Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar

 Zit er muziek in ???

Wouter Bos PvdA is de afgelopen jaren nogal eens weggezet als Draaikont. Maar ook die Mark Rutte  van de VVD kan er wat van.

En ook het CDA draait het kontje nog al eens als het hun zo uitkomt. En zelfs die Arie Slob van de CU is een echte billedraaier geworden.

En tot overmaat van ramp bleek onlangs dat ook Geert Wilders van de PVV deze Draaikontenpolitiek aangrijpt om stemmers te winnen. Om notabene later vervolgens te draaikonten met speerpunten, om zo te pogen een plekje in kabinet te krijgen !! De troostprijs werd uiteindelijk gedoogsteun aan het nieuwe kabinet.

Zie: Van Geert Wilders PVV, Breekpunten en Kiezersbedrog

… en ook: Geert Wilders PVV – Werpt het juk van u af “bevrijd u van de islam”

Dan is het nu de beurt aan GroenLinks in de persoon van Femke Halsema.

“Mag een politicus zijn mening soms niet herzien? Femke is hooguit een twijfelkontje dat haar neiging tot ideologische zelfcensuur nu heeft afgeslingerd. Is ook onzinnig  het verwijt dat Femke met haar uitspraken stemmen van Geert probeert af te snoepen ?  Daar zijn PvdA, CDA, VVD, SP en TON al mee bezig en GroenLinks kan hooguit op een paar PVV-kruimeltjes hopen”.

Zie verder:  Ook GroenLinks doet aan Draaikontenpolitiek

Al eerder deed Femke van zich horen over de hoofddoek. Echter deze keer gaat ze een stapje verder. En lijkt te zijn aangestoken door het Wilderiaanse Islamvirus.

Een schoolvoorbeeld van botsing tussen alledaagse praktijk en stugge partijideologie. In haar lezing maakt ze wel een karikatuur van de actuele situatie door ’moslimknuffelaars’ tegenover ’islamhaters’ te zetten. Wel is dit een comfortabele uitgangspositie om haar geestverwanten op te roepen een ’ Derde weg ’ te bewandelen.

Het is notabene GL die scheiding tussen mannen en vrouwen in een theater mogelijk maakte, evenals stemmen in een moskee of een orthodoxe moslim als Tariq Ramadan als gemeenteadviseur aanstelde. Om maar een paar voorbeelden uit het verleden te noemen.

En het heden? In totale contradictie met haar pleidooi begint Femke Halsema in haar lezing alweer over de hoofddoek bij de politie. Verbijsterend want weinig consequent. Wat kan Halsema nog tegen ouders in haar wijk inbrengen die hun ongelukkige dochters verplicht sluieren, als aan het eind van hun straat een moslima-agente met hoofddoek surveilleert?

Twist over islam brengt Halsema dichtbij Wilders

Trouw 23.10.2010 Ons politieke partijenbestel is ontstaan uit een hard conflict tussen liberale bevrijdingsdrang en verzet daartegen van protestanten en katholieken. Dat conflict, dat in de negentiende eeuw vorm kreeg in de Schoolstrijd, is in 1918 met de gelijkberechtiging van christelijke scholen slechts tijdelijk beslecht.

Het leugenachtige sprookje van Halsema

Elsevier 15.10.2010 De strijd tegen Ayaan Hirsi Ali werd op twee fronten gevoerd, een islamistische en een links front. De eerste was gewelddadig, de tweede eindigde in karaktermoord.

‘Halsema dicht bij PVV met geloofskritiek’

Trouw 15.10.2010 De kritiek van Femke Halsema op knellende leefregels van religies is niet veel anders dan de manier waarop Geert Wilders de islam benadert, zegt ChristenUnie-leider Andre Rouvoet in de Volkskrant

Halsema, bemoei je niet met godsdienst

VK 15.10.2010 Femke Halsema meent ten onrechte dat je inbreuk op de grondrechten mag maken ter wille van de emancipatie.

Derde weg

Trouw 12.10.2010 Met haar lezing zondag in Utrecht heeft Femke Halsema een storm van reacties in diverse fora ontketend. De GroenLinkse leidster riep haar progressieve collega’s op zich kritischer over de (orthodoxe) islam op te stellen.

Halsema’s  ingekorte versie van de toespraak die zij  zaterdag 9 oktober

Links moet orthodoxe islam hard aanpakken

VK 12.10.2010 Progressieven moeten de confrontatie aangaan met de inperking van de vrijheid van islamitische vrouwen en homo’s door orthodox-islamitische voorschriften.

Halsema roept progressieven op tot islam-kritiek

Trouw 11.10.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema roept haar collega’s op zich uit te spreken over de islam. Volgens haar wordt het hoog tijd dat politici zich uitspreken over de positie van vrouwen en homoseksuelen binnen islamitische gemeenschappen.

Halsema wil duidelijkheid islam

Telegraaf 11.10.2010 Partijleider Femke Halsema (GroenLinks) wil duidelijkheid van haar collega’s betreffende de islam. Ze vindt het wenselijk dat zij zich uitspreken over de positie van vrouwen en homo’s in de islamitische gemeenschappen.

Femke Halsema: Links moet kritischer zijn over islam

Elsevier 11.10.2010 Progressieven moeten zich duidelijker durven uitspreken tegen de islam, net zoals ze dat doen tegen het christendom. Duizenden moslima’s in Nederland hebben te weinig bewegingsvrijheid vanwege ‘dwingend islamitisch gezag’.

‘De hartstocht die wij aan de dag leggen om praktiserende homoseksuelen toegang te geven tot het reformatorisch onderwijs en SGP-vrouwen tot de Kamer, moeten wij ook tentoonspreiden om islamitische homo’s en vrouwen hun vrije keuze te laten maken,’ aldus Halsema.  

Zie ook het draaikonten bij de vorming van het kabinet en erna:

Ja Ja,

De motie was een initiatief van de linkse oppositie: PvdA, SP, GroenLinks en D66. De partijen wilden ermee ‘de gelijkwaardigheid van mensen’ benadrukken. Impliciet verwees de motie naar de anti-islamagenda van de PVV van Geert Wilders en zijn Warning to the west.

De motie had tot strekking dat de regering ‘in “woord en daad” moet uitdragen, dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is’.

De motie was ingediend door Groenlinks. Een brede Kamermeerderheid, inclusief regeringspartijen VVD en CDA, gingen akkoord met de motie. Alleen PVV en SGP stemden tegen.

Wat zegt deze motie? Natuurlijk gaat de Nederlandse regering geen strijd voeren tegen de islamisering. Want een oprecht Kamerlid en politiek leider moet het goede voorbeeld geven. Nederland mag islamiseren, maar het huis, de straat en de buurt van Femke Halsema moet gezellig, dus onislamitisch blijven. Dat kan dus niet. Femke de imama moet dus islamiseren.

Nu we weten dat onder leiding van ‘Femke de imama’ Nederland mag worden geïslamiseerd, verwacht ik dan van die chique aanstellerige, Femke Halsema, dat zij samen met Robert Oey gaat islamiseren.

Lekker islamiseren met Femke de imama

Elsevier 29.10.2010  In 2009 was Mohammed de meest voorkomende jongensnaam in Engeland en Wales. En de meerderheid van de Tweede Kamer roept de regering op om in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling is

’CDA is te stil, vindt GroenLinks’

Trouw 29.10.2010 Het bleef te vaak stil in de CDA-bankjes als PVV-leider Geert Wilders tijdens het debat over de regeringsverklaring „kwetsende opmerkingen over moslims” maakte, vond GroenLinks. Daarom stelde Kamerlid Tofik Dibi een motie op. Vier vragen aan het Kamerlid van GroenLinks.

Coalitie: beleid niet tegen Islam

Trouw 29.10.2010 CDA en VVD hebben gisteren een expliciete handreiking gedaan naar de Kamerleden die moeite hebben met de anti-Islampolitiek van Geert Wilders. Alleen de PVV stemde tegen een motie waarin staat dat het kabinet „in woord en daad uit zal dragen dat het tegengaan van de islamisering” geen doel van beleid is.

Brede steun voor linkse motie: islamisering niet tegengaan

Elsevier 28.10.2010 Een motie om het tegengaan van de ‘islamisering’ niet tot doelstelling van het kabinetsbeleid te maken, heeft woensdagavond laat de steun gekregen van de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer.

De motie had tot strekking dat de regering ‘in “woord en daad” moet uitdragen, dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is’.

Een brede Kamermeerderheid, inclusief regeringspartijen VVD en CDA, gingen akkoord met de motie. Alleen PVV en SGP stemden tegen.Zie ook:

Tegengaan islamisering geen doel’

AD 27.10.2010 DEN HAAG – De Tweede Kamer vindt dat de regering ”in ‘woord en daad’ moet uitdragen, dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is”. Een motie met die tekst werd door een grote meerderheid van de Kamer aangenomen, alleen …

En ook nog:

Halsema wilde ook wel zonder PvdA

Telegraaf 13.10.2010 Femke Halsema van GroenLinks heeft in augustus contact gezocht met Ernst Hirsch Ballin van het CDA om te praten over een kabinet waarin hun partijen wel, maar de PvdA niet zouden zitten. Alles beter dan een kabinet waarbij de PVV betrokken zou zijn.

Halsema stuurde aan op kabinet zonder PvdA

AD 13.10.2010 HILVERSUM – Femke Halsema van GroenLinks heeft in augustus contact gezocht met Ernst Hirsch Ballin van het CDA om te praten over een kabinet waarin hun partijen wel, maar de PvdA niet zouden zitten. Alles beter dan een kabinet waarbij de PVV …

SGP werkt terecht samen met kabinet

Trouw 13.10.2010 Het kabinet-Rutte/Verhagen staat in de startblokken. Wat ik niet begrijp, is dat de ChristenUnie en een minderheid binnen het CDA, benevens een enkele SGP’er, nog steeds een paarse variant wenselijker achten. Wat zou het goed zijn als zij hun verzet opgeven en alsnog meegaan in een positief-kritische benadering.

‘PvdA moet meer nederigheid tonen’

Trouw 09.10.2010 Het lijkt er nu toch sterk op dat er deze week een nieuw kabinet met de koningin op het bordes staat. PvdA-voorman Cohen was er snel bij om de vinger op de volgens hem zere plek te leggen: de nieuwe coalitie is volgens hem instabiel. Die conclusie is misschien wel juist, maar ik vraag mij af of de PvdA juist op dit moment niet meer nederigheid zou moeten tonen. Is het huwelijk CDA-VVD met PVV als Dritte im Bunde niet ontstaan dankzij diezelfde PvdA?

Halsema wilde CDA alternatief voor PVV bieden

Elsevier 13.10.2010 Femke Halsema heeft tijdens de formatie geprobeerd het CDA over te halen een coalitie met VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie te overwegen. ‘Het zou ons veel hartzeer bezorgen, maar alles liever dan de PVV.’

Dat zei Halsema woensdagavond in het EO-programma Moraalridders.

Zie ook:

Halsema wilde desnoods kabinet zonder PvdA

VK 13.10.2010 Binnenland HILVERSUM – Femke Halsema van GroenLinks heeft in augustus contact gezocht met Ernst Hirsch Ballin van het CDA om te praten over een kabinet …

Blog:

Femke en haar buurmeisje 

Falsema wil duidelijkheid over islam.

http://boilingpoints.wordpress.com/feed/

Is het een goed idee om @FemkeHalsema te laten bepalen wat links moet gaan doen met de islam?

oktober 12, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 reacties

 1. Ieder commentaar is overbodig:
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12264

  Reactie door G.Deckzeijl | oktober 13, 2010

 2. […] ook: Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel […]

  Pingback door Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | november 28, 2010

 3. Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.

  Het proces tegen Geert Wilders, is oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederland en is een schande, het is niet legitiem!

  Zie de eerdere opmerkingen van moslim dictators, als:Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , de Mohammed, Leiders van Turkije, Omar al-Bashir van Soedan…Even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Aangezien deze dictatoriale regime’s niet legitiem zijn, zou dit waanzinnige proces samen met de dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Geert Wilders, dat dankzij de medewerking van deze dictators tot stand kwam, is dodelijk. Door de islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei, die nog steeds exponentieel is, betekent dit, dat in alle moslim-landen de gevreesde overbevolking zeer snel plaats vindt.
  Neem nu Egypte, de overbevolking daar, is een groot probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland, maar er wonen wel negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en haar voorsteden maar het herbergt meer mensen dan in heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, zijn er binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen moslims bij gekomen. Turkije stijgt naar 80 miljoen.

  Iran telt meer dan 85 miljoen moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dat is ook een groot probleem.
  Snel groeiende bevolkingen en dictators die nog meer moslims willen. Moeder aarde is in groot gevaar!
  Turken hebben circa 12 miljoen moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wil,beschouwt deze volks verplaatsing als een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland gaan domineren door te terroriseren. Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden.In Marokko, wordt alles streng gecontroleerd en zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen Geert Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters en gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl er nu in veel landen opstanden begonnen zijn tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. De 5de colonne, hoofdproduct van deze dictators, heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders voor het stichten van een islamitische enclave. Moslim bewegingen die hun steun vinden in hun thuis-basis. Dat is het wanbeleid van de EU landen, zij hanteren anti-westerse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je alles goed volgt, dan zie je hoe deze moslims met niet te noemen methodes worden  gedwongen te vermenigvuldigen. Nergens kan een immigrant zo het zo snel het voor het zeggen krijgen als in Nederland.

  Als we naar de islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere Middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar vrijheid, hier weer gaan stimuleren, terwijl veel landen in opstand komen tegen die brutale moslim-dictators. Als de huidige, door de elite gedoogde, trend van ongecontroleerde voortplanting,doorzet, zullen wij binnen de kortste keren een islamitische staat zijn, met alle gevolgen van dien. Wij worden dan weer onderworpen aan de moslim dictators met hun zeer verouderde cultuur van achterlijkheid!
  De oude garde met hun dictatoriaal nationaal socialistische islamitische regimes, proberen door dit proces de verdediging van Neder land definitief af te breken. Dit proces is als een hetze aangewakkerd door o.a.:”Kleurrijk Neder land.”
  {Een organisatie, met militante moslims, die alleen één kleur erkennen, subsidie vreters!} Een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de hand-langers van islamitische regimes, waarbij ook Nederlanders, zijn.
  Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, Geert Wilders aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden.
  Orders, (in die zin van “schakel eerst die Wilders uit”) aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch. Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen. De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet.
  Het geeft alleen meer geweld en meer onderdrukking. Kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken.
  Kijk naar hun herkomst landen waar de islamitische dictatuur heerst. Je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen hun burgers is hier het zoveelste bewijs van.
  De islam van deze dictaturen is in opmars en zorgt overal ter wereld voor ellende, genocide, terreur en vervolging. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien moslims razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders.Verscheidene haat predikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid bereikt is en jonge moslims polariseren nu al via hun omgangsvormen en de gelaatsbedekking. Turken en Marokkanen controleren grote massa moslims binnen west Europese landen:
  Als voorbeeld,
  Landelijk beraad Marokkanen
  Contactgroep Islam (CGI)
  Federatie van Marokkaanse gemeenschap Nederland
  Milli Görüs Noord Nederland
  Nederlands Islamitische Federatie (NIF)
  Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)
  Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
  Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF)
  Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties Amsterdam en Omgeving (UMMAO)
  Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION),
  Islamitische Stichting Nederland (ISN) enz. enz..
  Deze organisaties hebben tienduizenden leden en haar groei is nog steeds gestaag.
  Dit moet de basis worden van hun toekomstige Islamitische dictatuur.

  In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de “racisten” via hun eigen wapens kunnen vervolgen. Kijk maar hoeveel moskeeën en moslimscholen er in europa worden gebouwd. Dat is om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.
  Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang dictaturen in het Midden Oosten financieel en militair hebben gesteund. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.

  PVDA, CDA, Groenlinks, CU, D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt!.
  Ze zeggen elke keer dat ze verdragen hebben aangenomen en onderschreven hebben van moslimlanden met hun dictators.
  Deze moslim-dictators hebben allerlei contacten die kunnen zorgen voor een langer verblijf in Nederland. De miljoenen burgers echter komen nu in opstand tegen deze dictators en eisen hun rechten op. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben het elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes:Haram – Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, Hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, Overal moskeen neerzetten, Islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, Aparte zwemplaatsen en Regels voor vrouwen met een andere achtergrond, Subsidies aan hoofddoek organisaties, Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt! Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun “geliefde” Islamitische wereld. Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb en
  wethouder Hamit Karakus, hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomst-landen. Ze bouwen islam structuren en de orders van dictators worden nog steeds doorgevoerd, zo zorgen ze ervoor dat de structuren van verovering doorgaan.  Je ziet overal werkloze moslims rondlopen die hier al 35 jaar van ons uitkeringssysteem leven,
  aan hun geloof doen ze weinig maar er moet wel een moskee voor ze gebouwd worden. De financiering daarvoor wordt bewerkstelligt via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden. Dus met het bloed van die mensen daar, kunnen hier in Nederland moskeeën neergezet worden i.o.v. die dictators.  Het gevolg van dit systeem is een complete verval van de samenleving. Hardwerkende mensen die het land ontvluchten. Politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. De onzekerheid over de vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden.
  Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mensheid, maar ook tegen de dieren.Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

  Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden. Het moet nu maar eens afgelopen zijn, de opstanden zijn begonnen. De hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun thuis landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden de Romeinen dat ook: Hannibal zat in Europa en kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.).  Wij moeten ook de huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie de hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen. Het is nu tijd om het hele proces terug te draaien! Niet Geert Wilders maar moslim dictators moeten veroordeeld worden.

  Met vriendelijke groeten

  Adriana Thraces

  Reactie door adriana | februari 21, 2011

 4. […] Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 1 […]

  Pingback door Jeanine Hennis-Plasschaert VVD – 2e kamerdebat Hoofddoekverbod Stadhuis « Debat in de Digitale Hofstad | maart 16, 2011

 5. […] Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 1 […]

  Pingback door Weer gedonder in de Amsterdamse gemeenteraad « Debat in de Digitale Hofstad | maart 18, 2011

 6. […] Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 1 […]

  Pingback door Het hoofddoekverbod ook in Den Haag ? | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | maart 20, 2011

 7. […] Femke Halsema Groenlinks – Draaikont Moslimknuffelaar – deel 1  […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – weer in de draaimolen « Debat in de Digitale Hofstad | september 13, 2011


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: