Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 4

We zijn pas 148 dagen bezig !!!!

We zijn net iets meer dan 183 dagen bezig !!!!

De formatiebesprekingen zijn weer gestart

Op woensdag 9 augustus 2017 zijn de formatiebesprekingen in het Johan de Witthuis weer begonnen. Informateur Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vergaderen na een vakantieperiode weer verder.

Op woensdag 19 juli 2017 was de laatste sessie met onderhandelingen vóór de vakantie. De onderhandelaars vergaderden toen net als maandag en dinsdag in het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk in Den Haag, vlakbij de Tweede Kamer.

De volgende onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voeren gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet:

  • VVD: Mark Rutte en Halbe Zijlstra
  • CDA: Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma
  • D66: Alexander Pechtold en Wouter Koolmees
  • ChristenUnie: Gert-Jan Segers en Carola Schouten
Record
De kabinetsformatie duurt zo lang dat het ene na het andere record sneuvelt. Het aftredende kabinet regeert inmiddels langer dan al zijn voorgangers, en sinds dit weekend is er nog maar één formatie die langer duurde dan deze.

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zijn zaterdag 164 dagen geleden. Daarmee passeert deze kabinetsformatie die van 1973.

Als de onderhandelaars nog tot begin oktober de tijd nemen, komt zelfs de eerste plaats in het vizier. Maar daar wil geen van de betrokkenen aan denken.

De formaties van de jaren zeventig leken tot voor kort onaantastbaar recordhouder. De vorming van het kabinet-Den Uyl in 1973 kostte 163 dagen, en die van het kabinet-Van Agt vier jaar later zelfs 208.

Groot electoraal enthousiasme formatiepoging blijft uit

Nog steeds zijn niet alle kiezers gerust op een geslaagde uitkomst voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Net als voor de formatiebreak blijven weinig kiezers enthousiast over deze constructie.

Niet verrassend zien we een groot contrast tussen kiezers van de formerende partijen en die van de niet-formerende partijen. PVV’ers zijn het minst gelukkig met deze centrumrechtse samenwerking. Meer dan de helft zou ontevreden zijn met deze constructie.

Wel opvallend is dat D66’ers als enige achterban van de formerende partijen het m inst positief zijn met een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. 41% van hen zegt zich te kunnen vinden in deze constructie. Daarmee is het draagvlak onder D66’ers flink gezakt: een maand geleden gaf 54% aan tevreden te zijn. Onder VVD’ers en CDA’ers is het draagvlak onverminderd groot, met respectievelijk 72% en 58%. Ook ChristenUnie-stemmers zouden zich goed kunnen vinden in de deelname van hun partij in deze vorm.

Nog geen kwart van de Nederlanders denkt dat dit centrumrechtse kabinet plannen zal uitvoeren die voor hen belangrijk zijn. Alleen VVD’ers zijn met 56% overwegend overtuigd dat er voor hen belangrijke zaken behandeld worden. Onder CDA’ers (44%) en D66’ers (32%) is dit vertrouwen aanzienlijk lager.

Net zo weinig Nederlanders voorspellen dat het de goede kant op zal gaan met Nederland als dit kabinet er komt. Alleen een meerderheid van de VVD-kiezers is hiervan overtuigd. Nederlanders zijn dan ook niet van mening dat dit kabinet het beter zal doen dan het afgelopen kabinet, met VVD en PvdA, dat voor het grootste deel erg weinig draagvlak genoot.

Met 148 dagen onderhandelen is deze poging de op twee na langste in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Toch vragen kiezers informateur Zalm vooral de tijd te nemen om de partijen op alle vlakken samen te laten komen, ook als dat lang duurt. 52% geeft daar de voorkeur aan boven het zo snel mogelijk vormen van een kabinet (23%). Het overige kwart adviseert geen van beide of weet het niet.

Wanneer we kijken naar de politieke voorkeur van Nederlanders zien we geen significante verschuivingen ten opzichte van een maand geleden. Opvallend is het electorale succes dat Forum voor Democratie sinds de verkiezingen realiseert. De partij is vandaag de dag goed voor zeven zetels: vijf zetels meer dan op verkiezingsdag.

Dat blijkt uit deze midzomerse Politieke Barometer.

Klik hier voor de trend analyse tool
Klik hier voor de laatste peiling

 

Formatie onderhandelingen weer verder

Nog altijd staan D66 en de Christenunie tegenover elkaar op “principiële” zaken als abortus en stervenshulp.

“We zijn weer begonnen. Iedereen heeft energie, ook energie om verschillen op te lossen maar ook om de eigen standpunten nog eens met extra kracht te verdedigen”, zei D66-leider Alexander Pechtold woensdag na afloop van de onderhandeldag.

Volgens Pechtold liggen er nog een paar stevige dossiers op tafel. “Er liggen nog moeilijke punten”, stelde hij.

Het is bekend dat D66 schoorvoetend akkoord is gegaan met formatiegesprekken met de ChristenUnie. In een eerder stadium liet Pechtold nog weten het “onwenselijk” te vinden om met de partij van Gert-Jan Segers samen te werken, maar na de mislukte onderhandelingen met GroenLinks en blokkades van andere partijen zijn er geen combinaties meer die kunnen leiden tot een meerderheidscoalitie.

D66 en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om bijvoorbeeld medisch-ethische kwesties, softdrugsbeleid en de toekomst van de Europese Unie.

Uitruilen

Wat Pechtold betreft is het een optie om thema’s uit te ruilen; een voorstel dat lijkt op de onderhandelingsstrategie die leidde tot het kabinet van de VVD en PvdA. Zo krijgt de ene partij grotendeels haar zin op bijvoorbeeld onderwijs en de ander op sociale zekerheid.

Volgens Pechtold is het streven om niet alles in detail op te schrijven, “want dat zou een hoop wantrouwen onderling opleveren”. “Soms moet je het vertrouwen hebben dat je als onderhandelaars dingen op grote lijnen regelt en de uitwerking aan de bewindslieden overlaat”, aldus de D66’er.

Komt u binnen heren !!!

Komt u binnen heren !!!

Principes

Of ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers er hetzelfde over denkt, is echter nog maar de vraag. “De afspraken worden binnen gemaakt. Of ik het ermee eens ben of niet, zeg ik binnen en niet buiten.” Hij erkende dat de onderhandelaars “al een tijdje bezig zijn” met medisch-ethische kwesties, maar dat iedereen aan tafel een grote verantwoordelijkheid voelt om eruit te komen.

Hij ziet de onderhandelende partijen er op financieel-economisch vlak wel uitkomen, maar lijkt niet bereid om principiële thema’s uit te ruilen. “Over geld kun je compromissen sluiten. Over principes niet”, aldus Segers.

Hoe de andere onderhandelaars er over denken, is niet bekend. VVD-leider Mark Rutte en Sybrand Buma (CDA) hielden hun kaken stijf op elkaar.

Donderdag onderhandelde de partijleiders verder. Of er met Prinsjesdag een nieuw kabinet op het bordes staat, kon Rutte niet zeggen. Volgens Buma is het niet te voorspellen wanneer en of de partijen eruit zullen komen. “We zijn drie weken geleden weggegaan wetende dat er nog een hele klus ligt. Daar gaan wij nu verder mee, maar wel vol goede moed.”

Ondertussen Kabinetscrisis !!

De onenigheid tussen VVD en PvdA over de lerarensalarissen leek tot een crisis te leiden in het demissionaire kabinet. Volgens de sociaal-democraten valt het allemaal reuze mee.

Coalitiepartner VVD zou bereid zijn concessies te doen en meer geld in het basisonderwijs te willen steken, zo meent de PvdA. Donderdagochtend publiceerde De Telegraaf een bericht waarin fractievoorzitter Halbe Zijlstra het gedrag van PvdA-leider Lodewijk Asscher hekelt.

Nieuw kabinet moet kans grijpen om de belasting te verlagen, vindt Syp Wynia: ‘Laat regeringspartijen eindelijk eens wat lef tonen’

1,8 miljard euro

Zijlstra gaf aan dat de PvdA kan fluiten naar de hogere salarissen voor leraren die de partij in de begroting voor 2018 eist. ‘Hij had het misschien best kunnen regelen, maar dan had hij zijn mond moeten houden,’ zegt Zijlstra.

Omdat de formatiepartijen voorlopig niet met een regeerakkoord zullen komen, zal de begroting voor 2018 worden opgesteld door het demissionaire kabinet. Die begroting zorgt, met als aanleiding een (korte) nationale staking van leraren eind juni, voor geruzie tussen de partijen.

Asscher dreigt de begroting niet te ondertekenen, tenzij een salarisverhoging voor de leraren wordt meegenomen. De loonsverhoging kan het kabinet zo’n 1,8 miljard euro kosten.

AD 11.08.2017

AD 11.08.2017

Hoop gevestigd op formatiepartijen

Maar de situatie is niet zo ernstig, meent PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Omdat de VVD niet uitsluit aan de formatietafel alsnog te zullen meegaan in een salarisverhoging voor leraren in het basisonderwijs, is er geen reden tot zorg.

Zijlstra zegt dat de VVD best bereid is om ‘in afstemming met de formerende partijen hierover overeenstemming te bereiken’. ‘Maar dan moet je niet meteen gaan claimen, waarbij je eigenlijk zegt: dat gaat gebeuren dankzij mij. Wat Asscher probeert te doen, is de bloemen van anderen wegjatten. Daarmee heeft hij het op scherp gezet,’ aldus Zijlstra.

‘Dan moet het volgens mij snel geregeld kunnen worden,’ reageert Nijboer op donderdag.

Mogelijk komt een wijzigingspakket voor de begroting voor 2018, samengesteld door de formatiepartijen, alsnog bij het demissionaire kabinet terecht, en worden aangepaste maatregelen nog in de Miljoenennota verwerkt.

‘Moet om inhoud gaan’

De bonje tussen PvdA en VVD zorgt overigens voor woede onder leraren. Lerarencollectief PO in Actie verwijt de partijen een ‘politiek spel’ te spelen over de rug van de leraren heen. De organisatie kondigde donderdag voor het najaar een nieuwe stakingsactie aan.

Gerry van der List: Het nut van kibbelen en vliegen afvangen in de politiek

PO in Actie was betrokken bij de protestactie in juni. Duizenden basisscholen bleven het eerste uur van de dag dicht als protest tegen het uitblijven van een loonsverhoging. De actie in het najaar zal ‘intensiever’ zijn, aldus de organisatie.

‘Dit moet niet om partijpolitiek gaan, maar om de inhoud: de kwaliteit van het onderwijs,’ zegt Thijs Roovers van PO in Actie tegen RTL Nieuws. ‘De opmerkingen van Zijlstra bewijzen maar weer eens dat het belangrijk is om onze stem te laten horen.’

‘Asscher schoot zichzelf in de voet met leraren’

Opnieuw hommeles in het demissionaire kabinet, nu VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra de hakken nog eens goed in het zand zet in de kwestie over de lerarensalarissen. Zijn partij is niet van plan om zomaar akkoord te gaan met de eisen van de PvdA voor hogere salarissen voor leraren in de begroting over 2018.

‘Hij had het misschien best kunnen regelen, maar dan had hij zijn mond moeten houden,’ zegt Zijlstra in De Telegraaf.

Asscher zette verhouding op scherp 

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft zichzelf volgens de VVD’er in de vingers gesneden door te dreigen zijn handtekening niet onder het begrotingsakkoord van dit demissionaire kabinet te zetten als er geen afspraken worden gemaakt over hogere lonen.

Arendo Joustra: als Asscher leraren meer salaris wil geven, had hij aan de formatie mee moeten doen >

Zijlstra zegt dat de VVD best bereid is om, ‘in afstemming met de formerende partijen (dat zijn naast de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie, red.) hierover overeenstemming te bereiken’: ‘Maar dan moet je niet meteen gaan claimen waarbij je eigenlijk zegt: dat gaat gebeuren dankzij mij. Wat Asscher probeert te doen, is de bloemen van anderen wegjatten. Daarmee heeft hij het op scherp gezet.’

Alsnog geld vrijmaken voor salarissen?

De VVD-fractievoorzitter sluit overigens niet uit dat er alsnog geld wordt vrijgemaakt voor hogere salarissen, maar dan omdat het door de formerende partijen wordt afgesproken, en niet omdat de PvdA dat zo graag wil. De begroting van volgend jaar is pas definitief net voor Kerst,’ zegt Zijlstra.

De onderhandelende partijen kunnen bijvoorbeeld nog een gezamenlijk wijzigingspakket indienen nadat het demissionaire kabinet een eigen begroting heeft gemaakt. Volgens De Telegraaf houden ze er bij de vier formerende partijen rekening mee dat het kabinet uiteenspat, dat de PvdA vertrekt uit het kabinet en dat de begroting op het liberale bordje komt te liggen.

Aanstaande coalitiepartijen moeten heel snel belastingdruk verlagen, meent Syp Wynia in Elsevier Weekblad‘Laat regeringspartijen eindelijk eens wat lef tonen’

De formatie is gisteren weer officieel begonnen na een vakantieperiode. D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers keken elkaar eens diep in de ogen. Tussen hen zijn de verschillen ogenschijnlijk het grootst. Pechtold vindt het daarom beter om af te spreken dat ‘we het ene probleem aanpakken op de manier die jij ideaal vindt, en het andere zoals de ander dat zou zien’.  Zowel Segers als hij is van mening dat er over principes geen compromis valt te sluiten.

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 3

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 2

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte-3 – deel 1

zie ook: Uitslag 2e kamerverkiezing 15.03.2017 – VVD de grote winnaar

zie ook: Verkiezingen 2e Kamer 15.03.2017

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 3

zie ook;  Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 2

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 1

dossier “Kabinetsformatie”  AD

Dossier formatie  Elsevier

KABINETSFORMATIE  VK

BLOG: Alles over de formatie  Telegraaf

Meer informatie over de kabinetsformatie van 2017 TK

Bekijk ook de rechtenvrije foto’s van de kabinetsformatie TK

Zie: verslag verkenner schippers 27.04.2017

Zie: Brief aan Voorzitter en TK van informateur Schippers 11.05.2017

Zie: Verslag  29.05.2017

Zie: Verslag 12.06.2017

Zie:  brief_tweede_kamer_van 12.06.2017

Zie:  eindverslag_informateur_tjeenk_willink_27_juni_2017

Terugblik;

16.09.2017

16.09.2017

Centraal Planbureau bekijkt plannen formatie NU 16.09.2017

CPB begint met doorrekening stukken uit formatie NOS 16.09.2017

Stukken nog doorgerekend Telegraaf 16.09.2017

Rekenmeesters bekijken plannen formatie AD 16.09.2017

’Europa’ op formatietafel Telegraaf 16.09.2017

 

AD 15.09.2017

AD 15.09.2017

Formatiedag 184: lekken over Prinsjesdag en de formatie NOS 15.09.2017

‘Einde formatie in zicht’ Telegraaf 15.09.2017

Pechtold: Einde formatie in zicht  AD 15.09.2017

Formatievlog #24: clichéman Rutte, toneelspeler Pechtold en een boze Broekers-Knol NOS 15.09.2017

Wie wil/kan de beladen Immigratie-kar trekken? AD 15.09.2017

Onderhandelingen met farmaceuten: besparing van 150 miljoen NOS 15.09.2017

AD 14.09.2017

AD 14.09.2017

Formatiedag 183: toenadering op het migratiedossier NOS 14.09.2017

Formerende partijen ook eens over nieuwe ‘vluchtelingendeals’ NOS 14.09.2017

For­ma­tie­par­tij­en bereiken akkoord over bed-bad-brood  AD 14.09.2017

Akkoord VVD, CDA, D66 en CU over bed-bad-brood NOS 14.09.2017

Onderhandelaars formatie: de meesters van de holle frase AD 14.09.2017

‘Kabinet geeft genoeg’  Telegraaf 14.09.2017

KOEPELS WIJZEN FORMATIE OP DUURZAME INVESTERINGSAGENDA  BB 14.09.2017

Provincies, gemeenten, waterschappen: er is genoeg geld NOS 14.09.2017

Gemeenten en provincies tevreden over formatieoverleg NU 14.09.2017

Gemeenten en provincies tevreden over gesprek for­ma­tie­par­tij­en AD 14.09.2017

Formatiepartijen met gemeenten en provincies aan tafel  AD 14.09.2017

13.09.2017

13.09.2017

Formatiedag 182: oppositiepartijen nu al in de aanval  NOS 13.09.2017

Kabinet mogelijk pas na herfstvakantie op bordes NU 13.09.2017

Kabinets- formatie langste ooit Telegraaf 13.09.2017

Deze formatie wordt de langste ooit AD 13.09.2017

LOKALE BESTUURDERS SCHUIVEN AAN BIJ FORMATIE  BB 13.09.2017

Provincie- en gemeentebestuurders schuiven aan bij formatie NU 13.09.2017

Eindelijk: ook bestuurders naar Stadhouderskamer  Elsevier 13.09.2017

Premier Buma: het zou zomaar kunnen  VN 13.09.2017

Niet-formerende partijen: geld moet terug naar burgers NOS 13.09.2017

Het is angstvallig stil in het CDA na de lezing van Buma  Trouw 13.09.2017

Hoe overleg in polder mislukte Telegraaf 13.09.2017

NVM: Stel bouwminister aan Telegraaf 13.09.2017

“Nieuw kabinet moet investeren in toekomst lokale omroep” Den HaagFM 13.09.2017

Geest SGP zit ook aan formatietafel’ Telegraaf 13.09.2017

12.09.2017

12.09.2017

Formatiedag 181: ook de hypotheekrenteaftrek ligt op tafel NOS 12.09.2017

Oppositie gunt onderhandelaars geen rust  VK 12.09.2017

Oppositie loopt zich al warm voor een lekker robbertje coalitiepesten VK 12.09.2017

Gert-Jan Segers geen minister. Hoe zit dat met de rest?  Elsevier 12.09.2017

Dwing referenda maar af. Zo blijft bestuurder wakker  Elsevier 12.09.2017

12.09.2017

12.09.2017

 

Kamer stemt tegen vergoeding NIP-test voor zwangere vrouwen AD 12.09.2017

Spanning bij formatie om NIPT AD 12.09.2017

VVD en D66 stemmen tegen langer vergoeden…  Telegraaf 12.09.2017

Kamer houdt verhoging eigen risico niet tegen AD 12.09.2017

Deur open voor hoger eigen risico Telegraaf 12.09.2017

SP’ers plakken oproep voor verlagen eigen risico op formatiedeur AD 12.09.2017

Partijen formatie praten over terugkeer van studiebeurs  Elsevier 12.09.2017

Studenten in jubelstemming  Telegraaf 12.09.2017

Rentree lonkt voor studiebeurs Telegraaf 12.09.2017

AD 11.09.2017

AD 11.09.2017

Formatie in eindfase: tijd om alles door te rekenen AD 11.09.2017

Het kabinet moet zich aan zijn eigen klimaatdoelstellingen houden VK 11.09.2017

10.09.2017

10.09.2017

Achter de horizon dondert het al tussen CDA en D66 – vooral nu Buma geen bruggenbouwer meer is  VK 10.09.2017

Ploumen vraagt nieuw kabinet door te gaan met abortusfonds  NU 10.09.2017

AD 09.09.2017

AD 09.09.2017

Eerste Kamervoorzitter: dichtgetimmerd regeerakkoord dood in de pot NOS 09.09.2017

Broekers-Knol (VVD): ‘Dichtgetimmerd akkoord slecht voor democratie’  Elsevier 09.09.2017

Dijsselbloem ergert zich aan trage formatie: ‘niet professioneel’  Elsevier 09.09.2017

Formatie blijft moeizaam: ook financiën zijn struikelblok  VK 09.09.2017

 

Formatie duurt te lang  Telegraaf 09.09.2017

AD 09.09.2017

AD 09.09.2017

Ploumen: volgend kabinet moet ‘gezinsfonds’ doorzetten NOS 09.09.2017

Poldermodel en zorgstelsel moeten op de schop  Telegraaf 09.09.2017

08.09.2017

08.09.2017

Formatiedag 177: minister Dijsselbloem vindt het te lang duren NOS 08.09.2017

Dijsselbloem wordt chagrijnig van lange formatie NOS 08.09.2017

‘Formatie duurt erg lang’ Telegraaf 08.09.2017

Nieuw kabinet moet fors investeren in geheime dienst  Elsevier 08.09.2017

07.09.2017

07.09.2017 – Met twaalf ministers had het kabinet Rutte II (2010) de kleinste ministerploeg sinds WOII

‘Zestien ministersposten te verdelen onder Rutte III’  Elsevier 07.09.2017

‘Ministers voor klimaat en immigratie in nieuw kabinet’ NOS 07.09.2017

Meer ministers Telegraaf 07.09.2017

‘Verlaging premie moet snel’  Telegraaf 07.09.2017

Gebrek aan solidariteit  Telegraaf 07.09.2017

Vrijwel alle partijen willen een lager eigen risico, en toch gaat het omhoog Trouw 07.09.2017

 

AD 09.2017

AD 06.09.2017

Formatiedag 175: onzekerheid over eigen risico zorg NOS 06.09.2017

Dit wordt het kabinet dat niemand wilde  Trouw 06.09.2017

Reactie SP

Je moet het maar durven. In de verkiezingscampagne beloven het eigen risico aan te pakken, om het vervolgens doodleuk te verhogen. Toch is dat, als we de kranten mogen geloven, het plan van de formerende partijen. Dat gaan wij dus niet laten gebeuren.

Het overgrote deel van de samenleving wil af van de boete op ziek zijn. Iedereen ziet dat het eigen risico onrechtvaardig is. De dokter moet bepalen welke zorg nodig is, niet de dikte van je portemonnee.

Wij zullen de ChristenUnie en het CDA herinneren aan hun verkiezingsbelofte. Wij knokken door om het eigen risico van tafel te krijgen. Samen met iedereen die ook vindt dat je in een rijk land als Nederland moet kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt.

Het wordt een hete herfst. Ook de basisschoolleraren blijven in actie. Zij eisen terecht een fatsoenlijk salaris en een normale werkdruk. Op 5 oktober gooien zij de scholen dicht en komen zij naar Den Haag. Natuurlijk steunen we hen. Deze juffen en meesters verdienen respect en waardering voor het belangrijke werk dat ze doen.

Ook komend jaar is de SP de bondgenoot van al die mensen die willen bouwen aan een ander land. Een land waarin je kan rekenen op de overheid als je haar nodig hebt. Voor betaalbare zorg, fatsoenlijk onderwijs en een rechtvaardige samenleving. Doet u mee?

Doe mee
Met vriendelijke groet,
Emile Roemer
Fractievoorzitter SP Tweede Kamer 
PS. Gisteren blikte ik vooruit op het komend jaar bij de stichting Machiavelli. Daar vertelde ik over het belang van strijd in de politiek. Terugkijken kan hier.

Geen wonder dat formatie zo oeverloos lang duurt  Elsevier 06.09.2017

Verhoging eigen risico ’bizar’ Telegraaf 06.09.2017

‘Verhogen eigen risico is onaanvaardbaar’  AD 06.09.2017

‘Het geld moet toch ergens vandaan komen in de zorg’ NOS 06.09.2017

Vijf vragen zorgverzekering  Telegraaf 06.09.2017

Klap middeninkomens  Telegraaf 06.09.2017

AD 09.2017

AD 09.2017

Zorgpremie flink hoger Telegraaf 06.09.2017

Eigen risico in de zorg gaat onder Rutte III verder omhoog  AD 06.09.2017

Eigen risico en zorgpremie volgend jaar omhoog NOS 06.09.2017

AD 09.2017

AD 09.2017

‘Verplicht eigen risico gaat komende jaren verder omhoog’ NU 06.09.2017

Burger volgend jaar opnieuw meer kwijt aan zorg  Elsevier 06.09.2017

Eigen risico stijgt volgend jaar naar 400 euro, ook zorgpremie wordt hoger VK 06.09.2017

AD 09.2017

AD 09.2017

Onderhandelaars houden zich op vlakte over eigen risico  NOS 06.09.2017

Wat fikse bouwwoede kan geen kwaad in het nieuwe kabinet  VK 06.09.2017

AD 05.09.2017

AD 05.09.2017 – Formatiedag 174

Formatiedag 174: mislukt polderoverleg leidt tot vertraging in formatie NOS 05.09.2017

ChristenUnie-leider Segers weet het zeker: Dit kabinet dat komt er  Trouw 05.09.2017

Segers: kabinet komt er Telegraaf 05.09.2017

Dit kabinet komt er, CU-voorman Segers weet het zeker AD 05.09.2017

Formatie doet beroep op polder  Telegraaf 05.09.2017

Geen nieuw overleg: vakbonden gooien deur met klap dicht  Elsevier 05.09.2017

Werknemers weigeren verder te praten met werkgevers NU 05.09.2017

Bonden wijzen uitgestoken hand werkgevers af AD 05.09.2017

Beloften aan vakbonden keer op keer geschonden door politiek  AD 05.09.2017

 Werkgevers geven uitleg Telegraaf 05.09.2017

Vakbonden geven tekst en uitleg aan formatietafel AD 05.09.2017

Waarom polderoverleg tussen werkgevers en bonden mislukte  Elsevier 05.09.2017

AD 04.09.2017

AD 04.09.2017

Wie wil dat superministerie eigenlijk?  AD 04.09.2017

Formatie over polderoverleg Telegraaf 04.09.2017

Voorzitters VNO-NCW en FNV aan formatietafel na mislukt polderoverleg NU 04.09.2017

Tegenvaller voor formatie: geen sociaal akkoord vanwege versoepeling ontslagrecht VK 04.09.2017

Tegenslag voor de formatie: polderoverleg mislukt  Elsevier 04.09.2017

Polderoverleg werkgevers en werknemers geklapt  AD 04.09.2017

Overleg polder mislukt  Telegraaf 04.09.2017

Overleg vakbeweging en werkgevers vastgelopen  NOS 04.09.2017

Vakbonden stappen uit polderoverleg over arbeidsmarkt  NU 04.09.2017

AD 02.09.2017

AD 02.09.2017

Mikken Buma en Pechtold op een ministerspost?  AD 02.09.2017

‘Nieuw kabinet, wegkijken in strijd tegen criminaliteit kan niet meer’ AD 02.09.2017

AD 01.09.2017

AD 01.09.2017

Eerste vrouwelijke minister van BuZa nu eindelijk in zicht?  AD 01.09.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

Hoe Lodewijks ballonnetje vol lucht in één keer piepend leegliep VK 31.08.2017

Referenda aan zijden draadje: zet Rutte III er een streep onder?  Elsevier 31.08.2017

Raadgevend referendum wankelt Telegraaf 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

AD 31.08.2017

30.08.2017

30.08.2017

Wenken voor het nieuwe kabinet: belast vervuilers veel zwaarder VK 30.08.2017

VVD en PvdA laten kwestie lerarensalarissen over aan formatie NU 30.08.2017

AD 29.08.2017

AD 29.08.2017

CDA-kanjer Wopke Hoekstra topkandidaat voor Financiën  AD 29.08.2017

Asscher krijgt toch ‘nee’ van VVD over lerarensalarissen  Elsevier 29.08.2017

’Nee’ tegen PvdA-wens extra lerarengeld Telegraaf 28.08.2017

 

28.08.2017

28.08.2017

Trage formatie leidt tot onzekerheid voor militairen en irritatie bij bondgenoten

VK 28.08.2017

Zalm: geen nieuw kabinet op Prinsjesdag  NOS 28.08.2017

Zalm verwacht geen nieuw kabinet voor Prinsjesdag NU 28.08.2017

‘Geen kabinet voor Prinsjesdag’ Telegraaf 28.08.2017

Voor Prinsjesdag geen nieuw kabinet, verwacht Gerrit Zalm  Elsevier 28.08.2017

Zalm: Nog geen kabinet met Prinsjesdag  AD 28.08.2017

AD 26.08.2017

AD 26.08.2017

Aboutaleb en Van Aartsen hekelen gang van zaken rond formatie Elsevier 26.08.2017

Oud-burgemeester Van Aartsen kritisch over kabinetsformatie Den HaagFM 26.08.2017

‘Meer openheid formatie’ Telegraaf 26.08.2017

Economen: ‘Belasting omlaag’ Telegraaf 26.08.2017

Nederland heeft een 4.0 kabinet nodig Telegraaf 26.08.2017

Is dat nou nodig, zo’n ellenlange formatie? Vier (drog)redenen waarom het zo lang duurt VK 26.08.2017

Kabinetsformatie nadert record als langste ooit NU 26.08.2017

25.08.2017

25.08.2017

Formatie op de hei afgelopen Telegraaf 25.08.2017

Formatievlog #21: onderhandelen op militair terrein met een wijntje erbij NOS 25.08.2017

Formatiedag 163: extra geld voor leraren? Rutte tempert verwachtingen NOS 25.08.2017

25.08.2017

25.08.2017

 

Dreigend nieuw referendum verdeelt formatiepartijen Elsevier 25.08.2017

De stemming van Vullings en Van Weezel: ‘Het is een liefdeloze formatie’  NOS 25.08.2017

Tweede ’heidag’ formatie Telegraaf 25.08.2017

23.08.2017

24.08.2017

Formatiedag 162: even weg uit Den Haag, akkoord over moeilijke onderwerpen NOS 24.08.2017

For­ma­ti­euit­stap­je zorgt voor optimisme AD 24.08.2017

Formatie verstopt in groen Telegraaf 24.08.2017

Oud-staatssecretarissen doen oproep aan nieuw kabinet: ‘Haal de politiek uit de Belastingdienst’ VK 24.08.2017

‘Kabinet maakt meer geld vrij voor lerarensalarissen en militairen’  NU 24.08.2017

23.08.2017

23.08.2017

Max Pam: Mijnheer Pechtold, hou op met die aanstellerij!  VK 23.08.2017

22.08.2017

22.08.2017

Formatie moet op landgoed ‘meters maken’ AD 22.08.2017

Formatie het land in; VVD, CDA, D66 en CU gaan om de tafel in Hilversum VK 22.08.2017

Onderhandelaars kabinetsformatie gaan de hei op NU 22.08.2017

Formatie naar bos Telegraaf 22.08.2017

Onderhandelaars donderdag en vrijdag naar Hilversum  NOS 22.08.2017

Waar moet Rutte III mee aan de bak? Telegraaf 22.08.2017

22.08.2017

22.08.2017

Asscher verwacht oplossing conflict lerarensalarissen NU 22.08.2017

Asscher goedgemutst over kans op lerarendeal Elsevier 22.08.2017

Akkoord over salaris leraar nabij Telegraaf 22.08.2017

Akkoord over le­ra­ren­sa­la­ris­sen nabij  AD 22.08.2017

Deal leraren nabij: krijgt dreigende Asscher dan toch zijn zin?  Elsevier  22.08.2017

Patiënten zijn trage formatie beu: ‘verlaag nu het eigen risico’  VK 22.08.2017

21.08.2017

21.08.2017

Formatiedag 159: Prinsjesdag en formatie beïnvloeden elkaar  NOS 21.08.2017

‘HONDERDEN MILJOENEN VOOR KOOPKRACHT MINIMA’ BB 21.08.2017

Miljoenen voor minima  Telegraaf 21.08.2017

Paar honderd miljoen euro voor koopkracht minima NOS 21.08.2017

‘Paar honderd miljoen voor koop­kracht­be­houd minima’ AD 21.08.2017

VVD legt wensen PvdA over hogere lerarensalarissen voor aan formatiepartners NU 21.08.2017

VVD wil lerarensalaris bespreken aan formatietafel  Elsevier 21.08.2017

Valt dit recordkabinet alsnog? VVD en PvdA worstelen met onderwijsbegroting  VK 21.08.2017

VVD en PvdA nog niet eens over lerarensalarissen  NOS 21.08.2017

Formatiepartijen kort om tafel voor begrotingsgesprekken AD 21.08.2017

VVD legt wensen PvdA over hogere lerarensalarissen voor aan formatiepartners  NU 21.08.2017

Hogere lerarensalarissen besproken aan de Formatietafel Telegraaf 21.08.2017

VVD wil een deal over le­ra­ren­sa­la­ris­sen AD 21.08.2017

Raoul du Pré: ‘Het recept voor D66 en ChristenUnie: laat elk Kamerlid naar eigen inzicht stemmen’ VK 21.08.2017

20.08.2017

20.08.2017

Rutte II sinds zondag langst zittende naoorlogse kabinet NU 20.08.2017

Formeren loont niet  Telegraaf 20.08.2017

Rutte II boven Lubbers III  Telegraaf 20.08.2017

Rutte II kan record breken (en dan alsnog vallen) AD 20.08.2017

Kabinet-Rutte II verslaat Lubbers III: langstzittende kabinet NOS 20.08.2017

Door de lange formatie is Rutte II het langst zittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog Trouw 20.08.2017

Waarom Chris­ten­Unie-lei­der Segers zo boos was over Het Lek Trouw 20.08.2017

AD 19.08.2017

AD 19.08.2017

AD 19.08.2017

AD 19.08.2017

Mark Rutte sluit vierde termijn als premier niet uit  Elsevier 19.08.2017

AD 18.08.2017

AD 18.08.2017

Record Rutte II: 1.750 dagen aan de macht  Elsevier 18.08.2017

Formatie kan nog weken duren NU 18.08.2017

D66’ers boos op Pechtold vanwege afspraken met formatiepartijen  Elsevier 18.08.2017

D66-leden protesteren in open brief tegen bevriezing meerouderschap VK 18.08.2017

Onrust bij D66 over formatie  Telegraaf 18.08.2017

Dijsselbloem: ‘Nooit gedreigd uit kabinet te stappen om lerarensalarissen’ Elsevier 18.08.2017

Zo wil Rutte III migratiestroom stuiten  Elsevier 18.08.2017

‘Formatie doorslaggevend voor toekomst lerarensalaris’ AD 18.08.2017

Dijsselbloem: Conflict over lerarensalaris wordt opgelost AD 18.08.2018

‘Aanslag Barcelona benadrukt noodzaak spoedige formatie’ AD 18.08.2017

AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

Is de progressieve politieke wind in Den Haag alweer gaan liggen? VK 17.08.2017

Eventueel rompkabinet blijft Rutte-II heten AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

CU-leider Segers na derde formatielek: Scherpte gaat er wat af AD 17.08.2017

‘Onderzoek meervoudig ouderschap’  Telegraaf 17.08.2017

AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

‘Formerende partijen willen nader onderzoek naar meervoudig ouderschap’ NU 17.08.2017

AD 17.08.2017

AD 17.08.2017

En opnieuw ligt er gevoelige informatie op straat  Elsevier 17.08.2017

Rutte-III: studie naar meer ouders voor één kind  AD 17.08.2017

AD 16.08.2017

AD 16.08.2017

Sfeer in formatie verslechterd  Telegraaf 16.08.2017

‘Meer tijd voor pensioendeal’ Telegraaf 16.08.2017

Verplichte Wilhelmus-les op school? ‘Andere dingen zijn belangrijker’  NOS 16.08.2017

Plan over Wilhelmus uitgelekt: Rutte III onder druk  Elsevier 16.08.2017

Alles weten over het Wilhelmus voor een halve euro  AD 16.08.2017

AD 16.08.2017

AD 16.08.2017

Wilhelmus verplichte kost als Rutte III er komt  AD 16.08.2017

Staand zingen hoeft niet, maar kinderen krijgen wel Wilhelmusles, blijkt uit concept-regeerakkoord VK 16.08.2017

Les over het Wilhelmus en kolonialisme? Nieuw kabinet bediscussieert onderwijs Trouw 16.08.2017

Formatiepartijen hopen op steun van werkgevers en werknemers bij hervormingen: vijf vragen VK 16.08.2017

Sociale partners hebben ‘nog geen begin van akkoord’ over arbeidsmarkt NU 16.08.2017

Spectaculaire economische groei van 3,3 procent is goed nieuws voor het nieuwe kabinet VK 16.08.2017

Nog geen nieuw kabinet, wel groeispurt economie Elsevier 16.08.2017

Formerende partijen terughoudend, ondanks spectaculaire groeicijfers Trouw 16.08.2017

AD 16.08.2017

AD 16.08.2017

 

 

‘Eutha­na­sie’-deal is een verstandige AD 16.08.2017

‘Nog geen begin akkoord sociale partners’ AD 16.08.2017

Onbewogen om lek Telegraaf 16.08.2017

Pechtold: Ik begrijp dat er weer wat op straat ligt?  AD 16.08.2017

’Wilhelmus verplichte kost’  Telegraaf 16.08.2017

‘Formerende partijen willen schoollessen over het Wilhelmus’ NU 16.08.2017

Polder nadert akkoord  Telegraaf 16.08.2017

AD 15.08.2017

AD 15.08.2017

Kan de coalitie VVD, D66, CDA en ChristenUnie überhaupt wel tegenspoed verdragen?  VK 15.08.2017

‘KABINET VEROORZAAKTE TEKORT NIEUWBOUWWONINGEN’ BB 15.08.2017

Rutte: we vertrouwen elkaar nog, ook na lek    Elsevier 15.08.2017

Rutte: formatie gaat door, ondanks Seegers’ woede over lek over medisch-ethische thema’s VK 15.08.2017

Rutte: geen verwijten gemaakt  Telegraaf 15.08.2017

Segers is furieus: lek uit overleg ‘heel schadelijk’  Elsevier 15.08.2017

Irritatie bij Segers over lek compromis euthanasie  NU 15.08.2017

Segers kribbig: Dit helpt het proces niet AD 15.08.2017

Eu­tha­na­sie­ver­e­ni­ging kan zich vinden in formatiedeal AD 15.08.2017

Kabinet in spe tast de medisch-ethische tsunami liever eerst even rustig af  VK 15.08.2017

AD 15.08.2017

AD 15.08.2017

D66 en ChristenUnie plaveien de weg voor Rutte-III Trouw 15.08.2017

Pechtolds adviseur over medische ethiek  NRC 15.08.2017

Compromis informateur Zalm: maak van euthanasie bij ‘voltooid leven’ een vrije kwestie  VK 15.08.2017

‘Compromis over euthanasie op tafel bij kabinetsformatie’  NU 15.08.2017

Uitgelekt! D66 en CU sluiten deal over ‘voltooid leven’  Elsevier 15.08.2017

Pechtold en Segers hebben hun knopen geteld AD 15.08.207

Ka­bi­nets­for­ma­tie: deal over euthanasie AD 15.08.2017

14.08.2017

14.08.2017

Na uitzetting Armeense moeder van minderjarige kinderen komt kinderpardon prominenter op formatietafel VK 14.08.2017

‘Formatie duurt nog wel even’ Telegraaf 14.08.2017

Optimisme in formatie houdt stand Telegraaf 14.08.2017

Partijen starten nieuwe week formeren met ‘goed gevoel’ AD 14.08.2017

12.08.2017

12.08.2017

De formatie is verder gevorderd dan deze met GroenLinks ooit is geweest Trouw 12.08.2017

11.08.2017

11.08.2017

Formatievlog #19: over de olifantenklus en poepende meeuw  NOS 11.08.2017

Informateur Zalm hoopt zijn klus voor oktober af te ronden  NOS 11.08.2017

Vertrouwen in formatiepoging groeit, maar finish nog niet in zicht  VK 11.08.2017

Vaart in formatiegesprekken Telegraaf 11.08.2017

‘Tempo’ in formatie, maar ook ‘stevige dingen die terugkomen’ Elsevier 11.08.2017

Pechtold en Segers positief: ‘Afgelopen dagen heel zinvol’ Elsevier 11.08.2017

Optimisme groeit bij onderhandelaars formatie NU 11.08.2017

Partijleiders optimistisch over formatie  AD 11.08.2017

De bloemen van Zijlstra: logisch dat kiezer cynisch wordt  Elsevier 11.08.2017

‘Idioot als de PvdA opstapt’ AD 11.08.2017

Binnenhof telt af naar mini-kabinetscrisis VK 11.08.2017

AD 10.08.2017

AD 10.08.2017

Over deze onderwerpen spreken sociale partners met formatiepartijen  Elsevier 10.08.2017

PvdA: VVD neigt in onze richting Telegraaf 10.08.2017

PvdA: VVD neigt juist in onze richting AD 10.08.2017

Vechtscheiding dreigt na geruzie tussen PvdA en VVD over extra geld leraren VK 10.08.2017

Kabinetscrisis dreigt: ‘Asscher schoot zichzelf in de voet met leraren’   Elsevier 10.08.2017

Kabinetscrisis? PvdA is juist positief gestemd  Elsevier 10.08.2017

Nu de formatie weer is gestart zoemt opeens het scenario ‘kabinetscrisis’ rond VK 10.08.2017

Formatie terug aan Binnenhof  Telegraaf 10.08.2017

Formatie hervat op het Binnenhof  AD 10.08.2017

09.08.2017

09.08.2017

’Uitruilen’ lijkt optie in formatie Telegraaf 09.08.2017

Partijen blijven worstelen met ‘principiële’ vraagstukken bij formatie NU 09.08.2017

Segers en Pechtold sluiten liever geen compromis  AD 09.08.2017

Pechtold: soms principes ‘uitruilen’ in plaats van ‘verwateren’ Elsevier 09.08.2017

Onderhandelaars zijn terug van het uitwaaien  Elsevier 09.08.2017

‘Kamer moet terug van reces’ Telegraaf 09.08.2017

Partijen hervatten overleg: doorgaan of stoppen  AD 09.08.2017

Het huiswerk van Zalm ligt op de formatietafel Trouw 09.08.2017

Informateur Zalm heeft skelet voor regeerakkoord klaar, partijen blijven terughoudend VK 09.08.2017

Vakantie voorbij: formatie hervat met heikele kwestie Elsevier 09.08.2017

Formatie door met zware dobber Telegraaf 09.08.2017

Nog geen zicht op einde kabinetsformatie NU 09.08.2017

Achtergrond: De formatie wordt hervat, hoe zijn de kaarten geschud? NU 09.08.2017

Gronings gas op tafel formatie  Telegraaf 09.08.2017

Advertenties

augustus 10, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, begroting 2017, derde dinsdag september, formatie, Rutte 3, verkiezingen, verkiezingen 2017, VVD, VVD-CDA-D66 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Tussenfase onderhandelingen Rutte 1 – Ivo Opstelten en René van der Linden bij informateur Herman Tjeenk Willink

Vrijdagochtend arriveerde Oud-informateur Ivo Opstelten bij informateur Herman Tjeenk Willink.

Vervolgens komt later op de dag ook nog René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer, gezellig aanschuiven.

Tjeenk Willink, die bezig is aan een tussenfase in het formatieproces, wil maandag zijn eindverslag publiceren.

Opstelten, gevraagd naar het tempo van de informateur, pleit voor rust in de formatie. “Zet die twitter eens uit”, zei hij voor hij overleg begon met zijn opvolger Tjeenk Willink. Opstelten voegde er aan toe dat het nu aan Tjeenk Willink moet worden overgelaten en dat het eindverslag moet worden afgewacht. 

Voorts zei hij dat zijn oproep geldt voor iedereen. Het VVD-hoofdbestuurslid Kruithof leverde gisteren via Twitter kritiek op Tjeenk Willink. Wie geeft hem het recht om extra eisen aan deze coalitie te stellen?, vroeg Kruithof zich af.

De aandachtpunten zijn onder andere de zorg van Henri Kruithof VVD „De ondemocratisch benoemde Tjeenk Willink trotseert de wens van de democratisch gekozen meerderheid van de Tweede Kamer.” Is dit mogelijk een een misstap in het kader van het Dualisme ?

Een ander zorgenkindje betreft het feit dat de huidige Zetelverdeling 1e Kamer (getrapt gekozen door provinciale Staten) nog geen PVV-fractie heeft. De eerstvolgende provinciale verkiezing is pas 2 maart 2011.  

Hoe gaan we daar mee om heren ??  

Willink zei na afloop dat hij puur om agendatechnische redenen maandag klaar zou zijn om het eindverslag aan Beatrix openbaar te maken. Hij wil het nog laten lezen aan fractievoorzitters en dan aan de koningin aanbieden.

Er waren veel speculaties over het feit dat Willink pas maandag klaar zou zijn omdat veel af zou hangen van wat Wilders in New York gaat zeggen. Daar is de informateur het dus niet mee eens.

Willink zegt geen rekening te houden met wat Wilders morgen in New York gaat zeggen tijdens een demonstratie tegen de ‘Ground Zero Mosque’. De informateur zei dat hij zijn agenda zelden van iemand anders laat afhangen.

Commentaar Elsevier‘Zowel Herman Tjeenk Willink als Ruud Lubbers overtrad als informateur de regels voor koninklijke bemoeienis bij kabinetsformaties. Opzichtige politieke interventies van informateurs horen niet.’ Lees: Tjeenk Willink moet geen politiek bedrijven 

Informateur Tjeenk Willink is lid van de PvdA. Denk jij dat hij onpartijdig is? www.dit-denkt.nl…

Tjeenk Willink heeft conclusies getrokken – Video

Hoe kijkt Europa aan tegen de Nederlandse formatie?

Dominique van der Heyde over gesprekken Tjeenk Willink Video 

Opstelten praat informateur bij (video)

Tjeenk laat oren niet naar Wilders hangen

Parool 11.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken over de kansen voor een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Wat PVV-leider Geert Wilders zaterdagavond bij Ground Zero in New York zal zeggen, zal daar niets aan veranderen.

Kritiek CDA-senator op Beatrix: Ze trapt te veel op de rem

Elsevier 11.09.2010 CDA-senator Hans Hillen is niet te spreken over de manier waarop Koningin Beatrix en haar vaste adviseurs het formatieproces leiden. Volgens Hillen moeten zij ervoor waken ‘in gemopper te vervallen’.

De prominente CDA’er heeft vooral kritiek op de benoeming van informateur Herman Tjeenk Willink (PvdA) door het staatshoofd eerder deze week. Tjeenk Willink moest een ‘tussenronde’ gaan leiden, terwijl een Kamermeerderheid voorstander was van het plan om VVD-leider Mark Rutte een concept-Regeerakkoord te laten schrijven.

Kan Wilders verantwoordelijkheid aan?

Trouw 11.09.2010 Gaat Geert Wilders vandaag in zijn toespraak in New York ’vol op het orgel’ tegen de islam, zoals het gewezen CDA-Kamerlid en demissionair minister Ab Klink vreesde, of laat hij daar ook zien verantwoordelijkheid voor een coalitie in de dop te kunnen dragen?

‘Koningin moet waken voor gemopper’

Telegraaf 11.09.2010 Koningin Beatrix en haar vertrouweling, informateur Herman Tjeenk Willink, dreigen bij de formatie in gemopper te vervallen, zegt CDA-senator Hans Hillen.

Formatie-spanning loopt op: Wat adviseert Tjeenk Willink?

Elsevier 10.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft vrijdag de gesprekken met alle betrokkenen bij de formatie afgerond. De PvdA’er werkt nu aan zijn eindverslag, dat waarschijnlijk maandag klaar zal zijn. Vrijdag voerde Tjeenk Willink gesprekken met oud-informateur Ivo Opstelten (VVD) en René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer.

Zie ook:

Opstelten: Zet die twitter toch eens uit!

AD 10.09.2010  DEN HAAG – René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer, is vanochtend aangekomen bij informateur Herman Tjeenk Willink voor overleg over de formatie. Eerder op de ochtend ontving Tjeenk Willink oud-informateur Ivo Opstelten.

Wilders: nog veel te doen in formatie

NRC 10.09.2010 Tjeenk Willink ontving vandaag zijn voorganger Ivo Opstelten en senaatsvoorzitter René van der Linden. Hij onderzoekt of een doorstart van de onderhandelingen over het minderheidskabinet mogelijk is. Maandag is hij klaar. Wilders probeert de verwachtingen te temperen over de snelheid waarmee er een kabinet van VVD en CDA kan zijn dat gedoogsteun krijgt van de PVV.

Tjeenk Willink heeft conclusies getrokken

Parool 10.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies over de voortgang van de kabinetsformatie getrokken. Dat heeft hij vrijdagavond laten weten. Hoe die luiden, hield hij nog voor zich. De informateur zei dat hij zijn agenda zelden …

Willink heeft conclusies getrokken

Spits 10.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken over hoe het verder moet met de kabinetsformatie. Dat vertelde hij vanavond. Wat die conclusies zijn, wil hij nog niet vertellen.

Willink zegt geen rekening te houden met wat Wilders morgen in New York gaat zeggen tijdens een demonstratie tegen de ‘Ground Zero Mosque’. De informateur zei dat hij zijn agenda zelden van iemand anders laat afhangen.

Tjeenk Willink heeft conclusie getrokken

Trouw 10.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusie getrokken uit de gesprekken die hij de afgelopen dagen heeft gevoerd over de vorming van een nieuw kabinet. Dat zei hij vrijdag. Vrijdag rondde hij zijn gesprekken af. Wat de conclusie is, wilde Tjeenk Willink nog niet bekendmaken. Zijn gesprekspartners moeten eerst nog naar zijn verslag kijken en erop reageren.

Tjeenk trekt conclusies maar zwijgt

Telegraaf 10.09.2010 Informateur Willink heeft zijn conclusies over de voortgang van de kabinetsformatie getrokken. Dat heeft hij vrijdagavond laten weten. Hoe die luiden, hield hij nog voor zich.

Tjeenk Willink heeft ‘conclusies getrokken’

VK 10.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken over de kansen voor een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV….

·   Opstelten vraagt om twitterstilte rond formatie

Tjeenk Willink heeft conclusies getrokken

Metro 10/09.2010 DEN HAAG (ANP) – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken. Dat heeft hij vrijdagavond laten weten. Hoe die luiden, hield hij nog voor zich.

Tjeenk Willink trekt conclusies

Depers 10.09.2010 Binnenland – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken. Dat heeft hij vrijdagavond laten weten. Hoe die luiden, hield hij nog voor zich.

‘Zet die Twitter eens uit’

De Pers 10.09.2010 Binnenland – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft vrijdag gesprekken gevoerd met oud-informateur Ivo Opstelten en René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer. De informateur gaat nu werken aan zijn eindverslag.

Opstelten bij informateur

VK 10.09.2010 Oud-informateur Ivo Opstelten is vrijdagochtend bij de huidige informateur Herman Tjeenk Willink aangekomen. Later op de dag ontvangt Tjeenk Willink ook nog René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer.

Opstelten bij informateur  

Telegraaf 10.09.2010 Oud-informateur Ivo Opstelten is vrijdagochtend bij de huidige informateur Herman Tjeenk Willink aangekomen. Later op de dag ontvangt Tjeenk Willink ook nog René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer.

Reacties:

“Ik heb nog weinig ideeën voor de toekomst van het land gehoord”, zei ze over de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV. “De huizenmarkt wordt niet aangepakt, de arbeidsmarkt wordt niet aangepakt, wat je overhoudt is een kabinet dat elkaar vindt op rigide bezuinigingen op de publieke sfeer.” Volgens Halsema komen de partijen niet met antwoorden op vragen als ‘wat te doen met de vergrijzing’.

Halsema: oppositie moet samenwerken

Telegraaf 12.09.2010  GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samen proberen noodzakelijke hervormingen voor elkaar te krijgen.

Halsema: rechts kabinet is gebaseerd op wrok

12.09.2010 De partijen die een rechtse samenwerking proberen te vormen vinden elkaar vooral in wrok. Dat zei GroenLinks-leider Femke Halsema zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

SGP steunt kabinet, mits…

VK 11.09.2010 – De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren. SGP-fractieleider Kees van der Staaij stelt zaterdag in het Nederlands Dagblad dat hij die boodschap heeft overgebracht in ‘informele contacten’ met de drie partijen.

SGP-eisen bij steun aan minderheidskabinet 

Trouw 11.09.2010 De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren.

SGP vult voorwaarden voor steun aan rechts kabinet nader in

NRC 11.09.2010 De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren. SGP-fractieleider Kees van der Staaij stelt zaterdag in het Nederlands Dagblad dat hij die boodschap heeft overgebracht in „informele contacten” met de drie partijen.

SGP-wensen bij steun aan minderheidskabinet 

Telegraaf  11.09.2010 De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren.

SGP-wensen bij steun aan minderheidskabinet

Parool 11.09.2010 De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren. SGP-fractieleider Kees van der Staaij stelt zaterdag in het Nederlands Dagblad dat hij die boodschap heeft overgebracht in ”informele contacten” met de drie partijen.

Opinie: 

Het CDA zwijgt over het klimaatprobleem

Trouw 13.09.2010 Terwijl de kerken zich wel verdiepen in de problemen van de klimaatverandering, hult het CDA zich in nevelen.

Het was een prachtige speech van Geert Wilders

Elsevier 13.09.2010 Ervoor kraaide D66-Kamerlid Alexander Pechtold al dat Mark Rutte Geert Wilders ter verantwoording moest roepen wegens zijn speech in Amerika. Welke speech? En waarom ter verantwoording roepen? Wist Pechtold meer dan wij over de inhoud van deze nog uit te spreken speech?

Opluchting na speech van Wilders bewijst dat hij de regie al heeft

Trouw 13.09.2010 Het is eigenlijk te gek voor woorden: Wilders houdt zich, voor zijn doen, in tijdens een toespraak in New York en iedereen in Nederland haalt opgelucht adem.

Wilders wil wel, zien VVD en CDA

Trouw 13.09.2010 Politiek rechts kon zaterdag, na afloop van de toespraak van Geert Wilders in New York, opgelucht ademhalen. De PVV-leider ging daar, nabij Ground Zero, negen jaar na de aanslagen niet ’vol op het orgel’, zoals Ab Klink vreesde.  

Milde woorden – Wilders laat liever het CDA formatie breken dan dat hij het zelf doet

VK 13.09.2010 Kan een ‘gematigde’ anti-islam toespraak in New York ‘een uitgestoken hand’ zijn in de Haagse kabinetsformatie? CDA-senator Hans Hillen maakte deze analyse zaterdag, en waarschijnlijk heeft hij hiermee inderdaad, op onbedoeld pijnlijke wijze, de politieke praktijk van vandaag samengevat. Zijn partij tracht een kabinet te vormen met verkiezingswinnaar VVD, gedoogd door de PVV, de anti-islampartij van Geert Wilders. Vandaag maakt informateur Herman Tjeenk Willink bekend of de poging zo’n kabinet te vormen kan doorgaan.

 

VVD: zonder de koningin, lekker snel onze eigen zin

NRC 12.09.2010 De gretigheid van de deelnemers om dat rechtse kabinet te vormen belooft veel goeds voor de cohesie van het toekomstig regeringsbeleid. Maar de oogkleppen en de minachting voor procedures-met-een-functie zijn raadselachtig. Vooral bij de VVD, die de koningin in feite verzoekt meer tijd te besteden aan haar postzegelverzameling.

Nog vóór hij zijn vorige week gestaakte informatiewerk mocht afmaken maande Ivo Opstelten zijn mede-VVD-bestuurslid, Henri Kruithof, zijn getwitter te staken. Deze pr-vakman, verantwoordelijk voor ‘de permanente campagne’ van de partij, had namelijk elektrisch gekwetterd dat de ‘ondemocratisch benoemde Tjeenk Willink de wens van de democratisch gekozen Kamermeerderheid trotseert’.

Wilders in New York: 3 scenario’s

VK 12.09.2010 Wat wil Geert Wilders? Vandaag spreekt hij in New York, nabij Ground Zero, op uitnodiging van de beweging Stop Islamization Of America. Tegelijkertijd zit de formatie van een rechts kabinet in een cruciale fase. 

Toespraak Wilders hindert formatie niet

AD 12.09.2010 DEN HAAG – Niets lijkt een herstart van de onderhandelingen tussen VVD, PVV en CDA over een rechts minderheidskabinet nog in de weg te staan. Een vooraf gevreesde toespraak van PVV-leider Geert Wilders zaterdag over de bouw van een omstreden …

Rechts rekent likkebaardend af

Trouw 11.09.2010 VVD, PVV en CDA werken aan een regeerakkoord ’waar rechts Nederland zich de vingers bij zal aflikken’. Deze opmerking van de liberale aanvoerder Mark Rutte zal lang nagalmen in de Nederlandse politiek, zeker als dat rechtse kabinet er komt.

Moslimfrankenstein

VK 10.09.2010 Er hangt een discussie in de lucht die niet gevoerd wordt, wellicht uit angst voor absurde of abstracte uitglijders

Maar het ongemak blijft. De formatie stagneert door de ambigue verhouding van het CDA tot de PVV, ingegeven door een meningsverschil over de islam. Dat het CDA niet eensgezind met Wilders in zee wil, komt door zijn definitie van de islam als ideologie.  

Deze week sneuvelden staatsrechtelijke procedures toen de onderhandelaars van rechts nog tijdens de consultatieronde van het staatshoofd bepaalden dat de besprekingen weer konden beginnen. De wens om te regeren was groter dan het overeind houden van de fundamenten van de rechtsstaat. Dit gedrag is gevaarlijk omdat juist politici het volk moeten beschermen en daarom pal voor de rechtsstaat moeten staan.

Recht wordt ondergeschikt aan eigenbelang

Trouw 10.09.2010 Dat het Westen de weg kwijt is, is al jaren duidelijk. Maar dat een dynamiek op gang komt die samenlevingen kan ontwrichten is nieuw. Van Amerika tot Europa en Australië verscherpen de tegenstellingen en verpulvert het politieke midden.

Koningin heeft rechtse onderkoning nodig

Elsevier 10.09.2010 De PvdA’er Tjeenk Willink kreeg de opdracht om monarchaal te handelen. De procedure rond de formatie dient de wil van het volk (een parlementaire meerderheid) van een monarchaal gouden randje te voorzien. Alsof niet het volk maar de vorstin heeft besloten.

Dit spelletje werkte altijd perfect. Een voorlopige conclusie: links is monarchaal geworden en rechts dreigt republikein te worden. Koningin Beatrix heeft meer dan twee uur gesproken met VVD-leider Mark Rutte. Omdat hij en andere politieke leiders zich, in tegenstelling tot eerder door henzelf uitgebrachte adviezen, hadden uitgesproken voor de voortzetting van onderhandelingen voor de vorming van een rechtskabinet. Ze deden deze uitspraken in een Kamerdebat. Welke politieke betekenis moeten we toekennen aan deze gebeurtenis?

september 10, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Tussenfase onderhandelingen Rutte 1 – Ivo Opstelten en René van der Linden bij informateur Herman Tjeenk Willink

De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1

Het Cohen-effect heeft de PvdA (nog ?) niet mogen helpen een plekje in Kabinet Rutte I Wilders I te veroveren.

“If you can’t join them, then you just beat them” ??

(Che Guevara).

Het nieuwe kabinet is nog niet goedgekeurd door koningin Beatrix. En een regeerakkoord hebben we nog niet gezien.

Krijgt de PvdA met vertraging een koekje van eigen deeg? Nu rechts opnieuw een krappe maar onmiskenbare meerderheid in de Tweede Kamer bezit, worden de sociaal-democraten hardhandig herinnerd aan de dromen van Tien over Rood, het intern opstandige PvdA-pamflet uit september 1966.

De oppositiepartijen – de SP, de PvdA, GroenLinks en D66 – zullen met hun oppositierol worstelen.

2e Kamerdebat

Toch gaan Job Cohen en de PvdA-fractie alvast vanuit de oppositiebunkers in de aanval om het kabinet omver te werpen. De dames en heren zijn al enige weken bezig met een militaire training in het buitenland.

Het doel heiligt de middelen zegt men wel eens. Uit betrouwbare bron (ongecontroleerd) werd zelfs vernomen dat desnoods het Taliban-effect wordt ingezet. 

De AIVD heeft de 2e Kamer reeds voorzien van verhoogd beveiligingsprotocol ‘Coran code 3’ waar zelfs Geert Wilders stil van zal worden.

Maar mogelijk dat juist dit nu de bedoeling was ? Wie het weet mag het zeggen !!

We hebben notabene bijna een regering. Het einde van de formatie is zo goed als in zicht!  

Naarmate we dichter bij de ontknoping komen, nemen de spanningen merkbaar toe !

Er gaan zelfs al geluiden op dat de drukproef voor de stembiljetten voor de 2e Kamerverkiezingen 2011 al bij de drukker liggen ?

De eindejaars vuurwerkpakketten worden al gretig ingeslagen.

Het belooft dus toch nog een tropisch hete herfst te worden !!!!!!!!!!

 

Uit een zeer vertrouwlijk document blijkt dat de sociaal-democraten hun kaarten meer gaan inzetten op een sterke rol in de oppositie.

Met dit document, dat ‘De oppositiestrategie’ heet, zet de partij de lijnen uit om een massale opstand te gaan voeren tegen het ‘kabinet-Wilders’, zoals de socialisten het aanstaande rechtse kabinet volgens het document moeten gaan noemen.

Middels deze aanpak wil de PvdA het land mobiliseren tegen een rechts kabinet. “Het rechts afbraakbeleid gaat de komende jaren veel maatschappelijk verzet op de been brengen. Oppositie voeren we daarom niet uit een Haags isolement, maar in nauwe samenwerking met de sociale beweging, de milieubeweging, ouderen en jongerenorganisaties.”

Het belangrijkste onderdeel van het plan lijkt dus het omver werpen van het kabinet. Zo wordt er gesproken over een strategie van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, maar ‘in situaties waarin zich een serieuze kans voordoet (de stabiliteit van) de coalitie te ondermijnen, kan die opportuniteit voorrang krijgen boven consistent, geloofwaardig optreden’.

Een samenwerking met andere partijen op links ligt volgens de oppositiestrategie niet voor de hand. De SP wordt weggezet als een dogmatische socialistische partij en D66 en GroenLinks als links-liberale clubs. “De PvdA moet steeds de spil zijn in het oppositiefront.” 

‘In het democratische duel tussen regering en oppositie, kiest de oppositie altijd het wapen. Botte bijl of ragfijn fileermesje? PvdA-leider Job Cohen mag het zeggen.’  Lees ook het hele Elsevier-commentaar Job Cohen past niet bij hekelstrategie PvdA.

Echter Groenlinks zegt ‘We moeten meer samenwerken in het parlement.” De oppositiepartijen moeten vermijden dat ze onderling de concurrentie aangaan.

In het tv-programma Buitenhof zei Halsema zondag te vrezen dat VVD, PVV en CDA elkaar vooral vinden in ‘wrok en emotie’ tegenover linkse partijen, maar dat hervormingen niet tot stand zullen komen. Om die reden bepleitte Halsema gezamenlijke initiatieven vanuit het parlement rond onder meer de kilometerheffing en de aanpak van aflossingsvrije hypotheken. Ze hoopt daarmee dan de steun van het CDA voor die plannen te winnen.

Klik om te downloaden:

PvdA: confrontatie en/of coöperatie

Trouw 15.09.2010 Mochten de coalitiepartners in spe VVD en CDA er niet met de PVV uitkomen, dan kunnen ze altijd via links proberen hun zin te krijgen. De PvdA kan afwachten.

PvdA wil spanningen op rechts blootleggen

Trouw 10.09.2010 De PvdA wil geen oppositie voeren ‘uit een Haags isolement’, maar in nauwe samenwerking met de sociale beweging, de milieubeweging, ouderen en jongerenorganisaties.

PvdA: ‘Kabinet-Wilders’ koste wat kost onderuit halen

AD 10.09.2010 DEN HAAG – Als de PvdA in een oppositierol komt, zal de partij alles op alles zetten om spanningen in een rechtse coalitie bloot te leggen om het kabinet op die manier in de problemen te brengen. Dat blijkt uit een intern memo waarop De Telegraaf vandaag de hand heeft weten te leggen.  

PvdA op oorlogspad

Telegraaf 10.09.2010 De PvdA gaat op oorlogspad. De partij van Job Cohen legt zich neer bij een oppositierol en zal de komende jaren alles op alles zetten om een massale opstand tegen een verwachte coalitie van VVD, CDA en PVV te organiseren. 

‘PvdA zet nu al in op val rechts kabinet’

VK 10.09.2010  AMSTERDAM – De PvdA heeft zich neergelegd bij een rol in de oppositie. De op een na grootste partij heeft al een strijdplan klaarliggen voor de aanval vanuit de oppositiebankjes. Dat schrijft De Telegraaf vrijdag op basis van het ‘geheime plan’.

Plan PvdA: kabinetsbeleid koste wat kost ondermijnen

Elsevier 10.09.2010 De PvdA in de Tweede Kamer gaat de komende jaren een massale opstand tegen een verwachte coalitie van VVD, CDA en PVV organiseren. In een geheim plan van de partij staat dat opportunisme voorrang krijgt boven consequent optreden ‘om het kabinet te ondermijnen’. Dat blijkt uit een geheim strategisch plan van de PvdA getiteld ‘De oppositiestrategie’. Het plan is in bezit van De Telegraaf.

PvdA denkt na over oppositiestrategie

Parool 10.09.2010 Als de PvdA in een oppositierol komt, zal de partij alles op alles zetten om spanningen in een rechtse coalitie bloot te leggen om het kabinet op die manier in de problemen te brengen. Dat staat in een intern memo waarop De Telegraaf de hand heeft weten te leggen.

Lees ook: Cohen: rechts is geen goede oplossing (08-09-10)

PvdA heeft oppositieplannen klaar 

10.09.2010 (Novum) – De PvdA heeft zich neergelegd bij een rol in de oppositie en heeft een plan voor de strategie vanuit de zijlijn klaar. Een van de doelen is om de spanningen in het ‘kabinet Wilders’, zoals het door de PvdA genoemd wordt, bloot te leggen om zo het kabinet in de problemen te brengen. Dat schrijft vrijdag De Telegraaf op basis van het plan.  

PvdA lekt oppositiestrategie

Spits 10.09.2010 Wat de lekkende socialist voor ogen had is een groot mysterie, maar de PvdA is een belangrijk intern document verloren. De Telegraaf wist er de hand op te leggen.

De Tegenbegroting is de eerste aanval:

Samen met SP? PvdA en D66 lijden gezichtsverlies

Elsevier 24.09.2010 Drie maanden geleden wilden Cohen, Pechtold en Halsema nog dat het kabinet bezuinigde, want ze dachten met de VVD te gaan regeren. Nu klitten ze met de SP en verzetten ze zich. De aanstaande linkse oppositie slaat de handen ineen om het demissionaire kabinet-Balkenende van repliek te dienen.

PvdA, SP, D66 en GroenLinks komen dinsdag met een gezamenlijke tegenbegroting voor volgend jaar. Althans: met een alternatiefje voor enkele voorstellen van het kabinet van CDA en ChristenUnie. Want veel meer is het niet.

Links presenteert eigen bezuinigingsplan

Trouw 23.09.2010 De PvdA, de SP, D66 en GroenLinks hebben vandaag hun gezamenlijke bezuinigingsplannen ontvouwd. De vier partijen willen dat onder meer de bezuinigingen op inburgering, kinderopvang, onderwijs en politie teruggedraaid worden. 

Oppositie heeft een alternatief

Telegraaf 23.09.2010  PvdA, SP, D66 en GroenLinks hebben gezamenlijk alternatieven gevonden voor een deel van de op Prinsjesdag door het demissionaire kabinet gepresenteerde bezuinigingen van 3,2 miljard euro. 

Linkse oppositie in de clinch

Telegraaf 23.09.2010 DEN HAAG –  Nog voordat een rechts kabinet goed en wel is aangetreden, is er binnen de linkse oppositiepartijen al ruzie ontstaan over een gezamenlijke koers tegen de bezuinigingen van het demissionaire kabinet.

Oppositie werkt aan tegenbegroting

NRC 22.09.2010 De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks werken aan een tegenbegroting als alternatief voor de gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden Rijksbegroting 2011 van het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie.

Alternatief van opppositiepartijen

Telegraaf 21.09.2010 De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks proberen met een gezamenlijk alternatief te komen voor de bezuinigingen van het demissionaire kabinet.

Oppositiepartijen werken aan alternatief

VK 21.09.2010 De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks proberen met een gezamenlijk alternatief te komen voor de bezuinigingen…

PvdA werkt aan tegenbegroting

Parool 17.09.2010 DEN HAAG – De PvdA werkt aan een tegenbegroting. De sociaaldemocraten willen in ieder geval voorkomen dat wordt bezuinigd op de inburgering en de kinderopvangtoeslag, zoals afgelopen tijd is uitgelekt uit plannen van het demissionaire kabinet …

PvdA werkt aan tegenbegroting

Trouw 17.09.2010 De PvdA werkt aan een tegenbegroting. De sociaaldemocraten willen in ieder geval voorkomen dat wordt bezuinigd op de inburgering en de kinderopvangtoeslag.

PvdA maakt tegenbegroting

VK 17.09.2010 De PvdA werkt aan een tegenbegroting. De sociaaldemocraten willen in ieder geval voorkomen dat wordt bezuinigd op de inburgering en de kinderopvangtoeslag, zoals afgelopen tijd is uitgelekt uit plannen van het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie. Dat heeft Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA vrijdag gezegd.

 

PvdA werkt aan tegenbegroting

Telegraaf 17.09.2010 De PvdA werkt aan een tegenbegroting. De sociaaldemocraten willen in ieder geval voorkomen dat wordt bezuinigd op de inburgering en de kinderopvangtoeslag, zoals afgelopen tijd is uitgelekt uit plannen van het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie. Dat heeft Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA vrijdag gezegd.

Wat vindt GroenLinks:

Hoe eensgezind is de oppositie?

Trouw 13.09.2010 Femke Halsema pleit ervoor dat de linkse oppositie zoveel mogelijk gaat samenwerken. Maar hoe eensgezind is de oppositie tegen het rechtse geluid?

Halsema: oppositie moet samenwerken

Telegraaf 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samen proberen noodzakelijke hervormingen voor elkaar te krijgen.  

Halsema: Rechts vooral goed in wrok en emotie

Elsevier 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.

Zie ook:

Halsema pleit voor samenwerking oppositie

NRC 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.

Halsema: oppositie moet samenwerken

Trouw 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.  

Samenwerking in oppositie

Telegraaf 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.

Achtergrond:

Volgens Van Kemenade dreigt er een partijloze democratie en dat is volgens de voormalige PvdA-bestuurder funest voor het democratisch bestel en de burgers. Hij vindt dat politieke partijen hun onderlinge verschillen zichtbaarder moeten maken. ‘De neiging om op voorhand het centrum en de consensus op te zoeken, maakt dat de politiek voor niemand herkenbaar meer is. Dan is het niet verwonderlijk dat burgers de politiek zien als een pot nat’, aldus Van Kemenade.

‘In de politiek gaat het alleen nog maar over verdelen, terwijl in de samenleving mensen het hebben over hoe ze meerwaarde voor elkaar kunnen hebben. De mens als burger en als creatief wezen dat vorm geeft aan de samenleving komt in de knel te zitten. Dat er bovendien in dertig jaar tijd niets gebeurd is met pleidooien voor een meer participatieve democratie, moet toch te denken geven.’

‘Politieke partijen laten zich gijzelen door Maurice de Hond’

BinBes 20.09.2010 Bestuurders gedragen zich onecht en politieke partijen zijn managers van het publieke bedrijf geworden. Dit gedrag schaadt de democratie, klonk het van diverse kanten op het afscheidssymposium van bestuurkundige Korsten.

En verder:

Cohen zit nog met draai van Rutte

NRC 25.09.2010 VVD-leider Mark Rutte heeft een dag na de ogenschijnlijke mislukking van een rechts kabinet contact gezocht met PvdA-leider Job Cohen om te overleggen over verdere politieke samenwerking. 

De PvdA-droom is uiteengespat

VK 25.09.2010 De PvdA worstelt met haar rol en met het leiderschap van Job Cohen. VVD-leider Mark Rutte kan nog niet worden afgebrand, want misschien hebben ze hem nog nodig.

De droom is uiteengespat

VK 25.09.2010 Zaterdag neemt de PvdA Oss in. Job Cohen en zijn sociaal-democratische karavaan strijken neer in de geboortestad van de SP. ‘Op 25 september gaan wij de straat op om te laten weten hoe wij aankijken tegen de onderhandelingen van een rechts kabinet’, ronkt de website van de PvdA.

De worsteling van links met rol in oppositie

Trouw 18.09.2010 Een minderheidskabinet is niet per definitie instabiel. Integendeel, het kan zelfs tot meer stabiliteit leiden en zelfs tot een verademing in de politiek. 

Leve ons, weg met hun – polarisatie is een hobby die weinig oplevert

NRC 18.09.2010 Nederland stoomt met volle kracht richting veertig jaar geleden: de tijd van polarisatie. Destijds was het een door verbale krachtpatsers afgedwongen PvdA-strategie, in deeltijd gesteund door de Politieke Partij Radicalen (PPR) en D’66 (toen nog met een vliegende komma). Nu lijkt polarisatie een eerste levensbehoefte van VVD, PVV en CDA. Het rechtse kabinet dat zij willen vormen is er de belichaming van.

Zeker, Maxime Verhagen heeft deze week nieuwe etiketten besteld. Het CDA wil indachtig de rooms-katholieke voorman Nolens (1860-1931) nooit meer met de PvdA regeren, tenzij het niet anders kan. Maar, schreef Verhagen zijn leden, het CDA ziet zichzelf toch als partij in het politieke centrum. De gedroomde coalitie wordt dus ‘centrum-rechts’.

Lees verder »

Taalachterstand bij de PvdA

VK 17.09.2010 Actieve pluriformiteit? Krijg nou tieten, meent Nausicaa – Er zou een nieuwe taal nodig zijn om het populistisch affront te pareren. Nieuwe woorden moeten ervoor zorgen dat ‘het volk’ niet zwicht voor rechtse rancuneretoriek. Steeds vaker hoor je die oproep aan links, vooral aan de PvdA. Als Job Cohen zich even brutaal en goedgebekt als Geert Wilders had betoond, was hij vast premier geworden. Het is hem zelfs televisiebreed toegevoegd, door de schrijfster van het boek Krijg nou tieten!

PvdA’er noemt kabinet ‘bruin’

Telegraaf 17.09.2010 De PvdA in Amsterdam heeft donderdagmiddag hard uitgehaald naar het aanstaande rechtse kabinet. Het hoofdstedelijke PvdA-gemeenteraadslid en oud-rechterhand van Wouter Bos, Geke van Velzen, stelde in een raadsvergadering dat het ‘kabinet Bruin 1’ er nu aan komt.

Riseekabinet

VK 10.09.2010 Wat in deze kabinetsformatie opvalt, is dat niemand met de PvdA in zee wil. De VVD wil niet, het CDA wil niet en Wilders wil uiteraard ook niet. De SP zou graag willen, maar daar mopperen zij voortdurend dat zij bij Cohen een blauwtje lopen. Alleen Femke en Pechtold zeggen van de PvdA te houden, maar die liefde is ook hun enige kans om in een kabinet te komen.

Ik bespeur alom afkeer jegens de PvdA, en dat is des te opmerkelijker omdat Cohen als een mantra blijft herhalen dat hij een bruggenbouwer wil zijn. In deze formatie is Cohen een bruggenbouwer zonder oevers, van waaruit hij kan beginnen.

Een links blok, of rechtse handreiking?

Trouw 10.09.2010 Moeten partijen als de PvdA, GroenLinks, SP en eventueel D66 optreden als een sterk links blok, of bruggen slaan met CDA en VVD?

Zie ook het draaikonten bij de vorming van het kabinet:

Halsema stuurde aan op kabinet zonder PvdA

AD 13.10.2010 HILVERSUM – Femke Halsema van GroenLinks heeft in augustus contact gezocht met Ernst Hirsch Ballin van het CDA om te praten over een kabinet waarin hun partijen wel, maar de PvdA niet zouden zitten. Alles beter dan een kabinet waarbij de PVV …

SGP werkt terecht samen met kabinet

Trouw 13.10.2010 Het kabinet-Rutte/Verhagen staat in de startblokken. Wat ik niet begrijp, is dat de ChristenUnie en een minderheid binnen het CDA, benevens een enkele SGP’er, nog steeds een paarse variant wenselijker achten. Wat zou het goed zijn als zij hun verzet opgeven en alsnog meegaan in een positief-kritische benadering.

‘PvdA moet meer nederigheid tonen’

Trouw 09.10.2010 Het lijkt er nu toch sterk op dat er deze week een nieuw kabinet met de koningin op het bordes staat. PvdA-voorman Cohen was er snel bij om de vinger op de volgens hem zere plek te leggen: de nieuwe coalitie is volgens hem instabiel. Die conclusie is misschien wel juist, maar ik vraag mij af of de PvdA juist op dit moment niet meer nederigheid zou moeten tonen. Is het huwelijk CDA-VVD met PVV als Dritte im Bunde niet ontstaan dankzij diezelfde PvdA?

Halsema wilde CDA alternatief voor PVV bieden

Elsevier 13.10.2010 Femke Halsema heeft tijdens de formatie geprobeerd het CDA over te halen een coalitie met VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie te overwegen. ‘Het zou ons veel hartzeer bezorgen, maar alles liever dan de PVV.’

Dat zei Halsema woensdagavond in het EO-programma Moraalridders.

Zie ook:

Halsema wilde desnoods kabinet zonder PvdA

VK 13.10.2010 Binnenland HILVERSUM – Femke Halsema van GroenLinks heeft in augustus contact gezocht met Ernst Hirsch Ballin van het CDA om te praten over een kabinet …

Zie:

Peilingen 15.08.2010 Maurice de Hond – Cohen-effect lijkt voorbij

Taliban-effect – Tij gekeerd voor de PvdA ?

Waar blijft de PvdA toch?

Het PvdA-effect en het nieuwe Kabinet

PvdA toch de grote winnaar ?

Is het Cohen-Effect aan het verdwijnen ???

2e Kamerverkiezingen 9 juni 2010 – De PvdA en het Cohen-effect

PvdA doet Water bij de Wijn  

Zie ook:

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 3

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinetdeel 1

Blog: 

Quote van de Dag: Bruin I

GeenCommentaar

Echte polarisatie komt van links

Dagelijkse Standaard » Frontpage

Newsflash: Bruin I heet Bruin I

september 10, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 reacties

Onderhandelingen 03.09.2010 Kabinet Rutte 1 – terug bij af VVD + ? + ? = ?

De zoveelste dag !!!

Terwijl in België de onderhandelingen vastliepen, trok Geert Wilders in Nederland alvast de stekker  eruit.

Volgens de Oostenrijkse krant Krone en andere Buitenlandse media is het een politieke ‘Chaos in het westen’ en zo ook in Nederland.

“Willen VVD en PVV verder met het CDA ? “, deze vraag hing de afgelopen weken, als een dreigende onweerbui, boven het Binnenhof. Al geruime tijd is gebleken dat de christen-democraten ernstig verdeeld zijn over samenwerking met de PVV. 

Kabinetsformatie gaat langer duren  –  Video

Crisis in CDA brengt formatie in zwaar weer  –  Video

CDA zoekt oplossing in aparte gesprekken  –  Video

Wilders en Rutte hebben vragen voor Verhagen  –  Video

Opstelten: Klink had brief niet moeten doen  –  Video 

VVD en PVV beraden zich op situatie met CDA – Video 

Opluchting bij Links  –  Video

Formatie rechts kabinet mislukt  –  Video

Drie en een halve week leken de onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet goed te gaan, maar het strandde vrijdag op een vertrouwensbreuk tussen PVV en CDA. ‘Een spoedige totstandkoming van een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV lijkt niet meer mogelijk’.

Dit daar Geert Wilders dat niet wilde zonder de schriftelijke verzekering van het CDA dat de dissidenten hun steun aan het kabinet niet zouden ontzeggen. Die toezegging kon Verhagen niet doen.

Mede hierdoor gaf Geert Wilders aan het CDA niet meer te vertrouwen omdat Ab Klink in zijn  brief schreef niet met de PVV-leider te willen regeren. En uiteindelijk trekt Geert Wilders zijn verdere conclusies en tevens de stekker uit de onderhandelingen. 

Opstelten zei na afloop dat hij vindt dat CDA-onderhandelaar Ab Klink zijn brief niet had moeten schrijven. ‘Alles in een informatie is strikt vertrouwelijk. Iets wat op papier is gezet kan naar buiten komen, en dat moet bij vertrouwelijk gesprekken niet zo zijn.’  De gewraakte brief van de demissionair minister van Volksgezondheid leidde tot de breuk in de informatiepoging. 

Uiteindelijk gaat VVD-leider Mark Rutte dus maar zelf het regeerakkoord schrijven nu de onderhandelingen tussen VVD, PVV en CDA over de vorming van een rechts kabinet zijn mislukt. Dat heeft hij vrijdag gezegd.

Rutte wil als winnaar van de verkiezingen een ‘proeve van een regeerakkoord’ schrijven, en dan kijken welke partijen op basis daarvan verder willen praten. “Dat zal mijn advies zijn aan de koningin”, zei Rutte. “Dit land moet een regering hebben. Dit duurt al veel te lang.”

Inmiddels heeft Job Cohen PvdA zijn helpende hand aangeboden. 

Inmiddels gaat al enige tijd het verhaal rond dat dit alles in scene is gezet. Namelijk reeds lange tijd is Geert Wilders achter de schermen bezig om internationaal aan de slag te gaan denk hierbij aan: I.F.A., Sacharovprijs, Demonstratie Ground Zero 11.09.2010, “bevrijd u van de islam”  etc. 

En Hero Brinkman zal in Nederland het politieke PVV-stokje van Geert overnemen maar dan vanuit de oppositie. Te beginnen met het democratiseren van de PVV en het oprichten van o.a. een jongerenafdeling binnen de partij. Althans zo blijkt dit uit ongecontroleerde bronnen !! 

Kabinetsformatie terug bij af na stranden onderhandelingen

AD 04.09.2010  DEN HAAG – Na bijna drie maanden praten is een nieuw kabinet in Nederland opnieuw ver uit het zicht geraakt. De PVV vindt het CDA na de crisis van eerder deze week te instabiel, waardoor de onderhandelingen van de twee met de VVD strandden.

Welke opties resten Nederland na mislukken rechts?

Elsevier 03.09.2010 Na het stranden van de onderhandelingen voor een rechts kabinet wil VVD-leider Mark Rutte een proeve van…

Zie ook:

Rechts strandt op eis Wilders

Trouw 04.09.2010 Mark Rutte wil een conceptregeerakkoord schrijven nu de onderhandelingen over een rechts kabinet zijn stukgelopen.

‘CDA eiste zelf verklaring dissidenten’

AD 04.09.2010 DEN HAAG – De verklaring die Geert Wilders had willen hebben van de drie CDA-dissidenten blijkt uit de koker van het CDA te komen. Minister Piet Hein Donner had Ab Klink en de twee andere dwarsliggers bij de formatie om een verklaring gevraagd, …

Ab Klink oordeelde op basis van een vaag gevoel van onbehagen

Muitende CDA’ers zetten Wilders buitenspel

Elsevier 03.09.2010 Door het mislukken van de onderhandelingen voor een rechts kabinet mag plots PvdA-leider Job Cohen weer meespelen. Nu de formatiepoging van Ivo Opstelten (VVD) is mislukt, moet even worden vastgesteld wie ook alweer de verkiezingen had gewonnen.

Cohen ziet kansen: Nu met Rutte aan akkoord werken

Elsevier 03.09.2010 PvdA-leider Job Cohen is blij dat de rechtse formatie is mislukt. Hij wil nu met de VVD de handen ineen slaan en kijken of de twee grootste partijen samen een coalitie kunnen vormen. Eerder werden VVD en PvdA het bij de onderhandelingen over Paars-Plus niet eens over de bezuinigingen.

Dat zei Cohen vrijdagavond in reactie op het nieuws dat de formatie van een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV niet is gelukt.

Zie ook:

Cohen: Kom op, water bij de wijn

AD 04.09.2010 AMSTERDAM – PvdA-leider Job Cohen ziet mogelijkheden voor een samenwerking met het CDA. Het is tijd om voor de partijen om over hun eigen schaduw heen te stappen, zei Cohen vandaag in Tros Kamerbreed.

Cohen wil met Rutte voortouw nemen

VK 03.09.2010 PvdA-leider wil samen met VVD-leider Mark Rutte het voortouw nemen in de formatie van een nieuw kabinet. ‘Ik ben beschikbaar om samen met Rutte een concept-regeerakkoord te schrijven’, zei Cohen vrijdagmiddag op Radio 1. ‘De VVD en de PvdA op elkaar zijn aangewezen.’  

  

Cohen wil met VVD handen ineenslaan

Parool 03.09.2010 DEN HAAG – PvdA-fractievoorzitter Job Cohen is blij met het mislukken van de onderhandelingen tussen VVD, PVV en CDA over een rechts kabinet. Cohen zei vrijdag dat de VVD en PvdA als de twee grootste partijen nu moeten bekijken wat de …

‘Beurt nu aan VVD en PvdA’

Telegraaf 03.09.2010 Volgens PvdA-fractievoorzitter Job Cohen is het nu de beurt aan de VVD en de PvdA als de twee grootste partijen om te bezien wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw kabinet.

Mark Rutte wil regeerakkoord schrijven 

Telegraaf 03.09.2010 VVD-leider Mark Rutte zegt dat hij, na het stuklopen van de onderhandelingen voor een rechts kabinet, “een proeve van een regeerakkoord“ wil schrijven.  

Rutte wil regeerakkoord schrijven

03.09.2010 VVD-leider Mark Rutte wil zelf een regeerakkoord schrijven nu de onderhandelingen tussen VVD, PVV en CDA over de vorming van een rechts kabinet zijn mislukt. Dat heeft hij vrijdag gezegd.

Rutte volgt voorbeeld Kok met ‘proeve’

Parool 03.09.2010 DEN HAAG – Na het mislukken van de onderhandelingen over een rechts kabinet wil VVD-leider Mark Rutte een ‘proeve van een regeerakkoord’ gaan schrijven. Andere partijen kunnen dan aangeven of ze op basis van dit voorstel met de VVD willen gaan …

Rutte volgt voorbeeld Kok met ‘proeve’

AD 04.09.2010 DEN HAAG – Na het mislukken van de onderhandelingen over een rechts kabinet wil VVD-leider Mark Rutte een ‘proeve van een regeerakkoord’ gaan schrijven. Andere partijen kunnen dan aangeven of ze op basis van dit voorstel met de VVD willen gaan …

Opstelten deed nog laatste poging

Telegraaf 04.09.2010 Mede-onderhandelaar Ab Klink van het CDA had nooit een brief mogen schrijven over de formatiebesprekingen tussen VVD, PVV en CDA. Die actie ging tegen „alle mores van het staatsrecht in”, zo zei voormalig informateur Ivo Opstelten in een persconferentie, nadat hij zijn eindverslag over de mislukte regeringsvorming aan koningin Beatrix had overhandigd.

Verhagen: PVV stelde onmogelijke eis

VK 03.09.2010 De PVV eiste dat ook de drie dissidenten in de CDA-fractie, Ab Klink, Kathleen Ferrier en Ad Koppejan, zich zouden binden aan een uitspraak van het CDA-congres. Dat was volgens Verhagen ‘een onmogelijke eis’, omdat dergelijke garanties niet kunnen worden geven.

Opstelten deed ‘ultieme poging’

AD 03.09.2010 DEN HAAG – Informateur Ivo Opstelten heeft vrijdag een ‘ultieme poging’ gewaagd om de gesprekken over de vorming van een rechts kabinet te redden. In gesprekken onder vier ogen met de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA kwam hij met een …

Kabinetsformatie VVD, CDA, PVV mislukt

VK 03.09.2010 Er komt geen minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De besprekingen tussen Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders zijn vrijdagmiddag afgebroken.

·    Verhagen: PVV stelde onmogelijke eis

·    CDA-dissidenten houden bezwaren

·    Crisis escaleert in CDA na brief Klink

Wilders heeft geen vertrouwen in CDA en blaast formatie op

VK 03.09.2010 Geert Wilders heeft vrijdagmiddag de onderhandelingen over een rechts kabinet laten stranden. De leider van de PVV, die gedoogsteun zou geven aan de minderheidscoalitie, heeft geen vertrouwen meer in het CDA. VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Maxime Verhagen zijn teleurgesteld over het afhaken van Wilders.

·    Wiegel: kans op rechts kabinet nog niet weg

·    Rekensom was snel gemaakt

·    Wilders: vertrouwen PVV in CDA naar dieptepunt

·    Geen ‘rechts-plus’, maar wat dan wel?

·    Rekensom was snel gemaakt

 Verhagen: Wilders stelde onmogelijke eis

03.09.2010 PVV-leider Geert Wilders stelde een onmogelijke eis door te verlangen dat de drie dissidente Kamerleden schriftelijk zouden verklaren dat ze een rechts kabinet zouden steunen. Dat heeft CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen vrijdag gezegd.

Wilders eiste dat Ab Klink en de andere twee CDA’ers zouden verklaren dat zij zich zouden neerleggen bij het oordeel van het CDA-congres over het regeerakkoord, of anders uit de Tweede Kamer zouden vertrekken.

Wilders vertrouwde CDA niet

03.09.2010 PVV-leider Geert Wilders heeft niet genoeg vertrouwen in het CDA. Daarom zijn de gesprekken over de vorming van een rechts kabinet mislukt. “Het vertrouwen van de PVV in het CDA is de afgelopen tijd tot een dieptepunt gedaald”, zei Wilders vrijdag

Nieuw kabinet ver weg na stranden ‘rechts’

Telegraaf 03.09.2010 Na bijna drie maanden praten is een nieuw kabinet in Nederland opnieuw ver uit het zicht geraakt. De PVV vindt het CDA na de crisis van eerder deze week te instabiel, waardoor vrijdag de onderhandelingen van de twee met de VVD strandden. De kabinetsformatie is daarmee terug bij af.

‘Blij met mislukken formatie’  

Telegraaf 23.09.2010 PvdA-leider Job Cohen is blij dat de formatie is mislukt. Dat zou volgens hem tot een instabiel kabinet hebben geleid, dat splijtend zou werken in de samenleving.

Opluchting bij links over mislukken informatie

03.09.2010 De linkse partijen hebben opgetogen gereageerd op het mislukken van de coalitieonderhandelingen tussen VVD, PVV en CDA. PvdA-leider Job Cohen is blij dat deze ‘instabiele coalitie’ van de baan is, SP-leider Emile Roemer noemt het ‘een zegen voor het land’ en Femke Halsema (GroenLinks) spreekt van een ‘grote opluchting’. Halsema en Alexander Pechtold (D66) hopen nog steeds op Paars-plus.

Niet-onderhandelaars leggen schuld bij Wilders

NRC 03.09.2010 Op Twitter zijn ‘Geklapt‘, ‘Mislukt‘, ‘Formatie’ en ‘Rutte’ enkele van de trending topics, meest besproken onderworpen. De Nederlanders nemen Twitter over, stellen buitenlanders verbaas vast. Ook politici nemen druk deel aan het debat.

Reacties op stranden informatie

VK 03.09.2010 Het mislukken van de formatie tussen CDA,VVD en PVV lokt veel reacties uit. Van oppositiepartijen tot het maatschappelijk middenveld.

·     Buitenlandse media: chaos in het westen

·     Formatie VVD, CDA, PVV mislukt

SP: stranden formatie zegen voor het land

Telegraaf 03.09.2010 De SP is blij met het stranden van de kabinetsformatie. „Een zegen voor het land”, aldus SP-leider Emile Roemer vrijdag.  

Halsema opgelucht na mislukking

Telegraaf 03.09.2010 „Het is een grote opluchting dat er definitief geen rechts kabinet met gedoog-steun van de PVV komt”, aldus Femke Halsema.  

Vertrouwen van PVV in CDA ‘tot een dieptepunt gedaald’

Informatiepoging mislukt 

Telegraaf 03.09.2010 UPDATE De poging een kabinet te vormen van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, is definitief mislukt. De PVV had geen vertrouwen meer in het CDA.

Wilders laat formatie klappen

AD 03.09.2010 De informatiepoging om tot een rechts kabinet te komen, van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, is mislukt. Niet de VVD, of het CDA, maar de PVV trekt de stekker eruit.

Wilders wil niet verder met ‘instabiele CDA’

NRC 03.09.2010 De formatie van een regering van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV is mislukt.

Wilders beslist over de coalitie

Trouw 03.09.2010 Willen VVD en PVV verder met het CDA, nu de afgelopen dagen is gebleken dat de christen-democraten ernstig verdeeld zijn over samenwerking met de PVV?

SP blij met mislukken informatie

03.09.2010 De SP is opgetogen over het mislukken van de coalitieonderhandelingen tussen de VVD, PVV en CDA. Fractievoorzitter Emile Roemer noemt het ‘een zegen voor het land’. “Een regering die discriminatie gedoogt en daarnaast een keiharde bezuinigingsagenda wilde doorvoeren is ons gelukkig bespaard gebleven.”

Roemer vindt dat het nu tijd is voor een centrumlinks kabinet. “Wat mij betreft heeft Rutte zijn kans nu gehad.” Hij opteert voor een kabinet van PvdA, CDA, GroenLinks en SP. “Paars-plus is mislukt, rechts is geklapt en de middenvariant lijkt volstrekt onhaalbaar. Het ligt voor de hand om het nu zonder de VVD te proberen.”

D66 wil Kamerdebat met informateur Opstelten

Parool 03.09.2010 DEN HAAG – D66 wil dinsdag een debat in de Tweede Kamer met informateur Ivo Opstelten. D66-fractieleider Alexander Pechtold heeft het debat vrijdag direct aangevraagd nadat de formatie van een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun …

PVV wil niet verder met het CDA  

Trouw 03.09.2010 De formatiepoging om tot een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV te komen, is mislukt. Geert Wilders legde de schuld voor het mislukken van de formatie bij het CDA. “Wij hebben deze ellende niet veroorzaakt. Er is geen vertrouwen meer.”

Geen kabinet met steun PVV

03.09.2010 Er komt geen kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De gesprekken daarover zijn vrijdag mislukt. Dat heeft de woordvoerder van informateur Ivo Opstelten (VVD) laten weten.

Rutte: Wilders trok de stekker eruit

03.09.2010 De VVD had door willen praten met het CDA, maar PVV-leider Geert Wilders vindt die partij niet stabiel genoeg. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte vrijdag verklaard.

Formatie-overleg weer verder

Telegraaf 03.09.2010 DEN HAAG –  Het overleg tussen de onderhandelaars van VVD, PVV en CDA is vrijdagmiddag enige tijd geschorst geweest. Inmiddels zitten ze weer aan tafel bij informateur Ivo Opstelten in het gebouw van de Eerste Kamer.

Verhagen heeft goede hoop

Telegraaf 03.09.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft goede hoop dat VVD en PVV de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet willen voortzetten. Hij zei dat vrijdag voorafgaand aan een overleg met informateur Ivo Opstelten.

 Vrijdag weer verder

Telegraaf 03.09.2010 De onderhandelaars over een kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV komen om twaalf uur vrijdagmiddag weer bijeen bij informateur Ivo Opstelten.

Formatie verder met vragen aan Verhagen

Trouw 02.09.2010 PVV-leider Geert Wilders heeft veel vragen aan CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen bij de hervatting van de onderhandelingen over een rechts kabinet.

Wilders en Rutte gaan zich beraden

Trouw 02.09.2010 VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders zijn er nog niet aan toe om de onderhandelingen met het CDA te hervatten. Ze gaan nadenken over de vraag of ze dat willen.

Rechts kabinet op sterven na dood

Trouw 01.09.2010 De onderhandelingen over een rechts kabinet hingen gisteravond aan een zijden draadje. Sinds gistermiddag half vijf leverde fractievoorzitter Maxime Verhagen een fikse strijd binnen de fractie om de neuzen zijn kant op te krijgen: hij wil doorgaan met de onderhandelingen.

Blog:

The Romance is Over

Gates of Vienna

Na mislukte informatie Opstelten veel gewonden maar nog geen winnaar

PLUSPOST

Huizenbezitters zitten nu nog langer in onzekerheid over de toekomst van de renteaftrek

We houden van Oranje

Wilders blaast Rutte 1 van tafel met onmogelijke eisen

Nieuw nieuws nieuws

BREKEND: formatie Wilders 1 geklapt

Vetkak!

september 4, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Het alternatieve regeerakkoord van de SP

Een kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks zal, in tegenstelling tot het minderheidskabinet van VVD en CDA waarover nu wordt onderhandeld, een meerderheid hebben in Eerste- en Tweede Kamer, een goede relatie onderhouden met de vakbeweging, voorzichtig zijn met bezuinigingen en een goede reputatie genieten in het buitenland.

Lees het opiniestuk van SP-leider Emile Roemer  NRC Handelsblad digitale editie. Het hele alternatieve regeerakkoord is hier te lezen. 

Roemer (SP) schrijft alternatief regeerakkoord 

25.08.2010 NIEUWS – Roemer heeft tijdens de vakantie een alternatief regeerakkoord geschreven voor een centrum-links kabinet. De SP-leider hoopt het CDA overstag te krijgen door te wijzen op waarden als solidariteit.

Bij dit artikel;

Roemer pleit opnieuw voor centrumlinks

VK 25.08.2010 SP-leider Emile Roemer heeft woensdag een nieuwe poging gedaan zijn partij te betrekken bij de vorming van een nieuw kabinet. In een stuk van vier pagina’s aan de fractievoorzitters Job Cohen (PvdA), Maxime Verhagen (CDA) en Femke Halsema (GroenLinks) licht hij de voordelen van zo’n centrumlinkse coalitie toe.

Roemer (SP) krijgt weinig bijval

Telegraaf 25.08.20 SP-leider Emile Roemer heeft woensdag opnieuw geprobeerd zijn partij te betrekken bij de vorming van een nieuw kabinet. Maar veel bijval kreeg hij niet.

Roemer krijgt weinig bijval voor centrumlinks

VK 25.08.2010 SP-leider Emile Roemer heeft woensdag opnieuw geprobeerd zijn partij te betrekken bij de vorming van een nieuw kabinet. Maar veel bijval kreeg hij niet.

Toenaderingspoging SP valt slecht bij CDA 

VK 25.08.2010 Het CDA ziet niets in een uitnodiging van de SP om te spreken over een mogelijke coalitie. ‘Dit is überhaupt niet aan de orde’, aldus CDA-fractievoorzitter Verhagen. Het CDA onderhandelt met de VVD over de vorming van een minderheidskabinet, gedoogd door de PVV.

augustus 26, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Het alternatieve regeerakkoord van de SP

Tussenstand onderhandelingen Kabinet Rutte I – Informateur Ivo drinkt thee bij TriXie

Informateur Ivo Opstelten ging  zaterdag op bezoek in het Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Onder het genot van een Haagse bakkie thee heeft hij Koningin Beatrix bijgepraat over het verloop van de formatie. Dat heeft zijn woordvoerder zaterdag laten weten. 

Sinds twee weken praten CDA, VVD en PVV over de vorming van een minderheidskabinet van CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. Maar er zijn nog wat hobbels en bobbels. En inmiddels staat nog steeds het Regeerakkoord op losse schroeven.  

Uiteraard kwam dus mogelijk en wellicht en misschien zelfs zo goed als zeker of ook weer niet o.a. de kwestie van de CDA-ophef aan de orde. Zetten namelijk de twee personen – om wie het gaat is niet bekend – hun verzet door, dan heeft de coalitie van VVD, PVV en CDA geen meerderheid meer in de Tweede Kamer.  

De namen die de ronde doen, zijn onder meer Coskun Çörüz, Sabine Uitslag en Ad Koppejan. Volgens de Volkskrant zouden het ook Sander de Rouwe, Kathleen Ferrier of Madeleine van Toorenburg kunnen zijn.  

Mochten een of twee CDA’ers dwarsliggen in de coalitie, dan kan er wellicht een beroep gedaan worden op de SGP. De tweekoppige gereformeerde fractie is, onder bepaalde voorwaarden, bereid een rechts kabinet te steunen. De SGP heeft van alle partijen in de Kamer namelijk het vaakst ingestemd met moties van de PVV.  

Wordt o.a. dit plan een toetssteen in het debat over de vraag of CDA en PVV kunnen samenwerken? Of hoe gaan ze bijvoorbeeld hier mee om ? Ook Hier horen we nog meer over.  

­Maar wat dat betreft mag die Ivo Opstelten eigenlijk best wel in beide handjes knijpen. Dit is feitelijk een koud kunstje voor hem ofwel een ‘Piece of cake’. ­Want wat nu van dat ‘hung parliament’ (lees) Hangkabinet in Australië ! Voor het eerst in zeventig jaar haalde geen partij de absolute meerderheid. En dan hebben we het nog maar niet over de perikelen met de Kabinetsformatie in België.

Opstelten informeert koningin over formatie

AD 21.08.2010 DEN HAAG – Informateur Ivo Opstelten heeft op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag koningin Beatrix bijgepraat over het verloop van de formatie. Dat heeft zijn woordvoerder laten weten.

Opstelten praat koningin bij over formatie

Trouw 21.08.2010 Informateur Ivo Opstelten heeft zaterdag op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag koningin Beatrix bijgepraat over het verloop van de formatie.

Opstelten informeert koningin over formatie

VK 21.08.2010 Informateur Ivo Opstelten heeft zaterdag op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag koningin Beatrix bijgepraat over het verloop van de formatie. Dat heeft zijn woordvoerder zaterdag laten weten.

Opstelten informeert koningin

Telegraaf 21.08.2010 Informateur Ivo Opstelten heeft zaterdag koningin Beatrix bijgepraat over het verloop van de formatie.

Opstelten informeert koningin over formatie

Parool 21.08.2010 Informateur Ivo Opstelten heeft zaterdag op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag koningin Beatrix bijgepraat over het verloop van de formatie. Dat heeft zijn woordvoerder zaterdag laten weten.

Opstelten informeert koningin

De pers 21.08.2010 Informateur Ivo Opstelten heeft zaterdag op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag koningin Beatrix bijgepraat over het verloop van de formatie. Dat heeft zijn woordvoerder zaterdag laten weten. Sinds twee weken praten CDA, VVD en PVV over de vorming van een minderheidskabinet van CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders.

Opstelten informeert koningin

De Pers 21.08.2010 Informateur Ivo Opstelten heeft zaterdag op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag koningin Beatrix bijgepraat over het verloop van de formatie. Dat heeft zijn woordvoerder zaterdag laten weten.

augustus 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Tussenstand onderhandelingen Kabinet Rutte I – Informateur Ivo drinkt thee bij TriXie

Onderhandelingen 20.08.2010 Kabinet Rutte 1 – Ivo Opstelten VVD, CDA en PVV

De negende dag.

Afgelopen vrijdag bleek dat er vooral op sociaal-economisch vlak nog een heleboel te verhapstukken was.

PVV-leider Geert Wilders stelt zich minder buigzaam op dan Maxime Verhagen (CDA) en Mark Rutte (VVD) wellicht hadden verwacht. Wilders wil tot dusverre de WW niet verkorten, en het ontslagrecht niet versoepelen.

Maar ook de VVD en het CDA zijn het nog lang niet overal over eens. De financiële paragrafen van de twee partijen lijken weliswaar op elkaar, maar de liberalen gaan met hun bezuinigingsplannen een stuk verder dan de christen-democraten.

Verder wil het CDA graag de basisbeurs behouden, terwijl de VVD die wil omzetten in een sociaal leenstelsel. Op dit vlak vindt Verhagen Wilders aan zijn zijde. In de zorg – ook een grote uitgavenpost voor de overheid – zijn er tussen de beoogde coalitiepartners zelfs fundamentele verschillen van inzicht over de vraag hoe de kosten te beteugelen. Wilders wil de zorg het liefst ontzien.

Met al deze blokkades is de bezuinigingsopgave van 18 miljard heel lastig. Als het daarbij blijft: er gaan geruchten dat het bedrag nog wel eens hoger kan uitvallen omdat de economische vooruitzichten verslechteren.

Overigens berichtte Dagblad Trouw vrijdag dat één CDA-Kamerlid een voorbehoud heeft gemaakt tegen een coalitie die steunt op de PVV. Daardoor lijkt een coalitieakkoord met de VVD en PVV al bij voorbaat op losse schroeven te staan, zo schrijft de krant.

Een coalitie tussen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV kan in de Tweede Kamer rekenen op 76 zetels. Dat is een meerderheid van één stem. Als het CDA-Kamerlid zijn steun intrekt, vervalt dus die meerderheid.

Onderhandelingen worden nu echt taai

VK 20.08.2010  De onderhandelaars zetten zich schrap. Wilders buigt niet, Rutte en Verhagen zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Kabinet wil miljarden extra bezuinigen. De onderhandelingen worden na anderhalve week moeilijker. Waar zit de pijn? 

Regeerakkoord wankelt

De Pers 20.08.2010 Het is nog allerminst zeker of de volledige CDA-fractie zal instemmen met een regeerakkoord met de VVD en gedoogsteun van de PVV. CDA wacht eindresultaat af. Volgens Trouw heeft op zijn minst één CDA-Kamerlid een voorbehoud gemaakt tegen een coalitie waar de PVV steun aan geeft.

Immigratiestandpunt wordt stevige klus

Trouw 20.08.2010 In grote lijnen weten ze elkaar misschien te vinden, maar er zal heel wat voor nodig zijn om VVD, PVV en CDA over immigratie op één lijn te krijgen. De doelen van de drie partijen zijn als een drieluik.

CDA-Kamerleden: Geen dissident binnen de gelederen

Elsevier 20.08.2010 Diverse CDA-Kamerleden, fractievoorzitter Maxime Verhagen incluis, weerspreken de berichtgeving van dagblad Trouw dat de …

CDA ziet geen dissident in fractie

AD 20.08.2010  DEN HAAG – Alle leden van de CDA-fractie willen eerst het resultaat van de onderhandelingen met VVD en PVV over de vorming van een minderheidskabinet zien, voordat ze afwegen of ze er hun goedkeuring aan kunnen geven. Unaniem is wel afgesproken …

Verhagen: voorbehoud geldt voor iedereen

VK 20.08.2010 ‘Er geldt voor iedereen, ook voor mezelf, een voorbehoud op de inhoud van de onderhandelingen.’ Zo reageerde Maxime Verhagen van het CDA vrijdag op de berichten dat er in zijn partij een heuse dissident zou zijn, tegen een kabinet met VVD en gedoogsteun van de PVV.

Twee dissidenten in Kamerfractie CDA

Trouw 20.08.2010 Niet één, maar twee CDA-Kamerleden zijn om principiële redenen tegen een kabinet met de VVD dat gedoogsteun krijgt van de PVV. Dit meldt een zeer goed ingevoerde bron die persoonlijk met het Kamerlid heeft gesproken.

Overleeft het CDA de PVV?

Trouw 20.08.2010 De vraag of het CDA kan samenwerken met de PVV in een regeringscoalitie verdeelt de partij tot op het bot. Oude reflexen herleven: moet de partij voorrang geven aan principes of gaat het om de macht?

Kabinet wil miljarden extra bezuinigen

VK 20.08.2010 Het kabinet wil miljarden extra bezuinigen om de begroting ‘netjes’ over te dragen aan een nieuw kabinet. Dat zei demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager vrijdag na afloop van de ministerraad.

De Jager helpt komend kabinet op weg; bezuinigt extra

Elsevier 20.08.2010 Het huidige demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie gaat extra bezuinigen om zo het nieuwe kabinet een eindje op weg te helpen…

Zie ook:

Kabinet wil extra bezuinigen

NRC 20.08.2010 De Jager wil miljarden extra bezuinigen, om de begroting „netjes” over te dragen aan een nieuw kabinet.

Kabinet wil extra bezuinigen

Telegraaf 20.08.2010 Het kabinet wil miljarden extra bezuinigen om de begroting „netjes” over te dragen aan een nieuw kabinet. Dat zei demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager vrijdag na afloop van de ministerraad.

Kabinet wil miljarden extra bezuinigen

NU 20.08.2010 Het kabinet wil miljarden extra bezuinigen om de begroting “netjes” over te dragen aan een nieuw kabinet. Dat zei demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager vrijdag na afloop van de ministerraad.

Kabinet wil extra bezuinigen

De Pers 20.08.2010 Het kabinet wil miljarden extra bezuinigen om de begroting ,,netjes” over te dragen aan een nieuw kabinet. Dat zei demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager vrijdag na afloop van de ministerraad.

Kabinet bezuinigt miljarden extra

20.08.2010  (Novum) – Het kabinet is van plan om 3,2 miljard euro extra bezuinigen. Daarmee wordt het volgende kabinet alvast een handje geholpen bij het zoeken naar achttien miljard aan bezuinigingen, zei demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) vrijdag na afloop van de ministerraad. “Zo dragen we de begroting mooi over.”

augustus 21, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Onderhandelingen 20.08.2010 Kabinet Rutte 1 – Ivo Opstelten VVD, CDA en PVV

Onderhandelingen kabinet Rutte I – Acties reeds onderweg

Hoewel de coalitie nog lang niet rond is en het Regeerakkoord nog verre van klaar is, naderen er al de nodige acties.

De warme zomer is bijna voorbij en we gaan op weg naar een Hete en Rode Herfst. 

Tot nu toe hebben ruim duizend mensen de petitie (zie hier) ondertekend.
De opstellers van de actie beklagen zich over de ‘hijgerige zoektocht’ van diverse kranten naar ‘prominenten en minder vooraanstaanden‘ die hun beklag willen doen over de vorming van een kabinet met de PVV.

Sinds VVD, CDA en PVV aan het onderhandelen zijn over een rechts kabinet hebben anti-PVV-acties, zoals een petitie van ongeruste CDA-leden, veel aandacht gekregen in diverse kranten.

‘De journalistiek bewijst zichzelf een slechte dienst door mee te doen aan de ondergraving van de waarheidsvinding en draagt met haar activisme, ironisch genoeg, juist bij aan een atmosfeer die zij zo zegt te vrezen als de PVV aan de macht komt.’

Handtekeningenactie tegen ‘anti-PVV-journalistiek’

Elsevier 19.08.2010 Een groep verontruste burgers is een handtekeningenactie gestart om de berichtgeving van media over de kabinetsformatie aan de kaak te stellen.

Zie ook:

Onder de leuze ‘Wij gaan de crisis niet betalen!’ roepen zij op voor een manifestatie op 23 oktober in Den Haag.

Wij gaan de rekening niet betalen – Rekening Retour!

13.08.2010 Diverse politieke en maatschappelijke organisaties, verschillende vakbondsnetwerken en groepen studenten zijn onder de leus ‘Rekening Retour’ bijeengekomen om hun krachten te bundelen tegen de crisismaatregelen van het nieuwe kabinet.

 Twee manifesten voor CDA-voorzitter 

18.08.2010  (Novum) – CDA-partijvoorzitter Henk Bleker heeft woensdagmiddag een manifest tegen en een manifest vóór samenwerking met de PVV in ontvangst genomen. Het manifest tegen de PVV is door duizend CDA’ers ondertekend.

augustus 18, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Onderhandelingen kabinet Rutte I – Acties reeds onderweg

Onderhandelingen Kabinet Rutte 1 – Ivo Opstelten VVD, CDA en PVV – deel 6

Maandag de 16e  –  de zesde dag.

Maandag gaat het overleg tussen Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Maxime Verhagen (CDA) en hun secondanten verder in het gebouw van de Eerste Kamer op het Binnenhof.

De partijen hebben onderling afgesproken niets inhoudelijks te zeggen over de ontwikkelingen.

De onderhandelaars van de VVD, PVV en het CDA gaan in de tweede week van hun overleg meer de diepte in. Vrijwel alle beleidsterreinen zijn in de eerste week al langs gekomen maar nu wordt het concreter en zullen de betrokkenen en de informateur de eerste zaken waarschijnlijk al op papier zetten.

Binnen het CDA zijn de gemoederen over een mogelijke samenwerking met de PVV nog lang niet bedaard. Een manifest waarmee CDA-leden en kiezers op internet kunnen aangeven dat ze tegen deze coalitie zijn, werd binnen een week ondertekend door ruim zevenhonderd personen. Ook waren er nog 3500 steunbetuigingen. De petitie lokte een tegenreactie uit van een CDA’er uit Rotterdam die vóór de onderhandelingen is. Zijn manifest ging vrijdag online en ontving binnen twee dagen ruim duizend reacties, overigens niet alleen van CDA-leden. 

Het CDA zelf heeft niets te maken met de initiatieven. Het bestuur heeft de leden toegezegd dat ze op een extra congres mogen oordelen over het onderhandelingsresultaat. De VVD vindt dat niet nodig maar is wel van plan de leden te informeren als een regeerakkoord en een gedoogakkoord rond zijn.

Het rumoer in de eerste week rond Wilders, die wil meedoen aan een protest in New York tegen de bouw van een moskee, bracht enige beroering in de onderhandelingen. Dat meldden ingewijden rond het formatieproces. 

 Onderhandelingen.

Zie ook: Onderhandelingen Kabinet Rutte 1 – Ivo Opstelten VVD, CDA en PVV – deel 5

VVD, PVV en CDA weer om tafel

AD 16.08.2010 De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA hervatten maandagochtend onder leiding van informateur Ivo Opstelten hun gesprekken over de vorming van een minderheidskabinet. Daarmee begint de tweede week van onderhandelingen over een kabinet van VVD en CDA, dat op gedoogsteun moet kunnen rekenen van de PVV.

VVD, PVV en CDA weer om tafel

Telegraaf 16.08.2010 De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA hervatten maandagochtend onder leiding van informateur Ivo Opstelten hun gesprekken over de vorming van een minderheidskabinet. Daarmee begint de tweede week van onderhandelingen over een kabinet van VVD en CDA, dat op gedoogsteun moet kunnen rekenen van de PVV.

VVD, PVV en CDA beginnen aan tweede week

VK 16.08.2010 De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA zijn maandagochtend onder leiding van informateur Ivo Opstelten weer begonnen aan hun onderhandelingen over de vorming van een minderheidskabinet. Daarmee begint de tweede week van onderhandelingen over een kabinet van VVD en CDA, dat op gedoogsteun moet kunnen rekenen van de PVV.

Pen op tafel in tweede formatieweek

Trouw 15.08.2010 De onderhandelaars van de VVD, PVV en CDA gaan in hun tweede overlegweek de diepte in. De betrokkenen zullen nu concreter worden en waarschijnlijk de eerste zaken op papier gaan zetten.

‘Formatie gaat de diepte in’

Telegraaf 15.08.2010 De onderhandelaars van de VVD, PVV en het CDA gaan in de tweede week van hun overleg meer de diepte in, zo melden ingewijden. Komende week zullen de betrokkenen en de informateur de eerste zaken al op papier zetten.

Onderhandelingen coalitie gaan diepte in

De Pers 15.08.2010 De onderhandelaars van de VVD, PVV en het CDA gaan in de tweede week van hun overleg meer de diepte in. Vrijwel alle beleidsterreinen zijn in de eerste week al langs gekomen maar nu wordt het concreter en zullen de betrokkenen en de informateur de eerste zaken waarschijnlijk al op papier zetten.

Onderhandelingen coalitie gaan de diepte in

Metro 15.08.2010 DEN HAAG (ANP) – De onderhandelaars van de VVD, PVV en het CDA gaan in de tweede week van hun overleg meer de diepte in….

Onderhandelingen coalitie gaan de diepte in

Trouw 15.08.2010 Informateur Ivo Opstelten toonde zich vrijdag publiekelijk ingenomen over de voortgang van het overleg om te komen tot een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun vanuit de Kamer van de PVV. Zaterdag bracht hij verslag uit aan koningin Beatrix op paleis Huis ten Bosch over de voortgang.

Zie ook

Zorg: VVD, CDA willen korten, PVV niet

Trouw 16.08.2010  De zorg vormt – op papier – een grote splijtzwam tussen enerzijds VVD/CDA en anderzijds de PVV. De VVD pakt de sector waar een bedrag in omgaat van 60 miljard, stevig aan met een bezuiniging van zes miljard. Het CDA doet het voor een paar miljard minder. De PVV bezuinigt bijna niets.

‘Europees parlement hobbel migratieplannen’

Trouw 15.08.2010 Het Europees Parlement kan wel eens het lastigste obstakel zijn voor het rechtse kabinet om strengere regels over immigratie af te dwingen, denkt Europarlementariër Derk Jan Eppink.

‘Preek tegen gedoogakkoord’

Trouw 14.08.2010 Vanaf de kansel zou veel steviger stelling genomen moeten worden tegen het ’gedoogakkoord’ van VVD, CDA en PVV. Dat zegt Harry Pals, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Doesburg. Hij roept sinds gisteren collega’s op om in de preek van zondag de kabinetsvariant te kapittelen.

Verdubbelen

NRC 14.08.2010 Youp van ‘t Hek  Eerlijk gezegd begrijp ik nooit waarom die Tijs van den Brink een keer of tien per uitzending zo vies kijkt alsof hij zojuist een hapje giraffendiarree heeft moeten doorslikken. Wat gebeurt er met deze man als hij zo’n griezelgezicht trekt? Denkt hij aan orale seks met een wurgslang? Kan hij toch niet zo goed tegen die Knevel? Of zijn het zijn gasten?

Afgelopen dinsdag trok ik tijdens zijn uitzending zelf ook even zo’n gezicht.  Dat was op het moment waarop Robin Linschoten over het halveren van de ontwikkelingshulp begon. Hij wist uit onderzoek dat de helft van de huidige hulp niet op de juiste plek komt en dat het daarom volkomen terecht is dat het bedrag dat wij daar jaarlijks aan spenderen gehalveerd wordt. Lees verder »

Blog:

Steeds meer aversie binnen CDA tegen PVV, maar ook bij VVD

zeernuttig nieuws

Geworstel bij het CDA heeft iets tragisch, tragikomisch

Krapuul.nl

Onderhandelaars VVD, PVV en CDA weer om tafel

Quasi Mundo

Er is nog veel werk te doen

Dagelijkse Standaard » Frontpage

Speculaties over kabinet Rutte 1

De coalitie gaat concrete stappen bespreken

Rutte speelt op zeker. Kiest voor ervaren ministers

 Quasi Mundo

Vakmensen op de juiste posten voor DDS-1

augustus 15, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Onderhandelingen Kabinet Rutte 1 – Ivo Opstelten VVD, CDA en PVV – deel 6

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2

Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden.

Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag.

CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV. Hij hoop dat ze dan „bij zinnen komen” en het voorgenomen minderheidskabinet met VVD met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders afwijzen.

De Amsterdamse CDA-top is sterk verdeeld over samenwerking met Wilders’ PVV. Oud-senator Willem Stevens: ”Ik denk dat we in deze combinatie meer van onze eigen punten kunnen verwezenlijken dan in welke andere mogelijke coalitie.” …

De Zuid-Hollandse afdeling van het CDA is ‘positief kritisch’ ten aanzien van de onderhandelingen met de VVD en PVV voor een minderheidskabinet.

PvdA-leider Job Cohen is niet standvastig geweest in zijn verklaringen over eventuele deelname aan een middenkabinet.

Dat zegt PvdA-prominent Ed van Thijn in een interview met nu.nl. ‘Rutte is als enige consequent geweest’, oordeelt Van Thijn. Voor de onderhandelingen over een Paars-plus kabinet had VVD-leider Rutte bedongen dat Cohen blokkades zou opheffen tegen andere combinaties.

PvdA-prominent Ed van Thijn heeft kritiek op Job Cohen. Hij vindt dat Cohen te snel is weggelopen van een middenkabinet.

Later in het interview noemt hij het ‘onwennigheid’ van Cohen. Hij verwacht overigens veel weerstand vanuit binnen- en buitenland tegen een eventueel minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV.

Vorige week uitten PvdA-prominenten Jan Pronk en Willem Vermeend forse kritiek op partijleider Job Cohen vanwege zijn rol in de kabinetsformatie. Door het ontbreken van een strategie heeft hij de kansen op kabinetsdeelname van de PvdA verkleind. Cohen zelf beweert overigens een middenkabinet nooit te hebben geblokkeerd

Zie ook: Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 1

CDA

 

CDA-moslims: partij zoekt binding niet meer

NRC 21.08.2010 CDA-moslims hebben grote moeite met de koers van hun partij en de formatieonderhandelingen met de PVV. Zij voelen zich steeds minder thuis bij het CDA.

De laatste tijd herkennen moslims binnen het CDA zich niet meer in de partij-leiding. Zij vragen zich af of het CDA nog wel geloofwaardig is, nu zij in zee wil met een „anti-Islampartij”. Het CDA is niet meer in staat bevolkingsgroepen te binden, luidt de kritiek van moslim CDA-ers actief in de lokale politiek.

Welke CDA-Kamerleden vormen een risico?

VK 21.08.2010 DEN HAAG – Welke zes CDA-Kamerleden zouden weleens een gevaar kunnen gaan vormen voor de coalitie met VVD met gedoogsteun van de PVV? Een overzicht. 

Vier tot zes CDA’ers vormen risico

VK 21.08.2010 ‘CDA-fractie telt een dissident.’ Met die kop in een ochtendblad leken oude tijden vrijdag te herleven. Maar het is niet waar, bezweren ze vanuit CDA-kring, er zijn geen dissidenten.

Twee dissidenten in Kamerfractie CDA

Trouw 21.08.2010 Niet één, maar twee CDA-Kamerleden zijn om principiële redenen tegen een kabinet met de VVD dat gedoogsteun krijgt van de PVV. Dit meldt een zeer goed ingevoerde bron die persoonlijk met het Kamerlid heeft gesproken.

‘Niet één, maar twee dissidenten binnen CDA-fractie’

Elsevier 21.08.2010 De CDA-fractie telt niet één, maar minstens twee linkse leden die om principiële redenen weigeren samen te werken met de PVV. Dat meldt dagblad Trouw zaterdag op basis van ‘een zeer goed geïnformeerde bron’.

Zetten de twee personen – om wie het gaat is niet bekend – hun verzet door, dan heeft de coalitie van VVD, PVV en CDA geen meerderheid meer in de Tweede Kamer.

De namen die de ronde doen, zijn onder meer Coskun Çörüz, Sabine Uitslag en Ad Koppejan. Volgens de Volkskrant zouden het ook Sander de Rouwe, Kathleen Ferrier of Madeleine van Toorenburg kunnen zijn.

Mochten een of twee CDA’ers dwarsliggen in de coalitie, dan kan er wellicht een beroep gedaan worden op de SGP. De tweekoppige gereformeerde fractie is, onder bepaalde voorwaarden, bereid een rechts kabinet te steunen. De SGP heeft van alle partijen in de Kamer het vaakst ingestemd met moties van de PVV.

‘Twee CDA-Kamerleden tegen PVV’

De Pers 21.08.2010 Er zijn twee CDA-Kamerleden tegen een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Dit meldt dagblad Trouw zaterdag naar aanleiding van een ‘zeer goed ingevoerde bron’ die met het kamerlid zou hebben gesproken.

  1. Verhagen zwijgt over dissident
  2. Regeerakkoord wankelt
  3. 1000 CDA-leden tegen PVV

De krant meldde eerder dat er één Kamerlid was met principiële bezwaren.

CDA kiest bewust voor rechts, niet uit noodzaak

Trouw 21.08.2010 De katholieke politicus Nolens weigerde in 1925 samenwerking met de socialisten, omdat hun ideologie in zijn ogen ten diepste met de katholieke beginselen in strijd was. Alleen bij uiterste noodzaak zou hij tot deze ’zeer ongewenste’ samenwerking bereid zijn.

CDA-studenten

Parool 21.08.2010 Op de chips- en colabijeenkomst van onze CDA-studentenvereniging discussieerden we over het volgende onderwerp: is Doekle Terpstra een godsdienst of een ideologie?

Het onhandige geweten

VK 20.08.2010 Niks is in de politiek zo onhandig als gewetensbezwaren.

De (dubbele) moraal van het CDA

VK 20.08.2010 Wat de ‘dubbele moraal’ van Van Agt legitimeert.

Van Agt, Nederland is de Gazastrook niet!

Elsevier 20.08.2010 Sommige media onder aanvoering van de oude CDA-elite willen een crisis simuleren in het CDA. Er is immers geen crisis in het CDA. Maar als deze lieden doorgaan met hun sabotage, dan ontstaat er vanzelf een.

Dries van Agt opende deze week frontaal de aanval op het CDA. Hij is al geruime tijd uitgekeken op het CDA. Van Agt keerde zich tegen de onderhandelingen tussen VVD en het CDA met de gedoogsteun van PVV. In de media noemde hij vooral een aantal economische redenen ter onderbouwing van zijn aanval op het CDA.

CDA-Kamerleden: Geen dissident binnen de gelederen

Elsevier 20.08.2010 Diverse CDA-Kamerleden, fractievoorzitter Maxime Verhagen incluis, weerspreken de berichtgeving van dagblad Trouw dat de …

CDA ziet geen dissident in fractie

AD 20.08.2010  DEN HAAG – Alle leden van de CDA-fractie willen eerst het resultaat van de onderhandelingen met VVD en PVV over de vorming van een minderheidskabinet zien, voordat ze afwegen of ze er hun goedkeuring aan kunnen geven. Unaniem is wel afgesproken …

Verhagen: voorbehoud geldt voor iedereen

VK 20.08.2010 ‘Er geldt voor iedereen, ook voor mezelf, een voorbehoud op de inhoud van de onderhandelingen.’ Zo reageerde Maxime Verhagen van het CDA vrijdag op de berichten dat er in zijn partij een heuse dissident zou zijn, tegen een kabinet met VVD en gedoogsteun van de PVV.

Twee dissidenten in Kamerfractie CDA

Trouw 20.08.2010 Niet één, maar twee CDA-Kamerleden zijn om principiële redenen tegen een kabinet met de VVD dat gedoogsteun krijgt van de PVV. Dit meldt een zeer goed ingevoerde bron die persoonlijk met het Kamerlid heeft gesproken.

Overleeft het CDA de PVV?

Trouw 20.08.2010 De vraag of het CDA kan samenwerken met de PVV in een regeringscoalitie verdeelt de partij tot op het bot. Oude reflexen herleven: moet de partij voorrang geven aan principes of gaat het om de macht?

Jonge CDA’ers steunen Verhagen

Spits 19.08.2010 Een groep van zeventien overwegend jonge CDA-wethouders, gedeputeerden en burgemeesters heeft CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen met een brief een hart onder de riem gestoken. De CDA-politici, vooral uit het zuiden van het land, spreken hun volledige vertrouwen uit in Verhagen als onderhandelaar en in de keuzes die hij maakt.

  

Steunbetuiging voor Verhagen

DePers 19.08.2010 Een groep van zeventien overwegend jonge CDA-wethouders, gedeputeerden en burgemeesters heeft CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen met een brief een hart onder de riem gestoken. De CDA-politici, vooral uit het zuiden van het land, spreken hun volledige vertrouwen uit in Verhagen als onderhandelaar en in de keuzes die hij maakt.

Steun voor Verhagen

Telegraaf 19.08.2010 Een groep van zeventien overwegend jonge CDA-wethouders, gedeputeerden en burgemeesters heeft CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen met een brief een hart onder de riem gestoken. De CDA-politici, vooral uit het zuiden van het land, spreken hun volledige vertrouwen uit in Verhagen als onderhandelaar en in de keuzes die hij maakt.

Opnieuw steunbetuiging CDA’ers

19.08.2010 Een groep van zeventien CDA-bestuurders heeft per brief het vertrouwen uitgesproken in fractieleider Maxime Verhagen, die namens het CDA onderhandelt met de VVD en PVV over een nieuw kabinet. Zij hebben de brief gestuurd omdat volgens hen vooral de critici binnen het CDA zich roeren nu Verhagen onderhandelt over een minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogsteun krijgt van de PVV van Geert Wilders. Partijprominenten als oud-premier Dries van Agt, maar ook lokale politici spraken zich de afgelopen tijd uit tegen onderhandelingen met Wilders.

“Wij willen graag ook het andere geluid laten horen, het geluid dat wij van velen horen wanneer wij dagelijks met zeer veel mensen spreken”, schrijven de CDA’ers. “Het geluid van een groot vertrouwen in ons CDA.” En Verhagen krijgt daarbij als onderhandelaar ‘alle vertrouwen’.

 

Rechtsstaat is robuuster dan veel CDA’ers denken

Trouw 18.08.2010 Oud-premier Dries van Agt schreef afgelopen maandag een behartenswaardig stuk op de opiniepagina van de Volkskrant met de voor de persoon Van Agt niet zo verrassende conclusie.

CDA-politiek? Welnee, de EO zoekt het debat

Trouw 18.08.2010 Volgens tv-recensent Willem Pekelder bedrijft de EO CDA-politiek en actiejournalistiek. Het standpunt van de omroep zou zijn dat het CDA niet thuishoort in een coalitie met VVD en PVV en daarom zouden wij onze gasten zodanig selecteren dat de huidige formatie gaat mislukken.

Wat is dat, de rechtsstaat?

Trouw 18.08.2010 Sinds de PVV mee onderhandelt over een coalitie, klinkt alom de waarschuwing dat onze rechtsstaat gevaar loopt. Voor welke dreiging we moeten vrezen, is verre van duidelijk.

CDA-fractie blijft achter Verhagen staan

Trouw 18.08.2010 Oproepen van verontruste CDA-leden om te stoppen met de formatieonderhandelingen met de PVV, heeft de CDA-fractie in de Tweede Kamer naast zich neergelegd.

‘Dit is geen pro-PVV-manifest’

Parool 18.08.2010 DEN HAAG – Meteen nadat hij een petitie tegen samenwerking met de PVV in ontvangst had genomen, heeft waarnemend CDA-partijvoorzitter Henk Bleker woensdag een petitie gekregen die ervoor pleit met VVD en PVV verder te praten over de vorming van …

Actieve CDA-leden doen hun zegje

Telegraaf 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen en gaan van leden die in de regio actief zijn voor de partij. Zij krijgen de kans om hun zegje te doen over een mogelijke samenwerking met de PVV.

‘Inloopspreekuur’ CDA over samenwerken met PVV

Elsevier 18.08.2010 CDA’ers die zich geroepen voelen iets te zeggen over een minderheidskabinet van hun partij en VVD, met gedoogsteun van de PVV, kregen woensdag hiertoe de kans. In groepssessies wordt gepraat over een mogelijke samenwerking met de partij van Geert Wilders.

CDA-partijvoorzitter: begin van discussie

Telegraaf 18.08.2010  Henk Bleker beschouwt het manifest van CDA-leden tegen samenwerking met de PVV als „een begin van een verdere discussie” binnen de partij.

Actieve CDA-leden doen hun zegje

VK 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen… en gaan.

Actieve CDA-leden doen hun zegje

NU 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen en gaan van leden die in de regio actief zijn voor de partij.

Actieve CDA-leden doen hun zegje

Metro 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen en gaan van leden die in de regio actief zijn voor de partij. Zij krijgen de kans om hun zegje te doen over een mogelijke samenwerking met de PVV.

CDA-leden doen hun zegje

Spits 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het vandaag een komen en gaan van leden die regionaal actief zijn voor de partij. Zij krijgen de kans om hun mening te geven over een mogelijke samenwerking met de PVV. In de partij is volop discussie over de onderhandelingen die het CDA nu voert over een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV.

‘Dit is geen pro-PVV-manifest’

VK 18.08.2010 Meteen nadat hij een petitie tegen samenwerking met de PVV in ontvangst had genomen, heeft waarnemend CDA-partijvoorzitter Henk Bleker woensdag een petitie gekregen die ervoor pleit met VVD en PVV verder te praten over de vorming van een kabinet en de uitkomsten af te wachten.

CDA-partijvoorzitter: manifest is begin discussie

VK 18.08.2010 Waarnemend CDA-partijvoorzitter Henk Bleker beschouwt het manifest van CDA-leden tegen samenwerking met de PVV als ‘een begin van een verdere discussie’ binnen de partij.

Leden CDA doen hun zegje

De Pers 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen en gaan van leden die in de regio actief zijn voor de partij. Zij krijgen de kans hun zegje te doen over een mogelijke samenwerking met de PVV. In de partij is volop discussie over de onderhandelingen die het CDA nu voert met de VVD over een minderheidskabinet met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders.

Van Agt: Niet praten met PVV, wel met Hamas

Elsevier 17.08.2010 Ik verheug me nu al op de boze oude CDA-coryfee die zich morgen uit de leunstoel hijst om de wereld te vertellen hoe het zit. Want het lijkt wel een gecoördineerde actie tussen sommige kranten en oude politici. Het is leuk als oude mensen een mening hebben. Maar ze moeten niet zo betweterig zijn.

Gisteren was daar Dries van Agt met een waarschuwend betoog in de Volkskrant.  

Verhagen onderbreekt formatie; praat CDA-fractie bij

Elsevier 17.08.2010 CDA-leider Maxime Verhagen heeft de formatie-onderhandelingen dinsdag onderbroken om in Den Haag zijn fractie bij te praten over de voortgang. CDA en VVD willen samen een minderheidskabinet vormen, waaraan de PVV gedoogsteun verleent.

Verhagen praat fractie CDA bij over formatie

VK 17.08.2010 DEN HAAG – CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft zijn fractie dinsdag bijgepraat over de formatieonderhandelingen met de VVD en de PVV. Verhagen onderbrak daarvoor de besprekingen die hij voert met VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders.

CDA sluit niet langer de rijen

VK 17.08.2010 Het aantal CDA’ers dat zich openlijk uitspreekt tegen politieke samenwerking met de PVV nadert de duizend, het aantal ondertekenaars van een tegenpetitie is zelfs al ver over dat aantal heen.

Prominenten CDA en VVD: milieu slecht af met rechts

VK 17.08.2010 Volgens CDA- en VVD-prominenten kan samenwerking met de PVV zeer slecht uitpakken voor natuur en milieu. Pieter Winsemius (VVD), Herman Wijffels en Cees Veerman (CDA) waarschuwen onder meer voor ‘de schande’ van een gebrekkig klimaatbeleid.

‘Geplande coalitie tegen landsbelang’

VK 17.08.2010 Het kan verkeren. Nog geen vier jaar geleden wist Herman Wijffels (68) een kabinet met het CDA te smeden op basis van de beginselen People, Planet, Profit, met daarin naar eigen zeggen ‘een sterke ecologische dimensie’.  

Fries CDA gedoogt Wilders

Telegraaf 17.08.2010 De Friese afdeling van het CDA accepteert dat de partij dooronderhandelt met de PVV. Dat zei voorzitter Douwe Tamminga van het CDA-bestuur in Friesland dinsdag naar aanleiding van een ledenvergadering van de afdeling.

CDA Friesland voorstander van kabinet met PVV

Elsevier 17.08.2010 De Friese afdeling van het CDA staat achter de onderhandelingen die de christen-democraten in Den Haag voeren met de PVV. Wel stelt ‘CDA Fryslân’ enkele voorwaarden. Dat is gebleken tijdens een ledenvergadering van de afdeling, meldt de Leeuwarder Courant dinsdag.

Al 1000 CDA-leden tegen samenwerking met PVV

Parool 17.08.2010 DEN HAAG – Precies duizend CDA-leden hebben zich tot nu toe openlijk gekeerd tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Ze hebben een manifest ondertekend dat sinds vorige week donderdag op internet staat en die dag ook in dagblad …

1000 CDA’ers tegen samenwerking PVV

Telegraaf 17.08.2010 Duizend CDA-leden hebben zich tot nu toe openlijk gekeerd tegen een samenwerking van hun partij met de PVV.

Al 1000 CDA-leden tegen samenwerking met PVV

AD 17.08.2010 DEN HAAG – Precies duizend CDA-leden hebben zich tot nu toe openlijk gekeerd tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Ze hebben een manifest ondertekend dat sinds vorige week donderdag op internet staat en die dag ook in dagblad …

Al 1000 CDA-leden tegen samenwerking met PVV

VK 17.08.2010 – Precies duizend CDA-leden hebben zich tot nu toe openlijk gekeerd tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Ze hebben een manifest ondertekend dat sinds vorige week donderdag op internet staat en die dag ook in dagblad Trouw werd gepubliceerd.

Verhagen praat ook partijbestuur bij
Telegraaf 17.08.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen praat dinsdagavond ook het partijbestuur bij over de voortgang in de formatieonderhandelingen met de VVD en de PVV. Eerder dinsdag deed hij dat al met zijn fractie.

CDA-fractie bijeen voor beraad
Telegraaf 17.08.2010  CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft zijn fractie dinsdag bijgepraat over de formatieonderhandelingen met de VVD en de PVV. Verhagen onderbrak daarvoor de besprekingen die hij voert met VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders.

Partijvoorzitter: Het CDA is helemaal niet verdeeld

Elsevier 17.08.2010 Alle onheilspellende berichten in verschillende kranten ten spijt: het CDA is niet verdeeld over de kwestie of er geregeerd moet worden met de PVV …

CDA-top weerspreekt verdeeldheid

Parool 17.08.2010 DEN HAAG – Ondanks kritiek van een groeiende rij van prominenten en vroegere kopstukken, ontkent de CDA-top dat er sprake is van verdeeldheid binnen de partij. Dat er volop discussie is, wordt grif toegegeven, maar dat is “goed” want …

CDA-voorzitter ontkent verdeeldheid

17.08.2010 (Novum) – Er is wel discussie, maar geen verdeeldheid in het CDA over de onderhandelingen met de PVV. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Henk Bleker dinsdagmiddag gezegd in reactie op het toenemende gemor in zijn partij.

Duitse zusterpartij van CDA waarschuwt voor PVV

Elsevier 16.08.2010 De Duitse zusterpartij van het CDA, het CDU, reageert in een open brief aan CDA-leider Maxime Verhagen vol verbazing en onbegrip op de coalitie-onderhandelingen met de PVV.

De brief is geschreven door voorzitter Bart van Winsen van het CDA-CDU Euregio Verband en zijn Duitse collega Franz-Josef Achterkamp.  ‘De schadelijke en vaak schandelijke uitspraken van leider Wilders staan volstrekt haaks op het gedachtegoed dat CDA en CDU delen en uitdragen binnen de Europese christendemocratie,’ staat in de open brief die maandag is verstuurd.

Duitse partner CDA: ‘PVV haaks op Europees gedachtegoed’

Telegraaf 16.08.2010 Het grensoverschrijdende Euregio-samenwerkingsverband van het CDA en de Duitse zusterpartij CDU reageert in een open brief aan CDA-leider Maxime Verhagen vol verbazing en onbegrip op de onderhandelingen met de PVV.

CDA/CDU: PVV schadelijk voor EU

VK 16.08.2010 Het grensoverschrijdende Euregio-samenwerkingsverband van het CDA en de Duitse zusterpartij CDU reageert in een open brief aan CDA-leider Maxime Verhagen vol verbazing en onbegrip op de onderhandelingen met de PVV.  

‘PVV haaks op Europese achtergrond’

DePers 16.08.2010 Het grensoverschrijdende Euregio-samenwerkingsverband van het CDA en de Duitse zusterpartij CDU reageert in een open brief aan CDA-leider Maxime Verhagen vol verbazing en onbegrip op de onderhandelingen met de PVV.

CDA’er Van Agt ziet niets in samenwerking PVV

NRC 16.08.2010 Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Van Agt schrijft vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet „bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden”.

Van Agt: CDA, stop het onderhandelen met de PVV!

Elsevier 16.08.2010 Voormalig CDA-premier Dries van Agt roept zijn partijgenoten op om ervoor te zorgen dat de Kamerfractie zich terugtrekt uit de regeringsonderhandelingen met VVD en PVV.

‘Sommige eisen van de PVV zijn onaanvaardbaar, zij mogen ook niet gedeeltelijk ingewilligd worden,’ aldus Van Agt. De oud-premier (1977- 1982) schrijft dit in een ingezonden brief in de Volkskrant.

De CDA’er verwacht niet dat de meest radicale standpunten van Wilders zoals een verbod op de Koran en een hoofddoekbelasting in het regeer- of gedoogakkoord zullen komen

Ook Van Agt wil geen samenwerking PVV

Trouw 16.08.2010  Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Volgens Van Agt is de principiële vraag of CDA’ers hun kabinet in leven willen laten houden door een politieke fractie die een verwerpelijke ideologie heeft.

Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet „bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden.”

Linkse CDA’ers verliezen geloof

DePers 16.08.2010 De onderhandelingen met Geert Wilders zijn voor veel CDA’ers het zoveelste bewijs dat hun partij steeds rechtser wordt. ‘Niet wij, maar zij moeten uit de partij.’

Van Agt ziet niets in PVV

Telegraaf 16.08.2010 Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet „bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden.”

CDA’er Van Agt ziet niets in samenwerking PVV

Nu 16.08.2010 AMSTERDAM – Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV.

CDA’er Van Agt ziet niets in samenwerking PVV

AD 16.08.2010  AMSTERDAM – Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet ”bewerkstelligen dat de Kamerfractie …

Van Agt slaat ‘alarm’ vanwege formatie met PVV

Vk 16.08.2010  Oud-premier Van Agt tekent protest aan tegen de onderhandelingen van zijn CDA met de PVV over een nieuw kabinet. In een artikel dat de Volkskrant vandaag publiceert , roept hij de Kamerfractie van het CDA op terug te keren op haar schreden. Dries van Agt (79) is de meest prominente CDA’er tot nu toe die ernstig bezwaar maakt tegen de onderhandelingen met de PVV.

Van Agt fel tegen formatie met PVV

VK 16.08.2010 Oud-premier Van Agt tekent protest aan tegen de onderhandelingen van zijn CDA met de PVV over een nieuw kabinet.

CDA’er Van Agt ziet niets in samenwerking PVV

Metro 16.08.2010 Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet ,,bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden.”

CDA verdeeld over samenwerking met PVV

AD 16.08.2010 AMSTERDAM – Na een petitie tegen samenwerking met de PVV heeft een CDA-lid nu ook een petitie vóór samenwerking met de PVV opgezet. Meer dan duizend mensen hebben de petitie op wijstaanachterhetcda.org getekend. Naar schatting …

Vrijheid is ook om niet voor de PVV te kiezen

Trouw 15.08.2010 Als medeondertekenaars van het manifest ’Wij staan voor onze grondrechten’ krijgen wij, naast een overweldigend aantal positieve reacties, ook vragen. Die vragen richten zich vooral op ons ’ondemocratisch handelen’.

Ondanks onrust doet CDA volop zaken

Trouw 14.08.2010 Nog voor de drie fractievoorzitters onder leiding van informateur Ivo Opstelten de onderhandelingen konden openen, moest er al een binnenbrandje worden geblust

Petitie vóór overleg PVV ook populair

Trouw 14.08.2010 Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ ging vrijdag online en heeft al meer dan 360 ondertekenaars

Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair

Parool 14.08.2010 Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ ging vrijdag online en heeft al meer dan 360 ondertekenaars. De oproep is een persoonlijk idee van CDA’er John Kuijt en is een reactie op een manifest waarin CDA’ers kunnen aangeven dat zij tegen de onderhandelingen van het CDA met de PVV zijn. website Wijstaanvooronzegrondrechten.org.

Hij ergerde zich aan de in zijn ogen onevenredige grote aandacht in de media voor het protestmanifest, dat onlangs in het leven werd geroepen. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ ging vrijdag online en heeft al meer dan 490 ondertekenaars.

Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair

VK 14.08.2010 Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties.

Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair

AD 14.08.2010 DEN HAAG – Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ heeft al meer dan 360 ondertekenaars.

Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair  

Telegraaf 14.08.2010  Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ ging vrijdag online en heeft al meer dan 360 ondertekenaars. De oproep is een persoonlijk idee van CDA’er John Kuijt en is een reactie op een manifest waarin CDA’ers kunnen aangeven dat zij tegen de onderhandelingen van het CDA met de PVV zijn.

Aantal ondertekenaars CDA-manifest groeit

Trouw 13.08.2010 Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Inmiddels hebben 333 christendemocraten zich aangesloten.

Veel reacties op manifest, ook negatieve

Trouw 13.08.2010 Het manifest zal een lelijke streep zijn door de rekening van Verhagen.

Weerstand CDA’ers groeit

DePers 13.08.2010 Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Inmiddels hebben 333 christendemocraten zich aangesloten bij het manifest, zo meldde initiatiefnemer Wouter Beekers vrijdag. ,,Maar nog niet alle reacties zijn verwerkt, dus het zijn er eigenlijk nog meer”, aldus Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit.

Weerstand CDA’ers groeit

DePers 13.08.2010 Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Inmiddels hebben 333 christendemocraten zich aangesloten bij het manifest, zo meldde initiatiefnemer Wouter Beekers vrijdag. ,,Maar nog niet alle reacties zijn verwerkt, dus het zijn er eigenlijk nog meer”, aldus Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit.

Honderden CDA’ers tegen PVV

Spits 13.08.2010 Een dikke driehonderd CDA-leden hebben inmiddels een petitie ondertekend tegen samenwerking van hun partij met de PVV. Volgens initiatiefnemer Wouter Beekers zijn er meer reacties binnengekomen, maar zijn die nog niet allemaal verwerkt.

Minder CDA’ers voor kabinet met PVV

Spits 13.08.2010 De steun van CDA-kiezers voor een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV is fors afgenomen. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van cijfers van onderzoeksbureau Synovate.

Slechts 49% van de CDA-stemmers is voor zo’n minderheidskabinet. Vorige week was dat nog 79%, volgens een peiling van Maurice de Hond.

Aantal ondertekenaars CDA-manifest groeit

Nu 13.08.2010  DEN HAAG – Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders.

Aantal ondertekenaars CDA-manifest groeit

Metro 13.08.2010 Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Inmiddels hebben 333 christendemocraten zich aangesloten bij het manifest, zo meldde initiatiefnemer Wouter Beekers vrijdag. ,,Maar nog niet alle reacties zijn verwerkt, dus het zijn er eigenlijk nog meer”, aldus Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit.

CDA’ers starten campagne tegen samenwerking met PVV

Elsevier 12.08.2010 Een groep bezorgde CDA-leden is op internet een handtekeningenactie gestart tegen een regering met gedoogsteun van de PVV. De ‘fundamentele waarden’ van de democratie zouden met de partij van Geert Wilders in gevaar komen. ‘Wij, leden van het Christen-Democratisch Appèl, staan pal voor onze grondrechten,’ zo begint het manifest dat te vinden is op wijstaanvooronzegrondrechten.org.

Zie ook:

CDA’ers protesteren tegen samenwerking met Wilders

NRC 12.08.2010 Rotterdam, 12 aug. Een groep ongeruste CDA’ers heeft een petitie ondertekend tegen regeringssamenwerking van hun partij met de PVV. Het manifest werd vanochtend gepubliceerd in dagblad Trouw.

CDA-actie tegen PVV

Telegraaf 12.08.2010 Tientallen CDA-leden roepen in een manifest op om te stoppen met de onderhandelingen met de PVV. Ze stellen dat het accepteren van gedoogsteun van de partij van Geert Wilders de rechtsstaat ondergraaft.

Manifest CDA’ers tegen PVV

Trouw 12.08.2010 Een groep verontruste CDA-leden roept via een manifest de partijleiding op te stoppen met de formatieonderhandelingen waarbij de PVV aan tafel zit.

Manifest CDA’ers tegen regering met Wilders

NU 12.08.2010 Een groep ongeruste CDA’ers heeft een petitie ondertekend tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders.

Lees ook
CDA’ers tegen regering met Wilders
Verhagen waarschuwt Wilders
Terpstra organiseert intern verzet CDA  

Verhagen tegen ongeruste CDA’ers: Wacht resultaten af!

Elsevier 12.08.2010 CDA-leider Maxime Verhagen vindt dat ongeruste partijgenoten eerst maar eens de resultaten van de onderhandelingen moeten afwachten, voordat ze gaan protesteren tegen een regering met de PVV. ‘We zijn nog maar aan het begin van de onderhandelingen,’ zegt Verhagen donderdag in een reactie op de handtekeningenactie die een groep CDA-leden is gestart. ‘We moeten het resultaat afwachten.’

Verhagen: begrip voor ongerustheid

VK 12.08.2010 Maxime Verhagen kan zich voorstellen dat CDA’ers bezorgd zijn over de onderhandelingen met de PVV.

Verhagen zei dat donderdagochtend bij aanvang van een nieuwe dag onderhandelen met VVD en PVV. Hij reageert op een manifest van ongeruste CDA-leden die geen regeringssamenwerking met de PVV willen.

Verhagen snapt onrust in CDA

Spits 12.08.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen kan zich voorstellen dat leden van de partij bezorgd zijn over onderhandelingen met de Partij voor de Vrijheid.

Hij zei dat zojuist bij aanvang van een nieuwe dag formeren, in reactie op een manifest van boze CDA’ers. Verhagen noemde hun zorgen normaal, maar hij wees er ook op dat de onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV nog maar net zijn begonnen. ”We zijn nog maar aan het begin van de onderhandelingen. We moeten het resultaat afwachten.”

Verzet Terpstra tegen kabinet met PVV

Spits 09.08.2010 Doekle Terpstra gaat binnen het CDA het verzet organiseren tegen samenwerking met de PVV. Terpstra zei in het Radio 1 programma ‘Dit is de dag’ te hopen dat zijn partijgenoten “bij zinnen komen”.

CDA’er Terpstra: kleur bekennen bij congres

VK 09.08.2010 HILVERSUM – CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV. Terpstra zei dat maandag in het programma Dit is de Dag op Radio 1.

Ook zegt Terpstra: het gesprek openminded aangaan

Meer verloop bij CDA

DePers 09.08.2010 Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag.

Meer opzeggingen en aanmeldingen bij CDA

NU 09.08.2010 Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag. 

PVV verdeelt CDA Amsterdam

Parool 09.08.2010 AMSTERDAM – De Amsterdamse CDA-top is sterk verdeeld over samenwerking met Wilders’ PVV.
Oud-senator Willem Stevens: ”Ik denk dat we in deze combinatie meer van onze eigen punten kunnen verwezenlijken dan in welke andere mogelijke coalitie.” …

Provinciale CDA ‘positief kritisch’ over minderheidskabinet

RTVWEST 09.08.2010  –  DEN HAAG – De Zuid-Hollandse afdeling van het CDA is ‘positief kritisch’ ten aanzien van de onderhandelingen met de VVD en PVV voor een minderheidskabinet.

Het dagelijkse bestuur en de provinciale fractie zijn postief omdat de VVD en de PVV ook 18 miljard euro willen bezuinigen. Volgens een woordvoerder van het CDA is dat noodzakelijk voor het herstel van Nederland.

De afdeling kijkt wel kritisch of de vrijheid van godsdienst en onderwijs in het regeerakkoord overeind blijven staan.

Doekle Terpstra hoopt dat CDA ‘bij zinnen komt’

NU 09.08.2010 CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV.

‘CDA-congres moet kabinet afwijzen’

Parool 09.08.2010 CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV. Hij hoop dat ze dan ”bij zinnen komen” en het voorgenomen minderheidskabinet met VVD met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders afwijzen.

Meer aanmeldingen dan opzeggingen bij CDA

VK 09.08.2010 Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen….

Meer opzeggingen en aanmeldingen bij CDA

Parool 09.08.2010 DEN HAAG – Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag.

Meer opzeggingen en aanmeldingen bij CDA

Telegraaf 09.08.2010 Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag.

‘Gedoogsteun PVV afwijzen’

Telegraaf 09.08.2010 CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV. Hij hoop dat ze dan „bij zinnen komen” en het voorgenomen minderheidskabinet met VVD met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders afwijzen.

Doekle Terpstra hoopt op bezinning CDA

09.08.2010 CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat zijn partijgenoten de komende weken ‘bij zinnen’ zullen komen en tijdens een extra congres het minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV zullen wegstemmen. Dat zei Terpstra maandag op Radio 1.

VVD

 

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV
Telegraaf 15.08.2010  VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders. In het KRO-radioprogramma Kruispunt zei Voorhoeve zondagavond dat hij vooral principiële bezwaren heeft. Op oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas na roert bijna niemand zich hierover.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

Trouw 15.08.2010 De oud-minister van Defensie wees hierbij op het feit dat de PVV geen ‘eigen democratische verkiezingen kent en de Nederlandse grondwet wil veranderen’. De VVD-prominent wil nog geen oordeel uitspreken over een coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, omdat het eindresultaat van de onderhandelingen nog niet bekend is.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

Trouw 15.08.2010 VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders. In het KRO-radioprogramma Kruispunt zei Voorhoeve zondagavond dat hij vooral principiële bezwaren heeft. Op oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas na roert bijna niemand zich hierover.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

VK 15.08.2010 VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking…

VVD-coryfee Voorhoeve: Bezwaren tegen samenwerking met PVV

Elsevier 15.08.2010 VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders…  

Op oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas na roert bijna niemand zich hierover.

De liberaal is dit jaar ook lid geworden van D66, omdat hij niet eens is met de door de VVD gewenste forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Voorhoeve is actief binnen enkele hulporganisaties.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

Elsevier 15.08.2010 HILVERSUM (ANP) – VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders. In het KRO-radioprogramma Kruispunt zei Voorhoeve zondagavond dat hij vooral principiële bezwaren heeft. Op oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas na roert bijna niemand zich hierover. 

Zie ook:

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

AD 15.08.2010 HILVERSUM – VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

Parool 15.08.2010 HILVERSUM – VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders. In het KRO-radioprogramma Kruispunt zei Voorhoeve zondagavond dat hij vooral …

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

15.08.2010 Voormalig VVD-leider Joris Voorhoeve is niet blij met de samenwerking die de VVD en CDA aangaan met de PVV willen aangaan. De oud-minister van Defensie zei zondagavond op Radio 1 het ‘merkwaardig’ te vinden dat ‘twee democratische partijen zich afhankelijk maken van een organisatie die zelf geen democratische partij is’.

Geen VVD-congres voor instemming coalitieakkoord

Elsevier 15.08.2010 De VVD is niet van plan de resultaten van de coalitieonderhandelingen ter instemming voor te leggen aan de leden. Wel zullen de liberalen hun achterban informeren over het bereikte resultaat. De wijze waarop moet nog worden bekeken.

‘Geen instemming nodig van leden’

Telegraaf  14.08.2010 De VVD is niet van plan de resultaten van de onderhandelingen voor te leggen aan de leden. Vrijdagavond liet VVD-prominent Pieter Winsemius in Nova weten dat hij het gewenst zou vinden als de leden van de VVD zich op enig moment kunnen uitspreken over een opgesteld regeerakkoord.

VVD: geen instemming nodig van leden

Trouw 14.08.2010 De VVD is niet van plan de resultaten van de coalitieonderhandelingen ter instemming voor te leggen aan de leden. Wel zullen de liberalen hun achterban informeren over het bereikte resultaat.

VVD: geen instemming nodig van leden

VK 14.08.2010 De VVD is niet van plan de resultaten van de coalitieonderhandelingen ter instemming voor te leggen aan de leden. Wel zullen de liberalen hun achterban informeren over het bereikte resultaat. Dat heeft een woordvoerster van het partijbestuur zaterdag laten weten. De wijze waarop moet nog worden bekeken.

VVD: geen instemming nodig van leden

Parool 14.08.2010  DEN HAAG – De VVD is niet van plan de resultaten van de coalitieonderhandelingen ter instemming voor te leggen aan de leden. Wel zullen de liberalen hun achterban informeren over het bereikte resultaat. Dat heeft een woordvoerster van het …

Winsemius: ook congres VVD-leden

Telegraaf 14.08.2010 HILVERSUM –  Oud-VVD-minister Pieter Winsemius vindt dat er net als bij het CDA ook binnen zijn partij „een moment” moet zijn waarop de leden een opgesteld regeerakkoord kunnen bespreken en kunnen aangeven of ze het steunen.

PvdA

‘Cohen niet consistent tijdens formatie’

NU 09.08.2010 PvdA-leider Job Cohen is niet consistent geweest in zijn verklaringen over eventuele deelname aan een middenkabinet.

‘Cohen niet standvastig’

DePers 09.08.2010 PvdA-prominent Ed van Thijn heeft in een interview met nu.nl kritiek op de houding van PvdA-leider Job Cohen. Hij vindt dat die niet standvastig is geweest in zijn verklaringen over een eventuele deelname aan een middenkabinet.

Van Thijn: Cohen draaide in formatie

Elsevier 09.08.2010  PvdA-prominent Ed van Thijn heeft kritiek op Job Cohen. De leider van de PvdA is volgens de oud-minister niet standvastig geweest in zijn verklaringen over deelname aan een middenkabinet. Hij vindt dat Cohen te snel is weggelopen van een middenkabinet.

‘Cohen niet standvastig’

Telegraaf 09.08.2010 Opnieuw uit een PvdA-prominent kritiek op Cohen. Volgens Ed van Thijn is de partijleider niet standvastig geweest in zijn verklaringen over een middenkabinet.

Van Thijn: ‘Cohen niet standvastig’

VK 09.08.2010 PvdA-leider Job Cohen is niet standvastig geweest in zijn verklaringen over eventuele deelname aan een middenkabinet. Dat zegt PvdA-prominent Ed van Thijn in een interview met nu.nl. ‘Rutte is als enige consequent geweest’, oordeelt Van Thijn. Voor de onderhandelingen over een Paars-plus kabinet had VVD-leider Rutte bedongen dat Cohen blokkades zou opheffen tegen andere combinaties.

Blog: 

Toch best wel hoop CDA’ers die Bruin I niet slikken

Fries CDA gedoogt onderhandelingen Gedoogkabinet I

augustus 10, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties