Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Stem op Tulpen voor Amsterdam

Tulpen voor Amsterdam

Tulpen voor Amsterdam

Tulpen voor Amsterdam.

Twee jaar geleden zijn ze uit de PvdA fractie slotervaart gestapt omdat ze de politieke lijn niet meer wilden volgen.

Zij zijn een eigen partij begonnen met de naam Tulpen voor Amsterdam, sociaal, vrijzinnig en seculier.

Zij zijn er voor alle Amsterdammers die zich aan de regels houden die ze met elkaar hebben afgesproken.

Voor de verkiezingen van 3 maart 2010 koos Tulpen voor Amsterdam voor “gewone” betrokken Amsterdammers voor de gemeenteraad en stadsdeel Nieuw-West, en niet voor BN’ers, zoals andere nieuwe partijen dat doen. 

Afgelopen maanden hebben zij met uiteenlopende kandidaten gesprekken gevoerd met als resultaat dat dit de kandidaten  zijn voor de gemeenteraad Amsterdam en deelraad stadsdeel Nieuw West Amsterdam.

En dit is het verkiezingsprogramma:

Gemeenteraad deel 1  deel 2

Deelraad Nieuw West deel 1  deel 2

 

Info : www.tulpenvoor.nl of www.janengel.nl

Voor meer informatie over Tulpen voor Amsterdam kunt u contact opnemen met: 

Pieter Beste (06-18475613)

Jan Engel (06-22135917), lijsttrekker Nieuw West

Clyde Moerlie (06-21820537), lijsttrekker Amsterdam

E-mailen kan ook: 

info@tulpenvoor.nl

jan@tulpenvoor.nl

pieter@tulpenvoor.nl

clyde@tulpenvoor.nl

januari 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Stem op Tulpen voor Amsterdam

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Zijn Mariëtte Hamer en Wouter Bos nog PvdA-vriendjes ??

Tijdens de verkiezingscampagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen,  zal PvdA-partijleider Wouter Bos zelf optreden in televisieprogramma’s.

Wij zijn 2 vriendjes Ja jij en ik.

(songtekst en muziek)

Volgens De Telegraaf passeert de leider van de PvdA daarmee fractievoorzitter Mariëtte Hamer. De andere coalitiepartijen, CDA en ChristenUnie, vaardigen namelijk hun fractievoorzitters Pieter van Geel en Arie Slob af, zoals gebruikelijk bij gemeenteraadsverkiezingen. Maar Bos wil zelf aantreden namens de PvdA, die in 2006 heel goed scoorde bij gemeenteraadsverkiezingen.

Dit ruikt naar wraak want Hamer had kabinet kunnen laten vallenHamer zei dat nog zaterdag in het Vara-radioprogramma Spijkers met koppen. De PvdA was kwaad omdat premier Jan Peter Balkenende de indruk had gewekt dat het kabinet de conclusies van de commissie Davids van tafel zou vegen.

Friends forever ?

Bos echter ondersteunde de eerste verklaring van premier Jan Peter Balkenende (CDA), terwijl Hamer juist zei dat Bos het er nooit mee eens zou zijn. In het Kamerdebat liet hij echter nadrukkelijk weten dat een fractievoorzitter niet namens een minister kan spreken.

De discussie over het Irak-rapport van de commissie Davids bracht dus een conflict tussen Hamer en Bos aan het licht.

Volgens een woordvoerder van de PvdA realiseert de partij zich ook dat er een risico kleeft aan de deelname van Bos aan de debatten. Dit, omdat de verhoudingen in het kabinet op scherp staan door het Irak-rapport van de commissie-Davids en de besluitvorming over Afghanistan. Maar daar kan volgens de partij verstandig mee worden omgegaan. Hamer kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen in eigen gelederen, nadat ze bij het tv-debat rond de Europese verkiezingen faalde.

Vriendjes ?

Bos zet Hamer opzij in campagne

Telegraaf 21.01.2010  DEN HAAG –  Wouter Bos wil fractievoorzitter Mariëtte Hamer passeren bij de grote tv-debatten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Bekoelde relatie ?

‘Bos passeert Hamer in gemeenteraadsverkiezingen’

Elsevier 21.01.2010 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal PvdA-partijleider Wouter Bos zelf aantreden in televisieprogramma’s.

Blogartikel: 

‘t Broeit binnen de PVDA

Q’s kijk op het Nieuws

Mariëtte Hamer aan de kant geschoven

januari 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – De Haagse CDA-kanjer gaat er voor

De Haagse afdeling van het CDA ging akoord de drastische vernieuwing van de fractie in de gemeenteraad na de verkiezingen dit jaar.

Twee van de huidige raadsleden stapte vrijwillig op. de  een houdt de eer aan zichzelf en Wil Vonk gaat een persoonlijke campagne voeren voor voorkeursstemmen.

CDA-lijstduwer zelf op campagne

RTVWEST 21.01.2010  –  DEN HAAG – Het CDA-raadslid Wil Vonk uit Den Haag begint haar eigen campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ze staat tegen haar zin als lijstduwer op een onverkiesbare dertigste plaats van de CDA-kandidatenlijst. Ze hoopt met voorkeurstemmen toch in de gemeenteraad te komen.

Om stemmen te trekken gaat ze de komende weken met een groene CDA-caravan de stad in.

Gerelateerde berichten

januari 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – De Haagse CDA-kanjer gaat er voor

Raadsverkiezingen 2010 – ToNL in Tilburg krijgt het er warm van

Dat blijkt uit een onderzoek van Trots op Nederland naar de besteding van subsidies. 

De afdeling van Trots op Nederland wil een einde maken aan het verstrekken van subsidies aan zelforganisaties. Ook wil ze geen waarderingssubsidies meer geven aan stichtingen die de integratie moeten bevorderen.

Rita doet ook mee in Tilburg, wie weet mag je een keer gratis met Vera Crompvoets mee naar de sauna in ruil voor je stem.

  

Tilburg subsidieert Marokkanen

Telegraaf 21.02.2010  Honderdtwintig Marokkanen die naar de Efteling gaan, dertig Marokkaanse vrouwen die elke maand een sauna in Waalwijk bezoeken en Marokkaanse moeders die in Brussel de band met hun kind bevorderen. Dit alles met subsidie van de gemeente Tilburg…

Marokkanen in Tilburg gratis naar sauna en Efteling

Elsevier 21.01.2010  De gemeente Tilburg heeft een Marokkaanse stichting in 2008 63.000 euro toegekend, om mee te kunnen doen wat ze wil. De leden gingen…  

Blog:

Warm he?

januari 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – kandidaat-raadslid Cecile de Boer Overbetuwe woont in Bhutan

Het is toegestaan dat verkiesbare kandidaten buiten de gemeente wonen, maar als zo iemand gekozen wordt, moet hij of zij wel verhuizen naar de betreffende gemeente.

Inwoner van Bhutan op kieslijst PvdA

Telegraaf 21.01.2010  De PvdA in de Gelderse gemeente Overbetuwe heeft een kandidaat met een opvallende woonplaats op de kieslijst staan.

Het gaat om Cecile de Boer, die woont en werkt in Thimpu, de hoofdstad van Bhutan, meldt de Gelderlander.

januari 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – kandidaat-raadslid Cecile de Boer Overbetuwe woont in Bhutan

SP – wantoestanden Haagse verzorgingshuizen

SP stelt vragen over wantoestanden verzorgingshuizen

RTVWEST  21.01.2010 –  DEN HAAG – De SP heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wantoestanden in verzorgingshuizen in Den Haag. 

De partij doet dit naar aanleiding van een reportage van Omroep West over een mishandelde vrouw in het Willem Dreeshuis in Den Haag. De SP vraagt de minister om de Inspectie van de Gezondheidszorg versneld onderzoek te laten doen naar de wantoestanden.

In verzorgingstehuizen zijn veel wantoestanden, zonder dat iemand daar weet van heeft. DIt zegt het Nationaal Ouderenfonds. Slachtoffers van bijvoorbeeld mishandeling trekken echter niet vaak aan de bel, omdat mensen bang zijn nog slechter verzorgd te worden. Ook is er vaak niet voldoende bewijs.

De oorzaak van slechte verzorging is meestal een tekort aan personeel. De verzorgers kunnen het werk nét aan, maar hebben geen tijd extra zorg en aandacht geven.

‘Misstanden verzorgingstehuizen komt vaker voor’
Een reactie van woordvoerder Max Grumbert van HWW Zorg
Mishandeling in Willem Drees: ‘Ik hoop dat je je poten breekt’

 

Gerelateerde berichten:  

 

‘Veel wantoestanden in verzorgingstehuizen’

RTVWEST woensdag 20 januari 2010  –  DEN HAAG – In verzorgingstehuizen zijn veel wantoestanden zonder dat iemand daar weet van heeft. Dat zegt het Nationaal Ouderenfonds. Omroep West registreerde donderdag opnieuw een schrijnend geval in verzorgingshuis Willem Drees in Den Haag.

Volgens het Nationaal Ouderenfonds worden veel ouderen in verzorgingstehuizen mishandeld. Daar wordt vaak niets aan gedaan, omdat mensen bang zijn nog slechter verzorgd te worden. Ook is er meestal niet genoeg bewijs. De oorzaak is een tekort aan personeel en de verzorgers hebben geen tijd om extra zorg en aandacht te geven. 

Een van die tehuizen zou verzorgingshuis Willem Drees in Den Haag zijn. Eind december zaten de bewoners nog dagenlang in de vrieskou en nu blijkt dat er ook verwaarlozing en mishandeling in het huis heeft plaatsgevonden. 

Geluidsopnames in Willem Dreeshuis

Twee jaar geleden, toen het Willem Dreeshuis nog onder de overkoepelde zorginstelling Meavita viel, werd de licht dementerende moeder van Frances van Rijn in het verzorgingshuis opgenomen. In een paar maanden tijd zag Frances haar moeder zienderogen achteruit gaan. 

Omdat het personeel klaagde dat haar moeder ’s nachts te veel herrie maakte, heeft Frances geluidsopnames gemaakt van een nacht in het verzorgingshuis. 

Verzwakt

Een halfjaar nadat mevrouw Schram werd opgenomen in het Willem Dreeshuis werd ze overgebracht naar verpleeghuis Eshoeve. Ze was toen erg verzwakt. In Eshoeve overleed ze tien dagen later. 

Woordvoerder Max Grumbert van HWW Zorg, waar het Willem Dreeshuis nu onder valt, erkent de klachten.

januari 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | 1 reactie

PvdA – Geen tunnel Haagse Koninginnegracht

PvdA: Geen tunnel Koninginnegracht

RTVWEST 21.01.2010  –  DEN HAAG – De Haagse PvdA zal niet instemmen met het plan om de Koninginnegracht in Den Haag te ondertunnelen voor het openbaar vervoer.

Dit terwijl het Rijk al honderd miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de tunnel. De partij wil eerst dat alle mogelijke varianten voor de doorstroming van het verkeer worden onderzocht.

De partij wil dat de plannen van het Platform Openbaar Vervoer Haaglanden en reizigersorganisatie Rover ook worden bekeken. Die laatste stelt een tunnel voor aan de zijde van de Raamweg.

januari 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor PvdA – Geen tunnel Haagse Koninginnegracht

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – van Deelraad naar Wijkraad in Amsterdam

Sarien Zijlstra, raadsvoorzitter van stadsdeel Centrum Amsterdam, is bezorgd: ”Stadsdelen worden uitvoerders in plaats van beleidsmakers. Deelraden worden een soort wijkraden, terwijl de bestuurders besluiten.”

”Bij de vorming van stadsdelen eind jaren zeventig was het streven de politiek dicht bij de burgers te brengen. In de verordening op stadsdelen werd daarom bepaald dat stadsdelen in beginsel alle besluiten zouden nemen, tenzij dat niet mogelijk was. Die onderwerpen kwamen op die A-lijst. Maar nu trekt de gemeente verordeningen naar zich toe en eist zij dat stadsdelen verordeningen in elkaar schuiven.”

Plasterk wil meer dorps- en wijkraden

BB 29.03.2013 Het kabinet wil meer dorps- en wijkraden. Ook wordt de weg vrij gemaakt voor een rechtstreeks gekozen burgemeester en een direct gekozen Commissaris van de Koningin.

Afstand verkleinen.

Via dorps- en wijkraden kan de afstand tussen burger en bestuur, die bij de beoogde gemeentelijke schaalvergroting toeneemt, weer wat worden verkleind, stelt Plasterk in zijn visie. Het is niet de bedoeling dat hiermee een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd, benadrukt de minister. Ze hebben beperkte bevoegdheden die de nabije woon- en leefomgeving aangaan en die door het gemeentebestuur zijn gedelegeerd. Directe verkiezingen zijn wel  mogelijk, maar geen verplichting. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.

Gerelateerde artikelen;

College grijpt macht stadsdelen

Parool 21.01.2010  Amsterdam – Het college van Burgemeester &  Wethouders probeert aan de vooravond van de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen meer macht naar zich toe te trekken. dat gebeurd door bij de fusie van de stadsdelen stadsdeelverordeningen te uniformeren.

januari 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 1 reactie