Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Volgens Paul Kalma PvdA alsnog de stekker uit Rutte 2

Paul Kalma

Paul Kalma

IMG_0288[1]

De PvdA en het gerommel.

Een grote sociaal-democatische partij is inhoudelijk en electoraal aan het verschrompelen; aldus Paul Kalma

De PvdA had al lang uit het kabinet-Rutte II moeten stappen. Partij-ideoloog en oud-Kamerlid Paul Kalma vindt cruciale onderdelen van het regeringsbeleid ‘onverantwoord’ en ‘onverdedigbaar’. ,,We regeren ons kapot.”

,,Het is een slag,” zegt Paul Kalma aan het einde van het gesprek. ,,Een grote sociaaldemocatische partij is inhoudelijk en electoraal aan het verschrompelen. Er moet van alles veranderen, maar het begint allemaal toch met een analyse: wat is er gebeurd?”

,,Oud-PvdA-voorzitter Ruud Koole stelde de vraag al eens: ‘Hoe ver kun je gaan met het opofferen van de partij voor beleid dat door de achterban niet gedragen wordt?’ Die vraag kan ik alleen maar instemmend herhalen.”

Moet de PvdA er dan niet gewoon mee stoppen?
,,Ja. We hadden al eerder moeten stoppen. Hoe langer je in dit kabinet zit, hoe groter de schade. We nemen dingen voor onze rekening die we niet voor onze rekening kunnen nemen. Zeker na de nederlagen bij de Europese en gemeenteraadsverkiezingen had er een signaal moeten komen. De PvdA kreeg nog maar 10 procent van de stemmen. 10 procent! We wankelen op onze grondvesten.

,,De PvdA had moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt: ‘We hebben een pijnlijke bezuinigingsagenda gevolgd, maar we gaan nu een andere kant op.’ Maar er is niets gebeurd. En dan krijg je de volle laag. De PvdA regeert zich kapot.”

Andere partijen zullen zeggen: binnen de PvdA is altijd gedoe.
,,Een volstrekt verkeerde diagnose. Het is een teken van nog enige vitaliteit dat er debat is. Andere partijen hebben op de lange termijn net zo goed een probleem. De contacten met de achterban en de samenleving zijn verzwakt. Het ledenaantal neemt af, de opkomst bij verkiezingen slinkt en mensen stemmen zeer wisselend. Dat zijn tekenen dat het stelsel slecht functioneert.

,,Het zijn allemaal bestuurderspartijen geworden. Van originele ideeënvorming is geen sprake. Het debat wordt gemeden. Intern en extern. Het eerste wat moet veranderen is die fixatie op fractiediscipline. Wat er met de PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk is gebeurd, kan absoluut niet. De onderlinge verhoudingen zullen slecht zijn geweest, maar je kunt Kamerleden niet dwingen om te schikken of te vertrekken.”

Was die affaire meer dan een incident?
,,De politiek richt zich steeds meer op de culturele strijd, ook de PvdA. Wel of geen hoofddoek dragen, dat soort dingen. Dat komt doordat politici geen instrumenten meer hebben om wezenlijke zaken te veranderen, zoals de werkgelegenheid. Heel veel bevoegdheden zijn met de privatisering overgedragen aan de markt. Onze begrotingsvrijheid hebben we uit handen gegeven aan semidemocratische instellingen in Brussel.

,,De politiek staat met lege handen. Zeer verontrustend. Je begint te begrijpen dat mensen op populistische partijen stemmen.”

De PvdA leek in campagnetijd nog te willen breken met het ‘rechtse rotbeleid’ van bezuinigen en het ‘begrotingsfetisjisme’. Daar is na de verkiezingen niets van terechtgekomen, meent Paul Kalma. ,,Er is een regeerakkoord gesloten waarin die kritiek totaal is verdwenen. Het debat is verstomd, terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn dat bezuinigingen haaks staan op economisch herstel.”

IMG_0309[1]

Buigen, breken of barsten ??

Kan dit  kabinet de rit uitzitten???  Het berust niet op een gewone parlementaire meerderheid: omdat deze regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, moet het kabinet telkens naar bondgenoten zoeken om wetten erdoorheen te krijgen. lees verder

zie ook: Waarom het kabinet-Rutte II de hele rit gaat uitzitten

zie ook; Het nieuwe midden is breed, maar onbestemd

zie ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas

verder ook: En weer een keer gedonder in de tent bij de PvdA

zie: Het gedonder tussen Turkije en Nederland

zie ook: Weer gedonder bij de PvdA

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 2

zie ook: PvdA versus Code Rood

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel1

Willem Vermeend: PvdA moet zich aan afspraken houden

VK 09.12.2014 Hoger- en lager opgeleiden treffen elkaar bijna nergens. En is Hans Spekman de aangewezen persoon om de PvdA weer een rood smoelwerk te geven? Vandaag in onze dagelijkse rubriek Nieuwsbreak, voormalig staatssecretaris van Financiën en oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Willem Vermeend (PvdA).

Nederland is één van de meest egalitaire landen ter wereld. Wij zijn heel gelijk

Hoger- en lager opgeleiden treffen elkaar bijna nergens, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Geldt dat ook voor u?
‘Ik loop al vanaf mijn vierde jaar op het voetbalveld rond, daar kom ik alle lagen van de bevolking tegen.’

Ons gevoel klopt niet?
‘Het gevoel klopt wel, maar als je internationaal kijkt  kan het bijna niet gelijkmatiger. Dat mag ook wel eens worden benadrukt.’

Mensen zitten helemaal niet te wachten op politici die rondhangen op straat.

Vandaag staat een groot profiel van Hans Spekman in de Volkskrant. Is hij de aangewezen persoon om de PvdA weer een rood smoelwerk te geven?

‘Ik was een groot voorstander van Spekman als voorzitter van de Partij van de Arbeid. Toen ik minister van Sociale Zaken was, vond ik hem een van de beste wethouders van Nederland. Gedreven, pragmatisch en hij deed er alles aan om mensen uit de bijstand te halen.’

En wat moet de PvdA doen?

‘De PvdA moet terug naar haar eigen profiel. De partij die voor duurzame economische groei en werk staat, die samen met de coalitiepartner succesvol de werkloosheid terugdringt. De partij die pal staat voor een goed stelsel van sociale zekerheid en een eerlijke verdeling van welvaart. Maar geen partij die opeens een ander standpunt inneemt over schaliegas of die in strijd met het regeerakkoord zich profileert op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid. Als je afspraken maakt, hou je je daaraan en laat dat beleidsthema vooral aan anderen over.’

Partij-ideoloog: ‘PvdA had al lang uit dit kabinet gemoeten’

AD 06.12.2014 Hij is de eerste partijprominent die openlijk de ultieme en harde conclusie trekt: de PvdA had al lang uit het kabinet-Rutte II moeten stappen. Partij-ideoloog en oud-Kamerlid Paul Kalma vindt cruciale onderdelen van het regeringsbeleid ‘onverantwoord’ en ‘onverdedigbaar’. ,,We regeren ons kapot.”

,,Het is een slag,” zegt Paul Kalma aan het einde van het gesprek. ,,Een grote sociaaldemocatische partij is inhoudelijk en electoraal aan het verschrompelen. Er moet van alles veranderen, maar het begint allemaal toch met een analyse: wat is er gebeurd?”

Lees ook

december 7, 2014 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , ,

5 reacties

 1. […] zie ook: Volgens Paul Kalma PvdA alsnog de stekker uit Rutte 2 […]

  Pingback door Jouke de Vries wil PvdA-leider Diederik Samsom inruilen « Debat in de Digitale Hofstad | december 7, 2014

 2. […] zie verder ook: Volgens Paul Kalma PvdA alsnog de stekker uit Rutte 2 […]

  Pingback door De wereld van de PvdA aldus PvdA-coryfee Adri Duivesteijn « Debat in de Digitale Hofstad | december 20, 2014

 3. […] zie verder ook: Volgens Paul Kalma PvdA alsnog de stekker uit Rutte 2 […]

  Pingback door De PVDA is te onzichtbaar geworden « Debat in de Digitale Hofstad | januari 3, 2015

 4. […] zie ook: Volgens Paul Kalma PvdA alsnog de stekker uit Rutte 2 […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 17, 2015

 5. […] zie ook: Volgens Paul Kalma PvdA alsnog de stekker uit Rutte 2 […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | april 10, 2015


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: