Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 7

Illie 3

Illie 4

Illie 1

Illie 2

IMG_1094[1]

Breuk kabinet ??

De regeringspartijen VVD en PvdA staan al een paar dagen met verhitte hoofden tegenover elkaar over de opvang van illegalen. Voor beide partijen en voor de hoofdrolspelers staat er veel op het spel.

ABN Amro vreest dat de beursgang sneuvelt als het kabinet valt over de opvang van illegalen. Dat meldt het Financieele Dagblad woensdag op basis van diverse anonieme bronnen binnen de bank. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) moet nog een besluit nemen over de beursgang van de staatsbank. Mocht het kabinet echter voortijdig struikelen over de zogenoemde bed-bad-broodkwestie, dan is de kans groot dat er onvoldoende politieke steun in de Tweede Kamer is voor groen licht voor de beursgang.

Wie buigt in bed en brood-debat?

Coalitiepartners VVD en PvdA voeren tot in Straatsburg strijd hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers.De kwestie verdeelt de coalitie, er zijn weinig thema’s waarover de partijen het zo fundamenteel oneens zijn.

Het is bepaald niet voor het eerst dat het immigratiebeleid de coalitie uiteendrijft, maar voor het eerst lijkt het voortbestaan van coalitie en kabinet daardoor onzeker.

De VVD slikte bij de onderhandelingen over het Regeerakkoord in 2012 de eis van PvdA-leider Diederik Samsom dat er een Eerlijk Kinderpardon zou komen, een verblijfsvergunning voor jonge illegalen die in Nederland geworteld zouden zijn.

Op scherp

Een jaar geleden slikte de VVD een volgende eis van Samsom, namelijk het schrappen van het beboeten van illegaal verblijf in Nederland. In ruil daarvoor moest Samsom accepteren dat er iets minder werd genivelleerd.

Maar veel PvdA’ers wilden al steeds dat ook een andere kwestie van tafel moest. In 2007 werd namelijk overeengekomen dat in ruil voor een ‘generaal pardon’ voor 27.000 afgewezen asielzoekers gemeenten niet meer mogen meewerken aan de opvang van andere afgewezen asielzoekers.

Die laatste kwestie is nu op scherp gezet door uitspraken van comités van de Raad van Europa in Straatsburg, waar 47 Europese landen bij aangesloten zijn. De Protestantse Kerken in Nederland hadden zich tot de Raad van Europa gewend over de illegalenopvang.

Basisvoorziening

Het kabinet werd vanuit Straatsburg op de vingers getikt. Nederland zou voor illegalen minstens een bed, eten en sanitaire voorzieningen ter beschikking moeten stellen. Het kabinet maakte bezwaar tegen de rechtmatigheid van het besluit.

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. Hoeveel kost een asielzoeker? U leest het hier >

Opvang

VVD en PvdA zijn het niet eens over hoe Nederland moet omgaan met illegalen. Als het aan de PvdA ligt, wordt er voor deze groep een zogenoemde bed-bad en broodregeling getroffen. De VVD is daar fel tegen, omdat opvang van illegalen een aanzuigende werking zou hebben. Maar nu is het voor de PvdA duidelijk: illegalen moeten van overheidswege een basisvoorziening krijgen. De VVD wil dat niet, hooguit als zo’n basisvoorziening het begin is van vertrek uit Nederland.

Dat de twee partijen nu verhit tegenover elkaar staan, komt zowel door de voor beide partijen vitale aanleiding als door de politieke situatie. De VVD is al een paar keer door de pomp gegaan voor de PvdA over het illegalenbeleid en probeert sinds de Statenverkiezingen het eigen profiel op te poetsen met een scherpe koers op immigratiegebied.

Opvang in de regio

Zo kwam de VVD-fractie meteen na de Statenverkiezingen ook al met een plan om geen Illegale asielzoekers meer op te nemen in Europa, maar opvang in de regio te subsidiëren. VVD migratienota

VVD wil einde aan asielinstroom Europa – De VVD wil niet langer machteloos toekijken hoe mensen dagelijks verdrinken in de Middellandse Zee. Alleen al in 2014 zijn er meer dan 3000 mensen omgekomen. Tweede Kamerlid Malik Azmani wil daarom een einde aan de asielstromen naar Europa. ‘De alsmaar stijgende toestroom van vluchtelingen zorgt daarnaast voor ontwrichting van de samenleving: het draagvlak voor opvang neemt af, het zet onze sociale voorzieningen onder druk en we weten niet wie we binnenhalen: een echte vluchteling, een gelukszoeker of een terrorist. Met het creëren van voldoende veilige opvang in de regio, maken we asielaanvragen in Europa overbodig.’ Lees verder

De PvdA probeert na drie verloren verkiezingen ook kleur op de wangen te krijgen. Daarbij ondervindt de verzwakte PvdA-leider Diederik Samsom zowel binnen de fractie in de Tweede Kamer als binnen het partijkader druk om de illegalenkwestie scherp te spelen.

VVD en PvdA zijn het na drie dagen praten nog steeds niet eens over de vraag of illegalen in Nederland recht hebben op opvang en eten. Een van de te bespreken opties zou zijn om toe te gaan naar een landelijke opvang voor uitgeprocedeerden, met alleen een sobere basisvoorziening, bijvoorbeeld in Ter Apel of Gilze Rijen.

Compromis

Bronnen in Den Haag zeggen dat vooral fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) zich hard opstellen in het conflict, en premier Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher(PvdA) zouden meer bereid zijn een compromis te sluiten.

Op hoofdlijnen zouden VVD en PvdA het al met elkaar eens zijn, maar als het gaat om de details blijven er conflicten. Deze drie opties worden in Den Haag besproken.

De VVD zou dit wel aandurven, maar de PvdA zou hieraan allerlei voorwaarden verbinden, waardoor de liberalen terugtrekken, schrijft De Telegraaf. Op 11 mei dient al een hoger beroep van zes asielzoekers die geen opvang kregen en deze kwestie nu voorleggen aan de Raad van State.

Rijksopvang

Voormalig staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) pleitte eerder voor een rijksopvang, ergens op het platteland van Ter Apel en Gilze-Rijen, maar dat is er nooit van gekomen. Gemeenten zouden dan moeten stoppen met de ‘bed, bad en brood’-voorziening, en alleen op deze centrale plekken zouden illegalen opvang kunnen krijgen.

VN-kritiek

Een hoge rapporteur van de Verenigde Naties heeft kritiek op het illegalenbeleid en het debat dat er over gaande is. Speciaal Rapporteur Philip Alston voor extreme armoede en mensenrechten zegt tegen de NOS dat er al internationale regelgeving is waar Nederland zich aan moet houden.

De Raad van Europa oordeelde eind vorig jaar dat Nederland mensenrechten schendt, door illegalen op straat te laten leven. Maar het Comité van Ministers in Brussel deed een andere uitspraak, en VVD en PvdA interpreten deze concept-uitspraak allebei anders. De uitspraak was volgens Alston doelbewust vaag, maar dat neemt niet weg dat de conclusie duidelijk is: de bed-bad-en-broodregeling is verplicht. ”Dat is goed nieuws voor de mensenrechten in Europa.”

Uitgeregeerd ?

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben tot diep in de nacht overlegd over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Premier Rutte zei dat het ‘een ingewikkelde kwestie’ is. Het overleg werd afgebroken en zou donderdag verder gaan.

En uiteindelijk  ging het coalitieoverleg pas vrijdag verder. Het overleg is vervolgens opnieuw gestaakt, en weer zonder concreet resultaat. De coalitie vergaderde deze week al twee keer tot diep in de nacht over de kwestie.

Na de wekelijkse ministerraad zullen in ieder geval premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher aan tafel schuiven met fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA).  Maandag ging het Coalitieoverleg  weer verder› En uiteindelijk ging het overleg ‘bed, bad en brood’ dinsdag verder›   En nu gaat het Coalitieberaad woensdag verder We gaan de goede kant op, aldus PvdA-leider Diederik Samsom

De VVD houdt er wel rekening mee dat het conflict over de opvang van illegalen mogelijk het einde wordt van het kabinet met de PvdA. De VVD-partijtop beraadt zich over de gevolgen van een breuk.

Mocht het kabinet vallen  over deze kwestie, dan is het hoogst ongewis of Samsom weer lijsttrekker en dus politiek leider van de PvdA zal zijn. Diederik Samsom heeft er dus alle belang bij zowel zijn zin te krijgen als het kabinet op de been te houden.

Over ruim een maand wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen, waarin VVD en PvdA ook samen met de gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP geen meerderheid hebben. Dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn, als er een sterke wil bij VVD en PvdA zou bestaan om het elkaar niet te moeilijk te maken.

Het heeft er alleen alle schijn van dat die wil er niet meer is. Het Regeerakkoord is goeddeels uitgevoerd en over nieuwe uitdagingen – zoals belastingverlaging – zijn VVD en PvdA het oneens.

Het kabinet is uitgeregeerd, de regeringspartijen poetsen hun profiel op richting volgende verkiezingen. Onder zo’n gesternte kunnen ook ‘bed, brood en bad’ zomaar het einde van het kabinet inluiden.

Ze zijn er uit  !!!!

De onderhandelaars van VVD en PvdA – premier Mark Rutte, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA) – werden het woensdag tijdens beraad op het ministerie van Financiën eens over een brief die staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asiel op dit moment uitwerkt.

Lees de brief van staatssecretaris Dijkhoff

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ??? 

—>>> Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

zie ook: Terugblik – debat 22.04.2015 Vluchtelingencrisis

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 6

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

Peiling 2e kamer 26.04.2015 Maurice de Hond – PvdA min 2 zetel VNL 1 zetel

De reactie op de afloop van de crisis rondom Bed, Bad & Brood is dat VVD 1 en PvdA 2 zetels dalen.

Daarnaast zien we dat de aankondiging van het lijsttrekkerschap van Moszkovicz de partij VNL op 1 zetel zet. SP en CDA stijgen deze week 1, naar 23.

Deze week is het compromis bekend geworden inzake Bed, Bad & Brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De meeste Nederlanders vinden dat een slecht resultaat. Dat geldt ook voor VVD- en PvdA-kiezers. Iets meer dan een op de vijf kiezers vindt oud-advocaat Bram Moszkowicz een aanwinst voor de politiek. Bij de PVV-aanhang is dat zelfs bijna de helft. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond. De lijsttrekker van de partij VoorNederland (VNL) zou bij verkiezingen nu in de Tweede Kamer worden gekozen en alvast één zetel halen.

Peiling 2e kamer 19.04.2015 Maurice de Hond – VVD naar 27 zetels

De strijd werkt volgens De Hond positief op de aanhang van de VVD (die gaat twee zetels omhoog naar 27) en PvdA (eentje erbij naar 14). Die drie zetels gaan eraf bij de PVV (naar 20), SP (naar 22) en D66 (naar 17).

Volg en lees meer over:

#VLUCHTELINGENCRISISElsevier

Asielzoekers starten zaak tegen COA om gedwongen verhuizing 

Ook B&W in Almelo en verschillende schooldocenten zouden tegen verplaatsing zijn

NU 25.07.2015 Tientallen asielzoekers en hun kinderen spannen een kort geding aan tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Inzet is de gedwongen verhuizing van de gezinnen uit het asielzoekerscentrum in Almelo.

Ze moeten plaatsmaken voor nieuwkomers, maar zo’n verhuizing is heel ingrijpend voor de tientallen kinderen, aldus hulporganisatie Defence for Children

Het gaat om uitgeprocedeerde gezinnen en gezinnen die nog in de procedure zitten, bij elkaar 59 volwassenen en 53 kinderen.

Niet alleen de asielzoekers zelf, ook B&W van Almelo en verschillende schooldocenten zijn tegen de gedwongen verhuizing, zegt Defence for Children. Maar het COA houdt vast aan de verhuizing, die gepland staat in de week van 10 tot 14 augustus. Het COA wil de gezinsopvanglocatie bij het reguliere azc trekken.

Schadelijk voor ontwikkeling

Voor kinderen die vaak al getraumatiseerd zijn, is keer op keer verhuizen heel schadelijk voor hun ontwikkeling, zegt Defence for Children.

De organisatie staat de gezinnen bij en heeft een advocaat voor ze geregeld. De gezinnen zouden verspreid worden ondergebracht in andere locaties van het COA. Het kort geding dient op 5 augustus voor de rechtbank Den Haag.

Lees meer over: COA Almelo

Gerelateerde artikelen; COA huisvest geen asielzoekers in oude tbs-kliniek Rekken 

Asielkinderen starten zaak tegen COA

Telegraaf 25.07.2015  Tientallen asielzoekers en hun kinderen spannen een kort geding aan tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Inzet is de gedwongen verhuizing van de gezinnen uit het asielzoekerscentrum in Almelo. Ze moeten plaatsmaken voor nieuwkomers, maar zo’n verhuizing is heel ingrijpend voor de tientallen kinderen, aldus hulporganisatie Defence for Children

Het gaat om uitgeprocedeerde gezinnen en gezinnen die nog in de procedure zitten, bij elkaar 59 volwassenen en 53 kinderen.

Niet alleen de asielzoekers zelf, ook B&W van Almelo en verschillende schooldocenten zijn tegen de gedwongen verhuizing, zegt Defence for Children. Maar het COA houdt vast aan de verhuizing, die gepland staat in de week van 10 tot 14 augustus. Het COA wil de gezinsopvanglocatie bij het reguliere azc trekken.

Voor kinderen die vaak al getraumatiseerd zijn, is keer op keer verhuizen heel schadelijk voor hun ontwikkeling, zegt Defence for Children. De organisatie staat de gezinnen bij en heeft een advocaat voor ze geregeld. De gezinnen zouden verspreid worden ondergebracht in andere locaties van het COA.

Het kort geding dient op 5 augustus 2015 voor de rechtbank Den Haag.

Asielzoekersgezinnen spannen kort geding aan tegen COA

NRC 25.07.2015 Tientallen asielzoekers en hun kinderen spannen een kort geding aan tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), omdat zij niet gedwongen willen verhuizen uit het asielzoekerscentrum in Almelo. Dat meldthulporganisatie Defence for Children.

De organisatie staat de gezinnen bij en heeft een advocaat voor ze geregeld. De collectieve juridische procedure wordt aangespannen door uitgeprocedeerde gezinnen en gezinnen die nog in de procedure zitten, bestaande uit 59 volwassenen en 53 kinderen.

Defence for Children trok eerder samen met onder meer Unicef en Vluchtelingenwerk aan de bel over zogeheten gezinslocaties, waar uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen worden opgevangen. Deze opvanglocaties zouden niet stroken met de minimumeisen van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Het kort geding tegen het COA dient op 5 augustus voor de rechtbank Den Haag. De verhuizing van de gezinnen staat gepland in de week van 10 tot 14 augustus.  LEES VERDER

Lees ook: in NRC Handelsblad het interview met COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker: Niet ideaal, maar noodopvang in IJsselhallen is nodig

Lees meer;

19 FEB D66: asielgezin vastgezet tegen belofte Teeven in

18 FEB Opnieuw asielgezin met kinderen opgesloten. D66 wil opheldering ›

21 MEI Het gaat hartstikke goed met onze kinderen, toch?

2014 ‘Gezinslocaties asielzoekers zijn schadelijk en niet effectief’ ›

2006 ‘Staat schendt rechten asielkinderen’

Vluchtelingen Jemen mogen zeker halfjaar in Nederland blijven 

NU 23.07.2015 Jemenieten die hun heil Nederland land zoeken, worden zeker een halfjaar lang niet teruggestuurd naar hun vaderland, ook niet als ze als asielzoeker eigenlijk zijn uitgeprocedeerd. Dat staat in een brief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). De Jemenieten krijgen ook opvang in ons land.

In Jemen woedt een bloedige machtsstrijd, die het land in een chaos heeft gedompeld. “De situatie is ernstig en fragiel”, schrijft Dijkhoff.

Verder mag het beslissen over lopende en nog te ontvangen asielaanvragen bij Jemenieten maximaal een jaar langer duren dan het geval was.

De eerste helft van dit jaar hebben vijftien Jemenieten een asielaanvraag gedaan, blijkt uit navraag bij het ministerie. Dat betekent geen extra toeloop. Over het gehele vorige jaar waren het er 32.

Eind maart braken in Jemen gevechten uit tussen een coalitie van de regering van Jemen en Saudi-Arabië enerzijds en de Houthi’s uit het noorden van Jemen anderzijds. Volgens een brief die het Nederlandse kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde, is de humanitaire situatie “ernstig verslechterd.”

Zie ook: Dit moet u weten om het conflict in Jemen te begrijpen

Lees meer over: Jemen Klaas Dijkhoff

Jemenieten hoeven niet terug

Telegraaf 23.07.2015 emenieten die hun heil in ons land zoeken, worden zeker een halfjaar lang niet teruggestuurd naar hun vaderland, ook niet als ze als asielzoeker eigenlijk zijn uitgeprocedeerd. Dat staat in een brief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). De Jemenieten krijgen ook opvang in ons land.

In Jemen woedt een bloedige machtsstrijd, die het land in een chaos heeft gedompeld. „De situatie is ernstig en fragiel”, schrijft Dijkhoff.

Verder mag het beslissen over lopende en nog te ontvangen asielaanvragen bij Jemenieten maximaal een jaar langer duren dan het geval was.

De eerste helft van dit jaar hebben vijftien Jemenieten een asielaanvraag gedaan, blijkt uit navraag bij het ministerie. Dat betekent geen extra toeloop. Over het gehele vorige jaar waren het er 32.

Eind maart braken in Jemen gevechten uit tussen een coalitie van de regering van Jemen en Saudi-Arabië enerzijds en de Houthi’s uit het noorden van Jemen anderzijds. Volgens een brief die het Nederlandse kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde, is de humanitaire situatie „ernstig verslechterd. De VN spreekt op dit moment van 21,1 miljoen hulpbehoevenden, ofwel 80 procent van de gehele bevolking. Sinds de escalatie van de gewapende strijd zijn er ruim 3500 doden en bijna 17.000 gewonden gevallen, en ruim 1miljoen mensen ontheemd geraakt.”

Nederland volgt de ontwikkelingen „op de voet” en zal „een extra financiële bijdrage overwegen indien nodig.”

Iraanse christenen krijgen makkelijker asiel in Nederland

Trouw 22.07.2015 Christenen uit Iran worden aangemerkt als risicogroep, waardoor ze iets makkelijker asiel kunnen krijgen in Nederland. Met dit ‘stempel’ kunnen gevluchte christenen eenvoudiger aantonen dat ze vervolging vrezen in eigen land.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat hij het asielbeleid op dit punt aanpast. De bepaling geldt naast christenen ook voor bahai’s en soefi’s, de twee andere religieuze minderheden in het islamitische Iran. Vanwege hun moeilijke positie in de maatschappij beschouwde Nederland ze al als ‘groepen van bijzondere aandacht’.

Verwant nieuws;

Christenen uit Iran aangemerkt als ‘risicogroep’ in asielprocedure 

NU 22.07.2015 Christenen uit Iran kunnen iets makkelijker asiel krijgen in Nederland. Zij worden voortaan aangemerkt als risicogroep, wat betekent dat zij eenvoudiger kunnen aantonen dat zij vervolging vrezen in hun eigen land. Deze bepaling geldt ook voor bahai’s en soefi’s.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft woensdag aan de Tweede Kamer geschreven dat hij het asielbeleid op dit punt aanpast.

De drie religieuze groepen zijn minderheden in het islamitische Iran. Vanwege hun moeilijke positie in de maatschappij beschouwde Nederland ze al als ‘groepen van bijzondere aandacht’.

Volgens Dijkhoff hebben bepaalde groepen christenen het erg zwaar, omdat de Iraanse overheid ze beschouwt als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het gaat onder andere om leden van huiskerken en moslims die bekeerd zijn tot het christendom.

Het asielbeleid voor Iraanse lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt’s) blijft ongewijzigd. Zij krijgen in Nederland asiel, omdat zij ”een gegronde vrees hebben voor vervolging” en dit blijft zo.

Overigens krijgen deze religieuze en seksuele minderheden niet automatisch een vluchtelingenstatus. De Immigratie en Naturalisatiedienst IND blijft de verhalen en achtergronden van de betrokkenen individueel toetsen.

Dijkhoff baseert zijn besluit op een recent verslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie van minderheden in Iran.

Lees meer over: Iran Asielzoekers

Tibetanen voeren proces om bed, bad, brood

AD 22.07.2015 Tibetaanse vluchtelingen hebben woensdag in de rechtbank in Utrecht een emotioneel beroep gedaan op de Centrale Raad van Beroep. Volgens de advocaat van de vluchtelingen hebben ze te weinig hulp gekregen van de gemeenten Utrecht en Amsterdam.,,We kunnen nergens heen en zijn gedwongen op straat te leven”, zei een van hen in de rechtszaal. ,,Help me, help me please.”

Volgens advocaat Pim Fischer hadden de zes Tibetanen die hij vertegenwoordigt, een slaapplek en eten moeten krijgen. Hij eist namens hen dat ze ook overdag bij een gemeentelijke opvang terecht kunnen. De gemeenten zijn het daar niet mee eens en stellen dat ze geen zich hadden op de mensen of dachten dat ze bij vrienden of kennissen konden eten en slapen.

Huisvesting van vluchtelingen kan stukken beter

Trouw 21.07.2015 Asielzoekers die mogen blijven, kunnen moeilijk aan een huis komen. Gemeenten moeten van staatssecretaris Klaas Dijkhoff een tandje bijzetten om hun achterstanden in te lopen. Is dat een reële opdracht? Ja, zeggen de landelijk ambassadeur en de wethouder in Breda.

Het is leuk om te fantaseren hoe mooi je verzorgingshuizen kunt ombouwen, maar dat gaat geen duizenden woningen opleveren.

Als jonge wethouder van Leeuwarden zat hij al met minister Donner te praten over het tekort in de Friese hoofdstad aan huizen voor mensen met een verblijfsvergunning, als wethouder in Rotterdam werkte de PvdA’er nauw samen met zijn collega-wethouder om de afspraken na te komen. “Ik weet in de praktijk hoe lastig dit is”, zegt Marco Florijn. Sinds vorige week is hij ambassadeur van het Platform Thuis, dat gemeenten helpt om achterstanden in te lopen.

Die zijn niet gering: staatssecretaris Dijkhoff schreef de Tweede Kamer vorige week dat gemeenten, ondanks een eindspurt in juni, het afgelopen half jaar 5300 mensen te weinig aan een huis hebben geholpen. Er zijn ‘extra inspanningen en betrokkenheid nodig’, want voor de tweede helft van dit jaar moeten gemeenten een huis vinden voor 20.000 mensen.

Verwant nieuws;

GEMEENTEN KRIJGEN 10,3 MILJOEN VOOR BAD-BED-BROOD

BB 21.07.2015 Gemeenten kunnen 10,3 miljoen euro verdelen om de bed-bad-broodvoorziening in te richten. Het bedrag is tot stand gekomen na overleg tussen staatssecretaris en de VNG. Het geld wordt verdeeld op basis van de aantallen die gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd.

Centrumgemeenten
Het kabinet wilde dat vooral de grote steden illegalen opvangen. Veel gemeenten die zelf opvang hebben geregeld, zouden die dus moeten sluiten. Maar gemeenten willen dat niet. Daarom zijn nu afspraken gemaakt. Het geld wordt in de septembercirculaire 2015 beschikbaar gesteld aan centrumgemeenten. Dit betekent dat voor de komende periode de tegemoetkoming vooraf wordt uitgekeerd. Gemeenten hoeven geen gegevens meer aan te leveren bij de VNG, wat scheelt in de administratieve lasten.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Tien miljoen voor bed-bad-brood

Telegraaf 21.07.2015 Gemeenten krijgen in totaal 10,3 miljoen euro om bed-bad-broodvoorziening in te richten. Het bedrag is tot stand gekomen na overleg tussen staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het geld wordt verdeeld op basis van de aantallen die gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd, meldt Binnenlands Bestuur. De 10,3 miljoen is bedoeld om opvanglocaties te regelen tot het moment dat er een nieuw bestuursakkoord is. Dat wordt verwacht rond 1 november. Of en hoeveel geld daarna beschikbaar komt, wordt dan pas duidelijk.

In het overleg met gemeenten moeten definitief afspraken worden gemaakt over het aantal locaties, het aantal weken dat de opvang van een illegaal mag duren en over eventuele boetes die gemeenten kunnen krijgen als ze dwarsliggen.

ZEELANDHALLEN IN GOES OPEN VOOR ASIELZOEKERS

BB 20.07.2015 Na Zwolle heeft ook het Zeeuwse Goes een noodopvang voor asielzoekers. De Zeelandhallen zijn in gereedheid gebracht voor de opvang. Maandagochtend vertrekt een bus met de eerste, ongeveer twintig vluchtelingen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Goes. Dat meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Te weinig capaciteit
Sinds woensdag is er ook een noodopvang in Zwolle. In de IJsselhallen is plaats voor vierhonderd asielzoekers. De opvang richt zich vooral op alleenstaanden uit Syrië en Eritrea. De noodopvangcentra in Goes en Zwolle zijn ingericht omdat de reguliere asielzoekerscentra te weinig capaciteit hebben. Dat komt door een onverwacht grote piek in het aantal vluchtelingen dat zich in ons land meldt voor asiel en omdat de uitstroom van mensen met een verblijfsvergunning stagneert vanwege een tekort aan geschikte woningen. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN

15-07-2015 Noodopvang asielzoekers opnieuw in Zwolle

Zeelandhallen Goes open voor asielzoekers

NU 20.07.2015 De Zeelandhallen in Goes zijn in gereedheid gebracht voor de noodopvang van asielzoekers. Maandagochtend vertrekt een bus met de eerste, ongeveer twintig vluchtelingen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Goes. Dat meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Sinds woensdag is er ook een noodopvang in Zwolle. In de IJsselhallen is plaats voor vierhonderd asielzoekers. De opvang richt zich vooral op alleenstaanden uit Syrië en Eritrea.

De noodopvangcentra in Goes en Zwolle zijn ingericht omdat de reguliere asielzoekerscentra te weinig capaciteit hebben. Dat komt door een onverwacht grote piek in het aantal vluchtelingen dat zich in ons land meldt voor asiel en omdat de uitstroom van mensen met een verblijfsvergunning stagneert vanwege een tekort aan geschikte woningen.

Lees meer over: Zeeland Beveland

Opvang in Zeelandhallen

Telegraaf 20.07.2015  Na Zwolle heeft ook het Zeeuwse Goes een noodopvang voor asielzoekers. De Zeelandhallen zijn in gereedheid gebracht voor de opvang. Maandagochtend vertrekt een bus met de eerste, ongeveer twintig vluchtelingen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Goes. Dat meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Sinds woensdag is er ook een noodopvang in Zwolle. In de IJsselhallen is plaats voor vierhonderd asielzoekers. De opvang richt zich vooral op alleenstaanden uit Syrië en Eritrea.

De noodopvangcentra in Goes en Zwolle zijn ingericht omdat de reguliere asielzoekerscentra te weinig capaciteit hebben. Dat komt door een onverwacht grote piek in het aantal vluchtelingen dat zich in ons land meldt voor asiel en omdat de uitstroom van mensen met een verblijfsvergunning stagneert vanwege een tekort aan geschikte woningen.

Zeelandhallen Goes open voor asielzoekers

 

AD 20.07.2015 Na Zwolle heeft ook het Zeeuwse Goes een noodopvang voor asielzoekers. De Zeelandhallen zijn in gereedheid gebracht voor de opvang.

Maandagochtend vertrekt een bus met de eerste, ongeveer twintig vluchtelingen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Goes. Dat meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Sinds woensdag is er ook een noodopvang in Zwolle. In de IJsselhallen is plaats voor vierhonderd asielzoekers. De opvang richt zich vooral op alleenstaanden uit Syrië en Eritrea.

De noodopvangcentra in Goes en Zwolle zijn ingericht omdat de reguliere asielzoekerscentra te weinig capaciteit hebben. Dat komt door een onverwacht grote piek in het aantal vluchtelingen dat zich in ons land meldt voor asiel en omdat de uitstroom van mensen met een verblijfsvergunning stagneert vanwege een tekort aan geschikte woningen.

Verzet tegen huisvesting vluchtelingen

Telegraaf 19.07.2015 Het huisvesten van vluchtelingen in woningen in Breukelen roept veel weerstand op bij bewoners in het dorp.

De gemeente Stichtse Vecht heeft samen met woningcorporaties Portaal, Vecht en Omstreken, Woningstichting Kockengen en Wuta de oplossing bedacht om diverse alleenstaande vluchtelingen met een verblijfsstatus, zogeheten statushouders, te huisvesten in één woning.

Afgelopen week zijn de eerste twee huurcontracten getekend voor twee woningen in Breukelen. In de ene woning gaan drie statushouders wonen, in de andere twee.

Eerste asielzoekers in noodopvang Zwolle

VK 15.07.2015 De eerste asielzoekers zijn woensdag aangekomen bij de noodopvang in de IJsselhallen in Zwolle. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kon niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. De noodopvang in Zwolle heeft plaats voor vierhonderd asielzoekers.

Het gaat om mannen die nog niet in een asielprocedure zitten. Ze komen voornamelijk uit Eritrea en Syrië. Het is de bedoeling dat de asielzoekers binnen twee à drie weken in de reguliere aanvraagprocedure terechtkomen, maar dat kan ook langer duren, aldus de woordvoerder. Van een maximum aantal weken is geen sprake.

Eerste asielzoekers in noodopvang Zwolle

NRC 15.07.2015 De eerste asielzoekers zijn vanavond aangekomen bij de noodopvang in de IJsselhallen in Zwolle. De plek is ingericht om de grote toestroom van asielzoekers van de laatste weken op te vangen. De reguliere asielzoekerscentra hebben te weinig capaciteit.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maakte eerder deze maand bekend de IJsselhallen in Zwolle en de Zeelandhallen in Goes in te richten als opvangplekken voor asielzoekers. De noodlocatie in Goes gaat begin volgende week open. Een woordvoerder van het COA kan niet zeggen hoeveel mensen er op dit moment in Zwolle worden ondergebracht. De IJsselhallen bieden plaats voor vierhonderd asielzoekers.

DUIZEND NIEUWE AANVRAGEN PER WEEK

Tussen maart en mei dit jaar steeg het aantal eerste asielaanvragen van 800 naar 2.300 per maand. De laatste weken melden zich wekelijks zo’n duizend nieuwe asielzoekers bij de aanmeldcentra van het COA. Het grootste deel van de stijging komt door mensen uit Eritrea en Syrië.  LEES VERDER

Lees ook het interview met COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker in NRC HandelsbladNiet ideaal, maar noodopvang in IJsselhallen is nodig

Lees meer;

VANDAAG Asielzoekers arriveren in Zwolle

15 JUL Zwolle biedt ruimhartig asielopvang

14 JUL ‘Er is een niet eerder vertoonde piek van het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland meldt’

9 JUL Aantal asielaanvragen neemt verder toe › 

7 JUL IJsselhallen en Zeelandhallen open wegens grote toestroom asielzoekers › 

Vluchtelingenopvang Zwolle ‘binnen enkele dagen open’

AD 14.07.2015 De noodopvang voor vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle gaat over enkele dagen open. Dat liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst weten.

Hoe kunnen we helpen bij de opvang van telkens maximaal 400 vluchtelingen? Vooral die vraag stond centraal bij de informatiebijeenkomst van COA en gemeente Zwolle. Op de bijeenkomst kwamen enkele tientallen mensen af. Ook vorig jaar werden in een van de hallen maximaal 400 asielzoekers tegelijk opgevangen. Elke vluchteling blijft maximaal zes weken in een van de hallen die inmiddels gereed is gemaakt.

Het COA koos opnieuw voor Zwolle wegens de goede ervaringen vorig jaar. ,,We zijn blij met de steun uit de stad. Veel vrijwilligers meldden zich aan, hopelijk is dat dit jaar weer zo.”

Opvang Zwolle snel open

Telegraaf 14.07.2014  De noodopvang voor vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle gaat over enkele dagen open. Dat liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst weten.

Hoe kunnen we helpen bij de opvang van telkens maximaal 400 vluchtelingen? Vooral die vraag stond centraal bij de informatiebijeenkomst van COA en gemeente Zwolle. Op de bijeenkomst kwamen enkele tientallen mensen af. Ook vorig jaar werden in een van de hallen maximaal 400 asielzoekers tegelijk opgevangen. Elke vluchteling blijft maximaal zes weken in een van de hallen die inmiddels gereed is gemaakt.

Het COA koos opnieuw voor Zwolle wegens de goede ervaringen vorig jaar. „We zijn blij met de steun uit de stad. Veel vrijwilligers meldden zich aan, hopelijk is dat dit jaar weer zo.”

Noodopvang IJsselhallen in Zwolle ‘binnen enkele dagen open’

NU 14.07.2015 De noodopvang voor vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle gaat over enkele dagen open. Dat liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst weten.

“Hoe kunnen we helpen bij de opvang van telkens maximaal vierhonderd vluchtelingen?” Vooral die vraag stond centraal bij de informatiebijeenkomst van COA en gemeente Zwolle.

Op de bijeenkomst kwamen enkele tientallen mensen af. Ook vorig jaar werden in een van de hallen maximaal vierhonderd asielzoekers tegelijk opgevangen. Elke vluchteling blijft maximaal zes weken in een van de hallen die inmiddels gereed is gemaakt.

Het COA koos opnieuw voor Zwolle wegens de goede ervaringen vorig jaar. “We zijn blij met de steun uit de stad. Veel vrijwilligers meldden zich aan, hopelijk is dat dit jaar weer zo.”

Lees meer over: Zwolle

Gerelateerde artikelen;

Extra opvang asielzoekers in IJsselhallen Zwolle 

Extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen in Goes en Zwolle 

‘Opvang asielzoekers IJsselhallen is tikkende tijdbom’ 

Opvang voor vluchtelingen in Zwolse IJsselhallen 

Asielbeleid ten opzichte van gevluchte homo’s moet duidelijker

NRC 08.07.2015  Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) moet zijn beleid verduidelijken wat betreft het toetsen van de geloofwaardigheid van asielzoekers die gevlucht zijn omdat ze homoseksueel zouden zijn. Volgens de Raad van State ontbreekt er een beleidsregel of vaste gedragslijn.

Vanochtend oordeelde de Raad van State in een zaak die was aangespannen door drie mannen uit Gambia, Afghanistan en Oeganda. De staatssecretaris had hun asielvraag afgewezen omdat hij hun verhalen ongeloofwaardig vond. De Raad oordeelde echter dat Dijkhoff te weinig inzicht heeft gegeven in hoe die beoordeling tot stand is gekomen. Zodoende kan de bestuursrechter ook geen oordeel vellen over de drie asielaanvragen.

Vorige week bleek nog dat ondanks een versoepeld asielbeleid Nederland nog steeds asielaanvragen van Russische homoseksuelen afwijst. Dijkhoff liet daarop weten dat er over Rusland op “zeer korte termijn” een nieuw ambtsbericht wordt opgesteld, waar de IND zijn beleid en beslissingen op baseert.LEES VERDER

Lees ook in NRC Handelsblad: In Rusland loop je als homo gevaar

Lees meer

VANDAAG Betere asielbeoordeling nodig van gevluchte homo’s

1 JUL Geen asiel Russische homo’s ondanks versoepeld beleid ›

1 JUL Geen asiel Russische homo’s ondanks versoepeld beleid

12 MEI En toen was de Raad van State stil

22 APR  Debat EU-actieplan asiel: kabinet akkoord, VVD heeft het moeilijk ›

Goes en Zwolle maken plaats voor extra asielzoekers

Elsevier 07.07.2015 In Goes en in Zwolle komt snel extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen. De extra plekken zijn vooral bedoeld voor alleenstaanden uit Syrië en Eritrea.

Dat meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dinsdag. Het gaat plekken voor onderdak in aanloop naar de asielprocedure. ‘Het is druk in de opvang en het wordt nog drukker,’ aldus bestuursvoorzitter Gerard Bakker. De twee gemeenten stemden er dinsdag mee in.

Unieke piek

In Goes wordt in de Zeelandhallen plaats gemaakt en in Zwolle komt in de IJsselhallen extra ruimte. Volgens het COA is er de laatste tijd sprake van een ‘niet eerder vertoonde piek’ van het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt. Vorig jaar was Nederland ruim 860 miljoen euro kwijt aan asielzoekers.

In de afgelopen vier weken klopten gemiddeld 1100 personen aan in Nederland. De toename zal zich naar alle waarschijnlijkheid alleen maar doorzetten. Vooral meer Syriërs en Eritreeërs weten hun weg naar Nederland te vinden. Bijna de helft van de asielzoekers die de afgelopen twee maanden naar Nederland kwamen, komt uit Syrië, waar nu al lange tijd een oorlog woedt.

Na-reizigers

Naast de instroom van alleenstaanden uit Syrië en Eritrea zijn er onder de nieuwe aanmeldingen relatief veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Ook komen er meer na-reizigers, gezinnen van vluchtelingen die inmiddels een vergunning hebben weten te bemachtigen.

De gemeenten Goes en Zwolle gaan informatiebijeenkomsten organiseren voor bewoners en bedrijven. Hierna moeten de eerste asielzoekers zo snel mogelijk terecht kunnen, vindt het COA. Het COA voert sinds april vorig jaar gesprekken met meer dan zeventig gemeenten om extra opvangplekken te regelen.

Welk bedrag geeft de staat uit per asielzoeker?

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. Wat geeft de overheid uit per asielzoeker?Elseviers Carla Joosten zocht het uit. Lees verder >

zie ook;

6-7-2015  Parlement Hongarije stemt in met hek tegen vluchtelingen

2-7-2015 Wie eenmaal in het Zwolse Eekhout woont, wil nooit meer weg 

23-6-2015  Hongarije: nu even geen EU-regels over vluchtelingen

Extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen in Goes en Zwolle

NU 07.07.2015 In de Zeelandhallen in Goes en de IJsselhallen in Zwolle wordt op korte termijn extra opvangcapaciteit ingericht om vluchtelingen op te vangen in aanloop van hun asielprocedure. Het gaat daarbij voornamelijk om alleenstaanden uit Eritrea en Syrië. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dinsdag.

Steeds vaker komt het voor dat asielzoekers in Nederland asiel aanvragen, er is sprake van een nog niet eerder vertoonde piek. In de afgelopen vier weken werden er aanvragen gedaan door gemiddeld 1.100 personen per week.

De toename van het aantal aanvragen lijkt structureel te zijn. Daarmee wijkt het huidige beeld af van de situatie van 2014.

Bestuursvoorzitter Gerard Bakker is erg blij met de concrete medewerking van beide gemeentebesturen. “Het COA is bij het uitvoeren van haar taak sterk afhankelijk van Nederlandse gemeenten. Dat geldt zowel voor het inrichten van locaties als het huisvesten van vergunninghouders, waarvan er momenteel nog zo’n 13.000 bij ons verblijven.”

Lees meer over: Vluchtelingen Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

EU-landen gaan vluchtelingen vrijwillig spreiden  

Maximaal zevenhonderd vluchtelingen naar Drents dorpje 

Vluchtelingenstroom wereldwijd niet eerder zo groot 

Vluchtelingen in Zeelandhallen

Telegraaf 07.07.2015 In de Zeelandhallen in Goes en in de IJsselhallen in Zwolle komt snel extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen. Het gaat vooral om alleenstaanden uit Eritrea en Syrië. Dat heeft het COA (opvang asielzoekers) laten weten. Het gaat om onderdak in aanloop naar de asielprocedure.

De laatste tijd is er sprake van een ‘niet eerder vertoonde piek’ van het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland meldt om asiel aan te vragen, stelt het COA. In de afgelopen vier weken waren dat gemiddeld 1100 personen per week. Deze toename lijkt zich nog wel even door te zetten.

Naast de instroom uit Eritrea en Syrië zijn er onder de nieuwe aanmeldingen relatief veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Ook komen er veel nareizigers, gezinnen van vluchtelingen die inmiddels een vergunning hebben.

Het COA is erg blij met de medewerking van de gemeentebesturen van Goes en Zwolle. „Het is druk in de opvang en het wordt nog drukker”, verwacht bestuursvoorzitter Gerard Bakker.

Er komen in beide gemeenten nog informatiebijeenkomsten voor bewoners en bedrijven. Het COA hoopt dat dan zo snel mogelijk de eerste vluchtelingen in de hallen terecht kunnen.

Noodopvang asielzoekers komt in beeld

NU 04.07.2015 Over enkele weken worden asielzoekers mogelijk opnieuw in noodopvang ondergebracht, zoals sporthallen.

Door de grote toestroom van asielzoekers zijn er niet genoeg echte opvangcentra beschikbaar. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie bevestigde berichtgeving daarover in het AD zaterdag.

Vooral het aantal asielzoekers uit Eritrea stijgt weer flink.

In mei is het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvroeg fors gestegen, naar 3375. In april waren dat er nog 1912 en in maart 1539. Het gaat dan om zowel nieuwe asielzoekers, nareizende familieleden en mensen die in beroep gingen na een afwijzing.

Asielzoekers in sporthallen

Telegraaf 04.07.2015 Over enkele weken worden asielzoekers mogelijk opnieuw in noodopvang ondergebracht, zoals sporthallen. Door de grote toestroom van asielzoekers zijn er niet genoeg echte opvangcentra beschikbaar. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie bevestigde berichtgeving daarover in het AD zaterdag. Vooral het aantal asielzoekers uit Eritrea stijgt weer flink.

In mei is het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvroeg fors gestegen, naar 3375. In april waren dat er nog 1912 en in maart 1539. Het gaat dan om zowel nieuwe asielzoekers, nareizende familieleden en mensen die in beroep gingen na een afwijzing.

Mensen uit Syrië vormen nog steeds de grootste groep asielzoekers. Bijna de helft van het aantal asielzoekers in de afgelopen twaalf maanden komt uit dit land waar een burgeroorlog woedt en de radicaalislamitische IS actief is. Ook de groep statelozen is aanzienlijk. Ook dat zijn vaak mensen die uit Syrië komen, zoals Palestijnen, die geen nationaliteit hebben.

Toestroom asielzoekers stijgt, noodopvang komt in beeld

Elsevier 04.07.2015 Het ziet er naar uit dat asielzoekers binnenkort weer worden opgevangen in sporthallen, evenementengebouwen en andere noodgebouwen. Er zijn te weinig plekken in opvangcentra vanwege de grote toestroom van asielzoekers.

In mei hebben 3.375 personen asiel aangevraagd in Nederland, een verdubbeling ten opzichte van maart, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. Toen kwamen 1.539 asielzoekers naar Nederland. In mei waren dat er 1.912.

Oorlog

Noodopvang in sporthallen of evenementengebouwen is over vier tot zes weken nodig, meldt het AD zaterdag. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is al in overleg met gemeenten, om te inventariseren welke ruimtes beschikbaar zijn.

Vooral meer Syriërs en Eritreeërs weten hun weg naar Nederland te vinden. Bijna de helft van de asielzoekers die de afgelopen twee maanden naar Nederland kwamen, komt uit Syrië, waar nu al lange tijd een oorlog woedt.

Tienduizenden jonge Eritreeërs kiezen voor een lange, onzekere tocht naar Europa. Wat is er aan de hand in dit gesloten land in Oost-Afrika? Lees nu >

Ook komen er veel statelozen, asielzoekers die geen nationaliteit hebben. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Asiel) zegt dat hij niet de noodklok wil luiden maar een ‘reëel beeld’ wil geven.

‘We kunnen het dagelijks op tv zien: de asielinstroom is niet gedaald sinds vorig jaar en de komende maanden lopen onze asielzoekerscentra vol. We zullen daarom tijdelijke noodopvang in gebruik moeten nemen voor asielzoekers die in de procedure zitten of al een vergunning hebben,’ zegt Dijkhoff tegen de krant.

Eritrea

Het aantal Eritreeërs dat naar Nederland komt, stijgt hard. In mei waren dat er 1.123, bijna een verdriedubbeling ten opzichte van april (407). In Eritrea woedt geen burgeroorlog, maar de bevolking leeft in angst voor dwangarbeid en politieke vervolging, concludeerde een VN-commissie.

Informatie uit het land is moeilijk te controleren. Er zijn geen onafhankelijke media en vrijwel alle ngo’s zijn het land uitgezet.

zie ook;

Bol 1

Huisvesting asielzoekers steeds groter probleem

VK 02.07.2015 Steeds meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning wachten op een huis, ondanks de inspanningen van veel gemeenten woonruimte voor hen vrij te maken. Het komend halfjaar moeten de bijna vierhonderd Nederlandse gemeenten in totaal 20 duizend vluchtelingen een huis geven.

Huisvesting asielzoekers loopt achter

Lees hier het artikel over de Syriër Mohamad Ahmad. Hij heeft een verblijfsvergunning, maar wacht al maanden op huisvesting.

Lees hier het artikel over Nederlanders die vluchtelingen onderdak bieden.

Dit aantal bestaat uit de achterstand van ruim 5000 vluchtelingen die de eerste helft van dit jaar al een woning hadden moeten krijgen, plus bijna 15 duizend vluchtelingen die er voor de tweede helft van het jaar bijkomen. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van de huisvesting van vluchtelingen per gemeenten, die donderdag zijn gepubliceerd.

Gemeente weigert opvang

Telegraaf 30.06.2015  De Utrechtse gemeente Stichtse Vecht voelt er niets voor om ongeveer 230 asielzoekers te huisvesten in een chaletpark bij de Maarsseveense Plassen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had om die locatie gevraagd. Het college van Stichtse Vecht heeft echter dinsdag besloten dat de plek niet geschikt is voor het tijdelijk onderbrengen van vluchtelingen.

Résidence Maarsseveense Plassen, eigendom van TopParken, bestaat uit vaste stacaravans. De chalets worden grotendeels voor langere tijd verhuurd. Het COA wilde de chalets maximaal twee jaar gebruiken.

Volgens de gemeente zijn er pal aan de plas onvoldoende waarborgen voor de veiligheid van de asielzoekers. Ook de raad was niet enthousiast over asielzoekers op het chaletpark. Stichtse Vecht is wel bereid om met het COA naar andere huisvesting te zoeken.

Venlo gaat nieuwe plek zoeken voor opvang asielzoekers

NU 25.06.2015 Venlo gaat zoeken naar een nieuwe plek voor een asielzoekerscentrum (azc). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de Limburgse stad hierom gevraagd. Dat maakte de gemeente Venlo donderdag bekend.

Het huidige asielzoekerscentrum aan de Wezelseweg sluit in juli. Er is snel een nieuwe tijdelijke opvang nodig, en op langere termijn een plek waar het asielzoekerscentrum met zeshonderd bedden minstens vijftien jaar lang onderdak kan vinden.

Het centrum moet een oppervlak van zo’n 6.000 vierkante meter kunnen beslaan, onder meer omdat er ook onderwijs moet worden gegeven. Mogelijk kan die ruimte worden gevonden in bijvoorbeeld leegstaande voormalige zorgcentra of kloosters. Voor de winter moet duidelijk zijn waar het asielzoekerscentrum komt.

Lees meer over: Venlo

MAXIMAAL 700 VLUCHTELINGEN NAAR ORANJE

BB 25.06.2015 In het Drentse dorpje Oranje worden maximaal zevenhonderd vluchtelingen gehuisvest voor de duur van drie jaar. Dat hebben de gemeente Midden-Drenthe, waar Oranje onder valt, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken na maanden van onderhandelen.

Eindelijk duidelijkheid

Aanvankelijk wilde het COA 1400 asielzoekers onderbrengen in een vakantiepark bij het dorp, maar dat stuitte op veel verzet. In Oranje wonen slechts 140 mensen. Ook de inwoners kunnen leven met het aantal dat nu is afgesproken, zei een woordvoerster van de gemeente donderdag. ‘Er is de afgelopen tijd uitgebreid met ze gesproken. Het is vooral belangrijk dat er eindelijk eens duidelijkheid komt.’ Verder is afgesproken dat het COA zich inspant om vooral gezinnen in Oranje te huisvesten. ‘Daarvoor zijn de vakantiehuisjes ook het meest geschikt’, aldus de woordvoerster. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Maximaal zevenhonderd vluchtelingen naar Drents dorpje

NU 25.06.2015 In het Drentse dorpje Oranje worden maximaal zevenhonderd vluchtelingen gehuisvest voor de duur van drie jaar. Dat hebben de gemeente Midden-Drenthe, waar Oranje onder valt, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken na maanden van onderhandelen.

Aanvankelijk wilde het COA 1.400 asielzoekers onderbrengen in een vakantiepark bij het dorp, maar dat stuitte op veel verzet. In Oranje wonen slechts 140 mensen.

Ook de inwoners kunnen leven met het aantal dat nu is afgesproken, zei een woordvoerder van de gemeente donderdag. ”Er is de afgelopen tijd uitgebreid met ze gesproken. Het is vooral belangrijk dat er eindelijk eens duidelijkheid komt.”

Verder is afgesproken dat het COA zich inspant om vooral gezinnen in Oranje te huisvesten. ”Daarvoor zijn de vakantiehuisjes ook het meest geschikt”, aldus de woordvoerder.

Lees meer over: Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Kabinet bereid meer migranten op te vangen update: 21:09

Amsterdam breidt opvang uit voor asielzoekers 

Maximaal 700 vluchtelingen Oranje

Telegraaf 25.06.2015  In het Drentse dorpje Oranje worden maximaal zevenhonderd vluchtelingen gehuisvest voor de duur van drie jaar. Dat hebben de gemeente Midden-Drenthe, waar Oranje onder valt, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken na maanden van onderhandelen.

Aanvankelijk wilde het COA 1400 asielzoekers onderbrengen in een vakantiepark bij het dorp, maar dat stuitte op veel verzet. In Oranje wonen slechts 140 mensen.

Ook de inwoners kunnen leven met het aantal dat nu is afgesproken, zei een woordvoerster van de gemeente donderdag. „Er is de afgelopen tijd uitgebreid met ze gesproken. Het is vooral belangrijk dat er eindelijk eens duidelijkheid komt.”

Verder is afgesproken dat het COA zich inspant om vooral gezinnen in Oranje te huisvesten. „Daarvoor zijn de vakantiehuisjes ook het meest geschikt”, aldus de woordvoerster.

Kabinetslobby voor terugkeer asielzoekers faalt

VK 25.06.2015 Het kabinet slaagt er nauwelijks in onwillige landen te bewegen hun uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Als het erop aankomt laat het andere belangen, zoals economische, zwaarder wegen dan dat van gedwongen terugkeer. Mede daardoor kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland blijven zonder dat uitzetting dreigt.

Dat constateert de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een rapport dat vandaag verschijnt. Er is ‘een discrepantie tussen het in het politieke debat beleden belang van terugkeer en het belang dat er in de praktijk aan wordt gehecht’, schrijft het onafhankelijke adviescollege aan de staatssecretaris van Immigratie, Klaas Dijkhoff (VVD).

Alle Nederlandse politieke partijen zien gedwongen terugkeer als sluitstuk van het asielbeleid. Als illegalen niet kunnen worden uitgezet, is het voor hen te verleidelijk om in Nederland te blijven hangen, redeneren partijen van links tot rechts.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Marechaussee controleert extra op migranten

68 migranten bevrijd uit containers uit Hoek van Holland

Opvang asielzoekers kostte in 2014 420 miljoen extra

‘Lobby voor terugkeer van asielzoeker naar land van herkomst lukt niet’

NU 25.06.2015 Het kabinet slaagt er nauwelijks in om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te laten keren naar hun land van herkomst. Dat meldt de Volkskrant donderdag op basis van een rapport van Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Doordat het kabinet niet slaagt in zijn opzet, kunnen de asielzoekers vaak toch in Nederland blijven. Het thuisland van de uitgeprocedeerden neemt hen vaak niet terug. Het gaat onder meer om China, Irak, Marokko, Somalië, Ghana en Egypte.

Politiek

GroenLinks wijst erop dat het kabinet wel stoer roept dat mensen terug kunnen, maar dat dit dan wel moet kunnen. “Ondertussen weigert datzelfde kabinet mensen een fatsoenlijke bed, bad, brood-voorziening te bieden, laat staan een perspectief voor de lange termijn’, zegt Linda Voortman van GroenLinks in een reactie.

De PVV wil juist af van asielzoekers en snel een debat erover houden met Dijkhoff. PVV’er Sietse Fritsma stelt dat uitgeprocedeerde asielzoekers “door pure laksheid van het kabinet hier gewoon blijven.”

Lees meer over: Asielzoekers Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

EU kondigt militaire missie aan voor bootvluchtelingen Middellandse Zee  

‘Gedwongen terugkeerbeleid werkt niet goed’

AD 25.06.2015 Het kabinet moet meer doen om ervoor te zorgen dat herkomstlanden hun burgers terugnemen als hun asielverzoek in Nederland is afgewezen. Het gaat om mensen die Nederland gedwongen wil uitzetten, omdat ze niet vrijwillig terugkeren. Nederland benadert de herkomstlanden echter niet goed zodat het terugkeerbeleid niet werkt.

Dat concludeert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een onderzoeksrapport dat donderdag wordt aangeboden aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking).

Niet dwingen
Een aantal landen zit niet te springen om mensen terug te nemen die zelf niet terug willen. Nederland kan ze daardoor niet gedwongen uitzetten. Het gaat onder meer om China, Irak, Marokko, Somalië, Ghana en Egypte.

Om deze weigerlanden toch te bewegen hun burgers terug te nemen, wil het kabinet deze landen actiever op dit punt benaderen. Niet alleen de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken zouden daarbij een rol hebben, maar ook andere ministeries. Dit komt niet van de grond.

‘Gedwongen terugkeer asielzoekers faalt, handel belangrijker’

Elsevier 25.06.2015 Het kabinet slaagt er maar niet in om landen ertoe te bewegen uitgeprocedeerde asielzoekers op te nemen. Economische belangen wegen vaak zwaarder dan de gedwongen terugkeer van asielzoekers.

De Adviescommissie Vreemdelingenzaken (pdf) constateert in een nieuw rapport dat gedwongen terugkeer op papier belangrijk is voor het kabinet, maar in de praktijk zijn de export naar het land en miljoenencontracten van het bedrijfsleven belangrijker.

Gezichtsverlies

Er zijn verschillende redenen waarom landen uitgeprocedeerde asielzoekers niet willen terugnemen. Bijvoorbeeld omdat de identiteit/nationaliteit van de asielzoekers niet helemaal vaststaat. Bovendien kost het geld om deze vertrokken burgers terug te nemen en landen kampen vaak met capaciteitsproblemen, concludeert de commissie.

Illegalen in Nederland krijgen veel aandacht in de media en zorgen geregeld voor politiek rumoer. Toch is er feitelijk weinig over hen bekend. —>>In dit dossier verschaft Elsevier helderheid >

Gedwongen terugkeer betekent ook voor sommige landen gezichtsverlies. ‘Niet alleen voor de vreemdeling zelf wordt dit zo ervaren, maar ook door de leden van de diaspora en de regeringen van de landen van herkomst. Dit maakt het onderwerp moeilijk bespreekbaar en heeft gevolgen voor de mate van medewerking.’

Volgens de commissie wordt er vaak een afweging gemaakt tussen gedwongen terugkeer en andere Nederlandse belangen. Als die afweging plaatsheeft, valt die vaak in het nadeel van terugkeer uit. In de praktijk wordt er dus minder waarde gehecht aan de terugkeer van uitgeprocedeerden dan in de praktijk.

Belonen

Vorig jaar zijn 4.400 uitgeprocedeerde asielzoekers gedwongen uitgezet en 4.110 vertrokken zelfstandig, meldt de Volkskrant. Een groep van 7.440 mensen bleef over en van hen is onduidelijk of zij nog illegaal in Nederland zijn of toch zijn teruggegaan.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terugkeren komen onder meer uit Somalië, Irak en Afghanistan. Het zou volgens de adviescommissie helpen als landen die uitgeprocedeerde asielzoekers toch opnemen, te belonen. Bijvoorbeeld door studenten of kennismigranten uit die landen toe te laten.

Verder zou het kabinet als een land niet wil meewerken aan terugkeer, moeten blijven investeren in de relatie met dat onwillige land via bewindspersonen en hoge ambtenaren. ‘Houd de dialoog op dit niveau gaande en probeer die indien mogelijk te intensiveren.’

Tags; asielzoekers illegaliteit asiel

zie ook;

‘Lobby voor terugkeer lukt niet’

Telegraaf 25.06.2015  Het kabinet moet meer doen om ervoor te zorgen dat herkomstlanden hun burgers terugnemen als hun asielverzoek in Nederland is afgewezen. Het gaat om mensen die Nederland gedwongen wil uitzetten, omdat ze niet vrijwillig terugkeren. Nederland benadert de herkomstlanden echter niet goed zodat het terugkeerbeleid niet werkt.

Dat concludeert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een onderzoeksrapport dat donderdag wordt overhandigd aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking).

Een aantal landen zit niet te springen om mensen terug te nemen die zelf niet terug willen. Nederland kan ze daardoor niet gedwongen uitzetten.

‘Door slechte kabinetslobby blijven uitgeprocedeerde asielzoekers’›

NRC 25.06.2015 Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen vaak toch in Nederland blijven omdat het kabinet er nauwelijks in slaagt om hun moederland te bewegen hen terug te nemen. Dat staat in een rapport van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Als het erop aankomt laat het kabinet volgens de ACVZ andere belangen, zoals economische, zwaarder wegen dan dat van gedwongen terugkeer. Mede daardoor kunnenuitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland blijven zonder dat uitzetting dreigt.

SLUITSTUK ASIELBELEID

Alle Nederlandse politieke partijen zien gedwongen terugkeer als sluitstuk van hetasielbeleid: als illegalen niet kunnen worden uitgezet, is het voor hen te verleidelijk om in Nederland te blijven.

Lees meer;

2012 Advies: vang illegaal op die niet terug kan

2006 “Terugkeerbeleid teleurstellend’

2014 Waarom asielbeleid zo’n lastige portefeuille is

2004 Europa ontdekt vrijwillig terugkeerbeleid

2004 Milde opvang voor wie meewerkt

AMSTERDAM GAAT IN HOGER BEROEP OVER OPVANG

BB 24.06.2015 Amsterdam gaat in beroep tegen de uitspraak die de rechtbank begin mei deed over de opvang van uitgeprocedeerden. Dat maakte de gemeente dinsdag bekend.

Sobere basisvoorziening

De Amsterdamse rechtbank oordeelde vorige maand dat alle uitgeprocedeerde vluchtelingen recht hebben op een sobere basisvoorziening, ook wel de bed-bad-en broodregeling genoemd. Amsterdam is het daarmee eens, maar tekent toch beroep aan. Het college is het namelijk niet eens met de rechter dat het recht op sobere opvang met terugwerkende kracht tot vóór de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) geldt. Verder vindt de gemeente Amsterdam dat uitspraak van de rechtbank niet in lijn is met het oordeel van de Centrale Raad van Beroep.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Amsterdam in hoger beroep in zaak ‘bed, bad en brood’

NU 23.06.2015 Amsterdam gaat in beroep tegen de uitspraak die de rechtbank begin mei deed over de opvang van uitgeprocedeerden. Dat maakte de gemeente dinsdag bekend.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde vorige maand dat alle uitgeprocedeerde vluchtelingen recht hebben op een sobere basisvoorziening, ook wel de bed-bad-en broodregeling genoemd.

Amsterdam is het daarmee eens, maar tekent toch beroep aan. Het college is het namelijk niet eens met de rechter dat het recht op sobere opvang met terugwerkende kracht tot vóór de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) geldt.

Verder vindt de gemeente Amsterdam dat de rechtbank niet in lijn is met het oordeel van de Centrale Raad van Beroep.

De uitspraak van de ECSR was op 10 november 2014. Amsterdam startte de bed-bad- en broodregeling een ruime maand later, op 15 december. Het college van de hoofdstad vindt niet dat de regeling nu ook geldt voor de periode vóór 15 december. Daarom wil Amsterdam in hoger beroep een uitspraak van de rechter.
Lees meer over: Uitgeprocedeerde asielzoekers Amsterdam

Leiden wil eigen ‘bed-bad-broodopvang’ en gaat tegen kabinetsbeleid in

RTVWEST 20.06.2015 De gemeente Leiden blijft vasthouden aan een eigen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en gaat daarmee in tegen het zogenoemde ‘bed-bad-broodakkoord’ van het kabinet. De regering wil op zes plekken in het land illegalen opvangen, en de gemeente Leiden hoort daar niet bij.

Leiden heeft nu een eigen plan gelanceerd en trekt een half miljoen euro uit voor een opvanglocatie aan het Maansteenpad, naast vrouwenopvang Rosa Manus. Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) gaat in het pand dertig uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen. … Lees verder

LEES OOK: Vijf vragen over wat het bed-bad-brood akkoord voor jou betekent

gerelateerde artikelen;

Waarom Oostenrijk de asielaanvragen stopzet

Elsevier 13.06.2015 De Oostenrijkers zijn voorlopig even gestopt met het verwerken van de vele asielaanvragen. Met die maatregel moet druk worden gezet op de andere EU-lidstaten.

Landen als Frankrijk en Duitsland moeten meer doen om de grote hoeveelheid vluchtelingen en gelukszoekers op te vangen, zegt de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Johanna Mikl-Leitner.

Tot dusver wordt er volgens haar vooral veel gepraat, zonder dat er echt iets wordt gedaan. Dinsdag komen de 28 ministers van Binnenlandse Zaken samen om het asielplan, dat enkele weken terug werd gepresenteerd, te bespreken.

Tegen de voorstellen bestaat weerstand van verschillende grote landen binnen de Unie. Het Verenigd Koninkrijk is tegen, enDuitsland en Frankrijk vinden het verdeelplan ‘niet eerlijk’, omdat het onvoldoende rekening houdt met de inspanningen die al zijn geleverd door een aantal lidstaten.

Last

Berlijn en Parijs wezen erop dat driekwart van de asielzoekers op dit moment wordt opgevangen in vijf landen: Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië en Hongarije.

Het Nederlandse kabinet staat welwillend tegenover het plan, en wil best meer asielzoekers opnemen – met als voorbehoud dat andere landen dat ook gaan doen. Volgens de verdeelsleutel dient ons land 2.047 asielzoekers– op een totaal aantal van 40.000 voornamelijk Syriërs en Eritreeërs – op te vangen. Zo moet de last voor Griekenland en Italië wat worden verlicht.

Lees ook…

EU-verdeelplan: kabinet wil best meer asielzoekers opnemen

Families

In Oostenrijk is het aantal asielaanvragen de eerste vier maanden van dit jaar fors gestegen, met bijna 160 procent naar 14.225 verzoeken. Dat moet veranderen, vindt de regering in Wenen: het land is te aantrekkelijk voor vluchtelingen en gelukszoekers

Het land handelt asielprocedures sneller af dan andere Europese landen, waardoor zij ook eerder hun families kunnen laten overkomen. Asielprocedures worden gemiddeld binnen vier maanden afgehandeld, terwijl bijna de helft van alle aanvragen in de rest van de EU zeker zes maanden in beslag neemt, schrijft de Oostenrijkse krant Die Presse.

zie ook;

14 mei Hongarije veegt de vloer aan met asielplan EU

21 apr Rijke vluchtelingen varen gewoon in een plezierjacht naar Europa

20 apr Met deze tien plannen wil EU #vluchtelingencrisis te lijf gaan

PvdA: actie voor EU-asielplan

Telegraaf 11.06.2015 Regeringspartij de PvdA wil dat het kabinet zich binnen Europa hard maakt voor het asielplan voor het verdelen van bootvluchtelingen over de EU-lidstaten. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zei dat donderdag in een Kamerdebat over het EU-plan over de bootvluchtelingen die massaal van Noord-Afrika naar Zuid-Europa proberen te komen.

Ze antwoordde op vragen van D66-leider Alexander Pechtold. Die vindt dat het kabinet achterover leunt en medewerking aan de herverdeling van asielzoekers afhankelijk maakt van de bijdrage van andere EU-landen. Al zeker twaalf landen zouden dwarsliggen. Hongarije heeft publiekelijk al gezegd niet mee te willen werken aan de herverdeling. Pechtold vindt dat Nederland zich niet mag verschuilen achter een „Hongaarse dictator”.

Gerelateerde artikelen;

11-06: Selfie na oversteek

10-06: Asielzoekers komen aan 

09-06: Kamer eens over extra asielzoekers

09-06: Teleurstelling over reactie kabinet

09-06: Al 100.000 vluchtelingen 

Dijkhoff wil compromis over EU-plan vluchtelingen, maar ook eerlijker verdeling›

NRC 11.06.2015 Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel, VVD) wil zijn best doen om het EU-plan over het beheersen van de migratiestromen rond de Middellandse Zee in de EU te laten aannemen. Dat zei hij vanochtend in een Kamerdebat over de inzet van Nederland bij het bespreken van de Europese Migratieagenda, begin volgende week in Luxemburg.

Over de precieze inzet van Nederland bestaat bij een aantal oppositiepartijen in de Kamer onduidelijkheid. Dijkhoff stuurde de Kamer dinsdag een brief waarin hij een voorzichtige ‘ja’ formuleerde tegen het voorstel van de Europese Commissie, dat in de eerste plaats draait om de ‘relocatie’ van 40.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland. Op basis van een door de Commissie voorgestelde verdeelsleutel moet Nederland ruim 2.000 asielzoekers extra opnemen. Dit is een eenmalige actie op korte termijn.

Lees meer;

10 JUN Met mitsen en maren zegt Nederland ‘ja’

11 JUN En dan is er nog de kwestie van de spreiding

9 JUN ‘Nederland is bereid extra vluchtelingen op te vangen’

8 JUN ‘Nederland: alleen vluchtelingen opnemen als genoeg landen dat ook doen’ › BINNENLAND

9 JUN Europa krijgt er 40.000 vluchtelingen bij…

Rutte kan nog geen duidelijkheid geven over opvang bootvluchtelingen

NU 11.06.2015  Hoewel premier Mark Rutte het plan van de Europese Unie om bootvluchtelingen evenredig te verdelen over de Europese lidstaten omarmt, wil hij zich niet vastpinnen op het aantal asielzoekers dat Nederland zal opnemen.

Om tot een precies aantal te komen, is “nader overleg” op Europees niveau nodig, zei Rutte donderdag in de Tweede Kamer. “Een simpel ‘ja’ of ‘nee’ kan nooit de uitgangspositie zijn bij onderhandelingen.”

Daar wordt gedebatteerd over het Europese plan voor de opvang van de enorme stroom bootvluchtelingen die vanuit Noord-Afrika de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee naar het Europese vasteland wagen.

Lukt dat niet, dan moet het kabinet streven naar een zogeheten gekwalificeerde meerderheid, die de dwarsliggers onder de EU-landen kan overstemmen. De herverdeling wordt dan verplicht voor alle EU-landen. “Het gaat er niet alleen om wat Nederland doet, maar om wat de Europese aanpak wordt. ”

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Asiel Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Coalitie ondanks harde woorden eens over Europees asielbeleid 

Dit jaar al 100.000 migranten gevlucht via Middellandse Zee  

Dijkhoff wil Europees asielplan laten slagen 

Tijd voor Europese daadkracht bij aanpak vluchtelingenproblematiek

PvdA door Attje Kuiken op 10 juni 2015 – Foto Flickr / IHH Humanitarian Relief Foundation – De PvdA is blij dat het kabinet de plannen van Europese commissie steunt om vluchtelingen uit Italië en Griekenland over de Europese landen te verdelen, meer vluchtelingen op te nemen en mensensmokkel aan te pakken. Het komt nu aan op de daadkracht van andere Europese leiders om deze humanitaire crisis aan te pakken. Zij moeten niet gaan kissebissen, maar bereid zijn om in navolging van Nederland de ambitieuze Europese agenda te omarmen. lees verder »

Kabinet positief over Europese migratievoorstellen

RO 09.06.2015 Het kabinet heeft positief gereageerd op de migratievoorstellen van de Europese Commissie. Het kabinet verwelkomt dat de Commissie de Europese asielinstroom in crisissituaties in betere banen wil leiden. Daarbij moet wel een goede balans worden gevonden tussen solidariteit tussen lidstaten onderling in geval van nood aan de ene kant en de verantwoordelijkheid om gemaakte afspraken na te komen aan de andere kant. Daarnaast steunt het kabinet de oproep van de Europese Commissie om alle lidstaten aan het hervestigingsprogramma te laten deelnemen.

Zie ook

Steden moeten zich niet boven asielwet plaatsen

VK 09.06.2015 Door opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers onbeperkt mogelijk te maken, ondermijnen grote steden het draagvlak voor het asielbeleid.

Maar binnen een week namen de gemeenteraden moties aan, zonder instemming van de VVD-fracties, die lijnrecht indruisen tegen de oplossingen van het kabinet

Op de dag dat het kabinet zijn plannen omtrent uitgeprocedeerde asielzoekers bekend maakte, waren de stadhuizen spreekwoordelijk te klein in onder andere Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Het kabinet wil dat medewerking aan terugkeer een voorwaarde is voor opvang en dat de opvang beperkt wordt in tijd.

MEER;

Opvang asielzoekers kostte in 2014 420 miljoen extra

Vluchtelingenverdrag laat indringers te makkelijk toe

Verdubbeling aantal nieuwe asielzoekers

Teleurstelling over reactie kabinet

Telegraaf 09.06.2015 De SP en D66 zijn teleurgesteld over de reactie van het kabinet op de herverdeling van asielzoekers over Europa. Ze vinden dat Nederland het voorstel van de Europese Commissie moet overnemen en hieraan geen voorwaarden moet stellen.

Het kabinet is positief maar heeft aangegeven dat Brussel meer oog moet hebben voor de grote aantallen asielzoekers die sommige lidstaten nu al opnemen.

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat Nederland te terughoudend is. „We moeten laten zien dat we de opname willen en niet dat we het overwegen. Als je dat doet, kun je ook andere landen dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen.”

‘Nederland: alleen vluchtelingen opnemen als genoeg landen dat ook doen’›

NRC 09.06.2015  Nederland is bereid om meer vluchtelingen op te nemen, maar alleen als genoeg andere landen binnen de EU dat ook doen. VolgensRTL Nieuws zou dat blijken uit de officiële kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie om migranten te verdelen over alle lidstaten.

Het is maar de vraag of het plan doorgang zal vinden. In veel landen is er weerstand om meer vluchtelingen, die nu nog voornamelijk in Griekenland en Italië verblijven, op te nemen. Frankrijk, Spanje, Hongarije, Slowakije en Estland zijn kritisch. Twee weken geleden meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie nog dat er veel meer duidelijkheid vanuit Brussel moet komen over het herverdeelplan.

Lees ook het dossier over bootvluchtelingen op nrc.nl en in NRC Handelsblad: Brussel zoekt steun in Europa voor verdeling vluchtelingen (€).

Lees meer;

9 JUN Europa krijgt er 40.000 vluchtelingen bij…

9 JUN Hoe verdeel je 40.000 asielzoekers over 28 landen?

9 JUN …en zo verdeel je ze

9 JUN ‘Nederland is bereid extra vluchtelingen op te vangen’

26 MEI Kabinet heeft veel vragen over EU-plan om asielzoekers te herverdelen ›

VVD blij met kabinetsstandpunt EU-asielplan

NU 09.06.2015 Regeringspartij de VVD is blij met het kabinetsstandpunt over de bootvluchtelingen die vanuit Afrika en het Midden-Oosten naar Zuid-Europa komen.

Volgens VVD-fractieleider Halbe Zijlstra is het goed dat het kabinet zich zuinig opstelt tegenover het idee om vluchtelingen te verdelen over Europa.

Zijlstra benadrukt dat Europa eerst gaat proberen bootjes te vernietigen, nog voordat mensensmokkelaars de vluchtelingen ermee de Middellandse Zee opsturen. De boten die toch onderweg geraken naar Zuid-Europa moeten zo veel mogelijk door marineschepen van EU-landen worden terug gesleept naar de kust van Noord-Afrika.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Teleurgesteld

D66 en SP zijn teleurgesteld over de reactie van het kabinet op de herverdeling van asielzoekers over Europa. Ze vinden dat Nederland het voorstel van de Europese Commissie moet overnemen en hieraan geen voorwaarden moet stellen.

Lees meer over: VVD Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen

Dijkhoff wil Europees asielplan laten slagen

NU 09.06.2015 Het kabinet heeft nog wel enkele kanttekeningen, maar staat al met al positief tegenover het plan van de Europese Commissie om asielzoekers in andere Europese lidstaten te herplaatsen.

”We gaan er naartoe om het plan te laten slagen”, zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag.

Griekenland en Italië worden overstroomd door grote aantallen asielzoekers. Er is sprake van een noodsituatie momenteel, aldus Dijkhoff.

De Europese Commissie wil 40.000 asielzoekers uit deze twee landen verdelen over andere EU-lidstaten. Het zou betekenen dat ons land 2047 vluchtelingen zou moeten opnemen.

Dijkhoff wil de verdeelsleutel nog wel graag aangepast zien. Ook moet de registratie worden verbeterd in beide Zuid-Europese landen. Maar ”het voorstel dat er nu voorligt zou acceptabel zijn”.

En als de verdeelsleutel wordt aangepast, gaat hij er ook niet vanuit dat het dan opeens de helft wordt. ”Ik staar me niet blind op een aantal.”

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

VVD blij met standpunt asielplan

Telegraaf 09.06.2015  Regeringspartij de VVD is blij met het kabinetsstandpunt over de bootvluchtelingen die vanuit Afrika en het Midden-Oosten naar Zuid-Europa komen. Volgens VVD-fractieleider Halbe Zijlstra is het goed dat het kabinet zich zuinig opstelt tegenover het idee om vluchtelingen te verdelen over Europa.

Zijlstra benadrukt dat Europa eerst gaat proberen bootjes te vernietigen, nog voordat mensensmokkelaars de vluchtelingen ermee de Middellandse Zee opsturen. De boten die toch onderweg geraken naar Zuid-Europa moeten zo veel mogelijk door marineschepen van EU-landen worden terug gesleept naar de kust van Noord-Afrika. „Als dat allemaal niet lukt, gaan we kijken waar we de helpende hand kunnen toesteken”, aldus Zijlstra. „Het gaat om honderdduizenden bootvluchtelingen. Dat probleem los je niet op door ze over Europa te verdelen of er nog meer uit te nodigen.”

VNG EN RIJK PRATEN OVER BED-BAD-BROOD

BB 09.06.2015 Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en Jos Wienen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dinsdag in Den Haag voor het eerst overleg gevoerd over de nieuwe aanpak van de opvang van illegalen. Over deze zogenoemde bed-, bad- en broodkwestie struikelde het kabinet eerder dit jaar nog bijna.

Bezwaren
Het kabinet wil de opvang van illegalen concentreren in de vijf grote steden en in het uitzetcentrum in Ter Apel en dat voor een ‘beperkt aantal weken’. Tientallen andere gemeenten moeten dus hun eigen huidige bed-,bad-,en-broodvoorzieningen sluiten, anders krijgen ze minder geld, een boete van het Rijk. Er zijn in die plaatsen al veel bezwaren gerezen en enkele gemeenten hebben gezegd dat ze geen opvangplekken gaan sluiten.

Rijk en VNG praten over nieuwe aanpak opvang illegalen

NU 09.06.2015 Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en Jos Wienen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dinsdag in Den Haag voor het eerst overleg gevoerd over de nieuwe aanpak van de opvang van illegalen.

Over deze zogenoemde bed-, bad- en broodkwestie struikelde het kabinet eerder dit jaar nog bijna.

Het kabinet wil de opvang van illegalen concentreren in de vijf grote steden en in het uitzetcentrum in Ter Apel en dat voor een ”beperkt aantal weken”.

Tientallen andere gemeenten moeten dus hun eigen huidige bed-,bad-,en-broodvoorzieningen sluiten, anders krijgen ze minder geld, een boete van het Rijk. Er zijn in die plaatsen al veel bezwaren gerezen en enkele gemeenten hebben gezegd dat ze geen opvangplekken gaan sluiten.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigde te splijten

Lees meer over: Opvang illegalen IllegalenopvangIllegalendebat

Gerelateerde artikelen;

‘Bed-bad-brood oplosbaar’

Telegraaf 09.06.2015 Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en Jos Wienen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dinsdag in Den Haag voor het eerst overleg gevoerd over de nieuwe aanpak van de opvang van illegalen. Over deze zogenoemde bed-, bad- en broodkwestie struikelde het kabinet eerder dit jaar nog bijna.

In het overleg met gemeenten moeten definitief afspraken worden gemaakt over het aantal locaties, het aantal weken dat de opvang van een illegaal mag duren en over eventuele boetes die gemeenten kunnen krijgen als ze dwarsliggen. Wienen vindt de boetes nog steeds onaanvaardbaar, maar ziet „ruimte voor een werkbare oplossing” , zei hij na afloop van het eerste korte gesprek. Dijkhoff ziet „genoeg aanknopingspunten” om tot afspraken te komen. De praktijk moet „beter worden dan nu” en de partijen „vinden elkaar in die ambitie.”

‘Kijken naar wat land al doet’

Telegraaf 09.06.2015 Het kabinet heeft nog wel enkele kanttekeningen, maar staat al met al positief tegenover het plan van de Europese Commissie om asielzoekers in andere Europese lidstaten te herplaatsen. „We gaan er naartoe om het plan te laten slagen”, zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag.

Griekenland en Italië worden overstroomd door grote aantallen asielzoekers. Er is sprake van een noodsituatie momenteel, aldus Dijkhoff. De Europese Commissie wil 40.000 asielzoekers uit deze twee landen verdelen over andere EU-lidstaten. Het zou betekenen dat ons land 2047 vluchtelingen zou moeten opnemen.

Gerelateerde artikelen;

09-06: Eilanden overspoeld

08-06: ‘Meer opname vluchtelingen’

06-06: ‘Syrische vluchtelingen welkom’

05-06: Amsterdam breidt opvang uit

Kabinet: meer asielzoekers welkom als andere EU-landen meedoen

VK 09.06.2015 Het kabinet is bereid om meer asielzoekers op te nemen, mits andere Europese landen dat ook doen. Nederland komt met de extra opname tegemoet aan een wens van de Europese Commissie. Die wil de grote stroom vluchtelingen eerlijker verspreiden over de Europese Unie.

Bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws maandag. Vorige maand stelde Brussel voor dat Nederland een percentage van 5,12 procent van de tienduizenden vluchtelingen zou moeten opnemen die in Europa aankomen. Het gaat om ruim 2.000 vluchtelingen.

Zij komen bovenop het aantal asielzoekers dat zelf al in Nederland aanklopt. Eerder zou het gaan om een percentage van 4,35 procent, maar dat werd verhoogd als gevolg van de economische situatie in het land.

Vluchtelingendrama Middellandse Zee;

Ruim 100 duizend bootvluchtelingen staken dit jaar Middellandse Zee over

Dit jaar al 40 duizend vluchtelingen naar Griekse eilanden

Kabinet: meer asielzoekers welkom als andere EU-landen meedoen

Duizenden migranten gered, ‘honderdduizenden komen’

Grote reddingsoperatie op Middellandse Zee

BEKIJK HELE LIJST

‘Kabinet wil meer migranten opvangen’

NU 08.06.2015 Het kabinet wil best meer vluchtelingen opvangen, maar alleen als andere Europese landen dat ook doen.

Dat meldt RTL Nieuws maandagavond op basis van ingewijden. De beslissing volgt op het plan van de Europese Commissie om de migranten die de Middellandse zee oversteken over de verschillende Europese landen te verspreiden.

Op dit moment verblijven de bootvluchtelingen, onder meer afkomstig uit Syrië, Eritrea en Afghanistan, met name in Griekenland, Italië en op de Balkan.

Nederland moet in dit voorstel 2.047 vluchtelingen opvangen. Duitsland en Frankrijk nemen het grootste deel voor hun rekening: zij nemen samen bijna 40 procent van alle vluchtelingen op. Deze landen tekenden begin deze maand al bezwaar aan tegen de plannen van de commissie. Ze vinden hun percentage te hoog. De Tweede Kamer praat donderdag over het voorstel van Brussel.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Dit zijn de bootvluchtelingen van Nederland

Elsevier 05.06.2015 Iedereen kent de beelden van de duizenden migranten op de bootjes richting de Italiaanse of Griekse kust. Misschien onvergelijkbaar, maar ook onder onze eigen neus worden immigranten illegaal verscheept. Op een gure novemberavond in Hoek van Holland staan de vrachtwagens in de rij voor de ferry naar Harwich in Groot-Brittannië.

Een speciaal getrainde hond van de Koninklijke Marechaussee slaat aan op een vrachtwagen met een lading wasmachines. Het alarmerende geblaf van het dier blijkt niet voor niets. Leden van de marechaussee treffen in de trailer van de vrachtwagen zeventien mannen aan die zich hadden verstopt tussen het witgoed. De mannen worden allen teruggestuurd naar land van herkomst Albanië. De 28-jarige Poolse bestuurder wordtaangehouden op verdenking van mensenhandel.

Illegale handel

Het incident in november vorig jaar staat niet op zichzelf. De Marechaussee en de Rotterdamse Zeehavenpolitie onderscheppen vaker illegale migranten in het Rotterdamse havengebied. In de haven van Rotterdam worden niet alleen drugs en andere goederen, maar ook personen verscheept.

Af en toe glippen er illegalen door de controle in Nederland heen. Zo trof de Britse zeehavenpolitie donderdagavond 68 migrantenaan in een container aan boord van de ferry tussen Hoek van Holland en Essex. De illegalen waren afkomstig uit Afghanistan, China, Vietnam en Rusland. De Poolse chauffeur werd gearresteerd op verdenking van het mogelijk maken van illegale migratie.

Lees ook…

Pas op voor deze 5 valkuilen in migratiedebat

Albanezen

De marechaussee waarschuwde twee jaar geleden al voor Albanezen die hun tijdelijke legale status misbruiken om de illegaliteit in te duiken in Nederland of om door te reizen. Vooral Groot-Brittannië is populair.

Gevraagd naar de illegale migratie van Albanezen in Nederland zei Janse op Twitter dat 2014 over het hele jaar een trend laat zien. ‘Niet om in de stress te schieten, wel in de gaten te houden’.

Hardnekkig

Hoe hardnekkig de verstekelingen zijn. blijkt wel uit het feit dat zowel hier als in Groot-Brittannië dezelfde personen meerdere keren worden onderschept. Eenmaal teruggestuurd kunnen de migranten het immers gewoon nog een keer proberen. Zo werden begin december vorig jaar zeven Albanezen aangetroffen op de veerboot naar Harwich die een week eerder ook al uit een vrachtauto op de A20 bij Nieuwerkerk werden aangehouden.

Inwoners van de Balkanlanden proberen niet alleen via illegale wijze naar welvarende landen in Europa te komen. Sinds de visumplicht werd afgeschaft steeg het aantal asielzoekers uit de Balkanlanden. Vanwege die toestroom dreigde de EU al meerdere keren de visumvrijstelling weer op te schorten. Omdat de asielaanvragen uit de Balkanlanden veelal kansloos zijn en burgers worden teruggestuurd, kiezen de hardnekkige personen voor de illegale route. En die route gaat nog wel eens via Rotterdam.

zie ook;

23 apr Ultieme Godwin op voorpagina De Limburger

14 apr Media: meer Nederlanders nemen asielzoekers in huis

18 mei VVD: breid VN-missie in Mali uit om mensensmokkel te stoppen

Amsterdam doet aangifte tegen kraak asielzoekers

NU 05.06.2015 De gemeente Amsterdam heeft bij de politie aangifte gedaan nadat een groep uitgeprocedeerde asielzoekers donderdagavond haar intrek nam in een voormalig stadsdeelkantoor in Nieuw-West.

De aangifte is gedaan vanwege huisvredebreuk, liet een woordvoerder van de gemeente weten. Het Openbaar Ministerie moet nu beoordelen of er ontruimd gaat worden.

Een groep van ongeveer tachtig vluchtelingen kraakte het pand aan de Pieter Calandlaan. Het gebouw staat sinds een jaar leeg. De asielzoekers, verenigd in de actiegroep We Are Here, verbleef tot een week geleden in het zogeheten Vluchtgebouw in Amsterdam-West.

Lees meer over: Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Amsterdam doet aangifte kraak

Telegraaf 05.06.2015 De gemeente Amsterdam heeft bij de politie aangifte gedaan nadat een groep uitgeprocedeerde asielzoekers donderdagavond haar intrek nam in een voormalig stadsdeelkantoor in Nieuw-West. De aangifte is gedaan vanwege huisvredebreuk, liet een woordvoerder van de gemeente weten. Het Openbaar Ministerie moet nu beoordelen of er ontruimd kan worden.

Een groep van ongeveer tachtig vluchtelingen kraakte het pand aan de Pieter Calandlaan. Het gebouw staat sinds een jaar leeg. De asielzoekers, verenigd in de actiegroep We Are Here, verbleef tot een week geleden in het zogeheten Vluchtgebouw in Amsterdam-West.

Amsterdam breidt opvang uit

Telegraaf 05.06.2015 Amsterdam gaat de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers uitbreiden. Vreemdelingen die willen meewerken aan terugkeer of andere oplossingen voor hun situatie, kunnen vanaf 1 juli terecht in een 24 uursopvang. Daar kunnen ze maximaal zes maanden verblijven.

„Zo kan de cirkel van uitzichtloosheid worden doorbroken en is er een grotere kans op succes bij terugkeer of een hernieuwde aanvraag”, aldus de gemeente. Een min of meer vertrouwde omgeving bevordert de terugkeer, verwacht het stadsbestuur.

Vluchtelingen Amsterdam kraken weer pand

NU 05.06.2015 Een klein groepje vluchtelingen in Amsterdam heeft zijn intrek genomen in een voormalig stadsdeelkantoor in Nieuw-West. Woordvoerster Marjan Sax van de vluchtelingen, verenigd in We Are Here, heeft dat donderdagavond bevestigd. ”We moeten maar even kijken hoe dit loopt.”

De groep zwerft al ruim 2,5 jaar door de hoofdstad en vindt – opgesplitst – her en der onderdak in kraakpanden.

Een groep van ongeveer tachtig vluchtelingen kraakte het pand aan de Pieter Calandlaan. Het gebouw staat sinds een jaar leeg. De asielzoekers, verenigd in de actiegroep We Are Here, verbleef tot een week geleden in het zogeheten Vluchtgebouw in Amsterdam-West.

Lees meer over: Vluchtelingen Amsterdam Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Illegalen Amsterdam kraken voormalig stadsdeelkantoor

Elsevier 04.06.2015  De zwervende groep uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam heeft weer een nieuw onderkomen gevonden. De illegalen hebben een voormalig stadsdeelkantoor van de gemeente Amsterdam gekraakt.

Het gaat om het voormalige stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan in de wijk Nieuw-West in de hoofdstad. De illegalen kwamen binnen via de zijdeur die werd gemolesteerd.

De illegalen, die zichzelf hebben verenigd onder de naam ‘We Are Here’, verhuisde vorige maand nog van het ‘Vluchtgebouw’ aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West naar een ‘Vluchtloods’ aan de Vlierweg in het noorden van de stad.

Lees ook…

Raad van State oordeelt niet meer over illegalen, waarom?

zie ook

29 apr  Illegalen schoppen trammelant bij PvdA-kantoor

3 jun  Ook schoonzus Fatima Elatik weet hoe ze moet declareren

11 mei  Raad van State oordeelt niet meer over illegalen, waarom?

Vluchtelingen Amsterdam kraken weer pand

NU 04.06.2015 Een klein groepje vluchtelingen in Amsterdam heeft zijn intrek genomen in een voormalig stadsdeelkantoor in Nieuw-West.

Woordvoerster Marjan Sax van de vluchtelingen, verenigd in We Are Here, heeft dat donderdagavond bevestigd. ”We moeten maar even kijken hoe dit loopt.”

De groep zwerft al ruim 2,5 jaar door de hoofdstad en vindt – opgesplitst – her en der onderdak in kraakpanden.

Lees meer over: Vluchtelingen Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Opvang asielzoekers kostte in 2014 420 miljoen extra

VK 02.06.2015 Het kabinet heeft in 2014 bijna 420 miljoen euro extra moeten uittrekken om de opvang van asielzoekers te bekostigen. De asielopvang was begroot op ruim 320 miljoen euro, maar kostte uiteindelijk 740 miljoen. De grote toestroom van asielzoekers uit met name Eritrea en Syrië noopte het kabinet tot een ruime verdubbeling van het budget.

Dat blijkt uit het jaarverslagvan het ministerie van Veiligheid en Justitie dat in mei verscheen. Ook het IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, gaf 33 miljoen euro meer uit dan was begroot. Het ministerie schrijft de hogere kosten van het asielbeleid toe aan de stijging van het aantal asielaanvragen in 2014.

In de eerste helft van vorig jaar was er een grote toestroom van immigranten uit Eritrea, gedurende het hele jaar was er een hoge instroom uit Syrië. Volgens cijfers van het CBS zijn er in 2014 24.000 asielaanvragen gedaan, dit tegenover 15.000 het jaar ervoor. In 2014 werd het hoogste aantal aanvragen gedaan sinds 2002.

Asielzoekers kosten 860 miljoen

Telegraaf 02.06.2015 Asielzoekers hebben de Nederlandse schatkist vorig jaar ruim 860 miljoen euro gekost. Dat schrijft het kabinet in antwoord op vragen van de PVV hierover.

Ruim de helft van dat bedrag ging naar het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), dat opvang en begeleiding regelt van asielzoekers. De partij van Geert Wilders had erop aangedrongen de asielkosten inzichtelijk te maken.

Volgens de PVV kost één asielzoeker Nederland 36.000 euro per per jaar. Wilders: “Dit is waanzin. En nu willen ze nog meer asielzoekers naar Nederland halen. Gekkenwerk! Besteed dat geld in Nederland, bijvoorbeeld aan onze ouderen.”

Asielzoekers kostten Nederland vorig jaar meer dan 860 miljoen

Elsevier 02.06.2015 De overheid was vorig jaar in totaal ruim 860 miljoen euro kwijt aan asielzoekers. Meer dan de helft daarvan ging naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit schrijft het kabinet in antwoord op vragen van de PVV.

Eerder berekende Elsevier dat de staat jaarlijks minstens 26,509 euro per asielzoeker kwijt is. Vooral de zorgkosten lopen hoog op: deze liggen gemiddeld op 6,160 euro per asielzoeker per jaar. Het ministerie van Justitie gaf eerder geen informatie vrij over de kosten van onderwijs en juridische bijstand.

Welk bedrag geeft staat uit aan asielzoeker?

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. Wat geeft de overheid uit per asielzoeker?Elseviers Carla Joosten zocht het uit. Lees verder >

Volgens cijfers van het COA, zaten er in 2014 bijna 25.000 asielzoekers in de centrale opvang. Asielzoekers die niet in de centra van het COA zitten worden in dit cijfer niet meegenomen: het daadwerkelijke aantal ligt dus waarschijnlijk een stuk hoger.

Ook over het werkelijke aantal asielzoekers dat zich in 2014 in Nederland bevond, bestaat verwarring. Sinds maart vorig jaar geldt de regel dat nareizende gezinsleden geen asielaanvraag meer hoeven in te dienen: zij kunnen in het kader van gezinshereniging zich in Nederland bij hun familie voegen.

zie ook;

15 apr Welk bedrag geeft staat uit aan asielzoeker?

26 mei Meer dan 1700 asielzoekers naar Nederland met EU-verdeelplan

16 mei Nederland stuurt geen marineschip naar bootvluchtelingen

Arrestaties bij Amsterdamse demonstratie vluchtelingen

NU 29.05.2015 Bij een demonstratie van asielzoekers in Amsterdam zijn vrijdag zeven mensen gearresteerd. Een van de demonstranten zou een beveiliger van het stadhuis hebben geslagen. Dat zei een politiewoordvoerder vrijdagavond. Op één na zijn de arrestanten later weer vrijgelaten.

Agenten hielden de man die de beveiliger zou hebben geslagen niet meteen aan, omdat ze “geen gedoe” wilden in het stadhuis. Er is ook iemand aangehouden voor belediging, hij is de enige die nog vastzit. Nog vijf demonstranten werden opgepakt omdat ze zich met de arrestaties bemoeiden.

Lees meer over: Amsterdam asielzoekers

Gerelateerde artikelen

Asielzoekers naar nieuwe plek

Telegraaf 29.05.2015 Voor de zoveelste keer verhuizen vrijdag uitgeprocedeerde asielzoekers van de actiegroep We Are Here naar een andere locatie. Ze moesten rond het middaguur het zogeheten Vluchtgebouw aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West verlaten.

Ze hebben een nieuwe tijdelijke plek gevonden in een loods aan de Vlierweg in Amsterdam-Noord, omgedoopt tot Vluchtloods. Volgens een woordvoerster van de actiegroep is deze plek aangeboden door Schram Film Studio’s. Het is niet bekend hoe lang ze daar kunnen blijven.

Uitgeprocedeerde asielzoekers verhuizen naar loods in Amsterdam-Noord

NU 29.05.2015 De uitgeprocedeerde asielzoekers hebben vrijdag een nieuwe tijdelijke plek gevonden in een loods aan de Vlierweg in Amsterdam-Noord, omgedoopt tot Vluchtloods.

Volgens een woordvoerster van de actiegroep is deze plek aangeboden door Schram Film Studio’s. Het is niet bekend hoe lang ze daar kunnen blijven.

De asielzoekers van de actiegroep We Are Here moesten vrijdag voor de zoveelste keer verhuizen naar een andere locatie. Rond het middaguur hebben ze het zogeheten Vluchtgebouw aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West verlaten.

Lees meer over: Asielzoekers Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers uit gekraakt pand

Telegraaf 29.05.2015 E en groep uitgeprocedeerde asielzoekers verlaat vrijdagmiddag om 12.00 uur het gekraakte pand aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Een woordvoerster van de actiegroep We Are Here heeft dit laten weten. De illegalen verblijven sinds vorig jaar augustus in het pand, nadat ze uit de zogenoemde Vluchthaven waren gezet. In december 2013 kraakten ze een parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost, die werd omgedoopt tot Vluchtgarage.

Volgens We Are Here verlaten de asielzoekers het Vluchtgebouw vrijwillig, na overleg met de eigenaar, omdat het pand wordt afgebroken. Waar de illegalen nu heen moeten, is volgens de actiegroep onduidelijk. Behalve een tijdelijke overnachting is er geen andere plek in Amsterdam beschikbaar.

Uitgeprocedeerde asielzoekers Amsterdam verlaten gekraakt pand

NU 29.05.2015 Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers verlaat vrijdagmiddag om 12.00 uur het gekraakte pand aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Een woordvoerster van de actiegroep We Are Here heeft dit laten weten.

De illegalen verblijven sinds vorig jaar augustus in het pand, nadat ze uit de zogenoemde Vluchthaven waren gezet. In december 2013 kraakten ze een parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost, die werd omgedoopt tot Vluchtgarage.

Volgens We Are Here verlaten de asielzoekers het Vluchtgebouw vrijwillig, na overleg met de eigenaar, omdat het pand wordt afgebroken. Waar de illegalen nu heen moeten, is volgens de actiegroep onduidelijk. Behalve een tijdelijke overnachting is er geen andere plek in Amsterdam beschikbaar.

Lees meer over: 

Vluchtgarage Amsterdam Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Achttien illegale Afghanen op veerboot Hoek van Holland

NU 20.05.2015 Aan boord van de veerboot van Hoek van Holland naar Harwich heeft de marechaussee deze week achttien illegale Afghanen aangetroffen.

De Poolse chauffeur van een vrachtwagen is opgepakt voor mensensmokkel, maakt de marechaussee woensdag bekend.

Een speurhond, getraind om menselijke geuren te herkennen, sloeg aan bij een vrachtwagen die op de ferry klaarstond voor vertrek naar Harwich. De rederij waarschuwde daarop de marechaussee. Die ontdekte in de trailer achttien Afghanen tussen 16 en 65 jaar die zich hadden verstopt tussen de lading. Ze hebben asiel aangevraagd en zijn ter beschikking gesteld aan de IND.

Lees meer over: Hoek van Holland illegalen IND

Tien van 530 kinderen kregen kinderpardon – ‘schokkend’›

NRC 20.05.2015   Tien kinderen hebben vorig jaar aanspraak kunnen maken op de definitieve regeling voor het zogeheten kinderpardon, terwijl 530 kinderen in aanmerking dachten te komen. Defence for Children noemt de cijfers “schokkend”.

De cijfers, die staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) in april naar de Tweede Kamer stuurde, bewijzen dat de voorwaarden voor het kinderpardon te strikt zijn, zegt directeur van Defence for Children Aloys van Rest vandaag (€) in NRC Handelsblad.

De tien kinderen staan in het Jaarbericht Kinderrechten 2015 dat Defence for Children en UNICEF vanmiddag presenteren. In de rapportage staan niet alleen cijfers over kinderrechten en migranten, maar ook over het strafrecht, jeugdzorg en mishandeling. De gegevens zijn verzameld uit publicaties en informatie van verschillende ministeries.

Lees meer;

VANDAAG Beperkte toepassing van kinderpardon ‘schokkend’

VANDAAG Nu de rechten voor kinderen nog

2012 Aantal jongeren in zware jeugdzorg in vijf jaar bijna verdubbeld ›

2008 Nederland leeft rechten kind slecht na

2008 Kinderrechten onder de maat

70 procent van gemeenten ervaart problemen met EU-migranten

Trouw 16.05.2015 Bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten ervaart veel knelpunten in de omgang met Europese arbeidsmigranten. De oorzaak daarvan is het ontbreken van beleid en kennis hiervoor, blijkt uit een enquête onder 161 gemeenten door het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIP).

De Polen die appels plukken, de Bulgaren die de tuinen onderhouden. Het zijn de arbeidsmigranten uit Europa. 70 procent van de gemeenten ervaart problemen met de opvang en integratie van deze groep.

‘EU-migranten kunnen volgens gemeenten slecht inburgeren’

NU 16.05.2015  Van de Nederlandse gemeenten heeft 70 procent problemen met EU-migranten, arbeidsmigranten uit alle delen van de Europese Unie. Voor deze heel diverse groep bestaat amper beleid om ze te ondersteunen, omdat de kennis ontbreekt.

Dat is de conclusie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), dat een grote enquête onder gemeenten hield.

Het aantal EU-migranten is sinds de uitbreiding van de Europese Unie fors toegenomen. De gemeenten ervaren knelpunten op het gebied van huisvesting, de taal, criminaliteit, onderwijs en zorg.

Lees meer over: EU-mirganten

Gerelateerde artikelen;

Migranten te weinig geholpen’

Telegraaf 16.05.2015  Van de Nederlandse gemeenten heeft 70 procent problemen met EU-migranten, arbeidsmigranten uit alle delen van de Europese Unie. Voor deze heel diverse groep bestaat amper beleid om ze te ondersteunen omdat de kennis ontbreekt. Dat is de conclusie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), dat een grote enquête onder gemeenten hield.

Het aantal EU-migranten is sinds de uitbreiding van de Europese Unie fors toegenomen. De gemeenten ervaren knelpunten op het gebied van huisvesting, de taal, criminaliteit, onderwijs en zorg. Zo zijn er te weinig woningen en is deze groep migranten niet verplicht de taal te leren. De knelpunten staan een succesvolle inburgering van de EU-migranten in de weg, aldus het KIS.

Gerelateerde artikelen;

16-05: ‘Migranten naar Australië’

Er zijn nu al niet genoeg huizen voor asielzoekers

AD 15.05.2015 De nieuwe Europese plannen stellen voor dat Nederland meer vluchtelingen opneemt. Maar Nederlandse gemeenten hebben nu al moeite voldoende woonruimte te vinden voor asielzoekers die al in ons land zijn. Daardoor loopt ook de wachttijd voor reguliere huurders op. ‘Dat kan tot maatschappelijke onrust leiden.’

Europa is druk bezig de stroom vluchtelingen die over de Middellandse zee komt eerlijk te verdelen. Maar ondertussen slagen 350 van de bijna 400 Nederlandse gemeenten er nog steeds niet in om voldoende goedkope huurhuizen te vinden voor de asielzoekers die hier al zijn en een verblijfstatus hebben.

Lees ook;

EU wil dat Nederland 4,35 procent vluchtelingen neemt

VK 13.05.2015 Om de massale stroom vluchtelingen naar Europa aan te kunnen, wil de Europese Commissie dat alle lidstaten van de Europese Unie bijdragen aan de vluchtelingenopvang. De Commissie bepleitte vandaag een quotasysteem waarbij Nederland 4,35 procent van de vluchtelingen zou opnemen.

Het is onbekend hoeveel vluchtelingen jaarlijks Europa bereiken, maar volgens de Internationale Organisatie voor Migratie kwamen in 2014 alleen al op de Italiaanse kust meer dan 170 duizend bootvluchtelingen aan. Bij een dergelijke migratiestroom zou Nederland volgens het voorstel  meer dan zevenduizend mensen per jaar opvangen.

VLUCHTELINGENDRAMA MIDDELLANDSE ZEE ;

EU wil dat Nederland 4,35 procent vluchtelingen neemt

Aantal gestorven migranten moeilijk vast te stellen

Libië wijst EU-plan tegen mensensmokkelaars af

Brussel wil asielzoekers spreiden over lidstaten

Libië werkt niet mee aan EU-plan tegen bootvluchtelingen

BEKIJK HELE LIJST

Commissie wil dat Nederland vier procent van vluchtelingen opvangt

NU 13.05.2015 De Europese Commissie is woensdag akkoord gegaan met een vluchtelingenplan om asielzoekers die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken, beter te spreiden over EU-landen. Nederland zou daarbij 4,35 procent van de vluchtelingen moeten opvangen.

Eurocommissaris Frans Timmermans, buitenlandchef Federica Mogherini, en migratiechef Dmitris Avramopoulos kondigen het plan woensdag aan op een speciale persconferentie.

Via het plan worden vluchtelingen via een quotasysteem verdeeld over EU-landen. Bij de verdeling is onder meer rekening gehouden met het aantal inwoners, het bruto nationaal product, het werkloosheidspercentage en hoeveel vluchtelingen al zijn opgevangen door het land.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

COA huisvest geen asielzoekers in oude tbs-kliniek Rekken

NU 13.05.2015 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat geen asielzoekers onderbrengen in de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in het Gelderse Rekken. Dat maakte de organisatie woensdag bekend.

Het COA wilde in de kliniek ongeveer 750 mensen huisvesten, maar zowel de omwonenden als de gemeente Berkelland vonden die groep veel te groot voor het kleine dorp.

In Oldenkotte zou hooguit plaats zijn voor zo’n tweehonderd vluchtelingen voor een periode van vijf jaar. Honderden bewoners protesteerden tegen de plannen van het COA.

Lees meer over: COA Asielopvang

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers niet in tbs-kliniek

Telegraaf 13.05.2015 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat geen asielzoekers onderbrengen in de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in het Gelderse Rekken. Dat maakte de organisatie woensdag bekend.

Het COA wilde in de kliniek ongeveer 750 mensen huisvesten, maar zowel de omwonenden als de gemeente Berkelland vonden die groep veel te groot voor het kleine dorp. In Oldenkotte zou hooguit plaats zijn voor zo’n tweehonderd vluchtelingen voor een periode van vijf jaar. Honderden bewoners protesteerden tegen de plannen van het COA.

Het gaat beter met de mensenrechten

Trouw 12.05.2015 Netelige politieke kwesties als bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijven moeilijk te verteren, toch boekt Nederland vooruitgang op het gebied van mensenrechten. Het Nationaal Actieplan Mensenrechten werpt een jaar na introductie zijn vruchten af, rapporteert het College voor de Rechten van de Mens vandaag.

Lof is er, omdat bekrachtiging van verschillende mensenrechtenverdragen in zicht is. Zo verplicht de overheid zichzelf waarschijnlijk nog dit jaar om gehandicapten een gelijkwaardige positie te geven en hun autonomie te respecteren.

Meer over;

College Rechten van de Mens wil dat overheid rechten actiever beschermt

NU 12.05.2015 De Nederlandse overheid moet mensenrechten serieus nemen en niet achterover leunen en afwachten tot het op de vingers getikt wordt door bijvoorbeeld rechters.

Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in de dinsdag gepubliceerde Rapportage Mensenrechten in Nederland.

Een voorbeeld is de recente bed-bad-brood-discussie, over de opvang van vluchtelingen. De internationale mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg wees terug naar de Nederlandse overheid om met een oplossing te komen, maar de visie van de regeringspartijen VVD en PvdA stond lijnrecht tegenover elkaar.

Lees meer over: Mensenrechten

Gerelateerde artikelen;

Zaak illegalenopvang in Amsterdam stopt bij Raad van State

NU 12.05.2015 De advocaat van zes illegalen die noodopvang eisten, heeft deze zaak maandag voor de Raad van State ingetrokken. Dat betekent dat deze bestuursrechter geen uitspraak zal doen over deze kwestie.

De cliënten van advocaat Pim Fischer hebben inmiddels opvang gekregen van de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een uitspraak die de rechtbank in Amsterdam vrijdag deed.

Er is voor hen nu geen belang meer om bij de Raad van State de procedure door te zetten, lichtte Fischer toe.

Over de opvang van illegalen, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers, is veel te doen. De regeringscoalitie van VVD en PvdA sloot onlangs moeizaam een politiek akkoord erover.

Lees meer over: Illegalenopvang

Raad van State oordeelt niet meer over illegalen, waarom?

Elsevier 11.05.2015 De ‘richtinggevende’ zaak over illegalenopvang is ingetrokken door de advocaat van de asielzoekers. Het kabinet hoeft geen rekening meer te houden met de uitspraak van de Raad van State over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De advocaat van de illegalen heeft de zaak ingetrokken.

Vol spanning wachtten VVD en PvdA op de uitspraak van de bestuursrechter deze week. Moet Nederland opvang bieden als vreemdelingen weigeren mee te werken aan hun terugkeer? Het antwoord van de Raad van State op die vraag is voor de coalitie ‘richtinggevend’.

Op het allerlaatste moment laat advocaat Pim Fischer weten dat hij de zaak intrekt. De Raad van State doet daarom geen uitspraak meer over de kwestie. Hoe zit dat?

Volgens Elsevier:

René van Rijckevorsel: Kunnen barmhartige Nederlanders niet zelf een uitgeprocedeerde in huis nemen?

zie ook;

8 mei Rechter: iedereen heeft recht op bed, bad, brood

30 apr Kabinet: gemeente mag illegaal opvang bieden bij ‘noodsituatie’

29 apr Illegalen schoppen trammelant bij PvdA-kantoor

Hobbel weg voor uitvoering bed-bad-brood-akkoord

Trouw 11.05.2015 Met spanning had politiek Den Haag uitgekeken naar de zaak die vandaag bij de Raad van State zou dienen: zes uitgeprocedeerde vreemdelingen eisten opvang. Die uitspraak werd gezien als een testcase voor het bed-bad-brood-akkoord dat PvdA en VVD onlangs na moeizaam onderhandelen sloten.

Maar te elfder ure besloot advocaat Pim Fischer de zaak terug te trekken. Fischer vertegenwoordigt zes uitgeprocedeerde vluchtelingen, die hun recht op opvang verloren nadat al hun asielverzoeken waren afgewezen, en ze ook niet mee wilden werken aan hun terugkeer.

Fischer spande verschillende zaken aan voor zijn cliënten, en afgelopen vrijdag stelde de Amsterdamse rechtbank hem in het gelijk. En dus koos Fischer vandaag eieren voor zijn geld: als hij de zaak nu opnieuw had laten beoordelen door de Raad van State, had hij het risico gelopen dat die met een minder gunstige uitspraak was gekomen.

Verwant nieuws;

Zaak illegalenopvang in Amsterdam stopt bij Raad van State

NU 11.05.2015 De advocaat van zes illegalen die noodopvang eisten, heeft deze zaak maandag voor de Raad van State ingetrokken. Dat betekent dat deze bestuursrechter geen uitspraak zal doen over deze kwestie.

De cliënten van advocaat Pim Fischer hebben inmiddels opvang gekregen van de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een uitspraak die de rechtbank in Amsterdam vrijdag deed.

Er is voor hen nu geen belang meer om bij de Raad van State de procedure door te zetten, lichtte Fischer toe.

Over de opvang van illegalen, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers, is veel te doen. De regeringscoalitie van VVD en PvdA sloot onlangs moeizaam een politiek akkoord erover.

Kern daarvan is dat er voor deze vreemdelingen opvang komt in vijf grote gemeenten en in Ter Apel. Deze opvang, die de voorfase wordt genoemd, is tijdelijk. Andere gemeenten zouden hun noodopvang voor deze groep moeten sluiten. Het kabinet gaat deze afspraken nog verder uitwerken met de gemeenten.

Lees meer over: Illegalenopvang

Zaak opvang illegalen stopt

Telegraaf 11.05.2015 De advocaat van zes illegalen die noodopvang eisten, heeft deze zaak maandag voor de Raad van State ingetrokken. Dat betekent dat deze bestuursrechter geen uitspraak zal doen over deze kwestie.

De cliënten van advocaat Pim Fischer hebben inmiddels opvang gekregen van de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een uitspraak die de rechtbank in Amsterdam vrijdag deed. Er is voor hen nu geen belang meer om bij de Raad van State de procedure door te zetten, lichtte Fischer toe.

Gerelateerde artikelen;

04-02: A’dam wil uitspraak Vluchtgarage

30-01: Vluchtgarage zaak aangehouden

20-06: Asielzoekers Vluchthaven nog niet weg

Advocaat trekt ‘richtinggevende’ bed-bad-brood-zaak in

NRC 11.05.2015  De advocaat van een groep vluchtelingen in Amsterdam heeft een rechtszaak over de bed-bad-brood-kwestie bij de Raad van State ingetrokken. Hij deed dit na een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, afgelopen vrijdag, waarin is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor het aanbieden van de basisvoorzieningen.

Advocaat Pim Fischer trad op namens zes uitgeprocedeerde asielzoekers die waren ondergebracht in de Vluchthaven in Amsterdam, een experiment van de verantwoordelijk staatssecretaris en de gemeente Amsterdam, zegt politiek redacteur bij NRC Christiaan Pelgrim. Toen het experiment voorbij was, kwamen de asielzoekers weer op straat te staan.LEES VERDER

Lees meer;

22 APR VVD en PvdA bereiken akkoord over illegalenopvang › BINNENLAND

23 APR Amsterdam tegen akkoord illegalenopvang – ‘onwenselijk en onacceptabel’ › BINNENLAND

15 APR Raakt de vreemdeling weer op drift?

23 APR Druk is het niet bij bed-bad-brood

23 APR Bed-bad-brood: wat is er nou eigenlijk afgesproken? › BESTE VAN HET WEB

Verdubbeling asielzoekers

Telegraaf 11.05.2015 Bijna 22.000 mensen hebben vorig jaar asiel aangevraagd in Nederland. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2013. In de hele Europese Unie is het aantal asielzoekers vorig jaar met ruim 40 procent toegenomen vergeleken met 2013. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten.

Het is met name de burgeroorlog in Syrië die voor de toename zorgt in Nederland en de rest van de EU. Nederland nam in 2014 zo’n 8700 Syriërs op. Ook uit Eritrea, Afghanistan en Kosovo kwamen veel asielzoekers.

Nederland neemt 13 asielzoekers per 10.000 inwoners op. Dat ligt iets boven het Europees gemiddelde maar ver onder de 78 asielzoekers per 10.000 inwoners die Zweden opvangt. In absolute aantallen heeft Duitsland de meeste migranten opgevangen.

Verdubbeling aantal nieuwe asielzoekers

VK 09.05.2015 Nederland heeft vorig jaar per 10.000 inwoners dertien nieuwe asielzoekers binnen de landsgrenzen gekregen. Dat is twee keer zoveel als in 2013. Met die instroom staat Nederland net boven het Europees gemiddelde van elf asielzoekers per 10.000 inwoners.

In 2014 zochten 562.000 mensen hun heil in landen van de Europese Unie. Dat aantal is het hoogste aantal sinds 1992, toen 679.000 asielverzoeken in EU-landen werden ingediend. Het aantal ligt ruim 40 procent hoger dan het jaar ervoor, meldt het CBS vandaag. Zweden staat bovenaan in de lijst met 78 asielzoekers per 10.000 inwoners, gevolgd door Hongarije (42), Oostenrijk (33), Malta (30), Denemarken (26) en Duitsland (21).

‘Spreid asielzoekers over lidstaten’

De Europese Commissie wil een automatische en verplichte spreiding van erkende asielzoekers over de EU-landen zodra de instroom ervan in sommige lidstaten te groot wordt. Dit voorstel is omstreden.

Dertien nieuwe asielzoekers per 10.000 inwoners

NU 09.05.2015 Nederland heeft vorig jaar per 10.000 inwoners dertien nieuwe asielzoekers binnen de landsgrenzen gekregen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2013. Met die instroom staat Nederland net boven het Europees gemiddelde van elf asielzoekers per 10.000 inwoners.

In 2014 zochten 562.000 mensen hun heil in landen van de Europese Unie. Dat aantal is het hoogste aantal sinds 1992, toen 679.000 asielverzoeken in EU-landen werden ingediend. Het aantal ligt ruim 40 procent hoger dan het jaar ervoor, meldt het CBS zaterdag.

Nederland

In Nederland vroegen vorig jaar 21.800 mensen asiel. In 2013 waren dat er 9800. Die toestroom is voornamelijk toe te schrijven aan de komst van Syrische asielzoekers, die veelal via Italië naar Europa kwamen, aldus hetCBS.

Lees meer over: asielzoekers

Ruim 40 procent meer asielzoekers naar EU

Trouw 09.05.2015 Het aantal asielzoekers in Europa is afgelopen jaar fors toegenomen, meldt het CBS. In 2014 kwamen er ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan, meer dan het dubbele van 2013.

We moeten de deur op een kier laten, anders klimmen de illegale immigranten door het raam naar binnen, aldus Jean-Claude Juncker.

Vorig jaar kwamen er in totaal 562 duizend asielzoekers naar EU-landen, terwijl het jaar daarvoor ‘slechts’ 391 duizend verzoeken werden ingediend. Er zijn niet zoveel asielzoekers naar de EU gekomen sinds 1992, toen 679 duizend asielzoekers een aanvraag deden in de EU.

Een derde van de mensen die in de EU asiel aanvroegen ging naar Duitsland. Ook in Zweden, Italië, Hongarije en Nederland steeg het aantal sterk, vooral door de stroom asielzoekers uit Syrië. In Frankrijk en Groot-Brittannië is het aantal asielzoekers daarentegen nauwelijks veranderd vergeleken met 2013.

Verwant nieuws;

Twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland

Elsevier 09.05.2015 Vorig jaar zijn er in Nederland twee keer zo veel asielzoekers bij gekomen in vergelijking met 2013. In totaal probeerden bijna 22.000 een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verdubbeling

In Nederland vroegen vorig jaar 21.800 mensen asiel aan. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013 toen dat aantal op 9.800 lag.

Lees ook…

Welk bedrag geeft staat uit aan asielzoeker?

Syriërs

De stijging wordt voor een groot deel voor rekening genomen door Syriërs. Van de 21.800 asielzoekers kwamen er bijna 9.000 uit Syrië. Andere veel voorkomende nationaliteiten zijn Eritreeërs, Afghanen en Kosovaren, al gaat die laatste groep vooral naar landen als Hongarije, Duitsland en Oostenrijk.

Uit de cijfers blijkt dat de Europese Unie (EU) onverminderd in populariteit blijft stijgen onder asielzoekers. Vorig jaar kreeg de EU er ruim een half miljoen asielzoekers bij. Dat is 40 procent meer dan in 2013 toen 391.000 personen hun toevlucht zochten in een EU-lidstaat.

Volgens Elsevier…

Jelte Wiersma: Gedeelde zorgen over asielzoekers, maar toch patstelling in EU

Hongarije

Andere landen waar relatief veel asielzoekers kwamen, zijn Hongarije, Oostenrijk en Malta. Hongarije is een populaire bestemming bij migranten die over land in Zuid-Oost-Europa de EU proberen te bereiken. Dagelijks proberen honderden migranten de 151 kilometer lange grens tussen Servië (niet EU) en Hongarije (wel EU) over te steken. Malta krijgt daarentegen weer veel migranten via zee te verwerken.

Dat Italië, met 10 asielzoekers per 10.000 inwoners relatief laag scoort, komt niet alleen door het hoge aantal inwoners (60 miljoen) maar vermoedelijk ook omdat lang niet alle asielzoekers in dat land worden geregistreerd en daardoor kunnen doorreizen naar andere EU-lidstaten.

zie ook;

25 apr Vrede en veiligheid niet genoeg voor economische vluchteling

22 apr Bellen met een mensensmokkelaar: ‘Ik laat ze gewoon staand slapen’

4 mei Italiaanse opvangcentra kunnen asielzoekersstroom niet aan

Verdubbeling van asielzoekers

Telegraaf 09.05.2015  Nederland heeft vorig jaar per 10.000 inwoners 13 nieuwe asielzoekers binnen de landsgrenzen gekregen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2013. Met die instroom staat Nederland net boven het Europees gemiddelde van 11 asielzoekers per 10.000 inwoners.

In 2014 zochten 562.000 mensen hun heil in landen van de Europese Unie. Dat aantal is het hoogste aantal sinds 1992, toen 679.000 asielverzoeken in EU-landen werden ingediend. Het aantal ligt ruim 40 procent hoger dan het jaar ervoor, meldt het CBS zaterdag. Zweden staat bovenaan in de lijst met 78 asielzoekers per 10.000 inwoners, gevolgd door Hongarije (42), Oostenrijk (33), Malta (30), Denemarken (26) en Duitsland (21).

Rechter: iedereen heeft recht op bed,…

Telegraaf 08.05.2015  Iedereen heeft recht op bed, bad en brood. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam vrijdag. Zeven asielzoekers hadden beroep aangetekend tegen de weigering van de gemeente om hen maatschappelijke opvang te bieden.

Volgens de gemeente komen alleen specifieke groepen voor deze opvang in aanmerking. De rest kan gebruik maken van de opvang door de Dienst Terugkeer & Vertrek.

De rechtbank oordeelt met verwijzing naar de uitspraak van het Europees Comité van de Sociale Rechten (ESCR). Gemeentes moeten onrechtmatig verblijvende meerderjarige vreemdelingen noodopvang bieden. Bij weigering wordt de waardigheid van de mens zo geraakt dat ‘een privéleven onmogelijk wordt gemaakt’.

Gerelateerde artikelen;

29-04: Utrecht door met bed-bad-brood

24-04: ‘Oorlog door illegalenakkoord’

23-04: ‘VVD en PvdA los van werkelijkheid’

23-04: Opvang ziet geen heil in akkoord

23-04: ‘Utrecht: geen mensen op straat’

22-04: VVD: bed-bad-brood gesloten

22-04: Tijdelijke opvang illegalen

22-04: Overleg over illegalen is hervat

20-04: Zijlstra vergelijkt asielzoekers met Holleeder

Rechter: iedereen heeft recht op bed, bad, brood

Elsevier 08.05.2015 Illegalen hebben in Nederland onvoorwaardelijk recht op een sobere opvang met eten en drinken. De zogenoemde ‘bed-bad-en-broodvoorziening’ geldt wel als uiterst redmiddel.

Dat is het oordeel van de rechtbank Amsterdam in een zaak tussen de gemeente en zeven uitgeprocedeerde asielzoekers.

Noodopvang

Asielrechtadvocaat Jeanette Kruseman van Fisher Advocaten uit Haarlem was in beroep gegaan tegen de beslissing van de gemeente Amsterdam om zeven uitgeprocedeerde asielzoekers gemeentelijke opvang te ontzeggen.

Onvoorwaardelijk

De rechtbank oordeelde vrijdag in het voordeel van de illegalen. De rechter vindt dat de gemeente onvoorwaardelijk opvang moet bieden aan vreemdelingen, ook als zij onrechtmatig in Nederland verblijven.

Lees ook…

Wat staat er nu eigenlijk in het bed-bad-brood-akkoord dat de VVD en de PvdA samen hebben gesloten? Lees hier de belangrijkste punten >

Nederlands asielbeleid is stuitende miezerigheid

VK 02.05.2015 Wie de kille houding tegenover vluchtelingen in de jaren dertig hekelt, moet zijn verantwoordelijkheid nemen. In de Europese Unie wonen 507.100.000 mensen. Met 150 duizend vluchtelingen erbij zijn dat er 507.250.000. Inderdaad, dan wordt Europa eensklaps overvol. Nederland telde bij de aanvang van dit jaar 16.905.443 inwoners. Met 250 Syrische vluchtelingen extra zijn dat er 16.905.693. Inderdaad, dan bezwijken alle dijken. Libanon, dat op een kwart van het Nederlandse oppervlak een kwart van het aantal Nederlanders telt, huisvest meer dan een miljoen ontheemde Syriërs. De ‘opvang in de regio’, waarvan VVD-woordvoerder Azmani voor de electorale bühne zo’n groot nummer maakte, is in de praktijk allang een feit.

MEER;

Is Europa verantwoordelijk voor mensen die IS ontvluchten?

EU heeft imagoprobleem

De oorlogsherinneringen van Hannelore Grünberg-Klein

Overgrote deel Kamer deelt uitgangspunten BBB-akkoord

VK 01.05.2015 Na alle politieke ruis opent het kabinet voorzichtig de deur naar een werkbare bed,- bad- en broodopvang. Oud-premier Ruud Lubbers, de koning van het politieke compromis, had strikte opvattingen over goede en slechte politieke deals. ‘Bij een goede deal is later nooit vast te stellen wie de winnaar is en wie de verliezer.’ Zou het dan toch niet zo’n slechte deal zijn, het bed-, bad- en broodcompromis dat VVD en PvdA vorige week sloten?

De oppositie deed er donderdag in het Kamerdebat alles aan om elke vorm van tevredenheid bij de coalitiepartijen de kop in te drukken. VVD-fractieleider Zijlstra moest zich van de PVV schamen omdat hij de deuren voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers wagenwijd open zet. PvdA-leider Samsom oogstte de hoon van SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie omdat hij die opvang in hun ogen zo goed als onmogelijk maakt.

Komende jaren maximaal zevenhonderd asielzoekers in Drentse Oranje

NU 01.05.2015 In het Drentse dorpje Oranje worden de komende jaren maximaal zevenhonderd asielzoekers opgevangen. Dat hebben de gemeente Midden-Drenthe, waar Oranje onder valt, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken na maanden van onderhandelen.

Aanvankelijk wilde het COA 1400 asielzoekers onderbrengen in een vakantiepark bij het dorp, maar dat stuitte op veel verzet onder de inwoners maar ook in de gemeenteraad. Oranje zelf telt slechts 140 mensen. Zij vinden een aantal van 1400 veel te veel.

Lees meer over: Oranje Asielzoekers COA

Gerelateerde artikelen;

 Akkoord dorp Oranje en COA

Telegraaf 01.05.2015 In het Drentse dorpje Oranje worden de komende jaren maximaal 700 asielzoekers opgevangen. Dat hebben de gemeente Midden-Drenthe, waar Oranje onder valt, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken na maanden van onderhandelen.

Aanvankelijk wilde het COA 1400 asielzoekers onderbrengen in een vakantiepark bij het dorp, maar dat stuitte op veel verzet onder de inwoners maar ook in de gemeenteraad. Oranje zelf telt slechts 140 mensen. Zij vinden een aantal van 1400 veel te veel.

Bed-bad-brooddebat: ‘Is er eigenlijk wel iets afgesproken?’

Elsevier 30.04.2015 De oppositie bekritiseert de verschillende uitleg die PvdA en VVD in haar ogen geeft aan hun compromis over de opvang van illegalen. Het kabinet verwijst op haar beurt naar de afspraken die het wil maken met gemeenten.

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over het zogenoemde ‘bed, bad en brood-akkoord‘. Elsevier.nl zet de belangrijkste conclusies van het debat op een rij.

Noodopvang

In zijn bijdrage zegt Samsom dat burgemeesters hoe dan ook het recht houden om uitgeprocedeerde asielzoekers noodopvang te bieden. ‘Niemand hoeft op straat te slapen, want bij nood is er in dit land altijd noodopvang.’ D66 en de SP concluderen dat dit in de praktijk betekent dat illegalen recht houden op ‘bed, bad en brood’, zolang ze het maar ‘noodopvang’ noemen.

Vijf steden

Ook is er onduidelijkheid over het aantal plaatsen dat illegalen gaat opvangen. Voor de VVD is het ‘geen dictaat’ dat de opvang wordt beperkt tot Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Ter Apel. Het kabinet moet daarover nog gaan onderhandelen met de gemeenten. Maar, zegt Zijlstra: ‘De zes locaties en het beperkt aantal weken voor opvang zijn niet voor niets zo opgeschreven in de brief van het kabinet.’

zie ook;

17 apr Nu eerst weekend: illegalenoverleg opgeschort tot maandag

30 apr Kabinet: gemeente mag illegaal opvang bieden bij ‘noodsituatie’

20 apr Bereikt kabinet akkoord? Opnieuw in gesprek over illegalenopvang

Illegalenakkoord is nog verre van een akkoord

Trouw 30.04.2015 De Tweede Kamer is vanochtend begonnen met het debat over de bed, bad, brood-regeling over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, waarover de regeringspartijen PvdA en VVD vorig week het geruchtmakende akkoord sloten. De oppositie komt met geslepen messen, want wat is de waarde van zo’n akkoord nu veel gemeenten weigeren zich eraan te houden?

De burgemeesters hebben grote moeite met het plan om alleen nog in de vijf grote steden opvang te bieden aan illegalen

Na negen dagen topoverleg leverde de coalitie vorige week een brief af met afspraken over de opvang van illegalen. Die vier pagina’s werden bestempeld als een akkoord, maar zover is het nog lang niet. De gemeenten die de opvang moeten uitvoeren verzetten zich en ondertussen probeert coalitiepartij PvdA de getrokken lijnen al wat op te rekken.

Verwant nieuws;

Meer over;

In de voortdurende zoektocht naar een beter evenwicht tussen deze uitgangspunten heeft het kabinet vorige week paar een nieuwe stappen gezet. Het terugkeerbeleid versterken door de goede ervaringen van de Pauluskerk in Rotterdam en bijvoorbeeld ook door Utrecht als sjabloon te nemen voor een nieuw soort opvang. Zonder voorwaarden vooraf, maar tijd en rust, omdat de verzoening met de terugreis vaak niet direct indaalt. Niet alleen bed-bad-brood, want dan is de straat alsnog je lot overdag. Zo kort als mogelijk, zo lang als effectief is.

Inbreng Samsom aan debat bed-bad-brood – PvdA door Diederik Samsom op 30 april 2015 – De Tweede Kamer debatteert donderdag over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Lees verder voor mijn integrale inbreng aan het debat.

Het is niet altijd eenvoudig in deze arena, zeker niet voor de meest betrokkenen, maar wie er desondanks in slaagt om een klein beetje afstand te nemen van het politieke wapengekletter over bed-bad-brood, ontwaart dwars door de soms zeer uiteenlopende visies, vooral een gezamenlijke worsteling met een menselijk vraagstuk. lees verder »

Uiteindelijk zal er volgens hem bereidheid zijn bij gemeenten om tot een oplossing te komen voor de opvang van illegalen.

DIJKHOFF VERTROUWT OP BEREIDHEID VAN GEMEENTEN

BB 30.04.2015 Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft er vertrouwen in dat hij met de gemeenten een nieuw akkoord kan sluiten over de opvang van illegalen. ‘De soep is nu heel heet. Hij stond negen dagen op een pannetje en er kwam veel stoom vanaf’, zei hij donderdag tijdens een debat over het coalitieakkoord over de kwestie.

Eigen punt maken

Maar uiteindelijk zal er volgens hem bereidheid zijn bij gemeenten om tot een oplossing te komen. Zelf had hij als gemeenteraadslid ook altijd de neiging om bij besluiten vanuit Den Haag eerst het eigen punt te willen maken.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

http://images0.tcdn.nl/binnenland/article23989850.ece/BINARY/q/ANP+Staatssecretaris+Klaas+Dijkhoff+van+Veiligheid+en+Justitie

Dijkhoff vertrouwt op nieuw akkoord

Telegraaf 30.04.2015  Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft er vertrouwen in dat hij met de gemeenten een nieuw akkoord kan sluiten over de opvang van illegalen. „De soep is nu heel heet. Hij stond negen dagen op een pannetje en er kwam veel stoom vanaf”, zei hij donderdag tijdens een debat over het coalitieakkoord over de kwestie.

Maar uiteindelijk zal er volgens hem bereidheid zijn bij gemeenten om tot een oplossing te komen. Zelf had hij als gemeenteraadslid ook altijd de neiging om bij besluiten vanuit Den Haag eerst het eigen punt te willen maken.

Gerelateerde artikelen;

30-04: Rutte snapt weerstand bij gemeenten

30-04: VVD laat ruimte voor overleg met gemeenten

30-04: Termijn opvang vaag

30-04: ‘Coalitie is nog verdeeld over illegalen’

Rutte snapt weerstand bij gemeenten

Telegraaf 30.04.2015  Premier Mark Rutte snapt dat er heftige reacties zijn gekomen op het akkoord dat de regeringscoalitie sloot over de opvang van illegalen. Gemeenten beseffen volgens hem dat ze het anders moeten gaan doen. „Daarom nemen we ook de tijd tot 1 november om te overleggen met de gemeenten”, zei Rutte donderdag in de Kamer.

De oppositie wilde weten of zijn kabinet nog wel stabiel genoeg is om verder te gaan. CDA-leider Sybrand Buma wees erop dat het kabinet onlangs al twee keer op het randje was, in december over de vrije artsenkeuze en nu over de bed-bad-en-broodregeling.

Gerelateerde artikelen

30-04: Termijn opvang vaag

30-04: ‘Coalitie is nog verdeeld over illegalen’

30-04: Weer NL’ers terug uit Nepal

Kabinet met illegalenakkoord naar gemeenten

VK 30.04.2015 Kabinet en coalitie hielden vandaag tijdens het debat over illegalenopvang de rangen gesloten. Ze hadden niet negen dagen tot diep in de nacht onderhandeld over de kwestie ‘bed, bad en brood’ om zich vandaag in de Tweede Kamer door de oppositie uit elkaar te laten drijven. Het plan van het kabinet is als volgt: tijdelijke opvang op zes locaties in het land ter voorbereiding op terugkeer, alle andere illegalenopvang moet dicht.

De voltallige oppositie heeft er bedenkingen bij. Links van het midden hekelen de partijen de ‘papieren werkelijkheid’ die de coalitie zou hebben geschapen. Een bed en een maaltijd zijn basale levensbehoeften waar iedereen recht op heeft, stellen de ChristenUnie, GroenLinks, D66 en de SP. Er zullen altijd mensen tussen wal en schip blijven vallen en die moet je opvangen, is hun betoog.

Kabinet-Rutte II;

Kabinet met illegalenakkoord naar gemeenten

Teruglezen illegalendebat: Kabinet gaat onderhandeling met gemeenten in

Wij gemeenten zeggen nee

Van Rijn krijgt nog drie weken respijt in pgb-crisis

Burgemeesters: zes locaties opvang te weinig voor illegalen

BEKIJK HELE LIJST

VVD LAAT RUIMTE VOOR OPVANG IN MEER GEMEENTEN

BB 30.04.2015 Voor de VVD is het ‘geen dictaat’ dat de opvang van illegalen wordt beperkt tot de vijf grote steden en Ter Apel. Het kabinet moet daarover nog gaan onderhandelen met de gemeenten. ,Maar de inzet is helder. De zes locaties en het beperkt aantal weken voor opvang is niet voor niets zo opgeschreven in de brief van het kabinet.’

Boete is stok achter de deur
Dat zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra donderdag in het debat over de opvang van illegalen. Hij is tevreden met het akkoord. De mogelijkheid van een boete voor gemeenten die zich straks niet aan de afspraken houden ‘is een stok achter de deur’.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD laat ruimte voor overleg met gemeenten

Telegraaf 30.04.2015 Voor de VVD is het „geen dictaat” dat de opvang van illegalen wordt beperkt tot de vijf grote steden en Ter Apel. Het kabinet moet daarover nog gaan onderhandelen met de gemeenten. „Maar de inzet is helder. De zes locaties en het beperkt aantal weken voor opvang is niet voor niets zo opgeschreven in de brief van het kabinet.”

Dat zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra donderdag in het debat over de opvang van illegalen. Hij is tevreden met het akkoord. De mogelijkheid van een boete voor gemeenten die zich straks niet aan de afspraken houden „is een stok achter de deur”.

Teruglezen illegalendebat: Kabinet gaat onderhandeling met gemeenten in

VK 30.04.2015 Illegalenopvang in de vijf grote steden, maar wel tijdelijk en gedurende de opvang werken aan vertrek. Dat is het plan van VVD en PvdA. De oppositie ziet er niets in. Premier Rutte, staatssecretaris Dijkhoff van Justitie en minister Asscher van Asiel gingen vandaag met de Kamer hierover in debat. De Volkskrant deed live verslag. Lees het hieronder terug.

Rutte wacht uitkomsten bed, bad, brood-onderhandelingen af

NU 30.04.2015 Premier Mark Rutte wil donderdag net als fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) niet vooruitlopen op de verdere invulling van het bed, bad, brood-compromis.

Volg hier ons liveblog over het debat (gesloten)

Dat bleek donderdag tijdens het debat met het kabinet over het compromis over bed, bad, brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De oppositie wilde onder meer weten hoe lang de illegalen in de opvang kunnen blijven. Het kabinet spreekt in het akkoord over “een beperkt aantal weken”. Rutte noemde dit in het debat slechts een “richtsnoer”.

PvdA-burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb stelde woensdag tijdens een hoorzitting dat soms wel zes maanden nodig is voor de opvang. Samsom stelt dat de opvang “zo kort als mogelijk, zo lang als effectief is” moet zijn. Zijlstra stelde eerder dat “enkele weken” betekent dat het niet “enkele maanden” moeten worden.

Compromis

De coalitie vond vorige week een compromis rond de kwestie bed, bad, brood, maar de oppositie vindt dit een gedrocht. Ook de gemeenten en hulporganisaties zijn zeer kritisch.

VVD en PvdA kwamen overeen dat gemeenten moeten stoppen met de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In plaats daarvan komen er in vijf steden opvanglocaties waar illegalen een paar weken kunnen verblijven.

De oppositie vindt echter, net als veel gemeenten, dat opvang op meer locaties mogelijk moet zijn. De coalitie en premier Rutte lijken ruimte te bieden om in de gesprekken met gemeenten hier nader naar te kijken.

Zie ook: Reconstructie: Hoe Rutte 2 langs de rand van de afgrond scheerde

Onbegrip

SP-leider Emile Roemer sprak tijdens het debat van “een gênant compromis dat twee partijen tijdelijk uit de brand helpt.”

Coalitie geeft ruimte voor invulling bed, bad, brood-akkoord

Zie ook: Dit verandert er aan de opvang van illegalen

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

‘Coalitie is nog verdeeld over illegalen’

Telegraaf 30.04.2015 De oppositie hekelt het akkoord dat de regeringscoalitie van VVD en PvdA heeft gesloten over de opvang van illegalen. Het is onduidelijk, er is veel verzet tegen van gemeenten en bovendien leggen de coalitiepartijen het akkoord nog eens op een totaal verschillende manier uit.

Dat bleek donderdag tijdens het debat over de opvang van illegalen. SP-leider Emile Roemer sprak over een ,,gênant compromis”, dat de regeringspartijen tijdelijk uit de brand helpt, maar de problemen in het land vergroot. D66-leider Alexander Pechtold noemde de presentatie van het akkoord een ,,surrealistische vertoning”. ,,Eén akkoord, twee gescheiden werelden.” CDA-leider Sybrand Buma sprak over een ,,gênante vertoning” en zei dat Ruttes tweede kabinet een vechtkabinet is geworden.

Gerelateerde artikelen;

30-04: Debat over Bed, Bad en Brood

29-04: Utrecht door met bed-bad-brood

24-04: ‘Akkoord niet ei van Columbus’

http://cdn.elsevier.nl/Resizes/230×154/PageFiles/53/05/260553/004_rb-image-1755257.jpegNEDERLAND

Kabinet: gemeente mag illegaal opvang bieden bij ‘noodsituatie’

Elsevier 30.04.2015 Structurele opvangvoorzieningen zijn niet meer aan de orde, maar noodopvang blijft mogelijk.

In het akkoord tussen de VVD en PvdA werd vorige week geregeld dat alleen nog in de vijf grootste steden plus Ter Apel tijdelijke opvang voor illegalen blijft bestaan. Maar het kabinet schrijft donderdag aan de Tweede Kamer dat gemeenten noodopvang aan illegalen mogen blijven bieden in het geval van een ‘acute noodsituatie’.

Structurele opvangvoorzieningen zijn niet meer aan de orde, is te lezen in een brief van staatssecretaris van Asiel Klaas Dijkhoff (VVD), als antwoord op eerdere Kamervragen.

Na het akkoord zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: ‘Er blijft geen opvang over die ik dicht wil, want ze gaan allemaal dicht.’ PvdA-leider Diederik Samsom was het daar niet mee eens. Burgemeesters kunnen volgens hem altijd zeggen: ‘Bij mij slaapt niemand onder de brug, die krijgt noodopvang.’ De VVD en PvdA leggen hun compromis dus op totaal verschillende manieren uit.

Commentaar;

Syp Wynia:Aan de werkelijkheid zal het illegalenakkoord van VVD en PvdA niet veel veranderen

Boete

Uit het compromis bleek dat er een boete komt voor gemeenten die – tegen de afspraken in – toch illegalen opvangen. Als zij daar toch mee doorgaan, zouden zij gekort worden op het budget voor inburgering.

De gemeenten zijn het daar niet mee eens, zei de Vereniging van Nederlandse Gemeenten woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. ‘Uiterst merkwaardig,’ noemde Jos Wienen het boetesysteem.

De burgemeesters hebben grote moeite met het plan om alleen nog in de vijf grote steden opvang te bieden aan illegalen. Zo vreest de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) dat het maatschappelijk draagvlak afneemt als zich in zijn stad een grote groep illegalen concentreert.

Op 11 mei zal de Raad van State antwoord geven op de vraag of het kabinet wel voorwaarden mag stellen aan illegalenopvang. Die uitspraak kan het ‘zwaarbevochten compromis’ tussen de twee partijen onderuithalen.

Lees ook…

Illegalen schoppen trammelant bij PvdA-kantoor

zie ook;

20 apr Bereikt kabinet akkoord? Opnieuw in gesprek over illegalenopvang

17 apr Nu eerst weekend: illegalenoverleg opgeschort tot maandag

23 apr VVD en PvdA niet onder de indruk van kritiek op compromis

Wij gemeenten zeggen nee

VK 30.04.2015 Gemeenten zeggen nee tegen het bed-bad-broodcompromis van het kabinet. Het kabinet is eruit. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen alleen nog worden opgevangen in de vijf grootste gemeenten en in Ter Apel als laatste tussenstop voor terugkeer naar het land van herkomst. De discussie over bed, bad en brood maakt duidelijk dat de Haagse politiek hier ver verwijderd is van de praktijk in onze gemeenten.

Vluchtelingenorganisaties en gemeenten vinden het voorstel zo niet werkbaar. Terugkeer kan beter en effectiever worden bevorderd. Bovendien biedt het geen oplossing voor uitgeprocedeerden die terug moeten, maar dat niet kunnen of om andere redenen nog niet hebben gedaan. Diverse wethouders hebben dan ook aangegeven door te gaan met de opvang.

Kabinet-Rutte II;

Kabinet met illegalenakkoord naar gemeenten

Teruglezen illegalendebat: Kabinet gaat onderhandeling met gemeenten in

Wij gemeenten zeggen nee

Van Rijn krijgt nog drie weken respijt in pgb-crisis

Burgemeesters: zes locaties opvang te weinig voor illegalen

BEKIJK HELE LIJST

Oppositie kraakt akkoord bed-bad-brood, coalitie houdt opties open›

NRC 30.04.2015 Premier Rutte is klaar met zijn beantwoording en daarmee hebben we de belangrijkste delen van het debat van vandaag gehad. Rutte zei dat de Kamer niet moet vergeten dat de politiek al twintig jaar worstelt met de vraag hoe het draagvlak voor het asielbeleid behouden moet blijven. “We beweren niet dat we de oplossing hebben gevonden, maar we hebben wel een grote stap gezet.”

Staatssecretaris Dijkhoff gaat de details van het bed-bad-broodakkoord nu verder doornemen met de Kamer. Als daaruit nog belangrijk nieuws komt, melden wij dat in losse nieuwsberichten. Dit liveblog sluiten we af. Het debat verder live volgen kan via NPO Politiek.  LEES VERDER›

Liveblog: Debat over het bed, bad, brood-compromis (gesloten)

NU 30.04.2015 De Kamer debatteert donderdag met het kabinet, waaronder premier Rutte en vicepremier Asscher, over het zwaarbevochten akkoord over de opvang van illegalen.

De coalitie vond een compromis rond de kwestie bed, bad, brood, maar de oppositie vindt dit een gedrocht. Ook de gemeenten en hulporganisaties zijn zeer kritisch.

Lees meer over: 

Illegalendebat

Debat over Bed, Bad en Brood

Telegraaf 30.04.2015 De oppositie in de Tweede Kamer kruist op dit moment de degens met de regeringscoalitie over de opvang van illegalen. VVD en PvdA waren daarover onderling verdeeld naar aanleiding van een uitspraak van Europese ministers. Na moeizame onderhandelingen bereikten ze vorig week een akkoord.

Het akkoord houdt in dat tientallen gemeenten hun eigen opvang voor illegalen moeten beëindigen en dat de vijf grote steden en het asielzoekerscentrum in Ter Apel deze taak overnemen. Ook komt er meer begeleiding om de illegalen voor te bereiden op een vertrek uit Nederland. De oppositie, gemeenten en belangenorganisaties hebben stevige kritiek op het plan.

Gerelateerde artikelen;

30-04: ‘Coalitie is nog verdeeld over illegalen’

29-04: Utrecht door met bed-bad-brood

24-04: ‘Oorlog door illegalenakkoord’

Illegalen schoppen trammelant bij PvdA-kantoor

Elsevier 29.04.2015 Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben woensdag hun woede geuit over het zogenoemde bed-, bad- en broodakkoord bij het partijkantoor van de PvdA in Amsterdam. De illegalen zijn niet blij met het akkoord en leggen de schuld bij de PvdA.

‘Stop deportaties, alle vluchtelingen welkom,’ is te lezen op een boordje dat één van de actievoerders in de lucht houdt.

Protestactie

De protestactie, georganiseerd door het verbond ‘Wij zijn hier’, begon woensdagmiddag om 16.00 uur voor het partijkantoor van de PvdA aan de Amsterdamse Herengracht. De illegalen zijn boos over het feit dat de PvdA deels is meegegaan met de voorwaarden van de VVD. ‘De PvdA lijkt te hopen dat de Raad van State het bed-, bad- en broodakkoord nietig verklaard. Dat is speculeren op redding over de rug van de verworpenen der aarde,’ zegt fractievoorzitter van GroenLinks in de hoofdstad Rutger Groot Wassink op Twitter.

PvdA-voorzitter Hans Spekman kwam naar buiten om de illegalen toe te spreken, maar volgens Telegraaf-verslaggever Ruben Koops kwam Spekman niet boven het gejoel uit.

Akkoord

Vorige week kwamen regeringspartijen PvdA en VVD met elkaarovereen dat alleen nog in de vijf grootste steden van Nederland illegalen zullen worden opgevangen indien zij meewerken met hun vertrek. Wie niet meewerkt, komt op straat te staan.

zie ook;

17 apr Media: VVD houdt rekening met val kabinet

16 apr PvdA-leider Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

24 apr Media: Dijkhoff redde kabinet in illegalencrisis

Bed-bad-broodgemeenten keren zich tegen boete voor opvang illegalen, zegt Jos Wienen van de VNG

RTVWEST 29.04.2015 Gemeenten keren zich tegen de boete die ze zullen krijgen als zij tegen de afspraken in toch illegalen opvangen. ‘Dit kan geen onderdeel zijn van een akkoord dat het kabinet moet gaan sluiten met de gemeenten over de opvang.’ Dat zei Jos Wienen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de kwestie.

Wienen is ook burgemeester van Katwijk. Aanleiding is het politieke akkoord tussen VVD en PvdA over de illegalenopvang, de zogenoemde bed-, bad-, broodregeling.

LEES OOK: Vijf vragen over wat het bed-bad-broodakkoord voor jou betekent

Het kabinet wil de opvang beperken tot vijf grote steden en Ter Apel, waaronder Den Haag. Andere gemeenten, zoals Leiden, moeten hun opvang sluiten. Wienen noemde dit ‘uiterst merkwaardig’. Gemeenten die er toch mee doorgaan, zouden gekort worden op het budget voor inburgering.

Opvang op meer plekken

De VNG wil dat er op meer plekken opvang is, dat die langer duurt dan een ‘beperkt aantal weken’ en dat er maatwerk mogelijk is. Burgemeesters uit Rotterdam, Arnhem en Leiden en wethouder Karsen Klein uit Den Haag zijn bezorgd over de oplossing die de regeringspartijen hebben bedacht. Lees verder

gerelateerde artikelen;

UTRECHT GAAT DOOR MET HUIDIGE BED-BAD-BROOD

BB 29.04.2015 De gemeente Utrecht blijft illegalen op haar eigen manier opvangen. Ze weigert mee te werken aan de sobere plannen van het kabinet. Die vormen ‘geen sluitende aanpak’ en zijn daarom ‘niet uitvoerbaar’, laat de gemeente woensdagavond weten.

Niet humaan
Utrecht concludeert: ‘Wij zetten ons huidige beleid voort.’ Utrecht biedt uitgeprocedeerde vreemdelingen bed, bad en brood, net als veel andere gemeenten in Nederland. Die opvang is veel royaler dan het kabinet nog wil toelaten in de vijf grote steden en Ter Apel. ‘Wij vinden het niet humaan (uitgeprocedeerde) asielzoekers ‘op straat te zetten’, nog los van eventuele risico’s op het terrein van openbare orde en veiligheid’, aldus de Domstad.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Utrecht gaat niet mee in nieuwe oplossing bed-bad-brood

NU 29.04.2015 De gemeente Utrecht blijft illegalen op haar eigen manier opvangen en weigert mee te werken aan de sobere plannen van het kabinet.

Die vormen “geen sluitende aanpak” en zijn daarom “niet uitvoerbaar”, laat de gemeente woensdagavond weten. Utrecht concludeert met de woorden: “Wij zetten ons huidige beleid voort.”

Utrecht biedt uitgeprocedeerde vreemdelingen bed, bad en brood, net als veel andere gemeenten in Nederland. Die opvang is veel royaler dan het kabinet nog wil toelaten in de vijf grote steden en Ter Apel.

Vorige week bereikten coalitiepartijen PvdA en VVD een akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, nadat er dagenlang onenigheid was over de kwestie.

Zie ook: Dit verandert er aan de opvang van illegalen

Grote steden

Uiteindelijk werd besloten opvang alleen toe te staan in de vijf grote steden, waaronder Utrecht. Het kabinet wil bovendien een korte opvang voor mensen die meewerken aan een terugkeer naar hun land van herkomst.

Donderdagochtend debatteert de Kamer met het kabinet over het zwaarbevochten akkoord.

Zie ook: Reconstructie: Hoe Rutte 2 langs de rand van de afgrond scheerde

Lees meer over: Illegalendebat Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Utrecht gaat door met eigen bed-bad-brood-beleid

Trouw 29.04.2015 De gemeente Utrecht blijft illegalen op haar eigen manier opvangen. Ze weigert mee te werken aan de sobere plannen van het kabinet. Die vormen ‘geen sluitende aanpak’ en zijn daarom ‘niet uitvoerbaar’, laat de gemeente vanavond weten. Utrecht concludeert: ‘Wij zetten ons huidige beleid voort.’

Volgens Utrecht zullen er altijd mensen zijn die niet terug kunnen of terug willen. De gemeente gelooft niet dat er meer mensen weggaan door de plannen van het kabinet

Utrecht biedt uitgeprocedeerde vreemdelingen bed, bad en brood, net als veel andere gemeenten in Nederland. Die opvang is veel royaler dan het kabinet nog wil toelaten in de vijf grote steden en Ter Apel. ‘Wij vinden het niet humaan (uitgeprocedeerde) asielzoekers ‘op straat te zetten’, nog los van eventuele risico’s op het terrein van openbare orde en veiligheid’, aldus de Domstad.

Utrecht door met bed-bad-brood

Telegraaf 29.04.2015 De gemeente Utrecht blijft illegalen op haar eigen manier opvangen. Ze weigert mee te werken aan de sobere plannen van het kabinet. Die vormen „geen sluitende aanpak” en zijn daarom „niet uitvoerbaar”, laat de gemeente woensdagavond weten. Utrecht concludeert: „Wij zetten ons huidige beleid voort.”

Utrecht biedt uitgeprocedeerde vreemdelingen bed, bad en brood, net als veel andere gemeenten in Nederland. Die opvang is veel royaler dan het kabinet nog wil toelaten in de vijf grote steden en Ter Apel. „Wij vinden het niet humaan (uitgeprocedeerde) asielzoekers ‘op straat te zetten’, nog los van eventuele risico’s op het terrein van openbare orde en veiligheid”, aldus de Domstad.

Gerelateerde artikelen;

24-04: ‘Akkoord niet ei van Columbus’

24-04: Vertrouwen op samenwerking

24-04: ‘Oorlog door illegalenakkoord’

Onrust om asielzoekers

Telegraaf 29.04.2015 Bewoners van een verzorgingstehuis in Amsterdam Zuidoost zijn woest dat een groep uitgeproceerde asielzoekers zes maanden in het zorghuis zal verblijven. Er is een handtekeningenactie gestart uit protest tegen de komst van de vluchtelingen.

De bewoners van het Henriëtte Roland Holsthuis zijn dinsdag per brief op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de nieuwe bewoners, meldt het Parool. “Het geeft een hoop beroering onder de mensen,” zegt een bewoner van het huis. “De meeste mensen hier zijn tachtig jaar en ouder. Het is een rare situatie om daar een groep vluchtelingen tussen te zetten die de taal niet eens spreken.

Gemeenten willen illegalen langer opvang bieden

Trouw 29.04.2015 Gemeenten zijn ontevreden over het bed bad en brood-akkoord dat het kabinet vorige week sloot. Vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer lieten ze dat horen. Het kabinet wil de opvang beperken tot vijf grote steden. Terwijl 25 gemeenten nu opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarbij vindt het kabinet dat deze mensen ‘een beperkt aantal weken’ opvang mogen genieten, en geen maanden, zoals nu gebeurt.  Volgens parlementair redacteur Nicole Besselink, die aanwezig was bij de zitting, hadden de gemeenten en aanwezige burgemeesters heel wat kritiek.

Verwant nieuws;

GEMEENTEN KEREN ZICH TEGEN BOETE VOOR OPVANG ILLEGALEN

BB 29.04.2015 Gemeenten keren zich tegen een boete die ze zullen krijgen als zij tegen de afspraken in toch illegalen opvangen. ‘Dit kan geen onderdeel zijn van een akkoord dat het kabinet moet gaan sluiten met de gemeenten over de opvang.’

Spelen met vuur
Dat zei Jos Wienen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de kwestie. Aanleiding is het politieke akkoord tussen VVD en PvdA over de illegalenopvang, de zogenoemde bed-, bad-, broodregeling. Het kabinet wil de opvang beperken tot vijf grote steden en Ter Apel. Andere gemeenten moeten hun opvang sluiten. Wienen noemde dit ‘uiterst merkwaardig’. Gemeenten die er toch mee doorgaan, zouden gekort worden op het budget voor inburgering. Dat is volgens Wienen ‘spelen met vuur’. Hij wees erop dat gemeenten nu al te weinig geld hebben voor de inburgering, terwijl dit juist belangrijk is voor nieuwkomers.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Geen boete bij opvang illegalen

Telegraaf 29.04.2015 Gemeenten keren zich tegen een boete die ze zullen krijgen als zij tegen de afspraken in toch illegalen opvangen. „Dit kan geen onderdeel zijn van een akkoord dat het kabinet moet gaan sluiten met de gemeenten over de opvang.”

Dat zei Jos Wienen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de kwestie. Aanleiding is het politieke akkoord tussen VVD en PvdA over de illegalenopvang, de zogenoemde bed-, bad-, broodregeling.

Het kabinet wil de opvang beperken tot vijf grote steden en Ter Apel. Andere gemeenten moeten hun opvang sluiten. Wienen noemde dit „uiterst merkwaardig”. Gemeenten die er toch mee doorgaan, zouden gekort worden op het budget voor inburgering. Dat is volgens Wienen „spelen met vuur”. Hij wees erop dat gemeenten nu al te weinig geld hebben voor de inburgering, terwijl dit juist belangrijk is voor nieuwkomers.

Coalitie geeft ruimte voor invulling bed, bad, brood-akkoord

NU 29.04.2015  VVD en PvdA geven het kabinet ruimte om met de gemeenten nadere afspraken te maken over het regelen van opvang voor illegalen. Dat blijkt woensdag na afloop van een hoorzitting in de Kamer met hulporganisaties en gemeenten.

Onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hadden kritiek op het akkoord.

Zo vindt de VNG het onacceptabel dat er gekort wordt op het gemeentebudget als gemeenten toch voor opvang zorgen.

Het VVD-Kamerlid blijft voorlopig wel bij het uitgangspunt dat gemeenten gestraft moet worden als zij alsnog voor opvang zorgen.

Zie ook: Dit verandert er aan de opvang van illegalen

“Er staat niet voor niks in de brief dat er consequenties worden verbonden aan gemeenten die tegenwerken”, aldus Azmani.

Kuiken stelt dat het gezamenlijke uitgangspunt moet zijn dat het terugkeerbeleid versterkt wordt en dat gemeenten daar op moeten kunnen worden aangesproken.

Donderdagochtend debatteert de Kamer met het kabinet over het zwaarbevochten akkoord.

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

‘Opvang illegalen verspreid’

Telegraaf 29.04.2015 Het is beter om de opvang van illegalen verspreid te houden over Nederland en niet te centraliseren. Het kabinet wil dat laatste juist wel doen in vijf steden en in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Coalitiepartijen VVD en PvdA legden dat vorige week vast in een akkoord.

Maar dat gaat niet werken, zei John van Tilborg van de Stichting Inlia, die zich inspant voor asielzoekers in nood. Hij was woensdag een van de sprekers die de Tweede Kamer had uitgenodigd om hun visie te geven op het akkoord.

Kamer praat over illegalen

Telegraaf 29.04.2015 De Tweede Kamer praat woensdag met tal van organisaties die zich sterk maken voor illegalen, zoals afgewezen asielzoekers. Ook enkele burgemeesters en vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) van het ministerie van Veiligheid en Justitie komen aan het woord.

Aanleiding is het akkoord dat regeringspartijen VVD en PvdA vorige week na moeizaam overleg met elkaar sloten over de opvang van illegalen. Deze vreemdelingen moeten voortaan worden opgevangen in vijf steden en in Ter Apel. Daar wordt dan een begin gemaakt met de voorbereiding op hun vertrek uit Nederland. Andere gemeenten moeten hun noodopvang voor deze groep sluiten.

Forse kritiek hulporganisaties op bed, bad, brood-akkoord

NU 29.04.2015 Diverse organisaties hebben woensdag kritiek geuit op het compromis tussen VVD en PvdA over de bed, bad, brood-regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Diverse mensenrechtenorganisaties, zoals Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty International en de actiegroep We Are Here, waren door de Kamer uitgenodigd om hun opvatting te geven over het akkoord.

VVD en PvdA kwamen vorige week overeen dat gemeenten moeten stoppen met de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In plaats daarvan komen er in vijf steden opvanglocaties waar illegalen een paar weken kunnen verblijven.

Vluchtelingenwerk Nederland noemt het akkoord “een stap terug. En de huidige situatie is al niet erg humaan”.

Zie ook: Dit verandert er aan de opvang van illegalen

Veel van de hulporganisaties wezen er op dat de overheid er onterecht vanuit gaat dat veel illegalen terug kunnen keren.

Volgens hem zou eerst goed gekeken moet worden wat effectieve manieren zijn voor terugkeer.

Zie ook: Reconstructie: Hoe Rutte 2 langs de rand van de afgrond scheerde

Illusie

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam toonde zich tijdens de hoorzitting ook niet gelukkig met het akkoord. Volgens hem is het een illusie dat een paar weken genoeg is om de terugkeer te kunnen regelen. Hier zouden drie tot zes maanden voor moeten staan.

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen

Halbe blaft, maar bijt (nog) niet

Trouw 26.04.2015 Gijs van der Wiel, RVD-chef tussen 1968 en 1983, hield het eigenlijk voor onmogelijk besluiten van een coalitiekabinet uit te leggen. Stel, zei hij, het kabinet besluit tot de aanschaf van een dromedaris. Dan zegt de PvdA: het is een paard. Nee, zegt de KVP, het is een kameel. ‘Wat moet ík dan?’ In de bulderende lach die daarop volgde, openbaarde zich het begrip: zo is het nu eenmaal in ons coalitieland.

Als het verschijnsel migratie iets in beeld brengt, zijn het de grenzen aan de maakbaarheid in een democratische rechtsstaat !!

Het compromis laat zien hoe dun de lijn is die een kabinet moet trekken tussen tegenstrijdige standpunten. Waarschijnlijk is dat voor een kabinet van VVD en PvdA nog moeilijker, omdat deze partijen in de staatsdragende driehoek het verst uiteenliggen.

Verwant nieuws;

Aan het Haagse akkoord hebben deze mensen niets

Trouw 25.04.2015 Nee, het ‘ei van Columbus’ is het niet, vindt zelfs Mark Rutte. De vraag is wiens probleem het bed, bad en brood-akkoord eigenlijk oplost.

 Vorig jaar belandden 817 gedetineerden onverrichter zake weer op straat !!!

Het lijkt eenvoudig: het bed, bad en brood-debat gaat over uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar dat klinkt simpeler dan het is. Onder de term ‘uitgeprocedeerd’ blijkt bij nadere beschouwing een bont geschakeerde stoet vreemdelingen schuil te gaan. Uitgeprocedeerd is niet altijd echt uitgeprocedeerd: velen zitten in een nieuwe procedure, die een lange adem en veel begeleiding vergt.

Verwant nieuws;

Asscher noemt opvang illegalen ‘enorme hobbel waar we overheen moesten’

NU 25.04.2015 Vice-premier noemt het compromis dat zijn PvdA bereikte met coalitiegenoot VVD over de opvang van illegalen in Nederland “een enorme hobbel waar we overheen moesten”.

“Een zwaarbevochten compromis”, noemt Asscher het akkoord tussen VVD en PvdA, doelend op de hoogoplopende ruzie tussen de beide partijen die de coalitie naar de rand van de afgrond bracht. NU.nl blikt met Asscher terug na de storm van kritiek van afgelopen dagen.

Wat klopte er niet?

“Hij zegt dat je geen voorwaarde mag stellen. Dat doen we ook niet. Tijdens de opvang wordt er met mensen gepraat. Hij meent dat we geen rekening houden met wat de hoogste rechter hiervan vindt. Maar we houden daar juist wel rekening mee.”

Zie ook: Reconstructie: Hoe Rutte 2 langs de rand van de afgrond scheerde

“Er worden initiatieven ontplooid dat hij wordt bijgepraat over het Nederlands beleid. We zullen onze ambassadeur bij de VN vragen om hem bij te praten en bij te lichten wat er wel of niet in de brief staat. Ik denk dat het in zijn belang is en in het Nederlands belang als hij de kabinetsopvatting kent.”

Dus toch opvang bieden?

“Niet stelselmatig. Maar dat kan als er aanleiding is om vanuit de openbare orde op te treden. Maar dat kan altijd, dus ook bij onrechtmatig verblijf.”

Zie ook: Dit verandert er aan de opvang van illegalen

Denkt u dat de crisis de coalitie heeft versterkt of verzwakt?

“Het is een enorme hobbel waar we overheen moesten. Je hebt dit liever niet, maar ze komen op je pad en dan moet je een oplossing vinden.”

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Frits Bolkestein: PvdA ziet ook dat het anders moet

AD 25.04.2015 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra heeft uit de bed-bad-broodonderhandelingen ‘het hoogst haalbare’ compromis gesleept, vindt Frits Bolkestein. ,,Dit land verdient een kabinet dat de rit uitzit.” De VVD-prominent ziet parallellen met zijn eigen strubbelingen met de PvdA als het om asielbeleid gaat. ,,Die partij ziet nu ook wel in dat het zo niet verder kan.”

,,Ik sta aan de kant van de heer Zijlstra.” De openingszin van Frits Bolkestein in zijn kantoor aan de Amsterdamse Amstel laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Bolkestein, VVD’er met een lang cv waarop ook de functie van fractieleider staat, is fan van de huidige fractievoorzitter van zijn partij: Halbe Zijlstra. Eerder maakte hij er al geen geheim van dat hij in hem de opvolger ziet van Mark Rutte.

GERELATEERD NIEUWS;

Coalitieoverleg illegalen duurt weer een dag langer

MEER OVER:  KABINET-RUTTE II   POLITIEK  DISCUSSIE BED, BAD EN BROOD  VLUCHTELINGEN  PVDA  VVD HALBE ZIJLSTRA

Frits Bolkestein wil strenge handhaving bed-bad-broodregeling

NU 25.04.2015 VVD-coryfee Frits Bolkestein vindt dat partijgenoot en premier Mark Rutte hard moet optreden tegen gemeentes die het illegalenakkoord niet nakomen. Dat zei hij zaterdag in een interview met het AD.

Verschillende gemeentes hebben al aangegeven door te gaan met het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. “Burgemeesters moeten uitvoeren wat de centrale overheid afspreekt.”

De overheid kan financiële druk uitoefenen op gemeentes die niet meewerken, “maar als blijkt dat dit niet genoeg is, heeft de minister van Binnenlandse Zaken de macht om ze uit hun functie te zetten”, aldus Bolkestein.

Toch is de oud-politicus tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen met coalitiegenoot PvdA. Volgens hem heeft fractievoorzitter “het hoogst haalbare” eruit gesleept. “Ik sta aan de kant van de heer Zijlstra”, zei hij.

Zie ook: Dit verandert er aan de opvang van illegalen

Zie ook: ‘Er waren momenten dat het heel moeilijk was, maar dat mag’

Lees meer over: Frits Bolkestein Illegalendebat

Ter Horst schaamt zich

Telegraaf 25.04.2015 PvdA-senator Guusje ter Horst schaamde zich voor de manier waarop de discussie over de bed-bad-broodkwestie werd gevoerd. Dat kwam doordat tegelijk met deze discussie zo’n achthonderd asielzoekers zijn verdronken in de Middellandse Zee, zei ze zaterdagmiddag in het radioprogramma Kamerbreed.

Daarbij vindt ze het niet goed dat in het uiteindelijk gesloten akkoord het aantal opvanglocaties terug moet naar zes, terwijl er nu in 23 centrumgemeenten vormen van opvang zijn. „Dat betekent het rondpompen van mensen. Als je vindt dat er een opvang moet zijn, waarom kan dat dan niet die opvangcentra die er nu in die 23 centrumgemeenten zijn?“

lees: Coalitie niet geschrokken van kritiek

Actie tegen overdag sluiten bed-bad-brood in Zilverstraat

Den HaagFM 24.04.2015 De groep van zeventien uitgeprocedeerde asielzoekers die nog steeds verblijft in de opvang aan de Zilverstraat heeft vrijdag bij het stadhuis actie gevoerd voor het recht op begeleiding. Ze schreven zich in voor de Wet Maatschappelijke Opdersteuning.

Vanaf dinsdag is de bed-bad-brood-voorziening overdag niet meer open. De gemeente wil zo de toestroom van ‘gewone daklozen’ naar de locatie minder aantrekkelijk maken. Op andere opvanglocaties moeten de daklozen hun naam noemen en enkele euro’s betalen. In de Zilverstraat hoeft dat niet. Daardoor verblijven er nu veel meer mensen dan de uitgeprocedeerde asielzoekers die vorig jaar uit de Vluchtkerk aan de Sportlaan moesten vertrekken.

Van de zestig uitgeprocedeerde asielzoekers die van de Sportlaan naar de Zilverstraat verhuisden, kregen er zes alsnog een verblijfsvergunning, drie zijn naar een ander land gegaan en dertig worden nu opgevangen in een asielzoekerscentrum. Een persoon is weggegaan. …lees meer

Asielbeleid beïnvloedt aantal vluchtelingen niet

VK 24.04.2015 Wie het aantal vluchtelingen naar Europa wil verminderen, moet de redenen voor vertrek wegnemen.

Waarom vertrekken mensen? Unicef benoemde 2014 tot een rampjaar voor kinderen en dit is terug te zien in de groepen vluchtelingen. De beslissing een gevaarlijke reis te ondernemen wordt ingegeven door de uitzichtloze en onveilige situatie die achter hen ligt, niet door kansberekening over de situatie die voor hen ligt.

Voor een Syriër die op de vlucht is voor oorlog en voor de uitzichtloze situatie in de eerste opvang in de buurlanden, is niet de vraag óf hij vooruit kan maar hoe. Dat geldt ook voor een grote groep Eritreeërs en veel kleinere groepen vanuit andere conflicten in bijvoorbeeld Mali, Soedan, Nigeria en Irak.

Rutte: opvang illegalen mag geen maanden duren

VK 24.04.2015 Het kabinet zal gemeenten niet toestaan de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verder op te rekken dan enkele weken. ‘Dat zijn dus geen maanden’, aldus minister-president Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. Dat is ook een boodschap aan coalitiepartner PvdA, die in stilte hoopt dat de termijn kan worden opgerekt tot enkele maanden of zelfs een half jaar.

Het is in het deze week gesloten coalitieakkoord over de bed,- bad- en broodopvang het grote onuitgesproken twistpunt: hoe lang mag die opvang gaan duren? Ingewijden bevestigden vrijdag dat de VVD erop uit was om dat heel nauwkeurig vast te leggen – de liberalen willen koste wat het kost voorkomen dat de huidige

Zijlstra vreest ‘slappe knieën’ van dit land

Trouw 24.04.2015 Binnen de top van VVD én PvdA maakt niemand er een geheim van: de val van het kabinet was nabij. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra blikt terug.Er waren de afgelopen week genoeg momenten dat het kabinet had kunnen vallen. Er is geen onderwerp binnen de coalitie waar zoveel wrijving over is als het asielbeleid

  • De inkt van het illegalenakkoord was nauwelijks droog, of Hans Wiegel, erelid van de VVD, roerde zich. De oud-minister uitte gisteren op de website van de Volkskrant felle kritiek op de coalitie: ‘Bed, bad, brood? Broddelwerk’. In een reactie zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: “Misschien moet Wiegel het plan eens lezen.”

Het is donderdagmiddag en in zijn werkkamer probeert Zijlstra wat tot rust te komen na de meest hectische week van het tweede kabinet-Rutte. Binnen de partijtoppen van VVD en PvdA maakt niemand er een geheim van: het kabinet was de val nabij.

Reconstructie: Hoe Rutte 2 langs de rand van de afgrond scheerde

NU 24.04.2015 Nooit eerder ging het kabinet-Rutte 2 zo dicht langs de afgrond. Een kabinetscrisis dreigde, maar een compromis werd na een week topberaad gevonden.

NU.nl sprak meerdere betrokkenen over de vraag: Hoe kon het zo hoog oplopen en hoe werd een uitweg gevonden uit de impasse?

De ellende begint al in oktober 2013 als het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) oordeelt dat ook illegalen recht hebben op basisvoorzieningen.

De verwachting is dat het comité van ministers het kabinet zal dwingen om, in lijn met de uitspraak van de ECSR, opvang te bieden aan de uitgeprocedeerden. Maar dat gebeurt niet en de VVD grijpt zijn kans.

Zie ook: VVD en PvdA bereiken akkoord over opvang illegalen

Dan houden we vast aan het harde asielbeleid, is de houding van met name VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra als het kabinet vorige week dinsdag de uitspraak onder ogen krijgt.

Ze komen uit op twee dingen, waaronder de met de VVD gedeelde noodzaak van terugkeer. Daarnaast zijn de partijen het eens dat welke vorm van opvang dan ook tijdelijk moet zijn.

Zie ook: ‘Er waren momenten dat het heel moeilijk was, maar dat mag’

PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma tast op verzoek van de partijtop bij minister Henk Kamp (VVD) af de denkrichting van de PvdA kansrijk is. Kamp acht dit haalbaar en belooft ook binnen de VVD te kijken hoe de partijen elkaar kunnen naderen.

Geleidelijk worden de contouren van het uiteindelijke akkoord zichtbaar. Uitgangspunt voor beide partijen is dat het beleid gericht moet zijn op terugkeer. De PvdA krijgt dan de door het Rijk georganiseerde opvangvoorziening waar uitgeprocedeerden korte tijd kunnen verblijven.

Zie ook: Dit verandert er aan de opvang van illegalen

Als de partijen maandag weer bij elkaar komen is het vertrouwen op een goede afloop een stuk groter. Aangezien de opvang een tijdelijk karakter heeft en de gemeentelijke opvang dicht moet acht de VVD de oplossing acceptabel.

Nog drie dagen werden de compromisteksten minutieus doorgenomen, waarna woensdagavond de coalitiepartijen alsnog hun zwaarbevochten akkoord konden presenteren. Rutte 2 is weer voor even gered.

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen

Waarom het kabinet-Rutte 2 wel/niet op sterven na dood is

NU 24.04.2015 Na de bed, bad, brood-crisis is het kabinet-Rutte 2 door velen voor de zoveelste keer bijna-dood verklaard. Dit is waarom de criticasters gelijk hebben. En ook waarom niet.

Waarom het kabinet nu écht op vallen staat !!!

Het bed, bad, brood-akkoord is onvoltooid en krijgt zoveel kritiek dat het de partijen onder druk zal zetten.

Zie ook: VVD en PvdA bereiken akkoord over opvang illegalen

Het gevolg: iedereen vindt het niks. Niet alleen de gemeenten en de oppositie, maar ook de VN-rapporteur, Amnesty en zelfs burgemeesters van VVD- en PvdA-huize zijn zeer kritisch. En natuurlijk de mogelijke oproer binnen de PvdA, waar kwesties met illegalen altijd heel gevoelig liggen.

De maatschappelijke weerstand die dit akkoord oproept zou de coalitie dus weleens ernstig kunnen laten wankelen.

Zie ook: Louter kritiek op illegalencompromis VVD en PvdA

Ook in de discussie over bed, bad, brood wees de VVD naar het regeerakkoord. Er is maar één element groter dan het regeerakkoord en dat is de rechter, aldus de liberalen. De PvdA eiste toch opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Nieuwe knauw.

Zie ook: Reconstructie: Hoe Rutte 2 langs de rand van de afgrond scheerde

en er komen nog zoveel obstakels aan.

De compromisbereid neemt af. Zoals uit de reconstructie van NU.nl blijkt leefde bij de VVD het gevoel dat in het asielbeleid steeds soepelheid is getoond naar de PvdA. Dat is nu klaar en daarom was een permanente bed, bad, brood-voorziening bij gemeenten een brug te ver.

Dit aspect zal ook terugkomen in de nog komende discussies. Bijvoorbeeld over het Gronings gas. Afgelopen week zette juist de PvdA een streep eneiste zeer tegen de wens van VVD-minister Kamp van Economische Zaken dat de bewijslast voor bevingsschade niet meer bij de burgers zelf kwam te liggen.

In plaats daarvan zullen ze proberen de tijd te nemen. En daar is ook wel reden voor. De economie trekt aan en over een tijdje zijn de hervormingen wat beter geland en is de boosheid wat afgenomen. Dan kan het nog best goed komen, denken ze bij de PvdA, dus blijven ze nog maar even zitten.

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend

Lees meer over: NUweekend Illegalendebat

Kabinet gaat in gesprek met VN-rapporteur om bed, bad, brood-akkoord

NU 24.04.2015 Het kabinet gaat in gesprek met VN-rapporteur Philip Alston om hem bij te praten over het bed, bad, brood-akkoord dat de coalitie afgelopen week sloot na ruim een week crisisberaad.

Dat zegt vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) vrijdag na de ministerraad tegen NU.nl.

Alston noemde het akkoord dat de coalitie van VVD en PvdA sloot over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers ‘in strijd met de internationale regels’.

Asscher zegt nu dat de rapporteur “gereageerd heeft op basis van een weergave die niet helemaal correct is”.

Volgens de vicepremier worden “initiatieven ontplooid” om hem bij te praten over het Nederlands beleid. “We zullen onze ambassadeur bij de VN vragen om hem bij te praten en bij te lichten wat er wel of niet in de brief staat”, aldus Asscher.

“Ik denk dat het in zijn belang is en in het Nederlands belang als hij de kabinetsopvatting kent.”

Zie ook: Reconstructie: Hoe Rutte 2 langs de rand van de afgrond scheerde

In het akkoord, waar de coalitie zich dagenlang over beraadde, is woensdag afgesproken dat illegalen recht krijgen op tijdelijke opvang in de vijf steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven.

De asielzoekers worden alleen verder geholpen als zij open staan voor een terugkeer. Daarover spreekt Alston van “een overduidelijke schending van de mensenrechten” en “een illegaal beleid”.

Zie ook: Waarom het kabinet-Rutte 2 wel/niet op sterven na dood is

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen

Rutte: akkoord illegalen geen ‘ei van Columbus’

VK 24.04.2015 Het akkoord dat VVD en PvdA hebben bereikt over de opvang van illegalen is geen ‘ei van Columbus’ dat alle problematiek rond illegaliteit oplost. Dat zei premier Rutte vandaag na de wekelijkse ministerraad. Met het akkoord komt een oplossing wel ‘een stap dichterbij’.

VVD en PvdA kwamen woensdag tot een compromis. De bestaande bed-bad-broodvoorzieningen gaan dicht en daarvoor in de plaats komt er opvang in de vijf grote steden. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen zich daar ‘een beperkt aantal weken’ bezinnen op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Rutte krijgen mensen daar de gelegenheid ‘om zich een beeld te vormen van vertrek’. Bij binnenkomst zijn geen voorwaarde aan de opvang verbonden, maar wie na een aantal weken niet wil meewerken aan vertrek, komt weer op straat te staan.

‘Akkoord niet ei van Columbus’

Telegraaf 24.04.2015 Het akkoord in de regeringscoalitie over de opvang van illegalen is „niet het ei van Columbus”. Wel is het een oplossing voor een politiek probleem tussen de regeringspartijen VVD en PvdA en voor een maatschappelijk probleem. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad.

VVD en PvdA spraken onder meer af dat uitgeprocedeerde asielzoekers op zes locaties in Nederland gedurende een beperkt aantal weken opvang kunnen krijgen. Daar wordt hun op enig moment de vraag gesteld of ze willen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst. Willen ze niet, dan moeten ze uit die opvang.

Coalitie sterker na bed-bad-brood? Tijd zal het leren, zegt Rutte

NRC 24.04.2015 De tijd zal het leren of de coalitie sterker uit de afgelopen anderhalve week is gekomen. Dat zei premier Rutte vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie. Veel meer wilde hij er niet over kwijt.

Het bed-bad-brood-akkoord over de opvang van illegalen is “niet het ei van Columbus”, aldus Rutte. Wel is het een oplossing voor een politiek probleem tussen de regeringspartijen VVD en PvdA en voor een maatschappelijk probleem, zo zei hij volgens persbureau ANP. LEES VERDER

http://cdn.elsevier.nl/Resizes/640×427/PageFiles/45/00/260045/002_rb-image-1752974.jpeg
Asscher: ‘taai probleem’ illegalen echt niet zomaar opgelost

Elsevier 24.04.2015 De vicepremier reageert op de kritiek die losbarstte na het illegalenakkoord. Het compromis dat de VVD en PvdA bereikten over de opvang van illegalen zorgt er niet voor dat de problemen op dat gebied voorbij zijn. Het is een ‘taai probleem’ waarmee niet alleen Nederland maar ook andere landen mee worstelen.

‘Hoe ga je om met mensen die terug moeten van de rechter, maar dat om wat voor reden dan ook niet willen,’ zei de minister van Sociale Zaken en vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) in reactieop de kritiek die losbarstte op het akkoord dat woensdagavond werd gesloten.

Lees ook…

VVD en PvdA niet onder de indruk van kritiek op compromis

Fase

‘Ik denk dat we nu een fase ingaan van afspraken maken met gemeenten. En zorgen dat het in de praktijk gaat werken.’ Hij heeft naar eigen zeggen nooit de illusie gehad dat ineens alle problemen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Donderdag zei Asscher al dat hij de deal zeker niet het ‘ei van Columbus‘ vindt.

Commentaar;

‘Aan de werkelijkheid zal het illegalenakkoord van VVD en PvdA niet veel veranderen,’ denkt Syp Wynia. Lees meer >

Onuitvoerbaar

Nijmegen, Groningen en Leiden zeiden al meteen door te willen gaan met de noodopvang voor illegalen, die ook wel ‘bed, bad en brood’-voorzieningen worden genoemd. ‘We moeten een goede opvang regelen’, zei wethouder Ton Schroor (D66) van Groningen. ‘Dit is onuitvoerbaar.’ Er komt alleen opvang voor illegalen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de vijf grootste steden van Nederland. De rest van de locaties wordt gesloten.

Asscher zal ook in gesprek gaan met de rapporteur van de Verenigde Naties Philip Alston, die zei dat ‘het een grote schade was’ hoe ‘inhumaan’ Nederland te werk is gegaan. Volgens de vicepremier heeft deze Australiër gereageerd ‘op basis van een weergave die niet helemaal correct is’.

Probleem illegalen niet over

Telegraaf 24.04.2015 Vicepremier Lodewijk Asscher denkt niet dat met het compromis dat de regeringscoalitie heeft bereikt over de opvang van illegalen, de problemen op dat gebied voorbij zijn. Hij zei dat vrijdag in reactie op de kritiek die de afgelopen dagen losbarstte op het akkoord dat VVD en PvdA woensdag sloten.

Asscher: „Ik denk dat we nu een fase ingaan van afspraken maken met gemeenten. En zorgen dat het in de praktijk gaat werken. Maar ik heb nooit de illusie gehad dat hiermee ineens alle problemen zouden verdwijnen. Het is een taai probleem waarmee niet alleen Nederland maar ook andere landen worstelen. Hoe ga je om met mensen die terug moeten van de rechter, maar dat om wat voor reden ook niet willen?“

 Vertrouwen op samenwerking

Telegraaf 24.04.2015 Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en justitie) vertrouwt erop dat de samenwerking met de gemeenten over de uitvoering van het akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers goed zal verlopen. Dat zei hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

Verscheidene gemeenten hebben al aangekondigd door te zullen gaan met het geven van ‘bed, bad en brood’ aan deze groep. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben afgesproken deze vorm van opvang terug te brengen tot de vijf grote steden en het Groningse Ter Apel.

‘Oorlog door illegalenakkoord’

Telegraaf 24.04.2015  De ruzie tussen VVD en PvdA over illegalenopvang is alleen aan de oppervlakte gesust. Betrokkenen van beide partijen zeggen dat een nieuwe botsing eraan komt, omdat de coalitiepartijen het niet eens zijn over de uitvoering van het akkoord.

„Dit wordt natuurlijk alsnog een veldslag”, oordeelt een VVD-Kamerlid over het akkoord over ’bed, bad, brood’. „Ja, dit wordt oorlog”, zegt een andere liberale parlementariër. „De onderhandelingen zoals die in het Torentje zijn gevoerd, worden gewoon herhaald”, zegt een PvdA-Kamerlid.

Vijf vragen over wat het bed-bad-brood akkoord voor jou betekent

RTVWEST 23.04.2015 DEN HAAG – De VVD en PvdA hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over bed-bad-brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar wat betekent dit akkoord? Omroep West zet vijf vragen op een rij:

Wat betekent het bed-bad-brood akkoord?

Volgens de coalitie hoeft Nederland geen onderdak te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Nederland verblijven en niet meewerken aan hun vertrek. Om de kosten te drukken en de uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk naar hun eigen land te sturen, wordt het aantal opvangplaatsen voor de asielzoekers teruggebracht naar zes punten. Waar voorheen alle zogenoemde centrumgemeenten nog verantwoordelijk waren, wordt er voortaan alleen nog in de grote steden Den Haag, Ter Apel, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven sobere opvang geregeld: het zogenoemde bed, bad en brood. Daarnaast zetten het kabinet en gemeenten, onder leiding van Dienst Terugkeer en Vertrek, in op sneller uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Veel gemeenten zijn het daar niet mee eens. Gaat dit echt gebeuren?

De gemeenten voelen zich verplicht toch opvang te bieden wanneer daarom gevraagd wordt en wijzen ook op de wettelijke zorgplicht die zijn hebben voor mensen die hulp en opvang nodig hebben. Volgens het bed-bad-brood-akkoord worden de gemeenten dan gekort op de begroting voor opvang.

Tot nu toe geeft de gemeente Leiden al aan dat zij niet mee zal werken aan het akkoord en dus gewoon opvang biedt aan uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij zeggen niet te kunnen stoppen met het bieden van hulp omdat de asielzoekers anders op straat komen te staan en door de stad gaan zwerven.

De gemeente Den Haag wordt niet bedreigd met sluiting. Wel kan de sluiting van andere opvangcentra (als gemeenten gehoor geven aan het akkoord) betekenen dat er meer uitgeprocedeerde asielzoekers in Den Haag aankloppen voor hulp. De Haagse burgemeester Van Aartsen liet vorige week al weten sowieso door te gaan met het bieden van opvang. ‘Wij willen niet allerlei zwervende types in de steden’, meldde Van Aartsen.

Ook nu het akkoord rond is, is Van Aartsen niet tevreden met het resultaat. ‘Er zijn meer dan een paar weken nodig om asielzoekers het land uit te kunnen zetten. Soms moet er ook gekeken worden of uitgeprocedeerde asielzoekers wel echt veilig terug kunnen naar het land van herkomst, en dat kost tijd. Voor nu is het akkoord in ieder geval nog onvoldoende en ongelukkig. Er kan nu wel verder onderhandeld worden zonder de druk van een kabinetscrisis’, zegt Van Aartsen tegen Radio 1 . Lees verder

gerelateerde artikelen;

Wat verandert er na het ‘zwaarbevochten’ compromis?

Elsevier 23.04.2015 Dit zijn de belangrijkste punten uit het akkoord tussen de VVD en de PvdA.

Bed, bad, broodcompromis voorkomt valse hoop

VK 23.04.2015 De koppeling tussen opvang en terugkeer is niet verkeerd. Het voorkomt valse hoop en uitzichtloosheid. Het merkwaardigste aan het bed-, bad- en broodcompromis van de coalitie is dat VVD en PvdA er anderhalve week koortsachtig beraad voor nodig hadden. De grote lijnen van de nu gesloten deal circuleerden al maanden in de coalitie, die wist dat er onder druk van alle rechtszaken en protesten vroeg of laat een nieuwe beleidslijn moest komen. Dat de kwestie het kabinet alsnog even aan de rand van de afgrond bracht, voorspelt niet veel goeds voor de stabiliteit van Rutte II in het vervolg van deze regeerperiode.

Van links tot rechts heerst de overtuiging dat er uiteindelijk ergens een grens moet zijn aan de opvang van asielzoekers door de overheid

Een deel van de hoon die het kabinet nu treft, is gericht op die moeizame besluitvorming. Het andere deel richt zich op het besluit zelf. In die kritiek gaan veel nuances verloren. Het bed-, bad- en broodcompromis is in eerste instantie een principebesluit. Ja, de overheid biedt onderdak en eerste levensbehoeften, ook aan wie definitief en vele malen van rechters te horen heeft gekregen dat hij het land dient te verlaten. Daar staat dan wel één voorwaarde tegenover: wie om opvang vraagt, moet ‘oprecht en aantoonbaar’ bereid zijn om mee te werken aan terugkeer.

Leger des Heils gaat maar door

Telegraaf 23.04.2015  Het Leger des Heils is niet van plan de hulpverlening aan uitgeprocedeerde asielzoekers te beëindigen. Dat zegt algemeen directeur Cornel Vader donderdagavond in Nieuwsuur.

„Deze categorie zal niet verdwijnen, we gaan proberen de basisvoorziening te blijven waarborgen”, aldus Vader. Het Leger des Heils huisvest tussen de 100 en 125 uitgeprocedeerden in de nachtopvang. Dit gebeurt in alle provincies. „Wij staan voor de bestaansvoorwaarden, ongeacht de status van de daklozen. Iedereen heeft recht op onderdak, goed eten en goeie kleding”, aldus Vader.

Mochten de gemeentes geen geld meer krijgen om het Leger des Heils te betalen, zoals het kabinet heeft gedreigd, dan is er volgens Vader nog geen man over boord: „We hebben eigen middelen, en anders gebruiken we sponsorgeld van bedrijven.”

Meerderheid Tweede Kamer wil hoorzitting illegalenkwestie

NU 23.04.2015 De Tweede Kamer gaat waarschijnlijk woensdagochtend een hoorzitting houden over ‘brood, bed en bad’ voor uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Er is in elk geval een meerderheid voor de bijeenkomst, aldus initiatiefnemer Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Tijdens een dergelijke hoorzitting worden mensen met een bepaalde achtergrond gehoord, zodat Kamerleden weten hoe die over een bepaalde kwestie denken.

Voordewind wil in dit geval hulporganisaties en burgemeesters uitnodigen. Hij wil niet alleen de burgemeesters horen van de steden die moeten blijven opvangen, maar ook die van plaatsen waar dat straks niet meer mag.

Als het kabinet er niet in slaagt om met gemeenten een nieuw bestuursakkoord te sluiten, blijft volgens de Kamerleden het oude akkoord uit 2007 gelden. Dat betekent: geen opvang voor mensen zonder verblijfsrecht.

Zie ook: Dit verandert er aan de opvang van illegalen

Lees meer over: Illegalen Asielzoekers

Gerelateerde artikelen

http://images0.tcdn.nl/watuzegt/article23946888.ece/BINARY/d/foto+illegalen

Hoorzitting Kamer illegalen

Telegraaf 23.04.2015  De Tweede Kamer houdt waarschijnlijk woensdagochtend de hoorzitting over ‘brood, bed en bad’ voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Er is in elk geval een meerderheid voor de bijeenkomst, aldus initiatiefnemer Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Tijdens een dergelijke hoorzitting worden mensen uit een bepaald wereldje gehoord, zodat Kamerleden weten hoe die over een kwestie denken. Voordewind wil in dit geval hulporganisaties en burgemeesters uitnodigen. Hij wil niet alleen de burgemeesters horen van de steden die moeten blijven opvangen, maar ook die van plaatsen waar dat straks niet meer mag.

Meerderheid Kamer wil hoorzitting illegalen

AD 23.04.2015 De Tweede Kamer houdt waarschijnlijk dinsdagmiddag de hoorzitting over ‘brood, bed en bad’ voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Er is in elk geval een meerderheid voor de bijeenkomst, aldus initiatiefnemer Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Tijdens een dergelijke hoorzitting worden mensen uit een bepaald wereldje gehoord, zodat Kamerleden weten hoe die over een kwestie denken. Voordewind wil in dit geval hulporganisaties en burgemeesters uitnodigen. Hij wil niet alleen de burgemeesters horen van de steden die moeten blijven opvangen, maar ook die van plaatsen waar dat straks niet meer mag.

Meerderheid Kamer wil hoorzitting illegalen

AD 23.04.2015 De Tweede Kamer gaat waarschijnlijk komende dinsdagmiddag de hoorzitting houden over ‘brood, bed en bad’ voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Er is in elk geval een meerderheid voor de bijeenkomst, aldus initiatiefnemer Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Tijdens een dergelijke hoorzitting worden mensen uit een bepaald wereldje gehoord, zodat Kamerleden weten hoe die over een bepaalde kwestie denken. Voordewind wil in dit geval hulporganisaties en burgemeesters uitnodigen. Hij wil niet alleen de burgemeesters horen van de steden die moeten blijven opvangen, maar ook die van plaatsen waar dat straks niet meer mag.

‘VVD en PvdA los van werkelijkheid’

Telegraaf 23.04.2015  „Dit akkoord is niet gesloten om de situatie van illegalen in Nederland te verbeteren. Dit akkoord is niet gesloten om immigratie tegen te gaan. Het enige doel van dit akkoord is het kabinet bij elkaar houden.” Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het woensdagavond gesloten akkoord van VVD en PvdA over de opvang van illegalen. „Dit tekentafelcompromis is totaal losgeraakt van de werkelijkheid.” Maar, voegt hij eraan toe: „Ik ben wel blij dat het kabinet hier niet over is gevallen, dat is dan wel positief en goed voor de stabiliteit van het land.”

Het zwaarbevochten akkoord houdt onder meer in dat er opvang blijft voor uitgeprocedeerde asielzoekers in vijf grote steden en in de terugkeerlocatie Ter Apel. Voor andere dan die gemeenten betekent het kabinetsbesluit dat hun opvang tot een uitspraak van de Raad van State door mag lopen en ook nog betaald wordt door het Rijk. Als de Raad van State oordeelt dat opvang niet hoeft, wordt overgegaan naar het nieuwe systeem. Gemeenten die desondanks doorgaan met het bieden van onderdak en eten (‘bed, bad en brood’), krijgen minder geld van het Rijk.

Coalitie is niet geschrokken

Telegraaf 23.04.2015 VVD en PvdA zijn niet geschrokken van de storm van kritiek die is losgebarsten over het akkoord dat zij hebben gesloten over de opvang van illegalen. De Tweede Kamerleden van beide regeringspartijen die zich met asielzaken bezighouden, kunnen zich voorstellen dat de commotie de eerste reflex is en dat er nog onduidelijkheid heerst over de afspraken en gevolgen.

Gemeenten en burgemeesters zijn nu zelf nog betrokken bij de opvang van illegalen en hebben tijd nodig hebben om na te denken, zegt VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani. Ook PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken hoort veel zorgen, maar ook onduidelijkheid. Ze snapt dat, maar zegt dat het doel van de gemeenten is dat mensen worden opgevangen. Dat gebeurt volgens het akkoord ook, maar op andere locaties.

VVD en PvdA niet onder de indruk van kritiek op compromis

Elsevier 23.04.2015 De coalitie is niet geschrokken van de kritiek op het akkoord dat zij hebben gesloten over de opvang van illegalen. Nu er eindelijk na lang zwoegen een akkoord op tafel ligt over de opvang van illegalen, willen de PvdA en VVD niets weten van kritiek. Verschillende betrokkenen bij het topoverleg laten weten dat zij niet zijn geschrokken van het commentaar.

Tweede Kamerleden van beide regeringspartijen die zich met asielzaken bezighouden, kunnen zich voorstellen dat de commotie de eerste reflex is en dat er nog onduidelijkheid heerst over de afspraken en gevolgen.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die inzet op het aanscherpen van het asielbeleid, vindt het niet echt een verrassing dat er nu kritiek is. ‘Alle organisaties die het asielbeleid in het verleden een probleem vonden, vinden dat nog steeds,’ zei hij voor de camera’s van de NOS.

Terugkeer

Zijlstra toonde zich woensdagavond al tevreden over de deal, omdat volgens hem de zogenoemde ‘bed, bad, en brood’-centra dichtgaan. In de locaties die overblijven (de vijf grootste steden plus Ter Apel) is ‘alles gericht op terugkeer’.

Commentaar

Syp Wynia: Heel misschien wordt Nederland iets minder interessant voor wie denkt te mogen blijven door lang te blijven rondhangen.’

Gemeenten en burgemeesters zijn nu zelf nog betrokken bij de opvang van illegalen en hebben tijd nodig hebben om na te denken, zegt zijn partijgenoot, Tweede Kamerlid Malik Azmani – de opsteller van het VVD-asielplan, dat eerder al discussie in de coalitie losmaakte. ‘Geen opvang betekent geen perspectief in Nederland,’ zegt hij.

Ei van Colombus

De liberaal gaat ervan uit dat de groep illegalen die niet meewerken aan een vertrek op deze manier uiteindelijk wél op het vliegtuig stapt naar het land van herkomst. Dit compromis is zeker niet het ‘ei van Columbus’, zegt vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA), maar ‘wel een stap voorwaarts’. Hij roept gemeenten op nu samen met het kabinet afspraken te maken.

Lees ook…

Gemeenten kritisch over akkoord, houden vast aan illegalenopvang

Zo klinkt er vanuit Amsterdam – de stad van de Vluchtgarage – en kerk – onvrede. Een ‘dom en onwerkbaar compromis’ vindt de lokale D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. ‘Overal in Nederland sluit je de bed-, bad- en broodopvang. Die mensen stuur je naar Amsterdam en dan mogen wij ze na enkele weken weer op straat kwakken,’ zei Paternotte.

D66-leider Alexander Pechtold maakte gisteren al gehakt van het compromis. Geert Wilders (PVV) sprak van ‘genante afspraken’. Volgens partijleider Wilders is de VVD op de knieën gegaan voor de PvdA, is PvdA-leider Samsom de grote overwinnaar en wordt fout gedrag beloond.

D66 in Leiden wil opvang uitgeprocedeerde asielzoekers niet sluiten

RTVWEST 23.04.2015 D66 in Leiden wil dat de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de stad open blijft. De partij lijkt hiervoor een meerderheid te krijgen in de gemeenteraad. De stad zou dan ingaan tegen het akkoord dat de regeringspartijen PvdA en VVD woensdag sloten over bed, bad en brood voor illegalen.

In het akkoord is afgesproken dat alleen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven uitgeprocedeerde asielzoekers mogen worden opgevangen. Zij moeten meewerken aan hun uitzetting via de opvang in Ter Apel. Doen ze dat niet, dan mogen ze geen gebruik maken van de opvang. Lees verder

gerelateerde artikelen

Van Aartsen: ‘Bed-bad-brood akkoord nog onvoldoende en ongelukkig’

RTVWEST 23.04.2015 Het nieuwe bed-bad-brood akkoord van de VVD en PvdA is volgens de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen een stap in de goede richting maar nog ‘onvoldoende en ongelukkig’. Vooral naar aanleiding van de ervaringen van de gemeente vindt de burgemeester dat er nog veel moet worden onderhandeld.

Met het nieuwe akkoord is Den Haag één van de zes plekken waar uitgeprocedeerde asielzoekers in de toekomst nog zullen worden opgevangen. Dat zou kunnen betekenen dat veel uitgeprocedeerde vluchtelingen naar Den Haag komen voordat ze uitgezet worden.

Van Aartsen is blij met het akkoord maar vindt dat er nog veel moet gebeuren. ‘Het is goed dat er een plan ligt en er verder onderhandeld kan worden zonder het risico van een kabinetscrisis’, zegt de Haagse burgemeester. Er gebeuren volgens Van Aartsen twee interessante dingen dankzij het akkoord: ‘Het rijk doet een poging om het gat tussen uitzetten en Ter Apel (gedwongen opsluiting voor uitgeprocedeerden) te dichten. Daarnaast stopt zij meer geld in opvang in de aangewezen regio’s.’

‘Den Haag geeft het goede voorbeeld’

Volgens Van Aartsen geeft Den Haag het goede voorbeeld. ‘Wij hadden een groep die een kerk gekraakt had, die hebben wij als gemeente opgevangen. Niet met bad en brood, maar door ze te begeleiden. Dan blijkt dat veel mensen ineens wel gerechtigd zijn om te blijven. Daar moet goed naar gekeken worden en is meer dan een paar weken voor nodig’, zegt de burgemeester stellig. Lees verder

gerelateerde artikelen;

VanAartsen:“Bed-bad-brood-akkoordonvoldoendeenongelukkig”

Den HaagFM 23.04.2015 Het nieuwe bed-bad-brood-akkoord van regeringspartijen VVD en PvdA is volgens burgemeester Jozias van Aartsen “onvoldoende en ongelukkig”. Wel noemt Van Aartsen het een stap in de goede richting. Vooral naar aanleiding van de ervaringen van de gemeente vindt de burgemeester dat er nog veel moet worden onderhandeld, zei hij op Radio 1.

Met het nieuwe akkoord is Den Haag een van de zes plekken waar uitgeprocedeerde asielzoekers mogen worden opgevangen. Dat zou kunnen betekenen dat veel uitgeprocedeerde vluchtelingen naar Den Haag komen voordat ze uitgezet worden. “Het is goed dat er een plan ligt en er verder onderhandeld kan worden zonder het risico van een kabinetscrisis”, zegt de burgemeester. Er gebeuren volgens Van Aartsen twee interessante dingen dankzij het akkoord: “Het rijk doet een poging om het gat tussen uitzetten en de gedwongen opsluiting in Ter Apel te dichten. Daarnaast stopt zij meer geld in opvang in de aangewezen regio’s.”

Volgens Van Aartsen geeft Den Haag het goede voorbeeld. “Wij hadden een groep die een kerk gekraakt had, die hebben wij als gemeente opgevangen. Niet met bad en brood, maar door ze te begeleiden. Dan blijkt dat veel mensen ineens wel gerechtigd zijn om te blijven. Daar moet goed naar gekeken worden en daar is meer dan een paar weken voor nodig.” …lees meer

ONRUST EN ONDUIDELIJKHEID RONDOM AKKOORD ILLEGALEN

BB 23.04.2015 ‘Dit akkoord lost onze problemen niet op. Er is nog zoveel onduidelijk’, reageert Ferd Crone, voorzitter van het stedennetwerk G32 en burgemeester van Leeuwarden, op het illegalenakkoord van het kabinet. Het kabinet wil de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen concentreren in vijf grote steden. Andere lokale opvangvoorzieningen moeten dicht.

Boete of vergoeding?
Gemeenten die straks toch opvang blijven verzorgen, dreigen te worden gekort op hun budget voor integratie van nieuwkomers. Crone begrijpt uit het akkoord dat lokale opvang toch mogelijk blijft. Burgemeesters moeten altijd in individuele gevallen noodopvang kunnen bieden. ‘Wat wordt het nu, een boete of een vergoeding?’, vraagt Crone zich af. De Raad van State buigt zich volgende maand over de opvang van illegalen. Tot die tijd krijgen de gemeenten geld voor de noodopvang.

Crone wil zo snel mogelijk om tafel met het kabinet om om alle onduidelijkheden weg te nemen.

Niet op straat
Ondertussen hebben veel gemeenten aangegeven niet van plan zijn de opvang te sluiten. Uit Arnhem, Groningen, Leiden en Deventer komen kritische geluiden over het akkoord. In Arnhem blijft een bed-bad-en broodregeling, zo meldt het stadsbestuur. Een raadsmeerderheid van Utrecht meldde vast te blijven houden aan de eigen regelingen voor dakloze asielzoekers, die veel royaler zijn dan de stad nu van het kabinet mag aanbieden. ‘Utrecht zet mensen niet op straat. Punt.’, aldus GroenLinks. De Nijmeegse collegepartij PvdA twitterde ‘Wij blijven knokken voor goede opvang: Iedereen verdient op z’n minst een bed, bad en brood’.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Zware kritiek op akkoord VVD-PvdA: ‘Dit is illegaal beleid’

VK 23.04.2015 Het met pijn en moeite door de VVD en PvdA gesloten akkoord over de voorziening van bed, bad en brood voor illegalen stuit nu al op veel weerstand, zowel uit politieke als uit maatschappelijke hoek. De politieke crisis mag dan geweken zijn, van alle kanten zwelt de kritiek op het akkoord aan.

Deze mensen zijn de vreselijke situatie in hun land ontvlucht, maar worden behandeld alsof het criminelen zijn die van de Nederlanders willen stelen, aldus VN-mensenrechtenrapporteur Philip Alston.

VN-mensenrechtenrapporteur Philip Alston noemt het akkoord inhumaan en in strijd met internationale regels. ‘Deze mensen zijn de vreselijke situatie in hun land ontvlucht, maar worden behandeld alsof het criminelen zijn die van de Nederlanders willen stelen’, zei Alston tegen de NOS. ‘Dat uitgeprocedeerde asielzoekers alleen opvang krijgen als ze meewerken aan hun eigen uitzetting is in strijd met internationale verdragen’, aldus Alston. ‘De wetten zijn glashelder, er is geen debat mogelijk. Het is duidelijk illegaal beleid.’

Bed, bad, brood? Broddelwerk

VK 23.04.2015 Het akkoord tussen PvdA en VVD wordt van alle kanten bekritiseerd. De vraag is dan ook of het zal worden geaccepteerd.

Dit is voor alles een politieke deal vooral bedoeld om een kabinetscrisis af te wenden. VVD en PvdA hebben nogal wat gesteggeld over wat zij noemen een ‘Bed, bad en broodakkoord’. Een zwaar bevochten compromis, zei vice-premier Asscher.

Natuurlijk moet dat plan beoordeeld worden op de inhoud. Dat zal ik ook proberen. Maar het is voor alles een politieke deal bedoeld om een kabinetscrisis af te wenden.

Typerend is de uitspraak van VVD-leider Zijlstra: ‘Vanaf nu gaan we handhaven wat we hebben afgesproken.’ Wel of niet onbedoeld, zei Zijlstra dus dat dit tot nu toe niet is gebeurd. En dat is ook zo. Want wat stond er in het door Rutte en Samsom opgeschreven regeerakkoord?

Het compromis over bed, bad en brood is een krankzinnig akkoord

VK 23.04.2015 Door niet met lokale experts te praten, heeft het kabinet met het akkoord over bed- bad- en broodvoorziening een schijnoplossing bedacht. Voor de uitgeprocedeerde asielzoekers doet het niets, de steden die voor opvang moeten zorgen worden er onveiliger van.

Tien dagen hebben VVD en PvdA in het torentje gepraat over bed, bad en brood. De grote steden wisten eigenlijk niet waarom: in vijftig steden is een voorziening, en dat loopt prima. Toch moet het allemaal anders. Het gevolg is een krankzinnig compromis wat voor onze steden onveilige straten oplevert en niets doet voor de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Kritiek Wiegel coalitieakkoord

Telegraaf 23.04.2015 Oud-VVD-leider Hans Wiegel heeft kritiek op het akkoord dat VVD en PvdA woensdag sloten over de opvang van illegalen.Onder de kop ‘Bed, bad, brood? Broddelwerk’, geeft hij donderdag zijn mening in de Volkskrant.

Volgens Wiegel zullen vluchtelingen die met gevaar voor eigen leven naar Europa zijn gekomen niet gaan meewerken met vertrek uit Nederland. Hij vraagt zich hardop af of het akkoord door „ons parlement en daarbuiten zal worden geaccepteerd”.

Gerelateerde artikelen

21-04: Wiegel kritisch op VVD

17-04: Geheime overeenkomst

 Pauluskerk in schijnwerpers

Telegraaf 23.04.2015 De Pauluskerk in Rotterdam is onverwachts in de schijnwerpers gezet. De opvang voor vluchtelingen zonder verblijfsvergunning is daar het meest succesvol, omdat er relatief veel worden begeleid naar terugkeer, oordeelden politici. Vier vragen aan Geert Beke van de Pauluskerk.

Wat is het geheim van jullie succes?

„Wij vangen mensen op zonder voorwaarden vooraf. Met onze gasten hebben we vanaf het begin intensief contact, voeren gesprekken met ze over onder andere hun toekomst. Wij brengen dan allerlei opties in beeld. Dan blijken mensen toch vaak over hun leven te gaan nadenken. En sommigen besluiten dan toch maar naar hun land van herkomst terug te keren.”

Steden kritisch op illegalenakkoord kabinet

Trouw 23.04.2015 Beperkte opvang in slechts vijf grote steden: met dat compromis redden VVD en PvdA gisteravond hun coalitie. Maar de steden die het akkoord moeten gaan uitvoeren, zijn er erg kritisch over.

Groningen heropende onlangs een illegalenopvang in de Helsinkistraat. De nieuwe kabinetsafspraken zouden betekenen dat die weer dicht moet. Maar D66-wethouder Ton Schroor is niet zomaar van plan om toe te geven aan wat hij een ‘bizarre deal’ noemt. “Moeten we zeventig mensen wegsturen met een enkeltje Den Haag?”, vraagt hij zich af tegenover RTV Noord.

Hij moet de precieze inhoud van de afspraken nog vernemen. “Maar laat één ding helder zijn. Dit college stuurt mensen niet zomaar op straat.”

Zo zijn er meer steden die zich nog niet zomaar neer willen leggen bij de kabinetsafspraken. Deventer houdt vast aan de opvang van illegalen, zo liet PvdA-wethouder Jan Jaap Kolkman optekenen in De Stentor. “Het gaat om tien mensen. Die laten we echt niet onder de brug slapen”.

Premier Rutte wilde gisteren niet ingaan op de vraag over de Rijksoverheid gemeenten wil gaan dwingen om zich naar het akkoord te schikken, omdat hij dan ‘meteen bij de ongezellige kant’ van het coalitieplan voor de opvang van illegalen zou zitten. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra liet er tegenover nu.nl wel iets over los. “Er zijn vele geldstromen van het Rijk naar de gemeente waarop gekort kan worden.”

G32: ‘Dit lost problemen niet op’

Telegraaf 23.04.2015  „Dit akkoord lost onze problemen niet op. Er is nog zoveel onduidelijk”, reageert Ferd Crone, voorzitter van het stedennetwerk G32 en burgemeester van Leeuwarden, op het illegalenakkoord van het kabinet. Het kabinet wil de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen concentreren in vijf grote steden. Andere lokale opvangvoorzieningen moeten dicht. Gemeenten die straks toch opvang blijven verzorgen, dreigen te worden gekort op hun budget voor integratie van nieuwkomers.

Protestantse Kerk: akkoord illegalen schendt mensenrechten

Trouw 23.04.2015 De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft geen goed woord over voor het compromis dat VVD en PvdA hebben gesloten over de opvang van illegalen. ‘Onrealistisch, onhoudbaar en inhumaan’, noemt de kerk het. Dat de coalitie gedwongen werd om een oplossing te bedenken voor de illegalenopvang, komt mede door de PKN.

VVD en PvdA zijn overeengekomen dat er straks nog in vijf grote steden en in Ter Apel opvang wordt geregeld voor afgewezen asielzoekers en andere illegalen. Alles staat daar in het teken van terugkeer naar het land van herkomst. Binnen enkele weken moeten uitgeprocedeerden aan die terugtocht beginnen.

Aanleiding voor het conflict was een uitspraak van de Raad van Europa. Die oordeelde vorige week dat Nederland de Europese regels over de opvang van uitgeprocedeerden had overtreden. De overheid is wel degelijk verplicht om mensen zonder papieren voedsel, kleding en onderdak (bed, bad en brood) te bieden. De PKN is nauw bij de zaak betrokken: zij vroeg de Raad twee jaar geleden om zich over de opvang uit te spreken

‘Een non-oplossing’
Doorgaans is de kerk mild van toon, maar op haar website haalt ze nu fel uit. Het akkoord, zo vindt de PKN, is een ‘non-oplossing waar niemand beter van wordt’. “Dit doet geen recht aan de uitspraken van de Raad van Europa en die van het Comité van Ministers, die beide duidelijk maken dat Nederland internationale verdragen schendt”, stelt PKN-vluchtelingenspecialist Geesje Werkman. “Dit is geen humane oplossing voor ongedocumenteerden, die hiermee in de kou blijven staan.”

Het akkoord van VVD en PvdA valt ook slecht bij de mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties, Philip Alston. Hij spreekt vandaag in NRC Handelsblad van een ‘opgetuigde bureaucratische rommel’. Nederland mag ‘basale mensenrechten als bed, bad en brood niet voorwaardelijk maken’, meent Alston. “De Nederlandse overheid zou beter gewoon openlijk kunnen toegeven dat ze mensenrechten afwijst.”

Opvang ziet geen heil in akkoord

Telegraaf 23.04.2015 Het akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers leidt ertoe dat ze over straat gaan zwerven. Het is slecht voor de mensen en de overlast neemt toe. Dat meldde Federatie Opvang, de koepelorganisatie van daklozenopvang, donderdag. De vereniging wil een humane, persoonsgerichte opvang met begeleiding op maat.

Woensdag bereikten VVD en PvdA een akkoord dat regelt dat uitgeprocedeerde asielzoekers alleen nog mogen worden opgevangen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en de terugkeerlocatie Ter Apel. Maar gemeenten die al illegalen opvangen, zijn van plan dat ondanks die nieuwe regeling gewoon te blijven doen.

Gerelateerde artikelen

23-04: ‘Utrecht: geen mensen op straat’

23-04: ‘We moeten opvang regelen’

GEMEENTEN BLIJVEN ILLEGALEN OPVANGEN

BB 23.04.2015 Gemeenten die nu illegalen opvangen, zijn vast van plan dit te blijven doen als de zwaarbevochten regeling van het kabinet ingaat. Zo laat de gemeenteraad in Arnhem weten het onvoorstelbaar te vinden ‘dat binnen vier maanden na de decentralisatie van de zorg, het kabinet wil bepalen hoe de gemeente Arnhem haar zorgplicht dient in te vullen.’ In Arnhem blijft een bed-bad-en broodregeling, zo meldt het Arnhemse college van B en W.

Bizarre deal
Ook het stadsbestuur van Groningen velt een hard oordeel. Verantwoordelijk wethouder Ton Schroor spreekt bij RTV Noord van een ‘bizarre deal. Moeten we zeventig mensen wegsturen met een enkeltje Den Haag. En wat als mensen niet weg willen. We moeten een goede opvang regelen. Dat is humaan. We laten mensen niet op straat zwerven. Dit is onuitvoerbaar.’

GERELATEERDE ARTIKELEN

Ook Utrecht wil nieuwe regeling illegalen niet uitvoeren

NU 23.04.2015 Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Utrecht is niet te spreken over de nieuwe regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die het kabinet woensdag voorstelde.

Collegepartijen GroenLinks en D66 zeggen dat Utrecht vast zal blijven houden aan de eigen regelingen voor dakloze asielzoekers, die veel royaler zijn dan de stad nu van het kabinet mag aanbieden. ”Utrecht zet mensen niet op straat. Punt.”, aldus GroenLinks, dat ook een extra raadsdebat over de kwestie heeft aangevraagd.

Amsterdam

In de Amsterdamse gemeenteraad is ook met boosheid en verontwaardiging gereageerd op het illegalenakkoord dat het kabinet woensdag bereikte.

Zie ook: VVD en PvdA bereiken akkoord over opvang illegalen

Lees meer over:

Utrecht Illegalendebat

Gerelateerde artikelen

‘Utrecht: geen mensen op straat’

Telegraaf 23.04.2015 Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Utrecht is niet te spreken over de nieuwe regeling voor uitgeprocedeerde illegalen die het kabinet woensdag voorstelde. Collegepartijen GroenLinks en D66 zeggen dat Utrecht vast zal blijven houden aan de eigen regelingen voor dakloze asielzoekers, die veel royaler zijn dan de stad nu van het kabinet mag aanbieden. „Utrecht zet mensen niet op straat. Punt.”, aldus GroenLinks, dat ook een extra raadsdebat over de kwestie heeft aangevraagd.

Gerelateerde artikelen

23-04: ‘We moeten opvang regelen’

23-04: Amsterdam tegen akkoord

22-04: ‘Opvang voor duizend illegalen’

‘We moeten opvang regelen’

Telegraaf 23.04.2015 Gemeenten die nu illegalen opvangen, zijn vast van plan dit te blijven doen als de zwaarbevochten regeling van het kabinet ingaat. Zo laat de gemeenteraad in Arnhem weten het onvoorstelbaar te vinden „dat binnen vier maanden na de decentralisatie van de zorg, het kabinet wil bepalen hoe de gemeente Arnhem haar zorgplicht dient in te vullen.” In Arnhem blijft een bed-bad-en broodregeling, zo meldt het Arnhemse college van B en W.  Ook het stadsbestuur van Groningen velt een hard oordeel. Verantwoordelijk wethouder Ton Schroor spreekt bij RTV Noord van een „bizarre deal. Moeten we zeventig mensen wegsturen met een enkeltje Den Haag. En wat als mensen niet weg willen. We moeten een goede opvang regelen. Dat is humaan. We laten mensen niet op straat zwerven. Dit is onuitvoerbaar.”

VN-rapporteur noemt akkoord illegalen ‘in strijd met internationale regels’

NU 23.04.2015  VN-rapporteur Philip Alston noemt het akkoord dat de coalitie van VVD en PvdA woensdag sloot over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers ‘in strijd met de internationale regels’. Dat meldt de NOS donderdag.

Volgens Alston doet de tijdelijke opvang afbreuk aan het imago van Nederland. Tegenover Radio 1 zei Alston donderdagochtend: “Het is een grote schande voor Nederland dat het zo inhumaan te werk gaat”.

“Deze mensen zijn de vreselijke situatie in hun land ontvlucht, maar worden behandeld alsof het criminelen zijn die van de Nederlanders willen stelen.”

In het akkoord, waar de coalitie zich dagenlang over beraadde, is woensdag afgesproken dat illegalen recht krijgen op tijdelijke opvang in de vijf steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven.

De overige steden die momenteel ‘bed, bad en brood’ aanbieden moeten daarmee stoppen.

Zie ook: Wat verandert er aan de opvang van illegalen?

Steden

Een aantal gemeenten die al illegalen opvangen, zijn van plan dat ondanks de nieuwe regeling gewoon te blijven doen. Daaronder bevinden zich in elk geval Arnhem, Groningen en Leiden.

Volgens de federatie moet worden erkend dat er ook een groep asielzoekers is die nooit terug zal kunnen keren.

“De daklozenopvang is geen bewaarplaats voor mensen. Het kabinetsbeleid leidt tot een draaideureffect. Van de straat naar de opvang en weer terug op straat. Wij vangen mensen op met als doel perspectief op een nieuw bestaan.”

Zijlstra (VVD) en Samsom (PvdA) over compromis illegalenkwestie

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

VN-rapporteur: akkoord over illegalen ‘bureaucratische rommel’›

NRC 23.04.2015 De plannen van de coalitie over ‘bed, bad en brood’ zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt Philip Alston, de mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties, in een reactie tegen NRC Handelsblad. Alston liet zich eerder al zeer kritisch uit over het uitblijven van opvang voor uitgeprocedeerde illegalen. De oplossing die de VVD en PvdA gisteren presenteerdennoemt Alston “opgetuigde bureaucratische rommel, waarbij een hoop details proberen te verhullen dat het kabinet toegang tot onderdak probeert te voorkomen”.

ALSTON KRITISEERDE EERDER HOUDING NEDERLAND

De Australiër Alston is Speciaal Rapporteur van de VN voor extreme armoede en mensenrechten. Hij zei eerder in een interview met NRC (€) dat van Nederland toch niet te veel was gevraagd om “0,01 procent van de begroting” in te zetten om mensen te helpen “die in absolute ellende en armoede leven”: “Het gaat om relatief zo’n klein bedrag. En er zijn genoeg andere maatregelen die het kabinet zou kunnen nemen om migranten af te schrikken. Het is heel ongelukkig om met dat doel van afschrikking, mensen hun basale voorzieningen te ontzeggen.”

Puntje voor de VVD: kabinet gaat meer investeren in opvang in regio

Elsevier 23.04.2015 De VVD boekte een winst die tot nu toe onderbelicht bleef: meer geld voor opvang in de regio. In het akkoord tussen VVD en PvdA zijn niet alleen afspraken gemaakt over de opvang van illegalen in Nederland. De VVD boekte een winst die tot nu toe onderbelicht bleef: meer geld voor opvang in de regio.

Meer geld voor het opvangen van vluchtelingen klinkt niet bepaald als een plan uit de koker van de VVD. Toch was dit één van de punten waarvoor de liberalen zich bij het sluiten van het akkoord over de opvang van illegalen hard hebben gemaakt.

Opvang in de regio

Wie investeert in het opvangen van vluchtelingen in de regio, krijgt uiteindelijk minder vluchtelingen die proberen Europa binnen te komen, zo luidt het plan dat Kamerlid Malik Azmanionlangs presenteerde. Bovendien kunnen zo meer vluchtelingen worden geholpen omdat opvang in de regio goedkoper is.

Volgens Elsevier…

René van Rijckevorsel: VVD-plan is een stuk humaner dan het huidige asielbeleid

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) voelde naar verluidt niet veel voor het plan, maar laat nu via haar woordvoerder weten zich ‘prima te kunnen vinden in de afspraken over meer opvang van vluchtelingen in de regio’. Ze zal dus het huidige budget voor regionale opvang van 70 miljoen euro in 2015 ‘iets’ moeten opschroeven.

‘Het kabinet zal vanuit het budget van Ontwikkelingssamenwerking extra investeren in opvang in de regio en in projecten in terugkeerlanden die daadwerkelijk bijdragen aan duurzame terugkeer,’ is te lezen in het akkoord. Dat betekent dat de VVD hier een puntje heeft gewonnen van de PvdA. Om hoeveel het hier precies gaat, is niet helemaal duidelijk. Volgens een woordvoerder van de VVD gaat het budget van 4 naar 10 miljoen euro per jaar. Maar een woordvoerder van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking laat aanelsevier.nl weten: ‘Het kan best zo zijn dat we niet direct een antwoord hebben, omdat de inkt van het besluit nog nauwelijks droog is’.

http://cdn.elsevier.nl/Resizes/230×154/PageFiles/02/99/259902/001_rb-image-1751910.jpe

VVD is winnaar in symbolisch akkoord over opvang illegalen

Elsevier 23.04.2015 Aan de werkelijkheid zal het illegalenakkoord van VVD en PvdA niet veel veranderen, maar het kabinet-Rutte kan weer even door. En heel misschien wordt Nederland iets minder interessant voor wie denkt te mogen blijven door lang te blijven rondhangen.

Het tweede kabinet-Rutte kan weer even door. Dat is de belangrijkste betekenis van het compromis dat VVD en PvdA gisteravond bekendmaakten over de verscherping van de illegalenopvang.

Het akkoord gaat over relatief weinig geld, het gaat niet over heel veel mensen, aan de werkelijkheid zal het niet veel veranderen en er kunnen zo maar nieuwe gerechtelijke uitspraken opduiken die het akkoord weer onder druk zetten.

Concessie

Tientallen gemeenten hebben zich niet aan dat akkoord gehouden en als het aan de PvdA had gelegen was de illegalenopvang door de gemeenten blijvend door de vingers gezien. Als de VVD dat had geaccepteerd, zou dat de derde concessie zijn geweest die VVD-leider Mark Rutte op dit gebied had gedaan aan coalitiepartner Diederik Samsom.

Eerder slikte Rutte al het ‘kinderpardon‘ dat Samsom wenste. En een jaar geleden schrapte Rutte het beboeten van illegalen onder druk van Samsom, die in ruil daarvoor wel een beetje minder nivellering moest accepteren.

Mooi geweest

Voor VVD-fractieleider Halbe Zijlstra was het nu wel mooi geweest. Niet onbelangrijk is ook, dat de verhouding tussen de regeringspartijen is veranderd, vooral sinds de provinciale verkiezingen van vorige maand. De PvdA is binnenkort een betrekkelijk kleine partij in de Eerste Kamer en daarmee van minder betekenis voor de VVD.

Gemeenten kritisch over akkoord, houden vast aan illegalenopvang

Elsevier 23.04.2015 VVD en PvdA zijn dan misschien klaar met onderhandelen over de opvang van illegalen, maar gemeenten zien niets in de plannen. Verschillende gemeenten hebben al aangegeven niet af te willen van de ‘bed, bad en brood’-voorziening.

In de brief van het kabinet staat dat gemeenten die straks geen opvang meer mogen verzorgen, maar dat toch doen, worden gekort op hun budget voor integratie van nieuwkomers.

Vanuit Amsterdam klinkt onvrede over het plan. ‘Dit is een dom en onwerkbaar compromis,’ vindt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. ‘Overal in Nederland sluit je de bed-, bad- en broodopvang. Die mensen stuur je naar Amsterdam en dan mogen wij ze na enkele weken weer op straat kwakken,’ zegt Paternotte tegen tegen verschillende media.

Verantwoordelijk wethouder Ton Schroor (D66) in Groningen is ook niet blij met de uitkomst van de onderhandelingen. ‘Ik vind het een bizarre deal,’ zegt hij tegen RTV Noord. ‘Moeten we zeventig mensen wegsturen met een enkeltje Den Haag. En wat als mensen niet weg willen? We moeten een goede opvang regelen. Dat is humaan. We laten mensen niet op straat zwerven, dat is onuitvoerbaar.

Meer lezen?

Wat verandert er na het ‘zwaarbevochten’ compromis?
Pechtold haalt hard uit naar ‘krankzinnig’ akkoord illegalen
PvdA en VVD bereiken deal over illegalenkwestie

Kanttekeningen

Arnhem heeft ook al laten weten de opvang van illegalen gewoon te zullen doorzetten. Wethouder Henk Kok (GroenLinks) sprak van een ‘typisch staaltje Haags kaasstolpdenken’.

In Den Haag is vooral de PVV boos over de gemaakte afspraken. ‘De Hagenaar, Hagenees en Scheveninger zitten niet te wachten op meer illegalen,’ zegt fractievoorzitter Leon de Jong tegenOmroep West. VVD-fractieleider Martin Wörsdörfer vindt het akkoord een ‘verbetering van de huidige situatie’.

De illegalen in Deventer kunnen nog steeds rekenen op opvang. ‘Het gaat om tien mensen. Die laten we echt niet onder de brug slapen,’ zegt wethouder Jan Jaap Kolkman in de Stentor.

Jos Wienen van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei woensdagavond in Nieuwsuur dat het goed is er nu een ‘basisafspraak’ is gemaakt, maar dat het kabinet goed met gemeenten moet praten.

Amsterdam keert zich tegen akkoord illegalenopvang

Trouw 23.04.2015 In de Amsterdamse gemeenteraad is met boosheid en verontwaardiging gereageerd op het illegalenakkoord van het kabinet. Een meerderheid ziet er niets in. Door dit nieuwe akkoord komt een einde aan de bed-bad-broodregeling.

Amsterdam wordt in de nieuwe situatie een van de vijf dependances van het uitzetcentrum Ter Apel. D66, SP en GroenLinks willen niet dat asielzoekers in Amsterdam worden ‘geklinkerd’. ‘Hoe moeten we vaststellen dat iemand niet terug kan? En wat doen we met de meest kwetsbaren?’, wilde Bas Paternotte van D66 weten. ‘Hiermee wordt een streep door de humanitaire ondergrens gehaald. Ik hoop dat Amsterdam daar stelling tegen neemt.’

De SP is verbijsterd. Volgens de fractie worden de problemen met het akkoord ‘bij de vijf grote steden over de schutting gegooid’.

De PvdA vroeg zich af hoe het gesloten akkoord zich verhoudt tot de zorgplicht van de gemeente. De partij wil dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan.

http://images0.tcdn.nl/binnenland/article23836249.ece/BINARY/d/ANP+Eberhard+van+der+Laan+

Amsterdam tegen akkoord

Telegraaf 23.04.2015  In de Amsterdamse gemeenteraad is met boosheid en verontwaardiging gereageerd op het illegalenakkoord dat het kabinet woensdag bereikte. Een meerderheid ziet er niets in. Door dit nieuwe akkoord komt een eind aan de bed-bad-broodregeling.

Amsterdam wordt in de nieuwe situatie een van de vijf dependances van het uitzetcentrum Ter Apel. D66, SP en GroenLinks willen niet dat asielzoekers in Amsterdam worden ‘geklinkerd’, wat op straat zetten betekent. „Hoe moeten we vaststellen dat iemand niet terug kan? En wat doen we met de meest kwetsbaren?”, wilde Jan Paternotte van D66 weten. „Hiermee wordt een streep door de humanitaire ondergrens gehaald. Ik hoop dat Amsterdam daar stelling tegen neemt.” De SP is verbijsterd. Volgens de fractie worden de problemen met het akkoord „bij de vijf grote steden over de schutting gegooid.”

Gerelateerde artikelen

22-04: ‘Opvang voor duizend illegalen’

22-04: Wat gaat er veranderen?

22-04: Dreigement aan gemeenten

22-04: Kritiek gemeenten op bbb-akkoord

22-04: Asscher: Compromis zwaarbevochten

22-04: VVD: bed-bad-brood gesloten

22-04: ‘Nog visie burgemeesters’

22-04: Wilders: Wangedrag beloond

22-04: ‘Akkoord schendt Europa-recht’

22-04: Coalitie akkoord over opvang

Amsterdam tegen akkoord illegalenopvang – ‘onwenselijk en onacceptabel’›

 NRC 23.04.2015 In de Amsterdamse gemeenteraad is een meerderheid tegen het nieuwe akkoord over illegalenopvang dat gisteren is gesloten door de VVD en PvdA. In de nieuwe situatie krijgt Amsterdam, samen met de vier andere grote steden, een tijdelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Volgens Jan Paternotte, de leider van D66 – de grootste partij in Amsterdam, wordt met het akkoord “een streep door de humanitaire ondergrens gehaald.” “Hoe moeten we vaststellen dat iemand niet terug kan? En wat doen we met de meest kwetsbaren?”

Na de bekendmaking van het akkoord gisteren lieten ook politici uit kleinere gemeenten zich kritisch uit over het compromis. Haarlem, Arnhem en Groningen hebben al gezegd hun noodopvang niet te willen sluiten. Overige gemeenten die nu al opvang verlenen, mogen dat blijven doen tot de hoogste bestuursrechter uitspraak heeft gedaan over de vraag of opvang nodig is. Illegalen kunnen ook in een vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel terecht, waar wordt gewerkt aan hun terugkeer.

‘Er waren momenten dat het heel moeilijk was, maar dat mag’

NU 23.04.2015  Fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) moesten diep gaan om tot een compromis te komen over de opvang voor illegalen. NU.nl sprak met beide.

“Ik heb weleens gehoord dat je door dit soort zaken sterker uit een crisis komt. Misschien is dat zo, maar dat kun je later pas zeggen”, aldus Samsom.

Zowel PvdA als VVD moesten concessies doen. De VVD moet accepteren dat er opvang wordt geregeld in vijf gemeenten. De PvdA moet gedogen dat de gemeentelijke initiatieven dicht moeten en dat het verblijf in de opvang in tijd gelimiteerd wordt.

“Dat doen we wel. Als gemeenten toch voorzieningen inrichten dan kunnen we ze korten. Er zijn vele geldstromen van het Rijk naar de gemeente waarop gekort kan worden.”

Lees meer over: Illegalendebat

Opvang voor duizend illegalen’

Telegraaf 22.04.2015 In totaal tussen de vijfhonderd en duizend illegalen zullen gebruik gaan maken van de opvang in de vijf steden die het kabinet daarvoor heeft aangewezen. Dat denkt VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven, die tot voor kort als staatssecretaris verantwoordelijk was voor het asielbeleid.

Hij zei woensdag in het tv-programma Pauw dat hij tevreden is met het akkoord dat coalitiepartijen VVD en PvdA eerder op de dag sloten. Hij ziet als winst daarvan dat het Rijk en de gemeenten vanaf het eerste moment met elkaar gaan samenwerken aan de terugkeer van de vreemdeling. Ook vindt hij het winst dat mensen die echt blijven weigeren om te vertrekken, niet meer worden opgevangen.

Wat gaat er veranderen?

Telegraaf 22.04.2015  Het kabinet gaat het stelsel voor de opvang van (ex-) asielzoekers wijzigen. Daarover heeft de coalitie van VVD en PvdA woensdag een akkoord gesloten. Wat houden de wijzigingen precies in?

Er komt opvang voor mensen zonder verblijfsstatus in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Daar worden mensen vertrouwd gemaakt met het idee dat ze moeten terugkeren. Het kabinet noemt dit de voorfase.

Deze voorfase is nieuw en duurt een beperkt aantal weken. Tot nu toe was er geen opvangvoorziening meer als mensen aangaven dat ze niet wilden meewerken aan hun vertrek. Wel werd in dat geval bekeken of ze gedwongen konden worden uitgezet en daarvoor tijdelijk in vreemdelingenbewaring konden worden genomen. Voor mensen die wél aan hun terugkeer willen werken, bestond al opvang, onder meer in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel.

Dreigement aan gemeenten

Telegraaf 22.04.2015  Gemeenten die straks geen opvang meer mogen verzorgen maar dat toch blijven doen, dreigen te worden gekort op hun budget voor integratie van nieuwkomers. Dat staat in de brief van het kabinet.

Premier Mark Rutte wilde woensdagavond tijdens een rechtstreeks op televisie uitgezonden persconferentie niets zeggen over deze dwangmaatregel, omdat hij dan „meteen bij de ongezellige kant” van het coalitieplan voor de opvang van illegalen zit.

Gerelateerde artikelen

22-04: Kritiek gemeenten op bbb-akkoord

22-04: Asscher: Compromis zwaarbevochten

22-04: VVD: bed-bad-brood gesloten

22-04: ‘Nog visie burgemeesters’

22-04: Wilders: Wangedrag beloond

Vooral negatieve reacties op illegalenakkoord, ook van PVV Den Haag

RTVWEST 22.04.2015 De PVV in de Haagse gemeenteraad is ‘furieus’ over het illegalenakkoord dat de VVD en de PvdA hebben gesloten. ‘De Hagenaar, Hagenees en Scheveninger zitten niet te wachten op nog meer illegalen’, aldus fractievoorzitter Leon de Jong. Het kabinet besloot woensdagmiddag dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen in onder meer Den Haag.

Na een week steggelen komen VVD en PvdA er woensdagmiddag uit: illegalen krijgen voortaan opvang voor korte tijd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Ter Apel. Daarna moeten ze het land uit of worden ze op straat gezet. Lees verder

gerelateerde artikelen

PVV én D66 tegen illegalenakkoord

Den HaagFM 22.04.2015 De PVV in de Haagse gemeenteraad is “furieus” over het illegalenakkoord dat de landelijke VVD en de PvdA hebben gesloten. “Waar had moet worden ingezet op het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers komt dit kabinet met een bizar plan dat illegaliteit faciliteert in plaats van bestrijdt. Het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers zal een enorme aanzuigende werking hebben op Den Haag, met alle negatieve gevolgen van dien”, aldus fractievoorzitter Leon de Jong.

Het kabinet besloot woensdag dat uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgevangen in onder meer Den Haag. Ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Ter Apel komen opvangplekken. Gemeenteraadslid Hanneke van der Werf (kleine foto) van D66 is ook fel tegen het akkoord van de regeringspartijen. Zij noemt het een “onbegrijpelijk gedoogcompromis”. Vooral de tijdelijkheid van de opvang baart haar zorgen. “Na een paar weken opvang krijg je dus weer zwervende mensen op straat. Dat wilden we nou juist voorkomen.”

De uitgeprocedeerde asielzoekers moeten wel meewerken aan terugkeer naar hun eigen land. De Haagse VVD noemt dat een lichtpuntje in het akkoord. “Voor wie niet meewerkt aan terugkeer is geen plek. Dat is een verbetering van de huidige situatie”, zegt fractievoorzitter Martin Wörsdörfer. …lees meer

Kritiek gemeenten op bbb-akkoord

Telegraaf 22.04.2015 Vanuit meerdere gemeenten klinkt forse kritiek op het woensdag gesloten akkoord tussen de regeringspartijen VVD en PvdA. Dat zeggen burgemeesters, wethouders en een vrijwilliger die zich inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Nieuwsuur.

Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vindt dat de regeling niet alleen voor de vijf grootste gemeenten moet gelden maar voor alle gemeenten. „We willen ze niet aan hun lot overlaten.”

Locoburgemeester van Groningen Ton Schroor vind het een slecht plan. „Wij staan voor een menswaardige oplossing en we zullen daar ook niet voor weglopen.” Hij wilde niet zeggen of dat betekent dat Groningen toch opvang gaat bieden aan illegalen. De gemeente Arnhem liet al weten dat wél te gaan doen. „Dit is een goed voorbeeld van Haags kaasstolpdenken. We bieden een paar weken opvang en dan gaat het probleem wel weg”, zegt wethouder Henk Kok. „In Arnhem hebben we één beleid: mensen horen niet op straat, die gaan we opvangen. Wij kunnen niet stoppen. We hebben sinds 1 januari een zorgplicht voor kwetsbare burgers in het kader van de Wmo. Die ga ik niet meteen met voeten treden.” Wethouder Froukje de Jong van Almere is ook kritisch over het akkoord, maar zegt dat Almere het niet gaat dwarsbomen.

D66 vreest groeiende groep zwervers op straat

AD 23.04.2015 Utrecht moet de kop in de wind gooien en het gisteravond bereikte Haagse compromis over de tijdelijke opvang van illegalen aan zijn laars lappen. Dat plan is slecht en onmenselijk. ‘Het is Utrecht onwaardig’.

Zo reageert D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure op het compromis dat VVD en PvdA bereikten in de bad, bed en brood-discussie over de tijdelijke opvang van illegalen. Afgesproken is, dat Utrecht als één van de vijf grote steden die opvang gaat verzorgen, maar dat deze slechts van beperkte duur zal zijn.

Utrecht zet mensen niet op straat. Punt uit, aldus Tara Scally, raadslid.

Het akkoord was formeel nog niet gepresenteerd, of er werd al met grote verontwaardiging gereageerd op de uitgelekte inhoud ervan. GroenLinks dringt aan op een debat volgende week donderdag in de gemeenteraad over de gevolgen die het beleid voor de stad kan hebben. ,,Utrecht zet mensen niet op straat. Punt uit,” aldus raadslid Tara Scally.

‘Compromis bed, bad en brood lost niets op’

AD 23.04.2015 Met een wonderlijk bed, bad en broodcompromis kunnen VVD en PvdA zonder al te groot gezichtsverlies met elkaar verder. Maar in de praktijk lost het nauwelijks iets op, zeggen deskundigen.

Moeten wij dan 70 mensen op straat zetten met een enkeltje Den Haag? Aldus Ton Schroor, wethouder.

Er ligt slechts 150 meter tussen de burelen van de VVD en de PvdA op het Binnenhof, maar tegelijk lijken het twee compleet andere werelden.

In die van de VVD claimt men succes: de ‘opvang’ van illegalen verdwijnt immers. De vijf locaties waar uitgeprocedeerde asielzoekers binnenkort terecht kunnen, noemen de liberalen ‘voorportalen’ van het strenge uitzendcentrum Ter Apel.

Amsterdam keert zich tegen akkoord illegalenopvang

AD 23.04.2015 In de Amsterdamse gemeenteraad is met boosheid en verontwaardiging gereageerd op het illegalenakkoord van het kabinet. Een meerderheid ziet er niets in. Door dit nieuwe akkoord komt een einde aan de bed-bad-broodregeling.

Amsterdam wordt in de nieuwe situatie een van de vijf dependances van het uitzetcentrum Ter Apel. D66, SP en GroenLinks willen niet dat asielzoekers in Amsterdam worden ‘geklinkerd’. ‘Hoe moeten we vaststellen dat iemand niet terug kan? En wat doen we met de meest kwetsbaren?’, wilde Bas Paternotte van D66 weten. ‘Hiermee wordt een streep door de humanitaire ondergrens gehaald. Ik hoop dat Amsterdam daar stelling tegen neemt.’

De SP is verbijsterd. Volgens de fractie worden de problemen met het akkoord ‘bij de vijf grote steden over de schutting gegooid’.

‘Illegalenakkoord kabinet getuigt van weinig wijsheid’

AD 23.04.2015 Op het moeizaam tot stand gekomen illegalenakkoord van het kabinet is nu al veel kritiek. Vooral vluchtelingenorganisaties en gemeentes vinden dat toch weer mensen zonder voorzieningen op straat worden gezet.

Volgens Amnesty International heeft de Nederlandse overheid de plicht om te zorgen voor geschikte voorzieningen, zodat de menselijke waardigheid niet wordt geschaad. Dat is vastgelegd door het Europese Comité voor Sociale Rechten. ‘Deze uitspraak is niet voor meerderlei uitleg vatbaar. Toegang tot voedsel, water, kleding en een veilige plek om te slapen zijn minimumvereisten om te kunnen overleven’, aldus de mensenrechtenorganisatie.

GERELATEERD NIEUWS;

Dreigement aan gemeente die uitgeprocedeerde opvangt

VVD: Voorzieningen voor bed, bad en brood gaan dicht

Amsterdam keert zich tegen akkoord illegalenopvang

Dreigement aan gemeente die uitgeprocedeerde opvangt

AD 22.04.2015 Gemeenten die straks geen opvang meer mogen verzorgen, maar dat toch blijven doen, dreigen te worden gekort op hun budget voor integratie van nieuwkomers. Dat staat in de brief van het kabinet. Arnhem gaf vandaag aan zich niets aan te trekken van de nieuwe afspraken over bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente gaat gewoon door met het regelen van opvang voor illegalen, meldde Omroep Gelderland.

Dwangmaatregel is meteen de ongezellige kant van het coalitieplan, aldus Premier Rutte.

De regeringspartijen VVD en PvdA bereikten vandaag na ruim een week een akkoord over de kwestie en spraken daarin af dat in vijf gemeenten tijdelijke opvang voor illegalen mag zijn, maar Arnhem was daar niet bij.

Afgelopen maandag besliste de gemeente dat er een opvang in Arnhem komt voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij kunnen daar slapen, zich opfrissen en eten.

VVD: Voorzieningen voor bed, bad en brood gaan dicht

AD 22.04.2015 De zogeheten bed-bad-en-broodvoorzieningen voor illegalen gaan dicht. Dat zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vanavond in reactie op het akkoord tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen. ,,Er blijft geen opvang over die ik dicht wil, want ze gaan allemaal dicht.”

De oplossing die VVD en PvdA hebben gevonden is een zwaarbevochten compromis, aldus Lodewijk Asscher.

Hij kiest daarmee voor een scherpe opstelling, die door PvdA-leider Diederik Samsom niet gedeeld wordt. ,,Voorlopig hoeven gemeenten nergens mee op te houden. We wachten op een uitspraak van de Raad van State.” Burgemeesters kunnen volgens Samsom altijd zeggen: ,,Bij mij slaapt niemand onder de brug, die krijgt noodopvang.”

Coalitie struikelde bijna over bed-bad-brood-akkoord

Trouw 22.04.2015 De oplossing die VVD en PvdA hebben gevonden voor de opvang van illegalen is ‘een zwaarbevochten compromis’. Dat waren de woorden die vicepremier Lodewijk Asscher vanavond gebruikte in een toelichting op het akkoord dat de twee regeringspartijen hebben gesloten.

Premier Mark Rutte gaf toe dat het een moeilijk onderwerp was. Toen VVD en PvdA in september 2012 aan dit kabinet begonnen, wisten ze dat er ‘een paar heel lastige onderwerpen’ aan zaten te komen. “Dit was misschien wel het meest ingewikkelde probleem.” Rutte gaf toe dat de onderhandelingen ‘bij tijd en wijle spannend’ waren geweest. “Maar we zijn er uit gekomen, dat is het goede nieuws.”

Verwant nieuws

‘Zwaarbevochten compromis’ beperkt opvang illegalen

VK 22.04.2015 De oplossing die VVD en PvdA hebben gevonden voor de opvang van illegalen is ‘een zwaarbevochten compromis’, zei vicepremier Lodewijk Asscher vanavond. Samen met premier Mark Rutte lichtte hij het akkoord toe. Voor uitgeprocedeede asielzoekers die willen meewerken aan vertrek komt er alleen nog in de vijf grootste steden tijdelijke opvang. Bestaande opvanglocaties in andere gemeenten moeten sluiten.
Lees de brief van staatssecretaris Dijkhoff (40,496 kB)

Premier Rutte stelde dat het kabinet tot twee besluiten is gekomen. Ten eerste komt er opvang in de grootste steden voor mensen die mee willen werken aan terugkeer naar het land van herkomst. Die periode wordt beperkt tot ‘een aantal weken’, aldus de premier. Voor wie niet meewerkt, stopt de voorziening. In die periode gaan de medewerkers van de opvang de uitgeprocedeerden ‘stimuleren’ om terug te gaan.

Kabinet-Rutte II;

‘Zwaarbevochten compromis’ beperkt opvang illegalen

Reacties illegalenakkoord: ‘In strijd met Europa-recht’

Coalitie sluit akkoord over bed, bad en brood

Kabinet steunt opname extra bootvluchtelingen

Asscher: Compromis zwaarbevochten

Telegraaf 22.04.2015 Het akkoord dat de PvdA en de VVD woensdag hebben bereikt over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, is ‘zwaarbevochten’. Dat zegt vicepremier Lodewijk Asscher in een reactie. Premier Mark Rutte zei dat het kabinet twee besluiten heeft genomen. In vijf grote gemeenten komt er opvang voor mensen die mee willen werken aan terugkeer naar het land van herkomst. Die periode wordt beperkt tot een aantal weken, aldus de premier. Voor wie niet meewerkt, stopt de voorziening. Daarnaast heeft het kabinet besloten dat de gemeentelijke opvanglocaties die er nu zijn buiten de vijf grote steden worden gesloten.

Gerelateerde artikelen;

22-04: Kritiek op akkoord opvang illegalen

VVD: bed-bad-brood gesloten

Telegraaf 22.04.2015   De bed-bad-broodvoorzieningen worden gesloten. Dat stelt de VVD in een persbericht naar aanleiding van het akkoord met de PvdA over de opvang van illegalen.

Het persbericht is nog niet openbaar op de VVD-site, maar is gehackt. In het bericht wordt ingegaan op de VVD-bezwaren tegen de opvang met onderdak en eten voor illegalen. Vervolgens is te lezen: „De VVD vindt het dan ook een goede zaak dat nu is afgesproken dat de veelbesproken bed-bad-broodvoorzieningen worden gesloten en dat dit wordt gehandhaafd. Naar de mening van de VVD is daarnaast met dit akkoord een goede invulling gevonden om de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst te verbeteren.”

Gerelateerde artikelen;

22-04: Kritiek op akkoord opvang illegalen

‘BURGEMEESTERS IN KAMER HOREN OVER AKKOORD’

BB 22.04.2015 Burgemeesters en vluchtelingenorganisaties moeten in de Tweede Kamer hun visie geven op de gevolgen van het coalitieakkoord over de opvang van illegalen. Dat vindt Joël Voordewind van de ChristenUnie. Hij wil daarom een hoorzitting met deze mensen organiseren, nog voordat de Kamer debatteert over het akkoord. Dat zal volgens hem volgende week zijn.

D66 en SP zien volgens Voordewind ook wel wat in de hoorzitting. ‘We willen weten hoe het akkoord is geland bij de burgmeesters en vluchtelingenorganisaties’, verklaart Voordewind. Hij wil niet alleen de burgemeesters horen van de steden die moeten blijven opvangen, maar ook van die waar dat niet meer mag. ‘Het akkoord is echt iets van de Haagse tekentafel”, moppert Voordewind. Hij wijst op de mogelijke extra toeloop straks naar de opvang in bijvoorbeeld Rotterdam. ,,Daar krijgen ze heel Zeeland en Brabant erbij, denk ik.’

Akkoord gepresenteerd
De fracties van de regeringspartijen VVD en PvdA geschaarden zich woensdagavond achter het compromis dat de top van de regeringscoalitie eerder woensdag wist te bereiken over de opvang van illegalen. PvdA-leider Diederik Samsom meldde woensdag even voor 20.00 uur dat zijn fractie akkoord is. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was hem een kwartier eerder voorgegaan. Het akkoord over de opvang van illegalen is woensdagavond gepresenteerd door premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Nog visie burgemeesters’

Telegraaf 22.04.2015 Burgemeesters en vluchtelingenorganisaties moeten in de Tweede Kamer hun visie geven op de gevolgen van het coalitieakkoord over de opvang van illegalen. Dat vindt Joël Voordewind van de ChristenUnie. Hij wil daarom een hoorzitting met deze mensen organiseren, nog voordat de Kamer debatteert over het akkoord. Dat zal volgens hem volgende week zijn.

D66 en SP zien volgens Voordewind ook wel wat in de hoorzitting. „We willen weten hoe het akkoord is geland bij de burgmeesters en vluchtelingenorganisaties”, verklaart Voordewind. Hij wil niet alleen de burgemeesters horen van de steden die moeten blijven opvangen, maar ook van die waar dat niet meer mag.

Wilders: Wangedrag beloond

Telegraaf 22.04.2015 PVV-fractievoorzitter Geert Wilders is niet te spreken over het akkoord van de PvdA en VVD. „De VVD beloont het wangedrag van illegalen met extra opvang.”

” llegalen die zich niet aan hun vertrekplicht hebben gehouden krijgen nu op kosten van de belastingbetaler opvang aangeboden. Dat is de wereld op zijn kop. De zwakke knieën van de VVD zorgen steeds weer voor een versoepeling van het vreemdelingenbeleid en brengen Nederland steeds verder naar de afgrond.”

VVD en PvdA tevreden

Telegraaf 22.04.2015  PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zijn tevreden met het compromis dat de top van VVD en PvdA hebben bereikt over de opvang van illegalen. „Ik denk dat er iets moois ligt. Het is een goed compromis voor beide partijen”, zei Samsom woensdag.

Ook de VVD-fractie is akkoord met de afspraken die door de VVD-top zijn gemaakt met de PvdA-top over de opvang van illegalen. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei dat woensdagavond na fractieberaad. „De VVD-fractie is tevreden met wat er voorligt en heeft ermee ingestemd. Ik vind dat er een prima resultaat ligt”, zei Zijlstra. Details over de inhoud wilde hij nog niet geven. Daarvoor wordt nog gewacht op de uitkomst van overleg in de PvdA-fractie, dat nog bezig is.

‘Akkoord schendt Europa-recht’

Telegraaf 22.04.2015 Het conceptakkoord tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen is in strijd met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten. Dit stelde Amnesty International woensdagavond. De mensenrechtenorganisatie hekelt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft dat mensen zomaar op straat worden gezet.

Amnesty International wijst erop dat het comité heeft geoordeeld dat de Nederlandse overheid moet zorgen voor geschikte voorzieningen, zodat de menselijke waardigheid niet wordt geschaad. „Deze uitspraak is niet voor meerderlei uitleg vatbaar. Toegang tot voedsel, water, kleding en een veilige plek om te slapen zijn minimumvereisten om te kunnen overleven”, aldus Amnesty.

Gerelateerde artikelen;

22-04: Kritiek op akkoord opvang illegalen

Reacties illegalenakkoord: ‘In strijd met Europa-recht’

VK 22.04.2015 VVD en PvdA zijn er na anderhalve week onderhandelen uit: er komt beperkte opvang voor illegalen en uitgeprocedeerden in de vijf grote steden. Voorwaarde is wel dat mensen meewerken aan vertrek. En elders moet de opvang dicht. De eerste politieke en maatschappelijke reacties zijn zeer kritisch.

‘Uitgeprocedeerden kúnnen niet terug’
We Are Here, de actiegroep die zich inzet voor de vluchtelingen die in Amsterdam in verschillende kraakpanden verbleven (onder meer ‘de Vluchtgarage’), ziet niets in het coalitieplan. ‘Veel afgewezen asielzoekers kúnnen niet terugkeren, bijvoorbeeld omdat ambassades van de landen waar ze naar terug moeten, niet meewerken.’ Het akkoord is volgens We Are Here ‘een typisch product van partijen die de ogen sluiten voor de realiteit van de asielpraktijk’. De actiegroep stelt tevens dat de uitspraak van de Europese Commissie voor Sociale Rechten ‘heel helder’ is: er mogen geen voorwaarden, zoals tekenen voor terugkeer, worden gesteld aan opvang.

‘In strijd met Sociaal Handvest’
Ook Amnesty International meent dat het coalitieakkoord in strijd is met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten. De mensenrechtenorganisatie hekelt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft dat mensen zomaar op straat worden gezet. Amnesty International wijst erop dat het comité heeft geoordeeld dat de Nederlandse overheid moet zorgen voor geschikte voorzieningen, zodat de menselijke waardigheid niet wordt geschaad. ‘Deze uitspraak is niet voor meerdere uitleg vatbaar. Toegang tot voedsel, water, kleding en een veilige plek om te slapen zijn minimumvereisten om te kunnen overleven’, aldus Amnesty.

Kabinet-Rutte II;

Reacties illegalenakkoord: ‘In strijd met Europa-recht’

Coalitie sluit akkoord over bed, bad en brood

Kabinet steunt opname extra bootvluchtelingen

Kabinet niet aanwezig bij herdenking genocide

‘Coalitie raadpleegt Van der Laan om illegalen’

BEKIJK HELE LIJST

PVV opent meldpunt sociale woningen in Den Haag

RTVWEST 22.04.2015 De PVV in de Haagse gemeenteraad wil de problemen in kaart brengen die ontstaan doordat de stad steeds meer asielzoekers met een verblijfsvergunning een sociale huurwoning moet aanbieden. De partij opent woensdag een meldpunt op internet waar inwoners kunnen aangeven wat dit voor hun situatie betekent.

Alle gemeenten zijn verplicht om naar verhouding van het aantal inwoners, asielzoekers met een verblijfstatus, zogenaamde statushouders, een woning aan te bieden. Maar er komen meer vluchtelingen naar Nederland die, vanwege oorlog in hun land, vaker mogen blijven. Gevolg is dat de wachttijd voor ‘gewone burgers’ om aan een sociale huurwoning te komen, oploopt.

Noodklok luiden

Maar deze ambitie stuit de PVV tegen de borst. PVV-raadslid Daniëlle de Winter: ‘De woningmarkt kan de massale toestroom van asielzoekers nu al niet aan. De gemeente zou de noodklok moeten luiden bij het kabinet, maar gaat in plaats daarvan nog een stap verder door asielzoekers al binnen vier weken een woning aan te bieden. De Hagenaar, Hagenees en Scheveninger die nu al jaren op een betaalbare woning wachten, worden met dit plan nog eens extra benadeeld: er zijn nog duizend wachtenden vóór u.’

Het meldpunt sociale woningvoorraad is sinds woensdagochtend in de lucht. Lees verder

gerelateerde artikelen;

PVV opent meldpunt voorrangsbeleid sociale huurwoningen

Den HaagFM 22.04.2015 De Partij voor de Vrijheid maakt zich grote zorgen over het voorgenomen plan van de gemeente om asielzoekers voortaan binnen vier weken een woning aan te bieden.

De gemeente moet van het kabinet de komende periode nóg eens duizend asielzoekers huisvesten, terwijl ze nu al met een flinke achterstand kampt. Het kabinet stelt dat gemeenten ex-asielzoekers binnen drie maanden een woning moeten aanbieden. Wethouder Joris Wijsmuller wil nu dat corporaties de asielzoekers binnen vier weken een woning geven.

Gemeenteraadslid Daniëlle de Winter zegt dat de woningmarkt de toestroom nu al niet aan kan. “Het college zou de noodklok moeten luiden bij het kabinet, maar gaat in plaats daarvan nog een stap verder door asielzoekers binnen vier weken een woning aan te bieden.” De PVV wil middels het meldpunt weten wat de inwoners van Den Haag van dit plan vinden en wat het voor hun eigen situatie betekent. …lees meer

Asscher: Compromis zwaarbevochten

Telegraaf 22.04.2015 Het akkoord dat de PvdA en de VVD woensdag hebben bereikt over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, is ‘zwaarbevochten’. Dat zegt vicepremier Lodewijk Asscher in een reactie.

Premier Mark Rutte zei dat het kabinet twee besluiten heeft genomen. In vijf grote gemeenten komt er opvang voor mensen die mee willen werken aan terugkeer naar het land van herkomst. Die periode wordt beperkt tot een aantal weken, aldus de premier. Voor wie niet meewerkt, stopt de voorziening. Daarnaast heeft het kabinet besloten dat de gemeentelijke opvanglocaties die er nu zijn buiten de vijf grote steden worden gesloten.

Gerelateerde artikelen;

22-04: Kritiek op akkoord opvang illegalen

Pechtold haalt hard uit naar ‘krankzinnig’ akkoord illegalen

Elsevier 22.04.2015 D66-leider Alexander Pechtold heeft geen goed woord over voor het akkoord dat de PvdA en de VVD hebben gesloten over de opvang van illegalen. ‘Als wat we nu lezen in de media inderdaad de uitkomst is, dan is dit echt een krankzinnig Haags compromis.’

‘Je kan moeilijk zeggen dat het ondoordacht is want ze hebben er elf dagen over nagedacht, maar dit verschuift de problematiek naar een aantal gemeenten. Het is ook het vooruitschuiven van de problematiek want na een paar weken moet ineens duidelijk zijn wat al jaren niet lukt,’ zegt een boze Pechtold. Hij denkt dat gemeenten daarom het plan zullen dwarsbomen.

Eerder deze week zei Pechtold al dat de regeringspartijen VVD en PvdA een ‘beschamende vertoning‘ van de discussie over de opvang van illegalen maken.

Pechtold: Haagse krankzinnigheid

Telegraaf 22.04.2015 D66-leider Alexander Pechtold heeft hard uitgehaald naar het conceptakkoord dat de PvdA en de VVD hebben gesloten over de opvang van illegalen. „Als wat we nu lezen in de media inderdaad de uitkomst is, dan is dit echt een krankzinnig Haags compromis.”

”Je kan moeilijk zeggen dat het ondoordacht is want ze hebben er elf dagen over nagedacht, maar dit verschuift de problematiek naar een aantal gemeenten. Het is ook het vooruitschuiven van de problematiek want na een paar weken moet ineens duidelijk zijn wat al jaren niet lukt”, aldus een woedende Pechtold.

Gerelateerde artikelen;

22-04: Kritiek op akkoord opvang illegalen

Louter kritiek op illegalencompromis VVD en PvdA

NU 22.04.2015 Oppositiepartijen en vluchtelingenbelangenbehartigers reageren onverdeeld kritisch op het compromis dat VVD en PvdA woensdag sloten over de opvang van illegalen.

In het coalitieakkoord krijgen vijf Nederlandse gemeenten voorzieningen waar uitgeprocedeerde illegalen kunnen worden opgevangen. Zij mogen daar echter maar tijdelijk blijven. Hoe lang is vooralsnog niet bekend.

De partijen houden wel nog een slag om de arm met hun kritiek aangezien het kabinet nog bezig is met een brief over de exacte inhoud van het compromis.

ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind denkt op basis van de uitgelekte plannen dat deze in strijd zijn met een uitspraak van de Raad van Europa dat er altijd sprake moet zijn van adequate opvang.

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Compromis over bed-bad-brood: Den Haag gaat illegalen opvangen

RTVWEST 22.04.2015 De gemeente Den Haag en de vier andere grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven) gaan illegalen opvangen. De opvang zal sober zijn en beperkt tot enkele weken. Andere gemeenten moeten stoppen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is de uitkomst van een week lang overleg tussen coalitiepartners VVD en PvdA over de zogeheten bed-bad-broodregeling voor illegalen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgevangen in één van de vijf grote steden of in het terugkeercentrum in Ter Apel. Daarna worden ze teruggestuurd naar hun land van herkomst via het uitzendcentrum in Ter Apel. Wie daar niet aan wil meewerken, wordt alsnog op straat gezet. Het akkoord tussen VVD en PvdA moet woensdagavond definitief worden. De beide partijen hebben er een week lang over gesteggeld.

Van Aartsen wilde toch al doorgaan met opvang

De Haagse burgemeester Van Aartsen liet vorige week al weten dat hij sowieso wilde doorgaan met de opvang, los van wat de coalitie zou besluiten. De gemeente mag onder de nieuwe regeling besluiten om zieke mensen langer dan enkele weken in de noodopvang te houden. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Compromis over bed-bad-brood: Den Haag mag uitgeprocedeerde illegalen blijven opvangen

Den HaagFM 22.04.2015 Den Haag en Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven mogen uitgeprocedeerde illegalen blijven opvangen. De opvang moet sober zijn en beperkt tot enkele weken. Andere gemeenten moeten stoppen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is de uitkomst van een week lang overleg tussen regeringspartijen VVD en PvdA over de zogeheten bed-bad-broodregeling voor illegalen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgevangen in een van de vijf grote steden of in het terugkeercentrum in Ter Apel. Daarna worden ze teruggestuurd naar hun land van herkomst. Wie daar niet aan wil meewerken, wordt alsnog op straat gezet.

Het akkoord tussen VVD en PvdA moet woensdagavond definitief worden. De beide partijen hebben er een week lang over gesteggeld. Burgemeester Jozias van Aartsen liet vorige week al weten dat hij sowieso wilde doorgaan met de opvang, in de Zilverstraat los van wat de coalitie zou besluiten. De gemeente mag onder de nieuwe regeling besluiten om zieke mensen langer dan enkele weken in de noodopvang te houden. …lees meer

Arnhem gaat door met opvang

Telegraaf 22.04.2015 Arnhem trekt zich niets aan van de nieuwe afspraken over bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente gaat gewoon door met het regelen van opvang voor illegalen. De regeringspartijen VVD en PvdA bereikten woensdag na ruim een week een akkoord over de kwestie en spraken daarin af dat in vijf gemeenten tijdelijke opvang voor illegalen mag zijn, maar Arnhem was daar niet bij. Arnhem wilde nog niet direct inhoudelijk reageren, maar gaf wel al aan dat de geplande bed-bad-en-broodopvang in de stad er gewoon komt. De gemeente Nijmegen wil er nog helemaal niets over kwijt.

Coalitie akkoord over opvang

Telegraaf 22.04.2015 Daarin staat onder meer dat er een tijdelijke en sobere opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers komt in de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven) én in een terugkeerlocatie in Ter Apel. Die opvang wordt door het Rijk betaald.

PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zijn tevreden met het compromis. „Ik denk dat er iets moois ligt. Het is een goed compromis voor beide partijen”, zei Samsom woensdag.

Ook de VVD-fractie is te spreken over de afspraken die door de VVD-top zijn gemaakt met de PvdA-top over de opvang van illegalen. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei dat woensdagavond na fractieberaad. „De VVD-fractie is tevreden met wat er voorligt en heeft ermee ingestemd. Ik vind dat er een prima resultaat ligt”, zei Zijlstra.

Gerelateerde artikelen;

22-04: Pechtold: Haagse krankzinnigheid

22-04: Arnhem gaat door met opvang

22-04: VVD en PvdA tevreden

22-04: Rutte: alle EU-landen moeten meehelpen

22-04: Tijdelijke opvang illegalen

Fracties VVD en PvdA achter akkoord bed, bad en brood

AD 22.04.2015 De fracties van de regeringspartijen VVD en PvdA hebben zich geschaard achter het compromis dat de top van de regeringscoalitie eerder vandaag wist te bereiken over de opvang van illegalen.

We gaan op een andere manier werken voor mensen die hier echt niet kunnen blijven, aldus Diederik Samsom, PvdA.

PvdA-leider Diederik Samsom meldde woensdag even voor 20.00 uur dat zijn fractie akkoord is. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was hem een kwartier eerder voorgegaan. Het akkoord over de opvang van illegalen zal vanavond worden gepresenteerd door premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher.

GERELATEERD NIEUWS;

Amsterdam keert zich tegen akkoord illegalenopvang

‘Illegalenakkoord kabinet getuigt van weinig wijsheid’

Dreigement aan gemeente die uitgeprocedeerde opvangt

PvdA en VVD bereiken deal over illegalenkwestie

Elsevier 22.04.2015 Een crisis in de regeringscoalitie is woensdagavond afgewend. De fracties van de regeringspartijen VVD en PvdA hebben zich geschaard achter het compromis dat de top van de regeringscoalitie eerder woensdag wist te bereiken over de opvang van illegalen.

Dat gebeurde na een week van koortsachtig overleg. PvdA-leiderDiederik Samsom meldde woensdag even voor 20.00 uur dat zijn fractie akkoord is. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was hem een kwartier eerder voorgegaan.

Unaniem

Samsom zei na afloop van het overleg dat zijn hele fractie unaniem akkoord is gegaan met het compromis: ‘Dit is voor de PvdA een goede oplossing, vooral voor de mensen op straat. We gaan op een andere manier werken voor mensen die hier echt niet kunnen blijven. Er blijft een vorm van opvang.’ Volgens de PvdA-voorman was het de afgelopen tijd best lastig in de coalitie, maar ‘deze coalitie is sterk en heeft nooit op klappen gestaan.’

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra meldde even daarvoor – na nog geen half uur intern beraad – dat zijn fractie het akkoord steunt. ‘De VVD-fractie is tevreden met wat er voorligt en heeft ermee ingestemd. Ik vind dat er een prima resultaat ligt,’ zei Zijlstra. Wat er precies staat in de deal wilde hij nog niet zeggen.

Lees ook dit artikel…

Wiegel vindt dat Zijlstra te haastig was bij crisis rond illegalen

Dat volgt later vanavond, als het akkoord over de opvang van illegalen wordt gepresenteerd door premier Mark Rutte (VVD) en vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA).

Sobere opvang

In het akkoord staat vermoedelijk dat er onder meer een tijdelijke en sobere opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers komt in de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven) én in een terugkeerlocatie in Ter Apel. Het Rijk zal die opvang betalen, werd eerder vandaag gemeld.

Een paar weken mogen illegalen in de opvangcentra verblijven, waarna ze kunnen kiezen om mee te werken aan hun vertrek of niet, wist RTL Nieuws. Op dit moment geven enkele tientallen gemeenten in Nederland opvang aan illegalen, maar het merendeel moet daar nu mee stoppen, zou blijken uit het conceptakkoord.

zie ook;

20 apr ‘Compromis over illegalenkwestie lijkt in zicht’

17 apr Nu eerst weekend: illegalenoverleg opgeschort tot maandag

17 apr Media: VVD houdt rekening met val kabinet

‘Illegalen krijgen tijdelijke opvang in vijf grote steden’

NU 22.04.2015 Vijf Nederlandse gemeenten krijgen voorzieningen waar uitgeprocedeerde illegalen kunnen worden opgevangen. Zij mogen daar echter maar tijdelijk blijven. Dat is de uitkomst van dagenlang crisisonderhandelingen tussen VVD en PvdA.

Woensdagavond hopen de coalitiepartijen een definitief akkoord te kunnen presenteren. De VVD-fractie heeft al ingestemd met het voorstel, de PvdA is nog in vergadering.

Het zou gaan om de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Daarnaast zou ook in Ter Apel, waar al een asielzoekerscentrum is gevestigd, een dergelijke bed-bad-brood-voorziening komen.

Gemeenten

In het compromis moeten andere gemeenten stoppen met de noodopvang, tenzij in een lopende zaak door de Raad van State anders wordt geoordeeld.

Marjan Sax, woordvoerster van de actiegroep (Wij zijn hier) die uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam bijstaat, vindt het onverstandig dat de opvang in de kleinere gemeenten wordt gestopt.

“In het verleden werkte dit ook niet. Mensen gaan dan zwerven. Door technische redenen kunnen deze mensen niet terug, omdat ambassades bijvoorbeeld niet meewerken. Dit is een akkoord van politici die spierballentaal willen gebruiken, maar die de realiteit niet kennen of onder ogen willen zien”, aldus Sax.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigde te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Coalitie sluit akkoord over bed, bad en brood

VK 22.04.2015 VVD en PvdA hebben na negen dagen overleggen een akkoord bereikt over de kwestie bed, bad en brood. De fracties van beide partijen stemden vanavond in met het plan van de coalitietop. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen in de toekomst terecht in zes gemeenten – in de vijf grootste steden en in Ter Apel – voor nachtopvang, een maaltijd en een bad.

Wij willen ook dat mensen die hier niet mogen blijven, uiteindelijk terugkeren naar hun land van herkomst, aldus PvdA-leider Diederik Samsom

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Ter Apel komen opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zeggen ingewijden. De contouren lekten reeds uit, de precieze details moeten nog worden gepresenteerd.

VVD en PvdA bereiken akkoord over opvang illegalen

NU 22.04.2015 VVD en PvdA hebben na dagenlang crisisberaad een akkoord bereikt over de opvang van uitgeprocedeerde illegalen. Woensdagavond stemden beide fracties in. In het akkoord is afgesproken dat illegalen recht krijgen op tijdelijke opvang in vijf gemeenten.

PvdA-leider Diederik Samsom is tevreden met het compromis dat de top van VVD en PvdA hebben bereikt over de opvang van illegalen. ”Ik denk dat er iets moois ligt. Het is een goed compromis voor beide partijen.”

Het compromis moet de verschillen van mening tussen de coalitiepartijen overbruggen. Met het akkoord is een kabinetscrisis afgewend.

Crisisberaad

De coalitie was bijna een week in intensief crisisberaad om een uitweg te vinden uit de impasse. Vorige week werd met name op dinsdag en woensdag tot diep in de nacht crisisberaad gevoerd. Donderdag werd een pauze ingelast, maar werd er wel door de coalitiepartijen in eigen kring overlegd. Bij het overleg op vrijdag was er wederom geen uitzicht op een akkoord.

Naast de inhoudelijke verschillen speelt ook een politieke component mee. VVD en PvdA nemen sinds de verkiezingen meer ruimte voor eigen profilering, wat de compromisbereidheid niet ten goede komt.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigde te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Fracties VVD en PvdA achter akkoord illegalen

Trouw 22.04.2015 De fracties van de regeringspartijen VVD en PvdA hebben zich geschaard achter het compromis dat de top van de regeringscoalitie eerder vandaag wist te bereiken over de opvang van illegalen.

PvdA-leider Diederik Samsom meldde zojuist dat zijn hele fractie akkoord is. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kwam al iets eerder met het nieuws. Het akkoord over de opvang van illegalen wordt later gepresenteerd door premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher.

Samsom: “Dit is voor de PvdA een goede oplossing, vooral voor de mensen op straat. We gaan op een andere manier werken voor mensen die hier echt niet kunnen blijven. Er blijft een vorm van opvang. Wij willen ook dat mensen die hier niet mogen blijven, uiteindelijk terugkeren naar hun land van herkomst. Maar soms is daar wat tijd en rust voor nodig. We willen niet dat ze in die periode op straat moeten slapen.”

Verwant nieuws;

Tijdelijke opvang illegalen

Telegraaf 22.04.2015 Er komt een tijdelijke en sobere opvang voor illegalen in de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven) en in een terugkeerlocatie in Ter Apel. Die door het rijk gefinancierde opvang zal in beginsel beperkt zijn tot enkele weken.

Dat hebben VVD en PvdA afgesproken in een voorlopig akkoord, waar vanavond definitief een knoop over wordt doorgehakt.

Andere locaties waar uitgeprocedeerde vreemdelingen momenteel onderdak krijgen, moeten dicht. De twee partijen hopen het akkoord vanavond definitief te bekrachtigen en dan de crisis rondom de kwestie ’bed, bad, brood’ achter zich te laten. Dat melden bronnen aan het Binnenhof.

Coalitiepartners gaan verder met overleg bed, bad, brood

VVD en PvdA bereiken akkoord over illegalenopvang

NRC 22.04.2015 De fracties van de VVD en PvdA steunen het akkoord over de illegalenopvang. Na ruim een week overleggen werd vandaag een compromis bereikt, waarin is afgesproken dat alleen vijf grote steden nog een vorm van tijdelijke opvang van illegalen krijgen.

PvdA-leider Diederik Samsom, die deelnam aan het overleg, is blij met het resultaat: v:shapes=”_x0000_i1025″>“Ik denk dat er iets moois ligt. Dit is voor de PvdA een goede oplossing, vooral voor de mensen op straat. We gaan op een andere manier werken voor mensen die hier echt niet kunnen blijven. Er blijft een vorm van opvang. Wij willen ook dat mensen die hier niet mogen blijven, uiteindelijk terugkeren naar hun land van herkomst. Maar soms is daar wat tijd en rust voor nodig. We willen niet dat ze in die periode op straat moeten slapen.”

Op dit moment geven tientallen gemeenten in Nederland opvang aan illegalen. De ChristenUnie deed vorig jaar een inventarisatie. Daaruit bleek dat “in ieder geval 50 gemeenten nu al voorzien in een bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, of bezig zijn om deze voorzieningen te treffen.”

‘SYMBOOLPOLITIEK’

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelde vanavond dat het plan van de coalitie in strijd is met een uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Het blijft namelijk onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat mensen op straat worden gezet. Volgens Amnesty heeft het Comité geoordeeld dat de Nederlandse overheid moet zorgen voor geschikte voorzieningen, zodat de menselijke waardigheid niet wordt geschaad: “Deze uitspraak is niet voor meerderlei uitleg vatbaar. Toegang tot voedsel, water, kleding en een veilige plek om te slapen zijn minimumvereisten om te kunnen overleven”, aldus Amnesty.”

Lees ook op NRC:

Lees meer;

16:48 ‘Coalitie bijna eens over illegalenbeleid’ – Samsom tevreden › BINNENLAND

21 APR Overleg ‘bed, bad en brood’ ondanks ‘vooruitgang’ dinsdag verder › BINNENLAND

16 APR Burgemeester Amsterdam: ga door met opvang bieden

16 APR In 5 minuten bijgepraat: ‘bed, bad, brood’ en de spanningen in de coalitie › BESTE VAN HET WEB

16 APR VVD en PvdA moeten helemaal zelf tot een oplossing zien te komen

‘Akkoord: opvang illegalen teruggebracht naar vijf steden’

Elsevier 22.04.2015 Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het nagenoeg eens over de opvang van illegalen. Een definitief akkoord is ‘heel erg dichtbij’, zeggen bronnen rond het overleg woensdag.

Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het bijna eens over het nieuwe illegalenbeleid van het kabinet. Kern van het conceptakkoord: het vastgelopen uitzetbeleid in Nederland moet worden vlotgetrokken.

Alleen de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven) krijgen een vorm van tijdelijke illegalenopvang. Een paar weken mogen illegalen daar verblijven, waarna ze kunnen kiezen om mee te werken aan hun vertrek of niet, melden bronnen aan RTL Nieuws. Op dit moment geven enkele tientallen gemeenten in Nederland opvang aan illegalen, maar het merendeel moet daar nu mee stoppen, zou blijken uit het conceptakkoord.

Er zou woensdag een compromis op tafel liggen: er komt een sobere opvang voor illegalen, en tegelijkertijd wordt er meer werk gemaakt van het uitzetten van deze uitgeprocedeerde vluchtelingen. De PvdA wil dat illegalen worden opgevangen, maar de VVD is geen voorstander van de regeling.

Afronding

Woensdagavond wordt een laatste overleg gepland als de agenda’s van de betrokkenen het toelaten. De kwestie, die de coalitie ruim een week in de greep had, wordt anders donderdag afgerond.

De regeringspartijen stonden vorige week nog lijnrecht tegenover elkaar over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland recht hebben op sobere voorzieningen zoals onderdak en eten (‘bed, bad en brood’).

Commentaar;

Syp Wynia:  ‘De regeringspartijen proberen kleur op de wangen te krijgen en zetten daarbij het voortbestaan van het kabinet op het spel.’ Lees meer>

Dinsdag werd al duidelijk dat een akkoord binnen bereik was gekomen, na een doorbraak in het afgelopen weekeinde. De onderhandelaars van VVD en PvdA werden het woensdag tijdens beraad op het ministerie van Financiën eens over een brief die staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Asiel op dit moment uitwerkt. De brief is geschreven op basis van de wensen en eisen van de twee partijen.

Compromis

Na afloop van het overleg hielden de hoofdrolspelers zich nog enigszins op de vlakte. Premier Mark Rutte (VVD) zei een goede stap te hebben gezet, ‘maar we zijn nog niet helemaal klaar’. Zijlstra (VVD) sprak over een ‘flinke voortgang’. Samsom (PvdA) zei dat er vooruitgang was geboekt, en daarna ‘Ik denk dat we hier wel uit kunnen komen, ja.’

Inhoudelijk willen bronnen nog steeds weinig zeggen over het compromis. De uitkomst lijkt naar een vorm van opvang in de grote steden te neigen. Het kabinet heeft daarom ook overlegd met de burgemeesters van de grote steden, die direct met het compromis te maken zullen krijgen.

Twistpunt

Een deel van het compromis is volgens vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) ‘een goede reactie’ op de uitspraak van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de vraag of Nederland illegalen opvang moet bieden.

Die uitspraak wordt zeer verschillend geïnterpreteerd. De PvdA vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van hun uitzetting recht hebben op onderdak en eten. De VVD is daarop tegen, de liberalen vrezen dat dat nog meer asielzoekers aantrekt.

‘Coalitie bijna eens over illegalenbeleid’

NRC 22.04.2015 De regeringscoalitie is het bijna eens over het nieuwe illegalenbeleid, waar al ruim een week over wordt gediscussieerd. In een compromis is voorgesteld dat alleen vijf grote steden nog een vorm van opvang van illegalen krijgen. Of er ook daadwerkelijk een akkoord komt, hangt ervan af of zowel VVD als PvdA met dit plan instemmen.

Dat melden bronnen aan RTL. De desbetreffende gemeenten zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Volgens bronnen van ANP zijn de burgemeesters van de steden positief over het plan. Overige gemeenten die nu al opvang verlenen, mogen dat blijven doen tot de hoogste bestuursrechter uitspraak heeft gedaan over de vraag of opvang nodig is. Illegalen kunnen ook in een vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel terecht, waar wordt gewerkt aan hun terugkeer.LEES VERDER

Lees ook op NRC:

Lees meer;

20:02 VVD en PvdA bereiken akkoord over illegalenopvang ›

21 APR Overleg ‘bed, bad en brood’ ondanks ‘vooruitgang’ dinsdag verder ›

21 APR Lokale VVD’ers willen wél bed- bad-brood

15 APR Overleg coalitie over opvang illegalen duurt voort ›

17 APR Lokale VVD’ers: wél bed en brood

Coalitie beslist vanavond of morgen over illegalen

VK 22.04.2015 VVD en PvdA hebben na negen dagen overleggen een akkoord bereikt over de kwestie bed, bad en brood. De fracties van beide partijen stemden vanavond in met het plan van de coalitietop. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen in de toekomst terecht in zes gemeenten – in de vijf grootste steden en in Ter Apel – voor nachtopvang, een maaltijd en een bad.

Wij willen ook dat mensen die hier niet mogen blijven, uiteindelijk terugkeren naar hun land van herkomst, aldus PvdA-leider Diederik Samsom

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Ter Apel komen opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zeggen ingewijden. De contouren lekten reeds uit, de precieze details moeten nog worden gepresenteerd.

Coalitie dichtbij akkoord over opvang illegalen

AD 22.04.2015 Er komt een tijdelijke en sobere opvang voor illegalen in vijf grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Die opvang zal beperkt zijn tot enkele weken. Daarna worden illegalen teruggestuurd naar hun eigen land vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel. Wie daaraan weigert mee te werken, wordt alsnog op straat gezet.
VVD en PvdA zijn het hierover eens, na een week overleg over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VVD-fractie is akkoord met de afspraken die door de VVD-top zijn gemaakt met de PvdA-top over de opvang van illegalen. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei dat vanavond na fractieberaad.

Onderdeel van het compromis is dat andere gemeenten stoppen met het opvangen van illegalen. Na de noodopvang gaan illegalen naar de terugkeerlocatie in Ter Apel, om van daaruit te worden teruggestuurd naar hun eigen land. Wie daaraan weigert mee te werken, wordt alsnog op straat gezet. Mensen die ziek zijn kunnen langer blijven in de noodopvang. Het is aan gemeenten om dat per geval te bekijken.

Lees ook;

Zijlstra acht oplossing in coalitieberaad mogelijk

VK 22.04.2015 Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben vanochtend ‘flinke voortgang’ geboekt in hun overleg over de kwestie bed, bad en brood. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Hij denkt dat ‘een oplossing mogelijk is’. De regeringspartijen onderhandelen al negen dagen over wat te doen met uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vorige week liep de spanning tussen de top van VVD en PvdA nog hoog op. Nachtelijke onderhandelsessies in het Torentje van premier Rutte leverden niets op. Sinds maandag lijkt de wil om er samen uit te komen te zijn teruggekeerd, maar de hoofdrolspelers blijven doen aan verwachtingsmanagement.  Vandaag of morgen wordt duidelijk of VVD en PvdA overeenstemming weten te bereiken over de opvang van illegalen. En die kans is groot, aldus een bron uit de VVD.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Coalitie dichter bij akkoord over bed, bad en brood

Het kabinet mag en zal vandaag niet vallen

VVD en PvdA praten weer over opvang illegalen

Zijlstra denkt dat oplossing illegalenkwestie ‘in zicht is’

NU 22.04.2015  De top van de VVD en PvdA is het nog steeds niet eens over de kwestie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar volgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is “een oplossing in zicht”.

Dat zei hij woensdag na het overleg met de kopstokken van beide partijen op het ministerie van Financiën. Premier Rutte bevestigde de boodschap van Zijlstra ‘s middags. “We hebben een goede stap gezet, maar we zijn nog niet klaar”, zo sprak Rutte.

Zijlstra sprak daarnaast van “een flinke vooruitgang.” Zijlstra toonde zich de afgelopen dagen pessimistischer over een mogelijk akkoord dan PvdA-leider Diederik Samsom. Volgens Zijlstra is “een oplossing in zicht”.

Ook Samsom ziet dat een oplossing dichterbij komt. “Totdat we eruit zijn, boeken we stapje voor stapje vooruitgang”, zei de PvdA-leider. “Ik denk dat we hier wel uit kunnen komen, ja”, zo sprak hij.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigde te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Zijlstra: een oplossing mogelijk

Telegraaf 22.04.2015 De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het vrijwel eens over de opvang van illegalen. Een definitief akkoord is ,,heel erg dichtbij”, stellen bronnen rond het overleg woensdag. Als de agenda’s van de betrokkenen het toelaten komt er woensdagavond nog een finaal overleg, anders wordt de kwestie, die de coalitie ruim een week verdeelde, donderdag afgerond.

De onderhandelaars van VVD en PvdA – premier Mark Rutte, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA) – werden het woensdag tijdens beraad op het ministerie van Financiën eens over een brief die staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asiel op dit moment uitwerkt.

ABN Amro vreest dat de beursgang sneuvelt als het kabinet valt over de opvang van illegalen. Dat meldt het Financieele Dagblad woensdag op basis van diverse anonieme bronnen binnen de bank. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) moet nog een besluit nemen over de beursgang van de staatsbank. Mocht het kabinet echter voortijdig struikelen over de zogenoemde bed-bad-broodkwestie, dan is de kans groot dat er onvoldoende politieke steun in de Tweede Kamer is voor groen licht voor de beursgang.

Overleg over illegalen is hervat

Telegraaf 22.04.2015 Het overleg tussen de top van VVD en PvdA over de opvang van illegalen is weer hervat. Woensdag rond 10.00 uur arriveerden de betrokkenen voor hun overleg, dit keer bij het ministerie van Financiën.

PvdA-leider Diederik Samsom toonde zich net zo optimistisch als dinsdag. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra was gereserveerder. Beiden wilden zich niet uitlaten over de vraag of ze er woensdag uitkomen. „Geen idee”, zei Zijlstra. Ook vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zei „daar nooit uitspraken over te doen. Het blijft een zaak van rustig doorwerken”.

Gerelateerde artikelen;

22-04: Coalitie nadert akkoord illegalen

Coalitie nadert akkoord illegalen

Telegraaf 22.04.2015 De top van VVD en PvdA praat woensdagochtend verder over de opvang van illegalen. De regeringspartijen toonden zich dinsdag optimistisch over de vooruitgang die ze hebben geboekt in de besprekingen, die al ruim een week duren.

Volgens bronnen in de coalitie ligt een akkoord over de kwestie binnen bereik en zouden de partijen het woensdag definitief eens kunnen worden over een oplossing voor hun meningsverschil. Het overleg begint rond 10.00 uur op het ministerie van Financiën. Het is de bedoeling dat de top van VVD en PvdA na nieuw beraad over de illegalenopvang ook samen spreekt over de herziening van het belastingstelsel. Later op de dag is er bij Financiën mogelijk nog coalitieoverleg over de begroting voor 2016.

VVD en PvdA hebben niets minder dan een wondermiddel nodig

Trouw 21.04.2015 Het is de droom van elk kabinet: een asielbeleid uitdokteren dat waterdicht is. Vreemdelingen die naar Nederland komen krijgen verblijfspapieren óf keren – al dan niet gedwongen – terug naar het land van herkomst. Geen rondzwervende illegalen meer, geen bijbehorende overlast en geen discussie over de opvang voor deze groep. Op zo’n oplossing broeden VVD en PvdA al een week – morgen moet het akkoord rond zijn – al dreigt wat ze ook presenteren toch vooral een papieren panacee te worden.

Oud-staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) stelde een jaar geleden nog nuchter vast dat er altijd vreemdelingen door de mazen van de wet zullen glippen. “Dat is al jaren zo en zal ongeacht de ambities, die groot zijn bij het kabinet, ook nog een aantal jaren zo zijn.”

Verwant nieuws;

Wiegel kritisch op VVD

Telegraaf 21.04.2015 VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra gaat veel te kort door de bocht in zijn aanpak van de crisis die het kabinet al een week in zijn greep houdt. Dat zegt partijcoryfee Hans Wiegel.

Wiegel wordt niet blij van het optreden van Zijlstra die hij een ‘belhamel’ noemt, zo vertelde hij aan Elsevier. „Als je een crisis begint, moet je weten hoe je die beëindigt. Het is dezelfde fout als bij de vorming van dit kabinet. Te snelle onderhandelingen, ondoordachte compromissen.”

Wiegel wordt niet vrolijk van Halbe Zijlstra

Elsevier 21.04.2015 VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra gaat veel te kort door de bocht in de illegalenkwestie met coalitiegenoot PvdA. ‘Als je een crisis begint, moet je weten hoe je die beëindigt.’ Dat zegt VVD-coryfee Hans Wiegel deze week in Elsevier.

Dezelfde fout

Wiegel zegt niet vrolijk te worden van de manier waarop ‘belhamel’ Zijlstra het illegalendebat met de PvdA voert. ‘In de politiek moet je minstens drie zetten vooruitdenken,’ zegt Wiegel.

Willem Holleeder

Met zijn uitspraken reageert Wiegel op Zijlstra die na coalitieberaad tussen de VVD en PvdA over de illegalenkwestie afgewezen asielzoekers vergeleek met de van liquidaties verdachte crimineel Willem Holleeder.

zie ook;

17 apr Nu eerst weekend: illegalenoverleg opgeschort tot maandag

17 apr Media: VVD houdt rekening met val kabinet

‘Akkoord over illegalenopvang bijna rond’

Telegraaf 21.04.2015  De PvdA en de VVD hebben bijna een akkoord bereikt over de opvang van illegale asielzoekers. Over de essentie zijn ze het eens. Een definitief akkoord zou woensdag „moeten kunnen”, aldus bronnen rond de regeringscoalitie, die al een week praat over de opvang van illegalen.

Maandag en dinsdag is in goede sfeer aanzienlijke vooruitgang geboekt en vanuit de fracties van VVD en PvdA zijn dinsdagochtend geen blokkades opgeworpen, aldus de bronnen. Die houden naast al het optimisme nog wel een slag om de arm: de kans dát het misloopt is niet groot meer, maar het kan nog steeds.

Sinds maandag spreken premier Mark Rutte, PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA) en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra samen met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) over een concept-Kamerbrief. Die lopen ze zin voor zin, passage voor passage samen door. Volgens een bron gaat het nu „om de puntjes op de i”.

Gerelateerde artikelen;

21-04: Samsom: overleg gaat goede kant op

21-04: ‘Overleg duurt nog dagen’

20-04: Tien plannen tegen bootdrama’s

‘Coalitieakkoord opvang illegalen binnen bereik’

NU 21.04.2015 VVD en PvdA hebben een akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers binnen bereik. Over de essentie zijn ze het eens, aldus bronnen rond de coalitie.

“De hoofdlijnen staan, het gaat nu nog om de uitwerking”, aldus een bron. “We zijn optimistisch over de kansen dat er woensdag een akkoord ligt. Komt er een kinkje in de kabel dan duurt het iets langer”.

Maandag en dinsdag is in goede sfeer aanzienlijke vooruitgang geboekt. VVD en PvdA houden echter naast al het optimisme nog wel een slag om de arm: de kans dát het misloopt is niet groot meer, maar het kan nog steeds.

Sinds maandag spreken premier Mark Rutte, PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA) en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra samen met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) over een concept-Kamerbrief.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Coalitieberaad morgen verder: ‘het gaat de goede kant op’

VK 21.04.2015 VVD en PvdA spreken morgen verder over de kwestie ‘bed, bad en brood’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat de goede kant op, zei PvdA-leider Diederik Samsom na het overleg van vandaag. Op de vraag of er morgen een akkoord komt, zei hij: ‘Dat zou kunnen.’

VVD en PvdA onderhandelen sinds vorige week dinsdag over de noodzaak van opvang van illegalen. Vanochtend zei Samsom nog: ‘Het kan nog een paar dagen duren.’ De top van de coalitie boog zich vandaag op het ministerie van Algemene Zaken, het departement van premier Rutte, over de details van een compromis dat is opgesteld door VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie).

Samsom: overleg gaat goede kant op

Telegraaf 21.04.2015 Het coalitieoverleg tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen „gaat nu echt de goede kant op”. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom dinsdag nadat de top van de regeringspartijen opnieuw over de kwestie had overlegd in het Torentje van premier Mark Rutte.

Samsom zei dat hij hoopvol gestemd is. Hij denkt niet dat de partijen er dinsdag al uitkomen, omdat ze deze dag niet meer bij elkaar komen. Ze willen woensdag verder praten. „Het kan ook nog tot het einde van de week duren, maar we hebben voortgang geboekt. Dus ik ben inderdaad optimistischer”, zei Samsom.

Overleg bed-bad-brood morgen verder – Samsom: gaat de goede kant op

NRC 21.04.2015  Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het nog niet eens over de bed-bad-broodkwestie, maar het overleg “gaat nu echt de goede kant op”. PvdA-leider Diederik Samsom zei vanmiddag na een aantal uren overleg op het ministerie van Algemene Zaken dat er vandaag geen akkoord meer komt, maar wellicht morgen wel, als de partijen weer bij elkaar komen. “We hebben voortgang geboekt”, aldus Samsom.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was iets minder enthousiast in zijn bewoordingen. “Het is niet uitzichtloos, maar het zit in de details”, aldus Zijlstra: “We zijn een heel eind. Maar gezien de complexiteit van het onderwerp ben je pas bij de finish als je er echt overheen gereden bent. Dat punt hebben we nog niet bereikt.”

MOEIZAME ONDERHANDELINGEN DUURDEN WEEK

De coalitiepartijen onderhandelen sinds vorige week dinsdag over de bed-bad-broodkwestie, toen het Comité van Ministers van de Raad van Europa een dubbelzinnige uitspraak deed over of Nederland illegalen opvang moet bieden. Daarop betrokken beide partijen hun principiële stellingen in didt debat: de VVD is tegen opvang van illegalen omdat dat een aanzuigende werking op andere migranten zou hebben. De PvdA vindt een basale vorm van opvang wel zo humaan – ook voor hen die geen verblijfsstatus hebben.

De afgelopen week verliepen de onderhandelingen bijzonder moeizaam, waardoor eind vorige week voor een kabinetscrisis werd gevreesd. Vooral VVD-fractievoorzitter Zijlstra stelde zich naar verluidt hard op (‘de Raad van Europa geeft ons gelijk: geen opvang’), maar ook PvdA-leider Samsom bleef erbij dat het Rijk voor minimale opvang moest zorgen. Na het weekend, waarin premier Rutte een bezoek bracht bij Samsom thuis, klonken er positieve geluiden uit beide partijen: de wil om “eruit te komen” zou helder zijn gebleken.

EUROPESE PROBLEMATIEK OP ACHTERGROND

Op de achtergrond van de gesprekken op het Binnenhof vond opnieuw een grote ramp met bootvluchtelingen plaats op de Middellandse Zee (inmiddels meer dan 800 doden). In het Nederlandse publieke debat werd de ramp gekoppeld aan de bed-bad-broodbesprekingen. De coalitiepartijen verschillen van mening over wat de Europese Unie moet doen om zulke rampen als die van afgelopen weekend te voorkomen: de liberalen vrezen de ‘aanzuigende werking’ van meer hulp, de sociaal-democraten geloven in een ‘humane aanpak’. Premier Rutte reist donderdag naar Brussel voor een ingelaste EU-top over de kwestie.   LEES VERDER

Lees meer;

0:18 Overleg ‘bed, bad en brood’ ondanks ‘vooruitgang’ dinsdag verder ›

VANDAAG  Opnieuw hele dag coalitieoverleg

20 APR Overleg ‘bed, bad en brood’ om 22 uur verder, ‘compromis op tafel’ ›

15 APR Overleg coalitie over opvang illegalen duurt voort ›

16 APR Nog altijd geen akkoord over asielopvang, vandaag weer overleg ›

Overleg illegalen ‘gaat nu echt de goede kant op’

NU 21.04.2015 Het coalitieoverleg tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen ”kan nog tot het einde van de week duren”. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom dinsdag bij vertrek uit het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte, waar de partijen hun gesprekken over de gevoelige kwestie dinsdag hebben gevoerd.

Samsom zei dat het overleg “nu echt de goede kant op gaat.”. “Er is vooruitgang geboekt. We hebben echter nog meer dingen te doen en gaan hier morgen (woensdag, red) mee verder.”

Volgens vice-premier Lodewijk Asscher is er vooruitgang geboekt, maar valt niet te zeggen of een oplossing in zicht is. “Het is een ingewikkelde kwestie. Wij vinden het belangrijk dat goed op te lossen, dan moet je daar de tijd voor nemen. Een week is veel tijd, maar als dat nodig is moet je dat ervoor over hebben”, aldus Asscher. “Ik vind niet dat je deadlines moet opleggen als die er in dit soort processen niet zijn. Het moet zo snel mogelijk, en zo goed mogelijk.”

Bijgepraat

De fracties van VVD en PvdA zijn dinsdagochtend bijgepraat over de besprekingen. Het kabinet heeft nog maar een meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer en de top van de twee regeringspartijen wil er zeker van zijn dat een compromis niet strandt op een of twee tegenstemmen van dwarse Kamerleden.

Ook zoekt de coalitie naar steun onder de burgemeesters van de grote steden, die uiteindelijk te maken krijgen met het compromis.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Coalitieakkoord opvang illegalen binnen bereik

AD 21.04.2015 VVD en PvdA hebben een akkoord over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers binnen bereik. Over de essentie zijn ze het eens. Een definitief akkoord zou morgen ,,moeten kunnen”, aldus bronnen rond de regeringscoalitie, die al een week praat over de opvang van illegalen.

Maandag en dinsdag is in goede sfeer aanzienlijke vooruitgang geboekt en vanuit de fracties van VVD en PvdA zijn dinsdagochtend geen blokkades opgeworpen, aldus de bronnen. Die houden naast al het optimisme nog wel een slag om de arm: de kans dát het misloopt is niet groot meer, maar het kan nog steeds.

Sinds maandag spreken premier Mark Rutte, PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA) en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra samen met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) over een concept-Kamerbrief. Die lopen ze zin voor zin, passage voor passage samen door. Volgens een bron gaat het nu ,,om de puntjes op de i”.

Lees ook;

Samsom positief na overleg, Zijlstra terughoudend

AD 21.04.2015 Het coalitieoverleg tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen ,,gaat nu echt de goede kant op”. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom vanmiddag nadat de top van de regeringspartijen opnieuw over de kwestie had overlegd in het Torentje van premier Mark Rutte.

Het kan ook nog tot het einde van de week duren, maar we hebben voortgang geboekt. Dus ik ben inderdaad optimistischer

Diederik Samsom

Samsom zei dat hij hoopvol gestemd is. Hij denkt niet dat de partijen er vandaag nog uitkomen, omdat ze deze dag niet meer bij elkaar komen. Ze willen morgen verder praten. ,,Het kan ook nog tot het einde van de week duren, maar we hebben voortgang geboekt. Dus ik ben inderdaad optimistischer”, zei Samsom.

Lees ook;

Overleg illegalen kan ‘nog paar dagen’ duren

AD 21.04.2015 Het coalitieoverleg tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen,,kan nog een paar dagen duren”. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom bij aankomst bij het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte, waar de partijen hun gesprekken over de gevoelige kwestie hervatten. Samsom is positief gestemd.

De top van de coalitie buigt zich over de details van een compromis dat is opgesteld door VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). ,,We gaan kijken waar we vandaag komen, ik weet het niet”, zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

De regeringspartijen praten al een week over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal in Nederland verblijven. De twee partijen zijn het daarover tot nog toe faliekant oneens. De PvdA wil illegalen een vorm van basisopvang bieden, de VVD is daartegen. De liberalen vrezen dat illegalen dan nooit meer vertrekken en dat opvang meer asielzoekers aantrekt.

Lees ook;

Overleg illegalen kan ‘nog paar dagen’ duren

NU 21.04.2015 Het coalitieoverleg tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen ”kan nog een paar dagen duren”.  Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom dinsdag bij aankomst bij het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte, waar de partijen hun gesprekken over de gevoelige kwestie hervatten. Samsom is positief gestemd.

De top van de coalitie buigt zich over de details van een compromis dat is opgesteld door VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). ”We gaan kijken waar we vandaag komen, ik weet het niet”, zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Ook zoekt de coalitie naar steun onder de burgemeesters van de grote steden, die uiteindelijk te maken krijgen met het compromis.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

‘Overleg duurt nog dagen’

Telegraaf 21.04.2015 Het coalitieoverleg tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen „kan nog een paar dagen duren”. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom dinsdag bij aankomst bij het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte, waar de partijen hun gesprekken over de gevoelige kwestie hervatten. Samsom is positief gestemd.

De top van de coalitie buigt zich over de details van een compromis dat is opgesteld door VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). „We gaan kijken waar we vandaag komen, ik weet het niet”, zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Overleg over illegalen dinsdag hervat

Telegraaf 21.04.2015 Het overleg van de top van de regeringspartijen VVD en PvdA over de opvang van illegalen gaat dinsdag verder. Dat zei premier Mark Rutte maandag na nieuw overleg op het ministerie van Sociale Zaken, het departement van vicepremier Lodewijk Asscher.

Premier Mark Rutte zei dat er nog steeds vooruitgang wordt geboekt. „Maar er is nog wel werk te doen.” Volgens Rutte is de kwestie van de opvang van illegalen „een moeilijk en lastig probleem”.

PvdA-leider Diederik Samsom zei na afloop dat VVD en PvdA „een heel end“ zijn gekomen maandag. „We maken nog steeds voortgang, maar we zijn ook nog niet klaar.” Samsom beaamde dat Rutte zondagmiddag bij hem op bezoek was geweest. „We hebben deze coalitie samen gebouwd en dat wil je ook voortzetten.” Hij erkende dat VVD en PvdA over de opvang van illegalen „heel verschillend denken”.

Gerelateerde artikelen;

20-04: Overleg coalitie uur later

20-04: Overleg om 21.00 uur verder

20-04: Zijlstra vergelijkt asielzoekers met Holleeder

20-04: Gesprek coalitie gaat verder

20-04: Van der Steur naar overleg

Coalitieoverleg illegalen gaat dinsdag verder

Trouw 21.04.2015 Het overleg van de top van de regeringspartijen VVD en PvdA over de opvang van illegalen gaat zeker nog een dag langer duren. Dat zei premier Mark Rutte maandagavond laat na nieuw overleg op het ministerie van Sociale Zaken, het departement van vicepremier Lodewijk Asscher.

Rutte zei dat er nog steeds vooruitgang wordt geboekt. ,,Maar er is nog wel werk te doen.” Volgens Rutte is de kwestie van de opvang van illegalen ,,een moeilijk en lastig probleem”.

Verwant nieuws;

Overleg ‘bed, bad en brood’ ondanks ‘vooruitgang’ dinsdag verder›

NRC 21.04.2015 Het overleg van VVD en PvdA over de opvang van illegalen gaat zoals verwacht dinsdag verder.

RUTTE: VOORUITGANG, MAAR ER IS NOG WERK TE DOEN

Dat maakte premier Mark Rutte vanavond na het overleg op het ministerie van Sociale Zaken bekend, meldt het ANP. Volgens hem is er vanavond – ondanks het uitstel van een oplossing van de bed-, bad- en broodcrisis – vooruitgang geboekt. Rutte: “Maar er is nog wel werk te doen.” De premier benadrukte dat de kwestie van de opvang van illegalen “een moeilijk en lastig probleem” is en blijft. Ook PvdA-leider Diederik Samsom liet na afloop van het overleg maandagavond weten “een heel end” te zijn gekomen.

COMPROMIS IS BEREIKT

Eerder op de avond kon de NOS al melden dat de regeringspartijen een compromis bereikt hadden om de bed-, bad- en broodcrisis op te lossen. Het plan zou tegemoetkomen aan de wens van de PvdA om een minimale vorm van opvang voor uitgeprocedeerden te behouden, maar ook aan de eis van de VVD dat het uitzettingsbeleid efficiënter moet.

Lees meer;

20 APR Overleg ‘bed, bad en brood’ om 22 uur verder, ‘compromis op tafel’ ›

VANDAAG Opnieuw hele dag coalitieoverleg

20 APR Eerst maar eens koffie, dan verder

17 APR Coalitieoverleg opvang illegale vreemdelingen maandag verder ›

15 APR Overleg coalitie over opvang illegalen duurt voort ›

Coalitie dichter bij akkoord over bed, bad en brood

VK 21.04.2015 De VVD en de PvdA hebben goede hoop snel een akkoord te sluiten over bed, bad en brood, maar dat lukte vannacht nog niet. Wel zeiden beide partijen in de loop van de dag dat de onderhandelingen ‘de goede kant op gaan’. Er ligt inmiddels een compromis op tafel, maar over de details moet nog overeenstemming worden bereikt.

De coalitiepartijen spreken niet meer alleen over wel of geen opvang voor illegalen, maar ze streven ernaar met een oplossing te komen waarbij aan alles is gedacht: hoe de illegalen worden opgevangen, hoe ze alsnog snel het land uit kunnen worden gezet, welke rol de burgemeesters spelen, en wie wat betaalt.

Tienduizend extra bedden nodig voor asielopvang

Trouw 21.04.2015 In Oosterhesselen zijn ze er niet blij mee. Inwoners van het Drentse dorpje protesteerden dit weekend tegen de komst van een nieuw asielzoekerscentrum in hun dorp.

Zelfs als de toestroom meevalt, zal het Coa bedden tekortkomen. Want er speelt nog iets anders: de doorstroom stokt.

Ze zijn waarschijnlijk niet de enigen die dit jaar zo’n centrum in hun achtertuin krijgen. Want het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) zet zich schrap voor een nieuwe vluchtelingenstroom: het zegt tienduizend extra bedden nodig te hebben. “En dat is een voorzichtige prognose”, aldus woordvoerder Jan-Willem Anholts. “We houden rekening met nóg meer.”

Om die verwachte toestroom aan te kunnen, moeten er misschien wel twintig asielzoekerscentra bij, aldus Anholts. Voorlopig staan er volgens hem maar vier op de rol.

Asieloverleg kan nog dagen duren

NOS 20.04.2015 Het overleg tussen de top van de VVD en de PvdA over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren kan nog enkele dagen in beslag nemen. Dat bleek gisteravond na afloop van een nieuw gesprek op het ministerie van Sociale Zaken.

Volgens een betrokkene staat er iets op papier dat wordt besproken. “Ze willen eerst alle details uitwerken voor ze met iets naar buiten komen.” De gesprekken gaan vanochtend om 11.00 uur verder.

lees: Overleg opvang asielzoekers uurtje uitgesteld

D66-voorman Pechtold: `Crisissfeer in kabinet is beschamende vertoning`

Pechtold: beschamende vertoning

Telegraaf 20.04.2015 D66-leider Alexander Pechtold vindt het een ‘beschamende vertoning’ dat de coalitiepartijen PvdA en VVD al ruim een week bezig zijn een oplossing te vinden voor het vraagstuk van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij zei maandagavond in Pauw dat het kabinet dit probleem al anderhalf jaar zag aankomen.

D66-voorman Pechtold: ‘Crisissfeer in kabinet is beschamende vertoning’

„Regel dat bed, bad en brood”, aldus de fractievoorzitter. Hij beklemtoonde dat het kabinet belangrijker zaken heeft af te handelen, onder meer wijzend op de (jeugd)werkloosheid.

Coalitie komt er wel uit met bed, bad en brood

VK 20.04.2015 De ruzie tussen regeringspartijen VVD en PvdA over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers leek maandag voorbij. Er ligt een compromis op tafel.

De VVD en de PvdA hebben goede hoop snel een akkoord te sluiten over bed, bad en brood. Beide partijen zeiden maandagavond laat dat de onderhandelingen ‘de goede kant op gaan’. Er ligt inmiddels een compromis op tafel waarvan alleen de details nog moeten worden uitgewerkt.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Immigratie) had maandagavond om tien uur een brief opgesteld waarin de middenweg die de twee partijen vonden is uitgewerkt. Over de inhoud van het compromis wilde geen van de betrokkenen iets zeggen. Het overleg daarover duurde maandagavond voort tot na het ter perse gaan van deze krant. PvdA-leider Diederik Samsom zei bij binnenkomst dat er een kans was dat de PvdA en de VVD nog dezelfde avond een uitweg zouden vinden uit de ontstane crisis.

Coalitiepartijen weer in overleg over opvang illegalen

NU 20.04.2015 De top van de coalitiepartijen VVD en PvdA is maandagavond weer bijeengekomen om opnieuw te overleggen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Voorafgaand aan het avondberaad toonden met name de PvdA-kopstukken zich optimistisch. Vicepremier Lodewijk Asscher zei dat er vooruitgang is en dat hij er steeds van uitgaat dat het lukt om eruit te komen. Het is volgens hem te vroeg om te zeggen of dat maandagavond al kan.

PvdA-leider Diederik Samsom zei te hopen dat het overleg maandag niet te lang hoeft te duren. “We hoeven er niet per se vanavond helemaal uit te zijn.” De kans dat partijen er maandagavond uitkomen is er wel, zei hij. Ook premier Mark Rutte, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en de verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) zijn bij het overleg aanwezig.

Naast de inhoudelijke verschillen speelt ook een politieke component mee. VVD en PvdA nemen sinds de verkiezingen meer ruimte voor eigen profilering, wat de compromisbereidheid niet ten goede komt.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Overleg over illegalen hervat

Telegraaf 20.04.2015 Het overleg van de top van de regeringspartijen VVD en PvdA over de opvang van illegalen is maandagavond hervat. Het overleg vindt plaats op het ministerie van Sociale Zaken, het departement van vicepremier Lodewijk Asscher.

VVD en PvdA praten al sinds afgelopen dinsdagavond over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal in Nederland verblijven. De twee partijen zijn het daarover tot nog toe faliekant oneens. De PvdA wil illegalen opvang bieden, de VVD is daar tegen. De liberalen vrezen dat dat meer asielzoekers aantrekt.

De PvdA-top is optimistisch over de kans van slagen van het overleg. Asscher zei maandag voorafgaand aan nieuw beraad dat er vooruitgang is en dat hij er nog steeds van uitgaat dat het lukt om eruit te komen. Het is volgens hem te vroeg om te zeggen of dat maandagavond al kan.

PvdA-leider Diederik Samsom zei te hopen dat het overleg maandag niet te lang hoeft te duren. „We hoeven er niet per se vanavond helemaal uit te zijn.” De kans dat partijen er maandagavond uitkomen is er wel, zei hij.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra bevestigde dat er een voorstel van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) op tafel ligt. Premier Mark Rutte wilde bij binnenkomst weinig zeggen.

Gerelateerde artikelen;

20-04: Overleg coalitie uur later

20-04: Overleg om 21.00 uur verder

20-04: Zijlstra vergelijkt asielzoekers met Holleeder

20-04: Gesprek coalitie gaat verder

20-04: Van der Steur naar overleg

Coalitieoverleg uur uitgesteld

Telegraaf 20.04.2015 Het voor 21.00 uur geplande coalitieoverleg over de opvang van illegalen wordt een uur uitgesteld. Bronnen rond het overleg meldden dat maandagavond. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) zou iets meer tijd nodig hebben om een voorstel uit te werken.

VVD en PvdA praten met tussenpozen al sinds vorige week dinsdagavond over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze zijn het daarover tot nog toe faliekant oneens. De PvdA wil illegalen opvang bieden, de VVD is daar tegen. De liberalen vrezen dat dat meer asielzoekers aantrekt.

Een compromis tekende zich maandag in de loop van de dag af, maar het is nog onduidelijk of dat maandagavond al tot een akkoord kan leiden. De top van de twee regeringspartijen komt om 22.00 uur weer bij elkaar op het ministerie van Sociale Zaken, het departement van vicepremier Lodewijk Asscher.

Overleg ‘bed, bad en brood’ om 22.00 uur verder, ‘compromis op tafel’

NRC 20.04.2015 Het overleg tussen VVD en PvdA overde bed-, bad- en broodcrisis dat vanavond vanaf 21.00 uur verder zou gaan, wordt met een uur uitgesteld. De top van de coalitiepartijen treft elkaar op het ministerie van Sociale Zaken, het departement van vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA), meldt persbureau ANP. Het is volgens hem niet de bedoeling dat er tot diep in de nacht wordt doorgepraat.

VVD en PvdA hebben een compromis bereikt, meldt de NOS. De partijen praten volgens ingewijden straks verder over een plan dat is gestoeld op twee pijlers, die ruimte biedt aan de wensen van beide kanten. De PvdA krijgt haar zin, omdat een minimale vorm van opvang van uitgeprocedeerden blijft bestaan. De VVD mag zich tevreden stellen met de toezegging dat het uitzettingsbeleid “efficiënter” wordt gemaakt. Staatssecretaris Dijkhoff (VVD, asielzaken) moet het plan verder uitwerken. De verwachting is volgens persbureau ANP dat vanavond nog geen akkoord wordt bereikt, maar dat dit in de komende dagen mogelijk moet zijn. LEES VERDER

Overleg om 21.00 uur verder

Telegraaf 20.04.2015  De top van de coalitie van VVD en PvdA praat maandagavond vanaf 21.00 uur verder over de opvang van illegalen. Dat gebeurt op het ministerie van Sociale Zaken, het departement van vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA).

„We hebben elkaar beloofd dat we er geen nachtwerk van maken”, zei Asscher maandagmiddag na het eerste coalitieoverleg van de dag. Volgens hem „hebben we heel goed met elkaar gepraat”, is er „zeker vooruitgang” en gaat het „de goede kant” op. Maar hij wilde nog niet vooruitlopen hoe een oplossing er uiteindelijk zou uitzien.

Gerelateerde artikelen

20-04: Zijlstra vergelijkt asielzoekers met Holleeder

20-04: Gesprek coalitie gaat verder

Groeiend optimisme rond Haags illegalenoverleg

Trouw 20.04.2015 Rond de regeringscoalitie heerst groeiend optimisme over de afloop van het al dagen durende overleg over de opvang van illegalen. Bronnen stellen dat het aantal scenario’s voor een oplossing inmiddels is teruggebracht tot één. De top van de twee regeringspartijen spreekt vanavond vanaf 22.00 uur verder op het ministerie van Sociale Zaken van vicepremier Asscher.

Het compromisvoorstel zou op basis van de wensen en eisen van de VVD en PvdA zijn opgesteld door staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asiel. De verwachting is dat een akkoord vanavond nog niet zal worden bereikt, maar in de komende dagen mogelijk moet zijn. Het overleg zou eigenlijk om 21.00 weer worden hervat. Dijkhoff zei echter meer tijd nodig te hebben om zijn voorstel uit te werken.

Voorstel over illegalen op tafel om kabinetscrisis af te wenden

NU 20.04.2015  Een nieuw voorstel voor de omgang met uitgeprocedeerde asielzoekers wordt momenteel uitgewerkt en maandagavond besproken door de top van de coalitie van VVD en PvdA.

Dat zeggen bronnen rond de onderhandelingen. Het is onduidelijk hoe het plan er inhoudelijk uit ziet, maar het zal de verschillen van mening tussen de coalitiepartijen moeten overbruggen en een kabinetscrisis moeten voorkomen.

De coalitie is al bijna een week in intensief crisisberaad om een uitweg te vinden uit de impasse. Om 22.00 maandagavond komen de partijen weer bijeen.

Naast de inhoudelijke verschillen speelt ook een politieke component mee. VVD en PvdA nemen sinds de verkiezingen meer ruimte voor eigen profilering, wat de compromisbereidheid niet ten goede komt.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Zijlstra vergelijkt asielzoekers met Willem Holleeder……

Telegraaf 20.04.2015 Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD heeft uitgeprocedeerde asielzoekers vergeleken met crimineel Willem Holleeder.

„We hebben het hier over een heel belangrijk punt voor de VVD, namelijk een streng asielbeleid voor mensen die weigeren terug te keren en die weigeren om uitspraken van Nederlandse rechters uit te voeren. Dat beleid gaan wij niet wijzigen als VVD.” Want, vindt Zijlstra: „Als Willem Holleeder net zo goed naar de rechter zou luisteren als deze mensen, zou hij nog geen dag in de gevangenis hebben gezeten.”

De coalitie praat af en aan al sinds vorige week dinsdagavond over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal verblijven in Nederland. VVD en PvdA zijn het daarover faliekant oneens. De PvdA wil illegalen onderdak en eten (‘bed, bad en brood’) bieden, de VVD is daar op tegen. De liberalen vrezen dat dat meer asielzoekers aantrekt.

Gerelateerde artikelen

20-04: Gesprek coalitie gaat verder

20-04: Ultieme poging om crisis te bezweren

17-04: Rutte: goede sfeer, lastige zaak

17-04: Crisisoverleg maandag verder

‘Compromis over illegalenkwestie lijkt in zicht’

Elsevier 20.04.2015 Het overleg tussen VVD en PvdA, dat nu al dagen aan de gang is, is maandagavond hervat. Intussen zijn beide partijen optimistischer gestemd over de voortgang van de gesprekken over de opvang van illegalen.

Een oplossing voor de impasse tussen de twee regeringspartijen over de uitgeprocedeerde asielzoekers lijkt dichterbij te komen, meldt RTL Nieuws op basis van bronnen.

Compromis

Er zou een compromis op tafel liggen: er komt een sobere opvang voor illegalen, en tegelijkertijd wordt er meer werk gemaakt van het uitzetten van deze asielzoekers.

Commentaar

Syp Wynia:  ‘De regeringspartijen proberen kleur op de wangen te krijgen en zetten daarbij het voortbestaan van het kabinet op het spel.’ Lees meer

Dat is op basis van de wensen en eisen van de twee partijen opgesteld door staatssecretaris van Asiel Klaas Dijkhoff (VVD). Dat wil nog niet zeggen dat een akkoord zeker is. Het voorstel moet nog door de partijen worden besproken. Volgens RTLmoeten de ‘details nog worden uitgewerkt’.

Stap voor stap

Maandagmiddag was premier Mark Rutte (VVD) in elk geval positief gestemd over de onderhandelingen, die vorige week begonnen. ‘We maken stap voor stap vooruitgang,’ zei de premier.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra had even daarvoor gezegd dat het overleg goed was geweest en dat er voortgang wordt geboekt. Samsom sloot zich daarbij aan: ‘Het gaat de goede kant op. De sfeer is goed.’

De partijen zijn geenszins van plan om er nachtwerk van te maken, zei minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA). Op zijn ministerie heeft het overleg vanavond plaats. Volgens hem ‘hebben we heel goed met elkaar gepraat’ is er ‘zeker vooruitgang’ en gaat het ‘de goede kant’ op. Maar hij wilde nog niet vooruitlopen hoe een oplossing er uiteindelijk zou uitzien.

De coalitie praat af en aan al sinds vorige week dinsdagavond over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal verblijven in Nederland. VVD en PvdA staan lijnrecht tegenover elkaar. De sociaaldemocraten willen illegalen onderdak en eten (‘bed, bad en brood’) bieden, de VVD is daar op tegen. De liberalen vrezen dat dit juist meer asielzoekers aantrekt.

zie ook

Bereikt kabinet akkoord? Opnieuw in gesprek over illegalenopvang

Elsevier 20.04.2015 Bewindslieden van VVD en PvdA praten maandag opnieuw over de opvang van illegalen. De coalitie praat al sinds dinsdagavond met tussenpozen, om te bepalen of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland toch een slaapplek moeten krijgen.

De urenlange bijeenkomsten van vorige week hebben nog niet tot een resultaat geleid. VVD en PvdA zouden dicht bij een akkoord zijn geweest, maar werden het niet eens over de details.

Basisopvang

VVD denkt dat een ‘bed, bad en brood’-opvang voor illegalen eenaanzuigende werking zal hebben. Bovendien vindt de partij dat illegalen niet zouden moeten worden opgevangen, als zij weigeren Nederland te verlaten.

Syp Wynia: ‘De regeringspartijen proberen kleur op de wangen te krijgen en zetten daarbij het voortbestaan van het kabinet op het spel. Het is geen toeval dat het illegalenbeleid nu het struikelblok is.’ Lees verder >

De PvdA is wel voorstander van een basisopvang, zoals die nu in veel gemeenten al wordt aangeboden. Illegalen kunnen zich ‘s avonds melden en krijgen een maaltijd en een slaapplek. Overdag moeten zij zich zelf redden.

Amsterdam

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) hebben zondagavond gesproken met burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA), in zijn ambtswoning, meldt De Telegraaf. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd, is niet bekend.

Diverse gemeenten, ook met VVD-burgemeesters, spraken zich vorige week uit voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook Van der Laan is voorstander van opvang, net als de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD).

Bronnen in de coalitie gaan er nog steeds van uit dat de gesprekken tot een akkoord kunnen leiden, maar als dat niet lukt, dreigt een ernstige kabinetscrisis.

Uit een peiling van Maurice de Hond bleek zondag dat VVD- en PvdA-kiezers behoorlijk verdeeld zijn over de kwestie. Van de VVD-aanhang vindt 16 procent dat illegalen opvang moeten krijgen, van de PvdA-aanhang is dat 80 procent.

zie ook

16 apr Overleg opvang illegalen afgebroken, geen resultaat

15 apr Topoverleg coalitie over ‘bed, bad en brood’ duurt voort

17 apr Nu eerst weekend: illegalenoverleg opgeschort tot maandag

Coalitie verder met zoeken naar oplossing illegalenkwestie

NU 20.04.2015 De top van de coalitie zit maandag vanaf 10.30 uur weer bijeen om een kabinetscrisis af te wenden en te zoeken naar een oplossing over de illegalenkwestie.

Bij het gesprek, op het ministerie van Sociale Zaken, zijn premier Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher en de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) aanwezig. Ook de verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) is aangeschoven. Eerder op de ochtend had de VVD in eigen kring overleg.

De coalitie is al bijna een week in intensief crisisberaad om een uitweg te vinden uit de impasse. Aangezien Asscher een bezoek aan Riga voor dinsdag heeft afgezegd wordt er vanuit gegaan dat het crisisberaad maandag niet zal worden afgerond.

Naar verluidt hebben vele oplossingen al als optie op tafel gelegen, maar is er nog niet één die voor beide partijen acceptabel is.

Daarnaast speelt ook een politieke component mee. VVD en PvdA nemen sinds de verkiezingen meer ruimte voor eigen profilering, wat de compromisbereidheid niet ten goede komt.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Coalitieoverleg verder over Bed-Bad-Brooddiscussie

AD 20.04.2015 Het overleg tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen is vandaag om 10.30 uur verder gegaan op het ministerie van Sociale Zaken. De VVD had eerder op de ochtend nog vooroverleg op het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte, de PvdA deed datzelfde op het ministerie van Sociale zaken.

De coalitiepartners onderhandelen sinds vorige week dinsdag af en aan over ‘bed, bad en brood’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De sociaaldemocraten vinden dat hiervoor gezorgd moet worden, terwijl de liberalen een aanzuigende werking vrezen als deze voorziening wordt geboden.

Gesprek coalitie gaat verder

Telegraaf 20.04.2015 De top van de coalitie zit maandagmiddag al uren bij elkaar voor overleg over de opvang van illegalen. Het overleg vindt dit keer plaats op het ministerie van Sociale Zaken, het departement van vicepremier Lodewijk Asscher.

Heel lang zal het overleg maandag naar verwachting niet meer duren. Premier Mark Rutte gaat normaal gesproken op maandagmiddag naar koning Willem-Alexander voor hun wekelijkse gesprek. Volgens bronnen is het de bedoeling dat dat gesprek gewoon doorgaat.

De coalitiepartners onderhandelen sinds dinsdag af en aan over ‘bed, bad en brood’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De sociaaldemocraten vinden dat hiervoor gezorgd moet worden, terwijl de liberalen een aanzuigende werking vrezen als deze voorziening wordt geboden.

VVD en PvdA opnieuw in beraad over ‘bed, bad, brood’

Trouw 20.04.2015 Rond de regeringscoalitie heerst groeiend optimisme over de afloop van het al dagen durende overleg over de opvang van illegalen. Bronnen stellen dat het aantal scenario’s voor een oplossing inmiddels is teruggebracht tot één. De top van de twee regeringspartijen spreekt vanavond vanaf 22.00 uur verder op het ministerie van Sociale Zaken van vicepremier Asscher.

Het compromisvoorstel zou op basis van de wensen en eisen van de VVD en PvdA zijn opgesteld door staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asiel. De verwachting is dat een akkoord vanavond nog niet zal worden bereikt, maar in de komende dagen mogelijk moet zijn. Het overleg zou eigenlijk om 21.00 weer worden hervat. Dijkhoff zei echter meer tijd nodig te hebben om zijn voorstel uit te werken.

Optimisme coalitie bij zoeken naar oplossing illegalenkwestie

NU 20.04.2015 De top van het kabinet ziet vooruitgang bij het zoeken naar een oplossing in de impasse die is ontstaan tussen VVD en PvdA over de omgang met illegalen. Dat zeiden zij na afloop van het crisisberaad maandag op het ministerie van Sociale Zaken.

“Het gaat de goede kant op”, liet PvdA-leider Diederik Samsom weten. “We boeken stap voor stap vooruitgang”, zei premier Mark Rutte. Maandagavond om 21.00 uur gaat het overleg verder op het ministerie van Sociale Zaken, het departement van vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA). “We hebben elkaar beloofd dat we er geen nachtwerk van maken”, zei Asscher maandagmiddag na het eerste coalitieoverleg

Daarnaast speelt ook een politieke component mee. VVD en PvdA nemen sinds de verkiezingen meer ruimte voor eigen profilering, wat de compromisbereidheid niet ten goede komt.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen

Ultieme poging om crisis te bezweren

Telegraaf 20.04.2015 De regeringspartijen doen een ultieme poging om de crisis rond de opvang van illegalen te bezweren. Gisteravond hebben VVD-fractievoorzitter Zijlstra, vicepremier Asscher en de Amsterdamse burgemeester Van der Laan daartoe in de hoofdstad overlegd.

De coalitie van VVD en PvdA onderhandelt al bijna een week koortsachtig over het aanbieden van opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren het land te verlaten. Verschillende gemeenten kondigden de afgelopen dagen aan zelf uit te maken of ze de opvang voortzetten, wat Den Haag ook zou besluiten.

‘Opvang beter organiseren’

Telegraaf 19.04.2015 Er moet snel een „beter gecoördineerde en samenhangende oplossing” voor het probleem van bootvluchtelingen die naar Europa komen en daarbij het risico lopen in de Middellandse Zee te verdrinken. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat zondagavond laten weten vanuit Luxemburg, waar hij is voor overleg met EU-collega’s maandag.

Koenders laat in een reactie aan het ANP weten: „De wereld is geschokt door de verschrikkelijke ramp die zich op de Middellandse Zee voltrekt. Mijn sympathie gaat allereerst uit naar allen die hun leven hebben verloren, en al hun vrienden en familie. Dit geweld moet stoppen en vereist een veel beter gecoördineerde en samenhangende oplossing. Er is geen tijd te verliezen om tot een samenhangend pakket van maatregelen te komen. Daar zal ik met mijn collega’s in Luxemburg over spreken.”

Kiezers PvdA en VVD ver uiteen over bedbadbrood

NU 19.04.2015 De kiezers van de PvdA en van de VVD zijn het behoorlijk oneens als het gaat om de bed-, bad- en broodregeling.

Van de VVD-aanhang vindt 16 procent dat uitgeprocedeerde asielzoekers dit moeten krijgen, van de PvdA-kiezers is dat 80 procent.

Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De kiezers van beide partijen liggen ver uiteen, maar ook in de coalitie van PvdA en VVD ligt het onderwerp erg lastig.

Die strijd werkt volgens De Hond positief op de aanhang van de VVD (die gaat twee zetels omhoog naar 27) en PvdA (eentje erbij naar 14). Die drie zetels gaan eraf bij de PVV (naar 20), SP (naar 22) en D66 (naar 17).

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Kiezer PvdA en VVD ver uiteen

Telegraaf 19.04.2015 De kiezers van de PvdA en van de VVD zijn het behoorlijk oneens als het gaat om de bed-, bad- en broodregeling. Van de VVD-aanhang vindt 16 procent dat uitgeprocedeerde asielzoekers dit moeten krijgen, van de PvdA-kiezers is dat 80 procent. Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

De kiezers van beide partijen liggen ver uiteen, maar ook in de coalitie van PvdA en VVD ligt het onderwerp erg lastig. Die strijd werkt volgens De Hond positief op de aanhang van de VVD (die gaat twee zetels omhoog naar 27) en PvdA (eentje erbij naar 14). Die drie zetels gaan eraf bij de PVV (naar 20), SP (naar 22) en D66 (naar 17).

Mocht de VVD toegeven en akkoord gaan met ‘bedbadbrood’ dan is 57 procent van haar aanhang daar niet blij mee. Van de PvdA-kiezers zou 72 procent het als negatief beoordelen wanneer hun partij zou instemmen met het verbieden van deze opvangregeling.

Bij de huidige VVD-kiezers vindt een kwart dat dit onderwerp een val van het kabinet waard is. Bij de huidige PvdA-kiezers is dat 38 procent.

Gerelateerde artikelen;

18-04: België telt zo’n vijftig opvangcentra voor asielzoekers

18-04: In Frankrijk een jungle van 40 voetbalvelden

18-04: In Duitsland heeft iedereen heeft recht op bed, bad en brood

18-04: Verenigd Koninkrijk heeft 13 opruimcentra

18-04: Veel asielzoekers in Italië nemen de benen

16-04: ‘Uitnodiging naar Nederland te komen’

Voorzitter VNO-NCW maant kabinet tot rust

NU 19.04.2015 Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW roept het kabinet op de onenigheid rond de bed-bad-brood-regeling niet tot een kabinetsval te laten leiden. ‘Dit land heeft nu behoefte om op de ingezette koers door te gaan.’

“Kabinet, doe nou even normaal. Probeer op een evenwichtige wijze de rit uit te zitten.” Dat zei voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij reageerde op de onenigheid in de regeringscoalitie rond de opvang van illegalen.

“Dit land heeft nu behoefte om op de ingezette koers door te gaan”, aldus De Boer. Een kabinetsval over de bed-, bad- en broodregeling zou volgens hem dan ook niet rationeel zijn. ”Wij willen graag dat het kabinet blijft zitten. In deze discussie gaat het erom alsof het over het totale asielbeleid gaat. Dat is niet zo. Het gaat om een paar honderd mensen”, aldus De Boer.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: VNO-NCW Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Plasterk: tijd nemen voor akkoord

Telegraaf 19.04.2015  De top van de regeringspartijen VVD en PvdA moet de tijd nemen om het eens te worden over de opvang van illegalen. PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zei dat zondag bij WNL op Zondag.

VVD en PvdA ruziën al sinds dinsdagavond over de kwestie. Maandag gaat het overleg in het Torentje van premier Mark Rutte verder. Volgens Plasterk zou niemand er iets mee opschieten als het kabinet zou vallen over onenigheid over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. „Er zitten verstandige mensen aan tafel. Laten ze er de tijd voor nemen. We moeten gewoon zoeken naar een oplossing.”

‘Mooi voorbeeld van practice what you preach’

VK 18.04.2015 Met T-shirtje in een bootje – Ik zie de keurig geklede Halbe Zijlstra (VVD) op een foto op de voorpagina van vrijdag. Hij overdenkt de gevolgen van een eventuele breuk van het kabinet.

Zou hij zich ooit, alsjeblieft, maar een seconde afvragen waaraan hij zou denken als hij in een kapotte spijkerbroek, met alleen een T-shirtje aan in een bootje op de Middellandse Zee zou ronddobberen? En tegen zijn reisgenoten zou zeggen dat hij uit een ‘christelijk’ land kwam?
Pik geen stukjes uit de wet

Raoul du Pré heeft volkomen gelijk als hij in zijn Commentaar van 17 april stelt dat de illegalenkwestie schreeuwt om een praktische oplossing. Ook het standpunt van de PvdA dat een beschaafd land mensen niet op straat laat slapen en het VVD- standpunt dat uitgeprocedeerde asielzoekers terug moeten keren zijn volkomen legitiem.

Bed, bad en brood is een schijnconstructie

VK 18.04.2015 In de discussie over wel of niet opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers staan beide regeringspartijen tegenover elkaar. Uiteraard zegt de VVD nee en de PvdA ja. Als sociaal-democraat in hart, nieren en ziel zou ik normaliter zeggen dat we natuurlijk ‘deze zwakkeren moeten opvangen en een stabielere basis bieden voor de terugkeer’. Vandaag wil ik mij onconventioneel opstellen.

Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd.
Waar smokkelaars tien jaar geleden redelijk amateuristisch waren is de immigratie nu ontwikkeld tot een mega-industrie waarin miljarden euro’s omgaan. Met als gevolg dat er nu meer dan ooit risico’s worden genomen met het overzetten van immigranten en er nog minder waardering is voor mensenlevens. Zo was het aantal doden ten gevolge van de overtocht in 2014 tweemaal zo groot als in 2011. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Op een zeker moment wint de ideologische kloof het van geduld

Trouw 18.04.2015  Allemaal roepen ze in het openbaar dat ze vertrouwen hebben in het voortbestaan van het kabinet. Toch zitten de kopstukken van VVD en PvdA al dagen om de tafel om een oplossing te bedenken voor de opvang van illegalen. Zonder succes, maandag vergaderen ze verder over de opvang die de Raad van Europa verlangt. “We zijn heel rustig aan het nadenken”, zei vicepremier Lodewijk Asscher gisteren na afloop van het zoveelste overleg op het Torentje. Waarom heeft de coalitie juist voor deze kwestie zoveel tijd nodig?

Verwant nieuws;

België telt zo’n vijftig opvangcentra…

Telegraaf 18.04.2015 België telt zo’n vijftig opvangcentra voor asielzoekers, in de regel oude legerbases, internaten of ziekenhuizen Sommige liggen midden in de stad, andere op het platteland. De federale overheid en het Rode Kruis beheren de centra en wijzen plekken toe, de asielzoeker kan niet kiezen.

De asielzoekers mogen zich vrij bewegen terwijl hun aanvraag loopt, dat zijn er nu ongeveer 50.000. Alle centra bieden ’bed, bad en brood’, dagelijkse begeleiding en dagbesteding. Financiële steun is er sinds 2007 niet meer, waardoor het aantal vluchtelingen behoorlijk is afgenomen. De opvangcentra zitten niettemin vol, waar nodig wordt hotelruimte ingehuurd.

Veel asielzoekers in Italië nemen de benen

Telegraaf 18.04.2015 De vluchtelingen die continu aankomen in Italië brengen gigantische kosten met zich mee. De totale kosten zijn bijna anderhalf miljard euro. Lang niet altijd wordt de asielaanvraag van de vluchtelingen ingewilligd.

Ongeveer de helft van de asielaanvragen in Italië wordt afgewezen. In januari dit jaar werden 1.190 op de 2.503 vragen afgewezen, in februari werden 1.609 op 3.301 aanvragen afgewezen. De afweging of iemand asielverlening krijgt heeft natuurlijk vooral te maken met de inschatting van de toestand van het land waar de immigrant vandaan komt. Als de Italiaanse autoriteiten ervan uitgaan dat ze in hun land van herkomst geen levensgevaar lopen, dan kan de asielaanvraag worden afgewezen. Een paar jaar geleden waren de criteria veel minder streng.

Kabinetsval zou volgens Christenunie-leider Arie Slob beschamend zijn

NU 18.04.2015 ChristenUnie-leider Arie Slob zegt dat zaterdag in het radioprogrammaKamerbreed. Hij zou het ook beschamend vinden als de coalitie niet tot een oplossing zou kunnen komen en het kabinet zou vallen. “Ik zou het erg beschamend vinden als dit het einde van het kabinet betekent. De wereld staat in brand en wij dragen ook verantwoordelijkheid voor deze mensen. Het raakt me hoe er over hen gesproken wordt. Als VVD en PvdA hier niet uitkomen, is er dus geen politieke wil”, aldus Slob.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Arie Slob

Pechtold: beschamende vertoning van coalitie

Trouw 18.04.2015 De regeringspartijen VVD en PvdA maken een ‘beschamende vertoning’ van de discussie over de opvang van illegalen. D66-leider Alexander Pechtold zei dat vandaag op een congres van zijn partij in Rotterdam.

Coalitie, stop met die opgepompte tegenstellingen, stop met dat profileren. Ga het land besturen, aldus D66-fractieleider Alexander Pechtold.

Over de hoofden van zijn partijleden heen zei Pechtold tegen de top van VVD en PvdA, die al sinds dinsdagavond ruziën over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers: ‘Coalitie, stop met die opgepompte tegenstellingen, stop met dat profileren. Ga het land besturen. Niet met de koppen tegen elkaar, maar de koppen bij elkaar.’

Meer over;

Kabinetsval beschamend

Telegraaf 18.04.2015 De ‘bevriende oppositiepartijen’ D66 en ChristenUnie doen een oproep aan de regeringscoalitie van VVD en PvdA om de strijdbijl over de opvang van illegalen te begraven en snel met een oplossing te komen. Het land moet bestuurd worden, vinden Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66).

Beiden lieten zich zaterdag in vergelijkbare bewoordingen uit over het geruzie tussen VVD en PvdA de afgelopen dagen: beschamend, vinden Slob en Pechtold het. De derde bevriende oppositiepartij, de SGP, laat weten ervan uit te gaan dat het kabinet snel met een verstandige oplossing komt.

Gerelateerde artikelen;

18-04: België telt zo’n vijftig opvangcentra voor asielzoekers

18-04: In Zweden basale medische hulp

18-04: In Frankrijk een jungle van 40 voetbalvelden

18-04: In Duitsland heeft iedereen heeft recht op bed, bad en brood

18-04: Verenigd Koninkrijk heeft 13 opruimcentra

18-04: Veel asielzoekers in Italië nemen de benen

Slob zou het beschamend vinden als kabinet valt

AD 18.04.2015 Het ‘politieke armpje drukken’ tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen is beschamend. ChristenUnie-leider Arie Slob zei dat in het radioprogramma Kamerbreed. Hij zou het ook beschamend vinden als de coalitie niet tot een oplossing zou kunnen komen en het kabinet zou vallen.

,,Ik zou het erg beschamend vinden als dit het einde van het kabinet betekent. De wereld staat in brand en wij dragen ook verantwoordelijkheid voor deze mensen. Het raakt me hoe er over hen gesproken wordt. Als VVD en PvdA hier niet uitkomen, is er dus geen politieke wil”, aldus Slob. Uit een poll op deze website bleek dat 56 procent van de lezers hoopt dat er nieuwe verkiezingenkomen.
Slob zei verder dat het kabinet gewoon de uitspraak moet volgen die de Kamer eerder deed. Daarin werd de sobere opvang van illegalen in de Rotterdamse Pauluskerk ten voorbeeld gesteld. Een meerderheid in de Kamer was daarvoor. VVD, CDA en PVV stemden tegen. Slob vindt dat de VVD zich gewoon moet neerleggen bij die motie van de Kamer.

Lees ook

Pechtold noemt optreden coalitie ‘beschamend’

NU 18.04.2015 De regeringspartijen VVD en PvdA maken een ”beschamende vertoning” van de discussie over de opvang van illegalen. D66-leider Alexander Pechtold zei dat zaterdag op een congres van zijn partij in Rotterdam.

Over de hoofden van zijn partijleden heen zei Pechtold tegen de top van VVD en PvdA, die al sinds dinsdagavond ruziën over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers: ”Coalitie, stop met die opgepompte tegenstellingen, stop met dat profileren. Ga het land besturen. Niet met de koppen tegen elkaar, maar de koppen bij elkaar.”

Slob en Pechtold hebben zich de afgelopen ruim twee jaar belangrijke steunpilaren getoond van het kabinet. Samen met de SGP vormden D66 en de ChristenUnie de bevriende oppositie, zonder wie het kabinet geen meerderheid had in de Senaat.

Zie ook: Kabinetsval zou volgens Christenunie-leider Arie Slob beschamend zijn

In zijn speech wees Pechtold op de noodzaak snel tot een lastenverlichting te komen. Die moet een impuls geven aan banen en koopkracht, vooral voor de middeninkomens.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Begraaf de strijdbijl, roepen D66 en ChristenUnie naar kabinet

Trouw 18.04.2015 De ‘bevriende oppositiepartijen’ D66 en ChristenUnie doen een oproep aan de regeringscoalitie van VVD en PvdA om de strijdbijl over de opvang van illegalen te begraven en snel met een oplossing te komen. Het land moet bestuurd worden, vinden Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66).

Beiden lieten zich zaterdag in vergelijkbare bewoordingen uit over het geruzie tussen VVD en PvdA de afgelopen dagen: beschamend, vinden Slob en Pechtold het. De derde bevriende oppositiepartij, de SGP, laat weten ervan uit te gaan dat het kabinet snel met een verstandige oplossing komt.

Verwant nieuws

Lobby binnen VVD tegen hard illegalenstandpunt

VK 18.04.2015 Een kabinetscrisis over bed, bad en brood is nog niet afgewend. De twee coalitiepartijen spreken maandag verder over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vooral de VVD is intern verdeeld.

Na vrijdag de hele middag te hebben onderhandeld, zeiden PvdA’ers Diederik Samsom en Lodewijk Asscher positief te zijn over een harmonieuze afloop. De VVD wilde niet vooruitlopen op de ontknoping. Premier Mark Rutte beperkte zich tot de mededeling dat de sfeer binnenskamers goed was.
Volgens PvdA-leider Samsom wordt het weekend gebruikt om dingen uit te zoeken, ook technische. ‘Dit is minstens zo ingewikkeld als de zorgcrisis’, zei hij, verwijzend naar het conflict over de vrije artsenkeuze in december.

Kabinet-Rutte II;

Pechtold: beschamende vertoning van coalitie

Lobby binnen VVD tegen hard illegalenstandpunt

In Tweede Kamer is meerderheid voor opvang illegalen

Coalitie nog niet akkoord over illegalen, maandag verder

BEKIJK HELE LIJST VOLGEN

‘Bevriende’ oppositie tegen VVD en PvdA: Schaam je!

AD 18.04.2015  De ‘bevriende oppositiepartijen’ D66 en ChristenUnie deden vandaag een oproep aan de regeringscoalitie van VVD en PvdA om de strijdbijl over de opvang van illegalen te begraven en snel met een oplossing te komen. Het land moet bestuurd worden, vinden Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66).

Beiden lieten zich vandaag in vergelijkbare bewoordingen uit over het geruzie tussen VVD en PvdA de afgelopen dagen: beschamend, vinden Slob en Pechtold het. De derde bevriende oppositiepartij, de SGP, zei bij monde van een woordvoerder ervan uit te gaan dat het kabinet volgende week met een verstandige oplossing komt.

‘Armpje drukken’
Arie Slob beet vandaag het spits af. In het radioprogramma Kamerbreed zei hij het ‘politieke armpje drukken’ tussen VVD en PvdA beschamend te vinden. Minstens zo beschamend zou het zijn als het kabinet hierover zou vallen, vindt Slob.

Lees ook;

‘Constructieve oppositie’ wil einde aan geruzie kabinet over illegalen

NRC 18.04.2015 D66 en de ChristenUnie, onderdeel van de ‘constructieve oppositie die samenwerkt met het kabinet in de senaat, hebben vandaag een oproep gedaan aan de regeringscoalitie om snel de strijdbijl over de opvang van illegalen te begraven. Partijleiders Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66) pleiten voor een snelle oplossing en vinden dat het land bestuurd moet worden. Dat meldt persdienst ANP.

Beiden noemden het geruzie tussen de VVD en PvdA beschamend. De derde partij van de ‘bevriende oppositie’, de SGP, was minder kritisch en liet weten ervan uit te gaan dat het kabinet volgende week met een verstandige oplossing komt.

style=’font-weight:inherit;font-style:inherit;font-style:inherit;background-position-x: 0px;background-position-y:-224px;font-style:inherit;word-wrap: break-word’ v:shapes=”_x0000_i1025″>

‘POLITIEK ARMPJE DRUKKEN’

Slob zei vandaag in het radioprogramma Kamerbreed dat hij het beschamend zou vinden als het kabinet over deze kwestie zou vallen. Hij hekelde het ‘politie armpje drukken’ van de coalitiegenoten.

‘GA HET LAND BESTUREN’

Ook D66-partijleider Pechtold liet zich hard uit over de kemphanen PvdA en VVD. Hij sprak op een partijcongres in Rotterdam van een beschamende vertoning.  LEES VERDER

Lees meer;

24 MRT Verkiezingsuitslag blijft onveranderd

2014 ‘Oppositie’ niet blij met compromis

2014 Het kabinet is volgens premier Rutte deze week niet in gevaar geweest › 

2014 Illegalen strafbaar? Slob heeft gelijk, maar hij haalt het te laat

2014 Slob heeft gelijk, maar hij komt er te laat mee

Meerderheid hoopt op val kabinet, bal ligt bij Rutte

AD 18.04.2015 De crisis binnen de coalitie duurt voort. Ook gisteren was er geen spoor van een oplossing. De val van het kabinet lijkt zo met de dag dichterbij te komen. AD-lezers zijn vrij eensgezind: Dit kabinet moet weg, is de mening van 56 procent. Er is echter één man die de macht en de wil heeft om dat te voorkomen: premier Mark Rutte.

Op de vraag of de crisis rondom het bed-bad-brood-overleg nieuwe verkiezingen waard is, zegt 58 procent volmondig ja. Dat blijkt uit een poll op onze website onder bijna 14.000 respondenten. 30 procent vindt de kwestie niet belangrijk genoeg voor een val van het huidige kabinet en 14 procent interesseert de kwestie helemaal niet.

Lees ook;

Valse hoop blijven geven aan illegalen, dat is pas inhumaan

VK 17.04.2015 Nederland is een inhumaan land als het uitgeprocedeerde asielzoekers geen bed, bad en brood biedt. Niet waar, zegt Diederik Boomsma. ‘Uitgeprocedeerde asielzoekers willen helemaal geen bed, bad en brood. Ze willen een verblijfsvergunning.’ Jawel, zegt Kiza Magendane, die op 15-jarige leeftijd uit Congo is gevlucht. ‘Het is hypocriet dat wij de andere kant opkijken als we ons zelf niet aan de afspraken houden.’

Belangrijker dan crisisberaad over bed, bad, brood, is dan ook: werken aan een effectief terugkeerbeleid.

Valse hoop blijven bieden, dat is pas inhumaan. Het is onverstandig om uitgeprocedeerde asielzoekers opvang te bieden zonder daar voorwaarden aan te verbinden. Want wat voor signaal geef je dan? Het zorgt alleen maar voor meer onduidelijkheid over hun toekomst. Juist omdat dit over menselijk leed gaat, is het belangrijk om eerlijk te zijn.

Van Aartsen over uitgeprocedeerde asielzoekers: “Niemand kijkt naar deze mensen om”

Den HaagFM 17.04.2015 Moeten asielzoekers die geen recht hebben op een verblijf in Nederland toch worden opgevangen door de Nederlandse overheid? Over die vraag voeren regeringspartijen VVD en PvdA al een paar dagen koortsachtig overleg. Als het aan burgemeester Jozias van Aartsen ligt, is het antwoord duidelijk. Hij wil doorgaan met de bed-bad-brood-regeling voor de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het is een goede regeling, vindt Van Aartsen. “Niemand kijkt verder naar deze mensen om. Ze zijn weliswaar uitgeprocedeerd, maar kunnen kennelijk niet naar het land van herkomst terug. Ze gaan dus in de stad zwerven, of kraken panden. Dat is iets wat we niet willen”, zegt Van Aartsen op Den Haag FM.

Op de opvang aan de Zilverstraat wordt het de laatste tijd steeds drukker. Ook Nederlandse daklozen verblijven er. “Mensen die vroeger naar het Leger des Heils of de Kessler Stichting gingen, gaan nu naar de bed-bad-brood-regeling. Dat is niet de bedoeling.” …lees meer

Amsterdamse asielzoekers demonstreren op Buitenhof

Den HaagFM 17.04.2015 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers die maandag uit de Amsterdamse vluchtgarage werd gezet, demonstreert vrijdagmiddag in Den Haag.

De groep van ongeveer tachtig mensen sliep donderdagnacht in een leegstaand kantoorgebouw in de hoofdstad. Amsterdam biedt de groep onderdak volgens de ‘bed-bad-brood-regeling’, maar dat vinden de asielzoekers niet genoeg omdat ze dan alleen ‘s nachts een dak boven hun hoofd hebben. Ze kunnen naar eigen zeggen ook niet terug naar hun thuisland. Een deel van hen komt uit Somalië en Sudan. De groep vond eerder onderdak in de vluchtkerk, de vluchtflat, het vluchtkantoor, de vluchtschool en de vluchtgarage.

De uitgeprocedeerde asielzoekers demonstreren sinds 16.00 uur bij het Dreesmonument aan de zijkant van het Buitenhof. In politiek Den Haag wordt vrijdag opnieuw door de regeringspartijen gesproken over de opvang van vluchtelingen. …lees meer

Crisisoverleg in Duitsland over asielzoekers

NU 17.04.2015 De immigrantengolf en het toenemende geweld tegen vluchtelingen zijn zo nijpend geworden, dat Duitsland volgende maand crisisoverleg houdt.

De deelstaten overleggen op 8 mei met de regering van bondskanselier Angela Merkel, liet haar woordvoerder vrijdag weten.

Ook klachten over geldgebrek voor huisvesting van immigranten komen dan aan de orde. Een aantal deelstaten heeft extra geld geëist om de toestroom aan vluchtelingen te kunnen bekostigen.

Dit jaar komen er naar schatting vier keer zoveel asielzoekers naar Duitsland als in 2013. Dat waren er toen 100.000.

Het meest recente incident van geweld tegen asielzoekers was begin van de maand in Tröglitz. Daar werd een asielzoekersopvang in brand aangestoken. Dat gebeurde na wekenlange protesten van rechtsextremisten tegen de komst van asielzoekers.

Lees meer over: Duitsland

Gerelateerde artikelen

Crisisoverleg in Duitsland

Telegraaf 17.04.2015 De immigrantengolf en het toenemende geweld tegen vluchtelingen zijn zo nijpend geworden, dat Duitsland volgende maand crisisoverleg houdt.

De deelstaten overleggen op 8 mei met de regering van bondskanselier Angela Merkel, liet haar woordvoerder vrijdag weten.

Ook klachten over geldgebrek voor huisvesting van immigranten komen dan aan de orde. Een aantal deelstaten heeft extra geld geëist om de toestroom aan vluchtelingen te kunnen bekostigen. Dit jaar komen er naar schatting vier keer zoveel asielzoekers naar Duitsland als in 2013. Dat waren er toen 100.000. In de eerste drie maanden van dit jaar had Duitsland al ruim 85.000 asielzoekers.

‘CENTRALE OPVANG ILLEGALEN GEEN OPTIE’

BB 17.04.2015 Eberhard van der Laan vindt dat de huidige bed-bad-en-broodregeling moet blijven bestaan. De burgemeester van Amsterdam ziet niets in een centrale opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland, zei hij vrijdag bij AT5.

VVD en PvdA zijn het na drie dagen praten nog steeds niet eens over de vraag of illegalen in Nederland recht hebben op opvang en eten. Een van de te bespreken opties zou zijn om toe te gaan naar een landelijke opvang voor uitgeprocedeerden, met alleen een sobere basisvoorziening, bijvoorbeeld in Ter Apel of Gilze Rijen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

‘Centrale opvang illegalen geen optie’

Telegraaf 17.04.2015 Eberhard van der Laan vindt dat de huidige bed-bad-en-broodregeling moet blijven bestaan. De burgemeester van Amsterdam ziet niets in een centrale opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland, zei hij vrijdag bij AT5.

VVD en PvdA zijn het na drie dagen praten nog steeds niet eens over de vraag of illegalen in Nederland recht hebben op opvang en eten. Een van de te bespreken opties zou zijn om toe te gaan naar een landelijke opvang voor uitgeprocedeerden, met alleen een sobere basisvoorziening, bijvoorbeeld in Ter Apel of Gilze Rijen.

Gerelateerde artikelen;

17-04: ‘Samsom liep rood aan’

Krappe meerderheid Kamer voor opvang illegalen

 Coalitie praat maandag verder over gevoelige kwestie

AD 17.04.2015 De opvang voor illegalen kan in de Tweede Kamer rekenen op een nipte meerderheid. Naast de PvdA willen ook SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS (samen 77 zetels) een basisopvang voor onder anderen afgewezen asielzoekers.

Een aantal gemeenten biedt illegalen al noodopvang, maar ze willen hier geld voor van het Rijk. Dat gebeurt nu tijdelijk, maar de vraag is of het kabinet dit structureel zal doen. De coalitie van VVD en PvdA ruziet daar al de hele week over, na een uitspraak vanuit de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa. De ministers van de aangesloten landen vinden dit soort opvang nodig.

Het probleem is echter dat velen weigeren weg te gaan en dan soms jaren als illegaal in Nederland leven, vaak aan de rand van de samenleving. Wat er met hen moet gebeuren, zorgt al jarenlang voor een politieke worsteling.

Maandag praten de coalitiepartijen verder over de kwestie.

Lees ook;

In Tweede Kamer is meerderheid voor opvang illegalen

VK 17.04.2015 De opvang voor illegalen kan in de Tweede Kamer rekenen op een nipte meerderheid. Naast de PvdA willen ook SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS (samen 77 zetels) een basisopvang voor onder anderen afgewezen asielzoekers.

Een aantal gemeenten biedt illegalen al noodopvang, maar ze willen hier geld voor van het Rijk. Dat gebeurt nu tijdelijk, maar de vraag is of het kabinet dit structureel gaat regelen. De coalitie van VVD en PvdA ruziet daar al de hele week over, na een uitspraak vanuit de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa. De ministers van de aangesloten landen vinden dit soort opvang nodig.

Kabinet-Rutte II;

In Tweede Kamer is meerderheid voor opvang illegalen

Coalitie nog niet akkoord over illegalen, maandag verder

Meeste zzp’ers hoeven pensioen niet ‘op te eten’

VVD en PvdA praten weer over opvang illegalen

VVD houdt rekening met einde coalitie om opvang illegalen

BEKIJK HELE LIJST

Meerderheid Kamer voor opvang

Telegraaf 17.04.2015  De opvang voor illegalen kan in de Tweede Kamer rekenen op een nipte meerderheid. Naast de PvdA willen ook SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Groep Kuzu/ ztürk, 50PLUS (samen 77 zetels) een basisopvang voor onder anderen afgewezen asielzoekers.

Een aantal gemeenten biedt illegalen al noodopvang, maar ze willen hier geld voor van het Rijk. Dat gebeurt nu tijdelijk, maar de vraag is of het kabinet dit structureel gaat regelen. De coalitie van VVD en PvdA ruziet daar al de hele week over, na een uitspraak vanuit de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa. De ministers van de aangesloten landen vinden dit soort opvang nodig.

Gerelateerde artikelen;

17-04: ‘Samsom liep rood aan’

Rutte: goede sfeer, lastige zaak

Telegraaf 17.04.2015 De top van de coalitie heeft vrijdag weer „enige uren in goede en plezierige sfeer” doorgebracht in het overleg over de opvang van illegalen. „Het is een ingewikkelde zaak, dat is bekend”, zei Rutte, die zich verder onthield van commentaar.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra was iets spraakzamer, hij nam zelfs het woord crisis in de mond. Op de vraag waarom het overleg nu is afgebroken, zei Zijlstra. „Soms hebben mensen ook verplichtingen in gezinnen. Dat blijven wij belangrijk vinden, ook midden in een crisis.”

Gerelateerde artikelen;

17-04: Kiezers tegen val kabinet

Kiezers tegen val kabinet

Telegraaf 17.04.2015 Twee derde van de kiezers van VVD en PvdA wil dat de regeringscoalitie de onenigheid rond de opvang van illegalen oplost en doorgaat met regeren. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 12.000 mensen.

Onder de VVD’ers is de wens om door te regeren het grootst: 71 procent. Maar ook onder de PvdA-stemmers vindt 66 procent dat het kabinet verder moet. Van alle ondervraagde kiezers is 54 procent voor een oplossing zoeken en doorregeren, 38 procent ziet het kabinet het liefst over deze kwestie vallen.

Gerelateerde artikelen;

17-04: ‘Samsom liep rood aan’

Kans op kabinetscrisis klein

Telegraaf 17.04.2015 De top van de regeringscoalitie van VVD en PvdA overlegt vrijdagmiddag al ruim vier uur over de vraag of Nederland illegalen basisopvang moet bieden of niet. Een heikele kwestie, maar de verwachting is dat het vandaag niet uit de hand gaat lopen, zegt chef parlementaire redactie Wouter de Winther. U ziet het in deze nieuwsupdate met Suzanne Lesquillier. Er is al twee nachten tot laat overlegd en de partijen komen er niet uit of gemeenten verplicht moeten worden om illegalen ‘bed, bad en brood’-opvang te bieden.

Gerelateerde artikelen;

17-04: ‘Lokale VVD’ers wel voor bed, bad, brood’

17-04: Kamp blijft optimistisch

17-04: ‘Vertrouwen in goede afloop’

17-04: Torentjesoverleg hervat

17-04: Intern VVD-topoverleg

Coalitie nog niet akkoord over illegalen, maandag verder

VK 17.04.2015 Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen akkoord bereikt in hun gesprekken over opvang van illegalen. De onderhandelingen gaan maandag verder, zei PvdA-leider Diederik Samsom vanmiddag bij het verlaten van het Torentje.

De top van VVD en PvdA is sinds dinsdagavond met elkaar in gesprek over de kwestie ‘bed, bad en brood': de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op nachtopvang, eten en een douche. De twee partijen staan lijnrecht tegenover elkaar.

De aanleiding van de gesprekken is een uitspraak van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, een Europese mensenrechtenorganisatie gevestigd in Straatsburg. De uitspraak had duidelijkheid moeten bieden voor de coalitie, maar laat ruimte voor interpretatie.

Kabinet-Rutte II;

In Tweede Kamer is meerderheid voor opvang illegalen

Coalitie nog niet akkoord over illegalen, maandag verder

VVD en PvdA praten weer over opvang illegalen

VVD houdt rekening met einde coalitie om opvang illegalen

BEKIJK HELE LIJST

Coalitieoverleg over illegalen maandag verder

AD 17.04.2014 Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen wordt over het weekend getild. Maandag worden de gesprekken hervat. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat na nieuw overleg tussen VVD en PvdA in het Torentje van premier Mark Rutte.

De top van de coalitie praat al sinds dinsdagavond over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland recht hebben op opvang en eten (‘bed, bad en brood’).
Samsom uitte vertrouwen in een goede afloop van het overleg met de VVD. ,,Een akkoord lukt wel denk ik.” Hij benadrukte dat er vorderingen worden gemaakt en dat er geen haast is. ,,We moeten wel wat dingen laten uitzoeken, ook technische dingen. We moeten ons niet laten opjagen en een beetje rust zou iedereen goed kunnen doen.”
Samsom herhaalde dat de kwestie complex is, zeker net zo complex als de zorgcrisis in het kabinet afgelopen december.

Lees ook;

Bed-bad-broodoverleg gaat maandag verder

Trouw 17.04.2015 Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen gaat maandag verder. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat vrijdagmiddag na nieuw overleg tussen VVD en PvdA in het Torentje van premier Mark Rutte.

De top van de coalitie praat al sinds dinsdagavond over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland recht hebben op opvang en eten (‘bed, bad en brood’).

‘Akkoord lukt wel’
Samsom uitte vertrouwen in een goede afloop van het overleg met de VVD. ,,Een akkoord lukt wel denk ik.” Hij benadrukte dat er vorderingen worden gemaakt en dat er geen haast is.

Verwant nieuws;

Coalitieoverleg illegalenkwestie gaat maandag verder

NU 17.04.2015 Het overleg over de illegalenkwestie tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA wordt maandag voortgezet. Vrijdag kwamen de leiders van de beide partijen samen in het Torentje van premier Rutte.

De top van de coalitie praat al sinds dinsdagavond over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland recht hebben op opvang en eten (‘bed, bad en brood’).

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom liet bij zijn vertrek uit het Torentje vrijdag weten optimistisch te zijn. “We gaan een aantal dingen goed overdenken en gaan dan volgende week verder.”

Peiling

Stemmers op PvdA en VVD willen niet dat het kabinet Rutte-II valt over de opvang voor uitgeprocedeeerde asielzoekers. 71 procent van de VVD-stemmers en 66 procent van de PvdA-kiezers die door het tv-programmaEenVandaag werden ondervraagd gaf dat aan.

Van alle kiezers is 54 procent er voorstander van dat de coalitie een oplossing vindt. Alleen de achterban van de PVV en de SP zien het kabinet liever vallen.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Crisisoverleg maandag verder

Telegraaf 17.04.2015 Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen gaat maandag verder. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat vrijdagmiddag na nieuw beraad tussen VVD en PvdA in het Torentje van premier Mark Rutte. De top van de coalitie praat al sinds dinsdagavond over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland recht hebben op opvang en eten (‘bed, bad en brood’).

Samsom uitte vertrouwen in een goede afloop van het overleg met de VVD. „Een akkoord lukt wel denk ik.” Hij benadrukte dat er vorderingen worden gemaakt en dat er geen haast is. „We moeten wel wat dingen laten uitzoeken, ook technische dingen. We moeten ons niet laten opjagen en een beetje rust zou iedereen goed kunnen doen.” Samsom herhaalde dat de kwestie complex is, zeker zo complex als de zorgcrisis in het kabinet afgelopen december.

Nu eerst weekend: illegalenoverleg opgeschort

Elsevier 17.04.2015 De aanwezigen hebben het overleg voor nu gestaakt en gaan naar het afscheidsdiner van Teeven en Opstelten. Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen gaat maandag verder. De top van de coalitie van PvdA en VVD vergadert al sinds dinsdagavond over of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland recht moeten hebben op opvang en eten.

Het overleg is opnieuw gestaakt, en weer zonder concreet resultaat.

Bij het overleg op het Ministerie van Algemene Zaken waren premier Mark RutteDiederik Samsom, minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Justitie aanwezig.

Lees ook:

Kabinet praat verder over illegalen: drie mogelijke uitkomsten

Lukt wel

Samsom benadrukte vrijdag opnieuw vertrouwen te hebben in een goede afloop van het overleg met de VVD en wijst suggesties over een kabinetscrisis van de hand. ‘Een akkoord lukt wel, denk ik,’ sprak de PvdA-leider. Volgens hem zijn er vorderingen gemaakt en is er geen haast.

Commentaar;

Syp Wynia: PvdA-leider Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

Een andere reden waarom de vergadering zich deze keer niet tot diep in de nacht voortzet is omdat vrijdagavond het afscheidsetentje wordt gehouden van de afgetreden bewindspersonen Ivo Opstelten en Fred Teeven. Eerder werd al bekend dat als de partijen er niet voor de start van het diner uit zouden komen, het overleg volgende week wordt voortgezet.

zie ook;

16 apr PvdA-leider Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

17 apr Media: VVD houdt rekening met val kabinet

30 mrt VVD ten onrechte afgebrand over opvang asielzoekers in regio

Coalitieoverleg opvang illegale vreemdelingen maandag verder›

NRC 17.04.2015 Het coalitieoverleg over de vraag of er wel of geen bed-, bad- en broodvoorziening moet komen voor illegalen, gaat maandag verder. Samsom uitte tegenover persbureau ANP vertrouwen in een goede afloop van het overleg, al is de zaak volgens hem zeker zo complex als de zorgcrisis afgelopen december. “Een akkoord lukt wel denk ik. We moeten wel wat dingen laten uitzoeken, ook technische dingen. We moeten ons niet laten opjagen en een beetje rust zou iedereen goed kunnen doen.”

POLITIEK BESLUIT NODIG OVER BED BAD BROOD

Regeringspartijen VVD en PvdA overleggen sinds deze week over wat het kabinet aanmoet met de opvang van illegale vreemdelingen. Een resolutie die het Comité van Ministers van de Raad van Europa woensdag aannam, zorgt voor onduidelijkheid: de resolutie is dubbelzinnig en laat het aan Nederland over wat er met de opvang gebeurt. Terwijl het kabinet het besluit juist van de Europese ministers wilde laten afhangen. Beide partijen interpreteren de resolutie anders.

Dat de resolutie niet voor de gewenste helderheid zorgt, splijt de coalitie. De VVD wil alleen opvang als migranten meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. De PvdA is, net als de Amsterdamse burgemeester Van der Laan, voor een basale vorm van opvang. Lokale VVD’ers denken overigens anders over de kwestie, zo blijkt uit een rondgang langs de twintig grootste gemeenten. De meeste burgemeesters en wethouders van de VVD vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers wél recht hebben op een dak boven hun hoofd, ook als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst.

De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan (PvdA), ziet niets in een centrale opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland, zei hij vandaag tegen de Amsterdamse nieuwszender At5.
Een van de te bespreken opties zou zijn om toe te gaan naar een landelijke opvang voor uitgeprocedeerden, met alleen een sobere basisvoorziening, bijvoorbeeld in Ter Apel of Gilze Rijen. .LEES VERDER›

Lees op nrc.nl ‘Spoedoverleg bed-bad-brood voortgezet. Welke opties heeft coalitie?’ en in NRC Handelsblad ‘Bed-bad-brood splijt coalitie’ (€).

Lees meer;

VANDAAG Coalitieoverleg over opvang illegalen gaat maandag verder

17 APR Spoedoverleg bed-bad-brood voortgezet. Welke opties heeft coalitie? ›

17 APR Lokale VVD’ers: wél bed-bad-brood – coalitie hervat spoedoverleg ›

16 APR In 5 minuten bijgepraat: ‘bed, bad, brood’ en de spanningen in de coalitie ›

16 APR Coalitieoverleg over ‘bed, bad, brood’ pas morgen verder ›

Jongerenorganisatie VVD waarschuwt partij voor ‘Wildersangst’

NU 17.04.2015 De jongerenorganisatie van de VVD, JOVD, wil dat de partij geen grote problemen maakt van een opvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat laat JOVD-voorzitter Tom Leijte weten aan NU.nl. Volgens Leijte laat de partij zich leiden door angst om de rechtse kiezer te verliezen aan de PVV.

De VVD moet daarom een regeling voor de opvang van illegalen accepteren en in ruil daarvoor belastingverlaging of hervorming van de arbeidsmarkt afdwingen, vindt Leijte.

Ook vrijdagmiddag zijn de partijen weer in gesprek in het Torentje van premier Mark Rutte.

Zie ook: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Lokale VVD’ers: wij willen wel basisopvang voor illegalen

Elsevier 17.04.2015 VVD en PvdA praten verder over opvang voor illegalen. Gemeenten én lokale VVD-bestuurders willen uitgeprocedeerde asielzoekers echter niet zomaar op straat zetten. Zij zeggen wel ‘bed, bad en brood’ te blijven bieden.

Sinds vanmiddag zitten de coalitiepartners weer in het Torentje om te onderhandelen over de noodopvang voor illegalen. De PvdA is voorstander van de bed-bad-en-broodregeling, de VVD is tegen. Lokale VVD-bestuurders denken daar anders over dan de landelijke partij, blijkt uit een rondgang van NRC Handelsbladlangs de twintig grootste gemeenten.

Lees ook;

PvdA en VVD praten weer verder over illegalen. Drie mogelijk uitkomsten

Grote steden

Eerder deze week liet de Haagse VVD-burgemeester Jozias van Aartsen al weten dat hij gewoon doorgaat met de opvang in zijn stad. ‘Wij willen niet allerlei zwervende types in de steden hebben,’ aldus Van Aartsen. De gemeente is in eerste instantie aangewezen om een oplossing te vinden voor illegalen.

Ook Amsterdam en Utrecht blijven voorlopig bed, bad en brood bieden aan asielzoekers zonder papieren. BurgemeesterEberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam wil ‘los van Europa’ zorgen voor onderdak en eten tussen 17.00 en 9.00 uur, zei hij deze week in Nieuwsuur.

Commentaar;

Syp Wynia: PvdA-leider Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

Overleg

Begin dit jaar beloofde toenmalig staatssecretaris Fred Teeven(VVD) financiële hulp aan gemeenten om illegalen in hun basisbehoeften te voorzien. De staatssecretaris was zelf geen voorstander van de regeling, maar wilde die financieren in afwachting van de uitspraak van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de kwestie.

zie ook;

17 apr Kabinet praat verder over illegalen: drie mogelijke uitkomsten

17 apr Media: VVD houdt rekening met val kabinet

16 apr PvdA-leider Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

Lokale VVD’ers: wél bed-bad-brood – coalitie hervat spoedoverleg›

NRC 17.04.2015 Lokale VVD-bestuurders zijn het oneens met hun partijtop over de kwestie bed-bad-en-brood, zo blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad langs de twintig grootste gemeenten.

De meeste burgemeesters en wethouders van de VVD vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers wél recht hebben op een dak boven hun hoofd, ook als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. “Als ze in Den Haag zeggen dat we geen hulp meer moeten bieden, is het probleem van die mensen niet opgelost”, zegt de Enschedese interim-burgemeester Fred de Graaf (VVD). “Ik ga er vanuit dat wij die opvang dus gewoon blijven bieden.” LEES VERDER›

Lees meer;

17 APR Coalitieoverleg opvang illegale vreemdelingen maandag verder ›

17 APR Lokale VVD’ers: wél bed en brood

15 APR Overleg coalitie over opvang illegalen duurt voort ›

16 APR Nog altijd geen akkoord over asielopvang, vandaag weer overleg ›

16 APR Burgemeester Amsterdam: ga door met opvang bieden

‘Lokale VVD’ers wel voor bed, bad,…

Telegraaf 17.04.2015 Niet alleen VVD-burgemeester Jozias van Aartsen (Den Haag) is voor het handhaven van de bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers, ook veel andere lokale VVD-bestuurders vinden dat de opvang moet blijven. Dat blijkt vrijdag uit een rondgang van NRC Handelsblad langs de twintig grootste gemeenten.

De meeste ondervraagde VVD-burgemeesters en -wethouders vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op een dak boven hun hoofd, ook als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst.

Gerelateerde artikelen;

16-04: Van Aartsen houdt vast aan koers

15-04: Nederland wil in V-raad

Opinies die u moet lezen over bed, bad en brood

VK 17.04.2015 In Den Haag vindt ook vandaag weer koortsachtig overleg plaats tussen coalitiepartners PvdA en VVD over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Lees hier de scherpste opinies terug over de bed-, bad- en broodopvang.

Uitsluiten asielzoekers belet hun komst niet

Het enige gevolg van het uitsluiten van niet-Europese vluchtelingen is dat zij in de illegaliteit verdwijnen, Door Marieke Wissink, promovendus aan de Universiteit Maastricht Gepubliceerd op 28 maart 2015

Wat de VVD wil, heeft Turkije al voor elkaar: niet-Europese vluchtelingen kunnen er geen asiel aanvragen. Maar weerhoudt dit vluchtelingen ervan om naar Turkije te komen? Het antwoord is nee, schrijft Marieke Wissink. ‘Het enige gevolg van het uitsluiten van niet-Europese vluchtelingen is dat zij in de illegaliteit verdwijnen.’

‘Kabinet valt vandaag niet’

Telegraaf 17.04.2015 De top van de regeringscoalitie van VVD en PvdA overlegt vrijdagmiddag al ruim vier uur over de vraag of Nederland illegalen basisopvang moet bieden of niet. Een heikele kwestie, maar de verwachting is dat het vandaag niet uit de hand gaat lopen, zegt chef parlementaire redactie Wouter de Winther. U ziet het in deze nieuwsupdate met Suzanne Lesquillier. Er is al twee nachten tot laat overlegd en de partijen komen er niet uit of gemeenten verplicht moeten worden om illegalen ‘bed, bad en brood’-opvang te bieden.

Aan tafel in het Torentje van premier Mark Rutte zitten behalve de minister-president zelf ook PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA), VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel).

Van een crisis, waardoor het kabinet zal vallen, lijkt voorlopig nog geen sprake.

Gerelateerde artikelen;

17-04: ‘Lokale VVD’ers wel voor bed, bad, brood’

17-04: Kamp blijft optimistisch

17-04: ‘Vertrouwen in goede afloop’

17-04: Torentjesoverleg hervat

17-04: Intern VVD-topoverleg

Media: VVD houdt rekening met val kabinet

Elsevier 17.04.2015 De VVD houdt er rekening mee dat het conflict met coalitiepartner PvdA over de opvang van illegalen het einde van het kabinet betekent. Dat schrijft de Volkskrantvrijdag op basis van bronnen rond het coalitieoverleg. De liberalen zouden vrezen dat de rechtse kiezers de partij de rug toekeren als er onderdak wordt geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Aan de andere kant zou de VVD wel de verantwoordelijkheid voelen om een stabiel landsbestuur in stand te houden.

Vrijdagmiddag praten de partijen verder over de kwestie. Een afspraak van donderdag werd afgeblazen nadat het overleg in de nacht ervoor tot 03.30 uur was doorgegaan. De partijen wilden eerst in eigen kring verder praten.

zie ook;

12 nov 2014 Teeven: ik neem uitspraak Raad van Europa over illegalen serieus

10 apr Links wil kracht bundelen tegen ‘grootkapitaal’

16 apr PvdA-leider Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

Overleg hervat: crisis groot genoeg voor vallen kabinet?

AD 17.04.2015 De top van de regeringscoalitie van VVD en PvdA zit sinds 12.15 uur weer bijeen voor overleg over de vraag of Nederland illegalen basisopvang moet bieden of niet. De twee regeringspartijen praten al sinds dinsdagavond over de kwestie, maar zijn er nog niet uitgekomen, omdat de fractievoorzitters van de VVD en van de PvdA lijnrecht tegenover elkaar staan. Aan tafel in het Torentje van premier Mark Rutte zitten behalve de premier zelf ook PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA), VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel).

Lees ook;

Kamp: ‘Opblazen van kabinet niet aan de orde’

VK 17.04.2015 Minister Henk Kamp van Economische Zaken, die vandaag de ministerraad voorzat, is optimistisch dat de VVD en PvdA het eens kunnen worden over de opvang van illegalen. Hij wees erop dat de coalitie er de afgelopen jaren al vaker in slaagde complexe problemen op te lossen.

‘Er wordt hard aan gewerkt en ik ga er altijd vanuit dat ze er in slagen eruit te komen’, zei Kamp. Hij zei ook dat VVD en PvdA het in het dossier wel eens zijn over een ding: dat ‘een menswaardige behandeling voor iedereen belangrijk is’ en dat het verdrag van de Raad van Europa moet worden nagekomen. Maar daaraan kleven wel ‘haken en ogen’ die VVD en PvdA nu proberen op te lossen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Lobby binnen VVD tegen hard illegalenstandpunt

Minister Kamp: we komen er wel uit

Trouw 17.04.2015 Het was een uitzonderlijke situatie: minister Kamp die na afloop van de ministerraad de persconferentie gaf, terwijl premier Rutte gewoon in het land was. Rutte werd namelijk in beslag genomen door de voorbereidingen van het Torentjesoverleg met coalitiepartner PvdA, over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vice-premier Asscher ontving ondertussen een Turkse delegatie.

Maar zó uitzonderlijk, dat we ons zorgen moeten maken over het voortbestaan van de coalitie was de situatie nu ook weer niet, bezwoer Kamp tegenover de pers: “Er wordt hard aan gewerkt en ik ga er altijd vanuit dat ze er in slagen eruit te komen”. Hij benadrukte dat het ‘opblazen van het kabinet’ niet aan de orde is, en dat partijen zoeken naar een oplossing. “We zijn hier aan begonnen om dit te doen tot 15 maart 2017, dat is onze ambitie.”

Verwant nieuws

Kamp blijft optimistisch

Telegraaf 17.04.2015 Minister Henk Kamp van Economische Zaken, die vrijdag de ministerraad voorzat, is optimistisch dat de VVD en PvdA het eens kunnen worden over de opvang van illegalen. Hij wees erop dat de coalitie er de afgelopen jaren al vaker in slaagde complexe problemen op te lossen.

„Er wordt hard aan gewerkt en ik ga er altijd vanuit dat ze er in slagen eruit te komen”, zei Kamp. Hij zei ook dat VVD en PvdA het in het dossier wel eens zijn over een ding: dat „een menswaardige behandeling voor iedereen belangrijk is” en dat het verdrag van de Raad van Europa moet worden nagekomen. Maar daaraan kleven wel „haken en ogen” die VVD en PvdA nu proberen op te lossen.

‘Vertrouwen in goede afloop’

Telegraaf 17.04.2015 Verscheidene ministers spraken vrijdag na de wekelijkse ministerraad vertrouwen uit in een goede afloop van het coalitieoverleg over de opvang van illegalen. Dat zal aan het begin van de middag weer beginnen in het Torentje van premier Mark Rutte.

PvdA-minister Jet Bussemaker (Onderwijs) zei dat ze er vertrouwen in heeft. Wel heeft ze geconstateerd dat het „een ingewikkelde kwestie” is. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (ook PvdA) zei over het overleg: „Het zijn verstandige mensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een oplossing wordt gevonden. Nachtenlang doorgaan is niet het juiste middel.”

Vluchteling komt niet voor bed en brood

Trouw 17.04.2015 Heeft opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers een aanzuigende werking? De vraag speelt een prominente rol in het bed-bad-brooddebat. Opvang, zo vrezen tegenstanders, trekt nieuwe vluchtelingen aan. Klopt die aanname?

Landen kijken naar elkaar: als het ene strenger wordt, verscherpt ook het andere zijn beleid.

Nee, zegt Lieneke Slingenberg, universitair docent migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Dat blijkt niet uit onderzoek. Er is nooit een verband aangetoond tussen de voorzieningen in een land en de keuze van vluchtelingen om daarheen te gaan. Ook keren uitgeprocedeerde vluchtelingen, voor zover ik weet, niet sneller terug als er geen opvang is.”

Verwant nieuws;

Topoverleg coalitie over illegalenvraagstuk voortgezet

NU 17.04.2015 Het topoverleg tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA over de illegalenkwestie is vrijdagmiddag om 12.15 uur voortgezet op het ministerie van Algemene Zaken.

Bij het overleg in het Torentje zijn minister-president Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher, de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) en verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) aanwezig.

Het topberaad zal naar verwachting niet weer nachtwerk worden, aangezien vrijdagavond het afscheidsdiner is van de afgetreden VVD-bewindspersonen Ivo Opstelten en Fred Teeven. Als de partijen er voor die tijd niet uit komen wordt het overleg volgende week voortgezet.

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

VVD en PvdA praten weer over opvang illegalen

VK 17.04.2015 De top van de regeringscoalitie van VVD en PvdA zit sinds 12.15 uur weer bijeen voor overleg over de vraag of Nederland illegalen basisopvang moet bieden of niet. De twee regeringspartijen praten sinds dinsdagavond over de kwestie. Verscheidene ministers spraken vandaag na de wekelijkse ministerraad vertrouwen uit in een goede afloop van het coalitieoverleg over de opvang van illegalen.

Aan tafel in het Torentje van premier Mark Rutte zitten behalve de premier zelf ook PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA), VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel). De VVD-top overlegde vanochtend al over de kwestie van ‘bed, bad en brood’. Daarbij was ook Rutte aangeschoven. Hij liet hiervoor verstek gaan bij de ministerraad. Het is zeer uitzonderlijk dat hij de ministerraad laat schieten voor intern partijoverleg. De VVD houdt er rekening mee dat het conflict over de opvang van illegalen het einde wordt van het kabinet met de PvdA.

Meer over discussie bed, bad, brood

De VVD houdt er rekening meedat het conflict over de opvang van illegalen het einde wordt van het kabinet met de PvdA.

Sheila Sitalsing stelde zich een fractieoverleg over de kwestie voor: ‘Het zijn mensen, toch?’ Lees hier haar column.

Kabinet-Rutte II;

Coalitie nog niet akkoord over illegalen, maandag verder

Meeste zzp’ers hoeven pensioen niet ‘op te eten’

VVD en PvdA praten weer over opvang illegalen

VVD houdt rekening met einde coalitie om opvang illegalen

Omgekeerde bewijslast bij gasschade verdeelt coalitie

BEKIJK HELE LIJST

Kabinet praat verder over illegalen: drie mogelijke uitkomsten

Elsevier 17.04.2015 Regeringspartijen VVD en PvdA praten vrijdag verder over de opvang van illegalen. Voordat het beraad in het Torentje begint, praten de partijen in eigen kring over hoe zij dit conflict kunnen oplossen.

Ingewijden zeiden donderdag dat van een kabinetscrisis nog steeds geen sprake is, maar een oplossing is er na urenlang overleg nog steeds niet. Rond half vijf kwam er een eind aan het beraad in het Torentje van premier Mark Rutte (VVD), opnieuw zonder resultaat.

Compromis

Bronnen in Den Haag zeggen dat vooral fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) zich hard opstellen in het conflict, en premier Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher(PvdA) zouden meer bereid zijn een compromis te sluiten.

Op hoofdlijnen zouden VVD en PvdA het al met elkaar eens zijn, maar als het gaat om de details blijven er conflicten. Deze drie opties worden in Den Haag besproken.

De VVD zou dit wel aandurven, maar de PvdA zou hieraan allerlei voorwaarden verbinden, waardoor de liberalen terugtrekken, schrijft De Telegraaf. Op 11 mei dient al een hoger beroep van zes asielzoekers die geen opvang kregen en deze kwestie nu voorleggen aan de Raad van State.

Rijksopvang

Voormalig staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) pleitte eerder voor een rijksopvang, ergens op het platteland van Ter Apel en Gilze-Rijen, maar dat is er nooit van gekomen. Gemeenten zouden dan moeten stoppen met de ‘bed, bad en brood’-voorziening, en alleen op deze centrale plekken zouden illegalen opvang kunnen krijgen.

Commentaar;

Syp Wynia: PvdA-leider Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

Uitstellen

Het kan ook dat VVD en PvdA de kwestie voorlopig voor zich uitschuiven. Het vraagstuk of illegalen moeten worden opgevangen, speelt natuurlijk al langer. Een betrokkene zegt tegen de Volkskrant dat een mogelijk is ‘het blikje weer een half jaar voor ons uit te schoppen’.

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. Hoeveel kost een asielzoeker? U leest het hier >

zie ook

17 apr Media: VVD houdt rekening met val kabinet

16 apr PvdA-leider Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

16 apr Overleg opvang illegalen afgebroken, geen resultaat

Overleg bed-bad-brood voortgezet. Welke opties heeft coalitie?›

NRC 17.04.2015 Wel of geen opvang van illegalen? VVD en PvdA zijn er nog altijd niet uit. Maandag wordt in Den Haag verder gepraat over bed, bad en brood. Welke opties liggen op tafel?

Annemarie Kas, plaatsvervangend chef van de politieke redactie van NRC, noemt drie mogelijke varianten die op tafel besproken zouden worden door de coalitiepartijen. LEES VERDER›

Torentjesoverleg hervat

Telegraaf 17.04.2015 De top van de regeringscoalitie van VVD en PvdA zit sinds 12.15 uur weer bijeen voor overleg over de vraag of Nederland illegalen basisopvang moet bieden of niet. De twee regeringspartijen praten al sinds dinsdagavond over de kwestie.

Aanleiding was een uitspraak van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa. Die uitspraak wordt zeer verschillend geïnterpreteerd. De PvdA vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van hun uitzetting recht hebben op onderdak en eten (‘bed, bad en brood’). De VVD is daar op tegen, de liberalen vrezen dat dat nog meer asielzoekers aantrekt.

Gerelateerde artikelen;

17-04: ‘Vertrouwen in goede afloop’

17-04: Oplossing vertraagd

Overleg vanmiddag verder

Telegraaf 17.04.2015  De top van de VVD en PvdA gaan naar verwachting rond 12.00 uur weer om tafel zitten om te praten over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zei vicepremier Lodewijk Asscher toen hij vrijdag bij het ministerie van Algemene Zaken aankwam.

Asscher schuift eerst nog even kort aan bij de ministerraad. Hij zei dat zijn partij deze ochtend geen vooroverleg meer nodig had. Tijdens het overleg tussen de partijtop en de PvdA-ministers was de zaak donderdagavond afdoende besproken.

Intern VVD-topoverleg

Telegraaf 17.04.2015 De VVD houdt vrijdagmorgen topberaad over de illegalenkwestie op het ministerie van Algemene Zaken, verklaarde fractievoorzitter Halbe Zijlstra bij aankomst. Daarbij schuift ook minister-president Mark Rutte aan die normaliter op dit moment de ministerraad moet voorzitten. Die taak neemt minister Kamp van Economische Zaken over.

„Ik ben altijd hoopvol gestemd, als je dat opgeeft kun je beter ophouden”, zei Zijlstra. Bij het overleg is partijvoorzitter Henry Keizer aangeschoven. De PvdA heeft deze ochtend geen intern overleg meer over de zaak, laat de woordvoerder van PvdA-leider Diederik Samsom weten.

Coalitie praat vandaag verder

Telegraaf 17.04.2015   De regeringscoalitie van VVD en PvdA buigt zich vrijdagmiddag opnieuw over de opvang van illegalen. Voorafgaand aan het beraad in het Torentje zullen de partijen in eigen kring zoeken naar mogelijke oplossingen voor het diepe conflict.

De VVD wil geen opvang. De liberalen vrezen dat Nederland meer illegalen zal aantrekken en dat nog minder asielzoekers die afgewezen zijn voor een verblijfsvergunning, bereid zijn om Nederland te verlaten.

De PvdA vindt dat mensen in zo’n kwetsbare positie wel bed, bad en brood moeten krijgen. Als je deze mensen laat ronddolen, leidt dit volgens de partij tot onveiligheid, onrust en mensonwaardige situaties. Bovendien kunnen ze in een opvang beter worden begeleid naar hun terugkeer, is de gedachte.

De coalitie vergaderde deze week al twee keer tot diep in de nacht over de kwestie. Na de wekelijkse ministerraad zullen in ieder geval premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher aan tafel schuiven met fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA).

Oplossing vertraagd

Telegraaf 17.04.2015 Vermoeidheid is misschien wel de grootste valkuil bij het voeren van belangrijke politieke onderhandelingen. Daarom nam de coalitie van VVD en PvdA gisteren maar even een dagje pauze. Dinsdagnacht werd er tot half drie vergaderd, woensdagnacht tot half vier. De gesprekken in het Torentje zijn lang en intensief geweest, maar leverden tot nu toe niets op.

Niemand aan het Binnenhof durfde gisteren met zekerheid te zeggen of VVD en PvdA het eens zouden worden. Dat de partijen nog met elkaar spreken geeft volgens ingewijden aan dat geen van de coalitiepartners uit is op een breuk. Maar er wordt ook gezegd dat de toekomst van het kabinet-Rutte/Asscher serieus op het spel staat, omdat er een groot verschil van mening op tafel ligt.

Cijfers rond illegalenconflict

Telegraaf 17.04.2015 VVD en PvdA ruziën over de opvang van mensen die geen verblijfsrecht hebben in Nederland. Wat zijn de aantallen achter dit conflict?

Hoeveel illegalen zijn er in Nederland?

Niemand weet hoeveel mensen zonder verblijfsrecht er precies in Nederland zijn. De Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) ging uit van 100.000 mensen in 2009. In ieder geval zijn het er zeker tienduizenden. Een zeer klein deel van hen maakt gebruik van opvangvoorzieningen die her en der al zijn georganiseerd door gemeenten en hulporganisaties. De anderen verblijven bij familie, vrienden, zijn zelfstandig of zwerven rond.

Stormloop op nieuwe opvang voor daklozen

AD 16.04.2015 Daklozen uit Amsterdam en Utrecht komen naar Den Haag voor een plek in de ‘bed, bad en brood’-opvang in de Zilverstraat. Wethouder Klein wil nu toch bezoekers gaan weren.

Het aantal daklozen dat onderdak zoekt in de laagdrempelige opvang in de Zilverstraat is in een maand tijd verdubbeld, van 60 naar 120 personen. De extra bezoekers komen volgens wethouder Karsten Klein uit steden als Utrecht en Amsterdam, maar ook uit de reguliere Haagse nachtopvang van de Kesslerstichting en het Leger des Heils. Beide zien de bezetting van hun opvang flink afnemen.

Eigenaar kantoorpand doet aangifte van kraak asielzoekers

Trouw 16.04.2015 De eigenaar van het pand dat gisteren is gekraakt voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam-West heeft hiervan vandaag aangifte gedaan. Dat liet een woordvoerder van de gemeente weten. Volgens hem moet het Openbaar Ministerie (OM) beoordelen of er sprake is van een strafbaar feit.

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers die in Amsterdam rondzwerven na de ontruiming van de Vluchtgarage, weigeren nachtopvang omdat ze bij elkaar willen blijven. Lees hier de reportage.

Het is niet duidelijk hoe lang het kantoorpand aan de Van de Sande Bakhuijzenstraat al leegstaat. ‘Er volgt nu nader onderzoek en pas als er helderheid is over de situatie, kunnen we besluiten wat er gaat gebeuren’, zei de zegsman.

Verwant nieuws;

Asielzoekers slapen in gekraakt pand Amsterdam

AD 16.04.2015 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam slaapt de komende nacht in het vandaag ‘gekraakte’ pand aan de Van de Sande Bakhuijzenstraat. De groep illegalen moest maandag vertrekken uit de gekraakte parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost, de zogeheten Vluchtgarage.

Na een nacht in tentjes in de Pijp en een nacht in het voormalige krakersbolwerk Vrankrijk, namen ze vanavond hun intrek in het kantoorpand aan Van de Sande Bakhuijzenstraat. De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan van het kraken.

Lees ook;

Uitgeprocedeerde asielzoekers slapen in kraakpand Amsterdam

NU 16.04.2015  De groep uitgeprocedeerde asielzoekers die zich ophield in de Vluchtgarage en sinds maandag rondzwerft in Amsterdam, slaapt de komende nacht in een ‘gekraakt’ pand aan de Van de Sande Bakhuijzenstraat.

De groep illegalen moest maandag vertrekken uit de gekraakte parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost, de zogeheten Vluchtgarage.

Na een nacht in tentjes in de Pijp en een nacht in het voormalige krakersbolwerk Vrankrijk, namen ze woensdagavond hun intrek in het kantoorpand aan Van de Sande Bakhuijzenstraat. De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan van het kraken.

In kaart: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

Achtergrond: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Lees meer over: Illegalendebat

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers in gekraakt pand

Telegraaf 16.04.2015 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam slaapt de komende nacht in het woensdag ‘gekraakte’ pand aan de Van de Sande Bakhuijzenstraat. De groep illegalen moest maandag vertrekken uit de gekraakte parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost, de zogeheten Vluchtgarage.

Na een nacht in tentjes in de Pijp en een nacht in het voormalige krakersbolwerk Vrankrijk, namen ze woensdagavond hun intrek in het kantoorpand aan Van de Sande Bakhuijzenstraat. De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan van het kraken.

Grootste aantal asielzoekers in 10 jaar tijd, maar minder dan voorspeld›

NRC 16.04.2015 Vorig jaar hebben 29.790 mensen asiel aangevraagd in Nederland, het grootste aantal in tien jaar tijd. In 2013 was dat nog 16.477, in 2005 5394. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het aantal ligt nog altijd stukken lager dan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie voorspelde. Hij zei in mei vorig jaar dat het aantal asielzoekers aan het einde van het jaar op 65.000 zou kunnen uitkomen. De cijfers van het COA liggen wel hoger dan die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat becijferde dat vorig jaar 24.000 mensen asiel aanvroegen.

Lees meer;

21 FEB In één keer 1.000 nieuwe buren

1998 Partytenten asielzoekers ‘een redelijk alternatief’

2009 Een ‘paviljoen’ voor vluchtelingen

2014 Meestal spreken ze na vier maanden Nederlands

2009 Alles beter dan asielzoekers in de open lucht

Nederland heeft grootste aantal asielzoekers in tien jaar

NU 16.04.2015 Het aantal asielzoekers is vorig jaar fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2014 meldden zich 29.790 asielzoekers in Nederland, het grootste aantal in tien jaar tijd.

In 2013 klopten 16.477 asielzoekers aan. Dat staat in het jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat donderdag is gepubliceerd.

De toegenomen instroom komt vooral door het grote aantal Syriërs dat zich meldde. Bijna de helft van de groep asielzoekers kwam daarvandaan. Ook vroegen er veel Eritreeërs asiel aan.

In 2014 kregen 20.282 asielzoekers een verblijfsvergunning en vertrokken ze uit de azc’s naar een woning. Het jaar ervoor waren dat er 15.520.

Lees meer over: Illegalen Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Grootste aantal asielzoekers in 10 jaar

Telegraaf 16.04.2015 Het aantal asielzoekers is vorig jaar fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2014 meldden zich 29.790 asielzoekers in Nederland, het grootste aantal in tien jaar tijd.

In 2013 klopten 16.477 asielzoekers aan. Dat staat in het jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat donderdag is gepubliceerd.

De toegenomen instroom komt vooral door het grote aantal Syriërs dat zich meldde. Bijna de helft van de groep asielzoekers kwam daar vandaan. Ook vroegen er veel Eritreeërs asiel aan.

Gerelateerde artikelen;

16-04: Kritiek VN op illegalendebat

14-04: Emotionele ontruiming tentenkamp

VN-rapporteur uit kritiek op Nederlandse opvang illegalen

NU 16.04.2015 Een hoge rapporteur van de Verenigde Naties heeft kritiek op het illegalenbeleid en het debat dat er over gaande is.

Speciaal Rapporteur Philip Alston voor extreme armoede en mensenrechten zegt tegen de NOS dat er al internationale regelgeving is waar Nederland zich aan moet houden.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten pleitte al eerder vóór bed bad en brood voor illegalen. De VVD en PvdA zijn in discussie over hoe deze uitspraak moet worden opgevat.

De uitspraak was volgens Alston doelbewust vaag, maar dat neemt niet weg dat de conclusie duidelijk is: de bed-bad-en-broodregeling is verplicht. ”Dat is goed nieuws voor de mensenrechten in Europa.”

Overleg VVD en PvdA over opvang illegalen gaat donderdag verder !!

Oplossing

Op de vraag of Asscher verwacht dat er deze donderdag een oplossing komt, zei hij: ”Ik stel daar nooit deadlines aan, dat heeft meestal ook geen zin.”

Zo lang doorvergaderen is niet altijd goed, erkende Asscher. ”Je denkt: misschien als we nog even doorpraten, kom je eruit. Maar op een gegeven moment ben je gewoon te moe en denk je: we hadden veel eerder naar huis moeten gaan.

De kwestie draait om het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren, die illegaal in Nederland verblijven.

Alle berichten over het illegalendebat op ons dossier

Lees meer over: Illegalen Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Diederik Samsom vecht voor zijn politieke leven

Elsevier 16.04.2015 De regeringspartijen proberen kleur op de wangen te krijgen en zetten daarbij het voortbestaan van het kabinet op het spel. Het is geen toeval dat het illegalenbeleid nu het struikelblok is.

De regeringspartijen VVD en PvdA staan al een paar dagen met verhitte hoofden tegenover elkaar over de opvang van illegalen. Voor beide partijen en voor de hoofdrolspelers staat er veel op het spel.

Basisvoorziening

Het kabinet werd vanuit Straatsburg op de vingers getikt. Nederland zou voor illegalen minstens een bed, eten en sanitaire voorzieningen ter beschikking moeten stellen. Het kabinet maakte bezwaar tegen de rechtmatigheid van het besluit.

Den Haag gaat gewoon door met bed-, bad- en broodregeling in de stad: ‘Ze doen maar op het Binnenhof’, zegt Van Aartsen

RTVWEST 16.04.2015 ‘Wat ze op het Binnenhof doen, moeten ze maar op het Binnenhof doen’, zegt burgemeester Van Aartsen van Den Haag. Hij wil doorgaan met een bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers in zijn stad. Dat zegt Van Aartsen tegen de NOS.

Volgens Van Aartsen is het een goede regeling. “Wij willen niet allerlei zwervende types in de steden hebben.”

Hij wil wel dat het kabinet geld voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers vrijmaakt. “Want het is een Rijksverantwoordelijkheid, dus in wezen moet het Rijk het probleem oplossen en het niet over de heg gooien naar de gemeenten.”

Toezegging

Centrumgemeenten als Den Haag, Leiden, Delft en Gouda kregen in januari de toezegging van toenmalig staatssecretaris Teeven dat er een bijdrage zou komen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Van Aartsen houdt vast aan koers

Telegraaf 16.04.2015 De bed-, bad- en broodregeling is goed en moet op deze manier blijven bestaan. Dat zei Jozias van Aartsen donderdag tegen de NOS. „Wij willen niet allerlei zwervende types in de steden hebben”, aldus de burgemeester van Den Haag en voormalig fractieleider van de VVD.

„Wat ze op het Binnenhof doen, moeten ze daar zelf uitzoeken. De gemeente is de eerste overheid in Nederland.” Dus wat de politiek op het Binnenhof besluit „maakt voor ons in wezen niks uit.”

Van Aartsen houdt vast aan eigenkoers

Den HaagFM 16.04.2015  “Wat ze op het Binnenhof doen, moeten ze maar op het Binnenhof doen”, zegt burgemeester Jozias van Aartsen. Hij wil doorgaan met een bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers in zijn stad, meldt de NOS.

Volgens Van Aartsen is het een goede regeling. “Wij willen niet allerlei zwervende types in de steden hebben.” Hij wil wel dat het kabinet geld voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers vrijmaakt. “Want het is een Rijksverantwoordelijkheid, dus in wezen moet het Rijk het probleem oplossen en het niet over de heg gooien naar de gemeenten.” Den Haag kreeg in januari de toezegging van toenmalig staatssecretaris Fred Teeven dat er een bijdrage zou komen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De regeringspartijen VVD en PvdA zijn in een felle discussie beland over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Nederland verblijven. . …lees meer

VVD-burgemeester Van Aartsen: ‘bed, bad en brood’ goed idee

Trouw 16.04.2015 De bed-, bad- en broodregeling is goed en moet op deze manier blijven bestaan. Dat zei Jozias van Aartsen vandaag tegen de NOS.

‘Wij willen niet allerlei zwervende types in de steden hebben’, aldus de burgemeester van Den Haag en voormalig fractieleider van de VVD. ‘Wat ze op het Binnenhof doen, moeten ze daar zelf uitzoeken. De gemeente is de eerste overheid in Nederland.’ Dus wat de politiek op het Binnenhof besluit ‘maakt voor ons in wezen niks uit.’

Van Aartsen wil wel dat het kabinet geld voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers vrijmaakt. ‘Want het is een rijksverantwoordelijkheid, dus in feite moet het Rijk het probleem oplossen en het niet over de heg gooien naar de gemeenten.’

VVD-bewindslieden bespreken illegalenkwestie

AD 16.04.2015 De bewindslieden van de VVD worden tijdens hun wekelijkse interne beraad bijgepraat over het overleg met coalitiegenoot PvdA over de opvang van illegalen. Volgens minister Edith Schippers, die de vergadering leidt, is er geen sprake van een crisis.

Wel ligt er een ,,complex probleem” op tafel dat voor beide partijen erg belangrijk is en waar tijd voor nodig is om goed te kijken wat de mogelijkheden zijn en wat niet mogelijk is. Schippers zei dat voorafgaande aan het bewindspersonenoverleg van de VVD op het ministerie van Algemene Zaken. Premier Mark Rutte, die normaal de voorzitter is, kon er in verband met een andere afspraak niet bij zijn.

Crisisoverleg

VVD en PvdA schortten hun overleg over de gevoelige kwestie vanochtend vroeg (03.30 uur) op, nadat ze ruim tien uur hadden geprobeerd tot een oplossing te komen. De partijen gaan morgen na de wekelijkse ministerraad weer om tafel zitten.

Lees ook;

VVD-top bespreekt kwestie ‘bed, bad en brood’

VK 16.04.2015 De bewindslieden van de VVD worden vandaag tijdens hun wekelijkse interne beraad bijgepraat over het overleg met coalitiegenoot PvdA over de opvang van illegalen. Volgens minister Edith Schippers, die de vergadering leidt, is er geen sprake van een crisis.

Wel ligt er een ‘complex probleem’ op tafel, dat voor beide partijen erg belangrijk is en waar tijd voor nodig is om goed te kijken wat de mogelijkheden zijn en wat niet mogelijk is. Schippers zei dat voorafgaande aan het bewindspersonenoverleg van de VVD op het ministerie van Algemene Zaken. Premier Mark Rutte, die normaal de voorzitter is, kon er in verband met een andere afspraak niet bij zijn.

Wie buigt in bed en brood-debat?

Coalitiepartners VVD en PvdA voeren tot in Straatsburg strijd hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers.De kwestie verdeelt de coalitie, er zijn weinig thema’s waarover de partijen het zo fundamenteel oneens zijn.

Kabinet-Rutte II

Omgekeerde bewijslast bij gasschade verdeelt coalitie

VVD houdt rekening met einde coalitie om opvang illegalen

VVD-top bespreekt kwestie ‘bed, bad en brood’

Defensie ontkent bestaan zwarte lijst journalisten

Teruglezen: Dijsselbloem overwoog top ABN weg te sturen

BEKIJK HELE LIJST

Crisisoverleg bed, bad en brood uitgesteld naar morgen

AD 16.04.2015 Het voor vanmiddag geplande crisisoverleg tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA over de opvang van illegalen is uitgesteld. De partijen gaan morgen na de wekelijkse ministerraad weer om de tafel.

Halbe Zijlstra

,,Het is lastig”, zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. ,,Daarom gaan we er even tijd voor nemen. We moeten niet zwichten voor alle druk en haast. Het is een belangrijk issue. We zoeken naar oplossingen.”

Vannacht hebben PvdA en VVD tot diep in de nacht overlegd over de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. De PvdA wil uitgeproceerde asielzoekers onderdak en eten bieden (‘bed, bad en brood’), maar de VVD voelt daar niets voor.

Coalitieoverleg illegalenopvang pas vrijdag verder

NU 16.04.2015 Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen dat donderdag om 16.00 uur zou plaatsvinden is opgeschort. Het overleg gaat vrijdag na de ministerraad verder.

Bronnen rond het overleg hebben berichtgeving van De Telegraaf daarover donderdag bevestigd. De partijen willen tot rust komen. Het debat was woensdagnacht tot 03.00 uur doorgegaan.

”Het is lastig. Daarom gaan we er even tijd voor nemen. We moeten niet zwichten voor alle druk en haast. Het is een belangrijk issue. We zoeken naar oplossingen”, aldus Halbe Zijlstra.

Binnen de coalitie wordt erkend dat dit het grootste en meest fundamentele en ideologische verschil is dat de partijen in deze regeerperiode tot nog toe heeft verdeeld.

Achtergrond: Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

Alles over het illegalendebat in ons dossier

Lees meer over: Illegalen

Overleg gaat vrijdag verder

Telegraaf 16.04.2015 Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen gaat vrijdag verder verder in het Torentje van premier Mark Rutte.

Vooral PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra stellen zich volgens bronnen hard op in het conflict. Premier en VVD-leider Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher zouden flexibeler zijn in het zoeken naar een compromis.

‘Geen sprake van kabinetscrisis’

Telegraaf 16.04.2015  De regeringspartijen VVD en PvdA moeten rustig verder praten op zoek naar een oplossing voor hun meningsverschil over de opvang van illegalen in Nederland. Dat zei vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) donderdag voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer. Volgens hem is er geen sprake van een kabinetscrisis. Wel is het kabinet volgens Asscher geconfronteerd met een uitspraak van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa ,,waar je op verschillende manieren tegenaan kan kijken en waar het kabinet zich afvraagt hoe je daarop moet reageren”.

Bed-bad-broodoverleg gaat pas morgen verder

Trouw 16.04.2015 Het voor vanmiddag geplande coalitieoverleg tussen VVD en PvdA over de opvang van illegalen is uitgesteld. Gisteravond lukte het de partijen al niet om tot overeenstemming te komen. De partijen gaan morgen na de wekelijkse ministerraad weer om de tafel.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra bevestigde dit vanmiddag. “Het is lastig. Daarom gaan we er even tijd voor nemen. We moeten niet zwichten voor alle druk en haast. Het is een belangrijk issue. We zoeken naar oplossingen”, aldus Zijlstra.

Verwant nieuws;

Coalitieoverleg over ‘bed, bad, brood’ pas morgen verder

NRC 16.04.2015 Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen gaat pas morgen na de ministerraad verder. Aanvankelijk zouden de top van VVD en PvdA vanaf 16.00 uur vanmiddag weer op het Torentje bij elkaar komen om opnieuw te proberen tot een oplossing te komen in de zogenaamde ‘bed, bad, brood’-kwestie.

De partijen gaan nu overleggen in eigen kring. Vooral bij de VVD zou nu behoefte zijn aan intern overleg. “Het is lastig. Daarom gaan we er even tijd voor nemen. We moeten niet zwichten voor alle druk en haast. Het is een belangrijk issue. We zoeken naar oplossingen”, aldus Zijlstra bij aankomst op het ministerie van Algemene Zaken vanmiddag. Bij het uitstel op dit moment speelt ook mee dat Rutte vanavond rond 18.00 uur naar Amsterdam moet voor de Holocaustherdenking in de Hollandsche Schouwburg, waar hij een toespraak houdt.

VVD en PvdA voerden sinds gistermiddag 17.00 uur – met een korte onderbreking – tot vannacht 3.30 uur overleg over een oplossing voor de kwestie, waarover de coalitiepartijen van mening verschillen. Nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa gistereneen complexe, dubbelzinnige uitspraak deed over of Nederland illegalen basisvoorzieningen als een avondmaaltijd, bed, ontbijt en kleding moet bieden, moeten VVD en PvdA het onderling eens worden over die vraag. Maar de partijen zijn het oneens: de VVD vindt dat aan opvang de voorwaarde van meewerken aan terugkeer verbonden moet zijn. De PvdA vindt het humaan om hoe dan ook in een basisvorm van opvang te voorzien.

‘INGEWIKKELDE KWESTIE’

Vannacht werd duidelijk dat de coalitie het nog niet eens was over hoe het kabinet verder moet met de kwestie. Premier Rutte sprak van een “ingewikkelde kwestie”, waarover beide partijen vanaf vanmiddag “rustig verder praten”. PvdA-vicepremier Asscher zei vanochtend na een Kamerdebat dat er geen sprake is van een kabinetscrisis, maar erkende dat de uitspraak van de Raad van Europa er eentje is “waar je op verschillende manieren tegenaan kan kijken en waar het kabinet zich afvraagt hoe je daarop moet reageren”. Op de vraag of Asscher verwacht dat er vandaag een oplossing komt, zei hij: “Ik stel daar nooit deadlines aan, dat heeft meestal ook geen zin.” LEES VERDER

Lees meer;

16 APR In 5 minuten bijgepraat: ‘bed, bad, brood’ en de spanningen in de coalitie ›

VANDAAG Coalitie overlegt weer over opvang illegalen

15 APR Overleg coalitie over opvang illegalen duurt voort ›

16 APR Nog altijd geen akkoord over asielopvang, vandaag weer overleg ›

16 APR Bed-bad-brood splijt coalitie

Nog altijd geen akkoord over asielopvang, vandaag weer overleg›

NRC 16.04.2015 De VVD en PvdA hebben nog altijd geen akkoord bereikt over de manier waarop Nederland de opvang van illegalen moet regelen. Het overleg tussen de twee regeringspartijen werd vannacht om half vier afgebroken. Later vandaag praten de partijen opnieuw verder.

De coalitiepartners weigerden te spreken van een kabinetscrisis. Verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie (VVD) zei vertrouwen te hebben in een goede afloop: “Anders praat je morgen niet verder.” Ook vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) zei vol vertrouwen te zijn. Premier Rutte sprak van een “ingewikkelde kwestie”, waarover beide partijen “rustig verder praten”. Bij het overleg waren daarnaast premier Rutte, PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Zijlstra aanwezig.

AMBIVALENTE UITSPRAAK

Nederland had de kwestie steeds voor zich uitgeschoven terwijl het wachtte op een uitspraak van de Europese Raad van Europa. Die uitspraak kwam gisteren, maar is op meerdere manieren te interpreteren en laat bovendien de manier waarop de opvang geregeld moet worden in zijn geheel aan Nederland over. Vorig jaar oordeelde een ander onderdeel van dezelfde Raad van Europa dat Nederland wel opvang moest bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning

Lees meer;

16 APR In 5 minuten bijgepraat: ‘bed, bad, brood’ en de spanningen in de coalitie ›

VANDAAG Coalitie overlegt weer over opvang illegalen

16 APR Coalitieoverleg over ‘bed, bad, brood’ pas morgen verder ›

15 APR Overleg coalitie over opvang illegalen duurt voort ›

15 APR Onduidelijkheid over bed, bad en brood-verplichting ›

Overleg VVD en PvdA over opvang illegalen gaat donderdag verder

NU 16.04.2015  Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen gaat donderdag verder. PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA) zeiden dat donderdag rond kwart over drie in de ochtend bij het verlaten van het Torentje van premier Mark Rutte.

VVD en PvdA probeerden daar al sinds 17.00 uur een compromis te vinden voor de meningsverschillen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal in Nederland verblijven. De PvdA wil hen ‘bed, bad en brood’ bieden, de VVD voelt daar niet voor.

Asscher en Samsom wilden na afloop van het overleg weinig kwijt. Samsom meldt dat partijen er nog niet uit zijn, maar antwoordde niet op de vraag of er nu een crisis in de coalitie is. Asscher zei dat hij vertrouwen heeft in een oplossing. Hij zei dat het overleg langer duurde dan hij had gewild.

Uitgeprocedeerde asielzoekers

De kwestie draait om het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren, die illegaal in Nederland verblijven. De PvdA vindt dat gemeenten hen voedsel, kleding en onderdak (bed, bad en brood) moeten bieden.

De VVD voelt daar niet voor, het zou een aanzuigende werking hebben op asielzoekers. Vooral voor Samsom is de opvang van illegalen een belangrijke kwestie. Eerder moest hij zijn eigen achterban trotseren bij de strafbaarstelling van illegaliteit.

Die uitspraak werd woensdag op tal van verschillende manieren geïnterpreteerd. Nederland schond Europese regels bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar tegelijk is er geen duidelijke uitspraak die stelt dat Nederland bed, bad en brood moet bieden.

Niemand weet precies hoeveel illegalen er nu in Nederland zijn, die gebruik zouden kunnen maken van een bed-, bad- en broodregeling. Schattingen lopen uiteen van tienduizenden tot 100.000 mensen.

Zie ook: ‘Nederland schond regels bij bed- en broodregeling’

Lees meer over: Illegalen Asielzoekers

Rutte: kwestie illegalen lastig

Telegraaf 16.04.2015 De opvang van illegalen is „een ingewikkelde kwestie”. Dat zei premier Mark Rutte donderdagochtend na ruim tien uur overleg met coalitiepartner PvdA over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

„Het is een ingewikkelde kwestie waar we over praten. Het hele dossier is ingewikkeld. We gaan morgen eventjes rustig verder praten”, aldus de premier. Hij zei dat hij „goede hoop” heeft dat het overleg tussen VVD en PvdA tot een oplossing leidt.

Overleg opvang illegalen afgebroken, geen resultaat

Elsevier 16.04.2015 Regeringspartijen VVD en PvdA hebben tot diep in de nacht overlegd over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Premier Mark Rutte (VVD) zei dat het ‘een ingewikkelde kwestie’ is. Het overleg gaat donderdag verder.

Pas om half vier donderdagochtend kwam er een eind aan het overleg dat woensdag om 17.00 uur begon. Met een korte onderbreking werd er urenlang overlegd in het Torentje van de premier.

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. Hoeveel kost een asielzoeker? U leest het hier >

De Raad van Europa oordeelde eind vorig jaar dat Nederlandmensenrechten schendt, door illegalen op straat te laten leven. Maar het Comité van Ministers in Brussel deed een andere uitspraak, en VVD en PvdA interpreten deze concept-uitspraak allebei anders.

Probleem

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Asiel) zei na het overleg nog vertrouwen te hebben in een goede afloop. ‘Anders ga je morgen niet verder praten.’ Ook VVD-fractieleider Halbe Zijlstra sprak van een complex probleem. Zijn PvdA-collega Diederik Samsom bezwoer dat er geen sprake was van een crisis. De partijen overleggen vandaag verder, en volgens vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) komt er zeker een akkoord. ‘We komen er zeker uit, maar wanneer weet je nooit van tevoren.’

zie ook;

15 apr Topoverleg coalitie over ‘bed, bad en brood’ duurt voort

14 apr Media: meer Nederlanders nemen asielzoekers in huis

14 jan Actiefilm in vluchtgarage: een spoedcursus van asielzoekers

Hoe ‘bed, bad, brood’ de coalitie dreigt te splijten

NU 16.04.2015 Alweer vergaderde de top van de VVD en PvdA tot diep in de nacht over een dossier waar de liberalen en sociaal-democraten met de koppen tegenover elkaar lijken te staan. Dit keer niet over de zorg, zoals in december vorig jaar, maar over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Ruim tien uur hadden de coalitiepartijen woensdag nodig om half vier in de ochtend te concluderen dat ze het nog niet over eens zijn of uitgeprocedeerde asielzoeker recht hebben op onderdak, voedsel en kleding, beter bekend als bed-bad-brood.

De partijkopstukken hervatten pas vrijdag hun overleg op het Torentje. Eerst gaan de VVD en PvdA zich beraden binnen hun eigen partij.

Zie ook: ‘Nederland schond regels bij bed- en broodregeling’

Basisbehoeften

Toch had de coalitie deze frontale botsing van mijlenver kunnen zien aankomen. In november oordeelde het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) namelijk al dat Nederland verplicht is uitgeprocedeerden van bed, bad, brood te voorzien, omdat dat het Europees Sociaal Handvest zegt dat mensen in hun basisbehoeften moeten worden voorzien.

Lees meer over: Illegalendebat

Moeizaam coalitieoverleg over bed, bad, brood vandaag verder

Trouw 16.04.2015 Het overleg tussen de coalitiepartijen PvdA en VVD over de opvang van illegalen is vanochtend rond half vier in de ochtend afgebroken. Het overleg, dat steeds meer het karakter van crisisoverleg heeft gekregen, krijgt gaat later vandaag verder. Dat meldden PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA) vannacht bij het verlaten van het Torentje van premier Mark Rutte.

Het moeizaam verlopende overleg was gistermiddag rond vijf uur begonnen. Duidelijk is dat VVD en PvdA het nog oneens zijn over de vraag hoe het kabinet nu verder moet met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal in Nederland verblijven. De PvdA wil hen ‘bed, bad en brood’ bieden, de VVD is daar op tegen. De liberalen vrezen dat dat een aanzuigende werking kan hebben op asielzoekers.

Overleg coalitie over opvang illegalen duurt voort›

NRC 15.04.2015 De top van de regeringscoalitie heeft vandaag urenlang overleg gevoerd over de opvang van illegalen. Na intern overleg van de VVD en PvdA hebben beide partijen vanavond de gesprekken hervat in het Torentje van premier Mark Rutte.

De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar over de vraag hoe uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland moeten worden opgevangen. Aanleiding is een uitspraak van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg vanochtend.

Lees meer;

16 APR In 5 minuten bijgepraat: ‘bed, bad, brood’ en de spanningen in de coalitie ›

16 APR Coalitieoverleg over ‘bed, bad, brood’ pas morgen verder ›

16 APR Nog altijd geen akkoord over asielopvang, vandaag weer overleg ›

16 APR Bed-bad-brood splijt coalitie

15 APR Onduidelijkheid over bed, bad en brood-verplichting ›

Overleg Torentje hervat

Telegraaf 15.04.2015 De regeringscoalitie van VVD en PvdA heeft grote moeite het eens te worden over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal in Nederland verblijven. Een ruim tien uur durend overleg van de VVD- en PvdA-top in het Torentje van premier Mark Rutte werd donderdag rond half vier in de ochtend afgebroken. Premier Rutte sprak drie kwartier later van een ingewikkelde kwestie. „Het hele dossier is ingewikkeld. We gaan morgen eventjes rustig verder praten”, aldus de premier. Hij zei dat hij „goede hoop” heeft dat het overleg tussen VVD en PvdA tot een oplossing leidt. Het beraad, dat inmiddels steeds meer het karakter van crisisoverleg krijgt, gaat donderdagmiddag verder.

Gerelateerde artikelen;

15-04: Verder met intern overleg

Crisissfeer in kabinet om opvang illegalen

AD 16.04.2015 Een zich al maanden voortslepende ruzie over de noodopvang van illegalen dreigt alsnog een breuk te veroorzaken tussen de VVD en de PvdA. In een crisissfeer spraken de coalitiepartijen gisteravond over een lang geleden aangekondigde resolutie van het comité van ministers van de Europese Raad.

We komen er misschien niet vanavond uit, maar we komen er uit, aldus Lodewijk Asscher.

Op het Torentje van premier Mark Rutte was de complete VVD-top bijeen, de PvdA had zich verschanst in de fractiekamer in de Tweede Kamer. De liberalen willen zo snel mogelijk af van de opvang van illegale asielzoekers, omdat die een aanzuigende werking zou hebben.

De sociaaldemocraten willen die juist structureel maken, omdat zij een humaner vreemdelingenbeleid willen. Vannacht kwamen Rutte en Samsom naar buiten met de mededeling dat het overleg vandaag overdag zal worden hervat.

Uitspraak

Politiek Den Haag wacht al maanden op het comité van ministers, na een vernietigende uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR) in november vorig jaar. Nederland zou in strijd handelen met het Europees Sociaal Handvest en zodoende de rechten van de mens schenden.

Lees ook;

Nog steeds onenigheid over illegalen, overleg gaat door

AD 16.04.2015 Het coalitieoverleg over de opvang van illegalen duurde donderdag tot 03.30 ‘s ochtends voort in het Torentje van premier Mark Rutte. VVD en PvdA probeerden daar al sinds 17.00 uur een compromis te vinden voor de meningsverschillen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal in Nederland verblijven. De PvdA wil hen ‘bed, bad en brood’ bieden, de VVD voelt daar niet voor.

Het overleg leek rond 2.15 uur afgelopen te zijn. Chauffeurs van ministers startten hun auto, in afwachting van hun ministers. Maar even later kwam voor de bij het departement van premier Rutte verzamelde pers de mededeling dat er toch nog verder wordt gepraat. Om 3.30 was het overleg dan toch echt afgelopen en werd medegedeeld dat donderdag overdag verder wordt gepraat.

Onenigheid PvdA en VVD over opvang asielzoekers

AD 15.04.2015 De top van de regeringscoalitie heeft vandaag urenlang overleg gevoerd over de opvang van illegalen. VVD en PvdA staan lijnrecht tegenover elkaar over de vraag hoe uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland moeten worden opgevangen. Aanleiding is een uitspraak van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg.

Al in de nacht van gisteren op vandaag was het eerste overleg, dat duurde tot 02.30 uur. Vanochtend ging dat verder in het Torentje van premier Mark Rutte en woensdag om 17.00 uur werd het er hervat.

Daar zat Rutte tot 20.00 uur om de tafel met PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA), VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD).

Bed, bad en brood

De kwestie draait om het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren, die illegaal in Nederland verblijven. De PvdA vindt dat gemeenten hen voedsel, kleding en onderdak (bed, bad en brood) moeten bieden.

De VVD voelt daar niet voor, het zou een aanzuigende werking hebben op asielzoekers. Vooral voor Samsom is de opvang van illegalen een belangrijke kwestie. Eerder moest hij zijn eigen achterban trotseren bij de strafbaarstelling van illegaliteit.

‘Los vluchtelingenprobleem op in eigen land’

Elsevier 15.04.2015 Het mooie lenteweer eist zijn tol op de Middellandse Zee: veel meer vluchtelingen dan normaal steken vanuit Noord-Afrika over naar Italië. Honderden van hen overleven de hachelijke oversteek niet.

Volgens critici is dat te wijten aan de laksheid van de Europese Unie. Sinds afgelopen vrijdag werden volgens schattingen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International ongeveer 10.000 mensen gered van de scheepjes op de Middellandse Zee. Dit aantal overleefde de oversteek.

Lees ook:

Lentemigratie Middellandse Zee draait op volle toeren

VVD en PvdA zoeken oplossing in conflict opvang illegalen

NU 15.04.2015 De top van de regeringscoalitie is woensdagavond omstreeks 21:30 uur, na intern overleg bij zowel VVD als PvdA, weer bijeen gekomen om te overleggen over de opvang van illegalen. Ontkend wordt dat er sprake is van een crisissfeer.

Vicepremier Lodewijk Asscher toonde zich bij het binnengaan van het Torentje, de werkkamer van premier Mark Rutte, positief over een oplossing in de tegengestelde visie tussen de coalitiepartners over de opvang van illegalen, de zogenoemde ‘bed, bad en broodvoorziening’.

“We komen eruit, maar ik weet niet of dat vandaag nog gaat lukken”, aldus Asscher tegen de aanwezige pers. Ook PvdA-leider Diederik Samsom ontkent dat sprake is van een crisissfeer. Andere bronnen rond de coalittie bevestigen dat.

Zie ook: ‘Nederland schond regels bij bed- en broodregeling’

Optimisme

Het overleg op het Torentje van premier Mark Rutte begon woensdag om 17.00 uur. Vanochtend en afgelopen nacht was er ook al uren overlegd door Rutte, Samsom, Asscher, Zijlstra en Dijkhoff.

Hoofdrolspelers uitten zich woensdag voor het overleg nog optimistisch. ”We komen er zeker uit, maar wanneer weet je nooit van tevoren”, zei Asscher. Ook Dijkhoff was positief over de uitkomst. Op de vraag of er een oplossing komt, zei hij: ”Ja, anders was ik hier niet.”

Lees meer over: Illegalen Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Torentjesoverleg over illegalen hervat

AD 15.03.2015 Het overleg van de top van de regeringscoalitie van VVD en PvdA is woensdagavond hervat in het Torentje van premier Mark Rutte. PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher (ook PvdA), sloten zich daar na intern overleg weer aan bij hun gesprekspartners van de VVD.

Samsom en Asscher toonden zich optimistisch over de afloop. Samsom ontkende dat er sprake is van een crisis binnen de coalitie. Hij zei te denken dat de partijen eruit kunnen komen.

Lees ook;

Overleg Torentje hervat

Telegraaf 15.04.2015 De regeringscoalitie van VVD en PvdA heeft grote moeite het eens te worden over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die illegaal in Nederland verblijven. Een ruim tien uur durend overleg van de VVD- en PvdA-top in het Torentje van premier Mark Rutte werd donderdag rond half vier in de ochtend afgebroken.

Premier Rutte sprak drie kwartier later van een ingewikkelde kwestie. „Het hele dossier is ingewikkeld. We gaan morgen eventjes rustig verder praten”, aldus de premier. Hij zei dat hij „goede hoop” heeft dat het overleg tussen VVD en PvdA tot een oplossing leidt. Het beraad, dat inmiddels steeds meer het karakter van crisisoverleg krijgt, gaat donderdagmiddag verder.

Gerelateerde artikelen;

15-04: Verder met intern overleg

Verder met intern overleg

Telegraaf 15.04.2015 De top van de regeringscoalitie is woensdag na ruim drie uur uiteen gegaan voor overleg in eigen kring over de opvang van illegalen. PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher verlieten het Torentje van premier Mark Rutte voor overleg in eigen kring.

Bij de VVD sloten de ministers Henk Kamp en Edith Schippers zich aan bij premier Rutte, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en de verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). Bronnen rond de coalitie ontkennen dat er sprake is van een crisissfeer.

Gerelateerde artikelen;

15-04: ‘We komen er zeker uit’

15-04: Coaltie overlegt over illegalen

Crisisberaad in coalitiepartijen om ‘bed, bad en brood’

VK 15.04.2015 Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het vannacht niet eens geworden over de kwestie ‘bed, bad en brood’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Na meer dan tien uur overleg tussen de top van de VVD en de top van de PvdA, grotendeels in het Torentje van premier Rutte, werd om 3.30 uur besloten de onderhandelingen te staken. Het beraad gaat vandaag verder.

VVD en PvdA verschillen fundamenteel van mening over hoe om te gaan met de basisbehoeften van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers. De aanleiding is een uitspraak van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg. De Raad van Europa is kritisch over het Nederlandse asielbeleid, maar is onduidelijk over de behandeling van illegalen. De PvdA wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren voedsel, kleding en onderdak (‘bed, bad en brood’) krijgen. De VVD is daar altijd tegen geweest en houdt nu, met de uitspraak in de hand, vast aan haar standpunt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Steeds meer Nederlanders vangen thuis vluchteling op

Liever op straat slapen dan bed, bad en brood

Hof: vluchtgarage mag elk moment worden ontruimd

Topoverleg coalitie over ‘bed, bad en brood’ duurt voort

Elsevier 15.04.2015 De Raad van Europa zegt dat Nederland de regels heeft geschonden bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij hebben recht op basisvoorzieningen als ‘bed, bad en brood’.

Het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa verklaarde woensdag dat Nederland de Europese regels heeft overtreden.

De inmiddels opgestapte staatssecretaris van Asiel Fred Teeven(VVD) kwam gemeenten uiteindelijk schoorvoetend tegemoet, en gaf hen financiële hulp om illegalen op te vangen ondanks dat hij geen voorstander van de regeling is.

De Raad van Europa oordeelde dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen, omdat Nederland anders het Sociaal Handvest voor de Rechten van de Mens zou schenden. Ookillegalen hebben basisrechten zoals voedsel, kleding en onderdak, oordeelde de raad.

Pand gekraakt voor asielzoekers Vluchtgarage

AD 15.04.2015 Er is vanavond een pand gekraakt op de Van de Sande Bakhuijzenstraat in Amsterdam-West voor de voormalige bewoners van de Vluchtgarage.

De groep van ongeveer zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers die maandag na de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam op straat kwam te staan, zou in eerste instante in het Amsterdamse Vondelpark slapen. Daar hebben zij vanmiddag hun intrek genomen. Tegen 19:00 zijn ze naar het pand bij de Sloterplas vertrokken, meldt AT5.

Een woordvoerder bevestigt dat zij in het pand zullen overnachten, maar weet niet wie geholpen heeft met het kraken van het pand. Het gaat om een oud kantoorgebouw. Hoe lang ze daar zullen blijven, is niet duidelijk.

Lees ook;

Uitgeprocedeerde asielzoekers naar Vondelpark

NU 15.04.2015 De groep van ongeveer zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers die maandag na de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam op straat kwam te staan, neemt woensdagavond zijn intrek in het Vondelpark.

Sympathisanten zorgen voor eten en drinken. Het is nog niet bekend of de groep ook van plan is daar te overnachten, meldde een woordvoerder. Woensdag trokken de uitgeprocedeerden, net als de dagen daarvoor, al demonstrerend door de stad.

Ze hielden zich onder meer op voor het pand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan de Stadhouderskade. Later vertrekken ze naar het Vondelpark om daar hun tenten op te slaan.

Uitspraak

De actiegroep Wij zijn hier reageerde verheugd op de uitspraak woensdag van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa. Dat oordeelde dat Nederland Europese regels heeft overtreden bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, door opvanglocaties voor daklozen ook open te stellen voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Zie ook: Overzicht: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

Heeft u foto’s bij dit nieuws? Upload ze via NUfoto.

Lees meer over: Asielzoekers Vluchtgarage

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers naar Vondelpark

Telegraaf 15.04.2015 De groep van ongeveer zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers die maandag na de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam op straat kwam te staan, neemt woensdagavond zijn intrek in het Vondelpark. Sympathisanten zorgen voor eten en drinken. Het is nog niet bekend of de groep ook van plan is daar te overnachten, meldde een woordvoerder.

Woensdag trokken de uitgeprocedeerden, net als de dagen daarvoor, al demonstrerend door de stad. Ze hielden zich onder meer op voor het pand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan de Stadhouderskade. Later vertrekken ze naar het Vondelpark om daar hun tenten op te slaan.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Emotionele ontruiming tentenkamp

Uitgeprocedeerde asielzoekers ‘verhuizen’ naar Vondelpark

NRC 15.04.2015 De groep van ongeveer zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers die maandag na de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam op straat kwam te staan, neemt vanavond zijn intrek in het Vondelpark. Sympathisanten zorgen voor eten en drinken. Het is nog niet bekend of de groep ook van plan is daar te overnachten, meldde een woordvoerder.

De nacht van maandag op dinsdag bracht de groep door in een provisorisch tentenkamp in de Pijp. De nacht daarop kregen ze onderdak in krakersbolwerk Vrankrijk, maar ook dat was slechts een oplossing voor één nacht. De woordvoerder zei: “We hebben op dit moment nul opties.”

De actiegroep Wij zijn hier reageerde verheugd op de uitspraak vandaag van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa. Dat oordeelde dat Nederland Europese regels heeft overtreden bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. LEES VERDER

Lees meer;

15 APR Overleg coalitie over opvang illegalen duurt voort ›

7:11 Nog altijd geen akkoord over asielopvang, vandaag weer overleg ›

2014 Elf uitgeprocedeerden naar nachtopvang in Amsterdam

17 JAN ‘Nederlands asielbeleid is een lappendeken’ ›

30 JAN Rechter houdt zaak Vluchtgarage vier weken aan ›

Minister Asscher optimistisch over oplossing opvang illegalen

NU 15.04.2015 Vicepremier Lodewijk Asscher is optimistisch dat de coalitie een oplossing vindt voor de opvang van illegalen. ”We komen er zeker uit, maar wanneer weet je nooit van tevoren”. Dat zei Asscher woensdag.

Vlak voor het begin van nieuw overleg in het Torentje van premier Mark Rutte toonde ook verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) zich positief over de uitkomst. Op de vraag of er een oplossing komt, zei hij: ”Ja, anders was ik hier niet.”

De top van de coalitie is sinds 17.00 uur weer bijeen in het Torentje voor overleg over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op opvang in gemeenten (‘bed, bad en brood’).

Lees meer over: Illegalen Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

‘We komen er zeker uit’

Telegraaf 15.04.2015 Vicepremier Lodewijk Asscher is optimistisch dat de coalitie een oplossing vindt voor de opvang van illegalen. „We komen er zeker uit, maar wanneer weet je nooit van tevoren”, zei hij woensdag.

Vlak voor het begin van nieuw overleg in het Torentje van premier Mark Rutte toonde ook verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) zich positief over de uitkomst. Op de vraag of er een oplossing komt, zei hij: „Ja, anders was ik hier niet.”

Gerelateerde artikelen;

14-04: Emotionele ontruiming tentenkamp

Coaltie overlegt over illegalen

Telegraaf 15.04.2015 De top van de regeringscoalitie van VVD en PvdA overlegt woensdag in het Torentje van premier Mark Rutte over de vraag hoe uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland moeten worden opgevangen. Aanleiding is een uitspraak van het Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg woensdag.

VVD en PvdA staan in dit dossier lijnrecht tegenover elkaar. De PvdA wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren, die illegaal in Nederland verblijven, voedsel, kleding en onderdak (bed, bad en brood) krijgen. De VVD voelt daar niet voor. In het Torentje van Rutte werken ze later woensdag verder aan een compromis.

Aan het overleg eind van de middag zullen premier Rutte, PvdA-leider Diederik Samsom, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) deelnemen. Onzeker is nog of ook vicepremier Lodewijk Asscher aanschuift. Hij was wel bij eerder overleg woensdag.

Gerelateerde artikelen;

15-04: ’Bed, bad en brood hoeft niet’

14-04: Emotionele ontruiming tentenkamp

Nederland schond regels bij ‘bed, bad, brood’

Trouw 15.04.2015 Nederland heeft Europese regels overtreden bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze mensen zonder papieren hebben recht op voedsel, kleding en onderdak (bed, bad en brood).

Met deze verklaring van het zogenoemde Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa zal de VVD nu echt overstag moeten. Voormalig staatssecretaris Fred Teeven hield zich lang vast aan het feit dat dit Comité zich nog moest buigen over een eerdere veroordeling van de Nederlandse omgang met deze uitgeprocedeerden.

Het comité boog zich woensdag in Straatsburg over de felle kritiek van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) op de Nederlandse opvang voor vreemdelingen zonder legale status. Dat oordeelde begin november vorig jaar dat Nederland aan niemand in het land basisvoorzieningen als bed, bad en brood mag onthouden. Ook niet aan uitgeprocedeerde  asielzoekers. Nederland stond op het standpunt dat deze voorzieningen niet voor illegalen golden.

‘Nederland schond regels bij bed- en broodregeling’

NU 15.04.2015 Nederland heeft Europese regels overtreden bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dergelijke volwassenen zonder papieren hebben recht op voedsel, kleding en onderdak (bed, bad en brood). Dat blijkt uit een verklaring van het zogenoemde Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg woensdag.

Volgens het Comité is het echter aan Nederland zelf om te kijken hoe die opvang wordt geregeld. De ministers zijn van oordeel dat de Raad daar niet over gaat.

Het comité boog zich over de felle kritiek van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) op de Nederlandse opvang voor vreemdelingen zonder legale status. De ministers nemen kennis van de kritiek, zo stellen zij. Het lijkt erop dat het comité vindt dat het ECSR zijn boekje te buiten is gegaan, stellen ingewijden.

Vluchtgarage

Maandag moesten de meer dan honderd vluchtelingen vertrekken uit de Vluchtgarage in Amsterdam.

De asielzoekers kunnen terecht bij een ‘bed-, bad- en broodvoorziening’ van de gemeente. Een groot deel noemt dit echter een ‘schijnoplossing’, omdat de vluchtelingen daar alleen ‘s nachts terecht kunnen.

Zie ook: Overzicht: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

Lees meer over: Asielzoekers Vluchtgarage

Onduidelijkheid over bed, bad en brood-verplichting›

NRC 15.04.2015 De top van beide coalitiepartijen voert in het Torentje overleg over wat het kabinet aanmoet met de opvang van illegale vreemdelingen. Hoe lang dat zou gaan duren, is onduidelijk. Afgelopen dagen spraken premier Rutte, PvdA-leider Diederik Samsom, vicepremier Asscher en VVD-fractievoorzitter Zijlstra al vaker met elkaar over de kwestie. VVD en PvdA hebben over dit dossier principieel andere opvattingen.

Aanleiding voor het beraad is de resolutie die het Comité van Ministers van de Raad van Europa vandaag heeft aangenomen. Die resolutie laat het aan Nederland over wat er met de opvang gebeurt. Die uitspraak was in politiek Den Haag langverwacht – toenmalig staatssecretaris Fred Teeven van asiel zei dat het kabinet pas een besluit zou nemen nadat de Europese ministers zich hadden uitgesproken.

Onder druk van diverse gerechtelijke uitspraken krijgen illegalen in diverse gemeenten momenteel nachtopvang. Dagopvang hoeven de gemeenten volgens Jaspers niet te bieden, behalve als “de omstandigheden overdag zo slecht zijn dat het inhumaan zou zijn om mensen op straat te laten zwerven”. “Dat kan bijvoorbeeld in de winter zijn, als het heel koud is.”

SPLIJTZWAM

Naar de uitspraak van de ministers, die samen de politieke ‘afdeling’ van de Raad van Europa vormen, is in Den Haag maandenlang uitgekeken. Het kabinet liet het definitieve besluit over de opvang van illegalen ervan afhangen.

Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben de afgelopen dagen al onderhandeld over de interpretatie die het kabinet aan het conceptbesluit van de Raad van Europa zou moeten geven. De VVD is tegen opvang van illegalen omdat dat een aanzuigende werking op andere migranten zou hebben. De PvdA vindt een basale vorm van opvang wel zo humaan – ook voor hen die geen verblijfsstatus hebben.

Lees meer;

10:36 In 5 minuten bijgepraat: ‘bed, bad, brood’ en de spanningen in de coalitie ›

VANDAAG VVD en PvdA moeten helemaal zelf tot een oplossing zien te komen

15 APR Raakt de vreemdeling weer op drift?

2014 Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

2014 Teeven neemt uitspraak Raad van Europa over illegalen nog niet over ›

’Bed, bad en brood hoeft niet’

Telegraaf 15.04.2015 Nederland hoeft geen afgewezen asielzoekers en andere illegalen op te vangen. Volgens een conceptuitspraak zal het Comité van Ministers van de Raad van Europa vandaag oordelen dat het niet over het vraagstuk van ’bed, bad, brood’ gaat, weten Haagse bronnen. Deze verrassende wending zorgt voor koortsachtig coalitieoverleg aan het Binnenhof.

In de coalitie werd niet meer gerekend op een oordeel dat zo in het straatje van de VVD past. De PvdA wilde juist wel ’bed, bad, brood’ geven aan illegalen en wil nu het liefst alsnog het punt binnenhalen dat al binnen leek.

Gerelateerde artikelen;

09-04: Vluchtgarage maandag ontruimd

07-04: Vluchtgarage nog niet ontruimd

01-04: A’dam doet beroep op buren

31-03: Vluchtgarage mag ontruimd

18-03: Woon- en leefgeld illegalen

07-03: ‘Neem een asielzoeker in huis’

Weer tijdelijke slaapplaats Amsterdamse asielzoekers

NU 15.04.2015 Een groep van ongeveer zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers heeft voor de tweede opeenvolgende nacht een alternatieve slaapplaats gevonden in Amsterdam.

Na de overnachting op een bouwplaats in de Pijp (maandagnacht) brengt de groep de nacht van dinsdag op woensdag door in het krakersbolwerk Vrankrijk in de Amsterdamse Spuistraat.

Ze werden daartoe door de krakers uitgenodigd, zei woordvoerder Pieter Smit van de actiegroep ‘Wij zijn hier’ dinsdagavond. Deze actiegroep ondersteunt de uitgeprocedeerde asielzoekers.

“En er was ook niks anders beschikbaar”, aldus Smit over dat nieuwe onderdak.

Zie ook: Overzicht: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

Lees meer over: Vluchtgarage Amsterdam

Gerelateerde artikelen

april 17, 2015 Posted by | illegalen, politiek, vluchtelingen | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Adri Duivesteijn PvdA – Laat het kabinet Rutte 1 toch vallen !

Afgelopen met dat gedonder.

Onze Haagse rakker Adri Duivesteijn, ooit wethouder in Den Haag,  laat weer eens van zich horen.

“Ik heb al een tijdje in mijn achterhoofd dat we een streep moeten trekken, maar na het opportunistische debat van gisteren wist ik het zeker. De oppositie kreeg geen voet tussen de deur in het debat over de jonge asielzoeker. Zo gaat dat met (te) veel onderwerpen.”

‘PvdA moet het kabinet laten vallen’

Trouw  28.10.2011 Het debat over de jonge asielzoeker Mauro Manuel was voor PvdA-wethouder Adri Duivesteijn de druppel. De PvdA moet wat het oud-Kamerlid betreft aansturen op de val van het kabinet door de steun voor het Europabeleid in te trekken.  

Het kabinet heeft dus de steun van de PvdA nodig om een meerderheid in de Tweede Kamer achter de Nederlandse bijdrage te krijgen.

Zie ook: PvdA-econoom: stem tegen Europees akkoord

Econoom wil dat PvdA tegen Europees akkoord stemt

PvdA-econoom: stem tegen Europees akkoord

PvdA-econoom: stem tegen Europees akkoord

PvdA-econoom: stem tegen Europees akkoord

PvdA-econoom: stem tegen Europees akkoord

Alhoewel ‘De PvdA is niet in de positie om een euro-akkoord tegen te houden’ laat staan dat ze het kabinat kunnen laten ploffen !!!

Overigens het Kabinet struikelt pas over Mauro als Wilders dat wil !!

Mauro’s lange weg naar Nederland

Trouw 30.03.2013 De kwestie rond de verblijfsvergunning van de Angolese asielzoeker Mauro heeft de gemoederen lange tijd beziggehouden. Een overzicht: 2007-2009: …

Mauro: ‘Nu eerst beginnen aan leven en geld verdienen’

Trouw 30.03.2013 In de politiek is tevreden gereageerd op de verblijfsvergunning voor Mauro Manuel. Zaterdag bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen het ANP dat de uit Angola afkomstige jongen donderdag de verblijfsvergunning heeft gekregen.

 
‘Mauro sprakeloos en opgelucht’

Trouw 30.03.2013 Mauro Manuel en zijn familie zijn opgelucht na tien jaar ‘wanhoop en onzekerheid’. Dat heeft Defence for Children, die zich heeft ingezet voor de belangen van Mauro, zaterdag laten weten. De steunorganisatie zegt dat ze door de familie is gevraagd om dat bekend te maken omdat ze zelf in de luwte willen blijven.

Buma blij met verblijfsvergunning Mauro

Trouw 30.03.2013 CDA-leider Sybrand Buma is blij dat Mauro een verblijfsvergunning heeft gekregen. Dat zei hij zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed. ‘Het is mooi dat deze zaak, die zo pijnlijk is geweest, op deze manier kan worden afgerond’, zei Buma. ‘U weet hoe het ons verdeeld heeft’, refereerde Buma aan de discussie binnen zijn partij over de kwestie-Mauro.

 
Familie Mauro  opgelucht

Telegraaf 30.03.2013 Mauro Manuel en zijn familie zijn opgelucht na tien jaar ‘wanhoop en onzekerheid’. Dat heeft Defence for Children, die zich heeft ingezet voor de belangen van Mauro, zaterdag laten weten. De steunorganisatie zegt dat ze door de familie is gevraagd om dat bekend te maken omdat ze zelf in de luwte willen blijven.

Blije reacties om Mauro

Telegraaf 30.03.2013  In de politiek is tevreden gereageerd op de verblijfsvergunning voor Mauro Manuel. Zaterdag bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen het ANP dat de uit Angola afkomstige jongen donderdag de verblijfsvergunning heeft gekregen.

Mauro heeft eindelijk zijn verblijfsvergunning

Trouw 30.03.2013 Mauro mag in Nederland blijven. Donderdag heeft hij een verblijfsvergunning gekregen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag bevestigd. Het gaat om een verblijfsvergunning in het kader van het kinderpardon.

Mauro heeft nu verblijfsvergunning

Telegraaf 30.03.2013 Mauro mag in Nederland blijven. Donderdag heeft hij een verblijfsvergunning gekregen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag bevestigd.

 
Mauro heeft verblijfsvergunning in Nederland

NU 30.03.2013 Mauro mag in Nederland blijven. Donderdag heeft hij een verblijfsvergunning gekregen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag bevestigd.  Bekijk video – Het gaat om een verblijfsvergunning in het kader van het kinderpardon.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Mauro Manuel

Mauro heeft verblijfsvergunning en mag blijven

Elsevier 30.03.2013 De veelbesproken asielzoeker Mauro Manuel mag in Nederland blijven. Hij heeft donderdag zijn verblijfsvergunning gekregen. Het gaat om een vergunning in het kader van het kinderpardon. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag bevestigd. Mauro, afkomstig uit Angola, kreeg in 2011 na veel politieke ophef een studievisum waarmee hij voorlopig in Nederland kon blijven. De jongeman kwam toen hij negen jaar was alleen in Nederland en woont al jaren bij zijn pleegouders.

Mauro heeft verblijfsvergunning en mag definitief in Nederland blijven

NRC 30.03.2013  Mauro Manuel mag definitief in Nederland blijven. De uit Angola afkomstige jonge asielzoeker heeft donderdag een verblijfsvergunning gekregen, bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie aan persbureau Novum.

Ministerraad stemt definitief in met ‘Maurowet’

Elsevier 21.12.2012 De ministerraad heeft het kinderpardon definitief goedgekeurd. uitgeprocedeerde asielzoekers zoals Mauro Manuel krijgen een verblijfsvergunning. Dat er een kinderpardon zou komen, was al vastgelegd in het Regeerakkoord.  Nu zijn ook de definitieve criteria vastgelegd.

zie ook

15 nov 2011 Advies: Betrek maatschappij bij besluit over Mauro’s

 4 okt 2011 ‘Ook VVD wil vertrek Mauro Manuel naar Angola’

 27 feb RvS negatief over ‘Maurowet’ PvdA en ChristenUnie

 31 okt 2011 Brief van Mauro Manuel aan Tweede Kamer

Goed nieuws voor Mauro: kinderpardon goedgekeurd

Trouw  21.12.2012 Asielzoekende kinderen en de andere leden van hun gezin die al zeker 5 jaar in Nederland zijn, kunnen hier blijven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten op voorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Justitie. Het gaat om een tijdelijke regeling en een definitieve regeling voor dit soort kinderen.

‘Mauro mag blijven dankzij kinderpardon’

NU 30.10.2012 Defence for Children gaat ervan uit dat de Angolese asielzoeker Mauro in aanmerking komt voor het kinderpardon van het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Bekijk video – ”We hebben er alle vertrouwen in dat het ook voor hem een oplossing gaat brengen”, zei Carla van Os van de organisatie dinsdag in het NOS-Radio 1 Journaal.

Gerelateerde artikelen;

Coalitie moet de hete adem van de PVV trotseren

Trouw 01.11.2011  Ook de VVD-fractie zou tegen de uitzetting van Mauro, een volledig ingeburgerde Nederlandse jongen, moeten stemmen.

Gerd Leers is als minister niet te benijden. Voordat zijn partij he als minister mocht voordragen, moest hij op sollicitatiebezoek bij Geert Wilders, omdat hij als burgemeester van Maastricht kritisch over de PVV was geweest. Die kritiek nam hij toen schielijk terug.

Daarna werd hij herhaaldelijk bij premier Rutte en vice­premier Verhagen op het matje geroepen, omdat hij dingen had gezegd die Wilders niet bevielen. Bijvoorbeeld de correcte constatering dat immigratie ook een verrijking voor de Nederlandse samenleving is. Ook dat nam hij weer schielijk terug.

Zie verder:

Voorbeeld.

Mauro is een keurig opgevoede Nederlandse jongen geworden. Eigenlijk is hij een voorbeeld voor sommige Marokkaanse jongeren. Ook zijn Nederlandse familie (pleeggezin) kan als voorbeeld gelden voor sommige Marokkaanse ouders, die hun kinderen niet of nauwelijks opvoeden. De rotjochies kunnen niet worden uitgezet, maar de maatschappelijk gezien kansrijke Mauro moet wel worden uitgezet.

Uitzonderingen
Natuurlijk moet het vreemdelingenbeleid op een strenge maar rechtvaardige wijze worden toegepast. Maar dit vreemdelingenstelsel werkt niet meer. Omdat de uitzonderingen interessanter zijn dan de regel. 

Dit systeem is niet in staat om dit soort situaties te voorkomen. En het heeft niets te maken met VVD of PVV, want we weten dat ook PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak niet bereid was om Mauro toe te laten.

Ook van de PvdA moest hij weg. Toen was die partij wel aan de macht, dat wil zeggen dat de PvdA belast was met de uitvoering van het beleid. Maar in de oppositie gedraagt de PvdA zich anders.

Nederland moet een weloverwogen immigratiebeleid voeren. En Mauro? Hij zal via een lange Hollandse U-bocht naar Nederland terugkomen, om het evenwicht tussen moraal, recht en werkelijkheid te herstellen.

Mauro en Gümüş: dubbele moraal PvdA 

Elsevier 28.10.2011 Zekeriya Gümüş werd in 1958 geboren in Turkije, in Ortaoba. Hij was een kleermaker en werkte sinds1989 inAmsterdam. In 1997 kwam hij als illegaal niet in aanmerking om te worden gelegaliseerd.

Zie: Mauro en Gümüş: dubbele moraal PvdA 

Zie ook: Albayrak wilde als staatssecretaris Mauro uitzetten

MauroMauro voetbalt met zijn team, voor zijn verblijf in Nederland met Kamerleden op ‘t Plein. Op de achtergrond CDA-er Knops die destijds ook voor Mauro opkwam.

‘Wat moet een Limburger in Angola?’

SP 28.10.2011 SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is ernstig teleurgesteld in het CDA en minister Leers die vandaag de achttienjarige Limburgse jongen Mauro als een baksteen hebben laten vallen.

‘Deze Nederlandse jongen wordt het slachtoffer van falend Nederlands asielbeleid. We hebben hem allemaal gehoord, met zijn zachte G is hij Limburgser dan vlaai. Maar hij wordt door het CDA geslachtofferd aan de PVV.’

Niet denigrerend

 ‘Mauro-grapje niet zo bedoeld’

‘Weer een Bleker-blooper’

Oppositie: Vrij zieke opmerking van Bleker

Oppositie: Vrij zieke opmerking van Bleker

Grapje Bleker valt slecht

Grapje Bleker valt slecht

‘Grap’ van Bleker valt slecht

Leers zal studie-aanvraag Mauro zorgvuldig controleren

Leers ‘welwillend’ jegens visumaanvraag Mauro

Leers gaat ‘welwillend’ kijken naar visumaanvraag Mauro

Leers ‘welwillend’

‘Welwillend jegens visumaanvraag’

Leers gaat ‘welwillend’ kijken naar visumaanvraag Mauro

Angolese asielzoeker Mauro vraagt studievisum aan

‘Mauro vraagt studievisum aan’

Mauro vraagt studievisum aan

Mauro vraagt studievisum aan

Mauro vraagt studievisum aan

Mauro vraagt studievisum aan

Mauro vraagt studievisum aan

Mauro gaat voor studievisum

Mauro heeft geen contact met zijn moeder

‘Mauro heeft geen contact met moeder’

Klein lichtpuntje in zaak van Mauro

De gratuite Houdini-act van Tofik Dibi

Soms moet het politieke debat juist gaan over dat ene geval

Kamer stemt alsnog voor motie studievisum Mauro

Kamer stemt alsnog voor motie studievisum Mauro

Kamer stemt in met studievisummotie Mauro

‘Visum Mauro vanuit Nederland’

Kamer: studievisum Mauro vanuit Nederland

Kamer: studievisum Mauro vanuit NL

Kamer stemt alsnog voor motie studievisum Mauro

Kamer: studievisum Mauro vanuit Nederland

Kamer akkoord over studievisum Mauro vanuit Nederland

Verhagen: aanvraag studievisum Mauro was mijn oplossing

‘Verhagen hakte knoop Mauro door’

Leers drijft zaak-Mauro niet op de spits

‘Zaak-Mauro niet op de spits drijven’

Leers zal Mauro ‘niet op de spits drijven’

Zaak-Mauro niet op de spits

Leers drijft zaak-Mauro niet op de spits

Rita Verdonk: Brief Mauro is nep!Video

Lees hier de hele oproep van Mauro.

Wie schreef de brief van Mauro? Een reconstructie

Peiling De Hond: CDA zakt naar 11 zetels, laagste ooit30/10/11

‘Leers kan Mauro wel degelijk verblijfsvergunning verlenen’

‘Uitzetting Mauro in strijd met kinderverdrag’

Politiek hoog spel spelen over Mauro heeft nu wel lang genoeg geduurd

Mauro: wel hulp maar geen asiel

Mauro diep geraakt door steun

Mauro diep geraakt door steunbetuigingenVideo

Mauro diep geraakt door massale steun

Asielzoeker Mauro heeft ook broertje en zusje in Angola

Mauro: heel erg jammer

Mauro: heel erg jammer

Mauro: Ik ben teleurgesteld

Oppositie: geen oplossing Mauro

Dibi: gegokt maar verloren

Dibi: gegokt maar verloren

Koppejan blij met CDA-inzet

Koppejan en Ferrier blij met CDA-inzet

Koppejan: Hier staat een gelukkige christendemocraat

‘CDA is er goed uitgekomen’

‘Gang van zaken CDA eenmalig’

Wilders: strubbelingen CDA-fractie niet voor herhaling vatbaar

Metrolezer wil Mauro hier houden

PvdA en D66: geen oplossing

Defense for Children: Studievisum Mauro is geen oplossing

Na studie moet Mauro terug

‘Mauro mag studievisum afwachten’

‘Mauro mag studievisum in Nederland afwachten’

CDA-fractie: Mauro mag hier studievisum afwachten

CDA: Mauro mag in Nederland studievisum afwachten

Geen verblijfsvergunning voor Mauro, wel steun CDA voor studievisum

CDA: Mauro mag studievisum in Nederland afwachten

Mauro mag voorlopig blijven

CDA: Mauro mag blijven (eventjes)

Weisglas roept VVD op Mauro niet uit te zetten

Kamer zegt ‘nee’ tegen verblijfsvergunning Mauro

Meerderheid Tweede Kamer verwerpt Mauro-moties

Kamer wijst verblijfsvergunning Mauro af

Kamer wijst vergunning verblijf Mauro af

Vergunning Mauro afgewezen

Kamer wijst verblijfsvergunning voor Mauro af

Kamer wijst verblijfsvergunning Mauro af

Geen verblijfsvergunning voor MauroVideo

Geen verblijfsvergunning voor Mauro

Kamer wijst moties af

Kamer stemt over moties

Weisglas: VVD moet tegen uitzetting Mauro stemmen

Weisglas: VVD moet tegen uitzetten Mauro zijn

Oproep Weisglas Mauro

Weisglas: VVD moet tegen uitzetten Mauro zijn

Voltallige CDA-fractie in overleg

CDA’ers bijeen over Mauro

CDA bijeen over Mauro

Spoedoverleg CDA over Mauro

Mauro is blij dat hij niet alleen staat

Mauro wacht opnieuw spannende dag

Weer spannende dag Mauro

Mauro maakt van kiezers mensen en van politici bureaucraten. Daarom een referendum

Video: Man bijt hond zoekt vrouw voor Mauro

Video: een korte film over Mauro Manuel

Voorzitter parlement Curacao: Mauro is welkom

“De zaak Mauro Manuel maakt duidelijk dat Nederland een racistisch land aan het worden is. Wij willen aan de hele wereld duidelijk maken dat er in het koninkrijk ook landen zijn, zoals Curaçao, die niet racistisch zijn”, aldus Asjes.  ‘Curaçao moet Mauro opnemen’

Voorzitter parlement Curaçao: Wij moeten Mauro opnemen

Voorzitter parlement Curaçao: Wij moeten Mauro opnemen

Mauro maakt van kiezers mensen en van politici bureaucraten. Daarom een referendum

‘Mauro voorlopig niet terug naar Angola’  meldt de NOS.

Mogelijk compromis over Mauro

Mogelijk compromis over Mauro

‘Uitzetting Mauro in strijd met kinderverdrag’

‘Uitzetting Mauro in strijd met kinderrecht’

“Er is geen tweede Mauro”

CDA zoekt uitweg

CDA wil meer Mauro’s voor jonger Nederland

Mauro smeekt Kamer: Geef mij een verblijfsvergunning

Emotionele flyer Mauro aan Tweede Kamer

Lees hier de hele oproep van Mauro.

Mauro doet laatste emotionele oproep aan Kamer

Studievisum voor Mauro? Aan deze eisen moet hij dan voldoen

‘Lubbers regelt geldschieter voor studievisum Mauro’

‘Lubbers regelt geldschieter voor studievisum Mauro’

Laatste emotionele oproep Mauro aan Kamer

En wat gebeurt er nu met Mauro?

Von der Dunk: ‘CDA brengt mensenoffer om Rutte-rechts te redden’

‘CDA moet uitzetting opschorten zolang het niet weet wat het wil’

Dibi: Pas beslissen over Mauro als CDA het eens is

Mauro is dinsdag bij Kamerdebat

‘Teleurstellend en hoopgevend’

Absurd debat over Mauro bewijst des te meer dat de regels zélf niet deugen

De zaak-Mauro is een groot vertoon van onmacht

CDA-congres neemt afgezwakte ‘Mauro-resolutie’ aan

CDA: Uitzetten alleenstaande minderjarigen is ongewenst

GroenLinks wil heropening Mauro-debat

GroenLinks wil heropening Mauro-debat met Leers

Verhagen vraagt eensgezindheid in CDA-fractie

Verhagen hoopt op eensgezinde CDA-fractie

Verwarring binnen CDA over afgezwakte ‘Mauro-resolutie’

Verwarring over tekst CDA-resolutie

Ferrier: belofte aan Mauro maakt schuld

‘Belofte maakt schuld, Mauro moet blijven’

Bleker: geen spijt van uitnodiging aan Mauro

Buma: congres vraagt geen ander besluit Mauro

CDA neemt afgezwakte Mauro-resolutie over

CDA-congres neemt afgezwakte ‘Mauro-resolutie’ aan

CDA neemt afgezwakte Mauro-resolutie over

Leers: geen sprake van invloed Wilders

Minister Leers: Wilders bepaalt mijn beleid niet

CDA-congres wordt beslissend voor Mauro

Crisisberaad CDA: dissidenten tegen uitzetten Mauro

CDA blijft verdeeld; partijcongres cruciaal in zaak-Mauro

CDA ondanks nachtelijk crisisberaad nog diep verdeeld over Mauro

Rutte: Leers pakt Mauro-dossier heel goed aan

Rutte over zaak-Mauro: Leers heeft het van A tot Z goed gedaan

Uitzetting Mauro: vijf vragen over het spannende CDA-congres van morgen

Vijf prangende vragen over de kwestie-Mauro

Mauro-moet-weg-actie. Minister Leers krijgt steun op internet

Leers: Zaak Mauro niet schrijnend genoeg

Kabinet steunt Leers’ besluit: Mauro moet terug naar Angola

Leers: besluit Mauro staat vast

Eerste reactie coalitieleiders op verdeeld CDA

Mauro heeft toch nog hoop

Hele CDA-fractie steunt Leers bij uitzetting Mauro

Tweede Kamer steunt minister Leers in uitzetten Mauro

Ook Ad Koppejan tegen uitzetting asielzoeker Mauro

Ferrier wil CDA-fractieberaad over kwestie-Mauro

Nauwelijks hoop voor Mauro

Leers: Asielzoeker Mauro moet terug naar Angola

Leers: Worteling Mauro geen reden hem hier te houden

Peiling: ‘CDA moet beslissing Leers over Mauro afwijzen’

Kamer stemt vanavond over uitzetten Mauro

CDA steunt Leers in Mauro-kwestie, maar studievisum is ‘echt een kans’

Mauro zal zich niet verzetten tegen uitzetting

Mauro: Ik ben bang dat ik afscheid moet nemen

PVV ergert zich aan ‘misleiding’

’70 procent Nederlanders wil vergunning voor ‘Mauro’s’

Democratie betekent: ruimte laten voor minderheden

Mauro en familie buitengewoon teleurgesteld

oktober 28, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 reacties

   

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 35 andere volgers