Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De politieke draaideur versus lobby – deel 2

Het "Ouwe jongens krentenbrood" raakt zijn effect kwijt !!

Het “Ouwe jongens krentenbrood-effect” raakt zijn kracht kwijt !!

Lobbyverbod

Er komt een lobbyverbod voor oud-ministers en staatssecretarissen. Gedurende twee jaar na hun vertrek blijven departementen voor hen gesloten als ze lobbyen op hun voormalige beleidsterrein. Het demissionaire kabinet heeft daartoe vrijdag besloten.

Demissionair PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wil met het verbod voorkomen dat bewindspersonen ‘hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten’ voor de belangen van organisaties waar ze na hun aftreden gaan werken. Plasterk deed zijn voorstel naar aanleiding van een initiatief van de PvdA-fractie in de vorige Tweede Kamer.

Plasterk deed zijn voorstel naar aanleiding van een initiatief van de PvdA-fractie in de vorige Tweede Kamer. De toenmalige Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug pleitten vorig jaar voor het aanscherpen van het ‘draaideurbeleid’ van bewindspersonen.

Die moeten weliswaar niet te lang van de wachtgeldregeling profiteren, maar ‘een snelle overstap naar een sector waar ze eerder de scepter over zwaaiden is eveneens ongewenst’. Dat is volgens de voormalige PvdA-Kamerleden slecht voor het vertrouwen in de politiek.

Netwerk

Uit onderzoek van de Volkskrant is gebleken dat een kwart van de oud-politici lobbyist wordt. Voor bedrijven of lobbykantoren zijn politici interessante nieuwe werknemers. Zij beschikken veelal over een relevant Haags netwerk en snappen hoe de besluitvorming op het Binnenhof werkt.

Voormalig CDA-minister Camiel Eurlings ging direct na zijn ministersschap (Verkeer en Waterstaat) aan de slag als topman bij KLM.

Ook Jack de Vries, voormalig CDA-staatssecretaris van Defensie, verliet het ministerie om vervolgens als lobbyist aan de slag te gaan bij de fabrikant van het nieuwe gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter (JSF). Maxime Verhagen, oud-CDA-minister van Economische Zaken, werd voorzitter van Bouwend Nederland.

Terugblik

VVD-Kamerlid Bart de Liefde vertrok tussentijds uit de Tweede Kamer om te gaan werken voor taxidienst Uber. Maar in tegenstelling tot D66’er Wassila Hachchi nam hij wél de tijd voor een fatsoenlijk afscheid.

Minstens een kwart van alle oud-politici gaat aan het werk binnen het lobbycircuit. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar het carrièreverloop van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Voor dit onderzoek zijn de carrières onderzocht van tweehonderd oud-politici uit de kabinetten na Paars (2002).

Het was zo’n moment waarop het deksel van lobbyland leek te worden opgetild: het bericht dat europarlementariër Hans van Baalen (VVD) twee betaalde bijbanen in de autobranche had. Lid van de Raad van Commissarissen bij Mercedes Benz Nederland – à 8 duizend euro per jaar – en lid van de Raad van Advies van autolobbyist RAI – à 4 duizend euro.

Ruim de helft van de eurocommissarissen die in 2014 nog in Brussel werkten, zet zich nu in voor lobbybedrijven in Brussel. Eenderde van de volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement werkt tegenwoordig voor bedrijven die geregistreerd staan in lobby-registers.

De anticorruptie-denktank Transparancy International publiceerde dinsdag een onderzoek waaruit blijkt dat veel voormalige politici en beleidsvormers in Brussel al snel de overstap maken naar het private bedrijfsleven. Niets mis mee, zolang er geen sprake is van belangenverstrengeling, aldus de onderzoekers van Transparancy International.

Lobby
Uit verschillende verslagen komt naar voren dat de inzet van het Ministerie is ‘om het eerst eens te worden met VNO’, nog voordat het in de Kamer wordt besproken. Begin 2012 besprak de staatssecretaris verschillende varianten voor de Bosal-reparatie met fiscale woordvoerders van de gedoogcoalitie, waarbij variant 1 als de ‘VNO-variant’ werd bestempeld.

Een ander voorbeeld van de intensieve samenwerking tussen het ministerie en VNO-NCW wordt duidelijk in een door deze laatste opgestelde agenda ter voorbereiding van een overleg: ‘Met de staatssecretaris zou kunnen worden besproken dat met een dergelijke gecombineerde aanpak wij gezamenlijk met het ministerie het hoofd zou moeten kunnen bieden aan de politieke druk uit de Tweede Kamer.’

Uit de stukken, die ze via een zogeheten Wob-verzoek los wisten te krijgen van de overheid, zou blijken dat werkgeverskoepel VNO-NCW, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de American Chamber of Commerce in Nederland in de praktijk meebepalen welk belastingbeleid het kabinet voert.

,,De druk op Nederland, mede door grote bedrijven, om mee te doen aan de internationale belastingwedloop met onder meer tariefsverlagingen is duidelijk zeer groot,” zegt Esmé Berkhout, belastingexpert bij Oxam Novib.

VNO-NCW
Vooral met VNO-NCW zou het ministerie van Financiën intensief samenwerken. ,,VNO biedt graag haar diensten aan en vanuit het Ministerie wordt op actieve wijze voortdurend de meningen en soms zelfs instemming van VNO gevraagd,” aldus één van de onderzoekers.

SOMO en Oxfam zien hiermee opnieuw bevestigd dat Nederland een belastingparadijs is. De overheid gunt op basis van de verkeerde belangen belastingvoordelen aan grote internationale bedrijven, stellen ze.

De lobbyorganisaties van werkgevers komen, samen met individuele bedrijven, het vaakst over de vloer bij ministers. Dit blijkt uit onderzoek dat de Volkskrant deed naar de agenda-afspraken van alle bewindspersonen, vanaf het aantreden van Rutte II tot oktober 2015.

Bedrijven uit de voedingsmiddelensector staan bovenaan. Op de lijst bezoekers uit het bedrijfsleven staan ook diverse zorgenkinderen. NS (36) en ProRail (34) kwamen vaak naar Den Haag om de staatssecretaris van transport te bezoeken. Ook Air France-KLM (25) kwam geregeld. Shell (22 maal) was welkom op zeven verschillende ministeries.

In totaal werden 4.652 afspraken geteld. Staatssecretaris Jette Klijnsma (Sociale Zaken, 593 maal) en minister Jet Bussemaker (OCW, 558) kregen het vaakst bezoek. Na het bedrijfsleven zijn decentrale overheden – met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op kop – de frequentste bezoekers van bewindspersonen.

Wie het Lobbygedrag om en op het Binnenhof in kaart wil brengen, moet de agenda van ministers kennen. Maar bij de bewindslieden van Rutte II bestaat weinig animo om die publiek te maken – tot nu.

Wat deed Johan Remkes zo vaak in het Torentje? En welke belangengroep reist het vaakst af naar Den Haag? De agenda van ministers geopenbaard.

Hier kunt u de online Lobbyspecial van de Volkskrant bekijken.

Banencarrousel en vriendjespolitiek

Belangenverstrengeling speelt in veel gevallen wel op. Tussen overheden in de Europese Unie en bijvoorbeeld techgigant Google zijn er 115 ‘voorbeelden van de banencarrousel’: politici die gingen werken bij het bedrijf, of hooggeplaatste werknemers die de politiek in gingen. Meer dan de helft van de lobbyisten die voor Google werken, zette zich daarvoor in voor instellingen van de Europese Unie.

Vooral Europarlementariërs komen snel aan een baan als ze de politiek uit gaan of hun zetel verliezen. Voor leden van het Europees Parlement gelden helemaal geen regels voor de overstap naar het bedrijfsleven, terwijl werknemers en assistenten van parlementariërs tot twee jaar moeten ‘afkoelen’ voordat ze voor lobby-firma’s aan de slag mogen.

Belangenverstrengeling, draaideurpolitici en andere vormen van corruptie staan steeds meer in de aandacht en dat is maar goed ook. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie wil de wachttijd voor Europees commissarissen die via een nieuwe baan hun netwerk bij de Commissie willen exploiteren optrekken van anderhalf naar twee jaar en voor voormalige voorzitters van de Commissie naar drie jaar.

Dat is een reactie op twijfelachtige overstappen van Neelie Kroes (naar Amerikaanse bedrijven) en van voormalig voorzitter José Manuel Barroso (naar de eveneens Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs).

Voor eurocommissarissen geldt een afkoeltermijn van anderhalf jaar. Voorzitter Jean-Claude Juncker heeft al aangegeven deze te willen verlengen. Juncker hamert vaak op de ethische verantwoordelijkheid van eurocommissarissen. Hij wil de hoogste normen hanteren en een einde maken aan vriendjespolitiek in Brussel.

Beroemde zaken: Kroes en Barroso

Voormalige leden van de Europese Commissie kwamen onder meer terecht bij Volkswagen en Bank of America. Bekend is de overstap van VVD’er en voormalig eurocommissaris Neelie Kroes van Brussel naar Silicon Valley: zij zit in de adviesraad van taxidienst Uber. José Manuel Barroso, de voorzitter van de vorige Europese Commissie, ging aan de slag bij Goldman Sachs. Hij zou tijdens zijn termijn als voorzitter zelfs al contact hebben gehad met de Amerikaanse bank.

Amerika
Trump mag dan een wat weinig vertrouwenwekkende bestrijder van de Amerikaanse lobbycratie lijken, het was wel een van de tickets waarop hij de presidentsverkiezingen won.

Van Hillary Clinton was bekend dat je toegang tot haar als minister van Buitenlandse Zaken kon krijgen als je maar grote bedragen in de Clinton Foundation stopte.

Het openbaar maken van agenda’s lost echt niets op

Twee niet al te prominente Tweede Kamerleden van de PvdA hebben de afgelopen jaren goed bedoelde, maar nogal naïeve pogingen gedaan om het belobbyen van ministers, Kamerleden en ambtenaren doorzichtiger te maken. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (ook PvdA) heeft nu toegezegd dat agenda’s van ministers en staatssecretarissen openbaar worden gemaakt.

Het is een lachertje, te denken dat het – selectief? – publiceren van agenda’s van bewindslieden iets oplost. Ministers als Melanie Schultz van Haegen (VVD) – die de politiek verlaat – vinden het nog altijd de gewoonste zaak dat er geen beperkingen zijn aan de overstap naar lobbyfuncties.

Ontmantel het ‘poldermodel’ en sluit geen ‘akkoorden’

Wat zou helpen, is het ontmantelen van het ‘poldermodel’ waarin particuliere deelbelangen ondemocratisch voorrang krijgen. Wat ook helpt, is nooit meer zulke ‘akkoorden’ sluiten als het Energie-akkoord, waarin allerlei firma’s afspreken giga-windparken te bouwen op kosten van de burgers.

zie ook; De politieke draaideur versus lobby – deel 1

zie ook: Overstap 2e kamerlid Bart de Liefde VVD op het randje

zie ook: Wonderboy Camiel Eurlings CDA is van zijn voetstuk gevallen – deel 2

zie ook: Wonderboy Camiel Eurlings CDA is van zijn voetstuk gevallen – deel 1

zie ook: Riant Wachtgeld voor Wouter Bos en Camiel Eurlings

zie ook: Camiel Eurlings CDA stapt op

zie ook: Jack ‘Naughty boy’ de Vries slaat CDA-campagne over

zie ook: Het gedonder met oud-commissaris Neelie Kroes VVD

zie ook: Ook Zelfverrijking Henry Keizer VVD ?

zie ook: Ook CvK Jacques Tichelaar PvdA begrijpt de integriteitsregels in Drente niet helemaal

zie ook: VVD is voor het vijfde jaar op rij koploper in integriteitsaffaires

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 2 – VVD nummer 1

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 1

zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit

zie ook: Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 2

zie ook: Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 1

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 3

zie ook: Het mysterie rondom Wassila Hachchi D66 is ontsluierd.

zie ook:De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 2

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 1

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 4

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 3

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 2

zie ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 1

Bewegingsvrijheid lobbyisten Kamer ingeperkt

Telegraaf 24.01.2018 De bewegingsvrijheid van lobbyisten in het gebouw van de Tweede Kamer wordt ingeperkt. Vanaf begin maart kunnen ze met hun toegangspas niet meer vrij in de wandelgangen en de werkkamers van Kamerleden komen.

Wel houden de lobbyisten toegang tot de Statenpassage, de centrale hal van het Tweede Kamergebouw, en de publieke tribunes. Voor toegang tot de beveiligde gebieden zullen zij een afspraak moeten maken. De lobbyisten hebben dat in een brief te horen gekregen.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat het lobbyisten- en lobbypassenbeleid al een tijd onderwerp van gesprek is. Een evaluatie van het lobbypassenbeleid is een van de redenen om het beleid aan te passen. „Een andere reden heeft te maken met de veiligheid of beveiliging van het Tweede Kamergebouw”, aldus Arib.

Lobbyistenorganisatie Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) laat op de website weten vragen te hebben over het nieuwe beleid. „Het is een goede zaak dat in de brief gesproken wordt over een klantvriendelijke toegang voor lobbyisten tot de Tweede Kamer, maar daarmee is nog niet duidelijk gemaakt of de toegang wordt verruimd en of de aanvraag voor passen voor lobbyisten wordt vereenvoudigd”, aldus BVPA-voorzitter Jaap Jelle Feenstra.

„Voor de kwaliteit van de besluitvorming is een goed en eenvoudig te organiseren contact tussen de politieke besluitvormers en de belangen vanuit de samenleving van groot belang. Lobbyisten reiken deze belangen aan.”

Kamer beperkt bewegingsvrijheid lobbyisten

NOS 24.01.2018 Lobbyisten in de Tweede Kamer mogen niet meer onbeperkt in de wandelgangen komen. Nu hebben veel lobbyisten, net als bijvoorbeeld journalisten, een pas waarmee ze permanent toegang hebben tot het hele Kamergebouw.

Vanaf begin maart krijgen lobbyisten alleen nog een pas voor de ‘semi-openbare’ ruimte. In de praktijk betekent dat dat ze alleen nog welkom zijn in de Statenpassage en op de publieke tribunes van het gebouw. Ze kunnen nog wel op andere plaatsen komen, maar dan moeten ze daarvoor per keer een afspraak maken.

Veiligheid

Er wordt al langer een discussie gevoerd over lobbyisten en hun invloed. Vorig jaar vroeg de Kamer het dagelijks bestuur van de Kamer het passenbeleid voor deze groep te evalueren. Dat verzoek was voor het bestuur een van de redenen om het beleid aan te passen.

Ook de veiligheid speelt een rol. De woordvoerder van Kamervoorzitter Arib zegt dat de Kamer een gelijk speelveld wil creëren voor grote en kleine belangenorganisaties.

Bizar en onhandig

Robbert Baruch, een van de lobbyisten die door de inperking worden getroffen, spreekt van een bizarre maatregel. Volgens hem is het voor lobbyisten een onhandig besluit, dat bovendien uit de lucht komt vallen. “Je komt hier om Kamerleden te ontmoeten, soms omdat je een afspraak hebt, maar soms ook om ze toevallig tegen het lijf te lopen en dat wordt een stuk moeilijker.”

Baruch vindt het ook belangrijk dat Kamerleden lobbyisten tegenkomen. “Dit moet niet een reservaat worden voor politici.”

De macht van de Haagse lobbyclubs

Als een ijzeren ring omgeven ze het Binnenhof: de talloze belangenorganisaties die Nederland rijk is. Welke lobbyclubs hebben de beste toegang tot de politiek? En hoe groot is hun invloed?

VN 23.12.2017 Nederland kent talloze belangenorganisaties: van werkgeversvereniging VNO-NCW tot corporatiekoepel Aedes, van Bouwend Nederland tot het interprovinciaal Overleg, van de VSNU to Zorgverzekeraars Nederland, van boerenlobby LTO tot de vele onderwijsraden. Niet voor niets worden ze de ‘ijzeren ring’ rond het Binnenhof genoemd: de politiek en de ambtenarij hebben voortdurend met ze te maken.

Ook fysiek hebben de belangenorganisaties de politiek omsingeld. Vrijwel allemaal hebben ze hun hoofdkwartier of lobbykantoor in Den Haag. Zo kunnen de lobbyisten en bestuurders van de belangenclubs makkelijk binnenlopen bij Kamerleden, ministers en ambtenaren. De intensieve contacten tussen politici en belangenorganisaties zijn ongetwijfeld goed voor een soepel verloop van het landsbestuur, maar het overleg vindt grotendeels plaats in de achterkamers: alleen het eindresultaat is zichtbaar voor de burger. Bovendien duiken oud-politici regelmatig op als voorzitter van een van de vele belangenorganisaties. Daardoor wordt het beeld versterkt dat Nederland in de praktijk bestuurd wordt door een hecht netwerk van oud-politici die elkaar de bal toespelen, tot groeiende verontwaardiging van kiezers aan de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum. Alle reden om een keer grondig uit te zoeken hoe de ijzeren ring van belangenorganisaties in elkaar zit.

Vorige maand presenteerden Vrij Nederland en Nieuwsuur de bevindingen van het grootschalige onderzoek dat politicoloog Joost Berkhout van de Universiteit van Amsterdam deed naar de Haagse ‘banencarrousel’, deze maand richten we ons op de lobbyclubs rond het Binnenhof. Welke belangenorganisaties hebben de beste toegang tot de politiek?

Wie staan er aan het roer? En hoe groot is hun invloed in de achterkamers van de macht? Om te identificeren welke tweehonderd van de duizenden belangenorganisaties in Nederland het belangrijkst worden gevonden door de Haagse politiek, onderzochten Berkhout en zijn team de agenda’s van alle ministers in de afgelopen kabinetsperiode: welke vertegenwoordigers van de belangenclubs komen het vaakst bij de ministers langs?

Daarnaast zetten de onderzoekers op een rij welke organisaties het vaakst werden uitgenodigd voor parlementaire hoorzittingen in dezelfde periode. En ze onderzochten de politieke kleur van de voorzitters van de tweehonderd meest toonaangevende belangenorganisaties: welke politieke partijen zijn het best in het lobbycircuit vertegenwoordigd?

SCHADUWMACHT
In een serie reportages onderzoeken Vrij Nederland en Nieuwsuur de werking van de democratie. Zie hier de vorige aflevering: de Haagse banencarrousel

Sterker door samen lobbyen

De lijst van tweehonderd belangrijkste lobbyclubs in Nederland wordt aangevoerd door een twintigtal organisaties die samen bijna meer toegang hebben tot de politiek dan alle 180 andere clubs op de lijst bij elkaar (zie figuur p. 46). ‘In Nederland zijn de belangenorganisaties veel centralistischer georganiseerd dan in andere westerse landen,’ zegt onderzoeker Berkhout. ‘VNO-NCW en MKB bijvoorbeeld vertegenwoordigen samen een enorm aantal ondernemingen en brancheorganisaties.

LTO Nederland behartigt de belangen van tienduizenden boeren, tuinders en agrarische verbanden. En de universiteiten lobbyen niet ieder voor zich, maar via de VSNU. Als je samen lobbyt, sta je veel sterker. Je ziet dat het werkt: zulke organisaties komen veel vaker langs bij ministers en in de Kamer dan kleinere belangenverenigingen of individuele bedrijven.’

Maar er kleven ook nadelen aan: ‘De macht is geconcentreerd bij een klein aantal organisaties. En welke belangen vertegenwoordigen ze? Van de tweehonderd clubs met de beste toegang tot de ministers en het parlement bestaat maar 20 procent uit lidmaatschapsorganisaties zoals ngo’s en patiëntenverenigingen die directe belangen van burgers vertegenwoordigen. Je kan je afvragen hoe goed dat is voor de democratie.’ Aanvoerder van de lijst is een afkorting die veel burgers weinig zal zeggen: de VNG.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vertegenwoordigt de ruim 380 gemeenten, van Vaals tot Winsum. Voorzitter is Jan van Zanen, oud-partijvoorzitter van de VVD en sinds 2014 burgemeester van Utrecht. Hij is herstellende van gezondheidsklachten, maar Annemarie Jorritsma, oud-VVD-minister, huidig Eerste Kamerlid en Van Zanens voorganger bij de VNG, neemt graag de honneurs waar.

‘Ik zou heel teleurgesteld zijn als ze níét op één stonden,’ zegt Jorritsma. ‘Want de VNG moet voortdurend met het Rijk overleggen.’ Die gesprekken gaan over een breed scala aan onderwerpen, van wetgeving en bezuinigingen door het Rijk tot wensen die de gemeenten uitgevoerd willen zien. Maar volgens Jorritsma is de VNG geen lobbyorganisatie: ‘De gemeenten zijn er, net als het Rijk, voor het algemeen belang.’ Er wordt vanuit de VNG weliswaar flink gelobbyd, geeft ze toe, maar daar is volgens de VVD-politica niks mis mee: ‘Ik vind dat lobbyen zo veel mogelijk moet gebeuren. Ieder Kamerlid, iedere minister, iedere ambtenaar moet vooral horen welke belangen er allemaal spelen alvorens een goed besluit te nemen.’

Dat het een schimmig overlegcircuit zou zijn, spreekt Jorritsma tegen. In het VNG-bestuur zijn vrijwel alle politieke partijen vertegenwoordigd, alle brieven aan het kabinet zijn openbaar. ‘Het is een heel transparant proces.’ Maar buiten die officiële gesprekken van de VNG hebben veel burgemeesters ook hun eigen lijntjes met politiek Den Haag om de belangen van hun gemeenten te laten gelden.

Een goede tweede op de lijst is VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie, waarbij zo’n 155 brancheorganisaties zijn aangesloten en ruim vijfhonderd ondernemingen, van de multinationals Shell, Unilever en DSM tot kleinere bedrijven buiten de Randstad. Voorzitter Hans de Boer (CDA) is een van de belangrijkste gesprekspartners van het kabinet. Waar de VNG zichzelf niet als lobbyorganisatie wil beschouwen, doet VNO-NCW dat nadrukkelijk wél.

De werkgeversorganisatie staat al jaren bekend als de soepelste lobbymachine in de Haagse politiek. Dat is in belangrijke mate het werk van stille kracht Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van VNO-NCW van 1999 tot 2016, nu Eerste Kamerlid voor het CDA. In de Ben Pauwlezing in 2012 deed Van Kesteren de fijne kneepjes van het Haagse lobbywerk uit de doeken. Hij legde uit dat je onder het devies ‘ieder het zijne’ altijd oog moet hebben voor de tegenpartij en diens belang ook tot gelding moet laten komen in het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen: je moet altijd met elkaar verder kunnen.

Bovendien moeten lobbyclubs als VNO-NCW met zoveel mogelijk partijen samenwerken: ‘Elkaar tegensprekende organisaties zijn een gemakkelijke prooi voor anderen en een ijzersterk excuus voor politici om hun eigen gang te gaan.’ Om die reden werden onder verantwoordelijkheid van Van Kesteren en voormalig VNO-voorzitter Bernard Wientjes de banden aangehaald met MKB Nederland (achtste op de lijst van tweehonderd), de lobbyclub van het midden- en kleinbedrijf, die enkele jaren geleden introk bij VNO-NCW in de Malietoren aan de Bezuidenhoutseweg. Met haar behoedzame strategie weet VNO-NCW al decennia een groot stempel te drukken op het kabinetsbeleid. Ook deze keer weer.

De ambitieuze milieuparagraaf in het nieuwe regeerakkoord kwam tot stand na een jarenlange lobby van de werkgevers en ngo’s als Greenpeace voor een duurzaam energiebeleid, zoals Vrij Nederland in november reconstrueerde. Maar de bijbehorende lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven werden op aandrang van VNO-NCW, Shell en Unilever gecompenseerd met verlaging van de vennootschapsbelasting en afschaffing van de dividendbelasting. Tot onbegrip en woede van veel kiezers.

De derde plaats is voor de FNV. Volgens insiders is de invloed van het vakverbond de afgelopen jaren tanende geweest door reorganisaties en dalende ledentallen. En Han Busker (PvdA), voorzitter sinds begin 2017, moet zich nog bewijzen. Maar de FNV schuift nog steeds veelvuldig aan bij overleg. ‘De FNV is nu in rustiger vaarwater,’ zegt oud-FNV-voorzitter Ton Heerts, oud-Kamerlid voor de PvdA en huidig voorzitter van de MBO Raad. ‘Dat speelt zeker mee bij het versterken van de invloed. Maar de vanzelfsprekendheid van de macht van instituties, ook van de brancheorganisaties, is voorbij. Met schreeuwen alleen kom je niet ver. Als je voor de politiek geen inhoudelijke meerwaarde hebt, gaan de deuren dicht. Daarom moet je ervoor zorgen dat je op alle voor jou belangrijke beleidsterreinen blijft meepraten.’

Nog een invloedrijke speler is LTO Nederland, de land- en tuinbouworganisatie, op plaats zes. Onder voorzitterschap van Marc Calon, voorheen PvdA-gedeputeerde in Groningen en voorzitter van Aedes, de koepel van woningcorporaties, slaagde de boerenlobby erin bij de opstelling van het laatste regeerakkoord vrijwel haar hele inzet te verzilveren, van het herstel van een apart ministerie van Landbouw tot 200 miljoen voor een ‘warme’ sanering van de varkenshouderij. ‘Halverwege de formatie zeiden ze tegen me: het gaat niet lukken met dat ministerie.

Maar ik zeg altijd: je moet voetballen als een Duitser, je moet áltijd doorgaan.’ Volgens Calon heeft langskomen bij hoorzittingen in de Tweede Kamer of zomaar langsgaan bij de minister ‘geen zak’ te maken met effectief lobbyen. ‘Een goede lobby moet je eerst richten op de beleidsambtenaren. Ik zeg altijd: schaal acht tot tien, díé moet je overtuigen. Dan ga je naar de directeuren-generaal, dan pas naar de minister en de Kamerleden. Je moet ook heel goed weten: welk belang heeft een minister of Kamerlid? Als je daar tegenin gaat, wordt het niks. Je moet vooruitdenken en goed investeren in persoonlijke contacten.’

Daarom onderhoudt Calon niet alleen goede relaties met Kamerleden van de traditionele partijen, maar is hij laatst ook gaan praten met Thierry Baudet van Forum voor Democratie en met Léonie Sazias en Corrie van Brenk van 50Plus. ‘Straks hebben die partijen misschien acht zetels in de Kamer, en worden ze een factor van betekenis. En dan ken ik ze al. Als je effectief wilt lobbyen, moet je ervoor zorgen dat je met alle belangrijke spelers een vertrouwensband opbouwt. Dat is hoe het werkt.’

Voor critici van het Nederlandse bestuurlijke circuit zal het niet als verrassing komen: de belangenorganisaties worden gedomineerd door oudere blanke mannen. Van de tweehonderd voorzitters van de belangrijkste clubs zijn er maar 55 vrouw, en niet meer dan zes – te oordelen aan hun achternaam – van niet-westerse afkomst. Opmerkelijk is ook het grote aantal oud-politici onder de voorzitters van de top-200. Meer dan de helft van de kopstukken is verbonden aan een politieke partij (zie figuur hieronder). ‘Dat is een veel hoger percentage dan in bijvoorbeeld Amerika,’ zegt onderzoeker Joost Berkhout. ‘Uit vergelijkbaar onderzoek blijkt dat daar nog geen 5 procent van de voorzitters van belangenorganisaties aan een van de politieke partijen gelieerd is.’

De voorzitters van de belangenclubs die er door Nieuwsuur en Vrij Nederland naar worden gevraagd, ontkennen desgevraagd dat hun benoeming iets met hun politieke kleur te maken heeft gehad. Maxime Verhagen bijvoorbeeld, voormalig fractievoorzitter en minister voor het CDA en sinds 2013 voorzitter van Bouwend Nederland (nummer twintig op de lijst), wordt vaak genoemd als oud-politicus die door zijn partij op een bestuurlijke post zou zijn geparachuteerd. Maar volgens Verhagen zelf is zijn politieke kleur bij zijn benoeming nauwelijks ter sprake gekomen. ‘De rol van voorzitter van Bouwend Nederland wordt ook niet vergeven door de politiek. Ik heb een hele sollicitatieprocedure doorlopen voor een dagelijks bestuur vol kritische ondernemers.

Wat wél een rol heeft gespeeld, is mijn ervaring als minister van Economische Zaken en mijn netwerk. De bouw verkeerde op dat moment in een crisis, Bouwend Nederland had een ervaren bestuurder nodig die de organisatie ook in Den Haag een gezicht kon geven.’ Aanvankelijk werd er in de achterban gemord over Verhagens benoeming omdat hij weinig verstand zou hebben van ondernemen in de bouw. ‘Daarom heb ik heel veel tijd gestoken in het leren kennen van de leden en hun bedrijven. Onlangs ben ik herkozen als voorzitter. Dat zie ik als blijk van waardering voor mijn inzet.’

In de top-200 van de belangenclubs in Nederland is 19 procent van de voorzitters van PvdA-huize, 14 procent van de VVD en 12 procent van het CDA. ‘Een dominante rol dus voor de drie traditionele bestuurderspartijen,’ zegt Berkhout. ‘Dat is niet onlogisch. Belangenorganisaties willen graag een voorzitter met ervaring en goede contacten in Den Haag. Dan komen ze al snel bij oud-politici van een van die drie partijen uit: zij hebben nu eenmaal vaker geregeerd, hebben het grootste reservoir van ervaren bestuurders en zijn minder omstreden dan partijen op de linker-of rechterflank.’

Maar het benoemen van oud-politici heeft ook nadelen. ‘Het electorale landschap verandert: bij de laatste verkiezingen haalden VVD, CDA en PvdA samen nog maar 40 procent van de stemmen, terwijl bestuurders van die partijen nog wél het leeuwendeel van de voorzitterschappen bij de belangenorganisaties bezetten. Dat is niet goed voor het maatschappelijke draagvlak. Soms zijn zulke politieke kopstukken ook slecht thuis in de verhoudingen binnen de organisatie waar ze voorzitter van worden, en wegen de voordelen van zulke bestuurders, zoals hun netwerk in Den Haag, niet op tegen de nadelen.’

Doekle Terpstra, voormalig bestuursvoorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond CNV, hogeschool InHolland en de HBO-raad en huidig voorzitter van Uneto-VNI, de koepel van installateurs (een van de grootste brancheorganisaties van Nederland: 5.000 aangesloten ondernemingen met 150.000 werknemers), stelt dat zijn lidmaatschap van het CDA in zijn bestuurlijke carrière van geen enkele betekenis is geweest: ‘Spelers van hetzelfde elftal weten elkaar sneller te vinden, dat is waar.

Maar bij mijn benoemingen heb ik nooit het idee gehad dat mijn CDA-achtergrond relevant was. Mijn functies zijn een gevolg van mijn inzet en mijn resultaten op eerdere posities in het maatschappelijk middenveld. Ik heb wel ontdekt hoe belangrijk het is dat je makkelijk kunt bellen met politici en bestuurders die je goed kent. Ik zeg weleens: mijn telefoon bepaalt mijn jaarsalaris. Maar ik heb het zelf verdiend.’

Ook volgens Ton Heerts, oud-PvdA-parlementariër en vakbondsbestuurder, heeft zijn politieke affiliatie bij zijn benoeming tot voorzitter van de MBO Raad in 2016 nauwelijks een rol gespeeld. ‘Wat wél heeft geholpen, is mijn Haagse ervaring als Kamerlid, de contacten met werkgevers en werknemers die ik als FNV-voorzitter heb opgedaan, en dat ik heb laten zien scherp aan de wind te kunnen opereren. Er is ook helemaal niks mis mee dat je als bestuurder mede vanwege je netwerk wordt gekozen. Daar is niks geheimzinnigs aan.’

Marc Calon zegt dat hij bij zijn benoeming tot voorzitter van LTO Nederland, traditioneel een bolwerk van het CDA, eerder last dan profijt heeft gehad van zijn PvdA-achtergrond. ‘Het bestuur wilde me zeker niet omdat ik van de PvdA ben, maar omdat ik zelf een akkerbouwbedrijf heb, omdat ik als bestuurder een track record heb opgebouwd en omdat ik als voorzitter van Aedes heb laten zien dat ik de zaak kan opschudden. Pas na mijn benoeming ging het blad Boerderij opeens melden dat ik een rooie was, en ontstond er even discussie over. Maar dat was snel voorbij. Ik heb er sowieso nooit veel aan gehad dat ik van de PvdA ben.

Als gedeputeerde heb ik me verzet tegen de splitsing van de elektriciteitsbedrijven, waar Wouter Bos juist vóór was, en toen ik bij Aedes zat, was Jacques Monasch van de PvdA mijn grote tegenstander in de Kamer. Als bestuurder is je politieke kleur niet zo belangrijk als mensen misschien denken. Als je goed wil lobbyen, heb je veel meer aan goede persoonlijke contacten met bestuurders en politici van ándere partijen. Maxime, Doekle, Ton, Hans de Boer en ik kennen elkaar bijvoorbeeld al jaren. Dat helpt als je snel iets voor elkaar wil krijgen.’

Touwtrekken om functies

Maar dat de topbestuurders in koor verkondigen dat ze op eigen kracht hun bestuurlijke strepen hebben verdiend, wil nog niet zeggen dat politieke partijen zich niet met bestuurlijke benoemingen bemoeien. De tijd is weliswaar voorbij dat in Den Haag burgemeesterschappen en andere bestuurlijke posities door de gevestigde partijen onderling werden verdeeld, maar alle grotere partijen, behalve de SP en de PVV, hebben een of meer coördinatoren die zich met de benoemingen bezighouden. Nog altijd is het voor jongere partijen als GroenLinks en D66 lastig ertussen te komen. Frans van Drimmelen, lobbyist bij het Haagse kantoor Dröge en Van Drimmelen, is bij D66 voorzitter van de scoutingcommissie die politieke talenten rekruteert.

Waar mogelijk geeft hij vertrekkende D66-politici ook een duwtje in de rug om op een bestuurlijke positie terecht te komen. ‘Je wilt mensen die hun ziel en zaligheid in de politiek hebben gestopt niet met lege handen laten gaan,’ zegt Van Drimmelen. ‘Wat de bestuurlijke posten in het middenveld betreft, winnen we geleidelijk terrein. Alexander Rinnooy Kan en Wiebe Draijer waren voorzitter van de SER, Thom de Graaf is voorzitter van de Vereniging van Hogescholen. Maar het is wel lastig. De PvdA, het CDA en de VVD hebben een veel groter bestand van ervaren bestuurders dan wij.’

Maar ook de VVD is nog altijd flink aan het touwtrekken om meer bestuurlijke functies binnen te halen. Toen de partij van Mark Rutte in 2010 voor het eerst de grootste van het land werd, vatte bij de liberalen het idee post dat ze nog een flinke achterstand op de PvdA en het CDA moesten inlopen, want die twee partijen zijn vanouds veel sterker vertegenwoordigd in het maatschappelijk middenveld dan de VVD – een erfenis van de verzuiling. In 2014 bekende toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker in Vrij Nederland dat hij tot zijn frustratie opvallend vaak tegenover linkse bestuurders van de onderwijsraden aan tafel zat. ‘Als je kijkt naar de politieke voorkeur van de sleutelfiguren in het onderwijsveld, is dat geen goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving,’ zei Sander Dekker.

Een aanname die blijkt te kloppen: volgens het onderzoek van de UvA is vooral de PvdA niet alleen in de gezondheidszorg maar ook in de onderwijsbesturen sterk vertegenwoordigd. Zo is ook de dominantie van de PvdA in de belangenorganisaties over all te verklaren. Vandaar dat VVD-Kamerleden Willibrord van Beek en later Tamara van Ark hun best deden meer VVD’ers in het maatschappelijk middenveld benoemd te krijgen. Tegelijkertijd nam Sander Dekker zelf vanuit het kabinet die taak op zich.

Toen we hem daar eind oktober op zijn eerste werkdag als minister voor Rechtsbescherming in het nieuwe kabinet over spraken, deed Dekker laconiek over het benoemingenoffensief van de VVD: ‘Daar is niets geheimzinnigs aan. Tien jaar geleden dachten we als liberalen nog: komt wel goed met die benoemingen.

Tegenwoordig pakken we het iets gestructureerder aan.’ Maar volgens betrokkenen bij de vorige coalitie is de VVD de afgelopen jaren ‘op het agressieve af’ met de benoemingen bezig geweest. En met resultaat: steeds vaker verschenen er VVD’ers op bestuurlijke posities rondom de politiek. Zo werd oud-staatssecretaris Bruno Bruins (huidig minister voor Medische Zorg) in 2012 bestuursvoorzitter van het UWV, oud-staatssecretaris Paul de Krom in 2015 bestuursvoorzitter van TNO en oud-wethouder Arno Visser in 2013 lid en in 2015 president van de Algemene Rekenkamer.

Ook in het lokaal en provinciaal bestuur is de VVD tegenwoordig sterker vertegenwoordigd, met Jan van Zanen als voorzitter van de VNG en oud-minister Johan Remkes als voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. Pieter Duisenberg werd kort na aanvang van zijn nieuwe termijn als Kamerlid benoemd tot voorzitter van de VSNU. En oud-bewindsman Henk Kamp vond al snel een nieuwe betrekking als voorzitter van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. ‘Zo werkt het,’ zegt Frans van Drimmelen. ‘Leden van partijen die in de regering zitten, worden sneller benoemd in bestuursfuncties, zeker als de partij hen een handje helpt.’

Teveel op consensus gericht

Soms gaat het ook mis met de benoemingen van oud-politici. In 2011 werd Guusje ter Horst, veelgeprezen oud-minister voor de PvdA, binnengehaald als voorzitter van de HBO-raad, maar haar tegendraadse optreden leidde al snel tot een bestuurscrisis. Een jaar later was Ter Horst alweer vertrokken. En VVD’er Pieter Duisenberg maakte dit jaar een ongelukkige start als VSNU-voorzitter: bijna vijfduizend mensen uit de academie ondertekenden een petitie tegen zijn benoeming omdat hij eerder had gepleit voor een onderzoek naar de politieke voorkeur van wetenschappers.

Naar aanleiding van een serie veel grotere schandalen, zoals de ondergang van zorgconcern Meavita en onderwijsgroep Amarantis, signaleerde de Commissie Advies Behoorlijk Bestuur (voorzitter: oud-Groen-Links-fractievoorzitter Femke Halsema, een van de leden: Doekle Terpstra) al in 2013 een vaak onderschat probleem bij bestuurlijke benoemingen in de semi-publieke sector: politieke coöptatie, een kwestie die ook speelt bij belangenorganisaties in andere sectoren. ‘Te vaak vindt selectie van nieuwe bestuurders en toezichthouders plaats via ondoorzichtige invitatie,’ luidde het oordeel van de commissie. ‘Hier functioneert een “old boys network” waarin men elkaar banen “toespeelt” en de politieke affiliatie een grotere rol speelt dan competenties.’

Volgens Halsema (die inmiddels via een open sollicitatieprocedure tot voorzitter is benoemd van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ook genoemd in de lijst van tweehonderd) is het rapport goed ontvangen in de sector, maar bleef het in de politiek oorverdovend stil over het onderliggende probleem: de aansturing van de benoemingen vanuit Den Haag en de politieke coöptatie. ‘Daar heeft de zittende macht niets aan gedaan.’

Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, ziet een ander groot probleem rond de benoemingen van oud-politici op bestuursposten bij belangenorganisaties: oud-politici zijn vaak teveel op consensus gericht. ‘Zo wilden de onderwijsbestuurders in de PO-Raad en de vakbonden eindeloos verder blijven praten, ondanks grote onvrede onder leraren in het basisonderwijs over hun salaris en hun werkdruk.

Toen hebben de leraren zelf de beweging PO in actie opgezet. Binnen de kortste keren stonden er tienduizenden leraren te demonstreren in het Zuiderpark. En omdat de zorgorganisaties niet in beweging kwamen, zijn de huisartsen zelf met het actiecomité Het roer moet om begonnen. De schaduwmacht van oud-politici in belangenorganisaties is altijd op zoek naar het compromis om vooral geen ruzie te krijgen met de minister en andere organisaties, terwijl hun taak óók zou moeten zijn echte alternatieven voor het beleid aan te dragen. Gevolg is dat steeds minder mensen zich door zulke belangenclubs vertegenwoordigd voelen.’

Die cultuur is alleen te doorbreken, denkt Leijten, als de belangenorganisaties de moed hebben vaker bestuurders met verstand van zaken uit de eigen sector te kiezen, en niet uit het circuit van oud-politici van de gevestigde partijen. ‘Dan voelen de burgers zich ook beter vertegenwoordigd. En dat is goed voor de democratie.’

Dit onderzoek is in opdracht van Vrij Nederland en Nieuwsuur uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam onder leiding van politicoloog Joost Berkhout, met medewerking van Patrick Statsch, Kas Woudstra en Ellemijke Donner. Zij hebben onderzocht welke organisaties, exclusief kennisinstellingen, de afgelopen kabinetsperiode hebben deelgenomen aan de hoorzittingen van de Tweede Kamer en welke organisaties in dezelfde periode genoemd werden in de agenda’s van de ministers.

In totaal betrof het 3663 belangenorganisaties, bestuurlijke organisaties, adviesorganen en bedrijven. Op basis daarvan is vastgesteld in welke mate ze toegang hebben tot de politiek via de hoorzittingen en bezoeken aan de ministers. De 200 meest genoemde organisaties zijn gecategoriseerd in beleidsterreinen en in de beroepsgroepen die ze vertegenwoordigen volgens de internationale ISIC-classificatie. Vervolgens is vastgesteld wie de voorzitters zijn, alsmede hun politieke affiliatie.

De schijn van belangenverstrengeling hangt in 144 gevallen rond de verdeling van subsidies voor medisch onderzoek, schrijft minister De Jong aan de Kamer. Commissies beoordelen soms voorstellen van eigen leden.

Medische geldschieter volgens minister vaker in de fout: ‘Schijn van belangenverstrengeling’

VK 29.11.2017 Bij de toekenning van medische onderzoekssubsidies hebben commissies veel vaker voorstellen van eigen leden beoordeeld dan onderzoeksfinancier ZonMW tot nog toe had bekendgemaakt. Dat blijkt uit een brief van zorgminister Hugo de Jong aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is in 144 gevallen ‘de schijn van belangenverstrengeling niet uitgesloten’ maar is die belangenverstrengeling niet aangetoond. ZonMW in Den Haag verdeelt jaarlijks ongeveer 120miljoen euro over onderzoeksvoorstellen uit de medische sector. Dat gebeurt via commissies van deskundigen.

Kamervragen

Er worden steevast ook buitenlandse experts om hun oordeel gevraagd

Onafhankelijkheid van de beoordeling is in de onderzoekswereld soms lastig. Zeker in kleinere vakgebieden kennen de Nederlandse experts elkaar en elkaars groepen vrijwel zeker; om die reden worden steevast ook buitenlandse experts om hun oordeel gevraagd.

Eerder dit jaar bracht onderzoeksprogramma Argos op Radio 1 aan het licht dat in de beoordelingscommissies geregeld experts zitten van wie ook eigen voorstellen moeten worden beoordeeld. Formeel mogen zulke leden dan niet over hun eigen voorstel praten en oordelen; ze krijgen de stukken niet en moeten de zaal verlaten.

Dit leidde tot Kamervragen. Uit een feitenrelaas van ZonMW zelf, gemaakt in opdracht van minister Schippers, blijkt dat in de periode 2010-2015 in 144 gevallen wel commissieleden direct bij een voorstel betrokken waren. Dat is 3,5 procent van het totale toegekende subsidiebudget van 710miljoen euro, bijna 25 miljoen euro, afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid.

Zorgminister Hugo de Jonge. © ANP

Van die voorstellen werd de helft gehonoreerd, uitzonderlijk veel vergeleken met het normale succespercentage van een kwart of (veel) lager. ZonMW-voorzitter Jeroen Geurts: ‘Dat klinkt ernstig, maar is toch echt een denkfout. De mensen in een commissie zijn veelal uitstekende onderzoekers, die echt betere voorstellen doen dan gemiddeld.’ Volgens ZonMW en de minister heeft geen enkele betrokkene werkelijk zijn of haar eigen voorstel beoordeeld.

In die periode werden bijna 9.700 aanvragen beoordeeld, aldus ZonMW. Behalve de 144 gevallen van directe betrokkenheid zijn er nog eens ruim duizend gevallen van indirecte betrokkenheid, waarbij commissieleden voorstellen van een hun bekende collega bekeken. Dat gaat in totaal om 130 miljoen euro aan toegekende subsidies.

Experts met een direct of indirect belang mogen niet meer in commissies worden opgenomen

Volgens minister De Jong is niet gezegd dat de betrokkenheid van commissieleden met een eigen belang de beoordelingen echt heeft beïnvloed. Daarvoor heeft ZonMW nog tal van andere ‘checks-and-balances’, schrijft hij in de Kamerbrief. Wel gaat De Jong ZonMW vragen de regels verder aan te scherpen. Experts met een direct of indirect belang mogen niet meer in commissies worden opgenomen, ook niet als zij zich nu en dan afzijdig houden.

De regel dat ze de vergadering verlaten als er sprake is van een belang, zal worden geschrapt uit de reglementen. Ook ZonMW stelt dat voor in het feitenrelaas. Daarnaast moeten de medewerkers van de subsidiegever beter worden getraind, vindt de minister.

Spanning

Het zal moeilijker worden om de beste mensen voor een commissie te krijgen

ZonMW-voorzitter Jeroen Geurts zegt in een reactie de striktere regels te onderschrijven. ‘Alleen al voor de public eye is het goed om elke schijn van oneerlijkheid te vermijden. Maar het verscherpt de spagaat wel. Het zal moeilijker worden om de beste mensen voor een commissie te krijgen. En dan wordt de vraag of dat de kwaliteit van de beoordeling ten goede komt.’

In het rapport wordt voorgesteld de aanpassingen in de regels samen te doen met wetenschapsfinancier NWO, die geld verdeelt voor alle niet-medisch onderzoek. Daar gaat jaarlijks 800 miljoen aan subsidies om, vooral van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. In principe hanteerde NWO tot nog toe dezelfde regels over belangenverstrengeling als zijn buurman ZonMW.

Ook NWO gaat de regels aanscherpen, aldus een woordvoerder. Uit eigen onderzoek blijkt dat ook daar een enkele keer een commissie oordeelde over een voorstel van een lid. Dat gebeurde onder meer bij natuurkundefinancier FOM.

In 2016 werden de regels bij ZonMW volgens de minister al aangepast en is al geen enkele direct betrokkene meer in een commissie opgetreden. Dat gebeurde na een klacht uit 2015 van een afgewezen onderzoeker, die zich beriep op de Algemene Wet Bestuursrecht. Eerder oordeelde de Raad van State in een klachtenprocedure over kunstsubsidies dat de uitzonderingsregels niet toelaatbaar waren. Radioprogramma Argos haalde begin oktober na eigen onderzoek al 38 gevallen van belangenverstrengeling bij ZonMW boven water. Minister Schippers besloot daarop tot een eigen onderzoek. naar de praktijken bij ZonMW.

Zo verdeel je geld voor wetenschappelijk onderzoek op een eerlijke manier;

De beoordeling van subsidie-aanvragen mag geen vriendendienst of voor-wat-hoort-wat zijn. Hoe valt dat te voorkomen? (+)

Volg en lees meer over:  POLITIEK   GEZONDHEIDSZORG   NEDERLAND   GEZONDHEID

Duisenberg (VVD) verlaat Kamer: de stap naar een lobbyclub blijkt opnieuw klein

VK 23.08.2017 De verwevenheid tussen lobbyclubs en politiek leidt opnieuw tot een omstreden overstap op het Binnenhof. Al vijf maanden na zijn herverkiezing tot VVD-Kamerlid vertrekt Pieter Duisenberg naar de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Niet alleen vanwege de timing is de overstap opmerkelijk, maar ook omdat Duisenberg woordvoerder Hoger Onderwijs en Wetenschap was.

De overstap van politici naar belangenverenigingen op hun eigen beleidsterrein staat ter discussie. De indruk kan ontstaan dat iemand in de Kamer verborgen belangen had. Maar Duisenberg (50), nummer 15 op de VVD-lijst, is zich van geen kwaad bewust. Huidig VSNU-voorzitter Karl Dittrich gaat met pensioen. ‘Dit was een uitgelezen kans’, zegt Duisenberg. ‘Dat het moment ongelukkig is, kan ik alleen maar beamen. Maar het is mijn persoonlijke keuze. De fractie betreurt mijn vertrek.’

Dat de transfer bovendien op zijn eigen vakgebied plaatsvindt, noemt Duisenberg ook ‘een persoonlijke afweging’. Zijn carrièreswitch lijkt op die van partijgenoot Bart de Liefde, die overstapte naar taxibedrijf Über. In de Kamer was De Liefde onder meer woordvoerder Mededinging en liet hij blijken de Amerikaanse vervoerspionier een warm hart toe te dragen.

‘Draaideur’-overstappen

Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug hebben eerder gepleit voor regels als politici willen overstappen naar lobbyclubs

‘Ik heb kennis van de politiek, van onderwijs en wetenschap, en ben voor mijn Kamerlidmaatschap twintig jaar in het bedrijfsleven werkzaam geweest’, zegt Duisenberg. ‘Ik denk dus dat ik voor de VSNU effectief kan zijn.’ Dat in de Kamer groeiende weerstand bestaat tegen deze ‘draaideur’-overstappen, heeft geen rol gespeeld in zijn besluit, zegt hij. ‘Mijn partij denkt daar anders over.’

De toenmalige Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug (beiden PvdA) hebben de voorbije zittingsperiode gepleit voor regels als politici willen overstappen naar lobbyclubs. Zij stelden een ‘afkoelingsperiode’ voor van een jaar of twee, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Ik vind het jammer dat hij de Kamer zo vlak na de verkiezingen verlaat, aldus Kamervoorzitter Arib over vertrek Duisenberg.

Camiel Eurlings

CDA-politicus Camiel Eurlings werd kort na zijn ministerschap, directeur bij KLM. Waar hij later weer werd ontslagen. © AFP

Het schoolvoorbeeld van een betwiste overstap is CDA-politicus Camiel Eurlings. Eerst nog minister van Verkeer en Waterstaat, daarna directeur van de KLM – volgens velen slecht voor het aanzien van de politiek. Maar de VVD stelt zich op het standpunt dat persoonlijke integriteit doorslaggevend moet zijn.

‘Als je in een bepaald veld deskundigheid hebt opgebouwd en die goed kunt leveren in een volgende stap, waarom niet’, zei VVD-minister Melanie Schultz vorig jaar in de Kamer, toen het gerucht ging dat zij CEO van Schiphol zou worden. Ze ontkende, maar zei ook: ‘Ik vind niet dat je bij voorbaat een afkoelingstermijn moet realiseren.’

Duisenberg begint 1 oktober, maar heeft zijn afscheidsbrief aan Kamervoorzitter Khadija Arib al geschreven. Hij zal meteen in de eerste week na het zomerreces afscheid nemen van de Kamer. Arib zegt: ‘Ik vind het jammer dat hij de Kamer zo vlak na de verkiezingen verlaat. Daar ben ik in teleurgesteld en dat heb ik hem ook laten weten. Het is ook jammer voor de Kamer zelf, want hij was een goed en actief Kamerlid dat burgers bij de politiek probeerde te betrekken.’

Van regels is het nog niet gekomen en dat is ook ‘ingewikkeld’, zegt Arib. ‘Lea Bouwmeester was woordvoerder Gezondheidszorg en werkt inmiddels bij een patiëntenorganisatie. Want we willen ook dat Kamerleden maatschappelijk aan de slag gaan en niet afhankelijk zijn van wachtgeld.’
Volg en lees meer over:  NEDERLAND   VVD   POLITIEK

lees; Zijlstra (VVD) reageert teleurgesteld op vertrek Duisenberg Elsevier 23.08.2017

lees; Pieter Duisenberg over zijn overstap: ‘Het was een groot dilemma’  Elsevier 23.08.2017

lees; VVD-Kamerlid Duisenberg nieuwe voorzitter Vereniging van Universiteiten  AD 23.08.2017

lees; VVD-Kamerlid Duisenberg vertrekt vijf maanden na verkiezingen uit Kamer NU 23.08.2017

Camiel Eurlings stapte binnen een jaar na zijn aftreden als minister van verkeer over naar de KLM. © ANP

Oud-ministers mogen eerste twee jaar niet lobbyen

Trouw 12.05.2017 Oud-ministers en oud-staatssecretarissen mogen voortaan niet meer lobbyen op hun eigen terrein. Er komt geen hard verbod, maar hun ministerie zal ze de eerste twee jaar niet als gesprekspartner ontvangen, mochten ze overstappen naar het bedrijfsleven of een andere organisatie op hun ‘oude’ beleidsterrein.

Het kabinet heeft vandaag besloten tot een ‘lobbyverbod’. Voor het ministerie van defensie gold al een dergelijke afspraak. Op andere ministeries was nog niets geregeld.

Het lobbyverbod moet voorkomen dat oud-bewindspersonen ‘hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten’, aldus het kabinet. De dertien huidige ministers en zeven staatssecretarissen hebben daarmee ook over zichzelf besloten. Zelfs al zouden ze willen overstappen naar een topbaan op hun eigen beleidsterrein, dan zijn de dichte deuren van hun oude ministerie een zware beperking. Voor grote bedrijven of lobbykantoren wordt het minder aantrekkelijk om oud-bewindslieden direct na hun vertrek te werven.

Het voorstel voor het verbod is afkomstig van PvdA-minister Ronald Plasterk van binnenlandse zaken. Het geldt ook voor ministers of staatssecretarissen die overstappen naar een non-profit organisatie in hun oude vakgebied. De enige uitzondering zijn handelsdelegaties naar het buitenland van het ministerie. Een oud-minister of staatssecretaris kan ‘vanwege zijn statuur of reputatie’ in het buitenland wel Nederland vertegenwoordigen.

Er was eerder ophef over de overstap van minister Camiel Eurlings (verkeer) naar de KLM, binnen een jaar na zijn aftreden. Staatssecretaris Jack de Vries (defensie) ging lobbyen voor de JSF en oud-minister Gerrit Zalm (financiën) kreeg een topfunctie bij ABN Amro.

‘Corruptiewaakhond’ Tranparency International Nederland vraagt al jaren om een lobbyverbod. Zij noemde een termijn van twee jaar, precies zoals nu is afgesproken. De organisatie ziet te vaak dat een oud-minister door de draaideur weer binnenkomt in een andere functie. Ook voor topambtenaren zijn regels nodig, aldus de organisatie.

Lobbyverbod voor ex-minister

Telegraaf 12.05.2017 Twee jaar lang mag een oud-bewindsman niet gaan lobbyen bij zijn oude departement. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Op deze manier moet voorkomen worden dat een minister of staatssecretaris zijn of haar kennis en positie „op onwenselijke wijze” benut.

Er geldt al een dergelijk lobbyverbod voor bewindslieden van het ministerie van Defensie. Een oud-bewindspersoon mag wel gewoon mee met handelsmissies naar het buitenland georganiseerd door zijn oude ministerie. Ook kan de hoogste ambtenaar op het departement een uitzondering maken.

Het komt geregeld voor dat een voormalig minister of staatssecretaris aan de slag gaat bij een bedrijf of organisatie die ook onder zijn portefeuille viel als bewindspersoon. Een bekend voorbeeld is oud-minister Camiel Eurlings (CDA) van Verkeer en Waterstaat (het huidige Infrastructuur en Milieu). Die begon in 2011 bij de KLM, een jaar na zijn vertrek als minister.

LEES MEER OVER; DEN HAAG LOBBY CAMIEL EURLINGS MINISTERIE VAN DEFENSIE

Lobbyverbod oud-bewindspersonen op eigen portefeuille

RO 12.05.2017 Ministeries zullen niet in gesprek gaan met een oud-bewindspersoon als die gaat lobbyen voor een bedrijf, semipublieke organisatie of lobbyorganisatie op het beleidsterrein van de voormalige minister of staatssecretaris. Het gaat om een periode van twee jaar na aftreden. Dit zogenaamde lobbyverbod, dat nu al geldt voor het ministerie van Defensie, moet voorkomen dat bewindspersonen hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten voor de belangen van een organisatie waar zij na hun aftreden gaan werken. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Handelsdelegaties naar het buitenland vormen een uitzondering op het lobbyverbod. Een oud-bewindspersoon die na het aftreden werkzaam is in het bedrijfsleven mag vanwege zijn statuur en reputatie in het buitenland wel leiding geven of deel uitmaken van een handelsdelegatie die georganiseerd is door een ministerie. Ook is het mogelijk dat de secretaris-generaal van een ministerie een uitzondering op het lobbyverbod maakt.

Lobbyverbod voor oud-bewindspersonen op voormalig ministerie 

NU 12.05.2017 Oud-bewindspersonen mogen twee jaar na het verlaten van hun ministerie geen lobbywerkzaamheden meer uitvoeren op hun oude departement.

De ministerraad stemde vrijdag in met dit voorstel van demissionair-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Het kabinet stelt dat het lobbyverbod, dat al geldt voor het ministerie van Defensie, “moet voorkomen dat bewindspersonen hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten voor de belangen van een organisatie waar zij na hun aftreden gaan werken.”

Netwerk

Uit onderzoek van de Volkskrant is gebleken dat een kwart van de oud-politici lobbyist wordt. Voor bedrijven of lobbykantoren zijn politici interessante nieuwe werknemers. Zij beschikken veelal over een relevant Haags netwerk en snappen hoe de besluitvorming op het Binnenhof werkt.

Voormalig CDA-minister Camiel Eurlings ging direct na zijn ministersschap (Verkeer en Waterstaat) aan de slag als topman bij KLM.

Ook Jack de Vries, voormalig CDA-staatssecretaris van Defensie, verliet het ministerie om vervolgens als lobbyist aan de slag te gaan bij de fabrikant van het nieuwe gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter (JSF). Maxime Verhagen, oud-CDA-minister van Economische Zaken, werd voorzitter van Bouwend Nederland.

Effectief

Het is echter wel de vraag hoe effectief de afkoelperiode zal zijn. In het voorstel staat dat de secretaris-generaal van een ministerie uitzonderingen op het lobbyverbod kan maken. Ook mag een oud-bewindspersoon “vanwege zijn statuur en reputatie in het buitenland” leiding geven of deel uitmaken van handelsmissies.

Daarnaast geldt het verbod niet als een oud-bewindspersoon lobbywerkzaamheden uitvoert bij een ander ministerie. Ook doet het voorstel niets aan Tweede Kamerleden die lobbyist worden, laat staan aan Eerste Kamerleden die in sommige gevallen nu al optreden als belangenbehartigers van instellingen en organisaties.

Lees meer over: Lobbyen

Van het ministerie naar de bank? Dat mag dankzij lobbyverbod pas na twee jaar

Van het ministerie naar de bank? Dat mag dankzij lobbyverbod pas na twee jaar

PvdA-fractie vindt dat het ‘draaideurbeleid’ moet worden aangescherpt

VK 12.05.2017 Er komt een lobbyverbod voor oud-ministers en staatssecretarissen. Gedurende twee jaar na hun vertrek blijven departementen voor hen gesloten als ze lobbyen op hun voormalige beleidsterrein. Het demissionaire kabinet heeft daartoe vrijdag besloten.

Demissionair PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wil met het verbod voorkomen dat bewindspersonen ‘hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten’ voor de belangen van organisaties waar ze na hun aftreden gaan werken. Plasterk deed zijn voorstel naar aanleiding van een initiatief van de PvdA-fractie in de vorige Tweede Kamer.

Plasterk deed zijn voorstel naar aanleiding van een initiatief van de PvdA-fractie in de vorige Tweede Kamer. De toenmalige Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug pleitten vorig jaar voor het aanscherpen van het ‘draaideurbeleid’ van bewindspersonen. Die moeten weliswaar niet te lang van de wachtgeldregeling profiteren, maar ‘een snelle overstap naar een sector waar ze eerder de scepter over zwaaiden is eveneens ongewenst’. Dat is volgens de voormalige PvdA-Kamerleden slecht voor het vertrouwen in de politiek.

Financiën-minister Wouter Bos (PvdA) deed in 2010 zeven maanden over zijn overstap naar accountant en advieskantoor KPMG. © ANP

De afgelopen jaren zijn tal van voormalige bewindslieden na hun politieke carrière binnen de door Plasterk geïntroduceerde termijn van twee jaar overgestapt naar bedrijven of lobbyorganisaties met belangen en activiteiten die aanschurken tegen de ministeries waar de oud-ministers en oud-staatssecretarissen vandaan kwamen.

Zo werd minister van Verkeer Eurlings (CDA) vijf maanden na zijn aftreden KLM-bestuurder in 2011. Financiën-minister Wouter Bos (PvdA) deed in 2010 zeven maanden over zijn overstap naar accountant en advieskantoor KPMG, oud-premier Balkenende (CDA) had evenveel tijd nodig om naar Bos’ concurrent Ernst & Young te gaan.

CDA-minister van Economische Zaken Maxime Verhagen werd in 2013 na negen maanden belangenbehartiger van de bouw. Defensie-staatssecretaris Jack de Vries (CDA) trad een jaar en 3 maanden na zijn opstappen toe tot het lobbybureau met de JSF als klant. Minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) schoot in 2007 na vijf maanden de twijfelachtige bank van Dirk Scheringa (DSB) te hulp.

Minister Ben Bot (CDA) van Buitenlandse Zaken trok in 2007 een week uit om de overstap te maken naar een lobbykantoor. © ANP

Minister Ben Bot (CDA) van Buitenlandse Zaken trok in 2007 een week uit om de overstap te maken naar een lobbykantoor. Volksgezondheidsminister Ab Klink (CDA) zat in 2011 binnen 8 maanden bij een consultant. Minister van Financiën Jan-Kees de Jager volgde Plasterks twee-jarenregel op 4 dagen na toen hij in 2014 de financiële man werd van telecombedrijf KPN.

Plasterk definieert het begrip ‘lobbyen’ niet, maar brengt het wel in verband met belangenbehartiging. Een oud-bewindspersoon die bestuurder wordt van een bedrijf heeft meer en diepere toegang tot ‘Den Haag’ dan een lobbyist. Omdat bedrijven en andere organisaties oud-bewindslieden juist daarom aannemen en de voormalige ministers en staatssecretarissen aan belangenbehartiging en beïnvloeding doen, scharen onderzoekers ze onder lobbyisten.

De huidige minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz (VVD), wordt regelmatig in verband gebracht met een bestuursfunctie bij Schiphol – een voor haar ministerie belangrijke organisatie. Schultz weigert om principiële redenen uit te sluiten dat ze tot de directie van Schiphol zal toetreden, omdat ze vindt dat ze zelf het beste haar integriteit kan bewaken. Het lobbyverbod maakt het ogenschijnlijk

Volg en lees meer over:  POLITIEK   NEDERLAND

Advertenties

mei 12, 2017 Posted by | integriteit, Jacques Tichelaar, lobby, lobbycultuur, Loek Hermans, Loek Hermans VVD, Meavita, ProRail, wachtgeld, Wassila Hachchi | , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Commissie Meurs – De bijna-ondergang van het ROC Leiden

Exterieur van onderwijsinstelling ROC Leiden. © anp.

‘Grote fouten en ondeugdelijke voorbereiding’

Dure nieuwe gebouwen bij de stations Leiden Centraal (2013) en Lammenschans (2011) leidden bijna tot de ondergang van de mbo-school. ROC Leiden werd gered door een financiële bijdrage van 40 miljoen euro, opgebracht door alle andere mbo-scholen samen.

Nadat de Tweede Kamer afgelopen zomer met een kleine meerderheid akkoord ging met de redding van de school, probeert ROC Leiden zich op de toekomst te richten. Voor de dure huisvesting is een oplossing gevonden. En ROC Leiden wil per 1 augustus 2018 samen met het ID College één organisaties met 17.000 studenten gaan vormen.

LEES OOK: ROC Leiden en ID College worden één mbo-instelling

Bij de bouw van de twee nieuwe gebouwen zijn grote fouten gemaakt, beschrijft de ‘Commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden’ in het rapport ‘Ontspoorde Ambitie’. Zo zijn belangrijke besluiten rond de nieuwbouw ‘ondeugdelijk voorbereid’.

Het bestuur van het ROC Leiden, onder leiding van Jacques van Gaal, heeft zich volgens de commissie vertild aan de ambitieuze nieuwbouwplannen. De kosten vallen uiteindelijk ruim vijf keer zo hoog uit als geraamd: 220 miljoen in plaats van circa 40 miljoen euro. Het rapport: ‘risico’s, complexiteit en de hoeveelheid open einden’ zijn te groot geworden bij de bouw van de schoolpanden.

Raad van toezicht hield geen toezicht

De raad van toezicht, die het handelen van de directie hoort te controleren, is volgens de commissie ‘te weinig effectief sturend’ geweest. De raad van toezicht heeft ‘steeds achter de feiten aangelopen’.

Oud-directeur Van Gaal zat mogelijk fout

Dat geldt dus wel voor het voormalige college van bestuur. De toenmalige bestuursvoorzitter Jacques van Gaal, directeur van 2001 tot 2010, geldt als de initiator van de nieuwbouw. De commissie ‘ziet aanknopingspunten voor nader onderzoek naar de bestuurlijke aansprakelijkheid van de toenmalige bestuurders’.

Van Gaal heeft voor zijn aftreden met de raad van toezicht afgesproken dat hij na zijn vertrek niet meer verantwoordelijk kon worden gehouden voor de beslissingen die hij als bestuursvoorzitter heeft genomen. Onduidelijk is of dat soort afspraken stand houden in een eventuele rechtszaak.

Ook externe adviseurs onder vuur

Van Gaal zelf deed er de afgelopen tijd vooral het zwijgen toe. Wel zei hij in november 2014 tegen hetLeidsch Dagblad dat hij zich niet aangesproken voelt over de financiële malaise bij ROC Leiden. ‘Als er iets is misgegaan, moeten mijn opvolgers het oplossen.’

De commissie-Meurs is ook kritisch op de rol van externe adviseurs bij de nieuwbouw van de schoolgebouwen. Adviesbureaus als Ilfa en Fakton lieten zich vooral leiden door de ‘doelstellingen van de bestuurder’. Omroep West berichtte maandag over de dubbele rol van de adviseurs.

De adviseurs beschikten over een ‘onvoldoende kritische en onafhankelijke opstelling’. Dat komt volgens de commissie onder meer door de provisie die de adviseurs kregen bij de bouw van de twee panden. Dat heeft hun ‘kritisch vermogen in de advisering’ van het college van bestuur ‘waarschijnlijk niet versterkt’.

‘Inspectie onderwijs moet beter’

Ook het financieel toezicht van de Inspectie van het Onderwijs schoot tekort. De inspectie is volgens de commissie-Meurs ‘nu niet in staat om financiële problemen tijdig te signaleren en daar een adequate aanpak op af te stemmen’. Een nieuw op te richten afdeling ‘bijzonder beheer’ zou de mogelijkheid moeten hebben om een instelling onder curatele te stellen. Minister Bussemaker zegt daar niets in te zien.

Nader onderzoek

Een van de vragen die de commissie wil beantwoorden is of oud-bestuurders van het ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de problemen bij de mbo-school. De commissie vindt nader onderzoek nodig om te concluderen of bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de financiële problemen bij het roc.

Een beslissing daarover moet genomen door de huidige raad van toezicht van de mbo-instelling. Minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs wil graag dat de toezichthouders van ROC Leiden onderzoek doen naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen door voormalige bestuurders’.

Volgens de commissie “zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.” Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeert de commissie. Belangrijkste les: “Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten.”

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders dus nadrukkelijk om een diepgaand onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag “onacceptabel” dat voormalige bestuurders “onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s” namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met “verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

Rapport Ontspoorde ambitie

kamerbrief met reactie op rapport onderzoek huisvesting roc leiden

zie ook:  Femke Halsema Groenlinks – voortgang onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – verder onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

zie ook: Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 2

zie ook:  Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 1

zie ook: Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

ROC Leiden wil 40 miljoen euro van oud-bestuurders

RTVWEST 25.08.2016 Vijftien oud-bestuurders van ROC Leiden zijn door de mbo-instelling samen aansprakelijk gesteld voor 40 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat het ministerie van Onderwijs overmaakte om de school te redden.

ROC Leiden kwam in de financiële problemen toen de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen veel duurder uitviel dan gedacht. Onderwijsminister Bussemaker besloot 40 miljoen over te maken om de school te redden van een faillissement.

Een onderzoekscommissie concludeerde vorig jaar dat het ROC-bestuur ‘onverantwoord en verwijtbaar’ heeft gehandeld. De uitkomst van het onderzoek was voor het ROC de reden om 15 oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Het gaat om dertien ex-leden van de Raad van Toezicht en twee oud-leden van het College van Bestuur.

Misstanden aan de kaak stellen

In februari maakte minister Bussemaker van Onderwijs al bekend dat de school naar de rechter stapt. Nu is bekend geworden dat de oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbraste 40 miljoen. De dagvaardingen liggen bij de rechter.

‘De Stichting ROC Leiden neemt hierbij haar verantwoordelijkheid om het onbehoorlijk bestuur van oud-bestuurders en voormalige Raad van Toezicht-leden te corrigeren en misstanden aan de kaak te stellen’, zo luidt een statement op de site van ROC Leiden. De rechter buigt zich vanaf september over de zaak. De procedure kan jaren gaan duren.

Meer over dit onderwerp:

ROC LEIDEN LEIDEN JET BUSSEMAKERONDERWIJS MBO

Claim ROC Leiden tegen ex-bestuur

Telegraaf 25.08.2016 Het ROC Leiden wil 40 miljoen euro terughalen bij dertien oud-bestuurders. Die zijn daarvoor aansprakelijk gesteld. De procedure gaat waarschijnlijk jaren duren, meldt het Leidsch Dagblad.

Het ROC was in grote problemen gekomen door een duur nieuwbouwproject en riskante financiële constructies. Het ministerie van Onderwijs sprong bij met 40 miljoen euro om de instelling te redden. Dat bedrag wil het roc nu dus krijgen van de ex-bestuurders.

Als de rechter de oud-bestuurders aansprakelijk stelt, hoeven die niet zelf te betalen. Het roc heeft een aansprakelijkheidsverzekering.

LEES MEER OVER; ROC-OPLEIDINGEN ONDERWIJS LEIDEN

GERELATEERDE ARTIKELEN;

ROC Leiden claimt 40 miljoen euro van bestuurders

NOS‎ 25.08.2016 Dertien oud-bestuurders van ROC Leiden zijn aansprakelijk gesteld voor 40 miljoen euro, precies het bedrag dat vanuit de overheid in de school werd gestoken om een faillissement te voorkomen.

De oud-bestuurders werden door de school in februari al aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Het Leidsch Dagblad heeft de dagvaarding tegen de ex-bestuurders ingezien, die onlangs is ingediend.

De procedure gaat naar verwachting jaren duren. De bestuurders hebben strafrechtelijk niets verkeerd gedaan en worden daarom niet vervolgd door justitie. Het ROC kwam in grote financiële problemen bij een nieuwbouwproject. Een commissie concludeerde dat de schoolleiding onverantwoorde risico’s heeft genomen.

BEKIJK OOK;

Ex-bestuurders ROC Leiden aansprakelijk gesteld

Bestuur ROC Leiden nam onverantwoorde risico’s

ROC Leiden gered van faillissement

ROC Leiden wil schade verhalen op bestuurders

VK 04.02.2016 ROC Leiden gaat proberen de schade die is geleden door de bouw van megalomane nieuwbouwprojecten te verhalen op voormalige bestuurders en toezichthouders. Dit liet minister Jet Bussemaker (Onderwijs) donderdag weten aan de Tweede Kamer. Ze zal de instelling ‘zo goed mogelijk’ ondersteunen bij het aanspannen van een procedure.

Doorgewinterde rasbestuurder, kaliber straatvechter

Megalomane nieuwbouw kostte ROC Leiden bijna de kop. Uit onderzoek moet dinsdag blijken wat er fout ging. Hoe komt voormalig collegevoorzitter Jacques van Gaal ervan af? Lees hier een profiel (+).

ROC Leiden kwam door de nieuwbouw in grote financiële problemen. Vorig jaar moest Bussemaker de school redden door 40 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dat bedrag komt ten laste van de mbo-sector. Een commissie onder leiding van Pauline Meurs concludeerde in december dat het toenmalige bestuur ‘onverantwoord en verwijtbaar’ had gehandeld. Ook de toezichthouders hadden hun taak niet naar behoren vervuld.

Bussemaker wilde toen al dat ROC Leiden zou proberen de verantwoordelijken te vervolgen. Daartoe zou school de oud-bestuurders aansprakelijk moeten stellen en een zaak moeten aanspannen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Die kan oordelen of sprake is geweest van wanbeleid.

Deze procedure is nu in gang gezet. Rond de jaarwisseling heeft ROC Leiden een aansprakelijkheidsstelling verzonden aan twee voormalige leden van het college van bestuur en dertien voormalige leden van de raad van toezicht. Zij stonden tussen 2001 en 2011 aan het roer van ROC Leiden, toen de instelling twee enorme gebouwen liet neerzetten naast de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans.

Jacques van Gaal

Motor achter die plannen was de toenmalige collegevoorzitter Jacques van Gaal. Hij zou volgens Meurs ‘verliefd’ zijn geweest op de nieuwbouw. In een reactie zegt Van Gaal dat hij nog geen aansprakelijkheidsstelling heeft ontvangen en niet telefonisch op de hoogte is gesteld door ROC Leiden. Hij wil nog niet inhoudelijk reageren.

Onder de dertien oud-toezichthouders die ROC Leiden aansprakelijk stelt, zitten nog een aantal andere opvallende namen. Zo ontvingen de Leidse oud-wethouder Tjeerd van Rij, de huidige collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam en wethouder Kees den Ouden van Zoeterwoude een brief.

De verzonden aansprakelijkheidsstellingen hebben een algemeen karakter, schrijft Bussemaker aan de Tweede Kamer. ‘Op dit moment is de Stichting ROC Leiden bezig met de voorbereiding van individuele dagvaardingen. Voor de dagvaardingen moet voor elke persoon de noodzakelijke informatie worden verzameld over diens handelen in de periode 2001-2011 en de schade die ten gevolge daarvan is geleden.’ Dat zal vermoedelijk nog enkele maanden in beslag nemen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Meeste mbo-scholen hebben hun zaakjes goed op orde

Vervolging ROC Leiden stap dichterbij

Doorstart ROC Leiden gaat mislukken, vreest inspectie

ROC Leiden neemt stappen tegen ex-bestuurders

Trouw 04.02.2016 ROC Leiden heeft vijftien oud-bestuurders aansprakelijk gesteld voor de grote problemen bij de onderwijsinstelling. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de wilde bouwplannen van voormalige bestuurders. Minister Bussemaker (PvdA, Onderwijs), zal de eisers ‘zo goed mogelijk’ ondersteunen.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) meldt donderdag aan de Tweede Kamer dat Stichting ROC Leiden de aansprakelijkstelling eind december en begin januari heeft verstuurd. Het gaat om dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee oud-leden van het college van bestuur.

Alle oud-bestuurders bekleedden tussen 2001 en 2011 functies bij de school in Leiden, die door megalomane bouwprojecten bijna kopje onder ging. De school van 9000 leerlingen balanceerde op de rand van faillissement toen Bussemaker besloot de opleiding te redden met maximaal 40 miljoen euro. Ze kreeg de Tweede Kamer maar op het nippertje mee.

Wat ging er precies mis bij de bouw van de nieuwe schoolgebouwen? Een onafhankelijke commissie kwam in december met harde conclusies. Het hele project werd gekenmerkt door te grote ambities, gebrek aan deskundigheid en onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten. Het bestuur nam daardoor onverantwoordelijke risico’s genomen, zo werd geschreven in het rapport ‘Ontspoorde ambities’.

ROC Leiden bereidt individuele dagvaardingen voor tegen de oud-bestuurders. De verwachting is dat dit enkele maanden gaat duren. Een van de vijftien bestuurders is Jacques van Gaal, oud-voorzitter van het college van bestuur. Hij werd enkele jaren geleden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Tweede Kamerfractie van de VVD vindt dat de bestuurder zijn lintje terug moet geven.

Verwant nieuws;

ROC Leiden neemt stappen tegen ex-bestuurders 

NU 04.02.2016 ROC Leiden heeft vijftien oud-bestuurders aansprakelijk gesteld voor de grote problemen bij de onderwijsinstelling. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de wilde bouwplannen van voormalige bestuurders.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) meldt donderdag aan de Tweede Kamer dat Stichting ROC Leiden de aansprakelijkstelling eind december en begin januari heeft verstuurd. Dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee oud-leden van het college van bestuur worden aangesproken voor geleden schade.

ROC Leiden bereidt individuele dagvaardingen voor tegen de oud-bestuurders. De verwachting is dat dit enkele maanden gaat duren.

De raad van toezicht van ROC Leiden zegt in een verklaring de uitkomsten en aanbevelingen in het rapport buitengewoon serieus te nemen. ”De komende periode zullen wij ons richten op het nadere onderzoek en de uitkomsten met het ministerie delen.”

Faillissement

De school van 9000 leerlingen balanceerde op de rand van faillissement toen Bussemaker besloot de opleiding te redden met maximaal 40 miljoen euro. Ze kreeg de Tweede Kamer maar op het nippertje mee.

Een van de vijftien bestuurders is Jacques van Gaal, oud-voorzitter van het college van bestuur. Hij werd enkele jaren geleden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Tweede Kamerfractie van de VVD vindt dat de bestuurder zijn lintje terug moet geven.

De liberalen zijn vooral verbolgen over de uitspraak van Van Gaal dat hij geen spijt heeft van de omstreden deal. Hij zou de afspraken weer maken, zei hij een tijd geleden tegen het Leidsch Dagblad. Ook oud-voorzitter van de raad van toezicht Tjeerd van Rij verdedigde de deal. Hij sprak in de krant over “prachtige afspraken”.

Zie ook: Wat ging er mis bij ROC Leiden?

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

ROC Leiden wil oud-bestuurders voor rechter

Conclusies van commissie over ROC Leiden

Hoop gloort voor ROC Leiden

Bussemaker stopt maximaal 40 miljoen euro in ROC Leiden

ROC Leiden neemt stappen tegen ex-bestuurders

Telegraaf 04.02.2016 ROC Leiden heeft vijftien oud-bestuurders aansprakelijk gesteld voor de grote problemen bij de onderwijsinstelling. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de wilde bouwplannen van voormalige bestuurders.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) meldt donderdag aan de Tweede Kamer dat Stichting ROC Leiden de aansprakelijkstelling eind december en begin januari heeft verstuurd. Dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee oud-leden van het college van bestuur worden aangesproken voor geleden schade.

ROC Leiden bereidt individuele dagvaardingen voor tegen de oud-bestuurders. De verwachting is dat dit enkele maanden gaat duren. De raad van toezicht van ROC Leiden zegt in een verklaring de uitkomsten en aanbevelingen in het rapport buitengewoon serieus te nemen. ,,De komende periode zullen wij ons richten op het nadere onderzoek en de uitkomsten met het ministerie delen.”

De school van 9000 leerlingen balanceerde op de rand van faillissement toen Bussemaker besloot de opleiding te redden met maximaal 40 miljoen euro. Ze kreeg de Tweede Kamer maar op het nippertje mee.

Een van de vijftien bestuurders is Jacques van Gaal, oud-voorzitter van het college van bestuur. Hij werd enkele jaren geleden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Tweede Kamerfractie van de VVD vindt dat de bestuurder zijn lintje terug moet geven.

De liberalen zijn vooral verbolgen over de uitspraak van Van Gaal dat hij geen spijt heeft van de omstreden deal. Hij zou de afspraken weer maken, zei hij een tijd geleden tegen het Leidsch Dagblad. Ook oud-voorzitter van de raad van toezicht Tjeerd van Rij verdedigde de deal. Hij sprak in de krant over ,,prachtige afspraken”.

Wat ging er mis?

Een grote school die per se nog groter wilde worden. Dat is het verhaal van het ROC Leiden in een notendop. Een speciale commissie onderzocht hoe de instelling in de problemen kon komen. Op basis van dat onderzoek heeft het ROC besloten vijftien voormalige bestuurders aansprakelijk te stellen. Een overzicht van de belangrijkste conclusies, die in december werden gepresenteerd:

– De gebouwen van het ROC Leiden waren rond 2000 sterk verouderd. Daarom besloot de instelling tot nieuwbouw. Die keuze was ,,passend”, aldus de commissie, maar het project werd steeds groter en complexer. Eerst werd alleen bij station Leiden Lammenschans gebouwd, daarna ook bij station Leiden Centraal. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De oppervlakte groeide van 32.000 vierkante meter naar 100.000 vierkante meter.

– Het college van bestuur heeft bij de bouw ,,onverantwoorde risico’s” genomen, belangrijke signalen genegeerd en besluiten niet goed voorbereid en gecontroleerd. Goed onderwijs was ondergeschikt aan nieuwbouw. Daarom betwijfelt de commissie of het bestuur wel ,,behoorlijk” heeft bestuurd. Er is genoeg aanleiding voor een onderzoek naar verwijtbaar handelen.

– In 2011 kreeg het ROC Leiden een nieuwe bestuursvoorzitter. Die heeft geprobeerd de instelling te redden, maar de problemen waren te groot geworden.

– De raad van toezicht hield geen toezicht. Dat gebeurde sinds 2006 wel, maar toen was het eigenlijk al te laat.

– Ook de gemeente Leiden kreeg kritiek. Die heeft de verouderde gebouwen van het ROC gekocht. Daarbij kreeg de instelling te maken met allerlei eisen en risico’s. De gemeente ,,had zich wellicht iets terughoudender kunnen opstellen”.

– De Onderwijsinspectie hield niet genoeg financieel toezicht op het ROC. De commissie noemt het ,,onbegrijpelijk” dat de inspectie pas tien jaar na de belangrijkste beslissingen zich met het ROC ging bemoeien.

– Het ministerie van Onderwijs heeft geen heldere aanpak voor scholen in financiële problemen. ROC Leiden vroeg begin 2012 om hulp, maar die kwam pas in 2015. Dat heeft ,,onnodig lang” geduurd.

Stappen tegen 15 ex-bestuurders ROC Leiden

AD 04.02.2016 ROC Leiden heeft vijftien oud-bestuurders aansprakelijk gesteld voor de grote problemen bij de onderwijsinstelling. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de wilde bouwplannen van voormalige bestuurders.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) meldt donderdag aan de Tweede Kamer dat Stichting ROC Leiden de aansprakelijkstelling eind december en begin januari heeft verstuurd. Dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee oud-leden van het college van bestuur worden aangesproken voor geleden schade.

ROC Leiden bereidt individuele dagvaardingen voor tegen de oud-bestuurders. De verwachting is dat dit enkele maanden gaat duren.
De school van 9000 leerlingen balanceerde op de rand van faillissement toen Bussemaker besloot de opleiding te redden met maximaal 40 miljoen euro. Ze kreeg de Tweede Kamer maar op het nippertje mee.

Een kort portretje van de onderwijsinstelling:
– Ruim 9000 studenten

– ROC Leiden biedt volgens de gegevens uit 2013 219 beroepsopleidingen (mbo), voor jongeren en volwassenen in verschillende categorieën zoals bouw, horeca, ICT, toerisme en zorg.

– Ook is er volwassenenonderwijs op de niveau’s vmbo-TL, havo en vwo.

– Het onderwijs is op meerdere locaties in Leiden; onder meer bij Leiden Centraal Station, Lammenschans en in het gebouw van Hogeschool Leiden.

– Dure nieuwbouw heeft het ROC in zware problemen gebracht. In 2012 werd ruim 12 miljoen euro verlies gemaakt. In 2013 was het verlies op de balans 139.000 euro.

– De onderwijskwaliteit laat te wensen over. De Onderwijsinspectie volgt de instelling ,,intensief” en noemt de kwaliteit onvoldoende. Van de 51 mbo-opleidingen die de inspectie de afgelopen drie jaar beoordeelde, zijn er 21 met tekortkomingen.

Lees ook;

roc leiden

Royaal schoolplein kan noodsteun kosten

Telegraaf 17.12.2015 Het is niet uitgesloten dat een deel van de noodsteun die ROC Leiden heeft gekregen om een faillissement af te wenden, moet worden gebruikt om een megalomaan schoolplein aan te leggen voor het onderwijspaleis van de opleider bij station Lammenschans.

“Dat is nog een open eindje in de gesprekken die nu lopen”, gaf minister Bussemaker (Onderwijs) donderdagochtend toe in de Tweede Kamer. Ze benadrukte daarbij wel dat wat betreft het ROC en haar er eigenlijk geen cent van dit geld moet worden besteed aan het plein.

Bij het gigantische schoolgebouw moet een niet minder groot plein komen, van tienduizend vierkante meter groot. Eigenaar Green Real Estate van het pand bood eerder al vijf miljoen euro aan de eigenaars van een autogarage om hen uit te kopen. Nu zij daar niet op ingingen, probeert de gemeente Leiden de vastgoedbezitters te onteigenen.

Gisteren zei Bussemaker in een algemeen overleg met de Kamer dat ROC Leiden op geen enkele wijze betrokken is bij die al jaren slepende affaire. Maar PVV-Kamerlid Beertema kwam donderdag met een vaststellingsovereenkomst op de proppen, waarin het ROC wel degelijk haar handtekening had gezet onder een overeenkomst die mede tot doel had het royale schoolplein naast het onderwijspaleis te ontwikkelen.

Die overeenkomst is inmiddels vervangen door een andere, maar daarin is de kwestie van het plein nog niet opgelost. Wanneer die impasse blijft, dan kan ROC Leiden gevraagd worden maximaal ruim 9 ton bij te dragen aan de ontwikkeling van het zogeheten Betaplein.

Beertema hekelde de grootte van het plein, die in zijn ogen voortkomt uit de megalomane ideeën van voormalige bestuurders van ROC Leiden. Enkele weken terug bleek uit onderzoek dat zij meer met het bouwen van imposant vastgoed bezig waren dan met de kwaliteit van onderwijs op het ROC.

‘Onderzoek naar externe adviseurs ROC Leiden’

RTVWEST 17.12.2015 Het CDA en de SP in de Tweede Kamer willen dat er een onderzoek komt naar de rol van externe adviseurs bij de nieuwbouw van ROC Leiden. Minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs heeft donderdag laten weten dat ze een motie van de twee partijen gaat uitvoeren.

Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Jasper van Dijk (SP) willen dat een ‘daartoe toegeruste’ onafhankelijke organisatie onderzoek doet naar betalingen van ROC Leiden aan externe adviseurs. De Leidse mbo-instelling ging eerder dit jaar bijna ten onder aan de financiële last van te grote en te dure nieuwe schoolgebouwen bij de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans.
In de periode 2003 tot en met 2013 zou ROC Leiden zo’n 9,4 miljoen euro hebben uitgegeven aan adviseurs die een rol speelden bij de nieuwbouwprojecten. Volgens de twee Kamerleden moeten alle bankafschriften en ‘uitgaande geldstromen’ worden onderzocht, schrijven zij in hun donderdag ingediende motie. Uit het onderzoek moet blijken of er sprake is van ‘ongeoorloofde belangenverstrengeling’.

Dubbele rollen externe adviseurs  
Omroep West meldde onlangs dat zeker twee adviseurs tegelijkertijd werkten voor zowel ROC Leiden als voor Green Real Estate, het bedrijf dat de twee nieuwe schoolgebouwen uiteindelijk kocht. Het bureau Ilfa declareerde in de periode 2004 – 2013 bedragen van in totaal ruim een miljoen euro bij de Leidse mbo-school. Daaronder een succesfee van 150.000 euro voor de deal rond het schoolgebouw bij Leiden Centraal.

Minister Bussemaker zei woensdag in de Tweede Kamer nog dat ze geen grond ziet voor juridische stappen tegen de externe adviseurs van ROC Leiden. ‘Moreel kan je iets verwerpelijk vinden, maar dat is iets anders dan het juridisch aantonen.’ Bussemaker wil wel bekijken hoe kansrijk een onderzoek naar de externe adviseurs is en welke kosten dat met zich meebrengt. Eind januari hoopt de minister daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Mogelijke aansprakelijkheid oud-bestuurders
De kosten van de twee nieuwe schoolgebouwen  vielen ongeveer vijf keer zo hoog uit als geraamd: bijna 223 miljoen in plaats van circa 46 miljoen euro. ROC Leiden moest gered worden met een financiële injectie van 40 miljoen euro – opgebracht uit het budget van alle mbo-scholen.

Het voormalige bestuur van ROC Leiden handelde ‘onverantwoord en verwijtbaar’ bij de bouw van de schoolgebouwen, concludeerde een onderzoekscommissie onder leiding van Pauline Meurs eerder deze maand. Volgens de commissie lieten de schoolbestuurders zich te veel leiden door ‘een beperkt gezelschap van enkele externe adviseurs’ en organiseerden zij niet of nauwelijks tegenspraak.

Ook oud-toezichtouders mogelijk aansprakelijk gesteld
De huidige raad van toezicht van de Leidse mbo-school onderzoekt nu of de oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Tijdens een Kamerdebat bleek woensdag dat ook oud-toezichthouders op de korrel worden genomen. Daarnaast onderzoekt de Algemene Onderwijsbond of een juridische procedure tegen oud-bestuurders mogelijk is.

Meer over dit onderwerp: 

ROC Leiden Mbo NieuwbouwLeiden Centraal Leiden LammenschansExterne adviseurs Declaraties OnderzoekTweede Kamer Minister Bussemaker

Minister Bussemaker: ‘Onderzoek naar aansprakelijkheid oud-bestuurders ROC Leiden uitgebreid’

RTVWEST 16.12.2015 Bij ROC Leiden worden mogelijk ook oud-toezichthouders persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de financiële problemen bij de mbo-school. Dat zei minister Bussemaker woensdag in de Tweede Kamer. Eerder werd al duidelijk dat oud-bestuursleden zich misschien voor de rechter moeten verantwoorden voor hun handelen bij de bouw van twee veel te dure schoolgebouwen.

Volgens een eerder verschenen rapport heeft het bestuur ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld bij de bouw. Voormalig bestuursvoorzitter Jacques van Gaal wordt gezien als de initiator van de nieuwbouw. De kosten daarvan vielen uiteindelijk ongeveer vijf keer zo hoog uit als geraamd: bijna 223 miljoen in plaats van circa 46 miljoen euro.

Direct nadat het onderzoeksrapport uitkwam steunde minister Bussemaker de conclusie van de commissie dat er ‘aanknopingspunten voor nader onderzoek naar de bestuurlijke aansprakelijkheid van de voormalige bestuurders’ zijn. Zij vroeg de huidige Raad van Toezicht om dat onderzoek naar zijn eigen oud-bestuurders in te stellen. De Tweede Kamer nam daar vanmiddag ternauwernood genoegen mee. ‘Veel te vrijblijvend’, zei PvdA-kamerlid Jadnanansing daarover.

Onderwijsbond AOb onderzoekt mogelijke aangifte
Pauline Meurs, voorzitter van de onderzoekscommissie, vindt dat het tot een rechtszaak moet komen, zei ze eerder tegen de Volkskrant. ‘Met de feiten die nu op tafel liggen, denk ik wel: als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?’

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van ROC Leiden aansprakelijk worden gesteld. De onderwijsvakbond onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen.

Volgens de minister houdt de huidige Raad van Toezicht de mogelijkheid open om, naast de oud-leden van het College van Bestuur, ook de eigen voorgangers van de Raad van Toezicht aansprakelijk te stellen. Bussemaker sluit zelfs niet uit dat zowel de Raad als de bond als zijzelf naar de rechter stappen.

‘Draaiboek faillissement ligt klaar’
Een meerderheid van de Tweede Kamer geeft het reddingsplan van ROC Leiden opnieuw het voordeel van de twijfel. De Leidse mbo-school wil per 1 augustus 2018 één organisatie vormen met het ID College.

De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in het reddingsplan van ROC Leiden, zo bleek vorige week. Volgens de inspectie kan de mbo-school beter haar onderwijsactiviteiten beter afbouwen en gecontroleerd overdragen aan andere instellingen in de regio.

De kamer is het eens met de minister dat een faillissement op dit moment alleen maar nadelen heeft. Maar volgens de minister ligt het draaiboek daarvoor wel klaar. Voorlopig krijgt het ROC opnieuw 5 miljoen euro steun.

Anonieme brief medewerkers
ROC Leiden heeft inmiddels al 38 opleidingen gesloten. Er zijn nu ongeveer 1.600 studenten minder dan de 9.000 van vorig jaar. In een anonieme brief, die in handen is van Omroep West, schrijven medewerkers van ROC Leiden dat zij zich zorgen maken over de toekomst van de mbo-school. ‘Wij zien dat de school waar wij jaren voor hebben gewerkt en gevochten hebben nu in enkele maanden kapot gaat.’

Volgens de medewerkers hebben dit jaar zich ‘zogenaamd 7.000 leerlingen’ aangemeld. ‘Zogenaamd want je ziet ze nu al weer vertrekken. Je merkt ook dat jonge docenten aan het solliciteren zijn. Er is onrust en veel willen weg.’

Meer over dit onderwerp:

ROC ROC Leiden Leiden Tweede KamerOnderwijs mbo Bussemaker

Vervolging ROC Leiden stap dichterbij

VK 16.12.2015 Vervolging wegens wanbeleid van oud-bestuurders van ROC Leiden is een stap dichterbij gekomen. De onderwijsinstelling heeft daartoe een advocatenkantoor in de arm genomen. Onderwijsvakbond AOb werkt aan een eigen juridische procedure. De Tweede Kamer roept minister Bussemaker (Onderwijs) op tot actie.

Reddingsplan

In hoeverre is er vertrouwen in het reddingsplan? Lees het stuk van Bart Dirks en Rik Kuiper hier

‘De megalomane bestuurders met grootheidswaan moeten worden aangepakt’, zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk dinsdag tijdens een Kamerdebat over ROC Leiden. ‘Wat mij betreft krijgt dat soort boeven nooit meer een publieke functie.’ Ook PvdA, D66 en CDA willen dat Bussemaker de oud-bestuurders financieel aansprakelijk stelt. ‘Dat kan je niet aan ROC Leiden overlaten’, aldus Paul van Meenen (D66). ‘Daar hebben ze wel wat anders te doen.’

Haast bij vervolging

De megalomane bestuurders met grootheidswaan moeten worden aangepakt. Wat mij betreft krijgt dat soort boeven nooit meer een publieke functie, aldus Jasper van Dijk – SP-Kamerlid.

ROC Leiden zit in grote financiële problemen door de bouw van twee te grote en te dure gebouwen. Het toenmalige bestuur heeft tussen 2001 en 2011 ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld, aldus begin deze maand de commissie-Meurs. Terwijl de aandacht uitging naar het vastgoed, ging de onderwijskwaliteit hard achteruit.

Er is haast geboden bij vervolging,  de kwestie verjaart in 2017. Wanbeleid kan worden vastgesteld door de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Opvallend is dat de raad van toezicht van ROC Leiden naast oud-bestuurder Jacques van Gaal ook oud-toezichthouders aansprakelijk wil stellen. Volgens de commissie-Meurs heeft dat laatste minder kans.

Reddingsplan

Het reddingsplan tegen het faillissement van ROC Leiden heeft geen nut. De minister deelt een aspirientje uit terwijl de patiënt al op sterven ligt, aldus Anne-Wil Lucas – VVD.

Bussemaker juicht de stappen van ROC Leiden en onderwijsbond AOb toe. Ze acht het echter ‘niet kansrijk’ als ook zij een procedure begint tegen de oud-bestuurders. ‘De commissie-Meurs acht dat niet zinnig en we moeten elkaar ook niet in de weg gaan lopen.’ Het ROC moet de juridische procedure zelf betalen, aldus de minister.

Wel zal Bussemaker nog voor de kerst 5 miljoen euro over maken aan ROC Leiden, een tweede tranche van een reddingsplan van in totaal 40 miljoen euro. Een Kamermeerderheid stemt daar mee in. Ook het CDA, dat in juni de instelling nog failliet wilde laten gaan. ‘Er zijn veel verbeteringen ingezet’, aldus Michel Rog (CDA). ‘Het reddingsplan is nu het beste voor personeel en studenten.’ VVD en PVV blijven voor het faillissement. ‘De minister deelt nog een aspirientje uit terwijl de patiënt op sterven ligt’, aldus Anne-Wil Lucas (VVD).

Onderwijsbond wil bestuurders ROC Leiden voor rechter na vastgoeddebacle

RTVWEST 16.12.2015 De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van het ROC Leiden worden aangepakt. Zij zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij met hun ‘financiële avonturen’ aanrichtten. De bond hoopt dat onderwijsbestuurders dergelijke avonturen niet meer aangaan als ze weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het ROC Leiden, dat 9000 leerlingen telt, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond na de onverantwoorde bouw van twee nieuwe, dure schoolgebouwen. Het ging het bestuur meer om het imago en de concurrentiestrijd dan om goed onderwijs, concludeerde de commissie-Meurs die het debacle onderzocht. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De commissie oordeelde dat de ambities te groot waren en inzicht en de regie onvoldoende was.

LEES OOK: Geen vertrouwen Onderwijsinspectie in reddingsplan ROC Leiden
De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen. Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest.

Kritiek Jet Bussemaker
Minister Jet Bussemaker stelde eerder al vast dat goed onderwijs op het ROC ‘geheel uit het oog is verloren‘.

Meer over dit onderwerp:

AOb Algemene Onderwijsbond ROC LeidenVastgoeddebacle

Algemene Onderwijsbond wil bestuurders ROC Leiden voor rechter 

NU 16.12.2015 De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van het ROC Leiden worden aangepakt.

Zij zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij met hun ”financiële avonturen” hebben aangericht.

De bond hoopt dat onderwijsbestuurders dergelijke avonturen niet meer aangaan als ze weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, zegt de bond woensdag.

Het ROC Leiden, met negenduizend leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond door veel te wilde nieuwbouw. Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeerde de commissie-Meurs die de kwestie onderzocht.

De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De commissie oordeelde dat de ambities te groot waren en inzicht en regie onvoldoende.

Zie ook: Conclusies van commissie over ROC Leiden

Procedure

De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen.

Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest.

Voorzitter Pauline Meurs van de onderzoekscommissie zei eerder: ”Als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?” De conclusie van Meurs was dat de oud-bestuurders, onder wie oud-voorzitter Jacques van Gaal, mogelijk aansprakelijk zijn te stellen.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

‘Inspectie heeft geen vertrouwen in doorstart ROC Leiden’ 

Onderzoek naar verwijtbaarheid ROC Leiden  

Miljoenen voor redding ROC onder strenge voorwaarden 

Bussemaker stopt maximaal 40 miljoen euro in ROC Leiden 

ROC Leiden wil oud-bestuurders voor rechter

NU 16.12.2015 De raad van toezicht van het ROC Leiden onderzoekt of oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de grote problemen bij de mbo-instelling. Dat zei minister Jet Bussemaker (Onderwijs) woensdag in de Tweede Kamer.

Een advocaat is inmiddels aan de slag gegaan. Een onderzoek van de commissie-Meurs naar de gang van zaken bij het ROC wees eerder uit dat de voormalige bestuurders verwijtbaar en onverantwoord gehandeld hebben. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de ‘megalomane’ bouwplannen van oud-bestuurders.

Het ministerie neemt op advies van de commissie-Meurs deze zaak zelf ter hand. ”De meeste kans maakt het als de raad van toezicht het doet”, aldus Bussemaker. Ze vindt het goed als het tot een rechtszaak zou komen om zo ”een goed voorbeeld te stellen voor de sector”.

Als het plan van voor een rechtszaak door de raad van toezicht spaak loopt, gaat haar ministerie kijken of het alsnog hiermee aan de slag kan. Een deel van de Kamer (PvdA, SP, CDA, PVV en D66) wilde dat de minister zich op dit vlak actiever zou gaan opstellen.

40 miljoen euro 

Bussemaker heeft eerder maximaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de school met 9000 leerlingen te redden. Daarvan moet binnenkort de tweede tranche van 5 miljoen worden overgemaakt. De VVD en PVV zijn hier tegen. ”Het is niet gelukt een robuust herstelplan op te stellen”, stelde Anne-Wil Lucas (VVD).

De minister gaat door met de reddingsactie. Een meerderheid van onder meer PvdA, CDA, D66, SP steunt haar. Een faillissement heeft volgens Bussemaker veel nadelen voor leerlingen en docenten. Ook zijn de kosten daarvan hoog. Ze ”hoopt” dat het ROC uiteindelijk minder steun nodig zal hebben.

De Onderwijsinspectie meldde onlangs weinig vertrouwen te hebben in het herstelplan, maar is ook geen voorstander van een faillissement. De inspectie had in eerdere jaren kritisch moeten zijn, aldus D66’er Paul van Meenen. Ook CDA’er Michel Rog krijgt het gevoel dat de inspectie zijn eigen straatje probeert schoon te vegen.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

Algemene Onderwijsbond wil bestuurders ROC Leiden voor rechter 

‘Inspectie heeft geen vertrouwen in doorstart ROC Leiden’ 

Hoop gloort voor ROC Leiden  

Bussemaker wil ‘gecontroleerde ontmanteling’ ROC Leiden

ROC: bestuur voor rechter

Telegraaf 16.12.2015  De raad van toezicht van het ROC Leiden onderzoekt of oud-bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de grote problemen bij de mbo-instelling. Dat zei minister Jet Bussemaker (Onderwijs) woensdag in de Tweede Kamer.

Een advocaat is inmiddels aan de slag gegaan. Een onderzoek van de commissie-Meurs naar de gang van zaken bij het ROC wees eerder uit dat de voormalige bestuurders verwijtbaar en onverantwoord gehandeld hebben. Het ROC is langs de rand van de afgrond gegaan door de ‘megalomane’ bouwplannen van oud-bestuurders.

Het ministerie neemt op advies van de commissie-Meurs deze zaak zelf niet ter hand. ,,De meeste kans maakt het als de raad van toezicht het doet”, aldus Bussemaker. Ze vindt het goed als het tot een rechtszaak zou komen om zo ,,een goed voorbeeld te stellen voor de sector”.

Als het plan van voor een rechtszaak door de raad van toezicht spaak loopt, gaat haar ministerie kijken of het alsnog hiermee aan de slag kan. Een deel van de Kamer (PvdA, SP, CDA, PVV en D66) wilde dat de minister zich op dit vlak actiever zou gaan opstellen.

Bussemaker heeft eerder maximaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de school met 9000 leerlingen te redden. Daarvan moet binnenkort de tweede tranche van 5 miljoen worden overgemaakt. De VVD en PVV zijn hier tegen. ,,Het is niet gelukt een robuust herstelplan op te stellen”, stelde Anne-Wil Lucas (VVD).

De minister gaat door met de reddingsactie. Een meerderheid van onder meer PvdA, CDA, D66, SP steunt haar. Een faillissement heeft volgens Bussemaker veel nadelen voor leerlingen en docenten. Ook zijn de kosten daarvan hoog. Ze ,,hoopt” dat het ROC uiteindelijk minder steun nodig zal hebben.

De Onderwijsinspectie meldde onlangs weinig vertrouwen te hebben in het herstelplan, maar is ook geen voorstander van een faillissement. De inspectie had in eerdere jaren kritisch moeten zijn, aldus D66’er Paul van Meenen. Ook CDA’er Michel Rog krijgt het gevoel dat de inspectie zijn eigen straatje probeert schoon te vegen.

Gerelateerde artikelen;

16-12: Bobo’s ROC aangepakt

15-12: Leids ROC wil giga-schoolplein

10-12: Inval bij gemeente Leiden

Lees meer over; jet bussemaker

Kamer akkoord met vrijgeven extra geld voor ROC Leiden

AD 16.12.2015 ROC Leiden wordt niet alsnog failliet verklaard. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat – zij het schoorvoetend – akkoord dat er opnieuw een deel wordt overgemaakt van de 40 miljoen euro die is vrijgemaakt om de mbo-school te redden.

Zij zitten nu met een mojito in de hand in hun leunstoel naar dit debat te kijken, aldus SP’er Jasper van Dijk over verantwoordelijke oud-bestuurders ROC Leiden.

De VVD en PVV willen de stekker uit ROC Leiden trekken. Het CDA wilde in juni ook zo’n ‘gecontroleerd faillissement’, maar weigert de studenten midden in het schooljaar voor het blok te zetten. ,,Dan zijn zij de dupe”, vindt Kamerlid Michel Rog. Ook SP’er Jasper van Dijk vindt dat niet in het belang van de studenten.

Expansiedrift
ROC Leiden kwam in 2012 in financiële problemen door wanbeleid. Er werden nieuwe panden gebouwd waarvan de kosten opliepen van 46 miljoen euro naar 223 miljoen euro. Niemand bekommerde zich meer om het onderwijs en de studenten, zo concludeerde een commissie die onderzoek deed naar de expansiedrift.

Nog altijd laat de onderwijskwaliteit veel te wensen over, zo constateerde de onderwijsinspectie recent in een kritisch rapport over het herstelplan voor de school. Dat oordeel viel minister Jet Bussemaker van Onderwijs ‘eerlijk gezegd nogal tegen’, erkende ze in het debat. ,,Maar ik constateer ook dat er verschil zit tussen het oordeel van de inspectie en de ervaringen van bestuur, docenten en studenten.”

Mojito in de hand
De Kamer wil dat de bestuurders die het toen bij ROC Leiden voor het zeggen hadden, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun wanbeleid. ,,Zij zitten nu met een mojito in de hand in hun leunstoel naar dit debat te kijken”, stelde Van Dijk, die wil dat de verantwoordelijken nooit meer een bestuursfunctie krijgen. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing viel hem bij: ,,Zij denken: pak me dan, als je kan.”

De kans dat zij zich inderdaad moeten verantwoorden voor hun rol in het debacle, is groot. De huidige raad van toezicht onderneemt nu stappen om het oude bestuur aansprakelijk te stellen. Ook Bussemaker en onderwijsbond AOb kunnen dat doen. Volgens Bussemaker is de route via de raad van toezicht het meest kansrijk. ,,Het lijkt me niet verstandig als er drie procedures door elkaar gaan lopen.”

Algemene Onderwijsbond wil bestuurders ROC Leiden voor rechter

NU 16.12.2015 De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van het ROC Leiden worden aangepakt.

Zij zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij met hun ”financiële avonturen” hebben aangericht.

De bond hoopt dat onderwijsbestuurders dergelijke avonturen niet meer aangaan als ze weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, zegt de bond woensdag.

Het ROC Leiden, met negenduizend leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond door veel te wilde nieuwbouw. Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeerde de commissie-Meurs die de kwestie onderzocht.

De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De commissie oordeelde dat de ambities te groot waren en inzicht en regie onvoldoende.

Zie ook: Conclusies van commissie over ROC Leiden

Procedure

De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen.

Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest.

Voorzitter Pauline Meurs van de onderzoekscommissie zei eerder: ”Als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?” De conclusie van Meurs was dat de oud-bestuurders, onder wie oud-voorzitter Jacques van Gaal, mogelijk aansprakelijk zijn te stellen.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

‘Inspectie heeft geen vertrouwen in doorstart ROC Leiden’ 

Onderzoek naar verwijtbaarheid ROC Leiden  

Miljoenen voor redding ROC onder strenge voorwaarden 

Bussemaker stopt maximaal 40 miljoen euro in ROC Leiden 

VVD wil geen noodsteun meer voor ROC Leiden

AD 16.12.2015 De VVD wil dat er geen noodsteun meer gaat naar het ROC Leiden. De partij ziet geen toekomst meer voor de school. ,,Het is niet gelukt een robuust herstelplan op te stellen”, zei Anne-Wil Lucas woensdag in de Tweede Kamer.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft eerder 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de school te redden. Daarvan moet binnenkort de tweede tranche van 5 miljoen worden overgemaakt. ,,Het is een puinhoop rond het dossier ROC Leiden”, meent Lucas en daarom moet volgens haar de hulp aan de instelling worden gestopt.
De VVD wilde de school in eerste instantie al failliet laten gaan. Het ROC kwam in grote financiële problemen door bouwplannen van de bestuurders. Ook de PVV wil er geen geld meer in pompen. D66 en de SP willen de reddingsactie niet stoppen. ,,Dan pak je de studenten en docenten”, aldus Jasper van Dijk (SP).

Kapot
In een anonieme brief die deze krant ontving, luiden medewerkers de noodklok. Zij constateren een forse terugloop van het aantal studenten en zien dat jonge docenten op zoek zijn naar een nieuwe baan. ,,Wij zien dat de school waar wij al die jaren voor gewerkt en gevochten hebben, nu in enkele maanden kapot gaat,” schrijven ze.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat het ROC moet onderzoeken wie aansprakelijk is voor het financiële debacle. ,,Bestuurders in het onderwijs kunnen niet zo maar met gemeenschapsgeld doen wat ze willen,” betoogt bestuurder Ben Hoogenboom. ,,Dat gaat ten koste van studenten en leraren. Er moet een signaal worden afgegeven.”

Lees ook;

Bobo’s ROC aangepakt

Telegraaf 16.12.2015 De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de oud-bestuurders van het ROC Leiden worden aangepakt. Zij zouden aansprakelijk gesteld moeten worden voor de schade die zij met hun “financiële avonturen” hebben aangericht. De bond hoopt dat onderwijsbestuurders dergelijke avonturen niet meer aangaan als ze weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, zegt de bond woensdag.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond door veel te wilde nieuwbouw. Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeerde de commissie-Meurs die de kwestie onderzocht. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De commissie oordeelde dat de ambities te groot waren en inzicht en regie onvoldoende.

De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen. Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest. Voorzitter Pauline Meurs van de onderzoekscommissie zei eerder: “Als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?” De conclusie van Meurs was dat de oud-bestuurders, onder wie oud-voorzitter Jacques van Gaal, mogelijk aansprakelijk zijn te stellen.

Lees meer over; roc leiden aob commissie-meurs

Tweede Kamer legt ROC Leiden op de grill

AD 16.12.2015 Kan er uit de puinhopen van ROC Leiden nog goed onderwijs komen? Minister Bussemaker moet daar ja op zeggen, anders gaat woensdag de stekker eruit.

Bestuurders in het onderwijs kunnen niet zo maar met gemeenschapsgeld doen wat ze willen, aldus Ben Hoogenboom.

Jet Bussemaker © anp.

Voor de VVD is het al duidelijk: ROC Leiden moet zo snel mogelijk dicht. PVV en CDA denken er net zo over. De 8000 studenten moeten naar een ander mbo. ,,Wij willen niet de boeman zijn, maar wie komt er op voor de leerlingen?” vraagt VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas zich af. ,,Wij vinden dat we pas echt opkomen voor de studenten als we zeggen: dit kan niet meer.”

Lucas benadrukt dat de Onderwijsinspectie het herstelplan van de onderwijsinstelling heeft afgekeurd. De Tweede Kamer is verdeeld in twee kampen. VVD, PVV en CDA sturen al sinds het voorjaar aan op een faillissement. PvdA, SP en D66 willen de mbo-school nog een kans geven, maar dan moet ROC Leiden op 1 augustus 2017 samengaan met de andere mbo-scholen in de regio.

De SP wil van minister Jet Bussemaker van Onderwijs weten of haar oplossing perspectief biedt. ,,Zo niet, dan houdt het op.” ROC Leiden is al jaren onderwerp van hevig debat. Aanleiding is de veel te duur uitgevallen nieuwbouw die de mbo-school op de rand van de afgrond bracht. Volgens een onderzoeksrapport in opdracht van het ministerie valt dit de bestuurders en in inspectie te verwijten: de school handelde onverantwoord, het ministerie greep te laat in.

Kapot
In een anonieme brief die deze krant ontving, luiden medewerkers de noodklok. Zij constateren een forse terugloop van het aantal studenten en zien dat jonge docenten op zoek zijn naar een nieuwe baan. ,,Wij zien dat de school waar wij al die jaren voor gewerkt en gevochten hebben, nu in enkele maanden kapot gaat,” schrijven ze.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat het ROC moet onderzoeken wie aansprakelijk is voor het financiële debacle. ,,Bestuurders in het onderwijs kunnen niet zo maar met gemeenschapsgeld doen wat ze willen,” betoogt bestuurder Ben Hoogenboom. ,,Dat gaat ten koste van studenten en leraren. Er moet een signaal worden afgegeven.”

Vervolgd
Dat signaal lijkt een Kamermeerderheid in ieder geval op te pikken: de bestuurders moeten persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en vervolgd kunnen worden. De AOb onderzoekt of het mogelijk is om bij het gerechtshof in Amsterdam een procedure te beginnen die ertoe leidt dat de voormalige bestuurders voor de civiele rechter komen. Voordat er een zaak bij de rechter kan komen, moet eerst een andere rechter vaststellen dat er wanbeleid is geweest.

Lees ook;

Leids ROC wil giga-schoolplein

Telegraaf 15.12.2015 Nadat tientallen miljoenen euro’s belastinggeld nodig waren om ROC Leiden overeind te houden, wil het mbo nu een tienduizend vierkante meter groot schoolplein aanleggen naast het megalomane onderwijspaleis bij station Lammenschans.

Kamerleden zijn hier hier verbijsterd over. Donderdag moet PvdA-minister Bussemaker (Onderwijs) zich in het parlement verdedigen na de kritiek die de onderzoekscommissie van Pauline Meurs op haar departement, het ROC en de Onderwijsinspectie had. De minister greep veel te laat in: pas afgelopen juni zette ze de Tweede Kamer voor het blok. Zonder 40 miljoen euro noodsteun zouden alle leerlingen plotseling op straat komen te staan. Die steun kreeg ze maar net.

De noodsteun zou voor het onderwijs gebruikt zou worden, maar gaat voor een flink deel op aan huurlasten. En dan moet er nog een schoolplein komen van niet minder dan tienduizend vierkante meter.

Daarvoor moet de familie Heemskerk, die naast het ROC een garagebedrijf verhuurt, haar bezit verkopen. “Vijf miljoen euro is er door de eigenaar van het ROC geboden voor de grond en de garage”, vertelt Kristel Heemskerk. Dat is evenveel geld als Bussemaker nog voor de kerst als noodsteun wil overboeken naar het ROC.

Slecht bruikbaar

Haar onderwijspaleis is door constructiefouten alleen slecht bruikbaar voor onderwijs. Toch moet er een schoolplein van tienduizend vierkante meter komen; de gemeente wil de Heemskerks zelfs onteigenen. Alternatieven van de familie worden niet bekeken, “omdat e r allerlei dealtjes zijn tussen gemeente en school”, stelt Heemskerk op basis van accountantsrapporten van PWC.

De gemeente is zo star, dat de Heemskerks zich nu in arren moede tot de Tweede Kamer richten. De VVD, PVV en de SP willen Bussemaker erover bevragen. Het is een nieuwe angel in het debat, dat voor Bussemaker toch al lastig wordt omdat de voormalig bestuurders van het ROC partijgenoten van haar zijn.

Bovendien houdt de minister een rapport achter van de Onderwijsinspectie, nadat ze wel opbiechtte dat die instantie nauwelijks vertrouwen heeft in de oplossing die Bussemaker en het ROC bedachten. De VVD is daar boos over. “Zo kan ik mijn werk niet doen”, zegt Kamerlid Lucas.

Vingerwijzen

Extra ellendig is het voor Bussemaker dat alle hoofdrolspelers PvdA’ers zijn. Zelfs de kritische onderzoeker Meurs is oud-senator voor die partij, net als de wethouders die belangrijke besluiten namen en de oud-bestuurders van de mbo.

Het vingerwijzen beperkt zich echter niet tot de linkse regeringspartij. Ook D66-leider Pechtold wordt genoemd. Hij was onderwijswethouder in Leiden toen de besprekingen over de nieuwbouw begonnen. “Ik weet daar niks meer van, dat deed mijn PvdA-collega van Ruimtelijke Ordening”, zegt Pechtold daar nu over. Het Leids college wil vragen van deze krant niet beantwoorden.

ROC Leiden niet eens met kritiek van Onderwijsinspectie

RTVWEST 08.12.2015 ROC Leiden is het niet eens met de kritiek van de Onderwijsinspectie. De inspectie vindt dat ROC Leiden verkeerde prioriteiten stelt en dat de plannen voor verbetering van het onderwijs onvoldoende zijn uitgewerkt. Daarnaast zet collegevoorzitter Ricardo Winter vraagtekens bij de objectiviteit van de inspectie.

De onderwijsinspectie wil dat de veranderingen die nodig zijn om het onderwijs te verbeteren van bovenaf worden opgelegd. ROC Leiden wil juist de meningen van het personeel meenemen: ‘Vanaf de conciërge tot aan de leidinggevende neem je mee in het verbeteren van je organisatie. Dat is een methodiek die zichzelf bewezen heeft en ook op langere termijn beter gedragen wordt dan een top-down besturing’, aldus Winter. ‘Wij hebben voor het eerste gekozen, maar dit staat haaks op wat de inspectie wil.’
Winter vindt de kritiek van de inspectie overigens vreemd omdat ROC Leiden in 2013 nog door de inspectie op de vingers werd getikt dat de directie te veel het beleid oplegde en de medewerkers niet meekreeg.

Steken laten vallen
De collegevoorzitter vindt dat de onderwijsinspectie zeker kritiek mag hebben op ROC Leiden, maar zet wel zijn vraagtekens bij de objectiviteit van de inspectie. In het rapport dat vorige week verscheenover de financiële problemen bij de onderwijsinstelling kreeg de onderwijsinspectie er ook flink van langs omdat ze steken hebben laten vallen in het toezicht.
Winter zegt daarover: ‘Als het gaat om de kritiek die je hebt opgedaan bij het inspecteren van een instelling als ROC Leiden, ben je dan na het verschijnen van het rapport nog wel objectief in staat om dezelfde instelling, waar je kritiek op hebt gekregen, te beoordelen?’

Jaar sneller
De inspectie heeft ook aangegeven dat het verbeterplan sneller doorgevoerd moet worden. Er stond drie jaar voor en dat moet twee jaar worden. Dit advies heeft Onderwijsminister Bussemakerovergenomen. Voor ROC Leiden zal dit geen probleem opleveren, zij wilden zelf al het programma versneld doorvoeren.

Het verbeterplan houdt in dat alle opleidingen van het ROC Leiden worden doorgelicht. Daarna wordt bepaald welke opleidingen blijven, gestopt worden of worden afgestoten naar andere MBO’s als het ID-college, ROC Mondriaan of het NOVA college.

Meer over dit onderwerp:

ROC Leiden Inspectie Onderwijs Leiden

Geen vertrouwen Onderwijsinspectie in reddingsplan ROC Leiden

RTVWEST 08.12.2015 De Onderwijsinspectie heeft er geen vertrouwen in dat het reddingsplan van ROC Leiden soelaas biedt. De mbo-instelling kan volgens de inspectie haar onderwijsactiviteiten beter afbouwen en gecontroleerd overdragen aan andere instellingen in de regio, blijkt dinsdag uit een brief van minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

De minister geeft de herstelplannen van het ROC vooralsnog het voordeel van de twijfel, maar neemt het advies van de inspectie wel ter harte. Een speciaal op te richten taskforce moet er voor zorgen dat studenten geen last krijgen van een afbouw van de onderwijsactiviteiten van de in de problemen geraakte instelling.

LEES OOK: Minister Bussemaker over rapport ROC Leiden: ‘Goed onderwijs is men geheel uit oog het verloren’
Het bestuur van het ROC handelde bij de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen ‘onverantwoord en verwijtbaar’, concludeerde de commissie die de oorzaken van het Leidse vastgoeddebacle onderzocht vorige week. Bussemaker vindt het ‘onacceptabel’ dat de voormalige bestuurders ‘onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s’ namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen.

Meer over dit onderwerp: ROC Leiden ReddingsplanOnderwijsinspectie

Doorstart ROC Leiden gaat mislukken, vreest inspectie

VK 08.12.2015 De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in het reddingsplan van ROC Leiden. Volgens de inspectie moet de mbo-instelling haar onderwijsactiviteiten afbouwen en ‘gecontroleerd overdragen’ aan andere mbo-instellingen in de regio.

Minister houdt vast aan herstel en kondigt ‘task force’ aan

Minister Bussemaker (Onderwijs) neemt het oordeel en het advies van de inspectie ‘ter harte’, schrijft ze maandag aan de Tweede Kamer. Een op te richten ‘task force’ moet voorkomen dat studenten ‘de dupe worden van deze versnelde afbouw van opleidingen’.

Toch geeft de minister de ‘herstelplannen’ van ROC Leiden het voordeel van de twijfel. Wel eist ze meer tempo: niet over drie jaar, zoals in juni is afgesproken, maar al over twee jaar moet de onderwijskwaliteit op alle fronten op orde zijn gebracht.

Herstelprogramma

Interview Ricardo Winter, collegevoorzitter ROC Leiden

De Onderwijsinspectie maakt gehakt van het verbeterplan van ROC Leiden. Onterecht, meent collegevoorzitter Ricardo Winter. ‘Ik ben ernstig teleurgesteld en ongelooflijk verbaasd.’ Lees hier het interview (+).

Half november diende ROC Leiden een herstelprogramma voor 2015-2018 in, maar dat biedt volgens de inspectie ‘onvoldoende basis’ om tijdig de onderwijskwaliteit te verhogen. De instelling zou de verkeerde prioriteiten stellen. Veel plannen zouden onvoldoende zijn uitgewerkt, zoals dat om de kwaliteit van de examens op peil te brengen.

Ricardo Winter, sinds een half jaar bestuursvoorzitter van ROC Leiden, zegt ‘ernstig teleurgesteld’ te zijn over de brief van de minister, en dan vooral over het oordeel van de inspectie. ‘Ik snap hun rol heel goed, ze moeten streng zijn. Maar tegelijkertijd vraag ik me af of deze inspectie wel in staat is om een goed oordeel over ROC Leiden te vellen.’

Hij verwijst naar de kritiek op de Onderwijsinspectie van de commissie-Meurs. Die presenteerde vorige week een onderzoek over de hoe ROC Leiden door de bouw van twee grote en te dure onderwijsgebouwen in problemen raakte. Dat was in de eerste plaats te wijten aan ROC Leiden zelf, vinden de onderzoekers, maar ook aan gebrekkig optreden van de inspectie.

40 miljoen euro

Ricardo Winter, bestuursvoorzitter ROC Leiden. © Cigdem Yuksel

Dit jaar zijn al 38 opleidingen van ROC Leiden gestopt omdat de kwaliteit van het onderwijs en de examinering onder de maat was. ROC Leiden is met het ID College uit Gouda bezig alle opleidingen door te lichten. Een aantal zal worden opgeheven, andere worden samengevoegd of overgedragen. Over de afstemming van het onderwijsaanbod in de regio wordt verder overlegd met ROC Mondriaan (Den Haag) en het Nova College (Haarlem).

Anders dan de inspectie heeft Bussemaker ‘voldoende vertrouwen’ in de samenwerking tussen ROC Leiden en ID College. Wel eist ze dat de overgangsperiode sneller en scherper wordt uitgewerkt. Studenten en docenten hebben volgens de minister ‘een heftige periode doorgemaakt en ook zij werken hard aan de toekomst van hun opleidingen’.

Bussemaker stelde in juni 40 miljoen euro ter beschikking voor de redding van ROC Leiden, anders was de instelling failliet gegaan. Daarvan is al 18 miljoen euro uitgekeerd. Voor de Kerst volgt een uitbetaling van 5 miljoen euro. De overige 17 miljoen zijn gereserveerd voor 2016 en 2017. Het bedrag is afkomstig uit het budget voor alle mbo’s.

‘Inspectie heeft geen vertrouwen in doorstart ROC Leiden’

NU 08.12.2015 De Onderwijsinspectie denkt niet dat het ROC Leiden een doorstart kan maken. Volgens de inspectie heeft een reddingsplan geen zin.

De mbo-instelling kan volgens de inspectie haar onderwijsactiviteiten beter afbouwen en gecontroleerd overdragen aan andere instellingen in de regio, meldt de Volkskrant dinsdag.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt het advies van de inspectie ter harte, maar geeft het ROC nog een kans.

Een speciaal op te richten taskforce moet ervoor zorgen dat studenten geen last krijgen van een afbouw van de onderwijsactiviteiten van de in de problemen geraakte instelling.

Wel moet het ROC het tempo van de reddingsoperatie opvoeren: de onderwijsinstelling krijgt twee jaar de tijd om de kwaliteit van het onderwijs te herstellen.

Wat de VVD betreft moet minister Bussemaker nu doorpakken, in plaats van “doorgaan met pappen en nathouden”, zegt Kamerlid Anne-Wil Lucas-Smeerdijk. “Dit rapport bevestigt wat wij dachten. Dit gebeurt er als je de belangen van de bobo’s en de instellingen boven die van de leerlingen stelt.”

Volgens de VVD moet Bussemaker zich alsnog gaan voorbereiden op een faillissement. De partij wijst erop dat er alleen geld naar de onderwijsinstelling mag gaan als het onder andere een positief oordeel zou krijgen van de inspectie. Die ligt er niet, dus zou er geen cent meer naar het ROC moeten gaan.

Aansprakelijkheid

In een vorige week gepresenteerd rapport staat dat er voldoende aanleiding is voor een onderzoek naar de aansprakelijkheid voor de bijna-ondergang van het ROC. Dit advies heeft Bussemaker overgenomen. Bovendien wil ze de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met negenduizend leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw. De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen;

Conclusies van commissie over ROC Leiden 

Onderzoek naar verwijtbaarheid ROC Leiden  

ROC Leiden voorlopig gered  

ROC Leiden vraagt advocatenkantoor vorig bestuur door te lichten

RTVWEST 03.12.2015  Kan het vroegere schoolbestuur van het ROC Leiden aansprakelijk worden gesteld voor de financiële malaise waarin de school verkeert? Dat gaat het Leidse advocatenkantoor TeekensKarstens (TK) onderzoeken, in opdracht van de raad van toezicht van het ROC Leiden. Minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs heeft daarom gevraagd.

Een onderzoekscommissie concludeerde dinsdag dat de twee bestuurders uit de periode 2001-2011 ‘onverantwoord en verwijtbaar’ hebben gehandeld. Als gevolg daarvan raakte de mbo-instelling in grote financiële problemen. Belangrijkste boosdoeners waren de ‘megalomane’ nieuwe panden, die toenmalige bestuurders lieten bouwen, bij de stations Leiden Centraal en Lammenschans.

‘Door te hoog opgelopen kosten voor de bouw van twee panden dreigde een faillissement’, schrijft het huidige college van bestuur van ROC Leiden eerder deze maand in een toelichting op de jaarrekening 2014. Daarin is een forse waardevermindering van de gebouwen opgenomen. ‘Het jaar eindigt daardoor met een negatief resultaat van € 48,9 miljoen.’ ROC Leiden moest afgelopen zomer worden gered met een financiële injectie van 40 miljoen euro, opgebracht door alle andere mbo-scholen.

Weinig zin in
Veel zin lijken de toezichthouders niet te hebben in een procedure tegen de oud-bestuurders. In het Leidsch Dagblad zegt voorzitter van de raad van toezicht René van Leeuwen: ‘We moeten er wel iets aan hebben. Als de kosten hoger worden dan wat het opbrengt, dan heeft het geen nut.’ Voorlopig zal het advocatenkantoor de handen vol hebben aan het onderzoek of, waarvoor en voor welke bedragen ROC Leiden de oude leiding aansprakelijk gaat stellen.

Tot dan blijft het stil bij de raad van toezicht, blijkens een summiere verklaring. ‘De komende periode zullen wij ons richten op dit nadere onderzoek en de uitkomsten met het ministerie van OCW delen. Tot die tijd zal de raad van toezicht niet inhoudelijk op de zaak ingaan.’

Schade
De onderzoekscommissie heeft geen berekening gemaakt van de ‘schade’ die het ROC heeft geleden door het verwijtbaar handelen van de toenmalige bestuurders Jacques van Gaal en Marieke Jas. De meest relevante bedragen zijn: de plannen begonnen met één nieuwbouwpand voor 46 miljoen euro, eindigden met twee panden – die overigens 60 procent te groot zijn voor alleen het ROC – voor in totaal bijna 223 miljoen euro.

Daarvoor was een constructie bedacht met onder meer de investeringspoot van de textielfamilie Zeeman, Green Real Estate. Grof gezegd zou het ROC de panden aan Green verkopen, terughuren en na 20 jaar voor ongeveer hetzelfde geld terugkopen. Die constructie werd de molensteen om de nek van ROC Leiden.

‘Als hier geen zaak van wordt gemaakt…’
Minister Bussemaker wil met een aansprakelijkstelling ook een waarschuwing afgeven aan andere bestuurders. Dat vindt Van Leeuwen geen taak voor ROC Leiden, zegt hij in het Leidsch Dagblad. ‘Onze taak is leerlingen opleiden, niet rechtszaken voeren.’ Dat lijkt een verwijzing naar één van de andere aanbevelingen van de onderzoekscommissie, over rolvastheid van toezichthouders: ‘Onderwijs geven. En niet: garages en supermarkten bouwen.’

Maar de voorzitter van de onderzoekscommissie, Pauline Meurs, vindt dat het wel degelijk tot een rechtszaak zou moeten komen. In de Volkskrant zegt Meurs: ‘Met de feiten die nu op tafel liggen, denk ik wel: als hier geen zaak van wordt gemaakt, wanneer gebeurt dat dan wel?’

Meer over dit onderwerp:

ROC Leiden onderwijs vastgoedonderzoek Bussemaker

 

Minister greep te laat in bij kapseizend ROC Leiden

VK 02.12.2015 Het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie hebben drie jaar verloren laten gaan bij de redding van ROC Leiden. De mbo-instelling vroeg in het voorjaar van 2012 om hulp, maar pas begin 2015 greep minister Jet Bussemaker van Onderwijs in.

Interview Pauline Meurs

De conclusies over het wanbeheer bij ROC Leiden zijn snoeihard. Lees hier het interview met Pauline Meurs, voorzitter van de onderzoekscommissie.

Dit oordeelde dinsdag een commissie onder leiding van de Rotterdamse hoogleraar Pauline Meurs. Ze heeft onderzoek gedaan naar de financiële problemen bij ROC Leiden. Die instelling verhuisde de afgelopen jaren van circa twintig kleine locaties naar twee nieuwe gebouwen, naast de Leidse stations Lammenschans en Centraal.

Door de ambitieuze nieuwbouw stegen de huisvestingskosten zo hard dat een faillissement aanstaande leek. In juni van dit jaar besloot Bussemaker financieel bij te springen. De 40 miljoen euro voor de redding van ROC Leiden komt ten laste van de mbo-sector.

Het had strakker, scherper en sneller gemoeten, aldus Minister van Onderwijs Jet Bussemaker.

Al in 2012 vroeg toenmalig collegevoorzitter Jeroen Knigge, die was aangesteld om puin te ruimen, het ministerie om hulp, maar het departement verwees naar de Onderwijsinspectie. De inspectie plaatste ROC Leiden onder verscherpt financieel toezicht, maar daar bleef het bij. De inspectie verwarde vervolgens de rol van toezichthouder en helper. Die periode heeft ‘onnodig lang geduurd’, aldus Meurs.

‘Het had strakker, scherper en sneller gemoeten’, erkent Bussemaker. ‘De maatregelen die we hebben ingevoerd om dit soort problemen aan te pakken, waren toen nog niet uitgekristalliseerd.’ Bussemaker nam het rapport Ontspoorde ambitie in ontvangst. Ze memoreerde dat ze ‘op de kop af drie jaar geleden’ een vergelijkbaar onderzoek had gekregen, over de ondergang van het roc Amarantis. ‘Opnieuw een rapport over falend bestuur en toezicht op een groot roc.’

‘De financiële maalstroom achtervolgt ROC Leiden tot op de dag van vandaag’, aldus de minister. ‘Imago, concurrentie voerden de boventoon, niet het onderwijs. Dat is schokkend en onaanvaardbaar. Eerder heb ik het toenmalige bestuur van ROC Leiden amateuristisch en naïef genoemd. Uit het oordeel van de commissie blijkt dat die conclusie te mild was.’

Volgens Meurs hebben de bestuurders van ROC Leiden tussen 2001 en 2011 ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld. De bestuurders lieten zich te veel leiden door ‘een beperkt gezelschap van enkele externe adviseurs’. Er werd niet of nauwelijks tegenspraak georganiseerd. Dat leidde tot ‘onverantwoorde risico’s’.

Verjaring

Imago, concurrentie voerden de boventoon, niet het onderwijs. Dat is schokkend en onaanvaardbaar, aldus Minister van Onderwijs Jet Bussemaker.

Meurs ziet aanleiding voor nader onderzoek naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen’ van het toenmalige college van bestuur. Minister Bussemaker kan dat niet zelf in gang zetten, maar roept de raad van toezicht van ROC Leiden ertoe op. ROC Leiden wilde gisteren nog niet reageren. De kwestie verjaart vermoedelijk in 2017.

Toenmalig topman Jacques van Gaal reageert laconiek. ‘Ik ga dat rapport eerst eens rustig lezen. Voorlopig vind ik er niks van. Ik wacht de ontwikkelingen met vertrouwen af’, zegt hij desgevraagd. Zijn voormalige collega-bestuurder Marieke Jas zegt ‘dat de conclusies van de commissie mij raken. Ik heb behoefte het rapport goed te bestuderen, zeker ook omdat ik een andere rol had dan de toenmalige voorzitter.’

Volg en lees meer over:

Minister Bussemaker over rapport ROC Leiden: ‘Goed onderwijs is men geheel uit oog het verloren’

RTVWEST 02.12.2015  Dat bestuurders van ROC Leiden bij de nieuwbouw van twee megalomane schoolgebouwen te veel hun oren hebben laten hangen naar externe adviseurs is ‘pijnlijk’. Dat zegt minister Bussemaker (PvdA) tegen Omroep West.

Op de rol van de adviseurs had eerder zicht moeten zijn, ook door de raad van toezicht, vindt Bussemaker. Dinsdag oordeelde een onderzoekscommissie onder leiding van Pauline Meurs dat voormalige bestuurders van ROC Leiden ‘onverantwoord en verwijtbaar’ hebben gehandeld bij de nieuwbouw van twee panden bij de stations Leiden Centraal en Lammenschans. De dure gebouwen leidden bijna tot de ondergang van de mbo-school.

Volgens de onderzoekers liep de raad van toezicht bij de totstandkoming van de schoolpanden achter de feiten aan. Bussemaker wil dat de huidige toezichthouders van het Leidse regionale opleidingscentrum (roc) onderzoek doen naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen door voormalige bestuurders’. De raad van toezicht heeft daar nog geen besluit over genomen.

‘Adviseurs niet kritisch en onafhankelijk genoeg’
Het college van bestuur in de periode 2001 – 2011, onder leiding van Jacques van Gaal, liet zich bijstaan door verschillende externe adviesbureaus. Omroep West berichtte maandag over de dubbelrol van adviseurs. De commissie-Meurs oordeelt hard over de externe adviesbureaus, die zich vooral lieten leiden door de ‘doelstellingen van de bestuurder’. De adviseurs beschikten over een ‘onvoldoende kritische en onafhankelijke opstelling’.

LEES OOK: ROC Leiden en ID College worden één mbo-instelling met 17.000 leerlingen

Dat valt mede te verklaren door de provisie die zij kregen bij de financiering van de nieuwbouw. Afhankelijk van de gekozen variant kregen de bureaus Ilfa en Fakton een provisie van 0,7 of 0,4 procent over de waarde van de overeenkomst, zo staat in het rapport ‘Ontspoorde Ambitie’ van de commissie-Meurs.

Miljoenen gedeclareerd
De variant met het hoogste percentage – en dus het grootste belang voor de adviseurs – had indertijd ‘de voorkeur’, zo stellen de onderzoekers vast. De provisie die de adviseurs kregen bij de bouw van de twee panden heeft hun ‘kritisch vermogen in de advisering’ van het college van bestuur ‘waarschijnlijk niet versterkt’, schrijven de onderzoekers.

Omroep West berichtte maandag dat alleen al het bureau Ilfa in een periode 9 jaar voor ruim een miljoen euro declareerde bij ROC Leiden. Ilfa werkte bovendien gelijktijdig voor de belegger Green Real Estate, dat de schoolgebouwen bij Leiden Centraal en Lammenschans kocht.

‘Dit mag nooit meer gebeuren’
Voor het binnenhalen van Green als koper van het schoolgebouw naast station Lammenschans declareerde het bureau in 2007 bijna een ton bij ROC Leiden, en een klein jaar later nog eens ruim 142.000 euro, ‘volgens afspraak uit 2007’. Eind 2009 kreeg Ilfa nog een succesfee van 150.000 euro – voor de deal rond het pand bij Leiden Centraal.

LEES OOK: Politici boos na vernietigend rapport over bestuur ROC Leiden: ‘een heel dure, wijze en laatste les’

Minister Bussemaker: ‘Goede huisvesting is belangrijk voor studenten. Maar het moet allereerst gaan om goed onderwijs en dat is men hier geheel uit het oog verloren. Dit mag nooit meer gebeuren.’

Meer over dit onderwerp:

ROC Leiden Mbo Problemen GebouwenOnderzoek Commissie-MeursMinister Bussemaker Externe adviseurs

Politici boos na vernietigend rapport over bestuur ROC Leiden: ‘een heel dure, wijze en laatste les’

RTVWEST 01.12.2015 Het ROC Leiden is ‘een heel dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen’. Dat vindt Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD). Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk is kritisch: ‘Vastgoed moet uit de handen van onderwijsbestuurders’.

Het bestuur van ROC Leiden heeft bij de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld. Dat zijn de conclusies van de commissie die de oorzaken van het Leidse vastgoeddebacle heeft onderzocht.
‘Het ROC Leiden is een heel dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen. Financieel verwijtbaar wanbeleid van bestuurders beloon je niet met een doorstart, maar straf je keihard af’, aldus VVD’er Lucas.

‘Ongelukkig huwelijk’
‘Vastgoed moet uit de handen van onderwijsbestuurders’, zei Jasper van Dijk van de SP in een reactie op het rapport-Meurs. ‘Vastgoed en onderwijsbestuurders vormen een ongelukkig huwelijk.’
Verantwoordelijk minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemt het ‘onacceptabel’ dat voormalige bestuurders ‘onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s’ namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met ‘verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding’.

Meer over dit onderwerp: ROC Leiden Politiek VVD SP RapportMeurs Bestuurders

Presentatie onderzoeksrapport ROC Leiden rechtstreeks te volgen bij Omroep West

RTVWEST 01.12.2015 De onderwijswereld wacht in spanning af: dinsdagmiddag verschijnt het rapport over het vastgoedfiasco van het ROC Leiden. Een commissie onder leiding van Pauline Meurs heeft in opdracht van minister Bussemaker van Onderwijs de oorzaken van het debacle met de nieuwe schoolgebouwen van het ROC onderzocht.

Een van de vragen die de commissie wil beantwoorden is of oud-bestuurders van het ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de problemen bij de mbo-school.

De persconferentie van de commissie-Meurs is vanaf 16.00 uur rechtstreeks te volgen via deze website.

Meer over dit onderwerp: ROC Leiden ROC Leiden OnderzoekRapport MBO Scholen Onderwijs

Bussemaker: ‘Stel oud-bestuurders ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk’

VK 01.12.2015 De bestuurders van ROC Leiden hebben tussen 2001 en 2011 ‘onverantwoord en verwijtbaar’ gehandeld. Dat harde oordeel velt een commissie die twee grote nieuwbouwprojecten onderzocht. Minister Bussemaker (Onderwijs) wil dat ROC Leiden onderzoekt of de toenmalige bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het debacle.

Bussemaker © ANP

Bussemaker neemt daarmee het advies over van een commissie onder leiding van de Rotterdamse hoogleraar Pauline Meurs. In het rapport Ontspoorde ambitie, dat dinsdag gepresenteerd werd, schrijft Meurs dat de toenmalige bestuurders ‘verliefd waren’ op de vastgoedplannen. Daardoor verdwenen ‘overwegingen van onderwijskwaliteit in de besluitvorming over de nieuwbouw naar de achtergrond’.

‘Dit vind ik onacceptabel’, aldus Bussemaker over de risico’s en verplichtingen rond de nieuwbouw.

40 miljoen euro

ROC Leiden

De Tweede Kamer heeft in juni een motie van de VVD verworpen om de geldkraan voor de noodlijdende onderwijsinstelling dicht te draaien.

Minister Bussemaker (Onderwijs) gaat de school nu ‘gecontroleerd ontmantelen’.

Profiel van oud-bestuurder Jacques van Gaal: doorgewinterde rasbestuurder, kaliber straatvechter (+)

ROC Leiden © anp

ROC Leiden verhuisde de afgelopen jaren van circa twintig kleine onderwijslocaties naar twee nieuwe gebouwen naast de stations Leiden Lammenschans en Leiden Centraal. Door de nieuwbouw stegen de huisvestingslasten dermate dat een faillissement dreigde. In juni besloot Bussemaker de portemonnee te trekken. De 40 miljoen euro voor de redding van ROC Leiden komt ten laste van de mbo-sector.

Het college van bestuur van ROC Leiden had tussen 2001 en 2011 meer aandacht voor de nieuwbouw dan voor het onderwijs, oordeelt de commissie-Meurs. Bestuurders lieten zich te veel leiden door ‘een beperkt gezelschap van enkele externe adviseurs’. Er werd niet of nauwelijks tegenspraak georganiseerd. Dat leidde tot ‘onverantwoorde risico’s’.

‘Verwijtbaar handelen’

Als ware men verliefd geworden op het concept, verdwijnen overwegingen van onderwijskwaliteit in de besluitvorming over de nieuwbouw naar de achtergrond

Onderzoekscommissie naar ROC Leiden

De bevindingen kunnen gevolgen hebben voor twee oud-bestuurders van ROC Leiden, collegevoorzitter Jacques van Gaal (inmiddels gepensioneerd) en collegelid Marieke Jas (nu manager bij de Rotterdamse scholenstichting LMC Voortgezet Onderwijs). Volgens de commissie is er voldoende aanleiding voor een nader onderzoek naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen’. Zo’n onderzoek moet ROC Leiden zelf instellen. Daar is wel enige haast bij, want de kwestie verjaart vermoedelijk in 2017. Of de instelling dat ook daadwerkelijk gaat doen, wil de huidige collegevoorzitter Ricardo Winter nog niet zeggen.

Ook de voormalige raad van toezicht van ROC Leiden krijgt er van de commissie-Meurs van langs. Tot 2006 is de raad ‘feitelijk noch formeel aanwezig geweest als interne toezichthouder’. Daarna stelden de toezichthouders wel kritische vragen, ‘maar deze komen veelal net iets te laat’. De commissie ziet echter geen aanleiding voor een onderzoek naar verwijtbaar handelen van de leden van de raad van toezicht.

De commissie is ook kritisch over de rol van de Onderwijsinspectie, het ministerie van Onderwijs, de gemeente Leiden en accountant KPMG.   

Aanvankelijk was het de bedoeling dat ROC Leiden één nieuwe locatie zou krijgen, bij station Leiden Lammenschans. De onderwijsinstelling zou dat gebouw zelf in bezit krijgen. De kosten waren geraamd op 46 miljoen euro, de omvang 32.000 vierkante meter. Uiteindelijk werden twee gebouwen gerealiseerd van in totaal 100.000 vierkante meter. De totale kosten kwamen uit op 222,8 miljoen euro. ROC Leiden werd geen eigenaar, maar huurder van de gebouwen en werd verplicht om ‘Lammenschans’ op termijn te kopen.

Volg en lees meer over: NEDERLAND ONDERWIJS POLITIEK KABINET-RUTTE II

KABINET-RUTTE II;

Bussemaker: ‘Stel oud-bestuurders ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk’

Minister greep te laat in bij kapseizend ROC Leiden

Onderzoek naar schuldkwestie ROC-drama

AD 01.12.2015 Minister van onderwijs Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden persoonlijk te verwijten valt aan de toenmalige bestuurders. Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

Exterieur van onderwijsinstelling ROC Leiden. © anp.

Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten

Commissie

In het rapport, dat is opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek. De bewindsvrouw wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw.

Gebrek
Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw. ‘Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie’, aldus de commissie.

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen euro’s staatssteun. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie ‘zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.’

Onacceptabel
Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeert de commissie. Belangrijkste les: ,,Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten.”

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag onacceptabel dat voormalige bestuurders onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met ,,verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

Geen reactie
ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden ,,dat het hen niet past te spreken over het verleden”, laat de instelling in een verklaring weten. ,,Het voormalige college van bestuur en raad van toezicht hebben hierin naar eigen inzicht gehandeld en keuzes gemaakt. De keuzes van toen moeten in ieder geval in die tijdsgeest worden geplaatst.”

Er wordt gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

,,Het ROC Leiden is een hele dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen. Financieel verwijtbaar wanbeleid van bestuurders beloon je niet met een doorstart, maar straf je keihard af”, aldus VVD’er Lucas in de Tweede Kamer. ,,Vastgoed moet uit de handen van onderwijsbestuurders”, zei Jasper van Dijk van de SP in een reactie op het rapport-Meurs. ,,Vastgoed en onderwijsbestuurders vormen een ongelukkig huwelijk.”

Conclusies van commissie over ROC Leiden

– De gebouwen van het ROC Leiden waren rond 2000 sterk verouderd. Daarom besloot de instelling tot nieuwbouw. Die keuze was ,,passend”, aldus de commissie, maar het project werd steeds groter en complexer. Eerst werd alleen bij station Leiden Lammenschans gebouwd, daarna ook bij station Leiden Centraal. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De oppervlakte groeide van 32.000 vierkante meter naar 100.000 vierkante meter.

– Het college van bestuur heeft bij de bouw ,,onverantwoorde risico’s” genomen, belangrijke signalen genegeerd en besluiten niet goed voorbereid en gecontroleerd. Goed onderwijs was ondergeschikt aan nieuwbouw. Daarom betwijfelt de commissie of het bestuur wel ,,behoorlijk” heeft bestuurd. Er is genoeg aanleiding voor een onderzoek naar verwijtbaar handelen.

– In 2011 kreeg het ROC Leiden een nieuwe bestuursvoorzitter. Die heeft geprobeerd de instelling te redden, maar de problemen waren te groot geworden.

– De raad van toezicht hield geen toezicht. Dat gebeurde sinds 2006 wel, maar toen was het eigenlijk al te laat.

– Ook de gemeente Leiden kreeg kritiek. Die heeft de verouderde gebouwen van het ROC gekocht. Daarbij kreeg de instelling te maken met allerlei eisen en risico’s. De gemeente ,,had zich wellicht iets terughoudender kunnen opstellen”.

– De Onderwijsinspectie hield niet genoeg financieel toezicht op het ROC. De commissie noemt het ,,onbegrijpelijk” dat de inspectie pas tien jaar na de belangrijkste beslissingen zich met het ROC ging bemoeien.

– Het ministerie van Onderwijs heeft geen heldere aanpak voor scholen in financiële problemen. ROC Leiden vroeg begin 2012 om hulp, maar die kwam pas in 2015. Dat heeft ,,onnodig lang” geduurd.

MEER OVER; JET BUSSEMAKER ONDERWIJS

Onderzoek naar verwijtbaarheid wanbeleid ROC Leiden

Trouw 01.12.2015 Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden aan de toenmalige bestuurders daarvan persoonlijk te verwijten valt. Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

© anp.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te uitbundige nieuwbouw. ,,Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie”, aldus de commissie.

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie ,,zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.” Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeert de commissie. Belangrijkste les: ,,Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten.”

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag ,,onacceptabel” dat voormalige bestuurders ,,onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s” namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met ,,verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

© anp.

Pauline Meurs (L) van de onafhankelijke commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden biedt het rapport aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

Anne-Wil Lucas van de VVD in de Tweede Kamer noemt het wanbeleid bij ROC Leiden ‘een hele dure les’. “Het ROC Leiden is een hele dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen. Financieel verwijtbaar wanbeleid van bestuurders beloon je niet met een doorstart, maar straf je keihard af.”

De liberalen vonden de miljoenen kostende reddingsplan voor ROC Leiden in juni al niks en stelden voor om de school maar failliet te laten gaan. Met het CDA en de PVV vonden ze dat de fouten van het bestuur moesten worden afgestraft met een faillissement. Maar andere partijen wilden leerkrachten en leerlingen niet laten opdraaien voor de fouten van het bestuur.

De doorslaggevende stem was toen van Jasper van Dijk van de SP. Hij wilde leerlingen en leerkrachten niet de straat opsturen, maar was woedend over wat er was gebeurd. Hij zei dinsdag dat is aangetoond dat het systeem niet deugt.

“Als dat niet verandert, blijft het dweilen met de kraan open. Vastgoed moet uit de handen van onderwijsbestuurders. Vastgoed en onderwijsbestuurders vormen een ongelukkig huwelijk”, aldus Van Dijk. “Die bestuurders hadden in Leiden miljoenen voor hun megalomane nieuwbouw. De Raad van toezicht was passief. De taken van die raden kunnen beter naar de medezeggenschapsraden, dat zijn de echte controleurs.”

Van Dijk zal dit nader toelichten bij de behandeling van een eigen voorstel voor democratisering in het hoger onderwijs.

ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek die een speciale commissie dinsdag naar buiten bracht. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden ,,dat het hen niet past te spreken over het verleden”, laat de instelling in een verklaring weten.

Bouwen is ,,ingewikkeld, tijdrovend en duur”, zei het ROC leiden dinsdag. Het voegt er aan toe: ,,Het voormalige college van bestuur en raad van toezicht hebben hierin naar eigen inzicht gehandeld en keuzes gemaakt. De keuzes van toen moeten in ieder geval in die tijdsgeest worden geplaatst.”

Conclusies Commissie-Meurs

Onverantwoord en verwijtbaar. Dat was het beleid van ROC Leiden tussen 2001 en 2011, concludeert een speciale commissie na onderzoek. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen over beslissingen die een grote instelling aan de rand van de afgrond brachten;
– De gebouwen van het ROC Leiden waren rond 2000 sterk verouderd. Daarom besloot de instelling tot nieuwbouw. Die keuze was ,,passend”, aldus de commissie, maar het project werd steeds groter en complexer. Eerst werd alleen bij station Leiden Lammenschans gebouwd, daarna ook bij station Leiden Centraal. De kosten liepen op van 40 miljoen naar 220 miljoen euro. De oppervlakte groeide van 32.000 vierkante meter naar 100.000 vierkante meter.
– Het college van bestuur heeft bij de bouw ,,onverantwoorde risico’s” genomen, belangrijke signalen genegeerd en besluiten niet goed voorbereid en gecontroleerd. Goed onderwijs was ondergeschikt aan nieuwbouw. Daarom betwijfelt de commissie of het bestuur wel ,,behoorlijk” heeft bestuurd. Er is genoeg aanleiding voor een onderzoek naar verwijtbaar handelen.
– In 2011 kreeg het ROC Leiden een nieuwe bestuursvoorzitter. Die heeft geprobeerd de instelling te redden, maar de problemen waren te groot geworden.
– De raad van toezicht hield geen toezicht. Dat gebeurde sinds 2006 wel, maar toen was het eigenlijk al te laat.
– Ook de gemeente Leiden kreeg kritiek. Die heeft de verouderde gebouwen van het ROC gekocht. Daarbij kreeg de instelling te maken met allerlei eisen en risico’s. De gemeente ,,had zich wellicht iets terughoudender kunnen opstellen”.
– De Onderwijsinspectie hield niet genoeg financieel toezicht op het ROC. De commissie noemt het ,,onbegrijpelijk” dat de inspectie pas tien jaar na de belangrijkste beslissingen zich met het ROC ging bemoeien.
– Het ministerie van Onderwijs heeft geen heldere aanpak voor scholen in financiële problemen. ROC Leiden vroeg begin 2012 om hulp, maar die kwam pas in 2015. Dat heeft ,,onnodig lang” geduurd.

Onderzoek naar verwijtbaarheid ROC Leiden-drama 

NU 01.12.2015 Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden aan de toenmalige bestuurders daarvan persoonlijk te verwijten valt. Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw.

”Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie”, aldus de commissie.

Vele miljoenen

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie ”zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.”

Onderzoek

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag ”onacceptabel” dat voormalige bestuurders ”onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s” namen en verplichtingen aangingen waarvan het eigenlijk wel duidelijk was dat die niet konden worden nagekomen.

Ze namen beslissingen met ”verregaande of onoverzienbare (financiële) consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

CNV

CNV Onderwijs wil naar aanleiding van het rapport dat er verscherpt toezicht komt op scholen. ”De huidige manier werkt niet, bestuurders van scholen moeten beter in de gaten gehouden worden”, aldus een woordvoerder.

De onderwijsbond wil ook dat er een discussie komt over de verdeling van het geld dat scholen te besteden hebben. Volgens CNV moet 90 procent van de geldmiddelen naar onderwijs gaan, en niet meer dan 10 procent naar ‘overhead’, zoals onderhoudskosten en beveiliging.

ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek die een speciale commissie dinsdag naar buiten bracht. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden ”dat het hen niet past te spreken over het verleden”, laat de instelling in een verklaring weten.

Lees meer over: ROC Leiden

Gerelateerde artikelen; 

ROC Leiden voorlopig gered

Hoop gloort voor ROC Leiden

Miljoenen voor redding ROC onder strenge voorwaarden

Bussemaker stopt maximaal 40 miljoen euro in ROC Leiden

ROC reageert niet op kritiek

Telegraaf 01.12.2015  ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek die een speciale commissie dinsdag naar buiten bracht. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden “dat het hen niet past te spreken over het verleden”, laat de instelling in een verklaring weten.

ROC Leiden kwam aan de rand van de afgrond door peperdure nieuwbouw. Die viel 180 miljoen euro duurder uit dan gepland. Het project was onverantwoord, concludeerde de commissie-Meurs na onderzoek. De commissie adviseert om te kijken of het bestuur van toen aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.

Bouwen is “ingewikkeld, tijdrovend en duur”, zei het ROC leiden dinsdag. Het voegt er aan toe: “Het voormalige college van bestuur en raad van toezicht hebben hierin naar eigen inzicht gehandeld en keuzes gemaakt. De keuzes van toen moeten in ieder geval in die tijdsgeest worden geplaatst.”

‘ROC Leiden hele dure les’

Telegraaf 01.12.2015   “Het ROC Leiden is een hele dure, wijze en laatste les voor de minister en voor bestuurders van scholen. Financieel verwijtbaar wanbeleid van bestuurders beloon je niet met een doorstart, maar straf je keihard af. ” Zo reageert Anne-Wil Lucas van de VVD in de Tweede Kamer op het vernietigende oordeel van de commissie-Meurs over het voormalige bestuur van de school, dat grote financiële problemen veroorzaakte met te uitbundige nieuwbouw.

Onderwijsminister Jet Bussemaker moest de school redden met vele miljoenen euro’s. De liberalen vonden dat in juni al niks en stelden voor om de school maar failliet te laten gaan. Met het CDA en de PVV vonden ze dat de fouten van het bestuur moesten worden afgestraft met een faillissement. Maar andere partijen wilden leerkrachten en leerlingen niet laten opdraaien voor de fouten van het bestuur.

Gerelateerde artikelen;

01-12: Onderzoek verwijtbaarheid ROC

Onderzoek verwijtbaarheid ROC

Telegraaf 01.12.2015  Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden aan de toenmalige bestuurders daarvan persoonlijk te verwijten valt. Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo’n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw. “Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie”, aldus de commissie.

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie “zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.” Het ging het bestuur meer om imago en concurrentie dan om goed onderwijs, concludeert de commissie. Belangrijkste les: “Blijf bij je leest en bouw geen parkeergarages, callcenters of supermarkten.”

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag “onacceptabel” dat voormalige bestuurders “onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s” namen en verplichtingen aangingen waarvan eigenlijk wel duidelijk was dat ze niet konden worden nagekomen. Ze namen beslissingen met “verregaande of onoverzienbare financiële consequenties zonder deugdelijke voorbereiding”.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico’s, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

december 2, 2015 Posted by | politiek, topinkomens | , , , , , , | 1 reactie

STUF-demonstratie 14.11.2014 Malieveld Den Haag

STUF-DEMO 14.11.2014 MALIEVELD 

Op het Malieveld was vrijdagmiddag een demonstratie waar de organisatie duizenden studenten verwacht. Op het Malieveld begonnen tegen 11.30 uur de eerste demonstranten binnen te druppelen. De politie is in de stad met veel mensen op de been.

De studenten hadden spandoeken meegenomen met daarop onder meer de teksten: ‘We zitten in de put, want het leenstelsel is k*t’, en ‘It’s not over Jet’, verwijzend naar minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Zij kwam later de boze studenten toespreken.

Op en rondom het Malieveld was veel politie op de been. De organisatie had vooraf verwacht dat er zo’n 5.000 studenten zouden komen, maar dat aantal wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Gift wordt lening

Het leenstelsel gaat de huidige basisbeurs vervangen. De basisbeurs is nu 4 studiejaren lang een gift voor studenten. Vanaf volgend studiejaar moet de basisbeurs een lening worden. De kans dat het studentenprotest slaagt, is heel klein: de Tweede Kamer stemde er al mee in en ook een meerderheid in de Eerste Kamer is vóór.

Ook de aftrek van studiekosten wil Bussemaker afschaffen, tot verbazing van LSVB-voorzitter Tom Hoven. ‘Die extra bezuiniging zet het inkomen van studenten nog verder onder druk.’

Kleine kans van slagen

De kans dat het studentenprotest slaagt, is heel klein. De Tweede Kamer stemde er al mee in en ook een meerderheid in de Eerste Kamer is vóór. MInister Jet Bussemaker is vrijdagmiddag bij het protest aanwezig.

Gerelateerde artikelen;

Studenten demonstreren tegen leenstelsel

Den Haag Regio15 14.11.2014 Rond de duizend studenten en sympathisanten hebben vanmiddag deelgenomen aan een demonstratie op het Malieveld.

Het verzet richtte zich op het wetsvoorstel waarin de vervanging van de huidige studiefinanciering door een nieuw leenstelsel wordt geregeld. Zij zijn bang dat studenten daardoor in de toekomst langdurig met een studieschuld blijven zitten.

Het wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar men hoopt door dit protest de Eerste Kamer te bewegen om het wetsvoorstel daar alsnog te blokkeren.

Studentenprotest op Malieveld Den Haag: 4 arrestaties en Jet Bussemaker bekogeld met tomaten

RTVWEST 14.11.2014 DEN HAAG – Een paar duizend studenten hebben vrijdagmiddag geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag tegen het leenstelsel. Het protest verliep volgens de politie redelijk rustig. Wel zijn er 4 personen aangehouden voor baldadigheid en belediging en werd onderwijsminister Jet Bussemaker bekogeld met tomaten en lege flesjes.Lees verder

gerelateerde artikelen

5.000 demonstranten tegen leenstelsel verwacht op Malieveld

Den HaagFM 14.11.2014 Bij de manifestatie op het Malieveld tegen het aangekondigde leenstelsel voor studenten, worden vrijdagmiddag minstens 5.000 mensen verwacht. Dat zegt Tom Hoven, woordvoerder van ‘Stop het Leenstelsel’, een samenwerking van organisaties die oproepen tot het protest.

Minister Jet Bussemaker wil van de basisbeurs, die nu nog een gift aan studenten is, een lening maken. Studenten zijn bang dat studeren dan alleen voor rijke mensen mogelijk is. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen en ook de meerderheid van de Eerste Kamer is voor. Het studentenprotest heeft dus waarschijnlijk niet veel invloed meer.

Het programma van de manifestatie vrijdagmiddag is helemaal rond. Onder andere Paul van Meenen, Pieter Duisenberg en Michel Rog gaan in debat. Studenten en scholieren komen aan het woord en ook minister Bussemaker zal spreken. …lees meer

“Noemhetgeenstudievoorschot,maarstudie-nekschot“

Den HaagFM 14.11.2014 Duizenden scholieren en studenten hebben vrijdag op het Malieveld gedemonstreerd tegen het Leenstelsel.

Het Leenstelsel van minister Jet Bussemakers is door de Tweede Kamer al goedgekeurd, alleen de Eerste Kamer kan het wetsvoorstel nog tegenhouden. De basisbeurs wordt afgeschaft en studenten krijgen 35 jaar om de schuld terug te betalen. Een slecht idee vinden scholieren en de oppositiesitepartijen in de Tweede Kamer. Ze zijn bang voor een levenslange studieschuld.

“Al vijf jaar thuiszitten kost mijn moeder een fortuin, met het leenstelsel erbij ligt mijn toekomst in puin”, staat er op het bord van de twaalfjarige Sebastiaan, de jongste demonstrant op het Malieveld. Sebastiaan zit in de eerste klas van het VWO. Hij krijgt thuis scholing, omdat er geen passend onderwijs voor hem is, vertelt zijn moeder. “Het kost ontzettend veel geld”, vertelt ze. “Als de studiefinanciering wordt afgeschaft, wordt studeren onmogelijk gemaakt.” Sebastiaan hoopt dat Jet Bussemakers hem tussen de demonstranten ziet. “Ik hoop dat ze dan van gedachte verandert.” …lees meer

Het is gedaan met de rebellie

VK 14.11.2014 ‘Wel geld voor ebola, niet voor diploma.’ Het is een tekst die uit de toon valt vrijdag, tijdens de demonstratie van scholieren en studenten tegen studieleningen. Omdat hij volgens velen smakeloos is, maar ook omdat hij op een van de weinige spandoeken staat die door de aanwezigen zelf in elkaar is geknutseld.

Protest Den Haag rustig verlopen

Telegraaf 14.11.2014 Een paar duizend studenten hebben vrijdagmiddag geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag tegen het leenstelsel. Ze vrezen onder meer dat minder mensen kunnen studeren als de basisbeurs – nu nog een gift – komend collegejaar wordt vervangen door een lening. Sommigen liepen met spandoeken met daarop de tekst: ‘It’s not over Jet’, verwijzend naar onderwijsminister Jet Bussemaker. Het protest verliep rustig; er zijn vier personen aangehouden voor baldadigheid en belediging.

Tomaten en flesjes podium op

Telegraaf 14.11.2014  Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft vrijdag een poging gedaan haar beleid nogmaals uit te leggen, maar de protesterende studenten op het Malieveld in Den Haag hebben er waarschijnlijk geen woord van gehoord. Er vlogen een paar tomaten en lege flesjes richting het podium, er werd een fakkel aangestoken en verder klonk vooral boegeroep van de ongeveer 2000 studenten die demonstreren tegen het leenstelsel dat Bussemaker volgend jaar wil invoeren.

Gerelateerde artikelen;

11-11: Toespraak Bussemaker

05-11: ‘Geen signalen afhakers’

02-11: ‘Geen signalen afstoten vmbo’

08-10: ‘Bussemaker niet eerlijk’

07-10: Weigering leerling aanpakken

Tomaten en rookbommen tijdens toespraak Bussemaker op Malieveld

NRC 14.11.2014 Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is vanmiddag op het Malieveld met tomaten en rookbommen ontvangen. Honderden studenten demonstreren in Den Haag tegen het leenstelsel.

Er zijn vier aanhoudingen verricht, meldt een politiewoordvoerder aan persbureau Novum. De aanhoudingen hadden te maken met baldadig gedrag of belediging. De aangehouden demonstranten zitten nog vast voor verhoor. Volgens de politie is de demonstratie verder rustig verlopen.  LEES VERDER

Lees meer

28 MEI Nieuw leenstelsel per september 2015 ingevoerd › BINNENLAND

11 NOV Tweede Kamer stemt in met leenstelsel hoger onderwijs › BINNENLAND

2013 Bussemaker in emancipatienota: te veel vrouwen teren op hun man › BINNENLAND

2013 Bussemaker stelt leenstelsel masterfase een jaar uit › BINNENLAND

4 NOV Vuurwerk in debat zal leenstelsel niet tegenhouden

Tomaten en flesjes: Bussemaker bekogeld door studenten

Elsevier 14.11.2014 Ongeveer tweeduizend studenten verzamelden zich vrijdag op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen het leenstelsel. Minister Jet Bussemaker (PvdA, Onderwijs) ging het podium op om studenten te woord te staan, maar dat werd haar niet in dank afgenomen.

Bussemaker probeerde de studenten duidelijk te maken dat zij zich niet gek moeten laten maken, maar de demonstranten hebben daar waarschijnlijk geen woord van verstaan. In plaats van te luisteren, gooiden de studenten tomaten en lege flessen naar de minister.

Geld

Het leenstelsel vervangt de huidige basisbeurs. Studenten die geld nodig hebben voor hun studie of levensonderhoud kunnen dat lenen tegen een gunstig tarief. Studenten van wie de ouders een laag inkomen hebben, krijgen nog steeds maandelijks geld op hun rekening gestort.

Protesten tegen leenstelsel

NU 14.11.2014 Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft vrijdag een poging gedaan haar beleid nogmaals uit te leggen, maar de protesterende studenten op het Malieveld in Den Haag hebben er waarschijnlijk geen woord van gehoord.

Er vlogen een paar tomaten en lege flesjes richting het podium, er werd een fakkel aangestoken en verder klonk vooral boe-geroep van de ongeveer tweeduizend studenten die demonstreren tegen het leenstelsel dat Bussemaker volgend jaar wil invoeren.,

Malieveld vol met boze studenten

Telegraaf 14.11.2014  Enkele duizenden studenten en scholieren staan vrijdagmiddag joelend op het Malieveld in Den Haag te protesteren tegen het leenstelsel. Diverse politici zijn ook aanwezig om met elkaar in debat te gaan en applaus (zoals leenstelseltegenstander Michel Rog van het CDA) of boe-geroep (zoals voorstander Jesse Klaver van GroenLinks) van de menigte in ontvangst te nemen.

Malieveld vol met boze studenten tegen sociaal leenstelsel: ‘We zitten in de put, want het leenstelsel is k*t!’

RTVWEST 14.11.2014  Enkele duizenden studenten en scholieren staan vrijdagmiddag joelend op het Malieveld in Den Haag te protesteren tegen het leenstelsel. Diverse politici zijn ook aanwezig om met elkaar in debat te gaan en applaus (zoals leenstelseltegenstander Michel Rog van het CDA) of boe-geroep (zoals voorstander Jesse Klaver van GroenLinks) van de menigte in ontvangst te nemen.Lees verder

gerelateerde artikelen

Protestmars studenten naar Malieveld in Den Haag: ‘Leenstelsel catastrofaal’

RTVWEST 14.11.2014 DEN HAAG – Ruim 100 studenten zijn vrijdag aan het eind van de ochtend vanaf de Haagse Hogeschool bij station Hollands Spoor op weg gegaan naar het Malieveld. Ze protesteren daar tegen het leenstelsel dat volgend collegejaar moet ingaan.

Op het Malieveld is vrijdagmiddag een demonstratie waar de organisatie duizenden studenten verwacht. Op het Malieveld begonnen tegen 11.30 uur de eerste demonstranten binnen te druppelen. De politie is in de stad met veel mensen op de been… Lees verder

november 14, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor STUF-demonstratie 14.11.2014 Malieveld Den Haag

Femke Halsema Groenlinks – verder onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

De kwestie Amarantis

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs gaat verder onderzoek laten doen naar mogelijke misstanden bij onderwijsinstelling Amarantis. Femke Halsema onderzoekt zelfverrijking bij Amarantis dat schrijft minister Jet Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer in een reactie op het onderzoeksrapport van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis.

https://i1.wp.com/static0.volkskrant.nl/static/photo/2012/11/7/12/20121203121505/media_xl_1444752.jpg

Bij de onderwijsgroep, die dit jaar werd opgesplitst vanwege financiële problemen, zijn aanwijzingen gevonden voor zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden van bestuurders en hun adviseurs.  Het toezicht op Amarantis schoot op alle niveaus tekort, zo concludeert de commissie.  Amarantis biedt onderwijs aan meer dan 30.000 leerlingen. De onderwijsgroep vertegenwoordigt meer dan 60 scholen en opleidingen en er werken in totaal zo’n 3.300 medewerkers.

Lees hier het rapport, het feitenonderzoek en het deelonderzoek naar de problemen bij Amarantis

  ……en nog Meer  Dosssier Zelfverrijking Amarantis VK

Zie ook: Femke Halsema Groenlinks – voortgang onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

Wat nog veel minder past, is dat de commissie die het onderzoek naar Amarantis leidde, tot voor kort onder voorzitterschap stond van de nieuwbakken PvdA ‘Staatssecretaris Martin van Rijn ministerie van WVC. Deze man, die het onderzoek leidde naar graaiers en zichzelf verrijkende bestuurders in het onderwijs, liet zich als bestuursvoorzitter van PGGM een salaris van 469.000 euro uitbetalen. Van Rijn zit nu in één kabinet met Lilianne Ploumen die als voorzitter van de PvdA ooit het voortreffelijke plan lanceerde om PvdA-leden die zichzelf in (semi)overheidsdienst een salaris boven de balkenendenorm toekennen (181.000 euro), uit te sluiten van ministersposten, staatssecretariaten en burgemeesterschappen. Als het onderzoek naar de val van Amarantis iets heeft aangetoond, dan is het wel een stuitend gebrek aan moreel besef bij vrijwel alle betrokkenen.

Kamer: jaarrekening scholen aanscherpen

Trouw 12.12.2012  De Tweede Kamer wil dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) gaat zorgen dat scholen geen financiële zaken meer buiten de balans kunnen houden. De VVD zei dinsdagavond een voorstel van GroenLinks hierover te steunen.

 

‘Jaarrekening scholen scherper’

Telegraaf 12.12.2012 De Tweede Kamer wil dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) gaat zorgen dat scholen geen financiële zaken meer buiten de balans kunnen houden. De VVD zei dinsdagavond een voorstel van GroenLinks hierover te steunen. Een voorbeeld van een onderwijsinstelling waar het recent misging, is onderwijskolos Amarantis.

Kamer wil aanscherping jaarrekening scholen

NU 12.12.2012 De Tweede Kamer wil dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) gaat zorgen dat scholen geen financiële zaken meer buiten de balans kunnen houden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jesse Klaver Amarantis Jet Bussemaker

Nog geen aangifte Amarantis

Telegraaf 06.12.2012 Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is niet van plan aangifte te doen tegen oud-bestuurders van onderwijskolos Amarantis, voordat een commissie de signalen van fraude heeft onderzocht. Dat zei ze donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Bussemaker doet nog geen aangifte Amarantis

Trouw 06.12.2012  Jet Bussemaker van Onderwijs is niet van plan aangifte te doen tegen oud-bestuurders van onderwijskolos Amarantis, voordat een commissie de signalen van fraude heeft onderzocht. Dat zei ze donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

‘Amarantis zaak van recherche’

Telegraaf 05.12.2012 Niet Femke Halsema, maar de recherche moet een onderzoek doen naar de signalen van fraude die zijn binnengekomen over de mega-scholengroep Amarantis. Dat vinden SP en PVV, die vandaag van minister Bussemaker (Onderwijs) eisen dat ze aangifte doet naar aanleiding van het onderzoek naar misstanden bij Amarantis.

Staatssecretaris Van Rijn onderzocht graaicultuur en kreeg zelf 469.000 euro’

VK 05.12.2012 De val van Amarantis toont een stuitend gebrek aan moreel besef, schrijft docent Martin Slagter. ‘Wie vreemd genoeg geheel buiten schot blijven, zijn de collegedirecteuren van de verschillende vestigingen van Amarantis.’

Bestuur, inspectie, ministerie: in de zaak amarantis faalden ze

Trouw 04.12.2012 Het toezicht van de onderwijsinspectie op scholengigant Amarantis is ‘niet scherp genoeg’ geweest. Er waren wel signalen dat het mis ging met de financiën, maar de inspectie keek vooral naar het verleden, niet naar de risico’s in de toekomst. En het ministerie van onderwijs hield zich lange tijd te afzijdig.

Als onderwijsbestuurders hun ankerpunt uit het oog verliezen, gaat het overal fout

Trouw 04.12.2012 Minister van onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) brak dit weekeinde met de traditie dat bewindslieden niet reageren op concept-rapporten, maar pas praten als een rapport officieel is gepresenteerd. Bussemaker nam in ‘Nieuwsuur’ al positie in over een concept-verslag van de financiële en bestuurlijke problemen bij onderwijsinstelling Amarantis. Zelfs als maar de helft waar is, dan nog hebben de betrokkenen een enorm probleem, waarschuwde ze.

‘Fusies in zorg leiden tot uitbraak van Amarantitis’

Trouw 04.12.2012 De vele fusies tussen zorginstellingen baren SP-Kamerlid Renske Leijten zorgen. Leijten zei dinsdag bij de behandeling van de VWS-begroting een ‘uitbraak van Amarantitis’ te voorzien, verwijzend naar problemen bij onderwijsgigant Amarantis .

Vrees uitbraak ‘Amarantitis’

Telegraaf 04.12.2012 De vele fusies tussen zorginstellingen baren SP-Kamerlid Renske Leijten zorgen. Leijten zei dinsdag bij de behandeling van de VWS-begroting een „uitbraak van Amarantitis” te voorzien, verwijzend naar problemen bij onderwijsgigant Amarantis .

SP vreest uitbraak ‘Amarantitis’ in zorg

NU 04.12.2012 DEN HAAG – De vele fusies tussen zorginstellingen baren SP-Kamerlid Renske Leijten zorgen. Leijten zei dinsdag bij de behandeling van de VWS-begroting een ”uitbraak van Amarantitis” te voorzien, verwijzend naar problemen bij onderwijsgigant Amarantis .

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Amarantis SP

Topman Amarantis boos

Telegraaf 04.12.2012 Bert Molenkamp, voormalig topman van Amarantis, vindt het uitgelekte conceptrapport over de verstrekkende financiële problemen bij de onderwijskolos vooral vervelend voor zijn eigen reputatie. Molenkamp overweegt daarom juridische stappen tegen de commissie die het onderzoek uitvoerde.

Gerelateerde artikelen;

04-12: Geldnood scholen blijft buiten zicht

03-12: Halsema leidt onderzoek Amarantis

03-12: Misstanden Amarantis gemeld bij minister

03-12: Verder onderzoek naar Amarantis

03-12: Iedereen ging de fout in bij Amarantis

02-12: ‘Roemer wil actie Amarantis’

01-12: Amarantis gewaarschuwd

01-12: Ook vakbond boos op Amarantis

01-12: Graaicultuur schokt kamer

01-12: Zelfverrijking top Amarantis

30-11: Toezicht voor schoolbesturen

Onderzoek naar onderwijsinstelling Amarantis afgerond

Oud-topman Amarantis: rapport schadelijk voor mijn reputatie

NRC 04.12.2012 Bert Molenkamp, een oud-topman van scholengroep Amarantis, overweegt juridische stappen wegens reputatieschade tegen de onderzoekscommissie. Dat zegt Molenkamp in een interview met dagblad Het Parool. De commissie presenteerde gisteren een rapport over de financiële problematiek van de scholengroep. In een zaterdag uitgelekte conceptversie van het rapport schreef de commissie signalen te hebben ontvangen dat bestuurders en adviseurs zicht schuldig maakten aan onder andere belangenverstrengeling en zelfverrijking

https://i1.wp.com/static0.volkskrant.nl/static/photo/2012/11/7/12/20121203121505/media_xl_1444752.jpg

Femke Halsema gaat vervolgonderzoek Amarantis leiden

VK 03.12.2012  Voormalig GroenLinks-partijleider Femke Halsema gaat het vervolgonderzoek naar mogelijke misstanden en fraude bij onderwijsgigant Amarantis leiden. Dat heeft minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekendgemaakt. Het vervolgonderzoek moet onder meer antwoord geven op de vragen of bestuurders en leidinggevenden aan zelfverrijking hebben gedaan.

MEER OVER:

http://images0.tcdn.nl/migration_catalog/article20162439.ece/BINARY/d/femke+HALSEMA

Halsema leidt onderzoek Amarantis

Telegraaf 03.12.2012 Voormalig GroenLinks-partijleider Femke Halsema gaat het vervolgonderzoek naar mogelijke misstanden en fraude bij onderwijsgigant Amarantis leiden. Dat heeft minister Jet Bussemaker (Onderwijs) maandag bekendgemaakt. Het vervolgonderzoek moet onder meer antwoord geven op de vragen of bestuurders en leidinggevenden aan zelfverrijking hebben gedaan.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Misstanden Amarantis gemeld bij minister

03-12: Verder onderzoek naar Amarantis

03-12: Iedereen ging de fout in bij Amarantis

02-12: Roemer: OM moet vervolging Amarantis bekijken

02-12: ‘Roemer wil actie Amarantis’

01-12: Amarantis gewaarschuwd

01-12: Ook vakbond boos op Amarantis

01-12: Graaicultuur schokt kamer

01-12: Zelfverrijking top Amarantis

https://i0.wp.com/media.nu.nl/m/m1nx4m6aqn3b_std640.jpg

Verder onderzoek naar Amarantis

NU 03.12.2012 Minister Jet Bussemaker van Onderwijs gaat verder onderzoek laten doen naar mogelijke misstanden bij onderwijsinstelling Amarantis.  Dat zei de minister maandag na de presentatie van een onderzoeksrapport over de financiële problemen bij Amarantis. Voormalig GroenLinks-partijleider Femke Halsema zal het vervolgonderzoek naar Amarantis leiden. ”De conclusies van de commissie zijn verontrustend en liegen er niet om’’, concludeert Bussemaker. Op basis van het onderzoek zal ze besluiten of er aangifte tegen de bestuurders moet worden gedaan.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Amarantis

https://i0.wp.com/www.elsevier.nl/upload/f730849d-0fe3-4059-b7b7-d6b2fa354003_halsema31212.jpg

Femke Halsema onderzoekt zelfverrijking bij Amarantis

Elsevier 03.12.2012 Oud-GroenLinks-leider Femke Halsema gaat het vervolgonderzoek naar misstanden en fraude bij onderwijsgigant Amarantis leiden. Het nieuwe onderzoek moet antwoord geven op de vragen of bestuurders en leidinggevenden aan zelfverrijking hebben gedaan.  Dat heeft minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) maandag bekendgemaakt.

Lees hier het rapport, het feitenonderzoek en het deelonderzoek naar de problemen bij Amarantis

Zie ook: ‘Zelfverrijking bij bestuur scholenkoepel Amarantis’

https://i0.wp.com/static1.trouw.nl/static/photo/2012/16/3/11/20121203173000/media_xl_1445156.jpg

Wintels: Amarantis was doodzieke organisatie

Trouw 03.12.2012 Het is goed dat ‘klip en klaar is vastgesteld’ wat er mis is gegaan bij onderwijsinstelling Amarantis. Dat vindt interim-voorzitter Marcel Wintels van de raad van bestuur van Amarantis. Ook vindt hij het goed dat wordt gekeken naar vermeende misstanden door oud-bestuurders van de school, zoals zelfverrijking en vriendjespolitiek.

Verwant nieuws

 https://i0.wp.com/www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/12/ANP-21506347-468x291.jpg

Interim-bestuursvoorzitter noemt Amarantis ‘zieke en stuurloze organisatie’

NRC 03.12.2012 Interim-bestuursvoorzitter Marcel Wintels zegt geschokt te zijn van de misstanden bij onderwijsinstelling Amarantis. In een schriftelijke reactie tegenover de NOS noemt Wintels de instelling “een zieke, stuurloze organisatie in grote financiële nood.”  Lees verder

https://i1.wp.com/www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/12/ANP-21351944-568x394.jpg

Bussemaker: toezicht op onderwijsinstellingen moet scherper

NRC 03.12.2012 Het toezicht op onderwijsinstellingen en de interventiemogelijkheden vanuit de overheid moeten verscherpt worden. Dat schrijft minister Jet Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer in een reactie op het onderzoeksrapport van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis. Bij de onderwijsgroep, die dit jaar werd opgesplitst vanwege financiële problemen, zijn aanwijzingen gevonden voor zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden van bestuurders en hun adviseurs.  Het toezicht op Amarantis schoot op alle niveaus tekort, zo concludeert de commissie.  Amarantis biedt onderwijs aan meer dan 30.000 leerlingen. De onderwijsgroep vertegenwoordigt meer dan 60 scholen en opleidingen en er werken in totaal zo’n 3.300 medewerkers.

Roemer: OM moet vervolging Amarantis bekijken

Telegraaf 02.12.2012 Het Openbaar Ministerie moet bekijken of Amarantisbestuurders strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor de zelfverrijking en belangenverstrengeling tijdens hun werk voor Amarantis. SP-leider Emile Roemer pleitte daarvoor zondag in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag.

https://i1.wp.com/static1.trouw.nl/static/photo/2012/6/13/9/20121202100855/media_xl_1444044.jpg

Roemer: OM moet vervolging Amarantis bekijken

Trouw 02.12.2012 Het Openbaar Ministerie moet bekijken of Amarantisbestuurders strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor de zelfverrijking en belangenverstrengeling tijdens hun werk voor Amarantis. SP-leider Emile Roemer pleitte daarvoor zondag in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag.

https://i2.wp.com/www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/12/ANP-16259950-468x285.jpg

Roemer: onderzoek rol ministerie en onderwijsinspectie in Amarantis-rel

NRC 02.12.2012 De rol van het ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie bij de misstanden bij onderwijsgroep Amarantis moet worden bekeken. “Waarom hebben zij al die jaren niet ingegrepen?”, vroeg SP-leider Emile Roemer zich af in Eva Jinek op Zondag.  Lees verder›

 https://i2.wp.com/media.nu.nl/m/m1nx09oaldmk_sqr256.jpg

Roemer wil dat OM vervolging Amarantis bekijkt

NU 02.12.2012 AMSTERDAM – Het Openbaar Ministerie moet bekijken of Amarantisbestuurders strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor de zelfverrijking en belangenverstrengeling tijdens hun werk voor Amarantis.  SP-leider Emile Roemer pleitte daarvoor zondag in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Emile Roemer Amarantis

https://i2.wp.com/images0.tcdn.nl/incoming/article21070445.ece/BINARY/d/Emile+Roemer.jpg

‘Roemer wil actie Amarantis’

Telegraaf 02.12.2012 Het Openbaar Ministerie moet bekijken of Amarantisbestuurders strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor de zelfverrijking en belangenverstrengeling tijdens hun werk voor Amarantis. SP-leider Emile Roemer pleitte daarvoor zondag in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag.Zaterdagavond had ook minister Jet Bussemaker (Onderwijs) de mogelijkheid geopperd van aangifte door haar ministerie tegen de voormalige bestuurders en vervolging door het OM.

Gerelateerde artikelen

01-12:Amarantis gewaarschuwd

01-12: Ook vakbond boos op Amarantis

01-12: Graaicultuur schokt kamer

https://i2.wp.com/www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/12/ANP-21351953-568x346.jpg

Bussemaker sluit strafrechtelijke vervolging Amarantis-top niet uit

NRC 01.12.2012  Zeer ernstig, schokkend en onthutsend. Zo kwalificeerde minister van Onderwijs Jet Bussemaker vanavond het uitgelekte conceptrapport over de gang van zaken bij onderwijskoepel Amarantis. In het tv-programma Nieuwsuur zei ze dat ze niet uitsluit dat de bestuurders van Amarantis strafrechtelijk zullen worden vervolgd.

 https://i1.wp.com/images0.tcdn.nl/binnenland/article21123842.ece/BINARY/d/bussemaker.jpg

Amarantis gewaarschuwd

Telegraaf 02.12.2012  ,,Schokkend en onthutsend.” Dat is het eerste oordeel van minister Jet Bussemaker van Onderwijs over het uitgelekte Amarantisrapport. ,,Dit verhaal is zeer ernstig, maar we moeten nog wel kijken of het klopt. Als ook maar de helft waar is, dan hebben de mensen die het betreft een enorm groot probleem met mij”, zei Bussemaker zaterdag in Nieuwsuur.

Gerelateerde artikelen;

01-12: Ook vakbond boos op Amarantis

01-12: Graaicultuur schokt kamer

01-12: Zelfverrijking top Amarantis

30-11: Toezicht voor schoolbesturen

25-10: Meer ROC’s op omvallen

Ook vakbond boos op Amarantis

Telegraaf 02.12.2012 Het gedrag van de bestuurders van onderwijskolos Amarantis was onverantwoord en het toezicht op het bestuur heeft gefaald. Dat stelt vakbond CNV Onderwijs zaterdag in een reactie op een conceptversie van een rapport over de financiële teloorgang van de school.

Gerelateerde artikelen;

01-12: Graaicultuur schokt kamer

01-12: Zelfverrijking top Amarantis

30-11: Toezicht voor schoolbesturen

30-11: Amarantis benieuwd naar onderzoek

https://i1.wp.com/media.nu.nl/m/m1nx4igafwu4_sqr256.jpg

‘Rapport Amarantis schokkend en onthutsend’

Bussemaker gaat kijken of vervolging mogelijk is als berichten kloppen

NU 01.12.2012 DEN HAAG – ”Schokkend en onthutsend.” Dat is het eerste oordeel van minister Jet Bussemaker van Onderwijs over het uitgelekte Amarantisrapport.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Amarantis Jet Bussemaker

https://i1.wp.com/static3.trouw.nl/static/photo/2012/11/11/11/20121201224046/media_xl_1443821.jpg

Minister: Rapport Amarantis schokkend en onthutsend

Trouw 01.12.2012 ‘Schokkend en onthutsend.’ Dat is het eerste oordeel van minister Jet Bussemaker van Onderwijs over het uitgelekte Amarantisrapport. ‘Dit verhaal is zeer ernstig, maar we moeten nog wel kijken of het klopt. Als ook maar de helft waar is, dan hebben de mensen die het betreft een enorm groot probleem met mij’, zei Bussemaker zaterdag in Nieuwsuur. Ze hield nog een slag om de arm omdat ze maandag pas de officiële versie van het rapport krijgt. Zaterdag lekte via de Volkskrant een conceptversie uit.

https://i2.wp.com/static2.volkskrant.nl/static/photo/2012/14/12/10/20121201221523/media_xl_1443805.jpg

CNV: gedrag bestuur Amarantis onverantwoord

VK 01.12.2012 Het gedrag van de bestuurders van onderwijskolos Amarantis was onverantwoord en het toezicht op het bestuur heeft gefaald. Dat stelt vakbond CNV Onderwijs zaterdag in een reactie op een conceptversie van een rapport over de financiële teloorgang van de school. De Volkskrant berichtte over het conceptrapport.

https://i0.wp.com/images0.tcdn.nl/binnenland/article21123460.ece/BINARY/d/jasper+van+dijk.jpg

Graaicultuur schokt kamer

Telegraaf 01.12.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer van in elk geval SP, PVV, PvdA en D66 is flink geschrokken van de uitgelekte conceptversie van het rapport over de Amarantis-scholengemeenschap. Uit dat concept  blijkt onder meer dat bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking en belangenverstrengeling.

https://i2.wp.com/www.elsevier.nl/upload/0d358839-1b32-4ff6-97f6-f73a80e2c408_kamer1dec.jpg

Tweede Kamer reageert geschokt op Amarantis-rapport

Elsevier 01.12.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft geschokt gereageerd op het gelekte conceptrapport over de ondergang van scholenkoepel Amarantis. De onderzoekscommissie heeft aanwijzingen dat bestuurders en adviseurs zich schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking. Het rapport wordt maandag pas officieel gepresenteerd maar veel partijen reageren nu al op de bevindingen.

Zie ook:  Kamer schrikt van rapport over zelfverrijking bij scholenreus Amarantis  

Zie ook: ‘Zelfverrijking bij bestuur scholenkoepel Amarantis’

https://i2.wp.com/static2.trouw.nl/static/photo/2012/12/5/1/20121201114229/media_xl_1443271.jpg

Kamer geschrokken over ‘graaiende bestuurders’ Amarantis

Trouw 01.12.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer van in elk geval SP, PVV, PvdA en D66 is flink geschrokken van de uitgelekte conceptversie van het rapport over de Amarantis-scholengemeenschap. Uit dat concept, waar de Volkskrant zaterdag over berichtte, blijkt onder meer dat bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking en belangenverstrengeling.

https://i1.wp.com/static3.trouw.nl/static/photo/2012/12/5/1/20121201114229/media_xl_1443271.jpg

SP en PVV geschokt over uitgelekt rapport Amarantis

Trouw 01.12.2012 De oppositiepartijen SP en PVV zijn geschokt over de uitgelekte conceptversie van het rapport over de Amarantis-scholengemeenschap. Uit dat concept, waar de Volkskrant zaterdag over berichtte, blijkt onder meer dat bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking en belangenverstrengeling.

https://i1.wp.com/static3.volkskrant.nl/static/photo/2012/6/0/8/20121130225639/media_xl_1443113.jpg

‘Zelfverrijking bij top scholenreus Amarantis’

VK 01.12.2012 Bij de ondergang van de onderwijsmoloch Amarantis zijn aanwijzingen gevonden van zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden door bestuurders en hun adviseurs. Dit staat in het nog vertrouwelijke conceptrapport over de val van Amarantis.

Lees ook Amarantis kijkt uit naar resultaat onderzoek – 30/11/12

Lees ook Financieel toezicht voor 9 schoolbesturen – 30/11/12

Lees ook Rotterdamse scholenreus Zadkine aan rand afgrond – 19/10/12

http://images0.tcdn.nl/migration_catalog/article21002443.ece/BINARY/d/schoolbord

Zelfverrijking top Amarantis

Telegraaf 01.12.2012 Van alles was er mis bij onderwijskolos Amarantis. Bij de ondergang van de instelling zijn signalen gevonden van zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden door bestuurders en hun adviseurs.

Gerelateerde artikelen;

30-11: Toezicht voor schoolbesturen

30-11: Amarantis benieuwd naar onderzoek

https://i1.wp.com/www.elsevier.nl/upload/51ae99d8-d913-4248-9d64-19b8c69c655c_scholengroep1dec.jpg

‘Zelfverrijking bij bestuur scholenkoepel Amarantis’

Elsevier  01.12.2012 Bestuurders en adviseurs zouden zich bij de ondergang van de onderwijsmoloch Amarantis schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking en belangenverstrengeling. De commissie die onderzoek doet naar de ondergang van de scholenkoepel heeft daar aanwijzingen voor gevonden. Uit een conceptrapport dat in handen is van de Volkskrant blijkt dat er ook aanwijzingen zijn gevonden voor financiële onregelmatigheden. Het rapport wordt maandag gepresenteerd.

Zie ook:

https://i1.wp.com/media.nu.nl/m/m1nx4haat7nv_sqr256.jpg

‘Zelfverrijking bij top Amarantis’

PVV en SP reageren geschokt op vertrouwelijk conceptrapport

NU 01.12.2012 AMSTERDAM – Bij onderwijsgroep Amarantis, die dit jaar werd opgesplitst vanwege financiële problemen, zijn aanwijzingen gevonden van zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden van bestuurders en hun adviseurs.  at staat in een nog vertrouwelijk conceptrapport over de val van de onderwijsmoloch, schrijft de Volkskrant zaterdag.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Amarantis

https://i1.wp.com/www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/12/04434462-468x311.jpg

‘Zelfverrijking en verstrengelde belangen bij top Amarantis’

NRC 31.11.2012 Bij onderwijsgroep Amarantis, die dit jaar werd opgesplitst vanwege financiële problemen, zijn aanwijzingen gevonden van zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden van bestuurders en hun adviseurs. Dat schrijft de Volkskrant op basis een nog vertrouwelijk conceptrapport over de val van de onderwijsmoloch.  Lees verder›

Ook andere scholen lopen tegen problemen:

Bestuurders school Amsterdam gepakt om fraude

Trouw 11.12.2012  Drie bestuurders en leidinggevenden van een scholengemeenschap in Amsterdam zijn opgepakt omdat ze fraude met subsidies zouden hebben gepleegd.

Schoolbestuurders vast voor 2,5 ton subsidiefraude

NU 11.12.2012 Drie bestuurders en leidinggevenden van een Amsterdamse scholengemeenschap zijn dinsdag aangehouden voor een subsidiefraude van tweeënhalve ton.

Amsterdamse schoolbestuurders opgepakt voor fraude

Elsevier 11.12.2012 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft drie schoolbestuurders van een scholengemeenschap in Amsterdam gearresteerd op verdenking van subsidiefraude. Het drietal drukte vermoedelijk geld achterover door subsidies aan te vragen voor kinderen op niet bestaande scholen.  Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt.

Bij de val van onderwijsconcern Amarantis was er niet alleen sprake van flink mismanagement, maar mogelijk ook van zelfverrijking

Commentaar Arthur van Leeuwen: Amarantis: bestuurders zijn soms slechte mensen

Zie ook: Schoolbestuur huurt skybox in stadion FC Twente

Drie schoolbestuurders Amsterdam opgepakt voor subsidiefraude

NRC 11.12.2012 Drie schoolbestuurders en leidinggevenden van een Amsterdamse Scholengemeenschap zijn aangehouden wegens subsidiefraude. De drie hebben vermoedelijk leerlingen op een niet bestaande basisschool ingeschreven, meldt het Openbaar Ministerie.

december 3, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 15 reacties