

Parool 22.04.2012 De mislukte onderhandelingen in het Catshuis kosten Nederland aanzien op de financiële markten. Dat zeiden vooraanstaande economen vandaag tegen het ANP.

‘Tekort van 3 procent gaat niet lukken’

Spits 22.04.2012 De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen.

Tekort van 3 procent lijkt niet haalbaar

NU 22.04.2012 DEN HAAG – De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen. De fractieleiders Stef Blok (VVD) en Sybrand van Haersma Buma (CDA) zeiden zaterdag in het tv-programma Nieuwsuur te hopen dat ze zaken kunnen doen met de oppositie nu de PVV uit de gedoogcoalitie is gestapt.

Maar PvdA-leider Diederik Samsom herhaalde dat zijn partij het niet nodig vindt om volgend jaar al aan de EU-eis te voldoen. Ook de SP heeft diverse malen laten blijken dat niet te willen.

Tekort 3% lijkt onhaalbaar

Telegraaf 21.04.2012 De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen.

april 22, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Peilingen 2e kamer 22.04.2012 Maurice de Hond – SP en VVD de grootste

Mogelijke coalities.

Met drie
VVD (33) + SP (30) + PvdA (24) = 87
VVD + SP + PVV (19) = 82
VVD + SP + D66 (15) = 78
VVD + PvdA + PVV = 76

Met vier
VVD + PvdA + D66 + CDA (11) = 83
VVD + PvdA + D66 + ChristenUnie (6) = 78
VVD + PvdA + D66 + GroenLinks (5) = 77

De actuele Thermometer.

Peiling: formatie nieuw kabinet vrijwel onmogelijk

Elsevier 22.04.2012 Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, is coalitievorming vrijwel onmogelijk. Zowel de VVD als de SP zou heel groot worden. Dat blijkt uit de peiling van Maurice de Hond, die zaterdagavond en zondagochtend is gehouden onder 4.500 deelnemers.

Trouw
De PVV verliest een zetel ten opzichte van vorige week en zou nog negentien zetels overhouden. Ongeveer 70 procent van de respondenten die in 2010 PVV stemden, blijft Geert Wilders trouw. De rest stapt over naar VVD en SP.  De partij wint amper nieuwe kiezers. Van alle respondenten zegt 49 procent dat het de schuld is van Wilders dat het Catshuisberaad is mislukt. PVV-kiezers leggen de schuld bij CDA , VVD of alle drie de coalitiepartijen.

Ook na klappen Catshuis blijft PVV-kiezer Wilders trouw

Parool 22.04.2012 Van de kiezers die in 2010 op de PVV stemden, blijft 70 procent die partij trouw, maar bij andere partijen wint ze nog maar amper. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond zondag, een dag nadat PVV-leider Geert Wilders zijn steun aan de gedoogcoalitie met VVD en CDA afbrak.

PVV stijgt na mislukken Catshuisberaad

Metro 22.04.2012  De PVV is in de peiling van Maurice de Hond gestegen na het mislukken van het Catshuisberaad. Vrijdag peilde De Hond de partij op zeventien zetels, zondag staat de partij op negentien zetels, concludeert De Hond uit een spoedpeiling onder 4500 mensen die zaterdagavond en zondagochtend werd gehouden.

PVV-kiezer steunt Wilders

Telegraaf 22.04.2012 De PVV-kiezer steunt Wilders in zijn beslissing om het Catshuisberaad af te breken. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeker Maurice de Hond onder ruim 4500 mensen. Hoewel de PVV-aanhang Wilders dus trouw blijft, wint de PVV bij andere partijen nog maar nauwelijks kiezers. De PVV komt in de peiling van Maurice de Hond uit op 19 zetels, 5 minder dan in 2010. De kiezers die de PVV verlaten gaan naar de VVD of de SP. Dat zouden als er nu verkiezingen waren de grootste partijen worden.

PVV-stemmers blijven Wilders trouw

Spits 22.04.2012 Van de kiezers die in 2010 op de PVV stemden, blijft 70 procent die partij trouw. Dat blijkt vandaag uit een peiling van Maurice de Hond, een dag nadat PVV-leider Geert Wilders wegliep uit het Catshuisoverleg en daarmee een einde maakte aan zijn steun aan de gedoogcoalitie met CDA en VVD.

Massale overloop naar SP

NU 22.04.2012 Vanuit vrijwel alle politieke partijen vindt een overloop plaats van kiezers naar de SP. Een coalitie van VVD, PVV en CDA zou nog maar 63 zetels opleveren.

Dat blijkt uit de recentste peiling van Maurice de Hond, afgenomen nadat de Catshuis-onderhandelingen zijn stukgelopen.

Kiezer wil snel naar de stembus

Meerderheid tegen begrotingseis Europese Unie

NU 22.04.2012 AMSTERDAM –  Een meerderheid van de Nederlandse kiezers wil verkiezingen nu de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis stukgelopen zijn. Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond die na de breuk in Den Haag gehouden is.

april 22, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties