Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden

Inmiddels is de Rechtzaak tegen Geert Wilders een echte Soap geworden.

In de nieuwsrubriek Nieuwsuur gaven beide raadslieden maandag aan dat diverse leden van de rechterlijke macht zich onhandig en onprofessioneel hebben gedragen.

Zie ook:

Mohamed Rabbae verlaat GroenLinks vanwege Geert Wilders PVV

Geert Wilders laat zich ”suggestief en misleidend” uit over de Koran – deel 5 (Rechtzaak).

Aben protesteert in zijn weblog onder meer tegen het feit dat de wrakingskamer de wraking ‘in het licht van eerdere incidenten’ toekende. Moszkowicz probeerde de rechters eerder te wraken, maar dit werd afgewezen. Volgens Aben had dit later dan ook geen rol mogen spelen.

Aben heeft zijn notitie op verzoek van Jan Moors, een van de rechters in het proces tegen Geert Wilders geschreven, bleek in actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Nu heeft er weer een advocaat-generaal van de Hoge Raad z’n vingers gebrand aan het proces-Wilders. AG Diederik Aben vindt openlijk de wraking van de rechtbank Amsterdam in het proces-Wilders onjuist. En krijgt vandaag van zijn baas, procureur-generaal Jan Watse Fokkens te horen dat hij dat voor zich had moeten houden.

 

Lees alles over de Rechtszaak tegen —> Geert Wilders in het Elsevier-dossier <—

Proces-Wilders op 7 februari 2011 verder 

Bekijk video

Rechtbank onderschatte Wildersproces  – Video

Hervatting proces Wilders rechtstreeks op televisie

25.01.2011 De NOS doet op 7 en 14 februari live op televisie verslag van de hervatting van de rechtszaak tegen Geert Wilders. Dat heeft de NOS dinsdag laten weten.

Aanvankelijk vond het proces plaats in de herfst van 2010. De PVV-leider stond terecht voor het aanzetten tot haat en discriminatie en voor groepsbelediging. Dat proces eindigde met een wrakingsverzoek van advocaat Bram Moszkowicz. Het verzoek werd toegewezen, waardoor het he- le proces met nieuwe rechters opnieuw gedaan moet worden.

Het zwaarbeladen proces tegen Geert Wilders moet helemaal over omdat zijn advocaat Moszkowicz met succes de rechtbank wraakte.

‘Beoordeel wraking van buiten’

Telegraaf 25.01.2011 Het zou voor het imago van de rechtspraak goed zijn als wrakingsverzoeken voortaan door rechters van buitenaf zouden worden behandeld. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Majida Chrit en Rosa Venneman, adviseren dat. Het is nu zo dat deze verzoeken worden beoordeeld door een wrakingskamer, die bestaat uit directe collega’s van de rechter van wie de onpartijdigheid in twijfel wordt getrokken. Daardoor kan ook de wrakingskamer al vooringenomen lijken.

Wrakingssysteem mogelijk op de schop

25.01.2011 De advocaat van PVV-leider Geert Wilders wraakte onlangs met succes de Amsterdamse rechtbank, waardoor zijn strafproces helemaal opnieuw moet worden gevoerd, met andere rechters. Sindsdien zouden advocaten het middel vaker inzetten. 

De Raad voor de rechtspraak bekijkt of een wrakingsverzoek door rechters van een andere rechtbank kan worden beoordeeld. De raad meldt dinsdag dat momenteel wordt bekeken hoe de procedures rond het wraken van rechters anders kunnen worden ingericht.

Het rechtspraakorgaan reageert op een onderzoek van de Universiteit Utrecht, waaruit bleek dat het aantal wrakingszaken de afgelopen vijf jaar met 81 procent is gestegen. In 2005 werden 159 wrakingverzoeken bij de rechtbanken ingediend, in 2009 waren dat er 288. Het aantal toegewezen verzoeken is over die periode echter nagenoeg gelijk gebleven, op ongeveer vijftien per jaar.

Sinds de wraking in de zaak Wilders, eind oktober, zijn er volgens hem 89 wrakingsverzoeken gedaan, een nieuwe piek.

Rechters worden steeds vaker gewraakt

VK 24.01.2011 UTRECHT – Het aantal verzoeken om de rechters te vervangen in een proces, zogeheten wrakingsverzoeken, is tussen 2005 en 2009 met ruim 80 procent …

Moszkowicz: hele proces Wilders moet over

Parool 18.01.2011 Advocaat Bram Moszkowicz zal bij hervatting van het Wildersproces op 7 februari verlangen dat het gehele proces wordt overgedaan. Hij vindt dat in de eerste behandeling, afgebroken nadat hij met succes de strafkamer had gewraakt, teveel onjuiste beslissingen zijn genomen.  In het gisteren verschenen rapport van commissie Meijerink, die op verzoek van de rechtbank onderzoek deed naar de organisatie van het proces, wordt kritisch geoordeeld over de samenstelling van de tweede wrakingskamer. Die maakte op 22 oktober 2010 een voorlopig einde aan het proces. 

Rechtbankpresident faalt en kan beter opstappen 

Elsevier 18.01.2011 Het zou de Amsterdamse rechtbankpresident Carla Eradus sieren als ze haar verantwoordelijkheid neemt voor alle fouten. Dat de rechters in de zaak-Wilders niet goed waren voorbereid op een mediaproces, heeft iedereen met eigen ogen kunnen zien: de rechtszittingen werden direct op televisie uitgezonden.

Onderschatting afhandeling strafzaak.

Dat is de conclusie van de commissie-Meijerink, die de strafzaak tegen Wilders evalueerde (pdf), meldt Het Parool.

Geen begeleiding
Er was geen begeleiding voor de rechters die onder grote druk stonden. Zij werden aan het eind van het proces gewraakt door Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz, waardoor het hele proces nu opnieuw moet.

Onderzoek
Het volledige rapport van het onderzoek is terug te vinden op rechtspraak.nl.

Diner
Een ondermijnende factor bleek ook een raadsheer die de vervolging van Geert Wilders beval, en vervolgens heeft gepoogd een getuige in diens proces ervan te overtuigen dat dit terecht was. Tom Schalken, hoogleraar en een van de raadsheren die het Openbaar Ministerie dwong om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen, heeft in mei gedineerd met arabist Hans Jansen, getuige-deskundige voor Wilders.

De PVV-leider wordt aangeklaagd voor haatzaaien, groepsbelediging en discriminatie. Op 7 februari wordt het proces hervat.

‘Wildersproces werd onderschat’

Telegraaf 17.01.2011  De rechtbank in Amsterdam heeft de gevolgen van de enorme media-aandacht voor het proces tegen Geert Wilders onderschat. Het bestuur van de rechtbank heeft „onvoldoende onderkend” dat de druk van die massale aandacht op de betrokken rechters „onevenredig groot zou kunnen zijn”.

Rechtbank onderschatte Wildersproces

NU 17.01.2011 AMSTERDAM – De rechtbank in Amsterdam heeft de gevolgen van de enorme media-aandacht voor het proces tegen Geert Wilders onderschat.

Wildersproces onderschat

Spits 17.01.2011 De media-aandacht voor het proces tegen Geert Wilders is door de Rechtbank van Amsterdam onderschat. Dat is vastgesteld door de commissie-Meijerink. LEES VERDER…

Rechtbank onderschatte proces

De Pers 17.01.2011 De rechtbank in Amsterdam heeft de gevolgen van de enorme media-aandacht voor het proces tegen Geert Wilders onderschat. Het bestuur van de rechtbank heeft ,,onvoldoende onderkend” dat de druk van die massale aandacht op de betrokken rechters ,,onevenredig groot zou kunnen zijn.”

Rechtbank onderschatte Wildersproces

VK 17.01.2011 AMSTERDAM – De rechtbank in Amsterdam heeft de gevolgen van de enorme media-aandacht voor het proces tegen Geert Wilders onderschat. Het bestuur …

Rechters Wilders-proces overvallen door media-aandacht

Elsevier  17.01.2011 De rechters van de rechtbank in Amsterdam die PVV-leider Geert Wilders berechtten, stonden onder grote druk door de aandacht van de media en de publieke opinie. Ze waren niet goed voorbereid op het feit dat hun optreden zeer kritisch zou worden bekeken op politieke vooringenomenheid.

Rechtbank onderschatte Wildersproces

Metro 17.01.2011 AMSTERDAM (ANP) – De rechtbank in Amsterdam heeft de gevolgen van de enorme media-aandacht voor het proces tegen Geert Wilders onderschat. Het bestuur van de rechtbank heeft ,,onvoldoende onderkend” dat de druk van die massale aandacht op de betrokken rechters ,,onevenredig groot zou kunnen zijn.”

Recherche blundert met Wilders-getuige

Spits 17.01.2011 Rechercheurs zijn erin geslaagd een dictafoon met een belangrijke verklaring in een vliegtuig achter te laten. De rechercheurs hadden in het buitenland arabist Hans Jansen verhoord, een belangrijke getuige in het proces tegen raadsheer Tom Schalken. LEES VERDER…

Verhoor arabist Jansen opgedoken in vliegtuig

AD 17.01.2011 AMSTERDAM – Opnameapparatuur met daarop een verhoor van arabist Hans Jansen is afgelopen weekend in een vliegtuig van de KLM op Schiphol gevonden. Rechercheurs van de rijksrecherche hebben het daar laten slingeren.

Verhoor Wildersproces opgedoken in vliegtuig 

NU 17.01.2011 Opnameapparatuur met daarop een verhoor van arabist Hans Jansen is afgelopen weekend in een vliegtuig van de KLM op Schiphol gevonden. Rechercheurs van de rijksrecherche hebben het daar laten slingeren.

Verhoor arabist Jansen opgedoken in vliegtuig

Metro 17.01.2011  AMSTERDAM (ANP) – Opnameapparatuur met daarop een verhoor van arabist Hans Jansen is afgelopen weekend in een vliegtuig van de KLM op Schiphol gevonden. Rechercheurs van de rijksrecherche hebben het daar laten slingeren. Dat bevestigde de vertegenwoordiger van Jansen maandag naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Verhoor vergeten in vliegtuig

Telegraaf 17.01.2011 Rechercheurs hebben afgelopen weekeinde geblunderd door een dictafoon met daarop uitermate belangrijke informatie in de zaak Tom Schalken te laten slingeren in een vliegtuig van de KLM. De gespreksopname betreft het verhoor dat de twee hadden afgenomen van arabist prof. dr. Hans Jansen. Jansen, elders ondergedoken vanwege bedreigingen, werd afgelopen donderdag verhoord in een Nederlandse ambassade. 

Verhoor arabist Jansen opgedoken in vliegtuig

De pers 17.01.2011 Opnameapparatuur met daarop een verhoor van arabist Hans Jansen is afgelopen weekend in een vliegtuig van de KLM op Schiphol gevonden. Rechercheurs van de rijksrecherche hebben het daar laten slingeren. Dat bevestigde de vertegenwoordiger van Jansen maandag naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

President hof hekelt uitspraken Wilders

AD 21.12.2010 AMSTERDAM – President van het gerechtshof in Amsterdam Leendert Verheij vindt de opmerkingen van Geert Wilders eerder dit jaar ‘echt een brug te ver’ en ‘volstrekt buiten de orde’. De PVV-leider beschuldigde plaatsvervangend raadsheer bij het …  

De PVV-leider beschuldigde plaatsvervangend raadsheer bij het hof Tom Schalken toen van maffiapraktijken.

De PVV-leider zei dit nadat bekend werd dat op een diner van eetclub Vertigo met vooral juristen een getuige-deskundige in het strafproces tegen Wilders, de arabist Hans Jansen, tegenover Schalken kwam te zitten. Schalken was eerder betrokken bij de beslissing om Wilders te vervolgen. Hij zou op Jansen hebben ingepraat, hoewel de arabist, die het nieuws zelf naar buiten bracht, de kwestie relativeerde.

Het proces wordt volgend jaar (07.02.2011) opnieuw gevoerd.

President hof hekelt uitspraken Wilders

21.12.2010 President van het gerechtshof in Amsterdam Leendert Verheij vindt de opmerkingen van Geert Wilders eerder dit jaar ‘echt een brug te ver’ en ‘volstrekt buiten de orde’. De PVV-leider beschuldigde plaatsvervangend raadsheer bij het hof Tom Schalken toen van maffiapraktijken.

Proces-Wilders op 7 februari 2011 verder 

AD 26.11.2010 Het proces tegen PVV-leider Geert Wilders wordt op 7 februari hervat. De rechtbank in Amsterdam houdt die dag een regiezitting waarop alle betrokken partijen kunnen laten weten hoe zij de voortgang van de zaak voor zich zien. Dat heeft de rechtbank vandaag gemeld.

Aanklagers zaak Wilders niet vervangen

NRC 26.11.2010 De aanklagers in het proces tegen Geert Wilders hoeven niet vervangen te worden. Dat heeft de rechter in Den Haag vandaag besloten. De rechter meent dat het Openbaar Ministerie één en ondeelbaar is.

Geen nieuwe aanklagers in rechtszaak Wilders

VK 26.11.2010 In de rechtszaak tegen Geert Wilders worden de officiers van justitie niet vervangen. De benadeelde partijen in de zaak krijgen daarmee niet hun zin, bepaalde de rechter in Den Haag vandaag in een kort geding.

Aanklagers proces Wilders worden niet vervangen

Elsevier 26.11.2010 De officieren van Justitie die de eis tegen PVV-leider Geert Wilders hebben geformuleerd, hoeven niet te worden vervangen. Dat heeft de rechter besloten nadat de zelfbenoemde benadeelde partijen in de zaak een kort geding tegen de Nederlandse Staat hebben aangespannen.

Geen nieuwe aanklagers Wilders

Telegraaf 26.11.2010 De aanklagers in het proces tegen Geert Wilders hoeven niet vervangen te worden. Dat heeft de rechter in Den Haag vrijdag besloten. De rechter meent dat het Openbaar Ministerie (OM) één en ondeelbaar is.  

Geen nieuwe officieren in proces-Wilders 

AD 26.11.2010 De officieren van justitie in de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders hoeven niet te worden vervangen. Het Openbaar Ministerie is ‘een en ondeelbaar’, voerde de rechter aan als motivatie. Dit betekent dat het er niet toe doet welke officier een zaak behandelt. De rechter heeft ook een aantal andere eisen afwezen.

Geen nieuwe aanklagers zaak-Wilders

Metro 26.11.2010 DEN HAAG (ANP) – De aanklagers in het proces tegen Geert Wilders hoeven niet vervangen te worden. Dat heeft de rechter in…

Aanklagers Wilders niet vervangen

De Pers 26.11.2010 De aanklagers in het proces tegen Geert Wilders hoeven niet vervangen te worden. Dat heeft de rechter in Den Haag vrijdag besloten. De rechter meent dat het Openbaar Ministerie één en ondeelbaar is.

Geen nieuwe aanklagers zaak-Wilders

NU 26.11.2010 De aanklagers in het proces tegen Geert Wilders hoeven niet vervangen te worden. Dat heeft de rechter in Den Haag vrijdag besloten.  Bekijk video De rechter meent dat het Openbaar Ministerie één en ondeelbaar is. 

Wilders zet trend met wrakingsverzoek

NU 26.11.2010 Het aantal wrakingsverzoeken is explosief toegenomen sinds PVV-leider Geert Wilders vorige maand de rechtbank met succes wraakte. 

Nieuwe hype: rechters wraken

Spits 26.11.2010 Voordat PVV-leider Geert Wilders zijn rechters succesvol wraakte, wist niemand wat dat was. Nu worden rechtbanken overspoeld met wrakingsverzoeken. Dat schrijft Trouw vandaag. LEES VERDER…

Zelfde officieren in proces-Wilders

26.11.2010 De officieren van justitie in de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders hoeven niet te worden vervangen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald.

Proces-Wilders op 7 februari verder

NU 24.11.2010 Het proces tegen PVV-leider Geert Wilders wordt op 7 februari 2011 hervat. De rechtbank in Amsterdam houdt die dag een regiezitting waarop alle betrokken partijen kunnen laten weten hoe zij de voortgang van de zaak voor zich zien.

Zie ook:

‘OM heeft hof in zaak-Wilders gerespecteerd’

OM in Den Haag onderzoekt aangifte Wilders

Benadeelden willen stappen tegen OM in zaak-Wilders

Nieuwe rechters in proces-Wilders

‘OM heeft hof in zaak-Wilders gerespecteerd’

NU 23.11.2010 De aanklagers in de strafzaak tegen Geert Wilders hebben de opdracht van het gerechtshof om de PVV-voorman alsnog te vervolgen, gerespecteerd. 

OM heeft hof in zaak-Wilders gerespecteerd’

De Pers 23.11.2010 De aanklagers in de strafzaak tegen Geert Wilders hebben de opdracht van het gerechtshof om de PVV-voorman alsnog te vervolgen, gerespecteerd. Ze hebben alle feiten aan de rechtbank in Amsterdam voorgelegd en daarom hebben ze gehoor gegeven aan het bevel van het hof. De officieren van justitie hoeven dus niet vervangen te worden.

‘OM heeft hof gerespecteerd’

Telegraaf  23.11.2010 De aanklagers in de strafzaak tegen Geert Wilders hebben de opdracht van het gerechtshof om de PVV-voorman alsnog te vervolgen, gerespecteerd. Ze hebben alle feiten aan de rechtbank in Amsterdam voorgelegd en daarom hebben ze gehoor gegeven aan het bevel van het hof. De officieren van justitie hoeven dus niet vervangen te worden.

Het proces tegen Wilders moet doorgaan

Trouw 18.11.2010 Tegen iemand als Wilders, die haat zaait en grondrechten van moslims uitholt, zijn alle democratische middelen legitiem, zegt Mohamed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen.

Gerelateerde artikelen;

OM in Den Haag onderzoekt aangifte Wilders

VK 18.11.2010 De Hoge Raad heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag aangewezen om de aangifte van PVV-leider Geert Wilders tegen Tom Schalken, raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam, te onderzoeken. Dat bevestigde de Hoge Raad donderdag desgevraagd aan het ANP.

OM onderzoekt aangifte Wilders

Telegraaf 18.11.2010 De Hoge Raad heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag aangewezen om de aangifte van PVV-leider Geert Wilders tegen Tom Schalken, raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam, te onderzoeken. Dat bevestigde de Hoge Raad donderdag desgevraagd aan het ANP.

OM in Den Haag onderzoekt aangifte Wilders

Metro 18.11.2010 DEN HAAG (ANP) – De Hoge Raad heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag aangewezen om de aangifte van PVV-leider…

OM onderzoekt aangifte Wilders

De pers 18.11.2010 De Hoge Raad heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag aangewezen om de aangifte van PVV-leider Geert Wilders tegen Tom Schalken, raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam, te onderzoeken. Dat bevestigde de Hoge Raad donderdag desgevraagd aan het ANP.

Zie:

Benadeelden Wilders spannen kort geding aan

15.11.2010 AD AMSTERDAM – De zogenoemde benadeelde partijen in de strafzaak tegen Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Zij eisen dat het Openbaar Ministerie (OM) de wens tot vrijspraak voor de PVV-voorman aanpast, alsnog eist …  

Klagers Wilders: Kort geding tegen Nederlandse Staat

Elsevier 15.11.2010  De zelfbenoemde benadeelde partijen in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Zij willen het Openbaar Ministerie (OM) zo dwingen om alsnog een strafeis te formuleren tegen Wilders.

In de rechtszaak tegen Wilders eiste het OM vrijspraak op alle punten voor Wilders, omdat strafbare feiten volgens justitie niet bewezen zijn. De advocaat van Wilders, Bram Moszkowicz, heeft de rechters echter succesvol gewraakt, waardoor de hele zaak nu over moet. De ‘benadeelden’ eisen in hun kort geding dat de aanklagers van het OM worden vervangen. Het proces wordt binnenkort opnieuw door de rechtbank van Amsterdam behandeld. Hun beslissingen (pdf).

De advocaten van de klagende partijen in het proces alleen bepleiten waarom zij een schadevergoeding van Wilders zouden moeten ontvangen. Zij mogen zich niet uitlaten over de strafbaarheid van Wilders’ uitspraken.  

Zie ook:

Mohamed Rabbae, de komische, boze moslim

Elsevier 15.11.2010  De leider van de boze moslims was Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid voor GroenLinks). In de jaren negentig van de vorige eeuw jaagde Mo op Hans Janmaat om hem en zijn geestverwanten te laten vervolgen. Hij stelde telkens Kamervragen over vrienden van Janmaat, om de samenleving te beschermen tegen de opvattingen van dit soort marginale types.

Kort geding tegen Staat wegens proces-Wilders

NRC 15.11.2010  De zogenoemde benadeelde partijen in de strafzaak tegen Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Zij eisen dat het Openbaar Ministerie (OM) de wens tot vrijspraak voor de PVV-voorman aanpast, alsnog eist dat zijn uitspraken strafbaar zijn en de aanklagers vervangt. 

 

Benadeelden Wilders spannen kort geding aan  

NU 15.11.2010 AMSTERDAM – De zogenoemde benadeelde partijen in de strafzaak tegen Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat.  

Benadeelden Wilders spannen kort geding aan

De Pers 15.11.2010 De zogenoemde benadeelde partijen in de strafzaak tegen Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Zij eisen dat het Openbaar Ministerie de wens tot vrijspraak voor de PVV-voorman aanpast en alsnog straffen tegen hem eist en de aanklagers vervangt. Eén van de advocaten van de benadeelde partijen, Ties Prakken, maakte dit maandag op een persconferentie bekend.

Zie:

Benadeelden Wilders spannen kort geding aan tegen de Staat

VK 15.11.2010 Binnenland AMSTERDAM – De zogenoemde benadeelde partijen in de strafzaak tegen Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Zij eisen dat het Openbaar Ministerie de wens tot vrijspraak voor de PVV-voorman aanpast en alsnog straffen tegen hem eist en de aanklagers vervangt. Eén van de advocaten van de benadeelde partijen, Ties Prakken, maakte dit maandag op een persconferentie bekend.

Benadeelden Wilders spannen kort geding aan

Telegraaf 15.11.2010 De zogenoemde benadeelde partijen in de strafzaak tegen Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat.

Benadeelden Wilders spannen kort geding aan

Metro 15.11.2010 De zogenoemde benadeelde partijen in de strafzaak tegen Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Zij eisen dat het Openbaar Ministerie de wens tot vrijspraak voor de PVV-voorman aanpast en alsnog straffen tegen hem eist en de aanklagers vervangt. 

Kort geding voor strafeis Wilders

Spits 15.11.2010 De benadeelde partijen in de rechtszaak tegen Wilders spannen nu een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Ze eisen dat het Openbaar Ministerie geen vrijspraak vraagt, maar straffen eist. Ook moeten de aanklagers vervangen worden. -> LEES VERDER…

Kort geding tegen staat om strafzaak Wilders

15.11.2010 De benadeelde partijen in de strafzaak tegen Geert Wilders spannen een kort geding aan tegen de staat. Ze willen hiermee de rol van het Openbaar Ministerie corrigeren, zegt voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen Mohammed Rabbae maandag.

Rabbae: Ook na vrijspraak tegen Wilders procederen 

AD 13.11.2010 ROTTERDAM – Mohammed Rabbae blijft proberen PVV-leider Geert Wilders veroordeeld te krijgen, ook als hij in de zaak die binnenkort verder gaat wordt vrijgesproken. Dat heeft Rabbae, voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen, laten weten.

‘Politiek kan moslims niet goed beschermen’

Trouw 13.11.2010 Het politiek debat biedt moslims onvoldoende bescherming tegen discriminerende uitlatingen van Wilders, betoogt Mohammed Rabbae. Wie minderheden wil beschermen, moet naar alle democratische middelen kunnen grijpen, waaronder een gang naar de rechter.

Op het proces tegen Wilders is veel kritiek, ook van zijn politieke tegenstanders. Zo zei GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi dat het proces averechts werkt. GroenLinks-leider Femke Halsema stelde eerder dat ze zich ongemakkelijk voelt met de toevoeging ‘oud-GroenLinks-Kamerlid’ als het over Rabbae gaat. “Hij doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons.” 

Rabbae wijst erop dat politici in Frankrijk, Duitsland en Engeland ook zijn vervolgd en veroordeeld voor uitspraken die ‘minder erg zijn dan die van Wilders’. “Dat is een belangrijk signaal. Moslims krijgen door zo’n veroordeling weer vertrouwen in de rechtsstaat.”

Rabbae: ook na vrijspraak tegen Wilders procederen

13.11.2010  (Novum) – Mohammed Rabbae blijft proberen PVV-leider Geert Wilders veroordeeld te krijgen, ook als hij in de zaak die binnenkort verder gaat wordt vrijgesproken. Dat heeft Rabbae, voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen, zaterdag laten weten.

Rabbae: ook na vrijspraak tegen Wilders procederen 

VK 13.11.2010 Binnenland AMSTERDAM – Mohammed Rabbae blijft proberen PVV-leider Geert Wilders veroordeeld te krijgen, ook als hij in de zaak die binnenkort verder gaat … 

Nieuwe aanklagers geëist tegen Wilders

Parool 13.11.2010 AMSTERDAM – Verschillende minderhedenorganisaties willen stappen ondernemen om andere officieren van justitie op de Wilderszaak te laten zetten.
Het gaat onder meer om de Turkse Arbeidersvereniging Nederland HTIB en om het Landelijk Beraad …

Benadeelde partijen Wilders: stappen tegen OM

AD 12.11.2010 AMSTERDAM – Diverse minderhedenorganisaties willen stappen tegen het Openbaar Ministerie (OM) ondernemen om andere officieren van justitie op de zaak-Wilders te krijgen. De organisaties zijn zogenoemde benadeelde partijen in het proces.

Advocaat Henri Sarolea wilde niet zeggen welke stappen worden voorbereid. Daarover overlegt hij in het weekeinde met zijn collega Ties Prakken en Mohamed Rabbae (Landelijk Beraad Marokkanen), zei Sarolea.

Benadeelde partijen Wilders: stappen tegen OM

Metro 12.11.2010 Diverse minderhedenorganisaties willen stappen tegen het Openbaar Ministerie (OM) ondernemen om andere officieren van justitie op de zaak-Wilders te krijgen. De organisaties zijn zogenoemde benadeelde partijen in het proces.

Benadeelde partijen Wilders: stappen tegen OM

VK 12.11.2010 AMSTERDAM – Diverse minderhedenorganisaties willen stappen tegen het Openbaar Ministerie (OM) ondernemen om andere officieren van justitie op de zaak-Wilders te krijgen. De organisaties zijn zogenoemde benadeelde partijen in het proces.

Rechtbank vervolgt binnenkort proces-Wilders

Telegraaf 11.11.2010 De rechtbank in Amsterdam wil op korte termijn het proces tegen PVV-leider Geert Wilders hervatten. Dat meldt de rechtbank donderdag op haar website. Ook maakte de rechtbank de nieuwe combinatie van rechters bekend.

Nieuwe rechters proces Wilders bekend, snelle hervatting

Elsevier 11.11.2010 De rechtbank in Amsterdam wil binnenkort het proces tegen PVV-leider Geert Wilders hervatten. De rechtbank heeft al drie nieuwe rechters geselecteerd. Dat maakt de rechtbank op haar website bekend.

Zie ook:

Twist over locatie proces-Wilders

Trouw 10.11.2010 De rechtbank Amsterdam geeft geen gehoor aan de oproep uit juridische kringen om het nieuwe proces-Wilders aan een andere rechtbank over te laten.

Advocaat Spong, die in het proces de benadeelden bijstaat, kreeg gisteren bijval van raadsheer Numann van de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtscollege. Ook Numann vindt – op persoonlijke titel – dat een andere rechtbank de rechtszaak tegen de PVV-leider moet doen. Dat zou beter zijn voor de rust in het land.

De zaak-Wilders is één grote klucht geworden  

Elsevier 10.11.2010 De zaak tegen Kamerlid Geert Wilders wordt met de dag spannender. Het is meer dan een zaak tegen Geert Wilders, want nu staat de geloofwaardigheid van de een paar rechters op het spel. Ja, dat zijn zware woorden. Maar er gebeuren nogal vreemde dingen rond deze zaak.

Lid Hoge Raad: Zaak Wilders beter verplaatsen

Elsevier 09.11.2010 Voor de rust in het land zou het beter zijn als een andere rechtbank het proces tegen PVV-leider Geert Wilders overneemt. Dat zegt Ernst Numann, raadsheer bij de Hoge Raad.

Numann deed zijn uitspraak op persoonlijke titel in Utrecht, nadat hij als getuige werd gehoord in de Chipsholzaak.

Advocaat-generaal Hoge Raad brandt vingers aan proces-Wilders 

NRC 09.11.2010 Nu heeft er weer een advocaat-generaal van de Hoge Raad z’n vingers gebrand.

Lid Hoge Raad: Wilderszaak elders doen

 VK 09.11.2010 Ernst Numann, lid van de Hoge Raad der Nederlanden, vindt het beter als de rechtszaak tegen Geert Wilders niet in Amsterdam wordt behandeld. Hij zei dat dinsdag in Utrecht, waar hij als getuige wordt gehoord in de Chipsholzaak.

Voor de rust in het land zou het beter zijn als een andere rechtbank de zaak-Wilders zou behandelen, zei hij. Numann sprak op persoonlijke titel en niet als lid van de Hoge Raad.

Lees ook  Adviseur Hoge Raad: Wilders-rechtbank had nooit gewraakt moeten worden – 08/11/10

Lid Hoge Raad: Wilderszaak niet meer in Amsterdam  

AD 09.11.2010 Ernst Numann, lid van de Hoge Raad der Nederlanden, vindt het beter, als de rechtszaak tegen Geert Wilders niet in Amsterdam wordt behandeld. Hij zei dat in Utrecht, waar hij als getuige wordt gehoord in de Chipsholzaak. Voor de rust in het land zou het beter zijn als een andere rechtbank de zaak-Wilders zou behandelen, zei hij. Numann sprak op persoonlijke titel en niet als lid van de Hoge Raad.

‘Proces-Wilders is een klucht’ 

De Pers 08.11.2010  – Rond de rechtszaak tegen Geert Wilders zijn inmiddels zoveel ongebruikelijke dingen gebeurd dat de zaak is verworden tot een klucht. Tot die conclusie komen zowel Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz als Gerard Spong, advocaat van een aantal van Wilders’ tegenstanders.

‘Proces-Wilders is een klucht geworden’

VK 08.11.2010 Binnenland AMSTERDAM – Rond de rechtszaak tegen Geert Wilders zijn inmiddels zoveel ongebruikelijke dingen gebeurd dat de zaak is verworden tot een klucht. …

‘Proces-Wilders is een klucht geworden’

AD 08.11.2010 AMSTERDAM – Rond de rechtszaak tegen Geert Wilders zijn inmiddels zoveel ongebruikelijke dingen gebeurd dat de zaak is verworden tot een klucht. Tot die conclusie komen zowel Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz als Gerard Spong, advocaat van een …

‘Proces-Wilders is een klucht geworden’

Metro 08.11.2010 – Rond de rechtszaak tegen Geert Wilders zijn inmiddels zoveel ongebruikelijke dingen gebeurd dat de zaak is verworden tot een klucht. Tot die conclusie komen zowel Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz als Gerard Spong, advocaat van een aantal van Wilders’ tegenstanders.

‘Proces-Wilders is een klucht geworden’

AD 08.11.2010 AMSTERDAM – Rond de rechtszaak tegen Geert Wilders zijn inmiddels zoveel ongebruikelijke dingen gebeurd dat de zaak is verworden tot een klucht. Tot die conclusie komen zowel Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz als Gerard Spong, advocaat van een …

‘Proces-Wilders is een klucht geworden’

Trouw 08.11.2010 Rond de rechtszaak tegen Geert Wilders zijn inmiddels zoveel ongebruikelijke dingen gebeurd dat de zaak is verworden tot een klucht. Tot die conclusie komen zowel Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz als Gerard Spong, advocaat van een aantal van Wilders’ tegenstanders.

In de nieuwsrubriek Nieuwsuur gaven beide raadslieden maandag aan dat diverse leden van de rechterlijke macht zich onhandig en onprofessioneel hebben gedragen.

‘Proces-Wilders is een klucht geworden’

Parool 08.11.2010 AMSTERDAM – Rond de rechtszaak tegen Geert Wilders zijn inmiddels zoveel ongebruikelijke dingen gebeurd dat de zaak is verworden tot een klucht. Tot die conclusie komen zowel Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz als Gerard Spong, advocaat van een …

Aangever Wilders vreest schade

Telegraaf 08.11.2010 Dat advocaat-generaal Diederik Aben zijn persoonlijke mening heeft gegeven over de wraking in de zaak-Wilders, kan schadelijk zijn voor een procedure die advocaat Henri Sarolea bij de Hoge Raad heeft aangespannen.

De advocaat heeft onlangs om cassatie in het belang der wet gevraagd, liet hij maandag weten. Daarmee wil hij bereiken dat de wraking ongedaan wordt gemaakt. Sarolea is advocaat van Yvonne Wolthuis, een van degenen die aangifte tegen Geert Wilders hebben gedaan.

‘Proces-Wilders is een klucht geworden’

NU 08.11.2010 Rond de rechtszaak tegen Geert Wilders zijn inmiddels zoveel ongebruikelijke dingen gebeurd dat de zaak is verworden tot een klucht. Tot die conclusie komen zowel Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz als Gerard Spong, advocaat van een aantal van Wilders’ tegenstanders.

Zie ook:  

‘Kritiek Wilders ondermijnt rechtspraak’ 24/10/2010

Proces Wilders moet over 22/10/2010

Wilders doet aangifte tegen raadsheer Schalken 22/10/2010

Moszkowicz wraakt rechtbank opnieuw 22/10/2010

Wilders beschuldigt raadsheer van maffiapraktijken22/10/2010

Adviseur Hoge Raad bekritiseert wraking rechters Wilders

Elsevier 08.11.2010 Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, vindt het juridisch onjuist dat de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank het wrakingsverzoek tegen de rechters in het Wilders-proces inwilligde.

Aben protesteert in zijn weblog onder meer tegen het feit dat de wrakingskamer de wraking ‘in het licht van eerdere incidenten’ toekende. Moszkowicz probeerde de rechters eerder te wraken, maar dit werd afgewezen. Volgens Aben had dit later dan ook geen rol mogen spelen.

Aben heeft zijn notitie op verzoek van Jan Moors, een van de rechters in het proces tegen Geert Wilders geschreven, bleek in actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Advocaat-generaal: ‘Wraking was fout

Spits 08.11.2010 Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben vindt de wraking van de rechters in het proces van Geert Wilders onterecht. Hij schreef op persoonlijke titel een blogbericht voor het Nederlands Juristenblog. Aben vindt het namelijk niet raar – noch in strijd met jurispredentie – dat de rechtbank later pas de knoop wilde doorhakken over het horen van getuige-deskundige Hans Jansen.

‘Fout wrakingskamer Wilders’

De Pers  08.11.2010 De wraking van de rechters die het Wildersproces behandelden, was onterecht. Dat vindt Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, die op persoonlijke titel een stuk schreef over de wraking. Het artikel is maandag gepubliceerd op het weblog van het Nederlands Juristenblad, njblog.nl. Het parket bij de Hoge Raad, dat onder meer fungeert als adviesorgaan voor de raad, betreurt het dat de notitie openbaar is geworden.

Zie ook:

 

Wilders: opstelling advocaat-generaal Diederik Aben blunder justitie

Magistraat: wrakingrechters onterecht

Telegraaf 08.11.2010 De wraking van de rechters die het Wilders-proces behandelden, was onterecht. Dat vindt Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

De zoektocht naar gronden voor wraking

Diederik Aben – De hieronder weergegeven notitie is eind oktober door Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, geschreven op persoonlijke titel. De tekst was bestemd voor beperkte kring. Nu de notitie naar buiten is gekomen, heeft Aben besloten deze te publiceren. Laten we de wrakingbeslissing van 22 oktober er eens bij nemen.

Laten we de wrakingbeslissing van 22 oktober er eens bij nemen.

Eerst de uitgangspunten:

1. Ik citeer:

“Grondslag voor het wrakingverzoek is, zo begrijpt de wrakingskamer, dat de rechtbank niet aanstonds heeft ingestemd met het verzoek van de verdediging de ter terechtzitting aanwezige getuige Jansen te horen met betrekking tot uitlatingen zoals weergegeven in een artikel in de Pers. Achtergrond van dat verzoek is, zo heeft de raadsman naar voren gebracht, dat het standpunt van de verdediging is dat de beschikking van het Hof die geleid heeft tot vervolging van verzoeker, getuigt van vooringenomenheid bij het Hof en dat die omstandigheid moet leiden tot niet ontvankelijkheid van de OM. De getuige zou kunnen verklaren omtrent uitlatingen van één van de leden van het Hof ten overstaan van de getuige waaruit van de vooringenomenheid van het Hof zou blijken, zodat die getuigenverklaring kan bijdragen aan de onderbouwing van het verweer, aldus de raadsman.”

2. Ik citeer wederom:

“Uit de aan de wrakingskamer ter beschikking gestelde reactie van de rechtbank komt naar voren dat de rechtbank het verzoek niet zonder meer heeft afgewezen, maar dat over de vraag of zich de noodzaak van het horen van de getuige voordoet, zal worden besloten na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting.”

Een en ander is een – naar ik aanneem – correcte weergave van de gang van zaken. Een bepaald niet opmerkelijke gang van zaken overigens. De rechter is bevoegd het nemen van een beslissing aan te houden, of ook “voorlopige” beslissingen te nemen, zolang hij maar niet vergeet om op het verzoek uiteindelijk een (definitieve) beslissing te nemen (vóór sluiting van het onderzoek ter terechtzitting, dan wel bij einduitspraak).

Ik vervolg met het citeren van de wrakingskamer:

“Een beslissing om op een verzoek tot het horen van een getuige op een later tijdstip te beslissen moet worden aangemerkt als een beslissing om dat verzoek op dat moment af te wijzen. De wraking richt zich dus tegen de beslissing van de rechtbank tot afwijzing van het verzoek tot het horen van de getuige Jansen.”

Het is toch wel typisch. Het besluit van de Wilderskamer om een beslissing op een verzoek aan te houden wordt door de wrakingskamer “aangemerkt” als een beslissing om het getuigenverzoek (op dat moment) af te wijzen. Dat is op zichzelf nog niet zo erg, maar uit het hierna volgende blijkt dat de wrakingskamer vervolgens het besluit tot aanhouding van een beslissing op het getuigenverzoek gaat toetsen aan de motiveringseisen voor een beslissing om een getuigenverzoek af te wijzen, en vervolgens oordeelt dat deze beslissing “zonder nadere motivering” niet begrijpelijk is. Nog daargelaten dat de wrakingskamer geen cassatierechter is van de Wilderskamer, maar slechts geroepen de (schijnbare) vooringenomenheid van de Wilderskamer te beoordelen, blijft mij duister waarom de wrakingskamer ervoor kiest om maatstaven aan te leggen voor een beslissing die niet genomen is.

Maar goed, laten wij de wrakingskamer volgen op dit wat duistere pad, en veronderstellen dat de Wilderskamer het getuigenverzoek vooralsnog inderdaad heeft afgewezen. Anders dan publiekelijk wordt aangenomen bestaat er niet zoiets als een ‘gewoonte’ om ter terechtzitting aanwezige getuigen te horen, althans geldt er niet een daaraan te ontlenen gewoonterecht. De Wilderskamer was dus niet onder alle omstandigheden verplicht om de getuige te horen. Er resteert een toetsingsmoment. De wrakingskamer miskent dat op zichzelf ook niet, zo blijkt uit haar oordeel:

“Naar vaste jurisprudentie van de HR (zie laatstelijk HR 1 april 2008, LJN BC6743) wordt een getuige die ter terechtzitting is medegebracht (waaronder ook moet worden verstaan een getuige die ter terechtzitting anderszins aanwezig is) gehoord, tenzij zich een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 288 lid 1 onder b of c Sv voordoet. Kort gezegd als de gezondheid van de getuige bij het verhoor in het geding is, dan wel redelijkerwijs valt aan te nemen dat door het niet horen van de getuige de verdachte in zijn verdediging niet wordt geschaad.”

Oeps. De eerste echte overweging loopt spaak. Inderdaad, het verzoek om een meegebrachte getuige te horen kan alleen worden afgewezen op de gronden genoemd in art. 288, eerste lid onder b en c, Sv. Voor ons lijkt in dit geval alleen die van het “verdedigingsbelang” relevant te zijn. Met Jansens (fysieke) gezondheid en welzijn is immers op het oog niks mis. Het venijn zit echter in de tussen haakjes geplaatste bijzin over de reikwijdte van het begrip ‘meegebrachte getuige’: “waaronder ook moet worden verstaan een getuige die ter terechtzitting of anderszins aanwezig is.” Dát volgt niet uit de aangehaalde uitspraak van HR 1 april 2008.

Uit HR 2 december 2008, LJN BF5691, NJ 2009, 10, lijkt eerder het tegendeel te volgen: de medeverdachte die in verband met een gelijktijdige behandeling van zijn zaak ter terechtzitting aanwezig is kan niet op grond van de enkele omstandigheid dat de verdediging verzoekt hem in de zaak van de verdachte als getuige te horen worden aangemerkt als een “ter terechtzitting verschenen” getuige.

Knigge bespreekt in zijn conclusie voorafgaand aan dit arrest ook het geval waarin een persoon wiens getuigenis door de verdediging wordt verlangd als toehoorder ter terechtzitting aanwezig is. Op de enkele grond van diens aanwezigheid kan deze getuige nog niet worden betiteld als te zijn “meegebracht”, aldus Knigge. Hij schrijft letterlijk:

“Van een verdachte die wenst dat een getuige op voet van art. 287, leden 1 en 2 Sv wordt gehoord, mag verwacht worden dat hij kenbaar maakt dat hij de desbetreffende getuige heeft meegebracht, dat wil zeggen dat duidelijk stelt, niet alleen dat de persoon in kwestie ter zitting aanwezig is, maar ook dat hij bereid is als getuige optreden. Laat hij dit na, dan heeft hij weinig te klagen als de rechtbank zijn verzoek opvat als een verzoek in de zin van art. 328 jo. 315 Sv.”

Kortom, het ligt toch echt een stuk genuanceerder dan de wrakingskamer vrij terloops doet voorkomen. Ik zie aanzienlijke steun voor de kennelijke opvatting van de Wilderskamer dat het besproken getuigenverzoek moet worden getoetst aan het noodzaakcriterium in het veronderstelde geval dat de Wilderskamer een (tot motivering nopende) afwijzende beslissing zou hebben genomen. Van een “blunder” is in elk geval geen sprake. Eerder behoeft de wrakingbeslissing op dit punt meer motivering.

Laten we toch maar weer voortgaan op de weg die de wrakingskamer is ingeslagen en voor de discussie aannemen dat de Wilderskamer het getuigenverzoek heeft afgewezen, zulks op de verkeerde, te ruime grond. De aanname luidt: de Wilderskamer had het verzoek moeten toetsen aan het verdedigingsbelang. De vraag rijst dan of het horen van Jansen relevant is voor enige in deze zaak (op de voet van de artikelen 348 en 350 Sv) te nemen beslissing.

De verdediging vindt van wel, want het horen van Jansen strekt ter ondersteuning van een niet-ontvankelijkheidsverweer. De rechtbank mag deze kwestie zelfstandig beoordelen en is daarbij niet gebonden aan de stellingen van de verdediging. Laten we voor het gemak van de discussie eens aannemen dat de verdediging het goed ziet: Schalken was buitengewoon vooringenomen op het moment dat hij bijdroeg aan het vervolgingsbevel ex artikel 12 Sv, en ik wil er nog wel aan toevoegen: Schalken heeft Jansen óók nog laakbaar getracht te beïnvloeden in zijn vrijheid als getuige/deskundige te verklaren. Voor geen van beide aannames is maar één spat bewijs (tot nu toe), maar dat terzijde.

Ik kan niet inzien om welke reden deze aannames zouden moeten leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging van Wilders. Het vervolgingsbevel van het gerechtshof is niet aan enig rechtsmiddel onderworpen. Het ligt ook niet anderszins ter toetsing aan de Wilderskamer voor. Kortom, het is volstrekt irrelevant wat Jansen hierover zou kunnen verklaren. Ook bij toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang is de uitkomst van de veronderstelde beslissing van de Wilderskamer niet onjuist, en zeker niet onbegrijpelijk.

Een dergelijke motivering is om begrijpelijke redenen door de Wilderskamer niet gegeven. In een publiciteitsgevoelige zaak als deze zou de door mij gegeven uitleg al dan niet terecht vele wenkbrauwen doen fronsen. Uitstel van die beslissing met deze motivering tot het eindvonnis is zo bezien zo gek nog niet. Bovendien voorkomt de Wilderskamer daarmee dat ook aanvullende verzoeken, bijvoorbeeld tot het horen van het hele “vertigo”-gezelschap (inclusief Schalken), moeten worden behandeld (en afgewezen).

Nu het – enige – thema dat werkelijk ter beoordeling aan de wrakingskamer is voorgelegd: de eventuele vooringenomenheid van de Wilderskamer. We gaan voort op de door de wrakingskamer ingeslagen weg.

Ik citeer de wrakingskamer:

“In beginsel kan de omstandigheid dat een rechter een beslissing neemt die een partij onwelgevallig is, geen grond zijn tot wraking van die rechter. Dat is slechts anders als die beslissing zo onbegrijpelijk is dat voor die beslissing redelijker wijze geen andere verklaring kan worden gegeven dan dat zij voortvloeit uit vooringenomenheid van de rechter, of als de beslissing objectief gezien bij de verzoeker de gerechtvaardigde vrees heeft kunnen wekken dat de beslissing is ingegeven door vooringenomenheid jegens verzoeker.”

De eerste volzin is juridisch correct. Over de vraag of de tweede volzin de stand van het recht juist weergeeft, kun je tot op zekere hoogte twisten, maar ik wil er wel in meegaan. Dan komt de kern van de motivering van de wrakingbeslissing:

“De beslissing van de rechtbank om de getuige niet te horen lijkt in strijd met de geldende jurisprudentie. Daarom vindt de wrakingskamer de vrees van verzoeker dat de beslissing van de rechtbank getuigt van een zeker mate van vooringenomenheid, ook in het licht van de eerdere incidenten, begrijpelijk.”

Vrij onverwachts hanteert de wrakingskamer een andere maat voor de toets van de (schijn van) vooringenomenheid, namelijk of de vrees van vooringenomenheid (niet zozeer objectief gerechtvaardigd maar) begrijpelijk is. Dat laatste betreft, als ik het goed zie, een noviteit die, zoals dat heet, geen steun vindt in het recht.

Diep in het donkere bos waar de wrakingskamer haar weg zoekt ga ik maar weer verder. Zelfs als de wrakingskamer het juiste criterium voor de beoordeling van (de schijn van) vooringenomenheid voor ogen stond, dan nog zouden twijfels moeten rijzen. Aangenomen dat de beslissing om Jansen niet te horen in strijd zou zijn met de geldende jurisprudentie, getuigt die beslissing “daarom” dan van vooringenomenheid of is daarmee de vrees daarvoor “begrijpelijk”? Op zichzelf zeker niet, zou ik menen. Juist dat oordeel van de wrakingskamer behoeft nader motivering (die ontbreekt).

De verwijzing naar “eerdere incidenten” is welhaast een gotspe. Welke incidenten dan? Toch niet de incidenten waarover een andere wrakingskamer heeft geoordeeld dat het géén voeding gaf aan gerechtvaardigde vrees voor vooringenomenheid?

Ten slotte, zoals inmiddels uit het voorgaande mag blijken, lijkt (lees: is) niet de beslissing van de Wilderskamer, maar die van de wrakingskamer in strijd met de geldende jurisprudentie.

Deze notitie is geschreven op persoonlijke titel.

‘Wraking zaak-Wilders onterecht’

Telegraaf 08.11.2010 De wraking van de rechters die het Wilders-proces behandelden, was onterecht. Dat vindt Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, die op persoonlijke titel een stuk schreef over de wraking. Het artikel is maandag gepubliceerd op het weblog van het Nederlands Juristenblad, njblog.nl. Het parket bij de Hoge Raad, dat onder meer fungeert als adviesorgaan voor de raad, betreurt het dat de notitie openbaar is geworden.

Adviseur Hoge Raad laakt wraking Wilders-rechtbank

08.11.2010 Een advocaat-generaal van de Hoge Raad is van mening dat de rechtbank in het proces-Wilders nooit gewraakt had moeten worden. Diederik Aben schreef in oktober hier een notitie over die bestemd was voor een beperkte kring juristen, maar uitlekte.

De Hoge Raad laat in een reactie weten het te betreuren dat de notitie naar buiten is gekomen en benadrukt dat het gaat om een privéopvatting.

Rechters verdeeld na wraking Wilders

NRC 06.11.2010 Binnen de Amsterdamse rechtbank is grote verdeeldheid ontstaan na het besluit van Amsterdamse rechters om collega’s te wraken omdat ze in het proces tegen Geert Wilders vorige maand de schijn van partijdigheid wekten.

Zo’n zeventig rechters hebben afgelopen dinsdag een bijeenkomst gehouden waar ze hun ongenoegens bespraken. „Het ligt onder rechters hartstikke gevoelig als de ene magistraat over de ander zegt dat hij partijdig is. We zitten allemaal op dezelfde gang”, zegt een Amsterdamse rechter.

Parool Theater: De Rechtsstaat | Het vertrouwen in de rechtspraak

Parool 05.11.2010 In een nieuwe serie debatten besteedt het Parool Theater elke maand aandacht aan min of meer juridische onderwerpen.

De eerste aflevering, op woensdag 10 november, gaat over ‘het vertrouwen in de rechtspraak‘. Directe aanleiding is de zaak tegen Geert Wilders,

Blog: 

Toewijzing wrakingsverzoek in zaak Wilders onterecht

november 9, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 reacties

 1. […] Zie ook: Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door VVD en de vrije Meningsuiting « Debat in de Digitale Hofstad | januari 13, 2011

 2. […] Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – vervolg rechtzaak van eeuw ! « Debat in de Digitale Hofstad | februari 3, 2011

 3. Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.

  Het proces tegen Geert Wilders, is oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederland en is een schande, het is niet legitiem!

  Zie de eerdere opmerkingen van moslim dictators, als:Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , de Mohammed, Leiders van Turkije, Omar al-Bashir van Soedan
  Even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Aangezien deze dictatoriale regime’s niet legitiem zijn, zou dit waanzinnige proces samen met de dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Geert Wilders, dat dankzij de medewerking van deze dictators tot stand kwam, is dodelijk. Door de islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei, die nog steeds exponentieel is, betekent dit, dat in alle moslim-landen de gevreesde overbevolking zeer snel plaats vindt.
  Neem nu Egypte, de overbevolking daar, is een groot probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland, maar er wonen wel negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en haar voorsteden maar het herbergt meer mensen dan in heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, zijn er binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen moslims bij gekomen. Turkije stijgt naar 80 miljoen.

  Iran telt meer dan 85 miljoen moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dat is ook een groot probleem.
  Snel groeiende bevolkingen en dictators die nog meer moslims willen. Moeder aarde is in groot gevaar!
  Turken hebben circa 12 miljoen moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wil,beschouwt deze volks verplaatsing als een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland gaan domineren door te terroriseren. Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden.In Marokko, wordt alles streng gecontroleerd en zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen Geert Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters en gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl er nu in veel landen opstanden begonnen zijn tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. De 5de colonne, hoofdproduct van deze dictators, heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders voor het stichten van een islamitische enclave. Moslim bewegingen die hun steun vinden in hun thuis-basis. Dat is het wanbeleid van de EU landen, zij hanteren anti-westerse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je alles goed volgt, dan zie je hoe deze moslims met niet te noemen methodes worden  gedwongen te vermenigvuldigen. Nergens kan een immigrant zo het zo snel het voor het zeggen krijgen als in Nederland.

  Als we naar de islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere Middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar vrijheid, hier weer gaan stimuleren,
  terwijl veel landen in opstand komen tegen die brutale moslim-dictators. Als de huidige, door de elite gedoogde, trend van ongecontroleerde voortplanting,doorzet, zullen wij binnen de kortste keren een islamitische staat zijn, met alle gevolgen van dien. Wij worden dan weer onderworpen aan de moslim dictators met hun zeer verouderde cultuur van achterlijkheid!
  De oude garde met hun dictatoriaal nationaal socialistische islamitische regimes, proberen door dit proces de verdediging van Neder land definitief af te breken. Dit proces is als een hetze aangewakkerd door o.a.:”Kleurrijk Neder land.”
  {Een organisatie, met militante moslims, die alleen één kleur erkennen, subsidie vreters!} Een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de hand-langers van islamitische regimes, waarbij ook Nederlanders, zijn.
  Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, Geert Wilders aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden.
  Orders, (in die zin van “schakel eerst die Wilders uit”) aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch. Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen. De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet.
  Het geeft alleen meer geweld en meer onderdrukking. Kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken.
  Kijk naar hun herkomst landen waar de islamitische dictatuur heerst. Je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen hun burgers is hier het zoveelste bewijs van.
  De islam van deze dictaturen is in opmars en zorgt overal ter wereld voor ellende, genocide, terreur en vervolging. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien moslims razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders.Verscheidene haat predikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid bereikt is en jonge moslims polariseren nu al via hun omgangsvormen en de gelaatsbedekking. Turken en Marokkanen controleren grote massa moslims binnen west Europese landen:
  Als voorbeeld,
  Landelijk beraad Marokkanen
  Contactgroep Islam (CGI)
  Federatie van Marokkaanse gemeenschap Nederland
  Milli Görüs Noord Nederland
  Nederlands Islamitische Federatie (NIF)
  Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)
  Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
  Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF)
  Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties Amsterdam en Omgeving (UMMAO)
  Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION),
  Islamitische Stichting Nederland (ISN) enz. enz..
  Deze organisaties hebben tienduizenden leden en haar groei is nog steeds gestaag.
  Dit moet de basis worden van hun toekomstige Islamitische dictatuur.

  In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de “racisten” via hun eigen wapens kunnen vervolgen. Kijk maar hoeveel moskeeën en moslimscholen er in europa worden gebouwd. Dat is om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.
  Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang dictaturen in het Midden Oosten financieel en militair hebben gesteund. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.

  PVDA, CDA, Groenlinks, CU, D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt!.
  Ze zeggen elke keer dat ze verdragen hebben aangenomen en onderschreven hebben van moslimlanden met hun dictators.
  Deze moslim-dictators hebben allerlei contacten die kunnen zorgen voor een langer verblijf in Nederland. De miljoenen burgers echter komen nu in opstand tegen deze dictators en eisen hun rechten op. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben het elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes:Haram – Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, Hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, Overal moskeen neerzetten, Islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, Aparte zwemplaatsen en Regels voor vrouwen met een andere achtergrond, Subsidies aan hoofddoek organisaties, Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt! Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun “geliefde” Islamitische wereld. Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb en
  wethouder Hamit Karakus, hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomst-landen. Ze bouwen islam structuren en de orders van dictators worden nog steeds doorgevoerd, zo zorgen ze ervoor dat de structuren van verovering doorgaan.  Je ziet overal werkloze moslims rondlopen die hier al 35 jaar van ons uitkeringssysteem leven,
  aan hun geloof doen ze weinig maar er moet wel een moskee voor ze gebouwd worden. De financiering daarvoor wordt bewerkstelligt via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden. Dus met het bloed van die mensen daar, kunnen hier in Nederland moskeeën neergezet worden i.o.v. die dictators.  Het gevolg van dit systeem is een complete verval van de samenleving. Hardwerkende mensen die het land ontvluchten. Politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. De onzekerheid over de vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden.
  Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mensheid, maar ook tegen de dieren.Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

  Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden. Het moet nu maar eens afgelopen zijn, de opstanden zijn begonnen. De hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun thuis landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden de Romeinen dat ook: Hannibal zat in Europa en kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.).  Wij moeten ook de huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie de hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen. Het is nu tijd om het hele proces terug te draaien! Niet Geert Wilders maar moslim dictators moeten veroordeeld worden.

  Met vriendelijke groeten

  Adriana Thraces

  Reactie door adriana | februari 18, 2011

 4. […] Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden   […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – vervolg rechtzaak van de eeuw ! deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 15, 2011

 5. […] Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden   […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – vervolg rechtzaak van de eeuw ! deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 30, 2011

 6. […] Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden    […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – vervolg rechtzaak van de eeuw ! deel 5 « Debat in de Digitale Hofstad | april 13, 2011

 7. […] Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden    […]

  Pingback door Geert Wilders PVV zit in fase 2 van het fascisme « Debat in de Digitale Hofstad | januari 8, 2012

 8. […] Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Geert Wilders PVV Rechtzaak van de eeuw – afwijzing cassatie definitief « Debat in de Digitale Hofstad | januari 27, 2014

 9. […] Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Geert Wilders PVV rommelt met Euro’s van het haatzaaiproces « Debat in de Digitale Hofstad | december 27, 2014

 10. […] Zie ook: Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder minder – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | november 26, 2015

 11. […] zie ook:  Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Uitspraak rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder, minder Marokkanen | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | december 10, 2016

 12. […] zie ook: Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Uitspraak rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder, minder – deel 7 « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 26, 2017

 13. […] zie ook: Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Uitspraak rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder, minder – deel 9 « Debat in de Digitale Hofstad | november 9, 2017

 14. […] zie ook: Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Geert Wilders PVV Haatzaaiend op weg naar 21.03.2018 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 17, 2018

 15. […] zie ook: Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Haagse Islam Democraten doen aangifte tegen Geert Wilders PVV | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | maart 17, 2018

 16. […] zie ook: Het Proces tegen Geert Wilders is een klucht geworden […]

  Pingback door Haagse Islam Democraten doen aangifte tegen Haatzaaier Geert Wilders PVV | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | maart 17, 2018


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: