Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Kabinet Rutte 3 en de Begroting versus Voorjaarsnota 2020

Minister Wopke Hoekstra van Financiën verwachtte op Prinsjesdag nog een overschot op de begroting. Maar door de coronacrisis is er dit jaar een enorm tekort.

Zelfs met lege handen zullen we het probleem oplossen !!!

Begrotingstekort

Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, 11,8 procent van het bruto binnenlands product.  Dat is het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het kabinet denkt dit jaar maar liefst 92 miljard euro te kort te komen. Met een geschat begrotingstekort van 11,8 procent is sprake van een naoorlogs record. De staatsschuld explodeert eveneens en komt uit op 65,2 procent.

Telegraaf 25.04.2020

Volgens premier Rutte kan ons land deze slechte vooruitzichten aan. ,,Hier helpt het enorm dat we spaarzaam zijn geweest de afgelopen jaren. We hebben een enorme appel voor de dorst. We hebben de ruimte om dit op te vangen.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Geen bezuinigingen

Hij stelt dat Nederland zich niet hoeft op te maken voor nieuwe bezuinigingen. De tekorten zijn volgens hem geen reden voor grote bezuinigingen. ,,Nee, dat zou ik niet doen. We hebben ruimte op de financiële markten. Die nemen we ook. Dat leidt wel tot een oplopend tekort, maar veel belastinginkomsten komen ook weer terug. Ik denk dat we dat niet hoeven op te lossen door een nieuwe bezuinigingsronde.”

Telegraaf 25.04.2020

Eind vorig jaar was er nog een overschot van 1,7 procent. De staatsschuld zal dit jaar vermoedelijk stijgen naar 65 procent van het bbp, ofwel van een kleine 400 miljard eind vorig jaar (48,8 procent bbp) naar ruim 500 miljard. Dat blijkt uit de voorlopige, voorzichtige berekeningen die het ministerie van Financiën voor de jaarlijkse Voorjaarsnota heeft gemaakt.

Het is een ongekende verslechtering van de overheidsfinanciën. Bij de vorige grote economische crisis, die eind 2008 begon, daalde het begrotingssaldo van plus 0,2 procent naar min 5,4 procent. Dat was destijds een daling van ruim 21 miljard euro. De daling nu bedraagt 105,8 miljard euro.

Grote onzekerheden

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) schrijft in een begeleidend persbericht dat de dieprode cijfers vermoedelijk nog veel slechter worden. Het enorme begrotingstekort is volgens hem „de beste inschatting die nu te maken is, maar is met grote onzekerheden omgeven en we weten dat die lopende het jaar nog zal veranderen”. Voor de coronacrisis uitbrak rekende Financiën nog op een begrotingsoverschot van ruim 9 miljard euro.

Ook de inschatting van de toename van de staatsschuld is nog maar voorlopig, zegt Hoekstra: „De enige zekerheid die we daarvan hebben, is dat ook deze weer zal worden bijgesteld.” De staatsschuld overschrijdt met 65 procent de begrotingsnorm die geldt in de eurozone (van 60 procent). In maart kwamen de lidstaten al overeen om door de uitzonderlijke situatie soepel om te gaan met de Brusselse begrotingsregels. „In Europees verband is afgesproken dat landen, gedwongen door de uitzonderlijke omstandigheden, boven de grens van 60 procent bbp aan staatsschuld mogen uitkomen”, schrijft Hoekstra.

Hetzelfde geldt voor het begrotingstekort dat in de eurozone hooguit 3 procent mag bedragen; Nederland stevent nu af een tekort van 11,8 procent.

Economie daalt met 7,5 procent

De oorzaken voor de grote gaten in de rijksfinanciën zijn evident: de economie wordt hard geraakt door de coronamaatregelen die het land en vele sectoren grotendeels plat hebben gelegd. Daarnaast heeft het kabinet voor ruim 20 miljard aan economische steunmaatregelen toegezegd, voor een eerste periode van drie maanden. En veel bedrijven en ondernemers in nood hebben uitstel van belastingbetaling gekregen.

Het kabinet volgt de inschatting die het IMF vorige week al deed, dat de Nederlandse economie dit jaar met 7,5 procent zal krimpen. Het Centraal Planbureau rekende eind maart vier scenario’s voor de lopende coronacrisis door. Die liepen uiteen van een economische krimp van 4,5 procent tot min 9,4 procent.

Voorjaarsnota 2020

De rode cijfers komen naar voren in de Voorjaarsnota die minister van Financiën Wopke Hoekstra op vrijdag 24.04.2020  naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de bewindsman is sprake van een ‘eerste grove schatting’ en kan het saldo uiteindelijk hoger of lager uitvallen: ,, De enige zekerheid die we daarvan hebben, is dat ook deze weer zal worden bijgesteld”, stelt hij.

CPB publiceerde vier Corona-scenario’s

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde eind maart vier scenario’s over wat deze crisis voor de economie betekent. In het gunstigste geval is er in 2020 een krimp van 1,2 procent, in het zwartste scenario is er sprake van min 7,3 procent. Eind februari werd er nog van uitgegaan dat de overheidsfinanciën er dit en volgend jaar kerngezond bij zouden liggen.

In het voorjaar dacht het Centraal Planbureau dat de begroting dit jaar nog een overschot van 9 miljard euro zou vertonen. In dat cijfer was echter nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Doordat dit overschot compleet verdampt rest onder de streep een tekort van 92 miljard euro, ofwel 11,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Tweede Wereldoorlog

Dat percentage is in de naoorlogse geschiedenis nooit eerder zo groot geweest. Het grootste begrotingstekort dat Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog had, stamt uit 1995. Toen kwam de overheid 9,2 procent van het bbp te kort, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat er veel geld zou worden uitgegeven was al duidelijk. Er werd vanwege het Corona-virus een noodpakket opgetuigd van ruim 20 miljard euro om mensen aan het werk te houden (NOW) en om ondernemers (TOGS) en zzp’ers (TOZO) tegemoet te komen.

Geplande uitgaven gaan gewoon door. Zo wordt er voor de komende tien jaar 5 miljard euro uitgetrokken om de stikstofuitstoot en -neerslag terug te dringen.

Ook gaan de investeringen in het klimaat door. De staat moet zich houden aan het Urgenda-vonnis om voor het einde van dit jaar minimaal een kwart minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Daarvoor wordt onder meer de productie van de kolencentrales flink teruggeschroefd, werd onlangs bekendgemaakt.

lees: aanbiedingsbrief voorjaarsnota 2020 24.04.2020

lees: Bijlagen

lees: voorjaarsnota

Zie ook: Op weg naar de miljoenennota versus rijksbegroting 2020 Kabinet Rutte-3 – deel 2

Zie ook: Op weg naar de begroting 2020 van kabinet Rutte 3 deel 1

Rutte over economische klap: ‘Nu geen grote bezuinigingsronde’

NU 24.04.2020 Ondanks de enorme economische klap als gevolg van de coronacrisis, gaat het kabinet op korte termijn niet bezuinigen. Dat betekent niet dat er helemaal niet gesneden wordt op de overheidsuitgaven. “We houden alle opties open”, zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

“Het heeft niet zoveel zin om nu bij de begroting van 2021 een enorme bezuinigingsronde te gaan doen”, zei Rutte.

Nederland stevent af op het grootste overheidstekort sinds de Tweede Wereldoorlog van ongeveer 12 procent, de staatsschuld loopt op tot ruim 65 procent. Het gaat om een verlies van zo’n 92 miljard euro, een combinatie van uitgaven aan noodmaatregelen, uitgestelde belastingen en economische krimp.

Hoewel deze cijfers met grote onzekerheden zijn omgeven, staat vast dat de financiële gevolgen van de coronacrisis gigantisch zijn.

Rutte: “De zorg in Nederland is het begrotingstekort morgen weer naar 0 procent te brengen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren.”

Overheidsfinanciën stonden er goed voor

De overheidsfinanciën stonden er goed voor met een begrotingsoverschot en een lage staatsschuld. Daarom is er nu ruimte voor de vele extra miljarden die het kabinet uitgeeft, zei Rutte. “Je ziet het tekort oplopen, maar de staatsschuld blijft een van de laagste van Europa.”

Daar komt bij dat Nederland onder gunstige voorwaarden geld kan lenen. De staat krijgt soms negatieve rente op staatsleningen, dat betekent dat je geld toe krijgt.

De premier verwacht dat de overheidsfinanciën weer op orde komen als de maatregelen worden versoepeld, de economie weer op gang komt en er weer belastinginkomsten zijn. “De komende tijd zullen er tekorten zijn. Maar het lijkt me niet verstandig dat nu op te lossen met een grote bezuinigingsronde”

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) liet eerder op de dag weten dat het kabinet deze zomer gaat bekijken wat verstandig is voor de korte en maar juist ook de langere termijn. “Alle opties liggen op tafel”, aldus Hoekstra.

Lees meer over: Politiek  Coronavirus

Rutte: tekort betekent niet direct bezuinigen

Telegraaf 24.04.2020 Het sterk oplopende begrotingstekort betekent niet dat er direct een nieuwe bezuinigingsronde aankomt. Dat zei premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persmoment. „Er is niemand die denkt: we gaan nu eens een grote bezuinigingsronde beginnen.”

Toch deelde de premier de opvatting van minister Hoekstra (Financiën) dat alle opties wel op tafel liggen. Alleen is het volgens hem niet verstandig om al tijdens de komende Prinsjesdag te gaan snoeien.

Het begrotingstekort loopt door de coronacrisis aan het einde van het jaar op tot duizelingwekkende hoogte. Volgens een eerste schatting heeft minister Hoekstra eind dit jaar een gapend gat van 92 miljard euro in zijn huishoudboekje, het grootste tekort ’buiten oorlogstijden’.

BEKIJK OOK:

Duizelingwekkend begrotingstekort: €92 miljard!

Rutte waarschuwt dat er nog wel meer tekorten kunnen komen, maar zegt ook dat Nederland wel een stootje kan hebben. „Bovendien komt er ook weer belastinggeld terug als de economie weer op gang komt.”

Het kabinet ondersteunt de economie nu in coronatijd met onder meer looncompensatie, bijstand voor zelfstandigen en allerlei garanties, giften en leningen. Dat kost voor de maanden maart, mei en april al 20 miljard euro. Daarnaast komt er in eerste instantie 35 tot 45 miljard euro minder aan belasting binnen. Dat steunpakket zal waarschijnlijk met drie maanden verlengd worden, over de exacte invulling wordt nu nog nagedacht.

„Zelfs het zwartste scenario voor dit jaar kan de prullenbak in”, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen. Samen met Herman Stam bespreekt hij hoe diep de zakken zijn van minister Hoekstra. Luister ‘m hier.

BEKIJK MEER VAN; staatsbegroting overheidsbeleid economisch beleid Mark Rutte

Coronacrisis slaat overheidsfinanciën diep in het rood

NU 24.04.2020 De noodhulp om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen, heeft een gigantisch negatief effect op de overheidsfinanciën.

Uit een eerste grove schatting blijkt dat het begrotingssaldo op een tekort uitkomt van 11,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zo’n 92 miljard euro. De staatsschuld loopt op tot ruim 65 procent. Dat staat in de Voorjaarsnota die vrijdag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) beklemtoont dat de precieze impact van de crisis, waar we nog middenin zitten, uiterst onzeker is. “Hele voorzichtige berekeningen laten zien dat we naar een tekort toegaan van bijna 12 procent, Dat is enorm en komt buiten oorlogstijd eigenlijk niet voor”, zei hij na afloop van de ministerraad.

Het is niet eerder voorgekomen dat het tekort zo hoog opliep. Tijdens de financiële crisis in 2008 bleef het tekort ‘beperkt’ tot ruim 5 procent. Een tekort van bijna 12 procent is het hoogste ooit sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds 1995 de gegevens bijhoudt. Daarmee is deze economische klap ongekend.

De afgelopen jaren kreeg het kabinet de overheidsfinanciën juist op orde dankzij de economische groei, bezuinigingen en hervormingen. Het begrotingstekort sloeg in 2016 om in een overschot, het kabinet kreeg miljarden meer binnen dan er werd uitgegeven. Sommige ministeries kregen de afgelopen jaren hun geld niet opgemaakt.

De schuld daalde in 2017 onder de Brusselse norm van 60 procent van het bbp. Die komt daar nu dus waarschijnlijk weer boven, maar de EU liet al snel weten dat de begrotingsregels opzij worden geschoven in deze tijden.

CPB publiceerde vier scenario’s

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde eind maart vier scenario’s over wat deze crisis voor de economie betekent. In het gunstigste geval is er in 2020 een krimp van 1,2 procent, in het zwartste scenario is er sprake van min 7,3 procent. Eind februari werd er nog van uitgegaan dat de overheidsfinanciën er dit en volgend jaar kerngezond bij zouden liggen.

Dat er veel geld zou worden uitgegeven was al duidelijk. Er werd een noodpakket opgetuigd van ruim 20 miljard euro om mensen aan het werk te houden (NOW) en om ondernemers (TOGS) en zzp’ers (TOZO) tegemoet te komen.

Daarbovenop loopt de schatkist tot 45 miljard euro mis omdat ondernemers hun belastingen mogen uitstellen. Dat geld wordt in principe dus later terugbetaald. Hoekstra moet tot 65 miljard euro extra lenen om de klappen van de maanden maart, april en mei op te vangen.

Dat zijn de uitgaven, daar komt de economische krimp als gevolg van de lockdown nog bovenop. Het kabinet schat de totale kosten uiteindelijk op zo’n 92 miljard euro.

Kabinet gaat ondanks crisis nog niet bezuinigen

Er wordt ondanks de enorme crisis vooralsnog niet bezuinigd. Dat heeft te maken met het begrotingsbeleid van het kabinet. Als er extra geld binnenkomt, dan wordt daarmee de staatsschuld afgelost. Moet er juist extra geld worden uitgegeven, dan loopt die staatsschuld weer op.

“Het lijkt mij niet verstandig om deze crisis met forse bezuinigingen op te lossen”, zei premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Hoekstra was iets voorzichtiger. “Het kabinet zal deze zomer bekijken wat verstandig is voor de korte, maar juist ook de langere termijn”. Volgens de bewindsman liggen alle opties op tafel.

Geplande uitgaven gaan gewoon door. Zo wordt er voor de komende tien jaar 5 miljard euro uitgetrokken om de stikstofuitstoot en -neerslag terug te dringen.

Ook gaan de investeringen in het klimaat door. De staat moet zich houden aan het Urgenda-vonnis om voor het einde van dit jaar minimaal een kwart minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Daarvoor wordt onder meer de productie van de kolencentrales flink teruggeschroefd, werd onlangs bekendgemaakt.

Lees meer over: Economie  Europese politiek  Coronavirus

Coronacrisis is dreun voor de schatkist: grootste tekort sinds Tweede Wereldoorlog

AD 24.04.2020 Het kabinet denkt dit jaar maar liefst 92 miljard euro te kort te komen. Met een geschat begrotingstekort van 11,8 procent is sprake van een naoorlogs record. De staatsschuld explodeert eveneens en komt uit op 65,2 procent. Ondanks de ‘enorme dreun’ hoeft Nederland niet te vrezen voor een flinke bezuinigingsronde, aldus premier Mark Rutte vanmiddag in een reactie.

De rode cijfers komen naar voren in de Voorjaarsnota die minister van Financiën Wopke Hoekstra naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de bewindsman is sprake van een ‘eerste grove schatting’ en kan het saldo uiteindelijk hoger of lager uitvallen: ,, De enige zekerheid die we daarvan hebben, is dat ook deze weer zal worden bijgesteld”, stelt hij.

Lees ook;

Lees meer

De schatkist wordt in vele opzichten hard geraakt door de coronacrisis. Zo is er al 20 miljard euro uitgegeven aan allerlei steunmaatregelen en zorgt uitstel van belastingen en premies ervoor dat er dit jaar circa 32 miljard euro minder binnenkomt. Hiervan is de hoop dat een deel in volgende jaren alsnog kan worden betaald.

Krimp

De grootste klap wordt echter toegebracht door de economische neergang. Hoekstra volgt de inschatting van het Internationaal Monetair Fonds, dat voor Nederland in 2020 uitgaat van 7,5 procent krimp. Door minder economische activiteit komen er bijvoorbeeld veel minder opbrengsten uit de btw en de inkomstenbelasting binnen. Ook zijn er hogere uitgaven aan onder meer WW en bijstand. Reken je de gevolgen daarvan door, dan is sprake van een extra gat van 45 miljard euro.

In het voorjaar dacht het Centraal Planbureau dat de begroting dit jaar nog een overschot van 9 miljard euro zou vertonen. In dat cijfer was echter nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Doordat dit overschot compleet verdampt rest onder de streep een tekort van 92 miljard euro, ofwel 11,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Tweede Wereldoorlog

Dat percentage is in de naoorlogse geschiedenis nooit eerder zo groot geweest. Het grootste begrotingstekort dat Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog had, stamt uit 1995. Toen kwam de overheid 9,2 procent van het bbp te kort, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dit negatieve saldo tijdens het eerste kabinet Kok is enigszins vertekend, omdat het voor een belangrijk deel werd veroorzaakt door de eenmalige afkoop van subsidies aan woningcorporaties. Tijdens de meer recente grote recessie als gevolg van de kredietcrisis kwam het overheidstekort nooit tot zulke hoge niveaus. Het piekjaar was 2009 toen het tekort op 5,6 procent uitkwam, pakweg de helft van het percentage waar Hoekstra nu rekening mee houdt.

Staatsschuld

De combinatie van stijgende tekorten en een krimpende economie zorgt ervoor dat de staatsschuld hard oploopt. Eind vorig jaar bedroeg de nationale schuld nog 49 procent. Als gevolg van de coronacrisis stijgt dit getal mogelijk in één klap naar 65,2 procent.

Zowel het tekort- als het schuldniveau overstijgt dit jaar de kritische grens van het Europese Stabiliteits- en Groeipact. Daarin is afgesproken dat het tekort maximaal 3 procent mag bedragen en de schuld 60 procent. Nederland heeft echter eerder al met de andere Europese lidstaten afgesproken dat deze grenzen, vanwege de ‘uitzonderlijke omstandigheden’, overschreden mogen worden. Er hoeft voorlopig dus niet bezuinigd te worden.

Geen bezuinigingen

Volgens premier Rutte kan ons land de slechte vooruitzichten aan. ,,Hier helpt het enorm dat we spaarzaam zijn geweest de afgelopen jaren. We hebben een enorme appel voor de dorst. We hebben de ruimte om dit op te vangen.’’

De tekorten zijn volgens hem dan ook geen reden voor grote bezuinigingen. ,,Nee, dat zou ik niet doen. We hebben ruimte op de financiële markten. Die nemen we ook. Dat leidt wel tot een oplopend tekort, maar veel belastinginkomsten komen ook weer terug. Ik denk dat we dat niet hoeven op te lossen door een nieuwe bezuinigingsronde.”

Tegelijk ziet hij ook dat het tekort oploopt, vooral door coronamaatregelen. ,,We zien de risico’s voor bedrijven, de hinder die gezinnen hebben, maatschappelijk ook. Maar we moeten dit enorm voorzichtig doen. Ik zou dolgraag de maatregelen willen versoepelen. Maar de versoepeling nu, kan ook enorme effecten hebben en de druk verhogen op de zorg. De effecten van wat we vandaag doen, zien we pas echt over twee of drie weken.”

Rutte: bezuinigen niet nodig, ondanks ‘dreun’ voor economie door corona

AD 24.04.2020 De coronacrisis geeft de Nederlandse economie een ‘enorme dreun’, maar Nederland hoeft niet te vrezen voor een flinke bezuinigingsronde. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie, na de wekelijkse ministerraad.

Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, 11,8 procent van het bruto binnenlands product.  Dat is het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog.

Volgens Rutte ‘kan ons land dat aan’. ,,Hier helpt het enorm dat we spaarzaam zijn geweest de afgelopen jaren. We hebben een enorme appel voor de dorst. We hebben de ruimte om dit op te vangen.”

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Hij stelt dat Nederland zich niet hoeft op te maken voor nieuwe bezuinigingen. ,,Nee, dat zou ik niet doen. We hebben ruimte op de financiële markten. Die nemen we ook. Dat leidt wel tot een oplopend tekort, maar veel belastinginkomsten komen ook weer terug. Ik denk dat we dat niet hoeven op te lossen door een nieuwe bezuinigingsronde.”

Tegelijk ziet hij ook dat het tekort oploopt, vooral door coronamaatregelen.  ,,We zien de risico’s voor bedrijven, de hinder die gezinnen hebben, maatschappelijk ook. Maar we moeten dit enorm voorzichtig doen. Ik zou dolgraag de maatregelen willen versoepelen. Maar de versoepeling nu, kan ook enorme effecten hebben en de druk verhogen op de zorg. De effecten van wat we vandaag doen, zien we pas echt over twee of drie weken.”

‘Geen heilige datum’

Wel zei Rutte dat 20 mei, de nieuwe dag tot wanneer veel van de maatregelen zijn gaan gelden, ‘geen heilige datum’ is. ,,Als iets eerder blijkt te kunnen, gaan we niet wachten. Het kan best zijn dat eerder een verruiming mogelijk is, maar ik kan niets beloven.”

Rutte: ,,Ik snap caféhouders die zeggen: ik heb allang een plan klaar. Of bioscopen die claimen dat ze het klaar hebben liggen. Dan is mijn reactie: ik zou dat ontzettend graag willen. Maar je moet meewegen dat meer mensen op straat lopen, of gebruikmaken van het openbaar vervoer. Waarmee de kans dat het virus zich verspreidt ook groeit.

Waar contacten zijn, zijn overdrachten van het virus. We moeten het zo zien te plooien dat de zorg het aan kan. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Ik wil het ook dolgraag, ik heb dat virus ook niet bedacht, maar het kan echt nog niet.”

Duizelingwekkend begrotingstekort: €92 miljard!

Telegraaf 24.04.2020 Het begrotingstekort loopt door de coronacrisis aan het einde van het jaar op tot duizelingwekkende hoogte. Volgens een eerste schatting heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) eind dit jaar een gapend gat van 92 miljard euro in zijn huishoudboekje, het grootste tekort ’buiten oorlogstijden’.

De staatsschuld komt daardoor uit op ruim 65 procent van het nationaal inkomen. Dat is maar net lager dan de hoogste piek die in de nasleep van de kredietcrisis werd bereikt. De voorzichtige afbouw van de schuld in de afgelopen jaren is daardoor in één klap bijna helemaal tenietgedaan.

Het gaat nog om grove schattingen, zegt Hoekstra, omdat de crisis nog in volle gang is. Zo is het nog onduidelijk hoe lang en in welke mate het kabinet de economie de komende tijd blijft steunen. Ook weet de minister nog niet precies hoeveel van de uitgestelde belastingbetalingen uiteindelijk toch nog zullen binnenkomen. De economische krimp wordt voor dit jaar geschat op 7,5 procent.

In de berekeningen gaat Hoekstra alleen nog maar uit van het eerste steunpakket voor maart, april en mei. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk nog wel verlengd worden. Ondanks alle onzekerheden in de berekeningen gaat Hoekstra er wel van uit dat het tekort ook aan het eind van het jaar wel meer dan 10 procent is.

Steunpakket

Het kabinet ondersteunt de economie nu met onder meer looncompensatie, bijstand voor zelfstandigen en allerlei garanties, giften en leningen. Dat kost voor de maanden maart, mei en april al 20 miljard euro. Daarnaast komt er in eerste instantie 35 tot 45 miljard euro minder aan belasting binnen. Dat steunpakket zal waarschijnlijk met drie maanden verlengd worden, over de exacte invulling wordt nu nog nagedacht.

Door de tientallen miljarden die uit worden getrokken, komt de staatsschuld weer uit boven de Europese norm van 60 procent van het nationaal inkomen. Binnen Europa zijn al afspraken gemaakt dat landen door de uitzonderlijke omstandigheden boven die grens uit mogen komen.

Dat geldt ook voor de grens van 3 procent voor het begrotingstekort die normaal geldt. Met ruim 90 miljard euro zou Nederland eind dit jaar op een tekort van bijna 12 procent afstevenen.

Bezuinigen is voorlopig nog niet aan de orde, maar Hoekstra stipt al wel aan dat hij richting de zomer wel kritischer zal kijken naar de uitgaven van de overheid.

Andere investeringen

Naast alle maatregelen rondom corona doet het kabinet ook nog de nodige andere investeringen. Zo gaan er bijvoorbeeld structureel honderden miljoenen euro’s naar de Belastingdienst. Voor de uitvoering van toeslagen en het opsplitsen van de fiscus wordt dit jaar 80 miljoen euro en structureel 130 miljoen uitgetrokken.

Nog eens ruim 60 miljoen per jaar wordt beschikbaar gemaakt voor het verbeteren van de dienstverlening, zoals het aannemen van 200 extra mensen bij de Belastingtelefoon. En voor het ’borgen van de continuïteit’ komt er 182 miljoen euro per jaar. Dat geld komt bovenop de eenmalige 500 miljoen euro voor compensatie van de gedupeerde toeslagouders.

Het kabinet trekt ook 150 miljoen euro structureel uit voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en daarnaast 232 miljoen euro per jaar om de oplopende kosten bij justitie te dekken. Voor de aanpak van het lerarentekort komt er structureel 32 miljoen euro. Daarnaast gaat er 450 miljoen euro extra per jaar naar onderwijs omdat er de komende jaren meer leerlingen dan verwacht zullen zijn.

Stikstof

Ook wordt er in totaal 5,1 miljard euro beschikbaar gemaakt voor de stikstofaanpak voor de periode tot 2030. Het kabinet gaat later nog apart geld reserveren voor het sluiten van kolencentrales.

„Zelfs het zwartste scenario voor dit jaar kan de prullenbak in”, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen. Samen met Herman Stam bespreekt hij de diepe zakken van minister Hoekstra. Luister ‘m hier.

BEKIJK MEER VAN; macro-economie staatsbegroting belastingen Wopke Hoekstra Den Haag Nederland

Historisch hoog begrotingstekort verwacht: 92 miljard euro

NOS 24.04.2020 Het kabinet houdt dit jaar rekening met een historisch hoog begrotingstekort van 92 miljard euro. Dat is 11,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), staat in de Voorjaarsnota.

“Dat is enorm, dit komt buiten oorlogstijd eigenlijk niet voor. Dit is een crisis zonder precedent”, zegt minister Hoekstra van Financiën.

Vorig jaar hield Hoekstra nog 14 miljard euro over. Volgens de Europese begrotingsregels mag het tekort normaal niet oplopen boven de 3 procent, maar binnen Europa is afgesproken dat vanwege de coronacrisis die grens nu mag worden overschreden.

Een tekort van meer dan 10 procent is nog nooit voorgekomen:

NOS

De Voorjaarsnota geeft voor het eerst een beeld van de veranderingen in de lopende begroting door de coronacrisis. Het kabinet weet één ding zeker: er zullen dit jaar nog fikse aanpassingen volgen en het verwachte tekort zal later weer worden bijgesteld. Hoekstra benadrukt dat dit een grove inschatting is en dat er allerlei grote onzekerheden zijn.

Het kabinet voorziet door het virus een flinke economische krimp. Het gaat uit van veel lagere belastinginkomsten en is ook nog enorme bedragen kwijt aan steunmaatregelen. Hoekstra rekent met een staatsschuld van 65,2 procent van het bbp. Volgens de gangbare EU-regels is de toegestane grens 60 procent, maar ook die is versoepeld.

Een tekort van 92 miljard dus, we zetten het even in perspectief:

NOS

Volgens de Voorjaarsnota worden de slechte cijfers voor een heel groot deel veroorzaakt door de verminderde belasting- en premieontvangsten die weer een gevolg zijn van de financiële steunmaatregelen. Financiën gaat ervan uit dat de drie maanden die het noodpakket geldt 35 tot 45 miljard euro kosten aan gemiste opbrengst van premies en belastingen.

Het merendeel daarvan komt door uitstel van belastingbetaling. Zo kunnen particulieren en ondernemers onder meer uitstel aanvragen van de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Het is de bedoeling dat uitgestelde belastingen later alsnog worden betaald, maar het kabinet erkent dat niet te verwachten is dat dat in alle gevallen zal gebeuren, omdat bedrijven failliet zullen gaan.

Buikpijn

Hoekstra voegt eraan toe dat de overheidsfinanciën goed op orde waren en dat we “de bandbreedte hebben om deze lastige fase door te komen”. Over de gevolgen voor de begroting op de lange termijn wil de minister nog niet veel zeggen. “Daar kijken we in de zomer naar en dan liggen alle opties op tafel.”

Hij wil dan afwegen hoe de economie het best kan worden geholpen, hoe de werkgelegenheid op peil blijft en je bijvoorbeeld politieagenten, agenten, defensie en scholen kan blijven betalen.

Hoekstra erkent dat iedereen buikpijn heeft van de hele situatie, omdat veel mensen weer aan het werk willen.

In de Voorjaarsnota staat verder dat er dit jaar 125 miljoen euro extra wordt besteed aan stikstofmaatregelen en voor de periode tot 2030 bij elkaar opgeteld 5,1 miljard euro.

Ook is er extra geld uitgetrokken voor onder meer de uitvoering van de Urgenda-uitspraak, voor de compensatie van ouders die de dupe zijn van de fouten bij de kinderopvangtoeslag, voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en voor het terugdringen van het lerarentekort.

Bekijk ook;

Begroting 2020 flink negatief bijgesteld: een eerste beeld

RO 24.04.2020 Het jaar is nog niet half voorbij en toch is de begroting voor 2020 door toedoen van het coronavirus al grondig bijgesteld. Daarbij weten we één ding zeker: er zullen dit jaar nog fikse aanpassingen volgen.

De Voorjaarsnota, die het kabinet vandaag naar de Kamer heeft gestuurd, geeft een eerste beeld van de veranderingen in de begroting van het lopende jaar. Hierin zit ook een eerste grove inschatting van het saldo waar Nederland aan het eind van het jaar op uit zal komen. De enige zekerheid die we daarvan hebben, is dat ook deze weer zal worden bijgesteld.

Het corona-virus grijpt diep in in het leven van alle Nederlanders. In de eerste plaats doordat mensen ziek worden of een naaste verliezen. Maar ook doordat mensen in hun werk worden getroffen, omdat er geen opdrachten meer binnenkomen, ze geen werk meer hebben voor hun personeel of niet zeker zijn of ze hun baan kunnen houden. Het kabinet heeft daarom forse noodmaatregelen getroffen die op hun beurt een flinke invloed hebben op de overheidsfinanciën.

Dit alles maakt dat de Voorjaarsnota een ander karakter heeft dan voorgaande jaren. Het kabinet verwacht een flinke economische krimp, kan rekenen op fors lagere belastinginkomsten en is daarnaast veel geld kwijt aan steunmaatregelen. Hoe groot de krimp zal zijn, welke deuk er in de belastinginkomsten wordt geslagen en wat er uiteindelijk wordt uitgegeven aan steun is op dit moment, in het oog van de storm, uiterst onzeker.

Er is nog geen raming van het CPB beschikbaar die rekening houdt met de actuele economische situatie. Wel hebben we een aantal handvatten om een grove inschatting te maken van hoe de overheidsfinanciën er eind dit jaar uit zouden kunnen zien.

We kunnen hiervoor gebruik maken van de scenario’s uit maart van CPB, het IMF heeft een eerste inschatting van de economische krimp van dit jaar en we weten wat er nu begroot is voor de noodsteun in de eerste drie maanden. In de Voorjaarsnota wordt dan ook een grove inschatting gegeven van het EMU-saldo in 2020. Dit is nadrukkelijk geen gebruikelijke raming en is met grote onzekerheden omgeven.

De eerste grove schatting voor 2020 komt uit op een tekort van 11,8 procent van het BBP (92 miljard euro). Dat is de beste inschatting die nu te maken is maar is met grote onzekerheden omgeven en we weten dat die lopende het jaar nog zal veranderen. De grove inschatting van de EMU-schuld komt uit op 65,2 procent van het BBP.

Daarmee zouden we dus, ondanks de goede uitgangspositie die we aan de start van het jaar hadden, boven de 60 procent BBP uitkomen. In Europees verband is afgesproken dat landen, gedwongen door de uitzonderlijke omstandigheden, boven de grens van 60 procent BBP aan staatsschuld mogen uitkomen.

Noodpakket

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket naar de Tweede Kamer gestuurd dat als doel heeft de economische gevolgen van het coronavirus voor mensen en bedrijven zo beperkt mogelijk te houden. Dit pakket richt zich in eerste instantie op de eerste drie maanden van de gezondheidscrisis.

Het is bedoeld om zo veel mogelijk te voorkomen dat in de kerngezonde ondernemingen omvallen, dat mensen hun baan verliezen en dat zelfstandigen zo weinig mogelijk in grote financiële problemen komen en hun werkzaamheden na de crisis niet meer op kunnen pakken. Na 17 maart zijn op dit pakket verschillende uitbreidingen gekomen.

De grootste impact op de financiën die we nu kennen, hebben de 35 tot 45 miljard euro aan verminderde belasting- en premieontvangsten over de drie maanden dat het noodpakket geldt. Het grootste deel hiervan komt door uitstel van belastingbetaling. Zo kunnen mensen en ondernemers onder meer uitstel aanvragen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Over de uitgestelde belastingen wordt geen rente gerekend en worden geen boetes geïnd. Net als voor de uitgaven geldt ook hier dat de hoogte van het bedrag sterk afhangt van het aantal mensen en bedrijven dat gebruik maakt van de mogelijkheid. In beginsel worden uitgestelde belastingen op een lager moment alsnog betaald, in het geval van faillissementen is dat niet volledig te verwachten.

De drie belangrijkste regelingen uit het pakket zijn een regeling om ondernemers te helpen loonkosten door te betalen terwijl ze fors omzetverlies verwachten (de NOW), een regeling waar ondernemers een beroep op kunnen doen als ze door de crisis grote moeite hebben met het doorbetalen van de vaste lasten (TOGS) en een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO). De begrote uitgaven tellen op tot ruim 20 miljard euro. Een overzicht van de begrote uitgaven is hieronder te vinden.

Lopend kabinetsbeleid

Dan zijn er natuurlijk ook nog de uitgaven van het lopende kabinetsbeleid. Hierbij springen de extra uitgaven aan het terugdringen van het neerslaan van stikstof en het herstel van natuur, de lagere gaswinning in Groningen, de uitvoering van het Urgendavonnis en de compensatie van ouders die de dupe zijn geworden van fouten bij de kinderopvangtoeslag het meest in het oog.

Bij stikstof gaat het dit jaar om 125 miljoen euro en voor de periode tot 2030 bij elkaar opgeteld om 5,1 miljard euro. De grootste maatregel die verband houdt met de uitvoering van het Urgendavonnis gaat over het substantieel terugdringen van de uitstoot van kolencentrales.

De maatregelen die daartoe leiden worden nog uitgewerkt, geld hiervoor zal op een later moment beschikbaar worden gesteld. Voor compensatie van ouders bij de kinderopvangtoeslag en uitvoering daarvan is over drie jaar verspreid 500 miljoen euro gereserveerd.

Ook is er structureel geld (80 miljoen in 2020, structureel 130 miljoen) beschikbaar om de uitvoering van het uitkeren van toeslagen te verbeteren en voor het ontvlechten van de Belastingdienstonderdelen Douane en Toeslagen.

Daarnaast gaat er 61,6 miljoen euro structureel naar het verbeteren van de dienstverlening van de belastingdienst. Dat wordt onder meer gebruikt voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon door middel van 200 extra fte. Tot slot wordt voor het borgen van de continuïteit structureel 182 miljoen uitgetrokken

Daarnaast trekt het kabinet structureel 150 miljoen euro uit voor de aanpak van ondermijning. Dat komt onder meer ten goede aan Justitie, FIOD en Douane. Verder wordt er extra geld uitgetrokken om de oplopende uitgaven in de justitiële keten te dekken. Dat gaat in 2020 om 113 miljoen en structureel om 232 miljoen.

Voor de aanpak van het lerarentekort trekt het kabinet in 2020 29 miljoen euro extra uit en structureel 32 miljoen. Ook wordt er extra geld uitgetrokken voor de hoger dan geraamde aantallen leerlingen en studenten die dit jaar en de komende jaren te verwachten zijn. Hiervoor wordt structureel circa 450 miljoen euro extra beschikbaar gesteld en wordt het restant binnen de onderwijsbegroting zelf gevonden.

Het tekort van 550 miljoen euro, veroorzaakt door een toenemende vraag naar langdurige zorg, wordt ook gedekt in de Voorjaarsnota. Daarnaast gaat er in 2020 en 2021 samen 200 miljoen euro extra naar gemeenten voor de opvang van dak- en thuislozen. En om de nieuwe inburgeringswet uit te kunnen gaan voeren ontvangen gemeenten structureel 35 miljoen euro extra.

Ten slotte zijn er in de Voorjaarsnota nog enkele kleinere investeringen en technische verschuivingen terug te vinden.

Vergroot afbeelding

©Ministerie van Financiën

Voorjaarsnota 2020

Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2020

Minister Hoekstra biedt de Tweede Kamer de Voorjaarsnota 2020 aan.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2020

Zie ook;

Corona duwt begrotingstekort naar ruim 90 miljard

NRC 24.04.2020 De economische schade door de corona-uitbraak zorgt voor een ongekende verslechtering van de overheidsfinanciën. Het begrotingsoverschot slaat om in een tekort van 11,8 procent.

De overheidsfinanciën komen diep in het rood te staan ten gevolge van de coronacrisis. Het ruime begrotingsoverschot dat Nederland al enige jaren kent, zal omslaan in een tekort van 92 miljard euro, ofwel 11,8 procent van het bruto binnenlands product.

Eind vorig jaar was er nog een overschot van 1,7 procent. De staatsschuld zal dit jaar vermoedelijk stijgen naar 65 procent van het bbp, ofwel van een kleine 400 miljard eind vorig jaar (48,8 procent bbp) naar ruim 500 miljard. Dat blijkt uit de voorlopige, voorzichtige berekeningen die het ministerie van Financiën voor de jaarlijkse Voorjaarsnota heeft gemaakt.

Het is een ongekende verslechtering van de overheidsfinanciën. Bij de vorige grote economische crisis, die eind 2008 begon, daalde het begrotingssaldo van plus 0,2 procent naar min 5,4 procent. Dat was destijds een daling van ruim 21 miljard euro. De daling nu bedraagt 105,8 miljard euro.

Grote onzekerheden

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) schrijft in een begeleidend persbericht dat de dieprode cijfers vermoedelijk nog veel slechter worden. Het enorme begrotingstekort is volgens hem „de beste inschatting die nu te maken is, maar is met grote onzekerheden omgeven en we weten dat die lopende het jaar nog zal veranderen”. Voor de coronacrisis uitbrak rekende Financiën nog op een begrotingsoverschot van ruim 9 miljard euro.

Ook de inschatting van de toename van de staatsschuld is nog maar voorlopig, zegt Hoekstra: „De enige zekerheid die we daarvan hebben, is dat ook deze weer zal worden bijgesteld.” De staatsschuld overschrijdt met 65 procent de begrotingsnorm die geldt in de eurozone (van 60 procent). In maart kwamen de lidstaten al overeen om door de uitzonderlijke situatie soepel om te gaan met de Brusselse begrotingsregels. „In Europees verband is afgesproken dat landen, gedwongen door de uitzonderlijke omstandigheden, boven de grens van 60 procent bbp aan staatsschuld mogen uitkomen”, schrijft Hoekstra.

Hetzelfde geldt voor het begrotingstekort dat in de eurozone hooguit 3 procent mag bedragen; Nederland stevent nu af een tekort van 11,8 procent.

Economie daalt met 7,5 procent

De oorzaken voor de grote gaten in de rijksfinanciën zijn evident: de economie wordt hard geraakt door de coronamaatregelen die het land en vele sectoren grotendeels plat hebben gelegd. Daarnaast heeft het kabinet voor ruim 20 miljard aan economische steunmaatregelen toegezegd, voor een eerste periode van drie maanden. En veel bedrijven en ondernemers in nood hebben uitstel van belastingbetaling gekregen.

Het kabinet volgt de inschatting die het IMF vorige week al deed, dat de Nederlandse economie dit jaar met 7,5 procent zal krimpen. Het Centraal Planbureau rekende eind maart vier scenario’s voor de lopende coronacrisis door. Die liepen uiteen van een economische krimp van 4,5 procent tot min 9,4 procent.

Het begrotingstekort loopt op naar historische hoogte, maar Nederland kan een stootje hebben

Het begrotingstekort loopt op naar historische hoogte, maar Nederland kan een stootje hebben

Trouw 24.04.2020 We stevenen af op een historisch begrotingstekort van 11,8 procent. Spaarzaam Nederland kan die klap voorlopig wel opvangen, zegt het kabinet.
De coronacrisis slaat dit jaar een gat in de schatkist zonder precedent. Het begrotingstekort gaat de kant op van min 11,8 procent, in harde euro’s een tekort van 92 miljard, is de verwachting. “Dit komt buiten oorlogstijd eigenlijk niet voor, de begroting kan de prullenbak in”, zegt minister Wopke Hoekstra van financiën. Dit jaar zijn enorme extra uitgaven nodig om bedrijven te hulp te schieten en de economie te stutten.

Nederland heeft genoeg financiële armslag, verzekert het kabinet. Premier Rutte zegt dat het helpt “dat we de afgelopen jaren spaarzaam zijn geweest en een appel voor de dorst hebben”. Nederland is een van de weinige landen in Europa met een lage staatsschuld, waardoor een jaar van grote tekorten niet tot een spiraal naar beneden hoeven leiden.

Vorig jaar was het gat in de schatkist bijna te klein om doorheen te kijken

Een begrotingstekort van 11,8 procent ligt wel ver af van de percentage die in normale economische in Nederland gewend is. Vorig jaar was het gat in de schatkist bijna te klein om doorheen te kijken: 1,7 procent. Binnen Europa is de afspraak dat 3 procent het maximum is, in gewone tijden. Die afspraak is door de coronacrisis sowieso al losgelaten.

Het kabinet brengt de schatting naar buiten in een aangepaste Voorjaarsnota. Het gaat nu nog maar om een hele ruwe inschatting gebaseerd op cijfers van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). Het werkelijke begrotingstekort kan lager, maar ook hoger uitvallen, afhankelijk van de coronaepidemie, aldus minister Hoekstra.

Een tekort van 11,8 procent is één keer eerder benaderd, in 1922. Dichterbij in de herinnering van veel Nederlanders ligt het tekort uit de jaren tachtig, toen een golf van massawerkloosheid het land trof. Op het dieptepunt was in 1982 het begrotingstekort 5,9 procent.

Beeld Louman & Friso

Premier Rutte verzekert dat er geen bezuinigingen aan komen

Het grote verschil is dat nu de schatkist veel zwaardere klappen kan opvangen dan toen. Premier Rutte verzekert dat bezuinigingen er niet aan zitten te komen. “Dat zou niet helpen”, zei hij gisteren. Het is ook niet nodig, vanwege de eerder genoemde gezonde uitgangssituatie van de staatsfinanciën. Daar zit het grote verschil met de eerdere keren.

Het verwachte tekort van 92 miljard euro voor dit jaar wordt vooral veroorzaakt door de economische krimp die eraan zit te komen. Daardoor komt er waarschijnlijk 45 miljard euro minder binnen in de schatkist. Het uitstel van belastingbetalingen kost waarschijnlijk 36 miljard euro.

Voor noodsteun aan bedrijven is 20 miljard nodig. Dat bedrag is alleen nog maar voor de eerste drie maanden en kan dus nog oplopen. Enig soelaas is er omdat de rest van de begroting zo op orde is, dat een eerder verwacht overschot van 9 miljard euro ingezet kan worden.

Hoewel de bedragen astronomisch zijn, komen ze niet als een complete verrassing. Al in maart zei minister van financiën Hoekstra dat hij desnoods 90 miljard euro kan uitgeven aan noodpakketten, voordat Nederland met de staatsschuld in een kritische fase komt. Volgens de oude Europese begrotingsnormen mag een land 60 procent staatsschuld hebben. Nederland zat voor de coronacrisis op 48,8 procent, maar gaat nu richting 65 procent.

Lees ook: 

Ook kleine plastic flesjes krijgen statiegeld

Een doorbraak: Het kabinet neemt een onvermijdelijk besluit: er komt ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Maar voorlopig blijven blikjes buiten schot. 

Het leiderschap van Rutte

Mark Rutte weet niet wat hij meemaakt. Ineens is hij premier in een ongekende crisis. Wat zegt dit over het leiderschap van Rutte? Wordt hij er een andere leider door?

MEER OVER; ECONOMIE, BUSINESS EN FINANCIËN ECONOMIE POLITIEK EUROPA HOEKSTRA IMF INTERNATIONAAL MONETAIRE FONDS NEDERLAND WILMA KIESKAMP

Raming kabinet: begrotingstekort dit jaar naar 11,8 procent, staatsschuld explodeert

VK 24.04.2020 De Nederlandse overheidsfinanciën storten dit jaar in een ravijn. De tussentijdse begrotingsbijstelling, de Voorjaarsnota, schetst vrijdag een dramatisch kostenplaatje van de coronacrisis.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat ervan uit dat hij eind dit jaar de boeken zal sluiten met een begrotingstekort van maar liefst 11,8 procent, oftewel 92 miljard euro. Dat zou het op een na slechtste resultaat sinds het jaar 1900 zijn. Alleen 1918, het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, eindigde met een nog groter begrotingstekort van 15 procent.

De Nederlandse staatsschuld zal dit jaar in één klap stijgen van 48,3 naar 65,2 procent van het bbp. De extra uitgaven die het kabinet tot dusver heeft gedaan om de medische kosten en de economische schade van de corona-uitbraak op te vangen, tellen op tot een kostenpost van 20,1 miljard euro, zo blijkt uit een financieel overzicht dat Hoekstra bij de Voorjaarsnota heeft gevoegd.

Nog meer steun nodig

Dit is de eerste inschatting van de coronaschade voor de schatkist die het kabinet zelf naar buiten brengt. De nattevingerberekening zal later dit jaar zeker bijgesteld moeten worden. Dat kan in positieve zin zijn, maar het tekort kan ook nóg groter uitvallen. Hoekstra erkende vrijdag na de ministerraad dat in deze eerste schatting een aantal voorziene extra uitgaven niet is meegenomen.

Zo ziet het ernaar uit dat het kabinet  het huidige noodpakket zal moeten uitbreiden. Hoogstwaarschijnlijk moet Hoekstra de portemonnee binnenkort weer trekken om Air France-KLM overeind te houden; minister Koolmees van Sociale Zaken werkt aan een extra steunregeling voor flexwerkers en het kabinet overweegt ook een steunregeling voor bedrijven met een sterk seizoensafhankelijke omzet in te stellen.

Ook zal de noodsteun aan zzp’ers en bedrijven die in eerste instantie voor drie maanden was gepland (maart, april en mei), waarschijnlijk verlengd moeten worden. Het is op dit moment bijvoorbeeld niet waarschijnlijk dat horecagelegenheden en culturele instellingen op 1 juni alweer open kunnen. In de kostenraming die het kabinet eind maart publiceerde, ging de regering er nog van uit dat het noodpakket drie maanden van kracht zou zijn.

Uitstel belastingbetaling

De grootste onzekerheid is de post belastinginkomsten. Veel bedrijven hoeven de winst-, omzet- en loonbelasting over 2019 voorlopig niet te betalen. Het kabinet heeft het bedrijfsleven grootschalig uitstel van betaling gegeven om bedrijven door de crisis heen te helpen.

In principe moeten ondernemers die belasting later alsnog betalen, maar een deel van die 35 tot 45 miljard euro kan de overheid op zijn buik schrijven omdat de bedrijven failliet gaan. Ook zal het kabinet volgend jaar weinig belasting kunnen innen, omdat de winsten en omzetten dit jaar zijn gekelderd. Daardoor daalt de verwachte belastingopbrengst over 2020 die in 2021 betaald moet worden.

Opmerkelijk genoeg is het kabinet aanzienlijk somberder over de overheidsfinanciën dan onder andere het IMF (begin deze maand) en het Centraal Planbureau (CPB) in maart. Het IMF voorspelde drie weken geleden dat het Nederlandse begrotingstekort dit jaar zou uitkomen op 6,2 procent en de staatsschuld op 58,3 procent.

Het CPB voorzag in zijn worstcasescenario een begrotingsgat van 7,3 procent in 2020. Volgens Hoekstra is dit te verklaren doordat een aantal steunmaatregelen pas vrij recent zijn aangekondigd en dus niet door het IMF en CPB zijn meegenomen. Daarnaast is inmiddels wel duidelijk dat deze recessie niet zal verlopen als een ‘snelle dip met snel herstel’, maar dat de wereldwijde lockdown een langduriger karakter zal hebben dan in eerste instantie gehoopt.

MEER OVER; ECONOMIE, BUSINESS EN FINANCIËN ECONOMIE POLITIEK AIR FRANCE CPB CENTRAAL PLANBUREAU EERSTE WERELDOORLOG FINANCIËN CORONAVIRUS YVONNE HOFS

april 25, 2020 Posted by | begroting, begroting 2020, bezuinigingen, corona, coronavirus, klimaat, Klimaatakkoord, voorjaarsnota, voorjaarsnota 2020 | , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Kabinet Rutte 3 en de Begroting versus Voorjaarsnota 2020

Met de begroting 2017 op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 2

Begrotingstekort

Het kabinet dat de opvolger moet worden van Rutte II dacht te kunnen profiteren van extra financiële ruimte, maar daarvan blijkt geen sprake. Vanwege tekorten op het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs, moet het nieuwe kabinet zelfs rekening houden met een tekort.  Dat melden althans NOS en De Telegraaf op basis van bronnen in Den Haag.

lees ook: Weer enorme financiële domper bij VWS Telegraaf 24.05.2017

Prognose CPB

In maart publiceerde het Centraal Planbureau een prognose, waaruit bleek dat de nieuwe coalitie kon rekenen op een begrotingsoverschot van ongeveer 3,5 miljard euro in 2017. Door tegenvallers in de zorg en het onderwijs, gaat het nu om een tekort van 1 miljard.

#Formatie: VVD en CDA kunnen D66 niet overhalen om met CU te formeren

‘Juridische blunders’ door Van Rijn

Volgens De Telegraaf valt het tekort vooral te wijten aan het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie zou een aantal ‘juridische blunders’ zijn begaan. De overheid heeft ervoor gezorgd dat het ministerie de komende jaren miljarden moet investeren in de verpleeghuiszorg, veel eerder dan verwacht.

Het gaat om een uitspraak van het Zorginstituut. Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) liet het instituut bepalen hoeveel geld er nodig is voor betere verpleeghuiszorg. Omdat de staatssecretaris deze opdracht heeft gegeven, is de uitspraak juridisch bindend geworden. Het bedrag kan oplopen tot 2 miljard in 2021, zeggen anonieme bronnen.

lees ook: Flink prijskaartje aan betere verpleeghuiszorg AD 24.05.2017

Voorjaarsnota besproken in ministerraad

Het ministerie van Financiën ontkent dat er sprake is van een tekort. Het kabinet bespreekt de Voorjaarsnota woensdag 31.05.2017 in de ministerraad – die een half uur eerder begint dan normaal. Dan moet meer duidelijk worden over de berichten. Volgende week wordt de voorjaarsnota gepubliceerd.

Voorjaarsnota 2017 – 01.06.2017

aanbiedingsbrief-voorjaarsnota-2017

bijlage-1-kamerbrief-voorjaarsnota-2017

bijlage-2-meerjarig-uitgavenbeeld

bijlage-3-verticale-toelichting

Verantwoordingsbrief 2016: Van overheidstekort naar begrotingsoverschot  RO 17.05.2017

Financieel Jaarverslag 2016: voor het eerst in jaren een begrotingsoverschot  RO 17.05.2017

Economische groei op hoogste niveau sinds de crisis  RO 16.05.2017

zie ook: Met de begroting 2017 op weg naar kabinet Rutte-3 deel 1  

Consumenten besteden meer

Telegraaf 20.07.2017 Consumenten hebben in mei ruim 2 procent meer besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De groei is wel wat lager dan in de voorgaande maand.

Er werd in mei vooral meer uitgegeven aan kleding en woninginrichting. Aan voedings- en genotmiddelen werd circa 1 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Verder hebben consumenten in mei bijna 3 procent meer besteed aan overige goederen.

Ook aan diensten als woninghuur, reizen met bus en trein en het bezoek aan kapper of restaurant werd meer besteed. De diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit, zo merkte het CBS op.

Volgens de zogenoemde consumptieradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de consumptie in juli iets gunstiger dan in mei.

LEES MEER OVER; CBS NEDERLAND CONSUMENTEN

Begrotingstekort eurolanden daalt

Telegraaf 20.07.2017 Het begrotingstekort van de eurolanden is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald tot 0,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone. In het vierde kwartaal kwam het tekort nog uit op 1,1 procent.

Volgens cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg voor de gehele Europese Unie het tekort 1 procent, tegen 1,2 procent in het voorgaande kwartaal. De Europese begrotingsregels schrijven voor dat landen hun tekort moeten beperken tot maximaal 3 procent van het bbp. Eurostat tekende binnen de EU het hoogste tekort op in Frankrijk met 3,3 procent. In Malta was juist sprake van een begrotingsoverschot met 3,5 procent. In Nederland was het overschot 1,5 procent.

Verder maakte Eurostat bekend dat de schuld van de eurolanden in de eerste drie maanden is opgelopen tot 89,5 procent van het bbp, tegen 89,2 procent in het voorgaande kwartaal. Voor de gehele EU kwam de schuld uit op 84,1 procent.

Geen feestje in politiek Den Haag

Telegraaf 01.07.2017 Op dit moment behoort Nederland in Europa tot de landen met de beste economische prestaties. Alle seinen staan op groen. Volgens de Juniraming 2017 van het Centraal Plan Bureau (CPB) groeit onze economie in 2017 met 2,4% en in 2018 met 2%. Deze groei leidt tot extra werkgelegenheid.

De werkloosheid daalt dit jaar tot 445.000 personen (4,9%) en in 2018 tot 425.000 (4,7%). Voor de herinnering: in 2014 lag de werkloosheid nog rond de 660.000 personen (7,4%). Ook de overheidsfinanciën zijn gezond. Volgens een optimistische raming, zonder rekening te houden met tegenvallers, eindigt 2017 met een begrotingsoverschot van 0,5% in 2017 en 0,7% in 2018. Deze positieve ontwikkelingen zorgen voor een daling van de zogenoemde staatsschuldquote naar 55% BBP, die in 2014 nog op het hoge niveau van bijna 70% lag.

Door dit feestelijke beeld worden de onderhandelaars, die onder leiding van informateur Gerrit Zalm bezig zijn met de formatie van het kabinet Rutte 3, van alle kanten bestookt met miljarden aan claims voor extra uitgaven, zoals voor de zorg, het basisonderwijs en sociale zekerheid, maar ook voor belastingverlaging. Niet alleen in de publieke opinie, maar ook bij politieke partijen bestaat veel sympathie voor de gedachte om voor deze goede doelen flink in de buidel te tasten.

Als je een optelsom maakt van alle wensen voor extra uitgaven voor de schatkist, zit je al snel boven een structureel bedrag van boven de €10 miljard. De kans is groot dat de onderhandelaars, mede onder druk van de roep om ‘goede doelenuitgaven’ met een regeerakkoord komen waarin een deel van dit bedrag gehonoreerd zal worden.

Geen geld verjubelen

Deze week kregen ze bezoek van de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, die de feestpret kwam bederven. Hij hield het onderhandelingsgezelschap voor dat het onverstandig is om een greep in de schatkist te doen en het begrotingsoverschot nu al te verjubelen. Volgens Knot kan van feestvieren geen sprake zijn en zou het verstandig zijn om een overschot op de rijksbegroting zoveel mogelijk in een spaarpotje te stoppen voor magere tijden.

Zo kan Rutte 3 voorkomen dat er in zware tijden en bij tegenvallers bezuinigd moet worden. Omdat onze economie en werkgelegenheid sterk afhankelijk zijn van de gang van zaken in de wereldeconomie en onze export naar andere landen, is dit een waardevol advies.

Maar wie politiek Den Haag kent, weet dat uitgeven en leuke dingen voor de mensen doen een hogere prioriteit hebben. Bovendien zitten ze daar niet te wachten op ‘doemdenkers’ die bij een stralende hemel voor zwaar weer waarschuwen. Toch leert de economische geschiedenis dat het licht voor de open Nederlandse economie snel op oranje kan springen en die kans is inderdaad aanwezig.

Spaarpotje

We zien op dit moment toenemende internationale onzekerheden waardoor de groei van onze economie kan worden afgeremd en de schatkist met tegenvallers te maken krijgt. Voorbeelden zijn de effecten van de Brexit-onderhandelingen en de financiële instabiliteit van een aantal Zuid-Europese landen.

Bovendien krijgen we te maken met de ongewisse gevolgen van het beleid van president Donald Trump en China die voor de EU, waaronder Nederland, slecht kunnen uitpakken. Om die reden zou het verstandig zijn om in het regeerakkoord een deel van het mogelijke begrotingsoverschot in een Klaas Knot-spaarpotje te stoppen en het andere deel te bestemmen voor uitgaven die onze economie versterken.

Voor extra rijksuitgaven op het terrein van de zorg en de sociale zekerheid is geen ruimte, tenzij je voor lief neemt dat de groei van onze economie wordt afgeremd en er werkgelegenheid in het bedrijfsleven verloren gaat. Internationaal gezien lopen we met deze twee mega kostenposten volledig uit de pas. Kijken we naar de uitgaven van de Rijksoverheid in 2017 dan gaat het om een totaalbedrag van €264 miljard.

Verreweg de twee grootste uitgavenposten zijn onze sociale zekerheid met €78 miljard en de zorg met €75 miljard. Deze posten zijn de afgelopen decennia fors gestegen. Daardoor was er minder ruimte voor andere rijksuitgaven die voor onze toekomstige economie van belang zijn, zoals die voor onderwijs. Hoe vervelend ook, maar iedereen zal er rekening mee moeten houden dat deze rijksuitgaven hun grenzen al hebben overschreden. We zullen de stijgende zorgkosten meer zelf moeten gaan betalen en dat geldt ook voor sociale zekerheid.

De nieuwe helden

Naast het spaarpotje zou het kabinet Rutte 3 er verstandig aandoen de extra uitgaven te beperken tot maatregelen waarmee de Nederlandse economie en werkgelegenheid worden versterkt. Onderwijs en onderzoek zijn daarvoor van cruciaal belang. Voor het verder terugdringen van de werkloosheid en het scheppen van banen heeft de politiek het bedrijfsleven nodig, vooral de bestaande kleine ondernemers uit het mkb en start-ups en scale-ups (starters die snel doorgroeien).

Dat zijn de nieuwe helden van de Nederlandse economie. Politiek Den Haag is buiten de (semi)overheid zelf niet in staat banen te scheppen, maar kan daaraan wel een bijdrage leveren door een goed bedrijfsklimaat voor deze helden te creëren.

Dit zou in het regeerakkoord moeten worden neergelegd in een concreet mkb-plan dat de volgende hoofdpunten omvat: minder bureaucratie, lagere werkgeverslasten en ruimere mogelijkheden voor bedrijfskredieten. Daarnaast zijn stimulansen nodig voor een versnelling van digitalisering, innovatieve technologieën en klimaatmaatregels.

Mooie groei Nederlandse economie

Telegraaf 23.06.2017 De economie is in het eerste kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening.

De tweede berekening van het bbp wordt altijd 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Het beeld van de economie blijft hetzelfde. De groei is vooral te danken aan de investeringen, aldus het statistiekbureau.

Het bruto binnenlands product (bbp) groeit al twaalf kwartalen achter elkaar. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal overigens met 3,2 procent. Volgens de eerste berekening was dat 3,4 procent.

Nederlandse staatsschuld voor het eerst in zes jaar onder de Europese norm

VK 23.06.2017 De overheidsschuld kwam aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar uit op 59,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee is de staatsschuld voor het eerst in zes jaar lager dan de Europese norm, van 60 procent van het bbp. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De schuld werd verlaagd door een overschot op de begroting en door opbrengsten uit het verminderen van financiële bezittingen. De Europese Unie hanteert als norm dat de overheidsschuld aan het eind van een kalenderjaar niet hoger dan 60 procent van het bbp mag zijn, óf daar naartoe moet bewegen. Eind 2016 bedroeg de schuldquote nog 61,8 procent.

De daling van schuld komt overeen met bijna 12 miljard euro. Hiermee komt de schuld eind maart uit op bijna 423 miljard euro. Dat is bijna 25 duizend euro per Nederlander. In zijn raming van juni rekent het Centraal Planbureau (CPB) eind 2017 op een overheidsschuld van 58,5 procent van het bbp.

De staatsschuld krimpt wanneer de economie groeit, omdat de schuld wordt uitgedrukt als percentage van de omvang van die economie. Hoe groter de totale Nederlandse omzet, hoe kleiner (relatief) de staatsschuld.

Chique balans voor nieuw kabinet

Nu Nederland voldoet aan het in Brussel afgesproken plafond begint het volgende kabinet de rit met een chique balans. Het vorige kabinet moest juist 50 miljard bezuinigen om het tekort en de te hoge staatsschuld onder controle te krijgen.

De positieve cijfers zijn te danken aan een groeiende economie. Meer werkgelegenheid, meer bedrijvigheid en meer consumptie betekenen meer belastinginkomsten en minder uitgaven aan uitkeringen. Opgeteld rekent Dijsselbloem op een meevaller van bijna 8 miljard in 2017. Daardoor blijft onderaan de streep geld over.

Betekenen deze positieve cijfers dat een nieuwe regering straks een grote zak geld ter beschikking heeft om naar hartelust te spenderen? Niet direct. Die 9,1 miljard overschot in 2021 is nog ver weg en komt er enkel als een volgende ministersploeg de hand strak op de knip houdt. Dat zal niet gebeuren. Zelfs het demissionaire kabinet is al aan het interen op de meevallers, zo bleek uit Dijsselbloems voorjaarsnota.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   ECONOMIE   POLITIEK   KABINET-RUTTE II

Overheidsschuld onder Europese norm

Telegraaf 23.06.2017 De overheidsschuld kwam aan het einde van het eerste kwartaal uit op 59,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het is voor het eerst in zes jaar dat de schuld lager is dan de Europese norm, van 60 procent van het bbp. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De schuld werd verlaagd door een overschot op de begroting en door opbrengsten uit het verminderen van financiële bezittingen. De Europese Unie hanteert als norm dat de overheidsschuld aan het eind van een kalenderjaar niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp of daar naartoe moet bewegen. Eind 2016 bedroeg de schuldquote nog 61,8 procent, aldus het CBS.

De daling van schuld komt overeen met bijna 12 miljard euro. Hiermee komt de schuld eind maart uit op bijna 423 miljard euro, oftewel bijna 25.000 euro per Nederlander. Het Centraal Planbureau (CPB) raamt voor eind 2017 een overheidsschuld van 58,5 procent van het bbp in zijn raming van juni.

Overheidsschuld voldoet voor het eerst in zes jaar aan Europese norm

NU 23.06.2017 De schuld van de Nederlandse overheid voldoet voor het eerst in zes jaar aan de Europese norm.

De overheidsschuld kwam aan het einde van het eerste kwartaal uit op 59,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Eind 2016 bedroeg de schuldquote nog 61,8 procent.

De Europese Unie hanteert als norm dat de overheidsschuld aan het eind van een kalenderjaar niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp of daar naartoe moet bewegen.

Begroting

De schuld werd verlaagd door een overschot op de begroting en door opbrengsten uit het verminderen van financiële bezittingen. De daling van schuld komt overeen met bijna 12 miljard euro. Hiermee komt de schuld eind maart uit op bijna 423 miljard euro, oftewel bijna 25.000 euro per Nederlander.

Het Centraal Planbureau (CPB) raamt voor eind 2017 een overheidsschuld van 58,5 procent van het bbp in zijn raming van juni.

Economische groei

Het CBS maakte vrijdag ook bekend dat de economie in het eerste kwartaal met 0,4 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit was een tweede raming. Het groeicijfer is gelijk aan dat van een eerdere berekening.

De tweede berekening van het bruto binnenlands product (bbp) wordt altijd negentig dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Het beeld van de economie blijft hetzelfde. De groei is vooral te danken aan de investeringen, aldus het statistiekbureau.

Het bbp groeit al twaalf kwartalen achter elkaar. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal overigens met 3,2 procent. Volgens de eerste berekening was dat 3,4 procent.

Lees meer over: Staatsschuld Economische groei

CBS: Consumenten onverminderd positief

AD 21.06.2017 Consumenten hebben weer meer vertrouwen in de markt dan vorig jaar. Tijdens het winkelen is meer geld uitgegeven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

De vertrouwensindex kwam uit op een niveau van 23. Het statistiekbureau constateerde daarbij dat het oordeel over het economische klimaat nauwelijks veranderde en de koopbereidheid iets toenam.

Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in juni ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

Meer besteed

Het CBS maakte ook bekend dat consumenten in april 2,7 procent meer hebben besteed dan een jaar eerder. De groei was daarmee ook hoger dan de maand ervoor. Vooral aan kleding en woninginrichting werd meer uitgegeven.

Groei dit jaar verwacht van 2,4%

CPB: Seinen economie staan op groen

Telegraaf 14.06.2017 Het Centraal Planbureau (CPB) is in zijn nieuwe ramingen positiever geworden over de economische groei in het land.

Het CPB gaat voor 2017 uit van een plus van 2,4 procent, waar eerder nog op 2,1 procent groei werd gerekend. Voor volgend jaar wordt 2 procent groei voorzien, wat betekent dat het stevige aantrekken van de economie voorlopig aanhoudt. Bij de vorige raming eind maart voorzag het CPB voor 2018 nog een plus van 1,8 procent.

De werkloosheid daalt naar verwachting verder, naar 4,9 procent dit jaar en 4,7 procent volgend jaar. Ook de overheidsfinanciën zijn gezond aldus het CPB, met een overschot van 0,5 procent in 2017 en 0,7 procent in 2018.

Eerder deze week verhoogde De Nederlandsche Bank (DNB) zijn prognoses voor de economie ook al. Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert dan ook verheugd: ,,Deze raming van het CPB bevestigt het beeld eerder deze week van DNB dat we dit jaar de sterkste economische groei kunnen verwachten in tien jaar tijd”, verklaart hij. ,,De uitdaging is nu om de groei voor de komende jaren veilig te stellen.”

Net als de centrale bank plaatst het CPB wel kanttekeningen. Zo blijft de ontwikkeling van de lonen nog achter. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet komt dit mogelijk door de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De contractlonen gaan volgens de voorspellingen dit jaar gemiddeld met 1,7 procent omhoog en volgend jaar met 2,0 procent. Ook de inflatie blijft wat onder de maat. Deze komt volgens het CPB waarschijnlijk uit op 1,4 procent in beide jaren. Het licht voor de Nederlandse economie kan daarbij weer ,,op oranje springen”, als internationale onzekerheden veranderen in tegenvallers, waarschuwt het planbureau.

Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat de uitkomst van de brexit-onderhandelingen zullen zijn. Buiten Europa is onder meer de koers van de Verenigde Staten onder president Donald Trump een punt van onzekerheid, aldus het CPB.

Economie groeit verder

Telegraaf 14.06.2017 Het blijft goed gaan met de Nederlandse economie. Volgens het Centraal Planbureau groeit de economie dit jaar met 2,4 procent en volgend jaar met 2,0 procent. Vooral de woningmarkt staat in volle bloei.

Dat blijkt uit de cijfers die het rekeninstituut vanochtend heeft gepubliceerd. Op de banenmarkt zijn de cijfers eveneens gunstig, waardoor de koopkracht in Nederland toeneemt. In 2018 daalt de werkloosheid naar 4,7 procent.

Wel blijft de hoogte van de lonen achter, net als de prijzen waardoor de inflatie niet erg stijgt. Volgens de rekenmeesters is dat mede vanwege de flexibilisering van de arbeidsmarkt en vanwege de internationale concurrentie.

Goed nieuws

Minister Kamp van Economische Zaken reageert: „Deze raming van het CPB bevestigt het beeld eerder deze week van DNB dat we dit jaar de sterkste economische groei kunnen verwachten in tien jaar tijd. Dat is goed nieuws voor iedereen: meer kansen voor ondernemers, meer werk, meer koopkracht.”

Wel zegt Kamp nu dat het de ’uitdaging’ is om de groei voor de komende jaren veilig te stellen. „Daarom is het nodig meer te investeren in innovatie en de intensieve samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen onverminderd voort te zetten.”

zie ook: Nederlanders tevredener over eigen financiën

CPB: groeiverwachtingen voor 2017 en 2018 flink omhoog

AD 14.06.2017 De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB), die in zijn nieuwe ramingen vandaag positiever is geworden over de economische groei in het land.

Het CPB gaat voor 2017 uit van een plus van 2,4 procent, waar eerder nog op 2,1 procent groei werd gerekend. Voor volgend jaar wordt 2 procent groei voorzien, wat betekent dat het stevige aantrekken van de economie voorlopig aanhoudt. Bij de vorige raming eind maart voorzag het CPB voor 2018 nog een plus van 1,8 procent.

De economie wordt onder meer geholpen door de toenemende wereldhandel. Daarbij loopt de consumptie op en trekken de investeringen aan. De werkloosheid daalt naar verwachting verder, tot 4,9 procent dit jaar en 4,7 procent volgend jaar. Ook de overheidsfinanciën zijn gezond aldus het CPB, met een begrotingsoverschot van 0,5 procent in 2017 en 0,7 procent in 2018.

Eerder deze week verhoogde De Nederlandsche Bank (DNB) zijn prognoses voor de economie ook al. Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert dan ook verheugd: ,,Deze raming van het CPB bevestigt het beeld eerder deze week van DNB dat we dit jaar de sterkste economische groei kunnen verwachten in tien jaar tijd”, verklaart hij. ,,De uitdaging is nu om de groei voor de komende jaren veilig te stellen.”

Kanttekeningen

Net als de centrale bank plaatst het CPB wel kanttekeningen. Zo blijft de ontwikkeling van de lonen nog achter. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet komt dit mogelijk door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De contractlonen gaan volgens de voorspellingen dit jaar gemiddeld met 1,7 procent omhoog en volgend jaar met 2,0 procent. Ook de inflatie blijft wat onder de maat. Deze komt volgens het CPB waarschijnlijk uit op 1,4 procent in beide jaren.

Het licht voor de Nederlandse economie kan daarbij weer ,,op oranje springen”, als internationale onzekerheden veranderen in tegenvallers, waarschuwt het planbureau. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat de uitkomst van de brexit-onderhandelingen zullen zijn. Buiten Europa is onder meer de koers van de Verenigde Staten onder president Donald Trump een punt van onzekerheid, aldus het CPB.

‘Waar blijft onze koopkracht?’

Telegraaf 14.06.2017 Het CPB heeft de verwachtingen over de Nederlandse economie naar boven bijgesteld, eerder deze week kwam DNB ook al met positieve berichten. Maar DFT’s Martin Visser plaatst ook een kanttekening.

Nederland groeit het hardst in tien jaar tijd

Telegraaf 12.06.2017  De Nederlandse economie groeit dit jaar in het hoogste tempo in tien jaar tijd. Goed nieuws voor de overheid, die hierdoor steeds meer overhoudt op de begroting. En voor huishoudens, aangezien de lonen langzaamaan omhoog gaan.

Dat schrijft De Nederlandsche Bank in de vandaag gepubliceerde Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. Dit jaar groeit het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting 2,5%. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat het bbp hoger is dan het jaar ervoor.

Dat onze economie zo goed draait, is onder meer te danken aan de aantrekkende wereldhandel en een stijging van investeringen door bedrijven. Zowel de overheid als de Nederlandse consument staan er beter voor. „Je moet tien jaar terug in de tijd voor vergelijkbare cijfers” zei Job Swank, directielid van De Nederlandsche Bank (DNB).

Groei zwakt af

De hoge economische groei zwakt de komende jaren wel wat af. In 2018 en 2019 zakt de groei naar 2,1 respectievelijk 1,9%.

De steeds beter draaiende economie betekent ook dat het begrotingsoverschot blijft oplopen, van 0,4% van het bbp vorig jaar tot 1,1% in 2019. Dat is met name omdat de overheid meer geld binnenkrijgt uit inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw.

’Bouw buffer op’

DNB schreef in de EOV opnieuw dat ze hoopt dat het nieuwe kabinet dit overschot gebruikt als een buffer voor slechtere tijden. „We zijn kampioen procyclisch beleid”, zei Swank over de neiging om af te remmen in economisch slechtere tijden en gas te geven als het goed gaat.

De betere groei is ook te merken op het salarisstrookje. Vorig jaar stegen de contractlonen bij bedrijven met 1,6%. Dat is het hoogste niveau sinds de kredietcrisis. Maar wat DNB betreft, mogen de lonen nog wel wat verder omhoog. Het percentage dat bedrijven van hun inkomsten aan lonen uitbetalen, ligt onder het langjarig gemiddelde, en het loopt maar mondjesmaat op.

Volgens Swank is dat omdat er nog veel onbenut arbeidspotentieel is, bijvoorbeeld mensen die ontmoedigd zijn over de arbeidsmarkt maar wel weer aan het werk willen, of mensen die part-time werken maar graag meer uren willen maken.

Economische vooruitzichten onverminderd positief

RO 12.06.2017 De nieuwe raming, die de Nederlandsche Bank (DNB) vandaag naar buiten heeft gebracht, voorspelt opnieuw gunstige ontwikkelingen voor de Nederlandse economie. DNB verwacht dat de economische groei van de afgelopen jaren doorzet. In 2017 wordt een economische groei van 2,5% verwacht, in 2018 een groei van 2,1%.

De Nederlandse economie groeit inmiddels twaalf kwartalen op rij, de werkloosheid daalt snel en het vertrouwen van consumenten en producenten ligt op een hoog niveau.

Minister Kamp, Economische Zaken: “In het begin van deze kabinetsperiode gaf ik aan het oneens te zijn met de voorspellingen van veel economen dat een hogere economische groei dan 1 of 1,5 % er niet meer in zou zitten voor Nederland. We kunnen nu gezamenlijk vaststellen dat de Nederlandsche Bank voor dit jaar een groei van 2,5 procent verwacht.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zal de groei hoger uitvallen dan in het voorgaande jaar. Steeds meer mensen vinden werk en merken in hun portemonnee dat het beter gaat. Nederland staat sterk met de meest concurrentiekrachtige economie van Europa.”

Dalende werkloosheid

In 2016 was er sprake van de snelste werkgelegenheidsgroei sinds 2007. De werkgelegenheid blijft dit jaar en de komende jaren stevig doorgroeien. Daardoor daalt de werkloosheid in 2017 naar 5%, oftewel 539 duizend personen en in 2018 naar 4,6% van de beroepsbevolking, oftewel 444 duizend personen. Omdat sommige delen van de arbeidsmarkt krapper worden, zullen de lonen in 2017 en 2018 naar verwachting sneller toenemen dan in voorgaande jaren.

Gezonde overheidsfinanciën

Het overschot op de begroting verbetert de komende jaren verder en de overheidsschuld neemt hard af. Door de gezonde positie van de overheidsfinanciën neemt de schuld in 2019 naar verwachting af tot 51,3% van het  bbp, ruimschoots onder het schuldencriterium van de EU.  De begroting is in de afgelopen kabinetsperiode met moeilijke maatregelen op orde gebracht.

Daarmee is er in het begrotingsbeleid een solide basis gelegd voor het volgende kabinet om de Nederlandse economie duurzaam te versterken door de energietransitie te versnellen en te investeren in maatregelen die het groeipotentieel verhogen, zoals extra middelen voor het innovatiebeleid.

Zie ook;

Economie blijft groeien: tijd voor hogere lonen, vindt De Nederlandsche Bank

Trouw 12.06.2017 Er viel vandaag niks te klagen in het pand van De Nederlandsche Bank waar directeur Job Swank de economische vooruitzichten voor Nederland schetste. De economie groeit en blijft dat doen, de werkloosheid daalt, het vertrouwen is groot.

Goed, de inflatie had iets hoger gekund en er is natuurlijk die Amerikaanse president, maar dat weerhoudt de Nederlandse economie er niet van vol gas door te razen. Daarom moet een volgend kabinet niet nog harder op het gaspedaal trappen, waarschuwt Swank. Die neiging is bij Nederlandse politici namelijk moeilijk te onderdrukken.

Scandinavische aanpak

Nederland kent een zogeheten procyclisch beleid. Gaat het goed met de economie, dan geeft de overheid volop geld uit. Gaat het slecht, dan volgen de lastenverzwaringen en bezuinigingen elkaar snel op. Het kan ook anders. In Scandinavische landen bijvoorbeeld trappen overheden zachtjes op de rem als de economie snel vooruit gaat en geven zij gas bij als de snelheid terugloopt.

Door lagere belastingen en investeringen verkleinen landen als Denemarken en Zweden de gevolgen van een recessie.

Volgens DNB is dit het moment waarop Nederland het procyclische beleid kan veranderen in een meer Scandinavische aanpak. Dit jaar komt het begrotingsoverschot uit op 0,7 procent. Volgend jaar is dat 1 procent, zo blijkt uit de ramingen van DNB. In 2019 houdt de minister van financiën 1,1 procent van het bruto binnenlands product over; ongeveer 8 miljard euro.

“Dat is geen reden de sluizen open te zetten”, zegt Swank. “Pas bij een percentage boven de één procent ontstaat er ruimte.” Oftewel: als het aan DNB ligt geeft het nieuwe kabinet pas in 2019 de 0,1 procent uit, wat neerkomt op een voor begrotingsbegrippen klein bedrag van 80 miljoen euro.

Dat geld zou het kabinet kunnen steken in de lonen van ambtenaren. Want over de lonen heeft DNB nog wel wat te wensen. President Klaas Knot heeft al meerdere malen gezegd dat de salarissen in Nederland sneller omhoog moeten. Swank herhaalde die boodschap, waarbij hij ook zei dat de overheid als werkgever niet de eerste moet zijn om haar medewerkers royaler te belonen. De publieke sector volgt de markt, niet andersom, zei hij.

In de markt zullen de contractlonen de komende jaren met ongeveer 2 procent stijgen. Toch is er ruimte voor meer. Kijk maar naar de winsten van bedrijven, zegt Swank. Dat DNB zo op loonsverhoging hamert, “iets dat een centrale bank niet snel doet”, heeft te maken met de hardnekkig lage inflatie. De Europese Centrale Bank heeft ondertussen alle mogelijke instrumenten gebruikt, nu is het aan de markt. Als zij de lonen verhogen, volgt de inflatie vanzelf, zo wil de economische wetmatigheid.

Bij al het goede nieuws wilde DNB ook even stilstaan bij de Verenigde Staten, die dreigen met protectionisme. Voor een open economie als Nederland kan dat schadelijk zijn. Maar volgens Swank zijn de gevolgen van een protectionistische politiek beperkt. Tenzij Europa terug gaat pesten en zelf ook importtarieven verhoogt voor Amerikaanse producten.

Dan neemt de handel sterk af. “Toch kan dreigen met tegenmaatregelen handig zijn”, zegt Swank. “Al is het maar om de scherpe kanten van het protectionisme te halen.” Het grootste slachtoffer van dichte grenzen in de Verenigde Staten zijn de Amerikanen zelf, zegt Swank. In het slechtste geval kan hun inkomen met 3 procent dalen.

Prognoses van DNB;

  • In 2017 zal de economie met 2,5 procent groeien, het hoogste percentage in tien jaar.
  • De werkloosheid daalt verder en komt in 2019 uit op 4,4 procent van de beroepsbevolking.
  • De lonen stijgen de komende jaren met ongeveer 2 procent.

Inflatie daalt naar 1,1 procent

Telegraaf 08.06.2017 De inflatie in Nederland is in mei gedaald naar 1,1 procent. Een maand eerder werd door consumenten voor goederen en diensten nog 1,6 procent meer betaald dan een jaar eerder.

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Vooral door goedkopere vliegtickets en vakanties op bungalowparken stegen de consumentenprijzen in mei minder. De maand ervoor piekten de prijzen van deze diensten door de schoolvakanties die eind april begonnen, aldus het statistiekbureau. In mei nam de vraag naar vakanties weer af waardoor de prijzen zakten.

Autobrandstoffen werden in mei goedkoper en ook dit had een drukkend effect op de inflatie van consumentenprijzen, zo stelde het CBS.

Prijsontwikkeling energie

Omdat de prijsontwikkeling van energie als autobrandstoffen, gas en electriciteit en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie in mei volgens deze maatstaf steeg met 0,8 procent op jaarbasis. In april was dat nog 1,3 procent.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode daalden de consumentenprijzen vorige maand, van 1,4 procent in april naar 0,7 procent in mei. De inflatie in de eurozone daalde van 1,9 procent naar 1,4 procent. De inflatie in Nederland is vanaf mei 2016 lager dan in de eurozone, aldus het CBS.

Rabo: Nederlandse economie trekt verder aan

Telegraaf 07.06.2017 De Nederlandse economie groeit dit jaar ondanks internationale onzekerheid door. Dat verwachten economen van de Rabobank. Het bbp groeit dit jaar naar verwachting met 2,2 procent. In 2018 is de groei iets minder hoog: 1,9 procent. Vooral de export groeit gestaag.

De economie groeit verder door woninginvesteringen en de consumptie voor huishoudens. Voor een deel zijn dat tijdens de crisis uitgestelde investeringen en aan die inhaalgroei komt na 2018 een einde.

De Rabobank-economen verwachten dat de werkloosheid in 2018 afneemt naar 4,5 procent, maar maken zich zorgen om het besteedbaar inkomen. Dat groeit niet hard genoeg. Een manier om het besteedbaar inkomen te verhogen is om het verschil tussen netto- en brutoloon te verkleinen zodat werknemers meer geld krijgen en werkgevers niet meer kwijt zijn. ,,Zowel de hoogte van het besteedbaar inkomen als de werking van de arbeidsmarkt heeft baat bij verkleining van de wig tussen nettoloon en werkgeverslasten.”

De wereldeconomie groeit dit jaar waarschijnlijk iets harder dan vorig jaar. De groei in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk komt lager uit dan eerder verwacht, maar de eurozone en China presteren juist beter.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

CPB: risico’s economie

Telegraaf 06.06.2017 Onzekerheid over de politieke koers in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en de aanhoudend lage rente vormen grote economische risico’s in Nederland.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn dinsdagochtend gepresenteerde Risicorapportage Financiële Markten. Vooral het negatieve sentiment in Europa vormt een gevaar voor de Nederlandse economie.

De harde toon in de Brexit-onderhandeling tussen Brussel en Londen vergroten het risico op een harde scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en hogere economische kosten. Vragen over de houdbaarheid van de eurozone en onzekerheid rondom de Italiaanse verkiezingen wakkeren het risico nog eens extra aan.

Trump

Ook het beleid van president Donald Trump kan de Nederlandse economie negatief beïnvloeden. Veel is afhankelijk hoe de Verenigde Staten zich opstellen tegenover internationale instellingen, handel en regulering van de financiële sector.

Naast de geopolitieke onzekerheden speelt de aanhoudend lage rente parten. Deze ondermijnt de vermogenspositie van pensioenfondsen en levensverzekeraars.

Pensioen

Vooral voor levensverzekeraars is de situatie penibel. Zij hebben weinig herstelmogelijkheden, zitten in een afkalvende markt en de onzekere afwikkeling van de woekerpolisaffaire staan een herstructurering van de sector in de weg.

Pensioenfondsen kunnen de lage rente nog wel ondervangen door bijvoorbeeld niet te indexeren. Deze maatregelen doen echter wel pijn, aldus het CPB.

Hypotheken

Hoewel Nederlandse banken er beduidend beter voor staan dan enkele jaren geleden, maakt het CPB zich wel zorgen over de toekomstige hypotheekverstrekking. Het Bazels Comité stelt voor om een minimumvloer voor risicogewichten in te stellen, waardoor het gemiddelde risicogewicht voor hypotheken van grote Nederlandse banken toeneemt van de huidige 11,5% naar 35-45%.

Dat zou betekenen dat de de banken €6 miljard extra kapitaal nodig hebben. In plaats van extra geld ophalen om te herkapitaliseren, kiezen banken volgens de rekenmeesters van de politiek er meestal voor de hypotheekkraan dicht te draaien.

De vraag is of andere partijen dit kunnen compenseren. Het marktaandeel van pensioenfondsen (11%) en verzekeraars (17%) op de hypotheekmarkt is afgelopen jaren gestegen, maar lijkt zich nu weer te stabiliseren, concludeert het CPB.

Exit-strategie

Onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren met de afbouw van de obligatieportefeuille van de Europese Centrale Bank (ECB) kan volgens het planbureau leiden tot volatiliteit op de financiële markten en hogere rentes. De ECB heeft nog geen exit-strategie gepubliceerd. In de huidige vorm loopt het aankoopprogramma door tot het einde van het jaar, waarbij de bank tot wel €60 miljard per maand aan staatsobligaties opkoopt.

Het CPB brengt op verzoek van de Tweede Kamer sinds 2012 minimaal een keer per jaar een rapportage over de internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector. De regelmatige publicatie was een aanbeveling van Commissie-De Wit die onderzoek deed naar de financiële crisis.

Consument laat kassa’s rinkelen

Telegraaf 02.06.2017 Winkeliers hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 4,8 procent meer omzet geboekt dan in de eerste drie maanden van 2016.

Ook het aantal verkopen steeg, blijkt uit de Kwartaalmonitor detailhandel van het CBS.

De omzet van onlineverkopen groeide met 14,8 procent. Opvallend is dat bedrijven die zowel een webwinkel als fysieke winkels hebben een sterkere omzetgroei hebben dan pure webwinkels: 16,4 procent tegen 13,6 procent.

De groei van winkels die voedingsmiddelen verkopen bedroeg 3 procent. Het waren vooral de supermarkten die goed boerden. In de non-foodsector, die met 4,1 procent op jaarbasis groeide, waren de woningwinkels de sterkhouders.

Zij profiteerden van de herstelde woningmarkt. De omzet van winkels in doe-het-zelfartikelen en keukens was ten opzichte van een jaar eerder 10,8 procent hoger.

Fysieke elektronicawinkels blijven onder druk staan door de concurrentie van webwinkels. De omzet van elektronicazaken kromp met 3,4 procent. Dat was het negende kwartaal op rij met krimp.

Het aantal openstaande vacatures was het hoogst van de afgelopen twintig jaar. Er stonden 20.000 vacatures open.

Goed nieuws voor de schatkist: het begrotingsoverschot neemt naar verwachting verder toe naar 1,3 procent in 2021. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het kabinet. Het overschot zorgt ervoor dat er ruimte is voor loonsverhoging voor ambtenaren.

RUIMTE VOOR LOONSVERHOGING AMBTENAREN

BB 01.06.2017 Goed nieuws voor de schatkist: het begrotingsoverschot neemt naar verwachting verder toe naar 1,3 procent in 2021. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het kabinet. Het overschot zorgt ervoor dat er ruimte is voor loonsverhoging voor ambtenaren.

Pensioenpremies
Het kabinet maakt 342 miljoen extra vrij om de lonen van ambtenaren te verhogen. Daarmee wil de regering de pijn verzachten van de pensioenpremies bij het ambtenarenpensioenfonds ABP. Die stegen meer dan verwacht. Het extra geld komt beschikbaar om het begrotingsoverschot verder toeneemt, naar 1,3 procent in 2012. Dit jaar gaat het waarschijnlijk om 0,2 procent van het bruto binnenlands product. Dat is iets minder dan de 0,4 procent (2,9 miljard euro) vorig jaar, toen er voor het eerst sinds 2008 weer een overschot was. Maar de komende jaren stijgt het overschot weer.

Tegenvallers
Er zijn dit jaar financiële tegenvallers, maar ook meer extra inkomsten. Er is ruimte voor onder meer een loonsverhoging voor ambtenaren, voor meer geld voor de verpleeghuizen en voor meer marechaussees, meldt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag in de zogenoemde voorjaarsnota. Het gaat om een tussentijdse stand van zaken over de lopende begroting. In de verpleeghuiszorg stelt het kabinet, naast de eerder aangekondigde eenmalige extra honderd miljoen euro, nog eens honderd miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast komt er tot 2021 in totaal 145 miljoen euro bij om in deze sector extra mensen op te leiden en om- of bij te scholen.
Meevallers
Het kabinet verwacht bijna 8 miljard euro meer aan belastingen en premies dan vorig jaar in de Miljoenennota is geraamd, mede doordat de economische groei doorzet. Daardoor dalen ook de uitgaven voor werkloosheid. Verder vallen de uitgaven aan hulpmiddelen in de zorg lager uit verwacht. In de langdurige zorg stijgen de uitgaven met 176 miljoen euro, doordat bepaalde groepen aanspraak hebben op meer zorg, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Verder ziet het kabinet af van de invoering van de kostendelersnorm AOW, waarbij de AOW lager zou worden als meer mensen van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres wonen. Ook de korting op de scholings- en monumentenaftrek is van de baan. (ANP/Red.)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Tientallen miljoenen extra voor zorg van huisartsen

NU 01.06.2017 Huisartsen mogen volgend jaar voor enkele tientallen miljoenen euro’s meer zorg verlenen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gunt de artsen meer ruimte, omdat langer thuiswonende ouderen en psychiatrisch patiënten steeds meer van hen vragen.

Schippers en de huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars spraken donderdag af dat het budget voor huisartsen in 2018 2,5 procent mag stijgen naar een totaal van 3,5 miljard euro. De partijen verlengen daarmee in feite de afspraken die ze in 2014 hadden gemaakt.

Als huisartsen taken overnemen van medisch specialisten, zoals de bedoeling is, kunnen ze nog meer extra geld krijgen. Daarvoor is 75 miljoen euro uit het budget van de specialisten beschikbaar.

Huisartsen staan onder steeds grotere druk, waarschuwen ze. Vooral aan oudere patiënten hebben ze veel werk. Ze krijgen komend jaar meer tijd voor deze patiënten en ook extra ruimte om samen te werken met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen.

Lees meer over: Zorg Huisartsen

‘Staat leent in 2017 wat minder dan gedacht’

Telegraaf 01.06.2017 De Nederlandse staat hoeft dit jaar naar verwachting iets minder geld te lenen dan eerder werd gedacht. Het agentschap van de generale thesaurie van het ministerie van Financiën schat de financieringsbehoefte op dit moment op 56,8 miljard euro, waar eerder nog werd uitgegaan van 58,7 miljard euro.

De bijstelling komt vooral door een stijging van het verwachte kasoverschot. Deze daling wordt echter voor een groot deel tenietgedaan door het terugkopen van leningen die aflopen in 2018 en 2019 en door een afname van het onderpand in contanten.

De volgende actualisatie van de financieringsbehoefte vindt plaats in september, na de publicatie van de Miljoenennota 2018.

LEES MEER OVER; STAATSLENINGEN NEDERLANDSE STAAT OBLIGATIES RENTE ECB

Jeroen Dijsselbloem

Het begrotingsoverschot neemt van 0,2 procent in 2017 verder toe naar 1,3 procent in 2021

RO 01.06.2017  Het begrotingsoverschot loopt naar verwachting op van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 naar 1,3 procent van het bbp in 2021. Dat is een verbetering van het EMU-saldo, de inkomsten min de uitgaven van de collectieve sector, van 0,7 procentpunt ten opzichte van de Miljoenennota van vorig jaar en komt vooral door de toename van de verwachte inkomsten in 2017.

De EMU-schuld komt dit jaar naar verwachting uit op 59,4 procent bbp, een verbetering van 2,7 procentpunt (13 miljard euro) ten opzichte van de raming uit de Miljoenennota 2017. In 2010 kwam de staatsschuld voor het laatst onder de zestig procent uit. Dit schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in de Voorjaarsnota 2017 die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. In verband met de kabinetsformatie is dit jaar een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in de komende jaren toegevoegd.

Extra uitgaven

Er is in 2017 ruimte gevonden voor noodzakelijke extra uitgaven aan de verpleeghuiszorg. Het kabinet stelt, naast de eenmalige extra honderd miljoen euro in 2017, nog eens honderd miljoen euro beschikbaar voor betere kwaliteit in de verpleeghuizen. Dit is een structurele investering vanaf 2017 in de verpleeghuiszorg. Daarnaast wordt er in de periode 2017 – 2021 in totaal 145 miljoen euro beschikbaar gesteld om in deze sector extra mensen op te leiden en om- of bij te scholen.

Vanwege de hoger dan verwachte pensioenpremie bij het ABP heeft het kabinet 342 miljoen extra vrijgemaakt, zodat er toch ruimte voor loonsverhoging voor ambtenaren is.

Het kabinet heeft 50 miljoen euro extra vrijgemaakt voor veiligheid, stabiliteit, migratiesamenwerking en opvang in de regio. Verder stijgt het budget voor ontwikkelingssamenwerking in 2017 met 62 miljoen euro, vanwege de koppeling aan het hogere geraamde bruto nationaal inkomen (bni).

Daarnaast werkt de lagere asielinstroom in 2016 door in lagere uitgaven van 170 miljoen euro aan asielopvang in 2017. Dit geld wordt teruggeboekt naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking.

Verder stelt het kabinet structureel 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de uitbreiding van de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee. Hierdoor kunnen in de komende jaren ongeveer 200 extra marechaussees worden ingezet voor grensbewaking op lucht- en zeehavens.

Meevallers

Het kabinet verwacht in 2017 bijna 8 miljard euro meer aan belasting- en premieontvangsten te ontvangen dan vorig jaar in de Miljoenennota is geraamd. Vooral de btw (2,4 miljard), de vennootschapsbelasting (2,3 miljard) en de loon- en inkomensheffing (1,2 miljard) vallen hoger uit dan verwacht. Dit komt mede doordat de verwachte economische groei in 2017 doorzet.

De uitgaven aan de werkloosheid dalen met 234 miljoen euro in 2017. De werkloze beroepsbevolking komt naar verwachting dit jaar uit op 4,9 procent, waar ten tijde van de Miljoenennota 2017 nog werd uitgegaan van 6,2 procent. Verder vallen de uitgaven aan hulpmiddelen in zorg in 2017 164 miljoen euro lager uit verwacht.

Tegenvallers

Vanaf 2017 is er een tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro per jaar op de OCW-begroting, voornamelijk als gevolg van hogere leerling- en studentenaantallen dan eerder geraamd. Het kabinet heeft besloten de tegenvaller in 2017 op te lossen door de inzet van meevallers. Daardoor hoeft er dit jaar niet bezuinigd te worden op de bekostiging van onderwijsinstellingen.

Ook in de langdurige zorg stijgen de uitgaven met 176 miljoen euro in 2017, doordat bepaalde groepen aanspraak hebben op meer zorg, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Verder ziet het kabinet af van de invoering van de kostendelersnorm AOW.

Deze regeling hield in dat de AOW lager wordt als meer mensen van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres wonen. Ook de korting op de scholings- en monumentenaftrek is van de baan. De keuze hoe om te gaan met structurele dekking van deze tegenvallers wordt overgelaten aan nieuw kabinet.

Zie ook; Overheidsfinanciën

GroenLinks-leider Jesse Klaver schoof gisteren aan bij informateur Herman Tjeenk Willink. © ANP

Echte meevaller is er niet voor nieuw kabinet

Trouw 01.06.2017 Het nog te formeren kabinet kan niet rekenen op extra geld, want dat is grotendeels al uitgegeven.

Er is voor het volgend kabinet veel minder extra geld beschikbaar dan optimisten tijdens de verkiezingscampagne begin dit jaar dachten. De economie groeide harder dan gedacht en dus zou het geld tegen de plinten klotsen. Niets is minder waar, blijkt uit de Voorjaarsnota van minister Dijsselbloem van financiën.

Al tijdens het eerste deel van de kabinetsformatie, toen VVD, CDA, D66 en GroenLinks nog met elkaar onderhandelden, sijpelde uit de gesprekken naar buiten dat de partijen gewaarschuwd waren dat al dat beloofde geld er niet zou zijn.

Uit de Voorjaarsnota, het jaarlijkse overzicht over de uitvoering van de begroting van dat jaar en het eerste doorkijkje naar komende jaren, blijkt dat er dermate veel tegenvallers zijn, dat de meevallers al voor een groot deel weer uitgegeven zijn. Ook de komende jaren, want het gaat niet om eenmalige uitgaven.

Zo is er 200 miljoen euro per jaar extra naar de verpleeghuizen gegaan. Dat bedrag komt jaarlijks terug. Ook de tegenvallers bij onderwijs (meer leerlingen en studenten) zijn terugkerend en souperen dus een deel van het extra geld de komende jaren op.

Optimisten verwachtten eerder dit jaar dat er genoeg extra geld zou zijn de komende jaren om een ingrijpende belastingherziening te financieren. Daarvoor is naar schatting 5 miljard euro nodig, waarmee alle negatieve koopkrachtgevolgen van een belastingherziening zouden moeten worden voorkomen. Dat geld is er zeker niet als een nieuw kabinet niet besluit er nieuwe bezuinigingen tegenover te stellen.

Volgens het doorkijkje van Dijsselbloem zal het begrotingsoverschot (0,2 procent), dat dit jaar door alle tegenvallers toch lager uitkomt dan verwacht, de komende jaren wel groeien. Tot uiteindelijk 1,4 procent (rond 12 miljard euro) aan het einde van de nieuwe kabinetsperiode in 2021.

Vergrijzing

Dat overschot kan niet zomaar uitgegeven worden. Opeenvolgende kabinetten pleitten voor een overschot om extra uitgaven door de vergrijzing in de jaren na 2021 op te kunnen vangen. Het zogeheten houdbaarheidstekort, waarin wel met die extra uitgaven rekening wordt gehouden, laat dan ook een veel lager cijfer zien. Daarmee komt de begroting in 2021 grosso modo uit op noch een tekort, noch een overschot.

Belangrijke tegenvallers voor de overheidsbegroting zijn, naast de hogere zorguitgaven en de tegenvallers bij onderwijs, de veel lagere inkomsten uit het aardgas.

De Voorjaarsnota is voor de formerende politici extra slecht nieuws als bijvoorbeeld de brief van staats-secretaris Van Rijn van volksgezondheid aan de Kamer erbij betrokken wordt. In die brief becijferde hij dat er voor de verpleeghuiszorg de komende jaren 2 miljard euro extra nodig is om die sector aan de kwaliteitsnormen te laten voldoen die de Kamer wil stellen.

De cijfers van Dijsselbloem gaan overigens uit van de puur theoretische veronderstelling dat een nieuw kabinet het beleid ongewijzigd laat. Door bijvoorbeeld te bezuinigen op bestaande uitgaven zou ruimte voor nieuw beleid kunnen worden gecreëerd.

Bovendien zijn zijn cijfers gebaseerd op aannames over de prestaties van de economie de komende jaren. Of die aannames nog kloppen kan voor het eerst media deze maand worden nagegaan als het Centraal Planbureau met de nieuwste doorrekeningen komt.

Het kabinet houdt dit jaar geld over, maar minder dan verwacht

Trouw 01.06.2017 Demissionair minister van financiën Jeroen Dijsselbloem benadrukte wel dat een nieuw kabinet een aantal problemen snel zal moeten aanpakken. © ANP

Een nieuw kabinet krijgt dit jaar en de komende jaren te maken met flinke meevallers. In 2021 is er naar verwachting 10,7 miljard euro over. Bovendien zakt de staatsschuld voor het eerst sinds 2010 onder de 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee voldoet het kabinet aan het in Brussel afgesproken maximum.

De meevallers zijn onder meer te danken aan een groeiende economie, waardoor er meer werkgelegenheid is en meer geld wordt uitgegeven en doordat er meer belasting binnenkomt bij het rijk. 

Toch valt het overschot wat tegen vergeleken met eerdere voorspellingen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde in maart nog een overschot van 0,5, maar in zijn vandaag gepubliceerde voorjaarsnota houdt demissionair minister van financiën Jeroen Dijsselbloem rekening met een overschot van 0,2.

Er zijn daarnaast veel problemen die een nieuw kabinet snel zal moeten aanpakken, benadrukte Dijsselbloem vanmorgen bij de presentatie van de voorjaarsnota. Zo loopt de woningmarkt loopt vast en is er in het onderwijs is er behoefte aan veel extra ondersteuning, aldus Dijsselbloem.

Hoewel het demissionaire kabinet geen nieuw beleid uit mag voeren, wordt er op verschillende terreinen meer geld uitgegeven. Zo werd eerder al bekend dat er extra geld zou gaan naar de verpleeghuizen. Het kabinet stelt, naast de eenmalige extra honderd miljoen euro in 2017, nog eens honderd miljoen euro beschikbaar die de kwaliteit van de zorg in de verpleeghuizen moet verbeteren. Het kabinet wil daarnaast tot en met 2021 meer geld beschikbaar stellen om extra mensen op te leiden en bij te scholen.

Rustiger vaarwater

Het demissionair kabinet heeft daarnaast een streep gezet door plannen om de mantelzorg te schrappen. Hierdoor worden ouderen die bij hun kind inwonen niet gekort op AOW. Ook is er geld vrijgemaakt voor het uitbreiden van de Koninklijke Marechaussee, een loonsverhoging voor ambtenaren en kan het budget voor ontwikkelingssamenwerking met 62 miljoen omhoog.

Dat er op dit moment nog geen nieuw kabinet is gevormd is volgens Dijsselbloem geen ramp. “De begroting is nu in rustig vaarwater gebracht en met deze economische ontwikkeling gaat dat heel snel verder de goeie kant op”. Voor een gezonde begroting maakt het niet zo veel uit of een nieuw kabinet snel aantreedt of het oude nog even blijft zitten, aldus Dijsselbloem.

Maar mocht het demissionaire kabinet nog de begroting 2018 voor Prinsjesdag moeten opstellen, dan is het “onvermijdelijk” dat er nieuw beleid inkomt, zegt de minister. Er zal extra geld beschikbaar worden gesteld voor knelpunten, bijvoorbeeld om de koopkracht voor bepaalde groepen op peil te houden. “We gaan niet problemen laten ontstaan of laten oplopen.”

Voorjaarsnota: 8 mld naar staatskas

Telegraaf 01.06.2017 Nederland draagt dit jaar in totaal bijna 8 miljard euro meer naar de staatskas aan belastingen en premies dan eerder geraamd. Vooral de btw (2,4 miljard), de vennootschapsbelasting (2,3 miljard) en de loon- en inkomensheffing (1,2 miljard) vallen hoger uit dan gedacht.

Dat blijkt uit de tussentijdse stand van zaken van de begroting van 2017, de zogenaamde voorjaarsnota, die het kabinet donderdag bekend maakt. De extra miljarden zijn te danken aan de economische groei en zorgen voor overschotten op de begroting. Ook daalt de werkloosheid harder dan eerder gedacht en komt daarmee dit jaar naar verwachting uit op 4,9 procent. Een andere meevaller zit in de uitgaven aan hulpmiddelen in de zorg. Die vallen 164 miljoen lager uit dan geraamd.

Dit jaar nog gebruikt het demissionaire kabinet een deel van het geld om de verpleeghuiszorg te spekken. Ook wordt er 342 miljoen euro gereserveerd voor de verwachte stijging van de ambtenarenpensioenpremies, zodat er financiële ruimte overblijft voor stijging van loonsverhoging voor ambtenaren.

Verder gaat er nog 50 miljoen extra naar opvang in de regio en 62 miljoen naar ontwikkelingssamenwerking, vanwege de koppeling aan het hoger geraamde nationaal inkomen. Doordat er minder asielzoekers ons land inkomen, dalen de uitgaven daarvoor met 170 miljoen euro. Dat geld wordt teruggeboekt naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking.

Voor de uitbreiding van de Koninklijke Marechaussee stelt het kabinet 20 miljoen euro beschikbaar. Hierdoor kunnen in de komende jaren zo’n 200 extra marechaussees worden ingezet voor onder andere luchthaven Schiphol.

Ook is er geld nodig om enkele tegenvallers op de begroting op te vangen. Zo is er vanaf 2017 een gat van zo’n 200 miljoen euro binnen de Onderwijsbegroting doordat er meer leerlingen en studenten zijn dan gedacht. Ook stijgen de kosten voor de zorg voor ouderen en gehandicapten met 176 miljoen euro, doordat bepaalde groepen aanspraak hebben op meer zorg, zoals dagbesteding en huishoudelijke zorg.

Wat er overblijft van het begrotingsoverschot, gaat naar de staatsschuld. Die komt daarmee dit jaar uit op 59,4 procent, voor het eerst sinds 2010 onder de Europa geëiste grens van 60 procent.

Het demissionaire kabinet gaat vandaag ook met de billen bloot wat betreft openstaande rekeningen voor het volgende kabinet. Zo werkt het extra geld voor de verpleeghuiszorg en de problemen binnen de Onderwijsbegroting de komende jaren nog door. Verder wordt de mantelzorgboete geschrapt, wat een bezuiniging van 200 miljoen moest opleveren, maar dat is inmiddels in de boeken weggewerkt.

Door de groeiende economie wordt echter alsnog een begrotingsoverschot van zo’n 11 miljard euro verwacht tegen 2021. Veel partijen willen daarmee onder andere inzetten op lastenverlichting.

Kabinet verwacht meevaller van 8 miljard euro in 2017

NU 01.06.2017 Het kabinet verwacht voor dit jaar bijna 8 miljard euro meer op te halen aan belastingen en premies dan eerder in de Miljoenennota op Prinsjesdag vorig jaar werd geraamd.

De meevallers komen vooral van de btw (2,4 miljard), de vennootschapsbelasting (2,3 miljard) en de loon- en inkomensheffing (1,2 miljard). 

Dat staat in de Voorjaarsnota die demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem donderdag naar de Tweede Kamer stuurt. De Voorjaarsnota laat zien welke wijzigingen er door het kabinet zijn doorgevoerd ten opzichte van de Miljoenennota.

De meevaller is te danken aan de aantrekkende economie, die doet het in 2017 beter dan aanvankelijk werd gedacht.

Zo daalt de werkloosheid met de huidige verwachting naar 4,9 procent van de beroepsbevolking. Bij de presentatie van de Miljoenennota in september vorig jaar werd uitgegaan van een werkloosheidspercentage van 6,2 procent.

Daardoor dalen de kosten aan uitkeringen met 234 miljoen euro. Tegelijkertijd wordt er meer inkomstenbelasting geïnd omdat er meer mensen aan het werk zijn. Ook aan hulpmiddelen in de zorg wordt minder uitgegeven dan verwacht: 164 miljoen euro.

In de Voorjaarsnota staat verder dat het begrotingsoverschot dit jaar uitkomt op 0,2 procent van het bbp en verder oploopt naar 1,3 procent in 2021. De staatsschuld blijft dit jaar net onder de door Europa gestelde grens van 60 procent van het bbp. Ook dit is een gunstiger beeld vergeleken met de Miljoenennota op Prinsjesdag.

Tegenvallers

Bij de positieve cijfers is een kanttekening op zijn plaats. Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde in maart dat het begrotingsoverschot dit jaar zou uitkomen op een half procent.

Het ministerie van Financiën legt dit verschil van 0,3 procentpunt uit als gevolg van beleid. Het planbureau presenteert de kale cijfers, vervolgens kunnen die in dit geval lager uitvallen als gevolg van politieke keuzes.

Er zijn sowieso tegenvallers te melden. Eerder sprak Dijsselbloem van een tekort op de begroting van het ministerie van Onderwijs van “enkele honderden miljoenen”. Nu is het duidelijk dat het om 200 miljoen euro per jaar gaat. Een gevolg van te laag ingeschatte leerling- en studentenaantallen.

De langdurige zorg valt voor dit jaar 176 miljoen euro duurder uit omdat sommigen aanspraak hebben op meer zorg.

Ook de voorgenomen bezuiniging van de scholings- en monumentenaftrek is van de baan. De Tweede Kamer had grote problemen met de plannen waarop het kabinet afzag van de bezuiniging. De tegevallers voor dit jaar worden gedekt met de meevallers.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) liet woensdag aan de Kamer weten dat de verpleeghuizen per jaar 2,1 miljard euro nodig hebben om op een gewenst niveau te blijven. Daarmee legt de demissionair bewindsman deze opdracht neer bij een volgend kabinet.

Nieuw beleid

Dankzij de goede economische ontwikkelingen, maakt het niet zoveel uit of een nieuw kabinet snel aantreedt of dat het huidige nog even blijft zitten, laat Dijsselbloem in een reactie weten.

Mocht het demissionaire kabinet nog de begroting 2018 voor Prinsjesdag moeten opstellen, dan is het ”onvermijdelijk” dat er nieuw beleid inkomt, zegt de minister. Er zal extra geld beschikbaar worden gesteld voor knelpunten, bijvoorbeeld om de koopkracht voor bepaalde groepen op peil te houden. ”We gaan niet problemen laten ontstaan of laten oplopen.”

Hoewel het overschot aan het eind van een volgende kabinetsperiode vermoedelijk oploopt tot ongeveer 11 miljard euro, vindt Dijsselbloem het vooral belangrijk te kijken naar hoe de overheidsfinanciën er op de langere termijn voor staan.

“Kunnen we dan ook de AOW, de zorg en het onderwijs betalen?”, vraagt de bewindsman zich af. Hij waarschuwt zijn opvolger daarom voor een te los uitgavebeleid.

Mantelzorgboete

De zogenoemde ‘mantelzorgboete’ is definitief van de baan. Op het plan van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) kwam veel kritiek, omdat het immers financieel minder aantrekkelijk zou worden om als ouder een kind of als kind een ouder in huis te nemen om mantelzorg te verlenen. Volgens sommigen wordt het daardoor zelfs onmogelijk gemaakt.

Eerder werd al duidelijk dat de plannen de ijskast ingaan, waardoor de wijziging geen verrassing is voor de lopende begroting. Hoe de lagere inkomsten voor de komende jaren moet worden opgelost, is aan een volgend kabinet.

Uitgaven

Om een volgend kabinet meer inzicht te geven in de financiën, is er een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren toegevoegd.

Voor 2017 stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Dat komt bovenop de al eerder aangekondigde eenmalige 100 miljoen euro extra. Daarbij is er 145 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2021 om extra mensen op te leiden en om- of bij te scholen.

Ambtenaren kunnen een loonsverhoging tegemoetzien dankzij hogere inkomsten van het rijk uit pensioenpremies. Het gaat in totaal om 342 miljoen euro.

Verder gaat er 50 miljoen euro extra naar veiligheid, stabiliteit, migratiesamenwerking en opvang in de regio. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking stijgt dit jaar met 62 miljoen euro.

De lagere asielinstroom in 2016 heeft ook nog effect op dit jaar. Er is 170 miljoen euro minder nodig dan gedacht voor de opvang. Dit geld gaat terug naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking.

De Koninklijke Marechaussee krijgt er structureel 20 miljoen euro bij van het kabinet. Hiermee moeten tweehonderd extra marechaussees worden ingezet voor de grensbewaking op lucht- en zeehavens.

Lees meer over: Voorjaarsnota

Minister Dijsselbloem van Financiën.
Groeiende economie doet wonderen voor staatskas: in 2021 ruim 9 miljard ‘over’

Dijsselbloem heeft goed nieuws voor nieuw te vormen kabinet in voorjaarsnota

VK 01.06.2017 In 2021 heeft Nederland naar verwachting een begrotingsoverschot van 1,3 procent van het bruto binnenlands product (de omvang van de economie). In euro’s: in dat jaar ontvangt de overheid 9,1 miljard euro meer dan dat zij uitgeeft. Dat is het goede nieuws dat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in zijn voorjaarsnota meegeeft aan de partijen die onderhandelen over een nieuw te vormen kabinet.

Nog een opsteker: dit jaar zakt de staatsschuld voor het eerst sinds 2010 onder de 60 procent van het bbp. Daarmee voldoet Nederland aan het in Brussel afgesproken plafond. Moest het vorige kabinet nog 50 miljard bezuinigen om het tekort en de te hoge staatsschuld onder controle te krijgen, het volgende kabinet begint de rit met een chique balans waar de Europese Commissie enkel goedkeurend bij zal kunnen knikken.

De positieve cijfers zijn te danken aan een groeiende economie. Meer werkgelegenheid, meer bedrijvigheid en meer consumptie betekenen meer belastinginkomsten en minder uitgaven aan uitkeringen. Opgeteld rekent Dijsselbloem op een meevaller van bijna 8 miljard in 2017. Daardoor blijft onderaan de streep geld over.

De staatsschuld krimpt wanneer de economie groeit, omdat de schuld wordt uitgedrukt als percentage van de omvang van die economie. Hoe groter de totale Nederlandse omzet, hoe kleiner (relatief) de staatsschuld.

Betekenen deze positieve cijfers dat een nieuwe regering straks een grote zak geld ter beschikking heeft om naar hartelust te spenderen? Niet direct. Die 9,1 miljard overschot in 2021 is nog ver weg en komt er enkel als een volgende ministersploeg de hand strak op de knip houdt. Dat zal niet gebeuren. Zelfs het demissionaire kabinet is al aan het interen op de meevallers, blijkt uit Dijsselbloems voorjaarsnota.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde in maart dat het overschot dit jaar zou uitkomen op 0,5 procent, maar wat blijkt: het wordt een overschotje van 0,2 procent. Want hoewel de vertrekkende ministersploeg geen nieuw beleid mag maken, slaagt ze er wel in op tal van terreinen nog wat extra geld uit te geven. En naast meevallers zijn er ook tegenvallers, kosten die hoger uitvallen dan vooraf was ingeboekt.

De verpleeghuiszorg krijgt er 100 miljoen bij, een bedrag dat in de komende jaren nog zal oplopen. De langdurige zorg kost 176 miljoen meer dan was geraamd, omdat meer mensen recht blijken te hebben op dagbesteding en huishoudelijke hulp. Door stijgende pensioenpremies moet het kabinet 340 miljoen extra uitgeven aan ambtenarensalarissen.

De regering besteedt zo’n 130 miljoen extra aan veiligheid, migratie en ontwikkelingssamenwerking. De onderwijskosten vallen hoger uit doordat het aantal leerlingen hoger blijkt dan geraamd: een tegenvaller van 200 miljoen euro. En de beruchte ‘mantelzorgboete’ is van de baan.

Een p.s. van Dijsselbloem: het volgende kabinet mag zelf uitzoeken hoe ‘om te gaan met de structurele dekking van deze tegenvallers’.

Volg en lees meer over:  POLITIEK   NEDERLAND   ECONOMIE

Voorjaarsnota: kabinet rekent op meevaller van miljarden

Elsevier 01.06.2017 Het kabinet verwacht dit jaar bijna 8 miljard euro meer aan belastingen en premies op te halen dan in eerste instantie werd gedacht. De staatskas profiteert van de aantrekkende economie.

Het gaat om een meevaller van bijna 8 miljard ten opzichte van de schatting die in de Miljoenennota op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Dat blijkt uit de voorjaarsnota – de tussentijdse update van de begroting van dit jaar – die het kabinet donderdag publiceerde.

Er is groei. 

Waarom blijft koopkracht zorgenkindje

Economische groei

De meevaller komt vooral uit hogere inkomsten van de BTW (2,4 miljard euro) en de vennootschapsbelasting (2,3 miljard). Daarnaast viel de loon- en inkomensheffing 1,2 miljard euro hoger uit dan verwacht.

Het ministerie van Financiën meldt donderdag ook dat het begrotingsoverschot oploopt van 0,2 procent van het bruto binnenlands product in 2017 naar 1,3 procent in 2021. Daarnaast daalt de werkloosheid sneller en eerder dan is ingecalculeerd.

De economische groei heeft een duidelijk effect op de financiën van de overheid. Het werkloosheidspercentage ligt in 2017 naar verwachting rond de 4,9 procent. In de Miljoenennota ging het kabinet nog uit van 6,2 procent. De uitgaven aan werkloosheid dalen met meer dan 200 miljoen euro.

Ook tegenvallers

Omdat het aantal asielzoekers dit jaar daalde, wordt er minder aan asielzoekersopvang uitgegeven: een adling van 170 miljoen euro. Wel besteedt het kabinet meer geld aan opvang in de regio (50 miljoen meer).

Meer: dit verandert er in 2017 in uw portemonnee

Niet bij alle ministeries verloopt alles voorspoedig. Structureel moet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 200 miljoen euro meer aan onderwijs besteden, vanwege te laag ingeschatte studentencijfers. Het kabinet trekt ook meer geld uit voor de zorg, Justitie (de politie en de Marechaussee) en Ontwikkelingssamenwerking.

Het kabinet lost ook een deel van de staatsschuld af en geeft veel geld uit aan de loonsverhoging voor ambtenaren.

  Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

RUIMTE VOOR LOONSVERHOGING AMBTENAREN

BB 01.06.2017 Goed nieuws voor de schatkist: het begrotingsoverschot neemt naar verwachting verder toe naar 1,3 procent in 2021. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het kabinet. Het overschot zorgt ervoor dat er ruimte is voor loonsverhoging voor ambtenaren.

Pensioenpremies
Het kabinet maakt 342 miljoen extra vrij om de lonen van ambtenaren te verhogen. Daarmee wil de regering de pijn verzachten van de pensioenpremies bij het ambtenarenpensioenfonds ABP. Die stegen meer dan verwacht. Het extra geld komt beschikbaar om het begrotingsoverschot verder toeneemt, naar 1,3 procent in 2012.

Dit jaar gaat het waarschijnlijk om 0,2 procent van het bruto binnenlands product. Dat is iets minder dan de 0,4 procent (2,9 miljard euro) vorig jaar, toen er voor het eerst sinds 2008 weer een overschot was. Maar de komende jaren stijgt het overschot weer.

Tegenvallers
Er zijn dit jaar financiële tegenvallers, maar ook meer extra inkomsten. Er is ruimte voor onder meer een loonsverhoging voor ambtenaren, voor meer geld voor de verpleeghuizen en voor meer marechaussees, meldt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag in de zogenoemde voorjaarsnota.

Het gaat om een tussentijdse stand van zaken over de lopende begroting. In de verpleeghuiszorg stelt het kabinet, naast de eerder aangekondigde eenmalige extra honderd miljoen euro, nog eens honderd miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast komt er tot 2021 in totaal 145 miljoen euro bij om in deze sector extra mensen op te leiden en om- of bij te scholen.

Meevallers
Het kabinet verwacht bijna 8 miljard euro meer aan belastingen en premies dan vorig jaar in de Miljoenennota is geraamd, mede doordat de economische groei doorzet. Daardoor dalen ook de uitgaven voor werkloosheid.

Verder vallen de uitgaven aan hulpmiddelen in de zorg lager uit verwacht. In de langdurige zorg stijgen de uitgaven met 176 miljoen euro, doordat bepaalde groepen aanspraak hebben op meer zorg, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Verder ziet het kabinet af van de invoering van de kostendelersnorm AOW, waarbij de AOW lager zou worden als meer mensen van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres wonen. Ook de korting op de scholings- en monumentenaftrek is van de baan. (ANP/Red.)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

De staatsschuld is weer EU-proof

AD 01.06.2017 De staatsschuld bedraagt dit jaar 13 miljard euro minder dan op Prinsjesdag nog werd verwacht. Voor het eerst sinds 2010 voldoet Nederland daarmee aan de Europese staatsschuldnorm. 

Daarnaast zal Nederland ook in 2017 een begrotingsoverschot boeken, van 0,2 procent, stelt demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in zijn voorjaarsnota.

De staatsschuld mag maximaal 60 procent van het nationaal inkomen bedragen, zo luidt de afspraak in Brussel. Nederland voldeed daar jarenlang niet aan, als gevolg van opeenvolgende begrotingstekorten en de redding van banken zoals ABN Amro. Dit jaar duikt de staatsschuld met 59,4 procent voor het eerst weer onder de afgesproken norm. Ter vergelijking: de Griekse staatsschuld bedraagt nog altijd ruim 170 procent van het bruto binnenlands product.

Niet alleen hosanna

Door de groeiende economie regent het belastingmeevallers. Zo verwacht Dijsselbloem meer btw (2,4 miljard), vennootschapsbelasting (2,3 miljard) en loon- en inkomensheffing (1,2 miljard). In totaal komt er bijna 8 miljard euro meer aan belastingen en premies binnen dan hij op Prinsjesdag verwachtte.

Maar het is niet alleen hosanna. De Onderwijsbegroting komt de komende jaren 200 miljoen euro per jaar tekort, doordat meer leerlingen naar school gaan dan verwacht. Voor dit jaar heeft het kabinet dat tekort weten op te lossen, maar de gaten in de jaren daarna mag een volgend kabinet dichten. Datzelfde geldt voor een tegenvaller van 176 miljoen euro in de langdurige zorg.

Meer geld voor zorg

Tegelijkertijd heeft het demissionaire kabinet besloten meer geld uit te trekken voor de verpleeghuiszorg. Behalve een eenmalige impuls van 100 miljoen euro komt er ook een langjarige stimulans voor eenzelfde bedrag om de kwaliteit in verpleeghuizen te verhogen. Daarnaast is er tussen 2017 en 2021 in totaal 145 miljoen euro beschikbaar om extra zorgmedewerkers op te leiden of om- of bij te scholen. Deze bedragen tellen echter bij lange na niet op bij de 2,1 miljard euro die volgens demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) op jaarbasis extra nodig is voor de verpleeghuiszorg. Ook dat mag een volgend kabinet regelen.

Verder is er goed nieuws voor ambtenaren. Het kabinet trekt alsnog 342 miljoen euro uit om de hogere pensioenpremies bij ambtenarenpensioenfonds ABP te kunnen betalen. Hierdoor is er toch ruimte voor loonsverhoging voor ambtenaren.

Waar komt die ‘miljardentegenvaller voor nieuw kabinet’ vandaan?

Elsevier 24.05.2017 Het kabinet dat de opvolger moet worden van Rutte II dacht te kunnen profiteren van extra financiële ruimte, maar daarvan blijkt geen sprake. Vanwege tekorten op het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs, moet het nieuwe kabinet zelfs rekening houden met een tekort.  Dat melden althans NOS en De Telegraaf op basis van bronnen in Den Haag.

In maart publiceerde het Centraal Planbureau een prognose, waaruit bleek dat de nieuwe coalitie kon rekenen op een begrotingsoverschot van ongeveer 3,5 miljard euro in 2017. Door tegenvallers in de zorg en het onderwijs, gaat het nu om een tekort van 1 miljard.

#Formatie: VVD en CDA kunnen D66 niet overhalen om met CU te formeren

‘Juridische blunders’ door Van Rijn

Volgens De Telegraaf valt het tekort vooral te wijten aan het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie zou een aantal ‘juridische blunders’ zijn begaan. De overheid heeft ervoor gezorgd dat het ministerie de komende jaren miljarden moet investeren in de verpleeghuiszorg, veel eerder dan verwacht.

Het gaat om een uitspraak van het Zorginstituut. Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) liet het instituut bepalen hoeveel geld er nodig is voor betere verpleeghuiszorg. Omdat de staatssecretaris deze opdracht heeft gegeven, is de uitspraak juridisch bindend geworden. Het bedrag kan oplopen tot 2 miljard in 2021, zeggen anonieme bronnen.

Voorjaarsnota besproken in ministerraad

Het ministerie van Financiën ontkent dat er sprake is van een tekort. Het kabinet bespreekt de voorjaarsnota woensdag in de ministerraad – die een half uur eerder begint dan normaal. Dan moet meer duidelijk worden over de berichten. Volgende week wordt de voorjaarsnota gepubliceerd.

  Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Nieuw kabinet zit financieel minder ruim dan gedacht – hoe ernstig is het?

Vijf vragen over tegenvallers voor nieuwe kabinet

VK 24.05.2017  Het nieuwe kabinet heeft het financieel niet zo ruim als tijdens de verkiezingscampagne nog werd gedacht. Onverwachte tegenvallers duiken nu op. Hoe ernstig is de situatie?

Tegenvallers? En de economische groei dan?

Volgens informateur Edith Schippers kwam minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gedurende de formatie – toen GroenLinks nog met het ‘motorblok’ van CDA, VVD en D66 onderhandelde – met een vervelende boodschap. Het nieuw te vormen kabinet moet niet denken dat er door de economische groei opeens ook exponentieel veel te besteden zal zijn. Dijsselbloem kondigde volgens Schippers een aantal financiële tegenvallers aan en zei dat er ook in ‘lopende dossiers’ van het huidige, demissionaire kabinet nog financiële addertjes onder het gras zitten.

Wat zijn de tegenvallers?

Jeroen Dijsselbloem van Financiën kwam gedurende de formatie naar informateur Edith Schippers met een vervelende boodschap. © ANP

Het gaat daarbij om uitgaven aan onder meer onderwijs, justitie en verpleegzorg. De onderwijsuitgaven vallen enkele honderden miljoenen euro’s hoger uit dan begroot doordat de leerlingenaantallen verkeerd zijn ingeschat. Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie zit mogelijk een tegenvaller doordat de al begrote verhoging van griffierechten niet doorgaat.

Bovendien heeft het huidige kabinet beloofd meer extra geld voor justitie vrij te maken. Dat deed het ook rondom de verpleegzorg. De Telegraaf meldt vandaag dat staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid er per ongeluk voor heeft gezorgd dat het komende kabinet meteen bij aantreden honderden miljoenen naar de verpleeghuiszorg moet loodsen. Het bedrag loopt op tot ruim 2 miljard in 2021.

De bedoeling was om geld uit te geven zodra duidelijk was waar welke behoefte aan was. De Telegraaf stelt dat Van Rijn een advies heeft bedoeld te vragen aan het Zorginstituut over de verpleegzorgkosten, maar nu vast zit aan een juridisch bindende uitspraak daarover en verplicht is het geld uit te geven. Volgens Van Rijn is dit geen onaangename, onverwachte tegenvaller. Alle politieke partijen willen de verpleeghuiszorg verbeteren, zei de staatssecretaris, en dat kost nu eenmaal geld.

Er is bovendien sprake van een ruilvoettegenvaller. Wat is dat?

Er schuilen tegenvallers in de ruilvoetproblematiek en in de monumentenaftrek

De zogenoemde ruilvoetproblematiek levert vanaf 2019 een tegenvaller op van circa 600 miljoen euro. Kort gezegd komt dat probleem erop neer dat de miljardenuitgaven van de overheid aan vooral ambtenarensalarissen niet in de pas lopen met de gewone loonontwikkeling. Vooraf is de afspraak: de uitgaven van het Rijk mogen niet meer stijgen dan de inflatie. Maar als de lonen in de markt harder stijgen dan de inflatie, geldt dat ambtenarensalarissen daar niet bij mogen achterblijven. Gevolg is dat departementen meer loonkosten hebben, terwijl ze volgens eerdere afspraken minder mogen uitgeven. Dat is een ruilvoettegenvaller.

Om het rijtje tegenvallers compleet te maken: Er schuilt er ook nog een in de monumentenaftrek. Die belastingaftrek voor het onderhoud van monumenten zou geschrapt worden, maar dat gaat niet door.

Om hoeveel geld gaan al die tegenvallers?

Dat is niet exact te specificeren zonder de zogenoemde Voorjaarsnota. Dat overzicht van hoe de overheidsfinanciën er in het lopende begrotingsjaar voor staan, komt volgende week van het ministerie van Financiën. Volgens bronnen van de NOS zou eruit blijken dat het volgende kabinet niet begint met een overschot op de begroting, maar een tekort van 1 miljard.

Minister Dijsselbloem ontkent het bericht krachtig. ‘Pertinent onjuist.’ De bron die de NOS heeft ingefluisterd snapt niets van begrotingen, zei de bewindsman. Dijsselbloem erkende dat er ‘forse tegenvallers’ in de Voorjaarsnota zullen staan, maar er blijft volgend jaar en de jaren erna een begrotingsoverschot.

De tegenvallers waar het nu over gaat, zijn acuut. Die spelen al volgend jaar of het jaar daarna. © ANP

Waar komt het idee vandaan dat er geld genoeg zou zijn?

De tegenvallers waar het nu over gaat, zijn acuut. Die spelen al volgend jaar of het jaar daarna. Waar het in de verkiezingscampagne over ging was de financiële situatie in 2021, het laatste jaar van het volgende kabinet als het de vier jaar volmaakt. Dat heeft te maken met de doorrekening van het Centraal Planbureau van de verkiezingsprogramma’s. De bedragen die daaruit rolden gingen allemaal over 2021. In dat jaar voorspelt het CPB een begrotingsoverschot van 1,3 procent van het bruto binnenlands product – in euro’s is dat dan 9,1 miljard. Het CBS stelde het overschot in 2016 op 3 miljard.

Maar een begrotingsoverschot is een keuze. Er zijn tal van politieke wensen die in de formatie geregeld moeten worden die geld kosten. Denk aan kleinere klassen, de krijgsmacht, verpleegzorg en een nieuw belastingstelsel. Zonder te bezuinigen op andere posten, is het voorspelde overschot in een oogwenk veranderd in een begrotingstekort zodra er geld gaat naar de grote verlangens van het nieuwe kabinet.

Volg en lees meer over:  POLITIEK  ECONOMIE  NEDERLAND

‘Tekort van 1 miljard op begroting nieuw kabinet’

AD 24.05.2017 Door tegenvallers is het overschot op de begroting van het kabinet volledig verdampt. Er zou nu zelfs sprake zijn van een tekort van 1 miljard euro, zo bevestigen bronnen in Den Haag aan de NOS. Het ministerie van Financiën ontkent de berichtgeving tegen deze redactie. Vandaag wordt de voorjaarsnota besproken in de ministerraad. Naar verwachting wordt dan meer bekend over eventuele tegenvallers. Vooral in de zorg en het onderwijs liep het financieel minder voorspoedig dan berekend en ook op andere gebieden waren er tegenvallers, aldus de NOS.

Het nieuws zou een flinke domper voor het nog te vormen kabinet zijn. In eerste instantie ging men ervan uit dat het nieuwe kabinet zo’n 3,5 miljard extra te besteden zou hebben.

Paniek om fikse tegenvaller

Telegraaf 24.05.2017 Een nieuw kabinet moet door een juridische blunder van het ministerie van Volksgezondheid stevig de hand op de knip houden, melden bronnen aan De Telegraaf.

Onbedoeld heeft het departement ervoor gezorgd dat de overheid de aankomende jaren al verplicht is om aan verpleeghuiszorg miljarden euro’s uit te geven. Het gaat volgend jaar al om honderden miljoenen, oplopend tot zo’n 2,1 miljard in 2021, wordt gemeld. Verwacht werd dat dit pas op termijn het geval zou zijn.

Een ander een gapend gat van 600 miljoen op de begroting is ontstaan vanwege ruilvoetproblematiek. Eerder werd al bekend dat er ook bij het ministerie van Onderwijs grote tekorten zijn. Ingewijden reageren ontsteld.

Het miljardentekort voor de verpleeghuiszorg is in principe uit goede bedoelingen ontstaan. Ruim voor de verkiezingen was compleet politiek Den Haag – van PVV tot GroenLinks – het er over eens dat de kwaliteit in de verpleeghuiszorg tekortschiet. Meer handen aan het bed, was het credo.

Een aantal partijen wilde echter dat dit geld pas zou worden ingeboekt, als het ook daadwerkelijk nodig was. Onverklaarbaar is het namelijk nog steeds dat het ene verpleeghuis veel meer geld opslurpt dan het andere, terwijl hun bewoners evenveel zorg krijgen. Personeel opleiden kost bovendien tijd, zo klonk het. Pas op termijn hoeft er dus pas meer geld naar extra krachten.

Bezuinigen

Politieke partijen die aan de onderhandelingstafel hebben gezeten zijn echter ruw wakker geschud door nieuws vanuit het ministerie van Volksgezondheid en Financiën. Doordat staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) het Zorginstituut heeft laten bepalen wat er nodig is voor betere verpleeghuiszorg, is de uitspraak van deze instelling juridisch bindend geworden. Het betekent dat er al veel sneller en veel meer geld naar de ouderenzorg moet. Het gaat volgend jaar al om honderden miljoenen, oplopend tot zo’n 2,1 miljard in 2021, wordt gemeld.

Het verraste onderhandelaars aan de formatietafel, bevestigen betrokkenen. Toch kwamen zij mede vanwege de ’aap uit de mouw’ met elkaar overeen om iets te doen aan de ’houdbaarheid van de overheidsfinanciën’, oftewel te gaan hervormen en bezuinigen. Hoe die bezuinigingen moesten worden ingevuld, daar kwamen VVD, CDA, D66 en GL niet meer aan toe. De gesprekken waren toen al afgeketst op strubbelingen over migratie.

Bij meerdere fracties wordt het verpleeghuisincident als ’angstaanjagend onhandig’ beschouwd. Gevreesd wordt namelijk dat het ook voor andere sectoren ingrijpende gevolgen heeft. „Gaan we nu straks ook juridisch vastleggen hoeveel leerlingen er maximaal in een klas mogen zitten en welk bedrag daar tegenover staat?”, schetst een geschrokken betrokkene het probleem.

LEES MEER OVER; KABINET BEGROTING MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEIDMARTIN VAN RIJN

Tegenvallers begroting

Telegraaf 24.05.2017 Het kabinet moet forse tegenvallers op de begroting incasseren, maar er blijft volgend jaar en de jaren erna een begrotingsoverschot. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën woensdagochtend benadrukt. ,,We bereiken dit jaar al een mooi overschot en dat loopt de komende jaren behoorlijk op”, zei Dijsselbloem.

Hij veegde de vloer aan met berichten dat het overschot zou omslaan in een tekort. Wie ,,dit verhaal heeft verspreid heeft geen verstand van begrotingen”, zei hij. ,,Ja, er zijn tegenvallers. En die zullen in de voorjaarsnota worden gepresenteerd. Maar die vallen echt in het niet bij de gunstige ontwikkeling.”

Voor verpleeghuizen is volgend jaar 200 miljoen euro extra nodig. In 2021 kost deze zorg zelfs 2,1 miljard extra. Maar volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) mag dat geen onaangename verrassing heten. Nagenoeg alle politieke partijen willen de verpleeghuiszorg verbeteren en dat kost nu eenmaal geld, aldus Van Rijn. Haast iedere partij heeft dat volgens hem in haar verkiezingsprogramma al onder ogen gezien.

Het kabinet heeft afgesproken kwaliteitsnormen op te stellen waar de verpleeghuizen aan moeten voldoen. Omdat die eisen bindend zijn, kan het kabinet niet onder de hogere kosten uit die daarvoor moeten worden gemaakt.

Vanaf 2019 is er bij het ministerie van Volksgezondheid bovendien een tegenvaller van ongeveer 600 miljoen. Ook de uitgaven van het ministerie van Onderwijs vallen een paar honderd miljoen hoger uit dan begroot.

 

Weer enorme financiële domper bij VWS

Telegraaf 24.05.2017 Nu het kabinet de deur bijna achter zich dicht kan trekken blijven er maar lijken uit de kast vallen. Dit keer gaat het om een tegenvaller van bijna 750 miljoen euro, opnieuw op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) moet de nieuwe financiële domper incasseren na een rechterlijke uitspraak. Door een weeffout in de wet blijken veel meer mensen recht te hebben op langdurige zorg. Het kost de Staat opgeteld 745 miljoen euro extra.

De financiële pijn wordt naar achter geduwd en uitgesmeerd. Zo’n 140 miljoen euro is ingeboekt voor het jaar 2019. De jaren daarna gaat het steeds om zo’n 200 miljoen euro.

Eerder werd ook al bekend dat het Rijk zich onbedoeld juridisch heeft vastgepind op extra geld voor de verpleeghuiszorg. Veel politieke partijen wilden daarvoor de knip wel trekken, maar wilden de regie houden over het tempo en de hoogte van het bedrag. Inmiddels is duidelijk dat dat een gepasseerd station is. De overheid moet volgend jaar al 200 miljoen euro betalen, op termijn oplopend naar 2,1 miljard euro.

Lees ook: Paniek om miljardentegenvaller

Een andere tegenvaller van bijna twee miljard euro zit op de begroting van minister Bussemaker (Onderwijs). De blunder is hoofdzakelijk te wijten aan het te laag inschatten van studentenaantallen. Een zeer kostbare blunder, zo blijkt. Ook op dit departement wordt de pijn uitgesmeerd. Volgend jaar prijkt er een min van 470 miljoen euro. De jaren daarna gaat het steeds om zo’n 400 miljoen euro.Bij politieke partijen die eerder aan de formatietafel zaten, zijn de tegenvallers ingeslagen als een bom. Ondanks de economische voorspoed blijken ze miljarden euro’s minder te spenderen te hebben dan kabinet-Rutte II. Hierdoor zullen ze veel zuiniger aan moeten doen, dan menigeen had gedacht.

Het maakt de formatie er niet makkelijker op. Partijen die in het kabinet durven te stappen zullen waarschijnlijk moeten hervormen of zelfs bezuinigen, willen ze voldoende geld overhouden voor de stokpaardjes uit hun verkiezingsprogramma.

LEES MEER OVER; KABINET BEGROTING MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEIDMARTIN VAN RIJN

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Koenders wil meer geld voor BZ

Telegraaf 24.05.2017  Om de veiligheid in Nederland te verbeteren, moet een nieuw kabinet ’tientallen miljoenen’ extra uitgeven aan buitenlands beleid. Daarvoor pleit demissionair minister Koenders (Buitenlandse Zaken). Hij wil meer Nederlandse diplomaten in gevaarlijke landen rondom Europa.

„Diplomaten zijn geen sherrydrinkers”, zegt Koenders. „Ze werken aan de frontlinie aan grote problemen als migratie, terrorisme, criminaliteit en cyberdreigingen. Ze zorgen voor reisadviezen en inlichtingen.”

Koenders reageert met zijn oproep op een rapport waarmee de Adviesraad Internationale Vraagstukken vandaag naar buiten komt. De AIV stelt vast dat er afgelopen decennia een ’verdunning’ heeft plaatsgevonden in de vertegenwoordigingen. Momenteel heeft Buitenlandse Zaken 834 medewerkers in het buitenland. In 2012 lag dit aantal nog op 948 en in 1997 op 1250. Op veel posten zet Nederland noodgedwongen stagiairs in, schrijft de adviesraad.

„Terwijl de situatie op de wereld ingewikkelder is”, zegt Koenders. „Lang hebben we kunnen leven in een wereld die relatief veilig is. Maar onze wereld is onveiliger geworden en dat hangt samen met wat er in het buitenland gebeurt.” De afgelopen jaren is er wel weer wat meer personeel op de diplomatieke posten gezet. „De weg terug is ingezet, maar het is nog niet genoeg”, vindt de minister.

Het ministerie wil vooral versterking van zijn diplomatieke posten in de ’instabiele ring’ rond Europa. In het oosten komt het mankracht te kort in landen als Moldavië en Wit-Rusland. Om migratiestromen vanuit Afrika in te dammen, wil Koenders vooral meer mankracht in landen als Tsjaad en Niger. Nederland heeft daar momenteel geen diplomatieke post.

Ook in grote, staatsgeleide economieën zoals China moet Nederland zijn aanwezigheid vergroten, vindt de PvdA-bewindsman.

De wens van Koenders en het AIV-advies komen overeen met een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die schreef dat een nieuw kabinet meer moet uitgeven aan veiligheid door de defensie-uitgaven te verhogen met zo’n 2,5 miljard euro en ambassades moet versterken.

Kabinet incasseert tegenvallers begroting, maar behoudt overschot

NU 24.05.2017 Het kabinet moet forse tegenvallers op de begroting incasseren, maar er blijft volgend jaar en de jaren erna een begrotingsoverschot. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën woensdagochtend benadrukt.

”We bereiken dit jaar al een mooi overschot en dat loopt de komende jaren behoorlijk op”, zei Dijsselbloem.

Hij veegde de vloer aan met berichten dat het overschot zou omslaan in een tekort. Wie ”dit verhaal heeft verspreid heeft geen verstand van begrotingen”, zei hij. ”Ja, er zijn tegenvallers. En die zullen in de voorjaarsnota worden gepresenteerd. Maar die vallen echt in het niet bij de gunstige ontwikkeling.”

Voor verpleeghuizen is volgend jaar 200 miljoen euro extra nodig. In 2021 kost deze zorg zelfs 2,1 miljard extra. Maar volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) mag dat geen onaangename verrassing heten. Nagenoeg alle politieke partijen willen de verpleeghuiszorg verbeteren en dat kost nu eenmaal geld, aldus Van Rijn. Haast iedere partij heeft dat volgens hem in haar verkiezingsprogramma al onder ogen gezien.

http://media.zie.nl/e/?v=d8yz67pf2q6s

Kwaliteitsnormen

Het kabinet heeft afgesproken kwaliteitsnormen op te stellen waar de verpleeghuizen aan moeten voldoen. Omdat die eisen bindend zijn, kan het kabinet niet onder de hogere kosten uit die daarvoor moeten worden gemaakt.

Vanaf 2019 is er bij het ministerie van Volksgezondheid bovendien een tegenvaller van ongeveer 600 miljoen.

Ook de uitgaven van het ministerie van Onderwijs vallen een paar honderd miljoen hoger uit dan begroot, bevestigt Financiën. Minister Jet Bussemaker had eigenlijk afgesproken wat te bezuinigen, maar de Tweede Kamer stak daar een stokje voor. Daardoor moeten er echter wel extra miljoenen naar dat departement. Bovendien zijn er volgens ingewijden meer leerlingen en studenten dan het ministerie verwachtte en ook dat kost extra geld.

Lees meer over: Staatsbegroting

Staatsschuld valt 32 miljard euro lager uit dan gedacht

NU 17.05.2017 De staatsschuld is eind vorig jaar 32 miljard euro lager uitgevallen dan eerder werd verwacht bij de presentatie van de Miljoenennota 2016.

Dat blijkt woensdag uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk dat op Verantwoordingsdag door minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze dag wordt in de volksmond ook wel gehaktdag genoemd.

De overheidsschuld bedroeg eind 2016 434 miljard euro. Dat komt neer op 62,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Overigens is dit nog wel hoger dan volgens de EU-norm van 60 procent. De schuld per Nederlander komt nu uit op ongeveer 26.000 euro.

Staatsbezit

De schuld kromp onder meer sneller dan verwacht door een hogere opbrengst bij de verkoop van staatsbezit en nog enkele andere meevallers.

Zo is vorig jaar een eerste deel van verzekeraar ASR voor 1,1 miljard euro naar de beurs gebracht. Verder ging een tweede deel van het overheidsbelang in ABN Amro naar de beurs. Dit zorgde voor 1,3 miljard euro aan inkomsten. En de verkoop van Propertize, de voormalige vastgoedtak van SNS, leverde bijna 0,9 miljard euro op.

Eind 2014 kwam de overheidsschuld nog uit op 450 miljard euro. Een jaar later was de schuld afgenomen naar 441 miljard euro. Naar verwachting zal de schuld dit jaar dalen tot net onder de EU-grens van 60 procent van het bbp. Voor 2018 wordt een verdere daling voorzien.

Begroting

Het Rijk heeft vorig jaar voor het eerst sinds 2008 minder geld uitgegeven dan er binnenkwam. Dit resulteerde in een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro.

Dit zat vooral in een hogere opbrengst uit belastingen en premies dan verwacht. Bovendien heeft het Rijk minder uitgegeven dan eerder is begroot.

Eind 2015 was er nog sprake van een begrotingstekort van 14,1 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg het tekort nog 15 miljard euro.

Staatsschuld en begrotingstekort of -overschot

Groei

De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,2 procent gegroeid. Dat is het hoogste groeitempo sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008.

Daarnaast is het aantal werklozen met 75.000 afgenomen en daalde het werkloosheidspercentage naar 5,4 procent. Dat is het laagste niveau sinds eind 2011.

Woningmarkt

Ook op de woningmarkt ging het vorig jaar beter. Het aantal verkochte woningen bereikte een record en het aandeel mensen dat een hogere schuld heeft dan hun woning waard is (‘onder water’), nam flink af.

Eind 2015 had nog 25,6 procent van de huishoudens een onderwaterhypotheek. Vorig jaar was dat nog 17,6 procent.

Uithoudingsvermogen

Volgens Dijsselbloem heeft de economie dankzij het uithoudingsvermogen “van een Tom Dumoulin” na een lange klim de voorkant van het peloton bereikt. Het is nu wel zaak onverstoorbaar door te trappen, zei hij.

In het jaarverslag legt het kabinet verantwoording af over de economische en budgettaire ontwikkelingen in 2016. Volgens het kabinet was de rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk in 2016 “opnieuw hoog”, maar ging niet alles goed. Zo kwam de financiële besluitvorming van de Belastingdienst onder verscherpt toezicht te staan.

“De Belastingdienst is druk bezig met een jarenlange en omvangrijke renovatie van de dienst. Daarnaast heeft het ministerie van Financiën maatregelen genomen om het financiële toezicht op de Belastingdienst te verbeteren.”

Op 31 mei volgt er dan in de Tweede Kamer het zogenoemde Verantwoordingsdebat.

Dijsselbloem presenteert Financieel Jaarverslag

Lees meer over: Staatsschuld

Staatsschuld 32 miljard euro lager dan verwacht

AD 17.05.2017 De staatsschuld is vorig jaar 32 miljard euro meer gedaald dan was verwacht door het kabinet. Uiteindelijk bedroeg de schuld eind 2016 434 miljard euro, zo’n 26.000 euro per Nederlander.

Dat maakte minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vandaag bekend in de Tweede Kamer. Hij presenteerde het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2016 op de zogenoemde Verantwoordingsdag. Op deze ‘gehaktdag’ legt het kabinet verantwoording af over het afgelopen jaar aan het parlement. De schuld zakte sneller door onder meer een hogere opbrengst bij de verkoop van staatsbezit en andere meevallers.

Volgens Dijsselbloem heeft de economie dankzij het uithoudingsvermogen ‘van een Tom Dumoulin’ na een lange klim de voorkant van het peloton bereikt. Het is nu wel zaak onverstoorbaar door te trappen, zei hij.

In 2014 was de overheidsschuld nog 450 miljard euro, 27.000 euro per Nederlander. Het jaar daarop daalde de schuld naar 441 miljard (26.000 euro per Nederlander). Met de schuld van 2016, die 62,3 procent van het bruto binnenlands product uitmaakte, zat Nederland nog wel boven de Europese limiet van 60 procent. Verwacht wordt dat de schuld dit jaar net onder die grens zakt, en in 2018 verder vermindert.

Het Rijk gaf vorig jaar voor het eerst sinds 2008 minder geld uit dan er binnenkwam. Dat zorgde voor een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro, meldde Dijsselbloem verder. De opbrengst uit belastingen en premies was hoger dan verwacht en de uitgaven vielen juist wat lager uit.

De Nederlandse economie groeide in 2016 met 2,2 procent in het hoogste tempo sinds het begin van de financiële crisis in 2008. De werkloosheid kwam uit op 5,4 procent, het laagste niveau sinds eind 2011. Voor het eerst sinds 2009 daalde daarnaast het aantal langdurig werklozen, ook onder ouderen.

Het aantal verkochte woningen bereikte een recordniveau. Het aantal huishoudens met een huis onder water, die dus een grotere hypotheekschuld hadden dan hun woning waard is, daalde naar 17,6 procent. Eind 2015 had nog een kwart van de huishoudens een onderwaterhypotheek.

Niet alles ging goed in 2016, erkent de bewindsman. Hij wijst op de problemen bij de Belastingdienst, waarvan een deel onder verscherpt toezicht is gekomen.

mei 25, 2017 Posted by | 2e kamer, begroting, begroting 2017, formatie, miljoenennota 2017, politiek, prinsjesdag, Prinsjesdag 2017, verkiezingen 2017 | , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 2

Bezuinigen in 2013.

Ondanks de Sterke structuur van de Nederlandse economie zijn de vooruitzichten voor 2013 nogal somber. De toch al snel opgelopen werkloosheid zal verder stijgen. De koopkracht gaat voor het vierde jaar op rij omlaag en zal voor veel groepen sneller afnemen dan voorheen. De huizenmarkt blijft naar verwachting in een dip. En door de scherpe bezuinigingen van de overheid, zullen veel gesubsidieerde instellingen met minder geld moeten zien rond te komen.

De koopkrachtdaling is vooral het gevolg van bezuinigingen door het kabinet. Het Nibud lanceert op haar site een koopkrachtberekenaar waarmee iedereen de gevolgen van het kabinetsbeleid voor het eigen inkomen kan uitrekenen.  Koopkrachtveranderingen per inkomensgroep Open pdf (299,5 kB)

Je hoeft dus geen zwartkijker te zijn om te voorspellen dat het kabinet-Rutte II een moeilijk voorjaar te wachten staat. Het moet enkele zeer omstreden plannen uit het regeerakkoord gaan uitwerken, op één lijn zien te komen met vakbonden en werkgevers over het bestrijden van de economische crisis en misschien ook nog eens extra bezuinigen. Intussen blijft de economie maar tegenzitten en loopt de werkloosheid op.

‘Al met al ben ik optimistisch. Niet omdat 2013 al een goed jaar wordt, wel omdat vertrouwen in de toekomst gerechtvaardigd is. Het is waar dat we kampen met economische krimp, maar het is ook waar dat we de power hebben om dat weer in groei om te zetten’, aldus Minister Kamp in een interview.onlangs.

Vervolgens had Vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher zijn eerste Haagse relletje te pakken  want de Oppositie valt Asscher aan vanwege ‘oproep’ tot loonstijging. En in een interview met Het Financieele Dagblad wordt de PvdA’er als volgt geciteerd: ‘Het is niet aan mij om looneisen te formuleren, maar het zou wel helpen als Nederlanders wat meer koopkracht krijgen. Dat kan onder meer via loonontwikkeling.’

Zie ook:

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 1

Martin Bosma PVV en de bezuinigingen

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen Lenteakkoord versus Herfstakkoord

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 2

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoorddeel 1

Prinsjesdag –Troonrede – Miljoenennota 2013

Zie ook: Kabinet Rutte II – Kamerdebat Regeringsakkoord

Formatie nieuw kabinet Rutte II versus Herfstakkoord – Slotronde deel 2

Formatie nieuw kabinet Rutte II versus Herfstakkoord – Slotronde deel 1

Verkiezingen 2e kamer 12.09.2012

Formatie nieuw kabinet Rutte II na 12.09.2012 versus Herfstakkoord 

FNV: bezuinigingen drijven werkloosheid op

Trouw 21.02.2013 De stijgende werkloosheid in Nederland komt vooral door ‘de opeenstapeling van bezuinigingen van dit krimpkabinet. Hierdoor daalt het consumentenvertrouwen, loopt de bouwsector steeds verder terug en komen onnodig veel mensen in een uitkering terecht.’ Dat liet de vakcentrale FNV donderdag weten in reactie op de jongste cijfers van het CBS.

Meer over Vakbonden

Asscher: geen simpele oplossing voor ‘forse’ werkloosheid

Trouw 21.02.2013 De stijging van de werkloosheid tot 7,5 procent is ‘fors’, beaamde minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher donderdag. ‘En de vooruitzichten voor de korte termijn zijn niet rooskleurig. Het is een bittere pil voor de mensen die hun baan verliezen of het onderwijs uitstromen en geen baan kunnen vinden.’

Verwant nieuws:

Forse stijging werkloosheid – consumenten nog nooit zo somber

NRC 21.02.2013  De werkloosheid is in januari gestegen tot 7,5 procent. In december stond de werkloosheid nog op 7,2 procent. Het totaal aantal werklozen bedroeg in januari 592 duizend. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen lagen in januari op ongeveer hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2003, meldt het CBS. Lees hier ons uitgebreidere nieuwsbericht.

Werkloosheid neemt snel toe: 7,5 procent

Elsevier 21.02.2013 De werkloosheid in Nederland is in januari sterk opgelopen. Vorige maand zat 7,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk, tegen 7,2 procent in december. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Het vertrouwen van consumenten is in februari naar een historisch dieptepunt gedaald. De vertrouwensindex van het CBS daalde met 9 punten naar -44, het laagste niveau sinds de start van deze seizoengecorrigeerde reeks in april 1986.

zie ook:

Is er dan niets goeds te melden over de economie?

VK 21.02.2013 De werkloosheid stijgt, de huizenprijzen dalen en het consumentenvertrouwen verkeert op een nieuw dieptepunt. Is er dan helemaal niets goeds te melden op economisch gebied? Jawel hoor. Vandaag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer sombermakende cijfers over de economie. In januari zat 7,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk, de huizenprijzen zijn in een jaar met 9,6 procent gedaald en het consumentenvertrouwen, tsja, hou daar maar over op. Historisch laag. 

Het CBS maakte de nationale stemming er vorige week ook al niet beter op met zijn nieuwste kwartaalcijfers over de Nederlandse economie.

Zorgwekkende cijfers over Nederlandse economie

VK 21.02.2013 De Nederlandse economie zit behoorlijk in het slop. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde donderdag cijfers die bijna allemaal zorgwekkend zijn. Zo is de werkloosheid fors gestegen, zakte het consumentenvertrouwen tot een historisch dieptepunt en daalden de huizenprijzen in recordtempo.

‘Qua materieel comfort gaan wij het niet veel beter krijgen dan nu’

VK 18.02.2013 Vooruitgang bestaat al geruime tijd louter uit de verbetering van bestaande diensten en producten. Het is dus een misvatting te stellen dat alles ‘steeds sneller’ gaat, betoogt econoom Ewoud Jansen. Het is een van de grootste misvattingen van onze tijd: dat alles voortdurend en continu zou veranderen, en vooral ook dat dit alles steeds sneller gaat. Het zal wat. Ik denk dat er vooral veel hetzelfde blijft en dat veranderingen, zo die er al zijn, steeds vaker minder om het lijf hebben. Leuk dat u uw muziek in de cloud kunt opslaan, maar de echte doorbraak was natuurlijk dat we geluid konden opnemen. En dat lukte voor het eerst in 1860.

Ondanks crisis groeiende consumptiezucht?

Trouw 16.02.2013 Hoewel de Nederlandse economie voor de derde keer in vier jaar tijd in een recessie is beland, betekent dit niet dat pretparken of bioscopen minder bezoekers trekken. Het bioscoopbezoek van Nederlanders nam afgelopen jaar toe met 0,6 procent naar 30,6 miljoen. Met name in Amsterdam is dit goed zichtbaar: lag het aantal verkochte bioscoopkaartjes in 2009 nog rond de drie miljoen, in 2011 steeg het bezoekersaantaal naar 4,3 miljoen. Daarnaast voorspelt onderzoeksbureau NBTC-NIPO Research dat Nederlanders komend jaar minder geld uitgeven aan een vakantie naar het buitenland.   

Onderzoekers uit Duitsland stelden vorig jaar dat consumenten steeds meer spullen aanschaffen in de hoop daarmee negatieve gevoelens te onderdrukken. Met name sinds 2010 zou deze neiging tot kopen om het kopen onder Duitsers sterk zijn toegenomen. Wellicht dat dit verschijnsel ook in Nederland aanwezig is, maar dan in de vorm van een luxe dagje uit.   

Fiscus treft vooral werkende ouder en gepensioneerde

Trouw 14.02.2013 Werkende ouders en gepensioneerden gaan er dit jaar honderden euro’s op achteruit door fiscale wijzigingen. Dat zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. De vakcentrale gaat de komende weken haar leden helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Hieraan doen ruim 5000 vrijwilligers mee.

‘Hou nou toch eens op met dat gesomber’

VK 23.01.2013  We doen alsof ons land in een diepe crisis verkeert. Dat is niet zo. Onze uitgangspositie is ijzersterk, betoogt Wim Boonstra, hoofdeconoom van Rabobank. Het pessimisme in ons land viert hoogtij. Dat is op zichzelf wel te begrijpen. Dit jaar zal de economie licht krimpen. De werkloosheid loopt op, net als het aantal faillissementen. De huizenprijzen staan nog onder neerwaartse druk. En de overheidsfinanciën staan er niet al te florissant voor.

De ‘onvermijdelijkheid’ van bezuinigingspolitiek

Trouw 22.01.2013 Bezuinigingspolitiek is nooit neutraal of logisch. Niet in de jaren tachtig en nu ook niet. Dat veel economen suggereren dat economische politiek gebaseerd kan worden op een wetenschappelijke en objectieve analyse is aanvechtbaar.

Zie: De ‘onvermijdelijkheid’ van bezuinigingspolitiek

‘Ook iets inleveren? Wij? M’n reet!’

VK 20.01.2013 Alleen als het kabinet erin slaagt om aan het gegraai een eind te maken, zal het geloofwaardig zijn wanneer het crisisoffers van gewone burgers verlangt, schrijft columnist Thomas von der Dunk

‘De crisis is allang voorbij’

VK 15.01.2013  Waar we nu last van hebben is niet de crisis zelf, nee, het zijn de gevolgen ervan, schrijft columnist Johan Fretz. ‘Het goede nieuws is dat we ondanks de val nog altijd niet in de goot liggen. We leven nog.’

Kabinet-Rutte potverteert door zo streng te bezuinigen

Trouw 15.01.2013 Geleidelijk aan dringt het besef door dat het bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte I en II teleurstelt. Er tekent zich af dat de economische groei door de bezuinigingen meer schade oploopt, dan gedacht was. In deze krant waarschuwde afgelopen week de hoofdeconoom van de Rabobank, Hans Stegeman, nog tegen nieuwe bezuinigingen in 2013. (Trouw, 11 januari). Er doen zich forse ‘uitverdien-effecten’ voor. Bezuinigingen leiden tot koopkrachtuitval, waardoor de economie langzamer groeit. Daarmee vallen belastinginkomsten tegen en stijgen uitgaven voor uitkeringen et cetera. Zo wordt een belangrijk deel van de oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling niet gehaald en dat noopt dan weer tot nieuwe bezuinigingen.

Verder:

Ombudsman: beleidsdiarree doet overheid vastlopen

VK 19.02.2013  Het kabinet-Rutte/Asscher wil te veel en te snel veranderen in Nederland. Het werkt slordig en voor bijna iedereen onnavolgbaar, waarschuwt Alex Brenninkmeijer. ‘Een beleidsdiarree die te snel wordt ingevoerd’, noemt de Nationale Ombudsman het.

‘Kabinet wil te snel veranderen’

Telegraaf 19.02.2013 Het kabinet wil te veel en te snel veranderen, werkt slordig en voor bijna iedereen onnavolgbaar. Dat zegt Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij waarschuwt voor een beleidsdiarree als maatregelen  te snel worden  ingevoerd.

Rekenkamer onderzoekt meevaller van 3,2 miljard euro

Elsevier 19.02.2013 De Algemene Rekenkamer onderzoekt de staatsgarantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank (DNB). Die garantie maakt het mogelijk dat DNB winst op leningen uitkeert aan de staat, wat de overheid een meevaller oplevert van 3,2 miljard euro. Een woordvoerder van de Rekenkamer bevestigt het onderzoek naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

‘Zonder voor mijn part de Heilige Geest gaat dat massieve bezuinigen nooit lukken’

VK 17.02.2013 Het is ongemakkelijk, maar wie vraagt of er in crisistijd een verband is dat de portemonnee overstijgt, komt al snel uit op het geloof, schrijft politiek commentator Martin Sommer.

Het was weer lachen om de aftredende paus. Een clown met een rok aan. De volgende moet volgens Frénk van der Linden een lesbische negerin van 23 zijn. Dan laat ik de pastoor die volgens een gast van DWDD toe is aan ‘een lekker potje seks’ maar terzijde. Vooral ongelovigen weten zeker dat er nu grote behoefte is aan een ‘progressieve paus’. Dat is een zielenherder die zich vooral niet met de individuele moraal bemoeit.

VVD-top: bij groter tekort niet meteen bezuinigen

VK 16.02.2013 Het kabinet zoekt naar financiële ruimte om nieuwe bezuinigingen in de loop van dit jaar te voorkomen. Daarmee hopen de coalitiepartners VVD en PvdA bij de oppositie draagvlak te winnen voor het regeerakkoord. In de VVD-top is daarom deze week besproken dat een overschrijding van het geplande begrotingstekort niet automatisch hoeft te leiden tot nieuwe snelle saneringen. Het kabinet zoekt intussen naarstig naar manieren om zo’n tekort te voorkomen.

‘Meevaller riekt naar creatief boekhouden’

Trouw 16.02.2013 CDA en ChristenUnie plaatsen vraagtekens bij de meevaller van ruim 800 miljoen per jaar die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag bekendmaakte. Volgens Pieter Heerma van het CDA riekt deze meevaller naar ,,creatief boekhouden”. Heerma en fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie vinden dat de Tweede Kamer hier kritisch naar moet kijken. Ze denken aan een hoorzitting met deskundigen of een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, zeiden ze zaterdag in TROS Kamerbreed.

Miljardenmeevaller wekt argwaan bij CDA en ChristenUnie

NRC 16.02.2013 Het is nog maar de vraag of het verstandig is het begrotingstekort te verlagen met 3,2 miljard euro van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat zeiden Kamerleden van CDA en ChristenUnie vanochtend in het Radio 1-programma TROS Kamerbreed.

Derde recessie in korte tijd vraagt om koerswijziging, in Nederland en in de EU

Trouw 15.02.2013  De Nederlandse economie bevindt zich sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 voor de derde keer op rij in een recessie. Over het hele vorig jaar gerekend kromp de economie met bijna een procent.

Het zijn geen vrolijk stemmende cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren publiceerde. Te meer niet, omdat de lichtpuntjes, die zouden kunnen wijzen op een keer ten goede binnen afzienbare termijn zo uiterst zeldzaam zijn.

Rutte rekent op oppositie bij verlagen tekort

NU 15.02.2013 DEN HAAG – Premier Mark Rutte rekent op oppositiepartijen als D66, ChristenUnie en de SGP, maar ook op het CDA en op GroenLinks om het kabinet te helpen met het terugdringen van het begrotingstekort. Dat zijn volgens de premier allemaal ”verantwoordelijke partijen” die net als hij hechten aan ”solide overheidsfinanciën”. Rutte zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Hij reageerde op vragen over het woonakkoord dat het kabinet deze week sloot met D66, ChristenUnie en SGP.

Kabinet heeft meevaller door garantie aan DNB

Trouw 15.02.2013 Het kabinet verleent de Nederlandsche Bank (DNB) een garantie van 5,7 miljard euro. Door die garantie stijgen de buffers zo dat de bank weer crisisgerelateerde winst kan uitkeren aan de Staat. Dat betekent een forse meevaller voor de schatkist. Dit jaar gaat het om 813 miljoen euro en volgend jaar om 877 miljoen. Die winstuitkeringen dringen het begrotingstekort voor dit en volgend jaar fors terug.

Miljardenmeevaller voor de schatkist dankzij DNB

NRC 15.02.2015  Een forse meevaller voor de schatkist dankzij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit jaar is de meevaller ruim 800 miljoen euro en over de hele kabinetsperiode gaat het om zo’n 3 miljard, maakte minister Dijsselbloem zojuist bekend.  Lees verder

Dijsselbloem: cijfers CBS vallen tegen

Trouw 14.02.2013 De cijfers die het CBS donderdag presenteerde over de krimp van de Nederlandse economie zijn ‘heel slecht’. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) donderdag.

‘Kabinet wil vaker samenwerken met oppositietrio’

Elsevier 14.02.2013 Het kabinet van VVD en PvdA heeft oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP gevraagd een begrotingsakkoord te sluiten dat verder gaat dan het woonakkoord. Op deze manier kunnen de partijen meedenken over manieren om het begrotingstekort terug te dringen.

Dat melden ingewijden donderdag in De Telegraaf. D66, ChristenUnie en SGP zouden het aanbod voorlopig hebben afgeschoten.

‘Doorgaan met hervormen’

Telegraaf 14.02.2013  De nieuwe ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat burgers en bedrijven het in economisch opzicht moeilijk hebben. Het herstel van de Nederlandse economie komt niet vanzelf. Om het vertrouwen in de economie te herstellen, versterkt het kabinet de economie door te hervormen.

Derde recessie in drie jaar tijd (maar ook reden voor optimisme)

NRC 14.02.2013 De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van 2012 met 0,2 procent gekrompen. Dat blijkt uit de CBS-raming die zojuist naar buiten kwam. Daarmee is de triple dip een feit: de derde recessie (twee opeenvolgende kwartalen van krimp) in drie jaar tijd.

Lees meer;

25 jan Groot-Brittannië op weg naar triple-dip recessie ›

24 jan Grootste krimp bestedingen consumenten in drie jaar ›

16 jan Koopkracht: vrijwel iedereen gaat er dit jaar op achteruit ›

4 jan Huishoudens hebben voor vijfde kwartaal op rij minder te besteden ›

2012 DNB: tekort boven drie procent – kabinet: geen extra bezuinigingen ›  

Nederland weer in recessie

Trouw 14.02.2013 Nederland is opnieuw in een recessie beland. De Nederlandse economie kromp in 2012 met 0,9 procent. In de laatste twee kwartalen was sprake van 1,0 en 0,2 procent krimp ten opzichte van eerdere kwartalen, ‘in de gangbare definitie bevindt de economie zich dan in een recessie’, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Het CBS duidt de economische situatie van de afgelopen jaren als een ‘aanhoudende laagconjunctuur’. CBS: De Nederlanse economie 2012Open pdf (390,6 kB)

Economie gekrompen: Nederland opnieuw in recessie

Elsevier 14.02.2013 De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van het derde kwartaal. Daarmee bevindt Nederland zich opnieuw in een recessie. Dat blijkt donderdag uit de eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de derde keer sinds 2009 dat de Nederlandse economie in een recessie zit. Van een recessie is sprake als de economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

Nederland weer in recessie

NU 14.02.2013 Nederland is opnieuw in een recessie beland. De economie is in het vierde kwartaal van 2012 met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. ver heel 2012 kromp de economie met 0,9 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Recessie

Kans op extra bezuinigingen in 2013 niet groot

Trouw 13.02.2013 De kans is niet groot dat het kabinet in maart zal besluiten om dit jaar nog eens extra te bezuinigen, ook al komt het begrotingstekort zeer waarschijnlijk boven de EU-limiet van 3 procent uit. Volgens ingewijden is het erg moeilijk om dit jaar nog fors te besparen op de overheidsuitgaven zonder heel drastische en impopulaire maatregelen te nemen. En op nieuwe lastenverzwaringen zit zeker de VVD niet meer te wachten. Bovendien zouden die zeer negatief uitpakken voor de economie.

‘Kabinet laat nieuwe bezuinigingen dit jaar achterwege’

Elsevier 13.02.2013 Het kabinet van VVD en PvdA komt in maart niet met nieuwe bezuinigingsvoorstellen, ondanks dat het begrotingstekort uitkomt boven de EU-limiet van 3 procent. Dat meldt persbureau ANP woensdag op basis van gesprekken met ingewijden. Door de tegenvallende economie, de redding van SNS REAAL en de oplopende werkloosheid hebben voor nieuwe tegenvallers gezorgd. Ook de hogere dan verwachte zorguitgaven en het woensdag gesloten woonakkoord drukken zwaar op het budget van de staat.

Kabinet bezuinigt miljarden op wegen en spoor

NU 13.02.2013 DEN HAAG – Het kabinet schrapt investeringen in enkele wegen en spoorverbindingen om in totaal 6,4 miljard euro te kunnen bezuinigen op het infrastructuurfonds. De verdere ontwikkeling van de N23 in Noord-Holland, het vernieuwen van het aquaduct in de A6 ter hoogte van Scharsterburg in Friesland en de verbreding van de A67 tussen Leenderheide en Geldrop worden wegens bezuinigingen geschrapt. 

Oost-Nederland ontevreden over invulling miljardenbezuiniging infrastructuur

 NRC 13.02.2013 De regionale overheden in het oosten van het land zijn teleurgesteld over de manier waarop de bezuinigingen op infrastructuur worden ingevuld. In een gezamenlijke verklaring stellen ze dat de minister de bereikbaarheid van de regio en heel Nederland op het spel zet. Vandaag kwamen ze met de invulling van de bezuinigingen (pdf), afgesproken in het Lenteakkoord en het aanvullende regeerakkoord. Zo wordt er gekort op zes wegprojecten.

Inflatie in januari stijgt naar 3 procent – hoogste in ruim vier jaar

 NRC 13.02.2013 De inflatie in Nederland is in januari verder gestegen tot 3 procent, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In december waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie van 3 procent is de hoogste in ruim vier jaar.

Lees meer;

31 JAN Huizenprijzen in Nederland dalen sterker dan gemiddeld in de EU

31 JAN Werkloosheid in de bouw stijgt – nog eens 27.000 banen verdwijnen’

24 JAN Grootste krimp bestedingen consumenten in drie jaar

10 JAN Snelle stijging loonkosten – lichte stijging inflatie

4 JAN Huishoudens hebben voor vijfde kwartaal op rij minder te besteden

Kredietbureau Fitch somberder over Nederland

Trouw 05.02.2013 Kredietbeoordelaar Fitch is somberder geworden over de Nederlandse economie. De kredietstatus blijft AAA, maar de vooruitzichten zijn gewijzigd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Dat maakte de financiële dienstverlener dinsdag bekend.

‘Ouderen vormen de rijkste groep van Nederland’ Video

NRC 05.02.2013  Ouderen vormen de rijkste groep van Nederland. Dat zei Diederik Samsom volgens persbureau ANP gisteren tijdens het ‘Libelle Nieuwscafé’ in Den Haag. De PvdA-leider haalde zich daarmee direct de woede van Henk Krol van 50Plus en Geert Wilders van de PVV op de hals. Krol zei dat de PvdA “niet langer een sociaal gezicht” heeft en Wilders noemde Samsom op Twitter een “bejaardenbasher”.

En, klopt het?
Het antwoord is te vinden in het rapport ‘Welvaart in Nederland’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2012 (pdf). Jonge huishoudens hebben nauwelijks vermogen, dat wordt pas opgebouwd in de loop der jaren. De 65-plusser (of 55-plusser) bezit vaak een huis en heeft nauwelijks of geen hypotheekschuld meer. 

De ouderen zouden al 10 procent hebben ingeleverd en er dit jaar door belastingmaatregelen en pensioenkortingen nog eens fors op achteruitgaan. Die achteruitgang zou „veel hoger” zijn dan bij de alleenverdieners met kinderen. Maar het CPB rekende een eventuele eerdere achteruitgang, belastingmaatregelen en pensioenkortingen allemaal al mee. Zowel over de periode 2002 – 2017 als over 2011 – 2017 zijn de ouderen niet de groep die er het meest op achteruit gaat, de alleenverdieners met kinderen wel.  Lees verder

Ouderen voelen zich last van de samenleving

Trouw 04.02.2013 In veel culturen was je leven op je zestigste klaar en mocht je dood. Ook hier staat de solidariteit met ouderen onder druk. Het wordt steeds duidelijker dat onze samenleving in de maag zit met het steeds maar groeiende aantal ouderen. Op alle fronten lijkt er een soort offensief ingezet te worden om ouderen te ‘blamen’ en ‘shamen’ (Trouw, 2 februari). Vele ouderen hebben het gevoel dat ze eigenlijk niet meer zouden moeten leven. Zij voelen zich hét probleem van deze tijd.

Opmerking Samsom over rijke ouderen leidt tot irritatie

Elsevier 04.02.2013 Opmerkingen over rijke ouderen van PvdA-leider Diederik Samsom hebben maandag tot ergernis geleid bij een deel van de oppositie in de Tweede Kamer en ouderenbond Anbo. Samsom zei maandag dat mensen boven de 50 jaar de rijkste groep van Nederland vormen. Ook PVV-leider Geert Wilders en Henk Krol van 50PLUS reageerden negatief. Wilders noemde Samsom op Twitter een ‘bejaardenbasher’. De PvdA is volgens hem ‘de schaamte nu definitief voorbij’.

Directeur Liane den Haan van de Anbo vindt dat Samsom ‘generaliseert’ over de vermogenspositie van ouderen. 

zie ook

Samsom: ouderen rijkste groep van het land

Trouw 04.02.2013 PvdA-leider Diederik Samsom ‘weigert te zeggen’ dat ouderen het enige slachtoffer zijn van de economische crisis. In tegenstelling tot zo’n 40 jaar geleden vormen mensen van boven de 50 de rijkste groep van het land. Zij bezitten gezamenlijk 30 tot 40 procent van het totale vermogen. Samsom zei dat maandag tijdens een door het damesblad Libelle georganiseerde bijeenkomst in Den Haag.

Samsom ziet ouderen als rijkste groep van het land

PvdA-leider ‘weigert te zeggen’ dat ouderen het enige slachtoffer zijn van crisis

NU 04.02.2013 DEN HAAG – PvdA-leider Diederik Samsom ”weigert te zeggen” dat ouderen het enige slachtoffer zijn van de economische crisis.  Bekijk video – In tegenstelling tot zo’n 40 jaar geleden vormen mensen van boven de 50 de rijkste groep van het land. Zij bezitten gezamenlijk 30 tot 40 procent van het totale vermogen.

 Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Samsom Ouderen

Samsom: ouderen rijkste groep van het landVideo

Telegraaf 04.02.2013 PvdA-leider Diederik Samsom „weigert te zeggen” dat ouderen het enige slachtoffer zijn van de economische crisis. In tegenstelling tot zo’n 40 jaar geleden vormen mensen van boven de 50 de rijkste groep van het land. Zij bezitten gezamenlijk 30 tot 40 procent van het totale vermogen. Samsom zei dat maandag tijdens een door het damesblad Libelle georganiseerde bijeenkomst in Den Haag.

Gerelateerde artikelen;

03-02: ”Krol belooft te veel”

01-02: ANBO: laksheid kabinet mede-oorzaak kortingen

01-02: Forse verlaging pensioen

Dijsselbloem speculeert nog niet over extra bezuinigingen

Trouw 01.02.2013  Minister Jeroen Dijsselbloem wilde vrijdag nog niet speculeren over de noodzaak om extra te bezuinigen als gevolg van de redding van SNS, die de schatkist direct 3,7 miljard euro kost. Het begrotingstekort in 2013 loopt daarmee op met 0,6 procent.

Meer over: SNS Reaal  Politiek

 

‘EU-spion’ in Den Haag

Telegraaf 31.01.2013 De Europese Commissie stationeert een vaste begrotingscontroleur in Den Haag. Deze Brusselse ambtenaar, de European Semester Officer, houdt dagelijks in de gaten of en hoe de ministeries de aanbevelingen uit Brussel uitvoeren, zo meldt het Financieele Dagblad. Volgens ingewijden wordt het de Belg Jean-Luc Annaert. Hij zou per half februari naar Nederland komen.

Gerelateerde artikelen;

31-01: “EU-spion het land uit”

EU stationeert vaste begrotingscontroleur in Den Haag

Trouw 31.01.2013 De Europese Commissie stationeert een vaste begrotingscontroleur in Den Haag, meldt het Financieele Dagblad. Deze Brusselse ambtenaar, de European Semester Officer, houdt dagelijks in de gaten of en hoe de ministeries de aanbevelingen uit Brussel uitvoeren. Volgens ingewijden wordt het de Belg Jean-Luc Annaert. Hij zou per half februari naar Nederland komen.

Brussel stuurt begrotingscontroleur naar Den Haag

Elsevier 31.01.2013 De Europese Commissie stuurt een controleur naar Den Haag om de Nederlandse staatsuitgaven in de gaten te houden. De Brusselse ambtenaar zal bekijken of Nederland zich wel aan de EU-begrotingseisen houdt. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD).

‘Ouderen langs alle kanten gepakt’

Telegraaf 31.01.2013 Vooral ouderen lijken de dupe te worden een opeenstapeling van bezuinigingsmaatregelen en pensioenkortingen, ingegeven door de economische crisis. „De politiek denkt dat ze kan doen en laten wat ze wil. De opstapeling neemt draconische vormen aan”, zegt Martin van Rooijen, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).

Elke partij zijn eigen troetelgroep in koopkrachtbeleid

VK 30.01.2013 Het debat over de koopkrachtontwikkeling spitste zich vooral toe op de ouderen. Maar elke partij had ook nog zo zijn eigen groep die bij minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) onder de aandacht moest worden gebracht.

Lees ook Asscher onderzoekt stapeling koopkrachteffecten – 30/01/13

PvdA verdedigt in Kamer en op Twitter bezuiniging op sociale werkplaats

VK 30.01.2013 Terwijl PvdA-Kamerlid John Kerstens in de Kamer de nieuwe Participatiewet verdedigt, strijdt PvdA-leider Diederik Samsom met de burger om het gelijk op Twitter. De Participatiewet is het antwoord van het kabinet Rutte-II op de Wet werken naar vermogen van Rutte-I, de samenvoeging van Wajong voor jonggehandicapten, de sociale werkplaatsen en de bijstand. De PvdA zou de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen terugdraaien, beloofde Samsom vorig jaar. Nu moet hij in de verdediging.

PvdA: oplossing koopkrachtverlies van ‘schrijnende gevallen’

Trouw 30.01.2013 De PvdA wil dat er een oplossing komt voor huishoudens die er door maatregelen van dit en het vorige kabinet fors in koopkracht op achteruitgaan. Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer drong daar woensdag op aan tijdens een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

PvdA: oplossing koopkracht

Telegraaf 30.01.2013 De PvdA wil dat er een oplossing komt voor huishoudens die er door maatregelen fors in koopkracht op achteruitgaan. Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer drong daar woensdag op aan tijdens een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Frans Weeker van Financiën.

Rutte onder druk om ‘financiële aanslag’ op ouderen

Elsevier 30.01.2013 Premier Mark Rutte (VVD) moet dinsdagavond nog per brief aan de Tweede Kamer opheldering geven over de koopkrachtdaling voor ouderen. De brief kan dan woensdag mee worden genomen bij het Kamerdebat. De socialistische voorman sprak van een ‘financiële aanslag op ouderen’ door de optelsom aan lastenverzwaringen van dit kabinet.

Verkeerde been.

Peidooi voor meer koopkracht door Asscher is een gotspe Na de burgers eerst met ongekende lastenverzwaringen op te zadelen, komt minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) nu met de oproep om meer te besteden. De minister kan beter in de overheidsbegroting snijden en bedrijven ontzien. Lees het commentaar van René van Rijckevorsel

Volgens Roemer is de Kamer ‘op het verkeerde been gezet’ bij de aanpassing van de eigen bijdrage voor zorginstellingen. Vorige week startte ouderenpartij 50Plus een meldpunt voor mensen die zorgen hebben over hun pensioen.

Asscher: geen schuld kabinet lastenverzwaring ouderen

Elsevier 30.01.2013 Het kabinet-Rutte II heeft geen schuld aan de financiële tegenvaller voor ouderen met een aanvullend pensioen. De slechte financiële positie van pensioenfondsen is daar debet aan. Dat schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher onderzoekt stapeling koopkrachteffecten

VK 30.01.2013  Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher gaat voor Prinsjesdag uitzoeken wat de koopkrachteffecten zijn van de ‘stapeling’ van bezuinigingsmaatregelen. Dat zei hij vandaag in de Tweede Kamer. Maar ouderen hoeven dit jaar niet op compensatie te rekenen, aldus de minister.

Asscher tempert verwachting over koopkracht

Trouw 30.01.2013 Het kabinet gaat de koopkrachtproblemen van ouderen en andere groepen bespreken in zijn overleg met vakbonden en werkgevers. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat woensdag in de Tweede Kamer gezegd. Hij temperde echter meteen te verwachtingen. Het kabinet heeft geen geld om grote categorieën te ontzien. ‘Wat we aan de ene groep geven, moeten we bij een andere weghalen.’ De minister sprak van ‘een hard gelag’.

Asscher tempert verwachting over koopkracht

NU 30.01.2013 ‘Kabinet heeft geen geld om grote categorieën te ontzien’, Het kabinet gaat de koopkrachtproblemen van ouderen en andere groepen bespreken in zijn overleg met vakbonden en werkgevers. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat woensdag in de Tweede Kamer gezegd. Hij temperde echter meteen te verwachtingen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Koopkracht

Kabinet ziet geen extra koopkrachtverlies bij ouderen

Trouw 30.01.2013 De koopkracht van ouderen ontwikkelt zich niet heel anders dan die van andere huishoudens. Die boodschap gaf het kabinet dinsdagavond in de brief die de Tweede Kamer nog wilde ontvangen voor het debat woensdag over de effecten van de kabinetsmaatregelen voor de koopkracht van ouderen. Kamerbrief over koopkracht ouderen Open pdf (88,7 kB)

Minister Asscher gaat het koopkrachtverlies dit jaar niet repareren, wel wegen de effecten van dit jaar mee bij het beleid voor volgend jaar. Foto ANP / Phil Nijhuis

Asscher repareert koopkrachtverlies dit jaar niet – weegt effecten volgend jaar mee

NRC 30.01.2013  Grote groepen die er in koopkracht op achteruitgaan worden dit jaar niet gecompenseerd. Dat zei minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher vandaag in de Tweede Kamer. “We hebben niet de middelen om grote groepen te ontzien”, zei hij.

Asscher zegde wel toe dat als het kabinet deze zomer plannen maakt voor 2014 er gekeken wordt naar de groepen die dit jaar ook al worden getroffen door koopkrachtverlies. NRC-redacteur Erik van der Walle volgt het debat. Asscher schreef voorafgaand aan het debat in een brief aan de Kamer (pdf) al dat het koopkrachtverlies van ouderen niet enkel op het bordje van het huidige kabinet geschoven kan worden.

Lees meer;

2012 PvdA wil einde aan ‘veramerikanisering’ arbeidsmarkt›

2012 Kabinet wil gelijke arbeidskansen 55-plussers en jongeren›

2012 Asscher: werkloosheid toont ernst crisis – Kamp: werken aan herstel›

2012 Nibud-cijfers achterhaald, maar suggereren wel dat koopkrachtverlies meevalt›

CDA polst leden over bezuinigingen zorg

RTVWEST 26.01.2013 NOORDWIJK – Het CDA gaat meningen polsen in de regio’s over de bezuinigingen in de zorg. In Noordwijk is vanochtend een van de eerste bijeenkomsten, die door het CDA ‘keukentafel gesprekken’ worden genoemd. Lees verder

Mona Keijzer: vragen over eigen bijdragen in de zorg

CDA 26.01.2013 Op dit moment bereiken de CDA fractie in de Tweede Kamer veel emails over de hogere eigen bijdragen die opgelegd worden aan mensen die in verzorgings- en verpleeghuizen wonen. Deze zijn het gevolg van een wetswijziging die… Lees meer

Takenversobering door stapeling bezuinigingen

BB 25.01.2013 Uitvoeringsorganisaties worden zo hard getroffen door een stapeling van bezuinigingen dat ze hun soms wettelijke taken niet meer volledig kunnen uitvoeren. Dat staat in een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Als gevolg van het Lenteakkoord en de bezuinigingen van het kabinet Rutte II wordt de komende vier jaar 28,4 miljard euro bezuinigd. Deze komen bovenop de 18 miljard die door het vorige kabinet zijn aangekondigd. De Rekenkamer heeft een inventarisatie gemaakt van de betekenis van deze bezuinigingen voor 22 uitvoeringsorganisaties die publieke taken verrichten, zoals Staatsbosbeheer, de SVB, de Inspectie Jeugdzorg en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Reactie Dijsselbloem
In een reactie op het rapport zegt ministern Jeroen Dijsselbloem van Financiën dat de plannen uit het Regeerakkoord eerst moeten worden uitgewerkt voordat gezegd kan worden of de ontwikkelingen tot taakversobering leiden

Kabinet en Kamer moeten volgens Rekenkamer beter letten op gevolgen bezuinigingen

Trouw 24.01.2013 Uitvoeringsorganisaties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Nationaal Archief krijgen soms zoveel bezuinigingen voor hun kiezen dat ze hun wettelijke taken niet meer volledig kunnen uitvoeren. Kabinet en Tweede Kamer moeten alert zijn op het steeds maar opeenstapelen van kortingen en andere bezuinigingsmaatregelen. De Algemene Rekenkamer schrijft dat in een donderdag verschenen rapport.

Dienstverlening overheid in de knel door bezuinigingen

NU 24.01.2013 Sommige uitvoeringsinstanties van de overheid, zoals de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), kunnen door de bezuinigingen van het kabinet hun taken niet meer goed uitvoeren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Uitvoeringsinstanties NVWA UWV Belastingdienst

Sterkste krimp consumptie in meer dan drie jaar

Trouw 24.01.2013 Nederlandse huishoudens hebben in november 3 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het was de grootste krimp van de consumptie in meer dan 3 jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Grootste krimp bestedingen consumenten in drie jaar

 NRC 24.01.2013 Huishoudens hebben in november 2012 3 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in november 2011. Het was daarmee de grootste krimp van de consumptie in meer dan drie jaar, blijkt uit vandaag gepubliceerdecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eerder werd al bekend dat Nederlandse huishoudens in het derde kwartaal van 2012 minder te besteden hadden: 2,4 procent minder dan een jaar ervoor. Het huishoudinkomen is al vijf kwartalen op rij gedaald, terwijl prijzen zijn gestegen. Ook het consumentenvertrouwen is laag.

lees meer;

11 JAN  Minder mensen afgesloten van gas en elektriciteitBINNENLAND

4 JAN Huishoudens hebben voor vijfde kwartaal op rij minder te bestedenECONOMIE

2012 DNB: tekort boven drie procent – kabinet: geen extra bezuinigingenECONOMIE

2012 In 2011 bijna een kwart meer zorgtoeslag uitgekeerdBINNENLAND

2012 Nibud: minder extreme koopkrachtverschillenBINNENLAND

Kamer: Asscher ‘onduidelijk’ en ‘mistig’ over loonstijging

Trouw 22.01.2013 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher herhaalde vandaag in de Kamer dat hij geen oproep heeft gedaan tot loonstijging. Daarmee wist hij niet alle Kamerleden te overtuigen. ‘Er blijft nog steeds een mist hangen’, vond CDA-Kamerlid Pieter Heerma. Afgelopen vrijdag zei Asscher in een interview met Het Financieele Dagblad dat de koopkracht in Nederland achteruit gaat mede door het beleid van loonmatiging.

‘Asscher creëert mist over loonmatiging’

NU 22.01.2013 Het CDA vindt dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) ”mist heeft gecreëerd” met uitspraken over de nadelen van loonmatiging, waardoor onduidelijkheid is ontstaan over het kabinetsbeleid. 

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Lodewijk Asscher Loonmatiging

Oppositie valt Asscher aan vanwege ‘oproep’ tot loonstijging

NRC 22.01.2013 De oppositie heeft vandaag tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer de aanval geopend op minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA), zo bericht persdienst Novum. Aanleiding is de oproep tot loonstijging die Asscher vorige week zou hebben… Lees verder

Asscher heeft geen enkele reden zijn woorden in te slikken; ze waren goed

Trouw 21.01.2013 Minister van sociale zaken Lodewijk Asscher kreeg de wind van voren nadat hij in een interview met Het Financieele Dagblad had gesuggereerd dat het goed zou zijn als de Nederlandse werknemer zijn loon zou zien stijgen en daardoor iets meer te besteden kreeg. Spijt van die uitspraak hoeft de minister niet te hebben; spijtig is eerder dat hij zijn woorden zo schielijk weer introk.

DFT Flits: Salarisverlaging heet hangijzer

Telegraaf 21.01.2013 In de DFT-Flits van maandag geeft financieel verslaggever Bernard Vogelsang commentaar op de salarisverlaging in het bedrijfsleven. Ook neemt hij de aandelenmarkten onder de…

Zie ook:

Akkoord: meer financiële ruimte voor lagere overheden

NRC 21.01.2013 Gemeenten en provincies hoeven de komende twee jaar minder te bezuinigen dan was afgesproken in het regeerakkoord. Het gaat de komende twee jaar om 1,2 miljard minder aan bezuinigingen.

Lees meer;

2012 Dijsselbloem wil regels nieuwe hypotheken niet versoepelen

2012 Dijsselbloem: door meevaller telecom begrotingstekort onder 3 procent

2012 DNB: tekort boven drie procent – kabinet: geen extra bezuinigingen

2012 Akkoord over Europese steun aan Griekenland

2012 Garantie overheid levert banken vier miljard euro op

Lagere overheden verplicht tot sparen bij het Rijk

Elsevier 21.01.2013 Het kabinet heeft een bezuinigingsakkoord gesloten met gemeenten, provincies en waterschappen. Het akkoord omvat de bijdrage van de lagere overheden aan het terugdringen van het begrotingstekort en de introductie van verplicht bankieren bij het Rijk. Het btw-compensatiefonds ter waarde van 550 miljoen euro, waaruit lagere overheden btw konden terugvragen, wordt niet afgeschaft.

In het verleden verloren lagere overheden miljoenen euro’s door bijvoorbeeld te bankieren bij de IJslandse bank Icesave. Die bank ging failliet en de overheden waren hun geld kwijt. Bovendien leidt het ertoe dat de overheidsschuld eind dit jaar naar verwachting 6 miljard euro lager uitvalt.

zie ook;

Gemeenten en provincies behouden meer financiële armslag

NU 21.01.2013 DEN HAAG – Het kabinet heeft afgelopen vrijdagavond een akkoord bereikt met provincies, gemeenten en waterschappen waardoor ze meer financiële ruimte houden om onder meer investeringen te doen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Wet HOF Begrotingstekort Economie en euro Icesafe

Kabinet, gemeenten en provincies eens over ‘schatkistbankieren’

Trouw 21.01.2013 Het kabinet heeft een belangrijk financieel akkoord gesloten met de provincies, gemeenten en waterschappen. Daarin zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk terugdringen van het begrotingstekort en over verplicht ‘schatkistbankieren’.

Meldpunt krijgt ruim 1300 klachten over koopkracht ouderen

Trouw 20.01.2013 Al meer dan 1300 mensen hebben zich bezorgd gemeld bij het meldpunt van ouderenpartij 50PLUS over hun koopkracht. Partijleider Henk Krol verwacht volgende week, wanneer mensen hun AOW en pensioen binnen krijgen, nog meer meldingen. Dat zei hij zondagochtend in het televisieprogramma van Eva Jinek.

Ouderen bezorgd over koopkracht

Telegraaf 20.01.2013 Al meer dan 1300 mensen hebben zich bezorgd gemeld bij het meldpunt van ouderenpartij 50PLUS over hun koopkracht. Partijleider Henk Krol verwacht volgende week, wanneer mensen hun AOW en pensioen binnen krijgen, nog meer meldingen. Dat zei hij zondagochtend in het televisieprogramma van Eva Jinek.

Hogere lonen zijn niet alleen gunstig voor Nederland, maar ook voor Europa

Trouw 19.01.2013 Het is nog altijd een mijnenveld. Zeg iets over lonen die misschien wat meer zouden moeten stijgen, en de discussie barst los. Dat heeft vice-premier Lodewijk Asscher gisteren ervaren, na een paar uitspraken in het Financieele Dagblad. Een gematigde loonontwikkeling zit zeer diep in de Nederlandse genen.

Pleidooi voor meer koopkracht door Asscher is een gotspe

Elsevier 18.01.2013 Na de burgers eerst met ongekende lastenverzwaringen op te zadelen, komt minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) nu met de oproep om meer te besteden. De minister kan beter in de overheidsbegroting snijden en bedrijven ontzien. Vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher heeft zijn eerste Haagse relletje te pakken.

In een interview met Het Financieele Dagblad wordt de PvdA’er als volgt geciteerd: ‘Het is niet aan mij om looneisen te formuleren, maar het zou wel helpen als Nederlanders wat meer koopkracht krijgen. Dat kan onder meer via loonontwikkeling.’

Commotie na parafrase van Asscher in FD over loonstijging

Trouw 18.01.2013 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken ontkent dat hij zich vrijdag in Het Financieele Dagblad heeft uitgesproken voor loonstijging. Hij heeft alleen gezegd dat loonmatiging ook zijn schaduwkanten heeft, zo liet de PvdA-bewindsman na de wekelijkse ministerraad weten. Loonontwikkeling is een zaak voor de sociale partners, voegde hij eraan toe. ‘Ik heb niet de bedoeling gehad richting te geven aan hoe het met de loonvorming in dit land moet.’

Commotie over uitspraken Asscher

NU 18.01.2013  Vicepremier Lodewijk Asscher ontkent dat hij voor loonstijging heeft gepleit. Zijn uitspraken lokten vandaag veel reacties uit. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken ontkent dat hij in het Financieele Dagblad heeft gepleit voor loonstijging. ”Ik heb niet de bedoeling gehad richting te geven aan hoe het met de loonvorming in dit land moet”, zei Asscher na de wekelijkse ministerraad. Volgens Asscher is loonontwikkeling een zaak voor de sociale partners.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Lodewijk Asscher Lonen Koopkracht

Vicepremier Asscher ontkent pleidooi voor loonstijging

Trouw 18.01.2013 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken ontkent dat hij vrijdag in een interview met Het Financieele Dagblad heeft gepleit voor loonstijgingen. ‘Hij heeft alleen maar gezegd dat er aan loonmatiging ook nadelen kleven’, aldus zijn woordvoerster. ‘Het woord loonstijging heeft hij niet in de mond genomen.’

Asscher in het nauw

Telegraaf 18.01.2013 Vice-premier Lodewijk Asscher denkt dat het goed als Nederlanders via loonstijging meer geld te besteden krijgen. Dat zou de PvdA’er vrijdag in een interview met het Financieele Dagblad hebben gezegd. „Dat kan helpen de zwakke economie weer op de been te brengen en de Nederlanders wat meer koopkracht te geven.”

‘Asscher wil loonstijging’

Telegraaf 18.01.2013 Het zou goed zijn als Nederlanders via een loonstijging meer geld te besteden krijgen. Dat kan helpen om de zwakke economie weer op de been te helpen. Dat zegt vicepremier Lodewijk Asscher.

‘Asscher ziet voordeel van hogere lonen’

NU 18.01.2013 AMSTERDAM – Vicepremier Lodewijk Asscher denkt dat het goed is als de koopkracht van Nederlanders zou stijgen. Dat zou volgens hem onder meer via ‘loonontwikkeling’ kunnen. Dat stelt het Financieele Dagblad naar aanleiding van een interview met Asscher. ”Dat kan helpen de zwakke economie weer op de been te brengen en de Nederlanders wat meer koopkracht te geven.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Lodewijk Asscher Lonen Koopkracht

Asscher: loonstijging zou economie op gang helpen

Elsevier 18.01.2013 Het zou goed zijn als Nederlanders meer te besteden hebben dankzij een loonstijging. Dat kan helpen om de zwakke economie weer op gang te krijgen. Dat zegt minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken vrijdag in een interview met Het Financieele Dagblad.

zie ook;

Asscher: loonstijging kan koopkracht stimuleren – vicepremier ontkent pleidooi

NRC 18.01.2013 Vicepremier Lodewijk Asscher denkt dat het goed zou zijn als mensen in Nederland door loonstijgingen weer meer geld te besteden hebben. Dat zegt hij vandaag in het Financieele Dagblad. Asscher denkt dat loonstijging de koopkracht weer kan aanzwengelen. Lees verder›

Lees meer;

2012 Asscher: geen hoger tekort, mogelijk nieuwe bezuinigingen nodigBINNENLAND

2012 Asscher: mijn hand in regeerakkoord moet nog zichtbaar wordenBINNENLAND

Bijna alle Nederlanders hebben minder te besteden

Elsevier 17.01.2013 Nagenoeg alle Nederlanders hebben dit jaar minder te besteden dan in 2012. De koopkrachtdaling loopt bij sommigen zelfs terug tot bijna 8 procent. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting.

zie ook;

Nibud: bijna iedereen levert dit jaar in

VK 16.01.2013 Alleen studenten met een bijbaan gaan er iets op vooruit, voor de rest heeft vrijwel iedereen dit jaar minder te besteden dan in 2012. Vooral gepensioneerden moeten flink inleveren. Hun koopkrachtdaling kan oplopen tot 7,7 procent, blijkt uit woensdag bekendgemaakte berekeningen van het Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting. Het is al het 4de jaar op rij dat de koopkracht daalt.

Vrijwel iedereen gaat dit jaar in koopkracht achteruit

VK 16.01.2013 Vrijwel iedereen moet in 2013 inleveren, maar vooral gepensioneerden worden hard getroffen. Hoe hoger het pensioen, hoe meer wordt ingeleverd. Het hardst worden vervroegd gepensioneerden geraakt. Zij gaan er soms bijna 8 procent in koopkracht op achteruit. Dit blijkt uit berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Koopkrachtveranderingen per inkomensgroepOpen pdf (299,5 kB)

De koopkrachtdaling is vooral het gevolg van bezuinigingen door het kabinet. Het Nibud lanceert op haar site een koopkrachtberekenaar waarmee iedereen de gevolgen van het kabinetsbeleid voor het eigen inkomen kan uitrekenen.

HAARLEM-KINDERDAGVERBLIJF-KINDEREN

‘Zes keer meer crèches failliet na bezuinigingen’

NRC 15.01.2013 Er hebben vorig jaar zes keer zoveel kinderopvangorganisaties de deuren moeten sluiten dan in 2011. Dat meldt het AD op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel.

Zes maal zoveel kinderdagverblijven failliet in 2012

NU 15.01.2013  In 2012 zijn er zes keer zoveel crèches failliet gegaan als in 2011. 73 van de meer dan 2200 kinderdagverblijven in Nederland moesten hun deuren sluiten. Dat meldt het AD op dinsdag. De krant baseert zich op cijfers van de Kamer van Koophandel. 

‘Afwijken van EU-begrotingsnorm is mogelijk’

Trouw 15.01.2013 Afwijken van de strenge Europese begrotingsnorm dat het overheidstekort niet meer dan 3 procent mag bedragen, is mogelijk. Maar daar moeten we ‘niet te snel naar grijpen’, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag tegen RTL Z.

‘Afwijken van EU-begrotingsnorm is mogelijk’

NU 15.01.2013 DEN HAAG – Afwijken van de strenge Europese begrotingsnorm dat het overheidstekort niet meer dan 3 procent mag bedragen, is mogelijk.  Maar daar moeten we ”niet te snel naar grijpen”, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag tegen RTL Z.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Dijsselbloem Begroting  Schuldencrisis

S&P bevestigt Nederlandse AAA-status

Trouw 14.01.2013 Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft de hoogste kredietstatus AAA voor Nederland bevestigd. De outlook blijft echter negatief. Dat maakte S&P maandag bekend.

Bolkestein waarschuwt tegen vergaande bezuinigingen

NU 13.01.2013 AMSTERDAM – Het kabinet moet oppassen met verdere bezuinigingen in tijden van crisis.  Dat zei oud-VVD-leider Frits Bolkestein zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij zei onder de indruk te zijn van de waarschuwing van Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau, niet verder te bezuinigen omdat dit de economie schade kan toebrengen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Frits Bolkestein

Bolkestein: voorzichtig met bezuinigen

Telegraaf  13.01.2013 Het kabinet moet oppassen met verder bezuinigingen in tijden van crisis. Dat zei oud-VVD-leider Frits Bolkestein zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij zei onder de indruk te zijn van de waarschuwing van Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau, niet verder te bezuinigingen omdat dit de economie schade kan toebrengen.

Bolkestein drong zelf aan op vertrek Nijpels

Trouw 13.01.2013 Het kabinet moet oppassen met verder bezuinigingen in tijden van crisis. Dat zei oud-VVD-leider Frits Bolkestein zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij zei onder de indruk te zijn van de waarschuwing van Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau, niet verder te bezuinigingen omdat dit de economie schade kan toebrengen.

DNB-president: 2013 ook in teken van eurocrisis

Elsevier 11.01.2013 Volgens DNB-president Klaas Knot zal ook dit jaar ‘behoorlijk’ in het teken blijven staan van de eurocrisis. Dat heeft de baas van De Nederlandsche Bank vrijdag gezegd op de nieuwjaarsbijeenkomst van NYSE Euronext. In april vorig jaar zei Knot nog dat Nederlandse burgers en ondernemers nog jaren rekening moeten houden met magere economische tijden.

zie ook;

Huizenverkopers vragen lagere prijzen sinds Lenteakkoord

NRC 09.01.2013 De vraagprijs van huizen is sinds vorig voorjaar scherp gedaald. Verkopers hoopten nog snel hun woning te kunnen verkopen voordat de nieuwe hypotheekregels in zouden gaan. Dat schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek naar de vraagprijsontwikkeling de afgelopen vijf jaar van alle huizen in de verkoop.

Lees meer;

2012 Het was het politieke jaar van Rutte. Maar het ging niet alléén maar goedJAAROVERZICHT 2012

2012 Eén op zeven makelaars verwacht komende twee jaar failliet te gaanBINNENLAND

2012 ‘Nog eens twintigduizend banen weg in bouw’CARRIÈRE

2012 Verdere daling huizenprijzen – ‘slechtste kwartaal crisis tot nu toe’ECONOMIE

2012 VBO Makelaar dagvaardt huizenwebsite Funda vanwege misbruik machtspositieBINNENLAND

Al vijf kwartalen op rij daalt het besteedbare inkomen

Trouw 04.01.2012 Doordat lonen nauwelijks toenemen maar de prijzen wel met meer dan 2 procent stijgen, hebben Nederlandse huishoudens steeds minder te besteden. Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van vorig jaar gedaald met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Huishoudens hebben voor vijfde kwartaal op rij minder te besteden

NRC 04.01.2013 Nederlandse huishoudens hadden in het derde kwartaal van 2012 2,4 procent minder te besteden dan een jaar eerder. Hiermee is het huishoudinkomen al vijf kwartalen op rij gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag.  Eerder werd al bekend dat huishoudens in oktober 2012 2,4 procent minder hadden besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Dat was de grootste krimp in drie jaar. Ook daalde het consumentenvertrouwen in december 2012 nog verder.

Een teleurstellende Asscher, de 3 procent en andere uitdagingen voor het kabinet

VK 03.01.2013 Het kabinet staat een zwaar politiek jaar te wachten. Wat vormt de belangrijkste uitdaging in 2013? Het vertrouwen herwinnen, de sociale hervormingen doorvoeren of toch Europa? Hij vertrok bij het afsluitende kabinetsdiner nog voor het dessert om bij Nieuwsuur de blijde boodschap te verkondigen. Dat moet anders. Minister Kamp van Economische Zaken heeft zichzelf ten doel gesteld de hearts and minds van de Nederlanders te veroveren. Hij vertrok bij het afsluitende kabinetsdiner nog voor het dessert om bij Nieuwsuur de blijde boodschap te verkondigen. En op 2 januari vertelde hij het alweer aan het AD: De Nederlandse economie gaat zich herstellen, uiteindelijk komt het goed. 

Kamp positief over economie op lange termijn

VK 02.01.2013 Het jaar 2013 wordt nog niet makkelijk, maar de Nederlandse economie heeft genoeg kracht om zich de komende jaren te herstellen. Dat beweert minister van Economische Zaken Henk Kamp woensdag in het Algemeen Dagblad. ‘Al met al ben ik optimistisch. Niet omdat 2013 al een goed jaar wordt, wel omdat vertrouwen in de toekomst gerechtvaardigd is. Het is waar dat we kampen met economische krimp, maar het is ook waar dat we de power hebben om dat weer in groei om te zetten’, zei Kamp in een interview.

Henk Kamp hoopvol over economie in 2013

Trouw 02.01.2013 Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is optimistisch over de Nederlandse economie in 2013. Hij zegt dat woensdag in een interview met het AD. ‘Vertrouwen in de toekomst is gerechtvaardigd’, meent Kamp. De minister meldt dat onze export het afgelopen jaar weer is gegroeid, ondanks de stagnatie in Europa. ‘De Rotterdamse haven had weer een goed jaar en Nederland is onverminderd aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.’

Kamp hoopvol

Telegraaf 02.01.2013 Het jaar 2013 wordt nog niet makkelijk, maar de Nederlandse economie heeft genoeg kracht om zich de komende jaren te herstellen. Dat beweert minister van Economische Zaken Henk Kamp woensdag in het Algemeen Dagblad.

Gerelateerde artikelen

27-12: ‘Ondernemers optimistisch over toekomst’ 

17-01: ‘MKB positief over 2012’

Minister Kamp optimistisch over Nederlandse economie

Elsevier 02.01.2012 Het jaar 2013 wordt nog niet makkelijk, maar de Nederlandse economie heeft genoeg kracht om zich de komende jaren te herstellen. Dat zegt minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) woensdag in een interview in het AD. ‘Al met al ben ik optimistisch. Niet omdat 2013 al een goed jaar wordt, wel omdat vertrouwen in de toekomst gerechtvaardigd is. Het is waar dat we kampen met economische krimp, maar het is ook waar dat we de power hebben om dat weer in groei om te zetten,’ zegt Kamp in het interview.

Henk Kamp hoopvol over economie in 2013

Henk Kamp hoopvol over economie in 2013

AD 02.01.2013 Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is optimistisch over de Nederlandse economie in 2013. Hij zegt dat woensdag in een interview met het AD. …

‘Sterke structuur van de Nederlandse economie biedt hoop op termijn’

VK 01.01.2013 Als de financiële crisis op termijn uitdooft, is de Nederlandse economie klaar voor het herstel, schrijft Xander van Uffelen in het commentaar van de Volkskrant.

Kabinet krijgt het vooral in het voorjaar moeilijk

Trouw 01.01.2013 Je hoeft geen zwartkijker te zijn om te voorspellen dat het kabinet-Rutte II een moeilijk voorjaar te wachten staat. En het kabinet had al zo’n ongelukkige start. Om te beginnen moest het regeerakkoord kort na de presentatie weer worden aangepast. Het voornemen om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken, riep te veel weerstand op, vooral bij de VVD-achterban.

Kabinet krijgt het moeilijk

Telegraaf 01.01.2013 Je hoeft geen zwartkijker te zijn om te voorspellen dat het kabinet-Rutte II een moeilijk voorjaar te wachten staat. Het moet enkele zeer omstreden plannen uit het regeerakkoord gaan uitwerken, op één lijn zien te komen met vakbonden en werkgevers over het bestrijden van de economische crisis en misschien ook nog eens extra bezuinigen. Intussen blijft de economie maar tegenzitten en loopt de werkloosheid op.

januari 1, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 reacties

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord

Op weg naar de Voorjaarsnota 2012 en de Begroting 2013.

Belangrijkste punten uit het Lente-akkoord

De inhoud van het Kunduz-akkoord was reeds bekend. Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen.

Minister De Jager heeft de brief met daarin het akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd.

– Het begrotingstekort wordt teruggebracht naar 3 procent, in totaal wordt er zo’n 14 miljard bezuinigd.
– Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog naar 21 procent.
– Het reiskostenforfait wordt aangepakt, dit moet zo’n 1,2 miljard euro opleveren.
– Volgend jaar geldt de nullijn voor ambtenaren, zij krijgen er dus geen salaris bij. Een uitzondering wordt er gemaakt voor mensen in de zorg en mensen met een uitkering.
– De huizenmarkt wordt ook aangepakt. De huren worden marktconform en er geldt geen hypotheekrenteaftrek meer voor nieuwe, aflossingsvrije hypotheken. De overdrachtsbelasting blijft op 2 procent.
– In de zorg wordt 1,6 miljard bespaard door onder meer de kosten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te beperken. Mensen moeten zelf meer bijdragen.
– De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld ingevoerd. Volgend jaar gaat deze met een maand omhoog, de jaren daarna steeds met 2 of 3 maanden. Uiterlijk in 2019 is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd naar 66 jaar. Daarna wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting.
– De accijnzen op alcohol, tabak en fris worden ook verhoogd. Daarnaast worden de belastingschijven niet geïndexeerd, waardoor belastingbetalers sneller meer belasting zullen betalen. Een lastenverzwaring dus.
– Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales.
– Werkgevers zullen allemaal de eerste 6 maanden van de WW-uitkering moeten betalen, en het ontslagrecht wordt versoepeld.
– Er worden ook zaken teruggedraaid. Zo worden de bezuinigingen op het PGB en het passend onderwijs teruggedraaid.
– De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking (750 miljoen euro) is van tafel.
– De btw op zonnepanelen gaat naar beneden.
– De btw op kaartjes voor kunstvoorstellingen gaat ook omlaag.
Natuurbeleid krijgt er 200 miljoen bij. De bezuinigingen worden teruggedraaid.
– Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer over weg zwaarder wordt belast.
– De verhoging van de griffierechten wordt teruggedraaid
– De bankenbelasting wordt verdubbeld. De opbrengst daarvan wordt 600 miljoen.

Zie ook:

Uitgelicht – Video

© anp. Jan Kees de Jager bij Diederik Samsom

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

Definitief akkoord over begroting Video

BegrotingsakkoordNU

De definitieve tekst van het Lenteakkoord (211,4 kB)

‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’ – blader Lenteakkoord door

Houdbaarheidsdatum Lente-akkoord nu al verstreken

Trouw 13.06.2012 Het begrotingsakkoord, waar vijf fracties in de Kamer eind april nog zo trots op waren, is inmiddels alleen nog van D66. Over belangrijke bouwstenen in dat akkoord is weer de vertrouwde politieke verdeeldheid.

Eind april stelde SP-fractievoorzitter Emile Roemer al honend dat de houdbaarheidsdatum van het Lente-akkoord op 12 september, de dag van de Kamerverkiezingen, zou verlopen. Het is nog sneller gegaan. Gisteren verklaarde premier Mark Rutte de bepaling uit het akkoord over de belasting op woon-werkverkeer min of meer officieel tot dode letter. “Het staat partijen vrij in het kader van de verkiezingen met alternatieven te komen. Ik weet zeker dat dat in elk geval voor mijn eigen VVD zal gelden”, aldus Rutte in de Kamer.

‘Ontslagplannen Kunduz-akkoord negatief voor economie’

NU 12.06.2012 AMSTERDAM – De plannen uit het Kunduz-akkoord rondom de versoepeling van het ontslagrecht zullen negatief uitpakken voor de economie, de machtsverhoudingen binnen bedrijven en de tweedeling op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nederlandse economie zal komende twee jaar nauwelijks verbeteren

Parool 11.06.2012 De Nederlandse economie komt de komende 2 jaar nauwelijks op stoom. Inkomens en huizenprijzen blijven dalen, terwijl de werkloosheid verder oploopt. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag gepresenteerd rapport.

De Nederlandse economie kwakkelt doordat de uitgaven van consumenten blijven dalen. Huishoudens zien hun inkomens, gecorrigeerd voor inflatie, volgens DNB tot en met eind volgend jaar nog eens met 4 procent dalen. Dat betekent dat het inkomen tussen 2000 en 2013 niet vooruit is gegaan. ‘Dat is verbazingwekkend lang’, zei DNB-directeur Job Swank in een toelichting. ‘Het is heel opvallend dat we er in 13 jaar niets bij hebben gekregen.’

Nederland herstelt zich maar matig – ‘economie niet kapotbezuinigd’

NRC 11.06.2012 De dubbele dip is een feit en de economie herstelt zich in 2013 en 2014 maar matig. De werkloosheid stijgt van 4,4 procent in 2011 naar 6,4 procent in 2014. Dat voorspellen de economen van De Nederlandsche Bank (DNB) in een vanochtend gepubliceerde economische raming voor 2012 tot en met 2014.

Volgens DNB blijven de ‘onzekerheden onveranderd groot’. In 2012 krimpt de Nederlandse economie met 0,6 procent. In 2013 en 2014 groeit de economie met een bescheiden 0,6 en 1,2 procent.

Ontslaan wordt met Lenteakkoord goedkoper, niet simpeler

VK 10.06.2012 Wijziging van het ontslagrecht: de vijf Kunduz-partijen namen dit op in hun Lenteakkoord. Maar minister Kamp werkt ook aan een voorstel. Worden werknemers straks ‘zomaar’ ontslagen? Vijf vragen over het ontslagrecht.

Martin Sommer: ‘Dat Kunduz-akkoord blijkt elke dag meer een rommeltje’

VK 10.06.2012  Had de Kunduz-coalitie het maar gelaten bij een paar kale bezuinigingen om aan de 12 miljard te komen, schrijft Martin Sommer. Nu blijkt het elke dag weer een politieke demonstratie van ‘kijk ons eens hervormen’.

In de hal van de Eerste Kamer staat een bordje: voeten vegen alstublieft. In de rookkamer kijken alle stadhouders sinds Willem van Oranje vanuit hun lijsten mee. Politiek fatsoen en respect voor de vormen, dat is de Eerste Kamer. Terecht dat hier sinds deze week twintig jaar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten wordt onderzocht.

12 september wordt echt een referendum

Elsevier 07.06.2012 Als de Kamerleden er bij gevoelige vraagstukken niet uitkomen, dan laten ze het aan de kiezer over. Op 12 september kiezen we niet zo maar een nieuwe Tweede Kamer. Op 12 september wordt een referendum gehouden over verschillende vraagstukken: hypotheekrenteaftrek, belasting op het woon-werk-verkeer en het Europees Noodfonds. Wellicht komt er nog een aantal andere zaken bij.

De Kunduz-coalitie staat op losse schroeven omdat het niet goed gaat met GroenLinks. En het gaat nog steeds slecht met het CDA. Met dat gezinsverhaal van het CDA kan deze partij niet al te veel mensen aan zich binden. De burgers willen ondubbelzinnige antwoorden op de vragen die tijdens het referendum van 12 september aan de orde komen. Daarin schiet het CDA behoorlijk te kort. —>>> 12 september wordt echt een referendum.

Huishoudens dubbel getroffen door forensentaks

Elsevier 07.06.2012 Het afschaffen van de onbelaste woon-werkvergoeding kan Nederlandse huishoudens meer kosten dan in eerste instantie werd aangenomen. Volgens de plannen wordt de reiskostenvergoeding een deel van het totale inkomen wat kan leiden tot een daling van inkomensafhankelijke regelingen. Hiervoor waarschuwen vakcentrales FNV, CNV en MPH donderdag. Het gaat onder meer om de kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag.

Gezin
De bonden missen dit effect invoorbeeldberekeningen op internetsites waar werknemers kunnen becijferen hoe de woon-werkmaatregel voor hen uitpakt.

Zie ook:

De Jager moet miljard bijlenen voor steun aan Griekenland

Elsevier 07.06.2012 Nederland moet dit jaar 8,4 miljard euro extra lenen om het overheidstekort op te vangen. Een miljard daarvan is nodig voor de steun aan Griekenland. Door de economische malaise loopt de staat ook 1,6 miljard euro aan minder afgedragen premies mis.

De Duitse bondskanselierAngela Merkel zegt dat Europa een ‘politieke unie’ moet worden. Landen moeten geleidelijk meer bevoegdheden overdragen aan Europa. Op deze manier wil Merkel een antwoord geven op de schuldencrisis.

Lees ook: Angela Merkel pleit voor meer macht naar Europa

Zie ook: Frankrijk: Overweeg lening ECB aan Griekenland

Inflatie 2,1 procent: laagste niveau in meer dan jaar

Parool 07.06.2012 De inflatie is in mei gedaald naar 2,1 procent. Dat is het laagste niveau in meer dan een jaar tijd. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag gemeld.  In mei vorig jaar was het gemiddelde stijging van het prijspeil 2,3 procent. In april dit jaar bedroeg de inflatie nog 2,4 procent. De daling schrijft het CBS vooral toe aan de lagere benzineprijzen. In mei kostte een liter euroloodvrij gemiddeld 1,75 euro, terwijl in april hiervoor nog 1,81 euro werd betaald.

‘Ontslagplannen Kunduz-akkoord onbeschaafd’

NU 07.06.2012 De ontslagplannen uit het Kunduz-akkoord leiden tot oneerlijke behandeling van werknemers. Dat stelt vakbond FNV donderdag in een oproep aan het kabinet.

Gerelateerde artikelen;

‘Woon-werkmaatregel treft harder dan gedacht’

NU 07.06.2012 Het afschaffen van de onbelaste woon-werkvergoeding raakt mensen nog harder dan gedacht. Hiervoor waarschuwen de vakcentrales FNV, CNV en MHP donderdag. 

Gerelateerde artikelen;

Kunduzcoalitie schrapt duizenden extra banen in de zorg

RTL 06.06.2012 Een groot deel van de beloofde 12.000 extra verplegers in de zorg komt er niet. In het Kunduzakkoord blijkt een groot deel van die extra handen aan het bed te zijn geschrapt.

Het kabinet had eerder beloofd dat er uiterlijk eind 2013 12.000 extra medewerkers bij komen in de zorg voor ouderen, gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg. Maar op die laatste twee gebieden wil de Kunduzcoalitie het geld anders besteden en dus wordt het aantal van 12.000 niet gehaald.

PvdA maakt punt van ‘ruzie’ over akkoord

Trouw 06.06.2012  Het gaat in de politiek om het beeld. Wie dat goed weet neer te zetten, heeft de halve slag gewonnen. Of dat de PvdA gisteren lukte bij de voornemens van de vijf fracties met de reiskostenvergoeding en de beperking van de hypotheekrenteaftrek is de vraag.

De coalitie in spagaat

Spits 06.06.2012 De inkt van het Kunduzakkoord is nog niet droog of de eerste plannen worden alweer in de la opgeborgen. De coalitiepartijen bevinden zich in een spagaat tussen daadkracht en electoraal gewin.

De euforie was groot toen ChristenUnie, D66, Groenlinks, CDA en VVD er in slechts twee dagen tijd in slaagden om tot een begrotingsakkoord te komen. Met dit daadkrachtig optreden voorkwamen de partijen dat Nederland een boete zou krijgen voor het niet naleven van de Europese begrotingsregels. Bovendien moet Nederland mogelijk miljarden per jaar aan extra rente betalen als de staatsschuld te ver oploopt. De missie slaagde, maar voor de gevolgen gaan de handen in het land niet op elkaar. De AOW-gerechtigde leeftijd leek een pijnpunt te worden. Over die maatregel blijft het juist stil. Zelfs de SP, altijd fel tegenstander van verhoging van de AOW-leeftijd geweest, bood afgelopen weekend ineens ruimte.

Raad van State heeft veel vragen over Lenteakkoord

VK 05.06.2012 De Raad van State heeft nog veel vragen aan het kabinet over de uitvoering van de in het Lenteakkoord overeengekomen afspraken. De raad wil opheldering over onder andere de AOW, de reiskostenvergoeding en de btw-verlaging voor podiumkunsten. Zo vreest de raad dat ouderen met een kleine beurs in de problemen komen door de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Advies Raad van State.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd advies van de Raad van State over de AOW-plannen van Kamp op basis van het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. In dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog dan eerder is afgesproken met werkgevers en de vakbeweging in het pensioenakkoord. Open pdf (88,8 kB)

Zie ook: RvS vreest voor arme ouderen in AOW-plan

Partijen reageren kritisch op reddingsplan voor euro

Elsevier 05.06.2012 Het reddingsplan voor de euro waaraan Europese leiders werken, leidt tot grote onrust bij partijen in Den Haag. De SP spreekt van een ‘Europese superstaat’ en de VVD ziet niets in ‘tekentafelpolitiek’. Maandag werd bekend dat voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy met andere leiders van Europa werkt aan een plan voor verdere economische integratie in de eurozone.

‘Dit is te gek voor woorden,’ zegt SP-leider Emile Roemer tegen het AD. ‘Ze proberen via de achterdeur zonder democratische controle in een klap een Europese superstaat op te zetten.’

Munt
Ook de PVV is niet te spreken over het plan. ‘Van landen blijft niks over. Nog even en je bent een Europese provincie,’ zegt KamerlidLouis Bontes tegen de krant. ‘We moeten net als Zwitserland onze eigen munt hebben en handelsverdragen sluiten met andere Europese landen.’ Zelfs regeringspartij VVD ziet vooralsnog niets in het zogenoemde masterplan. ‘Ik weet niet wat er allemaal in dat plan komt te staan, maar de prioriteit ligt bij hervormingen op dit moment,’ zegt Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff.

Angst
PvdA en D66 zijn minder kritisch over de voorstellen van Van Rompuy. Zij vinden het onvermijdelijk dat Brussel meer invloed kan uitoefenen. ‘Nu is leiderschap nodig,’ zegt PvdA-leider Diederik Samsom. ‘Ik heb niets met die angst voor het weggeven van soevereiniteit.’ Premier Mark Rutte (VVD) zei maandag in reactie op het plan dat een discussie daarover nu niet aan de orde is. ‘We moeten nu problemen oplossen en ons niet verliezen in structuurdiscussies over de toekomst van Europa.’

Zie ook:

Kritiek Raad van State op AOW-plan uit Lenteakkoord

NRC 05.06.2012 De huidige plannen voor de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd zorgen voor grote inkomensproblemen bij bijna-gepensioneerden. Daarvoor waarschuwt de Raad van State in een vanmiddag gepubliceerd advies. VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 hebben afgesproken de pensioenleeftijd vanaf januari elk jaar met een aantal maanden te gaan verhogen, om te beginnen met één maand in2013. In 2019 moet de AOW-leeftijd daarmee 66 jaar zijn, en in 2023 67 jaar. Lees verder›

Kabinet: Geen politieke redenen achter uitstel plannen

Elsevier 05.06.2012 Demissionair premier Mark Rutte (VVD) benadrukt dat er geen politieke redenen zijn waarom de voorstellen over het beperken van de hypotheekrenteaftrek en de invoering van de forensentaks pas na de verkiezingen aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Zie ook:

 ‘Geen politieke reden uitstel’

Telegraaf 05.06.2012 Er zijn geen politieke redenen waarom de uitgewerkte voorstellen over het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding pas na de Tweede Kamerverkiezingen in het parlement aan de orde kunnen komen.

‘Beperken renteaftrek kost koper kapitalen’

Trouw 05.06.2012  Huizenkopers zijn tienduizenden euro’s meer kwijt door de beperking van de hypotheekrenteaftrek die een Tweede Kamermeerderheid wil. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde doorrekening van ING Economisch Bureau. De hypotheeklasten van een gemiddelde koopwoning zouden volgens ING ruim 50.000 euro hoger uitvallen bij een volledige aflossing. Bij duurdere huizen is het nadeel nog groter.

‘Reden uitstel hypotheekrenteaftrek niet politiek’

NU 05.06.2012 DEN HAAG – Er zijn geen politieke redenen om de uitgewerkte voorstellen over het beperken van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding pas na de Tweede Kamerverkiezingen te bespreken. Dat benadrukte premier Mark Rutte dinsdag. De onderwerpen zijn ingewikkeld en daarom is er nog tijd nodig om de plannen uit te werken, benadrukte Rutte. ”Het is techniek, geen politiek”, zei de premier.

Gerelateerde artikelen;

Ook behandeling hypotheekrenteaftrek na verkiezingen

Elsvevier 05.06.2012 Na de forensentaks is ook de behandeling van de hypotheekrenteaftrek uitgesteld tot na de Kamerverkiezingen. Staatssecretaris Frans Weekers (VVD, Financiën) heeft meer tijd nodig om de plannen uit het Kunduz-akkoord uit te werken.

Dat zegt Weekers dinsdag in het Radio 1-journaal. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben afgesproken dat vanaf volgend jaar alleen zogeheten annuïteiten-hypotheken voor aftrek in aanmerking komen.

Bij deze hypotheken lossen huizenbezitters tijdens de looptijd af. De renteaftrek wordt afgeschaft voor nieuwe, aflossingsvrije hypotheken.

Commentaar Jean Dohmen: Discussie over renteaftrek is flauwekul

Zie ook:

Ook hypotheekrenteaftrek later naar Tweede Kamer

Metro 05.06.2012  De plannen voor de inperking van de hypotheekrenteaftrek worden ook pas na de verkiezingen aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dat zegt demissionair staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) dinsdag in een interview met Radio 1. Maandag werd al bekend dat de forenzentaks over de verkiezingen heen wordt getild.

Ook beperking hypotheekrenteaftrek uitgesteld tot na de verkiezingen

NRC 05.06.2012 De beperking van de hypotheekrenteaftrek, zoals afgesproken in het begrotingsakkoord van de vijfpartijencoalitie, wordt pas na de verkiezingen behandeld door de Tweede Kamer. Dat heeft staatssecretaris Weekers vanochtend gezegd in het Radio 1 Journaal.

Volgens Weekers hebben de partijen meer tijd nodig om de plannen verder uit te werken. Ook de belasting op de reiskostenvergoeding wordt pas na de verkiezingen door de Kamer behandeld, zo werd gisteren bekend.

Hypotheekplannen uitgesteld tot na verkiezingen

Staatssecretaris Weekers heeft meer tijd nodig

NU 05.06.2012 AMSTERDAM – De Tweede Kamer behandelt pas na de verkiezingen in september de in het vijfpartijenakkoord opgenomen beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Gerelateerde artikelen;

PvdA eist nog voor verkiezingen duidelijkheid forensenbelasting en renteaftrek

VK 05.06.2012 De precieze details van het belasten van de reiskostenvergoeding en het beperken van de hypotheekrenteaftrek, twee maatregelen uit het Lenteakkoord, worden pas op Prinsjesdag bekend, na de verkiezingen van 12 september. Onbegrijpelijk, vindt de Partij van de Arbeid. De partij wil dat demissionair staatssecretaris van Financiën Frans Weekers nog voor de verkiezingen duidelijkheid verschaft.

Forensentaks uitgesteld

Telegraaf 05.06.2012 De geplande afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt voorlopig uitgesteld. Het ministerie van Financiën heeft meer tijd nodig de maatregel in wetgeving om te zetten en tilt de behandeling ervan in de Tweede Kamer daarom over de verkiezingen heen. Daarmee is het onzeker of de wet nog wel zal worden aangenomen.

Forenzentaks mogelijk toch eerder naar Kamer

Metro 05.06.2012 Het wetsvoorstel voor de forenzentaks wordt mogelijk toch al voor de verkiezingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Demissionair staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) zei dinsdag naar aanleiding van een debat in de Tweede Kamer dat hij dat zou bespreken in de ministerraad.

Rutte: ‘masterplan’ EU belangrijk, maar ik ben het niet met alles eens

NRC 05.06.2012 Het is belangrijk dat de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, onderzoekt hoe de economie van de EU op de lange termijn beter gaat functioneren. Maar dat betekent niet dat hij het met alles eens is, zei demissionair premier Mark Rutte (VVD) vandaag tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

Rutte, kom met goed argument voor steun euroVideo

Elsevier 04.06.2012 Door de jaren heen was de VVD kritisch over de euro. Nu steunt premier Mark Rutte de euro met tientallen miljarden en met bevoegdheidsoverdracht naar Brussel. De argumenten die de minister-president hiervoor aanvoert, zijn niet geldig, betoogt Syp Wynia.

Premier Rutte wil geen discussie over reddingsplan euro

Elsevier 04.06.2012 Demissionair premier Mark Rutte (VVD) wil op dit moment geen discussie over het plan van Europese leiders dat een definitieve oplossing moet vormen voor de eurocrisis. ‘We moeten nu problemen oplossen en ons niet verliezen in structuurdiscussies over de toekomst van Europa.’

Van Rompuy zei maandag dat eurolanden hopelijk aan het eind van het jaar plannen presenteren voor verdere economische integratie in de eurozone. De betrokkenen werken aan ‘de bouwstenen voor de verbetering van de monetaire unie’.

Zie ook: Europese leiders komen met vergaand reddingsplan euro

PVV en CU eisen uitleg Rutte over europlannen

Parool 04.06.2012 PVV en ChristenUnie eisen opheldering van premier Mark Rutte over de berichten dat aan het einde van het jaar plannen zijn afgerond voor verdere economische integratie tussen eurolanden.

De woorden van EU-president Herman Van Rompuy vandaag in Sint-Petersburg geven Slob de indruk dat steeds nadrukkelijker een richting wordt gekozen en het is in zijn ogen daarom tijd dat ook Nederland zijn positie bepaalt. De ChristenUnieleider wil daarover een debat met Rutte.

Rutte kritisch over woorden Van Rompuy

NU 04.06.2012 Premier Mark Rutte heeft nu geen behoefte aan ”structuurdiscussies over de toekomst van Europa”. Hij zei dat desgevraagd in reactie op uitspraken van EU-president Herman Van Rompuy maandag in Sint Petersburg. Rutte ontvangt Van Rompuy dinsdag in Den Haag.

Zie: Van Rompuy werkt aan ‘masterplan’ – ‘vergt veel politieke daadkracht’

Ministers en bankiers G7 bespreken eurocrisis

NU 04.06.2012 De ministers van Financiën en de centrale bankiers van de G7 houden dinsdag telefonisch overleg over de Europese schuldencrisis.

‘Europlannen aan het einde van het jaar’

NU 04.06.2012 De eurolanden kunnen hopelijk aan het einde van het jaar plannen presenteren voor verdere economische integratie in de eurozone. Dat zei EU-president Herman Van Rompuy maandag op een persconferentie in het Russische Sint Petersburg.

Raad van State kritisch over werkgeversheffing

VK 04.06.2012 De Raad van State plaatst kritische kanttekeningen bij de heffing in het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die werkgevers eenmalig moeten gaan betalen over inkomens boven de 150.000 euro.

KNVB: Doorberekenen politiekosten een ramp

Trouw 04.06.2012 De KNVB is zeer bezorgd over de in het Lenteakkoord van de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie opgenomen doorberekening van circa 30 miljoen euro op de inzet van politie. ‘Dat hangt als het zwaard van Damocles boven het betaalde voetbal’, zei Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal, vanavond na de voorjaarsvergadering in Zeist.

‘Doorberekenen politiekosten ramp’

NU 04.06.2012 ZEIST – De KNVB is zeer bezorgd over de in het Lenteakkoord van de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie opgenomen doorberekening van circa 30 miljoen euro op de inzet van politie.

Kamer stemt na verkiezingen over omstreden forensentaks

Elsevier 04.06.2012 Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding, zoals afgesproken in het begrotingsakkoord, wordt pas na de verkiezingen van 12 september voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Dat bevestigt het ministerie van Financiën maandag. Volgens nu.nl heeft het ministerie meer tijd nodig om het plan in wetgeving om te zetten. Afgelopen week werd duidelijk dat vier van de vijf partijen die het begrotingsakkoord sloten,alweer afstand nemen van de controversiële belasting. Alleen D66 lijkt vooralsnog woord te houden.

Zie ook:

Snel een alternatief voor forensenbelasting, aub!

Elsevier 04.06.2012 De omstreden belasting op reiskosten staat gelukkig al op losse schroeven. Er moet worden bezuinigd op de staatsuitgaven; de werkende moet niet de dupe worden

Losse schroeven
Amper een week na de presentatie van dat bezuinigingspakket staat het pijnlijkste onderdeel hiervan al op losse schroeven. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kondigden aan vanaf 2013 belasting te heffen op de reiskostenvergoeding die veel werknemers van hun baas ontvangen.

Hoe gek kun je het als overheid maken? En hoe naïef kun je als VVD zijn, als je eerst voortdurend beloofde op te komen voor de Hardwerkende Nederlander?

Dat moet iedereen te denken geven. Inmiddels mompelt de VVD voorzichtig dat het voorstel niet in het verkiezingsprogramma zal staan.

GroenLinks-leider Jolande Sap zegt dat de ov-forens niet de dupe mag worden. Oké, schrap dan die pendeltaks uit het Kunduz-akkoord en help alternatieve financiële dekking zoeken. Want ‘afstand nemen’ is niet genoeg om de pendeltaks van tafel te duwen.

‘Rutte zei dat zijn kabinet het land wil teruggeven aan de ‘hardwerkende Nederlanders’. Maar dan moet het kabinet er wel voor zorgen dat werken lonend blijft’ Lees ook het commentaar van Jean Dohmen: Bezuinigen? Ontzie werkende Nederlander

CNV wil af van belasting reiskostenvergoeding

NU 04.06.2012 DEN HAAG – DEN HAAG – De politiek moet afzien van het plan om de reiskostenvergoeding voor werknemers te belasten. Die oproep heeft vicevoorzitter Maurice Limmen van vakcentrale CNV maandag gedaan. ”Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald”, aldus Limmen.

Kabinet wacht met voorstel forenzentaks

Metro 04.06.2012 Het plan voor de forenzentaks wordt pas in september voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dat blijkt maandag uit de uitwerking van de fiscale maatregelen van het Begrotingsakkoord 2013, die demissionair staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Behandeling forensentaks uitgesteld

Maatregel pas na verkiezingen naar Tweede Kamer

NU 04.06.2012 DEN HAAG – Het ministerie van Financiën heeft meer tijd nodig om de geplande afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding in wetgeving om te zetten.

‘We zijn te afhankelijk van financiële markten’

NU 04.06.2012 Europa moet minder afhankelijk worden van de financiële markten. Daarover zijn SP’er Ewout Irrgang en D66’er Wouter Koolmees het eens in een gesprek met NU.nl

Gerelateerde artikelen;

‘Economische neergang is niet tijdelijk’

NU 04.06.2012 DEN HAAG – De Nederlandse economie is structureel veranderd, waardoor het niet waarschijnlijk is dat de economie op korte termijn weer tot bloei komt.

Gerelateerde artikelen;

Kiezers steeds negatiever over Lente-akkoord

NU 03.06.2012 Het enthousiasme over het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie eind april sloten blijft dalen. Inmiddels heeft meer dan de helft (53 procent) van de kiezers een negatief oordeel.  Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond.

Kunduz-coalitie verwerpt belasten reiskostenvergoeding

Elsevier 02.06.2012 Vier van de vijf partijen die vorige week met elkaar het begrotingsakkoord sloten, nemen alweer afstand van een omstreden onderdeel daarvan: de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Alleen D66 lijkt vooralsnog woord te houden. ‘Wij hebben onze handtekening onder het Lenteakkoord gezet,’ zegt D66-Kamerlid Wouter Koolmees tegen de Volkskrant. ‘Een alternatieve maatregel moet even veel opleveren; pijnlijk is het sowieso.’ ‘Wat bezuinigingen en hervormingen heten, blijken vooral hogere belastingen te zijn. Daar gaan de verkiezingen van 12 september ook niets aan veranderen.’

Syp Wynia: Kunduz wordt niet mooier door het lente te noemen

ZIE OOK: CDA: Eén belastingtarief, behalve voor veelverdieners

Kans nihil dat ‘forensentaks’ ook echt wordt doorgevoerd

VK 02.06.2012 Een week na het sluiten van het Lenteakkoord trekken vier van de vijf partijen hun handen alweer af van het meest controversiële onderdeel van de deal: het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Daarmee lijkt de kans nihil dat vanaf 1 januari 2013 de hele werkgeversvergoeding voor woon-werkverkeer bij het brutoloon zal worden opgeteld.

‘Partijen Lenteakkoord laten reiskostenmaatregel alweer vallen’

NRC 02.06.2012 Een week nadat het definitieve Lenteakkoord naar de Tweede Kamer is gestuurd, trekken vier van de vijf partijen hun handen alweer af van de reiskostenmaatregel. Daarmee lijkt de kans nihil dat de meest omstreden maatregel uit het akkoord vanaf volgend jaar van kracht wordt, schrijft de Volkskrant vanochtend.

Partijen trekken handen af van reiskostenmaatregel

NU 02.06.2012 AMSTERDAM – Een week nadat het definitieve Kunduz-akkoord naar de Tweede Kamer is gestuurd, trekken vier van de vijf partijen hun handen alweer af van de reiskostenmaatregel. Daarmee lijkt de kans nihil dat de meest omstreden maatregel uit het akkoord vanaf volgend jaar van kracht wordt, schrijft de Volkskrant zaterdag.

Gerelateerde artikelen;

VVD-kiezer ziet VVD als verliezer Kunduz-akkoord

Metro 01.06.2012 De VVD is de grote verliezer van het Kunduz-akkoord en heeft van alle partijen het meest moeten inleveren. Dat vindt 57 procent van de VVD-kiezers, blijkt donderdag uit een peiling van Eenvandaag. Toch staat 76 procent van de kiezers nog achter het akkoord dat afgelopen maand werd gesloten.

Lente-akkoord: welke voorstellen halen de verkiezingen?

Parool 31.05.2012 Het zomerreces staat voor de deur. De tijd om de maatregelen uit het Lente-akkoord aan de Tweede Kamer voor te leggen is beperkt. De verhoging van de btw wordt zeker doorgevoerd. Met de hypotheekrente-aftrek kan het nog alle kanten op.

Lees ook:

Lente-akkoord: dit staat er in de kleine lettertjes

Afschaffing onbelaste reiskosten: zo verzacht je de pijn

Hypotheek onder water: kun je verhuizen met een restschuld?

Plan hypotheekrenteaftrek rammelt

PvdA en CDA nemen woonakkoord serieus

Trouw 31.05.2012 PvdA en CDA willen dat het Centraal Planbureau (CPB) berekent welk effect het ‘nationaal woonakkoord’ heeft op de overheidsbegroting. Dit plan, ‘wonen 4.0’ genoemd, werd vorige week door corporaties, makelaars, woonbond en de Vereniging Eigen Huis gepresenteerd. PvdA-Kamerlid Jacques Monasch doet het voorstel tot doorrekening vandaag in de Kamer, mede namens het CDA.

Partijen verdeeld over advies Rehn video

NOS 31.05.2012 Politieke partijen reageren verdeeld op het advies van eurocommissaris Olli Rehn aan Nederland om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen. Volgens Rehn leeft Nederland op een hypotheekbubbel. Hij vindt dat de huizenprijzen kunstmatig hoog zijn door het belastingvoordeel op hypotheken.

‘Kritische Rehn voer voor eurosceptici, maar hij vertelt ons niets dat we niet wisten’

VK 31.05.2012 Commissaris Rehn onthult geen geheimen in zijn oordeel over Nederland. Des te meer reden voor actie, schrijft Raoul du Pré in zijn commentaar. Nederland behoorde de afgelopen jaren tot de landen die aandrongen op strengere bewaking van de financiële discipline in de EU. Woensdag zette Brussel een grote stap in die richting: alle lidstaten kregen hun rapport. Olli Rehn doet zijn naam van supercommissaris eer aan en stelt zich niet bescheiden op: hij bemoeit zich met alles waarover hij zich zorgen maakt en doet dwingende aanbevelingen tot verbetering.

VVD: Olli Rehn gaat te ver met advies over renteaftrek

Elsevier 31.05.2012 De VVD vindt dat Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken) te ver is gegaan met zijn advies om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Volgens de liberalen mag Rehn zich niet te veel bemoeien met de woningmarkt.

‘Rehn mag best zeggen dat hij onzekerheden ziet op de Nederlandse woningmarkt,’ zegt VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff. ‘Maar hij mag zich niet bemoeien met hoe we dit moeten aanpakken.’

Volgens Dijkhoff interpreteert de Finse eurocommissaris zijn mandaat te ruim en schept zijn uitspraak verwarring. ‘Hij doet precies wat we gevraagd hebben en dan een beetje meer,’ zegt Dijkhoff.

Commentaar Jean Dohmen: Discussie over renteaftrek is flauwekul

Commentaar Carla Joosten: Terechte kritiek van Brussel op Nederland

ZIE OOK:

VVD vindt dat EU boekje te buiten gaat

NU 31.05.2012 DEN HAAG – De Europese Begrotingscommissaris Olli Rehn gaat zijn boekje te buiten door suggesties te doen over de manier waarop Nederland de problemen op de woningmarkt moet aanpakken. Dat zei VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff donderdag tijdens een overleg over Europa in de Tweede Kamer.

Woensdag presenteerde de Europese Commissie aanbevelingen aan landen om hun begroting weer op orde te krijgen. Begrotingscommissaris Rehn constateerde bij Nederland een verstoorde huizenmarkt.

De aanbevelingen van begrotingstsaar Olli Rehn zijn geen vrijblijvende adviezen

VK 31.05.2012 Het zijn ‘aanbevelingen’ die Europees Commissaris Olli Rehn (economische zaken) gisteren aan de 27 EU-landen voorlegde, maar daarmee is niet gezegd dat ze vrijblijvend zijn. Allereerst lezen ook investeerders en nationale parlementariërs de Brusselse adviezen en de onderliggende analyses. Dat vertaalt zich in financiële druk (hogere rentetarieven) en politieke pressie (van de parlementaire oppositie) als een regering zich nergens wat van aan trekt.

Brussel blij en kritisch over crisisaanpak Nederland

Metro 31.05.2012 Nederland is met de bezuinigings- en hervormingsplannen uit het Kunduz-akkoord op de goede weg voor economisch herstel. Dat concludeert de Europese Commissie in een gisteren gepresenteerd oordeel en aanbevelingen over de 27 lidstaten. Eurocommissaris Olli Rehn van economische zaken is met name positief over de snelle verhoging van de pensioensleeftijd en het verhogen van de arbeidsproductie in Nederland.

Woon-werkverkeer belasten is te verdedigen, maar groen is het niet

Trouw 31.05.2012 Mensen mogen wonen waar ze willen. En als een bedrijf zijn werknemers van heinde en verre wenst te halen en ze daarbij wil paaien met een leuke reiskostenvergoeding: prima. Maar waarom zou de overheid daaraan meebetalen? Principieel is er niets op tegen om werknemers gewoon belasting te laten betalen over hun vergoeding voor woon-werkverkeer.

‘Forens betaalt tot 90 euro meer per maand’

NU 31.05.2012 Pendelaars gaan volgend jaar tientallen euro’s per maand meer betalen. Dat meldt de ANWB. De vergoeding voor woon- en werkverkeer wordt tot nu toe niet belast. Daar gaat volgend jaar verandering in komen. Volgens berekeningen door bureau Ecorys in opdracht van de ANWB, zou de gemiddelde reiziger maandelijks 65 tot 90 euro moeten bijbetalen, meldt de Telegraaf. De ANWB start vanaf donderdag met een zogenaamde reiskostencheck.

Gerelateerde artikelen;

Veel gelobbyd bij Catshuisberaad

NOS 30.05.2012 Tijdens de Catshuisbesprekingen tussen VVD, CDA en PVV zijn de onderhandelaars door enkele tientallen organisaties en individuele personen bestookt met suggesties om de gewenste bezuinigingen te realiseren. Anderen hebben juist geprobeerd ongewenste plannen van tafel te krijgen.

Uit antwoorden op een WOB-verzoek van de NOS blijkt dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in totaal 24 brieven hebben gekregen met voorstellen, vaak namens meerdere ondertekenaars.

Bekijk ook…

Economie aan lot overgelaten, de politiek is te druk met zichzelf

Trouw 30.05.2012  De hoop, of verwachting zo u wilt, dat het Lente-akkoord in de Kamer tot een doorbraak in de politieke verhoudingen zou leiden, is twee weken nadat overeenstemming werd bereikt, hard de bodem ingeslagen.

De trend onder het electoraat van de laatste twee decennia – een partij die het waagt regeringsverantwoordelijkheid te nemen wordt daarvoor bij de volgende verkiezingen afgestraft – wordt nu versterkt doorgezet. Nu is het inmiddels al zo ver gekomen dat een partij, die in de Kamer kiest voor een constructieve opstelling dreigt het politieke enge bos in te worden gestuurd.

Wilders boos over ‘arrogantie’ BrusselVideo

NU 30.05.2012 Geert Wilders is boos over de ‘stuitende arrogantie’ van de Europese Commissie. De PVV-leider snapt niet dat Spanje een jaar uitstel krijgt om zijn begroting op orde te brengen, maar Nederland niet.

Wilders vertoornd over oordeel Brussel

Metro 30.05.2012 Geert Wilders is boos over de ‘stuitende arrogantie’ van de Europese Commissie. De PVV-leider snapt niet dat Spanje een jaar uitstel krijgt om zijn begroting op orde te brengen, maar Nederland het begrotingstekort wel moet terugdringen.

Discussie over renteaftrek is flauwekul

Elsevier 30.05.2012 Het is storend dat steeds wordt gedaan alsof de hypotheekrenteaftrek het grootste probleem is waar Nederland mee kampt. De discussie leidt af van de echte problemen. Wie gehecht is aan het behoud van soevereiniteit beleeft sombere tijden. Nu vindt de Europese Commissie weer dat Nederland de hypotheekrente moet afschaffen, omdat deze voor kunstmatig hoge huizenprijzen zorgt. Die zouden een bedreiging zijn voor de economische stabiliteit.

CPB: schuldencrisis grootste gevaar

NOS 30.05.2012  De Europese schuldencrisis blijft de grootste bedreiging voor de Nederlandse economie. Dat stelt het Centraal Planbureau in een risicorapportage.

Liveblog – Verhagen: ‘Dit is geen Brusselse afwijzing, maar een steun in de rug’

VK 30.05.2012 Europees Commissaris Olli Rehn presenteerde vandaag zijn aanbevelingen over de bezuinigingsplannen van alle landen in de Europese Unie. Ook Nederland kreeg te horen of het voldoende bespaart om volgend jaar aan de begrotingsnormen van de EU te voldoen. Volkskrant.nl volgde het nieuws en de reacties op de aanbevelingen van de Europese Commissie. Lees hieronder een verslag van minuut tot minuut. De aanbevelingen van de Europese Commissie voor Nederland
Open pdf (50,7 kB)

Liveblog EU-aanbevelingen: ‘Minister De Jager buigt slaafs voor Rehn’

VK 30.05.2012 Europees Commissaris Olli Rehn presenteerde vandaag zijn aanbevelingen over de bezuinigingsplannen van alle landen in de Europese Unie. Ook Nederland kreeg te horen of het voldoende bespaart om volgend jaar aan de begrotingsnormen van de EU te voldoen. Volkskrant.nl volgde het nieuws en de reacties op de aanbevelingen van de Europese Commissie. Lees hieronder een verslag van minuut tot minuut.

De Jager opgetogen over rapport Europese Commissie

Elsevier 30.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) is tevreden met het rapport dat de Europese Commissie over Nederland heeft geschreven. Volgens De Jager krijgen de begrotingsplannen ‘een hele, hele dikke voldoende’. Volgens de minister moeten de maatregelen uit het Lenteakkoord wel allemaal worden uitgevoerd. ‘We doen genoeg, maar er kan niks vanaf.’

Hypotheekrente
De EU raadt Nederland aan op de lange termijn de huizenmarkt meer te hervormen. Zo zou onder meer de hypotheekrenteaftrekvolledig moeten verdwijnen.

Lees hier het hele rapport van de Europese Commissie over de Nederlandse begroting en economie (word-document)

Zie ook:

Hypotheekrenteaftrek afschaffen

EU bezorgd om verkiezingen

De Jager: Europese Commissie geeft Nederland dikke voldoende

 NRC 30.05.2012 Demissionair minister Jan-Kees de Jager is blij met het groene licht dat hij heeft gekregen uit Brussel voor het begrotingsakkoord. Hij zei dat de Europese Commissie Nederland een “hele, hele dikke voldoende” heeft gegeven, maar benadrukte dat de plannen wel daadwerkelijk moeten worden doorgevoerd.

De Jager: hele dikke voldoende voor Nederland

Parool 30.05.2012 De Europese Commissie geeft de begrotingsplannen in Nederland ‘een hele, hele dikke voldoende’. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag na de presentatie in Brussel van het oordeel van de Europese Commissie over de begrotingen in de Europese Unie.

Brussel kritisch over Lenteakkoord: te vaag, te onzeker en te optimistisch

VK 30.05.2012 De Europese Commissie (EC) is zeer kritisch over het Nederlandse begrotingsakkoord voor 2013. Dat blijkt uit de evaluatie van het Nederlands economisch beleid die de EC vandaag presenteert. Met de conceptversie van het Lenteakkoord die in Brussel ligt, kan de Commissie geen precieze nieuwe prognose geven voor het Nederlands begrotingstekort in 2013. De Commissie herhaalt daarom het verwachte tekort uit de Europese lenteprognose van 11 mei: 4,6 procent van het bbp.

EU bezorgd om Nederlandse verkiezingen in september

Elsevier 30.05.2012 De Europese Commissie maakt zich ernstige zorgen over de aankomende verkiezingen. De politieke situatie maakt het onzeker of voorgenomen maatregelen wel zullen worden ingevoerd. Dat staat in het landenrapport over economie en begroting dat de Europese Commissie woensdag over Nederland heeft uitgebracht.

De Commissie is blij met de maatregelen uithet Lenteakkoord, die volgens het rapport een sterk en welkom signaal zijn dat Nederland zich wil houden aan de Europese begrotingsregels. De Commissie voorspelt wel dat Nederland de voorgenomen 3 procent tekort in 2013 net niet zal halen. Het rapport is gebaseerd op het akkoord van eind april. Sommige maatregelen zijn inmiddels meer uitgewerkt.

Lees hier het hele rapport van de Europese Commissie over Nederland. (Word document)

Zie ook:

Verkiezingen op 12 september

Het Lenteakkoord

Europese Commissie kijkt met argusogen naar Nederlandse plannen

NRC 30.05.2012 De Europese Commissie is blij met de maatregelen die het Lenteakkoord opsomt om de Nederlandse economie er weer bovenop te krijgen, maar er is ook kritiek. Met de aanstaande verkiezingen lijkt het volgens de EC een erg lastige klus om alles doorgevoerd te krijgen. En alleen het voornemen uitspreken is niet voldoende. Lees verder›

EU: Nederland moet aan de bak

Telegraaf 30.05.2012 Nederland heeft nog veel te doen. De Europese Commissie vindt de nieuwe plannen om het begrotingstekort terug te dringen en structurele hervormingen door te voeren „relevant”. Het dagelijks bestuur van de EU is minder te spreken over de uitwerking ervan en vreest dat niet alles doorgevoerd gaat worden, met de verkiezingen voor de deur.

EU kritisch over Kunduz-akkoord

NU 30.05.2012 De Europese Commissie heeft kritiek op de plannen van Nederland om het begrotingstekort terug te dringen. De structurele hervormingen zijn ”relevant”, maar er wordt gevreesd voor de uitwerking ervan. Dit heeft het dagelijks bestuur van de EU woensdag laten weten (pdf). De Commissie vreest dat niet alle plannen doorgevoerd gaan worden met de verkiezingen voor de deur.

Gerelateerde artikelen;

30/05/2012 Spanje krijgt mogelijk jaar extra van Europa

28/05/2012 ‘Krimp economie neemt af’

20/05/2012 Rutte houdt vast aan terugdringen tekort

15/05/2012 Laatste onderhandelingen over begrotingsakkoord

15/05/2012 Nederland nog steeds in recessie

‘Dringend advies Brussel: Nederland, schaf renteaftrek af’

NRC 30.05.2012 Nederland moet de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk afschaffen. Dat staat in een dringend advies van de Europese Commissie dat vandaag bekend wordt,schrijft de Volkskrant op basis van ingewijden. Alle 27 EU-landen krijgen vandaag een advies van de commissie over hun economie en hun begroting. Als een land de aanbevelingen niet uitvoert, kan de Commissie uiteindelijk sancties opleggen.

Brussel: Schaf hypotheekrenteaftrek af

Spits 230.05.2012 De  Europese Commissie adviseert Nederland indringend om de hypotheekrenteaftrek zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dit staat in een advies dat vandaag gepresenteerd wordt, schrijft de Volkskrant. In het Kunduz-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt alleen de aftrek afgeschaft van nieuwe, aflossingsvrije hypotheken.

‘Brussel adviseert afschaffen hypotheekrenteaftrek’

NU 30.05.2012 AMSTERDAM – De Europese Commissie adviseert Nederland met klem de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een advies dat de Commissie woensdag bekend zal maken.

Gerelateerde artikelen;

23/05/2012 Zorgen PvdA over plan woningmarkt

23/05/2012 Partijen huizenmarkt eens over afbouw renteaftrek

12/05/2012 Rutte wil niet verder gaan bij hypotheekrente

Het debat over het Lenteakkoord van minuut tot minuut

VK 29.05.2012  De zoektocht naar miljarden Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, dat vorige week gepresenteerd. Volkskrant.nl volgde het debat live vanuit de Tweede Kamer. Lees hier het verslag van minuut tot minuut….

Lees ook Roemer botst met Buma – 29/05/12

Lees ook Kritiek Buma op opstelling PvdA, PVV en SP – 29/05/12

Lees ook Samsom: ‘Akkoord is allemaal copy-paste Catshuis’ – 29/05/12

Fel debat in Tweede Kamer over Kunduz-akkoord

Elsevier 29.05.2012 Het debat over het begrotingsakkoord voor 2013 heeft dinsdag de verhoudingen in de Tweede Kamer verder op scherp gezet. Over en weer maakten de fractievoorzitters elkaar felle verwijten over de gemaakte keuzes en waren de persoonlijke aanvallen ongekend fel.

De vijf partijen die elkaar vonden in het begrotingsakkoord, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, verweten PvdA, PVV en SP geen verantwoordelijkheid te nemen voor het noodzakelijk op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Oplopen schulden
Met name PvdA-leider Diederik Samsom lag onder vuur. Het PvdA-voorstel afgelopen weekend voor het gratis maken van technische studies was koren op de molen van de critici die de sociaaldemocraten verwijten de schulden alleen maar verder op te laten lopen.

Zie ook: Kunduz-coalitie sluit definitief akkoord over begroting

Brussel adviseert Nederland met klem renteaftrek af te schaffen

VK 29.05.2012 De Europese Commissie adviseert Nederland indringend de hypotheekaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat staat in een advies dat de Commissie vandaag (woensdag) bekend zal maken.

De Commissie waarschuwt voor de hoge huizenprijzen in Nederland, die mede het gevolg zijn van de aftrekbaarheid bij de belastingen van de hypotheekrente. Om een implosie van de huizenmarkt – zoals in Spanje en Ierland – te voorkomen, adviseert de Commissie stapsgewijs een eind te maken aan de ‘gunstige fiscale behandeling’ van hypotheken. In het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt alleen de aftrek afgeschaft van nieuwe, aflossingsvrije hypotheken.

Europa: schaf renteaftrek af

Telegraaf 29.05.2012 De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat staat in een advies dat woensdag wordt bekendgemaakt.

‘EC adviseert afschaffen renteaftrek’

NOS 29 mei 2012 De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen, schrijft de Volkskrant. De aanbeveling zou staan in een advies dat de komende dag wordt bekendgemaakt. Volgens Brussel zijn de hoge huizenprijzen in Nederland mede veroorzaakt door de gunstige fiscale behandeling van hypotheken.

Om een implosie van de huizenmarkt te voorkomen, zou de commissie nu adviseren om stapsgewijs de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te bouwen. De partners in het Vijfpartijenakkoord hebben afgesproken om de renteaftrek alleen voor nieuwe, aflossingsvrije hypotheken af te schaffen.

De Jager vol vertrouwen

Telegraaf 29.05.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën is vol vertrouwen dat eurocommissaris Olli Rehn woensdag positief oordeelt over het Nederlandse akkoord over de begroting van 2013. „Ik verwacht heel sterk dat ze zeggen: goed pakket, meteen implementeren”, zei De Jager dinsdagavond.

De Jager vol vertrouwen over oordeel Brussel

NU 29.05.2012 ‘Ik verwacht heel sterk dat ze zeggen: goed pakket, meteen implementeren’. Minister Jan Kees de Jager van Financiën is vol vertrouwen dat eurocommissaris Olli Rehn woensdag positief oordeelt over het Nederlandse akkoord over de begroting van 2013.

Rutte: geen mooi weer spelen en door de zure appel heen bijten

NRC 29.05.2012 Het begrotingsakkoord is noodzakelijk om het vertrouwen van burgers en financiële markten op de lange termijn zeker te stellen. Dat verklaarde demissionair premier Mark Rutte (VVD) vanavond tijdens het laatste deel van het debat over het Lenteakkoord. Lees verder›

Rutte: door zure appel heen bijten

Metro 29.05.2012 Het begrotingsakkoord is noodzakelijk om het vertrouwen van burgers en financiële markten op de lange termijn zeker te stellen. Dat verklaarde demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdag tijdens het debat over het akkoord dat zijn partij sloot met CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

» Verhitte discussies tijdens Kamerdebat over akkoordVideo

NOS 29.05.2012 Volop verhitte discussies in de Tweede Kamer. Daar is het debat over het Vijfpartijenakkoord net afgelopen: het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, Groen Links en de Christenunie sloten.

Fel Kamerdebat over Lenteakkoord – ‘herhaling van zetten’

NRC 29.05.2012 Het debat in de Tweede Kamer dat vanmiddag van start ging over het Lenteakkoord leidde tot dusver tot stevige confrontaties tussen de partijen die het begrotingsakkoord hebben gevormd en de oppositie. De grootste wrijving is ontstaan tussen PVV-leider Geert Wilders en de overige fractievoorzitters. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de begroting van 2013 die vrijdag in zijn geheelverscheen. Het akkoord wordt nog doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). De resultaten daarvan worden bekend gemaakt op 14 juni.

Begrotingsdebat zet verhoudingen op scherp

Parool 29.05.2012 Het debat over het begrotingsakkoord voor 2013 heeft dinsdag de verhoudingen in de Tweede Kamer verder op scherp gezet. Over en weer maakten de fractievoorzitters elkaar felle verwijten over de gemaakte keuzes en waren de persoonlijke aanvallen ongekend fel. De vijf partijen die elkaar vonden in het begrotingsakkoord, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, verweten PvdA, PVV en SP geen verantwoordelijkheid te nemen voor het noodzakelijk op orde brengen van de overheidsfinanciën. Met name PvdA-leider Diederik Samsom lag onder vuur.

Roemer botst met Buma

Parool 29.05.2012 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma beschuldigt SP-leider Emile Roemer ervan dat die ‘grote bombastische verhalen’ houdt en de ‘kleine lettertjes’ van zijn voorstellen achterhoudt. Roemer ontkende dit en noemde de manier van debatteren van Buma ‘voor uw doen te laag bij de grond’.

Kritiek Buma op opstelling PvdA, PVV en SP

VK 29.05.2012 PvdA, PVV en SP hebben meer oog voor de peilingen dan voor het landsbelang. Die kritiek uitte CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. PvdA, PVV en SP hebben meer oog voor de peilingen dan voor het landsbelang. Die kritiek uitte CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma dinsdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over het begrotingsakkoord dat zijn partij heeft gesloten met VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Wilders aangevallen over Catshuisoverleg

VK 29.05.2012 Partijen als D66, GroenLinks, ChristenUnie en het CDA hebben vandaag scherp uitgehaald naar PVV-leider Geert Wilders over de onderhandelingen die hij 7 weken voerde met VVD en CDA in het Catshuis. Daar lagen veel maatregelen op tafel die ook in het begrotingsakkoord zijn gekomen, waar Wilders nu zo’n kritiek op heeft.

Felle botsing Wilders en Van Haersma BumaVIDEO

NOS 29.05.2012  In het Kamerdebat over het Vijfpartijenakkoord zijn er felle botsingen geweest tussen PVV-leider Wilders en andere fractievoorzitters. Onder anderen CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma wees erop dat Wilders in het Catshuis zeven weken heeft onderhandeld over allerlei ingrepen. “80 procent van de maatregelen die nu zijn afgesproken, lagen in het Catshuis onbestreden op tafel,” zei Buma. Maar Wilders benadrukte dat hij nergens een handtekening onder heeft gezet en dat hij nergens verantwoordelijk voor is.

Wilders onder vuur in Kamerdebat

Spits 29.05.2012 Geert Wilders heeft er vandaag flink van langs gekregen tijdens het Kamerdebat over het begrotingsakkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Die partijen hebben scherp uitgehaald naar de PVV-leider over het 7 weken durende Catshuisoverleg. Daar lagen veel maatregelen op tafel die ook in het begrotingsakkoord zijn gekomen, waar Wilders nu zo’n kritiek op heeft.

‘GroenLinks is ongeloofwaardig’

Metro 29.05.2012 Marianne Thieme vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat GroenLinks heeft ingestemd met het begrotingsakkoord. Er is namelijk nog steeds sprake van een forse bezuiniging op het natuurbeleid, zei de fractieleider van de Partij voor de Dieren dinsdag tijdens het debat over de begroting voor volgend jaar.

De Jager vol vertrouwen over oordeel Brussel

NU 29.05.2012 DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager van Financiën is vol vertrouwen dat eurocommissaris Olli Rehn woensdag positief oordeelt over het Nederlandse akkoord over de begroting van 2013.

Gerelateerde artikelen;

Kinderopvang wordt fors duurder voor hoge inkomens

RTL 29.05.2012 Kinderopvang wordt fors duurder voor de hogere inkomens. De toeslag voor het eerste kind in de kinderopvang wordt afgebouwd vanaf een gezamenlijk inkomen van 82.000 euro, 2,5 keer modaal. Wie samen meer dan 118.000 euro verdient krijgt voor het eerste kind helemaal geen vergoeding meer en kan beter op zoek naar alternatieven zoals een au-pair.

‘Woningmarkt kan opnieuw op tafel’

NU 29.05.2012 DEN HAAG – Over de plannen voor de woningmarkt zoals die zijn opgenomen in het begrotingsakkoord, kan opnieuw worden onderhandeld als blijkt dat ze ongelukkig uitvallen.

Gerelateerde artikelen;

Samsom: ‘Akkoord is allemaal copy-paste Catshuis’

VK 29.05.2012 Het akkoord dat VVD en CDA hebben gesloten met D66, GroenLinks en ChristenUnie over de begroting voor volgend jaar is grotendeels hetzelfde als de regeringspartijen bijna in het Catshuis met gedoogpartner PVV waren overeengekomen. Dat zei PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom dinsdag in het debat over het begrotingsakkoord. ‘Btw verhogen, reiskosten belasten, onze werkers in de frontlinie op de nul zetten, de baankansen voor oudere werknemers slopen, de woningmarkt op slot zetten. Allemaal copy-paste Catshuis’, concludeert Samsom.

VVD: akkoord later herzien – Video

NOS 29.05.2012 De VVD wil sommige afspraken uit het Vijfpartijenakkoord herzien na de verkiezingen. Fractievoorzitter Blok zei in de Tweede Kamer dat de VVD op bepaalde onderdelen liever andere keuzes had gemaakt. De VVD zou bijvoorbeeld graag meer snijden in ontwikkelingshulp en media en de btw-verhoging in de culturele sector had de partij liever in stand gelaten. Ook wil de partij een kleinere overheid.

Blok: begrotingsakkoord geldt tot komst nieuw kabinet

VK 29.05.2012 Het begrotingsakkoord dat het kabinet sloot met de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, geldt voor de VVD tot het aantreden van een nieuw kabinet. Dat zei VVD-fractievoorzitter Stef Blok vandaag in het Kamerdebat over het akkoord voor de begroting van 2013.

VVD voorziet andere keuzes voor 2013

NU 29.05.2012 De VVD staat voor de handtekening onder het begrotingsakkoord voor 2013, maar wil na de verkiezingen zo snel mogelijk een nieuw kabinet dat ‘andere keuzes kan maken’. Dat zei fractievoorzitter Stef Blok tijdens een debat over het begrotingsakkoord voor 2013 dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie onlangs sloten.

Gerelateerde artikelen;

Kamer praat over akkoord

Telegraaf 29.05.2012 De Tweede Kamer praat dinsdagmiddag over de begroting voor 2013. De VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kwamen eind april een pakket bezuinigingen en hervormingen overeen voor het komende jaar. Dat was nodig omdat de onderhandelingen in het Catshuis waren mislukt, waarna het kabinet viel.

Opstelten neemt afstand van Wiegel na kritiek op VVD

Trouw 29.05.2012 De top van de VVD is het niet eens met partijcoryfee Hans Wiegel die kritiek heeft geleverd op de samenwerking van de VVD met andere partijen bij de totstandkoming van een akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Volgens premier en VVD-leider Mark Rutte zou het ‘een onaanvaardbaar risico’ zijn geweest als het minderheidskabinet van VVD en CDA zou zijn doorgegaan nadat gedoogpartner PVV was afgehaakt en niet tot samenwerking was gekomen met andere partijen. ‘Dan was er geen begroting voor 2013 geweest’, aldus Rutte.

Opstelten oneens met Wiegel

Telegraaf 29.05.2012 VVD-minister en kopstuk Ivo Opstelten neemt afstand van zijn partijgenoot Hans Wiegel. Die uitte dinsdag in het AD harde kritiek op de huidige koers van de VVD en op de deelname aan het ‘Kunduz-akkoord’.

VVD-top verwerpt kritiek van Hans Wiegel

Elsevier 29.05.2012 De top van de VVD is het niet eens met partijcoryfee Hans Wiegel die kritiek heeft geleverd op de samenwerking van de VVD met andere partijen bij de totstandkoming van een akkoord over de begroting voor volgend jaar. Volgens premier en VVD-leider Mark Rutte zou het ‘een onaanvaardbaar risico’ zijn geweest als het minderheidskabinet van VVD en CDA zou zijn doorgegaan nadat gedoogpartner PVV was afgehaakt en niet tot samenwerking was gekomen met andere partijen. ‘Dan was er geen begroting voor 2013 geweest,’ aldus Rutte.

Financiële chaos
VVD-fractievoorzitter Stef Blok waarschuwde dat de strategie van Wiegel ‘niet goed zou zijn geweest’ voor het land. ‘Er zou financiële chaos zijn ontstaan.’

Zie ook: Wiegel: Lenteakkoord is strategische blunder VVD

VVD-top verwerpt kritiek van Wiegel

VK 29.05.2012 De top van de VVD is het niet eens met partijcoryfee Hans Wiegel die kritiek heeft geleverd op de samenwerking van de VVD met andere partijen bij de totstandkoming van een akkoord over de begroting voor volgend jaar. Volgens premier en VVD-leider Mark Rutte zou het ‘een onaanvaardbaar risico’ zijn geweest als het minderheidskabinet van VVD en CDA zou zijn doorgegaan nadat gedoogpartner PVV was afgehaakt en niet tot samenwerking was gekomen met andere partijen. ‘Dan was er geen begroting voor 2013 geweest’, aldus Rutte.

VVD-top verwerpt kritiek van Wiegel

NU 29.05.2012 DEN HAAG – De top van de VVD is het niet eens met partijcoryfee Hans Wiegel die kritiek heeft geleverd op de samenwerking van de VVD met andere partijen bij de totstandkoming van een akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Gerelateerde artikelen;

Wiegel: Lenteakkoord is strategische blunder VVD

Elsevier 29.05.2012 VVD-prominent Hans Wiegel denkt dat zijn partij een historische fout heeft gemaakt door een akkoord te sluiten met D66, GroenLinks en ChristenUnie. ‘Het kabinet heeft veel te snel zijn ontslag ingediend. Dat was niet noodzakelijk en buitengewoon onverstandig.’ Dat zegt Wiegel tegen het Algemeen Dagblad. De VVD’er had liever gezien dat de VVD met het CDA een begroting had gemaakt. ‘Dan had je nog tot half september gehad om zaken te doen met andere groeperingen.’

Lastenverzwaringen
Wiegel vindt het niet verwonderlijk dat VVD-kiezers ontevreden zijn over het Lenteakkoord.De vijf partijen bezuinigen ruim 12 miljard euro op de overheidsbegroting door flinke lastenverzwaringen in te voeren.

Zie ook:

Wiegel noemt Lenteakkoord grote fout VVD – ‘fiks ingeleverd’

NRC 29.05.2012 Het Lenteakkoord is het gevolg van een grote strategische fout. De VVD en het CDA hadden tot half september zelf de miljoenennota moeten schrijven en dan zaken moeten doen, zegt VVD-coryfee Hans Wiegel vanochtend in het AD. Hij maakt zich zorgen nu de VVD het slecht doet in de peilingen.

Wiegel Kunduz-akkoord ‘strategische fout’ van VVD

AD 29.05.2012  Er is serieuze reden tot zorg voor de VVD. Dat zegt partijcoryfee Hans Wiegel vandaag in het AD. In de jongste peilingen staat de VVD zeven zetels lager dan een maand geleden. Volgens Wiegel was het Kunduz-akkoord een ‘grote strategische fout’ van de VVD.

Kunduz-akkoord ‘grote fout’

Spits 29.05.2012 Er is serieuze reden tot zorg voor de VVD. Dat zegt partijcoryfee Hans Wiegel. In de jongste peilingen staat de VVD zeven zetels lager dan een maand geleden. Volgens Wiegel was het Kunduz-akkoord een ‘grote strategische fout’ van de VVD. Het kabinet heeft volgens hem veel te snel zijn ontslag ingediend. “Ik heb de partijtop intern ook geadviseerd om het niet te doen”, zegt Wiegel in het AD. “Nu kon de oppositie het initiatief nemen.”

Wiegel haalt uit naar koers VVD

Telegraaf 29.05.2012 Er is serieuze reden tot zorg voor de VVD. In de jongste peilingen staat de VVD zeven zetels lager dan een maand geleden. Volgens Oud-VVD-leider Wiegel was het Kunduz-akkoord een “grote strategische fout” van de VVD.

Wiegel noemt Kunduz-akkoord grote fout VVD

Metro 29.05.2012 Het Kunduz-akkoord is het gevolg van een grote strategische fout. De VVD en het CDA hadden tot half september zelf de miljoenennota moeten schrijven en dan zaken moeten doen, zegt VVD-coryfee Hans Wiegel dinsdag in het AD en op Radio 1. Hij maakt zich zorgen nu de VVD het slecht doet in de peilingen.

Wiegel Kunduz-akkoord ‘strategische fout’ van VVD

Trouw 29.05.2012 Er is serieuze reden tot zorg voor de VVD. Dat zegt partijcoryfee Hans Wiegel vandaag in het AD. In de jongste peilingen staat de VVD zeven zetels lager dan een maand geleden. Volgens Wiegel was het Kunduz-akkoord een ‘grote strategische fout’ van de VVD.

Wiegel noemt Kunduz-akkoord ‘grote fout VVD’

NU 29.05.2012 AMSTERDAM – Het Kunduz-akkoord is het gevolg van een grote strategische fout. De VVD en het CDA hadden tot half september zelf de miljoenennota moeten schrijven en dan zaken moeten doen. Dat zegt VVD-coryfee Hans Wiegel dinsdag in het AD. Hij maakt zich zorgen nu de VVD het slecht doet in de peilingen.

Het kabinet heeft volgens hem veel te snel zijn ontslag ingediend. “Ik heb de partijtop intern ook geadviseerd om het niet te

Gerelateerde artikelen;

‘Duurzaam randje pluspunt tussen halfbakken maatregelen’

Trouw 29.05.2012 Goed, het had allemaal nog een graadje erger gekund. In het Catshuis-akkoord, het op de valreep gesneuvelde bezuinigingsplan van VVD, CDA en PVV, zat bijvoorbeeld niks groens. Het Lente-akkoord heeft tenminste nog een duurzaam randje.

Maar voor het overige ziet Esther-Mirjam Sent weinig hoop gloren voor de Nederlandse economie. Sent is economiehoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Eerste Kamerlid voor de PvdA.

Samsom verwijt VVD obsessie met begrotingsregels

Elsevier 29.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom verwijt VVD-fractievoorzitter Stef Blok een sprintje te trekken naar een begrotingstekort van 3 procent, om daarna een stabiel tekort te houden. Blok werpt tegen dat de PvdA al jaren belooft overheidsfinanciën op lange termijn op orde te brengen, maar dat in de praktijk niet doet. Dat hebben de politici maandagavond in EO-programma Knevel en Van den Brink gezegd.

Samsom heeft kritiek op de bezuinigingen en de lastenverzwaringen uit het Lenteakkoord. De PvdA wil liever langzamer bezuinigen en in 2013 een groter tekort overhouden dan 3 procent.

Zie ook:

‘Kunduz-akkoord herstelt niet het vertrouwen, maar verdiept wel de crisis’

SP – 28.05.2012 SP-leider Emile Roemer reageert kritisch op het definitieve akkoord van de Kunduz-coalitie. Hij is blij dat enkele bezuinigingen deels worden teruggedraaid. Roemer vreest echter dat dit akkoord het vertrouwen van mensen niet zal herstellen en een extra economisch dip zal veroorzaken. Roemer: ‘Er lijkt bij deze partijen totaal geen besef te zijn van hoe de economie nationaal en internationaal ervoor staat. Dit pakket gaat niet over slim economisch beleid, maar vooral over het oppoetsen van ons imago in Brussel.’

Brussel velt streng oordeel over Nederland

Elsevier 28.05.2012 Woensdag kan Nederland een hard oordeel uit Brussel verwachten. Eurocommissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) komt dan met aanbevelingen voor de bugetten en de economieën van de lidstaten van de Europese Unie.

Vraag is of Nederland voldoet aan de Europese afspraken over bezuinigingen, de aanpak van macro-economische onevenwichtigheden en over de groei.

Kortom voldoet het vijfpartijenakkoord, waarvan Brussel de recente uitwerking nog niet heeft kunnen beoordelen, aan de Europese regels en aan de inmiddels beroemde 3%?

Naar verwachting voldoet Nederland daar niet aan. In het Nationaal Hervormingsprogramma gaat Nederland uit van een groei van -3/4 procent voor 2012 en + 1,25 procent voor 2013. Dat is optimistischer dan de Europese Commissie in haar jongste vooruitzichten voorspelde over Nederland:- 0,9 en +0,7. En hoe minder de groei, hoe minder de overheidsinkomsten, waardoor het tekort hoger uitvalt.

De vraag is hoe streng Rehn zich gaat opstellen. Op aandringen van Nederland hij een sterkere basis gekregen als budgettsaar. Daartoe zijn de Europese regels aangescherpt. De kans op boetes voor landen die de regels voor de nationale begrotingen en de economie schenden is nu reëel.

Adriaan Schout, hoofd Europese Studies van Clingendael, verwacht dan ook geen clementie met Nederland, dat zich tegen alle verwachtingen in plotseling in de categorie probleemlanden bevindt. Rehn zal Nederland houden aan de afgesproken 3% en de demissionaire regering ferm toespreken over de te hoog ingeschatte groei, verwacht Schout.

Nieuw rapport
Rehn zal verder van Nederland eisen dat het na de verkiezingen van 12 september een nieuw rapport voorlegt. Hij heeft het nu moeten doen met een niet gespecificeerde uitwerking van het stabiliteitsprogramma gebaseerd op een nog niet ingevuld Lenteakkoord.

Andere landen zullen dezelfde strenge oordelen krijgen. Italië krijgt een draai om de oren omdat het de zwarte economie onvoldoende aanpakt. Alleen Spanje, dat met zijn zieke bankensector in steeds zwaarder weer komt, kan vermoedelijk op begrip van Rehn rekenen.

Vraag is of Rehn het aandurft ook Frankrijk streng toe te spreken. Dat land is op weg naar een onhoudbare staatschuld van 92,5 procent in 2013.

De discussie ging over het beperken van het begrotingstekort tot 3 procent in 2013. De PvdA vindt dat dit in het Lente-akkoord niet op de goede manier gebeurt. ”U trekt een sprintje naar 3 procent en daarna blijft het tekort stabiel”, zei hij tegen Blok.

‘VVD heeft begrotingsobsessie’

Samsom valt VVD-leider Stef Blok aan in debat

NU 28.05.2012 HILVERSUM – De VVD schiet door naar een begrotingsobsessie. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom maandag in het tv-programma Knevel en Van den Brink

Blok en Samsom lijnrecht tegenover elkaar

Trouw 28.05.2012 De fractieleiders van VVD en de Partij van de Arbeid – Stef Blok en Diederik Samsom – staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de uitweg uit de crisis. Dat bleek maandagavond nog maar eens tijdens een minidebat in het televisieprogramma Knevel & Van den Brink. Morgen wordt in de Tweede Kamer het echte debat gehouden over het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met elkaar overeenkwamen.

‘VVD heeft obsessie’

Telegraaf 28.05.2012 De discussie ging over het beperken van het begrotingstekort tot 3 procent in 2013. De PvdA vindt dat dit in het Lente-akkoord niet op de goede manier gebeurt. „U trekt een sprintje naar 3 procent en daarna blijft het tekort stabiel”, zei hij tegen Blok.

‘Besparing werkt averechts’

Telegraaf 28.05.2012 De miljoenenbezuinigingen die in het Lenteakkoord zijn ingeboekt op hoortoestellen, zullen niet worden gehaald. De kosten zullen zelfs fors toenemen, omdat slechthorenden door de nieuwe maatregel juist eerder voor duurdere gehoorapparaten zouden kiezen.

‘Besparing op hoortoestellen werkt averechts’

Trouw 28.05.2012 De miljoenenbezuinigingen die in het Lenteakkoord zijn ingeboekt op hoortoestellen, zullen niet worden gehaald. De kosten zullen zelfs fors toenemen, omdat slechthorenden door de nieuwe maatregel juist eerder voor duurdere gehoorapparaten zouden kiezen.

‘Besparing op hoortoestellen werkt averechts’

NU 28.05.2012 RIJSWIJK – De miljoenenbezuinigingen die in het Lenteakkoord zijn ingeboekt op hoortoestellen, zullen niet worden gehaald. De kosten zullen zelfs fors toenemen, omdat slechthorenden door de nieuwe maatregel juist eerder voor duurdere gehoorapparaten zouden kiezen. Dat stelde de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) maandag. De coalitie van vijf partijen wil dat mensen straks 25 procent van de prijs van het hoortoestel zelf gaan betalen.

Gerelateerde artikelen;

Lente-akkoord voor lagere inkomens veel gunstiger dan Catshuisvariant

Trouw 26.05.2012 De gevolgen van de extra bezuinigingen in het Lente-akkoord zijn immens. De coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie presenteerde gisteren de definitieve afspraken, een eerste versie was vorige week al uitgelekt. Nu meer details bekend zijn over de harde maatregelen, is ook duidelijk dat de mensen met allerlaagste inkomens worden gespaard.

Gevolgen van Lente-akkoord voor de koopkracht in 2013

Trouw 26.05.2012 Natuur en Milieu was gisteren een van de weinige maatschappelijke organisaties die lovend waren over het Lente-akkoord. Het akkoord, aldus de milieuorganisatie, is een doorbraak in duurzaamheid.

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap claimde al eerder dat door de deelname van haar partij aan het vijf- partijenakkoord het belastingstelsel groener wordt en er meer subsidie komt voor vooral groenere energie. De belangrijkste maatregel in het vergroeningspakket is volgens Natuur en Milieu en GroenLinks de belasting op reiskostenvergoedingen en de woon-werkkilometers met de auto. Mensen gaan daardoor immers dichter bij hun werk wonen, menen beide organisaties.

Elke fractieleider onderstreept zijn eigen accent bij Lenteakkoord

VK 26.05.2012 De pijn is van niemand in het bijzonder, de mooie resultaten van ieder afzonderlijk. Dat was gisteren het beeld dat de fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie opriepen met hun presentatie van het Lenteakkoord. Geen gezamenlijke persconferentie, maar individuele toelichtingen. Onderwijl moest minister-president Mark Rutte, die na het Catshuis-debâcle geen onderhandelaar meer was, het document verdedigen op zijn wekelijkse persconferentie.

Onderdelen Lenteakkoord in spoedprocedure door parlement

VK 25.05.2012 Nog voor de start van het zomerreces op 1 juli zullen onderdelen van het Lenteakkoord door de Eerste en Tweede Kamer behandeld worden. De Raad van State zal waar nodig spoedadvies uitbrengen.

Rutte: Lenteakkoord is historisch – wij zullen dit gaan uitvoeren

NRC 25.04.2012 Demissionair premier Mark Rutte vindt het Lenteakkoord een historisch akkoord en noemt de bezuinigingen en hervormingen die vandaag werden gepresenteerd “ongekend in de Nederlandse geschiedenis”. Dat zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Lees verder›

‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’ – blader Lenteakkoord door

NRC 25.05.2012 De meeste maatregelen waren natuurlijk globaal al bekend, maar nu staan dan ook alle details van het Lenteakkoord online. De tekst van het akkoord dat VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 sloten is voor iedereen beschikbaar. Blader het akkoord hier zelf even door.

De koopkrachteffecten blijven naar verwachting beperkt tot een verlies van minder dan twee procent. Realistisch? Oordeel zelf. Het Centraal Planbureau komt in ieder geval over drie weken met zijn officiële doorrekening

Lenteakkoord bekend – vandaag naar de Kamer

NRC 25.05.2012  Het definitieve begrotingsakkoord voor 2013 wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de volledige maatregelen waarmee de zogeheten Kunduz-coalitie VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie het begrotingstekort volgend jaar willen terugbrengen tot drie procent. De meeste maatregelen waren al bekend, nadat het voorlopige akkoord vorige week via De Telegraaf uitlekte. Inmiddels is de volledige tekst van het akkoord gepubliceerd.

Kabinet presenteert Lente-akkoord

‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’

NU 25.05.2012 DEN HAAG – Het kabinet heeft vrijdagmiddag het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie openbaar gemaakt.

Gerelateerde artikelen;

Definitieve versie Lenteakkoord bekend – ‘belasting op reiskostenvergoeding raakt iedereen’

NRC 25.05.2012 Het definitieve begrotingsakkoord voor 2013 wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de volledige maatregelen waarmee de zogeheten Kunduz-coalitie VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie het begrotingstekort volgend jaar willen terugbrengen tot drie procent.

Gehele akkoord online. De meeste maatregelen waren al bekend, nadat het voorlopige akkoord vorige week via De Telegraaf uitlekte. Inmiddels is de volledige tekst van het akkoord gepubliceerd.

Maatregelen akkoord

Telegraaf 25.05.2012 Hier volgt een overzicht van maatregelen uit het begrotingsakkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Alles opgeteld wordt er netto 12,4 miljard euro bezuinigd. Tussen haakjes staat het effect op de rijksbegroting. Bedragen in miljoenen.

Punten uit het begrotingsakkoord

NU 25.05.2012 Een overzicht van de belangrijkste punten uit het begrotingsakkoord voor 2013 door VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie.

Reacties Lenteakkoord: ‘2013 is ondanks val kabinet hiermee geen verloren jaar’

Parool 25.05.2012 Het Lenteakkoord over de begroting van 2013 is nu officieel. Van alle kanten stromen de reacties binnen. Een overzicht.

Rutte: historisch akkoord – belasten reiskostenvergoeding ‘haar in de soep’

 NRC 25.05.2012 Demissionair premier Mark Rutte vindt het Lenteakkoord een historisch akkoord en noemt de bezuinigingen en hervormingen die vandaag werden gepresenteerd “ongekend in de Nederlandse geschiedenis”. Dat zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Rutte liet weten dat hij is blij is met het akkoord omdat daarmee het begrotingstekort volgend jaar op drie procent komt.

Reacties op Lenteakkoord: ‘onverstandige weg uit crisis’

NRC 25.05.2012 “Links feestje”, “een onverstandige weg uit de crisis” en “desastreus”. Het zijn enkele reacties van de oppositie op het Lenteakkoord dat vandaag werd gepresenteerd. Ook de fractievoorzitters van de ‘Kunduz-coalitie’ erkennen dat de maatregelen pijn gaan doen, maar benadrukken de noodzaak van het pakket.

Reacties Lenteakkoord: ‘2013 is ondanks val kabinet hiermee geen verloren jaar’

VK 25.05.2012 Het Lenteakkoord over de begroting van 2013 is nu officieel. Van alle kanten stromen de reacties binnen. Een overzicht.

Fractieleiders reageren op ‘noodzakelijk’ Lenteakkoord

Elsevier 25.05.2012 De lastenverzwaringen in het Lenteakkoord ‘snijden door het hart’, maar zijn onvermijdelijk om Nederland uit de crisis te helpen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Stef Blok in een reactie op de presentatie van het akkoord.

‘Lenteakkoord: 8,5 miljard belasten, 3,5 miljard bezuinigen’

Elsevier 25.05.2012 De definitieve versie van het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie eind april sloten, wordt vrijdagmiddag om 12.00 uur gepresenteerd. Via de Volkskrant is het akkoord echter al uitgelekt. De Volkskrant heeft het volledige rapport op haar website geplaatst. Eerder lekten bijna alle maatregelen al uit via De Telegraaf.

Zie ook:

De balans: kunnen de Kunduz-partijen dit akkoord aan hun kiezers verkopen?

VK 25.05.2012 Het definitieve Lenteakkoord is bekend en vanmiddag officieel gepresenteerd. Tijd om de balans op te maken: wat hebben de verschillende partijen gewonnen en verloren met dit akkoord?

Definitief Lenteakkoord: Forens krijgt tik, meevaller voor student

VK 25.05.2012 Forensen krijgen een harde tik door het Lenteakkoord. Mensen met een reiskostenvergoeding leveren 1,5 procent in, boven op het gemiddelde koopkrachtverlies van 0,75 procent voor alle Nederlanders. Studenten hebben juist een meevaller: de basisbeurs voor masterstudenten blijft bestaan.

‘Nooit eerder zoveel bespaard in 1 jaar’

Parool 25.05.2012 Nederland heeft nooit eerder in 1 jaar tijd zoveel bespaard op de overheidsuitgaven als in 2013. Dat stelde minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag na de ministerraad.

De Jager: Nog nooit zoveel bespaard in één jaar

Elsevier 25.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) verdedigt het Lenteakkoord. Volgens hem zorgen de maatregelen ervoor dat er geen schulden worden doorgeschoven naar volgende generaties. In totaal neemt de vijfpartijencoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie voor 12,4 miljard euro maatregelen. Daarvan is meer dan tweederde een lastenverzwaring.

De fractieleiders van andere dan de vijf partijen reageren erg kritisch. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom en SP-voorman Emile Roemer wordt er veel te veel en te snel bezuinigd. PVV-leider Geert Wilders vindt dat de overheid meer had moeten snijden in eigen vlees.

VVD-fractievoorzitter Stef Blok erkent ook dat de belastingverhogingen pijn doen, maar hij zegt blij te zijn dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht.

Het grootste deel van de bezuinigingen wordt gerealiseerd door een btw-verhoging van 19 naar 21 procent. Dit levert de overheid naar schatting 4 miljard euro extra inkomsten op.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) zegt dat de pijn van de maatregelen evenwichtig is verdeeld en dat de koopkrachtverliezen heel acceptabel zijn.

‘Nooit zoveel bespaard’

Telegraaf 25.05.2012 Nederland heeft nooit eerder in 1 jaar tijd zoveel bespaard op de overheidsuitgaven als in 2013. Dat stelde minister Jan Kees de Jager (Financiën) vrijdag na de ministerraad.

Tegenvallers op begroting

Telegraaf 25.05.2012 Het kabinet heeft te maken met een paar forse tegenvallers in de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jan Kees de Jager van Financiën vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voorjaarsnota: forse tegenvallers door zorg en WW-uitkeringen

 NRC 25.05.2012 Het demissionaire kabinet-Rutte heeft te maken met “forse tegenvallers”. Dat maakte het kabinet-Rutte vandaag bekend bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2012. De grootste tegenvaller is een extra uitgave van anderhalf miljard euro doordat door de economische krimp meer werkloosheidsuitkeringen zijn aangevraagd. Dat was voorzien, maar de extra uitgave valt toch fors hoger uit dan verwacht. In de gezondheidszorg heeft het kabinet te kampen met een tegenvaller van zevenhonderd miljoen euro, met name door tegenvallers in de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Dat is volgens NRC-binnenlandredacteur Antoinette Reerink “niet zo verrassend”, omdat het “elk jaar een tegenvaller is”.

Voorjaarsnota: forse tegenvallers op begroting

VK 25.05.2012 Het kabinet heeft te maken met een paar forse tegenvallers in de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jan Kees de Jager van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kabinet snijdt 12,4 miljard euro

Spits 25.05.2012 Het kabinet bezuinigt volgend jaar, met steun van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, netto 12,4 miljard euro. Dat is het bedrag dat wordt genoemd in de definitieve versie van het begrotingsakkoord dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag naar de Tweede Tweede Kamer stuurt.

 Bezuiniging netto 12,4 miljard

Telegraaf 25.05.2012 Met de steun van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie bezuinigt het kabinet volgend jaar netto 12,4 miljard euro. Dat blijkt uit de definitieve versie van het begrotingsakkoord zoals die zojuist door minister Jan Kees de Jager van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. De vijf partijen waren het eind april op hoofdlijnen al eens geworden over het pakket.

Vijf partijen bezuinigen netto 12,4 miljard

VK 25.05.2012 Met de steun van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie bezuinigt het kabinet volgend jaar netto 12,4 miljard euro. Dat blijkt uit de definitieve versie van het begrotingsakkoord zoals die zojuist door minister Jan Kees de Jager van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. De vijf partijen waren het eind april op hoofdlijnen al eens geworden over het pakket.

‘Beleid van Wilders hebben we gesloopt’

NU 25.05.2012 DEN HAAG – ”Eigenlijk hebben we het hele beleid van Wilders gesloopt”, zegt Alexander Pechtold (D66) als reactie op het lente-akkoord, dat vrijdag is gepresenteerd.

Gerelateerde artikelen;

Wilders: VVD is weg volledig kwijt

Spits 25.05.2012 De VVD is de weg volledig kwijt. Dat stelde Geert Wilders vanmorgen op Twitter. Volgens de PVV-leider “likt links Nederland zijn vingers af bij Kunduz-akkoord”, zo schreef hij verder op het microblog.

Volgens de geperoxideerde partijleider vormt het akkoord dat werd gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie “een lastenverzwaring voor hardwerkende Nederlanders”. Hij spreekt van “subsidies voor windmolens”.

Wilders: VVD de weg kwijt

Telegraaf 25.05.2012 De VVD is volledig de weg kwijt. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders vrijdag op Twitter. „Links Nederland likt vingers af bij Kunduz-akkoord”, schrijft hij verder.

VVD blijft streven naar belastingverlaging

NU 25.05.2012 DEN HAAG – VVD-fractievoorzitter Stef Blok zal er zijn best voor doen om zoveel mogelijk lastenverzwaringen uit het lenteakkoord, via belastingverlagingen terug te geven aan de getroffen mensen. ”Dat zit voor een deel in het pakket voor volgend jaar en verder is het de inzet van de verkiezingen”, zei hij in een interview met RTL.

Gerelateerde artikelen;

VVD wil belastingverlaging

Telegraaf 25.05.2012 VVD-fractievoorzitter Stef Blok zal er zijn best voor doen om zoveel mogelijk lastenverzwaringen uit het lenteakkoord, via belastingverlagingen terug te geven aan de getroffen mensen. „Dat zit voor een deel in het pakket voor volgend jaar en verder is het de inzet van de verkiezingen”, zei hij in een interview met RTL.

Teleurstelling om breuk pensioenakkoord

Spits 25.05.2012 Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft het aan de stok met werkgevers en vakbonden, nu het pensioenakkoord van de baan is. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan afgesproken, vanwege het Kunduz-akkoord, schreef Kamp in een brief aan hen. Ze reageren teleurgesteld te zijn. Vooral FNV is boos dat “afspraak geen afspraak blijkt”.

Werkgevers: Lenteakkoord pijnlijk maar nodig

Telegraaf 25.05.2012 De werkgevers vinden de harde ingrepen in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie pijnlijk, maar wel nodig om de financiële reputatie van Nederland overeind te houden. Een woordvoerder heeft dat vrijdag gezegd namens VNO-NCW en MKB-Nederland. Er wordt ruim 12 miljard bezuinigd om het overheidstekort volgend jaar terug te brengen tot de EU-limiet van 3 procent.

FNV: lagere inkomens dupe

Telegraaf 25.05.2012 Mensen met lagere inkomens, zware beroepen en een lang arbeidsverleden worden onevenredig geraakt door de verhoging van de AOW-leeftijd. De vakcentrale FNV heeft dat vrijdag gezegd in reactie op een brief van minister Henk Kamp van Sociale Zaken.

Verhoging AOW van de baan

Telegraaf 25.05.2012 De extra verhoging van de AOW-uitkering die het kabinet had afgesproken in het pensioenakkoord met werkgevers en werknemers gaat niet door. Het AOW-bedrag zou vanaf volgend jaar in stapjes omhoog gaan tot2028. Indat jaar zou het 10 procent hoger zijn dan nu.

Rutte: koopkrachtverlies ‘heel acceptabel’

VK 25.05.2012 De effecten op de koopkracht van de Nederlanders als gevolg van de ruim 12 miljard euro aan nettobezuinigingen in 2013 zijn ‘heel acceptabel’. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad.

‘Verlies koopkracht acceptabel’

Telegraaf 25.05.2012 De effecten op de koopkracht van de Nederlanders als gevolg van de ruim 12 miljard euro aan nettobezuinigingen in 2013 zijn „heel acceptabel”. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad.

Koopkrachteffecten Lenteakkoord: lage inkomens blijven buiten schot

VK 25.05.2012 I In het definitieve Lenteakkoord zijn ook de voorlopige koopkrachteffecten weergegeven. De meeste huishoudens gaan erop achteruit; forensen zijn helemaal de klos. De minima, met name mensen met alleen AOW, worden gespaard.

Bijna iedereen verliest koopkracht

Telegraaf 25.05.2012 Vrijwel alle Nederlanders gaan koopkracht verliezen in 2013. Alleen de AOW’ers zonder aanvullend pensioen en alleenstaanden met een minimumloon gaan er iets op vooruit.

Volgende week debat Lente-akkoord

NU 24.05.2012 Volgende week volgt een debat over het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 hebben gesloten. Dat werd donderdag besloten. Woensdag werd bekend dat de Tweede Kamer vrijdag het hele akkoord krijgt toegestuurd.

Gerelateerde artikelen;

Lenteakkoord vrijdag naar de Kamer, doorrekening 14 juni

Trouw 23.05.2012 Het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt vrijdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer, zeggen ingewijden in Den Haag.

Kunduz-akkoord vrijdag naar Tweede Kamer

Metro 23.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) stuurt het uitgewerkte Kunduz-akkoord vrijdag naar de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het stuk om 12.00 uur wordt verstuurd, laat een woordvoerder van de bewindsman woensdag weten.

Lenteakkoord vrijdag naar de Kamer, doorrekening 14 juni

AD 23.05.2012 Het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt vrijdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer, zeggen ingewijden in Den Haag. Ook wordt het besproken in de ministerraad. In totaal moet het begrotingsakkoord in 2013 ruim 12 miljard aan besparingen opleveren. Een conceptversie lekte al uit naar de media.

Lenteakkoord vrijdag naar de Kamer, doorrekening 14 juni

VK 23.05.2012 Het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt vrijdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer, zeggen ingewijden in Den Haag. Ook wordt het besproken in de ministerraad. In totaal moet het begrotingsakkoord in 2013 ruim 12 miljard aan besparingen opleveren.

Een conceptversie lekte al uit naar de media. Het akkoord moet nog doorgerekend worden door het CPB. Die doorrekening volgt op 14 juni wanneer het CPB de middellange termijnraming presenteert, inclusief het effect van opgeschortte controversiële onderwerpen.

Volledig Kunduz-akkoord vrijdag naar Kamer

NU 23.05.2012 DEN HAAG – Het volledige Kunduz-akkoord wordt vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.  Dit zal rond 12 uur gebeuren. De vijf partijen, CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, zullen naderhand geen persconferentie geven. Ze zijn na het versturen van het pakket aan de Kamer wel beschikbaar voor commentaar.

Gerelateerde artikelen;

Bezuiniging op gehandicaptenzorg geschrapt

Telegraaf 23.05.2012  De maatregel dat mensen met een IQ tussen de 70 en 85 geen extra zorg meer zouden krijgen, is door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun begrotingsakkoord geschrapt..

Sap en Dibi oneens over akkoord

Telegraaf 23.05.2012  Jolande Sap en Tofik Dibi verschillen over de manier waarop het Lenteakkoord dat GroenLinks sloot met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een rol moet spelen in de eigen campagne voor de verkiezingen op 12 september.

Verschil Sap en Dibi over status Lenteakkoord

Trouw 23.05.2012 Jolande Sap en Tofik Dibi verschillen over de manier waarop het Lenteakkoord dat GroenLinks sloot met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een rol moet spelen in de eigen campagne voor de verkiezingen op 12 september.

Dat bleek gisteren in Den Bosch, waar de twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks elkaar troffen voor het tweede lijsttrekkersdebat. Sap ziet het begrotingsakkoord als het bewijs aan leden dat GroenLinks resultaten kan bereiken, zoals het (deels) terugdraaien van bezuinigingen in de zorg, bij sociale werkplaatsen en op natuur.

Verschil Sap en Dibi over status Lente-akkoord

NU 23.05.2012 DEN BOSCH – Jolande Sap en Tofik Dibi verschillen over de manier waarop het Lente-akkoord dat GroenLinks sloot met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een rol moet spelen in de eigen campagne voor de verkiezingen op 12 september.

Gerelateerde artikelen;

S&P: Dalende consumptie groot probleem voor economie

Elsevier 23.05.2012 De dalende consumentenuitgaven zijn het grootste probleem voor de Nederlandse economie. Consumenten worden in hun uitgaven geremd door de dalende huizenprijzen.

Dat zegt hoofdeconoom Jean-Michel Six van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s woensdag tegen de NOS. Volgens Six lijkt Nederland ondanks de triple A-status qua consumentenuitgaven meer op een perifeer euroland dan op een kernland.

Huizen
De econoom verwacht dat de huizenprijzen nog wel twee of drie jaar blijven dalen. Het gaat om een correctie die vroeg of laat toch zou plaatshebben, ook zonder de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis

Zie ook:

‘EU-toppen hebben geen zin’

NU 23.05.2012 TILBURG – De EU-toppen waar de leiders van de Europese landen samenkomen om maatregelen tegen de schuldencrisis te vinden, hebben nu geen enkele zin.

Gerelateerde artikelen;

Lenteakkoord spekt kunst

Telegraaf 23.05.2012 Kunstliefhebbers en galeriehouders worden door de Kunduz-coalitie in de watten gelegd. De vijf partijen die het Lenteakkoord sloten, reserveren tientallen miljoenen euro’s om de btw-heffing voor kunst en verzamelvoorwerpen te verlagen.  Volgens Haagse bronnen is de lastenverlichting op het laatste moment in het akkoord gemoffeld, waardoor deze nog niet bekend was.

Laag btw-tarief voor kunst

NU  23.05.2012 De btw op kunst- en verzamelobjecten gaat omlaag. Dat staat in het Lenteakkoord, maar was tot nog toe niet naar buiten gebracht. Bronnen in Den Haag bevestigen woensdag berichtgeving in De Telegraaf hierover

Gerelateerde artikelen;

Kamer verklaart deze week nog niets controversieel

VK 22.05.2012 Ook deze week zal de Tweede Kamer zich zeer waarschijnlijk nog niet uitspreken over het controversieel verklaren van gevoelige onderwerpen. PvdA’er Jeroen Dijsselbloem pleitte dinsdag voor het uitstel, omdat de Kamer nog steeds het begrotingsakkoord voor 2013 niet heeft ontvangen. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kwamen het zogeheten Lente- of Kunduzakkoord eind vorige maand overeen.

Kamer verklaart deze week nog niets controversieel

Parool 22.05.2012 Ook deze week zal de Tweede Kamer zich zeer waarschijnlijk nog niet uitspreken over het controversieel verklaren van gevoelige onderwerpen. PvdA’er Jeroen Dijsselbloem pleitte dinsdag voor het uitstel, omdat de Kamer nog steeds het …

Controversieel verklaren uitgesteld

NU 22.05.2012  AMSTERDAM – De Tweede Kamer beslist deze week naar alle waarschijnlijk nog niet welke onderwerpen controversieel worden verklaard. PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem drong dinsdag aan op uitstel, omdat het uitgewerkte Kunduz-akkoord nog niet naar de Kamer is gestuurd. De Kamer zou eigenlijk vorige week al besluiten welke onderwerpen pas na de verkiezingen op 12 september zouden worden behandeld.

Gerelateerde artikelen;

Bezuinigingen raken de kern van het culturele bestel; 45 afwijzingen subsidie

VK 21.05.2012 De bezuinigingen op kunst en cultuur raken de kern van het Nederlandse culturele bestel. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘Slagen in Cultuur’. Daarin adviseert de raad staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra over de subsidieaanvragen voor de komende vier jaar. Het advies van de Raad voor Cultuur wordt vandaag gepresenteerd  door de nieuwe voorzitter Joop Daalmeijer.

Zijlstra grotendeels achter advies cultuurbezuinigingen

NU 21.05.2012 Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur neemt het grootste deel van de adviezen van de Raad voor Cultuur over, zei hij maandag bij de presentatie van het advies.

Gerelateerde artikelen;

Kamer laat zich op toppunt van kracht ontbinden

Trouw 20.05.2012 Met het uitgewerkte Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie op tafel rijst eens te meer de vraag waarom het nodig is nieuwe verkiezingen te houden.

Natuurlijk is die vraag een academische geworden, nu de koningin aan het demissionaire kabinet-Rutte heeft verzocht de Tweede Kamer te ontbinden en een nieuwe stembusgang uit te schrijven. Dat lijkt logisch en democratisch, maar is het dat ook? Juist nu de Kamer zich met het sluiten van een akkoord van haar sterkste kant heeft laten zien, wordt diezelfde Kamer ontbonden.

Onderzoek De Hond: steun begrotingsakkoord neemt fors af

Trouw 20.05.2012  Het definitieve Lenteakkoord kan niet op brede steun onder de Nederlanders rekenen, volgens een peiling van Maurice de Hond. 50 procent van de ondervraagden is negatief over het akkoord. Twee weken geleden was dit nog slechts 28 procent.

Ook de mensen die in 2010 op een van de vijf partijen stemden die nu betrokken waren bij het akkoord zijn gematigd positief. Onder CDA- en D66-stemmers is respectievelijk 54 en 62 procent positief over het akkoord. Twee weken geleden – bij het sluiten van het conceptakkoord – was dit nog 81 en 76 procent. De VVD-stemmers zijn het minst enthousiast. 32 procent van hen is volgens De Hond negatief over akkoord. Dit was 14 procent.

Rutte houdt vast aan terugdringen tekort

RTL 20.05.2012 Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt …

Rutte blijft bezuinigen

Telegraaf 20.05.2012 Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.

Rutte houdt vast aan terugdringen tekort

Trouw 20.05.2012 Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.

Rutte houdt vast aan terugdringen begrotingstekort

Elsevier 20.05.2012 Premier Mark Rutte (VVD) wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.

Rutte zei dat zaterdagavond in Chicago in een reactie op de uitkomst van het overleg van de acht grootste economieën ter wereld (G8) in de Verenigde Staten.

Zie ook: François Hollande beticht Britten van onverschilligheid

Rutte wil nog steeds tekort terugdringen

Spits 20.05.2012 Volgens premier Mark Rutte moeten de overheidsuitgaven flink terug worden gebracht. Dat is volgens hem de belangrijkste manier om de economie weer op gang te krijgen.

Rutte zei dat in reactie op de uitkomst van het G8-overleg in Chicago. Tijdens dat overleg werd Duitsland kritisch onder de loep gelegd door de andere zeven landen, omdat de Duitsers vooral willen bezuinigen om de schuldencrisis aan te pakken.

Rutte houdt vast aan terugdringen tekort

NU 20.05.2012 Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort.

Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.

Gerelateerde artikelen;

Kunduz-akkoord schept onzekerheid

PvdA door Ronald Plasterk op 19 mei 2012 – De Kunduz-groep maakt verkeerde keuzen. Bezuinigen moet op een manier die nieuw perspectief biedt, lasten eerlijk verdeelt en de economie aanjaagt. Dat schrijf ik in een opiniestuk in de Volkskrant. » lees verder

‘Lenteakkoord aanvaardt helaas logica van de marktsamenleving’

NRC 19.05.2012 De laatste tien, twintig jaar zijn politiek, ambtenarij en bestuur steeds meer bemand door mensen met een economische en een bestuurskundige en dus een management-blik op de werkelijkheid, schrijft onze politiek columnist Marc Chavannes naar aanleiding van het uitgelekte Lenteakkoord. Lees verder›

De laatste Nederlandse verkiezingen

Trouw 19.05.2012  Het begrotingsdebat toont aan dat Nederland een groot deel van zijn soevereiniteit is kwijtgeraakt aan Europa. Het Nederlandse parlement is aan het verdwijnen.  De verkiezingen van 12 september 2012 zouden wel eens de laatste verkiezingen van Nederland kunnen zijn. Nederland lijkt staatkundig steeds minder te bestaan.

Offers

Trouw 19.05.2012 Het begrotingsakkoord, dat mensen hard treft, is de inzet bij de volgende verkiezingen. De neopopulisten zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om alarm te slaan. Hoe bestrijd je dit populisme?

De trend die zich in Europa bij ministers en staatshoofden steeds vaker voordoet, is snijden in eigen vlees. En al die stukken rood vlees worden ostentatief in de arena geworpen, waar het volk mort.

Naast opluchting ook schrik: Lente-akkoord bevat enkele ingrepen die akelig zijn

Trouw 19.05.2012 Fijn is niet het goede woord voor het Lente-akkoord. Nu details van het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten bekend worden, wijkt de opluchting dat er een akkoord is voor schrik.

Want het akkoord bevat akelige maatregelen. Zo zijn er veel lastenverhogingen. De BTW en de eigen bijdrage voor zorg gaan omhoog, midden in een crisis die toch al aan de koopkracht en het vertrouwen van de consument knaagt.

‘Beperking hypotheekrenteaftrek kost duizenden banen’

Elsevier 19.05.2012  Tussen 2014 en 2017 zullen 20.000 arbeidsjaren in de bouwsector verdwijnen door de bezuinigingen en lastenverzwaringen uit het Lenteakkoord. De sector gaat jaarlijks 2,5 miljard euro verliezen. Dat berekent het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), meldt NRC Handelsblad.

Het EIB voorziet voor de komende tien jaar ‘stevige negatieve vooruitzichten’ (PDF) voor de bouwsector. Het structureel verlagen van de overdrachtsbelasting helpt een beetje, maar heft niet alle negatieve effecten op.

Zie ook:

FNV: Hervorming ontslagrecht verslechtert positie werkenden

Trouw 19.05.2012 Het wordt vanaf 2014 makkelijker werknemers te ontslaan, blijkt uit het uitgelekte Lente-akkoord. Volgens hoofdbestuurder Catelene Passchier van vakcentrale FNV zijn de plannen ‘prutswerk’.

Het hoofdpijndossier ontslagrecht werd in het Catshuis nog met rust gelaten, maar het Lente-akkoord laat zien dat een meerderheid van de Tweede Kamer bereid is tot grote hervormingen. De ontslagprocedure moet sneller verlopen, en het is de bedoeling dat hij goedkoper wordt.

‘Lenteakkoord kost bouwsector 2,5 miljard en 20.000 banen’

NRC 19.05.2012 Het Lenteakkoord betekent door een beperking van de hypotheekrenteaftrek een nieuwe klap voor de bouwsector. Tussen 2014 en 2017 loopt de bouw jaarlijks 2,5 miljard euro inkomsten mis. Ook verdwijnen 20.000 banen, zo meldt NRC Handelsblad vandaag.

Bovenstaande cijfers komen uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Voor de komende tien jaar spreekt het bouwinstituut van “stevige negatieve effecten”. Op de lange termijn is het effect van de beperking van de hypotheekrenteaftrek op de bouw of de economie bescheiden.

Bouw loopt miljarden mis door akkoord

Parool 19.05.2012 Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis.

Kunduz wordt niet mooier door het lente te noemen

Elsevier 18.05.2012 Wat bezuinigingen en hervormingen heten, blijken vooral hogere belastingen te zijn. Daar gaan de verkiezingen van 12 september ook niets aan veranderen. Eergisteren was er volgens de vijf partijen alweer een akkoord, nu over de uitwerking van het akkoord. Wat er is afgesproken weten we niet, want o zo transparante politici als Alexander Pechtold (D66) willen niets zeggen.

Maar het overheersende beeld blijft, namelijk dat de Kunduz-coalitie de overheidsuitgaven meer laat stijgen dan het kabinet-Rutte wilde. Geplande bezuinigingen (kinderopvang, speciaal onderwijs, uitkeringen, ontwikkelingshulp) worden zelfs geschrapt. De komende maanden zal er voortdurend worden onderhandeld, want Pechtold, Jolande Sap (GroenLinks) en Arie Slob (ChristenUnie) zijn de nieuwe gedogers.

Ook na 12 september zal een meerderheid in de politiek niet werkelijk aan Haagse subsidies en andere uitgavenstromen willen komen. En dus gaat het lenen en lastenverhogen daarna gewoon verder.

De club van 5 zwijgt en dat is ‘bezopen’ vindt Plasterk

VK 18.05.2012 ‘Stuitend. Bezopen.’ Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de grootste oppositiepartij PvdA, hekelt de zwijgzaamheid van de vijf partijen die deze week het Kunduz-/ Wandelgangen-/Lente-akkoord sloten. Bij een deel van de oppositie heerst onvrede over het feit dat ze de door hen verfoeide plannen via de media, De Telegraaf voorop, moesten vernemen.

Lees ook Samsom: ‘Euforie over akkoord overviel mij’ – 17/05/12

Lees ook PvdA-kiezer staat nu niet meer achter Lenteakkoord – 17/05/12

Lees ook Lenteakkoord laat vooral de kloof zien die dwars door de Tweede Kamer loopt – 17/05/12

Biersector voelt zich ‘gepakt’ door Kunduz-coalitie

NU 18.05.2012 AMSTERDAM – De Nederlandse biersector wordt door een accijnsverhoging van tien procent ‘onevenredig hard gepakt’.

Pronk beticht PvdA-leider Samsom van ‘strategische fout’

NU 18.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom heeft een strategische fout gemaakt, zegt partijprominent Jan Pronk. Bekijk video – Volgens de oud-minister had de PvdA het Lenteakkoord niet om de bezuinigingen moeten afwijzen, maar omdat VVD en CDA eerst verantwoording moeten afleggen voor de samenwerking met de PVV.

Zie ook:  PvdA-kiezer niet meer achter akkoord

Samsom: ‘Euforie over akkoord overviel mij’

VK 17.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom heeft er spijt van dat hij tijdens het Kamerdebat over het toen net gesloten vijfpartijenakkoord te duidelijk heeft laten blijken dat hij ‘van slag was’. Dat zei hij gisteravond in het programma Knevel & Van den Brink.

PvdA-kiezer niet meer achter akkoord

Telegraaf 17.05.2012 De steun van een meerderheid van de PvdA-kiezers voor het begrotingsakkoord is fors geslonken nadat de gedetailleerde uitwerking ervan bekend werd. Dat bleek donderdag uit een peiling van het tv-programma EenVandaag. In dezelfde peiling stond enkele weken geleden 65 procent van de PvdA-stemmers achter het akkoord, nu is dat nog 39 procent.

Lenteakkoord laat vooral de kloof zien die dwars door de Tweede Kamer loopt

VK 17.05.2012  Als de gisteren uitgelekte details uit het zogenoemde Lenteakkoord iets laten zien, is het wel de kloof die dwars door de Tweede Kamer loopt, en die vooral inzet zal worden van de verkiezingen van september. Aan de ene kant de grootste oppositiepartijen, voormalig gedoogpartner PVV incluis, aan de andere kant de vijf partijen die tot het akkoord kwamen.

Lees ook ‘Ook dit Lenteakkoord bevat te weinig om de zorg op peil te houden’ – 17/05/12

Lees ook Lenteakkoord ‘sloopt koopkracht’ en is ‘gerommel in de marge’ – 17/05/12

FNV en gemeenten uiten felle kritiek op Lenteakkoord

 NRC 17.05.2012 Het gisteren uitgelekte Lenteakkoord leidde vandaag tot klachten van onder andere van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de FNV, zo blijkt uit reacties van de woordvoerders. Beide partijen voorzien grote financiële moeilijkheden door de voorgenomen bezuinigingen.

Het begrotingsakkoord betekent een miljoenenstrop voor gemeenten en andere lagere overheden als provincies en waterschappen, zo meldt VNG-voorzitter Ralph Pans vandaag volgens de NOS.

Lenteakkoord ‘sloopt koopkracht’ en is ‘gerommel in de marge’

VK 17.05.2012 ‘Het is een slopend akkoord’, ‘gerommel in de marge’ of ‘nog erger dan we dachten’. Een dag nadat de min of meer precieze maatregelen uit het zogenoemde Lenteakkoord bekend zijn geworden, reageren verschillende vakbonden en belangenorganisaties zeer kritisch op de gisteren uitgelekte plannen uit het akkoord.

FNV voorzitter Agnes Jongerius presenteert het herstelplan op een bouwplaats in Den Haag tijdens de Europese actiedag voor werk en eerlijk delen, eind februari. De ‘Kunduz-sloophamer’, noemt FNV-voorzitter Agnes Jongerius het akkoord dat werd gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

PvdA-kiezer niet meer achter akkoord

Telegraaf 17.05.2012 De steun van een meerderheid van de PvdA-kiezers voor het begrotingsakkoord is fors geslonken nadat de gedetailleerde uitwerking ervan bekend werd. Dat bleek donderdag uit een peiling van het tv-programma EenVandaag. In dezelfde peiling stond enkele weken geleden 65 procent van de PvdA-stemmers achter het akkoord, nu is dat nog 39 procent.

PvdA-kiezer staat nu niet meer achter Lenteakkoord

Parool 17.05.2012  De steun van PvdA-kiezers voor het begrotingsakkoord is fors geslonken nadat de gedetailleerde uitwerking ervan bekend werd. Dat blijkt uit een peiling van het tv-programma EenVandaag. In dezelfde peiling stond enkele weken geleden 65 procent van de PvdA-stemmers achter het akkoord, nu is dat nog 39 procent.

‘Huiseigenaren hebben al fors ingeleverd’

Parool 17.05.2012 De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat heel veel huiseigenaren al fors hebben ingeleverd. Hans André dela Portevan VEH noemde het vandaag een rare gedachte dat de maatregelen in het begrotingsakkoord beogen huizenbezitters een bijdrage te laten leveren aan het oplossen van de crisis.

VEH: Er is al fors ingeleverd

Telegraaf 17.05.2012 De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat heel veel huiseigenaren al fors hebben uitgeleverd. Hans André dela Portevan VEH noemde het donderdag een rare gedachte dat de maatregelen in het begrotingsakkoord beogen huizenbezitters een bijdrage te laten leveren aan het oplossen van de crisis.

‘ Akkoord is miljoenenstrop’

Telegraaf 17.05.2012 Het gesloten begrotingsakkoord betekent een miljoenenstrop voor gemeenten en andere lagere overheden als provincies en waterschappen. Dat denkt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In het lopende begrotingsjaar zal het gemeenten 300 tot 400 miljoen euro kosten, becijferde VNG-voorzitter Ralph Pans donderdag.

‘Akkoord is miljoenenstrop voor gemeenten’

NU 17.05.2012 Het gesloten begrotingsakkoord betekent een miljoenenstrop voor gemeenten en andere lagere overheden als provincies en waterschappen.

‘Bezuiniging infrastructuur kost tot 3600 banen’

NU 17.05.2012 Bezuinigingen op veel grote infrastructuurprojecten kunnen in het ergste geval 3600 banen kosten.

Reacties op Lenteakkoord: Nederland naar verdoemenis

Elsevier 17.05.2012 De partijen die niet deelnamen aan de Kunduz-coalitie, zijn bijzonder kritisch over het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. PvdA, PVV en SP vinden dat veel te veel wordt bezuinigd om de norm van 3 procent te halen.

PvdA-leider Diederik Samsom noemt de bezuinigingen erger dan gedacht. ‘De grote verhalen over compensatie blijken weinig tot niks waard. Ook de compensatie bij de AOW blijkt er niet te zijn. Voor mensen met een klein AOW’tje hakt dit er heel hard in.’

Daarnaast vreest de PvdA’er dat het consumentenvertrouwen nog verder zal dalen door de btw-verhoging en denkt hij dat de huizenmarkt alleen nog verder op slot komt te zitten. ‘Met dit akkoord wordt de recessie in Nederland verlengd.’

Gezicht redden
SP-leider Emile Roemer hekelt de btw-verhoging van 19 naar 21 procent en het verhogen van het eigen risico in de zorg. ‘Dat is een belasting op ziek zijn. Dit is heel geforceerd bezuinigen om het gezicht van de minister-president en de minister van Financiën in Europa te redden.’

PVV-voorman Geert Wilders noemt het akkoord verschrikkelijk en zegt dat het mensen diep in hun portemonnee zal raken. ‘Slecht voor de economie en slecht voor de koopkracht. Nederland wordt zo naar de verdoemenis geholpen.’

Ook Agnes Jongerius, leider van vakbond FNV, is niet blij. ‘De koopkracht van mensen wordt keihard aangepakt door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Deze plannen remmen de economische groei en laten de werkloosheid onnodig oplopen.’

Bekijk ook: Overzicht maatregelen uit het uitgelekte Lenteakkoord  

IMF-baas Lagarde: Lenteakkoord is extreem belangrijk

Elsevier 16.05.2012 Chef van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Christine Lagarde noemt het extreem belangrijk dat Nederland het begrotingstekort volgend jaar terugbrengt tot onder de 3 procent. ‘Hoge tekorten in combinatie met lage groei zijn gewoon niet vol te houden.’ Dat zei Lagarde in Nieuwsuur.

Ze benadrukt dat Nederland internationaal als een sterk economisch land wordt gezien en dat het belangrijk is dat dat imago bewaard blijft. Door de overheidsfinanciën op orde te brengen zorgt de Kunduz-coalitie daarvoor, aldus Lagarde.

Griekse exit
Lagarde liet dinsdag als weten dat het IMF technisch voorbereid moet zijn op een vertrek van Griekenland uit de eurozone.

Volledige Lenteakkoord uitgelekt: ruim 12 miljard aan bezuinigingen ›

NRC 16.05.2012 Het volledige lenteakkoord is uitgelekt. Het vijfpartijenakkoord dat het begrotingstekort in 2013 moet terugdringen is in handen van De Telegraaf. Het bevat ruim twaalf miljard aan bezuinigingen. Lees verder›

Het Lenteakkoord: het zuur, het zoet en de effecten op een rij

NRC 16.05.2012 Het vandaag uitlekte Lenteakkoord omvat in totaal 16 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen (12,2 miljard na uitverdieneffecten). Hoe worden de lasten verdeeld en wat doet het met de koopkrachtplaatjes? Lees verder›

Samsom: Lenteakkoord verdeelt de pijn van de crisis niet eerlijk

Financiële meevaller van 1,5 miljard euro voor kabinet

‘Gehaktdag’ kabinet – De Jager presenteert Financieel Jaarverslag

Akkoord uitgelekt: koopkrachtdaling maximaal 2 procent

Elsevier 16.05.2012  Het Lenteakkoord van de Kunduz-coalitie is uitgelekt. Uit de stukken blijkt dat de koopkracht voor alle groepen maximaal tot 2 procent zal worden beperkt. Uit de tekst, in handen van de Telegraaf,  blijkt dat de VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in totaal netto 12,2 miljard willen bezuinigen. Ter compensatie zal het kabinet één miljard euro investeren.

Volgens concept-berekeningen zou het koopkrachtverlies in 2013 over de gehele linie maximaal 2 procent mogen bedragen. Alleen AOW’ers met een aanvullend pensioen boven de 10.000 euro zullen meer in moeten leveren (3,25 procent).

Zie ook:

Lenteakkoord lekt uit: 12,2 miljard aan bezuinigingen

AD 16.05.2012 Het koopkrachtverlies als gevolg van het Lenteakkoord blijft voor alle groepen beperkt tot maximaal 2 procent. Volgens de concept-berekeningen zullen alleen AOW’ers met een aanvullend pensioen van boven de 10.000 euro moeten meer inleveren. Het Centraal Planbureau (CPB) is momenteel bezig om het definitieve akkoord door te rekenen.

Lees ook;

Lenteakkoord uitgelekt

Telegraaf 16.05.2012 Het Lenteakkoord is uitgelekt. De Telegraaf heeft het hele pakket maatregelen in handen, dat VVD, CDA, D66, GL en CU afgelopen nacht hebben afgerond om het begrotingstekort voor 2013 terug te dringen.

Hardwerkend Nederland de klos

  15:51 AKKOORD 2013 Woningmarkt

  15:51 AKKOORD 2013 Intensiveringen

  15:51 AKKOORD 2013 Maatregelen

  15:49 AKKOORD 2013 Rekening hooligans

  15:49 AKKOORD 2013 Sociale zekerheid

  15:49 AKKOORD 2013 Zorg

  15:49 AKKOORD 2013 Belastingen

  14:40 De Jager: ‘Gevolgen voor iedereen’

We gaan tot 12% inleveren

Vijfpartijen-akkoord uitgelekt  Bevat video

NOS 16.05.2012 Het Vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is uitgelekt.

Meer:

Zie ook

Maatregelen akkoord gelekt

NU 16.05.2012 De maatregelen uit het lenteakkoord zijn woensdagmiddag uitgelekt. De Telegraaf heeft beslag weten te leggen op het veelomvattende pakket dat het begrotingstekort in 2013 moet terugbrengen naar 3 procent. RTL heeft eveneens onderdelen uit het akkoord gepubliceerd. Een woordvoerder van GroenLinks zegt echter op Twitter dat het gaat om een oude versie.

Bekijk hier een overzicht van alle punten uit het akkoord

Bekijk hier een overzicht van de koopkrachtgevolgen

Gerelateerde artikelen;

PvdA vindt akkoord ‘erger dan gedacht’

‘Rondkomen van AOW wordt makkelijker’

‘Pensioenleeftijd in 2023 naar 67 jaar’

‘Koopkracht in akkoord minder slecht dan gesteld’

‘Financiële gevolgen voor iedereen onvermijdelijk’

De punten uit het begrotingsakkoord

PvdA vraagt om inzicht begrotingsakkoord

Wilders wil uitstel besluit noodfonds euro

Kunduz-akkoord lekt uit: koopkrachteffecten bekend

RTL 16.05.2012 Alle maatregelen uit het Kunduz-akkoord zijn uitgelekt. Het koopkrachtverlies door de maatregelen is over het algemeen minder dan 2 procent, al zijn belangrijke maatregelen niet meegerekend.

Het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding is nog niet in de koopkrachtcijfers verwerkt. Die maatregel raakt veel mensen in de portemonnee. Voor mensen die een kilometervergoeding ontvangen, kan die maatregel alleen al meer dan twee procent koopkrachtverlies opleveren. Het koopkrachtverlies in de cijfers, waar ook de leaseauto-maatregel niet in is verwerkt, blijft onder de twee procent. Alleen AOW’ers met een aanvullend pensioen boven de 10.000 euro gaan er 3,25 procent op achteruit.

Alle maatregelen uit het Kunduz-akkoord

Lenteakkoord uitgelekt: 12,2 miljard euro aan besparingen

Trouw 16.05.2012 Het koopkrachtverlies als gevolg van het Lenteakkoord blijft voor alle groepen beperkt tot maximaal 2 procent. Dat meldt de Telegraaf, die de concepttekst van het Lenteakkoord in handen heeft.

Volgens die tekst willen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in totaal netto 12,2 miljard bezuinigingen. Daarnaast wordt er één miljard euro gereserveerd om pijnlijke maatregelen te kunnen compenseren. De hoofdlijnen van het akkoord dat de partijen eind vorige maand sloten waren al bekend. Dit is een meer uitgewerkte versie waar de partijen de afgelopen weken over onderhandelden.

Een overzicht van alle maatregelen uit het Lenteakkoord is hier te lezen;

veel maatregelen van gedoogcoalitie teruggedraaid’

Ontslagrecht wordt versoepeld, volgens begrotingsakkoord

Woningmarkt: ‘Overgangsregeling voor startershypotheken’

Iedereen gaat financiële gevolgen merken, zegt De Jager

Lenteakkoord uitgelekt: 12,2 miljard euro aan besparingen

VK 16.05.2012 Het koopkrachtverlies als gevolg van het Lenteakkoord blijft voor alle groepen beperkt tot maximaal 2 procent. Dat meldt de Telegraaf, die de concepttekst van het Lenteakkoord in handen heeft.

Volgens die tekst willen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in totaal netto 12,2 miljard bezuinigingen. Daarnaast wordt er één miljard euro gereserveerd om pijnlijke maatregelen te kunnen compenseren. De hoofdlijnen van het akkoord dat de partijen eind vorige maand sloten waren al bekend. Dit is een meer uitgewerkte versie waar de partijen de afgelopen weken over onderhandelden.

Griekse, Spaanse en Franse problemen doen zich ook hier voor

Trouw 16.05.2012 De ontwikkelingen rond de schuldencrisis gaan snel, zeer snel. Het is nog geen twaalf maanden geleden dat het kabinet Nederland profileerde als de strengste onder de preciezen in Europa. Maar hoe lang kan dat nog worden volgehouden?

In de Nederlandse politiek wordt met afgrijzen gekeken naar landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk. De Griekse kiezer heeft het onmogelijk gemaakt een regering te vormen die in staat is een faillissement van het land te voorkomen. In Spanje woekert de vastgoedbubbel maar voort en de Fransen kozen, hoe dom, een president die niet op voorhand de zegeningen van de Europese begrotingsdiscipline aanvaardt.

Overeenstemming over definitieve invulling Lenteakkoord

NRC 16.05.2012 De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het vannacht eens geworden over de details van het Lenteakkoord. Rond twee uur was de uitwerking ervan rond, meldt de NOS.

De partijen spraken vorige week af dat ze het akkoord, met twaalf miljard euro aan bezuinigingen, uiterlijk vandaag naar het Centraal Planbureau (CPB) willen sturen om het te laten doorrekenen. Daarvoor werd er gisteren al de hele dag overlegd tussen de fractieleiders en de betrokken vakministers.

‘Armoedeval op de loer’

Telegraaf 16.05.2012 De werkende Nederlander wordt keihard in de portemonnee geraakt door de maatregelen om het overheidstekort onder de drie procent te brengen.

Begrotingsakkoord: ‘Eigen risico zorg naar 350 euro’

VK 16.05.2012 In het vannacht gesloten begrotingsakkoord tussen CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie staat volgens de NOS en persbureau ANP dat de eigen bijdrage in de zorg omhoog gaat van 220 euro nu naar 350 euro.

De NOS en ANP baseren zich op ‘Haagse bronnen’, die melden dat dit een van de afspraken is die de vijf partijen sloten met minister De Jager van Financiën.

Lees ook: De Jager: Definitief akkoord over begroting – 16/05/12

Lees ook:  Morgen laatste overleg ‘Lenteakkoord’, daarna naar CPB – 14/05/12

Begrotingsakkoord: ‘Eigen risico zorg naar 350 euro’

Trouw 16.05.2012 In het vannacht gesloten begrotingsakkoord tussen CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie staat volgens de NOS en persbureau ANP dat de eigen risico in de zorg omhoog gaat van 220 euro nu naar 350 euro.

De NOS en ANP baseren zich op ‘Haagse bronnen’, die melden dat dit een an de afspraken is die de vijf partijen sloten met minister De Jager van Financiën. Eerder gingen er geruchten dat het eigen risico verhoogd zou worden naar 400 euro, maar dat lijkt nu van de baan.

‘Eigen risico zorg naar 350 euro’

NU 16.05.2012  DEN HAAG – De eigen bijdrage voor de zorg gaat waarschijnlijk naar 350 euro, maar lagere inkomens zullen daarvoor wel via een andere weg worden gecompenseerd.

Dat is, althans volgens bronnen op het Binnenhof, een van de uitkomsten van de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Gerelateerde artikelen;

‘Eigen bijdrage zorg naar 350 euro’

Parool 16.05.2012 De eigen bijdrage voor de zorg gaat waarschijnlijk naar 350 euro, maar lagere inkomens zullen daarvoor wel via een andere weg worden gecompenseerd.

Dat is, althans volgens bronnen op het Binnenhof, een van de uitkomsten van de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Eigen risico zorg naar 350 euro

Telegraaf 16.05.2012 De Kunduz-coalitie sleutelt driftig aan het eigen risico in de zorg. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zouden gisteren een plan hebben besproken om burgers de eerste 350 euro aan medische kosten voor eigen rekening te laten nemen. Eerder op de dag was er nog sprake van het ophogen van het eigen risico naar 300 euro.

Eigen risico zorg naar 350 euro

Spits 16.05.2012 Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar naar 350 euro. Bronnen melden aan de NOS dat dit één van de afspraken is die VVD, CDA, D66, Groenlinks en ChristenUnie vannacht hebben gemaakt met minister De Jager. Veel andere details zijn nog niet bekend.

Overeenstemming over Lenteakkoord – ‘eigen risico naar 350 euro’ ›

NRC 16.05.2012 De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het vannacht eens geworden over de details van het Lenteakkoord. Het eigen risico in de zorg zou naar 350 euro gaan.

Zie ook: Zorgkosten met ruim drie procent gestegen

Kunduz-coalitie sluit definitief akkoord over begroting

Elsevier 16.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zijn het in de nacht van dinsdag op woensdag eens geworden over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord.

Het Centraal Planbureau (CPB) kan nu gaan uitrekenen wat de precieze gevolgen van de maatregelen zijn. De resultaten daarvan komen medio juni. De komende dagen worden de maatregelen op papier uitgewerkt. ‘Maar de politieke lijnen zijn gezet,’ aldus De Jager, die sprak van ‘een teamprestatie’.

Na het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis met de PVV, sloten regeringspartijen VVD en CDA op 26 april onder grote tijdsdruk een akkoord op hoofdlijnen met oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie. Het pakket bevat miljardenbezuinigingen, hervormingen en lastenverzwaringen.

Zie ook:

De Jager: Definitief akkoord over begroting

VK 16.05.2012  ‘We zijn eruit’, zei De Jager. Hij was gisteravond opnieuw om tafel gegaan met de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie om de laatste knopen door te hakken bij de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de rijksbegroting van volgend jaar.

vk Peiling ‘Het is geen pretpakket, maar het is in het belang van onze kinderen en kleinkinderen’, zegt Arie Slob van de ChristenUnie over het akkoord van de Kunduzcoalitie. Denkt u dat ook? – 16/05/12

Lees ook Overleg over begrotingsakkoord hervat – 10/05/12

De Jager: Definitief akkoord over begroting

’Tekort blijft binnen norm Brussel’

Parool 16.05.2012 De partijen die zich sterk hebben gemaakt voor het zogeheten Lenteakkoord, waarin een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn vastgelegd, zijn het eens geworden over de definitieve inhoud. Dat heeft minister Jan-Kees de Jager (Financiën) vannacht rond 2 uur bekendgemaakt.

Definitief akkoord begroting

Telegraaf 16.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) zijn het in de nacht van dinsdag op woensdag eens geworden over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord. „We zijn eruit”, stelde De Jager na afronding van urenlang overleg.

De Jager: Definitief akkoord over begroting

’Tekort blijft binnen norm Brussel’

Trouw 16.05.2012  Volgens De Jager liggen er voor 12 miljard euro aan besparingen die ertoe leiden dat Nederland volgend jaar voldoet aan de Europese begrotingsregels, die een maximaal begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product voorschrijven. Daarnaast is er een extra uit te geven bedrag van 1 miljard euro in het akkoord opgenomen. Over de precieze maatregelen werden nog geen mededelingen gedaan.

Lees ook: Overleg over begrotingsakkoord hervat – 10/05/12

Lees ook: Kans dat begrotingsakkoord mislukt ‘nihil’ – 09/05/12

Lees ook: CPB kan nog niks met begrotingsakkoord – 02/05/12

Overeenstemming over details begrotingsakkoord

Metro 16.05.2012 De vijf partijen van de Kunduz-coalitie hebben dinsdagnacht overeenstemming bereikt over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord. “We zijn eruit”, stelde demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) na het overleg.

Gerelateerd nieuws;

‘Begrotings-akkoord definitief’

NU 16.05.2012 Demissionair minister De Jager spreekt van ‘een teamprestatie’. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) zijn het in de nacht van dinsdag op woensdag eens geworden over de details van het eind april gesloten begrotingsakkoord.

Gerelateerde artikelen;

Uitwerking Lenteakkoord vordert, maar ‘wordt nachtwerk’

NRC 15.05.2012 De Kunduz-coalitie is al de hele dag bezig met de laatste onderhandelingen over de uitwerking van het begrotingsakkoord. De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zitten vanavond waarschijnlijk tot diep in de nacht in overleg om de details van het akkoord rond te krijgen, zo meldt persbureau Novum. Lees verder›

De Jager: het ziet er goed uit

NOS 15.05.2012 Minister De Jager van Financiën is positief over de onderhandelingen met de vijf partijen over de bezuinigingen. “Het ziet er goed uit”, zei hij bij hervatting van de gesprekken.

De partijen willen vanavond de puntjes op de i zetten. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het eerder al eens over de hoofdlijnen, maar moeten allerlei details nog uitwerken. De Jager zegt dat “alle partijen de wil hebben om eruit te komen.”

Laatste punten van begrotingsakkoord op tafel

NU 15.05.2012 Minister De Jager zei dat er na de besluiten over een aantal maatregelen nog contact zal zijn met ministeries, zoals dat van Volksgezondheid en van Sociale Zaken.

Laatste punten van begrotingsakkoord op tafel

NU 15.05.2012 DEN HAAG – De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn dinsdagavond opnieuw met minister Jan Kees de Jager (Financiën) om tafel gegaan. Bekijk video Ze willen de laatste knopen doorhakken bij de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Lees meer over dit onderwerp;

Pechtold, Sap en Slob: Lenteakkoord vanavond rond

Elsevier 15.05.2012  D66-leider Alexander Pechtold, GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap en ChristenUnie-voorman Arie Slob verwachten dat de vijf partijen uit de Kunduz-coalitie vanavond tot de afronding kunnen komen van het akkoord om 12 miljard euro extra te bezuinigen.

De partijen verwachten genoeg maatregelen te hebben genomen om in 2013 op een begrotingstekort van 3 procent uit te komen, zoals de Europese Unie voorschrijft. Europese leiders prezen De Jager maandagavond voor het akkoord.

 Zie ook:

Laatste overleg Kunduz-akkoord begonnen

RTL 15.05.2012 Vandaag wordt in Den Haag druk onderhandeld over de laatste details uit het begrotingsakkoord. De partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten op 26 april een akkoord, maar moeten het nog eens worden over de precieze uitwerking.

Het laatste overleg is inmiddels begonnen in de fractiekamer van D66. De partijen willen morgen al hun plannen doorsturen naar het Centraal Planbureau om ze te laten doorrekenen. Na het sluiten van het akkoord wilde het CPB dat nog niet doen, omdat nog te veel plannen erg vaag waren.

Laatste punten akkoord

Telegraaf 15.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn dinsdagavond opnieuw met minister Jan Kees de Jager (Financiën) om tafel gegaan. Ze willen de laatste knopen doorhakken bij de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Laatste punten van begrotingsakkoord op tafel

AD 15.05.2012  De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn vanavond opnieuw met minister Jan Kees de Jager (Financiën) om tafel gegaan. Ze willen de laatste knopen doorhakken bij de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Laatste onderhandelingen over begrotingsakkoord

NU 15.05.2012 De Kunduz-coalitie is druk bezig met de laatste onderhandelingen over de uitwerking van het begrotingsakkoord. De hele dag wordt nog overlegd met de betrokken vakministers en dinsdagavond komen de fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie weer bij elkaar om de laatste knopen door te hakken.

De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie zijn een extra stimulans om snel knopen door te hakken, vindt D66-leider Alexander Pechtold.

“Tegenvallende cijfers economie zijn stevige stimulans om lenteakkoord nu snel af te ronden”, twitterde hij. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte dinsdag bekend dat de economie het eerste kwartaal met 0,2 procent is gekrompen.

Lees meer over dit onderwerp;

Laatste overleg akkoord

Telegraaf 15.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn dinsdag met minister Jan Kees de Jager (Financiën) begonnen aan wat de afronding moet worden van hun besprekingen over het eind april gesloten begrotingsakkoord.

Laatste onderhandelingen over Lenteakkoord – morgen naar CPB

NRC 15.05.2012 De Kunduz-coalitie is druk bezig met de laatste onderhandelingen over de uitwerking van het begrotingsakkoord. De hele dag wordt nog overlegd met de betrokken vakministers en vanavond komen de fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie weer bij elkaar om de laatste knopen door te hakken.

Vanochtend werd bekend dat de Nederlandse economie het eerste kwartaal met 0,2 procent is gekrompen ten opzichte van voorgaand kwartaal. Daarmee zit Nederland nog altijd in een recessie.

Ondertussen komen de verkiezingen ook steeds dichterbij. In dat kader nodigen het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving een aantal politieke partijen uit om hun verkiezingsprogramma’s door te rekenen op de effecten op economie en milieu: Uitnodiging doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012 verstuurd naar de fractieleiders van politieke partijen.

Lees ook de externe evaluatie van de vorige doorrekening: ‘Externe evaluatie Keuzes in Kaart 2011-2015’.

Gesprekken akkoord naar een einde

Telegraaf 15.05.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hopen dinsdagavond hun gesprekken over het eind april gesloten begrotingsakkoord af te ronden. Vervolgens is het aan het Centraal Planbureau om de effecten uit te rekenen.

0 Topoverleg over akkoord

Europese leiders prijzen De Jager voor Lenteakkoord

Elsevier 14.05.2012 De ministers van Financiën van de zeventien eurolanden hebben demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager geprezen voor het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gesloten.

Eurocommissaris Olli Rehn (Economische Zaken) noemde het akkoord belangrijk en zei dat het een sterk signaal afgeeft over de betrokkenheid van Nederland om financiën op orde te brengen. Voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker noemde het pakket maatregelen ‘van goede kwaliteit’.

Nederland wilde strenge regels voor de euro maar wil daar zelf niet aan voldoen. Dat is een afgang. Maar als Grieks wangedrag wordt beloond en Nederland een boete krijgt, komt het einde van de euro heel snel in zicht

Deadline
De onderhandelaars van de vijf partijen zullen dinsdag nog een laatste dag overleggen over de laatste details van het akkoord. Op diverse terreinen moeten nog details worden uitgewerkt. Dinsdag spreekt onder anderen demissionair minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) met de onderhandelaars.

De partijen willen hun plannen dinsdag naar het Centraal Planbureau sturen zodat ze kunnen worden doorberekend. De partijen hebben zichzelf 15 mei als deadline gesteld. Eind deze maand worden de plannen naar de Kamer gestuurd.

Commentaar Syp Wynia: Het is absurd als Brussel straks Nederland beboet

Zie ook:

Morgen laatste overleg ‘Lenteakkoord’, daarna naar CPB

VK 14.05.2012 Een laatste dag van topoverleg moet er dinsdag toe leiden dat het begrotingsakkoord voor 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie tot bijna in de laatste details is uitgewerkt.

Net als maandag wordt er ook dinsdag met betrokken bewindslieden gesproken over de precieze maatregelen, met name op terreinen als zorg, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en belastingen. Maandag ontvingen de financieel specialisten van de partijen onder anderen minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Morgen laatste overleg ‘Lenteakkoord’, daarna naar CPB

Parool 14.05.2012 Net als maandag wordt er ook dinsdag met betrokken bewindslieden gesproken over de precieze maatregelen, met name op terreinen als zorg, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en belastingen. Maandag ontvingen de financieel specialisten van de partijen onder anderen minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Topoverleg over akkoord

Telegraaf 14.05.2012 Een laatste dag van topoverleg moet er dinsdag toe leiden dat het begrotingsakkoord voor 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie tot bijna in de laatste details is uitgewerkt.  Net als maandag wordt er ook dinsdag met betrokken bewindslieden gesproken over de precieze maatregelen, met name op terreinen als zorg, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en belastingen. Maandag ontvingen financieel specialisten van de partijen onder anderen minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Tien natuurwensen voor het tijdperk na Bleker

Trouw 14.05.2012 Demissionair staatssecretaris Bleker heeft het aaneenschakelen van natuurgebieden juist stopgezet wegens bezuinigingen. Uit het wensenlijstje dat de kleine en grote natuurorganisaties hebben opgesteld, blijkt echter dat zij ervan uitgaan dat aan het tijdperk-Bleker een einde komt.

De organisaties stellen dat jarenlang is geïnvesteerd in de kwaliteit van natuurgebieden om kwetsbare planten en dieren voor Nederland te behouden. Dat kostbare werk is voor niets geweest als natuurgebieden weer worden versnipperd en er niet genoeg geld is om ze te beheren.

Ontwikkelingshulporganisaties niet langer tegen bezuinigingen

Elsevier 12.05.2012 De ontwikkelingsbranche is bereid afscheid te nemen van de regel om 0,7 procent van het nationale inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp. Dat zegt de directeur van de brancheorganisatie van de particuliere ontwikkelingsorganisaties Alexander Kohnstamm. Hij zegt dat zaterdag tegen dagblad Trouw.

Brede agenda
Voorwaarde is volgens Kohnstamm wel dat er de komende jaren een bredere internationale agenda komt ‘inclusief zaken als klimaatbeleid, duurzaamheid en financiële stabiliteit in ontwikkelingslanden’.

Zie ook:

0,7-procentsnorm is onderhandelbaar

Trouw 12.05.2012 De ontwikkelingsbranche is bereid afscheid te nemen van één van haar stokpaardjes: de internationale 0,7-procentsnorm. Voorwaarde is wel dat dit aloude uitgangspunt de komende jaren wordt vervangen door een veel bredere internationale agenda, inclusief zaken als klimaatbeleid, duurzaamheid en financiële stabiliteit in ontwikkelingslanden.

Bleker slikt kritiek op begrotingsakkoord in

Metro 12.05.2012 Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) slikt zijn kritiek op het onlangs bereikte begrotingsakkoord in. Op Twitter laat hij weten het akkoord te steunen. De kandidaat-lijsttrekker uitte zaterdag in het AD kritiek op het zogenoemde Kunduz-akkoord

Henk Bleker verzet zich tegen Kunduz-akkoord

Elsevier 12.05.2012 Demissionair staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) vreest voor de gevolgen van het Kunduz-akkoord. Hij denkt dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers. Dat zegt de kandidaat-lijsttrekker voor het CDA zaterdag in een interview met het AD.

Hypotheekrenteaftrek
Ook waarschuwt hij voor de gevolgen van het bezuinigingsplan voor mensen met modale inkomens. Die kunnen volgens hem geen huis meer kopen als de hypotheekrenteaftrek te ingrijpend wordt aangepast.

Zie ook: Van Haersma Buma en Keijzer in trek bij CDA-raadsleden

Bleker vreest voor gevolgen van Kunduz-akkoord

Trouw 12.05.2012  Bleker, die zich kandidaat heeft gesteld voor het leiderschap van het CDA, waarschuwt ook voor de gevolgen van het bezuinigingsplan voor de mensen met modale inkomens. Die kunnen volgens hem geen huis meer kopen als de hypotheekrenteaftrek te ingrijpend wordt aangepast. Bleker voorziet dat zijn partij kiezers verliest als het akkoord dat CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de val van het kabinet sloten, te hard uitpakt voor de potentiële achterban.

Bleker vreest voor gevolgen van Kunduz-akkoord

VK 12.05.2012 Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker vreest voor de gevolgen van het Kunduz-akkoord. Hij denkt dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers.

Bleker vreest voor Kunduz-akkoord

Spits 12.05.2012 Henk Bleker is alles behalve blij met het vreest Kunduz-akkoord. De demissionair staatssecretaris van Economische Zaken zegt te vrezen voor de gevolgen ervan. Hij denkt dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers. Dat zegt de kandidaat-lijsttrekker voor het CDA vandaag in een interview met het AD.

Bleker tegen Kunduz-akkoord

Telegraaf 12.05.2012 Ook waarschuwt hij voor de gevolgen van het bezuinigingsplan voor mensen met modale inkomens. Die kunnen volgens hem geen huis meer kopen als de hypotheekrenteaftrek te ingrijpend wordt aangepast.

Bleker vreest voor gevolgen Kunduz-akkoord

Metro 12.05.2012 Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) heeft kritiek op de afspraken uit het Kunduz-akkoord over het ontslagrecht. Hij vreest dat de daarin voorgestelde aanpassingen desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers.

Bleker uit kritiek op Kunduz-akkoord

Demissionaire staatssecretaris vreest dat veranderingen desastreuze gevolgen heeft

NU 12.05.2012 DEN HAAG – Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker vreest voor de gevolgen van het Kunduz-akkoord. Hij denkt dat de daarin voorgestelde aanpassingen van het ontslagrecht desastreuze gevolgen hebben voor kleine middenstanders en hun werknemers. Dat zegt de kandidaat-lijsttrekker voor het CDA zaterdag in een interview met het AD.

Lees meer over dit onderwerp;

Rutte wil hypotheekrenteaftrek niet verder beperken

Metro 12.05.2012  Premier Mark Rutte (VVD) wil de hypotheekrenteaftrek niet verder beperken. In het programma Pauw & Witteman zei hij vrijdagavond het gezien de crisis verstandig te vinden aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerking te laten komen voor aftrek, maar verder wil hij niet gaan.

Rutte: hypotheekrente niet verder aanpakken, PVV inderdaad decimeren

NRC 12.05.2012 Een uur lang mocht premier Rutte gisteravond praten in Pauw & Witteman. Duidelijk werd dat ondanks het Kunduzakkoord verder tornen aan de hypotheekrenteaftrek voor de VVD geen optie is. Ook is samenwerken met Geert Wilders nog steeds geen taboe maar acht Rutte een stem op de PVV wel een “verloren stem”.

Voor zijn partij is de hypotheekrenteaftrek een heilig huis. Dat het begrotingsakkoord met GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerking laat komen voor de korting, was as good as it gets. “Verder gaan we niet”, zei de premier in de talkshow. De tijdelijke coalitie is voor hem dan ook geen uitgangspunt voor na de verkiezingen:

Rutte wil niet verder gaan bij hypotheekrente

NU 12.05.2012 AMSTERDAM – Huizenkopers moeten gestimuleerd worden om hun hypotheek af te lossen, maar premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte is geen voorstander van verdere beperkingen aan de hypotheekrenteaftrek. Dat bleek vrijdagavond in het tv-programma Pauw&Witteman waar Rutte een uur lang te gast was.

Lees meer over dit onderwerp;

Ruttes wekelijkse persconferentie stond in het teken van de economische lenteprognoses van de Europese Commissie. Hij zei dat je op twee manieren groei kan stimuleren. ‘Groei op krediet, maar dat is geen goed idee. Je moet juist maatregelen nemen die drempels voor groei weghalen.’ Als voorbeeld noemde hij de noodzaak van vrijhandelsverdragen, binnen en buiten de EU, ondermeer met India en Canada.

Rutte herhaalt, met Rehn, belang 3 procent

VK 11.05.2012 Demissionair minister-president Rutte reageerde positief op de lenteprognoses van eurocommissaris Olli Rehn. ‘We kunnen niet op de pof leven. Daarom worden in heel Europa maatregelen genomen om de tekorten terug te dringen. En gelukkig blijft Nederland niet achter.’

Rutte is niet geïnteresseerd in versoepeling begrotingsregel

NRC 11.05.2012 “Nederland gaat niet voor het behalen van maximaal 3 procent begrotingstekort in 2013 omdat Europa dat wil, maar omdat we het zelf van belang vinden.” Dat zei demissionair premier Rutte vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie. Speculatie over mogelijke versoepeling van de regel wees hij daarom van de hand.

Eurocommissaris Olli Rehn deed vanochtend de lenteprognose voor de Europese economieën uit de doeken. De belangrijkste mededeling: Europa zit in een milde recessie. Nederland staat er volgens de Europese Commissie niet goed voor. Er wordt meer krimp en minder herstel voorzien dan het CPB eerder naar buiten bracht.

De Jager: Nederland verdient geen uitzonderingspositie

Elsevier 11.05.2012 Volgens demissionair minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën verdient Nederland geen uitzonderingspositie binnen de Europese Unie en moet het zich volgend jaar al aan de begrotingsregels houden.

De Jager reageerde na afloop van de ministerraad vrijdag op de groeiverwachtingen die eurocommissaris Olli Rehn (Economische Zaken) eerder op de dag presenteerde. Rehn verwacht dat de Europese economie als geheel dit jaar met 0,3 procent zal krimpen om in 2013 te herstellen.

Voor Nederland verwacht Rehn in 2013 een groei van 0,7 procent. Dat is minder dan de raming van het Centraal Planbureau van 1,25 procent. De Jager vindt hoe dan ook dat vastgehouden moet worden aan het maximale begrotingstekort van 3 procent.

Zie ook:

De Jager: geen uitzonderingspositie

VK 11.05.2012 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) is niet verrast door de economische voorspellingen zoals Europees commissaris Olli Rehn die vandaag voor Europa en Nederland naar buiten bracht.

Nederland scoort slechter dan gemiddeld in Europa, eind mei meer duidelijkheid

VK 11.05.2012 Nederland doet het op economisch gebied slechter dan gemiddeld in de eurozone. Van direct herstel zal nog geen sprake zijn. Dat valt op te maken uit de prognoses van de Europese economie, die Eurocommissaris Olli Rehn vandaag presenteerde. Erg positief zijn de cijfers niet, maar voor meer zekerheid moet Nederland wachten tot eind deze maand.

Van minuut tot minuut: de lenteprognose van Eurocommissaris Rehn

VK 11.05.2012 Europa beleeft een milde recessie, en de economische situatie blijft fragiel. Eurocommissaris Olli Rehn presenteerde vandaag de zogenoemde lenteprognose, over het bruto binnenlands product, de inflatie en de werkloosheid in de hele Europese Unie en in de 17 landen met de euro. Volkskrant.nl volgde zijn persconferentie op de voet. Lees hier terug wat er gezegd werd. Het laatste nieuws rond de Europese schuldencrisis vindt u in ons dossier.

Eurozone in recessie – Brussel zeer somber over Nederlandse economie ›

NRC11.05.2012 De economie van de eurozone krimpt dit jaar met 0,3 procent. Dat voorspelt de Europese Commissie in zijn lenteprognose. Volgend jaar wordt weer een groei van één procent verwacht. Over Nederland is Brussel somber.

Milde recessie in Europa

Parool 11.05.2012 Europa verkeert in een milde recessie. Maar herstel is in zicht. Hoewel de economie in de EU dit jaar stagneert, verwacht de Europese Commissie groei in 2013. Ook voor de 17 eurolanden. Dat stelde Europees commissaris Olli Rehn vandaag bij de presentatie van de zogenoemde lenteprognose.

Rehn presenteert lenteprognose

NOS 11.05.2012 Om 11.00 uur presenteert eurocommissaris Olli Rehn de verwachtingen voor de Europese economie tot en met 2013. Deze lenteprognose geeft een verwachting voor economische groei, de werkloosheid en inflatie in de Europese Unie.

Het is niet de verwachting dat Rehn vandaag concrete uitspraken doet over de vraag of Nederland voldoende doet om het begrotingstekort tot 3 procent terug te dringen. Later deze maand presenteert Rehn specificieke aanbevelingen voor ieder land in de EU. De presentatie van Olli Rehn is live te volgen via Journaal 24.

Eurocommissaris: Milde recessie in eurozone, herstel in zicht

Elsevier 11.05.2012 Europa verkeert in een milde recessie, maar herstel is in zicht. Dat zei eurocommissaris Olli Rehn tijdens de presentatie van een tussenrapport over de economische situatie binnen de Europese Unie. De Europese Commissie verwacht groei in 2013.

Zie ook:

Wie zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het ‘lente-akkoord’?

VK 10.05.2012 Deze dagen zetten de Kunduz-partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de puntjes op de i van twaalf miljard euro aan bezuinigingsmaatregelen. Een kwestie van uren, niet van dagen, zei D66-leider Alexander Pechtold. In zijn fractiekamer wordt overlegd. Met wie zit hij daar?

Werkgevers noemen nullijn niet realistisch

VK 10.05.2012 Een nullijn voor de lonen in het bedrijfsleven is niet realistisch. Dat heeft directeur Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN donderdag gezegd tegen het ANP. ‘Een pleidooi voor de nullijn zul je uit dit huis niet zo snel horen’, aldus Van der Steen. De AWVN is de adviesorganisatie voor werkgevers, onder meer de leden van VNO-NCW, als het gaat om personeelsbeleid en cao-onderhandelingen.

Financieel specialisten kijken naar begrotingsakkoord

Elsevier 10.05.2012 De financieel specialisten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werken de komende dagen met de betrokken bewindslieden het begrotingsakkoord verder uit. Zij kijken vooral naar plannen op het gebied van zorg, sociale zekerheid en belastingen.

Zie ook:

Specialisten duiken in begrotingsakkoord

NU 10.05.2012 DEN HAAG – Financieel specialisten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zullen de komende dagen met betrokken bewindslieden een aantal onderwerpen van het onlangs gesloten begrotingsakkoord verder uitwerken.

Lees meer over dit onderwerp;

Overleg over begrotingsakkoord hervat

AD 10.05.2012   In Den Haag is donderdagmiddag het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013 hervat.

Overleg over begrotingsakkoord hervat

NU 10.05.2012 DEN HAAG – In Den Haag is donderdagmiddag het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013 hervat.

Lees meer over dit onderwerp;

Overleg over begrotingsakkoord hervat

VK 10.05.2012 In Den Haag is donderdagmiddag het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013 hervat.

Overleg over begroting hervat

Telegraaf 10.05.2012 In Den Haag is donderdagmiddag het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over het begrotingsakkoord voor 2013 hervat. De bedoeling is dat de maatregelen over een week bij het Centraal Planbureau liggen voor doorberekening van de effecten.

Kunduz-akkoord over een week naar CPB, plannen eind mei naar Kamer

NRC 09.05.2012 Het uitgewerkte begrotingsakkoord voor 2013 wordt uiterlijk volgende week woensdag naar het Centraal Planbureau (CPB) gestuurd, zodat het kan worden doorgerekend. De plannen worden eind deze maand naar de Tweede Kamer gestuurd, verwerkt in de Voorjaarsnota. Lees verder›

Van Kunduz- naar Lenteakkoord

Telegraaf  09.05.2012  Het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten met minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft een naam gekregen: het Lenteakkoord. Dat zei De Jager woensdag na overleg met de fractieleiders van de vijf partijen.

Overleg akkoord morgen verder

Telegraaf 09.05.2012 Het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over de uitwerking van de begroting voor 2013, wordt donderdag voortgezet. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold.

Overleg over akkoord gaat morgen verder

NU 09.05.2012 DEN HAAG – Het overleg tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met minister Jan Kees de Jager van Financiën over de uitwerking van de begroting voor 2013, wordt donderdag voortgezet.

Lees meer over dit onderwerp;

De Jager: Veel voortgang bij uitwerking begrotingsakkoord

Elsevier 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben samen met een aantal betrokken bewindslieden ‘heel veel voortgang’ geboekt bij de uitwerking van het onlangs gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar. Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zei dat woensdag na afloop van een overleg met de vijf partijen.

Zie ook:

Oppositie ziet vertrouwen ‘Kunduz-coalitie’ met lede ogen aan

VK 09.05.2012 De Kunduz-coalitie is vol vertrouwen over het onderlinge akkoord om 12 miljard te bezuinigen in 2013. Momenteel beraden VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zich op de details. SP, PvdA en de PVV zien het met lede ogen aan.

Pechtold: Kwestie van aflakken

Spits 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben vandaag hun theekransje met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de uitwerking van het onlangs gesloten begrotingsakkoord hervat.

Kans dat begrotingsakkoord mislukt ‘nihil’

Parool 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben samen met een aantal betrokken bewindslieden ‘heel veel voortgang’ geboekt bij de uitwerking van het onlangs gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar. Ook heeft het begrotingsakkoord een nieuwe naam gekregen: het Lenteakkoord.

Pechtold: snel akkoord

Telegraaf 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben woensdag hun overleg hervat met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de uitwerking van het onlangs gesloten begrotingsakkoord.

Pechtold verwacht snel akkoord over begroting

NU 09.05.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben woensdag hun overleg hervat met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de uitwerking van het begrotingsakkoord. Bekijk video – Voorafgaand zei D66-leider Alexander Pechtold dat snel een akkoord mogelijk moet zijn, omdat de afspraken op hoofdlijnen al gemaakt zijn. ”Het staat in de grondverf, het is nu een kwestie van aflakken”, aldus Pechtold.

Onderhandelingen Kunduz-coalitie in fractiekamer D66

VK 09.05.2012 De fractievoorzitters en financiële woordvoerders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben zich om 15.00 uur teruggetrokken in de fractiekamer van D66 om te overleggen over de miljardenbezuinigingen.

Het beraad duurt vandaag nog tot 18.00 uur. Morgen onderhandelen de partijen verder. Dat liet D66-leider Pechtold weten. Hij denkt dat het eerder een kwestie van uren is dan van dagen, voordat het definitieve akkoord wordt bereikt.

Kunduz-partijen weer om tafel voor verdere uitwerking akkoord

NRC 09.05.2012 De zogenaamde Kunduz-coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is vanmiddag weer bij elkaar gekomen in de Tweede Kamer om te praten over de uitwerking van het ‘wandelgangenakkoord’ over de begroting van volgend jaar. D66-leider Pechtold denkt dat de partijen snel overeenstemming kunnen bereiken.

NRC Handelsblad berichtte gisteren dat het akkoord van de Kunduz-coalitie nog verre van rond is. Zo is er onenigheid over de manier waarop 1,6 miljard in de zorg moet worden bezuinigd. GroenLinks wil de salarissen van medisch specialisten aanpakken, terwijl de ChristenUnie vooral wil besparen op medische behandelingen en hulpmiddelen. Die laatste partij wil ivf en eiceldonatie uit het pakket halen, D66 is daar geen voorstander van. Over de precieze verhoging van het eigen risico, een pijler van het akkoord, is nog evenmin overeenstemming bereikt.

Samsom zou EU-norm soepeler hebben gehanteerd

NU 09.05.2012 Als Diederik Samsom zijn plannen om het begrotingstekort terug te schroeven naar Brussel had gestuurd, had de EU de drieprocentsnorm wel versoepeld.

Europese Commissie twijfelt aan extra tijd Nederland

VK 09.05.2012 De Europese Commissie betwijfelt of het demissionaire kabinet extra tijd moet krijgen om zijn overheidsfinanciën op orde te brengen. De crisis in Nederland is mogelijk niet ernstig genoeg en de noodzakelijke bezuinigingen zijn realiseerbaar.

Brussel: Geen versoepeling begrotingstekort Nederland

Parool 09.05.2012 Nederland krijgt geen uitzondering van de Europese Unie om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen tot 3 procent. Er is geen sprake van een zo grote economische neergang dat een uitzonderingspositie plausibel is.

Brussel wil niet soepel zijn voor Nederland

Telegraaf 09.05.2012 Nederland krijgt vermoedelijk geen uitzondering van de Europese Unie om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen tot 3 procent. Er is geen sprake van een zo grote economische neergang dat een uitzonderingspositie plausibel is. „Geruchten over een versoepeling van de regels zijn ongefundeerd’, aldus Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken en de euro) woensdag tegen persbureau ANP.

‘Wandelgangenakkoord gaat te veel over lastenverzwaring’

VK 09.05.2012 Twee specialisten in overheidsfinanciën hebben het ‘Wandelgangenakkoord’ doorgerekend. Hun conclusie: ‘Dit is een politiek succes, maar geen onverdeeld economisch succes.’

In het ‘Wandelgangenakkoord’ over de overheidsbegroting van 2013 zitten onverstandige, ondoordachte en mogelijk economisch schadelijke voorstellen. Dat stellen de economiehoogleraren Lans Bovenberg en Bas Jacobs in een artikel deze week in economenblad ESB.

In beeld: Het snelle succes van het ‘wandelgangenakkoord’

‘Wandelgangenakkoord’ van Kunduz-coalitie verre van rond

NRC 08.05.2012 Het akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over de begroting van 2013 is nog verre van rond. Over een aantal onderwerpen verschillen de partijen van de ‘Kunduz-coalitie’ van mening over nader te maken afspraken. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad langs betrokken partijen.

Akkoord begroting niet rond

Telegraaf 08.05.2012 Het akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over de begroting van 2013 is nog verre van rond. Over een aantal onderwerpen verschillen de partijen van de ‘Kunduz-coalitie’ van mening over nader te maken afspraken.

‘Begrotingsakkoord nog lang niet rond’

NU 08.05.2012 AMSTERDAM – Het begrotingsakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is nog verre van rond. Er is onenigheid over de precieze invullingen van diverse bezuinigingen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad. Als voorbeelden noemt de krant de bezuinigingen in de zorg en de verhoging van het eigen risico.

Catshuisakkoord was toch beter

Trouw 07.05.2012 Bij alle euforie over het akkoord van Kunduz-coalitie moeten we niet vergeten dat de drie partijen niet ver waren gekomen zonder VVD en CDA én Mark Rutte. En het Catshuisakkoord was ook te verkiezen geweest boven het huidige met D66, GroenLinks en de CU, betoogt Patrick van Schie van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.

‘Repareer bijstand met terugwerkende kracht’

Telegraaf 06.05.2012 De gevolgen van de strengere inkomenstoets voor gezinnen in de bijstand moeten volgens de SP met terugwerkende kracht worden teruggedraaid. VVD en CDA hebben met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het crisisakkoord afgesproken de zogeheten huishoudtoets volgend jaar af te schaffen. Maar dat is niet genoeg volgens de SP, omdat de strengere toets sinds 1 januari dit jaar geldt voor nieuwe instroom in de bijstand en de afgelopen maanden al voor veel problemen zou hebben gezorgd in gezinnen.

‘Repareer bijstand met terugwerkende kracht’

NU 06.05.2012 De gevolgen van de strengere inkomenstoets voor gezinnen in de bijstand moeten volgens de SP met terugwerkende kracht worden teruggedraaid.

VVD en CDA hebben met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het crisisakkoord afgesproken de zogeheten huishoudtoets volgend jaar af te schaffen.

Dat is niet genoeg volgens de SP, omdat de strengere toets sinds 1 januari dit jaar geldt voor nieuwe instroom in de bijstand en de afgelopen maanden al voor veel problemen zou hebben gezorgd in gezinnen.

Lees meer over dit onderwerp;

SP: repareer bijstand met terugwerkende kracht

Parool 06.05.2012 De gevolgen van de strengere inkomenstoets voor gezinnen in de bijstand moeten volgens de SP met terugwerkende kracht worden teruggedraaid. VVD en CDA hebben met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het crisisakkoord afgesproken de zogeheten huishoudtoets volgend jaar af te schaffen.

Dat stelt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP in een vandaag gepubliceerd rapport op basis van meldingen die bij haar partij zijn binnengekomen. Uit protest tegen de strengere toegangstoets tot de bijstand had de SP op 1 maart een meldpunt ‘Armoede werkt niet’ geopend. Daar zijn via internet in ongeveer 2 maanden tijd 557 meldingen binnengekomen.

Sap sluit alsnog stuklopen akkoord uit

NU 04.05.2012 DEN HAAG – GroenLinks-leider Jolande Sap weet zeker dat het vorige week gesloten ‘wandelgangenakkoord’ over miljardenbezuinigingen niet meer stukloopt op uitwerking en doorrekeningen. Dat zegt ze in een interview met NU.nl.

Helft bedrijven vreest gevolgen crisisakkoord

NU 03.05.2012 Bijna de helft van de bedrijven vreest dat maatregelen in het crisisakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie negatief uitpakken voor ondernemend Nederland en hun eigen organisatie.

‘FC Kunduz heeft een monster gebaard’

VK 03.05.2012 De indruk wordt gewekt dat dit akkoord een belangrijke aanzet levert tot de felbegeerde hervorming van het woningmarktbeleid. Dat is een betreurenswaardig misverstand.

CPB kan bezuinigingsakkoord nog niet doorrekenen

Elsevier  02.05.2012 Het kabinet heeft het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie nog niet gestuurd naar het Centraal Planbureau (CPB). Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om een doorrekening van de plannen te maken.

Dat zegt een woordvoerder van het CPB woensdag. De instantie gaat aan de slag zodra de precieze plannen zijn ingeleverd.

CPB kan nog niks met begrotingsakkoord

Trouw 02.05.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft van het kabinet nog niets binnengekregen over de afspraken in het begrotingsakkoord tussen het kabinet met de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Een doorrekening van de plannen is op dit moment dan ook nog niet mogelijk.

CPB kan nog niets met begrotingsakkoord

NU 02.05.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft van het kabinet nog niets binnengekregen over de afspraken in het begrotingsakkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

Triple A-status veilig door begrotingsakkoord

Trouw 30.04.2012 Het vorige week gesloten begrotingsakkoord is positief voor de kredietpositie van Nederland. De uitwerking van het akkoord blijft echter onzeker zolang er geen nieuwe regering is. Dat concludeert kredietbeoordelaar Moody’s in een vandaag verschenen publicatie.

 

‘Akkoord is wel een politiek maar geen onverdeeld economisch succes’

VK 29.04.2012  Vanwege balansproblemen in de huishoudsector, de banken en de pensioenfondsen zijn de ‘uitverdieneffecten’ groter dan het CPB raamt. Het ware daarom beter geweest meer aandacht te richten op de structurele zwaktes van de Nederlandse economie, met name bij de banken en de woningmarkt, stellen hoogleraren Lans Bovenberg en Bas Jacobs.

Nieuwe begrotingsmaatregelen helpen starters op woningmarkt niet

Trouw 28.04.2012 Verwacht niet dat de woningmarkt op korte termijn aantrekt door de maatregelen die nu zijn afgesproken. Sterker, de manier waarop de hypotheekrenteaftrek nu wordt aangepakt kan ervoor zorgen dat de problemen nog groter worden, stelt Peter Boelhouwer, hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft.

Hoogduin: extreme hervormingen zijn nodig

Parool 28.04.2012 Het is heel belangrijk dat er in 2015 geen begrotingstekort meer is. Daarvoor zijn ‘extreme hervormingen’ nodig, zoals het opdoeken van traditionele pensioenfondsen. Dat zegt Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie en voormalig directielid van De Nederlandsche Bank, vandaag in een interview met NRC Handelsblad.

Btw-verhoging kost huishouden 180 euro per jaar

Elsevier 28,04.2012 De afgesproken verhoging van het hoge btw-tarief kost elk huishouden volgend jaar 15 euro per maand. In 2014 stijgt dat naar 27,50 euro per maand. Dat heeft het ING Economisch Bureau berekend op verzoek van Het Parool. De verhoging komt neer op respectievelijk 180 en 330 euro per jaar.

In het akkoord dat VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie donderdag sloten, is onder meer een verhoging van het hogere btw-tarief (van 19 naar 21 procent) opgenomen.

Zie ook:

Gezinnen dupe hogere btw

Telegraaf 28.04.2012  De afgesproken verhoging van het hoge btw-tarief gaat een huishouden volgend jaar ongeveer 15 euro per maand kosten. Het jaar daarna stijgt dat bedrag tot ongeveer 27,50 euro. Een econoom van de ING heeft dat zaterdag bevestigd.

Klap dringt door bij burger

Telegraaf 28.04.2012  Na de jubelstemming in Den Haag over het onverwachte begrotingsakkoord, begint bij veel burgers en kleine ondernemers nu pas goed door te dringen dat keiharde financiële klappen zullen volgen.

Terugkijken: de hoofdrolspelers van het Wandelgangenakkoord bij P&W

NRC 28.04.2012  Jolande Sap wilde het gisteren tussen alle sterspelers van deze week toch wel even zeggen: na de verkiezingen werkt GroenLinks gewoon weer het liefst samen met de PvdA. Een Kunduz-coalitie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, waarmee deze week zo knap een begrotingsakkoord is gesmeed, is niet de eerste optie. Lees verder›

Begrotingsakkoord naar Brussel gestuurd

Trouw 27.04.2012 Jolande Sap wilde het gisteren tussen alle sterspelers van deze week toch wel even zeggen: na de verkiezingen werkt GroenLinks gewoon weer het liefst samen met de PvdA. Een Kunduz-coalitie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, waarmee zo knap een begrotingsakkoord is gesmeed, is niet de eerste optie.

Jubelstemming om akkoord. Of gaat de oppositie zich hierin verslikken?

NRC 27.04.2012 ‘Een huzarenstukje‘, ‘daadkracht’, ‘moed’ en niet te vergeten ‘historisch’ en ‘uniek’. In die terminologie werd gisteren het gesloten akkoord van de ‘Kunduz-coalitie’ ontvangen. Maar het pakket waar de partijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hun handtekening onder hebben gezet, lijkt verdacht veel op het Catshuisakkoord. Reden tot enthousiasme? Lees verder›

mei 10, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 reacties

Jaarverslag – Alexander Pechtold D66, “Kabinet Rutte 1 legt een rookgordijn”.

Donderdag publiceerde het kabinet de jaarverslagen over het afgelopen jaar, waarover de Tweede Kamer volgende week debatteert.

Pechtold spreekt van ‘een rapportage van helemaal niets’ en ‘broddelwerk’. Volgens Pechtold is het kabinet zo schimmig omdat veel beloftes toch niet waargemaakt kunnen worden. “Dit is populisme in zijn zuiverste vorm.”

Pechtold reageert op de gisteren gepubliceerde jaarverslagen van de ministeries, het financieel jaarverslag van het rijk en een tussenstand van de zeventien kabinetshervormingen.

Dit overzicht staat samen met het financieel jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van de ministeries op de agenda voor Verantwoordingsdag, het debat volgende week waarin het kabinet zich tegenover de Kamer verantwoordt over het gevoerde beleid.

Wat staat er in het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2010. Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zegt dat ‘de cijfers de goede weg zijn ingeslagen’. ‘Economisch gaat het iets beter, maar de overheidsfinanciën zijn nog lang niet op orde.’

Resultaten
De overheid had vorig jaar te maken met een tekort van 32 miljard euro, oftewel 5,4 procent van het bruto binnenlands product. Dat is meer dan de Europese Unie toestaat, maar Nederland staat er al beter voor dan in 2009.

De Jager noemt 2010 met het begrotingstekort, de beperkte economische groei en forse ingrepen een ‘zeer turbulent’ jaar. De resultaten zijn wel iets minder slecht dan de verwachtingen uit de miljoenennota voor 2010.

Noodzakelijk
De staatsschuld van Nederland is door de economische crisis opgelopen tot 370 miljard euro, wat neerkomt op 22.000 euro per Nederlander. De Jager benadrukte maandag al dat het noodzakelijk is dat het bezuinigingspakket van 18 miljard euro wordt doorgevoerd.

Verwacht wordt dat dit voorjaar 2 miljard euro meer wordt uitgegeven dan eerder gedacht. Dit komt onder meer door gestegen zorgkosten en de hoge kosten voor de kinderopvang.

Zie ook:

Bekijk ook Miss Moneypenny: Nieuwe kabinet moet bezuinigingen nog waarmaken

Minister De Jager presenteert het jaarverslag 18 mei 2011 officieel aan de Tweede Kamer. De dag erna is een verantwoordingsdebat.

Bekijk Miss Moneypenny: Nieuwe kabinet moet bezuinigingen nog waarmaken

En verder: 

                               Voorjaarsnota – Verantwoordingsdag Kabinet

Donderdag 19 mei 2011 debatteren de fractievoorzitters met premier Mark Rutte en minister Jan Kees de Jager (Financiën) over alle stukken van Verantwoordingsdag.

Verantwoordingsdag: ‘nog een lange weg te gaan’

VK 18.05.2011 Het gaat beter dan we dachten, minder slecht dan we vreesden, maar we hebben nog een lange weg te gaan.’ Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën woensdag in de Tweede Kamer bij de aanbieding van het financieel jaarverslag van het Rijk over 2010.

De Jager blikte terug op de ontwikkeling van de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën in het afgelopen jaar. Vorig jaar bij Prinsjesdag gloorde er al een voorzichtig economisch herstel. Toen zei De Jager nog: ‘Het gaat beter dan slecht, minder dan goed en nog lang niet goed genoeg.’ Die constatering geldt nog steeds, zei De Jager, maar hij kan er een iets optimischer variant aan toevoegen.

Verantwoordingsdag: de plussen en de minnen

VK 18.05.2011  Gehaktdag, heet het in Den Haag vandaag, ofwel verantwoordingsdag. Elke derde woensdag in mei legt het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer over het gevoerde financiële beleid in het afgelopen jaar. Dat doet men sinds 2000. Er is een heus jaarverslag, en alle Kamerleden mogen er op schieten. Mooi initiatief of een ceremonieel quasi-gebaar naar de Kamer en de kiezer? De plussen en de minnen.

De Jager: het gaat beter dan we dachten

Trouw 18.05.2011 De Jager blikte terug op de ontwikkeling van de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën in het afgelopen jaar. Vorig jaar bij Prinsjesdag gloorde er al een voorzichtig economisch herstel. 

‘Het gaat beter dan we dachten’

Telegraaf 18.05.2011 „Het gaat beter dan we dachten, minder slecht dan we vreesden, maar we hebben nog een lange weg te gaan.” Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën woensdag in de Tweede Kamer bij de aanbieding van het financieel jaarverslag van het Rijk over 2010.

Kritiek op kabinetsbeleid

Telegraaf 18.05.2011 President Saskia Stuiveling van de Algemene Rekenkamer is kritisch over de beleidsinformatie die het kabinet de Tweede Kamer heeft verstrekt over het vorig jaar gevoerde beleid en de resultaten daarvan. Beschikbaarheid en bruikbaarheid van die informatie zijn in 2010 niet toegenomen, zei ze woensdag bij het aanbieden van de jaarrapporten in het kader van Verantwoordingsdag.

Al sinds het aantreden van het kabinet Rutte 1 vraagt de D66’er om een nulmeting, zoals dat heet. Deze maakt het mogelijk om te controleren of de regering beloftes daadwerkelijk waarmaakt. Morgen is er een verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer, en Pechtold heeft zijn vragen al klaar. “De verantwoording van dit kabinet aan het parlement is onder de maat”, aldus Pechtold.

Pechtold: Rutte onthoudt zich van feiten

D66-leider Alexander Pechtold haalt weer eens lekker uit naar premier Mark Rutte. De liberale minister-president zou politiek bedrijven zonder de feiten erbij te leveren. Er zijn belangrijke beleidsvoornemens aangekondigd zoals extra agenten, extra verpleegkundigen en forse bezuinigingen. Het beginpunt van deze kabinetsplannen wordt echter verzwegen. Pechtold is teleurgesteld dat Rutte dit niet wil aangeven. LEES VERDER…

‘Rutte geeft geen feiten’

Telegraaf 18.05.2011 D66-leider Alexander Pechtold verwijt premier Mark Rutte dat hij politiek bedrijft zonder de feiten erbij te leveren. Pechtold is bijzonder teleurgesteld dat Rutte in zijn ogen nog altijd niet wil aangeven wat het beginpunt is voor belangrijke beleidsvoornemens van het kabinet als 3.000 extra agenten, 12.000 extra verpleegkundigen en forse bezuinigingen.

Het is vandaag gehaktdag in de Tweede Kamer

AD 18.05.2011 Het is de derde woensdag van mei dus in de Tweede Kamer is het Verantwoordingsdag, aan het Binnenhof beter bekend als gehaktdag. Het kabinet biedt de jaarverslagen over het afgelopen jaar aan van alle ministeries en de Algemene Rekenkamer overhandigt haar oordeel over de stukken.

Nieuws is er vandaag niet te verwachten. Vorige week bracht het kabinet de jaarverslagen al naar buiten. Daarin kwam onder meer naar voren dat ministeries in 2010 een op de vijf facturen niet op tijd betaalden. Ook bleek er voor het eerst minder uitgegeven aan het inhuren van extern personeel. 

Het is vandaag gehaktdag in de Tweede Kamer

VK 18.05.2011 Het is de derde woensdag van mei dus in de Tweede Kamer is het Verantwoordingsdag, aan het Binnenhof beter bekend als gehaktdag. Het kabinet biedt de jaarverslagen over het afgelopen jaar aan van alle ministeries en de Algemene Rekenkamer overhandigt haar oordeel over de stukken. Nieuws is er vandaag niet te verwachten. 

Het is ‘gehaktdag’

Telegraaf 18.05.2011 Het is de derde woensdag van mei dus in de Tweede Kamer is het Verantwoordingsdag, aan het Binnenhof beter bekend als gehaktdag. Het kabinet biedt de jaarverslagen over het afgelopen jaar aan van alle ministeries en de Algemene Rekenkamer overhandigt haar oordeel over de stukken.

Het is gehaktdag

De Pers 18.05.2011 Het is de derde woensdag van mei dus in de Tweede Kamer is het Verantwoordingsdag, aan het Binnenhof beter bekend als gehaktdag. Het kabinet biedt de jaarverslagen over het afgelopen jaar aan van alle ministeries en de Algemene Rekenkamer overhandigt haar oordeel over de stukken.

Pechtold: Rutte tast fundamenten parlement aan

VK 13.05.2011 Premier Mark Rutte ‘tast de fundamenten van het parlement aan’ met een gebrekkige verantwoording van het gevoerde kabinetsbeleid. Dat stelt D66-leider Alexander Pechtold vandaag in NRC Handelsblad.

Pechtold teleurgesteld

Telegraaf 13.05.2011  Premier Mark Rutte „tast de fundamenten van het parlement aan” met een gebrekkige verantwoording van het gevoerde kabinetsbeleid. Dat stelt D66-leider Alexander Pechtold vrijdag in NRC Handelsblad.

Pechtold teleurgesteld in overzicht over de voortgang kabinetshervormingen

‘Rutte tast fundament parlement aan’

NU 13.05.2011 DEN HAAG – Premier Mark Rutte ”tast de fundamenten van het parlement aan” met een gebrekkige verantwoording van het gevoerde kabinetsbeleid. Dat stelt D66-leider Alexander Pechtold vrijdag in NRC Handelsblad.

‘Rutte tast fundamenten parlement aan’

Spits 13.05.2011 Premier Mark Rutte “tast de fundamenten van het parlement aan” met een gebrekkige verantwoording van het gevoerde kabinetsbeleid. Dat stelt D66-leider Alexander Pechtold vandaag in NRC Handelsblad. LEES VERDER…

Pechtold boos over mistigheid kabinet

13.05.2011 Het kabinet maakt volstrekt niet duidelijk in hoeverre het zijn beloftes waarmaakt. Premier Mark Rutte (VVD) trekt ‘een nog groter rookgordijn’ op dan zijn voorganger Jan Peter Balkenende (CDA). Dat zegt D66-leider Alexander Pechtold vrijdag in NRC Handelsblad.

Zie ook:

Jaarverslag 2010: turbulent jaar voor overheidsfinanciën

Elsevier 12.05.2011 Voor de Nederlandse overheidsfinanciën was 2010 een turbulent jaar door een nog voortgaande crisis en het begin van economisch herstel. De noodzaak tot bezuinigingen blijft voor Nederland onverminderd groot. 

Dat staat in het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2010. Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zegt dat ‘de cijfers de goede weg zijn ingeslagen’. ‘Economisch gaat het iets beter, maar de overheidsfinanciën zijn nog lang niet op orde.’

Resultaten
De overheid had vorig jaar te maken met een tekort van 32 miljard euro, oftewel 5,4 procent van het bruto binnenlands product. Dat is meer dan de Europese Unie toestaat, maar Nederland staat er al beter voor dan in 2009.

mei 14, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Voorjaarsnota 2011 – Huishoudboekje op orde

Terwijl het kabinet de portemonnee gesloten houdt, gaat de burger geïnspireerd door Sinterklaas flink met euro’s strooien.

Mede hierdoor wordt een hogere opbrengst verwacht op vrijmarkt tijdens Koninginnedag. Ook het afdingen scheelt weer veel geld. Want zo doe je slim zaken op Koninginnedag.

Ja ja, afdingen op de vrijmarkt loont .  Echter,  er zijn ook van die Nederlanders die potten spaargeld langer op. Dit alles in afwachting op de Voorjaarsnota 2011.

Bezuinigingen.

Zaken waarop zal worden bezuinigd worden pas bekend als de voorjaarsnota voor eind juni naar de Kamer wordt gestuurd. Op Prinsjesdag wordt duidelijk waar in 2012 de klappen vallen.

Minister de Jager zei dat alle tegenvallers, naar schatting zo’n twee miljard euro, zijn omgebogen. “We geven niet meer uit dan we zouden mogen”, zei hij. De onderhandelingen in het kabinet waren moeilijk, zei hij.

Nu er een akkoord is over de voorjaarsnota kan dit jaarlijkse overzicht van de minister van Financiën over de lopende begroting voor 1 juni naar de Tweede Kamer worden gestuurd, zoals de bedoeling was.

Klijnsma: gehandicapte korten oneerlijk

RTVWEST 30.04.2011  DEN HAAG – Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is oneerlijk en dom.

Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid en voormalig wethouder in Den Haag Jetta Klijnsma zaterdag in reactie op plannen van het kabinet om tegenvallers van ruim 2 miljard in de zorg op te vangen.

PvdA: gehandicapte korten oneerlijk

Trouw 30.04.2011 DEN HAAG – Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is ”oneerlijk en dom”. Het kabinet werd het vrijdag eens over de wijze waarop de tekorten moeten worden opgevangen. Hoewel details later bekend worden, lijken zieken en gehandicapten straks op minder financiële steun van de overheid te kunnen rekenen..

PvdA noemt korten op gehandicapten ‘oneerlijk en dom’

VK 30.04.2011 Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is ,,oneerlijk en dom”. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma zaterdag in reactie op plannen van het kabinet om tegenvallers van ruim 2 miljard in de zorg op te vangen.

PvdA: gehandicapte korten oneerlijk

Parool 30.04.2011 Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is ‘oneerlijk en dom’. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma vandaag in reactie op plannen van het kabinet om tegenvallers van ruim 2 miljard in de zorg op te vangen.  

Gehandicapte ontzien

Telegraaf 30.04.2011 Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is „oneerlijk en dom”. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma zaterdag in reactie op plannen van het kabinet om tegenvallers van ruim 2 miljard in de zorg op te vangen. 

PvdA: gehandicapten korten is dom

Spits 30.04.2011 Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is “oneerlijk en dom”. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma vandaag in reactie op plannen van het kabinet om tegenvallers van ruim 2 miljard in de zorg op te vangen. LEES VERDER…

PvdA: gehandicapte korten oneerlijk

De Pers 30.04.2011 Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is ,,oneerlijk en dom”. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma zaterdag in reactie op plannen van het kabinet om tegenvallers van ruim 2 miljard in de zorg op te vangen.

Het kabinet werd het vrijdag eens over de wijze waarop de tekorten moeten worden opgevangen. Hoewel details later bekend worden, lijken zieken en gehandicapten straks op minder financiële steun van de overheid te kunnen rekenen.

Klijnsma: ,,Het is oneerlijk want deze mensen worden sowieso al hard gepakt door andere bezuinigingen, bijvoorbeeld in de zorgtoeslag of de huurtoeslag.

‘Gehandicapte korten oneerlijk’

NU 30.04.2011 DEN HAAG – Forse bezuinigingen doorvoeren op zorgbudgetten voor chronisch zieken en gehandicapten is ”oneerlijk en dom”. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma zaterdag in reactie op plannen van het kabinet om tegenvallers van ruim 2 miljard in de zorg op te vangen.

Deal zorg nabij

Spits 29.04.2011 CDA, PVV en VVD zijn bijna akkoord over het invullen van een miljardentegenvaller in de zorg. Vandaag wordt in de ministerraad een beslissing genomen, zo weet De Telegraaf.

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma bevestigt het naderende akkoord. “We zijn heel erg dichtbij”, zo vertelt hij in de ochtendkrant van wakker Nederland. LEES VERDER…

Kabinet eens over bezuinigingen

NRC 29.04.2011 Het kabinet heeft een besluit genomen over hoe de financiële tegenvallers dit jaar en komend jaar opgevangen worden. Dat heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) vandaag gezegd na afloop van de ministerraad.

De AOW-leeftijd gaat van 65 jaar naar 66 jaar. De maatregel stond al in het regeerakkoord. Vanochtend werd al bekend dat het verplichte eigenrisico in de zorg en de kosten van de huisarts in ieder geval niet omhoog gaan. Vooral in de zorg zijn er grote financiële tegenvallers. De premier zegt dat dat in overleg naar buiten is gebracht om geruchten tegen te gaan.

Kabinet heeft huishoudboekje op orde

29.04.2011 – Het kabinet heeft een besluit genomen over hoe de financiële tegenvallers dit jaar en komend jaar opgevangen worden. Dat heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) vrijdag bekendgemaakt.

Kabinet akkoord over wegwerken miljardentekort

Elsevier 29.04.2011 Dat heeft minister De Jager bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. De tegenvallers lopen in de miljarden euro’s. De overschrijdingen zijn het grootst in de zorg

Zie ook:

Kabinet eens over compensatie tegenvallers

Metro 29.04.2011 DEN HAAG (ANP) Het kabinet is het vrijdag eens geworden over het wegwerken van de tegenvallers op de lopende rijksbegroting. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) na afloop van de ministerraad. De tegenvallers zijn opgelopen tot een bedrag van ruim 2 miljard euro. De overschrijdingen zijn het grootst in de zorg.

Kabinet eens over tegenvallers

Telegraaf 29.04.2011 Het kabinet is het vrijdag eens geworden over het wegwerken van de tegenvallers op de lopende rijksbegroting. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) na afloop van de ministerraad. Nu er een akkoord is over de voorjaarsnota kan dit jaarlijkse overzicht van de minister van Financiën over de lopende begroting voor 1 juni naar de Tweede Kamer worden gestuurd, zoals de bedoeling was.

Kabinet eens over compensatie tegenvallers

Trouw 29.04.2011 Het kabinet is het vrijdag eens geworden over het wegwerken van de tegenvallers op de lopende rijksbegroting. Gerekend over de periode tot 2015 gaat het om tegenvallers van 3 tot 3,5 miljard euro. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) na afloop van de ministerraad.

Kabinet eens over compensatie tegenvallers

Trouw 29.04.2011 Details over de manier waarop het kabinet die wil wegwerken, zijn nog niet bekend. Duidelijk is al wel dat het verplichte eigen risico in de zorg niet extra omhoog gaat en dat er geen aparte bijdrage wordt gevraagd als mensen een bezoek aan de huisarts brengen. De eerder door Schippers voorganger Ab Klink aangekondigde verhoging met 40 euro van het eigen risico in 2012 gaat wel gewoon door.  

 
Kabinet eens over hoe tegenvallers te compenseren

VK 29.04.2011 Het kabinet is het vandaag eens geworden over de manier waarop de tegenvallers op de begroting moeten worden gecompenseerd. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) na afloop van de ministerraad.De tegenvallers zijn opgelopen tot een bedrag van ruim 2 miljard euro.

Er werd al verwacht dat het kabinet vandaag tijdens de ministerraad tot een akkoord zou komen.

Kabinet eens over compensatie tegenvallers

De Pers 29.04.2011 Het kabinet is het vrijdag eens geworden over het wegwerken van de tegenvallers op de lopende rijksbegroting. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) na afloop van de ministerraad.

Kabinet eens over compensatie tegenvallers

AD 29.04.2011 Het kabinet is het eens geworden over het wegwerken van de tegenvallers op de lopende rijksbegroting. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) na afloop van de ministerraad.

De tegenvallers zijn opgelopen tot een bedrag van ruim 2 miljard euro. De overschrijdingen zijn het grootst in de zorg. 

Kabinet eens over compensatie tegenvallers

Parool 29.04.2011 Details over de manier waarop het kabinet die wil wegwerken, zijn nog niet bekend. Duidelijk is al wel dat het verplichte eigen risico in de zorg niet extra omhoog gaat en dat er geen aparte bijdrage wordt gevraagd als mensen een bezoek aan de huisarts brengen.

Kabinet eens over compensatie tegenvallers  

NU 29.04.2011 DEN HAAG – Het kabinet is het vrijdag eens geworden over het wegwerken van de tegenvallers op de lopende rijksbegroting. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) na afloop van de ministerraad.

Het zuur van de zorgbezuinigingen is nog niet bekend

VK 29.04.2011 De coalitiepartijen CDA en VVD en gedoogpartner PVV hebben bijna een akkoord bereikt om de financiële tegenvallers in de zorg op te vangen. Maar hoe dat akkoord er precies uitziet, is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is wat er niet zal veranderen. Zo gaat het eigen risico in de zorg niet extra omhoog en zal ook voor een bezoek aan de huisarts geen eigen bijdrage worden gevraagd.

Politiek en kunstsector verdeeld na advies cultuurraad

Elsevier 29.04.2011 De Raad voor Cultuur heeft vrijdag zijn adviezen uitgebracht omtrent de bezuinigingen in de cultuursector. De politiek en belangenpartijen reageren verdeeld. De bezuinigingen in de cultuursector kunnen niet per 1 januari 2013 worden ingevoerd, schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies aan staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD, Cultuur) .

Zie ook:

‘Bezuinigingen cultuur later’

Telegraaf 29.04.2011 DEN HAAG –  De bezuinigingen in de cultuursector kunnen niet per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies aan staatssecretaris HalbeZijlstra. De raad wil een overgangsperiode van 2013 tot 2015. Die is nodig om onherstelbare schade aan de sector te voorkomen, laat hij vrijdag weten.

‘Bezuinigingen cultuur niet per 2013’

Trouw 29.04.2011 De bezuinigingen in de cultuursector kunnen niet per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies aan …

‘Bezuinigingen cultuur niet per 2013’

Parool 29.04.2011 De bezuinigingen in de cultuursector kunnen niet per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies aan staatssecretaris HalbeZijlstra. De raad wil een overgangsperiode van 2013 tot 2015. Die is nodig om onherstelbare schade aan de sector te voorkomen, laat hij vrijdag weten.

Cultuuradvies: kaartjes 20 procent duurder, 3000 banen minder

VK 29.04.2011 Bijna eenderde minder subsidie voor beeldende kunsten en het orkestenbestel, ruim een kwart minder voor de podiumkunsten, de musea, de bibliotheken, de letteren en film. De Raad voor Cultuur adviseert staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur de bezuinigingen op deze manier te verdelen.   

Hij dringt er bij de staatssecretaris op aan 72 miljoen euro te bezuinigen in 2013, 98 miljoen in 2014 en 125 miljoen in 2015. Maar, stelt de raad, in 2014 zou moeten worden onderzocht of de bezuinigingen inderdaad door meer marktwerking worden opgevangen, zoals Zijlstra verwacht. Als dat niet het geval is, zou er ook niet meer bezuinigd moeten worden.

Raad: bezuinigingen cultuur niet per 2013

VK 29.04.2011 De bezuiniging van 125 miljoen euro voor de basisinfrastructuur leidt tot grote verschraling, aldus de Raad voor Cultuur. Enkele duizenden arbeidsplaatsen zullen verdwijnen en het inkomen van minstens evenveel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) loopt gevaar. 

‘Bezuinigingen cultuur niet per 2013’

NU 29.04.2011DEN HAAG – De bezuinigingen in de cultuursector kunnen niet per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. 

De raad wil een overgangsperiode van 2013 tot 2015. Die is nodig om onherstelbare schade aan de sector te voorkomen, laat hij vrijdag weten.

De bezuiniging van 125 miljoen euro voor de basisinfrastructuur leidt tot grote verschraling, aldus de Raad voor Cultuur.

Zie ook:

 

 

23/03/2011 Kamermeerderheid voor snellere bezuinigingen cultuur
 

 

14/03/2011 Systeem cultuursubsidies mogelijk eerder hervomd
 

 

14/02/2011 Veel lagere overheden korten op cultuur
 

 

11/02/2011 Cultuursector pleit tegen bezuinigingen

 

Knapen negeert oproep Eerste Kamer over hulporganisaties

VK 29.04.2011 ‘Ik ontkom niet aan bezuinigingen op subsidies aan maatschappelijke organisaties’, schrijft Knapen. Hij wijst erop dat de Eerste Kamer de begroting van Buitenlandse Zaken voor 2011 al had goedgekeurd. Omdat de motie een aanpassing daarvan betekent, zal hij het voorstel niet uitvoeren. In 2011 gaat het om een extra korting van 40 miljoen euro en daarna tot 2015 om 50 miljoen euro per jaar.

Knapen negeert senaat

Telegraaf 29.04.2011 Staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking weigert een extra korting op het budget voor hulporganisaties ongedaan te maken. Een meerderheid van de Eerste Kamer had hem daartoe wel opgeroepen. Maar de bewindsman zal de motie daarover niet uitvoeren, zo heeft hij vrijdag aan de Senaat laten weten.  „Ik ontkom niet aan bezuinigingen op subsidies aan maatschappelijke organisaties”, schrijft Knapen.

‘Tegenvaller zorg groter’

Telegraaf 29.04.2011 De tegenvaller in de zorg is meer dan 2 miljard euro. Dat meldde premier Mark Rutte vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie. Meer details over het akkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA en PVV wilde hij niet geven. „Eén tipje van de sluier wil ik wel oplichten. Wás het maar 2 miljard, de tegenvaller in de zorg. Het is nog meer.”

Tegenvallers zorg vallen nog hoger uit dan 2 miljard

VK 29.04.2011 Het kabinet is het vandaag eens geworden over de manier om deze nieuwe tegenvallers op te vangen, maar Rutte wilde geen enkel tipje van de sluiter oplichten hoe deze afspraken er dan uitzien. Volgens Rutte gaat het ‘al een paar honderd jaar’ zo dat de nieuwe plannen bekend worden gemaakt in de voorjaarsnota. Die wordt in de tweede helft van mei naar de Kamer gestuurd. 

‘Tegenvaller in zorg meer dan 2 miljard’

De Pers 29.04.2011 De tegenvaller in de zorg is meer dan 2 miljard euro. Dat meldde premier Mark Rutte vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie.

Meer details over het akkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA en PVV wilde hij niet geven. ,,Eén tipje van de sluier wil ik wel oplichten. Wás het maar 2 miljard, de tegenvaller in de zorg. Het is nog meer.’’  

Geen extra stijging eigen risico zorg

Trouw 29.04.2011 Het kabinet zal het verplichte eigen risico in de zorg niet extra verhogen. Ook wordt geen aparte bijdrage gevraagd als mensen een bezoek brengen aan de huisarts. De coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV hebben dat afgesproken, meldden ingewijden vrijdag.  

Geen extra stijging eigen risico zorg

De Pers 29.04.2011 Het kabinet zal het verplichte eigen risico in de zorg niet extra verhogen. Ook wordt geen aparte bijdrage gevraagd als mensen een bezoek brengen aan de huisarts. De coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV hebben dat afgesproken, meldden ingewijden vrijdag.

De partijen hebben lang onderhandeld over mogelijkheden om grote financiële tegenvallers in onder meer de zorgsector op te vangen. Het kabinet vergadert vrijdag verder over andere maatregelen en ingrepen in de zorg.  

Eigen risico gaat niet verder omhoog om tekorten op te vangen

NRC 29.04.2011 De tegenvaller van 2 miljard die het ministerie van Volksgezondheid dit begrotingsjaar lijdt wordt niet vertaald naar een extra hoog eigen risico. Ook wordt huisartsbezoek niet onder gebracht onder het eigen risico, het deel dat voor eigen rekening blijft.

Dat werd duidelijke na gesprekken tussen coalitiepartijen VVD, CDA en PVV. De regering kiest voor een generieke korting op de budgetten van alle ministeries, meldt het FD. In de ministerraad vanmiddag wordt er verder over gesproken. Dan wordt een definitief akkoord verwacht.

Geen extra stijging eigen risico zorg

AD 29.04.2011 Het kabinet zal het verplichte eigen risico in de zorg niet extra verhogen. Ook wordt geen aparte bijdrage gevraagd als mensen een bezoek brengen aan de huisarts.

Geen extra stijging eigen risico zorg  

NU 29.04.2011 DEN HAAG – Het kabinet zal het verplichte eigen risico in de zorg niet extra verhogen. Ook wordt geen aparte bijdrage gevraagd als mensen een bezoek brengen aan de huisarts. 

Geen stijging eigen risico zorg

Telegraaf 29.04.2011 Het kabinet zal het verplichte eigen risico in de zorg niet extra verhogen. Ook wordt geen aparte bijdrage gevraagd als mensen een bezoek brengen aan de huisarts. De coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV hebben dat afgesproken, meldden ingewijden vrijdag.

Tegenvallers kabinet lopen op tot 2,3 miljard euro

Elsevier 27.04.2011 De tegenvallers op de lopende rijksbegroting zijn opgelopen tot ongeveer 2,3 miljard euro. De overschrijdingen zijn het grootst in de zorg: tussen de 1,5 en 2 miljard euro. Gerekend over de periode tot 2015 gaat het voor de hele begroting om tegenvallers van 3 tot 3,5 miljard euro.

De Jager zei eerder dit jaar er rekening mee te houden dat er 2 miljard euro meer uitgegeven moet worden dan verwacht. ‘In gesprekken hoor ik de woorden “probleem” en “tegenvaller” veel vaker dan me lief is,’ schreef de minister begin april op zijn weblog.

Zie ook:

april 29, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarsnota 2011 – Huishoudboekje op orde

Gehaktdag – De kabinetsdoelen op weg naar Prinsjesdag 2010

In de aanloop naar Prinsjesdag 2010 ligt er al wat minder goed nieuws te wachten.

We ontvingen reeds het nieuws over de Voorjaarsnota 2010. En ook de bezuinigingen gaan er nog flink inhakken tijdens Gehaktdag.

Zie ook: 2e kamerverkiezingen 9 juni 2010 – Bezuinigingen in aantocht

Ook de Kabinetsdoelen lopen achter zo  blijkt dit uit het jaarverslag van het Rijk, dat het kabinet woensdag met de Kamer bespreekt. Elke derde woensdag van mei is zo’n ’gehaktdag’ waarin het kabinet laat zien wat er terecht is gekomen van de plannen. Deze keer dus de plannen die op Prinsjesdag 2009 werden gepresenteerd.

Dit jaar zal het een bijzondere verantwoordingsdag zijn. Niet alleen omdat het kabinet demissionair is, ook omdat er nog nooit zo’n groot verschil is geweest tussen de zonnige vooruitzichten op Prinsjesdag en de werkelijkheid in het jaar erna. 

Het gat op de begroting bedraagt in 2010 volgens de nieuwe schattingen van het ministerie van Financiën 6,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) werd een tekort van 6,3 procent van het bbp voorspeld.

Publiekssamenvatting;

Minister De Jager presenteert op 19 mei 2010 namens het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) over 2009 aan de Tweede Kamer. Het FJR blikt terug op de economische en financiële ontwikkelingen in 2009 en laat de resultaten van het afgelopen begrotingsjaar zien.  

Rijksbegroting 2010
Info over Verantwoordingsdag 2010? Vind alle cijfers en feiten op:
www.Verantwoordingsdag.nl  

Voorjaarsnota: begrotingstekort groter dan gedacht

Elsevier 31.05.2010 Het overheidstekort over 2010 valt hoger uit dan werd verwacht. Het tekort bedraagt 6,6 procent van het bruto binnenlands product, terwijl …

Overheidstekort in 2010 hoger dan gedacht

Parool 31.05.2010 DEN HAAG – Het overheidstekort van Nederland valt dit jaar hoger uit dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  

Overheidstekort in 2010 hoger

Telegraaf  31.05.2010 Het overheidstekort van Nederland over 2010 valt hoger uit dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verantwoordingsdag werd verkiezingsdebat

NRC 21.05.2010 Verantwoordingsdag gaat over wat het kabinet heeft bereikt sinds Prinsjesdag. Maar het werd gisteren vooral een debat over de CPB-cijfers en de verkiezingen.

Kabinet kan niet trots zijn op jaarresultaten

NRC 20.05.2010 Vandaag is in Den Haag het verantwoordingsdebat. Het kabinet geeft zichzelf een 8, maar de oppositie heeft genoeg onderwerpen om mee af te rekenen.

Rekenkamer: inlichtingen kabinet onvoldoende

NRC 18.05.2010 Het kabinet boekt te weinig progressie bij de verantwoording van zijn beleid. De informatie over doelstellingen en prestaties over 2009 is onvoldoende.

Deze kritiek heeft de Algemene Rekenkamer vanmiddag geuit in het kader van Verantwoordingsdag, morgen. Bij deze inhoudelijke tegenhanger van Prinsjesdag licht het kabinet zijn prestaties en het gevoerde beleid toe.

Kabinet ligt ver achter op eigen schema

Trouw 15.05.2010  Het kabinet raakt steeds verder achterop bij de doelstellingen aan het begin van de kabinetsperiode. Zo zal het er waarschijnlijk niet meer in slagen om 200.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. En komt er geen sluitend kinderopvangsysteem. 

 

Kabinet haalt eigen ‘sleuteldoelen’ niet

NRC 12.05.2010 Het vierde kabinet-Balkenende is vorig jaar uit koers geraakt bij volbrengen van 74 bij formatie afgesproken doelstellingen.

Kabinet raakt achterop bij halen eigen doelen

Telegraaf 12.05.2010 Het kabinet is het afgelopen jaar verder achterop geraakt bij het halen van 74 belangrijkste beleidsdoelen die de regeringscoalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie zichzelf in 2007 stelden. Van de 74 doelen liggen er nu veertien niet op koers.

Crisis haalde financiën Rijk overhoop

Trouw 12.05.2010 Het verschil tussen de voorspellingen op Prinsjesdag in september 2008 en de daadwerkelijke cijfers was nooit eerder zo groot als in 2009.

Zie ook:

Economisch herstel hapert

Telegraaf 16.09.2010 Volgend jaar groeit de Nederlandse economie met 1,5 procent.

Uitgelekt: Cijfers economie in 2011 

Telegraaf 16.09.2010 De Telegraaf heeft de hand weten te leggen op de Macro Economische Verkenningen.

Media krijgen begrotingsstukken niet vooraf

VK 16.09.2010 Het kabinet wil opnieuw de stukken voor de begroting van volgend jaar niet voorafgaand aan Prinsjesdag aan de media verstrekken. De stukken worden nu dinsdagmiddag om 15.15 uur voor iedereen tegelijk openbaar gemaakt.  

Stukken begroting niet vooraf

Telegraaf 16.09.2010 Het kabinet wil opnieuw de stukken voor de begroting van volgend jaar niet voorafgaand aan Prinsjesdag aan de media verstrekken.

De stukken worden nu dinsdagmiddag om 15.15 uur voor iedereen tegelijk openbaar gemaakt.

Begrotingstekort 2011 lijkt mee te vallen 

NRC 15.09.2010 NIEUWS – Het begrotingstekort van de overheid daalt in 2011 meer dan waar in juni nog rekening mee werd gehouden.

Bij dit artikel

Opnieuw begrotingsstukken Prinsjesdag uitgelekt

Elsevier 15.09.2010 Het overheidstekort volgend jaar daalt met 5 miljard euro. Ook gaat het Koninklijk Huis meer belasting betalen, zo valt te lezen in uitgelekte Prinsjesdag-stukken.

Dat blijkt uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) die normaal gesproken op Prinsjesdag worden gepresenteerd, maar waarover RTL Nieuws nu al beschikt.

Zie ook:

Begrotingstekort 2011 lijkt mee te vallen

VK 15.09.2010 Weer zijn er Prinsjesdag-stukken uitgelekt naar RTL Nieuws. Het overheidstekort daalt in 2011 met 3,9%, oftewel 5 miljard euro. Dat is een grotere daling dan werd voorspeld. 

Algemene beschouwingen definitief zonder Balkenende

VK 15.09.2010 De Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer zullen dit jaar niet direct na Prinsjesdag plaatsvinden. Het traditionele debat over de plannen van het kabinet wordt gecombineerd met het debat over de regeringsverklaring van een nieuw kabinet. 

‘Het wordt niet zo’n zware klus voor Mark Rutte’

AD 15.09.2010 DEN HAAG – Het overheidstekort daalt volgend jaar met 5 miljard euro, meer dan eerder voorspeld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB), waar het de hand op heeft weten te leggen. RTL’s …

Begrotingstekort 2011 lijkt mee te vallen

Trouw 15.09.2010 Het begrotingstekort in 2011 lijkt wat mee te vallen en daalt naar 3,9 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de Macro Economische Verkenningen (MEV) die op Prinsjesdag bekend worden, maar waarop RTL Nieuws woensdag de hand wist te leggen.

‘Overheidstekort daalt meer dan voorspeld’

Trouw 15.09.2010 Het overheidstekort daalt volgend jaar met 5 miljard euro, meer dan eerder voorspeld. Dat meldt RTL Nieuws woensdagavond op basis van de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB), waar het de hand op heeft weten te leggen.

Begrotingstekort 2011 lijkt mee te vallen

Parool 15.09.2010 DEN HAAG – Het begrotingstekort in 2011 lijkt wat mee te vallen en daalt naar 3,9 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de Macro Economische Verkenningen (MEV) die op Prinsjesdag bekend worden, maar waarop RTL Nieuws woensdag de hand wist te leggen.

Tekort 2011 lijkt mee te vallen

Telegraaf 15.09.2010 Het begrotingstekort in 2011 lijkt wat mee te vallen en daalt naar 3,9 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de Macro Economische Verkenningen (MEV) die op Prinsjesdag bekend worden, maar waarop RTL Nieuws woensdag de hand wist te leggen. 

Geen algemene beschouwingen

Telegraaf 15.09.2010 De Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer zullen dit jaar niet direct na Prinsjesdag plaatsvinden. Het traditionele debat over de plannen van het kabinet wordt gecombineerd met het debat over de regeringsverklaring van een nieuw kabinet.

Uitstel Algemene beschouwingen

Trouw 15.09.2010  De Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer zullen dit jaar niet direct na Prinsjesdag plaatsvinden.

Geen algemene beschouwingen na Prinsjesdag

Elsevier 15.09.2010 Na Prinsjesdag volgt dit jaar geen traditioneel debat in de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet. De algemene politieke beschouwingen worden gecombineerd met het debat over de regeringsverklaring van een nieuw kabinet.

Beschouwingen zonder Balkenende

Telegraaf 15.09.2010 De beschouwingen in de Kamer zullen dit jaar niet direct na Prinsjesdag plaatsvinden. 

JP op Prinsjesdag naar New York 

Telegraaf 15.09.2010 Premier Jan Peter Balkenende vliegt dinsdagmiddag, op Prinsjesdag, naar New York.  

Balkenende met Prinsjesdag naar VS

Trouw 15.09.2010 Premier Jan Peter Balkenende vliegt dinsdagmiddag, op Prinsjesdag, naar New York om woensdag de algemene vergadering van de Verenigde Naties te kunnen bijwonen. 

Balkenende op Prinsjesdag naar New York

15.09.2010 Premier Jan Peter Balkenende (CDA) vertrekt dinsdag, op Prinsjesdag, naar New York. Hij wil daar woensdag de vergadering bijwonen van alle landen van de Verenigde Naties. Dat heeft Balkenende gezegd in de Tweede Kamer.

Geen algemene beschouwingen dit jaar 

VK 13.09.2010 Er komt dit jaar geen politiek debat met de minister-president naar aanleiding van de begroting. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig om kort voor het aantreden van een nieuw kabinet nog twee dagen met de demissionaire Jan Peter Balkenende (CDA) over de Miljoenennota te debatteren.

Bijna alle fracties houden hun kruit liever droog voor het debat over de regeringsverklaring van het komende kabinet. Waarschijnlijk wordt dat een minderheidsregering van CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV. De verwachting is dat de nieuwe kabinetsploeg binnen een week of twee op het bordes staat.

Rutte: zo snel mogelijk nieuw kabinet

Parool 04.06.2010 DEN HAAG – VVD-leider Mark Rutte vindt dat er na de verkiezingen van woensdag zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet worden gevormd. Dat kabinet kan dan de begroting voor volgend jaar opstellen en deze op Prinsjesdag presenteren aan de Tweede Kamer.

Rutte: zo snel mogelijk nieuw kabinet

Trouw 04.06.2010 VVD-leider Mark Rutte vindt dat er na de verkiezingen van woensdag zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet worden gevormd. Dat kabinet kan dan de begroting voor volgend jaar opstellen en deze op Prinsjesdag presenteren aan de Tweede Kamer.

Rutte: Zo snel mogelijk een nieuw kabinet vormen

Elsevier 04.06.2010 VVD-leider Mark Rutte vindt dat er na de verkiezingen van woensdag zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet worden gevormd. Dat kabinet kan…

mei 16, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 2 reacties

Voorjaarsnota 2010

Voorjaarsnota

Kabinet bereikt akkoord over voorjaarsnota

Parool 23.04.2010 DEN HAAG – Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de voorjaarsnota, waarin de stand van zaken is opgenomen over het lopende begrotingsjaar

De Jager looft begrotingsdiscipline collega’s

Akkoord over voorjaarsnota

Telegraaf 23.04.2010 Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de voorjaarsnota, waarin de stand van zaken is opgenomen over het lopende begrotingsjaar.

Zie ook: • Tegenvaller kabinet valt hoger uit

april 25, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 2 reacties