Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Onderzoek lekkage commissie Stiekem gestart

Onderzoek

De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de commissie-stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

De commissie krijgt tot uiterlijk 3 februari 2015 de tijd om te onderzoeken of er grond is om een of meerdere Kamerleden te vervolgen voor een ambtsmisdrijf. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Commissie-Stiekem.

In de commissie-Stiekem bespreken de fractievoorzitters staatsgeheime zaken met de minister van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor de AIVD) of de minister van Defensie (verantwoordelijk voor de MIVD).

Inmiddels werd bekend dat het Openbaar Ministerie een commissie van de Tweede Kamer laat onderzoeken welk lid van de ‘Commissie Stiekem’ in februari vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan NRC Handelsblad.

Halbe Zijlstra deed in maart aangifte van het schenden van geheimhoudingsplicht, maar het Openbaar Ministerie is niet bevoegd de zaak te behandelen, omdat het mogelijk om een ambtsmisdrijf door een Kamerlid gaat.

Samsom

Dinsdag zei PvdA-leider Diederik Samsom dat hij niet heeft gelekt uit de ‘commissie-Stiekem’. Hij zei dat in een reactie op een onderzoek door de Rijksrecherche naar lekken uit die commissie. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zou als voorzitter van de commissie aangifte hebben gedaan van lekken.

Wat is de aanleiding?

Aanleiding voor de aangifte is de reconstructie van NRC Handelsblad van de affaire rond minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en de aan de Amerikanen verstrekte metadata.

Plasterk kwam in 2014 in grote politieke problemen toen hij zijn mond voorbij praatte in het tv-programma Nieuwsuur. Daar stelde hij dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor het ophalen van 1,8 miljoen belgegevens, maar later bleek dat Nederland de taps zelf had uitgevoerd en geleverd aan de Amerikanen.

Op pagina 31 van de 40 pagina’s tellende reactie van de landsadvocaat staat: ‘In werkelijkheid gaat het hierbij niet om gesprekken, maar om metadata, die door de Staat in het kader van de internationale samenwerking rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig aan andere landen zijn verstrekt.’

Klik op het pdf-document of op deze link voor het hele document met de reactie van de landsadvocaat.

Klik hier om te downloaden:  landsadvocaat.pdf.pdf

Oppositiepartijen verweten Plasterk dat hij de Kamer niet snel genoeg had geïnformeerd toen hij achter zijn fout kwam, waarna D66 een motie van wantrouwen indiende. Naast de VVD en PvdA steunden alleen de SGP en ChristenUnie de motie niet.

Presidium 

Het presidium heeft de Tweede Kamer daarom de opdracht gegeven een onderzoekscommissie, bestaande uit tenminste vijf Kamerleden, in te stellen die moet onderzoeken of er voldoende grond is om vervolging over te gaan. De commissie krijgt dezelfde bevoegdheden als een parlementaire enquêtecommissie en kan dus getuigen onder ede verhoren.

De inmiddels ingestelde onderzoekscommissie zal zich de komende drie maanden buigen over de kwestie. Als het aan Kamervoorzitter Van Miltenburg ligt, komt er zo snel mogelijk duidelijkheid. Het is namelijk van belang “om de betrouwbaarheid en goede naam van de volksvertegenwoordiging snel te zuiveren”, aldus de Kamervoorzitter.

zie: Ook PvdA-leider Diederik Samsom ontvangt een Rode kaart

zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart

AFLUISTERGATE  Elsevier

NSA Elsevier

NSA NRC

Reconstructie: Rel rond Plasterk NU

Vijf vragen geheime diensten NU

Achtergrond: Wat doet de NSO? NU

AFTAPDEBAT  Elsevier

AFTAPGATE Elsevier

AFLUISTEREN  Elsevier

RONALD PLASTERK Elsevier

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven: “Tweede Kamer moet niet zelf lekken onderzoeken”

Den HaagFM 22.11.2015 De voormalige Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven van de Partij van de Arbeid vindt het niet verstandig dat de Kamer zelf het lekken uit de ‘commissie stiekem’ gaat onderzoeken. Dat zei zij zaterdag in het programma Nieuwslicht op Den Haag FM.

Van Nieuwenhoven is tegenwoordig gemeenteraadslid voor haar partij in Den Haag. In 2002 was zij korte tijd fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en zat in die hoedanigheid ook in de Commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD), zoals de ‘commissie stiekem’ officieel heet. “En daar ga ik verder dus niks over zeggen”, grapte Van Nieuwenhoven. Lekken uit de commissie is ten strengste verboden.

De Tweede Kamer besloot onlangs zelf te gaan onderzoeken wie recentelijk toch gelekt heeft. Van Nieuwenhoven vindt dat vreemd. “Tweede Kamerleden mogen alles onderzoeken wat ze willen. Maar ik heb de Grondwet er even bij gepakt en daarin staat dat mensen die in zo’n functie zitten alleen terecht kunnen staan bij de Hoge Raad. Dus de Tweede Kamer kan zelf geen oordeel vormen. Dan denk ik, en dat is het enige wat ik erover wil zeggen, dat je als Tweede Kamer jezelf daar geen partij in moet maken.”…lees meer

De zeven detectives van de Tweede Kamer

VK 18.11.2015 De Tweede Kamer heeft dinsdag zeven interne detectives aangesteld. Ze zijn belast met de ondankbare taak te oordelen over het lot van een collega.

Hoe ontstond de crisis rond de commissie stiekem?

Intriges, stommiteiten en vergelding streden om voorrang.Het Binnenhof creëerde zijn eigen House of Cards, vermengd met een dosis Jansen en Janssen. (+).

De Rijksrecherche heeft een of meerdere fractievoorzitters ‘in beeld’ die mogelijk hebben gelekt uit de ‘commissie stiekem’. En dat is ‘mogelijk’ een ambtsmisdrijf, een vergrijp dat in elk geval het einde van een politieke carrière betekent en misschien zelfs een celstraf. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer dat opdracht gaf tot instellen van de onderzoekscommissie, vroeg om juridisch onderlegde Kamerleden. Het resultaat is een kleurrijk gezelschap, van rechter tot gevangenisdirecteur.

De PVV heeft haar meest ervaren man afgevaardigd, zegt Martin Bosma, tevens lid van het presidium. Het betreft voormalig officier van justitie en advocaat-generaal Raymond de Roon. Eén manco in zijn indrukwekkende cv: hij was het die een undercoverjournalist van HP/De Tijd aannam als PVV-stagiair. Zijn voorkomen past uitstekend bij de rol van private eye. Ex-PVV’er Hernandez in een interview uit 2012: ‘Een heel mysterieuze man. Hij had allemaal lampen met blauw licht in zijn kamer opgehangen, ‘het solarium’ noemden we dat.’

Ook de SP stuurt haar meest ervaren lid het veld in, zegt partijleider Roemer, die verder glimlacht en zijn mond houdt. Michiel van Nispen is mentaal en fysiek toegerust op de taak: hij studeerde rechten, werkte drie jaar in een advocatenkantoor, liep de marathon van Rotterdam. ‘Iemand moet het doen’, zegt hij. Maar wat dan precies? En hoe? Hij heeft nog geen idee, de commissie moet haar eerste vergadering nog houden. ‘Het kan zijn dat onze monden daarna helemaal op slot gaan.’

D66 stelt Vera Bergkamp beschikbaar. In de Fyracommissie viel op dat ze stevig kan doorvragen, zegt fractieleider Pechtold. Ze zit nog in ‘de onderzoeksmodus’, zegt Bergkamp. Ze noemt de klus ‘uniek’ en ‘een eer’, maar vooral een ‘noodzakelijkheid’. Ze is blij verrast dat Madeleine van Toorenburg namens het CDA deelneemt, met wie ze samen het Fyra-debacle onderzocht. Ook de CDA’er beschikt over de juiste papieren. Ze studeerde rechten en was jarenlang gevangenisdirecteur.

Mark Harbers. © ANP

De PvdA laat de klus aan de bedachtzame Jeroen Recourt, hij was rechter voordat hij in de Kamer kwam. Namens de VVD stapt ‘senior-Kamerlid’ Mark Harbers in de commissie. Harbers kan vooral bogen op lange politieke ervaring binnen de VVD. Welke kwaliteiten brengt hij in? ‘Over de commissie zeg ik niks.’ Carola Schouten mag gaan speuren namens de ChristenUnie. Ze schoof als financieel woordvoerder de afgelopen jaren aan bij menig topoverleg met fractievoorzitters en kent het spel tussen politici en journalisten.

Het is pionieren. Nooit eerder bewandelde de Kamer deze route. Maar het moet, de Grondwet schrijft voor dat het parlement alleen zelf kan beslissen over vervolging. Naar verwachting buigt de commissie zich eerst over het, mogelijk geanonimiseerde, materiaal van het OM. Als dat niet tot een besluit leidt, heeft het team de bevoegdheid om mensen te horen. Uiterlijk 3 februari moeten ze hun resultaten voorleggen aan de Kamer. Die hakt bij stemming de laatste knoop door: een collega doorverwijzen naar de hoogste rechter of met de schrik laten vrijkomen.

Schouten (CU) voorzitter Stiekem-onderzoekers

AD 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem. Ze werd woensdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, het zevende lid stemde blanco.

Wij zullen niet oordelen of veroordelen, aldus Carola Schouten.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

,,Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben. De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Talent
Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Lees ook;

Schouten (CU) voorzitter onderzoekscommissie Stiekem

NU 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem.

Ze werd donderdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, de zevende stemde blanco.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

‘Niet oordelen’

“Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben.

De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Achtergrond Schouten

Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Zie ook: Waarover gaat de affaire rond de commissie-Stiekem?

Lees meer over: Commissie Stiekem Carola Schouten

Gerelateerde artikelen;

Onderzoekscommissie Stiekem is rond

Ook Harbers (VVD) onderzoekt lek Commissie Stiekem

OM legt onderzoek commissie-Stiekem neer om mogelijk ambtsmisdrijf

Schouten vz Stiekem-onderzoek

Telegraaf 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem. Ze werd woensdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, het zevende lid stemde blanco.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

“Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben. De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Gerelateerde artikelen;

17-11: Van Nispen (SP) in commissie

13-11: Commissie Stiekem blijft bestaan

12-11: ‘Kwestie snel ophelderen’

Deze Kamerleden gaan op zoek naar het lek

VK 17.11.2015 Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Michiel van Nispen (SP), Raymond de Roon (PVV), Vera Bergkamp (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) zullen plaatsnemen in de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek in de commissie stiekem.

De commissie krijgt tot uiterlijk 3 februari de tijd om te onderzoeken of er grond is om een of meerdere Kamerleden te vervolgen voor een ambtsmisdrijf. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.
In de ‘commissie stiekem’ (officieel de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ofwel CIVD) worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche.
De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Onderzoekscommissie ‘Stiekem’ rond

Trouw 17.11.2015 De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de commissie-stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Niet de hele Kamer is het eens met deze gang van zaken. Onder anderen Henk Krol (50PLUS) en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden het niet terecht dat de kleinste fracties niet in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd zijn. Ze wilden één Kamerlid namens de kleine fracties afvaardigen.

In de commissie-stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. Daarbij zijn een of meer leden van de commissie-stiekem “in beeld” gekomen ten aanzien van mogelijk lekken van informatie.

Omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is om (ex-)Kamerleden en (ex-)bewindslieden te vervolgen, droeg het OM de zaak daarna over aan het presidium van de Kamer. Die besloot daarop een onderzoekscommissie in te stellen.

Die zal nagaan of er voldoende gronden bestaan voor vervolging vanwege het lekken van informatie uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zoals de commissie-stiekem officieel heet. De Kamer zal dan uiterlijk 3 februari beslissen of iemand vervolgd zal worden.

Verwant nieuws;

Kabinet gaat door met Commissie Stiekem– 13/11/15

Presidium Kamer wil onderzoek naar lek commissie-stiekem– 12/11/15

Meer over; Commissie Stiekem Ronald Plasterk Politiek AIVD Anouchka van Miltenburg

Onderzoekscommissie Stiekem is rond

NU 17.11.2015 De commissie die onderzoek gaat doen naar het lek in de Commissie Stiekem is rond. Alle partijen hebben laten weten wie ze afvaardigen voor de commissie.

Voor de SP komt Michiel van Nispen erin, voor het CDA Madeleine van Toorenburg (foto), voor de ChristenUnie Carola Schouten, voor de PVV Raymond de Roon en voor de D66 zal Vera Bergkamp zitting nemen.

Eerder werd al bekend dat Jeroen Recourt voor de PvdA en Mark Harbers voor de VVD erin zitting zullen nemen.

Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Geheim

In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim.

In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Zie ook: Waarover gaat de affaire rond de commissie-Stiekem?

 

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen

Ook Harbers (VVD) onderzoekt lek Commissie Stiekem 

OM legt onderzoek commissie-Stiekem neer om mogelijk ambtsmisdrijf 

‘Fractieleiders Tweede Kamer ondervraagd over lek commissie Stiekem’ 

Onderzoekscommissie ‘Stiekem’ is rond

AD 17.11.2015 De onderzoekscommissie die het lek in de Commissie Stiekem gaat onderzoeken, is rond. In de commissie zitten Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66), zo maakten de partijen dinsdag bekend. Eerder werd al duidelijk dat de PvdA Jeroen Recourt afvaardigt en de VVD Mark Harbers.

Eerder werd al bekend dat Jeroen Recourt voor de PvdA en Mark Harbers voor de VVD erin zitting zullen nemen. D66 moet nog met een naam naar buiten treden. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Geheim
In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche.

De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Lees ook;

Van Nispen (SP) in commissie

Telegraaf 17.11.2015 De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de Commissie Stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Niet de hele Kamer is het eens met deze gang van zaken. Onder anderen Henk Krol (50PLUS) en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden het niet terecht dat de kleinste fracties niet in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd zijn. Ze wilden één Kamerlid namens de kleine fracties afvaardigen.

In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. Daarbij zijn een of meer leden van de Commissie Stiekem “in beeld” gekomen ten aanzien van mogelijk lekken van informatie.

Omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is om (ex-)Kamerleden en (ex-)bewindslieden te vervolgen, droeg het OM de zaak daarna over aan het presidium van de Kamer. Die besloot daarop een onderzoekscommissie in te stellen. Die zal nagaan of er voldoende gronden bestaan voor vervolging vanwege het lekken van informatie uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zoals de Commissie Stiekem officieel heet.

De Kamer zal dan uiterlijk 3 februari beslissen of iemand vervolgd zal worden.

Gerelateerde artikelen;

16-11: Ook Harbers onderzoekt lek’

13-11: Commissie Stiekem blijft bestaan

Advertenties

november 18, 2015 Posted by | 2e kamer, Commissie-Stiekem, integriteit, politiek, PvdA | , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Frans Timmermans PvdA boos op Geert Wilders PVV

Timmermans ontkent zinspeling op verbod PVV

 NRC 11.10.2012 Je vergelijkt de Nederlandse en Duitse wet op politieke partijen en voor je het weet sta je op GeenStijl met een Hitlersnorretje omdat je de PVV wil verbieden. PvdA-Kamerlid Frans Timmermans is “zo boos” dat uitspraken over de PVV die hij gisteren deed op het symposium ‘Nederlandse democratie: quo vadis?’ uit zijn verband zijn gerukt.

‘Timmermans zinspeelt op verbod PVV’ was vanochtend de kop in diverse regionale GPD-dagbladen waaronder het Dagblad van het Noorden. Op het symposium zei de prominente PvdA’er namelijk dat in Duitsland “een partij als de PVV niet zou zijn toegelaten”.

Zijn fractiegenoot Raymond de Roon twitterde: “Democratie volgens Frans Timmermans: Partij die Grondwet wil veranderen, sluit hij uit.”

oktober 11, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Frans Timmermans PvdA boos op Geert Wilders PVV

Geert Wilders PVV – Voedingsbodem voor Fascisme en Racisme

Fase 3 ??

Er werd al eens eerder gezegd dat Geert Wilders PVV in fase 2 zat van het opkomend fascisme. En ook de overeenkomsten met het extreem Rechtse Neonazisme zijn Geert Wilders niet vreemd.

Zie ook: Geert Wilders PVV zit in fase 2 van het fascisme

Folder – Deze keer gaat het om een Duitstalige folder (brochure). Er staat onder meer dat rechts-populistische of rechts-radicale opvattingen een voedingsbron kunnen zijn voor terrorisme. In die brochure, getiteld Neonazi-Strategien in Sozialen Netzwerken, wordt Wilders tweemaal genoemd.

Ook staat er een kleine foto van de PVV-leider in de brochure. Zo wordt verwezen naar een bijeenkomst van de Duitse partij Die Freiheit, waar Wilders vorig jaar september te gast was, en naar buttons met daarop het ‘onder meer door Geert Wilders gebruikte’ logo van een moskee met een streep er door.

Zie: Netz Gegen Nazis2.0 Internet

Voedingsbodem – Het Duitse ministerie van Justitie heeft subsidie betaald voor de brochure. De Duitse minister van Justitie, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, heeft het voorwoord van de brochure geschreven.

Minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger stelt dat een op de tien Duitsers rechts-populistische of rechts-radicale opvattingen heeft. ‘Die ontwikkeling is de voedingsbodem voor neonazicel NSU uit Zwickau en hun willekeurige moorden.’

PVV-leider Geert Wilders heeft donderdag na een bericht in De Telegraaf Tweede Kamervragen aan Rosenthal gesteld. Wilders ging er in zijn vragen naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf van uit dat zijn gedachtegoed in het stuk een voedingsbodem voor Duitse neonazi’s wordt genoemd.

Wilders eiste dat Nederland de Duitse ambassadeur op het matje roept.

Help de PVV lekker scoren!
De Pers 08.02.2012 Raak! Een puntje voor Geert! Wat zal hij hebben genoten! De PVV-leider heeft weer twee linkse landverraders lekker op de kast heeft gejaagd. Weer een punt gescoord!

Duitse anti-neonazi-folder komt niet uit de lucht vallen

VK 02.02.2012 De folder die de Amadeu Antonio Stiftung heeft uitgebracht en waar Geert Wilders zo boos over is, komt niet uit de lucht vallen. Sinds november is de Duitse overheid extra bedacht op extreem-rechts geweld en is er in de media veel meer aandacht gekomen voor de gevaren van de neonazi’s.

Duitse ambassadeur niet ontboden vanwege folder

Elsevier 02.02.2012 Minister Uri Rosenthal (VVD, Buitenlandse Zaken) gaat geen opheldering vragen bij de ambassadeur van Duitsland over een folder van de Duitse regering. Daarin wordt gewaarschuwd tegen het gedachtegoed van PVV-leider Geert Wilders.

Wel heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie contact opgenomen met de Duitse justitie, meldt de NOS.

Duitse ambassadeur niet op matje geroepen om PVV-kritiek

Parool 02.02.2012 Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken neemt ‘nadrukkelijk afstand’ van de suggestie die volgens hem in een Duitse brochure wordt gewekt dat PVV-leider Geert Wilders buiten de rechtsstaat en de parlementaire democratie functioneert. Maar hij roept de Duitse ambassadeur er niet voor op het matje.

Duitse ambassadeur niet op matje geroepen om PVV-kritiek

VK 02.02.2012 Politiek Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken neemt ‘nadrukkelijk afstand’ van de suggestie die volgens hem in een Duitse brochure wordt gewekt …

Lees ook Duitse anti-neonazi-folder komt niet uit de lucht vallen – 02/02/12

Lees ook PVV wil Duitse ambassadeur laten ontbieden om anti-neonazi-brochure – 02/02/12

Wilders ging er in zijn vragen naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf van uit dat zijn gedachtegoed in het stuk een voedingsbodem voor Duitse neonazi’s wordt genoemd. Maar die bewering staat niet in de brochure, aldus Rosenthal.

Rosenthal verwerpt Duitse indruk over Wilders

NU 02.01.2012 Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken neemt ”nadrukkelijk afstand” van de suggestie die volgens hem in een Duitse brochure wordt gewekt dat PVV-leider Geert Wilders buiten de rechtsstaat en de parlementaire democratie functioneert.

‘Duitse indruk Wilders onjuist’

Telegraaf 02.02.2012 Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken neemt „nadrukkelijk afstand” van de suggestie die volgens hem in een Duitse brochure wordt gewekt dat PVV-leider Geert Wilders buiten de rechtsstaat en de parlementaire democratie functioneert.

Rosenthal neemt afstand van Duitse folder

Metro 02.02.2012 Het kabinet neemt afstand van een Duitse brochure waarin de indruk wordt gewekt dat PVV-leider Geert Wilders buiten de rechtsstaat en de parlementaire democratie functioneert. Dat standpunt is overgebracht aan de Duitse autoriteiten, schrijft minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Rosenthal verwerpt Duitse indruk

De Pers 02.02.2012  Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken neemt ,,nadrukkelijk afstand” van de suggestie die volgens hem in een Duitse brochure wordt gewekt dat PVV-leider Geert Wilders buiten de rechtsstaat en de parlementaire democratie functioneert.

Rosenthal verwerpt Duitse indruk over Wilders

02.02.2012 Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken neemt ,,nadrukkelijk afstand” van de suggestie die volgens hem in een Duitse brochure wordt gewekt dat PVV-leider Geert Wilders buiten de rechtsstaat en de parlementaire democratie functioneert.

Wilders wil uitleg Duitsland

Telegraaf 02.02.2012 De Nederlandse regering moet de Duitse ambassadeur op het matje roepen, eist Geert Wilders. Hij wil uitleg over een Duitse brochure, waarin wordt gewaarschuwd voor extreem rechtse opvattingen en waarin de naam van Wilders twee keer wordt genoemd.

PVV-leider Geert Wilders heeft donderdag na een bericht in De Telegraaf Tweede Kamervragen aan Rosenthal gesteld. Het Duitse ministerie van Justitie heeft subsidie betaald voor de brochure, minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger schreef het voorwoord.

Wilders eist uitleg over Duitse folder

Metro 02.02.2012  Geert Wilders eist dat de Duitse ambassadeur op het matje wordt geroepen. De Nederlandse regering moet hem ‘met kracht de oren wassen’ over de Duitse brochure waarin wordt gewaarschuwd voor extreemrechtse opvattingen. In de folder wordt de PVV als voorbeeld genoemd.

Wilders wil uitleg Duitsland

De Pers 02.02.2012 De Nederlandse regering moet de Duitse ambassadeur op het matje roepen. Hij moet uitleg geven over een Duitse brochure, waarin wordt gewaarschuwd voor extreemrechtse opvattingen en waarin de naam van Wilders twee keer wordt genoemd.

PVV-leider Geert Wilders heeft donderdag na een bericht in De Telegraaf Tweede Kamervragen aan Rosenthal gesteld. Het Duitse ministerie van Justitie heeft subsidie betaald voor de brochure, minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger schreef het voorwoord.

PVV wil Duitse ambassadeur laten ontbieden om anti-neonazi-brochure

VK 02.02.2012 De PVV heeft Kamervragen gesteld aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over een Duitse anti-neonazi-brochure. Ook willen zij dat Rosenthal de Duitse ambassadeur ontbiedt. Netz Gegen Nazis2.0 Internet.

Wilders eist uitleg over folder met ‘waarschuwing’ voor extreemrechts

NRC 02.02.2012 Geert Wilders eist dat de Duitse ambassadeur op het matje wordt geroepen over een Duitse brochure waarin wordt gewaarschuwd voor extreemrechtse opvattingen. In de folder wordt de PVV als voorbeeld genoemd.

In de brochure, die is betaald door het Duitse ministerie van Justitie, staat onder meer dat rechts-populistische of rechts-radicale opvattingen een voedingsbron kunnen zijn voor terrorisme. In die brochure, getiteld Neonazi-Strategien in Sozialen Netzwerken, wordt Wilders tweemaal genoemd. Ook staat er een kleine foto van de PVV-leider in de brochure.

Wilders wil uitleg Duitsland over brochure

02.02.2012 De Nederlandse regering moet de Duitse ambassadeur op het matje roepen. Hij moet uitleg geven over een Duitse brochure, waarin wordt gewaarschuwd voor extreem rechtse opvattingen. Ook de PVV komt in de publicatie voor.

Dat heeft PVV-leider Geert Wilders donderdag gezegd na een bericht in De Telegraaf dat het Duitse ministerie van Justitie deze brochure heeft betaald. Wilders stelt op Twitter dat de regering de ,,ambassadeur met kracht de oren moet wassen over schandalige suggestie over PVV gedachtengoed”.

‘Wilders voedingsbodem neonazi’s’

Spits 02.02.2012 De Duitse regering is niet zo positief over het gedachtegoed van de Nederlandse blonde gedoger Geert Wilders. De opvattingen van de PVV-leider worden door de Duitsers mede gezien als voedingsbodem voor neonazi’s.

Duitse regering waarschuwt tegen gedachtegoed Wilders

Elsevier 02.02.2012 Het gedachtegoed van PVV-leider Geert Wilders wordt door de Duitse regering gezien als voedingsbodem voor neonazi’s. Het Duitse ministerie van Justitie betaalde een folder over de gevaren van extreemrechts waarin Wilders en zijn islamkritische Duitse zusterpartij Die Freiheit worden genoemd.Dat meldt De Telegraaf donderdag.

Voedingsbodem moorden
Minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger stelt dat een op de tien Duitsers rechts-populistische of rechts-radicale opvattingen heeft. ‘Die ontwikkeling is de voedingsbodem voor neonazicel NSU uit Zwickau en hun willekeurige moorden.’

Duitse regering waarschuwt voor Wilders

Telegraaf 02.02.2012 De Duitse regering ziet het gedachtegoed van PVV-leider Geert Wilders mede als voedingsbodem voor neonazi’s. Het ministerie van Justitie in Berlijn betaalde een brochure over de gevaren van extreemrechts, waarin Wilders en zijn islamkritische Duitse zusterpartij ’Die Freiheit’ worden genoemd.

Opkomend Racisme in Europa;

Overigens, wat zegt de Franse Minister: beschavingen niet gelijkwaardig ???

Franse premier loopt boos weg uit parlement

NU 07.02.2012 PARIJS – De Franse premier François Fillon en alle aanwezige ministers zijn dinsdag boos weggelopen uit een debat in de Nationale Vergadering.

‘Beschavingen niet gelijkwaardig’

Franse minister noemt beschavingen niet gelijkwaardig

En ook:

Rosenthal berispt ambassadeur om anti-PVV-uiting

Elsevier 07.02.2012 André Haspels, de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, is door minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) aangesproken op een verwijzing op zijn Facebook-pagina. Haspels verwees naar een pagina van Nederland Bekent Kleur, getiteld ‘Geen regering met steun van de PVV’.

Haspels heeft de pagina inmiddels van zijn Facebook verwijderd. Rosenthal vindt dat de ambassadeur ‘zich moeten onthouden van het publiekelijk uitspreken van een dergelijk persoonlijk politiek oordeel op zijn persoonlijke Facebookpagina’ en heeft hem erop aangesproken.

Vreemdelingenhaat
De Facebookpagina van Nederland Bekent Kleur is gericht tegen de PVV. ‘CDA en VVD “accepteren” de discriminerende standpunten van de ondemocratische PVV, om een regering te kunnen vormen. Dat past niet in een rechtsstaat. Wij accepteren geen discriminatie in ons land. Geen gedoogsteun van een partij vol vreemdelingenhaat,’ staat op de pagina.

GroenLinks-lid René Danen is voorzitter van de stichting Nederland Bekent Kleur. Danen was een van de ‘klagers’ in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders.

Zie ook: Ambassadeur: PVV-stemmers hebben angststoornis

Berisping om PVV-mening

Telegraaf 07.02.2012 De Nederlandse ambassadeur in Pretoria in Zuid-Afrika, André Haspels, is op de vingers getikt omdat hij op zijn persoonlijke Facebookpagina verwees naar een pagina van de organisatie Nederland Bekent Kleur getiteld ‘Geen regering met steun van de PVV’. Haspels heeft die verwijzing inmiddels verwijderd.

Ambassadeur op vingers getikt wegens kritiek op PVV

Metro 07.02.2012 De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika is op zijn vingers getikt omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de PVV. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) dinsdag in antwoord op Kamervragen van de PVV-Kamerleden Louis Bontes en Raymond de Roon.

PVV boos op ambassadeur Pretoria
De pers 05.02.2012  De PVV is boos op de Nederlandse ambassadeur in Pretoria in Zuid-Afrika, André Haspels. Volgens de gedoogpartner van VVD en CDA verwijst de diplomaat op zijn Facebook-pagina naar de organisatie Nederland Bekent Kleur.

PVV boos op ambassadeur

Telegraaf 05.02.2012 De PVV is boos op de Nederlandse ambassadeur in Pretoria, Andre Haspels. Volgens de gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA verwijst de diplomaat op zijn Facebook-pagina naar een pagina van de organisatie Nederland Bekent Kleur met als titel ‘Geen regering met steun van de PVV’.

De PVV vindt dat Haspels op die manier „politieke propaganda“ ondersteunt. Hij diskwalificeert zich daarmee voor zijn functie „te meer daar hij juist spreekt namens een regering die mogelijk wordt gemaakt door de steun van de PVV”, stelde de partij zondagavond. 

Ambassadeur wil geen regering met steun PVV

Metro 05.02.2012 De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika is geen voorstander van een regering met steun van de PVV.

Hij verwijst op zijn Facebookpagina althans naar een initiatief van antiracismestichting Nederland Bekent Kleur waarin de samenwerking van CDA en VVD met de PVV wordt bekritiseerd.

Mensenrechtencommissaris: Racisme neemt toe in Europa

AD 02.02.2012 Het racisme breidt zich uit in Europa, zei de mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa. ‘Xenofobie en racisme nemen toe in een aantal Europese landen, met nadelige effecten voor migranten, Roma en andere minderheden’, …

‘Racisme groeit in Europa’

Telegraaf 02.02.2012 –  Het racisme breidt zich uit in Europa, zei de mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa. „Xenofobie en racisme nemen toe in een aantal Europese landen, met nadelige effecten voor migranten, Roma en andere minderheden”, zei Hammarberg donderdag in Wenen.

Expert: Racisme groeit in Europa

Spits 02.02.2012 Het racisme breidt zich uit in Europa, zei de mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa. Volgens de Zweed is de trend te doorbreken door veelzijdiger mediaberichten en tolerantie-lessen op scholen.

‘Racisme groeit in Europa’

NU 02.02.2012 WENEN – Het racisme breidt zich uit in Europa, zei de mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa.

februari 3, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Geert Wilders PVV – Voedingsbodem voor Fascisme en Racisme

Geert Wilders PVV – De aap kwam uit de mouw

‘De islamitische aap komt uit de mouw en hij heet Erdogan’

,,You may have Apes, We came from the soil!”

Website Geert Wilders gehackt

Metro 23.09.2011 De website van PVV-voorman Geert Wilders (www.geertwilders.nl) is vrijdag gehackt. Op het webadres was een foto van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan te zien met daarboven de naam van hacker ‘SEPTEMB0X’. Hij of zij noemt zichzelf een ‘TURKISH MUSLIM HACKER’.

Website Geert Wilders gehackt

23.09.2011 De website van PVV-voorman Geert Wilders (www.geertwilders.nl) is vrijdag gehackt. Op het webadres was een foto van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan te zien met daarboven de naam van hacker ‘SEPTEMB0X’. Hij of zij noemt zichzelf een ‘TURKISH MUSLIM HACKER’.

Wilders maakte vrijdag zelf melding van het kapen van zijn site, maar onbekend is nog of en welke actie hij onderneemt tegen het hacken.

Site Wilders gehackt

Spits 23.09.2011 en puisterig pubertje heeft de website van Geert Wilders gehackt. De site toonde de foto van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan. Boven de foto staat de site is gehackt door ‘SEPTEMB0X’.

De toetsenbordheld noemt zich een ‘TURKISH MUSLIM HACKER’. De actie lijkt zich te richten op de uitspraak “De islamitische aap komt uit de mouw en hij heet Erdogan”.

Site Wilders gehackt

Telegraaf 23.09.2011 De website van PVV-voorman Geert Wilders (www.geertwilders.nl) is vrijdag gehackt. Op het webadres is een foto van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan te zien met daarboven de naam van hacker ‘SEPTEMB0X’.

 

Site van Geert Wilders gehackt

NRC 23.09.2011 De persoonlijke site van Geert Wilders is vandaag korte tijd gehackt. Op geertwilders.nl was vanmiddag even na een uur een afbeelding van de Turkse premier Erdogan te zien.

Bovenaan de gehackte pagina claimt ene ‘Septemb0x’ achter het hacken te zitten. Hij noemt zichzelf een “Turkse moslimhacker”. Het lijkt erop dat de hacker boos is vanwege de uitspraken van PVV-Kamerlid De Roon, die Erdogan onlangs in de Tweede Kamer een “islamitische aap” zou hebben genoemd.

Website Geert Wilders gehackt

AD 23.09.2011 De website van PVV-voorman Geert Wilders (www.geertwilders.nl) is vandaag gehackt. Op het webadres is een foto van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan te zien met daarboven de naam van hacker ‘SEPTEMB0X’. Hij of zij noemt zichzelf een …

Turkse hacker kaapt site Geert Wilders     

NU 23.09.2011 De website Geertwilders.nl is gekaapt door een Turkse hacker. Op het webadres is een foto van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan te zien met daarboven de naam van hacker ‘SEPTEMB0X’.

 Bekijk video   Hij of zij noemt zichzelf een ‘TURKISH MUSLIM HACKER’. Wilders maakte vrijdag zelf melding van het kapen van zijn site, maar onbekend is nog of en welke actie hij onderneemt tegen het hacken. De pagina is inmiddels offline gehaald.

Website Geert Wilders gehacktVideo

Site Wilders gehackt

De Pers 23.09.2011 De website van PVV-voorman Geert Wilders (www.geertwilders.nl) is vrijdag gehackt. Op het webadres is een foto van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan te zien met daarboven de naam van hacker ‘SEPTEMB0X’. Hij of zij noemt zichzelf een ‘TURKISH MUSLIM HACKER’

september 23, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 3 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – reacties Almere ‘PVV de Winnaar’

De Roon spreekt: PVV triomfeert Video

PVV-lijsttrekker De Roon zwijgt Video

Niemand wil met PVV in college Almere  – Video

Video Aangifte tegen PVV’er om hoofddoekjesverbod

PVV wil in gesprek met partijen Almere AD 05.03.2010

PVV wil praten met andere partijen Almere Trouw 05.03.2010

PVV wil in gesprek met partijen Almere Trouw 05.03.2010

…………en verder:

PVV eist uitleg kosten formatie

Telegraaf 19.07.2010 ALMERE –  De PVV-fractie in Almere is woedend over de extreem hoge kosten die gepaard zijn gegaan met de formatie van een nieuw college. De partij roept de PvdA, die het informatieproces heeft geleid, na het reces ter verantwoording.

Verkeerd uitgesproken eed maakt Almere stuurloos

Telegraaf 04.06.2010  Op aandringen van de PVV doet de gemeente Almere onderzoek naar de mogelijk onjuiste beëdiging van CDA’er Koos van Teijlingen. Het raadslid zou door de zenuwen in plaats van ,,zo waarlijk helpe mij God almachtig” de woorden ,,zo waarlijk help God allemachtig mij” hebben uitgesproken.

Installatie CDA-raadslid Almere mogelijk onwettig

Telegraaf 04.06.2010 De gemeente Almere is op aangeven van de PVV een onderzoek begonnen naar de installatie van het nieuwe CDA-raadslid Koos van Teijlingen. 

Installatie raadslid Almere mogelijk onwettig

NRC04.06.2010 De gemeente Almere is op aangeven van De Partij voor de Vrijheid (PVV) een onderzoek begonnen naar de installatie van het nieuwe CDA-raadslid Koos van Teijlingen. Het onderzoek moet uitwijzen of het raadslid twee weken geleden bij zijn installatie de eed goed heeft afgelegd en of de raadsbesluiten die daarna zijn genomen rechtsgeldig zijn. Dat heeft de gemeente vandaag laten weten.

We kunnen ons beter sterk maken in de overeenkomsten dan kijken naar de verschillen.

PVV Almere bundelt krachten

Telegraaf 02.06.2010  Op initiatief van de Partij voor de Vrijheid (PVV) hebben oppositiepartijen in de gemeente Almere hun krachten gebundeld. Dat meldde fractievoorzitter Frits Huis van Leefbaar Almere woensdag.

College Almere bezuinigt fors

Telegraaf 19.05.2010 René Peeters (D66), Berdien Steunenberg (CDA/CU), Ineke Smit (PvdA) en Ben Scholten (VVD) zijn de nieuwkomers in het Almeerse college van B & W. Oudgedienden Arno Visser (VVD) en Adri Duivesteijn (PvdA) schuiven opnieuw aan achter de collegetafel, waar burgemeester Jorritsma aan het hoofd zit. De PvdA en VVD hebben elk twee zetels, D66 en CDA/CU elk één. De afgelopen vier jaar telde Almere vier wethouders. De coalitie vertegenwoordigt 21 zetels in de raad op een totaal van 39.

Nieuw college Almere moet bezuinigen

VK 19.05.2010 Almere heeft een nieuw college. Twee wethouders namens de PvdA en twee wethouders van de VVD nemen er zitting in. D66 en de lijstverbinding CDA/ChristenUnie leveren ieder één wethouder.

De komende jaren moet er flink bezuinigd worden en zal er veel aandacht komen voor de veiligheid in de stad en de kwaliteit van het onderwijs. Dat maakte PvdA-leider Alphons Muurlink woensdag bekend bij de presentatie van het

„Nu een ja van de fracties en er is in Almere een inhoudelijk sterk program en college.”, aldus Adri Duivesteijn PvdA.

‘Programma Almere rond’

Telegraaf 15.05.2010 Volgens demissionair wethouder Adri Duivesteijn van Almere is het nieuwe collegeprogramma rond en ligt het ter goedkeuring bij de fracties. Dat liet Duivesteijn zaterdagochtend weten via Twitter. Volgens Duivesteijn zijn er ook al kandidaten voor het college aangezocht. „Nu een ja van de fracties en er is in Almere een inhoudelijk sterk program en college.”

CDA/ChristenUnie in college Almere

VK 05.05.2010  CDA/ChristenUnie neemt deel aan het nieuwe college in Almere. Informateur Hans Andersson werkt momenteel het collegeprogramma uit en verwacht nog deze week de eindtekst aan te bieden aan de onderhandelingspartners.

CDA/ChristenUnie in college Almere

Telegraaf 05.05.2010  CDA/ChristenUnie neemt deel aan het nieuwe college in Almere. Informateur Hans Andersson werkt momenteel het collegeprogramma uit en verwacht nog deze week de eindtekst aan te bieden aan de onderhandelingspartners.  

D66 mogelijk in nieuw college Almere

Parool 29.04.2010  ALMERE – D66 is bereid samen met de PvdA en VVD plaats te nemen in het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders in Almere. Dat heeft de partij informateur Hans Andersson donderdag laten weten. PvdA en VVD zijn positief over de stap …

D66 Almere treedt mogelijk toe tot college

VK 29.04.2010  D66 is bereid samen met de PvdA en VVD plaats te nemen in het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders in Almere. 

Partijen Almere willen geen wethouder delen

VK 28.04.2010 Leefbaar Almere en GroenLinks weigeren verder te onderhandelen met informateur Hans Andersson over een nieuw college in Almere, als ze wethouders moeten delen. Dat meldden de fractievoorzitters van de twee partijen woensdag.

D66 Almere praat toch mee over college

VK 21.04.2010 De onderhandelingen over een nieuw college in Almere zijn weer op gang gekomen. Informateur Hans Andersson praat met de PvdA, VVD en D66 over de coalitievorming. Dat liet hij woensdag weten.

PvdA en VVD willen D66 Almere aan tafel

VK 19.04.2010 D66 is door de PvdA en de VVD uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitiebesprekingen voor een nieuw college in Almere.  Dat maakte informateur Hans Andersson maandagochtend bekend. De twee grootste partijen vinden het logisch dat D66, die als winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam, ook verantwoordelijkheid draagt voor het totstandkomen van een nieuw gemeentebestuur.

PvdA en VVD willen D66 Almere aan tafel

Trouw 19.04.2010 D66 is door de PvdA en de VVD uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitiebesprekingen voor een nieuw college in Almere. Dat maakte informateur Hans Andersson maandagochtend bekend. De twee grootste partijen vinden het logisch dat D66, die als winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam, ook verantwoordelijkheid draagt voor het totstandkomen van een nieuw gemeentebestuur.

Almere: PvdA en VVD spreken met D66

Telegraaf 19.04.2010 D66 is door de PvdA en de VVD uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitiebesprekingen voor een nieuw college in Almere. Dat maakte informateur Hans Andersson maandagochtend bekend. De twee grootste partijen vinden het logisch dat D66, die als winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam, ook verantwoordelijkheid draagt voor het totstandkomen van een nieuw gemeentebestuur.

PVV blijft buiten college Almere

Trouw 14.04.2010  De PVV blijft ook in Almere definitief buiten het college van burgemeester en wethouders. Inhoudelijk en ideologisch staat de partij van Geert Wilders daarvoor volgens informateur Hans Andersson te ver van het politieke midden. Dat geldt volgens de informateur ook voor GroenLinks.

‘PVV in Almeers college niet realistisch’

AD 13.04.2010 ALMERE – Informateur Hans Andersson wil in de derde gespreksronde van de college-onderhandelingen in Almere nadrukkelijker kijken naar een coalitie met PvdA, VVD, D66 en Leefbaar Almere. Andersson zei dinsdag op een persbijeenkomst dat er andere …

 PVV spreekt van cordon sanitaire in Almere

Trouw 13.04.2010 De PVV noemt het advies van informateur Hans Andersson voor een college in Almere zonder PVV een ‘cordon sanitaire’. Het betitelen van een college met de PVV als ‘niet realistisch’ is volgens fractievoorzitter Raymond de Roon ‘een voor de PvdA kenmerkende pavlovreactie’.

‘PVV in Almeers college niet realistisch’

VK 13.04.2010  Informateur Hans Andersson wil in de derde gespreksronde van de college-onderhandelingen…

PVV blijft buiten college Almere

Trouw 13.04.2010  De PVV blijft ook in Almere definitief buiten het college van burgemeester en wethouders. Inhoudelijk en ideologisch staat de partij van Geert Wilders daarvoor volgens informateur Hans Andersson te ver van het politieke midden. Dat geldt volgens de informateur ook voor GroenLinks. 

‘PVV in college niet realistisch’

Telegraaf 13.04.2010  Informateur Hans Andersson wil in de derde gespreksronde van de college-onderhandelingen in Almere nadrukkelijker kijken naar een coalitie met PvdA, VVD, D66 en Leefbaar Almere. Andersson zei dinsdag op een persbijeenkomst dat er andere combinaties mogelijk zijn, maar dat dit programmatisch het beste past. „Een coalitie met de PVV is in Almere niet realistisch.”

PvdA Almere wacht af
Telegraaf 02.04.2010  Voor de PvdA in Almere verandert er voorlopig niets na de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over het hoofddoekjesverbod. „Het gebeurt wel vaker dat een landelijk politiek leider een ander standpunt inneemt dan de lokale partij”, zei Alphons Muurlink van de PvdA in Almere vrijdagochtend.
Alle partijen Almere welkom
Telegraaf 29.03.2010 Informateur Hans Andersson nodigt alle partijen van de Almeerse gemeenteraad uit voor een tweede ronde in de coalitiegesprekken. Iedereen wordt zo in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan het te vormen coalitieakkoord van de gemeente Almere. De eerste informatieronde is maandag afgerond.PvdA wil gesprek PVV en informateur Telegraaf 25.03.2010 De PvdA in Almere hoopt dat de PVV ingaat op de uitnodiging van informateur Hans Andersson om deel te nemen aan de eerste verkennende gesprekken voor een nieuw college. „Juist omdat de Almeerse bevolking baat heeft bij een programma waar alle partijen samen vorm en betekenis aan hebben kunnen geven”, liet PvdA-fractievoorzitter Alphons Muurlink donderdag weten. „We moeten de confrontatie niet schuwen, maar er gebruik van maken.”PVV Almere houdt gesprek af Telegraaf 24.03.2010 De PVV in Almere gaat nog niet in op de uitnodiging van informateur Hans Andersson (PvdA) om met hem te praten over de wensen van de partij voor een nieuw stadsbestuur. „Waarom is de PvdA 180 graden gedraaid met betrekking tot coalitievorming met de PVV?”, vraagt de partij zich woensdag in een schriftelijke reactie af.

Minister: Anti-PVV-manifest mag

AD 24.03.2010 DEN HAAG – Minister Eimert van Middelkoop (Integratie) heeft geen enkel probleem met het ‘Manifest van Almere’, waarin Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON) twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart opriep tot het maken van …

Van Middelkoop: ‘Manifest van Almere’ niet anti-PVV

VK 24.03.2010 Minister Eimert van Middelkoop (Integratie) heeft geen enkel probleem met het ‘Manifest van Almere’, waarin Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON) twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart opriep tot het maken van een ‘gewetensvolle keuze’ waarbij fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd, zoals de vrijheid van geloof. De PVV voelde zich aangesproken.

Informateur voor coalitie in Almere

NRC 23.03.2010  Hans Andersson is aangesteld als informateur bij de coalitiebesprekingen voor de gemeenteraad in Almere. Hij is deskundige op het gebied van bestuurlijke vraagstukken.

Almeerse moslima doet aangifte tegen PVV

AD 22.03.2010 ALMERE – De Almeerse moslima Ayse Bayrak-de Jager doet maandagochtend aangifte tegen PVV-lijsttrekker Raymond de Roon wegens discriminatie en haat zaaien. ”Mijn hoofddoek is een deel van mijn identiteit en ik doe hem dan ook zeker niet af.”

Aangifte moslima tegen PVV om hoofddoekjesverbod

Elsevier 22.03.2010 De Almeerse moslima Ayse Bayrak-de Jager doet maandagochtend aangifte tegen PVV-lijsttrekker Raymond de Roon vanwege discriminatie…

Moslima doet aangifte tegen PVV

Telegraaf 22.03.2010 De Almeerse moslima Ayse Bayrak-de Jager doet maandagochtend aangifte tegen PVV-lijsttrekker Raymond de Roon wegens discriminatie en haat zaaien. „Mijn hoofddoek is een deel van mijn identiteit en ik doe hem dan ook zeker niet af.”

Boerkaverbod ziekenhuis

Telegraaf 22.03.2010 Een ziekenhuis heeft medewerkers verboden nog langer boerka’s te dragen, omdat in het gebouw steeds meer wordt gestolen. 

Niemand wil met PVV in college Almere  – Video

Telegraaf 20.03.2010 De Roon is gestopt met de coalitieonderhandelingen. Hij zegt dat geen van de andere partijen met de PVV samen wil werken.

De PVV roept wel hard, maar durft het echte bestuurswerk niet aan   

Trouw 19.03.2010 Is de PVV bereid tot het dragen van bestuursverantwoordelijkheid? De collegeonderhandelingen in Den Haag en Almere laten zien wat iedereen al wist: nee dus.

PvdA Almere neemt voortouw bij formatie

VK 18.03.2010 De PvdA in Almere wil een informateur aanstellen, nu de PVV vermoedelijk niet in het gemeentebestuur plaatsneemt.

PVV Almere gelooft niet in plek college

VK 18.03.2010 De PVV gelooft niet meer dat de partij een rol kan gaan spelen in het nieuwe college van Almere. Ze zegt zich in de oppositie gedrukt te voelen. Dat heeft de partij woensdagavond laten weten.

PvdA Almere eist uitleg van PVV

Trouw 18.03.2010 Fractievoorzitter Alphons Muurlink van de PvdA in Almere wil dat de PVV duidelijk maakt waarom ze al zo snel de onderhandelingen over een nieuw college heeft beëindigd. „We hebben een gesprek met de PVV gehad dat niet meer dan een halfuurtje heeft geduurd. Laat ze vanavond tijdens de raadsvergadering maar eens uitleggen waarom ze er nu al mee stoppen”, zei Muurlink donderdagochtend. 

Demonstratie tegen PVV in Almere

VK 18.03.2010 Ruim veertig jongeren in lichtblauwe bloemetjespakken en evenzoveel…

Hoofddoekjes-protest in Almere

Telegraaf 18.03.2010  ALMERE –  Ruim honderd vrouwen met hoofddoekjes demonstreren donderdagavond bij de hoofdingang van het stadhuis in Almere tegen de PVV. Ook een enkele man heeft een hoofddoekje om. Ook dragen ze spandoeken. Op een daarvan staat de tekst ‘Mijn hoofddoek, mijn vrijheid’.

Kritiek op PVV Almere om afhaken

VK 18.03.2010 Fractievoorzitter Raymond de Roon van de Almeerse PVV heeft donderdagavond in de raad zware kritiek gekregen op de snelle beslissing van de partij in de oppositie te gaan.

Grootste partij PVV kan geen college Almere vormen

Elsevier 17.03.2010 De PVV-afdeling in Almere heeft geen hoop meer dat de partij in het college plaats kan nemen. De partij werd in de stad de grootste partij …

 

PVV Almere gelooft niet meer in plek college

VK 17.03.2010 De PVV gelooft niet meer dat de partij een rol kan gaan spelen in het nieuwe college van Almere. Ze zegt zich in de oppositie gedrukt te voelen. Dat heeft de partij woensdagavond laten weten.

PVV Almere gelooft niet meer in plek college

Parool 17.03.2010 ALMERE – De PVV gelooft niet meer dat de partij een rol kan gaan spelen in het nieuwe college van Almere. Ze zegt zich in de oppositie gedrukt te voelen. Dat heeft de partij woensdagavond laten weten. Volgens de partij wil een groot deel van de

PVV uit college-overleg Almere

Telegraaf 17.03.2010 De PVV gelooft niet meer dat de partij een rol kan gaan spelen in het nieuwe college van Almere. Ze zegt zich in de oppositie gedrukt te voelen. Dat heeft de partij woensdagavond laten weten. Volgens de partij wil een groot deel van de andere partijen niet tegemoet komen aan voor de PVV belangrijke punten als stadcommando’s, lastenverlichting en het tegengaan van islamisering.

VVD Almere wil praten met PVV en PvdA

Trouw 16.03.2010 Fractievoorzitter Arno Visser van de VVD in Almere heeft in een verkennend gesprek met PVV-voorman Raymond de Roon aangegeven dat hij het liefst ziet dat de drie grootste partijen, PVV, PvdA en VVD, verder praten om te kijken of zij overeenkomsten zien op het gebied van financiën en economie. Dat liet Visser weten na zijn eerste gesprek met De Roon.

Jorritsma: Alle aandacht nu weer voor de stad

VK 11.03.2010 In het stadhuis van Almere is donderdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Burgemeester Annemarie Jorritsma beëdigde de 39 raadsleden.

Strenge beveiliging bij installatie raad Almere

Telegraaf 11.03.2010 Het stadhuis in Almere is voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad donderdagavond streng beveiligd. De nieuwe raadsleden mogen alleen binnen met een uitnodiging.

‘Vooral doorgaan met verketteren PVV-kiezer’

AD 11.03.2010  ALMERE – In het stadhuis van Almere riep Raymond de Roon, lijsttrekker van de PVV, raadsleden in Almere op vooral door te gaan met het verketteren van de PVV-kiezers.

‘PVV vaart wel bij verkettering van onze kiezers’

Elsevier 11.02.2010 Met het wegzetten van PVV-kiezers als dom en racistisch vaart de partij wel, zegt lijsttrekker van de partij in Almere. ‘Gaat u…

‘Ga door met verketteren’

Telegraaf 11.03.2010 In het stadhuis van Almere riep Raymond de Roon, lijsttrekker van de PVV, raadsleden in Almere op vooral door te gaan met het verketteren van de PVV-kiezers. 

PVV Almere houdt vast aan hoofddoekverbod

VK 08.03.2010 De PVV in Almere houdt vast aan het hoofddoekverbod. Dit blijkt uit de gesprekken die een aantal lijsttrekkers maandag met Raymond de Roon had. De lijsttrekker van de PVV had een reeks verkennende gesprekken met politieke partijen in Almere.

Hoofddoekverbod wordt breekpunt formatie Almere

Elsevier 09.03.2010 De PVV in Almere houdt vast aan het hoofddoekverbod voor gemeenteambtenaren en voor instellingen die subsidie ontvangen. Lijsttrekker Raymond de Roon maakt hiermee een coalitie met de PVV bijna onmogelijk. De PvdA heeft al laten weten dat een college met de PVV er niet inzit.

PVV Almere houdt vast aan hoofddoekverbod

 AD 08.03.2010 De PVV in Almere houdt vast aan het hoofddoekverbod. Dit blijkt uit de gesprekken die een aantal lijsttrekkers maandag met Raymond de Roon had. De lijsttrekker van de PVV had een reeks verkennende gesprekken met politieke partijen in Almere.  

PVV houdt vast aan hoofddoekverbod
Telegraaf 08.03.2010 De PvdA, GroenLinks, de SP en D66 zijn tijdens de eerste verkennende gesprekken met de PVV in Almere geen stap dichterbij elkaar gekomen. De vier partijen, waarmee de PVV tot nu toe gesproken heeft, zeggen dat hun ideologische standpunten te ver uit elkaar liggen om zelfs maar te denken over een samenwerking in een college met de PVV.

Het duurt even voor de naam Wilders valt  

Trouw 08.03.2010  Voorgangers in Almere en Den Haag reageren op de verkiezingswinst van Wilders. „Dit zal Nederland schaden. Je hoeft elkaar niet lief te hebben. Ik houd bijvoorbeeld niet van de PvdA, al heb ik erop gestemd. Maar die man scheldt. 

PVV begint verkennende gesprekken in Almere 

AD 08.03.2010 PVV-lijsttrekker Raymond de Roon begint maandag een reeks verkennende gesprekken met politieke partijen in Almere. Alphons Muurlink, lijsttrekker van de PvdA, liet weten als eerste aan de beurt te zijn. ”Voor ons gesprek is een half uur ingepland.”  

PVV Almere begint gesprekken
Telegraaf 08.03.2010 PVV-lijsttrekker Raymond de Roon begint maandag een reeks verkennende gesprekken met politieke partijen in Almere. Alphons Muurlink, lijsttrekker van de PvdA, liet weten als eerste aan de beurt te zijn. „Voor ons gesprek is een half uur ingepland.

P-Team op de bres voor allochtoon in Almere

Telegraaf 08.03.2010 Terwijl de PVV in Almere gesprekken voert met partijen over de vorming van een nieuw college, installeerde burgemeester Jorritsma maandag een team dat “de emancipatie van allochtone inwoners van Almere wil bevorderen”.

‘PVV wil niet serieus in college’

Telegraaf 07.03.2010 GRONINGEN –  De PVV geeft met eisen als het hoofddoekjesverbod voor gemeentelijke instellingen aan niet serieus plaats te willen nemen in de colleges van Almere en Den Haag. Dat stelt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in een reactie op de uitlatingen van de PVV dat dit verbod een belangrijke inzet wordt bij de collegeonderhandelingen.  

PVV wil Krouwel niet als formateur in Almere

Telegraaf 06.03.2010 In politiek Almere is consternatie ontstaan over een uitspraak van politicoloog André Krouwel, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarin hij meent dat de PvdA zitting kan nemen in een college met de PVV. Deze partij vindt dat Krouwel door deze opmerking geen geschikte informateur kan zijn nu hij voor zijn beurt heeft gesproken en daarmee niet meer onpartijdig is. Ook de PvdA heeft met verbazing kennisgenomen van Krouwels opinie.

PVV eist excuses van Leefbaar Almere

AD 06.03.2010 ALMERE – De PVV-fractie in Almere eist excuses van de fractieleider van Leefbaar Almere over een uitlating die hij twee weken geleden in een column in Trouw deed. Als fractieleider Frits Huis dat niet doet, is de partij uitgesloten van deelname …

PVV eist excuses van Leefbaar Almere

VK 06.03.2010 De PVV-fractie in Almere eist excuses van de fractieleider van Leefbaar Almere over een uitlating die hij twee weken geleden in een column in Trouw deed.

PVV eist excuses van Leefbaar Almere

Parool 06.03.2010 ALMERE – De PVV-fractie in Almere eist excuses van de fractieleider van Leefbaar Almere over een uitlating die hij twee weken geleden in een column in Trouw deed. Als fractieleider Frits Huis dat niet doet, is de partij uitgesloten van deelname …

PVV wil in gesprek met partijen Almere

VK 05.03.2010 De fractievoorzitter van de PVV in Almere, Raymond de Roon, wil een verkennend gesprek met alle andere partijen in de nieuwe Almeerse gemeenteraad over de coalitievorming.

 

Gesprek met partijen Almere

Telegraaf 05.03.2010 De fractievoorzitter van de PVV in Almere, Raymond de Roon, wil een verkennend gesprek met alle andere partijen in de nieuwe Almeerse gemeenteraad over de coalitievorming.

PVV wil in gesprek met partijen Almere

Parool 05.03.2010 ALMERE – De fractievoorzitter van de PVV in Almere, Raymond de Roon, wil een verkennend gesprek met alle andere partijen in de nieuwe Almeerse gemeenteraad over de coalitievorming. De Roon heeft de partijen uitgenodigd om hier maandag over in gesprek te gaan.  

PVV’er de Roon heeft een hoop uit te leggen in Almere

Gelaten sfeer in Almere

Telegraaf 04.03.2010 Bezoekers van de Abou Bakr moskee in Almere zeggen opgelucht te zijn dat de winst van de PVV ‘achteraf gezien meevalt’.

PvdA Almere sluit college met PVV uit

VK 04.03.2010 De Partij van de Arbeid (PvdA) in Almere zal geen college vormen met de PVV, die woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen in die stad als grootste partij uit de bus kwam. Dat heeft PvdA-lijsttrekker Alphons Muurlink laten weten.

PVV blijft aan kop in Almere

Parool 03.03.2010  ALMERE – Na het tellen van de stemmen in driekwart van de stembureaus blijft de PVV aan de leiding in Almere. Volgens een tussenstand heeft de partij 21,8 procent van de stemmen. In de stad zijn 98 stembureaus, in 75 bureaus.

PVV de grootste in Almere

 Telegraaf 03.03.2010  De PVV gaat in Almere op kop. Na het tellen van de stemmen in 50 van de 98 stembureaus blijkt dat 22,2 procent van de kiezers op de PVV heeft gestemd.

Zie ook: Wilders omarmt peiling De Hond

PVV aan kop in eerste tussenstand Almere

Trouw 03.03.2010 Na tellingen in 25 stembureaus in Almere is de PVV nog steeds de grootste partij met bijna 23 procent van de stemmen. In de stad zijn 98 stembureaus.

BLOG:   

PVV mag niet meedoen in Almere -> saboteert gemeentebestuur

Christelijk cordon sanitaire in Almere

PVV-Calimero’s Almere spreken over “Cordon Sanitaire”

Almeerse moslima doet aangifte tegen PVV. Blijft hoofddoek dragen

Quasi Mundo

Ok we zullen de PVV kiezer niet onnozel noemen maar…

Krapuul.nl

De Mos schoffeert GroenLinks-Kamerlid Van Gent

Nog steeds hoofddoekjesverbod en stadscommando’s voor de PVV

PVV Almere: Hoofddoekverbod blijft

‘PVV wil niet serieus in college’

Zweifel am Regierungswillen

Krouwelgate in Almere

De Dagelijkse Standaard » Frontpage

Misschien helpt het als je die bruine draad van schaamteloze discriminatie uit je programma verwijdert

Krapuul.nl

PVV Almere will reden

All About Geert Wilders

PVV’er de Roon heeft een hoop uit te leggen in Almere

maart 5, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Peiling TNS NIPO 24.02.10 – PVV Almere het grootst

Volgens de TNS NIPO-peiling, die in opdracht van de Volkskrant en de Universiteit van Amsterdam is gedaan, is de PVV-stemmer vooral een protestkiezer.

84 procent stemt op die partij uit ontevredenheid met de prestaties van de regeringscoalitie.

De PVV zou bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere wel eens de grootste partij kunnen worden. In een peiling van TNS NIPO behaalt de partij 30 procent van de stemmen. De PvdA  in Almere wordt met 20 procent de tweede partij, denkt Philip van Praag, politicoloog aan de UvA.

Een overwinning voor de partij van lijsttrekker en Kamerlid Raymond de Roon op 3 maart in Almere zou opmerkelijk zijn, omdat de PVV voor het eerst meedoet.

Peiling: PVV veruit de grootste partij in Almere

Elsevier 24.02.2010 De PVV zou bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere wel eens de grootste partij kunnen worden. In een peiling van TNS NIPO behaalt de partij 30 procent van de stemmen. De PvdA staat tweede met 20 procent.   

 Peiling: PVV wint royaal in Almere

VK 24.02.2010 De PVV van Geert Wilders wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere met 30 procent van de stemmen in één klap de grootste partij. Dat voorspelt TNS NIPO na een peiling in opdracht van de Volkskrant en de Universiteit van Amsterdam.

februari 24, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Peiling TNS NIPO 24.02.10 – PVV Almere het grootst

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Verkiezingswinkel Almere

Leefbaar Almere, de VVD en de A-VIP (Almere Voor Iedereen Partij) verkopen zich niet in de verkiezingswinkel.

De leefbaren lieten eerder al weten dat het in verkiezingstijd ‘ieder voor zich is’.  Kiezers kunnen de PVV ook niet vinden in de speciale winkel. Lijsttrekker Raymond de Roon vindt het niet juist dat een campagne van een partij wordt betaald van het belastinggeld van de kiezers.

Verkiezingswinkel in Almere, zónder PVV

VK 30.01.2010 In Almere is zaterdagochtend de zogeheten verkiezingswinkel geopend. Een aantal lijsttrekkers verrichtte de opening door gezamenlijk een lint door te knippen. In de winkel kunnen kiezers informatie vinden over politieke partijen die in Almere meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart.

De verkiezingswinkel is iedere middag geopend. Politici kunnen in de winkel verkiezingsmateriaal kwijt, kiezers ontmoeten, maar ook debatten organiseren. Belangstellenden kunnen in de winkel ook een stemwijzer invullen.

januari 31, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Raymond de Roon PVV ‘De lat erover in Almere’

De lat erover !!

 

 Almeerse PVV wil stadscommando’s

Telegraaf 19.01.2010  VIDEO De plaatselijke PVV wil stadscommando’s laten lopen door de straten van Almere.

PVV-Kamerlid De Roon heeft een plan gelanceerd om stadscomando’s in Almere in te stellen. De Almeerse bevolking heeft daar een mening over.

 BLOGG-artikel: 

Stadscommandos Almere; waar hebben we die afkorting ook al weer eerder gezien?

 Krapuul.nl

januari 19, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 1 reactie

Spraakmaker Geert Wilders PVV wint de MSN.nl-Sp!ts AWARD

Spraakwater +  Smaakmaker = Spraakmaker ??

Spraakmaker !

 
Dat is de mening van meer dan 50.000 Nederlanders die de afgelopen weken de winnaars van de  MSN.nl-Sp!ts AWARDs kozen.  Video
RoepToeters

RoepToeters

Geert Wilders  PVV :

Zie: RTVWEST  Google

Zie ook de krantenmedia:

AD Telegraaf  Parool

Trouw Elsevier NRC Financieel dagblad

  Reformatorisch Dagblad Sp!ts  BN De Stem 

De Pers Google

Grote Mond klein hart ?

Resultaten op YouTube Video

Geert Wilders: ‘Hoop dat dit kabinet in 2010 valt’  Video

 
Het is goed dat onvrede een uitlaatklep heeft in Den Haag, maar tegelijk moet worden vastgesteld dat het lawaai dat de populisten op de linker- en rechterflank produceren omgekeerd evenredig is aan hun resultaten.

De crisis, de griep: voor Wilders lag dat allemaal aan de allochtonen. Wanneer zij ’onschadelijk’ gemaakt zouden worden, zou het hele rampenplan rondom de economie en nationale gezondheid al een stuk kleiner zijn.

Hun positie is zo excentrisch en onrealistisch dat hun invloed beperkt blijft. De SP zette zich in 2006 zelf buitenspel, het ziet ernaar uit dat de PVV bezig is hetzelfde te doen. Deze partijen bedrijven wel politiek, maar ze maken geen beleid en deinzen terug voor het nemen van verantwoordelijkheid.

Geert Wilders meest spraakmakend in 2009

Telegraaf 30.12.09  Video – Geert Wilders van de PVV is gekozen tot de meest spraakmakende Nederlander in 2009.  

Klik hier om het bericht op Spitsnieuws.nl te lezen
Klik hier om het bericht op Nu.nl te lezen  

Populisten maken veel lawaai

30.12.09  Trouw  Balkenende had als premier niet alleen te maken met traditionele oppositie, maar ook met een populisme van een omvang en een heftigheid die voor Nederland nieuw zijn.

Het is te hopen dat de nuance terugkeert   

Trouw 30.12.09 Binnen no time vonden partijen als de PVV en de PvdD een manier om de besluiteloosheid van de regering maximaal uit te buiten.

PVV onthutst over gebrek aan urgentie

AD 30.12.09 De PVV zegt onthutst te zijn omdat volgens de partij het kabinet niet de urgentie ziet bij de aanpak van het islamitisch terrorisme. ,,Het wordt tijd dat Nederland weer het heft in eigen handen neemt.

Van Europa en andere landen hoeven we niets te verwachten. Nederland moet zelf alle nodige besluiten nemen om de veiligheid van de passagiers te waarborgen”, aldus PVV-Tweede Kamerlid Raymond de Roon woensdag.

PVV wil spoedoverleg over aanslag

AD 26.12.09 De PVV in de Tweede Kamer wil met spoed een overleg met minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie over de mislukte aanslag tijdens een vlucht van een toestel van Delta Airlines van Schiphol naar de Amerikaanse stad Detroit. Dat zei PVV-Kamerlid Raymond de Roon zaterdag.

Hij wil de komende week de gang van zaken met de minister bespreken tijdens een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Justitie. ,,Ik wil opheldering over de feiten en ik wil weten welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. 

december 31, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

De Hollandse held en het onzichtbare kabinet

Jasper Schuringa

In Amerikaanse media wordt de Hollander als een held geëerd. Zie hier voor het volledige interview met Schuringa op CNN.

Beatrix prijst heldendaad Jasper Schuringa

Beatrix ‘toont waardering’ voor Schuringa

‘Lintje voor held Jasper Schuringa’ 

‘Dutch hero’ heeft digitale fans

Heldenfonds wil onderscheiding Jasper Schuringa 

‘Dutch hero’ heeft digitale fans

VVD-partijvoorzitter en burgemeester van Tilburg Ivo Opstelten vindt het raar dat niemand zich van het kabinet in het openbaar heeft laten zien om uitleg te geven over de mislukte aanslag op een vliegtuig tijdens een vlucht van Schiphol naar het Amerikaanse Detroit.

Volgens hem dienen leiders in crisissituaties zichtbaar te zijn, ook al is er nog maar weinig informatie beschikbaar. Op die manier is de bevolking houvast te bieden en wek je vertrouwen, aldus Opstelten.

De Partij van Geert Wilders PVV wil met spoed een overleg in de Tweede Kamermet minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie over de mislukte aanslag.

Wel heeft vicepremier Wouter Bos telefonisch contact gehad met de Nederlander Jasper Schuringa, omdat die tijdens de bewuste vlucht een belangrijke rol heeft gespeeld bij het overmeesteren van de Nigeriaan.

Abdul Farouk Umar Abdulmutallab

 

 

‘Onzichtbaarheid kabinet raar’

Telegraaf 27.12.09 VVD-partijvoorzitter en burgemeester van Tilburg Ivo Opstelten vindt het raar dat niemand zich van het kabinet in het openbaar heeft laten zien om uitleg te geven over de mislukte aanslag op een vliegtuig tijdens een vlucht van Schiphol naar het Amerikaanse Detroit.

‘Kabinet onzichtbaar na aanslagpoging’ 

VK 27.12.09  VVD-partijvoorzitter en burgemeester van Tilburg Ivo Opstelten vindt het raar dat niemand zich van het kabinet…

Opstelten: onzichtbaarheid kabinet raar  AD 27.12.09

PVV wil spoedoverleg over mislukte aanslag

Trouw 26.12.09  De PVV in de Tweede Kamer wil met spoed een overleg met minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie over de mislukte aanslag tijdens een vlucht van een toestel van Delta Airlines van Schiphol naar de Amerikaanse stad Detroit. Dat zei PVV-Kamerlid Raymond de Roon zaterdag.

Achtergrond:

Video:

Mislukte aanslag op vlucht Schiphol-Detroit 

Kijk hier naar een video waarin getuigen aan woord komen

Extra maatregelen voor vluchten naar VS 

Blogs die verwijzen naar dit artikel: 

Jasper Schuringa, der niederländische Held

Poeder- en vloeistofcontroles op komst

Nieuws over aanslag!

Hoe de PVV-helden voorkomen dat alle niet-moslims worden afgeslacht door alle moslims

Aanslag!

Passengers help foil attack on US-bound plane

Zie Telegraaf:

Schaamte Nigeria

‘Bom verstopt in condoom’
Vader waar-schuwde autoriteiten
Amerikaanse media roemen Jasper
Nigeriaan aangeklaagd
Extra maat-regelen Schiphol
Aanslag beraamd door al-Qaeda
Dader verbleef drie uur op Schiphol
‘Controle niet door KLM’
Mislukte aanslag vlucht Schiphol
VS: te weinig info Nigeriaan
‘Dader heeft banden met terreur’
Politiek: Schade reputatie Schiphol
Onderzoek naar controle Schiphol
Nigeriaan mocht Engeland niet in
Britten onderzoeken huis verdachte
‘Nigeriaanse verdachte is zoon oud-minister’
Politie doorzoekt woning Nigeriaan
Angstige minuten tijdens NW253
Bos belt met held Schuringa
Aanslag beraamd door al-Qaeda
Nigeriaan onderging controle
Hollandse Jasper pakte terrorist
Amerikaanse media roemen Jasper
Abdulmutallab voorgeleid

Zie Parool:

Aanslag beraamd door al-Qaida in Jemen 

CNN: weer incident op vlucht Detroit

Abdulmutallab voorgeleid aan de rechter

Reconstructie mislukte aanslag

‘Nederlander overmeesterde terrorist’

Opstelten: onzichtbaarheid kabinet raar

Nigeriaan omzeilde mogelijk controle Lagos

‘Dutch hero’ heeft digitale fans

Weer incident op vlucht Schiphol-Detroit

Zie Volkskrant:

Extra controles Schiphol direct ingevoerd

Mislukte aanslag aan boord vliegtuig

‘Kabinet onzichtbaar na aanslagpoging’

Extra maatregelen Schiphol ook zondag

‘Aanslag beraamd door Al Qaida Jemen’

Bos brengt waardering over aan ‘held’

Zie Trouw:

Nigeriaan mocht Groot-Brittannië niet meer in

Politie doorzoekt voormalige woning Nigeriaan

VS hadden te weinig informatie over Nigeriaan

Onderzoek naar veiligheidscheck Schiphol

Nigeriaan overmeesterd door medepassagier

Onderzoek naar ’veiligheidslek’

CNN: weer incident op vlucht Detroit

Obama geeft opdracht tot veiligheidsonderzoek

Nigeriaan omzeilde mogelijk controle Lagos

‘Rijk moet luchtvaartterrorisme tegengaan’

‘Mislukte aanslag was geen deel van complot’

Passagier Seip bleef urenlang onwetend

‘Nigeria staat nu op de terreurkaart’

Opstelten: onzichtbaarheid kabinet raar

Man showt agenten illegale vuurwerkvoorraad

Politie doorzoekt voormalige woning Nigeriaan

Nigeriaan mocht Groot-Brittannië niet meer in

VS hadden te weinig informatie over Nigeriaan

Aanslag beraamd door al-Qaeda in Jemen

Thema van de Dag: Nasleep mislukte aanslag

Abdulmutallab voorgeleid aan de rechter

Bos brengt waardering over aan Schuringa

Nigeriaan aangeklaagd

Reconstructie mislukte aanslag

Terreurverdachte onderging controle

‘Nederlander overmeesterde terrorist’

PVV wil spoedoverleg over mislukte aanslag

Onderzoek naar ‘veiligheidslek’

Onderzoek naar veiligheidscheck Schiphol

‘KLM niet verantwoordelijk voor controle’

Extra controle Schiphol direct ingevoerd

Recente aanslagen op vliegtuigen VS

Amerika vraagt extra maatregelen

Mislukte aanslag op vlucht Schiphol-Detroit

Thema van de Dag: Mislukte terreuraanslag 

Zie Elsevier:

Vader moslimterrorist waarschuwde voor zoon

Nederlander overmeestert terrorist

Onderzoek Schiphol

Amerikaanse media loven ‘vlucht 253-held’ Schuringa

‘Nigeriaanse moslimterrorist is zoon oud-minister’

Nederlander overmeestert terrorist in vliegtuig

Kamer eist uitleg over mislukte terreuraanslag

Terroristische aanslag vlucht Amsterdam-Detroit mislukt

Zie NRC:

‘Al-Qaeda Jemen achter mislukte aanslag’

Aanslag op vlucht Schiphol – Detroit mislukt

Bos brengt waardering over aan Schuringa

‘Terrorismeverdachte zoon van Nigeriaanse bankier’

‘Terrorismeverdachte volgens procedures gecontroleerd’  

‘Strengere controles Schiphol verlopen zonder problemen’

‘Nederlander overmeesterde terrorist’

Verdachte mislukte aanslag voorgeleid

‘KLM niet verantwoordelijk voor controle’

Onderzoek naar veiligheidscheck Schiphol

‘Mislukte aanslag op vlucht Schiphol-Detroit’

Zie AD:

Lees het volledig dossier

Opstelten: onzichtbaarheid kabinet raar

Aanslag op vlucht Schiphol-Detroit
Passagier Seip bleef urenlang onwetend
‘Mislukte aanslag was geen deel van complot’

 Vader Nigeriaan waarschuwde VS al eerder 

 ‘Nederlander overmeesterde terrorist’ 

 Nigeriaan mocht Groot-Brittannië niet meer in 

 Ook zondag extra maatregelen op Schiphol 

 Nigeriaan gebruikte zelfde explosieven als ‘shoe bomber’ 

Abdulmutallab voorgeleid aan de rechter 

Aanslag beraamd door al-Qaeda in Jemen

december 27, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor De Hollandse held en het onzichtbare kabinet