Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 3

Zie ook:

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1 – deel 1

Bergafwaarts met de PvdA.
Na de verkiezingen ging het met de sociaal-democraten bergafwaarts. De organisatorische verwarring sloeg om in ideologische verwarring. Wat is de sociaal-democratische boodschap in de 21e eeuw?

Aanvankelijk hoopte de leiding van de PvdA deze vraag te kunnen ontwijken door de omstandigheden in het CDA.

De opstand in het CDA moest alle aandacht voor de PvdA naar het CDA leiden. En de PvdA hoopte dat het eenderde van het CDA zou lukken om dit kabinet te blokkeren. Maar dat gebeurde niet. De meerderheid van de aanwezigen bij het congres van het CDA koos voor dit kabinet. En toen begon het problematisch te worden voor de PvdA. 

De PvdA moet nu lukken

De Pers 15.12.2010 Hij noemde de staat van zijn partij vorig jaar nog ‘deplorabel’. Het souffleren van lijsttrekker Job Cohen liep ook mis. Nu is Diederik Samsom optimistischer gestemd. ‘Ik ben geen adviseur, ik ben een politicus.’

De strijd om de links-populistische aanhang

Elsevier 06.12.2010 De PvdA verkeert in een enorme crisis. Na de mislukte poging tot deelname aan de macht is de partij totaal in de war.

Met de monarchale aanwijzing van Job Cohen als leider hebben ze een grote fout gemaakt. Cohen was niet in staat om de boodschap van de PvdA over te brengen. Gebrek aan consistentie, leiderschap en welbespraaktheid bracht de PvdA in een zwakke positie.

De Oppositie: Samenwerking of Samenvoeging ??

GroenLinks zou er gezien zijn ’zetelgeschiedenis’ verstandig aan doen bij samenwerking te zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de nadruk te leggen op verschillen. Het heeft namelijk ook de SP hard nodig in zijn strijd tegen het neoliberale regeringsbeleid.

Nu de SP knokt tegen het populisme van de PVV en de PvdA de prijs betaalt voor het neoliberale stempel dat Wim Kok in de jaren negentig op de partij drukte, wordt GroenLinks baldadig. Er moet door ’progressieve’ partijen worden samengewerkt om een krachtig alternatief te bieden voor het huidige regeringsbeleid. Zo kan het hart van de zwevende kiezer worden veroverd.

Onder progressief verstaat GroenLinks in dit verband ’voor verandering’. In zijn streven naar samenwerking maakt het meteen duidelijk wie daar bij voorbaat van wordt uitgesloten, namelijk de SP. In de ogen van GroenLinks een conservatieve partij die tegen verandering is. Met die partij sluit je desgewenst deals in de Tweede Kamer over specifieke onderwerpen, maar vorm je geen blok tijdens verkiezingen.

De ironie wil dat als er één partij aan de linkerkant van het politieke spectrum onveranderlijk is, dat GroenLinks is. En dat betreft het zetelaantal. GroenLinks is de enige linkse partij die nog nooit in haar bestaan een grote groep zwevende kiezers voor zich heeft weten te winnen.

De PvdA schiet met plezier in de eigen voet

Trouw 07.12.2010 Een essentieel onderdeel van een strategie is een goed beeld hebben waar je uit wil komen. Zonder goed omschreven doel geen goede strategie. Sterker, zonder een scherp gesteld doel is de mislukking in de strategie ingebouwd.

GroenLinks is niet zo progressief als het denkt

Trouw 06.12.2010 GroenLinks lonkt voorzichtig naar andere partijen. Alleen niet naar de SP – die veel progressiever is dan GL zelf.

Advertenties

december 7, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

PvdA versus Groenlinks – de Permanente Politieke Alliantie, PPA.

Al eerder was er de oproep van de PvdA in strijd te gaan tegen Rechts Nederland.

Zie: De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1

Aanleiding voor het ‘geheime’ overleg is de bezorgdheid en frustratie van veel oppositiepartijen over de richting die het Kabinet-Rutte 1 kiest. Zie ook de Hervormingsplannen Kabinet Rutte 1- De oppositie spreekt

En ook de effecten van een coalitie met gedoogsteun van de PVV roept bij oppositiepartij D66 nog steeds vragen op.

In Den Haag is alles anders, voelt alles anders. Wat is er in het korte politieke jaar 2010 eigenlijk gebeurd?Voor de verkiezingen deed peilbureau TNS/Nipo een onderzoek naar de verhouding tussen de opvattingen van de kiezers en de politieke partijen.

De uitkomst was verbluffend. Het gros van de kiezers was zowel op cultureel  als op economisch gebied aanzienlijk behoudender dan het verkiezingsprogramma van de partij waarop ze stemden.  Men was weinig enthousiast over marktwerking, en al even lauw over de multiculturele samenleving.

Alleen  PVV en  SP zaten met hun ideeën  dichtbij hun eigen aanhang. Dat was dus voor de verkiezingen en wellicht de nabrander van de progressieve consensus.

Na een bewogen zomer is er een nieuwe coalitie. Op rechts, met gedoogsteun van Wilders. Laten we even afwachten hoe het voelt als de eerste regeringsmaatregelen beginnen te bijten, met het loonstrookje van januari.

De Oppositie zet de aanval in.

Door samenwerking willen PvdA en GroenLinks komen tot een versterking van ‘het progressieve geluid’. Aanleiding is de bezorgdheid en frustratie van links over de richting die het nieuwe kabinet inslaat. Door samenwerking willen de twee partijen politieke ‘macht organiseren voor een alternatieve route’, zegt Ploumen. ‘Wij willen een vrij land dat trots is op zijn beschaving en vooruit wil in de wereld.’ 

Dat bevestigen PvdA-voorzitter Liliane Ploumen en GroenLinks-fractieleider Femke Halsema zaterdag in NRC Handelsblad. Ook GroenLinks-partijvoorzitter Henk Nijof en PvdA-fractieleider Job Cohen zijn bij de gesprekken betrokken. 

In de toekomst zouden wellicht ook D66 en de SP zich kunnen aansluiten bij het linkse blok. Tot nog toe zijn deze partijen echter niet betrokken bij de gesprekken. Maar de partijen zijn wel aanwezig bij het maandelijkse overleg van de directeuren van de wetenschappelijke bureaus van de vier partijen. Tijdens dit ‘Broodje progressief’ wordt ook over de mogelijkheden van politieke samenwerking gediscussieerd. 

Het is een gevoelig onderwerp. Ploumen benadrukt dat aan de gesprekken over de versterking van „het progressieve geluid” geen voorwaarden vooraf zijn gesteld. Het zijn vrije gesprekken, zegt ze, maar „zeker niet vrijblijvend”. De samenwerking moet meer gewicht krijgen dan alleen het samen indienen van Kamermoties, of het aangaan van lijstverbindingen.

De gesprekken tussen GroenLinks en PvdA zijn op zijn minst opmerkelijk, omdat er tijdens de formatie een kloof leek te zijn ontstaan tussen ‘hervormend links’ (GroenLinks en D66) enerzijds, en ‘behoudend links’ (PvdA en SP) anderzijds.

14-11-2010: Samenwerking PvdA-Groen Linkspeiling Maurice de Hond

Het eerste wapenfeit van de linkse oppositie was reeds het gezamenlijk indienen van een motie die het kabinet opdraagt de islamisering van Nederland niet tegen te gaan. Een brede Kamermeerderheid, inclusief VVD en CDA, stemde in met de motie. Slechts PVV en SGP waren tegen.

Job de Gematigde

De Pers 08.11.2010 – Hij verloor de verkiezingen en is niet erg overtuigend als oppositieleider. Job Cohen is een gematigd mens, wars van het venijn en revanchisme dat hij bij de PVV proeft, en dol op voorzichtige uitspraken. ‘Wie weet had iemand anders het briljant kunnen doen.’

Cohen: Ik verlaag me niet tot onfatsoenlijk gedrag

Elsevier 25.11.2010 PvdA-leider Job Cohen mocht donderdagavond in het Vara-programma De Wereld Draait Door terugkijken op de formatie en vooruitblikken op zijn rol in de oppositie, waar in PvdA-kringen nu al veel kritiek op is. ‘Ik ga het op mijn manier doen.’

Hekelstrategie past niet bij Cohen

In het democratische duel tussen regering en oppositie, kiest de oppositie altijd het wapen. Botte bijl of ragfijn fileermesje? PvdA-leider Job Cohen mag het zeggen

Lees het volledige Elsevier-commentaar van Eric Vrijsen

Tijdens de formatie voor een rechts minderheidskabinet lekte nog een PvdA-notitie uit, waaruit bleek dat de partij er juist alles aan ging doen om het kabinet-Rutte zo snel mogelijk te laten vallen. Van die hekelstrategie lijkt dus weinig terecht te komen, als het aan Cohen ligt.

De PvdA-leider ging donderdagavond overigens niet in op de oproep van GroenLinks-leider Femke Halsema om een keuze te maken: wil Cohen met de SP in zee, of met GroenLinks en D66? ‘Ik wil gaan samenwerken met links, maar ik wil dat per onderwerp bekijken,’ aldus Cohen.

En verder:

Halsema (GroenLinks) gaat niet mee, ze roept wel op tot progressieve samenwerking, en verdeelt in één vileine beweging de PvdA tussen de SP en haarzelf. Die sociaal-democratische spagaat is al oud, de PvdA was altijd een coalitie van biefstuksocialisten en internationalisten, van intellectuele verheffers en vakbonders.

Van die oude stromingen is weinig over, eigenlijk zijn de pleitbezorgers van de allerarmsten & allerkwetsbaarsten à la Spekman veruit dominant. Links-liberalen zoals Halsema zie ik niet veel in de PvdA.

Job neemt de verkeerde bus! 

Links-liberalen zoals Halsema zie ik niet veel in de PvdA.

VK 27.11.2010 Beweging op links! Cohen (PvdA) vertrekt vandaag per dubbeldekker in het kielzog van Roemer (SP) naar Den Bosch om samen de armoede te bestrijden.

GroenLinks doet niet aan de actie mee. Partijleider Femke Halsema liet eerder deze week weten de SP een conservatieve partij te vinden. Ze deed ook een oproep voor progressieve samenwerking en nodigde de PvdA uit een keuze te maken tussen het ‘sociale conservatisme’ van de SP en de progressieve krachten van GroenLinks en D66.

Cohen steunt SP-actie tegen armoede

27.11.2010 PvdA-leider Cohen is bij een actie tegen de bezuinigingen op de uitkering van mensen met een arbeidsbeperking. Ook FNV-voorzitter Agnes Jongerius is aanwezig.

Grote opkomst bij manifestatie tegen armoede

NU 27.11.2010 DEN BOSCH – Meer dan duizend mensen zijn zaterdag in de Brabanthallen in Den Bosch bijeen voor een protestmanifestatie tegen bezuinigingen op voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap.

Grote opkomst bij manifestatie tegen armoede

Spits 27.11.2010 Meer dan duizend mensen zijn zaterdag in de Brabanthallen in Den Bosch bijeen voor een protestmanifestatie tegen bezuinigingen op voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap.

Halsema: Stromingenstrijd in partij verlamt de PvdA

Elsevier 25.11.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema doet een oproep aan D66 en de PvdA om samen te werken bij de volgende verkiezingen. Daarvoor moet de PvdA wel kiezen voor de progressievere stroming, en niet voor het conservatisme van de SP. Dat schrijft Halsema in een ingezonden stuk aan de Volkskrant. Het betreft een ingekorte versie van de speech die zij hield bij het 20-jarig bestaan van de partij.

De GroenLinks-leider staat een samenwerkingsverband als Keerpunt ’72 voor, toen PvdA, D66 en PPR samen een verkiezingsprogramma schreven.

Zie ook: PvdA en GroenLinks praten over samenwerking

Halsema pleitte maandag bij de presentatie van een boek over twintig jaar GroenLinks opnieuw voor meer progressieve samenwerking. De contouren van zo’n samenwerking zijn volgens haar internationalistisch, toekomstgericht, veranderingsgezind, antibureaucratisch en democratisch. 

Halsema daagt PvdA uit

De Pers 22.11.2010  GroenLinksleider Femke Halsema daagt de PvdA uit een keuze te maken tussen het ,,sociale conservatisme van de SP” of de meer progressieve partijen GroenLinks en D66.  

Het symfonieorkest van verontwaardiging draait op volle toeren. Een stoet van verontwaardigde politici en linkse journalisten in Hilversum, het verlengstuk van de politiek, dwingt ons allen om dwars te zijn. Want het aanzien van politiek is aangetast. Door de PVV.

Job Cohen, leider van de PvdA, opperde met een enorm tevreden grijns op zijn gezicht dat dit alles het aanzien van de politiek heeft geschaad. O ja, Job! Aanzien van de politiek en Job Cohen?

Job, wat bedoel je met ‘aanzien van de politiek’?

Elsevier 22.11.2010 Het symfonieorkest van verontwaardiging draait op volle toeren. Een stoet van verontwaardigde politici en linkse journalisten in Hilversum, het verlengstuk van de politiek, dwingt ons allen om dwars te zijn. Want het aanzien van politiek is aangetast. Door de PVV.

Terwijl het meest rechtse kabinet ooit aan de sociale afbraak van Nederland begonnen is, en de maatschappelijke onrust toeneemt, daalt de grootste oppositiepartij gestaag in de peilingen: de PvdA weet in de ogen van de kiezer geen overtuigend antwoord te vinden.

Waar blijft de PvdA?

VK 22.11.2010 De PvdA moet terug naar haar eigen linkse wortels – en dat zijn sociaal-democratische. Zij valt op door onzichtbaarheid. Terwijl er toch reden genoeg is om voortdurend zichtbaar in de aanval te zijn. Neem de oogst van de afgelopen week: de drieduizend agenten extra die met veel bombarie zijn aangekondigd, maar een koekje van eigen deeg blijken. De staking bij de Post om behoud van goede arbeidsvoorwaarden.

Zou het toeval zijn? Kort voordat GroenLinks haar twintigste verjaardag viert, gaat ze besprekingen aan met de PvdA over vergaande samenwerking. Een fusie staat nog niet op de agenda, maar samenwerkingsprocessen hebben hun eigen dynamiek.

GroenLinks: door naar de volgende fusie?  

Trouw.2010.2010 Een fusie op links lijkt onwaarschijnlijk. Maar GroenLinks is wel bij zo’n fusie gebaat. Op eigen kracht wordt de partij niet groter dan 20 zetels.

„De vernieuwing zal moeten komen vanuit het midden. Het progressieve midden, waar de bruggen geslagen moeten worden”, schreef Pechtold vorige week op de opiniepagina van NRC Handelsblad.

Andere partijen rond Pechtold doen naarstige pogingen de krachten te bundelen nu er een antwoord moet komen op de politiek van belangenbehartiging van vooral de lagere middenklasse. SP-fractievoorzitter Emile Roemer bedelt bij, wat hij nog steeds beschouwt als, andere linkse partijen voor meer structurele samenwerking. PvdA-leider Job Cohen en Femke Halsema van GroenLinks snuffelen voorzichtig aan elkaars partijen in de hoop de komende kabinetsperiode de oppositie meer gecoördineerd en eenduidig over het voetlicht te krijgen. Hier en daar steekt zelfs het pleidooi de kop op om ter linkerzijde tot nieuwe partijvorming te komen.

Vooral voor de PvdA zou meer structurele samenwerking met partijen om haar heen gunstig kunnen zijn. Tot nu toe konden de sociaal-democraten elke samenwerking afhouden. Met D66 werd in kabinetten nog wel eens samengewerkt, maar het enige resultaat was dat D66 werd leeggegeten. De andere twee, GroenLinks en SP, werden vooral als bedreiging gezien.

Samenwerking in de oppositie lijkt vooral een illusie

Trouw 17.11.2010 Het kabinet-Rutte lijkt in meerdere opzichten een tamelijk perfecte vertaling van het maatschappelijk klimaat.

Over linkse alliantie wordt vooralsnog slechts gesproken

VK 08.11.2010 Nu de handreiking van het kabinet-Rutte aan de oppositie in de Tweede Kamer niet erg gul is, zoeken de linkse partijen houvast bij elkaar. Volgens sommige betrokkenen gloren zelfs de contouren van een heuse ‘linkse alliantie’ tussen PvdA en GroenLinks. Maar hoe vastomlijnd die zijn, blijft nog in nevelen gehuld.

Progressieve partijen groeien flink

Trouw 09.11.2010 Progressieve partijen als D66 en GroenLinks hebben dit jaar hun ledenaantal fors zien groeien. D66 verdubbelde de afgelopen twee jaar tot 22.000 leden. GroenLinks schreef dit jaar 5.500 nieuwe sympathisanten in. 

Linkse partijen in lift door bezorgdheid over Wilders

AD 09.11.2010 Het Nederlands Dagblad opent vandaag met de kop ‘Wilders geeft links vleugels’. Uit het artikel blijkt dat bijvoorbeeld D66 in twee jaar tijd het aantal leden zag verdubbelen tot 22.000 en ook GroenLinks sinds begin dit jaar duizenden nieuwe leden mocht verwelkomen.

Ook de PvdA die de afgelopen jaren veel leden verloor, kon rekenen op circa 1600 nieuwe inschrijvingen. ,,De bezorgdheid over Wilders speelt een belangrijke rol bij de aanwas van nieuwe leden”, aldus D66-leider Alexander Pechtold. ,,Zeker een op de drie nieuwe leden meldt zich aan om tegenwicht te bieden”, stelt Jaap de Bruijn van het partijbureau van GroenLinks.

PvdA en GroenLinks willen samenwerking

AD 06.11.2010  DEN HAAG – PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad. Bij een daarvan waren ook de partijvoorzitters aanwezig.

Volgens de PvdA-woordvoerster gaat het nog om ”oriënterende gesprekken”. Maar ze zei ook dat de gesprekken serieus zijn en niet geheel vrijblijvend. Wanneer de fractievoorzitters weer bijeenkomen is volgens haar nog niet bekend.

Geheim overleg partijleiders over links machtsblok

Elsevier 06.11.2010  GroenLinks en PvdA hebben afgelopen maand geheime gesprekken gevoerd over vergaande politieke samenwerking. Het overleg moet op termijn leiden tot een permanente politieke alliantie.

PvdA en GroenLinks praten

Telegraaf 06.11.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad. Bij een daarvan waren ook de partijvoorzitters aanwezig. Dat heeft een woordvoerster van de PvdA zaterdag bevestigd na een bericht hierover in NRC Handelsblad.  

PvdA en GroenLinks praten over politieke alliantie  

NRC 06.11.2010 leider Femke Halsema en PvdA- leider Job Cohen hebben in oktober vertrouwelijke gesprekken gevoerd over vergaande politieke samenwerking tussen hun partijen.

In de toekomst zou dat moeten kunnen leiden tot een permanente politieke alliantie, waar mogelijk ook D66 en SP aan deelnemen. Dat bevestigt PvdA-partijvoorzitter Liliane Ploumen, die met GroenLinks partijvoorzitter Henk Nijhof bij de gesprekken betrokken is. Ook Halsema, die het initiatief nam, bevestigt de gesprekken.

PvdA en GroenLinks praten over samenwerking

VK 06.11.2010 DEN HAAG – PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad. Bij een daarvan waren ook de partijvoorzitters aanwezig. Dat heeft een woordvoerster van de PvdA zaterdag bevestigd na een bericht hierover in NRC Handelsblad.

PvdA en GroenLinks bekijken samenwerking

Trouw 06.11.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad.  

‘PvdA en GroenLinks praten over samenwerking’

06.11.2010  (Novum) – PvdA-leider Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema hebben in oktober vertrouwelijke gesprekken gevoerd over vergaande politieke samenwerking tussen hun partijen. Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag.  

PvdA en GroenLinks praten over samenwerking

Parool 06.11.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad. Bij een daarvan waren ook de partijvoorzitters aanwezig. Dat heeft een woordvoerster van de PvdA zaterdag bevestigd na een bericht hierover in NRC Handelsblad.

Zie ook:

Pechtold: VVD drijft af

AD 06.11.2010 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold is bang de VVD als liberale bondgenoot blijvend te verliezen. Door het vormen van een minderheidsregering van VVD en CDA, die wordt gedoogd door de PVV, drijft de partij van Mark Rutte volgens hem steeds …

Pechtold waarschuwt: Rutte, u verliest een bondgenoot

Elsevier 06.11.2010 D66-leider Alexander Pechtold heeft op het partijcongres in Den Haag hard uitgehaald naar de VVD. Volgens Pechtold loopt de VVD het risico D66 als liberale bondgenoot voorgoed te verliezen. Reden daarvoor is de vorming van een minderheidskabinet dat wordt gedoogd door de PVV van Geert Wilders.

Met die stap laat Mark Rutte de VVD steeds verder afdrijven van het liberalisme waar D66 voor staat, aldus Pechtold.

Macht
In zijn toespraak refereerde Pechtold aan de presentatie van het Regeerakkoord. ‘Het was ontluisterend te zien hoe Wilders zijn collega’s van het toneel speelde. Hen achterliet in de coulissen van de macht.’

De D66-voorman vreest niet alleen de invloed van de PVV, maar ook van de SGP, die zich constructief heeft opgesteld tegenover het nieuwe kabinet. ‘Daarmee is de VVD op weg naar het zwartekousenliberalisme.’

Kluitjesvoetbal
Hij wil zijn partij profileren als een partij van het midden, ‘het progressieve alternatief voor het kluitjesvoetbal op de flanken’. Daarmee distantieert Pechtold zich van de plannen van PvdA en GroenLinks om samen een links machtsblok te vormen.

Voorts uitte Pechtold kritiek op de coalitie, die zich volgens hem meer zou moeten richten op het terugdringen van de staatsschuld en het doorvoeren van hervormingen.

Zie ook:

Pechtold ziet VVD afdrijven als bondgenoot

Parool 06.11.2010 D66-leider Alexander Pechtold is bang de VVD als liberale bondgenoot blijvend te verliezen. Door het vormen van een minderheidsregering van VVD en CDA, die wordt gedoogd door de PVV, drijft de partij van Mark Rutte volgens hem steeds verder af van het liberalisme dat Pechtold voor ogen staat.

Pechtold ziet VVD afdrijven als bondgenoot

NRC 06.11.2010 D66-leider Alexander Pechtold is bang de VVD blijvend te verliezen als liberale bondgenoot. Door het vormen van een minderheidsregering van VVD en CDA, die wordt gedoogd door de PVV, drijft de partij van Mark Rutte volgens hem steeds verder af van het liberalisme dat Pechtold voor ogen staat.

D66 claimt het politieke centrum

Trouw 06.11.2010 D66 is het alternatief voor het kluitjesvoetbal op de flanken. Dat zei Alexander Pechtold tijdens het D66-partijcongres dat vandaag in het Haagse congrescentrum World Forum plaatsvond.

PVV loopt zich, net als D66, stuk op het bestel 

Trouw 06.11.2010 De stormloop van de PVV op bestaande machtsposities is in de tweede fase beland. De partij maakt deel uit van het centrum van de macht, zij het niet volledig.

november 7, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 reacties

De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1

Het Cohen-effect heeft de PvdA (nog ?) niet mogen helpen een plekje in Kabinet Rutte I Wilders I te veroveren.

“If you can’t join them, then you just beat them” ??

(Che Guevara).

Het nieuwe kabinet is nog niet goedgekeurd door koningin Beatrix. En een regeerakkoord hebben we nog niet gezien.

Krijgt de PvdA met vertraging een koekje van eigen deeg? Nu rechts opnieuw een krappe maar onmiskenbare meerderheid in de Tweede Kamer bezit, worden de sociaal-democraten hardhandig herinnerd aan de dromen van Tien over Rood, het intern opstandige PvdA-pamflet uit september 1966.

De oppositiepartijen – de SP, de PvdA, GroenLinks en D66 – zullen met hun oppositierol worstelen.

2e Kamerdebat

Toch gaan Job Cohen en de PvdA-fractie alvast vanuit de oppositiebunkers in de aanval om het kabinet omver te werpen. De dames en heren zijn al enige weken bezig met een militaire training in het buitenland.

Het doel heiligt de middelen zegt men wel eens. Uit betrouwbare bron (ongecontroleerd) werd zelfs vernomen dat desnoods het Taliban-effect wordt ingezet. 

De AIVD heeft de 2e Kamer reeds voorzien van verhoogd beveiligingsprotocol ‘Coran code 3’ waar zelfs Geert Wilders stil van zal worden.

Maar mogelijk dat juist dit nu de bedoeling was ? Wie het weet mag het zeggen !!

We hebben notabene bijna een regering. Het einde van de formatie is zo goed als in zicht!  

Naarmate we dichter bij de ontknoping komen, nemen de spanningen merkbaar toe !

Er gaan zelfs al geluiden op dat de drukproef voor de stembiljetten voor de 2e Kamerverkiezingen 2011 al bij de drukker liggen ?

De eindejaars vuurwerkpakketten worden al gretig ingeslagen.

Het belooft dus toch nog een tropisch hete herfst te worden !!!!!!!!!!

 

Uit een zeer vertrouwlijk document blijkt dat de sociaal-democraten hun kaarten meer gaan inzetten op een sterke rol in de oppositie.

Met dit document, dat ‘De oppositiestrategie’ heet, zet de partij de lijnen uit om een massale opstand te gaan voeren tegen het ‘kabinet-Wilders’, zoals de socialisten het aanstaande rechtse kabinet volgens het document moeten gaan noemen.

Middels deze aanpak wil de PvdA het land mobiliseren tegen een rechts kabinet. “Het rechts afbraakbeleid gaat de komende jaren veel maatschappelijk verzet op de been brengen. Oppositie voeren we daarom niet uit een Haags isolement, maar in nauwe samenwerking met de sociale beweging, de milieubeweging, ouderen en jongerenorganisaties.”

Het belangrijkste onderdeel van het plan lijkt dus het omver werpen van het kabinet. Zo wordt er gesproken over een strategie van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, maar ‘in situaties waarin zich een serieuze kans voordoet (de stabiliteit van) de coalitie te ondermijnen, kan die opportuniteit voorrang krijgen boven consistent, geloofwaardig optreden’.

Een samenwerking met andere partijen op links ligt volgens de oppositiestrategie niet voor de hand. De SP wordt weggezet als een dogmatische socialistische partij en D66 en GroenLinks als links-liberale clubs. “De PvdA moet steeds de spil zijn in het oppositiefront.” 

‘In het democratische duel tussen regering en oppositie, kiest de oppositie altijd het wapen. Botte bijl of ragfijn fileermesje? PvdA-leider Job Cohen mag het zeggen.’  Lees ook het hele Elsevier-commentaar Job Cohen past niet bij hekelstrategie PvdA.

Echter Groenlinks zegt ‘We moeten meer samenwerken in het parlement.” De oppositiepartijen moeten vermijden dat ze onderling de concurrentie aangaan.

In het tv-programma Buitenhof zei Halsema zondag te vrezen dat VVD, PVV en CDA elkaar vooral vinden in ‘wrok en emotie’ tegenover linkse partijen, maar dat hervormingen niet tot stand zullen komen. Om die reden bepleitte Halsema gezamenlijke initiatieven vanuit het parlement rond onder meer de kilometerheffing en de aanpak van aflossingsvrije hypotheken. Ze hoopt daarmee dan de steun van het CDA voor die plannen te winnen.

Klik om te downloaden:

PvdA: confrontatie en/of coöperatie

Trouw 15.09.2010 Mochten de coalitiepartners in spe VVD en CDA er niet met de PVV uitkomen, dan kunnen ze altijd via links proberen hun zin te krijgen. De PvdA kan afwachten.

PvdA wil spanningen op rechts blootleggen

Trouw 10.09.2010 De PvdA wil geen oppositie voeren ‘uit een Haags isolement’, maar in nauwe samenwerking met de sociale beweging, de milieubeweging, ouderen en jongerenorganisaties.

PvdA: ‘Kabinet-Wilders’ koste wat kost onderuit halen

AD 10.09.2010 DEN HAAG – Als de PvdA in een oppositierol komt, zal de partij alles op alles zetten om spanningen in een rechtse coalitie bloot te leggen om het kabinet op die manier in de problemen te brengen. Dat blijkt uit een intern memo waarop De Telegraaf vandaag de hand heeft weten te leggen.  

PvdA op oorlogspad

Telegraaf 10.09.2010 De PvdA gaat op oorlogspad. De partij van Job Cohen legt zich neer bij een oppositierol en zal de komende jaren alles op alles zetten om een massale opstand tegen een verwachte coalitie van VVD, CDA en PVV te organiseren. 

‘PvdA zet nu al in op val rechts kabinet’

VK 10.09.2010  AMSTERDAM – De PvdA heeft zich neergelegd bij een rol in de oppositie. De op een na grootste partij heeft al een strijdplan klaarliggen voor de aanval vanuit de oppositiebankjes. Dat schrijft De Telegraaf vrijdag op basis van het ‘geheime plan’.

Plan PvdA: kabinetsbeleid koste wat kost ondermijnen

Elsevier 10.09.2010 De PvdA in de Tweede Kamer gaat de komende jaren een massale opstand tegen een verwachte coalitie van VVD, CDA en PVV organiseren. In een geheim plan van de partij staat dat opportunisme voorrang krijgt boven consequent optreden ‘om het kabinet te ondermijnen’. Dat blijkt uit een geheim strategisch plan van de PvdA getiteld ‘De oppositiestrategie’. Het plan is in bezit van De Telegraaf.

PvdA denkt na over oppositiestrategie

Parool 10.09.2010 Als de PvdA in een oppositierol komt, zal de partij alles op alles zetten om spanningen in een rechtse coalitie bloot te leggen om het kabinet op die manier in de problemen te brengen. Dat staat in een intern memo waarop De Telegraaf de hand heeft weten te leggen.

Lees ook: Cohen: rechts is geen goede oplossing (08-09-10)

PvdA heeft oppositieplannen klaar 

10.09.2010 (Novum) – De PvdA heeft zich neergelegd bij een rol in de oppositie en heeft een plan voor de strategie vanuit de zijlijn klaar. Een van de doelen is om de spanningen in het ‘kabinet Wilders’, zoals het door de PvdA genoemd wordt, bloot te leggen om zo het kabinet in de problemen te brengen. Dat schrijft vrijdag De Telegraaf op basis van het plan.  

PvdA lekt oppositiestrategie

Spits 10.09.2010 Wat de lekkende socialist voor ogen had is een groot mysterie, maar de PvdA is een belangrijk intern document verloren. De Telegraaf wist er de hand op te leggen.

De Tegenbegroting is de eerste aanval:

Samen met SP? PvdA en D66 lijden gezichtsverlies

Elsevier 24.09.2010 Drie maanden geleden wilden Cohen, Pechtold en Halsema nog dat het kabinet bezuinigde, want ze dachten met de VVD te gaan regeren. Nu klitten ze met de SP en verzetten ze zich. De aanstaande linkse oppositie slaat de handen ineen om het demissionaire kabinet-Balkenende van repliek te dienen.

PvdA, SP, D66 en GroenLinks komen dinsdag met een gezamenlijke tegenbegroting voor volgend jaar. Althans: met een alternatiefje voor enkele voorstellen van het kabinet van CDA en ChristenUnie. Want veel meer is het niet.

Links presenteert eigen bezuinigingsplan

Trouw 23.09.2010 De PvdA, de SP, D66 en GroenLinks hebben vandaag hun gezamenlijke bezuinigingsplannen ontvouwd. De vier partijen willen dat onder meer de bezuinigingen op inburgering, kinderopvang, onderwijs en politie teruggedraaid worden. 

Oppositie heeft een alternatief

Telegraaf 23.09.2010  PvdA, SP, D66 en GroenLinks hebben gezamenlijk alternatieven gevonden voor een deel van de op Prinsjesdag door het demissionaire kabinet gepresenteerde bezuinigingen van 3,2 miljard euro. 

Linkse oppositie in de clinch

Telegraaf 23.09.2010 DEN HAAG –  Nog voordat een rechts kabinet goed en wel is aangetreden, is er binnen de linkse oppositiepartijen al ruzie ontstaan over een gezamenlijke koers tegen de bezuinigingen van het demissionaire kabinet.

Oppositie werkt aan tegenbegroting

NRC 22.09.2010 De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks werken aan een tegenbegroting als alternatief voor de gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden Rijksbegroting 2011 van het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie.

Alternatief van opppositiepartijen

Telegraaf 21.09.2010 De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks proberen met een gezamenlijk alternatief te komen voor de bezuinigingen van het demissionaire kabinet.

Oppositiepartijen werken aan alternatief

VK 21.09.2010 De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks proberen met een gezamenlijk alternatief te komen voor de bezuinigingen…

PvdA werkt aan tegenbegroting

Parool 17.09.2010 DEN HAAG – De PvdA werkt aan een tegenbegroting. De sociaaldemocraten willen in ieder geval voorkomen dat wordt bezuinigd op de inburgering en de kinderopvangtoeslag, zoals afgelopen tijd is uitgelekt uit plannen van het demissionaire kabinet …

PvdA werkt aan tegenbegroting

Trouw 17.09.2010 De PvdA werkt aan een tegenbegroting. De sociaaldemocraten willen in ieder geval voorkomen dat wordt bezuinigd op de inburgering en de kinderopvangtoeslag.

PvdA maakt tegenbegroting

VK 17.09.2010 De PvdA werkt aan een tegenbegroting. De sociaaldemocraten willen in ieder geval voorkomen dat wordt bezuinigd op de inburgering en de kinderopvangtoeslag, zoals afgelopen tijd is uitgelekt uit plannen van het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie. Dat heeft Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA vrijdag gezegd.

 

PvdA werkt aan tegenbegroting

Telegraaf 17.09.2010 De PvdA werkt aan een tegenbegroting. De sociaaldemocraten willen in ieder geval voorkomen dat wordt bezuinigd op de inburgering en de kinderopvangtoeslag, zoals afgelopen tijd is uitgelekt uit plannen van het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie. Dat heeft Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA vrijdag gezegd.

Wat vindt GroenLinks:

Hoe eensgezind is de oppositie?

Trouw 13.09.2010 Femke Halsema pleit ervoor dat de linkse oppositie zoveel mogelijk gaat samenwerken. Maar hoe eensgezind is de oppositie tegen het rechtse geluid?

Halsema: oppositie moet samenwerken

Telegraaf 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samen proberen noodzakelijke hervormingen voor elkaar te krijgen.  

Halsema: Rechts vooral goed in wrok en emotie

Elsevier 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.

Zie ook:

Halsema pleit voor samenwerking oppositie

NRC 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.

Halsema: oppositie moet samenwerken

Trouw 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.  

Samenwerking in oppositie

Telegraaf 12.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samenwerken en proberen noodzakelijke hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor elkaar te krijgen.

Achtergrond:

Volgens Van Kemenade dreigt er een partijloze democratie en dat is volgens de voormalige PvdA-bestuurder funest voor het democratisch bestel en de burgers. Hij vindt dat politieke partijen hun onderlinge verschillen zichtbaarder moeten maken. ‘De neiging om op voorhand het centrum en de consensus op te zoeken, maakt dat de politiek voor niemand herkenbaar meer is. Dan is het niet verwonderlijk dat burgers de politiek zien als een pot nat’, aldus Van Kemenade.

‘In de politiek gaat het alleen nog maar over verdelen, terwijl in de samenleving mensen het hebben over hoe ze meerwaarde voor elkaar kunnen hebben. De mens als burger en als creatief wezen dat vorm geeft aan de samenleving komt in de knel te zitten. Dat er bovendien in dertig jaar tijd niets gebeurd is met pleidooien voor een meer participatieve democratie, moet toch te denken geven.’

‘Politieke partijen laten zich gijzelen door Maurice de Hond’

BinBes 20.09.2010 Bestuurders gedragen zich onecht en politieke partijen zijn managers van het publieke bedrijf geworden. Dit gedrag schaadt de democratie, klonk het van diverse kanten op het afscheidssymposium van bestuurkundige Korsten.

En verder:

Cohen zit nog met draai van Rutte

NRC 25.09.2010 VVD-leider Mark Rutte heeft een dag na de ogenschijnlijke mislukking van een rechts kabinet contact gezocht met PvdA-leider Job Cohen om te overleggen over verdere politieke samenwerking. 

De PvdA-droom is uiteengespat

VK 25.09.2010 De PvdA worstelt met haar rol en met het leiderschap van Job Cohen. VVD-leider Mark Rutte kan nog niet worden afgebrand, want misschien hebben ze hem nog nodig.

De droom is uiteengespat

VK 25.09.2010 Zaterdag neemt de PvdA Oss in. Job Cohen en zijn sociaal-democratische karavaan strijken neer in de geboortestad van de SP. ‘Op 25 september gaan wij de straat op om te laten weten hoe wij aankijken tegen de onderhandelingen van een rechts kabinet’, ronkt de website van de PvdA.

De worsteling van links met rol in oppositie

Trouw 18.09.2010 Een minderheidskabinet is niet per definitie instabiel. Integendeel, het kan zelfs tot meer stabiliteit leiden en zelfs tot een verademing in de politiek. 

Leve ons, weg met hun – polarisatie is een hobby die weinig oplevert

NRC 18.09.2010 Nederland stoomt met volle kracht richting veertig jaar geleden: de tijd van polarisatie. Destijds was het een door verbale krachtpatsers afgedwongen PvdA-strategie, in deeltijd gesteund door de Politieke Partij Radicalen (PPR) en D’66 (toen nog met een vliegende komma). Nu lijkt polarisatie een eerste levensbehoefte van VVD, PVV en CDA. Het rechtse kabinet dat zij willen vormen is er de belichaming van.

Zeker, Maxime Verhagen heeft deze week nieuwe etiketten besteld. Het CDA wil indachtig de rooms-katholieke voorman Nolens (1860-1931) nooit meer met de PvdA regeren, tenzij het niet anders kan. Maar, schreef Verhagen zijn leden, het CDA ziet zichzelf toch als partij in het politieke centrum. De gedroomde coalitie wordt dus ‘centrum-rechts’.

Lees verder »

Taalachterstand bij de PvdA

VK 17.09.2010 Actieve pluriformiteit? Krijg nou tieten, meent Nausicaa – Er zou een nieuwe taal nodig zijn om het populistisch affront te pareren. Nieuwe woorden moeten ervoor zorgen dat ‘het volk’ niet zwicht voor rechtse rancuneretoriek. Steeds vaker hoor je die oproep aan links, vooral aan de PvdA. Als Job Cohen zich even brutaal en goedgebekt als Geert Wilders had betoond, was hij vast premier geworden. Het is hem zelfs televisiebreed toegevoegd, door de schrijfster van het boek Krijg nou tieten!

PvdA’er noemt kabinet ‘bruin’

Telegraaf 17.09.2010 De PvdA in Amsterdam heeft donderdagmiddag hard uitgehaald naar het aanstaande rechtse kabinet. Het hoofdstedelijke PvdA-gemeenteraadslid en oud-rechterhand van Wouter Bos, Geke van Velzen, stelde in een raadsvergadering dat het ‘kabinet Bruin 1’ er nu aan komt.

Riseekabinet

VK 10.09.2010 Wat in deze kabinetsformatie opvalt, is dat niemand met de PvdA in zee wil. De VVD wil niet, het CDA wil niet en Wilders wil uiteraard ook niet. De SP zou graag willen, maar daar mopperen zij voortdurend dat zij bij Cohen een blauwtje lopen. Alleen Femke en Pechtold zeggen van de PvdA te houden, maar die liefde is ook hun enige kans om in een kabinet te komen.

Ik bespeur alom afkeer jegens de PvdA, en dat is des te opmerkelijker omdat Cohen als een mantra blijft herhalen dat hij een bruggenbouwer wil zijn. In deze formatie is Cohen een bruggenbouwer zonder oevers, van waaruit hij kan beginnen.

Een links blok, of rechtse handreiking?

Trouw 10.09.2010 Moeten partijen als de PvdA, GroenLinks, SP en eventueel D66 optreden als een sterk links blok, of bruggen slaan met CDA en VVD?

Zie ook het draaikonten bij de vorming van het kabinet:

Halsema stuurde aan op kabinet zonder PvdA

AD 13.10.2010 HILVERSUM – Femke Halsema van GroenLinks heeft in augustus contact gezocht met Ernst Hirsch Ballin van het CDA om te praten over een kabinet waarin hun partijen wel, maar de PvdA niet zouden zitten. Alles beter dan een kabinet waarbij de PVV …

SGP werkt terecht samen met kabinet

Trouw 13.10.2010 Het kabinet-Rutte/Verhagen staat in de startblokken. Wat ik niet begrijp, is dat de ChristenUnie en een minderheid binnen het CDA, benevens een enkele SGP’er, nog steeds een paarse variant wenselijker achten. Wat zou het goed zijn als zij hun verzet opgeven en alsnog meegaan in een positief-kritische benadering.

‘PvdA moet meer nederigheid tonen’

Trouw 09.10.2010 Het lijkt er nu toch sterk op dat er deze week een nieuw kabinet met de koningin op het bordes staat. PvdA-voorman Cohen was er snel bij om de vinger op de volgens hem zere plek te leggen: de nieuwe coalitie is volgens hem instabiel. Die conclusie is misschien wel juist, maar ik vraag mij af of de PvdA juist op dit moment niet meer nederigheid zou moeten tonen. Is het huwelijk CDA-VVD met PVV als Dritte im Bunde niet ontstaan dankzij diezelfde PvdA?

Halsema wilde CDA alternatief voor PVV bieden

Elsevier 13.10.2010 Femke Halsema heeft tijdens de formatie geprobeerd het CDA over te halen een coalitie met VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie te overwegen. ‘Het zou ons veel hartzeer bezorgen, maar alles liever dan de PVV.’

Dat zei Halsema woensdagavond in het EO-programma Moraalridders.

Zie ook:

Halsema wilde desnoods kabinet zonder PvdA

VK 13.10.2010 Binnenland HILVERSUM – Femke Halsema van GroenLinks heeft in augustus contact gezocht met Ernst Hirsch Ballin van het CDA om te praten over een kabinet …

Zie:

Peilingen 15.08.2010 Maurice de Hond – Cohen-effect lijkt voorbij

Taliban-effect – Tij gekeerd voor de PvdA ?

Waar blijft de PvdA toch?

Het PvdA-effect en het nieuwe Kabinet

PvdA toch de grote winnaar ?

Is het Cohen-Effect aan het verdwijnen ???

2e Kamerverkiezingen 9 juni 2010 – De PvdA en het Cohen-effect

PvdA doet Water bij de Wijn  

Zie ook:

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 3

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinetdeel 1

Blog: 

Quote van de Dag: Bruin I

GeenCommentaar

Echte polarisatie komt van links

Dagelijkse Standaard » Frontpage

Newsflash: Bruin I heet Bruin I

september 10, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 reacties

Nyfer en de foute berekening van de Koopkracht

Onderzoeksbureau Nyfer heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt met de berekeningen van de koopkracht bij de plannen van verschillende partijen.

De Volkskrant rectificeerde op de website een artikel van afgelopen zaterdag.  Het CDA, de VVD en D66 kwamen er slechter vanaf dan terecht is. Daarnaast spiegelde Nyfer de plannen van linkse partijen gunstiger voor.

Balkenende reageerde in het programma Business Class  en sprak van ,,een koud kunstje” nav. de berekeningen van onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de Volkskrant. Daaruit kwam zaterdag naar voren dat de koopkracht bij plannen van linkse partijen stijgt en bij rechtse partijen gemiddeld daalt. Echter het tegengestelde blijkt waar.  

Op zijn weblog zondag geeft Pechtold ook af op de Volkskrant. De redactie nam volgens hem een tweederangs onderzoeksbureau in de arm en heeft zelf niet genoeg deskundigheid in huis om te zien dat de cijfers niet kloppen. 

Koopkracht daalt bij rechts en stijgt soms flink bij links Klik titel (Onder dit artikel staan de gegevens per partij)

VK Economie – zaterdag 05 juni 2010 Door de plannen van rechtse partijen gaat de koopkracht er de komende jaren gemiddeld op achteruit. Bij linkse partijen stijgt de koopkracht juist. Het verschil tussen de partijen loopt in 2015 op van tientallen euro’s per maand voor een bijstandsgezin tot soms honderden euro’s per maand voor tweeverdieners met een koopwoning. 

Opinie Mathijs Bouman: Stem niet op een koopkrachtplaatje

….. en Verder  ….

Kritiek op berekening koopkracht door Nyfer

Telegraaf 05.06.2010 DEN HAAG –  De plannen van ‘linkse’ partijen leiden de komende jaren tot een betere koopkracht van bijna alle mensen, met name voor degenen met lage inkomsten. De voorstellen van ‘rechtse’ partijen treffen juist mensen met lage inkomens in hun portemonnee en zorgen ervoor dat hogere inkomens erop vooruit gaan. 

‘Verschillen in koopkracht partijen’

Telegraaf 05.06.2010 De plannen van ‘linkse’ partijen leiden de komende jaren veelal tot een gunstig effect op de koopkracht van mensen en die van ‘rechtse’ partijen tot een slechtere koopkracht. Dat blijkt uit zaterdag gepubliceerde berekeningen van het onderzoeksinstituut Nyfer die zijn uitgevoerd in opdracht van de Volkskrant. De verschillen blijken flink. 

Zie nog verder:

Volkskrant rectificeert

Telegraaf 07.06.2010 De Volkskrant schrijft maandag op de voorpagina dat het zaterdag ten onrechte heeft gemeld dat bij CDA, D66 en VVD de koopkracht daalt voor alleenstaande AOW’ers en voor gepensioneerde echtparen.

‘Nyfer geeft fout toe in onderzoek koopkracht’

AD 06.06.2010 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold laakt het onderzoek dat het bureau Nyfer in opdracht van de Volkskrant heeft verricht naar de koopkrachteffecten van de verkiezingsprogramma’s. D66 kwam daarin slecht uit de bus.

Nyfer: fouten in onderzoek koopkracht

NRC 06.06.2010  Onderzoeksbureau Nyfer heeft fouten gemaakt bij het berekenen van koopkrachteffecten. Onderzoeksbureau Nyfer heeft fouten gemaakt bij het berekenen van koopkrachteffecten van politieke partijprogramma’s in opdracht van de Volkskrant. De krant rectificeerde op de website een artikel van afgelopen zaterdag. Daaruit bleek dat de koopkracht van burgers bij plannen van linkse partijen stijgt en bij rechtse partijen daalt. Bij de berekeningen van D66 en het CDA bleken fouten te zijn gemaakt.

VVD en D66 boos vanwege PvdA-steun Volkskrant

Elsevier 06.06.2010  D66-leider Alexander Pechtold heeft afgegeven op het onderzoek dat de Volkskrant door onderzoeksbureau Nyfer heeft laten uitvoeren…

Ruzie over onderzoek koopkracht Nyfer

Trouw 06.06.2010 D66-leider Alexander Pechtold laakt het onderzoek dat het bureau Nyfer in opdracht van de Volkskrant heeft verricht naar de koopkrachteffecten van de verkiezingsprogramma’s. Het bureau geeft toe fouten te hebben gemaakt.

Meer koopkracht bij links, minder bij rechts

Trouw 05.06.2010 De plannen van ’linkse’ partijen leiden de komende jaren veelal tot een gunstig effect op de koopkracht van mensen en die van ’rechtse’ partijen tot een slechtere koopkracht.  

Balkenende: goede score koopkracht is kunstje

Telegraaf 06.06.2010  CDA-leider Jan Peter Balkenende noemt het „een kunstje“ om als politieke partij bij berekeningen naar de gevolgen voor de koopkracht goed uit de bus te komen.

D66 geeft af op onderzoek

Telegraaf 06.06.2010 D66-leider Alexander Pechtold laakt het onderzoek dat het bureau Nyfer in opdracht van de Volkskrant heeft verricht naar de koopkrachteffecten van de programma’s.

D66 geeft af op Nyfer-onderzoek koopkracht

Parool 06.06.2010 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold laakt het onderzoek dat het bureau Nyfer in opdracht van de Volkskrant heeft verricht naar de koopkrachteffecten van de verkiezingsprogramma’s. D66 kwam daarin slecht uit de bus. Een onderzoeker van het …

Blog:

Nyfer; was dat niet dat fantastische bureau dat tot op de cent nauwkeurig de kosten van immigratie had becijferd?

Krapuul.nl

De Volkskrant is een PvdA propaganda blad

PLUSPOST

Pechtold: Onderzoeken koopkracht kloppen niet.

Quasi Mundo

Nyfer verklootte het, Volkskrant is woest

Krapuul.nl

SP de beste voor 2xmodaal gezin met tweeverdieners

SP Transparant

juni 6, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie