Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Geert Wilders en de Anti-PVV-wet

Veel steun voor ‘anti-PVV-wet’ – Video

De PVV is fel tegen het openbaar maken van namen van mensen die de partij geld schenken.

Tweede Kamerlid Hero Brinkman (PVV): „Of Henk en Ingrid van drie hoog achter ons vijfduizend euro willen schenken, gaat u geen bal aan.” 

Onlangs zei hij in een Kamerdebat dat hij vermoedt dat mensen niet bekend willen staan als PVV-donateur, omdat de partij door sommigen als „extreem-rechts” en „fascistisch” wordt aangeduid.  

Volgens het wetsontwerp moeten partijen op straffe van een boete van 25 duizend euro verplicht giften boven de 1.000 euro in hun jaarverslag vermelden.

Giften boven de 4.500 euro moeten straks gedetailleerd, met naam en toenaam, worden aangemeld en opgenomen in een register dat iedereen kan raadplegen.

Zie ook: Partijvergoedingen verplicht openbaar

De partij van Geert Wilders maakt niet bekend hoe zij aan geld komt. En tot nu toe stond de partij hiermee in haar recht. Wat we wel weten is dat de PVV de enige partij is die geen subsidie krijgt.

Dat komt omdat de PVV slechts twee leden heeft: Wilders zelf en de stichting waarvan Wilders enig bestuurder is: Vrienden van de PVV. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een partij echter meer dan duizend leden hebben.

Giften aan partijen zijn niet abject, gun die daarom het volle daglicht

Trouw 30.01.2012  Op vrijwel ieder terrein klinkt de roep om meer openbaarheid en verantwoording luider en luider. Vreemd genoeg gold dat tot nu toe niet voor de wijze waarop politieke partijen aan hun financiën komen. Over giften van particulieren of van bedrijven hebben partijen nooit opening van zaken hoeven geven. Welbeschouwd een vreemde zaak waaraan, zoals het er nu naar uitziet, binnenkort een einde komt.

Zie: Regels voor giften aan partijen – 26/01/12

Von der Dunk: ‘PVV moet nu financieel met de billen bloot’

VK 29.01.2012 Wilders’ belangen in het buitenland zijn vooral die van Israël. De PVV moet nu financieel met de billen bloot, meent Thomas von der Dunk.

In de NRC was het woensdag voorpaginanieuws, in De Volkskrant heb ik er niets over kunnen vinden, zoals dat een dag later gold voor het bericht dat Rosenthal opnieuw een collectieve Europese stellingname jegens Israël heeft gesaboteerd. Het gaat om het bericht van woensdag dat Wilders vooral vanuit ultrarechtse Amerikaanse kringen wordt gefinancierd.

Waarom nieuwe wet politieke giften alleen de PVV treft

VK 27.01.2012  De PVV gaat er alles aan doen om de nieuwe wet politieke giften via mazen in de wet te omzeilen. Een heikel punt voor de PVV, omdat die in tegenstelling tot de andere partijen drijft op giften van donateurs.  

Laat partijen toch lekker geheim doen over giften

Elsevier 27.01.2012 Transparantie over financiële donaties is niet aan de overheid om te regelen, noch aan andere politieke partijen.

Openheid over geld dat politieke partijen krijgen van bedrijven, actiegroepen, vakbonden en burgers, lijkt volkomen logisch. En de Tweede Kamer stuurde hier ook op aan, afgelopen dagen in debat met de minister. Die moet de politieke partijen dwingen om transparant te zijn en ze anders een boete geven.

Tot nu toe hebben kiezers het overigens nooit een groot probleem gevonden, want de geheimzinnigheid bestaat al sinds er politieke partijen zijn.

Ja maar, zeggen voorstanders van openheid, dan weten we niet dat de SP geld krijgt uit Noord-Korea, de VVD van Shell en PVV-leider Geert Wilders van ‘enge’ neoconservatieven in de Verenigde Staten.

Is dat erg dan? Je beoordeelt politieke partijen toch op hun standpunt en stemgedrag. Of die nu ingegeven zijn door vreemd geld of vrome beginselen maakt niet uit.

 
Regels voor giften aan partijen

Trouw 26.01.2012 Is het erg als een politieke partij tonnen ontvangt van een bedrijf als Shell? Nee, vindt de SP, als die gift maar openbaar is. Ja, zegt PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen, want de schijn dat politiek te koop is moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Met het kabinetsvoorstel dat de financiering van politieke partijen wil regelen, lijkt minister Spies (binnenlandse zaken) op een meerderheid van het parlement te kunnen rekenen, zo bleek gisteren uit het Kamerdebat over de wet. Alleen de PVV is pertinent tegen het wetsvoorstel.

Democratie mag best wat kosten

De Pers 26.01.2012 In Den Haag waart een rare vorm van masochisme rond: niet investeren maar bezuinigen op de politiek. Hardop durven Tweede Kamerleden niet te zeggen dat er meer overheidsgeld naar hun partijen moet. ‘Dan gaat je kop eraf’, vertelt een anoniempje. GroenLinkser Tofik Dibi komt nog het dichtst in de buurt. ‘Er zou eerder meer, dan minder geld naartoe moeten gaan.’ Maar voor meer geld pleit ook hij niet.

Spies: PVV moet uitkomst democratisch proces respecteren

Elsevier 26.01.2012 Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) neemt afstand van de aankondiging van de PVV om de wet voor openbaarheid van giften aan partijen te gaan omzeilen. ‘Oproepen het niet zo nauw te nemen met de resultaten van een democratisch proces gaan er bij deze minister niet in.’

Dat zei Spies donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de partijfinanciering.

Mazen in de wet
PVV’er Hero Brinkman keerde zich tegen deze ‘anti-PVV-wet’ omdat zijn partij giften niet openbaar wil maken. Daarom zei hij dat zijn partij na invoering van de regels op zoek gaat naar de mazen in de wet.

Zie ook:

Spies laakt opstelling PVV

Telegraaf 26.01.2012 Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) heeft donderdag afstand genomen van de aankondiging van de PVV de wet voor openbaarheid van giften aan partijen te gaan omzeilen. „Oproepen het niet zo nauw te nemen met de resultaten van een democratisch proces gaan er bij deze minister niet in.”

PVV zoekt mazen in wet over giften

Parool 26.01.2012 Als politieke partijen openheid moeten geven over giften die ze ontvangen, zal de PVV er alles aan doen om hier onderuit te komen. PVV-Kamerlid Hero Brinkman kondigde aan dat zijn partij de mazen van de wet zal opzoeken om te voorkomen dat de namen van donateurs op straat komen te liggen.

PVV zoekt mazen in wet over giften

Trouw 26.01.2012  Als politieke partijen openheid moeten geven over giften die ze ontvangen, zal de PVV er alles aan doen om hier onderuit te komen. PVV-Kamerlid Hero Brinkman kondigde aan dat zijn partij de mazen van de wet zal opzoeken om te voorkomen dat de namen van donateurs op straat komen te liggen.

 
PVV zoekt mazen in wet over giften

Telegraaf 26.01.2012 Als politieke partijen openheid moeten geven over giften die ze ontvangen, zal de PVV er alles aan doen om hier onderuit te komen. PVV-Kamerlid Hero Brinkman kondigde aan dat zijn partij de mazen van de wet zal opzoeken om te voorkomen dat de namen van donateurs op straat komen te liggen.

CDA trekt voorstel partijgiften in

NRC 26.01.2012 Het CDA heeft vanavond een voorstel om partijen zelf te laten bepalen of ze giften aan de partij openbaar maken weer ingetrokken. CDA-Kamerlid Ger Koopmans deed dit omdat de PVV het als legitimatie zou gebruiken om giften geheim te houden. Lees verder›

CDA trekt voorstel partijgiften in

Metro 26.01.2012 Het CDA heeft donderdagavond een voorstel om partijen zelf te laten bepalen of ze giften aan de partij openbaar maken weer ingetrokken. CDA-Kamerlid Ger Koopmans trok het amendement in omdat de PVV het als legitimatie zou gebruiken om giften geheim te houden.

CDA trekt voorstel partijgiften in

De Pers 26.01.2012 Het CDA heeft donderdagavond een voorstel om partijen zelf te laten bepalen of ze giften aan de partij openbaar maken weer ingetrokken.

CDA trekt voorstel partijfinanciering in

NU 26.01.2012 DEN HAAG – Het CDA heeft een voorstel om partijen zelf verantwoordelijk te maken voor het openbaar maken van partijgiften, weer ingetrokken.

CDA wil dat partijen zelf giften vastleggen

De Pers 26.01.2012 Politieke partijen moeten zelf gaan vastleggen welke giften ze ontvangen. Eigen verantwoordelijkheid is een garantie voor openheid over de financiering van een partij.  

CDA wil wet partijfinanciering afzwakken

NU 26.01.2012 Partijen moeten verantwoordelijk worden voor het openbaar maken van partijgiften.  Dat zegt CDA-Kamerlid Ger Koopmans donderdag tijdens het debat over de wet financiering politieke partijen. Deze wet moet politieke partijen verplichten om openheid te geven over de herkomst van giften vanaf 4500 euro.

CDA wil dat partijen zelf giften vastleggen

26.01.2012 Politieke partijen moeten zelf gaan vastleggen welke giften ze ontvangen. Eigen verantwoordelijkheid is een garantie voor openheid over de financiering van een partij.

 
Waarom de financieringswet politieke partijen anti-PVV zou zijn

VK 25.01.2012 Vandaag behandelt de Tweede Kamer het wetsontwerp over de financiering van politieke partijen. Een wet die past bij ‘een zichzelf respecterende democratie’, vindt de één. ‘Een anti-PVV-wet’, oordeelt de PVV.

‘Nieuwe financieringsregels politieke partijen zijn anti-PVV’

Trouw 24.01.2012  De PVV zal zich met hand en tand verzetten tegen nieuwe regels voor de financiering van politieke partijen. Volgens PVV-Kamerlid Hero Brinkman spreekt de Tweede Kamer deze week over een ”anti-PVV-wet, die we absoluut niet gaan steunen”.

‘Nieuwe financieringsregels politieke partijen zijn anti-PVV’

Parool 24.01.2012 De PVV zal zich met hand en tand verzetten tegen nieuwe regels voor de financiering van politieke partijen. Volgens PVV-Kamerlid Hero Brinkman spreekt de Tweede Kamer deze week over een ”anti-PVV-wet, die we absoluut niet gaan steunen”.

‘Openheid giften is anti-PVV’

Telegraaf 24.01.2012 Politieke partijen moeten volgens het wetsvoorstel giften van meer dan 4500 euro openbaar maken. De PVV heeft zich altijd gekeerd tegen bemoeienis van de overheid met de manier waarop partijen hun geld bij elkaar halen.

Brinkman verwacht ook dat zijn partij last krijgt van de nieuwe openheid omdat donateurs zullen terugschrikken voor bekendmaking van hun naam.

PVV haat transparantie

Spits 24.01.2012 De PVV zit helemaal niet te wachten op een nieuwe wet die politieke partijen verplicht openheid te geven over giften. Volgens PVV-Kamerlid Hero Brinkman gaat het om een “anti-PVV-wet, die we absoluut niet gaan steunen”.

De Tweede Kamer praat deze week over het wetsvoorstel waarin staat dat politieke partijen giften van meer dan 4500 euro openbaar moeten maken.

Meer transparantie over giften aan partijen

Metro 24.01.2012 Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een plan van het kabinet om de financiering van politieke partijen transparanter te maken. De PVV is fel tegen het voorstel, dat inhoudt dat giften vanaf 4500 euro openbaar moeten worden gemaakt.

‘Openheid giften is anti-PVV’

De Pers 24.01.2012 De PVV zal zich met hand en tand verzetten tegen nieuwe regels voor de financiering van politieke partijen.  

Kamer wil openheid partijfinanciering

NU 24.01.2012 Ondanks fel verzet van de PVV tekent zich een meerderheid in de Tweede Kamer af voor het verplicht transparant maken van partijfinanciering.

januari 26, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Geert Wilders en de Anti-PVV-wet

Geert Wilders PVV in tabel met Adolf Hitler

In het artikel De ironie van de hypocrisie gaat Michiel Blok, voormalig voorzitter van GroenLinks in Amsterdam-Oost, in op het niet doorgaan van de Arondéuslezing in het Noord-Hollandse provinciehuis. lees verder.

Het verhaal van Thomas von der Dunk, waarin hij onder meer parallellen trekt tussen de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van Wilders, werd onder meer door PVV’er Hero Brinkman te politiek gekleurd bevonden, waarna de lezing werd afgelast.

“Deze lijst kenmerken is natuurlijk niet perfect. Maar er zijn wel opvallend veel meningen en zelfs daden die Wilders gemeen heeft met Hitler”, stelt Blok. Dat meldt persbureau Novum.

Wilders vindt het stuk ‘te walgelijk voor woorden’. “En weer dus die VARA die dus echt structureel bezig is met een ongekende hetze tegen de PVV en mijzelf”, meldt Wilders vanuit het buitenland. Eerder sloeg Wilders een uitnodiging voor een debat van de VARA af, omdat Joop.nl een cartoon had geplaatst waarin Wilders werd vergeleken met Hitler. Uiteindelijk werd de tekening verwijderd.

Statenleden gaven tijdens het debat te kennen dat ze zich schamen over de gang van zaken rond het afblazen van de lezing. „De provincie heeft een smet opgelopen”, aldus D66. „Het beeld is neergezet dat VVD en CDA hun oor hebben laten hangen naar de PVV”, zei de fractievoorzitter van de SP.

Juist Wilders moet zich niet druk maken om vergelijkingen met Hitler

NRC 13.05.2011 Wilders is niet de martelaar van het vrije woord, maar verdient de gouden medaille voor de hypocrisie. Hij misgunt moslims vrijheden die hij zelf ten volle benut. Dat betoogde Timothy Garton Ash, hoogleraar Europese studies van de Oxford University, gisteren in The Guardian en de Los Angeles Times. Als adviseur van de Raad van Europa, een instelling waar 47 landen lid van zijn, pleit Ash voor een “rigoureuze handhaving van gelijke vrijheidsrechten” in samenlevingen waar populisme de kop opsteekt.

Onder druk van Wilders’ Partij voor de Vrijheid werd een lezing van de cultureel historicus Thomas von der Dunk afgezegd, nadat bekend was geworden dat hij de partijretoriek over moslims vergeleek met de manier waarop joden in de jaren dertig belasterd werden.” Tevens heeft de hoogleraar kennis genomen van het PVV-protest tegen een cartoon waarin Wilders als kampbeul werd uitgebeeld. “In het kort, het vrijheidsidee van de PVV is dat iedereen de Koran fascistisch mag noemen, maar niemand Wilders dat etiket mag opplakken.”

Afblazen lezing betreurd

Telegraaf 09.05.2011 Een meerderheid van Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland betreurt het dat de Willem Arondéuslezing door historicus en publicist Thomas von der Dunk in april is afgelast. Dat bleek maandag tijdens een debat van de Staten. Twee leden van de voorbereidende werkgroep van PS besloten de lezing niet te laten doorgaan omdat die te politiek van aard zou zijn vanwege kritiek op de PVV.

Staten betreuren afblazen lezing Von der Dunk

VK 09.05.2011 Binnenland Een meerderheid van Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland betreurt het dat de Willem Arondéuslezing door historicus en publicist …

Staten balen van afblazen PVV-bash

Spits 09.05.2011 De Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland balen dat de Willem Arondéuslezing door historicus en publicist Thomas von der Dunk in april is afgelast. Dat bleek maandag tijdens een debat van de Staten. Twee leden van de voorbereidende werkgroep van PS besloten de lezing niet te laten doorgaan omdat die te politiek van aard zou zijn vanwege kritiek op de PVV.  LEES VERDER…

 
Staten betreuren afblazen lezing Von der Dunk

NU 09.05.2011 HAARLEM – Een meerderheid van Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland betreurt het dat de Willem Arondéuslezing door historicus en publicist Thomas von der Dunk in april is afgelast. Dat bleek maandag tijdens een debat van de Staten.

Gretta en Thomas bagatelliseren nazisme

Elsevier 06.05.2011 Op 4 mei herdenken wij voornamelijk de slachtoffers van het naziregime. Daarnaast eren wij de dapperen die gedurende de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de nazi’s. Dit is de kerngedachte bij de herdenking. Maar 4 mei is niet een dag waarop wij alledaagse politieke conflicten zouden uitvechten. Dat kan ook niet. Het is in strijd met de grondgedachte van 4 mei. De dag voor bezinning moet niet eindigen in een politiek moddergevecht.

Thomas von der Dunk dacht daarover anders. Toch is ronduit verwerpelijk dat het hem onmogelijk is gemaakt om zijn lezing te houden. Hero Brinkman heeft daarin kennelijk een rol gespeeld.

Kop van Jut van rechts Nederland

Spits 05.05.2011 Een lezing van publicist Thomas Van der Dunk over de PVV en WOII werd in eerste instantie verboden. Commissaris van de Koningin Johan Remkes (VVD) heeft die lezing alsnog mogelijk gemaakt. Wat vind je daarvan?

”Volkomen terecht. Je moet dat soort dingen niet verbieden. Er wordt moeilijk gedaan als er zo’n rare moslim aan tafel bij Pauw & Witteman eist dat er geen wijn op tafel mag staan. Daar wordt dan schande van gesproken, maar dan zou je dit laten passeren? Dit is toch wel van een grotere orde. Dit betekent dat iemand niet mag zeggen wat hij denkt. Dan gaan we toch wel heel ver. Dat links daartegen protesteert, dat was te verwachten. Maar dat er ter rechter zijde nauwelijks protest was, baart me zorgen. Zo’n Remkes is dan nog een echte liberaal. Maar het CDA is bijvoorbeeld doodstil.”

Francisco van Jole, oprichter en hoofdredacteur van het linkse VARA-opinieblog JOOP, oogstte een storm van protest toen hij op zijn blog een cartoon plaatste van Geert Wilders als kampbeul. Onder druk van de bedreigingen moest Van Jole de cartoon van zijn site halen. Maar Van Jole gaat door: ”De vergelijking met de Tweede Wereldoorlog maakt je bewust van de vrijheid waarin wij leven.”  LEES VERDER…

Lees het volledige interview vandaag in Sp!ts

Von der Dunk

Trouw 29.04.2011 Geachte heer Von der Dunk. Laat ik allereerst mijn verontwaardiging kenbaar maken voor de laffe censuur die u onlangs heeft getroffen: Uw Arondéuslezing is op instigatie van de PVV afgeblazen. Daarin plaatste u de partij van Wilders in een context van nazisme en Tweede Wereldoorlog. Niet echt iets nieuws want dit doet u circa 365 dagen per jaar.

‘Met de kennis van nu’ was lezing doorgegaan

Trouw 29.04.2011 Nederland CDA en VVD Noord-Holland betreuren dat de toespraak van Thomas von der Dunk is afgelast. Thomas von der Dunk heeft de omstreden Arondéuslezing gehouden, in de vorm van een hagepreek. Maar de affaire heeft de verhoudingen in het provinciehuis van Noord-Holland behoorlijk verstoord. Bijna iedereen betreurt nu dat de lezing niet gewoon is doorgegaan.

 Lees ook: Tekst alternatieve Arondéuslezing | Het nieuwe taboe op de oorlog – 27/04/11

 

VARA-blogger voelt zich onveilig door reactie Wilders

Elsevier 27.04.2011 Blogger Michael Blok van de VARA-website joop.nl zegt dat hij zich onveilig voelt door de reactie van PVV-leider Geert Wilders op zijn blog. In zijn stuk vergelijkt Blok Wilders met Adolf Hitler. Wilders noemde het artikel ‘ongepast en ziekelijk demoniserend’.

Dat de schrijver is geschrokken van Wilders’ reactie schrijft hij in een open brief aan de PVV-leider die is verstrekt aan persbureau Novum.

Zie ook:

Blogger bang na reactie Wilders

Spits 27.04.2011 Michael Blok, schrijver van het stuk op weblog Joop over de overeenkomsten tussen Adolf Hitler en Geert Wilders, voelt zich onveilig door de reactie van Wilders. Hij laat dat weten in een open brief aan Wilders. Blok heeft de brief ook verstrekt aan persbureau Novum. LEES VERDER…  

Blogger ‘onveilig door Wilders’

De Pers 27.04.2011 De schrijver van een stuk op weblog Joop over de overeenkomsten tussen Adolf Hitler en Geert Wilders voelt zich onveilig door de reactie van Wilders. Dat laat blogger Michael Blok weten in een open brief aan Wilders. Blok heeft de brief ook verstrekt aan persbureau Novum.

Blogger voelt zich onveilig door reactie Wilders

Nu 27.04.2011 De schrijver van een stuk op weblog Joop over de overeenkomsten tussen Adolf Hitler en Geert Wilders voelt zich onveilig door de reactie van Wilders. Dat laat blogger Michael Blok weten in een open brief aan Wilders.

Veel publiek bij omstreden ‘Hitler-rede’ Von der Dunk

AD 27.04.2011  De alternatieve Willem Arondéuslezing van publicist en cultuurhistoricus Thomas von der Dunk in de Haarlemmerhout in Haarlem heeft vanavond zo’n twaalfhonderd toehoorders getrokken. De omstreden rede, die was afgelast door vertegenwoordigers van CDA en VVD uit een commissie van Provinciale Staten, werd toch gehouden als hagepreek.  

Tekst alternatieve Arondéuslezing | Het nieuwe taboe op de oorlog

Trouw 27.04.2011  Publicist Thomas von der Dunk mocht zijn tekst voor de jaarlijkse Arondéuslezing niet voordragen omdat deze te partijpolitiek zou zijn. Vanavond hield hij in Haarlem een alternatieve Arondéuslezing. Hieronder vindt u een ingekorte versie van de tekst.

Veel publiek bij Arondéuslezing Von der Dunk

Parool 27.04.2011 De alternatieve Willem Arondéuslezing van publicist en cultuurhistoricus Thomas von der Dunk in de Haarlemmerhout in Haarlem heeft woensdagavond zo’n twaalfhonderd toehoorders getrokken.

De omstreden rede, die was afgelast door vertegenwoordigers van CDA en VVD uit een commissie van Provinciale Staten, werd toch gehouden als hagepreek. Ook commissaris van de Koningin Johan Remkes van Noord-Holland en enkele gedeputeerden woonden de lezing bij.

Lees ook: Arondéuslezing in Haarlem (27-04-11)

Veel publiek bij Arondéuslezing Von der Dunk

VK 27.04.2011 De alternatieve Willem Arondéuslezing van publicist en cultuurhistoricus Thomas von der Dunk in de Haarlemmerhout in Haarlem heeft vanavond zo’n twaalfhonderd toehoorders getrokken. De omstreden rede, die was afgelast door vertegenwoordigers van CDA en VVD uit een commissie van Provinciale Staten, werd toch gehouden als hagepreek. Ook commissaris van de Koningin Johan Remkes van Noord-Holland en enkele gedeputeerden woonden de lezing bij. De volledige lezing is overigens hier te lezen.

Vanavond is het zover: Von der Dunk met zijn ‘omstreden’ lezing

VK 27.04.2011 Of de PVV nu bezwaar heeft of niet, de ‘omstreden’ lezing van cultuurhistoricus en publicist Thomas von der Dunk gaat vandaag gewoon door. Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting heeft de alternatieve bijeenkomst tegenover het provinciehuis in Haarlem georganiseerd.

Espresso met Geert Wilders

NRC 26.04.2011 Adolf Hitler dronk nooit espresso,’ zegt Geert Wilders tegen mij. ‘De kleur stond hem tegen. Van glazen melk kon hij echter geen genoeg krijgen.’ Ik drink een espresso met de PVV-leider de dag nadat hij is vergeleken met de Duitse dictator. Op Joop.nl zijn politici als Mahatma Ghandi, Wim Kok en Geert Wilders aan de hand van 37 kenmerken vergeleken met Hitler. De score: Ghandi zes overeenkomsten, Kok één, Wilders dertig. ‘Ik heb ook geen snor,’ zegt de PVV-leider. ‘Ik draag nooit kaplaarzen, ik ben geen liefhebber van Wagner, ik heb geen hond die Blondi heet maar een cavia. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan.’ Hij neemt een slokje van zijn espresso. ‘Ik leef, Hitler niet.’

Geert Wilders noemde de vergelijking gisteren ‘ongepast’ en ‘ziekelijk demoniserend’. ‘Ik kan hem wel heel goed imiteren,’ zegt hij nu. ‘John Cleese is er niets bij.’ De PVV-leider staat op en doet de paradepas. En, eerlijk is eerlijk, de voeten van Wilders komen hoger dan die van Cleese. ‘Wil je ook de groet zien?’ Ik schud mijn hoofd, ik ben overtuigd. 

Noord-Holland betreurt afgelasten anti-PVV-lezing

Elsevier 26.04.2011 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreuren het dat de Willem Arondéuslezing die cultuurhistoricus Thomas von der Dunk dinsdagavond in het Provinciehuis in Haarlem zou houden, is afgelast.

Hoewel het college begrip heeft voor de beslissing, wordt nu de indruk gewekt dat er wordt getornd aan de vrijheid van meningsuiting, zo hebben GS dinsdag laten weten. Volgens het college moet die vrijheid van meningsuiting altijd voorrang krijgen.

Zie ook:

Samen met Hitler in één tabel, dat vindt Wilders ongepast

NRC 25.04.2011  Geert Wilders zegt dat het “ongepast” en “ziekelijk demoniserend” is dat hij op Joop.nl in een tabel wordt vergeleken met Adolf Hitler. Dat laat de PVV-leider volgens persbureau Novum vanuit het buitenland weten in reactie op een artikel op het links georiënteerde weblog.

Wilders kwaad over vergelijking met Hitler

AD 25.04.2011 Geert Wilders vindt het ongepast en ‘ziekelijk demoniserend’ dat op de website Joop.nl een tabel staat waarin hij wordt vergeleken met Adolf Hitler. Dat laat de PVV-leider weten in reactie op een artikel op het weblog. Dat meldt persbureau Novum.

Wilders boos om Hitler-vergelijking op VARA-website

Elsevier 25.04.2011 Een artikel op VARA-website Joop.nl waarin PVV-leider Geert Wilders wordt vergeleken met Adolf Hitler, wordt door Wilders ‘ziekelijk demoniserend’ genoemd.

Dat meldt persbureau Novum.

Zie ook:

Wilders hekelt Hitler-vergelijking

De Pers 25.04.2011 Geert Wilders vindt het ongepast en ‘ziekelijk demoniserend’ dat op de website Joop.nl een tabel staat waarin hij wordt vergeleken met Adolf Hitler.

Wilders hekelt vergelijking met Hitler op blog Joop

25.04.2011 Geert Wilders vindt het ongepast en ‘ziekelijk demoniserend’ dat op de website Joop.nl een tabel staat waarin hij wordt vergeleken met Adolf Hitler. Dat laat de PVV-leider weten in reactie op een artikel op het linkse weblog. Wilders lag al eerder overhoop met de aan de VARA-gelieerde site, nadat daar een tekening van hem als bewaker van een concentratiekamp was geplaatst.

Wilders weer in de clinch met blog

NU 25.04.2011 AMSTERDAM – Geert Wilders vindt het ongepast en ‘ziekelijk demoniserend’ dat op de website Joop.nl een tabel staat waarin hij wordt vergeleken met Adolf Hitler. Dat laat de PVV-leider vanuit het buitenland weten in reactie op een artikel op het linkse weblog.

Zie ook: 24/02/2011 PVV-cartoon verwijderd van VARA-site

‘Von der Dunk moet een ander platform zoeken’

VK 23.04.2011 De Willem Arondéuslezing vindt volgend jaar gewoon weer plaats, bezweert Hans van Straaten. Het VVD-Statenlid in Noord-Holland gelastte, samen met een CDA-collega, de editie van dit jaar af.

Het tweetal vond de toespraak van cultuurhistoricus Thomas von der Dunk ‘te partijpolitiek’. “Von der Dunk is vrij in het uiten van zijn mening”, zegt Van Straaten, “maar hij moet een ander platform zoeken.”

Achtergrond:

Zie ook:

Jack Biskop CDA – Wat is de Overeenkomst tussen PVV en NSB ?

Overeenkomst Geert Wilders PVV versus Adolf Hitler NSB ?

Geert Wilders PVV – Weer vergeleken met de NSB !!

Romano del Castelletto – Geert Wilders Kunst of Kitsch

Van Wilders, demoniseren en Adolf Hitler

En ook:

Geert Wilders PVV – vervolg rechtzaak van de eeuw ! deel 5

Geert Wilders PVV weer in de strijd tegen de Islam

Geert Wilders laat zich ”suggestief en misleidend” uit over de Koran – deel 4

Geert Wilders PVV – Crime of the Century – deel 4

Romano del Castelletto – Geert Wilders Kunst of Kitsch

Van Verrechtsing, Demonisering en Verharding

VVD en de vrije Meningsuiting

april 25, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 reacties

De kiezende burger – De stemmer als consument

Burger moet leren kiezen tussen twee kwaden, stelt Thomas von der Dunk.

Nu zal niemand ontkennen dat de politiek in een crisis verkeert, maar hun staatkundig geknutsel blijft kurieren am Symptom, zolang zij niet naar de oorzaken van die crisis vragen. Voor welk probleem moet hun voorstel precies de oplossing zijn? Voor de regeerbaarheid in Den Haag of voor de ontevredenheid van de kiezer?

Opinieblog NRC 26.03.2010  –  Naarmate politici met de inhoud minder raad weten, storten zij zich des te gretiger op de vorm. Dat blijkt opnieuw uit de stukken van Marnix van Rij en Hans Hoogervorst (Hier) afgelopen dinsdag. 

“het neoliberalisme heeft de kiezer van een burger tot een consument gedegradeerd, die eraan gewend is geraakt om, als in een snoepwinkel, alleen te pakken wat hij lekker vindt. Dat politiek kiezen is, vaak tussen twee kwaden, wordt zo niet meer gepruimd.”

Tweepartijenstelsel versus Tweestemmenstelsel”. Von der Dunk voorspelt dat het terugbrengen van een versplinterd parlement tot twee blokken de kiezer juist zal verwijderen van de politiek. (lees hier het volledige opiniestuk)  

Opinie – Wie de burger behandelt als klant, vraagt om problemen

Opinie – Een klant van de staat wordt snel woedend

 

Zie ook:

NRC 27.03.2010  Cohen haalt uit naar het ‘neoliberalisme’

Cohen pleit voor „een zelfbewuste overheid” die in de financiële wereld zorgt voor „ordening, regulering en toezicht”. Als mogelijke maatregelen noemde hij „een scheiding van consumentenbanken en zakenbanken” en „reductie van de omvang van banken”.

Document Van der Wielen-lezing Cohen

Niet alle publieke taken kunnen volgens Cohen aan de markt worden toevertrouwd en soms moet een publieke taak „zelfs worden teruggehaald naar het publieke domein”. Hij gaf geen voorbeelden van privatiseringen die teruggedraaid moeten worden. 

En toch de NMA  is tegen terugdraaien. Naast de zorgverzekeraars vindt ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit dat de marktwerking in de zorg niet moet worden teruggedraaid. Directeur van de NMa Pieter Kalbfleisch zei zondag in het televisieprogramma Buitenhof dat de regering consistent moet zijn in zijn wetgeving.

Hij benadrukte daarbij dat hij alleen kan waarschuwen en dat het besluit uiteindelijk bij de regering ligt.

“Als de marktwerking nu wordt teruggedraaid, krijg je zigzag-wetgeving”, zei Kalbfleisch. Het terugdraaien van de marktwerking wordt gevreesd omdat door de verkiezingen op 9 juni een linkse regering zou kunnen worden gevormd. Eerder deze week uitte directeur van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Pieter Hasekamp zijn zorgen in dagblad Trouw.

maart 28, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Bas van der Vlies SGP – Populisme in Nederland een bedreiging

Het land schiet volgens Van der Vlies niets op met „populistische kreten zonder dat daarbij werkelijke oplossingen worden geboden en het lanceren van allerlei onuitvoerbare voorstellen”.

Volgens Van der Vlies geeft populisme geen antwoord op reële problemen. De PVV heeft in zijn ogen wel een punt als ze wijst op de islamisering, waar de SGP ook moeite mee heeft. „Het gaat om de identiteit van ons land, waarbij voor de SGP de wortels in de christelijke traditie inspirerend en verrijkend zijn”.

Van der Vlies sprak ook opnieuw zijn zorgen uit over de toenemende verruwing en onfatsoen in de Tweede Kamer. „Politiek kan noch mag erop gericht zijn alleen de burgers te willen bezighouden als een soort volksvermaak”.

Van der Vlies waarschuwt voor populisme

 AD 27.03.2010 AMERSFOORT – Populisme bedreigt de Nederlandse samenleving. Die waarschuwing liet vertrekkend SGP-leider Bas van der Vlies zaterdag horen tijdens een partijcongres in Amersfoort. Kees van der Staaij volgt Van der Vlies op en is lijsttrekker van ..

Nestor Tweede Kamer neemt afscheid; SGP kiest de aanval

Elsevier 27.03.2010  Na 29 jaar Kamerlidmaatschap houdt SGP-boegbeeld Bas van der Vlies het voor gezien. Op het partijcongres in Amersfoort droeg hij zijn lijsttrekkerschap over aan Kees van der Staaij.

SGP: populisme bedreigt samenleving

Trouw 27.03.2010 Die waarschuwing liet vertrekkend SGP-leider Bas van der Vlies zaterdag horen tijdens een partijcongres in Amersfoort. Kees van der Staaij volgt Van der Vlies op.

‘Populisme bedreigt ons land’

Telegraaf 27.03.2010  Populisme bedreigt de Nederlandse samenleving, zegt vertrekkend SGP-leider Bas van der Vlies.

Zie ook:

Opinieblog  –  Burger moet leren kiezen tussen twee kwaden, stelt Thomas von der Dunk. (27.03.2010)

“Dat heeft de kiezers van een burger tot een consument gedegradeerd. Die eraan gewend is geraakt om, als in een snoepwinkel, alleen te pakken wat hij lekker vindt. Dat politiek kiezen is, vaak tussen twee kwaden, wordt zo niet meer gepruimd.” (lees hier het volledige opiniestuk)

Von der Dunk voorspelt dat het terugbrengen van een versplinterd parlement tot twee blokken de kiezer juist zal verwijderen van de politiek. “Zie het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar de opkomst onder de 50 procent blijft steken.”

(lees ook:  ‘Een klant van de staat wordt snel woedend‘)

Blog: 

Staatkundig Gereformeerde Partij gaat voor drie zetels

Nieuw nieuws nieuws

maart 27, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 4 reacties

Geert Wilders PVV – (Kop)VoddenTaks alsnog in Nederland ???? deel 2

Zelfs met de (Kop)VoddenTaks kreeg Geert Wilders het niet voor elkaar.

PVV lijkt boerkaverbod vergeten

Parool 02.04.2010  Het wetsvoorstel van de Partij voor de Vrijheid (PVV) voor een boerkaverbod lijkt een stille dood gestorven. Het voorstel, dat medio 2007 bij de Tweede Kamer is ingediend, wacht al twee jaar op verdere behandeling. Oorzaak: de PVV heeft schriftelijke vragen van andere fracties nog steeds niet beantwoord.

Lees ook: Moslims België oneens met boerkaverbod (31-03-10)

Lees ook: Kabinet dreigt boerkaverbod aan ov op te leggen (08-02-08)

Lees ook: Wilders: hoofddoekjesverbod is geen breekpunt (02-04-10)

Zie ook: Geert Wilders PVV – (Kop)VoddenTaks alsnog in Nederland ???? deel 1

Wat in Nederland eerder niet lukte, een verbod op de boerka, maakt in Frankrijk een grote kans om te slagen. Een parlementaire commissie zette gisteren een eerste stap op weg naar een ban op de ’integrale sluier’.

Met de boerka – of eigenlijk nikaab, de versie die de ogen vrijlaat – over straat lopen mag wel. Dit was een van de kwesties waar de commissie over verdeeld was.

Het rapport ziet af van een totaalverbod omdat de kans groot is dat dit in strijd is met de grondwet.  Franse commissie pleit voor verbod boerka  video

Moslima’s maken pro-hoofddoeklied

Overigens ook in Belgie staat men niet geheel positief tegen het Burka-verbod.

‘Boete voor Sint door verbod op boerka België’

Telegraaf 31.03.2010  Het boerkaverbod in België leidt tot bezorgdheid bij het rechtsliberale Lijst Dedecker. Hij vreest dat ook Sinterklazen met nepbaarden en motorrijders met een helm een bon krijgen.

…………………………………………………en verder

Frankrijk zet boerkaverbod door

Telegraaf 21.04.2010 De Franse regering zet haar voornemen voor een volledig verbod op het dragen van de boerka en de nikab door.

België bant boerka uit straten

AD 31.03.2010   BRUSSEL – De Belgische politiek steunt unaniem een plan om het dragen van de boerka en nikab in het openbaar te verbieden in heel België. De parlementscommissie voor Binnenlandse Zaken heeft woensdag voor het plan gestemd.

België wacht boerkaverbod

Trouw 31.03.2010 De Belgische politiek steunt unaniem een plan om het dragen van de boerka en nikab in het openbaar te verbieden in heel België.

Mogelijk boerkaverbod België

NRC 31.03.2010 België wordt mogelijk het eerste land in Europa met een boerkaverbod.  Een voorstel daartoe werd vandaag in de Kamer gesteund door alle politieke partijen.

Moslims België oneens met boerkaverbod

Telegraaf 31.03.2010 BRUSSEL –  Moslims in België bestrijden het aankomende verbod op boerka’s in het land. „Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier is een vrijheid van elk individu”, vindt Isabelle Praile, vicevoorzitster van de belangenorganisatie Moslim Executieve woensdag.  

Belgen willen boerka verbieden

Telegraaf 31.03.2010 De Belgische politiek steunt unaniem een plan om het dragen van de boerka en nikab in het openbaar te verbieden in heel België. Binnenlandse Zaken heeft woensdag voor het plan gestemd.

Zie ook: • Moslims België tegen boerkaverbod  

‘Volledig Frans boerkaverbod niet haalbaar’

AD 30.03.2010 PARIJS – Het hoogste Franse bestuursorgaan heeft de regering dinsdag geadviseerd geen volledig verbod op het dragen van de boerka en de nikab af te kondigen. Volgens de Franse Raad van State  

‘Geen volledig boerkaverbod’

Telegraaf 30.03.2010 De Franse regering is geadviseerd geen volledig verbod op het dragen van de boerka en de nikab af te kondigen.

Parlementsraad adviseert voor burqaverbod Frankrijk

Elsevier 26.01.2010 Een adviescommissie van het Franse parlement pleit voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals de burqa en de niqaab. Het …

Parijs wil een boerkaverbod

Telegraaf  26.01.2010 VIDEO Na het hoofddoekjesverbod uit 2004 stevent Frankrijk nu af op een nationale boerkaban.

Frans boerkaverbod krijgt vorm

Trouw 26.01.2010 Moslima’s met een gezichtsbedekkende sluier kunnen in Frankrijk straks nog wel over straat. Maar dat is het dan ook, als het aan een parlementaire commissie ligt.

Franse imam steunt boerkaverbod
Telegraaf 26.01.2010 Een imam in Parijs heeft zich…

Zie ook:

Boerkaverbod wenselijk

28.01.2010 Trouw Je moet gezichten kunnen zien, stelt Thomas von der Dunk.  Het is de kern van de westerse samenleving dat wij mensen als zelfstan­di­ge individu­en beschouwen die niets te verbergen hebben en dus ook als zodanig met hun gezicht herken­baar moeten zijn.

Blog:

Les Masques de Venise

januari 27, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 reacties

Nederland en de grote Onvrede – Een dag niet geklaagd is een dag niet geleefd

De grote Onvrede – Een dag niet geklaagd is een dag niet geleefd  

Als we eenmaal fatsoenlijk rond kunnen komen, levert nòg meer Welvaart geen extra geluk  op.  De grote Ontevredenheid is zelfs toegenomen.

Opinieblog  –  Burger moet leren kiezen tussen twee kwaden, stelt Thomas von der Dunk. (27.03.2010)

“Dat heeft de kiezers van een burger tot een consument gedegradeerd. Die eraan gewend is geraakt om, als in een snoepwinkel, alleen te pakken wat hij lekker vindt. Dat politiek kiezen is, vaak tussen twee kwaden, wordt zo niet meer gepruimd.” (lees hier het volledige opiniestuk)

Von der Dunk voorspelt dat het terugbrengen van een versplinterd parlement tot twee blokken de kiezer juist zal verwijderen van de politiek. “Zie het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar de opkomst onder de 50 procent blijft steken.”

(lees ook:  ‘Een klant van de staat wordt snel woedend‘)

Overheid wint het altijd van de burger

31.07.09  De burger ruziet wat af met de overheid, maar wint zelden. Een op de tien Nederlanders verwacht komend jaar het conflict aan te gaan met gemeenten, provincies en rijk.

‘Er moet wat gebeuren’ …

29.07.09   Den Haag Org – Het beeld op de hoek van het Spui, bij de bieb, waar ik af en toe op zit, en wachten in de tramtunnel en CS,  geven de laatste tijd vaak aanleiding tot discussies en niet de minste.

“Ik zie het niet meer zitten” , zei een aardige jongeman me laatst bij het beeld. “Je geeft maar, je geeft maar en je krijgt niets terug, het is ikke, ikke ikke.”

Waarom gelukkige Nederlanders zoveel klagen en jammeren 

12.07.09 telegraaf  Wie de nieuwssites op het internet bezoekt, wordt overspoeld door ontevredenheid,  gejammer, gesneer en gescheld. Dat is eigenlijk heel raar, want het overgrote deel van de Nederlanders is tevreden met zijn leven.

Waar komt dat negativisme toch vandaan ?

Nederlanders voelen zich tekortgedaan en zijn onbeleefd

NRC   01.08.09   Zelfs tijdens een recessie maken Nederlanders zich vooral druk om het asociale gedrag van anderen. Zelfkritiek is er niet. Daar zijn we veel te bijzonder voor, stelt Paul Schnabel.

Lees het volledige artikel van Paul Schnabel op nrc.nl/opinie.

01.08.09  Sociale conventies dienen als uiting van achting voor anderen. Het zou beslist geen kwaad kunnen als dat Nederlanders wat meer werd bijgebracht, meent Christoph Driessen.

Lees het volledige artikel van Christoph Driessen op nrc.nl/opinie.

Ook ons gevoel van nationale trots staat op de tocht.  Hoe kunnen wij ons weer identificeren met ONS Nederland ? Wat is er gebeurd met ons Imago van dat Tolorante Nederland ? Onze Grondwet zou dat moeten uitstralen !!!

Schrijf mee: ‘Wij, burgers van Nederland…’

NRC 01.08.09  Na talloze canons, het nationaal historisch museum en andere initiatieven om het Nederlandse zelfbeeld te versterken, is nu de grondwet aan de beurt. Dat zou moeten gebeuren met een inspirerende, gloedvolle proclamatie waarin de kern van de natie wordt getroffen.

De aanhef moet zijn ‘Wij, de burgers van Nederland, ….’ Daarna mag u het zelf weten. Monarchie, republiek, democratie, rechtsstaat, joods-christelijk, humanistisch, universeel etc. etc. Wat is het nut van Nederland, hoe luidt onze opdracht en in welke termen wilt u die gieten?

Help dus mee om onze versplinterde, multiculturele samenleving te voorzien van een bezielende en bindende eerste alinea die het bestaan van Nederland en diens grondwet viert. 

Zie ook:

Zestigers brachten geen welvaart; ze leenden het

Saneer de royale verzorgingsstaat!

Bekijk de video reageer op deze video

De open zenuw van links. Hoe de elite Jan met de Pet liet vallen.

Telegraaf 27.06.09 Door de toename van de welvaart is de ‘arbeidersklasse’ verdwenen of ze is helemaal niet zo lijdend en zielig meer. En er is een kwetsbaardere groep bij gekomen: de immigranten en hun nakomelingen, die bij veel linkse mensen lang meer gevoelens van sympathie en solidariteit opwekten.

juli 24, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Nederland en de grote Onvrede – Een dag niet geklaagd is een dag niet geleefd