Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

PvdA versus Code Rood

Ik denk dat we een serieus probleem hebben !!!

Ik denk dat we een serieus probleem hebben !!!

Red Allert bij de PvdA.

Het gaat niet goed met de PvdA. Er is steeds meer onrust over de verkiezingsnederlagen en dramatisch slechte peilingen. Een zeer grote slag werd toegebracht door het ter ziele gaan van het Rode Bolwerk in Amsterdam.

PVDA AFGELOPEN MAANDEN IN DIEPE ELECTORALE CRISIS

De afgelopen maanden leed de PvdA twee historische nederlagen op rij, bij de verkiezingen voor de gemeenteraden en het Europees Parlement. In de onderhandelingen voor nieuwe colleges verloor de PvdA meer dan eenderde van haar wethouders. In de vier grootste steden van het land, de electorale basis van de PvdA, is de partij nog maar vertegenwoordigd in één college. Peilingen geven de PvdA nu rond de 15 Kamerzetels, nog minder dan de helft van de huidige 38.

De PvdA heeft een ‘vertrouwenscrisis’ met de kiezers en dat zal niet zomaar goed komen, zegt Koole. “We kunnen niet zeggen: het waait wel over nu de economie weer aantrekt.” Dat zei PvdA-senator en voormalig partijvoorzitter Ruud Koole woensdag in NRC Handelsblad. Koole bepleit een debat over de toekomst van de partij. Hij wordt op zijn wenken bediend door het kritische PvdA-lid Sander Terphuis, vooral bekend van zijn strijd tegen de strafbaarstelling van illegalen. Die gaat een serie bijeenkomsten organiseren over de koers van de partij. Volgens Terphuis is het nu ‘code rood’ voor de PvdA. In het kabinet zou de partij ‘onherkenbaar en ongeloofwaardig’ zijn geworden. Hij heeft veel kritiek op de rol van politiek leider Diederik Samsom. ‘Mensen op straat voelen zich in de steek gelaten door de PvdA.’

Ook vanuit de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA, klinkt kritiek op de partijleiding. Bij een debat vorige maand in Amsterdam zei WBS-directeur Monika Sie Dhian Ho dat de PvdA onder Samsom “een onduidelijk profiel” heeft. Ze verweet de politiek leider vanuit de Tweede Kamer te weinig tegengas te geven aan “de gouvernementele sfeer” in het kabinet-Rutte II.

“Samsom vereenzelvigt zich zodanig met het regeerakkoord dat er van dualisme geen sprake is.”

Al eerder was er Gedonder bij de Haagse PvdA over het Haagse Cultuurpaleis. Later werd het gedoe over het illegalenbeleid een ware Rel bij de PvdA. Al eens eerder liet ene Adri Duivesteijn PvdA zich hierover horen. En zelfs Wouter Bos PvdA liet ook weer eens van zich horen.

Ook het Schaliegas zat de PvdA niet erg lekker. Het lijkt wel alsof de PvdA in een Najaarsdip zit !!!  Zelfs de zeer boze  PvdA-jongeren komen in opstand. De situatie is uiterst alarmerend met als dieptepunt de  peiling.

zie ook: Haagse PvdA was even de weg kwijt

zie ook; Haagse PvdA luidt de noodklok !!!

zie ook: PvdA, GroenLinks en CDA – De neveneffecten van de slechte verkiezingsresultaten

zie: Het Rode Bolwerk in Amsterdam staat op barsten – deel 2

zie: Het Rode Bolwerk in Amsterdam staat op barsten – deel 1

zie ook: De PvdA op weg naar SP-light ???

zie ook: PvdA – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012 en verder !!

zie ook: PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is

zie ook:  De PvdA en de grote verandering

zie ook: PvdA in een Najaarsdip ???

zie ook: De PvdA heeft een Janushoofd

zie ook: Job Cohen, PvdA – Einde verhaal ?

zie ook: Waar blijft de PvdA ?

De PvdA komt niet heel goed uit deze verkiezingen, he?

‘Niet heel goed? Zeg maar gerust dramatisch slecht.’

Waar wijt u het verlies aan?
‘Veel kiezers zijn teleurgesteld. Dat is ook niet raar. Dit kabinet begon middenin een economische crisis. De werkloosheid is opgelopen, de koopkracht ging achteruit. Mensen worden heel direct geconfronteerd met deze effecten. Men verwachtte dat de PvdA dat zou veranderen, en dat viel tegen. Ik denk zelf dat de veranderingen op het gebied van de zorg ook voor veel problemen hebben gezorgd.’

De kritiek van PvdA-senator Adri Duivesteijn is niet mals: ‘Het lijkt wel of de partijtop van de PvdA in een andere wereld leeft dan de partij zelf, het lijkt wel of het twee verschillende werelden zijn.’ Er is volgens hem een grote kloof tussen de partijtop en de kiezer en misschien ook wel partijleden.

Onderzeeboten

In het verkiezingsprogramma van 2012 wilde de PvdA de onderzeedienst nog afschaffen, maar in het regeerakkoord met de VVD bleven de boten alsnog behouden. De PvdA steunt nu toch de uitkomst van een onderzoek naar de toekomst van de onderzeedienst.

Als het aan de PvdA ligt, koopt Defensie nieuwe onderzeeërs, schrijft Trouw. De partij pleitte in 2012 nog voor het opheffen van de onderzeedienst. Nu is de partij, net als coalitiegenoot VVD en oppositiepartij CDA voor de aanschaf van onderzeeboten.

‘Het is belangrijk dat meerjarenplannen zekerheid geven over welke capaciteiten Nederland levert binnen Europese samenwerking,’ zegt PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink. ‘We staan dus positief tegenover voortzetting van de onderzeedienst na 2025.’

PvdA toch voorstander van nieuwe onderzeeboten

Trouw 23.01.2015 De PvdA wil dat Defensie de vier onderzeeboten van de marine op termijn vervangt en nieuwe koopt. Dat zegt Kamerlid Angelien Eijsink vandaag in Trouw. Coalitiepartner VVD en ook CDA zijn al langer voorstanders.

‘Het is belangrijk dat meerjarenplannen zekerheid geven over welke capaciteiten Nederland levert binnen Europese samenwerking. We staan dus positief tegenover voortzetting na 2025’, zegt Eijsink. Aanschaf van nieuwe boten is dan volgens haar onvermijdelijk.

lees: Eindelijk, vrouw met duikboot de diepte inAD 24.01.2015

zie ook: Weer gedonder bij de PvdA

zie ook: Nasleep EP-2014 – omroepfraude NOS-PvdA

zie ook: JSF-gedonder bij de PvdA gaat gewoon verder !!!! – deel 2

zie ook: JSF-gedonder bij de PvdA gaat gewoon verder !!!! – deel 1

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

zie ook:  Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

zie ook: Adri Duivesteijn PvdA – Laat het kabinet Rutte 1 toch vallen !

zie ook: Ook Adri Duivesteijn liet van zich horen over Mauro

En verder ook:

zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart Onlangs nog bood Minister Plasterk zijn excuses aan.

Al eerder ging Frans Weekers een stap verder en bood zijn ontslag aan.

Zie verder: Staat het krakende kabinet Rutte 2 op ploffen meneer Weekers ??

zie ook: gedonder bij de PvdA

Lees ook: PvdA-bestuurders in opspraak: een overzicht

zie ook: Gerommel bij de PvdA deelgemeente Feijenoord Rotterdam deel 2

zie ook: Gerommel bij de PvdA deelgemeente Feijenoord Rotterdam deel 1

Eric Vrijsen: Door rommelende partijgenoten is Samsom straks niet de enige zondebok

zie ook: Peter Rehwinkel PvdA – Het zit me niet mee de laatste tijd

zie ook: Ex-Staatssecretaris C. Verdaas PvdA rommelt met Euro’s

zie ook: Stil nu maar, het sop is de kool niet waard

zie ook: Ex-Staatssecretaris C. Verdaas PvdA rommelt met Euro’s

PvdA-elite staat lijnrecht tegenover gewone man

VK 03.04.2015 Asielbeleid Dat de PvdA het VVD-asielplan volstrekt onaanvaardbaar vindt, is een signaal naar de gewone man: stem niet op ons!

Als ervaringsdeskundige op de Dappermarkt in Amsterdam-Oost weet ik dat je bij het rozen uitdelen tijdens campagnes – naast sympathie – regelmatig boze reacties krijgt. Kern van het boze betoog: ‘Ik heb tientallen jaren op de PvdA gestemd en wat krijg ik als dank? Het was een keurige buurt met nette mensen maar nu zijn er bijna alleen maar buitenlanders, rotzooi en criminaliteit. En als er een huurwoning vrij komt, gaat die naar een asielzoeker of wordt die verkocht aan yuppen.’

PvdA distantieert zich van uitspraken Kamp over samenwerking met CDA›

NRC 24.03.2015 De PvdA is het niet eens met de uitspraken van minister Kamp (Economische Zaken, VVD) dat er bij het zoeken naar een meerderheid voor herziening van het belastingstelsel in de Eerste Kamer eerst gekeken moet worden naar samenwerking met D66 en CDA. Dat zegt PvdA-Kamerlid Ed Groot tegen NRC Handelsblad.

Nu Rutte II binnenkort niet langer kan bogen op beschikken over een meerderheid in de Eerste Kamer, zal het kabinet in de senaat steun van meer partijen nodig hebben dan alleen de ‘constructieve 3’ – D66, SGP en ChristenUnie. Kamp liet zondag bij het tv-programma Buitenhof geen gras groeien over zijn voorkeur. “Met D66 en CDA is er een voor de hand liggende combinatie te maken”, aldus Kamp. “Met hen moet het mogelijk zijn om tot overeenstemming [over belastingherziening] te komen.” Kamp wil dus rechtsom een meerderheid proberen te vormen.

Is de PvdA nog te redden?

VK 22.03.2015 Dertig jaar geleden haalde de PvdA in de Tweede Kamer nog moeiteloos vijftig zetels. Ze mag blij zijn als er straks vijftien overblijven.

Een van de cruciale verschillen tussen de VVD en de PvdA is dat de VVD de schuld voor eigen puinhopen bij anderen zoekt, en de PvdA de schuld voor andermans puinhopen bij zichzelf. De VVD laat ook het meest complete morele falen blijmoedig van zich afglijden, de PvdA neemt het leed van de hele wereld op zich. Van dat eerste zagen we recent een voorbeeld met Edith Schippers, die de geur van bederf die uit eigen kring opsteeg maar aan een complot ging wijten.

Sinds een jaar kiest echter ook de PvdA in dat opzicht voor de VVD-lijn: dat zij nu voor de derde keer op rij bij verkiezingen verpulverd is, ligt niet aan de ingeslagen koers ‘waarvan de resultaten alleen helaas nog niet zichtbaar zijn’, maar aan het onbegrip daarvoor van de ongeduldige kiezer. De partijtop lijkt nog in staat van ontkenning te verkeren. Met verbijsterende lankmoedigheid werd woensdag het zoveelste catastrofale verlies afgedaan als ‘pijnlijk, maar verwacht’.

Arrogantie van de macht afgestraft

Trouw 22.03.2015 Na de verkiezingsuitslag van 2012 waren er sterke redenen snel een kabinet te vormen. De aanhoudende economische crisis, het onbehagen over de instabiele politieke toestand en, voor het eerst, de uitdaging voor politici aan de natie te tonen dat ze de formatie zelf, zonder de koning, af konden. Maar andermaal rijst de vraag of de coalitie van VVD en PvdA, die in de bijna-recordtijd van 47 dagen werd gesmeed, niet een schoolvoorbeeld heeft opgeleverd van haastige spoed.

PvdA-senator Adri Duivesteijn vroeg zich donderdag af of de top van de PvdA niet in een andere wereld leeft dan de partij zelf.

De twee partijen leden woensdag voor de derde opeenvolgende keer verlies bij tussentijdse verkiezingen. De PvdA verloor zoveel dat het evenwicht in de coalitie is verstoord en spanningen niet kunnen uitblijven. Tegelijk wonnen de drie constructieve oppositiepartijen, wat erop wijst dat de samenwerking tussen VVD en PvdA op zich voor veel van hun kiezers de steen des aanstoots is.

In de oppositie zitten wordt aantrekkelijk: wel de lusten, niet de lasten

Trouw 21.03.2015 Een politieke partij die invloed wil, hoeft niet meer op zoek naar macht. In dit tijdsgewricht blijkt gedogen veel aantrekkelijker.

Links en rechts, progressief en conservatief, het is verleden tijd. De politiek is niet meer in te delen in grote blokken.

Het kan verkeren, in de politiek. Tussen groepen waar eens een diep ravijn van onbegrip gaapte, kan het jaren later koek en ei zijn. Wie heeft het nu nog over het verschil tussen confessionele en niet-confessionele partijen?

Niemand, terwijl dat onderscheid in de tweede helft van de negentiende eeuw allesbepalend was. Samenwerking tussen partijen met een religieuze basis – de confessionelen – en de liberalen was onbestaanbaar. Eén van de confessionele partijen, de anti-revolutionaire partij, had dat uitgangspunt zelfs in de naam.

PvdA-top schrijft in brief aan leden dat het beter moet

NU 21.03.2015 De Partij van de Arbeid heeft in een brief aan haar leden over de verkiezingsnederlaag geschreven dat het beter moet. Dat meldt RTL Nieuws die de brief in handen heeft. Daarin valt te lezen dat de PvdA er onvoldoende in is geslaagd om het vertrouwen te herwinnen. “De uitslag van de verkiezingen kwam voor ons niet onverwacht, maar daarom is deze niet minder teleurstellend. Ondanks de regionale verschillen – en het lichtpuntje dat we in sommige gemeenten mooie uitslagen zien – is de dreun in veel van onze provincies groot.”

Donderdag werd het vertrouwen uitgesproken in PvdA-leider Diederik Samsom. Dat zei hij donderdag na een vergadering van de sociaaldemocratische Kamerleden waar werd teruggekeken op de zware nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Lees meer over: PvdA

Gerelateerde artikelen;

Actieve PvdA’ers zien Asscher als ideale leider, niet Samsom

NRC 21.03.2015 Meer PvdA’ers zien in Lodewijk Asscher hun ideale partijleider dan in de huidige voorman Diederik Samsom. Dat blijkt uit een enquête onder lokale en regionale PvdA-politici die NRC Weekend heeft gehouden in samenwerking met onderzoeksbureau Overheid in Nederland.

Als de partij vandaag een nieuwe leider zou mogen aanwijzen, zou 39 procent voor minister van Sociale Zaken en vicepremier Asscher kiezen. Rapportage PvdA-Onderzoek NRC Handelsblad

Alleen links blok kan de balans herstellen

VK 20.03.2015 Samenwerking van de drie linkse partijen kan onder hun achterban een nieuw politiek elan opwekken.

Wat de polls al enige tijd aankondigden, heeft zich bij de verkiezingen voor de provinciale staten voltrokken. De Partij van de Arbeid heeft zwaar verlies geleden. De kiezer heeft de deelname van die partij aan het kabinet-Rutte II afgestraft. Maar er is meer aan de hand. De PvdA-nederlaag past in een Europees patroon: de sociaal-democratische partijen raken overal aanhang kwijt aan zowel D66-achtige partijen als nieuwe, linkse samenwerkingsverbanden.

Al voor de provinciale verkiezingen leidde de teruglopende populariteit tot discussie in de PvdA. De aangedragen oplossingen leken vermoeide herhalingsoefeningen: terug naar de ‘gewone man’, een nieuwe partijleider aanwijzen en de kiezer bezweren dat het weer de goede kant opgaat. De fundamentele vraag naar het bestaansrecht van de PvdA werd ontweken. Evenals de cruciale vraag naar de mogelijkheid van linkse samenwerking, die daarmee onlosmakelijk verbonden is.

Ella Vogelaar: ‘PvdA moet hecht samenwerken met de linkse partijen’

 4 UUR NIEUWSBREAK

VK 19.03.2015  Waarom verloor de PvdA veel kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen? En hoe moet het verder met links? Een speciale verkiezingseditie van de Nieuwsbreak met PvdA’er en oud-minister Ella Vogelaar.

De PvdA komt niet heel goed uit deze verkiezingen, he?

‘Niet heel goed? Zeg maar gerust dramatisch slecht.’

Waar wijt u het verlies aan?
‘Veel kiezers zijn teleurgesteld. Dat is ook niet raar. Dit kabinet begon middenin een economische crisis. De werkloosheid is opgelopen, de koopkracht ging achteruit. Mensen worden heel direct geconfronteerd met deze effecten. Men verwachtte dat de PvdA dat zou veranderen, en dat viel tegen. Ik denk zelf dat de veranderingen op het gebied van de zorg ook voor veel problemen hebben gezorgd.’

De kritiek van PvdA-senator Adri Duivesteijn is niet mals: ‘Het lijkt wel of de partijtop van de PvdA in een andere wereld leeft dan de partij zelf, het lijkt wel of het twee verschillende werelden zijn.’ Er is volgens hem een grote kloof tussen de partijtop en de kiezer en misschien ook wel partijleden.

‘Docenten massaal weg bij PvdA’

Trouw 06.03.2015  De PvdA krijgt bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten nog maar weinig steun van docenten. Uit een vandaag gepubliceerde enquête onder ruim 5800 leden van onderwijsvakbond AOb blijkt dat de aanhang bij de sociaal-democraten gaat halveren.

Volgens het onderzoek hoeft de PvdA nog maar te rekenen op een schamele 15 procent onder de AOb-leden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 stemde 33 procent van de AOb-leden nog voor de PvdA.

D66, SP en GroenLinks profiteren van de malaise bij de sociaaldemocraten. D66 weet het onderwijsprofiel van de partij verder te versterken. In de enquête gaat de partij van 20 naar 26 procent. Daarmee wordt D66 onder de leden van de onderwijsvakbond groter dan de SP. De SP-aanhang onder docenten stijgt van 17 naar 23 procent.

De VVD, een partij die nooit populair is geweest bij docenten, ziet de kleine aanhang onder de AOb-leden halveren van 8 naar 4 procent. CDA blijft steken op 3 procent van de stemmen.

Meer over;

‘PvdA verliest steun van docenten’

NU 06.03.2015 De PvdA krijgt bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten nog maar weinig steun van docenten. Uit een vrijdag gepubliceerde enquête onder ruim 5800 leden van onderwijsvakbond AOb blijkt dat de aanhang bij de sociaal-democraten gaat halveren.

Volgens het onderzoek hoeft de PvdA nog maar te rekenen op een schamele 15 procent onder de AOb-leden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 stemde 33 procent van de AOb-leden nog voor de PvdA.

Lees meer over: PvdA

Leraren laten PvdA vallen

Telegraaf 06.03.2015 Het van oudsher ’roodgekleurde’ docentenkorps van ons land verlaat massaal de PvdA bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Uit een onderzoek onder 5800 leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt dat de PvdA-aanhang gaat halveren. De bond, die de cijfers vandaag bekendmaakt in het Onderwijsblad, spreekt zelfs van een ’monsterverlies’ voor de sociaaldemocraten.

Vooral D66, SP en GroenLinks profiteren van het verlies. Kennelijk wordt het onderwijsbeleid niet erg gewaardeerd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 stemde 33 procent van de AOb-leden PvdA; nu is 15 procent dit van plan. Ook coalitiegenoot VVD halveert van 8 procent naar 4 procent, schrijven de onderzoekers.

Volkspartij zonder volk: jarenlange rol in de marge dreigt voor PvdA

NRC 03.03.2015 De PvdA neemt verantwoordelijkheid voor de versobering van de verzorgingsstaat. Een jarenlange rol in de marge dreigt. Intussen liggen de populisten op de loer.

Bij de verkiezingen van vorig jaar (gemeenteraad, Europees Parlement) stemde nog slechts eentiende van de kiezers op de PvdA. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart lijkt de score nog lager uit te vallen. In de Eerste Kamer zou de PvdA nog maar 6 of 7 zetels overhouden van de 14 nu, op een totaal van 75 zetels.

De glorietijd van de PvdA lag in de decennia tot 1990, toen de partij op een kwart tot eenderde van de kiezers kon rekenen. Vanaf dat moment waren de tijden met een solide aanhang voorbij.

Opleving

Na het debacle voor de PvdA bij de door de vermoorde Pim Fortuyn gedomineerde Tweede Kamerverkiezingen van 2002, leefde de PvdA tijdelijk op met de nieuwe lijsttrekkers Wouter Bos (2003) en Diederik Samsom (2012).

Splijtende thema’s

De PvdA had altijd het imago lief te zijn voor allochtonen. Maar al bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar bleek dat de PvdA nu ook de allochtone stem aan het verliezen is. Splijtende thema’s als immigratie en islam hadden eerder al een deel van de traditionele autochtone aanhang van de PvdA vervreemd.

Bij een verkiezing over de machtsvraag, zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 en 2012, wil een deel van de weglopers nog weleens terugkeren bij de PvdA. Maar in 2012 ging Samsom meteen na het binnenhalen van die tijdelijke stem regeren met de grote concurrent, Mark Rutte van de VVD.

Gemor

Wat natuurlijk nooit helpt, is gemor in eigen gelederen. Vier PvdA-Tweede Kamerleden stapten op uit onvrede met de koers van Samsom, van wie twee (Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk) met medeneming van hun zetel. Een deel van de Eerste Kamerfractie blokkeerde een zorgwetswijziging van ministerEdith Schippers (VVD).

Europa: Populisten liggen op de loer

In veel Europese landen eroderen de sociaal-democratische partijen. De SPD in Duitsland heeft veel last van concurrentie op links (Die Grünen, Die Linke) en haalt niet meer dan een kwart van de stemmen – een historisch dieptepunt. In België staan de socialisten voor het eerst sinds lange tijd buiten de regering. In Zuid-Europese landen worden de sociaal-democratische partijen belaagd door populistisch links. In Griekenland vaagde het radicaal-linkse Syriza de machtspartij Pasok weg. In Spanje dreigt een soortgelijk lot voor de PSOE, die links ingehaald lijkt te worden door Podemos.

zie ook;

10 feb PvdA’er roept op niet op de PvdA te stemmen

27 feb Na 18 maart: onregeerbaar zal het land niet worden, wel ingewikkelder

13 feb Groningse gaswinning: Samsom ontkent kabinetscrisis-dreigement

PvdA moet zich van de loden bal verlossen

Trouw 01.02.2015 De historicus Piet de Rooij gaf veertien jaar terug in deze krant een trefzekere omschrijving van het sociaal-democratische gemoed: het heden is nooit goed genoeg, de toekomst altijd zorgelijk, pas achteraf is er de bereidheid met enig genoegen terug te kijken. Deze gemoedstoestand kan verklaren waarom de PvdA zichzelf dikwijls tot ergste vijand is en op dit moment, in het zicht van verkiezingen, kwetsbaar voor het verwijt dat zij VVD-beleid uitvoert.

Iets meer realiteitszin zou de druk op Samsom verminderen.

Op de peilingen afgaande denken veel kiezers die in 2012 op de partij stemden er wel zo over. Het is bijna een historische wetmatigheid dat de PvdA, als zij meeregeert, bij tussentijdse verkiezingen verliest. In het verleden waren de slechte resultaten bij verkiezingen voor de Provinciale Staten tot drie keer toe aanleiding voor een kabinetscrisis, de eerste keer zelfs in de politiek stabiele jaren vijftig.

Het gaat slecht met de PvdA? Baantjesmachine draait op volle toeren

Elsevier 18.10.2014 Slechte verkiezingen, slechte peilingen. Toch komen veel PvdA-bestuurders goed terecht, vooral in de zorg. En onder burgemeesters is de partij nog altijd koploper.

Met de PvdA gaat het slecht, maar de PvdA’ers zelf draaien uitstekend. Na de historische nederlaag bij de raadsverkiezingen verslechteren de peilingen. De media beschrijven een muitende Tweede Kamerfractie en een falend leiderschap van Diederik Samsom.

Maar als banenmachine loopt de PvdA goed. Prominent voorbeeld is de recente benoeming van Mariëtte Hamer als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Zorg

In de zorg regent het helemaal banen en nevenfuncties voor PvdA’ers. Zo werd Ella Kalsbeek, oud-PvdA-Kamerlid en staatssecretaris van Justitie, in augustus voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Tonny van de Vondervoort (64) trad op hetzelfde moment aan als voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Zij was eerder voor de PvdA wethouder in Groningen, gedeputeerde in Zuid-Holland en staatssecretaris Binnenlandse Zaken. De directeur daar is trouwens de in maart aangetreden Hugo Backx (56), die in 2009 als PvdA-wethouder te Tilburg struikelde over het Adjetheater.

In juli benoemde het kabinet voormalig PvdA-senator Pauline Meurs (61) tot voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. In januari krijgt zij er via een fusie de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling bij. In maart verkoos PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn oud-PvdA-voorzitter Marjanne Sint (65) tot voorzitter van Transitie Autoriteit Jeugd, die de decentralisatie van de jeugdzorg helpt invoeren.

Gemeenten

Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken lanceerde voormalig PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer Han Noten (56) als voorzitter Transitiecommissie Transitiecommissie Sociaal Domein. Noten bekijkt of de gemeenten alle decentralisaties wel aankunnen.

Ook Guusje ter Horst (62), oud-minister van Binnenlandse Zaken en nu PvdA-senator, heeft een nieuwe functie: voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Partijgenoten Gerdi Verbeet (oud-Kamervoorzitter) en Marleen Barth (fractieleider in de Eerste Kamer) zitten al langer in de zorg: voorzitter van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, respectievelijk vicevoorzitter van apothekersorganisatie KNMP.

Vorige week maakte PvdA-bewindsman Martin Van Rijn bekend welke partijgenoot ‘ambassadeur van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden’ zou worden: Rinda den Besten. Zij moet toezien op de 20 miljoen euro per jaar aan decentralisatie-uitkering GIDS (‘Gezond In De Stad’).

‘Handen en voeten van de partij’

De huidige top van de Haagse PvdA wil met de aanbevelingen van het rapport aan de slag. Afdelingsvoorzitter Albert Jan Pomper stelt in een reactie dat bijvoorbeeld de wijkteams een worden versterkt. ‘Zij zijn behalve de ogen en oren, ook de handen en voeten van de partij.’

Terug naar de basis

Wethouder en partijleider Rabin Baldewsingh ziet het rapport als een bevestiging van de koers die de PvdA wil inzetten. ‘Niet de stenen centraal, maar de mensen centraal: terug naar de basis.’ En de fractie wil meer een links profiel krijgen, stelt voorzitter Martijn Balster.

‘Uit het oog verloren’

De boodschap ging verloren dat de sociaal-democraten pal moeten staan voor ‘solidariteit’ en een ‘fatsoenlijke samenleving’. Het werd een partij van ‘wolkenkrabbers, de zweefbruggen en de cultuurpaleizen’.

Dat staat in een rapport van een commissie onder leiding van Pieter Tops, die de redenen voor de verkiezingsnederlagen van de afgelopen jaren onderzocht. Tops is hoogleraar bestuurskunde van Tilburg. De PvdA deed het de laatste jaren bij de raadsverkiezingen dramatisch. In 2010 zakte de partij van 15 naar 10 zetels en in maart van dit jaar gingen er daar nog eens vier van af.

Een andere conclusie is dat de bestuursstijl van het vorig college ertoe heeft geleid dat mensen zich van de PvdA hebben afgekeerd. De partij is de autochtone midden- en bovenklasse kwijtgeraakt aan de Haagse Stapspartij, de Groep de Mos en wellicht de ChristenUnie-SGP.

Het kabinet piept en kraakt nog steeds,

Aldus Wiegel, mede door ontwikkelingen in de PvdA. Zo heeft PvdA-voorzitter Hans Spekman gezegd dat zijn partij veel vaker activistische politiek kan gaan bedrijven nu veel maatregelen uit het regeerakkoord door het parlement zijn. Volgens Wiegel is die „aanval” heel lastig voor PvdA-leider Diederik Samsom, omdat die het blijkbaar anders moet doen.

„Het is heel gevaarlijk om zowel regeringspartij als activistisch te zijn. Dat hoort eigenlijk niet bij elkaar”, constateerde Wiegel. De kleinste regeringspartij, de PvdA in dit geval, heeft het volgens hem altijd al het moeilijkste. „Als je activistisch gaat zijn, de boel op scherp gaat zetten en als zo’n kabinet eerder valt, dan kun je daar wel eens zelf grote last van krijgen”, zei de VVD-prominent.

ABOUTALEB BLIJFT IN ROTTERDAM

BB 30.01.2015 Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat niet naar Den Haag om de PvdA uit de electorale problemen te helpen. Dit zegt de immens populaire burgemeester van Rotterdam en beste lokale bestuurder van 2014 in een interview met Binnenlands Bestuur, dat morgen verschijnt. ‘Ik heb niet voor niets tegen Rotterdam gezegd dat ik een tweede termijn wilde hebben. Het zou raar zijn om zulke capriolen uit te halen als je net bent begonnen aan je tweede termijn. Ik heb een deal met de stad. Ze hebben mij in Den Haag niet nodig; laat mij maar mijn contract met Rotterdam uitdienen’, aldus Aboutaleb.

IMG_0652

Ahmed Aboutaleb.

Geen bestuurder in Nederland die de afgelopen weken zo uitbundig is geprezen als de 53-jarige Ahmed Aboutaleb, sinds 2009 de eerste burger van Rotterdam. Het weekblad Elsevier riep hem uit tot ‘Nederlander van het jaar’, het vaktijdschrift Binnenlands Bestuur kroonde hem tot de ‘beste lokale bestuurder’ na een rondgang onder bijna 6000 bestuurders, ambtenaren en lezers. De trefwoorden? Toegewijd, gedreven, integer, resultaatgericht. ‘Soms hard, altijd duidelijk,’ aldus Elsevier.

Zo kennen ze de zoon van een Marokkaanse gastarbeider en ex-imam in het buitenland inmiddels ook. ,,Rot dan op!,” bitste hij voor de camera vanNieuwsuur, luttele uren na de terreuraanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs, waarbij twaalf doden vielen. Die boodschap aan het adres van geradicaliseerde geloofsgenoten heeft Aboutaleb de afgelopen maanden vaker verkondigd, maar nooit in zulke robuuste en herkenbare straattaal.

De beelden gingen de hele wereld over. Hetzelfde gold een dag later voor zijn indrukwekkende speech tijdens de protestmanifestatie op Plein 1940, toen hij zich in vloeiend Frans solidair toonde met de nabestaanden en het Franse volk. ,,Mijn held, de man die de spijker op de kop sloeg, was de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, zelf een moslim,” schreef zijn Londense ambtgenoot Boris Johnson kort daarop in The Daily Telegraph.

De rijzende ster van burgervader ‘Abou’

AD 26.01.2015 Staande ovaties in eigen land, niets dan lof vanuit de rest van de wereld. Het kan niet op voor ‘moslimburgemeester’ Ahmed Aboutaleb van Rotterdam nadat hij zich, kort na de terreuraanslagen in Parijs, opnieuw krachtig uitsprak tegen geradicaliseerde geloofsgenoten: ,,Rot dan op!” Zijn partij, de PvdA, kijkt opgewekt en belangstellend mee. Kan hij de lokroep van Den Haag weerstaan?

Lees ook;

De nieuwe leider van de PvdA heet Ahmed

Trouw 14.01.2015  Ahmed Aboutaleb gecombineerd met Lodewijk Asscher: de PvdA heeft een droomduo in huis, betoogt Ton Planken, adviseur in communicatie.

Twee kanjers, uit Amsterdam en Rotterdam, mooier hebben ze ze toch niet bij de PvdA?

Een verrassend bijproduct van de massale verontwaardiging over de aanslag op Charlie Hebdo, is dat we de nieuwe leider van de PvdA hebben zien opstaan: Ahmed Aboutaleb. De man spreekt rechtstreeks tot ons gevoel, ons hart, onze onderbuik, onze gespannen zenuwen zo u wilt, zoals ik het sinds ‘Ome’ Joop den Uyl geen politicus meer heb zien doen.

Van Brenk verlaat de PvdA

Telegraaf  07.11.2014 Voorzitter Corrie van Brenk van de FNV-bond Abvakabo heeft haar lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Een woordvoerster bevestigde vrijdag een bericht in NRC Handelsblad hierover. „Van Brenk heeft haar lidmaatschap ‘on hold’ gezet. Ze wil dat de PvdA haar sociale gezicht terugkrijgt. Tot die tijd is ze enkel FNV’er.”

Gerelateerde artikelen;

15-10: PvdA onder vuur over Frankrijk

07-10: Samsom: kritiek raakt me

02-10: Leegloop bij PvdA

08-07: ‘Zwarte dag voor zorg’

13-06: Nieuwe cao jeugdzorg

Abvakabo-voorzitter zegt lidmaatschap PvdA op

NU 07.11.2014 Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV, heeft haar lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Ze mist het sociale gezicht van de politieke partij. Dat zegt Van Brenk vrijdag tegen de NRC.

Vakcentrale FNV, waarbij de Abvakabo is aangesloten, en de PvdA hebben van oudsher nauwe banden, maar de vakbond is al op veel terreinen hard in aanvaring gekomen met de regeringspartij.

Lees meer overCorrie van Brenk

FNV-bestuurder Corrie van Brenk stapt uit PvdA›

NRC 07.11.2014 Ze wilde er zelf geen ruchtbaarheid aan geven, maar het is toch uitgelekt: Corrie van Brenk, voorzitter van vakbond Abvakabo FNV, heeft onlangs haar lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Ze mist het “sociale gezicht” van de regeringspartij, bevestigt ze desgevraagd aan NRC.

Oud-Kamerlid Van Zijl: PvdA te stil over dreigende tweedeling›

NRC 07.11.2014 Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-raad en ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA, vindt dat zijn partij te stil is over de dreigende tweedeling in Nederland van hoog- en laagopgeleiden. In een interview in NRC Handelsblad (€) zegt Van Zijl dat hij al jaren probeert om de PvdA geïnteresseerd te krijgen voor de nieuwe sociaal-culturele tegenstelling in Nederland, die vorige week werd beschreven in het boek ‘Gescheiden Werelden?’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Lees meer

VANDAAG Segregatie. ‘Waar blijft de PvdA?’

3 NOV De PvdA blijft stil over Piketty en ongelijkheid

30 OKT De tegenstelling tussen winnaars en verliezers is springstof voor populisten

30 OKT Gestudeerd? Dan kijk je neer op die mbo’ers

2013 Roc’s weren bewust autistische leerlingen ›

Wiegel: kans op kabinetscrisis is er zeker

Telegraaf 26.10.2014 „Die kans is dus zeker aanwezig, zeker ook omdat je ziet dat D66 en CDA nu veel meer met elkaar optrekken dan een jaar geleden. Het wordt spannend”, zei Wiegel in het televisieprogramma WNL op Zondag. De Statenverkiezingen zijn belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer. VVD en PvdA hebben nu alleen met steun van de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een meerderheid in de Senaat.

Samsom diep door het stof

Telegraaf 26.10.2014 De PvdA heeft de verwachtingen die ze met de verkiezingen van 2012 heeft gewekt niet kunnen waarmaken. Dat is volgens partijleider Samsom de reden dat een groot deel van de achterban de partij de rug heeft toegekeerd.

Op een partijbijeenkomst in Amersfoort trok de geplaagde voorman het boetekleed aan voor de massale ontevredenheid die er bij PvdA-stemmers is ontstaan na twee jaar regeren met de VVD. „Het gaat met vallen en opstaan. Veel vallen en veel opstaan. Daar leer ook ik van”, sprak Samsom.

Gerelateerde artikelen;

25-10: ‘PvdA kiest lastig verhaal’

23-10: ‘Band met Parijs aanhalen’

12-10: ‘Ruim helft tegen vervolgen Wilders’

10-10: Wilders: Rutte wil mij uitschakelen

10-10: Wilders zint op vervolging

09-10: Uitspraken PvdA’ers niet strafbaar

07-10: Samsom: kritiek raakt me

Toespraak Diederik Samsom op Politieke Ledenraad

PvdA – door Diederik Samsom op 25 oktober 2014 En dus kiezen we niet voor het gemakkelijke verhaal van niks veranderen. Wij kiezen voor het andere verhaal. Omdat we de beste zorg willen bieden aan de ouderen van nu, en de ouderen van later. Omdat we banen veilig willen stellen voor mensen nu, én voor volgende generaties. Omdat we niet alleen onszelf, maar ook onze kinderen een betaalbare en betrouwbare energievoorziening gunnen. Wie niets verandert heeft nu een makkelijk verhaal, maar staat straks voor zijn kinderen met de mond vol tanden. Wij kiezen voor de samenleving van nu, en die van later. We kiezen voor het lastige verhaal van verandering en verbetering. Met oog voor de onzekerheid die ermee gepaard gaat.Dat is het verhaal van de Partij van de Arbeid. Het verhaal waar ik voor kies. Met alles wat ik in me heb.

Dat zei hij in zijn toespraak op de politieke ledenraad. lees verder »

‘PvdA kiest lastig verhaal’

Telegraaf 25.10.2014 De PvdA kiest ervoor om dingen in de zorg, op de arbeidsmarkt en op andere terreinen te veranderen omdat die hervormingen noodzakelijk zijn. Maar dat is volgens partijleider Diederik Samsom een „lastig verhaal” dat schuurt met de terechte zorgen en angsten van mensen over wat dat voor hen betekent.

Het is aan de bestuurders en volksvertegenwoordigers van de PvdA om daarop antwoord te geven, hield Samsom de politieke ledenraad van zijn partij zaterdag in Amersfoort voor. „Wie niets verandert, heeft nu een makkelijk verhaal, maar staat straks voor zijn kinderen met de mond vol tanden. We kiezen voor het lastige verhaal van verandering en verbetering. Met oog voor de onzekerheid die ermee gepaard gaat”, zei hij.

PvdA kiest voor het lastige verhaal

NU 25.10.2014 De PvdA kiest om dingen op terreinen zoals de zorg te veranderen omdat die hervormingen noodzakelijk zijn. Maar dat is een ”lastig verhaal” dat schuurt tegen angsten van mensen over wat dat voor hen betekent.

Dat heeft partijleider Diederik Samsom zaterdag gezegd tijdens de politieke ledenraad van de PvdA in Amersfoort. Het is volgens Samsom aan de bestuurders en volksvertegenwoordigers van de PvdA om antwoord te geven op deze vragen.

”Wie niets verandert, heeft nu een makkelijk verhaal, maar staat straks voor zijn kinderen met de mond vol tanden. We kiezen voor het lastige verhaal van verandering en verbetering. Met oog voor de onzekerheid die ermee gepaard gaat”, aldus Samsom.

Lees meer over: Diederik Samsom PvdA

Gerelateerde artikelen;

PvdA wil meer tempo bij creëren banen 13-10-14

‘Samsom moet zijn menselijke kant tonen’ 10-10-14

Haagse PvdA was de gewone mens kwijt en verschanste zich in ‘het witte paleis’

RTVWEST 12.10.2014 DEN HAAG – De Haagse PvdA heeft zich de afgelopen jaren te weinig op de stad gericht en was vaak bezig met interne discussie, het bestuur en het ‘witte paleis’. Lees verder

gerelateerde artikelen

Onderzoek PvdA: “Partij was de gewone Hagenaar kwijt”

Den HaagFM 12.10.2014 De Haagse PvdA heeft zich de afgelopen jaren te weinig op de stad gericht en was vaak bezig met interne discussies. Daardoor ging de boodschap verloren dat de partij pal staat voor “solidariteit” in plaats van “wolkenkrabbers, zweefbruggen en cultuurpaleizen”.

Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Omtrent het doel en de beweging’ over de verkiezingsnederlagen van de afgelopen jaren. Uit het rapport blijkt dat de partij eigenlijk de basis van het bestaan uit het oog was verloren. Ook zit de PvdA nog vast aan het traditionele doelgroep-denken. Dat terwijl die doelgroepen snel aan het verdwijnen zijn. De partij is de autochtone midden- en bovenklasse kwijtgeraakt aan de Haagse Stapspartij, de Groep de Mos en wellicht de ChristenUnie-SGP.

Verder blijkt dat de persoonlijke verhoudingen tussen de wethouders en partijleiding heel slecht waren. “Wethouders die hun eigen gang gingen en niet of nauwelijks tot normaal overleg bereid of in staat waren. Een fractie die in kampen uiteen was gevallen, die vaak meer energie staken in het elkaar bestrijden, dan in een gezamenlijke positie ontwikkelen.”

Terug naar de basis

De huidige top van de Haagse PvdA wil met de aanbevelingen van het rapport aan de slag. Wethouder en partijleider Rabin Baldewsingh ziet het rapport als een bevestiging van de koers die hij heeft ingezet. “Niet de stenen centraal, maar de mensen centraal: terug naar de basis.” …lees meer

‘Samsom moet zijn menselijke kant tonen’

NU 10.10.2014 PvdA-leider Diederik Samsom moet zijn menselijke hart laten zien om een nieuwe verkiezingsnederlaag in maart af te kunnen wenden. Daarvoor pleiten drie oud-PvdA-ministerstegenover NU.nl.

De Provinciale Statenverkiezingen in maart zijn direct van belang voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. In de peilingen staat de partij er echter slecht voor.

Met name de hoge snelheid waarmee grote hervormingen in de zorg en sociale zekerheid per 1 januari 2015 worden doorgevoerd baren de oud-bewindspersonen zorgen. Omdat gemeenten hier veelal niet klaar voor zijn, kunnen de decentralisaties “desastreus” uitpakken, zo vreest oud-minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Diederik Samsom PvdA

GroenLinks en SP profiteren niet van verlies PvdA

VK 08.10.2014 Regeren met tegenwind valt de PvdA zwaar, maar voor het beleid kan en moet zij niet weglopen. De hervormingen die het kabinet van VVD en PvdA heeft doorgevoerd om de begroting in het gareel te krijgen, de concurrentiepositie van het land overeind te houden en de verzorgingsstaat toekomstbestendig te maken, worden door de kiezers nog niet op waarde geschat. Bij een voortdurende stagnatie van de economieën van de eurozone is er geen uitzicht op wezenlijke verbetering van de koopkracht en de werkgelegenheid. Grote onzekerheid bestaat er over de uitwerking van de decentralisatie-operaties, met name die in de zorg.

Voor coalitiegenoot PvdA blijft een duidelijk partijprofiel lastig

Trouw 08.10.2014 Een duidelijk partijprofiel tonen én regeringsverantwoordelijkheid dragen, het is en blijft een moeizame combinatie. Bij de PvdA waren ze maar wat ingenomen met de kritische opstelling van fractievoorzitter Diederik Samsom bij de Algemene Beschouwingen vorige maand. Samsom nam de mooie woorden van het kabinet niet (meer) voor zoete koek, maar eiste daden. Het geld voor energiebesparing in woningen bleef maar op de plank liggen. Het energieakkoord lijkt te verzanden in mooie papieren beloften.

Verwant nieuws

Samsom: kritiek raakt me

Telegraaf 07.10.2014 PvdA-leider Diederik Samsom heeft met Eerste Kamerleden van zijn partij gesproken over hun kritiek op zijn leiderschap. Ook is daarover dinsdagochtend even in de Tweede Kamerfractie gesproken, zei Samsom dinsdagmiddag. De kritiek uit de Senaat „raakt me wel” en hij trekt zich de kritiek natuurlijk aan, „want dat hoort zo”.

Gerelateerde artikelen;

02-10: Leegloop bij PvdA

01-10: Weer kritiek op Samsom

Diederik Samsom geraakt door kritiek

NU 07.10.2014 PvdA-leider Diederik Samsom heeft met Eerste Kamerleden van zijn partij gesproken over hun kritiek op zijn leiderschap. Hij zegt dat de kritiek uit de Senaat hem raakt.

Ook is daarover dinsdagochtend even in de Tweede Kamerfractie gesproken, zegt Samsom dinsdagmiddag. Hij trekt zich de kritiek aan, ”want dat hoort zo”.

Wat er precies is besproken, zegt hij niet. ”Uiteindelijk komen we altijd weer tot de conclusie dat we samen, als PvdA in de Eerste en Tweede Kamer en alle anderen in de partij, problemen van mensen moeten oplossen. We moeten iets minder bezig zijn met onszelf en iets meer met de problemen”, aldus Samsom.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Diederik Samsom

PvdA kan blijven pronken met niet-ideologische veren

VK 06.10.2014 Met het loslaten van de ideologische veren heeft Kok eertijds (Den Uyl-lezing 1995) en daarmee ook de PvdA afstand gedaan van de ideologie van de partij. En met de ideologie ook van de idealen. Onderscheid tussen ideologie en idealisme wordt niet gemaakt. Kok liet de partij achter als een uitgeklede pop, een kale kikker.

Spekman wil vaker activistische opstelling bij PvdA

NU 05.10.2014 PvdA-voorzitter Hans Spekman wil dat zijn partij veel vaker ”activistische politiek” gaat bedrijven. Nu veel maatregelen uit het regeerakkoord door het parlement zijn, is daar ruimte voor, zegt hij zondagavond in het tv-programmaNieuwsuur. ”En die ruimte gaan we gebruiken.”

Zo gaat de PvdA ”als een bok op de haverkist zitten” bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten per 1 januari 2015. Verschillende geledingen binnen de partij, van het wetenschappelijk bureau tot leden die in de zorg werkzaam zijn, worden daarbij betrokken. Zij zullen meteen aan de bel trekken als bij de decentralisatie iets mis dreigt te gaan.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Hans Spekman

 ‘Vertrouwelingen Samsom lopen weg’ en meer

Elsevier 02.10.2014 De VVD maakt zich zorgen: PvdA-leider Diederik Samsom zou steeds meer vertrouwelingen kwijtraken. De Telegraaf  heeft een verhaal over het wegvallen van steun voor PvdA-leider Diederik Samsom. Dat leidt tot zorgen bij coalitiepartner VVD, schrijft de krant, omdat alle leden van ‘team Samsom’, waarmee hij in 2012 de tweede partij van het land werd, opstappen of dat binnenkort zullen doen.

Ook koos de PvdA-fractie deze week voor een ander Kamerlid in het fractiebestuur dan de door Samson gewenste kandidaat. Het gaat om de aanstelling van Khadija Arib, die daarmee de voorkeur zou hebben gekregen boven de vertrouweling van Samsom, Attje Kuiken. Bij de liberalen wordt gesproken van een ‘motie van wantrouwen’ richting de PvdA-leider, meldt De Telegraaf.

Leegloop bij PvdA

Telegraaf 02.10.2014 PvdA-leider Samsom raakt steeds meer vertrouwelingen kwijt. Alle leden van ’team Samsom’, waarmee de sociaaldemocraat in 2012 zijn grote verkiezingswinst behaalde, zijn van het toneel verdwenen of stappen binnenkort op. Ook verkoos de PvdA-fractie deze week een ander Kamerlid in het fractiebestuur dan de door Samsom gewenste kandidaat.

Gerelateerde artikelen;

01-10: Weer kritiek op Samsom

01-10: PvdA glijdt verder af

Vertrouwelingen van Samsom vertrekken

NRC 02.10.2014  Een aantal naaste medewerkers van PvdA-leider Diederik Samsom vertrekt, een half jaar voor cruciale verkiezingen. Het gaat om zijn binnenste ring van intimi tijdens de verkiezingscampagne van 2012: ‘team-Samsom’.

Van de vier oorspronkelijke leden van ‘team-Samsom’ is er straks nog maar eentje over: Lianne Raap, de ‘dossiervreter’ van het stel die al sinds Wouter Bos opeenvolgende PvdA-leiders diende en de afgelopen anderhalf jaar voor vicepremier Lodewijk Asscher werkte. De andere drie vertrekken – of zijn inmiddels vertrokken. LEES VERDER

Lees vandaag in NRC Handelsblad: Samsom moet nieuw team smeden

Lees meer;

2013 Samsom gooide campagne twee weken voor eerste verkiezingsdebat drastisch om ›

2 OKT Samsom moet nieuw team smeden

3 OKT Van team-Samsom is niet veel meer over

12 APR Is Asscher de Messias?

7 JUN Coalitie van de onwilligen

Alarm uit het noorden: PvdA dreigt verder af te glijden

VK 01.10.2014 De lokale politici van de PvdA krijgen de landelijke koers van de partij niet meer uitgelegd aan de kiezers. Vrijwilligers in de partij worden steeds ouder. Afdelingen werken gebrekkig samen. Jonge aanwas voelt zich niet gehoord. Lokale aanvoerders zijn vaak niet herkenbaar als PvdA-lijsttrekker. ‘Zonder nadere bezinning zal in 2018 weinig overblijven van de unieke positie die de PvdA in Fryslân bekleedt.’

Download hier het PvdA-rapport Samen sterk naar 2018

Spanning in de PvdA-fractie over Khadija Arib

PvdA glijdt verder af

Telegraaf 01.10.2014 In het interne partijrapport van de PvdA in Friesland wordt alarm geslagen over de toestand van de PvdA. Lokale politici krijgen de landelijke koers van de PvdA niet uitgelegd aan de kiezers, vrijwilligers worden steeds ouder en afdelingen werken gebrekkig samen.

Volgens de Volkskrant leest het rapport als een lichtbeeld bij de landelijke situatie waarin de partij verkeert.

Gerelateerde artikelen

30-09: ‘Helft PvdA-kiezers heeft spijt’

Kritiek PvdA-senator op Samsom: grote kloof met mensen in het land

VK 02.10.2014 PvdA-leider Diederik Samsom ligt opnieuw onder vuur. Senator Adri Duivesteijn heeft zich weer kritisch uitgelaten over de leider van zijn partij.

Alarm uit het noorden

Gisteren was er ook al kritiek te horen op de landelijke PvdA. Het interne partijrapport ‘De PvdA en de toekomst van het Rode Noorden. Samen sterk naar 2018!‘ slaat alarm over de toestand in de PvdA. Hoewel het over Friesland gaat, leest het als een lichtbeeld bij de landelijke situatie waarin de partij verkeert. Het beschrijft een algeheel gebrek aan elan. Hard ingrijpen is nodig, wil de PvdA na het verlies van de grote steden niet ook haar machtspositie in het laatste rode bolwerk verspelen.

Kritiek PvdA-senator op Samsom: grote kloof met mensen in het land

Trouw 01.10.2014 PvdA-leider Diederik Samsom ligt opnieuw onder vuur. Senator Adri Duivesteijn heeft zich weer kritisch uitgelaten over de leider van zijn partij.

Er is een nieuwe zakelijkheid ontstaan die niet door mensen begrepen wordt en die naar mijn gevoel ook niet de taak van de politiek is, aldus Senator Adri Duivesteijn

‘De kloof tussen wat hier op het Binnenhof gebeurt en de afdeling, wat er bij de mensen in het land leeft, die kloof is heel groot geworden’, zegt Duivesteijn woensdag tegen RTL Nieuws.

‘Er is een nieuwe zakelijkheid ontstaan die niet door mensen begrepen wordt en die naar mijn gevoel ook niet de taak van de politiek is’, vindt Duivesteijn. Het is niet de eerste keer dat de senator twijfelt aan het leiderschap van Samsom. In januari en december zei hij ook in Samsom geen moreel leider te zien.

Alarm uit het noorden

Gisteren was er ook al kritiek te horen op de landelijke PvdA. Het interne partijrapport ‘De PvdA en de toekomst van het Rode Noorden. Samen sterk naar 2018!‘ slaat alarm over de toestand in de PvdA. Hoewel het over Friesland gaat, leest het als een lichtbeeld bij de landelijke situatie waarin de partij verkeert. Het beschrijft een algeheel gebrek aan elan. Hard ingrijpen is nodig, wil de PvdA na het verlies van de grote steden niet ook haar machtspositie in het laatste rode bolwerk verspelen.

Weer kritiek op Samsom

Telegraaf 01.10.2014  PvdA-leider Diederik Samsom ligt opnieuw onder vuur van partijgenoten. PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft zich weer kritisch uitgelaten over de leider van zijn partij.

,,De kloof tussen wat hier op het Binnenhof gebeurt en de afdeling, wat er bij de mensen in het land leeft, die kloof is heel groot geworden”, zegt Duivesteijn woensdag tegen RTL Nieuws.

,,Er is een nieuwe zakelijkheid ontstaan die niet door mensen begrepen wordt en die naar mijn gevoel ook niet de taak van de politiek is”, vindt Duivesteijn. Het is niet de eerste keer dat de senator twijfelt aan het leiderschap van Samsom. In januari en december zei hij ook in Samsom geen moreel leider te zien.

Gerelateerde artikelen;

01-10: PvdA glijdt verder af

Senator Duivesteijn uit kritiek op PvdA-leider Samsom

NU 01.10.2014 PvdA-leider Diederik Samsom ligt opnieuw onder vuur. Senator Adri Duivesteijn heeft zich weer kritisch uitgelaten over de leider van zijn partij.

”De kloof tussen wat hier op het Binnenhof gebeurt en de afdeling, wat er bij de mensen in het land leeft, die kloof is heel groot geworden”, zegt Duivesteijn woensdag tegen RTL Nieuws.

”Er is een nieuwe zakelijkheid ontstaan die niet door mensen begrepen wordt en die naar mijn gevoel ook niet de taak van de politiek is”, vindt Duivesteijn.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Diederik Samsom Adri Duivesteijn PvdA

‘Helft PvdA-kiezers heeft spijt van stem op partij’

Trouw 30.09.2014 Precies de helft van de kiezers die bij de laatste stembusgang voor de Tweede Kamer op de PvdA hebben gestemd, blijken spijt te hebben van die keuze. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde peiling van Ipsos. Bij geen enkele andere partij is de teleurstelling zo groot.

Vorig jaar rond deze tijd lag het aantal teleurgestelde PvdA-kiezers nog op 37 procent. Het niet nakomen van beloftes en gebrek aan daadkracht zijn voor PvdA-kiezers redenen om spijt te hebben van hun keuze. 49 procent zegt op een andere partij te gaan stemmen de volgende keer. Vooral D66, SP en PVV profiteren hiervan.

Meer over;

‘Helft PvdA-kiezers heeft spijt’

Telegraaf 30.09.2014  Precies de helft van de kiezers die bij de laatste stembusgang voor de Tweede Kamer op de PvdA hebben gestemd, blijken spijt te hebben van die keuze. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde peiling van Ipsos. Bij geen enkele andere partij is de teleurstelling zo groot.

Vorig jaar rond deze tijd lag het aantal teleurgestelde PvdA-kiezers nog op 37 procent. Het niet nakomen van beloftes en gebrek aan daadkracht zijn voor PvdA-kiezers redenen om spijt te hebben van hun keuze. 49 procent zegt op een andere partij te gaan stemmen de volgende keer. Vooral D66, SP en PVV profiteren hiervan.

‘De PvdA is nu eenmaal links, Martin Sommer’

VK 29.09.2014 Martin Sommers’ stelling dat de PvdA nu eenmaal rechtser is dan ze zelf denkt deugt niet, zegt Jan Zweens – goedbedoelend lid van de Partij van de Arbeid

‘De PvdA moet niet linkser willen zijn dan ze is’

VK 14.09.2014 Als het slecht gaat, wil de PvdA altijd naar links. Een rare gedachte als je naar de waardering kijkt: het slechtste merk, de beste ministers. Wel allemaal ministers aan de rechterzijde van de partij. De oplossing ligt voor de hand: de PvdA moet niet linkser willen zijn dan ze is, betoogt Martin Sommer in zijn wekelijkse column.

Jan Pronk kon zichzelf niet missen en hup, via het wc-raampje is hij er weer

Zo kende ik de PvdA. Altijd naar links. Er waren weer twee verkiezingen verloren, in de gemeenten en Europa. As op de eigen hoofden. Van senator Duivesteijn tot senator Koole, van de WBS-directie tot aanstormend lid Sander Terphuis: naar links. Wist u trouwens dat ook Jan Pronk terug is? Die had de partij met slaande deuren verlaten vanwege ‘verloochening van een kernbeginsel’. Maar hij kon zichzelf niet missen en hup, via het wc-raampje is hij er weer. Ik zag op YouTube hoe Jan Pronk uitpaktetegen ‘een kapitalistisch Europa’. En dat je daarom PvdA moest stemmen. Geholpen heeft het niet.

De beste ministers, het slechtste merk
Doen ze bij de PvdA iets goed, willen ze breken, zoals oud-partijvoorzitter Ruud Koole nauwelijks verhuld suggereerde in het blad S & D. Dit wordt het jaar van de rekening. Volgend voorjaar zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten die bepalen hoe de  Eerste Kamer eruit ziet. Komende zaterdag is er een partijcongres en het mankeert niet aan gemor. Kijk naar de peilingen. De beste ministers, het slechtste merk. Drie van de vier populairste ministers zijn van de PvdA, Dijsselbloem, Timmermans, Asscher. Premier Rutte wist zich er nog net tussen te wurmen. Tegelijk is de PvdA een ramp. Twaalf zetels bij Maurice de Hond, tegen 38 nu.

Een van de minder aardige PvdA-kenmerken is dat het gras aan de overkant altijd sappiger is. Wij moeten afstand nemen van de VVD, vindt Ruud Koole in S & D. De leiding is volgens hem teveel gericht op het verdedigen van het kabinetsbeleid. Ja, je zal eens zeggen dat er wat goed gaat. Laten we niet vergeten dat dit kabinet is gekomen na het vorige kabinet . Ik was voor de gedoogcoalitie, inclusief PVV. Zoals velen kwam ik van een kouwe kermis thuis. Je moet er niet aan denken dat Nederland de huidige woelingen te lijf had gemoeten met het vorige kabinet. De huidige regering is gewoon heel veel beter.

Onverdachte bron

Analisten van ING, onverdachte bron, publiceerden deze week een verslag van de economische toestand. De ‘stille verbouwing’ van pensioen, zorg en inkomen is geslaagd. De vergrijzing kan worden opgevangen, de groei is terug. Je zou voorzichtig denken aan een compliment. Voor de PvdA was regeringsdeelname ook nog eens een veel groter waagstuk dan voor de VVD. De sociaaldemocraten betalen de prijs, dat was bij de WAO-crisis al zo en nu opnieuw.

Maar in de partij is men nauwelijks in staat dat te zien. Het moet immers eigenlijk heel anders. Uit datzelfde verslag van ING blijkt dat deze regering wel degelijk nivelleert. In de beeldvorming betalen de lagere inkomens het gelag, in werkelijkheid worden vooral de meerverdieners geraakt. Zij krijgen minder hypotheekrenteaftrek en pensioen, en betalen extra voor de zorg.  Maar ook over dit sociaaldemocratische succes hoor je niets. Het valse beeld dat Sander Terphuis oproept, met lange rijen voor de voedselbanken en de schuldsanering, overheerst.

MEER OVER

De PVV wordt door links als extreem-rechts beschouwd, maar door sommige VVD-ers vanwege haar sociaal economische opvattingen (of althans de door haar verkondigde) juist als links. Dat is niet met elkaar in strijd: een nationalistisch wereldbeeld impliceert niet automatisch neolibera­le opvattingen over de vrijheid van de markt. Misschien zelfs integendeel.

Dat gold indertijd al voor de NSDAP, waarvan de ideologische betekenis van de ‘S’ in verhouding tot die van de ‘N’ nog steeds wordt onderschat. Wijlen de socioloog Van Doorn heeft daarover in zijn studie over het Duitse socialisme in het Interbellum enige behartigenswaardige dingen gezegd – ongeacht het feit dat juist links door Hitler werd vervolgd.

Ook onze SP, die als de meest linkse partij in de Kamer geldt – overi­gens inmiddels veel minder links dan de CPN en de PSP, of misschien zelfs de PvdA in de jaren zeventig – denkt sterk langs nationale lijnen, al wordt dat de laatste tijd duidelijk minder. Europa is niet meer per definitie fout.

lees ook: ‘Linkse mensen kunnen heel goed conservatief zijn’

VK 14.09.2014 Links, rechts, progressief, conservatief: deze begrippen lopen dwars door elkaar heen, stelt columnist Thomas von der Dunk.

‘Links en progressief staan niet meer aan elkaar gelijk.

Wat nu als progres­sief en vernieuwend betiteld wordt, zou men even eerder als reactio­nair beschouwd hebben.’

 •  Een nationalistisch wereldbeeld impliceert niet automatisch neolibera­le opvattingen over de vrijheid van de markt.

   

Het zijn verwarrende tijden, vooral waar het gaat om ons politieke wereldbeeld, en dat is, nu gaandeweg het parlementaire seizoen in Den Haag weer opstart, niet zonder belang. Links, rechts, progressief, conser­vatief? Waar staat dat nog voor?

Hamer wilde cultuur PvdA doorbreken

NU 14.09.2014 De afgelopen dinsdag uit de Tweede Kamer vertrokken oud-PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer heeft geprobeerd de bestaande cultuur binnen de PvdA te veranderen dat er geen zaken konden worden gedaan met de SP.

Dat zegt ze in een afscheidsinterview met NU.nl. Binnenkort begint ze als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Hamer gold als exponent van de linkerflank van haar partij. In haar tijd als fractievoorzitter ten tijde van het kabinet Balkenende 4 (PvdA, CDA, ChristenUnie), tussen 2007 en 2010, kwam ze onder meer stevig in botsing met CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over hervorming van het ontslagrecht en de verhoging van de AOW-leeftijd.

Lees hier het hele interview

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Mariette Hamer

Mariëtte Hamer: ‘Je moet tegen een stootje kunnen’

NU 14.09.2014 Mariette Hamer zwaaide afgelopen week na 5.958 dagen af als Kamerlid voor de PvdA om voorzitter te worden van de Sociaal-Economische Raad. “Ik heb geprobeerd de cultuur te doorbreken dat wij alleen maar zaken doen met andere partijen, maar niet met de SP.” NU.nl spreekt Hamer in haar reeds ontruimde werkkamer met uitzicht op het Plein. Wel staan er nog een aantal stoelen, een bureau, een systeemkast met oude rapporten en in elke hoek een muizenval.

Toen Hamer in 1998 haar zetel betrok draaide de economie nog op volle toeren, was iedereen volop internet aan het ontdekken, had nog bijna niemand gehoord van Pim Fortuyn en maakte niemand zich druk om de gevaren van de islam.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Mariette Hamer

Landelijk in beeld

Als het aan Rabin Baldewsingh ligt, is het hoofdthema voor de komende vier jaren: “het vertrouwen terugwinnen door terug te keren naar de basis”. Zowel de mensen als de “sociaaldemocratische beginselen” zijn wat hem betreft ondergesneeuwd. “Ik ben van plan om de komende tijd zaken zo op de agenda te krijgen dat ze niet alleen in Den Haag maar ook landelijk in beeld komen.”

In een interview met het blad Lokaal Bestuur maakt Baldewsingh zich zorgen over het te veel ontbreken van het  linkse gehalte van de landelijke PvdA. Hie is al veel langer een probleem mee.

Rabin Baldewsingh vindt PvdA niet links genoeg

Den HaagFM 28.08.2014 Rabin Baldewsingh, de enige PvdA-wethouder in de vier grote steden, denkt dat zijn partij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen weer de grootste partij kan worden. “Maar daarbij heb ik wel hulp nodig van de landelijke PvdA.”

In een interview met het blad Lokaal Bestuur maakt Baldewsingh zich zorgen over het linkse gehalte van de landelijke PvdA. “Wij moeten ons niet laten gebruiken om een rechts beleid uit te voeren. Ik weet heel goed dat we met de VVD in een kabinet zitten en dat als je regeert, je verantwoordelijkheid moet nemen. Maar je moet dat wel doen met je eigen profiel, niet je eigen beginselen verloochenen.” …lees meer

Samsom: ‘We moeten steviger op eigen benen staan’

VK 23.08.2014 We mogen de fragiele vooruitgang in Nederland niet laten wegspoelen door de rampspoed elders, schrijft PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom.

De zomer van 2014 heeft duidelijk gemaakt dat de 21ste eeuw echt is uitgebroken. We (de PvdA) staan voor nieuwe opgaven.

Velen van ons gingen deze zomer in met een langzaam groeiend gevoel van optimisme. Nog lang niet alle problemen waren opgelost, maar wie begin juli de sfeer onder vakantiegangers proefde op de vliegvelden en bij de wegrestaurants bemerkte veel meer optimisme dan een jaar eerder.

Samsom: rechtsstaat beschermen

Telegraaf 23.08.2014 ls het nodig is, moet de wet worden aangepast „om de rechtsstaat te kunnen beschermen tegen hen die haar ondermijnen”. Dat schrijft PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom in een opiniestuk in de Volkskrant op zaterdag.

Volgens Samsom is de „voedingsbodem voor wederzijds onbegrip of zelfs haat helaas nog vruchtbaar in Nederland”. Samsom roept daarom op om „een tandje bij” te schakelen. „Meer lef om elkaar aan te spreken op gebrekkige integratie. Een consequentere aanpak van discriminatie in iederen vorm. En meer weerbaarheid tegen de elementen die onze kernwaarden ondergraven.”

Samsom: spreek elkaar aan op gebrekkige integratie en racisme

Elsevier 23.08.2014 De oorlogen elders in de wereld zorgen ook voor spanningen en verdeeldheid in Nederland. We moeten elkaar daarom meer durven aanspreken op gebrekkige integratie en racisme

‘We moeten de fragiele vooruitgang in Nederland niet laten wegspoelen door de oorlogen elders,’ schrijft PvdA-leider Diederik Samsom zaterdag op de opiniepagina van de Volkskrant.

Verdeeldheid

Volgens de PvdA’er maken de conflicten in het Midden-Oosten ook verdeeldheid in Nederland los.

Volgens Elsevier...

Eric Vrijsen: Samsom kan nog zo zijn best doen, een nederlaag van PvdA is onafwendbaar

Optimisme in roerige tijden

Het optimistische pleidooi van Samsom komt op een moment waarin zijn PvdA in een diep dal bivakkeert. In de peilingen zijn de sociaaldemocraten de zesde partij.

Samsom wil rechtsstaat koste wat kost beschermen

NU 23.08.2014 Als het nodig is, moet de wet worden aangepast ”om de rechtsstaat te kunnen beschermen tegen hen die haar ondermijnen”. Dat schrijft PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom in een opiniestuk in de Volkskrant op zaterdag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Diederik Samson

‘Vliegende tackle op de enkels van Samsom, daar is niemand bij gebaat’

VK 10.07.2014 Een serie linkse maatregelen is niet voldoende om het vertrouwen in de PvdA te herstellen, schrijft Bart van Bruggen, voorzitter Van de Jonge Socialisten in de PvdA. ‘Samsom moet terug naar de belofte van een nieuwe, minder cynische politiek.’

Eén ding hebben de critici namelijk wél goed gezien: de PvdA heeft op een fundamenteel niveau het vertrouwen van veel mensen verloren en die vertrouwensband is niet zomaar hersteld.

De zomer is nu echt begonnen en de steeds hogere temperaturen stijgen sommige PvdA’ers naar het hoofd. Met veel gevoel voor dramatiek en wat minder gevoel voor wat er echt leeft in de partij kondigde Sander Terphuis vorige week een reeks debatten aan over de toekomst van de partij. Terphuis, na zijn terechte verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit helaas verworden tot spreekbuis van de afdeling ‘het is niet goed of het deugt niet’, voegde eraan toe dat er desnoods koppen moeten rollen. Een bizarre suggestie die de PvdA geen stap dichterbij brengt bij het verwezenlijken van haar doelen.

VERWANT NIEUWS;

Vogelaar: PvdA moet optrekken met SP en GroenLinks

VK 10.07.2014 De pretentie van de PvdA de voornaamste representant van links te zijn strookt minder dan ooit met de werkelijkheid, schrijft Ella Vogelaar.

De vraag of er misschien iets mis is met het beleid, waardoor veel kiezers en leden zich niet meer herkennen in hun partij lijkt niet te worden gesteld.

Na ons verhoor door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is de knokpartij tussen Wouter Bos en mij, begonnen in het kabinet-Balkenende IV, weer breed uitgemeten. Vaak werd het afgeschilderd als een conflict van twee mensen die niet met elkaar door één deur kunnen. Dat is maar een deel van de werkelijkheid. Het gaat vooral om een fundamenteel meningsverschil over de koers van de PvdA. Een meningsverschil dat ook nu in alle geledingen van de partij bestaat.

De PvdA doet er verstandig aan dit kabinet tot een succes te maken

Trouw 09.07.2014 Sociaal-democraten, het blijft een vreemde verzameling mensen bij elkaar. Er is geen politieke partij waar de onrust zo permanent en structureel is als in de PvdA. Of het nu (electoraal dan toch) goed gaat met de partij of dat de kiezer de partij massaal de rug dreigt toe te keren, gedoe is er altijd.

Samsom zou er volgens Koole goed aan doen de randen van het regeerakkoord op te zoeken en niet onder alle omstandigheden een kabinetscrisis moeten vermijden

Toen Wim Kok in het begin van de jaren negentig de partij van een betrouwbaar boegbeeld voorzag, was de onrust groot. Kok zou de partij-idealen verkwanselen door als minister van financiën te veel nadruk te leggen op gezonde overheidsfinanciën. De PvdA was de leidende partij in de jaren negentig, maar de onrust verdween nooit.

Pijnlijker wordt het niet. Voor de PvdA

GS 09.07.2014 Goeiesmorgens, PvdA. Hoi Marcel van Dam met je landgoed.

Hoi Marleen Barth met je duinvilla.

Hoi Diederik Samsom met je cash afgerekende nieuwe huis.

Hoi Bert van der Roest Roofraadslid.

Hoi Peter Rehwinkel met je Spaanse casa piscina wachtpeseta.

Hoi Job Cohen met je stolpboerderijtje.

Hoi Jetta Klijnsma met je moestuin en je kraakpand getaxeerd op 2 miljoen.

Hoi allemaal.

Groetjes terug van de samenleving.

PvdA’ers zijn kritiek zat

Telegraaf 07.07.2014 Lokale bestuurders van de PvdA vinden dat partijprominenten moeten stoppen met openlijke kritiek op de partij.

Dat blijkt uit een rondvraag van Trouw. Zij delen de ergernis van partijleider Diederik Samsom, die afgelopen weekend in regionale kranten uithaalde naar critici als oud-partijvoorzitter Ruud Koole. Die had op zijn beurt gezegd dat Samsom te veel het kabinetsbeleid verdedigt.

‘Wat de PvdA nu nodig heeft, is lef’

VK06.07.2014 De PvdA kampt met een geloofwaardigheidsprobleem, schrijft Thomas von der Dunk. ‘Veel kiezers voelen zich in de steek gelaten’, aldus Von der Dunk. ‘Wil de PvdA overleven, dan moet zij zich eerst dát besef eigen maken. En ten tweede het besef, dat zij niet omwille van de coalitievrede VVD ‘comfort’ moet bieden, maar juist de strijd moet aangaan. Ook binnen het kabinet.’

Als de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen, zo heeft een onderzoek een tijdje geleden eens uitgewezen, geanonimiseerd – dus zonder erbij te vertellen welk bij welke partij hoort – aan kiezers worden voorgelegd, dan blijkt datn het programma  van de PvdA veruit de meeste instemming te vinden.

Als alleen op basis daarvan gekozen zou worden, maakte zij zelfs een goede kans op de absolute meerderheid. De meeste Nederlanders houden er kennelijk een sociaal-democratisch wereldbeeld op na, met de bijbehorende mix van persoonlijke vrijheid en maatschappelijke gelijkheid en solidariteit. Tegelijk staat geen partij er momenteel electoraal zo beroerd voor.

Samsom hekelt kritiek

Telegraaf 05.07.2014  PvdA-leider Diederik Samsom is niet blij met partijgenoten die openlijk kritiek spuien op de koers van de PvdA. „We zouden een partij kunnen zijn die zich bezighoudt met wat mensen nodig hebben, niet met elkaar”, zegt hij zaterdag in een interview met de kranten van De Persdienst. „Nu zien mensen PvdA’ers die met de koppen tegen elkaar staan en dus met de rug naar de kiezer. Dat is niet voor het eerst. Ik wen daar niet aan.”

Samsom is openlijke kritiek binnen PvdA zat

NU 05.07.2014 PvdA-leider Diederik Samsom baalt van de kritiek die zijn partij heeft op zijn functioneren. Dat zei hij zaterdag in een interview met de regionale kranten van De Persdienst.

”Nu zien mensen PvdA’ers die met de koppen tegen elkaar staan en dus met de rug naar de kiezer.”

Samsom reageerde daarmee op oud-partijvoorzitter en Eerste Kamerlid Ruud Koole. Die luidde woensdag de noodklok over de PvdA. Volgens hem is er een ”vertrouwenscrisis” met de kiezer die niet ”zomaar goed zal komen”.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over PvdA Diederik Samsom

Samsom ergert zich aan interne kritiek›

NRC 05.07.2014 PvdA-leider Diederik Samsom ergert zich aan kritiek die hij krijgt vanuit zijn eigen partij. Volgens hem levert dat een beeld op van PvdA’ers die ‘met de koppen tegen elkaar staan en dus met de rug naar de kiezer’. Dat zegt hij in een interview met de regionale kranten van De Persdienst.

PvdA-senator Ruud Koole had deze week nog forse kritiek op de partijtop. Hij vindt dat die zich verkeerd opstelt en te veel het kabinet verdedigt. De voormalig partijvoorzitter sprak ook van een ‘vertrouwenscrisis’ die volgens hem niet zomaar goedkomt.

Samsom hekelt kritiek

Telegraaf 05.07.2014 PvdA-leider Diederik Samsom is niet blij met partijgenoten die openlijk kritiek spuien op de koers van de PvdA. „We zouden een partij kunnen zijn die zich bezighoudt met wat mensen nodig hebben, niet met elkaar”, zegt hij zaterdag in een interview met de kranten van De Persdienst. „Nu zien mensen PvdA’ers die met de koppen tegen elkaar staan en dus met de rug naar de kiezer. Dat is niet voor het eerst. Ik wen daar niet aan.”

Samsom baalt van openlijke kritiek binnen PvdA

Trouw  05.07.2014 Samsom reageert met zijn uitspraken op oud-partijvoorzitter en Eerste Kamerlid Ruud Koole. Die luidde woensdag de noodklok over de PvdA.

Volgens Koole is er een ‘vertrouwenscrisis’ met de kiezer die niet ‘zomaar goed zal komen’. De partijleiding heeft volgens hem onverschillig gereageerd op de nederlagen bij de gemeenteraads- en Europese verkiezingen dit voorjaar.

Samsom baalt van openlijke kritiek binnen PvdA

Trouw 05.07.2014 PvdA-leider Diederik Samsom baalt van de kritiek die zijn partij heeft op zijn functioneren, zegt hij in een interview met regionale kranten van De Persdienst. ‘Nu zien mensen PvdA’ers die met de koppen tegen elkaar staan en dus met de rug naar de kiezer.’

Samsom reageert met zijn uitspraken op oud-partijvoorzitter en Eerste Kamerlid Ruud Koole. Die luidde woensdag de noodklok over de PvdA.

PvdA kibbelt te veel, praat te weinig.

Robert Barruch PvdA 03.07.2014 Er stond een flauwe ingezonden brief in NRC van Terphuis met aanvallen in de flank van Koole en Sie. Maar verder dan moddergooien, dreigen met rollende koppen en klagen over fletsheid komen ze niet. Dat kan ook anders. Lees verder.

Terphuis: code rood voor PvdA

RTVWEST 02.07.2014 In de PvdA is steeds meer onrust over de verkiezingsnederlagen en dramatisch slechte peilingen. Op verzoek van leden komen er speciale bijeenkomsten over de koers van de partij, de eerste is volgende week in Den Haag. Dat zegt het Haagse lid Sander Terphuis in NRC Handelsblad.

Volgens Terphuis is het nu ‘code rood’ voor de PvdA. In het kabinet zou de partij ‘onherkenbaar en ongeloofwaardig’ zijn geworden. Hij heeft veel kritiek op de rol van politiek leider Diederik Samsom. ‘Mensen op straat voelen zich in de steek gelaten door de PvdA.’ Terphuis werd bekend door zijn verzet tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. . Lees verder

gerelateerde artikelen;

Koole luidt noodklok PvdA

Telegraaf 02.06.2014 Oud-PvdA-voorzitter en Eerste Kamerlid Ruud Koole luidt de noodklok over zijn eigen partij. In NRC Handelsblad zegt hij woensdag dat de PvdA lijdt onder een vertrouwenscrisis met zijn kiezers die niet „zomaar goed zal komen”.

Gerelateerde artikelen;

08-04: Aanpassing plan referendum

08-04: Referenda niet naast elkaar

09-07: Geen kleinere gemeenteraden

02-05: Klijnsma tegen Samsom in

02-05: Intern probleem PvdA

01-05: Samsom te kort door de bocht

‘PvdA-senator Koole bekritiseert partijtop’

NU 02.07.2014 De PvdA-top verdedigt te veel het kabinet en heeft met ‘lethargie’ gereageerd op de verkiezingsnederlagen die de partij heeft geleden.  Dat zegt PvdA-senator en voormalig partijvoorzitter Ruud Koole woensdag in NRC Handelsblad. De PvdA heeft een ‘vertrouwenscrisis’ met de kiezers en dat zal niet zomaar goed komen, zegt Koole. “We kunnen niet zeggen: het waait wel over nu de economie weer aantrekt.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over PvdA Ruud Koole

Oud-partijvoorzitter Koole: crisis in PvdA door ‘lethargie’›

NRC 02.07.2014 De PvdA heeft “een vertrouwenscrisis met zijn kiezers” die niet “zomaar goed zal komen”. “We kunnen niet zeggen: het waait wel over nu de economie weer aantrekt.” Dat zegt Eerste Kamerlid en oud-PvdA-voorzitter Ruud Koole tegen NRC Handelsblad. Hij zegt dat hij op dit moment “erg veel zorgen” bespeurt onder partijleden in het land.

Behalve Koole laten ook het Haagse partijlid Sander Terphuis en de directeur van de PvdA-denktank, Monika Sie Dhian Ho, van zich horen. Koole noemt de “electorale put” waarin zijn partij zich bevindt “misschien wel erger dan 2002″. In dat jaar verloor de PvdA onder leiding van Ad Melkert bijna de helft van haar Kamerzetels. Koole was toen partijvoorzitter.

Lees meer

2 JUL Crisis in PvdA door ‘lethargie’

2 JUL Wij, PvdA-leden, komen in actie om onze partij te redden

8 APR PvdA ligt dwars bij eigen voorstel over raadplegend referendum›

2013 Ledenraad PvdA verwerpt motie strafbaarstelling illegaliteit›

23 JAN Paul Sneijder op Europese lijst PvdA, Fatima Elatik lijstduwer›

juli 4, 2014 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , ,

23 reacties

 1. […] In een interview met het blad Lokaal Bestuur maakt Baldewsingh zich zorgen over het te veel ontbreken van het  linkse gehalte van de landelijke PvdA. Hier is al veel langer een probleem mee.  lees hier meer:  PvdA versus Code Rood. […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | augustus 30, 2014

 2. […] In een interview met het blad Lokaal Bestuur maakt Baldewsingh zich zorgen over het te veel ontbreken van het  linkse gehalte van de landelijke PvdA. Hier is al veel langer een probleem mee.  lees hier meer:  PvdA versus Code Rood. […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2014

 3. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door Haagse PvdA was de weg kwijt !!! | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | oktober 12, 2014

 4. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door Haagse PvdA was even de weg kwijt « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 12, 2014

 5. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door Weer gedonder bij de PvdA « Debat in de Digitale Hofstad | november 13, 2014

 6. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | november 14, 2014

 7. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door Het einde van de PvdA ?? | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | november 18, 2014

 8. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door En weer een keer gedonder in de tent bij de PvdA « Debat in de Digitale Hofstad | december 4, 2014

 9. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas « Debat in de Digitale Hofstad | december 5, 2014

 10. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door Volgens Paul Kalma PvdA alsnog de stekker uit Rutte 2 « Debat in de Digitale Hofstad | december 7, 2014

 11. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door Jouke de Vries wil PvdA-leider Diederik Samsom inruilen « Debat in de Digitale Hofstad | december 7, 2014

 12. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door De wereld van de PvdA aldus PvdA-coryfee Adri Duivesteijn « Debat in de Digitale Hofstad | december 20, 2014

 13. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door De PVDA is te onzichtbaar geworden « Debat in de Digitale Hofstad | januari 3, 2015

 14. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 17, 2015

 15. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | april 10, 2015

 16. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door Weer gedonder bij de Haagse PvdA | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | september 8, 2015

 17. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door Bijna “Groene” Kabinet Rutte 2 toen en NU !!! « Debat in de Digitale Hofstad | maart 7, 2016

 18. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door PvdA in de steigers « Debat in de Digitale Hofstad | juni 20, 2017

 19. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door PvdA in de steigers – fase 2 rouwverwerkingsproces « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 26, 2017

 20. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door PvdA in de steigers – fase 3 rouwverwerkingsproces « Debat in de Digitale Hofstad | november 17, 2017

 21. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door PvdA in de steigers – fase 4 rouwverwerkingsproces « Debat in de Digitale Hofstad | december 9, 2017

 22. […] zie ook: PvdA versus Code Rood […]

  Pingback door De terugkeer van de PvdA ???? « Debat in de Digitale Hofstad | april 19, 2018


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: