Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Geert Wilders PVV – weer in de draaimolen

Draaiboek

Wouter Bos PvdA is de afgelopen jaren nogal eens weggezet als Draaikont.

Ook die Mark Rutte van de VVD kan er wat van. Echter ook het CDA draait behendig het kontje als het hun zo uitkomt. En zelfs die Arie Slob van de CU is een echte billedraaier geworden.

Maar zie ook:

Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 2

Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 1 

Ook GroenLinks doet aan Draaikontenpolitiek

En al eerder bleek ook  dat  Geert Wilders PVV de Draaikontenpolitiek aangrijpt om stemmers te winnen.

Zie: Geert Wilders PVV – draaien, draaien altijd maar draaien

zie ook: Wederom Draaikonterij van de PVV – toewijzing sociale huurwoning

en ook: Van Geert Wilders PVV, Breekpunten en Kiezersbedrog

verder: Ook de PVV doet aan Draaikontenpolitiek – deel 2

nog verder: Ook de PVV doet aan Draaikontenpolitiek – deel 1

Blog: Hoe de PVV-kiezer belazerd wordt (ja door de PVV)

De SP erkent dat meeregeren in Nederland betekent dat een partij compromissen moet sluiten en acht dat legitiem.

Maar anders dan Wilders zegt, komt de PVV lang niet altijd op voor de belangen van ‘Henk en Ingrid’. ‘Dat is geen mening, dat is een vaststelling’, aldus de SP-publicatie. ‘Ze houden hun kiezers voor de gek’, zegt SP-senator en directeur van het wetenschappelijk bureau Arjan Vliegenthart.

Wilders is een ‘veelpleger’ als het gaat om het breken van politieke beloftes, concludeert de SP op basis van een analyse van alle stemmingen in de Tweede Kamer tussen januari en juli 2011. In het rapport staan 120 voorbeelden van stemgedrag dat haaks zou staan op standpunten in het PVV-programma

Analyse SP: PVV breekt stelselmatig politieke beloftes uit eigen programma

VK 13.09.2011 De PVV lapt haar partijprogramma stelselmatig aan de laars om het minderheidskabinet van VVD en CDA in het zadel te houden. Dat zegt het wetenschappelijk bureau van de SP naar aanleiding van het stemgedrag van de PVV. Geert Wilders zegt in een reactie dat de SP-publicatie die vandaag verschijnt ‘een broddelwerkje’ is.

Wilders veelpleger bij het breken verkiezingsbeloften

SP 13.09.2011 Het Wetenschappelijk Bureau van de SP is benieuwd naar de reactie van de PVV op het rapport. Vliegenthart: ‘De PVV laat op veel terreinen haar kiezers in de kou staan.

Dat vraagt om een reactie. Of wij hebben ons werk niet goed gedaan, of Wilders draait. Dat laatste mag best, maar geef dat dan wel eerlijk toe. Anders misleid je mensen. Aan de PVV om aan te geven wat waar is.’

Zie ook: Het rapport: ‘Nog meer gebroken beloften van Geert Wilders’

Nog meer gedraai bij de PVV:

Hoe zat het ook al weer met die dubbele nationaliteit ??

Zie: Dubbele Nationaliteit Gelderse Statenlid PVV Petra Kouwenberg

En die dienstauto ?

Zie:  Geen dienstauto voor Gedeputeerden PVV Limburg

Uit een peiling bleek: Doe maar niet PVV Limburg.

De PVV Limburg weigert zich te laten rijden door een chauffeur. “Dat gedeputeerden voor een aantal tonnen per jaar worden rondgereden van borrel naar borrel, dat kan en wil ik niet verkopen”, aldus fractieleidster Stassen.

Van borrel naar borrel
Stassen eerder in een interview met De Pers in 2010: ‘Dat gedeputeerden voor een aantal tonnen per jaar worden rondgereden van borrel naar borrel, dat kan en wil ik niet verkopen’.

‘Ik garandeer dat áls wij een PVV-gedeputeerde mogen leveren, die niet in een dienstauto plaats zal nemen.’

Toch geen chauffeur voor PVV’ers

De pers 15.09.2011 Gedeputeerden van de PVV in Limburg krijgen geen dienstautomet chauffeur. Dat heeft de partij laten weten in een officiële verklaring.
Lees ook:

‘Gezichtsverlies voor PVV’

Depers 14.09.2011 Als PVV-gedeputeerden in Limburg toch een dienstauto met chauffeur krijgen, is dat gezichtsverlies voor de partij. Dat zijn de bezoekers van DePers.nl eens met fractieleidster Laurence Stassen, zo blijkt uit een poll op deze website.

Lees ook:

PVV’ers willen toch een auto met chauffeur

De Limburger 14.09.2011 De twee Limburgse PVV-gedeputeerden, Antoine Janssen en Theo Krebber, willen toch een auto met chauffeur. Ze verliezen zoveel tijd met reizen, dat het werk eronder lijdt.

Nu ze vier maanden op het pluche zitten, komen de gedeputeerden volgens de bronnen tot de conclusie dat reizen met eigen vervoer ten koste gaat van hun werk. Ze moeten na een dag vol werkbezoeken thuis tot in de nachtelijke uurtjes stapels stukken lezen, terwijl de collega’s van CDA en VVD het leeswerk op de achterbank kunnen doen.

De gedeputeerden hebben volgens meerdere betrouwbare bronnen binnen de partij en het provinciehuis aan hun fractie toestemming gevraagd om toch in een dienstauto plaats te nemen.

Zie ook:  Coalitieakkoord en protocol dwingen PVV’er in taxi

PVV’ers willen toch een auto met chauffeur

AD 14.09.2011  Of de PVV-Statenfractie toestemming geeft aan Krebber en Janssen om alsnog in een dienstauto te stappen, is onzeker, zo meldt het Limburgs Dagblad vandaag. Mocht de PVV voet bij stuk houden, dan overweegt de provincie de gedeputeerden minder vaak op pad te sturen.

Mensen die een gesprek met een PVV-bestuurder willen, moeten dan maar naar het provinciehuis komen. Dit staat echter haaks op het PVV-standpunt dat de politiek meer in contact met de kiezer moet staan.

PVV’ers willen toch een auto met chauffeur

VK 14.09.2011  De twee Limburgse PVV-gedeputeerden, Antoine Janssen en Theo Krebber, willen toch een dienstauto. Ze verliezen zoveel tijd met reizen, dat het werk eronder lijdt. Een opvallend verzoek, want het schrappen van de ‘dure dienstauto’s met chauffeur’ was een van de belangrijkste verkiezingsleuzes van de partij.

Omdat CDA en VVD weigerden de dienstauto in te leveren, staat in het coalitieakkoord dat alleen de PVV-gedeputeerden met eigen vervoer reizen.

PVV’ers willen dienstauto

Spits 14.09.2011 De PVV-gedeputeerden in Limburg zijn het na een paar maanden op het pluche zonder chauffeur zo zat, dat ze alsnog een dienstauto willen. Ze balen ervan dat hun CDA- en VVD-collega’s lekker op de achterbank stukken kunnen lezen en zij tot diep in de nacht in de studeerkamer zitten, zo meldt De Limburger.

‘PVV’ers willen toch chauffeur’
De Pers 14.09.2011  Het schrappen van dure dienstauto’s met chauffeur was een van de belangrijkste beloftes van de PVV bij de Provinciale Statenverkiezingen. Nu willen twee Limburgse PVV-gedeputeerden toch een auto met chauffeur.

PVV’ers willen toch een auto met chauffeur

AD 14.09.2011 De twee Limburgse PVV-gedeputeerden, Antoine Janssen en Theo Krebber, willen toch een dienstauto. Ze verliezen zoveel tijd met reizen, dat het werk eronder lijdt. Een opvallend verzoek, want het schrappen van de ‘dure dienstauto’s met chauffeur’ was een van de belangrijkste verkiezingsleuzes van de partij. Lees meer

september 13, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

PvdA Amsterdam steelt Tuigdorpen van de PVV

Een inmiddels klassiek idee van de VVD werd door de PVV middels De ASO-container weer uit de kast gehaald.

Echter al in 2005 wilde een Kamermeerderheid van PvdA-CDA-VVD aso’s in containerwoningen en zelfs ook de SP in Nijmegen had plannen in 2008.

Er was in 2008 zelfs een spoeddebat in de 2e kamer over het “internaat“. PVV’er Hero Brinkman drong er toen op aan de burgemeester van Gouda onder curatele van Den Haag te stellen, omdat de situatie volgens Brinkman uit de hand is gelopen.

De toemalige minister André Rouvoet  vond in 2008 de Campus maar niks voor reljongeren’. Hoewel hij in 2009 toch maar doodleuk Extra geld voor campussen probleemjeugd beschikbaar stelt.

En weer later had die meneer Wilders de mond vol over het Tuigdorp. En de VVD kwam recent nog met die stoere Wooncontainer-taal. Dan rijst nu de vraag: worden Vinexwijken tuigdorpen?

En dan hebben we ook ook nog: ToNL Gouda – Tuigboten en PVV Den Haag en de Rotterdamwet Opkomst Gettowijken op Vinexlocaties

De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud bedenkt in 2011 zelfs het “Heropvoedingskamp ex-gedetineerden”.

En toen brak de pleuris uit !!!

Want wie heeft nu het exclusieve  eigendomsrecht op het idee ? Heeft de PvdA dit idee echt gejat van de PVV ?

Het idee van de PVV is gebaseerd op een project in Denemarken waar probleemgevallen worden gehuisvest aan de randen van steden. In Nederland werd daar al mee geëxperimenteerd. In Amsterdam, Kampen, Maastricht, Arnhem en Tilburg  werden 27 containerwoningen voor aso’s neergezet, maar de projecten liepen vast door problemen met onder meer de bestemmingsplannen.

Al in vroegere tijden werden  ASO’s opgeslagen in aparte woongemeenschappen zoals in Den Haag het Zomerhof. In deze heropvoedingskampen ook wel genoemd Woonscholen, werden bewoners dan weer klaargestoomd voor de maatschappij. Ook werden probleemjongeren in de vorige eeuw nogal eens opgeslagen in de Roomse internaten genoemd de ‘Tehuizen voor moeilijk opvoedbare kinderen’.

In Kolonies werden sinds 1818 arme stedelingen ‘heropgevoed’met militaire tucht en noeste landarbeid. In Veenhuizen en Ommerschans werden strafkolonies opgericht. In navolging van de Drentse kolonies werden ook in de Zuidelijke Nederlanden soortgelijke initiatieven ontplooid. In Wortel werd in 1822 een vrije kolonie en in 1825 in Merksplas een onvrije kolonie opgericht door Johannes van den Bosch. In de 20e eeuw werden voor onmaatschappelijken woonscholen opgericht, die zich juist wel in de grote steden bevonden.

Liet Wilders zich inspireren door Van Kooten en De Bie of door Het Pauperparadijs?

Het ‘tuigdorp’ als concept is niet bepaald nieuw. Het doet bijvoorbeeld denken aan een plan dat de typetjes Jacobse en Van Es (wikipedia) al in 1980 voorstelden in het verkiezingsprogramma van hun ‘Tegenpartij’. En het doet ook denken aan het negentiende-eeuwse Het pauperparadijs, aan de vergetelheid ontrukt door Suzanna Jansen, over negentiende-eeuwse tuigdorpen. (lees de recensie).

Tuigdorpen

De PVV stelde begin dit voorjaar voor om veelplegers en aso’s verplicht uit de wijken te halen om ze in een ‘tuigdorp’ te plaatsen, een ‘flink eind’ buiten de bebouwde kom. Daar worden ze in wooncontainers geplaatst. Als het minderjarigen betreft, moet ook hun familie mee. “Zet al het schorriemorrie maar bij elkaar”, zo lichtte gedoogpartner Geert Wilders destijds toe.

Schorriemorrie

Aso’s die in twee jaar tijd minstens drie keer over de schreef gaan, moeten in afwachting van een strafzaak naar een speciaal dorp met wooncontainers worden gestuurd. “Zet al het schorriemorrie maar bij elkaar”, aldus aldus fractieleider Geert Wilders in De Telegraaf.  Het vorige kabinet wilde burgemeestersn de bevoegdheid geven om  aso-gezinnen uit hun huis of wijk te zetten. Dat staat in het Actieplan overlast en verloedering van het kabinet.

Tokkie-toets

Om asociale huurders uit probleemwijken te weren, wil Rotterdam een zogenoemde ‘tokkie-toets’ invoeren. Bij die toets worden aanstaande huurders gescreend op goed gedrag. Zo zet Maastricht aso-gezinnen al de stad uit. En Groot-Brittannië bouwt appartementencomplexen waarin ´buren uit de hel´ worden ondergebracht.

PVV eist opheldering van ‘Grote Regelaar’ over verwarring Rotterdamwet

OmroepWest 11.06.2018 De Haagse fractie van de PVV eist opheldering van het nieuwe college over de Rotterdamwet. In het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West ‘schiep het college onduidelijkheid’, omdat twee verschillende wethouders andere toekomstplannen voor deze wet schetsten. ‘Ik hoop dat dit gewoon klunzige communicatie is in plaats van keihard kiezersbedrog.’

Afgelopen donderdag was de volledige nieuwe wethoudersploeg te gast bij Studio Haagsche Bluf. Na verloop van tijd kwam het gesprek op de beoogde Rotterdamwet. Hierin is bepaald dat de gemeente mensen met een te laag inkomen of criminele achtergrond kan weren uit bepaalde wijken. GroenLinks-wethouder Bert van Alphen zorgde voor verwarring. ‘Ik vermoed dat we de Rotterdamwet niet gaan toepassen’, zei de wethouder.

Richard de Mos van Groep de Mos / Hart voor Den Haag reageerde met een koel: ‘We zullen zien’. De Mos heeft zich tijdens de verkiezingen en formatie sterk gemaakt voor deze wet.

‘Wat bedoelt de Grote Regelaar?’

PVV-raadslid Willie Dille wil dat het kersverse college één lijn trekt. ‘Ik hoop dat dit klunzige communicatie is in plaats van keihard kiezersbedrog’, aldus Dille. Ze heeft zeven vragen opgesteld voor het college. Zo wil Dille weten wat de spagaat tijdens de radio-uitzending heeft veroorzaakt en ‘wat de Grote Regelaar bedoelt met: “we zullen zien”‘.

Ook wil het PVV-raadslid duidelijkheid of de Rotterdamwet deze collegeperiode wel of niet wordt toegepast. De fractie hoopt nog voor het zomerreces antwoord te krijgen van het reeds geïnstalleerde college.

LEES OOK: Coalitieakkoord gepresenteerd: ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’

Meer over dit onderwerp: POLITIEK ROTTERDAMWET RICHARD DE MOS BERT VAN ALPHEN

Gemeente Amsterdam zoekt containerwoningen voor treiteraars

Trouw 29.01.2014 Amsterdam gaat op zoek naar acht plekken in de stad waar wooncontainers kunnen staan voor de ergste treiteraars. Er moeten per locatie maximaal drie containers komen te staan, vertelde burgemeester Eberhard van der Laan woensdag.

Aso’s naar container verbannen

Telegraaf 29.01.2014  Amsterdam gaat op zoek naar acht plekken in de stad waar wooncontainers kunnen staan voor de ergste aso’s. Er moeten per locatie maximaal drie containers komen te staan, vertelde burgemeester Eberhard van der Laan woensdag.

Gerelateerde artikelen;

05-09: Aso’s naar containers verbannen

04-09: Overlastgezin naar container

Amsterdamse wooncontainers voor treiteraars

NU 29.01.2014 Amsterdam gaat op zoek naar acht plekken in de stad waar wooncontainers kunnen staan voor de ergste treiteraars. Er moeten per locatie maximaal drie containers komen te staan, vertelde burgemeester Eberhard van der Laan woensdag

Meer containers voor ‘asogezinnen’ Amsterdam

Elsevier 29.01.2014 De gemeente Amsterdam is op zoek naar geschikte plekken om containers te plaatsen voor asociale inwoners van de stad. Op acht locaties moeten drie containers komen. Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam wil dat dit jaar nog de eerste gezinnen verhuizen naar de containers, bericht RTV Noord-Holland. De bewoners van de containers wonen daar maximaal twee jaar onder toezicht, meldt de NOS. Daarna krijgen ze de mogelijkheid om ergens anders te gaan wonen.

Tuigdorpen

Amsterdam heeft nu dertig zaken in behandeling. Om te voorkomen dat er zogenoemde tuigdorpen ontstaan, komen er maar drie containers per locatie te staan. In september werd een overlastgevende familie uit Amsterdam-Noord verhuisd naar een containerwoning op het Zeeburgereiland. Van der Laan waarschuwde toen al dat meer gedwongen verhuizingen zouden volgen.

‘PvdA jat idee tuigdorpen’

De Pers 12.09.2011 Het plan van de Amsterdamse PvdA om ex-gevangenen verplicht in een campus een heropvoeding te geven is een slap aftreksel van het PVV-voorstel voor ‘tuigdorpen’. Dat zegt PVV-Kamerlid Lilian Helder maandag in een reactie.

Van der Laan: Opvoedcampus goed idee

Parool 12.09.2011 Burgemeester Eberhard van der Laan vindt het plan voor een opvoedcampus in stadsdeel Nieuw-West een goed idee. Hij heeft stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud gevraagd het idee daarvoor verder uit te werken en de financiële gevolgen in kaart te brengen. Dat liet zijn woordvoerder weten aan AT5.

Van der Laan: Opvoedcampus goed idee

AD 12.09.2011 De Amsterdamse Burgemeester Eberhard van der Laan vindt het plan voor een opvoedcampus in stadsdeel Nieuw-West een goed idee. Hij heeft stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud gevraagd het idee daarvoor verder uit te werken en de …

Van der Laan ziet opvoedcampus zitten

Spits 12.09.2011 Er waait een straffe wind door de Amsterdamse PvdA. Burgemeester Van der Laan heeft aan zijn partijgenoot stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud gevraagd om het idee van een opvoedcampus in stadsdeel Nieuw-West verder uit te werken en de financiële gevolgen ervan uiteen te zetten.

‘Ex-gedetineerden moeten naar heropvoedingskamp’

Elsevier 12.09.2011 Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (PvdA) van Amsterdam Nieuw-West wil in zijn stadsdeel een heropvoedingskamp inrichten waar gevangenen het laatste deel van hun straf intensief kunnen worden begeleid. Zo moeten de criminelen weer discipline krijgen.

Dat zegt Baâdoud tegen De Telegraaf.

De stadsdeelbestuurder heeft al een leegstaand kantoorpand op het oog waar zijn heropvoedingscursus ‘op Amerikaanse wijze’ zou kunnen plaatshebben. Deze week gaat Baâdoud met het ministerie van Justitie en de Amsterdamse dienst Openbare Orde en Veiligheid overleggen over zijn plan.

Zie ook:

Amsterdam wil opvoedcampus voor jonge gedetineerden

AD 12.09.2011 Het Amsterdamse stadsdeel Amsterdam Nieuw-West broedt met de gemeente en het ministerie van Veiligheid en Justitie op een plan voor het realiseren van een opvoedcampus om jonge gedetineerden terug op het rechte pad te krijgen.

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud heeft daarvoor een leegstaand kantoorpand in Nieuw-West op het oog, bevestigde zijn woordvoerster maandag. Het verblijf in de opvoedcampus wordt onderdeel van de straf die de jongeren uitzitten.

“Heropvoedingskamp ex-gedetineerden”

Telegraaf  12.09.2011 De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud gaat ex-gedetineerden op onorthodoxe voor het blok zetten. Hij stelt dat heropvoeding op een campus de oplossing is om deze groep in het gareel te krijgen.

Extra geld voor campussen probleemjeugd

Telegraaf 09.09.2009  DEN HAAG – Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) trekt 4,3 miljoen euro extra uit voor de negen proefprojecten met campussen voor probleemjongeren. Met dat geld wil de bewindsman de proefprojecten ondersteunen tot de zomer van volgend jaar. Dan moet op basis van een eindevaluatie besloten zijn met welke nieuwe vorm van jeugdzorg de overheid verdergaat.

‘Campus niet goed voor reljongeren’

Telegraaf 30.10.2008 Een campus is geen plek om overlastgevende reljongeren te dumpen. Dat antwoordde minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin maandag op vragen vanuit de Tweede Kamer. Deze vindt dat de minister nogal onzichtbaar is in het debat over Marokkaanse probleemjongeren.

De Kamer sprak donderdag met de minister over de negen proeven die er lopen met campussen voor probleemjongeren. In 2010 moet duidelijk zijn of deze ook echt vruchten afwerpen.

PvdA’er Samira Bouchibti zei Rouvoet te weinig te horen over de Marokkaanse jongeren, haar VVD-collega Ineke Dezentjé Hamming noemde de minister zelfs de grote afwezige in het debat.

Kamer: Marokkaanse raddraaiers naar internaat

Telegraaf 25.09.2008 Marokkaanse jongeren die voortdurend overlast veroorzaken, moeten naar een internaat om daar opnieuw te worden opgevoed. Een meerderheid van de Tweede Kamer pleitte daar donderdag voor in een spoeddebat naar aanleiding van de onrust in de Goudse probleemwijk Oosterwei.

PVV’er Hero Brinkman drong erop aan de burgemeester van Gouda onder curatele van Den Haag te stellen, omdat de situatie volgens Brinkman uit de hand is gelopen.

Volgens de coalitiefracties en oppositiepartij VVD is het nodig de harde kern van criminele jongens uit de buurt te halen en hen naar een internaat of campus te sturen. De PVV stelde opnieuw dat het leger moet worden ingezet om de orde in de Goudse probleemwijk te herstellen. Kant noemde dat een belachelijk en absurd voorstel.

september 13, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties