Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2

Het CDA en de partijvernieuwing.

De steun aan het kabinet komt overeen met de stemming tijdens het CDA-congres van een jaar geleden. Toen ging 68 procent van de aanwezigen akkoord met het Regeer- en Gedoogakkoord en daarmee ook met samenwerking met de PVV van Geert Wilders.

Later blijkt dat bijna de helft (46 procent) van de CDA-achterban vindt dat hun partij onvoldoende weerwoord geeft aan de partij van Geert Wilders. Veel van de ondervraagde CDA-stemmers hebben moeite met gedoogpartner PVV. Driekwart (78 procent) vindt dat Wilders de grenzen van het fatsoen regelmatig overschrijdt in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 2.000 CDA-stemmers.

Binnen partijen die het slecht doen bij verkiezingen en in opiniepeilingen klinkt vroeg of laat de roep om nieuwe ideeën. Maar de huidige onvrede met de politiek heeft waarschijnlijk meer te maken met de rol die politici vervullen, of liever gezegd: niet vervullen. Die sanctioneert bestuurlijk autisme.

Bij het CDA is men al blij dat bij de Algemene Beschouwingen  fractievoorzitter Haersma Buma een fatsoensdrempel opwierp tegen Wilders. Ook daar is dringend behoefte aan smoel.

Waarom gaat het zo slecht met het CDA?  – Video

Zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 1

en: Herman Wijffels CDA maakt zich zorgen over de Partij

Lees ook het Elsevier-commentaar van Eric Vrijsen: Herman Wijffels heeft geen recht van spreken  

De fractie begint zich meer en meer te roeren.

Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met een drang tot profileren. De partij staat slecht in de peilingen. De achterban klaagde over de onzichtbaarheid van de fractie. Recent erkende CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom dat de fractie te weinig opviel.
Voor een fractie die moet opereren binnen coalitieverband is het niet eenvoudig om zich te profileren. Immers, het coalitieakkoord drukt de fractie in een keurslijf van afspraken.

Pispaal
Met lede ogen hebben de christen-democraten moeten aanzien hoe de PVV van Geert Wilders buiten het gedoogakkoord om regelmatig oppositie voert tegen het kabinet en daarvoor beloond wordt in de peilingen. De VVD staat ook gunstig in de peilingen, mede vanwege de populariteit van rasoptimist Mark Rutte. Het CDA daarentegen vormt de pispaal van zowel de PVV als de oppositie.

De CDA-fractie lijkt meer ruimte te willen nemen voor een eigen, meer kritische koers richting kabinet. Dat is ook onontkoombaar, wil de partij haar bestaansrecht opnieuw bewijzen en niet al te dramatisch verliezen bij de komende verkiezingen. Het risico daarbij is dat de verhoudingen binnen de coalitie met de VVD en met de PVV op scherp worden gezet, met als grootste gevaar een breuk.

Het risico op een dergelijk scenario wordt vooralsnog niet zo groot geacht. Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders verklaren keer op keer dat de verhoudingen tussen de drie partijen uitstekend zijn. Overigens is het ook niet de primaire taak van de kleinste regeringspartner om de coalitie bij elkaar te houden, vinden CDA’ers. Die verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de VVD, en min of meer ook bij de PVV.

Verraad
De ruimte voor het CDA ligt dan ook binnen het regeerakkoord of bij de onderwerpen waarover geen afspraken zijn gemaakt. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar niet onmogelijk, zo blijkt uit de eerder genoemde voorbeelden. VVD-Kamerlid Charlie Aptroot verklaarde vorige week in een emotionele bui dat het CDA ‘verraad’ pleegde aan het regeerakkoord door bezwaar te maken tegen invoering van de verhoging van de maximumsnelheid. Hij moest later toegeven dat het CDA zich aan het akkoord hield.

Een mogelijk complicerende factor vanaf volgende maand kunnen de rapporten vormen van de drie partijcommissies die voorstellen gaan doen voor een nieuwe politiek-strategische koers. Die is bedoeld voor de langere termijn.

De CDA-fractie begint zich steviger te roeren

Trouw 23.12.2011 Er lijkt een nieuwe wind te waaien in de doorgaans zo volgzame CDA-fractie in de Tweede Kamer. Kamerleden van deze coalitiefractie opereren steeds vaker, zo lijkt het, kritischer jegens het kabinet.

Het jonge CDA-Kamerlid Sander de Rouwe ligt dwars bij de plannen van minister Schultz om op veel snelwegen de maximumsnelheid te verhogen naar130 kilometer per uur. Hij eist eerst veiligheidsmaatregelen. Zijn collega Ad Koppejan accepteert niet dat staatssecretaris en partijgenoot Henk Bleker de wet zodanig wil wijzigen dat PostNL niet zes maar vijf dagen post hoeft te bezorgen.

In de peilingen staan PvdA en CDA, de partijen die sinds de oorlog goed waren voor meer dan tien kabinetten en die veel meer op elkaar lijken dan ze zich realiseren, gezamenlijk op een schamele dertig zetels. De eens zo trotse bestuurderspartijen hebben zich in de hoek laten dringen waar de klappen vallen, en in die hoek is het niet prettig toeven.

Verstandige route
Zelfrespect en zelfvertrouwen – dat lijken me de kernbegrippen om er weer bovenop te komen. CDA en PvdA delen een geschiedenis om trots op te zijn, en in elk geval hebben de partijen zich bereid getoond bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen en de bijbehorende risico’s te nemen.

Laat dat maar weten, vent het uit, en negeer Geert Wilders en Emile Roemer – dat lijkt mij een verstandige route. Mocht electorale groei uitblijven, dan word je een politieke groepering waar desondanks rekening mee dient te worden gehouden. Maar veel waarschijnlijker lijkt het me dat de weg naar herstel op deze manier wordt ingeslagen.

‘PvdA en CDA hebben meer zelfrespect nodig’

VK 20.12.2011 De aangeslagen middenpartijen CDA en PvdA kunnen trots zijn op het door hen betoonde verantwoordelijkheidsgevoel. Met meer zelfrespect komen de partijen er weer bovenop, betoogt auteur Bert Bukman.

Wie wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA?

Trouw 17.12.2011 CDA-voorzitter Ruth Peetoom zegt een noodscenario klaar te hebben liggen als er op korte termijn verkiezingen gehouden moeten worden, omdat het huidige kabinet van VVD en CDA ten val komt. Ze wilde niet zeggen hoe dat scenario eruit zag, maar ingewikkeld is dat niet. De partij moet een verkiezingsprogramma hebben en een lijsttrekker.

Wordt Liesbeth Spies ook lijsttrekker van het CDA?

VK 17.12.2011 Het CDA is een partij in crisis. De peilingen zijn belabberd, er wordt geworsteld met de gedoogconstructie. Dan zijn speculaties nooit ver weg. Zoals: kan Liesbeth Spies, de opvolgster van Piet Hein Donner als minister van Binnenlandse Zaken, ook de lijsttrekker worden voor het CDA bij nieuwe verkiezingen?

‘Discussie binnen het CDA nog niet klaar’

NU 05.12.2011 Volgens CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma hoeft zijn partij niet voor de ondergang te vrezen. “Het congres van vorig jaar waar over regeringsdeelname werd besloten is de grote ommekeer geweest.”

Bekijk video – Het CDA heeft een van de roerigste jaren sinds haar oprichting in 1980 achter de rug. Meningsverschillen worden voor de camera’s uitgevochten en partijbonzen vrezen het einde van de partij. 

Voor het juiste programma heeft Koopmans zijn hoop gevestigd op de vernieuwingsoperatie binnen het CDA. Zelf heeft hij echter nog weinig met de voorgestelde nieuwe uitgangspunten. “Ik weet niet zo goed wat ik met compassie moet.” Dat verklaart de zakelijke opstelling van de fractie in de kwestie-Mauro.

Koopmans haalt vervolgens een voorbeeld aan van een derde generatie werkloze, waartegen hij had gezegd dat die een schop onder z’n kont nodig had. Meneer Koopmans, u had ook kunnen vragen waarom die man werkloos was en wat u, als Kamerlid, kunt doen om hem aan het werk te helpen. Dat is nou compassie. Dat is het CDA van morgen.

CDA-rechteraanvaller Koopmans kan nog wat leren over compassie

Trouw 11.11.2011 De beeldspraak van Ger Koopmans was treffend. In een interview in Trouw (5 november) noemde hij zichzelf een rechteraanvaller. Als linkerverdediger is er voor mij weinig voor nodig om zijn aanval te pareren.

Het CDA lijdt aan het lijden dat het ontkent en ontloopt

NRC 05.11.2011 De Mauro Passion heeft voor iedereen zichtbaar gemaakt waar het CDA aan lijdt. Geen enkele politieke winst halen uit het openbaar beleven van een gewetensconflict, dat is nieuw en pijnlijk. Het CDA wordt door meer geteisterd dan een leiderschapsprobleem: verbestuurlijking en christendemocratie gaan niet langer hand in hand. Hoe kon het CDA zo de greep …

Compassie, gemeenschapszin, sociaal – zulke woorden kunnen de kern worden van het vernieuwde CDA. Deze denkrichting, zoals die tijdens het congres van de partij werd verwoord door Jacobine Geel, heeft een sterk anti-liberaal karakter. Sluit het vernieuwde christen-democratische gedachtengoed daarmee automatisch aan bij dat van de PvdA?

CDA en PvdA kruipen naar elkaar toe  

Trouw 06.11.2011 CDA en PvdA bezinnen zich allebei op hun beginselen. De partijen keren zich tegen het doorgeschoten individualisme en komen er beide op uit dat het gaat om wat van waarde is. Maar politieke samenwerking lijkt nog ver weg.

“We hebben natuurlijk allemaal weleens onze moeilijke momenten”, geeft Ger Koopmans (49) toe. Maar dat hij getroffen zou zijn door moedeloosheid of verongelijktheid over wat zijn partij allemaal overkomt, nee, daar wil de Limburgse CDA’er niet van horen.

‘We liggen op een spijkerbed, dan blijf je wel wakker’

Trouw 06.11.2011 “We hebben natuurlijk allemaal weleens onze moeilijke momenten”, geeft Ger Koopmans (49) toe. Maar dat hij getroffen zou zijn door moedeloosheid of verongelijktheid over wat zijn partij allemaal overkomt, nee, daar wil de Limburgse CDA’er niet van horen.

CDA, dump die Jacobine Geel en omarm Ab Klink

Elsevier 04.11.2011 Het was een rumoerige week voor het CDA. De partij is nog niet hersteld van de laatste volksberisping. Ook in de peilingen gaat het constant niet goed met het CDA.

De partij is tot op het bot verdeeld. De linkse media hebben de PVV met rust gelaten, ze zijn tot de ontdekking gekomen dat ze de PVV niet zomaar kapot kunnen krijgen. Daarom richten ze hun pijlen op het CDA, de zwakke schakel in het kabinet. Wie had dat kunnen denken?

CDA boog in kwestie Mauro weer voor PVV

Trouw 04.11.2011  Het CDA had een helder standpunt: Geef Mauro een pardon. Maar weer ging de partij door de bocht onder druk van de PVV.

Als tegenstander van de huidige regeringsconstructie heb ik de berichtgeving rondom Mauro Manuel met buitengewone interesse gevolgd. Ik hoopte dat mijn vrees dat het CDA in deze coalitie geen eigen geluid kan vertolken, nu eens niet bewaarheid zou worden. Het tegendeel blijkt helaas het geval.

Compassie werkt alleen als je het meent

Trouw 04.11.2011 Het CDA-congres probeerde vruchteloos de Kamerfractie te bewegen tot een echte oplossing voor jonge asielzoekers als Mauro.

Op datzelfde congres presenteerde Jacobine Geel nieuwe woorden om de identiteit van de partij terug te vinden. Opvallend kernwoord daarin: compassie.

Een mooi woord, al zullen weinig mensen begrijpen wat de relatie is tussen compassie en de keuzes van het CDA. De enorme spanning binnen de partij hangt onder meer samen met de vraag wat er over is van het christelijk-sociale gezicht. Misschien helpt zo’n nieuw woord.

‘Het CDA komt er echt wel weer bovenop’

VK 02.11.2011  Elf zetels in de peilingen, de Mauro-affaire, een leiderschapscrisis en het ontbreken van een duidelijk verhaal. Het CDA is in last. Maar het is nog veel te vroeg om de christen-democraten definitief af te schrijven.

Het CDA moet het radicale midden zoeken; advies houdt een grote belofte in

Trouw 31.10.2011  Oud-minister Aart Jan de Geus raadt het CDA aan de komende jaren het radicale politieke midden op te zoeken, zo hield hij zaterdag het congres van de partij voor.

De Geus is voorzitter van het Strategisch Beraad, een groep prominente christen-democraten, die op verzoek van partijvoorzitter Ruth Peetoom nadenkt over de ideologische koers van het CDA.

Lees ook: Het CDA vernieuwt. Maar wat daarna? – 29/10/11

Daniël Samkalden: ‘CDA-congres is obscure morele witwaspraktijk’

VK 31.10.2011 Het geloof van CDA’ers in hun eigen goede bedoelingen blijft onverminderd groot, terwijl de kiezers allang zijn afgehaakt, schrijft vk.nl-columnist Daniël Samkalden.

En nadat de CDA’ers elkaar de ene na de andere staande ovatie hadden gegeven, manhaftig op elkaars schouders hadden geklopt en beroerd door heftige emoties elkaar nieuwe moed hadden ingesproken, zongen ze, sommigen met tranen in de ogen van het plichtsbesef, allen tezamen het Wilhelmus. Want ondanks alles, overwint hier de eensgezindheid en het landsbelang.

‘Is Sybrand van Haersma Buma de nieuwe Charles de Gaulle?’

VK 31.10.2011 Eensgezindheid, daar draaide het om afgelopen zaterdag op het partijcongres van het CDA. Niet langer verdeeldheid over de jonge Angolese asielzoeker Mauro, maar sámen een oplossing zoeken, en sámen de weg op naar herstel.

‘Het CDA, een radeloze partij’

VK 31.10.2011 Vertwijfelde pogingen het onverenigbare te verenigen, tekenen de deplorabele staat van het CDA. Het CDA-congres bracht zaterdag geen verlichting in de calvarie die de partij dezer dagen beklimt. De dreigende uitzetting van de Angolese jongen Mauro Manuel ging gepaard met veel geworstel en gedemonstreerde barmhartigheid.

Daar schoot Mauro zelf niet veel me op. Een jaar nadat de partij besloot tot een politieke salto zonder vangnet in de vorm van een gedoogconstructie met Geert Wilders, verkeert ze nog altijd in een peilloze depressie. Voor- en tegenstanders blijken geen stap tot elkaar gekomen. Er is geen partijleider omdat de onenigheid geen keuze toelaat.

Analyse: CDA moet gezicht zien te redden

VK 31.10.2011 Met kunstgrepen en een strakke regie wist het CDA zaterdag te voorkomen dat de discussie over de 18-jarige asielzoeker Mauro escaleerde. Intussen staat de geloofwaardigheid van de partij verder onder druk, zakt zij naar elf zetels in een peiling van Maurice de Hond en dient de volgende horde zich aan: morgen staat de kwestie-Mauro opnieuw op de agenda.

Jacobine Geel ziet het CDA als de partij met compassie

Trouw 31.10.2011 Compassie maakt een goede kans de kern te worden van het toekomstige CDA. “De partij kan de gevoeligheid voor wie en wat kwetsbaar is naar voren brengen, en die levend houden. Juist daarin onderscheidt zij zich van andere partijen”, zei theologe Jacobine Geel zaterdag tegen een congres dat haar speech met grote instemming begroette.

Von der Dunk: ‘CDA brengt mensenoffer om Rutte-rechts te redden’

VK 30.10.2011   Opiniepeilingen laten er weinig twijfel over bestaan: zowel een grote meerderheid van de kiezers als meer specifiek van de CDA-aanhangers vindt dat Maxime weg moet en Mauro moet blijven. Het omgekeerde dreigt nu te gebeuren, en dat is precies het morele kernprobleem van het CDA, meent Thomas von der Dunk.  

Lees ook Peiling De Hond: CDA zakt naar 11 zetels, laagste ooit – 30/10/11

Lees ook Moeder Mauro: teleurstellend en hoopgevend – 29/10/11

In beeld: CDA gespleten?

De Pers 29.10.2011  Alle ogen waren zaterdag gericht op het CDA-congres in de Jaarbeurs in Utrecht. De kwestie Mauro leek de partij opnieuw in een crisis te storten. 

In beeld: Het najaarscongres van het CDA›

Het verwarrende CDA-congres van minuut tot minuut

VK 29.10.2011 Vandaag kwam het CDA bijeen in Utrecht voor het jaarlijkse najaarscongres. De ‘kwestie-Mauro’ hing boven de dag. Het werd een verwarrende bijeenkomst; de Mauro-motie werd met een overweldigende meerderheid aangenomen, maat wat betekende die nou precies? Lees het terug van minuut tot minuut.

Lees ook Reconstructie: hoe de CDA-fractie compleet faalde – 29/10/11

Lees ook Het CDA-congres in drie scenario’s: welke rol speelt Mauro? – 28/10/11

Livestream: volg het CDA-congres in Utrecht

NRC 29.10.2011 Om 10.00 uur vanochtend is het CDA-congres begonnen in Utrecht. De kwestie-Mauro staat prominent op de agenda. Bekijk hier de livestream van het najaarscongres. Lees verder›

CDA rekent op eensgezinde fractie na congres›

NRC 29.10.2011  Zo’n 1400 leden van het CDA kwamen vandaag in Utrecht bijeen voor het najaarscongres van de partij. De kwestie-Mauro stond prominent op de agenda. NRC-redacteuren Pim van den Dool, Annemarie Kas en Freek Staps deden van minuut tot minuut verslag. Lees verder>

Terpstra: Massief signaal

Telegraaf 29.10.2011 Prominent CDA-lid Doekle Terpstra vindt dat de Tweede Kamerfractie van zijn partij meer moet opkomen voor de Angolese jongen Mauro Manuel.

Volgens Terpstra heeft het CDA-congres zaterdag in Utrecht een „massief signaal” afgegeven, dat de fractie niet kan negeren. „Dan negeren ze een massief gevoel bij 85 procent van de achterban, die zegt: wij willen een andere politiek”, aldus de bestuursvoorzitter van hogeschool InHolland.

Het CDA vernieuwt. Maar wat daarna?

Trouw  29.10.2011 Het CDA vergadert vandaag over een nieuwe koers. Maar op de weg van partijvernieuwing liggen valkuilen. De onvrede over samenwerking met de PVV bijvoorbeeld. En wie gaat de partij leiden, in de aanloop naar de volgende verkiezingen?

Het zal wel toeval zijn, maar op één of andere manier zijn het vaak vrouwen die de brokken bij elkaar beginnen te vegen, wanneer de ooit zo grote volkspartij het CDA de boel weer eens uit handen heeft laten vallen.

Ben je nou helemaal ???

Ben je nou helemaal ???

Het CDA kan de komende drie jaar oogsten

Trouw 29.10.2011 Het CDA kan zich onderscheiden op klassiek sterke punten, maae dan moet de partij zich onafhankelijker en meer als spil opstellen.

Een jaar geleden werd dit kabinet gevormd. Drie unieke dingen speelden en spelen er. Voor het eerst een minderheidskabinet, een gedoogconstructie met een PVV die (half) mee aan het stuur zit, èn een historisch klein CDA. Hoe kan het CDA een jaar later hierop terugkijken?

‘CDA naar radicale midden’

Telegraaf 29.10.2011  Het CDA moet bij het uitzetten van een nieuwe koers voor de christendemocratie de komende 10 à 15 jaar het „radicale midden” zien te vinden. Dat stelde oud-minister Aart Jan de Geus van het CDA, die voorzitter is van het zogeheten Strategisch Beraad van de christendemocraten, zaterdag op het partijcongres in Utrecht.

CDA-leden willen keuze bij partijbenoemingen

NU 29.10.2011 De CDA-leden vinden dat ze te weinig keuze krijgen bij benoemingen binnen de partij. Het CDA-congres heeft zaterdag in Utrecht een voorstel overgenomen van de jongerenafdeling van de christendemocraten, CDJA, die vraagt om meervoudige voordrachten bij het invullen van belangrijke bestuurlijke functies in de partij.

CDA-top is Koppejan en Ferrier spuugzat

AD 29.10.2011 De zaak rond de uitgeprocedeerde asielzoeker Mauro Manuel heeft nieuwe wonden geslagen in het CDA. De partijtop is afgeknapt op de dissidenten Ad Koppejan en Kathleen Ferrier. Ze zouden de zaak rond Mauro hebben ‘misbruikt’ om hun weerstand tegen de samenwerking met de PVV te etaleren.

Partijtop is dissidenten zat

Elsevier 29.10.2011 De CDA-fractie heeft twee dissidenten, Kathleen Ferrier en Ad Koppejan, die vinden dat Mauro moet blijven. Volgens het AD is de partijtop de twee ‘spuugzat’.

CDA-top is dissidenten zat

Telegraaf 29.10.2011 De CDA-top is Koppejan en Ferrier spuugzat. De dissidenten zouden de zaak rond Mauro misbruiken om hun weerstand tegen de samenwerking met de PVV te benadrukken.

CDA is dissidenten helemaal beu

Spits 29.10.2011 Bronnen binnen het CDA zouden deze notie bevestigen. Enkele partijleden wijzen erop dat de beslissing van minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie) niet anders is dan die van vroegere bewindspersonen, zoals oud-PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak en de eerdere CDA-minister Ernst Hirsch Ballin.

‘Het is nu of nooit voor CDA’

NU 29.10.2011 UTRECHT – ,,Het is nu of nooit” om het CDA weer een vereniging te maken waar politiek kan worden bedreven. Dat stelde zaterdag op het CDA-congres de werkgroep die de organisatie onder de loep neemt, na de reeks verkiezingsnederlagen en de heftige interne discussie over deelname met VVD aan een minderheidskabinet dat leunt op gedoogsteun van de PVV.

Lees meer over dit onderwerp;

CDA naar vernieling door Ferrier en Koppejan

Elsevier 28.10.2011 Nu de kwestie-Mauro kan doorzieken op het CDA-congres helpen Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier hun partij om zeep

De ‘dissidente’ CDA’ers Ad Koppejan en Kathleen Ferrier legden zich eerst neer bij het afwijzende besluit van CDA-minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) en het standpunt van de CDA-fractie. Overmand door het ‘emotionele Kamerdebat’ van gisteren, liepen Koppejan en Ferrier over naar de oppositie.

Wat is dit voor circus? Kamerfracties die partijpolitiek bedrijven met Mauro. Onfatsoenlijk in een rechtsstaat. Het CDA had het nooit zover mogen laten komen. Politiek dom.

Morgen CDA-congres, het vorige was historisch

NRC 28.10.2011 Vanwege de kwestie-Mauro zijn morgen alle ogen gericht op het CDA-congres. Het congres van een ruim jaar geleden, op 2 oktober 2010, staat de meeste mensen echter nog helder voor ogen. Nog eenmaal de hoogtepunten. Lees verder›  

Uitzetting Mauro: vijf vragen over het spannende CDA-congres van morgen

NRC 28.10.2011  Zo’n 1400 leden van het CDA komen morgenochtend in Utrecht bijeen voor het najaarscongres van de partij. Alle ogen van politiek Den Haag zijn morgen op het congres gericht omdat de kwestie-Mauro prominent op de agenda staat. Vijf vragen over waar we tijdens het congres op moeten letten. Lees verder›

‘Verwarring binnen het CDA komt door achterstallig onderhoud’

NRC 28.10.2011 De spanning binnen het CDA loopt op nu de stemming over het uitzetten van de Angolese asielzoeker Mauro Manuel is uitgesteld. “Alle verwarring die nu weer zichtbaar is in de partij komt door achterstallig onderhoud. Waar staan we voor?” Dat zegt Paul Schenderling, één van de partijleden die is aangesteld om de nieuwe partijlijn te bepalen,

Mauro domineert CDA-congres

Telegraaf 28.10.2011 De dreigende uitzetting van de Angolese jongen Mauro Manuel zal zaterdag het najaarscongres van het CDA domineren. Het typeert volgens kritische CDA-leden de moeilijke positie waarin de partij zichzelf heeft gebracht door met de VVD in een minderheidskabinet te gaan zitten dat leunt op gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders.

Kampioen zonder kiezers

De Pers 28.10.2011 De grote winnaar zijn, en tegelijk de grote loser. Morgen op het partijcongres in Utrecht zal het CDA zich afvragen hoe het uit het diepe dal kan opkrabbelen. In de peilingen blijkt het nóg slechter te kunnen gaan dan het historische dieptepunt van 21 zetels. Het CDA is met 15 zetels niet meer een van de groten, maar de vijfde partij van het land.

Onbehagen in CDA neemt toe

Metro 27.10.2011 Het CDA wacht zaterdag in het Utrechtse Beatrixtheater een roerig congres. Zo heftig als vorig jaar zal het niet worden. Toen werd gestemd werd over regeringsdeelname én de daarbij horende samenwerking met de PVV. Eenderde van de aanwezige CDA’ers was toen tegen die samenwerking en een fors deel ging schoorvoetend in zee met Geert Wilders.

Een jaar later is de kritiek op de koers van de partij en op de samenwerking met Geert Wilders allesbehalve verstomd. De beslissing van CDA-minister Leers om de 18-jarige Angolees Mauro uit te zetten, maakt de verdeeldheid binnen de partij extra zichtbaar.

CDA steunt besluit Leers uitzetting Mauro – ‘partij passeert ledencongres’

NRC 27.10.2011 “De oppositie wil het CDA in verlegenheid brengen. Op het congres kunnen de leden via moties het CDA dwingen een bepaalde koers te volgen. De Kamerleden houden liever hun handen vrij om te kunnen reageren op politieke ontwikkelingen”

Bijna geen enkele CDA’er wil Verhagen als partijleider

NRC 27.10.2011  Slechts 5 procent van de CDA-politici vindt dat het “goed” gaat met de partij en maar 3 procent wil dat Maxime Verhagen de nieuwe partijleider wordt.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad en onderzoeksbureau OverheidInNederland.nl onder gemeenteraadsleden, burgemeesters, gedeputeerden en Kamerleden voor het CDA. In totaal 2.090 van hen werden benaderd, bijna 750 reageerden en zij leveren een statistisch betrouwbaar beeld.

‘Drie procent CDA-politici wil Verhagen als partijleider’

VK 27.10.2011 Bijna geen enkele CDA-politicus vindt dat het goed gaat met de partij. In een onderzoek zegt slechts vijf procent dit. En maar drie procent wil dat Maxime Verhagen de nieuwe partijleider wordt.

NRC Handelsblad deed hier onderzoek naar. De avondkrant benaderde 2.090 CDA-politici, van wie er 750 reageerden. Ook de CDA-Kamerfractie krijgt een dikke onvoldoende van de partijpolitici. Slechts 39 procent van de ondervraagden vindt dat zij hun werk naar behoren doen. Men vindt dat de partij ‘onvoldoende profiel’ heeft.

‘Verhagen ongeschikt als leider CDA’

NU 27.10.2011 AMSTERDAM – Een overgrote meerderheid van CDA-politici wil Maxime Verhagen niet als partijleider. Slechts drie procent ziet hem als geschikte leider van de regeringspartij.

CDA-bestuur wil even geen hervormingsresoluties

24.10.2011 DEN HAAG – Het CDA-partijbestuur houdt voor het congres op zaterdag de boot nog even af met voorstellen voor partijvernieuwing.

Democratisch
Zo leverde oud-CDA-minister Cees Veerman deze week nog kritiek op samenwerking met de PVV van Geert Wilders.

‘Ik vraag niemand zijn gevoelens in te ruilen, maar wel om oplossingen te zoeken. Ik vind dat we verder zijn dan ik had durven hopen, maar ik weet dat er nog een heel lange weg te gaan is. Daar ben ik ook niet bang voor.’

Elseviers opinie
Bij het CDA is kennelijk een wekker afgegaan, want de ene na de andere minister staat op met een naar rechts zwenkende uitspraak

Lees het Elsevier-commentaar van Eric Vrijsen: CDA heeft leider nodig die rechtse koers vaart

‘Kamerleden op kandidatenlijst CDA via regionale voorverkiezingen’

NRC 24.10.2011 Het CDA moet regionale voorverkiezingen houden voor kandidaat-Tweede Kamerleden. Partijleden kunnen daarmee “zelf beslissen wie het populairst is” en wie een plek op de kandidatenlijst verdient.

Dit voorstel wordt zaterdag in stemming gebracht tijdens het congres van de regeringspartij, zo blijkt uit de nog niet publiek gemaakte resoluties. Het idee van voorverkiezingen op regionaal niveau komt van het CDJA. De jongerenafdeling heeft na de desastreus verlopen verkiezingen van 2010 een leidende rol gespeeld bij de vernieuwing van de partij. De groep kwam als eerste met een kritisch maar goed ontvangen evaluatierapport.

CDA betreurt geklaag oudgedienden over PVV

Elsevier 22.10.2011 CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma vindt het jammer dat oudgedienden van het CDA maar blijven klagen over de samenwerking met de PVV van Geert Wilders.

Juist door de kritiek van prominenten blijft volgens hem het beeld bestaan van een verscheurd CDA. Buma zegt dat zaterdag in een interview in De Telegraaf.

Fractievoorzitter CDA baalt van klagende prominenten

Trouw 22.10.2011 CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma vindt het jammer dat oudgedienden van het CDA maar blijven klagen over de samenwerking met de PVV van Geert Wilders.

Buma geeft vandaag in een interview in De Telegraaf aan dat juist door de kritiek van prominenten het beeld blijft bestaan van een verscheurd CDA. Ex-minister Cees Veerman uitte deze week nog kritiek.

CDA is gemor oude top beu

Telegraaf 22.10.2011 Buma geeft zaterdag in een interview in De Telegraaf aan dat juist door de kritiek van prominenten het beeld blijft bestaan van een verscheurd CDA.

Ex-minister Cees Veerman uitte deze week nog kritiek. Buma: „Sommigen blijven heel lang zeggen dat ze het er niet mee eens zijn, terwijl het toch ook mensen zijn die weten dat als een partij democratisch in meerderheid een keuze maakt, dat die partij in die keuze verder gaat.”

‘Kritiek oude CDA’ers houdt peilingen laag’

Spits 22.10.2011 Sybrand van Haersma Buma, de fractievoorzitter van het CDA heeft er schoon genoeg van.

Oudgediende christendemocraten blijven steen en been klagen over het samenwerkingsverband met de PVV, en dat mag van de fractieleider wel eens ophouden. Hij roept de critici op zich neer te leggen bij de wens van de ruime meerderheid.

Buma betreurt geklaag oudgedienden CDA

De Pers 22.10.2011 CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma vindt het jammer dat oudgedienden van het CDA maar blijven klagen over de samenwerking met de PVV van Geert Wilders.

Buma betreurt geklaag oudgedienden CDA

NU 22.10.2011 DEN HAAG – CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma vindt het jammer dat oudgedienden van het CDA maar blijven klagen over de samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Buma geeft zaterdag in een interview in De Telegraaf aan dat juist door de kritiek van prominenten het beeld blijft bestaan van een verscheurd CDA.

CDJA vreest voor oude reflex

De Pers 19.10.2011 De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, vreest dat de partij in ,,een oude reflex schiet van krampachtig processen willen beïnvloeden”. Dat stelt CDJA-voorzitter Arrie Vis vooruitlopend op het komende CDA-congres op 29 oktober.

Tot ongenoegen van de jongeren hebben leden op het najaarscongres niks te kiezen bij de benoeming van vier nieuwe dagelijks bestuursleden, omdat er niet één meervoudige voordracht is.

Lees ook:

‘CDA moet PVV inruilen’

Telegraaf 16.10.2011 “Het CDA moet de gedoogconstructie met de PVV opzeggen en op zoek gaan naar een andere gedoogpartner.” Dat zegt Cees Veerman, oud-minister van landbouw en CDA-partijprominent.  Veerman doet zijn uitspraak in KRO’s Brandpunt.

De oud-minister vreest het ergste als zijn partij de PVV niet dumpt. “Het moet afgelopen zijn, anders loopt het verkeerd af met het CDA. Je zou kunnen zeggen: we gaan met het minderheidskabinet door en wisselen de PVV in voor de gedoogsteun van de PVDA of D66.”

CDA-prominent Veerman: ruil PVV in voor PvdA of D66

Trouw 16.10.2011 Oud-minister en CDA-prominent Cees Veerman vindt dat zijn partij moet overwegen de samenwerking met de PVV in de huidige gedoogconstructie op te zeggen. Dat zei hij gisteravond in het tv-programma Brandpunt.

Veerman noemde de PvdA en D66 in het actualiteitenprogramma ‘betere gedoogpartners’. Het zint Veerman niet dat minister Gerd Leers (Immigratie) en staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) uitspraken moesten intrekken om Geert Wilders niet in het harnas te jagen.

CDA-prominent Veerman: ruil PVV in voor PvdA of D66

AD 16.10.2011 Oud-minister en CDA-prominent Cees Veerman vindt dat zijn partij moet overwegen de samenwerking met de PVV in de huidige gedoogconstructie op te zeggen. Dat zei hij vanavond in Brandpunt.

CDA’er Cees Veerman: Kabinet moet breken met PVV

Elsevier 16.10.2011 Het CDA moet de gedoogconstructie met de PVV opzeggen en op zoek gaan naar een andere gedoogpartner. ‘Het moet afgelopen zijn anders loopt het verkeerd af met het CDA.’

Dat zegt oud-CDA-minister van Landbouw Cees Veerman zondagavond in het KRO-programma Brandpunt.

Veerman zegt dat het kabinet de samenwerking met de PVV van Geert Wilders kan opzeggen en deze kan inwisselen voor gedoogsteun van bijvoorbeeld PvdA of D66.

Lees het Elsevier-commentaar van Syp Wynia: CDA-dissidenten schaden CDA en het kabinet

Zie ook:

“Het moet afgelopen zijn, anders loopt het verkeerd af met het CDA”, voorspelt de oud-minister van Landbouw.

Veerman wil dat CDA breekt met PVV

NU 16.10.2011 Het CDA moet de gedoogconstructie met de PVV opzeggen en op zoek gaan naar een andere gedoogpartner. Dat zegt CDA-coryfee Cees Veerman zondagavond in het tv-programma Brandpunt.

CDA-dissidenten hebben een dikke vinger in de pap

VK 07.10.2011 Het amendement is binnen. Vier fractieleden van het CDA wisten er gisteren voor te zorgen dat de nieuwe wet op de Bijstand versoepeld wordt. Drie van hen zijn CDA’ers die ook tegen politieke samenwerking met de PVV waren. Hoe houden zij zich staande?

Ieder Kamerlid gaat over alle onderwerpen die er toe doen

NRC 01.10.2011 De achterban van de PvdA roert zich. Een jongerenbeweging wil ‘peper in de reet van Job Cohen’ stoppen, frisse linkse ideeën graag, de hele fractie moet meedoen. Bij het CDA is men al blij dat bij de Algemene Beschouwingen  fractievoorzitter Haersma Buma een fatsoensdrempel opwierp tegen Wilders. Ook daar is dringend behoefte aan smoel. Binnen […]

Verhagen pareert interne CDA-kritiek

NU 02.10.2011 CDA’ers die zeggen dat het profiel van hun partij onvoldoende zichtbaar is in het regeringsbeleid of in de koers van de Kamerfractie, hebben hun ogen en oren in hun zak zitten. Bekijk video Dat zegt vice-premier Maxime Verhagen van het CDA in een interview met NU.nl.

‘Het CDA zakt weg in een zelf gecreëerd moeras’

VK 01.10.2011  Het CDA heeft niets gedaan om de diepe wonden die zijn geslagen op het CDA-congres in Arnhem van een jaar geleden te helen. Er is nog geen begin van elan waaruit je hoop zou kunnen putten, waarvan kiezers zouden zeggen: daar gebeurt iets, dat CDA heeft ons wat te zeggen!

Dat stelt oud-lid van de Eerste Kamer en oud-vicevoorzitter van het CDA Rob van de Beeten. 

CDA-achterban nog best tevreden

NU 01.10.2011 CDA-stemmers vinden het in meerderheid nog steeds goed dat hun partij meeregeert in de huidige constructie met gedoogsteun van de PVV.

CDA-achterban best tevreden

Telegraaf 01.10.2011 Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 2000 CDA-stemmers. Veel van de ondervraagde CDA-stemmers hebben moeite met gedoogpartner PVV. Driekwart (78 procent) vindt dat Wilders de grenzen van het fatsoen regelmatig overschrijdt in de Tweede Kamer.

Bijna de helft (46 procent) van de CDA-achterban vindt dat hun partij onvoldoende weerwoord geeft aan de partij van Geert Wilders.

Veruit meeste CDA-kiezers tevreden met kabinet-Rutte

Elsevier 01.10.2011 De overgrote meerderheid van de CDA-stemmers vindt het goed dat hun partij meeregeert in de huidige constructie met gedoogsteun van de PVV. 66 procent van hen stemt in met de huidige regering, 28 procent is tegen.

Partijvoorzitter Peetoom: extra congres over toekomstkoers CDA

NRC 01.10.2011 CDA’ers krijgen een extra congres voor de kiezen waarin uitgewerkte plannen voor de partijvernieuwing moeten worden gepresenteerd. Voorzitter Ruth Peetoom wil de aanvullende bijeenkomst in januari zodat voor de zomer een besluit kan worden genomen over de toekomstkoers. Leden van de partij moeten volgens haar meer inspraak krijgen.

Het CDA is druk doende met partijvernieuwing na een reeks verkiezingsnederlagen. Eerder werd al een speciaal gezelschap in het leven geroepen: het Slangenburgberaad. Voordat concrete plannen op tafel komen tijdens het extra congres kunnen op 29 oktober eerst nog ideeën gepitched worden aan de achterban.

Peetoom wil CDA-leden meer te zeggen geven

AD 01.10.2011 Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA last een extra congres in om de leden meer invloed te geven op de plannen die momenteel gemaakt worden voor partijvernieuwing.

Peetoom wil CDA-leden meer te zeggen geven

VK 01.10.2011 Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA last een extra congres in om de leden meer invloed te geven op de plannen die momenteel gemaakt worden voor partijvernieuwing.

Het komend congres op 29 oktober staat nog in het teken van ‘werk in uitvoering’. Drie werkgroepen presenteren daar hun eerste ideeën, zodat de achterban erop kan reageren. Op 21 januari 2012 wil de partijvoorzitter het extra congres inlassen om uitgewerkte plannen voor te leggen, waarna het volgende congres op 2 juni een besluit moet worden genomen.

Peetoom wil CDA-leden meer te zeggen geven

Parool 01.10.2011 Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA last een extra congres in om de leden meer invloed te geven op de plannen die momenteel gemaakt worden voor partijvernieuwing.

‘Meer invloed voor CDA-leden’

Telegraaf 01.10.2011 Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA last een extra congres in om de leden meer invloed te geven op de plannen die momenteel gemaakt worden voor partijvernieuwing. Het komend congres op 29 oktober staat nog in het teken van ‘werk in uitvoering’.

Drie werkgroepen presenteren daar hun eerste ideeën, zodat de achterban erop kan reageren. Op 21 januari 2012 wil de partijvoorzitter het extra congres inlassen om uitgewerkte plannen voor te leggen, waarna het volgende congres op 2 juni een besluit moet worden genomen.

Peetoom wil CDA-leden meer te zeggen geven

Partijvoorzitter last extra congres in

NU 01.10.2011 UTRECHT – Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA last een extra congres in om de leden meer invloed te geven op de plannen die momenteel gemaakt worden voor partijvernieuwing.

oktober 2, 2011 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 reacties

 1. […] Zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door D66 Alexander Pechtold – leegloop uit het politieke midden « Debat in de Digitale Hofstad | november 6, 2011

 2. […] CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door PvdA – de zoektocht naar de nieuwe partijleider « Debat in de Digitale Hofstad | november 6, 2011

 3. Als een komeet c.q. een raket, dat als het CDA zijn, haar rijen gaat sluiten, en dat ziet het aanvankelijk erna uit. Dat binnen afzienbare tijd, niet alleen de uniformiteit, maar de gedegen kennis, specialisme en door op menige fronten, met nog meer innoverende politiek nog duidelijker en zichtbaarder te maken. Dan zal het CDA, wederom de allergrootste partij van Nederland, zomaar ineens worden.

  ARP – CHU & KVP, die in 1980 onder de noemer CDA gesteld werden zijn per slot van rekening de oudste en de meest rechthebbende grote partijen van de Nederlanden waren en zijn.
  Bovendien was de ARP ruim 160 jaren geleden de enige en oudste politieke organisatie, die door Koning Willem II in gang was gezet, vanwege de drukke besognes en dergelijke.

  Kraft vindt; dat te veel politieke partijen niet meer zouden mogen bestaan.
  Een wirwar van zeer sterk uiteenlopende politieke verhoudingen, maakt de Politiek een beetje onbestuurbaar.
  Bovendien de vraagstelling: Wat hadden en hebben nieuwe politieke partijen van wat te linkse en rechtse signaturen nou feitelijk bereikt?
  Een slag om de arm, voor vóóral dit Kabinet naar …………………….. !
  De Politiek was eerstens ontstaan om de Koning met raad & daad enzovoorts bij te staan.
  Daarnaast zou de ARP dus veel zelf en voor een groot gedeelte eigenhandig mogen opkomen voor de goede Burgerij.
  Stelselmatig had en heeft dat uiteindelijk prachtige maar ook soms te veel resultaten opgeleverd.
  Kijk maar naar de bezuinigingen, die in 1982 al was begonnen.
  Hoe sterk onze Gulden was en waar kwam het geld toch eigenlijk vandaan. Dat is een goeie vraag, die bestemd is voor de extreme socialisten en de soms wat sterk overdreven MEDIA, die overigens soms ook betere journalisten behoren op te leiden.
  Kraft heeft met alle krochten van Nederland – 16 miljoen mensen minus een paar, een zeer goed en sterk immens vertrouwen in het Christen Democratisch Appèl.

  Reactie door ronantoinekraft | november 9, 2011

 4. […] Zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door Stef Blok VVD maakt zich zorgen over CDA « Debat in de Digitale Hofstad | november 26, 2011

 5. […] CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 en: De PvdA en de […]

  Pingback door VVD congres 26.11.2011 « Debat in de Digitale Hofstad | november 26, 2011

 6. […] CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door CDA en de nieuwe Koers vanaf 2012 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 20, 2012

 7. […] CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door CDA en het lijsttrekkerschap « Debat in de Digitale Hofstad | april 26, 2012

 8. […] CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – CDA « Debat in de Digitale Hofstad | mei 6, 2012

 9. […] CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door CDA nog steeds in de steigers – deel 5 « Debat in de Digitale Hofstad | september 21, 2012

 10. […] zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door CDA 35 jaar « Debat in de Digitale Hofstad | april 11, 2015

 11. […] zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 […]

  Pingback door Oud-CDA-politicus Willem Aantjes overleden « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 22, 2015


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: