Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

PvdA Amsterdam steelt Tuigdorpen van de PVV

Een inmiddels klassiek idee van de VVD werd door de PVV middels De ASO-container weer uit de kast gehaald.

Echter al in 2005 wilde een Kamermeerderheid van PvdA-CDA-VVD aso’s in containerwoningen en zelfs ook de SP in Nijmegen had plannen in 2008.

Er was in 2008 zelfs een spoeddebat in de 2e kamer over het “internaat“. PVV’er Hero Brinkman drong er toen op aan de burgemeester van Gouda onder curatele van Den Haag te stellen, omdat de situatie volgens Brinkman uit de hand is gelopen.

De toemalige minister André Rouvoet  vond in 2008 de Campus maar niks voor reljongeren’. Hoewel hij in 2009 toch maar doodleuk Extra geld voor campussen probleemjeugd beschikbaar stelt.

En weer later had die meneer Wilders de mond vol over het Tuigdorp. En de VVD kwam recent nog met die stoere Wooncontainer-taal. Dan rijst nu de vraag: worden Vinexwijken tuigdorpen?

En dan hebben we ook ook nog: ToNL Gouda – Tuigboten en PVV Den Haag en de Rotterdamwet Opkomst Gettowijken op Vinexlocaties

De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud bedenkt in 2011 zelfs het “Heropvoedingskamp ex-gedetineerden”.

En toen brak de pleuris uit !!!

Want wie heeft nu het exclusieve  eigendomsrecht op het idee ? Heeft de PvdA dit idee echt gejat van de PVV ?

Het idee van de PVV is gebaseerd op een project in Denemarken waar probleemgevallen worden gehuisvest aan de randen van steden. In Nederland werd daar al mee geëxperimenteerd. In Amsterdam, Kampen, Maastricht, Arnhem en Tilburg  werden 27 containerwoningen voor aso’s neergezet, maar de projecten liepen vast door problemen met onder meer de bestemmingsplannen.

Al in vroegere tijden werden  ASO’s opgeslagen in aparte woongemeenschappen zoals in Den Haag het Zomerhof. In deze heropvoedingskampen ook wel genoemd Woonscholen, werden bewoners dan weer klaargestoomd voor de maatschappij. Ook werden probleemjongeren in de vorige eeuw nogal eens opgeslagen in de Roomse internaten genoemd de ‘Tehuizen voor moeilijk opvoedbare kinderen’.

In Kolonies werden sinds 1818 arme stedelingen ‘heropgevoed’met militaire tucht en noeste landarbeid. In Veenhuizen en Ommerschans werden strafkolonies opgericht. In navolging van de Drentse kolonies werden ook in de Zuidelijke Nederlanden soortgelijke initiatieven ontplooid. In Wortel werd in 1822 een vrije kolonie en in 1825 in Merksplas een onvrije kolonie opgericht door Johannes van den Bosch. In de 20e eeuw werden voor onmaatschappelijken woonscholen opgericht, die zich juist wel in de grote steden bevonden.

Liet Wilders zich inspireren door Van Kooten en De Bie of door Het Pauperparadijs?

Het ‘tuigdorp’ als concept is niet bepaald nieuw. Het doet bijvoorbeeld denken aan een plan dat de typetjes Jacobse en Van Es (wikipedia) al in 1980 voorstelden in het verkiezingsprogramma van hun ‘Tegenpartij’. En het doet ook denken aan het negentiende-eeuwse Het pauperparadijs, aan de vergetelheid ontrukt door Suzanna Jansen, over negentiende-eeuwse tuigdorpen. (lees de recensie).

Tuigdorpen

De PVV stelde begin dit voorjaar voor om veelplegers en aso’s verplicht uit de wijken te halen om ze in een ‘tuigdorp’ te plaatsen, een ‘flink eind’ buiten de bebouwde kom. Daar worden ze in wooncontainers geplaatst. Als het minderjarigen betreft, moet ook hun familie mee. “Zet al het schorriemorrie maar bij elkaar”, zo lichtte gedoogpartner Geert Wilders destijds toe.

Schorriemorrie

Aso’s die in twee jaar tijd minstens drie keer over de schreef gaan, moeten in afwachting van een strafzaak naar een speciaal dorp met wooncontainers worden gestuurd. “Zet al het schorriemorrie maar bij elkaar”, aldus aldus fractieleider Geert Wilders in De Telegraaf.  Het vorige kabinet wilde burgemeestersn de bevoegdheid geven om  aso-gezinnen uit hun huis of wijk te zetten. Dat staat in het Actieplan overlast en verloedering van het kabinet.

Tokkie-toets

Om asociale huurders uit probleemwijken te weren, wil Rotterdam een zogenoemde ‘tokkie-toets’ invoeren. Bij die toets worden aanstaande huurders gescreend op goed gedrag. Zo zet Maastricht aso-gezinnen al de stad uit. En Groot-Brittannië bouwt appartementencomplexen waarin ´buren uit de hel´ worden ondergebracht.

PVV eist opheldering van ‘Grote Regelaar’ over verwarring Rotterdamwet

OmroepWest 11.06.2018 De Haagse fractie van de PVV eist opheldering van het nieuwe college over de Rotterdamwet. In het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West ‘schiep het college onduidelijkheid’, omdat twee verschillende wethouders andere toekomstplannen voor deze wet schetsten. ‘Ik hoop dat dit gewoon klunzige communicatie is in plaats van keihard kiezersbedrog.’

Afgelopen donderdag was de volledige nieuwe wethoudersploeg te gast bij Studio Haagsche Bluf. Na verloop van tijd kwam het gesprek op de beoogde Rotterdamwet. Hierin is bepaald dat de gemeente mensen met een te laag inkomen of criminele achtergrond kan weren uit bepaalde wijken. GroenLinks-wethouder Bert van Alphen zorgde voor verwarring. ‘Ik vermoed dat we de Rotterdamwet niet gaan toepassen’, zei de wethouder.

Richard de Mos van Groep de Mos / Hart voor Den Haag reageerde met een koel: ‘We zullen zien’. De Mos heeft zich tijdens de verkiezingen en formatie sterk gemaakt voor deze wet.

‘Wat bedoelt de Grote Regelaar?’

PVV-raadslid Willie Dille wil dat het kersverse college één lijn trekt. ‘Ik hoop dat dit klunzige communicatie is in plaats van keihard kiezersbedrog’, aldus Dille. Ze heeft zeven vragen opgesteld voor het college. Zo wil Dille weten wat de spagaat tijdens de radio-uitzending heeft veroorzaakt en ‘wat de Grote Regelaar bedoelt met: “we zullen zien”‘.

Ook wil het PVV-raadslid duidelijkheid of de Rotterdamwet deze collegeperiode wel of niet wordt toegepast. De fractie hoopt nog voor het zomerreces antwoord te krijgen van het reeds geïnstalleerde college.

LEES OOK: Coalitieakkoord gepresenteerd: ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’

Meer over dit onderwerp: POLITIEK ROTTERDAMWET RICHARD DE MOS BERT VAN ALPHEN

Gemeente Amsterdam zoekt containerwoningen voor treiteraars

Trouw 29.01.2014 Amsterdam gaat op zoek naar acht plekken in de stad waar wooncontainers kunnen staan voor de ergste treiteraars. Er moeten per locatie maximaal drie containers komen te staan, vertelde burgemeester Eberhard van der Laan woensdag.

Aso’s naar container verbannen

Telegraaf 29.01.2014  Amsterdam gaat op zoek naar acht plekken in de stad waar wooncontainers kunnen staan voor de ergste aso’s. Er moeten per locatie maximaal drie containers komen te staan, vertelde burgemeester Eberhard van der Laan woensdag.

Gerelateerde artikelen;

05-09: Aso’s naar containers verbannen

04-09: Overlastgezin naar container

Amsterdamse wooncontainers voor treiteraars

NU 29.01.2014 Amsterdam gaat op zoek naar acht plekken in de stad waar wooncontainers kunnen staan voor de ergste treiteraars. Er moeten per locatie maximaal drie containers komen te staan, vertelde burgemeester Eberhard van der Laan woensdag

Meer containers voor ‘asogezinnen’ Amsterdam

Elsevier 29.01.2014 De gemeente Amsterdam is op zoek naar geschikte plekken om containers te plaatsen voor asociale inwoners van de stad. Op acht locaties moeten drie containers komen. Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam wil dat dit jaar nog de eerste gezinnen verhuizen naar de containers, bericht RTV Noord-Holland. De bewoners van de containers wonen daar maximaal twee jaar onder toezicht, meldt de NOS. Daarna krijgen ze de mogelijkheid om ergens anders te gaan wonen.

Tuigdorpen

Amsterdam heeft nu dertig zaken in behandeling. Om te voorkomen dat er zogenoemde tuigdorpen ontstaan, komen er maar drie containers per locatie te staan. In september werd een overlastgevende familie uit Amsterdam-Noord verhuisd naar een containerwoning op het Zeeburgereiland. Van der Laan waarschuwde toen al dat meer gedwongen verhuizingen zouden volgen.

‘PvdA jat idee tuigdorpen’

De Pers 12.09.2011 Het plan van de Amsterdamse PvdA om ex-gevangenen verplicht in een campus een heropvoeding te geven is een slap aftreksel van het PVV-voorstel voor ‘tuigdorpen’. Dat zegt PVV-Kamerlid Lilian Helder maandag in een reactie.

Van der Laan: Opvoedcampus goed idee

Parool 12.09.2011 Burgemeester Eberhard van der Laan vindt het plan voor een opvoedcampus in stadsdeel Nieuw-West een goed idee. Hij heeft stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud gevraagd het idee daarvoor verder uit te werken en de financiële gevolgen in kaart te brengen. Dat liet zijn woordvoerder weten aan AT5.

Van der Laan: Opvoedcampus goed idee

AD 12.09.2011 De Amsterdamse Burgemeester Eberhard van der Laan vindt het plan voor een opvoedcampus in stadsdeel Nieuw-West een goed idee. Hij heeft stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud gevraagd het idee daarvoor verder uit te werken en de …

Van der Laan ziet opvoedcampus zitten

Spits 12.09.2011 Er waait een straffe wind door de Amsterdamse PvdA. Burgemeester Van der Laan heeft aan zijn partijgenoot stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud gevraagd om het idee van een opvoedcampus in stadsdeel Nieuw-West verder uit te werken en de financiële gevolgen ervan uiteen te zetten.

‘Ex-gedetineerden moeten naar heropvoedingskamp’

Elsevier 12.09.2011 Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (PvdA) van Amsterdam Nieuw-West wil in zijn stadsdeel een heropvoedingskamp inrichten waar gevangenen het laatste deel van hun straf intensief kunnen worden begeleid. Zo moeten de criminelen weer discipline krijgen.

Dat zegt Baâdoud tegen De Telegraaf.

De stadsdeelbestuurder heeft al een leegstaand kantoorpand op het oog waar zijn heropvoedingscursus ‘op Amerikaanse wijze’ zou kunnen plaatshebben. Deze week gaat Baâdoud met het ministerie van Justitie en de Amsterdamse dienst Openbare Orde en Veiligheid overleggen over zijn plan.

Zie ook:

Amsterdam wil opvoedcampus voor jonge gedetineerden

AD 12.09.2011 Het Amsterdamse stadsdeel Amsterdam Nieuw-West broedt met de gemeente en het ministerie van Veiligheid en Justitie op een plan voor het realiseren van een opvoedcampus om jonge gedetineerden terug op het rechte pad te krijgen.

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud heeft daarvoor een leegstaand kantoorpand in Nieuw-West op het oog, bevestigde zijn woordvoerster maandag. Het verblijf in de opvoedcampus wordt onderdeel van de straf die de jongeren uitzitten.

“Heropvoedingskamp ex-gedetineerden”

Telegraaf  12.09.2011 De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud gaat ex-gedetineerden op onorthodoxe voor het blok zetten. Hij stelt dat heropvoeding op een campus de oplossing is om deze groep in het gareel te krijgen.

Extra geld voor campussen probleemjeugd

Telegraaf 09.09.2009  DEN HAAG – Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) trekt 4,3 miljoen euro extra uit voor de negen proefprojecten met campussen voor probleemjongeren. Met dat geld wil de bewindsman de proefprojecten ondersteunen tot de zomer van volgend jaar. Dan moet op basis van een eindevaluatie besloten zijn met welke nieuwe vorm van jeugdzorg de overheid verdergaat.

‘Campus niet goed voor reljongeren’

Telegraaf 30.10.2008 Een campus is geen plek om overlastgevende reljongeren te dumpen. Dat antwoordde minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin maandag op vragen vanuit de Tweede Kamer. Deze vindt dat de minister nogal onzichtbaar is in het debat over Marokkaanse probleemjongeren.

De Kamer sprak donderdag met de minister over de negen proeven die er lopen met campussen voor probleemjongeren. In 2010 moet duidelijk zijn of deze ook echt vruchten afwerpen.

PvdA’er Samira Bouchibti zei Rouvoet te weinig te horen over de Marokkaanse jongeren, haar VVD-collega Ineke Dezentjé Hamming noemde de minister zelfs de grote afwezige in het debat.

Kamer: Marokkaanse raddraaiers naar internaat

Telegraaf 25.09.2008 Marokkaanse jongeren die voortdurend overlast veroorzaken, moeten naar een internaat om daar opnieuw te worden opgevoed. Een meerderheid van de Tweede Kamer pleitte daar donderdag voor in een spoeddebat naar aanleiding van de onrust in de Goudse probleemwijk Oosterwei.

PVV’er Hero Brinkman drong erop aan de burgemeester van Gouda onder curatele van Den Haag te stellen, omdat de situatie volgens Brinkman uit de hand is gelopen.

Volgens de coalitiefracties en oppositiepartij VVD is het nodig de harde kern van criminele jongens uit de buurt te halen en hen naar een internaat of campus te sturen. De PVV stelde opnieuw dat het leger moet worden ingezet om de orde in de Goudse probleemwijk te herstellen. Kant noemde dat een belachelijk en absurd voorstel.

september 13, 2011 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 reacties

  1. […] PvdA Amsterdam steelt Tuigdorpen van de PVV […]

    Pingback door De zoektocht naar plekken voor ASO-containers in Den Haag | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | oktober 20, 2011

  2. […]  ook: PvdA Amsterdam steelt Tuigdorpen van de PVV […]

    Pingback door Geert Wilders PVV – De ASO-container « Debat in de Digitale Hofstad | januari 13, 2013


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: