Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De politieke draaideur versus lobby – deel 2

Het "Ouwe jongens krentenbrood" raakt zijn effect kwijt !!

Het “Ouwe jongens krentenbrood-effect” raakt zijn kracht kwijt !!

Lobbyverbod

Er komt een lobbyverbod voor oud-ministers en staatssecretarissen. Gedurende twee jaar na hun vertrek blijven departementen voor hen gesloten als ze lobbyen op hun voormalige beleidsterrein. Het demissionaire kabinet heeft daartoe vrijdag besloten.

Demissionair PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wil met het verbod voorkomen dat bewindspersonen ‘hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten’ voor de belangen van organisaties waar ze na hun aftreden gaan werken. Plasterk deed zijn voorstel naar aanleiding van een initiatief van de PvdA-fractie in de vorige Tweede Kamer.

Plasterk deed zijn voorstel naar aanleiding van een initiatief van de PvdA-fractie in de vorige Tweede Kamer. De toenmalige Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug pleitten vorig jaar voor het aanscherpen van het ‘draaideurbeleid’ van bewindspersonen.

Die moeten weliswaar niet te lang van de wachtgeldregeling profiteren, maar ‘een snelle overstap naar een sector waar ze eerder de scepter over zwaaiden is eveneens ongewenst’. Dat is volgens de voormalige PvdA-Kamerleden slecht voor het vertrouwen in de politiek.

Netwerk

Uit onderzoek van de Volkskrant is gebleken dat een kwart van de oud-politici lobbyist wordt. Voor bedrijven of lobbykantoren zijn politici interessante nieuwe werknemers. Zij beschikken veelal over een relevant Haags netwerk en snappen hoe de besluitvorming op het Binnenhof werkt.

Voormalig CDA-minister Camiel Eurlings ging direct na zijn ministersschap (Verkeer en Waterstaat) aan de slag als topman bij KLM.

Ook Jack de Vries, voormalig CDA-staatssecretaris van Defensie, verliet het ministerie om vervolgens als lobbyist aan de slag te gaan bij de fabrikant van het nieuwe gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter (JSF). Maxime Verhagen, oud-CDA-minister van Economische Zaken, werd voorzitter van Bouwend Nederland.

Terugblik

VVD-Kamerlid Bart de Liefde vertrok tussentijds uit de Tweede Kamer om te gaan werken voor taxidienst Uber. Maar in tegenstelling tot D66’er Wassila Hachchi nam hij wél de tijd voor een fatsoenlijk afscheid.

Minstens een kwart van alle oud-politici gaat aan het werk binnen het lobbycircuit. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar het carrièreverloop van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Voor dit onderzoek zijn de carrières onderzocht van tweehonderd oud-politici uit de kabinetten na Paars (2002).

Het was zo’n moment waarop het deksel van lobbyland leek te worden opgetild: het bericht dat europarlementariër Hans van Baalen (VVD) twee betaalde bijbanen in de autobranche had. Lid van de Raad van Commissarissen bij Mercedes Benz Nederland – à 8 duizend euro per jaar – en lid van de Raad van Advies van autolobbyist RAI – à 4 duizend euro.

Ruim de helft van de eurocommissarissen die in 2014 nog in Brussel werkten, zet zich nu in voor lobbybedrijven in Brussel. Eenderde van de volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement werkt tegenwoordig voor bedrijven die geregistreerd staan in lobby-registers.

De anticorruptie-denktank Transparancy International publiceerde dinsdag een onderzoek waaruit blijkt dat veel voormalige politici en beleidsvormers in Brussel al snel de overstap maken naar het private bedrijfsleven. Niets mis mee, zolang er geen sprake is van belangenverstrengeling, aldus de onderzoekers van Transparancy International.

Lobby
Uit verschillende verslagen komt naar voren dat de inzet van het Ministerie is ‘om het eerst eens te worden met VNO’, nog voordat het in de Kamer wordt besproken. Begin 2012 besprak de staatssecretaris verschillende varianten voor de Bosal-reparatie met fiscale woordvoerders van de gedoogcoalitie, waarbij variant 1 als de ‘VNO-variant’ werd bestempeld.

Een ander voorbeeld van de intensieve samenwerking tussen het ministerie en VNO-NCW wordt duidelijk in een door deze laatste opgestelde agenda ter voorbereiding van een overleg: ‘Met de staatssecretaris zou kunnen worden besproken dat met een dergelijke gecombineerde aanpak wij gezamenlijk met het ministerie het hoofd zou moeten kunnen bieden aan de politieke druk uit de Tweede Kamer.’

Uit de stukken, die ze via een zogeheten Wob-verzoek los wisten te krijgen van de overheid, zou blijken dat werkgeverskoepel VNO-NCW, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de American Chamber of Commerce in Nederland in de praktijk meebepalen welk belastingbeleid het kabinet voert.

,,De druk op Nederland, mede door grote bedrijven, om mee te doen aan de internationale belastingwedloop met onder meer tariefsverlagingen is duidelijk zeer groot,” zegt Esmé Berkhout, belastingexpert bij Oxam Novib.

VNO-NCW
Vooral met VNO-NCW zou het ministerie van Financiën intensief samenwerken. ,,VNO biedt graag haar diensten aan en vanuit het Ministerie wordt op actieve wijze voortdurend de meningen en soms zelfs instemming van VNO gevraagd,” aldus één van de onderzoekers.

SOMO en Oxfam zien hiermee opnieuw bevestigd dat Nederland een belastingparadijs is. De overheid gunt op basis van de verkeerde belangen belastingvoordelen aan grote internationale bedrijven, stellen ze.

De lobbyorganisaties van werkgevers komen, samen met individuele bedrijven, het vaakst over de vloer bij ministers. Dit blijkt uit onderzoek dat de Volkskrant deed naar de agenda-afspraken van alle bewindspersonen, vanaf het aantreden van Rutte II tot oktober 2015.

Bedrijven uit de voedingsmiddelensector staan bovenaan. Op de lijst bezoekers uit het bedrijfsleven staan ook diverse zorgenkinderen. NS (36) en ProRail (34) kwamen vaak naar Den Haag om de staatssecretaris van transport te bezoeken. Ook Air France-KLM (25) kwam geregeld. Shell (22 maal) was welkom op zeven verschillende ministeries.

In totaal werden 4.652 afspraken geteld. Staatssecretaris Jette Klijnsma (Sociale Zaken, 593 maal) en minister Jet Bussemaker (OCW, 558) kregen het vaakst bezoek. Na het bedrijfsleven zijn decentrale overheden – met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op kop – de frequentste bezoekers van bewindspersonen.

Wie het Lobbygedrag om en op het Binnenhof in kaart wil brengen, moet de agenda van ministers kennen. Maar bij de bewindslieden van Rutte II bestaat weinig animo om die publiek te maken – tot nu.

Wat deed Johan Remkes zo vaak in het Torentje? En welke belangengroep reist het vaakst af naar Den Haag? De agenda van ministers geopenbaard.

Hier kunt u de online Lobbyspecial van de Volkskrant bekijken.

Banencarrousel en vriendjespolitiek

Belangenverstrengeling speelt in veel gevallen wel op. Tussen overheden in de Europese Unie en bijvoorbeeld techgigant Google zijn er 115 ‘voorbeelden van de banencarrousel’: politici die gingen werken bij het bedrijf, of hooggeplaatste werknemers die de politiek in gingen. Meer dan de helft van de lobbyisten die voor Google werken, zette zich daarvoor in voor instellingen van de Europese Unie.

Vooral Europarlementariërs komen snel aan een baan als ze de politiek uit gaan of hun zetel verliezen. Voor leden van het Europees Parlement gelden helemaal geen regels voor de overstap naar het bedrijfsleven, terwijl werknemers en assistenten van parlementariërs tot twee jaar moeten ‘afkoelen’ voordat ze voor lobby-firma’s aan de slag mogen.

Belangenverstrengeling, draaideurpolitici en andere vormen van corruptie staan steeds meer in de aandacht en dat is maar goed ook. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie wil de wachttijd voor Europees commissarissen die via een nieuwe baan hun netwerk bij de Commissie willen exploiteren optrekken van anderhalf naar twee jaar en voor voormalige voorzitters van de Commissie naar drie jaar.

Dat is een reactie op twijfelachtige overstappen van Neelie Kroes (naar Amerikaanse bedrijven) en van voormalig voorzitter José Manuel Barroso (naar de eveneens Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs).

Voor eurocommissarissen geldt een afkoeltermijn van anderhalf jaar. Voorzitter Jean-Claude Juncker heeft al aangegeven deze te willen verlengen. Juncker hamert vaak op de ethische verantwoordelijkheid van eurocommissarissen. Hij wil de hoogste normen hanteren en een einde maken aan vriendjespolitiek in Brussel.

Beroemde zaken: Kroes en Barroso

Voormalige leden van de Europese Commissie kwamen onder meer terecht bij Volkswagen en Bank of America. Bekend is de overstap van VVD’er en voormalig eurocommissaris Neelie Kroes van Brussel naar Silicon Valley: zij zit in de adviesraad van taxidienst Uber. José Manuel Barroso, de voorzitter van de vorige Europese Commissie, ging aan de slag bij Goldman Sachs. Hij zou tijdens zijn termijn als voorzitter zelfs al contact hebben gehad met de Amerikaanse bank.

Amerika
Trump mag dan een wat weinig vertrouwenwekkende bestrijder van de Amerikaanse lobbycratie lijken, het was wel een van de tickets waarop hij de presidentsverkiezingen won.

Van Hillary Clinton was bekend dat je toegang tot haar als minister van Buitenlandse Zaken kon krijgen als je maar grote bedragen in de Clinton Foundation stopte.

Het openbaar maken van agenda’s lost echt niets op

Twee niet al te prominente Tweede Kamerleden van de PvdA hebben de afgelopen jaren goed bedoelde, maar nogal naïeve pogingen gedaan om het belobbyen van ministers, Kamerleden en ambtenaren doorzichtiger te maken. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (ook PvdA) heeft nu toegezegd dat agenda’s van ministers en staatssecretarissen openbaar worden gemaakt.

Het is een lachertje, te denken dat het – selectief? – publiceren van agenda’s van bewindslieden iets oplost. Ministers als Melanie Schultz van Haegen (VVD) – die de politiek verlaat – vinden het nog altijd de gewoonste zaak dat er geen beperkingen zijn aan de overstap naar lobbyfuncties.

Ontmantel het ‘poldermodel’ en sluit geen ‘akkoorden’

Wat zou helpen, is het ontmantelen van het ‘poldermodel’ waarin particuliere deelbelangen ondemocratisch voorrang krijgen. Wat ook helpt, is nooit meer zulke ‘akkoorden’ sluiten als het Energie-akkoord, waarin allerlei firma’s afspreken giga-windparken te bouwen op kosten van de burgers.

zie ook; De politieke draaideur versus lobby – deel 1

zie ook: Overstap 2e kamerlid Bart de Liefde VVD op het randje

zie ook: Wonderboy Camiel Eurlings CDA is van zijn voetstuk gevallen – deel 2

zie ook: Wonderboy Camiel Eurlings CDA is van zijn voetstuk gevallen – deel 1

zie ook: Riant Wachtgeld voor Wouter Bos en Camiel Eurlings

zie ook: Camiel Eurlings CDA stapt op

zie ook: Jack ‘Naughty boy’ de Vries slaat CDA-campagne over

zie ook: Het gedonder met oud-commissaris Neelie Kroes VVD

zie ook: Ook Zelfverrijking Henry Keizer VVD ?

zie ook: Ook CvK Jacques Tichelaar PvdA begrijpt de integriteitsregels in Drente niet helemaal

zie ook: VVD is voor het vijfde jaar op rij koploper in integriteitsaffaires

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 2 – VVD nummer 1

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 1

zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit

zie ook: Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 2

zie ook: Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 1

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 3

zie ook: Het mysterie rondom Wassila Hachchi D66 is ontsluierd.

zie ook:De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 2

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 1

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 4

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 3

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 2

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 1

Bewegingsvrijheid lobbyisten Kamer ingeperkt

Telegraaf 24.01.2018 De bewegingsvrijheid van lobbyisten in het gebouw van de Tweede Kamer wordt ingeperkt. Vanaf begin maart kunnen ze met hun toegangspas niet meer vrij in de wandelgangen en de werkkamers van Kamerleden komen.

Wel houden de lobbyisten toegang tot de Statenpassage, de centrale hal van het Tweede Kamergebouw, en de publieke tribunes. Voor toegang tot de beveiligde gebieden zullen zij een afspraak moeten maken. De lobbyisten hebben dat in een brief te horen gekregen.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat het lobbyisten- en lobbypassenbeleid al een tijd onderwerp van gesprek is. Een evaluatie van het lobbypassenbeleid is een van de redenen om het beleid aan te passen. „Een andere reden heeft te maken met de veiligheid of beveiliging van het Tweede Kamergebouw”, aldus Arib.

Lobbyistenorganisatie Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) laat op de website weten vragen te hebben over het nieuwe beleid. „Het is een goede zaak dat in de brief gesproken wordt over een klantvriendelijke toegang voor lobbyisten tot de Tweede Kamer, maar daarmee is nog niet duidelijk gemaakt of de toegang wordt verruimd en of de aanvraag voor passen voor lobbyisten wordt vereenvoudigd”, aldus BVPA-voorzitter Jaap Jelle Feenstra.

„Voor de kwaliteit van de besluitvorming is een goed en eenvoudig te organiseren contact tussen de politieke besluitvormers en de belangen vanuit de samenleving van groot belang. Lobbyisten reiken deze belangen aan.”

Kamer beperkt bewegingsvrijheid lobbyisten

NOS 24.01.2018 Lobbyisten in de Tweede Kamer mogen niet meer onbeperkt in de wandelgangen komen. Nu hebben veel lobbyisten, net als bijvoorbeeld journalisten, een pas waarmee ze permanent toegang hebben tot het hele Kamergebouw.

Vanaf begin maart krijgen lobbyisten alleen nog een pas voor de ‘semi-openbare’ ruimte. In de praktijk betekent dat dat ze alleen nog welkom zijn in de Statenpassage en op de publieke tribunes van het gebouw. Ze kunnen nog wel op andere plaatsen komen, maar dan moeten ze daarvoor per keer een afspraak maken.

Veiligheid

Er wordt al langer een discussie gevoerd over lobbyisten en hun invloed. Vorig jaar vroeg de Kamer het dagelijks bestuur van de Kamer het passenbeleid voor deze groep te evalueren. Dat verzoek was voor het bestuur een van de redenen om het beleid aan te passen.

Ook de veiligheid speelt een rol. De woordvoerder van Kamervoorzitter Arib zegt dat de Kamer een gelijk speelveld wil creëren voor grote en kleine belangenorganisaties.

Bizar en onhandig

Robbert Baruch, een van de lobbyisten die door de inperking worden getroffen, spreekt van een bizarre maatregel. Volgens hem is het voor lobbyisten een onhandig besluit, dat bovendien uit de lucht komt vallen. “Je komt hier om Kamerleden te ontmoeten, soms omdat je een afspraak hebt, maar soms ook om ze toevallig tegen het lijf te lopen en dat wordt een stuk moeilijker.”

Baruch vindt het ook belangrijk dat Kamerleden lobbyisten tegenkomen. “Dit moet niet een reservaat worden voor politici.”

De macht van de Haagse lobbyclubs

Als een ijzeren ring omgeven ze het Binnenhof: de talloze belangenorganisaties die Nederland rijk is. Welke lobbyclubs hebben de beste toegang tot de politiek? En hoe groot is hun invloed?

VN 23.12.2017 Nederland kent talloze belangenorganisaties: van werkgeversvereniging VNO-NCW tot corporatiekoepel Aedes, van Bouwend Nederland tot het interprovinciaal Overleg, van de VSNU to Zorgverzekeraars Nederland, van boerenlobby LTO tot de vele onderwijsraden. Niet voor niets worden ze de ‘ijzeren ring’ rond het Binnenhof genoemd: de politiek en de ambtenarij hebben voortdurend met ze te maken.

Ook fysiek hebben de belangenorganisaties de politiek omsingeld. Vrijwel allemaal hebben ze hun hoofdkwartier of lobbykantoor in Den Haag. Zo kunnen de lobbyisten en bestuurders van de belangenclubs makkelijk binnenlopen bij Kamerleden, ministers en ambtenaren. De intensieve contacten tussen politici en belangenorganisaties zijn ongetwijfeld goed voor een soepel verloop van het landsbestuur, maar het overleg vindt grotendeels plaats in de achterkamers: alleen het eindresultaat is zichtbaar voor de burger. Bovendien duiken oud-politici regelmatig op als voorzitter van een van de vele belangenorganisaties. Daardoor wordt het beeld versterkt dat Nederland in de praktijk bestuurd wordt door een hecht netwerk van oud-politici die elkaar de bal toespelen, tot groeiende verontwaardiging van kiezers aan de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum. Alle reden om een keer grondig uit te zoeken hoe de ijzeren ring van belangenorganisaties in elkaar zit.

Vorige maand presenteerden Vrij Nederland en Nieuwsuur de bevindingen van het grootschalige onderzoek dat politicoloog Joost Berkhout van de Universiteit van Amsterdam deed naar de Haagse ‘banencarrousel’, deze maand richten we ons op de lobbyclubs rond het Binnenhof. Welke belangenorganisaties hebben de beste toegang tot de politiek?

Wie staan er aan het roer? En hoe groot is hun invloed in de achterkamers van de macht? Om te identificeren welke tweehonderd van de duizenden belangenorganisaties in Nederland het belangrijkst worden gevonden door de Haagse politiek, onderzochten Berkhout en zijn team de agenda’s van alle ministers in de afgelopen kabinetsperiode: welke vertegenwoordigers van de belangenclubs komen het vaakst bij de ministers langs?

Daarnaast zetten de onderzoekers op een rij welke organisaties het vaakst werden uitgenodigd voor parlementaire hoorzittingen in dezelfde periode. En ze onderzochten de politieke kleur van de voorzitters van de tweehonderd meest toonaangevende belangenorganisaties: welke politieke partijen zijn het best in het lobbycircuit vertegenwoordigd?

SCHADUWMACHT
In een serie reportages onderzoeken Vrij Nederland en Nieuwsuur de werking van de democratie. Zie hier de vorige aflevering: de Haagse banencarrousel

Sterker door samen lobbyen

De lijst van tweehonderd belangrijkste lobbyclubs in Nederland wordt aangevoerd door een twintigtal organisaties die samen bijna meer toegang hebben tot de politiek dan alle 180 andere clubs op de lijst bij elkaar (zie figuur p. 46). ‘In Nederland zijn de belangenorganisaties veel centralistischer georganiseerd dan in andere westerse landen,’ zegt onderzoeker Berkhout. ‘VNO-NCW en MKB bijvoorbeeld vertegenwoordigen samen een enorm aantal ondernemingen en brancheorganisaties.

LTO Nederland behartigt de belangen van tienduizenden boeren, tuinders en agrarische verbanden. En de universiteiten lobbyen niet ieder voor zich, maar via de VSNU. Als je samen lobbyt, sta je veel sterker. Je ziet dat het werkt: zulke organisaties komen veel vaker langs bij ministers en in de Kamer dan kleinere belangenverenigingen of individuele bedrijven.’

Maar er kleven ook nadelen aan: ‘De macht is geconcentreerd bij een klein aantal organisaties. En welke belangen vertegenwoordigen ze? Van de tweehonderd clubs met de beste toegang tot de ministers en het parlement bestaat maar 20 procent uit lidmaatschapsorganisaties zoals ngo’s en patiëntenverenigingen die directe belangen van burgers vertegenwoordigen. Je kan je afvragen hoe goed dat is voor de democratie.’ Aanvoerder van de lijst is een afkorting die veel burgers weinig zal zeggen: de VNG.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vertegenwoordigt de ruim 380 gemeenten, van Vaals tot Winsum. Voorzitter is Jan van Zanen, oud-partijvoorzitter van de VVD en sinds 2014 burgemeester van Utrecht. Hij is herstellende van gezondheidsklachten, maar Annemarie Jorritsma, oud-VVD-minister, huidig Eerste Kamerlid en Van Zanens voorganger bij de VNG, neemt graag de honneurs waar.

‘Ik zou heel teleurgesteld zijn als ze níét op één stonden,’ zegt Jorritsma. ‘Want de VNG moet voortdurend met het Rijk overleggen.’ Die gesprekken gaan over een breed scala aan onderwerpen, van wetgeving en bezuinigingen door het Rijk tot wensen die de gemeenten uitgevoerd willen zien. Maar volgens Jorritsma is de VNG geen lobbyorganisatie: ‘De gemeenten zijn er, net als het Rijk, voor het algemeen belang.’ Er wordt vanuit de VNG weliswaar flink gelobbyd, geeft ze toe, maar daar is volgens de VVD-politica niks mis mee: ‘Ik vind dat lobbyen zo veel mogelijk moet gebeuren. Ieder Kamerlid, iedere minister, iedere ambtenaar moet vooral horen welke belangen er allemaal spelen alvorens een goed besluit te nemen.’

Dat het een schimmig overlegcircuit zou zijn, spreekt Jorritsma tegen. In het VNG-bestuur zijn vrijwel alle politieke partijen vertegenwoordigd, alle brieven aan het kabinet zijn openbaar. ‘Het is een heel transparant proces.’ Maar buiten die officiële gesprekken van de VNG hebben veel burgemeesters ook hun eigen lijntjes met politiek Den Haag om de belangen van hun gemeenten te laten gelden.

Een goede tweede op de lijst is VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie, waarbij zo’n 155 brancheorganisaties zijn aangesloten en ruim vijfhonderd ondernemingen, van de multinationals Shell, Unilever en DSM tot kleinere bedrijven buiten de Randstad. Voorzitter Hans de Boer (CDA) is een van de belangrijkste gesprekspartners van het kabinet. Waar de VNG zichzelf niet als lobbyorganisatie wil beschouwen, doet VNO-NCW dat nadrukkelijk wél.

De werkgeversorganisatie staat al jaren bekend als de soepelste lobbymachine in de Haagse politiek. Dat is in belangrijke mate het werk van stille kracht Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van VNO-NCW van 1999 tot 2016, nu Eerste Kamerlid voor het CDA. In de Ben Pauwlezing in 2012 deed Van Kesteren de fijne kneepjes van het Haagse lobbywerk uit de doeken. Hij legde uit dat je onder het devies ‘ieder het zijne’ altijd oog moet hebben voor de tegenpartij en diens belang ook tot gelding moet laten komen in het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen: je moet altijd met elkaar verder kunnen.

Bovendien moeten lobbyclubs als VNO-NCW met zoveel mogelijk partijen samenwerken: ‘Elkaar tegensprekende organisaties zijn een gemakkelijke prooi voor anderen en een ijzersterk excuus voor politici om hun eigen gang te gaan.’ Om die reden werden onder verantwoordelijkheid van Van Kesteren en voormalig VNO-voorzitter Bernard Wientjes de banden aangehaald met MKB Nederland (achtste op de lijst van tweehonderd), de lobbyclub van het midden- en kleinbedrijf, die enkele jaren geleden introk bij VNO-NCW in de Malietoren aan de Bezuidenhoutseweg. Met haar behoedzame strategie weet VNO-NCW al decennia een groot stempel te drukken op het kabinetsbeleid. Ook deze keer weer.

De ambitieuze milieuparagraaf in het nieuwe regeerakkoord kwam tot stand na een jarenlange lobby van de werkgevers en ngo’s als Greenpeace voor een duurzaam energiebeleid, zoals Vrij Nederland in november reconstrueerde. Maar de bijbehorende lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven werden op aandrang van VNO-NCW, Shell en Unilever gecompenseerd met verlaging van de vennootschapsbelasting en afschaffing van de dividendbelasting. Tot onbegrip en woede van veel kiezers.

De derde plaats is voor de FNV. Volgens insiders is de invloed van het vakverbond de afgelopen jaren tanende geweest door reorganisaties en dalende ledentallen. En Han Busker (PvdA), voorzitter sinds begin 2017, moet zich nog bewijzen. Maar de FNV schuift nog steeds veelvuldig aan bij overleg. ‘De FNV is nu in rustiger vaarwater,’ zegt oud-FNV-voorzitter Ton Heerts, oud-Kamerlid voor de PvdA en huidig voorzitter van de MBO Raad. ‘Dat speelt zeker mee bij het versterken van de invloed. Maar de vanzelfsprekendheid van de macht van instituties, ook van de brancheorganisaties, is voorbij. Met schreeuwen alleen kom je niet ver. Als je voor de politiek geen inhoudelijke meerwaarde hebt, gaan de deuren dicht. Daarom moet je ervoor zorgen dat je op alle voor jou belangrijke beleidsterreinen blijft meepraten.’

Nog een invloedrijke speler is LTO Nederland, de land- en tuinbouworganisatie, op plaats zes. Onder voorzitterschap van Marc Calon, voorheen PvdA-gedeputeerde in Groningen en voorzitter van Aedes, de koepel van woningcorporaties, slaagde de boerenlobby erin bij de opstelling van het laatste regeerakkoord vrijwel haar hele inzet te verzilveren, van het herstel van een apart ministerie van Landbouw tot 200 miljoen voor een ‘warme’ sanering van de varkenshouderij. ‘Halverwege de formatie zeiden ze tegen me: het gaat niet lukken met dat ministerie.

Maar ik zeg altijd: je moet voetballen als een Duitser, je moet áltijd doorgaan.’ Volgens Calon heeft langskomen bij hoorzittingen in de Tweede Kamer of zomaar langsgaan bij de minister ‘geen zak’ te maken met effectief lobbyen. ‘Een goede lobby moet je eerst richten op de beleidsambtenaren. Ik zeg altijd: schaal acht tot tien, díé moet je overtuigen. Dan ga je naar de directeuren-generaal, dan pas naar de minister en de Kamerleden. Je moet ook heel goed weten: welk belang heeft een minister of Kamerlid? Als je daar tegenin gaat, wordt het niks. Je moet vooruitdenken en goed investeren in persoonlijke contacten.’

Daarom onderhoudt Calon niet alleen goede relaties met Kamerleden van de traditionele partijen, maar is hij laatst ook gaan praten met Thierry Baudet van Forum voor Democratie en met Léonie Sazias en Corrie van Brenk van 50Plus. ‘Straks hebben die partijen misschien acht zetels in de Kamer, en worden ze een factor van betekenis. En dan ken ik ze al. Als je effectief wilt lobbyen, moet je ervoor zorgen dat je met alle belangrijke spelers een vertrouwensband opbouwt. Dat is hoe het werkt.’

Voor critici van het Nederlandse bestuurlijke circuit zal het niet als verrassing komen: de belangenorganisaties worden gedomineerd door oudere blanke mannen. Van de tweehonderd voorzitters van de belangrijkste clubs zijn er maar 55 vrouw, en niet meer dan zes – te oordelen aan hun achternaam – van niet-westerse afkomst. Opmerkelijk is ook het grote aantal oud-politici onder de voorzitters van de top-200. Meer dan de helft van de kopstukken is verbonden aan een politieke partij (zie figuur hieronder). ‘Dat is een veel hoger percentage dan in bijvoorbeeld Amerika,’ zegt onderzoeker Joost Berkhout. ‘Uit vergelijkbaar onderzoek blijkt dat daar nog geen 5 procent van de voorzitters van belangenorganisaties aan een van de politieke partijen gelieerd is.’

De voorzitters van de belangenclubs die er door Nieuwsuur en Vrij Nederland naar worden gevraagd, ontkennen desgevraagd dat hun benoeming iets met hun politieke kleur te maken heeft gehad. Maxime Verhagen bijvoorbeeld, voormalig fractievoorzitter en minister voor het CDA en sinds 2013 voorzitter van Bouwend Nederland (nummer twintig op de lijst), wordt vaak genoemd als oud-politicus die door zijn partij op een bestuurlijke post zou zijn geparachuteerd. Maar volgens Verhagen zelf is zijn politieke kleur bij zijn benoeming nauwelijks ter sprake gekomen. ‘De rol van voorzitter van Bouwend Nederland wordt ook niet vergeven door de politiek. Ik heb een hele sollicitatieprocedure doorlopen voor een dagelijks bestuur vol kritische ondernemers.

Wat wél een rol heeft gespeeld, is mijn ervaring als minister van Economische Zaken en mijn netwerk. De bouw verkeerde op dat moment in een crisis, Bouwend Nederland had een ervaren bestuurder nodig die de organisatie ook in Den Haag een gezicht kon geven.’ Aanvankelijk werd er in de achterban gemord over Verhagens benoeming omdat hij weinig verstand zou hebben van ondernemen in de bouw. ‘Daarom heb ik heel veel tijd gestoken in het leren kennen van de leden en hun bedrijven. Onlangs ben ik herkozen als voorzitter. Dat zie ik als blijk van waardering voor mijn inzet.’

In de top-200 van de belangenclubs in Nederland is 19 procent van de voorzitters van PvdA-huize, 14 procent van de VVD en 12 procent van het CDA. ‘Een dominante rol dus voor de drie traditionele bestuurderspartijen,’ zegt Berkhout. ‘Dat is niet onlogisch. Belangenorganisaties willen graag een voorzitter met ervaring en goede contacten in Den Haag. Dan komen ze al snel bij oud-politici van een van die drie partijen uit: zij hebben nu eenmaal vaker geregeerd, hebben het grootste reservoir van ervaren bestuurders en zijn minder omstreden dan partijen op de linker-of rechterflank.’

Maar het benoemen van oud-politici heeft ook nadelen. ‘Het electorale landschap verandert: bij de laatste verkiezingen haalden VVD, CDA en PvdA samen nog maar 40 procent van de stemmen, terwijl bestuurders van die partijen nog wél het leeuwendeel van de voorzitterschappen bij de belangenorganisaties bezetten. Dat is niet goed voor het maatschappelijke draagvlak. Soms zijn zulke politieke kopstukken ook slecht thuis in de verhoudingen binnen de organisatie waar ze voorzitter van worden, en wegen de voordelen van zulke bestuurders, zoals hun netwerk in Den Haag, niet op tegen de nadelen.’

Doekle Terpstra, voormalig bestuursvoorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond CNV, hogeschool InHolland en de HBO-raad en huidig voorzitter van Uneto-VNI, de koepel van installateurs (een van de grootste brancheorganisaties van Nederland: 5.000 aangesloten ondernemingen met 150.000 werknemers), stelt dat zijn lidmaatschap van het CDA in zijn bestuurlijke carrière van geen enkele betekenis is geweest: ‘Spelers van hetzelfde elftal weten elkaar sneller te vinden, dat is waar.

Maar bij mijn benoemingen heb ik nooit het idee gehad dat mijn CDA-achtergrond relevant was. Mijn functies zijn een gevolg van mijn inzet en mijn resultaten op eerdere posities in het maatschappelijk middenveld. Ik heb wel ontdekt hoe belangrijk het is dat je makkelijk kunt bellen met politici en bestuurders die je goed kent. Ik zeg weleens: mijn telefoon bepaalt mijn jaarsalaris. Maar ik heb het zelf verdiend.’

Ook volgens Ton Heerts, oud-PvdA-parlementariër en vakbondsbestuurder, heeft zijn politieke affiliatie bij zijn benoeming tot voorzitter van de MBO Raad in 2016 nauwelijks een rol gespeeld. ‘Wat wél heeft geholpen, is mijn Haagse ervaring als Kamerlid, de contacten met werkgevers en werknemers die ik als FNV-voorzitter heb opgedaan, en dat ik heb laten zien scherp aan de wind te kunnen opereren. Er is ook helemaal niks mis mee dat je als bestuurder mede vanwege je netwerk wordt gekozen. Daar is niks geheimzinnigs aan.’

Marc Calon zegt dat hij bij zijn benoeming tot voorzitter van LTO Nederland, traditioneel een bolwerk van het CDA, eerder last dan profijt heeft gehad van zijn PvdA-achtergrond. ‘Het bestuur wilde me zeker niet omdat ik van de PvdA ben, maar omdat ik zelf een akkerbouwbedrijf heb, omdat ik als bestuurder een track record heb opgebouwd en omdat ik als voorzitter van Aedes heb laten zien dat ik de zaak kan opschudden. Pas na mijn benoeming ging het blad Boerderij opeens melden dat ik een rooie was, en ontstond er even discussie over. Maar dat was snel voorbij. Ik heb er sowieso nooit veel aan gehad dat ik van de PvdA ben.

Als gedeputeerde heb ik me verzet tegen de splitsing van de elektriciteitsbedrijven, waar Wouter Bos juist vóór was, en toen ik bij Aedes zat, was Jacques Monasch van de PvdA mijn grote tegenstander in de Kamer. Als bestuurder is je politieke kleur niet zo belangrijk als mensen misschien denken. Als je goed wil lobbyen, heb je veel meer aan goede persoonlijke contacten met bestuurders en politici van ándere partijen. Maxime, Doekle, Ton, Hans de Boer en ik kennen elkaar bijvoorbeeld al jaren. Dat helpt als je snel iets voor elkaar wil krijgen.’

Touwtrekken om functies

Maar dat de topbestuurders in koor verkondigen dat ze op eigen kracht hun bestuurlijke strepen hebben verdiend, wil nog niet zeggen dat politieke partijen zich niet met bestuurlijke benoemingen bemoeien. De tijd is weliswaar voorbij dat in Den Haag burgemeesterschappen en andere bestuurlijke posities door de gevestigde partijen onderling werden verdeeld, maar alle grotere partijen, behalve de SP en de PVV, hebben een of meer coördinatoren die zich met de benoemingen bezighouden. Nog altijd is het voor jongere partijen als GroenLinks en D66 lastig ertussen te komen. Frans van Drimmelen, lobbyist bij het Haagse kantoor Dröge en Van Drimmelen, is bij D66 voorzitter van de scoutingcommissie die politieke talenten rekruteert.

Waar mogelijk geeft hij vertrekkende D66-politici ook een duwtje in de rug om op een bestuurlijke positie terecht te komen. ‘Je wilt mensen die hun ziel en zaligheid in de politiek hebben gestopt niet met lege handen laten gaan,’ zegt Van Drimmelen. ‘Wat de bestuurlijke posten in het middenveld betreft, winnen we geleidelijk terrein. Alexander Rinnooy Kan en Wiebe Draijer waren voorzitter van de SER, Thom de Graaf is voorzitter van de Vereniging van Hogescholen. Maar het is wel lastig. De PvdA, het CDA en de VVD hebben een veel groter bestand van ervaren bestuurders dan wij.’

Maar ook de VVD is nog altijd flink aan het touwtrekken om meer bestuurlijke functies binnen te halen. Toen de partij van Mark Rutte in 2010 voor het eerst de grootste van het land werd, vatte bij de liberalen het idee post dat ze nog een flinke achterstand op de PvdA en het CDA moesten inlopen, want die twee partijen zijn vanouds veel sterker vertegenwoordigd in het maatschappelijk middenveld dan de VVD – een erfenis van de verzuiling. In 2014 bekende toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker in Vrij Nederland dat hij tot zijn frustratie opvallend vaak tegenover linkse bestuurders van de onderwijsraden aan tafel zat. ‘Als je kijkt naar de politieke voorkeur van de sleutelfiguren in het onderwijsveld, is dat geen goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving,’ zei Sander Dekker.

Een aanname die blijkt te kloppen: volgens het onderzoek van de UvA is vooral de PvdA niet alleen in de gezondheidszorg maar ook in de onderwijsbesturen sterk vertegenwoordigd. Zo is ook de dominantie van de PvdA in de belangenorganisaties over all te verklaren. Vandaar dat VVD-Kamerleden Willibrord van Beek en later Tamara van Ark hun best deden meer VVD’ers in het maatschappelijk middenveld benoemd te krijgen. Tegelijkertijd nam Sander Dekker zelf vanuit het kabinet die taak op zich.

Toen we hem daar eind oktober op zijn eerste werkdag als minister voor Rechtsbescherming in het nieuwe kabinet over spraken, deed Dekker laconiek over het benoemingenoffensief van de VVD: ‘Daar is niets geheimzinnigs aan. Tien jaar geleden dachten we als liberalen nog: komt wel goed met die benoemingen.

Tegenwoordig pakken we het iets gestructureerder aan.’ Maar volgens betrokkenen bij de vorige coalitie is de VVD de afgelopen jaren ‘op het agressieve af’ met de benoemingen bezig geweest. En met resultaat: steeds vaker verschenen er VVD’ers op bestuurlijke posities rondom de politiek. Zo werd oud-staatssecretaris Bruno Bruins (huidig minister voor Medische Zorg) in 2012 bestuursvoorzitter van het UWV, oud-staatssecretaris Paul de Krom in 2015 bestuursvoorzitter van TNO en oud-wethouder Arno Visser in 2013 lid en in 2015 president van de Algemene Rekenkamer.

Ook in het lokaal en provinciaal bestuur is de VVD tegenwoordig sterker vertegenwoordigd, met Jan van Zanen als voorzitter van de VNG en oud-minister Johan Remkes als voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. Pieter Duisenberg werd kort na aanvang van zijn nieuwe termijn als Kamerlid benoemd tot voorzitter van de VSNU. En oud-bewindsman Henk Kamp vond al snel een nieuwe betrekking als voorzitter van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. ‘Zo werkt het,’ zegt Frans van Drimmelen. ‘Leden van partijen die in de regering zitten, worden sneller benoemd in bestuursfuncties, zeker als de partij hen een handje helpt.’

Teveel op consensus gericht

Soms gaat het ook mis met de benoemingen van oud-politici. In 2011 werd Guusje ter Horst, veelgeprezen oud-minister voor de PvdA, binnengehaald als voorzitter van de HBO-raad, maar haar tegendraadse optreden leidde al snel tot een bestuurscrisis. Een jaar later was Ter Horst alweer vertrokken. En VVD’er Pieter Duisenberg maakte dit jaar een ongelukkige start als VSNU-voorzitter: bijna vijfduizend mensen uit de academie ondertekenden een petitie tegen zijn benoeming omdat hij eerder had gepleit voor een onderzoek naar de politieke voorkeur van wetenschappers.

Naar aanleiding van een serie veel grotere schandalen, zoals de ondergang van zorgconcern Meavita en onderwijsgroep Amarantis, signaleerde de Commissie Advies Behoorlijk Bestuur (voorzitter: oud-Groen-Links-fractievoorzitter Femke Halsema, een van de leden: Doekle Terpstra) al in 2013 een vaak onderschat probleem bij bestuurlijke benoemingen in de semi-publieke sector: politieke coöptatie, een kwestie die ook speelt bij belangenorganisaties in andere sectoren. ‘Te vaak vindt selectie van nieuwe bestuurders en toezichthouders plaats via ondoorzichtige invitatie,’ luidde het oordeel van de commissie. ‘Hier functioneert een “old boys network” waarin men elkaar banen “toespeelt” en de politieke affiliatie een grotere rol speelt dan competenties.’

Volgens Halsema (die inmiddels via een open sollicitatieprocedure tot voorzitter is benoemd van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ook genoemd in de lijst van tweehonderd) is het rapport goed ontvangen in de sector, maar bleef het in de politiek oorverdovend stil over het onderliggende probleem: de aansturing van de benoemingen vanuit Den Haag en de politieke coöptatie. ‘Daar heeft de zittende macht niets aan gedaan.’

Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, ziet een ander groot probleem rond de benoemingen van oud-politici op bestuursposten bij belangenorganisaties: oud-politici zijn vaak teveel op consensus gericht. ‘Zo wilden de onderwijsbestuurders in de PO-Raad en de vakbonden eindeloos verder blijven praten, ondanks grote onvrede onder leraren in het basisonderwijs over hun salaris en hun werkdruk.

Toen hebben de leraren zelf de beweging PO in actie opgezet. Binnen de kortste keren stonden er tienduizenden leraren te demonstreren in het Zuiderpark. En omdat de zorgorganisaties niet in beweging kwamen, zijn de huisartsen zelf met het actiecomité Het roer moet om begonnen. De schaduwmacht van oud-politici in belangenorganisaties is altijd op zoek naar het compromis om vooral geen ruzie te krijgen met de minister en andere organisaties, terwijl hun taak óók zou moeten zijn echte alternatieven voor het beleid aan te dragen. Gevolg is dat steeds minder mensen zich door zulke belangenclubs vertegenwoordigd voelen.’

Die cultuur is alleen te doorbreken, denkt Leijten, als de belangenorganisaties de moed hebben vaker bestuurders met verstand van zaken uit de eigen sector te kiezen, en niet uit het circuit van oud-politici van de gevestigde partijen. ‘Dan voelen de burgers zich ook beter vertegenwoordigd. En dat is goed voor de democratie.’

Dit onderzoek is in opdracht van Vrij Nederland en Nieuwsuur uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam onder leiding van politicoloog Joost Berkhout, met medewerking van Patrick Statsch, Kas Woudstra en Ellemijke Donner. Zij hebben onderzocht welke organisaties, exclusief kennisinstellingen, de afgelopen kabinetsperiode hebben deelgenomen aan de hoorzittingen van de Tweede Kamer en welke organisaties in dezelfde periode genoemd werden in de agenda’s van de ministers.

In totaal betrof het 3663 belangenorganisaties, bestuurlijke organisaties, adviesorganen en bedrijven. Op basis daarvan is vastgesteld in welke mate ze toegang hebben tot de politiek via de hoorzittingen en bezoeken aan de ministers. De 200 meest genoemde organisaties zijn gecategoriseerd in beleidsterreinen en in de beroepsgroepen die ze vertegenwoordigen volgens de internationale ISIC-classificatie. Vervolgens is vastgesteld wie de voorzitters zijn, alsmede hun politieke affiliatie.

De schijn van belangenverstrengeling hangt in 144 gevallen rond de verdeling van subsidies voor medisch onderzoek, schrijft minister De Jong aan de Kamer. Commissies beoordelen soms voorstellen van eigen leden.

Medische geldschieter volgens minister vaker in de fout: ‘Schijn van belangenverstrengeling’

VK 29.11.2017 Bij de toekenning van medische onderzoekssubsidies hebben commissies veel vaker voorstellen van eigen leden beoordeeld dan onderzoeksfinancier ZonMW tot nog toe had bekendgemaakt. Dat blijkt uit een brief van zorgminister Hugo de Jong aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is in 144 gevallen ‘de schijn van belangenverstrengeling niet uitgesloten’ maar is die belangenverstrengeling niet aangetoond. ZonMW in Den Haag verdeelt jaarlijks ongeveer 120miljoen euro over onderzoeksvoorstellen uit de medische sector. Dat gebeurt via commissies van deskundigen.

Kamervragen

Er worden steevast ook buitenlandse experts om hun oordeel gevraagd

Onafhankelijkheid van de beoordeling is in de onderzoekswereld soms lastig. Zeker in kleinere vakgebieden kennen de Nederlandse experts elkaar en elkaars groepen vrijwel zeker; om die reden worden steevast ook buitenlandse experts om hun oordeel gevraagd.

Eerder dit jaar bracht onderzoeksprogramma Argos op Radio 1 aan het licht dat in de beoordelingscommissies geregeld experts zitten van wie ook eigen voorstellen moeten worden beoordeeld. Formeel mogen zulke leden dan niet over hun eigen voorstel praten en oordelen; ze krijgen de stukken niet en moeten de zaal verlaten.

Dit leidde tot Kamervragen. Uit een feitenrelaas van ZonMW zelf, gemaakt in opdracht van minister Schippers, blijkt dat in de periode 2010-2015 in 144 gevallen wel commissieleden direct bij een voorstel betrokken waren. Dat is 3,5 procent van het totale toegekende subsidiebudget van 710miljoen euro, bijna 25 miljoen euro, afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid.

Zorgminister Hugo de Jonge. © ANP

Van die voorstellen werd de helft gehonoreerd, uitzonderlijk veel vergeleken met het normale succespercentage van een kwart of (veel) lager. ZonMW-voorzitter Jeroen Geurts: ‘Dat klinkt ernstig, maar is toch echt een denkfout. De mensen in een commissie zijn veelal uitstekende onderzoekers, die echt betere voorstellen doen dan gemiddeld.’ Volgens ZonMW en de minister heeft geen enkele betrokkene werkelijk zijn of haar eigen voorstel beoordeeld.

In die periode werden bijna 9.700 aanvragen beoordeeld, aldus ZonMW. Behalve de 144 gevallen van directe betrokkenheid zijn er nog eens ruim duizend gevallen van indirecte betrokkenheid, waarbij commissieleden voorstellen van een hun bekende collega bekeken. Dat gaat in totaal om 130 miljoen euro aan toegekende subsidies.

Experts met een direct of indirect belang mogen niet meer in commissies worden opgenomen

Volgens minister De Jong is niet gezegd dat de betrokkenheid van commissieleden met een eigen belang de beoordelingen echt heeft beïnvloed. Daarvoor heeft ZonMW nog tal van andere ‘checks-and-balances’, schrijft hij in de Kamerbrief. Wel gaat De Jong ZonMW vragen de regels verder aan te scherpen. Experts met een direct of indirect belang mogen niet meer in commissies worden opgenomen, ook niet als zij zich nu en dan afzijdig houden.

De regel dat ze de vergadering verlaten als er sprake is van een belang, zal worden geschrapt uit de reglementen. Ook ZonMW stelt dat voor in het feitenrelaas. Daarnaast moeten de medewerkers van de subsidiegever beter worden getraind, vindt de minister.

Spanning

Het zal moeilijker worden om de beste mensen voor een commissie te krijgen

ZonMW-voorzitter Jeroen Geurts zegt in een reactie de striktere regels te onderschrijven. ‘Alleen al voor de public eye is het goed om elke schijn van oneerlijkheid te vermijden. Maar het verscherpt de spagaat wel. Het zal moeilijker worden om de beste mensen voor een commissie te krijgen. En dan wordt de vraag of dat de kwaliteit van de beoordeling ten goede komt.’

In het rapport wordt voorgesteld de aanpassingen in de regels samen te doen met wetenschapsfinancier NWO, die geld verdeelt voor alle niet-medisch onderzoek. Daar gaat jaarlijks 800 miljoen aan subsidies om, vooral van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. In principe hanteerde NWO tot nog toe dezelfde regels over belangenverstrengeling als zijn buurman ZonMW.

Ook NWO gaat de regels aanscherpen, aldus een woordvoerder. Uit eigen onderzoek blijkt dat ook daar een enkele keer een commissie oordeelde over een voorstel van een lid. Dat gebeurde onder meer bij natuurkundefinancier FOM.

In 2016 werden de regels bij ZonMW volgens de minister al aangepast en is al geen enkele direct betrokkene meer in een commissie opgetreden. Dat gebeurde na een klacht uit 2015 van een afgewezen onderzoeker, die zich beriep op de Algemene Wet Bestuursrecht. Eerder oordeelde de Raad van State in een klachtenprocedure over kunstsubsidies dat de uitzonderingsregels niet toelaatbaar waren. Radioprogramma Argos haalde begin oktober na eigen onderzoek al 38 gevallen van belangenverstrengeling bij ZonMW boven water. Minister Schippers besloot daarop tot een eigen onderzoek. naar de praktijken bij ZonMW.

Zo verdeel je geld voor wetenschappelijk onderzoek op een eerlijke manier;

De beoordeling van subsidie-aanvragen mag geen vriendendienst of voor-wat-hoort-wat zijn. Hoe valt dat te voorkomen? (+)

Volg en lees meer over:  POLITIEK   GEZONDHEIDSZORG   NEDERLAND   GEZONDHEID

Duisenberg (VVD) verlaat Kamer: de stap naar een lobbyclub blijkt opnieuw klein

VK 23.08.2017 De verwevenheid tussen lobbyclubs en politiek leidt opnieuw tot een omstreden overstap op het Binnenhof. Al vijf maanden na zijn herverkiezing tot VVD-Kamerlid vertrekt Pieter Duisenberg naar de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Niet alleen vanwege de timing is de overstap opmerkelijk, maar ook omdat Duisenberg woordvoerder Hoger Onderwijs en Wetenschap was.

De overstap van politici naar belangenverenigingen op hun eigen beleidsterrein staat ter discussie. De indruk kan ontstaan dat iemand in de Kamer verborgen belangen had. Maar Duisenberg (50), nummer 15 op de VVD-lijst, is zich van geen kwaad bewust. Huidig VSNU-voorzitter Karl Dittrich gaat met pensioen. ‘Dit was een uitgelezen kans’, zegt Duisenberg. ‘Dat het moment ongelukkig is, kan ik alleen maar beamen. Maar het is mijn persoonlijke keuze. De fractie betreurt mijn vertrek.’

Dat de transfer bovendien op zijn eigen vakgebied plaatsvindt, noemt Duisenberg ook ‘een persoonlijke afweging’. Zijn carrièreswitch lijkt op die van partijgenoot Bart de Liefde, die overstapte naar taxibedrijf Über. In de Kamer was De Liefde onder meer woordvoerder Mededinging en liet hij blijken de Amerikaanse vervoerspionier een warm hart toe te dragen.

‘Draaideur’-overstappen

Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug hebben eerder gepleit voor regels als politici willen overstappen naar lobbyclubs

‘Ik heb kennis van de politiek, van onderwijs en wetenschap, en ben voor mijn Kamerlidmaatschap twintig jaar in het bedrijfsleven werkzaam geweest’, zegt Duisenberg. ‘Ik denk dus dat ik voor de VSNU effectief kan zijn.’ Dat in de Kamer groeiende weerstand bestaat tegen deze ‘draaideur’-overstappen, heeft geen rol gespeeld in zijn besluit, zegt hij. ‘Mijn partij denkt daar anders over.’

De toenmalige Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug (beiden PvdA) hebben de voorbije zittingsperiode gepleit voor regels als politici willen overstappen naar lobbyclubs. Zij stelden een ‘afkoelingsperiode’ voor van een jaar of twee, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Ik vind het jammer dat hij de Kamer zo vlak na de verkiezingen verlaat, aldus Kamervoorzitter Arib over vertrek Duisenberg.

Camiel Eurlings

CDA-politicus Camiel Eurlings werd kort na zijn ministerschap, directeur bij KLM. Waar hij later weer werd ontslagen. © AFP

Het schoolvoorbeeld van een betwiste overstap is CDA-politicus Camiel Eurlings. Eerst nog minister van Verkeer en Waterstaat, daarna directeur van de KLM – volgens velen slecht voor het aanzien van de politiek. Maar de VVD stelt zich op het standpunt dat persoonlijke integriteit doorslaggevend moet zijn.

‘Als je in een bepaald veld deskundigheid hebt opgebouwd en die goed kunt leveren in een volgende stap, waarom niet’, zei VVD-minister Melanie Schultz vorig jaar in de Kamer, toen het gerucht ging dat zij CEO van Schiphol zou worden. Ze ontkende, maar zei ook: ‘Ik vind niet dat je bij voorbaat een afkoelingstermijn moet realiseren.’

Duisenberg begint 1 oktober, maar heeft zijn afscheidsbrief aan Kamervoorzitter Khadija Arib al geschreven. Hij zal meteen in de eerste week na het zomerreces afscheid nemen van de Kamer. Arib zegt: ‘Ik vind het jammer dat hij de Kamer zo vlak na de verkiezingen verlaat. Daar ben ik in teleurgesteld en dat heb ik hem ook laten weten. Het is ook jammer voor de Kamer zelf, want hij was een goed en actief Kamerlid dat burgers bij de politiek probeerde te betrekken.’

Van regels is het nog niet gekomen en dat is ook ‘ingewikkeld’, zegt Arib. ‘Lea Bouwmeester was woordvoerder Gezondheidszorg en werkt inmiddels bij een patiëntenorganisatie. Want we willen ook dat Kamerleden maatschappelijk aan de slag gaan en niet afhankelijk zijn van wachtgeld.’
Volg en lees meer over:  NEDERLAND   VVD   POLITIEK

lees; Zijlstra (VVD) reageert teleurgesteld op vertrek Duisenberg Elsevier 23.08.2017

lees; Pieter Duisenberg over zijn overstap: ‘Het was een groot dilemma’  Elsevier 23.08.2017

lees; VVD-Kamerlid Duisenberg nieuwe voorzitter Vereniging van Universiteiten  AD 23.08.2017

lees; VVD-Kamerlid Duisenberg vertrekt vijf maanden na verkiezingen uit Kamer NU 23.08.2017

Camiel Eurlings stapte binnen een jaar na zijn aftreden als minister van verkeer over naar de KLM. © ANP

Oud-ministers mogen eerste twee jaar niet lobbyen

Trouw 12.05.2017 Oud-ministers en oud-staatssecretarissen mogen voortaan niet meer lobbyen op hun eigen terrein. Er komt geen hard verbod, maar hun ministerie zal ze de eerste twee jaar niet als gesprekspartner ontvangen, mochten ze overstappen naar het bedrijfsleven of een andere organisatie op hun ‘oude’ beleidsterrein.

Het kabinet heeft vandaag besloten tot een ‘lobbyverbod’. Voor het ministerie van defensie gold al een dergelijke afspraak. Op andere ministeries was nog niets geregeld.

Het lobbyverbod moet voorkomen dat oud-bewindspersonen ‘hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten’, aldus het kabinet. De dertien huidige ministers en zeven staatssecretarissen hebben daarmee ook over zichzelf besloten. Zelfs al zouden ze willen overstappen naar een topbaan op hun eigen beleidsterrein, dan zijn de dichte deuren van hun oude ministerie een zware beperking. Voor grote bedrijven of lobbykantoren wordt het minder aantrekkelijk om oud-bewindslieden direct na hun vertrek te werven.

Het voorstel voor het verbod is afkomstig van PvdA-minister Ronald Plasterk van binnenlandse zaken. Het geldt ook voor ministers of staatssecretarissen die overstappen naar een non-profit organisatie in hun oude vakgebied. De enige uitzondering zijn handelsdelegaties naar het buitenland van het ministerie. Een oud-minister of staatssecretaris kan ‘vanwege zijn statuur of reputatie’ in het buitenland wel Nederland vertegenwoordigen.

Er was eerder ophef over de overstap van minister Camiel Eurlings (verkeer) naar de KLM, binnen een jaar na zijn aftreden. Staatssecretaris Jack de Vries (defensie) ging lobbyen voor de JSF en oud-minister Gerrit Zalm (financiën) kreeg een topfunctie bij ABN Amro.

‘Corruptiewaakhond’ Tranparency International Nederland vraagt al jaren om een lobbyverbod. Zij noemde een termijn van twee jaar, precies zoals nu is afgesproken. De organisatie ziet te vaak dat een oud-minister door de draaideur weer binnenkomt in een andere functie. Ook voor topambtenaren zijn regels nodig, aldus de organisatie.

Lobbyverbod voor ex-minister

Telegraaf 12.05.2017 Twee jaar lang mag een oud-bewindsman niet gaan lobbyen bij zijn oude departement. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Op deze manier moet voorkomen worden dat een minister of staatssecretaris zijn of haar kennis en positie „op onwenselijke wijze” benut.

Er geldt al een dergelijk lobbyverbod voor bewindslieden van het ministerie van Defensie. Een oud-bewindspersoon mag wel gewoon mee met handelsmissies naar het buitenland georganiseerd door zijn oude ministerie. Ook kan de hoogste ambtenaar op het departement een uitzondering maken.

Het komt geregeld voor dat een voormalig minister of staatssecretaris aan de slag gaat bij een bedrijf of organisatie die ook onder zijn portefeuille viel als bewindspersoon. Een bekend voorbeeld is oud-minister Camiel Eurlings (CDA) van Verkeer en Waterstaat (het huidige Infrastructuur en Milieu). Die begon in 2011 bij de KLM, een jaar na zijn vertrek als minister.

LEES MEER OVER; DEN HAAG LOBBY CAMIEL EURLINGS MINISTERIE VAN DEFENSIE

Lobbyverbod oud-bewindspersonen op eigen portefeuille

RO 12.05.2017 Ministeries zullen niet in gesprek gaan met een oud-bewindspersoon als die gaat lobbyen voor een bedrijf, semipublieke organisatie of lobbyorganisatie op het beleidsterrein van de voormalige minister of staatssecretaris. Het gaat om een periode van twee jaar na aftreden. Dit zogenaamde lobbyverbod, dat nu al geldt voor het ministerie van Defensie, moet voorkomen dat bewindspersonen hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten voor de belangen van een organisatie waar zij na hun aftreden gaan werken. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Handelsdelegaties naar het buitenland vormen een uitzondering op het lobbyverbod. Een oud-bewindspersoon die na het aftreden werkzaam is in het bedrijfsleven mag vanwege zijn statuur en reputatie in het buitenland wel leiding geven of deel uitmaken van een handelsdelegatie die georganiseerd is door een ministerie. Ook is het mogelijk dat de secretaris-generaal van een ministerie een uitzondering op het lobbyverbod maakt.

Lobbyverbod voor oud-bewindspersonen op voormalig ministerie 

NU 12.05.2017 Oud-bewindspersonen mogen twee jaar na het verlaten van hun ministerie geen lobbywerkzaamheden meer uitvoeren op hun oude departement.

De ministerraad stemde vrijdag in met dit voorstel van demissionair-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Het kabinet stelt dat het lobbyverbod, dat al geldt voor het ministerie van Defensie, “moet voorkomen dat bewindspersonen hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten voor de belangen van een organisatie waar zij na hun aftreden gaan werken.”

Netwerk

Uit onderzoek van de Volkskrant is gebleken dat een kwart van de oud-politici lobbyist wordt. Voor bedrijven of lobbykantoren zijn politici interessante nieuwe werknemers. Zij beschikken veelal over een relevant Haags netwerk en snappen hoe de besluitvorming op het Binnenhof werkt.

Voormalig CDA-minister Camiel Eurlings ging direct na zijn ministersschap (Verkeer en Waterstaat) aan de slag als topman bij KLM.

Ook Jack de Vries, voormalig CDA-staatssecretaris van Defensie, verliet het ministerie om vervolgens als lobbyist aan de slag te gaan bij de fabrikant van het nieuwe gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter (JSF). Maxime Verhagen, oud-CDA-minister van Economische Zaken, werd voorzitter van Bouwend Nederland.

Effectief

Het is echter wel de vraag hoe effectief de afkoelperiode zal zijn. In het voorstel staat dat de secretaris-generaal van een ministerie uitzonderingen op het lobbyverbod kan maken. Ook mag een oud-bewindspersoon “vanwege zijn statuur en reputatie in het buitenland” leiding geven of deel uitmaken van handelsmissies.

Daarnaast geldt het verbod niet als een oud-bewindspersoon lobbywerkzaamheden uitvoert bij een ander ministerie. Ook doet het voorstel niets aan Tweede Kamerleden die lobbyist worden, laat staan aan Eerste Kamerleden die in sommige gevallen nu al optreden als belangenbehartigers van instellingen en organisaties.

Lees meer over: Lobbyen

Van het ministerie naar de bank? Dat mag dankzij lobbyverbod pas na twee jaar

Van het ministerie naar de bank? Dat mag dankzij lobbyverbod pas na twee jaar

PvdA-fractie vindt dat het ‘draaideurbeleid’ moet worden aangescherpt

VK 12.05.2017 Er komt een lobbyverbod voor oud-ministers en staatssecretarissen. Gedurende twee jaar na hun vertrek blijven departementen voor hen gesloten als ze lobbyen op hun voormalige beleidsterrein. Het demissionaire kabinet heeft daartoe vrijdag besloten.

Demissionair PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wil met het verbod voorkomen dat bewindspersonen ‘hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten’ voor de belangen van organisaties waar ze na hun aftreden gaan werken. Plasterk deed zijn voorstel naar aanleiding van een initiatief van de PvdA-fractie in de vorige Tweede Kamer.

Plasterk deed zijn voorstel naar aanleiding van een initiatief van de PvdA-fractie in de vorige Tweede Kamer. De toenmalige Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug pleitten vorig jaar voor het aanscherpen van het ‘draaideurbeleid’ van bewindspersonen. Die moeten weliswaar niet te lang van de wachtgeldregeling profiteren, maar ‘een snelle overstap naar een sector waar ze eerder de scepter over zwaaiden is eveneens ongewenst’. Dat is volgens de voormalige PvdA-Kamerleden slecht voor het vertrouwen in de politiek.

Financiën-minister Wouter Bos (PvdA) deed in 2010 zeven maanden over zijn overstap naar accountant en advieskantoor KPMG. © ANP

De afgelopen jaren zijn tal van voormalige bewindslieden na hun politieke carrière binnen de door Plasterk geïntroduceerde termijn van twee jaar overgestapt naar bedrijven of lobbyorganisaties met belangen en activiteiten die aanschurken tegen de ministeries waar de oud-ministers en oud-staatssecretarissen vandaan kwamen.

Zo werd minister van Verkeer Eurlings (CDA) vijf maanden na zijn aftreden KLM-bestuurder in 2011. Financiën-minister Wouter Bos (PvdA) deed in 2010 zeven maanden over zijn overstap naar accountant en advieskantoor KPMG, oud-premier Balkenende (CDA) had evenveel tijd nodig om naar Bos’ concurrent Ernst & Young te gaan.

CDA-minister van Economische Zaken Maxime Verhagen werd in 2013 na negen maanden belangenbehartiger van de bouw. Defensie-staatssecretaris Jack de Vries (CDA) trad een jaar en 3 maanden na zijn opstappen toe tot het lobbybureau met de JSF als klant. Minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) schoot in 2007 na vijf maanden de twijfelachtige bank van Dirk Scheringa (DSB) te hulp.

Minister Ben Bot (CDA) van Buitenlandse Zaken trok in 2007 een week uit om de overstap te maken naar een lobbykantoor. © ANP

Minister Ben Bot (CDA) van Buitenlandse Zaken trok in 2007 een week uit om de overstap te maken naar een lobbykantoor. Volksgezondheidsminister Ab Klink (CDA) zat in 2011 binnen 8 maanden bij een consultant. Minister van Financiën Jan-Kees de Jager volgde Plasterks twee-jarenregel op 4 dagen na toen hij in 2014 de financiële man werd van telecombedrijf KPN.

Plasterk definieert het begrip ‘lobbyen’ niet, maar brengt het wel in verband met belangenbehartiging. Een oud-bewindspersoon die bestuurder wordt van een bedrijf heeft meer en diepere toegang tot ‘Den Haag’ dan een lobbyist. Omdat bedrijven en andere organisaties oud-bewindslieden juist daarom aannemen en de voormalige ministers en staatssecretarissen aan belangenbehartiging en beïnvloeding doen, scharen onderzoekers ze onder lobbyisten.

De huidige minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz (VVD), wordt regelmatig in verband gebracht met een bestuursfunctie bij Schiphol – een voor haar ministerie belangrijke organisatie. Schultz weigert om principiële redenen uit te sluiten dat ze tot de directie van Schiphol zal toetreden, omdat ze vindt dat ze zelf het beste haar integriteit kan bewaken. Het lobbyverbod maakt het ogenschijnlijk

Volg en lees meer over:  POLITIEK   NEDERLAND

Advertenties

mei 12, 2017 Posted by | integriteit, Jacques Tichelaar, lobby, lobbycultuur, Loek Hermans, Loek Hermans VVD, Meavita, ProRail, wachtgeld, Wassila Hachchi | , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Het gedonder met oud-commissaris Neelie Kroes VVD

Niets is wat het lijkt !!!

Onderzoek Bahama-affaire

De Europese Commissie onderzoekt of het nodig is maatregelen te treffen tegen oud-commissaris Neelie Kroes. Zij stond in haar Brusselse periode ingeschreven als bestuurder van een vennootschap op de Bahama’s en dat is in strijd met de regels. Kroes heeft al erkend de gedragscode te hebben geschonden en zegt de consequenties te aanvaarden.

Ik denk dat we er wel uitkomen Mark !!

“Mevrouw Kroes heeft ons ingelicht en we gaan nu de informatie analyseren voordat we verder commentaar geven”, aldus een woordvoerder van de commissie.

Verzwegen nevenfuncties

Neelie Kroes is gedurende haar termijn als eurocommissaris in strijd met Brusselse regels bestuurder van een vennootschap op de Bahama’s geweest. Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad en Trouw. 

Ze heeft die functie ondanks de Brusselse verplichting daartoe nooit gemeld bij de Europese Commissie !!!!

Kroes staat genoemd als bestuurder van Mint Holdings. Volgens documenten die in het bezit zijn van Süddeutsche Zeitung en het internationale consortium voor onderzoeksjournalisten ICIJ, waar ook de twee Nederlandse kranten deel van uitmaken, was zij bestuurder van 4 juli 2000 tot 1 oktober 2009.

Kroes erkent tegen de kranten dat ze formeel in overtreding was met de gedragscode voor eurocommissarissen. Haar advocaat heeft de voorzitter van de Europese Commissie ingelicht.

Administratieve fout

Kroes zegt tegen Het Financieele Dagblad en Trouw de verantwoordelijkheid voor de overtredingen te nemen en de gevolgen te accepteren. Wel zou ze er vanuit zijn gegaan dat ze al sinds 2002 was uitgeschreven op de Bahama’s. Dit zou door een administratieve fout pas zijn gebeurd in 2009.

Saillant detail is dat Kroes volgens de gedragscode voor eurocommissarissen bij aanvang van haar termijn niet alleen afstand moest doen van al haar bestuursfuncties, maar ook alle functies en belangen in de voorgaande tien jaar moest melden in een openbaar register. De eerste termijn als eurocommissaris ging in in 2004.

Achtergrond;

Na haar studie Economie werkte ze aan de Economische Hogeschool. Daarna werd ze het eerste vrouwelijke bestuurslid van de Kamer van Koophandel en zat zij in de gemeenteraad van Rotterdam. In 1971 werd ze voor de VVD gekozen in de Tweede Kamer. Ze werd al snel bekend wegens haar oppositie als Kamerlid tegen de Middenschool-plannen van minister Van Kemenade.

Kroes werd staatssecretaris van verkeerszaken in het kabinet-Van Agt I. In haar portefeuille zaten onder andere de PTT en de binnenvaart. Kroes was van 1982 tot 1989 minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers I en kabinet-Lubbers II. In die functie beijverde ze zich om de maximum rijsnelheid op rijkswegen te verhogen van 100 km/h tot 120 km/h. “Neelie plankgas” was een van haar vele bijnamen. Het openbaar vervoer werd in die periode getroffen door zware bezuinigingen. Kroes was ook verantwoordelijk voor de start van deBetuweroute. In haar optiek was deze lijn onmisbaar voor de uitbreiding van de vervoerscapaciteit van de Rotterdamse haven naar Duitsland.

Ze zette tevens de spreiding van de PTT door, die door het kabinet-Den Uyl was besloten; de hoofddirectie werd verhuisd van Den Haag naar Groningen. Maar tegelijk trof ze voorbereidingen voor de verzelfstandiging van de PTT; de Wet Verzelfstandiging PTT is op 26 oktober 1988 aangenomen.

Na haar ministerschap scheidde zij en in juli 1991 huwde zij met Bram Peper, voormalig PvdA-burgemeester van Rotterdam, van wie zij later ook gescheiden is.

Midden jaren 90 was Kroes betrokken bij de fregattenaffaire: de mislukte aankoop van een zestal Nederlandse fregatten (a 1,2 miljard euro) door de Verenigde Arabische Emiraten als voorzitter van een consortium van Holland SignaalBallast Nedam en Koninklijke Schelde (gesteund door de marine, het Rotterdams Havenbedrijf en EZ) dat een ruil van de fregatten tegen olieleveranties moest bewerkstelligen.

Toen bleek dat ze deze functie had gebruikt om de zakelijke belangen van een persoonlijke vriend, de zakenman Joop van Caldenborgh, te dienen, werd ze door de overheid uit deze functie ontheven.

Pas in 2011 werd bekend dat ze ook prins Bernhard naar voren had geschoven als lobbyist in deze deal, in strijd met de afspraken die Bernhard na de Lockheed-affaire had gemaakt met het kabinet-Den Uyl.

De fregattenaffaire bracht Kroes in contact met de Jordaanse investeerder Amin Badr-El-Din, met wie ze enige jaren later het bedrijf Mint Holdings zou leiden dat van plan was een deel van Enron over te nemen.

Eurocommissaris

2010

Op 22 november 2004 werd Neelie Kroes EU-commissaris, met als portefeuille mededinging. De Europees commissaris voor Mededinging is onder meer verantwoordelijk voor de goedkeuring van grote fusies in het bedrijfsleven en beoordeelt aanvragen van regeringen die staatssteun willen geven aan bedrijven. De Commissaris kan ook onderzoek instellen naar geheime prijsafspraken tussen bedrijven.

Als commissaris voor Mededinging is Kroes de opvolgster van de Italiaan Mario Monti. Zij is de eerste vrouwelijke EU-commissaris voor Nederland. Neelie Kroes volgde op 22 november 2004 als Nederlands Europees commissaris Frits Bolkestein op, die sinds september 1999 de portefeuille Interne Markt & Douane-unie vervulde.

Kroes’ commissariaat was vanaf het begin omstreden, vanwege haar belangenverstrengeling in de fregattenaffaire, haar rol in de TRC-affaire (subsidie voor bedrijf van bevriende ondernemer) en haar ondoorzichtige zakelijke banden met Jan-Dirk Paarlberg, die ook in 2004 al verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op Willem Endstra. Omdat Kroes als commissaris eerder bij een aantal bedrijven betrokken was, werd op voorhand besloten dat zij een aantal dossiers niet zou behandelen.

Bij haar aantreden werd Kroes door de Nederlandse Europarlementariër Paul van Buitenen beschuldigd van verwijtbaar handelen: volgens hem had zij het Nederlandse parlement voorgelogen in de TCR-affaire, was ze op de hoogte van of betrokken bij diverse dubieuze zakelijke deals en had ze een geheime bankrekening in Zwitserland. Kroes daagde hem uit met bewijzen te komen. Van Buitenen kwam na eigen onderzoek tot de conclusie dat zijn beschuldigingen onterecht waren.

Kroes maakte veelvuldig gebruik van de mogelijkheid om boetes op te leggen en hele sectoren door te lichten. Kroes’ voorganger Mario Monti legde tijdens zijn termijn voor 3,2 miljard euro aan boetes op. Kroes incasseerde 9 miljard. Microsoft kreeg een recordboete van 497 miljoen euro, vanwege de (verboden) koppelverkoop van Windows Media Player met Windows. Vier producenten van autoruiten kregen gezamenlijk een boete van 1,4 miljard euro vanwege prijsafspraken en het verdelen van de markt.

In 2005 deed Kroes een voorstel om het onderling vaststellen van prijzen van vliegtickets via de IATA af te schaffen. Verder dwong Kroes verschillende bedrijven, waaronder de Nederlandse bank ING om af te slanken, nadat zij tijdens de kredietcrisis staatssteun ontvingen. Ook dwong zij ABN AMRO bepaalde delen van de bank te verkopen, omdat zij anders een te groot monopolie zou krijgen. Hierover lag zij in de clinch met het Nederlandse ministerie van Financiën.

met premier Rutte bij de ministerraad

Er was lange tijd onzekerheid of Kroes door Nederland voor een tweede termijn zou worden voorgedragen als eurocommissaris. Hierbij speelde onder andere partijpolitieke belangen een rol – de VVD had al twee termijnen de Europese Commissaris namens Nederland geleverd en de VVD zat op dat moment niet in de Nederlandse regering – en de mogelijke ambities van Jan Peter Balkenende voor de functie van Voorzitter van de Europese Raad. Op 24 november 2009 werd zij toch voorgedragen. In de nieuwe commissie is ze belast met het beleid voor ICT en Telecommunicatie en is ze bovendien een van de vicevoorzitters.

Ze was in haar functie aanwezig op de Bilderbergconferentie in 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011.

In 2010 werd ze enkele malen genoemd als nieuwe minister-president van Nederland. Ze zou dan de eerste vrouwelijke premier van Nederland zijn geworden. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer Mark Rutte gaf aan dat hij bij een minderheidskabinet in de Kamer zou blijven en Kroes of partijvoorzitter Ivo Opstelten naar voren zou schuiven als premier. Hier week hij later van af toen hij aangaf zelf premier te willen worden van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV.

Op 4 mei 2012 maakte Kroes bekend dat ze zich niet voor een derde termijn als eurocommissaris voor Nederland beschikbaar zou stellen. Als Nederlands eurocommissaris werd zij door Frans Timmermans opgevolgd. Haar portefeuille werd overgenomen door Günther Oettinger en Andrus Ansip.

Functies in het bedrijfsleven

Op 8 maart 2015 werd bekend dat Kroes, na toestemming van de Europese Commissie, als adviseur van de Amerikaanse Bank of America Merrill Lynch aan de slag gaat. Zij breekt hiermee een plechtige belofte die ze maakte op de hoorzitting naar aanleiding van haar aantreden als commissaris in 2004, waar ze verklaarde geen verantwoordelijkheden op te gaan nemen in de bedrijfswereld na haar mandaat als commissaris. Pas in 2016 werd bekend dat zij tijdens haar eurocommissariaat directeur was van de firma Mint Holdings, gevestigd op de Bahama’s, zonder deze functie bij het EC te melden.

Daarnaast is Kroes ambassadeur voor StartUp Delta en adviseur voor Uber, een bedrijf waarvoor zij het als eurocommissaris al diverse malen opnam.

Meer nieuws over neelie kroes

neelie kroes zoon

neelie kroes yvo smit

neelie kroes salaris

neelie kroes contact

neelie kroes biografie

neelie kroes bram peper

neelie kroes blog

neelie kroes digitale agenda

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit

en ook: De politieke draaideur versus lobby

Zie verder ook;

EU: Neelie Kroes zat twee keer fout, maar krijgt geen straf

Elsevier 21.12.2016 Neelie Kroes had als EU-commissaris geen bijbaan mogen houden, maar wordt door de Europese Unie alleen op de vingers getikt. Het blijft wat de Europese Commissie betreft bij een reprimande, hoewel ze verschillende keren in strijd met de gedragscode heeft gehandeld.

Kroes krijgt geen straf voor het feit dat ze haar inkomen over 2015 niet had opgegeven en dat ze niet had aangegeven dat ze tussen 2000 en 2009 nog stond ingeschreven als bestuurder van Mint Holdings, een bedrijf op de Bahama’s.

BahamaLeaks: Neelie Kroes negeerde Junckers regels

Kroes zat niet bewust fout

De EU geeft in een rapport aan dat de oud-politicus ‘in redelijkheid’ niet had kunnen weten dat ze officieel nog stond geregistreerd als directeur van het Amerikaanse bedrijf. Kroes had al toegegeven dat iets verkeerd was gegaan, en heeft dit jaar in twee verschillende brieven excuses gemaakt. De politicus zegt zelf de verantwoordelijkheid voor de overtredingen voor haar rekening te nemen en eventuele gevolgen te accepteren.

Naar eigen zeggen ging ze er vanuit dat ze al sinds 2002 was uitgeschreven op de Bahama’s. Door een administratieve fout zou dit pas in 2009 zijn gebeurd. Het nieuws over haar ‘foute bijbaantje’ kwam aan het licht bij de Bahama Leaks. 1,3 miljoen documenten over een aantal bedrijven werden gelekt aan deSüddeutsche Zeitung en gedeeld met een internationale organisatie voor onderzoeksjournalisten.

Belangenverstrengeling?

Syp Wynia: Doet Neelie Kroes alsof ze aan geheugenverlies lijdt?

Kroes werkte tussen 2004 en 2014 als eurocommissaris voor Mededinging en daarna door Digitale Zaken. De voormalige politicus is nu nog steeds zeer actief in het zakenwereldje, onder meer in Silicon Valley, als hoofd van de adviesraad van taxibedrijf Uber.

De oud-VVD’er krijgt vaak commentaar omdat ze voor verschillende bedrijven werkt. Toen zij kritiek uitte op het beleid van de huidige Mededinging-commissaris Margrethe Vestager inzake de controversiële Apple-naheffing, werd Kroes van ‘belangenverstrengeling’ beticht door de Europese Commissie.

Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags: BahamaLeaks  Eurocommissaris  Mint Holdings  Neelie Kroes

Brussel accepteert excuses van Kroes: geen straf voor niet melden bijbaan

VK 21.12.2016 Neelie Kroes krijgt van de Europese Commissie geen straf voor het niet melden van een bijbaan toen ze in 2004 eurocommissaris werd.

De Commissie schrijft in een rapport dat Kroes ‘in redelijkheid niet kon weten’ dat ze op papier nog steeds stond ingeschreven als directeur van Mint Holdings, een Amerikaanse onderneming, gevestigd op de Bahama’s. Kroes was hier sinds 2002 al niet meer actief als bestuurder en ging er naar eigen zeggen van uit dat het bedrijf haar al had uitgeschreven. Door een administratieve fout is dat pas in 2009 gebeurd.

Mint Holdings was opgericht om delen van de Amerikaanse energiereus Enron te kopen. Die deal ketste af in de zomer van 2000.

Kroes informeerde de Commissie in september van dit jaar pas over deze bijbaan. Dezelfde maand schreven het FD en Trouw hierover op basis van informatie die naar buiten kwam via de Bahama Leaks. Kroes bood twee maal haar excuses aan en de Commissie accepteert dat, zo blijkt nu uit het rapport.

Volgens de gedragscode had Kroes afstand moeten doen van al haar bestuursfuncties op het moment dat ze eurocommissaris werd, ‘zelfs al was ze niet meer actief en werd ze er niet voor betaald’, aldus het rapport. Daarnaast had zij alle functies en belangen in de voorgaande tien jaar moeten melden.

Op de vingers getikt

Kroes krijgt van de Europese Commissie wel een tik op de vinger omdat ze haar inkomen over 2015 niet had opgegeven, terwijl ze wel een toelage kreeg waar oud-commissarissen recht op hebben. Dat geld is direct teruggevorderd door de commissie.

Er volgt geen boete en ze wordt ook niet voor het Europees Hof van Justitie gesleept. Daarvoor zijn ‘onvoldoende wettelijke gronden’. Het blijft bij een reprimande.

Volg en lees meer over:  NEELIE KROES  EUROPESE UNIE   EUROPESE COMMISSIE  BUITENLAND

 Neelie Kroes

Kroes krijgt tik op de vingers van Brussel

Telegraaf 21.12.2016 Oud-EU-commissaris Neelie Kroes heeft volgens de Europese Commissie in strijd met de gedragscode gehandeld. Ze had haar inkomen over 2015 niet opgegeven, terwijl ze wel een toelage kreeg waar oud-commissarissen recht op hebben. Dat geld is direct teruggevorderd door de commissie.

Er volgt geen boete en ze wordt ook niet voor het Europees Hof van Justitie gesleept. Daarvoor zijn ,,onvoldoende wettelijke gronden’’. Het blijft bij een reprimande.

Kroes had in 2004 ook niet opgegeven dat ze directeur was van een bedrijf op de Bahama’s. Dat was ook een overtreding van de gedragscode.

Volgens de commissie kon ze echter ,,in redelijkheid’’ niet weten dat ze van 2000 tot 2009 als directeur stond ingeschreven. Kroes had eerder al erkend dat er iets verkeerd was gegaan en heeft in september in twee brieven excuses aangeboden. Ze heeft de functie overigens niet daadwerkelijk uitgeoefend en kreeg er ook niet voor betaald.

Tang schakelt EU-ombudsvrouw in voor affaire-Kroes

Trouw 13.11.2016 Europarlementariër Paul Tang (PvdA) heeft EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly ingeschakeld voor de affaire rond oud-EU-commissaris Neelie Kroes (Mededinging). Hij wil dat O’Reilly zich uitspreekt over het feit dat Kroes in de tijd dat zij Eurocommissaris was ook stond ingeschreven als bestuurder van een vennootschap op de Bahama’s.

Tang doet dit omdat de Europese Commissie al een maand niet reageert op een klacht op Tangs initiatief van 45 sociaaldemocratische Europarlementariërs over Kroes.

“Uit de Bahama Leaks blijkt zonneklaar, dat Kroes van 2000 tot 2009 directeur was van een offshore vennootschap op de Bahama’s. Dat is volledig in strijd met de bestaande gedragscode van de Europese Commissie”, aldus Tang. “Nu de commissie die zaak op zijn beloop laat, willen wij graag het oordeel van de Europese Ombudsvrouw.”

Omdat het gevaar van belangenverstrengeling te groot is, moet de gedragscode voor huidige en voormalige EU-commissarissen flink worden aangescherpt, vinden de Europarlementariërs. ‘Grote bedrijven lijken nu met hun miljoenen politieke invloed te kopen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van de Europese Commissie op het spel”, zegt Tang.

Onvoldoende kritisch

Het interne ethische comité van de Europese Commissie heeft al een onderzoek lopen naar de zaak-Kroes. Eerder boog het zich over Kroes’ voormalige baas in Brussel, oud-commissievoorzitter José Manuel Barroso, die deze zomer bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs is gaan werken. Volgens het comité, waarin onder anderen de Nederlandse oud-rechter Christiaan Timmermans zitting heeft, heeft Barroso onvoldoende ‘kritisch vermogen’ maar hij heeft de regels niet geschonden.

De huidige commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft onlangs beloofd dat hij met voorstellen zal komen om de gedragscode strenger te maken.

Kroes erkende bij de publicatie van de Bahama Leaks in het FD en Trouw dat ze de gedragscode voor eurocommissarissen had overtreden en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te nemen, al zou ervolgens haar sprake zijn geweest van een administratieve fout. Kroes zei nooit aandelen te hebben gehad in de vennootschap, en er bij aanvang van haar eerste termijn als eurocommissaris in 2004 van uit zijn gegaan dat zij al sinds 2002 was uitgeschreven op de Bahama’s. Door een administratieve fout zou dat pas in 2009 is gebeurd.

Verwant nieuws;

Meer over; Economie Politiek Europese Unie

 Neelie Kroes

Ombudsvrouw ingeschakeld voor affaire-Kroes

Telegraaf 13.11.2016 Europarlementariër Paul Tang (PvdA) heeft EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly ingeschakeld voor de affaire rond oud-EU-commissaris Neelie Kroes (Mededinging). Hij heeft dit besloten omdat de Europese Commissie al een maand niet reageert op een klacht op Tangs initiatief van 45 sociaaldemocratische Europarlementariërs over Kroes.

,,Uit de Bahama Leaks blijkt zonneklaar, dat Kroes van 2000 tot 2009 directeur was van een offshore vennootschap op de Bahama’s. Dat is volledig in strijd met de bestaande gedragscode van de Europese Commissie. Nu de commissie die zaak op zijn beloop laat, willen wij graag het oordeel van de Europese Ombudsvrouw”, aldus Tang. Omdat het gevaar van belangenverstrengeling te groot is, moet de gedragscode voor huidige en voormalige EU-commissarissen flink worden aangescherpt, vinden de parlementariërs.

In het televisieprogramma Buitenhof bevestigde O’Reilly zondagmiddag de ontvangst van de klacht. ,,Ik wacht nu eerst af wat Jean-Claude Juncker, de huidige voorzitter van de Europese Commissie, gaat doen”, zei de Ierse. ,,Ik verwacht komende week een besluit van de commissie over Junckers voorganger, José Manuel Barroso. Ook heeft Juncker onlangs in een interview beloofd met voorstellen te komen om de gedragscode strenger te maken. De commissie moet haar verantwoordelijkheid nemen.”

Barroso was onderwerp van een onderzoek van het interne ethische comité van de Europese Commissie omdat hij deze zomer bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs is gaan werken. Volgens het comité, waarin onder anderen de Nederlandse oud-rechter Christiaan Timmermans zitting heeft, heeft Barroso onvoldoende ‘kritisch vermogen’ maar hij heeft de regels niet geschonden. Een onderzoek naar het ethische gedrag van Kroes is gaande.

Het advies van het comité is niet bindend. De commissie kan besluiten een deel van de pensioenrechten van Barroso en/of Kroes te schrappen. Daarvoor moet ze wel naar het Europese Hof van Justitie.

,,Grote bedrijven lijken nu met hun miljoenen politieke invloed te kopen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van de Europese Commissie op het spel”, meent Tang.

Protest tegen draaideurcultuur

Telegraaf 12.10.2016 De verontwaardiging over de ’draaideur’ tussen de Europese Commissie en grote bedrijven blijft groeien. In Brussel werden woensdag twee petities met in totaal ruim 210.000 handtekeningen overhandigd aan vertegenwoordigers van de EU.

Een online petitie van (ex-)commissiemedewerkers waarin wordt gevraagd om sancties tegen oud-commissievoorzitter José Manuel Barroso vanwege zijn overstap naar zakenbank Goldman Sachs is 150.000 keer ondertekend. De tweede petitie met ruim 63.000 handtekeningen vraagt om een einde aan de ’draaideurcultuur’ en verdubbeling van de ’afkoelingsperiode’ na beëindiging van de functie tot drie jaar.

Barroso stapte over naar zakenbank Goldman Sachs.

Foto: ANP

Bij de gebouwen van de commissie en de Europese Raad stonden activisten uitgedost als Barroso en de oud-commissarissen Karel De Gucht en Neelie Kroes. Haar overall was behangen met de logo’s van onder meer de bank Merrill Lynch en taxibedrijf Uber waarvoor ze aan de slag is gegaan.

„Het publiek heeft gesproken en heeft er genoeg van”, zei Dennis de Jong (SP), covoorzitter van de transparantiecommissie van het Europees Parlement. „Ethisch bewustzijn over dit onderwerp lijkt te ontbreken. Voor Kroes is genoeg kennelijk nooit genoeg. Dit kan zo niet doorgaan.”

De PVV vroeg woensdag aandacht voor een „verdachte carrièrestap” van de Griekse oud-EU-commissaris Maria Damanaki (Visserij en Maritieme Zaken). Zij trad vorig jaar, twee maanden na haar mandaat in Brussel, aan bij de Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie The Nature Conservancy (TNC).

„In het bestuur zitten topmannen van onder meer Goldman Sachs, Google en Alibaba”, schrijft PVV-Europarlementariër Olaf Stuger. „Het heeft er alle schijn van dat dit baantje is geregeld tijdens Damanaki’s zittingsperiode als eurocommissaris.”

LEES MEER OVER; EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE JOSE MANUEL BARROSO NEELIE KROES

Petities tegen ‘EU-baantjes’ van Barroso en Kroes

AD 12.10.2016 De verontwaardiging over de ‘draaideur’ tussen de Europese Commissie en grote bedrijven blijft groeien. In Brussel werden vandaag twee petities met in totaal ruim 210.000 handtekeningen overhandigd aan vertegenwoordigers van de EU.

Een online petitie van (oud-)commissiemedewerkers, waarin wordt gevraagd om sancties tegen oud-commissievoorzitter José Manuel Barroso vanwege zijn overstap naar zakenbank Goldman Sachs, is 150.000 keer ondertekend.

Lees ook

‘Zakkenvullen Europese politici moet ophouden’

Lees meer

Draaideurcultuur

De tweede petitie met ruim 63.000 handtekeningen vraagt om een einde aan de ,,draaideurcultuur” en verdubbeling van de ,,afkoelingsperiode” na beëindiging van de functie tot drie jaar.

Bij de gebouwen van de commissie en de Europese Raad stonden activisten uitgedost als Barroso en de oud-commissarissen Karel De Gucht en Neelie Kroes. Haar overall was behangen met de logo’s van onder meer de bank Merrill Lynch en taxibedrijf Uber waarvoor ze aan de slag is gegaan.

,,Het publiek heeft gesproken en heeft er genoeg van”, zei Dennis de Jong (SP), co-voorzitter van de transparantiecommissie van het Europees Parlement. ,,Ethisch bewustzijn over dit onderwerp lijkt te ontbreken. Voor Kroes is genoeg kennelijk nooit genoeg. Dit kan zo niet doorgaan.”

Verdachte carrièrestap

De PVV vroeg woensdag aandacht voor een ,,verdachte carrièrestap” van de Griekse oud-EU-commissaris Maria Damanaki (Visserij en Maritieme Zaken). Zij trad vorig jaar, twee maanden na haar mandaat in Brussel, aan bij de Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie The Nature Conservancy (TNC).

,,In het bestuur zitten topmannen van onder meer Goldman Sachs, Google en Alibaba”, schrijft PVV-Europarlementariër Olaf Stuger. ,,Het heeft er alle schijn van dat dit baantje is geregeld tijdens Damanaki’s zittingsperiode als Eurocommissaris.”

Foute overstap Eurocommissaris verdwijnt in doofpot Barroso

VK 07.10.2016 Voormalig Europees Commissaris Benita Ferrero-Waldner heeft tegen de regels in verzwegen dat ze vrijwel direct na haar Brusselse werk in 2010 aan de slag ging bij een Spaanse exporteur van windturbines. Toenmalig Commissievoorzitter Barroso heeft de kwestie intern met de mantel der liefde bedekt. Barroso is recent in opspraak gekomen door zijn overstap naar de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

De onthulling dat de Oostenrijkse Ferrero-Waldner de gedragscode voor Commissarissen schond, komt op het moment dat het Europees Parlement, de Europese Ombudsman en organisaties als Corporate Europe Observatory grote druk op de huidige Commissie uitoefenen om de gedragscode aan te scherpen.

Parlementariërs oordeelden deze week snoeihard over de carrièreswitch van Barroso, maar ook over oud-Commissaris Kroes die haar betrokkenheid bij een vennootschap op de Bahama’s destijds heeft achtergehouden. Een Duitse europarlementariër stelde dat een Commissie geleid door geld net zo gevaarlijk is als een Commissie geleid door de maffia.

Europarlement woest om EU-‘maffia’

Oud-EU-Commissaris Ferrero-Waldner verzweeg haar overstap naar een Spaans bedrijf, gedekt door voorzitter Barroso. Kan Junckers Europese Commissie er nog een schandaal bij hebben? Lees hier verder.

Ferrero-Waldner was Europees Commissaris van 2004-2010. Ze had buitenlands beleid, nabuurschap en handel in haar portefeuille. Het weerhield haar er niet van vrijwel direct na haar vertrek uit Brussel aan de slag te gaan bij het Spaanse Gamesa, een grote exporteur van windmolens.

Ze legde deze baan niet voor aan de Commissie, zoals de gedragscode voorschrijft. De code verbiedt verder oud-Commissarissen de eerste 18 maanden na hun vertrek een nieuwe baan te accepteren die raakt aan hun vroegere portefeuille. Voor Ferrero-Waldner, die handel in haar pakket had, was de keuze voor Gamesa naar verwachting afgewezen.

De Europese Ombudsman dook in de kwestie nadat een anonieme bron het gewraakte arbeidscontract had opgestuurd. Het vernietigende rapport over de kwestie verscheen in juni maar Ferrero-Waldner dwong met een rechtszaak af dat het verslag geheel werd geanonimiseerd. Onderzoek door de Volkskrant leidde naar notulen van een Commissievergadering waarin de naam wel werd genoemd.

Volgens de Ombudsman ondermijnde Barroso de geloofwaardigheid van de EU

De Ombudsman oordeelt dat Barroso als Commissievoorzitter ‘wanbestuur’ heeft geleverd door Ferrero-Waldner niet te straffen voor haar handelwijze. Hij had naar de Europese rechter kunnen stappen om de Oostenrijkse haar pensioenrechten af te nemen. Volgens de Ombudsman ondermijnde Barroso de geloofwaardigheid van de EU met zijn zeer inschikkelijke opstelling.

Volg en lees meer over:  EUROPESE UNIE  EUROPESE COMMISSIE  BUITENLAND

Ethisch comité Europa buigt zich over BahamaLeaks-affaire Kroes

NU 06.10.2016 De ‘Bahama-affaire’ van oud-commissaris Neelie Kroes is doorverwezen naar het ethisch comité van de Europese Commissie. Dat heeft een woordvoerder van de commissie woensdagavond in Brussel bevestigd.

Voorzitter Jean-Claude Juncker schakelt het interne adviesorgaan rond integriteitskwesties in omdat Kroes haar directeurschap bij een bedrijf op de Bahama’s bij haar hernieuwde aanstelling als commissaris in 2009 heeft verzwegen.

Hij had haar schriftelijke opheldering gevraagd en die gekregen, maar gaat in de kwestie nu een stap verder. De waakhond oordeelt of ex-commissarissen zich aan de gedragscodes houden.

Het comité is al een onderzoek begonnen naar mogelijke belangenverstrengeling van haar toenmalige baas, Junckers voorganger José Barroso. De Portugees is onlangs gaan werken bij zakenbank Goldman Sachs, maar lijkt al tijdens zijn hoge positie in Brussel nauwe banden met de bank te hebben onderhouden.

Juridische redenen

Om “juridische redenen” wil Brussel niets zeggen over de uitleg die Kroes Juncker heeft gegeven over de affaire. Maar ze heeft zelf eerder gezegd dat het om een administratieve vergissing op de Bahama’s gaat. Ook heeft ze erkend de gedragscode voor oud-commissarissen te hebben geschonden en de consequenties te aanvaarden.

Het Europees Parlement wil die gedragscode aanscherpen en bovendien de 75-jarige Kroes aan de tand voelen over de kwestie die vorige maand via de ‘BahamaLeaks’ naar buiten kwam.

Het parlement had zowel bij haar aanstelling in 2004 als commissaris voor Mededinging als in 2009 bij die als commissaris voor de Digitale Agenda zorgen geuit over haar banden met het bedrijfsleven.

Lees meer over: Bahamaleaks Neelie Kroes

‘Bahama’-affaire Kroes onder loep

Telegraaf 06.10.2016 De ‘Bahama-affaire’ van oud-commissaris Neelie Kroes is doorverwezen naar het ethisch comité van de Europese Commissie. Dat heeft een woordvoerder van de commissie woensdagavond in Brussel bevestigd.

Voorzitter Jean-Claude Juncker schakelt het interne adviesorgaan rond integriteitskwesties in omdat Kroes haar directeurschap bij een bedrijf op de Bahama’s bij haar hernieuwde aanstelling als commissaris in 2009 heeft verzwegen. Hij had haar schriftelijke opheldering gevraagd en die gekregen, maar gaat in de kwestie nu een stap verder. De waakhond oordeelt of ex-commissarissen zich aan de gedragscodes houden.

Het comité is al een onderzoek begonnen naar mogelijke belangenverstrengeling van haar toenmalige baas, Junckers voorganger José Barroso. De Portugees is onlangs gaan werken bij zakenbank Goldman Sachs, maar lijkt al tijdens zijn hoge positie in Brussel nauwe banden met de bank te hebben onderhouden.

Om ,,juridische redenen” wil Brussel niets zeggen over de uitleg die Kroes Juncker heeft gegeven over de affaire. Maar ze heeft zelf eerder gezegd dat het om een administratieve vergissing op de Bahama’s gaat. Ook heeft ze erkend de gedragscode voor oud-commissarissen te hebben geschonden en de consequenties te aanvaarden.

Het Europees Parlement wil die gedragscode aanscherpen en bovendien de 75-jarige Kroes aan de tand voelen over de kwestie die vorige maand via de ‘BahamaLeaks’ naar buiten kwam. Het parlement had zowel bij haar aanstelling in 2004 als commissaris voor Mededinging als in 2009 bij die als commissaris voor de Digitale Agenda zorgen geuit over haar banden met het bedrijfsleven.

Europese Commissie start onderzoek naar Neelie Kroes

VK 05.10.2016 Neelie Kroes moet verschijnen voor een ethische commissie in Brussel. Tijdens haar termijnen als Eurocommissaris was ze ook betrokken in het bestuur van een offshorebedrijf op de Bahama’s.

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft een intern adviesorgaan rond integriteitskwesties ingeschakeld. Eerder had Kroes al schriftelijke opheldering gestuurd naar de leider van de Europese Commissie, maar dat blijkt nu niet genoeg. De ethische commissie moet uitwijzen of Kroes zich aan de integriteitsregels heeft gehouden.

Om ‘juridische redenen’ wil Brussel niets zeggen over de uitleg die Kroes Juncker heeft gegeven over de affaire. Maar ze heeft zelf eerder gezegd dat het om een administratieve vergissing op de Bahama’s gaat. Ook heeft ze erkend de gedragscode voor oud-commissarissen te hebben geschonden en de consequenties te aanvaarden.

Consequenties
Het Europees Parlement wil die gedragscode aanscherpen en bovendien de 75-jarige Kroes aan de tand voelen over de kwestie die vorige maand via de ‘BahamaLeaks’ naar buiten kwam. Het parlement had zowel bij haar aanstelling in 2004 als commissaris voor Mededinging als in 2009 bij die als commissaris voor de Digitale Agenda zorgen geuit over haar banden met het bedrijfsleven.

Ook de vroegere voorzitter van de Europese Commissie moet binnenkort voor de integriteitscommissie verschijnen. Hij kreeg een belangrijke functie bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. De bank is omstreden omdat Goldman Sachs een belangrijke rol speelde in het begin van de financiële crisis in 2008.

Volg en lees meer over:  NEELIE KROES  EUROPESE UNIE  BUITENLAND  ECONOMIE  JOSÉ MANUEL BARROSO

Waakhond EU onderzoekt Kroes

Telegraaf 05.10.2016 De ’Bahama-affaire’ van oud-commissaris Neelie Kroes is doorverwezen naar het ethisch comité van de Europese Commissie. Dat heeft een woordvoerder van de commissie woensdagavond in Brussel bevestigd.

Voorzitter Jean-Claude Juncker schakelt het interne adviesorgaan rond integriteitskwesties in omdat Kroes haar directeurschap bij een bedrijf op de Bahama’s bij haar hernieuwde aanstelling als commissaris in 2009 heeft verzwegen. Hij had haar schriftelijke opheldering gevraagd en die gekregen, maar gaat in de kwestie nu een stap verder. De waakhond oordeelt of ex-commissarissen zich aan de gedragscodes houden.

Het comité is al een onderzoek begonnen naar mogelijke belangenverstrengeling van haar toenmalige baas, Junckers voorganger José Barroso. De Portugees is onlangs gaan werken bij zakenbank Goldman Sachs, maar lijkt al tijdens zijn hoge positie in Brussel nauwe banden met de bank te hebben onderhouden.

Om „juridische redenen” wil Brussel niets zeggen over de uitleg die Kroes Juncker heeft gegeven over de affaire. Maar ze heeft zelf eerder gezegd dat het om een administratieve vergissing op de Bahama’s gaat. Ook heeft ze erkend de gedragscode voor oud-commissarissen te hebben geschonden en de consequenties te aanvaarden.

Het Europees Parlement wil die gedragscode aanscherpen en bovendien de 75-jarige Kroes aan de tand voelen over de kwestie die vorige maand via de ’BahamaLeaks’ naar buiten kwam. Het parlement had zowel bij haar aanstelling in 2004 als commissaris voor Mededinging als in 2009 bij die als commissaris voor de Digitale Agenda zorgen geuit over haar banden met het bedrijfsleven.

LEES MEER OVER; NEELIE KROES EU

‘Waakhond Brussel onderzoekt integriteit Neelie Kroes’

AD 05.10.2016  Een interne integriteitscommissie van de Europese Commissie gaat onderzoek doen naar Neelie Kroes. Commissievoorziter Jean-Claude Juncker heeft daarom gevraagd. Het Financieele Dagblad meldt dat op basis van bronnen in Brussel.

Eerst Panama Papers, nu Bahama Leaks

Het ICIJ, een internationaal samenwerkingsverband van zo’n 300 onderzoeksjournalisten, dat zich eerder boog over de zogenaamde Panama Papers, heeft met de Bahama Leaks opnieuw een grootschalig financieel dossier aangeboord. Dat de Bahama’s geliefd zijn als belastingparadijs was al langer bekend, maar met dit dossier heeft het ICIJ 1,3 miljoen documenten in handen over meer dan 175.000 offshorebedrijven gevestigd op de eilandengroep. De bedrijven werden opgericht tussen 1990 en 2016.

In de tijd dat Kroes eurocommissaris was, was ze ook directeur van een offshorebedrijf op de Bahama’s. Kroes had die functie moeten melden, maar deed dit niet. Onderzoek van FD en dagblad Trouw onthulde dit als onderdeel van de zogenaamde Bahama Leaks.

In gelekte documenten staat Kroes te boek als bestuurder van Mint Holding Ltd. dat zich in 2000 vestigde op de Bahama’s. Kroes zou van 4 juli 2000 tot 1 oktober 2009 ‘director’ zijn geweest. de oud Eurocommissaris zegt dat Mint nooit operationeel is geweest.

Administratieve fout
Ook zou ze nooit aandelen in de firma hebben gehad. Kroes zou, naar eigen zeggen, al in 2002 bij Mint Holdings zijn uitgeschreven. Dat dat uiteindelijk pas in 2009 gebeurde, wijt ze aan een administratieve fout.

Juncker heeft Kroes om opheldering gevraagd. Via haar advocaat heeft Kroes hem laten weten dat het een onzorgvuldigheid was en geen opzet. Kroes neemt wel de volledige verantwoordelijkheid, zei ze eerder.

PvdA dient klacht in over Kroes

Telegraaf 03.10.2016 Ruim veertig sociaaldemocratische Europarlementariërs hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie naar aanleiding van de affaire rond oud-mededingscommissaris Neelie Kroes, op initiatief van PvdA-delegatieleider Paul Tang. Onlangs werd bekend dat zij in haar ‘Brusselse’ periode tegen de regels in niet had gemeld dat ze tussen 2000 tot 2009 directeur was van een offshorebedrijf op de Bahama’s.

Omdat het gevaar van belangenverstrengeling te groot is, moet de gedragscode voor huidige en voormalige EU-commissarissen flink worden aangescherpt, schrijven de Europarlementariërs. Tang kondigt aan dat als de commissie niet naar tevredenheid reageert op de klacht, hij de zaak aandraagt bij Europees ombudsman Emily O’Reilly. Zij trok vorige maand al aan de bel over oud-commissievoorzitter José Manuel Barroso, die een functie bij zakenbank Goldman Sachs heeft aanvaard.

Kroes is inmiddels onder meer adviseur van taxibedrijf Uber, wat op zich is toegestaan na de ‘afkoelingsperiode’ van achttien maanden. De sociaaldemocraten willen dat dat drie jaar wordt. ,,Het is onverteerbaar dat Europese toppolitici kort na hun vertrek in dienst treden bij bedrijven waarvoor zij eerder als politiek verantwoordelijken de regels opstelden’’, stelt Tang maandag. ,,Dat is onaanvaardbare belangenverstrengeling. Grote bedrijven lijken met hun miljoenen politieke invloed te kopen.”

Verder zouden pensioen- of overbruggingstoelages moeten worden teruggehaald bij (oud-)commissarissen die de regels overtreden. Daarnaast zouden ze als ‘gewone’ lobbyisten moeten worden behandeld als ze voor een bedrijf werken.

Het Europees Parlement debatteert dinsdag over het voorkomen van belangenconflicten bij commissarissen.

Europese so­ci­aal­de­mo­cra­ten dienen klacht in over Kroes

AD 03.10.2016 Ruim veertig sociaaldemocratische Europarlementariërs hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie naar aanleiding van de affaire rond oud-commissaris Neelie Kroes. PvdA-delegatieleider Paul Tang heeft daartoe het initiatief genomen.

Omdat het gevaar van belangenverstrengeling te groot is, moet de gedragscode voor huidige en voormalige EU-commissarissen flink worden aangescherpt, schrijven de Europarlementariërs. Kroes heeft al erkend de gedragscode te hebben geschonden en zegt de consequenties te aanvaarden. ,,Mevrouw Kroes heeft de regels kennelijk niet gerespecteerd”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie eerder.

Tang kondigt aan dat als de commissie niet naar tevredenheid reageert op de klacht, hij de zaak aandraagt bij Europees ombudsman Emily O’Reilly. Die trok vorige maand al aan de bel over oud-commissievoorzitterJosé Manuel Barroso, die een functie bij zakenbank Goldman Sachs heeft aanvaard.

Lees ook

‘Steely Neelie’ bluft zich uit elke affaire

Lees meer

‘Afkoelingsperiode’

Kroes is inmiddels onder meer adviseur van taxibedrijf Uber, wat op zich is toegestaan na de ‘afkoelingsperiode’ van achttien maanden. De sociaaldemocraten willen dat dat drie jaar wordt. ,,Het is onverteerbaar dat Europese toppolitici kort na hun vertrek in dienst treden bij bedrijven waarvoor zij eerder als politiek verantwoordelijken de regels opstelden”, vindt Tang. ,,Dat is onaanvaardbare belangenverstrengeling. Grote bedrijven lijken met hun miljoenen politieke invloed te kopen.”

Verder zouden pensioen- of overbruggingstoelages moeten worden teruggehaald bij (oud-)commissarissen die de regels overtreden. Daarnaast zouden ze als ‘gewone’ lobbyisten moeten worden behandeld als ze voor een bedrijf werken.

Het Europees Parlement debatteert morgen over het voorkomen van belangenconflicten bij commissarissen.

Wat heb ik nou weer gedaan ????

Wat heb ik nou weer gedaan ????

Europese Commissie zwijgt over uitleg Neelie Kroes

NU 27.09.2016 De Europese Commissie wil ”om juridische redenen” niets zeggen over de uitleg die oud-EU-commissaris Neelie Kroes geeft over het verzwijgen van haar banden met een op de Bahama’s gevestigd bedrijf.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft volgens zijn woordvoerder een antwoord ontvangen op zijn verzoek om een nadere toelichting.

De correspondentie tussen Juncker en Kroes is ”vertrouwelijk”, aldus de woordvoerder dinsdag, die zei te vrezen dat hij voor de rechter wordt gesleept als hij eruit zou citeren. ”Wij zullen haar antwoord analyseren.”

Brussel onderzoekt of het nodig is maatregelen te treffen tegen de Nederlandse oud-commissaris voor Mededinging en de Digitale Agenda.

Aan de tand voelen

Het Europees Parlement heeft dinsdag besloten de 75-jarige Kroes aan de tand te gaan voelen over de kwestie.

Werner Langen, voorzitter van de enquêtecommissie die is opgericht na onthullingen over belastingontwijking in de Panama Papers, zei dinsdag haar als eerste van (oud-)commissarissen en politici op te roepen voor de zogeheten PANA-commissie.

Het parlement heeft haar aanstelling in 2004 schoorvoetend goedgekeurd uit bezorgdheid over haar belangenverstrengeling met het bedrijfsleven.

Onder vuur

Kroes ligt onder vuur sinds via de BahamaLeaks bekend werd dat zij een deel van haar Brusselse periode stond ingeschreven als bestuurder van een vennootschap in het belastingparadijs.

Ze heeft al erkend de gedragscode te hebben geschonden en zegt de consequenties te aanvaarden.

Lees meer over:  Neelie KroesEuropese Commissie Jean-Claude Juncker

Ik weet van niks toch ??

Ik weet van niks toch ??

Brussel zwijgt over uitleg Kroes

Telegraaf 27.09.2016 De Europese Commissie wil “om juridische redenen” niets zeggen over de uitleg die oud-EU-commissaris Neelie Kroes geeft over het verzwijgen van haar banden met een op de Bahama’s gevestigd bedrijf. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft volgens zijn woordvoerder een antwoord ontvangen op zijn verzoek om een nadere toelichting.

De correspondentie tussen Juncker en Kroes is “vertrouwelijk”, aldus de woordvoerder dinsdag, die zei te vrezen dat hij voor de rechter wordt gesleept als hij eruit zou citeren. “Wij zullen haar antwoord analyseren.” Brussel onderzoekt of het nodig is maatregelen te treffen tegen de Nederlandse oud-commissaris voor Mededinging en de Digitale Agenda.

Kroes ligt onder vuur sinds via de BahamaLeaks bekend werd dat zij een deel van haar Brusselse periode stond ingeschreven als bestuurder van een vennootschap in het belastingparadijs. Ze heeft al erkend de gedragscode te hebben geschonden en zegt de consequenties te aanvaarden.

LEES MEER OVER; BAHAMALEAKS NEELIEKROES EC BRUSSEL BELASTINGENBELASTINGONTWIJKING BELASTINGONTDUIKING EUROCOMMISSARIS PANAMAPAPERS

Brussel bekijkt kwestie-Kroes Telegraaf 22.09.2016

Brussel ziet nieuw bewijs belastingontduiking Telegraaf 22.09.2016

‘Onderzoek intrekken pensioen Kroes’ Telegraaf 22.09.2016

Kroes onbekend met inschrijving bestuur tijdens termijn eurocommissaris NU 22.09.2016

‘Kroes schond gedragsregels EU’ Telegraaf 21.09.2016

‘Kroes verzweeg bijbaan en schond gedragsregels EU’ NU 21.09.2016

september 24, 2016 Posted by | EU, europa, lobby, lobbycultuur, politiek, uber | , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ?

Al eens eerder hoorde we Geert Wilders over de afschaffing van de Euro en de herinvoering van de Gulden.

“Hoe kan een verandering van ruilmiddel de onderliggende problemen van onze economie oplossen?”  Diederik Samson (PvdA).

D66-leider Alexander Pechtold vraagt zich af waarom Wilders niet meteen maar de herinvoering van de Dukaat (1586-1808) laat onderzoeken.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang zegt alleen te willen terugkeren naar de gulden als bij de euro blijven uiteindelijk duurder is. ‘Nu is dat nog niet zo, maar dat moment komt wel dichterbij.’

Wanneer valt het kwartje?
Oververhitte EU-toppen, Frans-Duitse een-tweetjes, bodemloze noodfondsen, financiële markten die nergens blij mee zijn. De tijd van oeverloos praten om de Europese crisis op te lossen, is voorbij. Think outside the box.

Opbrengsten hoger dan kosten
Levert de euro ons wat op of kost de muntunie alleen maar geld? Als de crisis niet verder uit de hand loopt, dan is die euro zo gek nog niet, leert een inventarisatie.

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

‘De terugkomst van de gulden lost het probleem niet op. Toch legt de PVV de vinger op de zere plek.’

Euro-propaganda: de drie mythesVideo 

Meer weten?

Lees hier het hele rapport (pdf)

Nederland en de euro (korte versie)

Netherlands and the euro (full version) 

Netherlands and the euro short version)

 

 

 

Wilders: Voer gulden zo snel mogelijk in – Video

De Pers 05.03.2012  Dinsdag dient de PVV een verzoek in voor een referendum over terugkeer naar de gulden.

Geen bijval voor pro-gulden-standpunt PVV

VK 05.03.2012 Het rapport over de voordelen van een terugkeer naar de gulden brengt minister Jan Kees de Jager (Financiën) niet aan het twijfelen. Hij benadrukt nog eens dat de euro en de interne markt in Europa ‘ons land veel voordeel hebben gebracht’. In een reactie op het Britse ‘gulden-onderzoek’ dat in opdracht van de PVV werd uitgevoerd, laat hij verder weten dat voldoende onderzoeken hebben laten zien dat de kosten van het opbreken van de eurozone veel hoger worden ingeschat. ‘Vandaar dat het kabinet in zal blijven zetten op stabiliteit in de eurozone’, aldus De Jager.

Lees ook Wilders: Het kán, Nederland kan terug naar de gulden – 05/03/12

De Jager twijfelt niet over euro

De Pers 05.03.2012  Het rapport over de voordelen van een terugkeer naar de gulden brengt minister Jan Kees de Jager (Financiën) niet aan het twijfelen.

‘Kosten exit euro goedgemaakt’

De Pers 05.03.2012  Een terugkeer naar de gulden zou Nederland 51 miljard euro kosten. Maar PVV-leider Geert Wilders is ervan overtuigd dat die kostenpost wordt goedgemaakt. 

 Wilders presenteerde maandag de resultaten dat een Brits onderzoeksbureau op zijn verzoek heeft uitgevoerd naar een terugkeer naar de gulden.

Hoeveel de euro heeft gekost, blijft onduidelijk in PVV-rapport

Trouw 05.03.2012  Met het rapport over de kosten van de euro heeft PVV-leider Geert Wilders een mening gekocht, beweren critici. Een mening die niet verrassend is voor het eurosceptische Lombard Street Research. Het meest opvallende aan het rapport is dat de Britse onderzoekers niet kunnen kwantificeren hoeveel welvaart Nederland heeft ingeleverd door de invoering van de euro.

Wilders: kosten exit euro worden goedgemaakt

05.03.2012 Een terugkeer naar de gulden zou Nederland 51 miljard euro kosten. Maar PVV-leider Geert Wilders is ervan overtuigd dat die kostenpost wordt goedgemaakt omdat ons land in de jaren erna dan niet langer 75 miljard euro kwijt is aan het overeind houden van de euro.

Guldenonderzoek: Aanzienlijk welvaartsverlies door euro

Elsevier 05.03.2012  De deelname aan de euro heeft Nederlanders ‘een aanzienlijk welvaartsverlies’ opgeleverd. Dat is het best zichtbaar als je de ontwikkeling van Nederland de afgelopen tien jaar afzet tegen die in niet euro-landen als Zwitserland en Zweden.

Dat concludeert het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research in een onderzoek naar een terugkeer van de gulden. Het onderzoek is gedaan op verzoek van de PVV.

Inflatie
De onderzoekers wijzen erop dat de Nederlandse economie de afgelopen 10 jaar met 1,25 procent per jaar is gegroeid, tegenover 3 procent in de 20 jaar daarvoor. In Zweden en Zwitserland bedroeg de groei de afgelopen 10 jaar respectievelijk 2,25 en 1,75 procent.

Die landen deden het volgens het onderzoeksbureau ook beter wat betreft inflatie, groei van de werkgelegenheid en begrotingssaldo.

Wilders: met gulden is Nederland weer meester over eigen geld

NRC 05.03.2012 Nederland kan uit de euro stappen. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders. Een eigen munt geeft Nederland de vrijheid de monetaire bestedingen zelf in te vullen. Dat zei hij vanmiddag in een persconferentie waarin het onderzoeksrapport (pdf) werd gepresenteerd.

Het herinvoeren van de gulden is goedkoper dan doorgaan met de euro. Maar, als Nederland de euro zou verlaten, kost dat alsnog wel veel geld, zei Wilders:

‘Aanzienlijk welvaartsverlies door euro’

NU 05.03.2012 Volgens Wilders zorgt de euro voor een vertraging van de economische groei. De deelname aan de euro heeft Nederlanders ”een aanzienlijk welvaartsverlies” opgeleverd.

De Jager niet onder de indruk van guldenonderzoek PVV

Elsevier 05.03.2012 Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) is door het onderzoek naar de kosten van de euro niet aan het twijfelen gebracht. Volgens de minister laten diverse onderzoeken zien dat de kosten van het opbreken van de eurozone veel hoger zijn dan het Britse onderzoeksbureau berekent.

Zie ook:

De Jager: euro bracht veel voordeel

Metro 05.03.2012 Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) is niet verbaasd dat de PVV met een rapport komt dat de terugkeer naar de gulden bepleit. “Het is één van de vele rapporten over de euro”, laat de bewindsman in een eerste reactie weten.

Minister reageert op Wilders-rapport over gulden

Geen twijfels bij De Jager

Telegraaf 05.03.2012  Minister De Jager zegt in een reactie op het Wilders-rapport over de gulden dat voldoende onderzoeken hebben laten zien dat de kosten van het opbreken van de eurozone veel hoger worden ingeschat.

Zie ook:

‘Aanzienlijk welvaartsverlies door deelname aan euro’

Parool 05.03.2012  Nederland zou veel beter af zijn als we uit de eurozone zouden stappen en de gulden weer zouden invoeren. Dat stelt een Brits bureau dat op verzoek van PVV-leider Geert Wilders onderzoek heeft gedaan naar de voors en tegens van de euro en van de gulden.

‘Euro heeft Nederland geld gekost’

Metro 05.02.2012 De euro heeft Nederland met een ‘aanzienlijk welvaartsverlies’ opgezadeld. Dat blijkt uit het onderzoek dat PVV-leider Geert Wilders heeft laten uitvoeren naar de munt. Wilders presenteerde het rapport, dat werd opgesteld door het Britse bureau Lombard Street Review, maandag.

‘Aanzienlijk welvaartsverlies door euro’

Spits 05.02.2012 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research stelt dat de Nederlandse economie de afgelopen tien jaar dan wel met 1,25 procent is gegroeid, maar dat dit in de twintig jaar ervoor 3 procent was. In de niet-eurolanden Zweden en Zwitserland bedroeg de groei de afgelopen 10 jaar respectievelijk 2,25 en 1,75 procent.

Wilders presenteert ‘Guldenonderzoek’

Spits 05.03.2012 Vanmiddag presenteert PVV-leider Geert Wilders de resultaten van het onderzoek dat op zijn verzoek is gedaan naar een eventuele terugkeer naar de gulden.

Van Rompuy reageert op PVV-rapport: ‘Eurozone is nog altijd sexy’

VK 04.03.2012 De conclusies uit het PVV-rapport over de terugkeer naar de gulden zijn onjuist. Dat zei voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy tijdens het tv-programma Buitenhof. Het rapport wordt morgen gepresenteerd door PVV-leider Geert Wilders, maar gisteren maakte hij de belangrijkste conclusie al bekend: een terugkeer naar de gulden is goedkoper dan in de eurozone blijven.

Plasterk noemt verlaten euro illusie

NU 04.03.2012 AMSTERDAM – Het is een illusie om te denken dat Nederland nu nog uit de euro kan stappen en dat dit goed zou zijn voor de economie.  Bekijk video Dat zei kandidaat-PvdA-leider Ronald Plasterk in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag.

‘Terug naar eigen munt betekent einde unie’

Trouw 04.03.2012 Als Europese landen terugkeren naar hun eigen munt, zoals de PVV dat wil in Nederland, dan valt de Europese Unie uit elkaar en wordt geen recht gedaan aan bereikte vrede, democratie en stabiliteit. ,,Het is opgeven van precies die Europese gedachte waar we zo veel aan te danken hebben”, aldus Europees president Herman Van Rompuy vandaag in het tv-programma Buitenhof.

Ronald Plasterk: Terug naar gulden kan helemaal niet

Elsevier 04.03.2012 PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk is niet onder de indruk van het Britse onderzoek naar de kosten van de euro dat op verzoek van de PVV is uitgevoerd. ‘Een referendum lijkt me geen goed idee, terugkeer naar de gulden is een illusie.’

Dat zei Plasterk, een van de kandidaten om leider van de PvdA te worden, in Eva Jinek op zondag.

Plasterk is bovendien niet erg onder de indruk van het onderzoek waaruit zou blijken dat de euro ons jaarlijks 2.700 euro kost en terugkeer naar de gulden voordeliger is.

Eurosceptisch bureau
‘Het onderzoek is uitgevoerd door Lombard Street Research, een bekend eurosceptisch bureau. Zij begonnen al met het voornemen aan te tonen dat de euro te veel geld kost. In de wetenschap moet je geen onderzoek doen om iets aan te willen tonen,’ zei voormalig hoogleraar Plasterk.

Zie ook:

Van Rompuy: eigen munt betekent einde unie

04.03.2012 Als Europese landen terugkeren naar hun eigen munt, zoals de PVV dat wil in Nederland, dan valt de Europese Unie uit elkaar en wordt geen recht gedaan aan bereikte vrede, democratie en stabiliteit. ,,Het is opgeven van precies die Europese gedachte waar we zo veel aan te danken hebben”, aldus Europees president Herman Van Rompuy zondag in het tv-programma Buitenhof.

 

VVD en CDA wachten op PVV-cijfers audio

NOS 03.03.2012 De regeringspartijen VVD en CDA willen nog niet inhoudelijk reageren op het PVV-onderzoek naar de terugkeer van de gulden. Uit het onderzoek blijkt volgens PVV-leider Wilders dat het herinvoeren van de gulden goedkoper is dan doorgaan met de euro.

PVV: gulden voordeliger dan euro -Video

NOS 03.03.2012 Onderzoek namens de PVV wijst uit dat de euro moet worden afgeschaft ten gunste van de gulden. Dat zegt PVV-leider Wilders in De Telegraaf. Hij wil het rapport nog niet vrijgeven. Maandag is de officiële presentatie.

Brits onderzoek: Terugkeer naar de gulden voordeliger

Elsevier 03.03.2012 Uit onderzoek blijkt dat het voor Nederland goedkoper is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Door matige economische groei en de eurocrisis kost de euro ons jaarlijks 2.700 euro per persoon.

Herinvoering
Dat heeft PVV-leider Geert Wilders zaterdag bekendgemaakt in De Telegraaf. Het Britse Lombard Street Research heeft op verzoek van de PVV onderzoek gedaan naar de herinvoering van de gulden.

Hieruit blijkt verder dat Nederland minimaal 127 miljard euro kwijt is aan aanhoudende financiële reddingsoperaties voor landen als Griekenland. Het verlaten van de eurozone kost eveneens miljarden euro’s.

Zie ook:

PVV: Gulden is voordeliger

Telegraaf 03.03.2012 De PVV wil de gulden terug. Een herinvoering van de nationale munt, die in 2002 werd afgeschaft, is goedkoper dan doormodderen met de euro. De resultaten worden komende maandag officieel gepresenteerd.

Wilders: Gulden blijkt voordeliger voor Nederland

PVV-leider wil referendum over terugkeer gulden

Parool 03.03.2012 Onderzoek laat zien dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders op basis van onderzoek dat op zijn verzoek is uitgevoerd door een Brits bureau.

Wilders: herinvoeren gulden voordeliger dan euro

Metro 03.03.2012 Het herinvoeren van de gulden is goedkoper dan doorgaan met de euro. Dat is volgens PVV-leider Geert Wilders de uitkomst van het onderzoek dat de partij liet uitvoeren naar de kosten van herinvoering van de munt die in 2002 werd afgeschaft.

Wilders: herinvoeren gulden voordeliger dan handhaven euro

NRC 03.03.2012 Het herinvoeren van de gulden is goedkoper dan doorgaan met de euro. Dat is volgens PVV-leider Geert Wilders de uitkomst van het onderzoek dat de partij liet uitvoeren naar de kosten van herinvoering van de munt die in 2002 werd afgeschaft.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Londense onderzoeksbureau Lombard Street Research (LSR), zou blijken dat de euro Nederland veel meer heeft gekost dan opgeleverd. Wilders zegt vanochtend in De Telegraaf dat de voordelen van de euro per persoon uitkomen op achthonderd euro per jaar.

‘Gulden is voordeliger’

De Pers 03.03.2012  Onderzoek laat zien dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders op basis van onderzoek dat op zijn verzoek is uitgevoerd door een Brits bureau.

Volgens Wilders is gulden voordeliger

NU 03.03.2012 Onderzoek laat zien dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders op basis van onderzoek dat op zijn verzoek is uitgevoerd door een Brits bureau.

De invoering van een Europese munt zou volgens het onderzoek de Nederlander 800 euro voordeel per jaar hebben opgeleverd. Maar door minder economische groei en de eurocrisis zou de euro ons jaarlijks 2700 euro per persoon kosten.

Wilders: gulden blijkt voordeliger

03.03.2012 Onderzoek laat zien dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders op basis van onderzoek dat op zijn verzoek is uitgevoerd door een Brits bureau.

Hoe de muntunie ontspoorde

Trouw 09.02.2012 Met het Verdrag van Maastricht is niks mis. En met de euro is niks mis. Er zijn andere oorzaken voor de huidige ellende in de Europese muntunie.

Dat zeggen Nederlandse hoofdrolspelers die twintig jaar geleden betrokken waren bij de onderhandelingen over een gezamenlijke Europese munt.

Griekse deal stuwt waarde euro

VK 09.02.2012 De euro won vandaag verder terrein, nadat bekend was geworden dat Griekenland een akkoord heeft gesloten met de EU en het IMF over Griekse hervormingen. De Europese munt steeg met 0,4 procent tot 1,3321 dollar, het hoogste niveau sinds begin december.

PVV presenteert ‘gulden-onderzoek’

NU 08.02.2012 Het onderzoek dat de PVV heeft laten verrichten naar de gevolgen voor Nederland als ons land de eurozone verlaat, wordt op 5 maart gepresenteerd.

PVV kondigt onderzoek gulden aan

08.02.2012 Het onderzoek dat de PVV heeft laten verrichten naar de gevolgen voor Nederland als ons land de eurozone verlaat, wordt op 5 maart gepresenteerd. Dat heeft de partij woensdag laten weten. PVV-voorman Geert Wilders zal het rapport dan in een vergaderzaal in de Tweede Kamer naar buiten brengen.

Tien jaar euro gevierd met speciale munt

AD 07.02.2012 De invoering van de euro, nu dik 10 jaar geleden, wordt ondanks alle zorgen om de munt plechtig herdacht. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht verricht komende maandag de ‘ceremoniële eerste slag’ van de herdenkingsmunt ’10 jaar euro’. Dat meldde het ministerie van Financiën vandaag.

De speciale 2 euromunt komt in alle eurolanden in omloop. Het slaan van de eerste munt gebeurt in Maastricht, omdat het Verdrag van Maastricht uit 1992 de weg vrijmaakte voor de invoering van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de euro.

Tien jaar euro gevierd met speciale munt

Parool 07.02.2012 De invoering van de euro, nu dik 10 jaar geleden, wordt ondanks alle zorgen om de munt plechtig herdacht. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht verricht komende maandag de ‘ceremoniële eerste slag’ van de herdenkingsmunt ’10 jaar euro’. Dat meldde het ministerie van Financiën vandaag.

Gaat Geert de euro inzetten?

De pers 01.02.2012 Met de SP aan de macht wordt Nederland ‘Europeser’. Het was een van de merkwaardigste uitspraken van Geert over de SP, in dat interview vorige week. Een blunder, dat interview.

November vorig jaar gaf PVV-leider Geert Wilders het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research de opdracht onderzoek te doen naar de kosten van de euro en de terugkeer naar de gulden. De uitslag zou gezien de reputatie van het onderzoeksbureau al vaststaan, zeiden tegenstanders. Wat betreft de inhoud lijken zij gelijk te krijgen. De eurozone is ‘een zelfmoordpact’, zei Lombard-directeur Charles Dumas twee weken terug in Londen. Uitspraken die hij deze week in het Algemeen Dagblad kracht bij zette.

Blogger Hugh Hendry, blognaam Ilargi, verwacht dat de PVV al het mogelijke zal doen om er voor te zorgen dat de uitkomsten van het rapport voldoende media-aandacht krijgt. “En als in Nederland op grote schaal een discussie losbarst over het rapport en de vragen die het oproept, dan kan Duitsland het niet negeren en achter blijven.”

‘Het rapport Wilders gaat de eurozone opblazen’

Trouw 31.01.2012 De publicatie volgt binnen enkele dagen, maar nu al wordt Wilders’ onderzoek naar de herinvoering van de gulden het rapport genoemd dat de ‘eurozone zal opblazen’. Blogger Hugh Hendry schrijft op het Amerikaanse Business Insider dat het rapport de lont in het kruitvat kan steken.

ECB-bestuurder: einde euro is waandenkbeeld

Trouw 07.01.2012 Verhalen over het einde van het eurozonetijdperk zijn ‘complete fantasieën’. Dat zegt de gouverneur van de Belgische Centrale Bank, Luc Coene, vandaag in een interview met de krantLa Libre Belgique.

Volgens Coene, die ook bestuurder is bij de Europese Centrale Bank (ECB), beginnen de Europese landen hun begrotingstekorten onder controle te krijgen.

ECB-bestuurder: einde euro is waandenkbeeld

AD 07.01.2012  ‘Ik denk dat we op dit moment de situatie onder controle hebben. We hebben nu wat tijd nodig om te kijken hoe succesvol al die bezuinigingsmaatregelen zijn’, aldus de gouverneur. (ANP)

Hoe onzeker het ook begint, laten we van 2012 een jaar maken dat trots eindigt

Trouw 02.01.2012 Een ding staat vast: 2012 zal zekerder eindigen dan het begon. Aan het eind van dit jaar zullen we weten of we de euro nog hebben, en in welke landen we daarmee kunnen betalen.

We zullen weten of Duitsland het voortouw heeft genomen op weg naar een echte Europese Unie, en welke Franse president de bondskanselier daarbij aan haar zijde heeft. We zullen weten of in Nederland de coalitiepartijen en hun gedoogpartner behalve tot bezuinigen ook tot hervormen in staat zijn.

Kok: reactie EU-leiders op schuldencrisis onvoldoende –    Video NOS

NRC 02.01.2012 De Europese regeringsleiders hebben te laat, te langzaam en onvoldoende gereageerd op de problemen in Griekenland en de schuldencrisis. Dat zei Wim Kok vanochtend in het Radio 1 Journaal, waar hij in een gesprek terugblikte op de introductie van de euro. Kok stond als minister van Financiën begin jaren 90 aan de basis van de eenheidsmunt in Europa.

Wim Kok kritiseert aanpak Europese schuldencrisis  

Elsevier 02.01.2012 Europese regeringsleiders hebben te laat, te langzaam en onvoldoende gereageerd op de Europese schuldencrisis. Bij de invoering van de Europese munt zijn niet genoeg harde maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat landen hun schulden niet zouden laten oplopen.

Dat zegt oud-premier Wim Kok (PvdA) tegen het Radio 1 Journaal. Volgens Kok, die als minister van Financiën begin jaren negentig aan de basis stond van de euro, was er geen politieke meerderheid voor het invoeren van strengere maatregelen.

Kok: te late reactie op eurocrisis

Spits 02.01.2012 Oud-premier Wim Kok heeft vanaf de zijlijn gezien dat de Europese regeringsleiders te laat, te langzaam en onvoldoende hebben gereageerd op de schuldencrisis. Deze mening deelde hij in een gesprek met het Radio 1 Journaal.

De voormalig minister-president, die als minister van Financiën begin jaren 90 mede aan de basis stond van de Europese munt, stelt dat er toen niet genoeg harde maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de schulden van de landen niet verder zouden oplopen. Hij verdedigde met het feit dat daar toen geen politieke meerderheid voor te vinden was.

Kritiek Kok op schuldencrisisaanpak

Telegraaf 02.01.2012 De voormalig minister-president, die als minister van Financiën begin jaren 90 mede aan de basis stond van de Europese munt, stelt dat er toen niet genoeg harde maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de schulden van de landen niet verder zouden oplopen

lees ook: Kok: meer macht Brussel

Weer francs in Frankrijk

Telegraaf 02.01.2012 In tal van Franse steden nemen winkels weer francs aan. Zij hopen op die manier de burgers te verleiden tot extra bestedingen nu binnenkort de mogelijkheid eindigt om de oude munt om te wisselen in euro’s.

Euro-ontwerper Luc Luycx: Politici begrijpen de munt niet

Trouw 02.01.2012 “Ja, die van de euro. Hoezo?” Luc Luycx (53), de man die de euro ontwierp, is verbaasd dat een journalist belt. Na de lancering van de munt in 2002 vroeg niemand nog naar de man die met zijn initialen op 50 miljard geldstukken staat. Zijn ‘LL’ staat er echt; onder de ‘o’ van euro.

Voortbestaan van de euro
Problemen genoeg, maar dus niet de jaren dertig all over again, valt te concluderen uit de lessen van tachtig jaar geleden. Daarvoor heeft de internationale gemeenschap genoeg geleerd van het verleden.

Toch is Van Zanden uiteindelijk pessimistisch over het voortbestaan van de euro. De allerbelangrijkste les uit de geschiedenis omtrent muntunies is namelijk deze: allemaal vallen ze vroeg of laat uit elkaar. Die les is bij het bedenken van de euro volstrekt genegeerd. “Voor alle historische voorbeelden geldt: Het gaat even goed, misschien twintig, dertig jaar en dan houdt het op.”

Of het nu de Latijnse Unie was, met België, Frankrijk en Italië. Het Bretton Woods-systeem dat munten koppelde aan de dollar. Of de voorlopers van de euro zoals het Europees Monetair Systeem en de ‘slang’ waarin valuta met een bandbreedte aan elkaar vastzaten. “Voor een muntunie als de onze is erg veel discipline nodig. Hebben we die en kunnen we het aan? Daarvoor zijn we niet voldoende Europees. Dat betekent dat de Europese muntunie op termijn niet succesvol kan zijn.”

‘Muntunies: allemaal vallen ze vroeg of laat uit elkaar’

Trouw 01.01.2012 De eurocrisis lijkt opvallend veel op die vorige grote crisis, de Grote Depressie van de jaren dertig. Toen zijn er fouten gemaakt die de ellende groter maakten. De meeste valkuilen van destijds zijn tot dusver ontweken. Maar: de belangrijkste les is niet geleerd.

De euro is tien jaar, hoera! Maar de eurozone ‘koerst af op een ijsberg’

NRC 01.01.2012 De euro werd tien jaar geleden ingevoerd. Een reden voor een feestje of juist voor nieuwe zorgen? Met de toetreding vorig jaar is Estland het nieuwste land met de euro in de portemonnee. Hoe kijken ze daar nu op terug?… Lees verder›

Banktopman ziet meer kans op eurosplitsing

VK 01.01.2012  De kans dat een of meer landen de eurozone in 2012 zullen verlaten groeit. Dat zei Peter Sands, topman van de Britse bank Standard Chartered vandaag in de Sunday Telegraph.

Europese leiders moeten volgens Sands een duidelijkere oplossing voor de schuldencrisis aandragen. ‘We gaan 2012 in met een erg moeilijke verwachting voor de eurozone’, aldus de topman.

Driekwart Duitsers rekent euro nog om

Parool 31.12.2011 Ongeveer drie op de vier Duitsers rekent 10 jaar na de introductie, euro’s nog regelmatig om naar Duitse marken, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek in opdracht van Bild am Sonntag.

Euro kent nauwelijks bijnamen

De Pers 31.12.2011  We hadden een duppie, piek, knaak, joetje, geeltje, meier of met wat geluk een rug. 10 jaar later hadden er een deuppie, dubbelduppie, gouwering, eurojoet, Brammetje of Hulk kunnen zijn. Maar de euro kent nauwelijks bijnamen.

Er is heel wat aan gelegen de eurozone bij elkaar te houden, legt Boonstra uit. Volgens de econoom heeft de euro ons tenslotte veel welvaart gebracht. „Tot voor 2 jaar geleden was iedereen zeer positief over de euro. De munt heeft het ook goed gedaan tijdens de kredietcrisis in 2008. Zo was Nederland in staat binnen enkele weken tegen een zeer lage rente tientallen miljarden euro’s uit de markt te halen om banken in nood te redden en het financiële stelsel overeind te houden.”

Met de gulden was dat nooit gelukt. Boonstra: „Dan had Nederland voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vreemde valuta moeten lenen met alle valutarisico’s die daaraan kleven.”

Topeconoom: eurozone komend jaar uit crisis

Telegraaf 31.12.2011 De eurozone zal de schuldencrisis komend jaar te boven komen. „In 2012 komen we er uit”, is de stellige overtuiging van topeconoom Willem Boonstra van Rabobank.

Topeconoom: Komend jaar einde aan crisis eurozone

Elsevier 31.12.2011 De eurozone zal de schuldencrisis komend jaar te boven komen. ‘In 2012 komen we er uit,’ zegt topeconoom Willem Boonstra van Rabobank. Volgens de econoom is bovendien het meest waarschijnlijke scenario dat de eurozone bij elkaar blijft.

Zie ook:

Eurozone in 2012 uit crisis

Spits 31.12.2011 Het meest waarschijnlijke scenario is dat de eurozone bij elkaar blijft, stelt Boonstra in een interview met het ANP. De econoom wijst erop dat de Europese Unie ondanks de crisis nog steeds de laagste overheidstekorten heeft vergeleken met andere machtsblokken als Japan en de Verenigde Staten.

Topeconoom: eurozone komend jaar uit crisis

De Pers 31.12.2011 De eurozone zal de schuldencrisis komend jaar te boven komen. ,,In 2012 komen we er uit”, is de stellige overtuiging van topeconoom Willem Boonstra van Rabobank.

‘Schuldencrisis binnen een jaar voorbij, euro is veilig’

AD 30.12.2011 De Europese schuldencrisis is binnen een jaar onder controle en het uiteenvallen van de euro is uitgesloten. Dat heeft de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, vandaag gezegd in een interview met zakenkrant Handelsblatt.

Euro op laagste stand sinds januari – nervositeit over Italiaanse veiling

NRC 28.12.2011 De euro is vanmiddag tot de laagste koers in elf maanden gezakt, tot onder de 1,30 dollar. Beleggers kijken nerveus vooruit naar een veiling van tienjarig Italiaans staatspapier van morgen. Lees verder›

Euro nadert het dieptepunt van dit jaar

Parool 28.12.2011 De euro bereikte vandaag bijna het dieptepunt van dit jaar. De Europese munt zakte in de middag tot 1,2917 dollar, het laagste punt sinds januari. Later herstelde de koers weer wat.

De euro viert zijn tiende verjaardag in crisis

AD 26.12.2011 Op 1 januari 2012 viert de euro zijn tiende verjaardag als ‘meest tastbare’ bewijs van de Europese eenwording. Intussen gaan 14,2 miljard bankbriefjes en 95,6 miljard muntstukken van hand tot hand onder ruim 330 miljoen Europeanen uit 17 landen, …

De Munt sloeg al ruim 4 miljard euromunten

Parool 25.12.2011 De jaarlijkse productie van ‘de Munt’ kende de afgelopen tien jaar grote verschillen, zo blijkt uit jaarcijfers. In 2001 draaide het bedrijf op volle toeren toen het in een jaar tijd ruim een miljard euromunten afleverde. In 2010 sloeg de Munt nog 41,4 miljoen euromunten. De productie van die munten begon al in 1999, toen het nog drie jaar zou duren voor de euromunt daadwerkelijk in de Europese portemonnees te vinden zou zijn.

De Munt sloeg al ruim 4 miljard euromunten

Metro 25.12.2011 Na tien jaar euro zijn in Nederland al ruim vier miljard Nederlandse euromunten in omloop gebracht. In 2002, het startjaar van de euro als fysiek betaalmiddel, begon Nederland met 2,8 miljard euromunten. Vorig jaar stond de teller van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) op 4,058 miljard euromunten.

Video: verjaardagsfilmpje voor de tienjarige euro

NRC 04.12.2011 Ondanks de schuldencrisis gaat het dagelijks leven gewoon door. Ook op de pr-afdeling van de Europese Centrale Bank. En het is misschien niet de lekkerste timing, maar omdat de eurobiljetten en munten volgende maand tien jaar in omloop zijn, moest er een verjaardagsfilmpje worden gemaakt. Lees verder›

Verder:

Euro
Zalm denkt dat de euro, die op 1 januari precies tien jaar wordt gebruikt, zal blijven, ondanks dat een bevredigende oplossing voor de crisis bij de laatste eurotop uitbleef. Hij verwacht dat de Europese leiders de komende maanden nog een aantal beslissingen zullen nemen om de stabiliteit in de eurozone te herstellen.

Voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) verwacht dat als alle eurolanden zich aan afspraken houden en leiders bereid blijven probleemlanden te helpen, de eurocrisis op te lossen is.

De oud-minister, nu leider van staatsbank ABN AMRO, verwacht wel dat 2012 een moeilijk jaar wordt.Dat Europese leiders bereid blijven probleemlanden te helpen, ziet Zalm als voorwaarde om de paniek op de financiële markten te laten wegebben. ‘Nu is het nog zeer onrustig.’

Gerrit Zalm: Er komt een oplossing voor eurocrisis

Elsevier 24.12.2011  Voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) verwacht dat als alle eurolanden zich aan afspraken houden en leiders bereid blijven probleemlanden te helpen, de eurocrisis op te lossen is. Dat zegt Zalm tegen De Telegraaf. De oud-minister, nu leider van staatsbank ABN AMRO, verwacht wel dat 2012 een moeilijk jaar wordt.

In het tv-programma bespraken ze vooral de situatie in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen de euro gestalte kreeg. Bolkestein vindt dat de zuidelijke landen als Spanje, Griekenland en Italië nooit bij de euro betrokken hadden moeten worden.

Lubbers noemde de uitlatingen van Bolkestein ‘quatsch’ en ‘uiterst onverstandig’. Volgens Lubbers was nu eenmaal besloten dat zuidelijke landen erbij hoorden, en heeft het geen zin daar nu op af te geven. De drie waren woensdagavond te gast in het tv-programma Nieuwsuur.

Maastricht
Bolkestein, Lubbers en Kok zijn politici die tijdens het Verdrag van Maastricht in 1992 (toen werd besloten tot een gemeenschappelijke munt voor Europese landen) een belangrijke rol speelden. Lubbers was premier, Kok was minister van Financiën en Bolkestein was in die tijd fractievoorzitter van de VVD. In 1998 werd hij lid van de Europese Commissie.

Lubbers en Bolkestein botsen over eurocrisisVideo

Elsevier 21.12.2011 De oud-politici Wim Kok (PvdA), Ruud Lubbers (CDA) en Frits Bolkestein (VVD) hebben woensdagavond een discussie gevoerd over de aanpak van de eurocrisis. Vooral Lubbers en Bolkestein botsten een paar keer flink.

Zie ook:

Sluitstuk
Ook beweert De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble dat de invoering van de euro goed is geweest voor Duitsland. De Europese munt heeft volgens de minister de afgelopen twaalf jaar gezorgd voor meer prijsstabiliteit dan de Duitse mark ooit heeft gedaan.

De Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) noemde het verdrag gisteren ‘het sluitstuk van de invoering van de euro’. ‘Eindelijk regelen we wat we in het begin niet hebben geregeld.’

Duitse minister van Financiën: Euroverdrag lost crisis op

Elsevier 10.12.2011 De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble is ervan overtuigd dat de afspraken die Europese landen vrijdag hebben gemaakt in Brussel, zullen leiden tot een oplossing van de eurocrisis.

Dat schrijft hij zaterdag in een opinieartikel in het Duitse tijdschrift Focus.

De zeventien eurolanden spraken vrijdag af dat zij aangescherpte begrotingsregels zullen vastleggen in een nieuw verdrag. Alle EU-lidstaten, op Groot-Brittannië na, sluiten zich daar waarschijnlijk bij aan.

Britse minister van Financiën: euro is nu beter af

NRC 10.12.2011 De eurolanden hebben hun munt tijdens de EU-top van de afgelopen twee dagen gesteund met het nieuwe verdrag, maar er moet nog altijd veel gebeuren voordat de euro weer stabiel is. Dat zei de Britse minister van Financiën George Osborne vandaag. Lees verder›

EU-plan om euro te redden kan Nederland 14 miljard kosten

VK 10.12.2011 Het nieuwe reddingsplan voor de euro kan Nederland 14 miljard euro kosten. Nederland draait op voor 7 procent van de 200 miljard euro aan bilaterale leningen die de EU-landen aan het IMF zullen verstrekken voor de vorming van een derde noodfonds voor eurolanden.

‘Permanent noodfonds kost Nederland 14 miljard euro’

Elsevier 10.12.2011 Het nieuwe reddingsplan voor de euro kost Nederland maximaal 14 miljard euro. Van de 200 miljard euro aan leningen die de EU-landen aan het IMF verstrekken, neemt Nederland 7 procent voor zijn rekening.

Het Nederlandse aandeel staat nog niet vast, omdat naast de zeventien eurolanden ook de andere tien EU-landen een bijdrage kunnen leveren. In dat geval valt het Nederlandse aandeel lager uit, meldt de Volkskrant.

Sluitstuk
Het ESM moet het tijdelijke noodfonds EFSF gaan vervangen, dat vorig jaar werd opgericht. ‘Dit is het sluitstuk van de invoering van de euro,’ zei premier Mark Rutte (VVD) er vrijdag over. ‘Eindelijk regelen we wat we in het begin niet hebben geregeld.’  Een referendum over het nieuwe verdrag acht hij onnodig.

Zie ook:

EU-top klaar: euro redden bleek belangrijker dan unanieme Unie›

NRC 09.12.2011 De EU-top in Brussel is ten einde, eerder dan vooraf verwacht werd. De belangrijkste uitkomst: de euro is de eurolanden zoveel waard dat zelfs een unanieme EU ervoor opgeofferd wordt. Groot-Brittannië raakt daardoor verder geïsoleerd.

Vier vragen over het akkoord dat de euro moe(s)t redden

NRC 09.12.2011 Zeventien eurolanden en zes andere EU-landen besloten vannacht een eigen verdrag over een strengere begrotingsdiscipline te sluiten. Groot-Brittannië en Hongarije doen niet mee. Hoe uniek is dat, en is dit akkoord nu de definitieve oplossing van de eurocrisis? Lees verder›

Ingrijpende hervormingen nodig voor redding van euro

Trouw 08.12.2011 Eurolanden moeten soevereiniteit in financieel toezicht overdragen aan Brussel om gemeenschappelijke munt levensvatbaar te maken.

De eurotop die vandaag is begonnen, is het uur U voor de eurozone. Om een financiële, economische en sociale catastrofe af te wenden moet een aantal cruciale besluiten worden genomen. Zo niet, dan gaat de run van de financiële markten op overheden door totdat de euro uiteenspat.

‘Meeste Nederlanders willen euro houden’

08.12.2011 Zeventig procent van de Nederlanders wil vasthouden aan de euro. Daarmee zijn de Nederlanders positiever dan Duitsers en Fransen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 8.900 respondenten in 10 landen, dat werd uitgevoerd door marktonderzoekbureau GfK in samenwerking met zakenkrant The Wall Street Journal. Van de Fransen wil 58 procent de euro houden, van de Duitsers 57 procent.

De onderzoeken vroegen overigens ook de mening in drie landen die nog geen euro hebben. Slechts 3,5 procent van de Britten zou willen dat hun land de euro krijgt; in Zweden is dat percentage twaalf. Van de Polen is slechts 12 procent vóór invoering van de Europese munt.

Lees ook op Z24.nl:

Rutte gokt met financiële reputatie Nederland

Griekenland viert 10 jaar euro met herdenkingsmunt

Franse minister: euro kan instorten

‘Centrale banken bereiden zich voor op einde euro’

Elsevier 08.12.2011  Verschillende centrale banken bereiden zich voor op het mogelijk uiteenvallen van de eurozone. Ierland zou zelfs onderzoek doen naar de beschikbaarheid van drukpersen.

Ierland doet dit voor het geval er nieuwe bankbiljetten moeten worden gedrukt, schrijft The Wall Street Journal donderdag.

Andere munt
Andere centrale banken, waaronder de Zwitserse, bekijken naar verluidt of ze de euro als ijkpunt voor de waarde van hun eigen valuta moeten vervangen door een andere munt.

Hoewel het slechts om een voorzichtige aanzet gaat, blijkt dat de centrale banken serieus rekening houden met het einde van de euro.

Zie ook:

Euro misschien wel gered in Marseille

Trouw 07.12.2011 Het congres van de Europese Volkspartij (EVP) vandaag en morgen in Marseille lijkt de gelegenheid om het Merkozy-akkoord over de euro te bespreken.

Voor congressen van de Europese Volkspartij, de groep die in het Europees parlement christen-democraten en leden van de centrum-rechtse partijen verenigt, is meestal weinig belangstelling. Dat is nu heel anders, door de schuldencrisis die deze week een oplossing zou moeten krijgen.

‘Wegvallen euro rampzalig voor Nederland’

06.12.2011 In de week van de waarheid over de euro staat er veel op het spel. Ook voor Nederland. Het uiteenvallen van de euro zou een economische krimp van 10 procent kunnen veroorzaken.

Dat becijfert het economisch bureau van ING, dinsdag 6 december, in een rapport over de gevolgen van het uiteenvallen van de eurozone voor Nederland.

Euro weg: Nederland krimpt 10 procent

06.12.2011 Vrijdag 9 december moeten de eurolanden op een top in Brussel met een steekhoudend plan komen om financiële markten te overtuigen dat de muntunie toekomst heeft. Gaat dat mis, dan heeft dat volgens de economen van ING ook grote gevolgen voor Nederland.

‘Doemscenario bij einde euro’

De Pers 06.12.2011 Het uiteenvallen van de eurozone zal de Nederlandse economie zeer hard raken. Dat blijkt uit een onderzoek van ING naar de gevolgen van het omvallen van de eurozone.

ING vreest dat bij het uiteenvallen van de eurozone en de herinvoering van de gulden de Nederlandse economie in 2 jaar met 10 procent kan krimpen. De werkloosheid zou oplopen tot boven de 10 procent en de huizenmarkt zal verder wegzakken.

Verlangen naar de gulden

Spits 06.12.2011 Voordat de eurocrisis begon leek het er even op dat iedereen na tien jaar wel tevreden was met de euro. Sinds de escalatie van de eurocrisis afgelopen jaar, duikt de wens naar de gulden toch aan alle kanten weer op. Als het aan grootste voorstander van de gulden Geert Wilders ligt gaan we zo snel mogelijk terug naar de vervangen muntsoort.

‘PVV-sprookjes over gulden’
De Pers 05.12.2011 Partijen die pleiten voor een terugkeer naar de gulden, vertellen sprookjes. Het is onbegrijpelijk dat de PVV de gulden terug wil, zegt CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma.

‘PVV vertelt sprookjes over de gulden’

Sybrand van Haersma Buma wil vechten voor de euro

NU 05.12.2011 AMSTERDAM – CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma vindt het onbegrijpelijk dat gedoogpartner PVV roept dat het de gulden terug wil. 

Toekomst euro wordt bekokstoofd in dagen vol topontmoetingen

VK 05.12.2011 Hoger kan de inzet voor de euro niet zijn, de komende dagen. De beslissingen die deze week worden genomen zijn cruciaal voor het voortbestaan van de munt. Dat zeggen de regeringsleiders en dat blijkt uit de vele topontmoetingen die voor komende week gepland staan.

Merkel en Sarkozy redden de euro deze week. Of niet?

VK 05.12.2011  De Duitse bondskanselier Angela Merkel vliegt naar Parijs vandaag voor een lunch met de man die ze afgelopen jaar bijna vaker zag dan haar eigen echtgenoot: de Franse president Nicolas Sarkozy. Inzet: tot een akkoord komen dat de euro moet redden. Donderdag en vrijdag, tijdens alweer een cruciale eurotop, kan dit dan worden voorgelegd aan de andere vijftien leiders van de eurolanden.

‘Grote fouten bij invoering euro’
De Pers 04.12.2011 Bij de invoering van de euro zijn grote fouten gemaakt en daarvan krijgen we nu de rekening gepresenteerd. Dat stelt minister Jan Kees de Jager (Financiën) zondagavond in het televisieprogramma KRO Brandpunt.

De Jager: Grote fouten bij invoering van euro

AD 04.12.2011 Bij de invoering van de euro zijn grote fouten gemaakt en daarvan krijgen we nu de rekening gepresenteerd. Dat stelt minister Jan Kees de Jager (Financiën) vanavond in het televisieprogramma KRO Brandpunt.

‘Grote fouten bij invoering euro’

04.12.2011 Bij de invoering van de euro zijn grote fouten gemaakt en daarvan krijgen we nu de rekening gepresenteerd. Dat stelt minister Jan Kees de Jager (Financiën) zondagavond in het televisieprogramma KRO Brandpunt.

,,De euro had anders ingevoerd moeten worden, want er zaten te grote fouten in, te grote weeffouten, daar betalen we nu de prijs voor. Dat had 15 jaar geleden anders gemoeten”, zegt hij.

De Jager: nu boeten voor gemakzuchtig invoeren van de euro

NRC 04.12.2011  Met het invoeren van de euro is gemakzuchtig gehandeld en zijn grote fouten gemaakt, en daar wordt nu de prijs voor betaald.

Dat zegt minister van Financiën Jan Kees de Jager voor de camera van KRO Brandpunt. Lees verder›

De Jager: Nu boeten voor fouten bij invoering euro

Elsevier 04.12.2011 Eurolanden betalen nu de prijs voor gemakzuchtig handelen en grote fouten die zijn gemaakt bij het invoeren van de euro. Europa had bij de invoering van de munt ‘veel strenger’ moeten zijn.

Dat zegt minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën in het KRO-programma Brandpunt dat zondagavond wordt uitgezonden, meldt persbureau Novum. Volgens De Jager had het ‘echt heel anders gemoeten’.

‘De euro is een misgeboorte. We hadden het beter niet kunnen doen,’ aldus Hoogervorst. Zover wil de minister in het programma niet gaan. Wel had de invoering van de munt op een andere manier gemoeten.

‘Het had nooit zo mogen zijn dat we het aan de blauwe ogen van een ieder hebben overgelaten om die regels die we hebben ook toe te passen,’ aldus De Jager.

Zie ook:

 

Hoogervorst heeft zoveel gelijk gekregen dat hij nu kan concluderen dat de euro een misgeboorte was.

Anders gezegd: ongeveer alles waar we nu tegenaan lopen, was destijds openbaar of had bekend kunnen zijn. In Amerika en Groot-Brittannië werden trouwens de weeffouten van de euro breed uitgemeten. En Jan Marijnissen, ere wie ere toekomt, stelde op grond van een NIPO-enquête vast dat een forse meerderheid van de bevolking de euro gewoon niet wilde. Hij bepleitte een referendum – tevergeefs.

‘De journalistiek vocht aan de zijde van politici die de euro wilden’

VK 03.12.2011 De pers stelde nauwelijks kritische vragen bij de geboorte van de euro. Martin Sommer vraagt zich af of de kwaliteitsjournalistiek haar prioriteiten wel op orde heeft.

Nederlandse topondernemers luiden noodklok over euro

NRC 02.12.2011 Het is “een voor twaalf” voor de euro en daarom moeten Europese politici snel met een “daadkrachtige aanpak” van de eurocrisis komen. Dat schrijven de bestuursvoorzitters van Shell, Philips, AkzoNobel, Unilever en DSM in een open brief die vanochtend in het Financieele Dagblad is gepubliceerd.

‘Val eurozone veel duurder dan behoud’

Parool 02.12.2011 In Europa wordt nu openlijk gespeculeerd over het uiteenvallen van de eurozone. Dit scenario is uitermate kostbaar en veel duurder dan wanneer de monetaire unie blijft bestan, becijfert ING in een rapport dat vandaag is verschenen.

Einde euro in zicht?

30.11.2011 Het kan vrijwel niemand zijn ontgaan: de slotakte van het Europese schulden drama is ingezet. Dat realiseert het bedrijfsleven zich ook maar al te goed. Steeds meer multinationals bereiden zich voor op een mogelijk einde van de euro.

Eindelijk eens reële teksten over de euro

Elsevier 28.11.2011 Kort geleden zagen ze elkaar nog: Frits Bolkestein en premier Mark Rutte (VVD). Hans Wiegel zat er ook bij en keek ernaar, vrolijke foto’s waren het resultaat.

Een minder prettig gezicht is het wankelen van de euro en de malaise in de economie. Daarom waren deze uitbundige foto’s mogelijk niet het enige resultaat van het prettige onderonsje, maar wellicht ook de uitspraken die Bolkestein dit weekend deed over de ‘onvermijdelijke opsplitsing’ van de euro. Dit onder het motto: ‘Beter laat dan nooit’, al zei hij dat er zelf niet bij – daarom doe ik het maar.

‘Nooit stap terug in VVD-principes’

26.11.2011  Op het pleidooi van oud-VVD-leider Frits Bolkestein voor splitsing van de euro, antwoordde Rutte dat Bolkestein een punt heeft als hij stelt dat er een fout is gemaakt bij de invoering van de munt. Toen is nagelaten hardere afspraken te maken over handhaving van de regels.

Bolkestein ziet neuro wel zitten

Parool 26.11.2011 VVD-coryfee Frits Bolkestein heeft weinig vertrouwen in de euro. Hij denkt dat een opsplitsing van de munt onvermijdelijk is.
‘We hebben iets geconstrueerd wat op lange termijn niet werkt,’ zegt de voormalige Eurocommissaris.

Bolkestein neigt naar ‘radicale maatregelen’. Hij pleit ervoor Griekenland uit de euro te manoeuvreren. In ruil krijgt dat land dan EU-hulp. ‘En als Italië uit de euro moet, zal ik er ook geen traan om laten,’ zegt Bolkestein, die niet gelooft dat ‘mediterrane landen’ op korte termijn kunnen veranderen..

Bolkestein noemt opsplitsing eurozone onvermijdelijk

NRC 26.11.2011 Een opsplitsing van de eurozone is onvermijdelijk. Het gebied rond Duitsland stapt op termijn over op de neuro, een aparte munteenheid voor de noordelijke eurolanden. Dat zegt VVD-prominent Frits Bolkestein vandaag in een interview in het AD.

Eerder pleitte de partij-ideoloog van de VVD, Patrick van Schie, al voor de neuro.

‘Splitsing euro onvermijdelijk’

Telegraaf 26.11.2011 Volgens de VVD-prominent is er met de euro iets geconstrueerd dat niet werkt. „De euro heeft twee geboortedefecten. Het eerste defect is dat er geen centraal punt is dat goed gedrag bij lidstaten afdwingt. Het tweede defect: de euro moet twee groepen landen bedienden die verschillende culturen hebben,” zegt hij in het AD.

‘Opsplitsing euro is onvermijdelijk’

AD 26.11.2011 VVD-prominent Frits Bolkestein heeft geen vertrouwen in de toekomst van de euro. Door de grote culturele verschillen tussen landen, vreest Bolkestein dat een opsplitsing van de munt ‘onvermijdelijk’ is. ‘We hebben iets geconstrueerd wat op de …

Bolkestein: opsplitsing euro onvermijdelijk

Metro 26.11.2011  Volgens de VVD-prominent is er met de euro iets geconstrueerd dat niet werkt. ,,De euro heeft twee geboortedefecten. Het eerste defect is dat er geen centraal punt is dat goed gedrag bij lidstaten afdwingt. Het tweede defect: de euro moet twee groepen landen bedienden die verschillende culturen hebben.”

Bolkestein: opsplitsing euro onvermijdelijk

De Pers 26.11.2011 Opsplitsing van de euro is onvermijdelijk, zegt Frits Bolkestein zaterdag in het AD. De Nederlanders, Duitsers en Finnen geloven volgens Bolkestein in discipline en regels, terwijl de mediterrane groep gelooft in politieke oplossingen voor economische problemen.

‘Opsplitsing euro onvermijdelijk’

Opsplitsing van de euro is onvermijdelijk, zegt VVD-prominent Frits Bolkestein vandaag in het AD. Volgens de oud-eurocommissaris is er met de euro iets geconstrueerd dat niet werkt. “De euro heeft twee geboortedefecten. Het eerste defect is dat er geen centraal punt is dat goed gedrag bij lidstaten afdwingt. Het tweede defect: de euro moet twee groepen landen… Lees meer >

Bolkestein: opsplitsing euro onvermijdelijk

26.11.2011 Opsplitsing van de euro is onvermijdelijk, zegt Frits Bolkestein zaterdag in het AD.

Volgens de VVD-prominent is er met de euro iets geconstrueerd dat niet werkt. ,,De euro heeft twee geboortedefecten. Het eerste defect is dat er geen centraal punt is dat goed gedrag bij lidstaten afdwingt. Het tweede defect: de euro moet twee groepen landen bedienden die verschillende culturen hebben.”

Geef het PVV-onderzoek naar de euro een kans

Trouw 22.11.2011   Het debat over de voor- en nadelen van Europese samenwerking en de euro hangt traditioneel van halve waarheden en aannames aan elkaar.

Minister Jan Kees de Jager deed daar vanaf het begin van de schuldencrisis hard aan mee. Toen de eerste problemen in Griekenland manifest werden en Nederland mee begon te doen aan steunoperaties, hield De Jager nog doodleuk vol dat Nederland aan die steun uiteindelijk zou verdienen. Griekenland moest immers een hogere rente betalen voor die steunleningen dan de rente die Nederland op de geldmarkten kwijt was.

‘De gulden moet het Europese project redden’

Trouw 20.11.2011 Geert Wilders krijgt in zijn strijd voor de terugkeer naar de gulden steun van twee hoogleraren in de economische geschiedenis. Jan Luiten van Zanden en Hein Klemann pleiten net als de PVV-leider voor herinvoering van de nationale munt.

Anders dan Wilders doen zij dit niet vanuit nationalistische motieven, maar juist vanuit de gedachte dat de oude munten het project Europa uit het slop kunnen halen. Vasthouden aan de euro kan alleen de ellende maar vergroten,” schrijft hij in de Volkskrant.

‘Waarom zo bang voor het einde van de euro?’

VK 19.11.2011 We moeten de levensduur van de euro niet zo lang mogelijk rekken, maar er met zo min mogelijk schade van af zien te komen, betoogt hoogleraar Hein Klemann.

Vier op de tien NL’ers wil gulden terug

Spits 16.11.2011 Ongeveer vier op de tien Nederlanders wil de gulden wel weer terug. Dat blijkt uit een peiling onder 6000 huishoudens waarvan marktonderzoeker GfK de resultaten woensdag heeft gepubliceerd. Toch blijft het aantal guldenfans langzaam dalen.

SGP wil kabinetsonderzoek naar splitsing euro

Elsevier 15.11.2011  De SGP wil dat minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) onderzoekt wat de gevolgen kunnen zijn van het opsplitsen van de euro in twee muntsoorten.

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat over de eurocrisis. SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf gaat De Jager vragen of hij de kansen en de risico’s van een splitsing in kaart wil brengen, meldt de NOS.

Interessant
De SGP vindt het splitsen van de euro in een munt voor het noorden van Europa (de neuro) en een voor het zuiden een ‘interessante gedachte’.

De ‘neuro’ zou ook worden onderzocht door Franse en Duitse ambtenaren, maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat er van een splitsing geen sprake is.

Zie ook:

Brits onderzoeksbureau doet gulden-onderzoek

Elsevier 14.11.2011 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research zal voor de PVV onderzoeken wat de gevolgen zijn als Nederland uit de eurozone stapt. De oprichter van het onderzoeksbureau is Tim Congdon, zelfverklaard euroscepticus. Congdon verliet het bureau overigens zes jaar geleden.

Het bureau uit Londen bestudeert de terugkeer naar de gulden. De onderzoekers kijken ook naar de mogelijkheden voor de introductie van een aparte munt voor uitsluitend de landen van Noord-Europa (de neuro) onderzoeken.

Zie ook:

Brits bureau doet onderzoek voor PVV naar gulden

AD 14.11.2011 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research zal voor de PVV onderzoeken wat de gevolgen zijn als Nederland uit de eurozone stapt. Het bureau uit Londen kijkt niet alleen naar de terugkeer naar de gulden, maar zal ook de introductie van …

Britten doen PVV’s guldenonderzoek

Spits 14.11.2011 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research zal voor de PVV uitzoeken wat precies de gevolgen zullen zijn mochten we uit de eurozone stappen. De onderzoekers zullen ook een mogelijke introductie van de ‘neuro’ onder de loep nemen.

Brits bureau onderzoekt gulden

De Pers 14.11.2011 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research zal voor de PVV onderzoeken wat de gevolgen zijn als Nederland uit de eurozone stapt. Het bureau uit Londen kijkt niet alleen naar de terugkeer naar de gulden, maar zal ook de introductie van een aparte munt voor uitsluitend de landen van Noord-Europa (de neuro) onderzoeken.

Brits bureau doet gulden-onderzoek PVV

NU 14.11.2011 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research zal voor de PVV onderzoeken wat de gevolgen zijn als Nederland uit de eurozone stapt.

Brits bureau doet onderzoek voor PVV naar gulden

Parool 14.11.2011 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research zal voor de PVV onderzoeken wat de gevolgen zijn als Nederland uit de eurozone stapt. Het bureau uit Londen kijkt niet alleen naar de terugkeer naar de gulden, maar zal ook de introductie van een aparte munt voor uitsluitend de landen van Noord-Europa (de neuro) onderzoeken.

Bureau doet gulden-onderzoek

Telegraaf 14.11.2011 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research zal voor de PVV onderzoeken wat de gevolgen zijn als Nederland uit de eurozone stapt. Het bureau uit Londen kijkt niet alleen naar de terugkeer naar de gulden, maar zal ook de introductie van een aparte munt voor uitsluitend de landen van Noord-Europa (de neuro) onderzoeken.

Debat over noordelijke euro laait op in VVD

Trouw 14.11.2011 Terwijl de VVD-fractie de rijen stevig gesloten houdt, laait de discussie over de euro en de hypotheekrenteaftrek elders in de partij op. Dit weekeinde klonk in de media de roep om een eigen euro met de sterkere noordelijke eurolanden en pleitte oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas voor een hervorming van de hypotheekrente-aftrek.

Neelie Kroes vindt speculatie over ‘neuro’ gevaarlijk

Elsevier 14.11.2011 Alleen al de speculatie over een eurozone met alleen sterke eurolanden is gevaarlijk. Een aparte munt voor de landen in Noord-Europa, de zogenoemde neuro, zou een buitengewoon negatieve impact hebben op de hele economie.

Kroes reageert op de uitspraak van Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Van Schie zegt dat de politiek serieus moet nadenken over het opzetten van de ‘neurozone’.

Eurocommissaris Kroes: discussie over de ‘neuro’ is gevaarlijk

VK 14.11.2011 Alleen al de suggestie dat er een kopgroep van sterke eurolanden kan worden ingesteld is gevaarlijk. Het zou een ‘buitengewoon negatieve impact op onze hele economie hebben’. Dat heeft Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale agenda) vandaag gezegd tegenover BNR Nieuwsradio.

Een op drie wil gulden terug

Telegraaf 13.11.2011 DEN HAAG –  Een terugkeer naar de gulden, zoals de PVV laat onderzoeken, valt bij 32 procent van de Nederlanders in goede aarde. Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Van de PVV-kiezers wil 72 procent af van de euro.

Peiling: Eenderde van Nederland wil gulden terug

Elsevier 13.11.2011 Volgens opiniepeiler Maurice de Hond wil bijna een op de drie Nederlanders terug naar de gulden. De PVV van Geert Wilders laat de haalbaarheid hiervan onderzoeken.

Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat 32 procent van de Nederlanders de gulden verkiest boven de euro. Van de PVV-kiezers wil 72 procent af van de Europese munt.

VVD-europarlementariër Hans van Baalen liet zondag weten niets te zien in een ‘ neuro’. Hij reageerde daarmee op uitlatingen van Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Van Schie vindt dat de politiek serieus moet nadenken over de invoering van deze munt.

Zie ook: Serieus onderzoek naar euro is welkom

Een op de drie Nederlanders wil gulden terug

De ’neuro’ ziet 47 procent wel zitten

AD 13.11.2011 Een terugkeer naar de gulden, zoals de PVV laat onderzoeken, valt bij 32 procent van de Nederlanders in goede aarde. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Van de PVV-kiezers wil 72 procent af van de euro.

Één op drie Nederlanders wil gulden terug

13.11.2011 Een terugkeer naar de gulden, zoals de PVV laat onderzoeken, valt bij 32 procent van de Nederlanders in goede aarde. Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Van de PVV-kiezers wil 72 procent af van de euro.

Een op de drie Nederlanders wil gulden terug

Metro 13.11.2011 Een terugkeer naar de gulden, zoals de PVV laat onderzoeken, valt bij 32 procent van de Nederlanders in goede aarde. Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Van de PVV-kiezers wil 72 procent af van de euro.

1/3 NL’ers wil gulden terug

Spits 13.11.2011 Als het aan ruim een derde van de Nederlanders ligt, kunnen we binnenkort in Nederland weer betalen met een duppie en een piek. Ruim 32 procent van de Nederlanders ziet de terugkeer naar de gulden namelijk positief in. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

Een op de drie Nederlanders wil gulden terug

Parool 13.11.2011 Een terugkeer naar de gulden, zoals de PVV laat onderzoeken, valt bij 32 procent van de Nederlanders in goede aarde. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Van de PVV-kiezers wil 72 procent af van de euro.

Derde Nederland wil gulden terug

De Pers 13.11.2011  Een terugkeer naar de gulden, zoals de PVV laat onderzoeken, valt bij 32 procent van de Nederlanders in goede aarde. Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Van de PVV-kiezers wil 72 procent af van de euro.

Tony Blair: Uiteenvallen euro is catastrofaal

AD 13.11.2011 Het uiteenvallen van de eurozone zou catastrofaal zijn. Europa moet daarom alles op alles zetten om de eenheidsmunt te beschermen. Dat heeft de voormalige Britse premier Tony Blair vandaag gezegd tegen de BBC.

Weisglas: Praten over gulden ‘gevaarlijk’

AD 13.11.2011 VVD-prominent Frans vindt het ‘gevaarlijk’ dat gedoogpartij PVV onderzoek wil laten doen naar de herinvoering van de gulden. Hij zei dat in Buitenhof. ‘Geert Wilders wordt in het buitenland gezien als onderdeel van de Nederlandse regering, ook al is zijn partij slechts gedoogpartner’, aldus Weisglas.

Praten over gulden ‘gevaarlijk’

Telegraaf 13.11.2011 VVD-prominent Frans Weisglas vindt het ‘gevaarlijk’ dat gedoogpartij PVV onderzoek wil laten doen naar de herinvoering van de gulden. Hij zei dat in Buitenhof. “Geert Wilders wordt in het buitenland gezien als onderdeel van de Nederlandse regering, ook al is zijn partij slechts gedoogpartner”, aldus Weisglas.

De onrust binnen Europa wordt volgens hem aangewakkerd als de indruk ontstaat dat er in Nederland serieus wordt nagedacht over het afschaffen van de euro. „Dat zou vergaande consequenties kunnen hebben”, zei de oud-voorzitter van de Tweede Kamer.

Weisglas: Praten over gulden ‘gevaarlijk’

Parool 13.11.2011 VVD-prominent Frans vindt het ‘gevaarlijk’ dat gedoogpartij PVV onderzoek wil laten doen naar de herinvoering van de gulden. Hij zei dat in Buitenhof. ‘Geert Wilders wordt in het buitenland gezien als onderdeel van de Nederlandse regering, ook …

Weisglas vindt praten over gulden ‘gevaarlijk’

NU 13.11.2011 VVD-prominent Frans Weisglas vindt het ‘gevaarlijk’ dat gedoogpartij PVV onderzoek wil laten doen naar de herinvoering van de gulden. Hij zei dat in Buitenhof.

Geen geloof in ‘neuro’  Video

Telegraaf 13.11.2011 VVD-Europarlementariër Hans van Baalen gelooft niet in een aparte munt voor enkel de landen in Noord-Europa: de ‘neuro’. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op Zondag. De VVD’er reageerde daarmee op VVD-prominent Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Van Baalen (VVD) gelooft niet in de ‘neuro’

AD 13.11.2011 VVD-Europarlementariër Hans van Baalen gelooft niet in een aparte munt voor enkel de landen in Noord-Europa: de ‘neuro’. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op Zondag. De VVD’er reageerde daarmee op VVD-prominent Patrick van Schie, …

VVD’er Hans Van Baalen ziet niets in de ‘neuro’

Elsevier 13.11.2011  VVD-europarlementariër Hans van Baalen gelooft niet in een aparte munt voor de landen in Noord-Europa: de ‘neuro’. Van Baalen reageert daarmee op Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD. Van Baalen laat in tv-programma Eva Jinek op Zondag weten niets te zien in de ‘neuro’.

Zie ook: Onderzoek naar euro is goed idee

Van Baalen ziet de ‘neuro’ niet zitten

NRC 13.11.2011 Partij-ideoloog van de VVD Patrick van Schie schiet uit de heup als hij zegt dat moet worden nagedacht over het einde van de euro. Dat zei VVD-Europarlementariër Hans van Baalen zondag in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag.

Van Schie zei gisteren in het AD dat moet worden nagedacht over de ‘neuro’, een alternatieve munt die alleen door Noord-Europese landen wordt gebruikt. “Van Schie mag dit zeggen”, zei Van Baalen. Maar dan moet Van Schie volgens hem wel met een onderbouwing komen, net als Geert Wilders. De PVV-leider kondigde vrijdag aan te laten onderzoeken wat het kost terug te keren naar de gulden.

Van Baalen (VVD) gelooft niet in de ‘neuro’

Parool 13.11.2011 VVD-Europarlementariër Hans van Baalen gelooft niet in een aparte munt voor enkel de landen in Noord-Europa: de ‘neuro’. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op Zondag. De VVD’er reageerde daarmee op VVD-prominent Patrick van Schie, …

VVD’er gelooft niet in ‘neuro’

Spits 13.11.2011 Hans van Baalen, Europarlementariër namens de VVD, gelooft niet in een aparte munt voor enkel Noord-Europese landen: de ‘neuro’. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op Zondag.

De VVD’er reageerde hiermee op VVD-prominent Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Van Baalen (VVD) gelooft niet in de ‘neuro’

De Pers 13.11.2011 VVD-Europarlementariër Hans van Baalen gelooft niet in een aparte munt voor enkel de landen in Noord-Europa: de ‘neuro’. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op Zondag.

Van Baalen (VVD) gelooft niet in de ‘neuro’

NU 13.11.2011 AMSTERDAM – VVD-Europarlementariër Hans van Baalen gelooft niet in een aparte munt voor enkel de landen in Noord-Europa: de ‘neuro’. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op Zondag.

Rutte: Vertrouwen in euro moet worden hersteld

Elsevier 12.11.2011 Premier Mark Rutte (VVD) heeft zaterdag in Duitsland op de ledenraad van de liberale partij FDP de geplande uitbreiding van het noodfonds…

Zie ook:

Rutte verdedigt euro-aanpak bij Duitse partij

‘Fonds is nodig om het vertrouwen in de euro te herstellen’

NU 12.11.2011 FRANKFURT – Premier Mark Rutte heeft op de ledenraad van de Duitse liberale partij FDP de geplande uitbreiding van het euroreddingsfonds verdedigd.

Rutte verdedigt euro-aanpak

Telegraaf 12.11.2011 Premier Mark Rutte heeft op de ledenraad van de Duitse liberale partij FDP de geplande uitbreiding van het euroreddingsfonds verdedigd.

„Het fonds is nodig om het vertrouwen in de euro te herstellen”, zei de liberale premier zaterdag in een toespraak. „Als we toelaten dat de zaak in elkaar stort, zijn de gevolgen voor de euro en de politieke samenwerking in Europa niet te overzien.”

VVD’er: Ruil euro in voor de neuro

AD 12.11.2011 De politiek moet serieus gaan nadenken over de introductie van de ‘neuro’, een munt met alleen landen in Noord-Europa. Dat zegt zaterdag VVD-prominent Patrick van Schie in het AD. Van Schie is directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Prominente VVD’er: Stop propagandapraatjes over euro

Elsevier 12.11.2011 Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD, vindt dat de politiek moet stoppen met ‘propagandapraatjes’ over de euro. Er moet serieus worden nagedacht over het opzetten van een ‘neurozone’, een muntunie met alleen Noord-Europese landen. Dat zegt Van Schie zaterdag in een interview met het Algemeen Dagblad.

De liberaal zegt moeite te hebben met de ‘propagandapraatjes’ over de welvaart die de euro zou hebben gebracht. Dit is volgens hem ‘nooit aangetoond en onbewijsbaar’.

Geen Fransen
Noodlijdende eurolanden als Griekenland en Italië moeten volgens de VVD’er worden gedumpt. Frankrijk zou wat hem betreft niet worden toegelaten tot de ‘neurozone’ omdat de Franse politiek invloed wil hebben op de centrale bank. 

VVD’er: Ruil euro in voor de neuro

Parool 12.11.2011 De politiek moet serieus gaan nadenken over de introductie van de ‘neuro’, een munt met alleen landen in Noord-Europa. Dat zegt zaterdag VVD-prominent Patrick van Schie in het AD. Van Schie is directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Nadenken over de ‘neuro’

Telegraaf 12.11.2011 De politiek moet serieus gaan nadenken over de introductie van de ‘neuro’, een munt met alleen landen in Noord-Europa. Dat zegt zaterdag VVD-prominent Patrick van Schie in het AD.

Van Schie is directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD. Volgens hem moet er nu een besluit over de toekomst van de munt worden genomen, omdat anders de kosten alleen maar oplopen. „We worden steeds verder het moeras in getrokken”.

VVD-prominent: Opdoeken, die euro

Spits 12.11.2011 Die ‘neuro’ klinkt helemaal zo gek nog niet, vindt VVD-prominent Patrick van Schie. Hij zegt in het AD dat de politiek serieus moet nadenken over een munt voor alleen de landen in Noord-Europa, anders lopen de kosten alleen maar op. “We worden steeds verder het moeras in getrokken.”

‘Nederland moet nadenken over de ‘neuro”

NU 12.11.2011 DEN HAAG – De politiek moet serieus gaan nadenken over de introductie van de ‘neuro’, een munt met alleen landen in Noord-Europa. Dat zegt VVD-prominent Patrick van Schie zaterdag in het AD. Van Schie is directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD

Kabinet niet enthousiast over gulden-onderzoek PVV

Spits 11.11.2011 De PVV mag van het kabinet onderzoeken wat de partij wil, maar een terugkeer naar de gulden zit er volgens premier Mark Rutte niet in. Het loslaten van de euro zou volgens hem “een slecht plan” zijn.

Politiek hoont PVV-onderzoek naar gulden weg

AD 11.11.2011 Minister De Jager van Financiën ziet niets in een onderzoek naar de terugkeer van de gulden. Dit zegt hij in een reactie op het PVV-plan om te onderzoeken wat het opgeven van de euro kost. De minister vindt het onderzoek ook onhandig, omdat het op dit moment van de eurocrisis onrust veroorzaakt.

Coalitiepartijen reageren laconiek op PVV-onderzoek naar gulden

NRC 11.11.2011 In politiek Den Haag wordt laconiek gereageerd op de aankondiging van de PVV om een onderzoek te laten doen naar de herinvoering van de gulden. De VVD wijst er in een reactie tegenover NRC Handelsblad op dat een vertrek uit de euro “heel duur” is.

VVD-Kamerlid Harbers zegt in een reactie: “Het is goed om een standpunt te onderbouwen met gedegen onderzoek, maar eerdere onderzoeken lieten zien dat een vertrek uit de euro heel duur is. En kijk ook naar Zwitserland dat uit alle macht probeert zijn economische positie binnen de eurozone te handhaven en de export op peil te houden. Ik zou niet graag Zwitserland willen zijn.” Door de dure Zwitserse frank is de export haast onbetaalbaar geworden.  Minister De Jager spreekt zich tegenover de NOS ook uit tegen een vertrek uit de euro.

Rutte: Euroscepsis bij PVV kan omslaan na onderzoek naar gulden

Trouw 11.11.2011 Premier Mark Rutte zou het ,,een logische consequentie” vinden dat de PVV het kabinetsbeleid rond de euro gaat steunen als uit haar eigen onderzoek blijkt dat een terugkeer naar de gulden enorme kosten met zich meebrengt. Hij denkt dat het PVV-onderzoek daarmee positief kan uitpakken voor de steun aan het kabinet.  

Rutte niet tegen onderzoek gulden

De Pers 11.11.2011 Premier Mark Rutte zou het ,,een logische consequentie” vinden dat de PVV het kabinetsbeleid rond de euro gaat steunen als uit haar eigen onderzoek blijkt dat een terugkeer naar de gulden enorme kosten met zich meebrengt. Hij denkt dat het PVV-onderzoek daarmee positief kan uitpakken voor de steun aan het kabinet.

Rutte: PVV-onderzoek kan positief uitpakken

Telegraaf 11.11.2011 Premier Mark Rutte zou het „een logische consequentie“ vinden dat de PVV het kabinetsbeleid rond de euro gaat steunen als uit haar eigen onderzoek blijkt dat een terugkeer naar de gulden enorme kosten met zich meebrengt. Hij denkt dat het PVV-onderzoek daarmee positief kan uitpakken voor de steun aan het kabinet.

‘PVV-onderzoek naar gulden kan ook goed uitpakken’

VK 11.11.2011 Binnenland Premier Mark Rutte ziet een herintroductie van de gulden niet zitten. Dat is slecht voor Europa. Het onderzoek daarnaar, dat de PVV heeft …

Lees ook PVV onderzoekt terugkeer gulden – 11/11/11

‘PVV-onderzoek naar gulden kan positief uitpakken’

NU 11.11.2011 DEN HAAG – Premier Mark Rutte zou het ”een logische consequentie” vinden dat de PVV het kabinetsbeleid rond de euro gaat steunen als uit haar eigen onderzoek blijkt dat een terugkeer naar de gulden enorme kosten met zich meebrengt.

Rutte: Onderzoek terugkeer gulden kan positief uitpakken

Elsevier 11.11.2011 Premier Mark Rutte (VVD) vindt het een ‘logische consequentie’ dat de PVV het kabinetsbeleid rond de euro gaat steunen als uit het onderzoek van de partij blijkt dat een terugkeer van de gulden enorme kosten meebrengt.

Volgens Rutte kan het PVV-onderzoek positief uitpakken voor de steun aan het kabinet. Wat de premier betreft staat het Geert Wilders (PVV) vrij om een onderzoek te doen, maar Rutte zou het loslaten van de euro ‘een slecht plan’ vinden.

Zie ook:

Rutte: herinvoering gulden slecht plan

NRC 11.11.2011 Premier Rutte ziet weinig heil in het opnieuw invoeren van de gulden. Hij reageert hiermee op de aankondiging dat de PVV onderzoek laat doen naar de kosten van een mogelijke herinvoering.

Wilders meldde vanochtend in De Telegraaf dat een internationaal bureau in kaart moet brengen of een vertrek uit de euro op de lange termijn economisch beter uitpakt voor Nederland. In de ogen van de PVV-leider maakt het kabinet mensen bang voor een dergelijk scenario.

Gulden-onderzoek gekraakt

Telegraaf 1.11.2011 Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet het plan van de PVV om te onderzoeken wat de kosten zijn om de gulden weer in te voeren niet zitten.

De Jager vindt PVV-onderzoek naar gulden onverstandig

Elsevier 11.11.2011 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) ziet niets in onderzoek naar de terugkeer van de gulden, zoals de PVV wil. ‘Terug naar de gulden moeten we niet doen. Dat is geen optie.’

De CDA-minister vindt het onhandig als er op dit moment van de eurocrisis onrust wordt veroorzaakt door een onderzoek. Dat heeft De Jager gezegd in reactie op het PVV-plan om te onderzoeken wat het opgeven van de euro kost.

VVD en CDA hebben er geen moeite mee als de PVV het onderzoek uitvoert. ‘Wij zijn bezig met het sterk houden van de euro. Het is prima als andere partijen onderzoek naar de gulden doen,’ zegt een CDA-woordvoerder tegen de NOS.

Zie ook:

PVV-onderzoek gulden ‘onhandig’

De Pers 11.11.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) ziet niets in een onderzoek naar de terugkeer van de gulden, zoals aangekondigd door de PVV. Dat meldt de NOS vrijdag. De fractie wil laten onderzoeken wat het kost als de euro zou worden opgeven.

PVV onderzoekt terugkeer gulden

Trouw 11.11.2011 De PVV laat onderzoeken of Nederland de euro weer beter in kan ruilen voor de gulden. PVV-leider Geert Wilders wil weten of de terugkeer naar de gulden ons op de langere duur meer oplevert dan vasthouden aan de Europese munteenheid.

PVV laat kosten van terugkeer gulden onderzoeken

Elsevier 11.11.2011 De PVV laat een internationaal bureau onderzoek doen naar de kosten van een eventuele terugkeer naar de gulden. Volgens de gedoogpartij kost het terugkeren naar de oude munt misschien minder dan het in het de euro blijven. Dat meldt De Telegraaf.

‘Natuurlijk kost het terugkeren naar de gulden geld, maar ik wil weten of een terugkeer ons op termijn niet juist geld oplevert,’ zegt PVV-leider Geert Wilders. Als het onderzoek dit bevestigt, wil Wilders een referendum over het terugkeren naar de gulden.

Zie ook:

PVV onderzoekt terugkeer gulden

Parool 11.11.2011 De PVV laat onderzoeken of Nederland de euro weer beter in kan ruilen voor de gulden. PVV-leider Geert Wilders wil weten of de terugkeer naar de gulden ons op de langere duur meer oplevert dan vasthouden aan de Europese munteenheid.

PVV laat terugkeer gulden onderzoeken

11.11.2011 De PVV laat onderzoeken of Nederland de euro weer beter in kan ruilen voor de gulden. PVV-leider Geert Wilders wil weten of de terugkeer naar de gulden ons op de langere duur meer oplevert dan vasthouden aan de Europese munteenheid.

PVV onderzoekt terugkeer gulden

De Pers 11.11.2011 De PVV laat onderzoeken of Nederland de euro weer beter in kan ruilen voor de gulden. PVV-leider Geert Wilders wil weten of de terugkeer naar de gulden ons op de langere duur meer oplevert dan vasthouden aan de Europese munteenheid.

PVV bekijkt terugkeer gulden

Telegraaf 11.11.2011 De PVV laat onderzoek doen naar een terugkeer van de gulden. De gedoogpartner neemt een gerenommeerd internationaal bureau in de arm om in kaart te brengen of een vertrek van Nederland uit de euro op langere termijn economisch beter uitpakt voor ons land.

PVV laat terugkeer gulden onderzoeken

Metro 11.11.2011 De PVV laat onderzoeken of Nederland de euro weer beter in kan ruilen voor de gulden. PVV-leider Geert Wilders wil weten of de terugkeer naar de gulden ons op de langere duur meer oplevert dan vasthouden aan de Europese munteenheid.

PVV onderzoekt herinvoering gulden

Spits 11.11.2011 De PVV is begonnen aan een onderzoek: wat als we terugkeren naar de gulden? De gedoogpartij heeft hiervoor een gerenommeerd internationaal bureau ingeschakeld. Er wordt gekeken of uit de euro stappen op de lange termijn economisch voordeliger zal blijken. Is dat zo, dan wil de PVV er een referendum over aanvragen.

PVV onderzoekt terugkeer gulden

AD 11.11.2011 De PVV laat onderzoeken of Nederland de euro weer beter in kan ruilen voor de gulden. PVV-leider Geert Wilders wil weten of de terugkeer naar de gulden ons op de langere duur meer oplevert dan vasthouden aan de Europese munteenheid.

Achtergrond;

‘Geen reden te speculeren over einde van de euro’

AD 26.11.2011 Volgens de Fin Olli Rehn, eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken, is er geen enkele reden om te speculeren over het einde van de euro. Rehn zegt wel dat de eurozone haast moet maken met de versterking van de ‘financiële …

‘Faillissement Italië betekent einde van de euro’

Elsevier 25.11.2011 Als Italië zijn schulden niet meer kan afbetalen, betekent dat ‘het einde van de euro’. Een faillissement van Italië heeft onvoorspelbare gevolgen.

Dat is de conclusie van een ontmoeting van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Nicolas Sarkozy en de Italiaanse premier Mario Monti.  

‘Frankrijk moet uit euro’

Telegraaf 20.11.2011 De extreemrechtse presidentskandidate in Frankrijk, Marine Le Pen, wil dat Frankrijk uit de euro stapt. Ook moeten er strenge grenscontroles komen en dient de immigratie naar Frankrijk verder te worden ingeperkt. 

Le Pen: Frankrijk moet stoppen met euro

Metro 20.11.2011 De extreemrechtse presidentskandidate in Frankrijk, Marine Le Pen, wil dat Frankrijk uit de euro stapt. Ook moeten er strenge grenscontroles komen en dient de immigratie naar Frankrijk verder te worden ingeperkt.

Marine Le Pen wil Frankrijk uit euro Video

De Pers 20.11.2011 Frankrijk moet uit de euro stappen en strenge grenscontroles invoeren. Dat zei Marine Le Pen, de voorzitster van de extreemrechtse partij Front National. 

Le Pen: Frankrijk moet stoppen met euro

20.11.2011 De extreemrechtse presidentskandidate in Frankrijk, Marine Le Pen, wil dat Frankrijk uit de euro stapt. Ook moeten er strenge grenscontroles komen en dient de immigratie naar Frankrijk verder te worden ingeperkt.

Dat zei Le Pen zaterdag tijdens een presentatie in Parijs, meldden Franse media.

CPB: geef Europa meer bevoegdheid

Metro 15.11.2011 CPB en PVV staan weer lijnrecht tegen over elkaar • PVV: Brits bureau onderzoekt ‘euro-exit’  We moeten de macht van Europa niet beperken, maar juist versterken. Dat bepleit het Centraal Planbureau (CPB) in het maandag uitgebrachte boek Europa in crisis.

Op dezelfde dag kwam de PVV, bepaald geen voorstander van meer Europese invloed, met de mededeling dat het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research onderzoek gaat doen naar een mogelijk vertrek van Nederland uit de eurozone.

Guldenprijzen zijn niet te voorspellen

Parool 14.11.2011 Bij een eventuele terugkeer naar de gulden is het volstrekt onduidelijk hoe duur de dagelijkse boodschappen zouden worden. Simpel omrekenen met de wisselkoers die in 2001 bij de invoering van de euro werd gebruikt, waarbij 1 euro gelijk was aan …

Het ongelijk van Hans Achterhuis

Trouw 13.11.2011 Volgens filosoof Hans Achterhuis (de Verdieping, 7 november) maakt de huidige Europese crisis zichtbaar dat het einde van het marktdenken nabij is. Politici moeten de economie weer dienstbaar maken aan de politiek. Dat is een prettige gedachte. Maar ze is gebaseerd op een naïeve opvatting omtrent de verhouding tussen politiek en economie.

Eerst de feiten. In Achterhuis’ versie van de geschiedenis van de euro zijn de politici de good guys en de economen de bad guys.

Serieus onderzoek naar euro is zeker welkom

‘Eurozone niet opsplitsen’
Duitsland zegt zich niet te richten op het verkleinen van de eurozone. Bondskanselier Angela Merkel weersprak donderdag geruchten daarover. ‘De Duitse regering heeft deze plannen zeker niet. Integendeel, al het beleid is erop gericht de eurozone in het geheel te stabiliseren en de problemen bij de wortel aan te pakken.’

Politieke eenheid krijg je niet door markt en munt

Trouw 12.11.2011  De gemeenschappelijke munt heeft het nationalisme niet ingetoomd, maar aangewakkerd. Slechts eigenbelang dwingt ons nog tot Eurosolidariteit.

De eurocrisis wordt niet zomaar veroorzaakt door kwistige overheden in Griekenland en Italië, commerciële banken die het onderste uit de kan willen halen en Europese regeringsleiders die liever dan de eurozone hun eigen politieke hachje willen redden. De huidige crisis is veel fundamenteler: het gevolg van een misplaatst geloof in de samenbindende kracht van de markt.

november 12, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 reacties

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 2

Zie ook: Geert Wilders PVV vervroegd terug uit Griekenland

En ook: Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland– deel 1

Oppositie ontevreden met excuses Rutte Video

‘Rutte is bang voor PVV’ Video

De Jager: Grieken hebben geen deal met FinlandVideo

Nieuws ‘Griekenland’ slaat in als bomVideo

Waarom steunt Nederland Griekenland? – Video

De Jager volgt Griekse ontwikkelingen nauwgezetVideo

Grieks referendum over schuldenplanVideo

Kroes: Euro kan best zonder Griekenland Video

Griekse exit of niet, het kost ons altijd geld

Elsevier 08.02.2012 Of Griekenland nu uit de muntunie vertrekt of niet, het kost de belastingbetaler altijd geld. Dat de druk wordt opgevoerd, is goed.

Een Griekse exit uit de muntunie is geen armageddon meer, zeggen minister Jan Kees de Jager en premier Mark Rutte eurocommissaris Neelie Kroes na. De boodschap drong tot in Athene door.

De Grieken hebben de keus: uit de muntunie stappen, of bloeden door de opgelegde bezuinigingen en hervormingen te slikken zoals de dappere Ieren dat doen.

Het Nederlandse gesmaal over de Grieken is hopelijk snel voorbij

Trouw 08.02.2012 Griekenland is er weer niet in geslaagd om zich aan de afspraken te houden. Opnieuw kan het land niet voldoen aan de door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank opgelegde begrotingseisen. En opnieuw ontstaat de (behoorlijk) nutteloze discussie of het land de eurozone dient te verlaten en of wij onze dure centen nog langer naar dat land moeten sturen.

SP en PVV: ‘Geweldig’, Kroes omarmt onze standpunten

VK 07.02.2012 De SP en PVV hebben met grote instemming gereageerd op uitspraken van eurocommissaris Neelie Kroes vanmorgen in de Volkskrant. In een interview zegt ze dat er geen man overboord als Griekenland de eurozone verlaat.

Wilders: Hulde voor mevrouw KroesVideo

De Pers 07.02.2012 De opmerking van Europees Commissaris Neelie Kroes dat Griekenland als het land uit de Unie treedt er geen man overboord is wordt gewaardeerd door Geert Wilders

Rutte: we kunnen vertrek Griekenland aan

AD 07.02.2012 Het is nog steeds beter dat Griekenland in de eurozone blijft, maar er zijn inmiddels zoveel maatregelen genomen dat ‘we zo’n vertrek aan zouden kunnen’.

Rutte is het eens met Kroes: Griekenland kán uit de euro

NRC 07.02.2012 Als Griekenland uit de euro zou stappen, zou de euro dit aankunnen door de maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn. Dat zei premier Rutte vanmiddag tegenover de NOS naar aanleiding van uitspraken van Eurocommissaris Kroes.

Rutte: we kunnen vertrek Griekenland aan

VK 07.02.2012  Het is nog steeds beter dat Griekenland in de eurozone blijft, maar er zijn inmiddels zoveel maatregelen genomen dat ‘we zo’n vertrek aan zouden kunnen’.

Lees ook Juncker steunt Griekenlandplan ‘Merkozy’ – 07/02/12

Lees ook De Jager: Besmettingsgevaar Grieks bankroet afgenomen – 07/02/12

De Jager: Geen Armageddon bij bankroet Griekenland

Elsevier 07.02.2012 Het besmettingsgevaar van een eventueel Grieks faillissement op andere eurolanden is de laatste anderhalf jaar afgenomen door de getroffen maatregelen. Maar als Griekenland failliet gaat, kost het Nederland nog steeds geld.  Dat heeft minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën dinsdag gezegd tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

De minister reageerde op de uitspraak van eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) die zegt dat de eurozone niet uit elkaar valt als Griekenland de eurozone verlaat.

Zie ook:

Kroes: Grieks bankroet geen ramp

Grieken blijven bij de club

De Jager: Besmettingsgevaar Grieks bankroet afgenomen

VK 07.02.2012  Het besmettingsgevaar van een eventueel Grieks faillissement op andere landen van de eurozone is in de laatste afgelopen anderhalf jaar afgenomen door de getroffen maatregelen. Maar als Griekenland bankroet gaat, zal dat Nederland nog steeds geld kosten.

De Jager beaamt uitspraken Kroes

Nu 07.02.2012 Mocht Griekenland uiteindelijk toch failliet gaan, dan zijn de gevolgen voor de rest van Europa waarschijnlijk te overzien. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) dinsdag in de Tweede Kamer. Hij reageerde daarmee op vragen van PVV-Kamerlid Teun van Dijck over een interview in de Volkskrant met eurocommissaris Neelie Kroes.

De Jager: Besmettingsgevaar Grieks bankroet afgenomen

Parool 07.02.2012 Het besmettingsgevaar van een eventueel Grieks faillissement op andere landen van de eurozone is in de laatste afgelopen anderhalf jaar afgenomen door de getroffen maatregelen. Maar als Griekenland bankroet gaat, zal dat Nederland nog steeds geld kosten.

Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën vandaag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer in reactie op uitspraken van eurocommissaris Neelie Kroes. Tegen de Volkskrant zei ze dat als Griekenland de eurozone zou verlaten, er ‘geen man overboord’ is.

Kroes: eurozone kan zonder Griekenland

NRC 07.02.2012 De euro komt niet in gevaar wanneer Griekenland gedwongen wordt de munt op te geven. Dat zegt Eurocommissaris Neelie Kroes vandaag in een interview met de Volkskrant.

Kroes: Euro stort niet in zonder Griekenland

Trouw 07.02.2012 Als Griekenland de eurozone zou verlaten, is er volgens eurocommissaris Neelie Kroes ‘geen man overboord’. Dat zegt ze in een vandaag gepubliceerd interview met de Volkskrant.

Lees ook: Grieken opgeroepen te staken – 07/02/12

Lees ook: ‘Deadline voor Griekenland is al verstreken’ – 06/02/12

Lees ook: Juncker sluit Grieks faillissement niet uit – 04/02/12

Met een verwijzing naar de Griekse protesten tegen de sociale afbraak in dat land, zei de IMF-bestuurder dat er ‘beperkingen’ zijn aan wat politiek en sociaal haalbaar is. “Ik deel de frustratie van Griekse bestuurders dat de kritiek uit het buitenland voorbij gaat aan het feit dat Griekenland veel gedaan heeft, zeer ten koste van de bevolking.” Lonen en pensioenen zijn verlaagd en tienduizenden ambtenaren zijn inmiddels hun baan kwijt.

Aan het begin van de week hadden de EU-regeringsleiders juist de Griekse premier Papademos de les gelezen omdat hij onvoldoende zijn best doet om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Dat gebeurde op de EU-top waar, aldus minister De Jager (financiën), ‘het strengste verdrag ter wereld’ voor overheidsbegrotingen werd afgesproken.

Na paar dagen al de eerste barsten in nieuwe strengheid

Trouw 04.02.2012 De landen van de eurozone hebben op hun top van afgelopen maandag besloten om de tot nu toe slap nageleefde begrotingsregels aan te scherpen. Maar juist nu beginnen – heel voorzichtig – toch twijfels te ontstaan of die regels wel zo streng toegepast moeten worden. Wordt de nieuwe flinkheid direct weer onderuit gehaald?

 
De Jager zegt ‘foei’ tegen Griekenland

Spits 03.02.2012 Wat hebben we toch een goede minister van Financiën. Hij geeft de Grieken geen enkele ruimte om nog een keer de boel te bekloppen. Nederland en een aantal andere ‘triple-A-landen’ eisen dat de Griekene uiterlijk in maart beginnen met een aantal hervormingen en bezuinigingen. Want anders…

Ja, wat anders? De Grieken kunnen dan fluiten naar een tweede steunpakket van ruim 130 miljard euro.

De Jager waarschuwt Griekenland op te schieten

Parool 03.02.2012 Nederland en een aantal andere ‘triple-A-landen’ eisen dat Griekenland uiterlijk in maart is begonnen met een aantal hervormingen en bezuinigingen, anders kan dat land niet beschikken over vorig jaar toegezegde miljarden euro’s.

Jan Kees de Jager sluit bankroet Griekenland niet uit

Elsevier 23.01.2012 Het kabinet denkt dat de kans bestaat dat Griekenland niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zei maandag voor de vergadering van ministers van Financiën van de zeventien eurolanden nadrukkelijk daar niet op aan te sturen, maar het niet uit te sluiten.

Het met schulden overladen Griekenland heeft dringend extra financiële steun nodig.

Maar Nederland wil pas met steun over de brug komen als de schuld van het land ook op langere termijn houdbaar is.

Daarnaast hamert Nederland op het afdwingbaar maken van begrotingsdiscipline om dergelijke scenario’s in de toekomst te vermijden.

Een akkoord over de afschrijving is een voorwaarde voor het IMF en de EU om Griekenland van nieuwe financiële hulp te voorzien. De kwijtschelding is bedoeld om Griekenland uitzicht te geven op een houdbare schuldenlast.

De Jager nuanceert uitspraak Wellink over Nederlandse lening Grieken

Parool 19.01.2012 Oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) bedoelde onlangs niet dat de kans groot is dat Nederland een deel van zijn lening aan Griekenland kwijt is. In interviews doelde hij volgens minister Jan Kees de Jager (Financiën) niet op de Nederlandse lening aan de Grieken.

De Jager nuanceert uitspraak Wellink

NU 19.01.2012 DEN HAAG – Oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlangs niet willen zeggen dat de kans groot is dat Nederland een deel van zijn lening aan Griekenland kwijt is.

Wilders zwaait Grieken vast uit

Telegraaf 04.01.2012 Wat Geert Wilders betreft stappen de Grieken vandaag nog uit de eurozone. De PVV-leider reageert daarmee op het Griekse dreigement dat als de onderhandelingen over een nieuwe noodlening mislukken, het land de euro misschien zal verlaten.

Debat over onderpand Finland en verder ………..

Wellink: deel Griekse leningen komt niet terug

NRC 01.01.2012 De kans dat Nederland en andere eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland niet terugzien is levensgroot. Lees verder›

Wellink: Nederland is deel lening aan Grieken kwijt

Elsevier 01.01.2012 Nout Wellink, de oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), acht de kans ‘levensgroot’ dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven.

De bijdrage van banken aan de redding van Griekenland is niet genoeg, zo stelt Wellink in een interview dat maandag verschijnt in Het Financieele Dagblad.

Zie ook:

Wellink: Nederland is deel lening Griekenland kwijt

Parool 01.01.2012 Nout Wellink, de oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), acht de kans levensgroot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. De bijdrage van banken aan de redding van Griekenland is niet genoeg. Dat stelt Wellink in een interview dat morgen verschijnt in Het Financieele Dagblad.

Wellink: Nederland is deel lening Griekenland kwijt

AD 01.01.2012 Nout Wellink, de oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), acht de kans levensgroot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. De bijdrage van banken aan de redding van Griekenland is niet genoeg.

‘Deel lening Griekenland kwijt’

De Pers 01.01.2012  Nout Wellink, de oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), acht de kans levensgroot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven.

Wellink: NL is Grieks leengeld kwijt

Spits 01.01.2012 Kennen we Nout Wellink nog? Natuurlijk! De oud-president van De Nederlandsche Bank denkt dat Nederland een groot gedeelte van de leningen aan Griekenland nooit meer terug zal zien. Dat zegt hij in een groot interview met het Financieel Dagblad, dat morgen wordt gepubliceerd.

Buitenlandse overheden hebben volgens Wellink zoveel geld gefinancierd ten bate van de Griekse schulden, dat bij een eventuele herstructurering waarschijnlijk dat geld zal worden afgeschreven.

Ronald Plasterk (PvdA) vs Teun van Dijck (PVV) over de eurocrisis

NU 02.12.2011 Nee, er is sprake van besmettelijkheid, de crisis is overgewaaid vanuit Griekenland. Als Italie nu gewoon netjes gaat doen wat het moet doen dan heb ik er vertrouwen in dat de boel op de rails kan komen. En dat is ook in het belang van Nederland.

Nout Wellink: Reële kans dat eurostelsel uiteenvalt

Elsevier 24.11.2011 Er is een reële kans dat het eurostelsel niet overeind blijft als er niet snel maatregelen worden genomen om ondermijning van het eurostelsel te stoppen. Er moet een commissie van financiële experts komen die voorstellen doet over wijzigingen in het Europese Verdag.

Dat zegt oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe editie van het interviewboek Wellink aan het woord. Wellink pleit ook voor verhoging van het noodfonds EFSF tot ‘ten minste 1.500 miljard euro’. Het noodfonds bevat momenteel 440 miljard.

Zie ook:

‘Rutte deed verkapte oproep tot Griekse bankrun’

Trouw 24.11.2011 Oud-president van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, vreest voor het voorbestaan van de euro. Dat zegt hij in een nieuw verschenen boek. Ook stelt hij dat premier Rutte en minister De Jager ‘verkapt’ hebben opgeroepen tot een Griekse bankrun.

Volgens Wellink zal de euro onderuit gaan als er niet snel ferme maatregelen worden genomen om de ‘ondermijning van het systeem tegen te gaan’, zegt hij in de geactuliseerde versie van Wellink aan het Woord van Roel Janssen.

‘Rutte en De Jager deden verkapte oproep tot bankrun’

NU 24.11.2011 Premier Mark Rutte en minister van Financiën Jan Kees de Jager hebben een verkapte oproep tot een bankrun in Griekenland gedaan door te suggereren dat het land uit de euro gezet kan worden.

Dat stelt Nout Wellink, de voormalige president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een geactualiseerde versie van een interview in boekvorm.

De eurocrisis is werkelijk een Griekse tragedie

Trouw 22.11.2011 Het Griekse schuldenprobleem en de eurocrisis zijn net klassieke tragedies, klinkt het in krantenkolommen. Filosoof Simon Critchley verbaast zich over de juistheid van die diagnose. We waren dwars en moeten daar nu voor boeten – net als Oedipus.

Griekse tragedies gaan niet enkel over domme pech: het noodlot treft de mens pas als hij een verkeerde keuze heeft gemaakt. De klassieke verhalen draaien dus wel degelijk om de vrije wil, legt de Britse filosoof uit in de filosofiehoek van de New York Times. Critchley is onder meer hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.

Ter illustratie wijst hij naar de mythische figuur Oedipus.

De Jager dreigt Grieken opnieuw met blokkade noodlening

Elsevier 22.11.2011 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) gaat vrijdag naar Berlijn voor overleg over het noodlijdende Griekenland met zijn Duitse en Finse collega’s. De Jager dreigt opnieuw de geldkraan voor de Grieken dicht te draaien.

Dat maakte de minister dinsdag duidelijk in zijn wekelijkse interview met RTLZ.

Driehoek
De drie eurolanden hebben veelvuldig contact en de ministers troffen elkaar eerder in Berlijn.

De Jager wil garanties Griekenland in ruil voor noodsteun

Elsevier 07.11.2011  De Europese ministers van Financiën nemen maandagavond tijdens de bijeenkomst van de eurogroep nog geen beslissing over de zes tranche van de noodlening voor Griekenland. Minister Jan Kees de Jager (CDA) wil dat de Grieken duidelijk maken dat ze het menen met de gemaakte afspraken.  

Zie ook:

De Jager wil garanties van Grieken

NU 07.11.2011 BRUSSEL – Griekenland moet duidelijk maken dat het land het meent met de afgesproken bezuinigingen en hervormingen in ruil voor noodsteun uit Europa.

Bos: noodfonds te klein

Telegraaf 06.11.2011 oud-minister van Financiën Wouter Bos vindt het Europese noodfonds te klein. „Het noodfonds of de leencapaciteit of hoe je het dan ook organiseert, is nu te klein.” Hij stelt dat er „heel zichtbaar een vangnet moet worden gespannen voor als Italië in de problemen komt”.

PvdA-kiezers willen dat partij tegen EU-akkoord stemt

Elsevier 06.11.2011 PvdA-stemmers willen dat hun partij tegen het EU-akkoord over de afschrijving van Griekse schulden en versterking van het noodfonds stemt. Uit een peiling blijkt dat 48 procent van de PvdA-kiezers tegen instemming is met het akkoord, slechts 25 procent is voor het akkoord.

‘IMF wist al in 2009 van dreigende financiële problemen Griekenland’  

NRC 06.11.2011 Een Nederlander die bij het Internationaal Monetair Fonds werkt waarschuwde in een rapport in 2009 al dat de situatie Griekenland uit de hand loopt. Na klachten van Griekenland werd het rapport van Rob Traa echter afgezwakt, schrijft de New York Times vandaag. Lees verder› 

Nederlander wees al in 2009 op Griekse problemen

VK 05.11.2011 Buitenland Bob Traa, een Nederlandse medewerker van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde al halverwege 2009 voor de grote financiële …

Lees ook Referendum Papandreou nu ook officieel van de baan – 04/11/11

Lees ook Brits minister van Financiën noemt Grieks vertrek ‘trauma’ – 04/11/11

Lees ook ‘Eurozone kan Griekenland niet uit euro zetten’ – 03/11/11

Geen land in Europa dat harder heeft bezuinigd dan Griekenland. Athene wist in één jaar (2010) een derde van het tekort weg te werken.

Bezuinigen? Grieken snijden veel harder dan Nederland

05.11.2011 De geldkraan open, en hopen dat de zorgen daardoor vanzelf verdwijnen, daar geloven we in Europa niet in. Dat is meer iets voor die optimistische Amerikanen. In Europa wordt gehakt en gesneden.

De noodzaak tot forse ingrepen is natuurlijk het grootst in de landen in het zuiden waar ze vaak te lang op te grote voet hebben geleefd. Doen ze daar in Zuid- Europa wel een beetje hun best?

(Bekijk het in de slideshow.)

 
Kamerleden zien in Griekse kwestie nieuwe psychologische fase aanbreken

Trouw 04.11.2011 Het taboe is eraf. Kamerleden durven hardop te speculeren over een failliet van Griekenland. En wel tijdens een Tweede Kamerdebat dat begon met het nieuws dat premier Papandreou af zou treden, waar halverwege binnensijpelde dat hij toch zou aanblijven, terwijl aan het eind van het debat op de telefoons te lezen was dat het Griekse referendum er waarschijnlijk niet zou komen.

Rutte belde met Papandreou over referendum

NU 04.11.2011 Premier Mark Rutte heeft afgelopen week zelf gebeld met de Griekse premier George Papandreou om hem te bewegen van een referendum over het steunpakket af te zien.

Rutte: referendum was bizar voornemen van Griekenland

NRC 04.11.2011  “Het Griekse plan voor een referendum was een bizar voornemen.” Dat zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Rutte heeft de afgelopen week veel getelefoneerd met zijn Europese collega’s en kenbaar gemaakt aan Papandreou dat hij er alles aan zou doen om de zesde tranche te blokkeren wanneer het referendum door zou gaan.

PvdA wil gevolgen Grieks faillissement zien

NU 03.11.2011 DEN HAAG – De PvdA wil van het kabinet weten wat de gevolgen van een Grieks faillissement voor Nederland zouden zijn.

Kamer wil uitwerking plannen reddingspakket

NU 02.11.2011 De Tweede Kamer is nog niet zo ver om al het groene licht te geven voor het reddingspakket voor de eurozone en voor Griekenland waarover de leiders van de 17 eurolanden het vorige week in Brussel eens werden.

Tweede Kamer: reddingspakket euro eerst uitwerken

Geen ‘ja’ voor europlan

Telegraaf 01.11.2011 De Tweede Kamer is nog niet zo ver om al het groene licht te geven voor het reddingspakket voor de eurozone en voor Griekenland.

Ook Rutte maakt zich zorgen over Grieks referendum

Elsevier 01.11.2011 Verschillende Europese regeringsleiders hebben dinsdag hun zorgen uitgesproken over het plan van Griekenland om een referendum te houden over het nieuwe hulppakket. Ook premier Mark Rutte (VVD) zegt dat hij zich zorgen maakt over de vertraging die door het referendum kan onstaan.

Dat schrijft Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. De premier meldt dat nog onduidelijk is of en zo ja wanneer de Grieken mogen stemmen. ‘Mocht Griekenland toch daartoe overgaan, dan zou dat bij voorkeur zo snel mogelijk moeten worden gehouden over een beperkt deel van het pakket.’

Rutte: Alles doen om referendum te voorkomen 

Trouw 01.11.2011 Premier Mark Rutte gaat er ‘alles aan doen’ om de Griekse regering af te brengen van haar plannen voor een referendum over de redding van de eurozone. Dat zei hij vanavond in de Tweede Kamer. 

Rutte: Alles doen om referendum van tafel te krijgen

Elsevier 01.11.2011  Premier Mark Rutte (VVD) belooft alles te zullen doen om de Griekse premier George Papandreou van zijn voornemen om een referendum te houden over het Europese hulppakket, af te brengen.

Dat zei de premier toe aan de Tweede Kamer, die dinsdagavond debatteerde over het Europese akkoord over de euro en het Griekse voornemen.

Rutte stipt daarbij wel aan dat hij niet kan voorkomen dat de Grieken een referendum houden. Hij denkt ook niet dat andere Europese leiders Papandreou nog van zijn plan kunnen afbrengen.

Zie ook:

Rutte: ik vraag nog geen groen licht voor EU-pakket

NRC 01.11.2011 Rutte heeft vanavond gezegd nog geen groen licht te vragen van de Kamer voor het EU-pakket voor Griekenland en de euro. De Kamer vindt het akkoord voorlopig onvoldoende. Lees verder›

Rutte: Alles doen om referendum te voorkomen

Parool 01.11.2011 Premier Mark Rutte gaat er ‘alles aan doen’ om de Griekse regering af te brengen van haar plannen voor een referendum over de redding van de eurozone. Dat zei hij vanavond in de Tweede Kamer.

PvdA noemt referendum Griekenland potentiële ‘dealbreker’

NU 01.11.2011 Een referendum in Griekenland over het Europese hulppakket is ”een potentiële dealbreker”. Dat stelt PvdA-Tweede Kamerlid Ronald Plasterk dinsdag.

Nederlanders hebben weinig vertrouwen in eurodeal

Elsevier 30.10.2011  In tegenstelling tot Europese regeringsleiders heeft de Nederlandse bevolking weinig vertrouwen in de maatregelen die deze week zijn aangekondigd om de euro en Griekenland te redden. Van de Nederlanders denkt 79 procent dat er ondanks de afspraken in de toekomst weer geld moet naar Griekenland.

Dat blijkt zondag uit een peiling van Maurice de Hond. Van de respondenten is slechts 35 procent optimistischer geworden over de toekomst van de eurozone door de gemaakte afspraken.

Zie ook:

Burger put weinig vertrouwen uit Europese top

Trouw 30.10.2011 De Nederlandse bevolking heeft weinig vertrouwen geput uit de maatregelen die Europese leiders afgelopen week hebben aangekondigd om de schuldencrisis te bestrijden en het noodlijdende Griekenland te steunen. Dat blijkt vandaag uit een peiling van Maurice de Hond.

‘Rutte zet stap in verkeerde richting’

Spits 27.10.2011 “Ook ongezonde banken kunnen dadelijk door het steunfonds worden geholpen. Henk en Ingrid gaan in dat geval dus ook Griekse of Franse banken spekken. Terwijl de Grieken nog 200 miljard hebben weggemoffeld op Zwitserse bankrekeningen.”

Kamer wil zo snel mogelijk debat over euro-akkoord

VK 27.10.2011 De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk, liefst dinsdag al, een debat over het akkoord dat op de EU-top is bereikt over de aanpak van de Europese schuldencrisis. Alle partijen schaarden zich vandaag achter Ronald Plasterk (PvdA), die het debat aanvroeg.

Premier Rutte: Hele grote stap in aanpak schuldencrisis

Elsevier 27.10.2011 Premier Mark Rutte (VVD) is tevreden over het bereikte akkoord over een allesomvattende aanpak van de Europese schuldencrisis. ‘We hebben een hele grote stap gezet op elk van de onderwerpen.’

 Dat zei de premier donderdagochtend in Brussel na afloop van de top van de 17 eurolanden en het daaraan voorafgaande overleg van alle 27 EU-lidstaten. De top duurde tot vier uur vannacht.

Schulden kwijtgescholden
‘We hebben de goede besluiten genomen,’ stelde Rutte. Zo wordt het noodfonds EFSF uitgebreid tot 1.000 miljard euro en worden de schulden van Griekenland met 100 miljard euro verlicht. Dat bedrag wordt overgenomen door de banken.

Reacties

Zie ook:

Rutte noemt akkoord een heel grote stap

NU 27.10.2011 BRUSSEL – Premier Mark Rutte heeft het bereikte akkoord over een allesomvattende aanpak van de Europese schuldencrisis bestempeld als van groot belang.

Wijs dit euroakkoord af. Het roept losbandige regeringen niet tot de orde 

NRC 27.10.2011  Een veel groter noodfonds, een forse afwaardering van Griekse schulden en herkapitalisatie van banken. De eurozone lijkt voor eventjes gered, maar zolang er geen garantie is dat zuidelijke landen echt hervormen, kan de Europese munt alsnog klappen. Lees verder›

Euro voorlopig gered met Europees akkoord

Spits 27.10.2011 Ze hebben er acht uur lang over moeten babbelen, maar de Europese leiders zijn toch tot een akkoord gekomen over de aanpak van de Europese schuldencrisis. EU-president Herman Van Rompuy sprak vanmorgen vroeg over een allesomvattend pakket maatregelen.

Een van de onderdelen is de kwijtschelding van de helft van de Griekse schulden door de bankensector. Daarmee is een bedrag van ongeveer 100 miljard euro gemoeid.

Dat zei de premier donderdagochtend in Brussel na afloop van de top van de 17 eurolanden en het daaraan voorafgaande overleg van alle 27 EU-lidstaten. De top duurde tot vier uur vannacht.

Schulden kwijtgescholden
‘We hebben de goede besluiten genomen,’ stelde Rutte. Zo wordt het noodfonds EFSF uitgebreid tot 1.000 miljard euro en worden de schulden van Griekenland met 100 miljard euro verlicht. Dat bedrag wordt overgenomen door de banken.

Reacties;

Zie ook:

Rutte noemt akkoord een heel grote stap

NU 27.10.2011 BRUSSEL – Premier Mark Rutte heeft het bereikte akkoord over een allesomvattende aanpak van de Europese schuldencrisis bestempeld als van groot belang.

‘Goed naar details reddingspakket kijken’

NU 27.10.2011 Er moet goed naar de details van het reddingspakket voor de eurozone worden gekeken, want ‘the devil is in the detail’.  Dit stelt D66-Kamerlid Wouter Koolmees donderdag in een reactie.

Europees akkoord over aanpak schuldencrisis

NU 27.10.2011 Na een marathonzitting van zo’n acht uur hebben de leiders van de eurozone een akkoord bereikt over de aanpak van de Europese schuldencrisis.

Euro voorlopig gered met Europees akkoord

Spits 27.10.2011 Ze hebben er acht uur lang over moeten babbelen, maar de Europese leiders zijn toch tot een akkoord gekomen over de aanpak van de Europese schuldencrisis. EU-president Herman Van Rompuy sprak vanmorgen vroeg over een allesomvattend pakket maatregelen.

Een van de onderdelen is de kwijtschelding van de helft van de Griekse schulden door de bankensector. Daarmee is een bedrag van ongeveer 100 miljard euro gemoeid.

Rutte: bij de Europese top gaan we knokken voor onze belangen

NRC 25.10.2011  Morgen gaat de Nederlandse delegatie “knokken” voor de belangen van “ons mooie land”. Dat zei premier Mark Rutte vanavond in de Tweede Kamer tijdens het debat over de top. In Brussel wordt morgen gesproken over een plan voor de redding van de eurozone. Volgens Rutte is het een bijeenkomst “van het allergrootste gewicht” want Europa zit “met een enorme crisis”.

De schuldencrisis in Griekenland en de rest van Zuid-Europa kan namelijk grote gevolgen hebben voor de welvaart in Nederland, zei Rutte. Maar, benadrukte hij, “Nederland behoort tot de sterkste economieën ter wereld”. Ons land moet zich volgens de premier daarom niet “in de put” laten praten, al hebben “we een grote crisis op te lossen”. Lees verder›

Nederland eist hogere bijdrage banken aan Griekenland

Elsevier 25.10.2011  Private investeerders als banken en pensioenfondsen moeten fors meer afschrijven op hun Griekse obligaties. Als het blijft bij de in juli afgesproken 21 procent, stemt Nederland niet in met een akkoord op de eurotop.

Dat heeft minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) dinsdag gezegd in de Tweede Kamer. ’21 procent is gewoon absoluut niet voldoende. Het komt zelfs niet in de buurt. Terugvallen op 21 procent, dat doen we dus gewoon niet.’

Grenzen
De Jager zei dat premier Mark Rutte (VVD) niet zal instemmen met een ‘niet werkbaar pakket’ aan maatregelen.

Zie ook:

Hoe gaat het met dat ultieme reddingsplan?

NRC 23.10.2011 Op de EU-top van vandaag zou er overeenstemming moeten komen over een ultiem reddingsplan voor de Europese schuldencrisis. Het is al een tijd duidelijk dat dat vandaag waarschijnlijk niet gaat lukken, maar hoe staat het ervoor? Lees verder›  

Rutte ergert zich aan Griekenland-probleem

Elsevier 23.10.2011  De regeringsleiders van de Europese Unie moeten zondag zowel afspraken maken voor de korte als de lange termijn. Dat zei minister-president Mark Rutte (VVD) zondag bij aankomst van de EU-top in Brussel.

‘Ik erger me er ook aan dat we dit probleem überhaupt op tafel hebben, maar we kunnen ook niet in het belang van Nederland zeggen “we laten het in de modder wegzakken”,’ aldus Rutte, die doelde op de situatie in Griekenland.

Of Nederland daarbij fors inzet op de voorstellen van het invoeren van een speciaal bevoegde eurocommissaris of deze wens bereid is te laten varen, wilde Rutte niet zeggen. ‘We moeten met strakke afdwingbare afspraken komen. Dat is in het belang van u en mij.’ Lees de weblog van Carla Joosten

Zie ook:

Hij herhaalde in de uitzending zijn mening dat Griekenland en Italië uit de muntunie moeten worden gezet.

‘Landen uit eurozone zetten geen ramp’

NU 23.10.2011  AMSTERDAM – Het is onzin dat het Europees project zou mislukken als landen uit de eurozone worden gezet. Dat zei VVD-coryfee Frits Bolkestein zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

PVV: Weer miljarden naar noodfonds, hoe gek kun je zijn?

Parool 22.10.2011 De PVV snapt er helemaal niets van dat eurolanden wederom geld willen lenen aan Griekenland, terwijl dat land volgens de partij geen serieuze poging doet om echt iets te veranderen. Dat zei PVV’er Teun van Dijck vandaag.

De Jager: Bijdrage private sector fors omhoog  

Parool 22.10.2011 Schuldencrisis De bijdrage van private partijen aan het noodpakket van Griekenland moet fors omhoog. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën …

Lees ook Ingewijde bron: ‘Ruim 100 miljard extra steun EU aan banken’ – 22/10/11

De Jager: Bijdrage private sector fors omhoog

Metro 22.10.2011 De bijdrage van private partijen aan het noodpakket van Griekenland moet fors omhoog. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën zaterdagavond na afloop van topoverleg met collega-ministers van de 17 eurolanden. Banken moeten dus een grotere afschrijving accepteren op hun investeringen in Griekse staatsobligaties.

Kabinet steunt financiële transactietaks voor banken

Elsevier 22.10.2011 Het kabinet is voorstander van een financiële transactietaks. Eerder noemde het kabinet zo’n belasting op financiële handelingen nog ‘helemaal niks’. Premier Mark Rutte (VVD) gaf zaterdag in een Kamerdebat over de EU-top aan dat hij erover gesproken heeft met de Franse president Nicolas Sarkozy.

Rutte: mogelijk meer steun nodig voor Grieken

Metro 22.10.2011 De komende dagen moet duidelijk worden of het reddingspakket van deze zomer voor Griekenland voldoende is of dat er meer noodsteun bij moet komen. Dat maakte premier Mark Rutte zaterdag duidelijk in het Kamerdebat over de eurocrisis.

‘Mogelijk meer steun voor Grieken’ Video

De Pers 22.10.2011 De komende dagen moet duidelijk worden of het reddingspakket van deze zomer voor Griekenland voldoende is of dat er meer noodsteun bij moet komen. Dat maakte premier Mark Rutte zaterdag duidelijk in het Kamerdebat over de eurocrisis.

Rutte en oppositie weer samen in redding euro

Parool 22.10.2011 Even leek het er op dat er scheuren zaten in het monsterverbond over de euro tussen het kabinet van premier Mark Rutte en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66. Maar in het eerste debat dat de Tweede Kamer sinds 1918 op zaterdag hield, …

Oppositie krijgt steun voor moties eurodebat

Rutte voor beleid afhankelijk van PvdA, GroenLinks en D66

NU 22.10.2011 DEN HAAG – De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 hebben zaterdag steun gekregen van de regeringspartijen VVD en CDA voor een drietal moties over fundamentele sociale grondrechten, over duurzame hervormingen in Europa en over het onderscheid tussen nuts- en spaaractiviteiten binnen banken.

Tweede Kamer begonnen aan debat eurotop

NU 22.10.2011 DEN HAAG – Premier Mark Rutte kan op dit moment niet heel veel zeggen over de aanpak van de Europese schuldencrisis en de Nederlandse inzet bij de EU-top.

‘Mogelijk meer steun nodig voor Grieken’

NU 22.10.2011 DEN HAAG – De komende dagen moet duidelijk worden of het reddingspakket van deze zomer voor Griekenland voldoende is of dat er meer noodsteun bij moet komen.

‘Nederlanders dragen bijna meeste bij aan noodfonds eurozone’  

NRC 21.10.2011 Nederlanders dragen op Luxemburgers na het meeste bij aan het Europese noodfonds. Het noodfonds kost Nederland per persoon bijna 2700 euro. Lees verder›

‘Nederlanders dragen per persoon meest bij aan noodfonds’

Elsevier 21.10.2011 Nederlanders dragen omgerekend per hoofd van de bevolking, na de Luxemburgers, het meest bij aan het Europese noodfonds. Per persoon kost het noodfonds Nederland nu al 2.669 euro.

‘Dromen zijn bedrog, ook in de eurozone. Europese top van zondag is nog maar een volgende stap in de zoektocht naar oplossing voor Europese schuldencrisis.’

Lees het hele Elsevier-commentaar van Carla Joosten: Geen enkel zicht op Brussels wonder zondag

Nederlanders betalen bijna meeste aan noodfonds

Parool 21.10.2011 Nederlanders dragen omgerekend per hoofd van de bevolking op Luxemburg na het meest bij aan het Europese noodfonds. Per persoon kost het noodfonds Nederland nu al 2669 euro. Alleen de Luxemburgers staan voor meer garant, namelijk 3800 euro per …

Het is hier prima spenderen
De Pers 21.10.2011  De crisis dreigt het Griekse platteland te ontwrichten. De bevolking vreest dat het wegbezuinigen van banen en voorzieningen tot massale ontvolking zal leiden. In het oog van de storm verhuisde een Nederlandse journalist naar Lesbos.

Bied uitzicht op leven na de crisis

Trouw 21.10.2011   Er zijn stevige maatregelen nodig om de eurocrisis te bedwingen. En een perspectief dat het beter wordt.  Niemand heeft er baat bij Griekenland tot de bedelstaf te veroordelen.

Behalve een herstructurering van de Griekse schulden is daarom ook een ‘Marshallplan’ gewenst dat de Grieken in staat stelt te investeren in een modernere economie.

Debat Tweede Kamer over EU-top mogelijk uitgesteld

Elsevier 21.10.2011 Het Kamerdebat over de Europese top van zondag, wordt wellicht verplaatst. Het was de bedoeling dat de Tweede Kamer zaterdag hierover … 

Zalm: Handen af van banken

ABN Amro-topman vreest neerwaartse spiraal

AD 19.10.2011 Als Europese regeringsleiders willen voorkomen dat de schuldencrisis uit de hand loopt, moeten ze banken niet aan de oplossing laten meebetalen. Dat zegt ABN Amro-topman Gerrit Zalm, oud-minister van Financiën, vandaag in het AD.

‘Verliezen voor burger’

Telegraaf 18.10.2011 Banken moeten niet worden gedwongen de kosten voor verdere afschrijvingen op Griekse staatsobligaties te dragen. Dit zei ABN Amro-topman en voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm dinsdag op BNR Nieuwsradio.

Gerrit Zalm: ‘Bankenbijdrage Griekse steun onverstandig’

Metro 18.10.2011 Als banken worden gedwongen de kosten voor verdere afschrijvingen op Griekse staatsobligaties te dragen, kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dit zei ABN Amro-topman en voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm dinsdag op BNR Nieuwsradio.

De Jager stelt eis aan verhoging Europees noodfonds

NRC 11.10.2011 Nederland kan pas akkoord gaan met een verhoging van het Europese noodfonds als de begrotingsregels strenger worden. Dat heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) gezegd in een interview in de Britse krant Financial Times.

Senaat steunt versterking noodfonds voor euro

Trouw 11.10.2011 Na de Tweede Kamer blijkt vandaag ook een meerderheid van de Eerste Kamer voor de versterking van het noodfonds voor de euro.

Komende Eurotop cruciaal

Telegraaf 11.10.2011 De komende Europese top is cruciaal voor de eurozone. De Europese landen moeten laten zien dat ze de problemen het hoofd kunnen bieden.

Het tweede reddingspakket voor Griekenland moet ook uit het EFSF komen. Het fonds krijgt met nieuwe bevoegdheden meer mogelijkheden om in een vroeg stadium in te grijpen, om zo de stabiliteit van de euro te garanderen en de kans op het overslaan van de problemen naar andere landen te verkleinen.

Kamer stemt in met versterking noodfonds euro

96 voorstanders en 44 tegenstanders

NU 06.10.2011 DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft steun gegeven aan de voor het noodfonds voor de euro.

Kamer steunt verhoging noodfonds

De Pers 06.10.2011  De Tweede Kamer heeft donderdag met 96 stemmen voor en 44 tegen ingestemd met een verhoging van de Nederlandse garanties voor het noodfonds voor de euro (EFSF). 

‘De Jager negeerde adviezen’

Telegraaf 05.10.2011 Naaste medewerkers van minister Jan Kees de Jager (Financiën) hebben hem geadviseerd af te zien van de bijdrage van banken aan het noodpakket voor Griekenland. Tijdens de top van de Europese Unie op 21 juli werd afgesproken dat banken 21 procent van de leningen aan Griekenland zouden kwijtschelden.

Kamer stemt donderdag in met noodfonds euro

NU 05.10.2011 De Tweede Kamer stemt donderdag naar verwachting in met de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese noodfonds en een verhoging van de Nederlandse garanties tot 98 miljard euro.

De Jager: Deze deal is voor Nederland niet voordeligVideo

De Pers 04.10.2011  Nederland moet in ruil voor steun aan Griekenland geen onderpand willen. De overeenkomst is te onaantrekkelijk. Dat heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager dinsdag gezegd.

De Jager: Nederland zit niet te wachten op onderpanddeal

NRC 04.10.2011 Het akkoord dat gisteravond is gesloten over het Finse onderpand in ruil voor het verstrekken van leningen aan Griekenland is onaantrekkelijk voor Nederland. Dat zei minister Jan Kees de Jager vanochtend voorafgaand aan de vergadering van de ministers van Financiën van de Europese Unie.

Red Griekenland, voor de toekomstige generaties!

Elsevier 04.10.2011 Een persconferentie na middernacht bergt al het gevaar in zich dat niet alle informatie helder over komt. Als die persconferentie ook nog wordt gegeven door de Luxemburger Jean-Claude Juncker wordt het er allemaal niet helderder op. Zeker niet als de uit te dragen boodschap ook nog bewust vaag wordt gehouden.

‘Doorbreek de macht van de Griekse elites’

VK 04.10.2011 Rens van Tilburg Verruiming van het eurogarantiefonds om Griekenland te redden heeft alleen zin als je de macht van de Griekse elites breekt.

Lees ook Hans Wijers: Met een beetje doorpakken is de eurocrisis heus wel op te lossen – 02/10/11

Lees ook Grieks kabinet akkoord met ontslag ambtenaren – 02/10/11

Teleurstelling over Grieken op EU-top

Metro 04.10.2011 Herstelcijfers van het met schulden overladen. De Griekse schuldencrisis houdt de finaciële en politieke wereld in zijn greep. Op de beurzen wereldwijd daalde de koersen en op een overleg in Brussel van alle ministers van Financiën werd naarstig naar een oplossing gezocht.

Minister Jan Kees de Jager liet bij aankomst weten teleurgesteld te zijn in wat de Grieken tot nu toe presteren. “Ik ben al een tijdje teleurgesteld in wat de Grieken presteren, maar wat dit nu precies betekend, weet ik nog niet.”

VVD sluit faillissement Griekenland niet uit

Elsevier 04.10.2011 De VVD sluit niet uit dat Griekenland failliet gaat en dat dan het verder afwaarderen van Griekse schulden nodig is.

Dat heeft VVD-fractievoorzitter Stef Blok gezegd in een interview met RTL Z.

Failliet
Volgens Blok doet Europa er alles aan om een faillissement van Griekenland te voorkomen. Maar de Grieken moeten wel hun afspraken over bezuinigingen en hervormingen nakomen.

VVD sluit afboeken Griekse schulden niet uit

Parool 04.10.2011 De VVD sluit niet uit dat Griekenland failliet gaat en dat dan het verder afwaarderen van Griekse schulden nodig is. VVD-fractievoorzitter Stef Blok liet dat vandaag merken in een interview bij RTL Z.

VVD sluit afboeken Griekse schulden niet uit

NU 04.10.2011 DEN HAAG – De VVD sluit niet uit dat Griekenland failliet gaat en dat dan het verder afwaarderen van Griekse schulden nodig is.

Lees meer over dit onderwerp;

De Jager ‘al een tijdje teleurgesteld’ in Griekenland

Elsevier 03.10.2011 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) zegt maandag dat hij ‘al een tijdje teleurgesteld’ is in Griekenland. De minister kan nog niet zeggen wat voor gevolgen de tegenvallende cijfers van het noodlijdende Griekenland hebben.

Lees het Elsevier-commentaar van Philip Willems: Grieken mogen Europa niet langer gijzelen. En de weblog van Carla Joosten: Volle crisisagenda; weinig uitzicht op oplossing

De Jager ‘al een tijdje teleurgesteld’ in Grieken

Parool 03.10.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) is ‘al een tijdje teleurgesteld’ in Griekenland. Het met schulden overladen land liet maandag formeel weten zijn begrotingsdoelstellingen voor dit jaar en volgend jaar niet te gaan halen.

Sceptici krijgen gelijk

Telegraaf 29.09.2011 De sceptici van PVV, ChristenUnie en SP die onverantwoordelijkheid werden verweten omdat ze geen vertrouwen hadden in de hulp aan Griekenland, lijken gelijk te krijgen. Dat meldt De Pers.

Sap zei dat als Wilders het werkelijk zo erg vond dat het kabinet-Rutte tientallen miljarden in een bodemloze Griekse put stort, hij het kabinet moet laten vallen. Dat hij dat niet doet, zou aantonen dat Wilders een cynische hypocriet is, meende zij. Wilders stelde daartegenover dat de steun aan Griekenland niet in het gedoogakkoord staat en hij dus niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor wat het kabinet doet met steun van de oppositie.

‘Had Wilders niet een beetje gelijk?’

VK 27.09.2011 Geert Wilders heeft er belang bij te laten zien dat de oppositie niet een echte oppositie is, maar in het Griekenland-dossier met het CDA en de VVD onder een hoedje speelt. Dat zal hem electoraal geen windeieren leggen.

De zegsman sprak over een laatste kans om de schuldencrisis op te lossen. Hij uitte de verwachting dat er ‘snel’ weer een delegatie van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) naar Griekenland gaat om de aanpak van de crisis te bespreken.

Finland staat achter Nederlands eurovoorstel

Trouw 26.09.2011  Finland steunt het Nederlandse voorstel voor een onafhankelijke eurocommissaris die begrotingsdiscipline in de eurolanden kan afdwingen. De Finse premier Jyrki Katainen maakte dat vandaag duidelijk na een gesprek met premier Mark Rutte.

‘Bankroet Griekenland denkbaar’

De Pers 26.09.2011  Een faillissement van Griekenland is niet onafwendbaar, maar ook niet ondenkbaar. Een bankroet kan hoge kosten met zich meebrengen voor Europese landen, ook voor Nederland. Deze werkelijkheid moet onder ogen worden gezien.

Kabinet wil geen referendum over steun aan Grieken

NU 22.09.2011 Het kabinet wil geen referendum over Nederlandse steun aan Griekenland. Premier Mark Rutte zei dat donderdag tegen PVV-leider Geert Wilders.

Rutte optimistisch over Griekenland en pessimistisch over toekomst sociale voorzieningen

AD 22.09.2011 Premier Mark Rutte heeft vandaag betoogd dat ingrijpen in de zorg en sociale zekerheid onvermijdelijk is. Doet het kabinet dat niet, dan zijn voorzieningen er over 10 jaar gewoonweg niet meer. Hij zei dat hij de kans heel groot achtte dat …

Rutte: Faillissement Griekenland niet erg waarschijnlijk

Elsevier 22.09.2011 Premier Mark Rutte (VVD) gaat er niet van uit dat Griekenland failliet gaat. ‘In het verleden is het nooit voorgekomen dat landen betalingsverplichtingen aan andere landen niet nakomen.’

Zie ook:

‘Nederland garant voor 100 miljard in noodfonds’

NRC 19.09.2011 Een verdubbeling van het noodfonds zou Nederland 80 tot 120 miljard euro kosten. Dat meldt RTLZ vandaag op basis van vertrouwelijke notities van het ministerie van Financiën uit mei. De cijfers zijn gedateerd, want sinds vorige week staat Nederland garant voor 100 miljard euro.

‘Grieks faillissement kost Nederland tot 120 miljard euro’

Elsevier 19.09.2011 Als Griekenland ongecontroleerd failliet gaat, kost dat Nederland naar schatting 80 tot 120 miljard euro. Dat zou blijken uit berekeningen van het ministerie van Financiën uit mei. Dit meldt RTL Z.

‘Grieks bankroet kost Nederland 80 miljard’

Spits 19.09.2011 Zou Griekenland ongecontroleerd bankroet raken, dan kost het Nederland op zijn minst 80 miljard euro. Mogelijk zouden de kosten zelfs tot 120 miljard euro oplopen, moet er voorkomen worden dat ook Ierland, Portugal en Spanje in de problemen geraken. Dat blijkt uit vertrouwelijk notities van het ministerie van Financiën.

‘Grieks failliet kost Nederland zeker 80 miljard’

NU19.09.2011 Een ongecontroleerd faillissement van Griekenland heeft grote financiële gevolgen, waarbij Nederland zeker tachtig miljard euro beschikbaar zal moeten stellen, om te voorkomen dat andere landen door een Grieks bankroet in de problemen raken. Dat meldt RTLZ maandag op basis van vertrouwelijke notities van het ministerie van Financiën.

‘Failliet Grieken kost 80 miljard’

De Pers 19.09.2011 Een ongecontroleerd faillissement van Griekenland heeft grote financiële gevolgen, waarbij Nederland zeker tachtig miljard euro beschikbaar zal moeten stellen, om te voorkomen dat andere landen door een Grieks bankroet in de problemen raken. Dat meldt RTLZ maandag op basis van vertrouwelijke notities van het ministerie van Financiën.

 

De katholieke minister Van Maarseveen was eind jaren veertig vermoedelijk een stuk realistischer met de uitspraak dat ‘een kapitein controle heeft over zijn schip, maar niet over de zeeën die hij bevaart, noch over de winden’.

De Jager wijst de koers, Wilders bepaalt beleid

Trouw 18.09.2011  Koersvast in onzekere tijden, luidt het motto waaronder minister van financiën De Jager zijn eerste Miljoenennota heeft geschreven. Dat klinkt misschien een tikje hovaardig voor een lid van een kabinet dat in een complexe internationale en politieke werkelijkheid zijn weg moet vinden.

 
Hoogduin vindt het geen goed idee om Griekenland de schulden kwijt te schelden. Hij is het dan ook niet eens met mensen die zeggen dat een faillissement van Griekenland onontkoombaar is omdat het de schulden nooit kan terugbetalen. Het terugbetalen is niet waarschijnlijk, denkt hij, maar niet ondenkbaar.

Hoogduin: ECB zit in spagaat

Telegraaf 18.09.2011 Monetair econoom Lex Hoogduin heeft in Buitenhof zijn licht laten schijnen over de Europese schuldencrisis, de rol van de Europese Centrale Bank (ECB), de banken in Europa en de politiek. Hij denkt dat de ECB in een spagaat zit.

“Als het euroland verlaat, zijn ‘nieuwe drachme’ drukt en devalueert en zijn schulden afbetaalt, is alles opgelost “: Duitse politici en Britse analysten wedijveren met elkaar om de meest onwerkelijke scenario’s en uitspraken over hoe Griekenland van het toneel kan verdwijnen – wat volgens hen een pijnlijke aftocht zal zijn, maar ook een die noodzakelijk en urgent is als de overgebleven speler, Europa, met het stuk wil doorgaan..

Grieken uit de eurozone, was het maar zo eenvoudig

Trouw 18.09.2011 Nu de Griekse crisis op een tragedie begint te lijken en een bankroet niet langer onmogelijk lijkt, gaan er steeds meer stemmen op om Griekenland, desnoods tijdelijk, uit de eurozone te zetten.

Wilders teleurgesteld over schokanalyse De Jager

NRC 17.09.2011 Geert Wilders vindt de risicoanalyse van minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over de economie teleurstellend. De PVV-leider vindt dat de drie uitgewerkte scenario’s, die De Jager gisteravond naar de Tweede Kamer stuurde, onvoldoende antwoorden geven. Dat laat Wilders zaterdag weten, meldt persbureau Novum.

Wilders:

“Wat bijvoorbeeld nog steeds ontbreekt is een vergelijking tussen decennia lang doormodderen met het spekken van Griekenland, terwijl we dat geld nooit meer terugzien, en het onmiddellijk stoppen van alle financiële hulp.”

Wilders kondigt aan tijdens de Algemene Beschouwing, die volgende week plaatsvinden, nogmaals aan het kabinet te vragen om dit te onderzoeken. De Jager zette, op verzoek van de Kamer, in de zogeheten schokanalyse uiteen dat als de problemen in de eurozone aanhouden, dit grote gevolgen kan hebben voor Nederland.

PVV teleurgesteld over scenario’s De Jager

AD 17.09.2011 Gedoogpartner PVV is teleurgesteld over de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) waarin hij de gevolgen van verschillende soorten crises doorrekent.

PVV teleurgesteld over scenario’s De Jager

Trouw 17.09.2011 Gedoogpartner PVV is teleurgesteld over de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) waarin hij de gevolgen van verschillende soorten …

PVV teleurgesteld over scenario’s De Jager

Parool 17.09.2011 Gedoogpartner PVV is teleurgesteld over de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) waarin hij de gevolgen van verschillende soorten crises doorrekent.

PVV teleurgesteld

Telegraaf 17.09.2011 Gedoogpartner PVV is teleurgesteld over de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) waarin hij de gevolgen van verschillende soorten crises doorrekent. PVV-leider Geert Wilders vindt dat de regering nog geen duidelijkheid biedt over de scenario’s die er bestaan voor het noodlijdende Griekenland.

PVV teleurgesteld over scenario’s De Jager

Trouw 17.09.2011 Gedoogpartner PVV is teleurgesteld over de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën).  PVV-leider Geert Wilders vindt dat de regering nog geen duidelijkheid biedt over de scenario’s die er bestaan voor het noodlijdende Griekenland.

Met steun van de Tweede Kamer had Wilders daar afgelopen week om gevraagd na berichten dat Financiën rekening hield met een faillissement van Griekenland.

PVV teleurgesteld over scenario’s De Jager

NU 17.09.2011 Gedoogpartner PVV is teleurgesteld over de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) waarin hij de gevolgen van verschillende soorten crises doorrekent.

PVV-leider Geert Wilders vindt dat de regering nog geen duidelijkheid biedt over de scenario’s die er bestaan voor het noodlijdende Griekenland.

D66 baalt van geheime scenario’s

Spits 17.09.2011 D66 is teleurgesteld dat de rampscenario’s die het kabinet heeft liggen over Griekenland, geheim moeten blijven. Kamerlid Wouter Koolmees zou ze willen gebruiken om de PVV te laten zien dat het voordeliger kan zijn Griekenland te steunen dan om het land te laten vallen.

D66: geheimhouding cijfers lastig

De Pers 17.09.2011 Voor de discussie is het lastig dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) de kosten voor Nederland van scenario’s rond Griekenland alleen vertrouwelijk aan de Kamer wil geven. D66-Kamerlid Wouter Koolmees had er tegenover de PVV graag mee aangetoond dat het voordeliger kan zijn Griekenland te steunen dan te laten vallen.

De simulaties van crises die De Jager vrijdag publiceerde, zijn niet precies waar de Kamer deze week om vroeg, zegt Koolmees. De Kamer wilde op een rijtje hebben welke scenario’s er zijn voor het noodlijdende Griekenland. Aanleiding waren berichten dat faillissement van dit land een van de opties zou zijn.

‘Geheimhouding cijfers lastig voor discussie’

NU 17.09.2011 DEN HAAG – Voor de discussie is het lastig dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) de kosten voor Nederland van scenario’s rond Griekenland alleen vertrouwelijk aan de Kamer wil geven.

D66: geheimhouding cijfers lastig

17.09.2011 Voor de discussie is het lastig dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) de kosten voor Nederland van scenario’s rond Griekenland alleen vertrouwelijk aan de Kamer wil geven. D66-Kamerlid Wouter Koolmees had er tegenover de PVV graag mee aangetoond dat het voordeliger kan zijn Griekenland te steunen dan te laten vallen.

De simulaties van crises die De Jager vrijdag publiceerde, zijn niet precies waar de Kamer deze week om vroeg, zegt Koolmees. De Kamer wilde op een rijtje hebben welke scenario’s er zijn voor Griekenland.

‘Cijfers lastig geheim te houden’

Telegraaf 17.09.2011 Voor de discussie is het lastig dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) de kosten voor Nederland van scenario’s rond Griekenland alleen vertrouwelijk aan de Kamer wil geven. D66-Kamerlid Wouter Koolmees had er tegenover de PVV graag mee aangetoond dat het voordeliger kan zijn Griekenland te steunen dan te laten vallen.

De Jager schetst scenario’s

Telegraaf 17.09.2011  Afgelopen woensdag had PVV-leider Geert Wilders het kabinet gevraagd om op een rijtje te zetten welke scenario’s worden voorbereid voor het noodlijdende Griekenland, en wat de opties kosten.

Een aanhoudende Europese schuldencrisis zou ertoe kunnen leiden dat in Nederland aandelenkoersen met 40 procent dalen en huizenprijzen met 20 procent. Het aantal woningtransacties kan dalen met 40 procent.

De Jager geeft Kamer simulaties crises

NU 17.09.2011 DEN HAAG – Afgelopen woensdag had PVV-leider Geert Wilders het kabinet gevraagd om op een rijtje te zetten welke scenario’s worden voorbereid voor het noodlijdende Griekenland, en wat de opties kosten. Een aanhoudende Europese schuldencrisis zou ertoe kunnen leiden dat in Nederland aandelenkoersen met 40 procent dalen en huizenprijzen met 20 procent. 

Kabinet presenteert vrijdagavond Griekenlandscenario’s

NU 16.09.2011 Het kabinet stuurt vrijdagavond laat de beloofde brief over de scenario’s om de Griekse crisis aan te pakken naar de Kamer. 

Espresso met Jan Kees de Jager

NRC 16.09.2011 Ernest van der Kwast Griekenland dreigt failliet te gaan. Maar minister van Financiën Jan Kees de Jager gelooft er niet in. Hij heeft alle vertrouwen in premier Papandeou. lees column› 

Griekenland: Gekke Geert blijkt zo gek nog niet

Elsevier 15.09.2011 De ban is gebroken. Nog maar een week geleden wist de meerderheid in Den Haag heel zeker dat Griekenland moest worden gered om Europa op de been te houden. Eindelijk wil de Tweede Kamer weten of Europa en ook Nederland niet beter af is met een failliet Griekenland.

Wat te doen met probleemland Griekenland? Op de been houden, zo luidde meer dan anderhalf jaar lang de heersende opvatting binnen de Nederlandse politiek.

Daarmee volgden het kabinet-Rutte en een Kamermeerderheid de lijn van de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ieder land, ook het relatief kleine, corrupte en hardleerse Griekenland werd naar analogie van de omvallende banken van drie jaar geleden impliciet tot ‘systeemland’ verklaard.

Armoede
Ieder probleemland, ook Griekenland, moest voor rekening en risico van de andere eurolanden op de been worden gehouden, vonden Sarkozy en Merkel en premier Mark Rutte (VVD) – en minister Jan Kees de Jager (CDA) zeiden het hen na.

Maar zie nu! Gisteren nam een voltallige Tweede Kamer een motie aan waarin van het kabinet wordt geëist alle scenario’s – inclusief een Griekse failliet – te openbaren. De motie werd ingediend door Geert Wilders, die door de regeringspartijen plus PvdA, D66 en GroenLinks tot dusverre werd afgeschilderd als een gevaarlijke, anti-Europese exoot, omdat hij geen cent naar Griekenland wilde laten gaan en het land liever buiten de eurozone zag. Wilders krijgt van zijn tegenstanders nog net geen gelijk, maar een gevaarlijke gek blijkt hij bepaald niet meer te zijn.

Goed nieuws: Griekenland failliet

Spits 15.09.2011 Griekenland gaat failliet. Daar zou ons ministerie van financiën van uitgaan. Hoogleraren Sweder van Wijnbergen en Harald Benink vinden dat geen slecht nieuws. Integendeel. „Het laat zien dat er eindelijk actie wordt genomen.”  Lees meer >

‘Bord voor de kop’ in Griekenland

Metro 15.09.2011 “Men is hier juist wat optimistischer. Ze menen dat de Europese Unie Griekenland wel zal redden”, antwoordt de Nederlandse Clementine Paris op de vraag of het nieuws van een mogelijk faillissement in Griekenland als een bom is ingeslagen. “Het woord is hier nog niet echt gevallen.

Of er voor de Grieken iets zal veranderen bij een faillissement? Ik denk dat het resultaat voor de gemiddelde Griek hetzelfde is. Ze hebben het nu al moeilijk, ook als de euro weer de drachme wordt.”

De Jager: crisis kost ons geld, linksom of rechtsom

NRC 15.09.2011 Minister De Jager van Financiën rekent erop dat Griekenland de leningen met rente aan ons land terugbetaalt. ”Daar ga ik absoluut van uit”, zei De Jager vanochtend op Radio 1.

“Griekenland is nu aan zet om alle maatregelen die zijn afgesproken daadwerkelijk te implementeren.”

Griekenland gaat écht terugbetalen

Spits 19.09.2011 Griekenland gaat de leningen die het van zijn Europese bondgenoten heeft ontvangen, echt (écht) terugbetalen. Dat stelde minister Jan Kees de Jager van Financiën vanochtend op Radio 1. “Daar ga ik absoluut van uit.”

De Jager verwacht dat Athene terugbetaalt

Metro 16.09.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) gaat er nog altijd vanuit dat Griekenland de leningen met rente aan ons land terugbetaalt. ,,Daar ga ik absoluut van uit’’, stelde De Jager donderdagochtend op Radio 1.

De Jager verwacht dat Athene terugbetaalt

NU 15.09.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) gaat er nog altijd vanuit dat Griekenland de leningen met rente aan ons land terugbetaalt. ”Daar ga ik absoluut van uit”, stelde De Jager donderdagochtend op Radio 1.    

De Jager: Nederland rekent niet op faillissement Griekenland

NRC 14.09.2011 Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) ontkent dat Nederland rekent op het faillissement van Griekenland. “Alle activiteiten zijn gericht op het redden van Griekenland”, zei hij vanavond in een debat met de Tweede Kamer. Dat meldt persbureau Novum.

Verschillende Kamerleden hadden De Jager om opheldering gevraagd naar aanleiding van berichten dat het ministerie van Financiën Griekenland zou hebben opgegeven.

‘Geen voorkeurscenario Griekenland’

NU 14.09.2011 DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager (Financiën) benadrukt dat er wordt gekeken naar meerdere scenario’s voor de toekomst van het noodlijdende Griekenland, maar dat er geen voorkeur is. ”Wij hebben geen land opgegeven.

Waar wij op aansturen is de uitvoering van het pakket dat op 21 juli in Europa is afgesproken.” De Jager wees er wel op dat Griekenland zich aan zijn afspraken dient te houden bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Lees meer over dit onderwerp:

Twijfels in Kamer over verhogen noodfonds

AD 14.09.2011 In de Tweede Kamer leven nog veel vragen over de uitbreiding van het noodfonds voor de euro. Een verhoging moet de tweede steunoperatie voor Griekenland mogelijk maken.

Tijdens een debat over de eurocrisis legde oppositiepartij PvdA vandaag een aantal voorwaarden op tafel waaraan voldaan moet worden voordat de partij akkoord gaat. Ook regeringspartij VVD heeft nog vragen en wil extra tijd. Met name het veto dat het Duitse parlement eist bij nieuwe acties van het fonds, doet de Kamerleden twijfelen. PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk vreest dat het fonds ‘vleugellam’ wordt.

Twijfels in Kamer over verhogen noodfonds

NU 14.09.2011 DEN HAAG – In de Tweede Kamer leven nog veel vragen over de uitbreiding van het noodfonds voor de euro. Een verhoging moet de tweede steunoperatie voor Griekenland mogelijk maken.

Tijdens een debat over de eurocrisis legde oppositiepartij PvdA woensdag een aantal voorwaarden op tafel waaraan voldaan moet worden voordat de partij akkoord gaat. Ook regeringspartij VVD heeft nog vragen en wil extra tijd.

Lees meer over dit onderwerp:

Wilders wil referendum over steun eurozone

Elsevier 14.09.2011 De Tweede Kamer wil een brief van de regering over de mogelijke scenario’s voor het noodlijdende Griekenland.

Een verzoek hiertoe van PVV-leider Geert Wilders werd woensdag door de hele Kamer gesteund.

Referendum
Het gecontroleerd failliet laten gaan van Griekenland is een van de opties. Maar het ministerie van Financiën sprak dinsdag berichten tegen dat Griekenland al is opgegeven.

RTL Nieuws meldde dinsdag dat het ministerie er vanuit gaat dat het land bankroet gaat, maar dat er niet op wordt aangestuurd.

Kamerbrede steun voor Griekenland-verzoek Wilders

VK 14.09.2011 In die brief wil de Kamer graag voorgerekend zien wat de mogelijke scenario’s zijn en wat deze gaan kosten. Wilders hamerde erop dat hij ook de voor- en nadelen wil lezen van het opsplitsen van de euro in verschillende muntunies, of wat er gebeurt als de verschillende landen weer terug gaan naar hun oude munt.
Alle partijen verbonden steun aan zijn verzoek, ook D66-Kamerlid Alexander Pechtold.

Lees ook Afwaardering? De Griekse papieren van Franse banken, dát is het probleem – 14/09/11

Lees ook Sarkozy wil Grieken koste wat kost redden – 14/09/11

Kamerbrede steun voor Griekenland-verzoek Wilders

Parool 14.09.2011 PVV-leider Geert Wilders heeft vandaag Kamerbrede steun gekregen voor zijn verzoek voor een brief van het kabinet over de verschillende noodscenario’s voor de toekomst van Griekenland.

Kamer wil brief met scenario’s

Telegraaf 14.09.2011 De Tweede Kamer wil een brief van de regering waarin op een rijtje wordt gezet welke scenario’s zij voorbereidt voor het noodlijdende Griekenland. Een verzoek hiertoe van PVV-voorman Geert Wilders werd woensdag door de hele Kamer gesteund.

Kamer wil van De Jager Griekse scenario’s op een rij

NRC 14.09.2011 De Tweede Kamer wil dat minister De Jager (Financiën, CDA) voor het einde van de week in een brief de Griekse scenario’s op een rij zet. In de brief moet ook komen te staan wat er gebeurt als Griekenland failliet gaat en hoe dat financieel zou uitpakken voor Nederland. Dat meldt de NOS.

Gisteravond maakte RTL Nieuws bekend dat Griekenland niet meer aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen en een faillissement onafwendbaar is.

Kamer wil Griekenlandscenario’s

De Pers 14.09.2011 De Tweede Kamer wil een brief van de regering waarin op een rijtje wordt gezet welke scenario’s zij voorbereidt voor het noodlijdende Griekenland.

Kamer wil brief met ‘Griekenlandscenario’s’

NU 14.09.2011 DEN HAAG – De Tweede Kamer wil een brief van de regering waarin op een rijtje wordt gezet welke scenario’s zij voorbereidt voor het noodlijdende Griekenland. Een verzoek hiertoe van PVV-voorman Geert Wilders werd woensdag door de hele Kamer gesteund.

Lees meer over dit onderwerp:

Wilders: Plan voor Grieks failliet

POWNET 14.09.2011 Het kabinet moet zo snel mogelijk een noodplan voor de val van Griekenland op tafel leggen. PVV-leider Geert Wilders vraagt zich af wat het plan B van het kabinet is en wil weten wat een Grieks faillissement voor ons betekent.

Wilders eist noodplan Grieks failliet

NUJIJ 14.09.2011 Geert Wilders eist dat het kabinet een noodplan opstelt voor het geval Griekenland failliet gaat. De PVV-voorman vreest dat Nederland door…

Wilders eist plan voor Grieks failliet

Telegraaf 14.09.2011 Het kabinet moet zo snel mogelijk een noodplan voor de val van Griekenland op tafel leggen. Dat eist PVV-leider Wilders, die precies wil weten wat een Grieks faillissement voor ons land betekent. „Het is helder dat Griekenland op omvallen staat. Wat is plan B van het kabinet?” vraagt de gedoogpartner zich af in De Telegraaf.

Financiën pessimistisch over Griekenland

Spits 14.09.2011 Minister van Financiën Jan Kees de Jager wilde eerder op de dag bevestigen noch ontkennen dat er voorbereidingen worden getroffen voor een aanstaand Grieks faillissement. Een woordvoerder van het ministerie dat er ook wordt gekeken naar de optie van een Grieks faillissement, maar dat dat niet iets is waarop wordt gehoopt.

Kamer eist opheldering over mogelijk Grieks bankroet

Elsevier 14.09.2011 De oppositiepartijen GroenLinks en D66 willen zo snel mogelijk opheldering van het kabinet over de berichten dat een Grieks faillissement onafwendbaar is. PVV-leider Geert Wilders eist een noodplan van minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën.

GroenLinks en D66 willen opheldering van De Jager. GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi meldt dat zijn partij een debat wil in de Tweede Kamer.

Zie ook:

D66-kiezer steeds positiever over kabinet, PVV’ers niet

Elsevier 14.09.2011 Terwijl de steun van D66-kiezers voor het kabinet groeit, zakt de steun bij PVV-kiezers weg. Bij beide groepen kiezers is het kabinet nu bijna even (im-)populair. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de koers die het kabinet tot nu toe volgt bij het steunen van eurolanden als Griekenland.

Het ligt voor de hand om de verschuivingen in waardering voor het kabinet in verband te brengen met de koers van het kabinet bij het ondersteunen van landen als Griekenland. In mei van dit jaar stak de eurocrisis opnieuw de kop op.

D66 is een grote voorstander van steun voor probleemlanden als Griekenland en voor het overdragen van bevoegdheden aan Europa. De PVV is daar juist fel tegen gekant. Het D66-kamerlid Wouter Koolmees zei van het euro-beleid van CDA-minister Jan Kees de Jager (Financiën) eerder deze zomer dat de minister ‘praat als een PVV’er, maar handelt als een D66’er’.

Zie ook:

Nederland regelt alles netjes met Griekenland

NUJIJ 14.09.2011 Min. De Jager regelt alles netjes, gezamenlijk met Duitsland! Alles moet netjes anders vallen wij gezamenlijk met hun. Nu gaat onze Min. netjes alles regelen alleen zal hij zeker iets weglaten.

‘Nederland gaat uit van gecontroleerd faillissement Griekenland’

NRC 13.09.2011 Griekenland kan niet meer aan zijn schuldverplichtingen voldoen en een faillissement is onafwendbaar. RTL Nieuws meldt vanavond dat het Nederlandse ministerie van Financiën er zo over denkt.

Een gecontroleerd faillissement, ‘in quarantaine’, is daarom nu de beste optie en zou paniek zoveel mogelijk voorkomen, zo zou het ministerie bepleiten. Het gevaar bestaat dat de problemen anders overslaan op andere zwakke eurolanden als Italië en Spanje.

Minister de Jager (Financiën) sprak zich er eerder vandaag tegenover RTL Nieuws niet openlijk over uit, maar zei wel dat met alle scenario’s rekening moet worden gehouden.

Rabobank-bestuurslid Bert Bruggink liet zich eerder vandaag uit over de kwestie tegenover het FD. Lees verder›

‘Faillisement Griekenland onafwendbaar’  Video

13.09.2011 Volgens bronnen is het ministerie van Financiën er van overtuigd dat Griekenland niet meer te redden valt.

Ministerie van Financiën: Griekenland niet meer te redden

Elsevier 13.09.2011 Het faillissement van Griekenland is onafwendbaar. De vraag is niet langer óf, maar wanneer en op welke manier het Zuid-Europese land failliet gaat.

Daar gaat het Nederlandse ministerie van Financiën volgens RTL Nieuws vanuit. RTL baseert zich op anonieme bronnen binnen het ministerie.

Zie ook:

‘Voorbereidingen op alle scenario’s Griekenland’

Parool 13.09.2011 Het ministerie van Financiën bereidt zich voor op ‘alle waarschijnlijke en onwaarschijnlijke scenario’s’ voor de toekomst van het noodlijdende Griekenland. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) zei dat vandaag in zijn wekelijkse …

De Jager: voorbereiden op alle scenario’s

Metro 13.09.2011 Het ministerie van Financiën bereidt zich voor op ,,alle waarschijnlijke en onwaarschijnlijke scenario’s” voor de toekomst van het noodlijdende Griekenland. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) zei dat dinsdag in zijn wekelijkse gesprek bij RTLZ.

Topman Rabobank: Griekenland gaat failliet

’De vraag is alleen nog wanneer’

AD 13.09.2011 Griekenland gaat failliet, de vraag is alleen nog wanneer. Dat zei financieel directeur Bert Bruggink van Rabobank vandaag in een vraaggesprek.

Topman Rabobank: Griekenland gaat failliet

Parool 13.09.2011 Griekenland gaat failliet, de vraag is alleen nog wanneer. Dat zei financieel directeur Bert Bruggink van Rabobank vandaag in een vraaggesprek.

Bruggink zei dat in Het Financieele Dagblad naar aanleiding van de sterke koersdalingen van bankaandelen gisteren. Beleggers maken zich steeds meer zorgen dat Griekenland in gebreke zal blijven bij het aflossen van zijn schulden. Ook zijn er zorgen dat kredietbeoordelaar Moody’s de kredietwaardigheid van de grote Franse banken verlaagt.

‘Griekenland gaat ons hoe dan ook geld kosten’

VK 12.09.2011  Erkenning van de noodzaak van Griekse schuldverlichting is nodig om de eurocrisis op te lossen. Het enthousiasme dat premier Rutte en minister De Jager van Financiën afgelopen week ten deel viel voor hun voorstel een Europese supercommissaris voor de euro te noemen, is zwaar overdreven. Alsof hier het ei van Columbus was bedacht, zo warm reageerde politiek Den Haag. 

Lees ook Martin Sommer: ‘Europa was een machine die geen nee kon zeggen’ – 10/09/11

Lees ook Wat gebeurt er als de eurozone uiteen valt? Doemscenario’s genoeg – 09/09/11

Topeconoom: Bankroet Griekenland beste voor Nederland

Elsevier 12.09.2011 Bankroet voor Griekenland is de goedkoopste oplossing voor landen als Nederland en Duitsland. Dat zegt een van de meest vooraanstaande Duitse economen, Hans-Werner Sinn. Volgens hem is Griekenland niet langer te handhaven in de eurozone.

‘De reddingspakketten lopen uit de pas met wat gezonde landen kunnen dragen op hun eigen begrotingen,’ vindt Sinn, directeur van de Duitse economische instituten CES en IFO.

Zie ook:

Vanwege de aanhoudende economische problemen in Griekenland ontstond deze week in de Nederlandse politiek de discussie of het land uit de euro gezet moet worden. Premier Rutte en minister De Jager schreven afgelopen week in The Financial Times dat zij deze “ultieme” stap niet uitsluiten. De EU reageerde donderdag door te zeggen dat deelname aan de eurozone “onherroepelijk” is.

‘Griekse economie krimpt dit jaar veel harder dan verwacht’

NRC 10.09.2011 De Griekse economie krimpt dit jaar meer dan 5 procent in plaats van de eerder voorspelde 3,8 procent. Dat zei de Griekse minister van Financiën vanochtend in een toespraak voor zakenlieden.

In mei werd voorspelde de trojka van EU, IMF en ECB, die de afspraken over de EU-noodhulp aan Griekenland controleert, dat de Griekse economie dit jaar 3,8 procent zou krimpen. De ernst van de recessie in Griekenland overschrijdt echter “alle verwachtingen”, aldus minister Evangelos Venizelos vanochtend. Hij zei er niet bij of hij extra bezuinigingen nu noodzakelijk acht.

”Ik geloof dat alleen Geert Wilders dacht dat het nu voor Griekenland gold”, aldus Rutte. PVV-leider Wilders eiste eerder dat Griekenland uit de eurozone zou worden gezet.

De Jager verwacht geen gedwongen exit euro

NU 09.09.2011 DEN HAAG – Een gedwongen vertrek van landen uit de eurozone is voor Nederland ”de ultieme consequentie” als zij zich ondanks herhaalde waarschuwingen en boetes niet aan de begrotingsafspraken houden.

Rutte benadrukt: uitzettingsplan geldt niet voor Griekenland

VK 09.09.2011  De kabinetsplannen om in het uiterste geval een lidstaat uit de eurozone te kunnen zetten, geldt niet voor de landen die nu de hulp van andere Europese staten nodig hebben, zoals bijvoorbeeld Griekenland. Dat heeft minister-president Mark Rutte vandaag tijdens zijn wekelijkse persconferentie gezegd.

  Wat zijn de gevolgen voor Griekenland als het de euro verlaat? – 09/09/11

  Wat Rutte ook roept: De eurozone uit kan helemaal niet – 09/09/11

  Wat gebeurt er als de eurozone uiteen valt? Doemscenario’s genoeg – 09/09/11

  Rutte dreigt als eerste met verbanning uit eurozone – 09/09/11

Waarom komt Rutte met de ‘nucleaire optie’?

VK 09.09.2011 Het voorstel van het kabinet-Rutte dat tegenwerkende eurolanden uit de eurozone kunnen worden gezet, is bij voorbaat al kansloos. Het is volgens de huidige verdragen niet alleen onmogelijk, het is ook een suggestie die door de zuidelijke lidstaten met weinig enthousiasme zal worden ontvangen. Om het eufemistisch uit te drukken. Waarom komt Rutte dan toch met dit plan? Dat is zowel voor binnenlands als buitenlands gebruik.

Wat Rutte ook roept: De eurozone uit kan helemaal niet

VK 09.09.2011  ‘You can check out any time but you never can leave’. Deze zin uit de song Hotel California “de nummer één van de huidige Top-2000” geldt voor eurolanden.Landen kunnen niet uit de eurozone worden gezet, wat premier Rutte of de Duitse minister van Financiën Schauble ook roepen. Landen kunnen alleen zelf besluiten de eurozone te verlaten. En zelfs dat zal uitermate ingewikkeld zijn zowel  juridisch, financieel-technisch en bestuurlijk.

Rutte dreigt als eerste met verbanning uit eurozone

VK 09.09.2011   Premier Rutte is de eerste regeringsleider die voorstelt eurolanden uit de eurozone te zetten als zij bij herhaling hun begroting laten ontsporen. Tot nog toe was het taboe voor premiers zich hierover uit te spreken. Zij vreesden dat het dreigement tot het uiteenrafelen van de eurozone zou leiden.

Wilders daagt MP uit: Grieken wegjorissen

Spits 09.09.2011 PVV-leider Geert Wilders roept minister-president Mark Rutte op ervoor te zorgen dat Griekenland snel uit de eurozone verdwijnt. Wilders reageert daarmee op de suggestie van Rutte dat landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, uit de eurozone moeten vertrekken.

Wilders: Rutte moet werk maken van uit euro zetten Griekenland

NRC 09.09.2011 Geert Wilders wil dat premier Rutte serieus werk gaat maken van het uit de eurozone zetten van Griekenland. Dat liet de PVV-voorman vanmiddag op Twitter weten.

Wilders reageert met zijn opmerkingen op een ingezonden brief van Rutte en minister van Financiën De Jager. Die schreven gisteren in The Financial Times dat in de toekomst de “ultieme sanctie” voor landen die hun begroting herhaaldelijk laten ontsporen verwijdering uit de eurozone zou moeten zijn. 

Wilders daagt Rutte uit Grieken uit eurozone te gooien

NU 09.09.2011 PVV-leider Geert Wilders roept premier Mark Rutte op ervoor te zorgen dat Griekenland snel uit de eurozone verdwijnt.

Wilders reageerde daarmee vrijdag op de suggestie van Rutte dat landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, uit de eurozone moeten vertrekken. De PVV is bang dat het bij mooie woorden blijft, als het gaat om het uit de euro zetten van landen die niet aan de Europese begrotingsregels voldoen. Premier Rutte zegt in The Financial Times dat landen in het uiterste geval uit de euro moeten kunnen worden gezet.

Lees het hele bericht op NOS.nl
Klik hier voor het twitter-bericht van Geert Wilders
Lees ook het bericht op NRC.nl
Lees ook het bericht op AD.nl
Lees ook het bericht op Depers.nl

‘Nu actie: Griekenland eruit!’ – Video
De Pers 09.09.2011 PVV-leider Geert Wilders roept premier Mark Rutte op ervoor te zorgen dat Griekenland snel uit de eurozone verdwijnt. Wilders reageerde daarmee op de suggestie dat landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, uit de eurozone moeten.

 

Doorbreek de Europese lafheid

Trouw 08.09.2011  Flinkheid kun je Bolkestein niet ontzeggen: Griekenland moet uit de euro, alleen dan krijgt het land steun. Bolkestein gaat aardig richting PVV en toont zich een goede volgeling van premier Rutte die ook al verklaard heeft niets te hebben met de Grieken. Maar de flinkheid van deze heren camoufleert hun lafheid. En die lafheid speelt niet alleen nu. Deze heren en zeer veel politici uit andere partijen hebben er al jaren last van.

De Jager: Geen deal met Finnen over Grieks onderpand

Elsevier 06.09.2011 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) en zijn Duitse en Finse collega hebben ‘grote zorgen’ over de bezuinigingen waaraan Griekenland moet voldoen. Over onderpanden op noodleningen aan Griekenland zijn nog steeds geen afspraken gemaakt.

Dat heeft minister De Jager dinsdag gezegd na afloop van overleg met zijn twee collega’s in Berlijn. Vooraf liet De Jager nog merken optimistisch te zijn over een akkoord over onderpanden.

Zie ook:

De Jager: zorgen over Griekse bezuinigingen

Metro 06.09.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) en zijn Duitse en Finse collega hebben ”grote zorgen” over de bezuinigingen waaraan Griekenland moet voldoen. Over onderpanden op noodleningen aan Griekenland zijn er nog geen afspraken.

Dat zei De Jager dinsdag na afloop van overleg met zijn twee collega’s in Berlijn.

Toch blijven de Grieken in de euro

De Pers 05.09.2011 Griekenland uitschelden? Dat mag. Failliet laten gaan? Misschien ook wel. Verwijderen uit de eurozone? Reken daar voorlopig maar niet op.

’Geen cent meer naar Griekenland! Zet Griekenland uit de euro!’ Klinkt bekend? Wacht maar, dit gaat u binnenkort nog veel vaker horen. Want de redding van Griekenland dreigt volledig te mislukken. Opnieuw staan weken van moeizame onderhandelingen op stapel tussen Athene en zijn geldschieters, nu het land het gierende begrotingstekort niet volgens afspraken weet weg te werken.

Na roerig reces beginnen maanden van waarheid

Trouw 05.09.2011 Liefst drie keer kwamen de Kamerleden terug van reces. Eerst werd er half juli gedebatteerd over de Nederlandse inzet bij de ingelaste top van regeringsleiders uit de eurozone over de crisis in Griekenland.

Na twee kabinetsbrieven en een hoop verwarring over de uitkomst daarvan, kregen de fractiespecialisten een technische briefing van ambtenaren van Financiën.

Vervolgens werden premier Rutte en minister De Jager (financiën) half augustus opgetrommeld om helderheid te verschaffen over het Europese reddingsplan voor Griekenland. Een dag later keerde de héle Kamer terug voor stemmingen over de ingediende moties.

Redders van Griekenland bezigen drogredeneringen

Elsevier 05.09.2011 Minister Jan Kees de Jager, de oud-ministers Onno Ruding en Gerrit Zalm en lobbyist Bernard Wientjes beweren dat Nederland veel baat heeft bij de euro en dat het steunen van Griekenland in het belang van Nederland is. Hun feiten kloppen niet. Hun redeneringen evenmin.

Zalm is terug als sheriff van Nottingham

Elsevier 05.09.2011 De Nederlandse netto bijdrage aan Europa kan best wat omlaag. Vrijhandel waarvoor je eerst een buitensporige contributie moet betalen, is immers geen echte vrijhandel. Laat de naïviteit eens varen in de Brusselse vechtarena!

Gerrit Zalm: Nederland ploft in elkaar zonder eurozone

Elsevier 04.09.2011  ‘Als de eurozone wordt opgeheven, ontstaan situaties waarbij de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw een schijntje lijkt,’ zegt oud-minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD). ‘Nederland is zo afhankelijk van export in Europa, dat het land in elkaar ploft zonder eurozone.’ Dat heeft Zalm gezegd in VPRO-programma Buitenhof.

‘Het wordt wel eens vergeten hoeveel Europa ons eigenlijk oplevert,’ zegt Zalm. Zalm zegt blij te zijn dat PVV en SP, de partijen die negatief tegenover de euro staan, geen meerderheid in de Tweede Kamer hebben. De oud-minister van Financiën heeft kritiek op zijn VVD-collega Frits Bolkestein, die er zaterdag in Nieuwsuur voor pleitte dat Griekenland de eurozone zou verlaten.

Zalm denkt dat de problemen met de euro zijn op te lossen door Griekenland onder curatele te plaatsen en de regels uit het stabiliteitspact, waar hij zelf aan heeft meegewerkt, strenger toe te passen. De VVD’er ziet minder in politieke controle. ‘Politici gaan toch altijd weer wheelen en dealen, dan verslapt de boel.’

Idee Bolkestein niet goed

Telegraaf 04.09.2011 „Als de eurozone uit elkaar valt, krijgen we een recessie waarbij de crisis van de jaren dertig verbleekt.” Dat heeft ABN-AMRO topman en oud-minister van Financiën Gerit Zalm gezegd in Buitenhof.

‘Griekenland uit eurozone geen oplossing crisis’

NRC 04.09.2011 Griekenland uit de eurozone zetten is geen oplossing voor de huidige economische crisis. Dat zei Gerrit Zalm, oud-minister van Financiën en voorzitter van de raad van bestuur van ABN Amro, vanmiddag in Buitenhof.

Hij reageerde daarmee op de uitspraken die VVD-coryfee Frits Bolkestein gisteren deed in het programma Nieuwsuur.Volgens Bolkestein moet de Europese Unie Griekenland blijven steunen, maar alleen op voorwaarde dat het land uit de eurozone stapt (bekijk hier het hele interview).

‘Griekenland wegjorissen geen optie’

Spits 04.09.2011 Het is geen oplossing om Griekenland uit de eurozone te knikkeren. Dat vindt althans voormalig VVD-minister van Financiën en voorzitter van de raad van bestuur van ABN Amro Gerrit Zalm. Hij verkondigde dat vandaag in Buitenhof. Hij reageerde daarmee op een eerdere uitspraak van VVD-coryfee Frits Bolkestein.

Plasterk niet tegen europakket

Telegraaf 03.09.2011 Volgens hem is het terecht dat Griekenland op de blaren moet zitten, maar hij heeft zich “verschrikkelijk gestoord” aan de opmerking van Mark Rutte dat die niets met de Grieken heeft. ,,We hebben een gezamenlijke munt en moeten ons realiseren dat de bezuinigingen voor veel gewone Grieken zeer ingrijpend zijn.”

Bolkestein: Geef Griekenland steun én zet het uit de euro

AD 03.09.2011 De steun van eurolanden aan Griekenland moet doorgaan, maar alleen op voorwaarde dat het land uit de muntunie stapt. Daarmee zou de fout om het land ooit tot de eurozone toe te laten, worden hersteld.

Bolkestein wil Griekenland uit eurozone

NRC 03.09.2011  Frits Bolkestein wil dat Griekenland zo snel mogelijk uit de eurozone stapt. Als dat niet gebeurt, wordt de eurocrisis alleen maar erger. Dat zei de voormalig VVD-leider zojuist in Nieuwsuur. Lees verder›

‘Griekenland moet uit de euro’
De Pers 03.09.2011 Frits Bolkestein wil dat Griekenland zo snel mogelijk uit de eurozone stapt. Als dat niet gebeurt, wordt de eurocrisis alleen maar erger.

Lees ook:

Bolkestein: Geef Griekenland steun én zet het uit de euro

Parool 03.09.2011 De steun van eurolanden aan Griekenland moet doorgaan, maar alleen op voorwaarde dat het land uit de muntunie stapt. Daarmee zou de fout om het land ooit tot de eurozone toe te laten, worden hersteld.

‘Griekenland uit muntunie’

Telegraaf 03.09.2011 De steun van eurolanden aan Griekenland moet doorgaan, maar alleen op voorwaarde dat het land uit de muntunie stapt. Daarmee zou de fout om het land ooit tot de eurozone toe te laten, worden hersteld.

De Jager overlegt met Finnen over Grieks onderpand

Elsevier 01.09.2011 De ministers van Financiën van Duitsland, Nederland en Finland komen bijeen om te overleggen over mogelijke onderpanden op noodleningen aan Griekenland.

Dat heeft minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) donderdag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door persbureau Reuters.

De Jager spreekt met Duitsland en Finland over onderpanden

Parool 01.09.2011 Eerder op de dag berichtte persbureau Reuters al dat de drie ministers in Berlijn bijeenkomen voor overleg over mogelijke onderpanden op leningen aan Griekenland. Een woordvoerder van de Jager benadrukte dat de bijeenkomst daar niet speciaal .

De Jager spreekt met Duitsland en Finland over onderpanden

VK 01.09.2011 De ministers van Financiën van Duitsland, Nederland en Finland komen dinsdag bijeen voor overleg over mogelijke onderpanden op noodleningen.

Kamer heeft geen behoefte aan wekelijkse informatie Griekenland

NU 29.08.21011 De Tweede Kamer heeft er geen behoefte aan wekelijks vertrouwelijk geïnformeerd te worden over de stand van zaken rond de Europese hulp aan het noodlijdende Griekenland.

Lees meer over dit onderwerp

PvdA en PVV zijn eensgezind

Spits 20.08.2011 Zowel PvdA als PVV vind de onduidelijkheid over het Griekse reddingspakket bijzonder vervelend. De PvdA is woedend over de eis van de Finnen dat Griekenland hun land een onderpand geeft. Er zou worden ‘gegoocheld’. Het kabinet dreigt steun voor de lening kwijt te raken in de Tweede Kamer. Dat schrijft het AD vandaag.

AD 20.08.2011 Het kabinet dreigt de steun in de Kamer te verliezen voor de maatregelen om de euro te redden. De PvdA is verbijsterd door de ‘idiote positie’ die premier Rutte inneemt rond het steunpakket voor Griekenland. Er zou geen touw meer aan vast te knopen zijn, nu blijkt dat Finland een onderpand heeft bedongen bij de Grieken.

Mark heeft Geert niet nodig

De Pers 20.08.2011  De Finnen hebben Europa een loer gedraaid. En iedereen vond het prima. Als enigen eisten de Finnen in juni dat Griekenland een onderpand zou geven voor de Finse bijdrage aan de Europese steun.

Wilders snapt het niet meer

Telegraaf 19.08.2011 „Het dossier-Griekenland is inhoudelijk en procedureel een grote puinhoop en de eurolanden zijn tot op het bot verdeeld”, analyseert de voorman van de gedoogpartij. Hij vindt het vreemd dat het kabinet niet precies wist wat Finland zich voorstelde bij een onderpand als voorwaarde voor deelname aan het Griekse steunpakket.

PVV-leider Geert Wilders laat ook weten geen idee meer te hebben hoe de regering de kwestie-Griekenland wil aanpakken. ”Het standpunt van het kabinet over wat precies te doen, is volstrekt onhelder.” Bekijk video

Voorkom mogelijke misverstanden en geef aan wat van meet af aan is afgesproken, vindt Ineke van Gent (GroenLinks), die niet uitsluit dat er volgende week een debat komt over de kwestie.

Kamer wil opheldering over ‘Finse deal’

Uitleg Rutte en De Jager zorgt voor verwarring

NU 19.08.2011 DEN HAAG – De financieel specialisten in de Tweede Kamer willen meer uitleg van het kabinet over de zogeheten ‘Finse deal’.

Wilders: Kabinet slecht geïnformeerd over Griekenland

Elsevier 19.08.2011 PVV-leider PVV-leider Geert Wilders heeft geen idee hoe de regering de kwestie-Griekenland gaat aanpakken. ‘Het standpunt van het kabinet over wat precies te doen, is volstrekt onhelder.’

Wilders vindt het vreemd dat het kabinet niet precies wist wat Finland zich voorstelde bij een onderpand als voorwaarde voor deelname aan het Griekse steunpakket.

Zie ook:

Kamer geïrriteerd over ‘schimmige’ Finse deal over Griekenland

NRC 19.08.2011 In politiek Den Haag is opnieuw verwarring ontstaan over de Griekse noodsteun. Zowel gedoogpartner PVV als oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hebben premier Mark Rutte vandaag gekapitteld over de overeenkomst die Finland zou hebben met Griekenland.

Premier Rutte zei vanmiddag na afloop van de wekelijkse ministerraad dat “als de Finnen een deal hebben met de Grieken, dan geldt die deal ook voor ons”. Hij zei dat hij “verbaasd en gebelgd” was dat het onderpand een geldbedrag betreft in plaats van “een eilandje”. Lees verder›

Finland heeft groot gelijk met eis Grieks onderpand

Elsevier 19.08.2011 Finland legt met het eisen van een onderpand voor een lening aan Griekenland, een bom onder de redding van dat land. Maar deze actie is goed te begrijpen: de Finse overheid heeft rekening te houden met de Finnen

Griekenland kreeg op 21 juli van dit jaar 109 miljard euro van de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds toegezegd. De Nederlandse bijdrage aan de lening is 4,5 miljard euro; de Finse 1,4 miljard euro. De rente op de leningen is laag: 3,5 procent. Op de financiële markten zou Griekenland een veelvoud aan rente betalen.

Eis onderpand
De lening moet in Nederland nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor andere eurolanden. Om de zaak in het eurosceptische Finland te kunnen verkopen, eiste premier Mari Kiviniemi een onderpand van de Grieken.

Raar?

Nee. Vergelijk de deal tussen Griekenland en Finland met die tussen een huizenkoper en een bank. De bank verschaft een hypotheek. Een hypotheeklening heeft een lagere rente dan een gewone, consumptieve lening. Die lage rente kan de bank bieden, omdat ze de woning als onderpand krijgt – en loopt dus minder risico.

Kamer wil opheldering over ‘Finse deal’

Metro 19.08.2011 De financieel specialisten in de Tweede Kamer willen meer uitleg van het kabinet over de zogeheten ‘Finse deal’. Voorkom mogelijke misverstanden en geef aan wat van meet af aan is afgesproken, vindt Ineke van Gent (GroenLinks), die niet uitsluit dat er volgende week een debat komt over de kwestie.

Tweede Kamer vindt Rutte veel te vaag over ‘Finse deal’

VK 19.08.2011 De Tweede Kamer wil meer uitleg van het kabinet over de zogeheten ‘Finse deal’. Mogelijk volgt er volgende week een debat over de kwestie.

Tweede Kamer vindt Rutte veel te vaag over ‘Finse deal’

AD19.08.2011 De Tweede Kamer wil meer uitleg van het kabinet over de zogeheten ‘Finse deal’. Mogelijk volgt er volgende week een debat over de kwestie.

PVV-leider Geert Wilders liet weten geen idee meer te hebben hoe de regering de kwestie-Griekenland wil aanpakken. ‘Het standpunt van het kabinet over wat precies te doen, is volstrekt onhelder.’ ‘Het dossier-Griekenland is inhoudelijk en procedureel een grote puinhoop en de eurolanden zijn tot op het bot verdeeld’, analyseert de voorman van de gedoogpartij.

Tweede Kamer vindt Rutte veel te vaag over ‘Finse deal’

Parool 19.08.2011 De Tweede Kamer wil meer uitleg van het kabinet over de zogeheten ‘Finse deal’. Mogelijk volgt er volgende week een debat over de kwestie.

De Jager: Finland heeft helemaal geen overeenkomst

Elsevier 19.08.2011 Er is geen sprake van een overeenkomst tussen Finland en Griekenland over een onderpand in ruil voor steun. ‘Finland heeft nog helemaal geen deal met Griekenland.’

Andere eurolanden moeten eerst instemmen met de plannen voordat ze definitief worden, benadrukt de minister. Mocht de overeenkomst worden gesloten, kan ook Nederland zo’n regeling bedingen. Bij de eurotop in juli heeft het kabinet, samen met andere landen, wat dat betreft ‘gelijke rechten’ geclaimd.

De Jager: Finland heeft niets

Spits 19.08.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) beweert dat er helemaal niets is afgesproken tussen Finland en Griekenland. Er zou nog geen sprake zijn van een onderpand in ruil voor steun. Dat zei de Jager vandaag op de wekelijkse ministerraad. “Finland heeft nog helemaal geen deal met Griekenland, Finland heeft op dit moment nog helemaal niets”, zei de Jager. De minister… Lees meer > 

‘Finland heeft nog geen onderpand Griekenland’

NU 19.08.2011 DEN HAAG – Volgens minister Jan Kees de Jager (Financiën) is er tussen Finland en Griekenland geen sprake van een overeenkomst over een onderpand in ruil voor steun.

Rutte: als de Finnen een Griekse deal hebben, willen wij dat ook

NRC 19.08.2011 “Wat ons betreft hoeft het niet, maar als de Finnen een deal hebben met de Grieken, dan willen wij dat ook.” Dat zei premier Mark Rutte zojuist op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Rutte: Eventuele deal Finland met Griekenland geldt ook voor Nederland

VK 19.08.2011 Mocht Finland een onderpand-deal met het noodlijdende Griekenland sluiten, dan zal die deal ook voor Nederland gelden. Ook al is de Nederlandse regering van mening dat dit geen ideale oplossing voor de Griekse schuldencrisis is. Dat heeft premier Rutte gezegd tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Volgens minister De Jager is er vooralsnog geen sprake van zo’n deal.

Finland: Nederland mag akkoord onderpand overnemen

Trouw 19.08.2011 Finland is bereid om de overeenkomst die het land met Griekenland sloot, open te stellen voor andere Europese landen. Steeds meer eurolanden, waaronder Nederland, geven aan ook zo’n deal te willen, wanneer Finland deze krijgt. Dat meldt Bloomberg.

Finland: Nederland mag Griekse onderpand-deal overnemen

VK 19.08.2011 Finland is bereid om de overeenkomst die het land met Griekenland sloot, open te stellen voor andere Europese landen. Steeds meer eurolanden, waaronder Nederland, geven aan ook zo’n deal te willen, wanneer Finland deze krijgt. Dat meldt Bloomberg.

In ruil voor miljardenleningen stort Athene een grote borgsom op een Finse rekening. Betaalt Athene de noodlening niet, dan houdt Finland het onderpand.

Grieks eiland als onderpand

Spits 19.08.2011 In Den Haag is gisteren ophef ontstaan over het onderpand dat Finland voor haar lening aan Griekenland heeft bedongen. Als Finland een onderpand krijgt, wil Nederland dat ook. Oostenrijk meldde zich ook meteen. Eerder werd in de Tweede Kamer al door meerdere partijen geopperd dat Nederland een eiland wil in ruil voor al het geld die naar het Zuid-Europese land gaat.

‘Grieks steunpakket niet in gevaar’

NRC 19.08.2011 De Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos heeft vandaag verzekerd dat het steunpakket niet in gevaar is. Hij zei dit in reactie op de mogelijke eis van vier landen om net als Finland in ruil voor steun een onderpand te krijgen.

‘Onderpand moet worden gekoppeld aan bankensteun’

Trouw 19.08.2011  Een onderpand op hulpleningen voor Griekenland moet worden gekoppeld aan de bijdrage die banken uit een land aan die steun geven. Dat stelde de Oostenrijkse minister van Financiën Maria Fekter vandaag voor.

Volgens Fekter zorgt de deelname van banken met een grote blootstelling aan Griekse schulden aan het hulpprogramma er al voor dat het gevaar dat die banken omvallen door Griekse betalingsproblemen veel kleiner wordt. De landen waar die banken vandaan komen lopen daardoor ook minder risico, denkt zij.

Kamer wil opheldering over Griekse deal Finland

NRC 18.08.2011 De PVV wil dat Nederland net als Finland een gelijkwaardig onderpand krijgt voor de Nederlandse bijdrage aan het Griekse steunpakket. De partij wil dat het kabinet dit per direct gaat eisen.

Ook de PvdA en D66 willen opheldering van het kabinet, zo meldt de NOS.

Wilders en zijn fractiegenoot Tony van Dijck hebben vandaag Kamervragen gesteld aan aan premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Zij doen dit naar aanleiding van berichten dat Griekenland Finland in ruil voor de Finse bijdrage aan het steunpakket een onderpand van een miljard euro zou geven.

Fins onderpand voor Griekse lening zorgt voor ophef

Trouw 18.08.2011 De PVV, PvdA en D66 willen van het kabinet opheldering over het onderpand dat Finland bij de Grieken heeft bedongen voor een lening aan het in nood verkerende land.

Finland krijgt geld voor Griekse lening: ‘Nederland wil dat ook’

VK 18.08.2011 Finland heeft een akkoord gesloten met het noodlijdende Griekenland. Het land krijgt een miljard euro onderpand in ruil voor noodleningen. Betaalt Athene niet terug, dan houdt Helsinki het onderpand. Nederland moet hier volgens een woordvoerder van het ministerie toestemming voor geven. ‘Als Finland dat krijgt, willen wij dat ook.’

‘Onderpand Finland moet gekeurd’

NU 18.08.2011 DEN HAAG – Finland kan niet zomaar een onderpand bedingen bij Griekenland in ruil voor steun aan het reddingspakket. Alle landen die meedoen met het pakket moeten hier toestemming voor geven.

Debat

CDA vindt PVV ‘onverantwoordelijk’ in debat eurocrisis

Elsevier 20.08.2011 De Partij voor de Vrijheid (PVV) stelt zich ‘heel onverantwoord’ op in het politieke debat over de aanpak van de eurocrisis.

Dat heeft CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zaterdag gezegd in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie vroeg zich tijdens TROS Kamerbreed af hoe lang de VVD en het CDA het gedrag van de PVV nog tolereren. Hij wees op de ‘ongelofelijk provocerende’ reacties die PVV-leider Geert Wilders vaak geeft op het optreden van het kabinet. De oproep van Slob is opvallend, omdat de PVV het kabinet ‘gedoogt’, en niet andersom.

Zie ook:

‘Houding PVV onverantwoord’

Telegraaf 20.08.2011 Van Haersma Buma hoopt dat de eurosceptische PVV en andere partijen die tegen het steunpakket aan Griekenland zijn, zoals de SP, alsnog andere keuzes durven maken om te voorkomen „dat we de afgrond van een crisis ingaan”.

PVV-leider Geert Wilders hield het zaterdag bij een korte reactie op de uitlatingen van de CDA-fractievoorzitter. „Buma moet niet zeuren”, was alles wat hij erover kwijt wilde.

CDA: PVV is heel onverantwoord in eurodebat

AD 20.08.2011 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat gedoogpartner PVV zich ‘heel onverantwoord’ opstelt in het politieke debat over de aanpak van de eurocrisis. Dat zei hij vandaag in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

CDA vindt PVV onverantwoord
De Pers 20.08.2011 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat gedoogpartner PVV zich ,,heel onverantwoord” opstelt in het politieke debat over de aanpak van de eurocrisis. Dat zei hij zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

CDA: PVV is heel onverantwoord in eurodebat

Parool 20.08.2011 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat gedoogpartner PVV zich ‘heel onverantwoord’ opstelt in het politieke debat over de aanpak van de eurocrisis. Dat zei hij vandaag in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

CDA: houding PVV onverantwoord

Metro 20.08.2011 De crisis is volgens hem zo groot dat politieke partijen met elkaar moeten nadenken hoe ze die gezamenlijk kunnen bestrijden. Van Haersma Buma hoopt dat de PVV en andere partijen die tegen het steunpakket aan Griekenland zijn, zoals de SP, alsnog andere keuzes durven maken.

CDA: PVV is heel onverantwoord in eurodebat

VK 20.08.2011 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat gedoogpartner PVV zich ‘heel onverantwoord’ opstelt in het politieke debat over de …

‘Houding PVV in debat eurocrisis onverantwoord’

Fractievoorzitter hoopt dat partij alsnog andere keuzes durft te maken

Nu 20.08.2011 HILVERSUM – CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat gedoogpartner PVV zich ”heel onverantwoord” opstelt in het politieke debat over de aanpak van de eurocrisis.

CDA: PVV is heel onverantwoord in eurodebat

Trouw 20.08.2011 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat gedoogpartner PVV zich ‘heel onverantwoord’ opstelt in het politieke debat.

De crisis is volgens hem zo groot dat politieke partijen met elkaar moeten nadenken hoe ze die gezamenlijk kunnen bestrijden. Van Haersma Buma hoopt dat de PVV en andere partijen die tegen het steunpakket aan Griekenland zijn, zoals de SP, alsnog andere keuzes durven maken om te voorkomen ‘dat we de afgrond van een crisis ingaan’.

CDA: houding PVV onverantwoord

20.08.2011 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat gedoogpartner PVV zich ,,heel onverantwoord” opstelt in het politieke debat over de aanpak van de eurocrisis. Dat zei hij zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

Vandaag is het vier weken geleden dat de zeventien regeringsleiders van de eurozone nog eens 250 miljard euro uittrokken voor Griekenland, wat het totaal aan eurosteun voor dat land in de buurt van de 400 miljard brengt, inclusief de steun van de Europese Centrale Bank.

Gram halen
De oppositie – Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Ineke van Gent (GroenLinks) -greep de gelegenheid echter aan om hun gram te halen over het mislopen, ruim een jaar geleden, van hun eigen coalitie met VVD-leider Mark Rutte.

Rutte staat zwak tegenover Cohen, Pechtold en Van Gent, omdat hij ze nodig heeft met zijn huidige eurokoers, waarin hij grosso modo de lijn volgt die Angela Merkel (Duitsland) en Nicolas Sarkozy (Frankrijk) steeds weer met elkaar afspreken.

Nederland en de euro: Kamer is kortzichtig

Elsevier 18.08.2011 Terwijl de toekomst van Nederland op het spel staat, speelt de oppositie wrokkige spelletjes met de premier. Waarom laat Job Cohen Mark Rutte geen streep trekken in Europa: tot hier en niet verder?

De politieke plicht present te zijn weegt zwaar bij deze ruwe onderbreking van het zomerreces. Daar heeft de Tweede Kamer het zelf naar gemaakt. Premier Rutte kreeg vorige week het verwijt dat hij meer ‘zichtbaar’ had moeten zijn in zijn vakantie.

GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis, financieel woordvoerder, stak het vingertje op over de vakantievierende politieke leiding van het land. ‘Om ons heen woedt een brand, maar we zien alleen een premier die zich vermaakt op Dance Valley.’

Waar waren toch de Kamerleden van GroenLinks?

VK 18.08.2011 ‘Ik ben zojuist geland vanuit Marseille’, zegt SP-Kamerlid Harry van Bommel woensdag. Het debat over de eurocrisis en de omstreden rekensommen is dan al een paar uur aan de gang.140 kilometermoest Van Bommel met zijn auto rijden vanaf de natuurcamping in St. Gely naar het vliegveld. Vandaag vliegt en rijdt hij weer terug.

Terwijl Merkel en Sarkozy hun plan maakten, was de Nederlandse politiek nog bezig met het verwerken van de vorige beslissing: de redding van Griekenland.

Het is tekenend voor het gebrek aan daadkracht op het Binnenhof, juist nu de crisis om leiderschap schreeuwt. Premier Rutte is een maand bezig geweest om duidelijk te maken wat hij over de Grieken heeft afgesproken.

‘De eurocrisis schreeuwt om leiderschap van Rutte’

VK 18.08.2011 De eurocrisis schreeuwt om helder leiderschap, maar de boodschap van premier Rutte is nog steeds dubbelzinnig.

Het eurodebat van minuut tot minuut

VK 17.08.2011 De antwoorden van minister De Jager en premier Rutte over het steunpakket voor Griekenland konden de Kamer gisteren niet tevreden stellen. En dus …

PVV: wij zijn onschuldig

Spits 17.08.2011 De PVV is tegen elke cent naar Griekenland, maar zal zijn gedoogsteun aan het kabinet niet intrekken. PVV’er Teun van Dijck zegt “geen motie van wantrouwen of zoiets” in zijn zak te hebben.

Oppositiepartijen vragen de PVV tijdens het debat in de Tweede Kamer, net als een dag eerder, waarom de partij niet de stekker uit het minderheidskabinet van VVD en CDA trekt, als ze zo tegen het eurobeleid is. Van Dijck zei dat de PVV het kabinet steunt, maar niet op dit terrein. Andere partijen die het eurobeleid steunen, zijn volgens hem verantwoordelijk en niet de PVV.

Waar is de PVV?

Telegraaf 17.08.2011 Als de PVV zo hartgrondig tegen elke vorm van steun aan Griekenland is, waarom trekt de gedoogpartner dan niet per direct de stekker uit het kabinet? Die vraag wierpen oppositiepartijen D66, SP en GroenLinks de PVV woensdag voor de voeten in een Kamerdebat over de schuldencrisis.

Eurodebat: vertrouwen het sleutelwoord, hoon voor PVV

VK 17.08.2011 Het kabinet moet de Tweede Kamer voortaan beter en eerlijker voorlichten, wil zij het vertrouwen van de partijen behouden. Dat is de uitkomst van …

Lees ook Liveblog eurodebat – Motie van afkeuring SP verworpen – 17/08/11

Lees ook De Jager legt cijfers steun aan Griekenland nogmaals uit – 17/08/11

PVV: Wen er maar aan
D66, SP en GroenLinks vinden het vreemd dat de PVV zo hartgrondig tegen elke vorm van steun aan Griekenland is, maar het kabinet wel blijft gedogen.

Volgens PVV’er Teun van Dijck handelt zijn partij volgens de afspraken met VVD en CDA, waarbij het minderheidskabinet soms moet zoeken naar andere meerderheden. ‘U kunt er maar niet aan wennen lijkt het,’ aldus Van Dijck.

Rutte: Debat draagt bij aan vertrouwen in Europa

Elsevier 17.08.2011 Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de motie van afkeuring van de SP over het optreden van premier Mark Rutte (VVD) verworpen.

Dat bleek woensdag tijdens het Kamerdebat over het steunpakket aan Griekenland.

Onacceptabel
SP-leider Emile Roemer had de motie met steun van de Partij voor de Dieren (PvdD) ingediend, omdat Rutte een onjuiste weergave zou blijven geven van het steunpakket aan Griekenland. Alleen deze twee oppositiepartijen stemden voor de motie.

Zie ook:

Debat draagt bij aan vertrouwen

Telegraaf 17.08.2011 Premier Mark Rutte vindt dat het eurodebat in de Tweede Kamer bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen in Europa. De premier werd twee volle middagen flink door de mangel gehaald wegens de verwarrende communicatie over het steunpakket aan Griekenland.

Oppositie en PVV ‘zwartepieten’ in eurodebat

NU 17.08.2011 DEN HAAG – Als de PVV zo hartgrondig tegen elke vorm van steun aan Griekenland is, waarom trekt de gedoogpartner dan niet per direct de stekker uit het kabinet?

Oppositie en PVV ‘zwartepieten’ in eurodebat

De pers 17.08.2011 Als de PVV zo hartgrondig tegen elke vorm van steun aan Griekenland is, waarom trekt de gedoogpartner dan niet per direct de stekker uit het kabinet? Die vraag wierpen oppositiepartijen D66, SP en GroenLinks de PVV woensdag voor de voeten in een Kamerdebat over de schuldencrisis.

Oppositie en PVV ‘zwartepieten’ in eurodebat

17.08.2011 Als de PVV zo hartgrondig tegen elke vorm van steun aan Griekenland is, waarom trekt de gedoogpartner dan niet per direct de stekker uit het kabinet? Die vraag wierpen oppositiepartijen D66, SP en GroenLinks de PVV woensdag voor de voeten in een Kamerdebat over de schuldencrisis.

Kamer verwerpt motie van afkeuring – ‘Rutte doorstaat debat goed’

NRC 17.08.2011 Een door de SP ingediende motie over de financiële hulp aan Griekenland is door de Kamer verworpen. Fractieleider Emile Roemer vond dat premier Mark Rutte (VVD) de Tweede Kamer een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De motie werd gesteund door de Partij voor de Dieren.

Het debat van gisteren met de financieel specialisten wist de Kamer niet te overtuigen. Daarom werden premier Rutte en minister De Jager vandaag in een plenair debat opnieuw aan de tand gevoeld over de financiële hulp aan Griekenland.

Oppositie dringt aan op helderheid – Rutte: onhandige som klopt

NRC 17.08.2011 In een plenair debat (livestream) over de Europese schuldencrisis heeft oppositie nogmaals aangedrongen op volledige helderheid over de Europese schuldencrisis. Zo hamerde Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, wederom op het belang van helderheid op de feiten.

Oppositie dringt aan op eerlijk verhaal kabinet

Kamermeerderheid wijst motie van afkeuring af

NU 17.08.2011 Premier Mark Rutte moet een eerlijk verhaal vertellen over het steunpakket en de oplossingen om de Euro te kunnen redden.

Kamermeerderheid wijst motie van afkeuring af

De Pers 17.08.2011 Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de SP-motie van afkeuring over het optreden van premier Mark Rutte verworpen. SP-leider Emile Roemer had de motie met steun van de Partij voor de Dieren (PvdD) ingediend, omdat Rutte een onjuiste weergave zou blijven geven van het steunpakket aan Griekenland.

Kamermeerderheid wijst motie van afkeuring af

17.08.2011 Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de SP-motie van afkeuring over het optreden van premier Mark Rutte verworpen. SP-leider Emile Roemer had de motie met steun van de Partij voor de Dieren (PvdD) ingediend, omdat Rutte een onjuiste weergave zou blijven geven van het steunpakket aan Griekenland.

Alleen deze twee oppositiepartijen stemden voor de motie.

SP dient motie van afkeuring in

17.08.2011 De SP heeft in het debat in de Tweede Kamer over de schuldencrisis woensdag een motie van afkeuring ingediend over het optreden van premier Mark Rutte. De motie werd gesteund door de Partij voor de Dieren.

SP-leider Emile Roemer valt over de verkeerde rekensom die de premier volgens hem maakte. Rutte zei dat de bewuste som onhandig was, maar niet onjuist. De SP vindt het handelen onacceptabel en diende de motie van afkeuring in. Later woensdag stemt de Kamer over de motie.

Kamerdebat: Hoe verder met Europa?

Telegraaf 17.08.2011 De Tweede Kamer debatteerde vanmiddag over de eurocrisis en de verwarring die ontstaan is over de steun aan het noodlijdende Griekenland. Job Cohen (PvdA) wil dat er ingegrepen wordt. “Niets doen is geen oplossing”, zegt hij tijdens het debat. De VVD laat weten het belangrijk te vinden dat Spanje en Griekenland ‘orde op zaken stellen in eigen huis’.

Oppositie steekt koppen bij elkaar voor aanvang rekenfout-debat

Parool 17.08.2011 Vijf oppositiepartijen hebben vandaag de koppen bij elkaar gestoken, kort voordat het eurodebat wordt voorgezet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het gaat om de PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Oppositie voert overleg kort voor eurodebat

NU 17.08.2011 DEN HAAG – Vijf oppositiepartijen hebben woensdag de koppen bij elkaar gestoken, kort voordat het eurodebat wordt voorgezet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het gaat om de PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Oppositie steekt koppen bij elkaar voor aanvang rekenfout-debat

VK 17.08.2011 Vijf oppositiepartijen hebben vandaag de koppen bij elkaar gestoken, kort voordat het eurodebat wordt voorgezet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het gaat om de PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Oppositie overlegt voor debat

De Pers 17.08.2011 Vijf oppositiepartijen hebben woensdag de koppen bij elkaar gestoken, kort voordat het eurodebat wordt voorgezet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het gaat om de PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Minister De Jager heeft woensdagmorgen een brief gestuurd aan de Kamer waarin nog eens helder uiteen wordt gezet hoeveel geld er naar Griekenland gaat. Officieel gaat het debat over deze brief, maar de Kamerleden praten vooral over bevoegdheden van Europa.

Kamer debatteert vooral over plan Merkel en Sarkozy

Elsevier 17.08.2011 De oppositiepartijen wilden woensdag graag met premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) verder praten over de rekenfout die Rutte zou hebben gemaakt na de eurotop over Griekenland. Het debat gaat meer over de ‘Euroregering’.

De Jager legt cijfers steun aan Griekenland nogmaals uit

AD 17.08.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals de cijfers uitgelegd die horen bij het financiële steunpakket aan het noodlijdende Griekenland. Vooral de oppositiepartijen PvdA, SP, D66, …

De Jager legt cijfers eurotop nogmaals voor aan Kamer

Elsevier 17.08.2011 Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) heeft in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw geprobeerd uit te leggen hoeveel publiek en privaat geld er nu precies naar het noodlijdende Griekenland gaat. Na het debat van dinsdag bestaan daar bij diverse partijen nog steeds vragen over.

Oppositiepartijen PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hadden om de brief gevraagd, die zij vanmorgen voor 10.00 uur hebben gekregen. Woensdagmiddag om 13.00 is er opnieuw een Kamerdebat over de kwestie.

De Jager legt cijfers steun aan Griekenland nogmaals uit

Trouw 17.08.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals de cijfers uitgelegd die horen bij het …

De Jager legt cijfers steun aan Griekenland nogmaals uit

Parool 17.08.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals de cijfers uitgelegd die horen bij het financiële steunpakket aan het noodlijdende Griekenland. Vooral de oppositiepartijen PvdA, SP, D66, …

De Jager legt cijfers nogmaals uit

Telegraaf 17.08.2011 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals de cijfers uitgelegd die horen bij het financiële steunpakket aan het noodlijdende Griekenland. Vooral de oppositiepartijen PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hadden om de brief gevraagd.

De Jager legt cijfers steunpakket nogmaals uit

NU 17.08.2011 DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals de cijfers uitgelegd die horen bij het financiële steunpakket aan het noodlijdende Griekenland.

Rutte en de PVV kunnen zich opmaken voor pijnlijk debat

VK 17.08.2011  Hij kwam, sprak en leverde de beloofde excuses. Toch ‘gaat’ de Tweede Kamer vanmiddag plenair om premier Rutte te bevragen over zijn rekenfout van 50 miljard euro. De Kamerleden waren gisteren niet tevreden met de uitleg van de premier en de minister van Financiën. Zit Rutte in de problemen?

Het rekenfout-debat van minuut tot minuut

VK 16.08.2011 Premier Rutte heeft zich vandaag voor de Tweede Kamer moeten verantwoorden voor zijn rekenfout van 50 miljard euro. De Kamer wilde duidelijkheid over het bedrag dat naar Athene zal worden overgemaakt. Ook minister De Jager van Financiën moest tekst en uitleg geven. Vk.nl was erbij van minuut tot minuut.

Livestream: Kamerdebat over steun aan Griekenland

NRC 16.08.2011  De financieel specialisten in de Tweede Kamer praten momenteel met premier Rutte en minister van Financiën Jan Kees de Jager over de steun aan Griekenland. De oppositie hekelt de “te rooskleurige” voorstelling van zaken door het kabinet.

Hoewel de uitkomsten van het debat al duidelijk zijn – de oppositie steunt het Griekse reddingsplan en Rutte biedt nogmaals zijn excuses aan over de ontstane verwarring – is het belangrijk dat Rutte en de zijnen het debat goed doorstaan.

De boekhoudtrucs die De Jager gebruikte om Ruttes verhaal te onderbouwen

VK 16.08.2011 Er bestaat nog altijd een gapend gat van 50,6 miljard euro tussen de Nederlandse regering en de rest van Europa. Is dat afwijkende Nederlandse standpunt wel houdbaar?

‘Nederlandse bijdrage aan noodfonds nog onbekend’

Elsevier 16.08.2011 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) kan nog niet zeggen hoeveel Nederland in totaal garant staat voor het noodlijdende Griekenland en hoe de verdeling is tussen burgers en banken.

Dat bleek dinsdag tijdens het debat over het recente steunpakket aan Griekenland. Volgens De Jager ligt het ‘eindplaatje’ van het noodfonds (momenteel 750 miljard euro) aan de calculaties die in Brussel worden gemaakt.

Rutte: presentatie steunplan was niet rooskleuriger vanwege de PVV

NRC 16.08.2011 Premier Rutte heeft zojuist opnieuw zijn excuses gemaakt in de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg met financieel specialisten (livestream) over het Griekse steunplan. Hij zegt de zaken niet rooskleuriger te hebben voorgesteld vanwege de PVV, “want aan de PVV heeft het kabinet niets als het gaat om het steunplan”.

Volgens Plasterk (PvdA) is coalitie bang voor PVV

‘Hulp steeds gebagatelliseerd’

Telegraaf 16.08.2011 De PvdA vindt dat er sprake van een patroon waarbij het kabinet financiële steun aan de eurozone telkens kleiner wil doen lijken dan echt het geval is.

Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Ronald Plasterk komt dat door angst van de regeringspartijen VVD en CDA voor de eurosceptische PVV. ,,Daarom wordt er geprobeerd niet te veel de indruk te wekken dat het ons allemaal geld kost”, zei Plasterk dinsdag.

Zie ook:

• D66 vraagt kabinet ‘het eerlijke verhaal’

• ChristenUnie wil gewoon ja of nee horen  

Partijen nog ontevreden over antwoorden kabinet

Oppositie valt Rutte aan in debat steunpakket

NU 16.08.2011 DEN HAAG – Een aantal partijen in de Tweede Kamer zijn nog ontevreden over de antwoorden van premier Rutte en minister De Jager in het debat over het steunpakket aan Griekenland.

Zie: Rutte wil niet praten over Europese begrotingsautoriteit

Zie: Merkel en Sarkozy willen euroregering

Zie: PvdA positief over steunfonds

Grieks steunpakket onduidelijk voor NL

Spits 16.08.2011 De ingewikkelde financiële termen en miljarden vlogen de Tweede Kamerleden om de oren in het debat over het recente steunpakket aan Griekenland. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) haalde al zijn kennis uit de kast om precies uit te leggen hoe het pakket in elkaar zit, maar kon toch niet alle onduidelijkheden weghalen.

Rutte en De Jager door de mangel in parlement

16.08.2011 Premier Mark Rutte en minister Jan Kees de Jager (Financiën) zijn dinsdag in de Tweede Kamer stevig bekritiseerd. Een groot deel van de Kamer vindt dat de twee onduidelijk hebben gecommuniceerd over het recente steunpakket voor Griekenland.

Excuus Rutte overtuigt oppositie niet

VK 16.08.2011  De voltallige Tweede Kamer komt morgen terug van reces voor een plenair debat met minister-president Rutte en minister van Financiën Jan Kees de Jager. De oppositiepartijen zijn nog niet tevreden over de excuses van de premier in een debat met financiële woordvoerders vandaag.

Live
Volg het debat live op Politiek24

Opties
Premier Rutte wordt dinsdag in de Tweede Kamer gegrild over Griekenland. Maar dat lost de schuldencrisis niet op. Wat zijn de opties om een ramp te voorkomen?

Te weinig leiderschap
Een deel van de oppositiepartijen vindt dat premier Mark Rutte te weinig leiderschap toont rondom de zich uitbreidende eurocrisis.

Parlement eist duidelijkheid

De Pers 16.08.2011 Gaat Nederlands akkoord met een verhoging van het tijdelijke hulpfonds voor eurolanden? Is het kabinet voor of tegen het invoeren van een gezamenlijke uitgifte van staatsobligaties? Oppositiepartijen in de Tweede Kamer eisen dinsdag in een ingelast debat duidelijkheid van de betrokken ministers.

Oppositie wil duidelijkheid van Rutte en De Jager over Grieks steunpakket

NRC 16.08.2011 De financieel specialisten in de Tweede Kamer waarderen het excuus van premier Rutte over zijn rekenfout, maar willen nu duidelijk hebben hoe het Griekse steunplan dan wél precies geduid moet worden.

Op initiatief van PvdA en D66 onderbreekt de Kamer het reces voor een algemeen overleg (livestream) met premier Rutte (VVD) en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over de omvang van het pakket.

Rutte: Mijn cijfers waren ongelukkig, maar niet onjuist

Elsevier 16.08.2011 Premier Mark Rutte (VVD) blijft erbij dat hij na afloop van de eurotop op 21 juli geen verkeerd beeld heeft gegeven van de hoogte voor het noodpakket voor Griekenland. ‘Ik had een ongelukkige som weergegeven, maar hij klopt wel.’

Volgens Rutte heeft hij de kosten voor Griekenland tot 2014 weergegeven, geschoond van de kosten die gemaakt moeten worden om de financiering ook na 2014 rond te krijgen. Dat is iets meer dan 108 miljard euro waarvan de private sector 50 miljard bijdraagt. Bekijk ook Wynia’s Week: Rutte riskeert rampzalige koers met de euro

Rutte: excuus voor ‘ongelukkige communicatie’

VK 16.08.2011 ‘Ongelukkig’. Zo betitelde premier Mark Rutte vandaag in de Tweede Kamer zijn communicatie na de laatste Europese top en hij bood zijn excuses aan.

Vrijdag op zijn persconferentie na de ministerraad liet Rutte al weten dat hij zich zou verontschuldigen voor de verwarring die is ontstaan na zijn presentatie van het steunpakket aan het noodlijdende Griekenland.

Rutte: excuus voor ‘ongelukkige communicatie’

16.08.2011 ,,Ongelukkig.” Zo betitelde premier Mark Rutte dinsdag in de Tweede Kamer zijn communicatie na de laatste Europese top en hij bood zijn excuses aan.

D66 vraagt kabinet ‘het eerlijke verhaal’

AD 16.08.2011 D66 wil dat het kabinet stopt ‘de zaken rooskleuriger voor te doen’ en vraagt het ‘eerlijke verhaal’ te vertellen over het steunpakket aan Griekenland. Tweede Kamerlid Wouter Koolmees van de oppositiepartij riep premier Mark Rutte en minister …

D66 vraagt kabinet ‘het eerlijke verhaal’

Parool 16.08.2011 D66 wil dat het kabinet stopt ‘de zaken rooskleuriger voor te doen’ en vraagt het ‘eerlijke verhaal’ te vertellen over het steunpakket aan Griekenland. Tweede Kamerlid Wouter Koolmees van de oppositiepartij riep premier Mark Rutte en minister …

SP: Motie van afkeuring als heldere uitleg Rutte uitblijft

Elsevier 16.08.2011 De Tweede Kamerleden eisen dat premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) volledige helderheid geven over hoeveel Europees en Nederlands geld er nu eigenlijk naar Griekenland gaat. Dat  bleek tijdens het debat met de financiële woordvoerders en Rutte en De Jager dinsdagmiddag.

Er is nog veel onduidelijkheid over bijvoorbeeld de garanties aan de Europese Centrale Bank (ECB) en de bijdrage van het IMF. Vrijwel alle partijen willen hier meer opheldering over. Ook CDA-Kamerlid Elly Blanksma en VVD-Kamerlid Helma Neppérus gaven toe ook niet helemaal te begrijpen wat er nu is afgesproken op de eurotop.

Rekenfout-debat: moet Rutte zich zorgen maken?

VK 16.08.2011 Het kan een moeilijk debat worden voor de premier vandaag. De Tweede Kamer komt terug van vakantie om Rutte aan de tand te voelen over de financiële steun aan Griekenland. Vooral voor het hoofdstuk communicatie zal veel aandacht zijn.

Kamer debatteert over miljardensteun aan Griekenland

NRC 16.08.2011 De financieel specialisten in de Tweede Kamer komen vandaag terug van reces om over de miljardenleningen aan Griekenland te spreken.

Zonder de stemmen van PvdA, GroenLinks en D66 ontbreekt een Kamermeerderheid voor de steunoperatie waarover de Europese regeringsleiders eind juli overeenstemming bereikten.

Zuur voor de Kamerleden; zij moeten terugkomen van vakantie

VK 16.08.2011 Nu het parlement morgen in plenaire samenstelling bij elkaar komt, moeten veel Kamerleden verplicht – drie weken voor het einde van het reces – terugkeren van van vakantie.

Vooral voor de leden van de gedoogcoalitie is dat zuur. Veel Kamerleden van VVD, CDA en PVV waren vorige zomer hard bezig met de formatie van de minderheidscoalitie en konden niet op vakantie.

Kamer maakt zich op voor eurodebat

AD 15.08.2011 Oppositiepartijen PvdA en SP verwachten dat premier Mark Rutte de Tweede Kamer morgen eindelijk juist informeert over het steunpakket voor Griekenland. Regeringspartijen VVD en CDA kijken liever naar de toekomst om verdere problemen met de euro en Europese landen met grote schulden te voorkomen.

Kamer maakt zich op voor eurodebat

VK 15.08.2011 Oppositiepartijen PvdA en SP verwachten dat premier Mark Rutte de Tweede Kamer morgen eindelijk juist informeert over het steunpakket voor …

Kamer maakt zich op voor eurodebat

Parool 15.08.2011 Oppositiepartijen PvdA en SP verwachten dat premier Mark Rutte de Parool 15.08.2011 Tweede Kamer morgen eindelijk juist informeert over het steunpakket voor Griekenland. Regeringspartijen VVD en CDA kijken liever naar de toekomst om verdere problemen met de euro …

Kamer maakt zich op voor eurodebat

NU 15.08.2011 DEN HAAG – Oppositiepartijen PvdA en SP verwachten dat premier Mark Rutte de Tweede Kamer dinsdag eindelijk juist informeert over het steunpakket voor Griekenland.

En verder: 

Tweede dag van massaal protest in GriekenlandVideo 

Da’s lang geleden: een zorgeloze kijk op Athene

NRC 04.12.2011 Wie tegenwoordig aan Griekenland denkt, denkt aan een enorme schuldenlast, landelijke stakingen en een mogelijk faillissement. Misschien werkt dit als tegenwicht: een filmpje met de schoonheid van Athene. Lees verder›

Grieken gebruiken Duits nazi-verleden om onvrede te uiten

VK 31.10.2011 Subtiel zijn ze niet, de anti-Duitse cartoons van Stathis Stavropoulos voor de linkse Griekse krant Eleftherotypia. Op een van zijn tekeningen vraagt de zwaarlijvige Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos een kleine burger om meer belastinggeld. Achter hem staat een gewapende Duitse soldaat in Wehrmacht-uniform.

En nog verder:

‘ECB doet concessie op Griekse schulden’ – ‘Zou grote kentering in beleid ECB zijn’

NRC 08.02.2012 De Europese Centrale Bank (ECB) zou bereid zijn een deel van de waarde van Griekse staatsobligaties kwijt te schelden. Dit melden bronnen binnen de ECB vandaag aan The Wall Street Journal.

Ministers Financiën morgen bijeen om Griekenland

Parool 08.02.2012 De ministers van financiën van de zeventien landen in de eurozone komen morgen bijeen voor een overleg over de tweede noodlening aan Griekenland. Dat heeft Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de ministers van financiën van de eurozone, vandaag gezegd.

Grieken eindelijk om tafel voor crisisberaad

AD 08.02.2012 De leiders van de Griekse regeringspartijen zijn vanmiddag begonnen aan hun langverwachte crisisberaad met de Griekse premier Lucas Papademos. In het gesprek moeten zij hun steun uitspreken voor de bezuinigingen die Griekenland moet doorvoeren om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe noodkredieten van Europa en het IMF.

Grieken eindelijk om tafel voor crisisberaad

Parool 08.02.2012 De leiders van de Griekse regeringspartijen zijn vanmiddag begonnen aan hun langverwachte crisisberaad met de Griekse premier Lucas Papademos. In het gesprek moeten zij hun steun uitspreken voor de bezuinigingen die Griekenland moet doorvoeren om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe noodkredieten van Europa en het IMF.

Kroes: uitspraken zijn verkeerd geïnterpreteerd

Parool 08.02.2012 De uitspraken van Europees Commissaris Neelie Kroes over een Grieks vertrek uit de eurozone zijn verkeerd geïnterpreteerd. Dat heeft de eurocommissaris zelf tijdens de wekelijkse vergadering van het dagelijks bestuur van de Europese Unie vandaag gezegd, zo meldde een woordvoerder van de commissie.

Crisisberaad Griekenland opnieuw uitgesteld

NRC 07.02.2012 De leiders van de Griekse coalitiepartijen hebben vanavond opnieuw een cruciale ontmoeting over nieuwe bezuinigingen uitgesteld, terwijl Athene onder grote internationale druk staat zo snel mogelijk een knoop door te hakken. Lees verder›

Merkel ziet niets in vertrek van Grieken uit de eurozone

Parool 07.02.2012 Duitse bondskanselier Angela Merkel ziet niets in een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone. Dat zei ze vandaag tijdens een bijeenkomst met studenten.

‘Ik wil dat Griekenland de euro houdt’, zei Merkel. ‘Ik zal niet meewerken aan de verdrijving van Griekenland uit de euro. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien.’

Griekse regering werkt aan eindvoorstel noodleningen

Parool 07.02.2012 De Griekse regering werkt aan een laatste voorstel dat ervoor moet zorgen dat het land in aanmerking blijft komen voor nieuwe noodleningen. Dat melden Griekse regeringsbronnen vandaag.

Onrust in Athene; partijleiders in overleg

Metro 07.02.2012 Griekse partijleiders zijn dinsdag met elkaar in overleg getreden om overeenstemming te bereiken over de zware bezuinigingen die moeten worden getroffen in ruil voor een noodlening. De leiders staan onder grote druk van kredietverleners om een overeenkomst te bereiken. Ondertussen zijn in Athene duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren.

Staking legt Griekenland lam

Metro 07.02.2012  In Griekenland doen grote aantallen mensen dinsdag mee aan de algehele staking van 24 uur, die was afgekondigd door vakbondsleiders. In de hoofdstad Athene trotseerden dinsdagmiddag meer dan 10.000 mensen de stromende regen om te demonstreren tegen draconische bezuinigingsmaatregelen.

Betogers slaags geraakt met politie bij Griekse parlement

NRC 07.02.2012 Bij het Griekse parlement in Athene zijn betogers slaags geraakt met de politie. De demonstraties vinden plaats op de dag dat er overlegd wordt tussen partijleiders en premier Papademos over een mogelijke overeenkomst om de aanhoudende crisis in het land te bedwingen.

Grieken moeten staken

Telegraaf 07.02.2012 Vakbondsleiders in Griekenland hebben opgeroepen dinsdag te staken uit protest tegen draconische bezuinigingsmaatregelen. De grootste bonden willen een staking van 24 uur vooral in overheidsbedrijven en -instellingen en rekenen op betogingen op dinsdagmiddag.

Sarkozy: geen extra geld naar Griekenland tot akkoord

NRC 06.02.2012 Frankrijk en Duitsland zijn niet bereid om extra noodhulp te geven aan Griekenland tot er afspraken zijn gemaakt door Athene met de Griekse banken. Dat meldt de Franse president Sarkozy vandaag in een persconferentie.

Sarkozy adviseert Griekenland samen met zijn Duitse collega Merkel om staatsinkomsten te steken in een nieuw fonds waarmee de enorme schuld van het land wordt verlaagd. Daarnaast moet minstens de helft van de schulden kwijtgescholden worden door de banken, maar hierover slagen de partijen er al weken niet in om tot een akkoord te komen.

‘Griekse regeringsbespreking uitgesteld tot morgen’

VK 06.02.2012 De Griekse coalitieleiders zullen elkaar waarschijnlijk pas morgen ontmoeten. Dat meldt een bron rond de Griekse regering vandaag. Oorspronkelijk stond de ontmoeting voor vandaag op de agenda.

De gesprekken met de coalitiegenoten van premier Lucas Papademos over verdere bezuinigingen lijken nog weinig vruchten af te werpen. De politieke leiders gingen zondag zonder overeenkomst uit elkaar na een vergadering van enkele uren.

‘Deadline voor Griekenland is al verstreken’

Trouw 06.02.2012 Griekenland is al te laat met het voldoen aan de Europese eisen om het nieuwe steunpakket te krijgen. De woordvoerder van eurocommissaris Olli Rehn zei vandaag desgevraagd ‘dat de deadline al verstreken is’.

De Griekse partijen kunnen het maar niet eens worden over drastische hervormingen en bezuinigingen die genomen moeten worden in ruil voor het tweede reddingspakket van 130 miljard euro.

Athene akkoord met ontslag vijftienduizend ambtenaren

NRC 06.02.2012 De Griekse coalitieregering heeft toegegeven aan eisen om het aantal ambtenarenbanen te verkleinen, zo heeft deze vandaag bekendgemaakt. In totaal verdwijnen er nog dit jaar vijftienduizend banen. Lees verder›

Griekse Financiënminister: We balanceren op het randje

Elsevier 05.02.2012  Griekenland moet snel economische hervormingen doorvoeren, anders krijgt het land geen hulp meer van de Europese Unie en dreigt een bankroet. Dat hebben de Europese ministers van Financiën dit weekend tegen hun Griekse collega Evangelos Venizelos gezegd.

Dat beaamde Venizelos zondag. ‘We balanceren op het randje,’ zegt de minister.

De Griekse regering moet vandaag proberen de waarnemers van Europese Unie (EU), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB), samen de trojka, overtuigen dat het land in aanmerking komt voor de nieuwe noodlening.

Zie ook:

Nog geen Grieks akkoord, onderhandelingen morgen hervat

NRC 05.02.2012 Er is nog geen akkoord bereikt in de Griekse onderhandelingen, ondanks voornemens van de Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos om uiterlijk vandaag de besprekingen af te ronden.  Lees verder›

Geen resultaat Grieks regeringsoverleg over hulp, morgen verder

VK 05.02.2012  Gesprekken tussen Griekse politieke leiders over hervormingen hebben vandaag nog geen resultaat opgeleverd. Het beraad gaat morgen verder, zei leider George Karatzaferis van de rechtse LAOS-partij vandaag.

De hervormingen zijn nodig voor een nieuw hulppakket met leningen van het IMF en de Europese Unie.

Lees ook Juncker sluit Grieks faillissement niet uit – 04/02/12

Lees ook De Jager waarschuwt Griekenland op te schieten – 03/02/12

Geen resultaat Grieks regeringsoverleg over hulp, morgen verder

Telegraaf 05.02.2012 Gesprekken tussen Griekse politieke leiders over hervormingen hebben vandaag nog geen resultaat opgeleverd. Het beraad gaat morgen verder, zei leider George Karatzaferis van de rechtse LAOS-partij vandaag.  De hervormingen zijn nodig voor een nieuw hulppakket met leningen van het IMF en de Europese Unie.

Crisisoverleg Griekenland maandag verder

Metro 05.02.2012 Het crisisoverleg tussen Griekse politieke leiders over bezuinigingen en hervormingen is zondagavond geschorst en wordt maandag voortgezet.

Trojka prikkelt Griekenland met dreigend bankroet

Metro 05.02.2012 De trojka voert de druk op Griekenland op om strenger te bezuinigen en de lonen te matigen. De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de ministers van financiën van de eurozone, sloot een Grieks bankroet niet langer uit.

Juncker sluit Grieks faillissement niet uit

Parool 05.02.2012De voorzitter van de ministers van Financiën van de eurolanden, de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, sluit niet uit dat Griekenland failliet gaat. Hij dreigt de hulp stop te zetten als de Griekse regering de hervormingsplannen niet uitvoert. Dan kan het land al binnen 2 maanden op de fles zijn.

‘Grieks faillisement niet uitgesloten’

De Pers 04.02.2012 De voorzitter van de ministers van Financiën van de eurolanden, de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, sluit niet uit dat Griekenland failliet gaat. Hij dreigt de hulp stop te zetten als de Griekse regering de hervomingsplannen niet uitvoert. Dan kan het land al binnen 2 maanden op de fles zijn.

Griekenland: gesprekken over schulden zondag afronden

NRC 04.02.2012 De Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos heeft gezegd dat het overleg over de financiële noodhulp aan zijn land en schuldenverlichting uiterlijk morgen moet worden afgerond. lees verder›

Athene zet overleg met banken in weekeinde voort

Metro 04.02.2012 Griekenland en zijn particuliere schuldeisers onderhandelen in het weekeinde verder over het nemen van een fors verlies op Grieks staatspapier. Het Institute of International Finance (IIF), een organisatie die de belangen van banken behartigt, heeft dat vrijdag aangekondigd.

Duitsland ziet bijdrage ECB aan Griekse deal niet zitten

VK 03.02.2012 Duitsland ziet een bijdrage van de Europese Centrale Bank (ECB) aan de sanering van de Griekse schuldenlast nog altijd niet zitten. Dat bleek vandaag uit een interview van de Duitse minister van Economische Zaken Philipp Rösler met The Wall Street Journal.

Grieken zetten 16 miljard euro spaargeld opzij in buitenland

Parool 03.02.2012 Grieken hebben in de afgelopen 2 jaar minstens 16 miljard euro bij buitenlandse banken weggezet. Ongeveer een derde van dat bedrag staat op banken in Groot-Brittannië, meldde de Griekse minister van Financiën vandaag.

Griekenland heeft 15 miljard extra nodig – banken houden poot stijf

NRC 02.02.2012 Griekenland heeft bovenop de 130 miljard euro noodhulp én 100 miljard schuldenkwijtschelding die het al is toegezegd nog eens 15 miljard extra nodig om niet failliet te gaan. Dat heeft een anonieme bron binnen de Europese Unie gezegd tegen persbureau AP.

Daar komt nog eens bij dat de ministers van Financiën van de eurozone, bij monde van de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, stellen dat de onderhandelingen tussen de Griekse autoriteiten en de banken over een grotere vrijwillige kwijtschelding van Griekse schuld “ultra-moeizaam” verloopt. De wens is dat banken 70 procent van de Griekse schulden kwijtschelden.

‘Griekenland heeft 15 miljard euro extra nodig’

Elsevier 02.02.2012 Om een faillissement af te wenden, heeft Griekenland nog zo’n 15 miljard euro nodig, bovenop de al eerder toegezegde 130 miljard en de 100 miljard euro die banken moeten kwijtschelden.

Dat meldt de Mail op basis van een anonieme bron binnen de Europese Unie.

Onderzoekers van de EU, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank (ECB), de zogenoemde trojka, hebben ontdekt dat de schulden van het land groter zijn dan gedacht. Volgens de bron van de Mail heeft de Europese Commissie de andere zestien eurolanden gevraagd het gat te vullen.  

‘Europese landen krijgen leningen aan Griekenland terug’

Elsevier 02.02.2012  Europese landen krijgen al het geld dat zij aan Griekenland hebben geleend terug. Dat heeft Europees commissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken) donderdag gezegd.

Rehn deed dit in een interview met het actualiteitenrubriek Nieuwsuur.

‘Ik weet zeker dat Griekenland zijn leningen aan de Europese lidstaten zal terugbetalen,’ zegt Rehn. De noodsteun voor Griekenland is volgens hem van groot belang om een ‘financiële catastrofe’ in het Zuid-Europese land te voorkomen.

Zie ook:

Rehn: akkoord Griekse kwijtschelding deze week rond

Parool 02.02.2012 Eurocommissaris Ollie Rehn (Monetaire Zaken) verwacht dat er eind deze week een akkoord ligt over de kwijtschelding van Griekse schulden door private schuldeisers. Dat zei hij vandaag in een toespraak bij de Haagse Hogeschool.

Rehn had even daarvoor nog met Tweede Kamerleden gesproken. Op die bijeenkomst was hij te laat gekomen omdat hij de Griekse minister van Financiën telefonisch nog moest ‘aanmoedigen’. De Griekse regering onderhandelt al enige tijd met financiële instellingen over een deal om meer schulden kwijt te schelden.

‘Bezuinigingsmedicijn is dodelijk voor de Grieken’

VK 02.02.2012 Griekenland krijgt te maken met ‘oncontroleerbare toestanden’ als het volk door ‘nog hardere, pijnlijkere en onrechtvaardiger’ maatregelen wordt getroffen. Het hoofd van de Grieks-Orthodoxe Kerk, aartsbisschop Hieronymus II, schreef dat vandaag in een brandbrief aan premier Lucas Papademos.

Griekse kerkleider vreest ‘sociale explosie’ door stijgende armoede

Trouw 02.02.2012 De Grieks-Orthodoxe kerk waarschuwt de Griekse regering donderdag dat de toenemende armoede in het land zal leiden tot een ‘sociale explosie’, terwijl er door de overheid meer steeds meer bezuinigingsmaatregelen worden genomen.

Griekse kerk vreest chaos

Telegraaf 02.02.2012 Griekenland krijgt te maken met „oncontroleerbare toestanden” als het volk door „nog hardere en onrechtvaardiger“ maatregelen wordt getroffen. Het hoofd van de Grieks-Orthodoxe Kerk, aartsbisschop Hiëronymus II, schreef dat donderdag in een brandbrief aan premier Lucas Papademos.

Kerk waarschuwt voor chaos in Griekenland

02.02.2012 Griekenland krijgt te maken met ,,oncontroleerbare toestanden” als het volk door ,,nog hardere, pijnlijkere en onrechtvaardiger” maatregelen wordt getroffen. Het hoofd van de Grieks-Orthodoxe Kerk, aartsbisschop Hieronymus II, schreef dat donderdag in een brandbrief aan premier Lucas Papademos.

Volgens de kerk blijkt het medicijn dat de Griekse economie wordt gegeven ,,dodelijk”. Griekenland voert onder druk van de Europese Unie en financiële instellingen draconische bezuinigingen door. Het land kampt met een gigantische staatsschuld.

Griekenland opnieuw gemaand tot opschieten – ‘minimumloon omlaag’

NRC 01.02.2012 Opnieuw heeft het IMF Griekenland opgeroepen meer haast te maken met de structurele hervormingen van zijn economie. Het overleg tussen het noodlijdende land en geldleners IMF en EU nadert zijn ontknoping.

Het hoofd van de IMF-inspectie in Griekenland, Poul Thomsen, zegt vandaag in de Griekse krant Kathimerini dat het tweede pakket noodhulp aan Griekenland, van 110 miljard euro, vooral ingezet moet worden om de Griekse economie meer concurrerend te maken.

Geen eurocommissaris voor toezicht op Griekenland

Elsevier 31.01.2012 De Luxemburgse premier en voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden Jean-Claude Juncker ziet geen noodzaak voor een speciale eurocommissaris voor Griekenland.

Dat zei Juncker dinsdag.

Onlangs liet een ‘Europese bron’ aan internationale persbureaus weten dat Duitsland wil dat de landen van de eurozone een speciale commissaris aanstellen die zo nodig een veto kan uitspreken over begrotingsvoorstellen van de Griekse regering.

Premier Mark Rutte (VVD) pleitte eerder voor een aparte eurocommissaris die begrotingsdiscipline van landen in de eurozone afdwingt. Landen die zich niet houden aan begrotingsafspraken moeten harder worden aangepakt, vindt de premier.

‘Geen eurocommissaris Griekenland’

Nu 31.01.2012 De Luxemburgse premier en voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden Jean-Claude Juncker ziet geen noodzaak voor een speciale eurocommissaris voor Griekenland. Dat zei hij dinsdag.

‘Banken willen 70 procent Griekse schuld afschrijven’

Parool 31.01.2012 De banken willen 70 procent van de Griekse schuld afschrijven. Dat heeft Jan Hommen, bestuursvoorzitter van ING, gezegd bij de NOS. ING onderhandelt samen met andere banken over een verlaging van de schulden van Griekenland.

‘Banken willen 70 procent afschrijven op Griekenland’

Metro 31.01.2012 De banken zijn bereid zeventig procent af te schrijven op de schulden van Griekenland. Dat heeft bestuursvoorzitter Jan Hommen van ING dinsdag gezegd, meldt de NOS.

Duitse bankpresident: Griekenland moet eurozone verlaten

AD 30.01.2012 Griekenland moet uit de ketenen van de euro en de eurozone verlaten. Anders blijft het land constant om financiële steun vragen van andere Europese landen. Dat zei de president-commissaris van het Duitse Commerzbank, de op twee na grootste bank van Duitsland, vandaag op een bankenevenement in Frankfurt.

‘Geen nieuwe lening Griekenland zonder hervorming’

NRC 30.01.2012 Griekenland moet de nodige hervormingen doorvoeren, anders loopt het land mogelijk nieuwe financiële hulp vanuit Europa mis. Dat zegt de Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble vandaag in een interview met The Wall Street Journal.

Volgens Schäuble is Europa “bereid Griekenland te steunen” met een nieuw leenprogramma ter waarde van zo’n 130 miljard euro, maar waarschuwt hij ook dat er zonder hervormingen geen enkel geldbedrag hoog genoeg is om de problemen in het land op te lossen, zo meldt persbureau Novum.

Griekse politiek akkoord over bezuinigingen

AD 29.01.2012  De Griekse premier Lucaas Papademos heeft met zijn belangrijkste coalitiepartners overeenstemming bereikt over de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Dat hebben de Griekse autoriteiten vandaag laten weten. De nieuwe maatregelen gelden als een …

Griekse politici bereiken akkoord over bezuinigingen

Elsevier 29.01.2012 De Griekse premier Lucaas Papademos heeft met zijn belangrijkste coalitiepartners overeenstemming bereikt over de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. De nieuwe maatregelen gelden als een voorwaarde voor de uitbetaling van financiële steun aan Griekenland van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Kwijtschelding schulden
De Griekse politici praatten ook over de afspraken die Griekenland moet maken met financiële instellingen over de gedeeltelijke kwijtschelding van de Griekse schulden aan private partijen. Een overeenkomst hierover is eveneens een voorwaarde voor de EU voor de uitbetaling van verdere financiële hulp.

De gesprekken over de zogenoemde haircut zijn volgens de laatste berichten inmiddels in een afsluitende fase beland, maar zullen naar verwachting zondag niet worden afgerond. Dat betekent dat de Europese top maandag waarschijnlijk zal beginnen zonder dat er een definitief akkoord hierover op tafel ligt.

Zie ook:

Griekse politiek akkoord over bezuinigingen

Parool 29.01.2012 De Griekse premier Lucaas Papademos heeft met zijn belangrijkste coalitiepartners overeenstemming bereikt over de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Dat hebben de Griekse autoriteiten vandaag laten weten. De nieuwe maatregelen gelden als een …

‘Duitsland: Volledige EU-controle over Griekse begroting’

Elsevier 28.01.2012Duitsland wil dat de Griekse regering tijdelijk beslissingen over de begroting overdraagt aan een speciale ‘budget-commissaris’. De Duitsers stellen dit als voorwaarde aan Griekenland voor het in aanmerking komt voor de volgende tranche van het noodpakket.

Dat meldt de Financial Times zaterdag op basis van een kopie van het Duitse voorstel, dat in handen is van de krant.

Beslissingen
Het zou betekenen dat de Europese Unie (EU) in grote mate controle krijgt over Griekenland. De commissaris zou een veto kunnen uitspreken tegen beslissingen over de Griekse begroting, als deze niet in lijn zijn met de doelen die het land zijn gesteld.

Deal Griekenland en eisers over halvering staatsschuld dichtbij

NRC 28.01.2012 Private schuldeisers zeggen dichtbij een akkoord te zijn met de Griekse regering over het kwijtschelden van ongeveer de helft van de nationale schuld. Komende week zou de deal beklonken kunnen worden en het lijkt erop dat de eisers genoegen nemen met een rente van onder de 4 procent.

‘Griekse onderhandelingen gaan vooruit’

AD 27.01.2012 De onderhandelaars over de kwijtschelding van Griekse schulden hebben donderdag opnieuw vooruitgang geboekt en praten vandaag verder. Dat lieten vertegenwoordigers van de Griekse regering en van de financiële instellingen weten, zonder op …

Papademos: binnen enkele dagen akkoord Griekse schuld

NRC 27.01.2012 Griekenland verwacht binnen een paar dagen een akkoord te hebben bereikt met private schuldeisers over het kwijtschelden van een deel van de Griekse schuldenlast. Dat heeft de Griekse premier Lucas Papademos laten weten aan persbureau Reuters. Lees verder›

Papademos weer in gesprek met kredietverstrekkers

Metro 26.01.2012 De Griekse premier Lucas Papademos is donderdag weer om de tafel gegaan met onderhandelaars van het Institute of International Finance (IIF), een organisatie die de belangen van private kredietverleners behartigt. Onderwerp van gesprek is een overeenkomst tussen de Griekse regering en de kredietverstrekkers die moet voorkomen dat Griekenland failliet gaat.

Meer druk op ECB om Griekse leningen af te schrijven

Elsevier 25.01.2012  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en private partijen voeren de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) op om een deel van haar Griekse staatsleningen af te schrijven.

Dat meldt de Financial Times.

Het IMF ontkent dat het wil dat de ECB een deel van de schulden afschrijft, maar diverse bronnen in Europa melden dat de druk op de centrale bank wordt opgevoerd.

Merkel onzeker over redding Griekenland

VK 25.01.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft voor het eerst in twijfel getrokken of Griekenland zijn schulden wel zal kunnen terugbetalen en of Europa het land kan behoeden voor een faillissement. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

Merkel spreekt openhartig over de schuldencrisis in de eurozone in een interview met zes Europese kranten. Ze geeft toe dat na twee jaar crisis, verregaande bezuinigingen en miljarden euro’s aan noodhulp, de euro op de rand van de afgrond staat.

EU-ministers: Athene en banken terug naar de onderhandelingstafel

NRC 24.01.2012  De ministers van Financiën van de Europese Unie willen dat de Griekse regering en de banken verder onderhandelen over kwijtschelding van een deel van de schuld. Momenteel is het resultaat ‘onvoldoende’.

De ministers, die bijeen zijn in Brussel voor hun maandelijkse overleg, reageerden daarmee op het overleg dat al lange tijd gevoerd wordt tussen de Griekse regering en zijn schuldeisers.

Volgens De Jager moet Griekenland “nog wat tandjes bijzetten” om het optimale uit de nu al maandenlang durende onderhandelingen te halen.

‘Griekenland en banken bijna akkoord over kwijtschelding schulden’

Trouw 20.01.2012 Griekenland en de banken zijn dicht bij een akkoord over een kwijtschelding van schulden door obligatiehouders. Een functionaris uit de bankwereld die bij de onderhandelingen is betrokken, zei dat de private schuldeisers zo’n 65 tot 70 procent op hun staatspapier zullen afschrijven.

‘Gespannen’ onderhandelingen over Griekse schuld morgen verder

NRC 18.01.2012  De Griekse regering en private schuldeisers hebben vandaag opnieuw urenlang overleg gevoerd over het kwijtschelden van een deel van de Griekse schuldenlast. De besprekingen, die in een “zeer gevoelige fase” zouden zijn beland, gaan morgen weer verder. Lees verder›

Griekse onderhandelingen om kwijtschelding schulden hervat

NRC 17.01.2012 De gesprekken tussen de Griekse private sector en de overheid over de kwijtschelding van ongeveer honderd miljard euro aan schuld worden morgen hervat. Vrijdag zijn deze onderbroken omdat de partijen er niet uit leken te komen.

Als Athene en de Griekse banken geen akkoord bereiken om de schulden kwijt te schelden, dreigt de regering de eurozone te verlaten. Eind oktober spraken Europese regeringsleiders voor de tweede keer af Griekenland noodhulp te verlenen met een lening van 130 miljard euro, die overigens nog moet ingaan. In mei was al besloten tot een eerste lening van 110 miljard euro. Lees verder›

‘Griekse staatsschuld nog 20 miljard euro hoger’

Elsevier 16.01.2012 De financiële positie van Griekenland is opnieuw ernstig verslechterd. De Griekse staatsschuld is 20 miljard euro hoger dan verwacht, ook als de banken een verlies van 50 procent nemen op hun staatsobligaties.

‘Eerst waren volgens Nout Wellink de leningen van Nederland aan Griekenland een investering die we beslist terugkregen. Inmiddels zegt hij dat het geld als verloren moet worden beschouwd. Wellink doet alles om de euro te redden.’

Lees het hele Elsevier-commentaar: Nout Wellink draait over lening aan Griekenland

Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag op basis van bronnen rond de zogeheten trojka van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie.

Effect bezuinigingen
Een nieuwe analyse van IMF, ECB en Europese Commissie wijst uit dat de Griekse staatsschuld in 2020 130 procent nadert. Het is de derde inspectie op rij waarbij grote problemen en achterstanden worden aangetroffen

Griekse onderhandelingen onderbroken – ‘situatie zeer ernstig’

NRC 13.01.2012 De Griekse banken hebben de onderhandelingen met Athene voor de kwijtschelding van ongeveer honderd miljard euro vandaag onderbroken omdat de partijen er niet in slagen op één lijn te komen. Dat meldt persbureau AFP vanmiddag.

Een anonieme bron die dicht bij de onderhandelingen betrokken is namens private obligatiehouders verklaarde vandaag aan AFP dat de besprekingen zijn “opgeschort voor reflectie”.

Griekenland niet akkoord met banken over afschrijvingen

Parool 13.01.2012 Griekenland heeft geen akkoord kunnen bereiken met banken over de afschrijving van de helft van de Griekse schuldenlast. De gesprekken zijn stopgezet, maakte de internationale bankenorganisatie Institute of International Finance vandaag bekend.

Eerder deze week meldden functionarissen dat Griekenland dichtbij een akkoord was met de banken.

Gesprekken over schulden Griekenland stilgelegd

Metro 13.01.2012  Het lijkt erop dat de onderhandelingen tussen de Griekse regering en de private kredietverstrekkers over het kwijtschelden van vijftig procent van de schulden op niets zijn uitgelopen. De vertegenwoordigers van de kredietverstrekkers zeiden vrijdag dat de gesprekken zijn stilgelegd voor een ‘moment van bezinning’.

Grieken en banken niet akkoord over schuld

NU 13.01.2012 De gesprekken zijn stopgezet. Griekenland heeft geen akkoord kunnen bereiken met banken over de afschrijving van de helft van de Griekse schuldenlast.

Lees meer over dit onderwerp:

‘Grieks voorstel voor kwijtschelding schuld bijna klaar’

NRC 12.01.2012 Griekenland hoopt volgende week een “financieel voorstel” rond te hebben, voor de kwijtschelding van ongeveer honderd miljard euro, waarmee de private sector akkoord kan gaan.

Griekenland ziet begrotingstekort dalen

Parool 11.01.2012 Het Griekse begrotingstekort kwam vorig jaar uit op 9,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is iets hoger dan geschat, maar lager dan een gevreesd tweecijferig tekort, zei minister van Openbare Orde Michalis Chrysohoidis vandaag.

Grieken bijna akkoord met banken over …

Parool 10.01.2012 De Griekse premier Lucas Papedemos heeft zijn ministersploeg verteld dat begin volgende week een overeenkomst kan worden bereikt. De onderhandelingen begonnen in november en moeten in kaart brengen hoe de banken 100 miljard euro aan Griekse schulden kunnen afschrijven. (ANP/Redactie)

Grieken bijna akkoord met banken over schuld

NU 10.01.2012 Griekenland is dichtbij een akkoord met banken over afschrijving van de helft van Griekse schuldenlast. Dat meldden functionarissen dinsdag.

Merkel waarschuwt Grieken: Schulden snel terugdringen

Elsevier 09.01.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat de Grieken sneller vooruitgang moeten boeken bij het terugdringen van de schulden. Als dit niet gebeurt, komt de volgende uitbetaling van het steunpakket van de Europese Unie (EU) en het Internationaal Montair Fonds (IMF) in gevaar.

Merkel deed haar uitspraak na een ontmoeting met de Franse president Nicolas Sarkozy in Berlijn.

Groei
Griekenland moet er onder meer voor zorgen dat private geldschieters vrijwillig een deel van de schulden kwijtschelden.

Merkel voert druk op Grieken verder op

Parool 09.01.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei vandaag dat Griekenland snel voortgang moet boeken bij het terugdringen van de schulden. Ze waarschuwde dat de volgende uitbetaling uit het steunpakket van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) anders in gevaar kan komen.

Merkel zet Grieken verder onder druk

Spits 09.01.2012 Wanneer de Grieken niet snel voortgang boeken met het terugdringen van de schuld op hun acceptgyrosrekening, dan is het snel uit met de pret.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwde vandaag dat de volgende uitbetaling uit het steunpakket van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) anders wel eens in gevaar kan komen.

‘IMF betwijfelt of Griekse maatregelen voldoende zijn’

AD 08.01.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) twijfelt of de maatregelen die Griekenland neemt om de schuldencrisis te bestrijden voldoende zullen zijn om de overheidsfinanciën onder controle te krijgen. Dat meldt het Duitse blad Der Spiegel dit …

‘IMF betwijfelt of Griekse maatregelen voldoende zijn’

Parool 08.01.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) twijfelt of de maatregelen die Griekenland neemt om de schuldencrisis te bestrijden voldoende zullen zijn om de overheidsfinanciën onder controle te krijgen. Dat meldt het Duitse blad Der Spiegel dit weekeinde op basis van interne documenten van het IMF.

‘Pakket Griekse schuld onvoldoende’

Spits 08.01.2012 Het afschrijven van de helft van de Griekse schuldenlast is onvoldoende om de enorme schuldenberg van het land terug te brengen tot enigszins behapbare proporties.

Dat zegt Clemens Fuest, een adviseur van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble, vandaag in een interview met het dagblad To Vima.

‘Griekse terugkeer naar drachme is de hel’

Parool 31.12.2011 Het zou desastreus zijn voor Griekenland als het land de euro vaarwel zegt en terugkeert naar de drachme als nationale munt. Dat zegt de president van de Griekse centrale bank, George Provopoulos, in een vandaag gepubliceerd interview met de Griekse krant Kathimerini.

Grieken verwachten toch faillissement

Spits 16.12.2011 Een meerderheid van de Grieken verwacht dat hun land, ondanks miljardensteun en een hervormingsprogramma, failliet zal gaan. Meer dan 65 procent van de 2000 mensen die zijn ondervraagd, denkt niet dat Griekenland de schuldencrisis te boven zal komen.

‘Grieken kunnen belastingen niet verder verhogen’

NRC 13.12.2011 Griekenland kan de belastingen niet verder verhogen en zal daarom zijn versoberingsprogramma moeten richten op langdurige verlagingen van de uitgaven. “We hebben de grens bereikt van wat kan worden bereikt door belastingverhoging”, aldus Poul Thomsen, hoofd van de IMF-missie in…  Lees verder›

Bezuinigingsbegroting door parlement Athene

07.12.2011  Het Griekse parlement heeft in de eerste uren van woensdag ingestemd met een begroting die komend jaar nog meer ingrijpende bezuinigingen inhoudt. Daarmee wil de nieuwe regering van Lukas Papademos het begrotingstekort terugdringen. Papademos leidt een regering van nationale eenheid met steun van de twee grootste partijen en een kleine radicaal rechtse partij.

Anarchisten weer slaags met politie in Athene

07.12.2011 Ultralinkse demonstranten zijn dinsdag op meerdere plaatsen in Griekenland slaags geraakt met de oproerpolitie. Er waren onder meer ongeregeldheden in Athene, Thessaloniki, Iraklion en Patras. De betogers gooiden stenen en molotovcocktails, sloegen winkelruiten in en zetten afvalbakken in brand. Agenten vuurden traangasgranaten af.

Ook IMF geeft goedkeuring voor deel lening Griekenland

Elsevier 05.12.2011 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft maandag goedkeuring gegeven voor zijn deel van het Griekse hulppakket. Dit betekent dat de Grieken per direct 8 miljard euro tot hun beschikking hebben.

Het IMF is verantwoordelijk voor 2,2 miljard euro van de 8 miljard die de Grieken krijgen. Dinsdag besloten ministers van Financiën van de Europese Unie (EU) al dat wat hen betreft de Grieken de volgende tranche van 8 miljard kunnen ontvangen.

Zie ook:

IMF keurt 8 miljard euro noodhulp aan griekenland

Parool 05.12.2011  Griekenland krijgt per direct de volgende 8 miljard euro aan noodhulp van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitgekeerd. Het bestuur van het IMF heeft daarvoor vandaag groen licht gegeven. De ministers van Financiën van de eurolanden waren vorige week al akkoord gegaan.

IMF keurt betaling aan Griekenland goed

Metro 05.12.2011 Griekenland krijgt per direct de volgende 8 miljard euro aan noodhulp van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitgekeerd. Het bestuur van het IMF heeft daarvoor maandag groen licht gegeven. De ministers van Financiën van de eurolanden waren vorige week al akkoord gegaan.

Griekenland krijgt 8 miljard

AD 29.11.2011 De ministers van financiën van de eurolanden hebben vanavond het licht op groen gezet voor het vrijgeven van 8 miljard euro aan noodhulp voor Griekenland. Dat melden diplomaten rond het overleg in Brussel.

Griekenland krijgt de volgende tranche van acht miljard

NRC 29.11.2011  De ministers van Financiën van de eurozone zijn akkoord met het overmaken van de volgende tranche noodhulp van acht miljard euro aan Griekenland. Dat meldt persbureau AP.  Lees verder›

‘We voldoen aan de voorwaarden, tranche kan overgemaakt worden’

NRC 29.11.2011 Griekenland voldoet aan alle voorwaarden om de volgende tranche noodhulp van acht miljard euro te ontvangen. Dat zei de Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos vanavond voorafgaand aan de bijeenkomst waar hij zestien ambtsgenoten spreekt.

‘Eurolanden gaan instemmen met lening voor Griekenland’

Elsevier 29.11.2011 De eurolanden zullen dinsdagavond instemmen met het geven van een tranche van 8 miljard euro uit het eerste noodpakket aan Griekenland. Het land voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Zie ook:

Griekenland komt met ‘optimistischer’ begrotingsdoel

Elsevier 23.11.2011 De regering van Griekenland streeft voor volgend jaar naar een lager begrotingstekort dan eerder werd aangenomen. Verwacht wordt dat de Grieken in 2012 een begrotingstekort hebben van 5,4 procent. Eerder ging de regering uit van 6,7 procent.

Zie ook:

‘Griekse politicus steunt voorwaarden miljardenhulp’

VK 23.11.2011 De leider van de Griekse conservatieve regeringspartij Nieuwe Democratie, Antonis Samaras, steunt de voorwaarden voor de miljardenhulp die een bankroet van het land moet voorkomen. Hij heeft dat vandaag per brief aan de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds laten weten.

Griekenland krijgt pas geld na toezegging hervormingen

Elsevier 21.11.2011 De nieuwe Griekse regering moet eerst schriftelijk toezeggen dat alles zal worden gedaan om de enorme staatsschuld af te bouwen, voor het land een tranche van 8 miljard euro uit het eerste noodpakket krijgt.

 

Griekenland presenteert voorstel begroting zonder nieuwe bezuinigingen

NRC 18.11.2011 De Griekse regering presenteerde vandaag een begrotingsvoorstel met economische hervormingen, zonder dat daar nieuwe bezuinigingen mee gepaard gaan. Hiermee neemt Griekenland een nieuwe stap richting het voorkomen van een faillissement en het tegemoetkomen aan de voorwaarden voor de internationale financiële noodhulp.

‘Grieken moeten miljarden euro’s belasting actiever innen’

Elsevier 17.11.2011 De Europese Commissie vindt dat de Griekse overheid zich actiever moet opstellen als het gaat om het innen van belastingen. Als gevolg van wanbetaling en ontduiking staat er in het noodlijdende land voor 60 miljard euro aan niet-geïnde belastingen.

Dit blijkt uit het eerste kwartaalrapport van een werkgroep van de Europese Commissie, die Griekenland helpt bij het hervormen van de economie en het overheidsapparaat.

Nieuwe Griekse belasting lijkt farce

Spits 16.11.2011 De impopulaire belastingmaatregelen in Griekenland hebben de schatkist tot dusver nauwelijks gespekt, blijkt uit cijfers die de Griekse regering vandaag publiceerde.

‘Volgend jaar belastinghervorming Griekenland’

Trouw 15.11.2011 De nieuwe Griekse regering wil begin volgend jaar plannen presenteren om het belastingsysteem te hervormen. De Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos zei vandaag in het parlement ‘tegen het einde van februari met een breed gesteund voorstel voor een nieuw belastingsysteem’ te willen komen.

‘Duitsland onderzoekt Grieks vertrek uit eurozone’

Elsevier 13.11.2011 De Duitse regering houdt rekening met een vertrek van Griekenland uit de eurozone en heeft daarvoor verschillende scenario’s opgesteld. Dat blijkt uit een intern rapport van het ministerie van Financiën waarover het Duitse blad Der Spiegel zondag bericht.

Zie ook:

‘Berlijn onderzoekt Grieks vertrek eurozone’

Trouw 13.11.2011  Schuldencrisis De Duitse regering houdt rekening met een vertrek van Griekenland uit de eurozone en heeft daarvoor verschillende scenario’s opgesteld. Volgens het rapport zou de Duitse regering er rekening mee houden dat de nieuwe Griekse regering weigert de maatregelen uit te voeren die nodig zijn om in aanmerking te komen voor het volgende steunpakket. 

Lees ook: Tony Blair: Uiteenvallen euro is catastrofaal – 13/11/11

Onderzoek Grieks vertrek

Telegraaf 13.11.2011 De Duitse regering houdt rekening met een vertrek van Griekenland uit de eurozone en heeft daarvoor verschillende scenario’s opgesteld. Dat blijkt uit een intern rapport van het ministerie van Financiën waarover het Duitse blad Der Spiegel zondag bericht.

‘Berlijn onderzoekt Grieks vertrek eurozone’

Parool 13.11.2011 De Duitse regering houdt rekening met een vertrek van Griekenland uit de eurozone en heeft daarvoor verschillende scenario’s opgesteld. Dat blijkt uit een intern rapport van het ministerie van Financiën waarover het Duitse blad Der Spiegel vandaag bericht.

‘Berlijn onderzoekt Grieks vertrek eurozone’

AD 13.11.2011 De Duitse regering houdt rekening met een vertrek van Griekenland uit de eurozone en heeft daarvoor verschillende scenario’s opgesteld. Dat blijkt uit een intern rapport van het ministerie van Financiën waarover het Duitse blad Der Spiegel vandaag bericht.

‘Inspecteurs troika volgende week op bezoek in Griekenland’

NRC 11.11.2011  Inspecteurs van de troika – bestaande uit de Europese Commissie, het IMF en de ECB – brengen volgende week een bezoek aan Griekenland. De troika zal moeten beslissen of Griekenland de volgende tranche aan financiële steun van acht miljard euro krijgt uitgekeerd. Dat meldt een bron binnen de troika aan persbureau Reuters.

Volgens de bron, die sprak op voorwaarde van anonimiteit, zal de vandaag gepresenteerde coalitieregering van Papademos eerst enkele toezeggingen moeten doen voordat de noodsteun wordt uitgekeerd.

Griekse minister verwacht hoger tekort eind dit jaar

Elsevier 11.11.2011 De Griekse minister van Financiën, Evangelos Venizelos, verwacht dat het begrotingstekort van zijn land dit jaar zal uitkomen op 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Eerder werd nog uitgegaan van 8,5 procent.

Zie ook:

Papademos beëdigd

De Pers 11.11.2011 In Athene is vrijdag de nieuwe Griekse premier Lucas Papademos (64) beëdigd. Hij zal een kabinet leiden van drie partijen, de socialistische Pasok, de centrumrechtse Nieuwe Democratie en de nationalistische Laos.

Papademos interim-premier Griekenland

10.11.2011 De 64-jarige econoom Lukas Papademos is donderdag benoemd tot interim-premier van Griekenland. Dit heeft het kantoor van president Karolos Papoulias bekendgemaakt.

Papademos is belast met de vorming van een nieuwe regering. Het nieuwe kabinet zal vrijdag 13.00 uur onze tijd worden ingezworen.

Griekse oppositie weigert steun te beloven

Parool 08.11.2011 De leider van de Griekse oppositie wil Brussel niet schriftelijk beloven dat hij de gevraagde hervormingen gaat uitvoeren. Antonis Samaras zei vandaag dat de hervormingen onvermijdelijk zijn, maar zegt dat het niet nodig is om zijn steun in een brief vast te leggen.

Moeizaam overleg over vormen Griekse regering

NU 08.11.2011 Bij de onderhandelingen tussen de politieke partijen in Griekenland over de vorming van een nieuwe interim-premier en een ministersploeg zijn dinsdag obstakels opgedoken.

Lees meer over dit onderwerp;

Griekse oppositie verwacht overwinning

Spits 08.11.2011 De liberale oppositiepartij Nieuwe Democratie verwacht bij nieuwe verkiezingen in februari in Griekenland een meerderheid van de stemmen binnen te hengelen. Dat liet de vicepresident van de partij, Stavros Dimas, zich vandaag ontvallen.

Grieks kabinet dient ontslag in; weg vrij voor nieuwe premier

Elsevier 08.11.2011 De leden van het Griekse kabinet, inclusief premier George Papandreou, bieden dinsdag hun ontslag aan. Ze maken de weg vrij voor een overgangscoalitie. Persbureau AP meldt dat waarschijnlijk vanavond nog een nieuwe premier wordt benoemd.

Nieuwe premier
Het crisisberaad van het Griekse kabinet was dinsdag na een uur al voorbij. De zwaar onder vuur liggende premier George Papandreou vroeg daarin zijn ministers hun ontslag voor te bereiden, zo meldt staatspersbureau ANA, zonder bronnen te noemen.

Zie ook:

Griekse ministers bieden ontslag aan

NU 08.11.2011 De Griekse ministers van het kabinet van premier George Papandreou hebben dinsdagmiddag bij hem hun ontslag aangeboden.

Bekijk video – Dat meldt AP. Minister van Toerisme George Nikitiadis laat aan het persbureau weten dat het kabinet aftreedt om de premier te helpen. Volgens Evi Christophilopoulou van Onderwijs is Griekenland “heel dicht bij het vormen van een nieuwe coalitie”.

Grieks akkoord: Papandreou weg als premierVideo

Zoveel schuld en nergens een zondebok

Trouw 07.11.2011 Jos de Mul en Liesbeth Noordegraaf-Eelens willen weten wie we kunnen aanspreken op de huidige eurocrisis en zien een Griekse tragedie: “Kun je mensen verantwoordelijk houden voor zaken die ze zelf niet kunnen beheersen?”

Oppositie wint de scalp van Papandreou, maar de Griekse economie is nog niet gered

Trouw 07.11.2011 Hij had een spoedcursus Europese politiek gekregen, zei een vermoeide president Obama vrijdag na afloop van het G20-beraad in Cannes. “Zoveel instellingen, zoveel vergaderingen.” En toen moest de stemming in het Griekse debat over het lot van de regering-Papandreou nog beginnen.

Lees ook: Regering zonder Papandreou kan binnen week feit zijn – 07/11/11

Lees ook: ‘Papandreou treedt af als er een nieuwe regering is’ – 06/11/11

‘Griekse minister van Financiën blijft aan’

NRC 07.11.2011 De Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos en zijn team zullen naar verwachting plaatsnemen in de nieuwe overgangsregering van Griekenland. De oppositie eist wat dat betreft geen veranderingen.

Dat meldt een bron binnen de grootste oppositiepartij Nieuwe Democratie, aldus persbureau Reuters. Volgens de bron blijft Venizelos als minister aan vanwege het belang van de continuïteit.

Papademos waarschijnlijk premier Griekenland

NU 07.11.2011 Lucas Papademos wordt waarschijnlijk de nieuwe premier van Griekenland.

EU-Ombudsman gevraagd als Grieks premier

Metro 07.11.2011 De Europese Ombudsman Nikiforos Diamandouros is benaderd of hij zich kandidaat wilde stellen voor het premierschap van Griekenland, meldde hij maandagavond. Hij heeft gezegd bereid te zijn de functie te vervullen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

‘Griekenland heeft meer tijd nodig’

NU 07.11.2011 Griekenland heeft meer tijd nodig dan voorzien om bij te komen van de recessie in het land.

‘Overeenkomst bereikt over nieuwe premier Griekenland’

NRC 07.11.2011 De huidige Griekse premier George Papandreou heeft een akkoord bereikt met zijn conservatieve rivaal Antonis Samaras over zijn opvolger, de leider van de nieuwe eenheidsregering. Lees verder›

Akkoord over vorming nieuwe Griekse regering

NU 07.11.2011 In Griekenland is zondagavond een akkoord bereikt over de vorming van een regering van nationale eenheid die het land uit de schuldencrisis moet loodsen.

Overleg over vorming nieuwe regering Griekenland

NU 07.11.2011 De Griekse president, de premier en de oppositieleider zijn zondagavond bijeengekomen voor overleg over de vorming van een nieuwe regering. 

Parlementsverkiezingen in Griekenland op 19 februari

Elsevier 07.11.2011 De belangrijkste Griekse politieke partijen zijn overeengekomen dat verkiezingen worden gehouden op 19 februari. Die datum moet de nieuwe, tijdelijke regering van nationale eenheid voldoende tijd geven om bezuinigingen en hervormingen op stapel te zetten.

De socialistische Pasok van premier George Papandreou en de conservatieve Nieuwe Democratie (ND) van Antonis Samaras zijn het erover eens dat 19 februari ‘de meest geschikte’ datum is voor de verkiezingen.

‘Verkiezingen Griekenland op 19 februari’

De Pers 07.10.2011 De belangrijkste Griekse politieke partijen zijn overeengekomen dat verkiezingen worden gehouden op 19 februari. Dat heeft het ministerie van Financiën in de nacht van zondag op maandag verklaard.

De socialistische Pasok van premier George Papandreou en de conservatieve Nieuwe Democratie (ND) van Antonis Samaras zijn het erover eens dat 19 februari ,,de meest geschikte” datum is voor de verkiezingen. 

Grieken willen eenheidsregering, geen verkiezingen’

Elsevier 06.11.2011  De Grieken voelen meer voor de vorming van een regering van nationale eenheid dan voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen…

Zie ook:

Griekse oppositieleider eist vertrek Papandreou

‘Premier staat elke mogelijke oplossing voor crisis in de weg’

NU 06.11.2011 ATHENE – De Griekse oppositieleider Antonis Samaras eist het aftreden van de Griekse premier George Papandreou. Dat zei Samaras na overleg met president Karolos Papoulias over de schuldencrisis en de politieke impasse in het land.

Oppositieleider: Papandreou staat oplossing in de weg

AD 06.11.2011 De Griekse oppositieleider Antonis Samaras is niet te vermurwen. In een gesprek met president Karolos Papoulias over de politieke impasse in het land, eiste hij vanmorgen opnieuw het aftreden van de Griekse premier Papandreou.

Griekse oppositieleider helpt alleen als Papandreou vertrekt

Trouw 05.11.2011 De Griekse oppositieleider Antonis Samaras eist het aftreden van de Griekse premier George Papandreou. Dat zei Samaras na overleg met president Karolos Papoulias over de schuldencrisis en de politieke impasse in het land.

Lees ook: Griekse oppositieleider blijft erbij: snel verkiezingen – 05/11/11

Lees ook: Papandreou zoekt kabinet: drie mogelijke uitkomsten – 05/11/11

Lees ook: Griekse oppositieleider wil ontslag premier – 03/11/11

Oppositieleider eist opnieuw onmiddellijk aftreden Papandreou

NRC 06.11.2011 De Griekse oppositieleider Antonis Samaras blijft bij zijn eis dat de Griekse premier George Papandreou per direct moet opstappen. Dat liet hij aan het begin van de middag weten na een gesprek met de Griekse president Karolos Papoulias. Lees verder›

Griekse president spreekt met oppositieleider over politieke crisis

NRC 05.11.2011 De Griekse president Karolos Papoulias spreekt vanaf twaalf uur vanmiddag met oppositieleider Antonis Samaras. Centraal staat de vraag hoe Griekenland uit de politieke crisis kan komen waarin het sinds een aantal dagen verzeild is geraakt.

President Papoulias sprak gisteren al met premier George Papandreou, die vrijdagavond laat een cruciale vertrouwensstemming in het parlement overleefde. De premier wil dat er een coalitieregering gevormd wordt waarin ook de oppositie plaatsneemt.

Oppositieleider naar president Griekenland

Metro 05.11.2011 De Griekse oppositieleider Antonis Samaras spreekt zondag 12.00 uur onze tijd de president van het onder schulden gebukt gaande land, Karolos Papoulias. Dit hebben medewerkers van Papoulias zaterdag laten weten.

Lees ook: Kabinet-Papandreou wint vertrouwensstemming

Lees ook: Grieks parlement begint vertrouwensstemming

Lees ook: Papandreou ‘bereid te praten’ over leiding

Oppositieleider naar president Griekenland

NU 05.11.2011 De Griekse oppositieleider Antonis Samaras spreekt zondag 12.00 uur onze tijd de president van het onder schulden gebukt gaande land, Karolos Papoulias.

Griekenland na vandaag nog meer in politieke spagaat

NRC 05.11.2011  De politieke toekomst van Griekenland en George Papandreou is nog altijd onzeker. Vandaag werd duidelijk dat er op korte termijn twee scenario’s mogelijk lijken tot er verkiezingen plaatsvinden: een coalitieregering voor vier maanden, of een overgangsregering voor zes weken.  De 59-jarige Papandreou sprak vandaag met de president, Karolos Papoulias.

Grieken boos over Duits voorstel

Telegraaf 05.11.2011 Griekse hôteliers zijn boos over een brief die zij van de Duitse touroperator TUI hebben ontvangen. De reisonderneming eist het recht op hotelrekeningen in de nieuwe munt te betalen als Griekenland de euro afschaft.

Nieuwe spil Grieken

Telegraaf 05.11.2011 De Griekse minister van Financiën en vice-premier Evangelos Venizelos is de gedoodverfde opvolger van premier George Papandreou, mocht deze zijn functie neerleggen. Diverse kleinere oppositiepartijen hebben aangegeven dat ze toe willen treden tot een regering van nationale eenheid, onder de voorwaarde dat Venizelos het premierschap overneemt van zijn Pasok-partijgenoot Papandreou.

Papandreou overleeft stemming

Telegraaf 05.11.2011 De Griekse premier George Papandreou heeft zaterdagochtend (plaatselijke tijd) de vertrouwensstemming over zijn positie overleefd. Hij wil nu een brede coalitie vormen om te voorkomen dat de internationalee noodsteun voor Griekenland wordt opgeschort. Het is echter de vraag of hij die coalitie ook zal gaan leiden.

Kabinet-Papandreou wint vertrouwensstemming

De Pers 05.11.2011 De Griekse premier George Papandreou heeft zaterdagochtend (plaatselijke tijd) de vertrouwensstemming over zijn positie overleefd. Hij wil nu een brede coalitie vormen om te voorkomen dat de internationale noodsteun voor Griekenland wordt opgeschort. Het is echter de vraag of hij die coalitie ook zal gaan leiden.

Griekse oppositieleider blijft erbij: snel verkiezingen

VK 05.11.2011 De Griekse oppositieleider Antonis Samaras blijft bij zijn oproep van snelle vervroegde verkiezingen. Ook vindt hij nog steeds dat premier Papandreou zo snel mogelijk moet opstappen. ‘Hij is een gevaar voor het land’, waarschuwde Samaras vandaag.

Lees ook: Papandreou zoekt kabinet: drie mogelijke uitkomsten – 05/11/11

Lees ook: Eerste stappen Papandreou op weg naar nieuwe regering – 05/11/11

Lees ook: Duitsers hebben het helemaal gehad met de Grieken – 05/11/11

Snel Grieks coalitieoverleg

De Pers 05.11.2011 De onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitieregering in Griekenland beginnen snel. Dat heeft premier George Papandreou zaterdag gezegd na overleg met president Karolos Papoulias.

Grote opluchting in Europa na intrekking referendum

AD 04.11.2011 De Griekse premier Papandreou heeft zijn plan voor een referendum over de noodhulp aan Griekenland ingetrokken. Dat leidde tot grote opluchting in Europa en de rest van de wereld. Aandelenbeurzen schoten omhoog na het bekend worden van het …

Grote crisis vergt grote leiders. Breek eurozone, druk drachmes

NRC 04.11.2011 De kunstgrepen waarmee Noord-Europa de eurozone probeert te redden zijn misschien nog wel treuriger dan het geklungel en de valse beloftes van Zuid-Europese leiders. Het toont maar weer eens aan dat je in tijden van crisis niets hebt aan kleingeestige bureaucraten. Lees verder›

Laatste dag van Papandreou? Vanavond weten we het

NRC 04.11.2011 In Athene debatteert het Griekse parlement momenteel over het lot van de Griekse regering. Met spanning wordt gewacht op de parlementaire vertrouwensstemming over Papandreou. De feiten en scenario’s op een rij. Lees verder›  

Wall Street en Europese beurzen maken verlies in afwachting vertrouwensstemming Griekenland

NRC 04.11.2011 Wall Street sloot vanavond met lichte verliezen in afwachting van de vertrouwensstemming in het Griekse parlement die omstreeks 23.00 uur zal plaatsvinden. Lees verder›   

Wat als Papandreou cruciale stemming niet overleeft?

Elsevier 04.11.2011 In Griekenland heeft vrijdag een vertrouwensstemming plaats over premier George Papandreou. De regering stelt in het parlement in Athene de vertrouwensvraag, na de ophef die deze week is ontstaan over het omstreden referendum.

Zie ook:

EU officieel ingelicht over annulering Grieks referendum

NU 04.11.2011 AMSTERDAM – De Griekse minister van Financiën heeft de EU officieel medegedeeld dat het Griekse referendum over de aanvaarding van een Europees reddingsplan voor de schuldencrisis van de baan is.

Referendum Papandreou nu ook officieel van de baan

Trouw 04.11.2011 Het plan van de Griekse premier George Papandreou om een volksraadpleging te houden over het jongste reddingsplan inzake de Griekse schuldenlast, is officieel van de baan.

Dit heeft de minister van Financiën, Evangelos Venizelos, verzekerd tegenover de Europese commissaris Olli Rehn (Economische Zaken), de voorman van de groep landen met de euro als wettig betaalmiddel, Jean-Claude Juncker, en de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble.  

‘Referendum bizar voornemen’

De Pers 04.11.2011 Premier Mark Rutte hoopt dat met de stemming van later op vrijdag in Griekenland de politieke situatie in het land ,,op een of andere manier stabiliseert”.  

Griekenland moet zich aan afspraak houden

Spits 03.11.2011 Herman van Rompuy, EU-president, en José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, zijn tijdens de vergadering van de G20 op hun strepen gestaan. Ze verklaarden dat Griekenland zich moet houden aan de voorwaarden van het EU-reddingsplan.

Analyse: Was het een meesterzet van de Griekse premier Papandreou?

VK 04.11.2011 Door te dreigen met een binnenlands referendum lijkt de Griekse oppositie nu de schuldendeal met de EU te accepteren, waardoor het land in de eurozone blijft. De kans bestaat dat Papandreous eigen hoofd op het hakblok moet, maar vooralsnog lijkt de omstreden premier door het oog van de naald te kruipen.

Hij negeert de aanhoudende druk uit zijn eigen partij en de oppositie om op te stappen. Hij zei te willen wachten op de vertrouwensstemming, vandaag in het Griekse parlement.

Lees ook De Griekse crisis van minuut tot minuut – 03/11/11

Lees ook Griekse oppositieleider wil ontslag premier – 03/11/11  

Papandreou bereid af te zien van referendum

Metro 03.11.2011 De Griekse premier George Papandreou is bereid af te zien van zijn plan een referendum te houden over de aanvaarding van een Europees reddingsplan voor de schuldencrisis in zijn land. ,,Het referendum was nooit een doel op zich”, zei de omstreden premier donderdag.

Papandreou bereid af te zien van referendum

NU 03.11.2011 ATHENE – De Griekse premier George Papandreou is bereid af te zien van zijn plan een referendum te houden over de aanvaarding van een Europees reddingsplan voor de schuldencrisis in zijn land.

De Griekse premier George Papandreou is bereid af te zien van zijn plan

03.11.2011 De Griekse premier George Papandreou is bereid af te zien van zijn plan een referendum te houden over de aanvaarding van een Europees reddingsplan voor de schuldencrisis in zijn land. ,,Het referendum was nooit een doel op zich”, zei de omstreden premier donderdag.

Oppositie: Papandreou moet weg Video

Papandreou ontkent aftreden

NU 03.11.2011 De Griekse premier George Papandreou zal vandaag niet zijn aftreden aankondigen.

Dit meldt de BBC op basis van een verklaring van Papandreou op de Griekse staatstelevisie. Eerder meldde de Britse omroep dat Papandreou zijn ontslag aan de president van Griekenland, Karolos Papoulios, zou aanbieden. Papoulious heeft echter ontkend binnen korte tijd een afspraak te hebben met Papandreou.

Papandreou blijft premier

Spits 03.11.2011 De vandaag ontstane consternatie over het de aanpak van de Griekse schuldencrisis heeft geleid tot een onhoudbare situatie voor premier Georgios Papandreou. Hij zou zelfs zijn ontslag al hebben aangeboden aan president Karolos Papoulias, zo meldt de BBC.

Papandreou is niet opgestapt

03.11.2011 De Griekse premier George Papandreou heeft donderdag niet zijn ontslag aangeboden aan president Karolos Papoulias. Eerst leek dat in ‘politiek Athene’ uit tal van berichten af te leiden, maar het klopt niet volgens zegslieden rond de omstreden regeringsleider. De premier overlegt met ministers en spreekt later op de dag in het parlement, zeiden ze.

‘Papandreou dient ontslag in binnen half uur’

03.11.2011 De Griekse premier George Papandreou dient naar verwachting binnen een half uur zijn ontslag in. Dat hebben bronnen in de Griekse hoofdstad Athene donderdag tegen de BBC gezegd.

Griekse oppositieleider wil ontslag premier

NU 03.11.2011 De Griekse oppositieleider Antonis Samaras van Nieuwe Democratie heeft donderdag premier George Papandreou nog eens gevraagd zijn ontslag in te dienen.

Noodsteun Griekenland onder druk wegens referendum

NU 02.11.2011 Griekenland krijgt helemaal geen cent meer zo lang het niet de gemaakte afspraken naleeft.

Dit is het standpunt van de Franse president Nicolas Sarkozy die woensdag de Griekse premier George Papandreou spreekt in Cannes. Dit berichtte het dagblad Le Monde woensdag op gezag van medewerkers van de president.

Papandreou krijgt steun voor referendum

NU 02.11.2011 George Papandreou, de premier van Griekenland, krijgt steun van zijn voltallige ministerploeg voor zijn plan om een referendum te houden over verdere financiële steun vanuit de Europese Unie en een reddingspakket voor de euro. Bekijk video

Dat bleek in de nacht van dinsdag op woensdag na afloop van een zeven uur durende kabinetsvergadering. Enkele ministers uitten kritiek, maar stemden desondanks in met het voorstel van Papandreou.

Juncker: Griekenland bankroet bij ‘nee’ tegen noodlening

Elsevier 01.11.2011 De beslissing van de Griekse premier George Papandreou om een referendum te houden over het nieuwe Griekse noodpakket, komt hem op veel kritiek te staan. Volgens Jean-Claude Juncker, voorzitter van de eurogroep, gaat Griekenland waarschijnlijk failliet als de bevolking het pakket afwijst. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens Juncker zorgt de beslissing van Papandreou voor grotere nervositeit en onzekerheid over de economie van de eurozone. Of Griekenland failliet zal gaan als er tegen het pakket wordt gestemd, hangt af van waar de Griekse bevolking zich precies over uit mag laten, maar de aankondiging zorgt nu al voor veel onrust, zegt Juncker.

Papandreou houdt vast aan referendum

NRC 01.11.2011 De Griekse premier George Papandreou houdt vast aan een referendum over het Europese akkoord over schuldenafschrijving. Volgens de premier zal het referendum het Griekse lidmaatschap van de euro bevestigen. Lees verder›  

Papandreou houdt vast aan referendum

Trouw 01.11.2011 Schuldencrisis De Griekse premier Papandreou wijst de kritiek van de hand op zijn plan om een referendum te houden over verdere financiële steun van de …

Lees ook: ‘Griekse minister van Financiën wist niets van referendum’ – 01/11/11

Lees ook: G20 roept Griekse premier op het matje – 01/11/11

Lees ook: Kamikaze-actie? Griekse premier verliest steun binnen eigen partij – 01/11/11

Europa niet blij met Grieks referendum

Spits 01.11.2011 Het gister aangekondigde Griekse referendum over het EU-steunpakket is in slechte aarde gevallen bij Europese leiders, beleggers en financiële instellingen. Het aangekondigde referendum zet de beloofde bezuinigingsoperaties op losse schroeven.

Griekse regering uren in crisisberaad – legertop vervangen

NRC 01.11.2011 De Griekse regering is al uren in spoedberaad bijeen om het plan van premier George Papandreou voor een referendum over het EU-akkoord te bespreken. Lees verder›

Extra top Merkel-Sarkozy over Grieks plan voor referendum

Trouw 01.11.2011 Het voorstel van de Griekse premier Papandreou om een referendum te houden over het Europese reddingsplan voor het land heeft wereldwijd tot veel rumoer geleid. De Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Franse premier Nicolas Sarkozy hebben morgen voorafgaand aan de G20-bijeenkomst zelfs een speciale bijeenkomst ingelast over het Griekse plan.

‘Pas op voor Griekse puinhoop’

De Pers 01.11.2011 Robert Zoellick, president van de Wereldbank, waarschuwt voor de gevolgen van het aangekondigde referendum in Griekenland. Volgens de topman zal een ‘nee’ van Griekenland tegen het hernieuwde steunpakket voor veel onrust zorgen op de Europese effectenmarkten. ,,Haalt het plan het niet dan wordt het een puinhoop”, voorspelt Zoellick.

Grieks referendum over schuldenplanVideo

Griekenland brengt Fransen tot wanhoop

Spits 01.11.2011 De Franse president Nicolas Sarkozy heeft geschokt gereageerd op het Griekse plan om een referendum te houden over het financiële hulppakket dat Europa aan de Grieken beschikbaar heeft gesteld. Dat meldt Le Monde vandaag.

Meerderheid Papandreou in parlement slinkt

01.11.2011 Een socialistisch parlementslid in Griekenland heeft dinsdag de partij van premier George Papandreou de rug toegekeerd. Daardoor is de meerderheid van de regering in het parlement geslonken tot 152 van de 300 zetels.

Grieks referendum over steunpakket

NRC 31.10.2011 Griekse burgers mogen zich in een referendum uitspreken over het nieuwe steunpakket. Dat heeft de Griekse premier George Papandreou vanavond laten weten, meldt persbureau AP.  Lees verder›

Grieken mogen stemmen over noodpakket eurolanden

Elsevier 31.10.2011   Er komt een referendum in Griekenland over het hulppakket waar Europese leiders het vorige week over eens werden. Als het Griekse volk het hulppakket afwijst, wordt het niet aangenomen.

Zaterdag werd in Griekenland een peiling gehouden over het akkoord. Bijna 60 procent van de Grieken beoordeelt het negatief of ‘waarschijnlijk negatief’.

Zie ook:

Meeste Grieken negatief over EU-akkoord

Parool 29.10.2011 De meeste Grieken verwachten weinig heil van het donderdag bereikte EU-akkoord over de aanpak van de schuldencrisis. Een peiling waarvan het dagblad To Vima de resultaten zaterdag heeft gepubliceerd, wijst dat uit. Bijna 60 procent van de circa 1000 ondervraagden beoordeelt de deal als ‘negatief’, of ‘waarschijnlijk negatief’.

Banken steunen europlan; Grieken zien er niets in

Elsevier 29.10.2011  Zeker negen op de tien banken zullen waarschijnlijk meewerken aan de kwijtschelding van een groot deel van de Griekse schulden. De Griekse bevolking daarentegen ziet niets in de deze week bereikte eurodeal.

Volgens algemeen directeur Charles Dallara van de internationale bankenorganisatie Institute of International Finance (IIF) gaan veruit de meeste banken akkoord met het reddingsplan.

‘Meeste banken steunen oplossing Griekenland’

Parool 29.10.2011 Zeker negen op de tien banken zullen waarschijnlijk meewerken aan de kwijtschelding van een deel van de Griekse schulden. Dat heeft algemeen directeur Charles Dallara van de internationale bankenorganisatie Institute of International Finance (IIF) vandaag gezegd.

Trojka vestigt zich permanent in Griekenland

Trouw 28.10.2011 De trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat zich permanent vestigen in Griekenland. Tot nog toe vloog vier keer per jaar een team experts naar Athene om de voortgang van de Griekse bezuinigingen en privatiseringen te controleren. 

Betogers verjagen Griekse ‘verrader’ president Papoulias

Trouw 28.10.2011 Betogers hebben vandaag in Athene bij een herdenking van de Tweede Wereldoorlog de Griekse president Karolos Papoulias (82) en andere hoogwaardigheidsbekleders verjaagd. De betogers uitten hun woede over de dramatische bezuinigingen bij de overheid en schreeuwden ‘verrader’ naar de president.

Sarkozy: Griekenland in de euro was een vergissing

Trouw 28.10.2011 Dat Griekenland de euro als munt heeft gekregen, was een vergissing. Dat zei de Franse president Sarkozy gisteren in een interview met twee verslaggevers van de zenders France 2 en TF1.

Volgens Sarkozy is de afweging om Griekenland in de eurozone op te nemen destijds gemaakt op basis van onjuiste financiële gegevens. Maar nu rest Europa geen andere optie dan de gevolgen daarvan onder ogen zien.

Griekenland komt niet meer aan pensioen en loon

VK 27.10.2011 Griekenland heeft geen nieuwe maatregelen voor het pensioen en de lonen van zijn inwoners in petto. Dat zei de minister van Financiën, Evangelos Venizelos vandaag op een persconferentie.

Dat de grote Europese banken voldoende kapitaal in huis hebben is belangrijk vanwege de later vanavond verwachte kwijtschelding van een groot deel van de Griekse schuldenlast. Grote Franse, Italiaanse en Spaanse banken hebben grote hoeveelheden waardeloos Grieks schuldenpapier in bezit, wat hun kapitaalratio ernstig in gevaar kan brengen.

EU bereikt definitief akkoord over herkapitalisatie banken

NRC 26.10.2011 De leiders van de EU-landen hebben zojuist in Brussel een definitief akkoord bereikt over de herkapitalisatie van de Europese bankensector. Dat maakte de premier van EU-voorzitter Polen even na acht uur vanavond bekend. Lees verder›

Bankenlobby: Er zijn grenzen aan steun Griekenland

Elsevier 24.10.2011 Bankenorganisatie Institute of International Finance (IIF) wil dat het voor iedereen duidelijk is dat er grenzen zijn aan de bereidwilligheid van banken voor een vrijwillige bijdrage aan de redding van Griekenland.

Dat heeft directeur Charles Dallara maandag gezegd.

Ook moet volgens hem elk plan ontstaan door onderhandeling en tot gezamenlijke actie leiden, anders wordt het opgevat als wanbetaling. Dit zou de Griekse economie voor jaren isoleren van de internationale kapitaalmarkten, waarschuwt Dallara. Het IIF vertegenwoordigt vierhonderd banken.

“Redding Euro wordt steeds duurder”

Metro 24.10.2011 De oplossing van de eurocrisis wordt steeds complexer en duurder, schrijft NRC Handelsblad. Het Griekse probleem wordt almaar groter, want grote eurolanden als Italië raken ook besmet. Beleggers daar vluchten weg en het land betaalt steeds meer om geld te lenen.

‘Grenzen aan bankenbijdrage Griekenland’

Metro 24.10.2011 Er zijn grenzen aan de bereidwilligheid van de banken aan een vrijwillige bijdrage aan de Griekse redding. Bovendien kan een verkeerde aanpak worden gezien als wanbetaling van Griekenland. Dat heeft de algemeen directeur van de internationale bankenorganisatie Institute of International Finance (IFF) maandag gezegd.

Geen doorbraak EU-top – ‘Sarkozy neemt verlies rol ECB’  

NRC 23.10.2011 De top in Brussel van de 27 EU-regeringsleiders over de schuldencrisis is zoals verwacht geëindigd zonder grote doorbraak. Wel lijkt duidelijk dat de Frankrijk accepteert dat het noodfonds geen bank wordt die geld kan lenen van de ECB. Lees verder›

‘Europese banken moeten 108 miljard aan nieuw kapitaal vinden’

NRC 23.10.2011 Europa’s grootste banken zullen de komende zes tot negen maanden zelfstandig 108 miljard euro aan nieuw kapitaal moeten vinden om het Europese bankensysteem te versterken. Dat is volgens The Financial Times besloten op de EU-top in Brussel. Lees verder›

‘Voordelen grote Griekse afschrijving beperkt’

VK 23.10.2011 Een grote afschrijving van de Griekse schuldenlast brengt waarschijnlijk meer risico’s dan voordelen met zich mee voor Griekenland. Dat stelt de Griekse econoom Lucas Papademos, voormalig bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB), in een vandaag gepubliceerd artikel in het Griekse tijdschrift To Vima.

EU-ministers bereiken akkoord over bankensteun

NRC 22.10.2011 De Europese ministers van Financiën hebben een akkoord bereikt over de herkapitalisatie van banken met 100 miljard euro. Dat melden officiële bronnen. Daarnaast is er groeiend draagvlak voor het meebetalen van banken aan het Griekse reddingsplan. Lees verder›    

‘Banken moeten veel meer verlies nemen door Griekse schuld’   

NRC 22.10.2011 De Europese banken zullen “significant meer” dan de eerder afgesproken 21 procent verlies moeten nemen op hun Griekse schulden. Dat zei de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker vandaag. De ministers van Financiën van de eurolanden zijn momenteel bij elkaar in Brussel. Een percentage van minimaal 50 procent lijkt in zicht.

Eurozone loopt risico lening aan Griekenland fors te verhogen

NRC 22.10.2011 De Griekse schuld is nog hoger dan al werd gedacht. Volgens de trojka bestaande uit de Europese Commissie, het IMF en de ECB is er minimaal 252 miljard aan noodleningen nodig om een Grieks faillissement af te wenden. Uitgaande van het slechtste scenario is er zelfs 440 miljard euro nodig. Dat staat in een ‘strikt vertrouwelijk’ rapport van de trojka.

Grieks financiëel drama nog veel groter dan gevreesd: mogelijk 444 miljard nodig

VK 22.10.2011 Schuldencrisis De financiële situatie van Griekenland is veel dramatischer dan de euroministers van Financiën dachten. Athene heeft minimaal 252 …

Lees ook ‘Europese regeringsleiders weten zich geen raad met deze crisis’ – 22/10/11

Lees ook Nederlanders betalen bijna meeste aan noodfonds – 21/10/11

‘Griekenland heeft veel meer geld nodig’

Metro 22.10.2011 Griekenland heeft veel meer geld nodig dan eerder gedacht. Het tweede noodpakket van 109 miljard euro dat in juli werd afgesproken is ontoereikend. Volgens een vertrouwelijk rapport moet er minimaal 252 miljard euro steun komen om Griekenland te helpen. Volgens de slechtste scenario’s zou er zelfs 444 miljard euro nodig zijn.

Griekse situatie veel ernstiger: Wellicht 444 miljard nodig

Parool 22.10.2011 De financiële situatie van Griekenland is veel dramatischer dan de euroministers van Financiën dachten. Athene heeft minimaal 252 miljard euro aan noodleningen van de andere eurolanden nodig om een faillissement af te wenden, Zo meldt De Volkskrant op zijn website.

In het slechtste scenario zelfs 444 miljard euro. Daarmee zou het Europees noodfonds voor zwakke eurolanden in één klap leeg zijn.

Eurozone: Griekenland krijgt volgende 8 miljard aan noodsteun

NRC 21.10.2011 De Europese ministers van Financiën hebben de betaling van de volgende tranche aan noodhulp aan Griekenland, ter waarde van acht miljard euro, goedgekeurd. Lees verder›

‘Griekenland krijgt termijn van 8 miljard euro’

Parool 21.10.2011 Griekenland krijgt de volgende termijn van 8 miljard euro aan noodsteun. Dat bevestigden anonieme bronnen vanavond. De ministers van Financiën van de eurozone zijn in Brussel bijeen om te bespreken hoe de schuldencrisis het beste bestreden kan worden. Griekenland heeft in totaal een pakket toegezegd gekregen van 110 miljard euro aan noodleningen.

Accountants waarderen Griekse staatsleningen heel verschillend  

NRC 21.10.2011 Europese banken en verzekeraars gaan zeer verschillend om met het tellen van hun verlies op Griekse staatsleningen. Dat gebeurt onder het toeziend oog van soms dezelfde accountantskantoren die namens de samenleving het vertrouwen in het maatschappelijk verkeer moeten waarborgen.

Eurocrisis: Frankrijk moet nu snel inbinden

Elsevier 21.10.2011 Europese Unie stevent af op apotheose schuldencrisis. Duits-Franse strijd legt fundamentele onenigheid bloot tussen club-Med en spaarzame noorden.

Griekenland
Tot overmaat van ramp wordt de situatie er in Griekenland alleen nog maar slechter op. Het land zou nog meer hulp nodig hebben dan 21 juli al is overeengekomen.

Italië krijgt vandaag van eurocommissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) de waarschuwing haast te maken met hervormen en bezuinigen, want dat land dreigt de eurozone het laatste zetje richting afgrond te geven. Rehn heeft groot gelijk.

Duitse topbankier pleit voor Grieks bankroet

TROUW  21.10.2011 Griekenland moet zichzelf failliet verklaren om onder zijn financiële problemen uit te komen. Dat stelde de topman het Duitse financiële concern Commerzbank, Martin Blessing, in een vandaag gepubliceerd interview met de Duitse krant Bild.

‘Morgen besluit over herkapitalisering banken’

Parool 21.10.2011  Tijdens de eurotop op zondag moet als het aan de Duitse regering ligt worden gesproken over een eventuele belasting op financiële transacties. Woensdag moet dan een besluit volgen over het verhogen van de vuurkracht van het Europese steunfonds EFSF en over een nieuw steunpakket voor Griekenland.

Overheidstekort eurolanden hoger dan verwacht

Trouw 21.10.2011 In de hele Europese Unie steeg het gemiddelde tekort tot 6,6 procent, in plaats van 6,4 procent zoals eerder gemeld. Ierland had relatief het grootste gat op de begroting (31,3 procent), gevolgd door Griekenland (10,6 procent) en het Verenigd Koninkrijk (10,3 procent).

Grieks parlement stemt voor nieuwe hervormingsmaatregelen

NRC 20.10.2011 Het Griekse parlement heeft vanavond in een tweede stemronde ingestemd met een pakket aan nieuwe hervormingsmaatregelen. Louka Katseli, een prominent lid van de regeringspartij van Papandreou gaf aan tegen de hervormingsmaatregelen te zijn. Uiteindelijk stemden 155 parlementsleden voor en 144 tegen. Lees verder›  

Partij Griekse premier Papandreou niet eensgezind over essentiële hervormingen  

NRC 20.10.2011 Een prominent lid van de Griekse regeringspartij van premier George Papandreou, Louka Katseli, heeft aangegeven tegen de hervormingsmaatregelen te stemmen die het land moet invoeren om aanspraak te blijven maken aan financiële noodhulp.

Dode door demonstraties in Griekenland

NU 20.10.2011 ATHENE – Bij de rellen die in de Griekse hoofdstad Athene zijn uitgebroken tijdens demonstraties tegen de bezuinigingen is een dode gevallen. Dat meldden Griekse media donderdag.

Geweld bij staking Griekenland

AD 20.10.2011  De algemene 48 uursstaking in Griekenland is vandaag uitgelopen op geweld tussen de betogers en de politie. De demonstranten bekogelden de politie bij het Griekse parlement met stukken marmer en brandbommen. De politie zette traangas en schokgranaten in. Zeker veertien agenten zijn met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen, aldus de politie.

Griekenland maakt zich op voor tweede dag algemene staking

NRC 20.10.2011 Griekenland bereidt zich vandaag voor op de tweede dag van de algemene staking, die gisteren uitliep op rellen tijdens massaal protest. Het Griekse parlement brengt vandaag een definitieve stem uit over de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die Griekenland uit het slop moeten halen.

De politie zette traangas in tegen de demonstranten die brandbommen en stenen gooiden naar hen (fotoserie). Zeker veertien agenten raakten gewond. Het Griekse parlement heeft gisteravond in de eerste van twee cruciale stemmingen ingestemd met nieuwe hervormingsmaatregelen

Duizenden Grieken opnieuw de straat op

De Pers 20.10.2011 Duizenden Grieken zijn donderdag in Athene de straat opgegaan om te protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Het is de tweede dag op rij dat ambtenaren en werknemers in de particuliere sector massaal het werk neerleggen.  

Duizenden Grieken opnieuw de straat op

NU 20.10.2011 ATHENE – Duizenden Grieken zijn donderdag in Athene de straat opgegaan om te protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering.

Rijke Grieken sluizen miljarden weg

AD 20.10.2011 Stinkendrijke Grieken brengen met een noodgang hun kapitaal over de grens, zodat ze niet onder een brug hoeven te slapen als hun regering de drachme zou herinvoeren. Alleen in Zwitserland staat al 200 miljard euro, bijna evenveel als waarmee …

Akkoord voor Griekse hervormingen in eerste stemming parlement

NRC 19.10.2011 Het Griekse parlement heeft vanavond in de eerste van twee cruciale stemmingen ingestemd met nieuwe hervormingsmaatregelen. Morgen volgt een tweede stemming die het pakket officieel tot wetgeving maakt.Lees verder›

Grieks parlement steunt bezuinigingen regering

Elsevier 19.10.2011 Het Griekse parlement heeft woensdag ingestemd met wetgeving die forse bezuinigingen mogelijk maakt en die de weg vrijmaakt voor de ontvangst van een volgend deel van de leningen die het land moeten behoeden voor een faillissement.

Het parlement stemt donderdag over de afzonderlijke artikelen van het wetsvoorstel. Dat is nodig om de wet van kracht te laten worden.

Zie ook:

Grieken vluchten uit steden

Telegraaf 19.10.2011 Het gaat zo slecht met Griekenland dat veel Grieken vluchten uit de steden en weer op het platteland gaan wonen om daar hun eigen eten te verbouwen.

Grieken parkeren 200 miljard euro in Zwitserland

Telegraaf 19.10.2011 Het gaat zo slecht met Griekenland dat veel Grieken vluchten uit de steden en weer op het platteland gaan wonen om daar hun eigen eten te verbouwen.

Voor 2 miljard euro gefraudeerd met EU-geld

Elsevier 19.10.2011 In 2010 is er voor 1,8 miljard euro gefraudeerd met geld afkomstig van de Europese Unie. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2009, toen er voor 1,4 miljard euro werd gefraudeerd.

Dat meldt het European Anti-Fraud Office (OLAF), het Europees bureau voor fraudebestrijding, in het woensdag gepubliceerde jaarverslag.

Celstraf
De 1,8 miljard euro waarmee is gefraudeerd, behelst 1,27 procent van alle uitgegeven EU-gelden. Het gaat om 10.332 gevallen.

OLAF wist tot dusver 419 miljoen euro terug te halen. Fraudeurs kregen voor in totaal 125 jaar celstraf opgelegd en kregen boetes voor een totaalbedrag van 1,47 miljard euro.

‘Grieken zetten 200 miljard op Zwitserse bankrekeningen’

Elsevier 19.10.2011 De Zwitserse en Griekse regeringen voeren overleg over het opstellen van een belastingverdrag tussen beide landen. Dit moet een einde maken aan de vlucht van Grieks geld naar Zwitserse rekeningen.

Dit meldt de Financial Times Deutschland (FTD) woensdag.

Zwart geld
Inmiddels zou volgens de krant 200 miljard euro aan geld uit Griekenland op Zwitserse banken staan. Door een belastingsverdrag af te sluiten zou Griekenland belasting kunnen heffen over dit vaak zwarte geld. Enkele maanden geleden sloot Duitsland zo’n verdrag met Zwitserland.

Griekenland sluist 200 miljard weg

Spits 19.10.2011 De waarschuwing van experts dat Griekenland een notoire fraudeur is, bevat misschien iets meer waarheid dan de politiek ons doet geloven. De Zuid-Europeanen hebben 200 miljard euro “zwart geld” weggesluisd naar Zwitserland, zo meldt de Duitse Financial Times vandaag. Het geld komt langzaamaan boven water nu Zwitserland gaat proberen het geld terug te sluizen naar de… Lees meer >

In beeld: Athene in brand door protesten›

Livestream: rellen in Athene tijdens grootste staking in jaren

Geweld bij staking Griekenland

Parool 19.10.2011 De algemene 48 uursstaking in Griekenland is vandaag uitgelopen op geweld tussen de betogers en de politie. De demonstranten bekogelden de politie bij het Griekse parlement met stukken marmer en brandbommen. De politie zette traangas en schokgranaten in. Zeker veertien agenten zijn met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen, aldus de politie.

Griekenland massaal in staking

Metro 19.10.2011 Ambtenaren en werknemers in de particuliere sector leggen woensdag in heel Griekenland het werk voor 48 uur neer. De vakbonden die samen de helft van de 4 miljoen werkende Grieken vertegenwoordigen, hebben opgeroepen tot een massaal protest tegen de bezuinigingen van de regering.

Papandreou tegen parlement: Steun bezuinigingsplannen

Elsevier 18.10.2011  ‘Ik vraag om jullie steun,’ aldus Papandreou tegen parlementsleden van zijn eigen socialistische partij PASOK. ‘Ik vraag de steun van alle partijen, maar wij zullen degenen zijn die wederom de gevolgen dragen van deze beslissing.’

Afhankelijk
De Griekse premier verwerpt elke suggestie dat Griekenland wordt gedwongen uit de euro te stappen als gevolg van de schuldencrisis, die Griekenland afhankelijk heeft gemaakt van steun van andere landen uit de eurozone.

De oproep van Papandreou komt een dag voor de massale stakingen waartoe de vakbonden voor woensdag en donderdag hebben opgeroepen. Zo gaan ambtenaren 48 uur staken en blijven scholen gesloten.

Zie ook:

Papandreou roept (weer) op tot goedkeuren bezuiningspakket

NRC 18.10.2011 De Griekse minister-president George Papandreou heeft vanavond een laatste oproep gedaan voor steun van zijn tegenstribbelende parlementsleden. Er moet voor donderdag een nieuw pakket impopulaire bezuiningingsmaatregelen goedgekeurd worden. Vorige week werd door de kredietverleners overeengekomen dat het land in november een nieuwe tranche van acht miljard euro ontvangt.

Het is niet de eerste keer dat de geplaagde Papandreou de politieke partijen vraagt om steun voor een pakket bezuinigingen. In juni werd al een pakket maatregelen goedgekeurd, maar de ernst van de recessie die Griekenland treft bleek groter dan voor de zomer gedacht werd en dus is er meer nodig.

Papandreou: stem voor bezuinigingsmaatregelen

Trouw 18.10.2011 De Griekse premier George Papandreou heeft vandaag alle partijen in het parlement opgeroepen om voor de bezuinigingsmaatregelen te stemmen.’Ik vraag om jullie steun.

Ik vraag de steun van alle partijen, maar wij zullen degenen zijn die wederom de gevolgen dragen van deze beslissing’, zei Papandreou tegen parlementsleden van zijn eigen socialistische partij PASOK.

Papandreou: stem voor bezuinigingsmaatregelen

Parool 18.10.2011 De Griekse premier George Papandreou heeft vandaag alle partijen in het parlement opgeroepen om voor de bezuinigingsmaatregelen te stemmen.’Ik vraag om jullie steun. Ik vraag de steun van alle partijen, maar wij zullen degenen zijn die wederom …

Papandreou: stem voor bezuinigingsmaatregelen

Metro 18.10.2011 De Griekse premier George Papandreou heeft dinsdag alle partijen in het parlement opgeroepen om voor de bezuinigingsmaatregelen te stemmen.

Het Griekse parlement stemt donderdag over bezuinigingsmaatregelen die de regering onder internationale druk heeft voorgesteld.

Frankrijk en Duitsland akkoord over noodfonds van 200 miljard

NRC 18.10.2011 De twee belangrijkste economieën van de eurozone, Frankrijk en Duitsland, zijn het eens over de noodzaak het Europese noodfonds te verhogen tot 2000 miljard euro. Dat meldt The Guardian vanavond op basis van anonieme EU-diplomaten in Brussel. Lees verder›

Eurogroep vergadert vrijdagmiddag

NU 18.10.2011 BRUSSEL – De ministers van Financiën van de zeventien eurolanden komen vrijdagmiddag in Brussel bijeen voor een extra vergadering in verband met de schuldencrisis.

Griekenland haalt 1,6 miljard euro op

Parool 18.10.2011 Griekenland heeft vandaag met de uitgifte van staatsobligaties met een looptijd van 3 maanden 1,63 miljard euro opgehaald.

Barroso: Hogere bijdrage private sector in schuldencrisis

Elsevier 17.10.2011 José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vindt dat de financiële sector meer moet doen om de Europese schuldenproblematiek op te lossen en de stabiliteit van de eurozone te beschermen.

Een van de manieren om de bijdrage van de financiële sector te vergroten, is de invoering van een belasting op financiële transacties, de zogenoemde bankentaks.

Europese beurzen zakken terug, wachten op uitwerking plannen

NRC 17.10.2011 De handelsweek begon positief na de G20-top van het weekend waar Europese politici over een week een oplossing voor de eurozonecrisis beloofden. Die oplossing zal bestaan uit drie onderdelen: herkapitalisering van de banken, uitbreiding van het noodfonds en verdere schuldsanering van Griekenland.

Grieks tekort in 2010 licht hoger dan gedacht

VK 17.10.2011 Het overheidstekort en de staatsschuld van Griekenland waren in 2010 iets hoger dan eerder werd gemeld. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde nieuwe cijfers van het Griekse statistiekbureau.

Griekse ministers beschuldigen elkaar van wanbeleid

VK 17.10.2011 De Griekse ministers van onderwijs, volksgezondheid en vervoer hebben gisteren aangedrongen op versnelde economische hervormingen. Ze beschuldigden ongenoemde medeministers van laksheid.

‘Banken moeten groter verlies op Griekse leningen verwachten’

NRC 16.10.2011  Banken moeten accepteren dat zij meer verlies zullen maken op uitstaande leningen aan Griekenland om tot een “duurzame oplossing” van de crisis in de eurozone te komen.

Dat zei de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaeuble vanavond tijdens een uitzending van de zender ARD. Hierin ging hij in op het akkoord dat Europese leiders op 21 juli sloten voor het tweede steunplan voor Griekenland.

‘Onderhandeling over afschrijven helft Griekse schulden’

Parool 16.10.2011 Josef Ackermann, topman van Deutsche Bank, onderhandelt als voorzitter van het Institute of International Finance (IFF) over een vrijwillige afschrijving voor de financiële sector op Griekse schulden van 50 procent. Dat schrijft de krant …

’50 procent afschrijving op Griekse schulden’

Spits 16.10.2011 Josef Ackermann, topman van Deutsche Bank, onderhandelt als voorzitter van het Institute of International Finance (IFF) over een vrijwillige afschrijving voor de financiële sector op Griekse schulden van 50 procent. Dat schrijft de krant Bild.

‘Grotere verliezen Griekenland zijn onacceptabel’

Elsevier 15.10.2011 Private investeerders zijn niet bereid om grotere verliezen op hun beleggingen in Griekse staatsleningen te accepteren. Zouden ze dit wel doen, dan zullen veel van de beleggers ook staatsobligaties van andere landen van de hand doen. Hierdoor komt stabiliteit van de euro in gevaar.

Dit heeft Charles Dallara, directeur van het Institute of International Finance (IIF), zaterdag gezegd, aldus The Financial Times.

Zie ook:

Griekenland praat over schuldenverlichting

Parool 12.10.2011 Griekenland onderhandelt met de eurolanden over de verlichting van de schuldenlast van het land. Dat zei de Griekse premier George Papandreou vandaag tijdens een zitting van het Griekse kabinet  

Trojka: Griekenland krijgt weer nieuwe tranche noodhulp

NRC 11.10.2011 De Griekse regering werkt voldoende aan het terugdringen van het begrotingstekort en krijgt waarschijnlijk begin november weer een nieuwe tranche van hulpgeld uit het Europese noodfonds. Dat heeft de trojka van EU, IMF en ECB vanmiddag bekend gemaakt.

Griekenland in afwachting van bevindingen van de EU, het IMF en de ECB

Parool 10.10.2011 Griekenland is in afwachting van de bevindingen van waarnemers van de EU, het IMF en de ECB, de zogenoemde trojka, over de vorderingen die het met schulden beladen land maakt.

Grieken worden doodziek van crisis- letterlijk

VK 10.10.2011 De schuldencrisis in Griekenland heeft ook zijn weerslag op de gezondheid van de Grieken. Veel mensen kunnen de dokter niet meer betalen, het aantal zelfdodingen is gestegen en ook het aantal besmettingen met hiv groeit door toenemend drugsgebruik en prostitutie.

Griekse vertegenwoordiger IMF: Meer geld nodig

Elsevier 08.10.2011 Griekenland heeft meer geld nodig dan de in juli toegezegde nieuwe noodlening van 109 miljard euro. Als Griekenland niet meer geld krijgt, moet een deel van de schulden worden geherstructureerd.

 Volgens Roumeliotis heeft Griekenland meer geld nodig omdat de recessie sterker is dan verwacht en omdat de bijdrage van de private sector tegenvalt. De IMF-vertegenwoordiger pleit voor herstructurering van de schulden.

‘Griekenland moet meer lenen of schulden afschrijven’

Parool 08.10.2011 Griekenland zal meer moeten lenen dan momenteel is ingeschat en dat zal voor de rekening zijn van andere overheden en privé-investeerders. Anders is een grotere afschrijving op de staatsschulden nodig.

Grieken krijgen vrijwel zeker nieuwe noodlening

Elsvier 05.10.2011 De inspecteurs van de Europese Unie (EU), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zullen …

Rellen in Athene tijdens protestenVideo

De Pers 05.10.2011 Griekse overheidsmedewerkers leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Ze zijn boos over de steeds zwaardere bezuinigingsmaatregelen van de Griekse regering.

Noodfonds Griekenland onzekerVideo

03.10.2011 Het Griekse begrotingstekort valt hoger uit dan verwacht.

Grieks begrotingstekort valt hoger uitVideo

‘Griekenland heeft genoeg geld’

Telegraaf 04.10.2011 Griekenland verkeert niet in acute financieringsproblemen. Bovendien heeft het land voldoende geld tot en met november. Dat heeft de Griekse minister van Financiën, Evangelos Venizelos maandag tegen zijn andere collega-ministers gezegd tijdens hun ontmoeting in Luxemburg. Dat verklaarde de voorzitter van de bijeenkomst Jean-Claude Juncker na afloop.

‘Finland betaalt toeslag voor Grieks onderpand’

NRC 03.10.2011 De Finse eisen voor onderpand als voorwaarde om hulp aan Griekenland te verstrekken, zouden aan het eind van deze week opgelost kunnen zijn. Dat zegt een hooggeplaatste ambtenaar binnen de eurozone aan persbureau Dow Jones.

Beurzen sluiten in het rood door zorgen Griekenland

Elsevier 03.10.2011 De problemen die Griekenland heeft om in aanmerking te komen voor de noodlening, leiden maandag tot een negatieve stemming op de Europese beurzen. De AEX verloor na opening 2,9 procent. De index sloot maandag ook met verlies.

‘Griekse economie krimpt 2,5 procent verder in 2012’

VK 03.10.2011 De Griekse economie krimpt volgend jaar naar verwachting verder, terwijl de werkloosheid en de staatsschuld blijven oplopen. Dat bleek vandaag uit een eerste versie van de Griekse overheidsbegroting voor 2012.

De Griekse economie wordt volgend jaar volgens de begroting 2,5 procent kleiner, na een krimp van 5,5 procent in 2011. De werkloosheid loopt daarbij op tot 16,4 procent van de beroepsbevolking. Dit jaar heeft waarschijnlijk ruim 15 procent van de Grieken geen betaalde baan.

Zondag wederom ontmoeting Sarkozy en Merkel in Berlijn

Parool 03.10.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy komen zondag bijeen in de Duitse hoofdstad Berlijn om te praten over de Europese schuldencrisis. Dat heeft de Duitse regering maandag bekendgemaakt.

Voorzitter Deutsche Bank tegen herziening Griekse steun

VK 02.10.2011 Bestuursvoorzitter Josef Ackermann van Deutsche Bank is tegen een herziening van het akkoord dat in juli werd gesloten voor een tweede steunpakket voor Griekenland. Dat zei hij in een vandaag gepubliceerd vraaggesprek met de Griekse krant Kathimerini.

Grieks kabinet akkoord met ontslag ambtenaren

VK 02.10.2011 Het Griekse kabinet heeft ingestemd met het ontslag van ambtenaren. Dat is onderdeel van bezuinigingen die de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds eisen voor ze overgaan tot de uitkering van de volgende 8 miljard euro uit het vorig jaar opgetuigde noodfonds van 110 miljard euro.

‘Griekenland mist doelen begrotingstekort’

NRC 02.10.2011 Griekenland gaat er niet in slagen de begrotingsdoelstellingen voor dit en volgend jaar te halen, omdat het land een nog grotere recessie wacht dan al werd voorspeld. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters voorafgaand aan een Griekse kabinetsvergadering over het vaststellen van de begroting.

‘Griekenland mist doelen begrotingstekort’

Telegraaf 02.10.2011  Griekenland slaagt er dit jaar en in 2012 niet in om zijn begrotingsdoelstellingen te halen vanwege een sterker dan verwachte recessie. Dat zeiden bronnen zondag tegen persbureau Reuters. Later op de dag stemt het Griekse kabinet naar verwachting in met de ontwerpbegroting voor volgend jaar.

‘Griekenland mist doelen’

De Pers 02.10.2011 Griekenland slaagt er dit jaar en in 2012 niet in om zijn begrotingsdoelstellingen te halen vanwege een sterker dan verwachte recessie. Dat zeiden bronnen zondag tegen persbureau Reuters. Later op de dag stemt het Griekse kabinet naar verwachting in met de ontwerpbegroting voor volgend jaar.

Griekenland: we zijn verzekerd van nieuwe tranche noodsteun

NRC 01.10.2011 De Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos heeft laten weten dat zijn land verzekerd is van de volgende tranche van acht miljard euro aan noodsteun. Volgens Venizelos wordt er voldaan aan de noodzakelijke bezuiningsmaatregelen. Dat meldt persbureau Reuters.

Venizelos deed zijn uitspraken in een interview met het Griekse weekblad To Vima.

Eurozone houdt extra vergadering over Griekenland

Parool  30.09.2011 De zeventien landen van de eurozone houden zo snel mogelijk in oktober een extra vergadering in verband met de Griekse schuldencrisis. Zij moeten dan beoordelen of Griekenland recht heeft op een volgende 8 miljard euro steun.

Extra vergadering eurozone over Griekenland

Elsevier 01.10.2011 De leiders van de zeventien landen van de eurozone zullen zo snel mogelijk bijeen komen om te beslissen of Griekenland in aanmerking komt voor een volgende tranche van 8 miljard euro. Zonder het geld gaat het land in oktober failliet.

De Europese Commissie maakt vrijdagavond bekend dat er zo snel mogelijk een extra vergadering komt.

Barroso presenteert bankentaks, wil Griekenland in eurozone houden

NRC 28.09.2011 De Europese Commissie is het eens over een ‘bankentaks’, een belasting op financiële transacties die ruim 55 miljard per jaar moet gaan opleveren. Voorzitter Barroso zei dat vandaag tegen het Europees Parlement.

Het Duitse Handelsblatt, dat inzage heeft gekregen in het conceptvoorstel, stelt dat banken ook buiten Europa de belasting zouden moeten innen voor hun Europese klanten. 

Merkel: voorwaarden Griekse lening mogelijk anders

AD 28.09.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft woensdag laten doorschemeren dat er mogelijk opnieuw moet worden onderhandeld over de tweede noodlening voor Griekenland. Tegelijkertijd wordt op de financiële markt steeds meer gespeculeerd dat …

Merkel: voorwaarden Griekse lening mogelijk anders

VK 28.09.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft woensdag laten doorschemeren dat er mogelijk opnieuw moet worden onderhandeld over de tweede noodlening voor Griekenland. Tegelijkertijd wordt op de financiële markt steeds meer gespeculeerd dat Europese leiders private houders van Griekse obligaties willen dwingen een groter verlies te nemen.  

Verhoging
Maandag spreken Europese regeringsleiders over een eventuele verhoging van het fonds tot 2.000 miljard euro. Dit bedrag zou nodig zijn om te voorkomen dat landen als Italië en Spanje in de problemen komen als Griekenland failliet gaat.

Duitsland wil absoluut geen verhoging noodfonds euro

Elsevier 27.09.2011 Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën, zegt dat een verhoging van het Europese noodfonds EFSF absoluut niet aan de orde is. De minister vreest dat sterke eurolanden als Duitsland en Nederland hun AAA-rating zullen verliezen als het fonds wordt vergroot.

Het hele Duitse kabinet is ‘volledig eensgezind’ tegen verhoging van het noodfonds, zegt een woordvoerder van Schäuble.

Griekse minister: eerste voorwaarden noodhulp te streng

NRC 27.09.2011 De voorwaarden die de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds in eerste instantie stelden aan de financiële hulp aan Griekenland waren te ambitieus.

Dat heeft de Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos vanochtend verklaard, meldt persbureau Reuters. Deze week keren de financiële inspecteurs van de trojka terug naar het land om de voortgang van de invoering van nieuwe hervormingsmaatregelen in Griekenland te onderzoeken.

Griekenland: Scenario wanbetaling niet aan de orde

Elsevier 27.09.2011 Tijdens het overleg tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de eurolanden en de Grieken zijn geen scenario’s doorgenomen voor afschrijving van de schulden.

De drie partijen hebben niet gesproken over een mogelijke afschrijving van 50 procent op Griekse staatsleningen, meldt persbureau Reuters.

Grieken voldoen aan voorwaarden EU, ECB en IMF

Trouw 27.09.2011 Het Griekse parlement heeft dinsdagavond ingestemd met de invoering van een belasting op onroerend goed. Daarmee voldoet Athene aan de voorwaarden die de EU, het IMF en de ECB hebben gesteld aan uitbetaling van de volgende 8 miljard euro uit een vorig jaar opgezet noodfonds.

Weer een cruciale dag voor Griekenland en de euro

VK 27.09.2011  Het is alweer een cruciale dag, een cruciale week, en zelfs een cruciale maand voor de euro. Vanmiddag stemt het Griekse parlement over een uiterst impopulaire belastingwet en spreekt de Griekse premier George Papandreou met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Donderdag stemt het over de versterking van het euronoodfonds. Maar ook bij een Duits ‘Jawohl’ is de euro nog niet gered.

 Helft Griekse schuld wordt niet kwijtgescholden’

NRC 26.09.2011 Griekenland heeft niet met de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds gesproken over het kwijtschelden van meer dan de helft van de Griekse staatsschuld.

Dat heeft een woordvoerder van de Griekse regering zojuist gezegd, meldt persbureau Reuters. Vanochtend kwamen berichten naar buiten dat er gesproken wordt over een reddingsplan voor de eurozone waarin meer dan de helft van de Griekse staatsschuld zou worden kwijtgescholden.  

Griekenland: Scenario wanbetaling niet aan de orde

Elsevier 26.09.2011 Tijdens het overleg tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de eurolanden en de Grieken zijn geen scenario’s doorgenomen voor afschrijving van de schulden.

De drie partijen hebben niet gesproken over een mogelijke afschrijving van 50 procent op Griekse staatsleningen, meldt persbureau Reuters.

Nooit besproken
Ook zijn er geen scenario’s opgesteld waarbij Griekenland in gebreke blijft met het aflossen van de helft van zijn schuldenlast. ‘Op overheidsniveau is een dergelijk voorstel nog nooit besproken,’ aldus een Griekse regeringswoordvoerder maandag na afloop van een overleg met het IMF en EU-landen.

Ook AFM vindt Grieks faillissement niet ondenkbaar

Elsevier 26.09.2011 Voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Ronald Gerritse ziet een faillissement van Griekenland niet als onafwendbaar, maar het is ook geen ondenkbaar scenario.

Dat zei Gerritse maandag tijdens een bijeenkomst van accountantsorganisatie SRA.

Eerder zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), al dat een Grieks bankroet niet uit te sluiten is. De AFM-voorzitter noemde de uitspraak van Knot realistisch. ‘Hij kiest met recht en reden voor eerlijkheid over hoe we ervoor staan. Niet best, om zijn woorden samen te vatten,’ zei Gerritse.

 Scenario Griekse wanbetaling niet besproken

Trouw 26.09.2011 Griekenland heeft met de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet gesproken over een mogelijke afschrijving van 50 procent op Griekse staatsleningen. Dat heeft een woordvoerder van de Griekse regering vandaag gezegd.

‘Moment van de waarheid voor Griekenland’

Parool 26.09.2011 Voor Griekenland, dat in grote financiële en economische moeilijkheden verkeert, is het moment van de waarheid aangebroken. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie vandaag. Hij sprak over een laatste kans om de schuldencrisis op …

‘Geen verhoging noodfonds’

De Pers 26.09.2011 De Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, heeft maandag tegengesproken dat er een plan zou zijn om het noodfonds van de eurozone te verhogen.  De FDP, de liberale regeringspartner van bondskanselier Angela Merkel (CDU), had laten weten dat zo’n verhoging een reden is om tegen wetgeving te stemmen die de redding van Griekenland mogelijk moet maken.

Griekse studenten onderbreken tv-journaal

AD 25.09.2011 Een groep Griekse studenten heeft het journaal van de publieke zender onderbroken. De studenten hielden een spandoek omhoog met de tekst ‘Stop met kijken en ga buiten protesteren’.

De regisseur schakelde snel over naar de reclame. Vervolgens kwam de zenderdirecteur in beeld om te zeggen dat hij de ,,invasie” van zijn zender betreurde.

Griekse studenten onderbreken tv-journaal

Parool 25.09.2011 Een groep Griekse studenten heeft het journaal van de publieke zender onderbroken. De studenten hielden een spandoek omhoog met de tekst ‘Stop met kijken en ga buiten protesteren’.

studenten onderbreken journaal

Telegraaf 25.09.2011 De actie vond plaats tijdens een protest van circa 2000 studenten op het centrale plein van Athene, vlakbij de tv-studio. Ze protesteerden tegen de bezuinigingen.

Griekse studenten pikken journaal

Spits 25.09.2011 Een groep Griekse studenten heeft vandaag het journaal van de publieke zender onderbroken. De studenten hielden een spandoek omhoog met de tekst ‘Stop met kijken en ga buiten protesteren’. De regisseur schakelde snel over naar de reclame. Vervolgens kwam de zenderdirecteur in beeld om te zeggen dat hij de “invasie” van zijn zender betreurde.

Studenten onderbreken tv-journaal

De Pers 25.09.2011 Een groep Griekse studenten heeft zondag het journaal van de publieke zender onderbroken. De studenten hielden een spandoek omhoog met de tekst ‘Stop met kijken en ga buiten protesteren’

Griekse studenten onderbreken tv-journaal

NU 25.09.2011 ATHENE – Een groep Griekse studenten heeft zondag het journaal van de publieke zender onderbroken.

Lees meer over dit onderwerp:

Merkel rekent op instemming met noodfonds

Metro 25.09.2011 BERLIJN (ANP) – De Duitse bondskanselier Angela Merkel is optimistisch dat de regeringsfracties in de Bondsdag donderdag instemmen met het Europese noodfonds EFSF.

Merkel zei dat zondag tegen tv-zender ARD als reactie op enkele dwarsliggers in de fracties van CDU/CSU en FDP. Enkele parlementsleden vinden dat Duitsland te veel opdraait voor de schulden van Griekenland.

Merkel rekent op instemming met noodfonds

De Pers 25.09.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel is optimistisch dat de regeringsfracties in de Bondsdag donderdag instemmen met het Europese noodfonds EFSF. 

Merkel zei dat zondag tegen tv-zender ARD als reactie op enkele dwarsliggers in de fracties van CDU/CSU en FDP. Enkele parlementsleden vinden dat Duitsland te veel opdraait voor de schulden van Griekenland.

Mason schetst het beeld van de Griekse middenklasse. De middenklasse die straks niet meer bestaat. De middenklasse die buiten haar schuld alles verliest. Daarom zijn ze ook boos. Heel boos. Wanhoop, wantrouwen en nachtmerries. Boos op de politici en boos op de banken. De middenklasse haakt af, aldus Masson. En als dat gebeurt is dat een groter gevaar voor Griekenland dan een faillissement.  

Klik hier voor het volledige artikel in The Telegraph

Gewone Griek is de pineut

Telegraaf 25.09.2011 Bij de berichtgeving over Griekenland overheersen berichten over de luiheid van de Grieken en over de demonstraties van zogenaamde boze bewoners tegen bezuinigen. Maar de waarheid over de Griekse tragedie is veel schokkender.

Griekse premier Papandreou: we betalen echt alles terug

VK 23.09.2011 De Griekse premier George Papandreou heeft vrijdag verklaard dat zijn land vasthoudt aan de afspraken over noodhulp die op 21 juli zijn gemaakt …

Duitse minister van Financiën wil Grieks noodplan mogelijk herzien

NRC 23.09.2011  Het tweede Europese noodpakket voor Griekenland met een omvang van 109 miljard euro, moet mogelijk herzien worden nu de inspecteurs van het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie ontevreden waren over de geboekte resultaten. Dat zegt de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble.

Noodlening Griekenland mogelijk herzien

NU 23.09.2011 Het tweede pakket noodleningen voor Griekenland moet mogelijk herzien worden. Dat heeft de Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble vrijdag gezegd. Reden voor de herziening zijn de problemen die door inspecteurs van de trojka zijn ontdekt bij het nakomen van eerdere bezuinigingsbeloften van Athene.

Athene treft nieuwe bezuinigingsmaatregelen

NRC 21.09.2011 De Griekse regering heeft nieuwe bezuinigingsmaatregelen getroffen. Het ambtenarenbestand zal verder worden uitgedund, terwijl ook in de pensioenen wordt gesnoeid. De regering wil hiermee het vertrouwen winnen van internationale geldverstrekkers, meldt persbureau AP.

Opnieuw stakingen in Griekenland

AD 21.09.2011  Terwijl Griekenland er alles aan doet in aanmerking te komen voor nieuwe financiële steun, hebben de Griekse vakbonden vandaag opnieuw algemene stakingen aangekondigd. 

Griekse vakbonden bevechten bezuinigingen en staken in oktober

NRC 21.09.2011  De twee grootste Griekse vakbonden hebben twee 24-uursstakingen afgekondigd in oktober. Ze zijn het oneens met de bezuinigingsmaatregelen die hun regering doorvoert.

“We blijven tot het einde vechten om dit beleid omver te krijgen”, zei Ilias Iliopoulos, algemeen secretaris van vakbond ADEDY, tegen persbureau Reuters. “De Trojka (de gezamenlijke naam voor de kredietverleners van de EU en het IMF) en onze regering moeten weg.”

 Nieuwe pijnlijke maatregelen door trojka voor vernederd Griekenland

NRC 21.09.2011 Griekenland moet extra bezuinigingsmaatregelen nemen, en die gaan pijn doen. Minister van Financiën Evangelos Venizelos zei dat vanochtend voor aanvang van kabinetsbesprekingen waarin hij waarschijnlijk nieuwe belastingverhogingen en sanering van de publieke sector aankondigt.

Venizelos kwam gisteren redelijk positief uit gesprekken met de trojka; de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Om in aanmerking te komen voor een aanvullende tranche aan noodsteun van de trojka ter waarde van 8 miljard euro moet Griekenland extra bezuinigen over de periode 2011-2014.  

Griekenland overlegt opnieuw met trojka over noodsteun

NRC 20.09.2011 De Griekse minister van Financiën, Evangelos Venizelos, is om acht uur vanavond begonnen aan een telefonische vergadering met vertegenwoordigers van de trojka om een overeenkomst te sluiten over de voortzetting van financiële noodsteun.

EU-inspecteurs keren volgende week terug naar Griekenland

NRC 20.09.2011 Het gesprek tussen de Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos en de trojka is goed verlopen. Volgende week zullen de financiële inspecteurs van de Europese Commissie weer de voortgang van de invoering van hervormingsmaatregelen in Griekenland onderzoeken. Lees verder›

Wall Street sluit zonder richting in afwachting Fed en Griekenland

NRC 20.09.2011 Wall Street sloot vanavond zonder enige duidelijke richting, omdat handelaren voorzichtig waren in afwachting van maatregelen van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Lees verder›

‘Griekse schuld blijft houdbaar’

NU 19.09.2011 De schuldenlast van Griekenland blijft houdbaar zolang het land de juiste hervormingen doorvoert. Dat stelde IMF-directeur Carlo Cottarelli dinsdag.

Lees meer over dit onderwerp:

Griekenland: referendum niet over euro

AD 20.09.2011 De Griekse regering heeft gisteren een wetsvoorstel voorgelegd aan het parlement dat het mogelijk moet maken nationale referenda te organiseren. Dit heeft een woordvoerder van de Griekse regering vandaag gezegd.

Griekenland overweegt referendum over eurozone

AD 20.09.2011 De Griekse premier Papandreou overweegt een referendum te houden waarin Grieken zich kunnen uitspreken voor of tegen het verlaten van de eurozone. Dat meldt het Griekse dagblad Kathimerini op zijn website. Met de uitslag in de hand denkt Papandreou zijn bezuinigingsmaatregelen meer kracht te kunnen bijzetten.

Grieks spoedoverleg was ‘productief’ en gaat morgen verder

NRC 19.09.2011 De Griekse minister van financiën Evangelos Venizelos heeft vanavond telefonisch spoedberaad belegd met internationale kredietverschaffers. Hij kondigde eerder op de dag bezuinigingen en versnelde hervormingen aan, waar door de internationale markten echter sceptisch op werd gereageerd. Lees verder›

“Wie is er niet bang voor Grieks faillissement?”

Metro 19.09.2011 Daarom vraagt Metro aan de Grieken: Vrees je een faillissement van Griekenland? 

Als Griekenland failliet gaat? Nee. Wanneer…

NRC 19.09.2011 We zouden blij moeten zijn met de eurocrisis, want die zal leiden tot een gezonde correctie op het uit de hand gelopen Europese project. Simon Jenkins, gezaghebbend columnist van The Guardian, schrijft in een prikkelend artikel

In de Financial Times schrijft Nouriel Roubini dat Griekenland eigenlijk geen keus meer heeft. Het land moet kunnen groeien om uit de schulden te kunnen komen. Een andere interessante analyse, ook in de Financial Times, komt van Lawrence Summers, onder andere oud-minister van Schatkist, onder president Clinton. Lees verder

IMF maant Grieken tot nog meer actie

VK 19.09.2011 De Griekse regering moet meer maatregelen nemen om het tekort te verlagen. Dat heeft de vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Griekenland, Bob Traa, vandaag gezegd in aanloop naar overleg met de Griekse minister van Financiën, het IMF en de Europese landen.

Europese beurzen omlaag, banken onderuit

NRC 19.09.2011 De Europese aandelenmarkten zijn de nieuwe handelsweek in mineur begonnen. Door aanhoudende zorgen om de crisis in de eurozone en de vrees voor een Grieks bankroet doken de koersen vandaag omlaag. De Euro Stoxx 50, de belangrijkste graadmeter van de aandelenbeurzen in de Eurozone, stond rond 13.00 uur op een verlies van 2,7 procent. In Amsterdam stond de AEX met 275,8 punten op een verlies van 2,2 procent.

Griekse oppositie eist verkiezingen
De Pers  17.09.2011 De conservatieve oppositie in Griekenland heeft zaterdag vervroegde verkiezingen geëist. ,,Verkiezingen zijn de enige oplossing, zodat het volk zijn wil tot uitdrukking kan brengen”, aldus Antonis Samaras, de leider van Nieuwe Democratie, in een toespraak. Zijn partij is momenteel koploper in de opiniepeilingen.

Griekse oppositie eist vervroegde verkiezing

NU 17.09.2011 ATHENE – De conservatieve oppositie in Griekenland heeft zaterdag vervroegde verkiezingen geëist.

Lees meer over dit onderwerp:

Griekse oppositie eist vervroegde verkiezing

17.09.2011 De conservatieve oppositie in Griekenland heeft zaterdag vervroegde verkiezingen geëist. Zij is tegen de afspraken die de socialistische regering in de schuldencrisis met het buitenland maakt omdat de opgelegde bezuinigingen de economische groei zouden verstikken.

,,Verkiezingen zijn de enige oplossing, zodat het volk zijn wil tot uitdrukking kan brengen”, aldus Antonis Samaras, de leider van Nieuwe Democratie, in een toespraak. Zijn partij is momenteel koploper in de opiniepeilingen.

Griek met schulden steekt zich in brand voor bank

AD 17.09.2011 Een 55-jarige Griekse man, die een kleine zelfstandige ondernemer is, heeft zichzelf in brand gestoken. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Het incident deed zich voor in Thessaloniki, in het noorden van Griekenland, voor de ingang van een bank.

Jonge Griek: Wij zijn niet lui, schrijf dat maar op  

Trouw 17.09.2011 De studenten zijn het meer dan zat. “Het is niet de schuld van onze generatie dat Griekenland en andere Europese landen grote economische problemen hebben, maar we moeten er wel voor boeten”, zegt Alex Zachiotis. De derdejaars student werktuigbouwkunde doelt op de onlangs door premier Papandreou afgekondigde bezuinigingsmaatregelen die betrekking hebben op de Griekse universiteiten.

Beslissing geld Griekenland valt in oktober

Trouw 16.09.2011 De beslissing over het verstrekken van de volgende termijn van 8 miljard euro uit het eerste noodplan voor Griekenland zal in oktober worden genomen. Dat zei Jean-Claude Juncker, de Luxemburgse premier en voorzitter van de vergadering van 17 eurolanden, vandaag tijdens een persconferentie na ochtendgesprekken.

Europese Unie: toekomst van Griekenland ligt in eurozone

NRC 14.09.2011 De leiders van Duitsland, Frankrijk en Griekenland zijn ervan overtuigd dat de toekomst van Griekenland binnen de eurozone ligt. Dat maakte EU-voorzitter Frankrijk vanavond na een overleg over Griekenland in een gezamenlijke verklaring bekend. Lees verder›

Europa houdt hart vast voor Griekenland

AD 14.09.2011 Een Grieks vertrek uit de eurozone of een faillissement van Griekenland heeft enorme economische, sociale en politieke gevolgen. Dat geldt niet alleen voor de Grieken, maar ook voor de Europese Unie en de rest van de wereld.

Europa houdt hart vast voor Griekenland

Parool 14.09.2011 Een Grieks vertrek uit de eurozone of een faillissement van Griekenland heeft enorme economische, sociale en politieke gevolgen. Dat geldt niet alleen voor de Grieken, maar ook voor de Europese Unie en de rest van de wereld.

Dat zei Europees commissaris Olli Rehn (economische en monetaire zaken) vandaag tijdens een debat over de Europese schuldencrisis in het Europees parlement in Straatsburg. Hij reageerde op de actuele discussie over een eventueel uittreden van Griekenland uit de eurozone. Griekenland zou slechter af zijn buiten de euro en dat geldt ook voor Europa, aldus de commissaris.

‘Griekenland kan niet terugkeren naar de drachme’

Parool 14.09.2011 Een terugkeer naar de drachme is geen realistische oplossing voor de Griekse schuldencrisis. Dat stelde econoom Allard Bruinshoofd van Rabobank woensdag.

Volgens Bruinshoofd is een terugkeer naar de oude Griekse munteenheid een zeer complexe en kostbare operatie. ‘Een terugkeer naar de drachme is een politieke keuze. Dat doe je niet zomaar en helemaal niet nu de economie er zo slecht voorstaat. Nederland is 2 jaar bezig geweest met de invoering van de euro.’

Merkel en Sarkozy: Grieken horen in eurozone  

VK 14.09.2011  Schuldencrisis De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy hebben de Griekse premier George Papandreou vandaag verteld dat de …

Lees ook Europa houdt hart vast voor Griekenland – 14/09/11

Lees ook ‘Griekenland kan niet terugkeren naar de drachme’ – 14/09/11

Lees ook Geithner: Europa moet daadkrachtiger optreden – 14/09/11

Merkel en Sarkozy: Grieken horen in eurozone

Metro 14.09.2011  De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy hebben de Griekse premier George Papandreou woensdag verteld dat de toekomst van Griekenland volgens hen binnen de eurozone ligt. Dat zei een woordvoerder van de Duitse regering na afloop van het telefonisch overleg tussen de drie regeringsleiders.

Afwaardering? De Griekse papieren van Franse banken, dát is het probleem

VK 14.09.2011 Vandaag maakte kredietbeoordelaar Moody’s bekend dat het twee Franse banken afwaardeerde. Rukt de crisis noordwaarts op?

Afwaardering? De Griekse papieren van Franse banken, dát is het probleem – 14/09/11

Sarkozy wil Grieken koste wat kost redden – 14/09/11

Wat gebeurt er als Griekenland failliet gaat? – 14/09/11

Barroso: euro-obligaties geen snelle oplossing crisis – 14/09/11

Europa heeft het gehad ‘met dat getalm van die kut-Grieken’ – 14/09/11

Nu ook Franse banken afgewaardeerd door Moody’s – 14/09/11

Een land failliet: kan dat eigenlijk wel?

VK 14.09.2011 Schuldencrisis Een faillissement van Griekenland zou onafwendbaar zijn. Vijf vragen over landen die in financiële nood verkeren.  Een faillissement van Griekenland zou onafwendbaar zijn. Vijf vragen over landen die in financiële nood verkeren.

Kan een land failliet gaan?
Technisch gezien kan een overheid niet failliet gaan. Uiteraard kan een land wel besluiten zijn rentebetalingen en aflossingen te schrappen. Het verschil met een ‘reguliere’ schuldenaar en een staat is echter dat bij laatstgenoemde een investeerder zich niet kan beroepen op een rechter om te proberen zo veel mogelijk geld terug te halen. De schuldeiser moet maar afwachten wat hij in de toekomst nog krijgt.

Lees ook Geithner: Europa moet daadkrachtiger optreden – 14/09/11

Lees ook Italiaans parlement stemt in met bezuinigingen – 14/09/11

Lees ook Barroso: euro-obligaties geen snelle oplossing crisis – 14/09/11

Meer over:

       ‘Griekenland kan niet terugkeren naar de drachme’

       Voorzitter Ware Finnen wil militaire junta om Grieken klein te krijgen

       Een land failliet: kan dat eigenlijk wel?                                                     

Barroso: euro-obligaties geen snelle oplossing crisis

Parool 14.09.2011 Zogenoemde euro-obligaties bieden geen directe oplossing voor bijvoorbeeld de Griekse schuldencrisis. Deze gezamenlijk uitgegeven schuldpapieren van de eurolanden zijn geen wondermiddel. Daarvoor waarschuwde voorzitter José Manuel Barroso …

‘Grieks vertrek uit eurozone is ernstig’

Spits 14.09.2011 Zou Griekenland uit de eurozone gaan, dan heeft dat ernstige economische, sociale en politieke gevolgen voor de Europese Unie. Dat zijn de woorden van Europees Commissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken).

Rehn deed zijn zegje hierover tijdens een debat over de Europese schuldencrisis in het Europees parlement in Straatsburg.

Sarkozy wil Grieken koste wat kost redden

Parool 14.09.2011  De Franse president Nicolas Sarkozy heeft tegen zijn kabinet gezegd dat Frankrijk alles zal doen om Griekenland te redden. Dit zei een woordvoerster van de Franse regering vandaag.

Frankrijk wil dat iedereen zich houdt aan de afspraken die in juli zijn gemaakt voor een nieuw reddingspakket voor Griekenland.  

Duitse coalitie kraakt door euro

Telegraaf 14.09.2011 In Duitsland escaleert de crisis over de euro. Steeds meer politici van de liberale regeringspartij FDP spreken openlijk over een mogelijk bankroet van Griekenland. Ze zetten bondskanselier Angela Merkel voor schut, die haar regering daarover een zwijgplicht had opgelegd.

De ‘eurorebellen’ in de FDP zeggen de bevolking duidelijkheid te willen bieden. „Dat gaat niet met een zwijgplicht”, aldus secretaris-generaal Christian Lindner van de FDP. Ook fractievoorzitter in de Bondsdag Rainer Brüderle uitte zich in die richting.

Duitse regeringscoalitie kraakt door eurocrisis

AD 14.09.2011 In Duitsland escaleert de crisis over de euro. Steeds meer politici van de liberale regeringspartij FDP spreken openlijk over een mogelijk bankroet van Griekenland. Ze zetten bondskanselier Angela Merkel voor schut, die haar regering daarover …

Duitse coalitie kraakt om euro

De Pers 14.09.2011 In Duitsland escaleert de crisis over de euro. Steeds meer politici van de liberale regeringspartij FDP spreken openlijk over een mogelijk bankroet van Griekenland. Ze zetten bondskanselier Angela Merkel voor schut, die haar regering daarover een zwijgplicht had opgelegd.

Coalitiegenoten negeren zwijgplicht Merkel over eurocrisis

Elsevier 14.09.2011 Niet alleen Nederlandse politici maken zich woensdag druk om de situatie in het noodlijdende Griekenland, ook in Duitsland is het onrustig. Steeds meer politici van de liberale regeringspartij FDP spreken openlijk over een mogelijk faillissement van Griekenland. Ook de CSU waarschuwt voor het Griekse reddingsplan.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft haar kabinet een zwijgplicht opgelegd over de Griekse crisis. De politici zeggen zich nu uit te spreken over de situatie in Griekenland omdat zij de zowel de financiële markten als de Duitse bevolking duidelijkheid willen bieden.

Topoverleg over schuldencrisis

Kabinet gaat uit van Grieks faillissement

AD 14.09.2011 De Griekse premier George Papandreou, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy voeren vandaag telefonisch overleg over de schuldencrisis. Zonder maatregelen zit Griekenland binnen afzienbare tijd zonder geld en dreigt een bankroet dat voor de financiële markten immense gevolgen heeft. 

Het ministerie van Financiën erkende gisteren al dat Nederland en andere Europese landen zich voorbereiden op een Grieks faillissement. Het sprak evenwel tegen dat Griekenland al is opgegeven, zoals sommige media meldden.  

Griekenland is niet meer te redden van bankroet

Elsevier 14.09.2011 Faillissement Griekenland is kwestie van tijd. Er is geen reden voor medelijden met het land. Politici moeten alles doen om de gevolgen van een Grieks bankroet voor de rest van de eurozone te beperken

Wat Europese politici met miljarden euro’s aan hulp hebben proberen te voorkomen, lijkt nu alsnog te gebeuren. De Griekse staat stevent af op een bankroet. Het land betaalt daarmee de ultieme prijs voor zijn wanbeleid van de laatste jaren.

Beurzen herstellen zich na verlies door Griekenland

Elsevier 14.09.2011 De Europese beurzen zijn woensdag lager geopend, maar hebben zich ’s middags weer hersteld. De speculaties over een faillissement van Griekenland zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Ook de verlaging van de kredietwaardigheid van twee grote Franse banken had een negatieve invloed.

De Amsterdamse beurs AEX opende woensdagochtend 1,1 procent lager op 267,08 punten. Rond 15.00 uur staat de AEX weer een ruime procent in de plus op 273,08 punten.

Zo dicht is Griekenland bij bankroet

14.09.2011 Speculatie alom over een eventueel faillissement van Griekenland. Maar hoe precair is de situatie voor de Griekse overheid daadwerkelijk? De cijfers zijn niet bemoedigend.

 Schuldsanering Griekenland

Griekenland kan geen leningen met een langere looptijd uitgeven op de kapitaalmarkt, zonder draconische rentes te moeten betalen. Vraagprijzen voor uitstaande tweejarige staatsobligaties suggereren dat beleggers rentes van meer dan 60 procent zouden eisen.

Om geld voor lopende uitgaven te krijgen is Griekenland afhankelijk van eerder toegezegde noodhulp van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Op schema
Maandag 12 september gaf het Griekse ministerie van Financiën de jongste begrotingscijfers tot en met augustus dit jaar vrij. Daaruit valt met een beetje rekenwerk ook af te leiden hoe precair de situatie is.

Een eerste indicatie geeft deze tabel. Daarin staat het goede nieuws dat de Grieken maandag te melden hadden. Het begrotingstekort kwam in de eerste acht maanden van dit jaar uit op 18,01 miljard euro, en dat was net iets minder dan de doelstelling voor die periode.

Deze tabel (2) geeft aan hoe lastig dit zal worden. Het extra tekort van 1,8 miljard komt op maandbasis neer op 450 miljoen euro. Vergelijk je dat met het feitelijke tekort op maandbasis in dezelfde periode een jaar eerder, dan lag dat op 1,45 miljard euro per maand, ruim drie keer zo hoog.

Rentelast
Blokkeren het IMF, de ECB en de Europese Commissie de uitkering van de nieuwe hulplening van circa acht miljard euro, dan is het snel over. De Griekse regering verwacht zelf in oktober geld tekort te komen voor lopende uitgaven. In andere woorden: de schatkist is dan echt leeg.

Lees ook:

Patrick Beijersbergen: De markt heeft Griekenland al failliet verklaard

Trichet: waarschijnlijk groen licht voor Grieken

Duitsland wil Griekenland in eurozone houden

Griekenland heeft geld tot oktober

Europa heeft het gehad ‘met dat getalm van die kut-Grieken’

VK 14.09.2011 Het geduld met Griekenland is helemaal op bij de rest van de Europese Unie. Wat tot voor kort nog als onbestaanbaar gold, is onder diplomaten achter hun gesloten deuren al gemeengoed: Griekenland is ‘op weg naar de uitgang’.

Grieken dumpen ambtenaren

Telegraaf 13.09.2011 Voor het eerst in zijn recente geschiedenis gaat Griekenland flink snoeien in het overheidsapparaat. Zeker 20.000 ambtenaren komen binnenkort op straat te staan.

Volgens het ministerie van Financiën zullen 151 instellingen door de maatregel getroffen worden, zoals onder meer de spoorwegmaatschappij ERT, het persbureau AMNA en de metro in Athene. Binnen twee weken moeten de instellingen een lijst publiceren van werknemers die in een zogenaamde “arbeidsreserve” zullen worden ondergebracht. Daar zouden ze gedurende één jaar nog zestig procent van hun salaris ontvangen en vervolgens ontslagen worden. Anderen zullen vervroegd met pensioen worden gestuurd. 

‘Frankrijk en Duitsland spreken zich morgen uit over Griekenland’

NRC 13.09.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy geven vanmiddag geen verklaring over de schuldencrisis in Griekenland.

Een bron binnen de Franse regering verklaarde eerder tegenover persbureau Reuters dat deze vanmiddag zou plaatsvinden. De woordvoerders van Sarkozy en Merkel spreken echter tegen dat er vanmiddag een gezamenlijke verklaring zal worden uitgevaardigd.

Merkel poogt angst voor Grieks failliet te temperen

AD 13.09.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel probeert de zenuwen te kalmeren en zegt dat Europa er alles aan zal doen om te voorkomen dat Griekenland zijn schulden niet meer kan betalen. ‘Europa moet bij elkaar blijven’, aldus Merkel vandaag in een …

Merkel poogt angst voor Grieks failliet te temperen

Parool 13.09.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel probeert de zenuwen te kalmeren en zegt dat Europa er alles aan zal doen om te voorkomen dat Griekenland zijn schulden niet meer kan betalen. ‘Europa moet bij elkaar blijven’, aldus Merkel vandaag in een radiotoespraak.

Er gingen steeds meer geruchten dat Duitsland zich ervoor klaar maakte, dat Griekenland de eurozone zou moeten verlaten. Dit zorgde gisteren voor een sterke daling op de beurzen.

Merkel: geen verklaring over Griekenland

Metro 13.09.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft dinsdag ontkend dat zij later op de dag samen met de Franse president Nicolas Sarkozy een verklaring geeft over Griekenland. Een anonieme Franse topambtenaar zei eerder op de dag dat een verklaring in aantocht was.

De Griekse staatstelevisie meldde dinsdag dat Merkel, Sarkozy en de Griekse premier George Papandreou woensdag telefonisch overleg zullen voeren.

Crisisverleg Merkel en Sarkozy over Griekenland

Elsevier 13.09.2011 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy houden met de Griekse premier Georges Papandreou woensdag een crisisoverleg over Griekenland.

Sarkozy heeft dinsdag om 17.00 uur de Europese leider Herman van Rompuy om over de eurocrisis en de toekomst van de munt te praten.

Wederom forse verliezen op Europese beurzen

NRC 12.09.2011 De aanhoudende zorgen over Griekenland stemden de Europese beurzen vandaag opnieuw somber. In Amsterdam sloot de AEX met 2,8 procent verlies op 268,48 punten. Ook andere Europese beurzen eindigden in het rood.  Lees verder

Begrotingstekort Griekenland flink toegenomen

Elsevier 12.09.2011 Het begrotingstekort van de Griekse centrale overheid is van januari tot en met augustus gestegen met 22 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het tekort steeg van 14,8 miljard naar 18,1 miljard.

Dat blijkt maandag uit cijfers van het Griekse ministerie van Financiën. De Grieken zijn met 18,1 miljard euro onder de herziene doelstelling van 18,974 miljard gebleven. Deze doelstelling is onderdeel van het in juni opgestelde plan voor de Griekse economie tot en met 2015.

Griekenland heeft nog geld tot oktober

AD 12.09.2011 Griekenland heeft nog financiële reserves tot oktober. Maar in de loop van de maand zal het land moeten voldoen aan de voorwaarden voor het volgende deel van het financiële steunpakket van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Dit zei de Griekse viceminister van Financiën vandaag.

Griekenland heeft nog geld tot oktober

Parool 12.09.2011 Griekenland heeft nog financiële reserves tot oktober. Maar in de loop van de maand zal het land moeten voldoen aan de voorwaarden voor het volgende deel van het financiële steunpakket van de Europese Unie en het Internationaal …

Duitsland: Griekenland moet in eurozone blijven

AD 12.09.2011 Duitsland wil graag dat Griekenland in de eurozone blijft ondanks de schuldencrisis in het land.

Dat zei een woordvoerder van het Duitse ministerie van Economische Zaken vandaag. De mededeling kwam op een moment dat er wordt gespeculeerd op een gedwongen vertrek van Griekenland uit de muntunie.Lees ook: Belgische steun voor Nederlands europlan 

Duitsland: Griekenland moet in eurozone blijven

Parool 11.09.2011 Duitsland wil graag dat Griekenland in de eurozone blijft ondanks de schuldencrisis in het land.  Dat zei een woordvoerder van het Duitse ministerie van Economische Zaken vandaag. De mededeling kwam op een moment dat er wordt gespeculeerd op een gedwongen vertrek van Griekenland uit de muntunie

Griekse minister komt met tijdelijke extra belasting

Elsevier 11.09.2011 De Griekse regering gaat een extra belasting invoeren op onroerend goed. De heffing wordt voor een duur van twee jaar ingevoerd en de regering hoopt er zo alsnog in te slagen de doelstelling voor het begrotingstekort te halen.

De Griekse premier George Papandreou benadrukte zondag dat hij zijn land wil redden van een faillissement. De belastingverhoging is hiervoor een middel. ‘Deze situatie is vergelijkbaar met een oorlog en we vragen het Griekse volk geld om wapens te kopen.’

Zie ook:

Papandreou: we doen alles om in eurozone te blijven

Trouw 11.09.2011 De Griekse regering zal alles doen wat nodig is om faillissement te voorkomen en om in de eurozone te blijven. Dat heeft de Griekse premier George Papandreou gisteren gezegd tijdens een toespraak in de Noord-Griekse stad Thessaloniki.

Griekenland voert tijdelijk extra belasting in

VK 11.09.2011 Griekenland gaat een nieuwe belasting op onroerend goed invoeren. De heffing die zondag werd aangekondigd door minister van Financiën Evangelos Venizelos wordt voor de duur van 2 jaar ingevoerd.

De Griekse regering hoopt er zo alsnog in te slagen om haar doelstelling voor het begrotingstekort te halen.

Politie zet traangas in tegen boze Grieken

VK 10.09.2011 Duizenden boze Grieken zijn vandaag in Thessaloniki de straat op gegaan. Ze deden dat voorafgaand aan de jaarlijkse toespraak van premier George Papandreou over de nationale economie.

Politie zet traangas in tegen boze Grieken

Parool 10.09.2011 Duizenden boze Grieken zijn vandaag in Thessaloniki de straat op gegaan. Ze deden dat voorafgaand aan de jaarlijkse toespraak van premier George Papandreou over de nationale economie.

Duizenden boze Grieken de straat op

NU 10.09.2011 Duizenden boze Grieken zijn zaterdag in Thessaloniki de straat op gegaan. Ze deden dat voorafgaand aan de jaarlijkse toespraak van premier George Papandreou over de nationale economie.

Lees meer over dit onderwerp:

‘Griekenland op koers met schuldvermindering’

09.09.2011 Griekenland ligt op koers met het schema dat de schuldenberg van het land beoogt te verminderen, zei een regeringswoordvoerder vandaag.

Het Zuid-Europese land staat onder grote druk hervormingen door te voeren om in aanmerking te komen voor nieuwe financiële steun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

EU: Griekenland wordt niet uit eurozone gezet

NRC 08.09.2011 Griekenland zal niet uit de eurozone gezet worden vanwege de economische crisis. Deelname aan de eurozone is onherroepelijk.

Dat heeft de woordvoerder van eurocommissaris voor Economische zaken Olli Rehn zojuist tijdens een persconferentie verklaard, meldt persbureau AFP. De Europese Commissie oordeelde vandaag dat een gedwongen uitsluiting van Griekenland uit de eurozone niet aan de orde is en daarover ook geen discussie kan bestaan.

Griekse economie holt achteruit

VK 08.09.2011 De Griekse economie is in het tweede kwartaal met 7,3 procent gekrompen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft de Griekse overheid vandaag bekendgemaakt.

Besluit nieuwe miljarden Griekenland uitgesteld

Elsevier 07.09.2011 Griekenland moet nog wat langer wachten voordat het land geld krijgt van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De beslissing wordt pas eind september genomen.

Dat schrijft minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Franse parlement keurt ‘zoals verwacht’ Griekse noodsteun goed

NRC 07.09.2011  Het Franse parlement heeft het Europese akkoord over het tweede steunplan aan het noodlijdende Griekenland goedgekeurd.

Dat meldt persbureau AFP. Vorige week stemde ook al België in met de Griekse noodsteun. Het Belgische parlement was zes weken eerder teruggeroepen om hierover te stemmen.

Volgens onze correspondent Dirk Vandenberghe is de uitkomst van de stemming niet verrassend. Volgende maatregelen binnen de eurozone waarover gestemd moet worden in Frankrijk, zoals de zogenoemde ‘règle d’or’, wordt spannender.

Trichet: Griekenland heeft meer tijd gekregen

Elsevier 06.09.2011 De Griekse regering heeft van de EU, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) meer tijd gekregen om de beslissingen te nemen die nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

Dat heeft ECB-president Jean-Claude Trichet maandag gezegd in een interview op de Franse televisie.

Zie ook:

‘Afspraak over Grieks onderpand is nabij’

Parool 05.09.2011 Een akkoord over mogelijke onderpanden op noodleningen aan Griekenland is onder handbereik. Dat liet EU-president Herman Van Rompuy vandaag weten na overleg met de Finse premier Jyrki Katainen.

Er wordt goede vooruitgang geboekt en ik heb er alle vertrouwen in dat we snel een oplossing zullen vinden’, zei Van Rompuy. De Finnen sloten onlangs een akkoord met de Grieken over een onderpand in cash, in ruil voor deelname aan nieuwe hulp voor Griekenland.

‘Te vroeg voor beoordeling Griekse regering’

VK 05.09.2011 President José Manuel Barroso van de Europese Commissie vindt het te vroeg om de Griekse overheid te beoordelen op het behalen van de bezuinigingsdoelen die het land is overeengekomen met het Europese steunfonds.

Griekenland: sneller en resoluter met staatsschuld omgaan

NRC 04.09.2011 Griekenland zet vaart achter structurele hervormingen om de schuldencrisis te boven te komen. De minister van Financiën Evangelos Venizelos ontkent dat de verhoudingen met de landen die Griekenland geld lenen onder druk staan. Lees verder›

Griekse premier: geen vroege verkiezingen, crisis voorbij in 2013

NRC 03.09.2011 Er komen geen vervroegde verkiezingen in Griekenland en de Griekse regering gaat ervoor zorgen dat de financiële problemen van het land in 2013 voorbij zijn. Dat zei de Griekse premier Papandreou vanmiddag op een politieke bijeenkomst.

Belgisch parlement keurt Griekse noodsteun goed – België ‘geen dwarsligger’

NRC 02.09.2011  Het Belgische parlement heeft het Europese akkoord over het tweede steunplan aan het noodlijdende Griekenland goedgekeurd.

Alleen het Vlaams Belang stemde vanmiddag tegen, meldt de Standaard.

De Belgische premier Yves Leterme liet begin augustus weten de Kamercommissie Financiën eerder bijeen te willen roepen voor de stemming die eigenlijk in oktober gepland stond. Volgens Leterme was de “geloofwaardigheid van de eurozone” gebaat bij snelle actie.

Finse minister benadrukt: Wij eisen een onderpand

Elsevier 02.09.2011 Finland is niet van plan de eis voor een onderpand voor een noodlening aan Griekenland, op te geven. ‘Ons standpunt is niet veranderd. We doen mee aan een nieuw hulppakket voor de Grieken als we een onderpand krijgen.’

Dat heeft de Finse minister van Financiën Jutta Urpilainen vrijdag gezegd. Urpilainen gaat dinsdag in gesprek met minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) en de Duitse minister Wolfgang Schäuble.

Finland blijft bij eis onderpand

Telegraaf 02.09.2011 Finland houdt vast aan de eis dat er een onderpand moet zijn voor een noodlening aan Griekenland. Dat heeft de Finse minister van Financiën, Jutta Urpilainen, vrijdag gezegd na een bijeenkomst met een parlementcommissie.

Finland houdt vast aan eis onderpand

Parool 02.09.2011 Finland houdt vast aan de eis dat er een onderpand moet zijn voor een noodlening aan Griekenland. Dat heeft de Finse minister van Financiën, Jutta Urpilainen, vandaag gezegd na een bijeenkomst met een parlementcommissie.

Toeristen dupe van zoveelste staking in Griekenland

De Pers 02.09.2011 Er rijden geen metro’s in de Griekse hoofdstad Athene. De vervoerders protesteren vrijdag tegen de bezuinigingen en leggen 24 uur lang het werk neer. Vooral toeristen zijn de dupe van de acties. 

‘Grieks panel dat toezicht houdt op begrotingsdoelstellingen mist kennis’

NRC 01.09.2011 Het Griekse parlementaire panel van experts dat woensdag concludeerde dat het land waarschijnlijk niet zijn begrotingsdoelstellingen voor 2011 zal halen, mist de kennis, ervaring en verantwoordelijkheid om dat te kunnen beoordelen.

Dat heeft de Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos vanochtend in een verklaring laten weten, meldt persbureau AP. Volgens het panel zullen de begrotingsdoelen niet gehaald worden vanwege de wereldwijde economische terugval en de vertraging die de benodigde bezuinigen hebben opgelopen.

‘Griekenland haalt doel begroting 2011 niet’

Parool 01.09.2011 Het begrotingstekort van Griekenland zal dit jaar ten minste 1 procentpunt hoger uitvallen dan de doelstelling van 7,6 procent. Daarnaast bestaan er grote zorgen over de plannen om staatseigendommen te privatiseren. Dat zei een bron rond de …

‘Grieks onderpand niet om geld, maar om principe’

Elsevier 31.08.2011 Finland wil een onderpand voor de nieuwe noodlening aan Griekenland niet vanwege ‘het geld’ dat het land uitgeeft, maar om ‘het principe’. ‘Het laat zien dat landen die financieel wanbeleid voeren hiervoor niet worden beloond.’

Dat zegt de Finse minister Alexander Stubb (Buitenlandse Zaken) woensdag tegen nieuwssite EUobserver.

Stubb zegt met het onderpand de waarde van financiële verantwoordelijkheid binnen eurozone te willen verdedigen. ‘Dat is waar het om draait als land in de eurozone. Lidstaten moeten zich financieel verantwoordelijk gedragen.’

Grieks onderpand is principiële zaak

Spits 31.08.2011 In de hele kwestie rondom het Griekse onderpand is het de Finse regering niet zozeer te doen om het geld, als wel om het principe.

Tegenover euobserver.com zegt Alexander Stubb, de Finse minister van Buitenlandse Zaken, dat het draait om financiële verantwoordelijkheid.

‘Speciale belasting als Griekenland onderpand geeft’

Parool 31.08.2011 Europese landen overwegen onderpanden op Griekse noodleningen minder aantrekkelijk te maken door het ontvangende land er een heffing over te laten betalen. Dit heeft de Oostenrijkse minister van Financiën Maria Fekter vandaag gezegd.

‘Speciale belasting als Griekenland onderpand geeft’

VK 31.08.2011 Europese landen overwegen onderpanden op Griekse noodleningen minder aantrekkelijk te maken door het ontvangende land er een heffing over te laten betalen. Dit heeft de Oostenrijkse minister van Financiën Maria Fekter vandaag gezegd.

Gerelateerd nieuws;

                               Ruzie over Fins-Griekse deal bijna bijgelegd – 29/08/11

                               Finland blijft bij eis Grieks onderpand – 26/08/11

‘Griekenland gaat begrotingsdoelen voor 2011 niet halen’

NRC 31.08.2011 Griekenland gaat er waarschijnlijk niet in slagen zijn begrotingsdoelstellingen voor 2011 te halen. Dat heeft een panel van experts van het Griekse parlement vanavond gezegd. Lees verder›

Griekse economie krimpt meer dan verwacht

Metro 19.08.2011 De Griekse economie krimpt dit jaar met meer dan 4,5 procent. Dat heeft de minister van Financiën Evangelos Venizelos vrijdag gezegd.

Eerder ging de Griekse overheid uit van een teruggang met 3,8 tot 3,9 procent. De minister verwacht dat de onderhandelingen over de volgende uitkering uit de noodlening van het IMF en de EU pas half oktober wordt afgerond.

Zie ook: “Frans-Duits plan versterkt de crisis juist”

augustus 16, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 reacties

2e kamerverkiezingen 9 juni 2010 – Wie wordt de nieuwe Premier ? – deel 4

Wie doet de gooi naar het Premierschap ??

De VVD is NU in de peilingen de grootste partij en loopt uit op PvdA en CDA. Daarmee neemt de kans toe dat de partij na de verkiezingen de premier mag leveren. Kroes is onder VVD-stemmers ook populairder dan lijsttrekker Mark Rutte.

Als VVD-kandidaten voor het Torentje wordt naast eurocommissaris Neelie Kroes wordt ook de de huidig partijvoorzitter Ivo Opstelten genoemd. 

16-05-2010: Zakenkabinet Kroes (van Bij ons in de BV)

De eurocommissaris is voor 37 procent van de ondervraagden de beste kandidaat. PvdA’er Job Cohen volgt met 30 procent voor huidig premier Jan Peter Balkenende (13 procent).

‘Laten we eerst maar eens de uitslag van de verkiezingen afwachten’, zei ze woensdag tijdens een gesprek met Nederlandse journalisten. ‘We moeten de huid niet verkopen voor de beer is geschoten.’ aldus “IJzeren Neelie”  (‘Iron lady’ from Holland ).

Zie: 2e kamerverkiezingen 9 juni 2010 – Wie wordt de nieuwe Premier ? – deel 3

Kroes niet beschikbaar voor premierschap (video)

Kroes komt niet

Telegraaf 25.05.2010  De vraag of Neelie Kroes eventueel voor de VVD premier van Nederland wil worden, is volgens haarzelf niet aan de orde. De politica en EU-commissaris maakte dat dinsdag duidelijk in de marge van een ICT-congres in Amsterdam.  Ze zei ook nog genoeg werk te hebben in Brussel. „Ik ben een Europeaan en er is nog veel werk te doen. Daarom is het voor mij geen noodzaak om terug te komen naar Nederland”, stelde ze. 

‘Kroes geen premier’
Telegraaf 25.05.2010 VVD-prominenten zien Neelie Kroes geen premier worden. Haar naam circuleert al enige tijd als mogelijke minister-president als de VVD de grootste partij zou worden. VVD-campagneleider en Kamerlid Stef Blok vindt een premierschap van Kroes hypothetisch.

VVD-prominenten: Rutte is enige kandidaat voor premierschap

AD 25.05.2010  VVD-prominenten zien Neelie Kroes geen premier worden. Haar naam circuleert al enige tijd als mogelijke minister-president als de VVD de grootste partij zou worden. VVD-campagneleider en Kamerlid Stef Blok vindt een premierschap van Kroes hypothetisch, zegt hij in het Algemeen Dagblad.

Kroes toch niet beschikbaar

Trouw 25.05.2010 Neelie Kroes is niet beschikbaar voor het premierschap van Nederland. De VVD-politica maakte dat dinsdag tijdens een ICT-congres in Amsterdam bekend. 

Kroes niet beschikbaar voor premierschap Video 

VK 25.05.2010 Neelie Kroes is niet beschikbaar voor het premierschap van Nederland. De VVD-politica maakte dat dinsdag tijdens een ICT-congres in Amsterdam bekend. De EU-commissaris zei nog genoeg werk te hebben in Brussel

Neelie Kroes: Mark Rutte moet premier worden

Elsevier 25.05.2010 Eurocommissaris en VVD-prominent Neelie Kroes ziet geen noodzaak om terug te keren naar de Nederlandse politiek. Daarmee lijkt ze aan te geven niet …

 

Mark Rutte sluit Neelie Kroes niet uit als premier

Elsevier 23.05.2010 VVD-leider Mark Rutte zei vandaag dat de kans bestaat dat Europarlementariër Neelie Kroes premier wordt namens de VVD. Als er een …

Rutte: Kroes wellicht premier

Trouw 23.05.2010 VVD-lijsttrekker Mark Rutte sluit partijgenote Neelie Kroes niet uit als premier van het toekomstige kabinet. „Ze heeft een fantastische staat van dienst. We heben veel contact, ook hierover”, zei Rutte zondag.   

Rutte sluit Kroes als premier niet uit

NRC 23.05.2010 VVD-lijsttrekker Mark Rutte sluit partijgenoot Eurocommissaris Neelie Kroes niet helemaal uit als premier van het toekomstige kabinet. Dat bleek vandaag uit zijn woorden in het televisieprogramma Buitenhof.

Rutte: Kroes mogelijk premier

Telegraaf 23.05.2010 VVD-lijsttrekker Mark Rutte sluit partijgenote Neelie Kroes toch niet helemaal uit als premier van het toekomstige kabinet.  

Zie ook:

 

Rutte: Ik ben de premierskandidaat, niet Neelie Kroes

Elsevier 21.05.2010 VVD-leider Mark Rutte heeft de aanval geopend op PvdA-leider Job Cohen. De twee meest waarschijnlijke kandidaten voor het volgende…

Kroes populairste kandidaat voor premierschap 

AD 20.05.2010  ROTTERDAM – Neelie Kroes (VVD) is de populairste kandidaat voor het premierschap na de verkiezingen op 9 juni. Dat meldt EénVandaag donderdag op basis van een enquête onder het eigen opiniepanel.

Kroes populairste premierkandidaat

VK 20.05.2010 Neelie Kroes (VVD) is de populairste kandidaat voor het premierschap na de verkiezingen op 9 juni. Dat meldt EénVandaag donderdag op basis van een enquête…

Kroes populairst als premier

Trouw 20.05.2010 Neelie Kroes (VVD) is de populairste kandidaat voor het premierschap na de verkiezingen op 9 juni. Dat meldt EénVandaag donderdag op basis van een enquête onder het eigen opiniepanel.

Kroes sluit premierschap niet uit

AD 19.05.2010 Europees Commissaris Neelie Kroes sluit niet uit dat ze premier wil worden als de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen als grootste partij eindigt.

Kroes sluit baan als premier niet uit

Telegraaf 19.05.2010  Europees Commissaris Neelie Kroes sluit niet uit dat ze premier wil worden als de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen als grootste partij eindigt.  

Kroes sluit premierschap niet uit

VK 19.05.2020  Europees Commissaris Neelie Kroes sluit niet uit dat ze premier wil worden als de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen als grootste partij eindigt.

Blog:  

Neelie Kroes heeft helemaal geen zin in Nederland en blijft druk met digitale agenda

Nieuw nieuws nieuws

Rutte van VVD zet eventueel ‘de joker’ in

zeernuttig nieuws

Wat wordt het op 9 juni? De voolopige tussenstand, rechts wint steeds meer

Het spel van het politieke moddergooien is weer begonnen!

Hilfiger reads the news

mei 23, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

2e kamerverkiezingen 9 juni 2010 – Wie wordt de nieuwe Premier ? – deel 3

Doet deze keer Mark Rutte van de VVD een gooi naar het Premierschap.

Of misschien zelfs IJzeren Neelie (‘Iron lady’ from Holland ) ???

‘Laten we eerst maar eens de uitslag van de verkiezingen afwachten’, zei ze woensdag tijdens een gesprek met Nederlandse journalisten. ‘We moeten de huid niet verkopen voor de beer is geschoten.’

En J.P. Balkenende kan het bij Wouter Bos niet meer goed maken.

,,Wat het land nodig heeft is een zekere stabiliteit. Er is iemand nodig die rust kan brengen en dat kan