Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Job Cohen PvdA – PVV liegt over immigratie

PVV: Cohen bang voor werkelijkheid

Spits 09.09.2011 De PVV vindt dat Job Cohen niet onder ogen durft te zien dat er sprake is van massa-immigratie CBS. Kamerlid Sietse Fritsma noemt het “lachwekkend” dat Cohen het geen enkel probleem vindt om jaarlijks 150.000 immigranten binnen te halen.

Cohen: PVV vertelt halve waarheden over immigratie

Elsevier 09.09.2011 PvdA-leider Job Cohen vindt dat PVV-leider Geert Wilders halve waarheden vertelt over immigratie. Volgens Cohen is er bijvoorbeeld helemaal geen sprake van massa-immigratie. Dit zou komen door de wet die hij als staatssecretaris van Justitie heeft gemaakt.

Dat zegt Cohen in een interview met nu.nl.

Cohen ontkracht daarmee het beeld van theedrinker en multiculti-knuffelaar, vindt hij. ‘Mijn wet heeft bijgedragen aan het behapbaar maken van de van asielproblematiek. Dat zul je de PVV nooit horen zeggen.’

Zie ook:

‘PVV vertelt halve waarheid over immigratie’

Job Cohen wijst op eigen wet

NU 09.09.2011 DEN HAAG – De PVV vertelt slechts de halve waarheid over immigratie. Dat zegt PvdA-leider Job Cohen in een interview met www.NU.nl.

Zie ook:

Feiten geven Bolkestein gelijk: integratie gaat beter in Nederland

12.09.2011 Twintig jaar geleden stelde hij als eerste leider van een grote partij de integratie serieus aan de kaak. Politiek correct Nederland was te klein. Het leverde hem zelfs een aanklacht wegens discriminatie op. Maar Frits Bolkestein hield voet bij stuk, op basis van de feiten.

En uitgerekende dezelfde Frits Bolkestein stelt nu, opnieuw op basis van neutrale cijfers, dat het beter gaat met de integratie dan 20 jaar geldeden. Dagblad De Pers dook in de cijfers en geeft hem gelijk. Frits Bolkestein en De Pers sluiten zich daarbij aan bij publicist Frans Verhagen die in 2010 op basis van soortgelijke cijfers ook al tot die conclusie kwam in zijn boek ‘Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over integratie in Nederland’. Lees het hele artikel

Feiten geven Bolkestein gelijk: integratie gaat beter in Nederland

12.09.2011 En uitgerekende dezelfde Frits Bolkestein stelt nu, opnieuw op basis van neutrale cijfers, dat het beter gaat met de integratie dan 20 jaar geldeden. Dagblad De Pers dook in de cijfers en geeft hem gelijk. Frits Bolkestein en De Pers sluiten zich daarbij aan bij publicist Frans Verhagen die in 2010 op basis van soortgelijke cijfers ook al tot die conclusie kwam in zijn boek ‘Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over integratie in Nederland’.

“Het glas is niet eens halfvol, het is meer dan driekwart vol”, volgens Verhagen in Trouw.

Lees ook: We mogen trots zijn op de integratie in Nederland

En ook:

De monoculturele illusie, volgens Hirsch Ballin

NRC 17.09.2011 Wat is er in oud-minister Hirsch Ballin gevaren? Op het fameuze CDA-congres over het gedoogakkoord met de PVV („Doe dit ons land niet aan”) ging hij in politieke zin over de Rubicon. Als nieuw hoogleraar mensenrechten in Amsterdam deed hij vorige week een volgende stap. Hij verdedigde in zijn oratie een geheel andere koers.

september 10, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Hirsch Ballin CDA – de dubbele nationaliteit – Minister Piet Hein Donner

Zie ook:

PVV en de dubbele nationaliteit

Regeringsdebat Rutte 1 Regeringsverklaring – Extra agendapunt Paspoortkwestie staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

PvdA en D66: Nederlander moet dubbele nationaliteit kunnen hebben

VK 16.12.2016 Nederlanders moeten een dubbele nationaliteit kunnen hebben. Tijdelijk in het buitenland wonende Nederlanders stuiten op veel praktische problemen als zij een nieuwe nationaliteit aannemen en daardoor de Nederlandse verliezen. Bovendien zegt het niets over de loyaliteit aan Nederland als onderdanen twee, of zelfs meer, nationaliteiten hebben.

Hierover dienen de Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Ahmed Marcouch (PvdA) vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Het is de derde keer in korte tijd dat regeringspartij PvdA samen met D66 met een opmerkelijk voorstel komt.

Eerder opperden de politiek leiders Diederik Samsom (PvdA, inmiddels vertrokken) en Alexander Pechtold (D66) dat bijstandsgerechtigden de helft van hun bijverdiensten mogen houden. PvdA-Kamerlid Duco Hoogland en D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven deden tien voorstellen om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken.

De partijen zeggen niet zozeer te preluderen op progressieve samenwerking na de verkiezingen. Wel willen ze expliciet duidelijk maken hoe belangrijk politieke samenwerking is in plaats van het opkloppen van verschillen.

De enkelvoudige nationaliteit is al sinds de negentiende eeuw het uitgangspunt van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Voor wie Nederlander wil worden, geldt een verplichting om de oorspronkelijke nationaliteit op te geven.

Nederlanders in het buitenland verliezen automatisch hun Nederlanderschap als zij de nationaliteit aannemen van het nieuwe land waar zij wonen

In het geval van herkomstlanden die daar moeilijk over doen, geldt een inspanningsverplichting. Nederlanders in het buitenland verliezen automatisch hun Nederlanderschap als zij de nationaliteit aannemen van het nieuwe land waar zij wonen.

Wel bestaan er, zeker sinds een wijziging in 2003, allerlei uitzonderingsgronden. Het politieke klimaat was toen dusdanig, dat een soepeler houding tegen meervoudige nationaliteit als beter voor de integratie van migranten werd beschouwd.

Maar enkele jaren later kantelde de stemming alweer. Het kabinet Rutte I diende juist een aanscherping van de Rijkswet in. Vlak voordat dat kabinet in 2012 viel, adviseerde de Raad van State negatief. De aanpassing kwam er niet.

Het is raar om gestraft te worden voor een buitenlands verblijf, aldus Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Volgens Sjoerdsma van D66 is het nu tijd om definitief ‘het negatieve stigma’ van de dubbele nationaliteit af te halen. ‘In onze buurlanden is die nadelige connotatie er helemaal niet.’ Hij zegt veel mails te krijgen met schrijnende gevallen van Nederlanders die na een periode wonen en werken in het buitenland terugkeren en hun nationaliteit verloren blijken te hebben. Soms door onoplettendheid, soms door onwetendheid.

Sjoerdsma: ‘Vroeger ging je vaak definitief in het buitenland wonen, maar tegenwoordig is de wereld veel internationaler. Je wilt een paar jaar ergens werken, een huis kopen of een stuk grond, en het nieuwe land eist dat je de nationaliteit van dat land aanneemt. Maar je wilt later ook weer terug naar Nederland. Dan moet je hier weer helemaal opnieuw beginnen, tot en met inburgering aan toe. Het is raar om gestraft te worden voor een buitenlands verblijf.’

PvdA’er Marcouch heeft zelf een dubbele nationaliteit, omdat hij geen afstand kan doen van de Marokkaanse. ‘Maar dat zegt niets over mijn loyaliteit. We hebben hier al 1,3 miljoen Nederlanders met een meervoudige nationaliteit. Met dit voorstel lossen we voor nog eens 900 duizend Nederlanders in het buitenland praktische problemen op, en voor iedereen die daar in de toekomst mee te maken krijgt. Daarnaast is het een belangrijk signaal dat loyaliteit een kwestie is van hoe je zelf in het leven staat. Als je thuis wilt komen, moet dat kunnen.’

Volg en lees meer over:  POLITIEK   MENS & MAATSCHAPPIJ   INBURGERING   NEDERLAND

Kabinet akkoord met wetsvoorstel dubbele nationaliteit

Elsevier 02.03.2012 Buitenlanders die de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen, moeten minstens het minimuminkomen verdienen. Ook moeten ze twee jaar een beroepsopleiding hebben gedaan of werkervaring hebben. Dit staat in een wet die de ministerraad vrijdag heeft goedgekeurd.

Uitgangspunt was altijd al dat een vreemdeling die Nederlander wordt, zijn andere nationaliteit opgeeft als hij dat kan. Het kabinet heeft ook de verdere eisen nu aangescherpt..

Kabinet wil af van dubbele nationaliteit

NU 02.03.2012 Het kabinet wil dat genaturaliseerde Nederlanders zoveel mogelijk één nationaliteit aanhouden.

Lees meer over dit onderwerp

Strengere eisen Nederlanderschap

De Pers 02.03.2012 Dat staat in een wet voor het verkrijgen van het Nederlanderschap die de ministerraad vrijdag heeft vastgesteld. Uitgangspunt was altijd al dat een vreemdeling die Nederlander wordt, zijn andere nationaliteit opgeeft als hij dat kan. Het kabinet heeft ook de verdere eisen nu aangescherpt.

Verlies Nederlanderschap bij aannemen andere nationaliteit

Parool 02.03.2012 Iedereen in Nederland moet zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikken. Alleen als het afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is, kan er een uitzondering worden gemaakt. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat strengere eisen stelt aan de naturalisatie.

‘Dubbele pas in buitenland moet kunnen’

NU 27.02.2012 Nederlanders in het buitenland die een andere nationaliteit aannemen, moeten de Nederlandse tegelijk kunnen behouden.

Wilders fel tegen besluit Donner dubbel paspoort

Elsevier 01.12.2011 Minister Piet Hein Donner (CDA, Binnenlandse Zaken) wil dat dubbele nationaliteiten niet meer standaard worden geregistreerd door de gemeenten. Gedoogpartij PVV is hier fel op tegen.

Volgens PVV-leider Geert Wilders is het registreren van groot belang in de strijd tegen fraude en criminelen. De partij is dan ook fel tegen het besluit van Donner.

Lees het Elsevier-commentaar van Syp Wyia uit 2008: Hé, is dubbel paspoort nu opeens wel probleem?

Zie ook:

Dubbele pas niet standaard

Telegraaf 01.12.2011 Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) wil dat dubbele nationaliteiten niet meer standaard worden geregistreerd door de gemeenten.

Ruim miljoen met dubbele nationaliteit

Metro 01.12.2011 Meer dan een miljoen mensen in Nederland hadden in 2010 zowel de Nederlandse als een andere nationaliteit. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die dateren van begin dit jaar.

Ruim miljoen met dubbele nationaliteit

De pers 01.12.2011 Meer dan een miljoen mensen in Nederland hadden in 2010 zowel de Nederlandse als een andere nationaliteit. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die dateren van begin dit jaar.

Geen dubbele pas Nederlanders buitenland

Parool 22.11.2011 De Tweede Kamer maakt geen uitzondering voor Nederlanders met een dubbel paspoort die in het buitenland wonen. Ze moeten één van de twee paspoorten inleveren. Dat meldt de Volkskrant op de site. PVV, CDA, SGP en VVD stemden tegen …

Kamer: dubbel paspoort voor expats moet kunnen

VK 11.11.2011 Politiek Nederlanders die in het buitenland werken moeten niet automatisch hun Nederlandse paspoort kwijtraken. Dat vindt een meerderheid van de Tweede …

Lees ook Expat-Nederlander wil twee paspoorten houden – 31/10/11

Expat blijft Nederlander

Telegraaf 11.11.2011 De Tweede Kamer vindt het onacceptabel dat het kabinet expats wil dwingen om hun Nederlanderschap in te leveren.

Donner, pak paspoort Nederlanders in buitenland niet af!

D66 05.11.2011 Een meerderheid van het D66-congres steunt vandaag de oproep van Nederlandse expats om hun nationaliteit te kunnen behouden. Het kabinet wil de mogelijkheid tot dubbele nationaliteit van de rond één miljoen in het buitenland wonende Nederlanders ernstig beperken.

Niet alleen Nederlanders in het buitenland, maar ook hun kinderen verliezen de Nederlandse nationaliteit als expats een paspoort krijgen van het land waar ze wonen of als Nederlanders de nationaliteit van hun partners aannemen.

Petitie

Naar aanleiding van een debat in New York op 18 oktober waar de gevolgen van de kabinetsplannen voor expats aan bod kwamen, hebben ruim tienduizend Nederlanders wereldwijd een online petitie getekend. De ondertekeningen zijn vandaag in het congres aan D66 aangeboden. Hiermee willen de initiatiefnemers van de petitie de Tweede Kamer oproepen om het wetsvoorstel af te wijzen.

In een artikel in de Volkskrant benadrukken ze dat het voorstel Nederlanders in een moeilijke positie brengt. Praktische zaken, zoals onroerend goed in Mexico aanschaffen of het krijgen van bepaalde banen in de VS, zijn bijna alleen mogelijk als je de nationaliteit van het nieuwe woonland bezit.  lees verder 

D66-congres stemt voor behoud dubbel paspoort

Elsevier 05.11.2011 D66 moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat Nederlanders die naar het buitenland verhuizen en in dat land een paspoort krijgen, ook hun Nederlandse paspoort kunnen houden. Daarvoor stemde het D66-congres zaterdag.

De motie was ingediend door D66’ers uit New York, Brussel, Londen en Berlijn, twittert europarlementariër Marietje Schaake. De Kamerleden van D66 moeten zich voor het behoud van het dubbele paspoort voor expats gaan inzetten.

Dubbel paspoort

Telegraaf 05.11.2011  Nederlanders die in het buitenland wonen en van dat land ook een paspoort krijgen, moeten daarnaast ook over hun Nederlandse paspoort kunnen blijven beschikken. De fractie van D66 in de Tweede Kamer moet zich daarvoor inzetten, zo beslisten de leden van deze partij zaterdag op het D66-congres in Den Haag.

D66 wil dubbel paspoort houden

Spits 05.11.2011 Nederlanders die in het buitenland wonen en van dat land ook een paspoort krijgen, moeten daarnaast ook over hun Nederlandse paspoort kunnen blijven beschikken. De fractie van D66 in de Tweede Kamer moet zich daarvoor inzetten, zo beslisten de leden van deze partij op het D66-congres in Den Haag.

D66: behoud dubbel paspoort over grens

De Pers 05.11.2011 Nederlanders die in het buitenland wonen en van dat land ook een paspoort krijgen, moeten daarnaast ook over hun Nederlandse paspoort kunnen blijven beschikken. De fractie van D66 in de Tweede Kamer moet zich daarvoor inzetten, zo beslisten de leden van deze partij zaterdag op het D66-congres in Den Haag.

D66 voor behoud dubbel paspoort over de grens

05.11.2011 Nederlanders die in het buitenland wonen en van dat land ook een paspoort krijgen, moeten daarnaast ook over hun Nederlandse paspoort kunnen blijven beschikken. De fractie van D66 in de Tweede Kamer moet zich daarvoor inzetten, zo beslisten de leden van deze partij zaterdag op het D66-congres in Den Haag.

‘Met hart en ziel Nederlander, maar dubbel paspoort van grote waarde’

VK 02.11.2011 Een verbod op de dubbele nationaliteit zal veel Nederlandse expats in de problemen brengen. Er zijn sterke gevoelsmatige en praktische argumenten waarom het wetsvoorstel van minister Donner moet worden afgewezen, stellen Eelco Keij en Sander Raaijmakers.

Expat-Nederlander wil twee paspoorten houden

VK 31.10.2011  Het wetsvoorstel om Nederlanders in het buitenland hun dubbele nationaliteit te ontnemen, krijgt wereldwijd felle kritiek.

Een New Yorkse petitie tegen de plannen van CDA-minister Donner slaat aan, en ontvangt steun van prominenten uit linkse en rechtse partijen, onder wie Joris Voorhoeve (VVD) en Herman Wijffels en Ruud Lubbers (CDA).

Tegen dubbel paspoort

Telegraaf 26.09.2011 Een ruime meerderheid van de Nederlanders, meer dan 60 procent, vindt dat bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort een tweede paspoort moet worden afgestaan. Dat blijkt maandag uit onderzoek en cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meerderheid tegen dubbel paspoort

De Pers 26.09.2011 Een ruime meerderheid van de Nederlanders, meer dan 60 procent, vindt dat bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort een tweede paspoort moet worden afgestaan. Dat blijkt maandag uit onderzoek en cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hirsch Ballin: Dubbel paspoort is geen enkel probleem

Elsevier 09.09.2011 Een dubbele nationaliteit is geen probleem, vindt oud-CDA-minister Ernst Hirsch Ballin. De overheid hoeft dit volgens hem dan ook niet tegen te gaan. ‘Meervoudig burgerschap moet niet worden gezien als verscheurdheid, maar als aanvaarding en erkenning van het feit dat mensen geen enkelvoudige identiteit hebben.’

Zijn immigratie-ideeën staan daarmee recht tegenover die van het kabinet, waar ook zijn partij deel van uitmaakt. Dat wil juist dat migranten die een Nederlands paspoort aannemen – voor zover dat kan – afstand doen van hun oude nationaliteit.

‘Dubbele pas geen probleem’

Telegraaf 09.09.2011  Het kabinet wil juist dat migranten die een Nederlands paspoort krijgen, (voor zover mogelijk) afstand doen van hun oude nationaliteit. Maar Hirsch Ballin stelt dus dat dit onnodig is. „Meervoudig burgerschap moet niet worden gezien als verscheurdheid, maar als aanvaarding en erkenning van het feit dat mensen geen enkelvoudige identiteit hebben.”

‘Dubbel paspoort geen probleem’

De Pers 09.09.2011 Het bezitten van een dubbele nationaliteit is geen probleem en de overheid hoeft dit dan ook niet tegen te gaan. Dat zei oud-CDA-minister Ernst Hirsch Ballin vrijdag tijdens zijn oratie, waarmee hij het hoogleraarschap in de rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde.

Hirsch Ballin vindt dubbel paspoort geen probleem

NU 09.09.2011  AMSTERDAM – Het bezitten van een dubbele nationaliteit is geen probleem en de overheid hoeft dit dan ook niet tegen te gaan.

september 10, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Hirsch Ballin CDA – de dubbele nationaliteit – Minister Piet Hein Donner