Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Fractie Islam Democraten verder als zelfstandige fractie in de Haagse Raad

Er was al dat probleem met de oprichting van PID. De naam zou te veel lijken op Islam Democtaten, ID.  Inschrijving in  kiesregister werd door het centraal stembureau geweigerd.

A. Khoulani.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen is in overleg met de achterban gekozen voor een nieuwe vereniging, genaamd Partij van de Islamitische Democraten. Deze partij zal deelnemen met een kandidatenlijst, onder aanvoering van lijsttrekker en huidig gemeenteraadslid de heer A. Khoulani.  

De fractie Islam Democraten onder aanvoering van de heer A. Khoulani zal vanaf heden als zelfstandige fractie verdergaan in de Haagse gemeenteraad.

Dat betekent dat de fractie zich definitief loskoppelt van het vereningsbestuur van de vereniging Islam Democraten.

Reden voor deze loskoppeling is dat de fractie zich niet langer kan vinden in de standpunten van het huidige bestuur van de vereniging. Tevens is het gebrek aan democratische waarden bij dit bestuur de reden waarom de fractie zelfstandig gaat.

Sinds 2005 zijn dezelfde bestuursleden nog altijd in functie bij de vereniging en voor cruciale beslissingen als lijsttrekkerschap en vaststelling van kandidatenlijsten wordt nauwelijks feed back gevraagd van de achterban.

De fractie Islam Democraten functioneert vanaf heden volledig zelfstandig en heeft ook het juridisch merkrecht van Islam Democraten. De vereniging Islam Democraten handelt dan ook onrechtmatig door naar buiten te treden als Islam Democraten.

Hiertegen zullen ook de nodige juridische maatregelen genomen worden.

De nieuwe website is www.islam-democraten.com

Voorlopige kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2010 bekend!   

De Partij van de Islamitische Democraten heeft het grote genoegen u onze voorlopige kanidatenlijst te presenteren. De namen op deze lijst zullen in ieder geval onze partij gaan vertegenwoordigen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de loop van volgende week zal de definitieve lijst bekend gemaakt worden met rangschikking op nummervolgorde. Tevens kan het zijn dat de lijst nog uitgebreid zal worden met enthousiaste kandidaten. 

De voorlopige verkiezingslijst van de Partij van de Islamitische Democraten:  

1)       De heer Abdoe Khoulani

2)       De heer Mohamed Yilmaz

3)       De heer Umit Arslan

4)       Mevrouw Samya Bouiaglafen

5)       De heer Farid Zoulali

6)       Mevrouw Selcan Tekin

7)       De heer Mesut Demirkiran

8)       De heer Rachid Haouli

9)       De heer Gautam Poeran

10)   De heer Mohammed El Farouni

11)   Mevrouw Elife Mercan

12)   De heer Dad Mohammad Hafizi

13)   De heer Alim Sonmezdag

14)   De heer Gafur Kucuksu

15)   De heer Taiseer Mohammed

16)   De heer Mehmet Yilmaz  

Na bekendmaking van de definitieve lijst zal van iedere kandidaat een korte profielschets gemaakt worden op onze site www.islam-democraten.com.

Scheuring in Islam Democraten

woensdag 06 januari 2010  –  Een scheuring in de Haagse partij Islam Democraten. De fractie maakt zich los van de vereniging en gaat zelfstandig door in de gemeenteraad. De fractie onder leiding van Abdoel Khoulani (foto) kan zich niet…Lees meer

januari 7, 2010 - Posted by | Uncategorized

2 reacties

  1. […] Fractie Islam Democraten verder als zelfstandige fractie in de Haagse Raad […]

    Pingback door Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Partij van de Islamitische Democraten P.I.D. definitief uitgesloten Haagse verkiezingen « Debat in de Digitale Hofstad | januari 16, 2010

  2. […] Fractie Islam Democraten verder als zelfstandige fractie in de Haagse Raad […]

    Pingback door Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Haagse Partij Islamitische Democraten P.I.D. definitief uitgesloten « Debat in de Digitale Hofstad | januari 16, 2010


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: