Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Peiling 2e kamer 13.10.2013 Maurice de Hond – D66 20 zetels PVV 33 zetels

(Foto : Maurice de Hond)

Peiling 13.10.2013 

Winnaar D66

De partijen die betrokken zijn bij het akkoord winnen samen vier zetels, de overige partijen verliezen er gezamenlijk juist vier. Regeringspartij VVD stijgt twee zetels naar twintig en coalitiegenoot PvdA stijgt één zetel en komt daarmee op twaalf zetels. Ook D66 krijgt er in de peiling één zetel bij en komt daarmee uit op twintig, voor die partij de hoogste score sinds februari 2010.

PVV grootste partij

Aan de geleidelijke stijging van het CDA de laatste tijd lijkt een einde gekomen. De partij valt in de peiling drie zetels terug en zou op zestien zetels uitkomen als er nu verkiezingen waren. De PVV zou volgens de peiling met 33 zetels de grootste partij van Nederland worden.

Begrotingsakkoord.

Volgens dezelfde peiling blijkt dat de Kiezers licht positief over het begrotingsakkoord denken. Eerder bleek al dat een  ‘Meerderheid kiezers voor begrotingsakkoord’ is. Dit bleek uit onderzoek van EenVandaag.

De meeste kiezers (55 procent) vinden het goed voor Nederland dat vrijdag een akkoord is gesloten tussen de regeringscoalitie en D66, ChristenUnie en SGP. Bijna drie op de tien (28 procent) staan niet achter het akkoord.

De achterbannen van alle betrokken partijen zijn in meerderheid blij met het akkoord. Maar ook de kiezers van het CDA (74 procent) en van GroenLinks (59 procent) vinden het goed dat er overeenstemming is. Die partijen stapten eerder uit de onderhandelingen.

Maurice de Hond 13-10-2013: Na Begrotingsakkoord winst voor betrokken partijen, verlies (-3) van CDA

13-10-2013: Reacties op begrotingsakkoord vrij positief

Maurice de Hond 13-10-2013.pdf

De actuele Thermometer.

Winst VVD, PvdA en D66

Telegraaf 13.10.2013 Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat de partijen die betrokken zijn bij het akkoord samen vier zetels winst boeken, de overige partijen verliezen er gezamenlijk juist vier. Regeringspartij VVD stijgt twee zetels naar 20 en coalitiegenoot PvdA stijgt één zetel naar 12. Ook D66 krijgt er in de peiling één zetel bij en komt daarmee uit op 20, voor die partij de hoogste score sinds februari 2010.

Kiezers licht positief over begrotingsakkoord

Trouw 13.10.2013 De kiezers van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn het meest positief over het begrotingsakkoord dat vrijdag is bereikt met het kabinet. Het minst te spreken over het akkoord zijn de kiezers van PVV, SP en 50PLUS. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

Kiezers gematigd positief over begrotingsakkoord

Elsevier 13.10.2013 Een kleine meerderheid van de kiezers is positief over het begrotingsakkoord. Het meest positief zijn kiezers van oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Kiezers van PVV, SP en 50PLUS zijn minder te spreken over het akkoord. Dit blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

Kiezers licht positief over begrotingsakkoord

NU 13.10.2013 De kiezers van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn het meest positief over het begrotingsakkoord dat vrijdag is bereikt met het kabinet.  Het minst te spreken over het akkoord zijn de kiezers van PVV, SP en 50PLUS. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

‘Meerderheid kiezers voor begrotingsakkoord’

NU 13.10.2013 De meeste kiezers (55 procent) vinden het goed voor Nederland dat vrijdag een akkoord is gesloten tussen de regeringscoalitie en D66, ChristenUnie en SGP.  Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Bijna drie op de tien (28 procent) staan niet achter het akkoord.

De achterbannen van alle betrokken partijen zijn in meerderheid blij met het akkoord. Maar ook de kiezers van het CDA (74 procent) en van GroenLinks (59 procent) vinden het goed dat er overeenstemming is. Die partijen stapten eerder uit de onderhandelingen.

oktober 13, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Kabinet Rutte II – Het Flirten, Vallen of Breken !!!!!

Hebben we een deal or what ????

Buigen of barsten ?????

De partij van Alexander Pechtold en het CDA zouden zijn gepolst om toe te treden tot het kabinet. Het kabinet van VVD en PvdA heeft geen meerderheid in de Senaat, en moet daardoor steeds bij oppositiepartijen om steun bedelen voor zijn plannen. De geheime gesprekken zijn stukgelopen omdat D66-leider Alexander Pechtold bedongen zou hebben dat het sociaal akkoord zou worden opengebroken, zo meldde De Telegraaf vanmorgen.

Meerderheden

Volgens de premier is het wel zo dat op onderwerpen gesprekken plaatsvinden tussen bewindspersonen en fracties. “Elk kabinet maakt zich zorgen over meerderheden en zoekt dus hard naar mogelijkheden om tot die meerderheden te komen.” Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) reageerde ontwijkend op de vraag of hij de eventuele toetreding van andere partijen tot de coalitie ziet zitten. “Ik ga nu niet zeggen wat ik allemaal een goed idee vind.”

Pechtold

Ook Alexander Pechtold D66 wil niet ingaan op de verhalen dat er gesproken zou zijn over toetreding tot de coalitie en het verkrijgen van ministersposten voor D66. Hij zegt wel dat zijn partij altijd met de coalitie praat om een constructieve bijdrage te leveren aan het kabinetsbeleid. Aangezien de gesprekken niet tot resultaat leidden heeft Pechtold geen behoefte om in te gaan op wat er precies op tafel heeft gelegen. De D66-leider zegt slechts zich niet in het geschetste beeld te herkennen.

Paniek

PVV-leider Geert Wilders stelde donderdag in de Tweede Kamer dat het kabinet in paniek is. “Geen steun onder de bevolking, maar ook geen politiek draagvlak.” Wilders wilde voor 18.00 uur een brief van premier Rutte om opheldering te krijgen. In deze brief herhaalde Rutte dat kabinet en coalitie geen initiatieven hebben ondernomen om de coalitie uit te breiden. Gesprekken over steun voor kabinetsplannen vinden volgens hem regelmatig plaats, maar pas ‘als deze gesprekken daartoe aanleiding geven, wordt dat kenbaar gemaakt’, aldus de premier. De PVV-leider had na de brief geen behoefte meer aan een debat.

Plannen aanpassen

“Het moet niet om de poppetjes gaan”, reageerde CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. “Ik doe niet mee aan het kabinet. Dat moet plannen aanpassen aan de wensen van een meerderheid in de Tweede Kamer.” “De coalitie wilde wachten met het aanpassen van de plannen tot Prinsjesdag. Maar het gebruikt het zomerreces blijkbaar wel om de eigen problemen op te lossen.” “Er zijn vanuit het kabinet en de coalitie geen initiatieven genomen en wij gaan die ook niet nemen om andere partijen te vragen toe te treden tot de coalitie”, aldus Rutte.

“We zijn hard aan het werk om de coalitie tot een succes te maken en te zoeken naar steun, maatschappelijk en politiek, voor onze plannen.” Dat zei de premier donderdag. Rutte (VVD) reageerde daarmee over een Telegraaf-bericht over de vermeende gesprekken die de coalitie de afgelopen zomer met D66 zou hebben gevoerd. Is dit een ultieme poging geweest om te voorkomen dat het Kabinet zou gaan vallen ???  Er zullen nog flink wat debatten gaan volgen want de begroting 2014 is onderweg. Op Prinsjesdag zal het duidelijk worden !!!

Vooruitzicht

De begroting voor 2014 moest in augustus af zijn. Het is voor de coalitie van groot belang om steun te hebben van de oppositie, Dit omdat de coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Zij  moeten dus voor alle bezuinigingen steun hebben van de oppositie

Het volgende bleek reeds op  woensdag 14.08.2013; De cijfers van het CBS en het CPB over de Nederlandse economie. Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort volgend jaar uitkomt op 3,9 procent. Dat is hoger dan in juni, toen de verwachting nog op 3,7 procent stond.

De Nederlandse economie kromp ook het afgelopen kwartaal, met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De recessie houdt daarmee aan. Gemiddeld lieten de eurolanden wel groei zien, van 0,3 procent. Het is het vierde kwartaal op rij dat de Nederlandse economie krimpt, iets waar economen al rekening mee hielden. In het eerste kwartaal van 2013 kromp de economie met 0,4 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. “De krimp vlakt af”, zei Pieter Hein van Mulligen van het CBS daarom vandaag bij de presentatie.

Uitgelekte maatregelen.

Inmiddels werd via De Telegraaf al bekend dat de koopkracht er gemiddeld 1 procent op achteruit gaat. De middeninkomens worden iets minder hard geraakt dan de hoogste en laagste inkomen. VVD en PvdA hebben dinsdag 27.08.2013 een akkoord gesloten over een bezuinigingspakket ter waarde van 6 miljard euro. Op deze manier willen de partijen het begrotingstekort terugdringen.

zie ook De rol van de 1e kamer staat onder druk

zie: Prinsjesdag 17.09.2013 deel 2

en: Prinsjesdag 17.09.2013 deel 1

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een hete nazomer 2013

en zie ook: 25-08-2013: VVD en PvdA blijven slecht scoren door pessimisme over economie.

Hoe 37 plus 1 toch de oplossing werd van Rutte II

VK 31.10.2013 Deze week is het precies een jaar geleden dat Mark Rutte en Diederik Samsom vol trots hun regeerakkoord presenteerden. Destijds verklaarde de premier in de Eerste Kamer dat hij de zoektocht naar draagvlak niet wilde versmallen tot ‘de rekensom van 37 plus 1’. Maar een jaar later leunt de regering op precies die rekensom: met steun van D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet de kleinst mogelijke meerderheid gevonden in de Senaat.

In het jaar dat dit kabinet nu zit, is de discussie over de rol van de Eerste Kamer zo mogelijk de opvallendste ontwikkeling

Gebrek aan visie is zegen voor parlementaire democratie gebleken

Trouw 30.10.2013  Een jaar geleden trad de coalitie aan, die er prat op ging geen gemeenschappelijke visie te hebben op de ontwikkeling van de samenleving. Bruggen wilden VVD en PvdA bouwen en het tekort van de overheid in de hand houden, waarbij de hogere inkomens iets meer zouden worden aangeslagen. 

‘Kabinet moet in Senaat gewoon knokken’

NU 29.10.2013 De drie oppositiefracties die met het kabinet een begrotingsakkoord hebben gesloten, zijn in de Eerste Kamer daaraan niet op voorhand gebonden.

Het kabinet zal in de Senaat ”gewoon moeten knokken” voor een meerderheid. ”Er is geen zekerheid vooraf. Het is een akkoord van de Tweede Kamer.”

Premier Mark Rutte zei dat dinsdagavond tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Daar hebben de regeringsfracties VVD en PvdA geen meerderheid.

Premier Rutte: kabinet moet in Eerste Kamer ‘gewoon knokken’

Elsevier 29.10.2013 De drie oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP die in oktober met het kabinet een begrotingsakkoord sloten, zijn in de Eerste Kamer niet op voorhand aan die afspraken gebonden.

Tegenvallers

De afspraken hebben alleen betrekking op het belastingplan en de overheidsbegroting voor 2014, benadrukte Rutte. Bij eventuele tegenvallers heeft er nieuw overleg plaats.

Politieke rust

Mark Rutte onderstreepte bij de totstandkoming van het akkoord het belang van ‘politieke rust’, zeker nu er een pril economisch herstel in Nederland optreedt.

zie ook;

Eerste Kamer afschaffen? Nu juist niet

Trouw 29.10.2013 Oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben in de Tweede Kamer toegezegd dat zij in de Eerste Kamer de begroting steunen. Hun senaatsfractieleiders voelen zich er niet door beknot: er blijft genoeg over om te laten zien hoe zinvol de Eerste Kamer is.

Rutte in Eerste Kamer: we moeten blijven knokken voor een meerderheid

VK 29.10.2013 Ook na het sluiten van het begrotingsakkoord met D66, ChristenUnie en SGP moet het kabinet in de Eerste Kamer ‘knokken’ voor een meerderheid. De senatoren van de drie oppositiepartijen zijn niet gebonden en vrij om hun eigen afwegingen te maken. Dat zei premier Rutte dinsdagavond bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Daar hebben de regeringsfracties VVD en PvdA geen meerderheid.

Lees ook VVD-senator Hermans pleit voor discussie over rol Eerste Kamer – 29/10/13

VVD wil praten over rol Senaat

Telegraaf 29.10.2013 De VVD wil dat de Eerste Kamer gaat discussiëren over haar eigen rol. Fractieleider Loek Hermans zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. Hij wil daarover binnenkort overleggen met de andere fractievoorzitters.

VVD wil discussie over rol Senaat

NU 29.10.2013 De VVD wil dat de Eerste Kamer gaat discussiëren over haar eigen rol. Fractieleider Loek Hermans zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. Hij wil daarover binnenkort overleggen met de andere fractievoorzitters.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Senaat

Eerste Kamer buigt zich vandaag over begroting›

NRC 29.10.2013 De Eerste Kamer buigt zich vandaag over de vorige maand verschenen begroting voor volgend jaar, plus het akkoord dat het kabinet daarna met een deel van de oppositie sloot. Met dat akkoord is de steun van een meerderheid in de senaat zo goed als zeker geworden.

De algemene beschouwingen in de Eerste Kamer, waarbij alle bewindslieden aanwezig moeten zijn, leken bijzonder spannend te worden omdat het kabinet van VVD en PvdA geen meerderheid had in de senaat. Zo sneuvelde tijdens een ander debat in de Eerste Kamer op 8 oktober het pensioenplan van het kabinet, omdat de voltallige oppositie tegen was.

Grondwet op de helling

Hoe frustrerend dat ook was, het blijft merkwaardig dat juist D66 niet aanhaakt nu de tijd rijp lijkt voor, om het deftig te zeggen, een ‘constitutioneel moment’. Nu ons kiesstelsel niet langer een stabiel, effectief en legitiem landsbestuur garandeert, moet de grondwet op de helling.
Dat is niet uniek voor Nederland, leert David Van Reybrouck ons in zijn inspirerende pamflet Tegen verkiezingen. Aan wat hij noemt ‘het democratisch vermoeidheidssyndroom’ lijden vele oudere parlementaire democratieën. De verbeeldingskracht van Van Reybrouck gaat zo ver dat hij vertegenwoordigende lichamen als de senaat door loting wil samenstellen, zoals in het antieke Athene.
Een interessante gedachte, die een Eerste Kamer zou opleveren van 38 vrouwen en 37 mannen, met uiteenlopende achtergronden en opleidingen, kortom een getrouwe afspiegeling van de bevolking. Deze volksvertegenwoordigers op basis van burgerdienstplicht wisselen elkaar snel af, en hoeven zich dus niet druk te maken om herverkiezing. Ze zullen dan ook meer bereid zijn tot een constructieve samenwerking dan de door permanente verkiezingskoorts bevangen Kamerleden van vandaag, veronderstelt Van Reybrouck.

‘Pechtold, maak de belofte van Van Mierlo uit 1966 nu eens waar’

VK 14.10.2013  Nu ons kiesstelsel niet langer een stabiel landsbestuur garandeert, moet de grondwet op de helling, schrijft Hans Wansink. ‘Het blijft merkwaardig dat juist D66 niet aanhaakt nu de tijd rijp lijkt voor, om het deftig te zeggen, een ‘constitutioneel moment’.’

Deze week was er een zeperd voor de regering in de Eerste Kamer en voortgaand duw- en trekwerk op het ministerie van Financiën. Langzamerhand raakt iedereen in Den Haag uit zijn humeur. Premier Rutte zei onlangs: ja dit gaat zo door, wen er maar aan. De tijd van stabiele meerderheden is voorbij. In 2015 zijn er weer verkiezingen voor de provinciale staten, waar men getrapt de Eerste Kamer kiest. Misschien is er als u dit leest alsnog met de tong op de schoenen een akkoord gesloten van paars-met-de-Bijbel. Dan nog ligt in de lijn der opiniepeilingen dat de verhoudingen in de senaat over twee jaar weer totaal anders zijn.

Martin Sommer: ‘Gepolder helpt gezag van openbaar bestuur naar de ratsmodee’

VK 13.10.2013  De klassieke politiek filosofen waren niet geïnteresseerd in boze burgers, merkt politiek commentator Martin Sommer op. Zij stelden de vraag wat goed bestuur is. ‘Het permanente gepolder en gepraat is prachtig vanwege het draagvlak, maar draait telkens uit op slodderwetgeving, vanwege die wensenlijstjes en omdat men voortdurend achter de crisis aanholt. Slecht bestuur dus.’ Vorig jaar was er het sprintje naar de 3 procent, nu de hordenloop naar 6 miljard

Kan dit zo doorgaan?

Lees ook Martin Sommer: ‘Tijd was altijd een ambtelijke troefkaart, maar die raakt op’ – 06/10/13

Lees ook ‘Van de weeromstuit is premier Rutte in extreem pragmatisme verzeild geraakt’ – 29/09/13

David Van Reybrouck, schrijver en cultuurhistoricus, zou van plezier in zijn handen wrijven mocht hij dit ooit beleven. Tegen Verkiezingen, heet het hartstochtelijke pamflet dat hij schreef om ons burgers te waarschuwen. Het loopt uit de hand, zegt hij. Ons wacht een periode van grote instabiliteit. We moeten ingrijpen, we  moeten de democratie democratiseren. Waar wachten we op!
Het kan nog gekker
Toegegeven, het is ook om gek van te worden. Ons kabinet is al wekenlang bezig via de Tweede Kamer een meerderheid in de Eerste Kamer te vergaren om straks ongeschonden de begroting te kunnen vaststellen. Het mag niet zo gaan als met het pensioenplan, dus dat de Eerste Kamer zegt: broddelwerk, doe maar over.

‘Er valt een brief op de mat: u bent ingeloot als volksvertegenwoordiger’

VK 12.10.2013  Burgers inloten om het kabinet te helpen, zo gek is dit idee van David van Reybrouck niet, schrijft columnist Lidy Nicolasen. ‘En nu even niet zeuren dat politiek te moeilijk is en we malloten aan de macht brengen.’

Hoe verder na de grote nederlaag in de Senaat?

Trouw 09.10.2013 Het kabinet wist dat het afstevende op een botsing in de Eerste Kamer, maar toch zocht het de confrontatie. Staatssecretarissen Weekers (Financiën) en Klijnsma (Sociale Zaken) werden gisteren met hun pensioenplan de Senaat uitgestuurd: kom maar terug als je echt iets te bieden hebt. Waarom loopt het kabinet met open ogen in een geheide nederlaag? En wat is de volgende stap?

Pensioendebat: eigen schuld dikke bult

Telegraaf 09.10.2013 Het pensioendebat gisteren werd een fiasco voor het kabinet. Volgens columnist Martin Visser stelde het de polder tevreden, maar vergat het de politiek. Als jongeren minder pensioen opbouwen,…

Vijf vragen pensioenen Eerste Kamer

NU 08.10.2013 In de Eerste Kamer wordt dinsdag een nieuwe pensioenwet behandeld. Waarschijnlijk stemmen de senatoren niet in. Waar gaat het eigenlijk over en wat zijn de consequenties? NU.nl legt het uit in vijf vragen.

Het kabinet wil dat vanaf 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw daalt van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Volgens het kabinet kan deze opbouw omlaag, omdat werkenden langer voor hun pensioen sparen, doordat ze ook langer aan het werk zijn.

Hervorming pensioenstelsel grote test voor kabinet. Dit moet je weten

NRC 08.10.2013 Vandaag moeten de staatssecretarissen Klijnsma en Weekers één van de grootste maatregelen van kabinet-Rutte II verdedigen: de hervorming van het pensioenstelsel. Het is de eerste grote test voor het kabinet in de Eerste Kamer. Dit is wat je moet weten over de plannen.

 ‘Kabinet dwingt Eerste Kamer in te politieke rol’

VK 08.10.2013 Het kabinet dwingt de Eerste Kamer in een te politieke rol doordat het heeft nagelaten te luisteren naar de oppositie in de Tweede Kamer. Dat zei Eerste Kamerlid Tof Thissen namens GroenLinks vandaag in het debat in de Senaat over de pensioenplannen van het kabinet. De voltallige oppositie heeft en houdt bezwaren tegen het kabinetsvoorstel.

Lees ook Oppositie Eerste Kamer kraakt pensioenplan kabinet – 08/10/13

Lees ook Dinsdag pensioendag in de Senaat: wie wil wat? – 08/10/13

‘Aanpassen plan verstandig’

Telegraaf 08.10.2013 De vakcentrale FNV vindt het „verstandig” het dat kabinet na de kritiek van de Eerste Kamer zijn pensioenplan gaat aanpassen. „De bezuinigingsplannen op het pensioensparen zijn onverantwoord voor de jongeren en werkenden”, zei pensioenbestuurder Gijs van Dijk van de FNV dinsdagavond.

Gerelateerde artikelen  08-10:  Kabinet bezint zich op pensioen

 Weekers en Klijnsma door Senaat teruggestuurd naar Tweede Kamer 

VK 08.10.2013 ‘Het is voor ons van groot belang om u te overtuigen. Als dat vanavond niet lukt, moet dat op een ander moment.’ Staatssecretaris Weekers van Financiën poogde vanavond opnieuw de hand te reiken richting de oppositie in de Eerste Kamer. Echter tevergeefs. Het pensioenplan van het kabinet stuit in de Senaat op grote tegenstand. Hij stelde uiteindelijk voor het debat te schorsen om de kabinetsplannen te herzien. 

Lees ook ‘Kabinet dwingt Eerste Kamer in te politieke rol’ – 08/10/13 

Lees ook Oppositie Eerste Kamer kraakt pensioenplan kabinet – 08/10/13 

Kabinet bezint zich op pensioenplan

Trouw 08.10.2013 Het kabinet heeft de Senaat gevraagd de behandeling van het plan over een lagere pensioenopbouw aan te houden. Het wil zich beraden op dit wetsvoorstel. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft dat dinsdagavond in de Eerste Kamer gezegd. Daar bestaat onvoldoende steun voor dit plan, dat bijna 3 miljard moet opleveren.

Kabinet krijgt meer tijd voor pensioenplan

Weekers wekt irritatie bij oppositie

NU 08.10.2013 Het kabinet heeft in de Eerste Kamer gevraagd om een schorsing van het debat over de plannen om de pensioenopbouw te verlagen, nadat bleek dat er geen meerderheid voor de plannen gevonden zou worden. Dit betekent dat er dinsdagavond niet over de voorstellen wordt gestemd in de Eerste Kamer. Dit geeft het kabinet de ruimte om met een aanpassing van de wet, een zogenaamde novelle, te komen. De wet moet dan opnieuw worden voorgelegd aan de tweede kamer

Kabinet beraadt zich op pensioenplannen

NRC 08.10.2013 Het kabinet gaat zich beraden op de omstreden pensioenplannen omdat er geen meerderheid voor is in de Eerste Kamer. Dat is de uitkomst van het urenlange debat in de senaat met staatssecretaris van Financiën Frans Weekers vanavond. Lees verder

Weekers: meer tijd nodig

Telegraaf 08.10.2013 Het kabinet gaat zich opnieuw buigen over het plan om de pensioenopbouw fors te verlagen. De behandeling ervan in de Eerste Kamer is donderdagavond op verzoek van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aangehouden.

Debat in Senaat geschorst

Telegraaf 08.10.2013 Het debat in de Eerste Kamer over het kabinetsplan om de pensioenopbouw te verlagen, is dinsdagmiddag tegen half vijf geschorst. Om kwart voor zeven dinsdagavond zullen de staatssecretarissen Frans Weekers (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) de Senaat antwoorden. Die is dermate kritisch dat het debat na dat antwoord vermoedelijk wordt opgeschort zodat het kabinet zich kan beraden, verwachten ingewijden.

PvdA noemt daling pensioenpremie essentieel

NRC 08.10.2013 Voor de PvdA is het ‘essentieel’ dat de pensioenpremies zullen dalen als gevolg van de pensioenplannen van het kabinet. “Wij vinden dit heel erg belangrijk en maken ons er zorgen over”, zei PvdA-senator André Postema vandaag tijdens het debat over de pensioenplannen in de Eerste Kamer, meldt persdienst Novum.

Pensioenplan van kabinet stuit op zware kritiek Eerste Kamer

Trouw 08.10.2013 Het lijkt er op dat het kabinet een nederlaag gaat lijden in de Eerste Kamer. Senatoren van de oppositiepartijen waren vandaag uiterst negatief over de pensioenplannen waarmee het kabinet miljarden wil besparen. Mocht de Eerste Kamer de plannen van het kabinet dwarsbomen, dan moet de regering de miljarden elders vandaan halen.

Oppositie Eerste Kamer wijst pensioenplannen af

NU 08.10.2013 De oppositiepartijen in de Eerste Kamer hebben zich dinsdag zoals verwacht bijzonder kritisch opgesteld tegen de plannen van het kabinet over verlaging van de pensioenopbouw. Het kabinet zal daarom in de Eerste Kamer geen meerderheid vinden voor de plannen.

Meerderheid Eerste Kamer is kritisch over pensioenplannen kabinet

Elsevier 08.10.2013 De PVV heeft zich dinsdag tijdens het pensioendebat in de Eerste Kamer gekeerd tegen de plannen van het kabinet om het

Oppositie Senaat negatief

Telegraaf 08.10.2013 De oppositie in de Eerste Kamer heeft grote bezwaren tegen het kabinetsplan om de pensioenopbouw vanaf 2015 fors te verlagen. Bij de behandeling ervan dinsdag noemde CDA-senator Wopke Hoekstra het „onverstandig” en riep het kabinet op het in te trekken. Het kabinet moet volgens hem niet proberen „met veel warme woorden en een beetje wisselgeld te repareren wat irreparabel is”.

CDA: kabinet moet de pensioenplannen intrekken

Elsevier 08.10.2013 De PVV heeft zich dinsdag tijdens het pensioendebat in de Eerste Kamer gekeerd tegen de plannen van het kabinet om het pensioenstelsel te hervormen. Daarmee tekent zich een meerderheid in de Eerste Kamer af die tegen de pensioenplannen is.

De Eerste Kamerfractie van het CDA sprak zich eerder vandaag al uit tegen de plannen van staatssecretarissen Frans Weekers (VVD, Financiën) en Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken). D66 en GroenLinks uitten zich ronduit kritisch.

CDA wil pensioenvoorstel kabinet van tafel – ‘lijst met bezwaren lang’

NRC  08.10.2013 Het kabinet moet de plannen voor verlaging van de belastingvrije pensioenopbouw van tafel halen. Dat heeft CDA-senator Wopke Hoekstra vanochtend gezegd tijdens het debat in de Eerste Kamer over de pensioenplannen.

Cruciaal debat over pensioenen

Telegraaf 08.10.2013 De Eerste Kamer is begonnen met een cruciaal debat over de pensioenplannen. De pensioenaanpassing is de eerste grote test die het kabinet in de senaat moet ondergaan. En meteen dreigt het mis te gaan omdat de oppositie, nodig voor een meerderheid, kritisch is over de plannen.

Senaat buigt zich over pensioen

Telegraaf 08.10.2013 Het kabinet dreigt vandaag bakzeil te gaan halen in de Eerste Kamer. De oppositie – nodig voor een meerderheid – blijft onverminderd kritisch over de pensioenplannen. Daardoor lijkt de grootste besparing uit het regeerakkoord te gaan stranden in de senaat.

De officiële strategie van het kabinet leek zo helder: eerst zaken doen in de Tweede Kamer, dan pas met de Eerste. Een gebrek aan steun in de Eerste Kamer? Dat moest nog maar blijken, klonk het flink. De stroom senatoren van de oppositie die onvermoeibaar langs de opiniepagina’s trok om met het gebruik van hun grondwettelijke bevoegdheden te dreigen? Ook zij brachten dit mantra van het kabinet niet aan het wankelen. Tot de afgelopen Algemene Beschouwingen. 

‘Kabinet, stop die onderhandelingen’

VK 07.10.2013 De Eerste Kamer is onder Rutte II het toneel geworden van constitutioneel spelbederf, stellen Geerten Boogaard en Wim Voermans. De strijd dient in de Tweede Kamer te worden gevoerd.

De inspanningen die het kabinet thans onderneemt, hebben geen ander doel dan te voorkomen dat de Eerste Kamer meerderheidsbesluiten van de Tweede Kamer blokkeert. Dat is uiterst ongezond. De vrijzinnig-democraat Oud toonde zich daar begin vorige eeuw al beducht voor. Als de Eerste kamer afwijkt van de Tweede Kamer frustreert zij de wil van de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers, als zij haar volgt bewijst zij haar overbodigheid, aldus Oud. Het kabinet is nu doende die overbodigheid nogmaals te bewijzen. Het maakt van de senaat een stempelautomaat.

Onze democratie kraakt, net als in Amerika

Trouw 07.10.2013 Onze democratie staat op het spel, schreef deze week Thomas Friedman, columnist van The New York Times. Hij doelde op het feit dat een radicale minderheid van de Republikeinen in het Congres een aangenomen wet, de Obamacare, alsnog tot inzet van politieke strijd heeft gemaakt. Dat raakt het systeem waarin uiteindelijk een meerderheid beslist, vol in het hart. Zo bar is het hier nog niet. Of toch wel? 

Lees ook: ‘Loten is democratischer dan stemmen’ – 06/10/13

 Roemer: meedoen aan onderhandelingen ‘natuurlijk zinloos’

Trouw 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg aanstaande maandag tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Volgens SP-leider Roemer is meepraten over de begroting van 2014 ‘natuurlijk zinloos’.

SP-senator Kox wil niet meepraten met Dijsselbloem

NU 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Tweede Kamerlid Arnold Merkies heeft dat zaterdag laten weten. In het radioprogramma Tros Kamerbreed zei SP-senator Tiny Kox dat het weinig zin heeft mee te praten zolang het kabinet vasthoudt aan een extra bezuiniging van 6 miljard in 2014 en andere plannen die de SP vierkant afwijst.

SP praat niet met Dijsselbloem

Telegraaf 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Tweede Kamerlid Arnold Merkies heeft dat zaterdag laten weten. In het radioprogramma Tros Kamerbreed zei SP-senator Tiny Kox dat het weinig zin heeft mee te praten zolang het kabinet vasthoudt aan een extra bezuiniging van 6 miljard in 2014 en andere plannen die de SP vierkant afwijst.

Buma: CDA is niet van plan het kabinet te laten vallen

Elsevier  28.09.2013 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma is er niet op uit om het kabinet te laten vallen, maar blijft erbij dat de coalitie te veel wil nivelleren. Op sommige punten kan hij het kabinetsbeleid wel steunen. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) spreekt maandag op het ministerie van Financiën met de financieel woordvoerders van de coalitie- en oppositiepartijen over de rijksbegroting van volgend jaar. Premier Mark Rutte zei vrijdag na de ministerraad dat de kans dat het overleg gaat slagen ‘aanzienlijk’ is.

Premier Rutte moet ‘heel wat repareren’ bij oppositie

Elsevier 26.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) moet donderdag tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen reageren op de kritiek van de Tweede Kamer op de kabinetsplannen. Hij zal de oppositie gunstig moeten stemmen, zodat deze de coalitie kan helpen aan een meerderheid in de Eerste Kamer.

Weekers wil Senaat tegemoetkomen

NU 24.09.2013 Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is bereid tot een concessie om zijn plannen voor een lagere pensioenopbouw door de Senaat te krijgen. 

Een aanvullende spaarregeling hoeft wat hem betreft niet verplicht te worden opgelegd. Als deze regeling vrijwillig wordt, zullen er minder mensen gebruik van maken.

Daardoor blijft er geld over voor een wat hogere pensioenopbouw dan in de kabinetsvoorstellen. 

 Weekers wil Senaat tegemoetkomen in pensioenproblematiek

Trouw 24.09.2013 Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is bereid tot een concessie om zijn plannen voor een lagere pensioenopbouw door de Senaat te krijgen. Een aanvullende spaarregeling hoeft wat hem betreft niet verplicht te worden opgelegd. Als deze regeling vrijwillig wordt, zullen er minder mensen gebruik van maken. Daardoor blijft er geld over voor een wat hogere pensioenopbouw dan in de kabinetsvoorstellen.

Weekers wil Senaat tegemoetkomen

Telegraaf 24.09.2013  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is bereid tot een concessie om zijn plannen voor een lagere pensioenopbouw door de Senaat te krijgen. Een aanvullende spaarregeling hoeft wat hem betreft niet verplicht te worden opgelegd. Als deze regeling vrijwillig wordt, zullen er minder mensen gebruik van maken. Daardoor blijft er geld over voor een wat hogere pensioenopbouw dan in de kabinetsvoorstellen.

Weekers wil Eerste Kamer tegemoetkomen in pensioenplan

Elsevier 24.09.2013 Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën (VVD) wil de Eerste Kamer tegemoetkomen door te kijken of hij zijn pensioenplannen nog kan aanpassen. Hij bestudeert of het geld oplevert als hij de aanvullende spaarregeling vrijwillig maakt. Weekers gaat, in een poging om de pensioenplannen van het kabinet door de Eerste Kamer te loodsen, kijken of de pensioenopbouw voor sommige mensen richting 2 procent per jaar kan gaan.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,25 naar 1,75 procent. Dat zou een besparing van 3 miljard euro moeten opleveren.

zie ook

21 dec 2010  Compromis: verhoging btw met zes maanden uitgesteld

22 dec 2010 Senaat viert symbolische pyrrus-overwinninkjes

17 mei Rutte: geen deal VVD en PvdA over Weekers

CDA doet openingszet in miljardenschaakspel

Trouw  23.09.2013 Het CDA wil het herstel van de economie en de werkgelegenheid bespoedigen door de lasten voor werkgevers en werknemers met 2,9 miljard euro te verlagen. Dat blijkt uit de tegenbegroting die CDA-leider Sybrand Buma maandag presenteerde. Als de alternatieve begroting van het CDA één op één wordt uitgevoerd, loopt het begrotingstekort volgend jaar op naar 3,5 procent, zo blijkt uit de doorrekening door het Centraal Planbureau. Dat is 0,2 procent hoger dan in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

Steun in Eerste Kamer
Buma gaf maandag in De Telegraaf aan dat zijn partij bereid is de bezuinigingen van 6 miljard euro te steunen, mits hij een filnk deel daarvan zelf mag invullen. Het kabinet van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en daarom is steun nodig van oppositiepartijen als het CDA. ‘Laat ik heel duidelijk zijn, ook om geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen in dat 6 miljard pakket en geen nivellering,’ aldus Buma. 

CDA wil zelf twee miljard aan bezuinigingen invullen

Trouw  23.09.2013 CDA-leider Sybrand Buma is bereid de extra bezuinigingen van 6 miljard euro komend jaar te steunen als hij een flink deel daarvan (2 miljard) zelf mag invullen. Buma gaf maandag in De Telegraaf aan dat hij in ruil voor de CDA-steun wel een forse koerswijziging van het kabinet eist.

Meer over: CDA Europese Verkiezingen Europese Unie Politiek 

·                         PvdA: tegenbegroting CDA weinig sociaal

·                         CDA doet openingszet in miljardenschaakspel

·                         CDA in Senaat dreigt plannen kabinet te dwarsbomen

·                         Alle provinciale CDA-fracties tegen ‘superprovincie’ 

Buma speelt het hard Video

Telegraaf 23.09.2013 Het CDA wil een dikke vinger in de pap hebben in ruil voor steun aan het kabinet. Partijleider Buma is van plan hard spel te spelen.

CDA bespeelt kabinet

De partij eist een radicale koerswijziging van het kabinet in ruil voor steun voor de zes miljard euro aan extra bezuinigingen. Partijleider Buma is bereid om de begroting voor komend jaar goed te keuren, mits hij twee miljard in het extra bezuinigingspakket zelf mag invullen.

Gerelateerde artikelen;

23-09: CDA bespeelt kabinet

21-09: Zijlstra: sociaal akkoord niet heilig

21-09: ‘Politici, werk samen tijdens crisis!’

CDA-leider Buma eist koerswijziging kabinet in ruil voor steun

Elsevier  23.09.2013 Het CDA is bereid het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen, maar eist daarvoor een radicale koerswijziging. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma is bereid de begroting voor volgend jaar goed te keuren, als hij 2 miljard euro in het pakket met ‘ombuigingen’ mag invullen. ‘Laat ik heel duidelijk zijn, ook om geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen in dat 6 miljard-pakket en geen nivellering,’ zegt Buma maandag in een interview met De Telegraaf.

zie ook:

14 sep Buma: overheid automatisch op nullijn bij hoog begrotingstekort

18 nov 2012 Buma: alles doen om plannen voor nivellering te stoppen

12 apr 2012 VVD, CDA en PVV dicht bij Catshuis-akkoord

Buma wil koerswijziging in ruil voor steun aan kabinet

NRC  23.09.2013  CDA-leider Sybrand Buma is bereid het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen voor de extra bezuinigingen van zes miljard euro. Maar hij wil daar wel wat voor terug: veel zeggenschap in hoe dat bezuinigingspakket eruit gaat zien. 

Dat zegt hij vandaag in een interview met De Telegraaf. Buma wil “geen lastenverzwaringen en geen nivellering”. Het CDA presenteert vandaag daarom een alternatief voor de miljoenennota, waarin twee van de zes miljard opnieuw ingevuld wordt. Volgens Buma is het “stevige alternatief” in de eerste plaats gericht op meer banen. De plannen rijden vooral de PvdA in de wielen.

D66 doet handreiking naar kabinet

‘Twee voor twaalf voor coalitie’

NU 22.09.2013 Oppositiepartij D66 ziet nog steeds kans om met het kabinet samen te werken. De partij doet de coalitie een handreiking door een verlaging van het eigen budget voor onderwijs.   Bekijk video – Dit laat D66-leider Alexander Pechtold weten in een interview met NU.nl.

Wel moet het kabinet voor de kerst duidelijkheid verschaffen met wie het een samenwerking aan wil gaan, zo vindt Pechtold. “Het is twee voor twaalf.”

D66 en CU: bereid kabinet te steunen

Trouw 21.09.2013 D66 en de ChristenUnie zijn bereid het kabinet in de Eerste Kamer te steunen, als de lasten voor werkgevers en werknemers worden verlaagd. Dat zeggen D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold en zijn collega-fractieleider Arie Slob van de CU zaterdag in een gezamenlijk interview met het Nederlands Dagblad.

‘D66 en ChristenUnie staan open voor steun kabinet’

Elsevier 21.09.2013 Oppositiepartijen D66 en Christenunie (CU) zijn bereid om de coalitie van VVD en PvdA in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. Het kabinet moet dan wel de lasten voor werknemers en werkgevers verlagen.

‘D66 en CU willen kabinet helpen’ – oproep SP: PvdA, stap uit kabinet

NRC 21.09.2013 D66 en de ChristenUnie zijn bereid de coalitie van VVD en PvdA in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen, als het kabinet de lasten voor werkgevers en werknemers verlaagt. Dat stellen D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-leider Arie Slob vandaag in een interview met het Nederlands Dagblad.

 Oppositie Senaat: Kabinet moet naar alternatieven Tweede Kamer luisteren

Trouw 19.09.2013 Het kabinet zal in de Tweede Kamer naar de oppositie moeten luisteren om steun in de Eerste Kamer te verwerven. Dit zei GroenLinks-fractievoorzitter in de Senaat Tof Thissen vanavond in Nieuwsuur. ‘Het kabinet moet goed luisteren naar de alternatieven van de oppositiepartijen en gewoon goed zijn werk doen in de Tweede Kamer. Kom dan pas naar de Eerste Kamer’, aldus Thissen.

Puzzelaar Mark Rutte moet Buma en Pechtold aan boord halen

Elsevier 19.09.2013 Akkoordje hier, akkoordje daar: puzzelen is wel aan Mark Rutte besteed. Maar nu is het moment om de zaak echt open te gooien en CDA en D66 ministersposten te geven. Als Buma en Pechtold slim zijn, sturen ze daar op aan. Een prachtig schaakspel, maar de gemiddelde passant begrijpt er niets van.

Senatoren willen constructief meewerken

NU 18.09.2013 Het kabinet moet in de eerste plaats overleggen met de Tweede Kamer om ook voldoende steun te krijgen voor haar plannen in de Eerste Kamer. Dat stelden de fractieleiders van het CDA, D66 en GroenLinks woensdag in Nieuwsuur. Fractieleiders Elco Brinkman (CDA), Roger van Boxtel (D66) en Tof Thissen (GroenLinks) gaven aan constructief te willen samenwerken, maar dan moet het kabinet wel openstaan voor alternatieven en aanpassingen. ”Dat is niet ons probleem, maar vraagt wel stuurmanskunst van Rutte en de zijnen”, aldus Van Boxtel.

Gerelateerde artikelen;

·                         13/07/2013 ‘Geen meerderheid in Senaat is zegen’

·                         02/07/2013 VVD’er Ankie Broekers nieuwe voorzitter Eerste Kamer

·                         02/07/2013 Kamer stemt in met ‘verhoor onder ede’

Lees meer over Eerste Kamer Tweede Kamer

Senatoren willen meewerken

Telegraaf 18.09.2013 Het kabinet moet in de eerste plaats overleggen met de Tweede Kamer om ook voldoende steun te krijgen voor haar plannen in de Eerste Kamer. Dat stelden de fractieleiders van het CDA, D66 en GroenLinks woensdag in Nieuwsuur.

CDA en D66 spelen nu de meisjes die moeilijk zu haben zijn’

VK 18.09.2013  Rutte pakt achterstallig onderhoud eindelijk aan; een alternatief is in geen velden of wegen te bekennen, schrijft Martin Sommer in het commentaar van de Volkskrant.

De eerste opgewonden reacties op de Miljoenennota waren vooral gericht tegen de extra 6 miljard euro waarmee minister Dijsselbloem Nederland ‘kapot’ zou bezuinigen. Dat valt in de praktijk nogal mee en bovendien leidt het af van de kern van de zaak.

Rutte verwacht voldoende steun van oppositiepartijen

VK 18.09.2013  Premier Mark Rutte is ervan ‘overtuigd’ dat hij in het najaar meerderheden in de Tweede Kamer zal vinden voor de plannen van het kabinet. Dat heeft hij dinsdag gezegd in het programma Pauw & Witteman.Eerder op de dag presenteerde het kabinet zijn begroting voor volgend jaar. De coalitie van VVD en PvdA heeft de oppositie nodig om de maatregelen door de Eerste Kamer te loodsen. Daar heeft het geen meerderheid.

Rutte: kom tot meerderheden

Telegraaf 18.09.2013  Premier Mark Rutte is ervan „overtuigd” dat hij in het najaar meerderheden in de Tweede Kamer zal vinden voor de plannen van het kabinet. Dat zei hij dinsdag in het programma van Pauw en Witteman.

Gerelateerde artikelen;

17-09: ‘Einde nullijn eerst nog zien’

17-09: Overzicht overheidsfinanciën 2014

17-09: Groot bedrag schenken wordt aantrekkelijker

17-09: Accijnzen omhoog

17-09: Blok werkt aan restschulden

17-09: Vijf vragen aan premier Mark Rutte

17-09: Volgend jaar minder geld naar mkb-fonds

17-09: Nibud: vooral hogere inkomens in de min

17-09: Eigen risico zorg niet inkomensafhankelijk

17-09: Rutte: verlies aan koopkracht valt mee

17-09: Onderwijs ontzien met 200 miljoen

17-09: Er komt 149 kilometer asfalt bij

17-09: Geen bezuiniging op hulp 

http://elsevier.cdn.rbsrv.nl/Resizes/large/PageFiles/38/64/106438/001_RBIAdam-image-1366759.jpeg

Rutte is ervan overtuigd dat hij tot meerderheden komt

Elsevier 18.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) was ook op de avond van Prinsjesdag zoals altijd positief. Hij begrijpt dat Nederlanders sceptisch zijn en snapt ook dat de maatregelen van het kabinet negatieve gevolgen hebben voor zijn partij in de peilingen. Dat zei Rutte dinsdag in VARA-programma Pauw & Witteman. Rutte is ervan ‘overtuigd’ dat hij in het najaar meerderheden in de Tweede Kamer zal vinden voor de plannen van het kabinet. In het programma reageerde Rutte ook op de harde taal van PVV-leider Geert Wilders dit weekend. 

http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2013/09/ANP-24680940-568×378.jpg

Rutte en Dijsselbloem optimistisch over steun in Eerste Kamer› – Video

NRC 18.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) is ervan overtuigd dat het kabinet erin zal slagen een meerderheid in de Eerste Kamer te vinden voor de plannen van het kabinet. Dat zei hij gisteravond in Pauw & Witteman.

Lees meer;

17 SEP Liveblog Prinsjesdag 2013 – al het nieuws over de Troonrede en de Miljoenennota 

29 AUG Kabinet weigert Kamer stukken Prinsjesdag voortijdig te sturen

19 AUG Dijsselbloem: kabinet wil best met oppositie blijven praten

17 AUG Wientjes wil geen tussenformatie en verdere lastenverzwaringen

16 AUG Kamp kan niet garanderen dat lastenverzwaring beperkt blijft tot 2 miljard

 

D66-leider Pechtold: kabinet moet maar naar ons komen

Trouw 17.09.2013 D66 heeft geen zin meer om constructief met het kabinet mee te denken, want dat wordt toch niet gewaardeerd. ‘Ik ben wel uitgedacht met die constructieve ideeën, ik draai het om! Als het kabinet nog wat van ons wil, komt het maar naar ons. Welke van onze standpunten wil Rutte-II steunen? Laat het kabinet bij het debat over de miljoenennota over één van onze tegenvoorstellen maar zeggen: dat heeft D66 beter bedacht dan wij. Dan pas heeft het zin om weer te praten.’

Pechtold wil niet langer constructief meedenken met kabinet

NU 17.09.2013 Alexander Pechtold zegt geen zin meer te hebben om constructief met het kabinet mee te denken. 

Pechtold: laat kabinet ons maar steunen

Telegraaf 17.09.2013 D66 heeft geen zin meer om constructief met het kabinet mee te denken, want dat wordt toch niet gewaardeerd. „Ik ben wel uitgedacht met die constructieve ideeën, ik draai het om! Als het kabinet nog wat van ons wil, komt het maar naar ons. Welke van onze standpunten wil Rutte-II steunen? Laat het kabinet bij het debat over de miljoenennota over één van onze tegenvoorstellen maar zeggen: dat heeft D66 beter bedacht dan wij. Dan pas heeft het zin om weer te praten.”

D66-leider Pechtold: het kabinet komt nu maar naar ons

NRC 17.09.2013 D66 wil niet meer op eigen initiatief meedenken met het kabinet. Fractieleider Alexander Pechtold heeft in het afgelopen jaar meerdere keren de hand gereikt en voorstellen gedaan, maar dat werd niet gewaardeerd, zegt hij vanochtend in het Financieele Dagblad. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma leek het kabinet afgelopen zaterdag in een interview met de Volkskrant wel de hand te reiken. Buma wekte de indruk dat er met het CDA of alles te praten was, hoewel hij inhoudelijk wel horden opwierp die VVD en PvdA samen bijna onmogelijk kunnen nemen. Lees verder

CDA-leider steekt hand uit naar kabinet

Trouw 16.09.2013 Voor de regeringscoalitie leek het er het afgelopen jaar vaak op alsof met het CDA in de oppositie niet meer te praten valt. Oppositie om de oppositie, werd er in de wandelgangen nogal eens gemompeld, bijvoorbeeld als de hervorming in de zorg of de lastenverzwaringen voor de middeninkomens weer eens met een ‘nee’ naar de prullenmand werden verwezen. Op steun in de Eerste Kamer, hard nodig voor een meerderheid daar, werd eigenlijk niet meer gerekend. De afwijzing van de pensioenplannen van het kabinet leken dat vorige week te bevestigen.

GroenLinks-leider Van Ojik stelt kabinet ultimatum – Video

NU 15.09.2013 ‘Deal met oppositie is nodig, anders is kabinet uitgeregeerd’  Bekijk video – Dat stelt GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik in een interview met NU.nl. Van Ojik geeft het kabinet tot december om te kiezen voor rechtsom via het CDA, of linksom.

Buma reikt kabinet de helpende hand

VK 14.09.2013 Aan de vooravond van Prinsjesdag reikt CDA-leider Sybrand Buma het kabinet de helpende hand. Hij denkt dat hij VVD en PvdA aan de meerderheid in de Eerste Kamer kan helpen, mits het kabinet terug komt op delen van het regeerakkoord en het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers. In plaats van lastenverzwaringen wil Buma de salarissen bevriezen van alle ambtenaren, inclusief die van de leraren en het personeel in de zorg.

Versobering pensioensparen nog tot oktober onzeker

VK 11.09.2013 De Eerste Kamer behandelt de versobering van het pensioensparen op 8 oktober. Voor die datum moet het kabinet nog extra vragen van senatoren beantwoorden. Dit heeft de Eerste Kamer dinsdag besloten. Het kabinet wilde de behandeling van de pensioenversobering zo snel mogelijk laten plaatsvinden. Het gaat om een beperking van de mogelijkheid om pensioenpremies van de belasting af te trekken. De maatregel moet in 2017 drie miljard euro besparen. Het is de grootste bezuiniging uit het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Senaat behandelt pensioenplannen op 8 oktober

Trouw 10.09.2013 De Eerste Kamer gaat de pensioenplannen van het kabinet op 8 oktober behandelen. Eerst wordt er nog een ronde ingelast met schriftelijke vragen van de VVD en de SP. Eerste Kamerlid Frank de Grave heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

‘CDA zal tegen pensioenakkoord stemmen in Eerste Kamer’

NRC 10.09.2013 Het CDA zal in de Eerste Kamer tegen het pensioenplan van het kabinet stemmen. Senator Wopke Hoekstra zei tegenover Radio 1 dat zijn fractie tegenstemt als het voorstel ter sprake komt in de huidige vorm. Lees verder

Kabinet kan kritiek op plan pensioenen niet wegnemen

Trouw 08.09.2013 Het kabinet is er allerminst in geslaagd de kritiek van het CDA in de Eerste Kamer op zijn pensioenplan weg te nemen. ‘Indien het kabinet niet alsnog besluit het wetsvoorstel fundamenteel aan te passen, zie ik het somber in’, liet CDA-senator Wobke Hoekstra zaterdag weten.

Lees ook: Wientjes waarschuwt Senaat over pensioendeal

en: Wientjes: geen spelletjes pensioenakkoord

CDA-senator somber over pensioenplan

NU 08.09.2013 Het kabinet is er allerminst in geslaagd de kritiek van het CDA in de Eerste Kamer op zijn pensioenplan weg te nemen. ”Indien het kabinet niet alsnog besluit het wetsvoorstel fundamenteel aan te passen, zie ik het somber in”, liet CDA-senator Wobke Hoekstra zaterdag weten.

Het is maar goed dat de coalitie niet wordt uitgebreid

Trouw 07.09.2013  Er wordt over zoveel gepraat, relativeerde D66-leider Alexander Pechtold het uitgelekte gesprek tussen hem en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra aan het begin van de zomer. Op zich zal hij daar ongetwijfeld gelijk in hebben. Politici, of ze nu tot een coalitie behoren, dan wel lid van de oppositie zijn, praten met elkaar. Waarom niet?  De vraag is ook niet of Pechtold nu tijdens die strandwandeling de toetreding van D66 tot de coalitie aanbood, of dat Zijlstra daar om vroeg. Het politieke belang van dat gesprek lag in het feit dat zowel de coalitie als D66 behoefte had wederzijds te proeven hoe de partijen de komende politieke periode voor zich zien. Al te lang heerst nu onzekerheid over de vraag of het kabinet voorstellen kan omzetten in beleid.

Kabinet paait CDA in Eerste Kamer met grootste bezuiniging uit akkoord

VK 07.09.2013 Het kabinet koerst op een grote doorbraak in de Eerste Kamer met een handreiking aan het CDA op het terrein van het pensioensparen. Hiermee probeert het kabinet de grootste bezuiniging uit het regeerakkoord binnen te halen. Het CDA beraadt zich dit weekeinde op een oordeel. In de Tweede Kamer was het CDA nog mordicus tegen de wetsvoorstellen. Het gaat om de versobering van het pensioensparen, de eerste grote hervorming en de grootste bezuiniging van dit kabinet waarover de Eerste Kamer zich moet uitspreken. De maatregelen moeten 3 miljard euro opleveren in 2017. In de Tweede Kamer waren alleen de coalitiepartijen VVD en PvdA voor de wetsvoorstellen. De oppositie stemde als een blok tegen.

VVD en PvdA spraken met D66 over toetreden coalitie

Trouw 06.09.2013 Speculaties en regelrechte adviezen over uitbreiding van de coalitie hangen al maanden boven het Binnenhof. Gisteren werd het eerste bewijs geleverd dat VVD en PvdA hier daadwerkelijk serieus over hebben nagedacht. Deze zomer sprak VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra met zijn D66-collega Alexander Pechtold over mogelijke toetreding tot de coalitie. Dat wordt van beide kanten bevestigd. Maar de politici hebben verschillende lezingen over wat daar precies is gezegd.

Wilders wil debat over ‘flirt’

Telegraaf 05.09.2013  PVV-leider Geert Wilders wil opheldering over een geheim overleg tussen de coalitie en oppositiepartijen D66 en CDA over een mogelijke toetreding tot het kabinet van die twee partijen.

Reactie Rutte op ‘flirt’

Telegraaf 05.09.2013 De coalitie van VVD en PvdA heeft geen initiatieven genomen om D66 in het kabinet te halen en heeft daartoe ook geen voornemens. Premier Mark Rutte heeft dat donderdag gezegd. Of gesprekken hierover hebben plaatsgevonden, wilde hij niet zeggen. Volgens diverse bronnen is dat wel het geval geweest. In de zomer is gesproken met D66-leider Alexander Pechtold, maar dat overleg heeft tot niets geleid.

Rutte: geen initiatief voor grotere coalitie

Trouw 05.09.2013 De coalitie van VVD en PvdA heeft geen initiatieven genomen om D66 in het kabinet te halen en heeft daartoe ook geen voornemens. Premier Mark Rutte heeft dat donderdag gezegd.

Rutte: geen initiatief voor grotere coalitie

VK 05.09.2013 Of dergelijke gesprekken hebben plaatsgevonden, wilde hij niet zeggen. Volgens diverse bronnen is dat wel het geval. De Tweede Kamer krijgt donderdag nog een brief van het kabinet om helderheid te verschaffen over de berichten.

Lees ook Pechtold vaag over geheime coalitiegesprekken – 05/09/13

Lees ook ‘Coalitie verkende of D66 tot kabinet kon toetreden’ – 05/09/13

Rutte niet voornemens om coalitie uit te breiden

‘Er zijn geen initiatieven genomen en die gaan wij ook niet nemen’

NU 05.09.2013 Premier Mark Rutte stelt dat het kabinet niet voornemens is om de coalitie van de VVD en de PvdA verder uit te breiden met andere partijen. Dat zei de premier donderdag. Rutte (VVD) reageerde daarmee over een Telegraaf-bericht over de vermeende gesprekken die de coalitie de afgelopen zomer met D66 zou hebben gevoerd.

Rutte: D66 is niet benaderd voor coalitie

RTVWEST 05.09.2013 VideoAudiofragmentDEN HAAG – De VVD en PvdA hebben D66 niet gevraagd toe te treden tot de coalitie. Dat zei premier Mark Rutte donderdag tegen Omroep West. Lees verder

Rutte stil over ‘zomerflirt’

Telegraaf 05.09.2013 Premier Mark Rutte houdt zich in een brief aan de Tweede Kamer op de vlakte over de vraag of de coalitie besprekingen heeft gevoerd over toetreding van D66 tot het kabinet. „Ik ben op de hoogte van het feit dat leden van de coalitiepartijen regelmatig gesprekken voeren met oppositiepartijen om een breed draagvlak te vinden voor de uitvoering van het regeerakkoord. Als deze gesprekken daartoe aanleiding geven wordt dat kenbaar gemaakt.”

Pechtold vaag over geheime coalitiegesprekken

Trouw 05.09.2013 D66-leider Alexander Pechtold wil niet rechtstreeks ingaan op de vraag of hij geheim overleg heeft gevoerd met de coalitie over toetreding van zijn partij tot het kabinet. ‘Ik herken me niet helemaal in het beeld in de media’, zei hij donderdag. Pechtold erkende wel dat er gesprekken zijn geweest met de coalitie, maar die zouden over de inhoud van het beleid zijn gegaan. ‘Als die tot iets hadden geleid, had u dat van mij gehoord. Ik heb nu geen behoefte tot nakaarten.’

Pechtold doet vaag over gesprek

Telegraaf 05.09.2013 D66-leider Alexander Pechtold wil niet rechtstreeks ingaan op de vraag of hij geheim overleg heeft gevoerd met de coalitie over toetreding van zijn partij tot het kabinet. „Ik herken me niet helemaal in het beeld in de media”, zei hij donderdag.

‘D66 benaderde coalitie voor toetreding kabinet, niet andersom’

Elsevier 05.09.2013 VVD en PvdA zouden niet D66 hebben benaderd om toe te treden tot de coalitie, maar D66-leider Alexander Pechtold zou de partijen zelf hebben benaderd. De mislukte toenaderingspoging lijkt de verhouding tussen de coalitie en D66 onder druk te zetten. Coalitiebronnen laten aan NRC Handelsblad weten dat verbreding van de coalitie met D66 en CDA geen initiatief was van VVD-leider Halbe Zijlstra, zoals De Telegraaf donderdag meldt, maar van Pechtold.

Pechtold peilde coalitie voor toetreding D66 tot kabinet, niet Zijlstra›

NRC 05.09.2013  D66-leider Alexander Pechtold heeft afgetast of D66 tot het kabinet zou kunnen toetreden. De mislukte toenaderingspoging lijkt de verhoudingen tussen coalitie en D66 onder druk te zetten. Dat zeggen bronnen binnen de coalitie tegenover NRC Handelsblad. Coalitiebronnen ontkennen met klem een bericht in De Telegraaf vanochtend dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra het initiatief nam om Pechtold hierover te spreken.

Coalitie wilde D66 in zomer bij kabinet halen

NU 05.09.2013 VVD en PvdA hebben tijdens de zomermaanden geprobeerd D66 over te halen tot de coalitie toe te treden. Dat is donderdag van diverse kanten bevestigd. De woordvoerster van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra laat echter weten dat ”noch het kabinet, noch de coalitie het initiatief heeft genomen tot deze gesprekken”.

‘Coalitie bekeek of D66 en CDA tot kabinet konden toetreden’›

NRC 05.09.2013  De coalitie heeft deze zomer bekeken of D66 en CDA tot het kabinet kunnen toetreden. Een “desastreus verlopen strandwandeling” van D66-leider Alexander Pechtold en PvdA-leider Diederik Samsom maakte een eind aan de geheime onderhandelingen,schrijft De Telegraaf vandaag op basis van ingewijden binnen de coalitie en de oppositie.

‘Coalitie verkende of D66 tot kabinet kon toetreden’

Trouw 05.09.2013 Vanuit de coalitie is de voorbije zomer verkend of D66 en het CDA kunnen toetreden tot het kabinet. Dit bevestigen hoofdrolspelers uit de coalitie en oppositie tegenover De Telegraaf.

‘VVD en PvdA onderzochten tijdens reces verbreding coalitie’

Elsevier 05.09.2013 VVD en PvdA hebben deze zomer verkend of D66 en het CDA tot het kabinet kunnen toetreden. De gesprekken liepen echter op niets uit na een strandwandeling van D66-leider Alexander Pechtold en PvdA-leider Diederik Samsom. Bronnen binnen de coalitie en de oppositie bevestigen dat donderdag in De Telegraaf. Verbreding van de coalitie was een idee van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. Hij deed het voorstel na stroef verlopen gesprekken met D66 en GroenLinks over bezuinigingen op de kinderopvang en het onderwijs.

Zomerflirt coalitie strandt

Telegraaf 05.09.2013 Vanuit de coalitie is de voorbije zomer verkend of D66 en het CDA tot het kabinet kunnen toetreden. De geheime gesprekken braken in de knop na een desastreus verlopen strandwandeling van D66-leider Pechtold en PvdA-voorman Samsom.

september 5, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een hete zomer 2013

De  ramingen die het CPB heeft gepubliceerd.  Juniraming Centraal Planbureau (CPB): economische vooruitzichten 2013 en 2014
Dit zijn de nieuwe bezuinigingsvoorstellen – De belangrijkste cijfers op een rij

Onlangs presenteerde premier Rutte na de ministerraad het aanvullende bezuinigingspakket voor 2014. ‘Ik realiseer me dat achter die cijfers mensen schuil gaan die hun baan verliezen, maar we moeten nu koers houden en zorgen dat Nederland uit de crisis komt’, aldus Rutte. De 4,3 miljard aan extra bezuinigingen en lastenverzwaringen op een rijtje ›

Kamerbrief van minister Timmermans Open Word-document (.docx)(69,2 kB)

De lenteprognose voor economische groei. In de definitieve versie van de Brusselse aanbevelingen aangaande het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort staat dat Nederland ‘aanvullende consolidatiemaatregelen’ (jargon voor bezuinigingen) moet nemen van ‘ten minste 1 procent van het binnenlands product’. Zie hier het papieren document met de doorgestreepte 1,2 procent Open jpeg (2,4 MB)

Eurocommissaris Rehn zei tijdens zijn bezoek aan Nederland al dat de 3 procentnorm niet vastligt en dat Nederland misschien meer tijd krijgt, maar alleen als de economische groei tegenvalt. Eerder kreeg Nederland al een jaar uitstel om aan de norm te voldoen. Volgens nieuwe ramingen van het CPB komt het begrotingstekort dit jaar uit op 3,7 procent van het BBP.

Ook als de economische cijfers de komende maanden verder tegenvallen, wordt er bovenop de 6 miljard niet nog eens extra bezuinigd. Het kabinet neemt daarmee de opdracht van eurocommissaris Olli Rehn over, die in zijn aanbevelingen voor Nederland stelde dat het kabinet volgend jaar 1 procent van het bruto binnenlands product moet bezuinigen. Dat komt neer op 6 miljard euro  Kabinet bezuinigt 6 miljard Open pdf (101,1 kB)

Het kabinet zoekt naar steun van een deel van de oppositie voor de plannen, om verzekerd te zijn van een meerderheid in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen hebben daar geen meerderheid. Daarnaast speelt de zes miljard aan extra bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Het overleg met D66-leider Alexander Pechtold en GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik en leden van het kabinet was maandagavond 01.07.2013  afgebroken omdat partijen het niet eens konden worden. Groenlinks en D66 eisen een investering in onderwijs in ruil voor hun akkoord met het extra bezuinigingspakket van zes miljard euro. GroenLinks wil ook extra geld voor milieumaatregelen. Het kabinet wil hieraan echter niet zo veel uitgeven als de oppositiepartijen verlangen.

De begroting voor 2014 moet in augustus af zijn. Omdat coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben, moeten zij voor alle bezuinigingen steun hebben van de oppositie o.a. D66 en Groenlinks. Op Prinsjesdag zal duidelijk zijn wat uiteindelijk het resultaat is van de inspanningen van  Kabinet Rutte II !!!

Zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 7

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 6

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 5

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 4

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 3

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 2

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 1

Martin Bosma PVV en de bezuinigingen

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen Lenteakkoord versus Herfstakkoord

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 2

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1

Beetsma: Krimpen verzorgingsstaat moet welvaart redden

Trouw 29.07.2013 Snijden in uitkeringen en meer geld naar onderwijs is de enige manier om de concurrentie aan te gaan met landen buiten Europa en de welvaart veilig te stellen, betoogt econoom Roel Beetsma. In het blog ‘Weg uit de crisis‘ leest u meer over hoe de economische malaise achter ons te laten.

Het is politiek geen prettige boodschap, weet hoogleraar economie aan de UvA Roel Beetsma. Toch moeten de uitkeringen omlaag en zal de welvaartsstaat moeten krimpen. Zo niet, dan zullen de overheidsuitgaven blijven stijgen en hogere belastingen het wurgkoord rond de economie steeds strakker aantrekken, zegt hij op economensite Me Judice.

‘De surveillancestaat leidt tot een schaduweconomie van repareren, ruilen en oogsten’

Trouw 27.07.2013 Wat als Occupy-begon, begint nu pas wortel te schieten, schrijft Gerhard Hormann. Een soort schaduweconomie die zich grotendeels buiten beeld van beleidsmakers afspeelt, als reactie op het wantrouwen van de machthebbers. ‘Als je als burger je eigen stroom opwekt, je auto omruilt voor een fiets en je spaargeld in een kluis bewaart, hebben de autoriteiten helemaal het nakijken.’

‘Kabinet maakt NL onveiliger’

Telegraaf 27.07.2013 Het kabinetsbeleid maakt ons land onveiliger. Dat stelt Abvakabo FNV-voorzitter Corrie van Brenk zaterdag in een interview met het AD. Van Brenk zegt onder meer dat door ‘obsessieve’ bezuinigingen er inmiddels 15.000 veroordeelde criminelen op straat lopen, dat de brandweer te laat arriveert en dat er nauwelijks nog controle is op voedselveiligheid.

Van Brenk: Kabinet maakt Nederland onveiliger

Trouw 27.07.2013 Het kabinetsbeleid maakt ons land onveiliger. Dat stelt Abvakabo FNV-voorzitter Corrie van Brenk zaterdag in een interview met het AD. Van Brenk zegt onder meer dat door ‘obsessieve’ bezuinigingen er inmiddels 15.000 veroordeelde criminelen op straat lopen, dat de brandweer te laat arriveert en dat er nauwelijks nog controle is op voedselveiligheid.

SP: snel debat over thuiszorg

Telegraaf 27.07.2013 De SP wil dat de Tweede Kamer nog tijdens het reces spreekt over de ontslagen bij de Achterhoekse thuiszorginstelling Sensire. Met een debat hoopt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt de ontslagen te voorkomen.

SP: snel debat over ontslagen thuiszorg

Trouw 27.07.2013 De SP wil dat de Tweede Kamer nog tijdens het reces spreekt over de ontslagen bij de Achterhoekse thuiszorginstelling Sensire. Met een debat hoopt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt de ontslagen te voorkomen.\

‘Grootste kostenpost in de zorg? Angst’

VK 27.07.2013 Een bevriende dorpsdokter laat columnist Lidy Nicolasen zien dat angst de grootste kostenpost is in de gezondheidszorg, en dat het zorgakkoord daarom een goed idee is. Maar kom van die angst maar eens af.

Ik weet haast zeker dat iedereen wel ergens een onbenutte verwijsbrief van de huisarts heeft liggen. Je wordt wakker van een vreemd pijntje in je lijf. Niks om je zorgen over te maken, denk je. Toch blijft dat pijntje de hele dag en de dagen erna je aandacht opeisen. Het zal toch niet zijn? Tal van mogelijkheden passeren de revue en gieren door je keel.

 
Oud-minister Witteveen wil miljardenimpuls economie

NU 27.07.2013 Oud-minister van Financiën Johan Witteveen pleit voor een Maatschappelijk Investeringsfonds (MIF). De 92-jarige econoom (VVD) schrijft dat zaterdag in het FD. Hij wil dat de regering meewerkt aan een investeringsimpuls van tussen de 10 en 12 miljard om de economie op te peppen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Nederlandse economie Johan Witteveen

Oud-minister wil miljardenimpuls economie

Telegraaf 27.07.2013 Oud-minister van Financiën Johan Witteveen pleit voor een Maatschappelijk Investeringsfonds (MIF). De 92-jarige econoom (VVD) schrijft dat zaterdag in Het Financieele Dagblad. Hij wil dat de regering meewerkt aan een investeringsimpuls van tussen de 10 en 12 miljard om de economie op te peppen.

Oude recept van bezuinigen werkt niet meer

Trouw 26.07.2013 Eind vorige eeuw moest de verzorgingsstaat via loonmatiging en ingrepen in de sociale zekerheid aangepast worden aan de nieuwe economische werkelijkheid. Het antidotum tegen de crisis nu bestaat uit investeringen in mensen. Deel 2 van een serie van Anton Hemerijck over een ‘toerustingsagenda’.

De economie doet het beter dan het besteedbaar inkomen

Trouw 24.07.2013 De Nederlandse economie krimpt door de aanhoudende daling van de consumptie. Niet zo raar, blijkt nu: de inkomens zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks gestegen.

De koopkracht van de gemiddelde Nederlander is in de afgelopen vijftien jaar nauwelijks gestegen, hoewel de economie in die periode flink is gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).

Slechte staat Nederlandse economie wereldnieuws

Telegraaf 24.07.2013 De steeds verder wegzakkende Nederlandse economie is ook in de internationale financiele wereld het gesprek van de dag. De gerenommeerde zakenkrant Wall Street Journal brengt…

ZIE OOK:

‘Herstel economie komt niet van de grond’

’Duitse economie laat Nederland ver achter zich’

Nederlandse export neemt licht toe

Nederlandse staatsschuld gestegen tot 72 procent bbp

Trouw 22.07.2013 De Nederlandse staatsschuld is in het eerste kwartaal gestegen tot 72 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat maakte Europees statistiekbureau Eurostat maandag bekend.

De staatsschuld lag daarmee flink hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2012 bedroeg de schuldenlast 66,7 procent van het bbp. De schuld blijft echter ruim onder het gemiddelde van alle eurolanden. Dat lag in het eerste kwartaal met 92,2 procent 4 procentpunt hoger dan een jaar eerder.

Crisisblog – Burgers kijken niet alleen maar naar hun portemonnee

Trouw 20.07.2013 Kan Hegel ons iets leren over de aanpak van de economische crisis? Jazeker, zo leert de laatste bijdrage aan het blog ‘Weg uit de financiële crisis’.

Landen van de G20: groei belangrijker dan soberheid

Trouw 20.07.2013 De landen van de G20 vinden economische groei belangrijker dan soberheid. De G20 wil op die manier de balans in de wereldeconomie terugkrijgen. Het beleid moet voorzichtig worden aangepast, zodat herstel van de economie niet wordt verstoord door vluchtige financiële markten. Dat bleek zaterdag tijdens een vergadering van de G20 in Moskou. Daar spraken de betrokken ministers van Financiën en bestuurders van de centrale banken elkaar.

G20 komt met plan voor economische groei

Elsevier 20.07.2013 De landen van de G20 vinden economische groei belangrijker dan strenge regels over begrotingstekorten. In september komen de landen met een actieplan om werkgelegenheid en economische groei te stimuleren. Dat bleek zaterdag tijdens een vergadering van de G20 in Moskou. Daar spraken ministers van financiën en directeuren van centrale banken uit 19 landen en de Europese Unie met elkaar over economische onderwerpen.

Overheidstekorten

Het actieplan moet klaar zijn voor de G20-top in Sint Petersburg in september van dit jaar. ‘De G20-collega’s hebben niet besloten om de verantwoordelijkheid te nemen om hun tekorten en schulden in 2016 te hebben verlaagd’, zei de Russische minister van Financiën Anton Siluanov tegen persbureauReuters. ‘Sommigen vinden dat je eerst voor economische groei moet zorgen.’

Maandelijks koopt de Fed voor 85 miljard dollar (bijna 65 miljard euro) aan schulden en staatsleningen op. Fed-voorzitter Bernanke liet eerder weten dat stimuleringsprogramma af te bouwen als de economische groei in de Verenigde Staten voortzet.

zie ook;

Bodem crisis niet in zicht

Trouw 19.07.2013 In een halfjaar tijd zijn er ruim honderdduizend werklozen bijgekomen in Nederland, waarmee de werkloosheid in juni is gestegen tot 8,5 procent van de beroepsbevolking, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren. Daarmee is het dieptepunt nog niet bereikt, voorspellen economen.

Consumenten kopen minder auto’s, kleding en voedsel

Elsevier 19.07.2013 Huishoudens hebben in mei 1,8 procent minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Al bijna twee jaar dalen de consumptieve bestedingen vrijwel onafgebroken.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

zie ook;

CBS: krimp consumptie houdt aan

Trouw 19.07.2013 Nederlandse huishoudens hebben in mei 1,8 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De consumptieve bestedingen zijn al twee jaar vrijwel onafgebroken lager dan een jaar eerder. Vooral de uitgaven aan duurzame goederen zijn sterk afgenomen.

Ruding haalt uit naar ‘onduidelijke’ overheid

Trouw 19.07.2013 De overheid is medeverantwoordelijk voor het lage consumentenvertrouwen in Nederland. Dat zegt oud-minister van Financiën Onno Ruding in een vrijdag gepubliceerd interview met Trouw.

Ruding: ‘Zwakke politiek is oorzaak van deze aanhoudende crisis’

Trouw 19.07.2013 “Het antwoord is: onzekerheid, door onduidelijk overheidsbeleid.” Oud-minister van financiën Onno Ruding (73) heeft vanaf zijn vakantie-adres weinig woorden nodig als hem wordt gevraagd hoe de Nederlandse economie toch zo diep heeft kunnen zinken.

Ruding haalt uit naar ‘onduidelijke’ overheid

NU 19.07.2013 De overheid is medeverantwoordelijk voor het lage consumentenvertrouwen in Nederland. Dat zegt oud-minister van Financiën Onno Ruding in een vrijdag gepubliceerd interview met Trouw.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Onno Ruding

‘Ook Rutte II gedraagt zich anti-rechtsstatelijk’

VK 18.07.2013 Sinds de VVD de scepter zwaait bij Veiligheid en Justitie is de rechtsstaat in het gedrang geraakt. Dat het de PvdA niet lukt zijn coalitiepartner weer op het rechte pad te krijgen, is ronduit teleurstellend. Dat betogen D66-Kamerleden Magda Berndsen en Gerard Schouw.

‘Herstel economie komt niet van de grond’

Trouw 18.07.2013 De Nederlandse economie zal ook volgend jaar nauwelijks groeien. Dat voorspelde het economisch bureau van ING donderdag.

ING verwacht voor 2014 een minieme economische groei van 0,1 procent. Daarmee zijn de economen van de bank veel pessimistischer dan instanties als het Centraal Planbureau (CPB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Die gaan voorlopig uit van een groei met 1 procent.

CBS: werkloosheid gestegen tot 8,5 procent

Trouw 18.07.2013 De werkloosheid is in juni gestegen tot 8,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen van consumenten en bedrijven blijft onverminderd laag.

D66 vindt dat kabinet ‘ontwrichtend’ bezig is

NU 18.07.2013 Rechtstatelijke principes moeten weer leidend zijn voor het kabinet. Nu is er vooral ”foute, kortzichtige dadendrang”, schrijven D66-Kamerleden Magda Berndsen en Gerard Schouw donderdag in de Volkskrant.

”De bezuiniging op de rechtsbijstand, de verhoging van de griffierechten, advocaten onder staatstoezicht, het aanvankelijke voorstel buiten de rechter om gedetineerden aan de enkelband leggen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: D66

‘Gym mag door bezuinigingen niet eenvoudiger worden’

NU 15.07.2013 Bezuinigingen door basisscholen op het lerarenbestand mogen niet uitmonden in vereenvoudiging van de gymnastieklessen die kinderen krijgen. Dat stelt de sectororganisatie PO-raad (Primair Onderwijs) maandag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Pabo Gymnastiek PO-raad Basisonderwijs

Aantal geboorten door crisis gedaald tot niveau begin jaren tachtig›

NRC  15.07.2013 Het aantal geboorten is tussen juni 2012 en mei 2013 opnieuw gedaald, tot 172.000. Daarmee is het aantal geboorten in Nederland bijna net zo laag als in de eerste helft van de jaren tachtig, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend.

Thomas von der Dunk: ‘Haalt het kabinet 2015?’

VK 14.07.2013 Het als daadkrachtig verkochte uitruilen begint steeds meer te knellen, betoogt Thomas von der Dunk.

Driekwart jaar zit Rutte-II er inmiddels, en de glans, voor zover ooit aanwezig, is er nu wel helemaal af. Veel enthousiasme weet het allang niet meer op te wekken. Het bakt er tot nu toe dan ook niet al teveel van. Alleen doet de oppositie dat nog minder.

Boer Koekoek in de Tweede Kamer.

Boer Koekoek in de Tweede Kamer.

Binnenhof verandert snel in Borgen

Trouw 14.07.2013 De crisis die het politieke bestel in de jaren zestig van de vorige eeuw doormaakte, leidde niet tot een stijlbreuk in de Nederlandse politiek. De snelle afbrokkeling van het christelijke midden en de opkomst van nieuwe partijen (Boerenpartij, D66 en DS’70) veroorzaakten wel instabiliteit, maar veranderden niets aan het patroon van afwisseling tussen centrum-linkse en centrum-rechtse meerderheidskabinetten. Bij de huidige politieke crisis doet die stijlbreuk zich wel voor.

Rutte II, het laatste minderheidskabinet

Trouw 13.07.2013 Vorige week is de Tweede Kamer het zomerreces ingegaan. Bij de hervatting van haar reguliere werkzaamheden, op 3 september, ligt de omineuze maand augustus achter ons. Dan moet er (eindelijk) duidelijkheid zijn of er inderdaad 6 miljard extra bezuinigd gaat worden, waarvoor dan op Prinsjesdag de exacte plannen volgen.

Wilders: Rutte, breek met PvdA

Telegraaf 13.07.2013 De VVD moet breken met de PvdA. Dat advies geeft PVV-leider Wilders aan de liberalen, na het lezen van het interview met PvdA-leider Samsom vandaag in de Telegraaf.

In het vraaggesprek zegt de sociaaldemocraat dat de nivelleringsplannen van het kabinet gewoon door moeten gaan, ook al maken die volgens vooraanstaande economen de economie kapot.

Coalitie kan op adem komen

Telegraaf 13.07.2013 De Tweede Kamer ging een week geleden al met vakantie en vrijdag was het de beurt aan het kabinet. Pas op 12 augustus komt de ministerraad weer bijeen. Veel ministers en Kamerleden van de coalitiepartijen zullen het zomerreces met een diepe zucht van verlichting hebben begroet. Eindelijk even een adempauze. Want zelden heeft een regering het zo moeilijk gehad als Rutte-II in de afgelopen negen maanden.

‘Geen meerderheid in Senaat is zegen’

NU 13.07.2013 Fractievoorzitter Diederik Samsom van de PvdA vindt het een ‘verhulde zegen’ dat de coalitie met de VVD in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. “PvdA nivelleert NL kapot en de VVD staat erbij, kijkt ernaar en laat het gebeuren. Rutte schoffeert kiezers opnieuw”, twitterde Geert Wilders van de PVV. “t Zal je baan maar zijn. Partij van de Arbeidsloosheid”, aldus Harry van Bommel van de SP ook in een tweet. En Sybrand Buma van het CDA twitterde ook al een reactie: ”Diederik Samsom geeft in Telegraaf nu zelf ook toe: nivelleringsbeleid Rutte-2 kost banen” en ”Mensen vragen om banen, niet om nivelleren.”

Samsom: nivelleren is goed ondanks banenverlies

Trouw 13.07.2013 PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom blijft hameren op nivellering, ook al zitten daar nadelen aan. Dat zegt hij zaterdag in De Telegraaf. ‘De impact van een eerlijker inkomensverdeling op de economie is gelukkig heel klein. Ik geloof dat het een paar duizend banen is in de modellen van het Centraal Planbureau, in 2035.’

Samsom staat op nivelleren

Telegraaf 13.07.2013  PvdA-leider Diederik Samsom noemt in een interview met De Telegraaf de inkomensverdeling in ons land „oneerlijk”. Hij vindt dat de nivelleringsplannen van het kabinet moeten doorgaan, ook al raken die het economisch herstel.

Samsom: blijven nivelleren, ook al kost het banen

Elsevier 13.07.2013 Fractievoorzitter Diederik Samsom (PvdA) noemt het een ‘verhulde zegen’ dat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Ook vindt hij dat de nivelleringsplannen van het kabinet moeten doorgaan, ook al kost dit banen. Dat zegt Samsom zaterdag in dagblad De Telegraaf.

‘Samsom: juist in de crisis moeten we nivelleren’›

 NRC 13.07.2013 De nivelleringsplannen van het kabinet moeten doorgaan. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom zaterdag in een interview met De Telegraaf. Hij zegt er juist in crisistijd voor te willen zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet de dupe worden.

Bezuinigingspakket bevat nog veel onzekerheden

Trouw 13.07.2013 Minister Dijsselbloem van financiën is een optimist. Het kabinet is er volgens hem nagenoeg uit hoe zes miljard euro extra kan worden gesneden in de begroting voor 2014. We sluiten zonder problemen in augustus daarover een akkoord, aldus Dijsselbloem gisteren voor de laatste vergadering van de ministerraad voor de zomervakantie.

Dijsselbloem optimistisch over bezuinigingen

Telegraaf  13.07.2013 DEN HAAG – Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is optimistisch over de bezuinigingsbesprekingen in het kabinet. Hij gaat er van uit dat in augustus zonder veel problemen een akkoord kan worden gesloten. De kans dat naar aanleiding van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) de boel nog drastisch moet worden bijgesteld, is volgens Dijsselbloem niet groot.  Lees verder

De hordenloop van het kabinet richting de Senaat

VK 12.07.2013  Premier Mark Rutte en de zijnen staat een aantal politieke veldslagen te wachten na de zomer. De rust van het reces zal van korte duur zijn, want half augustus moet het kabinet vol aan de bak om het eind van het jaar te halen. In de eerste helft van 2013  sloten de ministers akkoord na akkoord en kondigde minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën steeds hogere bezuinigingen aan voor 2014. Het leeuwendeel van de plannen moet nog door Tweede en Eerste Kamer. Maar de oppositie is nog verre van overtuigd.

Lees ook VVD en PvdA eens over invulling bezuiniging van 6 miljard – 12/07/13

Lees ook Zijlstra start vast met onderhandelingen: ‘Stop met optimistische oproepen’ – 10/07/13

Lees ook Het politieke jaar 2012-13 (2); akkoord op akkoord en de strijd om 6 miljard – 05/07/13

Asscher kan zich ‘nauwelijks voorstellen’ dat Senaat gaat dwarsliggen

VK  112.07.2013 Volgens vicepremier Lodewijk Asscher wordt de rol van de Eerste Kamer in het huidige kabinet ‘ten onrechte geproblematiseerd’. Hij verwacht niet dat de Senaat voorstellen om louter politieke redenen zal wegstemmen. Dat zei Asscher in een gesprek met radio 1.

‘Mijn ervaring is dat als je gewoon een inhoudelijk goed verhaal hebt en uitlegt waarom wetten in het belang zijn van Nederland, de Eerste Kamer met die wetten instemt. Ik heb daar nog geen bloedneuzen opgelopen’, aldus Asscher. Hij wijst erop dat hij tot nu toe zo’n negen à tien wetten door de Senaat heeft geloodst.

Dijsselbloem optimistisch over bezuinigingen

Trouw 12.07.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is optimistisch over de bezuinigingsbesprekingen in het kabinet. Hij gaat er van uit dat in augustus zonder veel problemen een akkoord kan worden gesloten. De kans dat naar aanleiding van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) de boel nog drastisch moet worden bijgesteld, is volgens Dijsselbloem niet groot

Dijsselbloem optimistisch over bezuinigingen

NU 12.07.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is optimistisch over de bezuinigingsbesprekingen in het kabinet.  Bekijk video – Hij gaat er van uit dat in augustus zonder veel problemen een akkoord kan worden gesloten. De kans dat naar aanleiding van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) de boel nog drastisch moet worden bijgesteld, is volgens Dijsselbloem niet groot.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem Bezuingingen CPB

Dijsselbloem optimistisch

Telegraaf 11.07.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is optimistisch over de bezuinigingsbesprekingen in het kabinet. Hij gaat er van uit dat in augustus zonder veel problemen een akkoord kan worden gesloten. De kans dat naar aanleiding van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) de boel nog drastisch moet worden bijgesteld, is volgens Dijsselbloem niet groot.

Gerelateerde artikelen;

11-07:  ’Terug naar 19% btw’

28-06:  ‘Tekort niet boven 3 procent’

19-06:  Kabinet: 6 miljard bezuinigen

VVD en PvdA eens over invulling bezuiniging van 6 miljard

VK 12.07.2013  Het kabinet-Rutte II gaat vandaag na de laatste ministerraad voor de zomervakantie uiteen met een invulling in potlood van de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Pas als na half augustus de nieuwste economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) bekend zijn, worden de maatregelen definitief ingevuld.

Kabinet gaat akkoord met nieuwe pensioenwet

Elsevier 12.07.2013 De minsterraad is vrijdag akkoord gegaan met het nieuwe pensioensysteem van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken). De pensioenwet gaat in 2015 in en moet volgens Klijnsma pensioenpremies omlaag brengen. De pensioenfondsen voorspelden afgelopen week dat de nieuwe regels juist tot een premiestijging leiden. Volgens de fondsen is de stijging groter dan de premieverlaging die ook in 2015 van kracht wordt.

Klijnsma baseert haar positieve voorspellingen op de becijfering van De Nederlandsche Bank (DNB). Die laat een positief saldo zien van de pensioenmaatregelen van het kabinet.

Kabinet akkoord met pensioenvoorstellen Klijnsma

NRC 12.07.2013 Het kabinet is vandaag, op de laatste dag voor het zomerreces, akkoord gegaan met de pensioenvoorstellen van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Lees verder

VVD en PvdA zijn het in hoofdlijnen eens over pakket van 6 miljard›

NRC  11.07.2013  VVD en PvdA zijn het in hoofdlijnen eens over de invulling van het bezuinigingspakket van 6 miljard euro voor 2014 en verder. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet aan NRC.

Lees meer:

26 jun Overeenstemming in coalitie: budget zorg in 2015 omlaag ›

26 jun Samsom: lage inkomens ontzien bij bezuinigingen – oppositie kritisch ›

14 jun Dijsselbloem over cijfers CPB: het valt mee en het valt tegen ›

13 jun CPB: tekort van 3,7 procent – ‘6 miljard besparen genoeg?’ ›

13 jun Coalitie: maximaal 6 miljard euro aan bezuinigingen in 2014 ›

Extra bezuinigingspakket van zes miljard ligt klaar

Elsevier 11.07.2013 Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het in grote lijnen eens over het extra bezuinigingspakket van zes miljard euro. Ziekenhuizen en artsen moeten de kosten drukken en laten uitbetalen van geld uit ‘Stamrecht BV’ moet economie een impuls geven. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet aan NRC Handelsblad donderdag.

In maart presenteerde minister Dijsselbloem van Financiën (PvdA) al een aantal bezuinigingsmaatregelen ter waarde van 3,3 miljard euro, bovenop het bezuinigingspakket van 16 miljard euro uit het Regeerakkoord. Maar daar bleek in juni nog eens 2,7 miljard euro bij te moeten.

zie ook;

Nog geen begrotingsakkoord, de coalitie praat in augustus verder›

NRC 10.07.2013 Overleg tussen coalitiepartijen VVD en PvdA heeft vandaag nog niet kunnen leiden tot een akkoord over de bezuinigingen van zes miljard voor volgend jaar. Het overleg wordt half augustus hervat.  Kringen rond de coalitie hebben dat vanavond tegenover nu.nl verklaard na het beraad.

Lees meer;

27 jun Wientjes: verkoop ‘tafelzilver’ als ABN Amro en SNS in plaats van te bezuinigen ›

26 jun Overeenstemming in coalitie: budget zorg in 2015 omlaag ›

26 jun Kamer debatteert over zes miljard extra bezuinigingen ›

23 jun Plasterk wil niet vooruitlopen op einde aan sociaal akkoord ›

22 jun ‘Zes miljard bezuinigen betekent einde van sociaal akkoord’ ›

Nog geen begrotingsakkoord

Telegraaf 10.07.2013 De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen akkoord over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn. Het overleg wordt half augustus voortgezet. Kringen rond de coalitie hebben dat woensdag gezegd na beraad tussen de top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD).

Gerelateerde artikelen;

10-07:  Beraad over extra bezuinigingen

10-07:  Bezuiniging pensioen in gevaar

Nog geen begrotingsakkoord in coalitie

NU 10.07.2013 De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen akkoord over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn. Het overleg wordt half augustus voortgezet. Kringen rond de coalitie hebben dat woensdag gezegd na beraad tussen de top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD). Volgens de NOS is de coalitie al een eind op weg met de bezuinigingen.

Gerelateerde artikelen;

Nog geen begrotingsakkoord in coalitie

Trouw 10.07.2013 De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen akkoord over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn. Het overleg wordt half augustus voortgezet. Kringen rond de coalitie hebben dat woensdag gezegd na beraad tussen de top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD).

Nog geen begrotingsakkoord in coalitie

NU 10.07.2013 De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen akkoord over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn. Het overleg wordt half augustus voortgezet. Kringen rond de coalitie hebben dat woensdag gezegd na beraad tussen de top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD).

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begrotingsakkoord

Coalitie in beraad over extra bezuinigingen

NU 10.07.2013 De top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD) buigen zich woensdag over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn. Een definitief besluit hierover wordt pas in augustus genomen, maar volgens ingewijden hoopt de coalitie woensdag al een flink eind te komen. Het overleg vindt plaats op het ministerie van Financiën.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Bezuinigingen

Coalitie in beraad over extra miljardenbezuinigingen

Trouw 10.07.2013 De top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD) buigen zich woensdag over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn. Een definitief besluit hierover wordt pas in augustus genomen, maar volgens ingewijden hoopt de coalitie woensdag al een flink eind te komen. Het overleg vindt plaats op het ministerie van Financiën.

Beraad over extra bezuinigingen

Telegraaf 10.07.2013  De top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD) buigen zich woensdag over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn. Een definitief besluit hierover wordt pas in augustus genomen, maar volgens ingewijden hoopt de coalitie woensdag al een flink eind te komen. Het overleg vindt plaats op het ministerie van Financiën.

Gerelateerde artikelen;

10-07:  Bezuiniging pensioen in gevaar

10-07:  Dijsselbloem irriteert Zijlstra

03-07:  ‘Maatregelen worden ingrijpend’

Zijlstra start vast met onderhandelingen: ‘Stop met optimistische oproepen’

VK 10.07.2013 ‘Hou nou toch op met dit soort oproepen’, stelde VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag tegen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en zijn eigen premier Mark Rutte. In de kolommen van de Telegraaf hekelde hij de verzoeken van het kabinet en coalitiepartner PvdA aan de burger om het geld te laten rollen. Zijlstra bijt met zijn kritiek het spits af van nieuwe onderhandelingen tussen de coalitiepartners: in het najaar moet nog eens 6 miljard aan bezuinigingen worden begroot.

Lees ook VVD’er Zijlstra: stop met roep om geld uit te geven – 10/07/13

Lees ook Zijlstra zuinig over uitspraken Samsom – 25/06/13

Lees ook Samsom en Zijlstra zijn het eens: volgend jaar 6 miljard euro extra bezuinigen – 13/06/13

VVD-leider vindt consumptie-oproepen zinloos

NU 10.07.2013 Het moet afgelopen zijn met de oproepen aan burgers om hun geld te laten rollen. Dat stelt VVD-leider Halbe Zijlstra woensdag in De Telegraaf. De irritatie van Zijlstra leidt tot hoongelach bij de oppositie. PVV-leider Geert Wilders reageert honend en noemt de uitlatingen van Zijlstra hypocriet. “Zijlstra boos? Wie verhoogde de btw, de inkomstenbelasting en het eigen risico? De belastingheks? Oh nee, Zijlstra van de VVD!”, twittert de PVV-leider.

VVD’er Zijlstra: stop met roep om geld uit te geven

Trouw 10.07.2013 Het moet afgelopen zijn met de oproepen aan burgers om hun geld te laten rollen. Dat stelt VVD-leider Halbe Zijlstra woensdag in De Telegraaf.

‘Hou nou toch op met dit soort oproepen. Mensen hebben dondersgoed door dat het de overheid is die te veel geld uitgeeft. Zolang daar niets aan gebeurt, moet je niet van Nederlanders verwachten dat ze de knip gaan trekken’, aldus Zijlstra.

Zijlstra: stop eens met dat gezeur over meer geld uitgeven!

Elsevier 10.07.2013 Het moet maar eens afgelopen zijn met het gejammer van de politiek over burgers die te weinig geld uitgeven. Nederlanders ergeren zich groen en geel aan de oproepen om meer geld uit te geven. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra woensdag in De Telegraaf. Zijlstra doelt onder anderen op minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem die wil dat ouderen meer van hun kapitaal gaan uitgeven, investeren of aan hun kinderen schenken. Maar het is niet alleen de PvdA die in de persoon van Dijsselbloem en Diederik Samsom burgers probeert te overtuigen om meer geld uit te geven. Premier Mark Rutte, partijgenoot van Zijlstra, kan er ook wat van.

zie ook;

Dijsselbloem irriteert Zijlstra

Telegraaf 10.07.2013 VVD-fractieleider Zijlstra ergert zich groen en geel aan PvdA-minister Dijsselbloem (Financiën) die denkt dat de economie uit het slop kan worden getrokken als ouderen meer gaan uitgeven. Het moet afgelopen zijn met de vrijblijvende oproepen aan burgers om hun geld te laten rollen.

Gerelateerde artikelen

08-07:  Minister: ouderen moeten meer uitgeven

25-06:  Dijsselbloem steunt Samsom

Tegenvaller kabinet dreigt

Telegraaf 10.07.2013 Voor het kabinet dreigt een miljardentegenvaller als gevolg van de nieuwe pensioenregels die in 2015 moeten ingaan. Het kabinet rekent erop dat de pensioenpremies straks fors dalen door een verlaging van de pensioenopbouw. Voor de schatkist betekent dit een extraatje van bijna 3 miljard euro. Maar de pensioenfondsen verwachten dat de nieuwe, strengere pensioenregels de premies juist opdrijven. De meevaller voor de schatkist slaat dan om in een tegenvaller van mogelijk zo’n 4 miljard.

Gerelateerde artikelen;

05-07:  Pensioen niet extra gekort

05-07:  Pensioen bij overname

01-07:  Hogere pensioenpremies maar minder pensioen

Pensioenplan zorgt voor belastingtegenvaller van 4 miljard›

NRC 10.07.2013 Als de pensioenvoorstellen van staatssecretaris Klijnsma worden ingevoerd, moet het kabinet rekening houden met een belastingtegenvaller van bijna 4 miljard euro.

Lees meer1 jul ‘Hogere inleg pensioenpremie voor minder pensioenopbouw’ ›

26 jun Overeenstemming in coalitie: budget zorg in 2015 omlaag ›

25 jun Het pensioenoverleg heeft nog niks opgeleverd ›

24 jun Bonden: jongeren kunnen niet genoeg pensioen opbouwen ›

22 jun  Kabinet zet pensioenplan sociale partners op zijspoor ›

‘Miljardenbezuiniging pensioenen in gevaar’

Trouw 10.07.2013 Het kabinet kan niet de geplande 3 miljard euro bezuinigen op pensioenen, als de nieuwe pensioenregels worden uitgevoerd. Dat meldden betrokkenen aan de NOS.

Meer over:  Pensioen  Kabinet-Rutte II  Economie Politiek Consument

‘Jongeren vrezen voor pensioen’

Raad van State kraakt pensioenplan

Pensioenfonds ABP: kans op een tweede korting aanzienlijk

50PLUS wil pensioenplan van tafel

Bezuiniging pensioen in gevaar

Telegraaf 10.07.2013 Het kabinet kan niet de geplande 3 miljard euro bezuinigen op pensioenen, als de nieuwe pensioenregels worden uitgevoerd. Dat meldden betrokkenen aan de NOS. Volgens de nieuwe regels wordt de premie die werkgevers en werknemers betalen voor het pensioen op een nieuwe manier berekend. In de praktijk betekent dit voor veel fondsen dat de premie omhoog gaat. Om de bezuinigingen van het kabinet te halen, moet de premie juist omlaag.

‘Bezuiniging op pensioenen in gevaar’

NU 10.07.2013 De geplande bezuinigingen van 2,9 miljard euro op pensioenen zijn niet haalbaar, als de nieuwe pensioenregels worden uitgevoerd. Dat melden betrokkenen woensdag aan de NOS. Het kabinet wil bezuinigen door het verlagen van de pensioenopbouw en de premie.

NRC Handelsblad meldt dat de voorstellen door een verwachte stijging van pensioenpremies juist voor een belastingtegenvaller van bijna 4 miljard euro zou zorgen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Pensioen

‘Overheid, doe eens wat aan de werkloosheid in plaats van aan het tekort’

VK 08.07.2013 Momenteel stijgt de werkloosheid in Nederland hard en de overheid doet er niets aan. Dat is heel erg. Waarom? Omdat werkloosheid één van de ergste dingen is die mensen kan overkomen. Het is bekend dat werklozen ongelukkiger zijn dan werkenden. Het is ook bekend dat langdurige werkloosheid littekens bij mensen achterlaat. Langdurig werklozen raken beschadigd en komen er niet meer geheel bovenop.

Publieke omroep komt met acties tegen bezuinigingen

VK 08.07.2013 De publieke omroep (NPO) laat een tweede bezuinigingsronde niet zomaar over zijn kant gaan. Het vorige kabinet kortte de omroepen al voor 200 miljoen euro, deze kabinetsperiode komt daar 100 miljoen bij. Vrijdag besloten de omroepbazen dat zij gezamenlijk in protest zullen komen.

Meer over: Nederlandse publieke omroep Televisie Politiek Kabinet-Rutte II Omroepen

* NPO vindt ook dat tv-sterren salaris moeten inleveren

* Kamer praat over toekomst publieke omroep

* ‘Budget NPO te veel afhankelijk van politiek’

* Zeven presentatoren NPO verdienen nog te veel

‘Publieke omroep gaat actievoeren tegen extra bezuinigingen’

NRC 08.07.2013 De publieke omroep gaat een ‘publieksvriendelijke’ protestactie voeren tegen de voorgenomen extra bezuiniging van 100 miljoen euro. Dat hebben de omroepdirecteuren en de leiding van de NPO vrijdag besloten, melden Broadcast Magazine en De Volkskrant. Lees verder

Economen: ‘Nederland bijna uit recessie’

Trouw 08.07.2013 De Nederlandse economie vertoont in het tweede kwartaal van dit jaar nog een kleine krimp van 0,3 procent, maar daarna zet het herstel in. Dat hebben de Rotterdamse economen Philip Hans Franses en Bert de Groot, beiden hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, maandag voorspeld.

CDA en D66: kabinet gaat botsen met Eerste Kamer

VK 08.07.2013 Wat de oppositie in de Eerste Kamer betreft kan het kabinet zich na het reces opmaken voor flinke problemen. De leiders van de oppositiepartijen CDA en D66 in de senaat kondigen aan tegen tal van voorstellen te stemmen die het kabinet ze vanaf september voorlegt.

De te dwarsbomen kabinetsmaatregelen komen uit het regeerakkoord, het sociaal akkoord, het zorgakkoord en het woonakkoord. ‘De Eerste Kamer toetst, met het eigen verkiezingsprogramma in de hand, de kwaliteit van wetgeving’, zei de senaatsfractievoorzitter van D66, Roger van Boxtel, tegen de NOS. ‘Iemand die zegt dat de Eerste Kamer helemaal niet politiek oordeelt, is niet van deze tijd.’

Meer over: Kabinet-Rutte II Politiek CDA D66

Pechtold: kabinet moet kiezen in partnerpartijen

Rutte en Schultz volgende week op handelsmissie naar Texas

Het politieke jaar 2012-13 (2); akkoord op akkoord en de strijd om 6 miljard

Van Rijn schrapt 10 uursgrens pgb

‘Vooral ouderen moeten meer uitgeven’

NU 08.07.2013 De oproep van premier Mark Rutte om een huis of een auto te kopen, moeten vooral ouderen zich aantrekken.  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat gezegd in een interview met Vrij Nederland.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem

Minister: vooral ouderen moeten meer uitgeven

Telegraaf 08.07.2013 De oproep van premier Mark Rutte om een huis of een auto te kopen, moeten vooral ouderen zich aantrekken. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat gezegd in een interview met Vrij Nederland. Notarissen pleitten vorige week in De Telegraaf voor een verhoging van de vrijstelling voor eenmalige schenkingen en versoepeling van de voorwaarden (lees hier meer). Volgens hen zou dit een positieve impuls geven aan de woningmarkt als jongeren dit geld besteden aan aankoop van een woning.

Gerelateerde artikelen;

27-06:  Helft Nederlanders beknibbelt op boodschappen

25-06:  50-plusser gaat niet kleiner, maar juist groter wonen

25-06:  Samsom: mensen moeten uitgeven

Dijsselbloem: vooral ouderen moeten meer uitgeven

Trouw 08.07.2013 De oproep van premier Mark Rutte om een huis of een auto te kopen, moeten vooral ouderen zich aantrekken. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat gezegd in een interview met Vrij Nederland.

Meer over: Kabinet-Rutte II Schuldencrisis Jeroen Dijsselbloem Politiek Economie Economische crisis

Rekenkamer: niet duidelijk of bezuiniging gehaald is

Dijsselbloem verkent steun bij fractievoorzitters voor nieuwe bezuinigingen

Lagarde: IMF verlaagt waarschijnlijk groeiverwachtingen›

NRC 07.07.2013  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt hoogstwaarschijnlijk deze week de groeivooruitzichten voor de mondiale economie vanwege de tragere groei in de opkomende landen. Dat liet IMF-voorzitter Christine Lagarde vandaag weten volgens persbureau Reuters.

Medio april verlaagde het IMF ook al de groeiverwachtingen. Het fonds stelde de groei toen bij van 3,5 naar 3,3 procent, hetgeen nog wel altijd nipt boven de groei van 3,2 procent over 2012 is.

Lees meer:

7 mei Lezing Lagarde op UvA verstoord – ‘demonstranten boos op organisatie’ ›

21 apr IMF beoordeelt wereldeconomie somber: focus op groei en banen ›

Sommer: ‘Na acht maanden zie je licht verbijsterd hoe snel Rutte-II versleten is’

VK 07.07.2013 De razendsnelle terugkeer van de scepsis is niet iets om tevreden op terug te kijken, vindt Martin Sommer. Waar heb ik het afgelopen jaar de plank misgeslagen? Het parlementaire jaar is donderdagavond zoals altijd afgesloten met een rijsttafel in Nieuwspoort en dansen toe. Het hoort er ook bij om af en toe aan maoïstische zelfkritiek te doen, vooral als je week in week uit anderen de maat neemt. Het is pas acht maanden sinds het regeerakkoord trots werd gepresenteerd. Bruggen slaan! Ik schreef meteen abusievelijk over ‘bruggen bouwen’, maar belangrijker is het enthousiasme dat uit dat eerste stukje over dit kabinet opsteeg.

Roemer: sociale partners gaan niet akkoord met 6 miljard

Elsevier 07.07.2013 SP-leider Emile Roemer zegt dat de sociale partners de stekker uit het Sociaal Akkoord moeten trekken als het kabinet de aangekondigde bezuinigingen van 6 miljard euro doorzet. Dat bedrag staat volgens Roemer ‘haaks’ op het Sociaal Akkoord waarin bezuinigingen juist in de ijskast werden gezet. Met 6 miljard euro aan extra bezuinigingen ‘kunnen ze nooit akkoord gaan en dat zullen ze ook niet doen’, aldus Roemer. In het Sociaal Akkoord waren juist eerder voorgestelde maatregelen die 4,3 miljard euro kunnen opleveren in de ijskast gezet.

Roemer: kabinet heeft eigenlijk al einde aan sociaal akkoord gemaakt

NRC 07.07.2013 Het kabinet van PvdA en VVD heeft “eigenlijk” al een streep gezet door het sociaal akkoord. Dat zegt Emile Roemer in een interview met NU.nl. Hij stelt dat de sociale partners nooit akkoord kunnen gaan met nieuwe bezuinigingen van 6 miljard euro. Lees verder

Lees meer;

26 jun Samsom: lage inkomens ontzien bij bezuinigingen – oppositie kritisch ›

22 jun Kabinet zet pensioenplan sociale partners op zijspoor ›

13 jun Roemer: kabinet bezuinigt economie kapot – GroenLinks: focus op werkloosheid ›

12 jun ‘Nieuwe WW mag niet ten koste gaan van koopkracht’ ›

29 mei Dijsselbloem hoort eis 2,8 procent ‘voor het eerst’, maar is niet verrast ›

‘Sociale partners moeten bezuinigingen niet accepteren’

Roemer verwacht niet dat partners akkoord zullen gaan met maatregelen

NU 07.07.2013 De sociale partners moeten de stekker uit het sociaal akkoord trekken als het kabinet doorgaat met de bezuinigingsoperatie van zes miljard euro voor 2014. Bekijk video – Dat zegt SP-leider Emile Roemer in een interview met NU.nl.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Emile Roemer Sociaal Akkoord

‘Knot en Weidmann tegen renteverlaging’

NU 07.07.2013 De noordelijke eurolanden hebben afgelopen week een nieuwe renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) geblokkeerd. Dat meldde het Duitse tijdschrift Der Spiegel zondag.

ECB-hoofdeconoom Peter Praet zou voor de rentevergadering van vorige week donderdag met steun van ECB-president Mario Draghi een voorstel voor een renteverlaging van 0,5 naar 0,25 procent hebben voorbereid. Onder meer de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann en zijn Nederlandse collega Klaas Knot zouden zich echter tegen het voorstel hebben verzet.

‘IMF verlaagt groeiprognose wereldeconomie’

NU 07.07.2013 De groei van de internationale economie valt dit jaar nog iets zwakker uit dan eerder gedacht. Vooral in opkomende economieën is de vooruitgang minder sterk dan verwacht.  Dat stelde IMF-presidente Christine Lagarde zondag.

IMF somberder over groei wereldeconomie

Trouw 07.07.2013 De groei van de internationale economie valt dit jaar nog iets zwakker uit dan eerder gedacht. Vooral in opkomende economieën is de vooruitgang minder sterk dan verwacht. Dat stelde IMF-president Christine Lagarde zondag.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt dinsdag met nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. In april werd nog een groei met 3,3 procent voorspeld.

ECB-hardliner: lage rente lost crisis niet op, sneller hervormen wel

NRC 07.07.2013 Jens Weidmann, een van de hardliners binnen het 23-koppige bestuur van de ECB, zegt dat diezelfde Europese Centrale Bank de eurocrisis niet kan oplossen. Hij reageert hiermee op de keuze van de bank om de rente op recordlaagte te houden. Lees verder

‘ECB kan de crisis niet verhelpen’

Telegraaf 07.07.2013 Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) kan de economische crisis in de eurozone niet oplossen. Daarvoor zijn structurele hervormingen en strengere begrotingsafspraken noodzakelijk. Dat stelde de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann zondag op een congres in het Franse Aix-en-Provence.

Het politieke jaar 2012-13 (2); akkoord op akkoord en de strijd om 6 miljard

VK 06.07.2013 Het politieke seizoen ’12 – ’13 is ten einde, het lange zomerreces begint. Volkskrant.nl blikt in twee delen terug op de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Deel 2: over de akkoordenstorm en ‘niet zo somberen’.

Lees ook Het politieke jaar 2012-13; OPROER en hoe een gitarist het kabinet moest verlaten – 04/07/13

Pechtold: kabinet moet kiezen in partnerpartijen

Trouw 06.07.2013 Het kabinet moet een heldere keuze maken in partijen met wie het wil samenwerken. Pas dan kan er tempo worden gemaakt met het beleid. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in TROS Kamerbreed.

Nu kijkt het kabinet steeds weer naar andere partijen. Dat schiet niet op, vindt Pechtold. De regering kent volgens hem ‘de stokpaardjes van het constructieve midden” en weet dus precies op welk terrein er zaken valt te doen met een oppositiepartij.

‘Kabinet moet kiezen’ een

Telegraaf 06.07.2013  Het kabinet moet een heldere keuze maken in partijen met wie het wil samenwerken. Pas dan kan er tempo worden gemaakt met het beleid. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in TROS Kamerbreed.

‘Kabinet moet kiezen met wie het wil samenwerken’

Duidelijke keuze volgens Pechtold noodzakelijk om tempo te kunnen maken

NU 06.07.2013 Het kabinet moet een heldere keuze maken in partijen met wie het wil samenwerken. Pas dan kan er tempo worden gemaakt met het beleid.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kabinet Rutte II D66 Alexander Pechtold

‘Politiek Den Haag grootste rem op economie’

Kabinet zoekt ‘keer op keer instabiele meerderheden’

NU 05.07.2013 Politiek Den Haag is de grootste rem op het herstel van de economie. Dat stelde D66-leider Alexander Pechtold vrijdag in televisieprogramma Nieuwsuur. Pechtold denkt dat het vertrouwen pas terugkeert als helderheid wordt geschapen ”over zaken die voor iedereen belangrijk zijn: een baan, een huis, een opleiding, pensioenen”. Volgens D66 kan het niet zo zijn dat het kabinet ”keer op keer instabiele meerderheden” zoekt, omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

‘Politiek Den Haag grootste rem’

Telegraaf 05.07.2013 Politiek Den Haag is de grootste rem op het herstel van de economie. Dat stelde D66-leider Alexander Pechtold vrijdag in televisieprogramma Nieuwsuur. Pechtold denkt dat het vertrouwen pas terugkeert als helderheid wordt geschapen „over zaken die voor iedereen belangrijk zijn: een baan, een huis, een opleiding, pensioenen”. Volgens D66 kan het niet zo zijn dat het kabinet „keer op keer instabiele meerderheden” zoekt, omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen;

02-07:  Uitleg verbaast Pechtold

01-07:  Pechtold: overleg mislukt

01-07:  Opnieuw overleg D66 en GL

28-06:  ‘Positief gesprek’ kabinet

27-06:  ‘Burger is bezuinigen beu’

Oppositie hekelt gebrek aan resultaten kabinet

Trouw 05.07.2013 Partijleiders Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP) en Kees van der Staaij (SGP) zien veel ambitie bij het kabinet, maar nog weinig resultaten. De samenwerking tussen coalitiepartijen VVD en PvdA is moeizaam, zeiden de oppositieleiders vrijdag in programma Nieuwsuur. Pechtold stelde zelfs dat ‘Politiek Den Haag de grootste rem is op het herstel van de economie.’

Inflatie in Nederland bijna dubbel zo hoog als in eurozone

Elsevier 04.2013 Het inflatiecijfer in Nederland blijft ongekend hoog. Met een gemiddelde van 2,9 procent bedraagt de inflatie bijna het dubbele van het gemiddelde van de eurozone. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau voor de Statistiek. In mei waren de prijzen al gestegen naar een gemiddelde van 2,8 procent. In de maand juni kwam daar nog een promille bij.

Dure benzine is de hoofdoorzaak voor de inflatiestijging. De gemiddelde benzineprijs kwam in juni uit op 1,73 euro. De benzineprijs, en daarmee de inflatie, is zo hoog omdat in oktober het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent ging.

zie ook:

Inflatie stijgt tot 2,9 procent

Trouw 04.07.2013 De inflatie in Nederland is in juni gestegen naar 2,9 procent, van 2,8 procent een maand eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt. Ook in de eerste helft van dit jaar kwam de inflatie uit op gemiddeld 2,9 procent, het hoogste halfjaarlijkse niveau in meer dan 10 jaar.

Meer over: Economie

Werkloosheid eurozone hoger dan gedacht

Bezuiniging op les in buitenland afgezwakt

Trouw 04.07.2013 Er blijft nog 2,1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor onderwijs in het buitenland. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten.

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) zou eigenlijk de gehele subsidie van 8,2 miljoen euro verliezen. Minister Jet Bussemaker vond het niet nodig om de subsidieperiode te verlengen.

Bezuiniging op les in buitenland afgezwakt

NU 04.07.2013 Er blijft nog 2,1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor onderwijs in het buitenland. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten. De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) zou eigenlijk de gehele subsidie van 8,2 miljoen euro verliezen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Onderwijs

De eenzijdige nadruk op snijden breekt de coalitie langzaam op

Trouw 03.07.2013 Nederland is de bezuinigingen moe. Elk kwartaal meet het Sociaal en Cultureel Planbureau de stemming in de samenleving en dit kwartaal valt vooral op dat het draagvlak voor de inzet van het kabinet krimpt.

‘Nederland geeft verkeerd signaal af met begroting aan EU’

NU 03.07.2013 Nederland geeft een verkeerd signaal af in de voorjaarsnota richting Brussel door de tegenvaller op de Europese begroting alvast ruim in te boeken in de begroting.

Nederland zal dit jaar meer aan de Europese begroting moeten bijdragen dan voorzien, zo werd in mei bekend. Voor Nederland gaat het om een bedrag van 350 miljoen euro, maar dat kan in het slechtste scenario oplopen tot meer dan 500 miljoen. Dat in de Voorjaarsnota, het overzicht van de begroting over 2013, al rekening gehouden met de extra afdrage is volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum een volledig verkeerd signaal, zo laat hij weten aan NU.nl.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Europese begroting Europese Unie Eddy van Hijum

‘Maatregelen worden ingrijpend’

Telegraaf 03.07.2013 In het bezuinigingspakket van 6 miljard euro waarover het kabinet deze zomer beslist, zullen „ingrijpende maatregelen” en „vergaande hervormingen” zitten. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën kondigde dat woensdag aan in een Kamerdebat over de voorjaarsnota, de tussenstand van de lopende begroting.

‘Bezuinigingsmaatregelen worden ingrijpend’

Trouw 03.07.2013 In het bezuinigingspakket van 6 miljard euro waarover het kabinet deze zomer beslist, zullen ‘ingrijpende maatregelen’ en ‘vergaande hervormingen’ zitten. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën kondigde dat woensdag aan in een Kamerdebat over de voorjaarsnota, de tussenstand van de lopende begroting.

Dijsselbloem sluit bezuinigingen op sociale zekerheid niet uit

NU 03.07.2013 Minister Dijsselbloem (Financiën) sluit ingrijpende bezuinigingsmaatregelen in de sociale zekerheid en de zorg niet uit. Dit heeft hij woensdag gezegd in een debat met de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Bezuinigingen Begrotingstekort

Op zoek naar de 6 miljard euro aan bezuinigingen

Trouw 03.07.2013 Wat gebeurt er met de WW, de hoogte van uitkeringen, de zorg? En met welke partijen vormen VVD en PvdA straks de bezuinigingscoalitie? Volg de ontwikkelingen in dit live dossier.

Uitleg verbaast Pechtold

Telegraaf 02.07.2013 D66-leider Alexander Pechtold heeft dinsdag verbaasd gereageerd op uitspraken van premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dat overleg van het kabinet met zijn partij en GroenLinks over de kindregelingen en het hoger onderwijs „niet mislukt“ is.

Gerelateerde artikelen

01-07:  Studenten blij met D66 en GL

01-07:  Pechtold: overleg mislukt

‘Gesprekken met oppositie niet mislukt’

Minister Dijsselbloem hoopt in augustus gesprekken te hervatten

NU 02.07.2013 De gesprekken met oppositiepartijen GroenLinks en D66 over onderdelen van het regeerakkoord zijn niet mislukt, maar opgeschort.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: GroenLinks D66 Regeerakkoord

Dijsselbloem: ‘gesprekken met GroenLinks en D66 niet mislukt, maar opgeschort’

Trouw 02.07.2013 Voor de afronding van de begroting in augustus zal minister Dijsselbloem (Financiën) weer praten om D66 en GroenLinks om steun te krijgen voor een deel van het kabinetsbeleid. Dat zei de minister dinsdag bij RTL Z.  ‘Het gesprek is niet mislukt, maar even opgeschorst. Ik hoop dat we voor de afronding van de begroting in augustus weer verder kunnen praten’, aldus Dijsselbloem. Het overleg met D66-leider Alexander Pechtold en GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik en leden van het kabinet was maandagavond afgebroken omdat partijen het niet eens konden worden.

Pechtold: overleg niet voor niks afgebroken

Trouw 02.07.2013 D66-leider Alexander Pechtold heeft dinsdag verbaasd gereageerd op uitspraken van premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dat overleg van het kabinet met zijn partij en GroenLinks over de kindregelingen en het hoger onderwijs ‘niet mislukt’ is.

Studenten blij met D66 en GL

Telegraaf 01.07.2013 Studentenvakbond LSVb is blij dat D66 en GroenLinks maandag tijdens het overleg met het kabinet „hun poot hebben stijf gehouden”. Dat zei voorzitter Jorien Janssen maandag nadat bekend werd dat de onderhandelingen zijn stukgelopen.

Kabinetsoverleg met oppositie afgebroken

Elsevier 01.07.2013  Het overleg tussen het kabinet en oppositiepartijen D66 en Groenlinks is afgebroken. Maandagavond probeerde het kabinet de oppositie achter bezuinigingsplannen uit het regeerakkoord te krijgen, maar dat is mislukt.  D66-leider Alexander Pechtold and Groenlinks-leider Bram van Ojik meldden na tweeënhalf uur dat de onderhandelingen zijn gestopt. Zij waren het niet eens met de bezuiniginsplannen. De begroting voor 2014 moet in augustus af zijn. Omdat coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben, moeten zij voor alle bezuinigingen steun hebben van de oppositie.

Pechtold: overleg mislukt

Telegraaf 01.07.2013 Het overleg tussen een delegatie van het kabinet en oppositiepartijen D66 en GroenLinks is op niets uitgelopen. ,,De onderhandelingen zijn afgebroken”, zei D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold maandagavond over hun gesprekken om te zien hoe zij konden helpen een aantal afspraken uit het regeerakkoord van de grond te krijgen. Het ging onder meer over regelingen voor ouders met kinderen en het hoger onderwijs.

Onderhandelingen D66 en GroenLinks afgebroken

NU 01.07.2013 Het overleg tussen een delegatie van het kabinet en oppositiepartijen D66 en GroenLinks is op niets uitgelopen. ”De onderhandelingen zijn afgebroken”, zei D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold maandagavond over hun gesprekken om te zien hoe zij konden helpen een aantal afspraken uit het regeerakkoord van de grond te krijgen. Het ging onder meer over regelingen voor ouders met kinderen en het hoger onderwijs.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: D66 GroenLinks Regeerakkoord

Overleg kabinet en oppositie mislukt – ‘laatste kans op steun lijkt weg’›

NRC 01.07.2013  Het overleg tussen het kabinet en oppositiepartijen D66 en GroenLinks is stukgelopen. Dat hebben de fractieleiders van beide partijen, Alexander Pechtold (D66) en Bram van Ojik (GroenLinks) vanavond bekendgemaakt. De bekendmaking volgde op twee uur onderhandelen op het ministerie van Financiën, schrijft persbureau Novum. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wil in augustus verder praten.

Lees meer;

28 jun Gesprekken kabinet, D66 en GroenLinks maandag verder ›

13 jun Roemer: kabinet bezuinigt economie kapot – GroenLinks: focus op werkloosheid ›

11 apr Oppositie reageert op akkoord – ‘waar staat dit kabinet voor?’ ›

27 mrt Ook het CDA heeft geen zin in een eventuele tussenformatie ›

Onderhandelingen met D66 en GroenLinks afgebroken

Trouw 02.07.2013 Het overleg tussen een delegatie van het kabinet en oppositiepartijen D66 en GroenLinks is op niets uitgelopen. ‘De onderhandelingen zijn afgebroken’, zei D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold maandagavond over hun gesprekken om te zien hoe zij konden helpen een aantal afspraken uit het regeerakkoord van de grond te krijgen.

juli 2, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 reacties

Geert Wilders PVV – Verzetstrijder in de 21e eeuw

Verzet tegen bezuiningingen.

Geert Wilders verzetstrijder.

”Het was hartstikke leuk, een warm bad, een geweldig begin eigenlijk”, aldus Wilders, die toegaf dat de meerderheid voor een foto met hem of een handje kwam. Toch waren er ook wel gesprekjes over de huidige situatie in ons land. ”Maar die zijn natuurlijk vluchtig.”

Tot eind juni reist Wilders door het land en misschien gaat hij na de zomervakantie nog door. Aanstaande woensdag gaat hij met de hele fractie naar Almere en binnenkort staan Volendam en Roermond op het programma.

Wilders kiest er bewust voor ook op dagen te gaan dat de Tweede Kamer vergadert, omdat hij het contact met de bevolking ook heel erg belangrijk vindt. ”Maar stemmingen in de Kamer gaan we niet laten schieten.”

De komende twee jaar blijft het staatstekort de norm met 0,6 procentpunt overschrijden.

Het Centraal Planbureau maakte vorige maand bekend dat het begrotingstekort dit jaar en volgend jaar boven de drie procent ligt. Vervolgens kwam het kabinet met een pakket extra bezuinigingsmaatregelen van 4,3 miljard euro voor 2014.

Deze week kreeg het kabinet Rutte-2 twee tegenstrijdige adviezen over het te voeren begrotingsbeleid. Volgens de president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, zijn de tegenvallende economische ontwikkelingen en de stijgende werkloosheid in ons land geen redenen om af te zien van bezuinigingen en economische hervormingen. Een dag eerder hield de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Coen Teulings, bij de presentatie van het Centraal Economisch Plan (CEP) juist een pleidooi tegen extra bezuinigingen.

Een vergelijking van de verschillende begrotingstekorten vindt u hier. Het Nederlandse begrotingstekort komt  volgens de Europese Commissie de komende twee jaar 0,6 procentpunt uit boven de Europese norm van 3 procent van het bnp. Het Nederlandse binnenlands product is 600 miljard, 0,6 procent daarvan is 3,6 miljard, pakweg de kosten van het nationaliseren van SNS Reaal. Moet Nederland dat bedrag alsnog gaan bezuinigen? Vandaar dat het kabinet 16 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen inboekte, waarmee Nederland in de prognoses van afgelopen november nog onder de 3 procent uitkwam. Maar dat was nog voor de nationalisatie van SNS Reaal

Toch kent ook de VVD een grens aan de bezuinigingsdrift. In plaats van bezuinigen willen VVD en PvdA nu zoeken naar ‘financiële ruimte’. Een beetje stoom kon uit de ketel gelaten worden door garant te staan voor de buffers van DNB en op die manier ‘gratis’ te delen in de rente van de staatsbank. 

Recent sprak de Europese begrotingstsaar Olli Rehn verlossende woorden voor het kabinet namelijk: Nederland doet het goed. 

De kerncijfers uit het CEP die twee weken geleden bekendgemaakt werden, zijn nog steeds hetzelfde. Een toelichting van het Centraal Planbureau op de ramingen die twee weken geleden werden bekendgemaakt voor de Nederlandse economie voor dit en volgend jaar. ”Hier is iets geks gaande”, zei CPB-directeur Coen Teulings.

Zie ook: Centraal Economisch Plan 2013

Coen Teulings waarschuwde terughoudend te zijn met nieuw bezuinigingen. Het kabinet kondigde begin deze maand aan volgend jaar vier miljard extra te bezuinigen om aan de norm te voldoen. CPB-voorzitter Coen Teulings zei vorige week dan ook dat de slechte huizenmarkt zorgt voor een slecht consumentenvertrouwen, wat weer de voornaamste reden is van de krimp van de economie. Wel was hij positief over de toekomst.

DNB-president Klaas Knot denkt dat de ergste daling achter de rug is. DNB-president Klaas Knot zegt daarom dat het kabinet moet doorzetten met de extra 4,5 miljard euro aan bezuinigingen om volgend jaar het begrotingstekort onder 3 procent te krijgen. Notabene het CPB publiceerde gisteren juist een studie met veel munitie voor tegenstanders van forse bezuinigingen. Die zouden een economie in recessie extra beschadigen.

Lees hier het hele jaarverslag van DNB Open pdf (3,9 MB)

SP-leider Emile Roemer zegt: ‘In plaats van zich blind te staren op nieuwe bezuinigingen zou het kabinet moeten werken aan herstel van vertrouwen. Deze Cijfers laten zien dat keihard bezuinigen voor meer onzekerheid en onrust zorgt, Rutte II maakt wat dat betreft precies dezelfde fout als Rutte I. We moeten juist nu investeren en zorgen dat mensen aan het werk komen en aan het werk blijven. Inmiddels zeggen bijna alle economen dat extra bezuinigingen averechts zullen uitpakken. Iedereen ziet het, behalve die politici die nu alweer onderhandelen over nieuwe forse bezuinigingen.’.

Het lijkt wel alsof Geert onraad ruikt en op weg is naar de volgende 2e kamerverkiezingen !!!

Valt kabinet Rutte II dan toch in 2013 ???  Wie het weet mag het zeggen !!!!

Volendam loopt uit voor Wilders

Telegraaf 20.04.2013 PVV-leider Geert Wilders is zaterdag met groot enthousiasme ontvangen in Volendam. Het vissersdorp was uitgelopen om een glimp op te vangen van de politicus. ,,Geert, ik heb al je platen!”, roept iemand vanaf het terras. ,,Hij gaat ons land redden”. denkt de 15-jarige Jack Koning.  Ze willen iets anders dan het huidige kabinet.”, zegt Wilders tegen het NoordHollands Dagblad.

Wilders start verzetstoer in Spijkenisse

Trouw 16.03.2013 Op de markt van Spijkenisse is PVV-leider Geert Wilders zaterdagmiddag begonnen met zijn toer door het land om mensen verzet te laten aantekenen tegen de bezuinigingen van het kabinet. Hij begon al eerder met zijn verzetsactie en vergaarde inmiddels meer dan 30.000 reacties. Vlak voor Prinsjesdag worden alle protesten overhandigd aan het kabinet.

lees verder: Wilders: ’30.000 mensen in verzet tegen Rutte’

lees verder: PVV geeft verzetspamflet aan ministerraad

lees verder: Kamer verwerpt PVV-motie van afkeuring tegen Rutte

lees verder: PVV opent fraudeloket zorg

ANP

Wilders begint met verzetstoer

NU 16.03.2013 Op de markt van Spijkenisse is PVV-leider Geert Wilders zaterdagmiddag begonnen met zijn toer door het land om mensen verzet te laten aantekenen tegen de bezuinigingen van het kabinet. Hij begon al eerder met zijn verzetsactie en vergaarde inmiddels meer dan 30.000 reacties. Vlak voor Prinsjesdag worden alle protesten overhandigd aan het kabinet.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Geert Wilders PVV

Wilders begint met verzetstoer

Telegraaf 16.03.2013 Op de markt van Spijkenisse is PVV-leider Geert Wilders zaterdagmiddag begonnen met zijn toer door het land om mensen verzet te laten aantekenen tegen de bezuinigingen van het kabinet.

 
Wilders: ‘30.000 mensen in verzet tegen Rutte’

Trouw 15.03.2013 In vier dagen tijd hebben meer dan 30.000 mensen bij PVV-leider Geert Wilders hun ongenoegen geuit over het kabinetsbeleid. ‘Dit toont aan dat mensen in verzet willen komen. Het afbraakbeleid van Rutte moet worden gestopt’, aldus Wilders vrijdag, omringd door stapels papieren met steunbetuigingen voor de verzetsactie.

‘30.000 mensen in verzet tegen Rutte’

NU 15.03.2013 In vier dagen tijd hebben meer dan 30.000 mensen bij PVV-leider Geert Wilders hun ongenoegen geuit over het kabinetsbeleid. ”Dit toont aan dat mensen in verzet willen komen. Het afbraakbeleid van Rutte moet worden gestopt”, aldus Wilders vrijdag.

De PVV-leider kreeg meer reacties dan verwacht op zijn oproep om in verzet te komen. ”Mensen moeten hun naam en e-mailadres opgeven om mee te doen. Dat is een hele stap. Dat zoveel mensen daartoe bereid zijn, laat zien dat er heel veel woede en ontevredenheid heerst.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Geert Wilders Mark Rutte

Wilders: ‘Hardwerkende Nederlanders worden uitgeknepen als een citroen’

VK 14.03.2013 De Nederlandse staat pakt onder premier Mark Rutte steeds meer geld van de burgers af, schrijft PVV-leider Geert Wilders. Door het kabinetsbeleid daalt het vertrouwen, stijgt de werkloosheid en krimpt de economie. ‘Er is maar één manier om uit de crisis raken. Dat is door de belastingen te verlagen en slim te bezuinigen.’

Verder:

Het bezuinigingsbeleid nadert zijn einde

Telegraaf 16.03.2013 Deze week kreeg het kabinet Rutte-2 twee tegenstrijdige adviezen over het te voeren begrotingsbeleid. Volgens de president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, zijn de tegenvallende economische ontwikkelingen en de stijgende werkloosheid in ons land geen redenen om af te zien van bezuinigingen en economische hervormingen. Een dag eerder hield de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Coen Teulings, bij de presentatie van het Centraal Economisch Plan (CEP) juist een pleidooi tegen extra bezuinigingen.

Wel of geen extra bezuinigingen? CPB en DNB zijn het oneens›

NRC 14.03.2013 De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau zijn het oneens over de mate waarin het kabinet moet bezuinigen. DNB-president Klaas Knot zegt dat het kabinet moet doorzetten met de extra 4,5 miljard euro aan bezuinigingen om volgend jaar het begrotingstekort onder 3 procent te krijgen. Het CPB publiceerde gisteren juist een studie met veel munitie voor tegenstanders van forse bezuinigingen. Die zouden een economie in recessie extra beschadigen.

Nederlandsche Bank: kabinet blijf bezuinigen

Elsevier 14.03.2013 De bezuinigingen en economische hervormingen moeten doorgaan ondanks tegenvallende economische ontwikkelingen en de stijgende werkloosheid. Dat vindt president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot. ‘Er zijn betekenisvolle hervormingen ingezet. Het is een langdurig en pijnlijk proces, maar dat is geen reden om de maatregelen af te zwakken.

‘Rutte II maakt precies dezelfde fout als Rutte I’

Trouw 13.03.2013 Het consumentenvertrouwen heeft zich in Nederland buitengewoon slecht ontwikkeld. Alleen Griekenland staat er slechter voor.

Persconferentie Centraal Economisch Plan

CPB: economie krimpt door dalende consumptie – ‘extra bezuinigingen onverstandig’›

NRC 13.03.2013  De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. Alleen Griekenland staat er slechter voor. Dat maakte het CPB vanmorgen bekend in een toelichting op het Centraal Economisch Plan 2013.

Vertrouwen consumenten daalde sinds 2008 opmerkelijk hard

Trouw 13.03.2013 Het consumentenvertrouwen is in Nederland, vergeleken met andere EU-landen, sinds 2008 bijzonder hard gedaald. Alleen de Griekse consumenten verloren nog harder hun vertrouwen in de economie, blijkt woensdag uit een toelichting van het Centraal Planbureau op de ramingen voor de Nederlandse economie voor dit en volgend jaar.

maart 17, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

De rol van de 1e kamer staat onder druk

AD 04.11.2017

Zal het VVD-PvdA-kabinet 2013 overleven ???? 

Omdat het kabinet van VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, onderhandelen de partijen met de oppositie om hun plannen te kunnen uitvoeren. Zo bereikte het kabinet vorige maand een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP over de huizenmarkt.

Eerste Kamerlid en oud-minister Frank de Grave (VVD) begint zich zorgen te maken. Dat zegt hij zaterdag in de Volkskrant. Nu het kabinetsbeleid vast dreigt te lopen omdat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Senaat, is het tijd voor een signaal dat dit niet de bedoeling is. Volgens De Grave wordt er nieuw staatsrecht geschreven zonder dat er goed wordt nagedacht. De VVD’er vreest voor toenemende onbestuurbaarheid als de Senaat als hindermacht gaat dienen.

Inmiddels blijkt dit dus al want de Oppositie stelt voorwaarden aan steun bezuinigingen. !!!!!!!!!!!

Dat melden de partijen zaterdag in Nieuwsuur. Onder meer de strafbaarheid van illegaliteit moet van tafel, eisen de drie partijen. Het kabinet wil volgend jaar 4,3 miljard euro extra bezuinigen. Omdat de VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben zijn ze afhankelijk van de oppositie.

Afshin Ellian: De Eerste Kamer heeft zichzelf opgeheven

De Eerste Kamer heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een soort verlengstuk van de Tweede Kamer. En deze week leverden ze zelf het bewijs daarvoor: de fractievoorzitters van de Tweede Kamer gingen onderhandelen over een woonakkoord dat al reeds in de Tweede Kamer op een meerderheid mocht rekenen.

Ze onderhandelden voor het tot standbrengen van een meerderheid in de Eerste Kamer. Een onthutsend en uniek moment. Daarmee heeft de Eerste Kamer zichzelf, feitelijk opgeheven. De Eerste Kamer is niet langer een dam, een bolwerk, evenmin een ‘chambre de réflexion’.

Zie ook:

Tussenformatie VVD-PvdA + CDA ???

Kabinet Grillo in Nederland in 2013 ?

Njet van Pechtold bespoedigt juist opkomst van een komiek als Beppe Grillo

Pechtold weigert kabinet opnieuw te hulp te schieten

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 4

Verder:

AD 06.12.2017

 

‘Uitgestoken hand? Alleen om Rutte van podium af te trekken’

AD 04.12.2017 Net als in de Tweede Kamer, zullen de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer in het teken staan van ‘de uitgestoken hand’. Want ook in de Senaat heeft het kabinet maar een meerderheid van één zetel.

Zelfs senatoren vinden Sinterklaas belangrijker dan hun belangrijkste debat van het jaar. Normaal gesproken komt de Eerste Kamer alleen op dinsdagen bijeen. Maar deze week beginnen de Algemene Politieke Beschouwingen er al op maandagavond. ,,Wij willen dinsdagavond ook met onze familie doorbrengen’’, zegt Elco Brinkman, fractievoorzitter van het CDA in de Senaat.

Het debat gaat over de plannen van het nieuwe kabinet voor de komende vier jaar. Frases als ‘de deur van de Trêveszaal staat op een kier’ en ‘uitgestoken hand’ zullen vaak vallen. Als de peilingen over anderhalf jaar bewaarheid worden, is de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie immers haar minimale meerderheid kwijt na de Provinciale Statenverkiezingen. Dan is de hulp van de oppositie nodig om iets voor elkaar te krijgen.

Kritisch

,,Ik zal een beroep doen op de oppositie om niet alles te verwerpen’’, zegt Brinkman. ,,Toen het CDA in de oppositie zat hebben we ook niet overal tegengestemd. Omgekeerd mogen de oppositiepartijen ook van ons verwachten dat we het kabinet kritisch zullen volgen. Ik hoop dat we de komende jaren goed kunnen samenwerken.’’

Formeel zijn de vier regeringspartijen niet gebonden aan het regeerakkoord. Geen senator heeft er zijn handtekening onder gezet. ,,Maar het is niet mijn eerste taak om het kabinet te laten vallen’’, glimlacht Brinkman. ,,Dat is mooi geformuleerd, toch?’’

Marjolein Faber PVV. © ANP

Zo snel mogelijk weg

Als ze met een uitgestoken hand komen, zullen we die alleen aanpakken om ze van het podium af te trekken

Daar denkt de grootste oppositiepartij PVV heel anders over. ,,Wij hebben maar één doel: dit kabinet moet zo snel mogelijk weg”, zegt Marjolein Faber, voorzitter van de PVV-fractie in de Senaat. ,,Als ze met een uitgestoken hand komen, zullen we die alleen aanpakken om ze van het podium af te trekken.’’

Premier Rutte moest het in zijn vorige kabinet ook stellen zonder meerderheid in de Eerste Kamer. Toen sneuvelden er acht wetsvoorstellen, zoals beperking van de vrije artsenkeuze in de zorgverzekeringswet. Het maakte het regeren soms lastig. Bij het opstellen van hun plannen moesten Rutte en zijn ministers rekening houden met de wensen van de Senaatsfracties. Zo werd er over de afschaffing van de basisbeurs bijvoorbeeld een deal gesloten met GroenLinks om te voorkomen dat het wetsvoorstel zou worden weggestemd in de Eerste Kamer.

Politiek instrument

,,Als we straks onze meerderheid kwijt zijn, gaan we gewoon op de zelfde voet door als de afgelopen jaren’’, zegt VVD-fractievoorzitter Annemarie Jorritsma. Wel baalt ze ervan dat de Eerste Kamer soms te veel een politiek instrument is geworden naar haar zin. ,,We zijn er om wetten de controleren op kwaliteit en uitvoerbaarheid. Maar de afgelopen periode werd bijvoorbeeld de nieuwe energiewet louter om politieke redenen door de oppositie weggestemd.’’

Oppositiepartij PvdA heeft wel vast een wensenlijstje voor het geval het kabinet op zoek moet naar nieuwe meerderheden. Fractievoorzitter Marleen Barth: ,,Neem de btw-verhoging. Die heeft ingrijpende gevolgen voor kleine winkeliers die moeten opboksen tegen de Amazon’s van deze wereld. Zij kunnen hier de nekslag door krijgen. En de koopkracht van lagere inkomens gaat er door omlaag. Ik hoop op de uitgestoken hand van dit kabinet. Die btw-verhoging moet van tafel.’’

Dat bestel van ons is zo gek nog niet Trouw 23.10.2016

Plasterk wil meer overleg Eerste en Tweede Kamer over wetsvoorstellen 

‘Charmante oplossing om Eerste Kamer meer macht te geven’ NU 23.10.2016

Plasterk wil debat beide Kamers Telegraaf 23.10.2016

Kamer houdt proef met variant parlementaire enquête

NU 03.02.2016 De Tweede Kamer houdt de komende vijf jaar een proef met de parlementaire ondervraging, een nieuw onderzoeksinstrument. Dat maakt de Tweede Kamer woensdag bekend.

Een commissie onder leiding van SP-Kamerlid Ronald van Raak onderzocht de mogelijkheden rondom dit instrument, een plan van ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers.

Een parlementaire ondervraging is een lichtere variant op de parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer waarin ondervraagden verplicht moeten komen opdagen en onder ede worden gehoord.

Zo’n procedure neemt echter veel tijd in beslag. Na de uitgebreide verhoren, wordt er ook een rapport opgesteld met de conclusies.

Bij een parlementaire ondervraging is eveneens medewerking verplicht en worden mensen onder ede verhoord om mondelinge informatie te verkrijgen.

Het is daarmee een tussenvorm tussen een gewone hoorzitting of rondetafelgesprek en een meer intensieve parlementaire enquête, schrijft de Kamer.

Bij het houden van een parlementaire ondervraging is een Kamermeerderheid vereist. Er wordt de komende vijf jaar gekeken of het nieuwe onderzoeksinstrument er definitief moet komen.

Proef met variant parlementaire enquête

Nuttige toevoeging

Segers is blij dat het nieuwe parlementaire middel er is. “Dit is een nuttige toevoeging, omdat het de informatiepositie van de Tweede Kamer versterkt”, zegt hij.

De Kamer had de ondervraging volgens Segers goed kunnen gebruiken rond de recente onthullingen van Nieuwsuur die leidde tot een nieuwe opdracht voor de Commissie-Oosting die onderzoek doet naar de nasleep van de Teeven-deal.

Als de parlementaire ondervraging drie weken eerder van de grond was gekomen, dan had de Kamer het tweede onderzoek rond de Teeven-deal op zich kunnen nemen. Dat zou minder tijdrovend zijn en betrokkenen zouden onder ede gehoord kunnen worden, aldus Segers.

Zie ook: Chagrijn oppositie neemt toe na nieuwe onthullingen Teeven-deal

Lees meer over: Parlementaire ondervraging

Gerelateerde artikelen;

ChristenUnie wil parlementair verhoor in Kamer 

 

Senaat stemt voor onderzoek naar functioneren parlement

NU 02.02.2016 Een staatscommissie moet het functioneren van het parlementaire stelsel onder de loep nemen. De Eerste Kamer gaf hier dinsdag het groene licht voor.

Van de Eerste Kamerleden stemden 47 senatoren voor en 28 tegen het instellen van een onderzoek. De Tweede Kamer moet zich nog over het plan uitspreken.

De commissie moet bekijken het stelsel met twee Kamers wel toekomstbestendig is. Ook moet ze met voorstellen voor modernisering van het stelsel komen.

Premier Mark Rutte zei eerder niet echt blij te zijn met het idee, maar de wens van beide Kamers te zullen respecteren.

Adviezen

De staatscommissie zal uiteindelijk met een onderzoeksrapport komen met daarin adviezen. Zo kan de commissie adviseren om de Eerste Kamer af te schaffen en taken over te hevelen naar de Raad van State.

Het parlement kan de adviezen echter naast zich neerleggen. Zo is er 35 jaar geleden al eens onderzoek gedaan naar het tweekamerstelsel. Met de resultaten daarvan werd nauwelijks iets gedaan.

Koningskamer

De Eerste Kamer bestaat sinds 1815. Het  werd aangesteld door koning Willem I tijdens het samenvoegen van België en Nederland. De Eerste Kamerleden werden benoemd door de koning.

Tegenwoordig worden de 75 senatoren gekozen door leden van de Provinciale Staten.

Het komt daardoor regelmatig voor dat de samenstelling van de Eerste Kamer op het gebied van politieke partijen anders is dan de samenstelling van de Tweede Kamer.

Lees meer over: Eerste Kamer

Onderzoek naar parlement

Telegraaf 02.02.2016  Een staatscommissie moet het functioneren van het parlementaire stelsel onder de loep nemen. De Eerste Kamer gaf hier dinsdag het groene licht voor; 47 senatoren stemden voor en 28 tegen. De Tweede Kamer moet zich nog over het plan uitspreken.

De commissie moet kijken of het stelsel met twee Kamers nog toekomstbestendig is. Ook moet ze met voorstellen voor modernisering van het stelsel komen. Premier Mark Rutte zei eerder niet echt blij te zijn met het idee, maar de wens van beide Kamers te zullen respecteren.

Dit kan u ook interesseren;

Senaat voor onderzoek parlementair stelsel

Moeten we de Eerste Kamer afschaffen?

VN 01.02.2016  Door BART DE KONING – Er is veel kritiek op de Eerste Kamer: de leden zouden partijpolitiek bedrijven en te veel beleid tegenhouden. Een meerderheid van de leden wil nu een staatscommissie instellen om de toekomst van het stelsel te onderzoeken. — HET DEBAT

Eerste Kamer laat uitzoeken waarom ze nog bestaat

VK 20.01.2016 De Eerste Kamer deed dinsdag haar bijnaam eer aan als chambre de réflexion. Een volle middag en avond debatteerden de leden over zichzelf. De vraag luidde: moeten wij laten onderzoeken waartoe wij op aarde zijn? Een meerderheid is voor zo’n onderzoek.

Anderhalf jaar lang liep VVD-senator Loek Hermans met een plan op zak over het Binnenhof. Hij vond dat een staatscommissie zich moest buigen over de toestand van het parlementair stelsel. Voldoet onze Staten-Generaal – vorig jaar werd het tweehonderdjarig bestaan gevierd – nog wel aan de eisen van de moderne tijd? Aanvankelijk stuitte hij op scepsis.

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra had in 2013 de oorlog verklaard aan de Eerste Kamer. Als de senaat om politieke redenen het kabinet zou blijven dwarsbomen, moest ze maar worden opgedoekt, zei hij in De Telegraaf. Het maakte Hermans’ voorstel verdacht in de ogen van andere senatoren.

‘Groot onderhoud’

Hoe kunnen we de door de burger gewenste invloed vergroten?, aldus GroenLinks-senator Frits Lintmeijer

Toch vatte zijn plan na verloop van tijd kiem in de Eerste Kamer. Hermans vertrok in november vanwege het Meavitadebacle, maar zijn onderwerp bleef op de rol staan. Dinsdag kreeg partijgenoot Anne-Wil Duthler coalitiepartner PvdA en oppositiefracties D66 en SP mee in het voorstel om een breed onderzoek naar de parlementaire democratie op te zetten. ‘Groot onderhoud’, noemde ze het. Ze schetste vier zorgen.

Ja, de ‘electorale volatiliteit’ (jargon voor onberekenbare kiezers) is daar één van. VVD en PvdA kregen in 2012 79 Tweede Kamerzetels van de kiezer, twee jaar later hielden ze in de Eerste Kamer slechts iets meer dan een kwart van de zetels over. Wat betekent die ‘volatiliteit’ voor de verhouding tussen beide Kamers?

Maar de op te richten staatscommissie zou de blik breder moeten richten. De burger is dankzij smartphones en sociale media mondiger dan ooit en gebruikt die platformen om luidkeels het ongenoegen over de politiek te delen. Burgers moeten meer betrokken worden, stelde Duthler. Maar hoe? ‘Moet directe betrokkenheid worden vertaald in directe zeggenschap?’

Ook vroeg ze zich af: hoe verhoudt het parlement zich tot Brussel, waar steeds meer besluitvorming plaatsvindt? Tegelijkertijd besteedt ‘Den Haag’ steeds meer beleid uit aan gemeenten. Wat betekent dat voor het parlement?

De kloof

Politici verheffen niet het volk, maar zichzelf, aldua D66’er Thom de Graaf.

De zorgen over de kloof tussen burger en politiek werden breed gedeeld in de senaat. SP’er Tiny Kox verhaalde hoe mensen op straat hem meewarig aankijken als hij vertelt dat hij Eerste Kamerlid is. Het kostte hem moeite om het politieke stelsel aan burgers uit te leggen. GroenLinks-senator Frits Lintmeijer haalde het Sociaal en Cultureel Planbureau aan dat onlangs constateerde dat Nederlanders groot voorstander zijn van democratie, maar vaak ontevreden zijn over de politiek. ‘Hoe kunnen we de door de burger gewenste invloed vergroten?’

Politici verheffen niet het volk, maar zichzelf, waarschuwde D66’er Thom de Graaf. Althans, dat is volgens hem de perceptie van buitenstaanders ‘die het stelsel nauwelijks meer kunnen volgen’. Het verband tussen verkiezingen en machtsvorming is volgens hem ‘zeer indirect’. Hij verwees naar de verkiezingen van 2012: de burger stemde PvdA óf VVD en kreeg ze allebei.

‘Klankbordgroep’

Genoeg stemmen dus voor een opdracht tot zelfreflectie, maar een tweede vraag was: wie moeten zitting nemen in die commissie van wijzen? De VVD stelde voor om oud-politici te vragen. D66 en de SP eisten een ‘klankbordgroep’ bestaande uit Tweede en Eerste Kamerleden. In het verleden zag menig staatscommissie haar voorstellen stukslaan op gebrek aan consensus in het parlement (dat diezelfde commissies in het leven had geroepen). D66’er De Graaf hoopte dit te voorkomen door de Kamers bij deze nieuwe poging tot zelfreflectie te betrekken.

Schoorvoetend nam de VVD die parlementaire betrokkenheid op in haar motie. Een ruime meerderheid kon zich er vervolgens in vinden. Een eerste stap richting een moderniseringsslag is gezet, maar het zal nog lang duren voor de schop echt in het stelsel gaat. Voordat een staatscommissie kan worden opgericht moet eerst de Tweede Kamer worden geraadpleegd, want ook haar bestaan staat ter discussie.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Parlementaire stoelendans; alleen SGP doet niet mee

Senaat stemt voor onderzoek naar parlementair stelsel

VK 20.01.2016 Er lijkt toch een grondig onderzoek te komen naar het parlementaire stelsel. In de Eerste Kamer schaarden oppositiepartijen SP, D66 en 50PLUS zich dinsdagavond achter een motie van de VVD die dat mogelijk moet maken. Ook coalitiepartner PvdA is voor.

Een staatscommissie moet onderzoeken of het parlementaire stelsel voldoende toekomstbestendig is. De Tweede Kamer moet zich nu over het plan gaan buigen. Premier Mark Rutte heeft eerder gezegd mee te zullen werken als beide Kamers met een voorstel zouden komen.

Decentralisatie en digitalisering

Minister-president Mark Rutte. © ANP

De samenleving en het parlementaire werk is de afgelopen decennia sterk veranderd. De staatscommissie moet onder meer kijken naar de gevolgen van onder meer decentralisatie en digitalisering op het parlementaire werk. Daarbij moet ook gekeken worden naar verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementaire stelsel.

De staatscommissie moet worden begeleid door een uit beide Kamers samengestelde begeleidingsgroep. Dat was een voorwaarde van SP en vooral D66. Ze hopen hiermee te voorkomen dat de voorstellen van de staatscommissie te weinig draagvlak krijgen en uiteindelijk in een bureaula verdwijnen.

De in november afgetreden VVD-fractievoorzitter in de Senaat, Loek Hermans, nam in 2014 het initiatief voor de staatscommissie. Rutte was destijds niet heel enthousiast, maar beloofde wel mee te werken. De premier zei toen nadrukkelijk dat de commissie voor het kabinet geen prioriteit heeft.

Senaat is voor onderzoek parlementair stelsel

NU 20.01.2016 Er lijkt toch een grondig onderzoek te komen naar het parlementaire stelsel. In de Eerste Kamer schaarden oppositiepartijen SP, D66 en 50PLUS zich dinsdagavond achter een motie van de VVD die dat mogelijk moet maken.

Ook coalitiepartner PvdA is voor.

Een staatscommissie moet onderzoeken of het parlementaire stelsel voldoende toekomstbestendig is. De Tweede Kamer moet zich nu over het plan gaan buigen. Premier Mark Rutte heeft eerder gezegd mee te zullen werken als beide Kamers met een voorstel zouden komen.

De samenleving en het parlementaire werk is de afgelopen decennia sterk veranderd. De staatscommissie moet onder meer kijken naar de gevolgen van onder meer decentralisaties en digitalisering op het parlementaire werk. Daarbij moet ook gekeken worden naar verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementaire stelsel.

Begeleidingsgroep

De staatscommissie moet worden begeleid door een uit beide Kamers samengestelde begeleidingsgroep. Dat was een voorwaarde van SP en vooral D66. Ze hopen hiermee te voorkomen dat de voorstellen van de staatscommissie te weinig draagvlak krijgen en uiteindelijk in een bureaula verdwijnen.

De in november afgetreden VVD-fractievoorzitter in de Senaat, Loek Hermans, nam in 2014 het initiatief voor de staatscommissie. Rutte was destijds niet heel enthousiast, maar beloofde wel mee te werken. De premier zei toen nadrukkelijk dat de commissie voor het kabinet geen prioriteit heeft.

Lees meer over: Parlementaire stelsel

Onderzoek parlementair stelsel

Telegraaf 20.01.2016 Er lijkt toch een grondig onderzoek te komen naar het parlementaire stelsel. In de Eerste Kamer schaarden oppositiepartijen SP, D66 en 50PLUS zich dinsdagavond achter een motie van de VVD die dat mogelijk moet maken. Ook coalitiepartner PvdA is voor.

Een staatscommissie moet onderzoeken of het parlementaire stelsel voldoende toekomstbestendig is. De Tweede Kamer moet zich nu over het plan gaan buigen. Premier Mark Rutte heeft eerder gezegd mee te zullen werken als beide Kamers met een voorstel zouden komen.

De samenleving en het parlementaire werk is de afgelopen decennia sterk veranderd. De staatscommissie moet onder meer kijken naar de gevolgen van onder meer decentralisaties en digitalisering op het parlementaire werk. Daarbij moet ook gekeken worden naar verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementaire stelsel.

De staatscommissie moet worden begeleid door een uit beide Kamers samengestelde begeleidingsgroep. Dat was een voorwaarde van SP en vooral D66. Ze hopen hiermee te voorkomen dat de voorstellen van de staatscommissie te weinig draagvlak krijgen en uiteindelijk in een bureaula verdwijnen.

De in november afgetreden VVD-fractievoorzitter in de Senaat, Loek Hermans, nam in 2014 het initiatief voor de staatscommissie. Rutte was destijds niet heel enthousiast, maar beloofde wel mee te werken. De premier zei toen nadrukkelijk dat de commissie voor het kabinet geen prioriteit heeft.

17/01/16 De wijze van kiezen van de Eerste Kamer

 

Aspirant-senator ten Hoeve dreigt imago Senaat te schaden

VK 30.03.2015 Het OSF-aanbod om in ruil voor extra stemmen slaafs het kabinet te dienen, is schaamteloos.

Het schimmigste deel van het democratisch proces is misschien wel de gedoogstoelen-dans die zich op dit moment afspeelt in achterkamers, in torentjes en op achterbanken van rijkslimousines. Een koninkrijk voor een zetel.

Aspirant-senator voor de OSF, Hendrik ten Hoeve, solliciteert opzichtig (Ten eerste, 26 maart) naar een zetel in de Eerste Kamer via het aanbieden van gedoogsteun aan het kabinet mocht die zetel behaald worden.

De Eerste Kamer toetst als chambre de réflexion wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De Grondwet ontzegt de indirect gekozen Eerste Kamer geen politieke rol, maar er is een historische taakverdeling waarbij de Tweede Kamer het politiek primaat heeft. De Eerste Kamer zou zichzelf snel overbodig maken, als men een te grote politieke rol zou ambiëren.

Broekers wil af van terreur meerderheid

Trouw 29.03.2015 De uitslag van de Statenverkiezingen heeft twee grote zorgen over ons staatkundige bestel sterker aangezet. De eerste geldt de fragmentatie van het politieke krachtenveld, die de bestuurbaarheid van het land in gevaar zou brengen. De andere betreft het gebrek aan identificatie van de burger met het politieke bestuur, dat zou blijken uit de lage opkomst.

De laatste jaren wordt in geen van de drie stromingen serieus aan fusies gedacht.

Bij zoveel somberheid kan het geen kwaad een stukje op te lopen met Ankie Broekers-Knol, de voorzitter van de Eerste Kamer, die mogelijkheden ziet van deze dreigende nationale nood een deugd te maken. Met die fragmentatie vindt zij het wel meevallen. Als je een stapje terug doet, zie je nog steeds de drie klassieke stromingen: de liberale (VVD en D66), de christelijke (CDA, SGP, ChristenUnie) en de sociaal-democratische (PvdA, SP, GroenLinks).

Verwant nieuws;

Onafhankelijke Senaatsfractie bereid Rutte in Eerste Kamer te redden

VK 26.03.2015 Het kabinet kan in de Eerste Kamer gered worden door één man: Hendrik ten Hoeve. Als senator voor de provinciale partijen wil hij de coalitie onder voorwaarden de helpende hand reiken. Met de steun van de provincialen komt een meerderheid voor het kabinet-Rutte II in zicht.

Tot nu toe waren er vijf partijen nodig om het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen: de regeringspartijen VVD en PvdA en de gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP. Die vijfpartijencoalitie scoorde bij de provinciale verkiezingen te slecht om de meerderheid in de senaat te behouden. De teller blijft, in het gunstigste geval, steken op 37 van de 75 zetels.

De redder van Rutte

Telegraaf 26.03.2015 Eén man kan het kabinet in de Eerste Kamer redden: Hendrik ten Hoeve. De kandidaat-senator voor de provinciale partijen wil de coalitie onder voorwaarden de helpende hand reiken. Met de steun van de provincialen komt een meerderheid voor het kabinet-Rutte II in zicht.

De vijfpartijencoalitie – regeringspartijen VVD en PvdA en de gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP – scoorde bij de provinciale verkiezingen te slecht om de meerderheid in de senaat te behouden. De Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF), waarin de provinciale partijen zijn verenigd, zou de ontbrekende zetel kunnen leveren.

Asscher: best doen voor steun

Telegraaf 20.03.2015 Het kabinet zal extra hard zijn best moeten doen om meerderheden voor de eigen plannen te verwerven in de Eerste Kamer. Vicepremier Lodewijk Asscher zei dat vrijdag na de ministerraad, in een terugblik op de Statenverkiezingen van woensdag. De uitslag daarvan was zo dat het kabinet met steun van de bevriende oppositie geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer.

Asscher zei dat de ministerraad erop vertrouwt dat het gaat lukken om nieuwe meerderheden te vinden. Hij gaf toe dat dat „niet makkelijk” zal zijn. „Maar het past in de Nederlandse politieke traditie dat partijen verantwoordelijkheid nemen. De huidige versplintering in het politieke landschap vraagt dat ook. Dat we de handschoen oppakken om te kijken naar werkbare meerderheden en doen wat moet gebeuren.”

Senaat in deze vorm helpt democratie om zeep

Elsevier 20.03.2015 Er werd gefeest en getreurd na afloop van de Provinciale Statenverkiezingen. De gedogers van het kabinet hadden het meeste recht om te juichen. Niettemin dreigt er gevaar: we moeten voorkomen de parlementaire praktijk van gedogen een lijdensweg wordt.

Fantasten leven in fantasieën. GroenLinks was in de zevende hemel. Er werd feestgevierd, Bram van Ojik hield een overwinningsspeech.

Ook Emile Roemer was dolgelukkig, ook hij hield een overwinningsspeech. Wat heeft de SP als linkse oppositieleider gewonnen? 1 zetel. Niet veel. De SP heeft kennelijk geen indruk gemaakt op de kiezers van de PvdA, die stapten niet massaal over naar de Socialistische Partij. En toch was het feest bij de SP. Links is dol op fantastische, utopische overwinningen.

Opgelucht

Het CDA was opgelucht. De kiezer heeft ons weer gevonden, werd er geopperd. Eigenlijk is het CDA vooral blij dat de partij niet opnieuw heeft verloren; hun winst bedroeg immers maar 1 zetel. Terwijl het CDA zichzelf in debatten presenteerde als de harde oppositiepartij.

In werkelijkheid is het CDA niet beloond voor het voeren van harde oppositie. Niettemin heeft de partij genoeg redenen om blij te zijn: een kleine winst, geen verlies.

Lees ook:

Eric Vrijsen: Ruttes ‘referendum’ over kabinet komt hem nu duur te staan

De partij van Geert Wilders was in geen velden of wegen te bekennen. In tegenstelling tot alle verwachtingen van opiniepeilers heeft ook de PVV verloren.

Rotterdam: 1. PVV 2. D66 3. VVD
Den Haag: 1. D66 2. VVD 3. PVV

Knappe prestatie

Wie terecht feestvierde, was Alexander Pechtold. Hij heeft zijn zetelaantal in de Eerste Kamer verdubbeld, een knappe prestatie. Pechtold voerde een consistente campagne zonder incidenten. Zelfs zijn plan om nog meer te gaan bezuinigen, leidde niet tot zetelverlies. Ook de kleine christelijke partijen hebben gewonnen.

Lees ook…

Syp Wynia: Coalitie pochte tijdens campagne ten onrechte over haar beleid

Bij deze verkiezingen heeft links Nederland verloren. De constructieve partijen hebben gewonnen. De gedogers worden fors beloond door de kiezer.

Geest van de Grondwet

De helft van de senatoren zou tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen worden gekozen. Zo ontstaat een balans tussen de wil van het volk en het tijdstip waarop die wordt geuit. Daardoor groeit de democratische legitimiteit van de Eerste Kamer.

Eerste Kamer is harder nodig dan ooit tevoren

VK 18.03.2015 Pleiten voor afschaffing van de Eerste Kamer is in de mode. Ten onrechte. In de aanloop naar de verkiezingen van vandaag is er – ook in de Volkskrant – flinke kritiek geleverd op de Eerste Kamer (Vonk, 14 maart). Kortgezegd lijkt de Senaat steeds meer op de Tweede Kamer en moet het instituut weg of tenminste ingrijpend hervormd worden. Deze kritiek gaat voorbij aan een centrale taak van de Eerste Kamer: het waarborgen van grondrechten. Als het die taak serieus neemt, heeft de Senaat alle bestaansrecht. En lijken grootscheepse hervormingen ineens een stuk minder aantrekkelijk.

Samsom: dubbele petten Eerste Kamerleden zorgelijk

VK 16.03.2015 PvdA-leider Diederik Samsom maakt zich zorgen over de ‘dubbele pet’ van veel Eerste Kamerleden, die behalve het senatorschap vaak ook veel andere functies hebben. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de senatoren de afgelopen zittingsperiode 675 keer over een wetsvoorstel stemden waar ze zelf in een andere functie bij betrokken waren.

Samsom sloot zich vandaag in RTL Z aan bij de zorgen die zijn voorganger als PvdA-leider, Wouter Bos, heeft geuit. Hij noemde als voorbeeld de senatoren die tegen de wet stemden die de salarissen in de publieke sector op een lager maximum legt. Hij noemde D66-senator Thom de Graaf die er tegen stemde en er in zijn rol als voorzitter van de HBO-raad ook tegen was. De HBO-raad valt onder de aanscherping van de wet.

Lastig balanceren met al die dubbele petten

Nevenfuncties hebben als je in de Eerste Kamer zit, is normaal. Maar: 53 keer stemmen over iets waarbij je zelf betrokken bent, dat is nogal wat.

Lees hier alles (+) over het onderzoek van de Volkskrant naar de nevenfuncties van de 75 leden van de Eerste Kamer.

Senator stemt vaak met dubbele pet over wetten

Trouw 16.03.2015 De 75 leden van de Eerste Kamer hebben in de huidige zittingsperiode 675 keer over een wetsvoorstel gestemd waarbij ze zelf betrokken waren vanwege hun (neven)functies. Volgens critici dreigen bijbanen ‘een groot democratisch probleem’ te worden, nu de politieke rol van de Senaat groter wordt.

Gemeenteraadsleden en provincialestatenleden mogen als ze betrokken zijn bij het onderwerp van een wetsvoorstel niet meestemmen om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te vermijden; de Eerste Kamer vindt zo’n regel onnodig omdat er voldoende onderlinge controle zou zijn.

De honderden dubbele petten blijken uit onderzoek van de Volkskrant naar de nevenfuncties van de 75 leden van de Eerste Kamer en hun stemgedrag bij de laatste 275 wetsvoorstellen. De betrokkenheid daarbij kan algemeen zijn: een senator heeft een bijbaan bij een pensioenfonds en er ligt een wetsvoorstel over de pensioenen.

VVD-senator Frank de Grave stemde de meeste meeste keren over wetsvoorstellen waarbij hij zelf betrokken was: 53 keer, aldus het onderzoek. Hij is onder meer voorzitter van de medisch specialisten en van pensioenreus PGGM. Volgens De Grave heeft hij altijd hetzelfde gestemd te hebben als de rest van de VVD-fractie.

‘Bezorgd over dubbele pet’

Telegraaf 16.03.2015 PvdA-leider Diederik Samsom maakt zich zorgen over de ‘dubbele pet’ van veel Eerste Kamerleden, die behalve het senatorschap vaak ook veel andere functies hebben. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek maandag dat de senatoren de afgelopen zittingsperiode 675 keer over een wetsvoorstel stemden waar ze zelf in een andere functie bij betrokken waren.

Senator stemt vaak met dubbele pet

VK 16.03.2015 De 75 leden van de Eerste Kamer hebben in de huidige zittingsperiode 675 keer over een wetsvoorstel gestemd waarbij ze zelf betrokken waren vanwege hun (neven)functies. Volgens critici dreigen bijbanen ‘een groot democratisch probleem’ te worden, nu de politieke rol van de Senaat groter wordt.

Gemeenteraadsleden en provincialestatenleden mogen als ze betrokken zijn bij het onderwerp van een wetsvoorstel niet meestemmen om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te vermijden; de Eerste Kamer vindt zo’n regel onnodig omdat er voldoende onderlinge controle zou zijn.

Lastig balanceren met al die dubbele petten

Nevenfuncties hebben als je in de Eerste Kamer zit, is normaal. Maar: 53 keer stemmen over iets waarbij je zelf betrokken bent, dat is nogal wat. Lees hier alles over het onderzoek van de Volkskrant naar de nevenfuncties van de 75 leden van de Eerste Kamer.

Stemmen met dubbele pet

Telegraaf 16.03.2015  De 75 leden van de Eerste Kamer hebben in de huidige zittingsperiode 675 keer over een wetsvoorstel gestemd waarbij ze zelf betrokken waren vanwege hun (neven)functies. Volgens critici dreigen bijbanen „een groot democratisch probleem” te worden, nu de politieke rol van de Senaat groter wordt.

Gemeenteraadsleden en provincialestatenleden mogen als ze betrokken zijn bij het onderwerp van een wetsvoorstel niet meestemmen om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te vermijden; de Eerste Kamer vindt zo’n regel onnodig omdat er voldoende onderlinge controle zou zijn.

De honderden dubbele petten blijken uit onderzoek van de Volkskrant naar de nevenfuncties van de 75 leden van de Eerste Kamer en hun stemgedrag bij de laatste 275 wetsvoorstellen. De betrokkenheid daarbij kan algemeen zijn: een senator heeft een bijbaan bij een pensioenfonds en er ligt een wetsvoorstel over de pensioenen.

‘Laat senatoren meevergaderen in de provincie’

VK 15.03.2015 Om het contact tussen de Haagse politiek en de provincie te versterken, moeten senatoren kunnen meevergaderen met de Provinciale Staten. Die zouden hen moeten uitnodigen als er belangrijke agendapunten zijn. Dat voorstel brengen de CDA-gedeputeerden Ger Koopmans (Limburg) en Eddy van Hijum (Overijssel) in bij hun provinciebestuur.

Volgens Van Hijum zouden de senatoren hun aandacht daarbij op twee kernvragen moeten richten: doet het rijk niet te veel centraal? En: wordt bij wetgeving wel rekening gehouden met grenseffecten, nu de administratieve grenzen binnen de Europese Unie steeds meer vervagen? Voorbeelden haalt hij uit de dagelijkse praktijk van Overijssel.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Alle logica is uit ons kiesstelsel verdwenen

De Eerste Kamer is over de datum

‘Ik gun D66 en ChristenUnie de illusie dat ze Rutte bijsturen’

VVD-senator in NRC: kritiek op Opstelten is schaamteloos politiek

NRC 09.03.2015 De leden van de Tweede Kamer die kritiek uiten op minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) wegens de financiële deal die het OM vijftien jaar geleden sloot met drugsdealer Cees H. “maken zich schuldig aan schaamteloze politieke spelletjes”. Dit zegt Ben Swagerman, Eerste Kamerlid voor de VVD, tegen NRC Handelsblad.

Hij ondertekende in 2000 als waarnemend hoofdofficier van justitie in Amsterdam de deal. De senator – die voor het eerst publiekelijk reageert – zegt zich “buitengewoon geërgerd te hebben” aan kritiek die leden van de Tweede Kamer de afgelopen dagen hebben geuit op zijn partijgenoot Opstelten. De minister kwam in opspraak toen Nieuwsuur vorige weekmeldde dat het OM in 2000 4,7 miljoen gulden had overgeboekt naar drugshandelaar Cees H. Een jaar eerder had Opstelten gezegd dat toenmalig officier van justitie en nu staatssecretaris Fred Teeven met H. een deal had gesloten waarbij de verdachte 750.000 overmaakte aan het OM en zelf 1.250.000 mocht houden.  LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG ‘Kritiek op Opstelten is schaamteloos politiek’

18:35 Betalingsbewijs gevonden: Teeven-deal bedroeg toch 4,7 miljoen ›

4 MRT ‘Toch document waaruit blijkt dat Teeven deal van 4,7 miljoen sloot’ ›

5 MRT Opstelten gaat nog een keer op zoek naar afschriften – geen debat vanavond ›

5 MRT Advocaat Cees H. zegt dat bedrag van 4,7 miljoen gulden klopt ›

Moet de Eerste Kamer worden afgeschaft?

NU 06.03.2015 De Provinciale Statenverkiezingen zouden eigenlijk over de provincie moeten gaan, maar draaien dit keer als nooit te voren maar om één ding: de Eerste Kamer.

De leden van de Eerste Kamer worden indirect gekozen, maar hebben in ons parlementair stelsel wel het laatste woord. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans moet er nog eens grondig gekeken worden naar de rol van de Senaat.

Wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen, worden in ons parlementaire stelsel nog eens tegen het licht gehouden door de Eerste Kamer.

Hulp nodig bij het bepalen van uw stem? Doe hier onze stemtest

Zie ook: Hierom draaien de Provinciale Statenverkiezingen

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend

Lees meer over: NUweekend Verkiezingen

Dijsselbloem: ‘Senaat niet bedoeld voor politieke spelletjes’

VK 05.03.2015 Na de verkiezingen moeten partijen niet gaan proberen hun zin te krijgen in de Eerste Kamer als het in de Tweede Kamer niet is gelukt. PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem waarschuwt de nieuwe Eerste Kamer na 18 maart daarin niet mee te gaan. ‘Dat zijn politieke spelletjes en daar is de Eerste Kamer niet voor bedoeld.’

Op de dag van het eerste televisiedebat tussen de politiek leiders van de zes grootste partijen, roept de PvdA-minister van Financiën de senaat op haar plaats te kennen. Het kabinet Rutte II heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en gaat er mogelijk nog verder op achteruit. Van de 30 zetels daar blijven er volgens recente peilingen zo’n 20 over.

Nu nog helpen D66, CU en SGP (de zogenoemde Constructieve 3) het kabinet aan een meerderheid om effectief te kunnen regeren. Straks zijn daarvoor meer partijen nodig, zoals bijvoorbeeld CDA en GroenLinks. Maar die maken tot nu toe allerlei voorbehouden bij het mogelijk te hulp schieten van Rutte II.

Laat de Eerste Kamer in zijn waarde

VK 26.02.2015 Het leek op een ingestudeerd een-tweetje. De fractievoorzitter van de grootste regeringspartij trok het bestaansrecht van de Eerste Kamer in twijfel toen hij vreesde dat het oordeel van de Eerste Kamer voor zijn partij niet zo goed zou uitpakken. Zijn partijgenoot in de Eerste Kamer kopte deze voorzet doeltreffend in met het plan een staatscommissie in te stellen die het functioneren van het parlementaire stelsel grondig onder de loep moet nemen. Functioneert de Eerste Kamer ineens niet meer?

Het draait natuurlijk om de minderheidspositie van de huidige coalitie in de Eerste Kamer. De oorzaak daarvan ligt alleen niet in het parlementaire stelsel, maar in een ondoordachte kabinetsformatie. In de roes van de verkiezingsoverwinning hebben de onderhandelaars nagelaten aan een meerderheid in de Eerste Kamer te denken. In hun enthousiasme om snel zaken te doen, hebben zij vervolgens op cruciale en onderling totaal onvergelijkbare dossiers gekozen voor de ‘positieve uitruil’. Het leenstelsel en de beperking van de vrije artsenkeuze voor de ene partij, kinderpardon en inkomensbeleid voor de andere. Voor veel maatregelen is daarmee slechts een uiterst kunstmatige steun in beide kamers. Wanneer een coalitievoorstel sneuvelt in de Eerste Kamer, betekent dat eenvoudigweg dat er werkelijk geen draagvlak voor is. Dat lot trof tot nu toe trouwens alleen de ‘elektronische detentie’ (steun van geen enkele van de andere partijen) en de beperking van de vrije artsenkeuze (geen steun van eigen coalitiegenoten).

Het is uiteindelijk wel de Tweede Kamer die beslist

VK 27.01.2015 Ook zonder politiek primaat kan de senaat een belangrijke rol spelen ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming.

Staatsrechtgeleerde Harmelink reageert nogal gepikeerd en her en der ad hominem op mijn column over de Eerste Kamer van 20 januari jongstleden. Dat laat ik maar even voor wat het is; ik beperk mij hier tot een inhoudelijke reactie op de belangrijkste punten.

‘… alsof de leden van de Tweede Kamer wel wegstuurbaar zijn’. Ja, dat zijn ze inderdaad.

Allereerst zijn mening dat ik wil ‘afrekenen’ met de Nijmeegse evaluatie van de formatie door professor Bovend’Eert. Niets is minder waar. Ik ben zelf geïnterviewd door de commissie en vind het rapport degelijk en afgewogen. Maar het is wel een typisch juristenproduct: dus tamelijk formalistisch en niet altijd even praktisch. Dat is ze verder niet te verwijten maar wel het startpunt van mijn column over wat je nou politiek met de evaluatie kan.

Bos reduceert Eerste Kamer tot praatclub

VK 26.01.2015 Wouter Bos blijft maar worstelen met het feit dat onder zijn leiding een kabinet is gevormd dat geen vaste meerderheid heeft in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag geen voorstellen van wet verwerpen, want dat is zeer ondemocratisch, aldus Bos in zijn column.

Om tot die conclusie te komen, moet worden afgerekend met ‘Nijmeegse geleerden’ die eerder op verzoek van de Tweede Kamer de formatie van 2012 evalueerden. Dit driemanschap onder leiding van hoogleraar staatsrecht Bovend’Eert heeft het in zijn beschaafde advies aangedurfd op te merken dat de vormers van het kabinet zich vooraf van een meerderheid in de Eerste Kamer hadden moeten vergewissen. De staatsrechtelijke analyse staat bol van spanning en tegenstrijdigheid, aldus Bos: je wel vergewissen van een meerderheid, maar niet met de Eerste Kamer onderhandelen. Dat kan dus niet, maar dat is wel wat de geleerden suggereren!

GERELATEERDE ARTIKELEN;

#binnenskamers: tien grijze mannen (en twee vrouwen)

Mogen senatoren vreemdgaan?

Senaat stemt in met leenstelsel voor studenten

Liever een potente dan ontmande senaat

Trouw 25.01.2015 De tijd dat de Eerste Kamer nog kon worden omschreven als een ‘koel bosmeer’ of, in minder gunstige zin, als een ‘obscure Chinese opiumkit’ ligt al bijna een halve eeuw achter ons. Het huis bevindt zich in het brandpunt van de nationale politiek, nu de 38ste zetel voor het zittende coalitiekabinet van cruciale betekenis is geworden.

Misschien heeft de tv-serie ‘Borgen’ over het politieke spel in Kopenhagen een handje geholpen en hebben we in Rutte de perfecte verbeelding van statsminister Birgitte Nyborg.

Dat geeft de senator die nodig is voor de meerderheid een relatief grote machtspositie, of hij nu Gerrit Holdijk heet of Adri Duivesteijn. Het levert hooguit een verschil op in het gebruik van die wippositie. De staatkundig gereformeerde Holdijk gaf zijn wensenlijstje, onverstoorbaar aan zijn pijp lurkend, onder de toonbank door, Duivesteijn maakt de grootst mogelijke herrie in de winkel.

‘Strijd om meerderheid Senaat wordt kantje boord voor coalitie’

NU 22.01.2015 Het zal kantje boord worden of de coalitie met de gedoogpartijen na de aankomende Senaatsverkiezingen nog een meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Dat blijkt uit een peiling van TNS NIPO.

Volgens TNS NIPO laten de peilingen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten – die direct van invloed zijn voor de nieuwe Eerste Kamer – “nagenoeg dezelfde verhoudingen” zien als de peiling voor de Tweede Kamer.

Daaruit blijkt dat de coalitiepartijen VVD en PvdA samen met D66, ChristenUnie en SGP omgerekend naar de Tweede Kamer op 76 zetels staan. Dat is exact genoeg voor een nipte meerderheid.

Blokkeren wet door Senaat volgens Bos ondemocratisch

NU 22.01.2015 Het is “zeer ondemocratisch” als de Eerste Kamer een wet blokkeert. Wouter Bos, mede-informateur van het kabinet-Rutte II, schrijft dat donderdag in zijn column in de Volkskrant..

“Politieke besluitvorming over het wel of niet doorgaan van wetten hoort in een democratie plaats te vinden door politici die gekozen en weggestuurd kunnen worden. Dat kan bij Tweede Kamerleden wel en bij Eerste Kamerleden niet. En dus horen zij ver weg te blijven van zo’n rol”,vindt de oud-PvdA-leider.

Lees meer over: Wouter Bos Eerste Kamer

Gerelateerde artikelen;

‘Blokkeren wet door Senaat…

Telegraaf 22.01.2015  Het is „zeer ondemocratisch” als de Eerste Kamer een wet blokkeert. Wouter Bos, mede-informateur van het kabinet-Rutte II, schrijft dat donderdag in zijn column in de Volkskrant. „Politieke besluitvorming over het wel of niet doorgaan van wetten hoort in een democratie plaats te vinden door politici die gekozen en weggestuurd kunnen worden. Dat kan bij Tweede Kamerleden wel en bij Eerste Kamerleden niet. En dus horen zij ver weg te blijven van zo’n rol”, vindt de oud-PvdA-leider.

PvdA hecht weinig waarde aan ervaring

VK 12.01.2015 De PvdA dreigt een senaatsfractie te krijgen zonder Kamerleden met meer dan vier jaar ervaring.

Door: Joop van den Berg (oud-lid Eerste Kamer), Adri Duivesteijn (lid Eerste Kamer), Myrthe Hilkens (oud-lid Tweede Kamer), Arie de Jong (oud-lid Tweede Kamer), Erik Jurgens (oud-lid Eerste Kamer) 12 januari 2015, 

Als partijbestuurders in de PvdA tegen je zeggen dat je laag op de kandidatenlijst staat omdat anders de regionale verdeling te scheef zou worden, is het oppassen geblazen. Meestal gaat het dan helemaal niet over regionale spreiding maar over iets anders dat liever niet hardop wordt gezegd. Zolang er maar een enkele noorderling en eventueel een Limburger verkiesbaar staan, vinden ze het bij de PvdA al gauw mooi. Er moet dus iets anders aan de hand zijn, zoals Eerste Kamerlid en oud-partijvoorzitter Ruud Koole ondervond, toen hij onlangs navraag deed naar zijn opvallend lage plek op de lijst. Hij werd geconfronteerd met het regiomotief en werd dus terecht wantrouwig.

Ontneem senaat het laatste woord

VK 07.01.2015 Leg het primaat van de politiek bij de Tweede Kamer en kies die niet vaker dan een keer in de vier jaar.

Het gaat in 2015 om twee verkiezingen die de politieke verhoudingen behoorlijk kunnen destabiliseren: op 18 maart de verkiezingen van de Provinciale Staten en op 25 mei die van de Eerste Kamer. Als de coalitie en de Constructieve Drie geen meerderheid halen, kan dat tot grote spanningen leiden en zelfs tot de val van het kabinet – en dus tot nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. In tijden van grote veranderingen is dat niet goed voor de stabiliteit van ons land.

MEER;

Gun Eerste Kamer een eigen verkiezing

Wiegel: VVD heeft PvdA genoeg gegund

2015 wordt een beslissend jaar voor Rutte en Nederland

Gun Eerste Kamer een eigen verkiezing

VK 06.01.2015 Ook in 2015 kiest ons land op ouderwetse en achterhaalde wijze de Eerste Kamer: getrapt via de Provinciale Staten. De senaat heeft zo een achterban waarmee ze verder vrijwel niets te maken heeft. De keerzijde is er wel. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart zet het politieke belang van de Eerste Kamer de provinciale zaken in de schaduw. Stop met die poppenkast. Gun de Eerste Kamer een eigen volwaardige verkiezing.

Vlak voor de Kerst bezorgde de Eerste Kamer politiek Den Haag nog veel overuren. Het wegstemmen door de senaat van de wet die de vrije artsenkeuze beteugelde, vroeg om spoedreparatie. Eens te meer bleek voor welke politieke complicaties de Eerste Kamer kan zorgen. Iedereen mocht er een zegje over doen, behalve de club die de enige echte achterban van de senaat vormt: Provinciale Staten.

Eerste Kamer is ondemocratisch: hervormen of afschaffen dus

Elsevier 22.12.2014 De crisis rond de Zorgwet bracht het democratische tekort van de Eerste Kamer aan het licht. De oplossing is eenvoudig: hervorm de senaat en versterk de legitimatie ervan, of hef dit instituut op.

Mark Rutte en Diederik Samsom hebben hun eerste echte stresstest overleefd. Eigenlijk heeft het lang geduurd voordat dit kabinet met een echte beproeving werd geconfronteerd. De besluiten uit het Regeerakkoord werden, ondanks de complexe positie van de Eerste Kamer, tot op heden omgezet in wetten.

De drie gedoogpartijen moeten in de Eerste Kamer kabinetsvoorstellen steunen, en dat doen ze ook. Waar tot op heden geen rekening mee werd gehouden, waren de individuele leden van de Eerste Kamerfracties die het kabinet steunen. Het lukte alle partijen, de PvdA uitgezonderd, om de ijzeren fractiediscipline te handhaven. Maar het recente incident rond de invoering van een nieuwe zorgwet versterkt de gedachte dat er iets moet gebeuren met de positie van de Eerste Kamer.

De versnippering van de macht kan tot grote problemen leiden – en niet alleen bij besluiten die wezenlijk zijn voor de veiligheid en economie van Nederland. Mij gaat het in de eerste plaats om de democratische uitholling van ons systeem. Ik zal dit toelichten aan de hand van een voorbeeld: het lot van Kamerlid X.

De vaste vriendengroep van het kabinet is beperkt

Trouw 28.04.2014 Het kabinet begint vandaag het meireces met de opgewekte gedachte dat het weer een grote wet in de wacht heeft gesleept. Een van de grote zorgwetten is donderdag goedgekeurd door de Tweede Kamer. Toch zal er een bitter nasmaakje aan zitten.

Breed draagvlak verwerven voor de grote taken die het kabinet op zich heeft genomen, lukte de afgelopen periode met wisselend succes

Staatssecretaris Van Rijn (zorg) heeft zo zijn best gedaan meer partijen enthousiast te krijgen dan het absolute minimum dat nodig is in de senaat. Tevergeefs. Het is weer een grote hervormingsmaatregel die door een groot deel van de Kamer níet wordt gesteund.

o     Lees ook: Het kabinet moet op de klok letten – 22/04/14

o     Lees ook: ‘Sla geen alarm over democratie’ – 17/04/14

o     Lees ook: Niet minder, maar meer Eerste Kamer – 12/04/14

STEUN BIJSTANDSWET HANGT AAN ZIJDEN DRAADJE

BB 26.04.2014 De senaatsfractie van de ChristenUnie (CU) heeft grote moeite met de ‘mantelzorgboete’, een korting op de AOW voor 65-plussers die samenwonen met hun kinderen. Als met de CU ook de SGP tegen het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stemt, is het zeer twijfelachtig of het voorstel voor de Wet werk en bijstand (Wwb) op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen.

Haaks op christelijk principe

Volgens de senatoren van de ChristenUnie staat de maatregel haaks op het het christelijk principe dat ouders en kinderen voor elkaar zorgen. Ook de SGP verzet zich naar verwachting tegen de maatregel. De mantelzorgboete maakt deel uit van een pakket bijstandsmaatregelen waarover het kabinet een akkoord heeft gesloten met de drie constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Het deed dat omdat het in de Senaat geen meerderheid heeft.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Verzet CU-senatoren tegen ‘mantelzorgboete’

Trouw 26.04.2014 De senaatsfractie van de ChristenUnie heeft grote moeite met de ‘mantelzorgboete’, een korting op de AOW voor 65-plussers die samenwonen met hun kinderen. Een woordvoerder heeft een bericht in het Nederlands Dagblad van vandaag hierover bevestigd.

Volgens de senatoren van de ChristenUnie staat de maatregel haaks op het christelijk principe dat ouders en kinderen voor elkaar zorgen. Ook de SGP verzet zich naar verwachting tegen de maatregel.

Verzet CU-senatoren tegen ‘mantelzorgboete’

Volgens senatoren staat de maatregel haaks op het christelijk principe

NU 26.04.2014 De senaatsfractie van de ChristenUnie heeft grote moeite met de ‘mantelzorgboete’, een korting op de AOW voor 65-plussers die samenwonen met hun kinderen.  Een woordvoerder heeft een bericht in hetNederlands Dagblad van zaterdag hierover bevestigd.

Volgens de senatoren van de ChristenUnie staat de maatregel haaks op het christelijk principe dat ouders en kinderen voor elkaar zorgen. Ook de SGP verzet zich naar verwachting tegen de maatregel.

Mochten de twee christelijke senaatsfracties tegen het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stemmen, dan wordt het zeer twijfelachtig of dat het in de Eerste Kamer zal halen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Mantelzorgboete Mantelzorg ChristenUnie

Mantelzorgboete wankelt in Eerste Kamer

VK 25.04.2014 De veelbesproken ‘mantelzorgboete’ stuit op grote bezwaren in de Eerste Kamer. De senaatsfractie van de ChristenUnie is niet van plan de maatregel in z’n huidige vorm aan een meerderheid te helpen. Daarmee staat die op losse schroeven.

‘Deze kabinetsplannen passen niet in onze visie op de samenleving’, aldus CU-fractievoorzitter Roel Kuiper. Zijn collega Peter Ester uitte zijn bezwaren al eerder. ‘Het is een christelijk principe dat ouders en kinderen voor elkaar zorgen. Dit staat daar haaks op.’

Ontevreden burger actiever

‘Hulp aan familie bestraffen met mantelzorgboete is niet rechtvaardig’

‘Mantelzorgboete frustreert de participatiesamenleving’ – 22/04/14

Niet minder, maar meer Eerste Kamer

Trouw 12.04.2014 In het AD van 5 april had VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kritiek op het functioneren van de Eerste Kamer. Gerard Bartels vindt politieke agendering van maatschappelijke problemen door de Eerste Kamer juist belangrijk met het oog op vernieuwing van de samenleving.

Niet minder, maar meer Eerste Kamer

SV 12.04.2014 In het AD van 5 april had VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kritiek op het functioneren van de Eerste Kamer. Gerard Bartels vindt politieke agendering van maatschappelijke problemen door de Eerste Kamer juist belangrijk met het oog op vernieuwing van de samenleving. Dat laatste wordt eventsettinggenoemd, in plaats van agendasetting (zie www.socialissues.eu).  Lees verder

VVD-senator: ‘PVV toont aan dat democratie ook nadelen heeft’

Trouw 21.02.2014  De PVV-fractie in de Eerste Kamer is er vaak niet, meldt zich bijna overal voor af, doet weinig mee en komt niet met goede argumenten. Die kritiek uitte Eerste Kamerlid Heleen Dupuis (VVD) vandaag bij het KRO-radioprogramma De Ochtend van Vier. Volgens de senator toont de PVV aan dat ‘de democratie in Nederland ook nadelen heeft’.

Dupuis reageert hiermee op de uitspraken van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes die in het Financieel Dagblad een onrustig politiek klimaat constateert. ‘Ik moet toegeven dat het in dit land wel heel moeilijk besturen wordt op dit moment. Dat heeft natuurlijk te maken met die extreme opkomst van een partij die heel weinig bereid is mee te werken aan allerlei maatschappelijke projecten,’ klaagt de VVD-senator.

Heleen Dupuis: PVV-fractie nauwelijks aanwezig in Eerste Kamer

Elsevier 21.02.2014 De PVV-fractie in de Eerste Kamer meldt zich vaak af, doet weinig mee en komt vaak niet met goede argumenten. ‘Dat betekent dat een groep van tien mensen op de 75 eigenlijk voortdurend een spaak in het wiel steekt.’ Dat zegt VVD-Eerste Kamerlid Heleen Dupuis VVD in het Radio 4-programmaDe Ochtend van 4. De hoogleraar medische ethiek zit zelf al sinds 1999 in de Eerste Kamer. De VVD-senator vindt het goed dat er ‘dwarse partijen’ zijn, maar ze vindt het ‘verontrustend’ dat de PVV in de toekomst de grootste partij zou kunnen worden.

zie ook

Kabinet overleeft door vrienden

Telegraaf 26.12.2013  Rutte II heeft een moeilijk jaar achter de rug. Er waren momenten dat het kabinet van VVD en PvdA, dat in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, aan het eind van zijn latijn leek. Maar dankzij een stroom van akkoorden wist het het hoofd boven water te houden. Vooral de hulp van drie ‘bevriende’ oppositiefracties was essentieel. D66, ChristenUnie en SGP staken het kabinet diverse malen de reddende hand toe, waardoor de coalitie inmiddels spottend ‘paars met de Bijbel’ wordt genoemd. Een overzicht.

Asscher trok Duivesteijn over de streep en redde kabinet

Trouw 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

Duivesteijn koos voor integriteit van Asscher

NU 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Adri Duivesteijn

PvdA-senator Duivesteijn wilde kabinetscrisis voorkomen

Elsevier 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duijvesteijn stemde vorige week in met het woonakkoord omdat hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor de val van dit kabinet. Vooral de ‘integere’ vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) trok Duivesteijn over de streep. Dat zei Duivesteijn maandag in Nieuwsuur. De senator probeerde gedaan te krijgen dat de heffing van tijdelijke aard zou zijn, maar dat lukte niet. Overleg met fractievoorzitter Diederik Samsom zou Duivesteijn daarentegen alleen maar bozer hebben gemaakt. Als hij hetwoonakkoord zou blokkeren, zou het kabinet opgescheept zitten met een begrotingsgat van 1,7 miljard euro.

Lees ook: Drie vragen over ‘principiële’ PvdA’er Adri Duivesteijn

Duivesteijn koos voor Asscher

Telegraaf 24.12.2013  PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

Hoogtepunten: ‘De Eerste Kamer is de Tweede geworden’

VK 23.12.2013 2014 is in zicht, Volkskrant.nl kijkt nog één keer achterom. Elke dag tot aan oudjaar doen de politiek redacteuren van de Volkskrant verslag van een persoonlijk hoogtepunt of memorabel moment uit het politieke jaar 2013. Columnist en politiek analist Martin Sommer schreef in januari al: ‘De Eerste Kamer is de Tweede geworden.’ Hij kreeg gelijk.

Mijn vijftien seconden van fame vielen al vroeg dit jaar, namelijk op zaterdag 5 januari. Toen schreef ik dat het in het komende jaar 2013 in de Eerste Kamer zou gebeuren, niet in de Tweede. De camera’s hadden eind 2012 de Senaat nog niet gevonden. De parlementaire ophef ging in de donkere dagen rond kerstmis over een aangespoelde bultrug. En dat er een bultrug-protocol moest komen. Maar CDA-senator Elco Brinkman waarschuwde me tijdens een kerstborrel: let op, ook in de Senaat is het toch echt: voor wat hoort wat.

‘Afspraak met schuldeisers prevaleert boven afspraak met kiezers’

VK 23.12.2013.’Een leuke kerel lijkt me die Adri Duivesteijn niet. Een voorbeeldig lid van de oude, onaangename garde van de PvdA. Het beste voor met de mensheid, iets minder met de mensen. Ooit moet hij, samen met collega Klaas de Vries, twee snotjongens uit de fractie hebben klemgezet. Jullie komen er niet, beet Duivesteijn ze toe. Jullie zijn veel te soft. Een van die snotjongens heette Jeroen Dijsselbloem. De rest is geschiedenis, zoals dat heet.

Onlangs sloot het kabinet een woon- en pensioenakkoord met D66, SGP en de ChristenUnie. Deze partijen zullen de maatregelen naar verwachting in beide Kamers steunen, maar dit staat niet zwart op wit. In weekblad Elsevier zei D66-leider Alexander Pechtold deze situatie te prefereren.

De VVD-prominent heeft er niet het volste vertrouwen in dat de gesloten akkoorden ook daadwerkelijk tot wetswijzigingen zullen leiden. Hij vindt dat de drie leenpartijen ook een minister moeten leveren. ‘Dat zou de stabiliteit kunnen vergroten en dan weet je helemaal zeker dat je een meerderheid hebt,’ sprak Wiegel.

Wiegel stelt dat alle akkoorden die de coalitie met de drie oppositiepartijen sloot, nog moeten worden uitgewerkt in wetgeving en dat een stabiele meerderheid in Tweede en Eerste Kamer dus nog van groot belang is. Als de verkiezingen voor de gemeenteraden en het Europees Parlement volgend voorjaar voor VVD en PvdA slecht uitpakken, ‘dan leidt dat tot gedonderjaag’ en is een tussenformatie ‘misschien verstandig’.

Wiegel: tussenformatie met ministers voor D66, SGP en CU

Trouw 22.12.2013 VVD-prominent Hans Wiegel pleit weer voor een tussenformatie, waarbij de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een plek in het kabinet moet worden geboden. Wiegel deed dat in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Wiegel wil tussenformatie

Telegraaf 22.12.2013 VVD-prominent Hans Wiegel pleit weer voor een tussenformatie, waarbij de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een plek in het kabinet moet worden geboden. Wiegel deed dat in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Wiegel houdt opnieuw pleidooi voor tussenformatie

Elsevier  22.12.2013 VVD-prominent Hans Wiegel blijft erop hameren dat er een tussenformatie moet komen voor dit kabinet. De VVD’er vindt dat D66, ChristenUnie en SGP een plekje in de regering moeten krijgen. Wiegel hield zijn pleidooi zondag in het tv-programma WNL op Zondag.

Volgens de VVD-prominent is het belangrijk dat er een stabiele meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer is. Dit kan nodig zijn als de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen volgend jaar slecht uitpakken. Zonder stabiele meerderheid komt er ‘gedonderjaag’ zegt Wiegel.

Wiegel sprak zich ook nog uit over de opvolging van premier Mark Rutte(VVD). De voormalige VVD-leider ziet in huidig minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) een ideale opvolger voor Rutte. Over minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem was Wiegel verrassend positief: ‘Als hij zo doorgaat, wordt hij misschien een tweede Drees. ‘

Syp Wynia: Kabinet-Rutte II geeft iedereen inspraak en eindigt met extra lasten

zie ook;

‘Had minder nerveus gemogen’

Telegraaf 22.12.2013  Vicepremier Lodewijk Asscher is nooit bang geweest dat het kabinet in de problemen zou komen met de grote politieke hervormingen die door de Eerste Kamer moesten. Dat zegt hij in een zondag verschenen interview met NU.nl. „Het had allemaal wel met wat minder nervositeit gemogen”, meent de PvdA’er, die tevens minister van Sociale Zaken is.

‘Het had met wat minder nervositeit gemogen’

NU 22.12.2013 “Niet ideaal, maar werkbaar”, noemt vicepremier Lodewijk Asscher de coalitie VVD-PvdA zonder meerderheid in de Eerste Kamer.  “Niet ideaal, maar werkbaar”, noemt vicepremier Lodewijk Asscher de coalitie VVD-PvdA zonder meerderheid in de Eerste Kamer. In het kerstinterview met NU.nl blikt hij terug op een bewogen jaar: “Het had allemaal wel met wat minder nervositeit gemogen”.

‘Problemen in Senaat tot minimum beperken’

Pechtold wil stabiliteit in samenwerking betrekken bij gesprekken in voorjaar

NU 21.12.2013 Kabinet, coalitie en de ‘constructieve oppositie’ van D66, ChristenUnie en SGP moeten zorgen dat problemen in de Senaat, zoals deze week met Adri Duivesteijn, ”tot een minimum” beperkt worden. D66-leider Alexander Pechtold bepleit dat zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij wil ”de stabiliteit” van de samenwerking tussen de vijf partijen betrekken bij gesprekken die ze waarschijnlijk in het voorjaar gaan voeren over de rijksbegroting voor 2015.

‘Problemen in Senaat tot minimum beperken’

VK 21.12.2013  Kabinet, coalitie en de ‘constructieve oppositie’ van D66, ChristenUnie en SGP moeten ervoor zorgen dat problemen in de Senaat, zoals die deze week met Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn, ‘tot een minimum’ beperkt worden. D66-leider Alexander Pechtold bepleitte dat vandaag in het TROS Kamerbreed..

Samsom voorbereid op meer weerstand in Senaat

NU 20.12.2013 PvdA-leider Diederik Samsom houdt er rekening mee dat kabinetsplannen in de toekomst opnieuw op serieuze weerstand in de Senaat kunnen stuiten. Het kabinetsplan voor de verhuurderheffing werd deze week maar ternauwernood aangenomen in de Senaat.

April tot september 2013 ‘allerlastigste periode’ in politieke carrière Samsom

VK 20.12.2013 Voor PvdA-leider Diederik Samsom waren de maanden april tot en met september ‘de allerlastigste periode’ die hij tot nu toe als politicus doormaakte. Het kabinet moest vaststellen dat de minderheidssteun in de Eerste Kamer veel problematischer was dan in de formatie nog werd aangenomen, twee fractieleden stapten op en zijn huwelijk strandde.

Asscher: kabinet niet in gevaar›

NRC 20.12.2013 Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) denkt niet dat het kabinet was gevallen als het woonakkoord deze week in de Eerste Kamer was gestrand. Het was volgens Asscher spannend, maar hij deelt niet de indruk van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) dat het kabinet zou zijn gevallen als PvdA-senator Adri Duivesteijn tegen de verhuurdersheffing had gestemd. Lees meer

0:00 Schrijft Adri Duivesteijn vandaag een Nacht van… op zijn naam? ›

0:00 Blok: woonakkoord niet aanpassen – huurverhoging gaat door ›

0:00 Voor of tegen woonakkoord? Duivesteijn zwijgt nog ›

0:00 Duivesteijn wil tijdelijke heffing en herinvestering opbrengst ›

0:00 Duivesteijn is positief over toezegging Blok ›

Kabinet bijna gevallen

Telegraaf 20.12.2013  Het kabinet is deze week langs de rand van de afgrond gescheerd. Onenigheid over het woonakkoord leidde tot grote spanningen en irritaties tussen hoofdrolspelers uit de coalitie en de drie meewerkende oppositiepartijen D66, CU en SGP. De PvdA werd met een kabinetscrisis gedreigd.

Gerelateerde artikelen;

18-12: ‘Eens Duivesteijn, nooit weer Duivesteijn’

18-12: Woonbond teleurgesteld

18-12: Senaat steunt woonakkoord

18-12: ‘PvdA draait in debat’

17-12: Blok krijgt standje

17-12: ‘Belangrijke stappen Blok’

‘Kabinet dreigde te gaan vallen door debacle rond Woonakkoord’
Elsevier  20.12.2013 Het kabinet dreigde deze week te vallen, vanwege de onenigheid over het Woonakkoord. De situatie leidde tot grote irritaties tussen hoofdrolspelers uit de coalitie en de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Direct betrokkenen zeggen vrijdag in De Telegraaf dat hoewel VVD en PvdA deden alsof het allemaal wel meeviel, dreigde achter de schermen een kabinetscrisis.
Er was vooral veel kritiek op PvdA-leider Diederik Samsom, die geen greep had op de opstandige PvdA-senator Adri Duivesteijn. Als Duivesteijn daadwerkelijk tegen het Woonakkoord had gestemd, was ook het Herfstakkoord en Pensioenakkoord van tafel geveegd.
Bij het topoverleg waren onder anderen premier Mark Rutte (VVD) en minister Stef Blok (VVD, Wonen) en de fractieleiders Alexander Pechtold(D66), Arie Slob (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). ‘Samsom werkt bij Duivesteijn als een rode lap op een stier,’ zegt een betrokken fractieleider. Duivesteijn stemde in de nacht van dinsdag op woensdag alsnog in met het Woonakkoord, nadat Blok hem iets was tegemoetgekomen.

Dijkgraaf over Duivesteijn: dit moet je elkaar niet aandoen

zie ook

17 dec Duivesteijn niet principieel tegen heffing
16 dec PvdA-Senatoren nog niet eens over woonakkoord
17 dec Duivesteijn kan leven met toezegging

Woonakkoord

Volgens de NOS zal er maandag echter “vrijwel zeker geen akkoord worden gesloten over de pensioenen”. In de coalitie en tussen de regeringspartijen en oppositie, zijn volgens de omroep oplopende spanningen te constateren over het woonakkoord.

Dossiers

Dinsdag stemt de senaat over het Woonakkoord dat het kabinet ook sloot met D66, ChristenUnie en SGP. ‘We willen zeker weten dat er voor beide dossiers op steun gerekend kan worden,’ zegt Pechtold.

Heffing

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft grote bezwaren bij het akkoord en ook zijn stem is nodig om een meerderheid te behalen. Hij heeft problemen met de heffing van 1,7 miljard euro voor de woningcorporaties.

Zijn D66-collega Roger van Boxtel zegt dat Duivesteijn het kabinet in gevaar brengt. Hij gaat er niet vanuit dat de PvdA’er doorgaat met zijn verzet. ‘Ik ga er toch van uit dat hij niet het risico wil nemen om het kabinet te laten struikelen op alleen de volkshuisvesting,’ zegt Van Boxtel tegen BNR.

PvdA-Senatoren nog niet eens over woonakkoord

Cruciaal debat volgt morgen

Trouw 16.12.2013 De Senaatsfractie van de PvdA is het nog niet eens over het woonakkoord en de omstreden verhuurdersheffing. Dat bleek vanavond na overleg in de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Die vragen gaan onder meer over het wetsvoorstel voor de verhuurdersheffing. Duivesteijn gaat zich voorbereiden op het beantwoorden van die vragen. Mogelijk is er ook nog contact met minister Blok.

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft zich tot nog toe tegen de verhuurdersheffing opgesteld. Als hij tegenstemt in de Senaat haalt het kabinetsvoorstel het niet en valt er een gat van 1,7 miljard euro in de begroting. De Senatoren hebben nog vragen aan hun collega Adri Duivesteijn, zei fractievoorzitter Marleen Barth na afloop. Duivesteijn is woordvoerder voor de PvdA-senaatsfractie op dit dossier

PvdA-senatoren buigen zich over verhuurderheffing

Trouw 16.12.2013 De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is bijeengekomen om te praten over wonen en met name de verhuurderheffing, die verhuurders van meer dan tien huizen in de sociale sector moeten betalen. Morgenavond laat moet er in de Senaat over worden gestemd.

Meer over

PvdA buigt zich over verhuurderheffing

Telegraaf 16.12.2013 De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is bijeengekomen om te praten over wonen en met name de verhuurderheffing, die verhuurders van meer dan tien huizen in de sociale sector moeten betalen. Dinsdagavond laat moet er in de Senaat over worden gestemd.

lees: Woon- voor pensioenakkoord’

lees: D66 en ChristenUnie: geen pensioenakkoord voor woonakkoord

PvdA blijft zoeken naar steun bij oppositie

Trouw 25.04.2013 De PvdA streeft ook in de toekomst naar een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid. Het wil doorgaan met het sluiten van akkoorden met de oppositie. Tweede Kamerlid Henk Nijboer zei dat donderdag in een debat met de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken).

PvdA zoekt steun oppositie

Telegraaf 25.04.2013 De PvdA streeft ook in de toekomst naar een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid. Het wil doorgaan met het sluiten van akkoorden met de oppositie. Tweede Kamerlid Henk Nijboer zei dat donderdag in een debat met de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken).

PvdA blijft zoeken naar steun bij oppositie

NU 25.04.2013 De PvdA streeft ook in de toekomst naar een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid. Het wil doorgaan met het sluiten van akkoorden met de oppositie. Tweede Kamerlid Henk Nijboer zei dat donderdag in een debat met de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken). De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn in de Senaat aangewezen op steun van de oppositie, omdat ze daar geen meerderheid hebben.

Benodigde steun voor zorgakkoord nog onzeker

Trouw 25.04.2013 Het kabinet heeft de steun van oppositiepartijen, die nodig is voor een meerderheid voor het zorgakkoord in de Eerste Kamer, nog niet binnen. De oppositie was woensdag kritisch over het akkoord dat minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) eerder op de dag sloten met werkgevers en werknemers in de zorg.

Oppositie vist naar afspraakbereidheid VVD

Trouw 24.04.2013 Oppositiepartijen SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en D66 hebben woensdagavond tijdens het debat over het zorgakkoord geprobeerd uit te vinden of de VVD nog openstaat voor afspraken. De coalitie VVD-PvdA heeft steun van andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Wil VVD afspraken maken?

Telegraaf 24.04.2013 Oppositiepartijen SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en D66 hebben woensdagavond tijdens het debat over het zorgakkoord geprobeerd uit te vinden of de VVD nog openstaat voor afspraken. De coalitie VVD-PvdA heeft steun van andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

‘VVD wil geen deals met oppositie meer’

Trouw 24.04.2013 De VVD wil dat het kabinet geen deals met oppositiepartijen meer sluit om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. Bronnen hebben dat woensdag laten weten aan RTL Nieuws. Het nieuwe devies is wat de VVD betreft: graag of niet.

VVD wil geen deals meer

Telegraaf 24.04.2013 De VVD wil dat het kabinet geen deals met oppositiepartijen meer sluit om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. Bronnen hebben dat woensdag laten weten aan RTL Nieuws. Het nieuwe devies is wat de VVD betreft: graag of niet.

Rutte: Senaat doordrongen van eigen positie

Trouw 19.04.2013 Premier Mark Rutte is gesterkt in zijn overtuiging dat de senatoren in de Eerste Kamer beseffen welke positie zij in de politiek innemen. Dat zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte: Eerste Kamer kan blijven, maar moet ‘bij de eigen leest blijven’

NRC 19.04.2013 De VVD vindt niet dat de Eerste Kamer moet verdwijnen, maar wel ‘bij de eigen leest moet blijven’. Dat benadrukte premier Rutte vanmiddag na afloop van de wekelijkse ministerraad. Het politieke primaat hoort bij de Tweede Kamer, zo benadrukte de premier. Hiermee reageerde Rutte op uitspraken van Halbe Zijlstra vanochtend in De Telegraaf. Lees verder

Woorden Zijlstra vallen slecht

Telegraaf 19.04.2013 Oppositiepartijen in de Eerste Kamer zijn niet gecharmeerd van de waarschuwing van VVD’er Halbe Zijlstra, die stelde dat een te politieke Senaat maar beter kan worden opgeheven. „Dit is onnodig aanscherpend”, aldus D66-fractieleider Roger van Boxtel. En SP-fractieleider Tiny Kox: „Een kat in het nauw maakt rare sprongen.”

Oppositie niet te spreken over woorden Zijlstra

Elsevier 19.04.2013 Oppositiepartijen reageren kritisch op de boodschap van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra over de Eerste Kamer. Een te politieke Senaat moet wat Zijlstra betreft, worden opgeheven. ‘Dit is onnodig aanscherpend,’ zegt D66-fractieleider in de Eerste Kamer Roger van Boxtel. SP-fractieleider Tiny Kox: ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen.’ Zijlstra zegt dat de Eerste Kamer zou moeten verdwijnen als de Kamer het kabinet om politieke redenen gaat dwarsbomen.

ChristenUnie-fractieleider in de Eerste Kamer Roel Kuiper twitterde dat de paniek met de woorden van Zijlstra compleet is bij de VVD. Volgens GroenLinks-leider Tof Thissen is het allemaal ‘te gek voor woorden’. Ook coalitiegenoot PvdA is het niet eens met Zijlstra.

Zijlstra: te politieke Eerste Kamer beter afschaffen

Trouw 19.04.2013 De Eerste Kamer heeft geen toegevoegde waarde als deze steeds het werk van de Tweede Kamer ondermijnt. Dat zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vrijdag in De Telegraaf. Hij stelt in de krant dat de Senaat beter kan worden afgeschaft als deze om politieke redenen het kabinet dwarsboomt.

Zijlstra: ’Grillig senaat afschaffen’

Telegraaf 19.04.2013 De Eerste Kamer moet worden afgeschaft als ze om politieke redenen het kabinet gaat dwarsbomen. Dat stelt fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD in de Tweede Kamer in een interview met De Telegraaf.

Zijlstra bepleit afschaffen ‘dwarse Senaat’

NU 19.04.2013 Rol van Eerste Kamer dreigt volgens VVD’er steeds politieker te worden. De Eerste Kamer heeft geen toegevoegde waarde als deze steeds het werk van de Tweede Kamer ondermijnt. Dat zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vrijdag in De Telegraaf.  Hij stelt in de krant dat de Senaat beter kan worden afgeschaft als deze om politieke redenen het kabinet dwarsboomt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Halbe Zijlstra Senaat Eerste Kamer

Zijlstra wil ‘Senaat met grillen’ liever opdoeken

Elsevier 19.04.2013 De Eerste Kamer zou moeten verdwijnen als de Kamer het kabinet om politieke redenen gaat dwarsbomen. Het zou beter zijn als de Senaat gewoon zijn authentieke rol oppakt. Dat zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra in een interview met De Telegraaf, die zaterdag verschijnt.

Het is Zijlstra een doorn in het oog dat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Zijlstra gaat ervan uit dat de Eerste Kamer zijn authentieke rol zal oppakken. ‘Als dat niet zo is, creëert men een onbestuurbare situatie.’ Vorige maand zei Eerste Kamerlid en oud-minister Frank de Grave (VVD) dat de Eerste Kamer zich moet bezinnen op haar rol.

zie ook:

‘Zijlstra wil dwarse Eerste Kamer afschaffen’

NRC 19.04.2013 De Eerste Kamer moet worden opgedoekt als ze om politieke redenen het kabinet steeds dwarsboomt. De senaat heeft dan geen toegevoegde waarde meer, stelt fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra, in een interview met De Telegraaf.

Eerste Kamer-voorzitter betreurt voorbarige kritiek zorgpremie-akkoord

Trouw 07.04.2013  VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Loek Hermans was voorbarig met zijn kritiek op de inkomensafhankelijke zorgpremie die VVD en PvdA in hun regeerakkoord waren overeengekomen. ‘De Eerste Kamer was nog niet aan zet’, zei voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf zondag in Buitenhof.

‘Hermans sprak voor zijn beurt over zorgpremie’

Nu 07.04.2013 VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Loek Hermans was voorbarig met zijn kritiek op de inkomensafhankelijke zorgpremie die VVD en PvdA in hun regeerakkoord waren overeengekomen. ”De Eerste Kamer was nog niet aan zet”, zei voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf zondag in Buitenhof.

Gerelateerde artikelen06/04/2013 Minister Schippers wil volgend jaar lagere zorgpremie

Lees meer over: Inkomensafhankelijke zorgpremie Loek Hermans Zorgpremie

‘Rol Eerste Kamer tijdens formatie is onderschat’

NU 06.04.2013 De rol van de Eerste Kamer tijdens de formatie van het huidige kabinet is onderschat. Dat vindt een ruime meerderheid van de senaat, zo blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad. Niet alleen leden van de oppositie onderschrijven de stelling, ook leden van VVD en PvdA zeggen dat de minderheid in de Eerste Kamer van hun partijen is miskend.

‘Het kabinet moet deals sluiten met de Eerste Kamer’

Trouw 22.03.2013 Het kabinet-Rutte kan niet functioneren zonder meerderheid in de Eerste Kamer. Hoogleraar Strafrecht Paul Bovend’Eert bekijkt de opties. ‘Wil men de macht van de senaat daadwerkelijk beperken, dan is een grondwetsherziening onontkoombaar.’

Geen spijt bij Samsom over minderheid Senaat

Trouw 18.03.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft er geen spijt van dat bij de formatie van het kabinet Rutte-II niet is gezocht naar een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat zei Samsom maandag in het radioprogramma Dit is de dag. Volgens Samsom is tijdens de onderhandelingen bewust gekozen om geen meerderheid te zoeken in de Senaat. ‘Al in de verkennende gesprekken’, zei de PvdA-leider. Ook oppositiepartijen als D66 en ChristenUnie waren het daarmee eens, stelt Samsom.

Brinkman: premier Rutte moet uit zijn Torentje komen

Elsevier 14.03.2013 CDA-leider Elco Brinkman in de Eerste Kamer waarschuwt het kabinet dat het niet de illusie moet hebben dat de Senaat omstreden wetsvoorstellen aan een meerderheid zal helpen. ‘Als ik in de schoenen van de premier stond, zou ik het niet aandurven vier jaar lang in zoveel onzekerheid te leven,’ zegt Brinkman deze week in Elsevier. Brinkman heeft ook kritiek op politici en economen, die bij de ingrepen op de huizenmarkt vooral oog hadden voor de lange termijn. Brinkman: ‘Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten.’ Als gemeenten vervolgens de onroerende zaakbelasting verhogen om gaten in de begroting te dichten ‘mogen ze dat uitleggen bij de volgende verkiezingen. Ik voorspel u dat het een thema wordt.’

‘Kabinet is kaartenhuis door opzijschuiven Beatrix’

Elsevier 13.03.2013 Het kabinet-Rutte II verkeert in politieke problemen vanwege het opzijschuiven van koningin Beatrix tijdens de kabinetsformatie. Dat zegt PvdA-coryfee Ed van Thijn deze week in Elsevier. De regeringsvorming in 2012 is volgens hem ‘een lichtzinnige kabinetsformatie door onervaren lieden’. In 2012 greep de Tweede Kamer voor het eerst de regie bij de formatie. Het staatshoofd belandde op een zijspoor. Daardoor maakten de informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) volgens Van Thijn ‘een onvergeeflijke fout’: zij dachten dat het nieuwe kabinet genoeg had aan steun in de Tweede Kamer en vertrouwden erop dat Rutte II met een minderheid in de Eerste Kamer kon regeren.

‘De eerste Kamer mag wel degelijk politiek bedrijven’

Trouw 12.03.2013  Van links tot rechts waarschuwen politici en staatsgeleerden voor de hindermacht die de Eerste Kamer ineens blijkt te zijn. Maar is die politieke rol van de indirect gekozen senatoren wel zo opvallend? Een misvatting, zo blijkt in de praktijk. Maar ook in de wet is niet vastgelegd dat de Eerste Kamer alleen mag kijken naar consistentie, uitvoerbaarheid en rechtmatigheid, zegt Bert van den Braak, die zijn proefschrift schreef over de Eerste Kamer. “Er staat wel dat de Eerste Kamer wetsvoorstellen moet beoordelen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd, maar waarop ze die beoordeelt is aan haarzelf.”

‘Architect Wouter Bos maakte een bouwfout’

VK 11.03.2013  Bij de formatie van dit kabinet is de Eerste Kamer over het hoofd gezien en de mogelijkheid van een zakenkabinet te snel van tafel geveegd, schrijft politiek commentator Kees Boonman. Briljant, geniaal, scherpzinnig. Op Twitter is niet iedereen er helemaal uit, maar de column van Wouter Bos is op z’n minst hoogst opmerkelijk. Bos – partner bij KPMG, gespecialiseerd in Healthcare – doet trouwens vermoeden dat hij ergens onopgemerkt op het Binnenhof huist. In zijn Volkskrantcolumns heeft hij zich zo langzamerhand ontwikkeld tot een scherpzinnig politiek fluisteraar wie geen detail ontgaat, en het lijkt er op dat hij vanachter het gordijn een ogenschijnlijk stuurloos kabinet strategisch aanstuurt.

Linkse meerderheid in Tweede Kamer zal VVD nog flink laten spartelen

Elsevier 11.03.2013  Verkiezingswinnaar Rutte had zich voorgenomen de economie te moderniseren, maar zijn snelle kabinetsformatie met de PvdA drukt hem nu in een politiek verdomhoekje. Het gesteggel over het ontslagrecht is tekenend. Een kortere WW en een flexibel ontslagrecht zijn de belangrijkste hervormingen in het Regeerakkoord van Rutte II. Toch tekende de PvdA vorige herfst voor deze ingrepen. Althans, de sociaal-democraten deden alsof ze zich door Mark Ruttes VVD lieten overtuigen: met minder starre arbeidsverhoudingen nemen werkgevers sneller nieuwe mensen aan. oor de werkgeverslobby VNO-NCW is het ook geen halszaak. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zinspeelde vorige week al op alternatieven.

Commentaar Syp Wynia: Met krachteloos gepolder en gelegenheidscoalities schieten we niets op

In de peilingen is de PvdA bezig te halveren, ten gunste van behoudzuchtige partijen als 50Plus en SP. Bovendien is het Regeerakkoord langzamerhand een vodje papier, nu VVD en PvdA – bij gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer – alles willen inleveren bij de oppositie.

zie ook:

VVD-Senator: bezinning nodig over rol Eerste Kamer

Elsevier 09.03.2013 De Eerste Kamer moet zich bezinnen op haar rol. Eerste Kamerlid en oud-minister Frank de Grave (VVD) ziet met lede ogen aan hoe het kabinet ondanks de ruime meerderheid in de Tweede Kamer in de problemen komt in de Eerste Kamer.

Dat melden de partijen zaterdag in Nieuwsuur. Onder meer de strafbaarheid van illegaliteit moet van tafel, eisen de drie partijen. Het kabinet wil volgend jaar 4,3 miljard euro extra bezuinigen. Omdat de VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben zijn ze afhankelijk van de oppositie.

Verder:

‘Kabinet zoekt meerderheden mediaplannen’

NU 24.03.2013 Staatssecretaris Sander Dekker is nog niet zeker van meerderheden in de Eerste Kamer voor de kabinetsplannen op het gebied van de media.Dat bleek uit de bijdrage van SP-Kamerlid Jasper van Dijk zondag tijdens het debatprogramma Limes030.

‘Eerste Kamer stemt niet in met verhuurtol’

NU 16.03.2013 De Eerste Kamer zal nooit instemmen met de verhuurdersheffing zoals die er nu ligt.  Dat zei Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn zaterdag in het TROS-radioprogramma Kamerbreed. Hij liet zich deze week al eerder tot groot ongenoegen van vriend en vijand negatief uit over het woonakkoord van minister voor Wonen Stef Blok (VVD).

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woonakkoord Verhuurdersheffing

SP: Verhuurdersheffing naar bouwsector

Trouw 13.03.2013 SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat de verhuurdersheffing voor corporaties een investeringsverplichting wordt. De corporaties zouden de heffing van 1,75 miljard euro in de bouwsector moeten steken. Dat gaat Jansen woensdagmiddag inbrengen tijdens het debat over het woonakkoord.

‘Verhuurders- heffing naar bouw’

Telegraaf 13.03.2013  SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat de verhuurdersheffing voor corporaties een investeringsverplichting wordt. De corporaties zouden de heffing van 1,75 miljard euro in de bouwsector moeten steken. Dat gaat Jansen woensdagmiddag inbrengen tijdens het debat over het woonakkoord.

PvdA: aandacht voor investeringen

Telegraaf 13.03.2013 De PvdA in de Eerste Kamer heeft gewoon gevraagd om aandacht voor de zorgen om de investeringen door de woningcorporaties nu die een verhuurdersheffing moeten gaan betalen. Dat zei Jacques Monasch van de PvdA woensdag in de Tweede Kamer over de actie van zijn partijgenoot senator Adri Duivesteijn dinsdag.

‘Begrip voor weerstand woonakkoord Duivesteijn’

NU 13.03.2013 PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch snapt dat de PvdA in de Eerste Kamer dinsdag zich kritisch heeft getoond over het tussen VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP gesloten woonakkoord. Hij zei dat woensdag tijdens het debat over het akkoord met minister Stef Blok (Wonen). PvdA-senator Adri Duivesteijn toonde zich zeer kritisch over de heffing van 1,7 miljard voor de woningcorporaties. Hij noemde het woonakkoord ‘ondoordacht’.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woonakkoord

Oppositie valt over PvdA heen wegens uitspraken senator Duivesteijn

VK 13.03.2013 ‘Ik ken Adri al zo’n 20 jaar en het tekent hem ook voor een deel. Ik zou een andere toon hebben gezet’, aldus PvdA-Kamerlid Jacques Monasch vandaag in een debat over de woningmarktplannen van het kabinet. Monasch moest zich uitgebreid verantwoorden voor de uitspraken van zijn collega Adri Duivesteijn in de Senaat. Die noemde de plannen voor een verhuurdersheffing gisteren ‘onvoldoende doordacht’.

Lees ook Blok opgelucht; senaat stemt in met huurverhoging – 13/03/13

Lees ook Pechtold en Slob: zo hoeft het voor ons niet – 12/03/13

Wooncoalitie wil duidelijkheid van PvdA over verhuurdersheffing

Trouw 13.03.2013 De coalitiepartijen in het woonakkoord willen woensdag duidelijk van de PvdA horen dat de Eerste Kamerfractie niet alsnog tegen de verhuurdersheffing zal stemmen. Dat meldt NU.nl.

Wooncoalitie wil duidelijkheid van de PvdA

NU 13.03.2013 De coalitiepartijen in het woonakkoord willen woensdag duidelijk van de PvdA horen dat de Eerste Kamerfractie niet alsnog tegen de verhuurdersheffing zal stemmen. Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer met minister Stef Blok (Wonen) over het onlangs gesloten woonakkoord tussen coalitiepartijen VVD en PvdA met D66, ChristenUnie en SGP.

Blok opgelucht; senaat stemt in met huurverhoging

Trouw 13.03.2013  De plannen om de huren deze zomer oplopend met het inkomen van de huurders te verhogen, gaan gewoon door. De Eerste Kamer heeft er dinsdagavond volgens verwachting (hoofdelijk) mee ingestemd, zij het nipt: 37 voor en 36 tegen.

Lees ook: Inkomen van 2 jaar terug is peilpunt huur – 13/03/13

Lees ook: PvdA-Senator: ‘Woonplannen kabinet ondoordacht’ – 12/03/13

Lees ook: Meeste woningcorporaties gaan huur verhogen – 05/03/13

Groen licht voor Blok: Senaat akkoord met huurverhoging

Elsevier 12.03.2013  De Eerste Kamer is zoals verwacht akkoord gegaan met de huurverhoging voor hogere inkomens om scheefwonen tegen te gaan. De verhuurdersheffing voor corporaties komt daarmee een stapje dichterbij. Vanaf deze zomer zullen de huren bij corporaties en in de particuliere sector met gereguleerde prijzen worden verhoogd voor huurders met een hoger inkomen.

Blok: woonakkoord niet aanpassen – huurverhoging gaat door›

NRC 12.03.2013  Stef Blok is niet van plan het woonakkoord aan te passen, ondanks bezwaren van de PvdA in de Eerste Kamer tegen de verhuurdersheffing. Dat zei de minister voor Wonen vanavond, nadat de Eerste Kamer het debat over de woningmarktplannen van het kabinet had hervat. PvdA-senator Adri Duivesteijn zorgde eerder op de dag voor ophef met een kritisch oordeel over de verhuurdersheffing, een onderdeel van het woonakkoord waar ook de PvdA zijn handtekening onder heeft gezet.

Senaat stemt in met huurverhoging

NU 12.03.2013 Het kabinet wil er het scheefwonen mee tegen gaan, het verschijnsel dat mensen in een huis blijven zitten dat eigenlijk te goedkoop voor ze is. Die huizen moeten vaker beschikbaar komen voor diegenen die minder verdienen.

Senaat steunt huurverhoging

Telegraaf 12.03.2013 De plannen om de huren deze zomer oplopend met het inkomen van de huurders te verhogen gaan gewoon door. De Eerste Kamer heeft er dinsdagavond volgens verwachting (hoofdelijk) mee ingestemd: 37 voor en 36 tegen. Het kabinet wil er het scheefwonen mee tegen gaan, het verschijnsel dat mensen in een huis blijven zitten dat eigenlijk te goedkoop voor ze is. Die huizen moeten vaker beschikbaar komen voor diegenen die minder verdienen.

‘Investeringen corporaties blijven’

Telegraaf 12.03.2013  Woningcorporaties kunnen blijven investeren. Dat herhaalde minister Stef Blok voor Wonen dinsdag in de Eerste Kamer. Volgens senator Adri Duivesteijn van coalitiepartner PvdA is het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro te laten betalen, onvoldoende doordacht. Hij vreest dat corporaties juist flink minder en in de krimpgebieden zelfs helemaal niet meer zullen investeren.

Pechtold en Slob: zo hoeft het voor ons niet

Trouw 12.03.2013 D66 en ChristenUnie storen zich aan de opstelling van de PvdA in het woondebat in de Eerste Kamer. PvdA-senator Adri Duivesteijn noemde daar het plan om corporaties een verhuurdersheffing van 1,75 procent op te leggen ‘ondoordacht’.

Ruzie om woonplan

Telegraaf 12.03.2013  D66 en ChristenUnie storen zich aan de opstelling van de PvdA in het woondebat in de Eerste Kamer. PvdA-senator Adri Duivesteijn noemde daar het plan om corporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard op te leggen ,,ondoordacht”.

PvdA-senator voert druk op minister Blok op

VK 12.03.2013 Ook PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft kritiek op de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Vandaag hoopt minister Blok (Wonen en Rijksdienst) deel één van het Woonakkoord door de Eerste Kamer te loodsen.

Lees ook Woningcorporaties willen Blok voor de rechter slepen – 11/03/13

Lees ook Meeste woningcorporaties gaan huur verhogen – 05/03/13

PvdA-Senator: ‘Woonplannen kabinet ondoordacht’

Trouw 12.03.2013 Het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro te laten betalen, is onvoldoende doordacht. Dat zei PvdA-Senator Adri Duivesteijn dinsdag in de Eerste Kamer. Hij vreest dat corporaties flink minder en in de krimpgebieden zelfs helemaal niet meer zullen investeren.

PvdA-senator kraakt woonplannen kabinet

Nu 12.03.2013  Het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro te laten betalen, is onvoldoende doordacht. Dat zei PvdA-Senator Adri Duivesteijn dinsdag in de Eerste Kamer.

PvdA-senator noemt woonplannen ondoordacht

NU 12.03.2013 Het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro te laten betalen, is onvoldoende doordacht. Dat zei PvdA-Senator Adri Duivesteijn dinsdag in de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woningmarkt

PvdA heeft moeite met woonakkoord: ‘onvoldoende doordacht’›

NRC 12.03.2013  De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer heeft problemen met het door de partij zelf gesloten woonakkoord. Senator Adri Duivesteijn (PvdA) noemt het “onvoldoende doordacht” dat woningcorporaties een verhuurdersheffing moeten afdragen die oploopt tot 1,75 miljard per jaar.  Gisteren waarschuwde de koepel van woningcorporaties Aedes dat de inkomsten uit de huurverhogingen veel te hoog worden ingeschat.

Lees meer:

11 MRT Woningcorporaties: Blok schat huurinkomsten veel te hoog in ›

9 MRT ‘Kabinet maakt Eerste Kamer door woonakkoord te politiek’ ›

5 MRT ‘Meerderheid woningcorporaties verhoogt de huur’ ›

21 FEB CPB gaat gevolgen woonakkoord niet doorberekenen – ‘vreemd besluit’ ›

16 FEB Reconstructie NRC: Blok schatte afspraken met CDA verkeerd in ›

Senator hekelt oppositie

Telegraaf 11.03.2013 De oppositie in de Tweede Kamer moet geen voorschot nemen op de gang van zaken in de Eerste Kamer. VVD-senator Frank de Grave zei dat maandagavond in het tv-programma Pauw & Witteman. Hij noemde het „vrij absurd” dat Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie vorige week het kabinet opriep om een wijziging van de Nabestaandenwet te schrappen omdat die in de Eerste Kamer toch zal sneuvelen.

VK 09.03.2013 D66, ChristenUnie en GroenLinks willen in ruil voor steun aan bezuinigingsplannen niet alleen over geld praten met het kabinet. Ze zijn ook van plan om andere zaken, zoals schrappen van de strafbaarstelling van illegaliteit, op tafel te leggen. Dat zeiden Tweede Kamerleden vanavond in Nieuwsuur. ‘Op het moment dat PvdA en VVD bij ons langskomen, stellen we het zeker aan de orde.’

Meer over: Kabinet-Rutte II Politiek VVD-senator: land dreigt onbestuurbaar te worden

Oppositie wil af van strafbaarstelling illegaliteit

Elsevier 09.03.2013 D66, ChristenUnie en GroenLinks zullen ‘immateriële’ eisen stellen aan het kabinet als zij onderhandelen over extra bezuinigingen. De drie partijen willen de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel. Dat zeggen de oppositiepartijen zaterdagavond in televisieprogrammaNieuwsuur. ‘Op het moment dat VVD en PvdA bij ons langskomen, stellen we zeker vast dat we van de strafbare illegaliteit afkomen,’ klinkt het.

NRC 09.03.2013 D66, de ChristenUnie en GroenLinks willen in ruil voor hun eventuele steun aan de nieuwe bezuinigingen van het kabinet ook immateriële zaken regelen. Dat melden de partijen vanavond in Nieuwsuur. Onder meer de strafbaarheid van illegaliteit moet van tafel, eisen de drie partijen. Lees verder

Lees meer;

27 FEB Dijsselbloem positief over gesprekken met oppositie over extra bezuinigingen › 

16 FEB Reconstructie NRC: Blok schatte afspraken met CDA verkeerd in › 

13 FEB Akkoord woningmarkt: wat zijn gevolgen voor huurders en kopers? ›

13 FEB Humeurige oppositie voert debat woningakkoord met tegenzin › 

Oppositie stelt voorwaarden aan steun bezuinigingen

NU 09.03.2013 D66, de ChristenUnie en GroenLinks willen in ruil voor hun eventuele steun aan de nieuwe bezuinigingen van het kabinet ook immateriële zaken regelen. Dat melden de partijen zaterdag in Nieuwsuur. Onder meer de strafbaarheid van illegaliteit moet van tafel, eisen de drie partijen.

Het kabinet wil volgend jaar 4,3 miljard euro extra bezuinigen. Omdat de VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben zijn ze afhankelijk van de oppositie.

maart 10, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

Een heet en een rood Voorjaar komt eraan

Het jaar 2012 is maar net begonnen en het broeit  al flink in politiek Den Haag.

Er wordt weer een nieuwe poging ondernomen om het politieke Manifest van de grond te krijgen. De PvdA, SP en GroenLinks willen samen de strijd aangaan. Kortom de PvdA op oorlogspad

Het Kabinet Rutte 1 staat op barsten want er komen nog wat asociale bezuinigingsplannen uit de kast !!!

Kom naar de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Een ander Nederland’

Kom naar nieuwjaarsbijeenkomst 'Een ander Nederland'

door Job Cohen op 27 december 2011 – Op zaterdag 14 januari 2012 organiseert de Partij van de Arbeid in samenwerking met SP en GroenLinks wederom een manifestatie onder het motto ‘Een ander Nederland’.

We komen van 15.00 tot 17.30 uur bijeen voor een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst in De Vereeniging Keizer Karelplein 2d Nijmegen. Een nieuwjaarsbijeenkomst waar we het nieuwe jaar inluiden met een luchtig programma met muziek, spannende sprekers en speeches van Emile Roemer, Jolande Sap en mij. Het exacte programma wordt in januari bekend gemaakt. Je bent van harte welkom! » lees verder 

Verder:

Peilingen;

                   TweedeKamer  2010            Peilingen 25.12.2011

PvdA                    30                                          17

Groenlinks      10                                           8

SP                           15                                          28

In een gemeenschappelijke verklaring schrijven zes PvdA-afdelingen;

“Zij maken deel uit van de ‘Linkse vernieuwing’, een initiatief uit Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Maastricht, Enschede en Utrecht. De afdelingsbestuurders stellen dat de partij hoognodig aan vernieuwing toe is.”

Juist nu ons land op een kruispunt staat, kan links het zich niet permitteren om afwachtend of onvoldoende origineel te zijn,” zegt Michiel Emmelkamp, coördinator van de groep Linkse Vernieuwing.

De PvdA moet met meer inzet dan tot nu toe de samenwerking zoeken met andere linkse partijen als GroenLinks en de SP. “Niet alleen “rabiaat rechts” eet momenteel het politieke midden leeg, ook “verdeeld links” doet dat. Samenwerking kan dat stoppen”.

Vorige week zei Cohen dat de PvdA dit jaar nadrukkelijk de confrontatie wil zoeken met de PVV. ‘Ook de PVV-kiezers moeten weten waar hun belangen liggen en die liggen eerder bij de PvdA dan bij de PVV.’

Cohen gaat negatieve pijlen op PVV richten. Hij kan beter eens laten zien dat zijn PvdA een positieve, progressieve bestuurderspartij is die met heldere ideeën streeft naar een sterker Nederland

Lees het commentaar van René van Rijckevorsel: Ideeënarmoede PvdA bereikt treurig dieptepunt

Geen Linkse Samenwerking PvdA-SP-GroenLinks-D66 ??

Een meerderheid van de GL-leden wees zaterdag 11.02.2012 tijdens haar 30ste GroenLinks-congres de plannen om via deze linkse samenwerking meer tegenwicht te kunnen bieden aan het fors bezuinigende rechtse kabinet af. Vertrekkend voorzitter Henk Nijhof pleitte wel nadrukkelijk voor de samenwerking die volgens hem meer mogelijkheden biedt en waarin GroenLinks de eigen identiteit houdt.

GroenLinks is tegen

Telegraaf 11.02.2012 De plannen waarin PvdA, SP en GroenLinks samenwerken aan een ander Nederland, worden niet gesteund door de gehele aanhang van GroenLinks.

GroenLinks wil niet over links

Spits 11.02.2012  Niet iedereen bij Groenlinks is blij met dit gezellige initiatief. Het plan om met PvdA en SP te gaan samenwerken aan een ander Nederland, word niet gesteund door de gehele aanhang van de groenige linkserds.

Leden tegen linkse samenwerking

De Pers 11.02.2012 De plannen waarin PvdA, SP en GroenLinks samenwerken aan een ander Nederland, worden niet gesteund door de gehele aanhang van GroenLinks.

GroenLinksers willen geen links blok

NU 11.02.2012  AMSTERDAM – De achterban van GroenLinks zit niet te wachten op nauwere samenwerking met de PvdA en de SP. 

Leden GroenLinks tegen linkse samenwerking

11.02.2012 De plannen waarin PvdA, SP en GroenLinks samenwerken aan een ander Nederland, worden niet gesteund door de gehele aanhang van GroenLinks.

Speculeren op val van kabinet is erg voorbarig

Elsevier 28.01.2012 Het volgens links ‘verschrikkelijke afbraakkabinet-Rutte’ kan een langere adem hebben dan de linkse speculaties suggereren. En dat is misschien maar goed ook.

De SP heerst in de peilingen. PvdA zegt voortaan ‘njet’ tegen alle plannen van het minderheidskabinet. Het CDA streeft naar een ‘radicale’ middenkoers. En gedoogpartner PVV levert virtuele zetels in.

Voor tal van Nederlanders genoeg redenen om te veronderstellen dat het kabinet-Rutte al bijna voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum is.

Jolande Sap: PvdA beweegt te veel richting SP

Elsevier 28.01.20 GroenLinks-leider Jolande Sap vindt dat de PvdA te veel in de richting van de SP beweegt. Sap werkt graag samen met een ‘progressieve hervormingsgezinde’ PvdA maar ziet dat nu soms te weinig terug bij de sociaal-democraten.

Dat zei de GroenLinks-leider zaterdag bij het Radio 1-programma Tros Kamerbreed. Sap zegt dat de SP net als de PVV een protestpartij is. Met GroenLinks heeft zij de ambitie hervormingen door te voeren op onder meer de arbeidsmarkt.

Om hervormingen door te voeren ziet Sap mogelijkheden met PvdA en D66, maar dan dienen de sociaal-democraten zich eerst progressiever op te stellen en D66 een minder rechtse koers te varen. ‘Het belang van toekomstige generaties moet voorop staan,’ zegt Sap.

Zie ook:

Sap baalt van PvdA in SP-kamp

28.01.2012 Het bevalt GroenLinks-leider Jolande Sap niet dat de PvdA te veel in de richting van de SP beweegt. Ze wil graag samenwerken met een ,,progressieve hervormingsgezinde” PvdA maar ziet dat nu soms te weinig terug bij de sociaaldemocraten.

Sap baalt van PvdA in SP-kamp

Telegraaf 28.01.2012 Het bevalt GroenLinks-leider Jolande Sap niet dat de PvdA te veel in de richting van de SP beweegt. Ze wil graag samenwerken met een „progressieve hervormingsgezinde” PvdA maar ziet dat nu soms te weinig terug bij de sociaaldemocraten.

Sap baalt van PvdA met SP-neuzen op

Spits 28.01.2012 Het bevalt Jolande Sap niet dat de PvdA te veel in de richting van de SP beweegt, aldus de GroenLinks-leider op Radio 1. Ze wil graag samenwerken met een “progressieve hervormingsgezinde” PvdA maar ziet dat nu soms te weinig terug bij de sociaaldemocraten.

Sap baalt van PvdA in SP-kamp

De Pers 28.01.2012 Het bevalt GroenLinks-leider Jolande Sap niet dat de PvdA te veel in de richting van de SP beweegt. Ze wil graag samenwerken met een ,,progressieve hervormingsgezinde” PvdA maar ziet dat nu soms te weinig terug bij de sociaaldemocraten.

Ze wil graag samenwerken met een ”progressieve hervormingsgezinde” PvdA maar ziet dat nu soms te weinig terug bij de sociaaldemocraten. Ze ziet daarvoor mogelijkheden met PvdA en D66, maar dan dient de eerste zich volgens haar progressiever op te stellen en de tweede een minder rechtse koers te varen. ”Het belang van toekomstige generaties moet voorop staan”, aldus Sap.

Sap maakte dat zaterdag duidelijk in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed. Ze ziet de SP net als de PVV als een protestpartij.

Sap baalt van PvdA in SP-kamp

NU 28.01.2012 HILVERSUM – Het bevalt GroenLinks-leider Jolande Sap niet dat de PvdA te veel in de richting van de SP beweegt.

Lees meer over dit onderwerp:

Oppositie presenteert alternatief voor natuurplannen Bleker

NRC 23.01.2012 PvdA, GroenLinks en D66 komen samen met een initiatiefwet die het natuurbeleid moet behouden. De wet wordt vanmiddag gepresenteerd tijdens een symposium over het onderwerp.

PvdA, GroenLinks en D66 zijn van mening dat de natuur beter verdient dan wat staatssecretaris Henk Bleker wil. Volgens de partijen maakt Bleker met zijn nieuwe natuurwet een einde aan de bescherming van veel natuurgebieden, dieren en planten. De oppositiepartijen willen dat Natura 2000 en de vorming van de Ecologische Hoofdstructuur gewoon doorgang zullen vinden.

PvdA, D66 en GroenLinks openen aanval op natuurwet Bleker

TROUW 23.01.2012 Oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks presenteren vandaag een initiatiefwet waarmee de natuur in Nederland beter beschermd moet worden. Het is een reactie op de natuurplannen van staatssecretaris Henk Bleker die in hun ogen ‘de natuur in Nederland onherstelbare schade berokkent’.

Cohen wil natuurverlies kunnen terugdraaien

Metro 23.01.2012 Cohen heeft samen met Alexander Pechtold (D66) en Jolande Sap (GroenLinks) de handen ineengeslagen om het natuurbeleid van staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) een halt toe te roepen. Volgens de drie oppositiepartijen voert Bleker een ‘afbraakbeleid’ door fors te bezuinigen op natuur. Hierdoor worden veel natuurgebieden, planten en dieren niet langer beschermd, stellen zij.

Oppositiepartijen samen tegen natuurbeleid

NU 23.01.2012 DEN HAAG – Dat er in crisistijd minder geld is, is nog geen reden om af te breken wat in 20 jaar natuurbeleid is opgebouwd.

Komt val kabinet dichterbij nu Cohen ‘nee’ zegt?

VK 21.01.2012 Het regeerakkoord zal worden opengebroken in wat inmiddels al de ‘tussenformatie’ is gaan heten.

Wanneer eind februari, begin maart bekend wordt hoeveel miljard extra van de rijksbegroting af moet, is het dus aan de VVD, CDA en gedoogpartner PVV om er samen uit te komen. Experts verwachten dat er zo’n tien miljard bezuinigd gaat worden. Sommigen denken zelfs dat dit kan oplopen tot zestien miljard euro.

Lees ook Cohen doet de deur dicht; geen deals meer met minderheidskabinet-Rutte – 21/01/12

‘Na stellingname Cohen moet nu Wilders echt zelf de Grote Gedoger worden’

VK 21 .01.2012  De PvdA zet de verhoudingen op scherp en voert de druk op de PVV op. Het valt Job Cohen niet kwalijk te nemen, meent Volkskrant-redacteur Raoul du Pré.

De PvdA stond het afgelopen jaar voor duivelse dilemma’s. De sociaal-democraten voelen een diepe afkeer van het meeste kabinetsbeleid, maar uitgerekend bij de twee belangrijkste beslissingen waren ze het wel met premier Rutte eens: de redding van de euro en de verhoging van de pensioenleeftijd.

Waar de PVV afhaakte, schoot de PvdA te hulp, vanuit de overtuiging dat sommige beslissingen nou eenmaal moeten worden genomen. De eigen principes wogen voor partijleider Cohen zwaarder dan de politieke wens om het kabinet zoveel mogelijk dwars te zitten.

Lees ook Komt val kabinet dichterbij nu Cohen ‘nee’ zegt? – 21/01/12

Lees ook Cohen doet de deur dicht; geen deals meer met minderheidskabinet-Rutte – 21/01/12

Cohen wil kabinet-Rutte niet steunen bij verdere bezuinigingen

NRC 21.01.2012 De PvdA is niet bereid het kabinet aan een meerderheid te helpen om extra bezuinigingsmaatregelen mogelijk te maken. Dat zegt PvdA-partijleider Job Cohen vandaag in een interview met de Volkskrant.

De opstelling van de PvdA in de Tweede Kamer is belangrijk voor het kabinet, want op terreinen waar gedoogpartner PVV de kabinetslijn niet steunt is de ploeg van Rutte afhankelijk van steun van de PvdA en andere partijen.

Cohen is klaar met kabinet: Jullie bekijken het maar!

Elsevier 21.01.2012 PvdA-leider Job Cohen sluit bij nieuwe bezuinigingen alle samenwerking met het kabinet-Rutte uit. VVD en CDA moeten het maar oplossen met gedoogpartij PVV.

‘Het kabinet helpen met verdere bezuinigingen, daar voel ik niets voor,’ zegt Cohen zaterdag tegen de Volkskrant. ‘Job Cohen gaat negatieve pijlen op PVV richten. Hij kan beter eens laten zien dat zijn PvdA een positieve, progressieve bestuurderspartij is die met heldere ideeën streeft naar een sterker Nederland.’

Commentaar René van Rijckevorsel: Ideeënarmoede PvdA bereikt treurig dieptepunt

Zie ook:

Cohen doet de deur dicht; geen deals meer met minderheidskabinet-Rutte

VK 21.01.2012  PvdA-leider Job Cohen doet vanaf nu geen zaken meer met het minderheidskabinet-Rutte. Met deze koerswijziging zet hij de politieke verhoudingen op scherp. Cohen zal niet bijspringen als VVD en CDA er in een extra bezuinigingsronde niet uitkomen met gedoogpartner PVV.

Peiling Job Cohen geeft geen steun meer aan nieuwe bezuinigingen van het kabinet. Is dit een goede zaak? – 21/01/12

Cohen helpt kabinet niet meer: Sorry, bekijk het maar

Parool 21.01.2012 PvdA-leider Job Cohen zal de coalitie niet meer helpen als die er in een extra bezuinigingsronde niet uitkomt met de PVV. ‘Het kabinet helpen met verdere bezuinigingen, daar voel ik niets voor.’  Dat zegt Cohen vandaag in De Volkskrant.

Cohen helpt kabinet niet langer

Telegraaf 21.01.2012 PvdA-leider Job Cohen zal de coalitie niet meer helpen als die er in een extra bezuinigingsronde niet uitkomt met de PVV. ,,Het kabinet helpen met verdere bezuinigingen, daar voel ik niets voor’.’

Cohen: geen deals meer

Spits 21.01.2012 PvdA-leider Job Cohen zet de politieke verhoudingen op scherp. Hij doet vanaf nu geen zaken meer met het minderheidskabinet-Rutte. Cohel zal de coalitie dan ook niet meer helpen als die er in een extra bezuinigingsronde niet uitkomt met de PVV. “Het kabinet helpen met verdere bezuinigingen, daar voel ik niets voor”, aldus Cohen.

Met de nieuwe benadering verliest het minderheidskabinet opnieuw steun van de oppositie. Eerder al verklaarde D66 dat premier Rutte niet op ze hoeft te rekenen. Volgens Cohen moeten VVD, CDA en PVV er maar met z’n drieën zien uit te komen. “Wat Rutte wil, is zo totaal anders dan wat ik wil”, zegt de PvdA-voorman in de Volkskrant.

PvdA steunt verdere bezuinigingen kabinet niet

Metro 21.01.2012 “Jongens, sorry, je bekijkt het maar”, zal Cohen zeggen als premier Mark Rutte (VVD) nog langs komt. Zelfs het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek is alleen bespreekbaar als Rutte ook over ‘een paar andere dingen’ wil praten.

Cohen helpt kabinet niet langer

De Pers 21.01.2012 – PvdA-leider Job Cohen zal de coalitie niet meer helpen als die er in een extra bezuinigingsronde niet uitkomt met de PVV. ,,Het kabinet helpen met verdere bezuinigingen, daar voel ik niets voor.”

Cohen helpt kabinet niet langer

NU 21.01.2012 RIJSWIJK – PvdA-leider Job Cohen zal de coalitie niet meer helpen als die er in een extra bezuinigingsronde niet uitkomt met de PVV.

Cohen helpt kabinet niet langer

21.01.2012 PvdA-leider Job Cohen zal de coalitie niet meer helpen als die er in een extra bezuinigingsronde niet uitkomt met de PVV. ,,Het kabinet helpen met verdere bezuinigingen, daar voel ik niets voor”, aldus Cohen zaterdag in De Volkskrant.

 
Slob wil ver wegblijven van manifestaties links

NU 19.01.2012 DEN HAAG – Een manifestatie waarin linkse partijen proberen een eenheid uit te stralen, zoals afgelopen zaterdag, is niet aan de ChristenUnie-leider Arie Slob besteed.

Linkse samenwerking is een machteloos gebaar

Trouw 17.01.2012 Een nieuw jaar, een nieuwe poging om tot een linkse vuist te komen tegen het kabinetsbeleid. En opnieuw overtuigt de poging niet.

Een maatregel hier, een maatregeltje daar en een hoger toptarief voor de hoogste inkomens. Alles gericht op een betere spreiding van het effect van bezuinigingen.

Het is wellicht allemaal terecht, maar daarmee vormt het zogenaamde linkse blok in de Kamer nog geen alternatief. Het is vooral een opsomming van – vanuit het perspectief van PvdA, GroenLinks en SP – veilige voorstellen als reactie op kabinetsbeleid.

Of neem de SP: geloven ze daar nou écht in een breed links, of wil de SP-aanhang ‘hun’ Emile gewoon graag wil zien glimmen, naast die schuchtere Sap en die houten klaas Cohen? Is het dan allemaal show? Niemand weet het. De drie hoofdrolspelers waarschijnlijk ook niet.

Die goeie ouwe linkse tijd

De Pers 17.01.2012 Ze kwamen feestelijk bijeen in Nijmegen: Cohen, Sap en Roemer. Ze stonden gezamenlijk op het podium, met een gezamenlijk ‘investeringsplan’ om de Nederlandse economie weer uit het slop te trekken. Het was gezellig. Er werd gepraat, gezongen (vals) en gedanst. En iedereen dacht: zouden ze het écht menen? Of doen ze het alleen maar omdat zo velen het zo graag zien, die ‘linkse samenwerking’?

PvdA en D66.

Dat waren de partijen waarmee zij graag zou willen samenwerken. Dat gold niet voor de sociaal-conservatieve SP; die moest buiten een mogelijk samenwerkingsverband blijven. Een combinatie met de SP erbij zou een ‘grijs-links compromis’ opleveren.

GroenLinks, zeg mij wie uw vrienden zijn

Trouw 17.01.2012  Het kan verkeren. Een jaar geleden zei Jolande Sap, de nieuwe fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer als opvolger van Femke Halsema, dat PvdA en D66 als sociaal-progressieve partijen de echte politieke vrienden waren van GroenLinks.

Pechtold was gisteravond te gast bij het programma Pauw & Witteman.

‘Ik ben erg voor samenwerken. Maar als drie partijen een coalitie vormen, betekent dat niet dat de overige zeven partijen ook een eenheid zijn’, zei Pechtold. Volgens hem is het plan dat GroenLinks, PvdA en de SP afgelopen zaterdag gezamenlijk presenteerden een ‘lappendeken, die slecht is voor de overheidsfinanciën’. D66 liet afgelopen zaterdag dan ook verstek gaan bij de bijeenkomst die de partijen organiseerden.

Linkse samenwerking moet het voorlopig niet van D66 hebben

VK 17.01.2012 D66-leider Alexander Pechtold wil wel samenwerken met de linkse partijen, maar zeker niet een eenheid vormen. Vooral de ooit zo intense samenwerking met GroenLinks is verwaterd. ‘Die zijn behoorlijk afgedreven’.

‘Links hervormen vergt meer dan tieren tegen ‘knetterrechts”

VK 16.01.2012 Het pamflet van de linkse samenwerking inspireert niet, is niet doordacht en doet de middenklassekiezer van GroenLinks wegvluchten in zijn hybride autootje, schrijft Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing.

Het gedroomde begin van dit stukje gaat zo: o, waren er maar snel verkiezingen. Want wat een lonkend perspectief biedt de linkse samenwerking. Hun zaterdag in Nijmegen gepresenteerde pamflet ademt vrolijk makend optimisme, zit boordevol interessante ideeën en structurele oplossingen, inspireert, is doordacht, effectief en haalt buitenstaanders binnen. Bloempjes, bijtjes, lente! Jolande Sap op Een Ander NL

Jolande Sap op Een Ander NL

za 14 jan 2012  – Jolande Sap – De integrale tekst zoals Jolande Sap die uitsprak op zaterdag 14 januari bij Een Ander NL, de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in Nijmegen van GroenLinks, SP en PvdA.
Laten we werken aan een groene, sociale en hoopvolle toekomst van Nederland.
 
Samen de crisis te lijf - Een ander Nederland
 
za 14 jan 2012 Jolande Sap – GroenLinks organiseert vandaag samen met SP en PvdA de bijeenkomst Een Ander Nederland. Samen kunnen we Nederland uit de crisis trekken door in te zetten op sociale hervormingen en groene investeringen. Lees het hele stuk van Jolande Sap, Job Cohen en Emile Roemer voor Een Ander Nederland.

Werk, werk, werk – door Job Cohen op 14 januari 2012 – Banen, banen, banen. De PvdA wil opkomen al die goedwillende mensen die willen werken voor hun brood of willen bijdragen aan de samenleving. Een land waarin de kans op een huis, een baan, een goede school voor de kinderen voor iedereen is weggelegd.

De oplossing van armoede is niet armoede ontkennen. De oplossing is werk, werk, werk. Dat zei ik zojuist in mijn toespraak op de manifestatie Een Ander Nederland. » lees verder – Video

PvdA, GroenLinks en SP presenteren plan ‘Samen de crisis te lijf’

door Job Cohen op 14 januari 2012 – Terwijl de werkloosheid groeit met duizenden per maand, kijkt de regering achteloos toe. PvdA, SP en GroenLinks kiezen voor actie: haal investeringen naar voren, houd mensen aan de slag en begeleid ze naar nieuwe banen. Dat is de kern van het gezamenlijke plan (pdf) dat we vandaag presenteerden bij de manifestatie Een Ander Nederland.  » lees verder

Opiniestuk 'Samen de crisis te lijf'

Opiniestuk ‘Samen de crisis te lijf’ – door Job Cohen op 14 januari 2012 – Het kabinet en zijn gedoogpartner zitten op hun handen en etaleren via de krantenkoppen alles wat ze niet willen. Maar het is geen tijd om op je handen te zitten. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken. Om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Zodat het ontspoorde financiële stelsel op de rit komt en de lange termijn belangen van Nederland het winnen van korte termijn winstbejag of kortzichtige bezuinigingsdrift. Want een recessie bestrijd je met solidaire bezuinigingen, slimme investeringen én hervormingen.

Dat schrijven Jolande Sap, Emile Roemer en ik in een opiniestuk dat vandaag in de Volkskrant verscheen. Later vandaag zullen we onze plannen presenteren bij de gezamenlijke bijeenkomst Een Ander Nederland. Update: onze plannen staan inmiddels online >   » lees verder

Emile Roemer

Roemer op ‘Een ander Nederland’: ‘Mensen verwachten van ons dat we samenwerken’

14.01.2012SP-leider Emile Roemer sprak vandaag in Nijmegen op ‘Een Ander Nederland’, de nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA, GroenLinks en de SP. Voor ruim 1000 aanwezige mensen – waaronder vele honderden SP’ers – sprak hij over de noodzaak van samenwerking, de linkse strijd voor emancipatie, solidariteit en respect en de gemeenschappelijke plannen van de linkse oppositie. Zie ook: Samen de crisis te lijf

Sap wil D66 en CU bij ‘progressieve coalitie’

NU 14.01.2012 GroenLinks-leider Jolande Sap mist D66 en de ChristenUnie bij de vorming van een progressieve coalitie. Zaterdag kwamen PvdA, SP en GroenLinks bij elkaar in Nijmegen voor de manifestatie Een Ander Nederland. De fractievoorzitters stonden samen op het podium, maar speechten ook afzonderlijk.

Linkse partijen pleiten samen voor hoger toptarief op inkomens

NRC 14.01.2012 PvdA, SP en GroenLinks pleiten samen voor een nieuw toptarief voor hoge inkomens. Het hoogste belastingtarief is nu 52 procent. Het linkse plan draait om “slim, solidair en groen investeren”.

De fractieleiders van de linkse oppositiepartijen kondigen het plan om Nederland uit de crisis te trekken vanochtend aan in een opiniestuk in de Volkskrant. Later op de dag zullen Job Cohen, Emile Roemer en Jolande Sap het officieel presenteren tijdens een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in Nijmegen, zo meldt persbureau Novum vanochtend.

Plan linkse partijen tegen crisis: belasting omhoog

Elsevier 14.01.2012 Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks komen gezamenlijk met een alternatief plan om de nieuwe recessie op te lossen. De partijen willen de bouw bevorderen, de deeltijd-ww herintroduceren en loonkostensubsidie aan langdurig werklozen geven. Dit moet allemaal worden gefinancierd door verhoging van het hoogste belastingtarief.

PvdA-leider Job Cohen, SP-voorman Emile Roemer en GroenLinks-leider Jolande Sap hebben hun plannen in een ingezonden stuk aan de Volkskrant gestuurd. De linkse politici houden vandaag ook een nieuwjaarsbijeenkomst in Nijmegen.

Zie ook:

Nederland staat op een kruispunt. Onze economie verkeert in een recessie die zich dreigt te verdiepen tot een crisis van grote omvang. Een crisis die banen verloren doet gaan, lonen onder druk zet en onze oudedagsvoorziening bedreigt. Een crisis met grote sociale gevolgen

‘Handen uit de mouwen: bestrijd de crisis slim en solidair’

VK 14.01.2012 Om de crisis te bestrijden moet je niet kil bezuinigen, zoals het kabinet doet, maar slim, solidair en ‘groen’ investeren. Dat betogen Job Cohen, Emile Roemer en Jolande Sap.

Linkse partijen in nieuw plan: Toptarief voor hoogste inkomens

VK 14.01.2012 In een nieuwe poging tot linkse samenwerking komen PvdA, SP en GroenLinks vandaag met ‘een solidair, slim en groen investeringsplan’. Een van de voorgestelde maatregelen om dit te financieren, is ‘voor mensen met het hoogste inkomen een toptarief in te voeren’.

Dit schrijven Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP) en Jolande Sap (GL) vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant.

PvdA, SP en GroenLinks komen met nieuw plan voor werk

Parool 14.01.2012 PvdA, SP en GroenLinks presenteren vandaag een gezamenlijk alternatief voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet dat in hun ogen kil is en er voor zorgt dat duizenden mensen werkloos thuis komen te zitten.

PvdA, SP en GroenLinks komen met nieuw plan voor werk

AD 14.01.2012 PvdA, SP en GroenLinks presenteren vandaag een gezamenlijk alternatief voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet dat in hun ogen kil is en er voor zorgt dat duizenden mensen werkloos thuis komen te zitten.

Alternatief linkse partijen

Telegraaf 14.01.2012 PvdA, SP en GroenLinks presenteren zaterdag een gezamenlijk alternatief voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet dat in hun ogen kil is en er voor zorgt dat duizenden mensen werkloos thuis komen te zitten.

Links: Het MOET anders

Spits 14.01.2012 Het heeft even geduurd, maar vanmiddag presenteren PvdA, SP en GroenLinks dan toch eindelijk een gezamenlijk alternatief voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet dat in hun ogen te kil is en er voor zorgt dat duizenden mensen werkloos worden.

Links pleit voor toptarief

Metro 14.01.2012 PvdA, SP en GroenLinks pleiten samen voor een nieuw toptarief voor hoge inkomens. Het hoogste belastingtarief is nu 52 procent. Hoe hoog het nieuwe tarief moet worden zeggen de partijen nog niet, maar uit een eerder onderzoek bleek dat een verhoging met een procent de schatkist al 400 miljoen euro oplevert.

Alternatief linkse partijen gericht op werk

De Pers 14.01.2012 PvdA, SP en GroenLinks presenteren zaterdag een gezamenlijk alternatief voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet dat in hun ogen kil is en er voor zorgt dat duizenden mensen werkloos thuis komen te zitten.

Alternatief linkse partijen gericht op werk

NU 14.01.2012 NIJMEGEN – PvdA, SP en GroenLinks presenteren zaterdag een gezamenlijk alternatief voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet dat in hun ogen kil is en er voor zorgt dat duizenden mensen werkloos thuis komen te zitten.

Alternatief linkse partijen gericht op werk

14.01.2012 PvdA, SP en GroenLinks presenteren zaterdag een gezamenlijk alternatief voor het bezuinigingsbeleid van het kabinet dat in hun ogen kil is en er voor zorgt dat duizenden mensen werkloos thuis komen te zitten.

Tijdens een bijeenkomst zaterdagmiddag in Nijmegen komen de drie met voorstellen die wel leiden tot besparingen maar daarnaast banen scheppen en goed zijn voor het klimaat. Cohen, Roemer en Sap verwijten het kabinet en gedoogpartner PVV ,,op hun handen te zitten”.

Volgens de drie linkse partijleiders is het juist nodig dat ,,het ontspoorde financiële stelsel” wordt aangepakt en ,,de lange termijn belangen van Nederland het winnen van korte termijn winstbejag of kortzichtige bezuinigingsdrift”. ,,Want een recessie bestrijd je met solidaire bezuinigingen, slimme investeringen en hervormingen. Niet met alleen maar kil bezuinigen zoals het kabinet doet”, aldus Cohen, Roemer en Sap.

‘Job, zet de rechtse gelukmachine stil!’

VK 12.01.2012 Komende zaterdag organiseren PvdA, SP en GroenLinks een gemeenschappelijke bijeenkomst in Nijmegen, om gezamenlijk lijnen naar de toekomst uit te zetten. Een soort van Strategisch Beraad dus, zullen we maar zeggen. Daar bestaat, bij de mentaal steeds verder tussen Geert en Ruth uiteenscheurende Rutterechtse coalitie, met de dag meer reden toe.

‘PvdA blijft coalitie steunen’

Metro 08.01.2012 “Het zou raar zijn als de PvdA zijn eigen standpunten zou verloochenen”, zei hij in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag. PVV-leider Geert Wilders noemde de PvdA vorig jaar de bedrijfspoedel van het kabinet-Rutte omdat de partij instemde met steun aan Griekenland. Dat moet de PvdA zich volgens Linschoten niet laten aanleunen. “Dat verwijt is onterecht, want de partij staat zelf ook voor Europa.”

‘Steun aan coalitie maakt PvdA geen bedrijfspoedel’

NU 08.01.2012 AMSTERDAM – De PvdA blijft de coalitie bij belangrijke economische beslissingen steunen. Dat verwacht voormalig staatssecretaris voor Sociale Zaken voor de VVD Robin Linschoten.

Cohen gaat door: Ook SP en D66 doen het niet goed

Elsevier 04.01.2012 Niet alleen de PVV, maar ook D66 en de SP zitten volgens Job Cohen op de verkeerde koers. De partijen richten zich te veel op één groep, terwijl de PvdA verschillende groepen samenbrengt.

Dat zegt Cohen in een nieuwjaarsinterview op de website van de PvdA. Hij noemt het kabinet-Rutte ‘het meest politieke kabinet ooit’.

Levensgevoel
Volgens Cohen baseert de PvdA zich op het idee van solidariteit door Nederlanders die het ‘goed en minder goed hebben’ met elkaar te verbinden. De partij van Alexander Pechtold doet dat volgens de sociaal-democraat niet.

‘D66’ers hebben dat moderne levensgevoel dat ik herken en wat ik mooi vind, maar ze hebben een totale blinde vlek voor al die mensen die dat niet hebben, die dat niet herkennen en die daar alleen maar bang voor worden.’

Hetzelfde geldt voor de SP, zegt Cohen. ‘Maar dan de andere kant op. De SP kiest net als D66 voor maar een groep, in dit geval de laagopgeleiden. Met een blik die achterwaarts kijkt, onderwijl niet accepterend dat de wereld veranderd is.’

Hetzelfde geldt voor de SP, zegt Cohen. ‘Maar dan de andere kant op. De SP kiest net als D66 voor maar een groep, in dit geval de laagopgeleiden. Met een blik die achterwaarts kijkt, onderwijl niet accepterend dat de wereld veranderd is.’

Zie ook:

Houdbaarheidsdatum Kabinet

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1

Peiling 2e Kamer 27.11.2011 Maurice de Hond – Kabinet valt in 2013

Geert Wilders PVV – De Stekker eruit ??

SP

Waarom de SP bij verkiezingen nu wel de tweede partij wordt

VK 10.01.2012 Wanneer er nu verkiezingen zijn, wordt de Socialistische Partij (SP) de tweede partij van Nederland. In diverse opiniepeilingen moet de club van Emile Roemer alleen de VVD voor zich dulden. Dit keer kunnen die peilingen ook bij de ‘echte’ verkiezingen stand houden.

Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond zou de SP nu 29 zetels halen, tegen 31 voor de VVD. Daarmee heeft de partij een voorsprong van vijf zetels op nummer drie, de PVV.

Emile Roemer SP de nieuwe (oppositie)leider ??

Peiling 2e kamer 19.02.2012 Maurice de Hond – SP 33 zetels PvdA zakt naar 14 zetels

Peiling 2e Kamer 12.02.2012 Maurice de Hond – SP 32 zetels

Peiling 2e kamer 09.02.2012 Synovate – SP en VVD stijgen

Peilingen 2e kamer 05.02.2012 Maurice de Hond – SP nog steeds aan kop

Peiling 2e kamer 29.01.2012 Maurice de Hond – SP breekt record met 34 zetels

Peilingen 2e Kamer 26.01.2012 Synovate – SP weer de grote winnaar

Peilingen 2e Kamer 22.01.2012 Maurice de Hond – SP de grootste partij

Peiling 2e Kamer 15.01.2012 Maurice de Hond – SP en VVD 30 zetels

Peilingen 2e Kamer 12.01.2012 Synovate – SP gelijk aan de PvdA

Peilingen 2e Kamer 08.01.2012 Maurice de Hond – SP met 29 zetels nog hoger

Peiling 2e kamer 25.12.2011 Maurice de Hond – SP 2e plaats

Peilingen 18.12.2011 Maurice de Hond – SP en D66 grote winnaars

Peilingen 2e kamer 20.11.2011 Maurice de Hond – Dieptepunt CDA en PvdA winst SP

Peilingen 2e kamer 04.11.2011 Maurice de Hond – SP is CDA plus PvdA

GroenLinks

GroenLinks en de Toekomst

Nieuwe partijleider GroenLinks

Peilingen 2e Kamer 11.09.2011 Maurice de Hond – GroenLinks en het “Kunduz-effect”

PvdA

Job Cohen PvdA verklaart de Oorlog aan Geert Wilders PVV

PvdA – de zoektocht naar de nieuwe partijleider

Peilingen 02.10.2011 2e kamer Maurice de Hond – PvdA zakt weer af

De PvdA en de grote verandering

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 2

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 1

Job Cohen PVDA gaat Kabinet Rutte 1 ontmaskeren

PvdA-leider Job Cohen is bezorgd over de toekomst van Kabinet Rutte 1 « Debat in de Digitale Hofstad |

Waar blijft de PvdA ?

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Lijstverbinding PvdA GroenLinks

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA, SP en ook D66 Samen ?

Een Links Den Haag – samenwerking SP, Groenlinks en PvdA

Geen Samenwerking PvdA, Groenlinks, SP en D66 ?

Peilingen 02.01.2010 Maurice de Hond – Weinig animo bij de kiezer voor samenwerking PvdA, GL en D66

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA en D66 Samen

Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 3

januari 2, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

Emile Roemer SP de nieuwe (oppositie)leider ??

Wordt 2013 2012 2011 het jaar van de waarheid ?

Het belooft een Rood Voorjaar !!

Volgend jaar wordt volgens hem het jaar van de waarheid.

‘De sociale zekerheid wordt afgebroken en dat zal de SP niet accepteren.’ Het jaar 2012 en anders 2013 wordt het jaar van ideologische botsingen, voorspelt Emile Roemer.

Komt er een Kabinet VVD-SP in 2012 ?

Peiling 2e kamer 19.02.2012 Maurice de Hond – SP 33 zetels PvdA zakt naar 14 zetels

Peiling 2e Kamer 12.02.2012 Maurice de Hond – SP 32 zetels

Peiling 2e kamer 09.02.2012 Synovate – SP en VVD stijgen

Peilingen 2e kamer 05.02.2012 Maurice de Hond – SP nog steeds aan kop

Peiling 2e kamer 29.01.2012 Maurice de Hond – SP breekt record met 34 zetels

Peilingen 2e Kamer 26.01.2012 Synovate – SP weer de grote winnaar

Peilingen 2e Kamer 22.01.2012 Maurice de Hond – SP de grootste partij

Peiling 2e Kamer 15.01.2012 Maurice de Hond – SP en VVD 30 zetels

Peilingen 2e Kamer 12.01.2012 Synovate – SP gelijk aan de PvdA

Peilingen 2e Kamer 08.01.2012 Maurice de Hond – SP met 29 zetels nog hoger

Peiling 2e kamer 25.12.2011 Maurice de Hond – SP 2e plaats

Peilingen 18.12.2011 Maurice de Hond – SP en D66 grote winnaars

Dat was even schrikken vandaag de SP is virtueel de grootste partij van Nederland.

Althans, in de peiling op 22.01.2012 van Maurice de Hond, wiens onderzoeken vaak tot conclusies leiden die een grote media-aandacht genereren. Maar helemaal zonder betekenis is het natuurlijk niet, al zullen andere opiniepeilingen het beeld de komende tijd wel nuanceren.

Alle reden niettemin om ons eens te verdiepen in de figuur van de partijleider van de SP, Emile Roemer, wiens ster in korte tijd tot grote hoogte is gestegen.

 Tijdens de afgelopen kabinetsformatie speelde hij een interessante bijrol, die voornamelijk bestond uit een mislukte poging de linkse partijen op een lijn te brengen met het CDA. Een kansloze missie uiteraard, maar wel boeiend, want, zoals kandidaat-partijleider Henk Bleker onlangs te kennen gaf, zijn er enige overeenkomsten in het gedachtegoed van CDA en SP, op het gebied van gemeenschapsdenken bijvoorbeeld

Op korte termijn zal het er dus nog niet van komen, maar op de middellange termijn valt het bepaald niet uit te sluiten. Een monsterverbond van SP en PVV biedt zoveel zicht op de macht, dat het voor beide partijen op den duur heel onverstandig zou zijn de samenwerking categorisch te blijven uitsluiten. En als Geert Wilders en Emile Roemer het niet doen, dan kunnen hun opvolgers nog altijd tot die conclusie komen.

Werkgevers houden rekening met SP in volgend kabinet

Trouw 29.02.2012 VNO-NCW houdt er rekening mee dat de SP bij de eerstvolgende verkiezingen de grootste partij wordt en mee gaat regeren. “We hebben de laatste tijd contact gezocht met de SP”, zegt Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, deze week in Vrij Nederland.

 

NRC Handelsblad. 28.02.2012 Het is erg onwaarschijnlijk dat de Socialistische Partij een regeringspartij wordt, betogen Sjaak van der Velden en Elma Verhey. Dat komt door de partijcultuur: alles wordt van bovenaf beslist, tegenspraak wordt niet geduld.

 

Oud-medewerkers SP: Hufterige Marijnissen gijzelt partij

Elsevier 28.02.2012 De SP  is vanwege de ‘dictatoriale partijcultuur’ niet klaar voor regeringsdeelname. Ook een probleem is oud-fractieleider Jan Marijnissen, een ‘rouwdouwende, hufterige betweter die alles en iedereen die hem voor de voeten loopt schoffeert, kleineert en beledigt’.

Dat schrijven Sjaak van der Velden en Elma Verhey maandag in NRC Handelsblad. ‘Er zijn politieke partijen die in een diepe crisis verkeren. Dat geldt niet voor de SP. Deze partij kent geen interne oppositie. Hoe komt dat?’

Afshin Ellian: Met de SP krijgen we de Sovjet-Unie in de polder

Zie ook:

‘Marijnissen hufterige betweter’

De Pers 28.02.2012 Vanwege de stalinistisch-maoïstische partijcultuur is het onwaarschijnlijk dat de SP een regeringspartij wordt. En Jan Marijnissen is een rouwdouwende, hufterige betweter.

Dat schrijven Sjaak van der Velden en Elma Verhey in NRC Handelsblad van maandag. Van der Velden is oud-hoofdredacteur van het partijblad Tribune, Verhey was hoofdredacteur van Spanning, het blad van het Wetenschappelijk Bureau.

Wilders: Nu meer oppositie voeren tegen de SP

Elsevier 11.02.2012 PVV-leider Geert Wilders gaat de SP meer aanvallen. ‘Emile Roemer is nu de oppositieleider. Ik zou gek zijn als ik hem en de SP niet zou bekritiseren.’

Dat zegt Wilders in een interview met de website van Leefbaar Rotterdam.

Hoewel de SP en de PVV veel gemeen hebben, zegt Wilders dat er genoeg is om de partij op aan te vallen. ‘Kijk maar naar “Het andere Nederland” van de drie linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP. Wat veel mensen vergeten is wat dat ‘andere Nederland’ inhoudt: hogere belastingen, de grenzen wagenwijd open, de criminaliteit op z’n beloop laten, een generaal pardon en het binnenhalen van nog meer gelukszoekers. Dat is het alternatief als je SP stemt.’

Onderhandelingen
De PVV-leider zegt om deze reden echt te willen proberen er uit te komen met regeringspartijen VVD en CDA als opnieuw onderhandeld moet worden over bezuinigingen. ‘Anders is de kans groot dat een van die linkse vrienden het voor het zeggen krijgt en dan gaan niet alleen onze mooie plannen niet door, maar dan gaat het tegenovergestelde gebeuren.’

04-02-12 + Kan de SP regeren? Volledig interview met Jan Marijnissen

Een kabinet Rutte-Roemer past wel bij de tijd

Trouw 04.02.2012 Het kabinet-Den Uyl (1973-1977) was het laatste dat doelbewust streefde naar een egalitaire samenleving, waarin de topinkomens niet hoger mochten zijn dan ruwweg vijf keer het minimumloon.

Liesbeth den Uyl zag het daarom als een wraakoefening van koningin Juliana dat zij de ministers van het kabinet en hun echtgenotes bij de kennismaking op paleis Soestdijk een uiterst karige maaltijd voorzette.

SP: via Mao, Lenin en Marx in de regering?

Trouw 04.02.2012  De SP is klaar om te regeren, zegt Emile Roemer. Maar met welke andere partijen zouden de socialisten een succesvolle coalitie kunnen vormen?

Van een maoïstische sekte is de SP uitgegroeid tot een potentiële regeringspartij. De verklaring ligt in haar fabelachtige aanpassingsvermogen: de partij realiseerde zich dat zij, om te groeien, de barrières moest slechten die de kiezers op afstand hielden. In de jaren zeventig nam de SP afscheid van Mao, na de val van het communisme gingen Lenin en later ook Marx overboord. 

Roemer: joviaal, redelijk, maar geen SP’er

Metro 03.02.2012 SP-fractievoorzitter. Emile Roemer is de virtuele premier van Nederland, blijkt uit peilingen. Is dat allemaal te danken aan zijn joviale persoonlijkheid? Roemers aura van gematigdheid maakt de SP aanvaardbaar voor het midden. Of komt het toch door zijn persoonlijkheid? “Met zijn joviale karakter zorgt hij voor warmte”, zegt groepsleerkracht José Stevens, toenmalig collega op basisschool De Peppels.

Roemer universeel gewaardeerd

 

VK 28.01.2012 Wordt Roemer straks premier? Martin Sommer is van mening dat de goedlachse Roemer het mag proberen. Maar hoe gaat premier Roemer straks de schuldencrisis te lijf? 

Emile Roemer: Nooit met Wilders in een regering

Elsevier 25.01.2012 Elsevier wijdt deze week het omslagartikel aan ‘de onheilspellende zegetocht van de SP: wat er gebeurt als Roemer regeert’. Ook sprak Elsevier met Emile Roemer.

Zie ook:

Roemer: kiezers PVV lopen over naar SP

VK 23.01.2012  De mensen zien in dat de PVV de ‘ene na de andere verkiezingsbelofte’ verbreekt, en daarom lopen ze over naar de SP. Dat zegt althans SP-leider Emile Roemer vandaag in de Volkskrant in een reactie op de jongste peilingen.

In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond kwamen de socialisten voor het eerst als de grootste partij uit de bus, met 32 zetels.

Lees ook Waarom de SP bij verkiezingen nu wel de tweede partij wordt – 10/01/12

Lees ook SP ziet zich wel met de VVD regeren – 07/01/12

Emile Roemer: Geert Wilders breekt verkiezingsbeloftes

Elsevier 23.01.2012 PVV-kiezers zien dat partijleider Geert Wilders de ene na de andere verkiezingsbelofte breekt. Zo verklaart SP-leider Emile Roemer de overstap van PVV’ers naar de SP in laatste peiling van Maurice de Hond.

Volgens Roemer zien zij nu zelf de gevolgen van de keuzes van de coalitie.

Dat zegt de SP-leider maandag tegen de Volkskrant. In de wekelijkse peiling van De Hond is de Socialistische Partij met 32 zetels de grootste partij van Nederland. De PVV daalde een zetel en komt in de peiling uit op 20.

Commentaar Eric Vrijsen: PvdA bezwijkt voor economisch simplisme SP

Bekijk Wynia’s Week
Waarom fuseert de PVV eigenlijk niet met de SP?

Zie ook:

‘Wat als Emile Roemer en Geert Wilders een verbond sluiten?’

VK 22.01.2012 Het tijdperk-Roemer lijkt aan te gaan breken, constateert Bert Bukman. Wat als zijn SP het eens samen zou proberen met de PVV?

Zie ook: ‘Na stellingname Cohen moet nu Wilders echt zelf de Grote Gedoger worden’

Emile Roemer – fractievoorzitter van de SP
Twee jaar geleden kende niemand Emile Roemer nog, nu heeft hij zichzelf uitgeroepen tot leider van de oppositie. En trouwens: de SP wil ook graag meeregeren, liet hij maar vast weten. Hij vertolkt het klassieke socialistische geluid vol vuur en met humor.

Helemaal vastgeklonken aan zijn principes is hij trouwens ook niet. Bij de verkiezingscampagne vorig jaar zei hij nooit in programma’s als Waku Waku op te zullen treden. Maar dit najaar schitterde hij plots bij Linda de Mols ‘Ik hou van Holland’.

Een kabinet met SP is niet langer een hersenschim

Trouw 14.01.2012  Ik kan met bijna iedereen regeren, zei SP-fractieleider Emile Roemer vorige week in een vraaggesprek met deze krant. Dat was een gewaagde uitspraak voor iemand van een partij die, als enige van de grotere stromingen in de Tweede Kamer, nog nooit aan een kabinet heeft deelgenomen; zelfs nooit aan de regeermacht heeft geroken.

Waarom de SP bij verkiezingen nu wel de tweede partij wordt

VK 10.01.2012 Wanneer er nu verkiezingen zijn, wordt de Socialistische Partij (SP) de tweede partij van Nederland. In diverse opiniepeilingen moet de club van Emile Roemer alleen de VVD voor zich dulden. Dit keer kunnen die peilingen ook bij de ‘echte’ verkiezingen stand houden.

Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond zou de SP nu 29 zetels halen, tegen 31 voor de VVD. Daarmee heeft de partij een voorsprong van vijf zetels op nummer drie, de PVV.

‘Roemer als premier, hoe zou dat zijn?’

Stentor 28.12.2011 Minister-president Emile Roemer: hoe klinkt dat? Volslagen idioot, zou de reactie een dik jaar geleden zijn geweest. De Socialistische Partij had net vijftien zetels gehaald in de verkiezingen. Mooi, maar de SP is daarmee slechts de vijfde partij van Nederland.

Roemer wil geen premier zijn

Spits 25.12.2011 Hoewel zijn partij het beter dan ooit doet in de peilingen, staat SP-leider Emile Roemer ‘niet direct te springen’ om premier te worden. Vooral de vele economische problemen op het moment vindt hij maar niks. Dat vertelde Roemer vandaag in Eva Jinek op Zondag.

Roemer staat niet te springen premier te worden

‘Vanwege de eurocrisis is het nu een moeilijke periode om premier te zijn’

NU 25.12.2011 AMSTERDAM – SP-leider Emile Roemer zou graag het stokje van premier Mark Rutte (VVD) overnemen, maar ‘in deze tijd sta je er niet om te springen’.

‘Is het terecht dat Roemer politicus van het jaar is?’

VK 21.12.2011 Over de Sportman van het Jaar brak een discussie uit. Over de politicus van het jaar niet. Ten onrechte, vindt Peter de Waard.  Emile Roemer werd maandag in Eén Vandaag gekozen tot politicus van het jaar, nadat hij ook door jongeren tot politicus van het jaar was uitgeroepen en HP/De Tijd hem tot ‘Nederlander van het Jaar’ had gebombardeerd. Zondag werd hij met een verschil van 1 procentpunt achter Rutte runner-up in de verkiezingen van de pers.

Uitslag
1. Emile Roemer 24%
2. Mark Rutte 19%
3. Jan Kees de Jager 14%
4. Geert Wilders 11%
5. Alexander Pechtold 8%
6. Job Cohen 2,2%
7. Henk Bleker 2,0%
7. Ronald Plasterk 2,0%
9. Ivo Opstelten 1,0%
9. Jolande Sap 1,0%
9. Gerd Leers 1,0%

Roemer publiekslieveling 2011

De Pers 19.12.2011  SP-leider Emile Roemer is politicus van het jaar 2011 volgens een onderzoek van tv-programma EenVandaag onder het publiek. SP-leider Emile Roemer is politicus van het jaar 2011 volgens een onderzoek van tv-programma EenVandaag onder het publiek.

Roemer heeft bij de jaarlijkse verkiezing 24 procent van de stemmen gekregen. Publiekslieveling Roemer wordt getypeerd als authentiek, sociaal en respectvol. Ook wordt zijn duidelijke taal gewaardeerd, zou de oppositieleider goed luisteren en humor brengen in de Tweede Kamer.

Emile Roemer

Emile Roemer verkozen tot Politicus van het Jaar

SP 19.12.2011 Emile Roemer is door het actualiteitenprogramma EenVandaag uitgeroepen tot Politicus van het Jaar 2011. Het EenVandaag Opiniepanel, waaraan dit jaar een recordaantal van 37.000 mensen meedeed, bracht massaal de stem uit op de SP-leider. ‘Het is geweldig nieuws voor mij en voor de SP. Het bewijst dat steeds meer mensen voelen dat we nodig zijn’, zo liet Roemer weten.

Publiek kiest Emile Roemer als politicus van het jaar 

NRC 19.12.2011  Gisteren verkoos de de parlementaire pers premier Rutte tot politicus van het jaar. Het publiek vindt echter dat SP-leider Emile Roemer de beste politicus van het jaar is.

In de jaarlijkse verkiezing van het televisieprogramma Eenvandaag kreeg hij 24 procent van de stemmen. Lees verder›

Emile Roemer politicus van het jaarVideo

De Pers 19.12.2011 SP-leider Emile Roemer is verkozen tot beste politicus van het jaar. In de jaarlijkse verkiezing van het televisieprogramma Eenvandaag kreeg hij de meeste stemmen. Premier Rutte eindigde als tweede.

Roemer publiekslieveling politiek jaar 2011

Parool 19.12.2011  SP-leider Emile Roemer is politicus van het jaar 2011 volgens een onderzoek van tv-programma EenVandaag onder het publiek. Roemer heeft bij de jaarlijkse verkiezing 24 procent van de stemmen gekregen.

Publiekslieveling Roemer wordt getypeerd als authentiek, sociaal en respectvol. Ook wordt zijn duidelijke taal gewaardeerd, zou de oppositieleider goed luisteren en humor brengen in de Tweede Kamer.

Roemer politicus van het jaar

Telegraaf 19.12.2011 SP-leider Emile Roemer is politicus van het jaar 2011 volgens een onderzoek van tv-programma EenVandaag onder het publiek. Roemer heeft bij de jaarlijkse verkiezing 24 procent van de stemmen gekregen. Publiekslieveling Roemer wordt getypeerd als authentiek, sociaal en respectvol.  

Roemer politicus v/h jaar onder publiek

Spits 19.12.2011 Volgens het publiek van tv-programma EenVandaag is SP-kopman Emile Roemer dé politicus van het jaar 2011. Bij de verkiezing sleepte Roemer 24 procent van de stemmen binnen. Het publiek typeerde hem als authentiek, sociaal en respectvol.

Roemer publiekslieveling politiek jaar 2011

Metro 19.12.2011 SP-leider Emile Roemer is politicus van het jaar 2011 volgens een onderzoek van tv-programma EenVandaag onder het publiek. Roemer heeft bij de jaarlijkse verkiezing 24 procent van de stemmen gekregen.

Publiekslieveling Roemer wordt getypeerd als authentiek, sociaal en respectvol. Ook wordt zijn duidelijke taal gewaardeerd, zou de oppositieleider goed luisteren en humor brengen in de Tweede Kamer.

Roemer publiekslieveling politiek jaar 2011

NU 19.12.2011 SP-leider Emile Roemer is politicus van het jaar 2011 volgens een onderzoek van tv-programma EenVandaag onder het publiek. Dat heeft EenVandaag maandag bekendgemaakt. Aan het onderzoek deden 37.000 mensen mee van het vaste opiniepanel van het programma.

Politicus van het Jaar: Dit zijn de kanshebbers

VK 17.12.2011 Vijf politici maken morgenmiddag kans om verkozen te worden tot Politicus van het Jaar. Dit is een jaarlijkse uitverkiezing van de parlementaire …

Roemer wil regeren

Telegraaf 16.12.2011 Volgens SP-fractieleider Roemer is zijn partij klaar om te gaan regeren. Hij heeft al een lijstje met eventuele ministers.

Parool 16.12.2011 De SP is klaar om te gaan regeren. Dat zegt fractievoorzitter Emile Roemer tegen RTL Nieuws. Als het kabinet valt, willen de socialisten graag meedoen aan een nieuwe regering. Roemer heeft zelfs al een lijst met mogelijke ministers op zak.

Roemer beste politicus

Telegraaf 16.12.2011 Emile Roemer is volgens het Jongerenpanel van EenVandaag de beste politicus van 2011. Ze kozen uit 25 kandidaten. Alexander Pechtold eindigde op de derde plek, Mark Rutte op twee.

Jongerenpanel: Roemer beste politicus van 2011

Parool 16.12.2011 Emile Roemer is volgens het Jongerenpanel van EenVandaag de beste politicus van 2011. Ze kozen uit 25 kandidaten. Alexander Pechtold eindigde op de derde plek, Mark Rutte op twee.

Die afkeer van wat we samen hebben geregeld

Trouw 05.12.2011 Gehandicapten en chronisch zieken moeten zelf hun boontjes doppen, maar de banken en villa’s worden gesubsideerd. Tijdens de Algemene Beschouwingen vroeg ik minister-president Rutte naar zijn opvattingen over de samenleving. Er volgde een betoog over internationale handel en zelf geld verdienen. Niets over de toekomst van het gezin, het belang van maatschappelijke organisaties en de noodzaak van een publieke moraal.

Dit beeld van de samenleving als een verzameling van individuen die vooral voor zichzelf zorgen, doemt ook op in het artikel van Stef Blok in Trouw (26 november). De VVD-fractievoorzitter ergerde zich aan de ‘morele superioriteit’ van de oppositie, die het allemaal beter zou weten en mensen in hun vrijheid zou beperken.

Roemer presenteert zich voor het eerst expliciet als oppositieleider

VK 28.11.2011 Volgend jaar moet de oppositie tegen dit kabinet worden opgevoerd volgens SP-leider Emile Roemer. ‘Er is maar één partij die daar leidend in kan zijn en die vormen wij’, zei hij dit weekend tegen lokale bestuurders op de partijraad van de SP. Voor het eerst presenteerde Roemer zich zo expliciet als oppositieleider.

Vorig jaar propageerde Roemer vooral de samenwerking tussen de linkse partijen (PvdA) aan zijn achterban. Nu pakt hij de handschoen op. Het gaat dan ook goed met de SP. De partij, nu met vijftien zetels in de Kamer, stijgt al maanden in de peilingen. Dit weekend peilde Maurice de Hond de socialisten op 27 zetels. Daarmee zou de SP de tweede partij van Nederland zijn.

Peilingen SP:

Peiling 2e Kamer 27.11.2011 Maurice de Hond – Kabinet valt in 2013 SP is nr. 2

Peilingen 2e kamer 20.11.2011 Maurice de Hond – Dieptepunt CDA en PvdA winst SP

Peilingen 2e kamer 04.11.2011 Maurice de Hond – SP is CDA plus PvdA

De PvdA is al een tijdje in bezinning over haar koers.

Houdt dus ook  www.linksevernieuwing.nl in de gaten

De Rode draad in de discussies bleek niet geheel toevallig de interne onvrede (al weer zo’n 10 jaar) ivm het ontbreken van een heldere koers. Zoals trouwens dit ook het geval is bij het CDA. En toch ook bleek dit bij het VVD-congres.

Ook het anti-links-effect, vanwege het opgekomen populisme (Fortuyn en Wilders), werd heftig besproken. Hetgeen me deed terugdenken aan die blunder van PvdA-man Henk Kool toen hij sprak over het Crapulaire-effect en daarmee schopte tegen het zere been in Den Haag.

En ook de ex-Haagse PvdA-afdelingsvoorzitter Constant Martini had indertijd flinke kritiek op het Academische gehalte van de PvdA. Ruim 75 procent van de Haagse PVDA-leden is academisch gevormd of heeft een hbo-opleiding achter de rug. De PvdA-fractie in de gemeenteraad mag zich verheugen  in eenzelfde hoog niveau, net zoals het afdelingsbestuur.

Het NWO-rapport Diploma Democracy  (download) laat overigens zien dat ook het kabinet en de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend bestaat uit hooggeleerden en academisch afgestudeerden. Binnen de raadsfractie is zelfs de aanbeveling gedaan dat nieuwe kandidaten voor de raadsfractie ten minste hbo-niveau moeten hebben.   

Als ze hun visie niet aanscherpen, zullen ze – in geval ze een brede volkspartij willen blijven – hun taal en boodschap directer en volkser moeten gaan uitdragen. Aldus een aantal van de woorden van Constant Martini, voorzitter van het Haagse afdelingsbestuur. Hierdoor verdween hij weer via de achterdeur. Zie ook: Weer gedonder bij de Haagse PvdA ? Splijtzwam in de Haagse PvdA Moddergooien in Politiek Den Haag ??  PvdA, Partij van de Academici in 2010?

Recent had de 2e kamer griffier Gerdi Verbeet (PvdA) het notabene ook over het academische gehalte van de Kamerleden en het daardoor wel/niet een afspiegeling zijn van de maatschappij (lees partijlid/kiezer). zie: Verbeet wil meer lager opgeleide Kamerleden

We hebben het dus over een tijdsgeest van onvrede hetgeen ook blijkt uit de vele maatschappelijke signalen. Een doorslag van de individualisering, verharding, verrechtsing etc. Juist dit levert de voedingsbodem op voor signaalpartijen welke begonnen bij Pim Fortuyn (ter ziele), LPF, PVV, ToNL (ter ziele) en de vele locale gelegenheidspartijen.

Als dergelijke signalen te lang duren, zal hierdoor juist een structurele plek ontstaan waarbij het populisme kan uitgroeien tot een algemeen geaccepteerde partij. En ze zijn al aardig op weg.  Hetgeen ik mijn kinderen en kleinkinderen niet kan verkopen. Realiseer je ook wat de impact is van alle bezuinigingsmaatregelen vanwege de voorlopig nog doordraaiende crisismolen. 

Een heel belangrijk aandachtpunt tijdens de bijeenkomsten betrof dan ook de samenwerking met de linkse partijen in de oppositie of in een coalitie. Juist in deze tijd zou er gezocht moeten worden naar samenwerking. De afgelopen jaren (nog voor de recente 2e Kamerverkiezingen) zijn er pogingen ondernomen met en door de PvdA, GL, D66 en SP.  Helaas kwam het niet verder dan slechts wat hete luchtballonnen.

Deze samenwerking zal zeker niet vrijblijvend moeten zijn. Geïnspireerd door mijn sympathie aan www.eenlandeensamenleving.nl zou er gedacht kunnen worden aan een gemeenschappelijk manifest waaraan verbonden een samenwerkingspact. Hierin vastgelegd de thema’s waar de partijen gezamenlijk in Aktie komen. Denk hierbij ook probleemadoptie in de wijken en verder het land in.

Samen politiek, doet Samenleven !!

En Verder;

Ook Holland leidt honger

Spits 12.12.2011 Volgens premier Rutte bestaat armoede in Nederland niet. Dat leidde zaterdag tot kwade reacties op het protest tegen de bezuinigen op de lage inkomens. 

„Wij willen echt wel werken”, zeggen de zussen Gonnie en Hester terwijl ze een grote hal van de Brabanthallen in Den Bosch binnenlopen. „Maar we zijn allebei boven de 55 en vindt dan nog maar eens een nieuwe baan.” Gonnie is werkloos, leeft van een uitkering en helpt als vrijwilligster in de zorg. „Maar we zijn hier vooral naar toe gekomen om iets te doen aan de ongelijk verdeelde welvaart in dit land.” 

Armoede is een relatief begrip, maar daarom is het nog wel bruikbaar

Trouw 09.12.2011 Deze krant had gisteren twee berichten over Armoede. In het ene stuk werd gemeld dat in Pakistan het aantal zelfmoorden vanwege armoede toeneemt. Meer dan 1500 mensen hebben dit jaar een einde aan hun leven gemaakt, uit pure wanhoop over hun ellendige omstandigheden en het ontbreken van enig toekomstperspectief.

En nog Verder:

Manifestatie ‘Armoede Werkt Niet’ – Video

PvdA door Job Cohenop 10 december 2011 – Het kabinet bezuinigt over de rug van kwetsbare mensen, terwijl zij part noch deel hebben gehad aan het ontstaan van de economische crisis. Dit kán en moet anders.

Daarom was ik zaterdag 10 december samen met, Emile Roemer, Agnes Jongerius en vele anderen in Den Bosch voor de manifestatie ‘Armoede werkt niet’, om zo de mensen die onevenredig hard worden geraakt door de stapeling van bezuinigingen, te steunen in hun strijd. » lees verder

‘Protest tegen armoede zwelt aan’

Parool 10.12.2011 Het protest tegen armoede zwelt aan. Dat zei SP-leider Emile Roemer zaterdag tijdens een manifestatie tegen armoede. Volgens de SP kwamen ruim 6500 mensen naar de Brabanthallen in Den Bosch voor een protest tegen bezuinigingen van het kabinet op …

‘Protest tegen armoede zwelt aan’

Telegraaf 10.12.2011 Het protest tegen armoede zwelt aan. Dat zei SP-leider Emile Roemer zaterdag tijdens een manifestatie tegen armoede. Volgens de SP kwamen ruim 6500 mensen naar de Brabanthallen in Den Bosch voor een protest tegen bezuinigingen van het kabinet op onder meer de bijstand, veel meer dan een jaar geleden.

‘Protest tegen armoede zwelt aan’

Metro 10.12.2011 Het protest tegen armoede zwelt aan. Dat zei SP-leider Emile Roemer zaterdag tijdens een manifestatie tegen armoede. Volgens de SP kwamen ruim 6500 mensen naar de Brabanthallen in Den Bosch voor een protest tegen bezuinigingen van het kabinet op onder meer de bijstand, veel meer dan een jaar geleden.

‘Protest tegen armoede zwelt aan’

De Pers 10.12.2011 Het protest tegen armoede zwelt aan. Dat zei SP-leider Emile Roemer zaterdag tijdens een manifestatie tegen armoede. Volgens de SP kwamen ruim 6500 mensen naar de Brabanthallen in Den Bosch.

‘Protest tegen armoede zwelt aan’

Spits 10.12.2011 Het protest tegen armoede zwelt aan. Dat zei SP-leider Emile Roemer vanmiddag tijdens een manifestatie tegen armoede. Volgens de SP kwamen ruim 6500 mensen naar de Brabanthallen in Den Bosch voor een protest tegen bezuinigingen van het kabinet op onder meer de bijstand.

‘Protest tegen armoede zwelt aan’

NU 10.12.2011 DEN BOSCH – Het protest tegen armoede zwelt aan. Dat zei SP-leider Emile Roemer zaterdag tijdens een manifestatie tegen armoede. 

Lees meer over dit onderwerp:

‘Protest tegen armoede zwelt aan’

AD 10.12.2011 Het protest tegen armoede zwelt aan. Dat zei SP-leider Emile Roemer zaterdag tijdens een manifestatie tegen armoede. Volgens de SP kwamen ruim 6500 mensen naar de Brabanthallen in Den Bosch voor een protest tegen bezuinigingen van het kabinet op …

‘Protest tegen armoede zwelt aan’

10.12.2011 Het protest tegen armoede zwelt aan. Dat zei SP-leider Emile Roemer zaterdag tijdens een manifestatie tegen armoede. Volgens de SP kwamen ruim 6500 mensen naar de Brabanthallen in Den Bosch voor een protest tegen bezuinigingen van het kabinet op onder meer de bijstand, veel meer dan een jaar geleden.

Roemer: ‘We gaan door, als het moet met 100.000 man!’

SP 10.12.2011 ‘Mark Rutte is niet de premier van alle Nederlanders, maar de spreekstalmeester van de miljonairsfair.’ Dat zei SP-leider Emile Roemer vandaag op de manifestatie ‘Armoede werkt Niet’ in Den Bosch. Ruim 6500 mensen protesteerden in de Brabanthallen tegen de bezuinigingen van het kabinet op de bijstand, de zorg, de sociale werkplaats en het speciaal onderwijs. De manifestatie werd georganiseerd door SP, PvdA, Abvakabo, FNV Bondgenoten en anderen.

SP en PvdA strijden tegen armoede

Telegraaf 10.12.2011 SP-leider Emile Roemer en zijn PvdA-collega Job Cohen staan zaterdag weer zij aan zij op de manifestatie ‘Armoede werkt niet’. Net als een jaar eerder organiseert de SP de bijeenkomst in de Brabanthallen in Den Bosch om te protesteren tegen bezuinigingen op onder meer de bijstand en sociale werkplaatsen. Ook toen deed Cohen op uitnodiging van zijn SP-collega mee. Vorig jaar kwamen ruim 1000 mensen bijeen om te demonstreren tegen armoede.

Links is dan ook helemaal niet failliet, zoals sommigen beweren. Het is alleen hoog tijd dat het moderne, van anachronistische relicten ontdane, neolinkse verhaal weer vrijuit verteld gaat worden, en dat we onze energie steken in het van de daken schreeuwen van onze eigen politieke agenda – en niet in het verbeten strepen en krassen in de agenda van een ander. Als je op de markt staat en probeert vis te verkopen, roep je heel hard dat jouw vis de beste deal is, en heb je het niet eens over de waar van een ander.

Links is helemaal niet op zoek naar nieuwe ideeën, noch naar nieuwe mensen. Links is op zoek naar een nieuwe retoriek, en die retoriek zal positief en toekomstgericht moeten zijn – net als de linkse ideeën. Het is eigenlijk heel simpel, dus.

‘Links heeft wel degelijk ideeën, en goede ook’

VK 05.12.2011 Linkse en progressieve partijen hebben feitelijk verdomd goede, acceptabele en vaak uitvoerbare plannen voor de toekomst van dit land. Dat stelt Miko Flohr.

‘Wat wil links dan wèl met Nederland?’

VK 03.12.2011 Youp van ’t Hek en Govert Schilling willen dat ontevreden burgers de straat op gaan uit onvrede met dit kabinet. In werkelijkheid zijn ze gefrustreerd om het uitblijven van een goed eigen verhaal van links, betoogt journalist Lars Anderson.

Het failliet van links is zo onthutsend groot dat ik me rechtser voel dan ik ben !  

Er wordt weer druk gediscussieerd over links. Youp van ’t Hek maakt zich in een column druk over een zwart Maurootje in Alkmaar, aanleiding voor journalist en zelfbenoemd ‘frust’ Govert Schilling om de column te bombarderen tot de ‘Roep van Youp’. Het opinieartikel van Govert Schilling, geïnspireerd door een column van Youp van ’t Hek en gevoed door een enorme frustratie met het huidige kabinetsbeleid en de gedoogconstructie.

Zie: ‘Youp en Govert, het moet nog veel rechtser’ 

‘Volg de roep van Youp: Wij willen dit niet meer’

VK 28.11.2011 Al maanden vraagt Govert Schilling zich af: als er honderdduizenden mensen zijn die dit gedoogkabinet niet willen, die moslimhaat spuugzat zijn, die snoeiharde bezuinigingen op cultuur, onderwijs en bejaardenzorg afwijzen, en die geloven in respect, tolerantie en medemenselijkheid, waar blijft dat massale protest dan?

Handschoenenslinger maakt kennis met Haagse inwoner

SP 27-11-2011 • Leden van de Haagse SP kwamen zondagmiddag bij elkaar op het Plein voor een ludieke actie voor het behoud van de sociale werkplaatsen en tegen andere bezuinigingen die mensen met een arbeidsbeperking treffen. Een kleine drie kwartier liepen de Haagse SP’ers door het centrum met slingers van werkhandschoenen om aandacht te vragen voor de landelijke manifestatie ‘Armoede werkt niet‘ op 10 december in de Bossche Brabanthallen.

Op het plein werd een keten van solidariteit gevormd.

Op het plein werd een keten van solidariteit gevormd.

Foto: Harry Oosterveen

Lees verder…

Kerstbomen

NRC 26.11.2011 Nou heet Mauro weer Jossef en woont hij in Alkmaar. De jongen is zo Noord-Hollands als de kaasmarkt daar. Hij moet alleen maar weg omdat hij zwart is. Althans zo subtiel zou de heilige Cruijff het gezegd hebben. Afgelopen week las ik ook dat een Kamerlid van de partij van de bange blanke bejaarden, de PVV, zich zorgen maakt over het geringe aantal kerstbomen op Schiphol. De lieverd was bang dat Schiphol de bomen niet durfde te plaatsen uit angst voor de moslims!  Lees verder›

Terwijl de bevolking welvarender en beter opgeleid raakte, bleef het linkse geloof bestaan dat de staat de burgers moest blijven voorgaan op weg naar het ware geluk. Daarbij claimden de linkse partijen zowel binnen als buiten het parlement nadrukkelijk de ‘moral high ground’.

Liberalen zien juist de ongekende mogelijkheden van een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk vrijheid, en de bijbehorende verantwoordelijkheid krijgen. Als de politiek de juiste voorwaarden schept – zoals goed onderwijs, toegang tot zorg, veiligheid en goede infrastructuur – grijpen mensen hun kansen.

De beklemmende morele superioriteit van links

Trouw  26.11.2011 Wat is er eigenlijk zo hoogstaand aan de notie dat cultuur of ontwikkelingshulp worden gefinancierd door de overheid? Mensen kunnen immers zelf …

Wordt Nederland het volgende land met een politieke crisiswissel?

NRC 26.11.2011 Gisteren erkenden premier Rutte en fractievoorzitter Blok voor het eerst impliciet  dat de zwakte van het CDA gevaarlijk kan worden voor het voortbestaan van het kabinet. Rutte wenste zijn coalitiegenoten „alle goeds” toe, zoals  bij een zieke. Hij riep Wilders op zijn toon te matigen. Deze woorden markeren de afgrond waarin zijn gedoogconstructie dreigt te zakken.

Wie zich afvraagt wat Wilders  met zijn verbale kamikazebeleid bezielt, vindt geen antwoord door alleen te kijken naar zijn successen. De PVV heeft in tal van onderwerpen de toon van het kabinet sterk beïnvloed, zo niet bepaald. Verkeer, justitie, buitenlands beleid, paspoorten, sociale zaken, kunsten, omroep – allemaal gebieden waar de rechtervleugel van de VVD haar instincten kan volgen, dankzij de PVV. Instinctief rechts regeert.

Haagse keten symboliseert solidariteit met sociale werkplaats

SP 25-11-2011 • In Den Haag zijn honderden handschoenen met handtekeningen opgehaald, samen vormen zij een lange keten die de solidariteit met de sociale werkplaatsen symboliseert. Met deze ketting zal de SP het centrum van Den Haag in trekken. De SP laat hiermee zien dat de kabinetsplannen om miljarden te bezuinigen op de sociale werkplaatsen, de jonggehandicapten en de bijstandsgerechtigden asociaal zijn. > Lees verder…

Roemer en Cohen slaan handen ineen: ‘Armoede werkt niet!’

SP 22.11.2011 Vanmiddag hebben Job Cohen (PvdA) en Emile Roemer (SP) op de sociale werkplaats in Den Haag (Haeghe Groep) de actie ‘Armoede werkt niet’ afgetrapt. Vergezeld door werknemers van de werkplaats, een Haagse wethouder en de Abvakabo lieten zij weten zich te blijven verzetten tegen de hardvochtige bezuinigingen op sociale werkplaats, jonggehandicapten en mensen in de bijstand.

Emile Roemer en Job Cohen tijdens de aftrap van 'Armoede werkt niet'

Emile Roemer en Job Cohen tijdens de aftrap van 'Armoede werkt niet'

Lees verder…

LedendagS

Roemer op nieuwe ledendag SP: ‘We gaan samen de strijd aan’

SP 19.11.2011 SP-fractievoorzitter Emile Roemer mocht vandaag in de Tweede Kamer 500 mensen verwelkomen die dit jaar besloten hebben lid te worden van de SP. ‘Fantastisch dat u in deze tijd besloten hebt om samen met ons de strijd aan te gaan voor een beter Nederland.’

november 28, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 reacties

Peilingen 2e Kamer 09.10.2011 Maurice de Hond – PVV stijgt, CDA en VVD zakken

Nieuw Haags Peil 9 oktober 2011

De afgelopen week stond vooral in het teken van twee onderwerpen: de nieuwste discussie rondom Job Cohen naar aanleiding van het aangekondigde aftreden van Lilian Ploumen en de discussie rondom het Europese steunfonds aan de euro.

De discussie rondom het steunfonds van de euro lijkt de PVV goed te doen en de VVD en het CDA wat minder. Daarom stijgt de PVV weer naar 29 zetels en dalen de VVD en het CDA 1 zetel. Het CDA heeft het electoraal bijna net zo moeilijk als de PvdA.

De discussie rondom Job Cohen de afgelopen week heeft geen effect gehad op de electorale positie van de PvdA. Degenen die nu nog PvdA zeggen te stemmen zijn voor het overgrote deel kiezers die positief over Cohen als persoon denken en bij de PvdA blijven.

Het is ten aanzien van de PvdA goed te beseffen dat de partij er al eens eerder zo slecht voor heeft gestaan: in 1990-1991 (WAO-discussie), 2002 (einde van Paars) en begin 2010. Maar het unieke aan de huidige situatie is dat het nu gebeurt terwijl de PvdA in de oppositie is, terwijl in die situatie de PvdA het doorgaans beter deed bij peilingen dan bij de voorgaande verkiezing.

Het is bijzonder dat, op de dag af dat het 35 jaar geleden is dat ik in het openbaar trad met verkiezingsonderzoek (In de Rooie Haan),  CDA+PvdA samen op de laagste score ooit staan (20%). Bij de verkiezingen van 1977 was dat 65%.

09-10-2011: PVV wint 2 zetels op VVD en CDA. PvdA en CDA samen op laagste punt ooit

 

09-10-2011: Problematische positie Cohen en PvdA

 

17-09-2011: Hoe de gedoogconstructie de PvdA electoraal splits. Voorbeeld is Pensioenakkoord

De actuele Thermometer beschikbaar.

Peiling: PVV boekt winst, CDA en VVD verliezen

Elsevier 09.10.2011 De discussies in de politiek over het noodfonds voor de euro zorgt voor flinke verandering in de peiling van Maurice de Hond. Gedoogpartij PVV profiteert, terwijl coalitiepartijen CDA en VVD verliezen.

De PVV stijgt zondag in de wekelijkse peiling van De Hond na een mindere periode. De partij van Geert Wilders stijgt met 2 zetels naar 29 plekken in de Tweede Kamer.

Zie ook:

Een op de vijf stemt wellicht weer PvdA

Metro 09.10.2011 Ruim een op de vijf Nederlanders (22 procent) stemt in de toekomst wellicht weer op de PvdA. Tussen mensen die ooit op de sociaal-democraten hebben gestemd, is wel een groot verschil in wat ze vinden van de huidige PvdA-leider Job Cohen.

Van de recente kiezers wil 71 procent Cohen als premier, terwijl dat maar voor 18 procent van de PvdA-stemmers uit het verleden geldt.

Weer leuke uitwisseling zeteltjes

Spits 09.10.2011 Maurice de Hond peilt er maar op los, zo ook deze week. Vergeleken met een week geleden is gedoogpartij PVV twee zetels rijker. Na de discussie over verhoging van de Nederlandse garanties voor het noodfonds voor de eurozone, staat de partij van Geert wilders nu op 29 zetels. De PVV is overigens tegen het noodfonds.

PVV in de lift na discussie euro-noodfonds

AD 09.10.2011 Gedoogpartij PVV zit vandaag in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond weer in de lift. De partij van Geert Wilders stijgt met 2 zetels naar 29 plekken in de Tweede Kamer na een week vol discussie over verhoging van de Nederlandse garanties …

PVV in de plus, VVD en CDA in de min

Metro 09.10.2011 Gedoogpartij PVV zit zondag in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond weer in de lift. De partij van Geert Wilders stijgt met 2 zetels naar 29 plekken in de Tweede Kamer na een week vol discussie over verhoging van de Nederlandse garanties voor het euro-noodfonds, waar de PVV tegen is.

PVV in peiling in de plus

Telegraaf 09.10.2011 Gedoogpartij PVV zit zondag in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond weer in de lift. De partij van Geert Wilders stijgt met 2 zetels naar 29 plekken in de Tweede Kamer na een week discussie over verhoging van de Nederlandse garanties voor het euro-noodfonds. De PVV die in het echt 24 Kamerzetels heeft, stemde tegen de verhoging.

PVV in de lift na discussie euro-noodfonds

Parool 09.10.2011 Gedoogpartij PVV zit vandaag in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond weer in de lift. De partij van Geert Wilders stijgt met 2 zetels naar 29 plekken in de Tweede Kamer na een week vol discussie over verhoging van de Nederlandse garanties …

PVV in de lift na discussie euro-noodfonds

AD 09.10.2011 Gedoogpartij PVV zit vandaag in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond weer in de lift. De partij van Geert Wilders stijgt met 2 zetels naar 29 plekken in de Tweede Kamer na een week vol discussie over verhoging van de Nederlandse garanties …

PVV in de plus, VVD en CDA in de min

Driekwart ex-PvdA-kiezers vindt Cohen ongeschikte leider

NU 09.10.2011 DEN HAAG – Gedoogpartij PVV zit zondag in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond weer in de lift.

De partij van Geert Wilders stijgt met twee zetels naar 29 plekken in de Tweede Kamer na een week discussie over verhoging van de Nederlandse garanties voor het euro-noodfonds. De PVV die in het echt 24 Kamerzetels heeft, stemde tegen de verhoging.

Lees meer over dit onderwerp:

Eenvijfde stemt weer PvdA

De Pers 09.10.2011  Gedoogpartij PVV zit zondag in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond weer in de lift. De partij van Geert Wilders stijgt met 2 zetels naar 29 plekken in de Tweede Kamer na een week vol discussie over verhoging van de Nederlandse garanties voor het euro-noodfonds, waar de PVV tegen is.

Regeringspartijen VVD en CDA, voorstanders van versterking van het noodfonds, hebben ieder een zetel verloren.

Wellicht weer PvdA

Telegraaf  09.10.2011 Ruim een op de vijf  Nederlanders (22 procent) stemt in de toekomst wellicht weer op de PvdA. Tussen mensen die ooit op de sociaal-democraten hebben gestemd, is wel een groot verschil in wat ze vinden van de huidige PvdA-leider Job Cohen.

Van de recente kiezers wil 71 procent Cohen als premier, terwijl dat maar voor 18 procent van de PvdA-stemmers uit het verleden geldt.

Een op de vijf stemt wellicht weer PvdA

09.10.2011 – Ruim een op de vijf Nederlanders (22 procent) stemt in de toekomst wellicht weer op de PvdA. Tussen mensen die ooit op de sociaal-democraten hebben gestemd, is wel een groot verschil in wat ze vinden van de huidige PvdA-leider Job Cohen.

oktober 9, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Peilingen 2e Kamer 09.10.2011 Maurice de Hond – PVV stijgt, CDA en VVD zakken

Job Cohen PvdA gaat Kabinet Rutte 1 ontmaskeren

PvdA 21e eeuw ????

Na de 2e Kamerverkiezingen in 2010 ging het met de sociaal-democraten snel bergafwaarts. De organisatorische verwarring sloeg om in ideologische verwarring. Wat is de sociaal-democratische boodschap in de 21e eeuw?

‘De Partij van de Arbeid bestaat onder het leiderschap van Job Cohen bij de gratie van het tegen het kabinet-Rutte zijn. Zelf heeft Cohen geen alternatief.’ De PvdA van Job Cohen heeft niets te bieden.

Cohen is NU echter van plan scherper oppositie te gaan voeren. Dit moet ook wel, aangezien onlangs bleek dat de meeste PvdA-kiezers ontevreden zijn over het optreden van de fractieleider in de Kamer.

Zie ook:

De PvdA heeft een Janushoofd

PvdA’er Ed van Thijn bezorgd om gewenning PVV

PvdA-leider Job Cohen is bezorgd over de toekomst van Kabinet Rutte 1

Is het Cohen-Effect aan het verdwijnen ???

 

Uit een zeer vertrouwlijk document bleek notabene dat de sociaal-democraten hun kaarten meer zouden gaan inzetten op een sterke rol in de oppositie.

Zie ook:

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 3

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 1

Het belooft dus toch nog een tropisch hete herfst te worden !!!!!!!!!!

Er gaan zelfs geluiden op dat de drukproef voor de stembiljetten voor de 2e Kamerverkiezingen 2012 al bij de drukker liggen !  De eindejaars vuurwerkpakketten worden al gretig ingeslagen.

Krijgt de SP dan toch gelijk ?? Een hete, rode en brandende herfst is in aantocht

‘PvdA’ers zien Cohen niet als oppositieleider’

De Pers 17.09.2011  Slechts achttien procent van de PvdA-achterban ziet Job Cohen als de oppositieleider. Vier op de tien PvdA-kiezers vindt dat SP-voorman Emile Roemer deze rol vervult, volgens 23 procent van hen is D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold de leider van de oppositie in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een enquête van Eenvandaag.

PvdA’ers zien Cohen niet als oppositieleider

NU 17.09.2011 Slechts achttien procent van de PvdA-achterban ziet Job Cohen als de oppositieleider. Vier op de tien PvdA-kiezers vindt dat SP-voorman Emile Roemer deze rol vervult, volgens 23 procent van hen is D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold de leider van de oppositie in de Tweede Kamer.

Lees meer over dit onderwerp

Natuurlijk zegt Job Cohen dat hij nog vier jaar door wil

VK 08.09.2011 Job Cohen wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid (PvdA). Dat zei hij gisteren. Dan komt automatisch de vraag op: zit de PvdA daar eigenlijk wel op te wachten? Antwoord tot nu toe: er zijn geen duidelijke aanwijzingen om het tegendeel te beweren.

Er zal ongetwijfeld wat gemopper en wat onvrede zijn binnen de partij. Maar die is er altijd en overal binnen elke partij. Maar wordt de geschiktheidsvraag over Job Cohen op de man af gesteld aan PvdA’ers dan tonen zij zich zo gesloten als een oester. Geen woord van twijfel komt over de lippen.

Cohen wil bij volgende verkiezingen weer PvdA-lijsttrekker zijn

AD 07.09.2011  Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider vandaag in het programma Oog in Oog van de KRO.

Cohen wil opnieuw PvdA-lijsttrekker worden

Elsevier 07.09.2011 Ondanks kritiek van binnen en buiten de PvdA is partijleider Job Cohen toch weer beschikbaar als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Dat zei de PvdA-leider woensdag in het KRO-programma Oog in Oog.

Verkiezingen
Cohen zei ook de lijst van zijn partij weer aan te willen gaan voeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn, maar hij gaat er niet van uit dat het huidige kabinet dat haalt.

Zie ook:

Cohen wil bij volgende verkiezingen weer PvdA-lijsttrekker zijn

Parool 07.09.2011 Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider vandaag in het programma Oog in Oog van de KRO.

Bekijk het gesprek hier terug (ANP/Redactie)

Cohen wil bij volgende verkiezingen weer PvdA-lijsttrekker zijn

VK 07.09.2011 Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider vandaag.  Cohen wil zijn partij ook weer gaan aanvoeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn, maar hij gaat er niet vanuit dat het huidige kabinet dat haalt.

Cohen blijft lijsttrekker

Telegraaf 07.09.2011 HILVERSUM –  Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog.

Cohen wil nog wel een keer

Spits 07.09.2011 We kunnen weer opgelucht adem halen; Job Cohen heeft zich beschikbaar gesteld als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende Tweede Kamer-verkiezingen. Dat zei de theedrinkende PvdA-leider vandaag in KRO’s Oog in Oog.

Het maakt Cohen niet uit of de verkiezingen binnenkort of pas over vier jaar zijn. Wel zei hij er niet van uit te gaan dat het huidige kabinet dat laatste haalt.

Cohen wil weer PvdA-lijsttrekker worden

Metro 07.09.2011 HILVERSUM (ANP) – Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog.

Cohen wil door als lijsttrekker

De Pers 07.09.2011  Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog.

Cohen wil weer PvdA-lijsttrekker worden

NU 07.09.2011 PvdA-leider ziet kabinet volledige vier jaar niet halen. Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog.

Cohen wil weer PvdA-lijsttrekker worden

07.09.2011 Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog. Cohen zei ook de lijst van zijn partij weer aan te willen gaan voeren als er pas over 3 jaar verkiezingen zijn, maar hij gaat er niet van uit dat het huidige kabinet dat haalt.

De partij wordt volgens de oud-senator steeds meer geregeerd door de middelmaat en dat heeft hem ertoe bewogen zijn lidmaatschap op te zeggen, zo weet de Volkskrant. Volgens Rabbinge zou partijvoorzitter Ploumen hem zelfs gelijk hebben gegeven.

Ook het geflirt van de PvdA met de PVV van Wilders, bijvoorbeeld op het gebied van de eurocrisis, steekt Rabbinge. “De PvdA is bezig de PVV salonfähig te maken.” Volgens Rabbinge rukt populisme op in de Nederlandse democratie en gaat de PvdA daar te veel in mee. “Mede daardoor komt er veel te veel ruimte voor fascistoïde gevoelens.”

Ex-senator PvdA stapt op

Telegraaf 06.09.2011 Voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA Rudy Rabbinge stapt op. Volgens de ex-senator, die aan diverse partijprogramma’s meeschreef, is de PvdA beginselloos, opportunistisch en reactief.

Ex-senator PvdA stapt op: partij is niet links genoeg

Elsevier 06.09.2011 Voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA Rudy Rabbinge zegt zijn lidmaatschap van de PvdA op. Volgens de ex-senator, die aan diverse partijprogramma’s meeschreef, is de PvdA beginselloos, opportunistisch en reactief.

Dat meldt de Volkskrant (niet gratis).

Rabbinge is sinds de jaren zeventig actief voor de PvdA en zat van 1990 tot 2007 inde Eerste Kamer. Hij is ook hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid aan de Wageningen University.

Zie ook:

Partijprominent zegt lidmaatschap op: De PvdA maakt de PVV salonfähig

VK 06.09.2011 Het schrijvend geweten van de PvdA en ex-Eerste Kamerlid Rudy Rabbinge (65), auteur van menig beginsel- en partijprogram, stapt op. ‘Als de partij de eigen tradities op de mestvaalt gooit, kan ik niet anders.’

De PvdA is ‘beginselloos, opportunistisch en reactief’. De partij ‘wordt steeds meer geregeerd door de middelmaat’. Redenen voor professor Rudy Rabbinge, meermalen co-auteur van beginsel- en partijprogramma’s van de PvdA, om zijn lidmaatschap op te zeggen. ‘Partijvoorzitter Ploumen geeft me met zoveel woorden nog gelijk ook.’

Cohen moet in de leer bij Jutta UrpilainenVideo

Elsevier 30.08.2011 Sommige sociaaldemocraten, zoals Job Cohen, kiezen ervoor solidair te zijn met zwakke eurolanden. Anderen, zoals de Finse minister van Financien Jutta Urpilainen kiezen voor het landsbelang

Hans Wiegel VVD – “De grondfout is indertijd gemaakt door Wim Kok. Hij besloot de rode veren af te schudden, zonder daar inhoudelijk en qua strategie iets tegenover te stellen. Daardoor raakte de PvdA vele van haar vroegere trouwe kiezers kwijt. Ook Koks opvolger Wouter Bos heeft geen herkenbare erfenis achtergelaten. Zo kreeg de SP de kans de PvdA leeg te eten. De PvdA moet dus kiezen. Of terug naar haar socialistische beginselen, of weer richting Paars. Van het komend fractieweekend is inmiddels al wat uitgelekt. Een e-mail van campagnemanager Pieter Paul Slikker is in handen van De Telegraaf gekomen.”

Column: Met frisse moed

De Pers 30.08.2011 Straks komt de Tweede Kamer terug van zomerreces. Na, vond ik altijd: een lange vakantie. Natuurlijk zijn de meeste Kamerleden niet van plan dat te zeggen. Ook in de zomer werken ze. Hun archief opruimen, werkbezoeken afleggen, een goede stage is ook niet niks.

Vogelaar: Komend jaar cruciaal voor leiderschap Cohen

Elsevier 29.08.2011 Voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar vindt dat partijleider Job Cohen het komende politieke jaar zijn leiderschap moet bevestigen van de PvdA en van de oppositie. ‘Het zal er dit jaar op aankomen voor Cohen of hij dat leiderschap kan vormgeven.’

Dat heeft Vogelaar zaterdag gezegd in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed. Cohen moet van de oud-minister duidelijk gezicht geven aan de PvdA, iets wat hem in haar ogen de afgelopen tijd nog onvoldoende lukte.

Ontevreden
Uit een peiling van Maurice de Hond in juni blijkt dat PvdA-kiezers ontevreden zijn over Job Cohen als leider van de partij. Op de stelling ‘Cohen doet het goed als leider van de PvdA’ antwoordt slechts 41 procent van de aanhangers instemmend.

Ook vanuit de PvdA komt veel kritiek op het optreden van de partijleider. Zo zei oud-PvdA-voorzitter Michiel van Hulten dat hij ‘het niet meer goed ziet komen’ met Cohen. Van Hulten zegt dat de benoeming van Cohen een vergissing was. ‘Een politicus moet inspireren en vergezichten schetsen. Wat wil Cohen met Nederland? Geen flauw idee. Hij mist de drive,’ aldus Van Hulten.

Bekijk Wynia’s week: Het was niet het jaar van Job Cohen

En zie ook:

Cohen moet spartelende PvdA richting geven

Elsevier 29.08.2011  PvdA-fractievoorzitter Job Cohen wordt steeds sterker bekritiseerd vanuit zijn eigen partij. Dit is het moment voor hem om eens wat leiderschap te tonen. Met de PvdA is het net als met de buren. Maandenlang hoor je ze niet. Zijn ze er nog wel? Opeens hoor je een paar deuren slaan. En wie komt er naar buiten… Ella Vogelaar!

De oud-minister voor Integratie – in 2007 weggestuurd door toenmalig PvdA-leider Wouter Bos – deelde zaterdag in radioprogramma TROS Kamerbreed een laatste waarschuwing uit aan Job Cohen. Het is d’r op of d’r onder voor de PvdA-voorman. Hij moet nu vlammen, anders glipt de partij hem uit handen.

Je zou kunnen zeggen dat Cohen tamelijk sterk staat als het ongenoegen moet worden geventileerd door iemand van het kaliber-Vogelaar. Maar het onheilspellende voor Cohen is dat iedereen nu weet dat de hele partij er zo over denkt. De gedroomde premier verloor de verkiezingsrace tegen de VVD en knapt nu met zichtbare tegenzin het oppositiecorvee op. 

‘Het komt er dit jaar op aan voor Job Cohen’

Trouw 27.08.2011 Voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar vindt dat partijleider Job Cohen het komende politieke jaar zijn leiderschap moet vestigen van de PvdA en van de oppositie. ‘Het zal er dit jaar op aankomen voor Cohen of hij dat leiderschap kan vormgeven’.

Dit betoogde Vogelaar vandaag in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed.

‘Cruciaal jaar voor Cohen’

NU 27.08.20211 Voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar vindt dat partijleider Job Cohen het komende politieke jaar zijn leiderschap moet vestigen van de PvdA en van de oppositie. ”Het zal er dit jaar op aankomen voor Cohen of hij dat leiderschap kan vormgeven”, betoogde Vogelaar zaterdag in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed.

Job Cohen gaat harder oppositie voeren tegen kabinet

Elsevier 20.08.2011 De PvdA gaat zich de komende maanden richten op het blootleggen van de ‘mooipraterij’ van het kabinet-Rutte. ‘De premier verkoopt iets dat er niet is.’

Dat zegt PvdA-leider Job Cohen zaterdag in een interview met NRC Handelsblad.

Cohen: Rutte verkoopt iets wat er niet is

NRC 20.08.2011 Premier Rutte stelt kabinetsingrepen structureel mooier voor dan ze zijn. Dat zegt PvdA-leider Job Cohen vandaag in NRC Handelsblad. De PvdA-voorman wil het nieuwe politieke seizoen gebruiken om de “mooipraterij” van het kabinet op verschillende vlakken duidelijk te maken.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

AD 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ‘mooipraterij’ van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

‘Mooipraterij’ ontmaskeren

Telegraaf 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de „mooipraterij” van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

Parool 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ‘mooipraterij’ van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

VK 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ‘mooipraterij’ van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste …

Cohen gaat de mooipraterij ontmaskeren

Spits 20.08.2011 Job Cohen heeft een missie. De PvdA-leider heeft aangekondigd de “mooipraterij” van het kabinet de komende tijd te gaan ontmaskeren. Premier Mark Rutte stelt de ingrepen van het kabinet constant veel rooskleuriger voor dan ze in werkelijkheid zijn, zo stelt de fractievoorzitter.

“De premier verkoopt iets dat er niet is”, zegt Cohen in een interview met het NRC Handelsblad.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

Trouw 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ‘mooipraterij’ van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste …

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

Metro 20.08.2011 ,,De premier verkoopt iets dat er niet is”, stelde Cohen zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. ,,Er komen 3000 agenten bij? Nul. Er komen 12.000 verpleegsters bij? Die komen er niet”, zijn enkele voorbeelden die hij noemt.

Cohen wil ‘mooipraterij’ ontmaskeren
De Pers 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ,,mooipraterij” van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

NU 20.08.2011 DEN HAAG – PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ”mooipraterij” van het kabinet blootleggen.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ,,mooipraterij” van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

augustus 20, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Een hete, rode en brandende Haagse herfst in aantocht

Landelijk Protest 19/9, het plein, Den Haag

www.walkofshametour.nl 

Tijd om in actie te komen tegen dit kabinet Rutte! Het kan en mag niet zo zijn dat dit kabinet zoveel mensen kansen en rechten ontneemt. Wij als gewone burger beginnen ons meer en meer te schamen voor dit kabinet. Doe mee en kom ook in actie!

19 September 2011,

Het Plein Den Haag,

aanvang: 11.58 uur!

Walk of shame tour 2011,

             Het startsein van ons protest!                

De Haagse opstand.

Overal waar ik kom zie ik dat mensen het niet meer pikken, ik voorspel een hete herfst.

Het is nu tijd om de handen ineen te slaan en op te staan tegen het kille kabinet van CDA, VVD en PVV. Eén voor allen, en allen voor één! De SP is er klaar voor, mijn handen jeuken.

“De oppositie maakt zich zo sterk als ze zelf wil. Als je op belangrijke terreinen veel met elkaar optrekt, kun je een sterke oppositie maken. De coalitie bestaat uit een meerderheid van 2 zetels, 76 om 74. Dat is heel smal en dat geldt ook voor de Eerste Kamer.”

“Maar tot mijn grote verdriet zie ik met name op discutabele onderwerpen dat Rutte met ontzettend veel plezier en gemak een van de oppositiepartijen mee krijgt om het kabinet in stand te houden. Dat neem ik ze kwalijk.”

Samen tegen asociaal bezuinigingsbeleid, kom 19 september naar Den Haag!

SP 10.09.2011 De SP roept op om op maandag 19 september – de dag voor Prinsjesdag – naar Den Haag te komen. Uit onvrede over het asociale beleid van de regering Rutte organiseren de FNV-bonden, het CNV, de CG-Raad en andere maatschappelijke organisaties daar een Nationaal Beraad.

Vanaf 11 uur wordt er een serie workshops georganiseerd en vanaf 13 uur trekken groepen demonstranten vanaf verschillende locaties richting Malieveld. Daar vindt vanaf 14 uur een manifestatie plaats.

‘Unieke’ actie tegen kabinet

Telegraaf 09.09.2011 Vakbonden en andere maatschappelijke organisaties voeren een dag voor Prinsjesdag actie tegen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. De manifestatie op het Haagse Malieveld is mogelijk een opmaat naar grotere acties in het najaar. Dat meldden de organisaties vrijdag.

Protesteer mee tegen de bezuinigingen

GL Op maandag 19 september – de dag voor Prinsjesdag – protesteren maatschappelijke organisaties in Den Haag tegen de bezuinigingen van het kabinet. De maatregelen van het kabinet treffen de mensen aan de onderkant van de samenleving het hardst.

  • ‘Stop de Stapeling’. Acties van de vakbonden samen met de Gehandicapten Raad Nederland. Op de Koekamplaan in Den Haag (naast het Malieveld) vindt vanaf 12.00u een podiumprogramma plaats. Lees meer op de site van de organisatoren.
  • ‘Walk of shame tour’. Een manifestatie op het Plein met een programma vanaf 11.58 u. Lees meer op de site van de organisatoren.

Demonstreer mee tegen de sociale afbraak

8 september 2011 ABVA/FNV – Het kabinet is van plan om visieloos en in rap tempo te snijden in de koopkracht, werkzekerheid en taken van werknemers in de publieke sector. Demonstreer mee tegen deze sociale afbraak en kom op 19 september naar het Nationaal Beraad.  Lees verder

‘De SP blijft strijden voor een rechtvaardige samenleving’

VK 16.07.2011  De Volkskrant schildert in haar weergave van de pensioenonderhandelingen de SP af als de kwaaie pier. Maar de partij strijdt tegen het uitkleden van het sociale karakter van onze samenleving. Mag het?

‘Invloed van de SP verscheurt de FNV’, kopt de Volkskrant op 8 juli. Dat komt me bekend voor. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het al niet anders. Als bijvoorbeeld buurtbewoners met de toenmalige Bond van Huurders en Woningzoekenden tegen verpaupering en achterstallig onderhoud knokten, buiten de officiële erkende ‘huurdersvereniging’ om, zagen we journalistieke teksten als ‘SP mantelorganisatie BHW zorgt voor verdeeldheid onder de huurders’.

Zeker, veel vakbondsleden zijn ook lid van de SP geworden. Mag het? Wij zijn nog van het idee ‘dien het volk’, steun mensen als hun strijd rechtvaardig is. In en buiten het parlement. Dat is kennelijk zorgwekkend. Maar is het niet rechtvaardig om het uitkleden van het sociale karakter van onze samenleving te bestijden? Gaat het niet om zaken en verworvenheden die opgebouwd zijn door jaren strijd van onder meer de vakbonden? Nou dan! Maar dat zal wel een conservatieve gedachte zijn.

‘Ik reken op massaal volksprotest dit najaar’

NU 13.07.2011 SP-leider Emile Roemer kan niet wachten op Prinsjesdag. Volgens hem wordt dan de volle omvang van de bezuinigingen duidelijk en gaat het volk in actie komen. Dat zegt hij in een interview met NU.nl. Bekijk video

“Heel veel mensen komen nu heel terecht op voor hun eigen belang. Ik roep al die mensen op om solidair met elkaar te zijn en reken erop dat maatschappelijke organisaties in het najaar een dag uitpikken om samen naar Den Haag te gaan voor protest.”

SP-leider Roemer: Linkse oppositie helpt kabinet-Rutte

Elsevier 13.07.2011 Er heerst te veel verdeeldheid binnen de oppositie om een vuist te kunnen maken tegen het kabinet-Rutte. Vooral GroenLinks en PvdA zouden eens ‘nee’ moeten zeggen tegen de coalitie. Dat zegt SP-fractieleider Emile Roemer woensdag in een interview met nu.nl.

‘Tot mijn grote verdriet zie ik dat [premier] Mark Rutte (VVD) op discutabele onderwerpen met ontzettend veel plezier en gemak één van de oppositiepartijen mee krijgt om het kabinet in stand te houden,’ aldus Roemer. ‘Dat neem ik ze kwalijk.’

Kunduz
Als voorbeelden noemt de SP’er de steun van oppositiepartijen voor de missie in Kunduz, de militaire acties in Libië en het pensioenakkoord.

Lees ook…

Roemer ergert zich aan PvdA en GroenLinks

‘Rutte heeft ze in de luren gelegd’

NU 13.07.2011 AMSTERDAM – SP-fractieleider Emile Roemer roept GroenLinks en PvdA op om een keer ‘nee’ tegen Rutte te zeggen. Hij verwijt beide oppositiepartijen de coalitie op ‘belangrijke terreinen als Kunduz en Libië’ in het zadel te hebben gehouden. 

Emile Roemer: Er gaat iets moois gebeuren

09.07.2011 Overal in Nederland zie ik dat het zelfvertrouwen groeit. Jarenlang hebben mensen geaccepteerd dat alles wat zij belangrijk vinden, door politici wordt kapotgemaakt. Sociale zekerheid, publieke voorzieningen, rust op het werk en veiligheid op straat, het leek allemaal niet meer te mogen en niet meer te kunnen. Maar de crisis heeft veel mensen de ogen geopend en duidelijk gemaakt dat bestuurders niet het beste met hun voorhebben.

Zie ook:  Waarom de PVV linkser is dan GroenLinks

PVV-Kamerlid Geert Wilders, al enige jaren actief in de Nederlandse politiek, beheerst het politieke ambacht bijvoorbeeld uitstekend. Met zijn provocatieve toon heeft hij een aantal belangrijke zaken op de bestuurlijke agenda gezet: immigratie en de godsdienstvrijheid, in het bijzonder met betrekking tot de islam. Het is niet makkelijk om Wilders te bestrijden. Tegenstanders klagen daar regelmatig over.

Pak niet Wilders’ woorden aan, maar de problemen!

Elsevier 22.07.2011 Politiek is een ambacht. De politieke rationaliteit openbaart zich door middel van retorica. Politiek handelen is daarom verbonden met spreken, en de strijd om belangen verloopt via de taal.

 

PVV-stemmer Rob Dijkstra stelt op de Podiumpagina van afgelopen zaterdag trots vast dat Geert Wilders en zijn PVV het eerste jaar veel hebben bereikt. Wie het lijstje met prestaties langsloopt moet vaststellen dat daar niets voor de PVV-kiezers bijzit.

Om het nog erger te maken stemt Wilders in met de drastische korting op investeringen die deze wijken leefbaarder maken. Niet omdat hij daar een visie op heeft, maar louter omdat hij in de oppositie Ella Vogelaar links en dus knettergek vond, en omdat het de wijken zijn waar het overgrote deel van de moslims wonen. Fortuyn zou Ella en haar Vogelaarwijken hebben omhelsd, omdat ze eindelijk aanpakken wat links en rechts decennialang verwaarloosden. Wilders laat die woonwijken verder verpieteren en daarmee zijn eigen kiezers in de kou staan.

Henk en Ingrid zijn tevreden met lege handen

Trouw 22.07.2011 Wilders’ successen zijn maatregelen die anderen treffen. Voor Henk en Ingrid, de PVV-stemmers, doet hij helemaal niets. PVV-stemmer

Henk en Ingrid zijn tevreden, en niet dom

Trouw 16.07.2011  Nederland zou de risee van Europa worden. De PVV was ondemocratisch, discriminerend, mogelijk racistisch, in ieder geval kortzichtig en dom. Sommigen zagen in Henk en Ingrid de nieuwe bruinhemden, hoorden de met metaal beslagen hakken al op de stenen slaan. Ook werd voorspeld dat Wilders slechts op macht uit zou zijn; hij zou na de verkiezingen niets voor Henk en Ingrid bereiken. Nu, een jaar later, wordt het tijd om de balans op te maken. Wat heeft de PVV voor Henk en Ingrid gedaan? Genoeg, zou ik zeggen.

Ik adviseer al die critici om het daarom anders aan te pakken. Luister naar de PVV-aanhang, leer van wat zij denken en van wat zij willen. Nu al is 16 procent van de PVV-stemmers hoogopgeleid en dit percentage stijgt. Hebben de andere partijen dan nog steeds het gevoel dat ze boven de populistische PVV staat? Dan wordt het tijd dat ze zich realiseren dat de PVV nodig is omdat zij (de elite) gefaald hebben.

juli 14, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 reacties