Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 10 – onderzoek misstanden Uruzgan

AD 24.12.2020

Nasleep inzet Nederlandse troepen in Afganistan

Het verhaal van een oud-militair over een mogelijk onrechtmatige beschieting in 2007 in de Afghaanse provincie Uruzgan, waarover Trouw bericht, roept veel vragen en gevoeligheden op, ook bij Uruzgan-veteranen en militaire vakbonden. “Dit blijft natuurlijk altijd een lastig en gevoelig onderwerp”, zegt voorzitter Jan Kropf van de Bond van Defensiepersoneel (ACOM).

De ex-militair zegt tegen de krant dat bij een beschieting van huizen mogelijk burgerdoden zijn gevallen. Defensie noemt het verhaal “zeer ernstig” en gaat met de oud-militair in gesprek. Daarnaast heeft het departement het Openbaar Ministerie gevraagd te bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Het ministerie wijst er in Trouw op dat de veteraan getraumatiseerd terugkwam uit Afghanistan en dat de ex-militair zich het incident mogelijk helemaal of voor een deel heeft ingebeeld.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar het beschieten van Afghaanse huizen door Nederlandse militairen tijdens een missie in 2007. Mogelijk zijn daarbij burgerslachtoffers gevallen.

Het OM heeft dit besloten nadat Uruzgan-veteraan Servie Hölzken in Trouw vertelde hoe hij en zijn pantsergenie-eenheid huizen beschoten in de Afghaanse provincie. Hij vuurde naar eigen zeggen op wegrennende mensen die onbewapend waren. Ook nam hij een Afghaanse qala (huis) lange tijd onder vuur omdat mensen zich daar schuilhielden. Hij kreeg opdracht net zo lang door te gaan tot er geen beweging meer was. ,,Het was niet te rechtvaardigen wat wij die avond deden’’, vertelt Hölzken nu.

Defensie zegt geschrokken te zijn van het verhaal. Een woordvoerder benadrukt dat het departement in de archieven niets is tegengekomen van een incident dat lijkt op dat wat Hölzken beschrijft. “Misschien is het wel gebeurd, maar wij kunnen het niet vinden.”

Het ministerie overweegt om een meldpunt en een onafhankelijke commissie in te stellen. Bij die commissie zouden voormalig militairen mogelijk onrechtmatig gedrag uit het verleden in vertrouwen kunnen melden.

“Veteranen kunnen altijd melding doen van misstanden, maar we willen de drempel zo laag mogelijk maken. Er was al een meldpunt in verband met de inventarisatie van Australische misstanden”, aldus Mike Bos, kolonel en defensiewoordvoerder, in het NOS Radio 1 Journaal.

Veel gelijkenissen

Mike Bos verwijst naar leden van speciale eenheden van het Australische leger die tijdens hun dienst in Afghanistan 39 burgers en gevangenen hebben omgebracht. De misstanden kwamen naar voren uit het Brereton-onderzoek onderzoek dat in november werd gepubliceerd. In dat rapport zijn 23 incidenten onderzocht die voornamelijk in Uruzgan hebben plaatsgevonden. Enkele incidenten vonden plaats in 2009 en 2010, maar het merendeel gebeurde tussen 2012 en 2013.

Het verhaal van een oud-militair over een mogelijk onrechtmatige beschieting in 2007 in de Afghaanse provincie Uruzgan, waarover Trouw bericht, roept veel vragen en gevoeligheden op, ook bij Uruzgan-veteranen en militaire vakbonden. “Dit blijft natuurlijk altijd een lastig en gevoelig onderwerp”, zegt voorzitter Jan Kropf van de Bond van Defensiepersoneel (ACOM).

De ex-militair zegt tegen de krant dat bij een beschieting van huizen mogelijk burgerdoden zijn gevallen. Defensie noemt het verhaal “zeer ernstig” en gaat met de oud-militair in gesprek. Daarnaast heeft het departement het Openbaar Ministerie gevraagd te bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Het ministerie wijst er in Trouw op dat de veteraan getraumatiseerd terugkwam uit Afghanistan en dat de ex-militair zich het incident mogelijk helemaal of voor een deel heeft ingebeeld.

De ex-militair claimt dat de rules of engagement zijn overtreden. Kropf: “Verder onderzoek moet dat nu uitwijzen. Het is heel belangrijk dat er nu gedegen onderzoek komt. Defensie doet dit altijd met volledige transparantie richting het Openbaar Ministerie.”

‘Niet 100 procent geloofwaardig’

Advocaat Michael Ruperti staat regelmatig militairen en veteranen bij in zaken. “Ik vind dat dit soort verhalen niet in de media moet worden gemeld. Daarmee beschuldig je indirect je collega-militairen van oorlogsmisdaden. Als ik zijn advocaat zou zijn geweest, dan had ik hem nooit naar Trouw gestuurd.”

Ook zegt Ruperti nergens te lezen dat de oud-militair zijn verhaal niet kwijt kon bij Defensie. “Ik ga niet zeggen dat ik dit verhaal 100 procent geloofwaardig vind. Ik heb in al die 21 jaar nog nooit zoiets gehoord zoals in Australië is gebeurd.”

Ruperti verwijst naar leden van speciale eenheden van het Australische leger die tijdens hun dienst in Afghanistan 39 burgers en gevangenen hebben omgebracht.

Defensie onderzoekt melding over Australisch exces in Uruzgan

Het ministerie van Defensie onderzoekt een melding van een Nederlandse militair over misstanden van het Australische leger in Afghanistan. De militair was destijds uitgezonden naar Uruzgan. Daar hebben Nederlandse en Australische militairen tussen 2006 en 2010 samengewerkt.

Volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) meldde de militair zich een dag na het verschijnen van het onderzoek over excessen gepleegd door Australische troepen in Afghanistan. Special forces hebben daar 39 mensen standrechtelijk geëxecuteerd tussen 2005 en 2016. De meeste incidenten vonden plaats in Uruzgan.

Defensie onderzoekt momenteel of er geen aanwijzingen waren dat Nederland op de hoogte was van de Australische misdaden. “Deze inventarisatie richt zich op operaties van Australische speciale eenheden waarbij met Nederlandse troepen is samengewerkt, of die door Nederlandse militairen zijn ondersteund”, aldus Bijleveld in antwoord op Kamervragen van D66 en SP.

De Australische onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden dat Nederlandse militairen op de hoogte waren van de misstanden of erbij betrokken waren.

Vragen Kabinet over ernstige misdaden die Australische special forces hebben gepleegd

Het kabinet onderzoekt toch nog een keer of er geen aanwijzingen waren dat Nederland op de hoogte was van ernstige misdaden die Australische special forces in Afghanistan hebben gepleegd. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag in de Tweede Kamer.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Australische elitetroepen tussen 2005 tot 2016 in Afghanistan 39 mensen illegitiem hebben gedood. Er werden onder anderen gevangen Afghanen doodgeschoten als vorm van ontgroening. Dat was mogelijk door een verziekte cultuur, aldus de hoogste militair van Australië.

   

Nasleep inzet Australische elitetroepen in Afganistan

Afghanistan eist gerechtigheid na de berichten over Australische gruweldaden tegen Afghaanse burgers. De premier van Australië heeft de Afghaanse president Ashraf Ghani verzekerd dat de militairen die verantwoordelijk zijn voor de moorden voor de rechter worden gebracht, zei de president vrijdag 20.11.2020 in Kaboel.

Het nieuws komt een dag na het vrijgeven van een rapport met duidelijk bewijs dat een groep Australische elitetroepen tussen 2009 en 2013 minstens 39 Afghaanse burgers heeft gedood. Dat gebeurde bij 23 verschillende incidenten.

Volgens het onderzoek zijn 25 daders geïdentificeerd, van wie sommigen nog deel uitmaken van de strijdkrachten. Dit blijkt uit een eigen onderzoek (pdf) van de krijgsmacht. Dat is tevens de conclusie van het Brereton-onderzoek (.pdf), waarvan een samenvatting vandaag openbaar is gemaakt.

Het Nederlandse ministerie van Defensie weet zeker dat er geen Nederlanders betrokken waren bij de oorlogsmisdaden van Australische elitetroepen in Afghanistan. Dat vertelt majoor Peter de Bock donderdag in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van de NOS.

Telegraaf 18.02.2021

Defensie werd er vorige week al door Australië van op de hoogte gebracht dat er geen sprake was van Nederlandse betrokkenheid. De andere uitkomsten van het onderzoek ontving Defensie in de nacht van woensdag op donderdag pas en worden door de woordvoerder als “zeer ernstig” bestempeld.

Uit een Australisch rapport kwam naar voren dat speciale eenheden van het Australische leger tijdens hun dienst in Afghanistan in strijd met internationale regels 39 burgers en gevangenen hebben gedood. Een onderzoeksrechter spreekt van oorlogsmisdaden.

lees: Burgerdoden in Uruzgan kamervragen 24.12.2020

lees: rapport Australie IGADF Afghanistan Inquiry Public Release Version 10.11.2020

Zie: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 9

Zie ook: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 8 – rol Rusland ??

Zie verder: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 7

Zie dan ook: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 6

Zie ook: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 5

zie verder: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 4

zie ook nog: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 3

en zie dan ook nog: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 2

en zie dan verder ook nog: Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel-1

Afghaanse schoolmeisjes mogen niet meer zingen voor mannelijk publiek (msn.com)

MSN 11.03.2021 Afghaanse meisjes mogen straks alleen nog maar voor publiek zingen als dat louter uit vrouwen bestaat, zo heeft het ministerie van Onderwijs besloten. Het ministerie besloot ook dat mannelijke leraren schoolmeisjes geen zangles meer mogen geven.

Op Afghaanse sociale media is woedend gereageerd op het besluit, dat volgens velen erg doet denken aan de het beleid van de Taliban.

Meisjes boven de twaalf jaar mogen alleen nog optreden voor een publiek als dat „voor 100 procent uit vrouwen bestaat” zo maakte het ministerie bekend. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het besluit genomen op aandrang van studenten en ouders. Schoolhoofden worden verantwoordelijk gesteld voor het doorvoeren van de maatregel.

Verontwaardiging

Op sociale media wordt met woede en verontwaardiging gereageerd op de beslissing. „Het ziet er niet best uit voor de republiek als ze dezelfde waarden als de Taliban aan gaan hangen” stelt journalist Ruchi Kumar op Twitter. Andere twitteraars vechten het verbod aan met filmpjes van dansende en zingende meisjes.

Rangina Hamidi, de Afghaanse minister van Onderwijs, staat er nu slecht op bij veel twitteraars. „Ik heb eens gelezen dat u een van de ’leidende stemmen’ bent voor Afghaanse vrouwen. Maar ik wist niet dat u uw stem zou gebruiken om die van Afghaanse meisjes af te kappen. Wat is de bedoeling?”, tweette een boze twitteraar.

Beschermd

De minister kreeg ook bijval van mensen die meenden dat de meisjes zo beschermd worden tegen opdringerige mannen, maar haar critici stellen dat dat probleem echt niet weggaat door meisjes te verbieden te zingen.

Sinds de Taliban begin deze eeuw door de Amerikanen uit Kaboel verdreven werden hebben vrouwen in Afghanistan er meer rechten gekregen op het gebied van onderwijs en werk. Veel vrouwen zijn bang die rechten weer kwijt te raken, nu er onderhandeld wordt met de Taliban over een terugkeer in de Afghaanse politiek.

VS wil Afghaanse regering en Taliban naar de onderhandelingstafel dwingen

NU 08.03.2021 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft een dwingend voorstel gedaan tot een vredesoverleg tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Het beraad zou onder leiding van de Verenigde Naties moeten worden gehouden in Turkije. Dat blijkt uit berichtgeving door het Afghaanse TOLOnews en The New York Times.

Het doel van het vredesoverleg zou het verminderen van gewelddadigheden voor de duur van drie maanden zijn. Uiteindelijk moet dat leiden tot een staakt-het-vuren.

In een felle brief aan de Afghaanse president Ashraf Ghani roept Blinken hem op leiderschap te tonen. Hij stelt dat de regering-Biden het vertrouwen is kwijtgeraakt door de haperende vredesbesprekingen tussen de machthebbers in Kaboel en de Taliban-opstandelingen.

Blinken vraagt Ghani de harde toon die de Amerikaanse minister aanslaat tot zich door te laten dringen omdat die de Amerikaanse frustratie over de gang van zaken reflecteert. Washington vindt dat Ghani zich onbuigzaam opstelt en daarmee het vredesproces verstoort. Het bestaan van de brief is tegenover The New York Times bevestigd door functionarissen in de VS en Afghanistan.

Blinken schreef ook dat de VS nog niet heeft besloten of het land de resterende 2.500 Amerikaanse militairen voor 1 mei 2021 terughaalt uit Afghanistan, zoals ruim een jaar geleden met de Taliban is afgesproken.

Dat akkoord maakte de weg vrij voor vredesbesprekingen tussen de rebellen en de Afghaanse regering, maar sinds het begin in september is er geen vooruitgang geboekt. De gesprekken lopen steeds vast op onderwerpen als de uitwisseling van gevangenen en terugdringing van het geweld.

Lees meer over: Afghanistan  Taliban  Verenigde Staten  Buitenland

VS wil Afghaanse regering en Taliban naar de onderhandelingstafel dwingen

MSN 07.03.2021 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft een dwingend voorstel gedaan tot een vredesoverleg tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Het beraad zou onder leiding van de Verenigde Naties moeten worden gehouden in Turkije. Dat blijkt uit berichtgeving door het Afghaanse TOLOnews en The New York Times.

Het doel van het vredesoverleg zou het verminderen van gewelddadigheden voor de duur van drie maanden zijn. Uiteindelijk moet dat leiden tot een staakt-het-vuren.

In een felle brief aan de Afghaanse president Ashraf Ghani roept Blinken hem op leiderschap te tonen. Hij stelt dat de regering-Biden het vertrouwen is kwijtgeraakt door de haperende vredesbesprekingen tussen de machthebbers in Kaboel en de Taliban-opstandelingen.

Blinken vraagt Ghani de harde toon die de Amerikaanse minister aanslaat tot zich door te laten dringen omdat die de Amerikaanse frustratie over de gang van zaken reflecteert. Washington vindt dat Ghani zich onbuigzaam opstelt en daarmee het vredesproces verstoort. Het bestaan van de brief is tegenover The New York Times bevestigd door functionarissen in de VS en Afghanistan.

Blinken schreef ook dat de VS nog niet heeft besloten of het land de resterende 2.500 Amerikaanse militairen voor 1 mei terughaalt uit Afghanistan, zoals ruim een jaar geleden met de Taliban is afgesproken.

Dat akkoord maakte de weg vrij voor vredesbesprekingen tussen de rebellen en de Afghaanse regering, maar sinds het begin in september is er geen vooruitgang geboekt. De gesprekken lopen steeds vast op onderwerpen als de uitwisseling van gevangenen en terugdringing van het geweld.

Duitsland wil militairen langer in Afghanistan houden

MSN 13.02.2021 De Duitse regering wil dat haar militairen langer in Afghanistan blijven, maakte minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zaterdag bekend. Na de Verenigde Staten levert Berlijn het grootste contingent militairen in het Zuid-Aziatische land.

De vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse overheid en de Taliban “zullen niet voor eind maart zijn afgesloten” als het mandaat van de Duitse troepen afloopt, zei Maas tegen Duitse media. “Daarom moet we ons voorbereiden op verschillende scenario’s, waaronder een nieuw mandaat van de Bondsdag.”

De Duitse troepen maken deel uit van de 10.000 man sterke troepenmacht van de NAVO in Afghanistan. Defensieministers van het bondgenootschap spreken later deze maand over de toekomst van de missie. Aan de NAVO-missie Resolute Support nemen momenteel zo’n 150 Nederlandse militairen deel, aldus het ministerie van Defensie in Den Haag. De hoofdtaak bestaat uit het trainen en adviseren van Afghaanse veiligheidsdiensten.

De Taliban en de Verenigde Staten zijn overeengekomen dat in mei dit jaar alle Amerikaanse troepen uit het land zijn teruggetrokken. Er zitten nu nog zo’n 2500 Amerikaanse militairen in Afghanistan, het kleinste aantal sinds het begin van de oorlog in 2001.

Gewonde Nederlandse militair uit Afghanistan geland op Vliegbasis Eindhoven

NU 19.01.2021 De Nederlandse militair van de Koninklijke Landmacht die zaterdag tijdens een schietoefening in Afghanistan aan zijn arm gewond raakte, is terug in Nederland. Hij kwam in de nacht van maandag op dinsdag aan op Vliegbasis Eindhoven, bevestigt een woordvoerder van Defensie dinsdag in gesprek met NU.nl.

De militair is in Afghanistan geopereerd aan zijn arm en zijn toestand is stabiel. Hij is teruggebracht naar Nederland, omdat volgens de zegsman in Afghanistan de specialistische zorg ontbreekt die de militair nodig heeft. Het ging hierbij om een medische vlucht. De militair heeft inmiddels met zijn familie kunnen spreken.

De man raakte gewond tijdens een schietoefening op Kamp Marmal in Noord-Afghanistan. Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens het AD werd hij geraakt door een kogel van een collega. De Defensie-woordvoerder kan dit desgevraagd tegenover NU.nl “bevestigen noch ontkrachten”. De marechaussee op het kamp doet onderzoek naar het incident.

De landmachtmilitair maakte deel uit van de NAVO-missie Resolute Support. Voor die missie zijn circa 150 Nederlandse militairen gelegerd in Mazar-i-Sharif, een stad in het noorden van Afghanistan nabij de grens met Oezbekistan.

Lees meer over: Defensie  Afghanistan  Binnenland

Gewonde Nederlandse militair uit Afghanistan geland op Vliegbasis Eindhoven

MSN 19.01.2021 De Nederlandse militair van de Koninklijke Landmacht die zaterdag tijdens een schietoefening in Afghanistan aan zijn arm gewond raakte, is terug in Nederland. Hij kwam in de nacht van maandag op dinsdag aan op Vliegbasis Eindhoven, bevestigt een woordvoerder van Defensie dinsdag in gesprek met NU.nl.

De militair is in Afghanistan geopereerd aan zijn arm en zijn toestand is stabiel. Hij is teruggebracht naar Nederland, omdat volgens de zegsman in Afghanistan de specialistische zorg ontbreekt die de militair nodig heeft. Het ging hierbij om een medische vlucht. De militair heeft inmiddels met zijn familie kunnen spreken.

De man raakte gewond tijdens een schietoefening op Kamp Marmal in Noord-Afghanistan. Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens het AD werd hij geraakt door een kogel van een collega. De Defensie-woordvoerder kan dit desgevraagd tegenover NU.nl “bevestigen noch ontkrachten”. De marechaussee op het kamp doet onderzoek naar het incident.

De landmachtmilitair maakte deel uit van de NAVO-missie Resolute Support. Voor die missie zijn circa 150 Nederlandse militairen gelegerd in Mazar-i-Sharif, een stad in het noorden van Afghanistan nabij de grens met Oezbekistan.

Gewonde militair in Afghanistan door collega in arm geschoten

NOS 17.01.2021 De Nederlandse militair die gewond raakte bij een schietoefening op Kamp Marmal, is door een collega-militair in zijn arm geschoten. Diens advocaat Michael Ruperti bevestigt dat na berichtgeving van het AD.

Het incident op het kamp in het noorden van Afghanistan gebeurde gisteren. De militair is geopereerd in het veldhospitaal van het kamp. Volgens het ministerie van Defensie wordt hij voor verdere zorg naar Nederland overgebracht. Zijn toestand is stabiel.

Ruperti zegt dat zijn cliënt wordt ondervraagd, maar hij kan daar verder niets over zeggen omdat het onderzoek door de marechaussee nog in volle gang is.

Resolute Support

In Afghanistan zijn sinds 2015 zo’n 150 Nederlandse militairen actief die meewerken aan de NAVO-missie Resolute Support. Doel van de missie is het ondersteunen van het veiligheidsapparaat, leger en politie in Afghanistan.

De Nederlanders blijven tot eind 2021 actief in het gebied.

BEKIJK OOK;

Collega schoot militair op kamp Afghanistan in zijn arm

AD 17.01.2021 De militair die op kamp Marmal in Afghanistan tijdens een training gewond raakte, blijkt door een Nederlandse collega in zijn arm te zijn geschoten. Het slachtoffer is direct na het incident geopereerd in het veldhospitaal op het kamp. Zijn toestand is stabiel.

Het ongeluk gebeurde tijdens een schietoefening. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. De schutter wordt verhoord door de marechaussee. Advocaat Michael Ruperti die de militair bijstaat, bevestigt dat zijn cliënt wordt ondervraagd, maar kan verder geen toelichting geven omdat het onderzoek nog loopt. Ook de marechaussee wil niet op de zaak ingaan.

Lees ook;

Het is niet voor het eerst dat militairen gewond raken tijdens schietoefeningen op missie. In 2017 schoot een Nederlandse militair op hetzelfde kamp in Afghanistan ook per ongeluk op een collega. In 2015 had een peshmerga-strijder alle geluk van de wereld toen hij door een Nederlandse sergeant per ongeluk in zijn borst werd geschoten. Hij overleefde het ongeval.

Het gebeurde toen ze oefenden hoe ze een huis moesten bestormen. De sergeant wilde met zijn eigen dienstwapen zijn pupillen schrik aanjagen als ze fouten maakten, omdat maar niet tot hen wilde doordringen dat elke misstap fatale gevolgen kan hebben. Hij deed dat al eerder met een leeg pistool, maar nu bleek er toch nog een kogel in zijn wapen te zitten. De militair werd veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur.

Twee vrouwelijke rechters in Afghanistan doodgeschoten

RTL 17.01.2021 In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee vrouwelijke rechters van het Hooggerechtshof doodgeschoten. Dat meldt een woordvoerder van het Hooggerechtshof.

De laatste maanden wordt Kabul regelmatig opgeschrikt door gerichte aanslagen. “Twee gewapende mannen hebben hun voertuig aangevallen, terwijl ze op weg waren naar het werk”, zegt de woordvoerder over de aanslag op de rechters. Voor het Hooggerechtshof werken zo’n tweehonderd vrouwelijke rechters.

Lees ook:

‘Australische soldaten schoten als inwijdingsritueel Afghaanse burgers dood’

De aanslag komt amper twee dagen nadat het Amerikaanse ministerie van Defensie had aangekondigd dat het aantal Amerikaanse troepen in Afghanistan wordt teruggebracht tot 2500, het laagste aantal in de oorlog die al bijna 20 jaar woedt.

Meer mensen omgebracht

De afgelopen weken zijn al verschillende bekende Afghanen, zoals journalisten, politici en mensenrechtenactivisten, omgebracht in Afghanistan. De autoriteiten in Kabul wijzen voor dat geweld naar de taliban, hoewel terreurorganisatie Islamitische Staat regelmatig dergelijke aanslagen heeft opgeëist.

Geweld houdt Afghanistan in zijn greep terwijl onderhandelaars van de regering en de radicale taliban in Qatar proberen een vredesakkoord te sluiten.

Lees ook:

Mijlpaal in oorlog: akkoord tussen VS en taliban over ‘verminderd geweld’

RTL Nieuws; Rechterlijke macht Afghanistan

Twee Afghaanse vrouwelijke rechters gedood in Kabul

NOS 17.01.2021 In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee vrouwelijke rechters van het Hooggerechtshof doodgeschoten, meldt een woordvoerder van het hof. De twee waren in een auto van het Hooggerechtshof op weg naar hun werk toen ze in een hinderlaag werden gelokt en om het leven werden gebracht. De chauffeur overleefde de aanslag.

De hoofdstad wordt de laatste maanden geregeld opgeschrikt door aanslagen op klaarlichte dag op politici, aanklagers, journalisten en activisten. Niemand heeft de aanslag tot dusver opgeëist, de Taliban ontkennen iedere betrokkenheid.

De aanslagen vinden plaats tegen de achtergrond van de vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban die in Qatar plaatsvinden. De Afghaanse regering beschuldigt de Taliban ervan achter de recente aanslagen te zitten; de Taliban zeggen juist dat de regering opdracht heeft gegeven tot de moorden om het vredesproces te ontwrichten. Islamitische Staat heeft een aantal recente aanslagen in Afghanistan opgeëist.

Afghanistan, waar vrouwen tijdens het schrikbewind van de Taliban (1996-2001) van scholen en universiteiten werden geweerd, telde vorig jaar 250 vrouwelijke rechters.

BEKIJK OOK;

Nederlandse militair gewond geraakt bij schietoefening in Afghanistan

NU 17.01.2021 Een militair van de Koninklijke Landmacht is zaterdag tijdens een schietoefening op Kamp Marmal in Noord-Afghanistan gewond geraakt aan zijn arm. Zijn toestand is stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, meldt Defensie.

De Nederlandse militair werd na het incident overgebracht naar een veldhospitaal, waar hij werd geopereerd door Nederlandse medici. Hij zal naar Nederland worden gebracht voor verdere zorg.

Defensie schrijft dat de landmachtmilitair deel uitmaakt van de NAVO-missie Resolute Support. Voor die missie zijn zo’n 150 Nederlandse militairen in Mazar-i-Sharif, een stad in het noorden van Afghanistan nabij de grens met Oezbekistan.

Ze trainen en adviseren daar de Afghaanse veiligheidsdiensten en begeleiden hen bij de logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering

De familie van de militair is geïnformeerd. De marechaussee op het kamp doet onderzoek naar het incident.

Lees meer over: Defensie  Afghanistan  Buitenland

Gewonden in Herat, waar de Taliban een basis aanviel EPA

Doden en gewonden bij reeks aanslagen in Afghanistan

NOS 16.01.2021 In Afghanistan is verspreid over het land een reeks dodelijke aanslagen gepleegd. Daarbij kwamen vooral militairen en politiemensen om het leven.

In de westelijke provincie Herat was gisteravond de bloedigste aanslag. Die werd gepleegd door twee Talibanstrijders die waren doorgedrongen tot een militaire basis. Veiligheidstroepen zaten op dat moment te eten. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist en zegt dat beide strijders zijn ontkomen. Zeker twaalf militieleden zijn gedood.

Kabul en Jalalabad

In de hoofdstad Kabul ontplofte langs de kant van de weg een bom toen een auto met politieagenten voorbijreed. Twee agenten zijn daarbij omgekomen. Een derde raakte gewond.

In de Oost-Afghaanse stad Jalalabad werden twee agenten gedood bij een schietpartij. In de noordelijke provincie Baghlan kwam een politieman om het leven door een bermbom en in het zuiden, in Helmand, werd een agent bij een politiepost gedood door Talibanstrijders.

In de provincie Kandahar, ook in het zuiden van het land, ging een autobom af bij een gebouw van de inlichtingendiensten. Daarna werd er volgens de provinciegouverneur geschoten, waarbij vier aanvallers werden gedood. Of er ook slachtoffers zijn gevallen aan de kant van de veiligheidstroepen is niet bekendgemaakt.

Vredesoverleg

De reeks aanslagen komt op het moment dat de Taliban en de Afghaanse regering vredesoverleg voeren. In de Qatarese hoofdstad Doha stellen ze vast waarover ze moeten praten om tot een oplossing te komen voor de bloedige strijd in het land, die al bijna twintig jaar duurt. De gesprekken begonnen in september en aan beide kanten groeit de frustratie over het aanhoudende geweld.

BEKIJK OOK;

Talrijke doden door aanslagen in Afghanistan

Telegraaf 16.01.2021  Door een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul en een aanval door Talibanstrijders in de westelijke provincie Herat zijn in totaal veertien mensen omgekomen, hebben de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt. Ook elders in het land waren er aanslagen waarbij doden en gewonden vielen.

In Herat openden drie Talibanstrijders vrijdag het vuur op veiligheidstroepen die aan het eten waren en schoten twaalf van hen dood. De aanvallers wisten te ontkomen. In Kabul kwamen twee politieagenten om en een derde raakte gewond toen een bom ontplofte die onder hun auto met een magneet was bevestigd. Niemand heeft die aanslag opgeëist.

In Jalalabad, de hoofdstad van de oostelijke provincie Nangarhar, werden twee agenten doodgeschoten. Wie verantwoordelijk is voor de aanslag is volgens lokale autoriteiten onduidelijk. In de noordelijke provincie Baghlan kwam een politieman om door een bermbom, een tweede agent raakte gewond. In de zuidelijke provincie Helmand vielen Talibanstrijders een controlepost van de politie aan. Een agent werd gedood, twee anderen liepen verwondingen op.

Bij een gebouw van de inlichtingendienst in het district Daman in de zuidelijke provincie Kandahar ontplofte een autobom. Volgens provinciegouverneur Ruhullah Khanzada was er vervolgens een schietpartij waarbij vier aanvallers werden gedood. Het is nog onduidelijk of er ook aan de kant van de veiligheidstroepen slachtoffers zijn gevallen.

In Doha zijn sinds half september vorig jaar vredesbesprekingen gaande tussen de Afghaanse regering en de Taliban. De Taliban blijven zich verzetten tegen een staakt-het-vuren. De Verenigde Staten hebben onlangs hun troepenmacht in het land teruggebracht van 4500 naar 2500 soldaten.

Eind februari 2020 ondertekenden de VS een overeenkomst met de Taliban die voorziet in een geleidelijke terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan in ruil voor veiligheidsgaranties die zijn afgegeven door de Taliban.

De Taliban willen de macht heroveren. Ze regeerden over Afghanistan tussen 1996 en 2001. Een door de VS geleide militaire interventie na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS maakte een einde aan hun bewind.

BEKIJK MEER VAN; terrorisme gewapend conflict bomaanslagen Kabul Taliban Afghaanse regering

Nederlandse militair gewond tijdens oefening in Afghanistan

Telegraaf 16.01.2021  Een militair van de landmacht is zaterdag in Afghanistan gewond geraakt aan zijn arm. Het gebeurde tijdens een schietoefening op Kamp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif in het noorden van het land, meldt het ministerie van Defensie.

De militair is naar een veldhospitaal op het kamp gebracht en is inmiddels geopereerd. Zijn toestand is stabiel. Hij zal voor verdere zorg naar Nederland worden gevlogen.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De marechaussee op het kamp doet hier onderzoek naar.

De gewonde militair maakt deel uit van de NAVO-missie Resolute Support waar ongeveer 150 Nederlandse militairen deel van uitmaken De Nederlanders adviseren en trainen de Afghaanse veiligheidsdiensten en begeleiden hen bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering.

BEKIJK MEER VAN; krijgsmacht Den Haag Afghanistan Kamp Marmal

Het incident gebeurde op Kamp Marmal, waar de Nederlandse militairen zijn gestationeerd AFP

Nederlandse militair gewond bij schietoefening in Afghanistan

NOS 16.01.2021 In Afghanistan is een Nederlandse militair gewond geraakt. Dat gebeurde bij een schietoefening op Kamp Marmal, het kamp in het noorden van het land waar de Nederlanders gestationeerd zijn.

De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. De militair raakte gewond aan zijn arm. Hij is geopereerd in het veldhospitaal in het kamp.

De toestand van de gewonde militair is stabiel, meldt het ministerie van Defensie. Voor verdere zorg wordt hij naar Nederland overgevlogen.

De gewonde militair is een van de ongeveer 150 Nederlanders die deel uitmaken van de NAVO-missie Resolute Support. Een van hun taken is het adviseren en trainen van de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Nederlandse militair gewond tijdens oefening in Afghanistan

AD 16.01.2021 Een militair van de landmacht is zaterdag in Afghanistan gewond geraakt aan zijn arm. Dat gebeurde tijdens een schietoefening op Kamp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif in het noorden van het land, meldt het ministerie van Defensie.

De militair is naar een veldhospitaal op het kamp gebracht en is inmiddels geopereerd. Zijn toestand is stabiel. Hij zal voor verdere zorg naar Nederland worden gevlogen.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De marechaussee op het kamp doet hier onderzoek naar.

De gewonde militair maakt deel uit van de NAVO-missie Resolute Support waar ongeveer 150 Nederlandse militairen deel van uitmaken De Nederlanders adviseren en trainen de Afghaanse veiligheidsdiensten en begeleiden hen bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering.

VS voltooit gedeeltelijke terugtrekking van leger uit Afghanistan en Irak

NU 15.01.2021 De Verenigde Staten hebben hun voorgenomen gedeeltelijke terugtrekking van hun troepen uit Afghanistan en Irak voltooid, meldt het Pentagon vrijdag. Het aantal militairen in Afghanistan is verminderd van 4.500 naar 2.500.

Uit Irak zijn vijfhonderd van de drieduizend Amerikaanse militairen vertrokken, zoals president Donald Trump in november had aangekondigd. Het troepenniveau van de VS is nu op het laagste peil in bijna twintig jaar.

“Ons vermogen om het aantal troepen te reduceren is een bewijs van echte vooruitgang”, zegt waarnemend defensieminister Christopher Miller in een verklaring. Volgens hem gaat de terugtrekking niet ten koste van de veiligheid voor de VS. Het is de planning dat alle Amerikaanse troepen in mei weg zijn, aldus Miller.

Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 de troepen naar huis te halen, tot onvrede van de NAVO. In Afghanistan strijden de Amerikanen tegen de extremistische Taliban sinds de aanslagen in de VS van 11 september 2001. In februari vorig jaar spraken de partijen af elkaar voortaan zo veel mogelijk met rust te laten.

De Amerikanen vielen Irak in 2003 binnen. Daar zijn Amerikaanse troepen nu gestationeerd om de dreiging van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS) terug te dringen.

Lees meer over: Irak  Afghanistan  Verenigde Staten  Buitenland

‘Alle Uruzgan-veteranen worden onterecht in een kwaad daglicht gezet’

NOS 23.12.2020 Het verhaal van een oud-militair over een mogelijk onrechtmatige beschieting in 2007 in de Afghaanse provincie Uruzgan, waarover Trouw bericht, roept veel vragen en gevoeligheden op, ook bij Uruzgan-veteranen en militaire vakbonden. “Dit blijft natuurlijk altijd een lastig en gevoelig onderwerp”, zegt voorzitter Jan Kropf van de Bond van Defensiepersoneel (ACOM).

De ex-militair zegt tegen de krant dat bij een beschieting van huizen mogelijk burgerdoden zijn gevallen. Defensie noemt het verhaal “zeer ernstig” en gaat met de oud-militair in gesprek. Daarnaast heeft het departement het Openbaar Ministerie gevraagd te bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Het ministerie wijst er in Trouw op dat de veteraan getraumatiseerd terugkwam uit Afghanistan en dat de ex-militair zich het incident mogelijk helemaal of voor een deel heeft ingebeeld.

De ex-militair claimt dat de rules of engagement zijn overtreden. Kropf: “Verder onderzoek moet dat nu uitwijzen. Het is heel belangrijk dat er nu gedegen onderzoek komt. Defensie doet dit altijd met volledige transparantie richting het Openbaar Ministerie.”

‘Rillingen over mijn rug’

Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM), zegt niet te kunnen beoordelen wat het verhaal doet met andere Uruzgan-veteranen. “Dat kan ik niet beoordelen. Dat is sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Het maakt uit in welke situatie je bent geweest: of je ooit zelf in een hinderlaag bent gelopen of dat je op de militaire compound verbleef.”

Wie wel weet hoe het voelt, is Rocky Letteboer. Hij werd als jonge militair, destijds 22, naar Uruzgan uitgezonden. Letteboer is na zijn tijd in Uruzgan arbeidsongeschikt geraakt door wat hij heeft meegemaakt op uitzending. “Als ik vanmorgen de kop lees, dan lopen de rillingen al over mijn rug. Het gaat te ver om over de rug van een van onze maten met psychische problemen over zogenaamde misstanden in Uruzgan te berichten. Alle Uruzgangangers worden onterecht in een kwaad daglicht gezet. Ik vind het mijn plicht om op te komen voor de rest. Ik ben er vandaag ook emotioneel van, en op sociale media heeft iedereen het erover.”

Letteboer kende de oud-militair via via. “Over hem wil ik persoonlijk niets zeggen. Mijn oprechte hoop is dat hij de juiste hulp vindt.” De oud-militair is groot voorstander van een onderzoek. “Alles wordt al gerapporteerd. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken: er zijn daar geen misstanden gepleegd.”

‘Niet 100 procent geloofwaardig’

Advocaat Michael Ruperti staat regelmatig militairen en veteranen bij in zaken. “Ik vind dat dit soort verhalen niet in de media moet worden gemeld. Daarmee beschuldig je indirect je collega-militairen van oorlogsmisdaden. Als ik zijn advocaat zou zijn geweest, dan had ik hem nooit naar Trouw gestuurd.”

Ook zegt Ruperti nergens te lezen dat de oud-militair zijn verhaal niet kwijt kon bij Defensie. “Ik ga niet zeggen dat ik dit verhaal 100 procent geloofwaardig vind. Ik heb in al die 21 jaar nog nooit zoiets gehoord zoals in Australië is gebeurd.”

Ruperti verwijst naar leden van speciale eenheden van het Australische leger die tijdens hun dienst in Afghanistan 39 burgers en gevangenen hebben omgebracht.

‘Het hangt af van de context’

Advocaat en bijzonder hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops zegt dat het dertien jaar later niet eenvoudig zal zijn om de feiten van destijds te reconstrueren. “En met name ook het verweer te kunnen controleren van de militair dat hij expliciet opdracht had gekregen van zijn superieuren om het vuur te openen. Het feit dat de geweldsinstructies zouden zijn overtreden door de militair betekent op zichzelf nog niet dat hij strafbaar is. Het zal met name afhangen van de context waarin de opdracht werd gegeven maar ook hoe deze in redelijkheid kon worden geïnterpreteerd door de militair.”

Hij vindt het geen verkeerd idee “om een commissie in te stellen, zoals Defensie nu overweegt, waarin oorlogsveteranen mogelijk onrechtmatig gedrag of handelen uit het verleden vertrouwelijk kunnen doorgeven”. Knoops stelde eerder al voor om zulke zaken niet meteen aan het OM te melden maar die eerst door experts binnen Defensie te laten behandelen.

BEKIJK OOK;

OM onderzoekt geweld Nederlandse militairen in Afghanistan

AD 23.12.2020 Het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar het beschieten van Afghaanse huizen door Nederlandse militairen tijdens een missie in 2007. Mogelijk zijn daarbij burgerslachtoffers gevallen.

Het OM heeft dit besloten nadat Uruzgan-veteraan Servie Hölzken in Trouw vertelde hoe hij en zijn pantsergenie-eenheid huizen beschoten in de Afghaanse provincie. Hij vuurde naar eigen zeggen op wegrennende mensen die onbewapend waren. Ook nam hij een Afghaanse qala (huis) lange tijd onder vuur omdat mensen zich daar schuilhielden. Hij kreeg opdracht net zo lang door te gaan tot er geen beweging meer was. ,,Het was niet te rechtvaardigen wat wij die avond deden’’, vertelt Hölzken nu.

Lees ook;

Defensie beschouwt het verhaal van de veteraan in het artikel als ernstig en gaat morgen met hem in gesprek. ,,Het feit dat een Uruzgan-veteraan een dergelijke melding dertien jaar na dato doet, verdient zorgvuldige aandacht, zeker gezien de aard van de melding”, aldus een verklaring van het departement.

Het was niet te rechtvaar­di­gen wat wij die avond deden, aldus Servie Hölzken, Uruzgan-veteraan.

Volgens een woordvoerder van defensie heeft Hölzken niet eerder zelf contact opgenomen met defensie om het incident te melden. Het ministerie heeft op basis van zijn verhaal ook nog niet helder om welke operatie het precies gaat. Geweldsincidenten tijdens een missie, zoals vuurgevechten, moeten worden gerapporteerd in een zogeheten after action report. In de archieven vond defensie wel een missie die doet denken aan wat Hölzken verklaart, maar er zijn volgens de woordvoerder significante verschillen. ,,Daarom gaan we met hem in gesprek om scherp te krijgen wat hier nu is gebeurd.”

Een destijds naaste collega van Hölzken bevestigt in Trouw dat het schietincident is voorgevallen zoals Hölzken dat beschrijft. Het ministerie overweegt een meldpunt in te stellen voor veteranen die ook zaken willen melden. Tot dat er is, kunnen veteranen terecht bij het Veteranenloket of bij de commandant van hun (toenmalige) eenheid.

Het Openbaar Ministerie besluit nu zelf een onderzoek te starten naar wat daar precies is gebeurd, of er burgerslachtoffers zijn gevallen en of er strafbare feiten zijn gepleegd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Marechaussee.

OM opent onderzoek naar melding over mogelijke burgerdoden in Uruzgan

NU 23.12.2020 Het Openbaar Ministerie (OM) opent een feitenonderzoek naar de melding van een Uruzganveteraan over een incident in 2007. De man beschreef woensdag in Trouw dat hij met zijn eenheid huizen heeft beschoten in de Afghaanse provincie.

Het onderzoek richt zich op het vaststellen van de feiten en de omstandigheden waarin mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen.

De Koninklijke Marechaussee leidt het onderzoek. De Koninklijke Marechaussee is onderdeel van de Defensieorganisatie, maar het gezag over de uitvoering van de militaire politietaak (waar dit onderzoek onder valt), ligt weer bij de officier van justitie.

Defensie heeft het OM laten weten binnenkort in gesprek te gaan met Servie Hölzken, de veteraan die de melding deed. Na de afronding van het onderzoek wordt bepaald of er sprake is van een strafbaar feit.

Hölzken heeft aan Trouw verteld dat hij de opdracht kreeg te schieten op een gebied met Afghaanse huizen om te kijken of er een reactie zou komen via de walkietalkie. “Maar dat ging mis doordat de mitrailleur een afwijking had. Ik vuurde per ongeluk op een raam en schoot dwars door die qala” (een Afghaans huis, red.)”, aldus de veteraan.

Hölzken zegt dat hij opnieuw de opdracht kreeg te vuren, maar dan op een andere, grotere qala een heel eind verderop. Hij meldde vijf of zes personen zonder wapens te hebben gezien. Tegen de krant zegt Hölzken dat pas later tot hem doordrong hoe verkeerd dit was.

Lees meer over: Defensie  Afghanistan

OM opent onderzoek naar melding over mogelijke burgerdoden in Uruzgan

MSN 23.12.2020 Het Openbaar Ministerie (OM) opent een feitenonderzoek naar de melding van een Uruzganveteraan over een incident in 2007. De man beschreef woensdag in Trouw dat hij met zijn eenheid huizen heeft beschoten in de Afghaanse provincie.

Het onderzoek richt zich op het vaststellen van de feiten en de omstandigheden waarin mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen.

De Koninklijke Marechaussee leidt het onderzoek. De Koninklijke Marechaussee is onderdeel van de Defensieorganisatie, maar het gezag over de uitvoering van de militaire politietaak (waar dit onderzoek onder valt), ligt weer bij de officier van justitie.

Defensie heeft het OM laten weten binnenkort in gesprek te gaan met Servie Hölzken, de veteraan die de melding deed. Na de afronding van het onderzoek wordt bepaald of er sprake is van een strafbaar feit.

Hölzken heeft aan Trouw verteld dat hij de opdracht kreeg te schieten op een gebied met Afghaanse huizen om te kijken of er een reactie zou komen via de walkietalkie. “Maar dat ging mis doordat de mitrailleur een afwijking had. Ik vuurde per ongeluk op een raam en schoot dwars door die qala” (een Afghaans huis, red.)”, aldus de veteraan.

Hölzken zegt dat hij opnieuw de opdracht kreeg te vuren, maar dan op een andere, grotere qala een heel eind verderop. Hij meldde vijf of zes personen zonder wapens te hebben gezien. Tegen de krant zegt Hölzken dat pas later tot hem doordrong hoe verkeerd dit was.

Onderzoek OM na bericht over beschieten burgers Uruzgan door Nederlandse militairen

NOS 23.12.2020 Het Openbaar Ministerie start een feitenonderzoek naar mogelijke strafbare feiten, begaan door Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Uruzgan in 2007.

De aanleiding is een publicatie in Trouw. Een voormalige Nederlandse militair zegt daarin dat hij opdracht kreeg ongewapende mensen onder vuur te nemen en dat daar mogelijk doden bij zijn gevallen. Zijn commandant zou in de veronderstelling zijn geweest dat het om Talibanstrijders ging.

Defensie heeft om het onderzoek gevraagd. Het ministerie noemt het verhaal “zeer ernstig” en gaat zelf ook in gesprek met de veteraan. Het wijst er wel op dat de veteraan getraumatiseerd terugkwam uit Afghanistan en dat de ex-militair zich het incident mogelijk helemaal of voor een deel heeft ingebeeld.

Chora-vallei

De beschieting zou zich medio 2007 hebben afgespeeld in de Chora-vallei, waar oud-militair Servie Hölzken diende als pantsergenist. Hij en zijn kompanen gingen mee met patrouilles om geïmproviseerde bermbommen op te sporen.

Volgens de veteraan reed zijn eenheid op een avond langs bewoond gebied, toen zijn commandant met een scanner mogelijk walkietalkieverkeer van de Taliban onderschepte. Hölzken kreeg naar eigen zeggen opdracht om met een zware mitrailleur op twee huizen te schieten, om te zien of er werd gereageerd.

Nadat de officier via de portofoons de vermeende Talibanstrijders over het mitrailleurvuur had horen praten en er uit het tweede huis mensen kwamen rennen, kreeg Hölzken de opdracht om op hen te schieten. “Ik ben ervan overtuigd dat we burgers hebben doodgeschoten”, zegt hij in Trouw.

Nederlandse militair in Uruzgan in 2009 ANP

Tijdens het incident kwam er volgens de ex-militair geen geweervuur van de andere kant. Ook zou hij hebben gemeld dat hij geen wapens had gezien.

“Ik denk dat we er wel vijf, zes kistjes munitie doorheen hebben gejaagd”, zegt Hölzken in Trouw. “We vuurden totdat we geen beweging meer zagen.” Hij noemt de beschieting “niet te rechtvaardigen”. “We hadden alleen dat walkietalkieverkeer.”

Een toenmalige kameraad van Hölzken, die niet met naam in Trouw wordt genoemd, bevestigt een groot deel van zijn relaas.

Nederlandse militairen waren van 2006 tot 2010 in Uruzgan, na een verzoek van de NAVO om bij te dragen aan de wederopbouw van het land. Een overgrote meerderheid van de Kamer stemde in met de missie. De thuisbasis voor de Task Force Uruzgan was Kamp Holland, niet ver van de hoofdstad Tarin Kowt.

In de zomer van 2007 was de spanning in het gebied rond de plaats Chora flink opgelopen. In juni stonden Nederlanders en hun bondgenoten tegenover honderden Talibanstrijders in de Slag bij Chora. Daarbij vielen tientallen burgerdoden. Toenmalig defensieminister Van Middelkoop sprak van “het grootste militaire treffen in de Nederlandse krijgsgeschiedenis sinds de Korea-oorlog”.

In totaal kwamen bij de missie in Afghanistan 24 Nederlandse militairen om het leven. De besluitvorming over de verlenging van de missie leidde in 2010 tot de val van het vierde kabinet-Balkenende.

Defensie zegt geschrokken te zijn van het verhaal. Een woordvoerder benadrukt dat het departement in de archieven niets is tegengekomen van een incident dat lijkt op dat wat Hölzken beschrijft. “Misschien is het wel gebeurd, maar wij kunnen het niet vinden.”

Het ministerie overweegt om een meldpunt en een onafhankelijke commissie in te stellen. Bij die commissie zouden voormalig militairen mogelijk onrechtmatig gedrag uit het verleden in vertrouwen kunnen melden.

“Veteranen kunnen altijd melding doen van misstanden, maar we willen de drempel zo laag mogelijk maken. Er was al een meldpunt in verband met de inventarisatie van Australische misstanden”, aldus Mike Bos, kolonel en defensiewoordvoerder, in het NOS Radio 1 Journaal.

Veel gelijkenissen

Bos verwijst naar leden van speciale eenheden van het Australische leger die tijdens hun dienst in Afghanistan 39 burgers en gevangenen hebben omgebracht. De misstanden kwamen naar voren uit het Brereton-onderzoek onderzoek dat in november werd gepubliceerd. In dat rapport zijn 23 incidenten onderzocht die voornamelijk in Uruzgan hebben plaatsgevonden. Enkele incidenten vonden plaats in 2009 en 2010, maar het merendeel gebeurde tussen 2012 en 2013.

Het Nederlandse ministerie van Defensie liet in reactie op dit rapport weten dat er geen Nederlanders betrokken waren bij het ombrengen van burgers en gevangenen door Australiërs in Afghanistan.

Defensie gaat dus praten met de veteraan. Mike Bos: “We hebben het OM vrij snel ingeschakeld. Zij hebben ook geadviseerd: ga in gesprek met de veteraan. Dat gaan we nu eerst doen en we zullen het OM van de uitkomst van dat gesprek op de hoogte brengen.”

“Wat het moeilijk maakt voor ons, is dat we geen rapport kunnen vinden dat zijn verhaal een-op-een beschrijft”, aldus Bos. “Ook al wordt zijn verhaal bevestigd door een collega, er wordt altijd rapport opgemaakt. We hebben wel een ander rapport gevonden met veel gelijkenissen met zijn verhaal. Daarom gaan we in gesprek met de veteraan, om dit gerichter te kunnen onderzoeken.”

BEKIJK OOK;

Defensie in gesprek met veteraan over mogelijke burgerdoden Uruzgan

MSN 23.12.2020 Defensie gaat in gesprek met een veteraan over een schietincident in de Afghaanse provincie Uruzgan waarbij mogelijk burgerslachtoffers vielen. Dat meldt Trouw woensdag en bevestigt een woordvoerder. In een interview met de krant vertelt veteraan Servie Hölzken dat hij twee huizen in Uruzgan in 2007 onrechtmatig zou hebben beschoten.

Defensie noemt het verhaal „zeer ernstig” en gaat donderdag met Hölzken in gesprek om uit te zoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. Het incident kan in de archieven niet gevonden worden. Ook heeft Defensie contact gehad met het OM en overweegt het een meldpunt in te stellen, waar veteranen onrechtmatig gedrag uit het verleden vertrouwelijk kunnen melden.

Hölzken vertelt in Trouw dat hij in 2007 in de Chora-vallei de opdracht kreeg twee huizen te beschieten met een zware mitrailleur op basis van mogelijk walkietalkieverkeer van de Taliban. Nadat mensen uit het huis renden, kreeg Hölzken het bevel om op hen te schieten, ook al meldde hij dat hij geen wapens zag. „Het was niet te rechtvaardigen wat wij die avond deden.”

Vorige maand werd bekend dat Australische militairen in Uruzgan 39 Afghanen hebben geëxecuteerd. De Australiërs werkten nauw samen met de Nederlandse krijgsmacht maar voor Nederlandse betrokkenheid bij de oorlogsmisdaden zijn geen aanwijzingen.

Defensie onderzoekt melding veteraan over mogelijke burgerdoden in Uruzgan

NU 23.12.2020 Defensie onderzoekt een melding van een Uruzganveteraan over een incident in 2007. De veteraan Servie Hölzken vertelt woensdag in een interview met Trouw hoe hij en zijn eenheid halverwege dat jaar huizen beschoten in de Afghaanse provincie. Volgens hem zijn daar mogelijk burgerdoden bij gevallen.

Defensie beschouwt het verhaal van de veteraan als ernstig en heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie (OM). “Het feit dat een Uruzganveteraan een dergelijke melding dertien jaar na dato doet, verdient zorgvuldige aandacht, zeker gezien de aard van de melding”, aldus een verklaring van het departement.

De krant schrijft dat de pantserwagen waarin Hölzken destijds zat door de leider van het konvooi werd gestuurd naar een heuvel die uitzicht bood over een gebied met typisch Afghaanse huizen (qala’s). Hölzken was de boordschutter van dienst en bediende een zware mitrailleur.

“Ik kreeg opdracht vuur uit te brengen op de zijkant van de dichtstbijzijnde qala, om te kijken of er via de walkietalkie een reactie kwam. Maar dat ging mis doordat de mitrailleur een afwijking had. Ik vuurde per ongeluk op een raam en schoot dwars door die qala”, aldus Hölzken in Trouw.

Hölzken zegt dat hij opnieuw de opdracht kreeg te vuren, maar dan op een andere, grotere qala een heel eind verderop. Hij meldde dat hij vijf of zes personen zonder wapens had gezien. “De volgende opdracht was: ‘Vuren vrij!’ Uitschakelen dus, die mensen”, aldus Hölzken. “Telkens als ik een hoofdje omhoog zag komen of iets zag bewegen, heb ik gevuurd. Pas later drong het tot me door hoe fout het was.”

De melding in Trouw heeft Defensie nog niet kunnen herleiden en verifiëren. Het ministerie overweegt een meldpunt in te stellen voor veteranen die ook zaken willen melden. Tot die tijd kunnen veteranen terecht bij het Veteranenloket of bij de commandant van hun (toenmalige) eenheid.

Lees meer over: Defensie Afghanistan Binnenland

‘Nederlandse soldaten moordden in Afghanistan’

MSN 23.12.2020 De Nederlandse veteraan Servie Hölzken vertelt aan Trouw hoe hij op een avond in de Afghaanse provincie Uruzgan huizen beschoot en mogelijk burgers doodde. ‘Pas later drong tot me door hoe fout het was.’

Servie Hölzken diende als pantsergenist in de Afghaanse provincie Uruzgan. Hölzken en zijn maten gingen mee met patrouilles en konvooien om geïmproviseerde bermbommen op te sporen.

Op een middag medio 2007 reden ze in het district Chora terug naar hun uitvalsbasis. De officier die het konvooi leidde, de ‘Romeo’ in jargon, ving via een scanner walkietalkie-verkeer op dat mogelijk afkomstig was van de Taliban.

De Romeo dirigeerde de Patria-pantserwagen waarin Hölzken zat naar een heuvel die uitzicht bood op qala’s, enigszins fortachtige, typisch Afghaanse huizen. “Ik kreeg opdracht vuur uit te brengen op de zijkant van de dichtstbijzijnde qala, om te kijken of er via de walkietalkie een reactie kwam. ‘Verkeerde huis! Verkeerde huis!’, werd er geroepen. Gelukkig gebeurde er verder niks.”

De schutter kreeg opdracht opnieuw een salvo af te vuren, nu op een andere, grotere qala een heel eind verder. Enige tijd na het salvo zag hij mensen uit de poort rennen. “Vijf, zes pax, geen wapens zichtbaar, meldde ik.” De term ‘pax’ stond voor ‘personen’. “De volgende opdracht was: ‘Vuren vrij!’ Uitschakelen dus, die mensen.”

Hölzken schoot met zijn volgende salvo de eerste persoon neer, waarna de anderen naar de grond gingen. “We zijn daar toen een hele tijd gebleven. Telkens als ik een hoofdje omhoog zag komen of iets zag bewegen, heb ik gevuurd. Ik denk dat we er wel vijf, zes kistjes munitie doorheen hebben gejaagd. We vuurden totdat we geen beweging meer zagen.”

Hij legt uit dat hij en zijn maten die avond in Uruzgan de zogenoemde Rules of Engagement, die er onder meer waren om onschuldige burgerslachtoffers te voorkomen, op grove wijze overtraden.

“Als dit zo is gebeurd”, reageert oud-generaal Mart de Kruif, “zijn de Rules of Engagement overtreden, daar wil ik heel duidelijk over zijn”. Hij was een jaar lang commandant van alle Navo-troepen in Zuid-Afghanistan. “Dit is niet zoals het hoort.”

Bron(nen): Trouw

Onderzoek naar melding geweldsincident met mogelijke burgerdoden in Uruzgan

RTL 23.12.2020 Het ministerie van Defensie doet onderzoek naar een melding van een Uruzgan-veteraan over een geweldsincident in 2007. Deze veteraan, Servie Hölzken, vertelt in Trouw hoe hij en zijn pantsergenie-eenheid halverwege dat jaar huizen beschoten in de Afghaanse provincie. Mogelijk zijn daarbij burgerdoden gevallen.

De krant schrijft dat de pantserwagen waarin Hölzken zat, door de leider van het konvooi werd gestuurd naar een heuvel die uitzicht bood over een groen gebied met boomgaarden, akkers en zogenoemde qala’s (typisch Afghaanse huizen).

Per ongeluk

Hölzken was de boordschutter van dienst en bediende de zware mitrailleur.

“Ik kreeg opdracht vuur uit te brengen op de zijkant van de dichtstbijzijnde qala, om te kijken of er via de walkietalkie een reactie kwam. Maar dat ging mis doordat de mitrailleur een afwijking had en ik niet degene was die het wapen had ingeschoten. Ik vuurde per ongeluk op een raam en schoot dwars door die qala. Vervolgens bleken ze me ook nog naar het verkeerde doel te hebben geluld. ‘Verkeerde huis! Verkeerde huis!’, werd er geroepen. Gelukkig gebeurde er verder niks.”

Lees ook:

Taliban heroveren Uruzgan, maar ‘Nederlandse inzet was niet nutteloos’

Uitschakelen

Hölzken kreeg opdracht opnieuw te vuren, nu op een andere, grotere qala een heel eind verder. Hij meldde dat hij vijf of zes personen had gezien, maar geen wapens. “De volgende opdracht was: ‘Vuren vrij!’ Uitschakelen dus, die mensen”, aldus Hölzken. “We zijn daar toen een hele tijd gebleven. Telkens als ik een hoofdje omhoog zag komen of iets zag bewegen, heb ik gevuurd. Ik denk dat we er wel vijf, zes kistjes munitie doorheen hebben gejaagd. We vuurden totdat we geen beweging meer zagen.”

Defensie beschouwt het verhaal van de veteraan in het artikel als ernstig en heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. “Het feit dat een Uruzgan-veteraan een dergelijke melding 13 jaar na dato doet, verdient zorgvuldige aandacht, zeker gezien de aard van de melding”, aldus een verklaring van het departement.

De melding in Trouw heeft Defensie nog niet kunnen herleiden en verifiëren. Het ministerie overweegt een meldpunt in te stellen voor veteranen die ook zaken willen melden. Tot dat er is, kunnen veteranen terecht bij het Veteranenloket of bij de commandant van hun (toenmalige) eenheid.

RTL Nieuws; Ministerie van Defensie Nederlandse missie in Uruzgan Afghanistan

Defensie en OM onderzoeken mogelijk geweldsincident Uruzgan 2007

MSN 23.12.2020  Het ministerie van Defensie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar een melding van een Uruzgan-veteraan over een geweldsincident in 2007. Deze veteraan, Servie Hölzken, vertelt woensdag in Trouw hoe hij en zijn pantsergenie-eenheid halverwege dat jaar huizen beschoten in de Afghaanse provincie. Mogelijk zijn daarbij burgerdoden gevallen.

De krant schrijft dat de pantserwagen waarin Hölzken zat, door de leider van het konvooi werd gestuurd naar een heuvel die uitzicht bood over een groen gebied met boomgaarden, akkers en zogenoemde qala’s (typisch Afghaanse huizen). Hölzken was de boordschutter van dienst en bediende de zware mitrailleur. “Ik kreeg opdracht vuur uit te brengen op de zijkant van de dichtstbijzijnde qala, om te kijken of er via de walkietalkie een reactie kwam. Maar dat ging mis doordat de mitrailleur een afwijking had en ik niet degene was die het wapen had ingeschoten. Ik vuurde per ongeluk op een raam en schoot dwars door die qala. Vervolgens bleken ze me ook nog naar het verkeerde doel te hebben geluld. ‘Verkeerde huis! Verkeerde huis!’, werd er geroepen. Gelukkig gebeurde er verder niks.”

Hölzken kreeg opdracht opnieuw te vuren, nu op een andere, grotere qala een heel eind verder. Hij meldde dat hij vijf of zes personen had gezien, maar geen wapens. “De volgende opdracht was: ‘Vuren vrij!’ Uitschakelen dus, die mensen”, aldus Hölzken. “We zijn daar toen een hele tijd gebleven. Telkens als ik een hoofdje omhoog zag komen of iets zag bewegen, heb ik gevuurd. Ik denk dat we er wel vijf, zes kistjes munitie doorheen hebben gejaagd. We vuurden totdat we geen beweging meer zagen.”

Ernstig

Defensie beschouwt het verhaal van de veteraan in het artikel als ernstig en heeft contact opgenomen met het OM. “Het feit dat een Uruzgan-veteraan een dergelijke melding 13 jaar na dato doet, verdient zorgvuldige aandacht, zeker gezien de aard van de melding”, aldus een verklaring van het departement. De melding in Trouw heeft Defensie nog niet kunnen herleiden en verifiëren.

Het OM laat weten een onderzoek te beginnen naar de melding. Dat feitenonderzoek, uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee, richt zich op het “zoveel als mogelijk vaststellen van de feiten en omstandigheden waaronder mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen, alsmede op de vraag of sprake is van een verdenking van enig strafbaar feit”.

Veteraan: ‘Nederlandse militairen in Uruzgan hebben mogelijk burgers doodgeschoten’

AD 23.12.2020 Het ministerie van Defensie buigt zich over een melding van een Uruzgan-veteraan over een geweldsincident in 2007. Deze veteraan, Servie Hölzken, vertelt in Trouw hoe hij en zijn pantsergenie-eenheid halverwege dat jaar huizen beschoten in de Afghaanse provincie. Mogelijk zijn daarbij burgerdoden gevallen.

De krant schrijft dat de pantserwagen waarin Hölzken zat door de leider van het konvooi naar een heuvel werd gestuurd. Die bood uitzicht over een groen gebied met boomgaarden, akkers en zogenoemde qala’s (typisch Afghaanse huizen).

Hölzken was de boordschutter van dienst en bediende de zware mitrailleur. ,,Ik kreeg opdracht vuur uit te brengen op de zijkant van de dichtstbijzijnde qala, om te kijken of er via de walkietalkie een reactie kwam. Maar dat ging mis doordat de mitrailleur een afwijking had en ik niet degene was die het wapen had ingeschoten. Ik vuurde per ongeluk op een raam en schoot dwars door die qala. Vervolgens bleken ze me ook nog naar het verkeerde doel te hebben geluld. ‘Verkeerde huis! Verkeerde huis!’, werd er geroepen. Gelukkig gebeurde er verder niks.”

Telkens als ik een hoofdje omhoog zag komen of iets zag bewegen, heb ik gevuurd, aldus Servie Hölzken, Uruzgan-veteraan.

Schieten op hoofdjes

Hölzken kreeg opdracht opnieuw te vuren, nu op een andere, grotere qala een heel eind verder. Daarna zag hij vijf of zes personen wegrennen, maar geen wapens. ,,De volgende opdracht was: ‘Vuren vrij!’ Uitschakelen dus, die mensen”, aldus Hölzken.

Het was niet te rechtvaar­di­gen wat wij die avond deden, aldus Servie Hölzken, Uruzgan-veteraan..

,,We zijn daar toen een hele tijd gebleven. Telkens als ik een hoofdje omhoog zag komen of iets zag bewegen, heb ik gevuurd. Ik denk dat we er wel vijf, zes kistjes munitie doorheen hebben gejaagd. We vuurden totdat we geen beweging meer zagen.” Volgens Hölzken is er die hele tijd niet teruggeschoten. ,,Het was niet te rechtvaardigen wat wij die avond deden.”

Ernstig

Defensie beschouwt het verhaal van de veteraan in het artikel als ernstig en heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. ,,Het feit dat een Uruzgan-veteraan een dergelijke melding dertien jaar na dato doet, verdient zorgvuldige aandacht, zeker gezien de aard van de melding”, aldus een verklaring van het departement.

Geweldsincidenten tijdens een missie, zoals vuurgevechten, moeten worden gerapporteerd in een zogeheten after action report. Het verhaal van de veteraan heeft Defensie in die rapporten nog niet gevonden. Wel bevestigt een destijds naaste collega van Hölzken in Trouw dat het schietincident is voorgevallen zoals Hölzken dat beschrijft.

Het ministerie overweegt een meldpunt in te stellen voor veteranen die ook zaken willen melden. Tot dat er is, kunnen veteranen terecht bij het Veteranenloket of bij de commandant van hun (toenmalige) eenheid.

Defensie onderzoekt melding over Australisch exces in Uruzgan

MSN 15.12.2020 Het ministerie van Defensie onderzoekt een melding van een Nederlandse militair over misstanden van het Australische leger in Afghanistan. De militair was destijds uitgezonden naar Uruzgan. Daar hebben Nederlandse en Australische militairen tussen 2006 en 2010 samengewerkt.

Volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) meldde de militair zich een dag na het verschijnen van het onderzoek over excessen gepleegd door Australische troepen in Afghanistan. Special forces hebben daar 39 mensen standrechtelijk geëxecuteerd tussen 2005 en 2016. De meeste incidenten vonden plaats in Uruzgan.

Defensie onderzoekt momenteel of er geen aanwijzingen waren dat Nederland op de hoogte was van de Australische misdaden. “Deze inventarisatie richt zich op operaties van Australische speciale eenheden waarbij met Nederlandse troepen is samengewerkt, of die door Nederlandse militairen zijn ondersteund”, aldus Bijleveld in antwoord op Kamervragen van D66 en SP.

De Australische onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden dat Nederlandse militairen op de hoogte waren van de misstanden of erbij betrokken waren.

‘Australische commando’s dronken bier uit prothesebeen overleden Talibanstrijder’

NOS 01.12.2020 Australische speciale eenheden hebben bier gedronken uit het prothesebeen van een overleden talibanstrijder, meldt Guardian Australia. De krant heeft een foto waarop te zien is hoe een van de militairen het onderbeen aan zijn mond zet.

Op een andere foto poseren twee commando’s met het been. Het speelde zich af in de bar The Fat Lady’s Arms op de basis van de Australische troepen in Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, in 2009.

 Dave Earley @earleyedition

#EXCLUSIVE: for the first time, @GuardianAus can reveal a picture of Australian soldiers drinking from the prosthetic leg of a dead Taliban fighter, confirming the practice took place in the Tarin Kowt special forces base in 2009 https://t.co/tX98rSyTSR Story by @rory_callinan

Het been zou van een vermoedelijke Talibanstrijder zijn geweest die in 2009 was gedood en van het slagveld zijn meegenomen naar de bar. Het is verboden om bezittingen mee te nemen en te houden.

Een voormalige militair zegt tegen Guardian Australia dat commandanten de bar af en toe bezochten en het been hebben gezien, en mogelijk ook dat eruit gedronken werd.

Fout van de legerleiding

Vorige maand werd bekend dat speciale eenheden van het Australische leger tijdens hun missie in Afghanistan tussen 2009 en 2013 39 burgers en gevangenen hebben omgebracht. Er bestond een “giftige, haatzaaiende cultuur” , zei defensiechef Angus Campbell op de persconferentie over het rapport.

“De gevolgen waren fataal voor vertrouwen, cohesie en de missie. Het is een fout van de legerleiding dat hiertegen niet is opgetreden.”

BEKIJK OOK;

Foto’s van soldaten die uit kunstbeen talibanstrijder drinken brengen Australië weer in verlegenheid

AD 01.12.2020 Vermeende oorlogsmisdaden van Australische elitesoldaten in Afghanistan brachten de strijdkrachten en politiek van het land vorige maand het schaamrood op de kaken. Premier Scott Morrisson gelaste een onderzoek naar 39 moorden op burgers en gevangenen. Nu opgedoken beelden, waarbij soldaten bier drinken uit het kunstbeen van een gedode talibanstrijder, brengen het Australische leger opnieuw in verlegenheid.

 The Guardian

@guardian

Photo reveals Australian soldier drinking beer out of dead Taliban fighter’s prosthetic leg

Photo reveals Australian soldier drinking beer out of dead Taliban fighter’s prosthetic leg

Exclusive: Image obtained by Guardian Australia shows limb being used to down drinks in a special forces bar in Afghanistan

theguardian.com 7:11 AM · Dec 1, 2020 248 294 people are Tweeting about this

Generaal John Angus Campbell presenteerde op 19 november de bevindingen van het onderzoek naar de misdragingen van de militairen in Afghanistan. Het rapport levert het bewijs voor de moord op 39 Afghanen door 25 militairen, voornamelijk van het Special Air Service-regiment. ,,Aan het volk van Afghanistan bied ik namens het Australische leger oprecht en zonder terughoudendheid excuses aan voor misdaden door Australische soldaten”, sprak de generaal.

Campbell noemde de bevindingen ‘beschamend’ en sprak van een ‘egocentrische krijgerscultuur’ onder het eliteregiment. Onervaren soldaten zouden van hun commandanten het bevel hebben gekregen gevangenen dood te schieten, zodat zij ritueel ‘hun eerste dodelijke slachtoffer’ zouden maken. ‘Blooding’, werd dat genoemd. Na de moorden zouden de verantwoordelijken een gevechtssituatie in scène hebben gezet, waardoor deze verdoezeld werden. ‘Een cultuur van geheimhouding’, aldus Campbell.

Hoe diepgeworteld het gebrek aan respect bij de Australiërs was, blijkt ook uit foto’s die vandaag werden afgedrukt door de krant The Guardian Australia. Op een van de beelden is te zien hoe militairen, in een bar op de basis Tarin Kowt in Uruzgan, bier drinken uit de prothese van een omgekomen talibanstrijder. Een van de betrokken militairen heft het been op en zet het aan zijn mond. De man zou nog in actieve dienst zijn, weet de krant. Twee elitesoldaten poseren op een andere foto met het kunstbeen en maken een dansje.

Lees ook;

Australische elitetroepen pleegden 39 moorden in Afghanistan

Australië woedend op China wegens delen nepfoto Australische militair

Gedrag werd getolereerd

Volgens The Guardian, die met soldaten uit die periode sprak, zouden de gedragingen worden getolereerd door hogere officieren in het kamp. Die waren al jaren op de hoogte en naar verluidt waren sommigen van hen zelfs betrokken bij de praktijken in de bar. De foto’s vormen het eerste bewijs van verhalen die de ronde deden over het gebruik van het been in de The Fat Lady’s Arms. Het been in kwestie zou als een oorlogstrofee zijn meegenomen van het slagveld, iets wat de soldaten niet is toegestaan.

Later zou het been op een houten plaat zijn bevestigd met het opschrift ‘Das Boot’, verwijzend naar de oorlogsfilm over een Duitse onderzeeër. Ook werd een IJzeren Kruis – een militaire onderscheiding die door de nazi’s werd gebruikt – bij het been gemonteerd. Het been zou overal met de eenheid zijn meegereisd, vertelt een voormalig militair aan de krant. ,,Overal waar de Fat Lady’s Arms werd opgezet, daar was ook het been en werd het af en toe gebruikt om uit te drinken’’, aldus de man.

Australische soldaten dronken bier uit het kunstbeen van een omgekomen talibanstrijder (foto ter illustratie).

Australische soldaten dronken bier uit het kunstbeen van een omgekomen talibanstrijder (foto ter illustratie). © Shutterstock

’Australische commando’s dronken bier uit prothesebeen overleden Talibanstrijder’

Telegraaf 01.12.2020 Guardian Australia heeft schokkende foto’s gepubliceerd waarop te zien is hoe een Australische militair bier drinkt uit een prothesebeen. Volgens de krant is de foto gemaakt in de bar Fat Lady’s Arms op de Australische basis in Tarin Kowt in Afganistan. Het been zou afkomstig zijn van een Talibanstrijder die in april 2009 overleed. De militair die op de foto te zien is zou nog steeds in het leger actief zijn.

Op andere foto’s is te zien hoe twee andere commando’s vrolijk met het been poseren. Enkele militairen hebben verklaard dat officieren op de hoogte waren van de acties en zelfs meededen. Mogelijk zouden zij ook uit het been gedronken hebben. Het is ten strengste verboden om oorlogssouvenirs mee te nemen en te houden.

Het been werd overal mee naartoe genomen, zo verklaart een militair. „Waar de Fat Lady’s Arms werd opgezet, ging het been naartoe en het werd geregeld gebruikt om uit te drinken.”

Onlangs werd bekendgemaakt dat Austrliasche elitetroepen in Afghanistan 39 moorden zouden hebben gepleegd. In een rapport werd gesproken over een „giftig competitieve” cultuur die geleid zou hebben tot „half werk en het negeren en verdraaien van de regels.”

BEKIJK OOK:

’Australische elitetroepen pleegden 39 moorden in giftige cultuur’

BEKIJK MEER VAN; mensen defensie misdaad Tarin Kowt Afghanistan

Australië krijgt bijval van Nieuw-Zeeland in conflict met China over nepfoto

NOS 01.12.2020 Nieuw-Zeeland heeft scherp uitgehaald naar een actie van een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Die plaatste gisteren een nepfoto op Twitter van een Australische militair die schijnbaar de keel van een Afghaans kind dreigt door te snijden.

De in scène gezette foto is een reactie op het bericht dat een groep Australische militairen in Afghanistan 39 burgers en gevangenen hebben omgebracht. Dertien militairen moeten nu aantonen dat ze onschuldig zijn, anders worden ze ontslagen.

Australië reageerde gisteren al woedend op de tweet van de Chinese woordvoerder. “Het is een belediging van iedereen die in het Australisch uniform heeft gediend”, zei premier Morrison. “De Chinese overheid moet zich schamen voor het bericht.” Maar China heeft al laten weten dat het geen excuses zal aanbieden.

Nieuw-Zeeland in spagaat

De relatie tussen Australië en China is verslechterd sinds de Australiërs hebben opgeroepen tot een onderzoek naar de oorsprong van de coronapandemie. Het virus verspreidde zich vanuit China over de wereld. “Maar dit is niet de manier hoe we nu met elkaar moeten omgaan”, zei premier Morrison.

Premier Ardern van Nieuw-Zeeland heeft haar zorgen geuit bij de Chinese autoriteiten, maar ze reageert milder op de nepfoto dan haar Australische ambtgenoot. Ardern zit in een spagaat: Australië is een belangrijke bondgenoot en China is de grootste handelspartner van Nieuw-Zeeland.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, kwam al eerder onder vuur te liggen vanwege een tweet. In maart deelde hij een complottheorie dat Amerikaanse militairen het coronavirus naar China hebben gebracht.

BEKIJK OOK;

Australische leger wil 13 militairen ontslaan om Afghanistan-rapport

NOS 27.11.2020 In het onderzoek naar oorlogsmisdaden van Australische militairen in Afghanistan is dertien militairen de wacht aangezegd. De Australische legerleider Rick Burr heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. De dertien worden ontslagen tenzij ze binnen twee weken aantonen dat hun niets te verwijten valt.

Vorige week verscheen een rapport waaruit bleek dat Australische commando’s in Afghanistan gedurende enkele jaren 39 ongewapende Afghaanse gevangenen hebben geëxecuteerd. De betreffende onderzoeksrechter sprak van oorlogsmisdaden en de Australische regering ging diep door het stof.

In het rapport werd aanbevolen om negentien betrokkenen strafrechtelijk te vervolgen, zowel huidige als voormalige militairen.

Legerleider Burr wilde op de persconferentie niet zeggen of onder hen ook de dertien mensen zijn voor wie nu ontslag dreigt, maar volgens de BBC en ABC gaat het om een andere groep. De dertien zouden bijvoorbeeld getuige zijn geweest van executies die werden uitgevoerd door andere militairen.

BEKIJK OOK;

Kabinet onderzoekt toch of Nederland wist van oorlogsmisdaden Australië

NU 26.11.2020 Het kabinet onderzoekt toch nog een keer of er geen aanwijzingen waren dat Nederland op de hoogte was van ernstige misdaden die Australische special forces in Afghanistan hebben gepleegd. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag in de Tweede Kamer.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Australische elitetroepen tussen 2005 tot 2016 in Afghanistan 39 mensen illegitiem hebben gedood. Er werden onder anderen gevangen Afghanen doodgeschoten als vorm van ontgroening. Dat was mogelijk door een verziekte cultuur, aldus de hoogste militair van Australië.

Nederlandse militairen hebben samengewerkt met de Australiërs in Uruzgan. Daar zouden de meeste incidenten hebben plaatsgevonden Volgens Blok wordt er nog eens “met de stofkam door dossiers” gegaan. Ook wordt er opnieuw met mensen gepraat die destijds bij de uitzending waren betrokken, zei hij.

Omdat er ook Kamervragen over de kwestie zijn gesteld, wilde de bewindsman er niet verder op ingaan. Voor het Australische onderzoek is ook gesproken met diverse Nederlandse militairen. In het Australische onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor Nederlandse betrokkenheid bij de misstanden.

Australische generaal biedt excuses aan: ‘Misdaden beschamend’

Lees meer over: Afghanistan Australië Buitenland

Missie Uruzgan onder de loep na onthulling Australische moorden

Telegraaf 26.11.2020 Het kabinet onderzoekt toch nog een keer of er geen aanwijzingen waren dat Nederland op de hoogte was van ernstige misdaden die Australische special forces in Afghanistan hebben gepleegd. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag in de Tweede Kamer.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Australische elitetroepen tussen 2005 tot 2016 in Afghanistan 39 moorden hebben gepleegd. Er werden onder anderen gevangen Afghanen doodgeschoten als vorm van ontgroening. Dat was mogelijk door een verziekte cultuur, aldus de hoogste militair van Australië.

Samenwerking

Nederlandse militairen hebben samengewerkt met de Australiërs in Uruzgan. Daar zouden de meeste incidenten hebben plaatsgevonden Volgens Blok wordt er nog eens „met de stofkam door dossiers” gegaan. Ook wordt er opnieuw met mensen gepraat die destijds bij de uitzending waren betrokken, zei hij.

BEKIJK OOK:

Afghanistan eist gerechtigheid na Australische gruweldaden

Omdat er ook Kamervragen over de kwestie zijn gesteld, wilde de bewindsman er niet verder op ingaan. Voor het Australische onderzoek is ook gesproken met diverse Nederlandse militairen. In het Australische onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor Nederlandse betrokkenheid bij de misstanden.

BEKIJK OOK:

’Australische elitetroepen pleegden 39 moorden in giftige cultuur’

BEKIJK MEER VAN; moord/doodslag defensie gewapend conflict Stef Blok Afghanistan Australië Uruzgan Tweede Kamer der Staten-Generaal

Afghanistan eist gerechtigheid na Australische gruweldaden

MSN 20.11.2020 Afghanistan eist gerechtigheid na de berichten over Australische gruweldaden tegen Afghaanse burgers. De premier van Australië heeft de Afghaanse president Ashraf Ghani verzekerd dat de militairen die verantwoordelijk zijn voor de moorden voor de rechter worden gebracht, zei de president vrijdag in Kaboel.

Het nieuws komt een dag na het vrijgeven van een rapport met duidelijk bewijs dat een groep Australische elitetroepen tussen 2009 en 2013 minstens 39 Afghaanse burgers heeft gedood. Dat gebeurde bij 23 verschillende incidenten. Volgens het onderzoek zijn 25 daders geïdentificeerd, van wie sommigen nog deel uitmaken van de strijdkrachten.

De Afghaanse regering zei dat het rapport een belangrijke stap was in het waarborgen van transparantie en dat ze het volste vertrouwen heeft in het Australische rechtssysteem. Tussen 2001 en 2014 dienden minstens 26.000 Australische militairen in Afghanistan. Volgens rapporten kwamen in die periode 41 Australische militairen om en raakten er meer dan 260 militairen gewond.

Defensie: Geen Nederlandse betrokkenheid bij Australische oorlogsmisdaden

NU 19.11.2020 Het Nederlandse ministerie van Defensie weet zeker dat er geen Nederlanders betrokken waren bij de oorlogsmisdaden van Australische elitetroepen in Afghanistan. Dat vertelt majoor Peter de Bock donderdag in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van de NOS.

Defensie werd er vorige week al door Australië van op de hoogte gebracht dat er geen sprake was van Nederlandse betrokkenheid. De andere uitkomsten van het onderzoek ontving Defensie in de nacht van woensdag op donderdag pas en worden door de woordvoerder als “zeer ernstig” bestempeld.

“Australische autoriteiten hebben ons formeel verteld dat er geen misdaden hebben plaatsgevonden onder de ogen van Nederlandse militairen”, aldus De Bock. Defensie ziet dan ook geen aanleiding om eigen onderzoeken op te starten, maar houdt eventuele vervolgonderzoeken rond Australische militairen in de gaten.

Een deel van de misdaden vond plaats in Uruzgan, waar toentertijd zo’n 1.500 Nederlandse militairen waren gestationeerd, aldus De Bock. Militair historicus Christ Klep zegt in gesprek met de NOS dat er nooit beschuldigen zijn geuit over Nederlandse militairen in Uruzgan.

Australische generaal biedt excuses aan: ‘Misdaden beschamend’

Australië wil militairen vervolgen

Australische speciale eenheden zouden tussen 2005 en 2016 zeker 39 mensen illegitiem gedood hebben, bij 23 incidenten.

Zeker 25 militairen worden verdacht van betrokkenheid. Het merendeel van hen behoorde tot het Special Air Service Regiment, een speciale Australische militaire eenheid. Een deel van hen zou nog steeds in de krijgsmacht dienen. Australië wil een speciaal aanklager aanstellen om te onderzoeken of alle militairen vervolgd kunnen worden.

De incidenten vonden niet plaats tijdens vuurgevechten. In sommige gevallen zou er sprake zijn geweest van een “ontgroeningsritueel” voor nieuwe militairen. Zij zouden van hun leidinggevenden gevangenen hebben moeten doden.

Het onderzoek naar oorlogsmisdaden werd vier jaar geleden opgestart na beschuldigingen in verschillende media. Militairen werden beschuldigd van het doden van kinderen en ongewapende mannen. De Australische generaal John Angus Campbell bood de Afghaanse bevolking in de nacht van woensdag op donderdag zijn “oprechte excuses” aan voor “misdaden door Australische soldaten”, die hij beschamend noemde.

Lees meer over: Defensie  Afghanistan  Australië  Ministerie van Defensie  Buitenland

Defensie: geen Nederlanders betrokken bij Australische excessen in Afghanistan

NOS 19.11.2020 Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er geen Nederlanders betrokken waren bij het ombrengen van burgers en gevangenen door Australiërs in Afghanistan.

Vannacht kwam uit een Australisch rapport naar voren dat speciale eenheden van het Australische leger tijdens hun dienst in Afghanistan in strijd met internationale regels 39 burgers en gevangenen hebben gedood. Een onderzoeksrechter spreekt van oorlogsmisdaden.

Een deel van de incidenten gebeurde in Uruzgan in een tijd dat daar ook Nederlandse militairen waren. Een woordvoerder van Defensie bevestigt dat voor het onderzoek ook Nederlanders zijn geïnterviewd.

Defensie in Den Haag noemt de uitkomsten van het onderzoek zeer ernstig. Het ministerie zegt al vorige week van de Australische minister van Defensie te hebben gehoord dat uit het onderzoek geen Nederlandse betrokkenheid naar voren is gekomen. Minister Bijleveld heeft haar Australische collega bedankt dat zij haar dat al voor de publicatie van het rapport heeft laten weten.

‘Ruwere’ krijgscultuur

Ook militair historicus Christ Klep benadrukt dat er nooit concrete beschuldigingen zijn geuit over Nederlandse militairen in Uruzgan. Hij ziet eerder een parallel met landen als de Verenigde Staten en Rusland.

“Dat zijn typisch landen met een ‘ruwere’ krijgshaftige cultuur. Ook in de VS spelen vergelijkbare zaken, onder meer bij de elitetroepen van de Navy SEALs. Maar vergelijkbare gevallen rond Nederlanders in Uruzgan ken ik niet.”

Cultureel-antropoloog Tine Molendijk, die vijftig Uruzgan-veteranen interviewde, erkent dat norm-overschrijdend gedrag op de loer ligt op het slagveld, maar hoorde ook niets over Nederlandse misstanden. “Op basis van mijn gesprekken met militairen van verschillende rangen, die in verschillende jaren in Uruzgan zaten, heb ik geen reden om aan te nemen dat er sprake is van oorlogsmisdaden.”

“Twee derde van de veteranen die ik sprak, kampte met stress. Ook hadden sommigen schuldgevoelens, maar de oorzaak daarvan lag met name in lomp verbaal gedrag en had niets te maken met oorlogsmisdaden”, vertelt Molendijk.

BEKIJK OOK;

Nederlandse generaal over Australische oorlogsmisdaden: ‘Dit is verschrikkelijk’

AD 19.11.2020 Ook Nederlandse militairen blijken te zijn ondervraagd in het omvangrijke onderzoek naar 39 moorden op Afghanen door met name Australische elitetroepen. Een van hen is generaal buiten dienst Mart de Kruif. Hij had zelf een jaar lang de militaire leiding in het zuiden van Afghanistan. ,,Ik heb er nooit iets van vernomen, maar dit is verschrikkelijk voor de hele missie.”

Het schandaal maakt in Australië veel los. Nadat Australische media al eerder berichtten over misstanden is er nu bewijs gevonden dat 25 militairen tussen 2005 en 2016 in totaal 39 Afghanen hebben vermoord. De Australische generaal John Angus Campbell die het rapport donderdag presenteerde noemde de bevindingen ‘beschamend’, en sprak van een ‘egocentrische krijgerscultuur’ onder het eliteregiment SAS.

Lees ook;

In het rapport wordt ook Nederland meermalen genoemd. De Australiërs werkten in Afghanistan nauw samen met de Nederlanders. Zo meldden onderzoekers dat ze Nederlandse getuigen hebben gehoord. Dat impliceert dat Nederlanders ook op de hoogte waren van wat er is gebeurd, maar daarvan is volgens het ministerie van Defensie geen sprake. De Australische defensieminister en de hoogste generaal hebben inmiddels ook officieel bevestigd dat er geen Nederlandse link is.

Verschrikkelijk

Generaal b.d Mart de Kruif is een van de mensen die is ondervraagd. Hij was vanaf 1 november 2008 één jaar lang de regionale commandant in het zuiden van Afghanistan. Ook uit die periode is nu een enkele misstand blootgelegd, maar de Kruif zegt er nooit iets van te hebben gemerkt. ,,Ik lees in het rapport dat het vooral door onderofficieren gebeurde die daar verder niet over spraken en het onder elkaar hielden. Dat is misschien een van de redenen waarom ik er nooit van op de hoogte ben gesteld.”

De Kruif noemt het verschrikkelijk dat dit nu zo naar boven komt. ,,Dit is niet de reden dat ik in dienst ben gegaan. Oorlog is geen schaakspelletje. Deze berichten zijn killing voor die missie.”

Van enige Nederlandse betrokkenheid is geen sprake. Toch rijst de vraag of dit ook denkbaar is onder Nederlandse militairen? De Kruif kan het nooit helemaal uitsluiten, maar acht die kans wel een stuk kleiner.  ,,Geen enkele oorlog is schoon, want je plaatst mensen in extreme omstandigheden. Maar wij hebben juridisch een robuust systeem met een Openbaar Ministerie dat onafhankelijk wapeninzet toetst.

Tijdens de opleiding van onze commando’s is er heel veel aandacht voor normen en waarden. Dat speelt een essentiële rol, ook als er geen toezicht is. We proberen garanties in te bouwen door troepen te laten leiden door officieren en te mixen met onderofficieren. Is dat een garantie? Nee. Er is een groot verschil tussen praktisch en theoretisch handelen. Maar de ethiek is bij ons wel diep verankerd.”

Generaal Campbell van de Australische strijdkrachten is geschokt door een vernietigend rapport waaruit blijkt dat militairen 39 Afghanen hebben vermoord. © EPA

Marco Kroon

In het rapport wordt ook de zaak van Marco Kroon aangehaald als een internationaal voorbeeld van oorlogsmisdaden. Kroon verklaarde in 2017 dat hij tien jaar eerder op een geheime missie een Afghaan had gedood nadat deze man hem gevangen had genomen en verkracht.

Het is het ministerie van Defensie onduidelijk waarom deze zaak wordt aangehaald omdat hierin geen directe link is met de Australische oorlogsmisdaden. Bovendien is nooit komen vast te staan wat er precies is gebeurd omdat er onvoldoende aanknopingspunten waren om de verklaring van Kroon verder te onderzoeken.

Australische militairen doodden 39 burgers en gevangenen in Afghanistan

NU 19.11.2020 Australische elitetroepen hebben 39 mensen illegitiem gedood in Afghanistan, blijkt uit een eigen onderzoek (pdf) van de krijgsmacht van het land naar vermeende oorlogsmisdaden. De Australische generaal John Angus Campbell presenteerde de bevindingen donderdag.

25 militairen zouden betrokken zijn geweest bij in totaal 23 incidenten. Het merendeel van hen behoorde tot het Special Air Service Regiment, een speciale Australische militaire eenheid. De incidenten vonden plaats tussen 2005 en 2016. Een aantal van de verdachte militairen zou nog steeds in de krijgsmacht dienen.

Het onderzoek werd in 2016 ingesteld na beschuldigingen in verschillende media, die schreven dat militairen kinderen en ongewapende mannen hadden gedood. Uit het onderzoek blijkt dat de 25 slachtoffers gevangenen, boeren of andere burgers waren.

De incidenten vonden niet plaats tijdens vuurgevechten, maar zouden volgens het onderzoek in enkele gevallen “ontgroeningsrituelen” voor nieuwe militairen zijn geweest. Zij zouden van hun leidinggevenden gevangenen hebben moeten doden. Vervolgens zouden de betrokkenen een gevecht met vijanden hebben nagebootst om de moord te “rechtvaardigen”.

Generaal biedt excuses aan: ‘Beschamend’

“Ik bied het volk van Afghanistan namens het Australische leger mijn oprechte excuses aan voor misdaden door Australische soldaten”, aldus generaal Campbell.

Campbell noemde de bevindingen “beschamend” en sprak van een “egocentrische krijgerscultuur” binnen het eliteregiment SASR. In het rapport van de inspecteur-generaal wordt gesteld dat in dat regiment een “schadelijk competitieve” cultuur heerste. Volgens generaal Campbell leidde die tot “half werk en het negeren en het verdraaien van de regels”.

Binnenkort zal een speciaal aanklager aangesteld worden om te bepalen of er genoeg bewijs is om militairen te vervolgen.

Australische generaal biedt excuses aan: ‘Misdaden beschamend’

Lees meer over: Afghanistan  Australië  Buitenland

‘Australische soldaten schoten als inwijdingsritueel Afghaanse burgers dood’

MSN 19.11.2020 Australië is in rep en roer over een rapport waarin wandaden van Australische elitetroepen in Afghanistan uitgebreid beschreven worden. Uit onderzoek blijkt dat 25 militairen, voornamelijk van het Special Air Service Regiment (SAS), 39 personen ‘op onwettige wijze’ hebben gedood.

Het zou gaan om het ombrengen van ongewapende mannen en kinderen. “Er zijn geloofwaardige aanwijzingen dat onervaren soldaten van hun patrouillebevelhebbers een gevangene moesten doodschieten, zodat zij hun eerste dodelijke slachtoffer hadden gemaakt, in een ritueel dat als ‘blooding’ bekendstond”, staat in het rapport.

Cultuur van geheimhouding

Nadat een burger was vermoord zouden de verantwoordelijken het hebben laten lijken op een gevechtssituatie door wapens of ander materiaal bij de slachtoffers neer te leggen, is ook te lezen.

De gruweldaden kwamen aanvankelijk niet aan het licht door een ‘cultuur van geheimhouding en compartimentering’, waarbij informatie geheim werd gehouden binnen patrouillegroepen.

Excuses aan Afghaanse volk

Australië begon vier jaar geleden een onderzoek naar het handelen van zijn militairen in de periode tussen 2005 tot 2016. Toen generaal John Angus Campbell de bevindingen vandaag presenteerde, meldde hij dat uit het rapport blijkt dat er bewijs is voor de moorden.

“Aan het volk van Afghanistan, namens het Australische leger, bied ik oprecht en zonder terughoudendheid excuses aan voor misdaden door Australische soldaten”,  zei de generaal.

© Aangeboden door RTL Nieuws

Hoge officieren

Premier Morrison had de Australiërs al gewaarschuwd dat het rapport ‘lastig en moeilijk nieuws’ zou brengen, maar dat de onthullingen zo schokkend waren, werd door weinigen verwacht.

Hoewel het rapport uitvoerig geredigeerd is, bevat het beschuldigingen aan het adres van hoge officieren bij de SAS, die het doodschieten van ongewapende Afghanen zouden hebben bevolen.

Defensie: geen Nederlandse betrokkenheid 

Australische en Nederlandse troepen hebben tussen 2005 en 2016 samengewerkt in Uruzgan. Maar de Australische troepen stonden niet onder Nederlands bevel, meldt het ministerie van Defensie aan RTL Nieuws naar aanleiding van het onthutsende rapport over de wandaden van de Australische SAS-militairen.

In 2014-2015 kwamen de eerste geluiden naar buiten over misdragingen van Australische speciale troepen. Daarnaar is onderzoek gedaan, waarbij ook vier Nederlanders werden gehoord. Maar volgens Defensie ging dat niet over het wangedrag, maar over zaken als bevelstructuur en dergelijke.

Over het nu naar buiten gekomen onderzoek is Nederland vorige week geïnformeerd via twee brieven, één van de Australische minister van Defensie aan zijn Nederlandse collega, en één van de Australische Chef Defensiestaf aan de Chef Defensiestaf van de Nederlandse krijgsmacht.

Daarin staat dit citaat: It is important to note that there are no Dutch service personnel who are persons of interest or affected persons as a result of this Inquiry. The Inquiry makes no recommendations with regard to Australia’s foreign military relationships, foreign military organisations or service personnel from The Netherlands.”

Uit de brieven blijkt dat er geen Nederlandse betrokkenheid is bij het wangedrag van de Australische militairen. Volgens Defensie is er dan ook geen enkele aanleiding om in Nederland onderzoek te doen.

’Australische elitetroepen pleegden 39 moorden in giftige cultuur’

Telegraaf 19.11.2020  Australische elitetroepen in Afghanistan hebben daar 39 moorden gepleegd, heeft het hoofd van de Australische strijdkrachten donderdag bekendgemaakt. Een week geleden benoemde premier Scott Morrison al een speciaal aanklager om onderzoek te doen naar vermeende oorlogsmisdaden door Australische militairen in Afghanistan.

Australië stelde in 2016 een onderzoek in naar het handelen van zijn militairen van 2005 tot 2016 na beschuldigingen door de media van het doden van ongewapende mannen en kinderen. Toen generaal John Angus Campbell de bevindingen donderdag presenteerde, zei hij dat uit het rapport blijkt dat er bewijs is dat 25 militairen gevangenen, boeren of andere burgers hebben gedood.

„De inspecteur-generaal heeft bevonden dat er geloofwaardige informatie is die bewijs geeft voor 23 incidenten, waarin 39 personen op onwettige wijze zijn gedood door 25 militairen, voornamelijk van het Special Air Service Regiment”, aldus Campbell.

„Aan het volk van Afghanistan, namens het Australische leger, bied ik oprecht en zonder terughoudendheid excuses aan voor misdaden door Australische soldaten”, sprak de generaal.

’Egocentrische krijgers-cultuur’

Campbell noemde de bevindingen „beschamend”, en sprak van een „egocentrische krijgers-cultuur” onder het eliteregiment SAS. In het rapport van de inspecteur-generaal wordt gesteld dat in dat regiment een „giftig competitieve” cultuur heerste. Volgens generaal Campbell leidde die tot „half werk en het negeren en het verdraaien van de regels.”

Premier Morrison had de Australiërs al gewaarschuwd dat het rapport „lastig en moeilijk nieuws” met zich mee zou brengen, maar de meest schokkende onthullingen werden door weinigen verwacht. Hoewel het rapport uitvoerig geredigeerd is, bevat het beschuldigingen aan het adres van hoge officieren bij de SAS, die zouden hebben bevolen dat ongewapende Afghanen werden gedood.

„Er zijn geloofwaardige aanwijzingen dat onervaren soldaten van hun patrouillebevelhebbers een gevangene moesten doodschieten, zodat zij hun eerste dodelijke slachtoffer hadden gemaakt, in een ritueel dat als ’blooding’ bekendstond”, staat in het rapport. Nadat een burger was vermoord zouden de verantwoordelijken het hebben laten lijken op een gevechtssituatie door wapens of ander materiaal bij de slachtoffers neer te leggen, was ook te lezen.

De gruweldaden kwamen aanvankelijk niet aan het licht door een „cultuur van geheimhouding en compartimentering” waarbij informatie geheim werd gehouden binnen patrouillegroepen.

BEKIJK MEER VAN; rechtshandhaving moord/doodslag oorlog John Angus Campbell Afghanistan

Australische militairen executeerden 39 burgers en gevangenen in Afghanistan

NOS 19.11.2020 Leden van de speciale eenheden van het Australische leger hebben tijdens hun dienst in Afghanistan 39 burgers en gevangenen omgebracht. Dat is de conclusie van het Brereton-onderzoek (.pdf), waarvan een samenvatting vandaag openbaar is gemaakt. “Deze executies zouden door een jury worden bestempeld als oorlogsmisdaden, als ze voor de rechter komen”, schrijft onderzoeksrechter Paul Brereton.

In het rapport staat expliciet benoemd dat de 39 Afghaanse slachtoffers niet stierven in het heetst van de strijd. “In geen van de gevallen was de intentie van de tegenstander onduidelijk of verwarrend. Het grootste deel van hen was al gevangengenomen, de situatie was onder controle. Daarmee staan krijgsgevangenen onder bescherming van internationale wetgeving.”

Defensiechef Angus Campbell presenteerde de conclusies van het onderzoek.

Australische troepen executeerden 39 Afghanen in Uruzgan

In het rapport zijn 23 incidenten onderzocht die voornamelijk in Uruzgan hebben plaatsgevonden. Enkele incidenten vonden plaats in 2009 en 2010, maar het merendeel gebeurde tussen 2012 en 2013.

Voor het rapport zijn ook Nederlandse getuigen gehoord. Nederland werkte samen met Australië in de provincie Uruzgan tussen 2006 en 2010.

Ontgroeningsritueel

In sommige gevallen zijn krijgsgevangenen geëxecuteerd door jonge militairen als ontgroeningsritueel, staat in het rapport. De militairen bedachten een alibi en plaatsten achteraf wapens op de lichamen van de slachtoffers om hun handelingen te rechtvaardigen.

De aanbeveling is om negentien leden van de speciale eenheden strafrechtelijk te vervolgen omdat zij de executies op hun geweten zouden hebben. Een deel van hen is nog steeds in dienst van het Australische leger (ADF).

Giftige rivaliserende cultuur

De oorzaak van de vermoedelijke oorlogsmisdaden begint bij de cultuur waarin dit kon plaatsvinden, benoemde defensiechef Angus Campbell tijdens de persconferentie over het rapport. Volgens hem was er sprake van “een misplaatste nadruk op prestige, status en macht”. “Een houding die niet past bij de militaire excellentie van de speciale eenheden. In het rapport wordt gesproken over een egocentrische krijgscultuur.”

Deze verstoorde cultuur werd toegestaan en zelfs versterkt door ervaren, invloedrijke en charismatische onderofficieren en hun beschermelingen, beschrijft het rapport. Daardoor viel het gedisciplineerde militaire leven weg en werden het overtreden van regels genormaliseerd.

“Binnen de speciale eenheden was een giftige rivaliserende cultuur ontstaan. De gevolgen waren destructief voor vertrouwen, cohesie en de missie”, citeerde Campbell uit het rapport. “Het is een fout van de hogere militairen dat hiertegen niet is opgetreden.”

Tussen 2005 en 2016 dienden meer dan 26.000 Australische militairen in Afghanistan. 3000 daarvan behoorden tot de speciale eenheden. Naar aanleiding van vermeende misstanden in die periode werd het Brereton-onderzoek begonnen.

Het onderzoek duurde ruim vier jaar en baseert zich op gesprekken met 423 getuigen, meer dan 25.000 foto’s en 20.000 documenten die lange tijd geheim waren. Het onderzoek is uitgevoerd namens de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, een orgaan van defensie dat buiten de militaire commandostructuur valt.

Het onderzoek is niet strafrechtelijk van aard, maar doet wel aanbevelingen over strafrechtelijke vervolging.

Degenen binnen de speciale eenheden die zich tegen de heersende cultuur probeerden te verzetten, werden ontmoedigd, geïntimideerd en in diskrediet gebracht, beschrijft de onderzoeksrechter. Zo kon de cultuur standhouden.

Premier Morrison kondigde vorige week een strafrechtelijk onderzoek aan naar de vermoedelijke oorlogsmisdaden door een nieuw team bij de nationale politie. Dat team onderzoekt de beschuldigingen, verzamelt bewijs en stelt justitie op de hoogte van de bevindingen.

Excuses

Defensiechef Campbell heeft excuses gemaakt aan nabestaanden van de slachtoffers, de Afghaanse gemeenschap, coalitiepartners in Afghanistan en Australische burgers. Premier Morrison en de minister van Buitenlands Zaken boden eerder vandaag hun excuses aan aan de premier van Afghanistan.

Zowel de premier als de defensiechef erkent de ernst van de situatie, maar spraken ook hun waardering uit voor de militairen die zich tijdens hun missies wél aan ethische gedragsregels hebben gehouden.

BEKIJK OOK;

Australische elitetroepen pleegden 39 moorden in Afghanistan

AD 19.11.2020 Australische elitetroepen in Afghanistan hebben daar 39 moorden gepleegd. Dat heeft het hoofd van de Australische strijdkrachten donderdag bekendgemaakt. Een week geleden benoemde premier Scott Morrison al een speciaal aanklager om onderzoek te doen naar vermeende oorlogsmisdaden door Australische militairen in Afghanistan.

Australië stelde in 2016 een onderzoek in naar het handelen van zijn militairen van 2005 tot 2016 na beschuldigingen door de media van het doden van ongewapende mannen en kinderen. Toen generaal John Angus Campbell de bevindingen donderdag presenteerde, zei hij dat uit het rapport blijkt dat er bewijs is dat 25 militairen gevangenen, boeren of andere burgers hebben gedood.

,,De inspecteur-generaal heeft bevonden dat er geloofwaardige informatie is die bewijs geeft voor 23 incidenten, waarin 39 personen op onwettige wijze zijn gedood door 25 militairen, voornamelijk van het Special Air Service Regiment”, aldus Campbell. ,,Aan het volk van Afghanistan bied ik namens het Australische leger oprecht en zonder terughoudendheid excuses aan voor misdaden door Australische soldaten”, sprak de generaal.

Egocentrische krijgers-cultuur

Campbell noemde de bevindingen “beschamend”, en sprak van een “egocentrische krijgers-cultuur” onder het eliteregiment SAS. In het rapport van de inspecteur-generaal wordt gesteld dat in dat regiment een “giftig competitieve” cultuur heerste. Volgens generaal Campbell leidde die tot “half werk en het negeren en het verdraaien van de regels”.

Premier Morrison had de Australiërs al gewaarschuwd dat het rapport “lastig en moeilijk nieuws” met zich mee zou brengen, maar de meest schokkende onthullingen werden door weinigen verwacht. Hoewel het rapport uitvoerig geredigeerd is, bevat het beschuldigingen aan het adres van hoge officieren bij de SAS, die zouden hebben bevolen dat ongewapende Afghanen werden gedood.

Blooding-ritueel

,,Er zijn geloofwaardige aanwijzingen dat onervaren soldaten van hun patrouillebevelhebbers een gevangene moesten doodschieten, zodat zij hun eerste dodelijke slachtoffer hadden gemaakt, in een ritueel dat als ‘blooding’ bekendstond”, staat in het rapport. Nadat een burger was vermoord zouden de verantwoordelijken het hebben laten lijken op een gevechtssituatie door wapens of ander materiaal bij de slachtoffers neer te leggen, was ook te lezen.

De gruweldaden kwamen aanvankelijk niet aan het licht door een “cultuur van geheimhouding en compartimentering” waarbij informatie geheim werd gehouden binnen patrouillegroepen.

Generaal John Angus Campbell maakt de onderzoeksresultaten bekend. © REUTERS

 

Weggelakte delen uit het rapport INSPECTOR-GENERAL OF THE AUSTRALIAN DEFENCE FORCE

Schokkende details in rapport over Australische executies Afghanistan

NOS 19.11.2020 “Dit is misschien wel het meest beschamende hoofdstuk uit de militaire geschiedenis van Australië.” Onderzoeksrechter Brereton velt een snoeihard oordeel over Australische commando’s in Afghanistan, die tientallen oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd.

Details blijven in het rapport gecensureerd, deels uit privacyoverwegingen en staatsveiligheid, maar ook omdat veel zaken nog een strafrechtelijk vervolg zullen krijgen. Toch rijst er ook uit de stukken die niet zijn weggelakt een schokkend beeld.

Defensiechef Angus Campbell presenteerde de conclusies van het onderzoek.

Australische troepen executeerden 39 Afghanen in Uruzgan

Zo komt keer op keer dezelfde zinsnede terug: “… doodde moedwillig en onrechtmatig een Afghaanse man die niet gewapend was en geen dreiging vormde”. Niet alleen waren de slachtoffers altijd ongewapend, soms waren ze zelfs gewond of geboeid.

Het meest gedetailleerde verhaal dat in het rapport (.pdf) is opgenomen komt uit 2012. “… nam een ongewapende Afghaan die buiten gevecht was gesteld en geen dreiging vormde naar een afgelegen deel van de basis. Daar dwong hij hem op de grond en, aangemoedigd door …, schoot hem in zijn hoofd, met de dood tot gevolg.”

Australische commando’s in Afghanistan EPA

In totaal is er in 23 van de 57 onderzochte gevallen geloofwaardig bewijs dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Daarbij kwamen 39 Afghanen om het leven. Er zijn 25 verdachten.

Geregeld werden er voorwerpen bij lichamen neergelegd om te bewijzen dat een Afghaan een vijand was. Throwdown is de term die het rapport gebruikt voor wapens of communicatieapparatuur die zo werden achtergelaten. Commando’s namen ze zelfs in hun ransel mee op patrouille.

Verder wisten militairen belastende foto’s en stelden ze valse gevechtsverklaringen op. Bij verschillende incidenten claimden militairen bijvoorbeeld dat ze uit noodweer hadden gehandeld, bijvoorbeeld omdat een Afghaan naar een wapen had gegrepen, in een hinderlaag had gelegen of tegen de Australiërs optrok. “Leugens om te voorkomen dat de waarheid bekend werd”, concludeert het rapport.

Verziekte cultuur

Leidinggevenden deden vaak niks om geweld te voorkomen. Soms moedigden ze het zelfs aan, staat in het rapport.

“Er waren momenten waarop nieuwe leden van een patrouille gedwongen werden een gevangene neer te schieten, zodat die militair zijn eerste slachtoffer had gemaakt”, zei defensiechef Angus Campbell bij de presentatie van het rapport. “Dit walgelijke gebruik stond bekend als blooding.”

Campbell spreekt van een verziekte cultuur, waarin “militaire uitmuntendheid gemengd werd met ego, elitarisme en arrogantie”. Hij heeft excuses aangeboden aan zijn Afghaanse collega’s en bereidt negentien strafzaken voor. Het squadron dat zich schuldig maakte aan de misdaden, is ontbonden.

BEKIJK OOK;

 

december 24, 2020 Posted by | 2e kamer, afganistan, australie, is, isis, Nederland, politiek, strafvervolging, taliban, terreur, terreurdreiging, terrorisme, uruzgan, veiligheid, vervolging | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Kabinet Rutte 3 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 10 – onderzoek misstanden Uruzgan

Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 6

  Misssie Kunduzdossier

Missie in Kunduz – dossier

AfghanistanSP dossier

Kabinetsbeloftes.

Uitbreiding – Het onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de politietrainingsmissie in Afghanistan is nog in volle gang. Maar als het aan Jolande Sap (GroenLinks) ligt, is bij die mogelijke uitbreiding zeker aandacht nodig voor versterking van de justitiële keten.

Huiverig – De Tweede Kamer was huiverig over de aankondiging van het kabinet om te onderzoeken of Nederlandse militairen de grenspolitie in Afghanistan kunnen gaan trainen. Ook zijn er nog te veel vragen over de mogelijkheid om agenten van buiten de provincie Kunduz op te leiden.

GroenLinks zegt nu NEE !!! – GroenLinks stemde vorig jaar na langdurige interne discussie in met de trainingsmissie en partijleider Jolande Sap beloofde de ontwikkelingen in Kunduz zeer kritisch te zullen volgen. De kritische leden constateren nu dat er van de beloftes weinig terechtgekomen is.

Zie ook: Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afghanistan – deel 5

Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afghanistan deel 4

Einde Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afganistan ? deel 3

Einde Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afganistan ? deel 2

Einde Kabinet Rutte 1 – versus troepenmacht Afganistan ? deel 1

en ook: Wikileaks – Het Afganistan-lek en verder nieuws

SP eist einde aan missie KunduzVideo

Taliban-aanval op Kabul voorbijVideo

Terreuractie Kabul beeindigdVideo

Fotogalerij: Rutte goes Kunduz – Foto’s

Rutte wil kunduzmissie uitbreidenVideo

‘Opbouwwerkers werden gezien als verlengstuk militaire missie’ – Video

GroenLinks: geen uitbreiding van politiemissie Kunduz  – Audio

Lagendijk (GL): niet zo enthousiast meer over Kunduz-missie Audio

 Uitbreiding missie Kunduz taboe voor GroenLinks Video

‘Sap dreigde met opstappen rond Kunduz’

NU 02.10.2012 AMSTERDAM – GroenLinks-leider Jolande Sap dreigde af te treden als haar fractie niet zou instemmen met de politietrainingsmissie in Kunduz.  “Als ik als beginnend politiek leider vol passie en vuur een deal binnensleep en het dan toch moet laten afketsen, wordt mijn positie als fractievoorzitter in feite onmogelijk”, zei ze volgens Vrij Nederland op een fractievergadering.

Gerelateerde artikelen

25/09/2012 Sap overwoog serieus om op te stappen

13/09/2012 Sap blijft aan als partijleider GroenLinks

13/09/2012 Vertrek Jolande Sap ‘niet aan de orde’

11/09/2012 ‘Niet fraai wat bij GroenLinks is gebeurd’

02/09/2012 Sap ziet wisselingen bij achterban GroenLinks

02/09/2012 ‘De partij staat als een huis achter mij’

24/08/2012 Profiel: Jolande Sap (GroenLinks)

 

Dibi heeft spijt van Kunduz-missie: ‘Partijdruk was groot’

Trouw 27.05.2012  Kandidaat-lijsttrekker Tofik Dibi van GroenLinks werd door zijn partij onder grote druk gezet om voor de missie in Kunduz te stemmen. Dibi zei dit vannacht in het Radio 1-programma De Overnachting. Hij verklaarde dat hij wel tegen wilde stemmen, maar maar op de vraag of fractievoorzitter Jolande Sap hem had verplicht voor te stemmen wilde hij niet antwoorden. Wel gaf hij aan spijt te hebben van zijn beslissing.

‘Ik heb voor gestemd, punt. Ik kan er niks anders over zeggen, anders zou ik een rel creëren’, stamelde de GroenLinks-politicus.

Dibi betreurt steun aan Kunduz

Telegraaf  27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker Tofik Dibi van GroenLinks stond onder grote druk om voor de missie in Kunduz te stemmen. Hij zei dat zondagnacht in het Radio 1-programma De Overnachting van BNN. Dibi verklaarde dat hij wel tegen had willen stemmen, maar op de vraag of fractievoorzitter Jolande Sap hem had verplicht voor te stemmen wilde hij niet antwoorden. Wel gaf hij aan spijt te hebben van zijn beslissing.

Dibi stemde onder ‘grote druk’ voor Kunduz-missie

Elsevier 27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks Tofik Dibi zegt dat zijn partij de missie in Afghanistan niet had moeten steunen. Dat GroenLinks voor de missie stemde, was volgens Dibi ‘in alle opzichten’ fout. Zo’n besluit mag de partij nooit meer nemen.

Gedwongen
De steun van GroenLinks was cruciaal voor de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Dibi zegt dat de fractie in de Tweede Kamer onder zeer grote druk stond om het plan te steunen. Steun voor de missie zou zijn ‘afgedwongen’.

Alleen GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent stemde tegen. Dat was volgens Dibi een ‘enorme heldendaad’. Hij heeft zichzelf gedwongen om voor de missie te stemmen. ‘Een tegenstem was acceptabel.’ Er zouden meer GroenLinksers zijn geweest die tegen de missie wilden stemmen.

‘Uiteindelijk heb ik mezelf gedwongen voor te stemmen, omdat de druk enorm was. Ik heb gewoon voor gestemd. Punt. Ik kan er niks anders over zeggen. Anders zou ik een rel creëren,’ zegt de kandidaat-lijsttrekker.

Versplintering
Dibi denkt dat het instemmen met de missie in Kunduz de reden is dat zijn partij het zo slecht doet in peilingen. Het zetelaantal van GroenLinks is virtueel al gehalveerd.

Dibi zei verder dat hij wil dat GroenLinks op termijn fuseert met D66 en de PvdA. Hij wil als lijsttrekker een progressieve beweging oprichten om een eind te maken aan de versplintering in de politiek. De verschillen tussen de drie partijen zijn volgens Dibi alleen met een vergrootglas te vinden.

Commentaar Eric Vrijsen uit 2011: Scoringsdrift zal Kamer bij Kunduz opbreken

Zie ook:

GroenLinks dreigt met tegenstem

Leden steunen Sap

Dibi: ‘Ik moest voor Kunduz stemmen’

Spits 27.05.2012 De mogelijk toekomstige leider van GroenLinks Tofik Dibi is door zijn partij onder druk gezet om vóór de missie in Kunduz te stemmen. Hij wilde, net als GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent, tegen de missie stemmen, maar dat was verboden.

Dibi: ik moest voor Kunduz-missie stemmen, maar heb spijt

NRC 27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks Tofik Dibi werd gedwongen voor de politietrainingsmissie in Kunduz te stemmen. Dat zei hij vannacht in het Radio 1-programma De Overnachting.

De steun van GroenLinks in de Tweede Kamer was cruciaal voor de missie in Afghanistan. Volgens Dibi was de steun van zijn partij voor de missie echter in alle opzichten fout. Hij vindt dat zo’n besluit nooit meer genomen mag worden. “Het was afgedwongen.”

Dibi: ik moest voor Kunduz-missie stemmen

Metro 27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks Tofik Dibi werd gedwongen voor de politietrainingsmissie in Kunduz te stemmen. Dat zei hij in de nacht van zaterdag op zondag in het Radio 1-programma De Overnachting.

Dibi voelde druk om voor Kunduz-missie te stemmen

NU 27.05.2012 Kandidaat-lijsttrekker Tofik Dibi van GroenLinks stond onder grote druk om voor de missie in Kunduz te stemmen. Hij zei dat zondagnacht in het Radio 1-programma De Overnachting van BNN. Dibi verklaarde dat hij wel tegen had willen stemmen, maar op de vraag of fractievoorzitter Jolande Sap hem had verplicht voor te stemmen wilde hij niet antwoorden. Wel gaf hij aan spijt te hebben van zijn beslissing.

Gerelateerde artikelen;

26/05/2012 Sap bij winst Dibi misschien niet in Kamer

25/05/2012 ‘Sap veruit favoriet bij kiezers GroenLinks’

23/05/2012 Verschil Sap en Dibi over status Lente-akkoord

22/05/2012 Leden GroenLinks kiezen massaal voor Sap

Kunduz kleeft aan GroenLinks
De Pers 13.02.2012 GroenLinks wil niet dat de prachtmissie van de partij wordt aangepast om er wat meer uit te halen.  Bijna een half miljard euro. Dat kost de politietrainingsmissie in Afghanistan de belastingbetaler in vier jaar.

Dat is een half miljoen per agent die leert fouilleren en handboeien omdoen. Een half miljoen euro per agent die we via de Dutch approach drillen in transparantie en diversiteitsbewustwording. De kosten per agent zouden gedrukt kunnen worden door er meer op te leiden, maar dat lijkt sinds zaterdag uitgesloten.

Hillen legt zich neer bij GroenLinks

Spits 13.02.2012 Minister Hans Hillen gaat niet meer proberen GroenLinks te overtuigen van een vervolgmissie in Kunduz. Hij legt zich neer bij het verzet van de partij tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen.

Hillen aanvaardt verzet GL

De pers 13.02.2012 Minister Hans Hillen van Defensie legt zich neer bij het verzet van GroenLinks tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen in Kunduz. Dat bleek maandag uit zijn woorden na een bijeenkomst over Europese defensiesamenwerking.

Hillen legt zich neer bij verzet GL

Telegraaf 13.02.2012 Minister Hans Hillen van Defensie legt zich neer bij het verzet van GroenLinks tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen in Kunduz. Dat bleek maandag uit zijn woorden na een bijeenkomst over Europese defensiesamenwerking.

Hillen legt zich neer bij Kunduz-koers GroenLinks

Trouw 13.02.2012 Minister Hans Hillen van Defensie legt zich neer bij het verzet van GroenLinks tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen in Kunduz. Dat bleek vandaag uit zijn woorden na een bijeenkomst over Europese defensiesamenwerking.

Hillen legt zich neer bij verzet GroenLinks

NU 13.02.2012 DEN HAAG – Minister Hans Hillen van Defensie legt zich neer bij het verzet van GroenLinks tegen het trainen van Afghaanse grenspolitie door Nederlandse militairen in Kunduz.

Lees meer over dit onderwerp:

Congres GroenLinks steunt missie Kunduz, maar wil geen uitbreiding

NRC 11.02.2012 De leden van GroenLinks zijn tegen uitbreiding van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz, maar blijven de missie in zijn huidige vorm wel steunen. Dat is de uitkomst van de stemmingen over een aantal moties die vanmiddag op het congres behandeld werden.

Tijdens het congres van GroenLinks in Utrecht sprak een grote meerderheid van de leden zich uit tegen het oprekken van de taken van Nederlandse troepen in Afghanistan. Moties die de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer opriepen om de steun voor de missie in te trekken haalden geen meerderheid.

Leden GroenLinks blijven missie Kunduz steunen

AD 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde vandaag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

De Tweede Kamerfractie onder leiding van Jolande Sap ging onder voorwaarden akkoord met deze missie in Afghanistan waar een deel van de aanhang niets van wil weten. De motie om de steun in te trekken, kreeg onvoldoende bijval.

GroenLinks-leden steunen Sap bij koers Kunduz

Elsevier 11.02.2012 De leden van GroenLinks hebben op het partijcongres geen moties gesteund waarin wordt gepleit voor het intrekken van de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Wel zijn de GroenLinks-leden tegen uitbreiding van de missie.

Dat is ook het standpunt van GroenLinks-leider Jolande Sap. De uitslag van de stemming is een meevaller voor haar. De leden zijn kritisch over de koers van de partij, die het ook slecht doet in de peilingen.

Zie ook:

Leden GroenLinks blijven missie Kunduz steunen

Parool 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde vandaag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

GL blokkeert oprekking mandaat Kunduz-missie

Parool 11.02.2012  GroenLinks wil geen oprekking van het ‘civiele mandaat’ van de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz bij een eventuele uitbreiding van de missie. Zo sluit de Tweede Kamerfractie van de oppositiepartij het trainen van grenspolitie uit om …

Steun voor Sap

Telegraaf 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde zaterdag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

Leden GroenLinks willen missie Kunduz houden zoals die is

Trouw 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde vandaag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

De Tweede Kamerfractie onder leiding van Jolande Sap ging onder voorwaarden akkoord met deze missie in Afghanistan waar een deel van de aanhang niets van wil weten. De motie om de steun in te trekken, kreeg onvoldoende bijval.

GroenLinks-congres tegen uitbreiding Kunduz

Metro 11.02.2012 De leden van GroenLinks zijn tegen uitbreiding van de missie in Kunduz. Tijdens het congres van de partij, dat zaterdag plaatsvindt in Utrecht, sprak een grote meerderheid van de leden zich uit tegen het oprekken van de taken van Nederlandse troepen in Afghanistan. Moties die de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer opriepen om de steun voor de missie in te trekken, haalden geen meerderheid.

Gerelateerde links:

Congres tegen uitbreiding Kunduz

De Pers 11.02.2012 De leden van GroenLinks zijn tegen uitbreiding van de missie in Kunduz. Tijdens het congres van de partij, dat zaterdag plaatsvindt in Utrecht, sprak een grote meerderheid van de leden zich uit tegen het oprekken van de taken van Nederlandse troepen in Afghanistan. Tijdens het congres lieten de leden weten nog wel achter de missie te staan.

GL en Kunduz zijn weer vriendjes

Spits 11.02.2012  Niks aan het handje, allemaal doorlopen. Het was eventjes spannend of Kunduzmissiegedoogpartij GroenLinks de missie in Kunduz nog wel gedoogde, maar de partij hoeft de steun aan de missie toch niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde zojuist op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

Leden GroenLinks blijven missie Kunduz steunen

Parool 11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde vandaag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

Congres GroenLinks wil geen uitbreiding Kunduz

NU 11.02.2012  DEN HAAG – Het GroenLinks-congres in Utrecht heeft zich zaterdag uitgesproken tegen uitbreiding van de missie in Kunduz.

Leden GroenLinks steunen Kunduz-koers

11.02.2012 GroenLinks hoeft de steun aan de politietrainingsmissie in Kunduz niet te heroverwegen. Een meerderheid van de leden stemde zaterdag op het congres in Utrecht het voorstel weg om de steun aan de missie in te trekken.

De Tweede Kamerfractie onder leiding van Jolande Sap ging onder voorwaarden akkoord met deze missie in Afghanistan waar een deel van de aanhang niets van wil weten. De motie om de steun in te trekken, kreeg onvoldoende bijval.

Kunduz weer centraal op congres GroenLinks – ‘test voor Sap’

NRC 11.02.2012 Zo’n vijftienhonderd leden van GroenLinks komen vandaag bijeen in Utrecht voor het congres van hun partij. Net als bij het congres van een jaar geleden staat de steun van de partij voor de missie in Kunduz centraal. Binnen GroenLinks is veel onenigheid over de politietrainingsmissie in Afghanistan.

Partijleider Jolande Sap zei gisteren in de Volkskrant dat GroenLinks niet akkoord gaat met een eventuele uitbreiding van de missie. Daarmee lijkt ze tegemoet te willen komen aan de critici binnen haar partij die de steun die GroenLinks vorig jaar gaf aan de missie met lede ogen aanzien.

Congres GL praat opnieuw over missie Kunduz

De Pers 11.02.2012 De steun van GroenLinks aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is nog steeds een gevoelig punt voor de achterban. In Utrecht komen zaterdag 1500 GroenLinks-leden bijeen om te bepalen wie de nieuwe voorzitter wordt. Maar ook buigen ze zich over een oproep van tientallen leden om de steun aan de missie in Kunduz in te trekken.

GL praat weer over Kunduz

Telegraaf 11.02.2012  De steun van GroenLinks aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is nog steeds een gevoelig punt voor de achterban. In Utrecht komen zaterdag 1500 GroenLinks-leden bijeen om te bepalen wie de nieuwe voorzitter wordt. Maar ook buigen ze zich over een oproep van tientallen leden om de steun aan de missie in Kunduz in te trekken.

Het wordt een lastige dag voor Sap op het GroenLinks-congres

VK 11.02.2012 1500 leden van GroenLinks komen vandaag samen in Utrecht voor een partijcongres. Spannendste agendapunt: de oproep van tientallen leden om de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz in te trekken. Veel leden zitten ermee in hun maag.

Sap staat onder zware druk van haar achterban om zich kritischer op te stellen als het om de missie gaat.

Zeg nee tegen missie Kunduz

Foto Flickr/isafmedia

Zeg nee tegen missie Kunduz

door Hans Spekman op 10 februari 2012 – Doe het niet meer. Dat is wat ik tegen Jolande Sap zou willen zeggen vandaag. Je achterban wil het niet, de mensen die jou kozen, zeggen duidelijk dat het genoeg is geweest. Ik heb het hier natuurlijk over de veronderstelde civiele missie in Kunduz. Er is geen onderscheid tussen een civiele missie en een vechtmissie. » lees verder

Sap wil onrust smoren; blokkeert uitbreiding Kunduz

Elsevier 10.02.2012 In een poging tegemoet te komen aan klachten uit de achterban, blokkeert GroenLinks verdere uitbreiding van politietrainingen in de Afghaanse provincie Kunduz. Fractieleider Jolande Sap wil niet dat Nederlanders ook de noordelijke Afghaanse grenspolitie gaan opleiden. Daarmee hoopt Sap, een dag voor het partijcongres, ontevreden partijgenoten gerust te stellen, die weinig voelen voor de missie. Sap wil ook niet meewerken aan een opleiding van politieagenten die buiten Kunduz gaan opereren, meldt een woordvoerder aan de Volkskrant.

Zie ook: Leden GroenLinks: Kamerfractie luistert niet naar ons

‘GroenLinks is Kunduz-moe’

VK 10.02.2012 GroenLinks’ers zijn Kunduz-moe. ‘Wij willen praten over een leven na Kunduz. Wat we vooral willen is dat het als het over onze partij gaat, het weer over het kinderpardon, de PGB’s en het stoppen van de tweede kerncentrale gaat.’

Uitbreiding missie Kunduz taboe

De Pers 10.02.2012 GroenLinks wil geen verdere uitbreiding van de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. Fractieleider Jolande Sap ziet het niet zitten dat Nederlanders ook de noordelijke Afghaanse grenspolitie gaan opleiden. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

Geen steun uitbreiding trainingsmissie

Telegraaf 10.02.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in plannen om de taken van de Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden. Toch laat het kabinet binnenkort weten wat de mogelijkheden zijn om ook de noordelijke grenspolitie te trainen en agenten van buiten Kunduz op te leiden die in andere noordelijke provincies aan de slag gaan.

GL: geen uitbreiding Kunduz

Spits 10.02.2012 GroenLinks, de partij die er eerder voor zorgde dat het kabinet een meerderheid kreeg om de politiemissie in Kunduz te realiseren, lijkt nu toch een beetje terug te komen op deze steun. Gisteren werd al bekend via een peiling van EenVandaag dat de achterban de missie sowieso niet ziet zitten en liever zou zien dat Sap daar met haar stekkerdoos ging zwaaien.

Uitbreiding missie Kunduz taboe voor GroenLinks

Metro 10.02.2012 Twee derde (68 procent) van de GroenLinks-stemmers wil dat de partij geen steun meer geeft aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Voor één op de drie stemmers is de steun van GroenLinks aan Kunduz een reden niet meer op de partij te stemmen. Dat blijkt uit een peiling onder het EenVandaag Opiniepanel.

Uitbreiding missie Kunduz taboe voor GroenLinks

NU 10.02.2012 GroenLinks blokkeert een oprekking van het ”civiele mandaat” van de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz bij een eventuele uitbreiding van de missie.  Bekijk video

GroenLinks ligt dwars bij uitbreiding missie Kunduz

VK 10.02.2012 GroenLinks blokkeert verdere uitbreiding van politietrainingen in het Afghaanse Kunduz. Fractieleider Jolande Sap wil niet dat Nederlandse politietrainers ook de noordelijke Afghaanse grenspolitie gaan opleiden. Ook spreekt Sap een veto uit over de opleiding van politieagenten die buiten Kunduz gaan opereren. Dit meldt de woordvoerder van Sap aan de Volkskrant.

GL-kiezers lopen weg

Telegraaf 09.02.2012 Twee derde (68 procent) van de GroenLinks-stemmers wil dat de partij geen steun meer geeft aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Voor één op de drie stemmers is de steun van GroenLinks aan Kunduz een reden niet meer op de partij te stemmen. Dat blijkt uit een peiling onder het EenVandaag Opiniepanel.

GL snijdt zichzelf in vingers met Kunduz

Spits 09.02.2012 De steun van GroenLinks aan de politietrainingsmissie in Kunduz, kan de partij nog wel eens duur komen te staan. Ruim twee derde van de GL-stemmers wil dat de partij haar steun terug trekt. Gebeurt dat niet, dan is dat voor ruim één op de drie stemmers reden niet meer voor GL te kiezen.

GL-kiezers lopen weg om Kunduz

De Pers 09.02.2012 Twee derde (68 procent) van de GroenLinks-stemmers wil dat de partij geen steun meer geeft aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Voor één op de drie stemmers is de steun van GroenLinks aan Kunduz een reden niet meer op de partij te stemmen. Dat blijkt uit een peiling onder het EenVandaag Opiniepanel.

GroenLinks-kiezers willen einde aan missie Kunduz

NU 09.02.2012 AMSTERDAM – Een ruime meerderheid van de GroenLinks-stemmers vindt dat hun partij de steun aan de Nederlandse missie in het Afghaanse Kunduz moet intrekken.

GL-leden tegen Kunduz-missie

De Pers 01.02.2012 Een groep van tientallen leden van GroenLinks wil dat de Tweede Kamerfractie de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz intrekt. De groep dient daarvoor volgende week op het partijcongres in Utrecht een motie in.

Oproep in GroenLinks: Trek steun missie Kunduz in

Parool 01.02.2012 Een groep van tientallen leden van GroenLinks wil dat de Tweede Kamerfractie de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz intrekt. De groep dient daarvoor volgende week op het partijcongres in Utrecht een motie in.

‘GL, trek steun Kunduz in’

Telegraaf 01.02.2012 Een groep van tientallen leden van GroenLinks wil dat de Tweede Kamerfractie de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz intrekt.

GroenLinks: trek steun Kunduz in

Spits 01.02.2012 De kwestie Kunduz zorgt nog steeds voor onenigheid binnen GroenLinks. Een groep van tientallen leden wil nu dat de Tweede Kamerfractie de steun aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz intrekt.

Kamervragen over uitgelekt NAVO-rapport Taliban

Parool 01.02.2012 De ChristenUnie heeft Kamervragen gesteld over het uitgelekte NAVO-rapport waarin zou staan dat de Taliban op grote schaal samenwerken met de politie en het leger in Afghanistan. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO, waarover de BBC woensdag bericht.

Het zou de politietrainingsmissie in Kunduz volgens Kamerlid Joël Voordewind in gevaar kunnen brengen.

Verder:

‘Missies Nederland niet meer met einddatum’

Trouw 26.11.2012 Nederland moet bij missies in het buitenland, zoals in Afghanistan, geen einddatum meer vastleggen. Nederland moet bereid zijn om zo lang als nodig deel te nemen aan een operatie.

Dat stelt de hoogste burgergezant van de NAVO in Afghanistan, de Nederlander Maurits Jochems, in een gesprek met het ANP. Namens het bondgenootschap onderhoudt Jochems contacten met de Afghaanse regering en internationale organisaties.

‘Missies niet meer met einddatum’

Telegraaf 26.11.2012  Nederland moet bij missies in het buitenland, zoals in Afghanistan, geen einddatum meer vastleggen. Nederland moet bereid zijn om zo lang als nodig deel te nemen aan een operatie.

‘Onze missie in Afghanistan is mislukt’

TVK 01.11.2012 Noch de Nederlandse Kunduz-missie noch de Amerikaanse troepenversterking heeft Afghanistan voor toenemend geweld kunnen behoeden, schrijft SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat de door Nederland opgeleide agenten niet buiten Kunduz mogen werken omdat de kans dan groot is dat zij paramilitaire taken toebedeeld krijgen. De regering erkende onlangs dat dit toch gebeurt. Nederland heeft daarnaast inmiddels veel Afghaanse trainers opgeleid die rekruten opleiden die in toenemende mate eveneens buiten Kunduz worden ingezet. Deze zaken staan haaks op de gemaakte afspraken.

Tientallen getrainde agenten buiten Kunduz – tegen afspraken in

NRC 01.11.2012 Tientallen door Nederlanders opgeleide onderofficieren en politieagenten zijn buiten de Afghaanse provincie Kunduz aan het werk geweest. Dat schrijven bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie vandaag in antwoord op Kamervragen. Lees verder›

Officieren buiten Kunduz

Telegraaf 01.11.2012 Tientallen door Nederland opgeleide Afghaanse onderofficieren werken buiten de noordelijke provincie Kunduz. Dat blijkt uit een brief die de ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Defensie donderdag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Agenten blijken „in mindere mate” buiten de provincie actief te zijn.

Gerelateerde artikelen;

31-10: PvdA steunt Kunduz nu 100%

29-10: De plannen op een rijtje

25-10: Vrouwen slagen in Kunduz

‘Opgeleide onderofficieren werken buiten Kunduz’

NU 01.11.2012 Tientallen door Nederland opgeleide Afghaanse onderofficieren werken buiten de noordelijke provincie Kunduz.  Dat blijkt uit een brief die de ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Defensie donderdag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Agenten blijken ”in mindere mate” buiten de provincie actief te zijn.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Kunduz

PvdA steunt missie Kunduz nu voor 100 procent

NU 31.10.2012 DEN HAAG – De PvdA steunt de politietrainingsmissie in het Noord-Afghaanse Kunduz nu voor 100 procent. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom woensdag bij de bespreking in de Tweede Kamer van de kabinetsformatie. Ook al betwisten wij de zinnigheid van de missie toen die begon, halverwege stoppen is nog ongelukkiger, aldus de voorman van de sociaaldemocraten.

Lees meer over: Formatie Kunduzakkoord

Blijf bij Afghanistan betrokken, maar anders

Trouw 26.10.2012 In het politieke debat rondom de verkiezingen was geen ruimte voor Afghanistan. Het buitenlandthema was Europa en de euro. Dat ligt dichter bij huis en past natuurlijk beter bij de huidige economische crisis. Afghanistan is een heet politiek hangijzer geworden, vooral nadat het Kabinet-Balkenende IV viel over het Uruzgan-besluit en de huidige politietrainingsmissie in Kunduz zeker niet zonder horten en stoten tot stand kwam.

In de Troonrede werd de Nederlandse inzet in Afghanistan nog aangehaald, maar verder is de Nederlandse interesse voor een verdere bijdrage in Afghanistan als een nachtkaars uitgegaan. De kosten zijn te hoog, de doelstellingen te onduidelijk en de resultaten moeilijk te duiden: talloze argumenten zijn ervoor te vinden die bovendien goed passen bij de kortzichtige roep om verdere bezuinigingen op defensie en ontwikkelingshulp.

Vrouwen slagen in Kunduz

Telegraaf 25.10.2012 Voor het eerst is een groep vrouwelijke Afghaanse agenten geslaagd voor de basisopleiding die de Nederlanders geven in de provincie Kunduz. Dat meldde het ministerie van Defensie donderdag.

Gerelateerde artikelen;

24-10:Vrees voor burgeroorlog Kunduz

23-10:‘Arrestatie Talibankopstuk’

22-10:Nieuwe lichting naar Kunduz

Lees meer over: kunduz  –  politietrainers

Video: de krijgsheren van Kunduz – een tikkende tijdbom Video

VK 23.10.2012 In de Tweede Kamer groeit de twijfel over voortzetting van de politietrainingsmissie in Kunduz. Trainingen aan Afghaanse politieagenten zijn deels zijn stilgelegd, de ChristenUnie wil een Kamerdebat over de missie. De Volkskrant en Nieuwsuur reisden afgelopen weken naar de provincie toe om uit te vinden wat daar gaat gebeuren als Nederlanders vertrekken. Kunduz blijkt nog steeds uiterst onstabiel.

Vierde lichting trainers naar Kunduz

Trouw 22.10.2012  De komende maand zal een nieuwe lichting militairen naar de Afghaanse provincie Kunduz vertrekken om daar politieagenten op te leiden. De eersten van de 350 marechaussees en leden van de luchtmobiele brigade vertrekken dinsdag vanaf vliegbasis Eindhoven.

Nieuwe lichting naar Kunduz

Telegraaf 22.10.2012  De komende maand zal een nieuwe lichting militairen naar de Afghaanse provincie Kunduz vertrekken om daar politieagenten op te leiden. De eersten van de 350 marechaussees en leden van de luchtmobiele brigade vertrekken dinsdag vanaf vliegbasis Eindhoven.

Groeiende twijfel over Kunduz: het is niet ons probleem maar dat van andere partijen

Trouw 19.10.2012 In de Tweede Kamer groeit de twijfel over voortzetting van de politietrainingsmissie in Kunduz, nu bekend is geworden dat een aantal door Nederlanders opgeleide agenten ook elders in Afghanistan actief is. Twee partijen die de missie steunden, GroenLinks en de ChristenUnie, zien daarin een schending van beloften aan het parlement.

Is die Kunduz-missie nou wel of niet stopgezet?

VK 18.10.2012 De politietrainingsmissie in Kunduz is niet stopgezet, zoals sommige media vandaag melden. Nederlanders geven nog steeds les aan Afghaanse agenten. Dat hebben journalisten van de Volkskrant en Nieuwsuur de afgelopen dagen met eigen ogen gezien in de Afghaanse provincie.

GroenLinks en ChristenUnie willen debat over Kunduz

Trouw 18.10.2012 GroenLinks en de ChristenUnie willen volgende week een debat in de Tweede Kamer over de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Donderdag kwam naar buiten dat tegen de afspraken in door Nederland getrainde politiemensen buiten Kunduz worden ingezet. Bij de politietrainingsmissie zijn ruim 540 Nederlanders betrokken. De missie begon in juni 2011 en kwam er met steun van de VVD, CDA, D66, CU en GroenLinks. Medio 2014 wordt de missie afgerond.

GL en CU willen Kunduz-debat

Telegraaf 18.10.2012  GroenLinks en de ChristenUnie willen volgende week een debat in de Tweede Kamer over de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Donderdag kwam naar buiten dat tegen de afspraken in door Nederland getrainde politiemensen buiten Kunduz worden ingezet.

Politieopleidingen in Kunduz stilgelegd

NU 18.10.2012 De opleiding van onderofficieren van de politie in de Afghaanse provincie Kunduz is voorlopig stilgelegd. Door Nederland opgeleide agenten zijn ook buiten Kunduz ingezet en dat is niet volgens de afspraak. Dat staat in een Kamerbrief van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, meldt de NOS donderdag.

Gerelateerde artikelen;

Kabinet-Rutte schort deel politiemissie Afghanistan op

Elsevier 18.10.2012  Een deel van de trainingstaken in Kunduz is met onmiddelijke ingang opgeschort. Het gaat om de opleiding van onderofficieren voor de Afghaanse politie. Dat schrijft het demissionaire kabinet-Rutte donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zie ook: Sap: Rutte heeft alle eisen van GroenLinks ingewilligd

Afghanen schenden afspraken

Telegraaf 18.10.2012 Door Nederland opgeleide Afghaanse agenten zijn buiten de provincie Kunduz aan de slag gegaan. Dat is in tegenspraak met de afspraken die de Kamer met het kabinet over de politietrainingsmissie heeft gemaakt.

Opleidingen in Kunduz gestaakt – afspraken worden geschonden

NRC 18.10.2012 De opleiding van onderofficieren in de Afghaanse provincie Kunduz is stopgezet. De door Nederland opgeleide Afghaanse politiemensen zijn ook buiten de noordelijke provincie actief en dat is niet volgens afspraak. Daarom is de opleiding voorlopig opgeschort.

Afghanen schenden afspraken over inzet agenten

VK 18.10.2012 Het kabinet geeft toe dat Afghaanse politiemensen die door de Nederlandse marechaussee zijn opgeleid ook buiten de provincie Kunduz ingezet worden. Dat is in strijd met beloften aan de Tweede Kamer, die de politietrainingsmissie aan strikte voorwaarden heeft verbonden.

Lees ook Opleiding onderofficieren Kunduz opgeschort – 18/10/12

Lees ook Hillen bezorgd over beveiliging missie Kunduz – 09/10/12

Johan Fretz: ‘Och, Harry van Bommel toch, Tom Cruise uit Helmond, wat een waardeloos inzicht’

VK 10.10.2012  Harry van Bommel komt met de absurdistische mening dat de missie in Kunduz volbracht is, schrijft Johan Fretz. ‘Terwijl hij zelf dondersgoed weet dat het daar nu niet opeens een soort Centre Parcs in de Woestijn is geworden.’

Lees ook Johan Fretz: ‘Partijen beloven hemelen tijdens verkiezingstijd. Samsom niet’ – 03/10/12

Lees ook Johan Fretz: ‘Fred Teeven, niet nadenken, maar natrappen’ – 26/09/12

SP: politietrainers weg uit Kunduz

Trouw 09.10.2012 De SP vindt dat de Nederlandse politietrainers snel terug moeten komen uit de Afghaanse provincie Kunduz. Dat stelt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel dinsdag. Volgens hem zijn er voldoende Afghaanse politietrainers opgeleid om het lokale politiekorps de klus verder zelf te laten klaren.

Hillen bezorgd over beveiliging missie Kunduz

Trouw 09.10.2012 Minister Hans Hillen van Defensie maakt zich zorgen over de veiligheid van de Nederlandse politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. De opleiders worden op dit moment beveiligd door Duitse en Amerikaanse militairen, maar die kunnen eerder vertrekken dan afgesproken.

Hillen bezorgd over beveiliging missie Kunduz

NU 09.10.2012 BRUSSEL – Minister Hans Hillen van Defensie maakt zich zorgen over de veiligheid van de Nederlandse politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. De opleiders worden op dit moment beveiligd door Duitse en Amerikaanse militairen, maar die kunnen eerder vertrekken dan afgesproken.

Gerelateerde artikelen

09/10/2012 ‘Nederlanders kunnen weg uit Kunduz’

20/08/2012 Politie Kunduz komt op sterkte

26/07/2012 Politiechef Kunduz dood door bermbom

17/04/2012 Nieuwe trainers naar Kunduz

02/04/2012 ‘Geen contact met agenten Kunduz’

Nederland traint indirect agenten buiten Kunduz

VK 08.10.2012 Nederland doet indirect mee aan de training van Afghaanse agenten buiten de provincie Kunduz. Dat staat op gespannen voet met beloften aan de Tweede Kamer. Ook bestaat de kans dat de training zich, tegen de wil van de Kamer, uitstrekt tot de semi-militaire grenspolitie.

Lees ook Nederlandse politietrainers blijven patrouilleren met Afghanen – 21/09/12

Lees ook Zeker 21 doden door aanslag in Kunduz – 10/09/12

Hillen bezoekt militairen Somalië en Kunduz

NU 05.10.2012 Minister van Defensie Hans Hillen heeft een bezoek gebracht aan Nederlandse militairen die in het buitenland zijn ingezet. Hij was op het marineschip Hr. Ms. Rotterdam, dat in de wateren bij Somalië strijdt tegen piraterij. Ook bezocht hij de militairen in Afghanistan. Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen

Nederlandse politietrainers blijven patrouilleren met Afghanen

 Trouw 21.09.2012 De Nederlandse politietrainers in Kunduz blijven gewoon patrouilleren met Afghaanse agenten. Defensie meldde vrijdag dat de veiligheidssituatie in het gebied nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat het tot nog toe niet nodig is geweest om het programma van de Nederlanders aan te passen.

Vakbonden alert op veiligheid Afghanistan

NU 17.09.2012 RIJSWIJK – De Nederlandse defensievakbonden houden de veiligheid van de Nederlandse militairen in Afghanistan extra goed in de gaten.  Maandag demonstreerden meer dan 1000 betogers in de hoofdstad Kabul tegen de anti-islamfilm Innocence of muslims.

Twintigduizendste vlieguur F-16’s boven Afghanistan

Metro 02.09.2012 De luchtmacht heeft het twintigduizendste vlieguur in tien jaar geklokt boven Afghanistan. Dat laat het ministerie van Defensie vrijdag weten. De mijlpaal van het twintigste luchtmachtdetachement dat in het land actief is, werd donderdag bereikt. De vier Nederlandse F-16’s stijgen sinds november op vanuit Mazar-e-Sharif in het noorden van het land om de Nederlandse politietrainingsmissie en coalitiepartners in nood te ondersteunen.

Knapen sluit bezoek af in Kunduz

VK 24.08.2012  Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op de laatste dag van zijn tweedaagse reis naar Afghanistan een bezoek gebracht aan de noordelijke provincie Kunduz. Hier is een Nederlandse politietrainingsmissie actief.

Knapen sluit bezoek af in Kunduz

Parool 24.08.2012 Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op de laatste dag van zijn tweedaagse reis naar Afghanistan een bezoek gebracht aan de noordelijke provincie Kunduz. Hier is een Nederlandse politietrainingsmissie actief.

Knapen sluit bezoek af

Telegraaf 24.08.2012  Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op de laatste dag van zijn tweedaagse reis naar Afghanistan een bezoek gebracht aan de noordelijke provincie Kunduz. Hier is een Nederlandse politietrainingsmissie actief.

Knapen sluit bezoek af in Kunduz

NU 24.08.2012 KABUL – Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag op de laatste dag van zijn tweedaagse reis naar Afghanistan een bezoek gebracht aan de noordelijke provincie Kunduz.  In Kunduz is een Nederlandse politietrainingsmissie actief. Knapen was samen met de Duitse minister Dirk Niebel van Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan.

Knapen bezoekt politieproject

Telegraaf  24.08.2012  Tijdens zijn bezoek aan Afghanistan brengt staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken vrijdag een bezoek aan Kunduz. Met zijn Duitse collega Dirk Niebel neemt hij een kijkje bij het Duits-Nederlandse programma voor versterking van de Afghaanse politie en justitie.

Gerelateerde artikelen;

23-08: Ben Knapen in Kabul

Knapen bezoekt politieproject in Kunduz

NU 24.08.2012 Tijdens zijn bezoek aan Afghanistan brengt staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken vrijdag een bezoek aan Kunduz.

Gerelateerde artikelen;

Knapen spreekt met Karzai

NU 23.08.2012 AMSTERDAM – Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) heeft donderdag een gesprek gehad met de Afghaanse president Hamid Karzai. De ontmoeting stond in het teken van de ontwikkelingen in het land en het versterken van de rechtsstaat, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gerelateerde artikelen;

Ben Knapen in Kabul

Telegraaf 23.08.2012 Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken is donderdagochtend met zijn Duitse collega Dirk Niebel in de Afghaanse hoofdstad Kabul aangekomen voor een werkbezoek. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

Politie Kunduz komt op sterkte

NU 20.08.2012 De politie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz komt op sterkte. De behoefte aan de 8 weken durende basisopleiding neemt af.

Gerelateerde artikelen;

Politie Kunduz komt op sterkte

Telegraaf 20.08.2012  De politie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz komt op sterkte. De behoefte aan de 8 weken durende basisopleiding neemt af. Dat zei de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, maandag.

Defensie oefent voor Kunduz

Telegraaf 14.08.2012 Defensie oefent volgende week van dinsdag tot en met vrijdag vliegactiviteiten boven het Land van Maas en Waal. Bewoners van het gebied tussen Tiel, Wijchen, Druten en Oss kunnen daar last van hebben, aldus het commando Luchtstrijdkrachten. Grotere kaart weergeven

Nederlander Maurits Jochems wordt nieuwe NAVO-gezant Afghanistan

Parool 07.08.2012 De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems, nu nog ambassadeur in Estland, wordt de hoogste civiele gezant van de NAVO in Afghanistan. NAVO-topman Anders Fogh Rasmussen maakte de benoeming vandaag bekend.

NL’er NAVO-gezant Afghanistan

Telegraaf 07.08.2012 De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems, nu nog ambassadeur in Estland, wordt de hoogste civiele gezant van de NAVO in Afghanistan. NAVO-topman Anders Fogh Rasmussen maakte de benoeming dinsdag bekend.

Nederlander op hoge NAVO-post

NU 07.08.2012 BRUSSEL – De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems, nu nog ambassadeur in Estland, wordt de hoogste civiele gezant van de NAVO in Afghanistan.

Gerelateerde artikelen;

Eerste bezoek commandant strijdkrachten aan Kunduz

NRC 03.08.2012 Commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp heeft de afgelopen dagen zijn eerste bezoek gebracht aan uitgezonden eenheden in Afghanistan. Daarna vloog Middendorp door naar Oost-Afrika om in Djibouti aan boord te gaan van de Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Rotterdam.

Middendorp bezocht Kunduz

Telegraaf 03.08.2012 De nieuwe commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, heeft de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Afghanistan. Het ministerie van Defensie heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Eerste bezoek commandant strijdkrachten aan Kunduz

Metro 03.08.2012 Commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp heeft de afgelopen dagen zijn eerste bezoek gebracht aan uitgezonden eenheden in Afghanistan. Daarna vloog Middendorp door naar Oost-Afrika om in Djibouti aan boord te gaan van de Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Rotterdam.

Gerelateerd nieuws;

Commandant der strijdkrachten bezocht Kunduz

NU 03.08.2012  DEN HAAG – De nieuwe commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, heeft de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Afghanistan en aan Nederlandse marine-eenheden in Djibouti.

Gerelateerde artikelen;

Veiligheid Uruzgan overgedragen aan Afghanistan

Metro 18.07.2012 Het Afghaanse bestuur in de provincie Uruzgan is weer verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. De internationale troepen hebben woensdag de verantwoordelijkheid overgedragen, twee jaar nadat de Nederlandse militairen de provincie verlieten. Dat meldt het ministerie van Defensie. Nederlandse militairen zaten tussen 2006 en 2010 in Uruzgan. Tijdens de missie in Afghanistan kwamen 24 militairen om het leven.

Overdracht in Uruzgan

Telegraaf 18.07.2012 De Afghaanse autoriteiten zijn sinds woensdag verantwoordelijk voor de veiligheid in de zuidelijke provincie Uruzgan. De ceremoniële overdracht van de macht door de internationale troepenmacht ISAF had plaats in de hoofdstad Tarin Kowt.

Nederlandse F-16’s bombarderen in Afghaanse provincie

NU 17.07.2012 Nederlandse F-16’s zijn zondag ingeschakeld om Italiaanse militairen, die in de West-Afghaanse provincie Badgis werden aangevallen, te helpen. In Mazar-e-Sharif zijn vier Nederlandse F-16’s gestationeerd. Die ondersteunen de politietrainingsmissie in Kunduz.

 
Nederlandse F-16’s hielpen Italiaanse militairen in Badgis

Trouw 17.07.2012 Nederlandse F-16’s zijn zondag ingeschakeld om Italiaanse militairen, die in de West-Afghaanse provincie Badgis werden aangevallen, te helpen. De gevechtstoestellen gooiden enkele bommen af, meldde het ministerie van Defensie vandaag. Het bombardement maakte een einde aan de aanval.

Zweed wordt chef missie Afghanistan – Nederland gepasseerd

NRC 05.07.2012 Nederland is gepasseerd voor een prominente post in Afghanistan. Aanstaande dinsdag wordt de Zweed Karl Åke Roghe benoemd als de nieuwe baas van de Europese politietrainingsmissie in Afghanistan (EUPOL). 

‘Nederlander gepasseerd voor post in Afghanistan’

Metro 05.07.2012 Een prominente post in Afghanistan gaat niet zoals verwacht naar de Almelose rechter Piet Deelman, maar naar de Zweed Karl Åke Roghe. Dat meldt NRC Handelsblad donderdag op basis van bronnen in Brussel en Kabul. Aanstaande dinsdag wordt Roghe benoemd als nieuwe baas van de politietrainingsmissie Eupol.

Afghanistan rekent op 3 miljard euro steun

VK 21.06.2012 Afghanistan rekent erop dat het op een conferentie van donorlanden omgerekend 3 miljard euro aan steun krijgt toegezegd. Dat zei de Afghaanse president Hamid Karzai vandaag.

In juli ontmoeten donorlanden elkaar in de Japanse hoofdstad Tokio om te bepalen hoe Afghanistan in de toekomst geholpen moet worden. Volgens de planning zullen de laatste NAVO-troepen het land eind 2014 verlaten.

Afghanistan rekent op 3 mrd

Telegraaf 21.06.2012 Afghanistan rekent erop dat het op een conferentie van donorlanden omgerekend 3 miljard euro aan steun krijgt toegezegd. Dat zei de Afghaanse president Hamid Karzai donderdag.

Afghanistan rekent op 3 miljard

Spits 21.06.2012 Afghanistan rekent erop dat het drie miljard euro steun krijgt toegezegd op een conferentie van donorlanden. Dat zei de Afghaasnse president Hamid Karzai vandaag.

In juli staat een meeting van donorlanden gepland in de Japanse hoofdstad Tokio. Daar wordt bepaald hoe Afghanistan in de toekomst geholpen moet worden. Volgens de planning zullen de laatste NAVO-troepen het land eind 2014 verlaten.

Verdere uitbreiding missie buiten Kunduz-stad

NU 19.06.2012 In het Afghaanse district Aliabad worden sinds begin deze maand politiemensen getraind door Nederlanders. Het is na Khan Abad het tweede district buiten de hoofdstad Kunduz-stad waar de Nederlanders actief zijn. Dat schrijft het kabinet dinsdag aan de Tweede Kamer. Afhankelijk van de veiligheid zal de politietrainingsmissie stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere districten in de provincie Kunduz, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie.

Gerelateerde artikelen;

Verdere uitbreiding missie buiten Kunduz-stad

RTL 19.06.2012 In het Afghaanse district Aliabad worden sinds begin deze maand politiemensen getraind door Nederlanders. Het is na Khan Abad het tweede district buiten de hoofdstad Kunduz-stad waar de Nederlanders actief zijn. Dat schrijft het kabinet dinsdag aan de Tweede Kamer.

Verdere uitbreiding missie buiten Kunduz-stad

VK 19.06.2012 In het Afghaanse district Aliabad worden sinds begin deze maand politiemensen getraind door Nederlanders. Het is na Khan Abad het tweede district buiten de hoofdstad Kunduz-stad waar de Nederlanders actief zijn. Dat schrijft het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer.

Afhankelijk van de veiligheid zal de politietrainingsmissie stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere districten in de provincie Kunduz, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. 

Verdere uitbreiding missie

Telegraaf 19.06.2012 Afhankelijk van de veiligheid zal de politietrainingsmissie stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere districten in de provincie Kunduz, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. De politietrainingsmissie begon bijna 1 jaar geleden en duurt tot medio 2014.

Verdere uitbreiding missie buiten Kunduz-stad

AD 19.06.2012 In het Afghaanse district Aliabad worden sinds begin deze maand politiemensen getraind door Nederlanders. Het is na Khan Abad het tweede district buiten de hoofdstad Kunduz-stad waar de Nederlanders actief zijn. Dat schrijft het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer.

Afhankelijk van de veiligheid zal de politietrainingsmissie stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere districten in de provincie Kunduz, schrijven de verantwoordelijke bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie.

Hoogste medaille Afghanistan voor Van Uhm

NU 18.06.2012 DEN HAAG – Scheidend commandant der strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, is maandag met de hoogste medaille van Afghanistan onderscheiden. De Mir Masjedi khan Ghazi is hem volgens het ministerie van Defensie toegekend op voordracht van president Hamid Karzai. Eind deze maand neemt Van Uhm afscheid. Hij wordt dan als commandant der strijdkrachten opgevolgd door Tom Middendorp.

Gerelateerde artikelen;

Nederlandse militairen in Kunduz kijken op Duitse basis

VK 13.06.2012 De Nederlandse militairen in Kunduz kijken de wedstrijd van vanavond op een scherm op een Oranjepleintje. Pikant detail: ze zijn gelegerd op een Duitse basis even buiten de Noord-Afghaanse stad. Er zullen dus ook wel Duitsers met ze meekijken, aldus een woordvoerster van Defensie.

Spanning met Duitsers in Kunduz

Telegraaf 13.06.2012 Rond de vandaag te spelen cruciale EK-thriller tussen Oranje en de Mannschaft is een koude oorlog losgebarsten op de legerbasis Kunduz, waar Nederlandse militairen zijn ingekwartierd bij hun Duitse collega’s.

Defensie zorgt voor stembus in Kunduz

Trouw 12.06.2012 Defensie zorgt op 12 september voor stembussen voor de ongeveer 540 Nederlandse militairen in Kunduz en Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Het is voor het eerst dat militairen ter plekke hun stembiljet in een bus kunnen gooien.

Stembus ook in Kunduz

Telegraaf 12.06.2012 Defensie zorgt op 12 september voor stembussen voor de ongeveer 540 Nederlandse militairen in Kunduz en Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Het is voor het eerst dat militairen ter plekke hun stembiljet in een bus kunnen gooien.

Defensie zorgt voor stembus in Kunduz

Eerste keer dat militairen ter plekke kunnen stemmen

NU 12.06.2012 DEN HAAG – Defensie zorgt op 12 september voor stembussen voor de ongeveer 540 Nederlandse militairen in Kunduz en Mazar-e-Sharif in Afghanistan.

Gerelateerde artikelen

Oorlog Afghanistan heeft beloften niet waargemaakt

SP 28.05.2012 Toen de NAVO zich meer dan een decennium geleden begon te bemoeien met Afghanistan creëerde ze hooggespannen verwachtingen over de toekomst van het land. Nu de militaire missie afloopt, kunnen we niet anders dan vaststellen dat deze verwachtingen niet zijn ingelost.’ Dat concludeert SP-senator Arjan Vliegenthart naar aanleiding van de bijeenkomst van de parlementaire assemblee van de NAVO in Tallinn, Estland.

Nederlandse F-16 bombardeert in Afghanistan

Metro 22.05.2012 Een Nederlandse F-16 heeft zaterdag ter ondersteuning van grondtroepen in de Afghaanse provincie Badghis een zogenoemde slimme bom afgeworpen. Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt.

Tweespalt in de Navo over toekomst van Afghanistan

Trouw 21.05.2012 Nederland heeft alvast toegezegd 30 miljoen euro ter beschikking te stellen in 2015, 2016 en 2017 voor de ondersteuning van de Afghaanse veiligheidsdiensten. “Dat is een eerlijk aandeel”, aldus minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal in Chicago. “Ik heb hier in de wandelgangen begrepen dat de andere landen dat ook vinden.”  In een goed getimede verklaring hebben de taliban alle Navolanden opgeroepen nog dit jaar hun troepen terug te trekken uit Afghanistan, in navolging van Frankrijk. De nieuwe president Hollande heeft gezegd dat Frankrijk nog dit jaar alle troepen uit Afghanistan haalt, twee jaar eerder dan gepland.

Rutte na NAVO-top: Nederlandse bijdrage Afghanistan 90 miljoen

NRC 21.05.2012 Mark Rutte heeft vandaag bij de NAVO-top in Chicago over Afghanistan drie jaar lang dertig miljoen euro toegezegd. De negentig miljoen moeten na 2014, wanneer de NAVOlidstaten zich hebben teruggetrokken uit het land, gaan naar de veiligheidstroepen ter plaatse. Lees verder›

NAVO-top: Rutte stelt 900 miljoen beschikbaar voor Afghanistan

Trouw 21.05.2012 Demissionair premier Rutte heeft vandaag op de NAVO-top in Chicago, waar gesproken werd over Afghanistan, 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Afghaanse politie en strijdkrachten voor de eerste 3 jaar na 2014. Dat maakte Rutte na afloop van de top bekend.

Afghaans leger vanaf 2013 aan roer; Nederland hamert op betere economie

VK 21.05.2012 Nederland heeft tijdens de NAVO-top gehamerd op een betere Afghaanse economie om te voorkomen dat het land weer afglijdt naar het radicaalislamitische Talibanregime. De afhankelijkheid van de papaverteelt moet verdwijnen, stelde premier Mark Rutte vandaag na afloop van het overleg.

‘Economie Afghanistan beter’

Telegraaf 21.05.2012 Nederland hamert op een betere Afghaanse economie om te voorkomen dat het land weer afglijdt naar het radicaalislamitische Talibanregime. De afhankelijkheid van de papaverteelt moet verdwijnen.

Nederlandse bijdrage voor Afghanistan 90 miljoen euro

Elsevier 21.05.2012 Nederland stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor de Afghaanse politie en strijdkrachten voor de eerste drie jaar na 2014. Afghanistan moet de economie van het land verbeteren om te voorkomen dat het weer afglijdt naar het radicaalislamitische Talibanregime.

Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) maandag gezegd bij de NAVO-top in Chicago over Afghanistan. Rutte wijst erop het dat het verbeteren van de economie noodzakelijk is.

Zie ook:

Nederlandse bijdrage Afghanistan negentig miljoen

Metro 21.05.2012 Nederland draagt in de drie jaar na 2014 jaarlijks dertig miljoen euro bij aan de veiligheidstroepen in Afghanistan. Dat heeft minister-president Mark Rutte (VVD) maandag gezegd na de NAVO-top over Afghanistan in Chicago. De Amerikanen leveren volgens hem de grootste bijdrage. “We zijn met de zak rondgegaan, en we zijn ver gekomen, maar we zijn er nog niet helemaal.”

Rutte hamert op verbeteren Afghaanse economie

NU 21.05.2012  Nederland hamert op een betere Afghaanse economie om te voorkomen dat het land weer afglijdt naar het radicaalislamitische Talibanregime. De afhankelijkheid van de papaverteelt moet verdwijnen.

VN dringen aan op steun voor Afghaanse leger

NU 18.05.2012 De Verenigde Naties hebben er vrijdag bij deelnemers aan de NAVO-top die dit weekeinde plaats heeft op aangedrongen op de lange termijn de Afghaanse veiligheidsdiensten te blijven steunen.

Gerelateerde artikelen

Nederland geeft om Afghanistan

Telegraaf  17.05.2012 Nederland gaat zich na 2014 verder aan Afghanistan binden, maar vooralsnog alleen financieel. Op de NAVO-top komende zondag en maandag in Chicago wil de regering met 90 miljoen euro over de brug komen voor de periode 2015-2017. Het geld is bedoeld voor de Afghaanse politie en het leger en moet verzekeren dat de Afghanen zelf voor hun veiligheid kunnen zorgen.

Nederland wil zich verder aan Afghanistan binden – maar alleen financieel

Trouw 17.05.2012 Nederland gaat zich na 2014 verder aan Afghanistan binden, maar vooralsnog alleen financieel. Op de NAVO-top komende zondag en maandag in Chicago wil de regering met 90 miljoen euro over de brug komen voor de periode 2015-2017. Het geld is bedoeld voor de Afghaanse politie en het leger en moet verzekeren dat de Afghanen zelf voor hun veiligheid kunnen zorgen.

Hulp aan Afghanistan na 2014 onduidelijk

VK 16.05.2012 De Kamer sprak met de minister in de aanloop naar de NAVO-top dit weekeinde in het Amerikaanse Chicago. De regering zal daar wel toezeggen dat ze van 2015 tot en met 2017 jaarlijks 30 miljoen euro zal bijdragen aan de betaling van salarissen voor het Afghaanse veiligheidsapparaat.

NL hulp Afghanistan onduidelijk

Telegraaf 16.05.2012 Het kabinet kan niet zeggen hoeveel ontwikkelingshulp Nederland na 2014 aan Afghanistan gaat geven. Dat zei de demissionaire minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdag in de Tweede Kamer. De staat waarin de huidige regering verkeert laat dit niet toe, aldus de bewindsman.

Hulp aan Afghanistan na 2014 onduidelijk

NU 16.05.2012 DEN HAAG – Het kabinet kan niet zeggen hoeveel ontwikkelingshulp Nederland na 2014 aan Afghanistan gaat geven. Dat zei de demissionaire minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdag in de Tweede Kamer. De staat waarin de huidige regering verkeert laat dit niet toe, aldus de bewindsman.

30 miljoen voor Afghanistan

Telegraaf 12.05.2012 Nederland wil in de periode 2015-2017 jaarlijks 30 miljoen euro bijdragen aan de financiering van de Afghaanse politie en het leger zodat die zelf de verantwoordelijkheid over de veiligheid in het land op zich kunnen nemen.

Het grootste deel daarvan is bestemd voor de civiele politie, zo blijkt uit een brief die het kabinet vrijdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarnaast moet volgens het kabinet het leger ook ondersteund blijven, omdat dat voor de veiligheid moet zorgen.

Dertig miljoen voor ondersteuning Afghanistan

NU 12.05.2012 DEN HAAG – Nederland wil in de periode 2015-2017 jaarlijks 30 miljoen euro bijdragen aan de financiering van de Afghaanse politie en het leger zodat die zelf de verantwoordelijkheid over de veiligheid in het land op zich kunnen nemen.

Lees meer over dit onderwerp;

Nederlandse F-16 gooit bom in Afghanistan

Telegraaf 01.05.2012 Een Nederlandse F-16 heeft zaterdag in de Afghaanse provincie Wardak een bom afgeworpen om vijandelijke beschietingen op coalitietroepen te stoppen. Volgens Defensie was de inzet van het gevechtsvliegtuig succesvol, omdat er een einde kwam aan het vuurcontact.

Derde groep militairen vertrekt naar Kunduz

AD 19/04/12 – EINDHOVEN – Een nieuwe lichting militairen is donderdag naar Afghanistan vertrokken. Het is de derde groep die in Kunduz politieagenten gaat opleiden. Na een half jaar voorbereiding, zijn ze er nu klaar voor om de vorige lichting af te lossen.

‘NAVO kan Afghaans leger na 2014 niet meer financieren’

NRC 18.04.2012 Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen komen vanmiddag in Brussel bijeen om te spreken over de financiering van de militairen die de NAVO momenteel opleidt in Afghanistan. Onder de ministers groeit de zorg dat het Afghaanse leger fors moet inkrimpen vanaf 2014.

Het bondgenootschap wil in 2014 alle veiligheidstaken aan de Afghaanse autoriteiten overdragen. Tot die tijd heeft de NAVO 350.000 Afghaanse soldaten in opleiding. De trainingen en munitie worden hiervoor worden nu grotendeels gefinancierd door de Verenigde Staten.

NAVO wil structureel geld lidstaten voor Afghanistan

Elsevier 18.04.2012 De NAVO wil dat de lidstaten de kosten op zich nemen voor de militairen en politieagenten die de militaire taken van het bondsgenootschap in 2014 zullen overnemen. Het gaat om 4,1 miljard euro per jaar vanaf 2015.

Amerika zou bereid zijn jaarlijks 2,3 miljard euro te betalen. De rest zou van andere lidstaten en Afghanistan moeten komen. Met het geld worden 230.000 Afghaanse militairen en agenten betaald. De kosten liggen aanzienlijk lager dan de kosten van de internationale missies in het land.

Zie ook:

Den Haag geeft op NAVO-top geld voor Afghanen

Parool 18.04.2012 Nederland komt op de NAVO-top in mei in Chicago over de brug met het bedrag waarmee de Afghaanse veiligheidstroepen na 2014 worden gesteund. Dat maakte minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken vandaag bekend na beraad met collega’s van andere NAVO-lidstaten in Brussel.

Den Haag geeft geld voor Afghanen

Telegraaf 18.04.2012 BRUSSEL –  Nederland komt op de NAVO-top in mei in Chicago over de brug met het bedrag waarmee de Afghaanse veiligheidstroepen na 2014 worden gesteund. Dat maakte minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken woensdag bekend na beraad met collega’s van andere NAVO-lidstaten in Brussel.

Nederland komt in mei met bijdrage Afghanistan

Metro 18.04.2012 Nederland maakt op de NAVO-top in mei in Chicago bekend met welk bedrag de veiligheidstroepen in Afghanistan na 2014 kunnen worden gesteund. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) woensdag gezegd na een overleg met andere NAVO-lidstaten in Brussel, meldt een woordvoerder.

Den Haag geeft op NAVO-top geld voor Afghanen

NU 18.04.2012 BRUSSEL – Nederland komt op de NAVO-top in mei in Chicago over de brug met het bedrag waarmee de Afghaanse veiligheidstroepen na 2014 worden gesteund.

F-16’s actief in Afghanistan

Telegraaf 17.04.2012 Twee Nederlandse F-16’s zijn vrijdag Amerikaanse militairen in de Oost-Afghaanse provincie Badghis te hulp gekomen. De Amerikanen werden aangevallen door opstandelingen. De F-16’s gooiden enkele bommen af. De inzet was succesvol, aldus een woordvoerster van het ministerie van Defensie dinsdag. Over mogelijke slachtoffers aan de kant van de rebellen kon zij niets zeggen.

Nederlandse F-16’s gooien bommen in Afghanistan

Parool 17.04.2012 Twee Nederlandse F-16’s zijn vrijdag Amerikaanse militairen in de Oost-Afghaanse provincie Badghis te hulp gekomen. De Amerikanen werden aangevallen door opstandelingen. De F-16’s gooiden enkele bommen af. De inzet was succesvol, aldus een woordvoerster van het ministerie van Defensie vandaag. Over mogelijke slachtoffers aan de kant van de rebellen kon zij niets zeggen.

F-16’s gooien bommen in Afghanistan

NU 17.04.2012 Twee Nederlandse F-16’s zijn vrijdag Amerikaanse militairen in de Oost-Afghaanse provincie Badghis te hulp gekomen. De Amerikanen werden aangevallen door opstandelingen.

De F-16’s gooiden enkele bommen af. De inzet was succesvol, aldus een woordvoerster van het ministerie van Defensie dinsdag. Over mogelijke slachtoffers aan de kant van de rebellen kon zij niets zeggen.

Trainers en militairen Kunduz afgelost

Metro 17.04.2012 De komende weken worden de politietrainers en militairen die in Kunduz deelnemen aan de Nederlandse trainingmissie afgelost. De derde lichting trainers en mariniers vertrekt donderdag naar de Afghaanse provincie, zo laat het ministerie van Defensie dinsdag weten.

Nieuwe trainers naar Kunduz

NU 17.04.2012 AMSTERDAM – De komende weken worden de politietrainers en militairen die in Kunduz deelnemen aan de Nederlandse trainingsmissie afgelost.

Lees meer over dit onderwerp;

VS willen geld van Nederland voor Afghanistan

NU 16.04.2012 De Verenigde Staten willen dat Nederland en andere NAVO-lidstaten ook na 2014 blijven betalen voor de Afghaanse strijdkrachten en politieagenten, en het liefst meer dan nu.

Lees meer over dit onderwerp;

Jonge officieren worden in Uruzgan in korte tijd volwassen

Trouw 12.04.2012 In Uruzgan hebben jonge Nederlandse militairen veel ervaring opgedaan, blijkt uit een boek over de missie. Ervaring waar oudere officieren zelfs jaloers op zijn. Het is wel de vraag wat de officieren met deze ervaring kunnen, nu er fors op Defensie wordt bezuinigd.

Nederland na 2014 ‘betrokken’ bij Afghanistan

Parool 12.04.2012 Nederland blijft ook na 2014 betrokken bij Afghanistan, maar welke vorm dit gaat aannemen is nog niet duidelijk. Dat zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer ter voorbereiding op de NAVO-top volgende maand in Chicago.

Nederland na 2014 ‘betrokken’ bij Afghanistan

NL blijft bondgenoot Afghanistan

Telegraaf 12.04.2012 Nederland blijft ook na 2014 betrokken bij Afghanistan, maar welke vorm dit gaat aannemen is nog niet duidelijk. Dat zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer ter voorbereiding op de NAVO-top volgende maand in Chicago.

Nederland na 2014 ‘betrokken’ bij Afghanistan

NU 12.04.2012 Nederland blijft ook na 2014 betrokken bij Afghanistan, maar welke vorm dit gaat aannemen is nog niet duidelijk. Dat zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer ter voorbereiding op de NAVO-top volgende maand in Chicago.

Hillen fout met mandaat F-16

Telegraaf  10.04.2012 Nederlandse F-16’s in Afghanistan mogen bondgenoten in nood te hulp schieten. Dat was tot dusver niet altijd mogelijk, maar volgens minister Hans Hillen van Defensie lag de schuld hiervan bij hemzelf. Dat zei hij dinsdag in een overleg met de Tweede Kamer.

De zaak kwam vorige week aan het rollen toen SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel de kwestie te berde bracht. Hij zei dat de F-16’s bondgenoten in nood moeten helpen, ook al is de SP tegen de missie in Kunduz.

Hillen interpreteerde mandaat F-16 verkeerd

NU 10.04.2012 Nederlandse F-16’s in Afghanistan mogen bondgenoten in nood te hulp schieten. Dat was tot dusver niet altijd mogelijk, maar volgens minister Hans Hillen van Defensie lag de schuld hiervan bij hemzelf.

meer over dit onderwerp;

Brinkman botst hard met PVV

Telegraaf 10.04.2012 Het conflict draaide om de inzet van Nederlandse F-16’s in Afghanistan. PVV’er Wim Kortenoeven liet weten dat Nederlandse F-16’s wat hem betreft niet moeten worden ingezet om bondgenoten in nood te hulp te schieten. „Dat is een principiële keuze”, zei hij.

Militair uit Kunduz weggehaald

Telegraaf 10.04.2012 Defensie wilde dinsdag alleen kwijt dat de zogeheten verklaring van geen bezwaar (VGB) van de militair wordt ingetrokken op grond van onderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De dienst bekijkt regelmatig bestanden om te kijken of een medewerker met politie of justitie in aanraking is geweest en of een eventuele veroordeling voor strafbare feiten iemands functioneren in de weg staat.

Militair uit Kunduz weggehaald na MIVD-info

NU 10.04.2012 DEN HAAG – Defensie haalt deze week een militair terug uit Kunduz in Afghanistan, omdat zijn veiligheidsverklaring wordt ingetrokken. Het ministerie wil niet zeggen om wie en waarover het gaat.

Lees meer over dit onderwerp;

Militair weggehaald uit Kunduz na informatie MIVD

Trouw 10.04.2012 Defensie haalt deze week een militair terug uit Kunduz in Afghanistan, omdat zijn veiligheidsverklaring wordt ingetrokken. Het ministerie wil niet zeggen om wie en waarover het gaat.

Defensie wilde vandaag alleen kwijt dat de zogeheten verklaring van geen bezwaar (VGB) van de militair wordt ingetrokken op grond van onderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

‘Hou toch op met die poppenkastdebatten over Afghanistan’

VK 07.04.2012  De verwachtingen van de Tweede Kamer over de training van de Afghaanse politie zijn volkomen wereldvreemd in een land van ‘eten en gegeten worden’. Dat betoogt Bert van Hijfte.

Lees ook ‘Er is geen civiele missie in Afghanistan, die is er nooit geweest’ – 06/04/12

Lees ook SP-voorstel F-16’s vervelend voor GroenLinks – 06/04/12

‘Er is geen civiele missie in Afghanistan, die is er nooit geweest’

VK 06.04.2012  Het gaat er bij een meerderheid van de Kamerleden maar niet in dat Afghanistan een oncontroleerbare puinhoop is. ‘Het is tijd om te vertrekken’, vindt vk-columnist Lars Anderson.

De Tweede Kamer eist helderheid over de civiele aard van de trainingsmissie in Kunduz. Defensie heeft volgens onderzoek van de Volkskrant geen idee wat de door ons opgeleide Afghaanse agenten doen. Defensie belt niet na; eenmaal afgestudeerd rennen de agenten afgetraind het vrije veld in. Wat ze daar doen weet Defensie trouwens best: sommigen collaboreren met de taliban en schieten NAVO-soldaten dood, anderen lopen direct over en de rest vecht onder het mom van zelfverdediging mee tegen de taliban.

SP bereid VVD en CDA te helpen bij missie Afghanistan

Elsevier 06.04.2012 Het kabinet-Rutte kan de missie in Afghanistan toch uitbreiden, nu de SP het voorstel van VVD en CDA steunt om de Nederlandse F-16’s meer bevoegdheden te geven bij gevechtstaken.

SP-Kamerlid Harry van Bommel zegt vrijdag tegen De Telegraaf dat Nederland de plicht heeft om bondgenoten in Afghanistan te helpen als ze worden aangevallen.

Immoreel
Vier Nederlandse F-16’s opereren ter ondersteuning van de politietrainingsmissie in Kunduz. Zij mogen bondgenoten die onder vuur liggen alleen helpen als ze toevallig in de lucht zijn, zo heeft het kabinet met de Kamer afgesproken.

 
SP-voorstel F-16’s vervelend voor GroenLinks

VK 06.04.2012 De SP wil dat Nederlandse F-16’s ruimer ingezet kunnen worden in Afghanistan. Een opmerkelijk standpunt, want de partij is tegen de gehele missie. Waarom is de SP ineens zo welwillend?

SP: laat Nederlandse F-16’s in Afghanistan opstijgen om te helpen

VK 06.04.2012 De SP wil dat de Nederlandse F-16’s in Afghanistan op mogen stijgen om bondgenoten in gevaar te helpen. Dat stelt Tweede Kamerlid Harry van Bommel vandaag, vooruitlopend op een debat van dinsdag.

Verrassende ommezwaai SP

Telegraaf 06.04.2012 De SP helpt VVD en CDA aan een Kamermeerderheid om de Nederlandse F-16’s meer bevoegdheden te geven bij gevechtstaken in Afghanistan. Zo schieten de socialisten het minderheidskabinet te hulp.

SP: laat Nederlandse F-16’s in Afghanistan opstijgen om te helpen

Trouw 06.04.2012 De SP wil dat de Nederlandse F-16’s in Afghanistan op mogen stijgen om bondgenoten in gevaar te helpen. Dat stelt Tweede Kamerlid Harry van Bommel vandaag, vooruitlopend op een debat van dinsdag.

Nu is in politiek Den Haag afgesproken dat de gevechtsvliegtuigen enkel ingezet kunnen worden voor hulp aan bondgenoten als ze al in de lucht zijn. ‘Dat is absurd en in de praktijk werkt het ook niet’, stelt Van Bommel. Hij stelt dat de vliegers een foefje hebben bedacht om de problemen op te lossen: als er om hulp wordt gevraagd, stijgen ze op om bermbommen te zoeken en veranderen dan in de lucht hun taak.

SP maakt flinke draai

Spits 06.04.2012 De SP heeft regeringspartijen VVD en CDA aan een Kamermeerderheid geholpen om meer bevoegdheden toe te kennen aan de Nederlandse F-16’s in Afghanistan. Er wordt gespeculeerd dat de protestpartij zich hiermee probeert te profileren als een mogelijke toekomstige regeringspartner, zo lezen we in De Telegraaf.

Het is een verrassende draai van de socialisten, die vinden dat alle militairen weg moeten uit Afghanistan. De SP was eerder deze week ook al opvallend terughoudend toen er commotie ontstond rond de positie van minster Gerd Leers (Immigratie). De SP maande de rest van de linkse oppositie “gewoon aan het werk te gaan”.

SP wil F-16’s laten opstijgen om te helpen

NU 06.04.2012 DEN HAAG – De SP wil dat de Nederlandse F-16’s in Afghanistan op mogen stijgen om bondgenoten in gevaar te helpen. Dat stelt Tweede Kamerlid Harry van Bommel vrijdag, vooruitlopend op een debat van dinsdag. Nu is in politiek Den Haag afgesproken dat de gevechtsvliegtuigen enkel ingezet kunnen worden voor hulp aan bondgenoten als ze al in de lucht zijn.

Sterrendiner in Afghanistan

Telegraaf 03.04.2012 Het was een welkome afwisseling voor Nederlandse militairen gelegerd in het Noord-Afghaanse Kunduz. Ze kregen maandag een maaltijd voorgeschoteld van chef-kok Rik Jansma, eigenaar van een restaurant in Harderwijk met één Michelinster.

‘Geen contact met agenten Kunduz’

NU 02.04.2012 Het ministerie van Defensie houdt geen contact met de door Nederland opgeleide politieagenten in de Afghaanse provincie Kunduz, terwijl dit wel aan de Tweede Kamer was beloofd.

Lees meer over dit onderwerp:

Politieagenten Kunduz ‘kwijt’

Spits 02.04.2012 Het ministerie van Defensie heeft geen idee of de afspraken in Kunduz wel worden nageleefd, zo bericht De Volkskrant in samenwerking met Nieuwsuur. En dat terwijl de Tweede Kamer als voorwaarde aan de trainingsmissie stelde dat de door Nederland opgeleide politieagenten moeten worden gevolgd.

Kunduz-agent niet gevolgd

Telegraaf 02.04.2012 Defensie weet daardoor niet hoeveel agenten na de basiscursus hebben meegedaan aan vuurgevechten en of ze daarbij de regels hebben overtreden, die met de Tweede Kamer zijn afgesproken, zo schrijft de Volkskrant. Volgens die regels mochten agenten niet aanvallen, maar zichzelf wel verdedigen.

Nederlandse F-16’s gooien bommen in Farah

AD 27.03.2012  Twee Nederlandse F-16’s hebben zaterdag in het westen van Afghanistan een aantal bommen afgeworpen om een aanval van Afghaanse opstandelingen op een Italiaanse legerbasis te stoppen. Het was de eerste keer dat de gevechtsvliegtuigen wapens hebben ingezet sinds ze in Mazar-e-Sharif in het noorden van het land zijn gestationeerd om de politietrainingsmissie te ondersteunen.

Nederlandse F-16′s gooien bommen in Afghanistan

NRC 27.03.2012 Twee Nederlandse F-16’s hebben deze week in Afghanistan wapens ingezet bij het afslaan van een aanval op een Italiaanse legerbasis in de stad Farah. Bij de aanval door opstandelingen op de voorpost van de coalitietroepen kwam een militair uit Italië om het leven en raakten enkele anderen gewond.  Lees verder

Nederlanders gaan ook buiten Kunduz-stad actief agenten opleiden

Parool 12.03.2012 Nederlandse militairen gaan vanaf het voorjaar ook buiten de stad Kunduz en het gelijknamige district Afghaanse politieagenten opleiden en begeleiden. Dat zal eerst gebeuren in het aangrenzende district Khan Abad en mogelijk daarna in andere delen van de provincie Kunduz.

NL’ers ook buiten Kunduz-stad

Telegraaf 12.03.2012 Nederlandse militairen gaan vanaf het voorjaar ook buiten de stad Kunduz en het gelijknamige district Afghaanse politieagenten opleiden en begeleiden. Dat zal eerst gebeuren in het aangrenzende district Khan Abad en mogelijk daarna in andere delen van de provincie Kunduz.

Nederlanders ook buiten Kunduz-stad

De Pers 12.03.2012  Nederlandse militairen gaan vanaf het voorjaar ook buiten de stad Kunduz en het gelijknamige district Afghaanse politieagenten opleiden en begeleiden. Dat zal eerst gebeuren in het aangrenzende district Khan Abad en mogelijk daarna in andere delen van de provincie Kunduz.

Nederlanders ook buiten Kunduz-stad actief

NU 12.03.2012 Nederlandse militairen gaan vanaf het voorjaar ook buiten de stad Kunduz en het gelijknamige district Afghaanse politieagenten opleiden en begeleiden.

Hillen betreurt beperkingen Afghanistan

Geen uitbreiding missie

Uitbreiding missie Kunduz definitief van de baan

Nu 09.03.2012 Nederlandse militairen gaan in de Afghaanse provincie Kunduz definitief geen agenten van de grenspolitie en ook geen agenten van buiten de provincie trainen.

Kabinet breekt belofte over Kunduz
De Pers 08.03.2012 In tegenstelling tot wat het kabinet beloofde, komt het niet met een voorstel om nog iets van de politietrainingsmissie in Kunduz te maken.

Kabinet ziet af van uitbreiding politiemissie Kunduz

Elsevier 07.03.2012 Het kabinet probeert niet langer de Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden. Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding, maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat de Nederlanders in Afghanistan meer taken krijgen.

Ingewijden bevestigen woensdag een bericht hierover van de NOS. Gedoogpartij PVV en oppositiepartijen PvdA, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de missie. GroenLinks en ChristenUnie hebben bezwaren tegen uitbreiding.

Zie ook:

Jolande Sap tegen uitbreiding

Premier Rutte bezoekt Kunduz

‘Kabinet ziet af van uitbreiding missie Kunduz’

Parool 07.03.2012 Het kabinet heeft besloten de politietrainingsmissie in Kunduz niet verder uit te breiden. Dat meldt de NOS. Premier Mark Rutte wilde aanvankelijk wel meer trainingen, maar daar ziet de Tweede Kamer niets in.

Haagse ingewijden zeggen tegen de NOS dat het kabinet het plan niet doorzet.

Missie Kunduz niet uitgebreid

De Pers 07.03.2012 De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz wordt niet uitgebreid. Het kabinet heeft de mogelijkheden onderzocht om ook de noordelijke grenspolitie te trainen en agenten van buiten Kunduz op te leiden die in andere noordelijke provincies aan de slag gaan.

Missie Kunduz toch niet uitgebreid

Spits 07.03.2012 Er komt toch geen uitbreiding van de politietrainingsmissie in Kunduz. Dit melden Haagse ingewijden aan de NOS.

Premier Rutte stelde in december dat hij wél graag een uitbreiding zou zien. Hij wilde meer Afghanen trainen, waaronder rekruten uit andere gebieden dan Kunduz. Ook wilde het kabinet dat er ook grenspolitie getraind zou gaan worden.

‘Kabinet ziet af van uitbreiding missie Kunduz’

VK 07.03.2012  Het kabinet heeft besloten de politietrainingsmissie in Kunduz niet verder uit te breiden. Dat meldt de NOS. Premier Mark Rutte wilde aanvankelijk wel meer trainingen, maar daar ziet de Tweede Kamer niets in. Haagse ingewijden zeggen tegen de NOS dat het kabinet het plan niet doorzet.

PvdA, SP, PVV en PvdD zijn al vanaf het begin tegen de hele Kunduz-missie gekant. GroenLinks, ChristenUnie en D66 hielpen het kabinet aan een meerderheid voor de missie.

Missie Kunduz niet uitgebreid

Missie Kunduz niet uitgebreid

De Pers 07.03.2012 De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz wordt niet uitgebreid. Het kabinet heeft de mogelijkheden onderzocht om ook de noordelijke grenspolitie te trainen en agenten van buiten Kunduz op te leiden die in andere noordelijke provincies aan de slag gaan.

Missie Kunduz niet uitgebreid

Nu 07.03.2012 DEN HAAG – De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz wordt niet uitgebreid

Kunduz-missie hervat na onrust door koranverbranding

Elsevier 06.03.2012 Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Kunduz zijn weer buiten de poort van hun legerkamp actief. De activiteiten lagen tijdelijk stil vanwege de onrust nadat Amerikaanse militairen exemplaren van de Koran hadden verbrand.

Zie ook:

Ophef over koranverbranding

Kunduz-missie tijdelijk gestaakt

Nederlanders weer buiten poort in Kunduz

Spits 06.03.2012 Nederlandse militairen hebben het werk buiten de poorten van het legerkamp in Kunduz weer opgepakt. Vandaag zijn ze naar buiten gegaan om politieposten te bezoeken. Dat meldt ministerie van Defensie.

Politietrainers Kunduz weer aan de slag

De pers 29.2.2012 Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz hebben hun werk deels hervat. De militairen geven sinds dinsdag binnen de poort op het Duitse kamp weer trainingen aan Afghaanse agenten.

Politietrainers Kunduz weer aan de slag

NU 29.02.2012 DEN HAAG – Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz hebben hun werk deels hervat.

Politietrainers Kunduz blijven ook maandag binnen

Metro 27.02.2012 De Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz blijven ook maandag binnen. De ongeregeldheden in de provincie nemen af maar Defensie wil geen risico’s nemen. Dat zei commandant Nico van der Zee maandagochtend op Radio 1.

Opeenvolgende kabinetten hebben tot op het laatst gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de inzet van Nederlandse troepen, stelt Kristic op basis van onderzoek naar twee Nederlandse militaire missies in Afghanistan en de missie Allied Force in Kosovo. Zo is de invloed van de Kamer beperkt.

‘Regering langs rand van wet voor militaire inzet’

NU 26.02.2012 De regering zoekt de grenzen van de wet op bij de informatievoorziening over nieuwe militaire missies.

Nederlandse Kunduz-missie tijdelijk stilgelegd

AD 26.02.2012  De Nederlandse trainingsmissie in Kunduz is tijdelijk stilgelegd nadat gewelddadige protesten over Koranverbrandingen zich hebben verspreid over Afghanistan. De Nederlandse trainers gaan sinds gisteren al niet meer ‘de poort uit’.

Nederlandse Kunduz-missie tijdelijk stilgelegd

Parool 25.02.2012 De Nederlandse trainingsmissie in Kunduz is tijdelijk stilgelegd nadat gewelddadige protesten over Koranverbrandingen zich hebben verspreid over Afghanistan. De Nederlandse trainers gaan sinds gisteren al niet meer ‘de poort uit’.

Trainers Kunduz blijven binnen

Metro 25.02.2012 De Nederlandse trainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is tijdelijk stilgelegd. De trainers blijven voorlopig binnen omdat de situatie buiten de poort te onrustig is, zegt een woordvoerder van Defensie zaterdag.

Kunduz-missie tijdelijk gestaakt na koranverbranding

Elsevier 25.02.2012 De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is tijdelijk stilgelegd. Patrouilles in Kunduz zijn voor de veiligheid opgeschort, vanwege de aanhoudende protesten tegen de koranverbranding door NAVO-militairen.

Bij de protesten tegen het ‘per ongeluk’ verbranden van exemplaren van de Koran door Amerikaanse militairen zijn zaterdag zeker vier demonstranten om het leven gekomen.

De missie is al sinds vrijdag stilgelegd, meldt de Volkskrant. ‘Van hogerhand is bepaald dat ook zaterdag en zondag niemand de poort uit gaat,’ aldus plaatsvervangend woordvoerder in Kunduz.

Nederlandse trainers zijn zover bekend niet in gevaar geweest.

‘Offers missie Uruzgan nooit vergeten’

NU 17.02.2012 De resultaten van de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan zijn met ”grote offers” bereikt. ”Dat zullen we nooit vergeten”, zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer waarin nog een keer werd teruggeblikt op de missie.

Er zijn 25 soldaten gesneuveld tijdens de missie. Was dat het waard?  ‘Dankzij ons is Uruzgan rustig’

Trouw 17.02.2012 De Nederlandse militairen hebben in Uruzgan een ‘fenomenale prestatie’ geleverd, vindt Han ten Broeke (VVD). Gisteren evalueerde de Tweede Kamer de missie in Afghanistan – de grootste overzeese uitzending van Nederlandse militairen sinds de dekolonisatiestrijd in Indonesië.  

Enkele jaren geleden werd de PvdA Uruzgan-moe, een direct gevolg van de draaien-en-keren-beschuldigingen van Maxime Verhagen en Jan Peter Balkenende aan het adres van Wouter Bos. De maat was vol, de PvdA hield voet bij stuk en stemde niet in met een nieuwe verlenging van de missie in Uruzgan na 2010. De oorlog tussen PvdA en CDA leidde zelfs tot de val van het kabinet Balkenende-IV.

‘Kunduz-moeheid is pervers gevolg van politieke strategie’

VK 17.02.2012 Politieke partijen worden vaak missie-moe door politiek-strategische overwegingen. Maar je kunt niet zomaar met een missie stoppen, stelt historicus Rogier Koedijk.

VJ Movement: Politietraining Kunduz: hoe werkt het elders in Afghanistan?

NRC 13.02.2012 De training van politieagenten in Kunduz moet uiteindelijk voor meer veiligheid zorgen voor de Afghaanse burger. Het is een civiele missie met onder meer aandacht voor etnische en culturele verschillen, vrouwenrechten en mensenrechten. Lees verder›

Kabinet: snel duidelijkheid over missie Kunduz

Metro 10.02.2012 Minister van Defensie Hans Hillen (CDA) hoopt volgende week uitsluitsel te kunnen geven over wat de mogelijkheden zijn om de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden. Dat zei hij vrijdag in de Tweede Kamer.

‘Uitbreiding missie niet uitgesloten’

Telegraaf 10.02.2012 Premier Mark Rutte denkt dat het „uiterst lastig” is om de taken van de Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz uit te breiden als daarvoor geen meerderheid in de Tweede Kamer is. Maar een definitief oordeel daarover heeft hij nog niet, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Rutte sluit uitbreiding ‘Kunduz’ zonder Kamersteun niet uit

NU 10.02.2012 Premier Mark Rutte noemt een uitbreiding van de missie zonder parlementaire meerderheid in Kunduz “uiterst lastig”, maar veegt het idee ook niet van tafel.

Lees meer over dit onderwerp:

Te weinig steun in Kamer voor uitbreiding missie Kunduz

Trouw 10.02.2012 In de Tweede Kamer is te weinig steun voor het uitbreiden van de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om de grenspolitie in het noorden te trainen en om agenten op te leiden die buiten Kunduz actief zijn.

Kamer steunt uitbreiding trainingsmissie niet

NU 10.02.2012 DEN HAAG – In de Tweede Kamer is te weinig steun voor het uitbreiden van de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz.

‘Geen toename invloed Taliban in Kunduz’

VK 09.02.2012 In de Afghaanse provincie Kunduz, waar Nederland actief is met een politietrainingsmissie, neemt de invloed van de Taliban niet toe. Dat blijkt volgens minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken uit de gegevens die daarover beschikbaar zijn.

Ook is hem geen informatie bekend waaruit blijkt dat eenheden van de Taliban zijn geïnfiltreerd in delen van de Afghaanse veiligheidsdiensten waarmee Nederlanders werken of hebben gewerkt. Rosenthal heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven, in antwoord op vragen van de SP en PvdA over een geheim rapport van de NAVO.

De les van Uruzgan: Maak bescherming van burgers leidend bij missies

Trouw 09.02.2012 Deze week legt de regering in de Tweede Kamer verantwoording af over de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Afghanistan. Tijdens deze grootste Nederlandse missie sinds Korea zond de regering 20.000 Nederlandse militairen en 130 civiele medewerkers naar Afghanistan uit, spendeerde zij 2 miljard euro aan ‘Uruzgan’, en kwamen 25 Nederlandse militairen om het leven.

Geen schot in Kunduz-missie

Telegraaf 09.02.2012 Onderhandelingen over een uitbreiding van de politietrainingsmissie in Kunduz zitten muurvast. Al maanden onderzoekt het kabinet enkele opties om de trainers in Afghanistan meer te doen te geven, maar nog steeds zijn er geen knopen doorgehakt.

‘Kamer moet zelf ook verantwoording afleggen over Uruzgan’

VK 09.02.2012 De Tweede Kamer evalueert vandaag de missie in Uruzgan. Maar wie evalueert de rol die de Kamer bij deze missie speelde, vragen Jair van der Lijn en Margriet Drent zich af.

De waan van de dag dicteert ons dat we nu bezig moeten zijn met de politietrainingsmissie in Kunduz. De officiële evaluatie van de Nederlandse ISAF-missie in Uruzgan (2006-2010) krijgt maar weinig media-aandacht.

Kamer blikt terug op Uruzgan

Telegraaf 09.02.2012  De Tweede Kamer blikt donderdag nog een keer grondig terug op de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Dat gebeurt aan de hand van de evaluatie die het het kabinet daarover eind september vorig jaar publiceerde.

Hillen: NAVO moet minder leunen op Verenigde Staten

Elsevier 02.02.2012 De NAVO moet minder leunen op de Verenigde Staten. Dit is nodig omdat Amerika zich meer gaat richten op Azië. ‘Uit de luwte van onze machtige bondgenoot zullen we vaker het kopwerk moeten verrichten.’ Dat betoogt minister Hans Hillen (CDA, Defensie) vrijdag in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

Volwassener
Door Europese landen vaker de leiding te laten nemen in de NAVO, wordt de relatie met de Verenigde Staten ‘volwassener’, aldus Hillen.

Hillen wil meer samenwerking
Minister Hillen pleitte al eerder voor meer militaire samenwerking tussen verschillende Europese landen. Hij denkt vooral aan het delen van vaartuigen, voertuigen en vliegtuigen. Nederland wil daarbij een voortrekkersrol spelen.

‘Navo moet minder op VS leunen’

Telegraaf 03.02.2012 Volgens minister van Defensie Hans Hillen moet de NAVO veel minder op de Verenigde Staten leunen. Volgens Hillen kan Europa best voor zichzelf zorgen. Dat is nodig, vooral omdat de VS zich nu veel meer op Azië richten.

En nog verder:

In beeld: Ondertussen in Afghanistan›

NRC 03.11.2012 Al meer dan elf jaar zijn er Amerikaanse militairen actief in Afghanistan, maar de oorlog in het verre land is eigenlijk geen onderwerp in de campagne tussen Obama en Romney. Heel veel goed nieuws komt er ook niet uit het land: de VN publiceerde deze week nog een rapport waaruit blijkt dat meer dan een derde van de bevolking in het door oorlog verscheurde land onder de armoedegrens leeft.

De corrupte regering van president Karzai slaagt er onvoldoende in het leven van gewone Afghanen te verbeteren. Waarnemers vrezen dat de Talibaan weer aan de macht zullen komen als de internationale troepenmacht Afghanistan eind 2014 heeft verlaten. Gewone Afghanen gaan intussen iedere dag door met hun leven. Onderstaande beelden kwamen de afgelopen dagen uit grote Afghaanse steden als Kabul, Herat en Jalalabad.

Kijktips vanaf het IDFA: Afghanen blijken ook humor te hebben

NRC 20.11.2012  Afghanen zijn het slachtoffer van een bloederige strijd tussen de Talibaan en de regering van Karzai, met vele doden tot gevolg. Tot dusver niets nieuws onder de zon. Diezelfde Afghanen hebben gezinnen waarin de kinderen ook oorlogje spelen, wonen in een land met prachtige natuur, hebben humor, en in sommige regio’s leven de Afghaanse militairen en de Talibaan vredig naast elkaar.

Verder:

http://images0.tcdn.nl/migration_catalog/article20001910.ece/BINARY/d/afghanistan

Taliban vallen NAVO-basis Afghanistan aan

Telegraaf  02.12.2012 Bij een vliegveld in de Afghaanse stad Jalalabad zijn zondagochtend vroeg gevechten uitgebroken. Dat bevestigde een woordvoerder van de internationale troepenmacht ISAF. Op het vliegveld bevindt zich een basis van de NAVO.

https://i0.wp.com/www.elsevier.nl/upload/ff8cf71b-6b40-4d2c-90e3-944ae4a15f48_aanslagafghanistan.jpg

Doden bij aanslag Taliban op NAVO-basis Afghanistan

Elsevier 02.12.2012  Bij een zelfmoordaanslag op een NAVO-basis in het oosten van Afghanistan zijn meerdere doden en gewonden gevallen. De aanslag is opgeëist door de Taliban. Zondagmorgen vielen acht Talibanstrijders een Afghaans-Amerikaanse NAVO-basis vlakbij Jalalabad aan. Volgens Afghaanse officieren is het de strijders niet gelukt om op het terrein van de basis te komen. Maar een BBC-correspondent meldt dat de Talibani door meerdere checkpoints zijn gegaan.

De door aanvallen geplaagde NAVO-basis moet in 2014 volledig aan het Afghaanse leger worden overgedragen. Eind 2014 trekken alle NAVO-troepen van de ISAF-missie zich terug uit Afghanistan,  maar de Verenigde Staten willen ook na 2014 nog tienduizenden militairen in het gebied houden.

Zie ook: Taliban vallen legerbasis prins Harry aan in Afghanistan

‘Mislukte’ aanval Talibaan op NAVO-basisVideo

NRC 02.12.2012 Bij een aanslag door de Talibaan op een Amerikaans-Afghaanse luchtmachtbasis in het oosten van Afghanistan en een daaropvolgend twee uur durend vuurgevecht zijn meerdere gewonden gevallen. Alleen aan Talibaan-zijde viel een dode.  Lees verder›

 https://i0.wp.com/static2.trouw.nl/static/photo/2012/2/7/1/20121202095149/media_xl_1444021.jpg

Dodelijke aanval op Afghaanse NAVO-basis

Trouw 02.12.2012 Talibanstrijders hebben zondagochtend een militaire basis van de NAVO en Afghaanse troepen aangevallen in het oosten van Afghanistan bij een vliegveld in de stad Jalalabad.

https://i0.wp.com/media.nu.nl/m/m1nx20cabodi_sqr256.jpg

Taliban vallen NAVO-basis Afghanistan aan

Drie Afghaanse bewakers en twee burgers omgekomen

NU 02.12.2012 KABUL – Talibanstrijders hebben zondagochtend een militaire basis van de NAVO en Afghaanse troepen aangevallen in het oosten van Afghanistan bij een vliegveld in de stad Jalalabad. Bekijk video – Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, drie Afghaanse bewakers en twee burgers. Verscheidene buitenlandse militairen raakten gewond.

 Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Afghanistan 

Behandeling Afghaanse gevangen blijft slecht’

NU 29.11.2012 LONDEN – De behandeling van gevangenen in Afghanistan laat nog steeds te wensen over. Het Britse ministerie van Defensie heeft daarom besloten dat gevangenen niet worden overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten.  Het departement voorziet niet dat daar in de nabije toekomst iets aan zal veranderen. Volgens minister Philip Hammond is het besluit genomen omdat gevangenen nog steeds het risico lopen op ”ernstige mishandeling”.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Afghanistan

‘10.000 Amerikanen blijven in Afghanistan’

Trouw 26.11.2012 De Verenigde Staten willen na het einde van de gevechtsmissie in Afghanistan in 2014 een troepenmacht van ongeveer 10.000 militairen in het land houden. Bronnen rond de regering hebben dat aantal maandag genoemd tegenover Amerikaanse media.

‘10.000 Amerikaanse militairen blijven in Afghanistan’

NU 26.11.2012 WASHINGTON – De Verenigde Staten willen na het einde van de gevechtsmissie in Afghanistan in 2014 een troepenmacht van ongeveer 10.000 militairen in het land houden.  Bronnen rond de regering hebben dat aantal maandag genoemd tegenover Amerikaanse media.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Afghanistan

‘10.000 Amerikanen blijven na 2014 in Afghanistan’

Elsevier 26.11.2012  De Verenigde Staten willen na het einde van de gevechtsmissie in Afghanistan in 2014 ongeveer 10.000 Amerikaanse militairen in het land houden Dat zeggen bronnen rond de regering maandag tegen Amerikaanse media. Generaal John Allen, commandant van deinternationale troepenmacht in Afghanistan, had eerder geadviseerd 6.000 tot 15.000 militairen in het land achter te laten.

Zie ook: Kabinet-Rutte schort deel politiemissie Afghanistan op

Doden door zelfmoordaanslag

Telegraaf 23.11.2012 Door een zelfmoordaanslag in de Zuidoost-Afghaanse plaats Maidan Shahr zijn vrijdag zeker drie mensen gedood. Ten minste 70 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers bevinden zich vrouwen en kinderen, aldus de Afghaanse politie.

Twee doden en zestig gewonden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

NRC 23.11.2012 Bij een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan zijn vanochtend twee doden en ongeveer zestig gewonden gevallen. De aanslag werd opgeëist door de Talibaan.

Doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Trouw 21.11.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de diplomatenwijk van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn woensdagochtend ten minste twee doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder is er sprake van een nog onbekend aantal slachtoffers.

Aanslag in KabulVideo

Telegraaf 21.11.2012 In het diplomatieke district van de Afghaanse stad Kabul heeft een man zichzelf opgeblazen. Twee bewakers van een militair complex dat wordt gerund door buitenlandse militairen zijn bij de aanslag om het leven gekomen. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. De aanslag werd snel opgeëist door de Taliban.

Afghanistan executeert toch weer gevangenen, ondanks oproep EU

Trouw 21.11.2012 Afghanistan heeft vandaag zes gevangenen geëxecuteerd, ondanks een internationale oproep dat niet te doen. De Europese Unie en mensenrechtenorganisaties hadden gevraagd de doodstraf niet uit te voeren, nadat dinsdag al acht mensen waren opgehangen.

Frankrijk sluit gevechtsmissie af

Telegraaf 20.11.2012 Frankrijk heeft zijn laatste gevechtsmissie in Afghanistan dinsdag afgesloten. Het trok zijn 400 militairen terug uit de provincie Kapisa ten noordoosten van Kabul als onderdeel van zijn versnelde vertrek uit het land in Azië.

Frankrijk sluit gevechtsmissie Afghanistan af

NU 20.11.2012  Frankrijk heeft zijn laatste gevechtsmissie in Afghanistan dinsdag afgesloten. Het trok zijn 400 militairen terug uit de provincie Kapisa ten noordoosten van Kabul als onderdeel van zijn versnelde vertrek uit het land in Azië.

Amerikaanse sergeant riskeert doodstraf voor moordpartij

NU 14.11.2012 De Amerikaanse militair die heeft bekend dat hij in Afghanistan een slachting heeft aangericht onder burgers, moet volgens aanklagers in de Verenigde Staten door een krijgsraad worden berecht.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over:  Afghanistan Amerikaanse leger Robert Bales

Raketten landen in Afghaanse hoofdstad

NU 13.11.2012 Zeker twee raketten zijn dinsdag neergekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat meldde de politie. Volgens de eerste berichten zijn daarbij geen doden gevallen en is de schade beperkt. Bekijk video – Een van de raketten landde op zo’n 2 kilometer afstand van het presidentieel paleis en het ministerie van Defensie. Er zijn ook berichten over een mogelijke derde raket.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Kabul Afghanistan

Britse militair gedood door Afghaanse collega

Trouw 12.11.2012 Een Britse militair is zondag in de Afghaanse provincie Helmand gedood door een man die het uniform van het Afghaanse leger droeg. Dat hebben de ISAF-strijdkrachten en het Britse ministerie van Defensie bekendgemaakt.

VS en Afghanistan onderhandelen

Telegraaf 11.11.2012 In Afghanistan beginnen donderdag de onderhandelingen over de status van de Amerikaanse militairen die blijven nadat de NAVO-troepen zich volgens plan in 2014 uit het land hebben teruggetrokken. Dat maakte het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekend.

VS en Afghanistan onderhandelen over na 2014

NU 11.11.2012 KABUL – In Afghanistan beginnen donderdag de onderhandelingen over de status van de Amerikaanse militairen die blijven nadat de NAVO-troepen zich volgens plan in 2014 uit het land hebben teruggetrokken.  

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Afghanistan

Militair bekent moorden

Telegraaf 06.11.2012 De Amerikaanse militair Robert Bales heeft toegegeven dat hij in maart verantwoordelijk was voor de moord op 16 Afghaanse burgers. Dat hebben de aanklagers maandag tijdens een eerste zitting van het proces tegen de 39-jarige sergeant gezegd. Volgens hen was hij „bij zijn volle verstand”, toen hij de Afghanen doodde.

Militair bekent schuld aan moord op Afghanen

NU 06.11.2012 De Amerikaanse militair Robert Bales heeft toegegeven dat hij in maart verantwoordelijk was voor de moord op 16 Afghaanse burgers. Dat hebben de aanklagers maandag tijdens een eerste zitting van het proces tegen de 39-jarige sergeant gezegd. Volgens hen was hij ”bij zijn volle verstand”, toen hij de Afghanen doodde.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Robert Bales

Amerika en de wereld (5): Obama en Romney over de oorlog in Afghanistan

NRC 04.11.2012 Binnenlandse onderwerpen als de economie zijn het belangrijkste tijdens deze campagne, maar voor de rest van de wereld zijn de verschillen tussen Obama en Romney op het gebied van buitenlandpolitiek zeker ook interessant. Vandaag aflevering 5 van deze rubriek, over de oorlog in Afghanistan. Lees verder›

Afghaanse agent doodt 2 Britse militairen

Trouw 30.10.2012 Het aantal NAVO-militairen dat is gedood door Afghaanse politieagenten en militairen is opgelopen tot minstens 56. Dinsdag zijn twee Britse NAVO-militairen doodgeschoten door een man in het uniform van de Afghaanse politie, meldden het militaire bondgenootschap en een politiefunctionaris.

Afghaanse agent doodt twee Britse militairen

NU 30.10.2012 Twee Britse NAVO-militairen zijn dinsdag doodgeschoten door een man in het uniform van de Afghaanse politie.

Gerelateerde artikelen

Aanslag in Afghanistan

Telegraaf 26.10.2012 In de Noord-Afghaanse stad Maymana zijn vrijdag zeker meer dan 41 mensen gedood door een zelfmoordaanslag in een moskee. Tientallen mensen raakten gewond, aldus functionarissen die zeiden te vrezen dat het dodental verder zal oplopen.

Tientallen doden door aanslag Afghanistan

NU 26.10.2012 KABUL – In de Noord-Afghaanse stad Maymana zijn vrijdag zeker meer dan 30 mensen gedood door een zelfmoordaanslag in een moskee.   Bekijk video -Tientallen mensen raakten gewond, meldden functionarissen. De dader droeg een politie-uniform. Hij blies zich op kort na het ochtendgebed tijdens het islamitische offerfeest Eid al-Adha. Onder de doden zijn burgers, maar ook veel politieagenten en mensen van de inlichtingendienst.

Gerelateerde artikelen

‘Britse patrouille schiet eigen mensen dood’

Trouw 25.10.2012 Twee Britse militairen zouden zijn doodgeschoten door eigen troepen in Afghanistan. Dat meldde een woordvoerder van de Afghaanse politie. De twee doden zouden zijn gevallen doordat een patrouille in de provincie Helmand dacht onder vuur te liggen van de Taliban en terugschoot. De andere groep bleek ook een patrouille van het Britse leger. Daar vielen de twee slachtoffers.

Kunduz vreest voor burgeroorlog

NU 24.10.2012 Inwoners en gewapende krijgsheren in de Afghaanse provincie Kunduz vrezen voor het uitbreken van een burgeroorlog. Dat meldt de Volkskrant woensdag. Uit gesprekken van de krant en het tv-programma Nieuwsuur met verscheidene krijgsheren wordt duidelijk dat er na het vertrek van Nederland, Duitsland en Amerika in 2014 een bloedige machtsstrijd wordt verwacht.

Gerelateerde artikelen;

Vrees voor burgeroorlog Kunduz

Telegraaf 24.10.2012 Verscheidene krijgsheren in de Afghaanse provincie Kunduz voorspellen een bloedige machtsstrijd wanneer de Nederlanders, Duitsers en Amerikanen in 2014 uit Kunduz zijn vertrokken.

Krijgsheren Kunduz vrezen burgeroorlog

VK 24.10.2012 In gesprekken met de Volkskrant en het tv-programma Nieuwsuur voorspellen verscheidene krijgsheren een bloedige machtsstrijd wanneer de Nederlanders, Duitsers en Amerikanen in 2014 uit Kunduz zijn vertrokken. Krijgsheer Jan Mohammad: ‘Als het toezicht van de buitenlanders verdwijnt, kunnen de andere krijgsheren doen wat ze willen. Velen zijn analfabeet. Geef ze een wapen en zonder toezicht gaan ze los. Kijk maar naar het bloedbad in Kanam.’ Daar vermoordden bendeleden in september twaalf burgers.

Talibanstrijders doden Afghaanse regeringstroepen

Trouw 23.10.2012 Talibanstrijders hebben maandagavond in de westelijke provincie Herat tien Afghaanse militairen en agenten doodgeschoten. Dat heeft een woordvoerder van de gouverneur van Herat gezegd. De militairen en politieagenten waren op zoek naar een groep opstandelingen die eerder een wegblokkade hadden opgericht en passerende auto’s in beslag hadden genomen. Tijdens de zoektocht liepen de militairen en agenten in een hinderlaag. Vijf agenten, onder wie de districtcommandant, en vijf militairen kwamen om.

Karzai kritisch op NAVO

Telegraaf 23.10.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai beschuldigt de NAVO ervan vier kinderen te hebben omgebracht. Afgelopen weekend kwamen de kinderen om het leven bij een aanval in de provincie Logar. De NAVO sloot dinsdag haar betrokkenheid niet uit.

‘Duitsers pakken Talibankopstuk Kunduz’

VK 23.10.2012 Duitse commando’s hebben een van de meest gezochte Talibanleiders in Noord-Afghanistan weten te arresteren. De man, Mullah Abdul Rahman, is ook wel aangeduid als de schaduw-gouverneur van de provincie Kunduz. Daar zijn ook Nederlandse militairen gestationeerd om politieagenten op te leiden.

‘Duitse elite-eenheid arresteert Talibanleider Kunduz’

Elsevier 23.10.2012 Duitse commando’s hebben een van de meest gezochte leiders van de Taliban in Noord-Afghanistan gearresteerd. De man, Mullah abdul Rahman, wordt ook wel aangeduid als de schaduwgouverneur van de provincie Kunduz. Kunduz is het gebied waar ook Nederlandse militairen en politietrainers zijn gevestigd om Afghanen op te leiden tot politieagent. Volgens Duitse media was de elite-eenheid Kommando Spezialkräfte vorige week betrokken bij de arrestatie. Rahman werd gearresteerd in het dorp Ghundaj Kalai in Kunduz.  De man zou het brein zijn achter aanslagen waarbij ook Duitse militairen om het leven zijn gekomen.

Weblog van Afshin Ellian: Niet capituleren voor de Taliban en Al-Qa’ida

Zie ook:Duitsland akkoord met verlenging missie Afghanistan

Afghaan doodt werkende vrouw

Telegraaf 22.10.2012 Een man in Afghanistan heeft zijn vrouw doodgestoken, omdat ze buitenshuis werkte voor een niet-gouvernementele organisatie (NGO). Dat heeft de politie in de westelijke provincie Herat maandag gezegd.

Bermbom doodt bruiloftgasten

NU 19.10.2012 In de noordelijke Afghaanse provincie Balkh zijn vrijdag zeker 18 mensen gedood door een zware bermbom toen ze op weg waren naar een bruiloft. Ten minste 15 anderen raakten gewond, aldus de BBC. De slachtoffers, onder wie veel vrouwen en kinderen, zaten in een minibus.

Bermbom doodt 18 Afghaanse bruiloftgasten

Trouw 19.10.2012 In de noordelijke Afghaanse provincie Balkh zijn vrijdag zeker 18 mensen gedood door een zware bermbom toen ze op weg waren naar een bruiloft. Ten minste 15 anderen raakten gewond, aldus de BBC.

Duizenden Britten in 2013 weg uit Afghanistan

NU 14.10.2012 De Britse regering trekt volgend jaar duizenden militairen terug uit Afghanistan. Dat heeft minister Philip Hammond van Defensie zondag gezegd tegen de BBC.

Gerelateerde artikelen

Minder Britten in Afghanistan

Telegraaf 14.10.2012 De Britse regering trekt volgend jaar duizenden militairen terug uit Afghanistan. Dat heeft minister Philip Hammond van Defensie zondag gezegd tegen de BBC.

Britse mariniers aangeklaagd voor moord

NU 14.10.2012 De Britse justitie heeft vijf leden van het elitekorps Koninklijke Mariniers aangeklaagd voor moord ”in verband met een incident in Afghanistan in 2011”. Dat heeft het ministerie van Defensie in Londen meegedeeld, meldde de BBCzondag.

Britse mariniers aangeklaagd voor moord

Telegraaf 14.10.2012 De Britse justitie heeft vijf leden van het elitekorps Koninklijke Mariniers aangeklaagd voor moord „in verband met een incident in Afghanistan in 2011”. Dat heeft het ministerie van Defensie in Londen meegedeeld, meldde de BBC zondag. In totaal zijn sinds vrijdag negen mariniers aangehouden, maar vier zijn vrijgelaten zonder dat een aanklacht tegen hen is ingediend.

Vijf Britse mariniers aangeklaagd voor moord in Afghanistan

NRC 14.10.2012 Vijf Britse mariniers zijn aangeklaagd voor een moord die zij vorig jaar in Afghanistan gepleegd zouden hebben.  Zeven op woensdag en twee in de laatste 48 uur, schrijft The Guardian. Vier van hen zijn weer vrijgelaten. Het gaat om de moord op een mogelijke Afghaanse opstandeling, meldt de BBC.

Zeven Britse mariniers gearresteerd voor moord

Trouw 12.10.2012 De Britse militaire politie heeft donderdag zeven leden van het elitekorps Koninklijke Mariniers gearresteerd op verdenking van moord in Afghanistan in 2011. Dat maakte het ministerie van Defensie bekend.

Britse mariniers gearresteerd voor moord

NU 12.10.2012 LONDEN – De Britse militaire politie heeft donderdag zeven leden van het elitekorps Koninklijke Mariniers gearresteerd op verdenking van moord in Afghanistan in 2011. Dat maakte het ministerie van Defensie bekend. ”Het incident volgde na een treffen met een opstandeling. Er waren geen burgers bij betrokken”, zei een woordvoerder van Defensie.

Gerelateerde artikelen

Navo: geen andere strategie voor Afghanistan

VK10.10.2012 Ondanks een stijgend aantal aanvallen van afvallige Afghaanse militairen op internationale collega’s, handhaaft de Navo haar strategie en tijdsplan voor Afghanistan. Eind 2014 moet de internationale, door de Navo geleide gevechtsmissie ISAF worden afgerond. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Afghanistan zal dan volledig in handen zijn van de Afghaanse troepen.

‘Geen andere strategie voor Afghanistan’

NU 10.10.2012 Ondanks een stijgend aantal aanvallen van afvallige Afghaanse militairen op internationale collega’s, handhaaft de NAVO haar strategie en tijdsplan voor Afghanistan.

Gerelateerde artikelen

08/10/2012 ‘Afghanistan niet klaar voor vertrek NAVO’

03/10/2012 Rasmussen blijft langer NAVO-chef

30/09/2012 Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

‘Afghanistan niet klaar voor vertrek NAVO’

NU 08.10.2012 De internationale denktank International Crisis Group waarschuwt in een nieuw rapport dat de Afghaanse regering kan vallen als de NAVO-troepen in 2014 het land verlaten. Het is volgens hen tijd voor maatregelen om de overheid te versterken. Dat meldde de BBC maandag.

Gerelateerde artikelen;

04/10/2012 ‘Verkiezingen Afghanistan 2014 gaan gewoon door’

03/10/2012 Rasmussen blijft langer NAVO-chef

21/09/2012 Hillen niet verbaasd over kritiek op NAVO

21/09/2012 Extra troepen VS weg uit Afghanistan

18/09/2012 NAVO beperkt samenwerking Afghanistan

‘Verkiezingen Afghanistan 2014 gaan gewoon door’

NU 04.10.2012 De regering in Kabul, die door het voortdurende geweld in het land steeds meer aan populariteit verliest, overwoog de datum van de verkiezingen te wijzigen om te voorkomen dat zij zouden samenvallen met het vertrek van de buitenlandse strijdmacht ISAF tegen eind 2014.

Gerelateerde artikelen;

30/09/2012 Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

21/09/2012 Extra troepen VS weg uit Afghanistan

20/09/2012 Turkije langer in Afghanistan

18/09/2012 NAVO beperkt samenwerking Afghanistan

Dodental Amerikaanse militairen in Afghanistan bereikt tweeduizend

Trouw 30.09.2012 Met de dood van een ISAF-militair heeft het dodenaantal onder Amerikaanse soldaten in Afghanistan dit weekeinde de grens van 2.000 bereikt. Dat meldt persbureau AP.

Dit weekeinde kwamen twee personen om, toen een lid van de Afghaanse veiligheidstroepen zich tegen zijn ISAF-collega’s keerde. Dit jaar zijn al 52 militairen van ISAF omgekomen door aanslagen van medewerkers van de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Dodental Amerikaanse militairen in Afghanistan bereikt tweeduizend

VK 30.09.2012 Dit weekeinde kwamen twee personen om, toen een lid van de Afghaanse veiligheidstroepen zich tegen zijn ISAF-collega’s keerde. Dit jaar zijn al 52 militairen van ISAF omgekomen door aanslagen van medewerkers van de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

Trouw 30.09.2012 Zeker twee personen zijn in het oosten van Afghanistan omgekomen, toen een lid van de Afghaanse veiligheidstroepen zich tegen zijn ISAF-collega’s keerde. Dat maakte de NAVO zondag bekend.

Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

VK 30.09.2012 Volgens de verdragsorganisatie doodde de Afghaan een ISAF-militair en een burgermedewerker van de internationale troepenmacht. Ook Afghaanse militairen zouden zijn gesneuveld tijdens het incident, maar details daarover ontbreken. Zo is het onduidelijk of die Afghanen behoren tot de daders of ook slachtoffer van de aanval waren.

Weer aanval Afghaanse militair op ISAF

NU 30.09.2012 Zeker twee personen zijn in het oosten van Afghanistan omgekomen, toen een lid van de Afghaanse veiligheidstroepen zich tegen zijn ISAF-collega’s keerde.

Gerelateerde artikelen

21/09/2012 Extra troepen VS weg uit Afghanistan

16/09/2012 Vier ISAF-militairen omgekomen bij aanslag

Dodental militairen VS in Afghanistan bereikt tweeduizend

NRC 30.09.2012 Bij een aanval is gisteren een Amerikaanse militair in Afghanistan omgekomen, waarmee het aantal omgekomen Amerikaanse militairen in Afghanistan uitkomt op tweeduizend. Lees verder›

Mariniers voor krijgsraad om urineren over lijken

NRC 24.09.2012 Twee Amerikaanse militairen moeten voor de krijgsraad verschijnen omdat ze vorig jaar in Afghanistan over de lijken van Talibaanstrijders zouden hebben geurineerd. Dat is vervolgens op foto’s vastgelegd. Het Amerikaanse Marine Corps maakte de vervolging vanavond bekend. Vorige maand werden drie andere militairen al door het Amerikaanse leger berispt voor hun rol in het urineerschandaal, maar daar werd expliciet bij vermeld dat er geen strafproces zou volgen. Op de beelden die afgelopen januari verschenen zijn vier mannen te zien in camouflagekleding die hun behoefte doen over de drie doden. 

Laatste extra militairen VS weg uit Afghanistan

 Trouw 21.09.2012 De laatste van de 33.000 extra militairen die de Verenigde Staten twee jaar geleden naar Afghanistan stuurden om het oplaaiende geweld van de Taliban tegen te gaan, zijn teruggekeerd naar huis. Daarmee is de Amerikaanse troepenmacht in het land gereduceerd tot 68.000 manschappen.

Lees ook: VS schorten operaties met Afghaans leger op – 18/09/12

Lees ook: NAVO beperkt samenwerking Afghanistan – 18/09/12

Alle 33.000 extra Amerikaanse militairen weer weg uit Afghanistan

NRC 21.09.2012 Het aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan is weer terug op het niveau van voor de ‘surge’: zo werd de troepentoename genoemd waarbij bijna twee jaar geleden 33.000 extra militairen naar Afghanistan werden gestuurd om het toenemende geweld van de Talibaan de kop in te drukken.

Extra troepen VS weg uit Afghanistan

NU 21.09.2012 Amerika heeft de 33.000 extra militairen die drie jaar geleden door president Barack Obama naar Afghanistan waren gestuurd teruggetrokken. Dat maakte een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris vrijdag bekend.

Bekijk video -De Amerikaanse troepen kregen destijds versterking om de taliban terug te dringen. Ook de NAVO-troepen moesten daardoor extra ruimte krijgen om het Afghaanse leger te trainen zodat Afghanen hun land zelf konden beveiligen.

Gerelateerde artikelen;

20/09/2012 Turkije langer in Afghanistan

18/09/2012 NAVO beperkt samenwerking Afghanistan

14/09/2012 Britten overwegen sneller vertrek Afghanistan

Obama en Karzai bespreken aanvallen op NAVO

NU 20.09.2012 De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Afghaanse collega Hamid Karzai hebben woensdag (lokale tijd) tijdens een videoconferentie gesproken over de golf van aanvallen op NAVO-troepen in Afghanistan door hun lokale bondgenoten.

Britse soldaat bevalt op basis in Afghanistan

NU 20.09.2012 Een Britse soldaat is op een NAVO-basis in Afghanistan bevallen. Ze heeft een zoontje gekregen, meldde het ministerie van Defensie in Londen woensdag.

Turkije langer in Afghanistan

NU 20.09.2012 ANKARA – Turkije heeft de deelname aan de vredesmissie van de NAVO in Afghanistan met een jaar verlengd.

Gerelateerde artikelen;

20/09/2012 Britse soldaat bevalt op basis in Afghanistan

18/09/2012 Turkse militairen dood door aanval Koerden

17/09/2012 Premier Turkije bevestigt dood 500 Koerden

Navo zegt vertrouwen in Afghanen op

Trouw 19.09.2012 De westerse troepenmacht in Afghanistan zet de samenwerking met zijn Afghaanse collega’s op een laag pitje. Voortaan zullen Navo-troepen op missie niet zomaar vergezeld worden van Afghaanse agenten of militairen. Het Pentagon wil af van de huidige samenstelling om zo het risico op aanvallen van binnenuit te verkleinen.

NAVO beperkt operaties met Afghaans leger – vijf vragen

NRC 19.09.2012 NAVO-troepen gaan minder samenwerken met Afghaanse militairen. De reden: het is te gevaarlijk. Maar hoe erg is het? Wat gaat de NAVO precies doen? Wat waren de reacties op het besluit? Komt de exitstrategie van Obama in gevaar? En wat gaat er met Afghanistan gebeuren als Romney de Amerikaanse verkiezingen wint? Lees verder›

NAVO beperkt samenwerking Afghanistan

NU 18.09.2012 De NAVO stuurt geen kleine patrouilles meer op pad samen met Afghaanse militairen en politieagenten, behalve als de commandant een uitzondering maakt.

Gerelateerde artikelen

16/09/2012 Vier ISAF-militairen omgekomen bij aanslag

15/09/2012 Prins Harry ongedeerd bij aanval basis

12/09/2012 VS roepen Afghaanse leiders op tot kalmte

Zelfmoordaanslag vanwege anti-islamfilm in Afghanistan

Elsevier 18.09.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker twaalf buitenlanders om het leven gekomen. Reden voor de aanslag is de omstreden anti-islamfilm Innocence of Muslims. Een vrouw liet een bom ontploffen naast een buitenlandse minibus bij een drukke straat die naar de luchthaven leidt.
De aanslag is opgeëist door de extremistische groep Hezb-e-Islami, die banden heeft met de Taliban. Het is een reactie op de anti-islamfilm die heeft geleid tot protesten in verschillende Arabische en westerse landen. Volgens BBC News gaat het om de dodelijkste aanslag vanwege de film tot nu toe.

Moslimgroep doodt minstens negen buitenlanders in Kabul om anti-islamfilm

NRC 18.09.2012 Bij een vergeldingsactie voor de anti-islamfilm Innocence of Muslims zijn in Kabul acht buitenlanders werkzaam in de luchtvaart omgekomen. Een militante moslimgroep heeft de zelfmoordaanslag per email opgeëist bij persbureau AP.

De actie wreekt de bespotting van de profeet Mohammed in de film van Amerikaanse makelij. De aanval zou zijn uitgevoerd door een 22 jaar oude vrouw genaamd Fatima. De terreurgroep genaamd Hezb-e-Islami heeft volgens de politie een kleine personenwagen vol explosieven in een minibusje met de airportmedewerkers geramd.  Het Zuid-Afrikaanse Times Live meldt twaalf doden. De overige vier zijn Afghanen.

Doden bij zelfmoordaanslag Kabul vanwege anti-islamfilm

NU 18.09.2012 Bij een zelfmoordaanslag door een vrouw in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag zeker twaalf buitenlanders om het leven gekomen.

Gerelateerde artikelen;

17/09/2012 ‘Neem anti-islamfilm met een korreltje zout’

17/09/2012 Hirsi Ali kritisch op Westen inzake anti-islamfilm

12/09/2012 VS roepen Afghaanse leiders op tot kalmte

08/09/2012 Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

Vakbonden alert op veiligheid Afghanistan

NU 17.09.2012 RIJSWIJK – De Nederlandse defensievakbonden houden de veiligheid van de Nederlandse militairen in Afghanistan extra goed in de gaten.  Maandag demonstreerden meer dan 1000 betogers in de hoofdstad Kabul tegen de anti-islamfilm Innocence of muslims.

Gerelateerde artikelen;

16/09/2012 ‘Anti-islamfilm gemaakt door pornoregisseur’

16/09/2012 Hezbollah wil protesten tegen anti-islamfilm

16/09/2012 Demonstratie Museumplein rustig verlopen

16/09/2012 Aanhoudingen om aanval op consulaat VS

16/09/2012 Beloning voor dood Salman Rushdie verhoogd

16/09/2012 Tientallen demonstranten op Museumplein om anti-islamfilm

Afghaanse politieagent doodt vier NAVO-militairen – derde aanslag in drie dagen

NRC 16.09.2012  Een Afghaanse politieagent heeft vandaag op een afgelegen legerpost in het zuiden van Afghanistan vier Amerikaanse NAVO-militairen gedood, bevestigt een woordvoerder van het Pentagon tegenover persbureau Reuters. Ook zouden acht vrouwen en meisjes zijn omgekomen bij een luchtaanval van de NAVO. Lees verder›

Taliban vernietigt zes vliegtuigen op basis prins Harry

Trouw 16.09.2012 Bij de Taliban-aanval op de NAVO-basis Kamp Bastion in Afghanistan zijn vrijdagavond zes Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vernietigd. Twee andere toestellen raakten aanzienlijk beschadigd, zo heeft een NAVO-woordvoerder zondag bekendgemaakt. Ook zijn drie tankinstallaties vernietigd en zijn zes hangars beschadigd.

Vier ISAF-militairen omgekomen bij aanslag

Trouw 16.09.2012 Bij een aanslag in het zuiden van Afghanistan zijn zondag vier militairen van de internationale troepenmacht ISAF om het leven gekomen. Dat heeft de NAVO bekendgemaakt. De aanslag werd vermoedelijk gepleegd door een een Afghaanse agent die het vuur opende op de ISAF-troepen. 

Vier ISAF-militairen omgekomen bij aanslag

NU 16.09.21012 KABUL – Bij een aanslag in het zuiden van Afghanistan zijn zondag vier militairen van de internationale troepenmacht ISAF om het leven gekomen.  Dat heeft de NAVO bekendgemaakt. De aanslag werd vermoedelijk gepleegd door een een Afghaanse agent die het vuur opende op de ISAF-troepen.

Gerelateerde artikelen

14/09/2012 Britten overwegen sneller vertrek Afghanistan

10/09/2012 Zeker 21 doden door aanslag in Kunduz

10/09/2012 Afghanen nemen gezag beruchte gevangenis over van VS

Taliban eist aanslag op

Telegraaf 15.09.2012 De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een NAVO-basis in Zuid-Afghanistan waarbij twee Amerikaanse mariniers omkwamen. De aanslag werd door een commandant van de Taliban ‘een vergelding voor de Amerikaanse anti-islamfilm ‘Innocence of Muslims’ genoemd.

Gerelateerde artikelen;

15-09: Prins Harry ongedeerd bij aanval basis

10-09:  Taliban willen prins Harry doden

14-09:  Dode VS-ambassadeur trofee jihadisten

13-09:  Rookgordijn rond islam-film

Afghaanse agent doodt ISAF-militairen

Trouw 15.09.2012 Twee militairen van de internationale troepenmacht ISAF in zijn zaterdag in Zuid-Afghanistan omgekomen toen een vermoedelijke Afghaanse agent het vuur opende. Dat heeft de NAVO bekendgemaakt

Militairen gedood

Telegraaf 15.09.2012 Twee Britse militairen van de internationale troepenmacht ISAF in zijn zaterdag in Zuid-Afghanistan omgekomen toen een vermoedelijke Afghaanse agent het vuur opende. Dat heeft de NAVO bekendgemaakt

Taliban vallen legerbasis prins Harry aan in Afghanistan

Elsevier 15.09.2012  De Taliban hebben de basis Kamp Bastion in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand aangevallen. Daar is de Britse prins Harry gelegerd. Hij was op het moment van de aanval op de basis, maar bleef ongedeerd. Bij de aanval kwamen twee Amerikaanse mariniers om leven. Volgens troepenmacht ISAF was prins Harry (28) geen moment in gevaar.

Zie ook: Taliban dreigen Prins Harry in Afghanistan te doden

Prins Harry ongedeerd bij aanval Taliban

Trouw 15.09.2012 Bijna 20 Talibanstrijders hebben vrijdagavond de NAVO-basis Kamp Bastion in Zuid-Afghaanse provincie Helmand aangevallen. Daar is de Britse prins Harry gelegerd. Hij was op het moment van de aanval op de basis, maar bleef ongedeerd. Volgens de internationale troepenmacht ISAF was hij geen moment in gevaar. Twee Amerikaanse mariniers kwamen om het leven, verscheidene anderen raakten gewond.

Talibaan claimen aanslag NAVO-basis prins Harry

NRC 15.09.2012 De Talibaan hebben vanmiddag de aanslag geclaimd die gisteravond plaatsvond op het NAVO-basiskamp Bastion in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand, waar de Britse prins Harry zich bevindt. Bij de aanslag kwamen twee Amerikaanse mariniers om het leven en vielen diverse gewonden.

De Talibaanstrijders meldden volgens persbureau AP dat de aanslag, die gisteravond iets na tien uur plaatsvond, een protestactie is tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims

Afghaanse agent doodt ISAF-militairen

NU 15.09.2012 KABUL – Twee militairen van de internationale troepenmacht ISAF in zijn zaterdag in Zuid-Afghanistan omgekomen toen een vermoedelijke Afghaanse agent het vuur opende

Tientallen doden door botsing Afghanistan

Trouw 14.09.2012 Door een botsing tussen een passagiersbus en een tankwagen zijn in Afghanistan 50 mensen om het leven gekomen. Dat hebben lokale autoriteiten laten weten.

Britten overwegen sneller vertrek Afghanistan

NU 14.09.2012 Groot-Brittannië overweegt een versnelde terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. Het leger is bezig met een nieuwe inschatting van het aantal benodigde militairen in het verscheurde Aziatische land. Minister van Defensie Philip Hammond houdt vrijdag in de krant The Guardian de mogelijkheid open om in 2013 meer militairen terug te trekken dan eerder was gepland. 

Gerelateerde artikelen;

VS roepen Afghaanse leiders op tot kalmte

NU 12.09.2012  De Verenigde Staten hebben woensdag een beroep gedaan op de Afghaanse leiders om ”de kalmte te bewaren” over de antimoslimfilm die oorzaak was van de aanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Libië.

Afghanistan doet YouTube in de ban door Amerikaanse anti-islam film

NRC 12.09.2012 Afghanistan heeft YouTube in de ban gedaan, als reactie op de onrust die is ontstaan over een Amerikaanse anti-islam film waarin de profeet Mohammed wordt beledigd. Dat meldt persbureau Reuters. Zowel in het Egyptische Caïro als in het Libische Benghazi heeft de film tot bestorming van de Amerikaanse ambassade geleid, in Libië zelfs met de dood van een ambassadeur tot gevolg. Lees verder›

Zie:  Meer protesten bij ambassades vanwege anti-islamfilm

Zie: Medewerker Amerikaans consulaat Libië gedood

ISAF-helikopter geraakt

Telegraaf 11.09.2012 Op de luchtmachtbasis Bagram bij de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag vier raketten afgevuurd. Een projectiel trof een helikopter van de internationale troepenmacht ISAF en doodde drie Afghaanse medewerkers van de basis die zich in het toestel bevonden. Twee anderen raakten gewond. Dat heeft een woordvoerder van ISAF gezegd.

Raketten treffen Amerikaanse basis in Afghanistan – drie doden

NRC 11.09.2012 Het vliegveld van de Amerikaanse militaire basis in Afghanistan Bagram is getroffen door vijf raketten. Drie Afghaanse personeelsleden zijn daarbij om het leven gekomen en een Chinook-helikopter is vernietigd. Dat laat een NAVO-woordvoerder aan persbureau Reuters weten.

Het Amerikaanse leger droeg het nabijgelegen detentiecentrum van Bagram, waar meer dan drieduizend strijders van de Talibaan gevangen zitten, gisteren over aan de Afghaanse autoriteiten. Het detentiecentrum is de afgelopen jaren berucht geworden omdat gevangenen er zouden zijn gemarteld. Volgens de BBC hebben de Talibaan inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist

NAVO doodt brein dodelijke aanslag 2008

NU 11.09.2012  KABUL – NAVO-militairen hebben zondag het vermoedelijke brein achter een grote aanslag van de Taliban uit 2008 op westerse troepen in Afghanistan gedood.  Dat maakte de NAVO dinsdag bekend. Door de aanslag in augustus 2008 kwamen tien Franse soldaten om en raakten 21 militairen gewond. Het was toen de bloedigste aanval op NAVO-troepen sinds 2001.

Burgers en politieagenten omgekomen bij aanslag Kunduz

NRC 10.09.2012 Bij een aanslag door een zelfmoordterrorist in Kunduz zijn zeker 21 mensen omgekomen. De dader blies zichzelf op te midden van een demonstratie in de noordelijk gelegen stad in Afghanistan. Lees verder›

Zeker 21 doden door aanslag in Kunduz

NU 10.09.2012 KUNDUZ – Door een zelfmoordaanslag in de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan zijn maandag zeker 21 doden gevallen. Dat deelde een ziekenhuisdokter mee.Nederlanders waren er niet bij betrokken, aldus een woordvoerster van het ministerie Defensie. Er waren ook geen Nederlandse militairen in de buurt.

Gerelateerde artikelen

08/09/2012 Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

01/09/2012 Doden door zelfmoordaanslag op NAVO-basis

14/08/2012 Tientallen doden door aanslagen in Afghaanse stad

21 doden door aanslag Kunduz

Telegraaf 10.09.2012  Door een zelfmoordaanslag in de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan zijn maandag zeker 21 doden gevallen. Dat deelde een ziekenhuisdokter mee.

Zeker 21 doden door aanslag in Kunduz

Trouw 10.09.2012 Door een zelfmoordaanslag in de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan zijn maandag zeker 21 doden gevallen, aldus een ziekenhuisdokter.

Afghanen nemen gevangenis over

Telegraaf 10.09.2012  De Verenigde Staten hebben maandag het gezag over een van de meest beruchte gevangenissen in Afghanistan aan de militaire politie van dat land overgedragen. De commandant van dit onderdeel van de Afghaanse politie, Safiullah Safi, heeft dat laten weten. In totaal 3182 gevangenen zijn overgedragen in het complex Parwan bij de militaire basis Bagram, ten noorden van de hoofdstad Kabul. Velen van hen worden verdacht van terroristische activiteiten.

Afghanistan krijgt gezag over beruchte gevangenis Bagram

VK 10.09.2012 De Verenigde Staten hebben vandaag het gezag over een van de meest beruchte gevangenissen in Afghanistan aan de militaire politie van dat land overgedragen. De commandant van dit onderdeel van de Afghaanse politie, Safiullah Safi, heeft dat laten weten.

Wat gebeurt er nu de Afghanen het gezag dragen over hun eigen ‘Guantánamo’?

VK 10.09.2012 Het Amerikaanse leger heeft vandaag de gevangenis Bagram aan de Afghaanse autoriteiten overgedragen. Wat gaat er gebeuren nu de Afghanen het voor het zeggen krijgen in de ‘Afghaanse Guantanamo Bay’? Tijdens een kleine ceremonie vertelde Afghaanse functionarissen dat de gevangen werden overgedragen aan hun gezag. 

Taliban willen prins Harry doden

Telegraaf 10.09.2012 De Taliban zijn vastbesloten de Britse prins Harry te doden. Dat heeft een woordvoerder van de radicale islamitische organisatie via de telefoon laten weten.

Taliban dreigen prins Harry te doden

VK 10.09.2012 De Taliban zijn vastbesloten de Britse prins Harry te doden. Dat heeft een woordvoerder van de radicale islamitische organisatie via de telefoon laten weten. Volgens de zegsman, die zich Zabihullah Mujahid noemde, hebben de Taliban een ‘plan van hoge waarde’ om de prins uit de weg te ruimen. 

Taliban dreigen Prins Harry in Afghanistan te doden

Elsevier 10.09.2012 De Taliban zijn vastbesloten de Britse prins Harry te doden. Dat heeft een woordvoerder van de radicaal-islamitische organisatie maandag gezegd. Volgens de zegsman, die zich Zabihullah Mujahid noemt, hebben de Taliban een ‘plan van hoge waarde’ om de prins uit de weg te ruimen, meldt AFP.  Harry, de tweede zoon van kroonprins Charles, kwam vorige week in Afghanistan aan voor een tweede periode als militair in dat land.  Zie ook: Britse leger stuurt ‘racist’ prins Harry op cursus

Afghaanse Talibaan gaan ‘hun best doen’ om prins Harry te doden

NRC 10.09.2012 De Talibaan zijn vastberaden om de Britse prins Harry, die momenteel weer op missie is in Afghanistan, te doden. Dat hebben de moslimextremisten vanochtend in een verklaring laten weten. Een woordvoerder van de beweging spreekt over een “zeer belangrijk plan”. Lees verder

Zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Metro 08.09.2012 Zeker zes Afghaanse burgers zijn zaterdag omgekomen bij een zelfmoordaanslag vlakbij het NAVO-hoofdkwartier in Kabul. Vijf burgers zijn gewond geraakt, meldt het ministerie van binnenlandse zaken.

Doden door aanslag Kabul

Telegraaf 08.09.2012 Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost. De aanslag vond plaats tijdens een Afghaanse feestdag ter herdenking van de dood 11 jaar geleden van Ahmad Shah Massoud, een iconische anti-Taliban-commandant.

Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

VK 08.09.2012 Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost. De aanslag vond plaats tijdens een Afghaanse feestdag ter herdenking van de dood 11 jaar geleden van Ahmad Shah Massoud, een iconische anti-Taliban-commandant.

Zes doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Metro 08.09.2012 Zeker zes Afghaanse burgers zijn zaterdag omgekomen bij een zelfmoordaanslag vlakbij het NAVO-hoofdkwartier in Kabul. Vijf  burgers zijn gewond geraakt, meldt het ministerie van binnenlandse zaken.

Doden door aanslag Kabul

Telegraaf 08.09.2012 Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost. De aanslag vond plaats tijdens een Afghaanse feestdag ter herdenking van de dood 11 jaar geleden van Ahmad Shah Massoud, een iconische anti-Taliban-commandant.

Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

VK 08.09.2012 Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost. De aanslag vond plaats tijdens een Afghaanse feestdag ter herdenking van de dood 11 jaar geleden van Ahmad Shah Massoud, een iconische anti-Taliban-commandant.

Doden door zelfmoordaanslag in Kabul

NU 08.09.2012 KABUL – Een zelfmoordaanslag net buiten het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag zeker zes burgers het leven gekost.

Gerelateerde artikelen

Prins Harry in Afghanistan – neemt deel aan gevechtsmissies

NRC 07.09.2012 Prins Harry is terug in Afghanistan. Het Britse ministerie van defensie maakte vanochtend bekend dat hij vier maanden gaat deelnemen aan gevechtsmissies in Apache-helikopters. Lees verder›

Afghanistan pakt veel militairen op

Telegraaf 05.09.2012 Afghanistan heeft naar eigen zeggen honderden militairen opgepakt of uit het leger gezet. Dat verklaarde het ministerie van Defensie in Kabul woensdag. Westerse militairen worden steeds vaker aangevallen door de Afghanen met wie ze moeten samenwerken.

Honderden militairen gearresteerd

Metro 05.09.2012 Het Afghaanse ministerie van defensie heeft honderden militairen opgepakt en ontslagen. Honderden militairen zijn opgepakt en ontslagen door het Afghaanse ministerie van defensie. De arrestaties en ontslagen maken deel uit van een onderzoek naar de aanvallen op westerse militairen door Afghaanse politieagenten en militairen. Dat zegt het ministerie.

Afghanistan pakt honderden militairen op

NU 05.09.2012 Afghanistan heeft naar eigen zeggen honderden militairen opgepakt of uit het leger gezet. Dat verklaarde het ministerie van Defensie in Kabul woensdag.

Gerelateerde artikelen;

Honderden Afghaanse militairen opgepakt en ontslagen

NRC 05.09.2012 Het Afghaanse ministerie van Defensie heeft honderden militairen opgepakt en ontslagen. Volgens het ministerie maken de arrestaties en ontslagen deel uit van een onderzoek naar de aanvallen op westerse militairen door Afghaanse politieagenten en militairen, schrijft persbureau AP vanmiddag. Lees verder›  

Veel doden door bom bij Afghaanse begrafenis

Parool 04.09.2012 De aanslag was bij de Pakistaanse grens in het afgelegen district Dur Baba, ten zuidoosten van de stad Jalalabad. De politie stelt dat de extremistische Taliban-beweging voor het bloedbad verantwoordelijk is en dat de dader de politicus als doelwit had. Die werd niet gedood, maar een zoon van hem wel.

Veel doden door bom bij Afghaanse begrafenis

VK 04.09.2012 Door een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan zijn dinsdag zeker 20 doden en tientallen gewonden gevallen. De aanslag vond plaats tijdens de begrafenisplechtigheden voor een familielid van een vooraanstaand plaatselijk politicus.

Vijfentwintig doden bij zelfmoordaanslag Afghanistan

NRC 04.09.2012 Een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan heeft vandaag aan ten minste vijfentwintig mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. Dat heeft de Afghaanse politie gezegd. Lees verder›

Nieuw-Zeeland in april uit Afghanistan

NU 03.09.2012 AMSTERDAM – Nieuw-Zeeland trekt eind april al zijn troepen terug uit Afghanistan.  Dat bevestigde de regering maandag officieel, nadat premier John Key eerder al opmerkingen in die richting had gemaakt.

Gerelateerde artikelen

Nieuw-Zeeland in april uit Afghanistan

Metro 03.09.2012 Nieuw-Zeeland trekt eind april al zijn troepen terug uit Afghanistan. Dat bevestigde de regering maandag officieel, nadat premier John Key eerder al opmerkingen in die richting had gemaakt.

VS stopt met opleiden Afghanen omdat teveel Amerikanen zijn vermoord

Parool 02.09.2012 De Amerikaanse Special Operations Forces hebben de opleiding van circa duizend nieuwe rekruten voor het Afghaanse politie voorlopig opgeschort. De andere rekruten worden opnieuw gescreend, aldus een verklaring van het Amerikaanse leger zondag. De dienst wil eerst zoeken naar infiltranten vanuit de Taliban.

Opleiding Afghanen gestaakt

Telegraaf 02.09.2012 De NAVO heeft de opleiding van rekruten voor het Afghaanse leger voorlopig opgeschort, aldus een woordvoerder van het militaire bondgenootschap zondag. De NAVO wil eerst zoeken naar infiltranten vanuit de Taliban.

VS staken het opleiden van Afghaanse soldaten – screening moet beter

NRC 02.09.2012 De Amerikaanse special forces in Afghanistan hebben alle trainingen voor nieuwe Afghaanse soldaten tijdelijk opgeschort. Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post. De reden is de dood van 45 Amerikaanse militairen door aanslagen van Afghaanse ‘collega’s’. Lees verder›

VS schorten politietraining Afghanistan op

Metro 02.09.2012 De Verenigde Staten hebben de training van Afghaanse politiemensen één tot twee maanden opgeschort om nieuwe rekruten beter te kunnen doorlichten.

NAVO schort opleiding Afghaanse rekruten op

NU 02.09.2012 De NAVO heeft de opleiding van rekruten voor het Afghaanse leger voorlopig opgeschort, aldus een woordvoerder van het militaire bondgenootschap zondag. De krant Washington Post meldde zondag dat 27.000 rekruten opnieuw moeten worden gescreend op banden met de Taliban. Volgens een Amerikaanse bevelhebber was de laatste tijd te weinig gescreend, om de uitbreiding van het Afghaanse leger en politie niet te vertragen.

Gerelateerde artikelen;

Doden door zelfmoordaanslag op NAVO-basis

Trouw 01.09.2012 Door een zelfmoordaanslag bij een grote NAVO-basis in Afghanistan zijn tien burgers en twee politieagenten gedood, meldde de politie van het dorp Sayedabad zaterdag. ‘Het aantal gewonden is zo hoog dat ze amper geteld kunnen worden.’

Doden door zelfmoordaanslag op NAVO-basis

Taliban zou aanslag hebben opgëeist

NU 01.09.2012  GHANZI – Door een zelfmoordaanslag bij een grote NAVO-basis in Afghanistan zijn tien burgers en twee politieagenten gedood, meldde de politie van het dorp Sayedabad zaterdag.  Bekijk video – ”Het aantal gewonden is zo hoog dat ze amper geteld kunnen worden.”

Gerelateerde artikelen;

Zelfmoordaanslag op NAVO-basis

Spits 01.09.2012 Bij een zelfmoordaanslag op een grote militaire basis van de NAVO in Afghanistan zijn ten minste zes burgers gedood. Onder de ISAF-militairen vielen geen slachtoffers. De Taliban zouden de aanval hebben opgeëist.

Doden door aanslag op NAVO basis

Telegraaf 01.09.2012 Door een zelfmoordaanslag bij een grote NAVO-basis in Afghanistan zijn tien burgers en twee politieagenten gedood, meldde de politie van het dorp Sayedabad zaterdag. „Het aantal gewonden is zo hoog dat ze amper geteld kunnen worden.”

Afghaanse kinderen onthoofd

Telegraaf 31.08.2012 In het zuiden en oosten van Afghanistan zijn deze week kort achter elkaar twee kinderen onthoofd. De slachtoffertjes zijn een 12-jarige jongen en een 6-jarig meisje.

Gerelateerde artikelen;

NAVO-militairen gedood

Telegraaf 30.08.2012  Drie Australische militairen van de NAVO-missie ISAF zijn woensdagavond in de Afghaanse provincie Uruzgan doodgeschoten door een man in een Afghaans legeruniform. Dat bevestigde de ISAF donderdag.

Afghaan doodt 3 NAVO-militairen

Spits 30.08.2012 In de Afghaanse provincie Uruzgan heeft een Afghaan in legeruniform drie Australische NAVO-militairen van de ISAF-missie doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Dit bevestigde de ISAF vanochtend.

Doden bij raketaanval Afghanistan

Metro 30.08.2012 KABUL – Bij een raketaanval van opstandelingen zijn donderdag vijf Afghaanse burgers om het leven gekomen. De burgers stonden in Baraki Barak, in het oosten van Afghanistan, op de bus te wachten toen ze werden getroffen. Dat hebben de Afghaanse autoriteiten bekendgemaakt.

Vijf Australiërs omgekomen in Afghanistan

Metro 30.08.2012 Australië heeft woensdag en donderdag vijf militairen verloren in Afghanistan. Drie werden gedood en twee raakten gewond toen ze van dichtbij door een man in een Afghaans legeruniform werden beschoten op een basis in Uruzgan. Nog eens twee Australiërs kwamen om toen hun helikopter verongelukte bij een landing in de provincie Helmand.

Man in Afghaans uniform doodt drie NAVO-militairen

Metro 30.08.2012 KABUL – Een man in een Afghaans legeruniform heeft dinsdag in het zuiden van Afghanistan drie NAVO-militairen gedood. Dat heeft het bondgenootschap woensdag gezegd. De nationaliteit van de drie militairen is niet nog bekendgemaakt.

Opnieuw NAVO-militairen gedood door Afghaan

NU 30.08.2012 Drie militairen van de NAVO-missie ISAF zijn woensdagavond in de Afghaanse provincie Uruzgan doodgeschoten door een man in een Afghaans legeruniform. Bekijk video – Dat bevestigde de ISAF donderdag. Afghaanse troepen keren zich steeds vaker tegen hun NAVO-collega’s.

Gerelateerde artikelen;

Geen proces na urineren op moslimlijken Afghanistan

NU 27.08.2012 Drie Amerikaanse militairen die zich lieten filmen terwijl zij op dode Afghanen plasten, worden niet berecht. De zaak wordt afgedaan met een disciplinaire sanctie, zoals een reprimande, degradatie of de inhouding van een deel van de soldij. Nadere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt, evenmin als de identiteit van de daders.

Geen proces maar berisping voor mariniers VS die over lijken Talibaanstrijders plasten

NRC 27.08.2012 Er komt geen strafproces tegen de Amerikaanse militairen die over de lijken van Talibaanstrijders in Afghanistan hebben geürineerd. Beeldmateriaal van de militairen dook begin dit jaar op en zorgde voor veel verontwaardiging. Lees verder›

Afghaanse militair doodt twee NAVO-collega’s

Telegraaf 27.08.2012 Een Afghaanse soldaat heeft maandag twee manschappen van de NAVO doodgeschoten in het oosten van Afghanistan. Andere NAVO-troepen schoten terug, waardoor de Afghaanse soldaat om het leven kwam.

Dorpelingen onthoofd in zuiden Afghanistan om gemengd feestje

Trouw 27.08.2012 Vijftien mannen en twee vrouwen zijn in de nacht van zondag op maandag in de Afghaanse provincie Helmand onthoofd door strijders van de Taliban.

Burgers onthoofd

Telegraaf 27.08.2012  Vijftien mannen en twee vrouwen zijn in de nacht van zondag op maandag in de Afghaanse provincie Helmand onthoofd door strijders van de Taliban. Dat was een straf, omdat zij een feestje met muziek hielden waar zowel mannen als vrouwen welkom waren, zei een lokale bestuurder maandag.

Afghanen onthoofd op gemengd feestje

Spits 27.08.2012 In de Afghaanse provincie Helmand zijn vijftien mannen en twee vrouwen afgelopen nacht door Taliban onthoofd. Ze werden volgens een lokale bestuurder gestraft omdat ze een feestje met muziek hadden waar zowel mannen als vrouwen welkom waren.  

Afghaanse Taliban onthoofden burgers

Metro 27.08.2012 Taliban-strijders in het zuiden van Afghanistan hebben zondag zeventien burgers onthoofd omdat ze naar muziek luisterden en dansten. Dat heeft het Afghaanse ministerie van binnenlandse zaken gezegd.

NAVO doodt Pakistaanse Talibanleider

Parool 25.08.2012  Een commandant van de Taliban in Pakistan is vrijdag om het leven gekomen door een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dat heeft de internationale troepenmacht ISAF zaterdag gemeld.

NAVO doodt Pakistaanse Talibanleider

Trouw 25.08.2012 Een commandant van de Taliban in Pakistan is vrijdag om het leven gekomen door een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dat …

NAVO doodt Talibanleider

Telegraaf 25.08.2012 Een commandant van de Taliban in Pakistan is vrijdag om het leven gekomen door een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dat heeft de internationale troepenmacht ISAF zaterdag gemeld.

Taliban-leider Pakistan gedood

Spits 25.08.2012 Mullah Dadullah, alias Jamal, is vrijdag gedood tijdens een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dadullah was een commandant van de Taliban-beweging in Pakistan. Zijn plaatsvervanger, Shakir, kwam ook om het leven.

NAVO doodt Pakistaanse Talibanleider

NU 25.08.2012 KABUL – Een commandant van de Taliban in Pakistan is vrijdag om het leven gekomen door een luchtactie van de NAVO in het noordoosten van Afghanistan. Dat heeft de internationale troepenmacht ISAF zaterdag gemeld.

Nieuw-Zeeland wil zo snel mogelijk weg uit Afghanistan

Trouw 20.08.2012 Nieuw-Zeeland wil zijn troepen uit Afghanistan zo snel mogelijk terugtrekken. Premier John Key zei dit maandag, nadat zondag drie Nieuw-Zeelandse militairen, twee mannen en een vrouw, werden gedood door een bermbom in de Afghaanse provincie Bamiyan.Het aantal Nieuw-Zeelanders dat in Afghanistan sinds 2003 is gesneuveld, kwam hiermee op 10.

Afghaan in uniform schiet militair dood

Spits 19.08.2012 Een Afghaan in een politie-uniform heeft zondag een militair van de buitenlandse troepenmacht ISAF doodgeschoten. Dat gebeurde in het zuiden van het land, meldde de ISAF. De nationaliteit van de omgekomen militair is niet bekendgemaakt.

Grote aanval op Taliban in oosten Afghanistan

NU 18.08.2012 De NAVO-troepen in Afghanistan hebben zaterdag een grote luchtaanval uitgevoerd op de Talibanrebellen in het oosten van het land. Daarbij zouden zeker 24 extremisten zijn gedood. Een lokale politiechef sprak van 40 tot 60 doden, de Taliban hielden het op 13 doden. De aanval was in de provincie Kunar, die grenst aan buurland Pakistan.

Grote aanval op Taliban in oosten Afghanistan

Parool 18.08.2012 De aanval was in de provincie Kunar, die grenst aan buurland Pakistan. Militanten hadden zich verzameld om een moordenaar te executeren, toen de NAVO bombardeerde. In delen van Afghanistan waar de centrale regering niet aan de macht is, hebben de Taliban een eigen rechtsstelsel op poten gezet.

Grote aanval op Taliban

Telegraaf 18.08.2012 De NAVO-troepen in Afghanistan hebben zaterdag een grote luchtaanval uitgevoerd op de Talibanrebellen in het oosten van het land. Daarbij zouden zeker 24 extremisten zijn gedood. Een lokale politiechef sprak van 40 tot 60 doden, de Taliban hielden het op 13 doden.

Grote aanval op Taliban

Spits 18.08.2012 De NAVO-troepen in Afghanistan hebben vandaag een grote luchtaanval uitgevoerd op de Talibanrebellen in het oosten van het land. Daarbij zouden zeker 24 extremisten zijn gedood. Een lokale politiechef sprak van veertig tot zestig doden, de Taliban hielden het op dertien doden.

Doden bij crash NAVO-helikopter Afghanistan

Metro 16.08.20212 In Afghanistan is donderdag een NAVO-helikopter gecrasht. Daarbij zijn elf mensen om het leven gekomen – zeven NAVO-militairen, een Afghaanse tolk en drie leden van de veiligheidsdiensten. Dit heeft de NAVO bekendgemaakt.

Doden door crash legerhelikopter Afghanistan

NU 16.08.2012 KABUL – In het zuiden van Afghanistan is donderdag een NAVO-helikopter van de buitenlandse troepenmacht ISAF neergestort.  Zeker 11 inzittenden zijn daardoor om het leven gekomen, aldus de ISAF. De slachtoffers zijn zeven buitenlandse militairen, drie Afghaanse collega’s en een lokale tolk.

Bom doodt burgers in Kunduz

VK 14.08.2012 Op een markt in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is dinsdag een bom tot ontploffing gebracht. Zeker negen burgers kwamen daardoor om het leven, 36 anderen raakten gewond. Volgens de regionale politie was de aanslag het werk van de radicale Talibanrebellen.

’27 doden en 110 gewonden’ bij zelfmoordaanslagen Afghanistan

NRC 14.08.2012 Bij drie zelfmoordaanslagen in het zuidwesten van Afghanistan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden ook meer dan 110 gewonden zijn gevallen. Dat melden autoriteiten aan persbureau AP. De aanslagen vonden plaats op drie afzonderlijke plekken in de stad Zaranj in de provincie Nimroz.

Veel doden door aanslagen in Afghaanse stad

Parool 14.08.2012 De stad Zaranj in het zuidwesten van Afghanistan is dinsdag getroffen door een reeks zelfmoordaanslagen. Daardoor zijn zeker 20 doden en 48 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn veel burgers, aldus de gouverneur van de provincie Nimroz.

Driedubbele zelfmoordaanslag in Afghanistan

Metro 14.08.2012 Drie zelfmoordterroristen hebben zich dinsdagmiddag opgeblazen in Zaranj, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Nimroz. De driedubbele aanslag kostte aan minstens twintig mensen het leven. Voorts vielen er 48 gewonden.

Afghanen overleggen met Talibanleider in cel

VK 13.08.2012 Afghaanse regeringsfunctionarissen hebben twee maanden geleden gesproken met een van de belangrijkste leden van de Taliban, die in een Pakistaanse cel gevangen zit. Dat heeft een functionaris in Kabul maandag gezegd. Zij bespraken de kansen op vredesoverleg tussen de regering en de streng islamitische rebellen.

Overleg met Talibanleider

Telegraaf 13.08.2012  Afghaanse regeringsfunctionarissen hebben 2 maanden geleden gesproken met een van de belangrijkste leden van de Taliban, die in een Pakistaanse cel gevangenzit. Dat heeft een functionaris in Kabul maandag gezegd. Zij bespraken de kansen op vredesoverleg tussen de regering en de streng islamitische rebellen.

Afghanen overleggen met Talibanleider in cel

NU 13.08.2012 Afghaanse regeringsfunctionarissen hebben twee maanden geleden gesproken met een van de belangrijkste leden van de Taliban, die in een Pakistaanse cel gevangenzit.

Gerelateerde artikelen;

Lid vredesraad dood door bom

Telegraaf 13.08.2012 Door een bomaanslag in het noorden van Afghanistan zijn maandag vijf mensen om het leven gekomen. Onder hen waren een burgemeester en een lid van de door de regering ingestelde hogere vredesraad. Dat heeft een functionaris gezegd.

Lid Afghaanse vredesraad dood door bom

NU 13.08.2012 Door een bomaanslag in het noorden van Afghanistan zijn maandag vijf mensen om het leven gekomen.

Gerelateerde artikelen;

Afghaanse agent schiet tien collega’s dood

Metro 12.08.2012 Een Afghaanse agent heeft zaterdag in het zuidwesten van Afghanistan zeker tien van zijn collega’s doodgeschoten. Dat heeft een woordvoerder van het bestuur van de provincie Nimroz gezegd.

Afghaanse agent opent vuur en doodt tien collega’s

NRC 12.08.2012 Een Afghaanse agent heeft vandaag in het zuidwesten van Afghanistan zeker tien van zijn collega’s doodgeschoten. Dat heeft een woordvoerder van het bestuur van de provincie Nimroz verklaard tegenover persbureau AP.

Amerikanen gedood

Telegraaf 11.08.2012 Een Afghaanse werknemer op een militaire basis in Afghanistan heeft vrijdagavond drie Amerikaanse militairen doodgeschoten. Een dag eerder was vlakbij in provincie Helmand hetzelfde gebeurd door een Afghaanse politiecommandant, die drie Amerikanen had uitgenodigd voor een diner.

Afghaanse agent opent vuur en doodt tien collega’s

NRC 11.08.2012 Een Afghaanse agent heeft vandaag in het zuidwesten van Afghanistan zeker tien van zijn collega’s doodgeschoten. Dat heeft een woordvoerder van het bestuur van de provincie Nimroz verklaard tegenover persbureau AP. Lees verder›

Weer drie Amerikaanse militairen gedood door Afghaan

Elsevier 11.08.2012 Een Afghaanse werknemer op een militaire basis in Afghanistan heeft vrijdagavond drie Amerikaanse militairen doodgeschoten. De NAVO beweert dat het niet om racistische moorden gaat, maar dat de schietpartijen resultaat zijn van ‘persoonlijke ergernissen en stress’.  ‘Deze twee incidenten geven duidelijk geen goed beeld van de hele situatie hier in Afghanistan,’ zegt een woordvoerder. Sinds januari hebben Afghaanse agenten en militaren 26 keer hun buitenlandse collega’s aangevallen. Daarbij zijn in totaal 34 militairen gedood. In 2011 ging het om 21 incidenten en 35 doden.

Zie ook: NAVO-militairen gedood bij protest koranverbranding

Weer drie Amerikanen gedood door Afghaan

NU 11.08.2012 KABUL – Een Afghaanse werknemer van een militaire basis in Afghanistan heeft vrijdagavond drie Amerikaanse militairen doodgeschoten.

Gerelateerde artikelen

Moord door Afghaan in uniform

Telegraaf 10.08.2012  In Afghanistan zijn drie Amerikaanse soldaten van de internationale troepenmacht ISAF door een Afghaan in een uniform gedood. Dat zei een ISAF-woordvoerder vrijdag.

Amerikaanse militairen in Afghanistan gedood door man in uniform

Trouw 10.08.2012 In Afghanistan zijn drie Amerikaanse soldaten van de internationale troepenmacht ISAF door een Afghaan in een uniform gedood. Dat zei een ISAF-woordvoerder vrijdag.

NAVO-militairen aangevallen door Afghaanse soldaten

VK 09.08.2012 Twee Afghaanse soldaten hebben geprobeerd een groep NAVO-militairen bij een basis in de Oost-Afghaanse provincie Laghman dood te schieten. Zij openden het vuur op de militairen, maar wisten geen dodelijke schoten te lossen. Een van de twee werd door de NAVO-militairen doodgeschoten. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

Minder burgerdoden in Afghanistan

VK 08.08.2012 Voor het eerst in 5 jaar is het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan afgenomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar stierven 1145 burgers en raakten er 1954 gewond. Dat is ongeveer 15 procent minder dan in dezelfde periode van 2011.

Schutters in Afghaans uniform doden militair VS

Metro 07.08.2012 Twee mannen in uniformen van het Afghaanse leger hebben dinsdag in de Afghaanse provincie Paktia het vuur geopend op NAVO-militairen. Daarbij kwam een Amerikaanse militair om het leven. Twee militairen raakten gewond. Dat hebben bronnen bij het Amerikaanse leger gezegd.

Gerelateerd nieuws:

Defensieminister Afghanistan stapt op

NU 07.08.2012 KABUL – Enkele dagen nadat het Afghaanse parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen, heeft minister van defensie Abdul Rahim Wardak dinsdag laten weten dat hij opstapt.

Gerelateerde artikelen;

Afghaanse defensieminister per direct weg

Trouw 07.08.2012 De Afghaanse minister van Defensie Abdul Rahim Wardak heeft dinsdag ontslag genomen nadat het parlement het vertrouwen in hem had opgezegd. Een verzoek van president Hamid Karzai om in functie te blijven totdat een opvolger is gevonden, legt hij naast zich neer. Dat heeft hij vandaag tegen verslaggevers laten weten.

Franse militair sneuvelt in Afghanistan

NU 07.08.2012 In een vuurgevecht met Taliban in de Afghaanse provincie Kapisa is een Franse militair om het leven gekomen en één gewond geraakt.

Gerelateerde artikelen;

Afghaanse burgers omgekomen bij bomaanslag

Metro 07.08.2012 Bij een bermbomaanslag op een bus zijn dinsdagochtend zeker negen Afghaanse burgers om het leven gekomen en drie gewond geraakt. De bom explodeerde toen de bus over een brug reed, even ten noordwesten van de hoofdstad Kabul. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Karzai aanvaardt ontslag veiligheidsministers

Trouw 05.08.2012 President Hamid Karzai van Afghanistan zal de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie vervangen, nu het parlement zaterdag het vertrouwen in beide bewindslieden heeft opgezegd. Zij zullen echter in functie blijven, zolang hun opvolgers nog niet bekend zijn. Dat heeft Karzai zondag laten weten.

Nieuw-Zeelandse militairen gedood in Afghanistan

NRC 05.08.2012 Bij gevechten met opstandelingen in de Afghaanse provincie Bamiyan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie drie ernstig. Lees verder›

Twee Nieuw-Zeelanders gedood in Afghanistan

Parool 05.08.2012 Twee militairen uit Nieuw-Zeeland en twee Afghaanse beveiligers zijn in Afghanistan om het leven gekomen door gevechten met opstandelingen. Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Defensie bevestigde de dood van de soldaten vandaag.

Nieuw-Zeelandse militairen gedood in Afghanistan

Metro 05.08.2012 WELLINGTON – Bij gevechten met opstandelingen in de Afghaanse provincie Bamiyan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Twee Nieuw-Zeelanders gedood in Afghanistan

Trouw 05.08.2012 Elf Afghanen en zes militairen uit Nieuw-Zeeland raakten gewond. De gevechten vonden plaats in de provincie Bamiyan in het noordoosten van het land. Nieuw-Zeeland heeft daar een zogeheten provinciaal reconstructieteam gestationeerd dat de lokale autoriteiten voorbereidt om zelf de leiding in handen te nemen. Volgend jaar keren de Nieuw-Zeelanders huiswaarts.

Meer over;

Militairen gedood

Telegraaf 05.08.2012 Twee militairen uit Nieuw-Zeeland en twee Afghaanse beveiligers zijn in Afghanistan om het leven gekomen door gevechten met opstandelingen. Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Defensie bevestigde de dood van de soldaten zondag.

Nieuw-Zeelanders gedood in Afghanistan

NU 05.08.2012 WELLINGTON – Bij gevechten met opstandelingen in de Afghaanse provincie Bamiyan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Gerelateerde artikelen;

Doden bij aanslag op drukke markt Afghanistan

Metro 04.08.2012 Een bomaanslag op een drukke markt in het noordwesten van Afghanistan heeft vrijdagavond aan drie mensen, onder wie twee politieagenten, het leven gekost. Dat heeft de Afghaanse politie gezegd.

Gerelateerd nieuws;

Doden bij aanslag op Afghaanse markt

NU 04.08.2012 Een bomaanslag op een drukke markt in het noordwesten van Afghanistan heeft vrijdagavond aan drie mensen, onder wie twee politieagenten, het leven gekost.

We hebben niets meer te zoeken in Afghanistan

Elsevier 03.08.2012 Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Al tien jaar vechten westerse soldaten onder de dubbele vlag van de VN en de NAVO in Afghanistan. Aan beide kanten zijn duizenden doden gevallen.

De Russische Federatie heeft zich, als opvolger van de Sovjet-Unie, niet echt verzet tegen de westerse militaire operatie in Afghanistan. Rusland stemde er zelfs mee in dat goederen voor de NAVO-troepen worden vervoerd via de voormalige Sovjetrepublieken. Het land heeft in het kader van de VN-Veiligheidsraad ook nooit resoluties tegengewerkt die de NAVO-landen mandateren om in Afghanistan aanwezig te zijn.

De terugtrekking van de meeste NAVO-gevechtstroepen in 2014 zou volgens Poetin desastreus zijn voor Afghanistan en omringende landen. Poetin zei letterlijk: ‘Het valt te betreuren hoeveel deelnemers aan deze operatie overwegen te stoppen. Zij namen deze last op zich en moeten die tot het einde dragen.’

Poetin is bezorgd over de voormalige Sovjetrepublieken. Dat is begrijpelijk. Een Afghanistan onder controle van de Taliban zou jihadisme aan de zuidelijke grenzen van Rusland enorm verstrekken. Er zou op den duur zelfs een reële kans bestaan dat ook in deze staten burgeroorlogen zouden uitbreken. 

Recent executeerden Taliban een onschuldige Afghaanse vrouw in een gebied op 20 kilometer van Kabul waar het wemelt van de westerse troepen. 

De toekomst van Afghanistan ligt in handen van Afghanen zelf. Kiezen ze voor het sharia-regime, dan moet het Westen stoppen met steun aan Afghanistan. Zo’n regime heeft een prijs – en die wordt niet in Amsterdam of Londen, maar in Kaboel en Kandahar opgebracht.

Aanslag op Kabul verijdeld

Metro 02.08.2012 Een aanslag op Kabul is donderdagochtend verijdeld door Afghaanse troepen. Er ontstond een vuurgevecht vlak bij de Afghaanse hoofdstad met opstandelingen die van plan waren een aanslag te plegen. Zeven rebellen zijn gedood.

Zelfmoordaanslag Kabul verijdeld

Spits 02.08.2012 In Afghanistan is een terroristische aanslag verijdeld. Militairen hebben in een urenlang vuurgevecht vijf mannen gedood die een aanslag in hoofdstad Kabul beraamden, zo melden de autoriteiten.

Aanslag Kabul verijdeld

Telegraaf 02.08.2012 Afghaanse militairen hebben in een urenlang vuurgevecht vijf mannen gedood die een aanslag in hoofdstad Kabul beraamden. Dat hebben de autoriteiten donderdag laten weten.

Poetin: NAVO in Afghanistan

Telegraaf 01.08.2012 De NAVO-troepen moeten in Afghanistan blijven totdat ze klaar zijn met hun taak om de stabiliteit daar te waarborgen. Deze kritiek liet de Russische president Vladimir Poetin woensdag horen op de geplande terugtrekking van de meeste gevechtstroepen in 2014.

Poetin wil NAVO langer in Afghanistan

NU 01.08.2012 De NAVO-troepen moeten in Afghanistan blijven totdat ze klaar zijn met hun taak om de stabiliteit daar te waarborgen. 

Gerelateerde artikelen:

Fransen dragen basis over aan Afghanen

Metro 31.07.2012 KABUL – Frankrijk heeft dinsdag een van zijn bases in Afghanistan overgedragen aan de Afghaanse krijgsmacht. De overdracht is onderdeel van de Franse terugtrekking uit het land.

Politiechef Kunduz gedood

Telegraaf 26.07.2012 Een politiechef in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is donderdag om het leven gekomen toen een bermbom bij zijn auto ontplofte. Ook zijn zoon en twee lijfwachten kwamen om. Dat meldde het Afghaanse persbureau AIP.

Politiechef Kunduz dood door bermbom

NU 26.07.2012  Een politiechef in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is donderdag om het leven gekomen toen een bermbom bij zijn auto ontplofte.

Gerelateerde artikelen;

Doodstraf voor Afghaan

Telegraaf 17.07.2012 Een Afghaanse militair heeft de doodstraf gekregen omdat hij in januari vier Franse militairen heeft gedood. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt. De Afghaan, Abdul Sabros, was gelegerd in een militaire basis in de provincie Kapisa en opende plotseling het vuur op ongewapende Franse collega’s die in de basis aan het sporten waren. Vijftien anderen raakten gewond.

Taliban verdacht van aanslag bij bruiloft

NU 15.07.2012 KABUL De zelfmoordaanslag op een gebouw vol met bruiloftsgasten in Noord-Afghanistan afgelopen zaterdag is vermoedelijk het werk van Talibanstrijders.

14/07/2012 Tientallen doden door aanslag bij huwelijk

Afghaanse minister overleeft aanslag

NU 15.07.2012 KUNDUZ – De Afghaanse minister voor Hoger Onderwijs heeft zondag een moordaanslag overleefd.  Dat hebben lokale autoriteiten laten weten. De minister, Obaidullah Obaid, was in het noorden van Afghanistan met een konvooi onderweg van Baghlan naar Kunduz toen een bermbom afging. Twee beveiligers raakten gewond.

Gerelateerde artikelen;

Afghaanse minister overleeft aanslag

Trouw 15.07.2012 De Afghaanse minister voor Hoger Onderwijs heeft zondag een moordaanslag overleefd. Dat hebben lokale autoriteiten laten weten.

Aanslag op Afghaanse minister

Telegraaf 15.07.2012 De Afghaanse minister voor Hoger Onderwijs heeft zondag een moordaanslag overleefd. Dat hebben lokale autoriteiten laten weten.

Doden in Afghanistan

Telegraaf 14.07.2012 Zeker 22 mensen zijn zaterdag om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag tijdens een bruiloft in Afghanistan. Dat heeft de politie laten weten.

Zes Afghanen dood, zestig gewond bij aanslag tijdens huwelijksfeest

Trouw 14.07.2012 Volgens een woordvoerder van de Afghaanse veiligheidstroepen voor het noorden van het land zou de balans nog een pak hoger liggen. Hij heeft het over 22 doden en meer dan honderd gewonden.

‘Minstens twintig doden bij zelfmoordaanslag in Afghanistan’

NRC 14.07.2012  Bij een zelfmoordaanslag tijdens een bruiloft in het noorden van Afghanistan zijn vanochtend minstens twintig mensen om het leven gekomen. Onder de doden is volgens bronnen van persbureau AP parlementariër Ahmad Khan Samangani, die ook een bekende militaire commandant is.

Zelfmoordaanslag op Afghaanse trouwerij

Spits 14.07.2012 Vandaag kwamen 22 mensen in Afghanistan om, doordat iemand een zelfmoordaanslag pleegde tijdens de bruiloft waar zij aanwezig waren. De politie laat weten dat de terrorist zich opblies tijdens de receptie. Honderden gasten raakten gewond. De aanslag werd gepleegd in de noordelijke stad Aybak.

Tientallen doden door aanslag bij huwelijk

NU 14.07.2012 Zeker 22 mensen zijn zaterdag om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag tijdens een bruiloft in Afghanistan.

Gerelateerde artikelen;

Bomaanslagen in Afghanistan

Metro 13.07.2012 Bomaanslagen hebben vrijdag in Afghanistan het leven gekost aan een NAVO-militair en een ambtenaar van het Afghaanse ministerie voor vrouwenzaken en haar echtgenoot. Dit hebben de NAVO en de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

Karzai: Talibanleider mag president worden

Trouw 12.07.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai heeft Talibanleider Mullah Omar opgeroepen de wapens neer te leggen en zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2014. Omar is sinds de Amerikaanse invasie in 2001 ondergedoken en verschuilt zich waarschijnlijk in Pakistan.

Veiligheid weer zorg van Afghanen

Telegraaf 11.07.2012 Het Duitse leger heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de noordelijke provincie Kunduz overgedragen aan de Afghanen. Dat gebeurde woensdag tijdens een ceremonie op een legerkamp aan de rand van Kunduz-stad.

Duitsland draagt gezag Kunduz over aan Afghanen

Elsevier 11.07.2012 Het Duitse leger heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de Afghaanse provincie Kunduz overgedragen aan de Afghanen. Nederlanders voeren sinds juni 2011 een politietrainingsmissie uit in de noordelijke provincie.

ZIE OOK: Nederlandse militairen aangekomen in Kunduz voor missie

Duits leger draagt verantwoordelijkheid Kunduz weer over aan Afghanen

Trouw 11.07.2012 Het Duitse leger heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de noordelijke provincie Kunduz overgedragen aan de Afghanen. Dat gebeurde woensdag tijdens een ceremonie op een legerkamp aan de rand van Kunduz-stad.

Afghaanse agenten gedood

Telegraaf 11.07.2012 Twee Afghaanse lokale politieagenten, vermoedelijk Taliban-infiltranten, hebben woensdag in het zuiden van de provincie Kandahar vier van hun collega’s doodgeschoten.

Klopjacht na brute executie

Telegraaf 09.07.2012 Een video van een 22-jarige Afghaanse vrouw die geëxecuteerd werd, heeft wereldwijd voor een schok gezorgd. De Afghaanse autoriteiten zijn een klopjacht begonnen op de Taliban-militanten die Najiba in koelen bloede in het openbaar executeerden. In de zeer schokkende video, die vorige week al werd gemaakt, is te zien hoe de vrouw geknield om de grond haar dood afwacht. 

Karzai blij met internationale hulp

Metro 09.07.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai is blij met de dertien miljard euro aan hulp die aan Afghanistan is toegezegd. De hulp moet het land overeind houden als het merendeel van de buitenlandse militairen eind 2014 is vertrokken. Aan de hulp is een nieuw systeem van toezicht verbonden dat zorgen over mismanagement en corruptie moet wegnemen.

Karzai blij met toegezegde miljarden hulp

NU 09.07.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai is blij met de dertien miljard euro aan hulp die aan Afghanistan is toegezegd. De hulp moet het land overeind houden als het merendeel van de buitenlandse militairen eind 2014 is vertrokken.

Gerelateerde artikelen;

Opnieuw NAVO slachtoffers Afghanistan

Spits 09.07.2012 In het oosten van Afghanistan zijn bij een aanslag met een bernbom vandaag zes NAVO militairen om het leven gekomen. De regering van de VS liet al vrij snel na het incident weten dat het om Amerikaanse soldaten gaat. Eerder vandaag overleed in het zuiden van het land eveneens al een buitenlandse militair bij een aanslag. 

NAVO-militairen gedood door bom

Telegraaf 08.07.2012 Bij een aanslag met een bermbom zijn zondag in het oosten van Afghanistan zes NAVO-militairen om het leven gekomen. Dit heeft het bondgenootschap laten weten. De VS lieten later weten dat het om Amerikanen gaat.

Zes NAVO-militairen gedood door bom in Afghanistan

Trouw 08.07.2012 Bij een aanslag met een bermbom zijn zondag in het oosten van Afghanistan zes NAVO-militairen om het leven gekomen. Dit heeft het bondgenootschap laten weten. De VS lieten later weten dat het om Amerikanen gaat. De door de NAVO geleide vredesmacht ISAF laat dat over aan de betrokken landen.

Zeven NAVO-soldaten omgekomen bij aanslagen Afghanistan

NRC 08.07.2012 Zes NAVO-soldaten zijn vandaag gedood door een bermbom in het oosten van Afghanistan. Eerder vandaag werd ook al een soldaat in het zuiden gedood bij een aanval door militanten. Lees verder›

Zes NAVO-militairen gedood door bom Afghanistan

NU 08.07.2012 KABUL – Bij een aanslag met een bermbom zijn zondag in het oosten van Afghanistan zes NAVO-militairen om het leven gekomen. Dit heeft het bondgenootschap laten weten.

Gerelateerde artikelen;

Duitsland wil in ruil voor hulp Afghanistan hervormingen zien

Parool 08.07.2012 Duitsland gaat toekomstige financiële steun aan Afghanistan ‘duidelijk aan hervormingen verbinden”. Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle zondag in Tokio op de conferentie over hulp aan het Aziatische land.

Duitsland stelt voorwaarden aan hulp Afghanistan

Minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle wil hervormingen zien

NU 08.07.2012 TOKIO – Duitsland gaat toekomstige financiële steun aan Afghanistan “duidelijk aan hervormingen verbinden”. 

Gerelateerde artikelen;

Afghanistan kan op hulp blijven rekenen

Telegraaf 08.07.2012 Afghanistan kan ook na het vertrek van de internationale legermacht in 2014 op miljardensteun van andere landen blijven rekenen. Het door decennia van oorlog verscheurde land zal zich echter wel harder moeten inspannen om corruptie aan te pakken, vrije verkiezingen te organiseren en het financieel toezicht te verscherpen.

16 miljard steun aan Afghanistan

 NRC 08.07.2012 Op een internationale donorconferentie in Tokio is 16 miljard aan steun toegezegd voor Afghanistan. De financiële hulp moet ervoor zorgen dat het land niet opnieuw afglijdt naar chaos als de internationale troepen vertrekken. Lees verder›

16 miljard voor Afghanistan

Telegraaf 07.07.2012 Donoren op een belangrijke conferentie over Afghanistan zullen zondag in Tokio 16 miljard dollar aan steun voor Afghanistan uittrekken tot 2015. Dat zei de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Koichiro Gemba zaterdag.

’16 miljard dollar voor Afghanistan’

NU 07.07.2012 Dat heeft een Amerikaanse diplomaat, die anoniem wil blijven, zaterdag gezegd. De hoop is dat er voor stabiliteit in het land kan worden gezorgd als de buitenlandse troepen eind 2014 zijn vertrokken.

Gerelateerde artikelen;

‘Zestien miljard beschikbaar voor Afghanistan’

NRC 07.07.2012  De internationale gemeenschap stelt 16 miljard dollar beschikbaar voor het helpen stabiliseren van Afghanistan na 2014, wanneer de meeste buitenlandse troepen het land hebben verlaten. Dat zegt een Amerikaanse diplomaat tegen persbureau AP. Lees verder›

Afghanistan is nu een officieel een bondgenoot van de VS

NRC 07.07.2012 De Verenigde Staten hebben Afghanistan de status van ‘belangrijke niet-NAVO bondgenoot’ gegeven. Daardoor wordt het voor de Afghaanse overheid makkelijk om bijvoorbeeld Amerikaans defensiemateriaal te kopen, meldt persbureau AP. Lees verder›

VS geeft Afghanistan speciale status

Nu 07.07.2012 De Verenigde Staten geven Afghanistan speciale privileges. Het land krijgt de status van ‘belangrijke bondgenoot buiten de NAVO’, net zoals onder meer Pakistan, Israël en Japan. De nieuwe status in de betrekkingen tussen Afghanistan en de VS gaat onmiddellijk in. De overeenkomst vormt de basis voor de samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid na 2014. Dan trekken de Amerikaanse troepen zich terug uit Afghanistan.

Doodgeschoten ISAF-militairen waren Brits

NU 02.07.2012  De drie ISAF-militairen die zondag werden doodgeschoten door een man in een politie-uniform in het zuiden van Afghanistan zijn Brits.

Gerelateerde artikelen

ISAF-militairen waren Brits

Telegraaf 02.07.2012  De drie ISAF-militairen die zondag werden doodgeschoten door een man in een politie-uniform in het zuiden van Afghanistan zijn Brits. Dat heeft het Britse ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt.

Afghaanse agenten gedood

Telegraaf 25.06.2012 Zeker zes Afghaanse politiefunctionarissen zijn in de Afghaanse provincie Uruzgan omgekomen toen hun auto op een bermbom reed. Dat heeft een woordvoerder van de provincie maandag bekendgemaakt.

Italiaanse militair omgekomen in Afghanistan

Metro 25.06.2012 Een explosie bij een trainingscentrum van de Afghaanse politie in de provincie Herat, in het westen van Afghanistan, heeft aan een Italiaanse militair het leven gekost. Twee militairen raakten gewond. Dat heeft het Italiaanse ministerie van defensie bekendgemaakt.

NAVO: aanval Kabul lijkt op werk Haqqani-netwerk

NRC 22.06.2012 De NAVO ziet de signatuur van het Haqqani-netwerk in de gijzelneming van hotelgasten in Kabul door de Talibaan gisteravond. Bij de aanval op het hotel kwamen zeker twintig mensen om.

Het Haqqani-netwerk, de islamitische militantengroepering die nauw samenwerkt met de Talibaan en Al-Qaeda, wordt gezien als de grootste bedreiging voor de veiligheid in Afghanistan. NAVO-generaal John Allen liet vanmiddag in een verklaring weten dat zijn troepen in de acties van de Talibaanstrijders het handelsmerk van de Haqqani’s herkenden.

Zeker drie militanten bestormden gisteravond het hotel bewapend met granaten, machinegeweren en bomgordels. In een e-mail aan CNN schreef de Talibaan-woordvoerder dat de aanval ook is gericht tegen buitenlanders. 

‘Aanslag door terroristen Pakistan’

Telegraaf 22.06.2012 Pakistaanse terroristen zitten achter de gijzeling in een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat zei de opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Afghanistan, John Allen, vrijdag.

‘Aanslag Kabul door terroristen Pakistan’

NU 22.06.2012 KABUL – Pakistaanse terroristen zitten achter de gijzeling in een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Gerelateerde artikelen;

Einde gijzeling Kabul – zeker zeventien doden

NRC 22.06.2012 Afghaanse veiligheidstroepen hebben een einde gemaakt aan de gijzeling van hotelgasten in Kabul door Talibaan-strijders. Bij de aanval op het hotel zijn zeventien mensen omgekomen, onder wie twaalf burgers.

Bloedig einde aan gijzeling in hotel bij Kabul

Elsevier 22.06.2012 Bij de gijzeling in een chique hotel ten westen van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vrijdag meer dan 26 doden gevallen. De politiechef van Kabul, Ayoub Salangi, zei dat er vijftien burgers, drie bewakers, een politieagent en alle zeven daders zijn gedood.

Zie ook:

Gijzeling in hotel bij Kabul voorbij; dertien doden

Trouw 22.06.2012  De langdurige gijzeling in een chique hotel ten westen van de Afghaanse hoofdstad Kabul is voorbij. Alle gijzelnemers zijn gedood, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag. Volgens een woordvoerder vielen er totaal 13 doden.

Gijzeling Kabul voorbij

Telegraaf 22.06.2012 De langdurige gijzeling in een chique hotel ten westen van de Afghaanse hoofdstad Kabul is voorbij. Alle gijzelnemers zijn gedood, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag. Volgens een woordvoerder vielen er totaal 13 doden.

Taliban gijzelen hotelgasten

Telegraaf 22.06.2012  Strijders van de Taliban hebben donderdagavond (lokale tijd) in Afghanistan een hotel in de buitenwijken van hoofdstad Kabul aangevallen en daar mensen gegijzeld. Daarbij zijn volgens lokale autoriteiten doden gevallen en zijn meerdere personen gewond geraakt. Onder de gijzelaars in Spozhmai Hotel bij het Qarghameer zouden vrouwen en kinderen zijn.

Doden door zelfmoordaanslag in Afghanistan

VK 20.06.2012 Door een zelfmoordaanslag in Afghanistan op een gezamenlijke patrouille van Afghaanse en NAVO-militairen zijn 11 Afghaanse mensen om het leven gekomen: acht burgers en drie agenten. Dat meldde een ziekenhuisfunctionaris in de oostelijke stad Khost waar het drama zich afspeelde.

NAVO-militairen in Kandahar aangevallen

VK 19.06.2012 Strijders van de Taliban in Afghanistan hebben vandaag bases van het Afghaanse leger en politie en de NAVO aangevallen, met meerdere doden tot gevolg. Dat meldden functionarissen.

Zeven opstandelingen bestormen in de nachtelijke uren een basis van het Afghaanse leger en de NAVO in het district Shah Wali Kot. In het vuurgevecht dat volgde, werden ze alle zeven gedood, zei een lokale regeringsfunctionaris.

Aanvallen Taliban in Kandahar

Telegraaf 19.06.2012 Strijders van de Taliban in Afghanistan hebben dinsdag bases van het Afghaanse leger en politie en de NAVO aangevallen, met meerdere doden tot gevolg. Dat meldden functionarissen.

Taliban vallen bases in Kandahar aan

Spits 19.06.2012 Bases van het Afghaanse leger en politie hebben vandaag aanvallen van strijders van de Taliban in Afghanistan te voorduren gekregen. Bij de aanvallen vielen meerdere doden. Ook een basis van de NAVO moest het ontgelden.

Bomaanslag in Oost-Afghanistan

Metro 18.06.2012 Een bomaanslag in de Oost-Afghaanse provincie Kapisa heeft maandag aan zeker vijf mensen het leven gekost. Onder de doden zijn een plaatselijke politiecommandant en diens zoon. Zeventien mensen raakten gewond. De bom werd op een markt in het district Tagab vanaf een afstand tot ontploffing gebracht.

Doden bij strijd in Afghanistan

Metro 15.06.2012 KABUL – Bij aanvallen in verschillende delen van Afghanistan zijn twee militairen van de NAVO om het leven gekomen. Een tweedaagse operatie in het oosten van de provincie Paktika heeft aan 34 opstandelingen en twee politieagenten het leven gekost. Dat heeft het bondgenootschap vrijdag gezegd.

Karzai geweldige president, juichte de wereld 10 jaar geleden. Wat ging er mis?

Trouw 13.06.2012 Tien jaar geleden, toen Hamid Karzai werd aangewezen als de nieuwe president van Afghanistan, hing er iets in de lucht van Kabul waardoor alles in deze grauwe stad een beetje ging glimmen. Hoop. Na decennia van oorlog, geweld en onveiligheid, durfden mensen weer te geloven dat ze een toekomst hadden. Ze haalden hun spaargeld onder het matras vandaan en begonnen een klein bedrijfje, stuurden hun dochters naar school en zongen mee met de cassettebandjes die jarenlang waren verstopt voor de Taliban. Karzai zou hen naar een betere toekomst gaan leiden, zo juichte de hele wereld.

’71 doden aardbeving Afghanistan’

NU 13.06.2012 Met bulldozers hebben reddingswerkers en Afghaanse burgers woensdag tussen het puin gezocht naar slachtoffers van de dubbele aardbeving eerder deze week in het noorden van Afghanistan. 

Zoektocht naar slachtoffers aardbeving Afghanistan

Metro 13.06.2012 KABUL – Met bulldozers hebben reddingswerkers en Afghaanse burgers woensdag tussen het puin gezocht naar slachtoffers van de dubbele aardbeving eerder deze week in het noorden van Afghanistan. Tot dusver zijn er twee lichamen geborgen. Gevreesd wordt dat 69 anderen eveneens het leven hebben gelaten.

Aardbeving in Afghanistan

Telegraaf 12.06.2012 In het noorden van Afghanistan worden zeker 80 mensen vermist. Twee aardbevingen hebben modderstromen veroorzaakt, waardoor tientallen huizen in bergdorpen zijn bedolven. De bewoners liggen vermoedelijk onder modder of puin. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Baghlan dinsdag gezegd.

Vijftig doden door beving Afghanistan

NU 12.06.2012 KABUL – De aardbevingen en de daarop volgende aardverschuiving die maandag plaatshadden in het noorden van Afghanistan hebben aan mogelijk vijftig mensen het leven gekost.

Tot vijftig doden door aardbeving Afghanistan

Metro 12.06.2012 KABUL – De aardbevingen en de daarop volgende aardverschuiving die maandag plaatshadden in het noorden van Afghanistan hebben aan mogelijk vijftig mensen het leven gekost. De autoriteiten verwachten geen overlevenden te vinden.

Afghanistan vreest tientallen doden na beving

Parool 12.06.2012 In het noorden van Afghanistan worden zeker 80 mensen vermist. Twee aardbevingen hebben modderstromen veroorzaakt, waardoor tientallen huizen in bergdorpen zijn bedolven. De bewoners liggen vermoedelijk onder modder of puin. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Baghlan vandaag gezegd.

Aardbeving in Afghanistan

Telegraaf 12.06.2012 In het noorden van Afghanistan worden zeker 80 mensen vermist. Twee aardbevingen hebben modderstromen veroorzaakt, waardoor tientallen huizen in bergdorpen zijn bedolven. De bewoners liggen vermoedelijk onder modder of puin. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Baghlan dinsdag gezegd.

Franse minister naar Afghanistan

Telegraaf 10.06.2012 De Franse minister van Defensie vliegt zondag naar Afghanistan nadat de Taliban zaterdag vier Franse militairen hebben gedood. Dat maakte de Franse president François Hollande in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

Franse minister naar Afghanistan

Parool 10.06.2012 De Franse minister van Defensie vliegt vandaag naar Afghanistan nadat de Taliban gisteren vier Franse militairen hebben gedood. Dat maakte de Franse president François Hollande in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

Lees ook: Franse militairen gedood in Afghanistan (09-06-12)

Franse minister naar Afghanistan

Trouw 10.06.2012 De Franse minister van Defensie vliegt vandaag naar Afghanistan nadat de Taliban gisteren vier Franse militairen hebben gedood. Dat maakte de Franse president François Hollande in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

De zelfmoordaanslag is het eerste fatale incident in Afghanistan sinds Hollande vorige maand als president is aangetreden. Hollande had eerder aangekondigd de Franse troepen voor het einde van dit jaar uit Afghanistan terug te trekken. Na de aanslag beloofde hij daar volgende maand mee te beginnen.

Talibaan doden vier Franse soldaten in oosten Afghanistan

NRC 09.06.2012 Vier Franse militairen zijn vanochtend omgekomen bij een aanval van de Talibaan in het oosten van Afghanistan. Bij de aanval, volgens de Talibaan een zelfmoordaanslag, zouden ook een onbekend aantal Afghaanse agenten zijn gedood, meldt persbureau AP. Lees verder›

Buitenlandse militairen Afghanistan gedood

NU 09.06.2012 KABUL – Gewapende opstandelingen in Afghanistan hebben zaterdag in Oost-Afghanistan vier buitenlandse militairen gedood.

Gerelateerde artikelen;

Excuses NAVO voor Afghanen

Telegraaf 08.06.2012 De commandant van de NAVO-strijdkrachten in Afghanistan, generaal John Allen, heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van Afghaanse burgers. Allen vloog vrijdag hoogstpersoonlijk naar de plaats waar de slachtoffers vielen.

Afghaanse president woest over burgerdoden

Metro 08.06.2012 KABUL – De Afghaanse president Hamid Karzai zegt dat alle achttien doden die woensdag vielen bij een luchtaanval van de NAVO in de provincie Logar burgers waren. Hij noemt de aanval ‘onaanvaardbaar’ en is kwaad dat de NAVO geen goede verklaring heeft voor de lijken van vrouwen en kinderen die dorpsbewoners aan journalisten toonden.

Afghaanse gevangenen ontsnappen na aanval

Parool 08.06.2012 Circa 30 gevangenen zijn uit een Afghaanse gevangenis ontsnapt na een door de Taliban opgeëiste aanval. Drie gevangenen kwamen om het leven. Zij werden doodgeschoten door bewakers. 28 gevangenen raakten gewond. Dat zeiden overheidsfunctionarissen vandaag.

Uitbraak na aanval Taliban

Telegraaf 08.06.2012 Circa 30 gevangenen zijn uit een Afghaanse gevangenis ontsnapt na een door de Taliban opgeëiste aanval. Drie gevangenen kwamen om het leven. Zij werden doodgeschoten door bewakers. 28 gevangenen raakten gewond. Dat zeiden overheidsfunctionarissen vrijdag.

Taliban uit Afghaanse gevangenis ontsnapt

Metro 08.06.2012 Uit een gevangenis in het noorden van Afghanistan zijn veertien gedetineerden ontsnapt nadat met een bom een gat was geslagen in een buitenmuur. Dat heeft gouverneur Abdul Jabar Haqbeen van de provincie Sar-e-Pul vrijdag meegedeeld.

VS: Geduld met Pakistan raakt op

Spits 07.06.2012 De Amerikaans minister van defensie Leon Panetta heeft vandaag aangegeven dat de Verenigde Staten langzaam maar zeker zijn geduld begint te verliezen met Pakistan. Het laatstgenoemde land zou nog steeds als veilige haven gelden voor militanten uit Afghanistan.

Panetta: geduld VS met Pakistan raakt op

Metro 07.06.2012 De Pakistaanse regering moet zich meer inspannen om het Haqqani-netwerk van Pakistaans grondgebied te verdrijven, want het geduld van de Verenigde Staten raakt op. Die waarschuwende woorden heeft de Amerikaanse minister van defensie Leon Panetta donderdag uitgesproken tijdens een bezoek aan Afghanistan.

‘Geduld VS met Pakistan raakt op’

NU 07.06.2012 De Verenigde Staten beginnen hun geduld met Pakistan te verliezen omdat het land militanten uit Afghanistan nog altijd een veilige haven biedt. Dat zei de Amerikaanse minister Leon Panetta donderdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Panetta’s uitlatingen zijn het jongste bewijs van de gespannen verhouding tussen de VS en Pakistan.

Gerelateerde artikelen;

Minister van defensie VS in Afghanistan

Metro 07.06.2012 De Amerikaanse minister van defensie Leon Panetta is donderdag voor een bezoek in Afghanistan aangekomen. Hij wil van de Amerikaanse bevelhebber John Allen een inschatting van de stand van zaken en de plannen voor een vermindering van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan bespreken

‘Zeker twintig doden bij zelfmoordaanslag Kandahar’

NRC 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan zijn zeker twintig doden gevallen en 22 gewonden. Het gaat om een aanslag met een bom op een motorfiets dicht bij de luchtbasis van Kandahar, melden politiebronnen aan persbureau Reuters. Volgens de BBC was de plek van de aanslag ook dicht bij een hotel. Hier zouden taxichauffeurs zich verzamelen en NAVO-troepen helpen bij hun bevoorrading. Eerder vandaag kwamen zeventien burgers om bij een NAVO-luchtaanval in de provincie Logar, in het oosten van Afghanistan, meldt Al Jazeera. 

23 doden door zelfmoordaanslag met motor

Spits 06.06.2012 Twee zelfmoordaanslagen hebben in de Afghaanse provincie Kandahar aan zeker 23 mensen het leven gekost. Dat heeft een lokale politieofficier laten weten. Nog eens 50 personen raakten gewond.

NAVO-heli neergestort: 2 doden

NOS 06.06.2012 In het oosten van Afghanistan is een helikopter van de NAVO neergestort. De twee inzittenden zijn om het leven gekomen. De NAVO heeft verder geen informatie verstrekt. De nationaliteit van de inzittenden is nog onbekend.

Bekijk ook…

Doden bij crash met NAVO-helikopter Afghanistan

Metro 06.06.2012 Bij een ongeluk met een NAVO-helikopter in Afghanistan zijn woensdag de twee inzittenden om het leven gekomen. Dat heeft het bondgenootschap bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de helikopter kon neerstorten en of het daadwerkelijk om een ongeluk ging. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de crash.

‘Zeker twintig doden bij zelfmoordaanslag Kandahar’

NRC 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan zijn zeker twintig doden gevallen en 22 gewonden. Lees verder

Zeker 21 doden bij zelfmoordaanslag in Kandahar

Trouw 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kandahar zijn zeker 21 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. e eerste dader bracht zijn met explosieven behangen motorfiets tot ontploffing op een parkeerplaats. Deze stond vol met vrachtwagens met goederen voor de door de NAVO gerunde vliegbasis in Kandahar. Toen mensen zich op de plek van de ontploffing verzamelden, blies een tweede man zichzelf op. Volgens de politiechef zijn alle slachtoffers burgers.

Zeker 21 doden bij zelfmoordaanslag in Kandahar

VK 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kandahar zijn zeker 21 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Dat meldt een lokale politieofficier.

Zeker 21 doden bij zelfmoordaanslag in Kandahar

Parool 06.06.2012 Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kandahar zijn zeker 21 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Dat meldt een lokale politieofficier.

Vier Afghaanse agenten gedood door bermbom

Metro 05.06.2012 Vier Afghaanse politieagenten zijn dinsdag omgekomen toen hun voertuig in de provincie Wardak werd opgeblazen door een bermbom. Een vijfde agent raakte gewond, meldt het hoofd van de provinciale politie.

Britse militair gesneuveld in Afghanistan

VK 04.06.2012 In de Zuid-Afghaanse provincie Helmand is gisteren een Britse militair gesneuveld. Hij werd op patrouille in het district Nahr-e-Saraj door opstandelingen doodgeschoten. Dit heeft het ministerie van defensie in Londen bekendgemaakt.

Ontvoerden bevrijd in Afghanistan

NU 02.06.2012 Een speciale eenheid van de Afghaanse strijdkrachten heeft vijf mensen, onder wie twee buitenlandse vrouwen, uit handen van hun ontvoerders bevrijd.

Bekijk video – Dit hebben de Afghaanse autoriteiten zaterdag bekendgemaakt. Vier mensen, onder wie een Britse en een Keniaanse hulpverleenster, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in het noordoosten van Afghanistan uit handen van hun ontvoerders bevrijd.

Ontvoerden bevrijd in Afghanistan

Trouw 02.06.2012 Vijf ontvoerders zijn bij de bevrijdingsactie gisteravond in Shahri Buzurg, in het noordoosten van het land, gedood. De slachtoffers werden 22 mei ontvoerd toen ze op weg waren naar een afgelegen hulpproject in de bergachtige provincie Badakhshan, waar Shahri Buzurg de hoofdstad van is. Ze werken voor een Zwitserse hulporganisatie.

Ontvoerde hulpverleners bevrijd in Afghanistan

Metro 02.06.2012 KABUL – Militairen van de NAVO hebben zaterdag in alle vroegte twee buitenlandse hulpverleners en hun twee Afghaanse collega’s gered uit handen van de opstandelingen die hen twee weken geleden in het noorden van Afghanistan ontvoerden. De Britse premier David Cameron gaf vrijdag toestemming voor de reddingsoperatie.

Aanval op NAVO-basis Afghanistan

NU 01.06.2012 AMSTERDAM – Een NAVO-basis in de Oost-Afghaanse provincie Khost is woensdag door opstandelingen aangevallen. Een zelfmoordterrorist blies zijn auto op, waarna de overige opstandelingen de basis aanvielen. Dat hebben Afghaanse bronnen gezegd.

Gerelateerde artikelen;

Zelfmoordaanslag op Afghaanse politie

VK 31.05.2012 Een zelfmoordenaar heeft donderdag een aanslag gepleegd op een Afghaanse politiepost in de zuidelijke provincie Kandahar, waarbij minstens vijf agenten zijn gedood. Zes anderen raakten gewond bij de actie, meldde een functionaris.

Aanslagen in Afghanistan: tien politiemannen dood

Metro 31.05.2012 Een aanslag met een bomauto voor een politiebureau in de Afghaanse provincie Kandahar heeft donderdag behalve aan de dader het leven gekost aan vijf politiemannen. Zes agenten raakten gewond.

 Aanslag op Afghaanse politie

Telegraaf 31.05.2012 Een zelfmoordenaar heeft donderdag een aanslag gepleegd op een Afghaanse politiepost in de zuidelijke provincie Kandahar, waarbij minstens vijf agenten zijn gedood. Zes anderen raakten gewond bij de actie, meldde een functionaris.

Vijf Afghaanse politieagenten gedood bij zelfmoordaanslag

VK 31.05.2012 Vijf Afghaanse politieagenten zijn vandaag gedood bij een zelfmoordaanslag in het zuiden van Afghanistan. Dat heeft een regeringswoordvoerder bekendgemaakt.

NAVO doodt tweede man al-Qaeda in Afghanistan

AD 29.05.2012 De NAVO heeft bij een luchtaanval bij de Pakistaanse grens de tweede man van het Afghaanse terreurnetwerk al-Qaeda gedood. Dat heeft de NAVO dinsdag laten weten. Sakhr al-Taifi zou centraal hebben gestaan bij aanvallen op buitenlandse en Afghaanse troepen in Afghanistan.

Lees ook

NAVO doodt tweede man al-Qaeda in Afghanistan

VK 29.05.2012 De NAVO heeft bij een luchtaanval bij de Pakistaanse grens de tweede man van het Afghaanse terreurnetwerk al-Qaeda gedood. Dat heeft de NAVO dinsdag laten weten. Sakhr al-Taifi zou centraal hebben gestaan bij aanvallen op buitenlandse en Afghaanse troepen in Afghanistan.

NAVO: topman Al-Qaida gedood

Metro 29.05.2012 KABUL – Sakhr al-Taifi, ook wel bekend als Mushtaq en Nasim, voerde het bevel over de buitenlandse moslimstrijders in Afghanistan en orkestreerde aanvallen op de NAVO- en Afghaanse troepen.

NAVO doodt kopstuk al-Qaeda in Afghanistan

NU 29.05.2012 De NAVO heeft bij een luchtaanval bij de Pakistaanse grens de tweede man van het Afghaanse terreurnetwerk al-Qaeda gedood.

Gerelateerde artikelen;

NAVO-helikopter in Afghanistan neergestort

Trouw 28.05.2012 In het oosten van Afghanistan is vandaag een NAVO-helikopter neergestort. De crash heeft aan twee NAVO-militairen het leven gekost. Op het moment van de crash deden zich in het gebied geen vijandelijkheden voor.

Helikoptercrash in Afghanistan kost twee NAVO-militairen het leven

NRC 28.05.2012 In het oosten van Afghanistan is vandaag een NAVO-helikopter neergestort. De crash heeft aan twee NAVO-militairen het leven gekost.

NAVO-aanval doodt kinderen

Telegraaf  27.05.2012 Een gezin met zes kinderen is gestorven door een NAVO-luchtaanval op hun huis in het oosten van Afghanistan, aldus lokale functionarissen zondag. „Een man, zijn vrouw en zes kinderen zijn dood door een luchtaanval. Deze man had niets te maken met de Taliban of een andere terreurgroep”, zei een woordvoerder van het regionale bestuur.

NAVO-luchtaanval doodt Afghaanse kinderen

NU 27.05.2012 KABUL – Een gezin met zes kinderen is gestorven door een NAVO-luchtaanval op hun huis in het oosten van Afghanistan, aldus lokale functionarissen zondag.

NAVO-luchtaanval doodt Afghaanse kinderen

VK 27.05.2012 Een gezin met zes kinderen is gestorven door een NAVO-luchtaanval op hun huis in het oosten van Afghanistan, aldus lokale functionarissen vandaag. ‘Een man, zijn vrouw en zes kinderen zijn dood door een luchtaanval. Deze man had niets te maken met de Taliban of een andere terreurgroep’, zei een woordvoerder van het regionale bestuur.

Luchtaanval NAVO doodt acht Afghaanse burgers

Metro 27.05.2012 KABUL – Acht Afghaanse burgers zijn zaterdagavond gedood door een luchtaanval van de NAVO. Die beschuldiging hebben de Afghaanse autoriteiten zondag uitgesproken. De NAVO geeft toe in de oostelijke provincie Paktia een bombardement te hebben uitgevoerd en heeft een onderzoek ingesteld.

Vier NAVO-militairen opgeblazen in Afghanistan

VK 27.05.2012 Vier militairen van de NAVO-missie zijn omgekomen door meerdere bermbommen in het zuiden van Afghanistan. Het militaire bondgenootschap heeft dat vandaag bekendgemaakt, zonder de nationaliteit van de slachtoffers te vermelden.

Vier NAVO-doden

Telegraaf  27.05.2012 Vier NAVO-militairen zijn in het zuiden van Afghanistan bij aanslagen met bermbommen om het leven gekomen. De NAVO heeft geen bijzonderheden bekendgemaakt, maar volgens het Britse ministerie van Defensie is er zeker één Britse militair onder de slachtoffers.

Vier NAVO-militairen opgeblazen in zuiden Afghanistan

Elsevier 27.05.2012  Vier militairen van de NAVO-missie zijn omgekomen door bermbommen in het zuiden van Afghanistan. Het militaire bondgenootschap maakt dat zondag bekend zonder de nationaliteit van de slachtoffers vrij te geven. Een van de doden zou een Britse militair zijn die op patrouille was. Hij stierf zaterdag door een bermbom, is eerder bevestigd.

Er zijn dit jaar al 169 NAVO-militairen gesneuveld in Afghanistan. In de hele tien jaar durende oorlog in het land zijn ruim 3.000 manschappen van het bondgenootschap om het leven gekomen.

Zie ook:

Doden door bermbom

NAVO-militairen gedood bij protest

Vier NAVO-militairen gedood in Afghanistan

NRC 27.05.2012 In het zuiden van Afghanistan zijn vier NAVO-militairen om het leven gekomen bij verschillende bermbomaanslagen. Dat heeft de NAVO vanochtend meegedeeld, zonder meer details vrij te geven. Volgens het Britse ministerie van Defensie is er ten minste één Britse militair omgekomen bij een explosie in de zuidelijke provincie Helmand.

Weer NAVO-militairen dood door bermbom

Spits 27.05.2012 Vier NAVO-militairen zijn omgekomen door verschillende bermbommen in het zuiden van Afghanistan. Het is nog niet duidelijk uit welke landen de militairen afkomstig zijn.

Er zijn dit jaar al 169 NAVO-militairen omgekomen in het islamitische land. De NAVO heeft ongeveer 130.000 militairen rondlopen in het land om tegen de terroristen van de Taliban en al-Qaeda te vechten. Over uiterlijk 2,5 jaar zijn de militairen weer weg uit Afghanistan.

NAVO-militairen gedood in Afghanistan

NU 27.05.2012 Vier militairen van de NAVO-missie zijn omgekomen door meerdere bermbommen in het zuiden van Afghanistan. Het militaire bondgenootschap heeft dat zondag bekendgemaakt, zonder de nationaliteit van de slachtoffers te vermelden.

In totaal zijn er dit jaar al 169 NAVO-militairen gesneuveld in Afghanistan. In de hele 10 jaar durende oorlog in het land zijn nu ruim 3000 manschappen van het bondgenootschap omgekomen.

Gerelateerde artikelen;

26/05/2012 Afghaans parlement eens met pact VS

25/05/2012 Hollande verdedigt vroegtijdig vertrek uit Afghanistan

23/05/2012 Hulpverleners ontvoerd in Afghanistan

21/05/2012 Afghaans leger staat vanaf 2013 aan het roer

Afghanen akkoord met pact VS

Telegraaf 26.05.2012 Het Afghaanse parlement heeft een strategisch pact met de VS goedgekeurd. Daardoor is de weg vrij voor de Amerikanen om nog minstens 10 jaar in Afghanistan te blijven nadat de meeste gevechtstroepen in 2014 vertrekken. De VS houden er dan adviseur en hulpverleners.

Afghaans parlement eens met pact VS

NU 26.05.2012 Het Afghaanse parlement heeft een strategisch pact met de VS goedgekeurd. Daardoor is de weg vrij voor de Amerikanen om nog minstens 10 jaar in Afghanistan te blijven nadat de meeste gevechtstroepen in 2014 vertrekken.  De VS houden er dan adviseur en hulpverleners.

Hollande: terugtrekking troepen Afghanistan in overleg met NAVO

NRC 25.05.2012 De terugtrekking van Franse troepen uit Afghanistan, die voor het einde van het jaar gepland stonden, zal in samenspraak met de NAVO verlopen. Dat meldt de Franse president François Holland vanochtend tijdens zijn onverwachte bezoek aan het land. Lees verder› 

‘We blijven zo lang als nodig’

Telegraaf 24.05.2012 Halverwege volgend jaar wordt Afghanistan verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, besloot de NAVO eerder deze week. Het is een eerste stap naar terugtrekking en een einde van de oorlog.

Vier vragen hierover aan de Amerikaanse generaal buiten dienst James L. Jones. Hij leidde tussen 2003 en 2006 de NAVO-militairen. Daarna was hij onder meer de nationale veiligheidsadviseur van president Barack Obama, een invloedrijke baan in het Witte Huis. Donderdag was hij kort in Nederland.

150 Afghaanse schoolmeisjes vergiftigd door de Taliban

Elsevoer 23.05.2012  Zeker 120 Afghaanse schoolmeisjes en drie onderwijzers zijn vergiftigd, zo meldt de lokale politie. De autoriteiten denken dat de Taliban hiervoor verantwoordelijk zijn, omdat deze vinden dat meisjes niet naar school horen te gaan. Het is de tweede aanval op schoolmeisjes in een maand tijd.

Lees ook NAVO-top: Rutte stelt 90 miljoen beschikbaar voor Afghanistan – 21/05/12

Lees ook Al-Qaeda verspreidt video gegijzelde Amerikaan – 07/05/12

Hulpverleners ontvoerd in Afghanistan

VK 23.05.2012 Afghanistan hebben gewapende mannen vandaag vijf hulpverleners ontvoerd. Onder hen zijn twee buitenlandse vrouwen. Dat meldden lokale overheidsfunctionarissen.

Hulpverleners ontvoerd in Afghanistan

NU 23.05.2012 KUNDUZ – In Afghanistan hebben gewapende mannen woensdag vijf hulpverleners ontvoerd. Onder hen zijn twee buitenlandse vrouwen.

   Gerelateerde artikelen;

NAVO: eind 2014 uit Afghanistan – geen vervroegde terugtrekking

NRC 21.05.2012 De NAVO zal halverwege 2013 de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Afghanistan overdragen aan Afghaanse troepen. De NAVO-landen zullen toewerken naar een meer ondersteunde rol, tot de terugtrekking van de internationale troepen eind 2014.

Dat staat in een verklaring, afgegeven na een diner gisteravond over de kwestie tijdens de NAVO-top in Chicago. De achtentwintig staatshoofden menen dat ze “verdere belangrijke stappen hebben gezet naar een stabiel en veilig Afghanistan”.

Afghanen vanaf 2013 aan roer

Telegraaf 21.05.2012 Het leger van Afghanistan wordt halverwege volgend jaar hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Zo krijgen de Afghanen anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden op de terugtrekking van de buitenlandse militairen. Dat heeft de NAVO maandag verklaard op de tweede dag van haar top in Chicago.

Afghaans leger staat vanaf 2013 aan het roer

NU 21.05.2012  Het leger van Afghanistan wordt halverwege volgend jaar hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Zo krijgen de Afghanen anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden op de terugtrekking van de buitenlandse militairen.

Gerelateerde artikelen;

Obama: steun vertrek Afghanistan

Telegraaf 20.05.2012 De Amerikaanse president Barack Obama ziet wereldwijd steun voor terugtrekking uit Afghanistan. „De wereld staat achter de strategie die we hebben opgesteld. Nu is het aan ons om die effectief in de praktijk te brengen”, zei Obama zondag bij het begin van de NAVO-top in zijn thuisstad Chicago.

Obama: wereld steunt vertrek uit Afghanistan

Trouw 20.05.2012 De Amerikaanse president Barack Obama ziet wereldwijd steun voor terugtrekking uit Afghanistan. ‘De wereld staat achter de strategie die we hebben opgesteld. Nu is het aan ons om die effectief in de praktijk te brengen’, zei Obama zondag bij het begin van de NAVO-top in Chicago.

NAVO heeft plan voor Afghanistan na 2014

NRC 20.05.2012 De NAVO is het eens over een strategie voor Afghanistan na 2014, het jaar dat de lidstaten hun troepen terugtrekken. Dat zei Obama vandaag. Maar welke rol dan gespeeld gaat worden, is nog onduidelijk. Lees verder›

‘Geen overhaast vertrek uit Afghanistan’

NU 20.05.2012 Ook al is Frankrijk van plan zijn troepen eind dit jaar terug te trekken uit Afghanistan, de militairen uit de overige NAVO-landen blijven wel.

Gerelateerde artikelen;

NAVO-chef: geen overhaaste terugtrekking uit Afghanistan

NRC 20.05.2012 De internationale troepenmacht van de NAVO in Afghanistan is stabiel en er is geen haast om zo snel mogelijk terug te trekken. Dat zei NAVO-chef Anders Fogh Rasmussen vandaag in Chicago, voor aanvang van een top van het bondgenootschap die daar plaatsvindt.

De tweedaagse top sluit aan op de G8-bijeenkomst in Washington van dit weekend. Afghanistan (en de eventuele terugtrekking uit dat land) is een belangrijk agendapunt.

Meer Duits-Afghaanse samenwerking

Telegraaf 16.05.2012 Duitsland en Afghanistan breiden hun samenwerking uit. Dat kwamen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Afghaanse president Hamid Karzai woensdag in Berlijn overeen.

Australië: geld voor Afghaans leger

Metro 16.05.2012 Australië gaat vanaf 2015 gedurende drie jaar jaarlijks honderd miljoen dollar bijdragen aan de kosten voor de Afghaanse veiligheidsdiensten. Dat hebben premier Julia Gillard en minister van defensie Stephen Smith woensdag gezegd.

Gerelateerd nieuws;

Honderden rouwen om Afghaanse onderhandelaar

Metro 14.05.2012 Honderden mensen hebben maandag meegelopen in een rouwstoet ter nagedachtenis aan Arsala Rahmani, een vredesonderhandelaar van de Afghaanse regering en voormalig Talibanstrijder. Rahmani werd maandag door een schutter in een auto geliquideerd. Het was de tweede keer dat een belangrijk lid van de vredesraad werd omgebracht.

Bomaanslag op markt in Noord-Afghanistan

Metro 14.05.2012  KABUL – Een bomaanslag op een markt in de Noord-Afghaanse provincie Faryab heeft maandag aan zeker negen mensen het leven gekost.

Vredesonderhandelaar Afghanistan doodgeschoten

Elsevier 13.05.2012 Een Afghaanse vredesonderhandelaar is doodgeschoten in de hoofdstad Kabul. Arsala Rahmani was onderweg naar zijn werk toen hij vanuit een ander voertuig werd doodgeschoten. Wie de dader is, is nog niet bekend.

Hij wordt nu gezien als een van de belangrijkste personen bij de vredesonderhandelingen met de radicaal-islamitische organisatie. Volgens BBC News onderhandelde Rahmani over de vrijlating van strijders van de Taliban die in de gevangenis zitten.

Vorig jaar kwam oud-president van het land Burhannudin Rabbani om het leven bij een bomaanslag in zijn huis in Kabul. Na zijn dood heeft president Karzai de onderhandelingen tijdelijk opgeschort. Rabbani en Rahmani maakten deel uit van de Hoge Vredesraad van Afghanistan. Bij de oprichting omschreef de president de raad als ‘de belangrijkste hoop’

Zie ook:

‘Afghaanse vredesonderhandelaar doodgeschoten’

NRC 13.05.2012 In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een belangrijke Afghaanse vredesonderhandelaar doodgeschoten. Dat melden bronnen binnen de Afghaanse veiligheidsdienst. De dood van Maulvi Arsala Rahmani vormt een klap voor het vredesberaad met de Talibaan.

In september vorig jaar kregen de vredesonderhandelingen in het land ook al een zware klap te verduren toen de Afghaanse oud-president Burhanuddin Rabbani, hoofd van de Hoge Vredesraad, werd gedood door een zelfmoordterrorist. Lees verder›

Cruciaal bemiddelaar in Afghanistan vermoord

Parool 13.05.2012 Een belangrijk lid van een Afghaanse raad die de president advies geeft en onderhandelt met de Taliban om vrede te bereiken, Arsala Rahmani, is zondag in Kabul vermoord. Rahmani werd vanuit een auto beschoten nadat hij zijn woning had verlaten.

Vredesgezant vermoord in Kabul

Telegraaf 13.05.2012 Arsala Rahmani, een vooraanstaand lid van de vredesraad, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul bij een moordaanslag om het leven gekomen.  Rahmani werd vanuit een auto beschoten nadat hij zijn woning had verlaten. Hij was volgens zegslieden een sleutelfiguur in gesprekken met de extremistische Taliban. Rahmani was minister tijdens het regime van de Taliban.

ISAF-militairen gedood

Telegraaf 12.05.2012 Minstens vier ISAF-militairen zijn zaterdag om het leven gekomen bij diverse incidenten in Afghanistan. Twee militairen, onder wie volgens Afghaanse bronnen in elk geval een Brit, verloren het leven toen het vuur op hen werd geopend door mannen in uniformen van de Afghaanse politie in de zuidelijke provincie Helmand.

Steeds meer Amerikanen zijn tegen oorlog in Afghanistan

Trouw 10.05.2012 Een ruime meerderheid (66 procent) van de Amerikanen is tegen de oorlog in Afghanistan. Dat blijkt uit een peiling van het Amerikaanse persbureau AP en marktonderzoekbureau Gfk. Slechts 8 procent is er nog ‘sterk van overtuigd’ dat de oorlog moet worden voortgezet.

Congres VS: Taliban zijn sterker

Metro 06.05.2012 De Taliban in Afghanistan zijn sterker dan ze waren voordat de Amerikaanse president Barack Obama in 2010 de troepenmacht in het land met 33 duizend militairen uitbreidde. Dat hebben de hoofden van de inlichtingencommissies in het Amerikaanse Congres zondag gezegd.

NAVO-militairen in Afghanistan gedood bij aanslagen

Metro 06.05.2012 Bij aanslagen in Afghanistan zijn zondag twee NAVO-militairen om het leven gekomen. Dat heeft de coalitie bekendgemaakt, zonder mededelingen te doen over de nationaliteit van de slachtoffers.

Afghaanse soldaat doodt NAVO-militair

Spits 06.05.2012 Een man die het Afghaanse legeruniform droeg heeft zondag een NAVO-militair van vredesmacht ISAF in Afghanistan doodgeschoten. NAVO-militairen openden vervolgens het vuur op de moordenaar en schoten hem dood.

Grote aanval Taliban op Kabul kort na bezoek Obama

Elsevier 02.05.2012 Een aanval van Talibanstrijders in de Afghaanse hoofdstad Kabul na het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama, heeft woensdag aan minstens zes mensen het leven gekost. Zeker zeventien mensen raakten gewond.

In de zwaar beveiligde wijk met ambassades en kantoren van internationale organisaties waren verschillende explosies en een schietpartij, meldde het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan de weg waar de aanval werd uitgevoerd, zijn verschillende Amerikaanse legerbases, gastenverblijven en kantoren gevestigd.

Explosies in Kabul kort na verrassingsbezoek Obama

NRC 02.05.2012 Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker zes mensen omgekomen. De aanslag vond plaats kort na het vertrek van Obama, die een onaangekondigd bezoek had gebracht aan Afghanistan. Het zou gaan om een zelfmoordaanslag met een auto vol explosieven. Volgens de Talibaan was de aanslag een reactie op het bezoek van Obama.

‘Ook na 2014 Amerikanen in Afghanistan’

NU 02.05.2012 Het nieuwe verdrag van de Verenigde Staten en Afghanistan over de toekomstige banden tussen beide landen laat de mogelijkheid open dat ook na 2014 Amerikaanse militairen in Afghanistan blijven om Afghaanse troepen te trainen en de terreurgroep al-Qaeda te bestrijden.

Obama duikt op in Afghanistan op verjaardag dood Bin Laden

NRC 01.05.2012 Obama is vanavond voor een verrassingsbezoek in Afghanistan gearriveerd en spreekt komende nacht het Amerikaanse volk toe over de toekomst van de Amerikaanse oorlogsmissie in het land. Het bezoek komt precies een jaar nadat terroristenleider Bin Laden in Pakistan werd gedood.

Verrassingsbezoek Barack Obama aan Afghanistan

Elsevier 01.05.2012 De Amerikaanse president Barack Obama is dinsdag aangekomen in Afghanistan. Hij zal onder meer een verdrag tekenen waarin de toekomstige banden tussen de Verenigde Staten en Afghanistan zijn vastgelegd. Het was niet bekend dat Obama naar Afghanistan zou afreizen. Het bezoek valt samen met de eerste verjaardag van de dood van Al-Qa’ida-leider Osama bin Laden.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat Afghanistan voortaan een ‘belangrijke bondgenoot buiten de NAVO’ is. Daardoor kan Afghanistan onder meer nauwer samenwerken met het Amerikaanse leger. Andere landen met zo’n status zijn Australië, Israël, Japan en Zuid-Korea.

‘Geweld in Afghanistan afgenomen, maar Talibaan blijven vastberaden’

NRC 01.05.2012 Het aantal aanvallen door de Talibaan in Afghanistan is vorig jaar voor het eerst in vijf jaar afgenomen, maar de opstandelingen blijven een “vastberaden en veerkrachtige vijand”. Dat staat in het halfjaarlijkse rapport van het Pentagon over de door de VS gevoerde oorlog in het land.

Nederlandse F-16 gooit bom in Afghanistan

Telegraaf 01.05.2012 Een Nederlandse F-16 heeft zaterdag in de Afghaanse provincie Wardak een bom afgeworpen om vijandelijke beschietingen op coalitietroepen te stoppen. Volgens Defensie was de inzet van het gevechtsvliegtuig succesvol, omdat er een einde kwam aan het vuurcontact.

NAVO-militair doodgeschoten door nepcollega

Parool 26.04.2012 Een NAVO-militair is gisteravond in het zuiden van Afghanistan doodgeschoten door een persoon in een Afghaans legeruniform. Dat liet de NAVO vandaag weten.

Vrouwen gedood bij strijd Afghanistan

Metro 26.04.2012 Bij gevechten tussen NAVO-militairen en Talibanstrijders in Wardak, een provincie in het oosten van Afghanistan, zijn drie vrouwen om het leven gekomen toen een mortiergranaat hun woning trof.

Langetermijnakkoord Afghanistan en VS is af

Metro 22.04.2012 KABUL – Het strategische partnerschapsakkoord tussen de Verenigde Staten en Afghanistan is af. Dat hebben de regeringen van de twee landen zondag bekendgemaakt. Wat er precies in de overeenkomst staat is niet bekendgemaakt.

‘Afghaanse politie voorkomt aanslag met tienduizend kilo explosieven’

NRC 21.04.2012 In Afghanistan zijn vijf militanten opgepakt die van plan zouden zijn geweest een grote aanslag in hoofdstad Kabul te plegen. Volgens een Afghaanse functionaris hadden de mannen tienduizend kilo aan explosieven bij zich toen ze werden gearresteerd.

Met de explosieven zouden de verdachten, twee Afghanen en drie Pakistanen, een moordaanslag op de tweede vice-president van het land, Mohammad Khalili, hebben willen plegen, zo meldt de BBC.

Afghanistan voorkomt bloedbad: mannen opgepakt met tien ton explosieven

VK 21.04.2012 De Afghaanse veiligheidsdiensten hebben een grote aanslag in de hoofdstad Kabul verijdeld. De autoriteiten hebben vijf opstandelingen aangehouden in de hoofdstad Kabul. De opstandelingen waren in het bezit van tien ton explosieven, waarmee ze meerdere aanslagen in drukke gebieden wilden plegen. Dat meldt persbureau Reuters.

‘Westen kan niet uit Afghanistan’

Trouw 20.04.2012 In 1989 verliet het Sovjetleger Afghanistan, na een oorlog waarin het meer dan 13.000 man verloor. Maar de aftocht daar van de westerse troepen is veel smadelijker en een overwinning van de radicale islam, zegt Moskou.

Australië blijft wél in 2014 in Afghanistan

Trouw 19.04.2012  Australische militairen blijven in2014 inAfghanistan. Dat heeft minister Bob Carr van Buitenlandse Zaken vandaag in Brussel meegedeeld tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen.

Rusland gispt NAVO om terugtrekking Afghanistan

Metro 19.04.2012 Het Russische ministerie van buitenlandse zaken heeft donderdag forse kritiek geleverd op het plan van de NAVO om in 2014 alle troepen terug te trekken uit Afghanistan. Volgens Rusland moeten de coalitietroepen in het land blijven totdat de Afghaanse strijdkrachten in staat zijn voor de veiligheid zorg te dragen.

Rusland gispt NAVO om terugtrekking Afghanistan

NU 19.04.2012 AMSTERDAM – Het Russische ministerie van buitenlandse zaken heeft donderdag forse kritiek geleverd op het plan van de NAVO om in 2014 alle troepen terug te trekken uit Afghanistan.

Afghaanse president noemt foto’s met lijken ‘walgelijk’

VK 19.04.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai heeft foto’s waarop Amerikaanse militairen in Afghanistan poseren met de lichaamsdelen van omgekomen opstandelingen scherp veroordeeld. Hij noemde de foto’s ‘walgelijk’.Karzai waarschuwde dat ‘gelijksoortige incidenten van verfoeilijke aard’ in het verleden tot woedende reacties van Afghanen hebben geleid, waaronder gewelddadige protesten waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. ‘Het is zo’n walgelijke daad om foto’s met lichaamsdelen te maken en die dan met anderen te delen’, aldus Karzai.

Afghaanse president noemt foto’s met lijken ‘walgelijk’

Parool 19.04.2012 De Afghaanse president Hamid Karzai heeft foto’s waarop Amerikaanse militairen in Afghanistan poseren met de lichaamsdelen van omgekomen opstandelingen scherp veroordeeld. Hij noemde de foto’s ‘walgelijk’.Karzai waarschuwde dat ‘gelijksoortige incidenten van verfoeilijke aard’ in het verleden tot woedende reacties van Afghanen hebben geleid, waaronder gewelddadige protesten waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. ‘Het is zo’n walgelijke daad om foto’s met lichaamsdelen te maken en die dan met anderen te delen’, aldus Karzai.

Afghaanse president noemt foto’s met lijken ‘walgelijk’

NU 19.04.2012 AMSTERDAM – De Afghaanse president Hamid Karzai heeft foto’s waarop Amerikaanse militairen in Afghanistan poseren met de lichaamsdelen van omgekomen opstandelingen scherp veroordeeld. Hij noemde de foto’s ‘walgelijk’.

Lees meer over dit onderwerp;

Afghaanse Taliban vragen om donaties

NU 18.04.2012 De Taliban van Afghanistan hebben woensdag een zeldzame oproep gedaan. Ze vragen islamieten wereldwijd om geld te storten voor hun opstand, die ze omschrijven als een heilige oorlog tegen heidense indringers.

NAVO leidt vijanden op

Telegraaf 18.04.2012 De NAVO is doodsbenauwd dat de lidstaten in Afghanistan hun eigen vijanden aan het opleiden zijn. Het bondgenootschap vreest dat 120.000 door de NAVO-landen getrainde maar overbodig geworden Afghaanse militairen en politieagenten overstappen naar de Taliban zodra ze eind 2014 ontslagen moeten worden.

Schokkend: Soldaten poseren bij lijken

Spits 18.04.2012 Het Amerikaanse leger is weer in verlegenheid gebracht, deze keer door schokkende foto’s van Amerikaanse soldaten in Afghanistan. De Los Angeles Times heeft de hand weten te leggen op een aantal foto’s die volgens de krant aantonen dat er een groot tekort is aan leiderschap en discipline in het leger. Op de foto’s poseren (let op: kan als schokkend worden ervaren) verschillende soldaten bij de overblijfselen van zelfmoordterroristen. De 18 foto’s met de verminkte lijken zijn 2 jaar oud. De publicatie van de foto’s kan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan verder onder druk zetten.

Troepen Australië eerder weg uit Afghanistan

Metro 17.04.2012 Australië verwacht het grootste deel van zijn troepen in Afghanistan bijna een jaar eerder terug te trekken. De troepen hebben hun missie, het overdragen van veiligheidstaken aan de Afghaanse krijgsmacht, bijna voltooid. Dat heeft de Australische premier Julia Gillard dinsdag gezegd.

Gerelateerde links;

Australië verlaat Afghanistan ook eerder, wie blijven er nog over?

VK 17.04.2012 De Australische troepen hebben hun missie, het overdragen van veiligheidstaken aan de Afghaanse krijgsmacht, bijna voltooid, vertelde de Australische premier Julia Gillard vandaag. Australië heeft 1.550 militairen in Afghanistan.

Momenteel opereren meer dan 130.000 militairen vanuit vijftig landen in Afghanistan. Samen vormen zij de International Security Assistance Force (ISAF), de stationering van militaire NAVO-eenheden. CNN inventariseerde hoeveel militairen nog actief zijn in het land.

‘Haqqani-netwerk achter aanvallen Afghanistan’

Metro 16.04.2012 De aanvallen in Kabul en drie andere steden in het oosten van Afghanistan van zondag zijn het werk van het aan de Taliban en Al-Qaida gelieerde Haqqani-netwerk. Dat heeft een van de opstandelingen die bij de aanvallen werden gearresteerd gezegd, liet het ministerie van binnenlandse zaken maandag weten. Bij de aanvallen kwamen drie burgers, acht politiemannen en 36 opstandelingen om het leven. Voorts raakten 65 mensen, onder wie 25 burgers, gewond.

Afghanen beëindigen ‘lente-offensief’ Talibaan in Kabul

NRC 16.04.2012 Afghaanse troepen hebben 32 opstandelingen gedood en één arrestatie verricht naar aanleiding van de gecoördineerde Talibaan-aanvallen gisteren in Kabul. Volgens Reuters kwamen bij de gevechten drie militairen om en raakten er tien gewond.

Gevechten in Kabul voorbij

NU 16.04.2012 KABUL – De regeringstroepen van Afghanistan hebben weer controle over de hoofdstad Kabul.

Gevechten in Kabul voorbij

Telegraaf 16.04.2012 De regeringstroepen van Afghanistan hebben weer controle over de hoofdstad Kabul. De troepen doodden hier 15 Talibanstrijders die sinds zondag westerse ambassades en het parlementsgebouw aanvielen, aldus veiligheidsfunctionarissen maandag.

‘Lenteoffensief’ Taliban: doden bij diverse aanslagen

Parool 15.04.2012 Talibanstrijders hebben vandaag op diverse plaatsen in Afghanistan aanvallen uitgevoerd. Ze verklaarden te zijn begonnen met hun jaarlijkse lenteoffensief en de aanvallen maanden van tevoren te hebben gepland. Minstens drie strijders kwamen om. Over andere slachtoffers is niets bekend.

Aanslag op Afghaans vliegveld mislukt

Spits 15.04.2012 Zelfmoordterroristen hebben vandaag gepoogd een aanslag te plegen op de luchthaven van Jalalabad in het oosten van Afghanistan. De vier terroristen werden bij de poort van de luchthaven in de kraag gevat.

Offensief Talibaan ‘grootschalige vergeldingsactie’ – Video

NRC 15.04.2012 Het zelfbenoemde ‘lente-offensief’ dat de Talibaan vandaag in Kabul is gestart is een “vergelding voor de koranverbrandingen en het urineren over Talibaanstrijders door Amerikaanse mariniers”.

Ook nemen de strijders wraak op de zestien burgers die in maart door een Amerikaanse militair zijn gedood. Dat verklaarde een woordvoerder van de Talibaan vanmiddag tegenover persbureau Reuters. Deze meldt hierbij dat er meer “vergelijkbare aanslagen” in het verschiet liggen.

Taliban: Wij vallen ambassades Kabul aan

Spits 15.04.2012 Vandaag vinden er aanvallen plaats op diverse plaatsen in de Afghaanse hoofdstad Kabul, en de Taliban hebben deze aanvallen al vrij snel opgeëist. Bij het parlementsgebouw en enkele ambassades ontploften granaten en op verschillende plekken zijn zelfmoordcommando’s op de been geweest.

Diverse aanvallen in Kabul

NU 15.04.2012 In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zondagochtend op drie plaatsen aanvallen uitgevoerd. Onder andere de zwaarbeveiligde ambassadewijk, het parlementsgebouw en het huis van een Britse diplomaat waren doelwit, aldus de politie en een woordvoerder van het parlement. Minstens één aanvaller is om het leven gekomen. Een woordvoerder van de NAVO liet weten dat er geen meldingen van andere slachtoffers waren.

Lees meer over dit onderwerp;

Explosies en beschietingen in diplomatieke centrum van Kabul

NRC 15.04.2012 In het diplomatieke centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn raketten afgevuurd op regerings- en ambassadegebouwen. Het gaat om een buurt waar meerdere ambassades en NAVO-bases gevestigd zijn. Er zouden raketten zijn afgevuurd op het parlement en de Russische ambassade. Lees verder›

Doden door zelfmoordaanslag

Telegraaf 12.04.2012 Zeker vijf mensen, drie burgers en twee agenten, zijn donderdag in de Noord-Afghaanse stad Kunduz om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Vijf burgers raakten gewond.

Negen doden door zelfmoordaanslag Afghanistan – 21 gewonden

NRC 10.04.2012 Een zelfmoordaanslag in de relatief vreedzame West-Afghaanse provincie Herat heeft vanochtend aan zeker negen mensen het leven gekost. Dat meldt persbureau AP. Ook vielen er 21 gewonden. De aanslag was het werk van een man in een met explosieven geladen auto.

Aanslagen op Afghaanse overheidskantoren

Metro 10.04.2012 Zelfmoordaanslagen op Afghaanse overheidskantoren in het zuiden en westen van het land hebben dinsdag aan zeker vijftien mensen het leven gekost. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in de provincies Herat en Helmand. Het lijkt erop dat de Taliban aan hun voorjaarsoffensief zijn begonnen.

Doden door zelfmoordaanslag West-Afghanistan

VK 10.04.2012 De politie beval de daders tot tweemaal toe te stoppen, maar zij reden door. Het lichaam van een van de twee daders is geheel verminkt. De explosieven die de ander bij zich droeg, zijn niet ontploft, aldus de commandant. De doden zijn twee agenten, een medewerker van de inlichtingendienst en zes burgers.

Doden bij aanslagen op Afghaanse kantoren

NU 10.04.2012 AMSTERDAM – Zelfmoordaanslagen op Afghaanse overheidskantoren in het zuiden en westen van het land hebben dinsdag aan zeker vijftien mensen het leven gekost. De aanslag in Herat kostte drie politieagenten en acht burgers het leven. Voorts raakten ruim twintig burgers, onder wie kinderen, gewond.

Zelfmoordaanslag in Herat

Metro 10.04.2012 Een zelfmoordaanslag in de West-Afghaanse provincie Herat heeft dinsdagochtend aan zeker tien mensen het leven gekost. Voorts vielen er ruim twintig gewonden. De aanslag

Doden door zelfmoordaanslag

Telegraaf  10.04.2012 Zeker negen mensen hebben dinsdag in Afghanistan het leven verloren, toen twee mannen hun auto tegen een complex van de overheid reden en explosieven tot ontploffing brachten. Dat gebeurde bij de toegang tot de wijk Guzara langs de weg van het vliegveld naar het centrum van de stad Herat in het westen van het land. Dat heeft de provinciale politiecommandant meegedeeld. Zeker 20 mensen zouden gewond zijn geraakt.

Afghanistan beslist nu mee over nachtelijke aanvallen

Parool 08.04.2012 De Afghaanse en Amerikaanse regering hebben een akkoord bereikt over nachtelijke aanvallen, die door Afghanen intenst gehaat worden. De finale beslissing om een dergelijke aanval uit te voeren, zal voortaan bij de Afghanen liggen. Als het nodig zou zijn een nachtelijke aanval uit te voeren, zal een eenheid samengesteld uit troepen van Afghanistan en de NAVO beslissen.

Akkoord Afghanistan en VS over nachtelijke raids

Metro 08.04.2012  Afghanistan en de Verenigde Staten hebben zondag een overeenkomst getekend over nachtelijke raids door het Amerikaanse leger. Die waren een grote bron van spanning tussen Kabul en Washington.

Akkoord Afghanistan en VS over raids

NU 08.04.2012 KABUL – Afghanistan en de Verenigde Staten hebben zondag een overeenkomst getekend over nachtelijke raids door het Amerikaanse leger.

Lees meer over dit onderwerp;

Hoofd vredesraad Kunar gedood

Metro 06.04.2012 KABUL – Het hoofd van de vredesraad van de Afghaanse provincie Kunar is vrijdag bij een aanslag om het leven gekomen. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op nadat hij op Sayez Wahidi was toegelopen. Wahidi kwam op dat moment samen met zijn zoon en lijfwacht uit de moskee in Watapoor.

Taliban schiet acht Afghaanse agenten dood bij controlepost

Parool 05.04.2012 De Taliban schoten een militielid dat buiten op wacht stond dood om vervolgens het vuur te openen op zijn collega’s die binnen zaten. Zeven van hen werden dodelijk getroffen. Twee werden naar buiten gesleept en daar zonder pardon doodgeschoten. Slechts vier militieleden overleefden de aanval.

Tien Afghaanse agenten gedood door Taliban

Metro 05.04.2012 De Taliban hebben een controlepost van een door de regering gesteunde militie in het westen van Afghanistan aangevallen en tien militieleden gedood. De aanval op de post van de Afghaanse Lokale Politie in de provincie Farah werd woensdagavond uitgevoerd.

Soldaten dood door aanslag

Telegraaf 04.04.2012 Door een bomaanslag in het noorden van Afghanistan zijn woensdag zeker 13 mensen om het leven gekomen, onder wie drie militairen van de internationale troepenmacht ISAF. Dat liet het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul woensdag weten.

NAVO ziet minder aanvallen in Afghanistan

Trouw 02.04.2012 Het aantal aanvallen in Afghanistan is sinds mei vorig jaar van maand op maand gedaald. Het gaat om de langste periode van dalend geweld die de ISAF, de door de NAVO geleide internationale troepenmacht, in Afghanistan registreerde. Dat stelde de secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, vandaag op een persconferentie in Brussel.

NAVO: goed jaar Afghanistan

Telegraaf 02.04.2012 Het aantal aanvallen in Afghanistan is sinds mei vorig jaar van maand op maand gedaald. Het gaat om de langste periode van dalend geweld die de ISAF, de door de NAVO geleide internationale troepenmacht, in Afghanistan registreerde.

NAVO ziet succesvol jaar in Afghanistan

NU 02.04.2012 BRUSSEL – Het aantal aanvallen in Afghanistan is sinds mei vorig jaar van maand op maand gedaald.

Afghaanse agent doodt collega’s

Telegraaf 30.03.2012 Een Afghaanse politieman heeft in de oostelijke provincie Paktika negen collega’s doodgeschoten. Een woordvoerder van de provincie Paktika heeft dat vrijdag laten weten.

‘Afghanistan: ethische nederlaag of onethische overwinning?’

vk opinie 27.03.2012  Met het vooruitzicht op het einde van de missie in Afghanistan rond 2014 zal het Westen met een geloofwaardige exit-strategie moeten komen. ‘Dit is bijzonder moeilijk omdat het vrijwel zeker is dat president Karzai zonder een permanente aanwezigheid van de ISAF het af zal leggen tegen de Taliban’, schrijft student psychologie en islamologie Timon Dias.

Amerika eist bijdrage van NAVO-leden voor Afghanistan

Elsevier 26.03.2012 Amerika verlangt een financiële bijdrage van andere NAVO-lidstaten, waaronder Nederland, voor de Afghaanse strijdkrachten en politie na 2014.

Eind 2014 moeten de internationale troepen uit het land zijn vertrokken, waarna de Afghanen voor hun eigen veiligheid moeten zorgen.

4,1 miljard dollar
De Afghaanse president Hamid Karzai schatte onlangs dat jaarlijks 4,1 miljard dollar nodig zijn.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, en de minister van Defensie, Leon Panetta, praten met hun NAVO-collega’s op 18 en 19 april in Brussel over de kwestie.

Een besluit kan dan vallen op de NAVO-top in Chicago op 20 en 21 mei.

‘Deal Afghanistan en VS moet in beider belang zijn’

De Pers 20.03.2012  Een langdurige militaire overeenkomst tussen Afghanistan en de VS moet in het belang van beide landen zijn en gebaseerd zijn op respect voor de Afghaanse soevereiniteit. Dat heeft de eerste vicepresident van Afghanistan, Mohammad Qasim Fahim, dinsdag gezegd.

Identiteit bekend van Amerikaanse schutter Afghanistan

Elsevier 17.03.2012 De Amerikaanse autoriteiten hebben de identiteit bekendgemaakt van de militair die wordt verdacht van het doodschieten van zestien Afghaanse burgers. De naam van de sergeant is Robert Bales. De militair, die was gestationeerd in Afghanistan, schoot zondag zestien burgers dood. Volgens bronnen liep hij in 2010 hersenletsel op bij een ongeluk in Irak, waar hij toen was gelegerd.

Zie ook:

Afghanistan wil alle controle al in 2013

Spits 15.03.2012 De Afghaanse regering wil al volgend jaar de veiligheidstaken overnemen van de Verenigde Staten en niet zoals gepland in 2014.

“We staan klaar om alle verantwoordelijkheden voor de veiligheid nu over te nemen”, zei de Afghaanse president Hamid Karzai. “We hebben liever dat de overdracht in 2013 wordt afgerond dan in2014.”

Afghaanse regering wil Amerikanen eerder weg hebben

Elsevier 15.03.2012 De Afghaanse regering wil al volgend jaar de veiligheidstaken overnemen van de Verenigde Staten en niet zoals tot nu toe gepland in 2014. De Afghaanse president Hamid Karzai heeft dat donderdag gezegd tegen de bezoekende Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta.

‘We staan klaar om alle verantwoordelijkheden voor de veiligheid nu over te nemen,’ zei hij. ‘We hebben liever dat de overdracht in 2013 wordt afgerond dan in 2014.’

Lees het hele weblog van Afshin Ellian: Is de westerse missie in Afghanistan mislukt?

NAVO: moordpartij beïnvloedt terugtrekking Afghanistan niet

NCR 12.03.2012 De Amerikaanse soldaat die verdacht wordt van de moord op zestien burgers in Kandahar, beïnvloedt het tijdschema voor de terugtrekking van NAVO-troepen uit Afghanistan niet.

Dat zei Oana Lungescu, een woordvoerder van de NAVO, vandaag in Berlijn. Zij kondigde een onderzoek aan naar het bloedbad, meldt persbureau AP. Lungescu sprak van een “tragedie”, maar ook een “geïsoleerd incident”. Volgens haar verandert het niets aan de NAVO-missie in Afghanistan.

Grote verontwaardiging in Afghanistan

De Britse premier David Cameron deelde de mening van de NAVO. Hij noemde de dood van de zestien Afghaanse burgers “verschrikkelijk”, maar benadrukte dat de strategie van de NAVO niet omgegooid mag worden. Het bondgenootschap wil in 2014 alle veiligheidstaken aan de Afghaanse autoriteiten overdragen.

Volgens de VS zou de soldaat een zenuwinzinking hebben gehad waarna hij drie huizen in Kandahar binnendrong. President Karzai uitte gisteren zijn woede over wat hij een “moordpartij” noemde, waarna Obama zijn collega belde om zijn excuses voor het incident aan te bieden. Het Afghaanse parlement eiste vanochtend dat de Amerikaanse soldaat in het openbaar terechtgesteld wordt in Afghanistan. Lees verder›

VS passen strategie in Afghanistan niet aan ondanks onlusten

Trouw 27.02.2012 Het Amerikaanse leger gaat door op de ingeslagen weg in Afghanistan, ondanks de onrust van de afgelopen dagen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde vandaag dat ‘de basis van onze strategie stevig blijft’.

De Amerikanen gaan zoals gepland verder met het terugtrekken van troepen en het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid aan het Afghaanse leger en politie. De veiligheid in Afghanistan moet eind 2014 totaal in handen zijn van de Afghanen zelf.

Lees ook: Taliban claimen vergiftigen voedsel van NAVO met bleekmiddel – 27/02/12

Lees ook: Aanslag vliegveld wraak voor koranverbranding – 27/02/12

Lees ook: Amerikanen vermoord in Afghaanse ministeries – 25/02/12

‘De Koranverbranding kwam voor de VS als een geschenk uit de hemel’

VK 27.02.2012 Ferdows Kazemi Bin Laden is dood, Afghanistan een puinhoop, met de Taliban wordt weer onderhandeld en de Amerikanen kunnen weg. ‘Afghanistan is weer 50 jaar …

Aanslag uit wraak koranverbranding
De pers 27.02.2012 Een aanslag bij het vliegveld van Jalalabad maandag in het oosten van Afghanistan was een vergeldingsactie voor de verbranding van korans door buitenlandse troepen.

Aanslag als wraak voor koranverbranding

Opnieuw doden bij protesten tegen koranverbranding

Afghaanse woede tegen militairen Kunduz

Berlijn haalt adviseurs uit Kabul

Berlijn haalt adviseurs uit Kabul

Parijs haalt civiel personeel uit Afghanistan

VN-post in Kunduz ontruimd

VN-missie Unama verlaat tijdelijk Kunduz

VN-post in Kunduz ontruimd

Granaat in Kunduz

Opnieuw doden bij protest tegen koranverbranding

NU 26.02.2012 Bij demonstraties in Kunduz, in het noorden van Afghanistan, tegen de verbranding van korans op een Amerikaanse legerbasis eerder deze week zijn zondag twee doden gevallen.

Karzai vraagt kalmte na koranverbrandingen

NU 26.02.2012 KABUL – De Afghaanse president Hamid Karzai heeft zondag op televisie opgeroepen tot kalmte. Hij deed dat na dagenlange onrust over koranverbrandingen door het Amerikaanse leger.

Lees meer over dit onderwerp:

Zeven Amerikaanse soldaten gewond na explosie Kunduz

NRC 26.02.2012 Bij een explosie in de Afghaanse stad Kunduz zijn vanmiddag zeven Amerikaanse soldaten gewond geraakt. Demonstranten gooiden een granaat naar een Amerikaanse basis, zo meldt een lokale politiechef aan persbureau Reuters. Lees verder

7 Amerikanen gewond bij aanval op NAVO-legerbasis in Kunduz

 

AD 26.02.2012 Bij een aanval op een legerbasis van de NAVO in het noorden van Afghanistan zijn vanmiddag zeven Amerikaanse militaire trainers gewond geraakt. Het incident had plaats in het stadje Imam Sahib in de noordelijke provincie Kunduz, waar Nederland een trainingsmissie heeft.

‘Afghaanse agent doodde twee Amerikanen in Kabul’

NRC 26.02.2012 Een Afghaanse agent van de inlichtingendienst is de hoofdverdachte in het onderzoek naar de dood van twee Amerikaanse functionarissen in Kabul.

De Amerikanen werden gistermiddag doodgeschoten in het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Lees verder

‘Afghaanse agent pleegde moorden ministerie’

NU 26.02.2012  KABUL – Een Afghaanse politieagent is waarschijnlijk de dader van de moorden op twee Amerikaanse militairen op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul zaterdag.

‘Afghaanse agent pleegde moorden ministerie’

26.02.2012 Een Afghaanse politieagent is waarschijnlijk de dader van de moorden op twee Amerikaanse militairen op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul zaterdag. Dat meldde een bron binnen de Afghaanse overheid zondag.

NAVO-staf weg bij Afghaanse ministeries

25.02.2012 De internationale troepenmacht ISAF heeft besloten al het personeel terug te roepen dat werkzaam is op Afghaanse ministeries in en rond de hoofdstad Kabul. Dat maakte ISAF, dat onder leiding staat van de NAVO, zaterdag bekend.

‘Amerikanen gedood in Afghaans ministerie’

25.02.2012 In het zwaarbewaakte ministerie van Binnenlandse Zaken in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft zaterdag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zouden twee mensen om het leven zijn gekomen. Dat meldden lokale televisiestations.

Afghaanse politie doodt Albanese militairen

Metro 20.02.2012 Afghaanse politieagenten hebben maandag volgens het Afghaanse ministerie van defensie in het zuiden van Afghanistan het vuur geopend op Albanese en andere buitenlandse militairen. Daarbij zijn volgens het ministerie twee Albanezen omgekomen en is een derde buitenlandse soldaat gewond geraakt.

NAVO: drie militairen gedood in Afghanistan

Parool 20.02.2012 De NAVO zegt dat vandaag drie internationale militairen zijn gedood tijdens een operatie in het westen van Afghanistan.

De internationale militaire coalitie heeft geen details over het incident, ook de nationaliteiten van de overleden militairen zijn nog niet bekend.

Afghaanse functionarissen meldden dat het incident vandaag gebeurde in de provincie Herat, waar Italiaanse troepen zijn gevestigd.

Duitsers pompen miljoenen in Kamp Kunduz ondanks nakende sluiting

VK 17.02.2012  De Duitse regering gaat nog miljoenen in haar legerkamp in het Noord-Afghaanse Kunduz pompen, hoewel de sluiting voor eind 2013 gepland staat. Het geld wordt vooral in de infrastructuur gestopt, meldde persbureau DPA vandaag.

Het gaat in totaal om bijna 20 miljoen euro. Er komen onder meer zes nieuwe woonblokken.

Miljoenen in Kamp Kunduz

Telegraaf 17.02.2012 De Duitse regering gaat nog miljoenen in haar legerkamp in het Noord-Afghaanse Kunduz pompen, hoewel de sluiting voor eind 2013 gepland staat. Het geld wordt vooral in de infrastructuur gestopt, meldde persbureau dpa vrijdag.

Duitsers stoppen nog miljoenen in Kamp Kunduz

NU 17.02.2012 BERLIJN – De Duitse regering gaat nog miljoenen in haar legerkamp in het Noord-Afghaanse Kunduz pompen, hoewel de sluiting voor eind 2013 gepland staat.

‘Het Westen laat de Afghanen barsten’

VK 15.02.2012  Het Amerikaanse leger trekt zich terug uit Afghanistan. De Taliban komen als overwinnaar uit de strijd. En het Afghaanse volk? Dat wordt aan zijn lot overgelaten, schrijft columnist Haroon Parvani.

Zoals overwinning heeft ook verlies verschillende gradaties. Hoe sterker de tegenstander des te groter is de euforie van de overwinning. En hoe kleiner de tegenstander des te zwaarder is de pijn van het verlies.

Excuses NAVO voor bombardement op Afghaanse burgers

NU 15.02.2012 KABUL – De NAVO heeft woensdag haar excuses aangeboden voor een luchtaanval die vorige week aan acht jonge Afghaanse burgers het leven kostte.

Agenten dood door bermbom

Telegraaf 11.02.2012 Zeker vijf Afghaanse agenten zijn zaterdag omgekomen in de zuidelijke provincie Uruzgan. Een bermbom ontplofte naast hun auto in de provinciehoofdstad Tarin Kowt. Het is niet bekend wie de explosieven heeft geplaatst, maar bermbommen zijn meestal het werk van de Talibanrebellen.

Agenten dood door bermbom Uruzgan

De Pers 11.02.2012 Zeker vijf Afghaanse agenten zijn zaterdag omgekomen in de zuidelijke provincie Uruzgan. Een bermbom ontplofte naast hun auto in de provinciehoofdstad Tarin Kowt. Het is niet bekend wie de explosieven heeft geplaatst, maar bermbommen zijn meestal het werk van de Talibanrebellen.

Agenten dood door bermbom Uruzgan

11.02.2012 Zeker vijf Afghaanse agenten zijn zaterdag omgekomen in de zuidelijke provincie Uruzgan. Een bermbom ontplofte naast hun auto in de provinciehoofdstad Tarin Kowt. Het is niet bekend wie de explosieven heeft geplaatst, maar bermbommen zijn meestal het werk van de Talibanrebellen.

In Uruzgan speelde het Nederlandse leger van 2006 tot en met 2010 een leidende rol.

Doden bij schietpartij Afghanistan

Metro 07.02.2012  Bij een schietpartij in de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn maandagnacht vijf mensen omgekomen. Dat heeft een woordvoerder van de provincie Kandahar dinsdag gezegd. Onder de doden waren twee politieagenten en drie particuliere beveiligers. Vier agenten raakten gewond.

Doden door aanslag op politie Kandahar

De Pers 05.02.2012 Een aanslag op het hoofdkwartier van de politie in de Afghaanse stad Kandahar heeft het leven geëist van zeven mensen. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Doden door aanslag op politie Kandahar

NU 05.02.2012 Een aanslag op het hoofdkwartier van de politie in de Afghaanse stad Kandahar heeft het leven geëist van zeven mensen. Bekijk video Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in een auto op de parkeerplaats. Volgens het ministerie zijn onder de doden agenten en burgers. Zeker negen mensen raakten gewond.

Lees meer over dit onderwerp:

Doden door aanslag op politie Kandahar

05.02.2012 Een aanslag op het hoofdkwartier van de politie in de Afghaanse stad Kandahar heeft het leven geëist van zeven mensen. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Doden in Kandahar

Telegraaf 05.02.2012 Een aanslag op het hoofdkwartier van de politie in de Afghaanse stad Kandahar heeft het leven geëist van zeven mensen. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Amerikaanse militair schiet Afghaanse bewaker dood

Metro 05.02.2012 Een Amerikaanse militair heeft vrijdag een Afghaanse soldaat bij een basis in het noorden van het land doodgeschoten. De Amerikaan dacht dat de bewaker op het punt stond hem aan te vallen, maar het ging om een misverstand. Dat meldt de Afghaanse politie zondag.

Afghanen bewaken de buitenkant van de basis en Amerikanen de binnenkant. Volgens politiechef Sayed Jahangir kreeg de bewaker, Abdul Rahim, bij de ingang ruzie met de Amerikaan toen hij naar binnen wilde.

‘Amerikaanse troepen blijven ook na 2014 in Afghanistan’

VK 05.02.2012 Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan. Elitetroepen gaan een grotere rol spelen en blijven.

Als president Barack Obama het plan goedkeurt, verloopt de terugtrekking uit Afghanistan anders dan in Irak. Daar zijn sinds december geen Amerikaanse troepen meer, waarna de politieke situatie en de veiligheid verslechterde. …

‘Amerikaanse troepen blijven ook na 2014 in Afghanistan’

Parool 05.02.2012 Volgens het plan trekken de conventionele Amerikaanse militairen zich als eerste terug uit Afghanistan, terwijl duizenden elitemilitairen blijven.

Hun aantal wordt waarschijnlijk zelfs groter. De Amerikanen willen dat een klein aantal elitetroepen ook na2014 inAfghanistan blijft. De militairen moeten optreden tegen terroristen en eenheden van het Afghaanse leger begeleiden.

‘VS ook na 2014 in Afghanistan’

Telegraaf 05.02.2012  Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan. Elitetroepen gaan een grotere rol spelen en blijven mogelijk actief ver nadat de NAVO-missie eindigt in 2014. Dat meldde de krant New York Times zaterdag.

‘Troepen VS ook na 2014 in Afghanistan’

De Pers 05.02.2012 Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan. Elitetroepen gaan een grotere rol spelen en blijven mogelijk actief ver nadat de NAVO-missie eindigt in 2014. Dat meldde de krant New York Times zaterdag.

‘Troepen VS ook na 2014 in Afghanistan’

NU 05.02.2012 WASHINGTON – Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan.

Troepen VS na 2014 nog in Afghanistan

Spits 05.02.2012 De NAVO-missie in Afghanistan eindigt in 2014 en dan trekken normaal gesproken de Amerikaanse troepen zich terug. Iets dat in Irak ook aan het gebeuren is. Desondanks werkt het Pentagon, het Amerikaanse ministerie voor Defensie, aan een nieuwe strategie voor de jaren na 2014.

‘Troepen VS ook na 2014 in Afghanistan’

05.02.2012  Het Pentagon werkt aan een nieuwe Amerikaanse strategie voor de oorlog in Afghanistan. Elitetroepen gaan een grotere rol spelen en blijven mogelijk actief ver nadat de NAVO-missie eindigt in 2014. Dat meldde de krant New York Times zaterdag.

VN: aantal burgerslachtoffers Afghaanse oorlog naar recordniveau

NRC 04.02.2012 Niet eerder vielen sinds het begin van de oorlog in Afghanistan in 2001 zoveel burgerslachtoffers als vorig jaar. De Verenigde Naties maakten vanochtend bekend dat in 2011 meer dan drieduizend burgers door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Lees verder›

VN: recordaantal burgerdoden in Afghanistan

Parool 04.02.2012 Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest. Dat heeft de VN-missie voor bijstand aan Afghanistan (Unama) vandaag in haar jaarverslag gemeld.

VN: record doden Afghanistan

Telegraaf 04.02.2012 Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest. Dat heeft de VN-missie voor bijstand aan Afghanistan (Unama) zaterdag in haar jaarverslag gemeld.

Weer meer burgerdoden in Afghanistan

Metro 04.02.2012 In Afghanistan zijn vorig jaar opnieuw meer burgers door geweld om het leven gekomen. De Verenigde Naties telden in 2011 een recordaantal van 3021 doden, acht procent meer dan in het jaar daarvoor. Het aantal doden steeg voor het vijfde jaar op rij.

VN: recordaantal burgerdoden in Afghanistan

De Pers 04.02.2012 Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest. Dat heeft de VN-missie voor bijstand aan Afghanistan (Unama) zaterdag in haar jaarverslag gemeld.

‘Recordaantal burgerdoden in Afghanistan’

NU 04.02.2012  KABUL – Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest.

Lees meer over dit onderwerp:

VN: recordaantal burgerdoden in Afghanistan

04.02.2012 Het geweld in Afghanistan heeft in 2011 aan 3021 burgers het leven gekost. Dat aantal is sinds de invasie van het land in 2001 niet zo hoog geweest. Dat heeft de VN-missie voor bijstand aan Afghanistan (Unama) zaterdag in haar jaarverslag gemeld.

‘Talibanleider stuurde Obama geen brief’

VK 04.02.2012  De Afghaanse Taliban hebben vandaag ontkend dat hun leider Mullah Omar vorig jaar juli een brief heeft gestuurd aan de Amerikaanse president Barack Obama.

Talibanwoordvoerder Zabiullah Mujahid noemde de berichten over de brief, waarin Omar aan zou hebben gegeven bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan, ‘ongefundeerde aantijgingen’.

‘Talibanleider stuurde Obama geen brief’

Metro 04.02.2012 – De Afghaanse Taliban hebben zaterdag ontkend dat hun leider Mullah Omar vorig jaar juli een brief heeft gestuurd aan de Amerikaanse president Barack Obama.

‘Taliban stuurden Obama geen brief’

Nu 04.02.2012 De Afghaanse Taliban hebben zaterdag ontkend dat hun leider Mullah Omar vorig jaar juli een brief heeft gestuurd aan de Amerikaanse president Barack Obama.

Authentiek
Het Witte Huis ontving de ongetekende brief in juli via een tussenpersoon van de Taliban. De standpunten in de brief komen overeen met wat andere gezanten van de Taliban de afgelopen tijd hebben bepleit.

Geen brief Talibanleider aan Obama

De Pers 04.02.2012 Talibanwoordvoerder Zabiullah Mujahid noemde de berichten over de brief, waarin Omar aan zou hebben gegeven bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan, ‘ongefundeerde aantijgingen’.

‘Talibaanleider stuurde Obama verzoek tot onderhandelingen’

NRC 04.02.2012 Talibaanleider Mullah Mohammed Omar heeft vorig jaar een brief aan de Amerikaanse president Barack Obama gestuurd waarin hij aangaf bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan.

‘Mullah Omar stuurde brief aan Obama’

Metro 03.02.2012 Talibanleider Mullah Mohammed Omar heeft vorig jaar een brief aan de Amerikaanse president Barack Obama gestuurd waarin hij aangaf bereid te zijn te onderhandelen over een einde aan het geweld in Afghanistan. Dat hebben bronnen bij de Amerikaanse regering tegen persbureau Associated Press verteld.

‘Nog geen beslissing verandering Amerikaanse strategie in Afghanistan’

NRC 02.02.2012 Er is nog geen beslissing genomen over mogelijke veranderingen in de strategie van de Verenigde Staten en de NAVO in Afghanistan. Lees verder›

NAVO bespreekt snellere terugtrekking Amerikaanse troepen uit Afghanistan

NRC 02.02.2012 De ministers van Defensie van de NAVO-landen bespreken vanmiddag in Brussel over mogelijke veranderingen in hun strategie in Afghanistan. De bijeenkomst is extra urgent nu de Verenigde Staten gisteravond aankondigden hun gevechtsmissie in het land een jaar eerder te willen beëindigen.

VS weg in Afghanistan in 2013

Telegraaf 02.02.2012 De Verenigde Staten zetten in 2013 een punt achter hun gevechtsmissie in Afghanistan. Dat is ruim een jaar voordat de Amerikaanse militairen willen vertrekken uit het Centraal-Aziatische land.

Gevechtsmissie VS in Afghanistan stopt 2013

NU 02.02.2012 De Verenigde Staten zetten in 2013 een punt achter hun gevechtsmissie in Afghanistan. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie, Leon Panetta, in de nacht van woensdag op donderdag tijdens zijn reis naar een NAVO-top in Brussel.

Fransen uit ‘dodenbasis’

Telegraaf 02.02.2012 Het Franse leger heeft zich teruggetrokken van een basis in Afghanistan waar onlangs vier Fransen werden doodgeschoten. Dat meldde de generale staf donderdag.

Franse troepen uit Afghaanse ‘dodenbasis’

02.02.2012 Het Franse leger heeft zich teruggetrokken van een basis in Afghanistan waar onlangs vier Fransen werden doodgeschoten. Dat meldde de generale staf donderdag.

Een Afghaanse militair nam de ongewapende Franse militairen vorige maand onder vuur op de vooruitgeschoven basis in Gwan, in het oosten van het land. De basis is overgedragen aan het Afghaanse leger.

NAVO: Afghanen leiden zelf bijna helft gevechten

VK 02.02.2012 De Afghaanse strijdkrachten leiden inmiddels zo’n 40 procent van de gevechten in Afghanistan. Elke dag worden de Afghaanse troepen sterker en bekwamer. Dat stelde secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, vandaag in Brussel.

Afghanen leiden gevechten

Telegraaf 02.02.2012 De Afghaanse strijdkrachten leiden inmiddels zo’n 40 procent van de gevechten in Afghanistan. Elke dag worden de Afghaanse troepen sterker en bekwamer.

Man doodt NAVO-militair

Telegraaf 01.02.2012 Een man in een uniform van het Afghaanse leger heeft dinsdag een militair van de NAVO-vredesmacht ISAF doodgeschoten. Dat heeft de ISAF woensdag laten weten.

Man in Afghaans uniform doodt NAVO-militair

De Pers 01.02.2012 Een man in een uniform van het Afghaanse leger heeft dinsdag een militair van de NAVO-vredesmacht ISAF doodgeschoten. Dat heeft de ISAF woensdag laten weten.

Man in Afghaans uniform doodt NAVO-militair

NU 01.02.2012 Een man in een uniform van het Afghaanse leger heeft dinsdag een militair van de NAVO-vredesmacht ISAF doodgeschoten. Dat heeft de ISAF woensdag laten weten.

‘Geen geheime agenda in Afghanistan’

NU 01.02.2012 Pakistan heeft woensdag ontkend dat het strijders van de Taliban in Afghanistan steunt.  ”We hebben geen geheime agenda in Afghanistan”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Hina Rabbani Khar na een ontmoeting met de Afghaanse president Hamid Karzai in Kabul.

Pakistan neemt afstand van beschuldigingen over hulp aan Talibaan

NRC 01.02.2012 Beschuldigingen in een geheim militair rapport van de Verenigde Staten aan het adres van Pakistan worden door dat land als “lichtzinnig” afgedaan. Pakistan zou de Afghaanse Talibaan steunen de macht te grijpen zodra NAVO-militairen vertrekken.

“Wij zijn toegewijd aan non-interventie in Afghanistan”, reageert het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover Reuters. Het Amerikaanse rapport beweert dat de geheime dienst ISI op de hoogte is van de verblijfplaats van belangrijke Talibaan-leiders.

‘Leger samen met Taliban’

Telegraaf 01.02.2012 Afghaanse politiemensen en militairen werken samen met de Taliban. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO, waarover de BBC woensdag bericht.

NAVO: Afghaans leger steunt Taliban

Trouw 01.02.2012 Afghaanse politiemensen en militairen werken samen met de Taliban. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO waarover de BBC woensdag bericht. Volgens het rapport groeit de invloed van de Taliban in regio’s wanneer daar militairen van de NAVO-vredesmacht ISAF vertrekken.

‘Afghaans leger werkt samen met Taliban’

De Pers 01.02.2012 Afghaanse politiemensen en militairen werken samen met de Taliban. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO, waarover de BBC woensdag bericht.

Volgens het rapport groeit de invloed van de Taliban in regio’s wanneer daar militairen van de NAVO-vredesmacht ISAF vertrekken. Afghaanse veiligheidstroepen leggen de Taliban vaak niets in de weg. In een aantal gevallen krijgen de Taliban de actieve steun van het Afghaanse leger en de politie, aldus het rapport.

‘Afghaans leger werkt samen met Taliban’

NU 01.02.2012 Afghaanse politiemensen en militairen werken samen met de Taliban.

Dat staat in een geheim rapport van de NAVO, waarover de BBC woensdag bericht.

februari 2, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie