Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Verplicht de Integriteitstoets voor Wethouders

AD 21.10.2019

Integriteitstoets Wethouders

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat er een verplicht Integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat wederom wethouders worden verdacht van corruptie.

Van der Graaf CU wijst naar de stad Den Haag, waar de opgestapte wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Groep De Mos) worden verdacht. De wethouders zijn bij hun aantreden niet onderzocht op integriteit.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

“Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, aldus CU-Kamerlid Van der Graaf.

Den Haag

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet begin oktober 2019 al weten dat hij wil dat alle wethouders in Den Haag binnenkort worden gecontroleerd op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden benoemd, maar ook voor de zes zittende bestuurders.

Richard de Mos en Rachid Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag. Afgelopen woensdag namen de twee officieel ontslag. Justitie verdenkt De Mos en Guernaoui van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen de twee onschuldig te zijn.

Ondermijning voorkomen

Bij een integriteitsonderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. De verplichting van dit onderzoek moet wat CDA en CU betreft voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geregeld zijn. “Zo’n onderzoek voordat iemand is benoemd kan voorkomen dat beïnvloeding ook nog eens ondermijning wordt”, zegt CDA-Kamerlid Van der Molen.

D66 ondersteunt het voorstel en ook de VVD is positief. Wel wijst D66 er op dat een verplichte screening extra kosten voor de gemeenten met zich meebrengt. “Voor die financiering moeten wij als overheid zorgen”, zegt Kamerlid Den Boer (D66). De D66’er dient binnenkort een plan in om lokale partijen te verplichten hun financiering openbaar te maken.

Minister Ollongren heeft wetgeving in de maak om het het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Ook worden er integriteitstoetsen en gedragscodes ontwikkeld voor kandidaat-bestuurders, een verplichting zit daar nog niet in.

Kortom, de roep om een verplichte integriteitstoets voor lokale bestuurders, klinkt steeds luider !!

Overige gemeenten

De twee Haagse wethouders zijn bij hun aantreden niet extra doorgelicht. Dat bleek afgelopen week toen waarnemend burgemeester Johan Remkes bekendmaakte dit alsnog te zullen doen. Uit een rondgang blijkt dat veel gemeenten dit na de coalitievormingen in 2018 wel deden.

De gemeente Westland voerde de integriteitstoets naar de wethouders die benoemd werden, zelf uit. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt daarbij over een periode van de laatste tien jaar gekeken of er mogelijke sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Daaruit bleek bijvoorbeeld dat wethouder Leen Snijders zich niet kon buigen over het gebruik van tuinbouwgronden, een dossier waar al enkele jaren flinke discussie over werd gevoerd in de Westlandse raad. Snijders bewoont met zijn familie een huis in tuinbouwgebied, zonder dat hij een tuinbouwbedrijf heeft. Daar heeft hij wel een vergunning voor, maar het is niet handig als hij vergelijkbare gevallen aan zou moeten pakken. Daarom nam destijds waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne het dossier over.

Het college spreekt met elkaar over integri­teit, aldus Zegsman.

In tegenstelling tot Westland, besteedden Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de integriteitscontrole uit aan een extern bureau. De uitkomsten daarvan zijn in Zoetermeer door de burgemeester met de afzonderlijke wethouders doorgenomen. Maar daar blijft het volgens een zegsvrouw van de gemeente niet bij: ,,Het college spreekt met elkaar over integriteit om het integriteitsbewustzijn van de wethouder en zijn of haar omgeving te versterken en werkafspraken te maken.”

Adviezen

In Delft zijn de kandidaat-wethouders ook door een extern bureau onder de loep genomen, waarbij gekeken is naar nevenfuncties, financiële belangen en eventuele risicovolle activiteiten. De kandidaten kregen daarna ook adviezen van het bureau. Zo kreeg wethouder Stephan Brandligt het advies om zich te onthouden van beraadslagingen over zaken die de coöperatie Deelstroom Delft aangaan, omdat hij daar in deelneemt.

Een woordvoerder van Wassenaar en Voorschoten zegt dat daar ook onderzoek is gedaan bij het aantreden van het nieuwe college.

Minder valpartijen

Kortom, het leek dus goed te gaan met de wethouders in Nederland. Zo bleek het althans, want nooit eerder kwamen er zo weinig wethouders politiek ten val als in de start van de coalitieperiode 2015. Dat valt op te maken uit het jaarlijkse Wethoudersonderzoek van het vakblad Binnenlands Bestuur. Opvallend is dat er in 2013 nog 79 wethouders ten val kwamen wegens politieke redenen. Daarvan hoefden slechts zes weg om integriteitsproblemen.

Integriteitsproblemen
Integriteitsproblemen komen het vaakst in de media. Zo ging bijvoorbeeld het vertrek van de Roermondse wethouder Jos van Rey, die nog steeds verdacht wordt van ambtelijke corruptie, met veel rumoer gepaard. Maar aan het vertrek van een wethouder ligt maar zelden een integriteitsprobleem ten grondslag.

lees: GRIFFIERS KRITISCH OP VERPLICHTE VOG WETHOUDERS BB 17.01.2020

Lees ook —->>> hier;

Lees: 105 wethouders gedwongen weg in 2012 BB

Lees: 105 wethouders zijn in 2012 gedwongen opgestapt NRC

Lees: Dossier: Gevallen wethouders BB

Lees: Dossier: Integriteit BB

Zie ook: Het Haagse corruptie-meldpunt versus integriteit bestuurders

Zie ook: Den Haag de klos met Groep de Mos ??!!

Zie ook: Gerommel bij de PvdA deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit

Zie ook: Fraude wethouder Peter Tielemans SDOH gemeente Helmond – de nasleep

Zie ook: Gerommel met ex. wethouder Wim van der P. CDA Leende

Zie ook: Gedonder met Wethouder loco-burgemeester Jan van Cranenbroek CDA gemeente Baarle-Nassau (CDA)

Zie ook: Gedonder met wethouder Jo Palmen (BBB Lijst Palmen) in Brunssum

Zie ook: Affaire ex-wethouder Eeuwit Klink CDA Gorinchem

Zie ook: Gedonder met wethouder Turgay Tankir PvdA Nijmegen

Zie ook: Gedonder met ex-wethouder Roermond Jos van Rey VVD – deel 9 uitspraak

Zie ook: Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden

Zie ook: Gerommel met ex-wethouder Jos de Graaf CDA uit Boxmeer

Zie ook: Gerommel bij de CDA – Wethouder Jaap Verkroost CDA Stichtse Vecht

Zie ook: Gerommel met CDA-wethouder Idzerd Lautenbach gemeente Buren

Zie ook: De kwestie oud-wethouder PvdA Hatice Can-Engin Gilze en Rijen

Zie ook: Weer een wethouder de mist in !! Jos de Graaf PK Boxmeer

Zie ook: Het gerommel van VVD-wethouder Jacques Damen en CDA-burgemeester René Roep Vlissingen

Zie ook: Wethouder Jan den Uil ChristenUnie Lansingerland – gedonder

Zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 3 – VVD nummer 1

Zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit

Wethouders in Haagse regio wel gecheckt op integriteit na coalitievormingen in 2018

AD 21.10.2019 De roep om een verplichte integriteitstoets voor lokale bestuurders, klinkt steeds luider, nu de Haagse wethouders De Mos en Guernaoui van corruptie verdacht worden.

De twee Haagse wethouders zijn bij hun aantreden niet extra doorgelicht. Dat bleek afgelopen week toen waarnemend burgemeester Johan Remkes bekendmaakte dit alsnog te zullen doen. Uit een rondgang van deze krant blijkt dat veel gemeenten dit na de coalitievormingen in 2018 wel deden.

Lees ook;

Lees meer

Richard de Mos: ‘We krijgen oude, elitaire politiek weer terug’

Lees meer

De gemeente Westland voerde de integriteitstoets naar de wethouders die benoemd werden, zelf uit. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt daarbij over een periode van de laatste tien jaar gekeken of er mogelijke sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Daaruit bleek bijvoorbeeld dat wethouder Leen Snijders zich niet kon buigen over het gebruik van tuinbouwgronden, een dossier waar al enkele jaren flinke discussie over werd gevoerd in de Westlandse raad. Snijders bewoont met zijn familie een huis in tuinbouwgebied, zonder dat hij een tuinbouwbedrijf heeft. Daar heeft hij wel een vergunning voor, maar het is niet handig als hij vergelijkbare gevallen aan zou moeten pakken. Daarom nam destijds waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne het dossier over.

Het college spreekt met elkaar over integri­teit, aldus Zegsman.

In tegenstelling tot Westland, besteedden Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de integriteitscontrole uit aan een extern bureau. De uitkomsten daarvan zijn in Zoetermeer door de burgemeester met de afzonderlijke wethouders doorgenomen. Maar daar blijft het volgens een zegsvrouw van de gemeente niet bij: ,,Het college spreekt met elkaar over integriteit om het integriteitsbewustzijn van de wethouder en zijn of haar omgeving te versterken en werkafspraken te maken.”

Adviezen

In Delft zijn de kandidaat-wethouders ook door een extern bureau onder de loep genomen, waarbij gekeken is naar nevenfuncties, financiële belangen en eventuele risicovolle activiteiten. De kandidaten kregen daarna ook adviezen van het bureau. Zo kreeg wethouder Stephan Brandligt het advies om zich te onthouden van beraadslagingen over zaken die de coöperatie Deelstroom Delft aangaan, omdat hij daar in deelneemt.

Een woordvoerder van Wassenaar en Voorschoten zegt dat daar ook onderzoek is gedaan bij het aantreden van het nieuwe college.

Vorige week dienden De Mos en Guernaoui officieel hun ontslag in als wethouder.

Wethouder Bruines vindt verplichte integriteitstoets voor wethouders “verstandig”

Den HaagFM 19.10.2019 De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) vindt het plan voor een verplichte integriteitstoets voor wethouders “verstandig”. Dat zei wethouder Bruines zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66.

Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden verdacht van corruptie. Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

Volgens Bruines is zo’n verplichte integriteitstoets geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, benadrukte ze in het radioprogramma. “Het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.”

Haagse wethouder Bruines vindt verplichte integriteitstoets voor wethouders ‘verstandig’

OmroepWest 19.10.2019 De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) vindt een verplichte integriteitstoets voor wethouders een goed idee. Ze noemt het plan ‘verstandig’. Dat zei ze zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester van mediapartner Den Haag FM.

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden verdacht van corruptie.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

 Debatmeester @debatmeester

Verplichte integriteitstoets voor wethouders is ‘verstandig’, reageert Haagse wethouder @Sbruines (D66) op plan van Kamerleden @harryvdmolen (CDA) en @StienekevdGraaf (CU). “Maar het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.”

19:29 – 19 okt. 2019 Andere Tweets van Debatmeester bekijken

Geen garantie

Volgens wethouder Bruines is zo’n verplichte integriteitstoets geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, benadrukte ze in het radioprogramma. ‘Het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.’

LEES OOK: Kijk terug: Interview met Richard de Mos en Rachid Guernaoui

Meer over dit onderwerp: INTEGRITEITSTOETS WETHOUDERS DEN HAAG SASKIA BRUINES HAAGSE CORRUPTIEZAAK

Gerelateerd;

‘De Mos en Guernaoui mogen in theorie terug in gemeenteraad Den Haag’

Van corruptie verdachte Richard de Mos: ‘Ik dacht: ik doe mezelf wat aan’

Haagse wethouders De Mos en Guernaoui treden tijdelijk terug

VIDEO: woning wethouders doorzocht vanwege corruptieonderzoek

Machtsstrijd Den Haag: Saskia Bruines wint strijd om wethouderschap

Coalitie: verplichte integriteitstoets voor wethouders

NOS 19.10.2019 Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Groep de Mos worden verdacht van corruptie.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

“Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, zegt CU-Kamerlid Van der Graaf.

Ondermijning voorkomen

Bij een integriteitsonderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. De verplichting van dit onderzoek moet wat CDA en CU betreft voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geregeld zijn. “Zo’n onderzoek voordat iemand is benoemd kan voorkomen dat beïnvloeding ook nog eens ondermijning wordt”, zegt CDA-Kamerlid Van der Molen.

D66 ondersteunt het voorstel en ook de VVD is positief. Wel wijst D66 er op dat een verplichte screening extra kosten voor de gemeenten met zich meebrengt. “Voor die financiering moeten wij als overheid zorgen”, zegt Kamerlid Den Boer (D66). De D66’er dient binnenkort een plan in om lokale partijen te verplichten hun financiering openbaar te maken.

Minister Ollongren heeft wetgeving in de maak om het het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Ook worden er integriteitstoetsen en gedragscodes ontwikkeld voor kandidaat-bestuurders, een verplichting zit daar nog niet in.

‘Verklaring Omtrent Gedrag onvoldoende als screening’

AD 19.10.2019 Na de Haagse corruptieaffaire rond Richard de Mos willen landelijke coalitiepartijen dat alle lokale bestuurders verplicht worden getoetst op belangenverstrengeling en financiële malversaties. Nu bestaat zo’n plicht nog niet.

Ook moeten lokale partijen – net als landelijke partijen – hun geldstromen openbaar maken, bepleiten regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Coalitiegenoot VVD is positief over die voorstellen. ,,Op dit moment zijn er grote zorgen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. ,,Het risico op financiële beïnvloeding van partijen en belangenverstrengeling ligt op de loer.’’

Lees ook;

Lees meer

Van der Graaf wijst naar de stad Den Haag, waar de opgestapte wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden verdacht van corruptie. De wethouders zijn bij hun aantreden niet onderzocht op integriteit. Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag kondigde deze week aan dat hij de overgebleven bestuurders alsnog wil laten checken.

Gedrag

Het kabinet is op dit moment al bezig om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Maar volgens regeringspartijen gaat dat niet ver genoeg. Van der Graaf: ,,Wij willen dat kandidaat-bestuurders ook moeten slagen voor een integriteitsonderzoek voordat zij worden benoemd.’’

CDA-Kamerlid Harry van der Molen benadrukt dat gemeenten en provincies zelf invulling aan dat onderzoek mogen geven. ,,Als er risico’s worden gevonden, wil dat niet zeggen dat een bestuurder niet benoemd kan worden. Maar daarover moet de gemeenteraad of Provinciale Staten dan wel in gesprek met de kandidaat.’’ Het verplichte integriteitsonderzoek moet vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn ingevoerd.

Schoon bestuur

Het kabinet heeft al maatregelen aangekondigd voor een ‘schoon’ lokaal bestuur, onder meer via transparantie over giften en subsidies. Die maatregelen laten echter al een tijd op zich wachten. ,,We zien nu ook in de stad Den Haag dat lokale partijen op zijn minst kwetsbaar zijn voor de schijn van belangenverstrengeling’’, zegt D66-Kamerlid Monica den Boer. ,,Dat moeten we voorkomen.’’ Den Boer ziet net als andere partijen graag dat dat wethouders verplicht gescreend worden, mits er geld voor gevonden wordt.

Ook werkt het kabinet aan aanpassingen van de wet voor politieke partijen en hun financiering, maar tot die tijd moeten er nieuwe ‘basisregels’ komen die vriendjespolitiek en schimmige financiering voorkomen, vindt Den Boer: ,,Sommige partijen hebben nu de status van een voetbalvereniging, dat moet echt anders.’’

De van corruptie verdachte Richard de Mos heeft afgelopen woensdagochtend officieel zijn ontslag als wethouder ingediend bij de gemeente Den Haag.

‘Verplichte integriteitstoets voor wethouders’

OmroepWest 19.10.2019 Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen dat aanstaande wethouders verplicht een integriteitsonderzoek moeten ondergaan. Op die manier moeten incidenten zoals in Den Haag, waar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn opgestapt omdat ze verdacht worden van corruptie, worden tegengegaan.

Er bestaat al een landelijke integriteitstoets. Daarbij wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden van kandidaat-wethouders. De toets is niet verplicht, al kiezen sommige gemeenten er wel voor. In Den Haag was dat niet het geval.

Als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt komt daar verandering in en moeten ook kandidaat-bestuurders van provincies en waterschappen eraan geloven. ‘We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt’, zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Ontslag

Richard de Mos en Rachid Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag. Afgelopen woensdag namen de twee officieel ontslag. Justitie verdenkt De Mos en Guernaoui van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen de twee onschuldig te zijn.

Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen verplichte integriteitstoets voor wethouders

Den HaagFM 19.10.2019 Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen dat aanstaande wethouders verplicht een integriteitsonderzoek moeten ondergaan. Op die manier moeten incidenten zoals in Den Haag, waar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn opgestapt omdat ze verdacht worden van corruptie, worden tegengegaan.

Er bestaat al een landelijke integriteitstoets. Daarbij wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden van kandidaat-wethouders. De toets is niet verplicht, al kiezen sommige gemeenten er wel voor. In Den Haag was dat niet het geval.

Als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt komt daar verandering in en moeten ook kandidaat-bestuurders van provincies en waterschappen eraan geloven. “We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet begin oktober weten dat hij wil dat alle wethouders in Den Haag binnenkort worden gecontroleerd op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden benoemd, maar ook voor de zes zittende bestuurders. 

Regeringspartijen willen verplichte screening wethouders

RTL 19.10.2019 Er moet een verplichte screening komen van wethouders. Dat zeggen CDA en ChristenUnie, die daarmee corruptie, belangenverstrengeling en invloed van criminelen op lokale besturen willen voorkomen.

De andere regeringspartijen, VVD en D66. steunen het plan. De coalitie wil ook dat lokale partijen hun inkomsten transparanter gaan maken. Giften moeten dan boven een bepaald bedrag openbaar worden gemaakt.

Haagse wethouders

De partijen vinden dat er veel te veel integriteitskwesties zijn bij lokale besturen. Ze komen met hun voorstel nadat bekend werd dat twee Haagse wethouders van Groep de Mos van corruptie worden verdacht.

”Op dit moment is een screening van wethouders niet verplicht”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. ”De ene gemeente doet het wel, de andere niet. In Den Haag gebeurde het niet. Gelukkig heeft waarnemend burgemeester Johan Remkes nu aangekondigd dit in het vervolg wel te gaan doen.”

Wetgeving

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bereidt nu wetgeving voor om voor wethouders een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht te stellen. Ook ontwikkelt zij integriteitstoetsen gedragscodes, maar zij is vooralsnog niet van plan die toetsen verplicht te stellen.

Een VOG is volgens Van der Graaf niet voldoende. ”Het is een momentopname. Wij willen dat integriteitsgesprekken met een kandidaat-wethouder beginnen voor de aanstelling. Als de politicus door de toets komt moeten er ook daarna gesprekken blijven plaatsvinden”, zegt ze.

Druk neemt toe

Volgens haar collega Harry van der Molen van het CDA neemt de druk op lokaal bestuur door allerlei omstandigheden toe en is een integriteitstoets daarom noodzakelijk. ”Er spelen grote belangen en soms zelfs criminele inmenging. Dan hebben we behoefte aan weerbare bestuurders. Goed onderzoek doen en het gesprek voeren over de integriteit kan problemen voorkomen”.

CDA en ChristenUnie presenteren hun voorstel na de herfstvakantie, bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

RTL Nieuws; Richard de Mos  Corruptie  Politiek

oktober 21, 2019 Posted by | belangenverstrengeling, bonnetjes-affaire, corruptie, fraude, Groep de Mos, integriteit, integriteitsaffaires, integriteitsonderzoek, Integriteitstoets, politiek, Rachid Guernaoui, richard de mos, tweede kamer, wethouder | , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Richard de Mos verlaat de PVV

Weg.

PVV-Kamerlid Richard de Mos, die geen plek kreeg op de kieslijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen, verlaat de PVV. Hij geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Den Haag op. Dat meldt De Mos op zijn website.

De Mos verzamelde vorige week handtekeningen om een plekje onderaan de kieslijst te veroveren. Zo zou hij met voorkeurstemmen toch in de Kamer kunnen komen. PVV-leider Geert Wilders wilde hier echter niets van weten.

Opspraak
Wilders heeft alle Kamerleden die in opspraak zijn geraakt, van de lijst verwijderd. De Mos had in een interview gezegd dat hij schooldirecteur was geweest. Dat klopte niet. Hij had alleen de opleiding tot schooldirecteur gevolgd.

Tegen de 36-jarige De Mos werd gezegd dat de PVV moest verjongen en dat er daarom geen plek voor hem was op de lijst. Wilders vroeg De Mos wel in de Haagse gemeenteraad te blijven. Daarvan ziet hij af, hij geeft zijn zetel terug aan de partij.

Vertrouwensbreuk
‘Geert kan rustig slapen, mijn actie is ten einde. Daar ik niet kan werken bij deze ontstane vertrouwensbreuk, trek ik mijn slotconclusie en zal ik mijn Haagse raadszetel teruggeven aan de partij en de partij verlaten,’ meldt De Mos. Als Kamerlid hield De Mos zich bezig met verkeer en milieu.

Zie ook:

Richard de Mos PVV zegt de Haagse gemeenteraad gedag !!!!!

Richard de Mos PVV – De strijd barst los om een plek in de 2e kamer na 12.09.2012

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 9

Richard de Mos mikt op vijf zetels

Den HaagFM 28.12.2012 Voormalig PVV-lid Richard de Mos denkt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 met zijn Groep De Mos minstens vijf zete…lees meer

Ex-PVV’er Richard de Mos: ‘Ik geen Kamerlid? Dank je de koekoek!’

VK 27.12.2012 Hagenees Richard de Mos werd in 2006 fractiemedewerker van de PVV en maakte in september 2009 zijn opwachting in de Tweede Kamer. Hij profileerde zich binnen en buiten het parlement als klimaatsceptische luis in de pels met een flinke dot humor. In juli kreeg hij een verrassend telefoontje van Geert Wilders: ‘Slecht nieuws, je staat niet op de lijst’. Volkskrant.nl blikt met De Mos terug op een roerige tijd.

Lees ook Wilders gaat zich in 2013 weer concentreren op bestrijding islam – 27/12/12

Ex-PVV’er De Mos zet in op ten minste vijf Haagse raadszetels

VK 27.12.2012 Voormalig PVV-Tweede Kamerlid Richard de Mos wil in 2014 met zijn Groep De Mos minstens vijf Haagse raadszetels binnenslepen. De politicus kreeg in juli van Wilders te horen dat hij niet op de lijst stond voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarna scheidde hij zich ook af van de PVV-gemeenteraadsfractie in Den Haag. Hij ziet ruimte in de stad voor een grote lokale partij. Dat zegt De Mos in een interview met Volkskrant.nl.

Pijnlijke fout op PVV-website: De Mos toch op de lijst?

Elsevier 01.08.2012 Op de kieslijst van de PVV staat een ‘opmerkelijke’ kandidaat. Op nummer 33 van de lijst die is gepubliceerd op de website van de partij staat R. de Mos. Niet met zijn eigen foto, maar met die van kandidaat Elly Broere.

De fout op de lijst, die inmiddels is aangepast, is nogal pijnlijk omdat PVV’er Richard de Mos niet op de kandidatenlijst zou komen te staan. Volgens partijleider Geert Wilders past De Mos niet bij de verjonging en vernieuwing van de PVV.

De Mos begon vorige maand een handtekeningenactie om alsnog op de lijst te komen. Hij wilde op plek 50 staan en hoopte met voorkeursstemmen een zetel in de Tweede Kamer te krijgen. Wilders hield echter voet bij stuk en liet de lijst onveranderd.

Den Haag
Broere (68) zit momenteel in de Provinciale Staten van Utrecht namens de PVV. De 36-jarige Richard de Mos, die ook een zetel had in de gemeenteraad van Den Haag, heeft de partij inmiddels verlaten.

Wilders vroeg De Mos om door te gaan in de gemeenteraad, maar het Kamerlid voelde daar niets voor. De Mos sprak van een ‘vertrouwensbreuk’ en hij zou niet kunnen werken in de ontstane situatie.

Zie ook:

juli 16, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Richard de Mos verlaat de PVV

Richard de Mos PVV – De strijd barst los om een plek in de 2e kamer na 12.09.2012

De strijd barst los om een plek in de 2e kamer na 12.09.2012.

Richard de Mos is nu een actiesite gestart. Hierop zegt hij: “Als Wilders mij als lijstduwer op plek 50 van de PVV kandidatenlijst zet, dan kan de kiezer zich op 12 september uitspreken, dan zal duidelijk worden of mijn werk als Kamerlid gewaardeerd wordt en of ik door zal gaan als Raadslid in Den Haag”

Maar die poging is volgens Wilders kansloos. ”De PVV-selectiecommissie deelt mede bij haar besluit te blijven hem niet op de kandidatenlijst te zetten. De kandidatenlijst blijft ongewijzigd”, stelde hij.

De Mos vindt de reactie van Wilders teleurstellend en zet zijn strijd tot zaterdag door. Die dag tekenen de PVV-kandidaten voor hun kandidatuur.

Toch heeft hij zelf goede hoop dat zijn actie zal slagen. Volgens De Mos waren er al meer dan 2200 steunbetuigingen. Op de site, die wordt ondersteund met het nummer Eye of the Tiger van de rockband Survivor, roept De Mos bezoekers op om Geert Wilders een mail te sturen. Op die manier hoopt De Mos alsnog de vijftigste plek van de PVV-lijst te bemachtigen.

Steunen
Al diverse prominente politici hebben aangegeven dat zij De Mos steunen. Volgens De Telegraaf hebben CDA-staatssecretarissen Henk Bleker (Landbouw) en Joop Atsma (Milieu) al gezegd dat zij achter De Mos staan.

Ook VVD-prominent Hans Wiegel vindt dat De Mos op de lijst moet komen. ‘Ik heb De Mos leren kennen als iemand die onmiddellijk de inhoud snapt. Het is een toegankelijke man die bij het gewone volk de juiste snaar weet te raken.’

Via de website www.houddemosindekamer.nu rekent De Mos op veel bijval.

Zie ook:

Richard de Mos verlaat de PVV

Richard de Mos PVV zegt de Haagse gemeenteraad gedag ????

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 9

De nieuwe Nachtburgemeester in Den Haag is Richard de Mos PVV

Die Richard de Mos van de PVV toch !!!!

2e kamerlid Richard de Mos PVV aan het woord

Haagse PVV-fractie boos

Richard de Mos PVV – de Firma Gluup en Bedrog

Taalcursus ABN 2e kamerlid PVV Richard de Mos

Na zes jaar verstoten uit de PVV

Trouw 13.07.2012 Interview Politiek De Mos: Ik hoop dat Geert er nog een nachtje over slaapt en van zijn besluit terugkomt. De voorkeurscampagne van PVV-Kamerlid Richard de Mos voor plek nummer 50 op de kandidatenlijst, lijkt al gestopt voor ze goed en wel is begonnen. “De PVV-selectiecommissie blijft bij haar besluit hem niet op de kandidatenlijst te zetten”, zo liet voorman Geert Wilders gisteren weten. De Mos is niet overtuigd: “Ik ga door tot zaterdag.”

Lees ook: Wilders: De Mos komt sowieso niet op kieslijst – 12/07/12

Lees ook: PVV’er De Mos begint actie voor Kamerzetel – 12/07/12

Johan Fretz: ‘Steun Richard en mail lekker met Geert!’

VK 13.07.2012  Afscheid nemen van dingen vormt de rode draad in de politieke agenda van Richard de Mos, die niet op de nieuwe PVV-lijst staat. Arme Richard de Mos. Toen hij te horen kreeg dat hij niet op de PVV-lijst stond, kwam dat aan ‘als een mokerslag’ . Wanneer ik de Mos op televisie zie, krijg ik wel vaker de indruk dat hij net is getroffen door een mokerslag, maar deze is dus echt bewust aangekomen.

Actie De Mos kansloos: PVV-lijst blijft onveranderd

Elsevier 12.07.2012 Ondanks zijn handtekeningenactie keert PVV-Kamerlid Richard de Mos niet terug op de kieslijst van zijn partij. Geert Wilders laat weten dat de selectiecommissie voet bij stuk houdt en dat de lijst ongewijzigd blijft.

De Mos startte donderdag een handtekeningenactie om Wilders ervan te overtuigen hem op plek 50 van de lijst te zetten. Met voorkeursstemmen hoopte de PVV’er dan alsnog in de Tweede Kamer te komen.

Wilders onthulde zaterdag de kieslijst van de PVV en tot zijn verbazing stond De Mos niet op de lijst. Bij de vorige verkiezingen stond hij nog op plek 10. In een kort gesprek gaf Wilders aan dat hij de PVV wil vernieuwen en verjongen en De Mos (36) zou daar niet bij passen.

Actie
De Mos, die ook in de Haagse gemeenteraad zit, werd al gesteund door verschillende prominente politici. Zo vinden demissionair CDA-staatssecretarissen Henk Bleker (Landbouw) en Joop Atsma (Milieu) dat de PVV’er op de lijst moet komen. Ook VVD’er Hans Wiegel steunt de actie van De Mos.

Wilders heeft Kamerleden die in opspraak zijn geraakt niet op de kieslijst van zijn partij gezet. Zo keren ook PVV’ers Jhim van Bemmel en Eric Lucassen niet terug als Kamerlid.

Van De Mos werd in 2010 bekend dat hij had gelogen op zijn cv. Daarop stond dat hij schooldirecteur is geweest, maar dat bleek niet waar te zijn.

‘Wilders zweeft in hogere sferen. De PVV lijkt op een laatgeboren LPF. De PVV bereikt nu haar hoogtepunt: de puberteit.’

Weblog van Afshin Ellian: Geert Wilders’ grootste probleem is Geert Wilders

Zie ook: PVV’er Richard de Mos wil terug op kandidatenlijst

De Mos definitief niet op de PVV lijstVideo

RTVWEST 12.07.2012 DEN HAAG – Richard de Mos komt definitief niet op de PVV-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft Geert Wilders net bekend gemaakt. Lees verder

Wilders laat De Mos definitief vallen  

Den HaagFM 12.07.2012 Richard de Mos komt definitief niet op de PVV kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft  PVV-leider Geert Wilders laten weten.     Hij reageerde op de actie die De Mos is begonnen om alsnog een plekje te krijgen op de kandidatenlijst. De Mos wil dat Wilders hem…Lees meer

Wilders negeert campagne: De Mos definitief niet op PVV-lijst

NRC 12.07.2012 Richard de Mos komt definitief niet op de lijst van de PVV. Partijleider Geert Wilders liet vanmiddag per sms weten dat de kandidatenlijst ongewijzigd blijft, schrijft persbureau Novum.

Kamerlid De Mos startte vanochtend een campagne om hem alsnog op de PVV-lijst te krijgen. Wilders reageert: “Naar aanleiding van de publiciteit rond de heer De Mos deelt de PVV-selectiecommissie mede bij haar besluit te blijven hem niet op de kandidatenlijst te zetten.” Lees verder›

Wilders: De Mos komt sowieso niet op kieslijst

Trouw 12.07.2012 PVV’er Richard de Mos komt definitief niet op de kandidatenlijst van die partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders donderdag laten weten.

Hij reageerde op de actie die De Mos is begonnen om alsnog een plekje te krijgen op de kandidatenlijst. De Mos wil dat Wilders hem als lijstduwer op plek 50 van die lijst zet. Hij hoopt dan met voorkeurstemmen gekozen te worden.

De Mos vindt de reactie van Wilders teleurstellend en zet zijn strijd (www.houddemosindekamer.nu) tot zaterdag door. Die dag tekenen de PVV-kandidaten voor hun kandidatuur.

Zie: PVV’er De Mos begint actie voor Kamerzetel – 12/07/12

Wilders: De Mos komt niet op PVV-lijst

Spits 12.07.2012 Ondanks de verwoede pogingen van PVV’er Richard de Mos om alsnog op plaats 50 van de kandidatenlijst van de PVV te komen, lijkt partijleider Geert Wilders onvermurwbaar. Politiek verslaggever Roelf Jan Duin van persbureau Novum  meldt zojuist via Twitter dat Wilders hem een sms heeft gestuurd met de mededeling dat De Mos niet op de lijst komt. Hiermee lijkt dan toch het doek gevallen voor de politicus, in ieder geval in de landelijke politiek.

Volgens De Mos waren er rond 13:00 uur vanmiddag via zijn actiesite al meer dan 2200 steunbetuigingen. Deze steun heeft Wilders niet van gedachten doen veranderen, zo lijkt het.

Zie ook: De Mos wil niet weg bij PVV

Wilders zet De Mos niet op lijst PVV

Metro 12.07.2012 Richard de Mos komt definitief niet op de lijst van de PVV. Partijleider Geert Wilders laat donderdag per sms weten dat de kandidatenlijst ongewijzigd blijft.

Wilders: De Mos komt sowieso niet op kieslijst

AD 12.07.2012  PVV’er Richard de Mos komt definitief niet op de kandidatenlijst van die partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij reageerde op de actie die De Mos is begonnen om alsnog een plekje te krijgen op de kandidatenlijst. De Mos wil dat Wilders hem als lijstduwer op plek 50 van die lijst zet. Hij hoopt dan met voorkeurstemmen gekozen te worden.

Maar die poging is volgens Wilders kansloos. ‘De PVV-selectiecommissie deelt mede bij haar besluit te blijven hem niet op de kandidatenlijst te zetten. De kandidatenlijst blijft ongewijzigd’, stelde hij.

Lees ook

‘De Mos komt niet op lijst’

NU 12.07.2012 DEN HAAG – PVV’er Richard de Mos komt definitief niet op de kandidatenlijst van die partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders donderdag laten weten.

Gerelateerde artikelen;

De Mos wil terug op lijst PVV

NU 12.07.2012 AMSTERDAM – PVV-Kamerlid Richard de Mos gaat een poging doen om toch opnieuw in de Tweede Kamer te komen. De Mos hoopt door de campagne op plaats vijftig op de lijst te komen. “Als Wilders mij op plek vijftig van de PVV-kandidatenlijst zet, dan kan de kiezer zich op 12 september uitspreken”, zegt hij in een reactie. “Dan zal duidelijk worden of mijn werk als Kamerlid gewaardeerd wordt en of ik door kan gaan als raadslid in Den Haag.”

Gerelateerde artikelen;

PVV’er Richard de Mos wil terug op kandidatenlijst

Elsevier 12.07.2012 PVV-Tweede Kamerlid Richard de Mos doet een poging om alsnog op de kieslijst te komen van zijn partij. Met een handtekeningenactie hoopt hij PVV-leider Geert Wilders ervan te overtuigen hem op plek 50 van de lijst te zetten.

Steunen
Al diverse prominente politici hebben aangegeven dat zij De Mos steunen. Volgens De Telegraaf hebben CDA-staatssecretarissen Henk Bleker (Landbouw) en Joop Atsma (Milieu) al gezegd dat zij achter De Mos staan.

Ook VVD-prominent Hans Wiegel vindt dat De Mos op de lijst moet komen. ‘Ik heb De Mos leren kennen als iemand die onmiddellijk de inhoud snapt. Het is een toegankelijke man die bij het gewone volk de juiste snaar weet te raken.’

Zie ook:

PVV’er De Mos begint actie voor Kamerzetel

Trouw 12.07.2012  PVV-Kamerlid Richard de Mos uit Den Haag begint een actie om alsnog een plekje te krijgen op de kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij legt zich er niet bij neer dat hij ontbreekt op de lijst met 49 namen die de PVV vorige week heeft bekendgemaakt. Dat de Hagenaar niet op de PVV-lijst staat, noemt hij ‘een gigantische mokerslag’ en een motie van wantrouwen tegen zijn functioneren. Via de website www.houddemosindekamer.nu rekent De Mos op veel bijval.

De Mos wil terug op lijst PVV

Telegraaf 12.07.2012 Diverse prominente politici steunen de aan de kant geschoven PVV’er Richard de Mos in zijn ultieme poging op toch opnieuw in de Tweede Kamer te komen. Een handtekeningenactie moet Geert Wilders overhalen hem alsnog op plek 50 van de kieslijst van de PVV te zetten.

De Mos wil terug op lijst PVV

Metro 12.07.2012 PVV-Kamerlid Richard de Mos gaat een poging doen om toch opnieuw in de Tweede Kamer te komen. Hij wil via een campagne een plaats op de kandidatenlijst van de partij afdwingen, nadat hij vorige week aan de kant werd geschoven door PVV-leider Geert Wilders.

De Mos voert actie voor plek op PVV-lijst

NRC 12.07.2012 Richard de Mos, het Kamerlid voor wie vorige week geen plek was op de kieslijst van de PVV, voert actie om alsnog op de kandidatenlijst te komen. De Mos noemt de beslissing van Wilders ‘een gigantische mokerslag’ en zegt het te ervaren als ‘een motie van wantrouwen tegen zijn functioneren’. Hij twijfelt daarom om überhaupt nog wel door te gaan voor de PVV. De Mos is naast Kamerlid ook raadslid in Den Haag.

De Mos noemt zijn actie ‘Houd de Mos in de Kamer: zet De Mos op 50′ een ultieme poging om alsnog op de lijst te komen. Op de site, die wordt ondersteund met het nummer Eye of the Tiger van de rockband Survivor, roept De Mos bezoekers op om Geert Wilders een mail te sturen. Op die manier hoopt De Mos alsnog de vijftigste plek van de PVV-lijst te bemachtigen.

PVV’er De Mos begint actie voor Kamerzetel

AD 12.07.2012 PVV-Kamerlid Richard de Mos uit Den Haag begint een actie om alsnog een plekje te krijgen op de kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij legt zich er niet bij neer dat hij ontbreekt op de lijst met 49 namen die de PVV vorige week heeft bekendgemaakt.

De Mos voert actie voor Kamerzetel

RTVWEST 12.07.2012 DEN HAAG – Kamerlid Richard de Mos uit Den Haag begint een actie om alsnog een plekje te krijgen op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat de Hagenaar niet op de PVV-lijst staat, noemde hij ‘een gigantische mokerslag’ en een motie van wantrouwen tegen zijn functioneren. Via de zelfgestarte website  www.houddemosindekamer.nu rekent De Mos op veel bijval. Lees verder

De Mos wil alsnog op PVV-lijst

Den HaagFM 12.07.2012 PVV-Kamerlid Richard de Mos begint een actie om alsnog een plekje te krijgen op de kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Hagenaar legt zich er niet bij neer dat Geert Wilders hem niet op de lijst…Lees meer

De Mos (PVV): Geert, neem me terug

Spits 12.07.2012 PVV’er Richard de Mos, die onlangs van Geert Wilders te horen kreeg dat hij niet terug hoeft te komen in de Kamer, legt zich hierbij niet neer. Hij is nu een actie gestart om alsnog op de kandidatenlijst terecht te komen.

juli 12, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 9

Verdere ophef binnen de PVV.

Dat zou blijken uit gesprekken die NRC Handelsblad voerde met negentien PVV’ers. Het is niet duidelijk wie dit zijn en of ze nog steeds actief zijn voor de partij. De krant meldt inzage te hebben gekregen in partijnotulen en andere interne documenten.

Uitgekotst stuk halalvlees
Daaruit zou onder meer blijken dat een ruzie ontstond omdat Wilders de Limburgse PVV’er Cor Bosman als gedeputeerde wilde in het Limburgse provinciebestuur. Bosman had daarvoor een PvdA-politicus een ‘uitgekotst stuk halalvlees’ genoemd.

De fractievoorzitter van de PVV in Limburg, Laurence Stassen, wijst Wilders aan als veroorzaker van het conflict.

‘Roddel en achterklap van ex-PVV-ers’
Ook zou de PVV-leider zijn geïnformeerd dat Kamerlid Raymond de Roon een ongebruikelijk hoge salarisverhoging aan een medewerkster gunde en dat de Zeeuwse senator Peter van Dijk zijn stiefdochter als medewerker had aangesteld. Wilders zou hier boos over zijn geweest, maar niet hebben ingegrepen uit angst voor ‘LPF-toestanden’.

‘Het artikel in het blad van SP-icoon Derk Sauer staat bol van roddel en achterklap van ex-PVV-ers,’ zegt Wilders in een reactie op de aantijgingen. ‘Met name passages over partijfinanciering raken kant noch wal, maar ook andere gedeelten uit het artikel zijn bezijden de waarheid.’

Brinkman
De passage over partijfinanciering waar Wilders op doelt, betreft een ontboezeming van ex-PVV’er Hero Brinkman dat hij als woordvoerder bij de nieuwe Wet Partijfinanciering door Wilders niet goed zou zijn geïnformeerd.  Pas na Brinkmans eerste debat kreeg hij te horen dat de PVV ‘tonnen’ uit de Verenigde Staten ontvangt, in één geval ‘75.000 dollar cash’.

PVV-leider Geert Wilders tekende in 2010 voor financiële degelijkheid. Dan moet hij nu niet doen alsof hij zich verzet tegen ‘de zweep van Brussel’  Eric Vrijsen: Geloofwaardigheid van Wilders is nu weg

Zie ook: PVV’er uit fractie gezet na ophef ‘uitgekotst halalvlees’

Dit jaar zijn om verschillende redenen PVV-Statenleden vertrokken. In Zeeland stapte in mei Ruud Muste op uit onvrede met fractievoorzitter Peter van Dijk. Die zou het fractiebudget grotendeels uitkeren aan zijn stiefdochter. Het Drentse Statenlid Frans van Rhee verliet de PVV in april uit schaamte voor uitspraken en beleid van de PVV en ging verder als eenmansfractie. Cor Bosman, Limburgs Statenlid, werd in januari uit de fractie gezet. In een mail aan partijgenoten had hij PvdA-collega Selcuk Özturk ”een stuk uitgekotst halalvlees, gemaakt van Turks varken” genoemd.

Lees ook;

zie ook:

Richard de Mos PVV – De strijd barst los om een plek in de 2e kamer na 12.09.2012

Richard de Mos PVV zegt de Haagse gemeenteraad gedag ????

En zie ook:

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 8

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 7

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 6

Gedonder bij de PVV in Den Haag

Geert Wilders PVV – Partijdemocratie, agressieve en sjoemelende kamerleden – versus Gedoogsteun 

Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas.

Hero Brinkman PVV – Een zuipschuit maar zeker geen drankorgel

Hero Brinkman van de PVV slaat weer door 

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 5

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 4

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 3

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ! – deel 2

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent !!!!!deel 1

Gerommel in de PVVVK

Nieuwe fractievoorzitter PVV Brabant

Telegraaf 14.03.3013  De 29-jarige Alexander van Hattem is de nieuw fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hij volgt Ronald Dol op die al jaren sukkelt met zijn gezondheid en het fractievoorzitterschap daarom nu neerlegt. Dol blijft wel lid van Provinciale Staten.

Nieuwe anti-EU-partij

Telegraaf 11.11.2012 Artikel 50. Zo heet de nieuwe politieke partij van onafhankelijk Europarlementariër Daniël van der Stoep. De oud-PVV’er wil met deze, naar eigen zeggen eurosceptische partij in 2014 meedoen met de Europese verkiezingen.

Europarlementariër Van der Stoep lanceert nieuwe partij

NU 11.11.2012 BRUSSEL – Artikel 50. Zo heet de nieuwe politieke partij van onafhankelijk Europarlementariër Daniël van der Stoep.  De oud-PVV’er wil met deze, naar eigen zeggen eurosceptische partij in 2014 meedoen met de Europese verkiezingen. Voornaamste doel van de partij is het vertrek van Nederland uit de Europese Unie, zo maakte Van der Stoep zondag bekend.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Daniël van der Stoep Artikel 50

Europarlementariër lanceert nieuwe eurosceptische partij

Trouw 11.11.2012  Artikel 50. Zo heet de nieuwe politieke partij van onafhankelijk Europarlementariër Daniël van der Stoep. De oud-PVV’er wil met deze, naar eigen zeggen eurosceptische partij in 2014 meedoen met de Europese verkiezingen.

Geert Wilders wilde PVV verlaten

Metro 06.09.2012 Geert Wilders wilde uit de PVV-fractie stappen. Dat beweert het opgestapte PVV-Kamerlid Marcial Hernandez in zijn boek Geert Wilders Ontmaskerd, van Messias tot Politieke Klaploper. Hij zou zijn dreigement hebben geuit tijdens een van de vele ruzies in fractievergaderingen. Wilders laat aan Novum Nieuws weten dat hij ‘niet op al die onzin uit dat boek gaat reageren’.

‘PVV had de hele VVD kunnen opeten’

NU 05.09.2012 DEN HAAG – Als Geert Wilders twee jaar geleden naar hem had geluisterd, had de PVV de hele VVD “kunnen opeten”.  DPK-lijsttrekker Hero Brinkman betreurt het nog steeds dat het niets is geworden met de PVV, maar ziet wel ruimte voor zijn partij op rechts. “Over een paar jaar stapt Wilders op en dan stort die hele partij in elkaar. Wij bestaan over 50 jaar nog”, zo zegt hij tijdens het interview met NU.nl.

 ‘Graus dreigde uit PVV te stappen’

Telegraaf 05.09.2012 Ook Dion Graus heeft tijdens de voorbije kabinetsperiode gedreigd uit de PVV-fractie te stappen en zijn eigen partij te beginnen. De zelfverklaarde dierenvriend dacht dat hij goed zou zijn voor minstens vier Kamerzetels als hij eenmaal het PVV-nest vaarwel had gezegd.

Oud-PVV’er in boek: Graus wilde ook uit fractie stappen

Elsevier 05.09.2012 Ook Dion Graus heeft tijdens de afgelopen kabinetsperiode gedreigd de PVV-Kamerfractie te verlaten. Hij was ervan overtuigd in zijn eentje goed te zijn voor vier zetels. Dat beweert oud-PVV’er Marcial Hernandez volgens De Telegraaf in zijn boek Geert Wilders ontmaskerd.

Zie ook: ‘Geschoffeerde’ Kortenoeven en Hernandez uit PVV-fractie

Boek oud-PVV’er volgende week uit

NU 28.08.2012 AMSTERDAM – Het boek van het opgestapte PVV-Kamerlid Marcial Hernandez over zijn tijd bij de PVV komt nog voor de verkiezingen uit. Het boek heet Geert Wilders ontmaskerd, van messias tot politieke klaploper en wordt uitgegeven door uitgeverij Aspekt. Op 8 september is het boek, dat nu bij de drukker ligt, verkrijgbaar.

Gerelateerde artikelen

Oud-PVV’er Van Bemmel schrijft boek over PVV

VK 30.07.2012 Oud-PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel schrijft een boek over de interne gang van zaken bij de partij die hij recent verliet. ‘Althans over hoe dat bij mij is binnengekomen’, vertelde hij vandaag.

Oud-PVV Kamerlid Van Bemmel gaat boek schrijven

NRC 30.07.2012 Jhim van Bemmel, oud-Kamerlid voor de PVV, is van plan een boek te gaan schrijven over de interne gang van zaken bij de partij. Zijn boek moet vlak na de verkiezingen uitkomen. Lees verder op het boekenblog. Lees verder›

Boekje open over PVV

Telegraaf 30.07.2012 Oud-PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel schrijft een boek over de interne gang van zaken bij de partij die hij recent verliet. „Althans over hoe dat bij mij is binnengekomen”, vertelde hij maandag.

Van Bemmel: Geert verwacht 15 zetels

Spits 30.07.2012 PVV-leider Geert Wilders verwacht bij de verkiezingen op 12 september “veel lager te scoren” dan bij de vorige verkiezingen. Dat zei voormalige PVV’er Jhim van Bemmel vannacht in het Radio 1-programma Echte Jannen van PowNed.

Oud-PVV’er schrijft boek over partij

NU 30.07.2012 Oud-PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel komt met een boek over de partij van Geert Wilders. Dat heeft hij zondagnacht bekendgemaakt in het radioprogramma Echte Jannen. In het boek wil hij een zeldzaam inkijkje geven in de partij. Zo wil hij de partijstrategie beschrijven en hoe volgens Wilders de perfecte PVV’er eruit ziet.

Gerelateerde artikelen;

Nieuw Statenlid voor PVV Noord-Holland

Trouw 18.07.2012 De PVV-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland krijgt er een nieuw lid bij. Rana Saleem uit Heerhugowaard zal de tweekoppige fractie versterken, zo heeft fractievoorzitter Dannij van der Sluijs vandaag gezegd.

De PVV kreeg in Noord-Holland zes zetels bij de laatste Statenverkiezingen. De fractie viel uiteen in drie delen na het opstappen van voorzitter Hero Brinkman. De PVV hield toen twee zetels over. Nadat twee leden van de Onafhankelijke Burgerpartij (OBP) na een ruzie met Brinkman opstapten, stelde een van hen zijn zetel ter beschikking. Die zetel is nu weer terug bij de PVV.

Nieuw Statenlid PVV

Telegraaf  18.07.2012 De PVV-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland krijgt er een nieuw lid bij. Rana Saleem uit Heerhugowaard zal de tweekoppige fractie versterken, zo heeft fractievoorzitter Dannij van der Sluijs woensdag gezegd.

‘Wilders heeft gelijk: zijn PVV is geen LPF’

VK 12.07.2012 Wie denkt dat de PVV hetzelfde destructieve proces doormaakt als de LPF indertijd, vergist zich. De PVV-kiezers kijken alleen naar Wilders. Hij kan nog ver komen. Kiezers stemmen op hem en op het door hem vertolkte gedachtegoed, waarin zij de onvrede die zij vaak hebben met de ‘oude’ politiek en met ontwikkelingen in Nederland en de wereld in ruime mate terugvinden. Sterker: de opvattingen van Wilders versterken die onvrede bij veel mensen. Er is sprake van een wisselwerking tussen hem en zijn trouwe kiezers die vrijwel niet te doorbreken valt.

De PVV van Wilders is een ‘eenmanszaak’

Trouw 10.07.2012 Als ik de brievenrubriek van deze krant in ogenschouw neem, lijkt het alsof de lezers schoon genoeg hebben van de aandacht die Geert Wilders krijgt in Trouw. Te veel foto’s, te veel analyses, te veel opinie, te veel eer dus. Een respectabel standpunt. Ik heb er daarom diep over nagedacht voordat ik aan dit stukje begon.

‘Henk zit vast, Ingrid ontgoocheld thuis’

VK 09.07.2012 Soms vraag je je af hoeveel toeval ons universum aankan na het nieuwsbericht dat ene Henk en Ingrid een Turk in Almelo hebben vermoord.

Henk en Ingrid vermoorden een Turk in Almelo. Soms vraag je je af hoeveel toeval ons universum aankan. Twee mensen dragen de naam die een politiek opportunist bedenkt als symbool voor de ‘bozige Nederlander die het spuugzat is’. De twee zijn getrouwd, hebben een junior Henkie gemaakt en wonen in een mooie Vogelaarwijk. De familie Kara woont sinds 2005 in Almelo. Hun tuin grenst aan de tuin van het echtpaar Van der W.. Volgens buurtbewoners konden de families aanvankelijk wel goed met elkaar overweg, maar ontstond al snel ruzie om kleine ergernissen. Het is hetzelfde jaar dat Geert Wilders zich afsplitst van de VVD en zijn anti-islampartij voor de Vrijheid opricht. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Zie: Stille tocht Almelo voor Aziz Kara

Zie ook: Turkse organisaties: Onderzoek Henk en Ingrid-zaak 

en: Turkse gemeenschap bezorgd over fatale ruzie

Zie ook: Henk en Ingrid verdacht van doodslaan Turkse buurman

Lees ook  Man (64) overleden door burenruzie in Almelo

Geert Wilders stuk minder populair op Twitter

Parool 09.07.2012 De populariteit van Geert Wilders op Twitter is in de afgelopen drie maanden flink afgenomen. In april werd de PVV-leider nog in ruim een derde van de tweets over politieke leiders genoemd; in juni zakte dat aantal terug tot nog maar 20 procent. Dat blijkt uit een analyse van Frankwatching en onderzoeksbureau DamKam, die tweets op grote schaal onder de loep legden. Voor een maandelijkse TwitterMonitor werden 200.000 tweets met politieke inhoud bestudeerd.

Wilders minder populair op Twitter

Metro 09.07.2012 PVV-leider Geert Wilders is de laatste tijd minder spraakmakend dan voorheen, in elk geval op Twitter. Dat blijkt uit de Twittermonitor, een onderzoek naar de manier waarop politieke kopstukken worden besproken op Twitter.

Jhim van Bemmel: PVV is gewoon een baantjesmachine

Elsevier 09.07.2012 ‘Wij hadden altijd kritiek op de baantjesmachine van de PvdA en het CDA. Die kritiek kun je nu ook op de PVV hebben,’ zegt voormalig PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel in reactie op de zaterdag gepresenteerde kandidatenlijst van de PVV. Van Bemmel zegt dat in een interview metNRC Handelsblad. Op de kieslijst voor de PVV staan naast bestaande Kamerleden vooral mensen die op lokaal of Europees niveau al actief zijn voor de partij.

Opstappen
Van Bemmel is een van de Kamerleden die niet mochten terugkeren in de Kamer omdat hij in opspraak is gekomen. Hij had niet aan partijleider Geert Wildersgemeld dat hij is veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Toen hij hoorde dat hij niet op de lijst stond, besloot het Kamerlid uit de partij te stappen. Van Bemmel uit in het interview veel kritiek op zijn oude partij. Zo zou Wilders niet optreden tegen Dion Graus, die zich in de fractie vaak onbehouwen en grotesk zou gedragen. Ook moesten de Kamerleden geld overmaken naar de partijkas, omdat dat belangrijk zou zijn voor hun politieke carrière.

Relletjes
Ook de in opspraak geraakte Eric Lucassen (veroordeeld voor ontucht en plaste bij buurvrouw door brievenbus) en Richard de Mos (beweerde onterechtschooldirecteur te zijn geweest) mogen niet terugkeren. Marcial Hernandez (zou een ambtenaar een kopstoot hebben gegeven) stapte samen met Wim Kortenoeven zelf al op voor de lijst werd bekendgemaakt. De onrust binnen de PVV-fractie en de kritiek van opgestapte Kamerleden doet de partij geen goed. In de laatste peiling van Maurice de Hond verliest de partij drie zetels.

Zie ook:

‘PVV is een soort baantjesmachine’

Spits 09.07.2012 Het vierde opgestapte PVV-Kamerlid, Jhim van Bemmel, vindt dat zijn voormalige partij lijkt op een baantjesmachine. Van Bemmel zegt in NRC: “Wij hadden altijd kritiek op de baantjesmachine van de PvdA en het CDA. Die kritiek kun je nu ook op de PVV hebben.”

Van Bemmel: PVV heeft kenmerken van een baantjesmachine

NRC 09.07.2012 De PVV van Geert Wilders krijgt de kenmerken van een “baantjesmachine”. Dat zegt het opgestapte PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel, in NRC Handelsblad in reactie op de zaterdag gepresenteerde kandidatenlijst. Lees verder›

Gevestigde politiek moet zich schamen voor PVV

Trouw 09.07.2012 Wilders heeft een eenmanspartij, door hiaten in de Kieswet. Geen politicus die aan dit kiezersbedrog wat heeft gedaan. De perikelen rond de PVV gaan steeds meer op een Koefnoen- of Kopspijkers-sketch lijken, met snikkende Kamerleden in slechte pakken die kiezen voor de vrijheid en dus breken met de partij met dezelfde naam. Hun Michiel de Ruyter-rolmodel bleek uiteindelijk een soort Kim Jong-un van de Lage Landen aan wiens ‘nukken, dictaten en onzinnigheden’ de heren zich niet langer kónden onderwerpen. En dus staken ze in het landsbelang volgens het slachtoffer zelf ‘vele messen in zijn rug’.

Lees ook: Het midden moet revanche nemen op zichzelf – 08/07/12

Lees ook: De keerzijde van Wilders’ discipline – 05/07/12

In spel om de macht staat PVV aan de zijlijn

Elsevier 09.07.2012 Het merk PVV heeft een enorme deuk opgelopen. De nachtmerries van PVV-leider Geert Wilders zijn uitgekomen. De PVV is in tweeërlei opzicht een controversiële partij geworden: de partij roept herinneringen op aan de LPF en de politicus Wilders staat als politieke ambachtsman ter discussie. 

Het is de redactie van weekblad Elsevier gelukt om een bijzonder zomernummer te maken met mooie interviews en reportages. Daarin lezen we ook een interview met de PVV-leider. Redacteur Eric Vrijsen stelt Wilders een vraag die de kern van de politieke controverse vormt rond zijn persoon.

Is het wellicht een antwoord op de beschuldiging van zijn vijanden dat hij elke vorm van empathie mist? Wil Geert Wilders juist daarom benadrukken dat hijook zijn hart betrekt bij het nemen van beslissingen?

Is het concept van conflict en consensus een hart-kwestie? Laat je een conflict ontstaan omdat je gepassioneerd bent en je emotie laat prevaleren boven je ratio? Hadden al die conflicten die Wilders heeft ontketend, slechts een emotionele grondslag? 

Wilders is erg optimistisch over de toekomstige formatie en zijn rol daarin. Hij denkt dat de andere partijen uiteindelijk ook met hem gaan onderhandelen om de vorming van een linkse regering te voorkomen. Ook hier moeten we naar de realiteit kijken. Het CDA zal onder geen beding met Wilders onderhandelen. Ze doen het nooit meer: het CDA was bijna uiteengevallen.

De tegenstanders van Wilders zullen in de komende maanden de nadruk leggen op het feit dat een stem op Wilders een verloren stem is. Wie bezorgd is om zijn portemonnee, zal het advies krijgen om geen hobby te gaan drijven met zijn stem. Is dat dan het einde van Wilders’ partij?

Nee. Maar de PVV zal in de oppositie terechtkomen. 

PVV-Kamerlid De Mos: ‘Ik ben nu laaiend op Geert, maar dat gaat over’

VK 09.07.2012 Het duurde minder dan een minuut, het telefoontje waarin Richard de Mos hoorde dat hij geen plek op de lijst had. Zondagmiddag in de Haagse vruchtenbuurt. Buiten regent het, binnen zet Richard de Mos koffie. Hij wijst naar de tuin. ‘Dat ging knap klote vrijdagavond’, zegt hij. ‘Ik zat buiten met familie, een paar bevriende PVV-Kamerleden en een aantal medewerkers. Om negen uur ging de telefoon. ‘Hé Ries, met Geert. Ik heb slecht nieuws voor je. Je komt niet op de lijst.’ Het duurde nog geen minuut. Vernieuwen en verjongen was zijn ongeloofwaardige argument. En o ja, of ik wel lid van de Haagse gemeenteraad wilde blijven.’ Lees het hele interview met Richard de Mos vandaag in de Volkskrant.

Lees ook PVV’er De Mos beslist in vakantie of hij bij de partij blijft – 08/07/12

Lees ook Opstappen Kamerleden kost PVV 3 zetels in peiling – 08/07/12

Stop met screenen PVV-kandidaten. Alleen Wilders doet ertoe

NRC 08.07.2012 Nederland verdient volksvertegenwoordigers zonder strafblad. Juist om die reden kunnen journalisten zich beter richten op andere kandidaat-Kamerleden dan PVV’ers. De zetels van Geert Wilders worden namelijk niet bezet door volksvertegenwoordigers, maar door gemuilkorfd stemvee. Zelfs Willem Holleeder zou als PVV-Kamerlid geen verschil kunnen maken. Lees verder›

Interview PVV-dissidenten: ‘Die club wordt gerund als een geheime dienst’

VK 07.07.2012 Op 7 juni konden ze het concept-verkiezingsprogramma een half uur inzien. Dinsdag zagen ze of hun voorstellen waren overgenomen. Niet dus. Daarop voerden de PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven hun actie uit die ze als een militaire operatie hadden voorbereid: opstappen op Geerts feestje, zíjn persconferentie. Bij hun afscheid gunnen ze de kiezers een onthullende blik op de mores in het hermetisch gesloten bastion van de PVV. Op een partij die verdeeld raakt in twee vleugels. En op Wilders, die zelfs in zijn eigen fractie zwaar wordt beveiligd.

Opgestapte PVV’er Van Bemmel: Wilders is totaal onbereikbaar

Elsevier 07.07.2012 Het vrijdagavond opgestapte PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel sluit zich aan in de rij voormalige PVV’ers die klagen over Geert Wilders. De partijleider zou nauwelijks bereikbaar zijn voor zijn eigen fractieleden. Dat zegt Van Bemmel tegen de politieke website Frontbencher. Hij maakte vrijdag bekend de partij te verlaten omdat hij op een onverkiesbare plek op de kieslijst was gezet

Zie ook:

Teleurgesteld ex-PVV-Kamerlid haalt uit naar Wilders

RTL 07.07.2012 Het gisteren opgestapte PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel verwijt zijn partijleider dat die nauwelijk bereikkbaar is als je hem nodig hebt.  Als PVV-Kamerleden iets aan hem vragen, is het heel normaal dat hij geen antwoord geeft. Dat zegt Van Bemmel op de politieke website Frontbencher.

Wilders hakt flink in PVV-kandidatenlijst

RTL 06.07.2012 Richard de Mos en Eric Lucassen keren na de verkiezingen van 12 september niet voor de PVV terug in de Tweede Kamer. PVV-Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel is per direct uit de fractie gestapt.  De PVV kiest voor vernieuwing, zegt De Mos tegen RTL Nieuws. Verder wil hij weinig toelichting geven. Lucassen wenst in een tweet de nieuwkomers op de lijst veel succes en dankt lijsttrekker Geert Wilders en de fractie.

Lucassen wenst in een tweet de nieuwkomers op de lijst veel succes en dankt lijsttrekker Geert Wilders en de fractie. Lucassen kwam vrij kort na zijn aantreden als Kamerlid in opspraak. Hij had een veroordeling voor ontucht met een ondergeschikte bij de landmacht verzwegen.

Van Bemmel stapt op

Jhim van Bemmel stapte uit de fractie, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt. ”Twee jaar hard werken in de Tweede Kamer niet voldoende gewaardeerd door PVV. Inmiddels heb ik me ook afgesplitst”, schrijft hij. Eerder deze week  stapten de PVV’ers Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de fractie. Ze gingen als groep verder.

Nauwelijks bereikbaar

Telegraaf 07.07.2012 Geert Wilders is nauwelijks bereikbaar voor zijn eigen fractieleden. Als PVV-Kamerleden iets aan hem vragen, is het heel normaal dat hij geen antwoord geeft. Dat heeft voormalig PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel zaterdag gezegd in een interview met de politieke website Frontbencher. Dat zegt Van Bemmel tegen de politieke website Frontbencher. Hij maakte vrijdag bekend de partij te verlaten omdat hij op een onverkiesbare plek op de kieslijst was gezet. ‘Geert Wilders heeft wel een inbox, maar geen outbox. Het is normaal dat er op vragen geen antwoord komt,’ zegt Van Bemmel. ‘Je tast dan volledig in het duister.’

Kritiek
Hij herkent zich in de kritiek van de opgestapte PVV’ers Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven, die onder meer klaagden over het feit dat de fractie geen inspraak kreeg in het stoppen met het Catshuisberaad. ‘Bij grote beslissingen kun je niets anders dan gewoon volgen.’ Van Bemmel kwam als Kamerlid in opspraak, omdat hij had verzwegen veroordeeld te zijn voor valsheid in geschrifte. Wilders strafte hem met een tijdelijk spreekverbod. Ook de in opspraak geraaktEric Lucassen en Richard de Mos komen niet meer terug.

Flabbergasted
PVV-Kamerlid Fleur Agema zegt tegen het Algemeen Dagblad door het opstappen van Hernandez en Kortenoeven helemaal ‘flabbergasted’ te zijn geweest. ‘Ik vond het bizar. Er is nu een heel raar beeld ontstaan, maar de sfeer onderling is nog steeds goed. We delen allemaal een missie, dat schept een band. De PVV is gewoon een hele leuke, bruisende club,’ zegt Agema.

‘Wilders nauwelijks bereikbaar’

NU 07.07.2012 DEN HAAG – Geert Wilders is nauwelijks bereikbaar voor zijn eigen fractieleden. Als PVV-Kamerleden iets aan hem vragen, is het heel normaal dat hij geen antwoord geeft. Dat heeft voormalig PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel zaterdag gezegd in een interview met de politieke website Frontbencher.

Gerelateerde artikelen;

PVV loopt verder leeg

Spits 07.07.2012 Ook PVV-Kamerlid Jhim van Bemmel stapte gisteravond uit de partij. Dat gebeurde nadat hij had gehoord niet of te laag op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te zijn gekomen. Begin deze week pakten Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven al de biezen met veel bombarie. De lijst wordt vandaag bekendgemaakt.

Agema ‘flabbergasted’ na vertrek Kamerleden

VK 07.07.2012 Fleur Agema, de nummer 2 van de PVV, was ‘flabbergasted’ door het dramatische vertrek van de 2 PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven eerder deze week. ‘Ik vond het bizar’, zegt ze vandaag in een vraaggesprek met het AD.

Agema ‘flabbergasted’

Telegraaf 07.07.2012 Fleur Agema, de nummer 2 van de PVV, was ‘flabbergasted’ door het dramatische vertrek van de 2 PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven eerder deze week. „Ik vond het bizar”, zegt ze zaterdag in een vraaggesprek met het AD.

Agema ‘flabbergasted’ na vertrek Kamerleden

NU 07.07.2012 DEN HAAG – Fleur Agema, de nummer 2 van de PVV, was ‘flabbergasted’ door het dramatische vertrek van de 2 PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven eerder deze week. ”Ik vond het bizar”, zegt ze zaterdag in een vraaggesprek met het AD.

Gerelateerde artikelen;

Van Bemmel splitst zich af van PVV – Lucassen niet terug in Kamer

NRC 06.07.2012 PVV-Kamerleden Richard de Mos en Jhim van Bemmel staan niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van Bemmel splitst zich per direct af van de partij. PVV-Kamerlid Eric Lucassen maakte vrijdagavond op Twitter bekend dat hij na de verkiezingen niet terugkeert in de Kamer. Morgen maakt de PVV officieel pas zijn verkiezingslijst bekend. Lees verder›

Ook PVV-Kamerlid Van Bemmel splitst zich af van fractie

Elsevier 06.07.2012  Voor de derde keer deze week heeft de PVV een Kamerlid verloren. Jhim van Bemmel heeft zich afgesplitst van de fractie, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt.

‘Twee jaar hard werken in de Tweede Kamer niet voldoende gewaardeerd door PVV,’ meldt hij op Twitter. ‘Inmiddels heb ik me ook afgesplitst.’

Richard de Mos, in 2010 nog nummer tien op de kieslijst, krijgt ook geen nieuwe kans van de partij. Hij staat niet op de kandidatenlijst. De Mos spreekt van een ‘gigantische mokerslag’. Ook Eric Lucassen verdwijnt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer, laat hij vrijdag weten.

Nog twintig zetels
Eerder deze week stapten de PVV’ers Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de fractie. Ze gaan als groep verder. Volgens PVV-leider Geert Wilders waren ze bang laag op de kieslijst terecht te komen. Zelf ontkennen ze dit.

Het eerste Kamerlid dat de PVV verliet, was Hero Brinkman in maart. Nu vier PVV’ers zijn opgestapt, heeft de PVV nog twintig zetels over. Veel maakt dit niet meer uit, omdat het zomerreces vandaag is begonnen.

De kandidatenlijst van de PVV voor de verkiezingen van 12 september wordt zaterdag bekendgemaakt.

Zij komen niet terug 
Welke politici verdwijnen, gewild of ongewild, ook uit het parlement? Een overzicht

Zie ook:

Van Bemmel stapt uit fractie

Telegraaf 06.07.2012 In de PVV-fractie is vrijdagavond opnieuw onrust ontstaan. Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel stapte eruit, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat.

PVV-Kamerlid Van Bemmel stapt uit fractie

Parool 06.07.2012 PVV-Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel is uit de fractie gestapt. Hij heeft dat vanavond via Twitter gemeld, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt.

Richard de Mos staat niet op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen, zo vertelde hij persbureau ANP. De Mos stond in 2010 nog op de tiende plaats van de kieslijst van de PVV. Hij spreekt van een ‘gigantische mokerslag’. Hij zegt met ‘veel vraagtekens te zitten’. In een kort telefoongesprek liet lijsttrekker Geert Wilders hem weten dat de partij wil vernieuwen en verjongen en dat De Mos (36) daar niet bij past.

Ook De Mos niet op PVV-lijst

Telegraaf  06.07,2012   Richard de Mos staat niet op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei hij vrijdagavond tegen het ANP. De Mos stond in 2010 nog op de tiende plaats van de kieslijst van de PVV.

PVV-Kamerlid Van Bemmel stapt uit fractie

NU 06.07.2012 DEN HAAG – PVV-Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel is uit de fractie gestapt. Hij heeft dat vrijdagavond via Twitter gemeld, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt. ”Twee jaar hard werken in de Tweede Kamer niet voldoende gewaardeerd door PVV. Inmiddels heb ik me ook afgesplitst”, schrijft hij. Eerder deze week stapten de PVV’ers Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de fractie. Ze gingen als groep verder.

Gerelateerde artikelen;

PVV-Kamerlid Van Bemmel stapt uit fractie

VK 06.07.2012 Video – In de PVV-fractie is vrijdagavond opnieuw onrust ontstaan. Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel stapte eruit, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat.

PVV-Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel is uit de fractie gestapt. Hij heeft dat vanavond via Twitter gemeld, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt.

Eric Lucassen keert na de verkiezingen van 12 september niet voor de PVV terug in de Tweede Kamer liet ook hij via Twitter weten. Lucassen wenst in de tweet de nieuwkomers op de lijst veel succes en dankt lijsttrekker Geert Wilders en de fractie.

De PVV maakte vanavond bekend aan de fractieleden op welke plaats zij komen op de kandidatenlijst. Ino van den Besselaar liet weten op een verkiesbare plek te staan. Hij zei ‘absoluut tevreden te zijn’. Ook Roland van Vliet is op een verkiesbare plek gekomen.

‘Telkens wordt de neergang van de PVV voorspeld, telkens blijft de blonde Terminator overeind’

VK 06.07.2012  Zelfs als zijn fractie zou leeglopen, zal Geert Wilders straks zeker 20 zetels vergaren, schrijft Joost Eerdmans. Steeds waren berichten over zijn politieke einde voorbarig. Scheurt de PVV uit elkaar nu er twee Kamerleden de fractie zijn uitgestapt? Links Nederland en concurrent VVD likken hun vingers af bij het tumult van deze week.

‘Wilders heeft in al die jaren niets veranderd’

Trouw 06.07.2012 Na een week vol ophef wordt vandaag of morgen de kandidatenlijst van de Partij voor de Vrijheid bekend. Onder kiezers in het Noord-Brabantse dorp Sint-Willebrord, in de gemeente Rucphen, lijkt de steun voor Geert Wilders en zijn partij nauwelijks aangetast. Bij de vorige verkiezingen stemde bijna 40 procent op hem.

Is Fleur Agema soms aan het islamiseren?

Elsevier 06.07.2012 Fleur Agema, prominent lid van het politbureau van Geert Wilders, wil de kachel in de cel lager zetten. Waarom? Omdat gevangenen het zo koud mogelijk moeten hebben in hun cel. Zij bracht dit voorstel in de fractie van PVV. Dat vertelden de afvallige PVV’ers Wim Kortenoeven en Marcial Hernandez. 

PVV-justitiespecialist Lilian Helder weigerde Agema’s voorstel in een motie om te zetten. De afvalligen hebben helaas niet verteld wat de motivatie van Agema was om de gevangenen fysiek te laten lijden. In technische termen komt dit, gelet op het klimaat van Nederland, dichtbij foltering. 

Verkeerde tijd
Is Fleur Agema een middeleeuwse barbaar die in een verkeerde tijd is geboren? Of is Fleur Agema aan het islamiseren – waar het de lijfstraffen betreft? 

Ex-PVV’er Van Unnik stapt op als Statenlid

Metro 06.07.2012 Ex-PVV’er Gerton van Unnik stapt op als Statenlid in Noord-Holland. Dat heeft hij eerder deze week mondeling gemeld aan de griffier van de provincie, Jeroen Vrijburg.

De keerzijde van Wilders’ discipline

Trouw 05.07.2012 Ja en amen zeggen, en zeker niet op eigen houtje met de pers spreken. De sfeer in de PVV-fractie lijkt sektarisch. Stel je hebt een goede baan met mooie carrièreperspectieven, een leuk gezin en een gezellige vriendengroep. Op sociaal vlak niets te klagen dus. Maar je maakt je zorgen. Om de ‘krachten die de Nederlandse vrijheid bedreigen’, zoals voormalig PVV-Kamerlid Marcial Hernandez het verwoordt. En om de islamisering, het islamitisch imperialisme van buiten en de ongebreidelde europeanisering’, zoals zijn collega Wim Kortenoeven het schetst.

Lees ook: Op wie kan Wilders nu nog rekenen? – 04/07/12

‘Wat boeit ’t wat Henk en Ingrid vinden? Wij doen het voor Jorge en Fatima’

VK 05.07.2012 De PVV. De partij waar ieder zichzelf respecterend, zogeheten ‘weldenkend’ mens, niet over peinst om op te stemmen. Populistische, fascistische, inhoudsloze, tja, wat eigenlijk? In ieder geval kun je een stem op de PVV bij je minstens net zo weldenkende vrienden never nooit verdedigen.

Maar naast die sociale zelfmoord is er natuurlijk nog meer mis met de PVV. Wie stemt er nou op een volwassen man die z’n haar blond verft? Nee even serieus, volgens mij is er dan iets mis in je bovenkamer. Zo iemand neem je toch niet serieus?

Kortenoeven: Ik verwachtte juist goede plek op PVV-lijst

Elsevier 05.07.2012 Het voormalige PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven ontkent dat hij uit de partij is gestapt omdat hij verwachtte laag op de kieslijst te worden geplaatst, zoals PVV-leider Geert Wilders beweert. Hij zegt alle reden te hebben gehad om een goede plaats te verwachten.

Op Twitter meldt de PVV’er dat hij onlangs door Wilders werd gepromoveerd. Hij was voorzitter van de commissie Immigratie, Integratie en Asiel en zijn portefeuille op het gebied van Buitenlandse Zaken werd in april nog uitgebreid. ‘Alle reden om een goede lijstplek te verwachten,’ twittert Kortenoeven.

Zie ook:

Ex-PVV’er drukt stempel

Telegraaf 05.07.2012 De afvallige PVV’er Wim Kortenoeven, sinds deze week in de Tweede Kamer als de ene helft én voorzitter van de Groep Kortenoeven/Hernandez, drukte donderdagmorgen meteen een stempel op het begin van de lange vergaderdag die het parlement voor zich heeft. Hij vroeg hoofdelijke stemming aan over maar liefst drie moties.

‘Ex-PVV-Statenlid Nunes actief op extreemrechtse site’

VK 05.07.2012 Het Noord-Hollandse Statenlid Monica Nunes (ex-PVV) is een tijdlang zeer actief geweest op de extreemrechtse website stormfront.org. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Volgens de krant heeft het Statenlid tot drie jaar geleden bijna 2200 bijdragen geleverd op het forum van de website.

Download hier de verklaring van ex-Statenlid Nunes Open pdf (178,7 kB)

Statenlid actief op Stormfront.org

Spits 05.07.2012 Monica Nunes, Statenlid in Noord-Holland, heeft tot 2009 actief bijdragen geleverd op het forum van het extreemrechtse Stormfront. Uit het onderzoek van de antifascistische Kafka blijkt onder meer dat Nunes riep dat alle moslims “naar het land van herkomst” moeten worden gestuurd en dat “joden een goede neus voor geld” hebben.30

Statenlid actief op radicale site

Telegraaf 05.07.2012 Het Noord-Hollandse Statenlid Monica Nunes blijkt een rijk verleden te hebben op de extreemrechtse website stormfront.org. De politica, tot maart Statenlid voor de PVV, heeft meer dan 2000 bijdragen geschreven op het forum van de radicale site. Veel van haar teksten zijn racistisch en beledigend.

Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad, op basis van onderzoek door de antifascistische groep Kafka. Nunes was tot drie jaar geleden actief op het forum van Stormfront, waar internetters met extreemrechtse en nazistische sympathieën samenkomen. Onder het pseudoniem ‘Doubt’ schreef ze onder meer dat alle moslims ’naar het land van herkomst’ moeten worden gestuurd en dat ’joden een goede neus voor geld’ hebben. Over een ’treurmars’ voor een neergestoken extreemrechtse skinhead schrijft ze: “Een dapper initiatief, de mars. Respect.’’

Op het forum staat ook een foto van Nunes. In een begeleidende tekst schrijft ze niet bang te zijn te worden herkend door antifascisten. 

Van Hal Scheffer zag wereld instorten

AD 05.07.2012   In een paar dagen tijd stortte de wereld van Jos van Hal Scheffer in. Hij was niet langer Statenlid voor de PVV in Utrecht. Zijn vrouw zat in de gevangenis. En er werd beslag gelegd op alles wat enige materiële waarde had. Gisterochtend werd het levenloze lichaam van de politicus gevonden.

Als Monique van Hal Scheffer maandagochtend beneden komt, slaat de schrik haar om het hart. Paspoort, sleutelbos, gsm, agenda en portefeuille van haar man Jos keurig in het gelid in de boekenkast. Hij zou nooit het huis verlaten zonder. ‘Het was een daad van afscheid,’ zegt haar beste vriend Rob van der Hilst in het AD. Ze belt Rob meteen en hij gaat naar haar toe. ‘Monique en ik kennen elkaar twintig jaar.’

 Lees ook

Stagiaire ontdekte fraude Van H.

Telegraaf 05.07.2012 De miljoenenfraude in het Haagse advocatenkantoor van Monique van H. blijkt te zijn ontdekt door een stagiaire. Het was studente Leontien Houweling die als eerste aan de bel trok over het gesjoemel met rekeningen en die zo de geruchtmakende fraudezaak aan het licht brak. Aan de zaak werd gisteren een tragisch nieuw hoofdstuk toegevoegd toen de politie in de bossen rond Utrecht het lichaam vond van Jos van Hal Scheffer, de echtgenoot van Van H. Hij werd sinds maandag vermist en blijkt zichzelf met een pistool van het leven te hebben beroofd. 

Wilders oogst wat hij ooit zelf zaaide, hij zal meer ontevreden collega’s krijgen

Trouw 04.07.2012 Het vertrek van opnieuw twee Kamerleden uit de PVV-fractie overschaduwde gisteren de presentatie van het verkiezingsprogramma door Geert Wilders. Dat is eigenlijk ontzettend jammer en tegelijk gaven de ontwikkelingen een uniek doorkijkje in de gang van zaken in de PVV-burelen in de Kamer.

Op wie kan Wilders nu nog rekenen?

Trouw 04.07.2012 Is dit het begin van het einde? Gaat de PVV met het vertrek van Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven definitief de kant op van de LPF, de partij van Pim Fortuyn die tien jaar geleden versnipperde en al ruziënd ten onder ging? Wat zullen de electorale gevolgen zijn van een ineenstorting van de PVV?

Na barst, nu scheur in bolwerk Wilders

Metro 04.07.2012 Geert Wilders was altijd een ster in het op het verkeerde been zetten van politieke tegenstanders. Gisteren werd hij zelf totaal verrast en niet door tegenstanders, maar door partijgenoten. “Het gevoel van onschendbaarheid dat om Wilders hing, is weg”, ziet campagnestrateeg Kay van de Linde.

De winnaars en verliezers bij de PVV

Spits 04.07.2012 Voor Geert Wilders waren de afgelopen twee jaar niet de succesvolste uit de nog prille geschiedenis van zijn partij. Schandalen rond pornobaronnen, veroordelingen en brievenbusplassers ontsierden het gedoogpartnerschap. Sp!ts zet de winnaars en verliezers op een rij.

Dissidenten leggen nieuwe bom onder PVV

Spits 04.07.2012 Het moest de dag worden dat Geert Wilders zijn PVV weer in pole position zou manoeuvreren voor de komende verkiezingsrace. Het werd echter de dag dat twee dissidente PVV’ers een bom lieten afgaan in het hart van de PVV-fractie: „Wilders is een leugenaar.” 

Peiling: PVV-kiezers geloven opgestapte Kamerleden niet

Elsevier 04.07.2012 Veruit de meeste Nederlanders geloven dat Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de PVV zijn gestapt omdat ze problemen hadden met partijleider Geert Wilders. Alleen PVV-stemmers denken in meerderheid dat ze eruit zijn gestapt omdat ze vrezen voor een lage plaats op de kandidatenlijst. Dat blijkt uit onderzoek van peil.nl.

Kandidatenstress
Van de Nederlanders denkt 61 procent dat Hernandez en Kortenoeven, zoals ze zelf ook beweren, moeite hadden met Wilders. Eén op de vier (26 procent) gelooft dat ze bang waren voor een lage plaats op de kieslijst.

Het beeld is omgekeerd bij PVV-stemmers. Slechts 13 procent vertrouwt de verklaring van de opgestapte PVV-Kamerleden. 71 procent denkt dat ze lijden aan ‘kandidatenstress’.

Media
Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) vindt dat de media meer aandacht geeft aan negatieve gebeurtenissen bij de PVV dan bij andere partijen. 

Opvallend is verder dat 43 procent van de Nederlanders het PVV-plan voor een bouwstop op moskeeën steunt. 90 procent van de PVV’ers wil dit, maar ook meer dan de helft van de SP-kiezers.

Commentaar Eric Vrijsen: Rare timing opstappen PVV-Kamerleden

Zie ook: PVV’ers verbolgen na vertrek Hernandez en Kortenoeven

PVV in crisis

Spits 04.07.2012 Het uiteenvallen van de Partij voor de Vrijheid (PVV) in de Tweede Kamer dreigt. Daags voor het zomerreces stapten gisteren Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de fractie. In maart verliet Hero Brinkman de partij al. Of de gifbeker helemaal leeg is voor Geert Wilders, zal de komende week duidelijk worden. Volgens Kortenhoeven en Hernandez zijn er vijf Kamerleden die in ieder geval in hun kamp zitten.

Bronnen rondom de fractie stellen dat het gaat om onder meer Jhim van Bemmel en Roland van Vliet. In de fractie vormen deze twee een hecht duo. Bovendien konden ze het goed vinden met Hernandez en Kortenoeven, met wie ze de onvrede deelden over het Catshuisdrama.

‘Wilders maakt er een potje van’

Telegraaf 04.07.2012 Driekwart van de Nederlanders vindt dat Geert Wilders en de PVV er een potje van maken. Toch blijft van de PVV-kiezers een ruime meerderheid nog altijd achter hun leider staan.

PVV-kiezers blijven achter Wilders staan

VK 04.07.2012 Een ruime meerderheid van de PVV-kiezers blijft achter Geert Wilders staan ondanks de kritiek van de Tweede Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven, die gisteren de partij verlieten. Dat blijkt vandaag uit twee verschillende opiniepeilingen. Uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 3000 PVV-stemmers blijkt dat 7 op de 10 zich kunnen vinden in de uitleg van Wilders.

Meeste PVV’ers mild over perikelen bij PVV

Metro 04.07.2012 Volgens 92 procent van de PVV-stemmers vinden taferelen zoals die dinsdag gebeurden in de partij van Wilders ook bij andere partijen plaats. Zij vinden bovendien dat de media veel meer aandacht besteden aan interne strubbelingen bij de PVV dan bij andere partijen. Slechts een op de vijf PVV’ers vreest voor ‘LPF-toestanden’.

Alleen PVV-stemmer gelooft Wilders

NU 04.07.2012 Meeste Nederlanders achten kritiek Hernandez en Kortenoeven oprecht. De meeste Nederlanders geloven dat de opgestapte PVV’ers Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven oprecht waren in hun kritiek op PVV-leider Wilders.

Gerelateerde artikelen;

“Vijf PVV’ers op de wip” Video

Telegraaf 04.07.2012 Nog weer vijf PVV’ers zullen heel snel van het politieke toneel verdwijnen. Dat verwacht Paul Jansen van de parlementaire redactie van De Telegraaf.

Vertrokken PVV’ers: Agema wil kachel in de cel lager zetten

NRC 04.07.2012 PVV-Kamerlid Fleur Agema wil dat gevangenen het zo koud mogelijk krijgen in hun cel. Kachels in gevangenissen moeten daarom een paar graden lager worden gezet. Dit voorstel bracht zij gisteren in de fractie in, aldus de gisteren opgestapte PVV’ers Wim Kortenoeven en Marcial Hernandez in een interview met NRC Handelsblad. Lees verder›

‘Agema wil verwarming in cel uit’

Telegraaf 04.07.2012 Agema zou het opmerkelijke voorstel dinsdag de fractie in hebben gebracht. Dat zeggen de opgestapte PVV’ers Wim Kortenoeven en Marcial Hernandez in een interview met NRC Handelsblad.

Geert Wilders: PVV draait niet alleen om mij

Elsevier 04.07.2012 Geert Wilders noemt het ‘een misverstand’ dat de PVV volledig om hem draait. ‘Die afhankelijkheid is echt niet zo groot of zo sterk als de mensen denken,’ zegt hij in een interview in het dubbeldikke zomernummer van weekblad Elsevier. ‘Ik zit niet als een leider op de piramide. Ik zou niet willen en niet kunnen,’ zegt de PVV-leider.

Zelfstandig
Wilders bezweert dat de PVV-fracties in de gemeenteraden van Den Haag plus Almere en in de twaalf Provinciale Staten volledig zelfstandig zijn. ‘Daar heb ik niks mee te maken.’ Volgens Wilders is de Tweede Kamerfractie het ‘hoogste orgaan’ in de PVV en daar worden in gezamenlijkheid alle belangrijke beslissingen genomen.

SP als partner
Wilders wil opnieuw regeringsverantwoordelijkheid dragen en sluit zelfs de SP als partner niet uit. Weliswaar zal hij niet in de beginfase van de kabinetsformatie mogen aantreden, maar ‘naderhand komen ze toch weer bij de PVV uit’.

Wilders zegt dat hij geen plannen heeft om zich in de Verenigde Staten te vestigen, maar hij zou het wel kunnen: ‘De PVV is meer dan Geert Wilders. Ook ná mij heeft de partij toekomst.’

Mes in de rug
Over het vertrek van Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de PVV-fractie, zegt Wilders in Elsevier: ‘Het voelt als een mes in de rug. Opeens verweten ze mij dat ik de fractie zou domineren. Maar dat klopt niet. Zij konden zich gewoon uitspreken.’

Zie ook: Geschoffeerde Kamerleden uit fractie

PVV: vreemde timing Kortenoeven en Hernandez

Elsevier 04.07.2012 Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven hadden op 21 april meteen uit de PVV-fractie moeten stappen en hun punt moeten maken. Hernandez en Kortenoeven hadden toen een heldenrol kunnen vervullen door zich uit te spreken voor een PVV die rechts beleid voert met veel oog voor praktische consequenties, in plaats van de sjablonenpolitiek van Geert Wilders. Dat was moedig en verantwoord geweest.

Pas gisteren kwamen ze naar buiten met hun kritiek. Ook al hebben ze misschien gelijk, door hun timing – vlak na de presentatie van het PVV-verkiezingsprogramma – kwam het neer op nest bevuilen, frustraties ventileren en achteraf mekkeren. Als het echt niet anders kan, wijk je af van de fractielijn. Desnoods stap je uit de fractie. Maar wel op een cruciaal moment, niet als je voelt aankomen dat je je herverkiezing misloopt. De kritiek van Hernandez en Kortenoeven is terecht, maar het is een beetje laf dat ze er niet eerder mee naar buiten kwamen.

PVV’ers verbolgen na vertrek Hernandez en Kortenoeven 
Vanuit de PVV-fractie is dinsdag woedend gereageerd op het vertrek van Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven. PartijleiderGeert Wilders zegt… Lees meer

Lees het weblog van Afshin Ellian over het vertrek van Kortenoeven en Hernandez:Geert Wilders’ grootste probleem is Geert Wilders

‘Media vermoordden PVV-Statenlid’

Spits 04.07.2012 De druk van de media heeft ervoor gezorgd dat voormalig PVV-Statenlid Jos van Hal Scheffer zelfmoord heeft gepleegd. “De media en dan met name De Telegraaf en RTL Boulevard hebben karaktermoord op Van Hal Scheffer gepleegd”, liet huisvriend en zakenadviseur Rob van der Hilst weten aan RTV Utrecht.

Wilders: “Verschrikkelijk nieuws”

Telegraaf 04.07.2012 De dood van het opgestapte PVV-statenlid Jos van Hal Scheffer is ook bij partijleider Geert Wilders hard aangekomen. Hij sprak woensdag in een reactie van ,,verschrikkelijk nieuws”.

PVV-statenlid dood gevonden

Telegraaf 04.07.2012 De politie heeft in een bos rondom Utecht het stoffelijk overschot gevonden van een man. Het gaat om het vorige maand opgestapte PVV-statenlid Jos van Hal Scheffer, zo bevestigt de politie. Hij heeft waarschijnlijk zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

Lichaam vermist PVV-Statenlid gevonden in bos

NRC 04.07.2012 In een bos bij Zeist is vanmorgen het lichaam gevonden van voormalig PVV-Statenlid Jos van Hal Scheffer (49). De politie heeft dit bevestigd aan NRC Handelsblad. Hij werd sinds maandag vermist. De PVV’er legde onlangs zijn functie neer, nadat bekend werd dat zijn vrouw voor miljoenen fraude zou hebben gepleegd.

Lichaam vermist voormalig PVV-Statenlid gevonden

Elsevier 04.07.2012 In de bossen rond Utrecht is het lichaam van Jos van Hal Scheffer gevonden. Hij heeft waarschijnlijk een einde aan zijn leven gemaakt. Van Hal Scheffer trad in juni af als Statenlid voor de PVV omdat zijn vrouw verdacht wordt van fraude. De politie Utrecht heeft de identiteit van het slachtoffer woensdagmorgen bevestigd. Vermoed wordt dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Het voormalig Utrechtse PVV-Statenlid werd sinds maandag vermist.

Fraude
Van Hal Scheffer trad af nadat bekend werd dat zijn echtgenote Monique betrokken is bij een grote fraudezaak. Ze is vastgoedadvocaat en zou woningcorporaties, bouwbedrijven en projectontwikkelaars hebben opgelicht voor zo’n 3 miljoen euro.

Ze had zich zelf gemeld bij de politie en heeft valsheid in geschrifte toegegeven. De 52-jarige vrouw is geschorst als advocaat en aangehouden.

Positie onhoudbaar
Het PVV-Statenlid was formeel niet betrokken bij het advocatenkantoor, maar hielp wel met het werven van nieuwe klanten. Van Hal Scheffer was voor zover bekend geen verdachte in het fraude-onderzoek. Hij vond desondanks dat zijn positie als Statenlid door de affaire onhoudbaar was geworden en trok zich terug.  PVV-leider Geert Wilders spreekt in een reactie over verschrikkelijk nieuws. ‘Ik wens de nabestaanden heel veel sterkte toe.’

Zie ook: PVV-Statenlid stapt per direct op om miljoenenfraude

PVV-statenlid dood gevonden

Telegraaf 04.07.2012 Van Hal Scheffer werd sinds maandag vermist. Hij legde vorige maand zijn functie neer als Statenlid voor de PVV in Utrecht, omdat zijn vrouw, advocaat Monique van H. (52), wordt verdacht van miljoenenfraude. Van Hal Scheffer gold niet als verdachte in de zaak. De PVV’er werkte formeel niet bij het kantoor van zijn vrouw, maar deed daarvoor wel de acquisitie en de administratie. De politie nam bij een huiszoeking papieren en stukken in beslag. Hij vond daarom dat zijn positie als statenlid niet meer te handhaven was.

Lichaam PVV-Statenlid gevonden in bos

Van Hal Scheffer werd sinds maandag vermist

AD 04.07.2012 De politie heeft het lichaam van de sinds maandag vermiste PVV’er Jos van Hal Scheffer gevonden in de bossen rond Utrecht. Dat heeft de politie vanmorgen bevestigd. Waarschijnlijk heeft de man zelf een eind aan zijn leven gemaakt.

Lees ook;

Lichaam ex-Statenlid PVV gevonden in bos

NU 04.07.2012 AMSTERDAM – Het lichaam van het vermiste Statenlid en PVV’er Jos van Hal Scheffer is gevonden in de bossen rond Utrecht. Dat heeft de politie woensdagmorgen bevestigd. Waarschijnlijk heeft hij zelf een eind aan zijn leven gemaakt.

Van Hal Scheffer legde begin juni zijn functie neer, nadat zijn vrouw, een advocate, werd aangehouden op verdenking van miljoenenfraude met vastgoed. De PVV’er werkte formeel niet bij het kantoor van zijn vrouw, maar deed daarvoor wel de acquisitie en de administratie. De politie nam bij een huiszoeking papieren en stukken in beslag.

Gerelateerde artikelen;

Kijken: Wilders praat met Twan Huys en in EenVandaag over vertrek PVV’ers

NRC 03.07.2012 Vanochtend werd Geert Wilders nog overvallen door het nieuws dat Kortenoeven en Hernandez uit de partij stappen. Vanmiddag sprak hij met Twan Huys over het vertrek en het verkiezingsprogramma van de partij. Bekijk het interview van twintig minuten hier.

Brinkman: Kortenoeven en Hernandez meldden zich niet bij mij

AD 03.07.2012 De gisteren opgestapte PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven hebben zich niet eerst gemeld bij het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK), de partij van Hero Brinkman. Dat zei Brinkman, die in maart zelf uit de PVV stapte, gisteravond in het programma Nieuwsuur. Gistermiddag maakte Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet bekend dat Hernandez en Kortenoeven verder gaan als groep. Volgens Brinkman hebben de twee niet gevraagd of ze zich bij het DPK konden aansluiten.

Geert Wilders: “Hernandez is een zielig mannetje.”

Metro  03.07.2012 Op Twitter werd dinsdag door Marcial Hernandez een bericht geplaatst waarmee zijn ontslag en het ontslag van Wim Kortenoeven als kamerleden van de PVV-fractie werden ingediend. Geert Wilders reageert: “Ze hebben de vlucht naar voren gekozen, omdat ze misschien dachten dat ze een lage plek of geen plek op de lijst zouden krijgen.”

Lees hier het PVV-dossier uit NRC – ‘Wilders’ gemaskeerde vergissingen’ ›

NRC 03.07.2012 Tom-Jan Meeus en Huib Modderkolk schreven zaterdag in NRC Handelsblad een uitgebreid dossier over de PVV met de vraag: Hoe leidt Geert Wilders zijn eenmanspartij? 

Mensen willen serieus genomen worden – ook in de PVV

VK 03.07.2012 Het opstappen van twee Kamerleden zal PVV-leider Geert Wilders niet in het nauw brengen, hij heeft eerder voor hete vuren gestaan. Wat hem zorgen moet baren is de de wens van zijn fractiegenoten om gehoord te worden.

CDA’er Buma snapt weglopers

Telegraaf 03.07.2012 “Als ik het programma van de PVV zie, kan ik me voorstellen dat ze er zelfs in de eigen partij moeite mee hebben”, reageert CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma op het vertrek van Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven.

Vaak in duel met Hillen

Telegraaf 03.07.2012 Marcial Hernandez (38) was sinds juni 2010 woordvoerder defensie voor de PVV. Hij werkte voor zijn Kamerlidmaatschap 16 jaar als militair in diverse functies bij de Landmacht. Als soldaat haalde hij de rode baret bij de Luchtmobiele Brigade.

‘Wilders is slechte manager’

Telegraaf 03.07.2012  In het Nederlandse bedrijfsleven zou Geert Wilders een slechte manager zijn. „Hij is erg directief en duldt weinig tegenspraak. Zijn Kamerleden en medewerkers moeten zijn principes en meningen volgen, het is echt ‘in or out’ bij hem.” Dat zei Marco Meuleman dinsdag. Meuleman is nu financieel directeur van een grote bank op Curaçao, maar promoveerde in2010 inNijmegen op het onderwerp leiderschap & bestuur aan de Faculteit der Managementswetenschappen.

Wilders en Bosma spreken verwijten tegen

VK 03.07.2012 PVV-leider Geert Wilders spreekt tegen dat hij gezegd zou hebben dat de helft van het PVV-verkiezingsprogramma hoe dan ook niet uitvoerbaar is, zoals de opgestapte Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven beweren.

De Mos denkt er niet aan uit PVV te stappen

VK 03.07.2012 PVV-Kamerlid Richard de Mos denkt er niet aan om uit de PVV te stappen. Dat zei hij dinsdag, nadat zijn collega’s Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven de fractie hadden verlaten.

De Mos denkt niet aan opstappen

Telegraaf 03.07.2012  PVV-Kamerlid Richard de Mos denkt er niet aan om uit de PVV te stappen. Dat zei hij dinsdag, nadat zijn collega’s Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven de fractie hadden verlaten.

Elissen (PVV) herkent zich niet in kritiek

Trouw 03.07.2012 weede Kamerlid André Elissen van de PVV herkent zich ‘totaal niet’ in de kritiek die Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven hebben op de partij. Het tweetal stapte vandaag uit de fractie van de partij van Geert Wilders.

Elissen noemde hun vertrek een ‘verrassing’. Hij respecteert hun keuze, maar vindt het ‘niet sjiek’ dat ze het nieuws van hun vertrek wereldkundig maken op de dag dat de partij het verkiezingsprogramma presenteert. Elssen is niet van plan op te stappen.

Elissen snapt kritiek niet

Telegraaf 03.07.2012 Tweede Kamerlid André Elissen van de PVV herkent zich „totaal niet” in de kritiek die Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven hebben op de partij. Het tweetal stapte dinsdag uit de fractie van de partij van Geert Wilders.

PVV’ers reageren verbolgen op vertrek Hernandez en Kortenoeven

Elsevier 03.07.2012 Vanuit de PVV-fractie is dinsdag woedend gereageerd op het vertrek van Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven. Partijleider Geert Wilders zegt dat hij een ‘messenpalet in de rug’ heeft gekregen.

‘Ik denk dat het te maken heeft met de kandidatenlijst die vrijdag bekend wordt gemaakt,’ aldus Wilders. ‘De druiven zijn misschien een beetje zuur als je denkt dat je laag op de lijst komt.’ Ook PVV’er Dion Graus heeft geen goed woord over voor zijn ex-collega’s. ‘Hoe minder nestvervuilers en matennaaiers hoe beter. Hoe beter voor de PVV en hoe beter voor volk en vaderland.’

Lees het weblog van Afshin Ellian over het vertrek van Kortenoeven en Hernandez: Geert Wilders’ grootste probleem is Geert Wilders

Zie ook: ‘Geschoffeerde’ Kortenoeven en Hernandez uit PVV-fractie

Wilders: Nog nooit zoveel messen in mijn rug

VK 03.07.2012 ‘ ‘Ik heb nog nooit zoveel messen in mijn rug gehad als vandaag’, zei Geert Wilders vanmiddag bij het betreden van de Tweede Kamer. ‘Maar ik heb nog steeds heel veel zin in de campagne en ga er met opgeheven hoofd aan beginnen. Ik laat me niet gek maken. Ik ga ook niet terugslaan.’

Wilders ontkent verwijten

Telegraaf 03.07.2012 PVV-leider Geert Wilders spreekt tegen dat hij gezegd zou hebben dat de helft van het PVV-verkiezingsprogramma hoe dan ook niet uitvoerbaar is, zoals de opgestapte Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven beweren.

Wilders: opgestapte PVV-Kamerleden zijn rancuneus

NRC 03.07.2012 Geert Wilders noemt PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven  die vanochtend zijn opgestapt rancuneus. “Ik vind dit jammer, maar schoon schip maken hoort erbij.” Lees verder›

Wilders compleet verrast door muiterij

Metro 03.06.2012 Geert Wilders werd dinsdag compleet verrast door het opstappen van Wim Kortenoeven en Marcial Hernandez. De twee kwamen het Haagse perscentrum Nieuwspoort binnen toen Wilders journalisten te woord stond over het PVV-verkiezingsprogramma dat hij zojuist had gepresenteerd.

Brinkman: respect voor wijs besluit

Trouw 03.07.2012 Ex-PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman heeft Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven veel succes gewenst met hun ‘wijze besluit’ om uit de PVV-fractie te stappen. ‘Respect!’, twitterde Brinkman vandaag nadat de twee hun vertrek bekend hadden gemaakt.

Brinkman: “Moedig besluit”

Telegraaf 03.07.2012  Kamerlid Hero Brinkman, die een paar maanden geleden brak met Wilders, heeft met instemming gereageerd op het vertrek van PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de partij van Geert Wilders. “Ik wens Hernandez en Kortenoeven veel succes vandaag met hun wijze besluit. Respect!”, zo twittert Brinkman.

Brinkman heeft respect voor wijs besluit PVV’ers

NU 03.07.2012 DEN HAAG – Ex-PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman heeft Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven veel succes gewenst met hun ”wijze besluit” om uit de PVV-fractie te stappen.

Gerelateerde artikelen;

Kortenoeven en Hernandez uit de PVV. Bekijk de ‘gekaapte’ persconferentie

NRC 03.07.2012  “Geert weet niet wie Henk en Ingid zijn. Hij leeft in een totaal isolement en is de feeling met de realiteit volledig kwijtgeraakt.” Zo lichtte PVV’er Marcial Hernandez zijn vertrek uit de fractie toe. Bekijk hier hoe Hernandez en Kortenoeven de persconferentie naar aanleiding van het PVV-verkiezingsprogramma ‘kaapten’ voor hun boodschap. Lees verder›

Wilders’ joodse, christelijke en anti-islamitische geldschieters

Trouw 03.07.2012 Dikke vrienden waren Geert Wilders en uittredend PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven niet. Wilders is een ‘politieke klaploper’, zei Kortenoeven vandaag tijdens zijn persconferentie. De partijleider loopt volgens hem voortdurend ‘de deur plat bij joodse organisaties om te vragen om geld’. Wie zijn Wilders’ religieuze geldschieters eigenlijk?

Vertrokken PVV’ers: ‘Wilders politieke klaploper’

VK 03.07.2012  Kamerleden Wim Kortenoeven en Marcial Hernandez verlaten de PVV, en stappen per direct uit de PVV-Kamerfractie. Ze maakten hun besluit direct na afloop van de presentatie van het PVV-verkiezingsprogramma bekend. PVV-leider Wilders is verrast door het vertrek.

Hernandez en Kortenoeven: ‘Het gaat niet om de lijst, wij willen niet op de lijst!’

VK 03.07.2012 Vertrekkende PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven zeggen dat ze niet vreesden voor een lage plek op de lijst. ‘Het gaat ons niet om de lijst, wij willen niet op de lijst!’ Het belangrijkste verwijt aan het adres van Wilders is dat hij ‘fundamenteel foute keuzes’ maakt, aldus de twee dissidenten tegen RTL-nieuws.

‘PVV is veranderd in linkse partij met rare standpunten’

Elsevier 03.07.2012 Volgens het voormalige PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven zijn er nog vijf PVV’ers die net als hij en Marcial Hernandez de fractie willen verlaten. De twee stapten op uit onvrede over partijleider Geert Wilders. Kortenoeven en Hernandez maakten hun vertrek uit de fractie direct na de presentatie van het verkiezingsprogramma bekend.

De twee distantiëren zich van het programma, waar volgens hen ‘prietpraat’ in staat, zoals debelasting op hoofddoeken en een verbod op de Koran. Volgens de ex-PVV’ers laat Wilders zich onder invloed van Martin Bosmauitsluitend leiden door peilingen en laat hij al zijn idealen los.

Volgens Brinkman is dit het begin van het einde voor de PVV. ‘Ik heb meerdere PVV’ers hier op mijn kamer gehad die twijfelen of ze wel verder willen met de partij en dit waren niet Hernandez en Kortenoeven,’ zegt hij tegen Hart van Nederland. De stap van de twee PVV’ers kan nog politieke gevolgen hebben. Deze week hebben er nog stemmingen plaats, donderdag gaat de Kamer met reces.

Zie ook:

Kortenoeven en Hernandez samen verder als groep

VK 03.07.2012 De twee Kamerleden die vandaag de PVV verlieten, Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven, gaan als groep verder. Dat meldde Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer.

Opgestapte PVV’ers als duo

Telegraaf 03.07.2012 De twee Kamerleden die dinsdag de PVV verlieten, Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven, gaan als groep verder. Dat meldde Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer.

Lijst opgestapte PVV’ers groeit

Telegraaf 03.07.2012  Opnieuw hebben twee PVV ‘ers voortijdig de fractie verlaten. De Tweede Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven stapten dinsdag per direct uit de fractie. Het is niet de eerste keer dat PVV’ers voortijdig vertrekken. Een overzicht van de afgelopen 2 jaar.

‘Nog vijf die Wilders zat zijn’

Telegraaf 03.07.2012 Volgens het opgestapte PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven zijn er behalve hemzelf en Marcial Hernandez nog vijf andere PVV’ers die net zo over PVV-leider Geert Wilders denken als hij en Hernandez doen. De twee stapten dinsdag uit de PVV-fractie en riepen anderen op hetzelfde te doen.

Kortenoeven en Hernandez stappen uit PVV – ‘LPF-achtige toestanden’ ›

NRC 03.07.2012 Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven stappen uit de PVV. Dat hebben de twee zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Hernandez en Kortenoeven stappen uit PVV-fractie

NU 03.07.2012 Tweede Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven stappen per direct uit de PVV-fractie.  Dat hebben zij dinsdag bekend gemaakt. Ze blijven tot verkiezingen in september wel in de Tweede Kamer. Hernandez (38) en Kortenoeven (57) hebben de Kamervoorzitter in een brief gesteld niet meer als PVV’er onderdeel van de Kamer te willen zijn. Daarvan is Wilders “geheel in eigen stijl” per sms en tweet op de hoogte gesteld.

Hernandez en Kortenoeven weg bij PVV

Metro 03.06.2012  “@geertwilderspvv: hierbij bericht ik je mede namens Wim Kortenoeven dat wij per onmiddellijk uit de PVV-fractie stappen.” Dit bericht werd geplaatst op Twitter door Marcial Hernandez waarmee zijn ontslag en het ontslag van Wim Kortenoeven als kamerleden van de PVV-fractie werden ingediend.

‘Nog 5 die Wilders zat zijn’

Spits 03.07.2012 Volgens de ex-PVV’er Wim Kortenoeven zijn er naast Marcial Hernandez en hem nog minimaal vijf PVV’ers die net zo over Geert Wilders denken als zij. Het duo Kortenoeven/Hernandez stapte vandaag uit de PVV-fractie en roepen andere leden dat op ook te doen.

‘Geschoffeerde’ Kortenoeven en Hernandez uit PVV-fractie

Elsevier 03.07.2012 Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven stappen per direct uit de PVV-fractie. Dat heeft Hernandez dinsdag op Twitter bekendgemaakt. ‘Hierbij bericht ik je mede namens Wim Kortenoeven dat wij per onmiddellijk uit de PVV-fractie stappen’, twittert Hernandez aan PVV-leider Geert Wilders.

Zie ook: PVV’ers: Wilders is oorzaak van conflicten binnen partij

Nog twee dissidenten verlaten PVV

Spits 03.07.2012 Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven zijn per direct uit de PVV-fractie gestapt. Dat meldt Hernandez in een tweet aan partijleider Geert Wilders.

Twee PVV’ers stappen uit fractie

Telegraaf 03.07.2012 De PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven stappen per direct uit de PVV-fractie. Dat heeft Hernandez op twitter gemeld.

PVV’ers: Wilders is oorzaak van conflicten binnen partij

Elsevier 30.06.2012  PVV-leider Geert Wilders heeft de ruzies en afsplitsingen binnen de partij zelf veroorzaakt. Intern ontbreekt het hem in conflictsituaties aan daadkracht.

‘Wilders ruziet in PVV’

Telegraaf 30.06.2012 Geert Wilders heeft ruzies en argwaan in de PVV zelf veroorzaakt. In het openbaar claimt hij daadkracht, maar binnenskamers ontbreekt het daaraan. Wilders viel op door aarzelend en onhelder optreden, meldt NRC Handelsblad zaterdag op basis van eigen onderzoek.

Nieuws uit NRC: Wilders bron van ruzies in eigen partij›

NRC 30.06.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft de laatste jaren zelf ruzies en argwaan in zijn eigen partij veroorzaakt. Binnenskamers beschikte hij niet over de daadkracht die hij in het openbaar claimt, en viel hij op door aarzelend en onhelder optreden. Lees verder›

‘Wilders veroorzaakt zelf ruzies in PVV’

Trouw 30.06.2012 Geert Wilders heeft ruzies en argwaan in de PVV zelf veroorzaakt. In het openbaar claimt hij daadkracht, maar binnenskamers ontbreekt het daaraan. Wilders viel op door aarzelend en onhelder optreden, meldt NRC Handelsblad zaterdag op basis van eigen onderzoek. De krant voerde gesprekken met 19 PVV’ers. Verder kreeg NRC volgens eigen zeggen inzage in partijnotulen en andere interne documenten van de Partij voor de Vrijheid.

Wilders kreeg koffer vol dollarbiljetten’

Metro 30.06.2012 De PVV heeft grote bedragen in contanten gekregen van geldschieters in de Verenigde Staten. In één geval kwam er een koffer binnen met 75 duizend dollar cash. Dat heeft voormalig PVV-Kamerlid Hero Brinkman in januari gehoord van partijleider Geert Wilders, zegt Brinkman in NRC Handelsblad.

‘Wilders oorzaak ruzies PVV’

Spits 30.06.2012 Geert Wilders heeft ruzies en argwaan in de PVV zelf veroorzaakt. In het openbaar claimt hij daadkracht, maar binnenskamers ontbreekt het daaraan. Wilders viel op door aarzelend en onhelder optreden. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van eigen onderzoek.

‘Wilders veroorzaakt zelf ruzies in PVV’

NU 30.06.2012 Geert Wilders heeft ruzies en argwaan in de PVV zelf veroorzaakt. In het openbaar claimt hij daadkracht, maar binnenskamers ontbreekt het daaraan. Geert Wilders viel op door aarzelend en onhelder optreden, meldt NRC Handelsblad zaterdag op basis van eigen onderzoek. De krant voerde gesprekken met 19 PVV’ers. Verder kreeg NRC volgens eigen zeggen inzage in partijnotulen en andere interne documenten van de Partij voor de Vrijheid.

juni 30, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 reacties

Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – PVV

Verkiezingscampagne

Wat Wilders betreft wordt het behoud van de nationale soevereiniteit van Nederland het hoofdthema van de campagne voor de verkiezingen van 12 september. ”Zonder kunnen we onze identiteit niet verdedigen en niet vechten tegen de islamisering”, zei hij maandag in een speech in New York.

Wilders pleitte in zijn verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in juni 2010 nog niet voor een exit uit de EU. Wel wilde hij toen het Europees Parlement afschaffen. Toch deed hij later mee aan verkiezingen voor een nieuw europarlement, om dat van binnenuit te kunnen bestrijden.

Kortom  Geert Wilders PVV heeft er zin an.  

DOSSIER VK

Klik hier voor de twitter-pagina van Geert Wilders
Lees het bericht ‘PVV-programma: “Hún Brussel, óns Nederland” op BNR.nl

Verkiezingsprogramma 2012    Hoofdpunten PVV-programma 03.07.2012

ANDERE PUNTEN UIT PROGRAMMA
EERDER WERD AL BEKEND DAT DE PVV TEGEN DE INVOERING VAN EEN FORENZENBELASTING IS EN HET ZOGEHETEN KWARTJE VAN KOK WIL TERUGGEVEN. VERDER BEPLEIT DE PVV LAGERE ACCIJNS OP LPG EN EEN LAGERE BTW OP ENERGIE. ER KOMT EEN LASTENVERLAGING VOOR BURGERS EN ER WORDT GESNEDEN IN DE OVERHEID.

EEN ANDER PUNT UIT HET PROGRAMMA IS DAT DE AOW-LEEFTIJD OP 65 JAAR BLIJFT. VOOR DE VORIGE VERKIEZINGEN RIEP WILDERS DIT UIT TOT BREEKPUNT, OM DAAR EEN DAG NA DE VERKIEZINGEN ALWEER OP TERUG TE KOMEN. DE WW BLIJFT IN HET HUIDIGE PROGRAMMA ONGEWIJZIGD EN WILDERS VERZET ZICH OOK TEGEN EEN VERSOEPELING VAN HET ONTSLAGRECHT. OOK MORRELT HIJ NIET AAN DE HYOTHEEKRENTEAFTREK.

DE PVV WIL DAT DE MAXIMUMSNELHEID OMHOOG GAAT NAAR140 KILOMETERPER UUR. OOK MOET DE ‘FLITSMARGE’ OP HOOFDWEGEN WORDEN VERRUIMD. MILIEUZONES WORDEN AFGESCHAFT EN ER WORDT NIET BEZUINIGD OP DE AANLEG VAN NIEUWE WEGEN. OOK KOMT ER EEN EINDE AAN DUURZAAMHEIDSBELEID. “DUURZAAM IS EEN ANDER WOORD VOOR DUUR.”

OOK ‘MINDER ISLAM’ IN PROGRAMMA.

PVV  07 juli 2012   Eerder deze week heeft de Partij voor de Vrijheid het nieuwe  verkiezingsprogramma gepresenteerd. Vandaag wordt de kandidatenlijst bekend gemaakt. “Ik ben ervan overtuigd dat we met dit programma en met deze lijst een fantastisch verkiezingsresultaat gaan behalen op 12 september!”, aldus Geert Wilders.

PVV-lijst 07.07.2012

Voor de rest klik hier

Klik hier voor de PVV kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2012

zie ook:

Richard de Mos PVV – De strijd barst los om een plek in de 2e kamer na 12.09.2012 

Richard de Mos verlaat de PVV

Richard de Mos PVV zegt de Haagse gemeenteraad gedag ????

Verder:

Wilders kiest voor ‘keihard oppositie voeren’

Trouw 14.09.2012 PVV-leider Geert Wilders gaat ‘keihard oppositie voeren tegen het vreselijke beleid dat ongetwijfeld gaat komen’. Dat zei hij vrijdagochtend na een kort gesprek met Henk Kamp, die als verkenner is aangesteld voor de kabinetsformatie.

Na zijn smakeloos cabaret zeg ik: Arrivederci Geert!

Elsevier 14.09.2012  Wat hebt u gezegd? Wat heeft de kiezer gezegd? Diederik Samsom, de leider van de PvdA, mag dit land niet leiden. Een duidelijke uitspraak. Mark Rutte, de leider van de VVD, moet een stabiel en duurzaam kabinet vormen. Niemand heeft zin om over twee jaar weer te gaan stemmen. Kiezers gaven een moeilijke opdracht aan de VVD en de PvdA.

PVV’er laat Polen komen

Telegraaf 12.09.2012 Eerste Kamerlid voor de PVV Gabriëlle Popken heeft haar huis in Den Haag laten verbouwen door Poolse werknemers.

Marokkanen roepen op tot stem tegen de PVV

Elsevier 11.09.2012 Marokkaanse Nederlanders moeten woensdag naar de stembus gaan om de ‘wraakideologie’ van de PVV uit de regering te houden. Die oproep doet de directeur van het Samenwerkingsverbang Marokkaanse Nederlanders (SMN). Dat schrijft Hasib Moukaddim, directeur van het SMN, op de site van het Marokkaanse samenwerkingsverband.

Zie ook: Wilders rekent op meer zetels dankzij ‘gordijnbonus’

‘VVD probeerde PVV te kopiëren’

NU 11.09.2012   DEN HAAG – De VVD heeft de afgelopen jaren geprobeerd de PVV “te kopiëren”, bijvoorbeeld met diens strengere immigratiebeleid. Maar volgens Geert Wilders heeft dat de VVD geen winst opgeleverd, “want mensen gaan altijd voor het origineel”. Dat zegt de PVV-lijsttrekker in een interview met NU.nl.

‘Het CDA blijft een oude machtspartij’

NU 11.09.2012  Lijsttrekker Geert Wilders ziet zijn kansen om te regeren niet verkeken nu steeds meer partijen hem uitsluiten als regeringspartner. “Het CDA blijft een oude machtspartij.”

PvdA wint dankzij PVV-kiezer

Telegraaf 10.09.2012 De PVV rekent overmorgen bij de verkiezingen op een veel beter resultaat dan de peilingen nu doen vermoeden. Partijleider Wilders zegt vandaag in De Telegraaf dat hij een zogenaamde ’gordijnbonus’ verwacht van minstens vier zetels.

Wilder wil Islam helemaal uit NederlandVideo

Telegraaf 10.09.2012 Geert Wilders en zijn PVV willen de Islam helemaal uit Nederland weren. Dat zegt Wouter de Winther van de parlementaire redactie van De Telegraaf in deze verkiezingsflits.

 ‘Rutte breekt Nederland af’

Telegraaf 10.09.2012 VVD-leider en premier Mark Rutte breekt Nederland af. „Hij is een soort omgekeerde Drees”, zei PVV-leider Geert Wilders maandag bij RTLZ, verwijzend naar de razend populaire oud-premier Willem Drees (PvdA) die na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw van het land leidde.

Wilders: ‘Rutte is een omgekeerde Willem Drees’

Trouw 10.09.2012  VVD-leider en premier Mark Rutte breekt Nederland af. ‘Hij is een soort omgekeerde Drees’, zei PVV-leider Geert Wilders bij RTLZ, verwijzend naar de razend populaire oud-premier Willem Drees (PvdA) die na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw van het land leidde.

‘Wilders is niet rechts-extremistisch maar inconsistent’

VK 08.09.2012 De kritiek dat Kieskompas middenpartijen bevoordeelt is bizar, want de critici geven zelf toe dat dat ook het segment is waar de meeste kiezers staan, betoogt André Krouwel, directeur van Kieskompas.

Samenzweringstheorieën zijn altijd populair. Bij de vorige verkiezingen werd Kieskompas beschuldigd van het bevoordelen van de ChristenUnie omdat het wetenschappelijke team aan de VU zit en nu zou het Kieskompas Wilders helpen aan een klinkende verkiezingsoverwinning.

Collega’s Michiel Nuytemans (zelf ook maker van een kieshulp in Vlaanderen) en Martin Rosema (Universiteit Twente) hebben belangrijke kritiekpunten geuit op een WRR-conferentie over stemhulpen.

Misschien wordt de paranoia van Wilders dit keer electoraal afgesmurft

NRC 08.09.2012 Misschien wordt Wilders dit keer electoraal afgesmurft. Feit blijft dat de eurocrisis een identiteitscrisis heeft blootgelegd, die veel breder is dan de paranoia van Wilders, schrijft onze columnist Bas Heijne. LEES VERDER›

Geert Wilders waarschuwt voor nieuwe paarse coalitie

Elsevier 08.07.2012 Een paars kabinet van VVD, PvdA en D66 staat volgens PVV-leider Geert Wilders ‘al in de grondverf’. ‘Rutte zeurt wel over de PvdA, maar sluit de partij niet uit’.  Dat zei Wilders zaterdag in Tilburg. 

Rutte noemt de PvdA een bedreiging voor Nederland, maar volgens Wilders zijn dit ‘krokodillentranen’. ‘Een stem op de VVD is dus een stem op de PvdA,’ concludeert de PVV’er. 

Zie ook: Mark Rutte: Plannen PvdA zijn gevaarlijk voor Nederland

Wilders: ‘Paarse coalitie al in de grondverf’ \

VK 08.09.2012 Een paars kabinet met VVD, PvdA en D66 staat volgens PVV-leider Geert Wilders ‘al in de grondverf’. ‘Rutte zeurt wel over de PvdA, maar sluit ze niet uit’, constateerde Wilders zaterdag in Tilburg.

Wilders: ‘PVV-bashing’

Telegraaf 08.09.2012 PVV-leider Geert Wilders vindt dat zijn partij vlak voor de verkiezingen bewust in een kwaad daglicht wordt gesteld met een verhaal over duizenden euro’s die te veel in Europa zouden zijn gedeclareerd.

‘Wilders beste in debat’

Telegraaf 06.09.2012 Het Nederlands Debat Instituut beschouwt PVV-leider Geert Wilders als de winnaar van het donderdagavond gehouden lijsttrekkersdebat van het tv-programma EenVandaag.

‘Ondernemer kiest niet voor PVV’

NU 05.09.2012  Ondernemers gaan tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen niet voor de PVV stemmen. De stem van maar liefst zestig procent van de ondernemers gaat naar de VVD. Dit blijkt uit een enquete van Forum, het tijdschrift van werkgeversvereniging VNO-NCW. D66 is de tweede ‘ondernemerspartij’ met 17 procent van de stemmen. Als derde partij komt het CDA uit de bus met 10 procent van de stemmen.

Wilders waarschuwt Rutte voor Samsom

Telegraaf  03.2012 VVD-lijsttrekker Mark Rutte moet „voorzichtig zijn” in de laatste week voor de verkiezingen, wil hij niet alsnog worden bedreigd door PvdA-leider Diederik Samsom. Dat zei PVV-leider Geert Wilders maandagavond in het RTL-programma Wat kiest Nederland.

Wilders waarschuwt Rutte voor Samsom

NU 03.09.2012  DEN HAAG – VVD-lijsttrekker Mark Rutte moet ”voorzichtig zijn” in de laatste week voor de verkiezingen, wil hij niet alsnog worden bedreigd door PvdA-leider Diederik Samsom.  Dat zei PVV-leider Geert Wilders maandagavond in het RTL-programma Wat kiest Nederland.

Politici moeten leren luisteren naar PVV-stemmers

Trouw 03.09.2012 Een substantieel deel van de bevolking voelt zich aangesproken door rechts-populistische partijen. Hoe moeten opiniemakers, en politici hiermee omgaan? Uit onderzoek naar PVV-aanhangers wordt duidelijk dat er maar één oplossing bestaat en dat is luisteren. Dat gebeurt echter nauwelijks.

Zo stelt Rob Riemen (2010) dat de PVV gelijk staat aan een hedendaagse vorm van fascisme en denkt psychiater Joost Bosland (2010) dat de opkomst van Wilders het beste vergeleken kan worden met de psychiatrische stoornis borderline: zwart-wit denken en verruwing.

Een aantal opiniemakers probeert zich te verplaatsen in PVV-aanhangers en probeert via die weg antwoorden te formuleren voor het populisme. Dick Pels (2011) stelt bijvoorbeeld een wisselwerkingsdemocratie voor, die aan de ene kant elitairder is dan de huidige politiek, maar tegelijk populistischer. Alexander Pechtold (2012) denkt dat politici burgers niet naar de mond moeten praten omdat dat op lange termijn hun vertrouwen beschadigt en Bas Heijne concludeert samen met David van Reybrouck dat er een counterverhaal tegen de PVV moet komen (Pleij, 2011).

Chris Aalberts is docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Haage Hogeschool én auteur van ‘Achter de PVV: waarin burgers op Geert Wilders stemmen’.

PVV verwerpt ‘grotere problemen’ bij exit euro

NU 03.09.2012 De PVV verwerpt het idee dat de financiële markten op hol zullen slaan als Griekenland of andere landen uit de euro vertrekken. “De markten spelen nu al in op de overlevingskansen van de eurolanden en voorzien het einde van de eurozone”, aldusPVV-Kamerlid Teun van Dijck tegenover NU.nl. “We zien dat beleggers en spaarders massaal vluchten uit Zuid-Europese landen en de euro. Ze verwachten dat schulden niet worden terugbetaald.”

Op 3 september gaan de financiële woordvoerders van verschillende politieke partijen met elkaar in debat tijdens ‘Het Financiële Verkiezingsdebat‘ georganiseerd door NU.nl en het Holland Financial Centre. Hij reageert daarmee op de berichtgeving vandaag dat Amerikaanse bedrijven zich erop voorbereiden dat Griekenland uit de euro vertrekt.

Wilders heeft zin in elke rol

Spits 03.09.2012 Na zelf Rutte-I te hebben laten klappen moet Wilders weer de verkiezingen in. Ruikt hij de macht nog wel? Sp!ts sprak de PVV-lijsttrekker. „Als ze ons erbuiten kúnnen houden, dan zullen ze er alles aan doen om ons erbuiten te houden.”

Wilders’ ergste nachtmerrie

Trouw 02.09.2012 Na 12 september komt er onontkoombaar een middenkabinet van VVD, CDA, D66 en PvdA. Er zijn geen andere opties voor een parlementaire meerderheid. De nachtmerrie van Geert Wilders komt uit: VVD, CDA, D66 en de PvdA zullen gaan samenwerken.

Tussen Wilders en Rutte is ‘niets onherstelbaar kapot’

VK 01.09.2012 Hoewel ze in de verkiezingsdebatten flink tegen elkaar ingaan, beweert PVV-leider Wilders dat in de persoonlijke – goede – verhoudingen met Mark Rutte ‘niets is veranderd’. Hij zegt dat in een interview met de Volkskrant vandaag. Op Volkskrant.nl de hoogtepunten uit het gesprek.

Peiling Heeft u er problemen mee dat persoonlijke verhoudingen tussen de meeste politici prima zijn, terwijl ze elkaar in de politieke arena voor rotte vis uitmaken? – 01/09/12

Lees ook ‘Wilders in de greep van buitenlandse financiers? Is dat zo erg?’ – 31/08/12

Band Wilders-Rutte niet kapot

Telegraaf 01.09.2012 Ondanks het klappen van het overleg in het Catshuis, is er in de persoonlijke verhoudingen tussen VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders „niets veranderd”. „Er is niets onherstelbaar kapotgegaan”, aldus Wilders zaterdag in een interview met de Volkskrant.

Wilders: Band met Rutte ‘niet onherstelbaar kapot’

Elsevier 01.09.2012 Ondanks het klappen van het overleg in het Catshuis, is er in de persoonlijke verhoudingen tussen VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders ‘niets veranderd’. ‘Er is niets onherstelbaar kapotgegaan,’ aldus Wilders. Hij zegt dat zaterdag in een interview met de Volkskrant.

Wilders: band met Rutte niet onherstelbaar beschadigd – Kroes: niet meer met PVV

NRC 01.09.2012 De band tussen PVV-leider Geert Wilders en VVD-lijsttrekker Rutte is niet onherstelbaar beschadigd. Dat zegt Wilders vanochtend in een interview met de Volkskrant. VVD-eurocommissaris Kroes zegt desondanks in het AD dat opnieuw samenwerken met de PVV geen optie is.’Lees verder›

Band Wilders-Rutte ‘niet onherstelbaar kapot’

NU 01.09.2012 Ondanks het klappen van het overleg in het Catshuis, is er in de persoonlijke verhoudingen tussen VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders ”niets veranderd”.

 Gerelateerde artikelen

‘Wilders in de greep van buitenlandse financiers? Is dat zo erg?’

VK 31.08.2012  Is het hebben van buitenlandse sponsoren erg? Veel mensen vinden dat wel. Van oudsher is buitenlandse inmenging in de binnenlandse politiek een heikel thema, schrijft columnist van Volkskrant.nl Meindert Fennema.

Rosenthal: Nederland geïsoleerd met PVV aan de macht

Elsevier 30.08.2012  Minister Uri Rosenthal (VVD, Buitenlandse Zaken) vreest dat Nederland in een isolement raakt als de PVV het voor het zeggen krijgt. ‘Wilders wil het abonnement op de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank opzeggen.’

Zie ook:

Rosenthal vreest isolatie door PVV

VK 30.08.2012 Minister Uri Rosenthal (VVD) van Buitenlandse Zaken vreest dat Nederland geïsoleerd raakt als de PVV het voor het zeggen krijgt. Dat zegt hij in een interview.met NU.nl. ‘Wilders wil het abonnement op de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank opzeggen,’ zegt Rosenthal.

Rosenthal vreest isolatie Nederland door PVV

NU 30.08.2012 Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vreest dat Nederland in isolement raakt als de PVV het voor het zeggen krijgt. “Wilders wil het abonnement op de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank opzeggen.” Daarop wijst de VVD-minister in een interview met NU.nl. Uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau maandag bleek dat de 3,5 miljard bezuinigingen die de PVV voorstaat op ontwikkelingssamenwerking, betekent dat lidmaatschappen van internationale organisaties worden opgezegd.

Gerelateerde artikelen

Verwarring over kunstbezuinigingen PVV

NU 30.08.2012 AMSTERDAM – Er is donderdag onduidelijkheid ontstaan over of de PVV het plan om alle subsidies op kunst te schrappen nu wel of niet heeft laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). In NRC Handelsblad zeiden zowel de PVV als het CPB dat deze plannen niet waren doorgegeven, maar daar kwamen beide partijen later op terug.

PVV diende bezuinigingen kunst wel in

Telegraaf 30.08.2012 De PVV heeft de kunstbezuinigingen uit haar verkiezingsprogramma wel degelijk ingediend bij het Centraal Planbureau (CPB) om te laten doorrekenen.

PVV “vergeet” te bezuinigen op kunst

Metro 30.08.2012 De PVV heeft het plan om alle subsidies op kunst te schrappen niet laten doorrekenen bij het Centraal Planbureau (CPB). PVV-Kamerlid Roland van Vliet zegt dat hij vergeten is om aan het CPB door te geven dat de PVV achthonderd miljoen euro wil bezuinigen. Maar volgens partijgenoot Martin Bosma weigert het CPB de korting door te rekenen, zo meldt NRC Handelsblad donderdag.

PVV ‘vergeet’ te bezuinigen op kunst

NRC 30.08.2012 De PVV is helder in het verkiezingsprogramma: “Kunstsubsidies, daar stoppen we mee”. Maar bij het indienen van de cijfers bij het Centraal Planbureau is de partij dat vergeten; in de voorstellen van de partij van Wilders blijft de overheidsgelden voor kunst en cultuur ongewijzigd. Lees verder›

PVV leverde kunstbezuinigingen niet aan bij CPB

Elsevier 30.08.2012  AMSTERDAM – De PVV heeft het plan om alle subsidies op kunst te schrappen niet laten doorrekenen bij het Centraal Planbureau (CPB).  PVV-Kamerlid Roland van Vliet zegt dat hij vergeten is om aan het CPB door te geven dat de PVV achthonderd miljoen euro wil bezuinigen. Maar volgens partijgenoot Martin Bosma weigert het CPB de korting door te rekenen, zo meldt NRC Handelsblad donderdag.

PVV vergeet bezuinigingen cultuur in te dienen bij CPB

Parool 30.08.2012 ‘ ‘Kunstsubsidies, daar stoppen we mee’. Een niet mis te verstaan punt uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Alleen heeft de partij verzuimd dat dan ook door te geven bij het indienen van de cijfers bij het Centraal Planbureau (CPB). Dat schrijft NRC vandaag. Afgelopen maandag presenteerde de CPB alle doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. Hierbij werd gebruikt gemaakt van alle voorstellen die de partijen dienden in te leveren.

‘PVV trekt Hindostanen uit alle sociale klassen’

Trouw 30.08.2012 Succes en hindoe-nationalisme zijn voor Surinaamse Hindostanen in Nederland de belangrijkste redenen om op de PVV te stemmen. Dat blijkt uit onderzoek van de Surinaams-Hindostaanse antropoloog Shashi Roopram aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dat hij vanavond tijdens de verkiezingsconferentie ‘Kieskleurig’ in Den Haag presenteert. Hij interviewde tientallen Hindostanen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Opperrabijn: stuur Graus de laan uit

Spits 30.08.2012 De Israëlische opperrabijn Yona Metzger heeft er in een brief aan PVV-leider Geert Wilders op aangedrongen dat deze zijn fractielid Dion Graus eruit gooit. Volgens de rabijn gebruikt Graus ‘klassieke methoden’ om de joodse riten te demoniseren. Dit schrijft De Limburger.

Wilders zegt debat met Pechtold af – ‘twee debatten is te veel eer voor Pechtold’

NRC 29.08.2012 PVV-leider Geert Wilders doet toch niet mee met het debat dat hij zaterdag met D66-voorman Alexander Pechtold zou voeren in het televisieprogramma Nieuwsuur. Lees verder›

‘Wilders zegt debat met Pechtold af’

VK 29.08.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag een debat met Alexander Pechtold (D66) in het tv-programma Nieuwsuur afgezegd. Dat heeft het programma laten weten. De twee lijsttrekkers zouden aanstaande zaterdag met elkaar debatteren in Nieuwsuur Politiek vanuit restaurant Dudok in Den Haag.

Wilders zegt debat af

Telegraaf 29.08.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag een debat met Alexander Pechtold (D66) in het tv programma Nieuwsuur afgezegd. Dat heeft het programma laten weten. De twee lijsttrekkers zouden aanstaande zaterdag met elkaar debatteren in Nieuwsuur Politiek vanuit restaurant Dudok in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

29-08: ‘Boze brief aan Wilders’

Urk hoopt op redder Geert Wilders, al zakt ‘ie op de werkvloer

Metro 28.08.2012 “Hij heeft wel mooie praatjes, maar vis selecteren kan ‘ie niet”, gniffelen twee medewerkers van de Visafslag op Urk. Voor hun neus probeert PVV-voorman Geert Wilders platvis in de juiste bakken te werpen, maar makkelijk vindt de politicus het allerminst. Toch zijn er weinig mensen die hem er hardop om uitlachen. Sterker nog: kort daarvoor werd de gebronsde Limburger met luid gejuich ontvangen toen hij – gekleed in een plastic jasje en voorzien van een pet op zijn hoofd – de werkvloer betrad. Wilders is populair in 

De europlannen? Die had Wilders niet doorgegeven aan het CPB

Trouw 28.08.2012 Of CPB-directeur Coen Teulings het zich kon voorstellen dat Twan Huys diens cijfers incompleet en onbegrijpelijk vond. Nee, dat kon hij niet, maar ook weer wel. Het was maar hoe je naar die cijfers keek. Kritiek op de cijfers van het CPB bestaat al sinds het planbureau in 1986 voor de eerste keer de keuzes in kaart bracht. Directeur Coen Teulings is dan ook wel wat gewend, maar had het gisteravond bij Nieuwsuur zichtbaar lastig de geloofwaardigheid van zijn rapport te verdedigen. 

PVV wil Roemenen en Bulgaren blijven weren

VK 28.08.2012 Als het aan Geert Wilders ligt blijven de Nederlandse grenzen voor Roemenen en Bulgaren ook na 1 januari 2014 dicht. Dat meldt de NOS. De PVV-leider is bang dat vanaf 2014 honderdduizenden Roemenen en Bulgaren naar Nederland komen. Volgens Wilders zorgen deze groepen voor verdringing op de arbeidsmarkt en veroorzaken ze vaak overlast.

Geert Wilders: houd grens dicht voor Roemenen en Bulgaren

Metro 28.08.2012 PVV-leider Geert Wilders wil dat de Nederlandse grenzen de komende jaren gesloten blijven voor Roemenen en Bulgaren. Henk Kamp, minister van Sociale Zaken moet daarvoor gaan zorgen, zo zei Geert Wilders dinsdag tegen de NOS. Vanaf 1 januari 2014 hebben Roemenen en Bulgaren geen vergunning meer nodig om in Nederland te gaan werken. Volgens Wilders zullen er dan honderdduizenden mensen uit Roemenië en Bulgarije naar Nederland komen. 

Wilders op Urk

Telegraaf 27.08.2012 De visserijsector op Urk redt zich prima zonder Europese subsidie. Dat zei Geert Wilders maandagochtend tijdens zijn bezoek aan het vissersdorp. De PVV-leider was daar op verkiezingscampagne.

Wilders ‘reuze trots’

Telegraaf 27.08.2012 Geert Wilders van de PVV is ‘reuze trots’ op de effecten die zijn verkiezingsprogramma volgens het Centraal Planbureau heeft, ook al zijn die alleen op korte termijn goed. „De mensen zitten niet te wachten op verbeteringen in 2040”, benadrukt de PVV-leider. „We zitten nu in een crisis”, constateert de politicus, die zei niet te geloven in het verhaal dat we eerst door het zuur moeten om dan weer het zoet te laten volgen.

Wilders ‘reuze trots’ op CPB-doorrekeningen

VK 27.08.2012 Geert Wilders van de PVV is ‘reuze trots’ op de effecten die zijn verkiezingsprogramma volgens het Centraal Planbureau heeft, ook al zijn die alleen op korte termijn goed. ‘De mensen zitten niet te wachten op verbeteringen in 2040’, benadrukt de PVV-leider. ‘We zitten nu in een crisis’, constateert de politicus, die zei niet te geloven in het verhaal dat we eerst door het zuur moeten om dan weer het zoet te laten volgen.

Wilders ‘reuze trots’ op CPB-doorrekeningen

Trouw 27.08.2012 Geert Wilders van de PVV is ‘reuze trots’ op de effecten die zijn verkiezingsprogramma volgens het Centraal Planbureau heeft, ook al zijn die alleen op korte termijn goed. ‘De mensen zitten niet te wachten op verbeteringen in 2040’, benadrukt de PVV-leider. ‘We zitten nu in een crisis’, constateert de politicus, die zei niet te geloven in het verhaal dat we eerst door het zuur moeten om dan weer het zoet te laten volgen.

Alleen onderwijsbeleid PVV op lange termijn slecht voor economie

Trouw 27.08.2012 De maatregelen op het gebied van onderwijs uit het verkiezingsprogramma van de PVV hebben op lange termijn een negatief effect op het bruto binnenlands product. Volgens het CPB is de voornaamste reden hiervoor de voorgestelde grotere klassen waardoor de arbeidsproductiviteit op lange termijn zal afnemen.

GroenLinks meeste groene, PVV meest grijze partij

TROUW 27.08.2012 De tegenpolen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid zijn GroenLinks en de PVV. Ook de PvdA en D66 mogen een groene rand rond hun verkiezingsprogramma trekken. Het CDA komt met haar magere scores in het CPB-rapport Keuzes in Kaart nog het dichtst in de buurt van de asgrijze PVV.

Wilders komt met EU-ganzenbord

Metro 27.08.2012 Met een ganzenbordspel heeft PVV-leider Geert Wilders maandag in De Telegraaf zijn visie op de rol van Nederland in de Europese Unie uitgebeeld. Spelers beginnen met tien munten die ze regelmatig moeten afstaan aan andere spelers.

Wilders komt met EU-ganzenbord

NU 27.08.2012 Met een ganzenbordspel heeft PVV-leider Geert Wilders maandag in De Telegraaf zijn visie op de rol van Nederland in de Europese Unie uitgebeeld.

Gerelateerde artikelen;

Wilders’ plannen laten andere partijen en kiezers koud

Trouw 25.08.2012  PVV-leider Geert Wilders heeft een naam hoog te houden. In de zeven jaar dat zijn beweging nu bestaat, heeft de Partij voor de Vrijheid geen enkele verkiezing verloren. Integendeel: de PVV had tijdenlang de kiezers op haar hand. Zo ging ze bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen van negen naar 24 Kamerleden en behaalde ze bij de provinciale stembusgang uit het niets 69 zetels.

Wilders: Zet Pechtold in roze broek bij grens

Telegraaf 25.08.2012 PVV-leider Geert Wilders denkt immigranten bij de grens af te kunnen schrikken met D66-leider Alexander Pechtold in zijn roze geruite kniebroek. Wilders heeft het verkiezingsdebat van de NOS gemist omdat hij op vakantie was. Op de vraag van de interviewer die vroeg of hij blij was dat hij weg was, antwoordde Wilders gekscherend: ‘Het trieste hoogtepunt was geloof ik een foto van de leider van D66 in een roze kniebroek. 

Wilders trapt anti-Europese campagne af in Rotterdam

Elsevier 24.08.2012 Ook Geert Wilders heeft zich in het verkiezingsgeweld gegooid. Met de bekende euro-sceptische toon viel de PVV-leider vooral de SP van Emile Roemer aan. De lancering van de PVV-campagne begon in het Rotterdamse Ahoy met het voorstellen van de vijfentwintig kandidaten voor de verkiezingen van 12 september. In de zaal waren weinig verrassende gezichten te zien toen Fleur Agema de vijfentwintig namen voorlas. Zoals verwacht staat Agema op plek twee na Geert Wilders zelf.

Zie ook: Wilders aast op kiezers SP maar wil ook samenwerking

Aftrap PVV-campagne vol hindernissen – Wilders opent aanval op ‘ome Emile’

NRC 24.08.2012 PVV-leider Geert Wilders opent vol de aanval op SP-leider Emile Roemer, en wel in een toespraak die hij vanavond houdt voor zijn aanhangers in de Rotterdamse Ahoy. De PVV start vanavond de campagne met een aftrap die verre van vlekkeloos… Lees verder›

Wilders opent aanval op Roemer

NOS 24.08.2012 PVV-lijsttrekker Wilders heeft de aanval op SP-leider Emile Roemer geopend. Hij deed dat in een toespraak in Rotterdam, waar de PVV-verkiezingscampagne begon. Als Roemer minister-president wordt, zet die de geldpersen aan en de sluizen van de massa-immigratie open, zei Wilders. Ook zal Roemer miljarden aan ontwikkelingshulp doneren.

‘Wilders wil storen tussen Rutte en Roemer’ – Video

Bekijk ook…

Wilders gaat ‘niet lief zijn voor Rutte en Roemer’

RTL 24.08.2012 Ook Geert Wilders is begonnen aan zijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Ruim een uur later dan gepland begon de campagne van de PVV in een zaal van Ahoy in Rotterdam. De veiligheidscheck duurde zo lang, dat sommige mensen afhaakten voordat Wilders het podium betrad. “We hopen dat er een moment komt dat we met normale maatregelen campagne kunnen voeren”, zei Wilders.

‘Betaal boete in geen 100.000 jaar’

Telegraaf  24.08.2012 PVV-leider Geert Wilders zou een boete van Brussel voor het overschrijden van het maximaal toegestane begrotingstekort „in geen 100.000 jaar” betalen. Dat zei hij vrijdagavond op een campagnebijeenkomst in Rotterdam.

Ook Wilders betaalt EU-boete niet

Metro 24.08.2012 Ook PVV-leider Geert Wilders is niet van plan om een boete te betalen als Nederland zich niet aan Europese begrotingsregels houdt. “In geen honderdduizend jaar”, zei hij vrijdagavond op een PVV-bijeenkomst die plaatsvond in Rotterdam. SP-leider Emile Roemer oogstte vorige week forse kritiek toen hij aangaf niet van plan te zijn een boete aan Brussel te betalen.

Wilders gaat Rutte en Roemer ‘de maat nemen’

Trouw 24.08.2012 PVV-leider Geert Wilders zal tijdens de campagne ‘niet lief zijn voor Rutte en Roemer’. ‘Ik ga ze de maat nemen’, kondigde hij vrijdagavond aan tijdens een campagnebijeenkomst in Rotterdam, waar hij ook hard uithaalde naar Europa.

‘Iedereen die zegt niet met ons te willen regeren, zal na de verkiezingen een toontje lager moeten zingen. We verwachten een hele goede uitslag’, aldus Wilders. Hij gaat de kiezer de waarheid vertellen over VVD-leider Mark Rutte en SP-leider Emile Roemer, die ‘ons land in de uitverkoop zullen doen’.

Lees ook: Wilders haalt weer hard uit naar Europa – 24/08/12

Wilders haalt uit naar Roemer en Rutte

Telegraaf 24.08.2012  VVD-leider Mark Rutte en SP-leider Emile Roemer „zullen ons land rennend in de uitverkoop doen.” Met deze uithaal begon Geert Wilders vrijdagavond in Rotterdam aan zijn verkiezingscampagne. Rutte is de man van de blanco cheques, Roemer geeft gratis geld weg, betoogt de PVV-leider. „Ome Emile lijkt een gezellige oom die op verjaardagen moppen vertelt, maar hij is een geharde multiculturalist.”

Wilders betaalt boete in geen 100.000 jaar

VK 24.08.2012 PVV-leider Geert Wilders zou een boete van Brussel voor het overschrijden van het maximaal toegestane begrotingstekort ‘in geen 100.000 jaar” betalen. Dat zei hij vrijdagavond op een campagnebijeenkomst in Rotterdam.

Lees ook ‘Het is weer tijd voor baas in eigen huis’, zal Wilders zeggen, maar hij laat nog op zich wachten – 24/08/12

Lees ook Wilders haalt weer hard uit naar Europa – 24/08/12

‘Er mag gedanst worden’ bij de aftrap van PVV-campagne

VK 24.08.2012 Een tienkoppige band vult het podium, discolichten knipperen. ‘Let me entertain you!’, zingt de zanger terwijl hij over het podium huppelt. Zo’n tweehonderd genodigden zwaaien met Nederlandse vlaggetjes. ‘Er mag gedanst worden!’, maar eigenlijk wacht iedereen op de komst van Wilders. Dit is geen bruiloft, maar de aftrap van de PVV-campagne in Ahoy.

Lees ook Wilders betaalt boete in geen 100.000 jaar – 24/08/12

Lees ook ‘Tijd voor baas in eigen huis’, zal Wilders zeggen, maar hij laat op zich wachten – 24/08/12

Lees ook Wilders haalt weer hard uit naar Europa – 24/08/12

Ook PVV trapt campagne af – Wilders opent vol de aanval op ‘ome Emile’

NRC 24.08.2012 PVV-leider Geert Wilders opent de aanval op SP-leider Emile Roemer, en wel in een toespraak voor zijn aanhangers in de Rotterdamse Ahoy. Wilders spreekt over de SP-leider als een “geharde multiculturalist die als premier miljarden over de balk zal smijten.”… De toespraak van Wilders was onder embargo aan de pers verstrekt, maar Weblog Geenstijl schond het embargo door de tekst voortijdig te publiceren. Lees verder›

Wilders zet Roemer weg als ‘geharde multiculturalist’

NU 24.08.2012 ROTTERDAM – SP-lijsttrekker Emile Roemer is een “geharde multiculturalist die niet zal rusten voordat wij in de minderheid zijn”. Dat zal PVV-lijsttrekker Geert Wilders in zijn speech zeggen vrijdagavond. De speech is onder embargo vrijgegeven, maar dat werd gebroken door geenstijl.nl.

Wilders haalt weer hard uit naar Europa

VK 24.08.2012 ‘Brussel is een ondemocratisch monster- een vampier die ons leegzuigt tot we slechts een onbetekenende provincie zijn van het Groot-Europese Rijk.’ Met deze snoeiharde uithaal begon Geert Wilders vrijdagavond in Rotterdam aan zijn verkiezingscampagne.

Lees ook Leers: PVV maakte Nederland verdacht in EU – 24/08/12

Lees ook Eerste televisiedebat: ‘Geen breekpunten, maar samenwerken’ – 22/08/12

Leers: PVV maakte Nederland verdacht in Europa

Elsevier 24.08.2012 De mislukte poging om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen is grotendeels te wijten aan de PVV. De toon van de partij van Geert Wilders en het Polenmeldpunt hebben de strijd voor strengere regels in de wielen gereden. Dat zegt demissionair minister Gerd Leers(CDA, Immigratie) vrijdag tegen dagbladTrouw. ‘Ik ben er maar heel eerlijk in: de toon van de PVV heeft mij niet geholpen. De scherpe toon van Wilders maakte de bedoelingen van Nederland in Europa verdacht.’

Richtlijn
Leers heeft verschillende Europese lidstaten bezocht om de regels voor gezinshereniging te verscherpen. Hij wilde de gemiddelde leeftijd voor huwelijkskandidaten verhogen van 21 naar 24 jaar en de inkomenseis verhogen naar 120 procent van het minimumloon. De Europese Commissie besloot in maart de richtlijn niet aan te passen. Leers zegt zich te hebben vergist in ‘het gebrek aan ontvankelijkheid over en weer’. Hij denkt als de Europese discussie op een minder wantrouwende manier was gevoerd, er veel meer uit had kunnen komen.

Ruimte
Leers heeft zich naar eigen zeggen ook verkeken op het vreemdelingendebat. ‘Als ik eerlijk ben dan heb ik me misschien vergist in de ruimte die er was om het debat open te voeren. Ik dacht: “nou, als je een dilemma hebt, kun je dat met elkaar bespreken en zoeken naar een weg om het op te lossen”.’ Volgens Leers was er ‘door de polarisatie’ bij rechts noch links ontvankelijkheid om met elkaar mee te denken.

Commentaar Gertjan van Schoonhoven: Wil de echte minister Gerd Leers opstaan?

Zie ook:

Gerd Leers: ‘Heel eerlijk? De toon van de PVV heeft mij niet geholpen’›

 NRC 24.08.2012 Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) wijt de mislukte poging om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen voor een belangrijk deel aan de PVV. De scherpe toon van toenmalig gedoogpartner Geert Wilders maakte de bedoelingen van Nederland ‘verdacht’ in Europa, zegt Leers vandaag in Trouw.

‘PVV maakte NL verdacht in EU’

Telegraaf  24.08.2012 Volgens Gerd Leers is zijn mislukte poging om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen voor een belangrijk deel te wijten aan de PVV. De demissionair minister van Immigratie zegt dat vrijdag in Trouw.

‘PVV maakte Nederland verdacht in EU’

NU 24.08.2012 Volgens Gerd Leers is zijn mislukte poging om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen voor een belangrijk deel te wijten aan de PVV. De demissionair minister van Immigratie zegt dat vrijdag in Trouw. De toon van de PVV heeft hem niet geholpen, zegt Leers in de krant. ”Wilders maakte de bedoelingen van Nederland in Europa verdacht.”

Oefening in Kamer voor aanslag Wilders

Spits 21.08.2012 In de Tweede Kamer is afgelopen zaterdag een zeer serieuze oefening gehouden voor een eventuele aanslag op PVV-leider Geert Wilders. Dat zeggen bezoekers die toevallig in het gebouw waren. Op zaterdag is er doorgaans nauwelijks iemand in het Kamergebouw te vinden.

VVD sluit als enige PVV niet uit – ‘cordon sanitaire tegen SP’

NRC 21.08.2012 De VVD sluit nieuwe samenwerking met de PVV niet uit. Dat heeft VVD-Kamerlid Mark Harbers vandaag gezegd tijdens een verkiezingsdebat op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Harbers tekende er wel bij aan dat zijn partij grote problemen heeft met de PVV. LEES VERDER›

Ex-PVV’er Kortenoeven: Joodse sponsors woest op PVV

Elsevier 21.08.2012 Joodse organisaties en particulieren in de Verenigde Staten zijn woedend op de PVV omdat in het verkiezingsprogramma een verbod op ritueel slachten is opgenomen.

Dat zegt voormalig PVV-Tweede Kamerlid Wim Kortenoeven dinsdag tegen De Telegraaf, nadat hij vorige week een reis langs de PVV-sympathisanten maakte.

Fondsenwerving
Het gaat om organisaties die Geert Wildershielpen bij fondsenwerving. Volgens Kortenoeven trapt Wilders zijn sympathisanten hard op de ziel met het verbod op ritueel slachten.

Lees het hele Elsevier-commentaar van Arendo Joustra: Verbod rituele slacht: gelovigen op offerblok

Zie ook: Kamermeerderheid stemt voor verbod ritueel slachten

Sponsors woest op Wilders

Telegraaf 21.08.2012  Vooraanstaande Joodse organisaties en rijke Joodse particulieren in de Verenigde Staten zijn woedend op Geert Wilders omdat in het nieuwe PVV-partijprogramma een algeheel verbod op de rituele slacht is opgenomen.

Joden woest op Wilders

Spits 21.08.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft zich de woede op de hals gehaald van Joodse organisaties en rijke particulieren uit de Verenigde Staten die de clubkas van de PVV spekken. Het algeheel verbod op rituele slacht is voor de Joden tegen het zere been.

‘Joodse geldschieters razend op PVV’

Metro 21.08.2012 Joodse organisaties en rijke joodse particulieren die de PVV sponsoren zijn woedend over een verbod op de rituele slacht dat in het partijprogramma is opgenomen. Dat zegt het uit frustratie uitgetreden PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven dinsdag in De Telegraaf. Partijleider Geert Wilders doet het verhaal volgens de krant af als onzin.

‘PVV stelt joodse aanhang teleur’

NU 21.08.2012 Joodse organisaties en particulieren in de Verenigde Staten zijn zeer teleurgesteld in de PVV omdat in het verkiezingsprogramma een verbod op ritueel slachten is opgenomen.

Gerelateerde artikelen;

PVV wil koopkracht ouderen opvijzelen

Trouw 14.08.2012 De PVV wil de koopkracht van AOW’ers vanaf volgend jaar opvijzelen door de ouderenkorting te verhogen. Lijsttrekker Geert Wilders heeft dat dinsdag bekendgemaakt. De ouderenkorting moet omhoog van 760 euro naar 970 euro en de alleenstaande ouderenkorting van 429 euro naar 609 euro in 2013. De belastingmaatregel is gunstig voor de koopkracht van AOW’ers met een inkomen tot 35.000 euro.

PVV wil koopkracht ouderen opvijzelen

Parool 14.08.2012 De PVV wil de koopkracht van AOW’ers vanaf volgend jaar opvijzelen door de ouderenkorting te verhogen. Lijsttrekker Geert Wilders heeft dat dinsdag bekendgemaakt. De ouderenkorting moet omhoog van 760 euro naar 970 euro en de alleenstaande ouderenkorting van 429 euro naar 609 euro in 2013. De belastingmaatregel is gunstig voor de koopkracht van AOW’ers met een inkomen tot 35.000 euro.

PVV: meer koopkracht ouderen

Telegraaf 14.08.2012  De PVV wil de koopkracht van AOW’ers vanaf volgend jaar opvijzelen door de ouderenkorting te verhogen. Lijsttrekker Geert Wilders heeft dat dinsdag bekendgemaakt. De ouderenkorting moet omhoog van 760 euro naar 970 euro en de alleenstaande ouderenkorting van 429 euro naar 609 euro in 2013. De belastingmaatregel is gunstig voor de koopkracht van AOW’ers met een inkomen tot 35.000 euro.

‘PVV-kiezer verwacht geen oplossingen van Wilders’

RTVWEST 14.08.2012 DEN HAAG – “De PVV-kiezer verwacht geen oplossingen van Geert Wilders. Ze stemmen op hem omdat hij signalen afgeeft en onderwerpen op de politieke agenda plaatst”. Dat stelt onderzoeker Chris Aalberts van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

‘Meeste PVV-stemmers zien niets in voorstellen Wilders’

NRC 09.08.2012 De meeste PVV-stemmers vinden de plannen van de PVV veel te ver gaan. Ze zien ze zelfs niet eens als serieuze voorstellen, maar als signaal dat er problemen zijn rondom bijvoorbeeld de multiculturele samenleving. Dat is de voornaamste conclusie van een boek van de publicist Chris Aalberts, dat volgende week verschijnt. Lees verder›

PVV-stemmers vinden PVV te radicaal

Metro 09.08.2012 De meeste PVV-stemmers vinden de plannen van de PVV veel te ver gaan. Ze zien ze zelfs niet eens als serieuze voorstellen, maar als signaal dat er problemen zijn rondom bijvoorbeeld de multiculturele samenleving.

‘Aanhang Wilders neemt voorstellen PVV niet serieus’

NU 09.08.2012 De meeste PVV-stemmers vinden de plannen van de PVV veel te ver gaan. Ze zien ze zelfs niet eens als serieuze voorstellen, maar als signaal dat er problemen zijn rondom bijvoorbeeld de multiculturele samenleving. Dat is de voornaamste conclusie van een boek van de publicist Chris Aalberts, dat volgende week verschijnt.

Wilders, Berlusconi en Le Pen bij ‘de tien gevaarlijkste politici van Europa’

NRC 08.08.2012 Geert Wilders staat samen met de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi en de Franse extreem-rechtse Marine Le Pen in de lijst die de Duitse krant Der Spiegel heeft opgesteld van ‘De tien gevaarlijkste politici van Europa.’ Dat heeft de PVV-leider te danken aan zijn anti-Europabeleid volgens de krant. De krant omschrijft de Nederlandse politicus als rolmodel voor anti-Europese populisten. Lees verder›

‘Söder en Wilders zijn profiteurs van de crisis’

Trouw 08.08.2012  Welke Europese politicus brengt de euro het meest in gevaar? Het Duitse weekblad Der Spiegel zocht het antwoord en selecteerde tien politici. ‘Profiteurs van de crisis’, noemt Der Spiegel ze. De Duitser Markus Söder is de ‘winnaar’. De CSU-politicus is minister van financiën van de Duitse deelstaat Beieren. Hij pleit al tijden voor een Grieks vertrek uit de eurozone. Vorige week wekte hij opnieuw de irritatie van de Duitse regering toen hij in een interview zei dat “Europa nu zijn tanden moet laten zien. Duitsland kan niet langer de betaalmeester zijn van de Grieken.”

‘Zakkenvullerij eurocraten’

Telegraaf 26.07.2012 De PVV is in alle staten na een volgens haar „uitermate schokkende” Belgische televisie-uitzending (‘Terzake’ op Canvas) over de salarissen, pensioenen en vergoedingen voor europolitici en -ambtenaren, eerder deze week.

Slechts 132.000 kijkers voor WNL Half 8 Live! met Wilders

Trouw 24.07.2012 De eerste uitzending van het nieuwe actuele zomerprogramma WNL Half 8 Live! heeft gisteravond slechts 132.000 kijkers aan zich weten te binden. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). PVV-leider Geert Wilders was te gast in de eerste editie. Hij sprak met presentatrice Merel Westrik over onder meer Europa en de financiële situatie van Griekenland.

Wilders verwacht minstens 25 zetels

NU 23.07.2012 PVV-leider Geert Wilders denkt bij de verkiezingen op 12 september minstens 25 zetels te behalen.

Gerelateerde artikelen;

Next checkt drie beweringen uit het PVV-campagnefilmpje over Europa

NRC 23.07.2012  In aanloop naar de verkiezingen op 12 september komen steeds meer partijen met hun verkiezingsspotjes. Zoals gebruikelijk trok die van de PVV tot nu toe de meeste aandacht. Daarin worden dan ook de meest boude beweringen gedaan. Sterker nog, in de spotjes van de andere partijen zijn de stellingen zo algemeen geformuleerd – en daardoor vaak onderling inwisselbaar – dat er niets te checken valt. Dat geldt vooral voor die van de ChristenUnie, het CDAen D66, en in iets mindere mate voor de SP. In het spotje van de PvdA speelt lijsttrekker Diederik Samsom een centrale rol. 

Wilders verwacht minstens 25 zetels

Trouw 23.07.2012 PVV-leider Geert Wilders denkt bij de verkiezingen op 12 september minstens 25 zetels te behalen. Hij zei dat vanavond in het tv-programma Half acht live van omroep WNL. In de laatste peiling van Maurice de Hond stond de PVV op 19 zetels.

Merel Westrik voelt Geert Wilders aan de tand

Parool 23.07.2012 Merel Westrik presenteert vanaf vanavond zes weken lang het nieuwe actualiteitenprogramma Half Acht live! van WNL. Het is voor het eerst dat Westrik een eigen programma in de avond presenteert op landelijke televisie. In de eerste aflevering ontvangt ze Geert Wilders. Dat maakte omroep WNL vandaag bekend. Met Geert Wilders praat ze over Europa, de financiële positie van Griekenland en over integratie. Het is algemeen bekend dat Wilders niet graag tv-interviews geeft en steevast weigert als gast bij De Wereld Draait Door aan te schuiven. 

Geert Wilders bij WNL

Telegraaf 23.07.2012  PVV-leider Geert Wilders is vanavond hoofdgast in de eerste aflevering van het nieuwe WNL-programma half 8 Live op Nederland 3.

‘Wat heeft de PVV met het Afrikaans?’

VK 20.07.2012 De PVV wil het Afrikaans beschermen, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma van de partij. Gerrit Dusseldorp vraagt zich af waarom. ‘Is het slechts een chauvinistische frase, waarmee men aandacht wil schenken aan de VOC-mentaliteit – kennelijk populair bij politici?’

Dat de PVV het Afrikaans wil behouden omdat deze taal nauw verwant is aan het Nederlands, vind ik opmerkelijk. Tenslotte zijn er dichter bij huis ook mogelijkheden om de vaderlandse cultuur te beschermen. Men zou bijvoorbeeld de bezuiniging op het Rijksmuseum van Oudheden – het instituut dat (naar tijdsduur) 99,2 procent van de Nederlandse cultuur hoedt – kunnen terugdraaien. 

‘Het debat over de eurocrisis is fact-free. Wen er maar aan’

VK 20.07.2012 Deze week kwam het partijspotje van de PVV uit. Johan Fretz schreef op Volkskrant.nl dat Geert Wilders een infantiele video de wereld instuurt. ‘Hoe weet Fretz dat zo zeker?’, vraagt Chris Aalberts zich af.

Johan Fretz schreef een bijna stereotype reactie op de PVV-spot. Wilders zou zelf niet geloven dat het goed is dat Nederland uit de Europese Unie stapt, Wilders zou weten dat Nederland niet welvarender wordt als de gulden terugkomt, en hij zou negeren hoeveel geld Nederland aan Europa verdient. De logische vraag aan Fretz – en aan alle andere criticasters van de PVV-standpunten over Europa – moet zijn: wilt u dat even voor ons uitrekenen?

Johan Fretz: ‘Waarom stuurt Geert z’n zoveelste infantiele video de wereld in? Omdat het werkt’

VK 18.07.2012 Geert Wilders weet dondersgoed dat het een belachelijk idee is om uit de Europese Unie te stappen. ‘Geert wil dat zelf helemaal niet, hij is namelijk niet op zijn achterhoofd gevallen’, schrijft columnist Johan Fretz.

Bij het zien van de nieuwe campagnefilm van de PVV ontdekken we dat Geert Wilders niet alleen tegen Europa is, hij is ook tegen het gebruik van een fatsoenlijk camerastatief. Het shot waarin de Grote Leider op zijn, inmiddels fameuze, chronisch verontwaardigde toon hoekige kneuterigheden op de camera afvuurt, lijkt te zijn gefilmd door het motorisch gestoorde achterneefje van Jhim van Bemmel. 

PVV wil marktwerking in de zorg op pauze zetten

‘Alle zorgvisies tot nu toe achterhaald’

NU 18.07.2012 DEN HAAG – De PVV wil pas op de plaats maken met het doorvoeren van marktwerking in de zorg. De stijgende zorgkosten wil de PVV bestrijden door de zorg kleinschaliger in te richten. De partij vindt niet, in tegenstelling tot minister Edith Schippers (Volksgezondheid), dat een hoger eigen risico en het uitkleden van de AWBZ onafwendbare maatregelen zijn.

Lees het hele interview: ‘Staatssecretaris Van Zanten heeft haar best gedaan’

Lees Twitterberichten over dit nieuws via NUlive

PVV: pauze in marktwerking zorg

Telegraaf 18.07.2012 De PVV wil een pauze in de marktwerking in de zorg. Dat zegt fractiespecialist Fleur Agema woensdag. Maar ze wil het systeem ook niet afschaffen. „Teruggaan naar het vorige systeem zoals de SP wil, het budgetmodel, betekent maandenlange wachtlijsten en geen enkele prikkel om te verbeteren en te innoveren”, aldus Agema.

Geert Wilders valt Mark Rutte aan in campagnespot

Elsevier 16.07.2012 PVV-leider Geert Wilders benadrukt in zijn nieuwe campagnespot dat de Kamerverkiezingen over de Europese Unie (EU) gaan. Volgens de PVV komen door de Unie jaarlijks meer immigranten naar Nederland en kost Europa ons te veel geld. Wilders zegt dat Europa blij is met demissionair premier Mark Rutte (VVD). Hij tekent ‘elke blanco cheque’. Ook bedankt hij de VVD voor de komst van de forensentaks. ‘De Europese Unie is een ramp voor Nederland. Geen eigen valuta meer, geen eigen immigratiebeleid, geen onafhankelijkheid. Maar wel miljarden moeten betalen voor failliete landen en failliete banken,’ zegt Wilders.

Immigranten
Hij noemt verder de euro een mislukt project: ‘De euro is geen geld. De euro kost ons geld.’ Wilders waarschuwt dat binnenkort wellicht ook Cyprus en Italië moeten worden gered. Ook zouden dankzij Europa op Schiphol ‘vliegtuigladingen nieuwe kansloze immigranten’ arriveren. ‘Nederland heeft nauwelijks nog iets te zeggen over haar eigen immigratiebeleid. Brussel is de baas over onze grenzen en Rutte steunt dat.’

Zie ook:

Wilders richt pijlen op Rutte

NU 16.07.2012 Premier Mark Rutte (VVD) moet het ontgelden in het campagnespotje van de PVV, dat sinds maandag is te zien op de website van de partij van Geert Wilders. Zoals verwacht gaat Wilders tekeer tegen Europa.

PVV’er wilde lagere plek op lijst

Telegraaf 08.07.2012 Terwijl de kandidatenlijst van de PVV bij veel partijleden voor nerveuze momenten zorgde, heeft Raymond de Roon er zelf voor gekozen om tien plaatsen te zakken op de lijst.

Dit is de volledige kandidatenlijst van de PVV – ‘weinig vernieuwing’

NRC 07.07.2012 Alle PVV-Kamerleden waarvan nog niet bekend was of ze mogen terugkeren in de Tweede Kamer staan in de nieuwe kandidatenlijst op een verkiesbare positie. Dat blijkt uit de kandidatenlijst die de Partij voor de Vrijheid online heeft gezet.

In vergelijking met 2010 ontbreken zeven namen op de lijst. James Sharpe en Hero Brinkman stapten eerder zelf al op. Afgelopen week maakten ook Wim Kortenoeven en Marcial Hernandez bekend de partij te verlaten. Gisteravond werd bekend dat er voor Richard de Mos, Jhim van Bemmel en Eric Lucassen geen plek was op de lijstLees verder

PVV publiceert kandidatenlijst

NOS 07.07.2012 De PVV heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen in september. Bij de eerste tien staan alleen bekende namen, geen opvallende nieuwkomers. Barry Madlener, de laatste tijd Europarlementariër, staat op nummer 9. Ronald Sörensen, vooral bekend van Leefbaar Rotterdam, staat 49ste en sluit daarmee de kandidatenlijst.

Volgens politiek verslaggever Michiel Breedveld valt het wel mee met de ‘grote schoonmaak’ die PVV-leider Wilders eerder aankondigde. “Op de kandidatenlijst van het CDA staan veel meer vernieuwingen.”

Alsnog gestraft

Enkele PVV’ers keren niet terug in het nieuwe parlement. Onder hen zijn de Kamerleden Lucassen, De Mos, Van Bemmel, Hernandez en Kortenoeven.

Bekijk ook…

Kandidatenlijst PVV bekend

Telegraaf 07.07.2012 PVV-leider Geert Wilders is ervan overtuigd dat hij met zijn programma en kandidaten een fantastisch resultaat gaat behalen op 12 september. Eerder deze week kwam de Partij voor de Vrijheid met het nieuwe verkiezingsprogramma. Zaterdag presenteert het de kandidatenlijst:

Weinig verrassingen in top kandidatenlijst PVV

AD 07.07.2012  De top-10 van de kandidatenlijst van de PVV voor de verkiezingen kent weinig verrassingen. Barry Madlener stijgt met stip naar plek 8 op de lijst. De kandidatenlijst is vandaag even na 12.00 uur bekendgemaakt. 

Overige PVV-Kamerleden op verkiesbare positie

PVV-Kamerlid Willie Dille staat het laagst op plaats 23

NU 07.07.2012 AMSTERDAM – Alle PVV-Kamerleden waarvan nog niet bekend was of ze mogen terugkeren in de Tweede Kamer staan in de nieuwe kandidatenlijst op een verkiesbare positie.  

Overige PVV-Kamerleden op verkiesbare positie

Metro 07.07.2012 Alle PVV-Kamerleden waarvan nog niet bekend was of ze mogen terugkeren in de Tweede Kamer staan in de nieuwe kandidatenlijst op een verkiesbare positie. PVV-Kamerlid Willie Dille staat het laagst op plaats 23.

Wilders hakt flink in PVV-kandidatenlijst

RTL 06.07.2012 Richard de Mos en Eric Lucassen keren na de verkiezingen van 12 september niet voor de PVV terug in de Tweede Kamer. PVV-Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel is per direct uit de fractie gestapt.  De PVV kiest voor vernieuwing, zegt De Mos tegen RTL Nieuws. Verder wil hij weinig toelichting geven. Lucassen wenst in een tweet de nieuwkomers op de lijst veel succes en dankt lijsttrekker Geert Wilders en de fractie. Lucassen wenst in een tweet de nieuwkomers op de lijst veel succes en dankt lijsttrekker Geert Wilders en de fractie.

Van Bemmel splitst zich af van PVV – Lucassen niet terug in Kamer

NRC 06.07.2012 PVV-Kamerleden Richard de Mos en Jhim van Bemmel staan niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van Bemmel splitst zich per direct af van de partij. PVV-Kamerlid Eric Lucassen maakte vrijdagavond op Twitter bekend dat hij na de verkiezingen niet terugkeert in de Kamer. Morgen maakt de PVV officieel pas zijn verkiezingslijst bekend. Lees verder›

Ook PVV-Kamerlid Van Bemmel splitst zich af van fractie

Elsevier 06.07.2012  Voor de derde keer deze week heeft de PVV een Kamerlid verloren. Jhim van Bemmel heeft zich afgesplitst van de fractie, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt.

‘Twee jaar hard werken in de Tweede Kamer niet voldoende gewaardeerd door PVV,’ meldt hij op Twitter. ‘Inmiddels heb ik me ook afgesplitst.’

Richard de Mos, in 2010 nog nummer tien op de kieslijst, krijgt ook geen nieuwe kans van de partij. Hij staat niet op de kandidatenlijst. De Mos spreekt van een ‘gigantische mokerslag’. Ook Eric Lucassen verdwijnt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer, laat hij vrijdag weten.

Nog twintig zetels
Eerder deze week stapten de PVV’ers Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de fractie. Ze gaan als groep verder. Volgens PVV-leider Geert Wilders waren ze bang laag op de kieslijst terecht te komen. Zelf ontkennen ze dit.

Het eerste Kamerlid dat de PVV verliet, was Hero Brinkman in maart. Nu vier PVV’ers zijn opgestapt, heeft de PVV nog twintig zetels over. Veel maakt dit niet meer uit, omdat het zomerreces vandaag is begonnen.

De kandidatenlijst van de PVV voor de verkiezingen van 12 september wordt zaterdag bekendgemaakt.

Zij komen niet terug 
Welke politici verdwijnen, gewild of ongewild, ook uit het parlement? Een overzicht

Zie ook:

Van Bemmel stapt uit fractie

Telegraaf 06.07.2012 In de PVV-fractie is vrijdagavond opnieuw onrust ontstaan. Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel stapte eruit, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat.

PVV-Kamerlid Van Bemmel stapt uit fractie

Parool 06.07.2012 PVV-Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel is uit de fractie gestapt. Hij heeft dat vanavond via Twitter gemeld, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt.

Richard de Mos staat niet op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen, zo vertelde hij persbureau ANP. De Mos stond in 2010 nog op de tiende plaats van de kieslijst van de PVV. Hij spreekt van een ‘gigantische mokerslag’. Hij zegt met ‘veel vraagtekens te zitten’. In een kort telefoongesprek liet lijsttrekker Geert Wilders hem weten dat de partij wil vernieuwen en verjongen en dat De Mos (36) daar niet bij past.

Ook De Mos niet op PVV-lijst

Telegraaf  06.07,2012   Richard de Mos staat niet op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei hij vrijdagavond tegen het ANP. De Mos stond in 2010 nog op de tiende plaats van de kieslijst van de PVV.

PVV-Kamerlid Van Bemmel stapt uit fractie

NU 06.07.2012 DEN HAAG – PVV-Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel is uit de fractie gestapt. Hij heeft dat vrijdagavond via Twitter gemeld, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt. ”Twee jaar hard werken in de Tweede Kamer niet voldoende gewaardeerd door PVV. Inmiddels heb ik me ook afgesplitst”, schrijft hij. Eerder deze week stapten de PVV’ers Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de fractie. Ze gingen als groep verder.

Gerelateerde artikelen;

PVV-Kamerlid Van Bemmel stapt uit fractie

VK 06.07.2012 Video – In de PVV-fractie is vrijdagavond opnieuw onrust ontstaan. Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel stapte eruit, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat.

PVV-Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel is uit de fractie gestapt. Hij heeft dat vanavond via Twitter gemeld, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet of niet hoog genoeg op de kandidatenlijst terechtkomt.

Eric Lucassen keert na de verkiezingen van 12 september niet voor de PVV terug in de Tweede Kamer liet ook hij via Twitter weten. Lucassen wenst in de tweet de nieuwkomers op de lijst veel succes en dankt lijsttrekker Geert Wilders en de fractie.

De PVV maakte vanavond bekend aan de fractieleden op welke plaats zij komen op de kandidatenlijst. Ino van den Besselaar liet weten op een verkiesbare plek te staan. Hij zei ‘absoluut tevreden te zijn’. Ook Roland van Vliet is op een verkiesbare plek gekomen.

‘Wilders heeft in al die jaren niets veranderd’

Trouw 06.07.2012 Na een week vol ophef wordt vandaag of morgen de kandidatenlijst van de Partij voor de Vrijheid bekend. Onder kiezers in het Noord-Brabantse dorp Sint-Willebrord, in de gemeente Rucphen, lijkt de steun voor Geert Wilders en zijn partij nauwelijks aangetast. Bij de vorige verkiezingen stemde bijna 40 procent op hem.

‘Wilders wilde Turkije dwingen zich op te splitsen’

Parool 05.07.2012 Turkije zou het Europese deel van het land moeten afstaan aan een Europese staat. Dat voorstel stond in de eerste versie van het verkiezingsprogramma van de PVV. Wim Kortenoeven, een van de twee Kamerleden die dinsdag uit de PVV stapte, zei dat vanavond in het EO-programma De Vijfde Dag. Zou Turkije aanspraak blijven maken op het stuk ten westen van de Bosporus, dan zou Nederland Turkije niet meer moeten erkennen, aldus het voorstel.

Wilders wil alleen bekenden op lijst

Metro 05.07.2012 De PVV is ditmaal ‘extra voorzichtig’ met het samenstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders heeft het liefst mensen die al bekend zijn bij de partij, zegt hij in een interview met het weekblad Elsevier. De PVV maakt vrijdag intern bekend wie op welke plaats op de kandidatenlijst staat. De lijst moet zaterdag openbaar worden.

Next checkt vier beweringen uit het PVV-verkiezingsprogramma

NRC 04.07.2012 Bij alle consternatie over twee PVV-Kamerleden  die hun vertrek aankondigden, zou je bijna vergeten dat de partij van Geert Wilders gisteren ook het verkiezingsprogramma presenteerde. Hún Brussel, óns Nederland luidt de titel. Daar staan een aantal boud geformuleerde beweringen in, waarvan next.checkt er vier controleert: twee over Europa, twee over immigratie – de voornaamste onderwerpen voor de PVV tijdens deze verkiezingen.

Wilders aast op kiezers SP maar wil ook samenwerking

Elsevier 04.07.2012   Wilders wil opnieuw regeringsverantwoordelijkheid dragen en sluit zelfs de SP als partner niet uit. Dat zegt hij in een interview in het dubbeldikke zomernummer van weekblad Elsevier. Weliswaar zal hij niet in de beginfase van de kabinetsformatie mogen aantreden, maar ‘naderhand komen ze toch weer bij de PVV uit,’ zegt Wilders.  

De PVV-leider denkt kiezers van de SP te kunnen overhalen op de PVV te stemmen. ‘Er valt voor mij wat te halen. Daarom ga ik Emile Roemer harder aanpakken.’ Toch denkt Wilders te kunnen samenwerken met de socialisten. ‘De blokkade ligt bij Roemer, niet bij ons. Ik sluit samenwerking zeker niet uit.’

Zie ook: Geschoffeerde Kamerleden uit fractie

VVD kan Europa gebruiken als wapen tegen de PVV

Trouw 04.07.2012  Hún Europa, óns Nederland. De titel van het verkiezingsprogramma van Geert Wilders is mooi. Let vooral op de leestekens op de twee bezittelijke voornaamwoorden. Het geeft de titel iets onmiskenbaar dreigends. Alsof Wilders ons laat weten dat alleen hun inkeer (van de grachtengordelelite, naar mag worden aangenomen) kan voorkomen dat de toorn van hét volk hén onheil zal brengen.

‘Wilders plaatst zich op voorhand buiten elke coalitie’

VK04.07.2012 Met haar verkiezingsprogramma maakt de PVV duidelijk geen regeringsverantwoordelijkheid te ambiëren, schrijft Sander van Walsum. Geert Wilders en zijn partij-ideoloog Martin Bosma hebben de parlementaire taal consequent gemeden in het verkiezingsprogramma van de PVV. De titel, Hún Brussel, óns Nederland, zet meteen de toon van het ruim 50 pagina’s tellende manifest. Hierop volgen de soundbites die de opmars van de PVV altijd hebben begeleid: ‘Multiculti-eurocraten’, ‘we zijn gast in eigen land’, ‘bye, bye vrijheid’, ‘knettergekke CO2-maatregelen’, ‘holle bolle EU’, ‘zij de lusten, wij de lasten’, ‘Nederlandse vrijheid of Brusselse slavernij’, ‘onze vlag is rood-wit-blauw’, ‘milieugekkies’, en ga zo maar door.

‘Immigratie belangrijkst’

Telegraaf 03,07.2012  PVV-stemmers vinden immigratie belangrijker dan Europa. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag in samenwerking met ProDemos. In het onderzoek werd gevraagd welke onderwerpen kiezers het zwaarst laten wegen bij het bepalen van hun stem.

Hoofdpunten PVV-programma

Telegraaf 03.07.2012 Een overzicht van de hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma van de PVV.

Koffiehuisinspecties en kievitseieren zoeken. Bloemlezing PVV-programma

NRC 03.07.2012 ‘Uit de EU en de euro’ is slechts een tussenstation voor Geert Wilders. Eenmaal los van Europa kan de rest van zijn verkiezingsprogramma ongehinderd uitgevoerd worden. Een plan voor een monoculturele samenleving waarin allochtonen het zwaar te verduren krijgen.

Hier een schets van Wilders’ voornemens. Lees verder›

‘In de praktijk zijn politieke partijen vóór Europese integratie – ook de PVV’

VK 03.07.2012 Onder de kiezers is euroscepsis beduidend couranter dan onder de volksvertegenwoordigers, constateert Adriaan Schout. De verkiezingsstrijd lijkt over, of beter ‘tegen’ Europa te gaan. Ruttes terughoudendheid om over vergezichten en verdiepte integratie te praten is breed uitgemeten als het wegduiken voor gevoelige Europese thema’s. In binnen- en buitenland heerst het beeld dat de regering en de meeste politieke partijen anti-EU of althans intern sterk verdeeld over Europa zijn. Met de onvermijdelijke verdieping van Europese integratie lijkt Europees vuurwerk in de verkiezingsstrijd gegarandeerd.

Wilders: uit de EU stappen

Telegraaf 03,07.2012 Nederland moet weer onafhankelijk worden van Brussel en uit de Europese Unie stappen. Dat betoogde PVV-leider Geert Wilders dinsdag in een toelichting op het verkiezingsprogramma van de PVV, dat de titel ‘Hún Brussel, óns Nederland’ heeft gekregen.

Programma PVV: Nederland uit EU en 140 op de snelweg

Elsevier 03.07.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdag in perscentrum Nieuwspoort zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt en noemt het programma een ‘onafhankelijkheidsverklaring’. Dat Europa het belangrijkste thema van de PVV voor de verkiezingen wordt, blijkt ook uit de titel van het programma: hun Brussel óns Nederland. De PVV-leider wil bovendien de euro inruilen voor de gulden, maakte hij al eerder bekend.

Zie ook: 130 kilometer per uur op snelwegen

Verkiezingsprogramma PVV: Nederland moet uit de EU

NRC 03.07.2012 Nederland moet uit de Europese Unie en geen cent meer naar Brussel overmaken. Dat staat in het vandaag verschenen verkiezingsprogramma van de PVV. Nederland moet weer ‘baas in eigen land’ worden, vindt de partij van Geert Wilders.

Paragrafen over ‘minder islam’ ontbreken niet in het verkiezingsprogramma. Zo wil de PVV een wettelijk verbod op ‘generale pardons’ invoeren en wil de partij niet meer dan duizend asielzoekers per jaar toelaten. Ook mogen er geen moskeeën worden gebouwd in de bebouwde kom en komt er een minarettenverbod.

Ook de ‘kopvoddentaks’ staat nog steeds in het programma. Verder wil Wilders de koran en de boerka verbieden en wordt mensen met een dubbele nationaliteit het stemrecht ontnomen. Alleen mensen die goed Nederlands spreken en geen boerka dragen, krijgen een uitkering. Wilders wil een verbod op islamitische scholen.

Wilders: programma onuitvoerbaar door EU

Spits 03.07.2012 Geert Wilders is het niet eens met de uitspraken van de opgestapte Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven. Die verklaren dat de helft van het PVV-verkiezingsprogamma hoe dan ook niet uitvoerbaar is.

Programma PVV: ‘Hún Brussel, Óns Nederland’

Metro 03.06.2012 Wilders zegt al maanden dat de verkiezingen op 12 september wat hem betreft ‘een groot referendum over Europa’ worden. De titel van zijn programma sluit aan bij deze wens. Wilders is fel tegenstander van de Europese Unie. Hij wil dat Nederland uit de EU stapt en de gulden opnieuw invoert.

Verkiezingen draaien voor PVV alleen om EU

NU 03.07.2012  De PVV richt zich voor de Tweede Kamerverkiezingen op “alles wat met de Europese Unie te maken heeft”.

Gerelateerde artikelen;

PVV: “Geen cent meer naar Brussel”

Metro 03.07.2012 Het anti-EU-programma van de PVV is bekend. Nederland moet uit de Europese Unie en geen cent meer naar Brussel overmaken. Dat staat in het dinsdag verschenen verkiezingsprogramma van de PVV. Nederland moet weer ‘baas in eigen land’ worden, vindt de partij van Geert Wilders.

Programma PVV: ‘Hún Brussel, Óns Nederland’

Metro 02.06.2012 Geert Wilders heeft maandag bekend gemaakt dat het verkiezingsprogramma van de PVV ‘Hún Brussel, Óns Nederland’ heet. Het programma wordt dinsdagochtend in Den Haag gepresenteerd.  Wilders is fel tegenstander van de Europese Unie. Hij wil dat Nederland uit de EU stapt en de gulden opnieuw invoert.

‘Provocaties Wilders doen ons niets’

Telegraaf 29.06.2012 De Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) is niet verbaasd over het plan van de PVV om een verbod van moskeeën binnen de bebouwde kom in te stellen. Dat zei een woordvoerder vrijdag.

‘Wij reageren niet op PVV-provocaties’

Spits 29.06.2012 “Het zijn provocaties en daar gaan we verder niet op in”, aldus de Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN). De raad reageert niet verbaasd op de plannen van de PVV voor een verbod op moskeeën binnen de bebouwde kom. De woordvoerder: “Het is een belemmering van de vrijheid van godsdienst.”

‘Provocaties Wilders doen ons niets’

Parool 29.06.2012 De Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) is niet verbaasd over het plan van de PVV om een verbod van moskeeën binnen de bebouwde kom in te stellen. Dat zei een woordvoerder vandaag.

‘Het is een belemmering van de vrijheid van godsdienst’, aldus de woordvoerder. ‘Het zijn provocaties en daar gaan we verder niet op in. We hebben Wilders al een paar keer uitgenodigd voor een inhoudelijk debat, maar dat weigert hij steeds. Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, zullen we nog wel meer van dit soort voorbeelden krijgen.’

PVV wil moskee uit bebouwde kom

NU 29.06.2012 DEN HAAG – Binnen de bebouwde kom mogen geen nieuwe moskeeën meer gebouwd worden.  Dinsdag wordt het verkiezingsprogramma van de PVV gepresenteerd.

PVV: Politici en koningin Beatrix moeten salaris inleveren

Elsevier 25.06.2012 De salarissen van politici en leden van het Koninklijk Huis moeten met 20 procent worden verlaagd. Dat zet de PVV in haar verkiezingsprogramma dat over twee weken verschijnt. ‘Het levert geen miljarden op, dat snap ik,’ zegt PVV-leider Geert Wilders tegen het AD. ‘Maar de kiezer kan zo zien dat politici en bestuurders eerst naar zichzelf kijken en fors in hun eigen riante salaris snijden. Zo hoort het.’

Vooral de VVD zou zijn oproep moeten steunen, vindt de PVV’er. ‘Als premier Rutte echt de premier is van alle Nederlanders en niet alleen van de patsers uit Wassenaar en Aerdenhout, dan omarmt hij dit voorstel en is het zo geregeld.’ Het plan van de PVV heeft betrekking op de salarissen van ministers, Kamerleden, europarlementariërs en leden van het Koninklijk Huis.

‘Ministers verdienen nog altijd te weinig, ook in tijden van crisis.’

Lees het commentaar uit 2008 van Arthur van Leeuwen: Geef ministers die 10 procent salarisverhoging!

‘Geef kwartje van Kok terug’

Telegraaf  23.06.2012Om de torenhoge benzineprijzen te drukken, dient de overheid het ’kwartje van Kok’ na ruim twintig jaar te schrappen. Dat wil de PVV, die het plan tot thema maakt bij de komende verkiezingen. Zie ook: ‘Kwartje van Kok’ was werk van CDA

PVV wil kwartje van Kok terug naar burger en forenzentaks terugdraaien

NRC 23.06.2012 De PVV wil dat het ‘kwartje van Kok’ teruggaat naar de burger. Ook moeten de plannen rond de forenzentaks worden teruggedraaid. Die maatregelen staan in het verkiezingsprogramma van de partij van Geert Wilders, zo meldt De Telegraaf vanochtend. Lees verder›

Wilders wil ‘kwartje van Kok’ terug

NU 23.06.2012 AMSTERDAM – De PVV wil het zogeheten kwartje van Kok aan automobilisten teruggeven. Het onderwerp komt in het verkiezingsprogramma van de PVV te staan, maakte partijleider Geert Wilders zaterdag bekend. Ook wil hij de maatregel om de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer af te schaffen, terugdraaien. Volgens Wilders schelen de twee maatregelen samen ‘drie miljard voor werkend Nederland’.

Wilders presenteert verkiezingsposter: geen slogan, wel een vlag

VK 22.06.2012 De PVV heeft nog geen verkiezingsprogramma of een kandidatenlijst gepresenteerd – dat gebeurt binnenkort – maar de poster is klaar. Op de poster zien we Wilders, losjes met een hand in de zak, met op de achtergrond een wapperende Nederlandse vlag. De partij heeft in tegenstelling tot de meeste andere partijen geen verkiezingsslogan.

 Wilders toont PVV-campagneposter

Telegraaf  22.06.2012 PVV-partijleider Geert Wilders heeft vrijdagochtend de campagneposter onthuld voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 12 september. Het pamflet rolt vandaag van de drukpers, aldus Wilders.

Wilders reorganiseert PVV

Spits 04.06.2012 Geert Wilders heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. De leider van de Partij voor de Vrijheid kondigde zaterdag aan dat Barry Madlener terugkeert naar Den Haag. De voormalige makelaar is momenteel fractievoorzitter van de PVV in het Europees Parlement.

Madlener terug in Kamer

Telegraaf 02.06.2012 De delegatieleider van de PVV in het Europees Parlement, Barry Madlener, keert na de verkiezingen van 12 september terug naar de Tweede Kamer. Laurence Stassen volgt hem op als delegatieleider in Brussel, waar ze al namens de PVV een zetel had. Dat zei PVV-leider Geert Wilders zaterdag tegen persbureau ANP.

PVV’er Barry Madlener keert terug naar Tweede Kamer

Elsevier 02.06.2012 PVV-europarlementariër Barry Madlener komt na de verkiezingen van 12 september terug in de Tweede Kamer. Hij is sinds drie jaar delegatieleider voor de partij in het Europees Parlement. Laurence Stassen, die eerder vandaag liet weten te stoppen als leider van de PVV in Limburg, volgt Madlener op als delegatieleider in Brussel. Stassen zat al voor de partij in het Europees Parlement.

PVV-leider Geert Wilders maakte de overstap van Madlener zaterdag bekend. Hij wil zo voorkomen dat de indruk ontstaat dat Stassen het veld moet ruimen vanwege de mislukte coalitie in Limburg.

Zie ook: Stassen weg bij PVV Limburg

Madlener voor PVV naar Tweede Kamer

Parool 02.06.2012 De delegatieleider van de PVV in het Europees Parlement, Barry Madlener, keert na de verkiezingen van 12 september terug naar de Tweede Kamer. Laurence Stassen volgt hem op als delegatieleider in Brussel, waar ze al namens de PVV een zetel had. Dat zei PVV-leider Geert Wilders vandaag tegen persbureau ANP.

PVV Madlener terug naar Den Haag

Spits 02.06.2012 Het wordt weer een beetje gezelliger in de Tweede Kamer. Barry Madlener, delegatieleider van de PVV in het Europees Parlement, komt na de verkiezingen van 12 september namelijk terug naar de landelijke politiek. Limburgse PVV-dominatrix Laurance Stassen neemt het stokje van Madlener in Brussel over, waar ze al namens de PVV een zetel had. Wat ze precies met dat stokje gaat doen is niet duidelijk.

Barry Madlener voor PVV naar Tweede Kamer

NU 02.06.2012 DEN HAAG – De delegatieleider van de PVV in het Europees Parlement, Barry Madlener, keert na de verkiezingen van 12 september terug naar de Tweede Kamer. Laurence Stassen volgt hem op als delegatieleider in Brussel, waar ze al namens de PVV een zetel had. Dat zei PVV-leider Geert Wilders zaterdag.

Geert Wilders groeit bij elke geleden nederlaag

Trouw 24.05.2012 Acties tegen het Europese noodfonds zijn kansloos, maar de PVV-verkiezingscampagne krijgt alle aandacht.

Een rechtszaak, drie keer hoofdelijke stemming afgedwongen, vandaag wellicht nog één of twee keer. De verkiezingscampagne van Geert Wilders met, zoals aangekondigd, als thema Europa, is begonnen.

De oude Wilders is terug: campagnevoeren en provoceren

VK 23.05.2012 PVV-leider Geert Wilders weet de schijnwerpers weer als vanouds op zich gericht door zijn protesten – binnen en buiten het parlement – tegen het EU-noodfonds. Campagnevoeren zit hem in het bloed.

Bij aanvang van het debat over het permanente EU-noodfonds ESM was het gisteravond wederom PVV-leider Geert Wilders die een stunt liet zien. Hoewel hij in principe niets te zoeken had bij het debat – fractiegenoot Tony van Dijk voerde het woord – kwam Wilders als fractievoorzitter onverwachts opdagen om een hoofdelijke stemming aan te vragen om het debat uit te stellen.

PVV begint met keuren kandidaten

Metro 15.05.2012 Geert Wilders gaat zich deze week samen met Tweede Kamerlid Sietse Fritsma en vicevoorzitter van de PVV-fractie in de Eerste Kamer Reinette Klever buigen over nieuwe kandidaten voor de PVV. Dat laat de PVV-leider dinsdag weten.

De gesprekken met de sollicitanten beginnen woensdag. Ook zittende Kamerleden die opnieuw op de lijst willen, worden meegenomen in de sollicitatieprocedure. Begin juli hoopt Wilders zijn lijst met kandidaten voor de verkiezingen van 12 september te kunnen presenteren.

Wilders begint met keuren kandidaten verkiezingen

NU 15.05.2012 AMSTERDAM – Geert Wilders gaat zich deze week samen met Tweede Kamerlid Sietse Fritsma en vicevoorzitter van de PVV-fractie in de Eerste Kamer Reinette Klever buigen over nieuwe kandidaten voor de PVV.

Lees meer over dit onderwerp:

‘Mark Rutte is een bullebak’

VK 14.05.2012 Anderhalf jaar lang heeft Geert Wilders gezwegen, in stilte geleden, binnenskamerse mishandelingen lijdzaam ondergaan, in een nachtmerrie geleefd. Zaterdag hield hij het niet langer en meldde zich bij het tv-programma EénVandaag voor een therapeutische sessie. ‘Daar kwam het hoge woord eruit. Mark Rutte is een bullebak’, schrijft columnist Sheila Sitaling.

Wilders: PVV wordt grootste partij op 12 september

AD 12.05.2012  PVV-leider Geert Wilders liet ook in de uitzending van EenVandaag weten dat premier Rutte hem tijdens het Catshuisoverleg heeft bedreigd en geïntimideerd. Hij is het zeker niet eens met de woorden van de huidig demissionair premier dat ‘een stem op de PVV een verloren stem is’ en kodigde aan dat zijn partij bij de verkiezingen op 12 september de grootste zal worden.

Wilders: ‘Wij worden de grootste op 12 september’

’Door Rutte geïntimideerd in Catshuis’

VK 12.05.2012  Geert Wilders denkt dat zijn PVV bij de verkiezingen op 12 september aanstaande ‘de grootste, zo niet één van de grootste partijen’ zal worden. Hij zei dat vanavond in een interview met EenVandaag.

Wilders reageerde op opmerkingen van Rutte in Pauw & Witteman van gisteren (‘een stem op de PVV is een verloren stem’), maar ook op uitgelekte uitspraken die werden gedaan tijdens het Catshuisoverleg. De huidig demissionair premier zei volgens Wilders tijdens een woedeuitbarsting dat hij ‘zin had om dat partijtje van jou tot op de laatste zetel af te breken’. Rutte gaf gisteren bij P&W toe ‘uit boosheid iets dergelijks te hebben gezegd’.

‘Goede tijd’
Wilders zei tot slot ‘niet met een slecht gevoel’ terug te kijken op de gedoogconstructie met het CDA en de VVD. ‘Het was een goede tijd, waarin het niet altijd makkelijk ging. Maar we hebben verantwoordelijkheid genomen.’ Bekijk het interview hier

Lees ook Wilders: ‘Rutte gedraagt zich als een wildebras’ – 12/05/12

Lees ook Ad Koppejan over samenwerking PVV: ‘Het doet pijn erover te praten’ – 12/05/12

Lees ook CDA-kandidaten bijna allemaal klaar met PVV – 11/05/12

Wilders beschuldigt Rutte van bedreiging en intimidatie

NRC 12.05.2012 Geert Wilders vindt de opmerking van premier Rutte tijdens de Catshuisonderhandelingen dat hij de PVV in zetelaantal wil decimeren “zeer intimiderend”. Dat zei de PVV-leider vanavond in actualiteitenrubriek EénVandaag. Lees verder›

Terugkijken: premier Mark Rutte schoof aan bij Pauw & Witteman

NRC 12.05.2012 Zelfs al ben je Mr. Tefal en lach je alles makkelijk weg, moet je campagne voeren met het oog op de nieuwe verkiezingen. En dus zat de minister-president gisteravond bij ‘s lands grootste talkshow.   Lees verder›

Wilders: ‘Rutte gedraagt zich als een wildebras’

Parool 12.05.2012 Premier Mark Rutte ‘slaat als een wildebras om zich heen door te zeggen dat een stem op PVV een verloren stem is’. Dat liet PVV-leider Geert Wilders vanmorgen weten in een reactie op uitspraken van Rutte. Rutte heeft volgens Wilders in het Catshuis gezegd dat hij uiterst gemotiveerd is de PVV af te breken tot de laatste zetel. ‘Dat zal hem niet lukken. Maar wat Rutte wel afbreekt is Nederland, met een onverantwoord en snoeihard bezuinigingspakket voor 2013 dat werkgelegenheid, koopkracht en economische groei kost en het land overlevert aan Brusselse wolven’, aldus Wilders.

Wilders: Rutte wildebras

Telegraaf 12.05.2012 Premier Mark Rutte ,,slaat als een wildebras om zich heen door te zeggen dat een stem op PVV een verloren stem is”. Dat liet PVV-leider Geert Wilders zaterdag weten in een reactie op uitspraken van Rutte, die vrijdagavond te gast was in het tv-programma Pauw&Witteman.

‘Rutte gedraagt zich als wildebras’

NU 12.05.2012 DEN HAAG – Premier Mark Rutte ”slaat als een wildebras om zich heen door te zeggen dat een stem op PVV een verloren stem is”.  Dat liet PVV-leider Geert Wilders zaterdag weten in een reactie op uitspraken van Rutte, die vrijdagavond te gast was in het tv-programma Pauw&Witteman.

Lees meer over dit onderwerp;

‘Stem op PVV is verloren stem’

Telegraaf 12.05.2012 Een stem op de PVV is een verloren stem, omdat die partij wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Dat vindt premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte.  Dat bleek vrijdagavond in het tv-programma Pauw&Witteman waar Rutte een uur lang te gast was. De VVD zal zich in de campagne volgens Rutte niet speciaal tegen de PVV richten.

Rutte: stem op PVV is verloren stem

Spits 12.05.2012 Een stem op de PVV is een verloren stem. Dat zei premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte gisteravond in het programma Pauw & Witteman. Volgens hem loopt de partij weg voor zijn verantwoordelijkheid, waardoor je net zo goed niet op die partij kunt stemmen.

Wilders: ‘Straf Kunduz-coalitie hard af’

Spits 07.05.2012 PVV-leider Geert Wilders hoopt dat de Kunduz-coalitie bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 12 september “hard wordt afgestraft”. Zie ook: Eurozone op barsten

Wilders wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt

NRC 01.05.2012 PVV-leider Wilders wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Dat heeft hij vanochtend in New York gezegd tegen de NOS. Wilders beloofde uittreding van Nederland tot kernpunt van de komende verkiezingscampagne te maken.

Wilders heeft zin in campagne

Trouw  01.05.2012 Geert Wilders van de PVV gaat ‘met heel veel enthousiasme en goeie zin’ campagne voeren voor de verkiezingen op 12 september. Dat zei hij in New York voor de microfoon van Radio 1.

Wilders wil dat Nederland uit de EU stapt

NU 01.05.2012 PVV-leider Geert Wilders wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Wat Wilders betreft wordt het behoud van de nationale soevereiniteit van Nederland het hoofdthema van de campagne voor de verkiezingen van 12 september. ”Zonder kunnen we onze identiteit niet verdedigen en niet vechten tegen de islamisering”.

Geert Wilders: Nederland moet uit de EU stappen

Elsevier 01.05.2012 PVV-leider Geert Wilders wil dat Nederland uit de Europese Unie (EU) stapt. Wilders zegt dat een vertrek van Nederland uit de EU een kernpunt wordt in de verkiezingscampagne van zijn partij.

Verder:

Hirsi Ali kritisch op rol Wilders

NRC 13.05.2012 PVV-leider Geert Wilders slaagt er niet in de dingen die hij zegt te vertalen in beleid. Dat zei voormalig VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali in een vandaag uitgezonden interview in het tv-programma Eva Jinek op Zondag. Lees verder›

Hirsi Ali: Wilders biedt geen oplossingen

Elsevier 13.05.2012 PVV-leider Geert Wilders is niet in staat om zijn beloftes aan de kiezer om te zetten in beleid. Dat heeft de in de VS woonachtige Nederlandse publiciste en ex-politica Ayaan Hirsi Ali gezegd in het televisieprogramma Eva Jinek op zondag.

‘Wilders biedt geen oplossingen’

Geert Wilders volgens Ayaan Hirsi Al niet in staat om beloftes om te zetten in beleid

NU 13.05.2012 AMSTERDAM – PVV-leider Geert Wilders is niet in staat om zijn beloftes aan de kiezer om te zetten in beleid.

Lees meer over dit onderwerp;

Hirsi Ali: Wilders biedt geen oplossingen

AD 13.05.2012 ‘Hij heeft een goed gevoel voor wat er leeft. Maar als je niet in staat bent om een coalitie te vormen, niet in staat bent om met partijen samen te werken en niet in staat bent om compromissen te sluiten dan wordt wat je zegt niet tot beleid vertaald’, aldus Hirsi Ali.

De oud-politica denkt dat de kiezers de populistische partij links zullen laten liggen. Ze vindt het goed dat het kabinet is gevallen, ‘maar in Nederland krijgen we bijna Italiaanse toestanden’, stelt Hirsi Ali.

Hirsi Ali: Wilders lost niks op

Telegraaf 12.05.2012 Volgens Ayaan Hirsi Ali moet onder andere de VVD zich uitspreken over de problemen rond de islam en Europa, en dat niet overlaten aan de PVV. „Geert Wilders heeft een goed gevoel voor wat er leeft. Alleen hij doet het op een populistische manier die in ieder geval niet vertaald kan worden naar beleid.”

‘De PVV is op sterven na dood’

Spits 05.05.2012 De PVV wordt zo goed als doodverklaard in een artikel van BBC News. Niemand luistert meer naar Geert Wilders en zijn partij neemt een duik in de peilingen. “Niemand geeft meer iets om wat hij te zeggen heeft. Hij heeft alles weggegooid”, aldus voormalige PVV-lijstkandidaat Geert Tomlow.

Verhofstadt: ‘Einde Wilders nabij’

Wilders staat voor de keuze: macht of Pietje Bell

PVV-filippica blijft kabinet schaden

Wilders haalt uit naar VVD en CDA

NU 04.05.2012 AMSTERDAM – Het CDA en de VVD zijn volgens PVV-leider Geert Wilders met een hetze tegen zijn partij. Dat laat Wilders vrijdag op Twitter weten. “Minister Spies en Opstelten zijn ongeloofwaardige opportunisten”, haalt de PVV-leider uit.

Lees meer over dit onderwerp

Opstelten: Kiezer decimeert PVV

Spits 04.05.2012 Demissionair minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vindt dat PVV-leider Geert Wilders het landsbelang niet heeft gediend, toen hij het kabinet met VVD en CDA liet vallen. De VVD-bewindsman neemt het Wilders kwalijk. “De kiezer zal daar een oordeel over vellen”, aldus Opstelten.

‘Kiezer oordeelt over afhaken PVV’

NU 04.05.2012 DEN HAAG – VVD-minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) neemt het Geert Wilders kwalijk dat hij het kabinet met VVD en CDA heeft laten vallen.

‘Samenwerking met PVV niet voor herhaling vatbaar’

NU 03.05.2012 Het experiment van de samenwerking met de PVV is ”niet voor herhaling vatbaar”. Dat zei CDA-kandidaatlijsttrekker Liesbeth Spies donderdag in Nieuwsuur.

Brinkman: Wilders wil PVV’ers kwijt door kabinetscrisis

Elsevier 24.04.2012 Voormalig PVV-Kamerlid Hero Brinkman zegt dat Geert Wilders nooit van plan is geweest de onderhandelingen in het Catshuis tot een goed einde te brengen. Brinkman zegt dat Wilders een aantal PVV-Kamerleden kwijt wil.

Volgens Brinkman kon de PVV ‘zijn vingers aflikken’ bij het akkoord dat er lag. Dat zegt hij dinsdag in het 3FM-programma Giel. ‘Ik kan me echt niet voorstellen, ook niet op de inhoud, dat Geert hier geen “ja” tegen kon zeggen.’

Vervangers
Brinkman zegt dat Wilders van het begin af aan geen akkoord wilde bereiken. Door toch zeven weken te onderhandelen, deed de PVV-leider alsof er hij er alles aan heeft gedaan om de onderhandelingen te laten slagen, zegt de ex-PVV’er.

Volgens Brinkman, die zich sinds zijn vertrek bij de PVV tegen de partij keert, is Wilders van plan een aantal Kamerleden op een ‘onverkiesbare plek’ te zetten. Wilders zou al een aantal vervangers hebben klaarstaan. Om wie het gaat, weet Brinkman niet.

Commentaar René van Rijckevorsel: Houd verkiezingen zo snel mogelijk: 27 juni dus

Commentaar Eric Vrijsen: Geloofwaardigheid van Wilders is nu weg

Zie ook:

‘Deel PVV-fractie wordt ontslagen’

Spits 24.04.2012 Grote kans dat we een aantal PVV’ers na de verkiezingen niet meer terug zien in de Tweede Kamer. Geert Wilders zal flink gaan huishouden in de fractie. Saillant detail: de PVV’ers die in de gevarenzone zitten, weten dat zelf nog niet. Dat schrijft De Dagelijkse Standaard.

‘Wilders zo weer vergeten’

Spits 23.04.2012 Dat de PVV na de verkiezingen grote kans maakt in de oppositie te belanden, is niet goed voor de partij van Wilders, denkt hij. “Kiezers gaan de PVV daardoor zien als eeuwige oppositiepartij en daar heb je als burger weinig aan.

‘Voor Wilders is de gedoogconstructie altijd een tussenfase geweest’

VK 24.04.2012  Als er één Nederlandse politicus is die in machtstermen en eigenbelang denkt, is dat Geert Wilders, vindt Philip van Praag. Dus zodra de gedoogconstructie hem niet langer profijt op leverde, liet Wilders het minderheidskabinet vallen.

 ‘Wat heerlijk dat Geert Wilders weer lekker zichzelf is’

‘Wilders vertrekt waarschijnlijk – net als Ayaan – naar Amerika’

mei 5, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Geert Wilders PVV en de Zuipschuiten

Geert Wilders PVV is het zat.

Een aantal van zijn collega’s in de 2e kamer kwamen al eens eerder in opspraak.

Zie: James Sharpe PVV op de Sp!ts gedreven

Machiel de Graaf PVV in opspraak

Eric Lucassen PVV versus De partij van de Vrijheid van geweld – deel 2

PVV versus De partij van de Vrijheid van geweld – deel 1

En hoe zat het ook alweer met PVV-kamerlid Jhim van Bemmel beschuldigd van fraude ? Voor zijn muziekwinkel New Tech Partner in 2006 failliet ging, zou Van Bemmel de inboedel verkocht hebben en het geld hebben doorgesluisd naar andere bedrijven die op zijn naam staan.

Eerder kwamen ook  al de PVV-Kamerleden Hero Brinkman, Marcial Hernandez en Dion Graus in opspraak.

Het had nog erger gekund want de missers Van Hemert, Markuszower en Brogt konden voorkomen worden vóórdat de kieslijst werd ingeleverd, en kwamen daardoor niet in de kamer terecht.

Dan is het nu weer PVV’er Daniel van der Stoep die dronken achter het stuur een kettingbotsing veroorzaakt.

NRC Handelsblad meldt donderdag dat de PVV in zijn persbericht onnauwkeurige informatie geeft over de datum van het ongeluk. Volgens de PVV vond het ongeluk woensdag 17 augustus plaats, maar uit tweets zou blijken dat het incident al gemeld werd op zondag 14 augustus. Van der Stoep houdt echter vol dat het ongeval woensdag gebeurde.

Bekijk video – Hij stelt uiteindelijk zijn zetel ter beschikking, omdat hij onder invloed van alcohol een aanrijding heeft veroorzaakt. Dat heeft hij in de nacht van woensdag op donderdag laten weten via Twitter en de website van de PVV-fractie.

Als mogelijke opvolger van Van der Stoep in de vierkoppige PVV-groep in het Europees Parlement geldt Auke Zijlstra (1964), die zesde stond op de kandidatenlijst van de PVV bij de Europese verkiezingen.

PVV’er uit Europarlement na rijden onder invloedVideo

Achtergrond;

PVV’ers in opspraak

Van der Stoep is dus niet de eerste PVV’er die in opspraak komt. Hieronder een feitenoverzicht van enkele, al dan niet bewezen, uitspattingen van andere PVV’ers.

Eric Lucassen
In november 2010 kwam naar buiten dat vroegere buren van Tweede Kamerlid Eric Lucassen uit Haarlem tussen 2006 en 2009 herhaaldelijk aangifte tegen hem hebben gedaan wegens bedreigingen en intimidatie. Ook is Lucassen in 2002 als toenmalig sergeant en instructeur bij de landmacht veroordeeld voor ontucht met twee vrouwelijke ondergeschikten.

James Scharpe
Ook Kamerlid James Sharpe kwam in november2010 in opspraak. Hij zou baas zijn van een bedrijf in Hongarije dat was beboet voor misleiding van de consument via sms-diensten. Ook werd Sharpe in verband gebracht met pornowebsites. Sharpe heeft de aantijgingen altijd ontkend, maar stapte wel uit de fractie.

Richard de Mos
Kamerlid Richard de Mos presenteerde zich tot aan november 2010 ten onrechte als voormalig directeur van een school. Een opleiding daarvoor heeft hij wel genoten, maar hij erkende na publicitaire druk nooit de functie te hebben bekleed.

Marcial Hernandez
In september 2010 zou Tweede Kamerlid Marcial Hernandez op het Plein in Den Haag een klap en een kopstoot hebben uitgedeeld aan een ambtenaar van een ministerie. Hernandez ging uiteindelijk akkoord met een transactie van 500 euro.

Hero Brinkman
Tweede Kamerlid Hero Brinkman kreeg in2009 in de bar van perscentrum Nieuwspoort ruzie met een barman. Die beschuldigde het Kamerlid ervan te hebben geslagen. Brinkman sprak dat tegen, maar hij gaf toe dat hij een drankprobleem had.

Ex-PVV’er komt met eigen partij

Spits 15.12.2011  Daniël van der Stoep gaat in 2014 met een eigen, eurosceptische partij meedoen aan de Europese verkiezingen. Dat zegt hij vandaag in een interview met Sp!ts. De voormalige PVV’er keerde deze week terug in het Europees Parlement maar is niet meer welkom in zijn oude fractie.

PVV’er Van der Stoep kraakt Europabeleid van zijn partij

Elsevier 09.12.2011 Voormalig PVV-Europarlementariër Daniël van der Stoep, die binnenkort hoopt terug te keren in Brussel, heeft forse kritiek op de EU-standpunten …

Zie ook:

Zullen we de PVV maar vergeven?

De Pers 08.12.2011  Hoe lang mag je iemand zijn zonden nadragen? Bisschop Gijssen is een vieze gluiperd, en dat is een halve eeuw later nog steeds groot nieuws. 

En PVV-er Daniël van der Stoep? Die veroorzaakte vier maanden geleden met een forse slok op een verkeersongeluk. Toen was dat voor hem reden om zijn zetel in het Europees Parlement op te geven. Nu, vier maanden later, komt hij weer terug. Er komt een plekkie vrij voor de PVV, en Stoep staat op de stoep, zo meldt Elsevier.

Hij heeft nu wel voldoende spijt gehad, vindt-ie zelf, en verdient ‘een tweede kans’. Bij de Europese PVV-fractie wisten ze nog van niks. Blijkbaar had Geert het wel aan Stoep vertelt, maar was hij de EP-fractie even vergeten. Binnenkort hebben ze daar dus hun eigen brekebeen terug.
Van Bemmel
En Jhim van Bemmel, zullen we die ook maar vergeven? Jhim (daar ging iets mis bij de Burgerlijke Stand, vrees ik) is momenteel de Held van de PVV en van Wakker Nederland. Jhim heeft een ongelofelijk groot schandaal boven water gehaald. Denkt iedereen. Het was hem namelijk opgevallen dat nadat KPN de mobiele beltarieven omhoog had gegooid, Vodafone hetzelfde deed. En daarna T-Mobile ook al. De drie grote spelers in de telecom deden exact hetzelfde – ten koste van de klant.

Zie ook:

Wilders denkt na over drankrijder

‘PVV-drankrijder terug’

Wilders beraadt zich op ‘tweede kans’ voor PVV’er

VK 07.12.2011 PVV-leider Geert Wilders gaat zich snel beraden over de mogelijke terugkeer van voormalig PVV-Europarlementariër Daniël van der Stoep in het Europees Parlement. Wilders zal daarover ook spreken met de PVV-delegatie in Brussel, zo heeft hij vandaag laten weten. Van der Stoep vertrok in augustus omdat hij met drank op een auto-ongeluk had veroorzaakt.

De PVV krijgt binnenkort een extra zetel in het Europees Parlement, nadat het aantal zetels in het parlement middels het Verdrag van Lissabon werd uitgebreid van 736 naar 751.

Tien Geboden: wat kan een politicus beter niet doen?

VK 19.08.2011 Politici hebben een voorbeeldfunctie, en daarom ligt de lat voor hen hoger dan voor gewone burgers als het gaat om gedragsregels. Dat hebben Daniel van der Stoep (PVV) en Mariko Peters (GroenLinks) de laatste weken wel gemerkt. Tijd voor de tien Geboden voor de politicus, en een overzicht van waar het in het verleden fout ging.

Lees de overige gebden met voorbeelden van hoe het niet moet in de Volkskrant van vandaag:

PVV heeft al een opvolger

Telegraaf 18.08.2011 Auke Zijlstra volgt Daniel van der Stoep op, de PVV-Europarlementariër die opstapt nadat hij met alcohol op een aanrijding veroorzaakte. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders donderdag bekendgemaakt.

Wilders: Zijlstra volgt Van der Stoep op

De Pers 18.08.2011 Auke Zijlstra volgt Daniel van der Stoep op, de PVV-Europarlementariër die opstapt nadat hij met alcohol op een aanrijding veroorzaakte. PVV-leider Geert Wilders heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Wilders: Zijlstra volgt Van der Stoep op

18.08.2011 Auke Zijlstra volgt Daniel van der Stoep op, de PVV-Europarlementariër die opstapt nadat hij met alcohol op een aanrijding veroorzaakte. PVV-leider Geert Wilders heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Opgestapte PVV’er dronk ruim vijf keer te veel

Elsevier 18.08.2011 De opgestapte PVV’er Daniël van der Stoep blijkt bij het door hem veroorzaakte verkeersongeluk ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben gehad. Hij heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.

Woensdagavond laat meldde Van der Stoep dat hij zijn zetel ter beschikking stelt. Hij heeft zich naar eigen zeggen ‘gediskwalificeerd als parlementariër’.

Zie:  PVV’er verlaat Europarlement na ongeluk met drank op

PVV’er blaast vijf keer toegestaan promillage: na baan nu ook rijbewijs kwijt

VK 18.08.2011 De PVV-politicus Daniel van der Stoep, die gisteren opstapte nadat hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt, heeft zijn …

PVV’er blaast vijf keer toegestaan promillage: na baan nu ook rijbewijs kwijt

Trouw 18.08.2011  De PVV-politicus Daniel van der Stoep, die gisteren opstapte nadat hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt, heeft zijn …

PVV’er blaast vijf keer toegestaan promillage

AD 18.08.2011 De PVV-politicus Daniel van der Stoep, die gisteren opstapte nadat hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt, heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Op het politiebureau blies hij 1110 ugl, vijf keer de toegestane waarde van …

PVV’er blies 2,5 promille

Telegraaf 18.08.2011 Dat bleek donderdag uit een politiebericht over het ongeval op de Raamweg in Den Haag. Toen Van der Stoep daar om 18.00 uur reed, had hij niet door dat het verkeer voor hem stilstond. Volgens de politie botste hij vermoedelijk zonder te remmen achterop de auto voor hem, die weer op het voertuig daarvoor knalde. De aangereden bestuurders kwamen met de schrik vrij.

Beschonken PVV’er is rijbewijs kwijt

NU 18.08.2011 De PVV-politicus Daniel van der Stoep, die woensdag opstapte nadat hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt, heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.

PVV’er is rijbewijs kwijt

De Pers 18.08.2011 De PVV-politicus Daniel van der Stoep, die woensdag opstapte nadat hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt, heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Op het politiebureau blies hij 1110 ugl, vijf keer de toegestane waarde van 220 ugl (0,5 promille).

PVV-zuipschuit is rijbewijs kwijt

Spits 18.08.2011 Daniel van der Stoep is zijn rijbewijs kwijt. De PVV-politicus die gisteren onder invloed een aanrijding veroorzaakte met de auto zal niet gauw opnieuw achter het stuur mogen kruipen.

Rijbewijs beschonken PVV’er ingenomen

RTVWEST 18.08.2011 DEN HAAG – Het rijbewijs is ingenomen van de PVV-politicus die woensdag onder invloed een auto-ongeluk veroorzaakte. De PVV’er, Daniël van der Stoep, besloot woensdag na het ongeluk zelf al om de politiek te verlaten.  Lees verder

Beschonken PVV’er is rijbewijs kwijt

18.08.2011 De PVV-politicus Daniel van der Stoep, die woensdag opstapte nadat hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt, heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Op het politiebureau blies hij 1110 ugl, vijf keer de toegestane waarde van 220 ugl (0,5 promille).

Van der Stoep (PVV) verlaat Europarlement

NU 18.08.2011 De Nederlandse politicus Daniel van der Stoep (PVV) verlaat het Europees Parlement.

V.d. Stoep (PVV) na alcoholongeval uit Europarlement

VK 18.08.2011 De Nederlandse politicus Daniel van der Stoep (PVV) verlaat het Europees Parlement. Hij stelt zijn zetel ter beschikking, omdat hij onder invloed …

Dronken PVV’er vertrekt

De Pers 18.08.2011 De Nederlandse politicus Daniel van der Stoep (PVV) verlaat het Europees Parlement. Hij stelt zijn zetel ter beschikking, omdat hij onder invloed van alcohol een aanrijding heeft veroorzaakt. Dat heeft hij in de nacht van woensdag op donderdag laten weten via Twitter en de website van de PVV-fractie.

V.d. Stoep (PVV) na alcoholongeval uit Europarlement

Trouw 18.08.2011  De Nederlandse politicus Daniel van der Stoep (PVV) verlaat het Europees Parlement. Hij stelt zijn zetel ter beschikking, omdat hij onder invloed …

PVV’er stapt op

Spits 18.08.2011 Europarlementariër Daniël van der Stoep (PVV) stelt zijn zetel beschikbaar. Op Twitter kondigt hij een persbericht hierover aan. Waarschijnlijk wordt daarin ook duidelijk waarom Van der Stoep opstapt.

V.d. Stoep (PVV) verlaat EP

Telegraaf 18.08.2011 De Nederlandse politicus Daniël van der Stoep (PVV) verlaat het Europees Parlement. Hij stelt zijn zetel ter beschikking, omdat hij onder invloed van alcohol een aanrijding heeft veroorzaakt. Dat heeft hij in de nacht van woensdag op donderdag laten weten via Twitter en de website van de PVV-fractie.

PVV’er verlaat Europarlement na ongeluk met drank op

Elsevier 18.08.2011 De Nederlandse politicus Daniël van der Stoep (PVV) verlaat het Europees Parlement. Hij stelt zijn zetel ter beschikking, omdat hij onder invloed van alcohol een aanrijding heeft veroorzaakt.

Dat heeft hij in de nacht van woensdag op donderdag laten weten via Twitter en de website van de PVV-fractie.

Diskwalificatie
Bij het ongeval, dat woensdag plaatshad, bleef de materiële schade beperkt en vielen geen gewonden, aldus Van der Stoep.

Toch heeft hij zich naar eigen zeggen ‘gediskwalificeerd als parlementariër‘.

Zie ook:

augustus 19, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 7 reacties

2e kamerlid Richard de Mos PVV aan het woord

Hij liet al eens eerder van zich horen.

Hij was onlangs nogal boos vanwege de schrijver Karel Kanits. Deze noemde Geert Wilders PVV op het Haagse Bevrijdingsfestival in de Hofstad ”een geblondeerde Führer”.

Hij rommelde wat met diploma’s die niet had en heeft zich uitgegeven als schooldirecteur terwijl hij dat nooit is geweest. En ook vanwege zijn taalgebruik als 2e Kamerlid PVV werd hij nogal eens tot de orde geroepen.

Zie: 

Haagse PVV-fractie boos

Richard de Mos PVV – de Firma Gluup en Bedrog

Taalcursus ABN 2e kamerlid PVV Richard de Mos

En uitgerekend hij gaat het nu eens hebben over zijn eigen collega’s.

‘Kamerleden horen zichzelf te graag praten’

Trouw 16.05.2011 INTERVIEW – Vijftien jaar geleden stemde PVV-Kamerlid Richard de Mos nog op Wim Kok, vijf jaar geleden stond hij nog voor de klas op een zwarte school. Integreren begint bij de taal leren, meent hij, en de duidelijke taal van Geert Wilders over integratie sprak hem aan.

Zijn moeder wordt door sommigen in het dorp niet meer gegroet sinds Richard de Mos (35) namens de Partij voor de Vrijheid (PVV) in de Tweede Kamer zit. “Ik vind het heel erg dat een aantal mensen niets meer tegen haar zegt omdat ze menen dat haar zoon in een partij zit die mensen wegzet. Dat is niet zo. De PVV zet geen mensen weg, wij zijn niet extreemrechts. Als ik dat zou merken, ben ik weg.”

Zelf had hij werkdagen van soms wel 14 uur, beweert hij. Toen de familie hem op een gegeven moment nauwelijks nog herkende, is hij wat minder gaan werken. “Maar dat er veel Kamerleden zijn die de kantjes eraf lopen, snap ik niet. Je ziet ze overal, ook bij ons.” 

De Mos: collega’s lopen kantjes eraf

Spits 16.05.2011 PVV-Kamerlid Richard de Mos stoort zich aan de instelling van zijn collega-Kamerleden. Volgens de excentrieke klimaatscepticus is het arbeidsethos aan het Binnenhof niet altijd om over naar huis te schrijven. Ook onder zijn PVV-collega’s, zo stelt hij tegenover TrouwLEES VERDER…

mei 16, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Karel Kanits noemde Geert Wilders ”een geblondeerde Führer”

Richard de Mos PVV –  Huilie,  Huilie en nog eens Huilie.

De schrijver Karel Kanits noemde Wilders op het Haagse Bevrijdingsfestival in de Hofstad ”een geblondeerde Führer”.

Deze opmerking viel niet goed bij de PVV-fractie. ”We zijn een warm pleitbezorger van het vrije woord”, stelt raadslid Richard de Mos zondag.

Karel Kanits laat weten niet van plan te zijn excuses te maken. ”Het is mijn vrijheid om te kunnen zeggen wat ik vind. Juist op 5 mei is het gepast om kritisch te zijn. Andersom is de PVV vrij om het niet met mij eens te zijn”.

Vergelijking
De PVV noemt een vergelijking tussen Wilders en Hitler ‘goor en laag’.

‘Nazi’s eigenlijk links’
Rond 4 en 5 mei werd de PVV zelf ook beschuldigd van het maken van een vergelijking met Adolf Hitler. Volgens de partij ‘herdenken wij op 4 mei de slachtoffers van het (nationaal) socialisme’. Dat ’nationaal’ staat tussen haakjes omdat de PVV het belangrijk vindt om aan te tonen dat Adolf Hitler en de nazi’s eigenlijk links waren.

Richard de Mos eist van de Haagse schrijver Karel Kanits dat hij zijn gage teruggeeft voor zijn toespraak op het Bevrijdingsfestival, waarin hij Wilders een ‘geblondeerde Führer’ noemde. “Dit soort vergelijkingen van het belastinggeld van de PVV-stemmers is misplaatst”, fulmineerde de woedende PVV’er over de in zijn ogen ‘gore en lage vergelijking’.

De Mos vergat voor het gemak even dat zijn baas Geert Wilders zelf ook niet vies is van een ‘gore en lage’ Godwin hier en daar. De PVV-leider noemde de Koran fascistisch. In het PVV-programma staat ook nog eens te lezen dat op 4 mei de ‘slachtoffers van het (nationaal) socialisme’ herdacht worden, daarmee suggererend dat de nazi’s links waren.

Al die uitspraken van Wilders en De Mos zelf worden gefinancierd door mensen die op hen gestemd hebben. Maar ook door nog meer mensen die dat niet gedaan hebben en het hartgrondig oneens zijn met de PVV. Toch hoor je hen niet klagen dat het op hun kosten gebeurt.

Volgens de partij ‘herdenken wij op 4 mei de slachtoffers van het (nationaal) socialisme’. Dat ’nationaal’ staat tussen haakjes omdat de PVV het belangrijk vindt om aan te tonen dat Adolf Hitler en de nazi’s eigenlijk links waren.

Column
Stel nou dat Wilders straks door de rechter veroordeeld wordt voor haatzaaien, kunnen we dan ook ons geld terugvragen omdat hij van onze belastingcenten niet zijn recht op vrije meningsuiting uitoefende, maar criminele activiteiten ontplooide?

Kanits werd bedreigd

De Pers 18.05.2011 Tegen Karel Kanits zijn bedreigingen geuit na de toespraak van de Haagse schrijver op het Bevrijdingsfestival waarin hij PVV-leider Geert Wilders een ‘geblondeerde Führer‘ noemde. Dat zegt Kanits in een interview met DePers.nl. “Er waren mailtjes, reacties en columns die die tendens hadden”, aldus Kanits. “Dat ik aan het gas moest enzo.”

De schrijver deed echter geen aangifte. “Ik neem het maar voor kennisgeving aan. Met een aangifte maak je het alleen maar groter. Ik ben niet bang uitgevallen. De soep wordt niet zo heet gegeten.” 

Karel Kanits bedreigd na PVV-uitspraak

Den Haag FM 18.05.2011 Karel Kanits heeft diverse bedreigingen ontvangen na zijn toespraak op het Bevrijdingsfestival. De Haagse schrijver vergeleek PVV-leider Geert Wilders daarin met een ‘geblondeerde Führer’.

In een interview met DePers.nl zegt Kanits: “Er waren mailtjes, reacties en columns die die tendens…Lees meer

Kanits en De Mos voor het eerst in debat

Den Haag FM 12.05.2011 De Haagse schrijver Karel Kanits en PVV-raadslid Richard de Mos zijn bereid een vredespijp te roken. Ze spraken elkaar op Den Haag FM voor het eerst na een incident op het Bevrijdingsfestival. Daar noemde Kanits PVV-leider Geert Wilders ‘een geblondeerde Führer’.

De Mos (foto) eiste excuses voor wat hij een ‘buitengewoon gore vergelijking’ noemde. Ook riep hij Kanits op met hem naar Auschwitz te gaan voor een gesprek. Lees meer

Bestanden:

Karel_Kanits_en_Richard_de_Mos_in_debat.mp3

PVV moet beveiliging zelf betalen

De Pers 09.05.2011 Het is terecht dat PVV’ers die boute islam-uitspraken doen, worden beveiligd op kosten van de belastingbetaler. Maar dan moet de PVV ook niet zeuren als de gemeente Den Haag een spreker inhuurt die een verhaal houdt dat de achterban tegenstaat.

PVV woedend op schrijver en gemeente Den Haag

RTVWEST 08.05.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil opheldering van het Haagse college over een vergelijking die de Haagse schrijver Karel Kanits heeft gemaakt van PVV-leider Geert Wilders met Adolf Hitler. De schrijver noemde Wilders op het Bevrijdingsfestival ‘een geblondeerde Führer’.

PVV boos over vergelijking Hitler

Telegraaf 08.05.2011 Deze opmerking viel niet goed bij de PVV-fractie. „We zijn een warm pleitbezorger van het vrije woord”, stelt raadslid Richard de Mos zondag. „Maar dit soort vergelijkingen van het belastinggeld van de PVV-stemmers is misplaatst. Uitgerekend op de dag dat we feest vieren omdat Hitler-Duitsland in 1945 is verslagen, programmeert de gemeente Den Haag een brulboei die met deze gore en lage vergelijking komt.”

PVV wil excuses van Karel Kanits

Den Haag FM 08.05.2011 De PVV in Den Haag wil dat schrijver Karel Kanits zijn excuses maakt over de vergelijking die hij maakte tussen en Geert Wilders en Adolf Hitler. De Hagenaar noemde de PVV-leider op het Bevrijdingsfestival ‘een geblondeerde Führer. PVV-er Richard de Mos noemt de vergelijking “buitengewoon goor en…Lees meer

PVV boos over vergelijking Wilders-Hitler

Trouw 08.05.2011 DEN HAAG – De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil opheldering van het college over een vergelijking die schrijver Karel Kanits heeftgemaakt . De fractie wil dat Kanits publiekelijk zijn excuses maakt voor de opmerking en zijn gage voor zijn optreden terugbetaalt.

PVV vindt vergelijking Wilders met Hitler ‘goor en laf’

AD 08.05.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil opheldering van het Haagse college over een vergelijking die de Haagse schrijver Karel Kanits heeft gemaakt van PVV-leider Geert Wilders met Adolf Hitler.

Karel Kanits laat weten niet van plan te zijn excuses te maken. ‘Het is mijn vrijheid om te kunnen zeggen wat ik vind. Juist op 5 mei is het gepast om kritisch te zijn. Andersom is de PVV vrij om het niet met mij eens te zijn’.

Ook het terugbetalen van de gage is voor de schrijver niet aan de orde. ‘Ik heb trouwens nog niks ontvangen, maar ik begrijp dat er nog een bescheiden gage volgt. Ik vind dat ik die gewoon verdiend heb’, aldus Kanits.

PVV boos over typering ‘geblondeerde Führer’

VK 08.05.2011  De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil opheldering van het Haagse college over een vergelijking die de Haagse schrijver Karel Kanits heeft  gemaakt .

Uitgerekend op de dag dat we feest vieren omdat Hitler-Duitsland in 1945 is verslagen, programmeert de gemeente Den Haag een brulboei die met deze gore en lage vergelijking komt.’

De fractie wil dat Kanits publiekelijk zijn excuses maakt voor de opmerking en zijn gage voor zijn optreden terugbetaalt..

PVV boos over vergelijking Wilders-Hitler

Parool 08.05.2011 De Haagse schrijver noemde Wilders op het Bevrijdingsfestival in de hofstad ‘een geblondeerde Führer’. Deze opmerking viel niet goed bij de PVV-fractie.

PVV boos over ‘geblondeerde Führer’

Spits 08.05.2011 De PVV-fractie in Den Haag wil de Haagse schrijver Karel Kanits op het matje roepen. De Hagenezen willen dat vanwege de opmerkingen die de schrijver heeft gemaakt aan het adres van PVV-leider Geert Wilders. De schrijver vergeleek Wilders met Adolf Hitler en noemde hem op het Bevrijdingsfestival in de hofstad “een geblondeerde Führer”. LEES VERDER…

PVV boos over vergelijking Wilders-Hitler

De Pers 08.05.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil opheldering van het Haagse college over een vergelijking die de Haagse schrijver Karel Kanits heeft gemaakt van PVV-leider Geert Wilders met Adolf Hitler. De schrijver noemde Wilders op het Bevrijdingsfestival in de hofstad ,,een geblondeerde Führer’’.

PVV boos over vergelijking Wilders-Hitler

NU 08.05.2011 DEN HAAG – De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil opheldering van het Haagse college over een vergelijking die de Haagse schrijver Karel Kanits heeft gemaakt van PVV-leider Geert Wilders met Adolf Hitler

mei 8, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Geert Wilders PVV – Partijdemocratie, agressieve en sjoemelende kamerleden – versus Gedoogsteun

Document | Affaires Kamerleden schaden PVV

Terugblik: 

Geert Wilders zit plots in een rol die hem niet op het lijf is geschreven: hij moet de boel bij elkaar houden. Tegelijkertijd moet hij op zoek naar zo’n tweehonderd PVV’ers voor de Statenverkiezingen van 2 maart.

Wilders wil te veel

De stroom onthullingen over de PVV houdt aan. Sharpe viel een atleet aan en De Mos blijkt geen schooldirecteur. Wat ging er mis?

Vertrouwen
PVV-stemmers blijven Geert Wilders en de PVV steunen nu een aantal fractieleden in opspraak is geraakt. Dat blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 2600 mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in juni op de PVV hebben gestemd. De resultaten werden woensdag bekend. 

Mishandeling
James Sharpe zou eind jaren ’80 een atleet hebben mishandeld met een spike. Daarvoor zou hij een half jaar zijn geschorst door de atletiekbond, melden het Eindhovens Dagblad en de Volkskrant woensdagmorgen.

Boete
Met de affaire rond Tweede Kamerlid James Sharpe is er dinsdag weer een PVV’er in opspraak gekomen. Een bedrijf waarvan hij de baas was, is in 2008 in Hongarije bestraft voor het misleiden met sms-berichten van klanten. Het bedrijf Digitania kreeg een boete van ongeveer 256.000 euro. De hoogst mogelijke straf werd opgelegd door de Hongaarse mededingingsautoriteit.

De Mos
PVV-Kamerlid Richard de Mos blijkt nooit schooldirecteur te zijn geweest, bericht de Volkskrant woensdag.

Geert is net als de anderen
Geert Wilders wilde van Eric Lucassen af, maar dat lukte niet. Als een doodgewone Haagse politicus draait hij om die hete brij heen. Tot opluchting van het kabinet.

Ontucht is ontucht
Niet eerder hadden we iemand gezien die in zo korte tijd zo weinig van zichzelf intact had gelaten. Wilders zelf ook niet.

Zie ook:

Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas.

Richard de Mos PVV – de Firma Gluup en Bedrog

Geert Wilders PVV – en de volgende is James Sharpe – deel 2

Geert Wilders PVV – en de volgende is James Sharpe – deel 1

Eric Lucassen PVV versus De partij van de Vrijheid van geweld – deel 2

PVV versus De partij van de Vrijheid van geweld

Marcial Hernandez PVV – Was het een klap of een Kopstoot ?

Zie ook:

Hero Brinkman van de PVV slaat weer door 

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 3

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ! – deel 2

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent !!!!! – deel 1

“Ik voorspel dat binnen de kortste keren de boel a la de LPF uit elkaar gaat vallen”, staat in een acht pagina’s tellende notitie van Brinkman. 

En uiteindelijk wordt de PVV geen partij met leden, zoals Kamerlid Hero Brinkman dat zo graag had gewild. Dat heeft de PVV-Kamerfractie dinsdag besloten tijdens een beraad. PVV-leider Geert Wilders heeft de uitkomst zojuist bekendgemaakt, meldt ANP.

Verworpen

Dat heeft PVV-leider Geert Wilders zelf laten weten. Volgens hem is uitgebreid, ‘inhoudelijk en respectvol’ met elkaar over het plan gediscussieerd, maar is het voorstel verworpen.

Hero Brinkman is een van de voorvechters van meer democratie, maar kwam daarover in botsing met Martin Bosma. Ook vreest Brinkman dat de PVV, als er niets verandert, te veel als een one-issuepartij (anti-islam) wordt gezien.

Brinkman stelde dat de kwestie voor hem geen breekpunt was. ”Ik ben een democraat in hart en nieren. De fractie heeft besloten en daar conformeer ik me aan”, zei hij. Volgens Brinkman is het nu zaak dat de PVV ”als eenheid en gesterkt” campagne gaat voeren voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2011.

Zie ook:

Wilders wil te veel zelf doen
Alles glijdt van Wilders af 

PVV democratiseert niet – Video 

 

PVV-fractie verwerpt voorstel voor meer democratie – Video

PVV-leider Geert Wilders vindt dat de berichtgeving over het verleden van zijn fractiegenoten ‘op een ordinaire heksenjacht begint te lijken’, zijn vertrouweling Martin Bosma vindt dat de PVV’ers ‘de laatsten zijn die hierover moeten piepen’. En nadat Wilders jaren op rechters heeft ingehakt, zegt zijn nummer drie Lilian Helder dat ‘de rechterlijke macht te hard wordt aangepakt’. En waar de islam volgens Wilders ‘het kwaad zelf’, is nieuwkomer Ino van den Besselaar ‘niet tegen de islam’. 

De ene PVV’er is heus de andere niet 

De Pers 29.11.2010 Geert Wilders’ beweging mag het imago hebben van een blok uit één stuk, Kamerleden verschillen best wel eens openlijk van opvatting.

„Het Haagse tumult heeft absoluut voor vertraging gezorgd”, zegt Harry Broere, een van de ‘kandidaat-kandidaten’ voor de Provinciale Staten in Noord-Brabant. „Als dat tumult er niet was geweest, hadden we allang met onze lijst naar buiten kunnen treden”, aldus de Bredase ondernemer in kantoorinrichting.

Tumult rond PVV-Kamerleden vertraagt rekrutering

NRC 27.11.2010 De onthullingen over het verleden van enkele PVV-Kamerleden hebben vertraging en complicaties veroorzaakt bij de voorbereiding van de PVV-deelname aan de verkiezingen voor Provinciale Staten van maart.

Incidentjes

Trouw 27.11.2010 Mediahypes die te lang voortsudderen hebben op hun afnemers vaak hetzelfde effect: eerst is er nieuwsgierigheid die ook met verontwaardiging gepaard kan gaan, dan volgt gewenning en uiteindelijk wordt irritatie gewekt. Ik vermoed dat in de saga der foute PVV’ers, nu de laatste fase in zicht komt.

Wilders is het zat

Spits 26.11.2010 PVV-leider Geert Wilders verwijt de media dat ze zich schuldig maken aan een “ordinaire heksenjacht” bij het graven in het verleden van zijn Tweede Kamerleden. Wilders is het spuugzat, meldde hij vrijdag.

Twitteraars uitgesproken over Wilders

Telegraaf 26.11.2010 Twitteraars zijn losgegaan na uitspraken van Geert Wilders. De opmerking van de PVV-voorman, dat hij het ‘spuugzat’ is dat de media in het verleden van zijn PVV-collega’s graaft, ontlokte veel reacties op de internetdienst.

PVV-relletjes? Laten we het bij de feiten houden

Elsevier 26.11.2010 Stapelen de zorgen voor Geert Wilders zich op of nemen de problemen juist af? Elke dag is er wel een nieuw bericht dat een van zijn fractieleden in opspraak brengt. Maar het kaliber van de beschuldigingen neemt ook langzaam af. Het is allemaal niet fraai, maar de PVV-fractie was natuurlijk ook geen heel oude adel. Dat zit gewoon in het karakter van een protestpartij

Wilders is wroetende media spuugzat

Parool 26.11.2010 Geert Wilders is het ‘spuugzat’: de media die maar in het verleden van zijn partijgenoten zitten te snuffelen. Dat liet hij vrijdagmorgen weten aan het ANP.

‘Media kunnen de diepvries in’

Geert Wilders is ’gewroet spuugzat’

 

AD 26.11.2010 DEN HAAG – Geert Wilders is ze ‘spuugzat’, de media die maar in het verleden van zijn partijgenoten zitten te snuffelen. Dat liet hij vanmorgen weten aan het ANP.

Wilders: media kunnen de diepvries in

NRC 26.11.2010 Geert Wilders is ze ‘spuugzat’, de media die maar in het verleden van zijn partijgenoten zitten te snuffelen. Dat liet hij vanmorgen per sms aan verschillende media weten. 

Wilders baalt van de media

Telegraaf 26.11.2010 Geert Wilders is ze ‘spuugzat’, de media die maar in het verleden van zijn partijgenoten zitten te snuffelen. Dat liet hij vrijdagmorgen weten aan het ANP.

Ministers zien geen heksen

Telegraaf 26.11.2010 Verscheidene ministers reageerden vrijdag laconiek op de beschuldiging van PVV-leider Geert Wilders aan de media dat er sprake is van een heksenjacht op PVV-Kamerleden. 

Ministers zien geen heksen

Spits 26.11.2010 Verscheidene ministers reageerden vrijdag laconiek op de beschuldiging van PVV-leider Geert Wilders aan de media dat er sprake is van een heksenjacht op PVV-Kamerleden. 

Wilders: ordinaire heksenjacht op PVV

VK 26.11.2010 Geert Wilders is het ‘spuugzat’: de media die maar in het verleden van zijn partijgenoten zitten te snuffelen. Dat liet hij vrijdagmorgen weten aan het ANP.

Wilders is media ‘spuugzat’ en wil rust

Trouw 26.11.2010 Geert Wilders laat vrijdag weten dat hij genoeg heeft van ‘het gewroet van de media in het verleden van PVV’ers’. De PVV-leider spreekt van ‘een ordinaire heksenjacht’.

Wilders is wroetende media spuugzat

Metro 26.11.2010 DEN HAAG (ANP) – Geert Wilders is het ‘spuugzat’: de media die maar in het verleden van zijn partijgenoten zitten te

Wilders is ‘heksenjacht’ spuugzat en zwijgt

26.11.2010 Geert Wilders wil niet reageren op de nieuwste affaires rondom zijn Kamerleden. “Ik ben het inmiddels spuugzat”, laat de PVV-leider per sms weten. “Het gewroet van de media in het verleden van PVV’ers begint nu op een ordinaire heksenjacht te lijken. Ik werk daar niet meer aan mee.”

Wilders is wroetende media spuugzat

De Pers 26.11.2010 Geert Wilders is het ‘spuugzat’: de media die maar in het verleden van zijn partijgenoten zitten te snuffelen. Dat liet hij vrijdagmorgen weten aan het ANP

 

Leedvermaak over PVV terecht, maar…

VK 25.11.2010 We mogen de onderliggende oorzaak van Wilders’ succes niet negeren – en dat gebeurt feitelijk nog te veel. En weer is een Wilderspaladijn een deel van zijn portefeuille kwijt geraakt, zodat we hier een fractie met Kamerleden Eerste en Tweede Klasse krijgen. Een interessante gang van zaken, juist voor een club die voor de zwoegende belastingbetaler zegt op te komen: wie niet deugt mag gaan luieren, wie nog niet door de mand is gevallen moet nog harder werken.

Met overgrote meerderheid (waarschijnlijk, we krijgen het niet te horen, Feind hört mit!) wees de PVV-fractie de plannen af van Hero Brinkman om zoiets als ‘PVV-leden’ in het leven te roepen. Gaat niet door. Geert beslist alles, altijd. En wonder boven wonder: na afloop van de vergadering bleek dat Hero zijn eige plan ook ineens een slecht idee vond! Hij is nu óók tegen leden, want de meerderheid is tegen leden. Een fraai voorbeeld van het ooit door Lenin zo enthousiast gepropageerde ‘democratisch centralisme’. Geen meerderheid? Dan verder je bek houden!

Wie heeft medelijden met Bosma?

De Pers 25.11.2010 Geert is geen volksvertegenwoordiger – hij wìl helemaal geen volk vertegenwoordigen, zo bleek dinsdagmiddag.  

Bosma heeft geen goed alternatief voor ledenpartij  

Trouw 24.11.2010 Volgens Martin Bosma, het PVV-Kamerlid dat zich steeds meer opwerpt als de ideoloog achter de beweging van Geert Wilders, is de partijdemocratie op sterven na dood, zo niet al lang overleden.

Ondemocratische PVV

NRC 23.11.2010 De PVV wordt niet gedemocratiseerd. Het blijft een partij van één lid, Geert Wilders, die zichzelf tot partijleider benoemt en uitmaakt wie hij als fractieleden om zich heen duldt. Ook kan dat ene lid bepalen wie de twaalf lijsttrekkers bij de provinciale statenverkiezingen worden en wie er nog meer namens de PVV (maar niet als lid van die partij) op de lijsten komen. De Tweede Kamerfractie van de PVV zal daar mogelijk invloed op uitoefenen – maar niet meer dan de leider goeddunkt. —->Lees verder »

Brinkman legt zich neer bij besluit fractie

VK 23.11.2010 PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman legt zich neer bij het besluit van zijn fractie om van de PVV geen ledenpartij te maken. ‘Ik heb mijn uiterste best gedaan’, zei hij dinsdag nadat de fractie zijn voorstel voor democratisering van de PVV had verworpen. 

Brinkman legt zich neer bij besluit

Telegraaf  23.11.2010 PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman legt zich neer bij het besluit van zijn fractie om van de PVV geen ledenpartij te maken. Ik heb mijn uiterste best gedaan, zei hij dinsdag nadat de fractie zijn voorstel voor democratisering van de PVV had verworpen.

Hero Brinkman te gast bij Matthijs van Nieuwkerk

23.11.2010 PVV-Kamerlid Hero Brinkman heeft al heel wat controversiële media-optredens op zijn naam staan. Wellicht wordt er vanavond nog zo een optreden aan dat rijtje toegevoegd, want dan zit Brinkman aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. De PVV’er is te gast om te vertellen over de democratisering van zijn partij.

Brinkman legt zich neer bij besluit fractie 

AD 23.11.2010 PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman legt zich neer bij het besluit van zijn fractie om van de PVV geen ledenpartij te maken. ”Ik heb mijn uiterste best gedaan”, zei hij vandaag nadat de fractie zijn voorstel voor democratisering van de PVV had verworpen.

PVV-fractie tegen meer democratie

Spits 23.11.2010 Zoals verwacht blijft Wilders de touwtjes binnen de PVV stevig in handen houden. Het voorstel van Hero Brinkman voor meer democratie binnen de partij werd vandaag door de PVV-fractie verworpen. LEES VERDER…

PVV-fractie verwerpt voorstel ledenpartij

VK 23.11.2010 DEN HAAG – De PVV-fractie verwerpt het voorstel van Kamerlid Hero Brinkman om van de PVV een democratische ledenpartij te maken. De partij blijft bestaan uit één lid: Geert Wilders.

PVV-fractie verwerpt plan voor ledenpartij

Metro 23.11.2010 De PVV wordt geen partij waar mensen lid van kunnen worden. De PVV-fractie heeft een voorstel daartoe van…

PVV wil geen leden

De pers 23.11.2010 De PVV wordt geen partij waar mensen lid van kunnen worden. De PVV-fractie heeft een voorstel daartoe van fractiegenoot Hero Brinkman dinsdag verworpen.

Lek maakt PVV doodgewone partij
Hero mag zeggen wat hij wil
Brinkman wil democratische partij
Brinkman tegen gedogen

PVV wordt geen ledenpartij
Telegraaf  23.11.2010 De PVV wordt geen partij waarvan mensen lid kunnen worden. De PVV-fractie heeft een voorstel daartoe van fractiegenoot Hero Brinkman dinsdag verworpen in een urenlange vergadering. 

PVV democratiseert niet Video  De pers 23.11.2010 

PVV bespreekt democratisering
Telegraaf  23.11.2010 De Tweede Kamerleden van de PVV bespreken dinsdag een gevoelig onderwerp in hun wekelijkse vergadering. Onder leiding van voorzitter Geert Wilders zal de fractie praten over de voorstellen van collega Hero Brinkman om de partij te democratiseren. 

PVV-fractie verwerpt voorstel Brinkman voor ledenpartij

Elsevier 23.11.2010 De PVV wordt geen partij met leden, zoals Kamerlid Hero Brinkman wil. Dat heeft de PVV-Kamerfractie dinsdag besloten tijdens een beraad. PVV-leider Geert Wilders heeft de uitkomst zojuist bekendgemaakt, meldt ANP.

Zie ook:

PVV-fractie verwerpt plan voor ledenpartij  

NRC 23.11.2010 NIEUWS – De PVV wordt geen partij waarvan mensen lid kunnen worden. De PVV-fractie heeft een voorstel daartoe van fractiegenoot Hero Brinkman dinsdag verworpen in een urenlange vergadering.

PVV-fractie verwerpt voorstel voor meer democratie – Video

AD 23.11.2010 DEN HAAG – De PVV wordt geen partij waarvan mensen lid kunnen worden. De PVV-fractie heeft een voorstel daartoe van fractiegenoot Hero Brinkman verworpen in een urenlange vergadering.

PVV-fractie verwerpt plan voor ledenpartij

Trouw 23.11.2010 Het blijft onmogelijk om lid te worden van de PVV van Geert Wilders. De PVV-fractie heeft een voorstel daartoe van fractiegenoot Hero Brinkman dinsdag verworpen. 

PVV vergadert over plannen Brinkman

VK 23.11.2010 De PVV-fractie vergadert vandaag in Den Haag over de democratiseringsvoorstellen van Tweede Kamer-lid Hero Brinkman. Hij is voorstander van een ledenstructuur binnen de partij, en wil graag een jongerenafdeling oprichten. Ook vindt Brinkman dat de partij minder ‘een one-man party’ moet zijn, maar een partij van alle 24 fractieleden.

PVV bespreekt democratisering

Spits 23.11.2010 Zou het dan toch..? De Tweede Kamerleden van de PVV bespreken vandaag, tijdens hun wekelijkse vergadering, de eventuele democratisering van de partij. Een voorstel van PVV’er Hero Brinkman. LEES VERDER…

Lange lul, kort lontje

De pers 22.11.2010  Een klein beetje leedvermaak is de Vlamingen niet vreemd, blijkt uit de kranten van dit weekend. De Hollandse politiek piept en kraakt. ‘Het mag dan technisch werkeloos zijn, wij hebben wel een fatsoenlijk parlement.’ 

Het is fijn om als waarnemer van de politiek voorspellingen te doen, die ook nog bewaarheid worden. Al in mei schreef ik hier over tragedie in het politieke theater van de PVV. En dat schreef ik naar aanleiding van de muiterij van Hero Brinkman.

Ik kwam tot deze conclusie: ‘Maar Brinkman wil toch democratiseren en de scherpe kantjes van de islamstandpunten verzachten? Wat is dan een gedemocratiseerde, minder scherpe PVV? Dat is gewoon de VVD. Een partij die al een paar decennia bestaat. Sektarische figuren helpen niet alleen hun beweging, maar ook zichzelf om zeep. Zo kwam er een einde aan de LPF en alle sektarische figuren die in de illusie verkeerden dat ze een nieuwe Pim Fortuyn waren.’  

Wilders moet fitna binnen PVV beslechten

Elsevier 22.11.2010 ‘De PVV kampt, zoals alle andere partijen, met een interne strijd om het leiderschap. De gedoogsteun aan het Nederlandse kabinet is de reden dat deze strijd nu losbarst.’

‘Rutte, Verhagen en Wilders praten over PVV-problemen’

Elsevier 22.11.2010 Premier Mark Rutte (VVD), vicepremier Maxime Verhagen (CDA) en gedoogpartner Geert Wilders (PVV) overleggen iedere maandag over hun samenwerking. Vandaag staat het rumoer binnen de PVV op de agenda. Het was al bekend dat de drie politici wekelijks overleggen, maar volgens de Volkskrant zijn nu ook de locatie en de dag bekend.

De verwachting was, niet in het minst bij PVV-voorman Geert Wilders zelf, dat het rechtse verhaal bij de nieuwe lichting nieuwsmakers niet meteen ter discussie zou worden gesteld. De afgelopen weken bewijzen echter dat rechtse politici in de nieuwe media niet worden ontzien.

Bij de onthullingen over de PVV-Kamerleden Lucassen, De Mos en Sharpe namen de ’rechtse’ media zelfs het voortouw. Een uitzending van ’Uitgesproken WNL’ zette de onderzoeksmolen in beweging met het verhaal over ’buurtterrorist’ Lucassen. WNL mag dan sympathie voor de rechtse zaak hebben, het verhaal deed de nieuwe centrum-rechtse regering van Rutte geen goed. ’PowNews’ en GeenStijl waren er als eerste bij om ook Sharpe aan het mediakruis te nagelen.

Rechtse media ontzien rechtse politici niet

Trouw 22.11.2010 Het medialandschap is sterk veranderd. Maar juist de nieuwe ’rechtse’ omroepen jagen op de PVV-schandalen. 

Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders vergaderen vandaag op het ministerie van Economische Zaken onder meer over de politieke situatie die die is ontstaan na alle ophef van vorige over de PVV-Kamerleden Lucassen, Sharpe en Hernandez.

Ingewijden verwachten dat Rutte en Verhagen van Wilders willen weten of hij nog meer problemen in zijn fractie voorziet, en wat hij daaraan gaat doen.

De partijleiders bespreken tevens de dossiers die tot wrijving kunnen leiden tussen de coalitiepartijen VVD en CDA, en gedoogpartner PVV. Er zijn verder geen ambtenaren bij de gesprekken aanwezig.

Gedoogpartners bespreken PVV-rumoer

VK 22.11.2010 Binnenland DEN HAAG – Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders vergaderen vandaag op het ministerie van Economische Zaken onder meer over de politieke …

Madlener rekent op gezond verstand Brinkman

AD 20.11.2010 HILVERSUM – De hele fractie van de PVV in de Tweede Kamer zal zich scharen achter het besluit over hoe het verder moet met de PVV als partij.

 

Ik vertrouw op gezond verstand

Telegraaf 20.11.2010 HILVERSUM –  De hele fractie van de PVV in de Tweede Kamer zal zich scharen achter het besluit over hoe het verder moet met de PVV als partij. De fractie komt naar buiten met een meerderheidsstandpunt waar iedereen zich bij neerlegt, zei PVV-Europarlementariër Barry Madlener zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Ik vertrouw op het gezond verstand van Hero Brinkman.

Wilders is afhankelijk van de bereidheid van de betrokkene zelf om de Tweede Kamer te verlaten. In dat geval kan hij een Kamerlid vervangen door een volgende kandidaat. Wil iemand niet vertrekken, dan kan hij hem hoogstens uit de fractie zetten, maar daarmee verliest de coalitie haar meerderheid.

Affaires, maar nog geen LPF-taferelen

Trouw 19.11.2010 De voorbeelden geven de gijzeling aan waarin PVV-leider Geert Wilders is beland. Alles draait om die ene zetel – die de coalitie met de VVD en CDA nodig heeft om een meerderheid te behouden.

”De irritaties lopen snel op. Ik weet vooraf hoe ver ik kan gaan in een debat. Maar PVV’ers moeten voor alles terug naar Geert,” zegt een CDA-Kamerlid. Doet een PVV’er een toezegging in een debat, dan bestaat de kans dat Wilders die later terugdraait.” ”Als Wilders zijn controledrift niet opgeeft, klapt de boel,” zegt de CDA’er.

Iedereen moet eerst langs Geert

Parool 19.11.2010 Tweede Kamerleden van CDA en VVD hekelen de moeizame samenwerking met collega’s van de PVV. Alles moet langs Geert Wilders, anders mogen ze geen standpunt innemen. Dat vertraagt het overleg enorm, zeggen CDA- en VVD-Kamerleden die niet met naam willen worden genoemd; zeker omdat Wilders de laatste tijd razend druk is met fractieleden die in opspraak zijn.

Coalitiepartijen balen van onbereikbare PVV-Kamerleden

Elsevier 19.11.2010 Verschillende Kamerleden van regeringspartijen CDA en VVD zijn ontevreden over de moeizame samenwerking met PVV-collega’s. Partijleider Geert Wilders zou de touwtjes te strak in handen hebben. ‘Als Geert Wilders niet opgeeft, klapt de boel.’ Dat zegt een anoniem CDA-Kamerlid in Het Parool.

Zie ook:

Brinkman wil plan PVV-jongeren doorzetten

NRC 19.11.2010 PVV-Kamerlid Hero Brinkman zet zijn initiatief voor een jongerenorganisatie door, ook als zijn fractie hier niet mee instemt. Hij zet daarmee de verhoudingen binnen de PVV-Kamerfractie op scherp. Daar wordt over twee weken gesproken over een jongerenorganisatie.

Brinkman gaat voor jongerenafdeling PVV

AD 19.10.2010 DEN HAAG – PVV’er Hero Brinkman zet zijn plannen voor een jongerenafdeling van zijn partij door, ook al is de fractie daar op tegen. Dat kondigt hij vrijdag aan in NRC Handelsblad. “Ik wil binding houden met de groep jongeren met wie ik contact heb.”

Brinkman: sowieso jongerenbeweging

VK 19.11.2010 PVV-Kamerlid Hero Brinkman is vastbesloten. Er moet en zal een jongerenbeweging bij de PVV komen. Zelfs als de rest van de fractie dit niet wil. ‘Bij wijze van spreken organiseer ik de bijeenkomsten in mijn huiskamer’.  Dit zegt Brinkman vandaag in een interview met NRC Handelsblad. ‘Ik zie het als mijn plicht om binding te houden met mijn achterban. De fractie kán daar niet tegen zijn.’

Brinkman gaat door jongerenafdeling  

Trouw 19.11.2010 PVV’er Hero Brinkman zet zijn plannen voor een jongerenafdeling van zijn partij door, ook al is de fractie daar op tegen. “Ik wil binding houden met de groep jongeren met wie ik contact heb.”

De paniek is groot bij de PVV

VK 19/11/10 Geert Wilders zit plots in een rol die hem niet op het lijf is geschreven: hij moet de boel bij elkaar houden. Tegelijkertijd moet hij op zoek naar zo’n tweehonderd PVV’ers voor de Statenverkiezingen van 2 maart.

Wilders schiet terug  

19.11.2010 telegraaf  Genoeg is genoeg, moet Geert Wilders hebben gedacht toen hij gisteren in de Haagse wandelgangen opnieuw massaal door de pers werd belaagd.

Wilders moet werken aan geloofwaardigheid

Elsevier 18.11.2010 Het blijft krom dat PVV’er Sharpe wel opstapt als Kamerlid en Lucassen niet. Wilders heeft nog een hele kluif aan het eerherstel van zijn partij.

Affaires, maar nog geen LPF-taferelen

Trouw 18.11.2010 PVV-Kamerlid Sharpe besloot gisteren uit de politiek te stappen, maar PVV-collega Lucassen die toch heel wat meer op zijn kerfstof lijkt te hebben blijft wel. De twee voorbeelden geven de gijzeling aan waarin Geert Wilders is beland.

‘Richtingenstrijd binnen PVV’ 

Trouw 18.11.2010 Binnen de PVV is een richtingenstrijd ontstaan. Fractielid Hero Brinkman wil een discussie over de koers van de partij en wil af van het ‘ronduit knechtende’ mediabeleid van de partij.  

Nieuwe kritiek Brinkman op functioneren van PVV

AD 18.11.2010 DEN HAAG – PVV-Kamerlid Hero Brinkman heeft opnieuw forse kritiek op het functioneren van zijn eigen partij. De kritiek staat in een door hem geschreven discussiestuk, dat uitlekte via het tv-programma Eenvandaag.

Meer ellende voor PVV: Kritisch stuk Brinkman lekt uit

Elsevier 18.11.2010 Een notitie van PVV-Kamerlid Hero Brinkman over het democratiseren van de partij is uitgelekt. In de notitie is Brinkman ongekend kritisch over de koers van de PVV. TROS en Avro-programma Een Vandaag heeft het kritische stuk van Brinkman, en ook een kritische tegennotitie van zijn collega Martin Bosma, in handen. (pdf).

Zie ook:

Discussiestukken PVV-koers uitgelekt

Spits 18.11.2010 Discussiestukken over de inhoudelijke koers van de PVV zijn uitgelekt. EenVandaag heeft de hand weten te leggen op een acht pagina’s tellende notitie van Hero Brinkman. Daarin eist het fractielid een discussie over de richting van de partij. Die wordt nu alleen bepaald door Geert Wilders. -> LEES VERDER…

Weer kritiek Brinkman op PVV

Telegraaf 18.11.2010 PVV-Kamerlid Hero Brinkman heeft opnieuw forse kritiek geleverd op het functioneren van zijn eigen partij. In een discussiestuk, dat uitlekte via EenVandaag, spreekt hij onder meer de vrees uit, dat de PVV een one-issuepartij wordt, die alleen tegen de islam is gericht.

Brinkman en Bosma: oneens over te volgen koers PVV

VK 18.11.2010 Binnenland AMSTERDAM – De prominente PVV-Kamerleden Hero Brinkman en Martin Bosma zijn het fundamenteel oneens over de toekomst van de PVV. Brinkman wil …

Brinkman spuit nieuwe kritiek op functioneren PVV

Trouw 18.11.2010 PVV-Kamerlid Hero Brinkman heeft opnieuw forse kritiek op het functioneren van zijn eigen partij. De kritiek staat in een door hem geschreven discussiestuk, dat donderdag uitlekte via het tv-programma Eenvandaag.

Brinkman spuit nieuwe kritiek op functioneren PVV

18.11.2010 PVV-Kamerlid Hero Brinkman heeft opnieuw forse kritiek op het functioneren van zijn eigen partij. De kritiek staat in een door hem geschreven discussiestuk, dat donderdag uitlekte via het tv-programma Eenvandaag. Brinkman zet in het stuk zijn ideeën uiteen over de PVV, die volgens hem democratischer zou moeten worden.

Nieuwe kritiek Brinkman op PVV

NU 18.11.2010 AMSTERDAM – PVV-Kamerlid Hero Brinkman heeft opnieuw forse kritiek op het functioneren van zijn eigen partij. De kritiek staat in een door hem geschreven discussiestuk, dat donderdag uitlekte via het tv-programma Eenvandaag.

november 19, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

Richard de Mos PVV – de Firma Gluup en Bedrog

PVV-Tweede Kamerlid Richard de Mos deed in Delft een tweejarige opleiding tot schoolleider in het basisonderwijs.

Hij erkent dat er een verschil is tussen het zijn van een schoolleider en het hebben van de juiste papieren om schoolleider te worden.

Op de site van de Volkskrant zegt hij dat hij wel schoolhoofd zou kunnen zijn als hij dat wil. “Ik heb met bloed, zweet en tranen al mijn diploma’s gehaald. Als ergens staat dat ik schooldirecteur ben geweest, dan is dat verkeerd overgenomen.”

Afgelopen vrijdag nog verscheen op de site www.dejongejournalist.com een geautoriseerd interview met De Mos waarin hij zegt: ‘Ik ben schooldirecteur geweest en heb altijd voor de klas gestaan.’ Het citaat is correct weergegeven.

De Volkskrant zegt een video van een interview te hebben gezien waarin De Mos zegt: “Ik ben schooldirecteur geweest en heb altijd voor de klas gestaan.” Dat zei De Mos in een interview met een student journalistiek.

Op de website van de PVV stond ook vanochtend nog in het overzicht van kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni bij de foto van De Mos (nummer 10): ‘Voormalig onderwijzer en schoolhoofd in de moeilijkste wijken van Den Haag’.

PVV’er De Mos liegt over werk als schoolhoofd

AD 17.11.2010 DEN HAAG – PVV-Kamerlid Richard de Mos heeft zich uitgegeven als schooldirecteur terwijl hij dat nooit is geweest. In zijn cv op de PVV-site stond tot voor kort dat hij ervaring heeft als schooldirecteur. Een foutje, zegt hij. In een interview stelde hij zich echter onlangs nog voor als voormalig schooldirecteur, schrijft de Volkskrant vandaag op zijn website.   

PVV-er De Mos onterecht schoolhoofd genoemd

Den Haag FM 17 november 2010 – PVV-Kamerlid Richard de Mos is op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen onterecht aangekondigd als ‘voormalig onderwijzer en schoolhoofd in de moeilijkste wijken van Den Haag’. Dat schrijft de Volkskrant.

Volgens de openbare basissschool De Spoorzoeker (Spoorwijk) waar De Mos les gaf heeft hij wel een opleiding tot schoolleider gevolgd, maar is hij het nooit geweest.  Ook in andere publicaties werd het Kamerlid opgevoerd als schooldirecteur…Lees meer  

PVV-Kamerlid was geen schoolhoofd

Parool 17.11.2010 De PVV heeft Tweede Kamerlid Richard de Mos ten onrechte gepresenteerd als voormalig schoolhoofd. De Mos zegt dat hij wel een diploma voor schooldirecteur heeft gehaald. Maar hij is het nooit geweest.

PVV’er De Mos liegt over werk als schoolhoofd

Trouw 17.11.2010 PVV-Kamerlid Richard de Mos heeft zich uitgegeven als schooldirecteur terwijl hij dat nooit is geweest. In zijn cv op de PVV-site stond tot voor kort dat hij ervaring heeft als schooldirecteur. Een foutje, zegt hij. In een interview stelde hij zich echter onlangs nog voor als voormalig schooldirecteur, schrijft de Volkskrant woensdag op zijn website.

PVV’er ten onrechte vermeld als schoolhoofd

VK 17.11.2010 Politiek DEN HAAG Recent nog herhaalde PVV-kamerlid Richard de Mos (34) in een interview wat zijn partij al jaren over hem beweert: dat hij behalve …

In opspraak Richard de Mos

NRC 17.11.2010 Meer PVV’ers zijn in opspraak geraakt: James Sharpe en Richard de Mos. PVV-Kamerlid Richard de Mos presenteert zich als ‘voormalig schoolhoofd’, terwijl hij dat nooit is geweest, meldt de Volkskrant.  

PVV’er De Mos liegt over werk als schoolhoofd

17.11.2010 PVV-Kamerlid Richard de Mos heeft zich uitgegeven als schooldirecteur terwijl hij dat nooit is geweest. In zijn cv op de PVV-site stond tot voor kort dat hij ervaring heeft als schooldirecteur. Een foutje, zegt hij. In een interview stelde hij zich echter onlangs nog voor als voormalig schooldirecteur, schrijft de Volkskrant woensdag op zijn website.

‘En collega Richard de Mos liegt op cv’

Telegraaf  17.11.2010 PVV’er Richard de Mos heeft ten onrechte meerdere malen beweerd dat hij behalve onderwijzer ook schooldirecteur is geweest.   

Blog:  

Het lijken wel Dominosteentjes

Krapuul.nl

november 17, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 5 reacties