Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Weigerambtenaar en oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 3

Definitief ontslag.

De gemeente Den Haag mocht weigerambtenaar Wim Pijl ontslaan. De Haagse trouwambtenaar die in een interview in Trouw vertelde dat hij geen homostellen huwde is terecht ontslagen. Met dat interview verspeelde Wim Pijl zijn krediet, zo heeft de hoogste rechter in het ambtenarenrecht maandag geoordeeld.

Ze vragen mij niet. Ze vragen een ambtenaar die zich in hen kan verplaatsen, die bij hen past, aldus Wim Pijl, in 2011 in het bewuste interview.

In het artikel dat verscheen in oktober 2011 vertelde Pijl over zijn gewetensbezwaren.

Als christen kende hij vanuit de Bijbel maar één huwelijk: ‘dat tussen man en vrouw’.

Dat hij zich zo opstelde was niet direct reden om hem te ontslaan, meent de Centrale Raad van Beroep. Pijl viel binnen een soort gedoogconstructie. De gemeente had weliswaar in 2007 besloten dat weigerambtenaren niet langer welkom waren, maar reeds aanwezige weigeraars hoefden niet direct weg. Pijl was in 2007 al een aantal jaren in dienst.

Een rechter in Den Haag oordeelde eerder al dat de man terecht is ontslagen, de Centrale Raad is het daarmee eens.

Pijl stelde in zijn verweer bij de Centrale Raad dat hij niet kon worden ontslagen, omdat hij al voor 2007, toen het nieuwe beleid van Den Haag van kracht werd, jarenlang bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand was.

Het beleid zou alleen van toepassing zijn op nieuw aan te stellen weigerambtenaren. Daarnaast vond de weigerambtenaar het niet terecht dat ‘de rechten voor mensen van het gelijke geslacht om te mogen trouwen hoger worden ingeschat dan mijn gewetensbezwaren.’

Ontslag
Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. De gemeente ontsloeg hem in 2011 omdat hij weigerde homohuwelijken te sluiten.

Tegen deze uitspraak kan Pijl niet in hoger beroep, aangezien de Centrale Raad van Beroep in deze zaak de hoogste rechter is.

Dossier: Weigerambtenaren

Oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 2

Zie ook:  Oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 1

Later: Kwestie Homohuwelijk

zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Wim Pijl lijsttrekker Christelijk Sociaal Den Haag-SGP Den Haag

Wim Pijl – Video Den Haag ontslaat ambtenaar die homohuwelijk weigert

‘Femke Halsema offert geheugen voor hoger doel’

Trouw 12.11.2011 Femke Halsema weet ook wel dat een diepgaande openbare motivering van de radicale verandering van standpunt over gewetensbezwaarde ambtenaren nooit heeft plaatsgevonden

Lees ook ‘Weigerambtenaar is een mooi voorbeeld van een Hollands drama’ – 29/10/11

Den Haag mocht weigerambtenaar ontslaan

BB 29.02.2016 De gemeente Den Haag mocht een ambtenaar die geen homo’s wilde trouwen ontslaan. Dat heeft de centrale Raad van Beroep op maandag 29 februari beslist.

Onverenigbaar

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand had in een interview met een landelijk dagblad laten weten geen huwelijken te zullen sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Hij vond dat hij dit mocht, omdat hij al voor 2007 in deze functie actief  was. In dat jaar stelde de gemeente Den Haag een nieuwe beleidslijn op waarin werd gesteld dat het beleid van de gemeente gericht is op het vergroten van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie. De opstelling van de weigerambtenaar was onverenigbaar met dit beleid en met de voorbeeldfunctie die Den Haag daarbij wil vervullen, zo stelde de gemeente.

Impasse
De Centrale Raad van beroep oordeelde dat de opstelling van de ambtenaar onverenigbaar is met het beleid van de gemeente. De ambtenaar meende dat het nieuwe beleid uitsluitend van toepassing is op mensen die na 2007 werden aangesteld. De Raadstelt dat er sprake is van een impasse in de arbeidsverhouding. Voor ontslag is het niet vereist dat die impasse het gevolg is van gevoerd beleid. Het college, zo vindt de Raad, is vrij om op ieder moment een standpunt in te nemen over problemen die zich voordoen tijdens een dienstverband. En dat is wat het college in dit geval heeft gedaan.

Niet in dienst

Het standpunt van het college is volgens de Raad in overeenstemming met de huidige wetgeving. Na het ontslag zijn namelijk het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling gewijzigd. Deze wetswijziging biedt gemeenten de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te houden. Lees meer

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Weigerambtenaar ‘terecht ontslagen’ na Trouw-interview

Trouw 29.02.2016 Een Haagse trouwambtenaar die in een interview in Trouw vertelde dat hij geen homostellen huwde, is terecht ontslagen. Met dat interview verspeelde Wim Pijl zijn krediet, zo heeft de hoogste rechter in het ambtenarenrecht maandag geoordeeld.

Ze vragen mij niet. Ze vragen een ambtenaar die zich in hen kan verplaatsen, die bij hen past, aldus Wim Pijl, in 2011 in het bewuste interview.

In het artikel dat verscheen in oktober 2011 vertelde Pijl over zijn gewetensbezwaren. Als christen kende hij vanuit de Bijbel maar één huwelijk: ‘dat tussen man en vrouw’.

Dat hij zich zo opstelde was niet direct reden om hem te ontslaan, meent de Centrale Raad van Beroep. Pijl viel binnen een soort gedoogconstructie. De gemeente had weliswaar in 2007 besloten dat weigerambtenaren niet langer welkom waren, maar reeds aanwezige weigeraars hoefden niet direct weg. Pijl was in 2007 al een aantal jaren in dienst.

Het interview deed de zaak echter kantelen: Pijl zou ervoor gezorgd hebben dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Daardoor zat er volgens de gemeente maar één ding op: ontslag. Een rechtmatige beslissing, oordeelt de Raad nu.

Het college van burgemeester en wethouders mag volgens de Raad standpunten innemen over zaken die zich ‘tijdens het dienstverband voordoen’. Ofwel: een weigerambtenaar kan zonder pardon op straat gezet worden als de gemeente beslist dat het zulk personeel niet langer tolereert. Zeker als er landelijk beleid is met die strekking.

Pijl voerde tijdens het proces aan dat het ontslag onrechtmatig was, omdat de gemeente had kunnen weten dat hij zo over het homohuwelijk dacht. De Raad ziet dat anders. Het ligt voor de hand dat hij dat zelf had gemeld, vindt die. Omdat de Raad op dit gebied de hoogste instantie is, kan Pijl niet meer in beroep gaan.

Geen homo’s, maar beloofd was beloofd
Dat de ambtenaar in Trouw over zijn positie vertelde, kwam doordat hij in – voor hem – moeilijk vaarwater was beland. Eerder dat jaar had hij toegezegd om een partnerschapsregistratie te voltrekken, om er even later achter te komen dat het om een homokoppel ging. Als orthodox christen (Pijl was ook raadslid voor de SGP in Neerijnen) bedankte hij normaal gesproken voor zulke ceremonies, maar dit keer zou hij een uitzondering maken. Beloofd is beloofd, meende hij.

In de zeven jaar dat Pijl toen trouwambtenaar was, had hij naar eigen zeggen nog nooit een homostel hoeven weigeren. “Ze vragen mij niet. Ze vragen een ambtenaar die zich in hen kan verplaatsen, die bij hen past.”

Pijl probeerde na zijn ontslag opnieuw aangenomen te worden, maar dat liep op niets uit. De gemeente weigerde hem. Toen hij naar de rechter stapte, oordeelde die dat de gemeente rechtmatig had gehandeld.

Verwant nieuws;

Haagse weigerambtenaar mocht ontslagen worden

AD 29.02.2016 De gemeente Den Haag mocht een weigerambtenaar ontslaan. De ambtenaar weigerde homo’s te trouwen en werd door de gemeente ontslagen. Nu heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van ambtenarenrecht, laten weten dat deze beslissing mocht.

De gemeente kwam in 2007 met nieuw beleid om de acceptatie van homo’s te vergroten, Pijl werkte daar toen al. In een artikel profileerde de Pijl zich actief als weigerambtenaar, waardoor Den Haag hem ontsloeg, ook al gold het beleid alleen voor nieuwe ambtenaren.

Volgens de gemeente mag een ambtenaar zich niet als zodanig profileren. De Centrale Raad van Beroep zegt dat een gemeente op ieder moment een standpunt in mag nemen over een voordoend feit.

Ontslag
Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. De gemeente ontsloeg hem in 2011 omdat hij weigerde homohuwelijken te sluiten.

Tegen deze uitspraak kan Pijl niet in hoger beroep, aangezien de Centrale Raad van Beroep in deze zaak de hoogste rechter is.

Lees ook;

Gemeente Den Haag mocht weigerambtenaar Wim Pijl ontslaan

RTVWEST 29.02.2016  De gemeente Den Haag mocht weigerambtenaar Wim Pijl ontslaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist. Dat is de hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht en ambtenarenrecht.

Wim Pijl geeft in 2011 aan dat hij niet bereid is om huwelijken tussen van mensen van hetzelfde geslacht te sluiten. Den Haag voert juist een beleid gericht op het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie. Daarom besluit de gemeente hem te ontslaan.

Een rechter in Den Haag oordeelde eerder al dat de man terecht is ontslagen, de Centrale Raad is het daarmee eens.

Pijl stelde in zijn verweer bij de Centrale Raad dat hij niet kon worden ontslagen, omdat hij al voor 2007, toen het nieuwe beleid van Den Haag van kracht werd, jarenlang bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand was. Het beleid zou alleen van toepassing zijn op nieuw aan te stellen weigerambtenaren. Daarnaast vond de weigerambtenaar het niet terecht dat ‘de rechten voor mensen van het gelijke geslacht om te mogen trouwen hoger worden ingeschat dan mijn gewetensbezwaren.’

Huidige wetgeving nageleefd

De gemeente heeft echter naar de huidige wetgeving gehandeld, omdat de wet na zijn ontslag is gewijzigd. Hierdoor krijgen gemeenten de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te ontslaan, alsdus de Centrale Raad.

Pijl was jarenlang raadslid voor de ChristenUnie-SGP.

Meer over dit onderwerp: Weigerambtenaar Ontslag Homohuwelijk Den Haag ChristenUnie-SGP Wim Pijl

Gemeente juist gehandeld bij ontslaan weigerambtenaar Wim Pijl

Den HaagFM 29.02.2016 De gemeente mocht weigerambtenaar Wim Pijl ontslaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist. Dat is de hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht en ambtenarenrecht.

Oud-gemeenteraadslid Wim Pijl (ChristenUnie-SGP) gaf in 2011 aan niet bereid te zijn om huwelijken tussen van mensen van hetzelfde geslacht te sluiten. De gemeente Den Haag voerde juist een beleid gericht op het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie. Daarom besloot de gemeente hem te ontslaan als buitengewoon ambtenaar bij de burgerlijke stand. Pijl vond dat in strijd met de vrijheid van religie en stapte naar de rechter.

De Haagse rechtbank oordeelde dat Pijl terecht was ontslagen. De Centrale Raad is het daarmee eens. De gemeente heeft naar de huidige wetgeving gehandeld, omdat de wet na zijn ontslag is gewijzigd. Hierdoor krijgt de gemeente de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te ontslaan, aldus de Centrale Raad. …lees meer

Den Haag mocht weigerambtenaar ontslaan

NU 29.02.2016  Weigerambtenaar Wim Pijl komt niet terug als ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Den Haag. Pijl werd in 2011 weggestuurd omdat hij weigerde homostellen te trouwen.

Hij vond dat een schending van zijn vrijheid van godsdienst en stapte naar de rechter. Maar de hoogste rechter in het land, de Centrale Raad van Beroep, gaf de gemeente maandag gelijk.

Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. Als gemeenteraadslid nam hij actief deel aan het debat over weigerambtenaren. Zijn houding was ,,onverenigbaar” met het beleid van de gemeente. Daardoor ontstond een impasse en was ontslag gerechtvaardigd, vindt de Centrale Raad van Beroep.

Pijl is lid van de christelijke Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Die vakbond stond hem bij in het proces.

Ontslag ambtenaar terecht

Telegraaf 29.02.2016 Weigerambtenaar Wim Pijl komt niet terug als ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Den Haag. Pijl werd in 2011 weggestuurd omdat hij weigerde homostellen te trouwen. Hij vond dat een schending van zijn vrijheid van godsdienst en stapte naar de rechter. Maar de hoogste rechter in het land, de Centrale Raad van Beroep, gaf de gemeente maandag gelijk.

Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. Als gemeenteraadslid nam hij actief deel aan het debat over weigerambtenaren. Zijn houding was ,,onverenigbaar” met het beleid van de gemeente. Daardoor ontstond een impasse en was ontslag gerechtvaardigd, vindt de Centrale Raad van Beroep.

Pijl is lid van de christelijke Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Die vakbond stond hem bij in het proces.

februari 29, 2016 Posted by | CU-SGP, homohuwelijk, politiek, weigerambtenaar, Wim Pijl, Wim Pijl CU-SGP | , , , , , | 3 reacties

Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – D66

 

Aftrap.

In totaal begint D66 zaterdag in twintig plaatsen met partijactiviteiten in het kader van de verkiezingen.

Rutte-I was niet in beweging te krijgen. Regeerde niet. En Rutte-II is in de kiem gesmoord, in zijn eigen web verstrikt geraakt. Het zwarte pieten in de coalitie is al volop begonnen. Voor mij staat nu voorop dat de Tweede Kamer het initiatief neemt. Wij zullen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. En daarna: snel nieuwe verkiezingen!

Ik ben er klaar voor, jullie zijn er klaar voor, wij zijn er klaar voor, het land is er klaar voor! Klaar voor een ambitieus hervormingskabinet. Wat zeg ik: het kabinet van de vooruitgang. Ik ben klaar voor zo’n nieuw, ‘krankzinnig avontuur’!

Ledenvergadering

Om deze nieuwe fase af te trappen organiseren we op zaterdag 28 april onze eerste algemene ledenvergadering! Na een opstartperiode waarin we al diverse leuke activiteiten hebben georganiseerd zoals het grote religiedebat bij het D-café in Amsterdam en een werkbezoek aan de Europese Unie is nu het moment aangebroken om samen met jullie, onze leden, onze…    lees verder

Bekijk de kandidaten

‘En nu vooruit’ verkiezingsprogramma-concept

next.checkt: drie beweringen uit het verkiezingsprogramma van D66

NRC 25.07.2012 D66 presenteerde een maand geleden het verkiezingsprogramma ‘En nu vooruit’. nrc.next checkt drie beweringen uit het programma, over het aantal depressieve Nederlanders, het medisch verstrekken van drugs en kapotte spaarlampen. Vandaag D66, dat het programma ‘En nu vooruit’ presenteerde. next.checkt bekijkt drie beweringen over uiteenlopende onderwerpen. Lees verder›

Verder:

Is Alexander Pechtold een dictator?

VK 09.03.2013 Onder de strakke leiding van Alexander Pechtold bloeide D66 op. De partij vervult in Den Haag weer een spilfunctie. Maar hoe afhankelijk is D66 van Pechtold en hoe moet het verder als hij ooit weggaat? Vandaag werd op het congres in Eindhoven de nieuwe partijvoorzitter bekendgemaakt. Tijd voor een evaluatie.

Lees ook Pechtold: ‘Wij rekenen het kabinet af op het onderwijs’ – 09/03/13

Lees ook Fleur Gräper-van Koolwijk nieuwe voorzitter D66 – 09/03/13

Fleur Gräper-van Koolwijk nieuwe voorzitter D66

Trouw 09.03.2013 Fleur Gräper-van Koolwijk is de nieuwe partijvoorzitter van D66. Nu Alexander Pechtold de partij politiek gezien weer op de kaart heeft gezet, wil de nieuwe voorzitter gaan werken aan betere verbindingen om de partij sterker te maken, zei Gräper-van Koolwijk zaterdag tijdens het partijcongres in Eindhoven.

Nieuwe D66-voorzitter

Telegraaf 09.03.2013  Fleur Gräper-van Koolwijk is de nieuwe partijvoorzitter van D66. Nu Alexander Pechtold de partij politiek gezien weer op de kaart heeft gezet, wil de nieuwe voorzitter gaan werken aan betere verbindingen om de partij sterker te maken, zei Gräper-van Koolwijk zaterdag tijdens het partijcongres in Eindhoven.

Graeper-van Koolwijk voorzitter D66

Telegraaf 09.03.2013 Fleur Gräper-van Koolwijk is gekozen tot voorzitter van D66. Dat maakte de partij zaterdag bekend. Later op de dag is er een partijcongres in Eindhoven.

Fleur Gräper-van Koolwijk gekozen tot voorzitter D66

 NU 09.03.2013 Fleur Gräper-van Koolwijk volgt Ingrid van Engelshoven op als partijvoorzitter van D66. Dat is zaterdag bekend geworden. Nu Alexander Pechtold de partij politiek gezien weer op de kaart heeft gezet, wil de nieuwe voorzitter gaan werken aan betere verbindingen om de partij sterker te maken, zei Gräper-van Koolwijk zaterdag tijdens het partijcongres in Eindhoven.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: D66

Fleur Graeper-Van Koolwijk gekozen als nieuwe partijvoorzitter D66›

NRC 09.03.2013  Fleur Graeper-Van Koolwijk is door de leden gekozen als de nieuwe partijvoorzitter van D66. Dat maakte de partij vanochtend bekend. Graeper-Van Koolwijk is algemeen secretaris bij SER Noord-Nederland en was eerder Statenlid in Groningen.

D66 oppert tweede staatssecretaris financiën

Trouw 12.01.2013 Als minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de eurogroep wordt, kan er een tweede staatssecretaris komen op het ministerie van Financiën. Die mogelijkheid oppert D66-leider Alexander Pechtold. Dijsselbloem kan dan bijvoorbeeld Nederlandse begrotingszaken uit handen geven en zo in de eurogroep meer speelruimte krijgen.

D66 oppert tweede staatssecretaris van financiën

NU 12.01.2013 DEN HAAG – Als minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de eurogroep wordt, kan er een tweede staatssecretaris komen op het ministerie van Financiën.  Die mogelijkheid oppert D66-leider Alexander Pechtold. Dijsselbloem kan dan bijvoorbeeld Nederlandse begrotingszaken uit handen geven en zo in de eurogroep meer speelruimte krijgen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Alexander Pechtold Ministerie van Financiën D66

D66 oppert 2e staatssecretaris

Telegraaf 12.01.2013 Als minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de eurogroep wordt, kan er een tweede staatssecretaris komen op het ministerie van Financiën. Die mogelijkheid oppert D66-leider Alexander Pechtold. Dijsselbloem kan dan bijvoorbeeld Nederlandse begrotingszaken uit handen geven en zo in de eurogroep meer speelruimte krijgen.  

D66: ontneem Vaticaan zijn diplomatieke status

Trouw 11.01.2013 D66 wil dat het Vaticaan zijn diplomatieke status inlevert. De stadstaat heeft vanwege zijn religieus-politieke dubbelrol ‘makkelijk toegang tot de macht’, redeneert Sophie in ’t Veld, de leider van de D66-Europarlementariërs. In ’t Veld ventileert de kritiek in eeninterview met het Reformatorisch Dagblad. Momenteel zou de ‘religieuze lobby’ niet transparant zijn. Levensbeschouwelijke organisaties moeten wat haar betreft even transparant zijn als bedrijven.

‘Invloed religie elimineren? Dat zal als een boemerang bij Lubach terugkomen’

VK 10.01.2013 Christenen pesten? Niet doen, schrijft Jaap van der Wal. ‘Lubach wil toch ook zijn vrijheid om atheïst te zijn, en van daaruit zijn politieke voorkeur te formuleren?’

‘Christenpesten’: veel gejammer, maar geen argumenten

Trouw 10.01.2013 Open Doors – stichting te Ermelo die bijhoudt hoe het wereldwijd staat met de christenvervolging – kwam deze week met haar jaarlijkse ranglijst. Die bevatte helaas weinig opmerkelijks. Als vanouds staat het communistische Noord-Korea op nummer 1, waarna een hele reeks islamitische landen volgt. Enige nieuwe ontwikkeling: ook in Afrika hebben christenen volgens Open Doors in toenemende mate voor hun leven te vrezen. Met dank aan het oprukkend moslimextremisme.

D66 heeft antichristelijk imago geheel aan zichzelf te danken

Trouw 08.01.2013 De Democraten danken hun bestaan aan het verzet tegen christelijke partijen. D66-politici hebben met grote regelmaat harde sneren uitgedeeld aan christenen. D66 is een seculiere partij die staat en kerk zoveel mogelijk wil scheiden. Het beginsel van die partij is niet antireligieus, maar wel areligieus. Toch kleeft de partij het imago aan tegen het christendom te zijn. Politiek historicus Ewout Klei stelt in het stuk ‘D66 vijlt slechts christelijke restanten uit de Grondwet’ (Podium, 4 januari) dat dit imago gesuggereerd is door christelijke partijen. Dat is onjuist: de partij heeft deze reputatie aan zichzelf te danken.

Pas op als D66 de democratie preekt

Trouw 06.01.2013 Als iets de politieke cultuur sinds het begin van deze eeuw kenmerkt is het een ongekende verbetenheid. Of het nu gaat om de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat of de positie van de koningin in het staatkundig leven, steeds voeren radicale opvattingen de boventoon en delft de relativering het onderspit. De ironie is dat deze tendens zich niet keert tegen het democratisch ideaal, maar zich daar juist op beroept.

D66 vijlt slechts christelijke restanten uit de Grondwet

Trouw 04.01.2013 Pest D66 christenen? Als je politici van ChristenUnie- en SGP-huize moet geloven (Trouw, 2 januari), is dat inderdaad het geval. Nu de christelijke partijen niet meer in de regering zitten of nodig zijn voor gedoogsteun, zou D66 de kans schoon zien om met behulp van de seculiere meerderheid een einde te maken aan de nog overgebleven christelijke tradities. Zo moet de weigerambtenaar (in het orthodox-christelijke discours de ‘gewetensbezwaarde ambtenaar’ genoemd) van de Democraten wijken. Ook vindt D66 dat de formulering ‘bij de gratie Gods’ niet langer onder wetten mag staan en dat het verbod op godslastering uit het Wetboek van Strafrecht moet worden geschrapt.

Lees ook: SGP en CU zijn ‘christenpesten’ door D66 beu – 02/01/13

Kater voor Pechtold na een feestweek voor D66

Trouw 22.09.2012 Vanuit het perspectief van D66 kende de eerste week van de kabinetsformatie twee gezichten: zonnig en somber. Vanuit het perspectief van D66 kende de eerste week van de kabinetsformatie twee gezichten: zonnig en somber.

De kroonjuwelen zijn niet zo belangrijk

Elsevier 11.09.2012 ‘We gaan elkaar weer ceremonieel het hoofd inslaan.’ Dat is de kern van verkiezingen Nederlandse stijl, zo schreef  ik een week of wat geleden. En dat is gebleken: Mark Rutte die schetst dat Nederland met de PvdA de afgrond tegemoet gaat. En de PvdA die omgekeerd stelt dat de VVD straks arme groepen gaat platwalsen en slecht is voor het onderwijs. Dat wordt een leuke combi, als ze elkaar in de armen vallen straks! 

D66 vreest terugkeer ‘gedoger’ SGP

NU 11.09.2012 DEN HAAG – Alexander Pechtold vreest dat wanneer PvdA en VVD met CDA een kabinet vormen, een partij als de SGP weer nodig is om meerderheden te vinden in de Eerste Kamer. Dat zegt de D66-lijsttrekker in een interviewmet NU.nl.

Alexander Pechtold vreest voor terugkeer ‘gedoger’ SGP

Elsevier 11.09.2012 D66-lijsttrekker Alexander Pechtold is bang dat wanneer VVD en PvdA met CDA in een kabinet gaan zitten, de SGP weer nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Hij verwerpt de bezwaren van VVD’er Mark Rutte dat een paarse coalitie (VVD, D66, PvdA) het in de Senaat moeilijk krijgt.

Zie ook:

Nederland onveilig met PvdA

VVD blijft PvdA voor 

Wijers pleit voor sterk middenkabinet

NU 10.09.2012 D66-prominent en oud-minister Hans Wijers pleit voor een sterk middenkabinet van vier partijen. Dat kan bestaan uit VVD, PvdA en D66 aangevuld met ofwel het CDA of GroenLinks. Wijers erkent dat de verschillen tussen PvdA en VVD groter zijn dan ooit. ”Daarom is een sterk D66 nodig.”

Gerelateerde artikelen;

07/09/2012 D66 wil aandacht voor ‘onderbedeelde’ alleenstaanden

05/09/2012 ‘VVD verliest steun onder artsen’

02/09/2012 ‘Aanpak eurocrisis Rutte houdt markten onzeker’

01/09/2012 D66 wil helderheid VVD en SP

‘Kroonjuwelen niet zo belangrijk voor D66’

NU 07.09.2012 De traditionele kroonjuwelen als het referendum en gekozen burgemeester zijn niet zo belangrijk voor D66 als mensen denken. Bekijk video – Dat zegt voormalig D66-minister en oud-partijleider Thom de Graaf in een interviewmet NU.nl. Ook vindt hij regeren voor D66 belangrijker dan forse zetelwinst.

“Het klinkt misschien gek uit mijn mond, maar ik vind die kroonjuwelen niet zo belangrijk. Het zijn symbolen van onze vernieuwingswil. Het gaat me niet om de gekozen burgemeester of het referendum”, aldus De Graaf.

D66 wil aandacht voor ‘onderbedeelde’ alleenstaanden

NU 07.09.2012 DEN HAAG – D66 vindt dat de politiek alleenstaanden onderbedeelt ten opzichte van samenwonende burgers. De partij wil onder meer een ‘neutraal’ belastingstelsel, en evenveel zorgtoeslag voor alleenstaanden als samenwonenden. Volgens D66-Kamerlid Wouter Koolmeeskent Nederland zo’n 2,5 miljoen alleenstaanden, waarvan een groot deel jongeren, of juist ouderen.

Gerelateerde artikelen

Pechtold valt PvdA aan

Telegraaf 06.09.2012 D66-leider Alexander Pechtold verwijt de PvdA van Diederik Samsom dat die tijdens de crisis van de afgelopen jaren keer op keer wegliep voor de verantwoordelijkheid om de crisis te bestrijden. Pechtold deed dat in het EenVandaag-debat.

Pechtold valt PvdA aan RTL 06.09.2012

NOS 06.09.2012 Geert Wilders (PVV) en Alexander Pechtold (D66) zijn tijdens het EenVandaag-debat hard in botsing gekomen over Europa. Het was voor het eerst in lange tijd dat de twee op tv met elkaar in debat gingen.

Volgens Wilders zijn we uit de crisis als we uit de EU stappen. Pechtold wees erop dat Wilders de enige lijsttrekker is die al zo lang in Den Haag zit dat hij destijds nog voor de invoering van de euro heeft gestemd. “U bent de architect van waar u nu van wegloopt”, zei Pechtold.

D66 is er klaar voor

Spits 05.09.2012 Bijna was zijn partij in 2006 weggevaagd. Maar na een goede uitslag in 2010 lijkt D66 ook volgende week een paar zetels te gaan winnen. Sp!ts sprak met Alexander Pechtold.

Gaat het lekker, de campagne?
„Bij ons wel. We krijgen heel veel positieve reacties op het vijfpartijenakkoord. Of mensen nu voor of tegen zijn, iedereen is opgelucht dat de politiek het voor elkaar kreeg.

Pechtold: ‘Rutte overantwoord en ongeloofwaardig over Griekenland’

Trouw  05.09.2012 D66-leider Alexander Pechtold verwijt premier Mark Rutte dat hij onverantwoorde uitspraken heeft gedaan door dinsdag in het verkiezingsdebat in Carré te zeggen dat hij niet bereid is Griekenland met een derde steunpakket te helpen.

D66 wil studieboete schrappen

Trouw 05.09.2012 Studenten die een extra studie willen volgen, moeten daarvoor hetzelfde collegegeld betalen als voor hun eerste studie. Dat stelt D66-leider Alexander Pechtold tegenover Sp!ts.

D66: Studieboete schrappen

Spits 05.09.2012 Studenten die een extra studie willen volgen, moeten hetzelfde collegegeld betalen als voor hun eerste studie. Dat stelt D66-leider Alexander Pechtold tegenover deze krant. Voor het voorstel is na de verkiezingen waarschijnlijk een Kamermeerderheid te vinden. „Deze straf op ambitie is wat mij betreft volstrekt onwenselijk.”

Pechtold acht kans op coalitie met SP nihil

Trouw 04.09.2012 D66-leider Alexander Pechtold acht de kans dat zijn partij na de verkiezingen een coalitie vormt met de SP ‘bijna nul’. Pechtold zei dat dinsdag in een interview met RTL Z. Volgens hem staat de partij van Emile Roemer inhoudelijk te ver van de democraten af, bijvoorbeeld op terreinen als de overheidsbegroting of de arbeidsmarkt.

‘Pechtold heeft de allure van Clooney’

VK 04.09.2012 Waar staat D66 voor? Een sympathieke partij, dat zeker, maar iedere keer als de verkiezingsdatum nadert, komt de onvermijdelijke vraag: waarom D66? Van Mierlo brak in 1966 de bestaande politiek open met een overtuigend verhaal over democratisering, schitterend in beeld gebracht door een bekende reclameman. Een nieuw verhaal op een nieuwe manier gebracht. En vooral een heel relevant verhaal in die tijd. 

Coalitievorming splijt links

NU 03.09.2012 De vorming van een linkse coalitie wordt steeds ingewikkelder nu D66 geen ‘experiment’ via links wil en verwijten toenemen dat partijen zich niet durven uit te spreken. “We willen geen avonturen op links en geen experimenten op rechts”, zei D66-leider Alexander Pechtold maandagochtend tijdens het lijsttrekkersdebat georganiseerd door tijdschrift Libelle.

Gerelateerde artikelen

‘Rutte onduidelijk over aanpak euro’

Trouw 02.09.2012 Premier Mark Rutte schetst geen duidelijk beeld van waar hij naartoe wil met de euro. Hij draagt hiermee bij aan het voortstrompelen van de eurocrisis en kijkt te veel naar de Europese Centrale Bank (ECB) voor oplossingen. Dat heeft D66-Kamerlid Wouter Koolmees vandaag gezegd tegen Nu.nl.

‘Aanpak eurocrisis Rutte houdt markten onzeker’

NU 02.09.2012 DEN HAAG – Omdat premier Mark Rutte geen beeld schetst van waar hij naartoe wil met de euro, draagt hij eraan bij dat de eurocrisis voortstrompelt van incident naar incident en wordt er telkens gekeken naar de ECB voor oplossingen. Dat zegt D66-Kamerlid en econoom Wouter Koolmees naar aanleiding van uitspraken zondag van Angel Gurria, de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Gerelateerde artikelen;

D66 wil helderheid VVD en SP

NU 01.09.2012 – VVD en SP moeten zich voor de verkiezingen helder uitspreken over Europa. Die oproep doet D66-leider Alexander Pechtold zaterdagavond in Nieuwsuur. Kiezers hebben er volgens hem recht op om voor de verkiezingen te weten wat politici van plan zijn met Europa.

 Gerelateerde artikelen;

Pechtold: ‘Europese intenties VVD en SP zijn niet helder genoeg’

Trouw 01.09.2012  D66-leider Alexander Pechtold wil dat VVD en SP zich voor de verkiezingen helder gaan uitspreken over Europa. ‘Kiezers hebben er recht op te weten wat politici van plan zijn met Europa’, zei Pechtold vanavond in Nieuwsuur.

In het programma wees Pechtold erop dat al volgende maand besloten moet worden over verdere financiële steun en hardere afspraken over economisch beleid in Europa. 

D66 wil helderheid VVD en SP

NU 01.09.2012 AMSTERDAM – VVD en SP moeten zich voor de verkiezingen helder uitspreken over Europa. Die oproep doet D66-leider Alexander Pechtold zaterdagavond in Nieuwsuur. Kiezers hebben er volgens hem recht op om voor de verkiezingen te weten wat politici van plan zijn met Europa.

Gerelateerde artikelen;

Alexander Pechtold versus Henk en Ingrid in plaats van Wilders

NRC 01.09.2012 Na het afzeggen van PVV-leider Geert Wilders moest Nieuwsuur op zoek naar een nieuwe component voor D66-voorman Alexander Pechtold. Het werden negen PVV-sympathisanten. Lees verder›

Onderzoek: Kiezersbestand D66 vergrijst in rap tempo

Elsevier 30.08.2012 D66 heeft steeds meer moeite om jonge kiezers te trekken. Was de gemiddelde D66-stemmer begin jaren negentig nog 35 jaar oud, inmiddels is dat opgelopen tot 50 jaar.

Dat blijkt uit de Nationale Kiezersonderzoekenvan de afgelopen veertig jaar. De problemen van D66 met jongere kiezers kwamen onlangs ook naar voren in onderzoek van de Volkskrant. De links-liberalen bleken onder jongeren even populair als het CDA, een partij die traditioneel veel oudere kiezers trekt.

Zie ook: D66 neemt als laatste partij afstand van forensentaks

Kiezersbestand D66 vergrijst

Telegraaf 30.08.2012 Een typische D66-stemmer is hoogopgeleid, ongelovig en woont niet op het platteland. Ook stemmen er opvallend veel alleenstaanden op deze partij.

Onderzoek: Kiezersbestand D66 vergrijst in rap tempo

Elsevier 30.08.2012 D66 heeft steeds meer moeite om jonge kiezers te trekken. Was de gemiddelde D66-stemmer begin jaren negentig nog 35 jaar oud, inmiddels is dat opgelopen tot 50 jaar.  Dat blijkt uit de Nationale Kiezersonderzoekenvan de afgelopen veertig jaar.

De problemen van D66 met jongere kiezers kwamen onlangs ook naar voren in onderzoek van de Volkskrant. De links-liberalen bleken onder jongeren even populair als het CDA, een partij die traditioneel veel oudere kiezers trekt.

Zie ook: D66 neemt als laatste partij afstand van forensentaks

Pechtold: ‘Progressief is de houding: vóór Europa, vóór hervormingen’

VK 29.08.2012  In de aanloop naar de verkiezingen laat de Volkskrant tien lijsttrekkers aan het woord. Vandaag Alexander Pechtold (46) van D66. ‘Wij willen radicaal in het midden met de partijen die echt willen hervormen.’

Pechtold hielp D66 uit diep dal

Telegraaf 28.08.2012 Toen Alexander Pechtold in 2006 voor het eerst lijsttrekker werd, stond hij voor een weinig benijdenswaardige taak. Zijn partij was door de samenwerking in een regeringscoalitie met CDA en VVD onder leiding van Jan Peter Balkenende in een diep dal beland. Bij de verkiezingen in november dat jaar behaalde de partij slechts drie zetels, het slechtste resultaat sinds haar oprichting in 1966.

D66: ambitieus en realistisch programma

 Trouw 27.08.2012  Het programma van D66 is ambitieus, evenwichtig en realistisch. Dat stelt de partij op basis van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van tien partijen door het Centraal Planbureau (CPB). Op het gebied van onderwijs claimt D66 het beste programma te hebben.

Pechtold: in het midden

Telegraaf 25.08.2012 Alleen door het midden komt ons land uit de crisis. Dat zei D66-lijsttrekker Alexander Pechtold zaterdag aan het slot van het verkiezingscongres van zijn partij.

Pechtold: de oplossing ligt in het midden

Parool 25.08.2012 Alleen door het midden komt ons land uit de crisis. Dat zei D66-lijsttrekker Alexander Pechtold zaterdag aan het slot van het verkiezingscongres van zijn partij. Volgens hem heeft Nederland behoefte aan een stabiel kabinet. De tijd voor avonturen op rechts of experimenten op links is naar zijn mening voorbij.

Pechtold bepleit stabiel middenkabinet

Metro 25.08.2012 Nederland is toe aan een stabiel middenkabinet inclusief D66. Dat was zaterdag de boodschap van D66-lijsttrekker Alexander Pechtold op het congres van zijn partij in Den Haag. Pechtold wees erop dat het de derde Kamerverkiezingen in zes jaar tijd zijn. “Ik wil hier niet over twee jaar weer staan omdat er weer een kabinet is mislukt. Mensen zijn de loze beloften en het gedoe meer dan zat. Dit land is toe aan een stabiel kabinet.”

Oplossing ligt voor Pechtold in het midden

NU 25.08.2012 DEN HAAG – Alleen door het midden komt ons land uit de crisis. Dat zei D66-lijsttrekker Alexander Pechtold zaterdag aan het slot van het verkiezingscongres van zijn partij. Volgens hem heeft Nederland behoefte aan een stabiel kabinet. De tijd voor avonturen op rechts of experimenten op links is naar zijn mening voorbij.

Gerelateerde artikelen;

‘D66, stop nou eens VVD-light te spelen. Kies niet voor markt, maar vergroening’

NRC 25.08.2012 Het is campagnetijd en dus tijd voor debat. De komende weken gaan de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties op nrc.nl met elkaar in debat middels een briefwisseling. Vandaag: de brief van DWARS (GroenLinks) in reactie op die van de JD (D66). Lees verder›

D66: 1,5 miljard extra investeren in duurzame energie

VK 25.08.2012 D66 wil in de volgende kabinetsperiode 1,5 miljard extra vrijmaken voor duurzame energie. Dat zegt D66-Kamerlid en nummer twee van de kandidatenlijst Stientje van Veldhoven vandaag in een interview met Volkskrant.nl.

Stientje van Veldhoven (D66): ‘Rutte lacht het weg, maar hij heeft niks bereikt’

VK 25.08.2012 Volkskrant.nl spreekt in de aanloop naar 12 september met de nummers twee op de kieslijsten van de verschillende politieke partijen. Vandaag: Stientje van Veldhoven (D66). ‘We kunnen niet meer een nieuw experiment aangaan.’

D66 buigt als laatste van Kunduz-coalitie en wil compensatie forenzentaks

NRC 25.08.2012 Als laatste van de vijf partijen die het Lenteakkoord sloten wil D66 nu ook weer af van van de destijds voorgenomen forenzentaks. De partij zei vandaag op haar congres compensatie te willen voor mensen die met het openbaar vervoer naar hun werk gaan. Het voorstel wordt in het verkiezingsprogramma opgenomen. Lees verder›

D66 neemt als laatste partij afstand van forensentaks

Elsevier 25.08.2012 Nederlanders die reizen met het openbaar vervoer moeten bij bezuinigingen worden ontzien. Een voorstel daartoe van D66-leden is zaterdag overgenomen. Dit gebeurde op het verkiezingscongres van de partij in Den Haag. D66 is daarmee de laatste partij die betrokken was bij het begrotingsakkoord die steun aan het plan intrekt.

Reiskostenvergoeding
In het begrotingsakkoord spraken VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie af dat de belastingvrije reiskostenvergoeding moet worden afgeschaft. De ingreep zou 1,3 miljard euro opleveren, maar alle vijf partijen willen er inmiddels al weer van af

In juni zei D66-leider Alexander Pechtold nog volledig achter de maatregel te staan. ‘Ik sta voor mijn handtekening. Als je het hier niet bezuinigt, zul je het ergens anders moeten vinden en ook dat zal pijn doen.’

Zie ook: Kunduz-coalitie verwerpt belasten reiskostenvergoeding

D66 wil OV-forenzen ontzien

Parool 25.08.2012  De leden van D66 willen dat forenzen in het openbaar vervoer worden ontzien. Op het verkiezingscongres van de partij in Den Haag werd een voorstel daartoe overgenomen. In het Lenteakkoord is afgesproken dat de belastingvrije reiskostenvergoeding moet worden afgeschaft. Dat levert de schatkist 1,3 miljard op. De meeste partijen die het akkoord sloten (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) willen er inmiddels al weer van af. D66 houdt er als enige aan vast, maar wil nu dus wel de OV-reizigers ontzien.

D66: OV-forenzen ontzien

Telegraaf 25.08.2012 De leden van D66 willen dat forenzen in het openbaar vervoer worden ontzien. Op het verkiezingscongres van de partij zaterdag in Den Haag werd een voorstel daartoe overgenomen.

D66 wil alle drugs legaliseren

Metro 24.08.2012 D66 streeft op lange termijn naar het legaliseren van alle soorten drugs. De leden van de partij hebben vrijdagavond op een congres in Den Haag ingestemd met een voorstel om dit in het verkiezingsprogramma op te nemen.

D66 wil alle drugs legaliseren

NU 24.08.2012 AMSTERDAM – D66 streeft op lange termijn naar het legaliseren van alle soorten drugs.  De leden van de partij hebben vrijdagavond op een congres in Den Haag ingestemd met een voorstel om dit in het verkiezingsprogramma op te nemen.

Gerelateerde artikelen;

D66 houdt verkiezingscongres

Telegraaf 24.08.2012  In Den Haag is vrijdag aan het begin van de avond het verkiezingscongres van de D66 begonnen. Daar wordt het verkiezingsprogramma officieel vastgesteld.

D66 houdt verkiezingscongres  

VK 24.08.2012 In Den Haag is vrijdag aan het begin van de avond het verkiezingscongres van de D66 begonnen. Daar wordt het verkiezingsprogramma officieel vastgesteld.

Stel zelf je vragen aan Alexander Pechtold

NRC 22.08.2012 NRC en Google Hangouts bieden je de kans om in een live videochat vragen te stellen aan lijsttrekkers en prominente kandidaat-Kamerleden. Donderdagmorgen kun je zelf vragen stellen aan Alexander Pechtold, lijsttrekker van D66. Lees hier hoe je mee kan doen›

‘D66 is aan het radicaliseren’

Spits 22.08.2012 D66 is aan het radicaliseren. De partij van Alexander Pechtold dringt hun liberale waarden op aan andere partijen en gaat daarbij voorbij aan de keuzevrijheid van mensen. Dat zei lijsttrekker van de SGP Kees van der Staaij woensdag tijdens het eerste verkiezingsdebat van de NOS op Nederland 1.

‘D66 is aan het radicaliseren’

NU 22.08.2012 D66 is aan het radicaliseren. De partij van Alexander Pechtold dringt hun liberale waarden op aan andere partijen en gaat daarbij voorbij aan de keuzevrijheid van mensen. Dat zei lijsttrekker van de SGP Kees van der Staaij woensdag tijdens het eerste verkiezingsdebat van de NOS op Nederland 1. Volgens Van der Staaij zegt Pechtold dat iedereen vrijheid moet hebben, zolang die voldoet aan de opvattingen van D66.

‘Het pleidooi van Pechtold voor Europa is hilarisch’

VK 21.08.2012  Alexander Pechtold probeert jongeren het belang van Europa uit te leggen. ‘Maar zijn uitleg illustreert Het Grote Ongemak over Europa’, betoogt Volkskrant-columnist Pieter Hilhorst.

‘Nee D66, wij blijven baas in eigen buik’

VK 20.08.2012  Het voorstel van D66 tot automatische donorregistratie tast de soevereiniteit van het individuele lichaam disproportioneel aan. Het leidt ook tot praktische problemen. Dat stellen Daan Spaargaren en Geerten Waling. D66 had ook een opzienbarend plan nodig. Dus mocht kamerlid Pia Dijkstra vorige week een douceurtje uitdelen in een nachtelijke radio-uitzending van omroep BNN: D66 wil iedereen automatisch registreren als orgaandonor. De omroep was verguld: sinds het overlijden van oprichter Bart de Graaff is het donorissue daar, net als spuiten en slikken, core business geworden. De oplossing is zo simpel: iedereen is zonder nadenken donor, minus die paar zeurkousen die de moeite nemen om bezwaar aan te tekenen. Perfect toch?

Zie: D66 wil verplichting beslissen over donorregistratie en D66: Iedereen automatisch orgaandonor maken

Lowlands acht Pechtold klaar voor premierschap

NU 19.08.2012 ‘He looks like a president ‘BIDDINGHUIZEN – Met wisselend succes gingen zes politici zondag de confrontatie aan met het kritische Lowlandspubliek.

Pechtold deelt uit: chocolade en utopieën

Elsevier 13.08.2012 Ze zijn er weer, terug van weggeweest. De politici zijn terug van vakantie. Het was rustig zonder hen, maar de campagnes gaan beginnen. Massaal en met veel passie zullen de politici inspelen op uw angsten: het is heel erg gesteld met ons land, maar wij zullen het weer op orde krijgen. Allemaal zullen ze beweren: wij willen een sterk Nederland, een gezond Nederland en ook nog een rechtvaardig Nederland. We zullen moeten bezuinigen, maar over een paar jaar bent u weer even gezond en vrolijk als voor de crisis. Alle politici zullen een beroep doen op bijna dezelfde burgerlijke gevoelens. Wees rationeel en wordt dus niet emotioneel. 

Wie opent de aanval? Dat is D66-leider Alexander Pechtold. Hij richtte zijn pijlen op de economische plannen van de VVD en het CDA. ‘De staatsschuld is opgelopen, evenals de werkloosheid,’ zei Pechtold in Utrecht, waar ik hem voorbijliep. 

Makker, ik wil je niet boos maken, maar wat heeft deze crisis met populisme te maken? De crisis werd in eerste instantie veroorzaakt door Amerikaanse bankenGeert Wilders kon echt geen bijdrage leveren aan het ontstaan van de bankencrisis. 

Inderdaad: weg met het populisme. Maar ook: weg met het utopische denken. Het populisme was een reactie op het utopische denken, wat in werkelijkheid ook een populistisch ongefundeerd denken is. 

Echte munten
De Europese utopie van Alexander eindigt in Utrecht bij het uitdelen van chocolademunten. Dit is geen populisme meer, maar zelfs charlatanisme. Echte munten heeft D66 niet om uit te geven. D66 geeft u chocolademunten omdat die partij de echte munten nodig heeft voor de Europese utopie. De Europese utopie deelt alleen nog chocolademunten uit.

D66 opent aanval

Telegraaf 11.08.2012 VVD en CDA hebben volgens D66 anderhalf jaar niets aan de economie en ons land verbeterd. „De staatsschuld is opgelopen, evenals de werkloosheid. Anderhalf jaar populisme heeft ons land geen goed gedaan.” Dit verwijt aan het adres van de regeringspartijen maakt D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in Utrecht tijdens de aftrap van de campagne van zijn partij voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september.

D66 start campagne – Pechtold: geen vooruitgang met VVD en CDA

NRC 11.08.2012 VVD en CDA, die het land anderhalf jaar lang regeerden, hebben niets aan de economie en Nederland verbeterd. Dat stelt D66-leider Alexander Pechtold vandaag bij de start van de campagne van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Lees verder›

D66 zet zich af tegen economisch beleid VVD en CDA

Elsevier 11.08.2012 VVD en CDA hebben de afgelopen anderhalf jaar niets aan de economie en ons land verbeterd. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in Utrecht tijdens de start van de verkiezingscampagne van zijn partij. ‘De staatsschuld is opgelopen, evenals de werkloosheid,’ zei Pechtold. ‘Anderhalf jaar populisme heeft ons land geen goed gedaan.’

Zie ook: Linkse meerderheid na verkiezingen lijkt onvermijdelijk

D66 opent aanval op VVD en CDA

VK 11.08.2012  VVD en CDA hebben volgens D66 anderhalf jaar niets aan de economie en ons land verbeterd. ‘De staatsschuld is opgelopen, evenals de werkloosheid. Anderhalf jaar populisme heeft ons land geen goed gedaan.’ Dit verwijt aan het adres van de regeringspartijen maakt D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in Utrecht tijdens de aftrap van de campagne van zijn partij voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september.

D66 opent aanval op VVD en CDA

NU 11.08.2012 UTRECHT – VVD en CDA hebben volgens D66 anderhalf jaar niets aan de economie en ons land verbeterd.  ”De staatsschuld is opgelopen, evenals de werkloosheid. Anderhalf jaar populisme heeft ons land geen goed gedaan.”

Dit verwijt aan het adres van de regeringspartijen maakt D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in Utrecht tijdens de aftrap van de campagne van zijn partij voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september.

Gerelateerde artikelen;

D66: Huidige ‘weigerambtenaren’ mogen blijven zitten

Elsevier 03.08.2012 D66 heeft vrijdag een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat het weigeren van homohuwelijken door trouwambtenaren moet verbieden. Het plan heeft geen gevolgen voor ‘weigerambtenaren’ die al in dienst zijn. Tijdens een verkiezingsdebat van het COC vrijdagavond in Amsterdam maakte D66-leiderAlexander Pechtold bekend het wetsvoorstel te hebben ingediend.

Het wetsvoorstel moet regelen dat sollicitanten die bezwaren hebben tegen het homohuwelijk niet langer tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Een Kamermeerderheid steunt de plannen van D66.

Opmerkelijk
Ook moet de wet ervoor zorgen dat homostellen in alle gemeenten kunnen trouwen. Dit is opmerkelijk, omdat dit volgens de huidige wet ook al moet. In de praktijk heeft de zogenoemde ‘weigerambtenaar’ dan ook nooit voor problemen gezorgd: homoparen kunnen in alle gemeenten met elkaar trouwen.

Verbod op discriminatie
Vrijdag werd ook bekend dat een Kamermeerderheid een verbod op discriminatie om homoseksualiteit wil opnemen in de grondwet. Hoewel in de grondwet al staat dat niet mag worden gediscrimineerd ‘op welke grond dan ook’, wil de politiek seksuele voorkeur expliciet aan artikel 1 toevoegen.

Zie ook:

D66 dient wetsvoorstel weigerambtenaar in

VK 08.2012  D66 heeft vrijdag het initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een einde moet maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar. D66-leider Alexander Pechtold meldt dat vrijdagavond tijdens een verkiezingsdebat van homobelangenorganisatie COC .

D66 wil meer om- en bijscholing 55-plussers

NU 30.07.2012 DEN HAAG – D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya wil 200 miljoen euro investeren in het omscholen van werkloze ouderen. Ook wil ze meer bijscholing van werkende 55-plussers.

D66 wil met starters de woningmarkt vlottrekken

VK 27.07.2012 D66 wil de positie van starters op de woningmarkt snel verbeteren. Zij kunnen de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. Als starters kunnen kopen, kunnen anderen immers verkopen, aldus D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. En nieuwe huurders kunnen pas huren als bestaande huurders doorstromen.

D66 wil met starters woningmarkt vlottrekken

NU 27.07.2012 DEN HAAG – D66 wil de positie van starters op de woningmarkt snel verbeteren. Zij kunnen de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen.

Gerelateerde artikelen;

Verbazing over oproep D66

Telegraaf 25.07.2012 De oproep van D66 dat ziekenhuizen beter hun best moeten doen om ‘no-shows’ tegen te gaan, heeft voor verbazing gezorgd bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). „Leuk idee hoor, maar dat doen we al tijden. Het wordt al flink aangepakt, dus wij snappen die oproep op dit moment niet zo goed”, aldus een woordvoerster van de NVZ.

D66: Ziekenhuis moet wegblijver harder aanpakken

Elsevier 25.07.2012 Patiënten die niet komen opdagen bij hun afspraken in het ziekenhuis, moeten harder worden aangepakt. Ziekenhuizen moeten ook meer doen om wegblijven te voorkomen.Dat wil D66-Kamerlid Pia Dijkstra.

Zie ook:

‘D66 en VVD, flirten maar’

VK 20.07.2012   Zo’n coalitieflirt tussen D66 en de VVD waar politici in interviews over reppen is aangenaam nieuws voor een liberaal reveil in Nederland. Dat betoogt columnist voor de Volkskrant Nausicaa Marbe. Nu even geen koffiedik kijken in de economie als verkiezingsthema. Maar wel de vraag welke partij de burger een maximale vrijheid garandeert. Welke partij wil het zelfbeschikkingsrecht van het individu beschermen; wie waakt voor betutteling en dwang; wie dringt de overheid zo veel mogelijk terug? Bij wie moet je zijn voor de ruimste interpretatie van de vrijheid van meningsuiting, voor digitale vrijheid; voor een bescheiden overheid die haar plaats kent als het op cruciale levenskeuzes aankomt, die geen bureaucratische jungle toestaat en/of vernederende preventiemaatregelen verzint?

D66 wil 500 miljoen voor leraren

NU 16.07.2012 D66 wil 500 miljoen euro investeren in leraren, zowel huidige als toekomstige. D66 investeert ongeveer 2 miljard euro in onderwijs en innovatie. In het verkiezingsprogramma zegt de partij die extra investering financieel gedekt te hebben.

Gerelateerde artikelen;

Leden D66: Pia Dijkstra plek hoger op kandidatenlijst

Parool 06.07.2012 De leden van D66 hebben weinig veranderingen aangebracht in de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de top van de lijst is alleen Pia Dijkstra een plaats omhoog gegaan, van 10 naar 9. Magda Berndsen ging daardoor naar 10.

Verandering kandidatenlijst D66

Telegraaf 06.07.2012 De leden van D66 hebben weinig veranderingen aangebracht in de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de top van de lijst is alleen Pia Dijkstra een plaats omhoog gegaan, van 10 naar 9. Magda Berndsen ging daardoor naar 10.

Pia Dijkstra plek hoger op D66-lijst

Metro 06.07.2012 Leden van de partij mochten van 22 juni tot donderdag digitaal stemmen over de volgorde van de kandidaten. In totaal 25 procent van de kiesgerechtigde D66-leden bracht een stem uit. De lijst, die vrijdag is vastgesteld, is verder vrijwel ongewijzigd.

Kamerlid Magda Berndsen, die negende stond, staat nu tiende. Dijkstra werd bij de vorige verkiezingen door de leden ook al hoger gezet. Toen steeg ze van de zestiende naar de dertiende plaats.

Pia Dijkstra plek hoger op D66-lijst

NU 06.07.2012 AMSTERDAM – Oud-presentator van het NOS Journaal en huidig Kamerlid Pia Dijkstra heeft een hogere plek gekregen op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dijkstra stond op de tiende plaats, maar leden van de partij hebben haar op de negende plek gezet.

Gerelateerde artikelen

Pechtold: verschuilende Rutte loopt weg van handtekening Lenteakkoord

NRC 24.06.2012 Mark Rutte heeft slappe knieën omdat hij afstand neemt van het Lenteakkoord. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold gisteravond in Nieuwsuur. De premier zei gisteren tijdens het VVD-congres dat hij bepaalde afspraken uit het Kunduz-akkoord na de verkiezingen wil terugdraaien.

Het Lenteakkoord is volgens Pechtold heel belangrijk voor de toekomst van Nederland. Hij zei niets uit het akkoord terug te willen nemen. “Wij willen juist verder gaan.” Wel zou de forenzentaks bij de ov-reiziger rustiger moeten landen.

‘Rutte heeft slappe knieën’

Telegraaf 23.06.2012  D66-leider Alexander Pechtold verwijt premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte „slappe knieën”. Aanleiding is de aankondiging van Rutte zaterdag op een VVD-congres dat hij een aantal maatregelen zoals de forensentaks uit het Kunduz-akkoord wil vervangen.

Pechtold verwijt Rutte slappe knieën

Parool 24.06.2012 D66-leider Alexander Pechtold verwijt premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte ‘slappe knieën’. Aanleiding is de aankondiging van Rutte zaterdag op een VVD-congres dat hij een aantal maatregelen zoals de forensentaks uit het Kunduz-akkoord wil vervangen.

Pechtold verwijt Rutte slappe knieën

‘Zo kun je het land niet besturen’

NU 23.06.2012 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold verwijt premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte ”slappe knieën”.

Pechtold verwijt Rutte slappe knieën

Trouw 23.06.2012 D66-leider Alexander Pechtold verwijt premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte ‘slappe knieën’. Aanleiding is de aankondiging van Rutte zaterdag op een VVD-congres dat hij een aantal maatregelen zoals de forensentaks uit het Kunduz-akkoord wil vervangen.

D66 maakt plan bekend

Telegraaf 23.06.2012 Oud-minister van Economische Zaken en oud-topman van AkzoNobel Hans Wijers presenteert zaterdag het verkiezingsprogramma van D66. De sociaal-liberalen kwamen vrijdag al met hun kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september.

D66 wil investeren in krachtiger Europa en onderwijs

Elsevier 23.06.2012 D66 wil investeren in onderwijs, cultuur en een groene economie. Ook zet de partij in op een krachtiger Europa. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma dat de partij zaterdag presenteerde. Met het verkiezingsprogramma ‘En nu vooruit’ wil D66 inzetten op hervorming van de arbeidsmarkt en de de woningmarkt.

Zie ook: Ook Alexander Pechtold opent de aanval op Mark Rutte

D66 pleit voor krachtiger Europa en investeringen in onderwijs

NRC 23.06.2012 D66 wil twee miljard investeren in het onderwijs en kiest voor een “krachtiger en democratischer” Europa. Dat zei partijleider Alexander Pechtold vanochtend bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van de partij. Lees verder›   

‘Rutte verliest aan geloofwaardigheid’

NU 23.06.2012  DEN HAAG – Premier Mark Rutte zit in het Europa-debat in een spagaat omdat hij enerzijds de premier van Nederland wil zijn en anderzijds als VVD-leider de rechterflank van zijn partij tevreden moet houden. ”En die spagaat ondermijnt wel een beetje zijn geloofwaardigheid.” Dat zei D66-prominent Hans Wijers zaterdag nadat hij het verkiezingsprogramma van D66 had aangeboden aan partijleider Alexander Pechtold. Wijers was in het eerste paarse kabinet minister van Economische Zaken. Tot voor kort was hij topman van AkzoNobel.

Gerelateerde artikelen;

Ook Alexander Pechtold opent aanval op Mark Rutte

Elsevier 23.06.2012 D66-lijsttrekker Alexander Pechtold heeft zijn ongenoegen geuit over het beleid van demissionair premier Mark Rutte. Volgens de leider van D66 heeft de premier ‘niet één belangrijke wet doorgevoerd’.  Pechtold zegt zaterdag in een interview met het AD dat hij het beleid van premier Rutte een onvoldoende geeft.

‘Onvoldoende voor Rutte’

Telegraaf 23.06.2012  D66-leider Alexander Pechtold geeft premier Mark Rutte van de VVD een onvoldoende. „Niet één belangrijke wet heeft het gehaald. Doodzonde hoe een liberale premier een land zo in de staatsschuld en de lastenverzwaringen heeft gestort.”

Pechtold geeft Rutte onvoldoende

NU 23.06.2012  D66-leider Alexander Pechtold geeft premier Mark Rutte van de VVD een onvoldoende. In een interview in het AD zaterdag stelt Pechtold dat Rutte niets heeft bereikt. ”Niet één belangrijke wet heeft het gehaald. Doodzonde hoe een liberale premier een land zo in de staatsschuld en de lastenverzwaringen heeft gestort.”

D66 wil hervormen

Telegraaf 23.06.2012 D66 wil Nederland verder hervormen op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt en investeren in onderwijs, cultuur en een groene economie. Ook zet de partij opnieuw in op de pro-Europese standpunten. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de partij dat zaterdag onder de titel ‘En nu vooruit’ is gepresenteerd.

D66 wil Nederland hervormen

NU 23.06.2012 D66 wil Nederland verder hervormen op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt en investeren in onderwijs, cultuur en een groene economie. Bekijk video – Ook zet de partij opnieuw in op de pro-Europese standpunten. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de partij dat zaterdag onder de titel ‘En nu vooruit’ is gepresenteerd. D66 wil een breuk met het beleid van de afgelopen jaren waarmee premier Mark Rutte volgens partijleider Alexander Pechtold een onvoldoende heeft gescoord.

Gerelateerde artikelen;

‘Verkiezingsprogramma D66: ‘hacken’ onder voorwaarden legaliseren’

Trouw 22.06.2012 Het platleggen van websites moet onder bepaalde omstandigheden worden gelegaliseerd. Dat staat volgens persbureau Novum in ‘En Nu Vooruit’, het verkiezingsprogramma van D66, dat morgen officiëel wordt gepresenteerd.

D66 wil online demonstraties toestaan

NU 22.06.2012 AMSTERDAM – D66 vindt dat er heldere regels moeten komen voor zogenoemde online demonstraties. Dat staat in het D66-verkiezingsprogramma En Nu Vooruit, dat zaterdag wordt gepresenteerd. Hierin wordt veel aandacht besteed aan digitale vrijheden.

‘Dit is een ijzersterk team’

Telegraaf 22.06.2012 Bij D66 hebben zich de afgelopen tijd 150 mensen aangemeld die voor de partij de Tweede Kamer in willen. De selectiecommissie heeft met 70 van hen een gesprek gevoerd. Dat zei partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven vrijdag in Den Haag tijdens de presentatie van de kandidaten voor de verkiezingen in september.

Tien D66’ers uit regio op kieslijst

RTVWEST 22.06.2012 DEN HAAG – Op de kersverse lijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen staan tien kandidaten uit het noordelijke deel van Zuid-Holland. Lees verder

Kandidatenlijst D66: Stientje van Veldhoven op 2

VK 22.06.2012  Stientje van Veldhoven is de nieuwe nummer 2 op de advieslijst van D66 voor de verkiezingen van 12 september. Alexander Pechtold is – zoals al bekend – ook bij de komende verkiezingen de lijsttrekker van de Democraten.

Drie nieuwkomers bij eerste tien op kandidatenlijst D66

Elsevier 22.06.2012 D66 heeft drie nieuwkomers in de top-10 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet. De hoogst geplaatste nieuwkomer is COC-voorzitter Vera Bergkamp op plek vijf. Verder staat onderwijsbestuurder Paul van Meenen op zeven en Steven van Weyenberg, directeur op het ministerie van Sociale Zaken, op acht.

Koser Kaya
De rest van de top-10 wordt gevuld met Kamerleden. Stientje van Veldhoven staat op twee, financieel specialist Wouter Koolmees op drie en Kees Verhoeven op vier. Na Bergkamp volgen Gerard Schouw (zes), Magda Berndsen (negen) en Pia Dijkstra(tien).

Boris van der Ham al bekendgemaakt te vertrekken uit de Tweede Kamer. Kamerleden Wassila Hachchi en Fatma Koser Kaya staan op de plekken twaalf en dertien.

Zie ook:

Voorzitter COC op plaats 5 D66-lijst, verder ‘weinig verrassingen’

NRC 22.06.2012 D66 heeft vanochtend de kandidatenlijst voor de komende verkiezingenbekendgemaakt. COC-voorzitter Vera Bergkamp is de hoogste nieuwe binnenkomer op plek 5.

Drie nieuwe gezichten D66

Telegraaf 22.06.2012 In de top 10 van de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september staan drie nieuwelingen. De hoogste, COC-voorzitter Vera Bergkamp, staat op 5. Onderwijsbestuurder Paul van Meenen staat op 7, Steven van Weyenberg, directeur op het ministerie van Sociale Zaken, staat op 8.

Drie nieuwkomers in top 10 lijst D66

NU 22.06.2012 DEN HAAG – In de top 10 van de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september staan drie nieuwelingen. De hoogste, COC-voorzitter Vera Bergkamp, staat op 5. Onderwijsbestuurder Paul van Meenen staat op 7, Steven van Weyenberg, directeur op het ministerie van Sociale Zaken, staat op 8.

Achter lijsttrekker Alexander Pechtold staan verder huidige Kamerleden in de top 10. Stientje van Veldhoven staat op 2, financieel specialist Wouter Koolmees op 3 en Kees Verhoeven op 4. Na Bergkamp volgen Gerard Schouw (6), Magda Berndsen (9) en Pia Dijkstra (10).

Gerelateerde artikelen;

Voorzitter COC Nederland hoogste nieuwkomer op kandidatenlijst D66

NRC 21.06.2012 Vera Bergkamp (41) is de hoogste nieuwkomer op de lijst van D66. Op welke plek zij komt wordt pas morgen bekendgemaakt, maar de voorzitter van COC Nederland is meer dan tevreden. “Eind vorig jaar werd ik gepolst of ik interesse had”, vertelt Bergkamp tegen NRC Handelsblad.

Voorzitter COC Nederland hoogste nieuwkomer bij D66

Elsevier 21.06.2012 Vera Bergkamp is de hoogste nieuwkomer op de kieslijst van D66. Ze is sinds twee jaar voorzitter van homobelangenorganisatie COC Nederland. Dat meldt NRC Handelsblad. COC bevestigt het bericht. Omdat de organisatie politiek neutraal is, doet Bergkamp vanaf nu geen publieke optredens meer.

Zie ook: Boris van der Ham stopt als Kamerlid

Voorzitter COC Nederland met stip op kandidatenlijst D66

VK 21.06.2012 COC-voorzitter Vera Bergkamp is de hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst van D66. Dat meldt NRC Handelsblad. Morgen wordt de lijst bekendgemaakt. Het COC zet zich in voor de integratie van homoseksuelen.

‘D66 is een sociaal-liberale partij waar gelijke rechten hoog in het vaandel staan. Dat heeft homoseksuelen, biseksuelen en transgenders altijd aangesproken’,aldus Bergkamp in NRC. De COC-voorzitter zegt dat ze zich niet alleen gaan inzetten voor homo-emancipatie. ‘Ik wil mij inzetten voor vrijheid, ongeacht welke portefeuille.’

COC-voorzitter de politiek in voor D66

Parool 21.06.2012 Vera Bergkamp stopt binnenkort als voorzitter van homobelangenorganisatie COC Nederland, omdat ze kandidaat-Tweede Kamerlid voor D66 is. Dat heeft het COC vandaag gemeld. D66 presenteert morgen de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september. 

Voorzitter COC politiek in

Telegraaf 21.06.2012 Vera Bergkamp stopt binnenkort als voorzitter van homobelangenorganisatie COC Nederland, omdat ze kandidaat-Tweede Kamerlid voor D66 is. Dat heeft het COC donderdag gemeld.

COC-voorzitter kandidaat voor D66

Spits 21.06.2012 Vera Bergkamp pakt haar biezen bij homobelangenorganisatie COC en gaat voor een Tweede Kamer-lidmaatschap. De vrouw staat voor D66 op de concept-kandidatenlijst. Dat heeft het COC vandaag gemeld.

COC-voorzitter op D66-kandidatenlijst

Metro 21.06.2012 Voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland is kandidaat-Kamerlid voor D66. Ze treedt daarom terug bij het COC. Dat heeft de homobelangenorganisatie donderdag laten weten.

Bergkamp is de hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst van D66 voor de verkiezingen van 12 september. Ze staat volgens ingewijden op een verkiesbare plaats op de lijst, die vrijdagmiddag wordt gepresenteerd. Bekend is al dat Boris van der Ham daar niet op staat: hij vindt het tijd voor iets anders. Alexander Pechtold blijft lijsttrekker van D66, dat nu tien Kamerzetels bezet.

‘D66 is geen onderwijspartij meer’

NU 20.06.2012 DEN HAAG – De VVD vindt dat D66 zich geen onderwijspartij meer mag noemen. “Dat sloeg sowieso al nergens op, maar na vandaag helemaal niet meer”, aldus VVD-Kamerlid Ton Elias. Elias is er niet over te spreken dat D66 niet op kwam dagen tijdens een debat in de Tweede Kamer over de prestaties van het ministerie van Onderwijs. “De belangrijkste taak van het Parlement is het kabinet controleren. Vandaag gebeurde dat over de manier waarop ruim 30 miljard euro onderwijsgeld besteed wordt. Als je daar afwezig bent, heb je geen recht van spreken”, laat Elias weten aan NU.nl

Next checkt: ‘Europa kost 230 euro per persoon per jaar’

NRC 15.06.2012 D66-leider Pechtold was afgelopen zondag te gast bij het tv-programma Buitenhof. Volgens Pechtold draagt Nederland per persoon ongeveer 230 euro bij aan Europa, maar krijgt daar aan welvaart 1.500 tot 2.000 euro per jaar voor terug. Next checkt en concludeert: deze bewering is grotendeels waar. Lees verder›

Verbazing over vertrek Van der Ham

Spits 13.06.2012 Het vertrek van D66’er Boris van der Ham uit de Tweede Kamer heeft tot gefronste wenkbrauwen geleid bij Kamerleden en medewerkers uit andere partijen. Gisterochtend maakte de sociaal-liberaal bekend na tien jaar te stoppen als Kamerlid.

Van der Ham zelf houdt vol dat hij al een tijd geleden aan partijleider Alexander Pechtold heeft laten weten dat hij twijfelde over zijn Kamerlidmaatschap. Hij kon niet beloven dat hij een nieuwe termijn in de Kamer zou uitzitten als hij nog een keer verkozen zou worden. Er zijn weinig mensen aan het Binnenhof die de lezing van Van der Ham geloven. Tegen collega-Kamerleden heeft hij vorige week nog gezegd dat hij zin had om door te gaan.

Boris van der Ham (D66) stopt na tien jaar als Kamerlid – ‘honger naar iets nieuws’

NRC 12.06.2012  Boris van der Ham keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer voor zijn partij D66. Hij stelt na tien jaar Kamerlidmaatschap zich niet verkiesbaar, laat hij vandaag weten. Van der Ham heeft “honger naar iets nieuws”, zo motiveert hij zijn besluit.

Boris van der Ham (38) stopt als Kamerlid voor D66

Elsevier 12.06.2012 D66-Kamerlid Boris van der Ham keert na de verkiezingen van 12 september niet terug in de Tweede Kamer. ‘Hoewel ik nog barst van de energie en ideeën, overstemde de honger naar iets nieuws dat de afgelopen weken steeds meer.’  Dat heeft Van der Ham dinsdagbekendgemaakt.

Verrast
D66-fractieleider Alexander Pechtold zegt ‘verrast’ te zijn door het besluit. ‘Ik vind het jammer dat hij de Kamer verlaat, maar na tien jaar Kamerlidmaatschap kan ik alleen maar respect opbrengen voor zijn besluit,’ aldus Pechtold. 

Van der Ham uit Kamer

Telegraaf 12.06.2012 Na 10 ‘tropenjaren’ vertrekt Boris van der Ham (D66) uit de Tweede Kamer. Hij besloot dit weekeinde zich niet meer verkiesbaar te stellen voor „de meest eervolle baan is die er is”, maar „de honger naar iets nieuws heeft gewonnen”.

Boris van der Ham stopt als Kamerlid

Metro 12.06.2012 Boris van der Ham keert naar de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer voor zijn partij D66. Hij stelt na tien jaar Kamerlidmaatschap zich niet verkiesbaar, laat hij dinsdag weten. “Ik heb honger naar iets nieuws.”

Boris van der Ham stopt als Kamerlid

NU 12.06.2012 Boris van der Ham heeft dinsdag laten weten na tien jaar in de Kamer zich niet meer verkiesbaar te stellen. “Hoewel ik nog barst van de energie en ideeën overstemde de honger naar iets nieuws dat de afgelopen weken steeds meer”, zo motiveert hij zijn keuze. Vorige maand stelde Van der Ham nog wel door te gaan.

Gerelateerde artikelen:

 

Pechtold: “Met miljarden voor kennis groeit Europa uit de crisis”

D66 10.06.2012  D66-leider Alexander Pechtold wil dat premier Rutte niet wegduikt voor Europa, maar actief de Nederlandse belangen dient bij de ontwikkeling van een krachtiger en slagvaardiger Europa. Volgens Pechtold moet Nederland …    lees verder

Ook Pechtold wil premier worden – bekritiseert Rutte om forenzentaks

NRC 10.06.2012  D66-leider Alexander Pechtold wil premier worden als D66 bij de verkiezingen de grootste partij wordt. Dat zei hij vanmiddag in Buitenhof. Pechtold zei enorm gemotiveerd te zijn de verkiezingen tot een succes te maken. Als het aan hem ligt komt er een kabinet dat pro-Europa is.

Pechtold betoogde in het televisieprogramma dat Nederland zich meer moet inzetten voor een krachtiger en slagvaardiger Europa. Hij hamerde er daarnaast op dat alle landen zo snel mogelijk hun begroting op orde moeten krijgen en dat er structurele hervormingen nodig zijn.

Europa moet verder democratischer worden, met gekozen leiders en een sterker Europees parlement, dat de Europese Commissie kan controleren en afrekenen, zo vindt Pechtold.

Eerder lieten Mark Rutte (VVD), Emile Roemer (SP) en Diederik Samsom (PvdA) al weten premier te willen worden.

Demissionair premier Rutte zei eerder vandaag dat het goed mogelijk is dat de VVD de plannen met de forenzentaks gaat terugdraaien. Volgens Rutte zat er na het mislukken van het Catshuisoverleg niets anders op dan om met de taks akkoord te gaan om zo toch een begroting rond te krijgen met de andere partijen uit de Kunduz-coalitie. De lijsttrekker van de VVD beaamde dat de maatregel niet rijmt met de idealen van de partij.

Pechtold reageerde verbaasd op de uitspraak van Rutte. Volgens hem heeft Rutte de forenzentaks nota bene zelf bedacht in het Catshuis. Volgens Pechtold is het bijna niet mogelijk om de maatregel terug te draaien. Hij pleit bovendien bij de overige partijen dergelijke zaken uit het Kunduz-akkoord niet ter discussie te stellen.

Pechtold staat nog steeds achter omstreden forensentaks

Elsevier 10.06.2012 D66-leider Alexander Pechtold staat nog volledig achter de maatregelen uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. ‘Ik sta voor mijn handtekening.’

Pechtold steunt ook nog het omstreden planvoor het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding, de forensentaks. ‘Die maatregel levert 1,3 miljard euro op. Als je het hier niet bezuinigt, zul je het ergens anders moeten vinden en ook dat zal pijn doen.’

De D66’er benadrukt dat de maatregel is overgenomen uit het Catshuisakkoord van VVD, CDA en PVV en door de vijf partijen juist iets is versoepeld. De PVV ageert nu sterk tegen de belasting.

Van de 12 miljard euro die de partijen op de overheidsbegroting wilden besparen, wordtmeer dan tweederde gerealiseerd door lastenverzwaringen.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) zei zondagochtend dat de forensentaks waarschijnlijk niet wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD.

Pechtold: op naar politieke unie Europa

Parool 10.06.2012 D66-leider Alexander Pechtold wil verder inzetten op Europa. We moeten immers tegen machten als China, Brazilië, Rusland en ook nog altijd Amerika op. ‘Het wordt de eeuw van de continenten’, voorspelde hij vandaag in het tv-programma Buitenhof.

Pechtold: op naar politieke unie Europa

VK 10.06.2012 D66-leider Alexander Pechtold wil verder inzetten op Europa. ‘Europa is niet af, maar we hebben de keus niet ons terug te trekken.’ En een Nederlander is er misschien jaarlijks 230 euro aan kwijt, hij krijgt er volgens Pechtold minstens 1500 euro voor terug. Pechtold wil dat er binnen 5 jaar ‘belangrijke klappen’ worden gemaakt naar een politieke unie en dat er een gekozen president en gekozen eurocommissarissen komen. ‘We moeten zorgen dat we meebepalen wat er in Brussel gebeurt.’

‘Op naar politieke unie Europa’

Telegraaf 10.06.2012  D66-leider Alexander Pechtold wil verder inzetten op Europa, ondanks de negatieve sentimenten. We moeten immers tegen machten als China, Brazilië, Rusland en ook nog altijd Amerika op. “Het wordt de eeuw van de continenten”, voorspelde hij zondag in het tv-programma Buitenhof.

Pechtold: Meer Europa!

Spits 10.06.2012 D66 is natuurlijk al behoorlijk Eurofiel, maar Alexander Pechtold kwam dat vandaag nog even bevestigen in het tv-programma Buitenhof. “Het wordt de eeuw van de continenten”, zegt Pechtold die benadrukt dat we tegen machten op moeten boksen als China, Brazilië, Rusland en Amerika.

“Europa is niet af, maar we hebben de keus niet ons terug te trekken.” Pechtold meent overigens dat iedere Nederlander 230 euro kwijt is aan Europa, maar er minstens 1500 euro voor terug krijgt. Alexander heeft er zelfs zo veel zin in dat hij graag premier wil worden. Dan moet D66 wel eerst de grootste partij worden en dat zit er volgens de peiling van Maurice de Hond nog niet echt in.  

‘Pechtold heeft zicht op twintig zetels’

VK 06.06.2012  Met Alexander Pechtold beschikt D66 over de juiste man. Bovendien heeft de partij een helder en geloofwaardig antwoord op vragen over Europa en de crisis, de twee belangrijkste onderwerpen voor de kiezer. Een klinkende overwinning op 12 september kan D66 haast niet meer ontgaan, meent Roderik van Grieken.

Pechtold enige kandidaat lijsttrekkerschap D66

AD 24.05.2012  Alexander Pechtold (46) is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66. De partij maakte dat vandaag bekend. Pechtold is partijleider sinds 2006. ‘Ik verheug me op de verkiezingsstrijd’, aldus Pechtold. ‘Mensen willen weer vooruit, willen weer bouwen aan een beter Nederland en een sterkere economie.

Pechtold enige kandidaat lijsttrekkerschap D66

VK 24.05.2012 Alexander Pechtold (46) is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66. De partij maakte dat vandaag bekend. Pechtold is partijleider sinds 2006. ‘Ik verheug me op de verkiezingsstrijd’, aldus Pechtold. ‘Mensen willen weer vooruit, willen weer bouwen aan een beter Nederland en een sterkere economie. Ik wil mensen die kans geven. Ik wil Nederland een nieuw perspectief bieden, het betere alternatief dat op dit cruciale moment in de Nederlandse politiek de doorbraak forceert die nodig is om Nederland vooruit te brengen.’

Pechtold wederom D66-lijsttrekker

Metro 24.05.2012 D66-leider Alexander Pechtold wordt over anderhalve week officieel als lijsttrekker van D66 benoemd. Hij bleek donderdag de enige kandidaat te zijn, laat zijn partij weten. De D66-leden stemmen deze week over zijn kandidatuur, maar dat is slechts een formele stap.

Pechtold enige kandidaat lijsttrekkerschap

NU 24.05.2012 DEN HAAG – Alexander Pechtold (46) is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66. De partij maakte dat donderdag bekend.

Veel kritiek op plan D66 Video

Telegraaf 20.05.2012 Het voorstel van D66 om de 40-urige werkweek te laten terugkeren en Tweede Pinksterdag als verplichte verlofdag te schrappen, wordt door andere partijen in de Tweede Kamer niet met groot enthousiasme ontvangen.

Kritische reacties in Kamer op D66-plan

NU 20.05.2012 DEN HAAG – Het voorstel van D66 om de 40-urige werkweek te laten terugkeren en Tweede Pinksterdag als verplichte verlofdag te schrappen, wordt door andere partijen in de Tweede Kamer niet met groot enthousiasme ontvangen

”Het is een beetje het verhaal van een econoom”, aldus CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum. Hij vreest dat bedrijven door hogere loonkosten gedwongen zullen zijn in deze crisistijd meer mensen te ontslaan waardoor meer banen verloren gaan.

Lees hier het hele voorstel van Wouter Koolmees

Meer werken, minder belasting

D66 20.05.2012 D66-Kamerlid Wouter Koolmees stelt vandaag bij Buitenhof voor om de duur van de werkweek geleidelijk weer terug te brengen tot 40 uur om de Nederlandse economie te versterken. De sociaal-liberaal wil daarnaast Tweede …

Nederlanders werken zo’n 1377 uur per jaar, het minst van de geïndustrialiseerde wereld blijkt uit onderzoek van OESO. Sinds de jaren ’80 is het aantal verlofdagen ook sterk toegenomen. In verschillende landen wordt nu een discussie gevoerd over het aantal verplichte verlofdagen. Zo besloot de Portugese regering onlangs vier nationale feestdagen te schappen.   lees verder

D66: Terug naar 40-urige werkweek, minder vrije dagen

Elsevier 20.05.2012 Volgens D66 moet de 40-urige werkweek terugkeren en moet Tweede Pinksterdag worden geschrapt als verplichte verlofdag. Door meer te werken kunnen de lonen stijgen en de loonbelasting omlaag, denkt D66-Kamerlid Wouter Koolmees. Hij zei dat zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Weinig werken
Nederlanders werken zo’n 1.377 uur per jaar en dat is het minst van alle geïndustrialiseerde landen, blijkt uit onderzoek van de OESO. Hongaren en Polen zitten ver boven de 1.900 uur, maar ook met Nederland vergelijkbare landen scoren veel hoger. Finnen werken gemiddeld 1.690 uur, Britten 1.647 uur en Zweden 1.624 uur.

In 2012 bestaat een gemiddelde Nederlandse voltijdswerkweek uit 36,7 uur. ‘De omstandigheden zijn nu sterk veranderd: steeds minder werkenden moeten zorgen voor steeds meer niet-werkenden. Daarom moeten we dit decennium de historische trend keren en de werkweek weer langzaam terugbrengen tot 40 uur,’ aldus Koolmees.

Zie ook: Nederlanders werken minder hard dan vroeger

Plan D66: 40-urige werkweek moet terug

Trouw 20.05.2012 Als er gebeurt wat hij voorstelt, kunnen de lonen stijgen, kan de inkomstenbelasting omlaag en kan het gat op de overheidsbegroting fors omlaag. Nederland komt dan volgens Koolmees ‘werkend uit de crisis’. Koolmees was een van de opstellers van het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie eind april sloten om het begrotingstekort volgend jaar weer onder de 3 procent te brengen.

D66 wil 40-urige werkweek terug – ‘werkend uit de crisis komen’

NRC 20.05.2012 Om de welvaartsstaat betaalbaar te houden moet een werkweek van 40 uur weer de standaard worden. D66-Kamerlid Wouter Koolmees zei vandaag in het tv-programma Buitenhof dat dit in het verkiezingsprogramma van zijn partij komt te staan.Lees verder›

D66 wil langere werkweek en minder loonbelasting

NU 20.05.2012 AMSTERDAM – We moeten met zijn allen weer meer gaan werken en de 40-urige werkweek moet terug. Ook moet Tweede Pinksterdag geschrapt worden als verplichte verlofdag. 

Gerelateerde artikelen;

Is deze werkgroep niet gewoon opgericht om stemmen te winnen?

Klei: “Persoonlijk denk ik dat we nog wel wat CDA’ers voor ons kunnen winnen. Ik denk dat die partij binnen nu en twintig jaar verdwijnt.”

Kleinpaste: “Maar extra stemmen halen, is geen doel op zich.”

Klei: “We willen niet het misverstand oproepen dat religieuze mensen nu op D66 moeten gaan stemmen. Maar we laten wel zien dat we godsdienst serieus nemen.”

‘We willen laten zien dat D66 godsdienst serieus neemt’

Trouw 12.05.2012  Bij een seculiere partij pur sang zoals D66 denk je niet gelijk aan onderwerpen als levensbeschouwing en religie. Toch houdt een themawerkgroep van deze partij zich hier sinds begin dit jaar mee bezig. ‘Zodra er sprake is van discriminatie, kiezen we niet voor religie.’

Ze hebben een totaal verschillende achtergrond, maar samen bliezen ze nieuw leven in de ‘slapende’ thema-afdeling levensbeschouwing en religie van D66.

D66 trapt verkiezingscampagne af

Metro 28.04.2012 D66 begint zaterdag met zijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Fractievoorzitter Alexander Pechtold deelt vanaf 13.00 uur flyers uit in Nijmegen. Ook gaat hij in gesprek met kiezers over het deze week gesloten begrotingsakkoord.

Pechtold: “Voor 1 juni akkoord voor de begroting 2013”

23.04.2012  D66-leider Alexander Pechtold wil dat de Tweede Kamer op korte termijn, maar uiterlijk voor 1 juni 2012, een akkoord sluit over een volwaardige begroting voor 2013. Inaanloop naar nieuwe verkiezingen begin …    lees verder

Congresspeech Alexander Pechtold

D66 Rotterdam, 21 april 2012 “Dit kabinet is een kabinet van tevredene liberalen. Van liberalen, die niet zo innig als wij de noodzaak van hervorming inzien. En een tevreden liberaal, een liberaal die de noodzaak van hervorming niet krachtig gevoelt, is hij niet de conservatief in den goede zin des woords?”     lees verder

Pechtold zet ‘stip op de horizon’

NU 21.04.2012 Alexander Pechtold, partijleider van D66, zal vandaag tijdens het partijcongres ‘een stip op de horizon’ zetten. Dat stelt hij in een interview met NU.nl, voorafgaand aan het congres in Rotterdam.

“Vandaag zal ik in mijn congresspeech voor het eerst sinds ik leider van de partij ben nagenoeg geen cijfers en bedragen aanhalen”, aldus Pechtold.

G500 slaat uitnodiging D66 af

NU 21.04.2012 Jongerenbeweging G500 gaat niet in op de uitnodiging van Alexander Pechtold om zich bij het partijcongres in Rotterdam te voegen zaterdag. Dat schrijft Sietse Bakker, campagneleider van G500, in een open brief aan de D66-fractievoorzitter.

G500 wil van jongeren een machtsfactor maken binnen de drie traditionele middenpartijen om zo hervormingen af te dwingen. Het plan is om tijdens partijcongressen meerderheden te forceren. In een interview met NU.nl antwoordde Pechtold op de vraag of het beter is om je bij D66 aan te sluiten, dan bij G500: “Ze zijn vandaag van harte welkom op het congres.

Van Scherrenburg geen kandidaat D66

Volkskrant 29.11.09 Wouke van Scherrenburg (63), oud-journaliste van Den Haag Vandaag, gaat niet voor D66 de Tweede Kamer in. ‘Ik weet het nu zeker’, zei Van Scherrenburg zondagochtend.

Zie: Van Scherrenburg mogelijk in Kamer

D66 zet stippen op horizon

07.11.09 Als optimistische partij met een heldere boodschap heeft D66 kansen in het snel veranderende politieke landschap, vindt Alexander Pechtold. Volgens de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer onderscheidt zijn partij zich hiermee van andere stilstaande partijen en van het nationalisme van de conservatieve partijen”.

april 28, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

VVD congres 26.11.2011

VVD congres 26 November 2011 Zaandam.

Het CDA en de PvdA buigen zich noodgedwongen opnieuw en nog steeds over hun gedachtegoed. Ze lijken er maar niet uit te komen.

Zie: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2 en: De PvdA en de grote verandering

Mark Rutte, durf te denken! 

Ondertussen, zo schrijft blogger ‘Sven’ van de Dagelijkse Standaard, liggen de liberalen al maanden op kop in de peilingen. Op het rechts georiënteerde opinieblog waarschuwt hij de premier dat diens partij niet in mag dommelen.

VVD’ers moeten nieuwe ideeën formuleren, maar hoeven het wiel niet helemaal zelf uit te vinden. De Franse politiek filosoof Alexis de Tocqueville biedt volgens hem een aanknopingspunt. Misschien kunnen de liberalen zich op ‘sterk beleefd patriottisme’ werpen.

Waar de VVD zich vroeger liet inspireren door denkers als Frits Bolkestein, Paul Cliteur en Gerry van der List, overheerst nu onder meer pragmatisme en gebrek aan belezenheid.

Diezelfde Bolkestein waarschuwt overigens in een onlangs verschenen boek voor het gevaar van ‘intellectuelen zonder levenservaring’. Rutte werd onlangs door D66-Kamerlid Boris van der Ham verweten dat hij zijn ‘favoriete filosoof’ Karl Popper niet serieus neemt.

Hoe het precies verder moet, weet men nog niet. In ieder geval is het formuleren van een langetermijnsvisie ‘belangrijker dan de zoveelste met bier en bitterbalen overladen borrel’.

Tevreden
Uit een onderzoek van NRC Handelsblad bleek deze week overigens dat veruit de meeste VVD-bestuurders, ondanks de gesloten compromissen, zeer tevreden zijn over het gevoerde kabinetsbeleid.

Opvallend is verder dat twee op de drie VVD’ers niet ontevreden zijn met de invloed van de SGP op het kabinet. Wel ruilen de liberalen de PVV liever in voor D66.

‘Te weinig debat binnen de VVD’

NU 23.05.2015  Binnen de VVD is er te weinig debat over de politieke koers en de liberale beginselen.

Dat zegt de directeur van de Teldersstichting, Patrick van Schie, zaterdag in een gesprek met NRC Handelsblad. De Teldersstichting is de denktank van de liberalen.

”Er zou bij VVD minder regie op het debat moeten zijn. Gewone leden moeten kunnen meediscussiëren, niet alleen een paar politieke hotemetoten”, aldus Van Schie. Als voorbeeld van het gebrek aan debat noemt hij het afgelopen partijcongres van de VVD.

‘Te weinig debat binnen VVD’

Telegraaf 23.05.2015 Binnen de VVD is er te weinig debat over de politieke koers en de liberale beginselen. Dat zegt de directeur van de Teldersstichting, Patrick van Schie, zaterdag in een gesprek met NRC Handelsblad. De Teldersstichting is de denktank van de liberalen.

„Er zou bij VVD minder regie op het debat moeten zijn. Gewone leden moeten kunnen meediscussiëren, niet alleen een paar politieke hotemetoten”, aldus Van Schie. Als voorbeeld van het gebrek aan debat noemt hij het afgelopen partijcongres van de VVD. „Daar kreeg ik plaatsvervangende schaamte van. Na één minuut werd de microfoon afgesloten voor sprekers – behalve bestuursleden en Tweede Kamerleden. Dat was een persiflage op debat. Zo maak je de VVD niet aantrekkelijker voor een breder publiek.”

Volgens Van Schie is het probleem „dat de media intern debat altijd interpreteren als: er is ruzie. Maar je moet je als partij niet laten gijzelen door de angst voor de gevolgen van debat.”

Directeur partijdenktank: te weinig debat in VVD›

NRC 23.05.2015 Er is gebrek aan debat over de politieke koers en de liberale beginselen in de VVD. Dat zegt Patrick van Schie, de directeur van partijdenktank de Teldersstichting, vandaag in NRC.

“Er zou bij VVD minder regie op het debat moeten zijn. Gewone leden moeten kunnen meediscussiëren, niet alleen paar politieke hotemetoten.”

Lees meer;

VANDAAG Zij bepalen de politieke thema’s

2007 ‘De VVD-top is vervreemd van zorgen van de achterban’

2009 Wat is er aan de hand in driestromenland?

2004 Keutelen over de koers

2000 Democratie floreert als nooit tevoren

PvdA: VVD sjoemelt

Telegraaf 28.01.2012 De VVD sjoemelt wel heel makkelijk met de liberale principes om aan de macht te blijven. Regeren is het heilige doel, en daarvoor sluit de VVD compromissen waarvoor een liberaal 5 jaar geleden nooit had gekozen. Dat zei voorzitter Bert Kersten van de Limburgse PvdA-Statenfractie zaterdag na afloop van een gewestvergadering van zijn partij in Maasbracht.

PvdA: VVD sjoemelt met principes

Spits 28.01.2012 Om aan de macht te komen en blijven, “sjoemelt de VVD wel heel makkelijk met haar liberale principes”. Regeren is het heilige doel, en daarvoor is de partij bereid compromissen te sluiten waarvoor een liberaal vijf jaar geleden nooit had gekozen.

PvdA Limburg vindt dat VVD sjoemelt met principes

NU 28.01.2012 MAASBRACHT – De VVD sjoemelt wel heel makkelijk met de liberale principes om aan de macht te blijven. Regeren is het heilige doel, en daarvoor sluit de VVD compromissen waarvoor een liberaal 5 jaar geleden nooit had gekozen.

Dat zei voorzitter Bert Kersten van de Limburgse PvdA-Statenfractie zaterdag na afloop van een gewestvergadering van zijn partij in Maasbracht

‘VVD, denk eens na over wat liberalisme inhoudt’

Trouw 25.11.2011 De grootste partij van ons land lijkt onverwoestbaar. Maar wat drijft de VVD eigenlijk? Partij-intellectuelen moeten een liberale langetermijnsvisie formuleren, schrijft het blog De Dagelijkse Standaard.

“Maak Nederland liberaler!” En de VVD meteen ook maar even

DS 26.11.2011 Maak Nederland liberaler!”: Dat is het motto van het najaarscongres van de VVD, dat vandaag in Zaandam plaatsvindt.

Op zich natuurlijk een prima motto. Het is aanstekelijk, het is … duidelijk, het is … des VVDs.

En toch, toch steekt er iets. Maar wat? Waarom lees ik dit motto en denk ik bij mezelf ‘heh, ja’?

Het antwoord is natuurlijk dat de huidige regering, en dus de fractie van de VVD, minder liberaal zijn dan ik wel had gewild. De VVD moet zaken doen met de SGP en de PVV. De ene is sociaal buitengewoon conservatief, de andere weigert continu om het arbeids / ontslagrecht te hervormen, te bezuinigen waar het moet, etc.

En verder:

Bram Dirkx nieuwe voorzitter JOVD

NU 04.12.2011 DEN HAAG – Bram Dirkx is gekozen tot voorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD.

‘VVD-jongeren moeten kiezen’

De Pers 03.12.2011 D66-leider Alexander Pechtold heeft de jongeren van de VVD zaterdagavond opgeroepen kleur te bekennen. Hij vroeg hen duidelijk te maken waar hun partij de komende jaren voor staat als het gaat om het liberalisme, Europa en hervormingen.

Pechtold roept VVD-jongeren op te kiezen

D66-leider spreekt op JOVD-congres

NU 03.12.2011 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold heeft de jongeren van de VVD zaterdagavond opgeroepen kleur te bekennen.

JOVD: VVD moet stilstand stoppen

Spits 02.12.2011 De VVD moet weer in beweging komen als het gaat om medisch-ethische kwesties en (homo-) emancipatie. “Stilstand is achteruitgang.” De VVD in de Tweede Kamer, die vaak concessies doet aan de christelijke SGP, trekt zelf de grens bij achteruitgang. Maar dat is niet genoeg, zegt Bram Dirkx (21). Dirkx wordt dit weekend vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van de JOVD, de jongerentak van de VVD (hij is de enige kandidaat).

‘VVD moet voor liberale principes staan’

VK 30.11.2011 De VVD gedraagt zich af en toe als een mak lammetje in de coalitie en moet steviger voor de liberale principes staan. Dat stelt terugtredend voorzitter Martijn Jonk van de politieke jongerenorganisatie van de VVD (JOVD) in een interview met Nu.nl.

‘VVD moet meer voor liberale principes staan’

JOVD-voorzitter Jonk haalt uit naar eigen partij

NU 30.11.2011 DEN HAAG – De VVD gedraagt zich af en toe als een mak lammetje in de coalitie en moet steviger voor de liberale principes staan.

‘VVD gedraagt zich als mak lammetje’

Spits 30.11.2011 Volgens Jonk heeft de VVD in bijvoorbeeld de discussie rond de weigerambtenaren de neiging om te snel te schikken in concessies. “De VVD stemde tegen, terwijl daarover niets is afgesproken in het regeerakkoord. En ik vind: de SGP krijgt al heel veel.”

‘VVD, wees niet het makke lammetje’

NU 30.11.2011 Voorzitter van de VVD-jongerenorganisatie JOVD Martijn Jonk treed zaterdag terug. NU.nl sprak met hem over het behoud van liberale waarden in een conservatief-rechtse coalitie en politieke samenwerking met de ‘conservatief-linkse PVV’.

Hennis-Plasschaert (VVD): Omwille van de rust moeten we soms schikken

VK 27.11.2011 In het huidige gedoogkabinet kan de VVD niet altijd de prioriteiten leggen waar zij wil. Maar om de rust in de coalitie te bewaren, moet er soms geschikt worden. Dat zei Jeanine Hennis-Plasschaert, Tweede Kamerlid voor de VVD, vanmorgen in het programma Eva Jinek op Zondag.

Lees ook VVD stemt tegen afschaffen weigerambtenaar; PVV niet – 15/11/11

Lees ook Woord van het jaar is weigerambtenaar – 26/11/11

VVD maakt Nederland liberaler in Zaandam

VVD 26.11.2011 Speciale gast op het VVD-congres was Nobelprijswinnares van de vrede Tawakkul Karman. De Nobelprijswinnares werd met een staande ovatie ontvangen door het publiek. Haar boodschap was om niet alleen Nederland maar de hele wereld liberaler te maken.

Klik hier om de speech van Mark Rutte terug te zien.

Rutte geniet vertrouwen VVD-leden  – Video

VVD-leden willen meer discussie

NOS 26.11.2011 Leden van de VVD maken zich zorgen over het gebrek aan inhoudelijke discussie binnen de partij. Dat bleek tijdens het congres dat de partij vandaag houdt in Zaandam.

Bekijk ook…

Rutte: ook zonder crisis is het goed om achttien miljard te bezuinigen

NRC 26.11.2011  Ook zonder crisis is het goed dat Nederland achttien miljard bezuinigd op de rijksoverheidsuitgaven. Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag op het partijcongres in Zaandam. Een kleinere overheid is nodig om “Nederland sterker te maken”. Lees verder›

Jongerenafdeling VVD kritisch op eerste kabinetsjaar

Parool 26.11.2011 VVD-voorzitter Benk Korthals vindt dat zijn partij geen stap terugdoet van haar verworvenheden, ook al moet zij compromissen sluiten. Dat zei hij zaterdag op het VVD-congres in Zaandam.

Rutte: Nooit stap terug in zaken als abortus en euthanasie

Parool 26.11.2011 De VVD zou graag stappen vooruit zetten als het gaat om medisch-ethische zaken als abortus en euthanasie, maar moet ook rekening houden met het CDA en soms de SGP. Voor partijleider Mark Rutte staat wel voorop dat de partij op deze punten nooit …

VVD-voorzitter: Partij blijft liberale beginselen trouw

Elsevier 26.11.2011 De VVD heeft haar progressieve standpunten niet opgegeven, ook al moet de partij soms compromissen sluiten. Dat heeft voorzitter Benk Korthals zaterdag gezegd op het partijcongres in Zaandam.

Zie ook:

Rutte: Nooit stap terug in zaken als abortus en euthanasie

AD 26.11.2011 De VVD zou graag stappen vooruit zetten als het gaat om medisch-ethische zaken als abortus en euthanasie, maar moet ook rekening houden met het CDA en soms de SGP. Voor partijleider Mark Rutte staat wel voorop dat de partij op deze punten nooit een stap terug zal doen. ‘Dat is de absolute bottomline.’

‘Nooit stap terug’

Telegraaf 26.11.2011 Dat zei Rutte na afloop van het congres van de VVD in Zaandam. De VVD-fractie stemde onlangs nog tegen een wettelijk verbod op trouwambtenaren die weigeren homo’s te trouwen.

Volgens Rutte is het onvermijdelijk om op sommige punten compromissen te sluiten als dat nodig is om een goede regering te kunnen vormen. „Dat hebben we er graag voor over.”

VVD: Wij zijn hartstikke lekker bezig

Spits 26.11.2011 De voorzitter van de jongerenafdeling JOVD was echter een stukje minder positief: “We zijn nu een jaar aan het regeren en hebben een hoop teleurstellingen gehad. Regeren doet soms pijn. We hebben principes moeten inleveren en pijnlijke concessies gedaan. De vraag is: waar trekken we de grens?”

‘Partijen trekken aan zelfde kant’

Telegraaf 26.11.2011 VVD, CDA en PVV willen alle drie strengere regels aan het Europese migratiebeleid. Dat zei premier Mark Rutte zaterdag tijdens het VVD-congres in Zaandam, in een reactie op uitlatingen van Geert Wilders.

‘Partijen gedoogcoalitie trekken aan zelfde kant touw’

NU 26.11.2011 Rutte zei ook op het congres dat de VVD graag stappen vooruit zou zetten als het gaat om medisch-ethische zaken als abortus en euthanasie, maar moet ook rekening houden met het CDA en soms de SGP.

‘Nooit stap terug in VVD-principes’

De pers 26.11.2011 De VVD zou graag stappen vooruit zetten als het gaat om medisch-ethische zaken als abortus en euthanasie, maar moet ook rekening houden met het CDA en soms de SGP. Voor partijleider Mark Rutte staat wel voorop dat de partij op deze punten nooit een stap terug zal doen. ,,Dat is de absolute bottomline.”  

VVD-voorzitter noemt huidige beleid geen stap terug

NU 26.11.2011 ZAANDAM – VVD-voorzitter Benk Korthals vindt dat zijn partij geen stap terugdoet van haar verworvenheden, ook al moet zij compromissen sluiten.

‘Nooit stap terug in VVD-principes’

Metro 26.11.2011 De VVD zou graag stappen vooruit zetten als het gaat om medisch-ethische zaken als abortus en euthanasie, maar moet ook rekening houden met het CDA en soms de SGP. Voor partijleider Mark Rutte staat wel voorop dat de partij op deze punten nooit een stap terug zal doen. ,,Dat is de absolute bottomline.”

‘Nooit stap terug in VVD-principes’

26.11.2011 De VVD zou graag stappen vooruit zetten als het gaat om medisch-ethische zaken als abortus en euthanasie, maar moet ook rekening houden met het CDA en soms de SGP. Voor partijleider Mark Rutte staat wel voorop dat de partij op deze punten nooit een stap terug zal doen. ,,Dat is de absolute bottomline.”

november 26, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Wim Pijl lijsttrekker Christelijk Sociaal Den Haag-SGP Den Haag

De SGP’ers hebben samenwerking gezocht met mensen uit de migrantenkerken en evangelische kerken in Den Haag.

Gezamenlijk hebben zij het platform Christelijk Sociaal Den Haag opgericht. Wim Pijl, het huidige raadslid van de eenmansfractie ChristenUnie-SGP, zal de nieuwe lijst aanvoeren. De nieuwe lijst lijkt vooralsnog niet veel kans te maken op een zetel. In een Peiling  van onderzoeksinstituut (TNS-NIPO peiling vorige peiling) behaalt de partij maar 1 procent van de stemmen.

Kieslijst Christelijk Sociaal Den Haag-SGP

18 dec 2009 – DEN HAAG – Christelijk Sociaal Den Haag-SGP, een platform van SGP’ers en mensen uit migrantenkerken en evangelische kerken, heeft haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma  Duidelijk Anders voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 gepresenteerd.  

Zie: www.christenuniesgpdenhaag.nl  =  Duidelijk Anders

Later: Kwestie Homohuwelijk

zie ook: Oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet

Wim Pijl – Video Den Haag ontslaat ambtenaar die homohuwelijk weigert

‘Femke Halsema offert geheugen voor hoger doel’

Trouw 12.11.2011 Femke Halsema weet ook wel dat een diepgaande openbare motivering van de radicale verandering van standpunt over gewetensbezwaarde ambtenaren nooit heeft plaatsgevonden 

Lees ook ‘Weigerambtenaar is een mooi voorbeeld van een Hollands drama’ – 29/10/11

Lees ook Amanda Kluveld: ‘Politiek zonder geheugen boezemt mij angst in’ – 28/10/11

december 24, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties