Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 3

Het begrotingstekort van de Nederlandse overheid is in 2013 uitgekomen op 2,5 procent.

Tekort 2,5 %

Dat meldt het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) vandaag 31.03.2014.

31-03-2014 Beschikbaar inkomen huishoudens daalt opnieuw

31-03-2014 Conjunctuurbeeld niet veranderd

31-03-2014 Nederland in 2013

31-03-2014 Overheidstekort 2,5 procent in 2013

31-03-2014 Tweede raming vierde kwartaal 2013: economie groeit 0,9 procent, raming over heel 2013 blijft krimp van 0,8 procent

31-03-2014 Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Economie

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Uit andere cijfers die het CBS vanochtend heeft gepubliceerd blijkt dat de groei in het vierde kwartaal van 2013 hoger was dan geraamd.

Daarmee is het tekort voor het eerst in vijf jaar weer lager dan de Europese begrotingsnorm van 3 procent. In 2012 was het nog 4 procent. Het overheidstekort was in 2013 ruim 9 miljard euro lager dan het jaar ervoor. Dat kwam vooral doordat de overheid meer geld binnenhaalde; de inkomsten stegen met 7 miljard tot 285 miljard euro. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Schuld

De overheidsschuld is in 2013 gestegen met 2,2 procentpunt tot 73,5 procent van het bbp, ver boven de Europese grens van 60 procent. Ondanks de hogere schuld daalden de rentelasten door de lagere rente.

De schuld nam met 16 miljard toe tot 443 miljard euro. De toename werd veroorzaakt door de financiering van het tekort en de nationalisatie van SNS Reaal. De verkoop van een deel van de Amerikaanse hypotheekportefeuille, die de staat had overgenomen van ING, zorgde voor een afname van de schuld.
Dat is 73,5 procent van het bbp, ruim boven de Europese norm van 60 procent. Vooral de nationalisatie van SNS deed de staatsschuld toenemen. Daaraan was de overheid meer dan 8 miljard euro kwijt.

De toegenomen overheidsinkomsten waren voor 5,6 miljard euro te danken aan hogere belastingen en premies. De loon- en inkomstenbelasting, inclusief de premies, brachten hiervan bijna de helft op, de energiebelasting nam sterk toe en de belasting- en premiedruk steeg.

Het tekort kan wel nog wat hoger uitpakken als de nationalisatie van SNS Reaal volledig is verwerkt. Het CBS vraagt advies aan de Europese partner Eurostat hoe dat in de cijfers moet worden verwerkt. De uitkomst van dat advies kan ‘nog een licht opwaarts effect van hooguit enkele tienden van een procentpunt hebben op het tekort als percentage van het bbp’.

Economie groeit sterker

Het (CBS) kwam met meer positieve cijfers: de Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal.

In de eerste raming die in februari naar buiten werd gebracht, kwam de groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal nog uit op 0,7 procent. Over heel 2013 was sprake van een krimp van de Nederlandse economie met 0,8 procent. Dat cijfer is hetzelfde gebleven.

Besteedbaar inkomen blijft dalen

De werkloosheid steeg minder dan gedacht. In het vierde kwartaal daalde het aantal banen met 1,6 procent; een procentpunt minder dan voorspeld. Het reëel beschikbare inkomen van huishoudens blijft echter dalen. Hierdoor hadden Nederlandse huishoudens vorig jaar iets minder te besteden. Het zogeheten beschikbaar inkomen van huishoudens daalde in 2013 met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat bleek vandaag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling was minder groot dan in 2012, toen het beschikbaar inkomen met 2,2 procent kromp.

De prijzen stegen vorig jaar gemiddeld met 2,5 procent, aldus het CBS. De lonen gingen in doorsnee met 1,2 procent omhoog. Het aantal banen liep met 136.000 terug. Door de inkomensdaling gaven consumenten vorig jaar 2,1 procent minder uit.

Bezuinigen

Eerder bleek al uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat het waarschijnlijk niet nodig is om extra te bezuinigen in 2015. Pas in september tijdens Prinsjesdag zal definitief duidelijk worden of er wel of niet extra moet worden bezuinigd om aan de Brusselse begrotingsnorm te kunnen voldoen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) noemt de naar boven bijgestelde berekeningen een “extra duwtje in de rug. Het geeft goede kansen om in 2014 de overgang van krimp naar groei door te zetten.”

Lees ook: Economische groei valt hoger uit

Lees ook: Overheidstekort in 2013 al onder Europese norm

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 2

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 – deel 1

zie: BEGROTING

Lees meer over: Begrotingsonderhandelingen

Lees meer over: Begrotingsonderhandelingen 2015

Vertrouwen consumenten neemt verder toe

Trouw 18.04.2014 De stemming onder consumenten is deze maand opnieuw iets verbeterd. De vertrouwensindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt in april uit op min 5, twee punten hoger dan in maart. Dat betekent dat er 5 procent meer pessimisten dan optimisten zijn. Dat meldde het statistiekbureau vandaag.

Consumentenvertrouwen neemt verder toe

Telegraaf 18.04.2014 Het vertrouwen van consumenten is deze maand verder verbeterd. De vertrouwensindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg in april met twee punten en kwam…

ZIE OOK:

Verbetering consumentenvertrouwen houdt aan

Eis ChristenUnie: spaar ontwikkelingssamenwerking

Trouw 18.04.2014 De ChristenUnie wil een ‘substantiële verlaging’ van de bezuiniging op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat zei Kamerlid Joël Voordewind vandaag op BNR Nieuwsradio.

ChristenUnie wil minder bezuinigen op ontwikkeling

NU 18.04.2014 De ChristenUnie wil een ‘substantiële verlaging’ van de bezuiniging op het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

CU: meer naar ontwikkelingshulp

Telegraaf 18.04.2014 Hij vindt dat we de rekening van de crisis niet bij de allerarmsten van de wereld mogen leggen. Het is inmiddels ‘echt genoeg geweest’ met de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, aldus de parlementatiër.

Mooi dat zorgakkoord, maar wat betekent het voor mij?

VK 17.04.2014Patstelling dreigt in zorgoverleg’, ‘samen zoeken naar oplossingen zorg’ en ‘opluchting na sluiten zorgakkoord’, zo luidden de koppen gisteren tijdens en na de onderhandelingen tussen coalitie, kabinet en oppositie. Gisteravond mocht minister Schippers (Volksgezondheid) op haar ministerie het verlossende woord uitspreken: de partijen zijn het eens. Maar waarover precies? En wat betekent het voor u?

Oppositie overlegt volgende week nog met kabinet over begroting

NU 17.06.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) praat komende week nog met de financieel woordvoerders van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP over de begroting voor volgend jaar.

Dat heeft Dijsselbloem donderdag laten weten. “We gaan met elkaar in gesprek om de losse einden van dit moment af te hechten”, aldus Dijsselbloem. Het gaat dan over een extra lastenverlichting voor de lagere inkomens en extra geld voor onder meer Defensie.

Nog politiek overleg begroting

Telegraaf 17.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) praat komende week weer met de financieel woordvoerders van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP over de begroting voor volgend jaar. Op welke dag dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Na afloop van de ministerraad gaf Dijsselbloem donderdag aan dat dan de „losse einden van dit moment” worden doorgenomen. Het gaat over een extra lastenverlichting voor de lagere inkomens en extra geld voor onder meer Defensie.

Volgende week overleg over lastenverlichting en defensie

Trouw 17.04.2014 Minister Dijsselbloem (Financiën) praat komende week nog met de financieel woordvoerders van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP over de begroting voor volgend jaar.

Na afloop van de ministerraad gaf Dijsselbloem aan dat dan de ‘losse einden van dit moment’ worden doorgenomen. Het gaat dan over een extra lastenverlichting voor de lagere inkomens en extra geld voor onder meer defensie.

Minder bespaard op verstandelijk gehandicapten

NU 17.04.2014 Ook voor verstandelijk gehandicapten is de bezuiniging in de langdurige zorg iets verzacht. Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Zorg Zorgakkoord Verstandelijk gehandicapten

Minder gekort gehandicapten

Telegraaf 17.04.2014 Ook voor verstandelijk gehandicapten is de bezuiniging in de langdurige zorg iets verzacht. Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bijna 370 miljoen euro voor voortgezet onderwijs

NU 17.04.2014 Het voortgezet onderwijs krijgt er vanaf komend jaar flink geld bij. Het bedrag loopt op tot 369 miljoen in 2018 en blijft daarna jaarlijks zo hoog. Dat is het kabinet donderdag overeengekomen met de Voortgezet Onderwijsraad, de organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs. De afspraken vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit 2013.

Bijna 370 miljoen voor VO

Telegraaf 17.04.2014 Het voortgezet onderwijs krijgt er vanaf komend jaar flink geld bij. Het bedrag loopt op tot 369 miljoen in 2018 en blijft daarna jaarlijks zo hoog. Dat is het kabinet donderdag overeengekomen met de VO-raad, de organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs. De afspraken vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit 2013.

Bijna 370 miljoen voor voortgezet onderwijs

Trouw 17.04.2014 Een groot deel van het geld is voor van het bijhouden en vergroten van vakkennis en deskundigheid van leraren. De helft daarvan moet in 2020 een masteropleiding achter de kiezen hebben. Er moet ook betere begeleiding komen voor jonge leerkrachten. De huidige docenten moeten hun (vak)kennis continu bijhouden. Net als bij accountants, advocaten en notarissen komt er daarvoor een register voor leraren. Zij krijgen tijd en ruimte om bij en na te scholen en laten dat in dat register zien.

SP en PVV: ‘afbraak zorg’

Telegraaf 17.04.2014 De oppositiepartijen SP en PVV hebben harde kritiek op de deal die het kabinet woensdagavond met de regeringsfracties en met die van de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP sloot over verzachting van de bezuinigingen in de langdurige zorg.

Oppositie wil stukken zorgdeal snel zien

Trouw 17.04.2014 De SP, het CDA en GroenLinks willen zo snel mogelijk weten wat het kabinet, de regeringsfracties en de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP precies met elkaar hebben afgesproken over de verzachting van de bezuinigingen in de langdurige zorg. Ze willen alle stukken per ommegaande ontvangen, bij voorkeur voor het einde van vandaag.

‘Stukken zorgdeal snel zien’ Telegraaf 17.04.2014

Oppositie wil stukken zorgdeal snel zien NU 17.04.2014

Abvakabo niet blij met zorgakkoord: onder sociaal aanvaardbaar niveau› NRC 17.04.2014 

Opluchting na sluiten zorgakkoord

Trouw 17.04.2014 Met de deadline in zicht hebben het kabinet en de bevriende oppositie vanavond een …

Krugman: ‘Huidige groei geen voorteken van fors herstel Europa’  Elsevier 17.04.2014

BNP opgewekter over Nederland

Telegraaf 16.04.2014 De onverwacht sterke economische opleving over het vierde kwartaal en de verbeterde vooruitzichten zijn voor BNP Paribas aanleiding om de verwachtingen voor de Nederlandse…

Schippers: er is een akkoord over langdurige zorg› NRC 16.04.2014

Toch doorbraak in zorgoverleg kabinet en steunpartijen

Elsevier 16.04.2014 Het kabinet en steunpartijen D66, SGP en ChristenUnie zijn het woensdagavond toch eens geworden over de plannen voor de zorg.

Kabinet en ‘bevriende’ partijen akkoord over zorg

Trouw 16.04.2014 De top van het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en de drie ‘bevriende’ …

Onderhandelaars akkoord over langdurige zorg NU 16.04.2014

Politieke kopstukken naar zorgoverleg NU 16.04.2014

Onderhandelingen Zorg

Zoeken naar oplossingen rondom zorg – fractievoorzitters schuiven aan

NRC 16.04.2014  De top van het kabinet en de fractieleiders van de vijf partijen die onderhandelen over de langdurige zorg zijn vanavond aangeschoven op het ministerie van Volksgezondheid. De partijen zijn het oneens over een plan van het kabinet om de vrije keuze in de zorg te beperken.

LEES VERDER

Top kabinet bij zorgoverleg Telegraaf 16.04.2014

Politieke kopstukken schuiven aan bij zorgoverleg› NRC 16.04.2014

Politiek leiders schuiven aan bij zorgoverleg

Trouw 16.04.2014 De top van het kabinet en politiek leiders zijn vanavond aangeschoven bij het …

Zorgoverleg verder na twijfels ChristenUnie

Trouw 16.04.2014 Ondanks onduidelijkheid over de financiering praten de zorgwoordvoerders van VVD, …

‘Opzoek naar oplossingen zorg’ Telegraaf 16.04.2014

Nog geen akkoord over hervorming zorg NU 16.04.2014

Onmin over verzekeraars lijkt zorgoverleg te fnuiken

Elsevier 16.04.2014 De onderhandelingen over hervormingen van en bezuinigingen op de volksgezondheidszorg dreigen…

Huisartsen en psychologen vrezen voorstellen Schippers

NU 16.04.2014  Over de plannen van Schippers, die al waren aangekondigd in het regeerakkoord, wordt achter de schermen nog druk onderhandeld tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP.

De minister zou de goedkeuring van de partijen als voorwaarde eisen om in te stemmen met een verkleining van de aanstaande bezuinigingen op de zorg, die gepaard gaan met de decentralisatie naar gemeenten, zoals dinsdag al naar buiten kwam.

ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob stelde woensdag voorlopigniet verder te willen praten over de plannen omdat hij “geen verschraling wil van de keuze van de patiënt”. Die moet zijn eigen huisarts kunnen kiezen en daar geen problemen met de verzekeraar over krijgen, zo vindt Slob.

Lees meer over de zorgplannen van het kabinet

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Zorg

Slob wil niet verder praten; patstelling dreigt in zorgoverleg

De onderhandelingen over hervormingen en bezuinigingen in de zorg dreigen in een …

Zorgoverleg verder na twijfels ChristenUnie 

NU 16.04.2014 De top van het kabinet en politiek leiders zijn woensdagavond aangeschoven bij het zorgoverleg op het ministerie van Volksgezondheid. 

Patstelling zorgoverleg Telegraaf 16.04.2014

Patstelling dreigt in zorgoverleg

NU 16.04.2014 De onderhandelingen over hervormingen en bezuinigingen in de zorg dreigen in een patstelling te belanden. 

Meevaller van 1 miljard euro op begroting zorg

Op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid zijn meevallers die in totaal …

Meevaller van 1 miljard op zorg Telegraaf 16.04.2014

Meevaller van 1 miljard euro op zorg

NU 16.04.2014 Op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid zijn meevallers die in totaal oplopen tot meer dan 1 miljard euro. 

‘Meer dan 1 miljard aan meevallers voor kabinet op zorg’

Elsevier 16.04.2014 Op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid zijn meevallers die in totaal oplopen tot meer dan 1 miljard euro. De

Partijen steggelen over uitwerking zorgdeal

Trouw 16.04.2014 De regeringspartijen VVD en PvdA en die van de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, …

Gesprekken over de zorg hervat Telegraaf 16.04.2014

VOLGENS ELSEVIER

Elsevier 15.04.2014 ‘Er worden in Den Haag cadeautjes gekocht zonder dat er wat te vieren valt’ Lees het hele artikel

Nog geen akkoord over hervorming zorg

NU 15.04.2014 Zorgakkoord nog niet rond – vrije ziekenhuiskeuze op de tocht›

NRC 15.04.2014 Nog geen overeenstemming uitwerking zorgdeal

Partijen praten woensdag verder met minister Schippers

NU 15.04.2014 Regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben dinsdag nog geen deal kunnen sluiten met minister Edith Schippers van Volksgezondheid over de uitwerking van de eerder gemaakte zorgafspraken.

Nog geen zorgdeal met minister Telegraaf 15.04.20154

D66: reactie op mislukt lijstjeTelegraaf 15.04.2014

‘Vanavond verder overleg’ Telegraaf 15.04.2014

‘Geen reden uitstel van zorgwet’ Telegraaf 15.04.2014

Partijen eens over ‘contouren’ van zorgakkoord NU 15.04.2014

Partijen eens over de ‘contouren’ van zorgakkoord

Trouw 15.04.2014 Kabinet, coalitie en de drie bevriende oppositiefracties zijn het maandagavond eens …

Kabinet en drie oppositiepartijen eens over ‘contouren’ zorg

Elsevier 15.04.2014 Het kabinet, de coalitie, D66, ChristenUnie en SGP zijn het maandagavond eens geworden over de ‘contouren’ van een extra bedrag

2015: 300 mln extra voor zorg Telegraaf 15.04.2014

Zorgdeal: bezuinigingen langdurige zorg met 350 miljoen verzacht

VK 15.04.2014 KABINET-RUTTE II De coalitiepartijen en de drie constructieve oppositiepartijen zijn het eens geworden over een afzwakking van de bezuinigingen op de langdurige …

In 2015 360 miljoen extra voor zorg

Geld vooral bestemd voor dagbesteding ouderen

NU 15.04.2014 Er wordt het komende jaar 360 miljoen euro extra uitgetrokken voor de zorg. Het bedrag wordt in de jaren erna verminderd richting 200 miljoen euro.

In 2015 ruim 300 miljoen extra voor zorg

Trouw 15.04.2014 Er wordt volgend jaar ruim 300 miljoen euro extra uitgetrokken voor de langdurige …

Dijsselbloem ziet ruimte voor zorggeld en lastenverlichting

Trouw 15.04.2014 Er is nog ruimte op de begroting om te besteden aan lastenverlichting of aan extra …

‘Is nog ruimte op de begroting’

Telegraaf15.04.2014

Dijsselbloem ziet nog ruimte op begroting

NU 15.04.2014  Er is nog ruimte op de begroting om te besteden aan lastenverlichting of aan extra budget voor de zorg.

Dijsselbloem ziet ruimte op begroting voor lastenverlichting

Elsevier 15.04.2014 Er is nog wel wat ruimte op de begroting om te besteden aan lastenverlichting of aan extra budget…

360 miljoen extra naar zorg in 2015

NRC 15.04.2014 Het kabinet en de coalitiepartijen D66, ChristenUnie en SGP trekken volgend jaar 360 miljoen euro meer uit voor de overdracht van zorgtaken aan gemeenten dan in de originele plannen was opgenomen. In 2016 komt er driehonderd miljoen bij en vanaf 2017 gaat het om tweehonderd miljoen euro per jaar. Ingewijden bevestigen dit aan de NOS.LEES VERDER

Partijen bijna eens over zorg Telegraaf 15.04.2014

HUISHOUDTOESLAG VOORLOPIG VAN DE BAAN

BB 14.04.2014 De huishoudtoeslag, die andere toeslagen zou moeten vervangen, gaat voorlopig niet door. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer maandag laten weten dat invoering in 2015 niet lukt. Dat heeft te maken met uitvoeringsproblemen. Voor de periode na 2015 kijkt het kabinet naar een alternatief.

Altenatieven gezocht
Door het niet doorgaan van de huishoudtoeslag loopt het kabinet vanaf volgend jaar een ingeboekte bezuiniging van 1,2 miljard mis. In 2015 gaat het om 600 miljoen euro. Daarvoor worden alternatieven gezocht, meldt Asscher.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Huishoudtoeslag voorlopig niet ingevoerd

Kabinet kijkt naar alternatief voor na 2015

NU 14.04.2014 De huishoudtoeslag, die andere toeslagen zou moeten vervangen, gaat voorlopig niet door.

Voorlopig geen huishoudtoeslag door problemen met uitvoering

Trouw 14.04.2014 De huishoudtoeslag, die andere toeslagen zou moeten vervangen, gaat voorlopig niet ..

Voorlopig geen huishoudtoeslag Telegraaf 14.04.2014

Huishoudtoeslag voorlopig van tafel, flinke tegenvaller kabinet

Elsevier 14.04.2014 De huishoudtoeslag, die andere toeslagen zou moeten vervangen, is voorlopig van de baan.

Partijen eens over contouren van de zorg

VK 14.04.2014 Kabinet, coalitie en de drie bevriende oppositiefracties zijn het maandagavond eens geworden over ‘de contouren’ van een extra bijdrage voor de …

o   Lees ook Dijsselbloem hoopt vandaag op zorgakkoord - 14/04/14

Partijen eens over contouren van de zorg

NU 14.04.2014 Premier Mark Rutte heeft dat na afloop van politiek topberaad gezegd. Hij wilde geen verdere details noemen. Dinsdagochtend om 11.00 uur spreken de zorgwoordvoerders van de fracties verder over de financiële invulling. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom zei ”blij” te zijn met het pakket.

Coalitie en D66, CU en SGP eens over hoofdlijnen zorg› NRC 15.04.2014

21 april: hoop op zorgakkoord Telegraaf 14.04.2014

‘Nog vast op extra geld zorg’ Telegraaf 14.04.2014

Extra geld voor de zorg zit akkoord voorlopig nog in de weg

Trouw 14.04.2014 Coalitie en oppositie hebben ook vandaag nog geen deal weten te bereiken over extra …

Nog geen akkoord over extra geld naar zorg 

NU 14.04.2014 Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP praten maandagavond verder over de begroting van volgend jaar. Er is nog geen akkoord over extra geld voor de zorg. Top coalitie praat over extra geld naar zorg FotoserieVideo De partijen onderhandelen momenteel over de overdracht van zorgtaken aan de gemeenten. Mogelijk wordt daarover maandagavond al een akkoord bereikt.

Vijf dingen die u moet weten over de begrotingsonderhandelingen

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over : Begrotingsonderhandelingen 2015

Onderhandelingen gaan verder: ‘Eerst maar eens kijken of er geld is’

Trouw 14.04.2014 Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn, de twee bewindslieden …

Nog geen deal over budget zorg Telegraaf 14.04.2014

Zorg blijft moeilijk punt tijdens onderhandelingen begroting

Elsevier 14.04.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP vinden moeilijk overeenstemming over extra geld voor

Dijsselbloem hoopt vandaag op zorgakkoord

Trouw 14.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hoopt dat het kabinet het vandaag met …

Schippers bij begrotingsoverleg Telegraaf 14.04.2014 

Onderhandelingen gaan verder: ‘Eerst maar eens kijken of er geld is’

VK 14.04.2014 Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn zijn maandagochtend aanwezig bij het coalitieoverleg over de begroting voor volgend jaar. Er is nog geen akkoord over extra geld voor de zorg.

‘Over geld praten is altijd lastig’, zei Van Rijn bij binnenkomst bij het ministerie van Financiën voor het overleg waarbij ook premier Mark Rutte, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) aanwezig zijn. ‘Eerst maar eens kijken of er geld is’, zei Zijlstra.

Waarom willen politici altijd meteen weer geld uitgeven?

VK 12.04.2014 Nu de economische storm lijkt te gaan liggen, is de tijd rijp om het dak te dichten. Maar in plaats daarvan zijn de eerste extra uitgaven al weer aangekondigd. Waarom is er nooit iets nieuws onder de zon?

Alexander Pechtold vindt dat het nu tijd is voor lastenverlichting. Waarom? Nou, dat hebben de mensen verdiend, zegt de D66-leider. De afgelopen jaren hebben burgers tientallen miljarden euro’s meer belasting betaald, nu mogen ze daar wel eens een miljard van terugkrijgen.

Rutte verwacht snel akkoord over langdurige zorg

Trouw 11.04.2014 Premier Mark Rutte verwacht dat er volgende week een financieel akkoord is over de langdurige zorg. Dat zei hij in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Rutte denkt dat de coalitiepartijen en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het eens worden en dat er dus een meerderheid voor de plannen is in de Tweede en de Eerste Kamer.

‘Snel akkoord zorg’

Telegraaf 11.04.2014 Premier Mark Rutte verwacht dat er volgende week een financieel akkoord is over de langdurige zorg. Dat zei hij vrijdag in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Rutte denkt dat de coalitiepartijen en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het eens worden en dat er dus een meerderheid voor de plannen is in de Tweede en de Eerste Kamer.

Rutte verwacht snel akkoord langdurige zorg

NU 11.04.2014 Premier Mark Rutte verwacht dat er volgende week een financieel akkoord is over de langdurige zorg. Rutte denkt dat de coalitiepartijen en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het eens worden en dat er dus een meerderheid voor de plannen is in de Tweede en de Eerste Kamer. Dat zei hij vrijdag in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Langdurige zorg Zorg

Geen extra bezuinigingen in 2015

Telegraaf 11.04.2014  Het is in Den Haag al een tijdje bekend, maar nu officieel ook de boodschap voor de Europese Commissie in Brussel: het kabinet gaat volgend jaar en in 2015 niet extra bezuinigen.

Dat blijkt uit het zogenoemde ‘stabiliteitsprogramma’ dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de Europese begrotingsafspraken moet het kabinet dat programma voor eind april naar Brussel sturen. Een aantal cijfers en tabellen moet uiterlijk dinsdag al in Brussel liggen.

Is de eurocrisis voorbij?

Trouw 11.04.2014 Waar komt dit vertrouwen vandaan?
De uitspraak die Mario Draghi, de Italiaanse president van de Europese Centrale Bank (ECB), deed in juli 2012 heeft veel goed gedaan voor het vertrouwen. Draghi zei dat hij “alles zal doen om de euro te redden”. Er is geen angst of speculatie meer dat de eurozone uit elkaar valt. Ook de bankenunie die de Europese Unie aan het opbouwen is geeft vertrouwen dat de toekomstige risico’s op een andere manier zullen worden beheert.

250 miljoen voor de zorg? Nee, het beleid moet anders

Trouw 10.04.2014 Het sluiten van verzorgingshuizen is eenkapitale fout, betoogt Karin Breuker. Haar bejaarde moeder belandde onlangs in zo’n huis.

Sinds kort ben ik rechtstreeks getuige van de ontmanteling van de verzorgingsstaat die Nederland ooit was. Mijn moeder is 92 jaar, woont in een aanleunwoning die is aangesloten bij een verzorgingshuis bij haar in de buurt en heeft tot voor kort vrijwel geheel zelfstandig gefunctioneerd. Onlangs is ze gevallen en toen begon de ellende. Ze had veel pijn en kon niet goed meer voor zichzelf zorgen.

o  Lees ook: Wensenlijstjes bepalen begrotingsoverleg - 08/04/14

Koopkracht blijft achter

Telegraaf 10.04.2014 De koopkracht van gepensioneerden blijft dit jaar achter bij die van werkenden, maar ook bij die van uitkeringsgerechtigden. Dat komt vooral doordat veel pensioenfondsen de pensioenen niet hebben verhoogd. Ook volgend jaar blijft de koopkracht van gepensioneerden achter.

Inflatie naar laagste peil in vier jaar, met dank aan tabak en kleding

Trouw 10.04.2014 De inflatie in Nederland is in maart gedaald naar het laagste niveau in bijna vier jaar. De consumentenprijzen lagen 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In februari bedroeg de inflatie nog 1,1 procent. Vooral de prijsontwikkeling van tabak had een drukkende werking op de inflatie. Sigaretten waren in maart weliswaar 2,6 procent duurder dan een jaar geleden, maar in februari was de prijsstijging op jaarbasis nog 8,6 procent als gevolg van de accijnsverhoging van vorig jaar.

Kleding was goedkoper dan een jaar eerder, net als voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. Identiteitsbewijzen stegen in prijs, maar drukten toch de geldontwaarding doordat ze twee keer zo lang geldig zijn.

Meer:

Inflatie daalt naar 0,8 procent, laagste niveau in vier jaar›

NRC 10.04.2014   De inflatie in Nederland is in maart gedaald naar 0,8 procent. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het laagste niveau in vier jaar tijd.

Dat meldt het statistiekbureau vandaag. In februari was de geldontwaarding nog 1,1 procent. Een lage inflatie kan leiden tot deflatie waardoor geld juist meer waard wordt.

Laagste inflatie in bijna vier jaar tijd

Telegraaf 10.04.2014 De Nederlandse inflatie is in maart gedaald naar 0,8%. Sinds juni 2010 was de prijsstijging niet zo laag. Vooral de prijs van tabak steeg een stuk minder hard dan in februari.

Maandag overleg begroting

Telegraaf 09.04.2014 Het overleg over de begroting voor volgend jaar gaat maandagochtend verder met een overleg tussen premier Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP. Bronnen rond de onderhandelingen meldden dat aan het ANP.

De financieel specialisten van de vijf partijen zaten woensdag rond de tafel met Dijsselbloem, maar werden het niet eens over de omvang en inzet van extra budget voor de langdurige zorg de komende jaren. Vooral de vraag of extra geld structureel nodig is of slechts voor 1 of 2 jaar, verdeelt de partijen.

Partijen nog niet eens over extra budget zorg

NU 09.04.2014 De oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn het nog niet eens met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en met de regeringspartijen VVD en PvdA over extra geld voor de zorg. Dat lieten meerdere financiële specialisten uit de vijf fracties woensdag weten na nieuw overleg op het ministerie van Financiën. De onderhandelingen gaan nu maandagavond verder.

Vijf dingen die u moet weten over de begrotingsonderhandelingen

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Begrotingsonderhandelingen 2015

Niet eens over extra budget zorg

Telegraaf 09.04.2014 Volgens Elbert Dijkgraaf van de SGP gaat het om „complexe” materie en is het niet eenvoudig om het met vijf partijen eens te worden. Wel kwamen ze „een stapje verder”. De verwachting is dat Dijsselbloem 200 miljoen euro aan meevallers kan vinden voor de langdurige zorg volgend jaar.

‘Extra budget voor zorg kan tijdelijk zijn’

NU 09.04.2014 De extra uitgaven voor de langdurige zorg kunnen zich beperken tot volgend jaar en 2016. D66-Kamerlid Wouter Koolmees zei dat woensdag voor nieuw begrotingsoverleg op het ministerie van Financiën.

Dinsdag was duidelijk geworden dat er waarschijnlijk tweehonderd miljoen euro extra komt voor de langdurige zorg. Veel zorgtaken gaan in de kabinetsplannen volgend jaar over van het rijk naar de gemeenten, en de coalitie en de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP willen zorgen voor een soepele overgang.
Vijf dingen die u moet weten over de begrotingsonderhandelingen

Lees meer over Begrotingsonderhandelingen 2015

‘Extra budget voor zorg kan tijdelijk zijn’

Telegraaf 09.04.2014 De extra uitgaven voor de langdurige zorg kunnen zich beperken tot volgend jaar en 2016. D66-Kamerlid Wouter Koolmees zei dat woensdag voor nieuw begrotingsoverleg op het ministerie van Financiën.

Dinsdag was duidelijk geworden dat er waarschijnlijk 200 miljoen euro extra komt voor de langdurige zorg. Veel zorgtaken gaan in de kabinetsplannen volgend jaar over van het rijk naar de gemeenten, en de coalitie en de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP willen zorgen voor een soepele overgang.

Tegenvaller: meer kwijt aan afdracht EU en ontwikkelingshulp

VK 09.04.2014 Het kabinet is volgend jaar enkele honderden miljoenen euro’s extra kwijt aan de afdracht aan de Europese Unie en aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese rekenmethode waardoor de omvang van de Nederlandse economie een stuk groter is.

DOSSIER

KABINET-RUTTE II

LEES HET VOLLEDIG DOSSIER »

MEER OVER;

Meer geld voor ontwikkelingshulp in 2013 dan ooit

Trouw 09.04.2014 Ondanks de economische crisis blijven de rijke landen gulle gevers. In 2013 is meer aan ontwikkelingshulp besteed dan ooit tevoren: 134,8 miljard dollar (97,9 miljard euro). Dat is 6,1 procent meer dan in 2012. Dit heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gemeld.

Meer over;

Wensen uitruilen levert stabiliteit op, maar ook hapsnapbeleid

Trouw 09.04.2014  De formatie van het tweede kabinet-Rutte ging zo snel dat het electoraat geen tijd kreeg om te wennen aan het idee dat de twee grote tegenstanders uit de verkiezingscampagne samen gingen werken. De kiezer was nog voorgeprogrammeerd op het thema uit die campagne: een stem op de één zou ervoor zorgen dat de ander in ieder geval niet in de Trêveszaal terecht zou komen.

o  Lees ook: Wensenlijstjes bepalen begrotingsoverleg - 08/04/14

Dag 3 van onderhandelingen: gesteggel over zorgmiljoenen

Trouw 09.04.2014 De extra uitgaven voor de langdurige zorg kunnen zich beperken tot volgend jaar en 2016. Structurele steun voor de gemeenten is daarvoor niet nodig, zei D66-Kamerlid Wouter Koolmees vandaag voor aanvang van het begrotingsoverleg op het ministerie van Financiën. De PvdA denkt er anders over.

IMF voorspelt fors slinken Nederlands begrotingstekort

NU 09.04.2014 Het begrotingstekort van Nederland wordt de komende jaren aanzienlijk kleiner. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een woensdag gepubliceerd rapport. Het IMF verwacht dat het Nederlandse tekort dit jaar terugloopt van 3,1 naar 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Gerelateerde artikelen;

Lees meer overBegrotingstekort IMF

IMF: Nederlands tekort loopt flink terug

Telegraaf 09.04.2014 Het begrotingstekort van Nederland wordt de komende jaren aanzienlijk kleiner. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een woensdag gepubliceerd rapport.

Het IMF verwacht dat het Nederlandse tekort dit jaar terugloopt van 3,1 naar 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Vervolgens voorziet het fonds, net als het Centraal Planbureau, een verbetering tot 2 procent in 2015. Het tekort slinkt volgens de nieuwe ramingen daarna verder, tot 1 procent in 2018 en 0,6 procent in 2019.
Gerelateerde artikelen

19-03: Florissante begroting blijkt hoogst onzeker

05-03: EU hamert opnieuw op Nederlandse huizenmarkt

05-03: Verrassende opsteker voor Dijsselbloem

Dijsselbloem: geduld houden

Telegraaf 08.04.2014 De Tweede Kamer zal tot Prinsjesdag geduld moeten hebben voor het kabinet laat weten hoe het de voorgenomen lastenverlichting van 500 miljoen euro heeft ingepast in de begroting. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag in de Kamer.

Aanleiding voor het debat was de deal die de regeringspartijen VVD en PvdA vorige week sloten. In ruil voor het van tafel halen van de strafbaarstelling van illegaliteit (een wens van de PvdA), kreeg de VVD een lastenverlichting voor inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro. Dat kost 500 miljoen euro.

Gerelateerde artikelen;

08-04: Topoverleg begrotingswensen

08-04: Overleg over begroting

07-04: Wensen aan Dijsselbloem lopen in de miljarden

07-04: ‘Meevallers niet uitgesloten’

Dijsselbloem openbaart niets over dekking 500 miljoen

‘We hadden deze opdracht niet aanvaard als we niet dachten dat het mogelijk was’

NU 08.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil geen duidelijkheid geven over hoe de 500 miljoen euro lastenverlichting voor i​nkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro precies zal worden gedekt in de begroting van volgend jaar. Dit heeft hij dinsdag kenbaar gemaakt in een debat met de Tweede Kamer.

De 500 miljoen is inpasbaar in de begroting, aldus Dijsselbloem. “We hadden deze opdracht niet aanvaard als we niet dachten dat het mogelijk was.”

Wel liet hij weten dat het kabinet nu al weet dat de Nederlandse economie er nog iets beter voorstaat dan onlangs is gebleken uit de cijfers van het Centraal Planbureau.

Prinsjesdag

Hij liet weten dat op Prinsjesdag de Kamer op de hoogte zal worden gesteld. De PvdA en de VVD kwamen onlangs overeen dat illegaliteit niet strafbaar zal worden, ook al was dat in het regeerakkoord wel afgesproken. In plaats daarvan zal de arbeidskorting omhoog gaan voor inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro.

Vijf dingen die u moet weten over de begrotingsonderhandelingen

Lees meer over Begrotingsonderhandelingen 2015

200 miljoen extra voor zorg

Telegraaf 08.04.2014 De langdurige zorg kan volgend jaar waarschijnlijk rekenen op zo’n 200 miljoen euro extra. De regeringspartijen VVD en PvdA en de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP willen dat het kabinet dat volgend jaar regelt. De verwachting is dat dat bedrag nog wel aan extra meevallers binnenkomt. Bronnen rond de begrotingsonderhandelingen meldden dat dinsdag aan het ANP.

Gerelateerde artikelen;

08-04: Dijsselbloem: geduld houden

08-04: Vijf partijen: duidelijkheid zorg

08-04: Topoverleg begrotingswensen

Vijf partijen willen duidelijkheid over zorg

Trouw 08.04.2014 Of er in de begroting van 2015 extra geld is voor de zorg, is de vraag. Maar VVD en PvdA willen liefst deze week nog stappen zetten om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

‘Als we dat willen, moet het snel’, zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag na het begrotingsoverleg met PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en premier Mark Rutte.

Meer over;

Vijf partijen: duidelijkheid zorg

Telegraaf 08.04.2014 Of er in de begroting van 2015 extra geld is voor de zorg, is de vraag. Maar VVD en PvdA willen liefst deze week nog stappen zetten om daar meer duidelijkheid over te krijgen. „Als we dat willen, moet het snel”, zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dinsdag na het begrotingsoverleg met PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en premier Mark Rutte.

Vijf partijen willen duidelijkheid over zorg

NU 08.04.2014 Of er in de begroting van 2015 extra geld is voor de zorg, is de vraag. Maar VVD en PvdA willen liefst deze week nog stappen zetten om daar meer duidelijkheid over te krijgen. De regeringspartijen VVD en PvdA en de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP willen dat het kabinet dat volgend jaar regelt.

Vijf dingen die u moet weten over de begrotingsonderhandelingen

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Begroting Begrotingsoverleg Zorg

Wensenlijstjes bepalen begrotingsoverleg

Trouw 08.04.2014 Minister Dijsselbloem (financiën) onderhandelt met de coalitie en de bevriende oppositie over de begroting voor 2015. Het beloven onrustige gesprekken te worden. Er is geld beschikbaar, waardoor de wensenlijstjes lang zijn. Te lang.

Gerrit Zalm was de minister die met succes trachtte meer rust in te bouwen in het begrotingsbeleid. Die rust is onder het tweede kabinet-Rutte ver te zoeken. Inmiddels wordt er weer bijna het hele jaar over begrotingen in de politiek onderhandeld.

Topoverleg begrotingswensen

Telegraaf 08.04.2014 De fractievoorzitters van de regeringspartijen VVD en PvdA en de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP praten sinds half 5 dinsdagmiddag met premier Mark Rutte en de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) over de overheidsbegroting voor volgend jaar.

Dijsselbloem: niet genoeg meevallers voor alle begrotingswensen

VK 08.04.2014 De kosten van de wensenlijstjes van de vijf partijen die deelnemen aan het begrotingsoverleg zijn opgeteld te hoog. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei dat vanmiddag bij RTL Z.

Hoeveel ruimte hij nog wel heeft, wilde hij niet zeggen, maar wel dat de wensen van de partijen tezamen de verwachte meevallers overstijgen. ‘Dus we moeten keuzes maken’, aldus Dijsselbloem. ‘Er is geen ruimte voor grote cadeaus.’

o Lees ook Mogelijk meer meevallers om tegemoet te komen aan wensen Kamer - 07/04/14

o Lees ook Kabinet en oppositie om tafel voor begrotingsoverleg - 07/04/14

Dijsselbloem: wensenlijstjes te hoog

Trouw 08.04.2014 Hoeveel ruimte hij nog wel heeft, wilde hij niet zeggen, maar wel dat de wensen van de partijen tezamen de verwachte meevallers overstijgen. ‘Dus we moeten keuzes maken.’

Dijsselbloem zit vanmiddag samen met premier Rutte en de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP om de tafel om te spreken over de begroting voor volgend jaar. Gisteren voerde hij overleg met de financieel woordvoerders.

‘Wensenlijstjes partijen in begrotingsoverleg te hoog’

NU 08.04.2014 De wensenlijstjes van de vijf partijen die deelnemen aan het begrotingsoverleg zijn opgeteld te hoog. Bekijk video Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei dat dinsdag bij RTL Z. Hoeveel ruimte hij nog wel heeft, wilde hij niet zeggen, maar wel dat de wensen van de partijen tezamen de verwachte meevallers overstijgen. “Dus we moeten keuzes maken.”

Vijf dingen die u moet weten over de begrotingsonderhandelingen

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Begrotingsonderhandelingen 2015

Veel te hoge wensenlijstjes

Telegraaf 08.04.2014 Hoeveel ruimte hij nog wel heeft, wilde hij niet zeggen, maar wel dat de wensen van de partijen tezamen de verwachte meevallers overstijgen. „Dus we moeten keuzes maken.”

Dijsselbloem zit dinsdagmiddag samen met premier Mark Rutte en de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP om de tafel over de begroting voor volgend jaar.

Dijsselbloem: wensen begrotingsoverleg zijn te duur

Elsevier 08.04.2014 De wensen van de vijf partijen die overleggen over de begroting voor 2015 zijn bij elkaar opgeteld te veel. De kosten ervan zijn samen ‘veel hoger’ dan de financiële meevallers naar verwachting opbrengen.

Niet alleen de afzonderlijke wensen, ook ‘de optelsom’ ervan is belangrijk onderdeel van de gesprekken, zegt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) dinsdag bij RTLZ. ‘Dus we moeten keuzes maken.’

Begrotingsoverleg

Dijsselbloem overlegt sinds maandag met premier Mark Rutte (VVD) en de fractievoorzitters van PvdA, VVD, D66, SGP en ChristenUnie over de begroting van volgend jaar. Deze plannen moeten voor 1 mei klaar zijn en verschijnen in de Voorjaarsnota.

Eerder kreeg de VVD al lastenverlaging voor inkomens vanaf 41.000 euro door de arbeidskorting voor te verhogen. De PvdA kreeg in ruil daarvoor de zin en annuleerde de plannen om illegaliteit strafbaar te stellen.

Lees ook;

Begroting 2015: de wensen van D66, ChristenUnie en SGP

Commentaar Eric Vrijsen: De stoere houding van Halbe Zijlstra is nogal misplaatst

Rutte en fractieleiders praten over begroting

NU 08.04.2014 Premier Mark Rutte, minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP praten dinsdagmiddag over de overheidsbegroting voor volgend jaar. Maandag ontving Dijsselbloem al de financiële specialisten van de vijf fracties. Na afloop zei hij dat er gezocht wordt naar financiële meevallers om de wensen van de fracties te betalen.

PvdA, D66, ChristenUnie en SGP willen meer geld voor zaken als zorg en Defensie. Daarnaast willen de bevriende oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP lastenverlichting voor de lagere inkomens. Het kabinet heeft die drie partijen nodig om zijn plannen door de Senaat de loodsen.Naar verwachting praat Dijsselbloem woensdag opnieuw met de fractiespecialisten.

Vijf dingen die u moet weten over de begrotingsonderhandelingen

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Begrotingsonderhandelingen 2015

Overleg over begroting

Telegraaf 08.04.2014 Premier Mark Rutte, minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP praten dinsdagmiddag over de overheidsbegroting voor volgend jaar. Maandag ontving Dijsselbloem al de financiële specialisten van de vijf fracties. Na afloop zei hij dat er gezocht wordt naar financiële meevallers om de wensen van de fracties te betalen.

‘Loonkosten lagerbetaalde werknemers moeten omlaag’

Trouw 08.04.2014 Bij de volgende belastinghervorming moet gekeken worden of de loonkosten van werknemers in de lagere loonschalen omlaag kunnen. Ondernemers kunnen dan goedkoper iemand in dienst nemen zonder dat de werknemer loon hoeft in te leveren.

IMF verwacht ‘verbetering’ Nederlandse economie

Trouw 08.04.2014 De internationale economie herstelt de komende tijd verder van de diepe recessie, maar de kans op een terugval blijft groot. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de vandaag gepubliceerde World Economic Outlook.

IMF is positiever over ontwikkeling Nederlandse economie›

NRC 08.04.2014 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet de Nederlandse economie dit jaar met 0,8 procent groeien. Voor 2015 wordt zelfs een groei van 1,6 procent voorspeld.

Dat schrijft persbureau Novum over het vandaag verschenen World Economic Outlook. De prognoses zijn een stuk minder somber dan die van november vorig jaar, toen de instelling voor Nederland in 2014 een groei becijferde van 0,3 procent. NRC-redacteur Maarten Schinkel:

Lees meer;

2013  Een economische dageraad – en hopelijk geen valse›

2013 OESO: Nederlandse economie krimpt in 2014 – ‘geen overtuigend herstel zichtbaar’›

2013 IMF ziet groeivertraging opkomende economieën›

IMF ziet groei wereldeconomie verder.

Telegraaf 08.04.2014 De internationale economie herstelt de komende tijd verder van de diepe recessie, maar de kans op een terugval blijft groot. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de dinsdag gepubliceerde World Economic Outlook.

IMF ziet broze groei wereldeconomie verder aantrekken

Telegraaf 08.04.2014 De internationale economie herstelt de komende tijd verder van de diepe recessie, maar de kans op een terugval blijft groot. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF verwacht dat de groei van de wereldeconomie dit jaar (zie bijlage) toeneemt van 3 naar 3,6 procent en volgend jaar uitkomt op 3,9 procent. Die voorzichtige verbetering is ook zichtbaar in Nederland, waar de economie dit jaar naar verwachting 0,8 procent groter wordt en in 2015 met 1,6 procent vooruitgaat.

‘Economisch herstel eurozone zet door’

Trouw 08.04.2014 Het economisch herstel in de eurolanden zet verder door. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vandaag op basis van recente economische cijfers.

De economische groei in de eurolanden ligt momenteel boven het langjarig gemiddelde en trekt volgens de OESO voorzichtig verder aan. Duitsland loopt daarbij nog altijd voorop, maar ook in Italië is een duidelijke verbetering zichtbaar. De Franse economie is stabiel.

OESO: economisch herstel eurozone zet door

Telegraaf 08.04.2014 Het economisch herstel in de eurolanden zet verder door. Dat stelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag op basis van recente economische cijfers.

De economische groei in de eurolanden ligt momenteel boven het langjarig gemiddelde en trekt volgens de OESO voorzichtig verder aan. Duitsland loopt daarbij nog altijd voorop, maar ook in Italië is een duidelijke verbetering zichtbaar. De situatie in de Franse economie is stabiel.

Vijf dingen die u moet weten over de begrotingsonderhandelingen

NU 07.04.2014 Het kabinet onderhandelt met de constructieve oppositie (D66, ChristenUnie en SGP) over de begroting van volgend jaar. Waarom eigenlijk en hoe gaan die onderhandelingen eruit zien?

Waarom onderhandelt het kabinet met de oppositie?

Het kabinet heeft in de Tweede Kamer een meerderheid om de eigen plannen erdoor te krijgen. Maar in de Eerste Kamer heeft het kabinet dat niet en dus is er steun van (een deel van) de oppositie nodig. Een “weeffout”, zo stelden critici al snel, omdat een wet pas echt kan worden ingevoerd als de Eerste Kamer er ook mee instemt. De VVD en de PvdA bezetten samen echter maar 30 van 75 zetels in de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begrotingsonderhandelingen 2015

Wensen aan Dijsselbloem lopen in de miljarden

Telegraaf 07.04.2014 Het overleg tussen coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP is maandag begonnen met een eerste sessie bij minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Waar vorig jaar nog miljarden bezuinigd moest worden, ligt er nu een forse wensenlijst om de lasten te verlagen of extra uit te geven. Een overzicht.

Gerelateerde artikelen;

07-04: ‘Meevallers niet uitgesloten’

07-04: Overleg van start

Mogelijk meer meevallers om tegemoet te komen aan wensen Kamer

Trouw  07.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) sluit niet uit dat er meer dan 500 miljoen euro aan meevallers is om tegemoet te komen aan wensen van partijen in de Tweede Kamer.

De druk zit erop om extra geld te vinden zodat kan worden voldaan aan de roep om bijvoorbeeld lastenverlichting, zei Dijsselbloem vandaag na afloop van het eerste overleg over de begroting voor 2015 met VVD,

Dijsselbloem sluit meer meevallers niet uit 

Minister denkt te kunnen voldoen aan roep Kamer om belastingverlichting

NU 07.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) sluit niet uit dat er meer dan 500 miljoen euro aan meevallers zal zijn, om tegemoet te komen aan wensen van partijen in de Tweede Kamer. Bekijk video – ”De druk zit erop” om extra geld te vinden, zodat kan worden voldaan aan de roep om bijvoorbeeld lastenverlichting.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begrotingsonderhandelingen

‘Meevallers niet uitgesloten’

Telegraaf 07.04.2014 „De druk zit erop” om extra geld te vinden, zodat kan worden voldaan aan de roep om bijvoorbeeld lastenverlichting, gaf Dijsselbloem maandag aan na afloop van het eerste overleg over de begroting voor 2015 met VVD, PvdA en de drie bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Hij neemt de wensen van de partijen serieus, „maar dat wil niet zeggen dat alles kan”. Met enkele ministers voert hij nog gesprekken over de stand van zaken op hun departementen.

Gerelateerde artikelen;

07-04: D66: wapengekletter

07-04: Overleg van start

07-04: FNV: zorg op één bij overleg

05-04: GL wil ook overleggen

05-04: Samsom: 250 miljoen voor zorg

04-04: ‘Weinig ruimte voor eisen oppositie’

Meevallers niet uitgesloten

Telegraaf 07.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) sluit niet uit dat er meer dan vijfhonderd miljoen euro aan meevallers is om tegemoet te komen aan wensen van partijen in de Tweede Kamer.

FNV doet oproep aan onderhandelaars over zorg

Trouw  07.04.2014 Bij de onderhandelingen over de rijksbegroting van komend jaar moet de zorg met stip op één komen. Die oproep doet Abvakabo FNV vandaag aan de onderhandelaars in politiek Den Haag.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zit vandaag voor het eerst met de financieel specialisten van de regeringspartijen VVD en PvdA en die van de ‘bevriende oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP om de tafel om te praten over de begroting voor volgend jaar.

Meer over;

D66: wapengekletter

Telegraaf 07.04.2014 Opmerkingen als die van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat het kabinet ook verder kan zonder steun van de bevriende oppositiepartijen horen bij het „wapengekletter” dat onderdeel is van nieuwe onderhandelingen.

Gerelateerde artikelen;

07-04: Overleg van start

07-04: FNV: zorg op één bij overleg

05-04: GL wil ook overleggen

05-04: Samsom: 250 miljoen voor zorg

04-04: ‘Weinig ruimte voor eisen oppositie’

Dag 1 van de onderhandelingen: ‘Wapengekletter hoort er bij’

VK 07.04.2014 De opmerkingen van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat het kabinet bij het opstellen van de nieuwe begroting de geliefde oppositiepartijen niet per se nodig heeft, horen bij het ‘wapengekletter’ dat nu eenmaal onderdeel is van de nieuwe onderhandelingsronde. Dat zei financiële specialist van de D66-fractie, Wouter Koolmees, vanochtend voor aanvang van het overleg met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën).

o  Lees ook Kabinet en oppositie om tafel voor begrotingsoverleg - 07/04/14

o  Lees ook Zijlstra: kabinet kan ook zonder steun oppositie - 05/04/14

Kabinet en oppositie om tafel voor begrotingsoverleg

Trouw 07.04.2014 Aan tafel bij minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem beginnen de regeringspartijen VVD en PvdA en de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP maandag om 10 uur aan onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar.

Het kabinet sloot met deze partijen al verscheidene akkoorden en wil het liefst met hen verder. VVD en PvdA hebben hun steun nodig omdat ze met z’n tweeën in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben.

Overleg van start

Telegraaf 07.04.2014 Aan tafel bij minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem beginnen de regeringspartijen VVD en PvdA en de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP maandag om tien uur aan onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar.

Het kabinet sloot met deze partijen al meerdere akkoorden en wil het liefst met hen verder. VVD en PvdA hebben hun steun nodig omdat ze met z’n tweeën in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben.

Onderhandelingen over begroting 2015 van start

Elsevier 07.04.2014 Op het ministerie van Financiën zijn maandag de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar begonnen. VVD en PvdA gaan samen met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP in gesprek met minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën).

Opleving

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zei zaterdag dat het kabinet best zonder de drie oppositiepartijen kan. Als de begrotingsonderhandelingen mislukken, hoeft dat wat hem betreft niet het eind te betekenen van het kabinet.

Door de opleving van de economie hoeft het kabinet niet extra te bezuinigen. D66, ChristenUnie en SGP hebben aangegeven dat zij naast de lastenverlichting voor de midden en hoge inkomens, ook een belastingverlaging willen voor de lagere inkomensgroepen.

De lastenverlichting voor de midden en hoge inkomens kost het kabinet 500 miljoen euro. Dijsselbloem heeft daarna al aangegeven dat er verdergeen ruimte is voor wensen.

zie ook;

Begrotingsoverleg tussen coalitie, D66, CU en SGP van start›

NRC 07.04.2014 De coalitie en de financieel woordvoerders van de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn vanochtend op het ministerie van Financiën begonnen aan de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar.De hoofdlijnen van de begroting moeten uiterlijk eind deze maand worden ingeleverd in Brussel.

Lees meer;

2 APR VVD blij, PvdA beperkt schade›

1 APR Strafbaarstelling illegaliteit van tafel – arbeidskorting omhoog›

11 MRT Wiebes: ‘Het is ook mijn droom om de lasten op arbeid te verlagen’›

11 MRT VVD: strafbaarstelling illegaliteit onderhandelbaar›

5 MRT CPB-cijfers Eindelijk een vrolijke boodschap voor de kiezer›

‘Groei eurozone vlakt iets af komende kwartalen’›

NRC 07.04.2014 De groei van de eurozone op kwartaalbasis is in het eerste kwartaal uitgekomen op 0,4 procent. In het tweede en derde kwartaal neemt de groei iets af tot 0,3 procent. Dat verwachten de statistiekbureaus van Duitsland, Frankrijk en Spanje, laten zij vandaag gezamenlijk weten. De branchegenoten van het Centraal Bureau voor de Statistiek denken dat het herstel van de eurozone breed zal plaatsvinden in alle sectoren en alle landen. Het herstel wordt gedreven door een herstel van de binnenlandse vraag. Ook de handel draagt een – weliswaar kleiner – steentje bij, aldus InseeIfo en Istat.

Lees meer:

2013 Frankrijk in recessie – Duitsland ontkomt aan tweede kwartaal krimp›

2011 Kortkolom economie›

2011 Groei Duitse en Franse economie – lichte economische groei eurozone›

2011 Nederland profiteert van aanhoudende groei Duitse economie›

2009 Krimp economie eurozone sterker dan verwacht›

‘Oplossing eurocrisis is pas halverwege’

Telegraaf 07.04.2014  De crisis in de eurozone is nog lang niet volledig opgelost. Daarom is het van groot belang dat de eurolanden hun eigen strengere regels nu strikt naleven. Dat stelde de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann maandag bij een bezoek aan Amsterdam.

Gerelateerde artikelen

06-04: ‘Schuldenlast Griekenland voorlopig houdbaar’

02-04: Griekse obligatierente nadert 6%

20-03: ’Duitse groei in onbalans’

‘Groei eurozone vlakt iets af’

Telegraaf 07.04.2014 De groei van de eurozone komt in het eerste kwartaal van 2014 waarschijnlijk uit op 0,4 procent op kwartaalbasis. In het tweede en derde kwartaal vlakt de groei iets af tot 0,3 procent. Dat meldden maandag het Duitse onderzoeksinstituut IFO, en de Franse en Italiaanse statistiekbureaus Insee en Istat in een gezamenlijke projectie.

ZIE OOK:

Beleggersvertrouwen in eurozone stijgt verder

OESO: EU moet niet op de lauweren gaan rusten

Groei dienstensector eurozone zwakt iets af

Kiezer straft PvdA en VVD voor gesloten deal

‘D66 en PVV grootste partijen’

NU 05.04.2014 De deal van de PvdA en de VVD om de strafbaarstelling van illegalen uit te ruilen tegen de verlaging van belasting voor de middeninkomens, is beide partijen duur komen te staan. Beide partijen verliezen een zetel in de laatste peiling van Maurice de Hond. De PvdA komt daarmee op tien zetels en de VVD op twintig. Per saldo staan de regeringspartijen op 49 zetels verlies.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Peilingen

Deal breekt coalitie op

Telegraaf 05.04.2014  Regeringspartijen PvdA en VVD verliezen opnieuw terrein in de peiling van Maurice de Hond. Ze leveren allebei een virtuele Kamerzetel in, zo blijkt zondag. Dat hebben de partijen volgens De Hond te danken aan een impopulaire ruil, die deze week werd beklonken. De VVD gaf de strafbaarheid van illegaliteit op, de PvdA gunde de VVD een verlaging van de belasting voor de middeninkomens. Dat valt niet best bij de kiezers; slechts 20 procent van de Nederlanders vindt de deal positief.

Deal breekt coalitie op in peiling

VK 05.04.2014 Regeringspartijen PvdA en VVD verliezen opnieuw terrein in de peiling van Maurice de Hond. Ze leveren allebei een virtuele Kamerzetel in, zo blijkt vandaag. Dat hebben de partijen volgens De Hond te danken aan een impopulaire ruil, die deze week werd beklonken. De VVD gaf de strafbaarheid van illegaliteit op, de PvdA gunde de VVD een verlaging van de belasting voor de middeninkomens. Dat valt niet best bij de kiezers; slechts 20 procent van de Nederlanders vindt de deal positief.

‘Spanning in gevangenissen na bezuinigingen’

NU 05.04.2014 Vakbond Abvakabo FNV heeft de afgelopen maanden driehonderd klachten binnengekregen van gevangenispersoneel over de werkomstandigheden als gevolg van bezuinigingen. Ze gaan over gebrek aan personeel, druk van leidinggevenden om over te werken, snelle overplaatsingen en intimidatie door de leiding.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gevangenispersoneel Gevangenissen

GroenLinks wil meedoen aan begrotingsoverleg

Trouw 05.04.2014 GroenLinks wil meedoen aan het begrotingsoverleg dat maandag begint op het ministerie van Financiën. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver liet dat merken in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft voor het overleg alleen de regeringspartijen VVD en PvdA en de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP uitgenodigd. Met die vijf partijen heeft het kabinet eerder zaken gedaan over onder meer de begroting. Partijen als GroenLinks en het CDA haakten bij eerdere onderhandelingen af en zijn vervolgens niet meer uitgenodigd door Dijsselbloem.

 Meer over

GL wil ook overleggen

Telegraaf 05.04.2014 GroenLinks wil meedoen aan het begrotingsoverleg dat maandag begint op het ministerie van Financiën. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver liet dat zaterdag merken in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

GroenLinks wil meedoen aan begrotingsoverleg

NU 05.04.2014 GroenLinks wil meedoen aan het begrotingsoverleg dat maandag begint op het ministerie van Financiën. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver liet dat zaterdag merken in het radioprogrammaTROS Kamerbreed.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft voor het overleg alleen de regeringspartijen VVD en PvdA en de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP uitgenodigd.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: GroenLinks Begrotingsoverleg

Samsom: We laten de lagere inkomens helemaal niet in de steek

Trouw 05.04.2014  Voor PvdA-leider Samsom was de verkiezingsnederlaag van vorige maand reden de steven te wenden. Het kabinet moet meer garanties afgeven en extra geld uittrekken.

Nee, verrast door de nederlaag van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, was politiek leider Diederik Samsom van de PvdA niet. Tijdens zijn talloze gesprekken tijdens de campagne met kiezers op straat werd hem al duidelijk dat er een nederlaag aan zat te komen.

Meer over;

Samsom: extra geld voor zorg – Zijlstra: klaar met nivelleren›

NRC 05.04.2014  Het kabinet moet 200 tot 250 miljoen euro extra uittrekken voor een soepele overgang van de langdurige zorg naar de gemeenten. Met dat geld moet worden gegarandeerd dat mensen straks echt de zorg krijgen die ze nodig hebben, zegt PvdA-leider Diederik Samsom vanochtend in Trouw.

ZIJLSTRA: IK BEN KLAAR MET NIVELLEREN

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra maakte vanochtend in een interview met het AD de inzet van zijn partij voor de onderhandelingen duidelijk. Zijlstra zegt klaar te zijn met nivelleren, oftewel het verkleinen van de inkomensverschillen. Het is voor de VVD-fractieleider zo’n belangrijk punt dat hij zelfs bereid is de onderhandelingen met D66, ChristenUnie en SGP te laten klappen. Het kabinet kan volgens Zijlstra ook zonder akkoord over de begroting doorregeren.

SAMSOM WIL 200 MILJOEN EXTRA VOOR TRANSITIE ZORGTAKEN

BB 05.04.2014 Als het aan PvdA-leider Diederik Samsom ligt, gaat er zeker 200 miljoen euro extra naar de zorg. Dat zei hij zaterdag in een interview met Trouw.

200 tot 250 miljoen structureel
Veel zorgtaken worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Om te zorgen dat die overgang goed verloopt en mensen niet buiten de boot vallen, moet er extra geld worden vrijgemaakt. ,,Ik denk dat je praat over 200 tot 250 miljoen euro structureel. En je zult incidenteel voor de eerste paar jaar nog wel wat extra nodig hebben”, gaf Samsom aan.

GERELATEERDE ARTIKELEN

PvdA-leider Diederik Samsom wil extra geld voor zorg

‘Ik denk dat je praat over 200 tot 250 miljoen euro structureel’

NU 05.04.2014 Als het aan PvdA-leider Diederik Samsom ligt, gaat er zeker 200 miljoen euro extra naar de zorg.  Dat zei hij zaterdag in een interview metTrouw. Veel zorgtaken worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Om te zorgen dat die overgang goed verloopt en mensen niet buiten de boot vallen, moet er extra geld worden vrijgemaakt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Diederik Samsom Gezondheidszorg

Samsom eist 250 miljoen voor zorg

Trouw 05.04.2014 PvdA-leider Diederik Samsom wil dat het kabinet 200 tot 250 miljoen euro extra uittrekt voor een soepele overheveling van de langdurige zorg naar de gemeenten. Het geld is bedoeld als garantie dat mensen straks echt de zorg krijgen die ze nodig hebben, als vanaf 1 januari 2015 de lokale overheden daarvoor verantwoordelijk worden.

Samsom kondigt dit vandaag aan in een interview met Trouw. Hij pleit ervoor dat het kabinet de zorgplannen bijstelt. Zo moeten mensen die nu in de AWBZ recht hebben op begeleiding en dagbesteding dat recht komend jaar behouden.

Verwant nieuws;

Samsom: 250 miljoen voor zorg

Telegraaf 05.04.2014 Als het aan PvdA-leider Diederik Samsom ligt, gaat er zeker 200 miljoen euro extra naar de zorg. Dat zei hij zaterdag in een interview met Trouw.

Veel zorgtaken worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Om te zorgen dat die overgang goed verloopt en mensen niet buiten de boot vallen, moet er extra geld worden vrijgemaakt. „Ik denk dat je praat over 200 tot 250 miljoen euro structureel. En je zult incidenteel voor de eerste paar jaar nog wel wat extra nodig hebben”, gaf Samsom aan.

Zijlstra: kabinet kan ook zonder steun oppositie

Trouw 05.04.2014 Ook als er geen akkoord komt met oppositiepartijen, zal het huidige kabinet doorregeren. Dat zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vandaag in een interview met het AD. PvdA-fractieleider Samsom wil extra miljoenen voor de zorg.

Zijlstra vindt het ‘netjes’ om met D66, ChristenUnie en SGP te praten om zo tot maatregelen te komen die ook de Eerste Kamer overleven. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben daar namelijk geen meerderheid, en dus is de steun van de oppositie nodig.

Verwant nieuws;

‘Kabinet kan zonder oppositie’

Telegraaf 05.04.2014 Ook als er geen akkoord komt met oppositiepartijen, zal het huidige kabinet doorregeren. Dat zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zaterdag in een interview met het AD.

Zijlstra: kabinet kan best zonder steun oppositiepartijen

Elsevier 05.04.2014VVD-fractieleider Halbe Zijlstra is bereid de huidige samenwerking met de ‘constructieve’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP op te zeggen, als zij hun wensen niet afzwakken. Ook als er geen akkoord komt met oppositiepartijen, zal het huidige kabinet doorregeren. Dat zegt Zijlstra zaterdag in een vraaggesprek met AD.

Nivelleren

De steun van de oppositiepartijen is volgens Zijlstra niet noodzakelijk, omdat er, door de economische opleving, niet extra hoeft te worden bezuinigd. Een lastenverlichting voor alle inkomensgroepen, zoals onlangsvoorgesteld door de ChristenUnie, kan niet op goedkeuring van Zijlstra rekenen.

‘Kabinet kan zonder steun oppositie’

NU 05.04.2014 Ook als er geen akkoord komt met oppositiepartijen, zal het huidige kabinet doorregeren. Dat zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zaterdag in een interview met het AD. Zijlstra vindt het ”netjes” om met D66, ChristenUnie en SGP te praten om zo tot maatregelen te komen die ook de Eerste Kamer overleven. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben daar namelijk geen meerderheid, en dus is de steun van de oppositie nodig.

Kabinet geeft 64 miljoen extra voor topsectoren

NU 04.04.2014 Het kabinet stelt 64 miljoen euro beschikbaar voor een intensievere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Kamp investeert eenmalig 45 miljoen en het ministerie van Volksgezondheid en dat van Infrastructuur en Milieu leggen er de komende jaren nog 9, respectievelijk 10 miljoen euro bij.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Bedrijven Kennisinstellingen

Kamp: 64 miljoen extra voor topsectoren

Trouw 04.04.2014 Het kabinet stelt 64 miljoen euro beschikbaar voor een intensievere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

Rutte ziet weinig ruimte voor wensen begrotingspartijen 

NU 04.04.2014 Premier Mark Rutte ziet weinig ruimte voor de wensen van begrotingspartijen D66, ChristenUnie en SGP in aanloop naar de onderhandelingen over de begroting voor 2015.  Bekijk video – Dat zei hij vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie.

VVD en PvdA kwamen afgelopen week tot een overeenkomst om 500 miljoen euro lastenverlichting in te boeken in 2015 voor de midden- en hoge-inkomens.

‘Nederland snel af van Europees toezicht’

Trouw 04.04.2014  De kans is ‘heel groot’ dat Nederland binnenkort ontslagen wordt van het Europese strafbankje voor landen die hun begroting niet op orde hebben. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën liet dat vandaag na de wekelijkse ministerraad weten.

Landen die zich niet aan de norm van een maximaal begrotingstekort van 3 procent houden, komen in de zogeheten ‘buitensporigetekortprocedure’ en kunnen dan boetes krijgen van Brussel of aanwijzingen hoe ze hun tekort moeten verminderen. Maar met het gunstige economische tij lijkt het er nu op dat het Nederlandse tekort 3 jaren op rij (2013-2015) toch onder de 3 procent zit.

Raad van State: wetgeving soms enkel gestuurd door bezuiniging

Trouw 03.04.2014 Rechters krijgen het drukker als gemeenten straks zelf invulling moeten gaan geven aan taken die nu nog door het Rijk worden uitgevoerd. Dat stelt de Raad van State bij de presentatie van haar jaarverslag. Burgers zullen vaker naar de rechter stappen omdat tussen gemeenten verschillen ontstaan in dienstverlening en uitvoering. Ook verwacht de Raad dat geschillen tussen gemeenten onderling vaker zullen voorkomen.

Meer over;

Raad van State: akkoorden zijn risico voor slagkracht kabinet›

NRC 03.04.2014 De akkoorden die het kabinet het afgelopen jaar heeft gesloten, vormen een risico voor de slagkracht van de coalitie. Tegelijkertijd weet het kabinet wel beweging te krijgen in discussies die al jaren vastzitten. Dat schrijft de Raad van State in het vandaag verschenen jaarverslag.

Het jaarverslag over 2013 is deze ochtend door vice-president Piet Hein Donner (CDA) gepresenteerd. In de inleiding van het verslag wijst Donner op de huidige situatie waarin er akkoorden met verschillende partijen van zowel binnen als buiten de politiek worden gesloten. De akkoorden zijn echter onderling verweven, waardoor een nieuwe afspraak leidt tot aanpassingen van een eerder akkoord.

‘Wetgeving lijkt soms een wegwerpartikel’

NU 03.04.2014 Wetgeving krijgt soms het karakter van een wegwerpartikel. Dat zegt de Raad van State. Op de weg er naartoe gaat het soms wat rommelig toe, zo lijkt op te maken uit de woorden van de Raad, en lijkt het ook vaak om geld alleen te gaan.

Goldman Sachs: Versnelling wereldwijde economische groei

Telegraaf 03.04.2014 Na het per saldo vlakke verloop van de aandelenmarkten in het het afgelopen kwartaal  zal het beursklimaat in het tweede kwartaal gesteund worden door een verwachte acceleratie van de groei van de economie wereldwijd, waarbij vooral Amerika de kar gaat trekken. Dat stellen economen bij Goldman Sachs.

LEES OOK;

Draghi hint op onconventionele ingrepen als inflatie verder daalt

Telegraaf 03.04.2014 De Europese Centrale Bank (ECB) is bereid om onconventionele middelen in te zetten om de lage inflatie in de eurozone te bestrijden. Lees ook: Waarom is deflatie zo gevaarlijk ? Dat zei ECB-president Mario Draghi vandaag in een toelichting op het maandelijkse rentebesluit van de centrale bank. Draghi probeert daarmee eerst nog een keer verbaal de strijd tegen de te lage inflatie aan te gaan, volgende keer moet hij wel actie ondernemen.

ZIE OOK:

Voorschot op actie van de ECB

Draghi praat euro omlaag

OESO: EU moet niet op de lauweren gaan rusten

Telegraaf 03.04.2014 De landen van de eurozone staan op een keerpunt, na jaren van zwakke groei zijn er nu tekenen van optimisme. De landen moeten echter doorgaan met hun begrotingen op orde te brengen, de tijd voor potverteren is nog niet gekomen.

Gerelateerde artikelen;

20-03: Arbeidskosten OESO-landen lopen op

18-03: OESO: loonkosten nog te hoog

17-03: Man: blijf toch thuis!

IMF voorziet aantrekkende rente

Telegraaf 03.04.2014 De reële rente wereldwijd gaat de komende tijd normaliseren, wat betekent dat de rente weer hoger wordt dan de inflatie. Dit gaat gepaard met een terugkeer naar een normaal economisch groeipad. Er zal echter geen terugkeer zijn naar de hogere rentetarieven die we voor de crisis gewend waren.

ZIE OOK:

IMF-topvrouw waarschuwt voor lage inflatie in EU

IMF akkoord met verdere steun aan Cyprus

IMF waarschuwt voor gevolgen onrust Oekraïne

ECB houdt rente ongewijzigd op 0,25 procent

NRC 03.04.2014 De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente ongewijzigd op 0,25 procent, ondanks de aanhoudende daling van inflatie. Deze beslissing werd verwacht, hoewel enkele economen tegenover persbureau Reuters hadden voorspeld dat de rente verder zou dalen.

Vorige maand sloot ECB-president Mario Draghi een lager rentetarief niet uit. Het huidige rentetarief is al het laagste niveau in de geschiedenis van de eurozone. Ook de depositorente en de strafrente bleven onveranderd op respectievelijk 0,75 en nul procent. LEES VERDER

Begroting 2015: de wensen van D66, ChristenUnie en SGP

Elsevier 02.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) praat volgende week met coalitiepartijen VVD en PvdA en de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de begroting van volgend jaar. Langzaam wordt bekend wat de oppositiepartijen willen. De partij wil deze wensen betalen door te snijden in de bureaucratie bij de overheid en in het rondpompen van geld in het toeslagensysteem. Ook zou het invoeren van een tolvignet voor automobilisten en vrachtwagens uit het buitenland, zou 100 miljoen euro kunnen opleveren.

zie ook

D66, ChristenUnie en SGP eisen miljoenen in ruil voor steun

Trouw 02.04.2014 Het wensenlijstje van de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP voor de begroting van volgend jaar begint flink op te lopen. De drie partijen die nauw samenwerken met het kabinet gaan volgende week maandag om tafel met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de regeringspartijen VVD en PvdA.

Welke politieke wensen zijn er nog over na de deal over illegaliteit?

VK 02.04.2014 Het is weer wensenlijstseizoen in Den Haag, in aanloop naar de gesprekken over de begroting van 2015 die volgende week maandag gaan beginnen. Aan tafel: VVD, PvdA en de ‘constructieve’ oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie. Willen de laatste drie de begrotingsplannen van het kabinet steunen, dan moet er geluisterd worden naar hun ‘zware punten’ of ‘serieuze wensen’. Het wensenoverzicht in citaten.

SGP-leider Kees van der Staaij, maandag bij Pauw en Witteman: ‘Het is inderdaad zo dat wij extra geld voor Defensie willen, en dat ik het nog steeds betreur dat we de tanks totaal hebben afgeschaft.

ChristenUnie-leider Arie Slobgisteren bij Nieuwsuur, in reactie op het afschaffen van het plan om illegaliteit strafbaar te stellen – (ook) een wens van de ChristenUnie: ‘We willen ook dat de lasten voor arbeid omlaag gaan, nu wordt er voor 500 miljoen wat gedaan aan midden- en hogere inkomens

VERWANT NIEUWS;

Begrotingsoverleg met fracties begint maandag

Trouw 02.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ontvangt maandag de fractiespecialisten van de coalitiegenoten VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP voor de eerste besprekingen over de begroting van volgend jaar. Dat hebben ingewijden vandaag gemeld.

Het kabinet wil opnieuw met de drie bevriende oppositiefracties proberen zaken te doen, omdat het in de Senaat geen meerderheid heeft. Ook over de begroting van 2014 sloot het met de drie partijen een akkoord.

lees: Belangrijkste aanpassingen regeerakkoord

lees: Akkoord al vaak aangepast

lees: Dijsselbloem: er hoeft niet extra bezuinigd te worden

lees: ‘Na 500 miljoen geen ruimte meer’

lees: Asscher: geen extra bezuinigingen

Meer over:

Begrotingsoverleg met fracties begint maandag

NU 02.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ontvangt maandag de fractiespecialisten van de coalitiegenoten VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP voor de eerste besprekingen over de begroting van volgend jaar. Ingewijden hebben dat woensdag gezegd.

Het kabinet wil opnieuw met de drie bevriende oppositiefracties proberen zaken te doen, omdat het in de Senaat geen meerderheid heeft. Ook over de begroting van 2014 sloot het met de drie partijen een akkoord.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begroting

D66: geld voor lastenverlaging

Telegraaf 02.04.2014 D66 wil dat er volgend jaar 1 miljard euro beschikbaar komt voor lastenverlichting. Daarnaast moet er in 2015 100 miljoen komen voor een innovatiefonds om de Nederlands economie te versterken.

SGP komt nu ook met eisen: 500 miljoen voor lagere lasten

VK 02.04.2014 De begrotingsonderhandelingen zijn begonnen. De SGP laat vandaag aan het ANP weten dat de partij 500 miljoen euro extra wil voor belastingverlaging voor de lagere inkomens. Ook de andere informele gedoogpartners D66 en ChristenUnie willen lastenverlaging voor de lagere inkomens. Volgende week gaan de partijen met de coalitie en het kabinet om tafel om over de begroting van 2015 te spreken.

Lees ook Welke politieke wensen zijn er nog over na de deal over illegaliteit? - 02/04/14

Ook SGP wil 500 miljoen voor belastingverlaging

Constructieve oppositiepartijen maken wensen voor overleg over begroting 2015 kenbaar

NU 02.04.2014 De SGP wil 500 miljoen euro extra voor belastingverlaging voor de lagere inkomens. SGP-leider Kees van der Staaij heeft dat woensdag gezegd. Verder wil hij dat er in de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar 150 miljoen extra wordt vrijgemaakt voor ”de kerntaken van de overheid”: defensie en veiligheid.

Van der Staaij wil ook extra geld om de overgang van de zorgtaken van het rijk naar gemeenten soepel te laten verlopen. De SGP legt dit wensenlijstje volgende week maandag op tafel als de constructieve oppositiepartijen SGP, D66 en ChristenUnie voor het eerst met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de regeringspartijen VVD en PvdA kijken naar de begroting voor 2015.

ChristenUnie

Dinsdagavond maakte de ChristenUnie kenbaar eveneens 500 miljoen euro voor lastenverlichting te willen, maar dan voor de lagere inkomens, 200 miljoen voor de dagbesteding (steun voor mantelzorgers) en 60 miljoen euro voor de jeugdzorg. Het wensenlijstje van de oppositiepartijen is naast die van de ChristenUnie aan het groeien. Zo wil D66 1 miljard euro lastenverlichting.

Lees ook: SGP wil tolvignet voor buitenlandse automobilist

Lees ook:Strafbaarstelling illegaliteit

SGP wil belastingverlaging

Telegraaf 02.04.2014  De SGP wil vijfhonderd miljoen euro extra voor belastingverlaging voor de lagere inkomens. SGP-leider Kees van der Staaij heeft dat woensdag gezegd. Verder wil hij dat er in de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar 150 miljoen extra wordt vrijgemaakt voor „de kerntaken van de overheid“: defensie en veiligheid. Van der Staaij wil ook extra geld om de overgang van de zorgtaken van het Rijk naar gemeenten soepel te laten verlopen.

Ook SGP wil lastenverlichting voor lagere inkomens

Elsevier 02.04.2014 SGP-leider Kees van der Staaij wil ook dat er een lastenverlaging komt voor de lagere inkomens. Hij zal deze wens voorleggen aan het kabinet tijdens de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. Daarnaast wil Van der Staaij ook dat er 150 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor ‘de kerntaken van de overheid’. Hij doelt dan op defensie en veiligheid.

Soepel

Van der Staaij wil ook extra geld om de overgang van de zorgtaken van het Rijk naar gemeenten soepel te laten verlopen.

 zie ook;

IMF-topvrouw waarschuwt voor lage inflatie in EU

Telegraaf 02.04.2014 IMF-presidente Christine Lagarde is bezorgd over de lage inflatie in Europa. „Als die situatie langer duurt betekent dat een rem op vraag en aanbod en dus worden uiteindelijk de groei en het scheppen van banen getroffen,” zo zei ze tijdens een speech voor de School of Advanced International Studies. Er is daarom een ruimer geldbeleid nodig, de huidige situatie is een obstakel voor de groei.

Gerelateerde artikelen;

02-04: IMF waarschuwt voor gevolgen onrust Oekraïne

01-04: ‘Geen risico voor deflatie in eurozone’

01-04: Angst voor deflatie zet druk op ECB

lees: Europa op weg naar Japanse toestanden?

Economische groei eurozone lager dan gedacht

Telegraaf 02.04.2014 De economische groei in de eurozone is in het laatste kwartaal van vorig jaar iets lager uitgevallen dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een derde raming, die Europees statistiekbureau Eurostat woensdag heeft gepubliceerd.

‘Geen risico voor deflatie in eurozone’

Telegraaf 01.04.2014 De lage inflatie in de eurozone is een punt van zorg, maar er is geen risico op deflatie in de 18 eurolanden. Dat zei bestuurder bij de Europese Centrale Bank ECB) Vitor Constancio dinsdag in Athene.

Gerelateerde artikelen;

31-03: Europa op weg naar Japanse toestanden?

29-03: Spaanse, Italiaanse rente op laagste punt in 8 jaar

25-03: Weidmann: ECB onderzoekt mogelijkheden QE

Arie Slob wil ook lastenverlichting voor lagere inkomens

Elsevier 01.04.2014 ChristenUnie-leider Arie Slob vindt een lastenverlichting voor alleen midden en hoge inkomens onvoldoende. Hij wil ook een lastenverlichting van een even hoog bedrag voor de lagere inkomens. Dat is de inzet van de ChristenUnie bij de komende begrotingsbesprekingen met het kabinet, zei Slob dinsdag in televisieprogramma Nieuwsuur.

Arbeidskorting

Met deze boodschap reageerde Slob op het schrappen van destrafbaarstelling van de illegaliteit, in ruil voor een hogere arbeidskorting voor Nederlanders met een inkomen vanaf 40.000 euro. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei in reactie op de lastenverlichting dat er geen ruimte is voor meer belastingverlagingen. De nieuwe maatregel kost het kabinet 500 miljoen euro. Daarmee neemt Arie Slob geen genoegen. Slob is wel blij dat de strafbaarstelling van illegaliteit niet doorgaat. Hij dreigde eerder geen nieuwe afspraken met het kabinet te maken als staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) het wetsvoorstel zou doorvoeren.

zie ook;

’500 mln voor lagere inkomens’

Telegraaf 01.04.2014 De 500 miljoen euro lastenverlichting voor de middeninkomens moet gepaard gaan met een even hoog bedrag voor de lagere inkomens. Dat is de inzet van de ChristenUnie bij de komende begrotingsbesprekingen met kabinet en coalitie. Partijleider Arie Slob zei dat dinsdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

Slob wil 500 miljoen voor lagere inkomens

NU 01.04.2014 De 500 miljoen euro lastenverlichting voor de middeninkomens moet gepaard gaan met een even hoog bedrag voor de lagere inkomens. Dat is de inzet van de ChristenUnie bij de komende begrotingsbesprekingen met kabinet en coalitie. Partijleider Arie Slob zei dat dinsdagavond in het tv-programmaNieuwsuur.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Arie Slob Christenunie

Slob: nu ook 500 miljoen voor lagere inkomens

Trouw 01.04.2014 De 500 miljoen euro lastenverlichting voor de middeninkomens moet gepaard gaan met een even hoog bedrag voor de lagere inkomens. Dat is de inzet van de ChristenUnie bij de komende begrotingsbesprekingen met kabinet en coalitie. Partijleider Arie Slob zei dat dinsdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

Slob reageerde op het akkoord in de coalitie dat de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel gaat en er een half miljard voor lastenverlichting komt voor inkomens vanaf zo’n 40.000 euro per jaar.

Verwant nieuws;

Belangrijkste aanpassingen regeerakkoord

NU 01.04.2014 Het regeerakkoord dat VVD en PvdA na de verkiezingen van 2012 in een mum van tijd sloten, is al diverse keren aangepast. De meeste aanpassingen waren nodig omdat de regeringspartijen VVD en PvdA in de Senaat geen meerderheid hebben en daar aangewezen zijn op de oppositie.

Akkoord al vaak aangepast

Telegraaf 01.04.2014 Het regeerakkoord dat VVD en PvdA na de verkiezingen van 2012 in een mum van tijd sloten, is al diverse keren aangepast. Hieronder de belangrijkste veranderingen. De meeste waren nodig omdat de regeringspartijen VVD en PvdA in de Senaat geen meerderheid hebben en daar aangewezen zijn op de oppositie.

Brussel omarmt Dijsselbloem, nu de crisis over is

Trouw 01.04.2014 Minister Dijsselbloem van financiën maakt een goede kans zijn termijn van 2,5 jaar vol te maken als eurogroepvoorzitter. Zijn ster is snel gestegen in Brussel en hij wordt hogelijk gewaardeerd door zijn collega-ministers in de eurozone. Maar hij heeft ook de wind mee: nu de eurocrisis is geluwd, is de eventuele tussentijdse vervanging van Dijsselbloem door een vaste, voltijdvoorzitter geen prioriteit meer voor de eurolanden.

o Lees ook: Dijsselbloem wordt ‘niet warm of koud’ van kritiek - 03/02/14

Dijsselbloem: er hoeft niet extra bezuinigd te worden

Trouw 01.04.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) denkt dat het mogelijk is de 500 miljoen euro voor lastenverlichting die in de coalitie is afgesproken ‘in te passen in de begroting’. Dat betekent dat er niet extra bezuinigd hoeft te worden. De lastenverlichting was een eis van de VVD in ruil voor het afschaffen van de strafbaarstelling van illegaliteit (een vandaag ingewilligde wens van de PvdA).

‘Na 500 miljoen geen ruimte meer’

Telegraaf 01.04.2014  Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) denkt dat het mogelijk is de 500 miljoen euro voor lastenverlichting die in de coalitie is afgesproken „in te passen in de begroting”. Dat betekent dat er niet extra bezuinigd hoeft te worden.

Asscher: geen extra bezuinigingen

Telegraaf 01.04.2014 Voor de verlaging van de inkomstenbelasting met 500 miljoen euro die in de coalitie is afgesproken, hoeft niet extra te worden bezuinigd. Het geld kan hoogstwaarschijnlijk uit financiële meevallers komen. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) heeft dat dinsdag gezegd.

VVD krijgt denivellering terug

Telegraaf 01.04.2014 De VVD heeft in ruil voor het van tafel halen van de strafbaarstelling van illegaliteit bedongen dat het kabinet een „denivellerende” maatregel invoert. De woordvoerder van fractievoorzitter Halbe Zijlstra heeft dit dinsdag gezegd.

Kabinet heeft volgens Rutte niet te veel bezuinigd 

Premier reageert op positieve bijstelling van economische groei

NU 31.03.2014 Premier Mark Rutte vindt niet dat het kabinet te veel heeft bezuinigd, nu blijkt dat het begrotingstekort vorig jaar al ver onder de drie procent is uitgekomen. Bekijk video – “Dat denk ik niet”, zei de premier maandagmiddag in een reactie op nieuwe cijfers over de Nederlandse economie. Een tekort van 2,5 procent is “goed nieuws”, zei Rutte, maar het betekent tegelijkertijd dat er ook vorig jaar nog miljarden te veel zijn uitgegeven.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Nederlandse economie Mark Rutte

Europa op weg naar Japanse toestanden?

Telegraaf 31.03.2014 De consumentenprijzen in de eurozone zijn in maart met 0,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat maandag bekend op basis van een voorlopige raming.

De dalende inflatie betekent extra druk op de schouders van ECB-president Draghi, die een dreigende deflatie zal moeten bestrijden. In februari bedroeg de inflatie nog 0,7 procent. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de inflatie in maart zou dalen tot 0,6 procent.

ZIE OOK:

‘Reëel deflatierisico in eurozone’

Dalende prijzen in Spanje

Duitse inflatie zwakt af

Waarom is deflatie zo gevaarlijk?

Telegraaf 31.03.2014 In Europa groeit de vrees voor een periode van deflatie. Wat is deflatie? En waarom zijn dalende prijzen zo gevaarlijk voor de economie?

Wat is deflatie?

Deflatie is een langere periode waarin de prijzen elke maand dalen. Eén maand lagere prijzen is volgens de definitie nog geen deflatie.

ZIE OOK: Deflatie dreigt in Zuid-Europa en Ierland

Nederlandse huishoudens opnieuw minder te besteden

Trouw 31.03.2014 Doordat de lonen in 2013 minder hard zijn gestegen dan de prijzen en bovendien de werkgelegenheid is gedaald, hadden Nederlandse huishoudens vorig jaar iets minder te besteden. Het zogeheten beschikbaar inkomen van huishoudens daalde in 2013 met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat bleek vandaag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling was minder groot dan in 2012, toen het beschikbaar inkomen met 2,2 procent kromp.

Begrotingstekort op 2,5% in 2013, economie groeit door

Trouw 31.03.2014 Doordat de lonen in 2013 minder hard zijn gestegen dan de prijzen en bovendien de werkgelegenheid is gedaald, hadden Nederlandse huishoudens vorig jaar iets minder te besteden. Het zogeheten beschikbaar inkomen van huishoudens daalde in 2013 met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat bleek vandaag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling was minder groot dan in 2012, toen het beschikbaar inkomen met 2,2 procent kromp.

Economie groeit sterker dan gedacht

Telegraaf 31.03.2014 De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Dat blijkt uit een tweede raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen;

31-03: Groei economie sterker dan gedacht 

31-03: Prijsstijgingen werken door in portemonnee

31-03: Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

31-03: CBS: overheidstekort onder Europese norm

31-03: Meer mensen in financiële problemen

18-03: CPB: Nederlanders hebben weer meer te besteden

19-02: ‘Nederlandse economie stagneert’

Economische groei valt hoger uit

NU 31.03.2014 De economische groei valt in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hoger uit dan eerder werd becijferd. Dat meldt het Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.  In februari berekende het CBS dat de Nederlandse economie met 0,7 procent van het bbp was gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal in 2013.

Bezuinigen

Eerder bleek al uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat het waarschijnlijk niet nodig is om extra te bezuinigen in 2015. Pas in september tijdens Prinsjesdag zal definitief duidelijk worden of er wel of niet extra moet worden bezuinigd om aan de Brusselse begrotingsnorm te kunnen voldoen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) noemt de naar boven bijgestelde berekeningen een “extra duwtje in de rug. Het geeft goede kansen om in 2014 de overgang van krimp naar groei door te zetten.”

Lees ook: Overheidstekort in 2013 al onder Europese norm

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Nederlandse economie

Overheidstekort in 2013 al onder Europese norm

Tekort is in 2013 uitgekomen op 2,5 procent

NU 31.03.2014 Het overheidstekort is in 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).  Bekijk video - Het tekort is na vijf jaar weer onder de Europese norm van 3 procent gekomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het tekort was in 2012 nog 4,1 procent. Het cijfer van het overheidstekort over 2013 kan nog worden aangepast, omdat de boekingswijze van de nationalisatie van SNS Reaal nog niet rond is. Dit kan een verhoging van enkele tienden van een procentpunt betekenen.

Schuld

De overheidsschuld is in 2013 gestegen met 2,2 procentpunt tot 73,5 procent van het bbp, ver boven de Europese grens van 60 procent. Ondanks de hogere schuld daalden de rentelasten door de lagere rente.

De schuld nam met 16 miljard toe tot 443 miljard euro. De toename werd veroorzaakt door de financiering van het tekort en de nationalisatie van SNS Reaal. De verkoop van een deel van de Amerikaanse hypotheekportefeuille, die de staat had overgenomen van ING, zorgde voor een afname van de schuld.

Economische groei valt hoger uit

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Overheidstekort

OVERHEIDSTEKORT

Overheidstekort onder 3 procent, economie sterker gegroeid

Elsevier 31.03.2014 Het Nederlandse overheidstekort is vorig jaar voor het eerst in vijf jaar tijd onder de Europese norm van 3 procent uitgekomen. Het tekort bedroeg vorig jaar 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat nog 4,1 procent.

Het overheidstekort was ruim 9 miljard euro lager dan in 2012, grotendeels door gestegen inkomsten, die met 7 miljard euro toenamen tot 285 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

zie ook;

Begrotingstekort vorig jaar 2,5 procent, economie groeit harder›

NRC 31.03.2014 Het begrotingstekort bedroeg vorig jaar 2,5 procent van het bruto binnenlands product. Het tekort was ruim 9 miljard euro lager dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2012 was het tekort nog 4,1 procent. Het is voor het eerst in vijf jaar dat het tekort weer onder de Europese norm van 3 procent komt.

Dat het tekort zo fors gedaald is, kwam grotendeels door gestegen inkomsten. Die namen met 7 miljard euro toe tot 285 miljard euro. De afgelopen maanden waren er meer signalen dat de economie aantrekt. De economie kromp vorig jaar nog wel met 0,8 procent.

Uit andere cijfers die het CBS vanochtend heeft gepubliceerd blijkt dat de groei in het vierde kwartaal van 2013 hoger was dan geraamd. De Nederlandse economie groeide met 0,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal, een stijging van twee procentpunt vergeleken met eerdere schattingen.

BESTEEDBAAR INKOMEN BLIJFT DALEN

De werkloosheid steeg minder dan gedacht. In het vierde kwartaal daalde het aantal banen met 1,6 procent; een procentpunt minder dan voorspeld. Het reëel beschikbare inkomen van huishoudens blijft echter dalen. In 2013 ging het om een daling van 1,1 procent vergeleken met een jaar eerder.

Lees meer;

10:53 ‘Meer mensen in schulden, en hogere schuld’›

26 FEB nrc.nl/carriere›

25 FEB ‘Ondernemers dit jaar meer inkomen en koopkracht’›

1 JAN Wat verandert er vanaf 2014 voor u?›

2013 Ja, we komen uit de crisis, maar in de laagste versnelling›

maart 31, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Prinsjesdag 17.09.2013 – Troonrede – Begroting 2014 – de Nasleep

De naweeën.

In Den Haag vindt vandaag 25.09.2013 en morgen 26.09.2013 het belangrijkste politieke debat van het jaar plaats: de Algemene Politieke Beschouwingen met premier Rutte. Onderwerp van gesprek zijn o.a. de Miljoenennota en de steun van de oppositie in de Eerste Kamer.

Het debat over de Miljoenennota is woensdag begonnen met een felle confrontatie tussen oppositieleiders onderling. Een door de PVV aangevraagde motie van wantrouwen werd door de Kamer weggestemd. Het duurde woensdag even voordat het inhoudelijke debat over de Miljoenennota kon beginnen. Eerst hadden de oppositiepartijen onderling een appeltje met elkaar te schillen.

zie ookWat nu Kabinet Rutte 2 ? Feestvieren of Demonstreren ??

en ook: Prinsjesdag 17.09.2013 Den Haag

en ook nog : Prinsjesdag 17.09.2013 – Troonrede – Begroting 2014

verder: Prinsjesdag 17.09.2013 – NOS debat

Prinsjesdag 2013metro

Algemene Beschouwingen VK  

Wat was nou het nut van de Algemene Beschouwingen?

VK 27.09.2013 Het kabinet en bijna alle 150 Kamerleden luisterden twee dagen lang naar de Algemene Politieke Beschouwingen. Ruim 150.000 woorden telt het verslag van het debat. Het belangrijkste resultaat: onder leiding van minister Dijsselbloem (Financiën) wordt de komende week verder onderhandeld. Wat was nou het nut van twee dagen lang debatteren? ‘Die vraagt komt elk jaar terug na afloop van de Algemene Politieke Beschouwingen’, zegt Menno de Bruyne,

Lees ook Dijsselbloem gaat vrijdag nog bellen voor onderhandelingen - 27/09/13

Lees ook Dit zijn de concrete maatregelen uit de Algemene Beschouwingen - 26/09/13

Dit zijn de concrete maatregelen uit de Algemene Beschouwingen - Video

VK 27.09.2013  Meer dan zes uur lang debatteerde premier Rutte vandaag met de oppositie over de plannen voor 2014, maar veel concrete toezeggingen deed hij niet. Welke resultaten werden er geboekt?

De meest concrete maatregel: het kabinet wil de bezuiniging op de inlichtingendienst AIVD volgend jaar met 10 miljoen verminderen en in de jaren daarna halveren. Voorwaarde is wel dat voor het schrappen van deze bezuiniging elders in de begroting van Binnenlandse Zaken vervangende dekking wordt gevonden. De AIVD krijgt vanaf volgend jaar te maken met besparingen. Volgens de bestaande plannen zou de dienst het in 2015 met 23 miljoen minder doen. De AIVD moest in 2018 in totaal circa 70 miljoen hebben bezuinigd.

Dit zijn de wapenfeiten van twee dagen Algemene Beschouwingen

Elsevier 26.09.2013 In de Tweede Kamer debatteerden kabinet en oppositie de afgelopen twee dagen over de Miljoenennota. Voor wie de debatten heeft gemist, volgen hier de hoogtepunten.

Het debat over de Miljoenennota begon woensdagochtend grimmig. PVV-leider Geert Wildersbeet giftig van zich af toen D66-collega Alexander Pechtold hem vroeg afstand te doen van neonazi’s. Een door de PVV ingediende motie van wantrouwen tegen het kabinet redde het niet.

Alles over de Beschouwingen

Gerelateerde artikelen;

26-09: ‘Dijsselbloem wil om tafel’

26-09: Toch geen extra geld opvang

26-09: Pechtold geeft kabinet tijd

26-09: Buma blijft bij harde lijn

26-09: PvdA: sneller hervormen kan

26-09: SP steunt sociaal akkoord

26-09: ‘Rutte beste debater’

26-09: Zijlstra nodigt oppositie uit

26-09: SP, PVV, PvdD: dit debat is zinloos

26-09: Rutte kijkt naar CDA-voorstel

26-09: Echt 6 miljard bezuinigen

26-09: Weinig ruimte flitshervorming

26-09: Rutte niet uit op gladiolen

26-09: Rutte: open voor ideeën oppositie

26-09: ‘Pechtold zet aan tot geweld’

26-09: Van der Staaij delft onderspit

Kijk mee met de Algemene Politieke Beschouwingen dag 2

NRC 26.09.2013 Fractieleiders spraken gisteren in de Tweede Kamer over de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde Miljoennota. Vandaag is het de beurt aan Rutte. Vanaf half elf staat hij achter het kateder om daar vervolgens urenlang niet meer achter vandaan te komen. Kijk hier mee. Lees verder

Algemene Beschouwingen dag 2: Rutte is aan zet›

NRC 26.09.2013 De Tweede Kamer gaat vandaag verder met de Algemene Beschouwingen, het jaarlijkse grote debat na Prinsjesdag, dat ditmaal in het teken staat van de vraag of het kabinet tot zaken kan komen met oppositiepartijen. Premier Mark Rutte (VVD) krijgt om halfelf uur het woord, en zal urenlang spreken.

Liveblog debat: Rutte aan zet

Telegraaf 26.09.2013 Het ging er pittig aan toe in de eerste ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen. Vandaag is het de beurt aan premier Mark Rutte om weerwoord te bieden. Volg het allemaal in onze liveblog.

Hier ging het over op dag twee, tot nu toe

Trouw 26.09.2013 Op dag twee van de Algemene Politieke Beschouwingen gaat minister-president Rutte de dialoog aan met de Tweede Kamer. Hier volgt een beknopt overzicht van het debat.

In Beeld: Het belangrijkste politieke debat van het jaar 23 foto’s

Meer over Algemene Politieke Beschouwingen

De Algemene Politieke Beschouwingen in 20 ronkende citaten

VK 26.09.2013 Op sommige momenten knetterend, op andere momenten slaapverwekkend; dag 1 van de Algemene Politieke Beschouwingen in 20 citaten.

Geert Wilders (PVV) trapte af met de 120 duizend handtekeningen die hij had verzameld tegen het kabinet: ‘Ik heb hier duizend handtekeningen bij me. Ik geef ze graag aan de minister-president. Op de gang staan nog een aantal karren vol.

Algemene Politieke Beschouwingen »

Live – Achterkameroverleg oppositie tijdens dinerpauze

Debatjury: Rutte wint debatprijs 2013

10 miljoen minder bezuinigd op AIVD

SP, PVV, PvdD: dit debat is zinloos

Arts en Auto? Wat zei Rutte nou tegen Wilders?

‘Dijsselbloem wil om tafel’

Telegraaf 26.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zal alle fracties uitnodigen om gezamenlijk te gaan praten over wijzigingen op de rijksbegroting voor volgend jaar. Premier Mark Rutte zei dat donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen.

Gerelateerde artikelen:

26-09: Toch geen extra geld opvang

26-09: Pechtold geeft kabinet tijd

26-09: Buma blijft bij harde lijn

26-09: PvdA: sneller hervormen kan

26-09: SP steunt sociaal akkoord

26-09: ‘Rutte beste debater’

26-09: Zijlstra nodigt oppositie uit

26-09: SP, PVV, PvdD: dit debat is zinloos

26-09: Rutte kijkt naar CDA-voorstel

26-09: Echt 6 miljard bezuinigen

26-09: Weinig ruimte flitshervorming

26-09: Rutte niet uit op gladiolen

26-09: Rutte: open voor ideeën oppositie

26-09: ‘Pechtold zet aan tot geweld’

Eerste deals kabinet en oppositie al in de maak

VK 26.09.2013 Hoewel woensdag op de eerste dag van de politieke beschouwingen coalitie- en oppositiepartijen vooral met elkaar botsten, bereiden kabinet en oppositie zich tegelijkertijd voor op onderhandelingen. In de wandelgangen tasten de partijen elkaar af. Pogingen tot toenadering worden mogelijk vandaag zichtbaar in moties van de oppositie.

Rutte: kabinet is bereid te onderhandelen over belasting

Elsevier 26.09.2013 Het kabinet is bereid te praten over het aanpassen van enkele belastingmaatregelen uit de begroting. Maar het is niet eenvoudig om die te veranderen, zegt premier Mark Rutte.

‘Geloof mij, die zes miljard zijn heiliger dan u denkt’

VK 26.09.2013 Begrotingstsaar Olli Rehn moet enkel in Brussel zijn keuzes verdedigen. ‘Maar dat is een gevaarloze excercitie’, schrijft Paul Sneijder. ‘Wat niet deugt is dat Olli Rehn nergens politieke verantwoordelijkheid voor die 6 miljard hoeft af te leggen.’

Lees ook Live – ‘Laten we het over mensen hebben in plaats van de 6 miljard’ - 26/09/13

Live – Achterkameroverleg oppositie tijdens dinerpauze

VK 26.09.2013 Dag twee van de Algemene Politieke Beschouwingen, vandaag antwoordt de minister-president op de vragen die gisteren zijn gesteld uit de Tweede Kamer. In het debat met de premier gaat de oppositie op zoek naar ruimte binnen de afspraken van de coalitie: hoe kan het 6-miljardpakket worden afgezwakt, kunnen hervormingen sneller, kunnen de belastingen omlaag? Volkskrant.nl doet live verslag.

Rutte: ‘Er valt te praten over accijnsverhogingen’

Trouw 26.09.2013 Het kabinet is bereid te kijken naar zijn plannen voor de inkomensverdeling in 2014. Dat zei premier Mark Rutte tijdens het debat over de miljoenennota vanmiddag. Voorwaarde is wel dat een andere invulling moet leiden tot een evenwichtige inkomensverdeling.

LIVE: Rutte doet toezeggingen over accijns en bezuinigingen defensie›

NRC 26.09.2013 De tweede dag van het belangrijkste politieke debat van het jaar is aangebroken: de Algemene Politieke Beschouwingen. Vandaag is Rutte aan zet. Op nrc.nl doen we van minuut tot minuut verslag. Lees verder›

LIVEBLOG: Oppositie dringt aan op meer ruimte bij Rutte

NU  26.09.2013 De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag over de begroting van het kabinet. NU.nl houdt u op de hoogte van de Algemene Beschouwingen via de mobiele versie van dit liveblog..

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Algemene Beschouwingen

SP, PVV, PvdD: dit debat is zinloos

Telegraaf 26.09.2013  Het debat met premier Mark Rutte over de kabinetsplannen voor volgend jaar is een „zinloze excercitie” en kan beter geschorst worden. SP-leider Emile Roemer zei dat donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen. De PvdD steunt hem, wat de PVV betreft kan het hele debat zelfs beter gestopt worden.

SP, PVV, PvdD: dit debat is zinloos - Video

Trouw 26.09.2013 Volgens Roemer had het debat nu geen zin, omdat Rutte niet zeggen op welke punten hij concessies wil doen. ‘Op alle concrete punten die ik en de collega’s hebben ingediend krijgen we dezelfde reactie; daar valt over te praten’. Hij stelde voor om te schorsen, ‘totdat het kabinet met alle partijen heeft gesproken’. Alleen de PVV en de PvdD steunden het verzoek. Dezelfde drie partijen steunden gisteren aan het begin van de Algemene Beschouwingen ook een motie van wantrouwen tegen het kabinet, ingediend door de PVV.

Tegemoetkoming Rutte

Telegraaf  26.09.2013 Het kabinet is bereid te kijken naar zijn plannen voor de inkomensverdeling in 2014. Dat zei premier Mark Rutte tijdens het debat over de miljoenennota donderdag. Voorwaarde is wel dat een andere invulling moet leiden tot een evenwichtige inkomensverdeling.

Rutte kijkt naar CDA-voorstel

Telegraaf 26.09.2013 Het kabinet is bereid te kijken naar een CDA-voorstel om de overheidsuitgaven automatisch te bevriezen op het moment dat het begrotingstekort de 3 procent overstijgt. Premier Mark Rutte noemde het donderdag in de algemene beschouwingen „geen gek voorstel”, maar wees wel op de risico’s van een automatisme.

Rutte: 6 miljard bezuinigen moet echt

Trouw 26.09.2013 Nederland ontkomt er niet aan volgend jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen. Zou het kabinet dat niet doen, dan lopen we „een onaanvaardbaar risico” op een boete van 1,2 miljard euro van de Europese Commissie.

Zie ook:

Weinig ruimte flitshervorming

Rutte niet uit op gladiolen

ECB: recorddaling leningen private sector

Rutte: open voor ideeën oppositie

Van der Staaij delft onderspit

Rutte: nivelleren en lastenverzwaring geen doel van kabinet

Elsevier  26.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) zegt dat nivelleren en lastenverzwaringen niet behoren tot de grondslagen van het kabinet. Hij staat open voor ideeën, opvattingen en suggesties van oppositiepartijen ‘uiteraard binnen de mogelijkheden van de financiële ramingen’.

Rutte niet uit op gladiolen

Telegraaf 26.09.2013 Premier Mark Rutte gaat niet voor het succes op de korte termijn in de peilingen. Hij en PvdA-leider Diederik Samsom zijn er niet op uit „dat mensen met gladiolen langs de weg staan”, maar willen Nederland uit de crisis halen. Rutte zei dat donderdag bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Rutte: open voor ideeën oppositie

Telegraaf 26.09.2013 Het kabinet staat open voor ideeën, opvattingen en suggesties van oppositiepartijen, „uiteraard binnen de mogelijkheden van de financiële ramingen”. Premier Mark Rutte zei dat donderdag aan het begin van zijn inbreng tijdens de algemene beschouwingen, het jaarlijkse debat over de begroting van volgend jaar.

Rutte: weinig ruimte sneller hervormen WW en ontslagrecht

Trouw 26.09.2013 Premier Mark Rutte denkt dat de ruimte om de hervorming van WW en ontslagrecht te versnellen ‘zeer beperkt, zo niet afwezig’ is. Rutte zei dat donderdag bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Premier Rutte moet ‘heel wat repareren’ bij oppositie

Elsevier 26.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) moet donderdag tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen reageren op de kritiek van de Tweede Kamer op de kabinetsplannen. Hij zal de oppositie gunstig moeten stemmen, zodat deze de coalitie kan helpen aan een meerderheid in de Eerste Kamer.

Rutte wil niet praten over omvang bezuiniging

Premier ziet geen ruimte voor ‘onsje minder’ dan zes miljard

NU 26.09.2013 Premier Mark Rutte ziet geen ruimte om aan de omvang van het pakket van zes miljard voor 2014 te tornen.  Dat zei hij donderdag op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

Rutte zei dat de Brusselse begrotingsregels Nederland dwingen deze maatregelen te nemen. “Hier zit geen ruimte om af te wijken. Ik taxeer met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat we de op onszelf afgeroepen boete van 1,2 miljard uit Brussel opgelegd zullen krijgen.”

‘Pechtold zet aan tot geweld’

Telegraaf 26.09.2013 Een indirecte aanzet tot geweld tegen de PVV,” oordeelt Geert Wilders. De PVV-leider reageerde in PowNews gisteravond woedend op de aanval van Alexander Pechtold.

Snel bijlezen? Het belangrijkste debat van het jaar in vijf momenten

NRC 26.09.2013 Om half elf vanochtend begon dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen. Premier Mark Rutte reageerde op de gisteren geformuleerde kritiekpunten van fractieleiders op de Miljoennota. Lees hier een verslag van vandaag, samengevat in vijf belangrijke momenten. lees verder›

Oranje-blanje-bleu: PVV’ers in Kamer met omstreden Prinsenvlag›

NRC 26.09.2013 Gisteren, tijdens de eerste dag van de Algemene Beschouwingen, droegen zeker vier van de vijftien PVV-Kamerleden een speldje met de Prinsenvlag op hun revers. Behalve Martin Bosma, Reinette Klever en Machiel de Graaf ook Harm Beertema. In 2011 kwamen PVV’ers in opspraak door de Prinsenvlag. De toenmalige Tweede Kamerleden Wim Kortenoeven en Johan Driessen hadden de vlag voor de ramen van hun werkkamers in het Kamergebouw gehangen. Na de ophef die daarover ontstond, werden de vlaggen uit het zicht gehaald. Volgens Hero Brinkman, toen nog actief voor die partij, omdat de vlag “helaas besmet is door de NSB”. Lees verder

Live: Rutte wil ‘geen valse verwachtingen scheppen’

Trouw 26.09.2013 Zet Rutte de deur op een kier? En welke strategie kiest de oppositie vandaag op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen?

Rutte bereid sociaal akkoord aan te passen in overleg met bonden›

Trouw 26.09.2013 Mark Rutte geeft niet toe aan wensen van de oppositie om volgend jaar veel minder dan 6 miljard euro te bezuinigen. De premier Rutte zei wel bereid te zijn om het sociaal akkoord aan te passen, in overleg met werkgevers en werknemers. Wel is de ruimte daarvoor “beperkt”. Lees verder

‘Ruimte om hervormingen Sociaal Akkoord te versnellen zeer beperkt’

Elsevier 26.09.2013 De mogelijkheden om hervorming van de WW en het ontslagrecht te versnellen, zijn zeer beperkt. Premier Mark Rutte (VVD) wijst erop dat hierover kan worden gesproken, maar dat het akkoord is gesloten met de sociale partners.

Rutte: weinig ruimte sneller hervormen WW en ontslagrecht

Trouw 26.09.2013  Premier Mark Rutte denkt dat de ruimte om de hervorming van WW en ontslagrecht te versnellen ‘zeer beperkt, zo niet afwezig’ is. Rutte zei dat donderdag bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer..

Kabinet en oppositie klem: ’6 miljard moet van Brussel’

Elsevier 26.09.2013 Het kabinet ziet geen ruimte om van de 6 miljard euro bezuinigingen af te wijken omdat dit nu eenmaal moet van Brussel. Oppositieleider Arie Slob (ChristenUnie) meent daarom dat verder debatteren geen zin heeft.

Oppositie smeekt om concessies kabinet

Trouw 26.09.2013 Ze lijken tot concessies bereid, er valt te schuiven met de samenstelling van de bezuinigingen. Maar op één punt zijn de regeringspartijen PvdA en VVD onverbiddelijk: er moet 6 miljard euro op tafel komen. Met minder neemt Brussel geen genoegen.

Het debat van het jaar is bezig. Waar moet je op letten? Een kijkwijzer›

NRC 25.09.2013 In Den Haag vindt vandaag en morgen het belangrijkste politieke debat van het jaar plaats: de Algemene Politieke Beschouwingen met premier Rutte. Onderwerp van gesprek zijn de Miljoenennota en de steun van de oppositie in de Eerste Kamer. Waar moet je op letten tijdens het debat? Een kijkwijzer.

De Algemene Beschouwingen zijn vanochtend om 10.30 uur begonnen. Vandaag komen alle fractievoorzitters aan het woord. Tijdens de Beschouwingen leveren zij traditioneel hun commentaar op de vorig week tijdens Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota en zetten zij daar hun eigen alternatieven (tegenbegrotingen) tegenover. Lees verder

Kijk hier mee met de Algemene Politieke Beschouwingen›

NRC 25.09.2013 In Den Haag vindt vandaag en morgen het belangrijkste politieke debat van het jaar plaats: de Algemene Politieke Beschouwingen. Vandaag komen alle fractievoorzitters aan het woord. Kijk hier mee. Lees verder

Meer over Algemene Politieke Beschouwingen

Liveblog Algemene Beschouwingen

Telegraaf 25.09.2013 Wel nivelleren of niet? Komt de oppositie met een tegenbegroting op de Miljoenennota? We volgen de hele dag de Algemene Beschouwingen op deze live-blog.

Liveblog: volg hier de Algemene Politieke Beschouwingen›

NRC 25.09,2013 De eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen zit erop. Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg sloot zojuist de vergadering nadat 50 Plus-leider Krol zijn laatste woorden had uitgesproken. Morgenochtend om 10.30 uur gaat het debat verder met de beantwoording van premier Rutte in eerste termijn. Uiteraard doet nrc.nl vanaf dat moment weer van minuut tot minuut verslag.

De belangrijkste momenten van het debat van vandaag teruglezen en -kijken? Dat kan in het artikel ‘Het belangrijkste debat van het jaar in zeven momenten’.

 Volg het hier live. Lees verder›

CDA en ChristenUnie ‘bijzonder teleurgesteld’ om opstelling Samsom

Elsevier 25.09.2013 PvdA-leider Diederik Samsom voelt er niets voor om de ingrepen in de WW en ontslagrecht eerder door te voeren dan het kabinet op dit moment van plan is. Ook de belastingverhogingen blijven onaangetast.

Weinig beweeglijk

‘U zoekt het maar uit,’ zei Buma en liep weg van de interruptiemicrofoon. Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob constateerde dat Samsom ‘weinig beweeglijk’ was. Zowel Slob als Buma zien een groot verschil tussen de, zoals zij dat zien, starre houding van Samsom en de opstelling van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die zij constructiever vinden.

Slob: minder bezuinigen

Telegraaf 25.09.2013 Het kabinet moet volgend jaar minder dan gepland bezuinigen. Doet de coalitie van VVD en PvdA dat niet, dan hoeft het niet te rekenen op steun van de ChristenUnie. Dat zei fractieleider Arie Slob tijdens de algemene politieke beschouwingen woensdag in de Tweede Kamer.

Buma: Samsom dramt

Telegraaf 25.09.2013  CDA-leider Sybrand Buma en ChristenUnie-leider Arie Slob zijn bijzonder teleurgesteld over de opstelling van PvdA-leider Diederik Samsom tijdens de algemene beschouwingen donderdag. Volgens hun lijkt Samsom niet bereid compromissen te sluiten met oppositiepartijen terwijl het kabinet hun steun uiteindelijk wel nodig heeft in de Eerste Kamer.

Algemene beschouwingen: oppositie zoekt uitgestoken hand PvdA

Trouw 25.09.2013 Wie zet de deur op een kier, wat is de inzet van de politieke partijen vandaag en morgen bij de Algemene Beschouwingen?

Pechtold: ‘Asscher mag niet, miezerig mannetje wel’ - Video

VK 25.09.2013 D66-leider Alexander Pechtold beschouwt het als ‘een keuze van de Kamervoorzitter’ om niet in te grijpen toen PVV-leider Geert Wilders hem woensdag uitmaakte voor ‘zielig, miezerig, hypocriet mannetje’. ‘Ik kan het zelf wel aan’, reageerde Pechtold desgevraagd.

Grimmige start Algemene Beschouwingen, kabinet overleeft motie

Elsevier 25.09.2013 Het debat over de Miljoenennota is woensdag begonnen met een felle confrontatie tussen oppositieleiders onderling. Een door de PVV aangevraagde motie van wantrouwen werd door de Kamer weggestemd. Het duurde woensdag even voordat het inhoudelijke debat over de Miljoenennota kon beginnen. Eerst hadden de oppositiepartijen onderling een appeltje met elkaar te schillen.

Neonazi’s

D66-leider Alexander Pechtold vroeg PVV-collegaGeert Wilders afstand te nemen van de neonazi’s die zaterdag bij een PVV-protest aanwezig zouden zijn geweest. Wilders ontstak hierop in woede, noemde Pechtold een ‘miezerig mannetje’ en zei vervolgens dat de PVV ‘uiteraard’ niets te maken heeft met ‘neonazisme of andere idioteriën’.

Steeds meer moties van wantrouwen

Telegraaf 25.09.2013 De PVV diende woensdag opnieuw een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Vooral sinds de eeuwwisseling is er sprake van een duidelijke toename in het aantal moties van wantrouwen. Uit een overzicht blijkt dat er sinds 1992, 42 moties van wantrouwen zijn geweest. Vijf daarvan dateren uit de jaren 90. De rest is van na 2000.

Steeds vaker moties van wantrouwen in stemming

Trouw 25.09.2013 In 2002 werd één motie van wantrouwen in stemming gebracht, in 2004 twee, in 2005 drie, in 2006 één en in 2007 twee. Daarna 2008, met zes moties van wantrouwen. In 2009 waren het er zeven. Vervolgens kwam er een kleine terugval: twee in 2010 en één in 2011. Vorig jaar dienden Kamerleden tot zes moties van wantrouwen in, ook dit jaar al zijn er al zes ingediend.

Motie van wantrouwen Wilders krijgt steun van SP en PvdD

Trouw 25.09.2013 De SP steunt de motie van wantrouwen die PVV-leider Geert Wilders tegen het kabinet heeft ingediend. SP-leider Emile Roemer maakte dat duidelijk voorafgaand aan de hoofdelijke stemming over de motie. Ook de Partij voor de Dieren steunt de motie.

SP en PvdD steunen motie

Telegraaf 25.09.2013  De SP en de Partij voor de Dieren steunden woensdag een motie van wantrouwen die PVV-leider Geert Wilders tegen het kabinet had ingediend. De motie werd vervolgens verworpen met 31 leden voor en 113 tegen.2525.

Samsom komt niet tegemoet aan wensen CDA en D66

Elsevier 25.09.2013 PvdA-leider Diederik Samsom voelt er niets voor om de ingrepen in de WW en ontslagrecht eerder door te voeren dan het kabinet op dit moment van plan is. Ook de belastingverhogingen blijven onaangetast.

LIVEBLOG: Irritatie over Samsom bij oppositie

NU 25.09.2013 De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag over de begroting van het kabinet. NU.nl houdt u op de hoogte van de Algemene Beschouwingen via dit liveblog. Bekijk hier een mobiele versie van dit liveblog.

Teleurstelling bij Buma en Slob over houding Samsom - Video

Trouw 25.09.2013 CDA-leider Sybrand Buma en ChristenUnie-leider Arie Slob zijn bijzonder teleurgesteld over de opstelling van PvdA-leider Diederik Samsom tijdens de Algemene Beschouwingen. Volgens hun lijkt Samsom niet bereid compromissen te sluiten met oppositiepartijen terwijl het kabinet hun steun uiteindelijk wel nodig heeft in de Eerste Kamer.

Samsom houdt deur dicht

Telegraaf 25.09.2013 PvdA-leider Diederik Samsom voelt er niets voor de ingrepen in WW en ontslagrecht eerder door te voeren dan het kabinet van plan is. Ook in het terugdraaien van belastingverhogingen ziet hij geen heil. Hij antwoordde dat woensdag tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer op herhaalde vragen van CDA-leider Sybrand Buma en D66-leider Alexander Pechtold.

‘Samsom biedt geen openingen’ – Buma: u zoekt het maar uit›

NRC 25.09,2013 PvdA-leider Diederik Samsom sloeg eerst de deur dicht naar Pechtold, die enkele maatregelen uit het sociaal akkoord versneld wil invoeren. Ook Buma, die minder nivellering wil, kreeg de wind van voren, waarop hij Samsom gepikeerd de rug toekeerde: “U zoekt het maar uit.” Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Slob zei de zaak weinig hoopvol in te zien. lees verder›

Snel bijlezen? Het belangrijkste debat van het jaar in vijf momenten›

NRC 25.09.2013 Om half tien vanochtend begon de eerste dag van het belangrijkste politieke debat van het jaar plaats: de Algemene Politieke Beschouwingen. Dit is een beknopt verslag van het debat tot nu toe, samengevat in vijf momenten. lees verder›

Zijlstra hamert op begrotingsdiscipline: maatregelen nu nodig›

NRC 25.09,2013 VVD-leider Halbe Zijlstra hamert vandaag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer op begrotingsdiscipline. De economische crisis is groot en de effecten zullen dus ook heel groot zijn. Iedereen zal daarom de pijn voelen, aldus Zijlstra volgens persbureau Novum. lees verder›

Pechtold: ik kan het wel aan

Telegraaf 25.09.2013  D66-leider Alexander Pechtold beschouwt het als „een keuze van de Kamervoorzitter” om niet in te grijpen toen PVV-leider Geert Wilders hem woensdag uitmaakte voor „zielig, miezerig, hypocriet mannetje”. „Ik kan het zelf wel aan”, reageerde Pechtold desgevraagd. Volg de algemene politieke beschouwingen via ons liveblog.

‘Het is onrustbarend dat Wilders, Roemer en Thieme in feite hun middelvinger opsteken’

VK 25.09.2013 Nog voordat de Algemene Politieke Beschouwingen goed en wel op gang waren, diende PVV-leider Wilders een motie van wantrouwen in. Naast zijn eigen PVV stemden ook SP en de Partij voor de Dieren voor de motie. Jammer, want volksvertegenwoordigers moeten niet bij voorbaat als mokkende kinderen aan de zijlijn gaan staan omdat het zogenaamd toch allemaal geen zin heeft, schrijft chef politiek van de Volkskrant Raoul du Pré in zijn commentaar.  ver voordat premier Rutte kon reageren op hun kritiek op het beleid, zegden zij het vertrouwen in het kabinet op. Laat maar, was hun boodschap,

Lees ook Motie van wantrouwen Wilders krijgt steun van SP en PvdD - 25/09/13

Teruglezen: Wilders noemt Pechtold en Slob ‘zielig en miezerig’ - Video

VK 25.09.2013 PVV-leider Geert Wilders heeft zijn D66-collega Alexander Pechtold woensdag uitgemaakt voor ‘een zielig, miezerig, hypocriet mannetje’. Toen ChristenUnie-leider Arie Slob Wilders vroeg zich ‘respectvoller’ te uiten, kreeg hij te horen dat hij ‘net zo miezerig’ is.

Pechtold vraagt Wilders bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer om opheldering over een demonstratie van zijn partij afgelopen zaterdag in Den Haag. Daar werden volgens Pechtold NSB-vlaggen vertoond en de nazigroet gebracht. De D66-leider verzoekt Wilders hier afstand van te nemen en vraagt ook opheldering over zijn plannen voor Europese samenwerking met het Vlaams Blok en het Front National, rechts-extremistische partijen in België en Frankrijk.

Algemene Beschouwingen: dit is vandaag het speelveld

VK 25.09.2013 We kijken woensdag en donderdag bij de Algemene Politieke Beschouwingen naar het spel, maar het draait uiteindelijk om de knikkers. Het kabinet heeft steun nodig van oppositiepartijen, want het komt zetels tekort in de Eerste Kamer. Waar is voor het kabinet wat te halen, welke oppositiepartijen stellen zich constructief op, wie schreeuwt er het hardst? Het speelveld geschetst.

Lees ook Buma: ‘Participatie is excuus voor kil bezuinigen’ - 25/09/13

Lees ook ‘Het helpt enorm als je je sterk tegen iemand afzet tijdens een debat’ - 25/09/13

‘Het helpt enorm als je je sterk tegen iemand afzet tijdens een debat’

VK 25.09.2013 Voor een succesvol optreden tijdens het Kamerdebat moet de kijker voelen dat je staat voor je verhaal, stelt Roderik van Grieken.

Vandaag en morgen vinden de Algemene Politieke Beschouwingen plaats. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt van het politieke jaar. Er is traditioneel veel media-aandacht voor deze confrontatie tussen de fractieleiders onderling en de premier, die een uitgelezen kans biedt om je positie als politiek leider te verstevigen. Een aantal elementen bepaalt hoe het optreden van een politicus tijdens dit feest van de democratie wordt beoordeeld.

Wilders: kabinet, ga naar huis – harde aanvaring met Pechtold›

NRC 05.09.2013 PVV-leider Geert Wilders heeft vandaag zoals verwacht tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen opgeroepen tot het vertrek van het kabinet. “Nederland heeft schoon genoeg van dat afbraakkabinet”, zei hij. “Bied uw ontslag aan. Stap op. Ga naar huis.”

Wilders overhandigde verder duizend handtekeningen aan premier Mark Rutte. Die zijn onderdeel van de 122 duizend handtekeningen die Wilders tijdens zijn ‘verzetstour’ tegen het kabinet heeft opgehaald. Lees verder

Wilders: Pechtold en Slob ‘miezerig’ – Video

Telegraaf 25.09.2013 PVV-leider Geert Wilders heeft zijn D66-collega Alexander Pechtold woensdag uitgemaakt voor „een zielig, miezerig, hypocriet mannetje”. Toen ChristenUnie-leider Arie Slob Wilders vroeg zich „respectvoller” te uiten, kreeg hij te horen dat hij „net zo miezerig“ is.

Felle confrontatie tussen Pechtold en Wilders - Video

‘Wat een miezerig en hypocriet mannetje bent u toch, mijnheer Pechtold’

NU 25.09.2013 PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen flink uitgehaald richting het kabinet, maar kwam vooral in aanvaring met D66-leider Alexander Pechtold. VIDEO: Wilders over aanvaring met Pechtold
VIDEO: Reactie Roemer op motie van wantrouwen

In de ogen van met name het CDA was de PvdA-leider te beperkt in zijn bereidwilligheid om te praten over aanpassingen van de kabinetsplannen.

Lees hier ons LIVEBLOG

Bekijk hier de kabinetsplannen voor 2014

Bekijk het debat live

Wilders furieus in debat: ‘Wij hebben níets met nazi’s’

Elsevier 25.09.2013 PVV-fractieleider Geert Wilders heeft hard uitgehaald naar D66-collega Alexander Pechtold tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Wilders ontstak in woede nadat Pechtold hem vroeg afstand te nemen van neonazi’s die bij een PVV-protest aanwezig zouden zijn geweest. Na een kolderiek begin van de Algemene Beschouwingen waarin ‘Roemeense konijnen’, ‘PvdA’ers in een JSF-toestel’ en een ‘geblondeerde Pechtold’ de hoofdrol speelden, sloeg de sfeer plotseling om.

Pechtold zei dat NSB’ers bij de PVV-demonstratie van zaterdag aanwezig waren en dat ook de Hitlergroet werd gebracht. De D66-leider vroeg Wilders afstand te nemen van deze extremistische figuren.

Motie van wantrouwen WildersVideo

Telegraaf 25.09.2013 PVV-leider Geert Wilders heeft – zeer ongebruikelijk – meteen in het allereerste deel van de algemene beschouwingen al een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet. De Kamer wil er meteen over stemmen om het debat daarna te kunnen vervolgen.

Kabinet zoekt steun bij oppositie in Algemene Beschouwingen

Elsevier 25.09.2013 Om 10.30 uur beginnen in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen. Premier Mark Rutte (VVD) zal bij de oppositie steun moeten vinden om zijn bezuinigingsplannen door de Eerste Kamer te krijgen. Alle fractievoorzitters zullen woensdag in de Tweede Kamer aan het woord komen. Onderwerp van gesprek is de op Prinsjesdag door het kabinet gepresenteerde Miljoenennota.

Wilders: Rutte verprutst alles

Telegraaf 25.09.2013  Premier Mark Rutte „verprutst” alles wat hij in handen krijgt en zijn ‘afbraakkabinet’ moet „inpakken en wegwezen”. PVV-leider Geert Wilders betoogde dat woensdag aan het begin van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Hij bood premier Rutte ruim 120.000 handtekeningen aan die hij verzameld heeft tegen het kabinetsbeleid.

‘Excuus voor kil bezuinigen’

Telegraaf 25.09.2013 De participatiesamenleving waarvan vorige week sprake was in de troonrede, is voor de VVD „weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen”. CDA-leider Sybrand Buma schrijft dat woensdag in een opinie-artikel in Trouw.

Debat over bezuiniging

Telegraaf 25.09.2013  De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag in de jaarlijkse ‘algemene politieke beschouwingen’ twee volle dagen over de rijksbegroting voor volgend jaar. Het debat met premier Mark Rutte zal vooral gaan over de extra bezuinigingen à 6 miljard euro die het kabinet volgend jaar wil doorvoeren. De gehele oppositie is daar fel op tegen.

Kamer debatteert over bezuinigingspakket

Trouw 25.09.2013 De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag in de jaarlijkse algemene politieke beschouwingen twee volle dagen over de rijksbegroting voor volgend jaar. Het debat met premier Mark Rutte zal vooral gaan over de extra bezuinigingen à

september 25, 2013 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

De rol van de 1e kamer staat onder druk

Zal het VVD-PvdA-kabinet 2013 overleven ???? 

Omdat het kabinet van VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, onderhandelen de partijen met de oppositie om hun plannen te kunnen uitvoeren. Zo bereikte het kabinet vorige maand een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP over de huizenmarkt.

Eerste Kamerlid en oud-minister Frank de Grave (VVD) begint zich zorgen te maken. Dat zegt hij zaterdag in de Volkskrant. Nu het kabinetsbeleid vast dreigt te lopen omdat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Senaat, is het tijd voor een signaal dat dit niet de bedoeling is. Volgens De Grave wordt er nieuw staatsrecht geschreven zonder dat er goed wordt nagedacht. De VVD’er vreest voor toenemende onbestuurbaarheid als de Senaat als hindermacht gaat dienen.

Inmiddels blijkt dit dus al want de Oppositie stelt voorwaarden aan steun bezuinigingen. !!!!!!!!!!!

Dat melden de partijen zaterdag in Nieuwsuur. Onder meer de strafbaarheid van illegaliteit moet van tafel, eisen de drie partijen. Het kabinet wil volgend jaar 4,3 miljard euro extra bezuinigen. Omdat de VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben zijn ze afhankelijk van de oppositie.

Afshin Ellian: De Eerste Kamer heeft zichzelf opgeheven

De Eerste Kamer heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een soort verlengstuk van de Tweede Kamer. En deze week leverden ze zelf het bewijs daarvoor: de fractievoorzitters van de Tweede Kamer gingen onderhandelen over een woonakkoord dat al reeds in de Tweede Kamer op een meerderheid mocht rekenen.

Ze onderhandelden voor het tot standbrengen van een meerderheid in de Eerste Kamer. Een onthutsend en uniek moment. Daarmee heeft de Eerste Kamer zichzelf, feitelijk opgeheven. De Eerste Kamer is niet langer een dam, een bolwerk, evenmin een ‘chambre de réflexion’.

Zie ook:

Tussenformatie VVD-PvdA + CDA ???

Kabinet Grillo in Nederland in 2013 ?

Njet van Pechtold bespoedigt juist opkomst van een komiek als Beppe Grillo

Pechtold weigert kabinet opnieuw te hulp te schieten

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 4

Verder:

Niet minder, maar meer Eerste Kamer

Trouw 12.04.2014 In het AD van 5 april had VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kritiek op het functioneren van de Eerste Kamer. Gerard Bartels vindt politieke agendering van maatschappelijke problemen door de Eerste Kamer juist belangrijk met het oog op vernieuwing van de samenleving.

Niet minder, maar meer Eerste Kamer

SV 12.04.2014 In het AD van 5 april had VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kritiek op het functioneren van de Eerste Kamer. Gerard Bartels vindt politieke agendering van maatschappelijke problemen door de Eerste Kamer juist belangrijk met het oog op vernieuwing van de samenleving. Dat laatste wordt eventsettinggenoemd, in plaats van agendasetting (zie www.socialissues.eu).  Lees verder

VVD-senator: ‘PVV toont aan dat democratie ook nadelen heeft’

Trouw 21.02.2014  De PVV-fractie in de Eerste Kamer is er vaak niet, meldt zich bijna overal voor af, doet weinig mee en komt niet met goede argumenten. Die kritiek uitte Eerste Kamerlid Heleen Dupuis (VVD) vandaag bij het KRO-radioprogramma De Ochtend van Vier. Volgens de senator toont de PVV aan dat ‘de democratie in Nederland ook nadelen heeft’.

Dupuis reageert hiermee op de uitspraken van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes die in het Financieel Dagblad een onrustig politiek klimaat constateert. ‘Ik moet toegeven dat het in dit land wel heel moeilijk besturen wordt op dit moment. Dat heeft natuurlijk te maken met die extreme opkomst van een partij die heel weinig bereid is mee te werken aan allerlei maatschappelijke projecten,’ klaagt de VVD-senator.

Heleen Dupuis: PVV-fractie nauwelijks aanwezig in Eerste Kamer

Elsevier 21.02.2014 De PVV-fractie in de Eerste Kamer meldt zich vaak af, doet weinig mee en komt vaak niet met goede argumenten. ‘Dat betekent dat een groep van tien mensen op de 75 eigenlijk voortdurend een spaak in het wiel steekt.’ Dat zegt VVD-Eerste Kamerlid Heleen Dupuis VVD in het Radio 4-programmaDe Ochtend van 4. De hoogleraar medische ethiek zit zelf al sinds 1999 in de Eerste Kamer. De VVD-senator vindt het goed dat er ‘dwarse partijen’ zijn, maar ze vindt het ‘verontrustend’ dat de PVV in de toekomst de grootste partij zou kunnen worden.

zie ook

Kabinet overleeft door vrienden

Telegraaf 26.12.2013  Rutte II heeft een moeilijk jaar achter de rug. Er waren momenten dat het kabinet van VVD en PvdA, dat in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, aan het eind van zijn latijn leek. Maar dankzij een stroom van akkoorden wist het het hoofd boven water te houden. Vooral de hulp van drie ‘bevriende’ oppositiefracties was essentieel. D66, ChristenUnie en SGP staken het kabinet diverse malen de reddende hand toe, waardoor de coalitie inmiddels spottend ‘paars met de Bijbel’ wordt genoemd. Een overzicht.

Asscher trok Duivesteijn over de streep en redde kabinet

Trouw 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

Duivesteijn koos voor integriteit van Asscher

NU 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Adri Duivesteijn

PvdA-senator Duivesteijn wilde kabinetscrisis voorkomen

Elsevier 24.12.2013 PvdA-senator Adri Duijvesteijn stemde vorige week in met het woonakkoord omdat hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor de val van dit kabinet. Vooral de ‘integere’ vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) trok Duivesteijn over de streep. Dat zei Duivesteijn maandag in Nieuwsuur. De senator probeerde gedaan te krijgen dat de heffing van tijdelijke aard zou zijn, maar dat lukte niet. Overleg met fractievoorzitter Diederik Samsom zou Duivesteijn daarentegen alleen maar bozer hebben gemaakt. Als hij hetwoonakkoord zou blokkeren, zou het kabinet opgescheept zitten met een begrotingsgat van 1,7 miljard euro.

Lees ook: Drie vragen over ‘principiële’ PvdA’er Adri Duivesteijn

Duivesteijn koos voor Asscher

Telegraaf 24.12.2013  PvdA-senator Adri Duivesteijn stemde vorige week in met de kabinetsplannen voor de verhuurderheffing vanwege de integriteit van vicepremier Lodewijk Asscher met wie hij vele, intensieve gesprekken had gevoerd over de kwestie. Duivesteijn wilde met een tegenstem ook niet in het kamp belanden van de oppositiepartijen in de Senaat die vooral uit waren op de val van het kabinet.

Hoogtepunten: ‘De Eerste Kamer is de Tweede geworden’

VK 23.12.2013 2014 is in zicht, Volkskrant.nl kijkt nog één keer achterom. Elke dag tot aan oudjaar doen de politiek redacteuren van de Volkskrant verslag van een persoonlijk hoogtepunt of memorabel moment uit het politieke jaar 2013. Columnist en politiek analist Martin Sommer schreef in januari al: ‘De Eerste Kamer is de Tweede geworden.’ Hij kreeg gelijk.

Mijn vijftien seconden van fame vielen al vroeg dit jaar, namelijk op zaterdag 5 januari. Toen schreef ik dat het in het komende jaar 2013 in de Eerste Kamer zou gebeuren, niet in de Tweede. De camera’s hadden eind 2012 de Senaat nog niet gevonden. De parlementaire ophef ging in de donkere dagen rond kerstmis over een aangespoelde bultrug. En dat er een bultrug-protocol moest komen. Maar CDA-senator Elco Brinkman waarschuwde me tijdens een kerstborrel: let op, ook in de Senaat is het toch echt: voor wat hoort wat.

‘Afspraak met schuldeisers prevaleert boven afspraak met kiezers’

VK 23.12.2013.’Een leuke kerel lijkt me die Adri Duivesteijn niet. Een voorbeeldig lid van de oude, onaangename garde van de PvdA. Het beste voor met de mensheid, iets minder met de mensen. Ooit moet hij, samen met collega Klaas de Vries, twee snotjongens uit de fractie hebben klemgezet. Jullie komen er niet, beet Duivesteijn ze toe. Jullie zijn veel te soft. Een van die snotjongens heette Jeroen Dijsselbloem. De rest is geschiedenis, zoals dat heet.

Onlangs sloot het kabinet een woon- en pensioenakkoord met D66, SGP en de ChristenUnie. Deze partijen zullen de maatregelen naar verwachting in beide Kamers steunen, maar dit staat niet zwart op wit. In weekblad Elsevier zei D66-leider Alexander Pechtold deze situatie te prefereren.

De VVD-prominent heeft er niet het volste vertrouwen in dat de gesloten akkoorden ook daadwerkelijk tot wetswijzigingen zullen leiden. Hij vindt dat de drie leenpartijen ook een minister moeten leveren. ‘Dat zou de stabiliteit kunnen vergroten en dan weet je helemaal zeker dat je een meerderheid hebt,’ sprak Wiegel.

Wiegel stelt dat alle akkoorden die de coalitie met de drie oppositiepartijen sloot, nog moeten worden uitgewerkt in wetgeving en dat een stabiele meerderheid in Tweede en Eerste Kamer dus nog van groot belang is. Als de verkiezingen voor de gemeenteraden en het Europees Parlement volgend voorjaar voor VVD en PvdA slecht uitpakken, ‘dan leidt dat tot gedonderjaag’ en is een tussenformatie ‘misschien verstandig’.

Wiegel: tussenformatie met ministers voor D66, SGP en CU

Trouw 22.12.2013 VVD-prominent Hans Wiegel pleit weer voor een tussenformatie, waarbij de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een plek in het kabinet moet worden geboden. Wiegel deed dat in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Wiegel wil tussenformatie

Telegraaf 22.12.2013 VVD-prominent Hans Wiegel pleit weer voor een tussenformatie, waarbij de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een plek in het kabinet moet worden geboden. Wiegel deed dat in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Wiegel houdt opnieuw pleidooi voor tussenformatie

Elsevier  22.12.2013 VVD-prominent Hans Wiegel blijft erop hameren dat er een tussenformatie moet komen voor dit kabinet. De VVD’er vindt dat D66, ChristenUnie en SGP een plekje in de regering moeten krijgen. Wiegel hield zijn pleidooi zondag in het tv-programma WNL op Zondag.

Volgens de VVD-prominent is het belangrijk dat er een stabiele meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer is. Dit kan nodig zijn als de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen volgend jaar slecht uitpakken. Zonder stabiele meerderheid komt er ‘gedonderjaag’ zegt Wiegel.

Wiegel sprak zich ook nog uit over de opvolging van premier Mark Rutte(VVD). De voormalige VVD-leider ziet in huidig minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) een ideale opvolger voor Rutte. Over minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem was Wiegel verrassend positief: ‘Als hij zo doorgaat, wordt hij misschien een tweede Drees. ‘

Syp Wynia: Kabinet-Rutte II geeft iedereen inspraak en eindigt met extra lasten

zie ook;

‘Had minder nerveus gemogen’

Telegraaf 22.12.2013  Vicepremier Lodewijk Asscher is nooit bang geweest dat het kabinet in de problemen zou komen met de grote politieke hervormingen die door de Eerste Kamer moesten. Dat zegt hij in een zondag verschenen interview met NU.nl. „Het had allemaal wel met wat minder nervositeit gemogen”, meent de PvdA’er, die tevens minister van Sociale Zaken is.

‘Het had met wat minder nervositeit gemogen’

NU 22.12.2013 “Niet ideaal, maar werkbaar”, noemt vicepremier Lodewijk Asscher de coalitie VVD-PvdA zonder meerderheid in de Eerste Kamer.  “Niet ideaal, maar werkbaar”, noemt vicepremier Lodewijk Asscher de coalitie VVD-PvdA zonder meerderheid in de Eerste Kamer. In het kerstinterview met NU.nl blikt hij terug op een bewogen jaar: “Het had allemaal wel met wat minder nervositeit gemogen”.

‘Problemen in Senaat tot minimum beperken’

Pechtold wil stabiliteit in samenwerking betrekken bij gesprekken in voorjaar

NU 21.12.2013 Kabinet, coalitie en de ‘constructieve oppositie’ van D66, ChristenUnie en SGP moeten zorgen dat problemen in de Senaat, zoals deze week met Adri Duivesteijn, ”tot een minimum” beperkt worden. D66-leider Alexander Pechtold bepleit dat zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij wil ”de stabiliteit” van de samenwerking tussen de vijf partijen betrekken bij gesprekken die ze waarschijnlijk in het voorjaar gaan voeren over de rijksbegroting voor 2015.

‘Problemen in Senaat tot minimum beperken’

VK 21.12.2013  Kabinet, coalitie en de ‘constructieve oppositie’ van D66, ChristenUnie en SGP moeten ervoor zorgen dat problemen in de Senaat, zoals die deze week met Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn, ‘tot een minimum’ beperkt worden. D66-leider Alexander Pechtold bepleitte dat vandaag in het TROS Kamerbreed..

Samsom voorbereid op meer weerstand in Senaat

NU 20.12.2013 PvdA-leider Diederik Samsom houdt er rekening mee dat kabinetsplannen in de toekomst opnieuw op serieuze weerstand in de Senaat kunnen stuiten. Het kabinetsplan voor de verhuurderheffing werd deze week maar ternauwernood aangenomen in de Senaat.

April tot september 2013 ‘allerlastigste periode’ in politieke carrière Samsom

VK 20.12.2013 Voor PvdA-leider Diederik Samsom waren de maanden april tot en met september ‘de allerlastigste periode’ die hij tot nu toe als politicus doormaakte. Het kabinet moest vaststellen dat de minderheidssteun in de Eerste Kamer veel problematischer was dan in de formatie nog werd aangenomen, twee fractieleden stapten op en zijn huwelijk strandde.

Asscher: kabinet niet in gevaar›

NRC 20.12.2013 Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) denkt niet dat het kabinet was gevallen als het woonakkoord deze week in de Eerste Kamer was gestrand. Het was volgens Asscher spannend, maar hij deelt niet de indruk van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) dat het kabinet zou zijn gevallen als PvdA-senator Adri Duivesteijn tegen de verhuurdersheffing had gestemd. Lees meer

0:00 Schrijft Adri Duivesteijn vandaag een Nacht van… op zijn naam? ›

0:00 Blok: woonakkoord niet aanpassen – huurverhoging gaat door ›

0:00 Voor of tegen woonakkoord? Duivesteijn zwijgt nog ›

0:00 Duivesteijn wil tijdelijke heffing en herinvestering opbrengst ›

0:00 Duivesteijn is positief over toezegging Blok ›

Kabinet bijna gevallen

Telegraaf 20.12.2013  Het kabinet is deze week langs de rand van de afgrond gescheerd. Onenigheid over het woonakkoord leidde tot grote spanningen en irritaties tussen hoofdrolspelers uit de coalitie en de drie meewerkende oppositiepartijen D66, CU en SGP. De PvdA werd met een kabinetscrisis gedreigd.

Gerelateerde artikelen;

18-12: ‘Eens Duivesteijn, nooit weer Duivesteijn’

18-12: Woonbond teleurgesteld

18-12: Senaat steunt woonakkoord

18-12: ‘PvdA draait in debat’

17-12: Blok krijgt standje

17-12: ‘Belangrijke stappen Blok’

‘Kabinet dreigde te gaan vallen door debacle rond Woonakkoord’
Elsevier  20.12.2013 Het kabinet dreigde deze week te vallen, vanwege de onenigheid over het Woonakkoord. De situatie leidde tot grote irritaties tussen hoofdrolspelers uit de coalitie en de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Direct betrokkenen zeggen vrijdag in De Telegraaf dat hoewel VVD en PvdA deden alsof het allemaal wel meeviel, dreigde achter de schermen een kabinetscrisis.
Er was vooral veel kritiek op PvdA-leider Diederik Samsom, die geen greep had op de opstandige PvdA-senator Adri Duivesteijn. Als Duivesteijn daadwerkelijk tegen het Woonakkoord had gestemd, was ook het Herfstakkoord en Pensioenakkoord van tafel geveegd.
Bij het topoverleg waren onder anderen premier Mark Rutte (VVD) en minister Stef Blok (VVD, Wonen) en de fractieleiders Alexander Pechtold(D66), Arie Slob (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). ‘Samsom werkt bij Duivesteijn als een rode lap op een stier,’ zegt een betrokken fractieleider. Duivesteijn stemde in de nacht van dinsdag op woensdag alsnog in met het Woonakkoord, nadat Blok hem iets was tegemoetgekomen.

Dijkgraaf over Duivesteijn: dit moet je elkaar niet aandoen

zie ook

17 dec Duivesteijn niet principieel tegen heffing
16 dec PvdA-Senatoren nog niet eens over woonakkoord
17 dec Duivesteijn kan leven met toezegging

Woonakkoord

Volgens de NOS zal er maandag echter “vrijwel zeker geen akkoord worden gesloten over de pensioenen”. In de coalitie en tussen de regeringspartijen en oppositie, zijn volgens de omroep oplopende spanningen te constateren over het woonakkoord.

Dossiers

Dinsdag stemt de senaat over het Woonakkoord dat het kabinet ook sloot met D66, ChristenUnie en SGP. ‘We willen zeker weten dat er voor beide dossiers op steun gerekend kan worden,’ zegt Pechtold.

Heffing

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft grote bezwaren bij het akkoord en ook zijn stem is nodig om een meerderheid te behalen. Hij heeft problemen met de heffing van 1,7 miljard euro voor de woningcorporaties.

Zijn D66-collega Roger van Boxtel zegt dat Duivesteijn het kabinet in gevaar brengt. Hij gaat er niet vanuit dat de PvdA’er doorgaat met zijn verzet. ‘Ik ga er toch van uit dat hij niet het risico wil nemen om het kabinet te laten struikelen op alleen de volkshuisvesting,’ zegt Van Boxtel tegen BNR.

PvdA-Senatoren nog niet eens over woonakkoord

Cruciaal debat volgt morgen

Trouw 16.12.2013 De Senaatsfractie van de PvdA is het nog niet eens over het woonakkoord en de omstreden verhuurdersheffing. Dat bleek vanavond na overleg in de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Die vragen gaan onder meer over het wetsvoorstel voor de verhuurdersheffing. Duivesteijn gaat zich voorbereiden op het beantwoorden van die vragen. Mogelijk is er ook nog contact met minister Blok.

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft zich tot nog toe tegen de verhuurdersheffing opgesteld. Als hij tegenstemt in de Senaat haalt het kabinetsvoorstel het niet en valt er een gat van 1,7 miljard euro in de begroting. De Senatoren hebben nog vragen aan hun collega Adri Duivesteijn, zei fractievoorzitter Marleen Barth na afloop. Duivesteijn is woordvoerder voor de PvdA-senaatsfractie op dit dossier

PvdA-senatoren buigen zich over verhuurderheffing

Trouw 16.12.2013 De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is bijeengekomen om te praten over wonen en met name de verhuurderheffing, die verhuurders van meer dan tien huizen in de sociale sector moeten betalen. Morgenavond laat moet er in de Senaat over worden gestemd.

Meer over

PvdA buigt zich over verhuurderheffing

Telegraaf 16.12.2013 De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is bijeengekomen om te praten over wonen en met name de verhuurderheffing, die verhuurders van meer dan tien huizen in de sociale sector moeten betalen. Dinsdagavond laat moet er in de Senaat over worden gestemd.

lees: Woon- voor pensioenakkoord’

lees: D66 en ChristenUnie: geen pensioenakkoord voor woonakkoord

PvdA blijft zoeken naar steun bij oppositie

Trouw 25.04.2013 De PvdA streeft ook in de toekomst naar een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid. Het wil doorgaan met het sluiten van akkoorden met de oppositie. Tweede Kamerlid Henk Nijboer zei dat donderdag in een debat met de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken).

PvdA zoekt steun oppositie

Telegraaf 25.04.2013 De PvdA streeft ook in de toekomst naar een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid. Het wil doorgaan met het sluiten van akkoorden met de oppositie. Tweede Kamerlid Henk Nijboer zei dat donderdag in een debat met de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken).

PvdA blijft zoeken naar steun bij oppositie

NU 25.04.2013 De PvdA streeft ook in de toekomst naar een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid. Het wil doorgaan met het sluiten van akkoorden met de oppositie. Tweede Kamerlid Henk Nijboer zei dat donderdag in een debat met de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken). De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn in de Senaat aangewezen op steun van de oppositie, omdat ze daar geen meerderheid hebben.

Benodigde steun voor zorgakkoord nog onzeker

Trouw 25.04.2013 Het kabinet heeft de steun van oppositiepartijen, die nodig is voor een meerderheid voor het zorgakkoord in de Eerste Kamer, nog niet binnen. De oppositie was woensdag kritisch over het akkoord dat minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) eerder op de dag sloten met werkgevers en werknemers in de zorg.

Oppositie vist naar afspraakbereidheid VVD

Trouw 24.04.2013 Oppositiepartijen SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en D66 hebben woensdagavond tijdens het debat over het zorgakkoord geprobeerd uit te vinden of de VVD nog openstaat voor afspraken. De coalitie VVD-PvdA heeft steun van andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Wil VVD afspraken maken?

Telegraaf 24.04.2013 Oppositiepartijen SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en D66 hebben woensdagavond tijdens het debat over het zorgakkoord geprobeerd uit te vinden of de VVD nog openstaat voor afspraken. De coalitie VVD-PvdA heeft steun van andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

‘VVD wil geen deals met oppositie meer’

Trouw 24.04.2013 De VVD wil dat het kabinet geen deals met oppositiepartijen meer sluit om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. Bronnen hebben dat woensdag laten weten aan RTL Nieuws. Het nieuwe devies is wat de VVD betreft: graag of niet.

VVD wil geen deals meer

Telegraaf 24.04.2013 De VVD wil dat het kabinet geen deals met oppositiepartijen meer sluit om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. Bronnen hebben dat woensdag laten weten aan RTL Nieuws. Het nieuwe devies is wat de VVD betreft: graag of niet.

Rutte: Senaat doordrongen van eigen positie

Trouw 19.04.2013 Premier Mark Rutte is gesterkt in zijn overtuiging dat de senatoren in de Eerste Kamer beseffen welke positie zij in de politiek innemen. Dat zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte: Eerste Kamer kan blijven, maar moet ‘bij de eigen leest blijven’

NRC 19.04.2013 De VVD vindt niet dat de Eerste Kamer moet verdwijnen, maar wel ‘bij de eigen leest moet blijven’. Dat benadrukte premier Rutte vanmiddag na afloop van de wekelijkse ministerraad. Het politieke primaat hoort bij de Tweede Kamer, zo benadrukte de premier. Hiermee reageerde Rutte op uitspraken van Halbe Zijlstra vanochtend in De Telegraaf. Lees verder

Woorden Zijlstra vallen slecht

Telegraaf 19.04.2013 Oppositiepartijen in de Eerste Kamer zijn niet gecharmeerd van de waarschuwing van VVD’er Halbe Zijlstra, die stelde dat een te politieke Senaat maar beter kan worden opgeheven. „Dit is onnodig aanscherpend”, aldus D66-fractieleider Roger van Boxtel. En SP-fractieleider Tiny Kox: „Een kat in het nauw maakt rare sprongen.”

Oppositie niet te spreken over woorden Zijlstra

Elsevier 19.04.2013 Oppositiepartijen reageren kritisch op de boodschap van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra over de Eerste Kamer. Een te politieke Senaat moet wat Zijlstra betreft, worden opgeheven. ‘Dit is onnodig aanscherpend,’ zegt D66-fractieleider in de Eerste Kamer Roger van Boxtel. SP-fractieleider Tiny Kox: ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen.’ Zijlstra zegt dat de Eerste Kamer zou moeten verdwijnen als de Kamer het kabinet om politieke redenen gaat dwarsbomen.

ChristenUnie-fractieleider in de Eerste Kamer Roel Kuiper twitterde dat de paniek met de woorden van Zijlstra compleet is bij de VVD. Volgens GroenLinks-leider Tof Thissen is het allemaal ‘te gek voor woorden’. Ook coalitiegenoot PvdA is het niet eens met Zijlstra.

Zijlstra: te politieke Eerste Kamer beter afschaffen

Trouw 19.04.2013 De Eerste Kamer heeft geen toegevoegde waarde als deze steeds het werk van de Tweede Kamer ondermijnt. Dat zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vrijdag in De Telegraaf. Hij stelt in de krant dat de Senaat beter kan worden afgeschaft als deze om politieke redenen het kabinet dwarsboomt.

Zijlstra: ’Grillig senaat afschaffen’

Telegraaf 19.04.2013 De Eerste Kamer moet worden afgeschaft als ze om politieke redenen het kabinet gaat dwarsbomen. Dat stelt fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD in de Tweede Kamer in een interview met De Telegraaf.

Zijlstra bepleit afschaffen ‘dwarse Senaat’

NU 19.04.2013 Rol van Eerste Kamer dreigt volgens VVD’er steeds politieker te worden. De Eerste Kamer heeft geen toegevoegde waarde als deze steeds het werk van de Tweede Kamer ondermijnt. Dat zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vrijdag in De Telegraaf.  Hij stelt in de krant dat de Senaat beter kan worden afgeschaft als deze om politieke redenen het kabinet dwarsboomt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Halbe Zijlstra Senaat Eerste Kamer

Zijlstra wil ‘Senaat met grillen’ liever opdoeken

Elsevier 19.04.2013 De Eerste Kamer zou moeten verdwijnen als de Kamer het kabinet om politieke redenen gaat dwarsbomen. Het zou beter zijn als de Senaat gewoon zijn authentieke rol oppakt. Dat zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra in een interview met De Telegraaf, die zaterdag verschijnt.

Het is Zijlstra een doorn in het oog dat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Zijlstra gaat ervan uit dat de Eerste Kamer zijn authentieke rol zal oppakken. ‘Als dat niet zo is, creëert men een onbestuurbare situatie.’ Vorige maand zei Eerste Kamerlid en oud-minister Frank de Grave (VVD) dat de Eerste Kamer zich moet bezinnen op haar rol.

zie ook:

‘Zijlstra wil dwarse Eerste Kamer afschaffen’

NRC 19.04.2013 De Eerste Kamer moet worden opgedoekt als ze om politieke redenen het kabinet steeds dwarsboomt. De senaat heeft dan geen toegevoegde waarde meer, stelt fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra, in een interview met De Telegraaf.

Eerste Kamer-voorzitter betreurt voorbarige kritiek zorgpremie-akkoord

Trouw 07.04.2013  VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Loek Hermans was voorbarig met zijn kritiek op de inkomensafhankelijke zorgpremie die VVD en PvdA in hun regeerakkoord waren overeengekomen. ‘De Eerste Kamer was nog niet aan zet’, zei voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf zondag in Buitenhof.

‘Hermans sprak voor zijn beurt over zorgpremie’

Nu 07.04.2013 VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Loek Hermans was voorbarig met zijn kritiek op de inkomensafhankelijke zorgpremie die VVD en PvdA in hun regeerakkoord waren overeengekomen. ”De Eerste Kamer was nog niet aan zet”, zei voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf zondag in Buitenhof.

Gerelateerde artikelen06/04/2013 Minister Schippers wil volgend jaar lagere zorgpremie

Lees meer over: Inkomensafhankelijke zorgpremie Loek Hermans Zorgpremie

‘Rol Eerste Kamer tijdens formatie is onderschat’

NU 06.04.2013 De rol van de Eerste Kamer tijdens de formatie van het huidige kabinet is onderschat. Dat vindt een ruime meerderheid van de senaat, zo blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad. Niet alleen leden van de oppositie onderschrijven de stelling, ook leden van VVD en PvdA zeggen dat de minderheid in de Eerste Kamer van hun partijen is miskend.

‘Het kabinet moet deals sluiten met de Eerste Kamer’

Trouw 22.03.2013 Het kabinet-Rutte kan niet functioneren zonder meerderheid in de Eerste Kamer. Hoogleraar Strafrecht Paul Bovend’Eert bekijkt de opties. ‘Wil men de macht van de senaat daadwerkelijk beperken, dan is een grondwetsherziening onontkoombaar.’

Geen spijt bij Samsom over minderheid Senaat

Trouw 18.03.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft er geen spijt van dat bij de formatie van het kabinet Rutte-II niet is gezocht naar een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat zei Samsom maandag in het radioprogramma Dit is de dag. Volgens Samsom is tijdens de onderhandelingen bewust gekozen om geen meerderheid te zoeken in de Senaat. ‘Al in de verkennende gesprekken’, zei de PvdA-leider. Ook oppositiepartijen als D66 en ChristenUnie waren het daarmee eens, stelt Samsom.

Brinkman: premier Rutte moet uit zijn Torentje komen

Elsevier 14.03.2013 CDA-leider Elco Brinkman in de Eerste Kamer waarschuwt het kabinet dat het niet de illusie moet hebben dat de Senaat omstreden wetsvoorstellen aan een meerderheid zal helpen. ‘Als ik in de schoenen van de premier stond, zou ik het niet aandurven vier jaar lang in zoveel onzekerheid te leven,’ zegt Brinkman deze week in Elsevier. Brinkman heeft ook kritiek op politici en economen, die bij de ingrepen op de huizenmarkt vooral oog hadden voor de lange termijn. Brinkman: ‘Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten.’ Als gemeenten vervolgens de onroerende zaakbelasting verhogen om gaten in de begroting te dichten ‘mogen ze dat uitleggen bij de volgende verkiezingen. Ik voorspel u dat het een thema wordt.’

‘Kabinet is kaartenhuis door opzijschuiven Beatrix’

Elsevier 13.03.2013 Het kabinet-Rutte II verkeert in politieke problemen vanwege het opzijschuiven van koningin Beatrix tijdens de kabinetsformatie. Dat zegt PvdA-coryfee Ed van Thijn deze week in Elsevier. De regeringsvorming in 2012 is volgens hem ‘een lichtzinnige kabinetsformatie door onervaren lieden’. In 2012 greep de Tweede Kamer voor het eerst de regie bij de formatie. Het staatshoofd belandde op een zijspoor. Daardoor maakten de informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) volgens Van Thijn ‘een onvergeeflijke fout’: zij dachten dat het nieuwe kabinet genoeg had aan steun in de Tweede Kamer en vertrouwden erop dat Rutte II met een minderheid in de Eerste Kamer kon regeren.

‘De eerste Kamer mag wel degelijk politiek bedrijven’

Trouw 12.03.2013  Van links tot rechts waarschuwen politici en staatsgeleerden voor de hindermacht die de Eerste Kamer ineens blijkt te zijn. Maar is die politieke rol van de indirect gekozen senatoren wel zo opvallend? Een misvatting, zo blijkt in de praktijk. Maar ook in de wet is niet vastgelegd dat de Eerste Kamer alleen mag kijken naar consistentie, uitvoerbaarheid en rechtmatigheid, zegt Bert van den Braak, die zijn proefschrift schreef over de Eerste Kamer. “Er staat wel dat de Eerste Kamer wetsvoorstellen moet beoordelen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd, maar waarop ze die beoordeelt is aan haarzelf.”

‘Architect Wouter Bos maakte een bouwfout’

VK 11.03.2013  Bij de formatie van dit kabinet is de Eerste Kamer over het hoofd gezien en de mogelijkheid van een zakenkabinet te snel van tafel geveegd, schrijft politiek commentator Kees Boonman. Briljant, geniaal, scherpzinnig. Op Twitter is niet iedereen er helemaal uit, maar de column van Wouter Bos is op z’n minst hoogst opmerkelijk. Bos – partner bij KPMG, gespecialiseerd in Healthcare – doet trouwens vermoeden dat hij ergens onopgemerkt op het Binnenhof huist. In zijn Volkskrantcolumns heeft hij zich zo langzamerhand ontwikkeld tot een scherpzinnig politiek fluisteraar wie geen detail ontgaat, en het lijkt er op dat hij vanachter het gordijn een ogenschijnlijk stuurloos kabinet strategisch aanstuurt.

Linkse meerderheid in Tweede Kamer zal VVD nog flink laten spartelen

Elsevier 11.03.2013  Verkiezingswinnaar Rutte had zich voorgenomen de economie te moderniseren, maar zijn snelle kabinetsformatie met de PvdA drukt hem nu in een politiek verdomhoekje. Het gesteggel over het ontslagrecht is tekenend. Een kortere WW en een flexibel ontslagrecht zijn de belangrijkste hervormingen in het Regeerakkoord van Rutte II. Toch tekende de PvdA vorige herfst voor deze ingrepen. Althans, de sociaal-democraten deden alsof ze zich door Mark Ruttes VVD lieten overtuigen: met minder starre arbeidsverhoudingen nemen werkgevers sneller nieuwe mensen aan. oor de werkgeverslobby VNO-NCW is het ook geen halszaak. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zinspeelde vorige week al op alternatieven.

Commentaar Syp Wynia: Met krachteloos gepolder en gelegenheidscoalities schieten we niets op

In de peilingen is de PvdA bezig te halveren, ten gunste van behoudzuchtige partijen als 50Plus en SP. Bovendien is het Regeerakkoord langzamerhand een vodje papier, nu VVD en PvdA – bij gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer – alles willen inleveren bij de oppositie.

zie ook:

VVD-Senator: bezinning nodig over rol Eerste Kamer

Elsevier 09.03.2013 De Eerste Kamer moet zich bezinnen op haar rol. Eerste Kamerlid en oud-minister Frank de Grave (VVD) ziet met lede ogen aan hoe het kabinet ondanks de ruime meerderheid in de Tweede Kamer in de problemen komt in de Eerste Kamer.

Dat melden de partijen zaterdag in Nieuwsuur. Onder meer de strafbaarheid van illegaliteit moet van tafel, eisen de drie partijen. Het kabinet wil volgend jaar 4,3 miljard euro extra bezuinigen. Omdat de VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben zijn ze afhankelijk van de oppositie.

Verder:

‘Kabinet zoekt meerderheden mediaplannen’

NU 24.03.2013 Staatssecretaris Sander Dekker is nog niet zeker van meerderheden in de Eerste Kamer voor de kabinetsplannen op het gebied van de media.Dat bleek uit de bijdrage van SP-Kamerlid Jasper van Dijk zondag tijdens het debatprogramma Limes030.

‘Eerste Kamer stemt niet in met verhuurtol’

NU 16.03.2013 De Eerste Kamer zal nooit instemmen met de verhuurdersheffing zoals die er nu ligt.  Dat zei Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn zaterdag in het TROS-radioprogramma Kamerbreed. Hij liet zich deze week al eerder tot groot ongenoegen van vriend en vijand negatief uit over het woonakkoord van minister voor Wonen Stef Blok (VVD).

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woonakkoord Verhuurdersheffing

SP: Verhuurdersheffing naar bouwsector

Trouw 13.03.2013 SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat de verhuurdersheffing voor corporaties een investeringsverplichting wordt. De corporaties zouden de heffing van 1,75 miljard euro in de bouwsector moeten steken. Dat gaat Jansen woensdagmiddag inbrengen tijdens het debat over het woonakkoord.

‘Verhuurders- heffing naar bouw’

Telegraaf 13.03.2013  SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat de verhuurdersheffing voor corporaties een investeringsverplichting wordt. De corporaties zouden de heffing van 1,75 miljard euro in de bouwsector moeten steken. Dat gaat Jansen woensdagmiddag inbrengen tijdens het debat over het woonakkoord.

PvdA: aandacht voor investeringen

Telegraaf 13.03.2013 De PvdA in de Eerste Kamer heeft gewoon gevraagd om aandacht voor de zorgen om de investeringen door de woningcorporaties nu die een verhuurdersheffing moeten gaan betalen. Dat zei Jacques Monasch van de PvdA woensdag in de Tweede Kamer over de actie van zijn partijgenoot senator Adri Duivesteijn dinsdag.

‘Begrip voor weerstand woonakkoord Duivesteijn’

NU 13.03.2013 PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch snapt dat de PvdA in de Eerste Kamer dinsdag zich kritisch heeft getoond over het tussen VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP gesloten woonakkoord. Hij zei dat woensdag tijdens het debat over het akkoord met minister Stef Blok (Wonen). PvdA-senator Adri Duivesteijn toonde zich zeer kritisch over de heffing van 1,7 miljard voor de woningcorporaties. Hij noemde het woonakkoord ‘ondoordacht’.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woonakkoord

Oppositie valt over PvdA heen wegens uitspraken senator Duivesteijn

VK 13.03.2013 ‘Ik ken Adri al zo’n 20 jaar en het tekent hem ook voor een deel. Ik zou een andere toon hebben gezet’, aldus PvdA-Kamerlid Jacques Monasch vandaag in een debat over de woningmarktplannen van het kabinet. Monasch moest zich uitgebreid verantwoorden voor de uitspraken van zijn collega Adri Duivesteijn in de Senaat. Die noemde de plannen voor een verhuurdersheffing gisteren ‘onvoldoende doordacht’.

Lees ook Blok opgelucht; senaat stemt in met huurverhoging - 13/03/13

Lees ook Pechtold en Slob: zo hoeft het voor ons niet - 12/03/13

Wooncoalitie wil duidelijkheid van PvdA over verhuurdersheffing

Trouw 13.03.2013 De coalitiepartijen in het woonakkoord willen woensdag duidelijk van de PvdA horen dat de Eerste Kamerfractie niet alsnog tegen de verhuurdersheffing zal stemmen. Dat meldt NU.nl.

Wooncoalitie wil duidelijkheid van de PvdA

NU 13.03.2013 De coalitiepartijen in het woonakkoord willen woensdag duidelijk van de PvdA horen dat de Eerste Kamerfractie niet alsnog tegen de verhuurdersheffing zal stemmen. Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer met minister Stef Blok (Wonen) over het onlangs gesloten woonakkoord tussen coalitiepartijen VVD en PvdA met D66, ChristenUnie en SGP.

Blok opgelucht; senaat stemt in met huurverhoging

Trouw 13.03.2013  De plannen om de huren deze zomer oplopend met het inkomen van de huurders te verhogen, gaan gewoon door. De Eerste Kamer heeft er dinsdagavond volgens verwachting (hoofdelijk) mee ingestemd, zij het nipt: 37 voor en 36 tegen.

Lees ook: Inkomen van 2 jaar terug is peilpunt huur - 13/03/13

Lees ook: PvdA-Senator: ‘Woonplannen kabinet ondoordacht’ - 12/03/13

Lees ook: Meeste woningcorporaties gaan huur verhogen - 05/03/13

Groen licht voor Blok: Senaat akkoord met huurverhoging

Elsevier 12.03.2013  De Eerste Kamer is zoals verwacht akkoord gegaan met de huurverhoging voor hogere inkomens om scheefwonen tegen te gaan. De verhuurdersheffing voor corporaties komt daarmee een stapje dichterbij. Vanaf deze zomer zullen de huren bij corporaties en in de particuliere sector met gereguleerde prijzen worden verhoogd voor huurders met een hoger inkomen.

Blok: woonakkoord niet aanpassen – huurverhoging gaat door›

NRC 12.03.2013  Stef Blok is niet van plan het woonakkoord aan te passen, ondanks bezwaren van de PvdA in de Eerste Kamer tegen de verhuurdersheffing. Dat zei de minister voor Wonen vanavond, nadat de Eerste Kamer het debat over de woningmarktplannen van het kabinet had hervat. PvdA-senator Adri Duivesteijn zorgde eerder op de dag voor ophef met een kritisch oordeel over de verhuurdersheffing, een onderdeel van het woonakkoord waar ook de PvdA zijn handtekening onder heeft gezet.

Senaat stemt in met huurverhoging

NU 12.03.2013 Het kabinet wil er het scheefwonen mee tegen gaan, het verschijnsel dat mensen in een huis blijven zitten dat eigenlijk te goedkoop voor ze is. Die huizen moeten vaker beschikbaar komen voor diegenen die minder verdienen.

Senaat steunt huurverhoging

Telegraaf 12.03.2013 De plannen om de huren deze zomer oplopend met het inkomen van de huurders te verhogen gaan gewoon door. De Eerste Kamer heeft er dinsdagavond volgens verwachting (hoofdelijk) mee ingestemd: 37 voor en 36 tegen. Het kabinet wil er het scheefwonen mee tegen gaan, het verschijnsel dat mensen in een huis blijven zitten dat eigenlijk te goedkoop voor ze is. Die huizen moeten vaker beschikbaar komen voor diegenen die minder verdienen.

‘Investeringen corporaties blijven’

Telegraaf 12.03.2013  Woningcorporaties kunnen blijven investeren. Dat herhaalde minister Stef Blok voor Wonen dinsdag in de Eerste Kamer. Volgens senator Adri Duivesteijn van coalitiepartner PvdA is het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro te laten betalen, onvoldoende doordacht. Hij vreest dat corporaties juist flink minder en in de krimpgebieden zelfs helemaal niet meer zullen investeren.

Pechtold en Slob: zo hoeft het voor ons niet

Trouw 12.03.2013 D66 en ChristenUnie storen zich aan de opstelling van de PvdA in het woondebat in de Eerste Kamer. PvdA-senator Adri Duivesteijn noemde daar het plan om corporaties een verhuurdersheffing van 1,75 procent op te leggen ‘ondoordacht’.

Ruzie om woonplan

Telegraaf 12.03.2013  D66 en ChristenUnie storen zich aan de opstelling van de PvdA in het woondebat in de Eerste Kamer. PvdA-senator Adri Duivesteijn noemde daar het plan om corporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard op te leggen ,,ondoordacht”.

PvdA-senator voert druk op minister Blok op

VK 12.03.2013 Ook PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft kritiek op de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Vandaag hoopt minister Blok (Wonen en Rijksdienst) deel één van het Woonakkoord door de Eerste Kamer te loodsen.

Lees ook Woningcorporaties willen Blok voor de rechter slepen - 11/03/13

Lees ook Meeste woningcorporaties gaan huur verhogen - 05/03/13

PvdA-Senator: ‘Woonplannen kabinet ondoordacht’

Trouw 12.03.2013 Het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro te laten betalen, is onvoldoende doordacht. Dat zei PvdA-Senator Adri Duivesteijn dinsdag in de Eerste Kamer. Hij vreest dat corporaties flink minder en in de krimpgebieden zelfs helemaal niet meer zullen investeren.

PvdA-senator kraakt woonplannen kabinet

Nu 12.03.2013  Het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro te laten betalen, is onvoldoende doordacht. Dat zei PvdA-Senator Adri Duivesteijn dinsdag in de Eerste Kamer.

PvdA-senator noemt woonplannen ondoordacht

NU 12.03.2013 Het plan van het kabinet om woningcorporaties een verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro te laten betalen, is onvoldoende doordacht. Dat zei PvdA-Senator Adri Duivesteijn dinsdag in de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woningmarkt

PvdA heeft moeite met woonakkoord: ‘onvoldoende doordacht’›

NRC 12.03.2013  De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer heeft problemen met het door de partij zelf gesloten woonakkoord. Senator Adri Duivesteijn (PvdA) noemt het “onvoldoende doordacht” dat woningcorporaties een verhuurdersheffing moeten afdragen die oploopt tot 1,75 miljard per jaar.  Gisteren waarschuwde de koepel van woningcorporaties Aedes dat de inkomsten uit de huurverhogingen veel te hoog worden ingeschat.

Lees meer:

11 MRT Woningcorporaties: Blok schat huurinkomsten veel te hoog in ›

9 MRT ‘Kabinet maakt Eerste Kamer door woonakkoord te politiek’ ›

5 MRT ‘Meerderheid woningcorporaties verhoogt de huur’ ›

21 FEB CPB gaat gevolgen woonakkoord niet doorberekenen – ‘vreemd besluit’ ›

16 FEB Reconstructie NRC: Blok schatte afspraken met CDA verkeerd in ›

Senator hekelt oppositie

Telegraaf 11.03.2013 De oppositie in de Tweede Kamer moet geen voorschot nemen op de gang van zaken in de Eerste Kamer. VVD-senator Frank de Grave zei dat maandagavond in het tv-programma Pauw & Witteman. Hij noemde het „vrij absurd” dat Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie vorige week het kabinet opriep om een wijziging van de Nabestaandenwet te schrappen omdat die in de Eerste Kamer toch zal sneuvelen.

VK 09.03.2013 D66, ChristenUnie en GroenLinks willen in ruil voor steun aan bezuinigingsplannen niet alleen over geld praten met het kabinet. Ze zijn ook van plan om andere zaken, zoals schrappen van de strafbaarstelling van illegaliteit, op tafel te leggen. Dat zeiden Tweede Kamerleden vanavond in Nieuwsuur. ‘Op het moment dat PvdA en VVD bij ons langskomen, stellen we het zeker aan de orde.’

Meer over: Kabinet-Rutte II Politiek VVD-senator: land dreigt onbestuurbaar te worden

Oppositie wil af van strafbaarstelling illegaliteit

Elsevier 09.03.2013 D66, ChristenUnie en GroenLinks zullen ‘immateriële’ eisen stellen aan het kabinet als zij onderhandelen over extra bezuinigingen. De drie partijen willen de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel. Dat zeggen de oppositiepartijen zaterdagavond in televisieprogrammaNieuwsuur. ‘Op het moment dat VVD en PvdA bij ons langskomen, stellen we zeker vast dat we van de strafbare illegaliteit afkomen,’ klinkt het.

NRC 09.03.2013 D66, de ChristenUnie en GroenLinks willen in ruil voor hun eventuele steun aan de nieuwe bezuinigingen van het kabinet ook immateriële zaken regelen. Dat melden de partijen vanavond in Nieuwsuur. Onder meer de strafbaarheid van illegaliteit moet van tafel, eisen de drie partijen. Lees verder

Lees meer;

27 FEB Dijsselbloem positief over gesprekken met oppositie over extra bezuinigingen › 

16 FEB Reconstructie NRC: Blok schatte afspraken met CDA verkeerd in › 

13 FEB Akkoord woningmarkt: wat zijn gevolgen voor huurders en kopers? ›

13 FEB Humeurige oppositie voert debat woningakkoord met tegenzin › 

Oppositie stelt voorwaarden aan steun bezuinigingen

NU 09.03.2013 D66, de ChristenUnie en GroenLinks willen in ruil voor hun eventuele steun aan de nieuwe bezuinigingen van het kabinet ook immateriële zaken regelen. Dat melden de partijen zaterdag in Nieuwsuur. Onder meer de strafbaarheid van illegaliteit moet van tafel, eisen de drie partijen.

Het kabinet wil volgend jaar 4,3 miljard euro extra bezuinigen. Omdat de VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben zijn ze afhankelijk van de oppositie.

maart 10, 2013 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Tussenformatie VVD-PvdA + CDA ???

Tussenformatie ????

Elsevier bericht op basis van een bron in de VVD dat de regeringspartij zou werken aan een ‘veelomvattend deelakkoord’ om standpunten uit te ruilen met oppositiepartijen en op die manier een breder draagvlak te krijgen in de Tweede en, vooral, de Eerste Kamer.

Het woord gedoogrelatie heeft na de val van kabinet Rutte 1 nog steeds een nogal wrange nasmaak.

En Frans Weisglas heeft het de laatste tijd notabene over het ‘labyrint van achterkamertjes’.  En Pechtold had liever een bredere coalitie gezien tijdens de recente kamerdebatten. Het kabinet ging bij het woonakkoord namelijk langs de rand van de afgrond. Want Minister Blok schatte de afspraken met CDA nogal verkeerd in !!

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma houdt de deur op een kier. Hij verwacht niet dat het kabinet hem een alomvattend gedoogakkoord zal aanbieden, maar is bereid tot deelakkoorden. We kunnen ook meerdere thema’s bijeen vegen en standpunten tegen elkaar uitruilen in een veelomvattende overeenkomst,’ zegt een VVD-bron.

De coalitie wil veel verder gaan dan deelakkoorden, blijkt in Elsevier. ‘We kunnen per dossier een afspraak maken met de verschillende oppositepartijen. We kunnen ook meerdere thema’s bijeen vegen en standpunten tegen elkaar uitruilen in een veelomvattende overeenkomst,’ zegt een VVD-bron.

Het is zelfs niet uitgesloten dat partijen in ruil voor parlementaire steun posten claimen in het kabinet. Het wankele kabinet-Rutte II zou dan een staatsrechtelijke doorstart maken: Rutte III.

VVD-premier Mark Rutte en VVD-fractieleider Halbe Zijlstra probeerden de voorbije weken GroenLinks-leider Bram van Ojik te vermurwen. Die sloot steun aan de regeringscoalitie voorlopig uit, omdat de verkiezingsnederlaag van vorig jaar nog natrilt in zijn partij.

Vorige week sloot de coalitie een ‘Woonakkoord’ met D66, ChristenUnie en SGP. Zijlstra zegt in Elsevier dat dergelijke overeenkomsten vaker zullen voorkomen. Omdat deze drie oppositiefracties onderling sterk verdeeld zijn, noemt hij deals met het CDA ‘eenvoudiger’.

Zie ook:  De rol van de 1e kamer staat onder druk  Maxime Verhagen CDA – De gedoogconstructie Ja/Nee ??  Kabinet CDA-PvdA ??

Wouter Bos: ‘Als Maxime Verhagen maar geen senator wordt’

VK 21.02.2013  Sprak Elco Brinkman over het woonakkoord als voorzitter van Bouwend Nederland of als voorzitter van de Eerste Kamerfractie van het CDA?, vraagt columnist Wouter Bos zich af. ‘Als de geïnterviewde politicus in Afrika was geweest, hadden we woorden als ‘bananenrepubliek’ of ‘corruptie’ niet geschuwd.’ Over het woonakkoord tussen het kabinet en de oppositie is al veel gezegd. De boeiendste bijdrage vond ik die van Elco Brinkman, de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Of was het nou toch Elco Brinkman, de voorzitter van Bouwend Nederland? In gesprek met Tim Overdiek, presentator van Radio 1 Journaal, kwamen onder andere de volgende teksten voorbij (letterlijke transcriptie). Overdiek: ‘Niet alleen voorzitter van Bouwend Nederland, maar ook fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, en laat nou net het CDA niet onderdeel zijn van dit akkoord, heeft u daar een beetje de pest over in?’

Coalitie weerspreekt berichten Elsevier over tussenformatie met CDA

VK 20.02.2013 Volgens weekblad Elsevier zou de VVD zoeken naar een doorstart van het kabinet met een derde partner. Het CDA zou de meest voor de hand liggende partij zijn om toe te treden tot de coalitie. Een bron in de top van de VVD verwijst het bericht naar het land der fabelen. Ook de PvdA weerspreekt tegenover de Volkskrant dat er plannen zijn voor een tussenformatie.

VVD wil CDA betrekken in brede regeringscoalitie

Elsevier 20.02.2013 De VVD probeert het CDA te verleiden tot een ‘Tussenformatie’, meldt Elsevier deze week. Het kabinet ziet dat wetsvoorstellen steeds in de Eerste Kamer sneuvelen en snakt naar (gedoog)steun van oppositiefracties. Een bron in de VVD ontvouwt de strategie naar ‘een verbreding van de coalitie’.

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma houdt de deur op een kier. Hij verwacht niet dat het kabinet hem een alomvattend gedoogakkoord zal aanbieden, maar is bereid tot deelakkoorden. We kunnen ook meerdere thema’s bijeen vegen en standpunten tegen elkaar uitruilen in een veelomvattende overeenkomst,’ zegt een VVD-bron.

Het is zelfs niet uitgesloten dat partijen in ruil voor parlementaire steun posten claimen in het kabinet. Het wankele kabinet-Rutte II zou dan een staatsrechtelijke doorstart maken: Rutte III.

En verder:

Samsom blijft tussenformatie met CDA en D66 afwijzen

Trouw 28.03.2013   PvdA-leider Diederik Samsom wil geen tussenformatie, waarbij de coalitie van PvdA en VVD zou worden uitgebreid met CDA en D66. Hij laat dat weten naar aanleiding van pleidooien van enkele prominente PvdA’ers in het AD van donderdag.

Samsom: geen tussenformatie zoals PvdA-prominenten willen

Elsevier 28.03.2013 PvdA-leider Diederik Samsom voelt niets voor een tussenformatie, waarbij het CDA en D66 de coalitie van PvdA en VVD komt versterken. Hij reageert daarmee op het pleidooi van enkele prominente PvdA’ers. In het AD zeiden senator Han Noten en de oud-ministers Jan Pronk en Bram Peper (allen PvdA) voorstander te zijn van een tussenformatie. Eerder deed voormalig VVD-leider Hans Wiegel dat al. Toen lieten VVD en PvdA alsook het CDA weten daar niets voor te voelen.  Voorstanders van een tussenformatie wijzen erop dat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft en dat dat steeds tot problemen leidt.

Ook premier Mark Rutte maakte donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie nog eens duidelijk dat hij ‘niet voor’ een tussenformatie is. 

Ook PvdA wil tussenformatie

Telegraaf 28.03.2013 PvdA-prominenten Han Noten, Jan Pronk en Bram Peper pleiten voor uitbreiding van de coalitie. Net als Hans Wiegel (VVD) en Roger van Boxtel (D66) vinden zij dat de regering moet worden uitgebreid om verder te kunnen regeren.

Gerelateerde artikelen;

27-03: VVD en PvdA verliezen draagvlak

27-03: CDA sluit tussenformatie uit

17-03: Wiegel wil weer tussenformatie

01-03: Rutte ‘niet eens’ met Wiegel

01-03: Wiegel:”meer partijen in coalitie

Samsom blijft tussenformatie afwijzen

NU 28.03.2013 PvdA-leider Diederik Samsom wil geen tussenformatie, waarbij de coalitie van PvdA en VVD zou worden uitgebreid met CDA en D66. Hij laat dat weten naar aanleiding van pleidooien van enkele prominente PvdA’ers in het AD van donderdag.

CDA sluit tussenformatie uit

Telegraaf 27.03.3013 Ook het CDA voelt er niets voor om aan te schuiven in een zogeheten tussenformatie. Dat zegt fractievoorzitter Sybrand Buma vanavond in EenVandaag. Eerder gaf ook al D66-leider Alexander Pechtold aan dat zijn partij in de oppositie blijft.

Gerelateerde artikelen;

17-03: Wiegel wil weer tussenformatie

01-03: Rutte ‘niet eens’ met Wiegel

01-03: Wiegel:”meer partijen in coalitie

CDA niet beschikbaar voor tussenformatie

Trouw 27.03.2013 HHet CDA is niet beschikbaar voor een tussenformatie met VVD en PvdA. ‘Instappen is absoluut niet aan de orde’, zegt CDA-leider Sybrand Buma tegen EenVandaag. Hij is niet bereid te onderhandelen over een aangepast of nieuw regeerakkoord en deelname aan de regeringscoalitie.

CDA doet niet mee aan tussenformatie

NU 27.03.2013 Het CDA is niet van plan aan te schuiven bij een eventuele tussenformatie. Dat zegt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma woensdag in een interview met het tv-programma Eenvandaag. “Dat zie ik absoluut niet gebeuren”, zegt Buma.

Van Haersma Buma ziet niets in tussenformatie

Elsevier 27.03.2013 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma voelt niets voor een eventuele tussenformatie. Hij wijst een gesprek met VVD en PvdA over een aangepast of vernieuwd Regeerakkoord af. ‘Dat zie ik absoluut niet gebeuren.’ Dat zegt Buma woensdag tegen actualiteitenrubriek EenVandaag. ‘Onderhandelen over een Regeerakkoord is een gepasseerd station.’

Ingewijden meldden vorige maand aan Elsevier dat VVD en PvdA de coalitie zouden willen verbreden. Op deze manier zou het kabinet toch een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer.

Ook het CDA heeft geen zin in een eventuele tussenformatie

NRC 27.03.2013  Als er een tussenformatie komt, waarover de laatste tijd gespeculeerd wordt, dan schuift het CDA sowieso niet aan. Dat zegt fractievoorzitter Sybrand Buma vandaag tegen EenVandaag. “Instappen is niet aan de orde, absoluut niet”. Uit een rondgang van NRC in december bleek al dat enkele cruciale plannen van Rutte II zouden sneuvelen in de Senaat. Daarom valt het woord ‘tussenformatie’, om het kabinet uit te breiden, de laatste tijd regelmatig.

D66’er Roger van Boxtel zei afgelopen weekend wel dat hij een tussenformatie ziet zitten, maar Pechtold acht de kans klein dat het daadwerkelijk zover komt.

Premier Rutte zei begin deze maand nog er niets voor te voelen: de oppositiepartijen zijn wat hem betreft ‘verstandig’ genoeg om constructief mee in gesprek te gaan. 

 
Pechtold noemt tussenformatie niet aan de orde

NU 25.03.2013 Een tussenformatie is op dit moment ‘absoluut’ niet aan de orde. Dat heeft D66-leider Alexander Pechtold maandag gezegd in de marge van een bijeenkomst over een nieuwe natuurwet in de Tweede Kamer. “D66 is en blijft oppositiepartij.” Pechtold reageerde op de opmerkingen van D66-fractieleider in de Eerste Kamer Roger van Boxtel zondag in het televisieprogramma KRO’s Oog in Oog over een mogelijke tussenformatie.

Gerelateerde artikelen:

24/03/2013 Senaatsfractie D66 wil praten over tussenformatie

Lees meer over: Roger van Boxtel Alexander Pechtold

Senaatsfractie D66 wil praten over tussenformatie

NU 24.03.2013 Volgens Van Boxtel heeft Nederland rust nodig op bestuurlijk niveau. De fractie van D66 in de Eerste Kamer is bereid te praten over een tussenformatie om mogelijk als derde partij toe te treden tot het kabinet van VVD en PvdA.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Roger van Boxtel D66

D66′er Van Boxtel ziet tussenformatie wel zitten

NRC 24.03.2013 D66 is bereid om na een tussenformatie toe te treden tot het kabinet. Dat zei D66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Roger van Boxtel vanavond in het televisieprogramma Oog in oog. Lees verder

Lees meer:

1 MRT Wiegel in NRC: Rutte moet een nieuw kabinet vormen › BINNENLAND

Geen spijt bij Samsom over minderheid Senaat

Trouw 18.03.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft er geen spijt van dat bij de formatie van het kabinet Rutte-II niet is gezocht naar een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat zei Samsom maandag in het radioprogramma Dit is de dag. Volgens Samsom is tijdens de onderhandelingen bewust gekozen om geen meerderheid te zoeken in de Senaat. ‘Al in de verkennende gesprekken’, zei de PvdA-leider. Ook oppositiepartijen als D66 en ChristenUnie waren het daarmee eens, stelt Samsom.

Wiegel wil weer tussenformatie

Telegraaf 17.03.2013 Oud-VVD-leider Hans Wiegel denkt dat het kabinet er niet aan ontkomt om te gaan onderhandelen met andere partijen, omdat Nederland anders weer naar de stembus zal moeten. Dat zei hij in het televisieprogramma Eva Jinek op zondag.

Wiegel hamert nogmaals op tussenformatie

NU 17.03.2013 Oud-VVD-leider Hans Wiegel denkt dat het kabinet er niet aan ontkomt om te gaan onderhandelen met andere partijen, omdat Nederland anders weer naar de stembus zal moeten. Dat zei hij in het televisieprogramma Eva Jinek op zondag. ”Dit plan is niet van tafel. Hier gaat nog over worden gesproken”, zei Wiegel. ”Er gaan steeds meer stemmen op dat dit zo niet kan.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Hans Wiegel

Wiegel: kabinet is vleugellam, tussenformatie nodig

Elsevier 17.03.2013 VVD-coryfee Hans Wiegel denkt dat het kabinet er niet aan ontkomt om te gaan onderhandelen met andere partijen. Anders moet Nederland opnieuw naar de stembus. Dat zei Wiegel, die opnieuw pleitte voor een tussenformatie, zondag in WNL-programma Eva Jinek op Zondag. ‘Dit plan is niet van tafel. Hier gaat nog over worden gesproken.’

Wiegel zei eerder al dat hij het onbegrijpelijk vindt dat VVD en PvdA met elkaar in zee zijn gegaan terwijl de partijen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. De twee partijen zouden nog eens met CDA en D66 om de tafel moeten gaan. Vorige maand meldden bronnen aan weekblad Elsevier dat de VVD het CDA probeert te verleiden tot een ‘tussenformatie’. De coalitie werkte eerder al samen met de oppositie om een akkoord te bereiken over de huizenmarkt.

 zie ook;

‘Architect Wouter Bos maakte een bouwfout’

VK 11.03.2013  Bij de formatie van dit kabinet is de Eerste Kamer over het hoofd gezien en de mogelijkheid van een zakenkabinet te snel van tafel geveegd, schrijft politiek commentator Kees Boonman. Briljant, geniaal, scherpzinnig. Op Twitter is niet iedereen er helemaal uit, maar de column van Wouter Bos is op z’n minst hoogst opmerkelijk. Bos – partner bij KPMG, gespecialiseerd in Healthcare – doet trouwens vermoeden dat hij ergens onopgemerkt op het Binnenhof huist. In zijn Volkskrantcolumns heeft hij zich zo langzamerhand ontwikkeld tot een scherpzinnig politiek fluisteraar wie geen detail ontgaat, en het lijkt er op dat hij vanachter het gordijn een ogenschijnlijk stuurloos kabinet strategisch aanstuurt.

Linkse meerderheid in Tweede Kamer zal VVD nog flink laten spartelen

Elsevier 11.03.2013  Verkiezingswinnaar Rutte had zich voorgenomen de economie te moderniseren, maar zijn snelle kabinetsformatie met de PvdA drukt hem nu in een politiek verdomhoekje. Het gesteggel over het ontslagrecht is tekenend. Een kortere WW en een flexibel ontslagrecht zijn de belangrijkste hervormingen in het Regeerakkoord van Rutte II. Toch tekende de PvdA vorige herfst voor deze ingrepen. Althans, de sociaal-democraten deden alsof ze zich door Mark Ruttes VVD lieten overtuigen: met minder starre arbeidsverhoudingen nemen werkgevers sneller nieuwe mensen aan. oor de werkgeverslobby VNO-NCW is het ook geen halszaak. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zinspeelde vorige week al op alternatieven.

Commentaar Syp Wynia: Met krachteloos gepolder en gelegenheidscoalities schieten we niets op

In de peilingen is de PvdA bezig te halveren, ten gunste van behoudzuchtige partijen als 50Plus en SP. Bovendien is het Regeerakkoord langzamerhand een vodje papier, nu VVD en PvdA – bij gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer – alles willen inleveren bij de oppositie.

zie ook:

Onrust en onvrede regeren

Telegraaf 03.03.2013 Uit de wekelijks peiling van Maurice de Hond blijkt dat 52 procent van de ondervraagden voorstander ervan is  dat  er een kabinet komt met meer partijen. Eveneens 52 procent is van mening dat er beter iemand anders aan het roer staat dan Mark Rutte. Slechts  27% van de kiezers vindt op dit moment Mark Rutte de juiste man op de juiste plaats is.

Een nationaal kabinet kent grote bezwaren, maar kan nu veel voordelen hebben

Trouw 01.03.2013 Het kabinet heeft geleerd van de chaotische gang van zaken rond de maatregelen voor de woningmarkt. Voor een akkoord over de begroting wordt niet op één paard gewed, maar is alle oppositiefracties om een inbreng gevraagd. Het besef is laat gekomen, maar wellicht niet te laat. Om ook in de Eerste Kamer draagvlak te vinden voor bezuinigingen moet al in de Tweede Kamer steun buiten de coalitie worden gezocht. Daarbij past geen arrogantie.

Rutte: dit is het normale politieke handwerk

VK 01.03.2013 Premier Mark Rutte ontkent dat er bij de formatie van het kabinet sprake is van een weeffout omdat VVD en PvdA een meerderheid in de Senaat ontberen. Hij wijst de oproep van oud-VVD-leider Hans Wiegel om de coalitie uit te breiden met meer partijen, van de hand.

Rutte ‘niet eens’ met Wiegel

Telegraaf 01.03.2013 Een idee van oud-VVD-leider Hans Wiegel om de coalitie van VVD en PvdA uit te breiden met CDA en D66, is vrijdag weggewuifd door alle betrokkenen. Premier Mark Rutte liet weten het „niet eens” te zijn met zijn partijgenoot. De fracties van VVD en PvdA deden de suggestie kortweg af als „niet aan de orde”. Ook CDA en D66 zien helemaal er niets in.

Wiegel:”meer partijen in coalitie

Telegraaf 01.03.2013 De coalitie van VVD en PvdA moet worden uitgebreid met meer partijen, omdat ze in de Senaat geen meerderheid heeft. Oud-VVD-leider Hans Wiegel zegt dat vrijdag in een interview met NRC Handelsblad. Hij pleit voor een nieuwe formatieronde. „Je kunt aan de ChristenUnie denken om mee samen te werken, maar een tussenformatie met CDA en D66 ligt het meeste voor de hand. Dan is er sprake van een evenwichtige politieke spreiding.”

Wiegel pleit voor meer partijen in coalitie

NU 01.03.2013 De coalitie van VVD en PvdA moet worden uitgebreid met meer partijen, omdat ze in de Senaat geen meerderheid heeft. Oud-VVD-leider Hans Wiegel zegt dat vrijdag in een interview met NRC Handelsblad. Hij pleit voor een nieuwe formatieronde.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Hans Wiegel

Wiegel pleit voor meer partijen in coalitie

Trouw 01.03.2013 De coalitie van VVD en PvdA moet worden uitgebreid met meer partijen, omdat ze in de Senaat geen meerderheid heeft. Oud-VVD-leider Hans Wiegel zegt dat in een interview met NRC Handelsblad van vrijdag. Hij pleit voor een nieuwe formatieronde. ‘Je kunt aan de ChristenUnie denken om mee samen te werken, maar een tussenformatie met CDA en D66 ligt het meeste voor de hand. Dan is er sprake van een evenwichtige politieke spreiding.’

VVD-coryfee Wiegel pleit voor nieuwe kabinetsformatie

Elsevier 01.03.2003  Het is onbegrijpelijk dat de VVD en de PvdA met elkaar in zee zijn gegaan zonder een meerderheid in de Eerste Kamer. De huidige coalitie is daarom ‘een rommeltje’. at zegt oud-minister en voormalig politiek leider van de VVD Hans Wiegel tegen NRC Handelsblad.

Wiegel in NRC: Rutte moet een nieuw kabinet vormen

NRC 01.03.2013 VVD’er Hans Wiegel vindt het onbegrijpelijk dat de VVD met de PvdA is gaan samenwerken zonder een meerderheid van de partijen in de Eerste Kamer. Er moet een nieuwe formatieronde komen, zegt hij vandaag in NRC Handelsblad. Lees verder

Met krachteloos gepolder en gelegenheidscoalities schieten we niets op

Elsevier 28.02.2013 Het kabinet moet de komende weken alles en iedereen bedienen. Weinig kans dat dit gepolder Nederland sterker uit de crisis laat komen. De coalitie van VVD en PvdA moet binnen twee maanden een nieuw regeerakkoord overeenkomen. Niet alleen om te proberen volgend jaar wèl aan Brusselse eisen te voldoen, maar ook omdat Mark Rutte en Diederik Samsom even over het hoofd hadden gezien dat hun partijen geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben.

Gedoogpartijen over ‘Blok-hypotheek’: ‘Meer lenen is nu eenmaal duurder’

VK 22.02.2013 De partijen die het Woonakkoord mogelijk hebben gemaakt zijn niet verrast over de hoge kosten van een ‘Blok-hypotheek’. D66, SGP en ChristenUnie geven aan dat de hoge rentekosten van de nieuwe hypotheekvariant een logisch gevolg zijn van het Woonakkoord dat de partijen twee weken geleden sloten met de coalitie van VVD en PvdA.

‘Dubbele petten; mogen we de PvdA dan ook een bananenpartij noemen?’

VK 21.02.2013 Wouter Bos heeft een goed punt te pakken, als hij zegt dat dubbele petten in het bestuur leiden tot belangenverstrengeling, schrijft Ronald van Raak. ‘Maar waarom zoekt hij de fouten dan niet ook bij zijn eigen partij?’ Volgens Wouter Bos is Nederland een ‘bananenrepubliek’. In een column in ‘de Volkskrant’ rekent de oud-leider van de PvdA af met zijn oude vrienden van het CDA. Bos richt zijn pijlen vooral op Elco Brinkman, voorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, maar ook voorzitter van Bouwend Nederland. Brinkman is lobbyist voor de bouwwereld, maar bepaalt als senator tegelijk het bouwbeleid.

Lees ook Wouter Bos: ‘Als Maxime Verhagen maar geen senator wordt’ - 21/02/13

Dubbele petten van Eerste Kamerleden blijven knellen

Trouw 21.02.2013 Senatoren die tegelijkertijd als lobbyist werken, in Afrika zouden ze het een bananenrepubliek noemen, schreef oud-PvdA-leider Wouter Bos vandaag in de Volkskrant. Maar kijk dan vooral naar je eigen sociaaldemocratische bananenpartij, reageerde SP-Kamerlid Ronald van Raak. Zoals we afgelopen weekend al schreven, de dubbele petten van de senatoren beginnen steeds meer te knellen. Ronald van Raak is net als Bos kritisch op de dubbelfuncties, maar vraagt zich af waarom de gewezen PvdA-leider niet naar zijn eigen partij kijkt. 

Binnenhof volgens Frans Weisglas ‘labyrint van achterkamertjes’

Trouw 17.02.2013 Voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij verwees naar het akkoord dat het kabinet afgelopen week moest sluiten met D66, ChristenUnie en SGP over het woningmarktbeleid. Dat was nodig omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer en dus is aangewezen op steun van oppositiepartijen. Volgens Weisglas is het kabinet-Rutte II hierdoor in feite een minderheidskabinet.

‘Binnenhof labyrint van achterkamertjes’

NU 17.02.2013 Doordat het kabinet steeds zaken moet doen met de oppositie wordt het Binnenhof ”een labyrint van achterkamertjes’’. De kiezers weten daardoor niet meer wat er gebeurt.

Pechtold: bredere coalitie was beter geweest

Elsevier 17.02.2013 VVD en PvdA hadden er verstandig aan gedaan door in de kabinetsformatie te praten met CDA en D66. Dan hadden ze een ‘breder draagvlak voor hun ambitieuze plannen’ gehad. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zondag in het tv-programma Eva Jinek op zondag.

Pechtold had liever bredere coalitie gezien

NU 17.02.2013 VVD en PvdA hadden er verstandig aan gedaan door in de kabinetsformatie te praten met CDA en D66. Dan hadden ze een ”breder draagvlak voor hun ambitieuze plannen” gehad. D66-leider Alexander Pechtold zei dat zondag in het tv-programma Eva Jinek op zondag.

‘Bredere coalitie beter’

Telegraaf 17.02.2013 VVD en PvdA hadden er verstandig aan gedaan door in de kabinetsformatie te praten met CDA en D66. Dan hadden ze een „breder draagvlak voor hun ambitieuze plannen” gehad. D66-leider Alexander Pechtold zei dat zondag in het tv-programma Eva Jinek op zondag.

Pechtold na 100 dagen Rutte II: bredere coalitie was beter geweest

Trouw 17.02.2013 Volgens Pechtold hebben de twee coalitiepartijen ‘het gat van de Eerste Kamer’ onderschat. In de Tweede Kamer hebben VVD en PvdA een meerderheid, maar in de Senaat komen ze acht zetels te kort. Pechtold denkt dat haast en de euforie na hun verkiezingsoverwinning de twee partijen parten hebben gespeeld in de formatie. ‘Om 4 jaar stabiel te blijven zitten was het verstandig geweest andere partijen erbij te betrekken.’

Pechtold na 100 dagen Rutte II: bredere coalitie was beter geweest

VK 17.02.2013 VVD en PvdA hadden er verstandig aan gedaan door in de kabinetsformatie te praten met CDA en D66. Dan hadden ze een ‘breder draagvlak voor hun ambitieuze plannen’ gehad. D66-leider Alexander Pechtold zei dat zondag in het tv-programma Eva Jinek op zondag.

Volgens Pechtold hebben de twee coalitiepartijen ‘het gat van de Eerste Kamer’ onderschat. In de Tweede Kamer hebben VVD en PvdA een meerderheid, maar in de Senaat komen ze acht zetels te kort. Pechtold denkt dat haast en de euforie na hun verkiezingsoverwinning de twee partijen parten hebben gespeeld in de formatie. ‘Om 4 jaar stabiel te blijven zitten was het verstandig geweest andere partijen erbij te betrekken.’

Rutte zou volgens Slob actiever kunnen zijn

NU 16.02.2013 AMSTERDAM – Bij het zoeken naar steun voor het kabinetsbeleid zou premier Mark Rutte actiever kunnen zijn.  Het kabinet sloot deze week met de ChristenUnie van Slob en met D66 en SGP een akkoord over de woningmarkt nadat dit met het CDA was mislukt. Dat zegt fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie zaterdag in een interview met Trouw.

‘Kabinet ging bij woonakkoord langs de rand van de afgrond’

Trouw 16.02.2013 Het kabinet is deze week wakker geschud en langs de rand van de afgrond gegaan. Was het akkoord rond de woningmarkt mislukt, dan lag eenderde van het kabinetsbeleid in het water en was de minister voor Wonen Stef Blok mislukt, zegt fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie.

Reconstructie NRC: Blok schatte afspraken met CDA verkeerd in

NRC 16.02.2013 Minister Stef Blok (Wonen, VVD) is de afgelopen weken in politieke problemen gekomen omdat hij dacht al sinds december een harde afspraak met het CDA te hebben. Volgens de minister had die oppositiepartij toegezegd zijn woningmarktplannen te steunen. CDA’ers ontkennen dat er sprake was van een deal. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad.

februari 20, 2013 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Kabinet Rutte II – De kwestie Griekenland

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 4

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 3

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 2

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland- deel 1

Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 2

Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 1

Geert Wilders PVV vervroegd terug uit Griekenland

Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

Alles over Griekenland

‘Eurocrisis is pas voorbij als Griekenland tot moderne economie is omgevormd’

VK 03.04.2014 Het is te vroeg om te zeggen dat de eurocrisis is bedwongen, maar goed nieuws mag gevierd worden, schrijft Xander van Uffelen in zijn commentaar voor de Volkskrant.

Veruit het grootste probleemland - Griekenland – is inmiddels ook op de goede weg, maar heeft het huiswerk nog lang niet af. Vooral dankzij verlaging van uitkeringen en verhoging van belastingen is de begroting inmiddels onder controle. Maar van de privatisering van staatseigendom en de liberalisering van de verstarde Griekse economie is nog weinig terechtgekomen. De eurocrisis is pas echt voorbij als Griekenland tot een moderne economie is omgevormd.

Een koele blik op het beursscherm laat zien dat de eurocrisis op dit moment naar de achtergrond is verdreven. Spanje en Italië, die tijdens de moeilijkste momenten van de crisis zo’n 7 procent rente moesten betalen op hun staatsobligaties, hoeven nu nog maar 3,3 procent neer te tellen. Zelfs Portugal kan bijna al weer geld lenen op de kapitaalmarkt en zal binnenkort als derde euroland (na Spanje en Ierland) afscheid nemen van het Europese reddingsfonds.

Griekenland krijgt eind april 6,3 miljard nieuwe noodsteun

Trouw 01.04.2014 Griekenland kan voorlopig blijven rekenen op Europese steun. Maar de geldschieters houden een stok achter de deur om Athene tot hervormingen aan te zetten, door de leningen in meerdere delen op te knippen.

Griekenland kan eind april rekenen op 6,3 miljard euro. Dan volgen in juni en juli elk 1 miljard euro. Over de rest van het steunprogramma (circa 2 miljard euro) wordt pas daarna beslist. Dat hebben de ministers van Financiën van de 18 eurolanden vandaag in Athene besloten, maakte eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem na afloop van het overleg bekend.

Griekenland krijgt 8,3 miljard euro noodhulp van eurolanden

NRC 01.04.2014  Griekenland krijgt een eerder toegezegd bedrag van 8,3 miljard euro aan noodhulp. Het geld wordt gefaseerd uitgekeerd. Over mogelijk nieuwe financiële hulp aan het land wordt pas na de zomer een besluit genomen.

Dat heeft voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Griekenland. De ministers van financiën van de eurolanden hebben daar vandaag tijdens een vergadering toe besloten. De goedkeuring komt na een positieve evaluatie van de trojka (IMF, ECB en Europese Commissie) waaruit blijkt dat Griekenland de nodige vooruitgang heeft geboekt. LEES VERDER

Lees meer;

4 FEB Dijsselbloem: mogelijk nieuwe steun Griekenland, geen kwijtschelding›

2012 Goede week voor de beurzen door mogelijke noodhulp Griekenland›

2012 ‘Morgen nog geen definitief besluit over steun Griekenland’›

2012 Trojka is ‘positief’, dus Griekenland mag uitzien naar nieuwe noodlening›

2012 ‘Griekenland krijgt twee jaar extra tijd om zaken op orde te brengen’ – EU ontkent›

Griekenland krijgt steun in kleinere delen

Telegraaf 01.04.2014  Griekenland kan voorlopig blijven rekenen op Europese steun. Maar de geldschieters houden een stok achter de deur om Athene tot hervormingen aan te zetten, door de leningen in meerdere delen op te knippen.

Griekenland kan eind april rekenen op 6,3 miljard euro. Dan volgen in juni en juli elk 1 miljard euro en de rest van het steunprogramma (circa 2 miljard euro) pas daarna. Dat besloten de ministers van Financiën van de 18 eurolanden dinsdag in Athene, maakte eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem na afloop van het overleg bekend.

ZIE OOK:

Eurogroep beslist over steun Griekenland

‘Griekenland kan zonder verdere steun’

S&P handhaaft beoordeling Griekenland

Dijsselbloem: misschien kan Athene minder rente betalen

Trouw 31.03.2014 Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep en minister van Financiën, denkt dat de internationale geldschieters Griekenland dit jaar misschien flink tegemoet kunnen komen. De mogelijkheid bestaat dat de looptijd van bestaande leningen wordt verlengd of de rente erop wordt verlaagd, stelde Dijsselbloem in een interview met persbureau Bloomberg.

Meer over;

Dijsselbloem verwacht minder rente Athene

NU 31.03.2014 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem denkt dat de internationale geldschieters Griekenland dit jaar misschien flink tegemoet kunnen komen.

De mogelijkheid bestaat dat de looptijd van bestaande leningen wordt verlengd of de rente erop wordt verlaagd, stelde de voorzitter van de eurogroep in een interview met persbureau Bloomberg.

”Na de zomer zullen we alles beoordelen, het hangt af van hoe de economische groei zich voortzet”, aldus Dijsselbloem.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Dijsselbloem Griekenland

‘Akkoord over Griekenland deze week’

Trouw 11.03.2014 Een akkoord tussen Griekenland en zijn geldschieters lijkt binnen handbereik. Eurogroepvoorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem toonde zich gisteravond na overleg in Brussel ‘voorzichtig optimistisch’ dat de experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (de zogeheten trojka) het voor het einde van deze week eens worden met de Griekse overheid.

Trojka keert terug naar Griekenland

Telegraaf 17.02.2014 De trojka EU, IMF en ECB zullen deze week na een pauze van twee maanden de onderhandelingen met de Griekse regering hervatten over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een nieuw tranche van de noodlening. Dat heeft Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de eurogroep, vandaag aangekondigd.

Gerelateerde artikelen:

17-02: Griekse consumentenprijzen dalen verder

17-02: Heilig marktgeloof in euro

17-02: ’Besluit krediet Athene later’

Trojka keert terug naar Griekenland

NRC 17.02.2014 De trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) keert later deze week terug naar Athene. Dat heeft minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vandaag gezegd na afloop van een vergadering van de Eurogroep.

Het Griekse parlement keurde in december 2013 de begroting voor 2014 goed. Die was door de Griekse premier Antonis Samaras niet voorgelegd aan de Europese Commissie. Sinds de redding van Griekenland door Europa is dat wel een eis. Voor straf kreeg Griekenland een tranche van 1 miljard euro uit het steunpakket toen niet uitbetaald.

Dijsselbloem vraagt de Griekse regering nauw met de trojka samen te werken. Na de zomer wordt beslist of Griekenland een nieuw steunpakket nodig heeft.

Samaras heeft meerdere malen gezegd dat Griekenland geen nieuwe leningen van de trojka nodig heeft.  LEES VERDER

Dijsselbloem: alles over Euro-hulp Griekenland is voorbarig

Trouw 11.02.2014 Definitieve uitlatingen over een nieuw Europees hulppakket voor Griekenland zijn voorbarig. Eurogroepvoorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei dat vandaag in zijn wekelijks gesprek bij RTLZ. Dijsselbloem werd gevraagd naar opmerkingen van de Griekse premier Antonis Samaras, die zondag zei dat zijn land geen derde hulppakket nodig heeft.

Griekse premier: geen derde hulppakket nodig

VK 09.02.2014 Griekenland heeft geen derde hulppakket nodig van de andere eurolanden. Dat heeft de Griekse premier Antonis Samaras gezegd tegen de Duitse krant Bild Zeitung. Begin deze maand werd in de media gemeld dat Duitsland bezig is een nieuw steunpakket op te zetten voor de Grieken. Ook eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zei onlangs dat het ‘niet onwaarschijnlijk’ is dat een derde pakket nodig is, als het tweede pakket eind dit jaar is afgelopen.

‘Griekse leningen tot 50 jaar opgerekt’

Telegraaf 05.02.2014 De eurolanden overwegen de looptijd van hun noodleningen aan Griekenland met zo’n 20 jaar te verlengen tot 50 jaar. De rente op de leningen zou bovendien met circa 0,5 procentpunt worden verlaagd. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden.

De eurolanden nemen de nieuwe hulpmaatregelen waarschijnlijk in mei of juni in overweging. Daarbij zou mogelijk ook worden besloten om de Grieken van 13 tot 15 miljard euro aan extra leningen te voorzien, om een gat op de begroting te dichten en om te voorkomen dat de hervorming van de Griekse economie stokt.

ZIE OOK:

‘Schäuble tuigt extra steun voor Grieken op’

Nieuwe steun Grieken ’niet onwaarschijnlijk’

Dijsselbloem: mogelijk nieuwe steun Griekenland, geen kwijtschelding

NRC 04.02.2014 Griekenland heeft mogelijk weer financiële hulp nodig. Dat zegt Eurogroep-voorzitter en minister van Financiën Dijsselbloem vandaag. Het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden hoeft niet op steun van Nederland te rekenen.Minister Dijsselbloem deed de uitspraken in het wekelijkse gesprek met RTLZ. Het zou de derde keer zijn dat Griekenland een dergelijke steunpakket nodig heeft: “Ik heb daar eerder van gezegd dat het niet onwaarschijnlijk is dat Griekenland nog verdere steun nodig heeft”

NIET KWIJTSCHELDEN, WEL LANGERE LOOPTIJD

Vorige week kwam al naar buiten dat Griekenland mogelijk 5 tot 6 miljard euro nodig heeft, maar het Duitse blad Der Spiegel berichtte gisteren dat het bedrag eerder rond de 20 miljard euro komt te liggen. Volgens Dijsselbloem moet voor een dergelijk steunpakket Griekenland wel extra stappen nemen: “We hebben ook vanuit de Eurogroep gezegd dat als de Grieken de stappen zetten die we met ze afspreken en ze slagen er ook in om de begroting op orde te brengen, wij ook bereid zijn om verdere ondersteuning te bieden.”

Dijsselbloem reageerde ook op de kritiek die Duitse ambtenaren anoniem hadden geuit op zijn functioneren als voorzitter van de Eurogroep. In de ‘volstrekt subjectieve waarneming’ van de minister loopt het juist goed. Wat betreft een permanente voorzitter van de eurogroep wil de minister liever de Europese verkiezingen van dit jaar afwachten. Dan moet de kwestie ‘in alle omvang op tafel komen’.

Gisteren berichtte de Spaanse krant El País dat Nederlandse en andere Noord-Europese banken de crisis zouden hebben verergerd. Een belofte om Griekse banken niet te laten vallen, werd volgens een uitgelekt IMF-rapport niet nagekomen. De Noord-Europese instellingen dumpten juist hun Griekse obligaties, ondanks eerdere toezeggingen om die aan te houden. . . LEES VERDER

Lees meer:

2013 Dijsselbloem: Europese Commissie moet hervormingen kunnen afdwingen ›

2013 Parlement en kabinet: pak je rol in democratie ›

2013 Dijsselbloem: nieuwe steun Grieken onvermijdelijk ›

2013 Dijsselbloem wil ook bankierseed voor ‘gewone’ bankmedewerkers ›

2013

Motie van wantrouwen PVV tegen Dijsselbloem verworpen › 

Dijsselbloem: nieuwe steun Grieken ‘niet onwaarschijnlijk’

Trouw 04.02.2014  Een derde hulppakket voor Griekenland zodra het tweede pakket eind dit jaar is afgelopen, ‘is niet onwaarschijnlijk’. Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zei dat vandaag tegen RTL Z.

Griekenland moet daarvoor wel de stappen zetten en de hervormingen doorvoeren die met de eurogroep zijn afgesproken. Ook de Griekse begroting moet op orde gebracht worden. ‘Dan zijn wij bereid verder steun te bieden’, aldus Dijsselbloem. Hoe die eruit kan zien, ‘gaan we later zien’.

Nieuwe steun Grieken ’niet onwaarschijnlijk’

Telegraaf 04.02.2014 Een derde hulppakket voor Griekenland zodra het tweede pakket eind dit jaar is afgelopen, „is niet onwaarschijnlijk”. Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zei dat dinsdag tegen RTL Z.

Griekenland moet daarvoor wel de stappen zetten en de hervormingen doorvoeren die met de eurogroep zijn afgesproken. Ook de Griekse begroting moet op orde gebracht worden. „Dan zijn wij bereid verder steun te bieden”, aldus Dijsselbloem. Hoe die eruit kan zien „gaan we later zien”.

ZIE OOK:

Dijsselbloem: ‘Grieken voldoen niet aan eisen’

50PLUS eist uitleg over Grieks schuldpapier

Trouw  03.02.2014 De partij 50PLUS wil van Brussel weten of het klopt dat Nederlandse, Franse en Duitse banken de eurocrisis hebben verergerd door tegen de afspraken in voor tientallen miljarden euro’s Grieks schuldpapier te dumpen. Europarlementariër Toine Manders stelde deze vraag aan de Europese Commissie. Dat maakte hij maandag bekend.

Manders reageert op berichtgeving in de Spaanse krant El Pais. De banken zouden van 2010-2012 op grote schaal Grieks schuldpapier hebben gedumpt hoewel ze het Internationaal Monetair Fonds hadden beloofd dat zij Griekenland niet zouden laten vallen. Volgens El Pais gebeurde het tegenovergestelde.

50Plus eist uitleg over gedrag banken

NU  03.02.2014 De partij 50Plus wil van Brussel weten of het klopt dat Nederlandse, Franse en Duitse banken de eurocrisis hebben verergerd door tegen de afspraken in voor tientallen miljarden euro’s Grieks schuldpapier te dumpen.

‘Nederland verergerde crisis met Griekenland’›

NRC  03.02.2014 Nederlandse, Duitse en Franse banken hebben de eurocrisis in 2010 verergerd door in IMF-verband gemaakte afspraken over Griekenland niet na te komen. Dat concludeert het Spaanse dagblad El País op basis van een uitgelekt ‘zeer vertrouwelijk’ memorandum van het Internationaal Monetair Fonds.

In mei 2010, zo blijkt uit het memorandum (pdf), deden Noord-Europese banken met grote hoeveelheden Grieks schuldpapier de toezegging dat zij Griekenland niet zouden laten vallen.

Dijsselbloem ontevreden over vooruitgang Griekenland

Elsevier 27.01.2014 Eurogroep-voorzitter en minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) is niet tevreden over de vooruitgang die Griekenland boekt. Het land moet vaart maken met de afgesproken bezuinigingen en hervormingen.

Missie

Voor Europa het geld overmaakt, moet de Trojka een positief advies geven over Griekenland. Dat advies is er nog niet. Begin december werd de missie van de financiële toezichthouders opgeschort en wanneer zij weer naar Griekenland afreizen, is niet bekend.

De Griekse premier Antonis Samaras zei eind vorig jaar dat zijn land geen nieuwe lening nodig heeft. Hij verwachtte dit jaar ‘een grote stap’ te maken om het steunprogramma tot een einde te brengen. Griekenland zou dit jaar weer ‘een normaal land’ worden.

Open Vizier

Hala Naoum Néhmé: Vervelend maar waar: Grieken zullen schuld niet terugbetalen

zie ook;

Dijsselbloem maant Griekenland

Trouw 27.01.2014 Griekenland moet vaart maken met de afgesproken hervormingen en bezuinigingen. ‘Het duurt veel te lang’, zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem maandag voorafgaand aan overleg in Brussel. Volgens Dijsselbloem is de voortgang ‘echt te weinig’.

Meer over;

Dijsselbloem: ‘Grieken voldoen niet aan eisen’

NU 21.01.2014 Griekenland voldoet niet aan de eisen voor uitbetaling van een nieuw deel van de noodlening. Voor de zoveelste keer zal de Griekse regering opgelopen achterstanden moeten inhalen. Klik hier om te downloaden:  brief Dijsselbloem.pdf.pdf  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Griekenland de gestelde voorwaarden niet is nagekomen. Onduidelijk is nog om welke eisen voor bezuinigingen en hervormingen het precies gaat.

ZIE OOK:

Griekse gasrekening: €1,3 miljard

Tekort Griekse overheid daalt stevig

Griekse prijzen blijven dalen

Kamer wil reactie op vermogensvlucht Grieken

Trouw 15.01.2014 De Tweede Kamer wil een reactie van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) op berichten van dinsdag dat rijke Grieken de afgelopen jaren voor 54 miljard euro hebben gestald op rekeningen in het buitenland. Over een groot deel van het geld is in Griekenland geen belasting betaald.

Verwant nieuws

Griekse vermogensvlucht

Telegraaf 15.01.2014 De Tweede Kamer wil een reactie van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) op berichten van dinsdag dat rijke Grieken de afgelopen jaren voor 54 miljard euro hebben gestald op rekeningen in het buitenland. Over een groot deel van het geld is in Griekenland geen belasting betaald.

Gerelateerde artikelen:

14-01: Rijken sluizen 54 mrd weg

Kamer wil reactie op vermogensvlucht Grieken

NU 15.01.2014 De Tweede Kamer wil een reactie van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) op berichten van dinsdag dat rijke Grieken de afgelopen jaren voor 54 miljard euro hebben gestald op rekeningen in het buitenland.  Over een groot deel van het geld is in Griekenland geen belasting betaald.

De Kamer vindt dat, in combinatie met de miljardenleningen die Griekenland tijdens de crisis van eurolanden als Nederland ontving, niet acceptabel. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum wilde met Dijsselbloem een apart debat over de kwestie, maar een meerderheid in de Kamer betrekt de zaak liever bij een al gepland debat met de minister volgende week.  Alles over Griekenland

Gerelateerde artikelen: 14/01/2014 Rijken stallen 54 miljard buiten Griekenland

Lees meer over: Griekenland

Dijsselbloem: miljardenlening aan Griekenland was fout

Elsevier  22.12.2013 Het verstrekken van miljardenleningen aan Griekenland was achteraf gezien niet de juiste methode. Europa had ook private beleggers moeten laten meebetalen. Dat heeft minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zondag gezegd in Buitenhof.

‘Als er problemen worden gecreëerd in de financiële sector, dan zal de financiële sector ook met een oplossing moeten komen,’ zei Dijsselbloem. De minister wees naar de manier waarop in Cyprus de bankencrisis werd bezworen.

Voor het eerst betaalden ook private spaarders en beleggers mee aan de oplossing van het probleem (bail-in). ‘Je ziet dat Cyprus nu veel sneller herstelt dan bijvoorbeeld Griekenland waar het land met enorme schulden is achtergebleven door de gekozen aanpak,’ zei Dijsselbloem. De minister noemde de ‘Dijsselbloem-doctrine’ de ‘sleutel om die besmetting vanuit de financiële sector naar overheden te doorbreken.

De minister zei ‘erg blij te zijn’ dat met de nieuwe aanpak van het bankenprobleem de rekening niet meer bij de belastingbetaler wordt gelegd.

In de toekomst zullen vaker banken omvallen, of, als de banken blijven bestaan, zullen de verliezen worden gedragen door de investeerders in die bank.

Als voorafgaande aan de intrede van de Bankenunie in 2016 alle banken diepgravend zullen worden doorgelicht, is de verwachting dat niet alle banken dat gaan overleven.

Vanaf 1 november 2014 zullen alle banken in Europa onder het toezicht van de ECB vallen. De 130 grootste banken zullen direct door Europa in de gaten worden gehouden, de kleinere banken blijven onder toezicht van de nationale centrale banken.

Europa is geen Amerika en dus zullen banken hier niet zonder meer centraal worden gered, maar houden de eurolanden als het erop aan komt zeggenschap. Dat is goed nieuws. Naar het commentaar van Carla Joosten

zie ook

Dijsselbloem: Inspecteurs dinsdag weer naar Griekenland

Trouw 09.12.2013 De inspecteurs van de internationale geldschieters voor Griekenland gaan dinsdag weer naar het crisisland om te kijken hoe het staat met de door hen geëiste hervormingen. Dat maakte minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën maandag in Brussel bekend als voorzitter van de eurogroep (alle ministers van Financiën van de 17 eurolanden).

‘Mogelijk deze maand geen lening voor Grieken’

Trouw 04.12.2013 Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem houdt er rekening mee dat Griekenland deze maand geen uitbetaling krijgt uit het leningenprogramma van de eurozone. De Grieken krijgen in december pas geld als de Europese trojka zijn nieuwe rapport heeft afgerond en de ministers van de eurozone daarnaar hebben kunnen kijken.

Dijsselbloem: ik heb nooit gezegd dat het na 2014 klaar is met steun aan Griekenland

VK 11.09.2013  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën pleitte in de Tweede Kamer voor een ‘nuchtere discussie’ over mogelijk nieuwe steun voor Griekenland. ‘We kunnen elkaar de kop inslaan over bedragen, maar iedereen die naar de prognoses kijkt, kan zien dat Griekenland eind 2014 nog niet uit de problemen is.’

Dijsselbloem wil nuchterheid over Griekenland
NU 11.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem vindt dat er met nuchterheid gekeken moet worden naar eventuele extra noodhulp voor Griekenland. Dit heeft hij woensdag gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Woensdag stelde de topman van de Belgische Nationale Bank, Luc Coene, nog dat Griekenland wellicht nog twee keer hulp nodig heeft van zijn geldschieters omdat economisch herstel heel erg langzaam gaat. Carola Schouten (ChristenUnie). Schouten stelde woensdagochtend nog bij NU.nl dat ze vindt dat Dijsselbloem ‘op de zaken vooruit loopt’.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Jeroen Dijsselbloem

ChristenUnie dringt opnieuw aan op Griekse exit

NU 11.09.2013 De ChristenUnie vindt dat de discussie over een Griekse uittreding uit de euro opnieuw gevoerd moet worden nu minister Dijsselbloem (Financiën) heeft aangekondigd dat het land een derde steunpakket nodig heeft. “Dijsselbloem doet de hele tijd alsof dit allang bekend was, maar hij loopt hiermee echt op de zaken vooruit”, zo vindt Kamerlid Carola Schouten.

Dijsselbloem: discussie nieuw plan Griekenland te vroeg

Trouw 05.09.2013 Het is veel te vroeg om te discussiëren over de aard, omvang en voorwaarden van een eventueel nieuw reddingsplan voor Griekenland. Dat zei de voorzitter van de eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, donderdag in het Europees Parlement in Brussel. Hij herhaalde dat de eurolanden altijd hebben gezegd Griekenland te steunen totdat het land zelf geld kan ophalen op de financiële markten.

Dijsselbloem: te vroeg voor discussie nieuw Grieks reddingsplan

Elsevier 05.09.2013 Het is nog te vroeg om over de aard, de omvang en voorwaarden van een nieuw reddingsplan voor Griekenland te praten. Het is wel duidelijk dat de problemen van Griekenland volgend jaar niet zijn opgelost. Meer steun voor Griekenland is daarom ‘realistisch’, zegt voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem donderdag in het Europees Parlement in Brussel.

Lening voor Griekenland ‘volstrekt prematuur’

Trouw 28.08.2013 Het is nog veel te vroeg om te praten over hoe hoog een eventuele nieuwe Europese lening aan Griekenland zou moeten zijn. Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zei dat woensdag. Hij reageerde op uitlatingen van de Griekse minister van Financiën, die begin deze week stelde dat zijn land volgend jaar mogelijk een derde lening nodig heeft van maximaal 10 miljard euro.

Oppositie wil debat over uitlatingen Dijsselbloem

NU 22.08.2013 Oppositiepartijen SP, CDA en de ChristenUnie willen zo snel mogelijk na het zomerreces een Kamerdebat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën om opheldering te krijgen over zijn uitlatingen over steun voor Griekenland na 2014.   Bekijk video / VVD en PvdA wijzen een debat echter af. Wel steunen de coalitiepartijen de oproep tot een brief over de situatie in Griekenland.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Griekenland

Nieuwe steun Grieken komt er’

Telegraaf 22.08.2013 Het is volgens de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem onvermijdelijk dat Europa Griekenland opnieuw te hulp moet schieten. Als de huidige steunoperatie eind 2014 stopt, zal een volgend programma volgens Dijsselbloem noodzakelijk zijn. Na afloop van een extra ministerraad over de begroting voor 2014 zei Dijsselbloem dat de problemen in Griekenland in 2014 niet zullen zijn opgelost. De uitspraken van Dijsselbloem hebben extra gewicht omdat hij ook voorzitter van de Eurogroep is.

Is de Eurocrisis echt voorbij ? Lees vandaag ook de column van Martin Visser in De Financiele Telegraaf (en gratis voor abonnees in de app)

Gerelateerde artikelen;

21-08: ECB-bestuurder: geen nieuwe steun aan Grieken

16-08: Merkel tegen Griekse schuldenafschrijving

13-08: ’Griekse schuld niet wegstrepen’

11-08: ‘Griekenland heeft nieuw steunpakket nodig’

25-07: Grieken voldoen aan voorwaarden voor steun

Dijsselbloem noemt nieuwe Griekse steun onvermijdelijk 

NU 22.08.2013 Het is volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem onvermijdelijk dat Europa Griekenland opnieuw te hulp moet schieten. Als de huidige steunoperatie eind 2014 stopt, zal een volgend programma volgens hem noodzakelijk zijn. Bekijk video / Dat schrijft Het Financieele Dagblad. In navolging van zijn Duitse collega Wolfgang Schäuble erkent Dijsselbloem daarmee voor het eerst in het openbaar dat Griekenland na 2014 aangewezen blijft op hulp van zijn internationale partners. ”Dat is geen nieuws’’, aldus de minister woensdag.

Dijsselbloem: nieuwe steun aan Grieken onvermijdelijk

Telegraaf 22.08.2013 Het is volgens de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem onvermijdelijk dat Europa Griekenland opnieuw te hulp moet schieten. Als de huidige steunoperatie eind 2014 stopt, zal een volgend programma volgens Dijsselbloem noodzakelijk zijn.

ZIE OOK:

ECB-bestuurder: geen nieuwe steun aan Grieken

Merkel tegen Griekse schuldenafschrijving

’Griekse schuld niet wegstrepen’

‘Griekenland heeft nieuw steunpakket nodig’

Grieken voldoen aan voorwaarden voor steun

Dijsselbloem: nieuwe steun aan Grieken onvermijdelijk

Trouw 22.08.2013 Het is volgens de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem onvermijdelijk dat Europa Griekenland opnieuw te hulp moet schieten. Als de huidige steunoperatie eind 2014 stopt, zal een volgend programma volgens Dijsselbloem noodzakelijk zijn, schrijft Het Financieele Dagblad.

Dijsselbloem: nieuwe steun aan Griekenland onvermijdelijk

Elsevier 22.08.2013 Europa zal de Grieken opnieuw te hulp moeten schieten, zegt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA). Als de huidige steunoperatie eind 2014 stopt, is een nieuw hulpprogramma noodzakelijk. Dijsselbloem erkende daarmee woensdag voor het eerst in het openbaar dat Griekenland na 2014 aangewezen blijft op hulp van andere EU-landen en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat schrijft het Financieele Dagblad donderdag.

Dijsselbloem: nieuwe steun Grieken onvermijdelijk›

NRC 22.08.2013 Europa ontkomt er niet aan Griekenland opnieuw te hulp te moeten schieten. Dat zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag tegen Het Financieele Dagblad. Als de huidige steunoperatie eind volgend jaar stopt, is een volgend programma volgens de bewindsman noodzakelijk. Wat er dan precies moet gebeuren, is volgens de voorzitter van de Eurogroep nog niet duidelijk.

Lees meer;

17 JUL Demonstratieverbod in Griekenland tijdens komst Schäuble ›

13 MEI Dijsselbloem: alle eurolanden achter bankenunie ›

27 FEB Kamer staat achter garantie van staat aan DNB – ‘boekhoudtruc’ ›

6 FEB Dijsselbloem: eerder ingrijpen bij SNS had niets uitgemaakt ›

2012 Schäuble: we hebben het ergste van de eurocrisis achter de rug ›

Nederland voorlopig niet in Grieks investeringsfonds

Trouw 13.08.2013 Nederland is nog niet gevraagd financieel bij te dragen aan een investeringsfonds voor Griekenland dat leningen gaat verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf in Griekenland. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) schrijft dat in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Mark Harbers (VVD).

Griekse ambtenaren kunnen voortaan worden ontslagen

Elsevier  25.07.2013  Het Griekse parlement heeft donderdag ingestemd met een wet die ontslag van ambtenaren mogelijk maakt. Daarmee kan het land voldoen aan de voorwaarden voor de ontvangst van verdere financiële steun.

De uitkering van 2,5 miljard euro, uit het totale steunpakket van 240 miljard euro, wordt waarschijnlijk vrijdag goedgekeurd tijdens een telefonische vergadering van de ministers van Financiën in de eurogroep.

Trojka

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) liet woensdag in een verklaring (PDF) weten dat de Grieken uiterlijk donderdag moesten zorgen dat ambtenaren konden worden ontslagen.

Deze maand verliezen 4.200 Griekse ambtenaren hun baan. Het is de bedoeling dat in september een nieuwe ontslagronde volgt. De Grieken moeten van de trojka (Europese Centrale Bank, IMF en de Europese Commissie)  15.000 ambtenaren ontslaan.

zie ook;

Grieken voldoen bijna aan eisen voor hulp

NU 24.07.2013 Griekenland voldoet bijna aan alle eisen om het volgende miljardenbedrag uit het internationale steunpakket te krijgen. Het Grieks parlement moet uiterlijk donderdag 25 juli de laatste gewenste maatregel aannemen.

Dat stelde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag als voorzitter van de eurogroep. De eurolanden werden eerder woensdag op de hoogte gebracht van de vorderingen van Griekenland.

Dijsselbloem: Nieuwe Griekse hulp bespreken

Telegraaf 08.07.2013 Het is een heuglijke dag voor het noodlijdende Griekenland. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep, maakte bekend dat een nieuwe zak geld voor Griekenland besproken zal worden binnen de eurogroep. En daarnaast heeft de trojka  van EU, ECB en IMF zijn missie naar Athene met succes afgerond. Lees verder

Namen aan Grieken doorgegeven

Telegraaf 08.07.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de namen van een aantal Grieken met schepen die onder Nederlandse vlag varen aan de Griekse autoriteiten doorgegeven. Een woordvoerster van het ministerie van Financiën heeft een bericht hierover van de Griekse krant Parapolitika maandag bevestigd.

Dijsselboem speelt namen door van Grieken die varen onder Nederlandse vlag

Trouw 08.07.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de namen van een aantal Grieken met schepen die onder Nederlandse vlag varen aan de Griekse autoriteiten doorgegeven. Een woordvoerster van het ministerie van Financiën heeft een bericht hierover van de Griekse krant Parapolitika maandag bevestigd.

Griekenland krijgt volgende deel leningen

Trouw 08.07.2013 Griekenland krijgt het volgende deel van de leningen. De ministers van Financiën van de eurozone hebben dat maandag tijdens overleg in Brussel besloten.  Griekenland kan rekenen op 6,8 miljard euro, in een aantal termijnen uitbetaald. Als het land een aantal concrete, eerder afgesproken verplichtingen nakomt, krijgt het deze maand nog 4 miljard euro overgemaakt, aldus staatssecretaris Frans Weekers na afloop. In augustus kan dan nog 1,8 miljard euro volgen en in oktober de rest.

Meer: Trojka geeft Griekenland nipte voldoende vlak voor Eurogroep-raad

Dijsselbloem: Nieuwe Griekse hulp bespreken

Telegraaf 08.07.2013 Het is een heuglijke dag voor het noodlijdende Griekenland. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep, maakte bekend dat een nieuwe zak geld voor Griekenland besproken zal worden binnen de eurogroep. En daarnaast heeft de trojka  van EU, ECB en IMF zijn missie naar Athene met succes afgerond….  Lees verder

Trojka geeft Griekenland nipte voldoende vlak voor Eurogroep-raad

Trouw 08.07.2013 Onder leiding van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem spreekt de Eurogroep vandaag over een nieuwe tranche aan noodsteun voor Griekenland. Het land kan maar met moeite voldoen aan de eisen die gepaard gaan met de Europese miljardensteun. Toch komt het land ook nu weer met de hakken over de sloot, de trojka van Europese Commissie, ECB en IMF gaf Griekenland een nipte voldoende.

Eurogroep bijeen over Griekse steun

Trouw 08.07.2013 Onder leiding van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem spreekt de Eurogroep vandaag over een nieuwe tranche aan noodsteun voor Griekenland. Het land kan maar met moeite voldoen aan de eisen die gepaard gaan met de Europese miljardensteun. Toch kwam het land ook vandaag weer met de hakken over de sloot, de trojka van Europese Commissie, ECB en IMF gaf Griekenland een nipte voldoende. Verdere noodsteun ligt in het verschiet.

‘Grieken wees verstandig’

Telegraaf 21.06.2013 De recente politieke onrust in Griekenland is een mogelijk gevaar voor het herstel van het land. De eurozone riep dan ook de Griekse leiders op „verstandig” te zijn in het belang van de Griekse bevolking.

Gerelateerde artikelen;

20-06:  Dijsselbloem: Er is geen gat in Grieks reddingspakket

20-06:  ‘IMF wil steun aan Griekenland opschorten’

20-06:  ‘IMF trekt stekker uit hulp Griekenland’

Kabinet uit geen kritiek op Griekenlandrapport IMF

Trouw 11.06.2013 In tegenstelling tot de Europese Commissie houdt het kabinet zich op de vlakte als het gaat om een kritisch IMF-rapport over de hulp aan Griekenland de afgelopen jaren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag dat het goed is dat het IMF zijn leningenprogramma’s evalueert.

Geen kritiek op rapport IMF

Telegraaf 11.06.2013 In tegenstelling tot de Europese Commissie houdt het kabinet zich op de vlakte als het gaat om een kritisch IMF-rapport over de hulp aan Griekenland de afgelopen jaren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag dat het goed is dat het IMF zijn leningenprogramma’s evalueert.

Kamer houdt debat over IMF-fouten Griekenland

Trouw 06.06.2013 De Tweede Kamer wil een debat met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) over berichten dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de afgelopen jaren grote fouten heeft gemaakt bij de redding van Griekenland. Het IMF zou die fouten ook willen toegeven, meldde de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal woensdag.

Kamer wil debat over IMF-fouten Griekenland

NU 06.06.2013 De Tweede Kamer wil een debat met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) over berichten dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de afgelopen jaren grote fouten heeft gemaakt bij de redding van Griekenland.

Dijsselbloem brengt bezoek aan Griekenland

Trouw 30.05.2013 De voorzitter van de eurogroep, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, brengt vrijdag een bezoek aan Griekenland. Hij spreekt daar onder meer met de Griekse premier Antonis Samaras en de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras.

Dijsselbloem: Griekse schulden mogelijk kwijtschelden

Elsevier 24.05.2013 Nederland krijgt de miljardenlening aan Griekenland mogelijk nooit geheel terug. Volgens voorzitter van de Eurogroep en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is het denkbaar dat Europa de schulden moet kwijtschelden. Dat heeft Dijsselbloem donderdag gezegd in een interview met de Griekse krant Kathimerini.

Nederland tegen kwijtschelden Griekse schuld

Elsevier 24.05.2013 DEN HAAG (ANP) – Nederland blijft tegen het kwijtschelden van Griekse schulden. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat vrijdag na de ministerraad.Dijsselbloem had in zijn rol van voorzitter van de eurogroep donderdag in Griekse kranten herhaald dat de eurolanden zich verplicht…

De euro: politieke schaamteloosheid voor gevorderden

Elsevier 07.05.2013 De enige antwoorden die onze politici kunnen bedenken wanneer het op Europa aankomt, zijn gestoeld op afschrikking en bangmakerij. En dan verbaasd doen dat het Europese integratieproject steeds minder draagvlak heeft. Het gebrek aan kritische zelfreflectie bij de Griekse politici is stuitend. Tegelijk moet worden erkend dat ze daarin zijn aangemoedigd door talloze beleidsmakers in de grote lidstaten en Brussel.

De Griekse mythologie kent vele mooie uitdrukkingen, waarvan ‘schaamte ligt aan de oogleden’ er een is. Het recente opiniestuk van de toenmalige Griekse minister van Financiën Yannos Papantoniou in Foreign Affairsmaakt snel duidelijk hoe treffend die uitdrukking eigenlijk is. Papantonious hielenlikkerij staat dan ook in schril contrast met de keiharde conclusies die worden getrokken in de fraaie documentaire Die Story im Ersten: Der große Euro-Schwinde (2012) van de Duitse zender ARD.

Niet voor niets kopte The Economist destijds: ‘Goodbye, federal Europe?‘ Voor Frankrijk gold dat het een glorieuze plek in de internationale politieke arena wenste. Hoe meer landen zich zouden aansluiten bij het Franse project dat de euro eigenlijk is, hoe meer allure en status dat monetaire plan zou krijgen.

Onomkeerbaar proces

In de zomer van 2009 sprak ik met oud-premier Wim Kok over de Europese Unie en het einddoel van de Europese integratie. Voor mijn afstudeerscriptie deed ik destijds onderzoek naar het besluitvormingsproces rondom de Europese Grondwet.

Afgelopen zaterdag vroeg Martin Sommer zich in de Volkskrant terecht af: ‘De D-mark was het Duitse offer voor Auschwitz, maar waarom moest de gulden weg?’ Inderdaad. Waarom moest de gulden weg?

PVV: de lamme helpt de blinde

Telegraaf 22.03.2013  De PVV is naar eigen zeggen ‘flabbergasted’ over de bankendeal die de Grieken met Cyprus hebben gesloten. “De lamme helpt de blinde met ons geld!” Kamerlid Teun van Dijck van de PVV: “Griekenland ligt in comateuze toestand aan een infuus van 240 miljard euro, en nu besluit dit land Cypriotische bijkantoren in Griekenland op te kopen. Onze belastingcenten verdwijnen eerst in de Griekse bodemloze put, die daar vervolgens failliete Cypriotische banken van koopt. Laat ze eerst maar eens beginnen met terugbetalen. Griekenland staat 240 miljard in het rood.”

Gerelateerde artikelen

22-03: Cyprus sluit bankendeal met Griekenland

22-03: Cyprus vangt bot in Rusland

21-03: Eurolanden worstelen met Cyprus

21-03: 4 scenario’s voor Cyprus

15-03:  Europa overlegt over redding Cyprus

15-03: Rutte redt Cyprus ‘met grote irritatie’

15-03: 10 vragen over redding Cyprus

Grunberg in Griekenland: een echte crisis is ook een mogelijkheid

VK 25.01.2013 Na reizen langs het oorlogsfront van Afghanistan en van Irak, neemt schrijver Arnon Grunberg poolshoogte in het ‘epicentrum’ van de economische crisis: Griekenland. Thessaloniki, de tweede stad van het land, om precies te zijn. ‘De hoofdstad, de metropool, geeft vaak toch een ietwat vertekend beeld van een land; als de waarheid onthuld wordt, dan in de periferie’. Morgen verschijnt in Vonk, het achtergrond- en opiniekatern van De Volkskrant op zaterdag, het eerste deel van een driedelige reportage waarin Grunberg verslag doet van zijn ervaringen.

PVV: Griekse minister vervolgen

Telegraaf 29.12.2012 De PVV wil dat de Griekse oud-minister van Financiën die mogelijk familieleden liet schrappen van een lijst met belastingfraudeurs, wordt vervolgd. En minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) moet daar voor zorgen, aldus de PVV.

PVV wil Griekse minister vervolgen

NU 29.12.2012 DEN HAAG – De PVV wil dat de Griekse oud-minister van Financiën die mogelijk familieleden liet schrappen van een lijst met belastingfraudeurs, wordt vervolgd. En minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) moet daar voor zorgen, aldus de PVV.

Dat blijkt uit Kamervragen van Geert Wilders en Tony van Dijck aan Dijsselbloem. Vrijdag werd bekend dat er een parlementair onderzoek komt naar oud-minister van Financiën George Papaconstantinou.

Gerelateerde artikelen;

Zie: Griekse oud-minister van Financiën in opspraak

Verlies op Griekse deal 158 miljoen in 2013

Trouw 14.12.2012 De lagere rentes op leningen aan Griekenland en de langere looptijd kosten Nederland volgend jaar 158 miljoen euro. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Verlies158 miljoen in 2013

Telegraaf 14.12.2012  De lagere rentes op leningen aan Griekenland en de langere looptijd kosten Nederland volgend jaar 158 miljoen euro. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Rutte blijft tegen afschrijven Griekse schuld

NU 12.12.2012 Premier Mark Rutte is tegen het kwijtschelden van Griekse schulden, maar expliciet uitsluiten dat dat op termijn toch gebeurt, doet hij niet. Bekijk video – Dit verklaarde Rutte in een Kamerdebat over de EU-top van donderdag en vrijdag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Rutte Schuldencrisis Griekenland

Rutte blijft mordicus tegen kwijtschelden Griekse schulden

 NRC 12.12.2012 Premier Rutte blijft er tegenstander van om op enig moment een deel van de Griekse schuld af te schrijven. Dat bleek vanmiddag tijdens het debat over de eurotop die morgen begint. Verschillende fracties verwijten Rutte dat het kabinet niet met één mond spreekt.

Kabinet sluit niks uit bij Griekse schuld

Telegraaf 05.12.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ,,sluit niet uit” dat de eurolanden op enig moment in de toekomst Griekenland schulden zullen kwijtschelden. Ook een nieuw steunprogramma sluit hij op termijn niet uit.

Dijsselbloem: kabinet sluit niks uit bij Griekse schulden

Kwijtschelden wel ’aller-, allerlaatste maatregel’

VK 04.12.2012 De eurolanden zullen nog jaren bezig zijn om Griekenland te helpen uit de schuldencrisis te komen. En de Tweede Kamer zal in dit proces telkens weer met het kabinet moeten overleggen. Het kabinet sluit een nieuw steunprogramma of kwijtschelding van de schulden niet uit.

Lees ook Griekenland krijgt twee jaar extra om begrotingstekort op orde te brengen - 04/12/12

Lees ook ‘Afschrijven Griekse schuld in toekomst niet uit te sluiten’ - 04/12/12

Lees ook Premier: geen Griekse behandeling voor Portugal - 04/12/12

Dijsselbloem: nog jaren bezig met Griekenland

Trouw 04.12.2012 De eurolanden zullen nog jaren bezig zijn om Griekenland te helpen uit de schuldencrisis te komen. En de Tweede Kamer zal in dit proces telkens weer met het kabinet moeten overleggen. Het kabinet sluit een nieuw steunprogramma of kwijtschelding van de schulden niet uit.

Verwant nieuws:

Griekenland krijgt twee jaar extra om begrotingstekort op orde te brengen – 04/12/12

‘Afschrijven Griekse schuld in toekomst niet uit te sluiten’ – 04/12/12

Premier: geen Griekse behandeling voor Portugal – 04/12/12

‘Afschrijven Griekse schuld in toekomst niet uit te sluiten’

Trouw 04.12.2012 De VVD sluit niet uit dat er op termijn wordt afgeschreven op de leningen aan Griekenland. VVD-Kamerlid Mark Harbers antwoordde dat op een vraag in een Kamerdebat over de nieuwe afspraken rond het leningenpakket voor Griekenland.

VVD sluit afschrijven Griekse schuld niet uit

NU 04.12.2012 DEN HAAG – De VVD sluit niet uit dat er op termijn wordt afgeschreven op de leningen aan Griekenland.  VVD-Kamerlid Mark Harbers antwoordde dat op een vraag in een Kamerdebat over de nieuwe afspraken rond het leningenpakket voor Griekenland. Harbers wil er niet over speculeren en noemde opmerkingen van de Duitse bondskanselier over schuldkwijtschelding onverstandig.

Alle berichten over Griekenland in ons nieuwsdossier

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland VVD

Kamer debatteert over Griekenland

 Trouw 04.12.2012 De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de afspraken die de eurolanden vorige week hebben gemaakt over Griekenland.

http://www.elsevier.nl/upload/9a8036ab-182a-4766-b987-bd6aa29a7265_gerritzalm.jpg

Zalm: kabinet-Rutte II moet opschieten met bezuinigen

Elsevier 02.12.2012 Het kabinet van de VVD en PvdA bezuinigt te traag. Als het zo doorgaat moet Nederland ‘heel wat wind meehebben’ om aan de Europese regels te voldoen. Dat zei oud-minister van Financiën en huidig bestuursvoorzitter van ABN Amro Gerrit Zalm zondag in het programma Buitenhof.

‘Het gaat niet heel hard met het terugdringen van het begrotingstekort,’ zei de oud-VVD-leider. Zalm sprak zich ook uit over Griekenland. De oud-minister vindt niet dat er nu al moet worden gesproken over kwijtschelden van de schulden. Dit zou pas over een paar jaar kunnen gebeuren. ‘Daar kan pas over worden gesproken als de Grieken de boel op orde hebben,’ zei Zalm.

Ook was Zalm niet enthousiast over een exit van Griekenland uit de eurozone. De bankier is bang dat de financiële markten niet zullen geloven dat Griekenland de enige zwakke schakel is en dat na Griekenland Portugal en Spanje aan de beurt zullen zijn.

http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/12/greece-468x298.jpg

Zalm ziet niks in Griekse exit of kwijtschelding van schulden

NRC 02.11.2012 Gerrit Zalm vindt het nu nog te vroeg om te praten over het kwijtschelden van de Griekse schulden. “Daar moet je pas over spreken als de Grieken de boel op orde hebben”, zei de oud-minister van Financiën.LEES VERDER

http://static0.trouw.nl/static/photo/2012/5/7/2/20121202130613/media_xl_1444157.jpg

Zalm: Kwijtschelden schulden Griekenland wellicht over paar jaar

Trouw 02.12.2012 De schulden van Griekenland zouden over een paar jaar kwijtgescholden kunnen worden, zodra Griekenland de nodige hervormingen hebben doorgevoerd. Dit zegt VVD-prominent en ABN Amro-topman Gerrit Zalm in Buitenhof.

http://static3.volkskrant.nl/static/photo/2012/2/15/1/20121201160103/media_xl_1443451.jpg

‘Dat een politieke partij een belofte breekt, is geen groot nieuws’

VK 01.12.2012 Soms meer nog dan over inhoud gaan politiek en pers soms over woorden. Als Griekenland nieuwe steun krijgt, is het nieuws in Nederland dat de VVD een verkiezingsbelofte breekt. Maar dat is helemaal geen nieuws, betoogt Elise van Dam. ‘Concessies doen hoort bij een democratie.’

Grexit-rapport CU brengt Griekse exit niet dichterbij

VK 29.11.2012 Een Grexit is beter voor Griekenland en voor de EU, schrijft hoogleraar economie Johan Graafland in opdracht van de ChristenUnie. Een Grexit pakt echter alleen positief uit als aan een serie strenge en vooral kostbare voorwaarden wordt voldaan, staat in hetzelfde rapport. Het aantal voorbehouden in het onderzoek is dusdanig groot dat eenieder een eigen conclusie eruit kan trekken. Lees hier het rapport van Graafland
Open pdf (730,9 kB)

Rutte sluit ‘extra stappen’ Griekenland niet uit

Trouw 29.11.2012 Premier Mark Rutte sluit niet uit dat de eurozone in de komende jaren ‘extra stappen’ moet nemen om een einde te maken aan de schuldencrisis in Griekenland. Hij sluit zich daarmee aan bij de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble.

Rutte sluit ‘extra stappen’ Griekenland niet uit

NU 29.11.2012 DEN HAAG – Premier Mark Rutte sluit niet uit dat de eurozone in de komende jaren ‘extra stappen’ moet nemen om een einde te maken aan de schuldencrisis in Griekenland.  Hij sluit zich daarmee aan bij de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble. ”Schaüble heeft volkomen gelijk als hij zegt dat we de situatie van Griekenland elke paar jaar weer opnieuw moeten bekijken: of we nog op schema liggen, of dat er extra stappen moeten worden gezet”, zei Rutte donderdag in een interview met Bloomberg TV.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Jongeren CU: pas op met anti-eurosentiment

Trouw 29.11.2012 De jongerenbeweging van de ChristenUnie vindt dat te partij te snel concludeert dat Griekenland uit de eurozone moet vertrekken. Voorzitter Maarten van Ooijen van PerspectieF, zoals jongerenafdeling heet, waarschuwde donderdag voor een ‘anti-eurosentiment’.

Slob: ‘Vertrek Griekenland uit euro het beste’

Trouw 29.11.2012 Het verlenen van financiële steun aan Griekenland hoeft niet eindeloos door te gaan. Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie, pleit donderdag voor kwijtschelding van de Griekse schulden en voor het vertrek van Griekenland uit de euro.

ChristenUnie wil Griekenland uit euro

NU 29.11.2012 Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie, pleit donderdag voor kwijtschelding van de Griekse schulden en voor het vertrek van Griekenland uit de euro. Slob haakt hiermee in op de uitkomsten van het onderzoek dat zijn partij liet doen naar de mogelijkheden om de euro op te delen in een noordelijke (neuro) en zuidelijke (zeuro) variant.

Lees meer over: Griekenland Eurozone Christenunie

ChristenUnie: schulden kwijtschelden en Grieken uit euro

Elsevier 29.11.2012 Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie, wil dat de Griekse schulden worden kwijtgescholden en dat Griekenland uit de euro vertrekt. Het verlenen van financiële steun aan Griekenland moet volgens Slob niet eindeloos door te gaan. ‘Dit vergroot de kans dat Griekenland zelf voor uittreding kiest. Het biedt uitzicht op een hogere economische groei voor Griekenland en de eurozone,’ meent onderzoeker Johan Graafland.

Zie ook: Europees akkoord Griekenland kost Nederland miljoenen

Slob: Griekenland uit de euro, dat is voor iedereen beter

NRC 29.11.2012 Het zou voor zowel Griekenland als de andere eurolanden beter zijn als de Grieken de euro verlaten. Dat is de eindconclusie van het onafhankelijk onderzoek dat de ChristenUnie liet doen naar een ‘Grexit’. Partijleider Slob roept het kabinet op ‘het eerlijke verhaal te vertellen’.

De partij liet een onafhankelijke werkgroep, onder leiding van prof.dr. Johan Graafland, onderzoeken wat de verschillende opties op zouden leveren. De meest gunstige, stelt het rapport (hier in pdf), is die waarin Griekenland uit de euro stapt, maar wel binnen de EU blijft en zo toegang krijgt tot structuurfondsen.

Kamer praat vandaag niet over steunpakket Griekenland

Trouw 29.11.2012 De Tweede Kamer debatteert donderdag niet met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) over de afspraken die de eurolanden begin deze week hebben gemaakt over Griekenland. Kamerleden willen meer tijd hebben om de lijvige brief met informatie van Dijsselbloem goed te kunnen bestuderen.

Het is goed dat deze belofte van Rutte is gebroken, maar doe geen nieuwe

Trouw 28.11.2012 De Europese regeringsleiders hebben weer een stukje van de oplossing gevonden voor het Griekse probleem en voor de eurocrisis. En ieder stukje oplossing dat ze vinden is belangrijk. Maar het blijft een moeizaam balanceren tussen economische ratio en politieke haalbaarheid.

In het Griekse drama liegt iedereen op zijn eigen manier

Trouw 28.11.2012 De leugen – onontbeerlijk in de politiek. Terecht krijgt Mark Rutte nu het verwijt dat hij niet eerlijk is geweest: toen hij in verkiezingstijd zei dat er géén extra geld naar de Grieken zou gaan, wist hij zelf al dat hij dat eenmaal herkozen niet waar zou kunnen maken. Maar als het nieuwe “reddingspakket” – pijnlijk eufemisme – één ding bewijst is het wel dit: Rutte is niet de enige, want iedereen in het Griekse drama liegt op zijn eigen manier.

Verhullend taalgebruik over Griekenland gaat ergernis wekken’

VK 28.11.2012 Het wordt tijd dat de Europese leiders het publiek inwijden in de ernst van de Griekse werkelijkheid, schrijft Fokke Obbema in het commentaar van de Volkskrant. In de Oudheid was voor een goed Grieks drama eenheid van handeling, plaats en tijd een vereiste, en speelde het geheel zich binnen 24 uur af. Alleen al de vergadering die de Europese landen en het IMF maandag aan de Griekse kwestie wijdden, duurde ruim twaalf uur. Veel dramatische ontwikkeling zat er niet in: zoals verwacht kregen de Grieken hun miljardensteun, werden rentepercentages op schulden verlaagd en looptijden verlengd, zonder dat iemand de illusie had dat de slotscène werd opgevoerd.

Akkoord Griekenland ‘enorme trukendoos’ van ‘Markos Ruttos’

Trouw 27.11.2012 De Nederlandse oppositiepartijen zijn niet gelukkig met het Europese akkoord over de Griekse schuldenlast dat vannacht werd bereikt. De ministers van Financiën van landen uit de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werden het in Brussel eens na het nachtelijke overleg over de schuldreductie.

Wilders hekelt ‘Markos Ruttos’

Telegraaf 27.11.2012 De PVV is zoals verwacht compleet over de rooie naar aanleiding van de nieuwe miljardensteun voor Griekenland. Het akoord kost de Nederlandse belastingbetaler over een periode van 14 jaar ruim 720 miljoen euro. Volgens Geert Wilders kan premier Mark Rutte daarom voortaan door het leven als Markos Rutte.

Gerelateerde artikelen;

27-11:  ‘Dit is slechts het eerste miljard’

27-11:  ‘Over halfjaar weer praten over Griekenland’

27-11:  D66: Rutte breekt woord

27-11:  WUZmail: Ik ben woedend

27-11:  Zeer complexe Griekse schuldendeal

27-11:  Samaras tevreden met Europese deal

27-11:  ‘AEX begint hoger na Griekse deal’

27-11:  Aanpassing Grieks pakket kost Nederland geld

27-11:  Akkoord over Griekse schuldenpositie

Grieken kosten meer dan Dijsselbloem zegt

Elsevier 27.11.2012 Griekenland krijgt opnieuw schuldverlichting van de andere eurolanden. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gaf onmiddellijk toe dat dit Nederland geld gaat kosten, zo’n 980 miljoen euro over veertien jaar. Maar daar zal het niet bij blijven. Vaststaat: Griekenland kan zijn schulden niet afbetalen. Dat kon het land in 2010 al niet, toen het voor het eerst een lening kreeg. Toen bedroeg de schuld 145 procent van de economie.

Akkoord over steun Griekenland kost Nederland 1 miljard

Trouw 27.11.2012 De ministers van Financiën van landen uit de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben vannacht in Brussel een overeenkomst bereikt over het verlenen van nieuwe financiële steun aan Griekenland. Dat krijgt de al eerder toegezegde noodsteun uitbetaald, aldus voorzitter Jean-Claude Juncker van de eurogroep.

Europees akkoord Griekenland kost Nederland miljoenen

Elsevier 27.11.2012 De ministers van Financiën van de eurolanden hebben na urenlang overleg een akkoord bereikt over financiële noodhulp voor Griekenland. Het pakket voor het noodlijdende land is aangepast en dat kost Nederland jaarlijks miljoenen euro’s. Griekenland krijgt de eerder toegezegde noodsteun uitbetaald, zei voorzitter Jean-Claude Juncker van de eurogroep. De ministers overlegden maandagavond met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

PvdA tevreden met akkoord

Telegraaf 27.11.2012   De PvdA verwelkomt de afspraken die IMF en ECB met de ministers van Financiën van de eurolanden hebben gemaakt over Griekenland. Dat zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer dinsdag in een reactie op de Griekse deal in Brussel. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is binnen de afspraken met de Kamer gebleven, zegt Nijboer.

Gerelateerde artikelen;

27-11:  Wilders hekelt ‘Markos Ruttos’

27-11:  ‘Dit is slechts het eerste miljard’

27-11:  D66: Rutte breekt woord

Rutte geeft verbreken verkiezingsbelofte over Griekenland toe

Trouw 27.11.2012 Premier Mark Rutte geeft toe dat hij zijn verkiezingsbelofte dat er geen extra geld naar Griekenland zou gaan inmiddels ‘niet helemaal’ meer gestand kan doen. De eurolanden, inclusief Nederland, stemden er dinsdag mee in dat de rente op de Griekse leningen wordt verlaagd. Dat kost Nederland gedurende 14 jaar ongeveer 1 miljard euro.

Rutte erkent schenden verkiezingsbelofte Griekenland

Elsevier 27.11.2012 Premier Mark Rutte (VVD) geeft toe dat hij zijn verkiezingsbelofte over noodsteun aan Griekenland ‘niet helemaal gestand kan doen’. Rutte beloofde dat er geen extra geld naar Griekenland zal gaan, maar door de geplande renteverlagingen gebeurt dit nu wel. Rutte beloofde tijdens de verkiezingscampagne dat er geen extra geld, op welke manier dan ook, naar Griekenland zou gaan.

Zie ook:  Oppositie kritisch over akkoord lening Griekenland

Rutte geeft verbreken verkiezingsbelofte toe

‘Concessie over Griekenland was onvermijdelijk’

NU 27.11.2012 DEN HAAG – Premier Mark Rutte heeft dinsdag in Den Haag toegegeven dat hij een deel van zijn verkiezingsbelofte over Griekenland heeft verbroken. “Als ik heel eerlijk ben heeft mijn belofte geen stand gehouden. Het uitstel zou geen cent kosten”, zo zei hij na afloop van het vragenuurtje. Volgens Rutte zijn concessies in de politiek echter onvermijdelijk.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Mark Rutte

Rutte erkent: verkiezingsbelofte over Griekenland is deels gebroken

NRC 27.11.2012 Premier Mark Rutte erkent dat hij zijn verkiezingsbelofte dat er ‘geen cent’ meer naar Griekenland gaat, niet kan waarmaken. Dat zei de premier vanmiddag in de wandelgangen van de Tweede Kamer na afloop van het vragenuurtje, schrijft persbureau Novum.

Meerderheid Kamer achter Griekse steunoperatie – oppositie kritisch

NRC 27.11.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt zich achter de steunoperatie aan Griekenland te scharen. Toch is de oppositie kritisch. Na een marathonvergadering werd vannacht besloten dat Griekenland ruim 44 miljard euro aan eerder toegezegde steun krijgt uitgekeerd. Ook wordt de rente op Griekse leningen verlaagd en de looptijd van de leningen verlengd.

Oppositie kritisch over akkoord lening Griekenland

Elsevier 27.11.2012 Het akkoord dat ministers van Financiën van de eurozone hebben bereikt over de Griekse schuldenpositie leidt tot kritische reacties vanuit de Tweede Kamer. Volgens D66 breekt premier Mark Rutte (VVD) hiermee zijn verkiezingsbelofte.Tijdens de verkiezingscampagne zei Rutte dat de VVD niet zou morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en dat er geen extra geldnaar Griekenland zou gaan. ‘Deze grote beloften blijken nu al niets waard. De VVD heeft tijdens de campagne de kiezers naar de mond gepraat en moet nu al deze grote woorden inslikken,’ zegt D66-Kamerlid Wouter Koolmees. ‘Deze grote beloften blijken nu al niets waard. De VVD heeft tijdens de campagne de kiezers naar de mond gepraat en moet nu al deze grote woorden inslikken,’ zegt D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

Verstandig
Het akkoord op zich vindt Koolmees ‘verstandig’, ook al kost het Nederland geld. ‘Als Griekenland failliet zou gaan, is dat duurder voor Nederland dan de steun die we nu verlenen.’ Opppositiepartij SP vreest dat ‘dit slechts het eerste miljard’ is dat naar Griekenland gaat. De aanpassing van de doelstellingen voor Griekenland kosten ons land jaarlijks zo’n 70 miljoen euro voor een periode van veertien jaar. ‘We lopen het risico dat er over een jaar of twee alsnog een schuldenherstructurering nodig is,’ zegt SP-Kamerlid Arnold Merkies. ‘We moeten op de blaren zitten, omdat er niet op tijd is opgetreden.’

Keihard
Ook de PVV is niet te spreken over de gemaakte afspraken. Rutte is volgens PVV-leider Geert Wilders ‘soft voor de Grieken, maar keihard voor Nederland’. ‘De Griekse deal kost ons bijna 1 miljard euro,’ reageert Wilders via Twitter. Er is volgens hem niet langer sprake is van ‘Marx Rutte’ maar van ‘Markos Ruttos’. De ministers van Financiën hebben onder meer nieuwe, soepelere doelstellingen opgesteld voor Griekenland. De rentes van de Griekse leningen gaan omlaag en de looptijd wordt verlengd.

Zie ook:

Verder:

Griekenland weer in trek als vakantiebestemming

NU 09.02.2014 Griekenland raakt weer in trek als bestemming voor de zomervakantie. In de eerste vijf weken van dit jaar zijn 30 procent meer zomervakanties geboekt naar Griekse bestemmingen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, zo meldt een woordvoerster van de ANVR, de koepel van reisorganisaties zaterdag.

Overigens is de interesse in Frankrijk als vakantieland ook nog steeds groot. Van de Nederlanders die zich op een vakantie oriënteren, zoekt ruim 9 procent op Franse bestemmingen. Het land staat daarmee bovenaan het lijstje van de Zoover Interesse Monitor.

In beeld: In Athene brandt weer een heilig vuur›

NRC 29.09.2013 De Olympische vlam is vandaag in Griekenland ontstoken voor de Winterspelen in het Russische Sotsji van 7 tot en met 23 februari. De ceremonie vond plaats in de tempel van Hera in Olympia, waar de eerste Spelen werden gehouden. Zonnestralen werden via spiegels op de fakkel gericht, die daarop ontbrandde. Bij de ceremonie was ook de kersverse IOC-voorzitter Thomas Bach uit Duitsland aanwezig. De Griek Ioannis Antoniou kreeg de eer om als eerste de fakkel te dragen. NHL-ster Alex Ovechkin wordt als eerste Rus bij de fakkeltocht betrokken.

Nog verder:

Grieken hebben meer geld nodig

Telegraaf 14.04.2014 Griekenland heeft niet genoeg aan de twee steunpakketten van bij elkaar € 240 miljard. Het land zal nog een nieuw bedrag nodig hebben van het Internationaal Monetair Fonds en de eurolanden.

Dat zegt topman Poul Thomsen van het IMF tegenover de Griekse tv-zender Mega TV. Het huidige steunprogramma loopt tot en met 2016 en Griekenland heeft tot die tijd ‘meer financiering’ nodig, aldus Thomsen, die de missies naar Griekenland aanvoert.

Gerelateerde artikelen;

11-04: ‘Geloof in eurozone is hersteld’

11-04: Griekse obligatie stilt honger van beleggers

Protest tegen koopzondagen Athene ontaardt in rellen 

NU 13.04.2014 Honderden Griekse demonstranten zijn zondag op de vuist gegaan met de oproerpolitie in een belangrijke winkelstraat van Athene. De betogers protesteerden tegen de ruimere openingstijden op koopzondagen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Athene Griekenland

Merkel prijst Griekse strijd

Telegraaf 11.04.2014  Griekenland heeft grote vooruitgang geboekt in de strijd tegen de schuldencrisis, maar die is nog niet voorbij. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel vrijdag tijdens een bezoek in Athene. Merkel verdedigde het door de Grieken gehate bezuinigingsbeleid. Harde feiten tonen volgens haar aan dat de zware inspanningen die Griekenland zich getroost, lonend zijn.

Griekse egotripperijVideo

Telegraaf 11.04.2014 DFT TV Griekse staatsobligaties gingen als warme broodjes over de toonbank en onder welke steen hebben geschrokken Imtech-beleggers gezeten? Beursexpert Martin Hafkamp blikt terug op afgelopen week.

Rente van 4,95% op gewilde Griekse staatsobligatie

Telegraaf 10.04.2014 Beleggers staan in de rij, nu de Grieken voor het eerst in jaren weer een staatsobligatie uitgeven. Het orderboek was bijna zeven keer overtekend. De €3 miljard grote obligatie heeft een rente van 4,95% en een looptijd van 5 jaar.

Gerelateerde artikelen;

09-04: Griekenland keert terug op financiële markt

09-04  Rente Griekenland laagst in 4 jaar

09-04: Gekte in Griekenland

Terugkeer Griekenland op financiële markten succesvol

Trouw 10.04.2014 Griekenland is, na een pauze van 4 jaar, succesvol teruggekeerd op de financiële markten. Het land haalde 3 miljard euro op met de uitgifte van schuldpapier met een looptijd van 5 jaar.

Meer over;

Autobom ontploft in centrum Athene

Trouw 10.04.2014 Athene is vanochtend opgeschrikt door een autobom in het centrum, vlakbij het gebouw van de centrale bank van Griekenland. Dat meldden Griekse media. De politie had het gebied voor de aanslag al afgezet, nadat er waarschuwingstelefoontjes waren binnengekomen bij een krant en een website.

Explosie bij Bank van Griekenland in Athene 

NU 10.04.2014 Er zijn tot op heden geen gewonden gevallen, er zou wel veel schade zijn aan het gebouw. Voordat de bom afging waren er twee anonieme telefoongesprekken naar een krant en een nieuwswebsite dat er een bom zou liggen in een auto voor de bank.

Autobom in centrum Athene

Telegraaf 10.04.2014  Athene is donderdagochtend opgeschrikt door een autobom in het centrum, vlakbij het gebouw van de centrale bank van Griekenland. Dat meldden Griekse media. De politie had het gebied voor de aanslag al afgezet, nadat er waarschuwingstelefoontjes waren binnengekomen bij een krant en een website.

Bom ontploft voor de deur van bank in Griekenland

Elsevier 10.04.2014 Bij een kantoor van de Bank van Griekenland in Athene is donderdagochtend een autobom ontploft. Een krant kreeg 45 minuten voor de ontploffing een waarschuwingstelefoontje. De aanslag is door niemand opgeëist, maar de politie vermoedt dat linkse anarchistische groepen achter de ontploffing zitten. Verschillende anarchistische groepen hebben vaker aanslagen gepleegd.

Lenen

Vrijdag bezoekt de Duitse bondskanselier Angela Merkel Athene. Merkel is in Griekenland niet geliefd, omdat zij wordt gezien als de veroorzaker van de enorme bezuinigingen en hervormingen die het land moest doorvoeren.

Bom ontploft bij Bank van Griekenland in Athene

Trouw 10.04.2014 Vlak voor zonsopgang is vanmorgen bij de Bank van Griekenland in Athene een bom ontploft. Dat melden Griekse media. Er is wel schade, maar er zijn geen gewonden gevallen. Voordat de bom afging, kregen een nieuwswebsite en een krant twee anonieme telefoontjes. De bellers waarschuwden dat er een bom zat in een auto, die was geparkeerd voor het bankgebouw.

Grieken staken tegen loonverlaging

NU 09.04.2014 Griekse vakbonden zijn woensdag begonnen met een algemene, grootschalige staking tegen het bezuinigingsbeleid van de regering.

De staking legde trein- en veerpontverkeer plat en ontregelde ziekenhuizen en andere publieke diensten. Tijdens de 24 uur durende staking wordt tevens het openbaar vervoer verstoord. Vakbondsleiders organiseren twee marsen naar het parlementsgebouw in Athene om te demonstreren tegen de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die het leven van de gewone Griek steeds moeilijker maken.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Griekenland Stakingen

’Terugbetaling alle Griekse schulden ondenkbaar’

Telegraaf 09.04.2014 Hoewel Griekenland voor het eerst in vier jaar weer terugkeert op de obligatiemarkt, is het onvoorstelbaar om te geloven dat het Zuid-Europese land ooit al zijn schulden terugbetaalt. Althans dat is de mening van de helft van de respondenten aan de peiling van DFT.nl.

Griekenland – bakermat van de eurocrisis – gaat weer staatsobligaties uitgeven

VK 09.04.2014  Na vier jaar in de financiële woestijn keert Griekenland terug op de internationale obligatiemarkten. De bakermat van de eurocrisis gaat voor het eerst sinds maart 2010 weer staatsleningen uitgeven. Dat heeft het Griekse ministerie van Financiën vandaag bekendgemaakt.

VERWANT NIEUWS;

Griekenland keert terug op financiële markt

Telegraaf 09.04.2014 Griekenland gaat voor het eerst in 4 jaar weer voor lange termijn geld lenen op de financiële markten. Dat bevestigde het Griekse ministerie van Financiën woensdag.

Het ministerie heeft diverse internationale banken ingehuurd om de uitgifte van een lening met een looptijd van 5 jaar voor te bereiden. Hoeveel geld die obligaties moeten opbrengen, werd nog niet bekendgemaakt. Ingewijden denken dat de Griekse overheid mikt op 2,5 miljard euro.

Meer

Beleggers in rij om eerste Griekse…09/04

Rente Griekenland laagst in 4 jaar

Griekenland geeft na vier jaar weer obligaties uit

Trouw 09.04.2014 Griekenland gaat voor het eerst in vier jaar weer voor lange termijn geld lenen op de financiële markten. Dat bevestigde het Griekse ministerie van Financiën vandaag.

Het ministerie heeft diverse internationale banken ingehuurd om de uitgifte van een lening met een looptijd van 5 jaar voor te bereiden. Hoeveel geld die obligaties moeten opbrengen, werd nog niet bekendgemaakt. Ingewijden denken dat de Griekse overheid mikt op 2,5 miljard euro

Meer over;

‘Het gaat helemaal niet beter met Griekenland’

VK 08.04.2014 De EU en de Griekse regering manipuleren de feiten om falend beleid in Zuid-Europa te verbloemen, schrijft Dimitris Pavlopoulos. ‘Het resultaat van het beleid van bezuinigingen, privatiseringen en liberaliseringen was geen oplossing, maar juist een verdieping van de crisis.’

‘Griekenland gaat deze week de markt op’

Trouw 08.04.2014 Griekenland probeert mogelijk morgen al om voor het eerst in jaren een langjarige staatslening in de markt te zetten. Dat meldde The Wall Street Journal vandaag op basis van bronnen.

Met de veiling van langlopende obligaties zou Griekenland de houding ten opzichte van Griekse schuld op de internationale financiële markten willen testen. Griekenland hangt sinds 2010 aan het noodinfuus van de eurolanden en het IMF, omdat het land alleen nog tegen torenhoge rentes geld kon lenen op de markt.

‘Griekenland gaat deze week de markt op’

Telegraaf 08.04.2014 Griekenland probeert mogelijk woensdag al om voor het eerst in jaren een langjarige staatslening in de markt te zetten. Dat meldde The Wall Street Journal dinsdag op basis van bronnen.</p><p>Met de veiling van langlopende obligaties zou Griekenland de…

ZIE OOK: Griekse schoonmakers, journalisten en dokwerkers staken

Geen nieuws in Griekenland

Telegraaf 08.04.2014 Er is geen nieuws dinsdag op radio en tv in Griekenland: uit protest tegen salarisverlagingen en de sluiting van veel media zijn journalisten in staking gegaan. In plaats van nieuws zenden radio en tv films, series en documentaires uit.

‘Bij Griekse politie heerst cultuur van straffeloosheid en misbruik’foto’s

 

Trouw 04.04.2014  Amnesty International heeft vandaag scherpe kritiek geuit op de Griekse politie. Er heerst een cultuur van straffeloosheid en misbruik. Bovendien reageert de politie niet adequaat op haatdelicten en aanvallen van extreemrechtse groepen op migranten en betogers.

Griekse obligatierente nadert 6%

Telegraaf  02.04.2014 De rente op 10-jarige Griekse staatsleningen daalt in een rap tempo verder en komt inmiddels in de buurt van 6%, het niveau van rond het ontstaan van de eurocrisis die vooral door een gevreesde wanbetaling van het Zuid-Europese  land werd aangewakkerd.

De langlopende Griekse staatsobligatie viel vanmiddag verder terug naar 6,12% gesteund door het nieuws dat de Europese ministers van Financiën het licht op groen hebben gezet voor een uitbetaling van $8,3 miljard.

Eurogroep beslist over nieuwe steun Griekenland

Trouw 01.04.2014 Griekenland krijgt hoogstwaarschijnlijk de volgende schijf noodsteun van zijn geldschieters. In Athene buigen de ministers van Financiën van de 18 eurolanden (eurogroep) zich vandaag hierover. Op tafel ligt een rapport van experts met voorstellen over wel of niet uitbetalen, over de omvang en over het wel of niet opknippen van die steun in kleine delen.

Meer over;

Eurogroep beslist over steun Griekenland

Telegraaf 01.04.2014 Griekenland krijgt hoogstwaarschijnlijk de volgende schijf noodsteun van zijn geldschieters. In Athene buigen de ministers van Financiën van de 18 eurolanden (eurogroep) zich dinsdag hierover. Op tafel ligt een rapport van experts met voorstellen over wel of niet uitbetalen, over de omvang en over het wel of niet opknippen van die steun in kleine delen.

ZIE OOK:

‘Griekenland kan zonder verdere steun’

Griekse banken verkopen aandelen

S&P handhaaft beoordeling Griekenland

‘Griekenland kan zonder verdere steun’

Trouw 31.03.2014 Griekenland heeft geen derde steunpakket nodig als het herstel van de economie doorzet. Dat zei minister van Financiën Yannis Stournaras vandaag. Morgen komen de ministers van Financiën van de eurolanden bijeen om de situatie in Griekenland te bespreken. Stournaras zei dat het met de verbeterende economische omstandigheden makkelijker wordt voor Griekenland om op de obligatiemarkt kapitaal aan te trekken.

Meer over;

‘Griekenland kan zonder verdere steun’

Telegraaf 31.03.2014 Griekenland heeft geen derde steunpakket nodig als de economie van het land blijft herstellen. Dat zei minister van Financiën Yannis Stournaras maandag. Dinsdag komen de ministers van Financiën van de eurolanden bijeen om de situatie in Griekenland te bespreken.

ZIE OOK:

S&P handhaaft beoordeling Griekenland

Trojka ziet vooruitgang in Griekenland

Griekse banken hebben 6,4 miljard euro nodig

Griekenland: geen extra financiële steun meer nodig

VK 31.03.2014 Stournaras zei dat het met de verbeterende economische omstandigheden makkelijker wordt voor Griekenland om op de obligatiemarkt kapitaal aan te trekken. Naar verwachting geeft Griekenland nog voor de zomer voor het eerst in jaren een obligatielening uit. ‘Ik denk dat we met het geld uit het tweede pakket en met het economische herstel in onze financiële behoefte kunnen voorzien in het komende jaar’, aldus Stournaras.

Griekenland keurt financiële hervormingen goed

Trouw 31.03.2014 Het Griekse parlement heeft vandaag een wet goedgekeurd om verdere financiële hervormingen door te voeren. De Griekse regering en internationale geldschieters waren de inhoud van de wet eerder overeengekomen. Met de wet worden enkele sectoren binnen de detailhandel opengesteld voor concurrentie.

Griekenland keurt financiële hervormingen goed

NU 31.03.2014 Het Griekse parlement heeft maandag een wet goedgekeurd om verdere financiële hervormingen door te voeren. De Griekse regering en internationale geldschieters waren de inhoud van de wet eerder overeengekomen. Met de wet worden enkele sectoren binnen de detailhandel opengesteld voor concurrentie.

De regering wilde de wet er doorheen krijgen voor een bijeenkomst van ministers van Financiën en bankiers van de Europese Unie, die dinsdag en woensdag in Athene plaatsvindt.

Lees meer over Griekenland en de schuldencrisis in onze dossiers

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Griekse economie krimpt met 3,9 procent in 2013

VK 12.03.2014 De Griekse economie is vorig jaar verder gekrompen, dit keer met 3,9 procent. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van het Griekse bureau voor de statistiek. De krimp was wel minder groot dan in 2012, toen het bruto binnenlands product (bbp) met 7 procent verkleinde. De krimp met 3,9 procent was wel iets meer dan verwacht. Men was uitgegaan van een daling met 3,7 procent.

 

‘Akkoord over Griekenland deze week’

Trouw 11.03.2014 Een akkoord tussen Griekenland en zijn geldschieters lijkt binnen handbereik. Eurogroepvoorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem toonde zich gisteravond na overleg in Brussel ‘voorzichtig optimistisch’ dat de experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (de zogeheten trojka) het voor het einde van deze week eens worden met de Griekse overheid.

Griekse banken hebben 6,4 miljard euro nodig

Telegraaf 06.03.2014 De bankensector in Griekenland heeft in totaal 6,4 miljard euro nodig om de kapitaalbuffers te verstevigen. Dat zei de Griekse centrale bank donderdag. De sector kan na 6 recessiejaren en een toename van het aantal zogeheten slechte leningen momenteel geen nieuwe tegenvallers opvangen.

Griekse ‘minister van Catastrofe’ in topbaan

Telegraaf 02.03.2014 De benoeming van voormalig minister van Financiën Yannis Papathanasiou tot bestuursvoorzitter van Hellenic Petroleum heeft veel stof doen opwaaien. Papathanasiou wordt door velen gezien als degene die samen met voormalig premier Costas Karamanlis Griekenland aan de rand van de afgrond bracht in 2009.

ZIE OOK:

Griekse rente daalt stevig

‘Grieken en trojka oneens over banken’

‘Derde pakket voor Grieken circa 40 miljard’

Griekse rente daalt stevig

Telegraaf 28.02.2014 De rente op Griekse staatsobligaties is vrijdag gedaald tot het laagste niveau sinds 2010. Het rendement op 10-jarige leningen kwam daarbij voor het eerst in bijna 4 jaar lager uit dan 7 procent. De rente op de 10-jaarsleningen zakte in de ochtendhandel tot 6,76 procent. Tijdens het dieptepunt van de Europese schuldencrisis piekte de rente nog op ruim 40 procent.

ZIE OOK:

‘Grieken en trojka oneens over banken’

‘Derde pakket voor Grieken circa 40 miljard’

PIGS maken sterke comeback

‘Grieken en trojka oneens over banken’

Telegraaf 24.02.2014 De Griekse regering ligt opnieuw in de clinch met de toezichthouders van haar internationale geldschieters. Ditmaal draait de onenigheid om de gezondheid van de Griekse banken, zo meldde de Britse krant Financial Times maandag.

ZIE OOK:

Trojka zondag naar Athene

‘Derde pakket voor Grieken circa 40 miljard’

‘Grieken en trojka oneens over banken’

Trouw 24.02.2014 De Griekse regering ligt opnieuw in de clinch met de toezichthouders van haar internationale geldschieters. Ditmaal draait de onenigheid om de gezondheid van de Griekse banken, zo meldde de Britse krant Financial Times maandag.

‘Derde steunpakket Griekenland circa 40 miljard euro’

Trouw 20.02.2014 Griekenland zal een derde steunpakket nodig hebben van ongeveer 40 miljard euro om tot 2030 een financieringstekort aan te zuiveren. Dat stelde de Belgische denktank Bruegel. ‘Griekenland moet in 2018 zijn begroting op orde hebben. Omdat een terugkeer naar de financiële markten waarschijnlijk onmogelijk zal blijken, is een derde pakket van dergelijke omvang nodig’, aldus Bruegel.

Nuttige links;

Trojka zondag naar Athene

Telegraaf 20.02.2014 De trojka van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank zal zondag naar Griekenland terugkeren. De inspecteurs gaan dan verder met het eind vorig jaar afgebroken bezoek. Dat zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem donderdag in Brussel.

 ZIE OOK:

Trojka keert terug naar Griekenland

PIGS maken sterke comeback

Regling positief over banken in crisislanden

EU stapje dichter bij saneringsfonds banken

Telegraaf 18.02.2014 Een akkoord over een Europees saneringsfonds voor banken lijkt een stapje dichterbij te komen. De lidstaten van de Europese Unie gaven dinsdag hun voorzitter Griekenland iets meer speelruimte bij de onderhandelingen met het Europees Parlement.

Banken in crisislanden staan er volgens reddingsfonds goed voor›

NRC 17.02.2014 De banken in Europese crisislanden staan er goed voor en zijn klaar voor de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zegt topman van het Europese reddingsfonds ESM Klaus Regling vandaag in een interview met de Süddeutsche Zeitung. Regling verwacht dit jaar niet veel noodleningen aan de banken te moeten verstrekken. Regling gaat met zijn uitspraken in tegen kritiek van economen op het Europese hervormingsbeleid voor de crisislanden. Volgens Regling zijn de banken in Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland en Cyprus klaar voor de uitvoerige test waaraan de ECB de banken dit jaar gaat onderwerpen.

Regling positief over banken in crisislanden

Telegraaf 17.02.2014 De stresstest bij de bankensector in de crisislanden van Europa later dit jaar zal geen grote verrassingen opleveren. Dat heeft Klaus Regling, het hoofd van het Europese noodfonds ESM, gezegd in een interview met de krant Süddeutsche Zeitung.

ZIE OOK:

ECB belooft totale openheid over banken

Rehn: geen haast met besluit over Griekenland

Telegraaf 16.02.2014 De eurolanden zullen niet op korte termijn besluiten de voorwaarden op noodkredieten voor Griekenland aan te passen. Dat liet eurocommissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken) weten aan de Duitse krant Welt am Sonntag. Griekenland stelt afgelopen jaar een overschot op zijn begroting te hebben geboekt, als de betalingen aan rente op de staatsschuld buiten beschouwing worden gelaten. Daarmee zou het land in aanmerking komen voor een lagere rente op de noodleningen van de eurolanden en zou het land mogelijk langer de tijd krijgen om het geld terug te betalen.

Werkloosheid Griekenland blijft groeien

Trouw 13.02.2014 Er komt maar geen einde aan de stijgende werkloosheid in Griekenland. De werkloosheid in het land klom in november vorig jaar naar 28 procent van de beroepsbevolking, zo blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Griekse bureau voor de statistiek.

Ruim kwart Grieken zonder werk

Telegraaf 13.02.2014 Hoewe de Griekse economie geleidelijk uit het dal lijkt te kruipen, is het op de arbeidsmarkt nog steeds kommer en kwel. In het Zuid-Europese land zit 28,3% van de beroepsbevolking gedwongen thuis. De werkloosheid in Griekenland steeg in november vorig jaar van 27,7% naar een recordstand van 28,3%. In dezelfde maand in 2012 had 26,3% van de Griekse beroepsbevolking geen baan.

Griekse premier: geen derde hulppakket nodig

VK 09.02.2014 Griekenland heeft geen derde hulppakket nodig van de andere eurolanden. Dat heeft de Griekse premier Antonis Samaras gezegd tegen de Duitse krant Bild Zeitung. Begin deze maand werd in de media gemeld dat Duitsland bezig is een nieuw steunpakket op te zetten voor de Grieken. Ook eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zei onlangs dat het ‘niet onwaarschijnlijk’ is dat een derde pakket nodig is, als het tweede pakket eind dit jaar is afgelopen.

‘Eurolanden overwegen Griekse lening op te rekken tot 50 jaar’

Trouw  05.02.2014 De eurolanden overwegen de looptijd van hun noodleningen aan Griekenland met zo’n 20 jaar te verlengen tot 50 jaar. De rente op de leningen zou bovendien met circa 0,5 procentpunt worden verlaagd. Dat meldde persbureau Bloomberg vandaag op basis van ingewijden.

Meer over

‘Griekse leningen tot 50 jaar opgerekt’

Telegraaf 05.02.2014 De eurolanden overwegen de looptijd van hun noodleningen aan Griekenland met zo’n 20 jaar te verlengen tot 50 jaar. De rente op de leningen zou bovendien met circa 0,5 procentpunt worden verlaagd. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden.

De eurolanden nemen de nieuwe hulpmaatregelen waarschijnlijk in mei of juni in overweging. Daarbij zou mogelijk ook worden besloten om de Grieken van 13 tot 15 miljard euro aan extra leningen te voorzien, om een gat op de begroting te dichten en om te voorkomen dat de hervorming van de Griekse economie stokt.

ZIE OOK:

‘Schäuble tuigt extra steun voor Grieken op’

Nieuwe steun Grieken ’niet onwaarschijnlijk’

Griekse industrie groeit weer na 4,5 jaar krimp

Trouw  03.02.2014 De activiteit in de Griekse industrie neemt deze maand voor het eerst in 4,5 jaar weer toe. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Markit.

De inkoopmanagersindex voor de Griekse industrie verbeterde deze maand van 49,6 naar 51,2. Daarmee staat de graadmeter voor het eerst sinds augustus 2009 hoger dan 50, de stand die de grens weergeeft tussen groei en krimp van de industriële activiteit.

‘Schäuble tuigt extra steun voor Grieken op’

Telegraaf 03.02.2014 De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble werkt aan een derde steunpakket voor Griekenland. Dat meldde Der Spiegel zondag op basis van documenten die het weekblad heeft ingezien.

ZIE OOK:

Samaras ziet Grieks overschot van 1 miljard

Dijsselbloem: ‘Grieken voldoen niet aan eisen’

Tekort Griekse overheid daalt stevig

Griekse neonazi’s desnoods verder onder andere naam

Trouw 02.02.2014 Verbod of geen verbod, de Griekse extreem rechtse partij Gouden Dageraad blijft niet alleen bestaan maar zal ook gewoon meedoen aan de verkiezingen in mei. Dat heeft een woordvoerder van de partij zaterdag gezegd tegen een paar duizend aanhangers in Athene. Als de partij wordt verboden, gaat ze verder onder de naam Nationale Dageraad.

‘Griekse neonazi’s verder onder nieuwe naam’

NU 02.02.1014 Verbod of geen verbod, de Griekse extreem rechtse partij Gouden Dageraad blijft niet alleen bestaan maar zal ook gewoon meedoen aan de verkiezingen in mei. Dat heeft een woordvoerder van de partij zaterdag gezegd tegen een paar duizend aanhangers in Athene. Als de partij wordt verboden, gaat ze namelijk verder onder de naam Nationale Dageraad.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Gouden Dageraad Nationale Dageraad

‘Griekse neonazi’s verder’

Telegraaf 02.02.2014 Verbod of geen verbod, de Griekse extreem rechtse partij Gouden Dageraad blijft niet alleen bestaan maar zal ook gewoon meedoen aan de verkiezingen in mei. Dat heeft een woordvoerder van de partij zaterdag gezegd tegen een paar duizend aanhangers in Athene. Als de partij wordt verboden, gaat ze namelijk verder onder de naam Nationale Dageraad.

Foto’s tonen paramilitaire karakter van Gouden Dageraad

Trouw  17.01.2014Schokkende beelden van de Griekse partij Gouden Dageraad verspreidden zich deze week razendsnel in de Griekse media. Op de foto’s poseren leden van de rechts-extremistische beweging met een AK-47, met op de achtergrond de Griekse vlag. Ook zijn er mannen en vrouwen te zien die de nazi-groet brengen en op een van de foto’s staat een nog zeer jong meisje met twee pistolen in de hand.

Aanslag op kantoor Griekse minister

NU 15.01.2014 Onbekenden hebben een aanslag gepleegd op een kantoor van de Griekse minister van Binnenlandse Zaken Ioannis Michelakis.

Volgens de politie hadden de daders enkele gasflessen samengebonden en die aangestoken. De brand die daardoor ontstond, veroorzaakte aanzienlijke schade aan het pand in Athene. Niemand raakte gewond. De politie denkt dat anarchisten achter de aanslag zitten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Aanslag op kantoor minister

Telegraaf 15.01.2014 Onbekenden hebben een aanslag gepleegd op een kantoor van de Griekse minister van Binnenlandse Zaken Ioannis Michelakis. Volgens de politie hadden de daders enkele gasflessen samengebonden en die aangestoken. De brand die daardoor ontstond, veroorzaakte aanzienlijke schade aan het pand in Athene. Niemand raakte gewond.

Rijken stallen 54 miljard buiten Griekenland

Trouw 14.01.2014 Rijke Grieken hebben na het uitbreken van de economische crisis in hun land 54 miljard euro gestald op rekeningen in het buitenland. Dat heeft het hoofd van de Griekse fiscale politie SDOE dinsdag gezegd.

Over een groot deel van het geld is in Griekenland geen belasting betaald. Het niet belaste bedrag is ongeveer 22 miljard euro, zei SDOE-hoofd Stelios Stasinopoulos tegen Griekse parlementariërs. ‘De ene na de andere’ rekeninghouder wordt nu verzocht een passende boete te betalen.
Hij liet ook weten dat het met de afwikkeling van de ‘lijst-Lagarde’ nog niet echt opschiet.

Tekort Griekse overheid daalt stevig

Telegraaf 14.01.2014 Het tekort van de centrale Griekse overheid is vorig jaar geslonken tot 5,3 miljard euro. Dat meldde het Griekse ministerie van Financiën dinsdag op basis van voorlopige cijfers. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de overheid was daarmee ruim 10 miljard euro kleiner dan in 2012.

ZIE OOK:

Griekse prijzen blijven dalen

Griekse werkloosheid blijft stijgen

Leden Gouden Dageraad opgepakt

Telegraaf 12.01.2014 Twee parlementsleden van de Griekse extreem rechtse partij Gouden Dageraad zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt. Giorgos Germenis en Panagiotis Iliopoulos worden beschuldigd een leidende rol te spelen in een criminele organisatie. Het besluit van een Griekse rechtbank om ze vast te zetten volgde op urenlange verhoren.

Opnieuw parlementsleden Gouden Dageraad opgepakt

Elsevier 12.01.2014 Opnieuw zijn in de Griekse hoofdstad Athene twee parlementsleden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad gearresteerd. Giorgos Germenis en Panagiotis Iliopoulos worden ervan beschuldigd een leidende rol te spelen in een criminele organisatie.

Sinds oktober zitten partijleider Nikos Michaloliakos en twee andere parlementsleden vast op dezelfde verdenkingen. Zij worden ervan verdacht een criminele organisatie te hebben opgezet.

De arrestatiegolf kwam op gang na de moord op rapper Pavlov Fyssas, in hiphop-kringen bekend als Killah P. De als antifascistisch bekendstaande muzikant werd in september vermoord in Athene. De 45-jarige verdachte van de moord, die al heeft bekend, zegt banden met de extreemrechtse Gouden Dageraad te hebben.

zie ook;

Parlementsleden Gouden Dageraad opgepakt

NU 12.01.2014 Twee parlementsleden van de Griekse extreem rechtse partij Gouden Dageraad zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt. Giorgos Germenis en Panagiotis Iliopoulos worden beschuldigd een leidende rol te spelen in een criminele organisatie. Het besluit van een Griekse rechtbank om ze vast te zetten volgde op urenlange verhoren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gouden Dageraad

Opnieuw drie leden extreemrechtse Gouden Dageraad opgepakt›

NRC 12.01.2014 Opnieuw zijn in Griekenland gisteren drie parlementariërs van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad opgepakt. Giorgos Yermenis, Panayiotis Iliopoulos en Efstathios Boukouras worden ervan verdacht een cruciale rol te spelen binnen een criminele organisatie. Dat meldde persbureau AP vannacht.

Lees meer;

2013 Militante groep eist dodelijke aanslag op Gouden Dageraad op ›

2013 Twee mannen neergeschoten voor kantoor Gouden Dageraad ›

2013 Griekse politie: geen georganiseerde interne steun Gouden Dageraad ›

2013 Parlementsleden Gouden Dageraad raken immuniteit kwijt ›

2013 Drie parlementsleden Gouden Dageraad vrijgelaten ›

 Griekse ex-bankier gearresteerd in Turkije

Elsevier 11.01.2014 De vroegere baas van de Griekse schandaalbank Hellenic Postbank, Angelos Filippides, is vrijdagavond door de Turkse politie in Istanbul gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het verstrekken slechte leningen ter waarde van zo’n 400 miljoen euro. Dat hebben de Griekse autoriteiten zaterdag bevestigd aan het Atheense persbureau ANA-MPA.

Telegraaf 11.01.2014 De vroegere baas van de Griekse schandaalbank Hellenic Postbank, Angelos Filippides, is vrijdagavond door de Turkse politie in Istanbul gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht…

Grote zoekactie naar Griekse terrorist

NU 10.01.2014 De politie in Griekenland zoekt al enkele dagen naar de 55-jarige linkse terrorist Christodoulos Xiros die drie dagen geleden tijdens een proefverlof ontsnapte en sindsdien ondergedoken zit.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden verscheidene huizen doorzocht in de wijk Plateia Attakis in Athene, maar Xiros werd niet gevonden. Ook worden veel mensen in de straten van de hoofdstad gefouilleerd.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Griekenland

‘Grieken houden zich aan verplichtingen’

Trouw 08.01.2014 Griekenland houdt zich aan zijn verplichtingen en zal de verstrekkers van noodkredieten niet vragen een deel van hun leningen weg te strepen. Dat stelde de Griekse vicepremier Evangelos Venizelos woensdag bij de officiële aanvang van het voorzitterschap van de Europese Unie, dat Griekenland het komende halfjaar vervult.

Griekse terrorist verdwijnt tijdens verlof

Trouw  07.01.2013 Een Griekse terrorist die is veroordeeld tot meerdere malen levenslang wegens een reeks moorden is maandag verdwenen terwijl hij op verlof was uit de gevangenis. Christodoulos Xiros verzuimde zich gisteren te melden op een politiebureau in Athene, aldus de autoriteiten.

Meer over

Griekenland, de sobere EU-voorzitter

Trouw 01.01. 2014 In het Zappeion hangt de geur van natte verf. Het monumentale complex van 80 hectare, in 1888 midden in Athene gebouwd voor de eerste moderne Olympische Spelen, ligt er al prachtig bij in de winterzon – maar het moet begin januari helemaal tiptop in orde zijn. Dan vindt hier immers de eerste van tientallen Europese topvergaderingen plaats, als Griekenland het stokje van Litouwen overneemt en voor zes maanden voorzitter van de Europese Unie wordt.

Letland betaalt met de euro, Griekenland voorzitter van EU

Elsevier 01.01.2014 Het begin van het nieuwe jaar heeft een aantal veranderingen in de Europese Unie tot gevolg. Zo is Letland sinds woensdag het achttiende lid van de eurozone. Het Baltische land ruilde de lats als betaalmiddel in voor de euro.

Het noodlijdende Griekenland, het zwakste land onder de eurolanden, is vanaf vandaag een half jaar voorzitter van de Europese Unie. De Grieken nemen het stokje over van Litouwen, dat de eerste oud-Sovjetrepubliek was die de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie, waar de ministers van de lidstaten beslissingen nemen, mocht leiden.

De Griekse regering is optimistisch over het voorzitterschap. ‘We zijn zeer ervaren. Het is het vierde voorzitterschap voor Athene,’ klinkt het.

zie ook;

‘Griekenland wordt een normaal land in 2014′

NU 30.12.2013 Griekenland wordt in 2014 een ”normaal land”, dat voor staatsleningen niet meer bij andere eurolanden of het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hoeft aan te kloppen.  Dat heeft premier Antonis Samaras maandag in zijn nieuwjaarstoespraak aangekondigd.

Volgens Samaras is het land na een jarenlange recessie klaar om naar de markt terug te keren. De afgelopen jaren werden de Griekse staatsfinanciën overeind gehouden door miljardenleningen, maar de premier denkt dat de economie voor het eerst in zes aar weer zal groeien en nieuwe noodleningen niet nodig zijn.

Premier Samaras: Griekenland heeft geen nieuwe lening nodig

Elsevier 30.12.2013 Griekenland heeft volgend jaar geen nieuwe lening nodig van de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het land zal het steunprogramma zoals gepland volgend jaar afronden.

‘In 2014 maken we een grote stap om het steunprogramma tot een einde te brengen,’ zei de Griekse premier Antonis Samaras maandag in een televisietoespraak. De EU, het IMF en de Europese Centrale Bank stelden in 2010 110 miljard euro beschikbaar om een Grieks faillissement af te wenden. Het land dreigde vorig jaar alsnog failliet te gaan en de Grieken kregen een tweede financiële injectie van 130 miljard euro.

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei eerder deze maand dat het verstrekken van miljardenleningen aan Griekenland achteraf gezienniet de juiste methode was om het land te redden. Europa had ook private beleggers moeten laten meebetalen.

Hala Naoum Néhmé: Vervelend maar waar: Grieken zullen schuld niet terugbetalen

Premier Samaras: Griekenland heeft geen nieuwe lening nodig

NRC 30.12.2013 Griekenland heeft volgend jaar geen nieuwe leningen nodig van de Europese Unie of het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat heeft premier Antonis Samaras vandaag gezegd, meldt persbureau AFP.

Het land stond de afgelopen jaren een paar keer aan de rand van de financiële afgrond. De eerste reddingsactie kwam in 2010. Toen stelden de eurolanden en het IMF 110 miljard euro beschikbaar om een faillissement van Griekenland af te wenden. Toen dit niet genoeg bleek, kreeg het Zuid-Europese land in 2012 nog 130 miljard euro. Dit bedrag wordt in verschillende tranches – en afhankelijk van het doorvoeren van hervormingen – overgemaakt.

EINDIGT 2013 MET HET EINDE VAN DE CRISIS?

Het “goede nieuws” uit Griekenland komt een dag na de verkondiging van Herman van Rompuy dat de economische crisis in Europa voorbij is. De voorzitter van de Europese Raad zei dat in een interview met de Belgische omroep VTM. LEES VERDER

Lees meer

9 DEC Griekenland negeert trojka en krijgt nu even geen geld ›

8 DEC Trojka schort Griekse inspectie op – dit jaar geen nieuwe lening ›

7 SEP Premier Griekenland: recessie van zes jaar is in 2014 voorbij ›

21 JUN ‘Oh nee, niet nogmaals Griekenland alsjeblieft’ ›

21 JUN ‘Oh nee, niet nogmaals Griekenland alsjeblieft’ ›

Straf voor ex-minister verkeer

Telegraaf 30.12.2013 De Griekse oud-minister van Verkeer Michalis Liapis (62) is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar en een boete van 3000 euro. Hij was eerder deze maand zonder rijbewijs betrapt achter het stuur. De auto was niet verzekerd en reed met vervalste kentekenplaten. Ook ontdook de oud-bewindsman de wegen- en luxebelasting.

Schoten op woning Duitse ambassadeur Athene

Trouw 30.12.2013 Twee personen hebben vannacht met een kalasjnikov geschoten op de residentie van de Duitse ambassadeur in Athene. Dat heeft de politie meegedeeld. Niemand is gewond geraakt en er is geen schade.

De politieagent die het gebouw bewaakte, heeft niet teruggeschoten. Het gebied rond het pand in de noordelijke buitenwijk Chalandri is afgezet. Griekse media meldden dat de antiterreurpolitie zeker drie personen in verband met de actie heeft aangehouden. 

Schoten op woning Duitse ambassadeur Athene 

NU 30.12.2013 Twee personen hebben in de nacht van zondag op maandag met een kalasjnikov geschoten op de residentie van de Duitse ambassadeur in Athene. Bekijk video – Dat heeft de politie meegedeeld. Niemand is gewond geraakt en er is geen schade.

De politieagent die het gebouw bewaakte, heeft niet teruggeschoten. Het gebied rond het pand in de noordelijke buitenwijk Chalandri is afgezet. Griekse media meldden dat de antiterreurpolitie zeker drie personen in verband met de actie heeft aangehouden.

Griekse middenklasse brengt de kerstdagen in bittere armoede door

Trouw 24.12.2013 In Griekenland gaat het economisch gezien iets beter. Maar door de draconische bezuinigingen van de overheid is een groot deel van de bevolking straatarm geworden.

Door de crisis en de bezuinigingen zit 60 procent van de Griekse beroepsbevolking zonder baan. Het aantal daklozen is sinds 2009 met 30 procent toegenomen. Onder de nieuwe armen bevinden zich veel mensen die eerst tot de welvarende middenklasse behoren. Zonder baan, inkomen en onderdak proberen ze te overleven in opvanghuizen en gaarkeukens. The Daily Beast schetst een grimmig beeld van de armoede in Griekenland.

Voedselbank voor ‘echte Grieken’

Telegraaf 24.12.2013 Een vrouw in dikke jas, in de vijftig zal ze zijn, spert haar ogen wijd open om te kijken of hij het wel écht is. Dan vliegt ze Ilias Kasidiaris om de hals. “O mijn zoon. Ik kan wel huilen van blijdschap dat ik je zie. Dankzij jullie is er hoop”, roept ze, en geeft hem een dikke zoen. “Mag ik met je op de foto?” Ook de andere omstanders kijken vol bewondering naar het meest charismatische parlementslid van de Griekse extreem-rechtse partij Gouden Dageraad.

Griekse werkloosheid licht gedaald

Telegraaf 19.12.2013 De werkloosheid in Griekenland is in het derde kwartaal gedaald naar 27 procent van de beroepsbevolking, van 27,1 procent in het tweede kwartaal. Dat werd donderdag gemeld door het Griekse bureau voor de statistiek.

ZIE OOK:

‘Radicaal links grootste partij’

Grieken houden geld over

‘Grieks radicaal links grootste partij’

NU 16.12.2013 In het onder bezuinigingen zuchtende Griekenland is de radicaal-linkse Syriza-partij voor het eerst de grootste in een opiniepeiling. Volgens de maandag gepubliceerde enquête komt zij op 22 procent van de stemmen.

Grieks cadeautje weg

Telegraaf 13.12.2013  Regeringsleiders die het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie willen opfleuren door een Griekse stropdas te dragen, moeten die maar opvissen uit de mottenballen.

-

Grieken houden geld over

Telegraaf 12.12.2013 Griekenland houdt voor het eerst in tien jaar geld over. Dat blijkt uit cijfers van het Griekse ministerie van Financiën, dat heeft uitgerekend dat in de eerste 11 maanden van dit jaar een primair overschot resteert omdat 2,6 miljard euro meer is binnengekomen dan er uitgegeven is.

Kleinere krimp Griekse economie bevestigd

Telegraaf 09.12.2013 De Griekse economie is in het derde kwartaal met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande periode, en met 3 procent op jaarbasis. Dat blijkt uit definitieve cijfers die het nationale statistiekbureau maandag heeft gepubliceerd. De uitslagen komen overeen met een medio november gepubliceerde raming.

Gerelateerde artikelen;

08-12: Trojka pauzeert Griekse klus

06-12: Moody’s positiever over Griekse banken

30-11: Kredietwaardigheid Griekenland omhoog

Trojka pauzeert Griekse klus en bevriest geld

Telegraaf 08.12.2013 De trojka van financiële toezichthouders op Griekenland heeft zijn missie in Athene opgeschort tot januari en de storting van een miljard euro bevroren. Griekenland heeft vereiste hervormingen niet doorgevoerd, zo liet de Europese Commissie weten. Onder meer het privatiseringsprogramma zou niet volgens plan verlopen.

Trojka schort missie Athene op en bevriest miljard euro

Trouw 08.12.2013 De trojka van internationale schuldeisers van Griekenland heeft zijn missie in Athene opgeschort tot januari en de storting van een miljard euro bevroren. Griekenland zou de vereiste hervormingen niet doorgevoerd hebben, zegt de Europese Commissie.

Trojka weg uit Griekenland, voorlopig geen storting 1 miljard

Elsevier 08.12.2013 De Trojka, de financiële toezichthouders die de situatie in Griekenland onderzoeken, heeft zijn missie opgeschort tot januari en de storting van 1 miljard euro bevroren. Naar verwachting zullen de toezichthouders in januari terugkeren in Athene. De storting van 1 miljard euro is opgeschort, omdat Griekenland niet de vereiste hervormingen heeft doorgevoerd. Onder meer het privatiseringsprogramma loopt niet op schema, laat de Europese Commissie weten. Het Griekse parlement stemde zaterdagavond nog in met de begroting voor volgend jaar. Daarin zijn wederom bezuinigingen opgenomen. Volgens een doorrekening van de begroting zou Griekse economie volgend jaar voor het eerst in zes jaar licht groeien.

Hala Naoum Néhmé: Vervelend maar waar: Grieken zullen schuld niet terugbetalen

Trojka schort Griekse inspectie op – dit jaar geen nieuwe lening

NRC 08.12.2013 In Griekenland is vannacht de begroting voor 2014 goedgekeurd, maar het land krijgt dit jaar geen nieuwe noodlening. Een onderhandelingsteam van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie heeft de missie in Athene opgeschort. De trojka is ontevreden over de resultaten van de Grieken en gaat pas in januari weer naar Griekenland, zo wordt gemeld in een gezamenlijke verklaring. LEES VERDER

Lees meer

2012 Trojka is ‘positief’, dus Griekenland mag uitzien naar nieuwe noodlening ›

2012 Griekse parlement stemt in met begroting – ‘vooruitzicht blijft somber’ ›

2012 Griekenland stemt vannacht over begroting ›

2012 Europese leiders: nog geen akkoord met Griekenland over extra tijd ›

2012 Trojka rondt Griekse missie af – cruciaal rapport ‘komende dagen’ ›

Trojka schort missie Athene op en bevriest miljard euro

VK 07.12.2013 De trojka van internationale schuldeisers van Griekenland heeft zijn missie in Athene opgeschort tot januari en de storting van een miljard euro bevroren. Griekenland zou de vereiste hervormingen niet doorgevoerd hebben, zegt de Europese Commissie.

‘De technische discussies gaan komende week voort in Athene en we hopen dat de onderhandelaars in januari naar Athene zullen kunnen komen, als de autoriteiten vooruitgang hebben geboekt bij het uitvoeren van de hervormingen’, zei Simon O’Connor, woordvoerder van Europees commissaris voor Economische Zaken Olli Rehn in een persbericht.

MEER OVER;

Moody’s positiever over Griekse banken

Trouw 07.12.2013 Kredietbeoordelaar Moody’s is positiever geworden over de Griekse bankensector, in navolging van de opwaardering van de Griekse kredietrating begin deze maand. Dat maakte Moody’s vrijdag bekend. Moody’s verhoogde de kredietrating van Piraeus Bank, National Bank of Greece en Alpha Bank en verbeterde de vooruitzichten van Eurobank Ergasias en Attica Bank.

Invallen bij Gouden Dageraad

NU 05.12.2013 De Griekse politie heeft donderdag invallen gedaan in huizen van drie parlementsleden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. Over enkele dagen moeten de drie voor de rechter verschijnen op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie.De politie heeft volgens de partij mobiele telefoons, harde schijven, simkaarten en usb-sticks in beslag genomen bij de invallen in de woningen van Giorgos Germenis, Stathis Boukouras en Panagiotis Iliopoulos.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gouden Dageraad Griekenland

Protest Gouden Dageraad in Athene 

NU 01.12.2013 Ongeveer duizend aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad hebben zondag bij het Griekse parlement in Athene gedemonstreerd tegen de hechtenis van partijleider Nikos Michaloliakos en twee parlementariërs. 

Trojka stelt bezoek aan Griekenland uit

NU 30.11.2013 Toezichthouders van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben hun volgende bezoek aan Griekenland uitgesteld. Dat meldden Europese ambtenaren vrijdag. De zogeheten trojka zou oorspronkelijk begin december naar Athene terugkeren om de nieuwe Griekse begroting te beoordelen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Athene Gouden Dageraad

Trojka stelt bezoek aan Griekenland uit

Trouw 30.11.2013 Toezichthouders van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben hun volgende bezoek aan Griekenland uitgesteld. Dat meldden Europese ambtenaren vrijdag.

De zogeheten trojka zou oorspronkelijk begin december naar Athene terugkeren om de nieuwe Griekse begroting te beoordelen. Goedkeuring van de toezichthouders is nodig om Griekenland in aanmerking te laten komen voor het volgende deel van de beloofde noodkredieten van Europa en het IMF.

Kredietwaardigheid Griekenland omhoog

NU 30.11.2013  Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de kredietwaardigheid van Griekenland naar boven bijgesteld. Het ratingbureau waardeert Griekse staatsobligaties nu twee stappen beter van C naar Caa3 met een stabiel vooruitzicht, aldus Moody’s zaterdag in een verklaring

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over; Griekenland

Kredietwaardigheid van noodlijdend Griekenland omhoog

Elsevier 30.11.2013 Nederland verloor vrijdag de zogeheten triple-A-status, maar Griekenland gaat er zaterdag juist op vooruit. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de kredietwaardigheid van het Zuid-Europese land met twee stappen verhoogd. In een verklaring meldt de kredietbeoordelaar dat Griekenland van een C naar een Caa3-status gaat. Daarmee is de positie van Griekenland nog altijd ‘zeer zwak’.

Het vooruitzicht voor het land dat nog altijd in financiële moeilijkheden verkeert, geldt volgens de beoordelaar wel als stabiel. Minister-president Mark Rutte (VVD)  zei weliswaar ‘teleurgesteld‘ te zijn over het verlies van de zogeheten triple-A-status, maar zag de afwaardering ook als een ‘onderstreping van het feit dat we door moeten op de ingeslagen weg’.

zie ook;

Politie verbiedt betoging Gouden Dageraad

NU 29.11.2013 De Griekse politie heeft betogingen van de extreem rechtse partij Gouden Dageraad en van antifascisten in de hoofdstad Athene verboden om ongeregeldheden te voorkomen.  Beide groeperingen mogen zaterdag wel in het centrum van Athene bijeenkomen, maar ze mogen geen optocht door de straten houden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Gouden Dageraad

Protest Dageraad verboden

Telegraaf 29.11.2013 De Griekse politie heeft betogingen van de extreem rechtse partij Gouden Dageraad en van antifascisten in de hoofdstad Athene verboden om ongeregeldheden te voorkomen. Beide groeperingen mogen zaterdag wel in het centrum van Athene bijeenkomen, maar ze mogen geen optocht door de straten houden.

Griekse ‘belastingjournalist’ opnieuw vrijgesproken

Trouw 28.11.2013 Een Griekse journalist die de namen had gepubliceerd van ruim 2000 Grieken met een Zwitserse bankrekening, is woensdag opnieuw vrijgesproken. De zaak deed in Griekenland veel stof opwaaien. Volgens de journalist was zijn vervolging ‘politiek gemotiveerd’.

Verwant nieuws;

OESO: Griekse economie kan groeien

Trouw 27.11.2013 Griekenland heeft ruime mogelijkheden om de concurrentiekracht van zijn economie te verbeteren. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport dat woensdag werd gepresenteerd.

OESO: Grieken zijn nog lang niet klaar

Telegraaf 27.11.2013 Griekenland heeft de ergste ellende achter de rug, maar is er nog llang niet. Het land moet ook de komende jaren forse bezuinigen en hervormen. Dat oordeelt de OESO in een dik rapport.

Griekenland heeft een aantal grote stappen voorwaarts gedaan, maar zal nog wel een tijdje aan het handje moeten worden gehouden voordat het land weer op eigen benen kan staan.

ZIE OOK:

Grieken en trojka 1 miljard uit elkaar

Draghi: hou vast aan Europees perspectief

‘Grieken wil versoepeling afbetaling EU’

‘Griekenland hoeft geen nieuwe noodlening’

Trouw 23.11.2013 Griekenland is niet van plan opnieuw een noodlening aan te vragen of het akkoord met de internationale kredietverleners te wijzigen. Dat heeft de Griekse premier Antonis Samaras vrijdag gezegd na overleg met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

‘Grieken willen versoepeling afbetaling EU’

Trouw 22.11.2013 Premier Antonis Samaras van Griekenland zal tijdens zijn bezoek aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel vrijdag vragen om versoepelde regels voor het terugbetalen van schulden die het bij de Europese Unie heeft uitstaan. Dat meldt de Duitse krant Süddeutschen Zeitung.

De premier hoopt op een renteverlaging of langere afbetalingstermijnen, aldus de bronnen.

Trojka neemt pauze bij inspectie Griekenland

Trouw 21.11.2013 Inspecteurs van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds hebben hun jongste bezoek aan Griekenland afgerond. Dat maakte de zogenoemde trojka donderdag bekend. De trojka bekijkt de vorderingen die Griekenland maakt bij de hervorming van de economie en met bezuinigingen.

Grieken houden geld over

Telegraaf 21.11.2013 Griekenland houdt na jaren van miljardentekorten volgend jaar voor het eerst een flinke hoeveelheid geld over. Door alle bezuinigingen vloeit er in 2014 ruim 800 miljoen euro in de staatskas.

Dat heeft het Griekse ministerie van Financiën vandaag bekendgemaakt, nadat eerder al de hoop werd uitgesproken dat het land volgend jaar voor het eerst sinds 2003 geen financieringstekort zou hebben.

Zie ook:

Grieken positief over financiën en groei

Moord op neonazi’s opgeëist

Telegraaf 16.11.2013 Een tot nu toe onbekende groep, de Vechtende Revolutionaire Volkskrachten, heeft zaterdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor de moord op twee leden van de extreem rechtse Griekse partij Gouden Dageraad. De politie gaat ervan uit dat het document authentiek is.

Militante groep eist dodelijke aanslag op Gouden Dageraad op›

NRC 16.11.2013 Een onbekende Griekse militante groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dodelijke aanslag op twee aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad eerder deze maand. Dat meldt persbureau Reuters. De politie kan de authenticiteit van de claim nog niet bevestigen. Voor een kantoor van Gouden Dageraad in Athene werden op 1 november twee mannen doodgeschoten door een motorrijder. De aanslag op Gouden Dageraad, dat sinds vorig jaar achttien van de driehonderd parlementszetels heeft, werd vandaag op de website zougla.gr opgeëist door de onbekende groepering Militante Revolutionaire Strijders van het Volk. De groep zegt dat de aanslag gepleegd is uit wraak voor de dood van de linkse rapper Pavlos Fyssas. De rapper werd op 17 september in een café doodgestoken door een aanhanger van Gouden Dageraad. Na de moord op Fyssas klonk in Griekenland de roep om Gouden Dageraad, dat beschuldigd wordt van gewelddadige acties tegen buitenlanders, hard aan te pakken. Dat gebeurde ook, want de leiders van de extreemrechtse partij werden gearresteerd en de onschendbaarheid van zes parlementariërs van Gouden Dageraad werd opgeheven om het strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie te kunnen verbreden.

Lees meer;

1 NOV  Twee mannen neergeschoten voor kantoor Gouden Dageraad ›

30 OKT Griekse politie: geen georganiseerde interne steun Gouden Dageraad ›

16 OKT Parlementsleden Gouden Dageraad raken immuniteit kwijt ›

2 OKT Drie parlementsleden Gouden Dageraad vrijgelaten ›

29 SEP Tweede man Gouden Dageraad geeft zichzelf aan › 

Griekse belastinginkomsten hoger dan verwacht

Telegraaf 13.11.2013 De belastinginkomsten in Griekenland zijn in oktober hoger uitgevallen dan verwacht en het land ligt op koers om zijn begrotingsdoelstellingen voor 2013 te halen. Dat maakte de Griekse overheid woensdag bekend.

Volgens plaatsvervangend minister van Financiën Christos Staikouras werd vorige maand 250 miljoen euro meer opgehaald dan was verwacht.

Zie ook:

Trojka voor nieuwe controle in Cyprus

Griekse staatsobligaties goud waard

Griekenland degradeert tot opkomende markt

Demonstratie tegen regering in Athene

Trouw 11.11.2013 Honderden Grieken hebben zondagavond in de hoofdstad Athene gedemonstreerd tegen de regering. Ondertussen debatteerde het Griekse parlement over een motie van wantrouwen tegen de regering.

De linkse oppositiepartij Syriza had de motie ingediend. Het is een reactie op de politieactie donderdag die een einde had gemaakt aan de bezetting van het gebouw van de vroegere staatsomroep ERT in Athene.

Demonstratie tegen regering in Athene

NU 11.11.2013  Honderden Grieken zijn zondagavond in de hoofdstad Athene samengekomen om te demonstreren tegen de regering. Ondertussen debatteerde het Griekse parlement over een motie van wantrouwen tegen de regering. De linkse oppositiepartij Syriza had de motie ingediend. Het is een reactie op de politieactie donderdag die een einde had gemaakt aan de bezetting van het gebouw van de vroegere staatsomroep ERT in Athene.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over; Griekenland

Griekse consumentenprijzen dalen verder

Telegraaf 08.11.2013 De consumentenprijzen in Griekenland zijn in oktober flink gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat maakte het Griekse bureau voor de statistiek vrijdag bekend.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode gingen de consumentenprijzen met 1,9 procent omlaag, na een daling van 1 procent in september. In oktober 2012 stegen de prijzen nog met 0,9 procent.  Lees verder

Zie ook:

Grieken staken tijdens bezoek van trojka

Griekenland degradeert tot opkomende markt

Griekse staatsobligaties goud waard

Grieken staken tijdens controlebezoek van trojka

Trouw 06.11.2013 Griekse leraren, ambtenaren, luchtverkeersleiders en ov-medewerkers leggen woensdag het werk neer. Met een 24 uur durende staking protesteren de Grieken tegen de bezuinigingen die geldschieters het land oplegden vanwege de ‘bailout’, de financiële reddingsoperatie.

Inspecteurs kredietverleners toch naar Athene

Telegraaf 02.11.2013  Inspecteurs van de internationale kredietverleners die het noodlijdende Griekenland op de been houden, reizen volgende week toch af naar Athene om de ‘boekhouding’ van het land te…

Twee mannen ‘geëxecuteerd’ voor kantoor Gouden Dageraad

Trouw 01.11.2013 Voor een kantoor van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad zijn vrijdagavond in Athene twee jongemannen doodgeschoten. De twee daders reden op een motorfiets en openden het vuur op hun slachtoffers die 22 en 26 jaar oud waren. Een 27-jarige man werd ook geraakt; hij is zwaargewond.

Twee mannen neergeschoten voor kantoor Gouden Dageraad›

NRC 01.11.2013 In Athene zijn voor een kantoor van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad twee leden van de partij neergeschoten. Volgens de politie zijn ze dood.

Waarom de Gouden Dageraad juist de Griekse rapper Pavlos vermoordde

Trouw 01.11.2013 Het scheelde weinig of niemand had zich druk gemaakt over de moord op de Griekse rapper Pavlos. Bijna onder de ogen van de politie kreeg hij twee messteken in het hart. De politie keek besluiteloos toe, tot een dappere agente ingreep en daarmee de ondergang van de Gouden Dageraad inluidde. Waarom liet de neonazistisch partij een jonge Griekse rapper doodsteken? Het Franse Libération ontleedde de politieke moord.

Griekenland degradeert tot opkomende markt

Telegraaf 31.10.2013 Griekenland is niet langer een ontwikkeld land. S&P Dow Jones geeft het land een downgrade naar opkomende markt.

De kredietbeoordelaar noemt de achterblijvende aandelenmarkt in het land, de ‘dramatische en constante neergang’ van de grootte van de markt en de matige toegankelijkheid van de markt als redenen voor de degradatie.  Lees verder

Zie ook:

Griekse staatsobligaties goud waard

Grieks tekort lager dan gedacht

‘Tekort Griekenland circa 6 miljard’

Moordende Griek blijft op loonlijst overheid

Griekse politie: geen georganiseerde interne steun Gouden Dageraad›

NRC 30.10.2013 De Griekse politie heeft geen bewijzen gevonden dat er binnen haar eigen gelederen georganiseerde groepen zijn die de extreemrechtse partij Gouden Dageraad steunen. Wel zijn er individuele agenten die de Dageraad direct of indirect ondersteunen. Dat maakte de Griekse politie vandaag bekend.

Griekse staatsobligaties goud waard

Telegraaf 28.10.2013 Drie Griekse obligatiefondsen behaalden in het jaar een rendement van meer dan 100%. Zij kochten op het hoogtepunt van de Eurocrisis goedkope Griekse staatsobligaties en hielden deze aan, terwijl andere beleggers massaal het Atheense schuldpapier dumpten.

Zie ook:

Geldkraan ECB helpt zwakke landen niet

Grieks tekort lager dan gedacht

Nieuw gat in Griekse begroting

Hedgefondsen zien brood in Griekenland

Grieken zijn 40 procent armer dan in 2008

Trouw 24.10.2013 Door de economische crisis en de daaropvolgende besparingsmaatregelen is de gemiddelde Griek veertig procent armer geworden dan hij in 2008 was. Dat meldt ELSTAT, het Griekse bureau voor statistiek.

Geen korting meer op Griekse salarissen

Trouw 23.10.2013 In Griekenland zal niet meer worden gesnoeid in salarissen en pensioenen. Dit heeft de coalitie van de conservatieve Nieuwe Democratie (ND) en de socialistische Pasok woensdag besloten.

Griekse extreemrechtse partij raakt subsidie kwijt

Trouw 23.10.2013 De Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad raakt haar overheidstoelage kwijt. Het parlement in Athene stemde dinsdagavond laat met een grote meerderheid voor een wet die daarvoor zorgt. In de ogen van de regering vormt Gouden Dageraad een ‘criminele neonazibende’ die hard moet worden aangepakt.

Grieks overheidstekort lager dan gedacht

Trouw 21.10.2013 Het overheidstekort van Griekenland was vorig jaar kleiner dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe raming die Europees statistiekbureau Eurostat maandag heeft gepubliceerd.

Grieks tekort lager dan gedacht

Telegraaf 21.10.2013 Het overheidstekort van Griekenland was vorig jaar kleiner dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe raming die Europees statistiekbureau Eurostat maandag heeft gepubliceerd. Lees verder

Zie ook:

Nieuw gat in Griekse begroting

‘Tekort Griekenland circa 6 miljard’

Moordende Griek blijft op loonlijst overheid

‘Nieuwe Griekse steun zonder kwijtschelding’

Subsidies Gouden Dageraad mogelijk opgeschort

NU 17.10.2013 Griekse parlementsleden van zowel de conservatieve coalitie als de linkse oppositie steunen een voorstel waaronder staatssubsidies voor de extreemrechtse partij Gouden Dageraad voor onbepaalde tijd worden opgeschort.Dat hebben de partijen donderdag gezegd.

Woensdag werd de immuniteit van zes parlementsleden van Gouden Dageraad opgeheven.

Griekse betogers brengen ‘arme’ minister kip

NU 17.10.2013 Griekse demonstranten zijn donderdag naar het ministerie van Financiën gemarcheerd met manden vol flesjes olijfolie, tomaten en een kip. Ze reageerden op uitspraken van minister van Financiën Yannis Stournaras.

Nieuw gat in Griekse begroting

Telegraaf 17.10.2013 In de Griekse begroting van 2014 is een nieuw gat opgedoken van mogelijk 2 miljard euro. De Europese Commissie, de ECB en het IMF zijn geschrokken van de niewe tegenvaller en eisen snelle  maatregelen van Athene, zo schrijft de Financial Times.  Lees verder

Zie ook:

Griekse banken richten ‘bad bank’ op

Athene hoopt ondanks alles op groei in 2014

Moordende Griek blijft op loonlijst overheid

Parlementsleden Gouden Dageraad immuniteit kwijt

NU 16.10.2013 Het Griekse parlement heeft woensdag de immuniteit van zes leden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad opgeheven.

Door de beslissing van de volksvertegenwoordiging kunnen de zes parlementariërs worden vervolgd. Ze worden ervan beticht deel uit te maken van een criminele organisatie.

Leden van Gouden Dageraad verliezen immuniteit

Trouw 16.10.2013 Het Griekse parlement heeft woensdag de onschendbaarheid van zes parlementariërs van de extreem rechtse partij Gouden Dageraad opgeheven. Een grote meerderheid van het parlement stemde voor de maatregel.

Parlementsleden Gouden Dageraad raken immuniteit kwijt›

NRC 16.10.2013 Het Griekse parlement heeft vandaag de immuniteit van zes leden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad opgeheven, zo meldt persbureau AP. Door de beslissing van de volksvertegenwoordiging kunnen de zes parlementariërs worden vervolgd. Ze worden ervan beschuldigd lid te zijn van een criminele organisatie.

‘Financieringstekort Griekenland circa 6 miljard’

Trouw 14.10.2013 Griekenland zal naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar een financieringstekort hebben van 5 tot 6 miljard euro. Dat zei bestuurder bij de Europese Centrale Bank Jörg Asmussen maandag, voorafgaand aan overleg met de ministers van Financiën van de 17 eurolanden (eurogroep) in Luxemburg.

‘Wie nu naar Griekenland gaat, waant zich in Duitsland van de jaren 30′

VK 14.10.2013 ‘Het is tegenwoordig ‘not done’ om een vergelijking te maken met het Duitsland van de jaren dertig – want dat zou een Godwin zijn – maar kom op zeg!’, schrijft columnist Joyce Brekelmans. ‘Hoeveel parallellen wil je hebben?’

Griekse werkloosheid fractie hoger

Telegraaf 10.10.2013 De werkloosheid in Griekenland is in juli een fractie gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat bleek donderdag uit cijfers van het nationale statistiekbureau.  Lees verder

Zie ook:

Hedgefondsen zien brood in Griekenland

Grieks begrotingstekort komt op 2,4 procent

Griekse oud-minister veroordeeld voor witwassen

Athene hoopt ondanks alles op groei in 2014

Eis van twintig jaar cel tegen Griekse oud-minister wegens corruptie

NRC 07.10.2013 Tegen een voormalige Griekse minister van Defensie is een celstraf van 20 jaar geëist wegens het witwassen van geld. Akis Tsochadzopoulos (74), van 1996 tot 2001 minister van Defensie, werd vandaag schuldig begonnen in een van de meest prominente Griekse corruptiezaken. Lees verder

Grieks begrotingstekort komt op 2,4 procent

Telegraaf 07.10.2013 Het begrotingstekort van Griekenland komt dit jaar exclusief de herkapitalisatie van banken uit op 2,4 procent. Dat staat in een ontwerpbegroting voor 2014 die plaatsvervangend minister van Financiën Christos Staikouras maandag uit de doeken deed.

Zie ook:

Athene hoopt ondanks alles op groei in 2014

ESM-chef: opnieuw hulppakket voor Grieken

Draghi: discussie over Griekse hulp voorbarig

Grieks begrotingstekort komt op 2,4 procent

Trouw 07.10.2013 Het begrotingstekort van Griekenland komt dit jaar exclusief de herkapitalisatie van banken uit op 2,4 procent. Dat staat in een ontwerpbegroting voor 2014 die plaatsvervangend minister van Financiën Christos Staikouras maandag uit de doeken deed.

Griekse ex-minister schuldig bevonden aan witwassen

Trouw 07.10.2013 De rechtbank in Athene heeft de vroegere Griekse minister Akis Tsochadzopoulos schuldig bevonden aan witwassen. Ook 16 van zijn 18 medeverdachten, onder wie de vrouw, de ex-vrouw en de dochter van de Pasok-politicus zijn schuldig verklaard.

Athene hoopt ondanks alles op groei in 2014

Trouw 06.10.2013 De Griekse regering gaat ondanks de slepende schuldencrisis en de draconische bezuinigingen toch uit van een lichte groei van de economie in 2014. Maandag beginnen in Athene de debatten over de rijksbegroting.

Athene hoopt ondanks alles op groei in 2014

Telegraaf 06.10.2013 De Griekse regering gaat ondanks de slepende schuldencrisis en de draconische bezuinigingen toch uit van een lichte groei van de economie in 2014. Maandag beginnen in Athene de debatten over de rijksbegroting.

Knokploeg Gouden Dageraad: ziekenhuis inslaan voor 1.500 euro 

Trouw 06.10.2013 Klokkenluiders die getuigen over de knokploegen van de Gouden Dageraad die systematisch immigranten aanvallen, krijgen inmiddels politiebescherming. Tienduizenden Grieken zijn afgelopen tijd de straat op gegaan sinds de moord op de linkse rapper Pavlos Fyssas, door een aanhanger van de neonazipartij.  Ruim twintig leden zijn gearresteerd, waaronder zes parlementsleden en de partijleider Nikolaos Michaloliakos.

Verdachte moord Griekse rapper geeft zich aan

Trouw 04.10.2013 Een militair buiten dienst die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op de linkse Griekse rapper Pavlos Fyssas, heeft zich vrijdag bij de politie aangegeven. De man is waarschijnlijk aanhanger van de extreem rechtse partij Gouden Dageraad, waarvan na de moord meer dan 20 leden zijn opgepakt.

Verdachte moord Griekse rapper meldt zich bij politie

Militair buiten dienst is waarschijnlijk aanhanger Gouden Dageraad

NU 04.10.2013 Een ex-militair die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op de linkse Griekse rapper Pavlos Fyssas, heeft zich vrijdag bij de politie aangegeven.

ESM-chef: opnieuw hulppakket voor Grieken

Telegraaf 03.10.2013 Het hoofd van het Europese reddingsfonds ESM, Klaus Regling, gaat er vanuit dat Griekenland een derde hulppakket nodig heeft. Dat zegt de Duitser in een interview met Handelsblatt.

Griekse banken richten ‘bad bank’ op

Telegraaf 03.10.2013 Piraeus Bank en de Nationale Bank van Griekenland (NBG) willen zogenoemde ‘bad banks’ oprichten, waarin de slechte leningen van de banken kunnen worden ondergebracht. Dat meldden donderdag bestuursleden van de twee grootste financiële instellingen van het land.

Zie ook:

Trojka neemt pauze bij inspectie Griekenland

Griekse ambtenaren staken

Draghi: discussie over Griekse hulp voorbarig

‘Griek gebaat bij regeringswissel Duitsland’

Leider Griekse partij Gouden Dageraad langer vast

Trouw 03.10.2013 Nikolaos Michaloliakos, de leider van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad, blijft langer vastzitten. Hij wordt ervan verdacht een criminele groepering te hebben opgericht waar hij zelf lid van was. Hij moet zijn rechtszaak in gevangenschap afwachten, zei een medewerker van de rechtbank in Athene donderdag.

Leider Gouden Dageraad langer vast

NU 03.10.2013 Leider Nikolaos Michaloliakos van de Griekse extreem rechtse partij Gouden Dageraad blijft langer vastzitten.

Bekijk video – Michaloliakos wordt ervan verdacht een criminele groepering te hebben opgericht waar hij zelf lid van was. Hij moet zijn rechtszaak in gevangenschap afwachten, zei een medewerker van de rechtbank in Athene donderdag.

Drie parlementsleden Gouden Dageraad vrijgelaten

Trouw 02.10.2013 Drie van de vier parlementariërs van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad die dinsdag werden voorgeleid zijn op vrije voeten gesteld. De vierde, Ioannis Lagos, blijft in hechtenis in afwachting van een proces.

Drie parlementsleden Gouden Dageraad vrijgelaten

NU 02.10.2013 Drie van de vier parlementariërs van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad die dinsdag werden voorgeleid zijn op vrije voeten gesteld.

Ze zijn ervan beschuldigd dat ze lid zijn van een criminele organisatie. Hangende het onderzoek zijn ze vrij.

Drie parlementsleden Gouden Dageraad vrijgelaten›

NRC.10.2013 Drie van de vier parlementariërs van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad die gisteren werden voorgeleid zijn op vrije voeten gesteld. De vierde, Yannis Lagos, blijft in hechtenis in afwachting van een proces, meldt persbureau AP.

Griekenland wil schuldendeal

Telegraaf 02.10.2013 Het Budget Office van het Amerikaanse Congres heeft gisteren bekendgemaakt dat de Verenigde Staten van Amerika ergens tussen 22 en 31 oktober aanstaande niet meer voldoende cash middelen voorhanden heeft om alle rekeningen te betalen als het Congres er niet in zal slagen om een akkoord te bereiken over verhoging van het schuldenplafond.

Parlementariërs Gouden Dageraad voor de rechter

NU 01.10.2013 Vier parlementariërs van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad worden dinsdag voorgeleid, omdat ze lid zouden zijn van een criminele organisatie. Ook drie andere partijleden worden voorgeleid.

De top van Gouden Dageraad, waaronder haar leider Nikos Michaloliakos, werd onlangs opgepakt in verband met de moord medio september op een Griekse rapper. In totaal zijn 22 mensen in verband met de zaak aangehouden. Nog eens tien mensen worden gezocht.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gouden Dageraad

Griekenland: antiracismewet

Telegraaf 30.09.2013 De Griekse regering werkt aan een nieuwe wet tegen racistisch taalgebruik, als hulpmiddel bij de ontmanteling van de extreem rechtse partij Gouden Dageraad. „Het wetsvoorstel wordt over enkele dagen voorgelegd aan het parlement. Het heeft symbolische en morele waarde”, liet vicepremier Evangelos Venizelos maandag weten. De Griekse wetgeving zal aansluiten bij de Europese, verzekerde hij.

Gouden Dageraad nog vast

Telegraaf 29.09.2013 De leiders van de Griekse extreem rechtse partij Gouden Dageraad blijven in elk geval tot dinsdag vastzitten. Op die dag worden ze weer voorgeleid. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Athene zondagochtend gemeld. Voorzitter Nikolaos Michaloliakos en vier anderen zouden van de partij een criminele organisatie hebben gemaakt.

Tweede man Gouden Dageraad geeft zichzelf aan›

NRC 29.09.2013  De door de Griekse politie gezochte tweede man van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad heeft zich vandaag aangegeven. Christos Pappas meldde zich bij het hoofdbureau van politie van Athene.

Net als de gisteren gearresteerde partijleider Nikolaos Michaloliakos, de woordvoerder en drie andere parlementsleden van de partij, wordt Pappas formeel in staat van beschuldiging gesteld.

Hoe zit het met het draagvlak van de Griekse neonazi-partij?

Trouw 28.09.2013 De onrust in Griekenland is flink toegenomen na de moord op rapper en antifascisme-activist en  Pavlos Fyssas(34) tien dagen geleden. Vandaag werd partijleider Nikolaos Michaloliakos van de neonazistische partij Gouden Dageraad gearresteerd wegens het oprichten van een criminele organisatie.

Partijleider Griekse neonazipartij opgepakt

Trouw 28.09.2013 De Griekse politie heeft zaterdagochtend de leider van de neonazistische partij Gouden Dageraad opgepakt voor het oprichten van een criminele organisatie. Behalve partijleider Nikolaos Michaloliakos zijn ook andere leden van de extreem rechtse partij gearresteerd.

Gouden Dageraad opgepakt

Telegraaf  28.09.2013 De politie in Griekenland heeft zaterdag onder andere de leider van de extreem rechtse partij Gouden Dageraad opgepakt voor het oprichten van een criminele organisatie. Behalve partijleider Nikolaos Michaloliakos zijn er twee of drie andere parlementsleden en zeker tien partijleden gearresteerd.

Zeventien leidinggevende leden Gouden Dageraad tot dusver opgepakt

NRC  28.09.2013 De Griekse politie heeft vandaag tot dusver zeventien leidinggevende leden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad opgepakt. Partijleider Nikolaos Michaloliakos, de woordvoerder en drie andere parlementsleden van de partij werden vanochtend vroeg al eerste gearresteerd. Lees verder

‘Geen risico van instabiliteit na arrestatie leider Gouden Dageraad’›

NRC 28.09.2013 Er is geen kans op “destabilisatie” van Griekenland na de arrestatie van de leider van de neonazistische partij Gouden Dageraad. Dat heeft minister van Financiën Yannis Stournaras vanochtend gezegd. Aanhangers van Gouden Dageraad gingen de straat op om tegen de arrestatie van hun leider te demonstreren.

De Griekse politie maakte vanochtend bekend de leider van Gouden Dageraad, Nikos Mihaloliakos, te hebben opgepakt op verdenking van het vormen van een criminele organisatie.

Partijleider Griekse Gouden Dageraad opgepakt

NU 28.09.2013 De Griekse politie heeft zaterdagochtend de leider van de neonazistische partij Gouden Dageraad opgepakt voor het oprichten van een criminele organisatie.

 Bekijk video – Behalve partijleider Nikolaos Michaloliakos is ook onder andere parlementariër en woordvoerder Ilias Kasidiaris van de extreem rechtse partij gearresteerd. Daarnaast zijn er nog arrestatiebevelen uitgevaardigd voor tientallen andere partijleden.

Leider extreemrechtse partij Gouden Dageraad gearresteerd

Elsevier  28.09.2013 In Griekenland is de partijleider en van de neonazistische partij Gouden Dageraad aangehouden. Nikolaos Mihaloliakos wordt verdacht van het opzetten van een criminele organisatie. Er is ook een parlementariër van Gouden Dageraad opgepakt en er zouden nog meer arrestatiebevelen klaarliggen. Dat meldt de BBC.

Partijleider opgepakt

Telegraaf  28.09.2013 De Griekse politie heeft zaterdagochtend de leider van de neonazistische partij Gouden Dageraad opgepakt voor het oprichten van een criminele organisatie. Behalve partijleider Nikolaos Michaloliakos is ook onder andere parlementariër en woordvoerder Ilias Kasidiaris van de extreem rechtse partij gearresteerd. Daarnaast zijn er nog arrestatiebevelen uitgevaardigd voor tientallen andere partijleden.

Leider Griekse nazipartij Gouden Dageraad gearresteerd›

NRC 28.09.2013  De leider van de extreemrechtse Griekse partij Gouden Dageraad, Nikos Mihaloliakos, is vanochtend gearresteerd op verdenking van het vormen van een criminele organisatie. Dat heeft de Griekse politie bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Ook is een van de parlementariërs van Gouden Dageraad, Ilias Kasidiaris, opgepakt.

Gouden Dageraad dreigt uit parlement te stappen

NU 27.09.2013 De extreemrechtse Griekse partij Gouden Dageraad dreigt zich terug te trekken uit het parlement.

Partijleider Nikolaos Mihaloliakos zei donderdag dat zijn parlementsleden mogelijk opstappen als het optreden van de autoriteiten tegen zijn partij niet ophoudt, meldt The Guardian.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Gouden Dageraad

Gouden Dageraad dreigt uit Grieks parlement te stappen›

NRC 27.09.2013 De Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad dreigt zich terug te trekken uit het parlement. Partijleider Nikolaos Mihaloliakos zei gisteren dat zijn parlementsleden mogelijk opstappen als het optreden van de autoriteiten tegen zijn partij niet ophoudt, meldt The Guardian. De regering heeft Gouden Dageraad op de korrel genomen naar aanleiding van de moord op een antifascistische activist.

Rapper en activist Pavlos Fyssas werd vorige week doodgestoken in Athene. De verdachte heeft gezegd betrokken te zijn bij Gouden Dageraad. Sympathisanten van Gouden Dageraad zijn de afgelopen tijd vaker bij egeweldsincidenten betrokken geweest, maar de moord op Fyssas lijkt voor de autoriteiten de laatste druppel te zijn. Minister van openbare orde Nikos Dendias heeft een onderzoek ingesteld.

Vier leden Gouden Dageraad veroordeeld

Trouw 25.09.2013 In het noorden van Griekenland zijn vier leden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad schuldig bevonden aan verstoring van de openbare orde en illegaal wapenbezit. De vier werden gisteren ingerekend en droegen messen, pepperspray en ijzeren staven bij zich.

Traangas bij protest om gedode Griekse rapper

Trouw 25.09.2013 Een protest tegen fascisme in Griekenland is uit de hand gelopen. Betogers in Athene gooiden met flessen en stenen, de politie beantwoordde dat met traangas.

Het antifascismeprotest was ingegeven door de dood van een Griekse rapper, Pavlos Fyssas. De extreem linkse muzikant en actievoerder werd vorige week door een aanhanger van de extreem rechtse Gouden Dageraad doodgestoken. Sindsdien zijn Grieken meerdere keren woedend de straat opgegaan.

Ambtenaren staken in Griekenland

Telegraaf  24.09.2013 Duizenden ambtenaren zijn dinsdag in Griekenland een tweedaagse staking begonnen. Ze protesteren tegen het nakende ontslag van 15.000 overheidsdienaren voor het eind van volgend jaar. Het is de tweede ambtenarenstaking binnen een week.

Griekse ambtenaren staken

Telegraaf 24.09.2013  Duizenden ambtenaren zijn dinsdag in Griekenland een tweedaagse staking begonnen. Ze protesteren tegen het nakende ontslag van 15.000 overheidsdienaren voor het eind van volgend jaar. Het is de tweede ambtenarenstaking binnen een week.

Draghi: discussie over Griekse hulp voorbarig

Trouw  23.09.2013 Discussiëren over eventuele extra financiële hulp aan Griekenland is voorbarig. Dat zei de president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi maandag in het Europees Parlement in Brussel. Hij wees erop dat het huidige reddingspakket nog loopt tot eind 2014.

Draghi: discussie over Griekse hulp voorbarig

Telegraaf 23.09.2013 Discussiëren over eventuele extra financiële hulp aan Griekenland is voorbarig. Dat zei de president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi maandag in het Europees Parlement in Brussel. Hij wees erop dat het huidige reddingspakket nog loopt tot eind 2014.

,,Het is veel te vroeg om te praten over een volgende stap: of dat nu een derde programma is of dat het gaat om een verlenging van het huidige programma”, aldus Draghi. Volgens hem is de Griekse schuld nu houdbaar.

Schorsing Griekse politie

Telegraaf 23.09.2013 De Griekse politie onderzoekt of collega’s banden hebben met de neonazistische partij Gouden Dageraad. De politie schorste maandag ook een aantal hogere officieren van de politie.

Gerelateerde artikelen:

23-09: Neonazi’s minder populair

21-09: Verdachte  langer in cel

19-09: Griekse rapper begraven

18-09: ‘Vecht tegen fascisme’

‘Grieken gebaat bij regeringswissel Duitsland’

Trouw 22.09.2013 Landen als Griekenland, Spanje en Portugal zullen waarschijnlijk niet rouwig zijn als zondag na de Duitse verkiezingen blijkt dat de regeringscoalitie het veld moet ruimen. Een coalitie tussen de CDU van Angela Merkel en de sociaaldemocratische SPD zal waarschijnlijk iets sneller bereid zijn om deze landen financiëel te steunen, voorspelt econoom Aline Schuiling van ABN Amro.

‘Griek gebaat bij regeringswissel Duitsland’

NU 22.09.2013 Landen als Griekenland, Spanje en Portugal zullen waarschijnlijk niet rouwig zijn als de huidige regeringscoalitie in Duitsland na de verkiezingen het veld moet ruimen. Een coalitie tussen de CDU van Angela Merkel en de sociaaldemocratische SPD zal waarschijnlijk iets sneller bereid zijn om deze landen financiëel te steunen, voorspelt econoom Aline Schuiling van ABN Amro.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Duitsland Duitse economie

Verdachte moord Griekse rapper langer in cel

Trouw 21.09.2013 Het voorarrest van een aanhanger van de Griekse extreem rechtse partij Gouden Dageraad is zaterdag door een rechtbank in Piraeus verlengd. Hij wordt verdacht van moord op de rapper Pavlos Fyssas. Ook wordt hij verdacht van illegaal wapenbezit.

Terreuronderzoek naar Gouden Dageraad

Trouw  20.09.2013 De antiterreurafdeling van de Griekse politie gaat de moord op rapper Pavlos Fyssas onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Openbare Orde vrijdag bekendgemaakt. De verdachte van de moord heeft gezegd lid te zijn van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad.

Griekse politie onderzoekt telefoon Gouden Dageraad

Aanleiding voor onderzoek is moord op Griekse rapper

NU  20.09.2013 De Griekse politie heeft toestemming gevraagd om de telefoongegevens van de politici van de extreem rechtse partij Gouden Dageraad in te zien.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gouden Dageraad Griekenland

Griekse politie onderzoekt telefoongegevens Gouden Dageraad

Trouw 20.09.2013 De Griekse politie heeft toestemming gevraagd om de telefoongegevens van de politici van de extreem rechtse partij Gouden Dageraad in te zien. Daarmee wil de politie duidelijkheid krijgen over de betrokkenheid van de parlementariërs bij de dood van de Griekse rapper en muzikant Pavlos Fyssas, die waarschijnlijk door extreem rechtse activisten is vermoord.

‘Griekenland is op weg naar herstel’

Telegraaf 19.09.2013 De Griekse economie is in het tweede kwartaal waarschijnlijk iets gegroeid ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat zei donderdag de Griekse minister van Financiën Ioannis Stournaras, die zich baseerde op voorlopige gegevens.

Grieken woedend de straat op na fatale steekpartij

Trouw  19.09.2013 Bij betogingen in Griekenland zijn woensdagavond rellen uitgebroken tussen de oproerpolitie en antifascistische betogers. Duizenden mensen waren de straat opgegaan uit protest tegen een steekpartij, waarbij de 34-jarige rapper Pavlos Fyssas om het leven kwam. De dader is naar eigen zeggen lid van de extreemrechtse politieke partij Gouden Dageraad.

Rellen bij betoging om steekpartij Griekenland

NU 18.09.2013 Bij een betoging in Athene zijn woensdagavond rellen uitgebroken tussen de oproerpolitie en antifascistische betogers.  De demonstranten waren de straat opgegaan uit protest tegen een steekpartij, waarbij de 34-jarige rapper Pavlos Fyssas om het leven kwam. De dader is naar eigen zeggen lid van de extreemrechtse politieke partij Gouden Dageraad.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Neonazi’s steken linkse Griekse rapper dood

NU 18.09.2013 Vermoedelijke neonazi’s hebben in de Griekse hoofdstad Athene een rapper doodgestoken die bekendstond als antifascist. De politie denkt dat de steekpartij politiek gemotiveerd is. Een 45-jarige man is gearresteerd, meldden Griekse media woensdag. Linkse partijen zeggen dat Fyssas is doodgestoken omdat hij een antifascist was. Volgens een woordvoerder van de antikapitalistische partij Antarsya gebeurde de aanval in het bijzijn van agenten, maar ondernamen die niets.

Inval bij Gouden Dageraad na dodelijke steekpartij Griekenland

NRC 18.09.2013 De Griekse politie heeft een inval gedaan bij de kantoren van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad naar aanleiding van een dodelijke steekpartij. De verdachte van de moord heeft volgens de autoriteiten banden met Gouden Dageraad. Lees verder

Inval bij Gouden Dageraad na moord op linkse rapper

Elsevier 18.09.2013 De Griekse politie heeft een huiszoeking verricht bij een kantoor van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad in Athene. De politie vermoedt dat neonazi’s van die partij verantwoordelijk zijn voor de moord op een antifascistische rapper. Dat meldt de BBC.

Het slachtoffer is de 34-jarige Pavlos Fyssas die in hiphop-kringen bekendstaat als Killah P.. Volgens getuigen raakte de man dinsdagavond betrokken bij een dispuut na de Champions League-wedstrijd Olympiakos Piraeus tegen Paris Saint-Germain (1-4) net na middernacht in het district Keratsini nabij het voetbalstadion van Olympiakos in de Griekse hoofdstad. Het is alweer een tijd onrustig in Athene waar veel groeperingen de straat op gaan vanwege de bezuinigingen. De Griekse minister van Openbare Orde noemt de situatie in de hoofdstad ‘kritiek’ en heeft een bezoek aan Italië afgezegd.

Gouden Dageraad is fel tegen de bezuinigingen en hervormingen en geniet daardoor populariteit in Griekenland.

Griekse politie slaags met onderwijspersoneel

Trouw 16.09.2013 De Griekse politie heeft maandagmorgen traangas gebruikt tegen circa 300 beveiligingsbeambten van scholen, die de ingang van het ministerie van Bestuurlijke Hervorming probeerden te blokkeren. Ook zouden 60 tot 70 beveiligers hebben geprobeerd het ministerie binnen te dringen.

Een politiewoordvoerder zei dat het is gelukt de beveiligers terug te dringen. Op maandag is ook een staking begonnen van leraren van een aantal middelbare scholen. Zij protesteren tegen loonsverlagingen, ontslagen en het tekort aan leraren.

Grieken optimistisch over doelen

Telegraaf 15.09.2013 Griekenland kan dit jaar aan zijn doelen voor de overheidsfinanciën en de privatisering van staatsbedrijven voldoen. Dat stelden verantwoordelijke beleidsmakers dit weekeinde in interviews met Griekse kranten.

Zie ook:

Griekse werkloosheid verder omhoog

Merkel: domino-effect bij Griekse schuldhulp

Griek krijgt geen extra vakantie meer voor gebruik computers

Griekse werkloosheid verder omhoog

Telegraaf 12.09.2013 De werkloosheid in Griekenland is verder opgelopen. In juni zat 27,9 procent van de beroepsbevolking zonder werk, tegen 27,6 procent een maand eerder. Dat meldde het nationale statistiekbureau Elstat donderdag.

De werkloosheid in Griekenland stapelt record op record als gevolg van de diepe recessie waar het land al 6 jaar in verkeert. De Griekse vakbonden stelden vorige week dat het herstel van de arbeidsmarkt zeker 20 jaar zal duren.

Zie ook:

Rente op Italiaanse leningen loopt op

‘Spanje overweegt 50-jarige lening’

‘Nog een of twee steunpakketten naar Griekenland’

Griekse premier ziet licht 

Griekenland heeft wellicht nog twee keer hulp nodig

PH 11.09.2013 Griekenland heeft wellicht nog twee keer hulp nodig van zijn geldschieters omdat economisch herstel heel erg langzaam gaat. Dat zei de topman van de Belgische Nationale Bank, Luc Coene, woensdag tijdens een radiouitzending van de Franstalige zender RTBF.

Griekse industriële productie krimpt fors

Telegraaf 09.09.2013 De industriële productie van Griekenland is in juli met 8,1 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat meldde het Griekse statistiekbureau maandag. De krimp was in alle sectoren zichtbaar. Griekse fabrieken produceerden ruim 4 procent minder goederen dan in juli 2012. De productie van elektriciteit zakte met bijna een vijfde. In de eerste 7 maanden van dit jaar nam de productie van de Griekse industrie gemiddeld met 3,2 procent af.  Lees verder

Zie ook:

Griekse premier ziet licht 

‘ECB ruziet over Griekenland’

Griekse premier ziet licht aan einde tunnel

VK 07.09.2013 De Griekse premier Antonis Samaras verwacht dat de economie in zijn land dit jaar minder hard krimpt dan gedacht, geholpen door een herstel van het toerisme.

De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds voorzien dat de economie van Griekenland in 2013 met 4,2 procent krimpt, na een teruggang van 6,4 procent in het jaar daarvoor. ‘Het zal kleiner zijn dan voorspeld”, aldus Samaras zaterdag.

Griekse premier ziet licht 

Telegraaf 07.09.2013  De Griekse premier Antonis Samaras verwacht dat de economie in zijn land dit jaar minder hard krimpt dan gedacht, geholpen door een herstel van het toerisme.

Premier Griekenland: recessie van zes jaar is in 2014 voorbij

NRC 07.09.2013 Na zes jaar zal de recessie in Griekenland volgend jaar voorbij zijn, zo voorspelt de Griekse premier Antonis Samaras vandaag. In 2020 zal het er in Griekenland economisch gezien zelfs net zo voor staan als voor de crisis, zo niet beter, aldus de minister-president. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei eind vorige maand nog dat Europa er niet aan ontkomt om Griekenland opnieuw te hulp te schieten. Als de huidige steunoperatie eind volgend jaar stopt, is een volgend programma volgens de bewindsman noodzakelijk. Lees verder

Centrale bankiers ruziën over Grieken

Telegraaf 05.09.2013 De centrale banken van Frankrijk en Portugal weigeren om Griekenland financiële lucht te geven. Beide centrale banken bezitten voor miljarden aan Griekse staatsobligaties die binnenkort aflopen. Ze staan erop dat Griekenland die leningen netjes aflost, ondanks druk van president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank om coulant te zijn.

Griekse vakbond roept op tot tweedaagse staking

Trouw 31.08.2013  De belangrijkste Griekse vakbond in de openbare sector, Adedy, heeft de ambtenaren opgeroepen om op 18 en 19 september het werk neer te leggen. Op die manier wordt geprotesteerd tegen de naderende ontslagen bij de overheid.  Het gaat om een van de vele Griekse bezuinigingsmaatregelen: het land moet tegen eind september12.500 ambtenaren op non-actief plaatsen.

Meer over: Schuldencrisis Griekenland Economische crisis Economie

Trojka: Griekenland moet vaart maken met privatisering

Elsevier 30.08.2013 Griekenland moet de staatsbezittingen sneller verkopen aan private partijen. Het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Commissie en de Europese Unie, die deel uitmaken van de zogeheten trojka, vinden dat de gewenste privatiseringen in het land moeizaam verlopen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad vrijdag.

Inkomsten

De trojka, die de Europese staatsschuldencrisis – waaronder de schuldenproblematiek van Griekenland – probeert op te lossen, meent datGriekenland tot 2020 voor 24,2 miljard euro aan extra inkomsten moet werven.

Lees het commentaar van Philip Willems:‘Griekenland heeft echt zijn krediet verspeeld’

zie ook;

IMF praat niet over nieuwe steun aan Grieken

Trouw 29.08.2013 Het Internationaal Monetair Fonds denkt nog niet na over een nieuw steunprogramma voor Griekenland omdat het huidige nog loopt tot 2016. Dat zei een woordvoerder van het IMF donderdag. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble voorspelde eerder deze maand dat Griekenland meer geld nodig heeft.

IMF praat niet over nieuwe steun aan Grieken

Telegraaf 29.08.2013 Het Internationaal Monetair Fonds denkt nog niet na over een nieuw steunprogramma voor Griekenland omdat het huidige nog loopt tot 2016. Dat zei een woordvoerder van het IMF donderdag. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble voorspelde eerder deze maand dat Griekenland meer geld nodig heeft.

Gerelateerde artikelen;

25-08: Weidmann: crisis in eurozone nog niet voorbij

25-08: Griekse minister erkent ‘extraatje’ 

25-08: Merkel: domino-effect bij Griekse schuldhulp

Merkel: domino-effect bij Griekse schuldhulp

Telegraaf 26.08.2013 Schuldverlichting voor Griekenland kan voor grote onzekerheid zorgen onder investeerders, waardoor de crisis in de eurozone weer volledig kan oplaaien. Dat stelt de Duitse bondskanselier Angela Merkel in een zondag gepubliceerd interview met het Duitse tijdschrift Focus.

Zie ook:

Griekse minister erkent ‘extraatje’

Nog klein miljardenbedrag nodig voor Grieken

Grieks taboe terug op tafel, meer geld nodig

‘Einde eurocrisis nog niet in zicht’

Telegraaf 25.08.2013 De financiële rust die nu heerst in de Eurzone is bedriegelijk. Dat zegt de Duitse centralebankpresident, die daarbij wijst op het naderende derde steunpakket voor de Grieken en de diverse Europese banken die hun kapitaalpositie waarschijnlijk nog aanzienlijk moeten versterken.

Gerelateerde artikelen;

25-08: Griekse minister erkent ‘extraatje’ 

25-08: Merkel: domino-effect bij Griekse schuldhulp

22-08: ‘Nieuwe steun Grieken komt er’

Griekse minister: mogelijk nog 10 miljard extra steun nodig

Elsevier 25.08.2013 De Griekse minister van Financiën, Yannis Stournaras, heeft zondag erkend dat zijn land mogelijk in 2014 een derde noodsteunpakket nodig heeft. Het zou volgens hem om maximaal tien miljard euro gaan. Stournaras reageert daarmee in de Griekse krant Proto Thema op een uitspraak van de Duitse eurocommissaris Gunther Oettinger (Energie) die in een interview met de Duitse krant Die Welt zei dat er nog ‘een klein miljardenbedrag met twee cijfers’ nodig is voor Griekenland. De Eurogroep van ministers van financiën verzekerde Griekenland eind vorig jaar al van verdere steun. De Eurogroep van ministers van financiën verzekerde Griekenland eind vorig jaar al van verdere steun.

Derde hulppakket voor Griekenland

NOS 25.08.2013 Griekenland heeft in 2014 inderdaad mogelijk opnieuw financiële hulp nodig. Dat heeft de Griekse minister van Financiën gezegd in de krant. Het zou deze keer gaan om een kleiner bedrag van zo’n 10 miljard euro. De minister zei erbij dat Griekenland deze keer geen opgelegde bezuinigingsmaatregelen accepteert.

Bekijk ook…

Griek erkent ‘extraatje’

Telegraaf 25.08.2013 De Griekse minister van Financiën, Yannis Stournaras, heeft zondag erkend dat zijn land mogelijk in 2014 voor de derde maal een pakket financiële hulp nodig heeft, maar dat zou niet meer dan 10 miljard euro zijn. Stournaras zei in de krant Proto Thema dat aan zo’n hulpprogramma dan geen voorwaarden meer verbonden zouden zijn.

Nog klein miljardenbedrag nodig voor Grieken

Telegraaf 24.08.2013 Na 2014 is voor Griekenland nog een hulppakket nodig ter waarde van een ,,klein miljardenbedrag van twee cijfers”. Dit schatte de Europese Commissaris voor Energie, Günther Oettinger. Oettinger sprak met de Duitse krant Die Welt die het vraaggesprek dit weekeinde publiceerde.

Grieks taboe terug op tafel, meer geld nodig

Telegraaf 23.08.2013 Een van de grootste Europese taboes heeft het einde van de zomer niet gehaald: Griekenland heeft meer geld nodig. Niet alleen de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble (die het leeuwendeel moet betalen) zegt dat, maar ook minister Jeroen Dijsselbloem, die voorzitter is van de eurogroep.

Zie ook:

SP wil debat ‘Dijsselbloem’

‘Nieuwe steun Grieken komt er’

ECB-bestuurder: geen nieuwe steun aan Grieken

Schäuble: Griekenland houdt steun nodig

Duitsland: Griekenland houdt steun nodig

Trouw 20.08.2013 Griekenland heeft ook na 2014 financiële steun nodig om overeind te blijven. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble dinsdag tijdens een campagnebijeenkomst gezegd.

Duitsland: Griekenland houdt steun nodig

AD 20.08.2013  Griekenland heeft ook na 2014 financiële steun nodig om overeind te blijven. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble dinsdag tijdens een campagnebijeenkomst gezegd. ‘Er zal een nieuw programma moeten komen in Griekenland’, stelde de minister. Hij ging niet in op de omvang daarvan, maar benadrukte wel opnieuw dat er geen sprake zal zijn van schuldverlichting voor de Grieken. Het huidige hulpprogramma voor de Grieken loopt eind 2014 af.

Athene gaat zwart werk beboeten met 10.000 euro

Trouw 19.08.2013 De financieel zieltogende regering van Griekenland gaat hard optreden tegen het wijdverbreide verschijnsel van zwart werk. Er komen boetes tot 10.550 euro per geval. In het geval van herhaling kan een bedrijf worden gesloten.

Athene streng tegen zwart werk

Telegraaf 19.08.2013 De financieel zieltogende regering van Griekenland gaat hard optreden tegen het wijdverbreide verschijnsel van zwart werk. Er komen boetes tot 10.550 euro per geval. In het geval van herhaling kan een bedrijf worden gesloten.

Hoofd Grieks privatiseringsfonds stapt op

Trouw 18.08.2013 Stelios Stavridis is op verzoek van minister van Financiën Yannis Stournaras opgestapt als topman van het fonds dat verantwoordelijk is voor de verkoop van tal van staatseigendommen. Dat heeft het ministerie zondag meegedeeld. Eerder op de dag was al bekendgemaakt dat Stournaras de baas van het zogeheten Hellenic Republic Asset Development Fund had gevraagd te vertrekken.

Meer over: Schuldencrisis Griekenland Economie Economische crisis

‘Hoofd Grieks privatiseringsfonds moet weg’

Telegraaf 18.08.2013 De Griekse minister van Financiën, Yannis Stournaras, heeft het hoofd van de instelling die Griekse staatseigendommen moet verkopen verzocht om op te stappen. Dat maakte het ministerie zondag bekend zonder een reden te geven voor het verzoek aan Stelios Stavridis.

Ook de eurocrisis is met vakantie

Trouw 17.08.2013 De smeekbede van Olli Rehn is verhoord. “Ik zou wel eens willen dat we een zomer hebben zonder crisis in Griekenland”, verzuchtte de eurocommissaris voor economische zaken op 20 juni in Luxemburg. Daar kregen de ministers van financiën van de eurozone weer eens te horen dat er politieke strubbelingen waren in Athene.

Merkel blijft tegen afboeken Griekse schulden

Trouw 16.08.2013 De Duitse bondskanselier Angela Merkel blijft tegen een verdere afschrijving van Griekse schulden. Dat heeft Merkel gezegd tegen de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Merkel blijft tegen afboeken Griekse schuld

Elsevier 16.08.2013 De Duitse bondskanselier Angela Merkel voelt nog altijd niets voor een verdere afboeking van Griekse schulden. Volgens de bondskanselier kan dat tot onzekerheid in andere Europese landen leiden. Dat zegt Merkel vrijdag in een gesprek met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Schäuble

Ook de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. Tegen de Duitse krant Badische Neueste Nachrichten zegt Schäuble dat een afboeking niet aan de orde is.

Steunpakket

Het tijdschrift Der Spiegel meldde zondag dat de Duitse Bundesbank van mening is dat Griekenland begin volgend jaar opnieuw een steunpakket nodig zal hebben.

De Bundesbank zou niet tevreden zijn over de hervorming van de economie en het bezuinigingsproces in Griekenland.

Merkel tegen Griekse schuldenafschrijving

Telegraaf 16.08.2013 De Duitse bondskanselier Angela Merkel blijft tegen een verdere afschrijving van Griekse schulden. Dat heeft Merkel gezegd tegen de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.  Lees verder

’Griekse schuld niet wegstrepen’

Telegraaf 13.08.2013  In tegenstelling tot de Bundesbank ziet de Duitse regering geen reden voor een kwijtschelding van de schulden voor Griekenland. Dat maakte vice-kanselier Philipp Rösler gisteren in Berlijn bekend. „Nieuwe hulp is niet noodzakelijk want dan is er geen druk meer voor het land om te hervormen.”

Zie ook:

Griekse economie krimpt minder dan verwacht

‘Griekenland heeft nieuw steunpakket nodig’

Onrust over Duitse steun aan Griekse middenstand

Duits parlement stemt in met steun

Griekse economie krimpt minder dan verwacht

VK 12.08.2013 De Griekse economie is in het tweede kwartaal met 4,6 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat maakte het Griekse bureau voor de statistiek maandag bekend. Economen hadden een iets sterkere krimp verwacht.

‘Griekenland heeft nieuw steunpakket nodig’

Trouw 11.08.2013 Griekenland zal uiterlijk begin volgend jaar extra noodleningen nodig hebben van zijn internationale geldschieters. Dat meldt het tijdschrift Der Spiegel op basis van interne documenten van de Duitse centrale bank. Volgens Der Spiegel zou de Bundesbank nauwelijks tevreden zijn met de vooruitgang die Griekenland boekt met het hervormen van de economie en het terugdringen van de tekorten. De documenten zouden zijn bestemd voor het Duitse ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Bundesbank wilde geen commentaar geven op het bericht in Der Spiegel.


‘Griekenland heeft nieuw steunpakket nodig’

Telegraaf 11.08.2013 Griekenland zal uiterlijk begin volgend jaar extra noodleningen nodig hebben van zijn internationale geldschieters. Dat meldt het tijdschrift Der Spiegel op basis van interne documenten van de Duitse centrale bank.

‘Griekenland heeft opnieuw geld nodig van EU’

Elsevier 11.08.2013 Volgens de Duitse Bundesbank mogen de internationale geldschieters zich opnieuw opmaken voor onderhandelingen over een extra steunpakket voor Griekenland. Begin volgend jaar heeft het land vermoedelijk opnieuw hulp nodig. Dit meldt Der Spiegel op basis van interne documenten van de Duitse centrale bank. De Bundesbank wil vooralsnog geen commentaar geven op de berichten.

Vooruitgang

Volgens de Duitse krant zou de Bundesbank niet tevreden zijn met de vooruitgang die Griekenland boekt met het hervormen van de economie en het terugdringen van de tekorten. Het land zou begin 2014 extra noodleningen nodig hebben van EU en IMF. Uit de documenten zou ook blijken dat de Bundesbank de risico’s van het huidige steunpakket ‘ongewoon hoog’ vindt en dat de bank aanzienlijke twijfels heeft of het land de noodzakelijke hervormingen wel kan doorvoeren.

‘Griekenland heeft begin 2014 alweer nieuwe noodlening nodig’

NRC 11.08.2013 De trojka mag zich opmaken voor onderhandelingen over opnieuw noodleningen aan Griekenland. “Uiterlijk” begin volgend jaar zou het zover zijn omdat de Griekse regering “nauwelijks bevredigend” werk levert. Dat zou althans de lezing zijn van de Duitse Bundesbank, zo schrijft vandaag het invloedrijke Der Spiegel.

‘RISICO’S ONGEWOON HOOG’

Bovendien meldt Der Spiegel op basis van documenten van de Bundesbank dat de risico’s die gelopen worden met het verlenen van het huidige reddingsplan voor Griekenland “ongewoon hoog” zijn. LEES VERDER

Obama: Athene moet ook groei stimuleren

Trouw 09.08.2013 De Griekse regering moet de bezuinigingen die ze momenteel doorvoert combineren met maatregelen om economische groei te stimuleren. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama donderdag gezegd na een ontmoeting met de Griekse premier Antonis Samaras.

Meer over: Schuldencrisis Economische crisis Griekenland Economie

Brazilië ligt opnieuw dwars over steun aan Griekenland

Telegraaf 08.08.2013 Brazilië wil de hulpprogramma’s van het IMF aan noodlijdende eurolanden, en dan met name Griekenland, onder de loep nemen. Die oproep kwam van de Braziliaanse minister van Financiën Guido Mantega.

Gerelateerde artikelen;

03-08: Braziliaanse U-bocht over Grieken

02-08: Brazilië steunt IMF-hulp Griekenland toch

Griekse werkloosheid loopt verder op

Telegraaf 08.08.2013 De werkloosheid in Griekenland is in mei weer gestegen. Het percentage van de beroepsbevolking dat zonder werk zit, kwam in deze maand uit op 27,6. In april was dat nog 27 procent, terwijl de werkloosheid in mei 2012 op 23,8 procent stond. Dat maakte het Griekse bureau voor de statistiek donderdag bekend. De cijfers hebben betrekking op personen tussen de 15 en 74 jaar.


Nijpend medicijntekort in Griekenland door falend overheidsbeleid

Trouw 05.08.2013 In Griekenland is er een groot tekort aan zelfs de meest essentiële medicijnen. Grieken moeten uren wachten bij de apotheken. Het is niet alleen de financiële crisis die hieraan ten grondslag ligt, maar paradoxaal genoeg ook de grote subsidies van de Griekse overheid. Door deze subsidies behoren Griekse medicijnen tot de goedkoopste van Europa. Medicijnen moeten voor iedere Griek beschikbaar zijn, vinden de Griekse autoriteiten.

Griekenland in trek bij Chinese investeerders

Trouw 05.08.2013 Griekenland trekt flink wat investeerders die, na het investeren van 250.000 euro in onroerend goed, een verblijfsvergunning voor 5 jaar krijgen. Dat meldde een medewerker van het Griekse ministerie van Financiën zondag. De belangstelling komt met name van ‘honderden ondernemers’ uit China en Rusland. Concrete cijfers zijn echter niet gegeven. Een makelaar verklaarde de belangstelling doordat ‘ondernemers zich bij problemen in eigen land nu kunnen huisvesten in een veiliger Europees land’.

Brazilië steunt IMF-hulp Griekenland toch

Trouw 02.08.2013 Brazilië staat toch achter de financiële noodsteun voor Griekenland door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat heeft Guido Mantega, de minister van Financiën van het land, laten weten. Hij heeft de vertegenwoordiger van het land bij de organisatie, die zich eerder deze week onthield van stemming, teruggeroepen.

Meer over: Griekenland Brazilië Schuldencrisis IMF Economie Economische crisis

Brazilië steunt IMF-hulp Griekenland toch

Telegraaf 02.08.2013 Brazilië staat toch achter de financiële noodsteun voor Griekenland door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat heeft Guido Mantega, de minister van Financiën van het land, laten weten. Hij heeft de vertegenwoordiger van het land bij de organisatie, die zich eerder deze week onthield van stemming, teruggeroepen.

Zie ook:

IMF keurt uitbetaling aan Grieken goed

Grieken krijgen nieuw deel steun

10 vragen over de crisis in Griekenland

Grieks luchthavenpersoneel gaat staken

Trouw 02.08.2013 Werknemers op Griekse luchthavens zijn van plan volgende week te staken uit protest tegen de plannen van de overheid om 300 banen te schrappen bij het luchthavenpersoneel. Dat maakte de vakbond voor luchthavenpersoneel vrijdag bekend.

Griekse ambtenaren staken opnieuw tegen ontslagen

Trouw 02.08.2013 De Griekse ambtenaren zetten vandaag hun protest tegen de nakende ontslagen in het openbaar ambt voort. Duizenden ambtenaren legden voor 24 uur het werk neer. Gisteren hadden ze al enkele uren het werk neergelegd. Grote problemen worden niet verwacht.

Komt er in 2014 een einde aan de Griekse recessie? Moet kunnen, zegt IMF

Trouw 31.07.2013 Griekenland moet in staat zijn volgend jaar een einde te maken aan de diepe economische recessie. De risico’s voor het geplaagde Zuid-Europese land blijven echter groot. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een woensdag gepubliceerd rapport.

Meer over;

Komt er in 2014 een einde aan de Griekse recessie? Moet kunnen, zegt IMF

Parool 31.07.2013 De Griekse economie krimpt dit jaar volgens het IMF met 4,25 procent. Het fonds verwacht echter dat er tegen het einde van het jaar een einde komt aan de achteruitgang. Die verbetering moet tot stand komen door toenemende opbrengsten uit export en toerisme en een groei van de investeringen. Aan de andere kant nemen de binnenlandse bestedingen voorlopig alleen maar verder af.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Zuid-Amerikanen tegen IMF-steun voor Grieken

Telegraaf 31.07.2013 Elf Zuid-Amerikaanse landen hebben deze week niet ingestemd met de verstrekking van leningen door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan Griekenland. Dat heeft de Braziliaanse vertegenwoordiger bij het IMF woensdag laten weten.

Rijke Grieken moeten zelf politiebescherming betalen

Trouw 30.07.2013 Grieken die jaarlijks meer dan honderdduizend euro verdienen moeten zelf betalen voor bescherming door de politie tegen aanslagen van terroristen en de georganiseerde misdaad. Dat staat in een voorstel van het Griekse ministerie van openbare orde. De maatregel is bedacht als onderdeel van de bezuinigingsplannen van de Griekse regering.

Meer over: Griekenland Opmerkelijk & bizar

IMF keurt uitbetaling aan Grieken goed

Trouw 29.07.2013 Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de uitbetaling van 1,72 miljard euro aan noodsteun aan Griekenland goedgekeurd. Dat maakte het IMF maandag bekend.

Meer over:

Duits parlement stemt in met Griekse steun

Trouw 29.07.2013 Het Duitse parlement heeft maandag ingestemd met de uitbetaling van het volgende deel van de Europese hulpleningen aan Griekenland. Dat liet de begrotingscommissie van het parlement maandag weten.

Parlementariërs konden tot maandagmiddag gebruikmaken van hun recht om vragen te stellen over het Duitse deel van de leningen. Dat is echter niet gebeurd.

Duits parlement stemt in met Griekse steun

Telegraaf 29.07.2013 Het Duitse parlement heeft maandag ingestemd met de uitbetaling van het volgende deel van de Europese hulpleningen aan Griekenland. Dat liet de begrotingscommissie van het parlement maandag weten.

ZIE OOK: 10 vragen over de crisis in Griekenland

Grieken voldoen aan voorwaarden en krijgen nieuw deel steun

Trouw 26.07.2013 Griekenland heeft voldaan aan de voorwaarden voor het volgende deel van de beloofde hulpleningen ter waarde van 2,5 miljard euro. Dat hebben vertegenwoordigers van de eurolanden vrijdag bepaald. Het Griekse parlement stemde donderdag in met de aanpassing van een wet die het mogelijk maakt om ambtenaren te ontslaan. Daarmee voldeed het land ook aan de laatste nog openstaande voorwaarde voor verdere steun. Met de leningen die hierdoor vrijkomen, kan het geplaagde Zuid-Europese land in ieder geval enige weken vooruit.

Griekse ambtenaren kunnen voortaan worden ontslagen

Elsevier  25.07.2013  Het Griekse parlement heeft donderdag ingestemd met een wet die ontslag van ambtenaren mogelijk maakt. Daarmee kan het land voldoen aan de voorwaarden voor de ontvangst van verdere financiële steun. De uitkering van 2,5 miljard euro, uit het totale steunpakket van 240 miljard euro, wordt waarschijnlijk vrijdag goedgekeurd tijdens een telefonische vergadering van de ministers van Financiën in de eurogroep.

Trojka

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) liet woensdag in een verklaring (PDF) weten dat de Grieken uiterlijk donderdag moesten zorgen dat ambtenaren konden worden ontslagen.

Deze maand verliezen 4.200 Griekse ambtenaren hun baan. Het is de bedoeling dat in september een nieuwe ontslagronde volgt. De Grieken moeten van de trojka (Europese Centrale Bank, IMF en de Europese Commissie)  15.000 ambtenaren ontslaan.

zie ook;

Athene verbiedt voedseluitdeling extreemrechts

NU 24.07.2013 De gemeente Athene heeft het de extreemrechtse partij Gouden Dageraad verboden woensdag voedsel en kleding uit te delen op een plein in een achterstandsbuurt.

Volgens het gemeentebestuur gaat het om een racistische en xenofobe actie. Alleen autochtone Grieken zouden voor de hulp in aanmerking komen.

Grieken goed op koers voor miljardenbedrag

Telegraaf 24.07.2013 Griekenland voldoet bijna aan alle eisen om het volgende miljardenbedrag uit het internationale steunpakket te krijgen. Het Grieks parlement moet uiterlijk donderdag 25 juli de laatste gewenste maatregel aannemen.

Grieken voldoen bijna aan eisen voor hulp

NU 24.07.2013 Griekenland voldoet bijna aan alle eisen om het volgende miljardenbedrag uit het internationale steunpakket te krijgen. Het Grieks parlement moet uiterlijk donderdag 25 juli de laatste gewenste maatregel aannemen.

Dat stelde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag als voorzitter van de eurogroep. De eurolanden werden eerder woensdag op de hoogte gebracht van de vorderingen van Griekenland.

Grieken voldoen bijna aan eisen voor hulp

Trouw 24.07.2013 Griekenland voldoet bijna aan alle eisen om het volgende miljardenbedrag uit het internationale steunpakket te krijgen. Het Grieks parlement moet uiterlijk donderdag 25 juli de laatste gewenste maatregel aannemen.

‘EU stelt besluit over uitbetaling Grieken uit’

Trouw 23.07.2013 De Europese Unie heeft de vergadering over de uitbetaling van de volgende tranche aan steun voor Griekenland met enkele dagen uitgesteld. Dat heeft de Duitse staatssecretaris van Financiën, Steffen Kampeter, dinsdag gemeld aan een aantal leden van het Duitse parlement. Persbureau Bloomberg zegt de brief van Kampeter in handen te hebben.

Grieks parlement stemt in met bezuinigingswet›

NRC 18.07.2013 Het Griekse parlement is vannacht akkoord gegaan met een wet die nieuwe bezuinigingen mogelijk maakt. Ook kunnen door de wet 12.500 ambtenaren, vooral leraren en gemeentelijke werknemers, onvrijwillig worden overgeplaatst of mogelijk ontslagen. Voor nog eens 15.000 ambtenaren dreigt eind volgend jaar ontslag.  Voor vandaag geldt er een protestverbod van elf uur lang in verband met een bezoek van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. Premier Antonis Samaras gaat met Schäuble praten over een speciaal ondersteuningsprogramma van Duitsland voor Griekse midden- en kleinbedrijven. Demonstranten mogen niet in de buurt van het parlement en het Syntagmaplein komen.

Schäuble: ‘Schuldverlichting Griekenland niet aan de orde’

Elsevier 18.07.2013 Griekenland moet stoppen met lobby voor kwijtschelden van schuldenlast. Dat stelde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble donderdag tijdens een kort bezoek aan Athene. ‘Niemand die er ook maar een beetje verstand van heeft, spreekt serieus over schuldverlichting’, zei Schäuble.

Schuldenlast

Economen zijn ervan overtuigd dat meer schuldverlichting voor Griekenland noodzakelijk is om de schuldenlast van het land houdbaar te maken. Maar volgens Schäuble is dat niet aan de orde.

Schäuble: ‘Verlaging schuld Athene niet aan de orde’

VK 18.07.2013 Griekenland moet stoppen met zijn lobby om de schuldenlast verder kwijt te schelden. ‘Niemand die er ook maar een beetje verstand van heeft, spreekt serieus over schuldverlichting’, stelde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble donderdag tijdens een kort bezoek aan Athene. Wel tekende hij voor een storting van 100 miljoen euro in een fonds dat leningen verstrekt aan het Griekse midden- en kleinbedrijf.

Parlement Athene keurt massaontslagen goed

VK 18.07.2013 Het Griekse parlement heeft woensdagavond een nieuw bezuinigingspakket goedgekeurd. Dat voorziet onder meer in een ingrijpende reorganisatie van het ambtenarenbestand. Daar gaan mogelijk 25.000 banen mee verloren.

De bezuinigingen zijn voorwaarde voor meer internationale steun. Athene kan een lening van 6,8 miljard euro van de EU en het IMF tegemoet te zien, waarvan 2,5 miljard aan het einde van juli.

Parlement Athene keurt massaontslagen goed

NU 17.07.2013 Het Griekse parlement heeft woensdagavond een nieuw bezuinigingspakket goedgekeurd. Dat voorziet onder meer in een ingrijpende reorganisatie van het ambtenarenbestand.

 Bekijk video - Daar gaan mogelijk 25.000 banen mee verloren.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Duizenden Grieken betogen tegen bezuinigingen

15.000 demonstranten op de been

NU 17.07.2013 Duizenden Grieken zijn woensdag de straat opgegaan om te betogen tegen de jongste bezuinigingsronde waarover het parlement woensdag moet stemmen.  Naar schatting meer dan 15.000 mensen demonstreren bij het parlement op het Syntagmaplein tegen een ingrijpende reorganisatie van onder meer het ambtenarenbestand. Daar gaan mogelijk 25.000 banen mee verloren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Griekenland verlaagt btw in de horeca

Trouw 17.07.2013 De btw op bepaalde producten in de horecasector gaat in Griekenland per 1 augustus omlaag van 23 procent naar 13 procent. Premier Antonis Samaras heeft woensdag het voor toeristen en gastronomen goede nieuws bekendgemaakt. De verlaging geldt voor het eten buiten de deur, dus vooral voor cafés en restaurants. Samaras zei dat de ‘trojka’, de toezichthouders van de EU, de ECB en het IMF, voor het eerst akkoord is gegaan met een belastingverlaging, aldus de website van de krant Kathimerini.

‘Griekenland heeft snel meer geld nodig’

Trouw 17.07.2013 Griekenland heeft mogelijk wel 10 miljard euro extra nodig. De overgekomen internationale kredieten om het land uit de schuldencrisis te trekken, zijn niet toereikend, zegt een hoge beambte van de Europese Commissie in Brussel die de Duitse krant Süddeutsche Zeitung heeft gesproken.

Grieken protesteren tegen duizenden ontslagen

Trouw 16.07.2013 Grieken zijn dinsdag opnieuw in staking gegaan uit protest tegen de plannen van de regering om duizenden ambtenaren te ontslaan. In de middag is een demonstratie gepland in het centrum van de hoofdstad Athene en in andere steden. Onder meer vliegtuigen, treinen en bussen worden stilgelegd, sommige diensten voor enige uren. De meeste ziekenhuizen behandelen alleen spoedgevallen.

Griekse ex-minister in last door geknoei met zwarte lijst

Trouw 16.03.2013 De immuniteit van de Griekse oud-minister van Financiën Giorgios Papaconstantinou voor strafvervolging wordt opgeheven. Dat heeft het Griekse parlement in de nacht van maandag op dinsdag besloten. De ex-minister zou hebben geknoeid met een lijst namen van Grieken die geld in Zwitserland zouden hebben ondergebracht.

Griekse ex-minister mogelijk vervolgd om lijst belastingontduikers

Elsevier 16.07.2013 De voormalige Griekse minister van Financiën George Papaconstantinou hangt strafrechtelijke vervolging boven het hoofd voor het negeren van een lijst met mogelijke Griekse belastingontduikers in het buitenland. Ook zou hij zelfs namen van familieleden van de lijst hebben gehaald. Dat heeft het parlement in de Griekse hoofdstad Athene besloten.

In eerste instantie zou de minister niet worden vervolgd, maar na een parlementaire commissie naar de zaak besluit het parlement nu anders.

Athene wil vervolging ex-minister Financiën

Trouw 16.07.2013 De Griekse ex-minister van Financiën George Papaconstantinou hangt een strafrechtelijk onderzoek boven het hoofd. Het Griekse parlement heeft dinsdag besloten dat hij niet langer is gevrijwaard van vervolging voor feiten in de tijd dat hij minister was, in de jaren 2009-2011. De parlementariërs verwijten hem dat hij niet goed heeft opgetreden toen hij een lijst kreeg waarop Grieken staan die rekeningen in Zwitserland zouden hebben.

Griekenland beter af met de drachme

Trouw 13.07.2013 Het lijkt beursgoeroe Jim Tehupuring beter als Griekenland terugkeert naar de drachme en de EU verlaat. De Grieken hebben het zwaar. Ze hebben moeite om de doelstellingen te halen.

Zie ook: 12-07:  Griekenland, ga uit de EU

Verkeerschaos in Athene door demonstratie

Trouw 11.07.2013  Demonstranten hebben donderdag volgens ooggetuigen een verkeerschaos veroorzaakt in Athene. Duizenden protesterende gemeenteambtenaren en onderwijzers waren onder andere op motoren de straat opgegaan om hun ongenoegen kenbaar te maken over het dreigende ontslag voor duizenden overheidsdienaren.

Demonstratie legt Athene lam

Telegraaf 11.07.2013  Demonstranten hebben donderdag volgens ooggetuigen een verkeerschaos veroorzaakt in Athene. Duizenden protesterende gemeenteambtenaren en onderwijzers waren onder andere op motoren de straat opgegaan om hun ongenoegen kenbaar te maken over het dreigende ontslag voor duizenden overheidsdienaren.

Griekse werkloosheid verder omhoog

Trouw 11.07.2013 De werkloosheid in Griekenland is in april opgelopen naar 26,9 procent van de Griekse beroepsbevolking. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Griekse bureau voor de statistiek.

Ambtenaren Griekenland in actie tegen ontslag

Trouw 10.07.2013 Ambtenaren in Griekenland komen in actie tegen massa-ontslagen. Hun vakbonden hebben een grote staking voor volgende week dinsdag aangekondigd. Woensdag waren er al acties bij diverse gemeentehuizen, onder andere in de hoofdstad Athene waar de hoofdingang werd gebarricadeerd.

Griekenland krijgt volgende deel leningen

Trouw 08.07.2013 Griekenland krijgt het volgende deel van de leningen. De ministers van Financiën van de eurozone hebben dat maandag tijdens overleg in Brussel besloten.  Griekenland kan rekenen op 6,8 miljard euro, in een aantal termijnen uitbetaald. Als het land een aantal concrete, eerder afgesproken verplichtingen nakomt, krijgt het deze maand nog 4 miljard euro overgemaakt, aldus staatssecretaris Frans Weekers na afloop. In augustus kan dan nog 1,8 miljard euro volgen en in oktober de rest.

Meer: Trojka geeft Griekenland nipte voldoende vlak voor Eurogroep-raad

Griekenland krijgt volgende deel leningen

NU 08.07.2013 Griekenland krijgt het volgende deel van de leningen. De ministers van Financiën van de eurozone hebben dat maandag tijdens overleg in Brussel besloten. Griekenland kan rekenen op 6,8 miljard euro, in een aantal termijnen uitbetaald.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Trojka rondt onderzoek Griekenland af

Telegraaf 08.07.2013 BRUSSEL (AFN) - De trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het onderzoek naar Griekenland afgerond. Volgens de commissie is overeenstemming bereikt met de Griekse autoriteiten over de hervormingen die nodig zijn om aan de doelstellingen van de trojka (driemanschap) te voldoen en in aanmerking te komen voor verdere noodsteun. Dat maakte de commissie maandag bekend.  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

07-07:  Trojka boekt vooruitgang in Griekenland

06-07:  Privatiseringen Griekenland brengen minder op

26-03:  DOSSIER: Alle hulpacties eurolanden op een rij

12-09:  10 vragen over het Europese noodfonds

Zie ook:• DOSSIER: Alle hulpacties eurolanden op een rij

Trojka geeft Griekenland nipte voldoende vlak voor Eurogroep-raad

VK 08.07.2013 Onder leiding van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem spreekt de Eurogroep vandaag over een nieuwe tranche aan noodsteun voor Griekenland. Het land kan maar met moeite voldoen aan de eisen die gepaard gaan met de Europese miljardensteun. Toch komt het land ook nu weer met de hakken over de sloot, de trojka van Europese Commissie, ECB en IMF gaf Griekenland een nipte voldoende.

Trojka wil nóg meer hervormingen, maar Grieken krijgen hun geld

NRC 08.07.2013 De trojka heeft een akkoord bereikt met Griekenland over hervormingen die goed moeten zijn voor een volgende tranche aan noodleningen. En toch; de Europese Commissie, ECB en het IMF eisen nog meer maatregelen van de Grieken. Lees verder


Nieuwe zak geld lonkt voor Grieken na deal

Telegraaf 08.07.2013 De trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het onderzoek naar Griekenland afgerond. Volgens de commissie is overeenstemming bereikt met de Griekse autoriteiten over de hervormingen die nodig zijn om aan de doelstellingen van de trojka (driemanschap) te voldoen en in aanmerking te komen voor verdere noodsteun. Dat maakte de commissie maandag bekend….  Lees verder

Burgemeester van Athene mishandeld

Telegraaf 08.07.2013 Onbekenden hebben zondagavond laat burgemeester Giorgos Kaminis van de Griekse hoofdstad Athene met vuistslagen bewerkt en zijn auto zwaar beschadigd. Ook zijn chauffeur werd mishandeld. De actie was een protest tegen mogelijke massaontslagen onder de ambtenaren van de gemeente.

Burgemeester van Athene mishandeld

NU 08.07.2013 Onbekenden hebben zondagavond laat burgemeester Giorgos Kaminis van de Griekse hoofdstad Athene met vuistslagen bewerkt en zijn auto zwaar beschadigd. Ook zijn chauffeur werd mishandeld. De actie was een protest tegen mogelijke massaontslagen onder de ambtenaren van de gemeente.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Giorgos Kaminis Athene Griekenland

Burgemeester van Athene mishandeld

Trouw 08.07.2013 Onbekenden hebben zondagavond laat burgemeester Giorgos Kaminis van de Griekse hoofdstad Athene met vuistslagen bewerkt en zijn auto zwaar beschadigd. Ook zijn chauffeur werd mishandeld. De actie was een protest tegen mogelijke massaontslagen onder de ambtenaren van de gemeente.

Trojka boekt vooruitgang in Griekenland

Trouw 07.07.2013 Toezichthouders van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (MF) hebben flinke vooruitgang geboekt in hun gesprekken met de Griekse regering. Dat stelde IMF-vertegenwoordiger Poul Thomsen zondag.

Thomsen sprak de hoop uit dat er voor de bijeenkomst van de eurogroep op maandag een akkoord kan worden gesloten tussen de regering en de zogeheten trojka. Die houdt toezicht op de economische hervormingen die Griekenland moet doorvoeren om in aanmerking te blijven komen voor hulpleningen.

Griekenland dicht bij deal over vrijgeven nieuwe noodlening

Elsevier 07.07.2013 Griekenland en de internationale kredietverstrekkers zijn na bijna een week van gesprekken dicht bij een akkoord over het vrijgeven van nieuwe noodleningen. De Griekse minister van Financiën en de Griekenland-man van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwachten beiden morgenochtend een akkoord te bereiken. Dat schrijft persbureau Reuters.

Griekenland liet eerder al weten niet aan alle voorwaarden voor een nieuwe lening te kunnen voldoen. De stad Athene wil bovendien de omzetbelasting voor restaurants verlagen in de hoop dat consumenten dan weer vaker buiten de deur gaan eten.

EU-commissaris optimistisch over Griekenland

Trouw 07.07.2013 Een akkoord over de verstrekking van het volgende deel hulpleningen aan Griekenland is nog altijd mogelijk. Dat stelde Europees commissaris Olli Rehn van Monetaire Zaken zondag op een congres in het Franse Aix-en-Provence. Volgens Rehn is er een ‘redelijke kans’ dat de toezichthouders van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zondag tot een akkoord komen met de Griekse regering. Dat resultaat zou dan maandag kunnen worden besproken door de ministers van Financiën van de eurolanden.

Merkel voorziet geen Griekse schuldverlichting

NU 02.07.2013 De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht niet dat het nodig zal zijn de schuldenlast van Griekenland verder af te schrijven.  Dat laat ze weten in een dinsdag gepubliceerd interview met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

”Griekenland heeft dankzij de zeer op hervormingen gerichte regering Samaras vooruitgang geboekt”, aldus Merkel. ”Ik ga ervan uit dat de schuldenlast houdbaar blijft.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Merkel voorziet geen Griekse schuldverlichting

Trouw 02.07.2013 De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht niet dat het nodig zal zijn de schuldenlast van Griekenland verder af te schrijven. Dat laat ze weten in een dinsdag gepubliceerd interview met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Brussel ontkent deadline voor Grieken

Trouw 02.07.2013 De Europese Commissie spreekt tegen dat ze Griekenland 3 dagen de tijd heeft gegeven om te voldoen aan de voorwaarden voor verdere noodsteun. ‘Dat is uit de lucht gegrepen’, zei een woordvoerder van de commissie dinsdag. Wel zullen er harde afspraken moeten komen wanneer de ministers van Financiën van de eurolanden volgende week maandag bijeenkomen.

Griekse regering weer compleet

Trouw 25.06.2013 Griekenland heeft, na het vertrek uit het kabinet van de kleinste coalitiepartij Democratisch Links, weer een complete regering. Dat heeft een regeringswoordvoerder maandag bekendgemaakt. De regeringsploeg van de Griekse premier Antonis Samaras is op enkele plekken herschikt.

De belangrijkste wijziging is de benoeming van Pasok-leider Evangelos Venizelos tot minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Venizelos is eerder onder meer minister van Financiën geweest. In die hoedanigheid voerde hij in 2011 namens Griekenland succesvolle onderhandelingen met internationale geldschieters voor financiële hulp.

Complete Griekse regering

Telegraaf 24.06.2013 Griekenland heeft weer een complete regering, nadat de kleinste coalitiepartij Democratisch Links het kabinet had verlaten. Dat heeft een regeringswoordvoerder maandag bekendgemaakt. De regeringsploeg van de Griekse premier Antonis Samaras is op enkele plekken herschikt.

Griekenland heeft weer complete regering

NU 24.06.2013 Griekenland heeft weer een complete regering, nadat de kleinste coalitiepartij Democratisch Links het kabinet had verlaten.  Dat heeft een regeringswoordvoerder maandag bekendgemaakt. De regeringsploeg van de Griekse premier Antonis Samaras is op enkele plekken herschikt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Grieken onderhandelen over nieuwe regering

VK 24.06.2013 De Griekse coalitiepartijen Nieuwe Democratie en Pasok onderhandelen maandag over de vorming van een nieuwe regering. De twee partijen moeten een nieuwe regering samenstellen omdat Democratisch Links vrijdag heeft besloten uit de coalitie te stappen.

Onderhandelen over regering

Telegraaf 24.06.2013 De Griekse coalitiepartijen Nieuwe Democratie en Pasok onderhandelen maandag over de vorming van een nieuwe regering. De twee partijen moeten een nieuwe regering samenstellen omdat Democratisch Links vrijdag heeft besloten uit de coalitie te stappen.

Grieken onderhandelen over nieuwe regering

NU 24.06.2013 De Griekse coalitiepartijen Nieuwe Democratie en Pasok onderhandelen maandag over de vorming van een nieuwe regering.  De twee partijen moeten een nieuwe regering samenstellen omdat Democratisch Links vrijdag heeft besloten uit de coalitie te stappen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Duitse topeconoom: ‘Griekse staatsschuld nog verder afschrijven’

Trouw 24.06.2013 Omdat het voor Griekenland erg moeilijk wordt de staatsschuld de komende jaren te verlagen naar een acceptabel niveau, moet die schuld de komende jaren nog verder worden afgeschreven. Dat stelt de Duitse topeconoom Peter Bofinger, een belangrijke adviseur van bondskanselier Angela Merkel.

Afschrijving Griekse schuld

Telegraaf 24.06.2013 De Griekse staatsschuld moet nog verder worden afgeschreven, want het zal zeer moeilijk worden voor Griekenland om de schuld naar acceptabele niveaus te verlagen over de komende jaren. Dat heeft de Duitse topeconoom Peter Bofinger gezegd tegen het Griekse Real News. Hij is een belangrijke economische adviseur van bondskanselier Angela Merkel.

Griekse coalitiepartij stapt uit de regering

Trouw 21.06.2013 De kleine coalitiepartij Democratisch Links stapt uit de Griekse regering; het kabinet moet door zonder de ministers van de partij. In het 17-koppen tellende kabinet leverde Democratisch Links de ministers van Justitie en Overheidsdiensten. De partij houdt de coalitie met Nieuwe Democratie van premier Antonis Samaras en Pasok voor gezien.

Griekse coalitiepartij verlaat regering

NU 21.06.2013 Het Griekse kabinet onder leiding van premier Antonis Samaras gaat door als een tweepartijencoalitie bestaande uit Nieuwe Democratie en Pasok. De derde partij, Democratisch Links, stapt uit de regering.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Democratisch Links Griekenland ERT

Griekse partij verlaat regering na ruzie over publieke omroep

Elsevier 21.06.2013 De kleine Griekse regeringspartij Democratisch Links verlaat de regering. De partij heeft bezwaar tegen het sluiten van de publieke omroep ERT.

Democratisch Links had twee ministers in het kabinet en 14 parlementsleden. Premier Samaras kondigde anderhalve week geleden plotseling aan dat de publieke omroep op non-actief zou worden gesteld. Een dag later moesten alle 2.500 medewerkers van de publieke omroep met onbetaald verlof gaan.

De beslissing om de ERT te sluiten, had de Griekse premier genomen zonder zijn coalitiepartners in te lichten. Die waren woedend. Maandag meldden bronnen rond de Griekse regering nog aan de pers dat de ruzie over de staatsomroep gesust was.

zie ook;

Dimar verlaat Griekse regering

Telegraaf 21.06.2013 De kleine Griekse coalitiepartij Democratisch Links verlaat de regering. Dat is vrijdag bekendgemaakt, meldt de BBC. De partij kan niet leven met de sluiting van de Griekse publieke omroep ERT, die tot grote ruzie binnen de regering heeft geleid.

Linkse partij stapt uit Griekse coalitie – ‘moeilijk voor Samaras, niet onmogelijk’›

NRC 21.06.2013 De kleinste van de drie coalitiepartijen in Griekenland, Democratisch Links, is uit de regering gestapt. De reden is de controversiële abrupte sluiting van de ERT, de publieke omroep in het land. De andere twee partijen gaan samen door, maar hebben nu nog slechts een kleine meerderheid.

De huidige politieke crisis begon tien dagen geleden toen Samaras van de ene op de andere dag alle programmering van publieke omroep ERT stopte. Het betekende het ontslag voor 2.600 mensen en was de aanleiding voor grote protesten van journalisten, vakbonden en ook zijn coalitiegenoten Pasok en Democratisch Links.

Lees meer;

17 jun Griekse rechtbank: staatsomroep moet weer open ›

16 jun Griekse premier: geen vervroegde verkiezingen nodig – coalitie fragiel ›

12 jun Griekenland gaat voorstel voor nieuwe publieke omroep bespreken ›

2012 Geen akkoord over bezuinigingen in Athene – ‘coalitie niet in gevaar’ ›

2012 Nieuwe Griekse minister van Financiën ligt al in het ziekenhuis ›

Onrust in Griekse regeringscoalitie

Trouw 21.06.2013 Parlementariërs van de Griekse coalitiepartij Democratisch Links besluiten vrijdag of ze hun steun aan de regering intrekken. De spanningen in de coalitie liepen deze week hoog op toen partijen geen akkoord wisten te sluiten over de toekomst van staatsomroep ERT.

Onrust Griekse regering

Telegraaf 21.06.2013 Parlementariërs van de Griekse coalitiepartij Democratisch Links besluiten vrijdag of ze hun steun aan de regering intrekken. De spanningen in de coalitie liepen deze week hoog op toen partijen geen akkoord wisten te sluiten over de toekomst van staatsomroep ERT.

Onrust in Griekse regeringscoalitie

NU 21.06.2013 Parlementariërs van de Griekse coalitiepartij Democratisch Links besluiten vrijdag of ze hun steun aan de regering intrekken. De spanningen in de coalitie liepen deze week hoog op toen partijen geen akkoord wisten te sluiten over de toekomst van staatsomroep ERT.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Antonis Samaras Griekenland

IMF rekent op snel akkoord Griekse steun

Trouw 21.06.2013 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat er nog altijd vanuit dat er volgende maand kan worden besloten tot de uitkering van het volgende deel van de hulpleningen aan Griekenland. Dat heeft een woordvoerder van het fonds laten weten.

‘IMF dreigt met opschorten steun voor Griekenland’

Elsevier 21.06.2013 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de uitbetaling van noodsteun aan Griekenland eind juli stopzetten als Europese leiders het financieringstekort van 3 tot 4 miljard euro in het Griekse reddingsprogramma niet weten op te vullen. De Financial Times meldt dat donderdag op basis van ingewijden. Het totale steunprogramma omvat 172 miljard euro.

zie ook;

Kabinet Griekenland valt niet

Telegraaf 17.06.2013 Het kabinet van Griekenland valt niet. De drie coalitiepartners zijn er tijdens spoedoverleg maandagavond in geslaagd hun ruzie over de sluiting van de staatsomroep te sussen. Dit is uit regeringskringen in Athene vernomen. Het topoverleg heeft bijna 3,5 uur geduurd.

Coalitie praat over voortbestaan

Telegraaf  17.06.2013 De regering van Griekenland is in crisis. De leiders van de partijen in de Griekse regeringscoalitie overleggen maandagavond over de vraag of hun samenwerking verder gaat.

Griekse kabinetscrisis door sluiting publieke omroep

Trouw 17.06.2013 De regering van Griekenland is in crisis. De leiders van de partijen in de Griekse regeringscoalitie overleggen maandagavond over de vraag of hun samenwerking verder gaat.

De crisis ontstond toen de centrumrechtse Griekse premier Antonis Samaras de publieke omroep ERT vorige week sloot omdat er volgens hem zo veel geld wordt verspild. Dit tot woede van zijn linkse coalitiepartners.

Duitsland: IMF moet weg uit trojka

Telegraaf  17.06.2013 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet op den duur vertrekken
uit de zogenoemde trojka die de hulpprogramma’s voor problematische Europese
landen coördineert. Dat zei maandag een woordvoerder van de Duitse minister van
Financiën Wolfgang Schäuble. In de lopende programma’s blijft het IMF wel
welkom, benadrukte de zegsman. Recent ontstond
er flinke irritatie in de Europese Unie, toen een intern rapport van het IMF
naar buiten kwam waarin veel kritiek stond opgetekend op het Europese beleid
richting Griekenland.  Lees verder 

Griekse premier: geen vervroegde verkiezingen nodig – coalitie fragiel

NRC 16.06.2013 De Griekse premier Antonis Samaras heeft geruchten over vervroegde verkiezingen weerlegd, zo meldt persbureau AP. Die geruchten kwamen er naar aanleiding van het abrupte opheffen van de publieke omroep, waartegen kijkers, werknemers, de oppositie én zijn coalitiepartners protesteerden. Vorige week werd besloten dat de publieke omroep van Griekenland tijdelijk wordt opgeheven. Er komt een kleinere, efficiëntere publieke omroep voor in de plaats, met duizend werknemers in plaats van de ruim 2600 nu. De tijdelijke sluiting moet laten zien dat de Grieken serieus aan het bezuinigen zijn en willen voldoen aan de voorwaarden voor de financiële noodhulp die het land kreeg. Lees verder

Lees meer;

12 jun Griekenland gaat voorstel voor nieuwe publieke omroep bespreken ›

11 jun Griekse staatsomroep uit de lucht – Europese Omroepunie protesteert ›

11 jun Griekenland sluit publieke omroep – ‘gewaagde daad’ ›

2012 Bankier Rapanos is de nieuwe Griekse minister van Financiën ›

Werkloosheid Griekenland blijft stijgen

Trouw 13.06.2013 De werkloosheid in Griekenland is in het eerste kwartaal gestegen naar 27,4 procent, van 26 procent in het voorgaande kwartaal. Dat werd donderdag gemeld door het Griekse bureau voor de statistiek.

In dezelfde periode een jaar geleden zat nog 22,6 procent van de Griekse beroepsbevolking zonder betaald werk. Uit de cijfers blijkt dat het werkloosheidspercentage voor Griekse vrouwen met 31 procent aanzienlijk hoger ligt dan voor Griekse mannen (24,7 procent).

Grieken staken weer eens

Telegraaf 13.06.2013  Werknemers in heel Griekenland staken donderdag uit protest tegen de plotselinge sluiting van de publieke omroep ERT. Met een 24-uursstaking willen de grote vakbonden bereiken dat de Griekse regering haar beslissing terugdraait.

Kinderarbeid in Griekenland door economische crisis

VK 11.06.2013 Als gevolg van de economische en financiële crisis werken er in Griekenland meer dan 100.000 kinderen illegaal. Dat meldde de vervangende ombudsman van de Griekse kinderbescherming Giorgos Moschos dinsdag.

Portugal en Griekenland willen Duitse mkb-leningen

Duitsland stel een miljard aan leningen beschikbaar aan Spanje

NU 08.06.2013 Portugal en Griekenland hebben interesse getoond in de speciale leningen die Duitsland beschikbaar stelt aan het Spaanse mkb. Reuters meldt dat Duitsland een miljard euro aan leningen beschikbaar wil stellen aan Spanje om de economie in het land te stimuleren en werkloosheid tegen te gaan. Spaanse bedrijven hebben grote moeite met het krijgen van krediet.

Griekse economie krimpt sterker dan gedacht

VK 07.06.2013 De Griekse economie is in het eerste kwartaal met 5,6 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Dat meldde het Griekse statistiekbureau vrijdag op basis van een nieuwe schatting.

Meer over:

‘Griekse economie krabbelt in loop 2014 op’ – 29/05/13

Griekse economie krimpt sterker dan gedacht

Telegraaf 07.06. 2013 De Griekse economie is in het eerste kwartaal met 5,6 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Dat meldde het Griekse statistiekbureau vrijdag op basis van een nieuwe schatting. Lees verder

Zie ook:

• Grieken verwachten primair overschot in 2013

Europese Commissie niet eens met kritiek IMF

Trouw 06.06.2013 De Europe De Europese Commissie heeft donderdag de kritiek van het IMF op de pogingen de Griekse economie te redden fel van de hand gewezen. De Europese Commissie heeft niets om zich voor te verontschuldigen, vindt commissiewoordvoerder Simon O’Connor. De strategie die is toepast in Griekenland werkt nog steeds. se Commissie heeft donderdag de kritiek van het IMF op de pogingen de …

Hoofd van het IMF Christine Lagarde. Morgen zou het IMF toegeven grote fouten te hebben gemaakt bij de financiële redding van Griekenland. Foto Reuters / Alastair Grant

‘IMF erkent fouten bij Griekse schuldsanering’

NRC 05.06.2013 Economie Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat op het punt toe te geven dat het grote fouten heeft gemaakt bij de financiële redding van Griekenland. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van een ‘strikt vertrouwelijk’ IMF-document dat het in bezit zegt te hebben. Lees verder

IMF geeft grote fouten toe in ontluisterend rapport

Redding Grieken rammelde

Telegraaf 05.06.2013 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat op het punt toe te geven dat het de afgelopen 3 jaar grote fouten heeft gemaakt bij de reddingsoperatie in Griekenland. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal woensdag na inzage van een door IMF-medewerkers opgesteld rapport, dat mogelijk donderdag gepubliceerd wordt.

Gerelateerde artikelen;

01-06: Griekenland krijgt lening 1,7 miljard

24-05: Nederland tegen kwijtschelden Griekse schuld

23-05: IMF-chef voor rechter

17-05: Commissie gematigd tevreden over Griekenland

07-05: Protest bij gastcollege IMF-baas

‘IMF geeft grote fouten in redding Griekenland toe’

Trouw 05.06.2013 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat op het punt toe te geven dat het de afgelopen drie jaar grote fouten heeft gemaakt bij de reddingsoperatie in Griekenland. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal woensdag na inzage van een door IMF-medewerkers opgesteld rapport, dat mogelijk donderdag wordt gepubliceerd.

Griekenland krijgt1,7 miljard

Telegraaf 01.06.2013 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Griekenland een nieuwe lening van 1,7 miljard euro toegekend. Het is de tweede lening waarvoor Griekenland in aanmerking komt, nadat de regering maatregelen had genomen om de schuldenlast van het land te verminderen.

Griekenland krijgt lening 1,7 miljard van IMF

Parool 01.06.2013  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Griekenland een nieuwe lening van 1,7 miljard euro toegekend. Het is de tweede lening waarvoor Griekenland in aanmerking komt, nadat de regering maatregelen had genomen om de schuldenlast van het land te verminderen.

‘Griekse economie krabbelt in loop 2014 op’

Trouw 29.05.2013 De Griekse economie gaat dit jaar opnieuw hard achteruit, maar kan in de loop van volgend jaar de eerste tekenen van herstel tonen. Dat voorspelden de Griekse centrale bank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag.

Athene dagelijks verstopt door protesten

NU 28.05.2013 Kleine dagelijkse protesten in Athene zorgen ervoor dat het verkeer om de haverklap vaststaat. De Griekse regering roept vakbonden op om nieuwe richtlijnen voor protesten op te stellen, zodat het verkeer kan blijven rijden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Athene Griekenland

Fitch verhoogt kredietstatus Griekenland

Elsevier 14.05.2013  Kredietbeoordelaar Fitch heeft dinsdag de kredietstatus van Griekenland met een stapje verhoogd. Athene heeft nu bij Fitch een waardering van B-, iets boven het eerdere CCC, met een ,,stabiele” verwachting voor de toekomst.

‘Griekenland eind volgend jaar naar obligatiemarkt om geld te lenen’

Trouw 09.05.2013 Griekenland kan aan het eind van volgend jaar waarschijnlijk weer terugkeren naar de obligatiemarkten. Dat zei minister van Financiën Yannis Stournaras donderdag.

Werkloosheid in Griekenland loopt verder op

Elsevier 09.05.2013 Het werkloosheidspercentage in Griekenland is in februari opgelopen tot 27 procent van de beroepsbevolking. Dat is een flinke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen had 21,9 procent van de beroepsbevolking geen werk. De Griekse minister Yannis Stournaras zegt dat de Griekse economievolgend jaar zal aantrekken. De oplopende werkloosheid zou eind volgend jaar moeten afnemen. ‘Het terugdringen van de werkloosheid volgt niet gelijk op economisch herstel,’ zegt Stournaras. De noodzaak daartoe is groot omdat eind volgend jaar het geld uit het Europese steunprogramma zo goed als op is.

Griekse werkloosheid blijft hoog

Trouw09.05.2013 De werkloosheid in Griekenland is in februari uitgekomen op 27 procent. Dat blijkt uit data die het nationaal statistiekbureau donderdag bekendmaakte. Een jaar eerder had 21,9 procent van de Griekse beroepsbevolking geen baan.

‘Athene moet belastingontduiking aanpakken’

VK 06.05.2013 Griekenland heeft nog maar weinig vooruitgang geboekt bij de aanpak van belastingontduiking. Dat stelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag in een rapport over het land. De belastingdruk voor werknemers en gepensioneerden zou onevenredig hoog zijn doordat rijken en zelfstandigen veel minder afdragen dan ze zouden moeten. Het IMF wil dat Athene stevig ingrijpt.

Griekse minister van Financiën: land heeft ergste gehad

Elsevier 04.05.2013 De Griekse minister van Financiën Ioannis Stournaras denkt dat zijn land wat betreft de crisis het ergste achter de rug heeft. Stournaras is optimistisch over de vooruitzichten voor Griekenland.

Grieken hebben ergste gehad

Telegraaf 04.05.2013  De Griekse minister van Financiën, Ioannis Stournaras, denkt dat zijn land wat betreft de crisis het ergste achter de rug heeft. In een gesprek met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung toont hij zich optimistisch over de vooruitzichten voor Griekenland.

Minister: ‘Griekenland heeft ergste gehad’

Trouw 04.05.2013 De Griekse minister van Financiën, Ioannis Stournaras, denkt dat zijn land wat betreft de crisis het ergste achter de rug heeft. In een gesprek met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung toont hij zich optimistisch over de vooruitzichten voor Griekenland. Hij zegt dat in een gesprek met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De bewindsman verwacht dat de eurogroep op 13 mei zal instemmen met nieuwe hulpkredieten van 6 miljard euro.

Burgemeester Athene belaagd door parlementariër

NU 02.05.2013 De burgemeester van Athene, Giorgos Kaminis, is donderdag aangevallen door een parlementariër van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad.

Athene wil extreemrechtse hulpactie blokkeren

Trouw 01.05.2013 De burgemeester van Athene zegt een bijeenkomst van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad in de stad te zullen blokkeren. Gouden Dageraad wil zondag in het centrum van de Griekse hoofdstad voedsel uitdelen, maar dan alleen aan Grieken. Buitenlanders hoeven niet op hulp te rekenen.

Athene wil extreemrechtse hulpactie blokkeren

Gouden Dageraad houdt zich bezig met ‘racistische en xenofobische liefdadigheid’.

NU 01.05.2013 De burgemeester van Athene zegt een bijeenkomst van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad in de stad te zullen blokkeren.  Gouden Dageraad wil zondag in het centrum van de Griekse hoofdstad voedsel uitdelen, maar dan alleen aan Grieken. Buitenlanders hoeven niet op hulp te rekenen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gouden Dageraad

Grote 1 meistaking in Griekenland

Trouw 01.05.2013 Griekse werknemers staken woensdag tegen de bezuinigingen en belastingverhogingen. Vakbonden hebben opgeroepen tot ‘massale mobilisatie’ voor een algemene 24 uursstaking. De staking begon om middernacht, om de Dag van de Arbeid te markeren.

Massaal protest Grieken

Telegraaf 01.05.2013  Het openbare leven in Griekenland is op de Dag van de Arbeid gedeeltelijk platgelegd door stakingen. Ministeries zijn woensdag gesloten, veel treinen en bussen rijden niet, veerboten naar de vele eilanden blijven aan de kades liggen en ziekenhuisartsen behandelen alleen noodgevallen.

Grote 1 meistaking in Griekenland

NU 01.05.2013  Het openbare leven in Griekenland is op de Dag van de Arbeid gedeeltelijk platgelegd door stakingen.  Ministeries zijn woensdag gesloten, veel treinen en bussen rijden niet, veerboten naar de vele eilanden blijven aan de kades liggen en ziekenhuisartsen behandelen alleen noodgevallen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Griekenland Stakingen Dag van de Arbeid

Grote staking Griekenland

Telegraaf 01.05.2013  Griekse werknemers staken woensdag tegen de bezuinigingen en belastingverhogingen. Vakbonden hebben opgeroepen tot „massale mobilisatie” voor een algemene 24 uursstaking. De staking begon om middernacht, om de Dag van de Arbeid te markeren.

LEES OOK;

Nieuwe wet maakt ontslag Griekse ambtenaren mogelijk

Elsevier 29.04.2013 Het Griekse parlement stemde zondag in met een nieuwe wet waardoor ambtenaren kunnen worden ontslagen. Duizenden ambtenaren raken daardoor hun baan kwijt. De nieuwe wet en de ontslagmaatregelen zijn een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een internationaal hulppakket van 8,8 miljard euro. Volgende maand verliezen tweeduizend ambtenaren hun baan, eind 2014 zal het aantal ontslagen overheidsmedewerkers zijn opgelopen tot vijftienduizend. Volgens de grondwet hadden Griekse ambtenaren een speciale bescherming, waardoor ze bijna niet ontslagen konden worden. Door de nieuwe wet kan dat wel. De ingang van het parlement was gebarricadeerd en het verkeer werd omgeleid. Uiteindelijk waren er volgens de politie geen noemenswaardige incidenten.

Zie ook;

Grieks parlement stemt in

Telegraaf 29.04.2013  Het Griekse parlement heeft zondagavond ingestemd met nieuwe bezuinigingsmaatregelen en plannen van de regering om duizenden ambtenaren te ontslaan.

Grieks parlement steunt ontslag 15.000 ambtenaren

Trouw 28.04.2013 Het Griekse parlement heeft zondagavond ingestemd met nieuwe bezuinigingsmaatregelen en plannen van de regering om duizenden ambtenaren te ontslaan. De wetsvoorstellen voorzien onder meer in het ontslag van 15.000 ambtenaren tot eind 2014. Ook is er een plan om een nieuwe belasting in te voeren op grondbezit.

Grieks protest tegen ontslag

Telegraaf 28.04.2013 Duizenden Grieken hebben zondagavond in Athene voor het parlementsgebouw gedemonstreerd tegen de voorgenomen bezuinigingsplannen van de regering en plannen voor massaontslagen van ambtenaren.

‘Griekenland goed op koers met bezuinigingen’

Telegraaf 28.04.2013 Griekenland ligt goed op koers met de uitvoering van zijn hervormingsplannen en bezuinigingen. Dat heeft de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras gezegd.  Lees verder

Minister: Griekenland presenteert beter dan verwacht

Elsevier 28.04.2013 Griekenland is op de goede weg wat betreft de uitvoering van hervormingsplannen en bezuinigingen. Het land heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dat heeft de Griekse ministers Yannis Stournaras (Financiën) zondag gezegd. Het begrotingstekort van Griekenland komt dit jaar uit op 4,5 tot 5 procent en de werkloosheid zal volgend jaar dalen. De komende maanden zijn van cruciaal belang voor de implementatie van maatregelen om de crisis te boven te komen. Er mag geen gemakzucht optreden, zegt Stournaras.

zie ook

Mensenrechten lijden onder Griekse crisis

NU 26.04.2013 Griekenland laat het ten aanzien van de mensenrechten steeds verder afweten. Dat heeft onderzoeker van de Verenigde Naties Cephas Lumina vrijdag gezegd.  Lumina ziet in de ‘extreem rigide’ eisen die internationale kredietverstrekkers Griekenland opleggen een oorzaak voor het probleem.

 Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Griekse premier straalt optimisme uit

Telegraaf 25.04.2013 De Griekse economie veert alweer op en de offers die de Grieken hebben gebracht, beginnen hun vruchten af te werpen. Dit zei de Griekse premier Antonis Samaras donderdag in een toespraak ter gelegenheid van de hervatting van de werkzaamheden aan de autosnelweg Korinthe – Patras. Het werk was eerder gestopt als gevolg van de schuldencrisis.

Griekse regeringspartij wint aan populariteit

Trouw 21.04.2013 De partij van de Griekse premier Antonis Samaras is weer iets populairder dan haar radicaal linkse rivaal Syriza. Uit een zaterdag gepubliceerde peiling blijkt dat regeringspartij Nieuwe Democratie een bescheiden 0,6 procent voorloopt.

Griekse regeringspartij wint aan populariteit

NU 21.04.2013 De partij van de Griekse premier Antonis Samaras is weer iets populairder dan haar radicaal linkse rivaal Syriza. Uit een zaterdag gepubliceerde peiling blijkt dat regeringspartij Nieuwe Democratie een bescheiden 0,6 procent voorloopt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Trojka rondt inspectie Griekenland af

VK 15.04.2013 De toezichthouders van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben hun evaluatie van de economische vorderingen van Griekenland afgerond. Dat werd maandag bekendgemaakt.

‘Grieken dicht bij volgende hulpleningen’

Trouw 14.04.2013 Griekenland mag binnenkort rekenen op het volgende deel hulpleningen ter waarde van 10 miljard euro. De onderhandelingen tussen de Grieken en hun internationale geldschieters zijn zo goed als afgerond, zo meldde de Duitse krant Die Welt zondag.

Grieks overleg met ‘trojka’ afgezegd

Trouw 08.04.2013 Overleg tussen de Griekse regering en geldschieters is zaterdag op het laatste moment afgezegd. Griekse media meldden dat de delegatie van het Griekse ministerie van Financiën op de valreep besloot eerst onderling te overleggen, omdat de Grieken zich niet goed voorbereid voelden.

Piraeus koopt Griekse delen van banken Cyprus

Trouw 22.03.2013 De Griekse bank Piraeus koopt de 291 Griekse filialen van de noodlijdende Cypriotische banken. De transactie werd vrijdag goedgekeurd door het Griekse bankenreddingsfonds HFSF.

Cyprus sluit bankendeal met Griekenland

Trouw 22.03.2013 Cyprus heeft een overeenkomst gesloten met Griekenland over de verkoop van de Griekse onderdelen van Cypriotische banken. Dat meldde de Cypriotische president Nicos Anastasiades vrijdag na overleg met de Griekse premier Antonis Samaras.

Cyprus en Griekenland sluiten akkoord over banken

Elsevier 22.03.2013 Cyprus heeft een overeenkomst gesloten met Griekenland over de verkoop van de Griekse onderdelen van Cypriotische banken. Dat heeft de Cypriotische president Nicos Anastasiades vrijdag bekendgemaakt na overleg met de Griekse premier Antonis Samaras. Vrijdag werd ook bekend dat het alternatieve plan van de Cypriotische regering om te ontkomen aan de heffing op spaartegoeden, niet geaccepteerd wordt door de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF. De ‘trojka’ ziet niets in het plan voor een ‘solidariteitsfonds’.

zie ook;

Griekse industrie zakt verder weg

Trouw 12.03.2013 De aanhoudende economische crisis heeft in Griekenland in januari geleid tot een daling van de industriële productie met 4,8 procent op jaarbasis. Dat is de sterkste krimp in 4 maanden. Dat maakte het Griekse bureau voor de statistiek dinsdag bekend. In december ging de productie met 0,9 procent omlaag.

Acht jaar cel voor corrupte Griekse minister

Telegraaf 04.03.2013 Een rechtbank in Athene heeft gisteren een corrupte ex-minister tot acht jaar cel veroordeeld. Voormalig Defensie-minister Akis Tsochatzopoulos moet de gevangenis in omdat hij jarenlang had geloven over zijn inkomsten. Naast acht jaar celstraf moet de 73-jarige socialist ook een boete van 520.000 euro betalen.

 Lees verder

‘Griekenland krabbelt op uit crisis’

 Trouw 25.02.2013 Griekenland krabbelt langzaam op uit de diepe economische crisis die het land al sinds 2008 teistert. Dat stelde de president van de Griekse centrale bank, George Provopoulos, maandag.

Grieken bezuinigen op huwelijk en begrafenis

Trouw 21.02.2013 Het aantal Grieken dat kiest voor een kerkelijke inzegening van hun huwelijk neemt drastisch af. Door de zware recessie waarin de economie van het land al 5 jaar verkeert, kunnen veel stellen zich een religieuze ceremonie simpelweg niet meer veroorloven.

ECB verdient half miljard aan Griekse staatsobligaties

Elsevier 21.02.2013 De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vorig jaar een half miljard euro verdiend aan rente die Griekenland moest betalen op door de ECB aangekochte staatsobligaties. De ECB profiteert van een lage uitgiftekoers die door de crisis werd veroorzaakt. Dat blijkt uit de jaarlijkse boekhouding van de ECB die donderdag openbaar werd gemaakt.

Griekse politie vuurt traangas af op betogers

Trouw 20.02.2013 De Griekse politie heeft woensdag in Athene traangas gebruikt om betogers te verspreiden. Dat gebeurde toen de demonstranten naar het parlement trokken om hun afkeer te uiten van het bezuinigingsbeleid van de regering.

Griekse politie gebruikt traangas

Telegraaf 20.02.2013 De Griekse politie heeft woensdag in Athene traangas gebruikt om betogers te verspreiden. Dat gebeurde toen de demonstranten naar het parlement trokken om hun afkeer te uiten van het bezuinigingsbeleid van de regering.

Grieken staken massaal tegen bezuinigingen

NU 20.02.2013 De Grieken worden woensdag geconfronteerd met een massale staking die grote delen van het openbare leven stillegt. De politie heeft traangas gebruikt om de tienduizenden betogers te verspreiden. De naar schatting meer dan 60.000 betogers sloegen op trommels en schreeuwden ‘rovers, rovers’.

Grieken staken massaal

Telegraaf 20.02.2013 De Grieken worden woensdag geconfronteerd met een massale staking die grote delen van het openbare leven stillegt. Ambtenaren, leraren en de medewerkers van de spoorwegen hebben het werk neergelegd uit protest tegen het bezuinigingsbeleid van de regering en de sterk toegenomen werkloosheid.

Hollande: ‘Vertrouwen is wat Griekenland nodig heeft’

Trouw 19.02.2013 De Franse president François Hollande heeft Franse ondernemers dinsdag bij een bezoek aan Griekenland opgeroepen tot investeringen in het door recessie geteisterde land. Daarmee moeten ze helpen de Griekse economie te stimuleren.

Hollande steekt Grieken hart onder de riem

Telegraaf 19.02.2013 De Franse president François Hollande heeft Franse ondernemers dinsdag bij een bezoek aan Griekenland opgeroepen tot investeringen in het door recessie geteisterde land. Daarmee moeten ze helpen de Griekse economie te stimuleren.

‘Sterke tekenen verbetering Griekse economie’

VK 15.02.2013 De Griekse minister van Financiën, Yannis Stournaras, ziet ‘duidelijke signalen van economische verbetering’ in zijn door recessie geteisterde land. Dat heeft hij vrijdag gezegd in het Griekse parlement.

MEER OVER:

Griekse bouw zakt nog dieper in afgrond

Telegraaf 12.02.2013 De crisis in de Griekse bouwsector is in november vorig jaar nog verder verdiept. De totale bouwproductie ging die maand met twee derde omlaag in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Griekse bureau voor de statistiek Elstat dinsdag.

Geen publieke controle op besteding 240 miljard Europese noodhulp

Trouw 07.02.2013 Over de 240 miljard euro steun die eurolanden hebben verleend aan Griekenland, Ierland en Portugal, is geen enkele controle. Ook zijn lidstaten nauwelijks bereid verantwoording af te leggen over hoe zij Europese subsidies besteden.

Dat staat in het EU-Trendrapport 2013 dat de Algemene Rekenkamer vandaag naar buiten bracht. De 240 miljard euro steun komt deels uit het oude tijdelijke noodfonds EFSF (188 miljard) en deels uit de eerste Griekse noodsteun van 52 miljard die rechtstreeks door de eurolanden zijn uitgeleend. Geen enkele instantie controleert wat er met dat geld gebeurd.

Rekenkamer: onvoldoende controle Europese noodfonds

NRC 07.02.2013 De controle over het Europese noodfonds EFSF is onvoldoende. Daardoor kan de Tweede Kamer geen controle uitoefenen op dit fonds dat, met 188 miljard euro, eurolanden in nood moet ondersteunen, stelt de Rekenkamer in een vanochtend verschenen rapport (PDF).

Hetzelfde geldt voor het Griekse leningenprogramma (52 miljard). Bij de opvolger van het EFSF, het Europese Stabiliteitsmechanisme ESM, is wel voorzien in een extern controleorgaan dat ook openbaar rapporteert over de manier waarop het geld is besteed. De Rekenkamer pleit ervoor dit controleorgaan ook in te zetten voor het EFSF en de leningen aan Griekenland.

Grieken in de rij voor eten

Telegraaf 06.02.2013 Meer dan 5000 behoeftige Grieken hebben woensdag bij het ministerie van Landbouw in Athene in de rij gestaan om gratis groente en fruit te krijgen.

Duizenden Grieken in de rij voor gratis eten

Trouw 07.02.2013 Meer dan 5000 behoeftige Grieken hebben woensdag bij het ministerie van Landbouw in Athene in de rij gestaan om gratis groente en fruit te krijgen.

‘Griekenland haalt begrotingsdoelen 2012′

Trouw 04.02.2013 Griekenland heeft zijn begrotingsdoelstellingen voor 2012 gehaald. Dat meldde maandag het Griekse ministerie van Financiën. Het begrotingstekort kwam uit op 6,6 procent van de economie. In 2009 was het begrotingstekort nog 15,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het gaat om voorlopige cijfers.

Socialisten bezorgd over bezuinigingen

NU 04.02.2013 CASCAIS – De Socialistische Internationale heeft op een tweedaagse conferentie in Portugal maandag gewaarschuwd tegen de gevaren van overdreven bezuinigingen.  De socialisten zijn bijeen onder het voorzitterschap van de socialistische voormalige Griekse premier George Papandreou.

Lees meer over: Socialistische Internationale

Griekse havenwerkers staken door

NU 03.02.2013 Griekse havenwerkers hebben hun donderdag begonnen staking verlengd. Schepen en veerboten blijven in elk geval tot woensdagochtend in de havens liggen. De stakers eisen uitbetaling van achterstallig loon, een cao en het niet langer te werk stellen van personeel zonder papieren of verzekering.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Uitstel voor herkapitalisatie Griekse banken

Trouw 30.01.2013 De Griekse bankensector krijgt waarschijnlijk langer de tijd om nieuw kapitaal op te halen. Dat hebben Griekse overheidsfunctionarissen woensdag gezegd. Tot dusver hadden de banken tot eind april de tijd om hun herkapitalisatie rond te krijgen.

Meer over;

Opnieuw stakingsgolf in Griekenland

Trouw 30.01.2013 Griekenland wordt donderdag getroffen door een groot aantal stakingen vanwege de harde bezuinigingen, personeelstekorten en banenreducties. Vooral in de gezondheidszorg en bij veerdiensten zijn veel werknemers van plan het werk neer te leggen.

Verwant nieuws;

Griekse minister ziet licht aan het eind van de tunnel

Trouw 29.01.2013 De Griekse regering denkt dat het land de ergste economische rampspoed achter de rug heeft. ‘Er is licht aan het einde van de tunnel’, zegt minister van Financiën Yannis Stournaras in een dinsdag verschenen interview met de Britse omroep BBC.

Griekse minister: economisch dieptepunt ligt achter ons

Elsevier 29.01.2013 De Griekse regering denkt dat het land de ergste economische rampspoed achter de rug heeft. ‘Er is licht aan het einde van de tunnel,’ zegt minister van Financiën Yannis Stournaras. Hij doet dat in een dinsdag verschenen interview met de Britse omroep BBC.  De Griekse economie zit al zes jaar in een diepe recessie.

zie ook;

Schonere lucht door Griekse crisis

Trouw 25.01.2013 De diepe crisis die Griekenland op dit moment doormaakt, heeft ook een positieve kant. De luchtvervuiling is sterk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Mihalis Vrekoussis en zijn collega’s van het Cyprus Instituut in Nicosia, waar New Scientist over schrijft. Ook in de Verenigde Staten werd een afname van het aantal schadelijke gassen in de lucht waargenomen, met de scherpste daling op het hoogtepunt van de crisis.

Politie Athene bestormt metrostation

Trouw 25.01.2013 De Griekse politie heeft vrijdag in alle vroegte een metrostation in Athene bestormd om een einde te maken aan een staking die haar negende dag was ingegaan. Tientallen stakende medewerkers van de metro hadden een barricade opgeworpen om de politie tegen te houden. Honderden sympathisanten werden in de straten rond het station op afstand gehouden door oproeragenten.

Politie Athene bestormt metrostation

NU 25.01.2013 De Griekse politie heeft vrijdag een metrostation in Athene bestormd om een einde te maken aan een staking die inmiddels haar negende dag was ingegaan.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Athene Stakingen Griekenland

Griekse anarchisten eisen aanslag op winkelcentrum op

NU 24.01.2013 AMSTERDAM - Griekse anarchisten hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor een bomaanslag op een winkelcentrum in Athene. De aanslag had zondag plaats. Twee beveiligers liepen lichte verwondingen op.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Athene

Bomaanslag in Griekse hoofdstad Athene – ‘twee gewonden’

NRC 20.01.2013 In een winkelcentrum Athene is vanochtend om elf uur een bom ontploft. Griekse media kregen vijftig minuten van tevoren anonieme telefoontjes over de aanslag. Twee beveiligingsmensen raakten gewond.

Twee gewonden bij bomaanslag in Athene

Trouw 20.01.2013 Bij een bomaanslag in een winkelcentrum aan de rand van Athene zijn deze ochtend twee beveiligers gewond geraakt. In het winkelcentrum zit een kantoor van de nationale bank van Griekenland gevestigd.

Onderzoek Papaconstantinou

Telegraaf 18.01.2013 Het Griekse parlement heeft in de nacht van donderdag op vrijdag besloten onderzoek te doen naar oud-minister van Financiën George Papaconstantinou. De socialist wordt ervan verdacht namen van familieleden te hebben geschrapt van een lijst met mogelijke belastingfraudeurs. De Griekse regering steunde het verzoek voor een parlementair onderzoek.

IMF stemt in met nieuwe Griekse lening

Trouw 16.01.2013 Griekenland komt in aanmerking voor het volgende deel van de beloofde noodleningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat meldde het fonds woensdag.

‘Griekse economie bereikt bodem in de loop van dit jaar’

VK 16.01.2013 De Griekse economie bereikt in de loop van dit jaar de bodem. Dat stelt de Griekse minister van Financiën Ioannis Stournaras in een interview met de Duitse krant Handelsblatt dat donderdag wordt gepubliceerd.

ESM zegt Griekenland 9,2 miljard euro toe

Trouw 15.01.2013 Griekenland heeft van het permanente Europese noodfonds ESM de verzekering gekregen dat het in januari 9,2 miljard euro schuldhulp krijgt. Dat maakte minister van Financiën Yannis Stournaras maandagavond laat bekend op de Griekse televisie. De regering in Athene heeft voldaan aan een serie belastingverhogingen en economische hervormingen, waardoor het bedrag werd toegezegd.

Hoofdkantoor Griekse regeringspartij beschoten

NU 14.01.2013 Een schutter heeft maandag met een automatisch geweer het vuur geopend op het hoofdkantoor van de Griekse regeringspartij Nea Demokratia in Athene.  Bekijk video – Niemand raakte bij de beschieting gewond. De politie heeft het gebied rondom het gebouw afgezet.

Hevigheid politiek geweld Griekenland neemt toe

Trouw 14.01.2013 Het politieke geweld in Griekenland wordt erger. In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden het hoofdkantoor van de regerende partij Nieuwe Democratie met kalasjnikovs beschoten. Een van de kogels kwam terecht in de werkkamer van premier Antonis Samaras, die hij nog wel aanhoudt, maar niet meer gebruikt. ‘Dit is een nieuwe, zorgwekkende uitbreiding van de inspanning om de samenleving angst aan te jagen’, aldus een regeringswoordvoerder.

Meer politiek geweld Grieken

Telegraaf 14.01.2013 Het politieke geweld in Griekenland wordt erger. In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden het kantoor van premier Antonis Samaras met kalasjnikovs beschoten. Een van de kogels kwam terecht in de kamer van de premier, aldus de politie. „Dit is een nieuwe, zorgwekkende uitbreiding van de inspanning om de samenleving angst aan te jagen”, aldus een regeringswoordvoerder.

Grieken zien alles weer wat hoopvoller in

Trouw 14.01.2013 Spreken van een ommekeer is voorbarig, maar geleidelijk begint er in Griekenland wat ruimte te komen voor optimisme. Volgens een opiniepeiling die dit weekeinde werd gepubliceerd, daalde het aantal Grieken dat vindt dat het met hun land de verkeerde kant opgaat in een maand tijd met 19 procentpunt tot 68 procent. Verder vindt nu ruim een kwart van de Grieken dat de regering haar werk goed doet, tegen 10 procent een maand eerder.

Griekenland achterhaalt 7 mld.

Telegraaf 14.01.2013  Bijna 25.000 Grieken die in de periode 2009 tot 2011 grote geldbedragen naar het buitenland hebben gesluisd, moeten zich nog deze maand bij de belastingdienst verantwoorden. Ze moeten de herkomst van deze gelden aannemelijk maken en zo nodig achterstallige belasting betalen, meldde de krant To Vima zondag.

Griekenland achterhaalt zeven miljard euro aan zwart geld

Trouw 13.01.2013 Bijna 25.000 Grieken die in de periode 2009 tot 2011 grote geldbedragen naar het buitenland hebben gesluisd, moeten zich nog deze maand bij de belastingdienst verantwoorden. Ze moeten de herkomst van deze gelden aannemelijk maken en zo nodig achterstallige belasting betalen, meldde de krant To Vima.

Grieks parlement stemt weer voor belastingen

Telegraaf  12.01.2013  Het Griekse parlement is vrijdagavond laat akkoord gegaan met nieuwe belastingen. De extra heffingen moeten 2,3 miljard euro in het laatje brengen van de onder een schuldenlast gebukt gaande Griekse staat.

Grieks parlement stemt voor 2,3 miljard euro nieuwe belastingen

Trouw 12.01.2013 Het Griekse parlement is vrijdagavond laat akkoord gegaan met nieuwe belastingen. De extra heffingen moeten 2,3 miljard euro in het laatje brengen van de onder een schuldenlast gebukt gaande Griekse staat.

Grieks parlement stemt weer voor belastingen

Elsevier 12.01.2013 Het Griekse parlement is vrijdagavond laat akkoord gegaan met nieuwe belastingen. De extra heffingen moeten 2,3 miljard euro in het laatje brengen van de onder een schuldenlast gebukt gaande Griekse staat.

Crisis beneemt Grieken de adem

Telegraaf 02.01.2013 De economische crisis en hoge brandstofprijzen benemen Grieken letterlijk de adem. Om geld te besparen, stoken veel Grieken hun huis warm met houtkachels. Hierdoor is de luchtvervuiling enorm verergerd.

Griekenland begint nieuwe jaar met staking

NU 01.01.2013 Griekenland is dinsdag het nieuwe jaar ingegaan met een staking. In de hoofdstad Athene legden tram- en metrobestuurders het werk voor 24 uur neer.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Griekenland start met staking

Telegraaf 01.01.2013 Griekenland is dinsdag het nieuwe jaar ingegaan met een staking. In de hoofdstad Athene legden tram- en metrobestuurders het werk voor 24 uur neer.

Griekse winkeliers hard geraakt door crisis

Trouw 31.12.2012 Griekse winkeliers worden hard geraakt door de diepe economische crisis in het land. De detailhandelaren verkochten in oktober ruim 18 procent minder dan een jaar eerder, zo maakte het Griekse statistiekbureau maandag bekend.

Grieken verwachten nog meer ellende

Trouw 30.12.2012 De gemiddelde Griek is niet bijster positief over de toekomst. Volgens een peiling van de Atheense krant ToVimadenkt 72 procent van de bevolking dat 2013 voor hen nog slechter zal uitpakken dan het toch al moeilijke 2012. Van de ondervraagden verwacht 64 procent dat de situatie in Griekenland als geheel zal verslechteren.

Grieken pessimistisch

Telegraaf 30.12.2012 De gemiddelde Griek is niet bijster positief over de toekomst. Volgens een peiling van de Atheense krant ToVimadenkt 72 procent van de bevolking dat 2013 voor hen nog slechter zal uitpakken dan het toch al moeilijke 2012. Van de ondervraagden verwacht 64 procent dat de situatie in Griekenland als geheel zal verslechteren.

Griekse oud-minister in opspraak

Trouw 28.12.2012  De Griekse regering steunt een verzoek voor een parlementair onderzoek naar oud-minister van Financiën George Papaconstantinou. Aanklagers ontdekten dat de namen van zijn familieleden van een lijst met mogelijke belastingfraudeurs waren geschrapt, toen Papaconstantinou minister was.

Griekse oud-minister van Financiën in opspraak

Papaconstantinou heeft mogelijk gerommeld met lijst belastingfraudeurs

NU 28.12.2012 ATHENE – De Griekse regering steunt een verzoek voor een parlementair onderzoek naar oud-minister van Financiën George Papaconstantinou. Aanklagers ontdekten dat de namen van zijn familieleden van een lijst met mogelijke belastingfraudeurs waren geschrapt, toen Papaconstantinou minister was.

Griekse minister onder vuur

Telegraaf 26.12.2012 Voormalig minister van Financien in Griekenland Papaconstantinou is het middelpunt van een schandaal over een lijst met Griekse belastingfraudeurs. De oud-politicus zou drie familieleden van de lijst hebben geschrapt.

Griekse banken hebben 27 miljard euro steun nodig

Elsevier 27.12.2012 De vier grootste Griekse banken hebben uiterlijk eind april 27,5 miljard euro extra kapitaal nodig. Dat heeft de Griekse centrale bank donderdag bekendgemaakt.

Binnen het Europese hulpprogramma voor Griekenland is 50 miljard euro gereserveerd om de belangrijkste banken te hulp te schieten. De vier grootste krijgen geld van de staat omdat zij te belangrijk worden geacht om te laten vallen.

Ruim 27 miljard nodig voor grootste Griekse banken

Trouw 27.12.2012 De vier grootste Griekse banken hebben uiterlijk eind april 27,5 miljard euro extra kapitaal nodig. Dat meldde de Griekse centrale bank vandaag. De Nationale Bank (NBG), Alpha, Eurobank en Piraeus hebben grote verliezen geleden, onder meer doordat zij miljarden aan leningen aan de Griekse staat hebben kwijtgescholden.

Spanje en Griekenland in top misèrelijst

Trouw 26.12.2012 Spanje en Griekenland staan ook dit jaar bovenin de lijst van landen met de meest miserable economische omstandigheden. Alleen Zuid-Afrika scoort slechter dan de twee zuidelijke eurolanden.

Griekenland doet te weinig tegen belastingontduikers

Elsevier 24.12.2012 Griekenland doet te weinig om de schulden van belastingontduikers te innen. Het noodlijdende land heeft pas de helft van de openstaande schuld kunnen innen en moet een groot deel van nog uitstaande schulden afschrijven omdat ze oninbaar zijn. Dat blijkt uit een rapport over de Griekse financiële situatie van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Volgens de onderzoekers schiet Griekenland tekort wat betreft het innen van belastingschulden.

‘Groot deel Griekse belastingschuld oninbaar’

Trouw 24.12.2012 Griekenland moet een groot deel van de nog uitstaande belastingschulden in het land afschrijven omdat ze oninbaar zijn. Dat stellen de EU en het IMF in een rapport over de financiële situatie van het noodlijdende land.

Griekenland onderzoekt Zwitserse bankrekeningen 2000 Grieken

Trouw 22.12.2012 Justitie in Griekenland gaat onderzoek doen naar circa 2000 Grieken met een Zwitserse bankrekening die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Dat meldde de Griekse staatszender Net zaterdag.

Meer over: Griekenland

Grieken vertrouwen regering maar zijn pessimistisch over toekomst

Trouw 22.12.2012 Veel Grieken hebben vertrouwen in de regering ondanks de nieuwe pijnlijke bezuinigingen die zij moet doorvoeren. Maar de Grieken blijven desondanks pessimistisch over de toekomst. Dat blijkt uit onderzoeken die zaterdag werden gepubliceerd in twee Griekse kranten.

Griekse Eurobank maakt ruim miljard verlies

Trouw 20.12.2012  De Griekse bank Eurobank heeft in de eerste 9 maanden van dit jaar een nettoverlies van 1,1 miljard euro geleden, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Dat meldde het bedrijf donderdag.

Ruim miljard verlies voor Griekse Eurobank

Trouw 20.12.2012  De Griekse bank Eurobank heeft in de eerste 9 maanden van dit jaar een nettoverlies van 1,1 miljard euro geleden, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Dat meldde het bedrijf vandaag. Eurobank moest 6 miljard euro afschrijven op leningen aan de Griekse overheid. Het bedrijf heeft mede daardoor 5,8 miljard euro aan extra kapitaal nodig.

Staking verlamt Griekenland

Telegraaf 19.12.2012 Het openbare leven in Griekenland kwam woensdag voor een deel stil te liggen nadat ambtenaren waren begonnen met een 24-uurs staking tegen de bezuinigingsplannen van de regering.

Kredietbeoordelaar S&P positiever over Griekenland

Trouw 18.12.2012 Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft zijn oordeel over Griekenland met zes stappen verhoogd naar B-/B met een stabiel vooruitzicht. Dat maakte de financiële dienstverlener vandaag bekend.

Griekenland krijgt noodsteun van 34,3 miljard

Trouw 13.12.2012 Griekenland krijgt noodsteun uitbetaald. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden besloten om 34,3 miljard euro vrij te geven. Dat maakte voorzitter Jean-Claude Juncker na afloop van het overleg bekend.

Europa akkoord met betaling 49 miljard – ‘Griekenland komt in rustiger vaarwater’

NRC 13.12.2012 Griekenland krijgt 49,1 miljard euro aan eerder toegezegde leningen uitgekeerd. Dat hebben de zeventien ministers van financiën van de eurozone besloten, heeft eurogroepvoorzitter Juncker bekendgemaakt. Griekenland wacht al weken op het geld.

‘Terugkoop Griekse schulden is geslaagd’

Trouw 11.12.2012 De Griekse overheid heeft de terugkoop van een deel van haar schulden met succes afgerond. Dat meldden Griekse media dinsdag. Investeerders hebben voor ruim 30 miljard euro aan papieren aangeboden, die door de overheid tegen maximaal 40 procent van de oorspronkelijke waarde werden ingekocht. Het streefbedrag van de operatie lag rond 30 miljard euro.

Terugkoop Griekse schulden met een dag verlengd

Trouw 10.12.2012 Griekenland geeft investeerders een dag langer de tijd om in te gaan op het aanbod om schulden tegen gereduceerde prijzen in te kopen. Dat liet de Griekse overheid maandag weten.

Terugkoop schulden Griekenland verloopt volgens plan

Trouw.08.12.2012 Het opkopen van Griekse staatsschulden verloopt volgens plan. Griekse media meldden zaterdag dat voor zeker 30 miljard euro aan Griekse waardepapieren is verkocht, de helft door buitenlanders en de andere helft door Griekse banken.

Krimp Griekse economie minder dan gedacht

Telegraaf 07.12.2012 De Griekse economie is in het derde kwartaal met 6,9 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een herzien cijfer dat het Griekse statistiekbureau vrijdag naar buiten bracht. In een eerdere raming werd nog een krimp van 7,2 procent in het derde kwartaal gemeld.

Griekse banken doen staatsleningen van de hand

Trouw 07.12.2012 De vijf grootste Griekse banken hebben meegedaan aan het programma waarin Griekenland eigen schulden terugkoopt. Dat maakten zij vrijdag bekend. Het programma, een voorwaarde van de internationale geldschieters voor het nieuwe deel van de steun aan Griekenland, is maandag begonnen en liep vrijdag af.

Griekse werkloosheid loopt verder op naar 26 procent

Trouw 06.12.2012 De werkloosheid in Griekenland is in september verder opgelopen. Inmiddels heeft 26 procent van de Griekse beroepsbevolking geen betaalde baan meer, meldde het Griekse statistiekbureau donderdag.

Samaras wil Griekenland ‘spectaculair veranderen’

Trouw 06.12.2012 De Griekse premier Antonis Samaras is vastbesloten in de eurozone te blijven en wil van Griekenland een modeleconomie maken. Dat zegt hij in een donderdag gepubliceerd interview met de Duitse krant Bild. Volgens Samaras is er in de afgelopen 2 maanden op economisch gebied in Griekenland meer gebeurd dan in de afgelopen drie decennia. ‘Als u onze hervormingen en onze veranderingen ziet, zult u begrijpen dat wij aan een succesverhaal werken’, aldus de premier. Het doel is om ‘Griekenland spectaculair te veranderen’, voegde hij eraan toe.

Griekenland krijgt twee jaar extra om begrotingstekort op orde te brengen

Trouw 04.12.2012 De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag officieel besloten om Griekenland 2 jaar extra de tijd te geven om het begrotingstekort op orde te brengen. Dat betekent dat het land nu tot 2016 krijgt om het tekort tot onder de 3 procent van het bruto binnenlands product te brengen.

http://static1.trouw.nl/static/photo/2012/2/6/4/20121203131454/media_xl_1444819.jpg

Sneller Grieks herstel door schuldenakkoord

Trouw 03.12.2012 De Griekse economie herstelt mogelijk sneller dan verwacht als het met schulden overladen land snel de afgesproken hervormingen doorvoert. Dat stelde de Griekse centrale bank vandaag.

http://media.nu.nl/m/m1mxwu6aw5jp_sqr256.jpg

Papandreou boos over beschuldigingen aan adres moeder

NU 03.12.2012 ATHENE – De Griekse politieke dynastie Papandreou heeft woedend gereageerd op verhalen over een in Zwitserland gestald familievermogen van meer dan 500 miljoen euro.  De gewezen Pasok-premier George Papandreou verwijst artikelen naar de prullenbak waarin wordt gesteld dat er naar zijn moeder een onderzoek is ingesteld omdat ze op de zogenoemde Lagarde-lijst prijkt, een lijst met vermogende Grieken die op schimmige wijze hun vermogens in Zwitserland hebben ondergebracht.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: George Papandreou

http://www.elsevier.nl/upload/07ea67eb-e735-4fc2-bbce-e1c20e4c4f60_papandreoumetma.jpg

‘Moeder Griekse oud-premier stalde half miljard in Zwitserland’

Elsevier 03.12.2012 De moeder van de Griekse oud-premier George Papandreou heeft ruim een half miljard euro op een Zwitserse bankrekening gestald. Haar naam zou zijn genoemd in het onderzoek dat loopt naar belastingontduikers die op de zogenoemde ‘Lagarde-lijst’ staan. Dat melden Griekse media en het zakenblad The Financial Times. De lijst met vermeende Griekse belastingontduikers werd vorige maand door het tijdschrift Hot Doc gepubliceerdomdat de overheid nooit iets met de informatie zou hebben gedaan. De lijst is afkomstig van een werknemer van de HSBC-bank die de informatie via de toenmalige Franse minister van FinanciënChristine Lagarde doorspeelde aan de regering van George Papandreou.

Zie ook: Griek gearresteerd na lekken lijst ‘belastingontduikers’

http://www.elsevier.nl/upload/a4a7d7c2-3364-4990-95ec-f9fecaad386f_rehn1dec.jpg

Rehn: Grieks vertrek uit eurozone is achterhaald idee

Elsevier 01.12.2012 Wie nog speculeert over een vertrek van Griekenland uit de eurozone loopt achter op de werkelijkheid. Het akkoord dat de Europese ministers van Financiën deze week hebben bereikt, is voor Griekenland een ‘belangrijke mijlpaal’. Dat zei eurocommissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken) vrijdag in New York. ‘Wie speculeert op een Grieks vertrek loopt achter op de curve,’ aldus Rehn.

Zie ook:

Rehn: Griekse exit achterhaald idee

 Trouw 01.12.2012 Degenen die speculeren over een Grieks vertrek uit de eurozone lopen achter bij de werkelijkheid. Dat heeft eurocommissaris Olli Rehn (Monetaire zaken en de euro) vrijdag gezegd in New York.

http://static2.trouw.nl/static/photo/2012/17/11/4/20121130222619/media_xl_1443124.jpg

Griekse bezuinigingen op zorg veroorzaken hiv-crisis

Trouw 01.12.2012 De tweede crisis in Griekenland doemt op: het aantal drugsverslaafden met hiv stijgt enorm. Het aantal hiv-besmettingen lag van 2007 tot 2010 stabiel tussen de 10 tot 15 verslaafden per jaar. Maar in 2011 waren dat er 256, en in de eerste zes maanden van dit jaar zelfs al 314.

http://static2.trouw.nl/static/photo/2012/5/4/5/20121130115958/media_xl_1442675.jpg

Bondsdag keurt nieuwe hulp aan Grieken goed

Trouw 30.11.2012 De Duitse Bondsdag heeft vrijdag zoals verwacht met een ruime meerderheid ingestemd met aanvullende Europese steun aan Griekenland. Die instemming was nodig omdat het Constitutionele Hof in Karsruhe eerder dit jaar bepaalde dat de Duitse regering al zijn beslissingen in het kader van de bestrijding van de eurocrisis aan het parlement moet voorleggen.

http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2012/11/duitsland-568x378.jpg

Duits parlement stemt in met Griekse schuldendeal

NRC 30.11.2012 De Bondsdag heeft vandaag met overgrote meerderheid ingestemd met de overeenkomst tussen Griekenland en de schuldeisers, bericht persbureau AP. Van de 584 aanwezige parlementariërs stemden slechts honderd tegen.

Akkoord over Europese steun aan Griekenland

NRC 27.11.2012 De zeventien ministers van Financiën van de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben even na middernacht een akkoord bereikt over nieuwe financiële steun voor Griekenland. Dat meldt persbureau AP.

Na ruim tien uur vergaderen werd besloten dat Griekenland ruim 44 miljard euro aan eerder toegezegde steun krijgt uitgekeerd (pdf). Twee eerdere bijeenkomsten van de ministers van Financiën en het IMF over de Griekse kwestie deze maand liepen op niets uit, tot verbijstering van de Griekse premier Samaras.

Lees meer:

Meerderheid Kamer achter Griekse steunoperatie – oppositiekritisch

21 NOV Griekse premier ‘verbijsterd’ over uitblijven steun

12 NOV  Trojka is ‘positief’, dus Griekenland mag uitzien naar nieuwe noodlening

12 NOV Griekse parlement stemt in met begroting – ‘vooruitzicht blijft somber’

29 JUN Draghi: strikte voorwaarden noodsteun cruciaal

november 28, 2012 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,