Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Wethouders ten val vanwege Integriteit

Politiek geschil

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar moesten 16 wethouders vanwege een politiek geschil het veld ruimen. In een vergelijkbare periode in 2010 waren dat er nog 28, in 2006 zelfs 33 en in 2002 stapten 29 wethouders gedwongen op.

Minder valpartijen

Het gaat dus goed met de wethouders in Nederland. Zo lijkt het althans, want nooit eerder kwamen er zo weinig wethouders politiek ten val als in de start van de huidige coalitieperiode. Dat blijkt uit het jaarlijkse Wethoudersonderzoek van het vakblad Binnenlands Bestuur. Opvallend is dat er in 2013 nog 79 wethouders ten val kwamen wegens politieke redenen. Daarvan hoefden slechts zes weg om integriteitsproblemen.

Integriteitsproblemen
Integriteitsproblemen komen het vaakst in de media. Zo ging bijvoorbeeld het vertrek van de Roermondse wethouder Jos van Rey, die nog steeds verdacht wordt van ambtelijke corruptie, met veel rumoer gepaard. Maar aan het vertrek van een wethouder ligt maar zelden een integriteitsprobleem ten grondslag.  Lees hier de hele inventarisatie van VNG Magazine (pdf).

105 wethouders gedwongen weg in 2012

105 wethouders zijn in 2012 gedwongen opgestapt

Ruim 100 wethouders gedwongen weg in 2012

Belangenverstrengeling

Opvallend is dat áls het gebeurt, er juist veel vaker een integriteitskwestie of (schijn van) belangenverstrengeling aan ten grondslag ligt bij het vertrek van de wethouder. Ruim één op de drie wethouders die vorig jaar om politieke reden sneuvelden, stapte op vanwege een integriteitskwestie. Dat is drie keer zoveel als het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Dit werd bereikt in 2010 toen ongeveer eentiende van de wethouders om een integriteitsredenen vertrok. In 2013 lag dit percentage op 7,5 procent.

Volgens Binnenlands Bestuur zal dit soort gevallen in de komende periode waarschijnlijk  toenemen. Het tijdschrift spreekt van een ‘stilte voor de storm’ vanwege de voorbereiding op de bestuurlijke herindeling waarbij meer taken voor jeugd, werk en zorg naar de gemeenten gaan. De verwachting is dat dit jaar meer wethouders zullen worden afgerekend op mislukkingen bij dit decentralisatieproces.

In 2014 kostte de introductie van het nieuwe bestuurlijke systeem nog maar één wethouder de kop: Dit was Sybren Gerlofsma die in Kampen opstapte nadat zijn SP zich verzette tegen het schrappen van de huishoudelijke zorg uit de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning.

Schrale troost voor PvdA 
Opvallend is het vooralsnog smetteloze blazoen in de nieuwe collegeperiode voor wethouders van CDA, PvdA en GroenLinks. Geen van de wethouders van deze partijen is sinds de raadsverkiezingen tot aftreden gedwongen. Voor de PvdA, die na de verkiezingen van 2014, van de vierde naar de vijfde plaats in wethoudersland zakte (van 244 naar 133 wethouders) is dat een schrale troost.

–>> Klik hier voor de hele lijst van tussentijds politiek ten val gekomen wethouders in 2014

zie ook: Gedonder met ex-wethouder Roermond Jos van Rey VVD – deel 5

zie ook: Gedonder met ex-wethouder Roermond Jos van Rey VVD – deel 4

zie ook: Gedonder met SP-wethouder Jelle Berens gemeenteraad Oude IJsselstreek

zie ook: De Nederwiet van Wethouder en locoburgemeester Carel van Gelder VVD Wijk bij Duurstede

zie ook: Fraude Wethouder PvdA Theo Vaes van Etten-Leur

zie ook: Het gerommel van VVD-wethouder Jacques Damen en CDA-burgemeester René Roep Vlissingen

zie ook: Weer een wethouder de mist in !! Jos de Graaf PK

zie ook: Fraude wethouder Peter Tielemans SDOH gemeente Helmond

zie ook: Stil nu maar werhouder henk Kool PvdA, het sop is de kool niet waard

zie ook: Wethouder Henk Kool PvdA, sorry, sorry, sorry

meer

 

Minder wethouders naar huis gestuurd

BB 19.01.2015 Nooit zijn er zo weinig wethouders politiek ten val gekomen als na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014: slechts 16. Dat is fors lager dan bij de start van de collegeperiodes na de raadsverkiezingen van 2010 (28), 2006 (33) en 2002 (29).

Klik hier voor de hele lijst van tussentijds politiek ten val gekomen wethouders in 2014

Schrale troost voor PvdA 
Opvallend is het vooralsnog smetteloze blazoen in de nieuwe collegeperiode voor wethouders van CDA, PvdA en GroenLinks. Geen van de wethouders van deze partijen is sinds de raadsverkiezingen tot aftreden gedwongen. Voor de PvdA, die na de verkiezingen van 2014, van de vierde naar de vijfde plaats in wethoudersland zakte (van 244 naar 133 wethouders) is dat een schrale troost.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Wethoudersonderzoek 2014: Integriteit valfactor nr. 1

BB 19.01.2015 Integriteit is meer dan ooit een reden voor een tussentijds vertrek van de wethouder. Eén op de drie wethouders die in 2014 om politieke redenen sneuvelde, moest opstappen vanwege niet-integer optreden of de schijn ervan.

Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2014 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is verricht door De Collegetafel.

Negen wethouders stapten in 2014 op om gebrek integriteit

Trouw 19.01.2015 Integriteit was vorig jaar de belangrijkste reden waarom een wethouder in Nederland tussentijds vertrok. Een op de drie wethouders (negen van de 27) die in 2014 om politieke redenen sneuvelden, moesten opstappen vanwege niet-integer optreden of schijn van belangenverstrengeling. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2014, dat werd verricht in opdracht van het vakblad Binnenlands Bestuur.

In de periode van 2010 tot en met 2013 was dat in een van de tien gevallen de reden. In 2013 vertrokken 79 wethouders om politieke redenen en zes daarvan vanwege integriteit of belangenverstrengeling. In 2011 ging het om vier van de negentig gevallen.

Integriteit vaakst reden vertrek wethouders in 2014

NU 19.01.2015 Integriteit was vorig jaar de belangrijkste reden waarom een wethouder in Nederland tussentijds vertrok.

Een op de drie wethouders (negen van de 27) die in 2014 om politieke redenen sneuvelden, moesten opstappen vanwege niet-integer optreden of schijn van belangenverstrengeling.

Dat blijkt maandag uit het Wethoudersonderzoek 2014, dat werd verricht in opdracht van het vakblad Binnenlands Bestuur.

Wethoudersvereniging

“In absolute aantallen is geen sprake van een grote stijging”, aldus een woordvoerder van de Wethoudersvereniging.

”Maar elk geval is er natuurlijk een te veel. Wij besteden op allerlei manieren veel aandacht aan integriteit, bijvoorbeeld in seminars. Verder merken wij ook dat de buitenwacht steeds hogere eisen stelt aan wethouders.”

Lees meer over: Wethouders

Gerelateerde artikelen

Wethouders stapten in 2014 vooral op wegens integriteitsproblemen›

NRC 19.01.2015 Vorig jaar zijn 27 wethouders voortijdig opgestapt wegens politieke redenen. Een derde daarvan deed dat om integriteitsproblemen, zoals de schijn van belangenverstrengeling of niet-integer optreden. Dat is meer dan in voorgaande jaren.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Wethoudersonderzoek van het vakblad Binnenlands Bestuur. Opvallend is dat er in 2013 nog 79 wethouders ten val kwamen wegens politieke redenen. Daarvan hoefden slechts zes weg om integriteitsproblemen.

Lees meer;

VANDAAG Meer wethouders weg om integriteitskwesties

2007 Vorig jaar 56 wethouders opgestapt

2008 Vorig jaar 131 wethouders weg

2009 Weer veel wethouders opgestapt

2007 56 wethouders sinds verkiezingen opgestapt ›

Integriteit is grootste struikelblok voor wethouder

Elsevier 19.01.2015 Nooit kwamen er zo weinig wethouders in Nederland politiek ten val als in de periode na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Maar als het gebeurt, dan is (gebrek aan) integriteit in de meeste gevallen de oorzaak.

Het gaat goed met de wethouders in Nederland. Zo lijkt het althans, want nooit eerder kwamen er zo weinig wethouders politiek ten val als in de start van de huidige coalitieperiode. Dit blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Binnenlands Bestuur.

Politiek geschil

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar moesten 16 wethouders vanwege een politiek geschil het veld ruimen. In een vergelijkbare periode in 2010 waren dat er nog 28, in 2006 zelfs 33 en in 2002 stapten 29 wethouders gedwongen op.

Opvallend is dat áls het gebeurt, veel vaker eenintegriteitskwestie of (schijn van) belangenverstrengeling ten grondslag ligt aan het vertrek van de wethouder. Ruim één op de drie wethouders die vorig jaar om politieke reden sneuvelden, stapte op vanwege een integriteitskwestie. Dat is drie keer zoveel als het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Dit werd bereikt in 2010 toen ongeveer eentiende van de wethouders om een integriteitsreden vertrok. In 2013 lag dit percentage op 7,5 procent.

Volgens Binnenlands Bestuur zal dit soort gevallen in de komende periode waarschijnlijk  toenemen. Het tijdschrift spreekt van een ‘stilte voor de storm’ vanwege de voorbereiding op de bestuurlijke herindeling waarbij meer taken voor jeugd, werk en zorg naar de gemeenten gaan. De verwachting is dat dit jaar meer wethouders zullen worden afgerekend op mislukkingen bij dit decentralisatieproces.

In 2014 kostte de introductie van het nieuwe bestuurlijke systeem nog maar één wethouder de kop: Dit was Sybren Gerlofsma die in Kampen opstapte nadat zijn SP zich verzette tegen het schrappen van de huishoudelijke zorg uit de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning.

januari 19, 2015 - Posted by | Uncategorized | , , , , ,

13 reacties

 1. […] zie ook:  Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Gedonder met ex-wethouder Roermond Jos van Rey VVD – deel 5 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 20, 2015

 2. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Denk.nl versus Integriteit « Debat in de Digitale Hofstad | juni 16, 2016

 3. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 1 – VVD nummer 1 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 22, 2017

 4. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 2 – VVD nummer 1 « Debat in de Digitale Hofstad | februari 23, 2017

 5. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Ook CvK Jacques Tichelaar PvdA begrijpt de integriteitsregels in Drente niet helemaal « Debat in de Digitale Hofstad | februari 26, 2017

 6. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Ook Zelfverrijking Henry Keizer VVD ? « Debat in de Digitale Hofstad | april 22, 2017

 7. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door De return van Peter Rehwinkel PvdA als waarnemend burgemeester van Zaltbommel « Debat in de Digitale Hofstad | april 25, 2017

 8. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door De politieke draaideur versus lobby – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | mei 12, 2017

 9. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door ex-minister Hans Hillen CDA verzweeg corruptiezaak bij ministerie Defensie « Debat in de Digitale Hofstad | juni 6, 2017

 10. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Oud-staatssecretaris Robin Linschoten VVD vanwege fraude voor de rechter « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 21, 2017

 11. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Gedonder met Tweede Kamerlid William Moorlag PvdA « Debat in de Digitale Hofstad | januari 1, 2018

 12. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door VVD nog steeds aan de top !!!! « Debat in de Digitale Hofstad | februari 14, 2018

 13. […] zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit […]

  Pingback door Debat in de Digitale Hofstad | maart 21, 2018


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: