Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Treden PvdA en GroenLinks alsnog in het huwelijksbootje ?

Keerpunt 2021 ???

GroenLinks en de PvdA zijn precies hetzelfde. Althans als je kijkt naar de 60 stellingen van de StemWijzer voor de recente Europese Parlementsverkiezingen. Op alle stellingen gaven de twee linkse partijen namelijk exact hetzelfde antwoord. De lancering van de stemhulp liep daardoor vertraging op – er moesten nieuwe stellingen worden bedacht. Maar het roept ook de vraag op waarom de twee partijen eigenlijk niet gewoon samengaan.

Samenwerking PvdA en GroenLinks

Sinds GroenLinks en de PvdA samen in de oppositie zitten, werken ze in de Tweede Kamer vaker samen dan ooit. Dat bleek onder andere bij het tot stand komen van het pensioen- en het klimaatakkoord.

En ook hebben de partijen samen tegenbegrotingen ingediend en trekken ze samen op in debatten, bijvoorbeeld dat over het afschaffen van de dividendbelasting.

Ook in de jaren 2000 prikten Femke Halsema (GL), Wouter Bos (PvdA) en Jan Marijnissen (SP) weleens een vorkje. En in 2016 stelde Diederik Samsom voor om de PvdA en GroenLinks op te laten gaan in een gezamenlijke fractie. Jesse Klaver ging uiteindelijk niet in op die avances. “Fuseren vind ik geen optie”, was toen zijn antwoord.

Versplintering

Als het aan voormalig PvdA-leider Job Cohen ligt, vormen de linkse politieke partijen de komende jaren samen één grote progressieve volkspartij. “Sta je er wat verder vanaf, dan denk je, jongens, wat moeten we in vredesnaam met al die partijen? Waarom kan dat niet gewoon in één club? Het zou een zegen zijn voor het land”, aldus Cohen ooit in een interview in NRC Handelsblad.

Als het GroenLinks en PvdA lukt om samen nauwer op te trekken, zou dat ook om een andere reden opmerkelijk zijn: de afgelopen twintig jaar was er sprake van een steeds verdergaande politieke versplintering, met de oprichting van nieuwe partijen als de LPF, de PVV, de PvdD, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie.

Partijcultuur

Het grootste struikelblok bij een fusie zouden niet de standpunten zijn, maar het verschil in partijcultuur. De PvdA sluit makkelijker compromissen en is meer gericht op het verwerven van de macht. Terwijl GroenLinks veel meer is gericht op het actievoeren en dat zie je ook terug in hun achterban. Die twee culturen zijn moeilijk verenigbaar.”

Keerpunt 1972

Ideeën voor samenwerking op links zijn niet nieuw. Ze zijn zelfs stokoud. Voor de Kamerverkiezingen van 1972 presenteerden PvdA, D66 en PPR (een voorloper van GroenLinks) samen een verkiezingsprogramma. Het document Keerpunt 1972 ging vooral over een eerlijke verdeling van welvaart, kennis en macht.

Zie ook: Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

PvdA en GroenLinks kruipen naar elkaar toe, is een fusie aanstaande?

NOS 10.07.2019 Sinds GroenLinks en de PvdA samen in de oppositie zitten, werken ze in de Tweede Kamer vaker samen dan ooit. Dat bleek onder andere bij het tot stand komen van het pensioen- en het klimaatakkoord. Maar op lokaal niveau zijn de twee partijen al veel verder met samenwerken. In sommige gemeenten hebben ze zelfs één gezamenlijke linkse lokale partij opgericht. Lokale politici van GroenLinks en PvdA zijn enthousiast. Velen zouden een fusie toejuichen.

De twee partijen deden vorig jaar in bijna veertig (van de 355) gemeenten met een gezamenlijke kandidatenlijst aan de gemeenteraadsverkiezingen mee. In 2011 waren dat er nog zestien. Dit blijkt uit cijfers die door GroenLinks en de PvdA aan de NOS zijn verstrekt.

Uit de cijfers blijkt ook dat D66 in enkele gemeenten meedoet aan zo’n gezamenlijke lijst. In enkele andere gemeenten hebben GroenLinks en PvdA samen een lokale partij opgericht, zoals Progressief Woerden, waar mensen lid van kunnen worden zonder lid van een van de moederpartijen te zijn. In Waddinxveen doet zich ook een bijzondere situatie voor.

Daar hebben PvdA en GroenLinks een gezamenlijke lijst, met daarop vader en dochter Ten Zijthoff; vader Henry ten Zijthoff is PvdA’er en wethouder, zijn dochter Nikki ten Zijthoff is van GroenLinks en raadslid. De SP is voor zover bekend in vrijwel geen enkele gemeente bij zulke samenwerkingsvormen betrokken.

Samenwerking bevalt super

Dat GroenLinks en PvdA in gemeenten steeds meer samen optrekken, hangt samen met de lokale politieke verhoudingen. Het gebeurt vooral in kleinere gemeenten op het platteland, met 20.000 tot 30.000 inwoners, waar lokale partijen sterk zijn en waar links juist minder sterk vertegenwoordigd is. Door samen met één lijst de verkiezingen in te gaan, weten GroenLinks en PvdA in die gemeenten toch een voet tussen de deur te krijgen. De betrokken lokale politici zijn dan ook enthousiast over de samenwerking.

Toine van de Ven, GroenLinks-wethouder namens een gezamenlijke lijst met de PvdA in Vught: “Bij ons bevalt het super. Van welke partij je landelijk bent, doet er hier niet meer toe. Inhoudelijke discussies lopen dwars door de twee partijen heen.”

Martin Tikken, voorzitter van GroenLinks in Borne, een van de andere gemeenten waar de twee partijen via een gezamenlijke lijst in de raad zitten: “Misschien is het in kleinere gemeenten noodzakelijker om samen te werken. Maar in grotere steden zie je toch vaak de wet van de communicerende vaten: als de één wint, verliest de ander. Daarom zou het beter zijn ook in de grote gemeenten samen te werken.”

Annigje Primowees, namens de PvdA fractievoorzitter van de gecombineerde GroenLinks- / PvdA-lijst in de gemeente Peel en Maas: “We zijn hier klein, het is een beetje door nood gedwongen dus. Maar vanaf dag één gaat het goed, al moesten we natuurlijke even wennen door de verschillende culturen van de partijen.”

Zonder uitzondering positief

De NOS heeft de afgelopen weken nog veel meer vertegenwoordigers van gezamenlijke GroenLinks- / PvdA-lijsten gesproken en ze zijn zonder uitzondering positief. Onderlinge verschillen blijken in de praktijk van de lokale politiek reuze mee te vallen. En velen zouden het toejuichen als de twee partijen landelijk meer gaan samenwerken en zelfs zouden fuseren.

Marieke van Noort, fractievoorzitter van Progressief Woerden: “Ik zou het eerste lid zijn want dan hoef ik niet meer te kiezen.” Ook Martin Tikken ziet er grote voordelen in. PvdA’er Jan Helmer, namens beide partijen fractievoorzitter in de gemeente Zuidplas: “Ik ben er voorstander van, want we hebben baat bij een bredere progressieve stroming.”

Wethouder Ten Zijthoff: “Als ik kijk naar de ervaringen die we hier in Waddinxveen hebben en de resultaten die we ermee bereiken, zou het heel goed zijn.” Niet iedereen is overigens voor een fusie. Nikki ten Zijthoff zou het al mooi vinden als de twee partijen gezamenlijk de volgende kabinetsformatie in gaan en afspreken niet zonder elkaar te gaan mee-regeren.

De lokale samenwerking van PvdA en GroenLinks roept herinneringen op aan de totstandkoming van het CDA. Die partij is ontstaan uit een fusie van drie christelijke partijen, de ARP, de CHU en de KVP. Lokale afdelingen van deze drie partijen werkten al heel nauw samen, toen de landelijke partijbesturen daar nog helemaal niet aan toe waren. Uiteindelijk kwam het CDA onder sterke druk van de lokale afdelingen in 1980 officieel tot stand.

“Ik denk dat we bij volgende Kamerverkiezingen aan tafel moeten om te kijken hoe je een aantrekkelijk alternatief vormt”, aldus PvdA-leider Asscher.

Zo ver zijn GroenLinks en PvdA nog lang niet. Maar volgens onbevestigde berichten praten de partijleiders Klaver en Asscher achter de schermen wel over een vorm van samenwerking bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, uiterlijk in 2021.

Eerder dit jaar pleitte GroenLinks-voorman Jesse Klaver voor een Keerpunt 21, van 2021, en dat was een verwijzing naar Keerpunt 72, het linkse samenwerkingsverband van PvdA, D66 en PPR (inmiddels opgegaan in GroenLinks) onder leiding van PvdA-voorman Den Uyl uit 1972.

En PvdA-leider Lodewijk Asscher zei onlangs in de podcast Betrouwbare Bronnen dat hij hoopt dat links de volgende formatie ingaat met de afspraak alleen samen in een kabinet te gaan zitten of anders niet: “Ik denk dat we bij volgende Kamerverkiezingen aan tafel moeten om te kijken hoe je een aantrekkelijk alternatief vormt.

Dus stel dat het zou lukken om samen met de SP en GroenLinks aan te geven ‘we doen samen uit samen thuis na de verkiezingen’, dat zou een waanzinnig krachtig signaal zijn. Dan heb je een blok gevormd en dan moet een rechtse partij of twee rechtse partijen bij een links en progressief blok.”

Het politieke landschap is de laatste jaren steeds verder versplinterd ANP

Het lijkt er dus op, dat er bij de volgende Kamerverkiezingen sowieso een vorm van nauwere samenwerking komt tussen PvdA en GroenLinks. Op betrokkenheid van de SP rekenen beide partijen niet, omdat de SP sinds de verkiezingsnederlagen van dit jaar meer met zichzelf bezig is.

Overigens is vaker geprobeerd nauwere samenwerking op links tot stand te brengen. PvdA-voorman Bos sprak er bijvoorbeeld over met GroenLinks-leider Halsema (en met Jan Marijnissen van de SP) en PvdA-leider Samsom met GroenLinks-voorman Van Ojik, maar dat bleef altijd vruchteloos.

Bij die gelegenheden zat de PvdA meestal in de regering en was ze veel groter dan GroenLinks. De één had er dus altijd meer belang bij dan de ander. Nu zitten ze beide in de oppositie en zijn ze, in de peilingen, ongeveer even groot. In die zin is het uitgangspunt voor nauwere samenwerking nooit zo goed geweest.

Als het GroenLinks en PvdA lukt om samen nauwer op te trekken, zou dat ook om een andere reden opmerkelijk zijn: de afgelopen twintig jaar was er sprake van een steeds verdergaande politieke versplintering, met de oprichting van nieuwe partijen als de LPF, de PVV, de PvdD, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie.

Bekijk ook;

60 keer hetzelfde standpunt, waarom gaan PvdA en GroenLinks niet samen?

 

 

juli 11, 2019 Posted by | afsplitspartijen, groenlinks, politiek, PvdA, SP, splinterpartij, Versplintering | , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Treden PvdA en GroenLinks alsnog in het huwelijksbootje ?

PvdA in de steigers – fase 3 rouwverwerkingsproces

Weer paniek in de tent

Alweer schreef een voormalig Tweede Kamerlid een boek waarin hij uit de school klapt. Ditmaal is het Roelof van Laar, backbencher van de PvdA. Teleurgesteld blikt hij terug op het leven in de coalitie die het tweede kabinet-Rutte vijf jaar lang overeind hield. Van Laar spaart zijn partijleider Diederik Samsom niet en ook dat is inmiddels een traditie.

Ook de PvdA heeft nu dus zijn eigen Ybeltje Berckmoes – de vrouw die een boekje opendeed over haar tijd bij de VVD-fractie. Oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes trekt namelijk fel van leer tegen haar oude partij, de VVD.  Zij  publiceerde haar boek ‘Voorlichting loopt met u mee tot aan het ravijn’ over haar tijd op het Binnenhof, waarin ze onthullingen doet over de kadaverdiscipline in de liberale fractie.

En ook oud-Kamerlid Sharon Gesthuizen deed onlangs nog een boekje open over een van de meest gesloten partijen van Nederland, de SP. In haar boek ‘Schoonheid, macht, liefde in het leven en de politiek’ maakt ze de kachel aan met Jan Marijnissen, die in de partij als een dictator regeerde.

Roelof van Laar

Roelof van Laar, voormalig PvdA-Kamerlid, schrijft in een boek dat maandag wordt gepubliceerd, dat Diederik Samsom boos was op Lodewijk Asscher, toen laatstgenoemde zich mengde in de strijd om PvdA-leiderschap, én won.

Dat schrijft voormalig PvdA-Kamerlid Roelof van Laar in zijn boek Eerlijk duurde niet zo lang, dat maandag verschijnt. Samsom legde het in de strijd om het lijsttrekkersschap uiteindelijk af tegen Asscher, die nu de PvdA leidt.

Samsom, de verliezend partijleider, zei dat hij zich verraden voelde toen Van Laar vertelde dat hij Asscher zou steunen, blijkt uit het boek Eerlijk duurde niet zo lang.

Tussen u en Samsom is het nooit meer goed gekomen. U steunde Lodewijk Asscher bij de strijd om het lijsttrekkerschap.
,,Toen ik dat Diederik vertelde, hoorde ik dat hij wel een verkiezing wilde, maar niet tegen Lodewijk. Die had hij immers naar Den Haag gehaald. Hij noemde dat verraad. Ik was daar heel erg verrast over. Ik dacht tot dat gesprek dat het allemaal in harmonie was afgestemd.”

Samsom sprak over verraad van Asscher

Het verbaasde Van Laar, zegt hij in een interview met het AD. ‘Ik dacht tot dat gesprek [met Samsom. red.] dat het allemaal in harmonie was afgestemd.’ Samsom zou op zich wel voor een verkiezingsstrijd zijn geweest, maar niet tegen Asscher. Die had hij immers naar Den Haag gehaald. Tussen Samsom en Van Laar boterde het al enige tijd niet meer. Het Kamerlid was door de toenmalige fractieleider in 2016 onder druk gezet om in te stemmen met de militaire campagne tegen Islamitische Staat in Syrië.

Volgens Van Laar dreigde Samsom 150 miljoen euro aan hulpgeld voor vluchtelingen in te trekken als Van Laar zijn verzet niet zou opgeven. ‘Ik heb toen toch vóór gestemd. Maar het was niet nodig om me met geweld door de pomp te krijgen, de missie zou sowieso doorgaan. Dat bleef me maanden dwarszitten,’ aldus Van Laar, die daarop besloot Asscher te steunen.

Lees ook; Lodewijk Asscher, kijk naar Edith Schippers, zo kan het ook!

Onder Asscher werd de PvdA gedecimeerd

Samsom zegt in een reactie in het AD dat ‘ieder Kamerlid het recht heeft op zijn of haar eigen herinneringen. Ik heb begrepen dat het een heel mooi boek is over Roelofs tijd als Kamerlid, ik ga het heus ooit een keer lezen.’ Hij verliet na zijn verlies in december vorig jaar de politiek. In mei werd bekend dat Samsom aan de slag zou gaan in de afval- en recyclingbranche.

Hij is als adviseur verbonden aan een van de grootste Nederlandse afvalverwerkers, HVC in Alkmaar. Asscher nam het PvdA-roer van hem over, maar kreeg een geweldige dreun te verwerken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar. De PvdA hield maar negen zetels over en is nu kleiner dan de SP en GroenLinks.

Ook deze Kamerleden klapten uit de school na het verlaten van de fractie;

Het boek van Roelof van Laar PvdA past dus in wat inmiddels een bescheiden trend mag heten: Kamerlid klapt uit de school na verlaten fractie. Sharon Gesthuisen doet in Schoonheid macht liefde een boekje open over de partijcultuur bij de SPYbeltje Berckmoes beschrijft in Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn de rol van de afdeling voorlichting bij de VVD. Een constante: de partijleiding moet het ontgelden; bij Gesthuizen is dat Jan Marijnissen, bij Berckmoes komt Halbe Zijlstra er slecht vanaf.

‘Mislukt Kamerlid’ Ybeltje Berckmoes schrijft meedogenloos boek over VVD
Als Kamerlid heeft Ybeltje Berckmoes bijna zes jaar lang gezwegen. Maar nadat de wegen van Kamerfractie en Berckmoes – ongetwijfeld tot beider grote opluchting – zich hebben gescheiden, lucht ze haar hart.

Voormalig SP-Kamerlid Gesthuizen bekritiseert Marijnissen in boek: ‘Ik voelde me nooit veilig’
Onder leiding van Jan Marijnissen voelde Kamerlid Sharon Gesthuizen zich nooit veilig bij de SP, zo schrijft ze in een openhartig boek dat volgende week verschijnt. Een klein half jaar na haar vertrek uit de Kamer blikt Gesthuizen in Schoonheid macht liefde terug op ruim tien jaar Kamerlidmaatschap, van eind 2006 tot begin 2017. Het is vooral een verhaal van heel hard werken en weinig waardering. Meermaals beschrijft ze dat Marijnissens wil wet was.

Ybeltje Berckmoes © Hollandse Hoogte

PvdA terug naar het Volkskoffiehuis???

In de regel wordt verondersteld dat het om een verlate erfenis van de Fortuyn-revolte van 2002 gaat. Dat is een misverstand. In werkelijkheid raakten de traditionele volkspartijen al tien jaar voor de opkomst van de Goddelijke Kale in paniek omdat ze het gevoel hadden het contact met de gewone man te zijn kwijtgeraakt.

AD 23.11.2017

Tot de PvdA drong de kloof met de burger vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 door. Peilingen wezen uit dat de achterban de coalitie tussen Wim Kok en Ruud Lubbers niet pruimde. De arbeidersklasse (zo noemde je die toen nog) dreigde niet te gaan stemmen, net als de jongeren.

Wat ook uitkwam: bij de verkiezingen verloor de PvdA in de grote steden in één klap een derde van haar aanhang. Het partijbestuur wilde weten wat de oorzaak van de ontevredenheid was en verspreidde op braderieën en marktpleinen twee miljoen exemplaren van het Oor (‘ons belangrijkste partijorgaan’), een briefkaart waarop mensen hun klachten kwijt konden en die kon worden geretourneerd aan de PvdA. Wat kwam er een agressie los!

Ouderen misten de strijdlust van vroeger, jongeren vonden de PvdA juist niet modern genoeg. Werknemers verweten de partij nog alleen oog te hebben voor de noden van de uitkeringsgerechtigden en andersom. Tweeverdieners uit Almere en Nieuwegein klaagden over de hoge autokosten. En natuurlijk waren er de bewoners van multiculturele wijken als Lombok die meldden dat ze hun straat niet meer herkenden.

INTROSPECTIE VAN DE DAG – Patiënt gered, arts overleden

Ex-informateur Wouter Bos is ervan overtuigd dat Rutte II de geschiedenis ingaat als ‘een van de beste kabinetten die we gehad hebben in Nederland’. Ex-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt dat er ‘heel veel dingen goed zijn gedaan’ en volgens ex-partijleider Diederik Samsom is de PvdA als een onzelfzuchtige arts: ‘De patiënt, Nederland, ligt er prima bij. Maar de chirurg is dood. Hij heeft zichzelf door de pols gesneden.’

Deze en vele andere PvdA-kopstukken komen aan het woord in de vandaag verschenen interviewbundel ‘De neergang van de PvdA’ van NOS-journalist Wilco Boom. En dat levert een verrassend inkijkje op in de psyche van de partij. Verslaggever Frank Hendrickx: ‘Van 38 zetels terugvallen naar 9 zetels: het hoeft een politicus niet noodzakelijkerwijs nederig te stemmen.’ De moeder aller nederlagen krijgt zo soms zelfs heroïsche trekjes.

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

zie ook: PvdA in de steigers – fase 2 rouwverwerkingsproces

zie ook: PvdA in de steigers – fase 1 rouwverwerkingsproces

Rapport: Op-de-toekomst-Paul-Depla

zie ook: Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

zie ook: Populisme versus de opkomst van onvrede en onrust

zie ook: Tot ziens wethouder Rabin Baldewsingh PvdA !!!

zie ook: PvdA – aftrap Haagse gemeenteraadsverkiezingen 21.03.2018

zie ook: PvdA 70 jaar partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – en meer

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 4

zie ook: PvdA versus Code Rood

zie ook: De PVDA is te onzichtbaar geworden

zie verder ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 5

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 4

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 3

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 2

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel1

zie ook: Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok

zie ook: Het Rode Bolwerk in Amsterdam is gebarsten – deel 2

zie ook: Het einde van de PvdA ??

zie ook: Is de ‘Elitaire’ samenstelling van de 2e kamer een afspiegeling van de samenleving ??

zie ook: PvdA, Partij van de Academici in 2010?

Samsom en Asscher na de lijsttrekkersverkiezing eind vorig jaar. © anp

INTROSPECTIE VAN DE DAG – Patiënt gered, arts overleden

Ex-informateur Wouter Bos is ervan overtuigd dat Rutte II de geschiedenis ingaat als ‘een van de beste kabinetten die we gehad hebben in Nederland’. Ex-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt dat er ‘heel veel dingen goed zijn gedaan’ en volgens ex-partijleider Diederik Samsom is de PvdA als een onzelfzuchtige arts: ‘De patiënt, Nederland, ligt er prima bij. Maar de chirurg is dood. Hij heeft zichzelf door de pols gesneden.’

Deze en vele andere PvdA-kopstukken komen aan het woord in de vandaag verschenen interviewbundel ‘De neergang van de PvdA’ van NOS-journalist Wilco Boom. En dat levert een verrassend inkijkje op in de psyche van de partij. Verslaggever Frank Hendrickx: ‘Van 38 zetels terugvallen naar 9 zetels: het hoeft een politicus niet noodzakelijkerwijs nederig te stemmen.’ De moeder aller nederlagen krijgt zo soms zelfs heroïsche trekjes.

PvdA’ers blikken terug op de moeder aller nederlagen: ‘De patiënt ligt er prima bij, de chirurg is dood’

Partijleider Asscher: terugkeer naar oude glorie zit er niet snel in

VK 07.12.2017 In een nieuwe interviewbundel kijken negentien PvdA’ers terug op de epische verkiezingsnederlaag van hun partij. Wrok en zelfkritiek strijden om voorrang. ‘Elke stap voorwaarts is uitgevent als een totale nederlaag.’

Van 38 zetels terugvallen naar 9 zetels: het hoeft een politicus niet noodzakelijkerwijs nederig te stemmen. In de vandaag verschijnende interviewbundel De neergang van de PvdA van NOS-journalist Wilco Boom krijgt de moeder aller politieke nederlagen soms heroïsche trekjes. De PvdA heeft zich in de ogen van enkele hoofdrolspelers onverschrokken opgeofferd voor het landsbelang. Dan maar de lucht in, anno 2017.

Volgens Wouter Bos gaat Rutte II de geschiedenis in als ‘een van de beste kabinetten die we gehad hebben in Nederland’

Zo is ex-informateur Wouter Bos ervan overtuigd dat Rutte II de geschiedenis ingaat als ‘een van de beste kabinetten die we gehad hebben in Nederland’. Ex-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt dat er ‘heel veel dingen goed zijn gedaan’ en volgens ex-minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans is het overeind houden van de PvdA van secundair belang. ‘Uiteindelijk is er maar één maatstaf: laat je het land beter achter dan je het hebt aangetroffen.’

Ex-partijleider en hoofdarchitect van Rutte II, Diederik Samsom, zit ook op die lijn. In zijn gesprek met Boom omschrijft hij de PvdA als een onzelfzuchtige arts. Samsom: ‘De patiënt, Nederland, ligt er prima bij, die doet het geweldig. Maar de chirurg is dood, hij heeft zichzelf door de pols gesneden. Als ik dan toch moet kiezen met mijn diepcalvinistische inborst: de operatie moet slagen, de patiënt moet beter worden, dus dan de chirurg maar.’

Dankbaarheid

René Cuperus meent dat Samsom ‘totaal geen gevoel had voor de kwetsbaarheid van de sociaal-democratie’

Blijft de vraag waarom de opgeknapte patiënt geen greintje dankbaarheid toonde. De antwoorden die in het boek worden gegeven, lopen nogal uiteen, maar de negentien geïnterviewde PvdA’ers – van kopstukken tot kritische buitenstaanders – constateren wel dat de ideologische bleekheid (‘waar staan we voor in drie heldere zinnen?’) al eerder is opgetreden. Het bezuinigingskabinet-Rutte II zette een turbo op de neergang.

René Cuperus, ex-medewerker van het wetenschappelijk bureau van PvdA en Volkskrant-columnist, prijst ‘op zich’ de moed van Samsom, maar verwijt de ex-partijleider technocratische ‘ingenieurspolitiek’ en meent dat hij ‘totaal geen gevoel had voor de kwetsbaarheid van de sociaal-democratie’. De loodzware hervormingsagenda van Rutte II bleef overeind; de PvdA kreeg ‘een zenuwinzinking’.

Geen geloof meer

Die laatste diagnose is overigens weer van Samsom, die zijn eigen partij in meerdere varianten hekelt als ‘de grootste tegenstander van wat we aan het doen waren’. ‘Wij als club zijn er vier jaar lang in geslaagd werkelijk elke overwinning, elke stap voorwaarts te beleven én uit te venten als een totale nederlaag.’ En: ‘De club die vlak voor de finish z’n leider van de wagen gooit, geeft één duidelijke boodschap aan de kiezer: wij geloven er niet meer in.’

Ook Frans Timmermans klaagt dat kritische PvdA’ers voordurend deden alsof de partij door de coalitie met de VVD was ‘uitgeleverd aan de baarlijke duivel’. ‘Dan moet je niet verbaasd zijn dat de kiezers bij je weglopen.’

Omgekeerd uiten andere PvdA’ers weer harde kritiek op de losgezongen partijtop. Ex-directeur van het wetenschappelijk bureau Monika Sie Dhian Ho: ‘Samsom, Dijsselbloem en Bos zijn met alle respect carrièrepolitici die niet veel hebben met de partij, met de vereniging die de PvdA is.’

Asscher wil nooit meer zonder een andere linkse partij in ‘een rechts kabinet’ zitten

Oude rekeningen

Zo worden en passant enkele oude rekeningen vereffend in het boek van Boom. Aan Lodewijk Asscher, de nieuwe partijleider die vandaag het eerste exemplaar in ontvangst neemt, de taak om het allemaal goed te maken. Hij toont in het boek zelfkritiek over zijn rol in het kabinet-Rutte II (‘dat het anders had gemoeten is volstrekt evident’) en hij wil nooit meer zonder een andere linkse partij in ‘een rechts kabinet’ zitten.

Een terugkeer naar oude glorie zit er volgens Asscher niet snel in – ‘de tijd van de grote partijen is voorbij’ – maar er blijft volgens hem een rol weggelegd voor de PvdA. ‘Het is mijn taak om de PvdA een nieuwe plek te geven. Wat die plek ook is.’

Betrokkenen over de nederlaag en Rutte II

Kabinetsformatiegesprek met informateurs Kamp en Bos, Rutte en Blok (VVD) en Samsom en Dijsselbloem (PvdA). © Maarten Hartman / Hollandse Hoogte

Ik mag graag zeggen dat dit het kabinet-Bos was. Omdat hij de founding father is van dit regeerakkoord, omdat het regeerakkoord zo’n dwangbuis is geweest voor de bewindslieden, omdat hij zo dicht bij Samsom en Dijsselbloem staat en omdat ook Asscher zich blijft oriënteren op Bos.

Monika Sie Dhian Ho, ex-directeur van het wetenschappelijk bureau, over informateur Bos

Op de ledenraad na de Kamerverkiezingen concludeerden jullie, journalisten, zogenaamd grootmoedig maar gniffelend dat het zo goed was dat de PvdA die bijeenkomst hield. Neeeeee! Het was One Flew Over the Cuckoo’s Nest wat daar gebeurde.

Diederik Samsom over de PvdA-ledenraad na de verkiezingsnederlaag

Zijn hoge denk- en werktempo, zijn drive, maken het voor Samsom heel lastig mensen mee te nemen, om met zijn rug tegen een stoel te gaan zitten en gewoon eens te luisteren naar anderen.

Angelien Eijsink, ex-PvdA-Kamerlid

Het coördinatieoverleg van de vier heren was gericht op alles wegduwen wat vraagtekens zette bij wat er gebeurde.

Agnes Jongerius, PvdA-europarlementariër over het vierkoppige leiderschap van Samsom, Dijsselbloem, Asscher en Spekman.

We hebben afspraken gemaakt die voor linkse kiezers buitengewoon moeilijk te verteren waren. En ook dingen gedaan die we achteraf misschien niet hadden moeten doen.

Lodewijk Asscher over het regeerakkoord van Rutte II.

Terugblikken en ‘hergroeperen’

Zo gaan de ministers van Rutte II de geschiedenis in
Het langstzittende naoorlogse kabinet stevent op het einde af. Rutte II ging stoïcijns de crisis te lijf, maar wist zichzelf niet geliefd te maken. Hoe gaan de ministers de politieke geschiedenis in? (+)

‘Achteraf gezien had ik keihard op tafel moeten slaan’
In oktober zwaaide Hans Spekman af als voorzitter van de PvdA. Hoe heeft zijn partij het vertrouwen van zo veel kiezers kunnen verspelen? (+)

Hoopvol gestemd PvdA met meer linksere accenten
In een woonwinkelcentrum te Nieuwegein was de PvdA in oktober bijeen om zichzelf te ‘hergroeperen’. ‘Politiek gaat niet over statistieken maar over mensen en geluk.’ De partij hoopt dat de ‘linkse lente’ is begonnen.

Deze politieke memoires zijn de moeite waard

Politieke memoires: Nederland heeft er geen rijke traditie in. De oud-premiers Drees en Den Uyl? Géén memoires. Wim Kok bleef stil na acht jaar premierschap, evenals Jan Peter Balkenende. Recordpremier Ruud Lubbers zegt dat hij al zijn herinneringen twintig jaar geleden als eens heeft opgeschreven maar niet overging tot publicatie. Ergens ligt dus nog een goudmijn te wachten. Deze zijn de moeite waard volgens politieke commentator Raoul du Pré.

©

Volg en lees meer over:  BOEKEN   POLITIEK   PVDA   NEDERLAND

PvdA bleef grootste partij

Elsevier 28.11.2017 Wie de laatste tijd in Leeuwarden is geweest, heeft kunnen zien wat een mooi opgeknapte stad het is. De PvdA heeft tijdens haar decennialange heerschappij blijkbaar goed voor Leeuwarden gezorgd.

Woensdag 22 november 2017 waren er herindelingsverkiezingen. De kiezers die de moeite namen om te stemmen – 40 procent – waren blijkbaar minder teleurgesteld in de lokale PvdA dan in de landelijke. Op 15 maart scoorde de PvdA bar slecht. Dit keer verloor de partij slechts één van de twaalf zetels en volgden GroenLinks en CDA op grote afstand op een gedeelde tweede plaats, met elk vijf zetels.

Lutz kon niet over het hoofd worden gezien

Dat de PvdA glorieerde, is waarschijnlijk voor een deel op het conto te schrijven van Lutz Jacobi. Zij had met haar partner eigenhandig 170 ‘Stem Lutz’-borden geplaatst, waardoor ze niet over het hoofd kon worden gezien. Simpel, maar effectief.

Lutz was Tweede Kamerlid en viel in Den Haag op doordat ze altijd wel een groep bezoekers achter zich aan had lopen. Een herkenbare volksvertegenwoordiger. Kom daar nog maar eens om in een parlement waar niet alleen de teksten, maar soms ook de leden voorgeprogrammeerd lijken.

Is de uitslag in het hoge Noorden een teken dat de PvdA aan het herstellen is? Dit waren lokale verkiezingen, zeggen de Friezen.

  Carla Joosten

Is politiek redacteur en analyseert de lokale verkiezingen in de Friese hoofdstad, waar de PvdA de grootste partij bleef.

Het ‘Lutz-effect’

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher rekende zich niet rijk en sprak over het ‘Lutz-effect’. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zal blijken of de PvdA ook elders in het land beter scoort dan bij de desastreus verlopen landelijke verkiezingen. Dat hangt af van de vraag of de partij ook elders over lijsttrekkers als Jacobi beschikt. Maar dan nog, Haagse kopstukken bepalen meestal de strijd. Zij zien lokale verkiezingen als een tussentijdse landelijke peiling. Het zou een verademing zijn als ze dit keer thuisblijven.

  Carla Joosten (1960) werkt sinds 2000 voor redactie Nederland bij Elsevier Weekblad. Ze is politiek redacteur in Den Haag en covert het koningshuis. Voor de Leven & Dood-pagina’s van Elsevier Weekblad verzorgt zij de nieuwtjes over mensen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

PvdA met Jacobi de grootste in Leeuwarden

Lutz Jacobi: ‘PvdA wordt hier gewoon weer de grootste’

Laat duizend Jacobi’s in den lande bloeien

Laat duizend Jacobi’s in den lande bloeien

Elsevier 24.11.2017 in Leeuwarden is geweest, heeft kunnen zien wat een mooi opgeknapte stad het is. De PvdA heeft tijdens haar decennialange heerschappij blijkbaar goed voor Leeuwarden gezorgd.

De burgemeester, oud-Kamerlid Ferd Crone – ook een PvdA’er – sjouwt zich een ongeluk voor de stad.

De kiezers die de moeite namen om te stemmen bij de herindelingsverkiezingen – 40 procent – waren blijkbaar minder teleurgesteld in de lokale PvdA dan in de landelijke, want ook in Leeuwarden scoorde de landelijke PvdA afgelopen maart bar slecht.

Meer politieke opinie van Carla Joosten lezen?

> Marathondebat over aflosboete was een grote poppenkast

170 ‘Stem Lutz’-borden geplaatst

Dit keer verloor de partij slechts één van de twaalf zetels en volgen GroenLinks en CDA op grote afstand op een gedeelde tweede plaats, met elk vijf zetels.

Dat de PvdA glorieerde is waarschijnlijk voor een deel op het conto te schrijven van Lutz Jacobi. Zij en haar partner hadden zelf 170 ‘Stem Lutz’-borden geplaatst waardoor ze niet over het hoofd kon worden gezien. Simpel maar effectief.

Altijd gevolgd door een groep

Lutz was Tweede Kamerlid en viel in Den Haag op door haar spontaniteit en ongecompliceerde optreden. Ze had altijd wel een groep bezoekers achter zich aan. Een herkenbare volksvertegenwoordiger. Een echt mens. Kom daar nog maar eens om in een parlement waar niet alleen de teksten maar soms ook de leden voorgeprogrammeerd lijken.

Is de uitslag in het hoge Noorden een teken dat de PvdA aan het herstellen is? Dit waren lokale verkiezingen, zeggen de Friezen.

Het ‘Lutz-effect’

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher rekende zich terecht niet rijk en sprak over het ‘Lutz-effect’. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zal blijken of de PvdA ook elders in het land beter scoort dan bij de landelijke verkiezingen.

Dat hangt af van de vraag of de partij ook elders over lijsttrekkers als Jacobi beschikt. Maar dan nog. Die verkiezingen zijn overal in het land en niet slechts in enkele gemeenten.

Haagse kopstukken mogen thuisblijven

De ervaring leert dat landelijke politici de gemeenteraadsverkiezingen gebruiken als een tussentijdse landelijke peiling en van die campagne een landelijke strijd maken.

Wat zou het een verademing zijn als dit op 21 maart niet het geval is. Laat de Haagse kopstukken thuisblijven en laat duizend Jacobi’s in den lande bloeien.

    Carla Joosten (1960) werkt sinds 2000 voor redactie Nederland bij Elsevier Weekblad. Ze is politiek redacteur in Den Haag en covert het koningshuis. Voor de Leven & Dood-pagina’s van Elsevier Weekblad verzorgt zij de nieuwtjes over mensen.

Wederopstanding van de PvdA in Leeuwarden door het ‘Lutz-effect’

VK 23.11.2017 Een zeteltje verlies, maar veruit de grootste. Onder aanvoering van lijsttrekker Lutz Jacobi beleefde de Partij van de Arbeid woensdag in Leeuwarden een ogenschijnlijke wederopstanding. Met elf zetels als resultaat van de herindelingsverkiezing liet de partij GroenLinks en CDA (beide vijf zetels) ruim achter zich.

De kater van de voor de PvdA dramatisch verlopen Tweede Kamerverkiezingen van maart lijkt ineens weggespoeld. ‘De Troelstra-geest waait weer rond Leeuwarden’, jubelde Jacobi. ‘Waanzinnig’, reageerde partijleider Lodewijk Asscher, die de geboren Katlijkse (‘no Lutz, no glory’) meermaals in Friesland bijstond bij het uitdelen van rozen. ‘Dit geeft ontzettend veel energie.’

De voorman wist zeker: we waren getuige van het ‘Lutz-effect’. Zelf kon de boerendochter er ook niet helemaal omheen: ‘Ik denk het’, tekende de Leeuwarder Courant uit haar mond op.

Haar hoofd was in elk geval niet te missen op de borden langs de provinciale wegen rond Leeuwarden. Met elf Haagse dienstjaren (2006-2017) is de politica bovendien veel bekender dan andere lijsttrekkers in Leeuwarden.

Authentiek, benaderbaar, volks: Jacobi is veel wat de PvdA volgens teleurgestelde kiezers ontbeert

Authentiek, benaderbaar, volks: Jacobi is daarbij veel wat de PvdA volgens teleurgestelde kiezers ontbeert. Die gunfactor lijkt ideologische grenzen te overstijgen. Zelfs VVD-coryfee Hans Wiegel zei in een videoboodschap misschien wel op haar te stemmen – als hij in Leeuwarden had gewoond.

Toch: Leeuwarden is altijd donkerrood gekleurd geweest. De PvdA was sinds haar oprichting de grootste in de stad van verzekeringskantoren en de meelfabriek van Koopmans.

De numerieke overmacht in de gemeenteraad nam in de loop der jaren wel af. Maar daar waar andere traditionele rode bolwerken in 2014 overgenomen werden door D66 of GroenLinks, bleef de Friese hoofdstad bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een sociaal-democratisch bastion.

Anders dan bijvoorbeeld Groningen, Nijmegen en Amsterdam heeft Leeuwarden geen universiteit en is het aantal bakfietsen te overzien. Het maakt de kosmopolitische concurrentie van D66 en GroenLinks minder groot. Daarbij komt dat de SP nooit echt voet aan de grond heeft gekregen. Na intern geruzie mocht de lokale afdeling er woensdag van de partijtop niet eens meedoen.

Het zijn factoren die het Lutz-effect en de mogelijke sociaal-democratische herrijzenis in perspectief plaatsen. Toch mag de PvdA hoop putten uit de uitslag in Leeuwarden. Tijdens de Kamerverkiezingen in maart legde de partij het er nog af tegen bijna alle concurrenten: VVD, D66, GroenLinks, SP, CDA en PVV. En ook bij de andere herindelingsverkiezingen woensdag in Friesland, Groningen en Gelderland deed de PvdA het boven verwachting goed.

Volg en lees meer over:  POLITIEK   LEEUWARDEN   FRIESLAND   NEDERLAND  PVDA   POLITIEKE PARTIJEN

PvdA grote winnaar verkiezingen gemeente Leeuwarden 

NU 23.11.2017 De PvdA is de grote winnaar van de herindelingsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden. De partij kreeg, ondanks het verlies van een zetel, twee keer zoveel stemmen als de nummer twee GroenLinks. Het opkomstpercentage in Leeuwarden ligt op 40,5 procent.

Volgens de voorlopige uitslagen krijgt de PvdA elf zetels, gevolgd door GroenLinks en het CDA met ieder vijf zetels, D66 en VVD volgen met vier zetels.

Het CDA is de grootste in de gemeente Súdwest-Fryslân. De partij kreeg tien zetels, gevolgd door de PvdA met zes zetels en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) met vijf zetels. de opkomst was 45 procent.

Ook in de nieuwe Friese gemeente Waadhoeke komt het CDA als winnaar uit de bus met acht zetels. De lokale partij SAM Waadhoeke en gemeentebelangen kregen ieder zes zetels. De FNP volgt met vijf zetels. De opkomst ligt op 44,1 procent.

Gelderland 

In Gelderland waar de Rijnwaarden en Zevenaar samen verder zijn gegaan als gemeente Zevenaar behaalde volgens de voorlopige uitslagen Lokaal Belang tien zetels, gevolgd door het CDA (7), PvdA (3). de SP en VVD kregen ieder twee zetels. De opkomst lag op bijna 39 procent.

In Groningen werd de lokale partij Gemeentebelangen Westerwolde de grootste in de gelijknamige gemeente die een samenvoeging is van Bellingwedde en Vlagtwedde. De partij haalde zes zetels, de PvdA kreeg vijf zetels, de VVD en GroenLinks elk twee zetels en de Partij voor de Dieren een zetel. De opkomst lag op ruim 44 procent.

Ook in Midden-Groningen deed lokale partij het erg goed, GemeenteBelangen Midden-Groningen haalde vijf zetels, net zo veel als de SP en de PvdA. De VVD, CDA en de ChristenUnie kregen elk vier zetels. GroenLinks kreeg drie zetels, D66 twee en Leefbaar Midden-Groningen een. Midden-Groningen is een samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Herindelingsverkiezingen 

Woensdag mochten 309.121 stemgerechtigden een nieuwe gemeenteraad kiezen.

Veertien gemeenten gaan op in zes gemeenten. De herindeling gaat op 1 januari in. Inwoners van de fusiegemeenten hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit geldt ook voor de gemeenten Edam-Volendam en het Brabantse Meierijstad, die respectievelijk in 2016 en 2017 heringedeeld zijn.

Herindelingsverkiezingen in Friesland, Groningen en Gelderland

Minder gemeenten 

Door de herindeling neemt het aantal gemeenten in Nederland opnieuw af. Begin dit jaar telde Nederland 388 gemeenten. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaan er nu acht vanaf en telt het land op 1 januari 380 gemeenten.

In Friesland wordt de gemeente Littenseradiel opgesplitst. Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel en de dorpen Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp van de gemeente Littenseradiel gaan op in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Leeuwarderadeel en de dorpen Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum van Littenseradiel, zullen worden toegevoegd aa Leeuwarden.

En de eveneens onder Littenseradiel vallende dorpen Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Waaksens, Wiuwert en Wommels worden toegevoegd aan de gemeente Súdwest-Fryslân.

Groningen

In Groningen ontstaan twee nieuwe gemeenten. Vlagtwedde en Bellingwedde zullen opgaan in de nieuwe gemeente Westerwolde. Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gaan op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

En in Gelderland gaan gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar samen verder als Zevenaar.

Lees meer over: Herindelingsverkiezingen FrieslandGroningen Gelderland Gemeenten

PvdA met één zetel verlies toch winnaar verkiezingen Leeuwarden

VK 23.11.2017 De PvdA is woensdag de grote winnaar geworden van de herindelingsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden. De partij, met als lijsttrekker oud-Kamerlid Lutz Jacobi, kreeg twee keer zoveel stemmen als de nummer twee, GroenLinks. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt de PvdA elf zetels, eentje minder dan nu.

Wat zijn de thema’s?

Het zijn lokale verkiezingen met lokale thema’s, schrijft correspondent Jurre van den Berg. Zoals meer sociale huurwoningen (Midden-Groningen) en Duitse les op school (Westerwolde). Al is het ene lokaal het andere niet. In Leeuwarden dreigen tekorten op de gemeentebegroting door rijkskortingen op de zorg. In Britsum en Stiens maakt men zich druk om behoud van kleine scholen en andere voorzieningen.

Niettemin noemde PvdA-leider Lodewijk Asscher, die zijn partij gedecimeerd zag bij de landelijke verkiezingen, de uitslag woensdagavond een ‘prachtig resultaat’. GroenLinks en het CDA volgen in Leeuwarden met ieder vijf zetels. D66 en VVD behaalden vier zetels. Het opkomstpercentage in de hoofdstad van Friesland lag op 40,5 procent.

In de gemeente Súdwest-Fryslân, waar 45 procent van de kiesgerechtigden stemde, werd het CDA de grootste. De partij kreeg tien zetels (eentje meer dan nu), gevolgd door de PvdA, die met zes zetels even groot blijft. De Fryske Nasjonale Partij (FNP) handhaafde haar vijf zetels.

Ook in de nieuwe Friese gemeente Waadhoeke komt het CDA als winnaar uit de bus, met acht zetels. De lokale partijen SAM Waadhoeke en Gemeentebelangen kregen er ieder zes, de FNP vijf. Doordat het om een nieuwe gemeente gaat waarin drie oude gemeenten opgaan, kan een vergelijking met de vorige raadsverkiezing moeilijk worden gemaakt. De opkomst lag op 44,1 procent.

Gelderland en Groningen

In Gelderland, waar de Rijnwaarden en Zevenaar samen verder zijn gegaan als gemeente Zevenaar, behaalde Lokaal Belang tien zetels, gevolgd door het CDA (7 ) en PvdA (3). De SP en VVD kregen ieder twee zetels. De opkomst in Zevenaar lag op bijna 39 procent.

In Groningen werd de lokale partij Gemeentebelangen Westerwolde de grootste in de gemeente Westerwolde die een samenvoeging is van Bellingwedde en Vlagtwedde. De partij haalde zes zetels, de PvdA kreeg vijf zetels, de VVD en GroenLinks elk twee zetels en de Partij voor de Dieren een zetel. De opkomst lag op ruim 44 procent.

Ook in Midden-Groningen deed de lokale partij het erg goed. GemeenteBelangen Midden-Groningen haalde vijf zetels, net zo veel als de SP en de PvdA. De VVD, CDA en de ChristenUnie kregen elk vier zetels. GroenLinks kreeg drie zetels, D66 twee en Leefbaar Midden-Groningen een. Midden-Groningen is een samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Lokaal of landelijk?

Inwoners van zes Friese gemeenten konden woensdag naar de stembus voor herindelingsverkiezingen. Bij uitstek lokale verkiezingen dus. Maar wat deden dan de kopstukken van landelijke partijen in Leeuwarden?

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   POLITIEK

PvdA de grote winnaar bij verkiezingen in Leeuwarden

AD 22.11.2017 De PvdA is de grote winnaar van de herindelingsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden. De partij kreeg twee keer zoveel stemmen als de nummer twee GroenLinks.

Volgens de voorlopige uitslagen krijgt de PvdA in de Friese hoofdstad elf zetels, gevolgd door GroenLinks en het CDA met ieder vijf zetels, D66 en VVD volgen met vier zetels. Het opkomstpercentage in Leeuwarden ligt op 40,5 procent.

CDA

Het CDA is de grootste in de gemeente Súdwest-Fryslân. De partij kreeg tien zetels, gevolgd door de PvdA met zes zetels en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) met vijf zetels. de opkomst was 45 procent.

Ook in de nieuwe Friese gemeente Waadhoeke komt het CDA als winnaar uit de bus met acht zetels. De lokale partij SAM Waadhoeke en gemeentebelangen kregen ieder zes zetels. De FNP volgt met vijf zetels. De opkomst ligt op 44,1 procent.

Groningen en Gelderland

In Gelderland waar de Rijnwaarden en Zevenaar samen verder zijn gegaan als gemeente Zevenaar behaalde volgens de voorlopige uitslagen Lokaal Belang tien zetels, gevolgd door het CDA (7), PvdA (3). de SP en VVD kregen ieder twee zetels. De opkomst lag op bijna 39 procent.

In Groningen werd de lokale partij Gemeentebelangen Westerwolde de grootste in de gelijknamige gemeente die een samenvoeging is van Bellingwedde en Vlagtwedde. De partij haalde zes zetels, de PvdA kreeg vijf zetels, de VVD en GroenLinks elk twee zetels en de Partij voor de Dieren een zetel. De opkomst lag op ruim 44 procent.

Ook in Midden-Groningen deed de lokale partij het erg goed, GemeenteBelangen Midden-Groningen haalde vijf zetels, net zo veel als de SP en de PvdA. De VVD, CDA en de ChristenUnie kregen elk vier zetels. GroenLinks kreeg drie zetels, D66 twee en Leefbaar Midden-Groningen een. Midden-Groningen is een samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

S&D 2017/1

Vergeet de linkse fusie vooral en zeur ook niet te veel over gezelligheid, stelt Frans Verhagen. Het is tijd om de sociaal-democratie van de PvdA te redden. 

Democratie moet de PvdA achter zich laten
S&D 20.11.2017 PvdA  Frans Verhagen – Er zijn PvdA’ers die geloven dat de kiezer hun partij te hard heeft gestraft. Dat die kiezer zich dat realiseert en de partij volgende keer weer gewoon meer dan twintig zetels zal geven. Het overkwam eerder het CDA en D66, waarom niet ook de PvdA? Het zijn niet de minsten die zo denken.

Ik wens ze sterkte met een lang verblijf in de wildernis en ik hoop dat de nieuwe voorzitter meer ambitie heeft. Nee, de PvdA moet zichzelf niet opheffen en evenmin moet ze samengaan met andere linkse partijen. Dat zou onrecht doen aan de lange traditie die de PvdA vertegenwoordigt, een traditie van sociaal-democratie die medeverantwoordelijk is voor de manier waarop Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog is ingericht.

Ook miskent een fusieverhaal hoe anders die partijen zijn. Wel is het tijd voor een dramatische verandering van de manier waarop de sociaal-democratie in Nederland de laatste jaren opereert. > Lees verder…

De PvdA is een kleurloze, ideologieloze partij geworden, onherkenbaar en niet-omarmbaar, een partij van oudere mensen die onder jonge kiezers niets losmaakt, een partij van kundige bestuurders die in de praktijk vooral pragmatisch zijn. In het spectrum van partijen van belangenbehartigers die nu de Nederlandse politiek domineren heeft de PvdA niets te zoeken en kan zij geen rol spelen.

Met een nieuw geformuleerd, helder programma moeten we daarom de oude ballast van de partij rigoureus dumpen. Weg met de naam, weg met de oude symbolen, weg met de ingesleten werkwijze.

Laten we de PvdA omdopen in de Sociaal Democratische Partij (SDP) en daarmee recht doen aan een door zowat iedereen binnen de PvdA gehanteerde praktijk: na het noemen van de naam gaat het over ‘wij, sociaal-democraten’ of over ‘de sociaal-democratie’.

Niet voor niets citeerde Lodewijk Asscher in zijn in memoriam van Eberhard van der Laan diens uitspraak dat er ‘met de sociaal-democratie niks mis [is], met de PvdA wel’. Scherp geformuleerd: de PvdA is een zwak merk, sociaal-democratie is een sterk product. Sociaal-democratie vertegenwoordigt iets wat de PvdA is kwijtgeraakt.

De PvdA is een zwak merk, sociaal-democratie is een sterk product

Het is tijd dat de sociaal-democratie de PvdA kwijtraakt. Met de naam kunnen we ook de vermoeide oude beeldretoriek opruimen zoals het zingen van de Internationale, rode dit, rode dat, de rozen en andere restanten uit een verzuild verleden, zodat jongere Nederlanders niet hoofdschuddend naar deze oude meuk hoeven te staren.

Het als een feniks laten herrijzen van de PvdA als de SDP zou een van de meest zichtbare en meest effectieve veranderingen zijn om te laten zien dat dertig jaar kwakkelen over ideologische veren nu radicaal wordt achter gelaten.

Vervolgens is het zaak een zero-based analysis te maken. Gewoon, de eenvoudige vraag stellen: hoe zou je de sociaal-democratie in Nederland inrichten als je blanco begint, als je een organisatie helemaal vanaf de bodem zou mogen oprichten? Ik claim geen grote voorspellende vaardigheid als ik verwacht dat een dergelijke organisatie in weinig opzichten op de PvdA zou lijken. Wat de sociaal-democratie nodig heeft is een verhaal. Dat is geen marketinginstrument of ondernemersnieuwpraat, maar een vereiste om mensen mee te kunnen nemen.

Je hoeft geen fan te zijn van Bernie Sanders om zijn verhaal te zien: we worden genaaid door de mensen die macht hebben. De onderdelen pasten daar feilloos in, zowel de kwaaie pieren (bankiers, gevestigde politici, lobbyisten, grootkapitalisten met buitengewone invloed) als de beleidsvoorstellen (ziektekostenverzekering voor iedereen, gratis onderwijs, hogere belastingen voor de rijken). Trump had ook een verhaal. Het punt is het verhaal, niet per se hoe het klinkt.

Ik hechtte altijd zeer aan Joop den Uyls riedel: spreiding van inkomen, kennis en macht. Maar ook hier moeten we zero base gaan: spreiding is niet meer het juiste woord, nezo min als solidariteit dat nog is. Het moet een verhaal zijn dat niet zeurt over inkomensongelijkheid, bankiers en andere favoriete huilpalen maar juist een beeld geeft van wat wel gewenst is.

Een verhaal dat vragen meeneemt over de verhouding tussen verzorgingsstaat en openheid van de samenleving; dat zich afvraagt hoe het kan dat hoogopgeleide, hoge-inkomenskiezers stemmen voor een verzorgingsstaat, maar dat minder kansrijke burgers zich daar juist van afkeren. Maar ook een verhaal dat onderkent wat er goed is aan onze samenleving.

PvdA’ers hebben de onbedwingbare neiging om te willen veranderen. Ze denken dat dat progressief is. Maar behoud van wat de sociaal-democratie bereikt heeft, is een minstens zo belangrijk ideaal in een wereld waarin dat resultaat onder druk staat. Dat verhaal vertelt de PvdA nooit. Een zekere mate van conservatisme over wat bereikt is zou de sociaal-democratie sieren.

Ik vond het jammer dat Paul Depla in zijn rapport-dat-officieel-geen-rapport was zich liet verleiden tot te concrete doelstellingen voor de sociaal-democratie. De vier onderwerpen die hij benoemde waren naar mijn gevoel maar een klein onderdeel van waar een samenleving op draait. Ik miste bijvoorbeeld onderwijs, de cruciale factor in ontplooiing van kansen.

Bestaanszekerheid vond ik een wat magere samenvatting van idealen. En voor de zoveelste keer verbaasde ik me over de kramp die de PvdA steeds vertoont als het over integratie gaat. In plaats van het emancipatiesucces van veel tweede- en derdegeneratie-Nederlanders te vieren en er trots op te zijn als een mooi resultaat van de sociaal-democratische verzorgingsstaat, werd integratie weer geproblematiseerd.

Opnieuw eindeloos gezeur over geloof terwijl het toch zo simpel is: geloof doe je privé, de samenleving richten we met z’n allen in. Je hoeft homoseksualiteit niet moreel aanvaardbaar te vinden om te accepteren dat in Nederland discriminatie niet is toegestaan. Je hoeft niet gelovig te zijn om te aanvaarden dat gelovigen recht hebben op hun eigen waarden en overtuigingen, maar dat de wet voor iedereen hetzelfde is. Wat is het probleem?

Opnieuw is er eindeloos gezeur over geloof terwijl het toch zo simpel is: geloof doe je privé, de samenleving richten we met z’n allen in

De opdracht van de sociaal-democratie is in potentie alle burgers te binden die een visie delen. De grootste uitdaging is de Nederlanders te bereiken aan de randen van de samenleving – soms letterlijk – met een verhaal dat hun een rol geeft. Een eerlijk verhaal, geen valse beloftes. Een verhaal dat onderkent dat sommige regio’s in Nederland weinig economische toekomst hebben en zich afvraagt hoe we daar als samenleving mee omgaan.

Daarom is bestaanszekerheid, het woord waar Depla op terugviel, zo eng als thema, zo smal. Een burger zoekt naar meer. Sociaal-democratie zou mensen een rol moeten geven, laten deelnemen. Niet alleen je bestaan moet verzekerd zijn maar ook je gevoel van eigenwaarde, het gevoel dat je meedoet.

Zijn we in staat om zowel PVV-stemmers in de randgebieden van Nederland aan te spreken als weldenkende intellectuelen, zonder patroniserend te worden? Kunnen we formuleren wat we gemeen hebben? Kunnen we een programma bieden, een denkwijze, een samenlevingsvoorstel dat bewijst dat we een gemeenschappelijk belang hebben?

Kan iedereen zich thuis voelen bij de sociaal-democratie als hij of zij de principes deelt? Als de sociaal-democraten deze vragen niet positief kunnen beantwoorden, dan kunnen ze er beter mee ophouden. Actieve burgers, sociaal bewogen mensen die het goed voor elkaar hebben kunnen prima door andere partijen bediend worden. Sociaal-democratie moet meer zijn.

Depla’s voorstel om van de Sociaal Democratische Partij, nu nog PvdA genaamd, een beweging te maken, lijkt me een vlucht vooruit. Of achteruit, nu ik erover nadenk. Er moet toch ergens een vorm van organisatie zijn? Iemand moet al die activiteiten toch aan elkaar knopen om er iets mee te doen? Anders verzandt het allemaal in goede bedoelingen en wegsijpelende energie. De Sociaal Democratische Partij moet een volkspartij zijn die de hele breedte van de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt.

Ik heb niet de illusie dat mensen in de rij staan om lid te worden, al denk ik dat we een groot deel van onze bijna vijftigduizend leden kunnen behouden. Maar partijlidmaatschap is geen vanzelfsprekendheid meer, als het dat ooit al was. Dat is al heel lang niet meer zo en zal ook niet beter worden. Dat is niet erg. Volksvertegenwoordiging impliceert dat je delegeert.

De nieuwe voorzitter mag nadenken over een ideale organisatie. Ik kan niet claimen het model daarvoor in mijn hoofd te hebben, maar op basis van mijn ervaringen begin jaren negentig vergeleken met die van afgelopen jaar kan ik wel zeggen dat het voor leden al een stuk verbeterd is. De zuurgraad waarover Depla en anderen klagen is weleens veel erger geweest. En het is wel degelijk van enorm belang dat alle leden kunnen meestemmen en meedoen en niet alleen apparatsjiks.

Bij overleg over de crisis van 2008 gaf toenmalig president-elect Barack Obama zijn staf opdracht met creatieve en verreikende plannen te komen. ‘Je moet een goede crisis niet verloren laten gaan,’ zei Obama. Het valt te hopen dat de PvdA deze crisis aan zal grijpen om zichzelf te hervormen, niet voor dit jaar, niet voor de volgende verkiezingen maar voor de volgende decennia. Het is de enige manier waarop sociaal-democratie relevant kan blijven.

Lutz Jacobi: ‘De PvdA wordt in Leeuwarden weer de grootste’

Elsevier 19.11.2017 Leeuwarden kiest woensdag een nieuwe gemeenteraad. Door bestuurlijke herindeling worden vervroegde verkiezingen gehouden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart een belangrijk meetpunt. Lijsttrekker van lijst 1 is flamboyant oud-Kamerlid: Lutz Jacobi. ‘We gaan de PvdA hier weer gewoon de grootste partij maken.’

‘Zo! Elsevier Weekblad heeft de weg naar het noorden weten te vinden,’ constateert Lutz Jacobi triomfantelijk. Jacobi zat tussen 2006 en 2017 in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Nu is ze lijsttrekker voor diezelfde sociaal-democraten bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden. ‘Ik heb natuurlijk wel veel contacten, dat is mooi meegenomen. En ik wil de sociaal-democratie er weer bovenop helpen.’

Jacobi haalde landelijk het nieuws toen ze zich kandideerde voor het lijsttrekkerschap van de PvdA, in 2012. Ook stemde ze als enige PvdA’er tegen de partijlijn in over de aankoop van de Joint Strike Fighter. Nu is ze terug in Friesland. ‘Na elf jaar in Den Haag ging ik me ook afvragen wat ik daar verder nog aan toe te voegen had. Ik had het wel naar mijn zin hoor, maar dichtbij huis werken heeft ook zijn voordelen.’

Vervroegde verkiezingen

De gemeente Leeuwarden wordt bestuurlijk opnieuw ingericht, waardoor de gemeente flink groter wordt. ‘Dat zal je natuurlijk worst zijn,’ zegt Jacobi, ‘maar hier gaat er wel iets veranderen. De politiek wordt minder stads.’

Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn een aantal politiek leiders naar het noorden getrokken. CDA-leider Sybrand Buma ging zaterdag langs de deuren om campagne te voeren. ‘Lodewijk (Asscher, red.) was hier ook een paar keer. En ik heb Henk Krol (50Plus) ook gezien,’ zegt Jacobi, ‘en als het goed is komt Mark Rutte vanmiddag ook. Of het helpt… dat weet ik niet. Volgens mij is het vooral belangrijk dat je in de gemeente makkelijk benaderbaar bent, en kan worden aangesproken.’

In deze gemeenten is het goed wonen 

‘We gaan het beter doen dan in maart’

‘In maart hebben we een enorme klap gehad,’ memoreert Jacobi de verkiezingsnederlaag bij de Tweede Kamer, waarbij de PvdA van 38 naar 9 zetels terugviel. Een historische nederlaag. ‘We gaan het nu wel iets beter doen dan in maart,’ verwacht ze.

‘Het is natuurlijk heel anders dan een landelijke verkiezing,’ zegt Jacobi. ‘Er zijn hier bijvoorbeeld geen peilingen, dat vind ik wel relaxt. Die Maurice de Hond heb ik hier ook nog niet gezien. En wat ook mooi is: een bekende lijsttrekker kan hier het verschil maken.’ Op dit moment heeft de PvdA twaalf zetels in Leeuwarden. De grootste partij. ‘Als je het landelijk bekijkt, zouden we omgerekend ongeveer kans maken op vier zetels. Maar ik ga er vanuit dat we weer gewoon de grootste worden. Ik ga voor winst.’

Steun uit onverwachte hoek

Opmerkelijk is dat ook VVD-coryfee Hans Wiegel campagne voert voor Jacobi. Via een filmpje liet hij weten op Jacobi te willen stemmen, als hij in Leeuwarden had gewoond. Maar dat is niet het geval. ‘Leuke knipoog van Wiegel, Friese humor,’ zegt Jacobi die aanvankelijk niet op de hoogte was van deze campagnestunt. ‘Ik was er wel verbaasd over, maar ik zal zo eens bij hem langs gaan om hem een tút te geven.’

Berend Sommer (1990) is online redacteur bij Elsevier Weekblad. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn debuut Duchamp verscheen in juni 2017 bij Uitgeverij Prometheus.

Ex-Kamerlid PvdA komt met boek waarin hij Samsom wegzet als onbetrouwbare opportunist

Backbencher blikt teleurgesteld terug op zijn dagen in de regeringscoalitie van VVD en PvdA

VK 17.11.2017 Alweer schreef een voormalig Tweede Kamerlid een boek waarin hij uit de school klapt. Ditmaal is het Roelof van Laar, backbencher van de PvdA. Teleurgesteld blikt hij terug op het leven in de coalitie die het tweede kabinet-Rutte vijf jaar lang overeind hield. Van Laar spaart zijn partijleider Diederik Samsom niet en ook dat is inmiddels een traditie.

Samsom heeft de tweestrijd met Lodewijk Asscher om het lijsttrekkerschap van de PvdA als verraad ervaren. Hij was het immers die Asscher naar Den Haag had gehaald. ‘Diederik wilde wel een verkiezing, maar niet tegen Lodewijk’, schrijft de 36-jarige Van Laar in zijn boek Eerlijk duurde niet zo lang (LM Publishers).

Hij beschrijft nog een ander pijnlijk moment: Samsom draaide hem als fractieleider de duimschroeven aan om steun te geven aan het bombarderen van IS in Syrië. Zou Van Laar tegenstemmen, dan kon het weleens heel moeilijk worden 150 miljoen euro uit te trekken voor hulp aan vluchtelingen. Van Laar verloor op slag zijn vertrouwen in Samsom. ‘Als je geld voor vluchtelingen zomaar inzet om steun voor een missie af te dwingen, ben je het zicht op voor wie we in de politiek zitten echt verloren.’

Uit de school klappen

Misschien is dat wel mijn grootste makke, dat ik er niet in slaag persoonlijke relaties op te bouwen met mensen die politiek ver van me af staan, aldus Roelof van Laar.

Het boek van Van Laar past in wat inmiddels een bescheiden trend mag heten: Kamerlid klapt uit de school na verlaten fractie. Sharon Gesthuisen doet in Schoonheid macht liefde een boekje open over de partijcultuur bij de SP, Ybeltje Berckmoes beschrijft in Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn de rol van de afdeling voorlichting bij de VVD. Een constante: de partijleiding moet het ontgelden; bij Gesthuizen is dat Jan Marijnissen, bij Berckmoes komt Halbe Zijlstra er slecht vanaf.

Over voorlichting of partijcultuur schrijft Van Laar amper. Des te explicieter is hij over personen. VVD’er Joost Taverne, net als hij woordvoerder ontwikkelingssamenwerking, krijgt er flink van langs. Die zegt zich weinig te kunnen voorstellen bij geweld tegen vrouwen: ‘Ik moest alleen aan Fifty Shades of Grey denken.’ Van Laar vindt zoiets schandalig: Joost speelt politieke spelletjes. Als een notitie over verkeerd besteed ontwikkelingsgeld naar de Volkskrant wordt gelekt, weet Van Laar wel wie dat gedaan heeft.

Fair Politics Award

Ik heb in de Kamer nooit naar Netflix gekeken, aldus Roelof van Laar.

Sociale vaardigheden lijken zijn zwakke stee. Op reisjes met de vaste Kamercommissie vindt hij niet echt aansluiting. ‘Misschien is dat wel mijn grootste makke, dat ik er niet in slaag persoonlijke relaties op te bouwen met mensen die politiek ver van me af staan.’

Dat had een mooi thema voor het boek kunnen opleveren. Zonder relaties met andersdenkenden bereik je immers weinig in de Nederlandse politiek. Van Laar heeft zelfs met medestanders moeite. ‘Ook van Jan Vos, mijn partijgenoot, krijg ik geen steun’, staat er dan. Of: ‘Marith (Volp, red.) en ik verschillen vaak van inzicht.’ Hij werkt dat niet verder uit.

Fred Teeven, toch niet de meest plooibare VVD’er, krijgt hij wel mee in regelgeving voor conflictmineralen. Het zijn dergelijke voorstellen, en ook de initiatiefnota tegen kinderarbeid, die hem begin 2017 de Fair Politics Award bezorgen. Het boek ontleent er zijn titel aan.

Voedselallergieën

Net als Berckmoes is Van Laar een backbencher die min of meer bij toeval in de Kamer belandt. Wanneer Samsom hem tot fractiediscipline komt dwingen, is dat meteen de eerste keer dat hij zijn kamer van binnen ziet. Wel heeft hij bestuurlijke ervaring: als raadslid in Leiden en als directeur en oprichter van Stichting Stop Kindermisbruik. Inhoudelijk heeft hij met Berckmoes niets gemeen, verzekert hij. Bovendien: ‘Ik heb in de Kamer nooit naar Netflix gekeken.’

Het boek is ook wat pijnlijk. Je steekt van alles op dat je nooit had willen weten: hoe Van Laar studenten met Likeur 43 wil verleiden op hem te stemmen. Dat hij slaap-apneu heeft waardoor zijn amandelen en huig verwijderd moesten worden. Dat hij na zijn scheiding op een flat in Oegstgeest belandt en allerlei voedselallergieën heeft. Anders dan Gesthuizen zoekt hij niet naar een verband tussen het persoonlijke en het politieke.

Er zijn oud-Kamerleden naar wier memoires je met recht en reden nieuwsgierig kunt zijn. Denk aan Van der Steur, Teeven, Samsom, Van Bommel. Van Laar heeft te weinig dienstjaren en materiaal om meer van de politieke binnenwereld zichtbaar te kunnen maken dan humeur en toevalligheden. Dertig pagina’s met foto’s zorgen dat de gewenste dikte alsnog wordt gehaald.

Ook deze Kamerleden klapten uit de school na het verlaten van de fractie;

‘Mislukt Kamerlid’ Ybeltje Berckmoes schrijft meedogenloos boek over VVD
Als Kamerlid heeft Ybeltje Berckmoes bijna zes jaar lang gezwegen. Maar nadat de wegen van Kamerfractie en Berckmoes – ongetwijfeld tot beider grote opluchting – zich hebben gescheiden, lucht ze haar hart.

Voormalig SP-Kamerlid Gesthuizen bekritiseert Marijnissen in boek: ‘Ik voelde me nooit veilig’
Onder leiding van Jan Marijnissen voelde Kamerlid Sharon Gesthuizen zich nooit veilig bij de SP, zo schrijft ze in een openhartig boek dat volgende week verschijnt. Een klein half jaar na haar vertrek uit de Kamer blikt Gesthuizen in Schoonheid macht liefde terug op ruim tien jaar Kamerlidmaatschap, van eind 2006 tot begin 2017. Het is vooral een verhaal van heel hard werken en weinig waardering. Meermaals beschrijft ze dat Marijnissens wil wet was.

Ybeltje Berckmoes © Hollandse Hoogte

Volg en lees meer over:  POLITIEKE PARTIJEN   DIEDERIK SAMSOM   POLITIEK   NEDERLAND   PVDA

Ex-Kamerlid klapt uit de school over Samsom vs Asscher

Elsevier 17.11.2017 Ook de PvdA heeft nu zijn eigen Ybeltje Berckmoes – de vrouw die een boekje opendeed over haar tijd bij de VVD-fractie. Roelof van Laar, voormalig PvdA-Kamerlid, schrijft in een boek dat maandag wordt gepubliceerd, dat Diederik Samsom boos was op Lodewijk Asscher, toen laatstgenoemde zich mengde in de strijd om PvdA-leiderschap, én won.

Samsom, de verliezend partijleider, zei dat hij zich verraden voelde toen Van Laar vertelde dat hij Asscher zou steunen, blijkt uit het boek Eerlijk duurde niet zo lang.

Samsom sprak over verraad van Asscher

Het verbaasde Van Laar, zegt hij in een interview met het AD. ‘Ik dacht tot dat gesprek [met Samsom. red.] dat het allemaal in harmonie was afgestemd.’ Samsom zou op zich wel voor een verkiezingsstrijd zijn geweest, maar niet tegen Asscher. Die had hij immers naar Den Haag gehaald. Tussen Samsom en Van Laar boterde het al enige tijd niet meer. Het Kamerlid was door de toenmalige fractieleider in 2016 onder druk gezet om in te stemmen met de militaire campagne tegen Islamitische Staat in Syrië.

Volgens Van Laar dreigde Samsom 150 miljoen euro aan hulpgeld voor vluchtelingen in te trekken als Van Laar zijn verzet niet zou opgeven. ‘Ik heb toen toch vóór gestemd. Maar het was niet nodig om me met geweld door de pomp te krijgen, de missie zou sowieso doorgaan. Dat bleef me maanden dwarszitten,’ aldus Van Laar, die daarop besloot Asscher te steunen.

Lees ook; Lodewijk Asscher, kijk naar Edith Schippers, zo kan het ook!

Onder Asscher werd de PvdA gedecimeerd

Samsom zegt in een reactie in het AD dat ‘ieder Kamerlid het recht heeft op zijn of haar eigen herinneringen. Ik heb begrepen dat het een heel mooi boek is over Roelofs tijd als Kamerlid, ik ga het heus ooit een keer lezen.’ Hij verliet na zijn verlies in december vorig jaar de politiek. In mei werd bekend dat Samsom aan de slag zou gaan in de afval- en recyclingbranche.

Hij is als adviseur verbonden aan een van de grootste Nederlandse afvalverwerkers, HVC in Alkmaar. Asscher nam het PvdA-roer van hem over, maar kreeg een geweldige dreun te verwerken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar. De PvdA hield maar negen zetels over en is nu kleiner dan de SP en GroenLinks.

Meer politiek: staatssecretaris is veel machtiger dan we denken

   Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Asscher, kijk naar Edith Schippers, zo kan het ook!

Dit is de nieuwe baan van Ronald Plasterk

‘Samsom jaagde me met geweld door de pomp’

AD 17.11.2017 Na het boek waarin het onbekende Kamerlid Ybeltje Berckmoes de vuile was van de VVD buitenhing, komt nu ook een PvdA’er met een boek. Oud-Kamerlid Roelof van Laar schrijft dat Diederik Samsom hem chanteerde om in te stemmen met de militaire missie boven Syrië.

Vraag oud-PvdA-Kamerlid Roelof van Laar (36) waar hij het meest trots op is en hij noemt zijn initiatiefwet die moet voorkomen dat er in ons land spullen worden verkocht die door kinderen zijn gemaakt. Hij wist die op het nippertje door de Tweede Kamer te loodsen. En toen was hij Kamerlid-af. Zijn boek Eerlijk duurde niet zo lang, waarin hij terugblikt op zijn vier jaar als Kamerlid, komt uit in de maand vóór zijn wet in de Eerste Kamer wordt behandeld. Zonder hem aan de teugels, PvdA-Kamerlid Attje Kuiken neemt die over.

,,Ik ben wel blij dat ik dingen heb kunnen bereiken. Ik heb die misschien weinig gevierd. Als je niet de credits vraagt, kun je meer bereiken. Ik ben te laat begonnen die successen wél te laten zien. Maar ik wil met dit boek niet mijn eigen gelijk halen.”

Er zijn parallellen te trekken met Ybeltje Berckmoes. U zegt dat u per ongeluk Kamerlid bent geworden, zij ook. Zij was onbekend, u zat ook niet in de voorste kamerbankjes.
,,Ik zie die overeenkomsten niet. Ik was zeker niet het meest onzichtbare Kamerlid van de PvdA. Ik heb veel initiatieven geschreven. Ybeltje beschrijft wat ze om zich heen zag gebeuren en keert zich tegen de fractiediscipline. Ik ben daar juist een groot voorstander van. Je moet kunnen vertrouwen op de steun van de fractie.”

Tegelijkertijd bent u boos op de manier waarop fractievoorzitter Diederik Samsom u dwong in te stemmen met de militaire missie tegen IS in Syrië.

,,Je moet ook kunnen afwijken op een principieel punt. De situatie in Syrië was anders dan in Irak, waar de regering zelf om buitenlands ingrijpen vroeg. Bovendien kwam het kabinet eerdere toezeggingen – over het niet bombarderen in stedelijk gebied bijvoorbeeld – in de Kamerbrief niet na.

Ik was niet de enige die niet wilde instemmen, maar de PvdA-top vond dat het niet kon, zo veel dissidenten. Diederik heeft toen gedreigd 150 miljoen euro aan hulpgeld voor vluchtelingen niet beschikbaar te stellen als ik de missie niet zou steunen. Ik heb dat toen toch gedaan. Maar het was niet nodig om me met geweld door de pomp te krijgen – de missie zou sowieso doorgaan. Dat bleef me maanden dwarszitten.”

Tussen u en Samsom is het nooit meer goed gekomen. U steunde Lodewijk Asscher bij de strijd om het lijsttrekkerschap.
,,Toen ik dat Diederik vertelde, hoorde ik dat hij wel een verkiezing wilde, maar niet tegen Lodewijk. Die had hij immers naar Den Haag gehaald. Hij noemde dat verraad. Ik was daar heel erg verrast over. Ik dacht tot dat gesprek dat het allemaal in harmonie was afgestemd.”

Omdat u Asscher steunde, vermoedde u een hoge notering op de kandidatenlijst. Het werd plek 45 – onverkiesbaar. Dat was een teleurstelling.

,,Ik verwachtte een hoge plek vanwege alles wat ik bereikt heb, maar dat anderen dat zouden associëren met mijn steun voor Lodewijk. Ik had een aantal initiatieven die het nieuws hadden gehaald en dacht dat ik nét op het juiste moment had gepiekt voor een mooie plek op de kandidatenlijst. De kandidatencommissie zei juist dat ik te weinig zichtbaar was. Voor jezelf is zichtbaarheid altijd anders. Ik heb thuis een mapje van wel anderhalve centimeter dik met alle krantenknipsels waar mijn naam in staat. Ik dacht echt dat ik het goed deed.

Het was heel rauw, ik had er verdriet van. Het was net voor kerst en ik wilde cadeautjes kopen voor mijn medewerkers toen ik ineens midden in de boekwinkel stond te huilen. Ik heb nog campagne gevoerd voor een hogere plek, met een filmpje waarin ook Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi het voor me opnam. Ik denk dat mensen toen pas voor het eerst doorhadden dat ik écht wat had gedaan.”

Bijna alles was co­a­li­tie­af­spraak. Binnen de PvdA bepaalden vier mensen alles

Een prijs voor eerlijke Kamerleden ging tot twee keer toe aan uw neus voorbij, terwijl u dacht dat u daar kans op zou maken. De derde keer won u, maar klaagde u dat er geen media-aandacht voor was. Wat zegt dat over u?

,,Dat ik veel dingen doe en dat het lastig is dat daar geen aandacht voor is. Ik klaag niet. Ik constateer dat de landelijke media niet geïnteresseerd zijn. Helaas. ”

De ruimte voor Kamerleden was beperkt als het om coalitieafspraken ging, schrijft u. Had u anders verwacht?

,,Bijna alles was op een gegeven moment coalitieafspraak. Op maandagochtend tijdens het coalitieoverleg en op donderdagavond als de bewindspersonen samenkwamen, werd alles afgesproken. Binnen de PvdA bepaalden vier mensen alles: partijvoorzitter Hans Spekman, fractievoorzitter Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarna was er nog een club met de tien meest prominente PvdA-Kamerleden. Nou, als die het al eens waren, kreeg je als woordvoerder soms zonder overleg een opdracht mee.”

U sluit af met de woorden dat u invloed heeft ingeruild voor geluk. U bent tijdens uw Kamerlidmaatschap gescheiden van uw vrouw toen zij zwanger was van jullie tweede kind. Dat is nogal een offer.

,,Dat offer is niet gebracht voor Den Haag; mijn huwelijk had het ook zonder Den Haag niet overleefd. Misschien ben ik te optimistisch, maar ik kijk naar wat er wél is gelukt. Elk miljoen waar wij over beslisten, maakt het verschil. En ik hou écht van de partij en hoop dat de kiezers ons weer weten te vinden. Ik ga ook weer solliciteren. Voor een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer of voor de Eerste Kamer.”

‘Samsom voelde zich verraden door Asscher’

AD 16.11.2017 Diederik Samsom voelde zich als PvdA-leider verraden door Lodewijk Asscher toen hij zich kandidaat stelde in de lijsttrekkersverkiezing van hun partij. Samsom wilde weliswaar zélf een lijsttrekkersstrijd, maar niet tegen uitgerekend de man die hij in 2012 van Amsterdam naar Den Haag had gehaald om vicepremier te worden in het kabinet-Rutte II.

AD 17.11.2017

Dat schrijft voormalig PvdA-Kamerlid Roelof van Laar in zijn boek Eerlijk duurde niet zo lang, dat maandag verschijnt. Samsom legde het in de strijd om het lijsttrekkersschap uiteindelijk af tegen Asscher, die nu de PvdA leidt.

Voorkant boek.

Volgens Van Laar zei Samsom dat hij zich verraden voelde toen het Kamerlid aan Samsom vertelde dat hij Asscher zou gaan steunen. Van Laar was verrast dat Samsom zich gepiepeld voelde door Asscher. ,,Ik dacht tot dat gesprek dat het allemaal in harmonie was afgestemd”, zegt Van Laar in een interview met deze krant.

Verbruid

Samsom had het bij Van Laar verbruid nadat hij begin 2016 door de toenmalig fractievoorzitter onder druk was gezet om in te stemmen met de militaire missie tegen IS in Syrië. Volgens Van Laar dreigde Samsom 150 miljoen euro aan hulpgeld voor vluchtelingen in te trekken als Van Laar dwars bleef liggen. ,,Ik heb toen toch vóór gestemd. Maar het was niet nodig om me met geweld door de pomp te krijgen, de missie zou sowieso doorgaan. Dat bleef me maanden dwarszitten”, stelt Van Laar, die daarop besloot steun te betuigen aan Asscher.

AD 17.11.2017

Herinneringen

Diederik Samsom wil niet reageren. ,,Ieder Kamerlid heeft recht op zijn of haar eigen herinneringen. Ik heb begrepen dat het een heel mooi boek is over Roelofs tijd als Kamerlid, ik ga het heus ooit een keer lezen.” Samsom benadrukt ‘met veel plezier’ buiten de politiek te werken. ,,Ik vind het nu vooral belangrijk dat iedereen elkaar heel houdt.”

november 17, 2017 Posted by | 2e kamer, Paul Depla PvdA, PvdA, Roelof van Laar, Sharon Gesthuisen, Sharon Gesthuizen, verkiezingen 2017, Vertrouwen in de toekomst, Ybeltje Berckmoes | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !!!

We gaan het die rechtse rakkers flink moeilijk maken !!

We gaan het die rechtse rakkers flink moeilijk maken !!

Samenwerking vanuit de oppositie

Inmiddels staan de SP, GroenLinks en de PvdA reeds in de startblokken om het kabinet Rutte-3 flink onder druk te zetten.

Strategie Rutte-3

In het midden de coalitie met 76 zetels, links en rechts daarvan de overige 74 zetels. In het debat over de regeringsverklaring vandaag 01.11.2017 gaan de oppositiepartijen op zoek naar de zwakke plekken van Rutte III. Wat wordt hun strategie?

Ken uw kabinet
Met het nieuwe kabinet treden nieuwe politici aan en krijgen bekende gezichten andere rollen. Hoe goed kent u het kabinet-Rutte III?

Rutte III-filter
Na een historisch lange formatie is het kabinet Rutte III er eindelijk. Wij gidsen je door het regeerakkoord. Hoe wordt het geld verdeeld? Wat hebben de partijen binnengesleept? En op welke punten gaat de coalitie het moeilijk krijgen?

Dezelfde premier, een nieuwe werkelijkheid
Het wordt een opgave om dit kabinet overeind te houden. Het monsterverbond van vier partijen, de minieme meerderheid in beide Kamers: bij elke stemming kan het misgaan.

Eindigt elk debat straks in 76 tegen 74?
In het eerste Kamerdebat eerder deze maand tekenden zich de consequenties af van een coalitie die stoelt op de kleinst mogelijke meerderheid. De komende jaren zal het steeds gaan om de vraag: eindigt elk debat in 76 tegen 74, of zijn er andere smaken mogelijk?

AD 02.11.2017

AD 02.11.2017

Van Ad Melkert, een PvdA-leider van heel vroeger, mochten ze zich bij de sociaal-democraten niet te veel encanailleren met de concurrerende broeders ter linkerzijde, die van de SP. Later kwamen er leiders die dat juist wel wilden, of juist weer niet, of misschien een beetje, maar dan ging iemand anders weer in een boze e-mail schrijven dat samenwerking een heilloze route was. En zo bleef de weg naar een brede linkse coalitie geplaveid met halfslachtigheid en lauwe kopjes koffie.

De Wet van Links is eigenlijk heel simpel: wanneer ze in die contreien klein zijn, en in het verdomhoekje zitten te kniezen, en geen idéé hebben hoe ze nu weer kiezers moeten zien te verleiden, dan willen ze wel.

AD 01.11.2017

AD 01.11.2017

De gezamenlijke alternatieve plannen van GroenLinks, SP en de PvdA voor het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte.

De historische krimp van het linkerkamp in de Tweede Kamer leidt tot niet eerder vertoonde samenwerkingsdrift. GroenLinks, SP en de PvdA presenteren vandaag gezamenlijke alternatieve plannen voor het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte. Samen vertimmeren zij voor 10 miljard euro aan de inkomsten en uitgaven. Lagere inkomensgroepen profiteren daarvan. Banken, grote bedrijven en particulieren met hoge inkomens gaan meer belasting betalen.

In de afgelopen weken hebben de drie partijen een reeks gezamenlijke actiepunten vastgelegd in een alternatief regeerakkoord: de btw-verhoging wordt geschrapt, de winstbelasting gaat niet omlaag, de verlaging van de inkomstenbelasting gaat niet door, het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft, de vermogensbelasting voor miljonairs gaat omhoog en de lasten voor vervuilende bedrijven worden verzwaard.

AD 02.11.2017

AD 02.11.2017

AD 02.11.2017

AD 02.11.2017

Decennialang werd over samenwerking op links veel gepraat, zonder dat het tot concrete stappen leidde

Ze geven 10 miljard meer uit dan Rutte III en halen 10 miljard meer op aan belastingen. Onder de streep is de som nul. Hetzelfde geld, andere politieke keuzen. Zo kan het ook, willen ze maar zeggen.

Daarmee presenteren de drie zich morgen in het debat over de regeringsverklaring nadrukkelijk als een blok. Decennialang werd over samenwerking op links veel gepraat, zonder dat het tot concrete stappen leidde. Altijd waren er redenen waarom een van de drie partijen niet meedeed. Vaak zat de PvdA in het kabinet. Als dat niet het geval was, heerste vooral tussen PvdA en SP het wantrouwen.

De kiezer was ervoor nodig om de drie in elkaars armen te drijven. Zij hebben sinds 15 maart 2017 opgeteld 37 zetels, één minder dan de PvdA tot begin dit jaar in haar eentje. Ze kunnen zich geen onderlinge concurrentie veroorloven. Met enkel 14 (SP en GroenLinks) of 9 zetels (PvdA) zijn de partijen afzonderlijk kansloos tegen het coalitiefront van 76 zetels.

AD 04.11.2017

AD 04.11.2017

Onwennig

Roemer: ‘We zijn drie verschillende partijen met verschillende culturen.’ © ANP

Dus zochten Emile Roemer (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA) elkaar de afgelopen maanden herhaaldelijk op. En zijn ze van plan dat de komende jaren te blijven doen. Het is nog wat onwennig, zegt Asscher. ‘We zijn voorzichtig met elkaar. Maar we geloven alle drie in het bieden van een wervend, vrolijk alternatief, in plaats van met elkaar bezig te zijn.’

Zo ziet Roemer het ook: ‘Dit is een ideaal moment om te kijken op welke terreinen we kunnen samenwerken.’

In de verkiezingscampagne, toen regeringsdeelname nog niet was uitgesloten, wisten uitgestoken linkse handen elkaar nog niet te vinden. Van een fusie is ook nu geen sprake, benadrukken ze. Roemer: ‘We zijn drie verschillende partijen met verschillende culturen. Maar ten opzichte van wat het kabinet nu voorschotelt is er veel dat ons bindt.’

Na de verkiezingen was Klaver twee maanden in beeld als coalitiepartner. Als hij aan tafel was gebleven, had hij deze wensen wellicht kunnen verwezenlijken. Nee, zegt hij resoluut. ‘Achter meerdere van deze punten stond een harde njet.’

In de oppositie komen de drie tot twintig alternatieve maatregelen. Al is het lijstje niet uitputtend, zegt Asscher. Op deze punten konden hun financieel specialisten elkaar vinden, maar de wensen en de kritiek van de drie partijen beperken zich er niet toe.

Verschillen

Lodewijk Asscher: ‘We hebben verschillende voorstellen. De SP zegt: je moet de pensioenleeftijd verlagen. Wij willen lagere inkomens helpen met eerder stoppen met werken.’ © ANP

En zelfs binnen de gezamenlijke plannen bestaan onderlinge verschillen. Samen willen ze een miljard uitgeven aan ‘eerder stoppen met werken’. De uitwerking ontbreekt nog. Een bewuste keuze, zegt PvdA-leider Asscher. ‘We hebben verschillende voorstellen. De SP zegt: je moet de pensioenleeftijd verlagen. Wij willen lagere inkomens helpen met eerder stoppen met werken.’ De SP en GroenLinks benadrukken dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen moeten kunnen.

In tegenstelling tot het kabinet houden de drie partijen de vier progressieve loonbelastingschijven in stand. De verlaging van de inkomstenbelasting – vooral voordelig voor de midden- en hoge inkomens – gaat dus niet door.

Het kabinet ziet die verlaging onder meer als compensatie voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. In het regeerakkoord hangt de maatregel samen met een versnelde afbouw daarvan, maar zover strekken de oppositieplannen niet.

AD 07.12.2017

De linkse partijen kunnen vrijelijk schieten op het wankele beleidsbouwwerk

Dat is de luxe van de oppositie. De linkse partijen kunnen vrijelijk schieten op het wankele beleidsbouwwerk van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ze versleutelen een deel van het akkoord, maar, benadrukken ze, dat betekent niet dat ze de rest van de plannen omarmen.

Sterker nog, ook deze gezamenlijke rekenoefening kent een zekere vrijblijvendheid. Ze behouden zich het recht voor om afzonderlijk zaken te doen met het kabinet als dat zo uitkomt. ‘We gaan elkaar niet verrassen’, zegt Klaver. Maar het verbond is evenmin heilig. ‘Soms doe je dingen alleen en soms doe je ze samen.’

Een greep uit de lijst van PvdA, SP en GroenLinks

Ze zetten een streep door deze plannen van Rutte III
– Laag btw-tarief van 6 naar 9 procent
– Verlaging winstbelasting bedrijven
– Verlaging dividendbelasting
– Verlaging inkomstenbelasting

Dit komt ervoor in de plaats
– Hoger salaris leraren, verpleegkundigen, agenten
– Afschaffen eigen risico
– Eerder pensioen zware beroepen
– Miljonairsbelasting
– CO2-heffing voor industrie

De drie partijen geven 10 miljard meer uit dan Rutte III. Dit compenseren ze met 10 miljard hogere belastinginkomsten.

Terugblik

PvdA en GroenLinks en SP ... Yes we Can !!!!

PvdA en GroenLinks en SP … Yes we Can !!!!

Samenwerking op Links !!!

Oud-PvdA’ers hebben in het verleden meermaals opgeroepen tot een samenwerking op links. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft tijdens de verkiezingen steevast aangegeven wel wat te zien in een samenwerking met de PvdA en de SP. Ook oud-burgemeester en voormalig PvdA-lijsttrekker Job Cohen heeft de linkse partijen al opgeroepen een blok te vormen. Hij hoopte dat dit nog voor de verkiezingen zou gebeuren.

AD 31.05.2017

AD 31.05.2017

Klaver als leider

Het plan van Plasterk gaat wel een stuk verder. De demissionair minister van Binnenlandse Zaken wil dat de Tweede Kamerfracties van GroenLinks en PvdA fuseren. Klaver, als lijsttrekker van de grote winnaar en de grootste linkse partij, zou het blok moeten leiden.

De samensmelting onvermijdelijk, schrijft Plasterk in een brief aan de Volkskrant. ‘Als er één moment is om dit proces in gang te zetten is het nu. In plaats van negatieve aandacht voor het verlies op links genereert het interesse, en respect, net op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.’

Ook moet de PvdA zich realiseren dat het tijd is een toontje lager te zingen, nu GroenLinks groter is dan de partij. Als het aan Plasterk ligt, sluit de SP zich overigens ook aan bij het ‘blok’, en zullen de partijen ook op gemeentelijk niveau fuseren.

Mogelijke fusie tussen GroenLinks, SP en PvdA  ???

Dit weekend had crisisberaad plaats onder leden van de PvdA. De partij moet een forse nederlaag verwerken en als het aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk ligt, lopen de overgebleven Kamerleden over maar GroenLinks.

De opmerkingen van Plasterk komen na een weekend waarin PvdA-leden tegen mogelijke regeringsdeelname hebben gestemd. Het is tijd voor de PvdA om haar wonden te likken en eerst eigen zaken op orde te krijgen, luidt het oordeel..

Lodewijk Asscher   ✔@LodewijkA

Samenwerking met links is belangrijk, maar de PvdA zal de PvdA-kiezers vanuit eigen kracht vertegenwoordigen 09:16 – 20 maart 2017

Sywert van Lienden   ✔@Sywert

Plasterk maakt geesten rijp voor fusie GroenLinks/PvdA via eerste opstapje: samenwerking van fracties (daarna gezamenlijke lokale lijsten?).https://twitter.com/JaapJansen/status/843571939897688064 …

22:27 – 19 maart 2017

Ook op gemeentelijk niveau

Dat linkse blok is volgens Plasterk vergelijkbaar met de Britse Labour-partij en de Democraten in de Verenigde Staten. Per gemeente moeten de mogelijkheden voor de fusie worden bekeken, vindt Plasterk. ‘Het is organisatorisch een grote klus, vraagt psychologisch om het inleveren van oude vormen en gedachten, maar kan ook een enorme hoop positieve energie genereren.’

Lodewijk Asscher (links) en Ronald Plasterk.

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher zegt op Twitter echter weinig te voelen voor de voorgestelde fusie.  ‘De PvdA zal de PvdA-kiezers vanuit eigen kracht vertegenwoordigen.’

Neergang PvdA

De ontwikkeling van de Partij van de Arbeid is tekenend voor de politieke ontwikkeling van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit een historisch perspectief blijkt dat de neergang van de Partij van de Arbeid al begon rondom 1966.

Nieuw Links

De CPN was binnen het Nederlandse politieke bestel een vaste waarde. Zoals PvdA-prominent en oud-communist dr. Paul Scheffer. Onder de naam Nieuw Links smeedde een groepje PvdA’ers binnen de partij een vernieuwingsbeweging die van 1966 tot 1971 opgeld deed. Initiatiefnemers waren de journalist Han Lammers en de econoom Hans van den Doel. In september 1966 werd het manifest Tien over Rood gepubliceerd. De tekst werd geschreven door Hans van den Doel, Arie van der HekReinier Krooshof, Han Lammers, André van der LouwTom PaukaRob de Rooi en Arie van der Zwan.

Rechts met de veren van links

Wat ooit elite was en rechts, ging zich met de veren van links tooien. Dit ging, en gaat, met de nodige arrogantie gepaard.  De term ‘onderbuikgevoelens’ is een geliefkoosde uitdrukking, dit afgewisseld met ‘racist’ of zelfs ‘fascist’ voor de wat steviger gevallen. De vroeger gangbare politieke termen ‘rechts’ en ‘links’ hadden hun inhoud verloren, in feite waren de termen van plaats gewisseld.

Degenen die achterbleven waren de laagopgeleiden en middenklassers, wier inkomens relatief steeds verder achterbleven. De stagnatie van lagere inkomensgroepen deed zich voor terwijl de reële inkomens van de top 1 procent hoogste inkomens in de wereld met 60 procent zijn gestegen sinds het midden van de jaren ’70.

In die tijd kwam ook de kreet ‘links lullen, rechts vullen’ in zwang, naar aanleiding van de lange rij mensen die zich ‘links’ noemden maar zichzelf ‘rechts’ wisten te verrijken. Voor de extremere inkomens had oud-premier Wim Kok het over “exhibitionistische zelfverrijking”, terwijl deze oud vakbondsman, PvdAer en socialistisch spreker later zelf maar al te graag lid werd van Raad van Commissarisen bij multinationals.

Meedoen in onzekerheid

De kabinetten Kok I (1994-1998) en Kok II (1998-2002), beiden gevormd door PvdAVVD en D66 werden ‘paars’genoemd, een bijzonderheid omdat voor het eert sinds 1918 geen confessionele partijen zitting in een kabinet hadden. De omhelzing  van de sociaal democraten met de liberalen was als die van een wurgslang. Dit met welgemeende deelneming van de liberalen.

De globalisering van bedrijven heeft veel meer geholpen hun winsten te verbeteren dan het de lonen deed toenemen. Geen wonder dat Nederlanders niet meer geloven dat de ‘gewone man’ een eerlijk aandeel in de welvaart krijgt. Dat de reële lonen voor de werkende en middenklasse gedurende vele decennia stagneren wordt ondermeer bevestigd in de inaugurele rede getiteld Meedoen in onzekerheid (juni 2016) van het hoofd van de onderzoekssector Arbeid en Participatie van het Sociaal Cultureel Planbureau, prof. dr. J.C. Vrooman.

De publieke ontevredenheid hing, en hangt, vooral samen met het stagneren van lonen. Een schrale troost voor de PvdA is dat een vergelijkbaar patroon zich voordoet in andere westerse landen, uiteraard ieder met een eigen accent. Zo beschouwde de Franse econoom Thomas Piketty het thema economische ongelijkheid vanuit een historisch en statistisch oogpunt. Hij kreeg internationale bekendheid na de publicatie van Le Capital au XXIe siècle in 2013 .

Meer voor De neergang van de PvdA

zie; Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

zie ook: Lijstverbinding PvdA, GroenLinks, SP ??

en zie ook: PvdA-Plus is linkse samenwerking met PvdA + Groenlinks + SP + D66 !!!

zie ook nog: PvdA 70 jaar partijvernieuwing

zie ook: Het Rode Bolwerk in Amsterdam is gebarsten – deel 2

zie ook: De SP-light van Job Cohen viel verkeerd bij de PvdA-achterban

zie ook: De PvdA op weg naar SP-light ???

Zie ook: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente – deel 2

Zie ook: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente !?!?!? deel 1

Zie ook: Manifest Linkse oppositie SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV

Zie ook: Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA, SP en ook D66 Samen ?

Zie ook: Een Links Den Haag – samenwerking SP, Groenlinks en PvdA

Zie ook: Geen Samenwerking PvdA, Groenlinks, SP en D66 ?

Zie ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

En ook nog: PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

En verder ook: De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1 deel 1

Samsom wil dat PvdA en GroenLinks samengaan in één fractie

AD 07.12.2017 Oud-partijleider Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid pleit ervoor dat de fracties van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer samengaan. Dat zou de opmaat kunnen zijn naar een fusie van beide partijen.

Samsom doet zijn uitspraken in het boek De neergang van de PvdA van NOS-journalist Wilco Boom, dat vandaag verschijnt. In het boek blikken prominente PvdA-politici terug op de desastreus verlopen verkiezingen van dit jaar, waarbij de voormalige regeringspartij 29 zetels in het parlement verloor. Het is de grootste nederlaag in de parlementaire geschiedenis.

,,Misschien is het wel tijd voor een nieuwe fusiegolf”, zegt Samsom. Hij noemt een fusie tussen de PvdA en GroenLinks ‘de ultieme formule’. ,,Je kunt daarvoor het beste als twee afzonderlijke partijen de verkiezingen ingaan en voor de verkiezingen al aankondigen dat je daarna één fractie vormt. Dan kun je alles houden zoals het is, geen partijfusies, gezamenlijke lijsten, geen statutenwijzigingen. Als je eerst één fractie vormt, kun je daarna zien hoe je verdergaat.”

Misschien is het wel tijd voor een nieuwe fusiegolf

Oppositie

Nu PvdA en GroenLinks allebei in de oppositie zitten, ‘zul je zien dat ze vaak hetzelfde stemmen, dat Kamerleden van de ene partij het woord zullen gaan voeren in debatten en zo groei je naar elkaar toe’, aldus Samsom. Volgens hem is GroenLinks ‘eigenlijk gewoon een sociaal-democratische partij geworden’. ,,Maar dan met een hoogopgeleidenrandje.”

Het is niet voor het eerst dat wordt gesproken over een fusie tussen PvdA en GroenLinks. Met de voormalig partijleider van GroenLinks, Bram van Ojik, had Samsom in zijn tijd als PvdA-leider overleg over het samengaan in één fractie. Dat liep uiteindelijk op niets uit. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei vorig jaar wel voorstander te zijn van ‘een progressieve samenwerking’.

Kort na de verkiezingen in maart zei voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk dat links zich moet ‘hergroeperen’, het liefst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Partijleider Lodewijk Asscher liet weten daar niets voor te voelen. ,,Samenwerking met links is belangrijk, maar de PvdA zal de PvdA-kiezers vanuit eigen kracht vertegenwoordigen”, gaf hij aan. Prominente PvdA’ers zoals Jeroen Dijsselbloem voelen er helemaal niets voor. Volgens hem zou een fusie niets oplossen en alleen leiden tot een afsplitsing of de oprichting van een nieuwe linkse partij.

Enthousiast

Ondertussen zoeken PvdA, GroenLinks én SP elkaar steeds vaker op in de Tweede Kamer. Zo vormden de partijen samen een blok tegen het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen. Ze hebben gezamenlijk voorstellen gedaan, onder meer om de btw-verhoging van kabinet Rutte-III te schrappen, de winstbelasting en de inkomstenbelasting niet te verlagen en het eigen risico in de zorg af te schaffen. ,,We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met GroenLinks en SP”, zegt een woordvoerder van de PvdA-fractie.

In het boek van Wilco Boom pleit oud-minister van Buitenlandse Zaken en eurocommissaris Frans Timmermans óók voor meer samenwerking. ,,Ik weet niet of dat een fusie zou moeten worden, maar het is natuurlijk zo langzamerhand wel van de knotse als de linkse partijen elkaar nog beconcurreren, gelet op de electorale situatie in Nederland.”

Het is natuurlijk zo langzamerhand wel van de knotse als de linkse partijen elkaar nog beconcurreren, gelet op de electorale situatie in Nederland

Links en bonden richten samen pijlen op Rutte III

VK 06.12.2017  Goedemiddag. Niet alleen de linkse oppositie heeft de handen ineengeslagen in haar strijd tegen het kabinet, ook de vakbeweging kiest voor verzet tegen Rutte III.

FNV-bestuurder Tuur Elzinga. © Guus Dubbelman / de Volkskrant

VERZET VAN DE DAG
Tornen aan de AOW-leeftijd

Het is bijna midwinter en de linkse lente gloort. Steeds vaker trekken, van groot naar klein, GroenLinks, SP en PvdA in het parlement samen op. De FNV gooit nu ook de kont tegen de krib. Zo tekent zich een links front af tegen het kabinetsbeleid.

Eerder vonden de linkse oppositie en de bonden elkaar al in hun steun aan de stakende onderwijzers. Nu wil de FNV alleen nog met het kabinet praten over verbouwing van het pensioenstelsel als de AOW-leeftijd ter discussie staat. Dat stelt FNV-bestuurder en oud-SP-senator Tuur Elzinga in gesprek met de Volkskrant. De kans op een akkoord nadert daarmee het nulpunt.

Ook SP, PvdA en GroenLinks pleiten voor vroeger pensioen voor dakdekkers en stukadoors. In hun alternatieve plannen voor het regeerakkoord trekken ze er een miljard voor uit. Weliswaar vinden werkgevers het ook een fijn idee om ouderen eerder met pensioen te kunnen laten gaan – dat is in hun ogen vaak duur, onwillig en weinig flexibel volk, dat als het zich ziek meldt meteen erg ziek is. Maar de discussie wie eerder met pensioen zou kunnen gaan, zoals mensen met ‘zware beroepen’, wordt al ruim tien jaar vruchteloos gevoerd.

Tornen aan de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van 65-plussers, is voor het kabinet dan ook schoppen tegen een heilig huis. Maar laat dat nu precies zijn waar de ‘destructieve drie’ (zoals GL, SP en PvdA in coalitiekringen smalend worden genoemd) én de vierde musketier, de FNV, hun zinnen op hebben gezet: de nieuwe heilige huisjes van Rutte III omver blazen. Actievoeren is het nieuwe polderen.

De drie linkse leiders in de Tweede Kamer: Roemer, Asscher en Klaver. © anp

View image on Twitter

     Lodewijk Asscher  ✔@LodewijkA

#poinactie  11:24 AM – Dec 6, 2017

VERZET VAN DE DAG II
1.400.000.000 euro

Het kabinet besteedt 1,4 miljard euro aan het afschaffen van de dividendbelasting. Een schande, vinden de drie linkse partijen. Dat geld kun je aan heel veel andere sociale dingen uitgeven. Aan minder eigen risico in de zorg bijvoorbeeld, of aan het niet verhogen van het lage btw-tarief, of (hierboven reeds genoemd) aan een vroeger pensioen voor zware beroepen. Er lijkt haast geen eind aan die 1,4 miljard te komen. Bij één dossier valt het puzzelstukje precies op z’n plek: de onderwijzers in het basisonderwijs. Want hoeveel geld willen zij voor extra loon en lagere werkdruk? Precies 1,4 miljard.

Kwestie van inkoppen voor Asscher, Klaver en Roemer. Ze grijpen het debat over de onderwijsbegroting, deze week in de Kamer, aan voor een opiniestuk. ‘Kies voor kinderen, niet voor aandeelhouders!’, schrijven ze vandaag in het AD. Gisteren kondigden de onderwijzers een nieuwe staking aan. Op 12 december gaan de basisscholen dicht.

Volg en lees meer over: POLITIEK   NEDERLAND   DAGKOERSEN

Opinie: Wederopstanding van links kan niet uitblijven

VK 06.12.2017 Met afnemende baanzekerheid en stagnerende lonen lijkt een revival van links waarschijnlijk.

Gematigde centrumpolitici hebben tegenwoordig Stealers Wheel prominent op hun Spotify-playlist: ‘Clowns to the left of me, jokers to the right.

Here I am, stuck in the middle.’

Een andere zin uit Stuck in the Middle zal juist steeds minder herkenbaar zijn voor veel kiezers: ‘Well, you started off with nothing, And you’re proud that you’re a self-made man.’

Westerse leiders moeten opereren in een klimaat van grote sociale onvrede waarin de overtuiging dat je met hard, eerlijk werk ver kunt komen steeds verder verwatert onder invloed van scheve inkomens- en welvaartsverdeling en het gebrek aan florissante vooruitzichten voor Jan Modaal. Door globalisering en automatisering is de baanzekerheid afgenomen en zijn reële lonen gestagneerd.

Veel arbeidsmarkten zijn geliberaliseerd om concurrerend te blijven. Dat heeft voordelen, maar betekent ook meer flexibele en parttime banen, waardoor bedrijven minder snel in deze werknemers investeren. Dit beperkt de carrièremogelijkheden en ondermijnt de productiviteit.

Westerse leiders moeten opereren in een klimaat van grote sociale onvrede

Ondertussen staan sociale vangnetten steeds minder strak gespannen door het gewicht van de schuldenbergen in westerse samenlevingen. Daarbij nemen twijfels toe of immigratie wel zoveel voordelen biedt als de economische theorie in de schoolboekjes claimt. Bovendien speelt bij menigeen in een hoekje in het achterhoofd ook angst voor extremisme.

Door deze ontwikkelingen zijn velen in het Westen naar beneden geduikeld op de piramide van Maslow. Nog meer mensen dreigen te volgen. Chargerend gesteld: waar voorheen mensen zich druk maakten over zelfontplooiing, erkenning en waardering, ontstaan nu steeds meer zorgen over basale behoeften: veiligheid en sociaaleconomische zekerheid.

In theorie zou de overheid de negatieve effecten van globalisering kunnen verzachten via herverdeling van de welvaart. Dit betekent het belasten van de winnaars (bedrijven, aandeelhouders en hoogopgeleiden) en meer financiële ondersteuning en scholing voor degenen wier reële inkomen in de verdrukking zit en die nauwelijks nog baanzekerheid hebben.

Mensen maken zich steeds meer zorgen over basale behoeften: veiligheid en sociaaleconomische zekerheid

Het grote probleem is dat juist de grootste winnaars van de globalisering hun kapitaal en activiteiten gemakkelijker naar het buitenland verplaatsen dan de meeste werknemers en (daardoor) overheden tegen elkaar kunnen uitspelen voor de meest aanlokkelijke belastingvoordelen. Hierdoor zien overheden zich gedwongen werknemers zwaarder te belasten dan bedrijven en aandeelhouders. Met begrijpelijke toenemende onvrede. De globaliseringswinnaars profiteren optimaal van de infrastructuur in westerse landen, maar dragen naar verhouding weinig bij aan het in stand houden en verbeteren van die infrastructuur.

De OESO concludeert dat overheden sinds 2007 burgers zwaarder en bedrijven juist minder zijn gaan belasten. Ook het beleid van de centrale banken heeft bedrijven en kapitaalbezitters meer bevoordeeld dan werknemers en weinig kapitaalkrachtige jongeren.

In Nederland maar ook in de VS zet deze trend door: belastingverlagingen in de VS die vooral het bedrijfsleven ten goede komen en in Nederland afschaffing van de dividendbelasting.

Links mag op veel plekken in het Westen met een rechtse hoek geveld zijn , de liberaliseringspendule is zodanig ver uitgeslagen dat de doodverklaring van links juist wel eens prematuur kan blijken. Een opleving van linkse partijen kan niet uitblijven. De eerste tekenen zijn er al met de toenemende aandacht voor een basisinkomen en de grote populariteit van de voor Amerikaanse begrippen zeer progressieve Elizabeth Warren en Bernie Sanders en van de uitgesproken linkse Jeremy Corbyn in Groot-Brittannië die de Labour-partij naar zijn hand zet.

Het wachten is op het moment dat links zich op meer plekken opnieuw uitvindt. De kans daarop is nu juist aanwezig vanwege het crisisgevoel en de daaropvolgende overlevingsdrang bij veel progressieve partijen na dramatische verkiezingsuitslagen en het huidige sociaaleconomische klimaat waarin het ontzettend goed gaat volgens de beurzen en krantenkoppen maar dit gevoel ontbreekt in menig huishouden.

Clinton, Tony Blair en Wim Kok worden gezien als politici die de bijl aan de wortel van de linkse partijen leggen

Vorige maand 25 jaar geleden werd Bill Clinton verkozen tot Amerikaans president (terwijl Corbyn toen al in het Britse parlement opkwam voor gepensioneerden, zieken en andere kwetsbare groepen). Clinton, Tony Blair en Wim Kok worden gezien als politici die de bijl aan de wortel van de linkse partijen leggen met hun omarming van het liberalisme en de globalisering.

In november 1992 kwam ook een van de meest energieke, opgefokte, boze protestalbums van de afgelopen decennia uit: de debuutplaat van raprockformatie Rage Against The Machine met de volgende frase die linkse partijen als muziek in de oren moet klinken:

‘Yes I’ll display the fitness, and flip like a gymnast..Raise my fist and resist!’

Als links weer overeind springt, breekt voor bedrijven en financiële markten een mindere tijd aan. De afgelopen decennia bevoordeelde het economische systeem kapitaal ten opzichte van arbeid. Een verschuiving de andere kant op zou niet verbazen, met weer een groter deel van het nationaal inkomen voor werknemers en met mogelijk meer indamming van internationale concurrentie.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   POLITIEK   OPINIE

Linkse partijen willen 1,4 miljard extra voor onderwijs

AD 05.12.2017 De drie linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen in totaal 1,4 miljard extra investeren in onderwijs. Om dat mogelijk te maken, willen ze een streep zetten door het afschaffen van de dividendbelasting. Dat levert precies hetzelfde bedrag op.

Laat de groeiende economie ten goede komen aan de mensen die voor ons allemaal werken

Dat schrijven Lodewijk Asscher (PvdA), Emilie Roemer (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) morgen in een opiniestuk in deze krant. De partijen komen bij het debat over de onderwijsbegroting morgen met het gezamenlijke plan. Volgens het drietal kan het kabinet niet ‘zonder enige onderbouwing zo veel geld weggeven aan buitenlandse beleggers, terwijl de nood zo hoog is in het onderwijs’.

De drie partijen wijzen op het hoge aantal burn-outs in het onderwijs en de inmiddels 17.000 vacatures op basisscholen en middelbare scholen. ,,Dat aantal loopt op. Een goede leraar voor de klas is dus steeds minder vanzelfsprekend.” Als er politieke keuzes worden gemaakt, moet het geld naar ‘het grootste probleem, de grootste uitdaging’. Nu het weer beter gaat met de economie is dat volgens PvdA, SP en GroenLinks het onderwijs. ,,Laat dat ten goede komen aan de mensen die voor ons allemaal werken.”

Dividendbelasting

Die 1,4 miljard moest er komen. Niet voor de leraren, maar voor de buitenlandse beleggers

In plaats daarvan kiest Rutte III met het afschaffen van de dividendbelasting ‘voor de aandeelhouders, voor de multinationals, maar niet voor ons onderwijs’, schrijven Asscher, Roemer en Klaver. ,,Premier Rutte maakt zijn keuze in ieder geval gepassioneerd. Het in stand houden van de dividendbelasting was ‘een onverantwoord risico’ aldus de premier. Die 1,4 miljard moest er komen. Niet voor de leraren, maar voor de buitenlandse beleggers.”

Voor het primair onderwijs was al 270 miljoen euro vrijgemaakt om de lonen te verhogen en 450 euro om de werkdruk naar beneden te brengen. De basisschoolleraren vinden dat niet genoeg. Zij eisen in totaal 1,4 miljard euro. De drie linkse partijen willen 700 miljoen euro uittrekken voor de basisscholen, zodat de boze docenten in totaal precies het bedrag krijgen wat ze willen. Ook het voortgezet onderwijs krijgt in de linkse plannen 700 miljoen euro extra.

De kans dat het onderwijs ook echt 1,4 miljard krijgt, is echter klein. PvdA, SP en GroenLinks hebben samen 37 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. De coalitie heeft eerder al aangegeven vast te willen houden aan de afschaffing van de dividendbelasting.

(L-R) SP-leider Roemer, Pvda-voorman Asscher en GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver

CPB: Linkse plannen alleen goed voor korte termijn

AD 08.11.2017 Plannen van SP, GroenLinks en PvdA voor aanpassing van het regeerakkoord werken op de korte termijn positief uit voor de werkgelegenheid, maar op de lange termijn niet. Dat blijkt uit een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB).

Met het ‘linkse regeerakkoord‘ stijgen de overheidsgaven met 9,8 miljard euro. Dat geld gaat vooral naar de zorg en de sociale zekerheid. Een van de volgens het linkse blok ‘eerlijke keuzes’ is het afschaffen van het eigen risico. Dat kost volgens het CPB 3,6 miljard euro in 2021. Ook draait links de btw-verhoging terug en wordt de dividendbelasting niet afgeschaft.

Door de investeringen stijgt de werkgelegenheid en neemt de werkloosheid af. Bovendien is er sprake van extra economische groei van 0,1 procent per jaar vergeleken met de plannen van Rutte III. De meeste huishoudens gaan erop vooruit, de hogere inkomens profiteren het minst.

Het CPB waarschuwt wel dat onduidelijk is of de daling van de werkloosheid kan worden gerealiseerd gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid

Voor de lange termijn komt er echter een heel ander beeld naar voren, aldus het CPB. Dan neemt de werkgelegenheid namelijk af, omdat het linkse blok de belastingtarieven niet terugbrengt naar twee schijven, het eigen risico in de zorg afschaft en de verlaging van de vennootschapsbelasting terugdraait.

Ook de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn gaat erop achteruit met de plannen, schrijft het CPB.

‘Plannen linkse partijen alleen positief op korte termijn’

NU 08.11.2017 Plannen van SP, GroenLinks en PvdA voor aanpassing van het regeerakkoord werken op de korte termijn positief uit voor de werkgelegenheid, maar op de lange termijn niet. Dat blijkt uit een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB).

De overheidsuitgaven stijgen door de voorstellen met 9,8 miljard euro !!!!

Dat komt vooral ten goede aan de zorg en de sociale zekerheid. Het afschaffen van de eigen risico in de zorg kost in 2021 volgens het CPB 3,6 miljard euro. Ook draait links de btw-verhoging terug en wordt de dividendbelasting niet afgeschaft.

Door deze investeringen stijgt de werkgelegenheid en neemt de werkloosheid af. Dit zorgt voor extra economische groei van 0,1 procentpunt per jaar vergeleken met de plannen van het kabinet. De meeste huishoudens gaan erop vooruit, de hogere inkomens profiteren het minst.

Het CPB waarschuwt wel dat onduidelijk is of de daling van de werkloosheid kan worden gerealiseerd gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Op de lange termijn neemt de structurele werkgelegenheid met de plannen af. Dat komt omdat links de belastingtarieven niet terugbrengt naar twee schijven, het eigen risico in de zorg afschaft en de verlaging van de vennootschapsbelasting terugdraait.

Ook de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn gaat erop achteruit met de plannen, schrijft het CPB.

Zie ook: Linkse partijen presenteren alternatief voor regeerakkoord Rutte

Lees meer over: PvdA SP GroenLinks Kabinet Rutte III

De stemming van Vullings en Van Weezel: linkse samenwerking nog geen geoliede machine

NOS 03.11.2017 In de nieuwe aflevering van De Stemming van Vullings en Van Weezel, de podcast van NOS Met Het Oog Op Morgen, evalueren Joost Vullings en Max van Weezel de aangekondigde samenwerking door de linkse partijen. Kwam daar bij de debatten over de regeringsverklaring al iets van terecht?

“Ze hebben het een beetje gedaan”, zegt Van Weezel. Vullings was ook nog niet onder de indruk: “Zoals Mark Rutte zou zeggen: Het behoeft nog enige verbetering”.

De stemming van Vullings en Van Weezel (23)

Het was voor Van Weezel wel duidelijk dat de linkse partijen afspraken hebben gemaakt over welke woorden ze gebruiken. “Over Rutte hoorde je steeds: ‘hij spekt Wall Street, hij is een vriendje van de multinationals’. Dat was ingestudeerd”.

De linkse partijen werken op een aantal concrete onderwerpen samen. Bijvoorbeeld bij het terugdringen van payroll-constructies in het bedrijfsleven. Ze trekken ook samen op tegen de btw-verhoging. “Maar helemaal van harte gaat het niet met de samenwerking. Roemer zei meteen al: het moet geen theekransje worden, we gaan niet elke week samenklitten.”

Geen hemelbestormende plannen

Dat is precies wat ze willen uitstralen, meent Vullings. “Voorheen viel dan meteen het woord fusie en waren er hemelbestormende plannen. Nu willen ze het vooral heel praktisch houden.” Op bepaalde punten zullen ze samenwerken, op andere niet en gaan ze hun eigen gang. “Ze houden het klein, zonder al te grote verwachtingen.”

In debatten kunnen ze elkaar wel heel praktisch gaan helpen. Vaak mogen er maar twee interrupties op één onderwerp worden gedaan. Dan kunnen de linkse partijen het soms van elkaar overnemen.

Seintjes en knipogen

Vullings herinnert zich het zogenoemde treintje van VVD, GroenLinks en D66. “Rutte had, toen hij nog in de oppositie zat, afspraken met Femke Halsema en Alexander Pechtold. Die zag je al rond de interruptiemicrofoon zweven en knipogen en elkaar seintjes geven. Dat was echt een geoliede machine. Die heb ik nu bij de linkse samenwerking nog niet gezien.”

Voor deze manier van politiek bedrijven is zelfs een nieuw werkwoord bedacht in Den Haag: Asscheren, aldus Max van Weezel over Lodewijk Asscher.

Van de linkse partijen presteerde Lodewijk Asscher het best in de debatten, vinden Vullings en Van Weezel. “Hij heeft het voordeel dat hij vice-premier is geweest, hij kent alle ministeries goed”, zegt Van Weezel. “Hij verzamelt heel goed informatie bij de ambtenaren en scoort dan op punten die toch al die kant op gingen. Voor deze manier van politiek bedrijven is zelfs een nieuw werkwoord bedacht in Den Haag: Asscheren.

Emile Roemer van de SP kwam minder goed uit de verf, vinden Vullings en Van Weezel. “Wat hij zei was vaak wel goed, maar het was elke keer te laat. Bij het debat over de dividendbelasting waren Klaver en Asscher al heel vaak bij de interruptiemicrofoon geweest en dan kwam Roemer nog een keer aanzetten. Op zo’n moment denk je: oh ja, hij doet ook nog mee. Roemer moet assertiever worden.”

Linkse samenwerking stelt Rutte op de proef

AD  01.11.2017 Links laat eindelijk zien dat het heus kan samenwerken. Daarmee stelt het premier Rutte vandaag in het debat over de regeringsverklaring onmiddellijk op de proef.

Deze samenwerking is niet uit nood geboren, maar uit noodzaak voor het land, aldus Lodewijk Asscher.

Het mag bijna een wonder heten. Na vele mislukte pogingen om gezamenlijk een linkse vuist te maken, zijn GroenLinks, SP en PvdA er eindelijk in geslaagd het samen eens te worden over zes ‘keuzes’ die een alternatief moeten bieden voor ‘oneerlijke’ afspraken uit het regeerakkoord. En het is niet eens een ‘moetje’, bezweert PvdA-leider Lodewijk Asscher, nu links met slechts 37 Kamerzetels in de touwen hangt. ,,Deze samenwerking is niet uit nood geboren, maar uit noodzaak voor het land.”

SP-leider Emile Roemer spreekt van ‘eerlijke keuzes’. Zo wordt de verhoging van het lage BTW-tarief teruggedraaid, krijgen bedrijven belastingverhoging in plaats van -verlaging en wordt het eigen risico in de zorg afgeschaft. ‘Mensen boven multinationals’ is het linkse motto, dat vandaag tijdens het debat over de regeringsverklaring met premier Mark Rutte ongetwijfeld veelvuldig besproken zal worden. ,,Het is niet uit te leggen dat er miljarden gaan naar multinationals, terwijl de boodschappen voor gewone mensen duurder worden”, meent GroenLinks-voorman Jesse Klaver.

Financiële dekking

Eigenlijk is dit een soort nationaal kabinet: er is een noodzaak om ook bij andere partijen aan te kloppen, aldus Theo Camps, hoogleraar organisatie- en bestuurskunde Universiteit van Tilburg.

Nu weten Klaver, Roemer en Asscher heus wel dat het nieuwe kabinet hun plannen niet zal omarmen. De inkt van het gedetailleerde regeerakkoord is nog maar net droog. Maar ze willen wel een signaal afgeven: hoe het anders kan. En mét financiële dekking – daaraan ontbrak het linkse plannen in het verleden nog wel eens. Alleen hebben de partijen niet de moeite genomen hun plannen door te laten rekenen om zo te kijken wat de consequenties zijn, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid.

Rutte heeft een meerderheid voor zijn plannen. Toch kan hij het zich niet veroorloven om de oppositie in de gordijnen te jagen door het staaltje linkse huisvlijt naar de prullenbak te verwijzen. Het debat over de regeringsverklaring is een mooie gelegenheid om Rutte eens te testen. ,,Ze zeggen dat ze ook de hand willen reiken aan de oppositie, maar het blijft tot nu toe bij mooie woorden.

Kijk naar de bezuinigingen op de wijkverpleging. Er waren 71 stemmen om die terug te draaien, maar het kabinet beweegt niet. Houden ze dat vol, dan krijgen ze te maken met een chagrijnige Kamer”, dreigt Asscher, eindelijk verlost van het regeringsjuk.

En reken maar dat oppositiepartijen erin zullen slagen om plannen die nu nog in beton gegoten lijken aan te passen, voorspelt Theo Camps, die als hoogleraar organisatie- en bestuurskunde is verbonden aan de Universiteit van Tilburg. ,,Hoewel de oppositie er alles aan zal doen deze coalitie uit elkaar te spelen, liggen er juist ook veel kansen. Eigenlijk is dit een soort nationaal kabinet: er is een noodzaak om ook bij andere partijen aan te kloppen.”

Huwelijk

De vraag is in hoeverre het kabinet echt kan meebuigen. Hoogleraar politicologie Kees Aarts is daarom pessimistischer. ,,Die ene stem die nu de doorslag geeft, trekt een wissel op hoe je met elkaar omgaat.” Hij vergelijkt de coalitie met een huwelijk: je belooft afspraken te maken en na te komen én bij elkaar te blijven – in het geval van een coalitie een relatief overzichtelijke periode van vier jaar.

Aarts: ,,Dit keer was de formatie ingewikkeld en is er lang met elkaar gesproken. Dan is er een gevaar dat de partners kort na het ceremonieel – wat we nu net achter de rug hebben – zeggen: als jij dit of dat niet wilt, ga ik wel naar een ander toe.” De Groningse hoogleraar denkt juist dat dit kan zorgen voor een breuk.

Asscher wil het kabinet best uit elkaar spelen, erkent hij. ,,Als het voor een goed doel is – als dat beter is voor de koers van het land – dan doe ik dat.”

Hoe duurzaam de linkse samenwerking ditmaal is, moet alleen nog blijken. De voortekenen zijn niet bepaald gunstig. GroenLinks maakte in 2010 bruut een einde aan voorzichtige pogingen samen op te trekken door mee te doen aan het Kunduz-akkoord. De PvdA dumpte de linkse broeders in 2012 door met de VVD het tweede kabinet-Rutte te vormen. Elkaar blind vertrouwen kunnen Klaver, Roemer en Asscher dus niet.

Volg het debat over de regeringsverklaring live op deze site vanaf 10.30 uur.

Binnenhof: Wie is dé leider op links?

AD 31.10.2017 GroenLinks, SP en PvdA gaan samenwerken om alternatieve plannen voor het regeerakkoord te promoten. Politiek verslaggever Edwin van der Aa wil in de zevende aflevering van @Binnenhof wel eens weten welke linkse leider die kar gaat trekken: Asscher, Roemer of Klaver?

EEN GEZAMENLIJK VOORSTEL VAN PVDA, GROENLINKS EN SP

PvdA 31.10.2017 Dit is het moment om te kiezen voor investeringen in onze samenleving en in de bestaanszekerheid van iedere Nederlander.

Om te kiezen voor leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Voor mensen die ziek zijn of een arbeidshandicap hebben. Voor een ambitieus klimaatbeleid. Voor meer betaalbare woningen. GroenLinks, SP en PvdA presenteren daarom vandaag een gezamenlijk voorstel met zes andere keuzes voor de toekomst van Nederland. Een keuze voor mensen, niet voor multinationals.

 1. Mensen boven multinationals

Wij kiezen ervoor om de dagelijkse boodschappen niet duurder te maken. Dat betalen we door de winstbelasting voor grote multinationals niet te verlagen.

 1. Leraren, agenten en verpleegkundigen boven beleggers en banken

Wij kiezen ervoor te investeren in mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal, in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting  voor buitenlandse aandeelhouders. Leraren, verpleegkundigen, agenten, militairen; zij verdienen een betere beloning. Daarnaast kiezen we voor extra investeringen in wijkverpleging, en dat betalen we door de bankenbelasting te verhogen.

 1. De rekening van de zorg niet meer bij zieken

Wij kiezen ervoor om het eigen risico in de zorg helemaal af te schaffen. Dat betalen we door af te zien van de ‘vlaktaks’ waar vooral hoge inkomens van profiteren.

 1. Vooruitgang eerlijk delen

Wij kiezen ervoor niet te bezuinigen op mensen met een arbeidsbeperking. Wij kiezen ervoor eerder stoppen met werken mogelijk te maken.. Wij kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen voor zzp’ers. Dat betalen we onder andere door extra belasting te vragen van miljonairs.

 1. Eerlijk en ambitieus klimaatbeleid

Wij kiezen voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Geld voor duurzame energie mag niet gebruikt worden voor CO2-opslag. Grote bedrijven gaan extra betalen voor uitstoot, niet gewone Nederlanders via de energierekening. Er wordt vaart gemaakt met de sluiting van kolencentrales: de Hemwegcentrale in Amsterdam en de Engie-centrale in Rotterdam gaan nog deze kabinetsperiode dicht. De gaswinning gaat terug naar 12 miljard kuub.

 1. Bouwen, bouwen, bouwen!

Wij kiezen voor meer betaalbare huurwoningen. Iedereen moet kunnen rekenen op een fijn huis in een buurt waar je kinderen kunnen buitenspelen. We investeren in bouwen en het renoveren van huizen.

Onze keuzes

Bedragen in miljarden

PvdA

Er wordt niet bezuinigd op wijkverpleegkundigen. Die zekerheid is donderdagavond eindelijk gekomen toen ons voorstel om deze bezuiniging te schrappen werd aangenomen. En terecht! Het is een overwinning voor de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die van deze zorg afhankelijk zijn. Een overwinning voor al die wijkverpleegkundigen die dit belangrijke werk met hart en ziel doen. En het was niet mogelijk geweest zonder jouw steun, de steun van duizenden andere Nederlanders en van alle organisaties en alle politieke partijen die zich hier tegen hebben uitgesproken.

In het Regeerakkoord van de nieuwe regering stond een bezuiniging van 100 miljoen. En dat vonden wij schandalig. Juist nu er weer geld is om te investeren is dit niet uit te leggen. Steeds meer mensen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen en hebben thuis verzorging nodig. Wijkverpleegkundigen hebben het nu al zo zwaar door gebrek aan tijd en te weinig collega’s. En dan te bedenken dat het nieuwe kabinet wel geld heeft om miljardencadeaus uit te delen aan multinationals en buitenlandse beleggers.

Maar donderdag 02.11.2017  gaf de nieuwe coalitie na veel duwen en trekken toe. De bezuiniging is geschrapt. Een belangrijke overwinning, maar niet het einde van onze strijd. Er is veel meer nodig om zeker te kunnen zijn van goede zorg aan huis voor iedereen. Samen met GroenLinks en SP hebben wij laten zien dat kan. Als je andere keuzes maakt. In onze gezamenlijke plan staat een extra investering van 300 miljoen in de wijkverpleging. En laten we zien dat het wel mogelijk is het eigen risico te schrappen. Want wij willen dat iedereen zeker kan zijn van goede zorg.

Daar zetten we ons voor in. Ik hoop daarbij te kunnen blijven rekenen op jouw steun. Want wijkverpleegkundigen moeten zeker kunnen zijn dat zij de tijd en waardering krijgen die ze verdienen voor hun belangrijke werk. En ouderen, zieken en gehandicapten moeten zeker kunnen zijn van goede zorg, ook thuis.

SP  31 okt. 2017 Politiek is een kwestie van kiezen. De keuzes van de SP zijn duidelijk. Wij kiezen voor mensen. Voor samen in plaats van ieder-voor-zich. Voor een land waar de overheid aan jouw kant staat. Met zorg zonder eigen risico, hogere lonen en betaalbare woningen.

Dit kabinet kiest anders. Zij kiezen voor multinationals, duurdere boodschappen en cadeautjes voor buitenlandse beleggers. Terwijl juist de afgelopen jaren veel mensen harde klappen kregen van de politiek. Ze zagen zekerheid verdwijnen, de AOW-leeftijd stijgen en hun koopkracht amper toenemen.

Nu het beter gaat moeten we juist de zekerheid herstellen. De publieke sector opbouwen. Wij trekken samen op met iedereen die onze voorstellen voor een menselijker en socialer Nederland steunt. Vandaag laten we daarom samen met de PvdA en GroenLinks zien dat andere keuzes mogelijk zijn.

Voor mensen boven multinationals. Niet in het belang van enkelen maar in het belang van elkaar.

zie ook: https://www.youtube.com/user/SPPolitiek

GERELATEERDE BERICHTEN; 

·       Koerswijziging voor Nederland  17 december 2016

·       ‘Rapport commissie helpt bij strijd tegen economisme’  20 april 2016

·       Rik Grashoff benoemd tot voorzitter Commissie Breed Welvaartsbegrip 07 oktober 2015

Linkse partijen presenteren alternatief voor regeerakkoord Rutte

NU 31.10.2017 De drie linkse oppositiepartijen in Den Haag presenteren dinsdag een alternatief plan voor het regeerakkoord van Rutte III. GroenLinks, SP en de PvdA komen onder de leus ‘Mensen boven multinationals’ met zes eigen plannen.

In totaal wordt er door de drie partijen met 10 miljard euro geschoven. Er is geen sprake van extra investeringen of besparingen.

Allereerst wordt de verhoging van het lage btw-tarief geschrapt. In de plannen van de drie partijen kost dat 2,8 miljard euro. Daar tegenover wordt de verlaging van de winstbelasting voor bedrijven teruggedraaid. Dat levert 3,3 miljard euro op.

Overigens is dat een iets te ruime inschatting, want in de berekening van het Centraal Planbureau levert de btw-verhoging in het regeerakkoord 2,6 miljard euro op.

Naast het in stand houden van het lage btw-tarief willen ze meer geld voor wijkverpleging, agenten, docenten en militairen, gefinancierd met een extra belasting op banken.

Ook herhalen ze hun pleidooi voor het afschaffen van het eigen risico in de zorg (3,8 miljard euro), iets waar ze tijdens de verkiezingscampagne al voor pleitten.

Dit wordt in de plannen betaald door de voorgenomen hervorming van de inkomstenbelasting – waarbij er nog maar twee schijven zouden overblijven in plaats van de huidige vier – te schrappen. De zogenoemde vlaktaks is vooral gunstig voor de midden- en hoge inkomens. Opbrengsten: 5,9 miljard euro.

De drie partijen willen het eveneens mogelijk maken om eerder te stoppen met werken. De kosten daarvoor komen van een extra belasting voor miljonairs. 

Klimaat

Het klimaatbeleid wordt verder aangescherpt. Bedrijven en huishoudens worden voor 1,2 miljard euro zwaarder aangeslagen voor de CO2-uitstoot. In het huidige regeerakkoord geldt al een zwaardere belasting van CO2 voor de elektriciteitssector.

Twee kolencentrales, die aan de Hemwegcentrale in Amsterdam en de Engie-centrale in Rotterdam, willen de partijen nog tijdens deze kabinetsperiode sluiten. Ook het kabinet-Rutte III wil de kolencentrales dicht hebben, maar pas uiterlijk in 2030.

De gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd naar 12 miljard kuub per jaar. Nu is dat 21,6 kuub per jaar, in het regeerakkoord zijn daar geen verdere afspraken over gemaakt.

Maandag werd bekend de klimaatdoelen van Parijs met de huidige kabinetsplannen voor ongeveer de helft worden gehaald. Er zijn aanvullende afspraken met het bedrijfsleven nodig, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Tot slot moeten er meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd en gerenoveerd.

Andere keuzes

Met hun eigen plannen willen de partijen laten zien ”dat andere keuzes echt mogelijk zijn”, zeggen partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks), Emile Roemer (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA).

Sinds de verkiezingen van afgelopen maart zoeken GroenLinks, SP en PvdA elkaar steeds vaker op om gezamenlijk op te trekken. Dat gebeurde vooral nadat GroenLinks als mogelijke coalitiepartner afviel. Er is vaak over samenwerking op de linkerflank gesproken, maar in de praktijk bleef het vaak bij ideeën.

Samenwerking is ook noodzakelijker geworden omdat de partijen gedrieën slechts 37 zetels hebben. Dat is er één minder dan de 38 die de PvdA er voor de verkiezingen had.

Afgelopen zomer zette Roemer de deur naar linkse samenwerking open. “Ik ga de komende tijd veel energie steken om de mensen duidelijk te maken waar we het als linkse partijen over eens zijn”, zei hij in een interview met NU.nl.

De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag over het regeerakkoord van Rutte III.

Zie ook: Overzicht: De belangrijkste punten uit het regeerakkoord

Lees meer over: Kabinet Rutte III PvdA GroenLinks SP

GroenLinks, SP en PvdA: mensen boven multinationals

NOS 31.10.2017 De drie linkse oppositiepartijen komen met een gezamenlijk alternatief voor het regeerakkoord. GroenLinks, SP en PvdA noemen dat zelf “een keuze voor mensen, niet voor multinationals.”

Zo willen de drie af van de plannen van het kabinet-Rutte III om de btw te verhogen. Ze betalen dat door de voorgenomen verlaging van de winstbelasting voor grote multinationals te schrappen.

Lonen publieke sector omhoog

Verder vinden ze dat leraren, agenten, verpleegkundigen en militairen meer loon moeten krijgen en dat er meer moet worden geïnvesteerd in wijkverpleging. Daartegenover staat dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat en dat de bankenbelasting wordt verhoogd.

GroenLinks, PvdA en SP willen ook dat het eigen risico in de zorg helemaal verdwijnt en dat wordt afgezien van het plan voor een ‘vlaktaks’. Volgens de drie profiteren vooral hogere inkomens van dat belastingvoorstel van de coalitie.

Eerder stoppen met werken

De oppositiepartijen pleiten verder onder meer voor meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, het terugdraaien van een bezuiniging op mensen met een arbeidshandicap, het sluiten van alle kolencentrales, het verder beperken van de gaswinning en het verlagen van de energierekening van huishoudens.

Dat zou moeten worden betaald door onder andere een extra belasting voor miljonairs en een extra CO2-heffing voor grote bedrijven.

De Tweede Kamer praat morgen en donderdag over de plannen. Dan is het Kamerdebat over de regeringsverklaring.

Krimp op links leidt tot samenwerking: GroenLinks, PvdA en SP presenteren alternatief regeerakkoord

VK 31.10.2017 Lang besteedden de linkse partijen in de Tweede Kamer heel wat energie aan het bestrijden van elkaar. Maar de nieuwe verhoudingen in politiek Den Haag maken gezamenlijk optrekken bijna onvermijdelijk.

De historische krimp van het linkerkamp in de Tweede Kamer leidt tot niet eerder vertoonde samenwerkingsdrift. GroenLinks, SP en de PvdA presenteren vandaag gezamenlijke alternatieve plannen voor het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte. Samen vertimmeren zij voor 10 miljard euro aan de inkomsten en uitgaven. Lagere inkomensgroepen profiteren daarvan. Banken, grote bedrijven en particulieren met hoge inkomens gaan meer belasting betalen.

In de afgelopen weken hebben de drie partijen een reeks gezamenlijke actiepunten vastgelegd in een alternatief regeerakkoord: de btw-verhoging wordt geschrapt, de winstbelasting gaat niet omlaag, de verlaging van de inkomstenbelasting gaat niet door, het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft, de vermogensbelasting voor miljonairs gaat omhoog en de lasten voor vervuilende bedrijven worden verzwaard.

Decennialang werd over samenwerking op links veel gepraat, zonder dat het tot concrete stappen leidde

Ze geven 10 miljard meer uit dan Rutte III en halen 10 miljard meer op aan belastingen. Onder de streep is de som nul. Hetzelfde geld, andere politieke keuzen. Zo kan het ook, willen ze maar zeggen.

Daarmee presenteren de drie zich morgen in het debat over de regeringsverklaring nadrukkelijk als een blok. Decennialang werd over samenwerking op links veel gepraat, zonder dat het tot concrete stappen leidde. Altijd waren er redenen waarom een van de drie partijen niet meedeed. Vaak zat de PvdA in het kabinet. Als dat niet het geval was, heerste vooral tussen PvdA en SP het wantrouwen.

De kiezer was ervoor nodig om de drie in elkaars armen te drijven. Zij hebben sinds 15 maart opgeteld 37 zetels, één minder dan de PvdA tot begin dit jaar in haar eentje. Ze kunnen zich geen onderlinge concurrentie veroorloven. Met enkel 14 (SP en GroenLinks) of 9 zetels (PvdA) zijn de partijen afzonderlijk kansloos tegen het coalitiefront van 76 zetels.

Onwennig

Roemer: ‘We zijn drie verschillende partijen met verschillende culturen.’ © ANP

Dus zochten Emile Roemer (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA) elkaar de afgelopen maanden herhaaldelijk op. En zijn ze van plan dat de komende jaren te blijven doen. Het is nog wat onwennig, zegt Asscher. ‘We zijn voorzichtig met elkaar. Maar we geloven alle drie in het bieden van een wervend, vrolijk alternatief, in plaats van met elkaar bezig te zijn.’

Zo ziet Roemer het ook: ‘Dit is een ideaal moment om te kijken op welke terreinen we kunnen samenwerken.’

In de verkiezingscampagne, toen regeringsdeelname nog niet was uitgesloten, wisten uitgestoken linkse handen elkaar nog niet te vinden. Van een fusie is ook nu geen sprake, benadrukken ze. Roemer: ‘We zijn drie verschillende partijen met verschillende culturen. Maar ten opzichte van wat het kabinet nu voorschotelt is er veel dat ons bindt.’

Na de verkiezingen was Klaver twee maanden in beeld als coalitiepartner. Als hij aan tafel was gebleven, had hij deze wensen wellicht kunnen verwezenlijken. Nee, zegt hij resoluut. ‘Achter meerdere van deze punten stond een harde njet.’

In de oppositie komen de drie tot twintig alternatieve maatregelen. Al is het lijstje niet uitputtend, zegt Asscher. Op deze punten konden hun financieel specialisten elkaar vinden, maar de wensen en de kritiek van de drie partijen beperken zich er niet toe.

Verschillen

Lodewijk Asscher: ‘We hebben verschillende voorstellen. De SP zegt: je moet de pensioenleeftijd verlagen. Wij willen lagere inkomens helpen met eerder stoppen met werken.’ © ANP

En zelfs binnen de gezamenlijke plannen bestaan onderlinge verschillen. Samen willen ze een miljard uitgeven aan ‘eerder stoppen met werken’. De uitwerking ontbreekt nog. Een bewuste keuze, zegt PvdA-leider Asscher. ‘We hebben verschillende voorstellen. De SP zegt: je moet de pensioenleeftijd verlagen. Wij willen lagere inkomens helpen met eerder stoppen met werken.’ De SP en GroenLinks benadrukken dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen moeten kunnen.

In tegenstelling tot het kabinet houden de drie partijen de vier progressieve loonbelastingschijven in stand. De verlaging van de inkomstenbelasting – vooral voordelig voor de midden- en hoge inkomens – gaat dus niet door.

Het kabinet ziet die verlaging onder meer als compensatie voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. In het regeerakkoord hangt de maatregel samen met een versnelde afbouw daarvan, maar zover strekken de oppositieplannen niet.

De linkse partijen kunnen vrijelijk schieten op het wankele beleidsbouwwerk

Dat is de luxe van de oppositie. De linkse partijen kunnen vrijelijk schieten op het wankele beleidsbouwwerk van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ze versleutelen een deel van het akkoord, maar, benadrukken ze, dat betekent niet dat ze de rest van de plannen omarmen.

Sterker nog, ook deze gezamenlijke rekenoefening kent een zekere vrijblijvendheid. Ze behouden zich het recht voor om afzonderlijk zaken te doen met het kabinet als dat zo uitkomt. ‘We gaan elkaar niet verrassen’, zegt Klaver. Maar het verbond is evenmin heilig. ‘Soms doe je dingen alleen en soms doe je ze samen.’

Een greep uit de lijst van PvdA, SP en GroenLinks

Ze zetten een streep door deze plannen van Rutte III
– Laag btw-tarief van 6 naar 9 procent
– Verlaging winstbelasting bedrijven
– Verlaging dividendbelasting
– Verlaging inkomstenbelasting

Dit komt ervoor in de plaats
– Hoger salaris leraren, verpleegkundigen, agenten
– Afschaffen eigen risico
– Eerder pensioen zware beroepen
– Miljonairsbelasting
– CO2-heffing voor industrie

De drie partijen geven 10 miljard meer uit dan Rutte III. Dit compenseren ze met 10 miljard hogere belastinginkomsten.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   KABINET-RUTTE III   POLITIEK

november 1, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, groenlinks, PvdA, sp, verkiezingen 2017 | , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

PVV doet aangifte tegen ‘Broodje Marokkaan’ – deel 2

Diederik Samsom en Hans Spekman.

Vervolging

PvdA’ers Diederik Samsom en Hans Spekman worden niet vervolgd voor hun uitspraken over Marokkanen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

‘Oneerlijk’
Het hof heeft niet inhoudelijk gekeken naar de eis van de klagers. Ze zijn namelijk geen belanghebbenden, vinden de rechters.

De PVV-klagers vinden het oneerlijk dat hun voorman Geert Wilders wel wordt vervolgd voor zijn ‘minder Marokkanen’ uitspraken en Samsom en Spekman niet voor hun uitlatingen. Wilders zelf vindt het ,,De waanzin ten top, onrechtvaardig. Politici van de coalitie worden beschermd en een oppositieleider gepakt. Het bewijst het politieke karakter van mijn flutproces.”

,,De mannen die zeggen dat Marokkanen vernederd moeten worden en een etnisch monopolie op overlast hebben, worden niet vervolgd en degene die vraagt of men meer of minder Marokkanen wil wordt wel vervolgd”, mopperde PVV-voorman Geert Wilders.

Terugblik

OM

De PVV had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie te dwingen de twee te laten berechten voor hun uitspraken. Volgens de klagers is sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van mensen wegens hun ras. Het OM had eerder al besloten Samsom en Spekman niet te vervolgen.

Fractievoorzitter Diederik Samsom zei in een interview in NRC Handelsblad van 15 december 2011 over straatoverlast: ,,Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”

Partijvoorzitter Hans Spekman zei in Vrij Nederland in 2008: ,,En van celstraf krijgen ze alleen maar meer status in hun groep. Je moet ze zien te raken dat ze hun status juist verliezen. De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.”

PvdA-bestuurder Fouad Sidali heeft Geert Wilders eerder al eens vergeleken met Adolf Hitler op Twitter. Dat deed hij naar aanleiding van Wilders’ uitspraak over de Haagse Marokkanen. Volgens Wilders stemmen zijn kiezers voor ‘een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen.

Aangifte

De twee volksvertegenwoordigers van de PVV, Kamerlid Fleur Agema en lijsttrekker bij de Europese verkiezingen Marcel de Graaff deden daarom aangifte tegen twee PvdA‘ers: fractievoorzitter Diederik Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman.

Het was bedoeld als tegenactie na de 5000 aangiftes tegen partijleider Geert Wilders vanwege zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’.

NSB-Kamerlid Marinus Rost van Tonningen

NSB-Kamerlid Marinus Rost van Tonningen

Aangifte

Het is niet gebruikelijk dat Kamerleden elkaar aanklagen !!!

Dat kwam maar één keer eerder voor in de parlementaire geschiedenis !!! 

Bert van den Braak, onderzoeker bij het Parlementair Documentatiecentrum, kent maar één eerder geval. Het NSB-Kamerlid Marinus Rost van Tonningen deed aangifte tegen Henricus Ruyter van de Roomsch-Katholieke Staatspartij wegens belediging. Ruyter had hem op 1 maart 1939 een landverrader genoemd. In oktober 1939 veroordeelde de rechtbank in Den Haag Ruyter tot een boete van 25 gulden. zie verder

zie ook: PVV doet aangifte tegen ‘Broodje Marokkaan’ – deel 1

zie ook: Ruzie tussen de PvdA en de PVV op weg naar 19 maart 2014

Ook hof wil PvdA-top niet vervolgen voor Marokkanen-uitspraken

VK 12.04.2016 PvdA’ers Diederik Samsom en Hans Spekman worden niet vervolgd voor hun uitspraken over Marokkanen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

De PVV had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie te dwingen de twee te laten berechten voor hun uitspraken. Volgens de klagers is sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van mensen wegens hun ras. Het OM had eerder al besloten Samsom en Spekman niet te vervolgen.

Samsom zei in een interview in NRC Handelsblad van 15 december 2011: ‘Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.’ 

Spekman zei in Vrij Nederland in 2008: ‘En van celstraf krijgen ze alleen maar meer status in hun groep. Je moet ze zien te raken dat ze hun status juist verliezen. De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.’

PVV

Ongeveer 140 mensen hadden aangifte gedaan tegen de PvdA’ers wegens discriminatie. Onder de klagers waren PVV’ers die wilden terugslaan voor de discriminatie-aangiften tegen Geert Wilders. Die had tijdens een campagnebijeenkomst gezegd dat Den Haag ‘een stad met minder lasten, en als het even kan wat minder Marokkanen’ zou moeten worden. Ook liet hij zijn publiek scanderen dat er ‘minder, minder, minder’ Marokkanen zouden moeten zijn. Die uitlatingen werden door het OM wel als strafbaar gezien.

Volgens Wilders gingen de uitspraken van Samsom en Spekman verder dan die van hemzelf. ‘Als Vrouwe Justitia echt blind is, dan zouden dit soort uitspraken gelijk behandeld moeten worden’, zei Wilders destijds.

Omdat het OM besloot Spekman en Samsom niet te vervolgen, begon de PVV een procedure bij het gerechtshof om het duo alsnog te laten berechten. De fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer, Marjolein Faber, en de delegatieleider in het Europees Parlement, Marcel de Graaff, dienden bij het gerechtshof een klacht (artikel 12) in. Het hof heeft echter niet eens inhoudelijk gekeken naar de eis van de klagers, omdat de rechters vinden dat zij geen belanghebbenden zijn.

HET PROCES-WILDERS;

Ook hof wil PvdA-top niet vervolgen voor Marokkanen-uitspraken

”Minder, minder’-uitspraak Wilders was bewust gepland’

Pleitnota Wildersproces uitgelekt

Video van de dag: het proces tegen Wilders uitgelegd

Geen enkele rechter is a-politiek genoeg voor proces-Wilders

BEKIJK HELE LIJST

Volg en lees meer over: RECHTSZAKEN PROCES-WILDERS ‘MINDER-PROCES’ WILDERS GEERT WILDERS NEDERLAND DIEDERIK SAMSOM

PvdA-top niet vervolgd

Telegraaf 12.04.2016 PvdA-kopstukken Diederik Samsom en Hans Spekman worden niet vervolgd voor hun omstreden uitspraken over Marokkanen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

De PVV had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie te dwingen de twee te laten berechten voor hun uitspraken over Marokkanen. Volgens de klagers is sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van mensen wegens hun ras. Het OM had eerder al besloten Samsom en Spekman hier niet voor te vervolgen.

Fractievoorzitter Samsom zei in een interview in NRC Handelsblad van 15 december 2011 over straatoverlast: ,,Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”

Partijvoorzitter Spekman zei in Vrij Nederland in 2008: ,,En van celstraf krijgen ze alleen maar meer status in hun groep. Je moet ze zien te raken dat ze hun status juist verliezen. De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.”

Oneerlijk

Het hof heeft niet inhoudelijk gekeken naar de eis van de klagers. Ze zijn namelijk geen belanghebbenden, vinden de rechters.

De PVV-klagers vinden het oneerlijk dat hun voorman Geert Wilders wel wordt vervolgd voor zijn ‘minder Marokkanen’ uitspraken en Samsom en Spekman niet voor hun uitlatingen. Wilders zelf vindt het ,,De waanzin ten top, onrechtvaardig. Politici van de coalitie worden beschermd en een oppositieleider gepakt. Het bewijst het politieke karakter van mijn flutproces.”

,,De mannen die zeggen dat Marokkanen vernederd moeten worden en een etnisch monopolie op overlast hebben, worden niet vervolgd en degene die vraagt of men meer of minder Marokkanen wil wordt wel vervolgd”, mopperde de PVV-voorman tegen het ANP.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

PvdA-top niet vervolgd voor Marokkanen-uitspraken

AD 12.04.2016 PvdA-kopstukken Diederik Samsom en Hans Spekman worden niet vervolgd voor hun omstreden uitspraken over Marokkanen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

De PVV had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie te dwingen de twee te laten berechten voor hun uitspraken over Marokkanen. Volgens de klagers is sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van mensen wegens hun ras. Het OM had eerder al besloten Samsom en Spekman hier niet voor te vervolgen.

Uitspraken
Fractievoorzitter Samsom zei in een interview in NRC Handelsblad van 15 december 2011 over straatoverlast: ,,Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”

Partijvoorzitter Spekman zei in Vrij Nederland in 2008: ,,En van celstraf krijgen ze alleen maar meer status in hun groep. Je moet ze zien te raken dat ze hun status juist verliezen. De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.”

‘Oneerlijk’
Het hof heeft niet inhoudelijk gekeken naar de eis van de klagers. Ze zijn namelijk geen belanghebbenden, vinden de rechters.

De PVV-klagers vinden het oneerlijk dat hun voorman Geert Wilders wel wordt vervolgd voor zijn ‘minder Marokkanen’ uitspraken en Samsom en Spekman niet voor hun uitlatingen. Wilders zelf vindt het ,,De waanzin ten top, onrechtvaardig. Politici van de coalitie worden beschermd en een oppositieleider gepakt. Het bewijst het politieke karakter van mijn flutproces.”

,,De mannen die zeggen dat Marokkanen vernederd moeten worden en een etnisch monopolie op overlast hebben, worden niet vervolgd en degene die vraagt of men meer of minder Marokkanen wil wordt wel vervolgd”, mopperde de PVV-voorman tegen het ANP.

Spekman en Samsom definitief niet vervolgd voor discriminatie

Gerechtshof verklaart klagers niet-ontvankelijk

NU 12.04.2016 PvdA-voorman Diederik Samsom en PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman worden definitief niet vervolgd vanwege uitspraken over Marokkaanse jongens die overlast veroorzaken.

Het gerechtshof in Amsterdam verklaarde dinsdag de klagers niet-ontvankelijk omdat zij niet direct belanghebbenden zijn.

Marjolein Faber en Marcel de Graaff, beiden PVV, dienden namens de partij in november 2014 bij het gerechtshof een klacht (artikel 12) in nadat het Openbaar Ministerie had besloten Spekman en Samsom niet te vervolgen omdat hun uitspraken over Marokkanen over gedrag gingen en niet over ras.

Samsom zei in 2011 in NRC Handelsblad dat Marokkaanse jongeren een ‘etnisch monopolie’ op overlast hebben. Spekman liet in 2008 in Vrij Nederlandoptekenen dat Marokkanen die niet deugen moeten worden ‘vernederd’.

PVV-leider Geert Wilders riep daarna op om aangifte tegen de PvdA’ers te doen vanwege die uitlatingen, nadat tegen hem duizenden aangiften waren binnengekomen over zijn belofte dat hij voor ‘minder Marokkanen’ in Den Haag zou zorgen. Zo’n 140 mensen deden daarop aangifte.

Jodenvervolging

Volgens de PVV riepen de uitspraken van Samsom en Spekman discriminerende associaties op, die hen doen denken aan de jodenvervolging rond en in de periode van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zou de keuze van het OM om Wilders wel te vervolgen en de politici van de PvdA niet, impliceren dat niet iedereen gelijk is voor de wet.

Het gerechtshof oordeelt dat de klacht vooral gericht is op het gelijkheidsbeginsel en dat daarmee een algemeen belang wordt geformuleerd. Het hof gaat daarom niet verder in op de zaak omdat slechts persoonlijk en rechtstreeks belanghebbenden ontvankelijk zijn bij een artikel 12-procedure.

Lees meer over: Diederik Samsom Hans Spekman

Gerelateerde artikelen;

PVV begint procedure tegen Samsom en Spekman 

Wilders zint op vervolging Samsom en Spekman 

Spekman en Samsom niet vervolgd voor discriminatie 

Ruim 120 aangiftes tegen Samsom en Spekman 

Agema doet aangifte tegen Samsom en Spekman 

april 13, 2016 Posted by | 2e kamer, aangifte, geert wilders, marokkanen, politiek, PvdA, PVV, vervolging | , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor PVV doet aangifte tegen ‘Broodje Marokkaan’ – deel 2

PvdA 70 jaar partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – en meer – deel 6

IMG_3027[1]

70 jaar PvdA

Het land en de PvdA hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Dat zegt Jacques Monasch, Tweede Kamerlid en oud-campagnestrateeg van de partij.

De Partij van de Arbeid werd dinsdag 70 jaar. Een denderend feest zullen de sociaal-democraten niet aanrichten. Daarvoor overheerst te zeer de bange vraag: haalt de PvdA ook de 80?

PvdA_Diederik Samsom_Toespraak congres Amersfoort

PvdA_Lodewijk Asscher_Toespraak Congres Amersfoort

PvdA_Bart van Bruggen_Toespraak congres Amersfoort

De partij viert tijdens het Congres 13.02.2016 haar 70 jarig bestaan, maar staat er in de recente peilingen met nog maar 8 zetels slechter voor dan ooit.

Onvrede

De website Linksom! wordt door zo’n 100 leden binnen de partij gesteund, zeggen de initiatiefnemers. Prominente leden worden opgeroepen om zich bij hen aan te sluiten.

De beweging werd al een jaar geleden in het leven geroepen om de koers van de partij aan de kaak te stellen, maar de initiatiefnemers vinden dat er ‘nog steeds niks is veranderd’.

Dat komt volgens Monasch omdat de PvdA niet meer de brede volkspartij voor de gewone man is.

Hij stelt dat de meesten hun lidmaatschap ‘zo kunnen inruilen voor Groen Links’. ,,We zijn te veel een bestuurderspartij geworden. Wij zijn een partij geworden voor de hoogopgeleide politiek correcte medemens. Dit zegt hij tegen de Leeuwarder Courant.

Overigens gaan al enige jaren dergelijke geluiden op !! 

Het NWO-rapport Diploma Democracy  (download) laat namelijk  zien dat het kabinet en de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend bestaat uit hooggeleerden en academisch afgestudeerden. Binnen de raadsfractie is zelfs de aanbeveling gedaan dat nieuwe kandidaten voor de raadsfractie ten minste hbo-niveau moeten hebben.

zie ook: Is de ‘Elitaire’ samenstelling van de 2e kamer een afspiegeling van de samenleving ??

zie ook: PvdA, Partij van de Academici in 2010?

Het ging volgens Monasch al bij de formatie van het huidige kabinet mis. De PvdA verloor daarbij teveel kleur. ,,Dat was een soort kwartetten”.

PvdA

Pvda 70 d‘Alleen Ahmed Aboutaleb of Eberhard van der Laan kunnen de PvdA nog redden. Ze zouden ‘een geschenk zijn voor de partij’, vindt Monasch. De huidige partijtop vindt hij niet geschikt.

Volgens Monasch kan iemand zoals Aboutaleb wél het tij keren. ,,Aboutaleb durft te benoemen wat je wel en niet kunt tolereren. Daar heeft dit land behoefte aan.” 

Monasch ziet tot zijn leedwezen dat ‘de Haagse Vier’ (Samsom, Dijsselbloem, Spekman en Asscher) de rijen hebben gesloten en hij maakt zich ‘grote zorgen’ over de toekomst. Het Tweede Kamerlid uit zijn kritiek op de partijlijn op de dag van het landelijke partijcongres in Amersfoort.

PvdA

Terugblik

Al weer een tijdje zijn VVD en PvdA samen. Echter Politieke liefdes duren niet lang. Dezelfde kiezer die deze liefde mogelijk heeft gemaakt, is NU nu de exacte voorwaarden aan het voorbereiden voor de (vecht)scheiding !!!!
IMG_3144

Kabinet3

PvdA lijst

Spekman wil weer voorzitter worden van zijn partij en is daarom ruimhartig. Daarnaast gaf hij het startsein voor de echtscheiding met de VVD. ‘We moeten weer diametraal tegenover de VVD durven te gaan staan,’ zegt Spekman in een interview met de Volkskrant zaterdag.

PvdA 70 b

Leden

Herinnert u zich het vaste voornemen van Hans Spekman vier jaar geleden nog? Hij zou het aantal PvdA-leden wel eens even van 54.000 naar 100.000 opkrikken.

De realiteit is helaas dat NU de stand van aantal leden van de PvdA slechts nog op 46.045 staat !!!!

PvdA 70 a

IMG_3142

Peilingen

De PvdA staat er, anders dan coalitiegenoot VVD, al een hele poos beroerd voor in de peilingen. De sociaaldemocraten schommelen tussen de twaalf en de veertien virtuele zetels. Dat zijn er heel wat minder dan de 36 Kamerleden die de partij nu heeft.

En er is Nu zelfs sprake van een dieptepunt met nog maar 8 zetels. Kortom, PvdA, herwin je zelfvertrouwen

1 peil

 

PvdA met 8 zetels op all time low; Aboutaleb bovenaan.

 

PvdA 75 jaar: ‘We zijn pas net begonnen’

NOS 09.02.2021 Een jubileum zoals je dat zelden ziet in de politiek. Vandaag is het 75 jaar geleden dat de Partij van de Arbeid werd opgericht, op een bijeenkomst in de grote zaal van hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Op de SGP na is de PvdA daarmee de oudste politieke partij van Nederland.

De corona-epidemie staat uitbundige festiviteiten in de weg. En ook anderszins is er weinig rede tot grote vreugde, want de jubilaris is er niet heel goed aan toe. De partij is de ongekende verkiezingsnederlaag van 2017 nog niet te boven. Ook het vertrek van partijleider Lodewijk Asscher is nog niet door iedereen goed verteerd.

Maar partijvoorzitter Nelleke Vedelaar is een winterharde optimist en laat zich niet uit het veld slaan. ,,Het is een bijzondere dag voor ons allemaal. Als je je realiseert wat we in die 75 jaar hebben bereikt, de opbouw van de verzorgingsstaat, de invoering van de AOW, vrouwenemancipatie, dan kunnen we daar trots op zijn. Tegelijk realiseren we ons dat we pas net begonnen zijn. Als je nu kijkt naar de samenleving zie ik echt de relevantie van de sociaaldemocratie. De corona-crisis maakt zichtbaar wat we al langer voelen: verdeeldheid, scheefgroei, woningnood, lage beloning in veel sectoren. Voor veel te veel mensen is er grote onzekerheid in hun leven gekomen. Dat moet en kan anders.”

Een toegangskaartje voor het oprichtingscongres van de PvdA in 1946 NOS

De PvdA is, met het CDA, de architect van de verzorgingsstaat. De naam van de eerste PvdA-premier, Drees, is onlosmakelijk verbonden met de AOW, die van Den Uyl met spreiding van kennis, macht en inkomen en het motto van Kok was ‘banen, banen, banen’.

Volgens Vedelaar is aan de essentie van de missie door de jaren heen niets veranderd. “In het oprichtingsprogramma van de SDAP (voorloper van de PvdA) uit 1894 stond al dat er gelijk loon voor gelijk werk van mannen en vrouwen moest komen. Nu zie je dat flexwerkers, mensen met nul-urencontracten en zzp’ers op de arbeidsmarkt als eerste de dupe zijn van de coronacrisis. Daar komt de PvdA anno 2021 voor op.”

Het hoogtepunt in de geschiedenis van de PvdA is volgens Vedelaar de opbouw van de verzorgingsstaat. Het grote dieptepunt de nederlaag van 2017. ,,De economie kromp en de werkloosheid steeg toen we in 2012 met de VVD gingen regeren. Maar in 2017 groeide economie weer en kromp de werkloosheid. We zijn een partij die er altijd staat als het moeilijk is. Maar we hadden dingen anders moeten doen en daar hebben we de afgelopen jaren aan gewerkt. De verhoging van de AOW-leeftijd hebben we afgeremd, we willen de basisbeurs voor studenten terug. We hebben geleerd van gemaakte fouten.”

Linkse thema’s

Het electorale hoogtepunt beleefde de PvdA onder leiding van Joop den Uyl; in 1977 behaalde de partij 53 zetels. Sindsdien is de trend naar beneden, ondanks enkele uitschieters onder leiding van Kok (45 in 1998) en Samsom (38 in 2012). De gestage daling wijt Vedelaar aan het een verandering van het politieke speelveld. ,,De versplintering is groot geworden. Maar dat kan altijd weer omslaan. Twee jaar geleden waren we, bij de Europese verkiezingen, de grootste van Nederland, over vijf weken kunnen we dat weer zijn.”

Uit allerlei kiezersonderzoeken blijkt dat veel mensen minder marktwerking willen en meer aandacht voor zorg, onderwijs, volkshuisvesting en klimaat. Vooral linkse thema’s. Maar in de peilingen zie je al lange tijd dat de PvdA en andere linkse partijen daar totaal niet van profiteren.

Linkse samenwerking

Samenwerking met die andere partijen is daarom volgens Vedelaar noodzakelijk. ,,Ik blij te zien dat ook bij andere partijen het geloof in de markt voorbij is. Tegelijk zeg ik tegen alle kiezers: laat je niet bedriegen. VVD en CDA blijven kiezen voor grote bedrijven en het minimumloon en de zorgsalarissen gaan bij hen niet omhoog. Een links blok is het antwoord voor de beste toekomst van Nederland. Onze tegenstanders zitten niet op links maar op rechts.”

Toch zette onlangs GroenLinks-leider Jesse Klaver PvdA-leider Lodewijk Asscher vol in de schijnwerpers met de eis dat het kabinet moest afreden vanwege de toeslagen-affaire. Prompt legde Asscher zijn lijsttrekkerschap neer. En SP-leider Marijnissen zei vorige vorige week in een interview ook goed met het CDA en de CU te kunnen samenwerken.

Vedelaar: ,,De samenwerking tussen de linkse partijen is er en die blijft er. Een sterk alternatief zijn voor VVD en CDA is ons belangrijkste doel. Daar focus ik op. En mocht de PvdA na 17 maart kunnen meeregeren dan doen we dat niet zonder ten minste één van de andere linkse partijen.”

75 jaar Partij van de Arbeid: ‘Ik kan wel lachen om de vroegere openbare discussies’

Den HaagFM 09.02.2021 De Partij van de Arbeid bestaat vandaag 75 jaar en zoals de meeste verjaardagen dit jaar, wordt ook dit jubileum bescheiden gevierd. Desalniettemin kan de partij terugkijken op een turbulente geschiedenis. Fractievoorzitter en nummer 17 op de kieslijst Mikal Tseggai blikt samen met Den Haag FM terug op de vroegere tijden van de PvdA waar ze zich stevig in heeft verdiept.

‘Eigenlijk bestaat de PvdA al veel langer dan 75 jaar,’ vertelt Tseggai. ‘Daarvoor had je nog de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij die al bestond sinds eind 19e eeuw.’ Deze partij lag ten grondslag aan een fusie met de Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie, waaruit de PvdA ontstond.

Joop den Uyl
Tseggai geeft aan dat de PvdA een belangrijke basis heeft gelegd voor het huidige Nederlandse sociale systeem. ‘Door de geschiedenis heen heeft de partij veel belangrijke dingen gedaan voor de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen. Daar ben ik wel trots op.’

Als het gaat om vroegere intriges binnen de partij, kan Tseggai die wel waarderen. ‘Ik vind het juist wel mooi dat de PvdA zo’n turbulente geschiedenis heeft met af en toe een ruzie of discussie die zich voor de schermen afspeelde. Daar kan ik wel om lachen; het maakt het menselijk en kenmerkend.’

Al is de periode met Joop den Uyl aan het roer ver voor haar tijd, zijn politieke model dient voor Tseggai nog steeds als voorbeeld. ‘Hij stond voor een eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen en dat is ook mijn politieke motto. Zo zou onderwijs toegankelijk moeten zijn voor iedereen en vind ik het belangrijk dat een kieslijst divers is. En dan gaat het er niet alleen om hoeveel mensen een kleurtje hebben, maar ook of een lijst verschillende regio’s en leeftijden vertegenwoordigt.’

 Partij van de Arbeid

@PvdA

“Vandaag bestaat de PvdA 75 jaar, maar we zijn pas net begonnen.”

@PloumenLilianne over wat we bereikt hebben en wat ons nog te doen staat voor een #EerlijkeToekomst

1:09 / 1:43 9:00 a.m. · 9 feb. 2021 163 130

Vrouwelijke minister-president
Tseggai is met haar 26 jaar één van de jongsten op de kieslijst en hoopt dan ook dat de stem van de jongere bevolkingsgroep in de toekomst beter gehoord zal worden. ‘Jongeren zijn niet een soort minderheidsgroep waar je niet zo veel aandacht aan hoeft te besteden; soms lijkt dat zo. Maar iedereen boven de 18 is gewoon volwaardig volwassen en mag zich bijvoorbeeld verkiesbaar stellen. Dat moeten we wat serieuzer nemen. Bovendien’

Als het gaat om de nieuwe lijsttrekker van de PvdA, ziet Tseggai dat als een positieve ontwikkeling voor de vrouwenemancipatie. ‘Ik vind het mooi dat er met Lilianne Ploumen voor het eerst een vrouw aan het roer staat. Elke vrouwelijke lijsttrekker is weer een stap dichter bij een vrouwelijke minister-president, dat lijkt me wel een mooi streven.’

PvdA op grootste dieptepunt ooit

Telegraaf 06.03.2016 Er is nog maar weinig vertrouwen in de Partij van de Arbeid. Volgens de peilingen van Maurice de Hond komt de PvdA onder leiding van Diederik Samsom op een laagterecord van 8 zetels uit: één zetel minder dan vorige week. Zo laag stond de regeringspartij nog nooit in de peilingen.

Het Correspondents’ Dinner heeft de VVD bepaald geen windeieren gelegd. De VVD stijgt weer 2 zetels en komt daarmee uit op 23 zetels: 5 meer dan voor het Correspondents’ Dinner. De 2 zetels gaan er bij de PVV (nu 38) en het CDA (18) af.

 

VVD in peiling 5 zetels erbij dankzij ‘grapjas’ Rutte

AD 06.03.2016 In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond is de VVD er vijf zetels op vooruit gegaan sinds het eerste Correspondents’ Dinner in Nederland. Op die avond, half februari, nam premier Mark Rutte naar Amerikaans voorbeeld de Nederlandse pers op de hak. De afgelopen week kreeg zijn partij er in de peiling twee zetels bij en komt daarmee op 23.

Die twee zijn afgegaan van de PVV (naar 38) en CDA (naar 18).

De PvdA daalde 1 zetel (naar 8) en bereikt daarmee het laagste punt ooit gemeten.

De SP is er 1 gestegen (naar 17). D66 zakt naar 14 (min 1), de laagste score sinds oktober 2012. GroenLinks is weer op 16 (plus 1), een evenaring van de hoogste score ooit.

De Hond zei al eerder te vermoeden dat een tweede editie van Correspondents’ Dinner – volgend jaar, een maand voor de verkiezingen – effect zal hebben op de campagne en de verkiezingsuitslag.

Lees ook

PvdA 70 c

zie ook: Deathwish Geert Wilders PVV versus doodvonnis van Willem den Hertog PvdA Katwijk

zie dan ook: Komt de kogel van Links ??

ook nog: Kabinet VVD-PvdA op weg naar 2016 ???

zie ook: PvdA versus Code Rood

zie ook: De PVDA is te onzichtbaar geworden

zie verder ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 5

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 4

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 3

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 2

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel1

zie ook: Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok

zie ook: Het Rode Bolwerk in Amsterdam is gebarsten – deel 2

Verder:

Het gigantische probleem van de PvdA

VN 20.08.2016 Wat we vroeger arbeiders noemden, noemen de onderzoeksbureaus tegenwoordig laagopgeleiden. En ook op de Partij van de Arbeid stemmen ze allang niet meer.

Onder politicologen, sociologen en onderzoekers bij denktanks als het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het al een tijdje in de mode om het niet meer over links of rechts en arm of rijk te hebben maar over de kloof tussen de hoger- en lageropgeleiden. Hoe je tegen de wereld aankijkt is vooral afhankelijk van de vraag of je op de universiteit, het vwo, de havo of het vmbo hebt gezeten, is de redenering.

Met als uitgangspunt dat de hogeropgeleiden voorstander zijn van mondialisering van de economie en Europese samenwerking, de multiculturele samenleving toejuichen omdat er in de binnenstad zoveel leuke Turkse en Vietnamese restaurantjes zijn bijgekomen, de kinderen met de bakfiets naar school brengen en bij de verkiezingen op D66 of GroenLinks stemmen.

De lageropgeleiden daarentegen verwachten van de globalisering alleen maar nog meer concurrentie op de arbeidsmarkt van de kant van Polen en Bulgaren, vertrouwen de Europese bureaucraten voor geen cent en ergeren zich aan al die vrouwen met hoofddoekjes die zich verdringen om de marktkraampjes in de buurt. Electoraal gaat hun hart uit naar Geert Wilders van de PVV of Emile Roemer van de SP. Of ze komen bij verkiezingen helemaal niet meer opdagen. Met een geleerd woord: de winnaars en de verliezers van de globalisering zijn tegenover elkaar komen te staan.

In het rapport ‘Gescheiden werelden’ dat SCP en WRR in 2014 samen publiceerden wordt aangetoond dat ook de culturele en sportieve voorkeuren van hoger en lager opgeleiden steeds meer uit elkaar lopen: ze wonen niet alleen in andere wijken maar zijn ook lid van andere clubs en verenigingen, kijken naar andere tv-programma’s (Nieuwsuur en Zomergasten versus RTL Boulevard en Hart van Nederland) en hebben een andere muzikale smaak (het Concertgebouworkest versus Gordon, René Froger en Frans Bauer). Als je zo’n rapport leest, lijkt Nederland in een soort Apartheidsstaat veranderd.

De wereld opdelen in hoger- en lageropgeleiden lijkt me van betrekkelijke waarde als het om het voorspellen van de volgende verkiezingsuitslag gaat. Ook vroeger klopte het niet dat rijkaards automatisch op de rechtse partijen stemden en armoelijders op de linkse. De typisch Nederlandse verzuiling zorgde ervoor dat arbeiders niet alleen achter het rode vaandel van de socialisten aanliepen maar ook achter het banier van de Katholieke Volkspartij en de gereformeerde ARP. Ook voor ambtenaren, middenstanders en ondernemers woog hun religieuze affiniteit minstens even zwaar als hun sociale afkomst.

Nederland is al lang geseculariseerd maar er heeft nooit een tijd bestaan waarin mensen bij het uitbrengen van hun stem alleen letten op de dikte van hun portemonnee. De PvdA oefende ook altijd aantrekkingskracht uit op middengroepen en progressieve intellectuelen, de VVD brak in de tijd van Hans Wiegel door onder werknemers, de partij met de meest welvarende leden is al sinds 1990 GroenLinks.

Nieuw is dat wat vroeger de arbeidersklasse heette nu lageropgeleiden wordt genoemd en dat aan die arbeidersklasse in rapporten als ‘Gescheiden werelden’ geen vooruitstrevende instelling meer wordt toegeschreven. De bevolkingsgroep die in het verleden het ‘Ontwaakt, verworpenen der aarde’ aanhief zou nu nog vooral geven om eigen baan, huis en auto en om het behoud van de nationale identiteit. Terwijl de studenten, zelfstandige professionals en bakfietsmoeders en -vaders de nieuwe kosmopolitische klasse vormen.

Als de denktanks en wetenschappelijke onderzoeksbureaus het goed zien, ontstaat er een gigantisch probleem voor partijen als de PvdA die het bij verkiezingen altijd moesten hebben van een alliantie tussen arbeiders, middengroepen en hervormingsgezinde intellectuelen. Begin deze maand kwam Maurice de Hond met interessante cijfers over de invloed van leeftijd en opleiding op verkiezingsuitslagen.

Hij beschrijft wat er is veranderd tussen 1994 en nu. Sommige gegevens blijken een soort eeuwigheidswaarde te hebben: zo lag het CDA in de jaren negentig vooral goed onder oudere kiezers en is dat in 2016 nog steeds zo. Ondertussen spreken VVD, D66 en GroenLinks door de jaren heen eerder de jongeren dan de senioren aan.

Dramatisch is het resultaat voor de PvdA die sinds de vorming van het tweede kabinet-Rutte in 2012 in alle leeftijdscategorieën een groot deel van haar kiezers is kwijtgeraakt. De 65-plussers gingen voor een deel naar de SP, de mensen van middelbare leeftijd vooral naar de PVV, de jongeren naar GroenLinks. Hoogopgeleiden leggen net als in 1994 een voorkeur voor VVD, D66 en GroenLinks aan de dag. Maar, meldt De Hond: ‘Bij de laagopgeleiden zien we een grote verschuiving.

Was in 1994 de PvdA de grote favoriet bij de laagopgeleiden, nu is dat de PVV. Ook de SP doet het goed bij de laagopgeleiden.’ Stemde in de jaren negentig 31 procent van de laagopgeleiden op Wim Kok, nu zou nog maar 4 procent van die bevolkingsgroep overwegen Diederik Samsom en de zijnen te steunen!

Is het eigenlijk nog wel een gepaste naam, Partij van de Arbeid?

Pv­dA-par­tij­bu­reau verhuist van grachtengordel naar volkswijk

AD 16.08.2016 Het partijbureau van de PvdA verruilt de statige Herengracht in Amsterdam voor een verdieping van voormalige ING-panden op de rand van volkswijk Bos en Lommer in dezelfde stad. De sociaaldemocraten blijven daar tot en met september 2017; daarna wordt het pand omgebouwd tot een appartementencomplex.

Dat heeft PvdA-voorzitter Hans Spekman bekendgemaakt via Facebook. ,,Ik ben hier erg blij mee. We blijven dus in elk geval tot en met september volgend jaar in Amsterdam.” De partij gebruikt dat jaar om een definitieve plek voor de partijburelen te vinden; die kan zowel binnen de stad zijn als daarbuiten.

De nieuwe locatie, waar de PvdA begin september naartoe verhuist, is volgens Spekman ‘flink goedkoper en goed toegankelijk’. De partij kreeg al langer veel kritiek op de hoge huur – 5,4 ton op jaarbasis – van het pand aan de Herengracht. Dat paste niet bij de sociaaldemocraten, zo werd gezegd.

Dat was Spekman ook een doorn in het oog. Hij beloofde vijf jaar geleden bij zijn aantreden te vertrekken van de Herengracht. Die belofte lost hij nu in. De PvdA-voorzitter kondigde begin deze zomer al aan dat er een nieuwe huurder was gevonden, waardoor de PvdA af kon van het langjarige huurcontract.

Kans op rivale Samsom

Telegraaf 29.07.2016 Dikke kans dat PvdA-leider Diederik Samsom straks door een vrouw wordt uitgedaagd in de strijd om het lijsttrekkerschap.

Attiya Gamri van het PvdA-vrouwennetwerk ViP weet van meerdere vrouwelijke leden dat ze die stap momenteel serieus overwegen. „Ik heb goede hoop dat er een kandidaat naar voren komt”, zegt ze. Volgens Gamri gaat het om enkele ’toppers’ binnen de partij, die ’goede tegenkandidaten’ voor Samsom zouden zijn.

Lees verder: De vrouw grijpt de macht

En: ‘onmenselijke beslissingen’

Hoe meer de PvdA smeekt, hoe meer je denkt: weg hier

Het is uit de mode om lid te zijn van een politieke partij. Ligt het teruglopende aantal leden aan de tijdsgeest of aan de partijen zelf? 

Trouw 20.07.2016  Romana Abels is behalve lid van de politieke redactie van Trouw lid van menig vereniging, maar nooit van een politieke partij. Dat komt door de tijdgeest, zeggen de partijen, maar zelf spelen ze ook een rol. Participerend onderzoek in zes bedrijven. Aflevering 1: PvdA

Van de ijsclub heb ik een pasje, en van de ANWB, maar niet van Samsom

© Trouw.

Diederik Samsom schrijft mij best vaak. ‘Beste Romana’, schrijft hij dan, en dan vertelt hij van zijn overtuigingen. Over vluchtelingen, over onderwijs, over de aanslagen in Parijs. Hij wenste me fijne feestdagen. Zijn brieven komen op sommige zondagmiddagen. Op andere komen soms berichten van Lodewijk Asscher (‘beste Romana’) of van Hans Spekman.

Het is uit de mode om partijlid te zijn. Alleen beroepspolitici zijn het nog, wat overgedateerde tijgers en ik, alleen omdat ik wil weten hoe het is. Zelf zeggen partijen dat het de individualisering is; dat mensen zich niet meer binden. Flauwekul, lijkt me. Ik heb een portemonnee vol pasjes – kampeervereniging, ANWB, vakbond, ijsclub. Bij een paar van die verenigingen voel ik echt wat. Je komt niet snel tussen mij en de Ouderkerker IJsclub, om maar iets te zeggen.

Iets van vroeger
Misschien ligt het niet alleen aan de mensen. Misschien ligt het ook aan de partijen.

Een vriendin zegt: Van een partij word je niet zo lid als van de ijsclub. Het is anders. Dat klopt. Ten eerste: het is een soort van geheim. Je loopt er niet mee te koop. Van de Oudekerker IJsclub heb ik een pasje, van de ANWB, Natuurmonumenten ook, maar niet van Samsom en Spekman.

Ten tweede: al bij aanmelding is duidelijk dat ook de partijen het lidmaatschap beschouwen als iets van vroeger. Bij de PvdA word ik lid (17,50) en krijg ik een ludieke retroposter uit 1948 kado: ‘op voor recht en vrijheid’. Bij het lidmaatschap van het CDA krijg ik een donkergroen jaren 70 CDA-shirt, één zoals de jonge Buma gedragen moet hebben. Bij D66 is een mok met het eerste partijlogo – uit 1966 dus – te verkrijgen. De partijen vieren allemaal hun zoveeljarig bestaan, dat zal ermee te maken hebben.

Hoe meer zij smeken ‘Kom toch’, hoe meer je denkt: weg hier, snel. Dus ik ga nooit

Heel veel mail
De postbode is ook van de PvdA, zegt ze als ze de eerste Rood door de brievenbus doet. De PvdA zet in op optimale communicatie. Ze heeft er werk van. Er komt iedere maand een Rood en eerst kwam een brief van Hans Spekman, mijn voorzitter, die zegt dat ik heel belangrijk voor hem ben.

Er komt ook mail. Veel mail. Je wilt niet weten hoeveel mail. Gemiddeld om de dag meldt de partij zich: op zondag Samsom, op maandag de wijkafdeling, woensdag de gemeenteraadsfractie, donderdag het landelijk partijbureau, vrijdag de provincie. Het meestgebruikte woord in die berichten? Kom. ‘Kom naar een politiek café over wonen’; ‘Kom naar een festival over Europa’; ‘Kom naar de politieke ledenraad’. Soms om de dag, soms iedere dag. Steeds weer: kom, kom, kom.

Vorig jaar schreef Adriaan van Veldhuizen een boek over de PvdA. Dat het vroeger meer een club was, waar je ook dansen kon leren, of Spaans. Die voortdurende roep van ‘Kom, kom, kom’ moet daarvan een relict zijn. Maar of het werkt? Op mij heeft het precies hetzelfde effect als de proppers voor de restaurants in de Lange Leidsedwarsstraat. Hoe meer zij smeken ‘Kom toch’, hoe meer je denkt: weg hier, snel. Dus ik ga nooit.

Iedere dag ‘Kom, kom, kom’ roepen, dat zou de ijslub in Ouderkerk nooit bedenken.

Aboutaleb zwijgt over oproep PvdA-burgemeesters partijleider te worden

 Oproep aan Aboutaleb om partijleider te worden

VK 09.07.2016 Voor het eerst zwelt ook binnen de PvdA de roep om Ahmed Aboutaleb als partijleider aan. Dertien PvdA-burgemeesters hebben deze week in vertrouwen een dringend beroep gedaan op de Rotterdamse burgemeester om zich kandidaat te stellen. ‘Het is tijd, Ahmed, de hoogste tijd, maar het is nog niet te laat’, schrijven de burgemeesters in een brief die ze donderdag verstuurden naar het Rotterdamse stadhuis, met een afschrift aan het partijbestuur. ‘Het is tijd om het land te gidsen.’

Aboutaleb wil niet op het schrijven reageren, laat hij via zijn woordvoerder weten.

De brief is in bezit van de Volkskrant. De dertien menen dat de partij een lijsttrekker nodig heeft ‘die met beide benen in de lokale samenleving staat en weet wat er bij de mensen omgaat en dat weet te vertalen in goed beleid’.

Maar bovenal, aldus de burgemeesters, heeft het land behoefte aan ‘een leidsman die de thermiek in de huidige samenleving aanvoelt en die de goede krachten bundelt en versterkt, maar ook de grenzen van onze rechtsstaat scherp bewaakt’.

In Aboutaleb zien zij de PvdA-politicus die ‘feilloos aanvoelt hoe verschillen kunnen worden overbrugd’, maar ook ziet ‘wanneer verschillen dit land verscheuren en ingrijpen nodig is’. 

De dertien PvdA-burgemeesters komen uit het hele land, van Duiven tot Terneuzen. Onder hen zijn Paul Depla van Breda, Peter Noordanus van Tilburg, Jan Boelhouwer van Gilze-Rijen en Dominic Schrijer, voormalig PvdA-leider in Rotterdam en nu burgemeester van Zwijndrecht. Ook getekend heeft Jan Hamming, burgemeester van Heusden en voormalig vice-voorzitter van de partij.

Het is voor het eerst dat binnen de PvdA de roep om Aboutaleb brede weerklank krijgt. De discussie buiten de partij kwam half mei op stoom toen uit een peiling van Maurice de Hond in opdracht van het Algemeen Dagblad  bleek dat de PvdA met Aboutaleb veel meer kiezers zou trekken dan met de huidige aanvoerder Diederik Samsom of vicepremier Asscher. Zelfs van VVD-kandidaat Rutte zou Aboutaleb kunnen winnen.

Zijn fans zien hem als boegbeeld van de compromisloze inburgering (‘als het je niet bevalt, dan rot je toch op’) in een campagne waarin het integratiedebat en de zoektocht naar de Nederlandse identiteit zo belangrijk lijken te worden.

Terughoudend

Yes you can, Ahmed

Verschillende PvdA-burgemeesters roepen hun collega Ahmed Aboutaleb op om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Lees het hier.

Eind mei toonde Aboutaleb in een uitzending van Nieuwsuur verkapte belangstelling. Hij zei zich alleen kandidaat te willen stellen als Diederik Samsom zich terugtrekt. Hij noemde het ‘bizar’ om opponent te zijn in een lijsttrekkersverkiezing tegenover ‘een leider die je heel lang gesteund hebt’.

Insiders zijn overtuigd dat Aboutaleb het leiderschap nastreeft, maar niet zijn burgemeesterschap op het spel wil zetten met het risico dat hij uiteindelijk helemaal met lege handen staat. Als de PvdA hem wil, zal hij gevraagd moeten worden.

De partijtop in Den Haag reageert echter uiterst terughoudend. Wie geen lijsttrekkersverkiezing wil om zichzelf door de leden te laten testen, is per definitie niet geschikt, is daar de overtuiging. Minister Dijsselbloem, vriend en rechterhand van Samsom, onlangs in NRC Handelsblad: ‘Je moet niet eerst wachten tot de ring leeg is, voordat je de ring betreedt.’

Dijsselbloem was destijds al tegen de komst van Job Cohen. Met hem dacht de PvdA in 2010 de geheide nieuwe premier naar Den Haag te halen. Maar hij bleek onvoldoende voorbereid, had moeite met de tv-debatten en zag outsider Rutte er met de buit vandoor gaan. ‘Geen verlossers van buiten meer’, is sindsdien in de kring rond Samsom de overtuiging.

Ook is daar de hoop nog lang niet opgegeven dat Samsom bij de kiezers uiteindelijk waardering kan oogsten als stugge doorzetter die staande bleef in moeilijke jaren. De burgemeesters geven er blijk van te begrijpen dat Aboutaleb zijn positie in Rotterdam niet zomaar wil opgeven voor een ongewisse strijd om het lijsttrekkerschap. Toch vragen ze hem hiervoor te kiezen.

De laatste zin van de brief luidt: ‘We hopen oprecht dat onze oproep je helpt om die dappere, maar noodzakelijke stap te zetten.’ Of er daadwerkelijk een lijsttrekkersstrijd in de PvdA komt, is niet zeker. Zelfs Samsom beslist pas na de zomer of hij opgaat voor een tweede ronde.

De druk op Aboutaleb wordt almaar groter. Zal hij bezwijken?

Mijn mening

Ja/Nee

Stem BEKIJK DE UITSLAG

Volg en lees meer over:  PVDA  AHMED ABOUTALEB  POLITIEK  NEDERLAND

Aboutaleb niet in op oproep

Telegraaf 09.07.2016 De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil zaterdag niet ingaan op de open brief van dertien ambtgenoten waarin een dringend beroep op hem wordt gedaan zich kandidaat te stellen voor het partijleiderschap van de PvdA.

,,De burgemeester wil niet op de ingezonden brief reageren”, laat zijn woordvoerder desgevraagd weten.

Jan Hamming, burgemeester van Heusden, nam het initiatief voor de brief in de Volkskrant, die door nog twaalf anderen werd ondertekend. Al deze burgemeesters zijn lid van de PvdA. ,,Het is tijd, Ahmed, de hoogste tijd”, schrijven ze in de brief.

Aboutaleb is al eerder door diverse partijprominenten vooruitgeschoven als kandidaat, maar hij liet onlangs weten de huidige partijleider Diederik Samsom te steunen.

Yes you can, Ahmed

VK 09.07.2016 Verschillende PvdA-burgemeesters roepen hun collega Ahmed Aboutaleb op om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de PvdA.

Beste Ahmed Aboutaleb,   

Als collega-burgemeesters van de PvdA in Nederland willen we graag een oproep aan je doen: stel je kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. De partij heeft je nodig, maar bovenal heeft het land een leidsman nodig die de thermiek in de huidige samenleving aanvoelt en die de goede krachten bundelt en versterkt, maar ook de grenzen van onze rechtsstaat scherp bewaakt.

Dit land heeft een leidsman nodig die mensen verenigt op thema’s vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit, een leidsman die ook feilloos aanvoelt hoe verschillen kunnen worden overbrugd, maar die ook ziet wanneer verschillen dit land verscheuren en ingrijpen nodig is. Het is tijd Ahmed, de hoogste tijd, maar het is nog niet te laat. Het is tijd om het land te gidsen naar een mooie toekomst waar we eendrachtig werken aan een sterk en sociaal land. De partij heeft een lijsttrekker nodig die de kroonjuwelen van de sociaaldemocratie beschermt, maar diezelfde juwelen ook de glans weet te geven van deze moderne tijd, een lijsttrekker die met beide benen in de lokale samenleving staat en weet wat er bij de mensen omgaat en dat weet te vertalen in goed beleid.

Kortom, een lijsttrekker die mensen die zich naast de samenleving voelen staan weer een stem geeft. Yes you can, Ahmed. We spreken van harte onze steun uit voor je kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. We hopen oprecht dat onze oproep je helpt om die dappere maar noodzakelijke stap te zetten.

Met kameraadschappelijke groeten,

Jan Hamming, burgemeester Heusden.
Dominic Schrijer, burgemeester Zwijndrecht.
Jan Lonink, burgemeester Terneuzen.
Marc Witteman, burgemeester Stichtse Vecht.
Theo Schouten, burgemeester Oldenzaal.
Paul Depla, burgemeester Breda.
Hans van der Pas, burgemeester Rhenen.
Peter Noordanus, burgemeester Tilburg.
Rik de Lange, burgemeester Duiven.
Anton van Aert, burgemeester Best.
Andre van de Nadort, burgemeester Ten Boer.
Gert de Kok, burgemeester Drimmelen.
Jan Boelhouwer,  burgemeester Gilze en Rijen.

Volg en lees meer over:  OPINIE  AHMED ABOUTALEB  PVDA  POLITIEK  NEDERLAND

PvdA-burgemeesters willen Aboutaleb als partijleider

Trouw 09.07.2016 Voor het eerst zwelt ook binnen de PvdA de roep om Ahmed Aboutaleb als partijleider aan. Dertien PvdA-burgemeesters hebben deze week een dringend beroep gedaan op de Rotterdamse burgemeester om zich kandidaat te stellen, zo schrijft De Volkskrant. Aboutaleb zelf wil niet ingaan op de brief.

‘Het is tijd, Ahmed, de hoogste tijd’, schrijven de burgemeesters in een brief die ze donderdag verstuurden naar het Rotterdamse stadhuis, met een afschrift aan het partijbestuur. De Rotterdamse burgervader reageerde later via zijn woordvoerder. ,,De burgemeester wil niet op de ingezonden brief reageren”, liet die weten.

In de brief, die de Volkskrant zaterdag publiceert, stellen de burgemeesters dat de partij een lijsttrekker nodig heeft ‘die met beide benen in de lokale samenleving staat en weet wat er in de mensen omgaat en dat weet te vertalen in goed beleid’.

Het is voor het eerst dat binnen de PvdA de roep om Aboutaleb brede weerklank krijgt. Als de PvdA hem echter wil, zal Aboutaleb gevraagd moeten worden.

Meer over; PvdA Ahmed Aboutaleb Rotterdam Rotterdam Zuid-Holland Politiek

 

Pv­dA-bur­ge­mees­ters willen Aboutaleb als partijleider

AD 09.07.2016 Voor het eerst zwelt ook binnen de PvdA de roep om Ahmed Aboutaleb als partijleider aan. Dertien PvdA-burgemeesters hebben deze week een dringend beroep gedaan op de Rotterdamse burgemeester om zich kandidaat te stellen, zo schrijft De Volkskrant. Aboutaleb zelf wil niet ingaan op de brief.

‘Het is tijd, Ahmed, de hoogste tijd’, schrijven de burgemeesters in een brief die ze donderdag verstuurden naar het Rotterdamse stadhuis, met een afschrift aan het partijbestuur. De Rotterdamse burgervader reageerde later via zijn woordvoerder. ,,De burgemeester wil niet op de ingezonden brief reageren”, liet die weten.

In de brief, die de Volkskrant zaterdag publiceert, stellen de burgemeesters dat de partij een lijsttrekker nodig heeft ‘die met beide benen in de lokale samenleving staat en weet wat er in de mensen omgaat en dat weet te vertalen in goed beleid’.

Het is voor het eerst dat binnen de PvdA de roep om Aboutaleb brede weerklank krijgt. Als de PvdA hem echter wil, zal Aboutaleb gevraagd moeten worden.

Lees ook;

Aboutaleb doet niet mee aan verkiezing tot lijsttrekker

Lees meer

Dertien PvdA-burgemeesters vragen om Aboutaleb als kandidaat lijsttrekker 

NU 09.07.2016 Dertien PvdA-burgemeesters roepen hun collega Ahmed Aboutaleb op om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de PvdA.

“De partij heeft je nodig”, schrijven de burgemeesters zaterdag in een opiniestuk in de Volkskrant gericht aan de burgemeester van Rotterdam.

“Het land heeft een leidsman nodig die de thermiek in de huidige samenleving aanvoelt en die de goede krachten bundelt en versterkt, maar ook de grenzen van onze rechtsstaat scherp bewaakt”, stellen zij.

Volgens de burgemeesters heeft Nederland iemand nodig die mensen kan verenigen op thema’s als vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Zij vinden Aboutaleb hier de aangewezen man voor.

Aboutaleb kan volgens de dertien een lijsttrekker zijn die “met beide benen in de lokale samenleving staat en weet wat er bij mensen omgaat en dat weet te vertalen in goed beleid”.

Onder meer burgemeester van Breda Paul Depla en burgemeester van Tilburg Peter Noordanus ondertekenden de brief.

Loyaal

Aboutaleb wil zaterdag niet ingaan op de open brief. ”De burgemeester wil niet op de ingezonden brief reageren”, laat zijn woordvoerder desgevraagd weten.

De burgemeester liet begin juni weten dat hij zich niet wil kandideren omdat hij loyaal wil zijn aan zijn fractieleider Diederik Samsom. Laatstgenoemde daagde Aboutaleb uit om zich wel beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap van de PvdA.

Lees meer over: Ahmed Aboutaleb PvdA

‘Aboutaleb, stel je kandidaat’

Telegraaf 09.07.2016 Voor het eerst zwelt ook binnen de PvdA de roep om Ahmed Aboutaleb als partijleider aan. Dertien PvdA-burgemeesters hebben deze week een dringend beroep gedaan op de Rotterdamse burgemeester om zich kandidaat te stellen.

,,Het is tijd, Ahmed, de hoogste tijd”, schrijven de burgemeesters in een brief die ze donderdag verstuurden naar het Rotterdamse stadhuis, met een afschrift aan het partijbestuur.

De dertien stellen in hun brief, die de Volkskrant zaterdag publiceert, dat de partij een lijsttrekker nodig heeft ,,die met beide benen in de lokale samenleving staat en weet wat er in de mensen omgaat en dat weet te vertalen in goed beleid”.

Het is voor het eerst dat binnen de PvdA de roep om Aboutaleb brede weerklank krijgt. Als de PvdA hem echter wil, zal Aboutaleb gevraagd moeten worden.

LEES MEER OVER; AHMED ABOUTALEB JIHADISTEN ROTTERDAM ISLAMITISCHE STAAT

PvdA verlaat duur kantoorpand aan gracht Amsterdam

NU 08.07.2016 De PvdA gaat haar grote en dure kantoor aan de Herengracht verruilen voor een goedkoper en beter toegankelijk pand, zo laat partijvoorzitter Hans Spekman vrijdag weten.

“Het grachtenpand is veel te duur”, zegt Spekman in een reactie op het besluit. Volgens Spekman, die al jaren van he pand af wil, betaalt de partij jaarlijks 5,4 ton aan huurkosten. “Dat vond en vind ik veel te veel geld. Het geld komt van de contributie van leden, en daar moeten we zuinig mee omgaan.”

Een andere reden om het gebouw te verlaten is vanwege de beperkte toegankelijk voor mindervaliden. “Niet zelden moesten we mensen in een rolstoel met een paar medewerkers een trap af tillen. En dat is natuurlijk onbestaanbaar.”

Het lukte niet eerder van het pand af te komen door een langlopend huurcontract. Dat probleem is nu opgelost dankzij een nieuwe huurder. De PvdA kijkt nu uit naar een bescheidener onderkomen. Dat moet voor 1 oktober zijn gevonden.

Lees meer over: PvdA

PvdA vertrekt van Herengracht

Telegraaf 08.07.2016 De PvdA vertrekt uit de poepsjieke partijzetel aan de Herengracht. Het huurcontract van het gebouw liep eigenlijk pas in 2019 af, maar na lang zoeken is een nieuwe huurder bereid gevonden het statige gebouw over te nemen.

Daarmee lost PvdA-voorzitter Hans Spekman een belofte in die hij deed toen hij gekozen werd als partijvoorzitter in 2011. Spekman zat om meerdere redenen met het pand in zijn maag. Allereerst was hij niet blij met het imago dat een hoofdkwartier in de grachtengordel oplevert. Bovendien kost het gebouw ruim een half miljoen euro per jaar aan huur. Ook de slechte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers was de voorzitter van de sociaaldemocraten een doorn in het oog.

Dit najaar kan de PvdA een nieuw pand betrekken. ,,We zaten tot nu vast aan een langlopend huurcontract en in 2011 was de crisis op het hoogtepunt. Het was dus niet makkelijk om een andere huurder te vinden. Maar vandaag heeft een nieuwe huurder officieel een huurcontract getekend bij de eigenaar van het gebouw. Ik ben dus erg blij om te melden dat we per 1 oktober starten op een nieuwe locatie’’, schrijft Spekman op zijn Facebookpagina.

Waar het nieuwe PvdA-hoofdkantoor komt te staan is niet duidelijk. Een zegsman wil niet vertellen of de sociaaldemocraten überhaupt in Amsterdam blijven, of naar een andere gemeente verkassen. CDA en VVD zijn gevestigd in Den Haag, de SP heeft een locatie in Amersfoort.

Aboutaleb mengt zich niet in PvdA-lijsttrekkersstrijd

VK 29.06.2016 Als de PvdA met Ahmed Aboutaleb als lijsttrekker de verkiezingen van maart 2017 tegemoet wil, zal de partij hem moeten uitnodigen. Hij doet in geen geval mee aan een lijsttrekkersverkiezing, liet hij woensdag weten aan RTL Nieuws. ‘Ik doe niet mee aan lijsttrekkersverkiezingen en de PvdA organiseert verkiezingen om tot een lijsttrekker te komen. Volgens mij is daar veel mee gezegd, toch?’

Lees ook

De Rotterdamse burgemeester – en de populairste politicus van het land – zou de PvdA weer op de kaart kunnen zetten, bleek uit een peiling van I&O Research.

Voor de PvdA komt dat bericht niet als een verrassing. Daar werd er al van uitgegaan dat Aboutaleb, die volgens de peilingen veel aanhang heeft, geen zin heeft in een interne strijd. Het zou kunnen botsen met zijn burgemeesterschap in Rotterdam.

Eerder zei hij dat hij niet zou meedoen als de huidige partijleider Diederik Samsom opnieuw kandidaat zou zijn. Dat er daadwerkelijk een interne strijd komt, is nog niet zeker. Eerst moet Samsom, officieel besluiten of hij weer meedoet.

Volg en lees meer over:  POLITIEK  NEDERLAND

Aboutaleb doet niet mee aan PvdA verkiezing

Trouw 29.06.2016 De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb doet niet mee aan de verkiezing van de PvdA om tot een lijsttrekker te komen. Dat zei hij vandaag op RTL Nieuws.

“Ik doe niet mee aan lijsttrekkersverkiezingen en de PvdA organiseert verkiezingen om tot een lijsttrekker te komen”, aldus Aboutaleb. “Volgens mij is daar veel mee gezegd, toch?”

Eerder zei hij dat hij niet zou meedoen als de huidige leider Diederik Samsom opnieuw kandidaat zou zijn. Maar nu lijkt het er dus op dat hij helemaal niet opgaat voor het lijsttrekkerschap als hij tegen iemand in het strijdperk moet treden op de manier waarop de PvdA zich die nu voorstelt.

In juni bleek uit een peiling van I&O Research dat de partij met Aboutaleb als lijsttrekker op 27 zetels kan rekenen. Met Samsom zijn dat er 16. Ook met minister van sociale zaken Lodewijk Asscher aan het roer zou de PvdA niet zoveel zetelwinst boeken. Als Asscher lijsstrekker zou worden, komen de sociaaldemocraten uit op 19 zetels, stelt I&O Research in de peiling.

Verwant nieuws;

Meer over; Ahmed Aboutaleb PvdA Politiek

Bussemaker opnieuw beschikbaar als minister

NU 17.06.2016 Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is beschikbaar om in een volgend kabinet minister te worden. Ze zal niet op de kandidatenlijst staan voor de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Dat bevestigde een woordvoerder vrijdag. Bussemaker wil het Kamerlidmaatschap aan anderen overlaten, zei ze tegen nieuwszender BNR.

Ze wijst erop dat ze acht jaar Kamerlid is geweest en daarna staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze had eigenlijk al afscheid genomen van Den Haag toen ze na een “dringend verzoek” minister is geworden.

Eerder liet minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten nog na te denken over een volgende ministerspost. Minister Jeanine Hennis (Defensie) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) willen door, terwijl Stef Blok (Wonen en Rijksdiensten) het niet uitsluit.

Twee andere ministers van VVD-huize willen zeker niet in een nieuw kabinet: Henk Kamp (Economische Zaken) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu).

Lees meer over: Jet Bussemaker PvdA

Bussemaker wil weer minister worden

Telegraaf 17.06.2016 Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is beschikbaar om in een volgend kabinet minister te worden. Terug naar de Tweede Kamer, dat wil de PvdA-politica dan weer niet.

Dat bevestigde een woordvoerder vrijdag. Bussemaker wil het Kamerlidmaatschap aan anderen overlaten, zei ze tegen nieuwszender BNR. Ze wijst erop dat ze acht jaar Kamerlid is geweest en daarna staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze had eigenlijk al afscheid genomen van Den Haag toen ze na een ,,dringend verzoek” minister is geworden.

Eerder liet minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten nog na te denken over een volgende ministerspost. Minister Jeanine Hennis (Defensie) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) willen door, terwijl Stef Blok (Wonen en Rijksdiensten) het niet uitsluit. Twee andere ministers van VVD-huize willen zeker niet in een nieuw kabinet: Henk Kamp (Economische Zaken) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu).

Bussemaker wil weer minister worden

AD 17.06.2016 Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is beschikbaar om in een volgend kabinet minister te worden. Terug naar de Tweede Kamer, dat wil de PvdA-politica dan weer niet.

Dat bevestigde een woordvoerder vrijdag. Bussemaker wil het Kamerlidmaatschap aan anderen overlaten, zei ze tegen nieuwszender BNR. Ze wijst erop dat ze acht jaar Kamerlid is geweest en daarna staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze had eigenlijk al afscheid genomen van Den Haag toen ze na een ,,dringend verzoek” minister is geworden.

Eerder liet minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten nog na te denken over een volgende ministerspost. Minister Jeanine Hennis (Defensie) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) willen door, terwijl Stef Blok (Wonen en Rijksdiensten) het niet uitsluit. Twee andere ministers van VVD-huize willen zeker niet in een nieuw kabinet: Henk Kamp (Economische Zaken) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu).

Timmermans steunt Samsom

AD 11.06.2016 Eurocommissaris en PvdA-coryfee Frans Timmermans wil dat zijn partij met Diederik Samsom de komende verkiezingen in gaat. Hij hoopt wel dat andere kandidaten zich zullen melden zodat een lijsttrekkersverkiezing kan worden gehouden.

,,Vanaf het moment dat onze partij een lijsttrekkersverkiezing heeft geïntroduceerd, heeft dat iedere verkiezing weer voor levendig debat gezorgd”, zei Timmermans desgevraagd op WEurope, een PvdA-Europafestival in Amsterdam.

Voor de hand
De Eurocommissaris en eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie noemt zo’n verkiezing ‘een goed instrument om kandidaten te testen’. Wie de uitdagers van Samsom moeten zijn, wilde Timmermans niet zeggen. ,,Sommige namen liggen voor de hand. Wat mij betreft wordt het Samsom, maar dan moet hij dat wel tijdens een verkiezing verdienen.”

Eerder zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën al dat hij wil dat Samsom lijsttrekker blijft. De namen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Lodewijk Asscher, vicepremier en minister van Sociale Zaken, worden vaak genoemd als het gaat om de vraag wie de PvdA moet leiden.

Aboutaleb
Uit een peiling van deze krant bleek vorige maand dat de partij met Aboutaleb aan het roer het dreigende verlies van de sociaaldemocraten flink kan beperken. Aboutaleb wil Samsom echter niet uitdagen. Hij wil alleen een gooi naar het partijleiderschap overwegen in een strijd tegen Asscher.

Vicepremier Asscher heeft op zijn beurt weer gezegd dat hij overweegt om het op te nemen tegen Samsom. De huidige PvdA-leider is zelf overigens warm voorstander van een lijsttrekkersverkiezing; hij denkt dat het goed is voor de partij. Een verkiezing zal hoe dan ook voor veel publiciteit voor de PvdA zorgen.

Bruce Springsteen
Timmermans was op het festival om over de relatie tussen muziek en Europa te praten. Daarin verklapte hij ook dat hij dinsdag vooraan zal staan bij het concert van de Amerikaanse rockster Bruce Springsteen op het Malieveld in Den Haag.

Lees ook

Raad gunt Aboutaleb bedenktijd in PvdA-race

Lees meer

PvdA’er Lutz Jacobi keert niet terug in de Kamer

NU 11.06.2016 De Friese PvdA-parlementariër Lutz Jacobi stelt zich bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet beschikbaar.Lutz stelt zaterdag in een interview met de Leeuwarder Courant dat zij na elf jaar genoeg heeft van de politiek. Het “gedoe” in de partij staat haar tegen.

Volgens het Kamerlid heeft partijvoorzitter Hans Spekman haar deze week nog geprobeerd te overtuigen te blijven. “Maar ik zei: Hans, jongen, als een vrouw nee zegt, dan bedoelt ze ook nee.”

De 60-jarige Jacobi stelt in het interview te hopen “dat de partij een leider krijgt die warmte brengt.” Met deze opmerking wil ze zich niet afzetten tegen fractieleider Diederik Samsom, voegt de politica daar aan toe.

Groenste politicus

Jacobi maakte zich in de Tweede Kamer vaak hard voor een goed natuurbeleid en de Waddenzee in het bijzonder. Om die reden werd zij in 2012 uitgeroepen tot een van de groenste politici van dat jaar. Zij kreeg bij de laatste verkiezingen meer dan zestienduizend voorkeursstemmen.

De PvdA-coryfee was in november 2013 het enige lid van de fractie van de PvdA dat tegen de aanschaf van de omstreden Joint Strike Fighter (JSF) stemde. Een jaar eerder stelde zij zich kandidaat voor het fractievoorzitterschap van haar partij. Jacobi verloor de strijd van Diederk Samsom.

Lees meer over: Lutz Jacobi PvdA

Gerelateerde artikelen;

PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi stemt tegen aanschaf JSF 

Drie Kamerleden verkozen tot ‘groenste’ 

‘Den Uyl heeft mijn hart geraakt’ 

Nee is nee bij Lutz Jacobi

Telegraaf 11.06.2016  PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi keert na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. Partijvoorzitter Hans Spekman probeerde haar afgelopen week nog over te halen maar ze vindt het na bijna elf jaar welletjes, zegt ze zaterdag in de Leeuwarder Courant. ,,Ik zei: Hans jongen, als een vrouw nee zegt dan bedoelt ze ook nee”, tekende de krant op uit de mond van de politica.

Jacobi nam het in 2012 op tegen Diederik Samsom bij de verkiezing voor fractievoorzitter van de PvdA in de Kamer maar verloor kansloos. Ze zet zich niet openlijk af tegen de huidige fractieleider maar spreekt wel de hoop uit ,,dat de partij een leider krijgt die warmte brengt”.

Lutz Jacobi niet terug in Tweede Kamer

AD 11.06.2016 PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi keert na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. Partijvoorzitter Hans Spekman probeerde haar afgelopen week nog over te halen maar ze vindt het na bijna elf jaar welletjes, zegt ze zaterdag in de Leeuwarder Courant.

,,Ik zei: Hans jongen, als een vrouw nee zegt dan bedoelt ze ook nee”, tekende de krant op uit de mond van de politica.

Jacobi nam het in 2012 op tegen Diederik Samsom bij de verkiezing voor fractievoorzitter van de PvdA in de Kamer maar verloor kansloos. Ze zet zich niet openlijk af tegen de huidige fractieleider maar spreekt wel de hoop uit ,,dat de partij een leider krijgt die warmte brengt”.

Erdogan en de sociaaldemocratie: de spagaat van Spekman

VN 11.06.2016  MAX OP VRIJDAG – De PvdA zit weer eens met een vreselijk dilemma. Wil je persvrijheid en gelijke rechten voor homo’s en lesbiennes óf fungeren als spreekbuis voor moslims die daar anders over denken? Nou, PvdA? De PvdA zit weer eens met een vreselijk dilemma: wil je persvrijheid en gelijke rechten voor homo’s en lesbiennes óf fungeren als spreekbuis voor moslims die daar anders over denken? Spannend!

Voor Met het Oog op Morgen maakte ik in juni 2015 een interview met het PvdA-raadslid Sahin Ergec uit Bergen op Zoom. Aanleiding waren de parlementsverkiezingen die in Turkije werden gehouden. Ergec, geboren in Noord-Brabant maar van Turkse komaf, ging zijn stem uitbrengen op de AK-partij van president Erdogan en premier Davutoglu. Vanwege de welvaart en stabiliteit die de conservatief-islamitische regering het land aan de Bosporus had gebracht. De AK-partij verloor die maand haar absolute meerderheid in het parlement maar revancheerde zich een paar maanden later toen door Erdogan nieuwe verkiezingen waren uitgeschreven.

De PvdA’er uit Bergen op Zoom, tevens ambtenaar bij het ministerie van Financiën, werd door het Oog voor de tweede keer om zijn commentaar gevraagd. De ‘glorieuze overwinning’ van de AK-partij was een felicitatie waard aan het Turkse volk, zei Ergec. Nu kon werk worden gemaakt van de groei van de economie, de verbetering van de gezondheidszorg en de bestrijding van de Koerdische terreurorganisatie PKK. Hij stond de radio te woord met een ‘grote glimlach’ op zijn gezicht.

Op de site van de PvdA-afdeling Bergen op Zoom las ik dat Ergec in mei van dit jaar tot fractieleider in de gemeenteraad is bevorderd. Hij meldt dat hij al op zijn zeventiende op zoek ging naar een politieke partij die bij zijn idealen paste: ‘Die had ik snel gevonden in de PvdA.’ Zijn droom: ‘gelijke kansen voor iedereen ongeacht religie, afkomst, geaardheid, geslacht en/of leeftijd.’ Weinig mis mee zou je zeggen, maar toch vraag ik me af hoe lang het duurt voordat de glimlach op zijn gezicht verstilt.

Vorige week onthulde PvdA-voorzitter Hans Spekman in NRC Handelsblad dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aanhangers van Erdogan van de kieslijst had geweerd. Jonge sympathisanten van de AK-partij in Nederland wilden voor de PvdA in de lokale politiek en het partijbestuur had dat verhinderd.

Sinds de Tweede Kamerleden Kuzu en Öztürk de concurrerende beweging DENK hadden opgericht, was Spekman extra op zijn qui-vive. Religieus-conservatieve PvdA-kandidaten waren voortaan niet meer welkom in vertegenwoordigende functies. Nieuwe Kamerkandidaten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zouden worden gecontroleerd op hun opvattingen over homoseksualiteit en gelijkheid tussen man en vrouw.

De PvdA zit weer eens met een vreselijk dilemma: nadat een deel van de oude arbeidersklasse de benen heeft genomen naar de PVV en de kosmopolitische intellectuelen zijn uitgeweken naar D66 en GroenLinks dreigen nu ook de allochtone kiezers weg te lopen. Ze voelen zich slachtoffer van de economische crisis en van discriminatie op de arbeidsmarkt en kijken daar regeringspartner PvdA op aan. Maar het gaat ook om een botsing van waarden en normen: is de PvdA een seculiere partij of wil ze ook de spreekbuis zijn van gelovige moslims?

Kun je in Nederland voor persvrijheid en gelijke rechten voor homo’s en lesbiennes zijn maar toch goedpraten dat Erdogan en koning Mohammed VI daar anders over denken? Spekman heeft zijn keus bepaald: de sociaaldemocratische principes gaan voor het werven van zo veel mogelijk allochtone volksvertegenwoordigers, zei hij begin deze week bij het politiek café De Rode Werf in Amsterdam.

Wat een spannende discussie opeens binnen de PvdA!

Diezelfde avond bleek dat Turkse Nederlanders binnen de PvdA verdeeld zijn over de kwestie. Gemeenteraadslid in de hoofdstad Emre Ünver viel Spekman bij: als je Erdogan verdedigt kun je geen openbare functie bekleden namens een progressieve partij als de PvdA, betoogde hij. Münire Manisa, actief in Nieuw-West, stond daar heel anders tegenover. Ze onderschreef de sociaaldemocratische beginselen en vocht in haar stadsdeel voor gelijke rechten en integratie.

Maar met wat ze van Erdogan en de binnenlandse politiek van Turkije vond, had de PvdA niets te maken. Waarop Ünver op zijn beurt weer geëmotioneerd reageerde. Wat een spannende discussie opeens binnen de PvdA! En ik benieuwd of de afdeling Bergen op Zoom binnenkort nog iets te horen krijgt van Hans Spekman.

Peiling: Met Aboutaleb zou de PvdA vijftien zetels extra krijgen

Trouw 10.06.2016 Ahmed Aboutaleb wil het niet opnemen tegen partijleider Samsom, maar als de Rotterdamse burgemeester toch lijsttrekker zou worden van de PvdA, dan springt de partij omhoog.

Uit een peiling van I&O Research blijkt dat de partij met Aboutaleb als lijsttrekker op 27 zetels kan rekenen. Met Samsom zijn dat er 16. Ook met minister van sociale zaken Lodewijk Asscher aan het roer zou de PvdA niet zoveel zetelwinst boeken. Als Asscher lijsstrekker zou worden, komen de sociaaldemocraten uit op 19 zetels, stelt I&O Research in de peiling waar de Volkskrant over bericht.

Aboutaleb is momenteel de populairste politicus van het land. Zelfs PVV-kiezers geven de burgemeester van Marokkaanse afkomst een voldoende: een 5,7. Met een gemiddeld waarderingscijfer van 7,1 laat de Rotterdamse burgemeester alle andere politici van grote partijen ver achter zich. In de peiling krijgt Asscher een 6 en Samsom een 4,7. Onder PvdA-kiezers zijn de verschillen in waardering overigens minder groot.

Onderzoeker Peter Kanne noemt Aboutalebs populariteit verbazingwekkend, maar hij wil de cijfers wel nuanceren: “Niemand kan voorspellen wat de dynamiek wordt als hij eenmaal partijleider is.”

Cohen-syndroom
Bij de PvdA bestaan nog steeds twijfels over de geschiktheid van Aboutaleb. Ingewijden herinneren aan Job Cohen. De toenmalige burgemeester van Amsterdam werd in 2010 binnengehaald als de man die de partij moest redden, maar hij heeft die hoge verwachtingen nooit kunnen waarmaken.

Het is raar als je een leider heel lang hebt gesteund om dan ineens te zeggen: nou Diederik, nu ben ik jouw opponent! Dat is een bizarre situatie, aldus Ahmed Aboutaleb, eind mei tegen Nieuwsuur.

© anp.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is een van de populairste politici van het land. archief

Aboutaleb wekte eind mei enige irritatie binnen de PvdA-gelederen toen hij zei het niet tegen Samsom te willen opnemen in de strijd om het lijsttrekkerschap. Hij riep hem op om hier snel een besluit over te nemen. “Het is raar als je een leider heel lang hebt gesteund om dan ineens te zeggen: nou Diederik, nu ben ik jouw opponent! Dat is een bizarre situatie”, zei Aboutaleb toen tegen Nieuwsuur.

PvdA-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem liet een paar dagen later weten het vreemd te vinden als Aboutaleb zich pas kandidaat wil stellen als Samsom niet mee doet. Volgens Dijsselbloem is het duidelijk “dat Aboutaleb de ambitie heeft om de partij te trekken en daar ook idealen in wil steken”. Dan moet je niet eerst wachten tot de ring leeg is, voordat je die betreedt, aldus de minister, die benadrukte dat hij Samsom blijft steunen.

Samsom: nog niet besloten
PvdA-leider Samsom zei eind vorige week begrip te hebben voor het standpunt van Aboutaleb, maar zegt het hem niet kwalijk te nemen als hij meedoet. “Ik houd van verkiezingen, van een democratische strijd over waarden en over personen die die waarden het best vertegenwoordigen. Ik wil heel graag aan de leden vragen of ze mij het mandaat willen geven om nog een keer mee te gaan”, aldus Samsom tegen de Volkskrant.

Hij zal pas in oktober een definitief besluit nemen over zijn kandidatuur. “Allerlei privéomstandigheden kunnen nog veranderen. Dat kan ik niet voorspellen.”

Als Samsom door wil gaan, dan staan wij daar helemaal achter. De vorige keer waren de peilingen ook niet goed en werd de uitslag wel goed, aldus Wim Janssen, bestuurswoordvoerder PvdA afdeling Weert in Trouw.

Een verkiezingscampagne zal voor Samsom een zware dobber zijn: de PvdA staat in de peilingen op dit moment op acht zetels – dat zijn dertig volksvertegenwoordigers minder dan hij in 2012 de Tweede Kamer in wist te loodsen. Toch zeggen partijleden in het land niet massaal dat hij wat hen betreft beter kan opstappen.

“Het is een bekende PvdA-truc om bij verkiezingen een nieuwe leider te lanceren. Dat levert misschien stemmenwinst op, maar op de langere termijn is het niet de oplossing voor de partij”, zei afdelingsvoorzitter Wouter van der Pijl uit Goes eind mei tegen deze krant. Wim Janssen, woordvoerder van het bestuur van de afdeling Weert: “Als Samsom door wil gaan, dan staan wij daar helemaal achter. De vorige keer waren de peilingen ook niet goed en werd de uitslag wel goed.”

Verwant nieuws;

PvdA zou met Aboutaleb winnen

Telegraaf 10.06.2016 Hij wil het niet opnemen tegen partijleider Samsom, maar als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb toch lijsttrekker zou worden van de PvdA, dan springt de partij omhoog.

Uit een peiling van I&O Research waar de Volkskrant over bericht, blijkt dat de partij met Aboutaleb als lijsttrekker op 27 zetels kan rekenen. Met Samsom zijn dat er 16.

Aboutaleb is momenteel de populairste politicus van het land. Zelfs PVV-kiezers geven de burgemeester van Marokkaanse afkomst een voldoende: een 5,7. Met een gemiddeld waarderingscijfer van 7,1 laat de Rotterdamse burgemeester alle andere politici van grote partijen ver achter zich. Wel nuanceert onderzoeker Peter Kanne: ,,Niemand kan voorspellen wat de dynamiek wordt als hij eenmaal partijleider is.”

Bij de PvdA bestaan nog steeds twijfels over de geschiktheid van Aboutaleb. Ingewijden herinneren aan Job Cohen, die de hoge verwachtingen nooit kon waarmaken.

Peiling: met Aboutaleb als leider schiet PvdA omhoog naar 27 zetels

Dat blijkt uit een peiling van I&O Research. Met Aboutaleb als partijleider springt de PvdA volgens de onderzoekers omhoog naar 27 zetels, evenveel als de VVD nu. Alleen de PVV van Geert Wilders zou dan nog iets groter zijn. Onder leiding van Diederik Samsom staat de PvdA in de peiling op 16 zetels.

Aboutaleb is populair bij alle lagen van de bevolking. Met een waarderingscijfer van 7,1 laat de Rotterdamse burgemeester alle andere politici van grote partijen ver achter zich. Ook de PVV-aanhang geeft de Marokkanse Nederlander net een voldoende, een 5,7. Alleen Geert Wilders scoort hoger.

De hoogte van Aboutalebs populariteit noemt onderzoeker Peter Kanne verbazingwekkend. ‘We wisten dat hij populair was, maar zó populair. De verschillen met Samsom, maar ook met Lodewijk Asscher zijn gigantisch.’

‘Cohen-trauma’

Ahmed Aboutaleb. © ANP

Kanne wijst er wel op dat het beeld enigszins vertekend is. Burgemeesters zijn bijna altijd populairder dan Haagse politici, omdat ze minder vaak vuile handen hoeven te maken. ‘Niemand kan voorspellen wat de dynamiek wordt als hij eenmaal partijleider is. Maar als je kijkt naar de electorale potentie van Aboutaleb zal de PvdA zich toch nog eens achter de oren krabben. Moet de partij deze kans laten lopen?’

De kans dat Aboutaleb als PvdA-leider de verkiezingen ingaat, lijkt vooralsnog klein. De Rotterdamse burgemeester wil het niet opnemen tegen partijleider Samsom, die juist wel een interne verkiezingsstrijd wil organiseren. Samsom gaf afgelopen weekend in deze krant aan dat hij niet van plan is opzij te stappen. ‘Het lijsttrekkerschap moet je verdienen, het is niet gratis.’

In de PvdA-top heeft Aboutaleb geen vrienden gemaakt door te suggereren dat hij alleen kandidaat is als Samsom vertrekt. ‘Het is duidelijk dat hij de ambitie heeft om de partij te trekken’, zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vorige week. ‘Maar je moet niet eerst wachten tot de ring leeg is voordat je de ring intreedt.’ Dijsselbloem wil dat Samsom lijsttrekker blijft.

Asscher

Bij de PvdA bestaan nog steeds twijfels over de geschiktheid van Aboutaleb. Ingewijden spreken van een ‘Cohen-trauma’. De toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, werd als een verlosser binnengehaald, maar kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken.

Alleen vicepremier Lodewijk Asscher heeft vooralsnog aangegeven dat hij een strijd tegen Samsom overweegt. Met Asscher als partijleider zou de PvdA volgens het onderzoek van I&O Research nu uitkomen op zo’n 19 zetels. De vicepremier is wel populairder. Hij krijgt een 6 als waarderingscijfer, terwijl Samsom het moet doen met een 4,7. Onder PvdA-kiezers is het verschil in waardering kleiner.

Volg en lees meer over:  LODEWIJK ASSCHER   POLITIEK  NEDERLAND  ROTTERDAM  ZUID-HOLLAND  AHMED ABOUTALEB  DIEDERIK SAMSOM

Ambities Aboutaleb om PvdA te leiden stuiten op verzet

AD 07.06.2016 De ambities van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb om de PvdA te leiden stuiten op verzet. ,,Rotterdam is geen tussenstation”, zegt zijn voorganger Bram Peper. Aboutaleb moet zijn ambities in de landelijke politiek laten varen en zijn termijn als burgemeester uitzitten, vindt hij.

Aboutaleb zou veel liever gevraagd worden. Het is ook chiquer naar Rotterdam als hij kan zeggen: de partij heeft mij gevraagd, aldus Henk te Velde, hoogleraar.

© ANP

Bram Peper heeft het nooit gedaan, publiekelijk lonken naar een andere baan tijdens zijn 16-jarig burgemeesterschap van Rotterdam. Hij zegt: ,,Rotterdam is geen tussenstation. Normaal gesproken moet Aboutaleb twaalf jaar blijven.”

De combinatie burgemeester en kandidaat-lijsttrekker is hoogst ongelukkig, vindt de sociaaldemocraat. ,,Je moet vredesstichter zijn als burgemeester, boven de partijen staan. Dat kan niet als je scherp campagne voert. Je kunt geen twee meesters dienen. Aboutaleb zal dan het burgemeesterschap moeten neerleggen.”

Onwenselijk
De druk op de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb neemt toe. Hij moet duidelijkheid scheppen in de mist rond zijn mogelijke kandidaat-lijsttrekkerschap voor de PvdA. Aboutaleb komt alleen als hij niet tegen PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom in het strijdperk hoeft, maar wel als vice-premier Lodewijk Asscher zijn tegenstander wordt. Ook in de Rotterdams gemeenteraad steekt kritiek op. ,,Onbegrijpelijk en onwenselijk”, noemt stadspartij Leefbaar het mogelijk vertrek van Aboutaleb.

Strengheid Hoogleraar geschiedenis Henk te Velde is wat flexibeler. Hij bekijkt met grote belangstelling het schimmenspel rond het lijsttrekkerschap van de PvdA. De strengheid van ­Peper volgt hij niet. Als je niet gekozen bent, dan ben je nog niets, zo vindt Te Velde. ,,Je vraagt hem zijn baan op te geven voor het kandidaat-lijsttrekkerschap, en dan zien we wel wat ervan komt. Dan verg je wel heel veel van iemand.”

Begrip
Te Velde heeft er begrip voor dat Aboutaleb flirt met het lijsttrekkerschap, na zijn herbenoeming. ,,Het zou anders betekenen dat je niet meer weg mag. Hij zit er echt al een aantal jaren.”

Aboutalebs persoonlijke ambitie en het feit dat hij de partij wil laten weten dat hij er is als ze hem nodig hebben, spelen volgens Te Velde een rol. De analyse van Te Velde is duidelijk. ,,Aboutaleb zou veel liever gevraagd worden. Job Cohen werd in 2010 op het schild gehesen. Dat zou hij ook wel willen. Aboutaleb verlaagt zich niet graag tot een strijd. Het is ook chiquer naar Rotterdam als hij kan zeggen: de partij heeft mij gevraagd.”

Maar als het aan Peper ligt, moet Aboutaleb zich de gang naar Den Haag besparen. ,,Ik vind Samsom een heel goede PvdA-fractieleider. Het is bovendien niet aannemelijk dat de PvdA gaat regeren. De oppositie is niet de biotoop van Aboutaleb.”

Lees ook;

Leefbaar: Aboutaleb moet kleur bekennen

Lees meer

Koenders: verkiezing lijsttrekker PvdA moet er absoluut komen

Elsevier 05.06.2016 Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) vindt dat er hoe dan ook een verkiezing moet komen voor de aanwijzing van de PvdA-lijsttrekker voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart 2017.

‘Er moet absoluut een goede inhoudelijke campagne komen voor het leiderschap,’ zegt Koenders deze week in een interview met Elsevier. ‘Dat mensen het tegen elkaar opnemen, vind ik leuk. Dan worden ideeën tegenover elkaar gezet en dat lokt een publieksdiscussie uit.’ Tot dusver heeft nog geen enkele PvdA’er zich gemeld als kandidaat-lijsttrekker.

Bert Koenders (58) weigert pessimistisch te zijn over de toekomst van het continent en de PvdA. ‘Ik verzet me tegen het defaitisme.’Lees meer in het hele interview >

Eigen voorkeur

Partijleider Diederik Samsom en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher beslissen pas in het najaar of ze zich kandideren. Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb overweegt zich kandidaat te stellen, al wil hij het niet opnemen tegen Samsom. Koenders spreekt zich nog niet uit over zijn eigen voorkeur.

De 58-jarige Bert Koenders is al lid sinds 1978 en noemt zich, ondanks de dramatische peilingen voor de partij ‘nog steeds geen PvdA-pessimist’. Volgens Koenders hebben VVD en PvdA noodzakelijke hervormingen doorgevoerd.

Verdeling

‘Ik denk dat we tot de verkiezingen in maart nog tijd hebben om te tonen wat we hebben bereikt. Zie de lagere werkloosheidscijfers. Ook moeten we beter laten zien wat we doen op het terrein van vluchtelingen en migratie. Dat neemt niet weg dat er geen zorgen meer zijn.’

Koender zegt tegen Elsevier ook dat landen buiten Europa meer vluchtelingen moeten opnemen. ‘Je moet een mondiale verdeling hebben. Canada neemt al mensen op, maar het zou ook voor de Verenigde Staten, Japan en de Golfstaten moeten gelden.’ Hij vindt dat de Europese Unie te weinig druk op die landen uitoefent.

Carla Joosten  Politiek redacteur Den Haag Carla Joosten (1960) is sinds 2000 redacteur bij Elsevier. Ze is politiek redacteur in Den Haag en covert het koningshuis. Voor de Leven & Dood-pagina’s van Elsevier verzorgt zij de nieuwtjes over mensen.

Tags: Bert Koenders Diederik Samsom Lodewijk Asscher PvdA

Samsom stapt niet opzij voor Aboutaleb maar daagt hem uit

VK 04.06.2016 Diederik Samsom gaat niet afzien van het PvdA-lijsttrekkerschap om plaats te maken voor de populaire Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. ‘Het partijleiderschap moet verdiend worden, het is niet gratis.’

De huidige PvdA-leider wil dat er een interne verkiezingsstrijd komt om het lijsttrekkerschap. Hij laat zijn kandidatuur niet afhangen van Aboutaleb. Die zei vorige week alleen mee te doen als Samsom zich terugtrekt. ‘In die redenering ga ik niet mee. Het kan niet afhankelijk zijn van mijn positie. Aboutaleb moet zelf besluiten of hij meedoet. Dat zal hij ook doen. He is his own man. Zo heb ik hem leren kennen.’

Aboutaleb noemde het vorige week ‘bizar’ om het op te nemen tegen een partijleider die hij altijd heeft gesteund. Samsom begrijpt dat ‘ongemak’, maar stelt Aboutaleb gerust. ‘Ik ben de laatste om iemand iets kwalijk te nemen als hij met mij dat podium betreedt, want ik ben degene die dat podium en de katheders bestelt.’

Samsom erkent dat Aboutaleb ‘bij uitstek’ geschikt is om namens de PvdA het debat aan te gaan over zaken als racisme en integratie. Veel partijen verwachten dat die sociaal-culturele thema’s in de komende campagne een grotere rol gaan spelen dan de traditionele sociaal-economische vraagstukken. Samsom: ‘En of er inderdaad het meeste draagvlak is voor Aboutaleb, blijkt dan tijdens een verkiezing onder de leden. Politici, ook ik, hebben de neiging om hun draagvlak te overschatten. Daarom is partijdemocratie zo’n goed idee.’

Aboutaleb

‘Ik heb een breed onbehagen dat vrijwel elk debat nu nuance ontbeert.’

PvdA-leider Diederik Samsom reageerde deze week als een van de eerste politici op de staandehouding van Typhoon. Hij was boos en verdrietig over het voorval. Op Facebook schreef hij: ‘Racisme en discriminatie zitten hardnekkig diep in onze samenleving.’ Lees dit interview met de PvdA-voorman. (+)

Samsom zegt uit te kijken naar het gevecht. ‘Ik houd van verkiezingen, van een democratische strijd over waarden en over personen die die waarden het best vertegenwoordigen. Ik wil heel graag aan de leden vragen of ze mij het mandaat willen geven om nog een keer mee te gaan. Als je wilt meedoen, moet je aan twee voorwaarden voldoen: willen winnen en kunnen verliezen.’

Samsom zou zich op dit moment zeker kandidaatstellen, maar wil pas in oktober een definitief besluit nemen. ‘Allerlei privéomstandigheden kunnen nog veranderen. Dat kan ik niet voorspellen.’

Eerder deze week daagde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ook al Aboutaleb uit mee te doen aan de strijd om het PvdA-lijsttrekkerschap. ‘Het is duidelijk dat hij de ambitie heeft de partij te trekken. Hij moet niet wachten tot de ring eerst leeg is gemaakt voordat hij die zelf betreedt.’ Dijsselbloem wil overigens dat Samsom lijsttrekker blijft.

Kinderpardon

Samsom moet plaatsmaken voor Aboutaleb

De PvdA komt vandaag bijeen voor een ledenraad. Daar zal Samsom kritiek krijgen van leden die vinden dat het kinderpardon te streng wordt uitgelegd. De verwachting is dat die critici een meerderheid van de leden achter zich krijgen.

Samsom: ‘Als dat zo is, gaan we nog meer ons best doen. Dat moeten we proberen. Maar je kunt de huidige regeling niet inhumaan noemen, dat is echt een hyperbool. Het is een rechtvaardige regeling, ruimhartiger dan eerdere plannen. We hoeven de regeling niet te veranderen, we hebben andere manieren om te borgen dat de uitvoering rechtvaardig is en de belangen van kinderen zwaarder wegen in het asielbeleid.’

VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft eerder al gezegd dat hij niet van plan is de regeling ruimhartiger uit te leggen dan hij nu doet. Het is de vraag of de PvdA hem op andere gedachten kan brengen.

Volg en lees meer over:  DIEDERIK SAMSOM  POLITIEK  NEDERLAND

Samsom daagt Aboutaleb uit: partijleiderschap PvdA krijg je niet cadeau

Trouw 04.06.2016  Als Ahmed Aboutaleb lijsttrekker wil worden van de PvdA dan moet hij daarvoor vechten. De huidige partijleider Diederik Samsom zegt in een interview met de Volkskrant dat hij niet zonder meer plaats maakt voor de populaire Rotterdamse burgemeester.

Aboutaleb zei vorige week uit loyaliteit aan de partijleider alleen mee te willen doen als Samsom zich terugtrekt. Maar dat is niet wat Samsom wil. ‘Hij moet zelf besluiten of hij meedoet. He is his own man. Het partijleiderschap moet verdiend worden, het is niet gratis.’

Samsom zegt dat hij zelf pas in oktober een besluit zal nemen of hij zich opnieuw kandidaat stelt. ‘Dat kan ik nu nog niet voorspellen. Allerlei privéomstandigheden zouden nog kunnen veranderen.’

Meer over; Diederik Samsom PvdA Politiek

Spekman vraagt Aboutaleb mee te doen als lijsttrekker

AD 04.06.2016 Partijvoorzitter Hans Spekman van de PvdA voert de druk op Ahmed Aboutaleb op om zich te melden als potentiële lijsttrekker van de partij. Volgens Spekman moeten de beste kandidaten zich melden. Dat zei hij zaterdag tijdens een PvdA-ledenraad in Nieuwegein.

De populaire burgemeester van Rotterdam krijgt van veel kanten te horen dat hij mee zou moeten doen in de race voor het lijsttrekkerschap. Ook Hans Spekman doet nu een duit in het zakje. ,,Ik vind dat de besten  zich moeten melden. Je moet een blind paard zijn om niet te zien dat Aboutaleb goed is.”

Aboutaleb zei vorige week uit loyaliteit aan de partijleider alleen mee te willen doen als Samsom zich terugtrekt. Maar dat is niet wat Samsom wil. ,,Hij moet zelf besluiten of hij meedoet. He is his own man. Het partijleiderschap moet verdiend worden, het is niet gratis.”

Lees ook

Samsom daagt Aboutaleb uit voor lijsttrekkersstrijd 

NU 04.06.2016 Fractieleider Diederik Samsom daagt Ahmed Aboutaleb uit zich beschikbaar te stellen voor de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA. Hij heeft zelf echter nog steeds niet besloten of hij hier aan mee doet. Dat zegt de fractieleider van de PvdA zaterdag in de Volkskrant.

Samsom reageert hiermee op eerdere uitlatingen van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam die stelde dat hij zich niet wil kandideren omdat hij loyaal wil zijn aan zijn fractieleider.

Volgens Samsom is dit echter niet nodig. “Aboutaleb moet zelf besluiten of hij mee doet of niet. Dat zal hij ook doen: ‘he is his own man’. Zo heb ik hem leren kennen. Ik ben de laatste om iemand iets kwalijk te nemen als hij met mij dat podium betreedt.”

Integratie en racisme

De fractieleider van de PvdA erkent dat Aboutaleb namens de PvdA heel goed het debat aan kan gaan over actuele onderwerpen als integratie en racisme. Volgens experts gaan deze onderwerpen een grote rol spelen bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Samsom zegt zijn besluit of hij zich zelf weer kandidaat stelt in oktober pas te nemen. “Allerlei privéomstandigheden kunnen nog veranderen”, wil hij daar over kwijt. “Dat kan ik niet voorspellen.”

Meer vrouwen

Ook vicepremier Lodewijk Asscher denkt nog na over het lijsttrekkerschap. Een andere potentiële kandidaat, minister Jet Bussemaker, liet eerder deze week weten “geen behoefte te voelen zich in de discussie omtrent het lijsttrekkerschap te mengen”.

Wel riep zij de politieke partijen op meer vrouwen voor te dragen als lijsttrekkers, al lijkt de kans heel klein dat dat de komende Tweede Kamerverkiezingen zalgebeuren.

In 2008 kende de Kamer een gelijke verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke fractievoorzitters, maar sinds die tijd kent het parlement slechts een paar vrouwelijke leiders.

Bussemaker wil meer vrouwelijke lijsttrekkers

Lees meer over: PvdA Diederik Samsom

Gerelateerde artikelen

‘PvdA weerde aanhangers partij Erdogan’ 

Aboutaleb niet tegen Samsom om lijsttrekkerschap PvdA 

Samsom noemt uitspraken Zijlstra over vluchtelingen onverstandig 

Asscher sluit lijsttrekkerschap PvdA niet uit 

Samsom daagt Aboutaleb uit tot interne machtsstrijd

Elsevier 04.06.2016 PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom denk nog niet aan stoppen, ondanks dat hij al tijden onder vuur ligt. Hij daagt de populaire Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zelfs uit om zich ook beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap, en er een echt gevecht van te maken.

Samsom zegt in een interview met de Volkskrant uit te kijken naar een interne machtsstrijd. ‘Ik houd van verkiezingen, van een democratische strijd over waarden en over personen die die waarden het best vertegenwoordigen. Ik wil heel graag aan de leden vragen of ze mij het mandaat willen geven om nog een keer mee te gaan,’ aldus Samsom.

Bovendien denken Samsom en andere PvdA’ers dat een openlijke strijd positieve publiciteit kan opleveren voor de partij, die in grote problemen verkeert. Samsom krijgt veel kritiek op zijn rol in de regering met de VVD en in de peilingen wordt de arbeiderspartij gedecimeerd. Een langdurige strijd om het lijsttrekkerschap kan daar wellicht verandering in brengen.

Hoe PvdA telkens het eigen succes verpest

Uitlokken
Afgelopen week gaf Ahmed Aboutaleb aan dat hij zich alleen kandidaat wil stellen als Samsom ermee op houdt. Dat gaat niet gebeuren, zegt Samsom. ‘Het kan niet afhankelijk zijn van mijn positie. Aboutaleb moet zelf besluiten of hij meedoet. Het partijleiderschap moet verdiend worden, het is niet gratis.’

Samsom wil zich graag opnieuw kandidaatstellen, maar wacht met een definitief besluit tot na de zomer. Hij noemt Aboutaleb, die in peilingen veel populairder is dan Samsom, een kandidaat die ‘bij uitstek’ geschikt is om het debat aan te gaan over racisme en integratie in Nederland.

Een andere mogelijke kandidaat is Lodewijk Asscher, de huidige minister van Sociale Zaken. Asscher heeft altijd volgehouden geen uitdager te willen zijn van Samsom, maar zou daar de afgelopen maanden van zijn teruggekomen. Asscher zegt nu ook in het openbaar dat ‘alle opties open liggen’.

Emile Kossen (1992) is sinds september 2015 online redacteur bij Elsevier. Portefeuilles/interesses Verenigde Staten Latijns-Amerika Politiek Media

Tags: Ahmed Aboutaleb Diederik Samsom Lodewijk Asscher PvdA Samsom Sociaal VVD

Samsom daagt Aboutaleb uit: partijleiderschap PvdA krijg je niet cadeau

AD 04.06.2016 Als Ahmed Aboutaleb lijsttrekker wil worden van de PvdA dan moet hij daarvoor vechten. De huidige partijleider Diederik Samsom zegt in een interview met de Volkskrant dat hij niet zonder meer plaats maakt voor de populaire Rotterdamse burgemeester.

Aboutaleb zei vorige week uit loyaliteit aan de partijleider alleen mee te willen doen als Samsom zich terugtrekt. Maar dat is niet wat Samsom wil. ‘Hij moet zelf besluiten of hij meedoet. He is his own man. Het partijleiderschap moet verdiend worden, het is niet gratis.’

Samsom zegt dat hij zelf pas in oktober een besluit zal nemen of hij zich opnieuw kandidaat stelt. ‘Dat kan ik nu nog niet voorspellen. Allerlei privéomstandigheden zouden nog kunnen veranderen.’

Partijvoorzitter Spekman: ‘PvdA weerde aanhangers Erdogan van kieslijst’ VK 01.06.2016

Strengere controle PvdA-kandidaat Telegraaf 01.06.2016

‘PvdA weerde aanhangers Erdogan van verkiezingslijst’ Trouw 01.06.2016

‘PvdA weerde aanhangers partij Erdogan’ NU 01.06.2016

PvdA weerde Erdogan-aanhangers van kieslijsten
Elsevier 01.06.2016 De Partij van de Arbeid heeft aan aantal Turkse, conservatief-religieuze leden van de kieslijsten gehaald bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De kandidaten die werden geschrapt, hadden nauwe banden met de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan.

Volgens partijvoorzitter Hans Spekman zouden Erdogan-aanhangers de verkeerde motieven hebben om zich verkiesbaar te stellen.

Progressief 

Erdogan-filiaal in Tweede Kamer bedreigt vrijheid in Nederland

‘Het bestuur werd gewaarschuwd dat leden van de jongerenpartij van Erdogan probeerden op lokale lijsten te komen,’ zegt Spekman tegen hetNRC. ‘Toen hebben we die afdelingen ingeseind: pas op, die jongens komen met andere bedoelingen. Ze zijn van de lijst gehaald.’

De PvdA gaat kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar extra goed screenen. Volgens Spekman horen de religieuze overtuigingen van bepaalde Turkse PVDA’ers niet thuis in de partij. Kandidaten voor de verkiezingen in maart 2017 moeten kunnen laten zien dat zij zich inzetten voor ‘links-progressieve’ waarden.

De maatregelen van de PvdA hebben ervoor gezorgd dat veel Turkse Nederlanders niet meer op de partij willen stemmen. Beweging DENK, de partij die werd opgezet door twee Turkse oud-PvdA’ers, zou daarvan kunnen profiteren. In november vormden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk samen hun fractie, onder de naam DENK, nadat zij kritiek hadden geuit op het integratiebeleid van hun oud-partijgenoot Lodewijk Asscher. De Turkse Kamerleden vonden dat Asscher te streng was voor Turkse organisaties in Nederland.

Invloed

‘Het is schandalig wat Erdogan ons land aandoet.’ Vijf liberale Turken over hun afkeer van Erdogan

Kuzu en Öztürk worden ervan beschuldigd dat Erdogan een sterke invloed heeft op hun politieke partij. In een interview met Nu.nl ontkennen de Kamerleden dit: ‘Wij zijn geen lange arm van Ankara. Laat iedereen die dat zegt dat maar bewijzen.’ Toch hebben de politici vaak geweigerd afstand te nemen van het strenge beleid van de Turkse president.

Toen columniste Ebru Umar in Turkije werd opgepakt omdat zij beledigende tweets over Erdogan had gepubliceerd, wilde DENK de arrestatie niet publiekelijk afkeuren. De partij zegt dat de kwestie werd gebruikt om ‘DENK in een kwaad daglicht te stellen’.

Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags: AK-partij DENK PvdA Recep Tayyip Erodgan Turkse Nederlanders

PvdA weerde aanhangers Turkse president Erdogan AD 01.06.2016

Aboutaleb als lijsttrekker is een teleurstelling in de maak

Aboutaleb de ‘redder van de PvdA’? Dikke kans dat hij in no time sneuvelt als Pechtold, Rutte en Klaver hem tijdens verkiezings-debatten alle hoeken van de kamer laten zien. Denk Job Cohen. VN 01.06.2016

Dijsselbloem: Aboutaleb moet zich kandidaat stellen Trouw 31.05.2016

‘Stel je kandidaat’

Dijsselbloem wil actie van Aboutaleb Telegraaf 31.05.2016

29/05/16 Onder huidige PvdA-kiezers is nog wel steun voor Samsom en Asscher

‘Liever Asscher dan Samsom’

Telegraaf 29.05.2016 Als de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA voor de komende verkiezingen gaat tussen de huidige fractievoorzitter Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher, dan heeft de PvdA-stemmer een duidelijke voorkeur voor Asscher.

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Bij een tweestrijd tussen Asscher en Samsom heeft 49% van de PvdA-stemmers een voorkeur voor Asscher, tegen slechts 32% voor Samsom.

Als het komt tot een strijd tussen Asscher en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, liggen de verhoudingen veel dichter bij elkaar: 43% om 42%.

De wekelijkse peiling (klik op plaatje) van De Hond naar het stemgedrag van de Nederlander vertoont weinig verschil met die van vorige week. Daaruit blijkt nog steeds een grote voorkeur voor de PVV (37 zetels), op ruime afstand gevolgd door regeringspartij VVD (24). Coalitiegenoot PvdA staat in de peiling op 8 zetels.

RUK NAAR LINKS Gezocht voor de PvdA: morsige, authentieke opaAls je van die hatelijke 8 zetels in de peilingen af wil, zit er maar een ding op: kies voor een morsige lijsttrekker, zo mogelijk rokend en ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd.  VN 28.05.2016

ABOUTALEB WIL NIET STRIJDEN MET SAMSOM

BB 26.05.2016 De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat het niet opnemen tegen Diederik Samsom als het gaat om het lijsttrekkerschap van de PvdA voor de komende verkiezingen. Dat zegt hij donderdagavond in Nieuwsuur.

Bizar

‘Het is raar als je een leider heel lang hebt gesteund om dan ineens te zeggen: nou Diederik, nu ben ik jouw opponent! Dat is een bizarre situatie’, zegt Aboutaleb tegen Nieuwsuur. ‘Misschien klinkt dat in de oren van anderen niet zo, maar ik zit zo als mens niet in elkaar.’ Er werd wel druk over zijn kandidatuur gespeculeerd, omdat hij erg populair is en wordt geprezen om de wijze waarop hij zijn burgemeesterschap vervult.

Wel tegen Asscher

Het is echter nog steeds niet duidelijk of Samsom zich wel kandidaat stelt. Vicepremier Lodewijk Asscher denkt er ook nog over na of hij lijsttrekker wil worden Tegen hem wil Aboutaleb misschien wel in het strijdperk treden, zo lijkt het. ‘Minister Asscher heeft natuurlijk een wat andere positie, die zit in het kabinet en neemt wel eens maatregelen waar ik graag voor applaudisseer, maar ook wel eens maatregelen waar ik het niet mee eens ben’, aldus de burgemeester van Rotterdam op de site van Nieuwsuur. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Aboutaleb wil strijd met Asscher aangaan, niet met Samsom VK 26.05.2016

Aboutaleb niet tegen Samsom om lijsttrekkerschap PvdA 

‘Raar om na steunen van leider diens opponent te worden’ NU 26.05.2016

Aboutaleb niet tegenover Samsom Telegraaf 26.05.2016

Asscher zet deur open naar lijsttrekkerschap PvdA VK 22.05.2016

Asscher misschien toch kandidaat-PvdA-leider Trouw 21.05.2016

Asscher denkt na over leidersrol Telegraaf 21.05.2016

Asscher misschien toch kandidaat-PvdA-leider AD 21.05.2016

Gerommel binnen PvdA over uitgelekte mail  VK 19.05.2016

PvdA-top legt eigen Kamerleden spreekverbod op

Elsevier 19.05.2016 Tweede Kamerleden van de PvdA-fractie mogen zich niet bemoeien met actuele partijdiscussies, tenzij ze toestemming hebben van het partijbestuur dat geleid wordt door Hans Spekman. PvdA-Kamerleden ontvingen daarover een e-mail. De brief is in handen gevallen van BNR.

Kinderpardon

‘Het kan soms slim zijn om ook als Kamerlid je te mengen in zo’n discussie, daar kan een concept-motie beter van worden. Maar dat is iets dat het partijbestuur graag zelf in de hand houdt, ook omdat de hele gang van zaken zo nieuw is en er veel gevoeligheden zijn.

Vandaar het verzoek aan jullie allemaal om alleen op verzoek van het partijbestuur je te mengen in zo’n discussie,’ staat er te lezen in de mail, die afkomstig is van een assistent van Hans Spekman.

Video

Eric Vrijsen: ‘Hoe PvdA telkens het eigen succes verpest’

De mail blikt vooruit op de ledenraad die op 4 juni wordt gehouden, waarop onder meer wordt gesproken over het kinderpardon. In februari nam het PvdA-congres daarover een motie aan, die de Tweede Kamerfractie opriep om meer te doen dan PvdA en VVD in het kabinet overeengekomen zijn.

‘Lange arm’

Volgens de indieners is die motie door de partijtop niet uitgevoerd. Zij zouden een motie van wantrouwen achter de hand houden.

De mail van de assistent van Spekman roept Kamerleden op niet in discussie te gaan met partijleden, op een speciaal daarvoor opgezet online platform. Op dat platform kan gediscussieerd worden over eventuele moties die op de Ledenraad kunnen worden ingediend.

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch spreekt van een ‘hele rare mail’ en zegt dat hij niet van plan is zich aan het spreekverbod te houden. ‘We hebben het nog wel eens over de lange arm van een zeker iemand. Nou, dit is de lange arm van de Herengracht,’ zegt Monasch, verwijzend naar het adres van het PvdA-partijbureau. ‘Weg met die mail, iedereen moet open met elkaar kunnen discussiëren,’ aldus Monasch.

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags:Hans Spekman Jacques Monasch Kamerleden  PvdA spreekverbod

PvdA-top: Kamerleden mogen niet discussiëren AD 19.05.2016

VN 06.05.2016  MAX VAN WEEZELHoe de PvdA opeens een opzichtige flirtpartij begon. De PvdA heeft te lang hard to get gespeeld. Van plotselinge flirterijtjes nu het niet meer de grootste partij is, zijn GroenLinks en de SP niet gediend.

PvdA-Kamerlid Jadnanansing verlaat politiek AD 06.05.2016

PvdA, CDA en VVD in geldnood door ledenverlies VK 03.05.2016

‘Grote partijen PvdA, CDA en VVD in geldnood’  Trouw 03.05.2016

‘VVD, PvdA en CDA in geldnood door teruglopende ledenaantallen’ NU 03.05.2016

‘PvdA, CDA en VVD in geldnood’ Telegraaf 03.05.2016

Samsom voelt onrust PvdA Telegraaf 01.05.2016

PvdA viert zeventigjarig bestaan op Internationale Dag van Arbeid Trouw 01.05.2016

NL viert Dag van de Arbeid Telegraaf 01.05.2016

PvdA wil genieten van alle successen Telegraaf 01.05.2016

Kan links het initiatief weer nemen in de politiek? Trouw 01.05.2016

Monasch

‘Het land en de partij hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Ahmed Aboutaleb. Of Eberhard van der Laan. Ze zouden allebei een geschenk zijn voor de partij.’

De PvdA is de PvdA niet meer, zei Monasch toen al. ‘De meesten zouden het lidmaatschap zo kunnen inruilen voor GroenLinks. Wij zijn een partij geworden voor de hoogopgeleide politiek correcte medemens. Iedereen weet dat het anders moet, maar in de praktijk komt er weinig van terecht.’

‘Als lid van een fractie voerde ik het debat vooral binnen de besloten kaders van de fractie’, schrijft Monasch in een brief aan de partij waarin hij zijn besluit bekendmaakt.

PvdA’er Monasch dissident Telegraaf 19.04.2016

Dissidente stem PvdA’er over associatieverdrag Oekraïne deert kabinet niet VK 19.04.2016


Niet om Diederiks wil…

RB 03.04.2016 De staat waar de PvdA zich in bevindt is verre van hoopgevend. Dat uit zich weliswaar vooral aan de top, maar verder in de organisatie is het ook droevig gesteld. Die organisatie is nu nu juist waar die top op moet rusten. Het maakt het allemaal niet makkelijker om lid te blijven van de PvdA, … Lees verder

The post Niet om Diederiks wil… appeared first on Robbert Baruch.
Read on »

VVD, PvdA en CDA zien ledenaantal fors krimpen

Den HaagFM 01.04.2016

Het aantal leden van de Haagse afdelingen van VVD, PvdA en CDA is de afgelopen jaren flink geslonken. Dat blijkt uit een rondgang van het AD.


Samen verloren de partijen bijna 800 leden. De VVD telde in 2010 nog 1.664 leden, dat zijn er nu nog maar 1.274. Het CDA ging van 1.117 in 2010 naar 937 nu. De PvdA schrijft eveneens rode cijfers: er zijn nu 1.580 leden, terwijl dat er in 2010 nog 1.788 waren.

Er zijn daarentegen ook lokale partijen die juist veel beter scoren. D66 ging van 1.240 leden in 2010 naar 1.762 nu en is daarmee de koploper in het ijspaleis. De Haagse Stadspartij is met 270 leden ruim drie keer zo groot als in 2010. Nieuwkomers Groep de Mos en Partij voor de Dieren hebben respectievelijk 132 en 517 leden. De SP heeft alleen gegevens tot 2014 en leverde ruim acht procent in: van 1.083 leden toen naar 993 nu. …lees meer

pvda

Hagenaars laten de drie grote partijen in de kou staan AD 01.04.2016

Monasch stopt om meningsverschillen over partijkoers PvdA VK 31.03.2016

Monasch houdt het voor gezien in de Kamer Trouw 31.03.2016

Meningsverschil over koers PvdA: Monasch ruimt veld AD 31.03.2016

PvdA-Kamerlid Monasch keert niet terug in Tweede Kamer NU 31.03.2016

Monasch niet meer verkiesbaar Telegraaf 31.03.2016

Samsom reageert op kritiek, wil lijsttrekkersverkiezing

RTL 07.03.2016 Diederik Samsom van de PvdA maakt de partij kapot en moet opstappen als fractieleider. Dat schrijft een groep kritische PvdA-leden in een brandbrief. Samsom zelf blijft voorlopig gewoon zitten. “Ik lees de brief vooral als een oproep tot een lijsttrekkersverkiezing met meerdere kandidaten.”

Dat zegt de partijleider tegen politiek commentator Frits Wester. Samsom is ‘groot voorstander’ van zo’n verkiezing. “Uitgangspunt is dat iedereen zich kandidaat mag stellen. Of ik dat zelf doe, beslis ik in oktober.”

Volgens Frits Wester houdt Samsom de kaarten nog even tegen de borst. Om na de zomer te bezien hoe het ervoor staat met zijn populariteit. Zijn kandidatuur is daarmee absoluut nog geen uitgemaakte zaak.

100 belangrijke leden
De groep kritische PvdA-leden plaatste de brief gisteren op de website Linksom!. Linksom! wordt door zo’n 100 leden binnen de partij gesteund, zeggen de initiatiefnemers. Prominente leden worden opgeroepen om zich bij hen aan te sluiten.

De beweging werd al een jaar geleden in het leven geroepen om de koers van de partij aan de kaak te stellen, maar de initiatiefnemers vinden dat er ‘nog steeds niks is veranderd’.

Meer op rtlnieuws.nl:

Samsom ziet kritiek als oproep tot lijsttrekkersverkiezing

NU 07.03.2016 Het pleidooi van een kritisch PvdA-lid voor het vertrek van PvdA-leiders Diederik Samsom, ziet de fractievoorzitter van de sociaal-democraten als “een oproep tot een lijsttrekkersverkiezing met meerdere kandidaten”. Dat zegt hij maandag tegen RTL Nieuws.

Het PvdA-lid Gerard Bosman deed in een open brief op de site Linksom! een oproep aan Samsom om op te stappen. Hij roept andere prominenten op zich achter zijn pleidooi te scharen en pleit voor een andere lijsttrekker voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Ook PvdA’er Sander Terphuis, die een drijvende kracht was achter het verzet in de partij tegen de strafbaarstelling van illegalen, steunt de oproep.

Volgens Terphuis maakt Samsom “de partij kapot”. De geloofwaardigheid van de partij wordt volgens Terphuis ernstig geschaad door bijvoorbeeld het opperen en dezelfde dag nog laten varen van het plan voor een luchtbrug voor vluchtelingen.

Zie ook: PvdA stemt tegen eigen voorstel luchtbrug vluchtelingen

Aboutaleb

Eerder stak Tweede Kamerlid en oud-campagnestrateeg Jaques Monasch zijnkritiek op de partijleider niet onder stoelen of banken. In de Leeuwarder Courant zegt hij vorige maand: “Het land en de partij hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Ahmed Aboutaleb. Of Eberhard van der Laan. Ze zouden allebei een geschenk zijn voor de partij.”

Linksom! wordt volgens Bosman gedragen door zo’n honderd kaderleden van de partij. De beweging werd een jaar geleden in het leven geroepen om de inhoudelijke koers van de partij aan kaak te stellen, maar er is volgens Bosman “nog steeds niks veranderd”.

Het was maandag nog niet bekend hoeveel mensen de oproep steunen.Vooralsnog hebben zich nog geen prominenten gemeld. ”Hij is pas zondagavond laat verstuurd”, aldus Bosman. De Jonge Socialisten zijn niet gecharmeerd van de actie: ”Voorspelbaar en goedkoop”, zo werd door voorzitter Bart van Bruggen getwitterd.

Lees meer over: PvdA Diederik Samsom

Gerelateerde artikelen;

Pleidooi in PvdA voor vertrek Samsom 

PvdA stemt tegen eigen voorstel luchtbrug vluchtelingen 

Pleidooi in PvdA voor vertrek Samsom 

NU 07.03.2016 In de gelederen van de PvdA klinkt opnieuw een roep om een andere lijsttrekker voor de verkiezingen dan Diederik Samsom.

Op de site van Linksom!, dat zich een ”sociaaldemocratische beweging binnen onze Partij van de Arbeid” noemt, wordt Samsom opgeroepen op te stappen. Andere prominenten zouden zich moeten melden.

De brief op Linksom! is ondertekend door Gerard Bosman van de PvdA in Ridderkerk, maar wordt ook gesteund door Sander Terphuis.

In 2013 speelde Terphuis een grote rol in de kwestie over de houding van de PvdA ten opzichte van de strafbaarstelling van illegalen.

Partij kapot

Volgens Terphuis maakt Samsom “de partij kapot”. Hij verwijst naar een peiling waarin de PvdA acht zetels haalde. De geloofwaardigheid van de partij wordt volgens Terphuis ernstig geschaad door bijvoorbeeld het opperen en dezelfde dag nog laten varen van het plan voor een luchtbrug voor vluchtelingen.

Jacques Monasch, Tweede Kamerlid en oud-campagnestrateeg van de partij, riep eerder al op tot een lijsttrekkersverkiezing. 

“Het land en de partij hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Ahmed Aboutaleb. Of Eberhard van der Laan. Ze zouden allebei een geschenk zijn voor de partij”, zei hij.

Honderd kaderleden

Linksom! wordt volgens Bosman gedragen door zo’n honderd kaderleden van de partij. De beweging werd een jaar geleden in het leven geroepen om de inhoudelijke koers van de partij aan kaak te stellen, maar er is volgens Bosman “nog steeds niks veranderd”.

“Nu komt de tijd om je kandidaat te stellen. Als Diederik dat doet, maakt hij het kabinetsbeleid tot inzet, hij is immers de ingenieur van dit kabinet.”

Het was maandag nog niet bekend hoeveel mensen de oproep steunen. ”Hij is pas zondagavond laat verstuurd”, aldus Bosman. De Jonge Socialisten zijn niet gecharmeerd van de actie: ”Voorspelbaar en goedkoop”, zo werd door voorzitter Bart van Bruggen getwitterd.

Lees meer over: PvdA Diederik Samsom

Gerelateerde artikelen;

PvdA-Kamerlid Monasch vindt Samsom geen geschikte lijsttrekker 

Eerdere berichten

Samsom ziet kritiek als oproep tot lijsttrekkersverkiezing 

Opnieuw roep uit PvdA om andere lijsttrekker

Trouw 07.03.2016 In de gelederen van de PvdA klinkt opnieuw een roep om een andere lijsttrekker voor de verkiezingen dan Diederik Samsom. Op de site van Linksom!, dat zich een ‘sociaaldemocratische beweging binnen onze Partij van de Arbeid’ noemt, wordt Samsom opgeroepen op te stappen. Andere prominenten zouden zich moeten melden.

Jacques Monasch, Tweede Kamerlid en oud-campagnestrateeg van de partij, deed die oproep al eerder. De brief op Linksom! is ondertekend door Gerard Bosman van de PvdA in Ridderkerk, maar wordt volgens eigen zeggen ook gesteund door Sander Terphuis.

In 2013 speelde Terphuis een grote rol in de kwestie over de houding van de PvdA ten opzichte van de strafbaarstelling van illegalen. Volgens Terphuis maakt Samsom “de partij kapot”. Hij verwijst naar een peiling waarin de PvdA acht zetels haalde.

De geloofwaardigheid van de partij wordt volgens Terphuis ernstig geschaad door bijvoorbeeld het opperen en dezelfde dag nog laten varen van het plan voor een luchtbrug voor vluchtelingen.

Linksom! wordt volgens Bosman gedragen door zo’n honderd kaderleden van de partij. De beweging werd een jaar geleden in het leven geroepen om de inhoudelijke koers van de partij aan kaak te stellen, maar er is volgens Bosman “nog steeds niks veranderd”.

“Nu komt de tijd om je kandidaat te stellen. Als Diederik dat doet, maakt hij het kabinetsbeleid tot inzet, hij is immers de ingenieur van dit kabinet.” Het was maandag nog niet bekend hoeveel mensen de oproep steunen. “Hij is pas zondagavond laat verstuurd”, aldus Bosman.

De Jonge Socialisten zijn niet gecharmeerd van de actie: ‘Voorspelbaar en goedkoop’, zo werd getwitterd.

Verwant nieuws;

Opnieuw roep uit PvdA om andere lijsttrekker

Telegraaf 07.03.2016 In de gelederen van de PvdA klinkt opnieuw een roep om een andere lijsttrekker voor de verkiezingen dan Diederik Samsom. Op de site van Linksom!, dat zich een ,,sociaaldemocratische beweging binnen onze Partij van de Arbeid” noemt, wordt Samsom opgeroepen op te stappen. Andere prominenten zouden zich moeten melden.

Jacques Monasch, Tweede Kamerlid en oud-campagnestrateeg van de partij, deed die oproep al eerder. De brief op Linksom! is ondertekend door Gerard Bosman van de PvdA in Ridderkerk, maar wordt ook gesteund door Sander Terphuis. In 2013 speelde Terphuis een grote rol in de kwestie over de houding van de PvdA ten opzichte van de strafbaarstelling van illegalen.

’Samsom maakt partij kapot’

Volgens Terphuis maakt Samsom ,,de partij kapot”. Hij verwijst naar een peiling waarin de PvdA acht zetels haalde. De geloofwaardigheid van de partij wordt volgens Terphuis ernstig geschaad door bijvoorbeeld het opperen en dezelfde dag nog laten varen van het plan voor een luchtbrug voor vluchtelingen.

Linksom! wordt volgens Bosman gedragen door zo’n honderd kaderleden van de partij. De beweging werd een jaar geleden in het leven geroepen om de inhoudelijke koers van de partij aan kaak te stellen, maar er is volgens Bosman ,,nog steeds niks veranderd”. ,,Nu komt de tijd om je kandidaat te stellen. Als Diederik dat doet, maakt hij het kabinetsbeleid tot inzet, hij is immers de ingenieur van dit kabinet.”

Het was maandag nog niet bekend hoeveel mensen de oproep steunen. ,,Hij is pas zondagavond laat verstuurd”, aldus Bosman. De Jonge Socialisten zijn niet gecharmeerd van de actie: ,,Voorspelbaar en goedkoop”, zo werd getwitterd.

‘Minderheid PvdA-achterban vindt Samsom geschikt als lijsttrekker’ 

NU 25.02.2016 Een minderheid van de PvdA-sympathisanten vindt huidig fractievoorzitter Diederik Samsom een geschikte lijsttrekker voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.

Dat blijkt uit een peiling van de Politieke Barometer van Ipsos onder duizend kiesgerechtigden naar de geschiktheid van lijsttrekkers. 

Van de ondervraagden die op de PvdA overwegen te stemmen, vindt 43 procent Samsom een geschikt lijsttrekker en ruim een vijfde vindt hem ongeschikt. Samsom behaalt daarmee samen met Henk Krol van 50Plus de slechtste score van alle huidige fractievoorzitters.

Ipsos legde de ondervraagden ook voor wie zij dan wel een geschikte kandidaat vinden om de sociaal-democraten te leiden. Daarbij wordt huidig burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb het meest genoemd onder zowel alle kiezers (37 procent) als kiezers die overwegen op de PvdA te stemmen (34 procent).

Onder de partijsympathisanten is er eveneens veel vertrouwen in vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (34 procent). Ook minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan worden door respectievelijk 16 en 14 procent van de kiesgerechtigden genoemd als opvolger van Samsom.

Lijsttrekkers

Bron: Ipsos- © NU.nl/Jerry Vermanen

Kritiek

De PvdA doet het al geruime tijd slecht in verschillende peilingen. Hoewel partijprominenten als Asscher en Dijsselbloem een nieuwe termijn voor Samsom als lijsttrekker steunen, klinkt er ook kritiek vanuit de partij.

Afgelopen zomer uitte Felix Rottenberg, die op dat moment voor de PvdA de selectiecommissie voor de Tweede Kamer leidde, kritiek op Samsom. Volgens Rottenberg is de positie van de PvdA “door dit kabinet structureel aangetast”. Hij voegt eraan toe: “Daar moeten we radicale conclusies uit trekken, anders worden we weggevaagd.”

Eerder deze maand zei prominent PvdA-Kamerlid Jacques Monasch dat de huidig fractievoorzitter zich niet verkiesbaar zou moeten stellen.

De PvdA is de PvdA niet meer, vindt Monasch. “De meesten zouden het lidmaatschap zo kunnen inruilen voor GroenLinks. Wij zijn een partij geworden voor de hoogopgeleide politiek correcte medemens. Iedereen weet dat het anders moet, maar in de praktijk komt er weinig van terecht.”

Pechtold

Van de partijen die op dit moment ten minste twaalf zetels in de Kamer hebben, heeft D66-leider Alexander Pechtold het meest vertrouwen van zijn potentiële achterban. 82 procent vindt hem een geschikte leider voor zijn partij bij de volgende Kamerverkiezingen. Marianne Thieme behaalt bijna de volledige score; 98 procent van de Partij voor de Dieren-sympathisanten vindt haar geschikt als lijsttrekker.

Ook CDA-leider Sybrand Buma (76 procent) en PVV’er Geert Wilders (74 procent) genieten meer dan voldoende steun onder hun potentiële kiezers.

Onder de mogelijke SP-kiezers vindt driekwart dat huidig fractievoorzitter Emile Roemer de kar moet trekken volgend jaar, ondanks dat de partij in de peilingen niet weet te profiteren van de electorale klappen die de PvdA krijgt te verduren.

VVD-leider Halbe Zijlstra is volgens 62 procent van de kiesgerechtigden geschikt voor de baan als fractievoorzitter. De liberalen zijn de afgelopen twee verkiezingen in 2010 en 2012 onder premier Mark Rutte de grootste partij geworden. Rutte heeft zich officieel nog niet gekandideerd als lijstrekker.

Lees meer over: PvdA Diederik Samsom

Hoe de PvdA haar geloofwaardigheid verloor

Elsevier 15.02.2016 De PvdA heeft haar opvattingen over migratie radicaal gewijzigd, maar niemand die het ziet – of wil zien. Het geloof in de sociaal-democraten is verdwenen.

De PvdA viert haar zeventigste verjaardag. Sociaal-democraten zijn een onuitwisbaar onderdeel van het politieke spectrum, in hun lange geschiedenis hebben ze verschillende crises moeten overwinnen.

De inherente crisis van de sociaal-democratie wordt gevoed en in stand gehouden door de linkerflank. Al aan het eind van de negentiende eeuw werd de Europese sociaal-democratie verscheurd door de aanhangers van Karl Marx en Friedrich Engels.

In de eerste helft van de twintigste eeuw kwam de definitieve breuk. Gedurende de Eerste Wereldoorlog moesten de Europese sociaal-democraten beslissen aan wiens kant ze stonden. Aan de kant van de nationale staten? Of waren ze solidair met arbeiders van oorlogvoerende landen?

Mensenrechten

Vladimir Lenin (1870-1924), de leider van de Russische revolutie, en zijn bolsjewistische vrienden kozen voor neutraliteit, dus tegen bemoeienis met de imperialistische oorlogen. Dit uitgangspunt wordt nog steeds gevolgd door de SP.

Die zijn daarom tegen elke militaire interventie, zelfs ter bescherming van de mensenrechten en ter voorkoming van genocide. Evenals de Russische Federatie en China is de SP consequent voor het respecteren van de rechten van de soevereine staten, ongeacht hun soms tirannieke karakter.

Waarom houdt niemand van de PvdA? (video)

De PvdA heeft, als onderdeel van de Europese sociaal-democratie een bewogen geschiedenis achter de rug. En die geschiedenis duurt voort.

Anti-EU

Ook nu, in de 21ste eeuw, wordt de sociaal-democratie bedreigd door de linkerflank. Het is echter anders dan vroeger. De dreiging komt niet alleen van traditionele, extreem-socialistische, bijna communistische bewegingen, maar de Europese sociaal-democraten worden ook bedreigd door de nationalistische partijen die juist voor het electoraat van de sociaal-democraten opkomen.

Die partijen willen de verzorgingsstaat beschermen; die zien ze als verworvenheid van Europa. Daarom zijn ze in dit opzicht ook anti-Europese Unie omdat ze, net als de SP, in de Europese Unie de vijand van de verzorgingsstaat herkennen.

Neutraliseren

Tegelijkertijd nemen de nieuwe partijen stelling tegen de toestroom van niet-westerse migranten. In de toename van het aantal migranten uit niet-westerse landen zien zij twee bedreigingen, die zich voornamelijk richten op de verzorgingsstaat en het Europese waardenstelsel. De grootste zorg omtrent het Europese waardenstelsel komt tot uitdrukking in begrippen als de islamisering van Europa.

Minister Lodewijk Asscher roept moslims op ‘de vrijheid te verdedigen’  Lees verder >

De sociaal-democratie heeft in de negentiende en twintigste eeuw wel geleerd hoe zij de linkerflank kan neutraliseren. Maar de nieuwe linkerflank verbindt het links-economische denken met nationalistisch-protectionistische idealen. En die zijn moeilijk te bestrijden voor de sociaal-democraten. Zij zijn immers de vaandeldragers van het Europese kosmopolitisme dat  soevereine staten ziet als een belemmering voor de ontwikkeling van de mensheid.

Wouter Bos

Het was geheel niet toevallig dat PvdA-leider Diederik Samsom vorige week via de media de militarisering van de buitengrenzen van de EU verdedigde met een beroep op het behoud van de verzorgingsstaat: een verzorgingsstaat zonder grenzen kan nooit functioneren.

Daarom steunt de PvdA strenge maatregelen ter bestrijding van de migratiecrisis. Dit is een radicale verandering, maar de vraag is of het kosmopolitische deel van de PvdA deze verandering aanvaardt.

Eric Vrijsen: Diederik Samsom stelt zich op als een Lenin van de lage landen  Lees verder >

Ooit verdedigde oud-PvdA-leider Wouter Bos de legalisatie van 26.000 illegalen op grond van humaniteit. Maar nu schrijft diezelfde Wouter Bos over het indammen van aantallen migranten teneinde de verzorgingsstaat te beschermen. Het kan snel gaan.

Ongeloofwaardigheid

Deze radicale verandering van de sociaal-democratie wordt door velen niet opgemerkt, omdat ze er simpelweg niet in geloven. De PvdA wordt door velen niet geloofwaardig geacht. Weinigen geloven dat de PvdA deze lijn kan vasthouden.

Er resteren nog enkele prangende kwesties over de EU en islamisering. Daar zien we nog geen wezenlijke verandering in het sociaal-democratische denken. Ook deze houding draagt bij aan de ongeloofwaardigheid van de sociaal-democratie.

Wie de verzorgingsstaat meent te beschermen, wil ook dat de identiteit van de samenleving waarop de verzorgingsstaat is gebaseerd, wordt beschermd. Wie op die manier kijkt, ziet de oplossing in het inperken van de islam en de Brusselse macht.

Feestje PvdA 70 jaar

Dat is de opdracht aan de huidige PvdA-leiding: beperking van de EU en van de islamisering van Europa. Dat is en blijft een buitengewoon ingewikkeld vraagstuk. Een deel van kaders en aanhang van de PvdA bestaat juist uit islamitische migranten.

De PvdA moet concurreren met twee linkerflanken: de SP en de PVV. Dat is lastig, omdat ook de PvdA niet over de kaders beschikt die deze concurrentie kunnen aangaan. De linkerflanken van de PvdA – namelijk de SP en de PVV – hebben het feestje van de sociaal-democraten verpest. Zij moeten concurreren met zowel de SP als de PVV.

Afshin Ellian blogt regelmatig over uiteenlopende onderwerpen voor elsevier.nl.

Tags; sp pvda pvv diederik samsom sociaal-democratie

zie ook;

13-2-2016 Waarom houdt niemand van de PvdA? (video)

13-2-2016 Asscher roept moslims op ‘de vrijheid te verdedigen’

Waarom houdt niemand van de PvdA? (video)

Elsevier 13.02.2016 De PvdA viert deze week zijn zeventigste verjaardag. Politiek commentator Syp Wynia staat stil bij het jubileum en vraagt zich af waarom de sociaaldemocraten door de jaren heen zo weinig geliefd zijn geweest.

Asscher roept moslims op ‘de vrijheid te verdedigen’

Elsevier 13.02.2015 Asscher haalde ook PVV-leider Geert Wilders aan in zijn toespraak, na een roerige week waarin de PvdA het aan de stok kreeg met de PVV. Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken wil dat moslims helpen om de vrijheid te verdedigen. Tijdens het PvdA-congres ter ere van het zeventigjarig bestaan van de partij deed Asscher een oproep aan de moslims in Nederland.

‘Jullie horen bij Nederland. Ik zal jullie geloofsvrijheid verdedigen. Ik vraag jullie onze gezamenlijke vrijheid te verdedigen tegen de predikers van haat en verdeeldheid. Geef geen ruimte aan diegenen die de vrijheid niet kunnen verdragen,’ zei Asscher.

De bewindsman had ook een boodschap voor de asielzoekers in Nederland. ‘Als je homo’s, vrouwen of joden lastigvalt, als je mensen met een ander geloof niet tolereert, dan zijn wij onverbiddelijk. Dan ben je hier niet welkom.’

Wilders

Asscher haalde ook PVV-leider Geert Wilders aan in zijn toespraak, na een roerige week waarin de PvdA het aan de stok kreeg met de PVV.  De vicepremier deed op het congres publiekelijk afstand van de uitspraken van Wilders. Asscher hekelt de ideeën van de PVV-leider waarin ‘de intolerantie voor anderen’ doorklinken.

Waarom houdt niemand van de PvdA? (video)

PvdA-voorzitter Hans Spekman zei dinsdag in een interview met NRC Handelsblad dat Wilders ‘de democratie en rechtsstaat in gevaar brengt’ met zijn oproep om in verzet te komen tegen asielzoekerscentra en een revolte te beginnen als er geen partij met hem zou willen regeren.

Wilders reageerde niet veel later op de uitspraken van Spekman. ‘Als de kogel van links komt, staan de letters van de PvdA op de zijkant gegraveerd,’ zei de PVV-leider. Volgens Wilders heeft de voorzitter van de sociaaldemocraten niks geleerd van de moord op Pim Fortuyn.

Doodsbedreiging

Twee dagen na de uitspraak over ‘de kogel van links’ zette de voorzitter van de PvdA in Katwijk, Willem den Hertog, een doodsbedreiging aan Wilders op Twitter. ‘We hopen natuurlijk allemaal dat Wilders sterft aan een hartaanval in bed (al dan niet tussen de benen van een links Kamerlid),’ schreef Den Hertog op het sociale medium.

De PvdA nam ‘met afschuw kennis van de uitlatingen’ en heeft het vertrouwen in de voorzitter opgezegd na de tweet. ‘Ook al heeft de heer Den Hertog deze uitlatingen niet gedaan als voorzitter van de PvdA Katwijk, zijn positie is hiermee onhoudbaar geworden,’ lichtte het partijbestuur in een verklaring toe.

Thomas Borst (1992) is sinds augustus 2015 online redacteur bij Elsevier.

Tags; lodewijk asscher pvda vrijheid moslims geert wilders pvv

zie verder ook;

13-2-2016 Waarom houdt niemand van de PvdA? (video)

11-2-2016 Lokale PvdA-leider wenst Geert Wilders dood in tweet

Asscher wil dat moslims vrijheid verdedigen Telegraaf 13.02.2016

Asscher wil dat moslims vrijheid verdedigen NU 13.02.2016

Samsom waarschuwt voor te grote instroom vluchtelingen NU 13.02.2016

Samsom waarschuwt voor te grote instroom Telegraaf 13.02.2016

Samsom wil investering in onderwijs van tien miljard NU 13.02.2016

Samsom wil miljarden extra voor onderwijs Trouw 13.02.2016

Samsom: PvdA moet trots zijn op resultaten Rutte II

Trouw 13.02.2016 PvdA-partijleider Diederik Samsom vindt dat de PvdA trots moet zijn op wat het kabinet de afgelopen jaren bereikt heeft. In tegenstelling tot wat sommige van zijn partijgenoten in zijn ogen uitstralen.

“Ik zie nog te weinig zelfbewustzijn, ik hoor te veel verontschuldiging. Ik lees teveel getob. Partijgenoten, dat is onnodig. En het is onterecht”, zei hij bij zijn toespraak in Amersfoort, waar de PvdA zaterdag bijeen was.

“Wie kan beweren dat we falen als de grootste recessie in 70 jaar is omgebogen naar gestage groei”, aldus Samsom. “Falen we als Nederland met de PvdA in het kabinet deze week voor het eerst in de geschiedenis de mijlpaal van 10 miljoen banen passeerde. Ik dacht het niet!”


“Economische tegenwind en een lastige coalitiepartner hebben niet voorkomen dat wij waarmaakten wat we beloofden in 2012: eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken”, zei Samsom, die ook zijn nieuwe onderwijsplannen voor een volgend kabinet presenteerde.
Partij van de Arbeid @PvdA

Zojuist hield Diederik Samsom zijn toespraak op het#pvdacongres. Je leest ‘m hier terug: Toespraak Diederik Samsom

Vluchtelingen
Samsom waarschuwde in zijn speech voor een te grote toestroom van vluchtelingen. Een onbeheersbare instroom van mensen doet de gemeenschap uiteenvallen, zo stelde hij. De Nederlandse verzorgingsstaat moet nieuwkomers kunnen opnemen en integreren, benadrukte Samsom. Hij verdedigde zijn onlangs gepresenteerde plan om de vluchtelingencrisis aan te pakken.

De PvdA-leider sprak over een plan dat “ruimhartig toegang voor vluchtelingen creëert en de vluchtelingenstroom beheersbaar maakt. Zonder mensensmokkel, zonder verdrinkingen.” Hij zei te streven naar een oplossing die verantwoordelijkheid toont voor de mensen die hier naartoe komen, maar ook voor de “mensen die hier al zijn”.

Samsom ging in zijn speech niet in op de discussie die net voor het congres losbarstte over zijn ambitie lijsttrekker te worden bij de volgende verkiezingen.

Verwant nieuws;

Samsom: ‘PvdA moet trots zijn op dit kabinet’

VK 13.02.2016 PvdA-leider Diederik Samsom heeft zijn partij zaterdag opgeroepen op te houden met tobben over de staat van de partij. Volgens Samsom moet de PvdA juist trots zijn over de resultaten die zijn geboekt in Rutte II. ‘Ik zie nog te weinig zelfbewustzijn, ik hoor teveel verontschuldigingen.’

‘Wie kan beweren dat we falen als de grootste recessie in 70 jaar is omgebogen naar gestage groei,’ hield Samsom de zaal in Amersfoort voor. ‘Falen we als Nederland met de PvdA in het kabinet deze week voor het eerst in de geschiedenis de mijlpaal van 10 miljoen banen passeerde. Ik dacht het niet!’

Falen we als Nederland met de PvdA in het kabinet deze week voor het eerst in de geschiedenis de mijlpaal van 10 miljoen banen passeerde. Ik dacht het niet!

PvdA-leider Diederik Samsom © ANP

De PvdA-leider straalde in alles uit dat hij van plan is om volgend jaar opnieuw als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. Hij verdedigde niet alleen het kabinetsbeleid, maar presenteerde ook alvast nieuwe onderwijsplannen voor een volgend kabinet. Samsom wil tien miljard extra investeren, zodat ‘de belangrijkste investering die de overheid kan doen, ook weer de grootste investering wordt.’

Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou Samsom zich weer kandidaat stellen als lijsttrekker, zei hij na afloop van het congres in Amersfoort. ‘Er is geen baan waar je zoveel van je ambities en idealen kunt waarmaken. In die zin is het de mooiste baan die er is.’ De PvdA’er hield wel een slag om de arm door te zeggen dat hij in oktober pas een definitieve beslissing neemt. ‘Er kunnen altijd dingen gebeuren waardoor je van mening verandert.’

Monasch

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch keerde zich tegen een nieuw lijsttrekkerschap van zijn fractievoorzitter Diederik Samsom. ‘De druppel was Spekman.’

Aboutaleb, Samsom en Asscher (vlnr).© ANP

Eerder op de dag had PvdA-Kamerlid Jacques Monasch zich nog tegen een nieuwe termijn voor Samsom gekeerd. Volgens de voormalige campagneleider is zijn fractievoorzitter niet de beste kandidaat om de partij te leiden. Het stoort hem dat Jeroen Dijsselbloem, Lodewijk Asscher en Hans Spekman nu al hun steun voor Samsom hebben uitgesproken.

‘Het is een done deal’, aldus Monasch. ‘De zaak is dichtgetimmerd. Alleen als iemand met een enorme statuur zich beschikbaar stelt, kan er nog een strijd komen. Mensen als Ahmed Aboutaleb of Eberhard van der Laan.’

Aboutaleb liet zaterdag meteen weten dat hij het niet tegen Samsom gaat opnemen. ‘Alleen als Diederik zelf de beslissing neemt om te stoppen, gaat deze discussie spelen. Het is nu niet aan de orde. Ik ben net begonnen aan een nieuwe termijn in Rotterdam en daar ga ik graag mee door.’

Partijleden steunen ‘afgebrande’ Samsom

Trouw 13.02.2016 Binnen de PvdA wordt laconiek gerageerd op de oproep van het sociaal-democratische Kamerlid Jacques Monasch. Die stelde zaterdagochtend in de Leeuwarder Courant, dat Diederik Samsom geen lijsttrekker moet worden voor de komende Kamerverkiezingen. Monasch heeft een sterke voorkeur voor de burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam of Eberhard van der Laan van Amsterdam.

© anp.

Jacques Monasch voorafgaand aan het partijcongres van de PvdA.

Monasch, erkend dissident in de PvdA-fractie, stelt dat Aboutaleb of Van der Laan de kloof kunnen dichten tussen de partij en het lager opgeleide, minder verdienende deel van de PvdA-achterban. Zij hebben de partij verlaten, omdat zij regeringsdeelname aan het kabinet-Rutte II niet wilden. Al eerder stelde Monasch dat de discussie in de PvdA morsdood is en dat de fractie daarin het slechte voorbeeld geeft.

Partijleider Diederik Samsom stelde zaterdag in een reactie op het partijcongres, dat elk partijlid en ook fractieleden, een eigen voorkeur mogen hebben voor een lijsttrekker. Het is nog niet officieel, maar het is wel duidelijk dat Samsom zich weer kandidaat zal stellen in oktober de partij bij de verkiezingen aan te voeren. In Trouw gaf hij zaterdagochtend alvast zijn programma prijs. Hij wil zich in een volgende kabinetsperiode vooral concentreren op onderwijs. Die begroting moet er tien miljard euro bij krijgen op termijn.

Samsom kreeg in de wandelgangen op het congres van de PvdA in Amersfoort opvallend veel steun van partijleden. Partijvoorzitter Hans Spekman prees hem uitvoerig voor zijn initiatief voor een Europees vluchtelingenbeleid. Partijleden wezen ook vooral naar dat initiatief. De vertrouwenscrisis is een crisis tussen de partij en de kiezer en niet tussen de kiezer en één persoon, aldus een congresganger. De teneur van de reacties was dat de PvdA niet zo snel haar eigen leiders af moet branden.

Aboutaleb, Dijsselbloem, Asscher

Volgens Aboutaleb zelf is een eventuele opvolging van Samsom helemaal niet aan de orde. “Samson is een zeer intelligent man. Monasch is een bijzonder intelligente man. Iedereen mag zeggen wat hij wil zeggen”, sprak Aboutaleb. Hij noemde de zet van Monasch een verrassing. “Ik neem er kennis van.” Aboutaleb wilde niet zeggen of hij zich kandidaat gaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Hij stelde dat hij nog graag langer burgemeester van Rotterdam wil zijn.

Jeroen Dijsselbloem koos in het radioprogramma Kamerbreed de kant van Samsom. “Diederik moet blijven”, zei hij. De minister van financiën neemt daarmee afstand van Monasch.

Ook vicepremier Lodewijk Asscher zegt Samsom “zeer” te steunen. Hij vindt dat Monasch er dan ook “een beetje vroeg” bij is. De vicepremier constateert dat het op het partijcongres weer over de poppetjes gaat. “Dat is altijd zo. Dat is vaak voor mensen een heel aantrekkelijk onderwerp. Ik zit er voor de inhoud. Zorgen voor goede banen en zorgen dat we de vluchtelingenstroom op een goede manier opvangen.”

Verwant nieuws;

Aboutaleb: opvolging Samsom niet aan de orde

Telegraaf 13.02.2016 PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft ’geen ambitie’ om Diederik Samsom op te volgen als lijstrekker. Dat zei hij op het congres van de partij in Amersfoort. Hij reageerde daarmee op het interview van PvdA-Kamerlid Monasch in de Leeuwarder Courant, waarin hij Aboutaleb op het schild hees om Samsom te vervangen als nieuwe leider. Daarmee bewijst hij de partij geen dienst, zei de burgemeester en oud-staatssecretaris.

„Toen ik zoals gewoonlijk om zes uur ’s morgens de kranten las, dacht ik: o jee, dan gaat het vandaag dus weer hierover.” Aboutaleb roept Monasch op achter Samsom te gaan staan. „Dat heeft hij nodig.” Of Monasch de zo broodnodige eenheid in de partij splijt? „De heer Monasch is één van de leden. Uit Friesland.”

Op het partijcongres waren weinig leden die Monasch gelijk gaven. Ja, het gaat slecht met de partij, zo was de teneur, maar dat komt vooral omdat de samenwerking met de VVD slecht wordt begrepen.”

Vice-premier Lodewijk Asscher reageerde laconiek op het relletje-Monasch, en op het mislukken van zijn beschavingsoffensief door de ’kogel-tweet’ voor Wilders van de Katwijkse PvdA-bestuurder. „Tradities houden we graag in ere. Eén van die tradities is dat er altijd discussie is over de koers van de partij. Een andere is dat we straks een open verkiezing hebben voor het lijsttrekkerschap.”

Aboutaleb: opvolging Samsom niet aan de orde

PvdA-prominenten scharen zich achter huidige lijsttrekker

AD 13.02.2016 Een eventuele opvolging van PvdA-voorman Diederik Samsom is niet aan de orde. Dat benadrukte prominent partijgenoot Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, zaterdag op het PvdA-partijcongres in Amersfoort.

Samson is een zeer intelligent man. Monasch is een bijzonder intelligente man. Iedereen mag zeggen wat hij wil zeggen, aldus Ahmed Abouteleb.

Aboutaleb reageerde op het pleidooi van PvdA-dissident Jacques Monasch om bijvoorbeeld hem naar voren te schuiven als lijsttrekker voor de volgende verkiezingen.

,,Samson is een zeer intelligent man. Monasch is een bijzonder intelligente man. Iedereen mag zeggen wat hij wil zeggen”, sprak Aboutaleb. Hij noemde de zet van Monasch een verrassing. ,,Ik neem er kennis van.”

Aboutaleb wilde niet zeggen of hij zich kandidaat gaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Hij stelde dat hij nog graag langer burgemeester van Rotterdam wil zijn.

Partijtop
Naast Aboutaleb hebben ook andere PvdA-prominenten zich achter Samsom geschaard. ,,Diederik moet blijven”, vond Dijsselbloem. Asscher zei Samsom ,,zeer” te steunen. Hij benadrukte echter dat de partijvoorman officieel nog moet aangeven of hij lijsttrekker wil worden voor de volgende verkiezingen en ,,dat zal hij in het najaar doen”.

Samsom
Samsom zelf sprak ook op het partijcongres. Hij waarschuwde voor een te grote toestroom van vluchtelingen: een onbeheersbare instroom van mensen doet de gemeenschap uiteenvallen.

Het PvdA-kopstuk sprak over een plan dat ,,ruimhartig toegang voor vluchtelingen creëert en de vluchtelingenstroom beheersbaar maakt. Zonder mensensmokkel, zonder verdrinkingen.” Hij zei te streven naar een oplossing die verantwoordelijkheid toont voor de mensen die hier naartoe komen, maar ook voor de ,,mensen die hier al zijn”.

Lees ook;

Dijsselbloem spreekt steun uit voor Samsom als lijsttrekker 

NU 13.02.2016 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft zich zaterdag achter PvdA-partijleider Diederik Samsom geschaard.

De socaaldemocratische bewindsman sprak zijn onvoorwaardelijke steun uit voor de fractievoorzitter, die lijsttrekker wil worden bij de volgende verkiezingen: ”Diederik moet blijven”

Dijsselbloem nam het op voor Samsom in het radioprogramma Kamerbreedvanaf het PvdA-partijcongres in Amersfoort. De minister nam daarmee afstand van PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch, die zich kort voor het congres tegen Samsom als lijsttrekker had uitgesproken.

Monasch vindt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb of diens Amsterdamse collega Eberhard van der Laan een betere keuze. De frontale aanval van de dissident op Samsom overschaduwde de viering van het 70-jarig bestaan van de partij, die het ook slecht doet in de peilingen.

Aboutaleb

Aboutaleb benadrukt zaterdag dat een eventuele opvolging van PvdA-voorman Diederik Samsom niet aan de orde is. ”Samson is een zeer intelligent man. Monasch is een bijzonder intelligente man. Iedereen mag zeggen wat hij wil zeggen”, sprak Aboutaleb. Hij noemde de zet van Monasch een verrassing. ”Ik neem er kennis van.”

Aboutaleb wilde niet zeggen of hij zich kandidaat gaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Hij stelde dat hij nog graag langer burgemeester van Rotterdam wil zijn.

Omloopsnelheid

In een interview dat Asscher rond Kerst aan NU.nl gaf zei hij al dat het geen factor is als het kabinetsbeleid te veel aan Samsom zou kleven, ook niet als dat zijn weerslag heeft op de peilingen.

“Ik vind niet dat je leiders moet wisselen vanwege slechte peilingen. Dan zou de omloopsnelheid van politieke leiders enorme hoogte gaan nemen. Dan had Diederik al ver voor de vorige verkiezingen moeten aftreden.”

Asscher liet toen ook al weten dat Samsom wat hem betreft nog steeds premier van Nederland kan worden.

Zie ook: PvdA-Kamerlid Monasch vindt Samsom geen geschikte lijsttrekker

Lees meer over: Diederik Samsom PvdA

Gerelateerde artikelen;

PvdA-Kamerlid Monasch vindt Samsom geen geschikte lijsttrekker 

‘Voorzitter Spekman wil Samsom weer als lijsttrekker PvdA’ 

Dijsselbloem steunt Samsom

Telegraaf 13.02.2016 PvdA-prominenten hebben zaterdag op het partijcongres in Amersfoort hun steun uitgesproken voor fractievoorzitter en politiek leider Diederik Samsom. Onder anderen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, vicepremier Lodewijk Asscher en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) schaarden zich achter de huidige partijleider.

“Diederik moet blijven”, vond Dijsselbloem. Asscher zei Samsom “zeer” te steunen. Hij benadrukte echter dat de partijvoorman officieel nog moet aangeven of hij lijsttrekker wil worden voor de volgende verkiezingen en “dat zal hij in het najaar doen”.

De PvdA-kopstukken namen daarmee afstand van PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch, die zich kort voor het congres tegen Samsom als lijsttrekker had uitgesproken. Monasch vindt Aboutaleb of diens Amsterdamse collega Eberhard van der Laan een betere keuze. De frontale aanval van de dissident op Samsom, die voor velen onverwacht kwam, overschaduwde de viering van het zeventigjarig bestaan van de partij. Daarbij doet de partij het ook slecht in de peilingen na ruim drie jaar coalitie met de VVD.

“Samson is een zeer intelligent man. Monasch is een bijzonder intelligente man. Iedereen mag zeggen wat hij wil zeggen”, sprak Aboutaleb. Hij wilde niet zeggen of hij zich kandidaat gaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Hij stelde dat hij nog graag langer burgemeester van Rotterdam wil zijn.

De partijleider zelf ging niet in op de discussie die net voor het congres losbarstte over zijn ambitie lijsttrekker te worden bij de volgende verkiezingen. Hij somde wel de resultaten op die met de PvdA in de regering zouden zijn bereikt. “Want wie kan beweren dat we falen als de grootste recessie in zeventig jaar is omgebogen naar gestage groei”, aldus Samsom. Hij zei dat de koopkracht weer stijgt, vooral voor mensen met weinig geld.

Dan maar Samsom

Telegraaf 13.02.2015 Ondanks dramatische peilingen kan PvdA-leider Samsom op steeds meer steun uit zijn partij rekenen voor een nieuwe periode. Prominenten uit verschillende geledingen van de partij zien geen alternatief voor zijn leiderschap, wat de belangrijkste reden lijkt dat hij welkom is om opnieuw lijsttrekker te worden.

Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Samsom-getrouwen als voorzitter Spekman, vicepremier Asscher en minister Dijsselbloem (Financiën), schaarden zich eerder al achter hun voorman. Nu blijkt dat bij de meesten in Kamerfractie, in het kabinet, in het partijbestuur, maar ook bij oud-partijleider Job Cohen en oud-minister Klaas de Vries de overtuiging bestaat dat Samsom niet aan de kant moet worden gezet. Alleen Kamerlid Monasch wil een andere leider.

Samsom reageerde gelaten op Monasch’ kritiek. Volgens hem is het nog een beetje vroeg, maar mag iedereen zich kandidaat stellen.

De PvdA congresseert vandaag in Amersfoort. In oktober kiezen de leden hun lijsttrekker. Eberhard van der Laan? Ahmed Aboutaleb?

De PvdA is een partij zonder achterban. Lees meer in De Telegraaf van vandaag

Monasch wil Samsom niet als lijsttrekker

Trouw 12.02.2016 Diederik Samsom zou geen lijsttrekker van de PvdA moeten zijn bij de volgende verkiezingen. Dat vindt Jacques Monasch, prominent Tweede Kamerlid van de PvdA. Vandaag viert de partij haar zeventigjarig bestaan viert op het partijcongres.

In een interview met de Leeuwarder Courant zegt hij vandaag: “Het land en de partij hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Ahmed Aboutaleb. Of Eberhard van der Laan. Ze zouden allebei een geschenk zijn voor de partij.”

De toekomst ziet er volgens de peilingen beroerd uit voor de partij die nu nog regeert met de VVD. “Daar zijn we nooit meer overheen gekomen. Nederland wilde deze coalitie niet”, aldus Monasch in de Leeuwarder Courant. “De formatie was een soort kwartetten, door een veel te kleine club, het ging veel te snel, en met veel te weinig overleg met de beide fracties.”

Totaal anders
Het moet bij de komende verkiezingen totaal anders, vindt Monasch, maar hij maakt zich grote zorgen of dat wel zal gebeuren. “Ook als ik zie hoe de leiding nu weer bij elkaar kruipt. Dit gaat om macht.”

De PvdA is de PvdA niet meer, vindt Monasch. “De meesten zouden het lidmaatschap zo kunnen inruilen voor GroenLinks. Wij zijn een partij geworden voor de hoogopgeleide politiek correcte medemens. Iedereen weet dat het anders moet, maar in de praktijk komt er weinig van terecht.”

Open lijsttrekkerstrijd
Het wordt komend verkiezingsjaar kiezen: “Blijven zitten waar je zit, met de onuitgesproken huidige koers. Of een heel felle open lijsttrekkerstrijd.”

De Amsterdamse burgemeester Van der Laan of de Rotterdamse Aboutaleb zouden ‘veel van de opgelopen achterstand kunnen goedmaken’. Monasch: ‘Ze komen niet uit Den Haag. Dat is een pre.’

Grenzen stellen
De ‘lijsttrekker van statuur’ is er volgens Monasch in ieder geval niet ‘niet één van de Haagse Vier. Dit los je niet op met Haags gedoe.’ Met de Haagse Vier bedoelt hij behalve Samsom voorzitter Hans Spekman en de ministers Lodewijk Asscher (sociale zaken en werkgelegenheid) en Jeroen Dijsselbloem (financiën).

“Aboutaleb durft te benoemen wat je wel en niet kunt tolereren in de samenleving. Hij durft duidelijke grenzen te stellen. Daar heeft dit land behoefte aan. En de partij evenzeer”, aldus Monasch.

Verwant nieuws;

PvdA-Kamerlid Monasch vindt Samsom geen geschikte lijsttrekker

NU 12.02.2016 Diederik Samsom zou geen lijsttrekker van de PvdA moeten zijn bij de volgende verkiezingen. Dat vindt Jacques Monasch, prominent Tweede Kamerlid van de PvdA.

In de Leeuwarder Courant zegt hij zaterdag: “Het land en de partij hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Ahmed Aboutaleb. Of Eberhard van der Laan. Ze zouden allebei een geschenk zijn voor de partij.”

De uitspraken verschijnen aan de vooravond van een congres van de zeventigjarige partij.

De toekomst ziet er gezien de peilingen zeer beroerd uit voor de partij die nu nog regeert met de VVD. “Daar zijn we nooit meer overheen gekomen. Nederland wilde deze coalitie niet”, aldus Monasch. “De formatie was een soort kwartetten, door een veel te kleine club, het ging veel te snel, en met veel te weinig overleg met de beide fracties.”

Totaal anders

Het moet bij de komende verkiezingen totaal anders, vindt Monasch, maar hij maakt zich grote zorgen of dat wel zal gebeuren. “Ook als ik zie hoe de leiding nu weer bij elkaar kruipt. Dit gaat om macht.”

De PvdA is de PvdA niet meer, vindt Monasch. “De meesten zouden het lidmaatschap zo kunnen inruilen voor GroenLinks. Wij zijn een partij geworden voor de hoogopgeleide politiek correcte medemens. Iedereen weet dat het anders moet, maar in de praktijk komt er weinig van terecht.”

Felle strijd

Het wordt komend verkiezingsjaar kiezen: “Blijven zitten waar je zit, met de onuitgesproken huidige koers. Of een heel felle open lijsttrekkerstrijd.”

Van der Laan, burgemeester van Amsterdam, en Aboutaleb, de al even gewaardeerde burgemeester van Rotterdam, zouden “veel van de opgelopen achterstand kunnen goedmaken. Ze komen niet uit Den Haag. Dat is een pre.”

Statuur

De “lijsttrekker van statuur” is er volgens Monasch in ieder geval niet “niet één van de Haagse Vier. Dit los je niet op met Haags gedoe.” Met de Haagse Vier bedoelt hij behalve Samsom voorzitter Hans Spekman en de ministers Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem.

“Aboutaleb durft te benoemen wat je wel en niet kunt tolereren in de samenleving. Hij durft duidelijke grenzen te stellen. Daar heeft dit land behoefte aan. En de partij evenzeer”, aldus Monasch.

Beetje vroeg

Elk PvdA-lid kan zich gewoon uitspreken over het lijsttrekkerschap, stelt PvdA-voorman Diederik Samsom vrijdagavond in een reactie. “Ieder PvdA-lid, ook fractieleden, kan zich gewoon uitspreken over de volgende lijsttrekker”, laat hij weten. “Het is een beetje vroeg, want de verkiezing van de lijsttrekker is pas in oktober. Maar als fervent voorstander van een echte lijsttrekkersverkiezing verwelkom ik de gedachte dat er mogelijk meer kandidaten zijn.”

De verkiezingen staan gepland voor maart volgend jaar. De afgelopen weken spraken andere partijcoryfeeën, zoals voorzitter Hans Spekman en minister Lodewijk Asscher, uit dat zij Samsom als lijsttrekker zien zitten bij de komende verkiezingen. Samsom zelf heeft aangegeven in het najaar zijn besluit te nemen,

Lees meer over: Diederik Samsom PvdAJacques Monasch

Samsom geen lijsttrekker’

Telegraaf 12.02.2016  Diederik Samsom zou geen lijsttrekker van de PvdA moeten zijn bij de volgende verkiezingen. Dat vindt Jacques Monasch, prominent Tweede Kamerlid van de PvdA.

In de Leeuwarder Courant zegt hij zaterdag: ,,Het land en de partij hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Ahmed Aboutaleb. Of Eberhard van der Laan. Ze zouden allebei een geschenk zijn voor de partij.” De uitspraken verschijnen aan de vooravond van een congres van de zeventigjarige partij.

De toekomst ziet er gezien de peilingen zeer beroerd uit voor de partij die nu nog regeert met de VVD. ,,Daar zijn we nooit meer overheen gekomen. Nederland wilde deze coalitie niet”, aldus Monasch. ,,De formatie was een soort kwartetten, door een veel te kleine club, het ging veel te snel, en met veel te weinig overleg met de beide fracties.”

Het moet bij de komende verkiezingen totaal anders, vindt Monasch, maar hij maakt zich grote zorgen of dat wel zal gebeuren. ,,Ook als ik zie hoe de leiding nu weer bij elkaar kruipt. Dit gaat om macht.”

De PvdA is de PvdA niet meer, vindt Monasch. ,,De meesten zouden het lidmaatschap zo kunnen inruilen voor GroenLinks. Wij zijn een partij geworden voor de hoogopgeleide politiek correcte medemens. Iedereen weet dat het anders moet, maar in de praktijk komt er weinig van terecht.”

Het wordt komend verkiezingsjaar kiezen: ,,Blijven zitten waar je zit, met de onuitgesproken huidige koers. Of een heel felle open lijsttrekkerstrijd.”

Van der Laan, burgemeester van Amsterdam, en Aboutaleb, de al even gewaardeerde burgemeester van Rotterdam, zouden ,,veel van de opgelopen achterstand kunnen goedmaken”. ,,Ze komen niet uit Den Haag. Dat is een pre.”

De ,,lijsttrekker van statuur” is er volgens Monasch in ieder geval niet ,,niet één van de Haagse Vier. Dit los je niet op met Haags gedoe.” Met de Haagse Vier bedoelt hij behalve Samsom voorzitter Hans Spekman en de ministers Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem.

,,Aboutaleb durft te benoemen wat je wel en niet kunt tolereren in de samenleving. Hij durft duidelijke grenzen te stellen. Daar heeft dit land behoefte aan. En de partij evenzeer”, aldus Monasch.

PvdA-Kamerlid Monasch: liever geen Samsom als lijsttrekker

VK 12.02.2016 Diederik Samsom zou geen lijsttrekker van de PvdA moeten zijn bij de volgende verkiezingen. Dat vindt Jacques Monasch, prominent Tweede Kamerlid van de PvdA. Dit zegt hij tegen de Leeuwarder Courant.

70 jaar PvdA

De Partij van de Arbeid werd dinsdag 70 jaar. Een denderend feest zullen de sociaal-democraten niet aanrichten. Daarvoor overheerst te zeer de bange vraag: haalt de PvdA ook de 80?

Columnist Sheila Sitalsing las de bundel feestelijke opstellen ter ere van de 70ste verjaardag van de Partij van de Arbeid. ‘Opvallend in de PvdA-bundel is hoe weinig waardering er doorklinkt voor de partijleiders.’

‘Het land en de partij hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Ahmed Aboutaleb. Of Eberhard van der Laan. Ze zouden allebei een geschenk zijn voor de partij.’ De PvdA is volgens hem te ver van de kiezer verwijderd geraakt. Hij denkt dat beide burgemeesters die kloof zouden kunnen dichten. ‘Ze komen niet uit Den Haag. Dat is een pre.’

De uitspraken verschijnen zaterdag in de krant, op de dag dat de zeventigjarige partij een congres heeft.

De toekomst ziet er volgens Monasch gezien de peilingen zeer beroerd uit voor de partij die nu nog regeert met de VVD. ‘Daar zijn we nooit meer overheen gekomen. Nederland wilde deze coalitie niet’, aldus Monasch.

Samsom laat aan het ANP weten dat ieder PvdA-lid zijn voorkeur over het lijsttrekkerschap mag uitspreken. ‘Het is een beetje vroeg, want de verkiezing van de lijsttrekker is pas in oktober. Maar als fervent voorstander van een echte lijsttrekkersverkiezing verwelkom ik de gedachte dat er mogelijk meer kandidaten zijn’, laat de PvdA-voorman weten.

De verkiezingen staan gepland voor maart volgend jaar. Samsom heeft aangegeven dan opnieuw de partij te willen leiden.

PvdA-Kamerlid Monasch: Samsom niet als lijsttrekker

AD 12.02.2016 Pvda-partijleider Diederik Samsom is niet de man die de partij uit het moeras kan trekken. Het land en de PvdA hebben een lijsttrekker nodig van statuur. Dat zegt Jacques Monasch, Tweede Kamerlid en oud-campagnestrateeg van de partij. ,,Elk PvdA-lid kan zich gewoon uitspreken over het lijsttrekkerschap”, reageert Samsom.

Partijleider Diederik Samsom is niet de man die de PvdA uit het moeras kan trekken, vindt Monasch. © anp.

Monasch gooit met zijn uitspraken de knuppel in het hoenderhok. Alleen Ahmed Aboutaleb of Eberhard van der Laan kunnen de PvdA nog redden. Ze zouden ‘een geschenk zijn voor de partij’, vindt Monasch. De huidige partijtop vindt hij niet geschikt.

Monasch ziet tot zijn leedwezen dat ‘de Haagse Vier’ (Samsom, Dijsselbloem, Spekman en Asscher) de rijen hebben gesloten en hij maakt zich ‘grote zorgen’ over de toekomst. Het Tweede Kamerlid uit zijn kritiek op de partijlijn op de dag van het landelijke partijcongres in Amersfoort.

De partij viert er haar 70-jarig bestaan, maar staat er in de peilingen met 12 zetels slechter voor dan ooit. Dat komt volgens Monasch omdat de PvdA niet meer de brede volkspartij voor de gewone man is. Hij stelt dat de meesten hun lidmaatschap ‘zo kunnen inruilen voor Groen Links’. ,,We zijn te veel een bestuurderspartij geworden. Wij zijn een partij geworden voor de hoogopgeleide politiek correcte medemens.

Kwartetten

Aboutaleb durft te benoemen wat je wel en niet kunt tolereren, adus Jacques Monasch.

Dat ging volgens Monasch al bij de formatie van het huidige kabinet mis. De PvdA verloor daarbij teveel kleur. ,,Dat was een soort kwartetten”. Volgens Monasch kan iemand zoals Aboutaleb wél het tij keren. ,,Aboutaleb durft te benoemen wat je wel en niet kunt tolereren. Daar heeft dit land behoefte aan.”

Hij roemt de toespraak van Aboutaleb na Charlie Hebdo (‘Als het je hier niet bevalt, dan rot je toch op’). ,, Het politiek correcte deel hier in Den Haag kreeg het de strot niet uit, maar Aboutalebs woorden hadden een ongelooflijk zegenende werking.” Hij vraagt zich wel af of Aboutaleb of Van der Laan hun burgemeesterschap van Rotterdam en Amsterdam zouden opgeven om lijsttrekker in Den Haag te worden. ,,Ik hoop dat ze zich als burgemeester niet te groot voelen om mee te doen.”

Reactie Samsom

Diederik Samsom © anp.

,,Ieder PvdA-lid, ook fractieleden, kan zich gewoon uitspreken over de volgende lijsttrekker”, reageert Samsom op het interview van Monasch. ,,Het is een beetje vroeg, want de verkiezing van de lijsttrekker is pas in oktober.”

,,Maar als fervent voorstander van een echte lijsttrekkersverkiezing verwelkom ik de gedachte dat er mogelijk meer kandidaten zijn”, laat Samsom in een reactie aan het ANP weten.

De verkiezingen staan gepland voor maart volgend jaar. Samsom heeft aangegeven dan opnieuw de partij te willen leiden. De PvdA staat er in de peilingen slecht voor en heeft bij de laatste verkiezingen verloren.

februari 13, 2016 Posted by | peiling, politiek, PvdA, PVV, Rutte 2, VVD-PvdA | , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

Onderzoek lekkage commissie Stiekem – Rapport

 

“Mission impossible”

Het is niet duidelijk welke van de fractievoorzitters uit de commissie-stiekem naar NRC heeft gelekt en er zijn geen gronden een of meer van hen te vervolgen. Dat stelt de Kamercommissie die hiernaar onderzoek deed. Geen van de politici zegt gelekt te hebben.

Met dit stuk begon de kwestie: NRC schreef begin 2014 wat er in vergaderingen van de commissie-stiekem was besproken. In die commissie praten de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in het geheim over inlichtingendiensten.

“Stop de persen, mensen. Er wordt gelekt in Den Haag.” Hoe uit een kleinzielig conflictje een heus politiek schandaal werd geconstrueerd, beschrijft onze politiek redacteur Tom-Jan Meeus hier.

Haar eigen opdracht was een “mission impossible”, constateert de commissie die het onderzoek deed. Het is immers al twee jaar geleden. Dit zijn de leden van de onderzoekscommissie.

Onderzoek lek

Het onderzoek naar het lek in de Commissie-Stiekem van de Tweede Kamer is mislukt. Een onderzoek onder leiding van Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie ) heeft geen verdachte opgeleverd. De elf fractieleiders die samen de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten vormen, hebben allen verklaard onschuldig te zijn.

Geen bekentenissen

Op 18 februari 2014 publiceerde NRC Handelsblad een artikel waaruit bleek dat ten minste een fractieleider uit de school had geklapt en details uit de strikt geheime vergadering van de ‘commissie stiekem’ in de krant had laten zetten.

Lees ook…

Reconstructie Stiekemgate: wie is het lek?

Stiekemgate vindt zijn oorsprong in een verhaal dat drie jaar geleden in Elsevier verscheen. In het verhaal werden fractievoorzitters beschreven die in de Commissie-Stiekem spraken over de toestand in Mali waar de Nederlander Sjaak Rijke was ontvoerd.

zie: Onderzoek lekkage commissie Stiekem gestart

zie ook: Ook PvdA-leider Diederik Samsom ontvangt een Rode kaart

en zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart

zie ook: Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem 

 Lees het volledige verslag… hier.

Lekken Commissie Stiekem AD

Commissie Stiekem NU

AFLUISTERGATE  Elsevier

NSA Elsevier

NSA NRC

Reconstructie: Rel rond Plasterk NU

Vijf vragen geheime diensten NU

Achtergrond: Wat doet de NSO? NU

AFTAPDEBAT  Elsevier

AFTAPGATE Elsevier

AFLUISTEREN  Elsevier

RONALD PLASTERK Elsevier

Chaos bij OM door lek ‘Stiekem’

Telegraaf 18.01.2017 Het was chaos in de complete justitieketen toen onderzoek werd gedaan naar een lek uit de ’Commissie Stiekem’. Medewerkers van het Openbaar Ministerie wisten niet wat te doen en zaten maandenlang op hun handen.

Dat blijkt uit documenten die De Telegraaf via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft gekregen. Doordat er zo veel tijd tussen het lek en het daadwerkelijke onderzoek zat, werd dat onderzoek bemoeilijkt, oordeelde een parlementaire commissie later. De herinneringen van betrokkenen waren immers vervaagd.

In het justitieonderzoek werd gekeken welke fractievoorzitter of bewindspersoon geheime informatie had gelekt naar een journalist. Het onderzoek, dat door het Openbaar Ministerie de naam ’Veldbies’ kreeg, leidde uiteindelijk tot niets. Dat kwam mogelijk dus door de lange vertraging.

Vervolging wel mogelijk?

Uit de documenten komt naar voren dat aanvankelijk niet eens duidelijk was hoe en of een politicus of bewindspersoon vervolgd zou kunnen worden voor lekken van staatsgeheime informatie, dat juridisch gezien wordt als ambtsmisdrijf. Het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie moest daar eerst een studie naar doen. Uiteindelijk legde het OM het onderzoek neer, omdat in de Grondwet is opgenomen dat de opdracht om vervolging van een Kamerlid bij een ambtsmisdrijf alleen door de regering of de Tweede Kamer kan worden gegeven. De Kamer was daarna aan zet, maar een speciale commissie vond geen verdachte en gaf geen opdracht tot vervolging.

ZIE OOK: Samsom: niet gelekt uit commissie-Stiekem

De aangifte van het schenden van de geheimhoudingsplicht werd op 13 maart 2014 gedaan door de voorzitter van de ’commissie stiekem’, VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Tekenend voor het getreuzel: de eerste communicatie bij het OM over het onderwerp is pas van augustus.

Traag gereageerd door OM

Uit de geopenbaarde e-mails komt ook naar voren dat er traag gereageerd wordt door het Openbaar Ministerie. „De aangifte is al van maart 2014. Ik neem aan dat we in dat licht nog wel 3 weken het ambtsbericht kunnen vasthouden. Wat denk jij”, vraagt een medewerker van het Openbaar Ministerie in augustus aan de leiding van het OM. „Als er in de tussentijd vanuit het onderzoek niets naar ’buiten’ gaat, kan dat inderdaad wel”, is het antwoord van Gerrit van der Burg, die lid is van het college van procureurs-generaal. Uit andere mails blijkt dat er vakanties overheen gaan voor er geantwoord wordt en dat medewerkers elkaar op donderdag een fijn weekend wensen. Eveneens wordt duidelijk dat het wel vier maanden duurde voor het advies van het wetenschappelijk bureau van het OM werd doorgestuurd.

Ten tijde van het onderzoek werden fractievoorzitters die in de commissie zitting hebben ondervraagd. Naast fractievoorzitters die in september 2014 onderzocht werden, werd ook de griffier van de commissie onder de loep genomen, blijkt uit de stukken. Verder werd onderzocht of bewindspersonen (ministers of staatssecretarissen) ook strafrechtelijk vervolgd zouden kunnen worden.

Verkeerd voorgelicht

Het departement van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) raakte ook betrokken bij het onderzoek, toen met topambtenaren Gerard Roes (voormalig directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving) en zijn opvolger Arie IJzerman werd gesproken. De concepttekst voor het gesprek werd voor het gesprek plaatsvond al door Jan Watse Fokkens (voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad) met Herman Bolhaar gedeeld. Wat precies is besproken, is weggelakt, evenals grote delen van het onderzoek. In september was ’NN’ verdachte, hetgeen staat voor ’nomen nescio’, dat ’naam onbekend’ betekent. „Zodra het onderzoek een verdachte identificeert, komt er sowieso een nieuw beslismoment.” Bij vragen van De Telegraaf, die het onderzoek naar deze kwestie onthulde, werd eind 2015 informatie onthouden en de krant werd verkeerd voorgelicht, blijkt eveneens uit de stukken.

ZIE OOK: Stiekem moet stiekemer

De Telegraaf deed het verzoek om deze ambtelijke stukken in februari 2016. Ondanks herhaaldelijke verzoeken om spoedige afhandeling én een gegrond verklaard bezwaar, kwam het Openbaar Ministerie bijna een jaar na dato pas over de brug met de documenten. Een bron meldt dat het Openbaar Ministerie de documenten al eerder wilde publiceren, maar dat werd geblokkeerd doordat eerst toestemming van minister Van der Steur nodig was, hetgeen lang op zich liet wachten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt echter dat hier geen sprake van was. De minister kreeg volgens zijn woordvoerster de informatie pas in december van het OM, gaf toestemming voor openbaarmaking en was de laatste weken bezig met de vraag hoe dit ook aan de Kamer gemeld moest worden.

LEES MEER OVER; OPENBAAR MINISTERIE COMMISSIE STIEKEM WOB

Lek belemmert info aan Stiekem niet

Telegraaf 17.02.2016 Inlichtingendiensten voelen zich nog steeds vrij om informatie te delen die wordt besproken in de commissie-Stiekem, hoewel daaruit is gelekt. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk woensdag op ongeruste vragen uit de Kamer.

Recent onderzoek naar een verdachte van het lek leverde niets op. Het kan dus nog steeds dat er een verantwoordelijke in Stiekem zit.

Stiekem ofwel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) bestaat uit fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ze moet de Nederlandse geheime diensten controleren. Dat gebeurt allemaal in het geheim vanwege de veiligheid. Zo geheim zelfs, dat niemand mag weten dat de bijeenkomsten worden gehouden. Plasterk vertelde dat hij er weleens één onder het woord ‘barbecue’ in zijn agenda had vermeld.

‘Commissie toetsing tappen advocaten niet onafhankelijk’ 

NU 17.02.2016 De Nederlandse advocaten vinden de commissie die toezicht moet gaan houden op het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten, niet onafhankelijk.

Daarom voldoet deze tijdelijke commissie niet aan het oordeel van de rechter, concludeert de Nederlandse Orde van Advocaten.

De organisatie heeft de Tweede Kamer hier in een brief op gewezen. Woensdag overlegt de Kamer over de commissieregeling van de verantwoordelijke ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie).

In principe is deze vorm van afluisteren verboden, omdat communicatie tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk is. Het mag alleen als het in het belang van de nationale veiligheid is, zoals bij terreurverdachten.

Commissie

De rechter heeft vorig jaar bepaald dat een onafhankelijke instantie moet toetsen of veiligheidsdiensten in bepaalde gevallen mogen afluisteren. Als daar niet snel een (tijdelijke) voorziening voor zou komen, moest de overheid er mee stoppen.

Een van de leden van de commissie is de huidige voorzitter van de toezichthouder op de inlichtingendiensten. ”De voorzitter vervult een dubbelrol. Vooraf geeft hij bindend advies of mag worden afgeluisterd. Achteraf behandelt hij in zijn andere rol als toezichthouder de klachten over het afluisteren, waarvoor hij eerder zelf toestemming heeft gegeven”, concludeert de orde. ”Deze werkwijze is dus niet onafhankelijk.”

De orde pleit ervoor dat rechters net als in het strafrecht in alle afluisteroperaties vooraf moeten beoordelen of justitie en de geheime diensten aan de slag mogen.

Lees meer over: Advocaten

Gerelateerde artikelen;

Advocaten bezorgd over afluisteren militairen door Defensie 

Orde van Advocaten onderzoekt financiële afspraak Cees Korvinus 

AIVD moet stoppen met afluisteren advocaten en cliënten

Tappen niet onafhankelijk

Telegraaf 17.02.2016 De Nederlandse advocaten vinden de commissie die toezicht moet gaan houden op het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten, niet onafhankelijk. Daarom voldoet deze tijdelijke commissie niet, concludeert de Nederlandse Orde van Advocaten. In de Tweede Kamer hebben VVD, D66 en GroenLinks het er ook niet zo op.

In principe is deze vorm van afluisteren verboden, omdat communicatie tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk is. Het mag alleen als het in het belang van de nationale veiligheid is, zoals bij terreurverdachten.

De rechter heeft vorig jaar bepaald dat een onafhankelijke instantie moet toetsen of veiligheidsdiensten in bepaalde gevallen mogen afluisteren. Als daar niet snel een (tijdelijke) voorziening voor zou komen, moest de overheid er mee stoppen.

Een van de leden van de tijdelijke commissie is de huidige voorzitter van de toezichthouder op de inlichtingendiensten. ,,De voorzitter vervult een dubbelrol. Vooraf geeft hij bindend advies of mag worden afgeluisterd. Achteraf behandelt hij in zijn andere rol als toezichthouder de klachten over het afluisteren, waarvoor hij eerder zelf toestemming heeft gegeven”, concludeert de orde. ,,Deze werkwijze is dus niet onafhankelijk.”

De kwestie kwam woensdag in de Kamer aan de orde tijdens een debat over onder meer inlichtingendiensten. Maar volgens minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wordt de kwestie ,,heel groot” gemaakt: Er zijn veel belemmeringen voor het tappen, het komt amper voor en de tijdelijke regeling is ,,rechtens houdbaar.” Intussen wordt er aan een nieuwe, betere wet gewerkt. Het voorstel zou voor de zomer nog naar de Kamer moeten komen.

De orde pleit ervoor dat rechters net als in het strafrecht in alle afluisteroperaties vooraf moeten beoordelen of justitie en de geheime diensten aan de slag mogen. Daar heeft GroenLinks ook oren naar.

Gerelateerde artikelen;

11-02: Politie waarschuwt: we verliezen

04-11: Zorgen om meeluisteren MIVD

27-10: Plasterk bekijkt afluisteren

31-08: KPN kritisch over aftappen

Nieuwe wet moet vervolgen Kamerleden vereenvoudigen

NU 28.01.2016 Vrijwel de gehele Kamer is het erover eens dat de wet- en regelgeving voor ambtsdelicten gemoderniseerd moet worden. Voor 1 januari 2017 moet er daarom een wetsvoorstel liggen.

Deze oproep van de VVD aan de regering kon donderdag op steun van bijna de gehele Kamer rekenen. Een nieuwe wet is volgens de Kamer broodnodig en vraagt de regering met een voorbereidingstraject te komen. Dinsdag wordt over het VVD-voorstel gestemd.

De huidige wetgeving waarmee ministers, staatssecretarissen en Kamerleden voor ambtsdelicten kunnen worden vervolgd, blijkt in de praktijk onwerkbaar.

De Kamer debatteerde met de commissie die onderzoek deed naar het vermeende lekken uit de Commissie Stiekem dat als een ambtsmisdrijf wordt beschouwd.

In de Commissie Stiekem, die officieel Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet, laten fractievoorzitters zich bijpraten over inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Alles wat daar wordt besproken is vertrouwelijk en mag onder geen beding naar buiten komen.

Een NRC-journalist leek in februari 2014 toch informatie uit de Commissie Stiekem in handen te hebben, waarop er aangifte werd gedaan.

Zie ook: Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem

Geen bewijs

De onderzoekscommissie, onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, vond geen bewijs voor het lekken uit de Commissie Stiekem en kon zodoende geen opdracht tot vervolging geven. Volgens de Grondwet kan alleen de Tweede Kamer of de regering opdracht geven tot vervolging van een Kamerlid.

Schouten concludeerde in haar bevindingen dat de wetgeving, die deels stamt uit 1855, om volksvertegenwoordigers te kunnen vervolgen tegenstrijdig is en flink verouderd. Die conclusie werd al in 2010 getrokken in een andere zaak.

Een deel van de Kamer is gefrustreerd dat er geen verdachte uit het onderzoek naar voren is gekomen. Dat betekent mogelijk dat één of meerdere fractievoorzitters bewust hebben gelogen en daarmee zijn weggekomen.

“Ik heb hier nog nooit zo boos gestaan”, zegt SP’er Ronald van Raak. “Hier staat een gefrustreerd mens”, zei CDA-Kamerlid Mona Keijzer eerder deze week in de Kamer.

Openbaar

Een poging van de PVV om de belgegevens van de NRC-journalist die het contact met fractievoorzitters betreffen met de Kamer te delen, kreeg van geen enkele andere partij steun.

Dit tot frustratie van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Volgens hem is de veiligheid van Nederland met het lekken te grabbel gegooid. Daarom moet een uitzondering worden gemaakt voor deze “unieke zaak”.

Maar Schouten liet weten dat alleen het feit dat er gebeld is met een journalist, iemand nog niet verdacht maakt. “Daarvoor moet je een belastende getuigenverklaring hebben, en die is er niet”, aldus Schouten.

Zie ook: Geen lek gevonden in Commissie Stiekem

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen;

Geen lek gevonden in Commissie Stiekem  

Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem 

Onderzoek naar Commissie Stiekem afgerond 

Schouten (CU) voorzitter onderzoekscommissie Stiekem 

‘Fractieleiders Tweede Kamer ondervraagd over lek commissie Stiekem’ 

Kamer tegen openbaarmaken namen mogelijk lek Stiekem

AD 28.01.2016 In de Tweede Kamer heerste donderdag verwarring. De Kamer debatteert over de uitkomsten van het onderzoek naar het lek in de geheime commissie-Stiekem. De PVV wilde een stemming houden over het openbaarmaken van de lijst met namen van fractievoorzitters die mogelijk gelekt zouden hebben. Nadat was uitgezocht of hier überhaupt over gestemd kon worden, stemde de grote meerderheid tegen.

Sprekerslijst 28 januari; Open pdf (134,6 kB)

De PVV diende tijdens het debat direct een hoofdelijke stemming in over het verzoek van de commissie om namen van de fractievoorzitters, die in beeld waren bij het OM als mogelijk lek, direct aan de Kamer te zenden. Zowel D66 als de SP vroegen zich daarop af of het mogelijk is om te stemmen over een voorstel dat in strijd is met de wet.

Daarop brak lichte onrust uit in de plenaire zaal, omdat niemand zeker leek te weten wat wettelijk mogelijk is. De SGP stelde voor om te stemmen over de vraag of hierover wel gestemd mag worden. Kamervoorzitter Arib stond dit toe en schorste het debat voor 15 minuten, om uit te zoeken of over het voorstel van de PVV gestemd kan en mag worden.
De stemming werd uiteindelijk gehouden. Op de PVV na stemde iedereen tegen het voorstel. Carola Schouten, leider van de commissie, reageerde opgelucht. ,,Ik ben blij dat we niet gedwongen worden om de wet te overtreden.”

Commissie Schouten
De Kamer debatteert over de resultaten van de onderzoekscommissie, onder leiding van Carola Schouten, die onderzoek deden naar het lek in de geheime commissie-Stiekem. De commissie stelde ruim een week geleden dat het lek niet gevonden was. Niemand van de verdachte fractievoorzitters bekende en ook niemand bleek volgens de commissie ook maar enigszins verdacht.

De commissie van Kamerleden sprak achter gesloten deuren met 19 betrokkenen. Zo probeerden de Kamerleden antwoord te krijgen op de vraag hoe het kon dat in februari in NRC Handelsblad geciteerd werd uit zeer vertrouwelijke vergaderingen van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) – in de wandelgangen bekend als de commissie-Stiekem. Alleen fractievoorzitters mogen aanschuiven bij de geheime bijeenkomsten. Het lek moest dus in de politieke top gezocht worden.

De gehele Tweede Kamer moet nu nog besluiten of zij de conclusies van de onderzoekers overnemen of dat de zaak alsnog wordt doorverwezen naar de Hoge Raad.

Verslaggeefster Susanne Geuze volgt het debat; Tweets  Follow

Arib grijpt in: geen ‘fopcommissie’

Telegraaf 27.01.2016 Een term als ‘nepparlement’, gebezigd door Geert Wilders (PVV), zou ze niet slikken. Dat kondigde PvdA-Kamerlid Khadija Arib aan voor ze werd gekozen tot Kamervoorzitter. Woensdag maakte ze de belofte al waar. Ze riep Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) tot de orde toen hij van een ‘fopcommissie’ sprak. Hij bedoelde de commissie-Schouten, die met verouderde wetgeving op zoek moest naar het lek in de Commissie Stiekem.

,,Het is geen fopcommissie”, hield Arib hem streng voor. Kuzu gaf, net als alle partijen, uiting aan zijn frustratie over de resultaten. Er is geen bewijs gevonden dat een fractievoorzitter uit de Tweede Kamer bewust heeft gelekt uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De Kamer wil de bestaande wetgeving aanpassen en meer en beter onderzoek. De PVV wil de namen van de politici van wie is vastgesteld dat ze hebben gebeld met een bepaalde journalist. Zij moeten uitleggen wat ze met hem bespraken. De Partij voor de Dieren wil dat Stiekem wordt opgedoekt. ,,Ze past niet in de parlementaire democratie.”

Donderdag reageert de commissie-Schouten.

Gerelateerde artikelen;

27-01: Arib grijpt in: geen ‘fopcommissie’ 

Onvrede over doofpot

Telegraaf 21.01.2016 In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de wet te veranderen, nu het eigen onderzoek naar het lek uit de commissie Stiekem niets heeft opgeleverd. PvdA en D66 zijn ontevreden dat er niets terecht is gekomen van het opsporen van het Kamerlid dat een ambtsmisdrijf heeft gepleegd door uit te school te klappen. De onderzoeksopdracht en de eigen regels maakten dit onmogelijk.

Zo moest het onderzoek volgens regels uit 1855 worden uitgevoerd, die niet aansluiten op het parlementaire werk anno 2016. Ook bleek het onderzoek dat de Rijksrecherche in 2014 naar de kwestie uitvoerde, weinig voor te stellen. De Kamer had haar eigen onderzoekscommissie opgedragen om niet veel meer te doen dan dat onderzoek nog eens na te pluizen.

Nu onduidelijk blijft wie er over de schreef is gegaan, lijkt de Kamer haar eigen doofpot te hebben geschapen. Waar burgers justitie op hun dak krijgen als ze over de schreef gaan, blijven Kamerleden die een ambtsmisdrijf plegen niet opgespoord en daarmee ongestraft.

Lees ook: 

Wil Kamer het wel weten?
Lekken doorgaans om lekker te scoren

Gerelateerde artikelen

20-01: ‘Situatie ongemakkelijk’ 

20-01: Politici ’Stiekem’ gaan vrijuit

‘Situatie ongemakkelijk’

Telegraaf 20.01.2016 ,,We hebben te maken met een ongemakkelijke situatie”. Dat stelde de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, woensdag na de presentatie van een onderzoek naar een mogelijk ambtsmisdrijf door een fractievoorzitter. De onderzoekers slaagden er niet in de waarheid boven water te krijgen over het lekken van informatie uit de zogeheten Commissie Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD).

Het gaat om een situatie die geen winnaars kent en die ,,ongeacht de uitkomst, raakt aan het aanzien van de Tweede Kamer”, aldus Arib. Volgens de voorzitter is uit het onderzoek wel af te leiden dat de Kamer laat zien ,,dat zij schending van de geheimhouding niet accepteert”.

Politici ’Stiekem’ gaan vrijuit

Telegraaf 20.01.2016 Het onderzoek naar het lek uit de commissie-Stiekem heeft niets opgeleverd. Een onderzoeksteam onder leiding van ChristenUnie-parlementariër Carola Schouten raadt de Tweede Kamer aan vast te stellen dat er geen gronden zijn politici te gaan vervolgen, omdat ze geen duidelijke verdachte heeft kunnen vinden.

Schouten noemt het een ’mission impossible’ te achterhalen wie er in 2014 uit de school klapte over wat er besproken is in de geheime Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). In deze commissie-Stiekem worden fractieleiders periodiek bijgepraat door kabinet en de inlichtingendiensten over lopende operaties. Staatsgeheimen kunnen daarbij aan de orde komen. Lekken uit de commissie geldt als een ambtsmisdrijf.

Begin 2014 doken er in media details op over wat er in de commissie-Stiekem was besproken, nadat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) onder vuur kwam te liggen over Nederlandse medewerking aan het verstrekken van 1, 8 miljoen telefoongegevens (metadata) aan de Amerikanen. De oppositie diende een motie van wantrouwen tegen hem in, omdat hij dit niet goed aan de Kamer zou hebben gemeld. Maar achter de schermen werd in verschillende media bericht da het kabinet deze informatie wel degelijk in de commissie-Stiekem zou hebben verteld. VVD-fractieleider Zijlstra deed daarop als voorzitter van de commissie-Stiekem aangifte wegens het scheden van de vertrouwelijkheid.

Naar nu blijkt heeft Justitie vervolgens zeer beperkt onderzoek gedaan naar de kwestie. Ze vergeleek de belgegevens van fractieleiders met het nummer van een NRC-journalist. Ook zijn er gesprekken gevoerd met fractievoorzitters. Omdat het om politici ging, zat het Openbaar Ministerie (OM) meteen met de kwestie in zijn maag. Het OM is namelijk niet bevoegd om het politici te vervolgen wegens het begaan van een ambtsmisdrijf. De zaak werd op de plank gelegd. „Vanaf november 2014 heeft het strafrechtelijk onderzoek de facto stilgelegen”, schrijft de commissie Schouten vandaag in haar rapport.

Pas toen De Telegraaf op 8 november bij de top van het OM aan de bel trok, werd justitie wakker. Hoewel het OM zich tegen deze krant van de domme hield over het bestaan van het onderzoek, blijkt het College van procureurs-generaal de volgende dag meteen te hebben besloten om de zaak over te dragen aan de Kamer. Op 10 november publiceerde De Telegraaf over de kwestie en vervolgens werd op 11 november door het OM erkend dat er een onderzoek had gelopen naar het lek en dat het zich niet bevoegd achtte om strafrechtelijk onderzoek te doen. Wel vermeldde het OM destijds dat één of meerdere leden van de commissie-Stiekem in beeld kwamen ten aanzie van het lek.

De onderzoekscommissie-Schouten beschikte over het dossier dat het OM over de kwestie had opgebouwd. De leden hebben dus kennis van de namen van de fractieleiders wier belgegevens zijn vergeleken met het nummer van de NRC-journalist. Ook weten ze wie er door de Rijksrecherche gehoord is. De commissie heeft ook zelf met de fractievoorzitters gesproken. Zij ontkenden categorisch dat ze met journalisten hebben gesproken over wat er in de commissie-Stiekem besproken is. Ook konden zich vaak moeilijk herinneren met wie ze begin 2014 precies contact hadden gehad en waarover die contacten gingen, omdat het al weer lang geleden is.

Schouten tekent aan dat de verschillende wetten die onderzoek en eventuele vervolging van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen wegens het schenden van een ambtsmisdrijf faciliteren, verouderd, ontoereikend of tegenstrijdig zijn. Ze raadt de Kamer aan om de wetgeving hierover op orde te krijgen.

Het onderzoek naar het lek uit de commissie-Stiekem deed Den Haag op de grondvesten trillen. Mocht het onderzoek wel wat hebben opgeleverd, dan zou er een politicus kunnen worden vervolgd voor de Hoge Raad. Aan het Binnenhof wordt ook gevreesd dat veel Nederlanders zullen denken dat het niet-vervolgen van de (nog onbekende) schuldige de indruk wekt van een doofpot.

Stiekemgate: dit is de conclusie van commissie-Schouten

Elsevier 20.01.2016 De commissie-Schouten heeft woensdag het rapport over het lek in de Commissie-Stiekem gepubliceerd. Het rapport wijst geen schuldigen aan. Alle fractievoorzitters ontkennen te hebben gelekt.

Het onderzoek naar het lek in de Commissie-Stiekem van de Tweede Kamer is mislukt. Een onderzoek onder leiding van Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) heeft geen verdachte opgeleverd. De elf fractieleiders die samen de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten vormen, hebben allen verklaard onschuldig te zijn.

Geen bekentenissen

Op 18 februari 2014 publiceerde NRC Handelsblad een artikel waaruit bleek dat ten minste een fractieleider uit de school had geklapt en details uit de strikt geheime vergadering van de ‘commissie stiekem’ in de krant had laten zetten.

Er kwam een onderzoek door het Openbaar Ministerie, dat echter na 20 maanden vastliep. Daarna probeerde een speciale groep Kamerleden onder leiding van Schouten het lek te achterhalen.

Lees ook…

Met dit verhaal begon Stiekemgate

Geen bekentenissen

Schouten ondervroeg alle elf fractieleiders, maar niemand bekende en ‘veel betrokkenen hadden geen scherpe herinnering meer met welke journalist ze precies wat besproken hadden twee jaar geleden’.

De journalist van NRC werd ook benaderd, maar hij liet weten dat hij niet wilde meewerken en beriep zich op het journalistieke verschoningsrecht.

Schouten en haar medeonderzoekers concluderen dat ‘de besloten voorgesprekken geen bekentenissen opleverden, noch andere aanwijzingen voor een redelijk vermoeden van schuld’. In gewone mensentaal: we krijgen het deksel niet van de doofpot.

Schouten: ‘wij betreuren dat het niet mogelijk is gebleken de waarheid achter de schending van de geheimhouding te achterhalen.’

Kamerleden in beeld

Dat de commissie-Schouten niet in staat is gebleken een of meerdere schuldigen aan te wijzen is hoe dan ook teleurstellend. Het OM concludeerde eerder dat er Kamerleden ‘in beeld waren’.

Vragen hierover tijdens de persconferentie werden afwerend door commissievoorzitter Schouten beantwoord. ‘Die moet u aan het OM stellen,’ zei Schouten.

Openbaar

Geert Wilders (PVV) wil dat de namen van de fractievoorzitters die volgens het OM ‘in beeld waren’ openbaar worden gemaakt. Wilders: ‘Als er gelekt wordt uit de commissie Stiekem betekent dit dat buitenlandse inlichtingendiensten geen geheime info meer kunnen delen met de Nederlandse AIVD en MIVD. Dat is levensgevaarlijk voor Nederlandse militairen in missiegebieden en voor Nederland in het algemeen.’

Lees ook…

Reconstructie Stiekemgate: wie is het lek?

Stiekemgate vindt zijn oorsprong in een verhaal dat drie jaar geleden in Elsevier verscheen. In het verhaal werden fractievoorzitters beschreven die in de Commissie-Stiekem spraken over de toestand in Mali waar de Nederlander Sjaak Rijke was ontvoerd.

De elf fractievoorzitters waren woedend. Wie van hen was uit de school geklapt? Commissie-voorzitter Halbe Zijlstra (VVD) besloot toen dat als het nog een keer zou gebeuren er aangifte zou worden gedaan.

Volgens Elsevier…

Eric Vrijsen: Als ‘lek’ onbestraft blijft, is dat dodelijk voor aanzien parlement

Aangifte

Een jaar later, op 18 februari 2014, gebeurde het inderdaad nog een keer. Dit keer was het NRC Handelsblad dat een gedetailleerd verslag bracht van een vergadering in de Commissie-Stiekem. Zijlstra hield woord en deed aangifte.

Dit bleef aanvankelijk in de luwte totdat het Openbaar Ministerie de zaak op 11 november 2015 ‘teruggaf’ omdat het om een ambtsmisdrijf ging en dus door de Kamer zelf onderzocht moet worden. Hierop werd een onderzoek ingesteld onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. Dit is het onderzoek dat woensdag werd gepresenteerd.

Eric Vrijsen (1957) volgt voor Elsevier sinds 1994 de Nederlandse politiek.

Tags; stiekemgate   commissie-stiekem commissie-schouten lek

zie ook;

19-1-2016 Reconstructie Stiekemgate: wie is het lek?

13-11-2015 Als het ‘lek’ blijft zwijgen, verdient hij een zware straf

12-11-2015 Als ‘lek’ onbestraft blijft, is dat dodelijk voor aanzien parlement

‘Lek’ van commissie-Stiekem niet gevonden

Trouw 20.01.2016 Het onderzoek naar ‘het lek’ in de commissie-Stiekem zit op een dood spoor. De commissie uit de Tweede Kamer die de afgelopen maanden de zaak heeft onderzocht heeft niets gevonden waarmee de Hoge Raad gevraagd kan worden om een of meerdere fractievoorzitters te vervolgen.

© Anp.

De onderzoekscommissie presenteert het rapport aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

De commissie, onder voorzitterschap van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, stelt ook dat er onvoldoende bevoegdheden waren om iets te onderzoeken en dat de procedure om een eventueel lek boven water te krijgen is verouderd. Overigens hebben alle betrokkenen die zijn gehoord, onder wie de fractievoorzitters, verklaard dat zij niets hebben gezegd over wat er in de vertrouwelijke commissie-Stiekem wordt gewisseld.

“Er is tegen niemand een redelijk vermoeden van schuld vastgesteld”, aldus Schouten op een persconferentie. “Wel heeft een schending van de geheimhouding plaatsgevonden, maar het is niet gelukt vast te stellen wie dat heeft gedaan.”

Het was de eerste keer dat een dergelijke commissie werd ingesteld. Hoewel met negentien personen is gesproken, is volgens Schouten de procedure voor vervolging van Kamerleden ‘in de praktijk onbegaanbaar’. “Het was een mission impossible.” Het gevolg is dat de fractievoorzitter vrijuit gaan.

© anp.

Carola Schouten, voorzitter van de commissie die ‘het lek’ bij de commissie Stiekem onderzoekt.

Stiekemgate
De ‘stiekemgate’ sleept zich inmiddels bijna twee jaar voort. In het voorjaar van 2014 bleek dat de Nederlandse geheime dienst 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken had verzameld. Dat was op zich niet schokkend, wel het feit dat minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) een paar maanden eerder in Nieuwsuur had gezegd dat de Amerikanen daarvoor verantwoordelijk waren.

Het kwam Plasterk op een motie van wantrouwen te staan, omdat hij de kamer ‘onjuist had geïnformeerd’. Die werd uiteindelijk verworpen, maar de zaak kreeg een staartje toen bleek dat PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom boos was geworden over de motie. NRC Handelsblad meldde de reden: in de commissie Stiekem (normaal de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten CIVD), waar fractievoorzitters vertrouwelijk worden geïnformeerd over het werk van de inlichtingendiensten, waren de tapgegevens wel al verduidelijkt.

Het artikel van NRC bevatte zoveel informatie, dat er vermoedens rezen: een fractievoorzitter had gelekt. Het OM werd ingeschakeld om onderzoek te doen, maar oordeelde na anderhalf jaar dat het niet bevoegd was om een Kamerlid te vervolgen. De Tweede Kamer moest dat zelf beslissen.

Een commissie onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten deed daarom de afgelopen acht weken onderzoek. Maar wat daarbij is gebeurd, wist niemand buiten de betrokkenen.

Wie de gegevens doorspeelde, is dus niet bekend. Schouten houdt momenteel een persconferentie. Lees het volledige verslag hier.

Verwant nieuws;

Geen lek gevonden in Commissie Stiekem 

NU 20.01.2016 De Commissie Schouten heeft geen aanwijzingen gevonden dat er door een of meer fractieleiders is gelekt uit de Commissie Stiekem. Feiten of omstandigheden die zouden leiden tot het met opzet breken van de geheimhoudingsplicht, zijn er niet.

De commissie “betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken om de waarheid achter de schending van de geheimhouding van de CIVD te achterhalen”, staat in het woensdag gepubliceerde rapport. Geconcludeerd wordt dat er geen gronden zijn om tot vervolging over te gaan.

Lekken uit de Commissie Stiekem mag niet en geldt als een ambtsmisdrijf… 

In de Commissie Stiekem, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet, laten fractieleiders zich bijpraten over staatsgeheimezaken die inlichtingendiensten AIVD of MIVD aangaan.

De onderzoekscommissie, onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, deed onderzoek naar het vermeend doorsluizen van informatie uit de Commissie Stiekem aan NRC Handelsblad in februari 2014. CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra (VVD) doet vervolgens aangifte.

‘Mission impossible’

Het onderzoeksteam, bestaande uit zeven Kamerleden, komt tot de conclusie dat op basis van de wet, die stamt uit 1855, de vervolging van politici “in de praktijk onbegaanbaar” en een “mission impossible” is. De onderzoekscommissie spreekt van een gedateerde wet die bovendien niet toepasbaar is.

De onduidelijke, gedateerde en tegenstrijdige wetgeving “bemoeilijkten het onderzoek”. Daarbij zijn de korte onderzoeksperiode van minder dan drie maanden, het ontbreken van “adequate opsporingsbevoegdheden” en het feit dat het OM het onderzoek zelf niet mocht afronden belangrijke redenen waarom de Commissie Schouten niet tot vervolging over gaat.

Doordat er zo’n lange periode tussen de aangifte en ondervraging zit, Schouten kreeg het dossier pas twintig maandan na de aangifte, was er geen sprake van een verrassing of confrontatie dat normaal gesproken in het voordeel van een opsporingsonderzoek werkt. Ook beschikte de commissie niet over de opsporingsbevoegdheden die het OM en de politie wel hebben, schrijft de commissie.

Geen lek gevonden in Commissie Stiekem

Ambtsmisdrijf

Het lekken uit de Commissie Stiekem is een ambtsmisdrijf. In dat geval kan alleen de Tweede Kamer of de koning de opdracht tot vervolging geven, daarom gaf het OM dit dossier uit handen.

Op het moment dat Schouten het onderzoek overnam, was er door het OM nog geen verdachte aangemerkt. Er kwam ook geen bekentenis naar aanleiding van de voorgesprekken die de Commissie-Schouten hield.

Hoewel de commissie wel concludeert dat er gelekt is, ontkennen alle ondervraagden dat zij gelekt hebben. Desalniettemin heeft Schouten geen reden om aan te nemen dat een van hen niet de waarheid heeft gesproken. “Ik sluit niet uit dat iemand anders heeft gelekt”, zei zij.

Moderniseren

De lacunes in de wet zijn echter al eerder bekritiseerd. In 2010 concludeerde de Commissie Prinsjesdagstukken ook al dat de wet voor de vervolging wegens ambtsmisdrijven niet meer van deze tijd is en aangepast moet worden. Schouten raadt dan ook aan de wet zo snel mogelijk te moderniseren.

Zij vindt niet dat politici nu vrij zijn om ambtsmisdrijven te plegen. “Het blijft een strafbaar feit”, zei ze in een toelichting op het rapport.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib kreeg het eerste rapport overhandigd en sprak van een “ongemakkelijke situatie”. De kwestie “raakt ongeacht de uitkomst het aanzien van de Tweede Kamer”, aldus Arib.

Oorsprong

De oorsprong van het onderzoek gaat terug tot 30 oktober 2013. Op die dag zegt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dat de Verenigde Staten (VS) verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van 1,8 miljoen belgegevens. Dat is niet juist, blijkt achteraf. Nederland was daar zelf verantwoordelijk voor.

De politiek reageert zeer verontwaardigd, het lijkt erop dat Plasterk de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. De bewindsman overleeft ternauwernood een motie van wantrouwen.

Daarna schrijft NRC Handelsblad dat de fractievoorzitters wel degelijk op de hoogte waren wat betreft de belgegeven. Zij zijn hierover bijgepraat door de Commissie Stiekem. Die informatie kan alleen zijn verkregen doordat iemand dat heeft gelekt.

Zie ook: Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen;

Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem 

Wordt er echt een fractieleider vervolgd vanwege lekken? 

Waarover gaat de affaire rond de commissie-Stiekem? 

Lek Commissie Stiekem niet gevonden

NOS 20.01.2016 De commissie die onderzoek heeft gedaan naar het lekken van informatie uit de Commissie Stiekem, heeft geen schuldige gevonden. Ze adviseert de Tweede Kamer daarom om niemand te laten vervolgen.

Dat er is gelekt, is wel duidelijk geworden. Volgens de commissie, onder leiding van Kamerlid Schouten (ChristenUnie), is “over een langere periode, bij herhaling” geheime informatie in de media terechtgekomen. Maar het was onmogelijk te achterhalen wie daar achter zitten.

Het bewust doorgeven van informatie uit de Commissie Stiekem is een ambtsmisdrijf. In die commissie krijgen fractievoorzitters uit de Tweede Kamer onder voorwaarde van strikte geheimhouding informatie over de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.

Maximale gedaan 

De commissie-Schouten betreurt het dat de waarheid niet boven tafel is gekomen. Op de vraag of er mensen gelogen hebben, zegt voorzitter Schouten dat de onderzoekers het maximale hebben gedaan. Volgens haar zijn er geen redelijke vermoedens van schuld en is er ook geen reden om aan te nemen dat mensen de waarheid niet hebben gesproken.

De onderzoekers hadden nog geen drie maanden de tijd. Ze kregen de opdracht op 12 november, nadat het Openbaar Ministerie de zaak aan de Tweede Kamer had gegeven. Volgens het OM waren er één of meerdere verdachten in beeld, die mogelijk een ambtsmisdrijf hadden gepleegd.

De commissie-Schouten moest snel werken, omdat op 3 februari de deadline verloopt om de zaak over te dragen aan de procureur-generaal. Die zou de strafrechtelijke vervolging op zich moeten nemen.

De commissie stelt dat de tijd en de middelen voor een grondig onderzoek tekortschoten. De fractieleiders konden bijvoorbeeld niet onder ede worden gehoord.

Achter gesloten deuren

Er zijn vertrouwelijke gesprekken gevoerd met alle fractieleiders die in de periode tussen oktober 2013 en 13 maart 2014 in de Commissie Stiekem zaten, maar die hebben geen bekentenissen opgeleverd.

Het probleem was volgens de commissie onder meer dat de zaak te lang is blijven liggen. Veel fractieleiders bleken zich de exacte gang van zaken van twee jaar geleden niet meer te kunnen herinneren.

De hele kwestie begon in 2013, toen de Amerikaanse inlichtingendienst NSA 1,8 miljoen Nederlandse telefoongegevens bleek te hebben. Minister Plasterk zei eerst dat die niet van de Nederlandse inlichtingendiensten afkomstig waren, maar dat bleek niet waar te zijn.

Het lekken ging over een vergadering van de Commissie Stiekem op 12 december 2013. Volgens sommigen waren de fractievoorzitters in die vergadering op de hoogte gebracht van de onjuiste informatie die de minister gegeven had, volgens anderen was dat niet het geval.

BEKIJK OOK; Wie lekte uit de Commissie Stiekem?

Onderzoek naar lek Tweede Kamer levert niks op

VK 20.01.2016 Er is door fractievoorzitters vertrouwelijke informatie gelekt uit de geheime Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD), maar de daders gaan vrijuit. Een speciale onderzoekscommissie van zeven Kamerleden ziet ‘geen genoegzame gronden’ voor verdere vervolging door de Hoge Raad. Het rapport is vanochtend gepresenteerd.

Alle fractievoorzitters zijn gehoord door de commissie, maar allemaal ontkennen ze ‘Het Lek’ te zijn. ‘Zonder uitzondering heeft iedereen desgevraagd verklaard nooit mededelingen te hebben gedaan aan journalisten over wat in de CIVD is gewisseld’, staat in het rapport. ‘Berichten in de media laten zien dat wel sprake is van het schenden van de geheimhouding, maar de commissie is er niet in geslaagd te achterhalen hoe en door wie dat is gebeurd.’

Dat betekent niet automatisch dat één of meer fractievoorzitter de onwaarheid spreken, aldus commissievoorzitter Carola Schouten. ‘Daar hebben we geen aanwijzingen voor.’ Volgens Schouten is het ook mogelijk dat niet fractievoorzitters, maar ambtenaren zich schuldig maakten aan lekken. De commissie had niet de bevoegdheid om die te verhoren. De vingerwijzing naar ambtenaren is opmerkelijk, omdat het lekken juist plaats vond in een context van een politieke strijd tussen fractievoorzitters.

De commissie heeft amper nieuwe informatie boven water gehaald. Het politieonderzoek dat eerder was gedaan bood ook weinig aanknopingspunten, omdat er ‘geenszins een ‘panklaar’ dossier’ bleek te bestaan dat eenvoudig aan de Hoge Raad was over te dragen. ‘Er is ook geen sprake van een of meer verdachten’, aldus het onderzoeksrapport.

Veel meer dan vage aanwijzingen had de politie niet. Het Openbaar Ministerie staakte het onderzoek toen er op basis van enkele verhoren en de verzamelde telefoongegevens ‘één of meer fractievoorzitters’ in beeld kwamen.

Onderzoek pas na 20 maanden naar Kamer

De leden van de onderzoekscomissie: Bergkamp (D66), Van Nispen (SP), De Roon (PVV), Schouten (ChristenUnie), Harbers (VVD), Van Toorenburg (CDA), Recourt (PvdA). © ANP

Het duurde uiteindelijk 20 maanden voordat het OM constateerde niet bevoegd te zijn om een ambtsmisdrijf van een Tweede Kamerlid te vervolgen. Door een nooit opgeloste kronkel in de wet kan alleen de Tweede Kamer de opdracht tot vervolging geven.

De commissie uit kritiek op het gedraal van het OM. Schouten zegt niet te weten waarom het zo lang heeft geduurd. ‘Dat moet u aan het OM vragen.’ Opmerkelijk is dat ook het ministerie van Veiligheid en Justitie al langer op de hoogte was van het onderzoek naar ‘Het Lek’. Onduidelijk is welke rol dat departement heeft gespeeld.

Door de lange ‘doorlooptijd’ van het onderzoek werd het nog moeilijker om de waarheid te achterhalen. Fractievoorzitters konden zich beroepen op een slecht geheugen. ‘Veel betrokkenen hadden geen scherpe herinnering meer met welke journalist ze precies wat besproken hadden twee jaar geleden.’

Het onderzoek ging ook gebukt onder de verouderde wetgeving. De commissie onder leiding van voorzitter Carola Schouten (ChristenUnie) had geen ‘adequate opsporingsbevoegdheden’. Bovendien moest het onderzoek binnen drie maanden worden afgerond, omdat de aangifte anders zou vervallen.

De commissie doet de aanbeveling dat de wetgeving snel wordt ‘gemoderniseerd’ zodat voortaan justitie kan beslissen of een Kamerlid moet worden vervolgd.

View image on Twitter – Raoul du Pré @raouldupre

De managementsamenvatting: iemand liegt, maar we laten het verder zo. #lek

11:34 AM – 20 Jan 2016

Geen happy end

Alle negen fractievoorzitters die in de commissie Stiekem zitten, kunnen opgelucht ademhalen, maar van een happy end is geen sprake. Vast lijkt te staan dat één of meer politieke kopstukken niet de waarheid spreekt over het lekken van vertrouwelijke informatie. Het enige wat overeind is gebleven, is de journalistieke bronbescherming.

De Tweede Kamer zal nog moeten debatteren over het rapport, maar de verwachting is dat de conclusies gewoon worden overgenomen…

Daarmee komt er een einde aan één van de langstlopende ruzies op het Binnenhof. Centraal stond daarin de positie van minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, die in 2014 in Nieuwsuur suggereerde dat de Amerikanen hier massaal telefoongegevens aftapten. Daar bleek niets van te kloppen. Het waren de Nederlandse inlichtingendiensten zelf.

Plasterk versus de Kamer

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. © ANP

Toen dat uitkwam, kreeg de PvdA-minister een motie van wantrouwen aan zijn broek. Volgens een groot deel van de oppositie had hij de Tweede Kamer nooit ingelicht over zijn fout. Vooral PvdA-leider Diederik Samsom reageerde woedend. Hij suggereerde dat het kabinet de fout wél had rechtgezet in de commissie Stiekem.

Volgens de onderzoekscommissie ontstond er daarna ‘een kettingreactie van ‘duwen en terugduwen van de beeldvorming’ rond het dossier van de 1,8 miljoen metadata’. Het meest gedetailleerd was een artikel in NRC Handelsblad vol vertrouwelijke informatie uit de commissie Stiekem en gebaseerd op meerdere vertrouwelijke bronnen. Ook de Telegraaf, Nieuwsuur en de Volkskrant kwamen met details uit de geheime inlichtingencommissie. Toch bestaat er volgens de commissie Schouten ‘geen cultuur van lekken’. Waar dat oordeel op is gebaseerd blijft onduidelijk, want in het rapport worden meerdere voorvallen van lekken opgevoerd.

Uiteindelijk leidde dat er toe dat de fractievoorzitters gezamenlijk besloten om aangifte te doen bij de politie. Bijna twee jaar later is nu duidelijk dat de daders vrijuit gaan.

Onderzoek: Lek Commissie Stiekem niet gevonden

AD 20.01.2016 Het lek is niet gevonden. Niemand heeft bekend. Niemand bleek ook maar een beetje verdacht. Dat zegt de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer die onderzoek deed naar wie er in 2014 geheime informatie lekte naar de media. De commissie presenteert woensdagmorgen haar rapport aan de Tweede Kamer.

Lees hier het volledige rapport; Open pdf (730,2 kB)

Berichten in de media laten zien dat wel sprake is van het schenden van de geheimhouding, maar de commissie is er niet in geslaagd te achterhalen hoe en door wie dat is gebeurd

Commissie Schouten

Voorzitter Carola Schouten van de commissie Stiekem overhandigt het verslag aan de Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib © anp.

De Kamer laat zien dat zij schending van de geheimhouding niet accepteert, aldus Khadija Arib…

Fractievoorzitters kunnen nu opgelucht ademhalen; zij hoeven niet te vrezen voor vervolging. De onderzoekscommissie noemde hun kleine drie maanden durende onderzoek een ‘mission impossible’. De procedure om politici te vervolgen is  in de praktijk ‘onbegaanbaar’, concludeert zij in het eindverslag. De wet moet worden aangepast. Daarvoor werd in 2010 ook al gepleit, maar die aanbeveling is nooit uitgevoerd.

De commissie van Kamerleden onder leiding van Carola Schouten (ChristenUnie) sprak achter gesloten deuren met 19 betrokkenen. Zo probeerden de Kamerleden antwoord te krijgen op de vraag hoe het kon dat in februari in NRC Handelsblad geciteerd werd uit zeer vertrouwelijke vergaderingen van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) – in de wandelgangen bekend als de commissie-Stiekem. Alleen fractievoorzitters mogen aanschuiven bij de geheime bijeenkomsten. Het lek moest dus in de politieke top gezocht worden.

Uit de gelekte informatie moest blijken dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken de Kamer in vertrouwelijkheid had bijgepraat over 1,8 miljoen telefoontjes die onze eigen inlichtingendiensten hadden verzameld. Diezelfde Kamer zei later dat Plasterk dit niet duidelijk had gezegd en dat het parlement onvolledig geïnformeerd was.

Aangifte
In maart 2014 werd aangifte gedaan van lekken, een ambtsmisdrijf, en na 20 maanden concludeerde het Openbaar Ministerie niet bevoegd te zijn om onderzoek te doen naar zo’n ambtsmisdrijf. Er waren toen al wel ‘een of meerdere’ fractievoorzitters in beeld.

De Kamercommissie kreeg op verzoek van het OM twee versies van diens eerdere onderzoek: een geanonimiseerde versie en eentje waarin wel alle namen leesbaar waren. Die is in een verzegelde doos gestopt en zou alleen worden opengemaakt als de commissie niet verder kwam met de gecensureerde versie. De verzegelde doos moest uiteindelijk open, zo staat in het rapport.

Niet voldoende
Toch was dat niet voldoende. De commissie concludeert dat haar werk bemoeilijkt werd door de lange tijd die verstreken is tussen het vermeende strafbare feit en hun eigen onderzoek. Van de mensen die de commissie sprak, wist niet iedereen zich exact te herinneren ‘met welke journalist wat precies besproken’ was.

De commissie sprak niet alleen met fractievoorzitters, maar ook met rechtsgeleerden, Plasterk, juristen en de griffier van de CIVD. De NRC- journalist die het verhaal schreef, wilde overigens niet met de commissie spreken.

‘Geen cultuur van lekken’ 
Wel concluderen de onderzoekers dat er geen ‘cultuur van lekken’ bestaat rond de commissie-Stiekem. Sterker: iedereen erkent en respecteert het belang van de vertrouwelijkheid. Het lek uit 2014 is dan ook ‘specifiek en uniek’, concludeert de commissie-Schouten.

De commissie, wier onderzoek 10.000 euro kostte, betreurt het dat ‘niet mogelijk is gebleken om de waarheid achter de schending van de geheimhouding van de CIVD te achterhalen’. Om in de toekomst wel effectief onderzoek te doen naar schending van geheimhouding, moet de wet op de schop.

De leden van de Commissie Stiekem met (vlnr.) Sybrand Buma, Alexander Pechtold, Emile Roemer, Arie Slob, Kees van der Staaij (2de rij) Sybrand Buma, Bram van Ojik, Diederik Samsom, Marianne Thieme en Geert Wilders © anp.

Tweede Kamer
De gehele Tweede Kamer heeft in de kwestie het laatste woord. Zij moet nog besluiten of zij de conclusies van de onderzoekers overnemen of dat de zaak alsnog wordt doorverwezen naar de Hoge Raad. Uiterlijk 3 februari debatteert de Kamer daar nog over.

Lees ook

Geen vervolging voor lekken uit commissie-stiekem

NRC 20.01.2016 Geen van de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer wordt vervolgd vanwege lekken uit de ‘commissie-stiekem’. De onderzoekscommissie van de Tweede Kamer die onderzoek deed naar het lekken uit die commissie heeft geen gronden voor vervolging gevonden. Dat maakte ze woensdagochtend bekend.

Er is gelekt uit die commissie-stiekem, waarin de fractievoorzitters vertrouwelijk spreken over het werk van de inlichtingendiensten, maar de onderzoekers hebben „geen feiten of omstandigheden aangetroffen die leiden tot een redelijk vermoeden van schuld” van één van de fractievoorzitters.

Onderwerp van onderzoek was het lekken naar NRC uit twee vergaderingen van de commissie-stiekem. Onderwerp van gesprek lag destijds politiek heel gevoelig: de vraag was of minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) de Tweede Kamer wel of niet had geïnformeerd over zijn onjuiste uitspraken over het verzamelen van 1,8 miljoen telefoondata.

Commissie sprak alle fractievoorzitters

De onderzoekscommissie, onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie), heeft met alle politici die destijds in de commissie-stiekem zaten gesproken. „Zonder uitzondering” hebben alle fractievoorzitters verklaard nooit mededeling te hebben gedaan aan journalisten over de inhoud van wat in de commissie is gewisseld.

Alle fractievoorzitters hadden destijds veel contact met journalisten, zowel met NRC als met andere media, constateert de commissie. Bij de gesprekken met de fractievoorzitters „speelde het de commissie parten” dat hun vragen over contacten gingen die zich twee jaar geleden afspeelden.

Schond het ‘lek’ in commissie-stiekem staatsbelang?

NRC 20.01.2016 Vandaag komt de Kamercommissie die onderzoek deed naar het schenden van de geheimhouding van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (‘commissie-stiekem’) met haar bevindingen. De crux kan vandaag zomaar dit zinnetje uit de wet, die stamt uit april 1855, blijken te zijn: „De Tweede Kamer toetst de aangeklaagde feiten aan het recht, de billijkheid, de zedelijkheid en het staatsbelang.”

Want of werkelijk sprake was van schenden van het belang van de staat bij het lekken uit de commissie-stiekem, dat betwijfelen de meeste politici in de wandelgangen. Woensdag komt de commissie die in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek deed naar het schenden van de geheimhouding van die commissie-stiekem met haar bevindingen.

Waar gaat dit ook alweer om: in maart 2014 deed de voorzitter van die commissie, VVD’er Halbe Zijlstra, aangifte van het schenden van de geheimhoudplicht. NRC schreef namelijk op 18 februari 2014 wat er in twee vergaderingen van die commissie was besproken, die van 12 december 2013 en 5 februari 2014. In die commissie bespreken de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in vertrouwen het werk van de inlichtingendiensten.

WAT IS DE COMMISSIE- STIEKEM?

De officiële naam van de commissie-stiekem is Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

In die commissie worden de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in beslotenheid geïnformeerd over het werk van de inlichtingendiensten.

Het onderwerp van gesprek lag destijds politiek supergevoelig: de vraag was of minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) de Tweede Kamer wel of niet had geïnformeerd over zijn onjuiste uitspraken over het verzamelen van telefoondata.

Zijlstra’s aangifte kwam in november vorig jaar terug bij de Tweede Kamer. W ant het Openbaar Ministerie besloot – na achttien maanden en pas nadat via De Telegraaf was uitgelekt dát zulk onderzoek liep – dat het hier mogelijk om een ambtsmisdrijf van een of meer Tweede Kamerleden ging. Dat valt buiten de onderzoeksbevoegdheden van het OM.

„Eén of meer leden” van de commissie-stiekem waren volgens het OM „in beeld” gekomen. Het dossier ging richting het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, dat besloot een onderzoekscommissie in te stellen. Die commissie had als opdracht om te onderzoeken of er „genoegzame gronden tot vervolging” bestaan en dus zijn er vandaag grofweg drie uitkomsten mogelijk.

1. Vervolging moet

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans was bang dat de onderzoekscommissie aan het „huisdokteren zou slaan” en het enquêterecht zou gebruiken om zelf hun fractievoorzitters onder ede te horen. „Verdachten hebben in Nederland rechten, die hadden bij zulke verhoren onder druk gestaan. Maar het lijkt erop dat ze daarvan zijn weggebleven. Dat is winst.”

Het dossier van het Openbaar Ministerie moet „vlees op de botten hebben”, zegt Voermans, wil de commissie adviseren om tot vervolging over te gaan. „Als daarin staat wie er met NRC heeft gebeld en dát het in die gesprekken over de belgegevens van Plasterk is gegaan, ja, dan spreek je over een delict. Alles minder dan dat lijkt me onvoldoende.” Het OM had „belgegevens onderzocht” van meerdere leden van de commissie-stiekem, maar zegt dat er geen telefoons zijn getapt.

Als de commissie tot verdere vervolging adviseert, kan het niet anders dan dat de naam of namen van de verdachten naar buiten komen en dat die schade oplopen. De zaak zou bij de Hoge Raad dienen en volgens een woordvoerder van de Hoge Raad zijn de regels zo dat die zittingen in het openbaar plaatsvinden. En het besluit tot vervolging moet volgens de wet ook „een nauwkeurige aanduiding van de feiten bevatten waarop de beschuldiging rust”. De Tweede Kamer kan dus geen vage opdracht aan de Hoge Raad doorsturen.

2. Geen vervolging

De commissie kan het dossier van het Openbaar Ministerie te dun vinden. Tot nu toe is nooit helder geworden wat het OM precies bedoelt met de opmerking dat één of meer leden „in beeld zijn” gekomen. In beeld zijn is toch iets wezenlijk anders dan verdacht zijn. Of de commissie kan oordelen dat de feiten, getoetst aan „het recht, billijkheid, zedelijkheid en het staatsbelang” zoals dus in de wet staat, niet zwaar genoeg wegen voor vervolging.

Richting NRC was de commissie in elk geval realistisch. De redacteur die het stuk in 2014 schreef, ontving op 23 december vorig jaar een briefje van commissievoorzitter Carola Schouten (ChristenUnie). Het bevat niet meer dan vijf zinnen, met als kern dit: „Bent u bereid uw bronnen prijs te geven ten behoeve van het onderzoek van de commissie? De commissie is zich bewust van het feit dat u een verschoningsrecht heeft.” Daarop beroept hij zich dus ook.

Als de commissie adviseert om niet tot vervolging over te gaan, is de publieke opinie het grootste risico: kijk, daar in Den Haag houden ze elkaar weer eens de hand boven het hoofd. Maar zulke ergernis kan ook weer snel wegzakken.

3. Geen duidelijk verhaal

Geen waarschijnlijke optie, maar het is theoretisch natuurlijk mogelijk dat de onderzoekscommissie onderling zódanig van mening verschilt, dat haar verslag geen concrete aanbeveling bevat. Dan moet de Tweede Kamer daar alsnog over beslissen, in het debat dat hoe dan ook over dit verslag komt. Dat besluit moet er uiterlijk 3 februari liggen, anders vervalt de aanklacht automatisch.

Waarschijnlijker is dat het verslag wel degelijk zo’n advies bevat en dat de rest van de Tweede Kamer dat overneemt. De commissie bestond uit leden van de zeven grootste fracties. Al hielden die zich gisteren stil. Eén van hen wilde nog net dit erover zeggen: „We hebben de wet, we hebben de opdracht van de Tweede Kamer en we hebben ons best gedaan.”

zie ook:

Afluisterzaak al in december besproken in ‘commissie-stiekem’

Stiekemgate en de ontmaskering van een hele politieke generatie

Wie lekte uit de Commissie Stiekem?

NOS 20.01.2016 De onderzoekscommissie die bekeek wie informatie heeft gelekt uit de zogenoemde Commissie Stiekem, brengt vandaag verslag uit aan de Tweede Kamer. De grote vraag is wie er heeft gelekt. De presentatie wordt vanaf 11.30 uur live uitgezonden op NPO Politiek.

Hoe zat het ook alweer? 

Minister Plasterk meldde in oktober 2013 in verschillende media dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA 1,8 miljoen Nederlandse telefoongegevens had afgetapt. Dat was buiten de AIVD en MIVD om gegaan, zei hij. De minister van Binnenlandse Zaken hield ook in een debat met de Tweede Kamer vol: de gegevens zijn niet afkomstig van de Nederlandse inlichtingendiensten.

Maar dat bleek een paar weken later wel degelijk het geval te zijn. De AIVD en de MIVD concludeerden zelf dat de 1,8 miljoen gegevens afkomstig waren van de NSO (Nationale Signal Intelligence Organisatie), die onder meer een afluisterstation in het Friese Burum heeft. De NSO tapte de gegevens af ten behoeve van de Nederlandse inlichtingendiensten.

Maar dat bleek een paar weken later wel degelijk het geval te zijn. De AIVD en de MIVD concludeerden zelf dat de 1,8 miljoen gegevens afkomstig waren van de NSO (Nationale Signal Intelligence Organisatie), die onder meer een afluisterstation in het Friese Burum heeft. De NSO tapte de gegevens af ten behoeve van de Nederlandse inlichtingendiensten.

Plasterk had het dus mis, maar maakte dat niet onmiddellijk openbaar. Wel was er op 12 december 2013 een bijeenkomst van de Commissie Stiekem. Daar is kennelijk iets over de kwestie gezegd, maar niet op zo’n manier dat alle aanwezige fractievoorzitters het idee hadden dat ze waren bijgepraat over de gang van zaken.

Wat is de Commissie Stiekem? 

Die commissie heet eigenlijk de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), maar wordt bijna nooit zo genoemd. Er zitten alleen fractievoorzitters uit de Tweede Kamer in. De informatie die zij krijgen, is in het belang van de veiligheid strikt geheim. Ze mogen die niet delen met hun fractiegenoten en niet gebruiken in een Kamerdebat. Om die reden wordt weleens geopperd om de commissie maar op te heffen. Wat heeft een politicus immers aan informatie, die hij niet kan gebruiken? Maar het alternatief is dat niemand meer iets te horen krijgt over het geheime werk van de inlichtingendiensten.

In de Commissie Stiekem zitten de fractieleiders van VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Fractieleider Thieme van de Partij voor de Dieren gaat om principiële redenen niet naar de vergaderingen van de commissie.

Twee maanden later, in februari 2014, stuurden Plasterk (en zijn collega Hennis van Defensie) een korte brief naar de Kamer. Daarin stond dat niet de VS, maar Nederland zelf de 1,8 miljoen gegevens had afgeluisterd.

Er volgde een debat in de Tweede Kamer. D66-leider Pechtold diende een motie van wantrouwen tegen Plasterk in. Die kreeg veel steun uit de oppositie, maar haalde geen meerderheid.

De motie van wantrouwen..

De Kamer, 

“gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in weerwil van de adviezen van de minister van Defensie en de AIVD naar buiten is getreden met onjuiste infomatie over de inlichtingendiensten;

overwegende dat hij de Kamer niet heeft geïnformeerd nadat voor hem duidelijk was geworden dat de informatie die hij eerder naar buiten had gebracht onjuist en onvolledig was; 

Zegt het vertrouwen op in de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

en gaat over tot de orde van de dag.”

Pechtold, Roemer, Van Ojik, Thieme, Van Haersma Buma, Klein, Wilders, Bontes

Er ontstond een conflict in de Commissie Stiekem. PvdA-leider Samsom zou woedend zijn geweest over de motie van wantrouwen tegen PvdA-minister Plasterk. Want hoezo was de Kamer niet geïnformeerd? Dat zou impliceren dat de Kamer ook niet vertrouwelijk was bijgepraat, in de Commissie Stiekem. En of dat wel of niet zo is, moet dus geheim blijven.

Op 18 februari 2014 schreef NRC Handelsblad wat er in twee bijeenkomsten van de Commissie Stiekem was besproken over de kwestie. Die informatie kon alleen maar afkomstig zijn van mensen die erbij waren. Dit bracht VVD-fractieleider Zijlstra ertoe op 13 maart 2014 aangifte te doen van lekken naar de media.

Een jaar later kwam het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat er mogelijk sprake was van “een ambtsmisdrijf”, want dat is het lekken uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten namelijk. Het OM mag dit niet verder onderzoeken en droeg de zaak over aan de Tweede Kamer.

Wat gebeurt er nu? 

Op 18 november 2015 ging de Tweede Kamercommissie-Schouten aan de slag. In de commissie zitten alleen ‘gewone’ Kamerleden, geen fractievoorzitters. Het zijn naast voorzittter Schouten (ChristenUnie): Bergkamp (D66), Van Nispen (SP), De Roon (PVV), Harbers (VVD), Van Toorenburg (CDA) en Recourt (PvdA).

Zij brengen vandaag advies uit aan de Tweede Kamer. Die besluit vervolgens om de zaak eventueel aan te brengen bij de procureur-generaal, die tot vervolging overgaat. De Hoge Raad zelf spreekt zo nodig een veroordeling uit.

Welk kopstuk lekte er uit de commissie-Stiekem?

Lekken Commissie Stiekem

AD 20.01.2016 De onvervalste ‘whodunit’ aan het Binnenhof krijgt woensdagochtend een ontknoping, als duidelijk moet worden welke fractievoorzitter in de Tweede Kamer in 2014 geheime informatie lekte naar de media. De onderzoekscommissie die zich stortte op deze detective presenteert om 11.30 uur haar rapport aan de Tweede Kamer. Het ‘misdrijf’ in vijf delen.

Het Misdrijf

Een Lek. Het doorspelen van (nog geheime) informatie is geen zeldzaamheid aan het Binnenhof, maar nu ging het misschien nét te ver. Toen NRC Handelsblad 2 jaar geleden citeerde uit de zeer geheime Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), de zogenoemde commissie-Stiekem, moest er wel gelekt zijn naar die krant.

Die CIVD-vergadering gaat over geheime diensten als de AIVD, dus zelfs lekgrage politici hadden beter moeten weten. Niemand anders dan de fractievoorzitters mag bij deze besprekingen aanschuiven; met zulke Grote Namen was een echte ‘whodunit’ in Den Haag geboren, eentje die iedereen pijn deed.

De Verdachten & het Motief

De verdachten zijn A-categorie: louter partijkopstukken. Was het misschien VVD’er Halbe Zijlstra? D66-leider Alexander Pechtold? Of CDA-baas Sybrand Buma? Hun commentaar respectievelijk: ‘Ik was het niet’, ‘Geen commentaar’ en ‘Ik zeg niets’. Zelfs de brave ChristenUnie-leider Arie Slob kreeg de schijnwerpers op zich. Was het niet verdacht dat hij juist nu afscheid nam?

Veel vingers wezen ook – niet onderbouwd – naar PvdA-leider Diederik Samsom. Met de gelekte informatie werd namelijk ‘zijn’ PvdA-minister Ronald Plasterk geholpen, nadat die het parlement door een blundertje verkeerd had geïnformeerd.

In de wandelgangen zouden echter meer medewerkers van fractievoorzitters dezelfde informatie hebben gelekt. Dat maakt Samsom minder verdacht. Bovendien schreef NRC dat het ‘bronnen’ had. Meervoud dus. Of er achter Het Lek één kwade genius zat, valt dus te betwijfelen.

De leden van de Commissie Stiekem met (vlnr.) Sybrand Buma, Alexander Pechtold, Emile Roemer, Arie Slob, Kees van der Staaij (2de rij) Sybrand Buma, Bram van Ojik, Diederik Samsom, Marianne Thieme en Geert Wilders. © anp.

De ‘Slachtoffers’

In formele zin is het slachtoffer natuurlijk ‘de vertrouwelijkheid’ van de CIVD. Maar met het unieke speurwerk naar Het Lek is geen enkele betrokkene persoonlijk gediend. Plots zijn er negen fractievoorzitters verdacht van onfris gelispel in wandelgangen. Dat wil niemand in de politiek aangewreven krijgen.

Toen de crisis in november een kookpunt bereikte, greep het bestuur van de Tweede Kamer naar een beproefd recept: een onderzoekscommissie. Daarmee is tijd gekocht én, zo hoopt men, kan er woensdag met wat meer geloofwaardigheid worden gesteld dat het lek niet achterhaald kan worden.

De Rechercheurs

Het Openbaar Ministerie was aanvankelijk lekker op weg. Het had ‘enkele personen’ (lees: fractievoorzitters) gehoord en belgegevens onderzocht. Maar de vreugde over de voortgang was van korte duur: de beroepsspeurders kwamen er plots achter dat ze ‘niet bevoegd‘ waren om strafrechtelijk onderzoek naar Kamerleden te doen bij een ambtsmisdrijf.

Twee heren in regenjassen (‘geen commentaar’) maakten de intrige compleet door achter gesloten deuren verslag uit te brengen aan toenmalig Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Het parlement kreeg het mapje met processen-verbaal een dag later keurig netjes terug. In een kast werd een 150 jaar oude wet gevonden: het parlement moest zelf op zoek naar de mol.

Iedere fractie schoof een Kamerlid naar voren. Waarmee de verdachten eigenlijk hun eigen rechters selecteerden. Het vertrouwen in onder meer oud-rechter Jeroen Recourt (PvdA), mr. Madeleine van Toorenburg (CDA) en oud-officier van justitie Raymond de Roon (PVV) is niettemin groot, lieten diezelfde verdachte fractievoorzitters kortaf weten.

De onderzoekscommissie die het lek bekeek. Van links naar rechts: Michiel van Nispen, Madeleine van Toorenburg, Carola Schouten (voorzitter), Raymond de Roon, Vera Bergkamp, Jeroen Recourt en Mark Harbers. © anp.

Een veroordeling?

De commissie heeft in stilte gewerkt, dus alles wat woensdag gepresenteerd wordt, is interessant. Formeel is alleen bekeken of er ‘genoegzame gronden’ voor vervolging zijn. Het kan dus met een sisser aflopen, zoals ‘we hebben geen aanwijzingen voor lekken gevonden’. Maar het kan ook zijn dat er genoeg bewijs is om de procureur-generaal van de Hoge Raad opdracht te geven tot vervolging. In feite begint dan pas het strafrechtelijke onderzoek.

Het is daarom de vraag of de onderzoeksgroep met een naam komt. Aan het Binnenhof weet iedereen hoe ernstig de kleinste vingerwijzing naar een fractievoorzitter zou zijn. Iedere verdenking zou een politieke carrière knakken.

Lees ook;

Presentatie ‘Stiekem’-onderzoek

Telegraaf 20.01.2016 De uitkomst van een onderzoek naar het lek bij een belangrijke commissie van het parlement, de zogenoemde Commissie Stiekem, wordt woensdag gepresenteerd. Dat gebeurt om 11.30 uur in de Tweede Kamer.

De onderzoekers bogen zich over het schenden van de geheimhouding in de Commissie Stiekem, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet. In deze commissie worden de fractievoorzitters bijgepraat over de werkzaamheden van deze diensten. Dat gebeurt onder voorwaarde van strikte geheimhouding.

Maar in 2014 werd er gelekt en CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra deed aangifte. Eind vorig jaar gaf de Tweede Kamer opdracht aan een team Kamerleden de affaire uit te zoeken. Het gaat er vooral om of een collega-Kamerlid moet worden vervolgd wegens lekken.

De gelekte informatie ging over minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Door het lek werd duidelijk dat hij de CIVD nieuwe info had verstrekt over een afluisterschandaal, maar niet de hele Kamer.

Gerelateerde artikelen;

19-01: Onderzoek Commissie Stiekem klaar

Kamer rondt onderzoek af naar lek commissie-Stiekem

VK 19.01.2016 De Kamercommissie die onderzoekt doet naar het lekken uit de ‘commissie-Stiekem’ presenteert morgen haar resultaten. De tijdelijke commissie deed de afgelopen twee maanden onderzoek naar de vraag of er grond is om een fractievoorzitter te vervolgen voor een ambtsmisdrijf.

Lek commissie-stiekem

De wet op basis waarvan de Kamer onderzoek gaat doen naar het lek van de commissie stiekem, is ruim 150 jaar oud. Dat is te merken ook. Zes vragen over de Onderzoekscommissie (+).

Het onderzoek naar het lek rijt oude wonden open. Lees hier de analyse van Frank Hendrickx (+).

De leden van de onderzoekscommissie aangesteld door de Kamer. © ANP

In maart 2014 deed VVD-fractieleider Halbe Zijlstra aangifte van lekken uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), ook wel de ‘commissie-Stiekem’. In deze commissie worden fractieleiders op gezette tijden in vertrouwen bijgepraat over het doen en laten van de AIVD. Zijlstra deed als voorzitter van de CIVD aangifte op aandringen van andere commissieleden. De commissieleden vermoedden dat een maand eerder was gelekt naar NRC Handelsblad. De krant publiceerde in februari een stuk waarin werd geciteerd uit vertrouwelijke notulen.

Afgelopen najaar droeg de Rijksrecherche het onderzoek over aan de Tweede Kamer. Een of meer fractievoorzitters waren ‘in beeld’ die mogelijk hadden gelekt. Omdat sprake zou zijn van een ambtsmisdrijf werd het onderzoek aan de Tweede Kamer gegeven. De wet schrijft voor dat de Kamer zelf moet onderzoeken of er gronden zijn om de Hoge Raad te vragen tot vervolging over te gaan.

Het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, volgde de letter van de wet en stelde een onderzoekscommissie in. Zeven fracties vaardigden een lid af. Deze commissie heeft de afgelopen twee maanden in het grootste geheim het materiaal van de Rijksrecherche bestudeerd en zich beraad op een vervolgstap. Alle deelnemers hielden gedurende het onderzoek stijf hun kaken op elkaar. Zelfs over de procedure werd geen mededelingen gedaan.

Dinsdag kwam het bericht dat de commissie morgen al haar bevindingen presenteert, twee weken eerder dan de wettelijke deadline. Journalisten kunnen het rapport woensdag onder embargo anderhalf uur voor de presentatie inzien. Om 11.30 uur overhandigt commissievoorzitter Carola Schouten (ChristenUnie) het verslag aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Vooralsnog is over de inhoud niks bekend. Mogelijk maakt de commissie bekend dat een fractievoorzitter zal worden vervolgd, maar de kans is ook aanwezig dat de commissie oordeelt dat er te weinig gronden zijn voor vervolging en de zaak met een sisser afloopt.

Onderzoek Commissie Stiekem klaar

Telegraaf 19.01.2016 Het onderzoek naar het lek bij een belangrijke commissie van het parlement, de zogenoemde Commissie Stiekem, is klaar. Het onderzoeksteam presenteert woensdag zijn bevindingen.

De onderzoekers bogen zich over het schenden van de geheimhouding in de commissie, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet. In deze Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters bijgepraat over de werkzaamheden van deze diensten. Dat gebeurt onder voorwaarde van strikte geheimhouding.

Maar in 2014 werd er gelekt en CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra deed aangifte. Eind vorig jaar gaf de Tweede Kamer opdracht aan een team Kamerleden de affaire uit te zoeken. Het gaat er vooral om of een collega-Kamerlid moet worden vervolgd wegens lekken. De gelekte informatie ging over minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Onderzoek naar Commissie Stiekem afgerond

NU 19.01.2016 Het onderzoek naar het lek bij een belangrijke commissie van het parlement, de zogenoemde Commissie Stiekem, is klaar. Het onderzoeksteam presenteert woensdag 11.30 uur zijn bevindingen.

De onderzoekers bogen zich over het schenden van de geheimhouding in de commissie, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet.

In deze Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters van de gekozen partijen bijgepraat over de werkzaamheden van deze diensten. Dat gebeurt onder voorwaarde van strikte geheimhouding.

Maar in 2014 werd er gelekt en CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra (VVD) deed aangifte. Eind vorig jaar gaf de Tweede Kamer opdracht aan een team Kamerleden, onder voorzitterschap van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, de affaire uit te zoeken. Het gaat er vooral om of een collega-Kamerlid moet worden vervolgd wegens lekken. De gelekte informatie ging over minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Schouten hield haar lippen stijf op elkaar op de vraag of de naam bekend wordt gemaakt als er is gelekt . “Morgen komt alles naar buiten”, wilde de ChristenUnie-politica alleen kwijt.

Zie ook: Wordt er echt een fractieleider vervolgd vanwege lekken?

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen;

Jihadisme en cyberdreiging blijven prioriteit AIVD 

Schouten (CU) voorzitter onderzoekscommissie Stiekem 

Onderzoekscommissie Stiekem is rond  

Ook Harbers (VVD) onderzoekt lek Commissie Stiekem 

‘Hervorm de commissie inlichtingen’

VK 19.01.2016 De Parijse aanslagen geven de tragikomische thriller rondom de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) een dwingender karakter. De gebeurtenissen in Parijs en Brussel en de uitdijende bevoegdheden van de diensten lijken ver voor te lopen op de parlementaire controle op die diensten. De jacht op ‘Het Lek’ is symptomatisch voor de tanende kwaliteit van de parlementaire controle op onze geheime diensten. Terwijl de whodunnit zich de komende tijd zal ontvouwen en de journalistiek natuurlijk vooral dáárin geïnteresseerd is, heeft de kwestie een belangrijkere vraag opgeworpen: werkt de parlementaire controle nog?

CIVD-voorzitter Zijlstra (VVD) deed in 2014 aangifte bij het OM van het lekken van staatsgeheimen. Het OM constateerde mogelijk een ambtsmisdrijf, maar gaf het onderzoek over aan het Kamerpresidium. Dat stelde een speciale Kamercommissie in, die momenteel het onderzoek naar de gang van zaken uitvoert. Wij van WC-eend adviseren WC-eend, dus.

Met hun politieke ‘vechtpartij’ in de CIVD hebben kabinet en oppositie een bom onder dit gremium gelegd. Want als dit soort politiek via de publiciteit wordt uitgevochten, hoe kunnen burgers dan nog geloven dat er over belangrijke thema’s wél een volwassen gesprek plaatsvindt? ‘Het Lek’ is symptoom van een disfunctionerende CIVD.

Tijd voor verbetering

Al sinds de oprichting spelen gebrek aan politieke affiniteit, lage vergaderfrequentie, absentie en tijdgebrek de commissie parten. In de jaren zestig werd de bemoeienis intensiever, maar de commissie hield zich vooral met klachten bezig. Het is tijd voor verbetering. Twee voorstellen.

Ten eerste: doorbreek de ‘geheimhoudingsreflex’. Nodeloze geheimzinnigheid is schadelijk voor het vertrouwen in de parlementaire controle. PvdA-fractievoorzitter Samsom verklaarde publiekelijk dat de CIVD ‘te geheim, te onbeholpen en te krampachtig’ opereerde en pleitte voor een ‘ontspannener’ omgang. Dat die nog op zich laat wachten, bleek wel toen Cees Wiebes onlangs vroeg om de notulen van de commissie (1952-1989) in te zien. Een kafkaëske afwijzing volgde, ‘omdat het CIVD-archief niet openbaar is’. Met zo’n cirkelredenering blijft natuurlijk altijd alles geheim. In plaats van ‘gesloten, tenzij’ moet het uitgangspunt ‘openbaar, mits’ zijn.

Ten tweede: wijs de fractievoorzitters een ondersteunende staf toe. Zonder staf blijven politici afhankelijk van de informatie die diensten en ministers aanleveren. Ze worden passief voorgelicht en houden nauwelijks actief toezicht.

Versoepel de geheimhoudingsreflex

‘Het Lek’ biedt de kans om de CIVD te hervormen. Effectief inlichtingenwerk en adequaat toezicht bijten elkaar niet: vertrouwen in het inlichtingenwerk vertaalt zich in politiek vertrouwen en steun. De fractievoorzitters lieten in 2014 een rapport over de CIVD opstellen, Naar een sterker functionerende CIVD. Dat rapport ligt nu al ruim een jaar stof te happen. Pak de draad weer op: versoepel de geheimhoudingsreflex en zorg voor voldoende ondersteuning.

januari 20, 2016 Posted by | 1e kamer, 2e kamer, Commissie-Stiekem, politiek, PvdA, Rutte 2, VVD, VVD-PvdA | , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8

Samsom asiel

PvdA

Nederland kan als het nodig is 200.000 vluchtelingen opvangen. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom in een interview met het Nederlands Dagblad. “We kunnen dit aan als land.”

Volgens Samsom is het aantal een ‘overzichtelijke hoeveelheid op een bevolking van zeventien miljoen’. “Daar is draagvlak voor, maar níet als het er misschien 300.000 worden.” Dit jaar worden in Nederland zo’n zestigduizend vluchtelingen opgevangen.

Het beheersen van de vluchtelingenstroom naar Europa is heel actueel. Daarom de belangrijkste opdracht voor de politiek, de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden meent Samsom. “Het liefst door de oorlog in Syrië te stoppen.”

“Maar als dat niet lukt, moet je de gevolgen zo goed en eerlijk mogelijk beheersen. Die opdracht ligt op de route die de vluchtelingen afleggen.”

Hij is er “hoopvol” over dat dat gaat lukken. “Maar we hebben niet alles in de hand. Er zijn zes miljoen Syriërs die niet meer in hun eigen huis wonen, maar nog wel in Syrië. Als ook zij besluiten hun heil elders te gaan zoeken, is elke beheersbaarheid verdwenen.”

Hoop dooft nooit uit, zegt Diederik Samsom. De PvdA-leider heeft een onverwoestbaar geloof in de vooruitgang. Van acht zetels in de peilingen wordt hij niet wanhopig; desnoods stemmen de mensen hem in 2017 maar weg. ‘Ik zou alleen in de buurt van wanhoop komen, als we de vluchtelingencrisis niet weten te beheersen.’

‘Wat mij overeind houdt, is dat ik weet waar ik naartoe wil. Ik ben een romanticus wat betreft de democratie, en dat geeft een zekere ontspanning. Als PvdA hebben we in 2012 een mandaat gekregen, na knotsgekke verkiezingen. Toen heb ik met de VVD afgesproken: dit kabinet moet de rit eens uitzitten. We hadden toen al de vijfde Kamerverkiezingen in tien jaar tijd. De kiezer werd daar chagrijnig van; en dat is hij nog steeds.

De kiezer wil een politiek die dingen oplost, liefst in één dag. Dat laatste lukt alleen niet, vandaar dat de grondwet ons vier jaar de tijd geeft om op de top van ons vermogen aan de slag te gaan. Straks kijken we achter ons, en zien we: de werkloosheid daalt en de armoede eindelijk ook, de koopkracht neemt toe, de inkomensverdeling is eerlijker, en de vluchtelingenstroom – even afkloppen – is beheersbaar. Als de kiezers straks zeggen: “We vonden het niks” … prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk.

Diederik Samsom blijft hoopvol in de Haagse jungle ND 30.12.2015

Bent u ook hoopvol over de – tot nu toe beperkte – integratie van grote aantallen vluchtelingen?

‘Ja. Omdat ik weet wat wij kunnen als land. Wij kunnen dit. Het gaat om honderd-, honderdvijftig-, of misschien tweehonderdduizend vluchtelingen, waarop we in de komende jaren moeten rekenen. Dat is op een bevolking van zeventien miljoen mensen een overzichtelijke hoeveelheid. Er zitten veel kinderen bij die hier hun leven gaan opbouwen; over hen maak ik me niet zo veel zorgen. Er zitten volwassenen bij die diploma’s hebben, en die dus kansen hebben op de arbeidsmarkt. Er zitten ook volwassenen bij die nog niet gekwalificeerd zijn. De werkloosheid onder de volwassen allochtone bevolking is een stuk hoger dan onder de autochtone bevolking. Maar ook dat verschil is met hard werken en met nieuwe methodes overbrugbaar. We hebben dertig, veertig jaar ervaring met de opvang van asielzoekers. We weten hoe het niet moet. Natuurlijk is tweehonderdduizend mensen die zich in korte tijd melden veel. Maar er melden zich in Nederland jaarlijks veel meer gewone migranten dan asielzoekers, en dat is al jaren zo.’

lees ook:  Samsom: plek voor 200.000 vluchtelingen – ND 30.12.2015

Verkiezingen

In het interview zegt Samsom ook dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 desnoods uit de politiek vertrekt, als zijn partij zich niet herstelt van de huidige, slechte peilingen.

“Als de kiezers straks zeggen: ‘we vonden het niks’… prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk. Het enige slachtoffer zou ikzelf zijn, of een paar andere politici. Als dat het grootste offer is dat gebracht moet worden, dan is dat op te brengen”, aldus de PvdA-leider in de krant.

CDA

Het CDA moet in het vluchtelingenvraagstuk meer de christelijke kaart van gastvrijheid en solidariteit spelen en minder die van angst.

Dat zegt bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Trouw. De partij moet veel meer spreken ,,vanuit de christelijke wortels” en zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ,,Zij durft wel meer te spreken vanuit de christelijke wortels van de CDU. In de zin van: wij geloven dat ieder mens door God geschapen is en daarmee fundamentele waardigheid heeft gekregen.”

Op scherp ??

Een paar jaar geleden slikte de VVD een volgende eis van Samsom, namelijk het schrappen van het beboeten van illegaal verblijf in Nederland. In ruil daarvoor moest Samsom accepteren dat er iets minder werd genivelleerd.

Maar veel PvdA’ers wilden al steeds dat ook een andere kwestie van tafel moest. In 2007 werd namelijk overeengekomen dat in ruil voor een ‘generaal pardon’ voor 27.000 afgewezen asielzoekers gemeenten niet meer mogen meewerken aan de opvang van andere afgewezen asielzoekers.

Die laatste kwestie is nu op scherp gezet door uitspraken van comités van de Raad van Europa in Straatsburg, waar 47 Europese landen bij aangesloten zijn. De Protestantse Kerken in Nederland hadden zich tot de Raad van Europa gewend over de illegalenopvang.

Basisvoorziening

Het kabinet werd vanuit Straatsburg op de vingers getikt. Nederland zou voor illegalen minstens een bed, eten en sanitaire voorzieningen ter beschikking moeten stellen. Het kabinet maakte bezwaar tegen de rechtmatigheid van het besluit.

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. Hoeveel kost een asielzoeker? U leest het hier >

Opvang

VVD en PvdA zijn het niet eens over hoe Nederland moet omgaan met illegalen. Als het aan de PvdA ligt, wordt er voor deze groep een zogenoemde bed-bad en broodregeling getroffen. De VVD is daar fel tegen, omdat opvang van illegalen een aanzuigende werking zou hebben. Maar nu is het voor de PvdA duidelijk: illegalen moeten van overheidswege een basisvoorziening krijgen. De VVD wil dat niet, hooguit als zo’n basisvoorziening het begin is van vertrek uit Nederland.

Dat de twee partijen nu verhit tegenover elkaar staan, komt zowel door de voor beide partijen vitale aanleiding als door de politieke situatie. De VVD is al een paar keer door de pomp gegaan voor de PvdA over het illegalenbeleid en probeert sinds de Statenverkiezingen het eigen profiel op te poetsen met een scherpe koers op immigratiegebied.

Opvang in de regio

Zo kwam de VVD-fractie meteen na de Statenverkiezingen ook al met een plan om geen Illegale asielzoekers meer op te nemen in Europa, maar opvang in de regio te subsidiëren. VVD migratienota

VVD wil einde aan asielinstroom Europa – De VVD wil niet langer machteloos toekijken hoe mensen dagelijks verdrinken in de Middellandse Zee. Alleen al in 2014 zijn er meer dan 3000 mensen omgekomen. Tweede Kamerlid Malik Azmani wil daarom een einde aan de asielstromen naar Europa. ‘De alsmaar stijgende toestroom van vluchtelingen zorgt daarnaast voor ontwrichting van de samenleving: het draagvlak voor opvang neemt af, het zet onze sociale voorzieningen onder druk en we weten niet wie we binnenhalen: een echte vluchteling, een gelukszoeker of een terrorist. Met het creëren van voldoende veilige opvang in de regio, maken we asielaanvragen in Europa overbodig.’ Lees verder

De PvdA probeert na drie verloren verkiezingen ook kleur op de wangen te krijgen. Daarbij ondervindt de verzwakte PvdA-leider Diederik Samsom zowel binnen de fractie in de Tweede Kamer als binnen het partijkader druk om de illegalenkwestie scherp te spelen.

VVD en PvdA waren het indertijd niet eens over de vraag of illegalen in Nederland recht hebben op opvang en eten. Een van de te bespreken opties zou zijn om toe te gaan naar een landelijke opvang voor uitgeprocedeerden, met alleen een sobere basisvoorziening, bijvoorbeeld in Ter Apel of Gilze Rijen.

Compromis

Bronnen in Den Haag zeiden dat vooral fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) zich hard opstellen in het conflict, en premier Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher(PvdA) zouden meer bereid zijn een compromis te sluiten.

Lees meer over: 

Vluchtelingen  NU 

Vluchtelingen Trouw 

VLUCHTELINGENDRAMA VK

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ??? 

—>>> Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

zie ook: Terugblik – debat 22.04.2015 Vluchtelingencrisis

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 7

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 6

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

Dit jaar al 100.000 migranten over Middellandse Zee naar Europa

VK 23.02.2016 In 2016 zijn tot nu toe meer dan honderdduizend migranten en vluchtelingen over de Middellandse Zee in Griekenland en Italië aangekomen. Dit heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dinsdag meegedeeld.

Vorig jaar werd het aantal van honderdduizend migranten en vluchtelingen pas in juli bereikt. Op Griekse eilanden kwamen dit jaar zeker 102.547 personen aan land. De meesten zijn afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Irak en Iran. Volgens de IOM zouden afgelopen week 7.286 migranten en vluchtelingen de grens tussen Griekenland en Macedonië hebben overgestoken.

In Italië arriveerden dit jaar 7.507 migranten, aldus de IOM. De meesten zijn afkomstig uit sub-Sahara Afrika. Van bijna een kwart van de migranten die in 2016 arriveerde in Italië is Eritrea het land van herkomst. Vluchtelingen uit Azië verkiezen de route via Griekenland; geografisch gezien een logische keuze. Slechts 4,7 procent van de migranten die in januari Italië binnenkwamen was daarom van Syrische komaf.

Dat de vluchtelingencrisis vooral Griekenland treft, blijkt wel uit de aantallen bootmigranten die afgelopen jaren naar Europa zijn gekomen. In 2014 kwamen de meeste bootvluchtelingen nog aan in Italië; meer dan 170 duizend, zo schat de IMO. Sinds 2015 trekt Griekenland honderdduizenden migranten aan, terwijl de aantallen in Italië juist afnemen.

Doden

Europol: mensensmokkel is snelst groeiende criminele markt in Europa…

Mensensmokkelaars verdienden in 2015 zo’n zes miljard euro, het overgrote deel met de smokkel van vluchtelingen naar Europa.Dit zegt de Europese politie-organisatie Europol in een rapport dat maandag is gepresenteerd. Mensensmokkel is volgens Europol door de vluchtelingencrisis uitgegroeid tot ‘de snelst groeiende criminele markt’ in Europa.

‘We zien bij aankomst nog altijd veel kwetsbare migranten, die vaak ook nog eens in zeer slechte staat verkeren en zijn blootgesteld aan geweld door smokkelaars in Libië. Ook zien we nog altijd veel vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel. Een alarmerende trend die ons al in 2015 was opgevallen’, aldus woordvoerder Flavio Di Giacomo van de IOM in Italië.

Meer dan 410 migranten en vluchtelingen kwamen tijdens de oversteek om het leven. Het merendeel, 321, op de oostelijke route tussen Turkije en Griekenland. 

Sinds 1 januari 2015 hebben al bijna 940 duizend migranten en vluchtelingen Griekenland bereikt. De IOM verwacht dat de teller in maart op één miljoen komt te staan.

Land van herkomst migranten in 2016

Bijna de helft van de migranten die tot dusver in 2016 aankwamen in Europa is afkomstig uit Syrië

VLUCHTELINGENDRAMA;

Dit jaar al 100.000 migranten over Middellandse Zee naar Europa

Europol: mensensmokkel is snelst groeiende criminele markt in Europa

‘Ik moest de wereld laten zien wat er gebeurt’

Premier Orban: Europees migratiebeleid is mislukt

Vluchtelingen terugduwen naar Turkije is geen oplossing

BEKIJK HELE LIJST

Dit jaar al 100.000 migranten naar Europa

Trouw 23.02.2016 Dit jaar zijn al meer dan 100.000 migranten over de Middellandse Zee in Griekenland en Italië aangekomen. Dat heeft de Internationale Organisatie voor Migratie dinsdag meegedeeld.

Op Griekse eilanden landden zeker 97.325 mensen en in Italië 7507, zegt de IOM.

Meer dan 410 migranten en vluchtelingen kwamen tijdens de oversteek om het leven, het merendeel, 321, op de oostelijke route tussen Turkije en Griekenland.

VVD en PvdA botsen om vertrekbonus voor statusloze asielzoekers

Elsevier 20.02.2016 De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het niet met elkaar eens over de vertrekregeling voor mensen zonder verblijfsstatus die terug willen naar hun land. Mogelijk misbruik van de regeling ligt op de loer.

Daarom wil de VVD dat mensen uit landen die op de zogenoemde lijst van veilige landen staan geen gebruik meer kunnen maken van de regeling. Coalitiepartner PvdA vindt echter dat de terugkeer zo lastig is in de praktijk, dat een financiële stimulans om weg te gaan juist kan helpen.

De partijen reageerden donderdag op het mogelijke misbruik van de terugkeerpremie door Oekraïners. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) signaleerde namelijk eenenorme stijging in het aantal Oekraïners dat een beroep doet op deze regeling.

Vorig jaar is het aantal Oekraïners dat bij het IOM aanklopte gestegen naar 387. Deze mensen wisten zo soms meer dan 3.000 euro op te strijken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan de kwestie nu te onderzoeken.

Bonus

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Asiel zegt dat hij de terugkeerpremier voor Oekraïners stop wil zetten als blijkt dat er inderdaad misbruik wordt gemaakt van de regeling. Eerder gebeurde dat ook massaal bij Kosovaren, Georgiërs en Macedoniërs.

Het gaat daarbij om mensen die puur asiel aanvragen om een terugkeerpremie op te kunnen strijken, en niet omdat ze echt in Nederland willen blijven. Zij weten dat ze geen kans maken op een verblijfsstatus maar willen toch die vertrekbonus.

Lees ook

Rutte: ‘Filters’ langs migratieroute moeten hun werk doen

Repressief

Het IOM heeft verschillende regelingen om migranten en afgewezen asielzoekers te ondersteunen die vrijwillig terugkeren naar hun land. Dijkhoff is niet van plan de regeling voor terugkeerpremies op zich te wijzigen of stop te zetten. Volgens hem komt het Nederland duurder te staan als mensen weigeren terug te keren of eventueel gedwongen worden uitgezet. Zijn VVD wil de IOM-regeling wel veranderen.

‘Nu merken we misbruik meestal pas achteraf op, maar dit kunnen we voorkomen als het IOM de lijst met veilige landen aanhoudt bij de toepassing van de regeling,’ zegt Malik Azmani(VVD). Volgens hem zal het ook repressief werken op anderen die misschien ook het idee hebben om voor de vertrekbonus naar Nederland te komen.

De PvdA kan zich hier niet in vinden. Volgens PvdA-kamerlid Attje Kuiken is het vaak al ingewikkeld genoeg om mensen überhaupt te laten terugkeren. ‘Een financiele stimulans kan dan helpen, hoewel je altijd scherp moet zijn op misbruik. Maar het hele instrument in een vlaag van misplaatste stoerdoenerij afschaffen, is het kind met het badwater weggooien,’ aldus het PvdA-Kamerlid.

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; vvd pvda iom oekraïners migratie migratiecrisis migranten asielzoekers vertrekpremie

zie ook;

20-2-2016 Hongaarse minister Szijjártó: ‘Europa is volstrekt weerloos’ 

19-2-2016 VNO-NCW: alleen nog kansrijke asielzoekers toelaten

19-2-2016 Zijlstra: ‘Goedpraten salafisme gevaar voor vrije samenleving’

Onderzoek mogelijk misbruik vertrekpremie Oekraïeners

Trouw 18.02.2016 Het aantal asielzoekers uit Oekraïne dat een beroep doet op de Nederlandse vertrekregeling is de afgelopen maand sterk gegroeid. Dat schrijft NRC. Staatssecretaris Dijkhoff van veiligheid en justitie laat de zaak onderzoeken, en zegt niet te zullen aarzelen de vertrekpremie voor Oekraïeners stop te zetten als er sprake blijkt te zijn van misbruik.

Het aantal Oekraïners dat afgelopen januari met een terugkeerpremie ons land heeft verlaten blijkt sterk te zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Waren het er in heel 2015 nog 58, alleen in januari was al sprake van 64 Oekraïeners die met een premie weer vertrokken.

Opvallend is dat vrijwel alle recente terugkeerders afkomstig zijn uit Ivano-Frankivsk in westelijk Oekraïne, een regio die bekend staat als veilig. De oorlog in Oekraïne speelt zich alleen af in het uiterste oosten van het land, 1200 kilometer rijden verderop.

De plotselinge stijging van het aantal Oekraïense terugkeerders viel zowel het ministerie van justitie als de IOM op, de Internationale Organisatie voor Migratie die de terugkeerregeling uitvoert. Volgens de IOM zijn er aanwijzingen voor “mogelijk misbruik”, hoewel daar geen hard bewijs voor is.

‘Businessplan’
Andere aanwijzingen zijn, volgens bronnen van NRC, dat de meesten nog maar kort in Nederland waren toen zij een beroep deden op de vertrekpremie, en ook vaak werkloos bleken te zijn. Sommigen kwamen zelfs met een ‘doortimmerd businessplan’ op de proppen.

De premie van de terugkeerregeling bestaat uit drie bedragen; een van 200 euro voor de eerste kosten, een bedrag van 1750 euro voor bijvoorbeeld het beginnen van een eigen zaak, en eventueel een aanvulling van 1500 euro in natura voor het volgen van opleidingen, minimaal dus 1950 euro.

© anp. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff is verantwoordelijk voor asielzaken.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff erkent dat de “premies die we hebben heel vaak effectief zijn, maar ook mensen op verkeerde gedachten kunnen brengen”. Hij is bezig de zaak te onderzoeken, samen met IOM, “omdat zij zien dat er een toename is, die niet meteen te verklaren is uit de situatie in Oekraïne zelf”, aldus Dijkhoff tegen BNR Nieuwsradio.

Stopzetten
Eerder bleek dat onder meer Albanezen en Kosovaren naar Nederland kwamen om de vertrekpremie op te strijken, een relatief korte reis. Het gaat om mensen die weten dat ze geen kans maken op een verblijfsstatus, maar alleen uit zijn op de vertrekpremie. “Zodra we deze effecten zien zoals we bij Albanië zagen, zal ik ook niet aarzelen om het stop te zetten”, zei Dijkhoff.

Hij zei dat de lijst met veilige landen voortdurend wordt bijgewerkt, en zijn ministerie bekijkt nu of Oekraïne ook op deze lijst moet komen, net als eerder Kosovo, Albanië en Mongolië.

Asielverzoeken van migranten uit veilige landen worden voor het grootste deel afgewezen, en ook hebben zij vanaf 1 maart geen recht meer op opvang in Nederland, aldus de staatssecretaris.

Elite lokt opstand van kiezers uit

VK 14.01.2016 De zelfzuchtige bestuurlijke elite heeft haar morele gezag verspeeld. Dat maakt de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk extra moeilijk.

Waardoor komt het dat de huidige vluchtelingenstroom het welvarende Europa in een diepere crisis stort dan ooit, de lidstaten uit elkaar speelt, xenofobe partijen als kool doet groeien en zelfs ‘Schengen’ ter discussie komt te staan? Dat ook in Nederland de regering in dit dossier vrijwel elk gezag lijkt te ontberen? Het totale aantal asielzoekers is immers nog altijd geringer dan in de jaren negentig.

Wat die jaren negentig van de huidige periode onderscheidt, is echter het toenmalige optimisme. Daarvan is weinig meer over. Voor het eerst bestaat het algemene gevoel dat het met de eigen kinderen materieel slechter zal gaan. Het vormt al jarenlang de constante in elk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau: tweederde van de burgers wil meer bestaanszekerheid, maar verwacht het tegendeel. Die verwachte neergang maakt het moeilijker in te schikken voor nieuwkomers.

Anders dan de ‘flexibiliteit’ propagerende beleidselites hechten veel gewone burgers aan de verzorgingsstaat; de nu vanuit Den Haag opgelegde participatiemaatschappij op basis van de fictie van het zelfredzame individu vormt voor hen, die sterk van die verzorgingsstaat afhankelijk zijn, een bedreiging.

Het gaat straks slechter

Sfeerbeeld van het Drentse dorp Oranje, december 2014. © ANP

De politieke boodschap van boven, zoals die beneden wordt verstaan, kort samengevat: het gaat straks slechter met u, en dat is goed voor u. Die boodschap wordt daarbij steeds technocratisch-financieel beargumenteerd, zonder oog voor welke andere dimensie ook. Zoals Gabriël van den Brink 28 november in Vonk constateerde: ‘Het vermogen van politici om publiekelijk in te gaan op morele en sociale vragen, ontbreekt totaal.’

Daarbij komt de toegenomen individualisering, gepaard aan een bewust gepropageerde ieder-voor-zich-mentaliteit. Zij ligt ten grondslag aan de vermarkting van collectieve voorzieningen, een ‘sanering’ die door het minder hoogopgeleide, minder verdienende en minder weerbare deel van de kiezers als afbraak wordt ervaren; zie de huidige implosie van de thuiszorg.

Tegen die achtergrond kijken velen wantrouwend naar politici die komen verkondigen dat zij het vanwege de vele asielzoekers met minder moeten doen, temeer daar de prijs ervan niet in de villawijken, maar in de volkswijken wordt betaald – denk aan de oplopende wachtlijsten voor goedkope huurwoningen. Het chique Haagse Benoordenhout wist een azc buiten de poorten te houden, het eenvoudige Oranje wist dat met de autoritair afgedwongen noodopvang niet.

Niet los te zien van eigen aard

Velen zien zelfs het ministerschap slechts als opstapje naar het bedrijfsleven

Dat politici het morele gezag voor het overtuigend verdedigen van nare maatregelen ontberen en dus naar juridische bevoegdheden moeten grijpen, valt niet los te zien van hun eigen aard en gedrag. Zij werken, eveneens als gevolg van de dominante ieder-voor-zich-mentaliteit, steeds minder voor de publieke zaak en steeds meer voor de eigen carrière. Een leven lang je in dienst stellen van het openbaar bestuur is er niet meer bij. Velen zien zelfs het ministerschap slechts als opstapje naar het bedrijfsleven, om, zoals Hans Hoogervorst het in 2007 bestond te zeggen, ‘nu echt iets interessants te gaan doen’.

Die zelfzuchtige mentaliteit komt men inmiddels in de hele bestuurlijke bovenlaag vaker tegen, waarbij het bedrijfsleven de norm geworden is, inclusief de bijbehorende bonus- en beloningscultuur. Het onvermogen van de bankensector om te leren bleek nog dit voorjaar, toen het bestuur van het met geld van de modale burger geredde ABN Amro zichzelf, nu de markt weer in zicht was, een wonderbaarlijke salarisvermenigvuldiging toedacht, omdat in deze kring niet meer de nationale samenleving, maar de internationale geldelite de norm geworden is.

De met grootheidswaan en graaizucht gepaard gaande ontsporingen op het terrein van zorg, woningbouw en onderwijs heeft het aanzien van de hele elite inmiddels zodanig aangetast dat haar boodschap dat de tijden nu even iets minder zijn, niet meer wordt geslikt. Eens temeer zolang diezelfde elite – met een beroep op de ‘globalisering’ die haar eigen exorbitante inkomens zou rechtvaardigen – zichzelf bij het brengen van offers zorgvuldig buiten schot weet te houden.

Neoliberale ideologie

Europa is de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan de neoliberale ideologie van flexibilisering en privatisering

De oplossing zou deels van Europa kunnen komen, ware het niet dat Brussel om precies dezelfde reden te veel aan gezag heeft ingeboet om de bevolking van de noodzaak van impopulaire maatregelen te kunnen overtuigen. Ook Europa is de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan de neoliberale ideologie van flexibilisering en privatisering, waardoor de belangen van het grote bedrijfsleven het steevast wonnen van die van kleine burgers.

Het staat voor opstandige kiezers symbool voor afbraak van sociale voorzieningen en een politiek die vooral een welgestelde bovenlaag ten goede komt: zij die Europa het luidste propageren, zijn dezelfden die er het meeste van profiteren. Open grenzen betekent voor de directeur dat hij verwijzend naar Amerikaanse concurrentie zijn salariseisen nog verder kan opschroeven, voor de monteur dat hij vanwege Albanese concurrentie met minder genoegen nemen moet.

Pas als dit verandert, kan het politieke midden de populistische flanken de wind uit de zeilen nemen. Laat de bestuurlijke elite dat uit kortzichtig eigenbelang na, dan moet zij niet verbaasd zijn als eurosceptische partijen nog verder groeien, nationale regeringen genoopt worden zich steeds egoïstischer te gedragen en Europa zo onder druk van de vluchtelingencrisis uiteindelijk ontploft.

Nederland neemt eerste vluchtelingen over volgens herverdelingsplan EU

VK 14.01.2016 Met twee vliegtuigen komen vrijdag vijftig Eritrese vluchtelingen van Italië naar Nederland gevlogen. Het zijn de eerste vluchtelingen die door Nederland worden overgenomen volgens het herverdelingsplan van de EU. Dit meldt de NOS.

Met de Eritreeërs erbij geteld zijn er tot nu toe 300 vluchtelingen overgenomen

Haperende herverdeling

De Europese Unie besloot 160 duizend vluchtelingen in Griekenland en Italië over de rest van Europa te verspreiden. Daarvan is nog nauwelijks wat terechtgekomen. Lees hier drie verklaringen voor de haperende herverdeling (+).

De Europese lidstaten spraken in september af 120 duizend vluchtelingen over te nemen uit landen als Griekenland en Italië, waar de meeste vluchtelingen arriveren. Met het herverdelingsplan moeten deze lidstaten worden ontlast.

Het plan is niet onomstreden: Slowakije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië stemden tegen het plan, maar moeten wel vluchtelingen opnemen omdat een meerderheid van EU-lidstaten voor stemde. Slowakije en Hongarije leggen zich niet bij deze beslissing neer: zij stappen naar het Hof van Justitie om de regeling aan te klagen.

Met de Eritreeërs erbij geteld zijn er tot nu toe 300 vluchtelingen overgenomen. Het plan is ook onder vluchtelingen niet erg populair. Voor degenen die deelnemen aan het herverdelingsprogramma is er geen duidelijkheid in welk land ze eindigen. De meeste vluchtelingen willen asiel aanvragen in landen als Nederland, Duitsland of Denemarken en zij willen niet het risico lopen in een ander land terecht te komen.

De vluchtelingen die nu naar Nederland komen hebben een grote kans hier een verblijfsvergunning te krijgen. Nederlandse ambtenaren hebben de groep in Italië bezocht ter voorbereiding op hun komst.

http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/28268edd-bd19-425e-8f38-7c9123d0f90f?width=664&height=374

De eerste negentien vluchtelingen werden in oktober overgenomen van Italië door Zweden. © EPA

Van herverdeling van migranten over Europa komt weinig terecht

Elsevier 14.01.2016  De gemaakte afspraken van de Europese Unie over de migratiecrisis komen maar langzaam op gang. Tot nu toen zijn er van het totale aantal van 160.000 slechts 272 migranten verdeeld. Dat meldt NOS. De afspraak voor de herverdeling werd in september gemaakt.

Toppen

De afspraak werd tijdens een van de vele EU-toppen over migratie gemaakt. Het ging toen om een aantal van 120.000 migranten. Eerder die zomer waren regeringsleiders het er al over eens geworden om 40.000 migranten te spreiden over Europa. In totaal kwam het aantal daarna op 160.000. De migranten moesten vooral vanuit de zuidelijke landen Italië en Griekenland herverdeeld worden, om deze landen te ontlasten.

Het herverdelingsplan stuitte op veel weerstand, vooral vanuit de zogenoemde Visegrad-landen. Onder meer Slowakije en Hongarije gaven aan de opgelegde quota van asielzoekers niet te implementeren.

Van alle Europese lidstaten hebben tot dusver alleen België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje en Zweden migranten uit Italië of Griekenland overgenomen. Nederland beloofde in eerste instantie 100 migranten op te nemen. De eerste groep uit Italië komt vrijdag aan in Nederland. Die groep van 100 werd in november al verwacht.

Eerder op Elsevier.nl

EU en migratiecrisis: veel woorden, geen daden

Afspraken

Ook andere EU-afspraken over de migratiecrisis worden niet nagekomen: onder meer het bij elkaar scharrelen van financiële hulp en het creëren van ‘hotspots’ in Italië en Griekenland verloopt stroef.

De afspraak was om gezamenlijk 2,8 miljard euro bijeen te brengen om de migratiecrisis het hoofd te bieden. Daarvan is nu 2,3 miljard verzameld. Het geld is onder meer bedoeld voor een investeringsfonds voor Afrika en een noodfonds voor Syrië. Afrikaanse landen zouden in ruil voor ruim 1,8 miljard euro van de EU onder meer de mensensmokkel vanuit dat continent harder moeten aanpakken.

De creatie van hotspots was bedoeld om registratie en identificatie van migranten soepeler te laten verlopen. De afspraak was dat de elf hotspots in Griekenland en Italië eind november in werking moesten treden. Op dit moment zijn er slechts drie functioneel: in Griekenland is het identificatiecentrum op het eiland Lesbos actief en in Italië een centrum in Lampedusa en Trapani.

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; eu italie griekenland visegrad migratie migratiecrisis vluchtelingen asielzoekers

zie ook;

16-1-2016 Schäuble: extra heffing op benzine om migratiecrisis te betalen

16-1-2016 Schäubles eigen CDU veegt ‘migratietaks’ weer van tafel

15-1-2016 ‘Merkels migranten’ weer terug naar Beieren gestuurd

Aantal migranten stijgt naar 244 miljoen: dit zijn de cijfers

Elsevier 13.01.2016 Het aantal migranten en vluchtelingen wereldwijd blijft maar stijgen. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal mensen, die om allerlei redenen huis en haard verlaten, met 41 procent toegenomen.

In 2015 waren er in totaal 244 miljoen migranten, schrijven de Verenigde Naties (VN).

Land van herkomst

Volgens de organisatie zijn daaronder 20 miljoen vluchtelingen, die vanwege een conflict of oorlogssituatie vertrokken naar een andere plek. De meesten zijn afkomstig uit Syrië, Afghanistan en Somalië.

Veel mensen uit bijvoorbeeld Syrië, waar al meer dan vier jaar een bloedige oorlog woedt, vertrekken veelal naar buurlanden als Libanon, Jordanië en Turkije. Daar komen zijn terecht in vaak overvolle vluchtelingenkampen. Heel wat Syriërs besluiten daarom om af te reizen naar Europa

‘In de cijfers zijn de 40 miljoen mensen die in het land van herkomst blijven, niet meegerekend,’ zegt plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN, Jan Eliasson. Het gaat hier om de categorie internally displaced persons.

Hulp

Eenderde van deze mensen leeft in Europa. Het continent telt op dit moment 76 miljoen mensen die elders zijn geboren. Van deze groep wonen er inmiddels 12 miljoen in Duitsland, en 9 miljoen in het Verenigd Koninkrijk.

In Amerika zijn 47 miljoen inwoners van buitenlandse afkomst. Rusland heeft er 12 miljoen, en Saudi-Arabië 10 miljoen, aldus de VN. Vluchtelingenorganisatie UNHCR trekt dit jaar 7,1 miljard euro uit voor hulp. ‘Het is een van de meest uitdagende problemen waar we momenteel voor staan,’ zegt Eliasson.

Lees meer over migratie…

Macedonië krijgt Hongaarse hulp bij grensbescherming

Griekenland

Intussen blijft de stroom migranten en vluchtelingen, die vanuit Turkije naar Griekenland trekken, aanhouden. De weersomstandigheden hebben wel enig effect op het aantal migranten dat de oversteek waagt, maar de influx blijft onverminderd groot.

In december telden de autoriteiten in Athene nog altijd 108.742 mensen die het land binnenkwamen. In november, toen het qua weer wat rustiger was, lag het aantal vreemdelingen nog op151.000. De Griekse kustwacht denkt dat de stroom in het voorjaar weer aanzwelt.

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Tags; verenigde naties migranten migratie griekenland

zie ook;

17-1-2016 ‘Duitse politici zwegen bewust over Noord-Afrikaanse bendes’

15-1-2016 Verdwenen aanrandingen Almere ook in doofpot van politie?

15-1-2016 Activisten op Lesbos opgepakt wegens mensensmokkel

Wereld telde 244 miljoen migranten in 2015 

NU 13.01.2016 De wereld telde vorig jaar 244 miljoen migranten. In vergelijking met 2000 is dat een stijging van 41 procent, zo blijkt woensdag uit cijfers van de Verenigde Naties.

De VN telden vorig jaar 20 miljoen vluchtelingen die vanwege een conflict elders hun heil zochten. De meesten kwamen uit Syrië, Afghanistan en Somalië.

Europa telt momenteel 76 miljoen mensen die elders zijn geboren. Van die groep wonen er 12 miljoen in Duitsland en 9 miljoen in Groot-Brittannië. De Verenigde Staten tellen 47 miljoen inwoners die van elders komen. Rusland herbergt 12 miljoen en Saudi-Arabië 10 miljoen mensen die uit een ander land komen.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR trekt dit jaar 7,1 miljard euro uit voor hulp.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Duitse marine redde al 10.000 vluchtelingen uit Middellandse Zee  

In drie weken honderdduizend vluchtelingen naar Kroatië 

Recordaantal asielaanvragen in 2015

NU 08.01.2016 In 2015 zijn een recordaantal asielaanvragen gedaan. Met 59.100 asielaanvragen is het record uit 1994, dat stond op een asielstroom van 52.575, verbroken.

Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Veiligheid van Justitie vrijdag bekend maakte.

Sinds er migratiestatistieken worden bijgehouden, is de instroom nog nooit zo hoog geweest, schrijft het ministerie.

Driekwart van de asielzoekers bereikte Nederland in de tweede helft van het jaar. Van het totale aantal asielzoekers zijn in 2015 1940 nareizigers geteld. Vorig jaar was de asielstroom 29.890.

In de laatste maanden van 2015 moesten er extra medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) worden ingezet om de registratieachterstand van asielzoekers weg te werken.

Lees meer over: Asiel Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Timmermans heeft meer zorgen om vervreemde allochtoon dan vluchteling 

‘Geen tijd te verliezen’ bij Europese aanpak vluchtelingencrisis  

‘Vluchtelingen dreigen nieuwe onderklasse te worden in Nederland’ 

Met 59.100 asielaanvragen was 2015 officieel een recordjaar

Trouw 08.01.2016 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft alle asielaanvragen van het afgelopen jaar bij elkaar opgeteld en komt uit op 59.100 verzoeken. Dat is het hoogste aantal aanvragen sinds Nederland migratiestatistieken bijhoudt, zo meldt de dienst. In het vorige recordjaar, 1994, klopten 52.575 asielzoekers aan.

Het afgelopen jaar is het aantal aanvragen bijna verdubbeld ten opzichte van 2014, toen de teller aan het eind van het jaar bij 29.890 verzoeken stopte. Vergeleken met 2013 gaat het om een ruime verdriedubbeling. Toen kwam het aantal aanvragen uit op 17.189.

Het totaalcijfer over 2015 ligt in lijn met de 58.000 asielaanvragen waar staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, veiligheid en justitie) de afgelopen maanden rekening mee hield. Het gaat om aanvragen van asielzoekers die zich het afgelopen jaar in Nederland hebben gemeld, om nieuwe aanvragen bij een afwijzing en verzoeken van familieleden van asielzoekers die herenigd willen worden.

Gezinshereniging
Opvallend is de stijging van het aantal aanvragen in het kader van gezinshereniging. In 2014 ging het om enkele duizenden mensen die met familieleden in Nederland wilden worden herenigd; afgelopen jaar dienden 14.070 mensen een aanvraag in. Verwacht wordt dat dit cijfer de komende jaren verder zal toenemen, gezien de stijging van het aantal asielaanvragen in Nederland.

Grilligheid
Ook bijzonder is dat driekwart van de aanvragen in de tweede helft van het jaar binnenkwam. “Dit benadrukt de grilligheid van de instroom”, aldus de IND. In totaal klopten 43.090 asielzoekers hier afgelopen jaar voor het eerst aan ten opzichte van 23.970 het jaar ervoor. Verder deden 1940 asielzoekers een nieuwe poging om Nederlandse verblijfspapieren te krijgen. Dat zijn er minder dan in 2014, toen er 2154 herhaalde aanvragen binnenkwamen.

Er zijn nog geen jaarcijfers bekend over de herkomstlanden van de asielaanvragers. De eerste elf maanden van het jaar kwamen verreweg de meeste verzoeken van Syriërs (26.171), gevolgd door Eritreëers (8054), staatloze burgers (4593), Irakezen (3000) en Afghanen (2308).

Dit jaar verwacht Dijkhoff eveneens 58.000 asielaanvragen. Daar zullen verzoeken om gezinshereniging naar verwachting weer een groot onderdeel van uitmaken. Vluchtelingen kunnen die pas indienen als hun eigen asielaanvraag is goedgekeurd. Door de grote druk op de IND loopt de verwerkingstijd van aanvragen op. Daardoor kunnen veel vluchtelingen die afgelopen jaar zijn aangekomen pas dit jaar een verzoek voor gezinshereniging indienen.

Voorlopig geen nieuwe noodopvang voor vluchtelingen in Den Haag, zegt wethouder Wijsmuller

RTVWEST 06.01.2016 Den Haag krijgt voorlopig geen nieuwe locatie voor de noodopvang van vluchtelingen. Dat zei wethouder Joris Wijsmuller (Wonen) woensdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Hij reageert hiermee op de oproep van de PvdA in Den Haag om een nieuwe noodopvang te openen.

‘Den Haag gaat de ingezette koers niet wijzigen. We gaan ons vooral richten op de opvang van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning, red.), want dat is belangrijk voor de lange termijn’, zei Wijsmuller.
De wethouder toonde zich geïrriteerd over de oproep van de PvdA. Wijsmuller: ‘De PvdA probeert een politiek puntje te maken met dit gevoelige onderwerp. We hebben in september een discussie gehad over de ingezette lijn van het college en voor deze koers hebben we brede steun gekregen. Dat moeten we niet gaan wijzigen. Helderheid richting de stad is juist op dit onderwerp belangrijk.’

Niet in kazerne
Ook de suggestie om vluchtelingen op te vangen in de voormalige Julianakazerne aan de Thérèse Swartzestraat werd door de wethouder terzijde geschoven. ‘We hebben de kazerne niet nodig voor opvang want er zijn genoeg andere opties in de stad,’ zei hij.

LEES OOK: Nieuwe ‘Marktplaats’ moet vluchtelingen Bezuidenhout Den Haag aan spullen helpen
Wel gaf Wijsmuller aan dat het stadsbestuur welwillend staat tegenover noodopvang als er een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt. ‘Er ligt echter momenteel géén aanvraag voor nieuwe noodopvang in Den Haag van het COA’, benadrukte de wethouder.

Medemenselijkheid tonen
PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster riep Den Haag tijdens de vergadering op om zijn medemenselijkheid te tonen, omdat de behoefte aan noodopvang groot is. De partij wil dat de stad aan zeker 600 asielzoekers noodopvang biedt. Dit aantal komt bovenop de 2.100 statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – die Den Haag in 2016 gaat opvangen.
De VVD reageerde tijdens de commissievergadering ontstemd op de woorden van haar coalitiepartij. VVD-raadslid Ingrid Michon noemde de oproep van de PvdA ‘ronduit schandalig’. Volgens haar komt de PvdA hiermee de collegeafspraken over het opvangen van vluchtelingen niet na. Het Haagse college richt zich liever op het opvangen van statushouders.

CDA: Verbaasd
Coalitiepartner CDA is vooral verbaasd over de oproep van haar coalitiepartij. De partij vraagt zich af wat Hagenaars ervan vinden als de gemeente Den Haag ineens ruimere opvang gaat bieden. ‘Heldere communicatie is belangrijk,’ zei CDA-raadslid Michel Rogier.

LEES OOK: Vluchtelingen krijgen schaatsles in De Uithof in Den Haag
Het voormalige pand van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was afgelopen jaar aangewezen als noodopvangplek voor 600 vluchtelingen. In dit gebouw komen dit jaar tijdelijke woningen voor statushouders en studenten.

Voor 1 februari duidelijkheid
Wanneer de eerste statushouders hier arriveren is nog niet duidelijk, maar ‘we houden de druk erop’, aldus Wijsmuller. Hij geeft ook aan dat voor 1 februari duidelijk moet zijn wanneer het pand open kan voor statushouders.
Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen

Meer over dit onderwerp: Asielzoekers Vluchtelingen Den Haag PvdA Wijsmullerazc Opvang

Voorlopig geen nieuwe locatie voor noodopvang vluchtelingen

Den HaagFM 06.01.2016 Er komen voorlopig geen nieuwe locaties voor de noodopvang van vluchtelingen in onze stad. Dat zei wethouder Joris Wijsmuller woensdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Hij reageert hiermee op de oproep van de PvdA om een nieuwe noodopvang te openen.

“Den Haag gaat de ingezette koers niet wijzigen. We gaan ons vooral richten op de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, want dat is belangrijk voor de lange termijn”, zei Wijsmuller.

Ook de suggestie om vluchtelingen op te vangen in de voormalige Julianakazerne aan de Thérèse Swartzestraat werd door de wethouder terzijde geschoven. “We hebben de kazerne niet nodig voor opvang. Er zijn genoeg andere opties in de stad.” …lees meer

PvdA in Den Haag wil meer vluchtelingen opvangen

RTVWEST 06.01.2016 Den Haag moet een nieuwe locatie openen voor de noodopvang van vluchtelingen. Volgens de PvdA in Den Haag is de stad in staat om, behalve de 2.100 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, aan zeker 600 asielzoekers noodopvang te bieden.

De partij gaat hiermee in tegen het Haagse college. Dat wil zich liever richten op het opvangen van mensen met een verblijfsvergunning, de zogeheten statushouders. Maar volgens collegepartij PvdA moet Den Haag zijn medemenselijkheid tonen omdat de behoefte aan noodopvang groot is.

BEKIJK OOK: Ruime steun in politiek voor opvang vluchtelingen in Den Haag

‘Het Rijk heeft grote moeite om noodopvangplekken te realiseren’, zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. ‘Wij vinden dat Den Haag als stad van Vrede en Recht hier een bijdrage aan moet leveren en opvang moet aanbieden.’

Nog geen locatie
Het college heeft vooralsnog geen noodopvanglocatie in de planning zitten. Wel wil het college het komende jaar 2.100 statushouders opvangen. Dat zijn er 700 meer dan de stad verplicht is. Daarnaast was het voormalige pand van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de afgelopen weken aangewezen als noodopvangplek voor 600 vluchtelingen. In dit gebouw komen tijdelijke woningen voor statushouders en studenten.

De noodopvang bij SZW is volgens Balster een succes geweest. De protesten van vluchtelingen omdat ze de voorzieningen in het ministerie onvoldoende vonden en de protesten van buurtbewoners daartegen, noemt Balster een valse start. ‘Daarvan hebben we kunnen leren. Na deze incidenten is er een enorme kracht vrijgekomen van bewoners, vrijwilligers, scholen en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan goede opvang.’

Julianakazerne
Balster heeft nog geen specifieke plekken op het oog waar noodopvang moet komen. ‘Het moet in wijken waar de veerkracht en het draagvlak onder de bewoners groot is. De voormalige Julianakazerne aan de Thérèse Swartzestraat zou een goede mogelijkheid zijn.’
Woensdag praat de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen in Den Haag.

LEES OOK: Den Haag vangt minderjarige vluchtelingen op aan Monsterseweg en Ad van Emmenesstraat

Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen

Meer over dit onderwerp: Vluchtelingen Asielzoekers Statushouders Den HaagPvdA Martijn Balster

PvdA wil meer noodopvang voor vluchtelingen in Den Haag

Den HaagFM 06.01.2016 Den Haag moet een nieuwe locatie openen voor de noodopvang van vluchtelingen. Volgens de PvdA is de stad in staat om, behalve de 2.100 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, aan zeker 600 asielzoekers noodopvang te bieden.

De partij gaat hiermee in tegen het beleid van het stadsbestuur dat zich richt op het opvangen van mensen met een verblijfsvergunning. De noodopvang in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken was volgens Balster “een succes”. De protesten van vluchtelingen omdat ze de voorzieningen in het ministerie onvoldoende vonden en de protesten van buurtbewoners daartegen, noemt Balster een valse start. “Daarvan hebben we kunnen leren. Na deze incidenten is er een enorme kracht vrijgekomen van bewoners, vrijwilligers, scholen en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan goede opvang.”

Balster heeft nog geen specifieke plekken op het oog waar noodopvang moet komen. “Het moet in wijken waar de veerkracht en het draagvlak onder de bewoners groot is. De voormalige Julianakazerne aan de Thérèse Swartzestraat zou een goede mogelijkheid zijn.” Woensdag praat de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen in Den Haag. …lees meer

Den Haag vangt minderjarige vluchtelingen op aan Monsterseweg en Ad van Emmenesstraat

RTVWEST 05.01.2016  Op twee locaties in Den Haag gaat het stadsbestuur 84 alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning opvangen. De jongeren tussen de 15 en 18 jaar komen tijdelijk te wonen op de Ad van Emmenesstraat en aan de Monsterseweg.

Op de Ad van Emmenesstraat krijgen maximaal 44 jongeren een plek in twaalf woningen. Het is de bedoeling dat ze vrijdag 15 januari aankomen. Na uiterlijk een half jaar worden ze verspreid over kleine opvanglocaties in de stad. Zorginstelling Jeugdformaat zal de jongeren dagelijks begeleiden. Ook is er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

LEES OOK: Den Haag moet volgend jaar 2100 statushouders opvangen

Aan de Monsterseweg 83 komen op 1 februari nog eens veertig jongeren te wonen voor maximaal een jaar. Zorginstelling Parnassia begeleidt deze jonge vluchtelingen. Ook zij zullen uiteindelijk doorstromen naar kleinschalige opvangplekken in de stad. Parnassia vangt op dit moment al een groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de Kiwistraat op.

Bewonersbijeenkomst
Maandag 11 januari praat wethouder Joris Wijsmuller (HSP) direct omwonenden bij tijdens een bewonersbijeenkomst.
Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen

Meer over dit onderwerp: Vluchtelingen Asielzoekers Den Haag MonstersewegOpvang Ad van Emmenesstraat

Nieuwe opvanglocaties minderjarige vluchtelingen aan Monsterseweg en Ad van Emmenesstraat

Den HaagFM 06.01.2016 Er komen twee nieuwe locaties bij waar alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning zullen worden opvangen.

De in totaal 84 jongeren van vijftien tot en met achttien jaar komen tijdelijk te wonen in twee straten in stadsdeel Loosduinen. Op de Ad van Emmenesstraat krijgen maximaal 44 jongeren een plek in twaalf woningen. Het is de bedoeling dat de eersten volgende week vrijdag arriveren. Aan de Monsterseweg komen op 1 februari nog eens veertig jongeren te wonen.

De zorginstellingen Jeugdformaat en Parnassia begeleiden de vluchtelingen. Na verloop van tijd zullen zij doorstromen naar kleinschalige opvangplekken in de stad. Maandag praat wethouder Joris Wijsmuller de omwonenden bij tijdens een bewonersbijeenkomst. …lees meer

Commissaris van de Koning Zuid-Holland: elke gemeente moet vluchtelingen opvangen

RTVWEST 06.01.2016 Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit wil dat alle gemeenten in de provincie meedoen aan de opvang van vluchtelingen. ‘In sommige gemeenten kan alleen kleinschaliger opvang geregeld worden, maar ik verwacht echt van elke gemeente in deze provincie dat een bijdrage wordt geleverd.’

Smit geeft in zijn nieuwjaarstoespraak toe dat dit geen gemakkelijke opgave is. Goed luisteren en overtuigen zijn volgens hem van groot belang. Toch vindt hij dat iedere vluchteling moet worden opgevangen, al pleit hij wel voor Europese maatregelen om de migrantenstroom terug te dringen naar ‘behapbare grootte’.

BEKIJK OOK: Voorlopig geen nieuwe noodopvang voor vluchtelingen in Den Haag, zegt wethouder Wijsmuller

Volgens de CDA’er vraagt ‘deze tijd vol spanningen om wijsheid, kalmte en moedige leiders’. Hij wil niet dat we ons ‘terugtrekken op ons eigen terrein’ en ‘denken dat we dan veilig zijn’. Het is volgens hem beter om ‘de samenhang te versterken’ en ‘krachtige besluiten te nemen tegen de bedreigingen van dit moment’.

Zeggen wat het volk wil horen
Smit wil wegblijven van populisme. ‘Leiderschap is het hebben van een goed en overtuigend verhaal en het vermogen om mensen mee te nemen op onbekende wegen’, betoogt de commissaris, en niet ‘zeggen wat het volk wil horen’.

LEES OOK: Laatste vijftien vluchtelingen vertrokken uit voormalig pand ministerie SZW in Den Haag

In zijn nieuwjaarstoespraak stipte Smit daarnaast de zorgtaak van de gemeenten aan. Het beloofde maatwerk in de zorg staat volgens hem nog in de kinderschoenen. Hij verwacht dat gemeenten het komend jaar nog aardig druk zullen zijn met het goed regelen van hun extra zorgtaken.

Meer over dit onderwerp:

Commissaris Koning Smit Vluchtelingen Opvang

Commissaris van de Koning: “Plaats voorvluchteling in elke gemeente”

Den HaagFM 06.01.2016  De Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning Jaap Smit wil dat alle gemeenten in de provincie meedoen aan de opvang van vluchtelingen. Dat zei hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het provinciehuis.

Smit sprak zijn respect uit voor gemeenten als Den Haag die al zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen een plek te geven. “In sommige gemeenten kan alleen kleinschaliger opvang geregeld worden, maar ik verwacht echt van elke gemeente in deze provincie dat een bijdrage wordt geleverd.” Smit maakte daarbij wel een kanttekening. “Op Europees niveau moeten maatregelen genomen worden om de instroom terug te brengen naar behapbare grootte. Alleen dan wordt het in Europa en dus ook in ons land gemakkelijker om tot breed gedragen besluiten te komen.”

De PVV in de Provinciale Staten zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de nieuwjaarstoespraak. “De toespraak had helaas maar drie onderwerpen, te weten: vluchtelingen, vluchtelingen en nog eens vluchtelingen. Stuitend”, zegt fractievoorzitter Henk de Vree. “Mensen die gelukszoekers niet met open armen ontvangen worden neergezet als domme, angstige en vooral niet goed geïnformeerde mensen. Predikant Smit kan beter in de kerk weer belerende teksten verspreiden maar in de provincie Zuid-Holland zitten we daar niet op te wachten.”  …lees meer

ChristenUnie wil gemeenten verplichten asielzoekers op te nemen 

NU 06.01.2016 Als het aan de ChristenUnie ligt mogen gemeenten niet meer weigeren om asielzoekers die ons land binnenkomen op te vangen.

“Gemeenten mogen niet hun verantwoordelijkheid afschuiven op andere gemeenten”, stelt ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind tegen NU.nl.

Hij wil een verdeelsleutel instellen waarbij gemeenten vanaf ongeveer honderd inwoners naar rato van het aantal inwoners asielzoekers moeten opvangen.

“Ik hoor nu van wethouders dat ze zich verplicht voelen asielzoekers op te vangen, omdat buurtgemeenten opvang weigeren. Dat is niet eerlijk”, stelt hij.

Afgelopen maanden zorgde de opvang van asielzoekers regelmatig voor oververhitte raadsvergaderingen, die niet zelden uit de hand liepen door boze buurtbewoners die fel tegenstander waren van de opvang van asielzoekers.

Boosheid

Voordewind is niet bang dat die boosheid alleen maar groeit als gemeenten door het Rijk verplicht worden asielzoekers op te nemen.

“Doordat de asielzoekers over het hele land worden verspreid zal het gaan om kleinschalige opvang. De boosheid richtte zich op de grote groepen die kleine gemeenten moesten opnemen”, aldus Voordewind.

“De verwachting is dat er net als in 2015 dit jaar minimaal weer 58.000 asielzoekers naar ons land komen. We kunnen het ons niet veroorloven langer achterover te leunen”.

Volgens Voordewind is een bijkomend voordeel van de verdeelsleutel voor asielzoekers dat vluchtelingen die mogen blijven (statushouders) op een vergelijkbare manier worden verdeeld over de gemeenten.

“Als de vluchtelingen toch al in die gemeenten aanwezig zijn zullen zij ook sneller integreren als ze daar mogen blijven zodra ze een status hebben”, aldus Voordewind. “De begeleiding kan dan ook beter worden georganiseerd.”

Stevige nationale aanpak

Afgelopen weekend riep de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ook al op tot een “stevige nationale aanpak” om in elke gemeente asielzoekers op te vangen.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman diende eerder al een motie in om opvang kleinschaliger in gemeenten te regelen en deze werd ook door de Tweede Kamer aangenomen. “Het zou inderdaad goed zijn als elke gemeente asielzoekers op gaat vangen”, stelt ze.

Volgens haar weigert verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) echter deze motie uit te voeren. “Nu zet het kabinet vooral in op het snel opzetten van grote azc’s. Dat leidt tot weerstand”, aldus Voortman.

“Als het kabinet nu eindelijk eens onze motie uit gaat voeren en prioriteit gaat geven aan kleinschalige opvang, en gemeentes daarbij ruimte geeft hoe ze dit willen vormgeven, denk ik dat alle gemeentes mensen zullen kunnen opvangen.”

Buiten spel

PvdA, D66 en CDA zien niets in een verplichting voor gemeenten. “Het is niet de oplossing om de lokale democratie volledig buiten spel te zetten door gemeenten tot opvang te verplichten”, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Als er iets funest is voor het draagvlak is het dat wel.”

Volgens Sjoerdsma zou het wel goed zijn als Dijkhoff met de gemeenten tot afspraken komt over een eerlijke verdeling van de asielzoekers in kleinschalige opvang.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Wij zijn waar nodig en mogelijk voor kleinschalige opvang en zo veel mogelijk spreiden over het land en gemeenten. We willen het echter niet verplichten. Ik ben juist bang dat daarmee draagvlak wordt ondermijnd.”

Ook CDA-Kamerlid Mona Keijzer loopt niet warm voor een verplichting voor gemeenten. “Draagkracht en draagvlak zijn voorwaarden om te komen tot opvang. In welke gemeente dan ook. Bovendien moet rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden in gemeenten”, stelt ze.

In november bereikte het kabinet al een hoofdlijnenakkoord met de VNG (gemeenten) en het IPO (provincies) over het realiseren van 2.500 noodopvangplekken per provincie. De leden hebben hier echter nog niet mee ingestemd.

De VNG laat aan NU.nl weten dat wat Voordewind wil feitelijk op regionaal niveau al gebeurd. “Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de noodopvang en asielzoekerscentra. Als niemand wil opvangen kan dat vanuit daar alsnog worden opgelegd”, aldus een woordvoerder.

Lees meer over: Asielzoekers Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Van der Laan wil dat alle gemeenten vluchtelingen opvangen

Samsom denkt dat Nederland 200.000 vluchtelingen kan opvangen

PvdA wil noodopvang in kazerne Den Haag

AD 06.01.2016 De Haagse PvdA zet de lokale vluchtelingendiscussie flink op scherp. Nog geen week na de beëindiging van de opvang in Bezuidenhout vraagt de coalitiepartij vandaag in een debat om nieuwe noodopvanglocaties.

De lege Julianakazerne in het chique Benoordenhout, het VVD-heartland, is hiervoor een ‘prima optie’, zegt PvdA-fractieleider Martijn Balster. ,,Er staan hier genoeg kantoren en rijksgebouwen leeg. En de behoefte aan noodopvang neemt toe, de instroom gaat maar door.” Den Haag zou wederom ongeveer 600 asielzoekers moeten opnemen, volgens de PvdA.

Noodopvang ligt politiek gevoelig in de coalitie. De duur van de opvang in het oude ministerie van Sociale Zaken was – onder meer onder druk van de VVD – beperkt tot 1 januari. In de gemeenteraad gloort een meerderheid voor ruimhartige asielopvang. Vandaag debatteert de raad over het vluchtelingendossier.

PvdA-fractieleider Balster noemt het een ‘kwestie van medemenselijkheid’ dat Den Haag – ‘stad van Vrede en Recht’ – nu opnieuw noodopvang biedt.

Het Haagse stadsbestuur richt zich vooral op de huisvesting van vluchtelingen mèt verblijfsvergunning. Komend jaar moet er voor 2100 statushouders woonruimte gevonden worden.

Lees ook;

Dralen met opvang asielzoekers loont

Trouw 06.01.2016 Even afwachten blijkt voor gemeenten een profijtelijke strategie als het gaat om huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dit is de belangrijkste oorzaak waardoor de doorstroom vanuit asielzoekerscentra stagneert, zegt Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De tweede oorzaak is de grote druk op de woningmarkt.

Dat sommige gemeenten dralen, heeft ook te maken met de sociale huurmarkt 

Elke gemeente moet een vastgesteld aantal statushouders aan een woning helpen, zo is met de Rijksoverheid en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers afgesproken. Het aantal wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, maar er is geen sanctie op het niet nakomen van de afspraak.

“Iedereen moet er uiteindelijk aan voldoen, je kunt niet de taakstelling beïnvloeden, maar wel het tempo bepalen”, aldus Wienen. Veel gemeenten houden daarom graag nog even de hand op de knip. “Wie aan de taakstelling voldoet, is er geld aan kwijt. Ik weet van gemeenten die niet zo hard van stapel lopen, omdat de komst van asielzoekers financiële lasten met zich meebrengt.”

Doorstroom
Dat verklaart mogelijk de verschillen die het Platform Opnieuw Thuis gisteren bekendmaakte. Waar gemeenten als Haarlem, Nijmegen, Utrecht en Zwolle vorig jaar ruimschoots de hen toegewezen statushouders onderdak wisten te bieden, kampen steden als Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Leeuwarden met standen. “Als Amsterdam aan de afspraken zou voldoen, zou de doorstroom zo verbeteren dat we het asielzoekerscentrum in Katwijk zouden kunnen sluiten”, stelt Wienen.

De VNG denkt na over een ander systeem, zegt de commissievoorzitter, want “dit is een perverse prikkel”. Een alternatief is echter niet zomaar voorhanden. “Het moet wel een goed systeem zijn.”

Huurmarkt
Dat sommige gemeenten dralen, heeft ook te maken met de sociale huurmarkt, zegt Wienen. “Een woning voor een asielzoeker gaat af van het aanbod. Er zijn gemeenten, vooral aan de randen van het land, met weinig wachttijd voor een sociale huurwoning. Maar in de meeste gemeenten, met name in de Randstad, is de huurmarkt gespannen.”

Rijksbouwmeester Floris Alkemade hekelt klachten uit de vakwereld over de ‘vele regels’ bij transformatie. In een interview met Trouw zegt hij dat verbeeldingskracht nodig is om de vijftig miljoen vierkante meter aan lege kantoren, fabrieken, scholen en garages te verbouwen tot goedkope flexibele woningen. “Door een andere manier van wonen ontstaat weer een nieuwe ontwikkeling voor grotere groepen.”

Verwant nieuws;

In Nederland dreigt nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan

VK 05.01.2016 Onderzoekers waarschuwen voor werkloosheid en misdaad. Er dreigt een nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan in de Nederlandse samenleving, waarbij werkloosheid en criminaliteit een grote rol spelen.

Studie: sta asielzoekers veel sneller toe te gaan werken

Een snelle integratie van asielzoekers voorkomt niet alleen langdurige werkloosheid en criminaliteit, zij stimuleert juist ook terugkeer naar het land van herkomst. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek naar de integratie van de vorige grote groep asielmigranten. Lees hier de drie belangrijkste bevindingen.

Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Ze doen dit op basis van een studie naar de integratie van 33 duizend asielmigranten die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Een groot deel daarvan is langdurig werkloos. De onderzoekers vinden dat de overheid veel meer moet doen om de huidige asielmigranten sneller aan werk te helpen zodat kan worden voorkomen dat ook zij massaal en langdurig in de bijstand blijven.

© anp

Reactie minister Asscher:

‘Een waardevol onderzoek, waarbij de essentie door het kabinet nu wordt toegepast op de huidige groep vluchtelingen. Werk staat voorop voor mensen die mogen blijven en daarom gaan we eerder de arbeidskansen screenen en stimuleren we het aanleren van de taal. Blijven moeten gelijk staan aan meedoen.’

De integratie van asielmigranten verloopt veel langzamer en stroever dan die van arbeidsmigranten, blijkt uit de omvangrijke studie. De lange wachttijd op een status en een woning, plus de ‘verloren tijd’ in de opvangcentra, zetten deze groep op grote achterstand en vergroten de kans op langdurige werkloosheid. Ook is de criminaliteit onder deze groep hoger dan gemiddeld.

Vijf jaar na hun aankomst in Nederland had een kwart van de asielzoekers uit het onderzoek een betaalde baan van meer dan 30 uur. Na vijftien jaar was dat nog maar 35 procent. Bij de arbeidsmigranten is dat 65 en 50 procent. Asielmigranten met weinig opleiding, zoals die uit Somalië, vinden het moeilijkst werk. Hoger opgeleiden, zoals de vluchtelingen uit Joegoslavië, doen het op de arbeidsmarkt het best.

Criminaliteit

Vluchteling in AZC Eindhoven die zijn beroep uitoefent in ruil voor andere diensten. © Cigdem Yuksel

De criminaliteit onder de groep asielmigranten uit de jaren tachtig en negentig blijkt drie keer hoger dan onder autochtonen, en ook hoger dan die onder arbeidsmigranten. Onderzoeker Roel Jennissen van het WODC noemt dat ‘een erg groot verschil’. Het gaat vooral om vermogensdelicten zoals diefstal door alleenstaande, jonge, werkloze mannen. Dat een ruime minderheid van de huidige asielmigranten bedstaat uit alleenstaande mannen, is een reden te meer voor snelle integratie, vinden de onderzoekers.

Zij vinden dat al tijdens de asielprocedure moet worden begonnen met intensieve taalles en voorbereiding op de arbeidsmarkt, omdat daar nu veel kostbare tijd verloren gaat. De regels hiervoor zouden moeten worden verruimd. Bij de intake kunnen opleidingsniveau, beroep en werkervaring worden geïnventariseerd. Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, zou hij aan het werk geholpen moeten worden. Nu is dat vaak het sluitstuk van integratie in veel gemeenten. Voor deze groep moet een specifiek beleid komen, met een grote rol voor gemeenten.

‘In het asieldebat gaat de aandacht nu vooral uit naar de opvang, maar om problemen in de toekomst te voorkomen, zijn integratiemaatregelen voor diegenen die een verblijfsvergunning krijgen net zo urgent. Zeker omdat er voorlopig geen einde lijkt te komen aan de vluchtelingenstroom en een groot deel een verblijfsvergunning krijgt’, zegt hoogleraar Engbersen.

Wonder

Asielzoekers nemen deel aan een Hollandse Koek-en-Zopie schaatsmiddag in De Uithof. © anp

Migratiehistoricus Leo Lucassen van het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Leiden vindt de onderzoekers te somber. ‘Gezien hun slechte uitgangspositie kun je ook zeggen dat het een wonder is dat eenderde van de asielmigranten erin is geslaagd betaald werk te vinden. Bovendien laten de onderzoekers na te vertellen dat veel kinderen van asielmigranten uit de jaren negentig het goed doen in het onderwijs, dus waarschijnlijk beter zullen integreren dan hun ouders.’

Acht asieltaboes doorbroken

Trouw 05.01.2016 Vluchtelingen die niet langer voorrang krijgen bij een sociale huurwoning en jaren moeten wachten op hereniging met hun gezin. Wat een jaar geleden nog ondenkbaar was, is onder druk van de grote vluchtelingeninstroom veranderd in regeringsbeleid.

Het kabinet is nu officieel van mening dat asielaanvragen in principe niet meer op Europese bodem ingediend moeten worden

Uitgerekend in het jaar met een recordaantal asielaanvragen wist het kabinet zonder al te veel gedoe het ene na het andere asieltaboe te slechten. En dat met de VVD en PvdA aan de knoppen, de twee regeringspartijen die er prat op gaan totaal anders te denken over asiel, migratie en integratie. Na de principiële, maar in aantallen kleine kwestie rondom de bed-bad-brood-opvang voor illegalen in het voorjaar, hing er geen politieke crisissfeer meer rondom asielzaken. Integendeel: VVD en PvdA sloten menig akkoord over de opvang en huisvesting van vluchtelingen.

Ogenschijnlijk willen de twee regeringspartijen komend jaar, waarin opnieuw 58.000 asielaanvragen worden verwacht, een ander pad bewandelen. Stelde PvdA-leider Diederik Samsom vorige week dat Nederland de komende jaren 200.000 asielzoekers kan opvangen, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil het aantal asielaanvragen ‘richting de nul’. Die uiteenlopende opvattingen lijken nieuwe compromissen te bemoeilijken, maar schijn kan bedriegen: de twee partijen hebben afgelopen jaar laten zien dat ze over menig onaantastbaar geacht onderwerp afspraken kunnen maken.

1. Geen asiel meer in Europa
Wie op de vlucht is voor oorlog of te vrezen heeft voor vervolging, kan asiel aanvragen in Europa. Kwestie van medemenselijkheid, luidt de aloude gedachte. VVD-Kamerlid Malik Azmani ging daar in maart met gestrekt been tegenin met zijn voorstel de Europese grenzen te sluiten voor asielzoekers. ‘Volstrekt onaanvaardbaar’, oordeelde PvdA-leider Samsom.

Maar toen het aantal asielzoekers vanaf de zomer bleef groeien en het kabinet in het gealarmeerde Europa een standpunt in moest nemen, kwam het plan haast een-op-een in de brief aan Brussel terecht. Het kabinet is nu officieel van mening dat asielaanvragen in principe niet meer op Europese bodem ingediend moeten worden, maar dat landen in de buurt van oorlogsgebieden vluchtelingen moeten opvangen. EU-landen kunnen vluchtelingen uitnodigen naar hun land, maar alleen als landen in de regio het niet meer aankunnen. Het kabinet spreekt van een ‘overdrukventiel’.

Binnen de VVD klopte men zich op de borst: Azmani’s plan is overgenomen. Dat zien ze buiten de VVD net even anders. Want de Europese grenzen dicht? Dat kan helemaal niet. Zijlstra en Azmani moesten dat ook toegeven en spreken daarom nu van de grenzen ‘beleidsmatig’ sluiten.

© Catrinus van der Veen. Een kind in de Frieslandhal van het WTC in Leeuwarden. ‘Tentenkampen? Kortstondige opvang in sporthallen en kazernes? Daar dacht begin 2015 niemand aan.’

Er zat een prop in het systeem: asielzoekers met verblijfspapieren schoven vanuit de azc’s niet door naar woningen

2. Crisisnoodopvang

Tentenkampen? Kortstondige opvang in sporthallen en kazernes? Daar dacht begin 2015 niemand aan. De blik was gericht op de illegalenopvang. Zou het kabinet uitgeprocedeerde vreemdelingen wel of niet bed, bad en brood (moeten) gaan bieden ?

Een eerste alarmsignaal kwam in april van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa). Dat zei op korte termijn zeker tienduizend extra bedden nodig te hebben om elke asielzoeker van een slaapplaats te voorzien. Niet dat de asielinstroom het eerste half jaar nou zo uitzonderlijk hoog was – het jaar ervoor waren de cijfers hoger – maar er zat een prop in het systeem: asielzoekers met verblijfspapieren schoven vanuit de azc’s niet door naar woningen omdat gemeenten die niet voldoende wisten vrij te spelen. 

Hoe funest dat was, werd half september duidelijk toen het Coa zich genoodzaakt zag gemeenten te vragen om crisisnoodopvangloacties: sporthallen en congrescentra waar asielzoekers 72 uur kunnen verblijven. Dergelijke opvang regelen gemeenten bij calamiteiten als brand of lekkages; voor de opvang van asielzoekers is het zeer uitzonderlijk. De betrokken partijen hadden er het liefst vorig jaar een einde aan gemaakt, maar de zoektocht naar permanente opvangcentra verloopt te moeizaam.

3. Extra asielzoekers opnemen

Het stond jarenlang in steen gebeiteld: Nederland nodigt elk jaar 500 vluchtelingen uit crisisgebieden uit om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Punt. De oproep van de Kamer – inclusief PvdA – in 2014 aan het kabinet om 250 extra vluchtelingen uit Syrië naar Nederland te laten komen, haalde bij oud-staatssecretaris Fred Teeven van veiligheid en justitie niets uit. 

Maar onder druk wordt alles vloeibaar, zo bleek ook in dit geval. Door de grote instroom in Griekenland en Italië kwam het herverdelen van asielzoekers na de zomer op de Europese agenda te staan. En ziedaar: na jaren politiek gesteggel over 250 extra vluchtelingen ging Nederland in september akkoord met het opnemen van 7214 asielzoekers bovenop de reguliere groep aanvragers.

Voorwaarde van het kabinet was wel dat Europa op de lange termijn achter het Nederlandse plan zou gaan staan om asielaanvragen op Europese bodem terug te dringen door opvang dichtbij oorlogsgebieden te verbeteren. Overigens is er nu, een paar maanden na de toezegging, nog niet één herverdeelde asielzoeker naar Nederland gekomen.

© Catrinus van der Veen. Binnen in de Friezenhal is een gevluchte tandarts uit Syrië aan het bidden in zijn kamer.

Zouden er al meer sociale huurhuizen beschikbaar zijn, dan kunnen vluchtelingen daar binnenkort niet meer eerder aanspraak op maken dan andere woningzoekenden

 1. Huizen delen
  Er bestond eigenlijk geen discussie over: een asielzoeker met een verblijfsvergunning krijgt een eigen huis. Maar gemeenten, die dit moeten regelen, bleken die huizen de afgelopen jaren maar moeilijk te kunnen vinden. Daardoor groeide in asielzoekerscentra de groep vluchtelingen in afwachting van een woning.Toen vanaf de zomer de druk op gemeenten verder toenam door de verhoogde instroom van vluchtelingen, werd het probleem nijpend: er was in de bestaande azc’s geen plek meer voor nieuwe asielzoekers. Dus koos het kabinet voor onorthodoxe oplossingen: leegstaande kantoren ombouwen, oude kazernes en gerechtsgebouwen vrijspelen voor tijdelijke bewoning, en containerwoningen plaatsen.Nee, een zelfstandig huis met eigen keuken en badkamer, daar moeten asielzoekers niet meer automatisch van uitgaan, schreef staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, asielzaken) hen in oktober in een brief. “Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Als er wel woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning of omgebouwd kantoorpand zijn. Het is mogelijk dat u hier met anderen moet samenwonen.”5. Geen voorrang meer bij sociale huurwoning
  Zouden er al meer sociale huurhuizen beschikbaar zijn, dan kunnen vluchtelingen daar binnenkort niet meer eerder aanspraak op maken dan andere woningzoekenden. Jarenlang bestond over die voorrangsregeling geen discussie: de overheid vond het logisch om vluchtelingen zo snel mogelijk aan een woning te helpen omdat dat hun integratie zou bevorderen. Vanuit een eigen huis zouden ze meer werk kunnen maken van de Nederlandse taal, een opleiding en baan dan vanuit een asielzoekerscentrum.In het najaar nog was het kabinet bij monde van minister Stef Blok (VVD, wonen) dat standpunt toegedaan. Maar VVD-Kamerlid Roald van der Linde zag er toen in het licht van de groeiende groep asielzoekers geen heil meer in en hamerde op het opheffen van die voorrang. De overheid moet niemand bevoordelen, en zonder aantrekkelijke huisvestingsregeling kiezen asielzoekers misschien wel voor een ander land dan Nederland, stelde hij.Plus: zonder voorrang ontstaat meer druk om alternatieve woonruimten te creëren, bijvoorbeeld in leegstaande kantoren. Aanvankelijk leek de PvdA niet happig om hierin mee te gaan, maar op voorwaarde dat er genoeg alternatieve woonruimte beschikbaar komt voor alle woningzoekenden, stemde het dit najaar toch in. Het kabinet past nu de Huisvestingswet aan om de voorrangsregel voor vluchtelingen te schrappen. Andere hulpbehoevenden kunnen wel een beroep op de urgentieverklaring blijven doen.

© ANP. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra (foto) sprak zijn afschuw uit over asielzoekers die hier komen voor ooglidcorrecties en borstvergrotingen – een uitspraak die hij introk.

Als de linkerflank van de Kamer op één onderwerp zit als een bok op de haverkist, is het wel de hereniging van vluchtelinggezinnen

 1. Bijstand in natura
  Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen en geen inkomen hebben, moeten rondkomen van de bijstand: 972,20 euro per maand voor een alleenstaande. In een interview met het AD gaf VVD-fractievoorzitter Zijlstra in oktober te kennen dat vluchtelingen ook wel toekonden met ‘een paar tientjes leefgeld’ per week. Even was er consternatie: was dit een sterk staaltje VVD-profilering of zou de financiële situatie van vluchtelingen echt op de schop gaan?De week erop werd stukje bij beetje duidelijk hoe de vork in de steel zat. VVD en PvdA willen vluchtelingen bijstand in natura uitkeren. Oftewel: huur en zorgverzekering inhouden op de toelage, zodat er een paar honderd euro per maand aan leefgeld overblijft. “Sommigen noemen dat een paar tientjes per week”, zei PvdA-leider Diederik Samsom in het debat hierover.Ogenschijnlijk mag dan alleen de financiële afhandeling veranderen, bij de oppositie leven zorgen over de afhankelijkheidsrelatie die de overheid zo met vluchtelingen creëert. “Als je ze langer afhankelijk van je maakt, creëer je eigenlijk alweer een volgende groep bijstandsgerechtigden”, waarschuwt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman.7. Gezinshereniging in de wacht
  Als de linkerflank van de Kamer op één onderwerp zit als een bok op de haverkist, is het wel de hereniging van vluchtelinggezinnen. Uiteengevallen door oorlog en geweld moet het families niet te moeilijk worden gemaakt om weer bij elkaar onder een dak te wonen. Daarbij wijzen partijen op het recht op een gezinsleven, zoals dat in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.Anderzijds wil de rechterflank die hereniging ook weer niet te makkelijk maken, omdat dit kindersmokkel en andere vormen van fraude in de hand kan werken. Een bewindspersoon moet op dit beleidsterrein dus op eieren lopen.Met die kennis in het achterhoofd is het verwonderlijk hoe rustig de oppositie blijft na Dijkhoffs mededeling dat hij de beslistermijn voor gezinshereniging flink wil oprekken. Vluchtelingen kunnen nu in de drie maanden nadat zij een verblijfsvergunning hebben ontvangen, een nareisaanvraag voor gezinsleden indienen. Daar mogen ze als het aan Dijkhoff ligt voortaan tot zes maanden over gaan doen.Daarna moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in principe binnen drie maanden reageren op het verzoek. Die termijn kan de IND al met drie maanden uitbreiden, maar Dijkhoff denkt dat dat de komende tijd niet genoeg zal zijn: hij wil de drukbezette IND per verzoek nog eens drie maanden extra de tijd geven. Zo kan het jaren duren voordat gezinsleden elkaar weer in de armen kunnen sluiten.

Zijlstra’s integratiewoordvoerder gaf aan dat vluchtelingen de eerste vijf jaar niet te veel moeten integreren

 1. Grensverleggend taalgebruik
  Ook in het verleden is er al van alles gezegd over asielzoekers, maar het afgelopen jaar zagen heel wat nieuwe begrippen en connotaties het daglicht. Zo bestempelde PVV-leider Geert Wilders jonge asielzoekers als ‘testosteronbommen’ en riep hij burgers op ‘in verzet’ te komen, om de Tweede Kamer als ‘nepparlement’ weg te zetten omdat het ‘niet vertegenwoordigt wat de bevolking wil’.VVD-fractievoorzitter Zijlstra sprak zijn afschuw uit over asielzoekers die hier komen voor ooglidcorrecties en borstvergrotingen – een uitspraak die hij introk toen bleek dat asielzoekers daar helemaal niet zomaar aanspraak op kunnen maken.Na de aanslagen in Parijs stelde Zijlstra voor om asielzoekers in zogenoemde vrijheidsbeperkende locaties op te vangen. Daar geldt een dagelijkse meldplicht en mogen bewoners niet zonder toestemming de gemeentegrond verlaten. Deze locaties zijn doorgaans bedoeld voor uitgeprocedeerde vreemdelingen.Zijlstra’s integratiewoordvoerder Sjoerd Potters gaf verder aan dat vluchtelingen de eerste vijf jaar niet te veel moeten integreren; misschien mogen ze na die tijd niet in Nederland blijven. En dan waren er nog de publieke protesten die uit de hand liepen, zoals in Steenbergen en Geldermalsen. Voorstanders van de komst van een asielzoekerscentrum werden overschreeuwd door tegenstanders en kregen grove, seksistische leuzen naar het hoofd geslingerd; vuurwerk werd richting de politie gegooid.

Verwant nieuws;

Burgemeester Van der Laan (Amsterdam): elke gemeente moet vluchtelingen opvangen

VK 02.01.2016 Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is ‘een stevige nationale aanpak’ nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

‘Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of zelfs ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden’, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. ‘Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.’

‘Neem de kosten voor lief’

Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen, aldus Burgemeester Van der Laan.

Daarbij moeten we volgens de burgemeester ‘voor lief nemen’ dat kleinschalige opvang meer kost. ‘Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.’

Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd, stelt Van der Laan. Hij noemde de opvang van de ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. ‘Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen.’

Onzeker en boos

Ook vindt hij dat we in Nederland ‘niet echt in gesprek zijn’ met elkaar. ‘Een raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten en het moet altijd worden veroordeeld. Maar daarmee ben je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van hun pad? Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing, wat mensen onzeker en dus eerder boos maakt.’

Amsterdam zelf heeft 1500 opvangplekken voor vluchtelingen. Met de nieuwe aanpak is de hoofdstad bereid dat ‘ruimhartig’ uit te breiden. Voor de nieuwjaarsreceptie waren vijfhonderd vrijwilligers uitgenodigd die hebben geholpen met de opvang van vluchtelingen.

‘Overal opvang vluchtelingen’

Telegraaf 01.01.2016 Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is “een stevige nationale aanpak” nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

“Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden”, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. “Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.”

Daarbij moeten we volgens de burgemeester “voor lief nemen” dat kle”Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of zelfs ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden”, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. “Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.”

Daarbij moeten we volgens de burgemeester “voor lief nemen” dat kleinschalige opvang meer kost. “Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.”

Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd, stelt Van der Laan. Hij noemde de opvang van de ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. “Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen.”

Ook vindt hij dat we in Nederland “niet echt in gesprek zijn” met elkaar. “Een raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten en het moet altijd worden veroordeeld. Maar daarmee ben je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van hun pad? Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing, wat mensen onzeker en dus eerder boos maakt.”

Amsterdam zelf heeft 1500 opvangplekken voor vluchtelingen. Met de nieuwe aanpak is de hoofdstad bereid dat “ruimhartig” uit te breiden. Voor de nieuwjaarsreceptie waren vijfhonderd vrijwilligers uitgenodigd die hebben geholpen met de opvang van vluchtelingen.

Uit een rondgang van het AD bleek onlangs dat Amsterdam van alle gemeenten de duurste nieuwjaarsborrel organiseert. De receptie kost 100.000 euro, waarvan de gemeente de helft bijdraagt.inschalige opvang meer kost. “Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.”

Van der Laan wil dat alle gemeenten vluchtelingen opvangen

NU 01.01.2016 Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen.

Daarvoor is “een stevige nationale aanpak” nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

“Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden”, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. “Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.”

Daarbij moeten we volgens de burgemeester “voor lief nemen” dat kleinschalige opvang meer kost. “Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.”

Stenen gooien

Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd, stelt de burgemeester. Hij noemde de opvang van de ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. “Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen.”

Ook vindt hij dat we in Nederland “niet echt in gesprek zijn” met elkaar. “Een raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten en het moet altijd worden veroordeeld. Maar daarmee ben je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van hun pad? Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing, wat mensen onzeker en dus eerder boos maakt.”

Lees meer over: Eberhard van der Laan VluchtelingenAmsterdam

Van der Laan: Opvang vluchtelingen in heel NL

AD 01.01.2016 Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is ,,een stevige nationale aanpak” nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden, aldus Eberhard van der Laan.

,,Omdat de opvang van vijfhonderd vluchtelingen een dorp van duizend inwoners helemaal verandert of ontwricht, moeten we vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden”, vertelde Van der Laan in zijn toespraak. ,,Niet alleen over álle Europese landen, maar ook over álle Nederlandse gemeenten.”

Daarbij moeten we volgens de burgemeester ,,voor lief nemen” dat kleinschalige opvang meer kost. ,,Want geld is niet ons grootste probleem. Kleinschaligheid verlicht de lasten voor de omliggende scholen, huizen, banen en zorg en dus voor omwonenden.”

Tijdelijk
Opvang moet tijdelijk kunnen zijn en er moet waar nodig kunnen worden gerouleerd, stelt Van der Laan. Hij noemde de opvang van de ontheemden het grootste probleem waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. ,,Nationaal lijkt de opvang van vluchtelingen soms meer op het leuren met vluchtelingen.”

Ook vindt hij dat we in Nederland ,,niet echt in gesprek zijn” met elkaar. ,,Een raadsvergadering verstoren in Purmerend. Stenen gooien in Steenbergen. Een gemeentehuis bestormen in Geldermalsen. Het is op geen enkele manier goed te praten en het moet altijd worden veroordeeld. Maar daarmee ben je er niet. Je moet je ook afvragen: waaróm raken burgers zo van hun pad? Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing, wat mensen onzeker en dus eerder boos maakt.”

Amsterdam zelf heeft 1500 opvangplekken voor vluchtelingen. Met de nieuwe aanpak is de hoofdstad bereid dat ,,ruimhartig” uit te breiden. Voor de nieuwjaarsreceptie waren vijfhonderd vrijwilligers uitgenodigd die hebben geholpen met de opvang van vluchtelingen.

Borrel
Uit een rondgang van het AD bleek onlangs dat Amsterdam van alle gemeenten de duurste nieuwjaarsborrel organiseert. De receptie kost 100.000 euro, waarvan de gemeente de helft bijdraagt.

Lees ook;

Bisschop: ‘CDA is te bang voor de vluchteling’

Trouw 31.12.2015 Het CDA moet als het gaat om vluchtelingen meer nadruk leggen op gastvrijheid en solidariteit en minder inspelen op angst. Dat zegt bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De rooms-katholieke kerkleider is teleurgesteld in de visie van CDA-leider Buma. “Misschien zou hij, maar dus ook het CDA, zich wat meer de lessen van ‘Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus, ter harte moeten nemen. Minder nationaal denken, meer universeel denken. De paus spreekt niet voor niets over een integrale ecologie. We hebben het over één mensheid en één aarde.”

De meeste slachtoffers van terrorisme zijn overigens moslims. Dat wordt ook weleens vergeten…

De theoloog des vaderlands begint de Oudejaarsavond, zoals hij zelf zegt, vroom: met een eucharistieviering. De laatste van het jaar. Daarna gaat hij traditiegetrouw met een groep Groningers dineren. De avond eindigt altijd bij een van hen thuis. Samen wachten ze op het nieuwe jaar. Televisie kijken doen ze niet, dus de oudejaarsconference van Herman Finkers gaat aan Gerard de Korte voorbij. Als het vuurwerk is afgelopen loopt hij rustig naar huis. Heel laat maken kan hij het niet, want op nieuwjaarsochtend moet hij al weer vroeg in het Noord-Groningse Uithuizen zijn om de mis te vieren.

Het leven van de bisschop van Groningen-Leeuwarden is niet drastisch veranderd sinds zijn uitverkiezing tot theologisch geweten van Nederland. “Ik ben al lang referent voor kerk en samenleving namens de bisschoppen. De maatschappelijke actualiteit zit zogezegd een beetje in mijn constitutie.” Toch merkt hij dat hij meer gevraagd wordt voor lezingen en interviews. “Ik heb nu een groter podium tot mijn beschikking.”

Veel mensen zullen zeggen: 2015 was een uitgesproken rotjaar.
“Natuurlijk. Aan de andere kant: er zijn heel veel jaren in de geschiedenis waar je hetzelfde van kan zeggen. Terrorisme is er al heel lang en in allerlei vormen. En laten we wel zijn: als er aanslagen in Europa plaatsvinden wordt het enorm uitvergroot. Terwijl we weten dat in het Midden-Oosten vrijwel elke dag iets dergelijks gebeurt. De meeste slachtoffers van terrorisme zijn overigens moslims. Dat wordt ook weleens vergeten.”

De vluchtelingenstroom heeft gezorgd voor een verdeeld land. Maakt u zich daar zorgen over?
“Ja, dat hebben de bisschoppen ook in hun kerstbrief geschreven. Het is geweldig te zien hoeveel katholieken en protestanten in beweging zijn gekomen sinds die crisis uitbrak. Er komt enorm veel goedheid in Nederland los. Maar tegelijkertijd is er ook angst en onzekerheid. En laat ik duidelijk zijn: die zit ook in mijn hart. Het zijn niet alleen twee groepen die tegenover elkaar staan, maar elk mens kent die gevoelens.”

U heeft mededogen met mensen die protesteren?
“Er is een onderstroom van onbehagen en populistische politici als Geert Wilders spelen daarop in. De peilingen waarop de PVV op veertig zetels staat, maken mij ongerust. Tegelijkertijd zou ik een oproep aan de grote middenpartijen willen doen om de zorgen van de PVV-achterban wel serieus te nemen. Dan gaat het over angst voor geweld, verlies van banen en zoiets als voorrang voor vluchtelingen bij huurwoningen.”

Buma is oppositieleider en Merkel is premier. Maar zij durft wel meer te spreken vanuit de christelijke wortels van de CDU…

De PVV heeft de oplossing niet?
“De partij heeft geen enkel werkbaar antwoord op de vluchtelingencrisis. Het zijn antwoorden die ik vanuit het christelijke sociaal denken moet afwijzen. Het uit elkaar drijven van mensen, de godsdienstvrijheid waar Wilders aan wil tornen: we zullen hem als kerk blijven weerspreken.”

Hoe vindt u dat een christelijke partij als het CDA hierin opereert?
“Nou, ik ben daar maar beperkt tevreden over, maar dat weet het CDA ook. Ik mag ze als kerkman blijven aanspreken op de C.”

Had u meer verwacht van CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma als het gaat om het vluchtelingenvraagstuk?
“Zeker. Misschien zou hij, maar dus ook het CDA, wat meer de lessen van Laudato Si, de encycliek van paus Franciscus, ter harte moeten nemen. Minder nationaal denken, meer universeel denken. De paus spreekt niet voor niets over een integrale ecologie. We hebben het over één mensheid en één aarde.”

En dat betekent meer nadruk op gastvrijheid, solidariteit en wat minder op de angst als het om vluchtelingen gaat?
“Dat lijkt me duidelijk.”

Doet Angela Merkel het dan beter?
“Zij zit natuurlijk in een andere positie. Buma is oppositieleider en Merkel is premier. Maar zij durft wel meer te spreken vanuit de christelijke wortels van de CDU. In de zin van: wij geloven dat ieder mens door God geschapen is en daarmee fundamentele waardigheid heeft gekregen. Dat betekent dat mensen die moeten vluchten voor oorlog in Duitsland veilig zijn.”

En daar zou Buma een voorbeeld aan moeten nemen?
“Ja, ik zou hopen dat de christen-democratie van Nederland meer in die geest zou spreken.” Er zit iets van zondigheid in ons. In ons mensen is ‘iets mis’. Noem het maar het mysterie van het kwaad

De dingen die goed gaan krijgen veel te weinig aandacht. Het is mensen ook eigen dat het kwaad ons meer raakt

We leven in een verdeeld land, maar we zijn ook een bang volk aan het worden. Wat kunnen we daaraan doen?
“Als je vroom wil zijn, moet je zeggen: wees niet bang. Voor mij is het basisvertrouwen dat God het leven draagt zo fundamenteel. Een gelovige zal daar toch altijd weer terecht komen.”

Maar God krijgt het steeds moelijker in Nederland. Hoe krijgen bijvoorbeeld mensen in Geldermalsen het gevoel terug dat het allemaal goed komt?
“Ik zou zeggen: de dialoog aangaan en wat meer benadrukken wat er goed gaat. Als je naar het nieuws kijkt zou je zeggen: de wereld is een grote puinhoop. Dat is helemaal niet zo. De dingen die goed gaan krijgen veel te weinig aandacht. Het is mensen ook eigen dat het kwaad ons meer raakt.”

Na de aanslagen in Parijs was er bij sommigen de neiging om alle religies bij het grofvuil te zetten. Waarom kan Nederland volgens u niet zonder religie?
“U lijkt te suggereren dat geloof nuttig moet zijn. Godsdienst heeft ook iets belangeloos. Natuurlijk: het geeft mensen zin, wil helpen bij het beantwoorden van de grote levensvragen rond dood, rond schuld en rond het kwaad. Maar dat is uiteindelijk toch een instrumentele benadering. Uiteindelijk zal ieder gelovig mens zeggen: ik kan niet anders.”

Maar het gaat om die Nederlanders die niet geloven. Hoe kun je die overtuigen dat religies wel deugen?
“Allereerst door aan te geven dat als je religies afschaft dat niet betekent dat je dan van al het geweld af bent. De grote ideologieën van de twintigste eeuw hebben veel meer slachtoffers gemaakt dan welk geloof dan ook. Kijk naar de miljoenen die onder Stalin en in de nazikampen zijn omgekomen. Het probleem is niet religie, maar de mens. Er zit iets van zondigheid in ons. In ons mensen is ‘iets mis’. Noem het maar het mysterie van het kwaad.”

De oplossingen voor de grote problemen moeten komen uit een grensoverschrijdend, universeel denken…

Was 2015 voor u toch ook weer het jaar van paus Franciscus? Hij schreef een milieu-encycliek die de wereld overging en speelde naar verluidt een rol bij de totstandkoming van het klimaatakkoord.
“Het is heel hoopvol. En dan doel ik natuurlijk ook op dat akkoord. Er moet nog veel gebeuren, maar het is er. Ik denk dat de paus een rol gespeeld heeft bij de opinievorming. Die encycliek heeft echt zijn werk gedaan. Ik merk het als ik hier in het Noorden met werkgevers praat. Daar zitten maar weinig katholieken tussen. Toch hoor ik vaak: ‘Stuur mij die encycliek eens op’.”

Veel katholieken en protestanten kregen het afgelopen jaar te maken met kerksluitingen. Stemt dat somber?
“Ja, maar we moet ook reëel zijn. Als er minder mensen zijn en minder geld, kunnen we minder kerkgebouwen in stand houden.”

Kerken verdwijnen uit een wereld die volgens u en andere kerkleiders God meer dan ooit nodig heeft.
“Dat is ook een groot dilemma. Daarom probeer ik als bisschop ook zoveel mogelijk geloofsgemeenschappen in stand te houden, maar een kerkgebouw kan alleen maar blijven bestaan als er voldoende mensen zijn om dit financieel te dragen.

Vanuit het doopsel spreek ik mensen aan om te zorgen dat zo’n geloofsgemeenschap blijft bestaan. Uiteindelijk bepaalt de geloofskracht van de christenen in ons land wat er van ons geloof nog overblijft. Eigenlijk zeg ik: christenen neemt uw verantwoordelijkheid.”

Wat wenst de theoloog des vaderlands zijn land toe voor het nieuwe jaar?
“Iets minder angst. Ik las laatst een uitspraak van een socioloog: ‘We zijn steenrijk en doodsbang’. Het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft dit bevestigd: we zijn best gelukkig, maar bang dingen te verliezen. We leven – zeker als je het vergelijkt met andere landen – in een van de mooiste delen van de wereld. Ik wil niet meteen onze premier napraten, maar het is wel zo.

Er is veel waar we dankbaar voor moeten zijn, ook uit christelijk perspectief. Maar laten we ons tegelijkertijd niet opsluiten in onszelf en een gesloten wereld creëren die sommige populisten ons voorspiegelen. De oplossingen voor de grote problemen moeten komen uit een grensoverschrijdend, universeel denken.

En als christen zeg ik dan: we hebben één aarde waarop wij leven, een gemeenschappelijk huis. Ga daar vanuit.”

CDA te bang voor vluchteling

Telegraaf 31.12.2015 Het CDA moet in het vluchtelingenvraagstuk meer de christelijke kaart van gastvrijheid en solidariteit spelen en minder die van angst.

Dat zegt bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Trouw. De partij moet veel meer spreken ,,vanuit de christelijke wortels” en zou een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ,,Zij durft wel meer te spreken vanuit de christelijke wortels van de CDU. In de zin van: wij geloven dat ieder mens door God geschapen is en daarmee fundamentele waardigheid heeft gekregen.”

Samsom: ‘we kunnen 200.000 vluchtelingen aan’

Trouw 31.12.2015 Nederland kan als het nodig is 200.000 vluchtelingen opvangen. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom vandaag in een interview met het Nederlands Dagblad. “We kunnen dit aan als land.”

Volgens Samsom is het aantal een ‘overzichtelijke hoeveelheid op een bevolking van zeventien miljoen’. “Daar is draagvlak voor, maar níet als het er misschien 300.000 worden.” Dit jaar worden in Nederland zo’n zestigduizend vluchtelingen opgevangen.

De belangrijkste opdracht voor politici is de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden, en om de oorlog in Syrië te stoppen. “Maar als dat niet lukt, moet je de gevolgen zo goed en eerlijk mogelijk beheersen. Die opdracht ligt op de route die de vluchtelingen afleggen.”

Tweede Kamer
In het interview zegt Samsom ook dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 desnoods uit de politiek vertrekt, als zijn partij zich niet herstelt van de huidige, slechte peilingen. “Als de kiezers straks zeggen: ‘we vonden het niks’… prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk. Het enige slachtoffer zou ikzelf zijn, of een paar andere politici. Als dat het grootste offer is dat gebracht moet worden, dan is dat op te brengen.”

Samsom denkt dat Nederland 200.000 vluchtelingen kan opvangen

NU 31.12.2015 Nederland is in staat 200.000 vluchtelingen op te vangen, bijna vier keer zoveel als er in 2015 arriveerden. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom woensdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

Samsom noemt dat aantal “op een bevolking van zeventien miljoen mensen een overzichtelijke hoeveelheid. Daar is draagvlak voor, maar níet als het er misschien 300.000 worden.”

Het beheersen van de vluchtelingenstroom naar Europa is daarom de belangrijkste opdracht voor de politiek, meent Samsom. “Het liefst door de oorlog in Syrië te stoppen.”

Hij is er “hoopvol” over dat dat gaat lukken. “Maar we hebben niet alles in de hand. Er zijn zes miljoen Syriërs die niet meer in hun eigen huis wonen, maar nog wel in Syrië. Als ook zij besluiten hun heil elders te gaan zoeken, is elke beheersbaarheid verdwenen.”

Verkiezingen

In het interview zegt Samsom ook dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 desnoods uit de politiek vertrekt, als zijn partij zich niet herstelt van de huidige, slechte peilingen.

“Als de kiezers straks zeggen: ‘we vonden het niks’… prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk. Het enige slachtoffer zou ikzelf zijn, of een paar andere politici. Als dat het grootste offer is dat gebracht moet worden, dan is dat op te brengen”, aldus de PvdA-leider in de krant.

Lees meer over: Diederik Samsom Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

‘1.100 extra leerkrachten nodig voor onderwijs aan vluchtelingen’ 

Ook eind van jaar duizenden vluchtelingen via Balkanroute

Vluchtelingen ontdekt in vrachtwagen bij grensovergang Hazeldonk  

januari 1, 2016 Posted by | 2e kamer, europa, illegalen, moslim, Nederland, politiek, PvdA, Rutte 2, terreurdreiging, terrorisme, vluchtelingen, VVD, VVD-PvdA | , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Onderzoek lekkage commissie Stiekem gestart

Onderzoek

De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de commissie-stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

De commissie krijgt tot uiterlijk 3 februari 2015 de tijd om te onderzoeken of er grond is om een of meerdere Kamerleden te vervolgen voor een ambtsmisdrijf. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Commissie-Stiekem.

In de commissie-Stiekem bespreken de fractievoorzitters staatsgeheime zaken met de minister van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor de AIVD) of de minister van Defensie (verantwoordelijk voor de MIVD).

Inmiddels werd bekend dat het Openbaar Ministerie een commissie van de Tweede Kamer laat onderzoeken welk lid van de ‘Commissie Stiekem’ in februari vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan NRC Handelsblad.

Halbe Zijlstra deed in maart aangifte van het schenden van geheimhoudingsplicht, maar het Openbaar Ministerie is niet bevoegd de zaak te behandelen, omdat het mogelijk om een ambtsmisdrijf door een Kamerlid gaat.

Samsom

Dinsdag zei PvdA-leider Diederik Samsom dat hij niet heeft gelekt uit de ‘commissie-Stiekem’. Hij zei dat in een reactie op een onderzoek door de Rijksrecherche naar lekken uit die commissie. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zou als voorzitter van de commissie aangifte hebben gedaan van lekken.

Wat is de aanleiding?

Aanleiding voor de aangifte is de reconstructie van NRC Handelsblad van de affaire rond minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en de aan de Amerikanen verstrekte metadata.

Plasterk kwam in 2014 in grote politieke problemen toen hij zijn mond voorbij praatte in het tv-programma Nieuwsuur. Daar stelde hij dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor het ophalen van 1,8 miljoen belgegevens, maar later bleek dat Nederland de taps zelf had uitgevoerd en geleverd aan de Amerikanen.

Op pagina 31 van de 40 pagina’s tellende reactie van de landsadvocaat staat: ‘In werkelijkheid gaat het hierbij niet om gesprekken, maar om metadata, die door de Staat in het kader van de internationale samenwerking rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig aan andere landen zijn verstrekt.’

Klik op het pdf-document of op deze link voor het hele document met de reactie van de landsadvocaat.

Klik hier om te downloaden:  landsadvocaat.pdf.pdf

Oppositiepartijen verweten Plasterk dat hij de Kamer niet snel genoeg had geïnformeerd toen hij achter zijn fout kwam, waarna D66 een motie van wantrouwen indiende. Naast de VVD en PvdA steunden alleen de SGP en ChristenUnie de motie niet.

Presidium 

Het presidium heeft de Tweede Kamer daarom de opdracht gegeven een onderzoekscommissie, bestaande uit tenminste vijf Kamerleden, in te stellen die moet onderzoeken of er voldoende grond is om vervolging over te gaan. De commissie krijgt dezelfde bevoegdheden als een parlementaire enquêtecommissie en kan dus getuigen onder ede verhoren.

De inmiddels ingestelde onderzoekscommissie zal zich de komende drie maanden buigen over de kwestie. Als het aan Kamervoorzitter Van Miltenburg ligt, komt er zo snel mogelijk duidelijkheid. Het is namelijk van belang “om de betrouwbaarheid en goede naam van de volksvertegenwoordiging snel te zuiveren”, aldus de Kamervoorzitter.

zie: Ook PvdA-leider Diederik Samsom ontvangt een Rode kaart

zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart

AFLUISTERGATE  Elsevier

NSA Elsevier

NSA NRC

Reconstructie: Rel rond Plasterk NU

Vijf vragen geheime diensten NU

Achtergrond: Wat doet de NSO? NU

AFTAPDEBAT  Elsevier

AFTAPGATE Elsevier

AFLUISTEREN  Elsevier

RONALD PLASTERK Elsevier

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven: “Tweede Kamer moet niet zelf lekken onderzoeken”

Den HaagFM 22.11.2015 De voormalige Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven van de Partij van de Arbeid vindt het niet verstandig dat de Kamer zelf het lekken uit de ‘commissie stiekem’ gaat onderzoeken. Dat zei zij zaterdag in het programma Nieuwslicht op Den Haag FM.

Van Nieuwenhoven is tegenwoordig gemeenteraadslid voor haar partij in Den Haag. In 2002 was zij korte tijd fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en zat in die hoedanigheid ook in de Commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD), zoals de ‘commissie stiekem’ officieel heet. “En daar ga ik verder dus niks over zeggen”, grapte Van Nieuwenhoven. Lekken uit de commissie is ten strengste verboden.

De Tweede Kamer besloot onlangs zelf te gaan onderzoeken wie recentelijk toch gelekt heeft. Van Nieuwenhoven vindt dat vreemd. “Tweede Kamerleden mogen alles onderzoeken wat ze willen. Maar ik heb de Grondwet er even bij gepakt en daarin staat dat mensen die in zo’n functie zitten alleen terecht kunnen staan bij de Hoge Raad. Dus de Tweede Kamer kan zelf geen oordeel vormen. Dan denk ik, en dat is het enige wat ik erover wil zeggen, dat je als Tweede Kamer jezelf daar geen partij in moet maken.”…lees meer

De zeven detectives van de Tweede Kamer

VK 18.11.2015 De Tweede Kamer heeft dinsdag zeven interne detectives aangesteld. Ze zijn belast met de ondankbare taak te oordelen over het lot van een collega.

Hoe ontstond de crisis rond de commissie stiekem?

Intriges, stommiteiten en vergelding streden om voorrang.Het Binnenhof creëerde zijn eigen House of Cards, vermengd met een dosis Jansen en Janssen. (+).

De Rijksrecherche heeft een of meerdere fractievoorzitters ‘in beeld’ die mogelijk hebben gelekt uit de ‘commissie stiekem’. En dat is ‘mogelijk’ een ambtsmisdrijf, een vergrijp dat in elk geval het einde van een politieke carrière betekent en misschien zelfs een celstraf. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer dat opdracht gaf tot instellen van de onderzoekscommissie, vroeg om juridisch onderlegde Kamerleden. Het resultaat is een kleurrijk gezelschap, van rechter tot gevangenisdirecteur.

De PVV heeft haar meest ervaren man afgevaardigd, zegt Martin Bosma, tevens lid van het presidium. Het betreft voormalig officier van justitie en advocaat-generaal Raymond de Roon. Eén manco in zijn indrukwekkende cv: hij was het die een undercoverjournalist van HP/De Tijd aannam als PVV-stagiair. Zijn voorkomen past uitstekend bij de rol van private eye. Ex-PVV’er Hernandez in een interview uit 2012: ‘Een heel mysterieuze man. Hij had allemaal lampen met blauw licht in zijn kamer opgehangen, ‘het solarium’ noemden we dat.’

Ook de SP stuurt haar meest ervaren lid het veld in, zegt partijleider Roemer, die verder glimlacht en zijn mond houdt. Michiel van Nispen is mentaal en fysiek toegerust op de taak: hij studeerde rechten, werkte drie jaar in een advocatenkantoor, liep de marathon van Rotterdam. ‘Iemand moet het doen’, zegt hij. Maar wat dan precies? En hoe? Hij heeft nog geen idee, de commissie moet haar eerste vergadering nog houden. ‘Het kan zijn dat onze monden daarna helemaal op slot gaan.’

D66 stelt Vera Bergkamp beschikbaar. In de Fyracommissie viel op dat ze stevig kan doorvragen, zegt fractieleider Pechtold. Ze zit nog in ‘de onderzoeksmodus’, zegt Bergkamp. Ze noemt de klus ‘uniek’ en ‘een eer’, maar vooral een ‘noodzakelijkheid’. Ze is blij verrast dat Madeleine van Toorenburg namens het CDA deelneemt, met wie ze samen het Fyra-debacle onderzocht. Ook de CDA’er beschikt over de juiste papieren. Ze studeerde rechten en was jarenlang gevangenisdirecteur.

Mark Harbers. © ANP

De PvdA laat de klus aan de bedachtzame Jeroen Recourt, hij was rechter voordat hij in de Kamer kwam. Namens de VVD stapt ‘senior-Kamerlid’ Mark Harbers in de commissie. Harbers kan vooral bogen op lange politieke ervaring binnen de VVD. Welke kwaliteiten brengt hij in? ‘Over de commissie zeg ik niks.’ Carola Schouten mag gaan speuren namens de ChristenUnie. Ze schoof als financieel woordvoerder de afgelopen jaren aan bij menig topoverleg met fractievoorzitters en kent het spel tussen politici en journalisten.

Het is pionieren. Nooit eerder bewandelde de Kamer deze route. Maar het moet, de Grondwet schrijft voor dat het parlement alleen zelf kan beslissen over vervolging. Naar verwachting buigt de commissie zich eerst over het, mogelijk geanonimiseerde, materiaal van het OM. Als dat niet tot een besluit leidt, heeft het team de bevoegdheid om mensen te horen. Uiterlijk 3 februari moeten ze hun resultaten voorleggen aan de Kamer. Die hakt bij stemming de laatste knoop door: een collega doorverwijzen naar de hoogste rechter of met de schrik laten vrijkomen.

Schouten (CU) voorzitter Stiekem-onderzoekers

AD 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem. Ze werd woensdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, het zevende lid stemde blanco.

Wij zullen niet oordelen of veroordelen, aldus Carola Schouten.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

,,Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben. De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Talent
Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Lees ook;

Schouten (CU) voorzitter onderzoekscommissie Stiekem

NU 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem.

Ze werd donderdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, de zevende stemde blanco.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

‘Niet oordelen’

“Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben.

De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Achtergrond Schouten

Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Zie ook: Waarover gaat de affaire rond de commissie-Stiekem?

Lees meer over: Commissie Stiekem Carola Schouten

Gerelateerde artikelen;

Onderzoekscommissie Stiekem is rond

Ook Harbers (VVD) onderzoekt lek Commissie Stiekem

OM legt onderzoek commissie-Stiekem neer om mogelijk ambtsmisdrijf

Schouten vz Stiekem-onderzoek

Telegraaf 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem. Ze werd woensdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, het zevende lid stemde blanco.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

“Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben. De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Gerelateerde artikelen;

17-11: Van Nispen (SP) in commissie

13-11: Commissie Stiekem blijft bestaan

12-11: ‘Kwestie snel ophelderen’

Deze Kamerleden gaan op zoek naar het lek

VK 17.11.2015 Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Michiel van Nispen (SP), Raymond de Roon (PVV), Vera Bergkamp (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) zullen plaatsnemen in de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek in de commissie stiekem.

De commissie krijgt tot uiterlijk 3 februari de tijd om te onderzoeken of er grond is om een of meerdere Kamerleden te vervolgen voor een ambtsmisdrijf. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.
In de ‘commissie stiekem’ (officieel de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ofwel CIVD) worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche.
De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Onderzoekscommissie ‘Stiekem’ rond

Trouw 17.11.2015 De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de commissie-stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Niet de hele Kamer is het eens met deze gang van zaken. Onder anderen Henk Krol (50PLUS) en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden het niet terecht dat de kleinste fracties niet in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd zijn. Ze wilden één Kamerlid namens de kleine fracties afvaardigen.

In de commissie-stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. Daarbij zijn een of meer leden van de commissie-stiekem “in beeld” gekomen ten aanzien van mogelijk lekken van informatie.

Omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is om (ex-)Kamerleden en (ex-)bewindslieden te vervolgen, droeg het OM de zaak daarna over aan het presidium van de Kamer. Die besloot daarop een onderzoekscommissie in te stellen.

Die zal nagaan of er voldoende gronden bestaan voor vervolging vanwege het lekken van informatie uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zoals de commissie-stiekem officieel heet. De Kamer zal dan uiterlijk 3 februari beslissen of iemand vervolgd zal worden.

Verwant nieuws;

Kabinet gaat door met Commissie Stiekem– 13/11/15

Presidium Kamer wil onderzoek naar lek commissie-stiekem– 12/11/15

Meer over; Commissie Stiekem Ronald Plasterk Politiek AIVD Anouchka van Miltenburg

Onderzoekscommissie Stiekem is rond

NU 17.11.2015 De commissie die onderzoek gaat doen naar het lek in de Commissie Stiekem is rond. Alle partijen hebben laten weten wie ze afvaardigen voor de commissie.

Voor de SP komt Michiel van Nispen erin, voor het CDA Madeleine van Toorenburg (foto), voor de ChristenUnie Carola Schouten, voor de PVV Raymond de Roon en voor de D66 zal Vera Bergkamp zitting nemen.

Eerder werd al bekend dat Jeroen Recourt voor de PvdA en Mark Harbers voor de VVD erin zitting zullen nemen.

Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Geheim

In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim.

In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Zie ook: Waarover gaat de affaire rond de commissie-Stiekem?

 

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen

Ook Harbers (VVD) onderzoekt lek Commissie Stiekem 

OM legt onderzoek commissie-Stiekem neer om mogelijk ambtsmisdrijf 

‘Fractieleiders Tweede Kamer ondervraagd over lek commissie Stiekem’ 

Onderzoekscommissie ‘Stiekem’ is rond

AD 17.11.2015 De onderzoekscommissie die het lek in de Commissie Stiekem gaat onderzoeken, is rond. In de commissie zitten Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66), zo maakten de partijen dinsdag bekend. Eerder werd al duidelijk dat de PvdA Jeroen Recourt afvaardigt en de VVD Mark Harbers.

Eerder werd al bekend dat Jeroen Recourt voor de PvdA en Mark Harbers voor de VVD erin zitting zullen nemen. D66 moet nog met een naam naar buiten treden. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Geheim
In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche.

De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Lees ook;

Van Nispen (SP) in commissie

Telegraaf 17.11.2015 De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de Commissie Stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Niet de hele Kamer is het eens met deze gang van zaken. Onder anderen Henk Krol (50PLUS) en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden het niet terecht dat de kleinste fracties niet in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd zijn. Ze wilden één Kamerlid namens de kleine fracties afvaardigen.

In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. Daarbij zijn een of meer leden van de Commissie Stiekem “in beeld” gekomen ten aanzien van mogelijk lekken van informatie.

Omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is om (ex-)Kamerleden en (ex-)bewindslieden te vervolgen, droeg het OM de zaak daarna over aan het presidium van de Kamer. Die besloot daarop een onderzoekscommissie in te stellen. Die zal nagaan of er voldoende gronden bestaan voor vervolging vanwege het lekken van informatie uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zoals de Commissie Stiekem officieel heet.

De Kamer zal dan uiterlijk 3 februari beslissen of iemand vervolgd zal worden.

Gerelateerde artikelen;

16-11: Ook Harbers onderzoekt lek’

13-11: Commissie Stiekem blijft bestaan

november 18, 2015 Posted by | 2e kamer, Commissie-Stiekem, integriteit, politiek, PvdA | , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 2

De kraan dan maar dicht ??

Was de aardbeving tijdens het gasdebat onlangs nog een overduidelijk signaal ?? Is dit een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA !!!!

PvdA ziet steun in OVV-rapport om gaskraan dicht te draaien – Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen bevestigt volgens de PvdA  dat de gaskraan dit jaar verder moet worden teruggedraaid dan minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft besloten.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos in reactie op het woensdag  verschenen rapport, waaruit onder meer blijkt dat de veiligheid van de Groningers decennialang genegeerd is.

“Veel te lang is ontkend dat de aardbevingen niet alleen schade en overlast veroorzaken, maar ook dat deze Groningse ramp een serieuse bedreiging is voor de veiligheid. Dit rapport bevestigt voor de PvdA dat verhoging van de gasproductie na 1 juli ondenkbaar is”, aldus Vos.

Volgens de onderzoeksraad is niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van inwoners van de provincie. Zo concludeert de onderzoeksraad o.a. dat bij de gaswinning de veiligheid van de bewoners niet werd meegewogen; alleen de gasopbrengst telde. De bij de besluitvorming betrokken partijen, zoals de NAM, GasTerra, het ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen vormden een “gesloten bolwerk”, waardoor tegengeluiden niet werden gehoord.

Halvering

Oud-toezichthouder pleit voor halvering gasproductie Groningen›   In belang van de veiligheid van de Groningers is het mogelijk de gaskraan nog verder dicht te draaien. Van 39,4 miljard naar 21 miljard kuub aardgas per jaar. Hiervoor pleit Jan de Jong, voormalig inspecteur-generaal bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De Jong baseert zich op een brief die minister Kamp (Economische Zaken, VVD) op 9 februari naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin staat dat 21 miljard kuub een optie is.

PvdA-leider Diederik Samsom

PvdA

PvdA sluit schaliegas uit – Schaliegas hoort volgens regeringspartij PvdA niet bij de toekomstige energievoorziening in Nederland. Daarom moet er ook niet naar worden geboord.

Maar het onderzoek naar schaliegas mag wel doorgaan, zei PvdA-leider Diederik Samsom onlangs nog in een klimaatdebat in de Tweede Kamer nadat oppositiepartijen hem hadden uitgedaagd duidelijkheid te geven. Eerder op de dag had hij op de radio al gezegd dat het volstrekt onnodig is om in ons land naar schaliegas te boren en dat dat ook niet gaat gebeuren. „We gaan dat niet doen”, benadrukte hij ’s avond nog eens in de Kamer.

De winning van schaliegas uit kilometers diepe kleisteenlagen in de bodem is omstreden, onder andere vanwege risico’s voor milieu en drinkwater. Het kabinet onderzoekt of en zo ja waar proefboringen naar schaliegas kunnen worden toegestaan. De PvdA verzet zich niet tegen die onderzoeken, omdat daaruit ook kennis kan voortkomen over technieken die nodig kunnen zijn om aardwarmte te winnen. „We zijn nieuwsgierig naar vooruitgang”, zei Samsom.

Terugblik

Onder de akker van boer Boon uit Kolham, gemeente Slochteren, wordt op 22 juli 1959 om 6.33 uur het Groningse gasveld ontdekt. ‘Ik dacht: vlak bij onze schuur een gasboring, met al die gevaren? Maar er was al gauw een sfeer van vertrouwen. We zeiden: dat moet het dan maar wezen.’ De NAM-delegatie drinkt ’s avonds champagne in haar hotel in Sappemeer.

VK-Correspondent in Noord-Nederland Jurre van den Berg reconstrueerde hoe in ruim 55 jaar gaswinning in Groningen de risico’s steevast werden ontkend. Lees hier het hele verhaal.

Kortom

Twaalf jaar na zijn dood kreeg Meent van der Sluis alsnog gelijk. De sociaal geograaf uit Assen, die al in 1987 een verband zag tussen aardbevingen en het winnen van gas, was jarenlang weggezet als een charlatan. De NAM nam hem niet serieus en de overheid zag pas na de beving bij Huizinge, op 16 augustus 2012, de ernst van de aardschokken in.

NAM-woordvoerder Frank Duut moest twee jaar geleden toegegeven dat Meent gelijk heeft gehad, maar zijn theorie blijft hij onzin noemen

Overheid en NAM hebben de veiligheid jarenlang genegeerd, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport dat vandaag online verschijnt. Tot Huizinge – 3.6 op de Schaal van Richter – lag de aandacht volledig bij de opbrengsten van het gas uit het Groningerveld en enkele kleinere gasvelden in de drie noordelijke provincies.

Meent was ervan overtuigd dat hij gelijk had”, vertelt zijn weduwe Trijni in hun doorzonwoning in Assen. “Hij werd weggehoond door NAM-woordvoerder Frank Duut. Tot op heden. Twee jaar geleden moest Duut in het Dagblad van het Noorden wel toegegeven dat Meent gelijk heeft gehad, maar zijn theorie blijft hij onzin noemen.”

Samsom staat onder grote druk om zich te profileren, nu de PvdA in de peilingen dramatisch blijft scoren. Bij herhaling is er heibel in de fractie, waar recent nog twee PvdA’ers van Turkse afkomst opstapten.

De vraag van deze krant aan Samsom of zijn bezwaren tegen schaliegas een verkiezingsstunt zijn, was de druppel. Komende maart zijn er Statenverkiezingen, waarmee indirect ook een nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen.

Download hier het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ Open pdf

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

zie ook:  PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 1

zie ook: VVD fronst de wenkbrauwen na uitspraken Samsom over schaliegas

zie ook: Onderzoek schaliegas gaat door

zie ook: PvdA sluit schaliegas uit

Ondertussen; 

TULIP

Het bedrijf Tulip Oil heeft onlangs een winning- en exploratievergunning aangevraagd. Het Nederlandse olie- en gasbedrijf wil gas gaan winnen uit een bel in de Noordzee, drie tot zes kilometer voor de kust van Terschelling.

Door de vergunningsaanvraag ontstond grote maatschappelijke onrust op het Waddeneiland. “Gaswinning leidt tot onomkeerbare processen in de bodem”, stelt de gemeenteraad, verwijzend naar het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de situatie in Groningen.

Zij maken Terschelling onrustig (en bestaan pas net) › – Terwijl Den Haag uitkijkt naar het eindoordeel over de NAM en de gaswinning in Groningen, hebben ze op Terschelling wel wat anders aan hun hoofd. Terschellingers vrezen ze dat er deels op en rond hun eiland gaat worden geboord door Tulip Oil.

Het eiland krijgt meer duidelijkheid over de plannen, in een bijeenkomst van de gemeente. Maar ze kennen het bedrijf uit Den Haag nauwelijks. Daarom: vijf vragen over Tulip Oil.

Lees ook: Onrust op Terschelling over mogelijke gasboringen

Wat doet Tulip Oil?– Ze proberen winst te maken uit oude gas- en olievelden. Ze onderzoeken velden in Duitsland en in het Friese Donkerbroek en sinds vorige week winnen ze in een door Chevron verlaten gasveld in Hemrik, de eerste plek waar het bedrijf omzet genereert.

Loppersum wil eerst zien voor het gaat geloven

VK 14.04.2015 Van cameraploegen kijken ze in Loppersum niet meer op. Van panden in de steigers ook niet. Bij Drogisterij Doornlander in de Hogestraat dreigde de gevel voorover te komen. Nu staat de winkel verscholen achter een metalen stellage.

Achter de toonbank blijft Els Pilon-Aslander er nuchter onder. ‘Je wordt weleens flauw van al dat geboor, maar je leert ermee leven. Er is bijna niemand hier die geen schade heeft.’ Dat de rechter zich nu roert, vindt ze goed nieuws. ‘Ik ben blij dat we eindelijk serieuzer worden genomen. Maar of het iets oplost voor de rest van de provincie, betwijfel ik.’

Rammelen

De schade is al veroorzaakt. Dat de aardbevingen nu stoppen, geloof ik niet !!

Een deur verderop heeft Charlotte de Plaa een cadeauwinkel met houten speelgoed en brocante servies. Op 6 januari nog rammelde de hele zaak. ‘Ik dacht dat er een vrachtauto door de straat denderde.’

GASKRAAN BIJ LOPPERSUM PER DIRECT BIJNA HELEMAAL DICHT

BB 14.04.2015 De gaskraan in het gasveld onder de Groningse plaats Loppersum gaat per direct vrijwel helemaal dicht. Met dat besluit reageerde minister Henk Kamp van Economische Zaken dinsdag op een uitspraak van de Raad van State.

Op de waakvlam

De NAM zal conform die uitspraak de gasproductie in het Loppersumveld beperken tot een niveau dat alleen nog voor de leveringszekerheid strikt noodzakelijk is. Dat betekent dat de gaskraan op een ‘waakvlam’ wordt gezet en in het najaar alleen nog hoger gaat als dat door een strenge winter nodig is. ‘Het volledig stopzetten van de gaswinning bij Loppersum is niet mogelijk vanwege de leveringszekerheid. De Raad van State heeft hier in de uitspraak ook rekening mee gehouden’, aldus Kamp.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Gaskraan bij Loppersum per direct vrijwel helemaal dicht

NU 14.04.2015 De gaskraan in het gasveld onder de Groningse plaats Loppersum gaat per direct vrijwel helemaal dicht.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat dinsdag laten weten. Hij geeft daarmee gehoor aan een uitspraak van de Raad van State dinsdag.

De NAM zal de gasproductie in het Loppersumveld minimaliseren naar een niveau dat alleen nog voor de leveringszekerheid strikt noodzakelijk is. Dat betekent dat de gaskraan op een ‘waakvlam’ wordt gezet en in het najaar alleen nog hoger gaat als dat door een strenge winter nodig is.

Zie ook: Raad van State doet dinsdag uitspraak over gaswinning Groningen

Bekijk hier het aantal aardschokken in Nederlands sinds 1906

Lees meer over: Gaswinning Groningen GroningenHenk Kamp

Gerelateerde artikelen;

Kamp: gaskraan Loppersum bijna helemaal dicht

Trouw 14.04.2015 De gaskraan in het gasveld onder de Groningse plaats Loppersum gaat per direct vrijwel helemaal dicht. Minister Henk Kamp van economische zaken heeft dat laten weten. Hij geeft daarmee gehoor aan een uitspraak die de Raad van State vandaag deed.

Het volledig stopzetten van de gaswinning uit het Groningenveld is volgens de Raad van State onmogelijk. Dit komt omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan.

De Raad van State heeft in de uitspraak dus rekening met de leveringszekerheid gehouden, stelt Kamp vast. Eerder verlaagde de minister de productie bij Loppersum al met 80 procent en stelde een maximum van 3 miljard kuub gas per jaar. Dit sloot echter niet uit dat er in een warm jaar meer wordt gewonnen dan voor leveringszekerheid achteraf strikt noodzakelijk bleek.

Verwant nieuws;

Kamp: gaskraan gaat dicht

Telegraaf 14.04.2015 De gaskraan in het gasveld onder de Groningse plaats Loppersum gaat per direct vrijwel helemaal dicht. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat dinsdag aan het ANP laten weten. Hij geeft daarmee gehoor aan een uitspraak van de Raad van State dinsdag.

De NAM zal de gasproductie in het Loppersumveld minimaliseren naar een niveau dat alleen nog voor de leveringszekerheid strikt noodzakelijk is. Dat betekent dat de gaskraan op een ‘waakvlam’ wordt gezet en in het najaar alleen nog hoger gaat als dat door een strenge winter nodig is.

„Het volledig stopzetten van de gaswinning bij Loppersum is niet mogelijk vanwege de leveringszekerheid. De Raad van State heeft hier in de uitspraak ook rekening mee gehouden”, aldus Kamp.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Tevreden met staken gaswinning

14-04: Gevolgen zijn nog onduidelijk

14-04: Gaswinning door jaren heen

14-04: Voorlopig geen gaswinning in Loppersum

RVS: GEEN GASWINNING BIJ LOPPERSUM

BB 14.04.2015 In en rond het Groningse Loppersum mag voorlopig geen gas meer worden gewonnen. Dit heeft de Raad van State dinsdag bepaald in een voorlopige uitspraak.

Levenszekerheid

De gaswinning in Loppersum mag vooralsnog alleen worden hervat als gaswinning op andere locaties niet meer mogelijk is en de leveringszekerheid in gevaar komt.

Zwaar getroffen
De streek rond Loppersum is zwaar getroffen door aardbevingen. Stichting Vrienden van Groningen Centraal en enkele fracties van Provinciale Staten van Groningen hadden gevraagd om de gaswinning in de provincie Groningen helemaal stop te zetten. Maar zover gaat de Raad niet. De voorzieningenrechter zag geen aanleiding om gaswinning uit het Groningenveld op dit moment geheel stop te zetten. De gaswinning in Groningen is niet meteen helemaal stopgezet mede omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan. De voorlopige stopzetting heeft dan ook betrekking op de ‘meest risicovolle gebieden’ voor aardbevingen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Kamp: gaskraan Loppersum per direct bijna helemaal dicht›

NRC 14.03.2015 De gaskraan in het gasveld onder de Groningse plaats Loppersum gaat per direct vrijwel helemaal dicht. Dat liet minister Henk Kamp van Economische Zaken vanavond aan het ANP weten. Hij geeft daarmee gehoor aan een uitspraak van de Raad van State van vandaag.

In en rond Loppersum mag alleen nog gas worden gewonnen “als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is”, schreef de Raad van State vanmiddag in een voorlopige uitspraak. De raad ziet geen aanleiding om de gaswinning uit het gehele Groningerveld stop te zetten, “omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan”. Als de gaswinning in Groningen stilvalt, komen 11 miljoen huishoudens in Europa direct in de problemen.  LEES VERDER›

Lees meer;

14 APR Kamer: gaskraan bij Loppersum moet nu echt volledig dicht ›

VANDAAG Gaskraan Loppersum bijna helemaal dicht

14 APR Raad van State zet streep door gaswinning Loppersum ›

2 APR Duimen dat rechter de gasput sluit

30 JAN Groninger Bodem Beweging naar Raad van State om gasbesluit Kamp ›

Tevreden met staken gaswinning

Telegraaf 14.04.2015 Inwoners en omwonenden van de Groningse plaats Loppersum zijn tevreden met de uitspraak van de Raad van State om de gaswinning voorlopig stop te zetten. De voorzieningenrechter heeft dinsdag bepaald dat de gaswinning daar pas mag worden hervat als er elders niet meer genoeg gas uit de grond kan worden gehaald om tekorten te voorkomen.

Het gaat om een voorlopige uitspraak in afwachting van een definitief vonnis van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, later dit jaar. Daarvoor is nog nader onderzoek nodig.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) kondigde aan de uitspraak te bestuderen en later met een reactie te komen.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Gaswinning door jaren heen

14-04: Voorlopig geen gaswinning in Loppersum

22-03: Huizen Loppersum zijn onverkoopbaar

Gevolgen zijn nog onduidelijk

Telegraaf 14.04.2015 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen. Een woordvoerder van de NAM laat dinsdag weten dat ze gaan bestuderen of er aanpassingen nodig zijn in het operationele proces.

„Vanzelfsprekend respecteren we de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State”, zegt de woordvoerder van NAM. „We weten nu aan welke voorwaarden we moeten voldoen.” Volgens de woordvoerder gaat de NAM samen met GasTerra, die het gas verkoopt, en distributeur Gasunie bestuderen welke gevolgen deze uitspraak precies heeft.

Gaswinning door jaren heen

Telegraaf 14.04.2015 Het gas is rijkdom voor Nederland. In de gebieden waar het gas gewonnen wordt, betekent het voor de bewoners echter ook vrees voor aardbevingen. Dit leidde tot tal van rapporten en procedures. De Raad van State bepaalde dinsdag dat er rond Loppersum voorlopig geen gas meer mag worden gewonnen. De gaswinning daar mag vooralsnog alleen worden hervat als gaswinning op andere locaties niet meer mogelijk is en de leveringszekerheid in gevaar komt.

Geen gaswinning meer in en rond Loppersum: vijf vragen

Elsevier 14.04.2015 De Raad van State nam dinsdag een voorlopig besluit om de gaswinning rond het Groningse Loppersum stop te zetten. In en rond het Groningse Loppersum mag voorlopig geen gas meer worden gewonnen. Het mag alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is: als voldoende gaswinning op andere plekken niet meer mogelijk is en er tekorten dreigen te ontstaan.

Dit bepaalde de Raad van State dinsdag. Elsevier.nl zette vijf vragen en antwoorden over het besluit en de Groningse gaswinning op een rij.

Wat ging hieraan vooraf?

In december nam minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken het besluit de gaswinning in Groningen extra terug te schroeven, naar aanleiding van onrust bij de Groningers over aardbevingen in de regio. Het besluit hield in dat de gaswinning met 7.3 procent verminderd zou worden, en dat er 39.3 miljard kubieke meter gewonnen mocht worden. In februari bepaalde Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat het ministerie van Economische Zaken en andere betrokken instellingen te weinig naar de risico’s voor de burgers hadden gekeken. Hierop bood Kamp zijn excuses aan.

zie ook;

10 feb Kamp beperkt gaswinning tot 1 juli, Samsom kijkt verder

12 feb Het kabinet wil maar niet afkicken van het Groningse gas

5 feb Obsessieve internetcensuur staat haaks op de ambities van China

Raad van State zet voorlopig streep door gaswinning Loppersum›

NRC 14.04.2015 De Raad van State zet voorlopig een streep door de gaswinning in en rond het Groningse Loppersum. Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland.

In en rond de Groningse plaats mag alleen nog gas worden gewonnen “als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is”, schrijft de Raad van State. Uit de gasputten rond Loppersum wordt jaarlijks 3 miljard kuub gas gewonnen. Dat is ongeveer zeven procent van de totale gaswinning in het Groningerveld.

De raad ziet geen aanleiding om de gaswinning uit het gehele Groningerveld stop te zetten, “omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan”. Als de gaswinning in Groningen stilvalt, komen 11 miljoen huishoudens in Europa direct in de problemen.  LEES VERDER›

Voorlopig geen gaswinning in Loppersum

Trouw 14.04.2015  De gaskraan in het gasveld onder de Groningse plaats Loppersum gaat per direct vrijwel helemaal dicht. Minister Henk Kamp van economische zaken heeft dat laten weten. Hij geeft daarmee gehoor aan een uitspraak die de Raad van State vandaag deed.

Het volledig stopzetten van de gaswinning uit het Groningenveld is volgens de Raad van State onmogelijk. Dit komt omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan.

De Raad van State heeft in de uitspraak dus rekening met de leveringszekerheid gehouden, stelt Kamp vast. Eerder verlaagde de minister de productie bij Loppersum al met 80 procent en stelde een maximum van 3 miljard kuub gas per jaar. Dit sloot echter niet uit dat er in een warm jaar meer wordt gewonnen dan voor leveringszekerheid achteraf strikt noodzakelijk bleek.

Verwant nieuws;

Raad van State wil voorlopig geen gaswinning in Loppersum

NU 14.04.2015 In en rond het Groningse Loppersum mag voorlopig geen gas meer worden gewonnen. Dit heeft de Raad van State dinsdag bepaald in een voorlopige uitspraak.

De gaswinning in Loppersum mag vooralsnog alleen worden hervat als gaswinning op andere locaties niet meer mogelijk is en de leveringszekerheid in gevaar komt.

De streek rond Loppersum is zwaar getroffen door aardbevingen. De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en enkele fracties van Provinciale Staten van Groningen hadden gevraagd om de gaswinning in de provincie Groningen helemaal stop te zetten. Maar zover gaat de Raad niet. De voorzieningenrechter zag geen aanleiding om gaswinning uit het Groningenveld op dit moment geheel stop te zetten.

Zie ook: In 60 seconden: Zo zit het met de gaswinning in Groningen

 Gaswinning Groningen

Zie ook: Raad van State doet dinsdag uitspraak over gaswinning Groningen

Bekijk hier het aantal aardschokken in Nederlands sinds 1906

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen

Kamer: gaskraan bij Loppersum moet nu echt volledig dicht

NRC 14.04.2015 Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) moet de gaskraan bij Loppersum volledig dichtdraaien nu de Raad van State heeft besloten dat er in en rond het Groningse dorpje geen gas meer mag worden gewonnen. Dat vinden coalitiepartijen VVD en PvdA, net als vrijwel alle andere partijen in de Tweede Kamer.

In en rond Loppersum mag alleen nog gas worden gewonnen “als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is”, schreef de Raad van State vanmiddag in een voorlopige uitspraak. De raad ziet geen aanleiding om de gaswinning uit het gehele Groningerveld stop te zetten, “omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan”. Als de gaswinning in Groningen stilvalt, komen 11 miljoen huishoudens in Europa direct in de problemen.  LEES VERDER

Lees meer;

14 APR Kamp: gaskraan Loppersum per direct bijna helemaal dicht ›

14 APR Raad van State zet streep door gaswinning Loppersum ›

VANDAAG Gaskraan Loppersum bijna helemaal dicht

2 MRT Kamp betreurt dat veiligheid Groningers te weinig aandacht kreeg ›

12 FEB  PvdA akkoord met gasbesluit in juli ›

Raad van State verbiedt gaswinning in Loppersum

VK 14.04.2015  De streek rond Loppersum is zwaar getroffen door aardbevingen. De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en enkele fracties van Provinciale Staten van Groningen hadden gevraagd om de gaswinning in de provincie Groningen helemaal stop te zetten. Maar zover gaat de Raad niet. De voorzieningenrechter zag geen aanleiding om gaswinning uit het Groningenveld op dit moment geheel stop te zetten.

De gaswinning in Groningen is niet meteen helemaal stopgezet mede omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan. De voorlopige stopzetting heeft dan ook betrekking op de ‘meest risicovolle gebieden’ voor aardbevingen.

Ook zonder gaswinning schudt Groningen nog wel even door !!!

Zelfs als de gaswinning geheel ophoudt, blijft Groningen zitten met aardschokken. De bodem ijlt nu al na: de zwaarste schokken worden pas gevoeld een half tot driekwart jaar na de meest intensieve periode van gaswinning (in de winter).

Gaskraan Loppersum dichtgedraaid

Telegraaf 14.04.2015 De aardgaswinning in Groningen moet in de velden rond het dorp Loppersum tot het minimum beperkt worden. Dat heeft de Raad van State in een voorlopige voorziening vfanmiddag beslist, in een procedure aangespannen door bezorgde Groningers. Eisen om ook de gaswinning in de Eemskanaalregio, of zelfs heel Groningen te beperken, werden afgewezen.

De NAM mag rond het dorp alleen maar gaswinning voor zover dat nodig is om de putten open te houden en bij te springen als de gaswinning in andere gebieden tegen hun limieten lopen. De minister had de gaswinning in dit gebied al beperkt.

Voorlopig geen gaswinning in Loppersum

Telegraaf 14.04.2015 De door aardbevingen geteisterde inwoners van Loppersum kunnen opgelucht ademhalen: de Raad van State heeft de gaswinning in en rond de Groningse plaats voorlopig stopgezet. Later dit jaar volgt een definitieve uitspraak.

Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging noemde de uitspraak ,,een heel positief signaal. De rechter erkent dat hier in Groningen iets goed mis is. Wat we wel jammer vinden is dat het stopzetten van de winning bij Loppersum gebonden is aan mitsen en maren”. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de gaswinning in en rond Loppersum mag worden hervat als er elders niet meer genoeg gas uit de grond kan worden gehaald om tekorten te voorkomen.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Gaswinning door jaren heen

21-03: ‘Huizenprijzen Groningen lager door bevingen’

21-02: NAM inspecteert 120 scholen

16-02: Groningers willen koning spreken 

12-02: Ondenkbaar: kraan verder open

09-02: Klachtenregen aardbevingsschade

09-02: Maatregelen voor Groningen

RvS doet uitspraak over gaswinning

Telegraaf 13.04.2015 De Raad van State doet dinsdag een voorlopige uitspraak over de gaswinning in Groningen. Het gaat om een zogeheten spoedprocedure tegen het besluit over de gaswinning in het Groningenveld van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Door de gaswinning ontstaan bevingen.

De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en de fracties van SP, CDA en GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen willen dat de gaswinning onmiddellijk wordt gestaakt en stilgelegd. Het kabinet wil de gaswinning in het Groningenveld terugbrengen van 42,5 miljard kubiek meter in 2014 naar 39,4 miljard dit jaar. Op termijn willen de organisaties dat de gaswinning veel verder omlaaggaat voor de veiligheid van de Groningers.

Meer schade buiten bevingsgebied

Telegraaf 13.04.2015 Het aantal schademeldingen buiten het aardbevingsgebied neemt snel toe. Dat meldt RTV Noord. De meldingen komen onder meer uit Veendam en Winschoten, plaatsen die buiten de zogenoemde contourenkaart vallen, waardoor het Centrum Veilig Wonen deze schademeldingen niet in behandeling neemt.

De NAM bevestigt dat het aantal schademeldingen van buiten het aardbevingsgebied toeneemt. Daarom laat het bedrijf nu steekproefsgewijs experts ook die meldingen onderzoeken. Mocht de schade inderdaad komen door aardbevingen, dan vergoedt de NAM die.

Meer schade gemeld buiten bevingsgebied Groningen

AD  13.04.2015 Het aantal schademeldingen buiten het aardbevingsgebied neemt snel toe. Dat meldt RTV Noord.
De meldingen komen onder meer uit Veendam en Winschoten, plaatsen die buiten de zogenoemde contourenkaart vallen, waardoor het Centrum Veilig Wonen deze schademeldingen niet in behandeling neemt.

De NAM bevestigt dat het aantal schademeldingen van buiten het aardbevingsgebied toeneemt. Daarom laat het bedrijf nu steekproefsgewijs experts ook die meldingen onderzoeken. Mocht de schade inderdaad komen door aardbevingen, dan vergoedt de NAM die.

GERELATEERD NIEUWS;

Aardbeving sterker door leger gasveld

NAM inspecteert 120 scholen

Theater voor megaclaim NAM

Telegraaf 08.04.2015 De rechtbank in Assen heeft een theater afgehuurd voor de behandeling van een megaclaim van honderden Groningers tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dat meldde de rechtbank woensdag. De zitting is op maandag 8 juni.

Nog 1100 aardbevingen

Telegraaf 04.04.2015 Groningers moeten de komende jaren rekening houden met nog ruim 1100 aardbevingen in hun provincie. Dat zegt Jacques Hagoort, oud-hoogleraar van de TU Delft tegen het Dagblad van het Noorden.

“Hoe je het ook wendt of keert, die ruim 1100 aardbevingen komen er nog, ongeacht het productievolume. Daar kunnen de Groningers maar beter rekening mee houden”, aldus Hagoort. De reservoiringenieur in ruste baseert zijn voorspelling over het aantal aardbevingen op een statistische analyse van alle tot nu toe geregistreerde bevingen in Groningen.

‘Nog 1100 aardbevingen in Groningen te gaan’

NRC 04.04.2015 Groningers moeten de komende jaren rekening houden met ruim 1100 aardbevingen. De provincie kan dit aantal verwachten, ongeacht hoeveel gas er uit de bodem wordt gehaald. Dat zegt Jacques Hagoort, oud-hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft, in het Dagblad van het Noorden.

GEBRUIK VAN RESTWARMTE

Kamp wil nu dat meer huizen en bedrijven straks verwarmd worden door restwarmte uit de industrie en warm water uit de grond, in plaats van door gas. Daarvoor moeten wel nieuwe netwerken worden aangelegd, en dat vraag om grote investeringen, schreef de minister donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat de wetten en regels veranderen om de verdere ontwikkeling van de duurzamere warmtelevering te stimuleren.

Het kabinet neemt daarnaast naar eigen zeggen aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen. De veiligheid van burgers moet voortaan vooropstaan. Bewoners en gemeenten worden meer betrokken bij besluiten over de gaswinning.  LEES VERDER

Lees meer;

2 APR Duimen dat rechter de gasput sluit

17 FEB Oud-toezichthouder pleit voor halvering gasproductie Groningen ›

16 JAN PvdA: gaskraan Groningen mogelijk verder dicht ›

3 MRT Kamp: Russisch gas is een optie ‘in de energiemix’ ›

17 FEB ‘Gaskraan verder dicht om Groningse veiligheid’

Kabinet volgt alle aanbevelingen gasrapport

Trouw 02.04.2015 Het kabinet neemt alle aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen. De veiligheid van burgers staat voortaan voorop, bewoners en gemeenten worden meer betrokken bij besluiten over de gaswinning en in de wet wordt vastgelegd dat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM) volledig onafhankelijk werkt.

Dat staat donderdag in de officiële reactie van minister Henk Kamp (Economische Zaken) op het kritische rapport van de onderzoeksraad. Hierin concludeerde de raad dat alle partijen die afgelopen jaren waren betrokken bij de gaswinning vooral oog hadden gehad voor het financiële belang en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers.

Kabinet volgt alle aanbevelingen gasrapport Groningen

NU 02.04.2015 Het kabinet neemt alle aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen.

De veiligheid van burgers staat voortaan voorop, bewoners en gemeenten worden meer betrokken bij besluiten over de gaswinning en in de wet wordt vastgelegd dat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM) volledig onafhankelijk werkt.

Dat staat donderdag in de officiële reactie van minister Henk Kamp (Economische Zaken) op het kritische rapport van de onderzoeksraad.

Hierin concludeerde de raad dat alle partijen die afgelopen jaren waren betrokken bij de gaswinning vooral oog hadden gehad voor het financiële belang en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers.

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Aanbevelingen gasrapport opgevolgd

Telegraaf 02.04.2015 Het kabinet neemt alle aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen. De veiligheid van burgers staat voortaan voorop, bewoners en gemeenten worden meer betrokken bij besluiten over de gaswinning en in de wet wordt vastgelegd dat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM) volledig onafhankelijk werkt.

Dat staat donderdag in de officiële reactie van minister Henk Kamp (Economische Zaken) op het kritische rapport van de onderzoeksraad. Hierin concludeerde de raad dat alle partijen die afgelopen jaren waren betrokken bij de gaswinning vooral oog hadden gehad voor het financiële belang en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers.

Kabinet wil af van gasverwarming

Telegraaf 02.04.2015 Veel meer huizen en bedrijven moeten straks worden verwarmd door restwarmte uit de industrie en warm water uit de grond en niet meer door gas. Daarvoor moeten nieuwe netwerken worden aangelegd, wat grote investeringen vergt.

Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken donderdag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet zal wetten en regels veranderen om de verdere ontwikkeling van de duurzamere warmtelevering te stimuleren, als alternatief voor aardgas.

Kamp wil meer huizen en bedrijven verwarmen met restwarmte

NU 02.04.2015 Meer huizen en bedrijven moeten straks worden verwarmd door restwarmte uit de industrie en warm water uit de grond. En dus niet meer door gas. Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken donderdag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet zal wetten en regels veranderen om de verdere ontwikkeling van de duurzamere warmtelevering te stimuleren, als alternatief voor aardgas.

Lees meer over: Henk Kamp Restwarmte

Gerelateerde artikelen;

Bijna een vijfde minder gas gewonnen uit Nederlandse bodem

Trouw 02.04.2015 Er is vorig jaar bijna een vijfde minder aardgas uit de Nederlandse bodem gewonnen. Met uitzondering van 1988 is de winning van aardgas sinds 1972 niet zo laag geweest, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

De winning bleef steken op ruim 66 miljard kubieke meter gas. Dat er niet meer gas boven werd gehaald komt vooral door de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen in reactie op de Groningse aardbevingen.

DOSSIER

Gaswinning

Lees het volledige dossier »

Nuttige links;

Meer over;  Aardgas  Economie   Energie   Fossiele brandstoffen

Gasverbruik loopt fors terug

Telegraaf 02.04.2015 Er is vorig jaar bijna een vijfde minder aardgas uit de Nederlandse bodem gewonnen. Met uitzondering van 1988 is de winning van aardgas sinds 1972 niet zo laag geweest, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De winning bleef steken op ruim 66 miljard kubieke meter gas. Dat er niet meer gas boven werd gehaald komt vooral door de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen in reactie op de Groningse aardbevingen.

Ook de netto export van aardgas en het gasverbruik in Nederland lagen vorig jaar een stuk lager. Dit hangt samen met de relatief zachte winter vorig jaar. De verbruikte hoeveelheid aardgas was met een totaal van ruim 38 miljard kubieke meter het laagst sinds 1982. Vergeleken met 2013 werd in Nederland 13 procent minder verbruikt. De gasexport liep met een kwart terug.

Kabinet wil zo snel mogelijk af van gasverwarming

AD 02.04.2015 Het kabinet wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van aardgas uit Groningen. Huizen moeten in de nabije toekomst voor een groot deel worden verwarmd door restwarmte en warm water uit de aarde.

In veel steden is het gasnet aan renovatie toe. Om te voorkomen dat daar onnodig veel geld in wordt gestoken, kiest het kabinet nu al voor een overstap naar alternatieven voor gas. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer in zijn Warmtevisie.

Raad van State zal gaswinning niet laten stopzetten

NU 01.04.2015 De Raad van State zal niet besluiten dat Nederland voorlopig geen gas meer mag winnen. Dat heeft staatsraad (‘rechter’) Thijs Drupsteen woensdag duidelijk gemaakt tijdens een hoorzitting.

De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en meerdere Groningse Statenfracties hadden gevraagd om een tijdelijke stop. De raad komt binnen twee weken met zijn voorlopige uitspraak.

Het kabinet wil de gaswinning in het Groningenveld terugbrengen van 42,5 miljard kubieke meter in 2014 naar 39,4 miljard dit jaar. Dat gaat voor ongeveer veertig partijen niet ver genoeg.

Lees meer over: Gaswinning

Gerelateerde artikelen;

 ‘Gaswinning niet stopzetten’

Telegraaf 01.04.2015  De Raad van State zal niet besluiten dat Nederland voorlopig geen gas meer mag winnen. Dat heeft staatsraad (‘rechter’) Thijs Drupsteen woensdag duidelijk gemaakt tijdens een hoorzitting. De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en meerdere Groningse Statenfracties hadden gevraagd om een tijdelijke stop.

De raad komt binnen twee weken met zijn voorlopige uitspraak, dus uiterlijk op 15 april. Over de uitkomst wil de hoogste bestuursrechter van het land nog niets zeggen. Het kan zijn dat Nederland minder gas mag winnen, misschien blijft het huidige peil in stand, wellicht wordt een specifieke gaspomp gesloten, maar helemaal terug naar nul zit er volgens Drupsteen in elk geval niet in.

Duitsland buigt zich over schaliegas

Telegraaf 01.04.2015 Het Duitse kabinet buigt zich woensdag over een ontwerpwet die schaliegaswinning deels aan banden moet leggen. Met de nieuwe wet zou het boren naar schaliegas verboden worden in kwetsbare gebieden waar grondwater wordt onttrokken. Oppositieleden en milieubewegingen zijn echter tegen de wet, omdat het proefboringen voor commerciële gaswinning niet zou uitsluiten.

Minister Barbara Hendricks van Milieu, die het wetsontwerp heeft opgesteld, vindt die kritiek onterecht. De regels voor gaswinning worden juist aangescherpt, zei ze in een interview met de krant Rheinischen Post woensdag. „Hier wordt niet iets mogelijk gemaakt dat lang verboden was. Integendeel, er wordt iets verboden dat jarenlang niet verboden was.”

·  Barbara Hendricks (politician) – Wikipedia, the free …

·  Rheinische Post: CDU-Abgeordneter Mattfeldt fordert …

·  Barbara Hendricks – RP Online

·  Rheinische Post: Mariele Millowitsch singt mit NRW …

·  Rheinische Post: CDU-Abgeordneter Mattfeldt fordert …

·  Rheinische Post: Entwicklungsminister Müller kritisiert …

·  Rheinische Post: Entwicklungsminister Müller kritisiert …

·  Rheinische Post: Rheinoper-Intendant: “Ohne Duisburg hat …

Schade na beving Appingedam

Telegraaf 25.03.2015 Het aantal schademeldingen na de aardbeving van dinsdagmiddag in Appingedam is woensdag verder opgelopen, naar 156. Dat meldt het Centrum Veilig Wonen (CVW) woensdagmiddag.

Volgens een woordvoerster van het CVW gaat het voornamelijk om scheuren in muren en pleisterwerk. Appingedam werd dinsdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. De beving werd gevoeld door veel inwoners en de medewerkers van het CVW, dat ook in Appingedam gevestigd is.

Woensdagochtend waren er bij het CVW nog maar iets meer dan tachtig meldingen binnengekomen, maar dat aantal liep in de middag op. Het pand van het CVW lijkt de beving zonder schade te hebben doorstaan.

Het Centrum Veilig Wonen heeft sinds het begin van dit jaar de schadeafhandeling van de NAM overgenomen.

Gerelateerde artikelen;

24-03: ‘Aardbeving met kracht van 2,3’

Aardbeving met kracht van 2,3 bij Appingedam

Trouw 24.03.2015 Bij Appingedam is vanmiddag rond 14.30 uur een aardbeving geweest die een kracht had van 2,3 op de schaal van Richter. Dat meldt het KNMI vanmiddag.

De beving is geregistreerd door een gebouwensensor van de NAM in het gemeentehuis van de Groningse plaats en werd ook gevoeld door inwoners. Op sociale media meldden ze dat de schok werd voorafgegaan door een harde knal.

Verwant nieuws;

Opnieuw aardbeving met kracht van 2,3 bij Appingedam

NU 24.03.2015  Bij Appingedam heeft zich dinsdagmiddag een aardbeving met een kracht van 2,3 op de schaal van Richter voorgedaan. Dat meldt het KNMI op zijn website.

De beving vond even voor half drie ’s middags plaats. Op Twitter meldden meerder mensen uit de omgeving van Appingedam dat ze de beving hadden gevoeld.

Ook de gebouwensensor van de NAM in het gemeentehuis van Appingedam nam om 14.27 uur een duidelijke trilling waar.

In februari was er ook al een aardbeving met een kracht van 2,3 op de schaal van Richter bij Appingedam.

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA

Door: GIC

Lees meer over: Groningen Gaswinning Groningen

‘Aardbeving met kracht van 2,3’

Telegraaf 24.03.2015 Bij Appingedam is dinsdagmiddag rond 14.30 uur een aardbeving geweest die een kracht had van 2,3 op de schaal van Richter. Dat meldt het KNMI dinsdagmiddag.

De beving is geregistreerd door een gebouwensensor van de NAM in het gemeentehuis van de Groningse plaats en werd ook gevoeld door inwoners. Op sociale media meldden ze dat de schok werd voorafgegaan door een harde knal.

MINDER GAS MEGA-VOORDEEL VOOR GEMEENTEN

BB 23.03.2015 Gemeenten zijn spekkoper nu de gaskraan in Groningen deels wordt dichtgedraaid. Ze krijgen dan volgens de geldende spelregels van het rijk dit jaar al ruim een kwart miljard euro extra in het gemeentefonds gestort.

Kwart miljoen extra

Het lijkt paradoxaal dat de rijksoverheid bij een tegenvaller in de aardgasopbrengsten, ook nog eens extra geld moet betalen aan gemeenten. De aanstaande meevaller voor de gemeenten vloeit echter voort uit de afspraken over de bekostiging van de decentrale overheden door het rijk. In die bekostigingssystematiek wordt sinds jaar en dag het stelsel van samen-de-trap-op, samen-de-trap-af gehanteerd. Als het rijk minder geld uitgeeft dan begroot, krijgen decentrale overheden naar rato minder uit de Haagse potten.

Omgekeerd geldt dat gemeenten meer krijgen als de uitgaven van de rijksoverheid groter zijn dan aanvankelijk begroot. Voor een aantal rijksuitgaven vindt er een correctie plaats. Aftrekposten zijn bijvoorbeeld zorg en sociale zekerheid, ontwikkelingssamenwerking, gemeentefonds, rentebetalingen en niet-belastinginkomsten. De aardgasbaten vormen ook zo’n aftrekpost. En daar zit ‘m de crux. Als de gaskraan wordt dichtgedraaid – en er niet extra wordt bezuinigd op de uitgaven – betekent dat voor het rijk een lagere aftrekpost en dus een hoger accres voor gemeenten (en provincies).

16.000 handtekeningen gaspetitie Terschelling

NU 22.03.2015 Al meer dan 16.000 mensen hebben een petitie getekend tegen de voorgenomen gasboringen op of rond Terschelling. Dit heeft de vereniging gastvrij Terschelling zondagavond laten weten.

Het voornemen van Tulip Oil tot gaswinning bij Terschelling roept heel veel weerstand op, zowel bij eilandbewoners als bij gasten.

Ook politieke partijen en natuur- en milieuorganisaties zijn ertegen gekant. De gemeenteraad van Terschelling keerde zich in februari unaniem tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland.

Lees meer over: Terschelling

Gerelateerde artikelen;

Gaspetitie 16.000x getekend

Telegraaf 22.03.2015  Al meer dan 16.000 mensen hebben een petitie getekend tegen de voorgenomen gasboringen op of rond Terschelling. Dit heeft de vereniging gasTvrij Terschelling zondagavond laten weten.

Het voornemen van Tulip Oil tot gaswinning bij Terschelling roept heel veel weerstand op, zowel bij eilandbewoners als bij gasten. Ook politieke partijen en natuur- en milieuorganisaties zijn ertegen gekant. De gemeenteraad van Terschelling keerde zich in februari unaniem tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland.

Dit kan u ook interesseren;

Terschel­ling keert zich tegen gaswin­ning

Onderzoek: huizenprijzen Groningen lager door bevingen

Trouw 21.03.2015 De aardbevingen in Groningen leiden daar tot lagere huizenprijzen. Dat blijkt uit onderzoek van de economen Koster en Van Ommeren van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het is volgens hen de eerste keer dat er een verband is aangetoond.

Uit het onderzoek blijkt dat sterke aardbevingen, met een kracht boven de 2,2 op de schaal van Richter, huizenprijzen in de buurt van de aardbeving verlagen. Het gaat om huizen binnen een straal van tien kilometer rondom de sterkste aardbevingen.

Meer over;

Raad buigt zich in april over gaswinning

Trouw 20.03.2015 De Raad van State behandelt begin volgende maand de spoedprocedure tegen het besluit over de gaswinning in Groningen van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Dat liet de raad vandaag weten.

De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en de fracties van SP, CDA en GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen willen dat het instemmingsbesluit van tafel gaat.

Op woensdag 1 april is de rechtszitting bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die doet daarna in de regel binnen twee weken voorlopige uitspraak.

Nuttige links: Wat zijn de gevaren van schaliegas, waar liggen de kansen en wie zijn voor of tegen? Een overzicht van meningen, discussies en achtergronden vindt u in ons dossier schaliegas.

Meer over;

Raad buigt zich in april over Groningse gaswinning

NU 20.03.2015 De Raad van State behandelt begin volgende maand de spoedprocedure tegen het besluit over de gaswinning in Groningen van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Dat liet de raad vrijdag weten.

De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en de fracties van SP, CDA en GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen willen dat het instemmingsbesluit van tafel gaat.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

‘Aardbevingsschade’ groot voor PvdA in Groningen en Drenthe

Trouw 19.03.2015 De PvdA heeft een historisch dieptepunt gehaald bij de Proviniciale Statenverkiezingen in het Noorden. De partij halveerde naar zes zetels in Groningen, in Drenthe was het al niet veel beter met een val naar 7 zetels van 12. Nieuwkomer Groninger Belang won flink in het aardbevingsgebied. In de ‘landelijke’ provincies won het CDA, de VVD sleepte de randstadprovincies binnen.

SP haalt PvdA links in.

De PvdA houdt in de Groningse Staten 6 zetels over. Ook de VVD verliest; zij gaat van 6 naar 4 zetels. De SP wint er 2 en is met acht zetels de grootste partij. Het CDA blijft op 5, D66 gaat van 3 naar 4 zetels en de PVV van 3 naar 5. Groninger Belang is nieuwkomer en krijgt drie zetels.

PvdA wijt het verlies van zijn partij aan de gaswinning in zijn achterland. ‘Er is veel woede onder de kiezers,’ verklaart de gedeputeerde, ‘dat begrijp ik ook wel. Je ziet toch dat de partij met de regeringsverantwoordelijkheid de klappen krijgt. We merkten ook al bij het campagnevoeren dat we tegen de stroom in moesten zwemmen. Ondanks het feit dat we toch echt wel wat voor elkaar hebben gekregen in Den Haag vonden de Groningers het kennelijk ‘too little, too late.’

Groninger Belang
Iemand die op de uitslagenavond de glimlach maar moeilijk van het gezicht kan krijgen is Bram Schmaal van de gloednieuwe partij Groninger Belang. Deze samenwerking van maar liefst 10 fracties uit verschillende Groninger gemeenten kan zich vanuit het niets verheugen op drie plekken in de Provinciale Staten. ‘Ik denk dat we nu verschil echt kunnen gaan maken,’ zegt Schmaal die de winst voor een deel toeschrijft aan het strijdvaardige standpunt inzake de gaswinning door de NAM. Samen met een partijgenoot gaat de ambtenaar binnenkort drie van de 43 zetels bezetten. ‘Ik heb er heel veel zin in,’ aldus de lijsttrekker.

GRONINGEN KLEURT WEER ROOD. SP-ROOD DIT KEER.

BB 19.03.2015 Dat de PvdA in de door aardbevingen geteisterde provincie Groningen klappen zou krijgen, daar werd wel op gerekend. Toch valt het lijsttrekker en gedeputeerde William Moorlag zwaar dat hij het aantal zetels ziet halveren van 12 naar 6. Ook de VVD keldert: van 6 naar 4. Lachende derde is de SP, vanaf heden de grootste. ‘We gaan nu eindelijk besturen,’ glundert lijsttrekker Sandra Beckerman.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Solidair met gedupeerden gas

Telegraaf 18.03.2015 Mensen die zijn gedupeerd door de gaswinning in het noorden van het land moeten een schadevergoeding krijgen. Dat vindt een overgrote meerderheid van de Nederlanders, blijkt uit een onderzoek van het Kieskompas voor het ANP. Aan de enquête hebben meer dan tienduizend mensen meegedaan. Van hen is 87,7 procent voor compensatie.

De gaswinning veroorzaakt aardbevingen in Groningen en in delen van Drenthe en Friesland. De schokken beschadigen huizen, winkels en kerken. Het kabinet heeft daarom besloten minder gas op te pompen.

Scholen onderzocht op stevigheid

Telegraaf 18.03.2015 Ongeveer negentig scholen in de stad Groningen worden de komende tijd onderzocht, om te kijken of ze bestand zijn tegen aardbevingen. Het gaat om alle basisscholen, enkele gymlokalen en een paar middelbare scholen. Ook een paar instellingen voor speciaal onderwijs in de noordelijke hoofdstad worden geïnspecteerd. Dat heeft de gemeente Groningen woensdag laten weten.

Groningers gaan in beroep

Telegraaf 16.03.2015 De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging zijn in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp (Economische Zaken).

De organisaties willen dat het besluit wordt vernietigd en de gaswinning veel verder omlaag gaat dan de 39,4 miljard kubieke meter waar Kamp mee heeft ingestemd. Dit om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de overstap naar duurzame energie een impuls te geven, aldus de GBB maandag.

Milieuorganisaties vechten gasbesluit aan bij Raad van State

NU 16.03.2015 Groningse milieubewegingen gaan bij de Raad van State in beroep tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp (Economische Zaken).

Dat melden de Groninger Bodem Beweging (GBB), Mileudefensie, Natuur en Milieufederatie en de Waddenvereniging maandag in eenpersbericht. De vier organisaties willen dat de gaswinning “veel verder” omlaag gaat, om verdere schade aan natuur en huizen te voorkomen.

Ook zijn de organisaties bezorgd om de de veiligheid van de Groningers. “Zolang de risico’s onzeker zijn, moet de minister het voorzorgsprincipe hanteren en zo snel mogelijk bewegen in de richting van het stoppen van de gaswinning”, aldus Lambert de Bont van de GBB. “Een overheid mag niet pokeren met de veiligheid van inwoners als inzet.”

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen | Dossier gaswinning

Door: GIC

Lees meer over: Groningen Gaswinning Groningen

Ode aan Groningen – en nog tien Groningse hits

Trouw 12.03.2015 Het grootste achtergrondkoor van Nederland moet zich vanmiddag op de Grote Markt in Groningen verzamelen. Tijdens ‘Thrilling Groningen’ brengen tientallen bekende Groningse artiesten voor het eerst het protestlied tegen aardgaswinning ten gehore. Iedereen mag meezingen en -dansen tijdens de ‘Ode aan Groningen’.

Op het centrale plein van de stad worden om 17.30 beelden voor de videoclip opgenomen. Cabaratier Youp van ’t Hek, die ambassadeur is van het evenement, riep vorige week alle Nederlanders op om zij aan zij met de Groningers een vuist te maken tegen de gaswinning in het gebied.

Om alvast in de stemming te komen maakte Trouw een top-10 van Groningse liedjes.

Verwant nieuws;

Gemeenten in beroep tegen gasbesluit Kamp

Trouw 10.03.2015 In Groningen gaan 21 gemeenten in beroep bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Dat hebben de betrokken colleges van burgemeester en wethouders vandaag besloten.

De gemeenten stellen dat het belang van de veiligheid onvoldoende is meegewogen in het winningsbesluit. Daarnaast vinden zij dat het ‘voorzorgbeginsel’ onvoldoende is toegepast. Dat is het in Europese wetgeving vastgelegde principe dat overheidsmaatregelen niet mogen leiden tot onverantwoorde risico’s op ernstige of onomkeerbare schade.

Verwant nieuws

21 Groningse gemeenten in beroep tegen gasbesluit minister Kamp

NRC 10.03.2015 21 Groningse gemeenten gaan in beroep bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD). Dat hebben de colleges van burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeenten vandaag besloten.

Al in december vorig jaar, toen minister Kamp zijn definitieve gaswinningsbesluit voor 2015 bekend maakte, zeiden gemeenten stappen te overwegen tegen de minister. Het past in een inmiddels terugkerend patroon: in januari vorig jaar, toen het ontwerpbesluit op tafel kwam, konden gemeenten bezwaar indienen bij de minister zelf en deden dat ook. Nu moeten ze dat bij de hoogste bestuursrechter doen. De termijn daarvoor sluit aanstaande vrijdag. Niet alleen gemeenten hebben bezwaar.

Ook in Provinciale Staten van Groningen wordt morgen gedebatteerd over mogelijke juridische stappen, en eerder maakte ook onder andere de Waddenvereniging bekend zich aan te sluiten bij de protesten tegen het besluit van minister Kamp.

Vorige week bood minister Kamp nog zijn excuses aan tegenover de Groningers. Hij erkende dat er “te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid” van de bewoners van de Noordelijke provincie. Dat deed hij naar aanleiding van een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.LEES VERDER

Lees meer;

9 FEB Kamp beperkt gaswinning Groningen voorlopig en stelt definitieve besluit uit ›

19 FEB Gasrapport mag niet zonder gevolg blijven, vindt het Noorden

3 MRT  Kamp heeft spijt van negeren Groningers

6 FEB Groningen weet het beste wat goed is voor Groningen

27 JAN Al een jaar belooft de NAM sommetjes over de risico’s

Gemeenten in beroep tegen gasbesluit Kamp

NU 10.03.2015 In Groningen gaan 21 gemeenten in beroep bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Dat hebben de betrokken colleges van burgemeester en wethouders dinsdag besloten.

De gemeenten stellen dat het belang van de veiligheid onvoldoende is meegewogen in het winningsbesluit. Daarnaast vinden zij dat het ‘voorzorgbeginsel’ onvoldoende is toegepast. Dat is het in Europese wetgeving vastgelegde principe dat overheidsmaatregelen niet mogen leiden tot onverantwoorde risico’s op ernstige of onomkeerbare schade.

Lees meer over: Groningen

Beroep tegen gasbesluit Kamp

Telegraaf 10.03.2015 In Groningen gaan 21 gemeenten in beroep bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Dat hebben de betrokken colleges van burgemeester en wethouders dinsdag besloten.

De gemeenten stellen dat het belang van de veiligheid onvoldoende is meegewogen in het winningsbesluit. Daarnaast vinden zij dat het ‘voorzorgbeginsel’ onvoldoende is toegepast. Dat is het in Europese wetgeving vastgelegde principe dat overheidsmaatregelen niet mogen leiden tot onverantwoorde risico’s op ernstige of onomkeerbare schade.

‘Landelijke partijen willen gaswinning direct en blijvend verlagen’

NU 10.03.2015 Landelijke politieke partijen in de Eerste Kamer nemen een extremer standpunt in als het gaat om gaswinning in Groningen dan de lokale partijen in Groningen zelf. Dat concludeert de stemhulp De Stem Van.

De landelijke partijen in de Eerste Kamer kregen de stelling Gaswinning in Groningen direct en blijvend verlagen voorgelegd. De partijen in Groningen konden reageren op de stelling Gaswinning volledig stopzetten.

Verkiezingen l Stemhulp: Bepaal uw politieke voorkeur

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen GroningenVerkiezingen

Gerelateerde artikelen;

‘Bij D66 zit je meteen met je hoofd in de wietdampen’

NU 07.03.2015  In verkiezingstijd duiken alle partijen in de loopgraven, zo ook de “constructieve” ChristenUnie. Als het kabinet de gaswinning niet verlaagt, praat de partij niet meer mee, zegt partijleider Arie Slob in een interview met NU.nl.

“Het rapport van de Onderzoeksraad is genadeloos. Bij het herstellen van vertrouwen komt het erop aan dat je laat zien dat je de les geleerd hebt en daar duidelijkheid over biedt. De ChristenUnie zal dus niet meewerken aan begrotingen waarin nog onduidelijkheid is of de gaskraan weer open gaat.” “Sommigen zeggen dat het een dreigement is, maar ook onze geloofwaardigheid staat hier op het spel.”

Lees meer over: Arie Slob ChristenUnie

Gerelateerde artikelen;

‘Buitenlands gas duurder’

Telegraaf 06.03.2015 Wanneer Nederland minder gas uit Groningen haalt en meer gas uit het buitenland moet importeren, kan dit gevolgen hebben voor de prijs die consumenten betalen. Bestuurslid Henk Don van de Autoriteit Consument & Markt zei vrijdag op BNR Nieuwsradio dat de omschakeling flinke investeringen vergt.

„Het gas dat je uit het buitenland haalt heeft andere eigenschappen dan het gas dat uit Groningen komt. Het Nederlandse gebruik is afgestemd op het Groningse gas.” Buitenlands gas dat in Nederland gebruikt wordt, zal daarom eerst moeten worden omgezet door stikstof bij te mengen. En dat kost geld, legt Don uit.

Dijsselbloem: gaswinning levert dit jaar 1,5 tot 2 miljard euro minder op›

NRC 06.03.2015 De Nederlandse schatkist loopt dit jaar ten minste 1,5 tot 2 miljard euro mis door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen. Dat stelde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gisteravond in het praatprogrammaPauw. Naast het terugdraaien van de gaskraan is ook de lagere gasprijs verantwoordelijk voor de tegenvaller.

Hoeveel de gasbaten precies teruglopen kon de minister niet inschatten. Dat is voor een deel afhankelijk van de gasprijs. Wel is het mogelijk dat de inkomsten uit de verkoop van gas nog lager uitvallen, als het kabinet besluit om de gaswinning ook na 1 juli te beperken.

MAXIMAAL 16,5 MILJARD KUUB

Voorlopig legt het kabinet de gaswinning alleen in de eerste zes maanden van dit jaar aan banden. Tot juli zal er niet meer dan 16,5 miljard kuub gas uit de grond worden gehaald, zo maakte minister van Economische Zaken Henk Kamp vorige maand bekend.

Kabinet dit jaar tot dusverre al 2 miljard misgelopen door gas

NU 06.03.2015 Het kabinet loopt tot dusver dit jaar al 1,5 tot 2 miljard euro mis door de lagere gasprijs en de verminderde gaswinning in Groningen. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag in Pauw.

“En dat kan nog meer worden”, waarschuwde de bewindsman. De tekorten kunnen in de begroting worden opgevangen omdat het overheidstekort “heel snel” terugloopt, aldus Dijsselbloem. Hierdoor is er “veel financiële ruimte”.

Bron: NAM– © NU.nl/Jerry Vermanen

De belangrijkste aanbevelingen uit het OVV-rapport | Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem Gaswinning

Gerelateerde artikelen;

Tot 1,5 miljard minder door gas

Telegraaf 06.03.2015 Het kabinet loopt tot dusver dit jaar al 1,5 tot 2 miljard euro mis door de lagere gasprijs en de verminderde gaswinning in Groningen. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag in Pauw.

„En dat kan nog meer worden”, waarschuwde de bewindsman. De tekorten kunnen in de begroting worden opgevangen omdat het overheidstekort „heel snel” terugloopt, aldus Dijsselbloem. Hierdoor is er „veel financiële ruimte”.

Meer dan gas en scheuren

Telegraaf 06.03.2015 Naast ’werk, werk, werk’ draait het in de Groningse verkiezingsstrijd om maximaal te winnen kubieke meters gas. Hoewel het provinciebestuur een miljardendeal met Den Haag sloot over herstel en verduurzaming, mort het volk. De coalitiepartijen VVD en PvdA lijken daardoor veel zetels te verspelen. Concurrenten jagen op die vrijkomende zetels. Bekende Veendammer Pé Langen (61), die zich sinds jaar en dag als markant lijsttrekker van Grunnegers veur Stad en Ommelaand (GSO) en actievoerder manifesteert, zag recent kans koning Willem-Alexander te spreken. Het spontane moment diende zich aan toen het koninklijk paar Veendam bezocht. „Het was een kleine actie, maar toch serieus. Ik wees hem er in een halve minuut op wat hier in Groningen gebeurt. Ik presenteerde mijn plan om legaal wiet te telen, om geld te verdienen”, zegt hij. „De koning keek vreemd op en zei dat hij het mee zou nemen, dus wie weet…”

‘NAM moet excuses aanbieden’

Telegraaf 05.03.2015 Na minister Kamp van Economische Zaken zou ook de NAM excuses moeten maken aan de bewoners van de provincie Groningen.

Dat heeft onderzoeker Erwin Muller van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) gezegd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het gaswinningsrapport van de raad, meldt RTV Noord. Muller zei: ,,Het is op alle andere fronten heel erg stil. Het wordt tijd dat de mijnwerkbedrijven ook publiekelijk hun fouten erkennen.”

Gerelateerde artikelen;

04-03: ‘Groningers ongelijk behandeld’

03-03: Dierenpartij: gehad met Kamp

03-03: ‘Kamp moet advies overnemen’

02-03: Kamp: ‘Te weinig oog voor veiligheid’

19-02: ‘NL negeerde rechten’

18-02: Veiligheid inwoners geen rol

‘Gasbesluit in strijd met gelijkheidsbeginsel’

Trouw 04.03.2015 Door de geplande verdere gaswinning in Groningen genieten de inwoners van de provincie minder bescherming dan andere inwoners van Nederland. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de grondwet. Dit is een van de argumenten in het concept-beroepschrift van het provinciebestuur tegen het gasbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Daarnaast vindt het provinciebestuur het besluit ‘niet gebaseerd op solide en onbetwiste berekeningen’. Een deugdelijke risicoanalyse en informatie over de mogelijke omvang van schade door bodembewegingen ontbreken in het winningsplan, aldus Gedeputeerde Staten. Mogelijke schade voor het milieu in beschermde gebieden als de Waddenzee is volgens het provinciebestuur niet of onvoldoende onderzocht.

‘Gasbesluit behandelt Groningers ongelijk’

NU 04.03.2015 Door de geplande verdere gaswinning in Groningen genieten de inwoners van de provincie minder bescherming dan andere inwoners van Nederland.

Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de grondwet. Dit is een van de argumenten in het concept-beroepschrift van het provinciebestuur tegen het gasbesluit van minister van Economische Zaken Henk Kamp.

‘Groningers ongelijk behandeld’

Telegraaf 04.03.2015 Door de geplande verdere gaswinning in Groningen genieten de inwoners van de provincie minder bescherming dan andere inwoners van Nederland. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de grondwet. Dit is een van de argumenten in het concept-beroepschrift van het provinciebestuur tegen het gasbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Gerelateerde artikelen

04-03: Lied voor bevingslachtoffers

03-03: Kamp houdt vast aan plan

03-03: ‘Kamp moet advies overnemen’

03-03: ‘Kamp heeft schijn nog tegen’

03-03: Slob zet kabinet onder druk

Excuses Van Miltenburg om onhandige uitspraak bij debat gaswinning

NU 04.03.2015 Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg heeft dinsdagavond haar excuses aangeboden na een onhandige opmerking in de Tweede Kamer. Dat laat haar woordvoerder weten aan NU.nl.

Na een urenlang debat over de risico’s van gaswinning diende Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een motie van wantrouwen in tegen minister Henk Kamp. Deze motie kreeg steun van de PVV en van Henk Krol (50plus).

Toen Van Miltenburg daarna de vergadering wilde sluiten zei ze, terwijl de microfoon nog open stond, “much ado about nothing”, oftewel een hoop heisa om niks. Hiermee viel zij uit haar rol als onafhankelijke Kamervoorzitter.

​Ook uitten een jaar geleden acht fractievoorzitters in De Volkskrantanoniem kritiek op het VVD-Kamerlid als voorzitter.

Lees meer over: Anouchka van Miltenburg

Van Miltenburg zit nog steeds niet lekker in haar rol

Trouw 04.03.2015 Bij een andere politicus was het gewoon een vervelende slip of the tongue geweest. Maar toen Anouchka van Miltenburg zich vannacht versprak, kwam gelijk de vraag weer op tafel: is zij wel goed genoeg als Kamervoorzitter? We vroegen het aan Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw.

“Much ado about nothing”, verzuchtte Van Miltenburg, na afloop van een hoofdelijke stemming aan het eind van lang debat over de gaswinning in Groningen. Wat ze vergeten was, was dat haar microfoon nog open stond, en dat haar onvrede met de gang van zaken in de Kamer dus voor iedereen hoorbaar was. Ze heeft inmiddels haar excuses aangeboden.

Verwant nieuws;

Dierenpartij: gehad met Kamp

Telegraaf 03.03.2015  De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft het gehad met de koers die minister Henk Kamp (Economische Zaken) volgt bij de gaswinning in Groningen. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) diende dinsdagavond een motie van wantrouwen in omdat Kamp de gaswinning niet verder wilde beperken en er volgens haar door zijn beleid „willens en wetens” mensen in gevaar worden gebracht.

Kamp houdt vast aan plan

Telegraaf 03.03.2015 Ondanks aandringen uit de Tweede Kamer was minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag niet bereid de gaskraan nog wat verder dicht te draaien. Kamp houdt vast aan zijn eerdere plan waarin hij in juli duidelijk maakt of de gaswinning dit jaar verder omlaaggaat.

Hij wacht op adviezen van experts om een knoop door te hakken. Door te bepalen dat er het eerste halfjaar van 2015 niet meer dan 16,5 miljard kuub gas uit de Groningse grond wordt gehaald, sorteerde hij wel vast voor op een lagere gasproductie van rond de 35 miljard kuub, zo hield hij de Kamer voor.

Gerelateerde artikelen;

03-03: Dierenpartij: gehad met Kamp

03-03: ‘Kamp moet advies overnemen’

03-03: ‘Kamp heeft schijn nog tegen’

03-03: Slob zet kabinet onder druk

03-03: Kamer praat over gasrapport

03-03: Kamp: Russisch gas optie

Gasdebat: ‘Kamp moet alle aanbevelingen overnemen’

VK 03.03.2015 De Tweede Kamer vindt unaniem dat minister Kamp van Economische Zaken alle aanbevelingen onverkort moet overnemen uit een zeer kritisch rapport over de gaswinning in Groningen. Dat betekent dat de gaswinning moet worden teruggeschroefd, het toezicht erop dient te worden verbeterd, de Groningers veel meer betrokken worden bij gasbesluiten en dat het ministerie van Economische Zaken zijn centrale rol moet opgeven.

Dat laatste, daar is Kamp faliekant tegen, zo liet hij meteen na verschijning van het rapport weten. Gisteren zei hij namens alle voorgaande kabinetten en het huidige voor de Groningse lokale tv: ‘Het spijt mij zeer dat er onvoldoende aandacht is geweest voor de veiligheidsbelangen van de mensen. Ik voel mij er verantwoordelijk voor de maatregelen te nemen die genomen moeten worden.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Kan Kamp zomaar meer gas uit Rusland halen?

Wat te verwachten van het zoveelste gasdebat?

Kamp biedt Groningers excuses aan

Belangrijkste punten uit kritisch rapport over gaswinning Groningen

NU 03.03.2015  Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met minister Henk Kamp (Economische Zaken) over het kritische rapport van de OVV over de gaswinning in Groningen, dat onlangs werd gepubliceerd. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen daaruit?

De Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) concludeert in het rapport dat alle bij de gaswinning betrokken partijen, onder wie het ministerie van Economische Zaken, de afgelopen decennia vooral oog hadden voor de financiële opbrengsten van de gaswinning en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers.

De bij het (nieuwe) gasbesluit betrokken partijen, het zogenoemde gasgebouw, moeten alle zeilen bijzetten om het verloren vertrouwen van de Groningers terugwinnen. En dat is niet gemakkelijk, stelt de OVV.

Lees meer over: Henk Kamp Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

ChristenUnie wil alleen meepraten over begroting bij minder gaswinning

NU 03.03.2015 Als het kabinet in april nog niet heeft besloten om dit hele jaar minder gas te winnen in Groningen, wil de ChristenUnie niet meepraten over de begroting van volgend jaar.

Arie Slob, de voorman van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, zei dat dinsdag, voorafgaand aan een nieuw ‘gasdebat’ met minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Slob wil dinsdag al duidelijkheid van Kamp. ”Het gaat om de veiligheid, niet om de inkomsten.”

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wees de boodschap van Slob meteen hard van de hand. ”Ik begrijp het dreigement niet en vind het ook niet bij de ChristenUnie passen”, zei hij bij RTL Z.

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Arie Slob ChristenUnieGaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

‘Kamp heeft schijn nog tegen’

Telegraaf 03.03.2015 De oppositie wil dinsdag duidelijke taal horen van minister Henk Kamp (Economische Zaken) over de gaswinning in Groningen. Ook nu hij spijt heeft betuigd en erkent dat er bij de gaswinning te weinig oog was voor de veiligheid van de Groningers, heeft Kamp volgens partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren „de schijn nog tegen”.

Kamer steekt hand in eigen boezem om gevaar gaswinning

NU 03.03.2015  Ook de Tweede Kamer de hand in eigen boezem over het decennialang negeren van de veiligheid van de Groningers door de gaswinning in dat gebied.

“Dit is een collectief falen, ook van de Tweede Kamer”, zei SGP’er Elbert Dijkgraaf dinsdag tijdens het debat over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de besluitvorming rond de gaswinning.

CDA en D66 dankten minister Kamp voor zijn excuses die hij maandag bijRTV Noord aan de Groningers aanbood. Agnes Mulder (CDA): “Ik ben blij dat minister Kamp zijn excuses heeft aangeboden, ook namens voorgaande kabinetten waar het CDA regeringsverantwoordelijkheid voor heeft gedragen.”

De belangrijkste aanbevelingen uit het OVV-rapport | Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

Kamer praat over gasrapport

Telegraaf 03.03.2015 De Tweede Kamer debatteert dinsdag opnieuw over de gaswinning in Groningen. Oppositiepartijen willen per se voor de verkiezingen van 18 maart in discussie met minister Henk Kamp (Economische Zaken) over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De onderzoeksraad concludeerde dat het ministerie van Economische Zaken en bij de gaswinning betrokken instellingen vooral keken naar het financiële belang van de gaswinning en te weinig oog hadden voor de risico’s voor de Groningers. Kamp betuigde maandag op RTV Noord spijt voor het feit dat er jarenlang geen oog is geweest voor de veiligheidsbelangen van de Groningers. Verscheidene oppositiepartijen hadden hierop aangedrongen.

Gerelateerde artikelen;

03-03: Kamp: Russisch gas optie

02-03: Kamp: ‘Te weinig oog voor veiligheid’

26-02: Tientallen schademeldingen Appingedam

25-02:  Aardbeving met kracht van 2,3 bij Appingedam

24-02: Beving wordt sterker

Kamp noemt import Russisch gas een optie

NU 03.03.2015 Minister Henk Kamp (Economische Zaken) houdt de mogelijkheid open om gas uit Rusland te gaan importeren als de Nederlandse gaskraan verder wordt dichtgedraaid.

“We denken na over een systeem waarbij we jaarlijks uitgaan van 20 miljard kuub geïmporteerd gas, aangevuld met gas uit het Groningenveld”, zegt de minister in een interview dat het AD dinsdag heeft gepubliceerd.

Volgens Kamp zijn er twee opties: Gas via pijpleidingen invoeren uit Rusland of in vloeibare vorm per tanker uit andere landen.

Uit cijfers van RFE/RL blijkt dat Duitsland zelfs voor 40 procent van Russisch gas afhankelijk is. Nederland heeft het laagste percentage in Europa, namelijk 6 procent.

Lees meer over: Henk Kamp Gas

Gerelateerde artikelen;

Kamp: Russisch gas optie

Telegraaf 03.03.2015 Minister Henk Kamp (Economische Zaken) houdt de mogelijkheid open om gas uit Rusland te gaan importeren als de Nederlandse gaskraan verder wordt dichtgedraaid. „We denken na over een systeem waarbij we jaarlijks uitgaan van 20 miljard kuub geïmporteerd gas, aangevuld met gas uit het Groningenveld”, zegt de minister in een interview dat het AD dinsdag heeft gepubliceerd.

‘Russisch gas is optie bij dichtdraaien gaskraan Groningen’

Elsevier 03.03.2015 Als de gaswinning in de provincie Groningen wordt teruggebracht, ontkomt Nederland er de komende jaren niet aan om meer gas uit het buitenland te importeren. Dat gas zal dienen als compensatie van het eventueel verder dichtdraaien van de gaskraan.

‘We zullen meer gas moeten importeren,’ zegt minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) in een interview met het AD.

Rapport

Maandag kregen de Groningers in het gaswinningsgebied, dat geregeld wordt getroffen door lichte aardbevingen, excuses van de VVD’er, op aandringen van verschillende partijen in de Tweede Kamer na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid vorige maand.

Lees ook…

Henk Kamp biedt excuses aan over gaswinning

Twijfels

In Groningen zijn twijfels over de woorden van Kamp. ‘Het moet eerst zichtbaar worden. Bij de excuses horen ook daden,’ aldus commissaris van de Koning Max van den Berg (PvdA) inNieuwsuur.

Kabinet erkent en betreurt te weinig aandacht veiligheid Groningers

RO 03.03.2015 Het kabinet erkent en betreurt dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van Groningers. Dit laat minister Kamp van Economische Zaken maandag in Groningen namens het kabinet weten. De bewindsman reageert daarmee op de hoofdconclusie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aardbevingsrisico’s in Groningen.

KAMP DOOR STOF NA RAPPORT ONDERZOEKSRAAD

BB 02.03.2015 Het kabinet erkent dat er de afgelopen jaren bij de gaswinning in Groningen te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van Groningers. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei maandag voor RTV Noord dat het kabinet dat betreurt. ,,Het spijt me zeer dat het zo is gegaan.”

Rapport Onderzoeksraad

Kamp reageerde daar op het vorige maand verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de gaswinning in Groningen. De onderzoeksraad kwam tot de slotsom dat het ministerie van Economische Zaken en bij de gaswinning betrokken instellingen vooral oog hadden voor het financiële belang van de gaswinning maar te weinig keken naar risico’s voor de Groningers.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Henk Kamp biedt excuses aan over gaswinning Groningen

Elsevier 02.03.2015 Minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) betreurt dat er de afgelopen jaren bij de gaswinning in Groningen te weinig aandacht is geweest voor de Groningers. Er was vooral oog voor het financiële belang van gaswinning.

Het ministerie van Economische Zaken en bij gaswinning betrokken instellingen keken te weinig naar de risico’s voor Groningers, concludeerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheidvorige maand.

Lees ook

Syp Wynia: Het kabinet wil maar niet afkicken van het Groningse gas

De gebeurtenissen in Groningen raken Kamp ‘diep’. ‘Uiteindelijk gaat het om de veiligheid en ik erken dat alle betrokkenen bij de gaswinning, en zeker ook het ministerie van Economische Zaken, meer aandacht hadden moeten hebben voor de veiligheid van de Groningse burgers. Dat dit zo is gegaan betreur ik.’

Kamp biedt Groningers excuses aan

Trouw 02.03.2015 Het kabinet erkent dat er de afgelopen jaren bij de gaswinning in Groningen te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van Groningers. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei vandaag voor RTV Noord dat het kabinet dat betreurt. ‘Het spijt me zeer dat het zo is gegaan.’

De veiligheid staat nu voorop en ik zal er alles aan doen om de verbeteringen waar de Groningers terecht om vragen te realiseren, aldus Minister Henk Kamp van Economische Zaken.

‘Het kabinet is zich er sterk van bewust dat veel mensen in Groningen en ook de Groningse samenleving voortdurend en indringend geconfronteerd worden met de effecten van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. Wat zich afspeelt in Groningen raakt mij diep’, zei Kamp vandaag.

‘Dat dit zo is gegaan betreur ik. Het spijt mij zeer dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet de aandacht kregen die ze verdienden. De veiligheid staat nu voorop en ik zal er alles aan doen om de verbeteringen waar de Groningers terecht om vragen te realiseren’, aldus Kamp.

Kabinet erkent negeren veiligheid Groningers bij gaswinning

NU 02.03.3015 Het kabinet erkent dat er decennialang bij de gaswinning in Groningen te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van de Groningers.  Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei maandag voor RTV Noorddat het kabinet dat betreurt.

“Het spijt mij zeer dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet de aandacht kregen die ze verdienden”, zei Kamp. “Ik betreur dat het zo is gegaan. We hebben onvoldoende aandacht gehad voor de veiligheidsbelangen van de Groningers.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde onlangs in zijn rapport dat alle bij de gaswinning betrokken instellingen en het ministerie van Economische Zaken de afgelopen decennia vooral oog hadden voor de financiële opbrengsten van de gaswinning en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het rapport.

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

Kamp: ‘Te weinig oog voor veiligheid’

Telegraaf 02.03.2015 Het kabinet heeft bij de gaswinning in Groningen te weinig aandacht gehad voor de veiligheid van Groningers. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat maandag gezegd in een uitzending van RTV Noord. „Het spijt me zeer dat het zo is gegaan”, aldus Kamp.

Kamp reageerde bij de regionale omroep op het vorige maand verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de gaswinning in Groningen. De onderzoeksraad kwam tot de slotsom dat het ministerie van Economische Zaken en bij de gaswinning betrokken instellingen vooral oog hadden voor het financiële belang van de gaswinning maar te weinig keken naar risico’s voor de Groningers. De Tweede Kamer praat dinsdag over het rapport van de onderzoeksraad.

Kamp betreurt dat veiligheid Groningers te weinig aandacht kreeg

NRC 02.03.2015  Minister Kamp van Economische Zaken betreurt het dat er bij het winnen van gas te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van Groningers. Dat zei de VVD-minister vanavond ineen vraaggesprek met RTV Noord. Vanaf nu staat de veiligheid van bewoners voorop, zo stelde Kamp.

De bewindsman zei daarover op de regionale televisiezender: “Het spijt mij zeer dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet de aandacht kregen die ze verdienden. De veiligheid staat nu voorop en ik zal er alles aan doen om de verbeteringen waar de Groningers terecht om vragen te realiseren.”  LEES VERDER

Lees meer;

12 FEB Kamp steeds meer geïsoleerd, maar buigt niet in gasdebat Groningen ›

12 FEB PvdA akkoord met gasbesluit in juli ›

9 FEB Kamp beperkt gaswinning Groningen voorlopig en stelt definitieve besluit uit ›

18 FEB ‘Ook provincie Groningen moet stem krijgen bij gaswinning’ ›

19 FEB Gasrapport mag niet zonder gevolg blijven, vindt het Noorden

Barth: ‘Nederland is te verslaafd aan Gronings gas’

Trouw 01.03.2015 Nederland is te verslaafd aan het gas uit Groningen en de olie uit Rusland en Saudi-Arabië. Als we daar wat aan willen doen, moeten we echt serieus aan de slag met alternatieve energie, stelde PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Marleen Barth vandaag.

Net als eerder PvdA-leider Diederik Samsom noemde zij het ondenkbaar dat de gaswinning in Groningen na 1 juli weer omhoog gaat. ‘Dat is volkomen helder. De veiligheid van Groningen gaat boven alles’, aldus Barth in het in het lijsttrekkersdebat zondag voor de Provinciale Statenverkiezingen bij de NOS op Radio 1.

‘Nederland is te verslaafd aan Gronings gas’

NU 01.03.2015 Nederland is te verslaafd aan het gas uit Groningen en de olie uit Rusland en Saudi-Arabië. Als we daar wat aan willen doen, moeten we echt serieus aan de slag met alternatieve energie.

Dat stelt PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Marleen Barth zondag.

Net als PvdA-leider Diederik Samsom eerder deed, noemt Barth het ondenkbaar dat de gaswinning in Groningen na 1 juli weer omhoog gaat.

”Dat is volkomen helder. De veiligheid van Groningen gaat boven alles”, aldus Barth in het in het lijsttrekkersdebat zondag voor de Provinciale Statenverkiezingen bij de NOS op Radio 1.

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

KAMER DEBATTEERT OVER GASWINNING GRONINGEN

BB 26.02.2015 De Tweede Kamer buigt zich volgende week opnieuw over de gaswinning in Groningen. Oppositiepartijen willen dat behalve minister Henk Kamp (Economische Zaken) ook minister-president Mark Rutte het debat over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bijwoont.

Nationale kwestie
Regeringspartijen VVD en PvdA hadden het nieuwe gasdebat liever later gehad, wanneer ook de kabinetsreactie op het OVV-rapport er zou zijn. Kamp streeft ernaar om daar eind maart mee te komen. Oppositiepartijen spreken van een ,,nationale kwestie die het Noorden raakt” en willen er nog voor de verkiezingen van 18 maart over praten. De OVV concludeerde dat bij instellingen die bij de gaswinning betrokken zijn en het ministerie van Economische Zaken de afgelopen decennia het financiële belang van de gaswinning vooropstond en er nauwelijks oog was voor de risico’s voor de Groningers.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Coalitie overstag: toch vóór verkiezingen gasdebat

VK 26.02.2015 VVD en PvdA gaan toch akkoord: volgende week al debatteert de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen, in plaats van pas eind maart na de provinciale verkiezingen.

Trukendoos

Druk uitoefenen op de voorzitter, dertigledendebatten aanvragen en intrekken, dreigen met hoofdelijke stemmingen. De oppositie deed er de afgelopen drie dagen alles aan om de coalitie te bewegen tot een debat over Groningen. De inzet was: voor of na de verkiezingen.

Lees hier hoe het politieke spel werd gespeeld.

Drie dagen op rij beet de voltallige oppositie zich vast in de regeringspartijen. Er moest en zou nog voor de verkiezingen een debat komen over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over ruim vijf decennia gaswinning in Groningen. VVD en PvdA hielden de boot af. Ze wilden wachten op minister Kamp van Economische Zaken, die voor eind maart een reactie op het onderzoek had beloofd.

Risico’s gaswinning genegeerd

Risico’s gaswinning jarenlang genegeerd De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert in zijn rapport over de gaswinning in Groningen dat op de veiligheid nooit erg is gelet. Regiocorrespondent Jurre van den Berg reconstrueerde hoe het gevaar van aardschokken lang werd ontkend en, toen dat echt niet meer kon, gebagatelliseerd.

Lees hier zijn reconstructie.

Alsnog snel debat over rapport gaswinning

NU 26.02.2015  De coalitie stemt er alsnog mee in dat er volgende week al een debat wordt gevoerd over de gaswinning in Groningen. Dat laten de coalitiepartijen VVD en PvdA weten aan NU.nl.

Afgelopen dagen probeerde de oppositie een debat af te dwingen over een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), maar de coalitie wilde dit debat pas zodra er een kabinetsreactie is. Deze wordt pas na de verkiezingen op 18 maart verwacht.

Bekijk hier het aantal aardschokken sinds 1906

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

Weer debat over gaswinning

Telegraaf 26.02.2015  De Tweede Kamer buigt zich volgende week opnieuw over de gaswinning in Groningen. Oppositiepartijen willen dat behalve minister Henk Kamp (Economische Zaken) ook minister-president Mark Rutte het debat over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bijwoont.

Oppositie probeert met truc snel debat gaswinning af te dwingen

NU 25.02.2015 Een aantal oppositiepartijen heeft woensdag geprobeerd om middels een kunstgreep toch snel een debat over de risico’s van gaswinning in Groningen op de agenda te krijgen.

De oppositie wil een debat naar aanleiding van een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning, dat vorige week werd gepubliceerd.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft meermaals laten weten dat hij op zijn vroegst eind maart een reactie op het rapport af kan hebben. Coalitiepartijen VVD en PvdA willen pas een debat houden als er een kabinetsreactie is.

Veiligheid

Uit het rapport van de OVV bleek dat de veiligheid van inwoners van de provincie Groningen tot 2013 geen rol speelde bij de besluitvorming over de winning van aardgas in hun provincie.

Volgens de Onderzoeksraad is niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van inwoners van de provincie. De veiligheidsrisico’s die de winning met zich meebracht zagen de betrokken partijen als “verwaarloosbaar”. Schade als gevolg van de gaswinning zagen zij als een risico dat vergoed kon worden.

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA

Dossier gaswinning

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

Keiharde botsing in Kamer over gasdebat

RTL 25.02.2015 De regeringspartijen willen het niet, maar de oppositie wel: nog vóór de verkiezingen een debat houden over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen. Oppositiepartijen trekken zelfs andere debatverzoeken in om het gasdebat eerder te laten plaatsvinden.

Het kabinet streeft ernaar om eind maart te reageren, schreef Kamp eerder aan de Kamer. Oppositiepartijen waren er al bang voor dat het kabinet de kwestie over de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heen wilde tillen.

ZIE OOK: Rapport gaswinning: veiligheid Groningers telde niet

25 februari 2015 Zeker 25 schademeldingen na beving Appingedam

25 februari 2015 12:09 Aarde beeft bij Appingedam: 2,3 op schaal van Richter

24 februari 2015 13:03 Bezoekers expositie in gevaar door beving Groningen

24 februari 2015 06:20 Zwaardere aardbevingen in Groningen door leger gasveld

21 februari 2015 11:32 NAM inspecteert 120 Groningse scholen

18 februari 2015 20:05 Rapport gaswinning: veiligheid Groningers telde niet

meer:  Gaswinning Groningen

Kabinet komt ondanks druk oppositie pas eind maart met reactie op gasrapport

NU 25.02.2015 Het kabinet komt niet binnen een week met een reactie op het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over gaswinning in Groningen.

De oppositie in de Tweede Kamer had daarom gevraagd, maar volgensminister Henk Kamp van Economische Zaken is dat niet mogelijk.

Het kabinet streeft ernaar om eind maart te reageren, heeft Kamp woensdag aan de Kamer geschreven. Oppositiepartijen waren er al bang voor dat het kabinet de kwestie over de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heen wilde tillen.

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Reactie gasrapport na verkiezingen

Telegraaf 25.02.2015  Het kabinet komt niet binnen een week met een reactie op het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over gaswinning in Groningen. De oppositie in de Tweede Kamer had daarom gevraagd, maar volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken is dat niet mogelijk.

Gerelateerde artikelen;

24-02: Sneller debat over gasrapport

23-02: Eind maart reactie gasrapport

21-02: NAM inspecteert 120 scholen

21-02: Buma: kabinet moet Groningers excuses maken

18-02: Kamp: helder en gedegen rapport

Zeker 25 schademeldingen na beving Appingedam

Trouw 25.02.2015 Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn na de aardbeving van woensdagochtend bij Appingedam zeker 25 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben aan hun huis. Dat meldde het CVW vanmiddag. Even na 11.00 uur vanochtend werd het dorp opgeschrikt door een aardbeving die een kracht had van 2,3 op de schaal van Richter.

De beving werd gevoeld door de inwoners van Appingedam. Op sociale media hadden ze het over een stevige trilling die vooraf werd gegaan door een harde knal.

Verwant nieuws;

Na beving 25 schademeldingen

Telegraaf 25.02.2015  Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn na de aardbeving van woensdagochtend bij Appingedam zeker 25 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben aan hun huis. Dat meldde het CVW woensdagmiddag.

Bij het CVW kwamen na de beving, die een kracht had van 2,3 op de schaal van Richter, vooral meldingen binnen van scheuren in muren en pleisterwerk.

Gerelateerde artikelen;

25-02: Aardbeving met kracht van 2,3 bij Appingedam

Aardbeving met kracht van 2,3 bij Appingedam

NU 25.02.2015 Bij Appingedam is woensdagochtend even na 11.00 uur een aardbeving geweest die een kracht had van 2,3 op de schaal van Richter.

Dat meldt het KNMI woensdag. De beving werd gevoeld door de inwoners van Appingedam. Op sociale media hadden ze het over een stevige trilling die vooraf werd gegaan door een harde knal.

Bij het KNMI kwamen meerdere meldingen binnen van de aardschok. ”De aardbeving is behoorlijk goed gevoeld”, aldus een woordvoerder van het KNMI.

Het is in februari alweer de twaalfde aardbeving in het gaswinningsgebied. In januari beefde de grond in Groningen tien keer. De zwaarste beving van dit jaar was op 6 januari in Wirdum. Die plaats werd toen getroffen door een schok met een kracht van 2,7.

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA

Lees meer over: Aardbevingen Groningen

Aardbeving met kracht van 2,3 bij Appingedam

Trouw 25.02.2015 Bij Appingedam is vanochten even na 11.00 uur een aardbeving geweest die een kracht had van 2,3 op de schaal van Richter. Dat meldt het KNMI.

De beving werd gevoeld door de inwoners van Appingedam. Op sociale media hadden ze het over een stevige trilling die vooraf werd gegaan door een harde knal.

Verwant nieuws;

Aardbeving met kracht van 2,3 bij…

Telegraaf 25.02.2015 Bij Appingedam is woensdagochtend even na 11.00 uur een aardbeving geweest die een kracht had van 2,3 op de schaal van Richter. Dat meldt het KNMI woensdag.

De beving werd gevoeld door de inwoners van Appingedam. Op sociale media hadden ze het over een stevige trilling die vooraf werd gegaan door een harde knal.

Gerelateerde artikelen;

25-02: ‘Trillingen gemeld in Alkmaar’

‘Trillingen gemeld in Alkmaar’

Telegraaf 25.02.2015 Verschillende mensen hebben tegenover de redactie van De Telegraaf gemeld dat ze woensdagmorgen een lichte aardbeving hebben gevoeld. Het KNMI zegt echter dat er geen aardbeving is geregistreerd. De trillingen zijn waargenomen in Alkmaar en Noord-Scharwoude.

Gemeenteraad Terschelling keert zich tegen gaswinning

Trouw 24.02.2015 De gemeenteraad van Terschelling heeft zich vanavond unaniem gekeerd tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland.

Gaswinning door Tulip Oil bij de Friese plaats Hemrik.

De raad nam een gezamenlijke motie van VVD en PvdA aan waarin burgemeester en wethouders wordt opgedragen ‘alles in het werk te stellen om gaswinning op en rond Terschelling te voorkomen’.

Nuttige links

Terschelling keert zich tegen gaswinning voor kust

NU 24.02.2015 De gemeenteraad van Terschelling heeft zich dinsdagavond unaniem gekeerd tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland.

De raad nam een gezamenlijke motie van VVD en PvdA aan waarin burgemeester en wethouders wordt opgedragen ”alles in het werk te stellen om gaswinning op en rond Terschelling te voorkomen”.

Het bedrijf Tulip Oil heeft onlangs een winning- en exploratievergunning aangevraagd voor het gasveld Terschelling-Noord. Volgens de gemeenteraad is daardoor op het eiland grote maatschappelijke onrust ontstaan.

Lees meer over: Terschelling Gaswinning

Gerelateerde artikelen;

Gemeenteraad Terschelling unaniem tegen gaswinning›

NRC 24.02.2015 De gemeenteraad van Terschelling heeft zich vanavond unaniem gekeerd tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland. Dat meldt persbureau ANP.

De raad nam een gezamenlijke motie van VVD en PvdA aan waarin burgemeester en wethouders wordt opgedragen “alles in het werk te stellen om gaswinning op en rond Terschelling te voorkomen”. De gemeente heeft – net als de provincie – alleen een adviserende rol in het besluit over de gaswinning. Het ministerie van Economische Zaken besluit uiteindelijk over de gasboringen. De raad vraagt het college dan ook om “uitdrukkelijk aan tafel te blijven op om die manier maximaal onze invloed te gebruiken.”

Het college van Terschelling weigerde voor het debat van de gemeenteraad stelling te nemen tegen de gaswinning, omdat ze op die manier in gesprek wilde blijven met Tulip. “Zo kunnen we invloed uitoefenen”, zei verantwoordelijk wethouder Van der Wielen eerder tegen NRC Handelsblad (€). Als de gemeenteraad hem zou oproepen verzet te bieden, zou hij dat echter wel gaan doen.

TULIP

Het bedrijf Tulip Oil heeft onlangs een winning- en exploratievergunning aangevraagd. Het Nederlandse olie- en gasbedrijf wil gas gaan winnen uit een bel in de Noordzee, drie tot zes kilometer voor de kust van Terschelling.

Door de vergunningsaanvraag ontstond grote maatschappelijke onrust op het Waddeneiland. “Gaswinning leidt tot onomkeerbare processen in de bodem”, stelt de gemeenteraad, verwijzend naar het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de situatie in Groningen.

Lees bij NRC Q: Zij maken Terschelling onrustig (en bestaan pas net) en bij NRC Handelsblad Terschelling wil frisse lucht, geen gas (€).

Lees meer;

2013 De herfststorm van minuut tot minuut: veel schade, chaos op het spoor ›

20 FEB Terschelling wil frisse lucht, geen gas

19 FEB Spaar het mooiste Waddeneiland

17 FEB Zij maken Terschelling onrustig (en bestaan pas net)

14 FEB Onrust op Terschelling over mogelijke gasboringen ›

Sneller debat over gasrapport

Telegraaf 24.02.2015  De oppositie in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk debatteren over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over gaswinning in Groningen. Het kabinet zou binnen een week met een reactie op het rapport moeten komen, zodat de Kamer er voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart over kan spreken met minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Gerelateerde artikelen

23-02: Eind maart reactie gasrapport

De Jongens van Jan Schalie bestaan niet alleen uit VVD’ers

VK 24.02.2015 Het rapport Aardbevingrisico’s in Groningen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid was dodelijk voor het ministerie van Economische Zaken en zijn relaties als het om de veiligheid van de Groningers ging: tot een jaar geleden was die totaal ondergeschikt aan het vermeende economisch belang.

Het rapport wijdde ook een conclusie aan het stelsel dat verantwoordelijk is voor de gaswinning: ‘In het huidige stelsel is het ministerie van EZ zowel onderdeel van de exploitatie als hoeder van alle in het geding zijnde publieke belangen. Dit draagt eraan bij dat het veiligheidsbelang als zelfstandig belang niet goed is belegd. Er was geen ruimte voor tegengeluiden, doordat andere ministeries en lokale overheden niet of nauwelijks betrokken zijn bij de besluitvorming over gaswinning.’ Die conclusie is niet alleen interessant voor Groningers bij wie de grond beeft. Voor de bewoners van Terschelling bijvoorbeeld. Zij weten nu dat ‘het stelsel’ niet is geïnteresseerd in hun veiligheid, noch in de kwaliteit van hun natuurgebieden. Werelderfgoed? Natura 2000? Neen, het economisch nut voor het bedrijf Tulip Oil!

Drentse Expo zandsculpturen moet dicht door bevingen

NU 24.02.2015 Een zandsculpturenexpositie in Zuidlaren wordt grotendeels gesloten, nu veel beelden beschadigd zijn geraakt door de aardbeving twee weken geleden bij Kropswolde. Het Sculpture Park kan de veiligheid van bezoekers niet langer garanderen, meldt directeur John Franke dinsdag.

Meer dan de helft van de zandbeelden raakte beschadigd door de beving, die een kracht had van 1,9 op de schaal van Richter. Een 7 meter hoog beeld van een gletsjer is in tweeën gebroken en staat op instorten. Franke zegt te vrezen dat bezoekers bedolven raken onder vele kuub zand.

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

‘Aardbeving sterker door leger gasveld’

VK 24.02.2015 De provincie Groningen zal met het leger raken van de gasvelden extra hard worden getroffen door meer en zwaardere aardbevingen. Dat blijkt uit een wetenschappelijk rapport van medewerkers van Shell en de NAM, aldus het AD.

Het rapport werd onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Onderzoekers maakten een berekening van de kans op zwaardere bevingen door het leeg raken van de gasvelden. Tot 2023 bestaat een kans van 50 procent op een aardbeving die behoorlijk sterker is dan de zwaarste aardbeving in Huizinge in 2012 (3,6 op de schaal van Richter). Er is 10 procent kans op bevingen van 4,6 op de schaal van Richter.

Kabinet reageert eind maart op gasrapport

NU 23.02.2015 Het kabinet komt eind maart met een uitgebreide reactie op het bijzonder kritische rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorige week presenteerde over decennia van gaswinning in Groningen. Een woordvoerster van minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat maandag laten weten.

De OVV concludeerde vorige week in zijn rapport dat alle bij de gaswinning betrokken instellingen en het ministerie van Economische Zaken de afgelopen decennia vooral oog hadden voor de financiële opbrengsten van de gaswinning en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers.

Reacties op het rapport van de Onderzoeksraad

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen | Dossier gaswinning

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

Kabinet reageert eind maart op gasrapport

Trouw 23.02.2015 Het kabinet komt eind maart met een uitgebreide reactie op het bijzonder kritische rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorige week presenteerde over decennia van gaswinning in Groningen. Een woordvoerster van minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat vandaag laten weten. Kamp gaf vorige week al en eerste, korte reactie, maar studeert nu op een uitgebreider antwoord.

Teruggeschroefd

De gaswinning in Groningen is al lange tijd een onderwerp van veel discussie. Onlangs werd besloten om de gaskraan een stukje verder dicht te draaien. In de eerste zes maanden van dit jaar wordt de gaswinning teruggeschroefd naar 16,5 miljard kuub.

Verwant nieuws;

Nuttige links

Meer over: Aardgas Henk Kamp  Groningen  Kabinet-Rutte II  Politiek  Provincie Groningen  Energie  Fossiele brandstoffen

Beving wordt sterker

Telegraaf 24.02.2015 De provincie Groningen zal met het leger raken van de gasvelden extra hard worden getroffen door meer en zwaardere aardbevingen. Dat blijkt uit een wetenschappelijk rapport van medewerkers van Shell en de NAM.

Het rapport werd onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Geophysical Research: Solid Earth, aldus het AD. Onderzoekers maakten een berekening van de kans op zwaardere bevingen door het leeg raken van de gasvelden. Tot 2023 bestaat een kans van 50 procent op een aardbeving die behoorlijk sterker is dan de zwaarste aardbeving in Huizinge in 2012 (3,6 op de schaal van Richter). Er is 10 procent kans op bevingen van 4,6 op de schaal van Richter.

Volgens de NAM bevestigt het onderzoek eerdere onderzoeken naar de toename van sterke gasbevingen. ,,We moeten gewoon rekening houden met zwaardere bevingen in de toekomst,” meent woordvoerder Sander van Rootselaar.

Gerelateerde artikelen;

21-02: NAM inspecteert 120 scholen

18-02: Veiligheid inwoners geen rol

15-02: ‘Kans op meer gaswinning klein’

13-02: ‘Samson: crisis bij meer dan 35 miljard kuub’

13-02: