Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Samenstelling 1e Kamer 26 mei 2015

1e kamer 2

1e kamer

1e Kamer

De uitslag van de Statenverkiezingen 2015 heeft twee grote zorgen over ons staatkundige bestel sterker aangezet. De eerste geldt de fragmentatie van het politieke krachtenveld, die de bestuurbaarheid van het land in gevaar zou brengen. De andere betreft het gebrek aan identificatie van de burger met het politieke bestuur, dat zou blijken uit de lage opkomst.

De laatste jaren wordt in geen van de drie stromingen serieus aan fusies gedacht.

Bij zoveel somberheid kan het geen kwaad een stukje op te lopen met Ankie Broekers-Knol, de voorzitter van de Eerste Kamer, die mogelijkheden ziet van deze dreigende nationale nood een deugd te maken. Met die fragmentatie vindt zij het wel meevallen. Als je een stapje terug doet, zie je nog steeds de drie klassieke stromingen: de liberale (VVD en D66), de christelijke (CDA, SGP, ChristenUnie) en de sociaal-democratische (PvdA, SP, GroenLinks).

Stemmenjacht

Uit een rondgang van het AD blijkt dat alle landelijke partijen meedoen aan de stemmenjacht. Vooral VVD, CDA en ChristenUnie zouden er flink aan trekken. De liberalen hopen via de achterkamer alsnog een werkbare meerderheid voor het kabinet uit het vuur te slepen. 

Het CDA doet er juist alles aan om zijn twaalfde senaatszetel te behouden. De ChristenUnie kan met een paar strategische stemmen extra – bijvoorbeeld van SGP-Statenleden – juist die restzetel van de christendemocraten afsnoepen.

Vooral Statenleden van regionale partijen mochten zich de afgelopen weken verheugen op belangstelling uit Den Haag. Jan Heijman van Lokaal Brabant, goed voor één zetel in Provinciale Staten van Noord-Brabant, zegt dat bijna alle landelijke partijen zich bij hem hebben gemeld. ,,Ik heb zelfs met senatoren gesproken,” stelt Heijman. Hij wil niet zeggen wie dat waren.

Ook Statenlid Mark Faasse van Zeeland Lokaal zegt te zijn gepolst, net als Bram Schmaal (Groninger Belang) en Jeff Leever (Ouderenpartij Noord-Holland). Veel hebben de flirts nog niet opgeleverd: alle ondervraagde Statenleden zeggen straks op de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) te stemmen.

Het stiekeme gedoe is de SGP een doorn in het oog. ,,De achterkamertjespolitiek is nog nooit zo erg geweest als nu,” stelt de woordvoerder van leider Kees van der Staaij.

zie ook: Op weg naar de uitslag samenstelling 1e kamer 2015

zie: Verkiezing 1e kamer

zie ook: Verkiezingen provinciale staten 18 maart 2015

zie ook: De rol van de 1e kamer staat onder druk

zie ook: Staatsrechtelijke bezinning.

zie ook: Versplintering 2e Kamer

Zie ook: Samenstelling 1e Kamer – op weg naar 23 mei 2011 – Uitslag

Zie ook: Samenstelling 1e Kamer – op weg naar 23 mei 2011

Ook: Provinciale verkiezing 02.03.2011 – Prognose 1e kamer

En: Minderheid 1e kamer VVD-CDA-PVV versus toekomst Rutte 1

En ook: Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – De Tanden van de 1e kamer

zie ook: De rol van de 1e Kamer versus de McDonald’s-cultuur

Provinciale Staten kiezen dinsdag de leden van de Eerste Kamer

Den HaagFM 25.05.2015 De Provinciale Staten, waaronder die in Zuid-Holland, kiezen dinsdag de 75 leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt tijdens een vergadering in het Provinciehuis in Den Haag. In de andere provincies gebeurt precies hetzelfde.

De Commissaris van de Koning leest na het stemmen alle namen voor van kandidaat-leden voor de Eerste Kamer op wie is gestemd. De stembiljetten gaan daarna naar de Kiesraad in Den Haag, die ze uit alle provincies krijgt. De Kiesraad maakt na een paar dagen bekend wie de komende vier jaar in de Eerste Kamer zitten.

Een stem uit een provincie met veel inwoners weegt zwaarder dan een stem van een Statenlid uit een kleine provincie. Een stem van een Statenlid uit Zuid-Holland is bijvoorbeeld goed voor 655 punten, een Zeeuws Statenlid levert 98 punten op. …lees meer

Waarom Rutte stiekem hoopt op een meerderheid in de Eerste Kamer

NU 25.05.2015 Dinsdag kiezen de Provinciale Statenleden de nieuwe Eerste Kamer en donderdag weten we hoe de Senaat er de komende vier jaar zal uitzien. Waarom kijkt het kabinet met bovengemiddelde interesse naar de verkiezingsuitslag?

Dat het kabinet ook met de constructieve oppositiepartijen D66, Christenunie en SGP (de C3) niet meer op een meerderheid kan rekenenen in de Eerste Kamer, werd premier Mark Rutte na de Provinciale Statenverkiezingen pijnlijk duidelijk.

Zijn door zichzelf zo geroemde hervormingsbeleid vond op 18 maart niet dezelfde waardering bij een meerderheid van de kiezers.

En dus is het afwachten hoe de krachtsverhoudingen er voor de komende vier jaar uit komen te zien in de Eerste Kamer.

Zie ook: VVD nipt grootste bij Provinciale Statenverkiezingen

Zie ook: Moet de Eerste Kamer worden afgeschaft?

Lees meer over: Eerste Kamer Kabinet

Gerelateerde artikelen;

Eerste Kamerverkiezing: boeiend!

AD 25.05.2015 Je was er misschien nog niet mee bezig, maar de in maart verkozen Provinciale Statenleden kiezen morgen de leden van de Eerste Kamer.

Deze ‘senaat’ van wijze mannen en vrouwen controleert de Tweede Kamer. Geen sinecure, zeker niet nu de coalitie van de Tweede Kamer (VVD en PvdA) in de Eerste Kamer geen meerderheid zal halen en het kabinet daarom bij ieder wetsvoorstel nadrukkelijk op zoek moet naar steun in de Eerste Kamer om de wet erdoor te krijgen.

In de Eerste Kamer gaat het er meestal bedaard aan toe, maar op zes momenten veerde Nederland even op vanwege de gebeurtenissen in de senaat.

GERELATEERD NIEUWS;

Rutte: nog geen einde bevriende oppositie

Partijen maken jacht op extra stemmen voor senaat

Vier vragen over Eerste Kamerverkiezingen

Telegraaf 24.05.2015 De Provinciale Staten kiezen dinsdag de 75 leden van de Eerste Kamer. Vier vragen en antwoorden over de Eerste Kamerverkiezingen.

Waar stemmen de leden van de Provinciale Staten?

PARTIJEN SENAAT ‘HENGELEN’ NAAR STEM ONAFHANKELIJKEN

BB 07.05.2015 Politieke partijen proberen extra stemmen te winnen voor de Eerste Kamerverkiezingen door onafhankelijke Statenleden over te halen op hun partij te stemmen. Alle partijen doen mee aan het ‘hengelen’ naar zetels, blijkt uit een rondgang van het AD.

VVD, CDA en CU
Senatoren gaan op audiëntie bij Statenleden en sommigen worden uitgenodigd op partijbureaus. Volgens de krant zijn vooral VVD, CDA en ChristenUnie bezig met het trekken van stemmen. De regeringspartij probeert een werkbare meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen, terwijl het CDA hoopt op het behouden van zijn twaalfde Senaatszetel. De ChristenUnie wil die CDA-zetel juist wegsnoepen. De onafhankelijke Statenleden die door het AD zijn ondervraagd hebben echter allemaal laten weten op de Onafhankelijke Senaatsfractie te stemmen. (ANP)

Partijen maken jacht op extra stemmen voor senaat

AD 07.05.2014 Politieke partijen pogen heimelijk extra stemmen te winnen voor de Eerste Kamerverkiezingen op 26 mei. Senatoren gaan zelfs op audiëntie bij onafhankelijke Statenleden, in de hoop die te verleiden. Ook worden ze uitgenodigd op partijbureaus.

mei 8, 2015 Posted by | 1e kamer, politiek | , , , , , , , , , , | 3 reacties

PvdD op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

PvdD

Partij voor de Dieren met 19 namen op de kieslijst de verkiezingen in

Carla van Viegen uit Pijnacker, die nu de enige zetel van de PvdD in de Zuid-Hollandse Staten inneemt, voert de lijst weer aan. Op de website van de partij laat ze weten ‘zeer gemotiveerd’ te zijn om zich een derde termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu.

De nummer twee op de lijst is Bart Canton uit Rotterdam. Hij is sinds 2011 de fractievolger in Provinciale Staten en fractievoorzitter voor de partij in het waterschap Delfland. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand uit Leiden staat op nummer 19 van de lijst. Ze is lijstduwer.

In het verkiezingsprogramma van de partij komen bekende thema’s terug. De Partij voor de Dieren pleit voor meer natuur o.a. onnodige bomenkap en een respectvolle omgang met dieren. De partij is tegen megastallen, de jacht en kolencentrales. Ook wil de PvdD investeren in openbaar vervoer en fietspaden zodat er geen nieuwe snelwegen nodig zijn.

verder;

Verbreding N207

De provincie wil de bomen rooien in verband met de verbreding van de provinciale weg. Dat zou de doorstroming van het verkeer moeten bevorderen. De Partij voor de Dieren is bezorgd over de kap van de bomen en schrijft dat ‘alles in het werk gesteld moet worden om bomen niet te kappen’.

De Zuid-Hollandse fractie van de partij denkt dat de kans groot is dat dieren worden verstoord nu de broedperiode voor de deur staat. De Partij voor de Dieren wil weten of de kap van de bomen wordt opgeschort als blijkt dat dit inderdaad zo is.

De verbreding is volgens de provincie nodig om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. De Provincie gaat aan beide kanten van de weg busstroken aanleggen. Dit besluit werd in 2011 genomen, maar de uitvoering heeft lang op zich moeten wachten. In 2012 werd door provincie Zuid-Holland besloten de verbreding van de weg op de lange baan te schuiven, dit leidde tot woede onder veel ondernemers.

Verkiezingen Provinciale Staten

De provinciale weg N207 is ook tijdens de Provinciale Statenverkiezingen een belangrijk thema. De verkiezingen zijn op 18 maart.

Lees hier meer over de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland.

zie ook:  Verkiezingen provinciale staten 18 maart 2015

Partij voor de Dieren stelt vragen over bomenkap langs N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn

RTVWEST 27.02.2015 De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland over de kap van 129 bomen langs de N207, de weg tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Provincie Zuid-Holland verwijdert 129 bomen langs de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn

RTVWEST 27.02.2015 129 bomen langs de N207 moeten gerooid worden voor de verbreding van de provinciale weg tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn. Op 3 maart zal het rooien beginnen. Het verkeer zal volgens de provincie nauwelijks tot geen hinder van de werkzaamheden ondervinden. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Partij voor de Dieren met 19 namen op de kieslijst de verkiezingen in

RTVWEST 19.02.2015 De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen bekendgemaakt.

Carla van Viegen uit Pijnacker, die nu de enige zetel van de PvdD in de Zuid-Hollandse Staten inneemt, voert de lijst weer aan. Op de website van de partij laat ze weten ‘zeer gemotiveerd’ te zijn om zich een derde termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu.

De nummer twee op de lijst is Bart Canton uit Rotterdam. Hij is sinds 2011 de fractievolger in Provinciale Staten en fractievoorzitter voor de partij in het waterschap Delfland. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand uit Leiden staat op nummer 19 van de lijst. Ze is lijstduwer.

In het verkiezingsprogramma van de partij komen bekende thema’s terug. De Partij voor de Dieren pleit voor meer natuur en een respectvolle omgang met dieren. De partij is tegen megastallen, de jacht en kolencentrales. Ook wil de PvdD investeren in openbaar vervoer en fietspaden zodat er geen nieuwe snelwegen nodig zijn. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Partij voor de Dieren houdt Valentijnsactie in Leiden : Laat je groene hart spreken

RTVWEST 14.02.2015 De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland houdt zaterdagmiddag een Valentijnsactie in het centrum van Leiden onder het motto Laat je groene hart spreken. Voorbijgangers kunnen op de foto met hartjes waarop slogans uit het verkiezingsprogramma staan.

Dit zijn teksten als Alle koeien in de wei, Geen gif in het Groene Hart en Geef ganzen gras, geen gas. Volgens lijsttrekker Carla van Viegen is Valentijnsdag het uitgelezen moment om de liefde voor dieren en de natuur te tonen. Ze zal met campagneteam ook biologische appeltjes uitdelen. De Partij voor de Dieren sluit de actiedag af met het uitreiken van een ‘oorkonde van mededogen’ aan zorgboerderij Oliehoek in Wassenaar. Het is een beloning voor de inzet van de initiatiefnemers voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. … Lees verder

gerelateerde artikelen;

februari 27, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor PvdD op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

50Plus op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

50plus

50Plus doet in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart  2015.

Partijoprichter Jan Nagel heeft dat maandag laten weten. „Alles is rond”, aldus Nagel. Bij de vorige Statenverkiezingen vier jaar terug deed 50PLUS ook overal mee, onderstreepte Nagel.

Het uit 50PLUS gestapte Kamerlid Norbert Klein wil met zijn Vrijzinnige Partij in drie provincies meedoen. In Utrecht en Gelderland staat al vast dat dit lukt, in Zuid-Holland is dat vooralsnog alleen zeker voor de kieskring Dordrecht, laat Klein weten. Of de partij ook in de kieskringen Rotterdam, Den Haag en Leiden mag meedoen, wordt vrijdag duidelijk, aldus het Kamerlid.

zie ook: 1e kamer/provincie 2015

en ook: Provinciale Statenverkiezingen

50PLUS vraagt omroep MAX om verkiezingsdebat

NU 15.02.2015 50PLUS-oprichter Jan Nagel verwijt de NOS dat bij verkiezingsdebatten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart thema’s als koopkracht van ouderen en het pensioenstelsel worden gemeden.

Dat zou gebeuren omdat dat de grote politieke partijen dat niet willen. Nagel heeft omroep MAX gevraagd een debat te organiseren waarin deze onderwerpen wel aan bod komen.

Lees meer over: 50Plus NOS

Van Rooijen bij 50PLUS

Telegraaf 07.02.2015 Oud-CDA-staatssecretaris Martin van Rooijen is voor 50PLUS kandidaat voor de Eerste Kamer. Hij staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst, achter lijsttrekker Jan Nagel. Dat heeft 50PLUS zaterdag laten weten.

Van Rooijen was staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Den Uyl. Daarna was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Van Rooijen is al langer betrokken bij 50PLUS, onder meer met adviezen over belasting, pensioen en inkomen.

50Plus doet weer in alle provincies mee

NU 02.02.2015 50Plus doet in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Partijoprichter Jan Nagel heeft dat maandag laten weten. ”Alles is rond”, aldus Nagel. Bij de vorige Statenverkiezingen vier jaar terug deed 50Plus ook overal mee, onderstreept Nagel.

Lees meer over: 50Plus

Gerelateerde artikelen;

50PLUS doet mee in provincies

Telegraaf 02.02.2015 50PLUS doet in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Partijoprichter Jan Nagel heeft dat maandag laten weten. „Alles is rond”, aldus Nagel. Bij de vorige Statenverkiezingen vier jaar terug deed 50PLUS ook overal mee, onderstreepte Nagel.

50PLUS doet weer in alle provincies mee

AD 02.02.2015 50PLUS doet in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Partijoprichter Jan Nagel heeft dat vandaag laten weten. ,,Alles is rond”, aldus Nagel. Bij de vorige Statenverkiezingen vier jaar terug deed 50PLUS ook overal mee, onderstreepte Nagel.

Het uit 50PLUS gestapte Kamerlid Norbert Klein hoopt met zijn Vrijzinnige Partij in drie provincies mee te doen. Later op de dag wordt duidelijk of dat is gelukt, aldus een woordvoerster. Het uit 50PLUS gestapte Kamerlid Norbert Klein wil met zijn Vrijzinnige Partij in drie provincies meedoen. In Utrecht en Gelderland staat al vast dat dit lukt, in Zuid-Holland is dat vooralsnog alleen zeker voor de kieskring Dordrecht, laat Klein weten. Of de partij ook in de kieskringen Rotterdam, Den Haag en Leiden mag meedoen, wordt vrijdag duidelijk, aldus het Kamerlid.

Nagel leidt 50PLUS-lijst voor Senaat

NU 17.10.2014 Jan Nagel wordt lijsttrekker voor 50PLUS bij de verkiezingen voor de Senaat volgend jaar. Het hoofdbestuur van de partij heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

De ledenvergadering moet zich op 8 november nog uitspreken, maar Nagel is de enige kandidaat. Nagel zit al voor 50PLUS in de Eerste Kamer. Eerder was hij Senator voor de PvdA.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over 50PLUS

Nagel leidt 50PLUS-lijst

Telegraaf 17.10.2014 Jan Nagel wordt lijsttrekker voor 50PLUS bij de verkiezingen voor de Senaat volgend jaar. Het hoofdbestuur van de partij heeft dat vrijdag bekendgemaakt. De ledenvergadering moet zich op 8 november nog uitspreken, maar Nagel is de enige kandidaat.

Jan Nagel wil 50Plus in Eerste Kamer weer leiden

Trouw 31.08.2014 De 75-jarige Jan Nagel wil opnieuw lijsttrekker worden van 50Plus bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer volgend jaar. Dat maakte hij vandaag  bekend. Op 8 november wijzen de leden tijdens een vergadering de lijsttrekker aan.

Nagel vindt het ‘belachelijk’ dat zestigers en zeventigers nauwelijks in het parlement te vinden zijn. Dat is volgens hem schadelijk.

50Plus zit sinds 2011 met Nagel in de Senaat. In maart zijn er provinciale statenverkiezingen. Kort daarop bepalen de nieuwe leden van de Provinciale Staten wie er voor de komende vier jaar in de Eerste Kamer gaan zitten.

De ouderenpartij heeft moeilijke tijden achter de rug. Eerst stapte fractievoorzitter Henk Krol van de Tweede Kamerfractie op en dit voorjaar was er een scheuring in die fractie.

In de huidige Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. De coalitie is afhankelijk van de steun van D66, ChristenUnie en SGP om er wetgeving doorheen te krijgen. Er wordt daarom met spanning uitgekeken naar de verkiezingen.

februari 2, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 50Plus op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

SGP op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

 1e kamer/provincie 2015

SGP

,,Statenverkiezingen zijn niet bedoeld om kabinetten in het zadel te houden, noch om ze naar huis te sturen. Daar gaan de Staten niet over. Daar gaat de Eerste Kamer niet over. Waar de Eerste Kamer wel over gaat, is over de eigen houding”, aldus Van der Staaij.

De SGP laat zich leiden door Gods Woord: ,,Een negatieve vrijheid om te kwetsen kan nooit de samenbinding geven die ons land nodig heeft. Echte samenbinding vraagt om positieve, bezielende kracht. Om een driedubbele boodschap van geloof, hoop en liefde. Een positieve boodschap die de leegte van een seculiere cultuur vullen kan. Een positieve boodschap die echt weerwerk biedt tegen de haat en barbarij van de jihadistische islam”, houdt Van der Staaij zijn gehoor voor.

Kandidaten.

De SGP presenteert vrijdag de (geheel mannelijke) kandidatenlijst. Senator Gerrit Holdijk (70) staat er zoals bekend niet meer op. Lijstrekker is Peter Schalk (53) . In 1994 belandde hij bij de Reformatorisch Maatschappelijke Unie. Sinds 2008 zit hij in de raad van bestuur van deze vakorganisatie. Hij is ook voorzitter van het Platform Waarden en Normen en ouderling in zijn woonplaats Veenendaal.

Diederik van Dijk, sinds 1996 medewerker van de SGP-Tweede Kamerfractie, staat op de tweede plaats. Van Dijk (43) is thuis op het gebied van wetgeving en heeft bestuurlijke ervaring in onderwijs en mediawereld.

‘Verkiezing geen raadpleging’

Telegraaf 16.01.2015 De SGP wil de verkiezingen op 18 maart voor de Provinciale Staten (en indirect voor de Eerste Kamer) ,,niet laten kapen door er een referendum over het kabinet van te maken”. Dat betoogt politiek leider van de partij Kees van der Staaij vrijdag bij de aftrap van de campagne in Doorn.

16-01-2015thumbnail

Kandidatenlijst Eerste Kamer

Partijvoorzitter Van Leeuwen: “Als de lijn zich doorzet, goede kans op tweede zetel.” Verkiezingen Lees verder >

Trouw 31.01.2015 Op papier streeft de Staatkundig Gereformeerde Partij naar een theocratie, een orthodox-christelijke heilstaat waarin Gods woord menselijke wetten overstijgt. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht, constateren drie prominente SGP’ers. Kan dat artikel uit de beginselverklaring de prullenbak in?

De overheid moet de hand houden aan den heiligen kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, aldus Het artikel in de geloofsbelijdenis waarnaar het beginselprogramma verwijst.

Hoe principieel Kees van der Staaij en zijn partijgenoten ook lijken, de reformatorische politici nemen het niet altijd even nauw met hun beginselprogram. Als het gaat om bepaalde artikelen is de SGP zelfs tweeslachtig, stelde kerkhistoricus Bart Jan Spruyt eerder deze maand in een interview.

De eerste zin van dat programmastelt dat de SGP streeft ‘naar een regering geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods’. De partij ‘staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis‘.

Peter Schalk wordt SGP-lijsttrekker Eerste Kamer

Trouw 29.09.2014 De SGP heeft Peter Schalk benoemd tot lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar. Schalk (53) werkte aanvankelijk in het onderwijs en is nu actief bij de RMU, de christelijke vakorganisatie voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

De nieuwe Eerste Kamer wordt op 26 mei 2015 gekozen door de nieuwe leden van de Provinciale Staten. De Statenverkiezing is op 18 maart. In de Senaat zijn de regeringspartijen VVD en PvdA momenteel op steun van de oppositie aangewezen, omdat ze daar geen meerderheid hebben.

Schalk trekt Senaatslijst SGP

Telegraaf 29.09.2014 De SGP heeft Peter Schalk benoemd tot lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar. Schalk (53) werkte aanvankelijk in het onderwijs en is nu actief bij de RMU, de christelijke vakorganisatie voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

De nieuwe Eerste Kamer wordt op 26 mei 2015 gekozen door de nieuwe leden van de Provinciale Staten. De Statenverkiezing is op 18 maart. De verkiezingen zijn belangrijk omdat de regeringspartijen VVD en PvdA daar nu geen meerderheid hebben en op steun van de oppositie zijn aangewezen.

januari 16, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

D66 op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

1e kamer/provincie 2015

Provinciale Statenverkiezingen

D66 maakt zich op voor belangrijke verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Daarna, in mei 2015, worden de Eerste Kamerverkiezingen gehouden. Hieronder kunt u alle informatie vinden over deze verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen? Stem D66!

Over de verkiezingen

Lijstrekkers Provincies

Verkiezingsprogramma’s

Kandidaten voor Eerste Kamer bekend

Eerste Kamerverkiezingen

Bekijk hier de definitieve lijst en het proces verbaal van de Landelijke Verkiezingscommissie.

Eerste Kamerverkiezingen;

D66

Provincie Zuid-Holland

Volgens de D66-leider hebben de twaalf provincies in totaal ongeveer 15 miljard euro aan vermogen op bankrekeningen en in obligaties. Dat geld hebben ze verdiend aan de verkoop van energiebedrijven de afgelopen tien jaar. In 2005 hadden de provincies samen 4 miljard aan spaargeld, inmiddels is dat dus 11 miljard meer. Gelderland is volgens Pechtold de rijkste provincie met een tegoed van 5 miljard euro. Flevoland en Zeeland zijn het armst, met elk ongeveer 100 miljoen.

Wat Pechtold betreft maken de provincies niet het hele vermogen van 15 miljard op, maar enkele miljarden de komende tijd is wel zijn bedoeling.

GERELATEERDE ARTIKELEN

D66-raadslid Van Asten:“Rondje Schilderswijk niet alleen voor verkiezingen”

Den HaagFM 03.03.2015 Gemeenteraadslid Robert van Asten van D66 is tevreden over het bezoek van zijn partijleider Alexander Pechtold aan de ondernemers in de Schilderswijk afgelopen donderdag. Zij bezochten de wijk volgens van Asten niet alleen in het kader van de Provinciale Verkiezingen.

“Het was een mooie avond”, aldus van Asten. “We zijn vaak in de Schilderswijk om een rondje te doen, maar dan zonder pers. We gaan dit jaar ook door met de ondernemerstour door heel het land om te kijken wat in welke wijk gebeurd.”

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 18 maart. Het aantal leden van Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. Zuid-Holland heeft met 3,3 miljoen inwoners 55 Statenleden. Een bijzondere taak van de leden van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. …lees meer

Pechtold wil meer invloed

Telegraaf 28.02.2015 Als de verhoudingen in de Eerste Kamer na de verkiezingen „stevig verschuiven”, dan moeten meer wensen van D66 worden gehonoreerd. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in Utrecht, waar zijn partij de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen begon.

D66 hoort bij de ‘bevriende oppositie’ die het kabinet helpt om zijn plannen door de Eerste Kamer te krijgen. De coalitie van VVD en PvdA heeft daar geen meerderheid en dreigt volgens peilingen flink wat zetels in de Senaat te verliezen. D66 staat er in de peilingen goed voor. De Provinciale Staten kiezen de Senaat.

D66-top in Haagse Schilderswijk voor lokale ondernemers én stemmen

RTVWEST 27.02.2015 Afgezanten uit de Haagse gemeenteraad, de Provinciale Staten en voorman Alexander Pechtold; D66 was donderdagavond goed vertegenwoordigd bij de bijeenkomst in Theater de Vaillant in de Haagse Schilderswijk. Het samenzijn, geïnitieerd door de politieke partij, had als doel om over de ervaringen van de ondernemers in de wijk te praten. Maar omdat de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen naderen, kreeg de avond een D66-groene kleur. Lees verder

D66-top in Schilderswijk voor lokale ondernemers én stemmen

Den HaagFM 27.02.2015 D66-leider Alexander Pechtold heeft donderdagavond een bezoek gebracht aan de Schilderswijk. Het samenzijn, geïnitieerd door de politieke partij, had als doel om over de ervaringen van de ondernemers in de wijk te praten. Maar omdat de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen naderen, kreeg de avond een D66-groene kleur.

“Het is een nek-aan-nek-race tussen de PVV en D66 in de strijd om de grootste partij te worden in de Eerste Kamer”, vertelt Pechtold. “En daarom zet ik ook alles in om mensen in de Schilderswijk naar de stembus te krijgen”, aldus de D66-voorman, die voordat hij in Theater de Vaillant aankwam eerst een rondje door de buurt maakte om ondernemers te bezoeken. Eén van die ondernemers is Elvan Duzdas, eigenaar van een bedrijf in financiële dienstverlening. “Het is leuk dat politieke partijen juist de wijk intrekken, maar natuurlijk doen ze dit ook om stemmen te trekken. Zo werkt het, de verkiezingen komen eraan.” Op de vraag of hij geholpen is met het bezoek van de partij zegt Duzdas: “Ik heb nog geen helder antwoord op het parkeerprobleem in de wijk. Daardoor komen er minder mensen uit andere buurten naar ons toe, en dat zorgt uiteindelijk natuurlijk voor minder klanten voor winkeliers.”

Hanneke van der Werf, D66-raadslid in Den Haag, herkent de parkeerproblemen. “Dat zijn natuurlijk problemen die ondernemers dertig jaar geleden ook al hadden. En dat zal ongetwijfeld ook in andere gemeenten spelen. Maar we zijn er als partij wel mee bezig om de situatie in deze wijk zo optimaal mogelijk te maken.” …lees meer

‘Provincies moeten over eigen schaduw heen springen’

Trouw 04.02.2015 De enorme reserves die provincies hebben opgepot dankzij de verkoop van aandelen in Nuon en Essent, staan al jaren stof te happen op provinciale bankrekeningen. Hoog tijd om het overschot eens ten behoeve van duurzaamheid en werkgelegenheid aan te wenden, vindt D66-voorman Alexander Pechtold. Hij zou het geld het liefst naar infrastructuur, innovatie en het energiezuinig maken van woningen zien gaan.

Dat er iets met dat dode kapitaal gedaan moet worden, daar is chef economie bij Trouw, Erik van Zwam, het roerend mee eens. Maar hij vraagt zich af of het geld de werkgelegenheid optimaal ten goede komt als provincies het uitgeven.

D66: PROVINCIES MOETEN MILJARDEN LATEN ROLLEN

BB 03.02.2015 D66 wil dat de provincies hun riante reserves aanspreken om de regionale economie een extra impuls te geven. De provincies potten te veel van hun vermogen op.

Binnenlands Bestuur bracht vorige week het bericht dat de provincies zo’n 16 miljard euro ‘op de bank’ hebben staan. Volgens D66 hebben mensen en bedrijven er veel meer aan als dat ongebruikt vermogen niet op de plank blijft liggen, maar wordt geïnvesteerd. Volgens D66-leider Alexander Pechtold is het niet te verkopen dat het rijk elk jaar nog een fors tekort heeft, terwijl de provincies geld niet gebruiken. ‘Laten ze dat investeren in hun kerntaken, zoals de regionale economie, infrastructuur en innovatieve bedrijven. Dat zorgt voor meer werkgelegenheid’, zegt hij.

GERELATEERDE ARTIKELEN

D66-leider Pechtold: ‘Provincie moet spaarcenten uitgeven’

RTVWEST 03.02.2015 De Provincie Zuid-Holland zou samen met Zeeland moeten investeren in een getijdencentrale in de Brouwersdam. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold maandag in het tv-programma Jinek. Hij stelde dat provincies een flink deel van de miljarden die ze op de bank hebben moeten investeren in de regionale economie.

Het geld moet naar infrastructuur, innovatie en het energiezuinig maken van huizen en gebouwen. De investeringen zullen de werkgelegenheid aanjagen, voorspelde Pechtold.

Volgens de D66-leider hebben de 12 provincies in totaal ongeveer 15 miljard euro aan vermogen op bankrekeningen en in obligaties. Dat geld hebben ze verdiend aan de verkoop van energiebedrijven de afgelopen 10 jaar. Lees verder

gerelateerde artikelen;

D66: provincies kunnen miljarden extra investeren›

NRC 03.02.2015 Provincies zouden een deel van de miljarden die ze als reserve op de bank hebben staan, kunnen investeren in de regionale economie. Het geld zou bijvoorbeeld gestopt kunnen worden in infrastructuur, innovatie en het energiezuinig maken van woningen. Daarvoor heeft D66-leider Alexander Pechtold gisteravond gepleit in het tv-programma Jinek.

Lees meer;

2013 Liveblog Prinsjesdag 2013 – al het nieuws over de Troonrede en de Miljoenennota ›

2014 Teruglezen: liveblog van dag 1 van de Algemene Beschouwingen ›

2014 Teruglezen: liveblog van dag 2 van de Algemene Beschouwingen ›

2014 Teruglezen: Nederland ging naar de stembus voor Europa ›

2013 Nieuwe bezuinigingen in aantocht. Waarom nu en komen ze er wel door? ›

D66 wil dat provincies miljarden investeren in regionale economie

NU 03.02.2015 Provincies moeten een flink deel van de miljarden die ze op de bank hebben investeren in de regionale economie. Het geld moet naar infrastructuur, innovatie en het energiezuinig maken van gebouwen.

D66-leider Alexander Pechtold heeft daar maandag voor gepleid in het tv-programma Jinek. De investeringen zullen de werkgelegenheid aanjagen, voorspelt Pechtold.

Volgens de D66-leider hebben de twaalf provincies in totaal ongeveer 15 miljard euro aan vermogen op bankrekeningen en in obligaties. Dat geld hebben ze verdiend aan de verkoop van energiebedrijven de afgelopen tien jaar.

Lees meer over: D66 Alexander Pechtold

Gerelateerde artikelen;

‘Provincies moeten investeren’

Telegraaf 02.02.2015 Provincies moeten een flink deel van de miljarden die ze op de bank hebben investeren in de regionale economie. Het geld moet naar infrastructuur, innovatie en het energiezuinig maken van gebouwen. D66-leider Alexander Pechtold pleitte daar maandag voor in het tv-programma Jinek. De investeringen zullen de werkgelegenheid aanjagen, voorspelde Pechtold.

Alexander Rinnooy Kan nr. 2 op lijst Eerste Kamer

D66 31.01.2015 De leden van D66 hebben tijdens de interne verkiezing Alexander Rinnooy Kan als hoogste nieuwkomer op de 2e plaats gezet. Hij stond al op de 4e plaats van de stemadvieslijst.

Rinnooy Kan stijgt naar tweede plaats op D66-lijst

Trouw 31.01.2015 Alexander Rinnooy Kan, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, staat tweede op de kandidatenlijst van D66 voor de Eerste Kamerverkiezingen. Op de voorlopige lijst stond hij op nummer vier. De leden van D66 hebben hem tijdens een interne verkiezing als hoogste nieuwkomer op twee gezet. Dat heeft de partij vandaag gemeld.

Ex-vicepremier en senator Thom de Graaf voert de lijst aan, maar dat was al bekend. D66 heeft nu vijf zetels in de Eerste Kamer.

Meer over: D66  Politiek

Rinnooy Kan 2e D66-lijst

Telegraaf 31.01.2015 Alexander Rinnooy Kan, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, staat tweede op de kandidatenlijst van D66 voor de Eerste Kamerverkiezingen. Op de voorlopige lijst stond hij op nummer vier. Maar de leden van D66 hebben hem tijdens een interne verkiezing als hoogste nieuwkomer op twee gezet. Dat heeft de partij zaterdag gemeld.

Ex-vicepremier en senator Thom de Graaf voert de lijst aan, maar dat was al bekend. D66 heeft nu vijf zetels in de Eerste Kamer.

De Senaat wordt eind mei gekozen door de nieuwe leden van Provinciale Staten. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 18 maart.

IMG_0599

Rinnooy Kan en Schnabel zijn D66-kandidaat voor Senaat

NU 15.01.2015 Voormalig voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad staat nummer 4 op de voorlopige kandidatenlijst van D66 voor de Eerste Kamerverkiezingen.

De vroegere directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat op 7. De lijst wordt aangevoerd door ex-vicepremier Thom de Graaf, zoals al eerder bekend werd.

Rinnooy Kan D66-kandidaat Senaat

Telegraaf 15.01.2015 Voormalig voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad staat nummer 4 op de voorlopige kandidatenlijst van D66 voor de Eerste Kamerverkiezingen. De vroegere directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat op 7. De lijst wordt aangevoerd door ex-vicepremier Thom de Graaf, zoals al eerder bekend werd.

D66-lijst Eerste Kamer: Schnabel, Stienen en Rinnooy Kan

NRC 15.01.2015  Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, iskandidaat voor de Eerste Kamer voor D66. Hij staat op een potentieel verkiesbare zevende plek op de lijst.

Andere opvallende senaatskandidaten bij de sociaal-liberalen zijn Henriette Prast, hoogleraar financiële planning in Tilburg, op plek twee en arabist en publicist Petra Stienen op plek acht. Eerder al werd bekend dat voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan voor D66 in de senaat wil. Hij staat op plek vier. LEES VERDER

Lees meer

VANDAAG D66-lijst Eerste Kamer: Stienen, Schnabel en Rinnooy Kan

2014 Zaterdag herdenkingsdienst voor Els Borst in Domkerk ›

2006 Afghanistan in Utrecht

2002 Elf kandidaten voor lijsttrekkerschap D66 ›

2012 D66: toch niet vermorzeld

Verkiezingsprogramma D66 staat in teken van duurzaamheid

RTVWEST 27.10.2014 Meer vrachtvervoer over water, snelwegen voor fietsers en extra maatregelen tegen fijnstof in de lucht. Dat zijn punten uit het concept-verkiezingsprogramma van D66 voor de Statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Titel van het programma is Duurzaam Vooruit. De partij wil werk maken van schonere energievoorzieningen. Tuinders krijgen meer kansen om te experimenteren met allerlei technieken, omdat de vergunningen en bestemmingsplannen worden versoepeld. D66 is een tegenstander van boren naar schaliegas: de methode is nog niet veilig genoeg. . Lees verder

Thom de Graaf lijsttrekker D66 in Senaat

Trouw 12.10.2014 Thom de Graaf wordt lijsttrekker van D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. De Graaf stelde zich eerder kandidaat; vandaag is bekendgemaakt dat zich geen tegenkandidaat heeft gemeld.

Thom de Graaf (1957) volgt Roger van Boxtel op, die het voor gezien houdt. Van Boxtel was voor D66 minister en lid van de Tweede en Eerste Kamer. De leden van D66 kunnen via internet stemmen op de nieuwe lijsttrekker die op 1 november officieel bekend wordt gemaakt op het congres. Daarna kunnen kandidaten zich melden die ook op de kandidatenlijst willen.

Verwant nieuws;

De Graaf lijsttrekker D66 Senaat

Telegraaf 12.10.2014 Thom de Graaf wordt lijsttrekker van D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. De Graaf stelde zich eerder kandidaat; zondag is bekendgemaakt dat zich geen tegenkandidaat heeft gemeld.

Thom de Graaf (1957) volgt Roger van Boxtel op, die het voor gezien houdt. Van Boxtel was voor D66 minister en lid van de Tweede en Eerste Kamer. De leden van D66 kunnen via internet stemmen op de nieuwe lijsttrekker die op 1 november officieel bekend wordt gemaakt op het congres. Daarna kunnen kandidaten zich melden die ook op de kandidatenlijst willen. Zaterdag werd bekend dat Alexander Rinnooy Kan, oud-voorzitter van onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER), voor D66 de Eerste Kamer in wil.

Gerelateerde artikelen;

17-09: De Graaf: lijsttrekker D66 Senaat

14-09: Van Boxtel verlaat de senaat

10-09: De Graaf: rustig aan met aanpak topinkomens

14-05: Crisis A’dam compleet

Thom de Graaf lijsttrekker D66 in Eerste Kamer

D66-leden moeten nog over nieuwe lijsttrekker stemmen

NU 12.10.2014  Thom de Graaf wordt lijsttrekker van D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. De Graaf stelde zich eerder kandidaat. Zondag is bekendgemaakt dat zich geen tegenkandidaat heeft gemeld.

Thom de Graaf (1957) volgt Roger van Boxtel op, die het voor gezien houdt. Van Boxtel was voor D66 minister en lid van de Tweede en Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Thom de Graaf

Rinnooy Kan wil voor D66 de Eerste Kamer in

Trouw 11.10.2014 Voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wil voor D66 plaatsnemen in de Eerste Kamer. Een woordvoerder van de partij bevestigt vandaag berichtgeving in NRC Handelsblad dat Rinnooy Kan zijn belangstelling kenbaar heeft gemaakt aan partijleider Alexander Pechtold.

Rinnooy Kan was eerder onder meer voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW en bestuurslid van ING, en hij werd diverse keren genoemd als kandidaat voor een post als minister. Formeel kunnen D66-kandidaten voor de Eerste Kamer zich nog niet melden.

Rinnooy Kan wil Senaat in

Telegraaf 11.10.2014 Voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wil voor D66 plaatsnemen in de Eerste Kamer. Een woordvoerder van de partij bevestigt zaterdag berichtgeving in NRC Handelsblad dat Rinnooy Kan zijn belangstelling kenbaar heeft gemaakt aan partijleider Alexander Pechtold.

Rinnooy Kan wil voor D66 de Eerste Kamer in

NU 11.10.2014 Voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wil voor D66 plaatsnemen in de Eerste Kamer. Een woordvoerder van de partij bevestigt zaterdag berichtgeving in NRC Handelsbladdat Rinnooy Kan zijn belangstelling kenbaar heeft gemaakt aan partijleider Alexander Pechtold.

Rinnooy Kan was eerder onder meer voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW en bestuurslid van ING, en hij werd diverse keren genoemd als kandidaat voor een post als minister.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Alexander Rinnooy Kan D66 Eerste Kamer

Rinnooy Kan wil voor D66 in de Eerste Kamer›

NRC 11.10.2014 Oud-werkgevers en -SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan (65) wil voor D66 lid worden van de Eerste Kamer, zo vertelt hij vandaag in NRC Handelsblad.

Hij heeft zijn belangstelling voor een senaatzetel gemeld aan partijleider Alexander Pechtold. Die reageerde positief. “In alle eerlijkheid: waarom ook niet?”, aldus Rinnooy Kan.

Lees meer;

VANDAAG Rinnooy Kan wil voor D66 de Eerste Kamer in

VANDAAG Nu gaat hij de politiek in. Maar niet de politiek met een kleine p

8 FEB Pechtold: grotere gemeenten nodig voor behoud democratie ›

2005 Intellectueel keert terug in de polder

2011 Pechtold wil lijsttrekker van zijn partij blijven

Kandidatenlijst D66 voor Statenverkiezingen met 51 namen overvol

RTVWEST 08.10.2014  D66 doet met 51 kandidaten mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Meer namen passen er ook niet op de papieren kieslijst.

Lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Geertjan Wenneker. ‘We komen plekken tekort, zou je kunnen zeggen’, zegt Wenneker. Hij wil met de lange lijst laten zien dat er veel belangstelling was onder D66-leden voor het Statenlidschap. En de partij wil niemand teleurstellen. Het maximum aantal kandidaten is vijftig.

‘Op nummer twee staat Janelle Bade (28), die bestuursadviseur is van de Leidse wethouder Strijk. Volgens Wenneker is zij een ‘aanstormend talent’ dat veel indruk maakte op de drukbezochte cursus over provinciepolitiek van de partij. De huidige Statenleden Paul Breitbarth en Josine Meurs komen op drie en vijf op de advieslijst. Twee politici houden er na de verkiezingen mee op. D66 heeft nu vijf zetels. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Thom de Graaf wordt kandidaat-lijsttrekker D66 in Senaat

Trouw 17.09.2014 Thom de Graaf wil lijsttrekker van D66 worden bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. Zijn partij heeft dat vandaag laten weten. De huidige fractieleider, Roger van Boxtel, is niet meer beschikbaar. De Graaf zit nu ook al in de Senaat. In het verleden was hij fractievoorzitter in de Tweede Kamer en vicepremier.

De Graaf wil zijn ervaring gebruiken om te zorgen voor ‘stabiliteit en rechtsstatelijkheid’ in het politieke landschap. ‘Incidenten wakkeren regelmatig de roep om nieuwe regels en wetten aan, die maar al te vaak de vrijheid van het individu inperken en de belofte van een door de overheid maakbare samenleving oproepen. Ik zie het als rol voor de Eerste Kamer en D66 in het bijzonder om hiervoor te waken en de rechtsstatelijkheid niet uit het oog te verliezen.’

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een nevenfunctie. De Graaf (1957) is ook voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

De nieuwe Eerste Kamer wordt op 26 mei 2015 gekozen door de nieuwe leden van de Provinciale Staten. De Statenverkiezing is op 18 maart. De verkiezingen zijn belangrijk omdat de regeringspartijen VVD en PvdA nu geen meerderheid hebben in de Senaat en op steun van de oppositie zijn aangewezen.

Voor de PvdA wordt Marleen Barth de nieuwe lijsttrekker in de Senaat, voor de VVD Loek Hermans.

januari 15, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 1 reactie

CDA op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

Aftrap.

Reeds eerder was Elco Brinkman opnieuw verkozen tot CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.

Dan heeft nu de partij de geboortedag van de uitvinder van het blindenschrift, Louis Braille op 4 januari 2015, aangegrepen om de verkiezingsprogramma’s te laten vertalen.

Volgens de partij bestaat het risico dat deze groep mensen vergeten wordt bij de uitvoering van de participatiewet. ”Mensen met een arbeidsbeperking kunnen meedoen en hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze ideeën voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een visuele handicap’’, aldus Jan Jacob van Dijk lijsttrekker in Gelderland bij de Provinciale Statenverkiezingen

zie ook: 1e kamer/provincie 2015 verkiezingen 18 maart 2015

CDA voor het eerst in partijgeschiedenis uit Brabants bestuur

Trouw 08.05.2015 Voor het eerst krijgt Noord-Brabant een dagelijks bestuur zonder het CDA erin. VVD, SP, D66 en PvdA vormen een ‘liberaal-sociale’ coalitie. Ze maakten vanavond de namen bekend van de kandidaat-gedeputeerden. Hun bestuursakkoord presenteren ze dinsdag.

De christendemocraten belanden dus in de oppositie. Die rol zijn ze niet gewend: zowel het CDA als voorloper KVP hebben zolang de partij bestaat altijd deel uitgemaakt van Gedeputeerde Staten in Brabant.

In eerste instantie zag het ernaar uit dat de zittende coalitie van CDA, VVD en SP de komende vier jaar door zou gaan. De onderhandelingen klapten echter door onenigheid over de aanleg van het laatste stuk van de rondweg Eindhoven, de zogenoemde ‘Ruit’. Voor de SP was het bouwen van een snelweg door het groene Dommeldal onacceptabel, het CDA was juist groot voorstander.

Vervolgens werd de SP bij de onderhandelingen ‘ingeruild’ voor D66, maar uiteindelijk was het dus het CDA dat buiten de boot viel.

CDA verdwijnt uit provinciebestuur Noord-Brabant

NU 08.05.2015 Voor het eerst krijgt Noord-Brabant een dagelijks bestuur zonder het CDA erin. VVD, SP, D66 en PvdA vormen een ‘liberaal-sociale’ coalitie. Ze maakten vrijdagavond de namen bekend van de kandidaat-gedeputeerden. Hun bestuursakkoord presenteren ze dinsdag.

De christendemocraten belanden dus in de oppositie. Die rol zijn ze niet gewend: zowel het CDA als voorloper KVP hebben zolang de partij bestaat altijd deel uitgemaakt van Gedeputeerde Staten in Brabant.

In eerste instantie zag het ernaar uit dat de zittende coalitie van CDA, VVD en SP de komende vier jaar door zou gaan. De onderhandelingen klapten echter door onenigheid over de aanleg van het laatste stuk van de rondweg Eindhoven, de zogenoemde ‘Ruit’.

Lees meer over:  Noord-Brabant Breda

CDA uit bestuur Brabant

Telegraaf 08.05.2015  Voor het eerst krijgt Noord-Brabant een dagelijks bestuur zonder het CDA erin. VVD, SP, D66 en PvdA vormen een ‘liberaal-sociale’ coalitie. Ze maakten vrijdagavond de namen bekend van de kandidaat-gedeputeerden. Hun bestuursakkoord presenteren ze dinsdag.

De christendemocraten belanden dus in de oppositie. Die rol zijn ze niet gewend: zowel het CDA als voorloper KVP hebben zolang de partij bestaat altijd deel uitgemaakt van Gedeputeerde Staten in Brabant.

CDA voor het eerst niet in provinciebestuur Brabant

NRC 08.05.2015 Voor het eerst krijgt Noord-Brabant een dagelijks bestuur zonder het CDA erin. VVD, SP, D66 en PvdA vormen een ‘liberaal-sociale’ coalitie. De partijen maakten vanavond de namen bekend van de kandidaat-gedeputeerden. Hun bestuursakkoord presenteren ze komende dinsdag.

De christendemocraten belanden dus in de oppositie. Die rol zijn ze niet gewend: zowel het CDA als voorloper KVP hebben zolang de partij bestaat altijd deel uitgemaakt van Gedeputeerde Staten in Brabant, schrijft persbureau ANP.

Lees meer;

10 APR …Terwijl de SP de provincie overneemt

9 APR SP verdrijft PvdA uit provinciehuis

4 APR PvdA bestuurt voor het eerst in 70 jaar in Friesland niet mee PvdA na 70 jaar weg uit Fries bestuur 

2011 Provinciebestuur zonder PvdA

1999 PvdA wint slag om colleges Gedeputeerde Staten

CDA VERLIEST THUISHAVEN BRABANT

BB 07.05.2015 De winst van regionale partijen bij de Statenverkiezingen (van 8 naar 15 zetels) vertaalt zich niet in uitbreiding van bestuursverantwoordelijkheid naar meer provincies. Zoals het er nu naar uitziet, mag alleen in Friesland de Fryske Nasjonale Partij (opnieuw) meebesturen. Dat blijkt uit een inventarisatie doorBinnenlands Bestuur van de coalitievorming in alle provincies.

Buiten spel

De kans dat het CDA als enige partij de komende vier jaar in alle provincies met een of meerdere gedeputeerden van de partij is, lijkt verdampt. Bij de derde poging om in Brabant een nieuw college te vormen, is het CDA buiten spel gezet. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de partij (en haar voorlopers) geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Brabant.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

CDA aan de knoppen in provincies

Telegraaf 26.04.2015 Het CDA lijkt de grote winnaar te worden van de onderhandelingen over de vorming van nieuwe provinciebesturen.

In alle twaalf provincies zijn de christen-democraten inmiddels of vertegenwoordigd in het college van Gedeputeerde Staten of betrokken bij de coalitievorming. Dat meldt de NOS zondag.

Ook de SP en D66 doen het goed in de onderhandelingen. De PvdA lijkt de grote verliezer te worden.

Buma: experiment VVD-PvdA is mislukt

Trouw 17.10.2015 Het kabinet Rutte-Asscher is na twee jaar vastgelopen in de modder en mislukt. En om de komende twee jaar vol te maken hoeven de regeringspartijen VVD en PvdA niet te rekenen op het CDA. Dat was vandaag de boodschap van CDA-leider Sybrand Buma.

Buma trapte in Apeldoorn af voor de CDA-campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschappen. Die verkiezingen zijn 18 maart en de nieuwe leden van Provinciale Staten kiezen op 26 mei de nieuwe Eerste Kamer waar VVD en PvdA nu al geen meerderheid hebben en zijn aangewezen op steun van de oppositie. Buma gaf maar vast een waarschuwing: ‘Het heeft geen zin om na 18 maart met hangende pootjes bij het CDA aan te kloppen. Het CDA doet daar niet aan mee.’

Buma: ‘mislukte’ coalitie hoeft niet bij CDA aan te kloppen

Elsevier 17.01.2015 De coalitiepartijen hoeven ook na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart niet te rekenen op het CDA. Het kabinet Rutte II is na twee jaar vastgelopen in de modder en mislukt.

Dat zei CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zaterdag. Hij gaf daarmee in Apeldoorn het startsignaal voor de campagne van zijn partij voor de Provinciale Staten-verkiezingen. Die zijn op 18 maart. De nieuwe leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens eind mei de Eerste Kamer.

Belangrijk

De samenstelling daarvan is erg belangrijk voor het voortbestaan van de regeringscoalitie, aangezien VVD en PvdA zonder voldoende steun in de Senaat weinig kunnen uitrichten.

Buma zegt dat experiment VVD en PvdA is mislukt

NU 17.10.2015  Het kabinet Rutte-Asscher is na twee jaar vastgelopen in de modder en mislukt. En om de komende twee jaar vol te maken hoeven de regeringspartijen VVD en PvdA niet te rekenen op het CDA. Dat was zaterdag de boodschap van CDA-leider Sybrand Buma.

Buma trapte in Apeldoorn af voor de CDA-campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschappen.

Die verkiezingen zijn 18 maart 2015 en de nieuwe leden van Provinciale Staten kiezen op 26 mei 2015  de nieuwe Eerste Kamer waar VVD en PvdA nu al geen meerderheid hebben en zijn aangewezen op steun van de oppositie.

Lees meer over: CDA

Gerelateerde artikelen;

Verkiezingsprogramma CDA ook in braille beschikbaar

NU 03.01.2015  Het CDA heeft in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen alle regionale verkiezingsprogramma’s ook in braille geschreven.

Hiermee wil de partij, zo heeft het CDA zaterdag laten weten, laten zien aandacht te hebben voor de ruim 300.000 blinden en slechtzienden in Nederland.

De partij heeft de geboortedag van de uitvinder van het blindenschrift, Louis Braille op 4 januari, aangegrepen om de verkiezingsprogramma’s te laten vertalen.

Lees meer over: CDA braille

Gerelateerde artikelen;

CDA helpt blinden met stemmen

Telegraaf 03.01.2015  Het CDA heeft in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen alle regionale verkiezingsprogramma’s ook in braille geschreven. Hiermee wil de partij, zo heeft het CDA zaterdag laten weten, laten zien aandacht te hebben voor de ruim 300.000 blinden en slechtzienden in Nederland.

De partij heeft de geboortedag van de uitvinder van het blindenschrift, Louis Braille op 4 januari, aangegrepen om de verkiezingsprogramma’s te laten vertalen.

CDA presenteert provinciale verkiezingsprogramma’s in braille

CDA 03.01.2015 In het kader van Wereld Braille Dag hebben Jan Jacob van Dijk en Daisy Vliegenhart op zaterdag 3 januari het Gelderse CDA verkiezingsprogramma in braille overhandigd aan Bert Bloemendaal. Bloemendaal is blind en werkzaam bij…  Lees meer

CDA

CDA zet coryfeeën op kandidatenlijst Eerste Kamer

NU 10.12.2014 Het CDA stelt een aantal prominenten kandidaat voor de Eerste Kamer. Dat blijkt uit de advieslijst voor de verkiezing van de Eerste Kamer die de partij woensdag heeft gepubliceerd.

Onder de kandidaten zijn de oud-staatssecretarissen Ben Knapen en Joop Atsma. Andere opvallende namen zijn directeur Niek Jan van Kesteren van werkgeversorganisatie VNO-NCW , burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch en oud-europarlementariër Ria Oomen-Ruiten. De CDA-Senaatslijst wordt aangevoerd door Elco Brinkman.

Lees meer over: CDA Eerste Kamer

Gerelateerde artikelen;

CDA zet ‘prominenten’ op lijst Senaat

Telegraaf 10.12.2014 Het CDA stelt een aantal prominenten kandidaat voor de Eerste Kamer. Dat blijkt uit de advieslijst voor de verkiezing van de Eerste Kamer die de partij woensdag heeft gepubliceerd.

Onder de nieuwe gezichten zijn de oud-staatssecretarissen Ben Knapen en Joop Atsma. Andere opvallende namen zijn directeur Niek Jan van Kesteren van werkgeversorganisatie VNO-NCW (door sommigen ‘superlobbyist’ genoemd), burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch en oud-europarlementariër Ria Oomen-Ruiten. De CDA-Senaatslijst wordt aangevoerd door Elco Brinkman.

VNO-directeur Van Kesteren senaat in voor CDA›

NRC 10.12.2014  ‘Superlobbyist’ Niek Jan van Kesteren gaat voor het CDA de senaat in. De directeur van VNO-NCW staat nummer zes op de voorlopige kieslijst van de partij voor de Eerste Kamer. Net achter een andere prominente nieuwkomer: Ton Rombouts, de burgemeester van Den Bosch. Ook oud-staatssecretarissen Ben Knapen en Joop Atsma, Ria Oomen-Ruijten (ex-Europarlementariër) en Marnix van Rij (ex- voorzitter) hebben verkiesbare plaatsen gekregen.

Slechts vijf zittende senatoren staan in de top-10. Naast lijsttrekker Elco Brinkman gaat het om Maria Martens, Wopke Hoekstra, Greetje de Vries-Leggedoor en Anne Flierman. Oudgedienden als René van der Linden, Gerrit Terpstra, Hans Franken en Peter Essers verdwijnen helemaal uit de senaat.

De Eerste Kamer wordt in het voorjaar getrapt gekozen via de Provinciale Staten. Het CDA heeft op dit moment 11 van de 75 zetels in de senaat.

Lees meer;

2010 Coalitie moet weg bij verlies

2011 Definitieve prognose: geen meerderheid kabinet Eerste Kamer › 

2007 Ongeldige stem GroenLinks levert SP extra zetel op › 

2010 Coalitie moet weg bij verlies verkiezingen

2007 Van Middelkoop: Trots op resultaat ChristenUnie › 

Werkgeversvoorman Van Kesteren voor CDA naar Eerste Kamer

Elsevier 10.12.2014 Het CDA presenteert woensdag de advies-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. De partij komt met een aantal verrassende kandidaten onder wie Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van werkgeversvereniging VNO-NCW en ook wel bekend als Haagse ‘superlobbyist’.

Van Kesteren staat op nummer zes van de door Elco Brinkmanaangevoerde lijst. Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch staat op vijf, oud-staatssecretaris Ben Knapen, werkzaam bij de Europese Investeringsbank, staat op de achtste plek. Voormalig CDA-voorzitter Marnix van Rij op tien en oud-staatssecretarisJoop Atsma op elf.

De lijst zoals die 9 december 2014 door het partijbestuur is vastgesteld  en door de lokale afdelingen moet worden goedgekeurd ziet er als volgt uit:

1             Elco Brinkman

2             Maria Martens

3             Wopke Hoekstra

4             Greetje de Vries-Leggedoor

5             Ton Rombouts

6             Niek Jan van Kesteren

7             Anne Flierman

8             Ben Knapen

9             Ria Oomen-Ruijten

10           Marnix van Rij

11           Joop Atsma

12           Sophie van Bijsterveld

13           Pia Lokin-Sassen

14           Siem Korver

15           Dick van Hemmen

16           Frank Kerckhaert

17           Gertjan van der Brugge

18           Jan de Vries

19           Anita Sørensen

20           Brigitte Bauer

21           Geart Benedictus

22           Marius  Buiting

23           Hans van Kranenburg

24           Paul van Geest

25           Marianne Luyer

26           Raymond Gradus

27           Bas Jan van Bochove

28           Frank van den Heuvel

29           Jan Leliveld

30           Yolande Ulenaers

31           Pieter van Maaren

32           Lida Schelwald-van der Kleij

33           Harry Bodifée

34           Wim van Fessem

35           Antoinette Vietsch

36           Marlies Veldhuijzen van Zanten

Elco Brinkman opnieuw lijsttrekker CDA Eerste Kamer

NRC 08.11.2014  Zoals verwacht is Elco Brinkman opnieuw verkozen tot CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Op het CDA-congres in Alkmaar is dat vandaag vastgesteld. Hij was de enige kandidaat.

De 66-jarige Brinkman is al fractievoorzitter voor de partij in de Eerste Kamer. In 2011 voerde hij de CDA-lijst voor de senaat ook al aan. Brinkman was de enige kandidaat. LEES VERDER

CDA tegen inwoners: kom maar met betere plannen!

RTVWEST 05.11.2014 Inwoners en bedrijven die denken provinciaal beleid beter te kunnen organiseren, moeten de politici kunnen uitdagen. Dat stelt het CDA voor in het concept-programma voor de Statenverkiezingen. Die zijn op 18 maart.

Het CDA wil initiatieven van burgers meer kansen geven. Het zogeheten Right to Challenge bestaat nog niet bij de provincie, maar er is wel ervaring mee opgedaan in Rotterdam.

In het verkiezingsprogramma staat verder dat er vrijliggende fietspaden moeten komen langs provinciale wegen. De paden moeten ook breder worden om plaats te bieden aan elektrische fietsen, scootmobielen en wielrenners. Ook pleit de partij voor een snelle openbaarvervoer-verbinding van Den Haag naar Rotterdam The Hague Airport. Lees verder

gerelateerde artikelen;

CDA: Brinkman lijsttrekker Eerste Kamer

Trouw 01.07.2014  Het CDA-partijbestuur draagt Elco Brinkman voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2015. Dat maakte de partij vandaag bekend. Het bestuur heeft ervoor gekozen Brinkman als enige kandidaat naar voren te schuiven. De christendemocraten doen dit omdat de fractievoorzitter niet direct wordt gekozen door kiezers, maar door leden van de Provinciale Staten. Brinkman, voormalig voorzitter van de branchevereniging Bouwend Nederland, is op dit moment fractievoorzitter voor het CDA in de Eerste Kamer.

januari 4, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , | 1 reactie

VVD op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

Campagne 2015

De VVD voert normaal maar enkele weken campagne, maar nu kiest de partij een andere strategie. ‘Mijn boodschap aan Nederland is: het gaat nu beter, nu geen experimenten.’ Dat laat de premier weten in een interview met NRC.

Premier Mark Rutte stort zich vanaf deze maand vol in de verkiezingscampagne voor de Eerste Kamer. “Dit zijn landelijke verkiezingen, die raken direct ook het kabinet”, zegt Rutte in een interview met NRC Weekend. “Ik zal waarschijnlijk een paar debatten zelf gaan doen.” Het is voor het eerst dat Rutte dat doet bij een verkiezing waar hij niet zelf verkiesbaar is.

Politieker

Rutte zegt dat de Eerste Kamer politieker is geworden. ‘Dat is gewoon een feitelijke constatering’, aldus Rutte. Dit bleek eind 2014 al, toen drie PvdA-senatoren een zorgwet blokkeerden. Het leidde tot een crisis in de Kamer die drie dagen duurde. Na drie dagen besloot de coalitie het wetsvoorstel op enkele punten te wijzigen en opnieuw in te dienen.

Eerste Kamer

Toch is hij er niet voor om de senaat nu af te schaffen. ‘Ik ben er niet op tegen om fundamenteel naar ons staatsbestel te kijken. Veranderingen duren echter lang dus heb ik te maken met het stelsel zoals het is. En binnen die context moet ik ervoor zorgen dat ik resultaten bereik.’

Commentaar;

Eric Vrijsen: Kabinet-Rutte II is een rietje dat zwiept, maar niet breekt

Rutte gaat in het interview ook in op de crisissfeer die ontstond vlak voor het kerstreces. De premier spreekt van ‘een serieus politiek probleem’. Hierna heeft hij het vertrouwen gekregen in ‘het vermogen van de coalitie om problemen op te lossen’.

zie ook: VVD presenteert voorlopige kandidatenlijst Eerste Kamer

zie ook: 1e kamer/provincie 2015

VVD NOG STEEDS IN ZEVEN PROVINCIES (GEDEELD) GROOTSTE

BB 19.03.2015 De VVD is net als bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 de grootste partij in zeven provincies. In Utrecht en Drenthe is dat een gedeelde eerste plaats met respectievelijk D66 en PvdA. Drenthe is daarmee nieuw voor de liberalen. Daar staat tegenover dat de VVD in Zeeland woensdag is ingehaald door het CDA als grootste partij.

VVD verloor, maar blijft procentueel grootste

Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen op basis van de tellingen op lijstniveau. De definitieve uitslagen worden maandagmiddag door de Kiesraad bekend gemaakt, na de zittingen van de centrale stembureaus van de provincies. De voorlopige uitslag laat zien dat de VVD procentueel de grootste partij is in Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wel verloor de partij zetels in al deze provincies. In Utrecht moet de VVD haar positie als grootste partij delen met D66. In Drenthe kreeg de partij evenveel stemmen als de PvdA, die daarmee niet langer de onbetwiste grootste partij is. In zetelaantallen verloor de PvdA in Drenthe fors: van twaalf naar zeven zetels.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Grote foto: VVD Den Haag (Twitter)
Kleine foto: Karsten Klein (Twitter)

Premier Mark Rutte voor VVD op campagne in DenHaag

Den HaagFM 16.03.2015 Minister-president Mark Rutte heeft zondag in Den Haag voor zijn partij VVD campagne gevoerd voor de Provinciale Verkiezingen. Hij deed dat in de Grote Marktstraat in de binnenstad. De premier deelde foto’s uit en ging met veel mensen op de foto.

Het was het laatste weekend dat dat kon, want de Provinciale Verkiezingen zijn woensdag. Op 26 mei kiezen de gekozen Statenleden op hun beurt de Eerste Kamer.

Overigens was niet alleen de VVD op campagne in de winkelstraat. Ook het CDA deelde folders uit. CDA-wethouder Karsten Klein, die met zijn dochter aanwezig was, ging ook even op de foto met Mark Rutte. …lees meer

Rutte doet mee met campagne

Telegraaf 12.03.2015  Premier en VVD-leider Mark Rutte kan dinsdag ongehinderd op verkiezingscampagne. Hij hoeft die dag toch niet in de Tweede Kamer te verschijnen voor een debat over een Europese top eind volgende week.

Het Kameroverleg wordt naar maandag verplaatst, besloot een meerderheid donderdag. Sommige oppositiepartijen maakten er een punt van dat Rutte campagneactiviteiten kennelijk belangrijker vindt dan een debat in de Kamer.

De VVD wint een zetel en is daarmee samen met de PVV nu de grootste partij in de peiling van bureau Ipsos.

D66 en SP verliezen flink in peiling

Telegraaf 06.03.2015  D66 en de SP verliezen – ten opzichte van twee weken geleden – beide flink in de politieke barometer van vrijdag. D66 verliest drie virtuele Senaatszetels, de SP twee. De VVD wint een zetel en is daarmee samen met de PVV nu de grootste partij in de peiling van bureau Ipsos.

Ten opzichte van het werkelijke zeteltal in de Eerste Kamer is er voor D66 nog wel een winst van vier en voor de SP een winst van twee zetels.

PvdA en CDA winnen ten opzichte van de vorige peiling een zetel en staan op respectievelijk zeven en tien zetels. Voor de PvdA is dat een halvering van het huidige aantal zetels in de Eerste Kamer. Voor het CDA is het een verlies van één zetel.

De barometer van Ipsos is gebaseerd op online-onderzoek onder een representatieve steekproef van circa 1042 stemgerechtigde Nederlanders.

VVD verdringt D66 van eerste plaats

Telegraaf 05.03.2015 D66 is niet meer de grootste partij als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. De Democraten verliezen twee zetels en komen uit op 25 zetels, net zoveel als de PVV, die een zetel verliest. Aan kop gaat nu de VVD die stijgt van 25 naar 26 zetels. Dit blijkt uit de Politieke Barometer van Ipsos die donderdag werd gepubliceerd

De PvdA, de coalitiepartner van de VVD, blijft gelijk met 16 virtuele zetels. Het CDA wint een zetel in de peiling en komt uit op 17. Ook 50PLUS krijgt er eentje bij en komt uit op 3. De peiling laat verder geen verschuivingen zien ten opzichte van vorige week.

De Ipsos Politieke Barometer van 5 maart is gebaseerd op online-onderzoek onder een representatieve steekproef van circa 1042 stemgerechtigde Nederlanders.

Rutte: met onze koers komt Nederland steeds meer op stoom

Elsevier 28.02.2015 Nederland heeft behoefte aan ‘duidelijkheid en stabiliteit’. Daarom moet de weg, zoals die door het kabinet is ingeslagen, worden voortgezet.

‘Het is nu zaak om koers te houden. Ik ben pas trots als de crisis voor iedereen voorbij is,’ zei premier Mark Rutte (VVD) zaterdag op de Grote Markt in Breda bij de aftrap van campagne van zijn VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Hij riep andere partijen op de samenwerking met het kabinet voort te zetten. ‘Natuurlijk verschillen we qua politieke kleur, maar als we samenwerken, dan levert dat ook echt iets op. Ik kijk er dan ook naar uit dat we binnenkort samen kunnen werken aan lastenverlichting‘, aldus de premier.

Op de been

Hij heeft partijen als CDA en D66, oppositiepartijen die zich richten op lastenverlichting en hervorming van het belastingstelsel, na de verkiezingen mogelijk hard nodig.

Het kabinet met VVD en PvdA heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, en wordt feitelijk op de been gehouden door wat wel de constructieve oppositie (ChristenUnie, SGP en D66) wordt genoemd. Met de steun van deze partijen worden voorstellen door de Senaat geloodst.

Op 18 maart gaat de Nederlandse kiezer naar de stembus om de afgevaardigden in de Provinciale Staten te kiezen. Vervolgens wijzen de Provinciale Staten de 75 Senatoren aan. Het is nog maar de vraag of de coalitie en de drie bevriende oppositiepartijen na 18 maart nog een meerderheid hebben. Vooral de PvdA,  maar zeker ook de VVD staan in de peilingen op verlies. Daar staat wel tegenover dat D66 en ChristenUnie op winst staan.

Rutte: bevriende oppositie

Telegraaf 28.02.2015 Op de eerste dag dat de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart echt losbarstte, lonkte premier Mark Rutte zaterdag vooral naar de oppositie. Zijn kabinet van VVD en PvdA heeft al geen meerderheid in de Eerste Kamer en de regeringspartijen staan in de peilingen op een fiks verlies. De Provinciale Staten kiezen de Senaat.

Gerelateerde artikelen;

28-02: Pechtold wil meer invloed

Rutte roept op tot duidelijkheid en stabiliteit

NU 28.02.2015 Nederland heeft behoefte aan ,,duidelijkheid en stabiliteit”. Daarom moet de ingeslagen weg worden voortgezet.

Dat zei minister-president Mark Rutte zaterdag in Breda bij de start van de campagne van zijn VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen.

”Het is nu zaak om koers te houden. Ik ben pas trots als de crisis voor iedereen voorbij is”, aldus Rutte op de Grote Markt van de Brabantse stad. De ”ongekende hoeveelheid hervormingen” van het kabinet hebben het land al ”flink veranderd”, zei hij. Maar dat is niet van de ene op de andere dag een succes. ”Dat heeft tijd nodig.”

Lees meer over: Mark Rutte VVD Provinciale Statenverkiezingen

Gerelateerde artikelen;

Rutte: NL wil stabiliteit

Telegraaf 28.02.2015 Nederland heeft behoefte aan „duidelijkheid en stabiliteit”. Daarom moet de ingeslagen weg worden voortgezet. Dat zei minister-president Mark Rutte zaterdag in Breda bij de start van de campagne van zijn VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Gerelateerde artikelen;

28-02: Rutte vraagt oppositie met hem samen te werken

27-02: Rutte door het stof

27-02: ‘Kwestie schaadt imago VVD’

27-02: VVD-politica zit al week vast  

Rutte op campagne: we blijven de ingezette weg volgen

NRC 28.02.2015 Regeringspartij VVD blijft ook de komende tijd vasthouden aan de gekozen koers. Alleen op die manier komt Nederland stap voor stap weer op stoom, zo stelde minister-president Mark Rutte vandaag in Breda, waar hij het startschot gaf voor de campagne van zijn partij voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Na een aantal moeizame jaren vol bezuinigingen, lastenverzwaringen en hervormingen staat Nederland er op economisch gebied volgens Rutte stukken beter voor dan een paar jaar geleden. Maar daarmee is het werk nog niet klaar, zo stelde hij op de Grote Markt in de Brabantse stad.  LEES VERDER

Rutte vraagt om eendracht rond zijn kabinet

VK 27.02.2015 Minister-president Rutte roept ‘alle constructieve politici’ op om politieke stagnatie te voorkomen als zijn kabinet op 18 maart in de Eerste Kamer aan politiek draagvlak verliest. Hij wil in dat geval op zoek naar nieuwe bondgenoten en doet een dringend beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie: ‘Ik doe bij deze een oproep. Als minister-president. In het belang van Nederland. Laten we samenwerken!’

Het CDA heeft laten zien dat het kan. Die partij heeft in 91 procent van de gevallen voor het kabinetsbeleid gestemd, aldus Premier Rutte over de ‘constructieve houding’ van het CDA.

Dat zegt Rutte in een interview met de Volkskrant dat zaterdag verschijnt, de dag dat Rutte in Breda de VVD-campagne aftrapt. De regeringspartijen VVD en PvdA  trachten de komende weken om een dreigende grote nederlaag bij de provinciale- en senaatsverkiezingen van 18 maart te voorkomen. Zetelverlies in de Eerste Kamer ondermijnt het draagvlak voor het kabinet, dat graag nog twee jaar wil doorregeren. De kans dat VVD en PvdA samen een meerderheid in de Eerste Kamer halen, lijkt erg klein. En ook met de inmiddels vertrouwde gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP halen ze mogelijk niet genoeg zetels. Dan dreigt politieke stagnatie.

Rutte vraagt oppositie met hem samen…

Telegraaf 28.02.2015 Premier Mark Rutte roept oppositiepartijen op ook na de Provinciale Statenverkiezingen te blijven of te gaan samenwerken met het kabinet. „Laten we met alle constructieve politici de krachten bundelen”, zegt hij zaterdag in een interview met de Volkskrant.

De VVD en PvdA hebben nu alleen met steun van de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een meerderheid in de Eerste Kamer. De kans is klein dat de regeringspartijen bij de verkiezingen op 18 maart een meerderheid in de Senaat halen. Het is nog de vraag of ze met de drie oppositiepartijen genoeg zetels overhouden.

‘Jos van Rey ook kandidaat PS-verkiezingen’

NU 21.01.2015 De omstreden Roermondse politicus Jos van Rey staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van de Volkspartij Limburg, die op 18 maart meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dat zei lijsttrekker Vincent Zwijnenberg dinsdagavond tegen nieuwssite1Limburg.

De timing van de mededeling is opvallend. De rechtbank in Rotterdam maakte dinsdag een begin met de rechtszaak tegen de van corruptie verdachte Van Rey.

Lees meer over: Jos van Rey Provinciale Statenverkiezingen

Gerelateerde artikelen

‘Jos van Rey ook kandidaat provinciale verkiezingen’

Trouw 21.01.2015 De omstreden Roermondse politicus Jos van Rey staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van de Volkspartij Limburg, die op 18 maart meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dat zei lijsttrekker Vincent Zwijnenberg gisteravond tegen nieuwssite 1Limburg.

De timing van de mededeling is opvallend. De rechtbank in Rotterdam maakte dinsdag een begin met de rechtszaak tegen de van corruptie verdachte Van Rey. ‘Intern is geen moment discussie geweest over de vraag of we Van Rey op de lijst wilden. En uiteindelijk zijn de leden unaniem en onder applaus akkoord gegaan’, aldus lijsttrekker Zwijnenberg tegen 1Limburg.

‘Van Rey blijft PS-kandidaat’

Telegraaf 21.01.2015 De omstreden Roermondse politicus Jos van Rey staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van de Volkspartij Limburg, die op 18 maart meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dat zei lijsttrekker Vincent Zwijnenberg dinsdagavond tegen nieuwssite 1Limburg.

Gerelateerde artikelen;

20-01: Zaak Van Rey ‘karaktermoord’

15-01: Van Rey al 3 jaar onder vuur

15-01: OM: Van Rey met ton omgekocht

Rutte: ‘We gaan campagne voeren vanaf januari’

Trouw 03.01.2014 Mark Rutte gaat voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten ‘waarschijnlijk een paar debatten zelf doen’. Dat laat de premier weten in een interview met NRC. Zijn partij de VVD gaat vanaf medio deze maand campagne voeren. Het is voor het eerst dat Rutte dit doet bij een verkiezing waar hij niet zelf verkiesbaar is.

Politieker

De Eerste Kamer is de afgelopen jaren politieker geworden. ‘Dat is gewoon een feitelijke constatering’, aldus Rutte. Dit bleek eind 2014 al, toen drie PvdA-senatoren een zorgwet blokkeerden. Het leidde tot een crisis in de Kamer die drie dagen duurde. Na drie dagen besloot de coalitie het wetsvoorstel op enkele punten te wijzigen en opnieuw in te dienen.

Rutte waarschijnlijk op verkiezingscampagne voor Provinciale Staten

NU 03.01.2014 Mark Rutte gaat voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten “waarschijnlijk een paar debatten zelf doen”. Dat laat de premier weten in een interview met NRC. Zijn partij de VVD gaat vanaf medio deze maand campagne voeren.

“Dit zijn landelijke verkiezing, die raken direct ook het kabinet”, zegt hij over de stembusstrijd op 18 maart. De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer en daar hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA nu geen meerderheid. Volgens Rutte is de Eerste Kamer de afgelopen jaren politieker geworden.

Lees meer over: Mark Rutte  Provinciale Statenverkiezingen

Gerelateerde artikelen;

‘Premier Rutte op campagne’

Telegraaf 03.01.2014 Mark Rutte gaat voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten „waarschijnlijk een paar debatten zelf doen”. Zijn partij de VVD gaat vanaf medio deze maand campagne voeren. Dat laat de premier weten in een interview met NRC. „Dit zijn landelijke verkiezing, die raken direct ook het kabinet”, zegt hij over de stembusstrijd op 18 maart. De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer en daar hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA nu geen meerderheid. Volgens Rutte is de Eerste Kamer de afgelopen jaren politieker geworden.

„Ongeacht de uitslag blijft het kabinet sowieso zitten”, kondigt de premier aan. „Bovendien denk ik dat we een hele goede kans maken om met z’n vijven een meerderheid te halen”, verwijst hij naar de gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP.

Premier Rutte gaat zelf ook op verkiezingscampagne

Elsevier 03.01.2014 Premier Mark Rutte (VVD) stort zich vanaf deze maand vol in de verkiezingscampagne. Hoewel Rutte zich eerder afzijdig hield bij verkiezingen waar hij zelf niet verkiesbaar was, wil de premier nu ‘waarschijnlijk een paar debatten zelf doen’.

‘Dit zijn landelijke verkiezingen, die raken ook het kabinet,’ zegt Rutte zaterdag over de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart, in een interview met NRC Handelsblad.

Eerste Kamer

De VVD voert normaal maar enkele weken campagne, maar nu kiest de partij een andere strategie. ‘Mijn boodschap aan Nederland is: het gaat nu beter, nu geen experimenten.’

Rutte zegt dat de Eerste Kamer politieker is geworden. Toch is hij er niet voor om de senaat nu af te schaffen. ‘Ik ben er niet op tegen om fundamenteel naar ons staatsbestel te kijken. Veranderingen duren echter lang dus heb ik te maken met het stelsel zoals het is. En binnen die context moet ik ervoor zorgen dat ik resultaten bereik.’

Commentaar;

Eric Vrijsen: Kabinet-Rutte II is een rietje dat zwiept, maar niet breekt

Rutte gaat in het interview ook in op de crisissfeer die ontstond vlak voor het kerstreces. De premier spreekt van ‘een serieus politiek probleem’. Hierna heeft hij het vertrouwen gekregen in ‘het vermogen van de coalitie om problemen op te lossen’.

Premier Mark Rutte: ik ben al op campagne›

NRC 03.01.2015 Premier Mark Rutte stort zich vanaf deze maand vol in de verkiezingscampagne voor de Eerste Kamer. “Dit zijn landelijke verkiezingen, die raken direct ook het kabinet”, zegt Rutte in een interview met NRC Weekend. “Ik zal waarschijnlijk een paar debatten zelf gaan doen.” Het is voor het eerst dat Rutte dat doet bij een verkiezing waar hij niet zelf verkiesbaar is.

Op 18 maart worden de Provinciale Staten gekozen, die in mei de nieuwe senaat samenstellen. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben daar al geen meerderheid en het is nu de vraag of ze met gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP 38 van de 75 zetels houden.
Normaal gesproken wil de VVD altijd maar een paar weken campagne voeren en houdt daarbij de premier zoveel mogelijk afzijdig. Nu kiezen Rutte en zijn partij duidelijk een andere strategie, laat hij weten. LEES VERDER›

Lees meer;

VANDAAG Premier Rutte stort zich al vroeg in de verkiezingsstrijd

VANDAAG Nederland weet best veel over mij

VANDAAG Een premier praat niet over zijn gevoelens

2014 Teruglezen: liveblog van dag 2 van de Algemene Beschouwingen ›

2014 Wat beter gaat als de premier president is ›

Rutte gaat campagne voeren in januari

AD 03.01.2015 Mark Rutte gaat voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten ,,waarschijnlijk een paar debatten zelf doen”. Dat laat de premier weten in een interview met NRC. Zijn partij de VVD gaat vanaf medio deze maand campagne voeren.

,,Dit zijn landelijke verkiezing, die raken direct ook het kabinet”, zegt hij over de stembusstrijd op 18 maart. De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer en daar hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA nu geen meerderheid. Volgens Rutte is de Eerste Kamer de afgelopen jaren politieker geworden.

VVD

Rutte belooft belastingverlaging, is optimistisch over verkiezingen

NRC 29.11.2014 Premier Mark Rutte heeft vandaag tijdens zijn toespraak op het VVD-congres in Amsterdam zijn achterban belastingverlaging beloofd. Die verlaging komt er wanneer het nieuwe belastingstelsel wordt ingevoerd. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

Het doel van het nieuwe stelsel, zo zei Rutte, is belastingverlaging. Dat lukte de afgelopen jaren niet, maar is wel “ons instinct”. LEES VERDER

PVV: lastenverlichting van VVD is een lachertje

RTVWEST 27.11.2014 DEN HAAG – De PVV in Provinciale Staten vindt de lastenverlichting voor automobilisten die deVVD voorstelt in het verkiezingsprogramma een lachtertje. De partij is er zeer verbaasd over dat de liberalen ‘ineens zijn wakkergeschud’. Lees verder

VVD in verkiezingsprogramma: motorrijtuigenbelasting met tientjes omlaag

RTVWEST 27.11.2014  De VVD in Zuid-Holland wil de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet de komende jaren 20 miljoen euro minder uitgeven en 200 ambtenaren zullen ander werk moeten zoeken. Dat zijn punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD dat vrijdag wordt gepresenteerd.

In gesprek met Omroep West zei lijsttrekker Floor Vermeulen dat de motorrijtuigenbelasting met een paar tientjes per jaar omlaag kan, afhankelijk van het gewicht van het voertuig. Voor een gemiddelde auto moeten Zuid-Hollanders 231 euro per jaar betalen. Titel van het programma is ‘Ruim Baan. Voor een provincie die werkt! … Lees verder

gerelateerde artikelen;

VVD presenteert voorlopige kandidatenlijst Eerste Kamer

VVD 01 oktober 2014 − Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Lees verder

ANNEMARIE JORRITSMA WIL NAAR SENAAT

BB 01.10.2014 Annemarie Jorritsma wil de Eerste Kamer in. Ze staat derde op de voorlopige kandidatenlijst van de VVD voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dat heeft het VVD-hoofdbestuur woensdag bekendgemaakt. Jorritsma, voormalig vicepremier, is nu burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

‘Jorritsma op VVD-lijst Senaat’

Trouw 01.10.2014 Oud-vicepremier Annemarie Jorritsma komt waarschijnlijk in de Eerste Kamer. Ze staat op de kandidatenlijst die de VVD morgen naar buiten brengt. Ingewijden hebben een bericht van de NOS hierover vandaag bevestigd.

Jorritsma is nu burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het eerste paarse kabinet was ze minister van Verkeer en Waterstaat, in Paars-II minister van Economische Zaken en vicepremier. Voor ze minister was, zat ze in de Tweede Kamer. Loek Hermans wordt lijsttrekker van de VVD bij de Senaatsverkiezingen, werd al eerder bekend.

De Eerste Kamer wordt volgend jaar mei gekozen door de nieuwe leden van Provinciale Staten. De Statenverkiezing is in maart.

Jorritsma wil Eerste Kamer in

Telegraaf 01.10.2014  Annemarie Jorritsma wil de Eerste Kamer in. Ze staat derde op de voorlopige kandidatenlijst van de VVD voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dat heeft het VVD-hoofdbestuur woensdag bekendgemaakt. Jorritsma, voormalig vicepremier, is nu burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De lijst wordt aangevoerd door Loek Hermans, die nu ook al voorzitter is van de VVD-fractie in de Senaat. Ankie Broekers-Knol staat op plek 2. Broekers-Knol is sinds 2013 voorzitter van de Eerste Kamer. Frank van Kappen en Frank de Grave die nu ook al in de Senaat zitten, zijn op plek 4 en 5 terug te vinden. De lijst wordt 23 december definitief vastgesteld.

De Eerste Kamer wordt volgend jaar mei gekozen door de nieuwe leden van Provinciale Staten. De Statenverkiezing is in maart.

Gerelateerde artikelen;

30-09: ‘Jorritsma op VVD-lijst Senaat’

Jorritsma bevestigt ambities voor verkiezingen Eerste Kamer

NU 01.10.2014 Annemarie Jorritsma wil de Eerste Kamer in. Ze staat derde op de voorlopige kandidatenlijst van de VVD voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer.

Dat heeft het VVD-hoofdbestuur woensdag bekendgemaakt. Dinsdag gingen er al geruchten dat Jorritsma ambities had om de Eerste Kamer in te gaan.

Jorritsma zat eerder in de Tweede Kamer en was onder meer minister van Verkeer en van Economische Zaken en vicepremier. Ze is nu burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Annemarie Jorritsma VVD Eerste Kamer

‘Jorritsma op VVD-lijst Eerste Kamer’

NU 30.09.2014 Oud-vicepremier Annemarie Jorritsma komt waarschijnlijk in de Eerste Kamer. Ze zou op de kandidatenlijst staan die de VVD woensdag naar buiten brengt. Ingewijden hebben een bericht van de NOShierover dinsdag bevestigd.

Jorritsma is nu burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het eerste paarse kabinet was ze minister van Verkeer en Waterstaat.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Eerste Kamer  Annemarie Jorritsma

‘Jorritsma op VVD-lijst Senaat’

Trouw 30.09.2014 Oud-vicepremier Annemarie Jorritsma komt waarschijnlijk in de Eerste Kamer. Ze staat op de kandidatenlijst die de VVD morgen naar buiten brengt. Ingewijden hebben een bericht van de NOS hierover vandaag bevestigd.

Jorritsma is nu burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het eerste paarse kabinet was ze minister van Verkeer en Waterstaat, in Paars-II minister van Economische Zaken en vicepremier. Voor ze minister was, zat ze in de Tweede Kamer.

‘Jorritsma op VVD-lijst Senaat’

Telegraaf 30.09.2014 Oud-vicepremier Annemarie Jorritsma komt waarschijnlijk in de Eerste Kamer. Ze staat op de kandidatenlijst die de VVD woensdag naar buiten brengt. Ingewijden hebben een bericht van de NOS hierover dinsdag bevestigd.

Jorritsma is nu burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het eerste paarse kabinet was ze minister van Verkeer en Waterstaat, in Paars-II minister van Economische Zaken en vicepremier. Voor ze minister was, zat ze in de Tweede Kamer.

januari 3, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor VVD op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

PvdA op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

Kandidaten Lijst PvdA

PvdA-prominenten Ruud Koole en Guusje ter Horst keren volgend jaar niet terug in de Eerste Kamer. Ze hebben zich op eigen verzoek van de kandidatenlijst laten halen omdat ze het niet eens zijn met de plaats die hun is toebedeeld. Oud-partijvoorzitter Koole was door de selectiecommissie op nummer 12 gezet, oud-minister Ter Horst op 10

Verkiezingen

PvdA Afmaken waarmee we begonnen zijn: Nederland sterker en socialer blijven maken. Bekijk onze spot voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.

zie ook:  Verkiezingen provinciale staten 18 maart 2015

PvdA presenteert kandidatenlijst Eerste Kamer – PvdA door De Redactie op 10 december 2014 – De Partij van de Arbeid heeft woensdag 10 december haar concept-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer gepresenteerd. ‘Het is een lijst om trots op te zijn’, zegt partijvoorzitter Hans Spekman. ´De kandidaten hebben veel ervaring en kennis in huis op terreinen als goed en eerlijk werk en een zorgzame samenleving. Met deze senatoren bouwen we aan onze wereld van morgen.’ lees verder »

DEBAT OVER PARTIJKRITIEK

Komend weekend houdt de PvdA haar jaarlijkse partijcongres. Er zal onder meer gesproken over het rapport-Hamming, dat volksvertegenwoordigers opdraagt tenminste een kwart van hun tijd op straat door te brengen. Ook stemmen de leden over
de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Verwacht wordt dat senator Ruud Koole, die eerder een vrijwel onverkiesbare plek kreeg, zal stijgen. Een petitie voor hem krijgt op internet veel steun van PvdA-leden. Ook de inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ komt vermoedelijk ter sprake. Veel PvdA’ers verzetten zich hiertegen.

Kandidatenlijst Eerste Kamer

PvdA door De Redactie op 18 januari 2015 – Het Congres heeft de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Marleen Barth is gekozen als lijstrekker. Lees verder voor de hele lijst. lees verder »

de hele lijst;

1. Marleen Barth
2. Ruud Vreeman
3. Jannette Beuving
4. Nico Schrijver
5. Jopie Nooren
6. André Postema
7. Lambert Verheijen
8. Esther-Mirjam Sent
9. Mohamed Sini
10. Janny Vlietstra
11. Wouter van Zandbrink
12. Flora Goudappel
13. Mary Fiers
14. Anne Koning
15. Pieter Tops
16. Attiya Gamri
17. Co Verdaas
18. Usman Santi
19. Jan Westhoff
20. Jaouad Khamkhami
21. Wilma Brouwer
22. Jan Schuurman Hess
23. Nicole Teeuwen
24. Saskia Noorman-den Uyl

Kom naar het Festival van de Toekomst

Kom naar het Festival van de Toekomst

PvdA-elite staat lijnrecht tegenover gewone man

VK 03.04.2025 Asielbeleid Dat de PvdA het VVD-asielplan volstrekt onaanvaardbaar vindt, is een signaal naar de gewone man: stem niet op ons!

Als ervaringsdeskundige op de Dappermarkt in Amsterdam-Oost weet ik dat je bij het rozen uitdelen tijdens campagnes – naast sympathie – regelmatig boze reacties krijgt. Kern van het boze betoog: ‘Ik heb tientallen jaren op de PvdA gestemd en wat krijg ik als dank? Het was een keurige buurt met nette mensen maar nu zijn er bijna alleen maar buitenlanders, rotzooi en criminaliteit. En als er een huurwoning vrij komt, gaat die naar een asielzoeker of wordt die verkocht aan yuppen.’

PvdA distantieert zich van uitspraken Kamp over samenwerking met CDA›

NRC 24.03.2015 De PvdA is het niet eens met de uitspraken van minister Kamp (Economische Zaken, VVD) dat er bij het zoeken naar een meerderheid voor herziening van het belastingstelsel in de Eerste Kamer eerst gekeken moet worden naar samenwerking met D66 en CDA. Dat zegt PvdA-Kamerlid Ed Groot tegen NRC Handelsblad.

Nu Rutte II binnenkort niet langer kan bogen op beschikken over een meerderheid in de Eerste Kamer, zal het kabinet in de senaat steun van meer partijen nodig hebben dan alleen de ‘constructieve 3’ – D66, SGP en ChristenUnie. Kamp liet zondag bij het tv-programma Buitenhof geen gras groeien over zijn voorkeur. “Met D66 en CDA is er een voor de hand liggende combinatie te maken”, aldus Kamp. “Met hen moet het mogelijk zijn om tot overeenstemming [over belastingherziening] te komen.” Kamp wil dus rechtsom een meerderheid proberen te vormen.

Is de PvdA nog te redden?

VK 22.03.2015 Dertig jaar geleden haalde de PvdA in de Tweede Kamer nog moeiteloos vijftig zetels. Ze mag blij zijn als er straks vijftien overblijven.

Een van de cruciale verschillen tussen de VVD en de PvdA is dat de VVD de schuld voor eigen puinhopen bij anderen zoekt, en de PvdA de schuld voor andermans puinhopen bij zichzelf. De VVD laat ook het meest complete morele falen blijmoedig van zich afglijden, de PvdA neemt het leed van de hele wereld op zich. Van dat eerste zagen we recent een voorbeeld met Edith Schippers, die de geur van bederf die uit eigen kring opsteeg maar aan een complot ging wijten.

Sinds een jaar kiest echter ook de PvdA in dat opzicht voor de VVD-lijn: dat zij nu voor de derde keer op rij bij verkiezingen verpulverd is, ligt niet aan de ingeslagen koers ‘waarvan de resultaten alleen helaas nog niet zichtbaar zijn’, maar aan het onbegrip daarvoor van de ongeduldige kiezer. De partijtop lijkt nog in staat van ontkenning te verkeren. Met verbijsterende lankmoedigheid werd woensdag het zoveelste catastrofale verlies afgedaan als ‘pijnlijk, maar verwacht’.

Arrogantie van de macht afgestraft

Trouw 22.03.2015 Na de verkiezingsuitslag van 2012 waren er sterke redenen snel een kabinet te vormen. De aanhoudende economische crisis, het onbehagen over de instabiele politieke toestand en, voor het eerst, de uitdaging voor politici aan de natie te tonen dat ze de formatie zelf, zonder de koning, af konden. Maar andermaal rijst de vraag of de coalitie van VVD en PvdA, die in de bijna-recordtijd van 47 dagen werd gesmeed, niet een schoolvoorbeeld heeft opgeleverd van haastige spoed.

PvdA-senator Adri Duivesteijn vroeg zich donderdag af of de top van de PvdA niet in een andere wereld leeft dan de partij zelf.

De twee partijen leden woensdag voor de derde opeenvolgende keer verlies bij tussentijdse verkiezingen. De PvdA verloor zoveel dat het evenwicht in de coalitie is verstoord en spanningen niet kunnen uitblijven. Tegelijk wonnen de drie constructieve oppositiepartijen, wat erop wijst dat de samenwerking tussen VVD en PvdA op zich voor veel van hun kiezers de steen des aanstoots is.

In de oppositie zitten wordt aantrekkelijk: wel de lusten, niet de lasten

Trouw 21.03.2015 Een politieke partij die invloed wil, hoeft niet meer op zoek naar macht. In dit tijdsgewricht blijkt gedogen veel aantrekkelijker.

Links en rechts, progressief en conservatief, het is verleden tijd. De politiek is niet meer in te delen in grote blokken.

Het kan verkeren, in de politiek. Tussen groepen waar eens een diep ravijn van onbegrip gaapte, kan het jaren later koek en ei zijn. Wie heeft het nu nog over het verschil tussen confessionele en niet-confessionele partijen?

Niemand, terwijl dat onderscheid in de tweede helft van de negentiende eeuw allesbepalend was. Samenwerking tussen partijen met een religieuze basis – de confessionelen – en de liberalen was onbestaanbaar. Eén van de confessionele partijen, de anti-revolutionaire partij, had dat uitgangspunt zelfs in de naam.

PvdA-top schrijft in brief aan leden dat het beter moet

NU 21.03.2015 De Partij van de Arbeid heeft in een brief aan haar leden over de verkiezingsnederlaag geschreven dat het beter moet. Dat meldt RTL Nieuws die de brief in handen heeft. Daarin valt te lezen dat de PvdA er onvoldoende in is geslaagd om het vertrouwen te herwinnen. “De uitslag van de verkiezingen kwam voor ons niet onverwacht, maar daarom is deze niet minder teleurstellend. Ondanks de regionale verschillen – en het lichtpuntje dat we in sommige gemeenten mooie uitslagen zien – is de dreun in veel van onze provincies groot.”

Donderdag werd het vertrouwen uitgesproken in PvdA-leider Diederik Samsom. Dat zei hij donderdag na een vergadering van de sociaaldemocratische Kamerleden waar werd teruggekeken op de zware nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Lees meer over: PvdA

Gerelateerde artikelen;

Actieve PvdA’ers zien Asscher als ideale leider, niet Samsom

NRC 21.03.2015 Meer PvdA’ers zien in Lodewijk Asscher hun ideale partijleider dan in de huidige voorman Diederik Samsom. Dat blijkt uit een enquête onder lokale en regionale PvdA-politici die NRC Weekend heeft gehouden in samenwerking met onderzoeksbureau Overheid in Nederland.

Als de partij vandaag een nieuwe leider zou mogen aanwijzen, zou 39 procent voor minister van Sociale Zaken en vicepremier Asscher kiezen. Rapportage PvdA-Onderzoek NRC Handelsblad

Alleen links blok kan de balans herstellen

VK 20.03.2015 Samenwerking van de drie linkse partijen kan onder hun achterban een nieuw politiek elan opwekken.

Wat de polls al enige tijd aankondigden, heeft zich bij de verkiezingen voor de provinciale staten voltrokken. De Partij van de Arbeid heeft zwaar verlies geleden. De kiezer heeft de deelname van die partij aan het kabinet-Rutte II afgestraft. Maar er is meer aan de hand. De PvdA-nederlaag past in een Europees patroon: de sociaal-democratische partijen raken overal aanhang kwijt aan zowel D66-achtige partijen als nieuwe, linkse samenwerkingsverbanden.

Al voor de provinciale verkiezingen leidde de teruglopende populariteit tot discussie in de PvdA. De aangedragen oplossingen leken vermoeide herhalingsoefeningen: terug naar de ‘gewone man’, een nieuwe partijleider aanwijzen en de kiezer bezweren dat het weer de goede kant opgaat. De fundamentele vraag naar het bestaansrecht van de PvdA werd ontweken. Evenals de cruciale vraag naar de mogelijkheid van linkse samenwerking, die daarmee onlosmakelijk verbonden is.

Ella Vogelaar: ‘PvdA moet hecht samenwerken met de linkse partijen’

 4 UUR NIEUWSBREAK

VK 19.03.2015  Waarom verloor de PvdA veel kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen? En hoe moet het verder met links? Een speciale verkiezingseditie van de Nieuwsbreak met PvdA’er en oud-minister Ella Vogelaar.

De PvdA komt niet heel goed uit deze verkiezingen, he?

‘Niet heel goed? Zeg maar gerust dramatisch slecht.’

Waar wijt u het verlies aan?
‘Veel kiezers zijn teleurgesteld. Dat is ook niet raar. Dit kabinet begon middenin een economische crisis. De werkloosheid is opgelopen, de koopkracht ging achteruit. Mensen worden heel direct geconfronteerd met deze effecten. Men verwachtte dat de PvdA dat zou veranderen, en dat viel tegen. Ik denk zelf dat de veranderingen op het gebied van de zorg ook voor veel problemen hebben gezorgd.’

De kritiek van PvdA-senator Adri Duivesteijn is niet mals: ‘Het lijkt wel of de partijtop van de PvdA in een andere wereld leeft dan de partij zelf, het lijkt wel of het twee verschillende werelden zijn.’ Er is volgens hem een grote kloof tussen de partijtop en de kiezer en misschien ook wel partijleden.

PVDA ONDERUIT IN ALLE 393 GEMEENTEN

BB 19.03.2015 In alle 393 gemeenten en daarmee in alle 12 provincies heeft de PvdA verloren bij de Statenverkiezingen. De partij wordt in de Eerste Kamer waarschijnlijk bijna gehalveerd. Opkomst en uitslag van de waterschapsverkiezingen zijn nog onbekend. De Unie van Waterschappen verwacht in de loop van vanmiddag een landelijk beeld te kunnen geven.

In Waterschap Rivierenland is de opkomst met 45,3 procent bijna verdubbeld ten opzichte van 2008. Toen bracht 23,2 procent van de kiesgerechtigden (schriftelijk) hun stem uit.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Het wordt nu nog ingewikkelder’

Telegraaf 19.03.2015 Het wordt voor de coalitie nog ingewikkelder om meerderheden in de Eerste Kamer te krijgen dan het al was. Dat zei leider Diederik Samsom van de zwaar verliezende PvdA bij aanvang van het beraad van zijn fractie, donderdag in de Tweede Kamer. Geen leuke vergadering, beaamde hij. „Het verlies is groot, dus de teleurstelling is ook groot.”

‘Samsom moet opstappen’

Adri Duivesteijn: “PvdA moet zich zeer ernstig beraden op huidige koers”

Tweede Kamer-fractie behoudt vertrouwen in Samsom

NU 19.03.2015 PvdA-leider Diederik Samsom behoudt het vertrouwen van zijn fractie in de Tweede Kamer.  Dat zei hij donderdag na een vergadering van de sociaaldemocratische Kamerleden waar werd teruggekeken op de zware nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen.

De partij moet ”harder werken om te zorgen dat de resultaten voor mensen die op ons hebben gestemd, ook daadwerkelijk zichtbaar worden”, zei hij. ”En dat is tot nu toe niet gebeurd.”

De PvdA verloor dinsdag in elke provincie en elke gemeente. De PvdA wordt waarschijnlijk bijna gehalveerd. In de Eerste Kamer krijgt de partij vermoedelijk acht zetels.

Uitslagenkaart

AchtergrondHierom draaien de provinciale verkiezingen

Lees meer over: PvdA Diederik Samsom Verkiezingen

Gerelateerde artikelen

Fractie vertrouwt Samsom

 PvdA verliest in alle gemeenten

‘De PvdA kreeg er flink van langs’

Terwijl de toespraken klinkenschuiven in de zaal steeds meer bekende politieke kopstukken uit de landelijke politiek aan. Gewezen LPF-minister Hilbrand Nawijn is aanwezig namens zijn Nederland Lokaal en in de hoek van de zaal staan ook de oprichters van de politieke partij Denk, van Groep Kuzu/Öztürk, voorheen leden van de PvdA, om de uitslagen op de voet te volgen. ‘Wat mij opvalt is dat de opkomst lager is dan normaal’, aldus Tunahan Kuzu, die deze avond heel wat handen staar te schudden. ‘De mensen herkennen zichzelf niet in de politici. Er is niet genoeg diversiteit. Wat daarnaast in het oog springt is dat de PvdA er flink van langs heeft gekregen. Dat verbaast mij niets. De kiezers herkennen zich niet in de partij, die zijn mensen heeft verloochent. Ook opvallend dat de SP op de linkerflank nu het grootste is.’

‘IK MOET EERLIJK ZEGGEN DAT HET HARTSTIKKE SPANNEND IS’

BB 19.03.2015 VVD de winnaar, PvdA de verliezer en opgetogen gezichten bij D66. In het provinciehuis van Zuid-Holland beleefde een gemeleerd gezelschap van politici en bestuurders een enerverend avondje, dat aanvankelijk rustig begon maar laat eindigde.

Arie Slob
De meeste aandacht in het provinciehuis ging aan het begin van de avond uit naar Arie Slob, die met zijn delegatie van de ChristenUnie was neergestreken in Den Haag. Slob zag zijn partij zetels winnen en constateerde dat tevreden, maar zonder uitbundig te worden. ‘Dit is natuurlijk een mooie uitslag. Van tevoren hoop je op winst en dan is het mooi dat het uitkomt.’ De Zwollenaar, die in zijn thuisstad de grootste werd, hoopt dat het CDA en GroenLinks zich aansluiten bij de oppositie, waar hij zelf fanatiek deel vanuit maakt. ‘Het wordt tijd dat het CDA uit zijn midlife-crisis komt. We moeten aan de slag. Voor het kabinet wordt het nog moeilijker met deze uitslag een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen, maar dat is hun probleem’, zo wilde hij tussen het opnemen van camera-items voor NOS, RTV Rijnmond en Omroep West door, kwijt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Alle verkiezingsuitslagen zijn binnen – VVD grootste met 13 zetels

NRC 19.03.2015 Alle Nederlandse gemeenten zijn klaar met het tellen van de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezing van gisteren. De laatste die zijn uitslagen doorgaf was het Noord-Hollandse Uitgeest, zo meldt persbureau ANP vanmiddag. Regeringspartij VVD is de grootste met 15,8 procent van de stemmen.

Omgerekend lijkt de partij daarmee te kunnen rekenen op 13 zetels, hoewel de exacte zetelverdeling pas later duidelijk wordt. CDA is de tweede partij met 14,7 procent van de stemmen, of 12 zetels. D66 wist 12,3 procent van de stemmers te overtuigen en heeft 10 zetels in het vooruitzicht.

Uitslag: VVD blijft de grootste in de senaat

Alle stemmen geteld: VVD echt de grootste in senaat

Alle uitslagen Provinciale Statenverkiezingen binnen

Alle uitslagen en reacties: CDA en D66 grote winnaars

Uitslagenkaart Provinciale Statenverkiezingen

Op de kaart ziet u de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen 2015.

Bekijk ook: De zetelverdeling per provincie en landelijke prognose.

#PS2015: wat zijn de uitslagen in uw provincie?

De stemmen zijn geteld: VVD verslaat CDA met 1 zetel

Bekijk hier alle uitslagen per gemeente en landelijk

En lees alles over de verkiezingen in ons dossier

‘Partijtop lijkt in andere wereld’

Rode bolwerk in Groningen stort in

PvdA verliest in alle gemeenten

Verliezend PvdA noemt verkiezingsuitslag ‘pijnlijk’

Media: kabinet bestraft, en kan Samsom wel blijven?

Samsom krijgt rode kaart

Voorpagina van donderdag

Senaat in juni aan de slag

Teruglezen: liveblog over Provinciale Statenverkiezingen

Minister Lodewijk Asscher kent lijstrekker van zijn PvdA in Zuid-Holland niet

RTVWEST 16.03.2015 Dat de Provinciale Statenverkiezingen een speelbal zijn geworden van de landelijke politieke kopstukken wordt deze week bevestigd in WestBusiness presenteert: FRITS!. Tafelgast Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en vice-premier, moet in de uitzending bekennen geen idee te hebben wie in de provincie Zuid-Holland de lijsttrekker is van zijn partij PvdA.

Als presentator Frits Huffnagel de vraag aan de minister stelt, moet Asscher het antwoord schuldig blijven. ‘Maar in mijn eigen provincie Noord-Holland weet ik het wel’, probeert Asscher de situatie nog te redden.

De lijsttrekker van de PvdA in Zuid-Holland is Ron Hillebrand. Samen met zestien andere partijen dingt hij op 18 maart mee naar een zo goed mogelijk resultaat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.  … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Turken keren PvdA de rug toe

Telegraaf 12.03.2015 Turkse Nederlanders laten de PvdA massaal links liggen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen volgende week.

Dat blijkt uit een peiling van migrantenzender Demet TV. Slechts 17 procent van de Turken ziet nog heil in de rode rozenpartij. Het gaat volgens de zender vooral om oudere stemmers. In totaal zegt ruim zeventig procent van de Turken die ooit op de PvdA hebben gestemd dat nu niet meer te willen doen.

Met name D66 profiteert van de stemmers die de sociaaldemocraten in de steek laten. Maar liefst 47 procent van de Turkse kiezers is woensdag van plan om een stem uit te brengen op Democraten 66. Onder jongeren van 18 tot 25 jaar ligt het percentage zelfs op bijna zeventig procent.

De straat is voor PvdA-leider Samsom een ware pijniging

AD 09.03.2015 Anderhalve week voor de statenverkiezingen is PvdA-leider Diederik Samsom onzichtbaarder dan ooit. Maar in de peilingen stijgt de geplaagde regeringspartij mondjesmaat. ,,Het is verdomd lastig om alle bezuinigingen uit te leggen.”

Het begint druk te worden in winkelcentrum Amsterdamse Poort in de Bijlmer, deze zonnige zaterdag rond het middaguur. Adriaan Kruijssen-Bak (‘Ik ben getrouwd met een man’), een roze sjaal om zijn nek, wil een roos en een praatje met Diederik Samsom. ,,Ik heb altijd PvdA gestemd, maar nu vind ik het heel moeilijk,” bekent de Amsterdammer als de PvdA-leider hem de hand schudt. ,,Ik twijfel tussen de PvdA en de SP. Waarom? Vanwege uw slechte naam. Dat zeg ik eerlijk.”

Samsom tot Statenverkiezingen minder ‘op straat’ te vinden›

NRC 06.03.2015 Diederik Samsom zal tijdens de komende verkiezingsstrijd veel minder ‘op straat’ te vinden zijn dan tijdens de twee eerdere campagnes die hij als PvdA-leider voerde. Dat blijkt uit de campagne-agenda van de partij.

Samsom heeft tot de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart twee momenten waarop hij zich onder kiezers begeeft, beide in Amsterdam.

Samsom wil meer investeren in duurzame energie

NU 28.02.2015 PvdA-leider Diederik Samsom roept het kabinet op meer te investeren in duurzame energie. Hij deed dat zaterdag op een verkiezingsbijeenkomst in Leeuwarden. Volgens hem moet het kabinet samen met de Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten – met geld van de Europese Unie – een investeringsconsortium vormen dat gaat investeren in duurzame energie.

”Zo ontstaat investeringskracht van ettelijke miljarden en trek je de grote bedrijven en private investeerders over de streep”, stelt de socialistische leider. Samsom wil nog liefst voor de zomer een uitgewerkt plan van het kabinet.

Verder noemde hij het ”onverteerbaar” als de afspraken in het Energieakkoord niet worden gehaald. ”Die doelen zijn het absolute minimum. Als die in gevaar komen, verwachten we van het kabinet dat het in actie komt. Bijvoorbeeld met meer energiebesparing in huizen en kantoren.”

Lees meer over: Diederik Samsom PvdAprovinciale statenverkiezingen

Gerelateerde artikelen;

‘PvdA-voorzitter Spekman vreest VNO-lobby in Senaat’

NU 28.02.2015 In de Eerste Kamer moet een “tegenmacht” komen tegen de vermeende invloed van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman zaterdag in een interview met hetFD.

“Ik maak me er zorgen over dat de Eerste Kamer een VNO-NCW-lobby wordt”, verklaart Spekman in de krant. Volgens hem heeft zijn partij daarom oud-vakbondsman Ruud Vreeman op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de Senaat gezet als tegenwicht.

Lees meer over: Hans Spekman VNO-NCW

Gerelateerde artikelen;

‘Spekman vreest VNO-lobby in Senaat’

Telegraaf 28.02.2015 In de Eerste Kamer moet een „tegenmacht” komen tegen de vermeende invloed van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman zaterdag in een interview met het FD.

„Ik maak me er zorgen over dat de Eerste Kamer een VNO-NCW-lobby wordt”, verklaart Spekman in de krant. Volgens hem heeft zijn partij daarom oud-vakbondsman Ruud Vreeman op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de Senaat gezet als tegenwicht.

Gerelateerde artikelen;

13-02: ‘Samson: crisis bij meer dan 35 miljard kuub’

12-02: ‘Geld geen rol veiligheid Groningen’

05-02: PvdA-lijsttrekker Barth op zijspoor

PvdA veert op in peiling

NU 26.02.2015  De PvdA lijkt drie weken voor de verkiezingen wat van de verloren kiezersgunst terug te winnen. In de peiling van Ipsos stijgt de partij drie zetels ten opzichte van twee weken geleden en komt daarmee uit op zestien zetels. Dat is overigens nog altijd 22 zetels minder dan de partij haalde in 2012.

De partij profiteert mogelijk van de relatieve rust, nadat de partij eerder onder druk stond vanwege de gaswinning in Groningen.

De PvdA is met 16 zetels virtueel weer even groot als het CDA, dat ook een zetel wint ten opzichte van vorige week. De SP staat stabiel op 18 zetels.

Lees meer over: Peilingen

PVDA’ERS HEBBEN WEINIG TREK IN CAMPAGNE

BB 25.02.2015 PvdA-raadsleden hebben niet zo veel zin om voor de Statenverkiezingen de boer op te gaan. In aanloop naar de verkiezingen op 18 maart gaan ze per week (gemiddeld) 3,7 uur campagnevoeren. Dat is ver onder de 4,4 uur die raadsleden gemiddeld aan de verkiezingscampagne besteden. SP-raadsleden spannen de kroon. Die zijn zo’n 7,4 uur per week op straat te vinden.

Campagneplannen

Dat blijkt uit onderzoek onder raadsleden dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem. De campagneplannen van alleen provinciaal opererende partijen zijn niet onderzocht, wel die van raadsleden verbonden aan nationale partijen.

PvdA begint campagne verkiezingen: 5 miljoen investeren in sport Zuid-Holland

RTVWEST 14.02.2015 De PvdA wil dat de provincie de komende jaren vijf miljoen euro investeert in sport. Dat zal lijsttrekker Ron Hillebrand zaterdagmiddag voorstellen bij de aftrap van de campagne voor de Statenverkiezingen op 18 maart.

Het geld gaat onder meer naar een plan voor wandel-, fiets-, kano- en skeelerroutes in recreatiegebieden rond de steden. Verder zou de provincie moeten helpen om sportverenigingen in kleinere gemeenten overeind te houden. Ze hebben het moeilijk omdat jongeren weg trekken uit die gebieden. De PvdA pleit ook voor stimuleringspremies voor initiatieven om mensen meer te laten bewegen. De provincie geeft op dit moment geen subsidies aan de sport, omdat het een taak van de gemeenten zou zijn. Maar lijsttrekker Hillebrand vindt dat onverstandig. Volgens hem laat de provincie kansen liggen om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Lees verder

gerelateerde artikelen;

PvdA-lijsttrekker Barth op zijspoor

Telegraaf 05.02.2015  PvdA-senaatslijsttrekker Marleen Barth mag niet meepraten over de toekomst van Nederland. Bij de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Statenverkiezingen, zaterdag, wacht het zijspoor voor de vrouw die de komende jaren het gezicht moet zijn van de sociaaldemocraten in de Eerste Kamer.

Barths naam ontbreekt in het persbericht dat voorzitter Spekman voor het rode feest in Eindhoven heeft laten opstellen. „Marleen heeft op het congres al gesproken”, verklaart een woordvoerder van de partij, die nog wel even bij een collega moet checken of de senator überhaupt wel aanwezig zal zijn.

Als de lijsttrekker opnieuw zieltjes zou proberen te winnen in een toespraak, zou dat ’een herhaling van het congres’ worden. Er is daarom geen specifieke rol voor haar weggelegd, verklaart de zegsman.

IMG_0674[1]

Koole krijgt toch geen hogere plek op PvdA-kandidatenlijst Eerste Kamer

NU 18.01.2015 PvdA-senator Ruud Koole krijgt toch geen hogere plaats op de PvdA-kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Dat hebben de PvdA-leden zondag tijdens het partijcongres in Utrecht besloten.

Zittend senator Koole kreeg van de partijtop een onverkiesbare plek toebedeeld waarna prominenten in de partij campagne voerden om de kritische oudgediende hoger op de lijst te krijgen.

Koole zegt het jammer te vinden dat hij niet hoger op de lijst is geplaatst en legt zich neer bij de uitslag. “Het congres heeft altijd het laatste woord. Daar heb ik mij bij neer te leggen.”

Lees meer over: PvdA

Koole niet hoger op lijst PvdA

Telegraaf 18.10.2015 PvdA-Senator Ruud Koole is er niet in geslaagd om hoger op de kandidatenlijst van de PvdA te komen voor de Eerste Kamerverkiezingen eind mei. Koole was door zijn partij op een onverkiesbare plaats op de lijst gezet, maar probeerde zondag met hulp van het PvdA-congres toch op een verkiesbare plek te komen. Dat lukte niet.

Hij daagde eerst kandidaat vier uit, maar verloor die strijd tegen de huidige Senator Nico Schrijver. Ook de strijd om de plekken vijf en zes verloor Koole. Hij en zijn aanhangers lieten het daar vervolgens bij.

De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Marleen Barth. Op nummer 2 staat Ruud Vreeman, tot voor kort waarnemend burgemeester van Groningen. Vreeman was eerder ook partijvoorzitter.

Gerelateerde artikelen;

18-01: Ook congres verwerpt motie

18-01: PvdA’ers ‘frequent’ de straat op

Kandidatenlijst Eerste Kamer

PvdA door De Redactie op 18 januari 2015 – Het Congres heeft de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Marleen Barth is gekozen als lijstrekker. Lees verder voor de hele lijst. lees verder »

Herstel de publieke sector, zeggen PvdA-prominenten

NRC 14.01.2015 PvdA-prominent en senator Adri Duivesteijn roert zich weer. Kort voor het jaarcongres van zijn partij schrijft hij vandaag inNRC Handelsblad dat Nederland toe is aan een terugkeer naar een werkelijke publieke sector.

Hij houdt vast aan zijn verzet tegen inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ die vlak voor Kerst een crisis in de coalitie veroorzaakte, maar stelt nu dat achter dit thema “een breder en belangrijker” onderwerp schuilgaat: “de zorgen die wij zouden moeten hebben over de richting waarin onze publieke sector zich ontwikkelt”.

VRIJE ARTSENKEUZE

In de PvdA-leiding wordt met argusogen gekeken naar Duivesteijn, in de aanloop naar het partijcongres van komend weekeinde. Verwacht wordt dat het congres een actuele motie krijgt voorgelegd die de Tweede Kamerfractie opdraagt zich tegen inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ te keren, bevestigt PvdA-senator Guusje ter Horst, die in december met Duivesteijn het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) torpedeerde. LEES VERDER

IMG_0530

IMG_0516

PvdA-leider Samsom stapt niet op bij verkiezingsnederlaag

Trouw 13.01.2015 PvdA-leider Diederik Samsom zal niet opstappen als zijn partij bij de Statenverkiezingen op 18 maart – bij de derde verkiezingen op rij – verlies lijdt. Hij zei dat maandag in het televisieprogramma Jinek.

Samsom gaf toe dat hij zelf deels verantwoordelijk is voor het feit dat hij als PvdA-leider in de Kamer onvoldoende het PvdA-geluid kan laten horen. Hij zei dat coryfeeën in eigen kring als Senator Ruud Koole en oud-fractievoorzitter Jacques Wallage ‘wel een beetje gelijk’ hebben met hun kritiek op hem.

Diederik Samsom stapt niet op bij nederlaag verkiezingen

NU 13.01.2015  PvdA-leider Diederik Samsom zal niet opstappen als zijn partij bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart, bij de derde verkiezingen op rij, verlies lijdt. Dat zei hij maandagavond in het televisieprogramma Jinek. Samsom gaf toe dat hij zelf deels verantwoordelijk is voor het feit dat hij als PvdA-leider in de Kamer onvoldoende het PvdA-geluid kan laten horen.

Hij zei dat coryfeeën in eigen kring als senator Ruud Koole en oud-fractievoorzitter Jacques Wallage, ”wel een beetje gelijk” hebben met hun kritiek op hem.

Lees meer over: Diederik Samsom PvdA Provinciale Statenverkiezingen

Gerelateerde artikelen;

Samsom blijft na nederlaag

Telegraaf 13.01.2015  PvdA-leider Diederik Samsom zal niet opstappen als zijn partij bij de Statenverkiezingen op 18 maart – bij de derde verkiezingen op rij – verlies lijdt. Hij zei dat maandag in het televisieprogramma Jinek.

Samsom gaf toe dat hij zelf deels verantwoordelijk is voor het feit dat hij als PvdA-leider in de Kamer onvoldoende het PvdA-geluid kan laten horen. Hij zei dat coryfeeën in eigen kring als Senator Ruud Koole en oud-fractievoorzitter Jacques Wallage „wel een beetje gelijk” hebben met hun kritiek op hem.

IMG_0338

PvdA Provincie

 

Bijltjesdag voor PvdA-senatoren

Telegraaf 11.12.2014  PvdA-senatoren voelen zich geschoffeerd nu de kandidatenlijst voor de sociaaldemocraten in de Eerste Kamer is uitgedraaid op een bijltjesdag.

Ervaren, prominente krachten als Guusje ter Horst en Ruud Koole zijn aan de kant gezet om plaats te maken voor onbekende nieuwkomers.

Oud-minister Ter Horst kreeg van de kandidaatstellingscommissie plek 10 toebedeeld. Veel te laag, vindt ze. „Het is graag of helemaal niet. Ik vind dit redelijk onbegrijpelijk”, aldus de voormalige minister, die heeft bedankt voor de eer. Ter Horst kwam vier jaar geleden op nummer 5 binnen op de PvdA-lijst voor de senaat. Ze kreeg naar eigen zeggen een goede beoordeling van haar werk.

Ruud Vreeman hoog op PvdA-lijst voor Senaat

NU 10.12.2014 Waarnemend burgemeester Ruud Vreeman van Groningen staat op nummer twee van de kandidatenlijst van de PvdA voor de Eerste Kamer.

De conceptlijst is woensdag bekendgemaakt. Vreeman was eerder oud-PvdA-voorzitter, oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester van Zaanstad en Tilburg.

Op plek één staat zoals al bekend was de huidige fractievoorzitter Marleen Barth. In de PvdA-Senaatsfractie vertrekt veel ervaring. Huidige senatoren als Adri Duivesteijn, Guusje ter Horst en Klaas de Vries keren niet terug in de Senaat.

Lees meer over: Ruud Vreeman PvdA

Gerelateerde artikelen

Vreeman hoog op PvdA-lijst

Telegraaf 10.12.2014  Waarnemend burgemeester Ruud Vreeman van Groningen staat op nummer 2 van de kandidatenlijst van de PvdA voor de Eerste Kamer. De conceptlijst is woensdag bekendgemaakt. Vreeman was eerder oud-PvdA-voorzitter, oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester van Zaanstad en Tilburg.

Op 1 staat zoals al bekend was de huidige fractievoorzitter Marleen Barth. In de PvdA-Senaatsfractie vertrekt veel ervaring. Huidige senatoren als Adri Duivesteijn, Guusje ter Horst en Klaas de Vries keren niet terug in de Senaat.

PvdA-prominenten Koole en Ter Horst niet terug als senator

NRC 10.12.2014  PvdA-prominenten Ruud Koole en Guusje ter Horst keren volgend jaar niet terug in de Eerste Kamer. Ze hebben zich op eigen verzoek van de kandidatenlijst laten halen omdat ze het niet eens zijn met de plaats die hun is toebedeeld. Oud-partijvoorzitter Koole was door de selectiecommissie op nummer 12 gezet, oud-minister Ter Horst op 10 – volgens de huidige peilingen allebei onverkiesbare plekken. Vier jaar geleden stonden Koole en Ter Horst beiden veel hoger.  LEES VERDER

Lees meer;

2012 Samsom grijpt de macht bij de samenstelling van de lijst. En weer is er gedonder

2012 Onenigheid in PvdA over kandidatenlijst ›

2008 Wouter Bos heeft zijn zelfvertrouwen herwonnen

2007 Klaas de Vries toch kandidaat Eerste Kamer ›

2008 Wouter Bos heeft zijn zelfvertrouwen herwonnen [15.09.2008] ›

Suna op lijst PvdA Utrecht

Telegraaf 03.12.2014 Osman Suna, fractievoorzitter van de PvdA in Soest, staat op de vijfde plaats op de kandidatenlijst van zijn partij voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. De PvdA heeft nu zes zetels in Provinciale Staten van Utrecht.

Suna kreeg eerder dit jaar hooglopende ruzie met landelijk PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom. Suna was beschuldigd van het ronselen van stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Samson veroordeelde hem in harde bewoordingen, terwijl later uit onderzoek van de Rijksrecherche bleek dat Suna niets te verwijten viel. Samson moest vervolgens door het stof.

Gerelateerde artikelen;

14-11: ‘Kamerleden de ruimte geven’

10-07: Samsom biedt excuses aan

05-06: Suna toch nog boos op Samsom

05-06: Samsom en Suna leggen ‘t bij

05-06: Samsom maakt geen excuses

05-06: ‘Samsom moet excuses maken’

05-06: Spekman opgelucht over Suna

05-06: Geen bewijs voor ronselen

Ron Hillebrand uit Leiden beoogd lijsttrekker PvdA bij Statenverkiezingen

RTVWEST 24.11.2014 Fractievoorzitter Ron Hillebrand is vrijwel zeker lijsttrekker voor de PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. De kandidatencommissie heeft de oud-wethouder van Leiden op de 1ste plaats op een voorlopige kieslijst gezet.

Hillebrand was van 2000 tot 2006 wethouder in Leiden. Hij was in die tijd verantwoordelijk voor Wonen en Ruimtelijke ordening. Van 1991 tot 2002 was hij gemeenteraadslid in de sleutelstad.

De leden van de PvdA in Zuid-Holland nemen in een congres op 13 december een besluit over de kandidaten. Verwacht wordt dat er geen tegenkandidaten voor het lijsttrekkerschap zullen zijn.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Kom naar het congres

Kom naar het congres

 

‘PvdA-politici zien Asscher zitten als lijsttrekker’

Ondervraagden lijken zenuwachtig te worden van aanhoudend slechte peilingen

Nu 12.10.2014 Lokale en regionale PvdA-politici vinden Lodewijk Asscher een betere lijsttrekker voor de volgende verkiezingen dan Diederik Samsom. Dat meldt KRO Brandpunt zondag op basis van eigen onderzoek. 37 procent van de ondervraagden geeft de voorkeur aan Asscher. Huidig partijleider Samsom komt niet verder dan 24 procent.

De lokale en regionale politici lijken zenuwachtig te worden van de aanhoudend slechte peilingen van de partij. 33 procent denkt dat het Samsom niet lukt het electorale tij te keren voor de provinciale verkiezingen in maart. 28 procent denkt dat hij dat wel voor elkaar krijgt. De rest is neutraal.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Lodewijk Asscher Diederik Samsom

Adri Duivesteijn stapt uit de politiek

Den HaagFM 12.10.2014 De Haagse politcus Adri Duivesteijn keert na de verkiezingen in mei niet meer terug als Eerste Kamerlid. Dat meldt de NOS. De voormalige PvdA-wethouder in Den Haag ziet af van een nieuwe termijn vanwege gezondheidsredenen. Hij is al enige tijd ongeneeslijk ziek.

De Hagenaar groeide op in de Schilderswijk en was vanaf 1975 lid van de Haagse gemeenteraad. In 1980 werd hij wethouder en was onder meer verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing in de Schilderswijk en de bouw van het stadhuis aan het Spui. In 1989 trad hij af. Later werd hij wethouder in Almere en Tweede Kamerlid.

Duivesteijn wordt al sinds 2006 behandeld voor prostaatkanker. De ziekte is niet meer te opereren. “Het is zoals het is”, zei hij vorige maand op Den Haag FM. “Ik weet nu niet beter. Het hoort nu bij het leven. Het kost meer energie om goed te functioneren. Maar ik kan een aantal dingen doen en dat blijf ik gewoon doen. Mensen zijn nog niet van mij af!”  …lees meer

‘Adri Duivesteijn stapt in mei uit Eerste Kamer’

Trouw 12.10.2014 PvdA-politicus Adri Duivesteijn heeft het einde van zijn loopbaan in de Eerste Kamer aangekondigd. Na de verkiezingen voor de senaat volgend jaar stopt hij, zo meldt de NOS. De 64-jarige Duivesteijn, die al enige tijd ongeneeslijk ziek is, was twaalf jaar Tweede Kamerlid en zit sinds 2013 in de Senaat.

Duivesteijn kwam vorig jaar februari in het nieuws toen hij zich fel verzette tegen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. In wat later de ‘nacht van Duivesteijn’ werd genoemd, dreigde hij tegen het akkoord te stemmen. Maar na een uren durend debat ging hij door de knieën en werd een kabinetscrisis voorkomen.

‘Adri Duivesteijn stapt in mei uit senaat’

Politicus al enige tijd ongeneeslijk ziek

NU 11.10.2014 PvdA-politicus Adri Duivesteijn gaat in mei niet verder met zijn werkzaamheden in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen voor de senaat stopt hij, meldt de NOS zaterdag.  Duivesteijn is al enige tijd ongeneeslijk ziek.

De 64-jarige Duivesteijn werd vooral bekend door zijn verzet tegen de verhuurdersheffing in het woonakkoord vorig jaar.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Adri Duivesteijn

Adri Duivesteijn stapt in mei uit senaat

NRC 11.10.2014  PvdA-politicus Adri Duivesteijn gaat in mei niet verder met zijn werkzaamheden in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen voor de senaat stopt hij. Duivesteijn is al enige tijd ongeneeslijk ziek.

NRC-verslaggever Tom-Jan Meeus schrijft (€) vandaag in NRC Handelsblad dat bekend is dat Duivesteijn na deze termijn stopt. Ook de NOS bracht dit nieuws later vandaag naar buiten. LEES VERDER

‘Samsom moet zijn menselijke kant tonen’

NU 10.10.2014 PvdA-leider Diederik Samsom moet zijn menselijke hart laten zien om een nieuwe verkiezingsnederlaag in maart af te kunnen wenden. Daarvoor pleiten drie oud-PvdA-ministerstegenover NU.nl.

De Provinciale Statenverkiezingen in maart zijn direct van belang voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. In de peilingen staat de partij er echter slecht voor.

Met name de hoge snelheid waarmee grote hervormingen in de zorg en sociale zekerheid per 1 januari 2015 worden doorgevoerd baren de oud-bewindspersonen zorgen. Omdat gemeenten hier veelal niet klaar voor zijn, kunnen de decentralisaties “desastreus” uitpakken, zo vreest oud-minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Diederik Samsom PvdA

Opkomst te laag voor keuze PvdA-lijstrekker Noord-Holland

Trouw 29.09.2014 De verkiezing van een PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland volgend jaar is door gebrek aan belangstelling vooralsnog op niks uitgelopen. Er zijn drie kandidaten, maar in de twee weken die waren uitgetrokken voor de stemronde werden onvoldoende stemmen uitgebracht voor een geldige uitslag.

Een opkomst van minimaal 15 procent van de ruim 10.000 Noord-Hollandse PvdA-leden was nodig. Hoeveel leden uiteindelijk aan de raadpleging hebben meegedaan, kon het gewestelijk bestuur vandaag niet zeggen.

De kandidaatstellingscommissie van het PvdA-gewest gaat nu een voorstel doen voor de lijstvolgorde, inclusief de lijsttrekker. De lijst wordt uiterlijk in december definitief vastgesteld.

PvdA-leden ongeïnteresseerd

Telegraaf 29.09.2014  De verkiezing van een PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland volgend jaar is door gebrek aan belangstelling vooralsnog op niks uitgelopen. Er zijn drie kandidaten, maar in de 2 weken die waren uitgetrokken voor de stemronde werden onvoldoende stemmen uitgebracht voor een geldige uitslag.

Een opkomst van minimaal 15 procent van de ruim 10.000 Noord-Hollandse PvdA-leden was nodig. Hoeveel leden uiteindelijk aan de raadpleging hebben meegedaan, kon het gewestelijk bestuur maandag niet zeggen.

De kandidaatstellingscommissie van het PvdA-gewest gaat nu een voorstel doen voor de lijstvolgorde, inclusief de lijsttrekker. De lijst wordt uiterlijk in december definitief vastgesteld.

december 11, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Hero Brinkman OBP doet mee aan de 2e kamerverkiezingen – deel 2

Meedoen.

Brinkman meldt  al een groep goede mensen te hebben verzameld voor zijn partij OBP. Met die partij wil hij meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2015, zodat de partij in de Eerste Kamer kan komen, zei hij vrijdag in de Volkskrant. Ondertussen blijft hij wel bij de politie werken, waarnaartoe hij terugkeerde na zijn Kamerlidmaatschap bij de PVV. Vandaag in de Volkskrant: ‘Er is nog ruimte. Rutte zit op twintig geleende zetels.’

Democratisch

De oud-PVV’er blijft wel bij de Amsterdamse politiewerken tijdens de oprichting van zijn politieke beweging.

Brinkman, die veel kritiek had op zijn voormalige partij de PVV die volgens hem totaal niet democratisch wordt geleid door Geert Wilders, benadrukt dat het een democratische partij wordt. ‘Ik weet nog niet eens of ik zelf wel lijsttrekker wil worden’, aldus Brinkman.

Teleurgestelde kiezers

Brinkman denkt dat een ‘brede volkspartij‘ tot mislukken gedoemd is en wil daarom liever een specifieke doelgroep van ondernemers aanspreken. Hij hoopt vooral op stemmen van teleurgestelde PVV- en VVD-kiezers.

Brinkman is sinds maart 2011 lid van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland. Eerst voor de PVV, maar na zijn vertrek uit die partij in 2012 voor zijn eigen Onafhankelijke Burgerpartij.

Vorig jaar passeerde Hero Brinkman de hele PVV-fractie rechts met een hoofddoekjesverbod in bussen. Tamelijk rabiaat voor de man die uit de PVV stapte omdat hij het Polenmeldpunt denigrerend vindt. Bij een protestpartij horen én politiek correct zijn, dat gaat niet samen. Lees het  commentaar van Eric Vrijsen uit 2012 

Brinkman beloofde eerder al dat zijn nieuwe partij binnen twee jaar een democratische partij zou zijn, dus met leden én een jongerenafdeling. Hij wil zich vooral richten op jongeren en ouderen, omdat die twee groepen het volgens hem hard te verduren hebben gehad. Ook mikt Brinkman zich specifiek op zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en het midden- en kleinbedrijf. ‘Dat is de motor van de economie’, aldus Brinkman. Volgens hem moeten de belastingen omlaag om die motor aan te jagen.

Brinkman zei dat hij wil opkomen voor de burger die moet inbreken in de ‘ongelooflijke bureaucratische en bestuurlijke kliek in Nederland’. Hij wil in Brussel financiële afspraken heronderhandelen. Dat zal scheve gezichten geven en pijn doen bij de ‘politieke elite’ in Nederland. ‘Maar wij staan daar niet voor, maar voor de burger.’

Weblog van Afshin Ellian: Brinkman moet het nu hebben van linkse media

website OBP

zie ook: Hero Brinkman OBP doet mee aan de 2e kamerverkiezingen – deel 1

Hero Brinkman gaat een one-issuepartij oprichten

Elsevier 18.10.2013 Politieman en oud-PVV’er Hero Brinkman gaat een nieuwe politieke partij oprichten. Met zijn partij wil hij zich richten op kleine ondernemers en zelfstandigen. Brinkman meldt ‘al een groep goede mensen’ te hebben verzameld voor zijn nog naamloze partij. Met de partij wil hij meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingenvan 2015, zodat de partij in de Eerste Kamer kan komen, zegt hij vrijdag in de Volkskrant.

Hero Brinkman komt met nieuwe politieke partij

VK 18.10.2013 Hero Brinkman begint een politieke one-issue-partij. Dat zegt hij vandaag in een interview met de Volkskrant. Ondertussen blijft hij wel bij de politie werken, waarnaartoe hij terugkeerde na zijn Kamerlidmaatschap bij de PVV. Vandaag in de Volkskrant: ‘Er is nog ruimte. Rutte zit op twintig geleende zetels.’

Hero Brinkman wil terug in de politiek

Trouw 18.10.2013 Hero Brinkman wil weer de politiek in. Met zijn nieuwe nog naamloze partij wil hij zich vooral richten op kleine ondernemers en zelfstandigen, zegt hij in de Volkskrant. Hij vindt dat die groep door de VVD enorm in de steek is gelaten. Brinkman is nu weer politieman in Amsterdam nadat hij 6 jaar voor de PVV in de Tweede Kamer had gezeten.

Hero Brinkman wil terug in de politiek

NU 18.10.2013 Hero Brinkman wil weer de politiek in. Met zijn nieuwe nog naamloze partij wil hij zich vooral richten op kleine ondernemers en zelfstandigen.  Bekijk video -Dat zegt hij vrijdag in de Volkskrant.

Hij vindt dat die groep door de VVD enorm in de steek is gelaten. Brinkman is nu weer politieman in Amsterdam nadat hij zes jaar voor de PVV in de Tweede Kamer had gezeten.

Brinkman wil weer in de politiek

Telegraaf 18.10.2013 Hero Brinkman wil weer de politiek in. Met zijn nieuwe nog naamloze partij wil hij zich vooral richten op kleine ondernemers en zelfstandigen, zegt hij vrijdag in de Volkskrant. Hij vindt dat die groep door de VVD enorm in de steek is gelaten. Brinkman is nu weer politieman in Amsterdam nadat hij 6 jaar voor de PVV in de Tweede Kamer had gezeten.

‘Brinkman wil terug politiek in met nieuwe partij’›

NRC 18.10.2013 Voormalig PVV-Kamerlid Hero Brinkman wil terugkeren in de politiek. Dat zegt hij vandaag in een interview met de Volkskrant. Brinkman blijft bij de politie werken, maar kan het “toch niet laten politiek actief te blijven”.

Lees meer

8:53 Gerommel in de PVV-top: Bontes stapt uit het fractiebestuur ›

2 SEP Hero Brinkman is terug bij de Amsterdamse politie ›

2012 ‘Wilders liet Catshuisoverleg klappen om Brinkman hak te zetten’ ›

2012 Ouderenbonden: 50Pluspartij ‘niet zinvol’ – ‘alsof ouderen alleen maar ruzie maken’ ›

2012 Brinkman en ‘Trots’ heten voortaan Democratisch Politiek Keerpunt ›

oktober 20, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 1 reactie

Tussenstand Coalitievorming Provinciale Staten 2011

Stemuitslag

Een overzicht van de coalities per provincie.

Groningen: PvdA, VVD, D66, GroenLinks

Friesland: PvdA, CDA, Fryske Nasjonale Partij

Drenthe: VVD, PvdA

Overijssel: VVD, CDA, ChristenUnie, SGP

Flevoland: onderhandelingen nog bezig (VVD, PvdA, CDA/CU ???).

Gelderland: VVD, CDA, PvdA, D66

Utrecht: VVD, CDA, D66, GroenLinks

Noord Holland: VVD, PvdA, CDA, D66

Zuid Holland: onderhandelingen nog bezig (VVD, CDA, D66, SP ???).

Zeeland: VVD, PvdA, CDA, SGP

Noord-Brabant: VVD, CDA, SP

Limburg: onderhandelingen nog bezig (Coalitie PVV, CDA, VVD ???).

Inmiddels is het vrij duidelijk dat in de komende jaren de PVV samen met andere partijen niet de dienst gaat uitmaken in de meeste provincies. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies.

De partij heeft dus slechts nog een kansje: in Limburg, de thuisprovincie van Geert Wilders, aldaar wordt nog druk onderhandeld met de partij.

Ook opvallend is het succes van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) in Friesland. De partij treedt voor het eerst toe tot Gedeputeerde Staten. 

Partijen in Gedeputeerde Staten

NU 17.04.2011 RIJSWIJK – De provinciale coalitie-onderhandelingen naderen hun einde, nu bijna alle provincies een akkoord hebben bereikt.

Colleges GS: kleiner, kleuriger, met nieuwe gezichten

BB 16.04.2011 Het provinciaal bestuur wordt fors vernieuwd. Meer partijen en veel nieuwe gedeputeerden vormen de nieuwe colleges, die ook kleiner zijn.

Een forse vernieuwing van gedeputeerden is de meest opvallende trend die zich aftekent nadat acht van de twaalf provincies hun nieuwe bestuur hebben gepresenteerd.

Zie ook:

Provinciale verkiezing 02.03.2011 – Uitslag

Provincie Groningen rond met de coalitie PvdA, VVD, GroenLinks en D66

Provinciale Staten Friesland – Coalitie rond PvdA, CDA en FNP

Geen handje schudden met de PVV in Drenthe ?

Provinciale verkiezing 02.03.2011 – Ed Nijpels informateur Flevoland

Provinciale staten Gelderland – Coalitie VVD, PvdA, CDA en D66

Bestuur Provincie Utrecht is de winnaar

Coalitie Provinciale staten Noord Holland rond – VVD, PvdA, D66 en CDA.

Ook in de Provincie Zuid Holland doet de PVV niet mee

Provinciale staten Brabant – coalitie CDA, VVD en SP

Provinciale staten Limburg – Coalitie PVV, CDA en VVD bijna rond

Provinciale verkiezing 02.03.2011 – CDA Limburg verdeeld over PVV 

Provinciale verkiezing 02.03.2011 Limburg – PVV Winnaar

april 17, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , | 3 reacties