Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Verplicht de Integriteitstoets voor Wethouders

AD 21.10.2019

Integriteitstoets Wethouders

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat er een verplicht Integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat wederom wethouders worden verdacht van corruptie.

Van der Graaf CU wijst naar de stad Den Haag, waar de opgestapte wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Groep De Mos) worden verdacht. De wethouders zijn bij hun aantreden niet onderzocht op integriteit.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

“Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, aldus CU-Kamerlid Van der Graaf.

Den Haag

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet begin oktober 2019 al weten dat hij wil dat alle wethouders in Den Haag binnenkort worden gecontroleerd op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden benoemd, maar ook voor de zes zittende bestuurders.

Richard de Mos en Rachid Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag. Afgelopen woensdag namen de twee officieel ontslag. Justitie verdenkt De Mos en Guernaoui van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen de twee onschuldig te zijn.

Ondermijning voorkomen

Bij een integriteitsonderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. De verplichting van dit onderzoek moet wat CDA en CU betreft voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geregeld zijn. “Zo’n onderzoek voordat iemand is benoemd kan voorkomen dat beïnvloeding ook nog eens ondermijning wordt”, zegt CDA-Kamerlid Van der Molen.

D66 ondersteunt het voorstel en ook de VVD is positief. Wel wijst D66 er op dat een verplichte screening extra kosten voor de gemeenten met zich meebrengt. “Voor die financiering moeten wij als overheid zorgen”, zegt Kamerlid Den Boer (D66). De D66’er dient binnenkort een plan in om lokale partijen te verplichten hun financiering openbaar te maken.

Minister Ollongren heeft wetgeving in de maak om het het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Ook worden er integriteitstoetsen en gedragscodes ontwikkeld voor kandidaat-bestuurders, een verplichting zit daar nog niet in.

Kortom, de roep om een verplichte integriteitstoets voor lokale bestuurders, klinkt steeds luider !!

Overige gemeenten

De twee Haagse wethouders zijn bij hun aantreden niet extra doorgelicht. Dat bleek afgelopen week toen waarnemend burgemeester Johan Remkes bekendmaakte dit alsnog te zullen doen. Uit een rondgang blijkt dat veel gemeenten dit na de coalitievormingen in 2018 wel deden.

De gemeente Westland voerde de integriteitstoets naar de wethouders die benoemd werden, zelf uit. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt daarbij over een periode van de laatste tien jaar gekeken of er mogelijke sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Daaruit bleek bijvoorbeeld dat wethouder Leen Snijders zich niet kon buigen over het gebruik van tuinbouwgronden, een dossier waar al enkele jaren flinke discussie over werd gevoerd in de Westlandse raad. Snijders bewoont met zijn familie een huis in tuinbouwgebied, zonder dat hij een tuinbouwbedrijf heeft. Daar heeft hij wel een vergunning voor, maar het is niet handig als hij vergelijkbare gevallen aan zou moeten pakken. Daarom nam destijds waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne het dossier over.

Het college spreekt met elkaar over integri­teit, aldus Zegsman.

In tegenstelling tot Westland, besteedden Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de integriteitscontrole uit aan een extern bureau. De uitkomsten daarvan zijn in Zoetermeer door de burgemeester met de afzonderlijke wethouders doorgenomen. Maar daar blijft het volgens een zegsvrouw van de gemeente niet bij: ,,Het college spreekt met elkaar over integriteit om het integriteitsbewustzijn van de wethouder en zijn of haar omgeving te versterken en werkafspraken te maken.”

Adviezen

In Delft zijn de kandidaat-wethouders ook door een extern bureau onder de loep genomen, waarbij gekeken is naar nevenfuncties, financiële belangen en eventuele risicovolle activiteiten. De kandidaten kregen daarna ook adviezen van het bureau. Zo kreeg wethouder Stephan Brandligt het advies om zich te onthouden van beraadslagingen over zaken die de coöperatie Deelstroom Delft aangaan, omdat hij daar in deelneemt.

Een woordvoerder van Wassenaar en Voorschoten zegt dat daar ook onderzoek is gedaan bij het aantreden van het nieuwe college.

Minder valpartijen

Kortom, het leek dus goed te gaan met de wethouders in Nederland. Zo bleek het althans, want nooit eerder kwamen er zo weinig wethouders politiek ten val als in de start van de coalitieperiode 2015. Dat valt op te maken uit het jaarlijkse Wethoudersonderzoek van het vakblad Binnenlands Bestuur. Opvallend is dat er in 2013 nog 79 wethouders ten val kwamen wegens politieke redenen. Daarvan hoefden slechts zes weg om integriteitsproblemen.

Integriteitsproblemen
Integriteitsproblemen komen het vaakst in de media. Zo ging bijvoorbeeld het vertrek van de Roermondse wethouder Jos van Rey, die nog steeds verdacht wordt van ambtelijke corruptie, met veel rumoer gepaard. Maar aan het vertrek van een wethouder ligt maar zelden een integriteitsprobleem ten grondslag.

lees: GRIFFIERS KRITISCH OP VERPLICHTE VOG WETHOUDERS BB 17.01.2020

Lees ook —->>> hier;

Lees: 105 wethouders gedwongen weg in 2012 BB

Lees: 105 wethouders zijn in 2012 gedwongen opgestapt NRC

Lees: Dossier: Gevallen wethouders BB

Lees: Dossier: Integriteit BB

Zie ook: Het Haagse corruptie-meldpunt versus integriteit bestuurders

Zie ook: Den Haag de klos met Groep de Mos ??!!

Zie ook: Gerommel bij de PvdA deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit

Zie ook: Fraude wethouder Peter Tielemans SDOH gemeente Helmond – de nasleep

Zie ook: Gerommel met ex. wethouder Wim van der P. CDA Leende

Zie ook: Gedonder met Wethouder loco-burgemeester Jan van Cranenbroek CDA gemeente Baarle-Nassau (CDA)

Zie ook: Gedonder met wethouder Jo Palmen (BBB Lijst Palmen) in Brunssum

Zie ook: Affaire ex-wethouder Eeuwit Klink CDA Gorinchem

Zie ook: Gedonder met wethouder Turgay Tankir PvdA Nijmegen

Zie ook: Gedonder met ex-wethouder Roermond Jos van Rey VVD – deel 9 uitspraak

Zie ook: Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden

Zie ook: Gerommel met ex-wethouder Jos de Graaf CDA uit Boxmeer

Zie ook: Gerommel bij de CDA – Wethouder Jaap Verkroost CDA Stichtse Vecht

Zie ook: Gerommel met CDA-wethouder Idzerd Lautenbach gemeente Buren

Zie ook: De kwestie oud-wethouder PvdA Hatice Can-Engin Gilze en Rijen

Zie ook: Weer een wethouder de mist in !! Jos de Graaf PK Boxmeer

Zie ook: Het gerommel van VVD-wethouder Jacques Damen en CDA-burgemeester René Roep Vlissingen

Zie ook: Wethouder Jan den Uil ChristenUnie Lansingerland – gedonder

Zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 3 – VVD nummer 1

Zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit

Wethouders in Haagse regio wel gecheckt op integriteit na coalitievormingen in 2018

AD 21.10.2019 De roep om een verplichte integriteitstoets voor lokale bestuurders, klinkt steeds luider, nu de Haagse wethouders De Mos en Guernaoui van corruptie verdacht worden.

De twee Haagse wethouders zijn bij hun aantreden niet extra doorgelicht. Dat bleek afgelopen week toen waarnemend burgemeester Johan Remkes bekendmaakte dit alsnog te zullen doen. Uit een rondgang van deze krant blijkt dat veel gemeenten dit na de coalitievormingen in 2018 wel deden.

Lees ook;

Lees meer

Richard de Mos: ‘We krijgen oude, elitaire politiek weer terug’

Lees meer

De gemeente Westland voerde de integriteitstoets naar de wethouders die benoemd werden, zelf uit. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt daarbij over een periode van de laatste tien jaar gekeken of er mogelijke sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Daaruit bleek bijvoorbeeld dat wethouder Leen Snijders zich niet kon buigen over het gebruik van tuinbouwgronden, een dossier waar al enkele jaren flinke discussie over werd gevoerd in de Westlandse raad. Snijders bewoont met zijn familie een huis in tuinbouwgebied, zonder dat hij een tuinbouwbedrijf heeft. Daar heeft hij wel een vergunning voor, maar het is niet handig als hij vergelijkbare gevallen aan zou moeten pakken. Daarom nam destijds waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne het dossier over.

Het college spreekt met elkaar over integri­teit, aldus Zegsman.

In tegenstelling tot Westland, besteedden Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de integriteitscontrole uit aan een extern bureau. De uitkomsten daarvan zijn in Zoetermeer door de burgemeester met de afzonderlijke wethouders doorgenomen. Maar daar blijft het volgens een zegsvrouw van de gemeente niet bij: ,,Het college spreekt met elkaar over integriteit om het integriteitsbewustzijn van de wethouder en zijn of haar omgeving te versterken en werkafspraken te maken.”

Adviezen

In Delft zijn de kandidaat-wethouders ook door een extern bureau onder de loep genomen, waarbij gekeken is naar nevenfuncties, financiële belangen en eventuele risicovolle activiteiten. De kandidaten kregen daarna ook adviezen van het bureau. Zo kreeg wethouder Stephan Brandligt het advies om zich te onthouden van beraadslagingen over zaken die de coöperatie Deelstroom Delft aangaan, omdat hij daar in deelneemt.

Een woordvoerder van Wassenaar en Voorschoten zegt dat daar ook onderzoek is gedaan bij het aantreden van het nieuwe college.

Vorige week dienden De Mos en Guernaoui officieel hun ontslag in als wethouder.

Wethouder Bruines vindt verplichte integriteitstoets voor wethouders “verstandig”

Den HaagFM 19.10.2019 De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) vindt het plan voor een verplichte integriteitstoets voor wethouders “verstandig”. Dat zei wethouder Bruines zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66.

Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden verdacht van corruptie. Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

Volgens Bruines is zo’n verplichte integriteitstoets geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, benadrukte ze in het radioprogramma. “Het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.”

Haagse wethouder Bruines vindt verplichte integriteitstoets voor wethouders ‘verstandig’

OmroepWest 19.10.2019 De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) vindt een verplichte integriteitstoets voor wethouders een goed idee. Ze noemt het plan ‘verstandig’. Dat zei ze zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester van mediapartner Den Haag FM.

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden verdacht van corruptie.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

 Debatmeester @debatmeester

Verplichte integriteitstoets voor wethouders is ‘verstandig’, reageert Haagse wethouder @Sbruines (D66) op plan van Kamerleden @harryvdmolen (CDA) en @StienekevdGraaf (CU). “Maar het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.”

19:29 – 19 okt. 2019 Andere Tweets van Debatmeester bekijken

Geen garantie

Volgens wethouder Bruines is zo’n verplichte integriteitstoets geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, benadrukte ze in het radioprogramma. ‘Het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.’

LEES OOK: Kijk terug: Interview met Richard de Mos en Rachid Guernaoui

Meer over dit onderwerp: INTEGRITEITSTOETS WETHOUDERS DEN HAAG SASKIA BRUINES HAAGSE CORRUPTIEZAAK

Gerelateerd;

‘De Mos en Guernaoui mogen in theorie terug in gemeenteraad Den Haag’

Van corruptie verdachte Richard de Mos: ‘Ik dacht: ik doe mezelf wat aan’

Haagse wethouders De Mos en Guernaoui treden tijdelijk terug

VIDEO: woning wethouders doorzocht vanwege corruptieonderzoek

Machtsstrijd Den Haag: Saskia Bruines wint strijd om wethouderschap

Coalitie: verplichte integriteitstoets voor wethouders

NOS 19.10.2019 Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Groep de Mos worden verdacht van corruptie.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

“Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, zegt CU-Kamerlid Van der Graaf.

Ondermijning voorkomen

Bij een integriteitsonderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. De verplichting van dit onderzoek moet wat CDA en CU betreft voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geregeld zijn. “Zo’n onderzoek voordat iemand is benoemd kan voorkomen dat beïnvloeding ook nog eens ondermijning wordt”, zegt CDA-Kamerlid Van der Molen.

D66 ondersteunt het voorstel en ook de VVD is positief. Wel wijst D66 er op dat een verplichte screening extra kosten voor de gemeenten met zich meebrengt. “Voor die financiering moeten wij als overheid zorgen”, zegt Kamerlid Den Boer (D66). De D66’er dient binnenkort een plan in om lokale partijen te verplichten hun financiering openbaar te maken.

Minister Ollongren heeft wetgeving in de maak om het het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Ook worden er integriteitstoetsen en gedragscodes ontwikkeld voor kandidaat-bestuurders, een verplichting zit daar nog niet in.

‘Verklaring Omtrent Gedrag onvoldoende als screening’

AD 19.10.2019 Na de Haagse corruptieaffaire rond Richard de Mos willen landelijke coalitiepartijen dat alle lokale bestuurders verplicht worden getoetst op belangenverstrengeling en financiële malversaties. Nu bestaat zo’n plicht nog niet.

Ook moeten lokale partijen – net als landelijke partijen – hun geldstromen openbaar maken, bepleiten regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Coalitiegenoot VVD is positief over die voorstellen. ,,Op dit moment zijn er grote zorgen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. ,,Het risico op financiële beïnvloeding van partijen en belangenverstrengeling ligt op de loer.’’

Lees ook;

Lees meer

Van der Graaf wijst naar de stad Den Haag, waar de opgestapte wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden verdacht van corruptie. De wethouders zijn bij hun aantreden niet onderzocht op integriteit. Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag kondigde deze week aan dat hij de overgebleven bestuurders alsnog wil laten checken.

Gedrag

Het kabinet is op dit moment al bezig om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Maar volgens regeringspartijen gaat dat niet ver genoeg. Van der Graaf: ,,Wij willen dat kandidaat-bestuurders ook moeten slagen voor een integriteitsonderzoek voordat zij worden benoemd.’’

CDA-Kamerlid Harry van der Molen benadrukt dat gemeenten en provincies zelf invulling aan dat onderzoek mogen geven. ,,Als er risico’s worden gevonden, wil dat niet zeggen dat een bestuurder niet benoemd kan worden. Maar daarover moet de gemeenteraad of Provinciale Staten dan wel in gesprek met de kandidaat.’’ Het verplichte integriteitsonderzoek moet vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn ingevoerd.

Schoon bestuur

Het kabinet heeft al maatregelen aangekondigd voor een ‘schoon’ lokaal bestuur, onder meer via transparantie over giften en subsidies. Die maatregelen laten echter al een tijd op zich wachten. ,,We zien nu ook in de stad Den Haag dat lokale partijen op zijn minst kwetsbaar zijn voor de schijn van belangenverstrengeling’’, zegt D66-Kamerlid Monica den Boer. ,,Dat moeten we voorkomen.’’ Den Boer ziet net als andere partijen graag dat dat wethouders verplicht gescreend worden, mits er geld voor gevonden wordt.

Ook werkt het kabinet aan aanpassingen van de wet voor politieke partijen en hun financiering, maar tot die tijd moeten er nieuwe ‘basisregels’ komen die vriendjespolitiek en schimmige financiering voorkomen, vindt Den Boer: ,,Sommige partijen hebben nu de status van een voetbalvereniging, dat moet echt anders.’’

De van corruptie verdachte Richard de Mos heeft afgelopen woensdagochtend officieel zijn ontslag als wethouder ingediend bij de gemeente Den Haag.

‘Verplichte integriteitstoets voor wethouders’

OmroepWest 19.10.2019 Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen dat aanstaande wethouders verplicht een integriteitsonderzoek moeten ondergaan. Op die manier moeten incidenten zoals in Den Haag, waar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn opgestapt omdat ze verdacht worden van corruptie, worden tegengegaan.

Er bestaat al een landelijke integriteitstoets. Daarbij wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden van kandidaat-wethouders. De toets is niet verplicht, al kiezen sommige gemeenten er wel voor. In Den Haag was dat niet het geval.

Als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt komt daar verandering in en moeten ook kandidaat-bestuurders van provincies en waterschappen eraan geloven. ‘We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt’, zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Ontslag

Richard de Mos en Rachid Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag. Afgelopen woensdag namen de twee officieel ontslag. Justitie verdenkt De Mos en Guernaoui van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen de twee onschuldig te zijn.

Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen verplichte integriteitstoets voor wethouders

Den HaagFM 19.10.2019 Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen dat aanstaande wethouders verplicht een integriteitsonderzoek moeten ondergaan. Op die manier moeten incidenten zoals in Den Haag, waar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn opgestapt omdat ze verdacht worden van corruptie, worden tegengegaan.

Er bestaat al een landelijke integriteitstoets. Daarbij wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden van kandidaat-wethouders. De toets is niet verplicht, al kiezen sommige gemeenten er wel voor. In Den Haag was dat niet het geval.

Als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt komt daar verandering in en moeten ook kandidaat-bestuurders van provincies en waterschappen eraan geloven. “We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet begin oktober weten dat hij wil dat alle wethouders in Den Haag binnenkort worden gecontroleerd op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden benoemd, maar ook voor de zes zittende bestuurders. 

Regeringspartijen willen verplichte screening wethouders

RTL 19.10.2019 Er moet een verplichte screening komen van wethouders. Dat zeggen CDA en ChristenUnie, die daarmee corruptie, belangenverstrengeling en invloed van criminelen op lokale besturen willen voorkomen.

De andere regeringspartijen, VVD en D66. steunen het plan. De coalitie wil ook dat lokale partijen hun inkomsten transparanter gaan maken. Giften moeten dan boven een bepaald bedrag openbaar worden gemaakt.

Haagse wethouders

De partijen vinden dat er veel te veel integriteitskwesties zijn bij lokale besturen. Ze komen met hun voorstel nadat bekend werd dat twee Haagse wethouders van Groep de Mos van corruptie worden verdacht.

”Op dit moment is een screening van wethouders niet verplicht”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. ”De ene gemeente doet het wel, de andere niet. In Den Haag gebeurde het niet. Gelukkig heeft waarnemend burgemeester Johan Remkes nu aangekondigd dit in het vervolg wel te gaan doen.”

Wetgeving

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bereidt nu wetgeving voor om voor wethouders een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht te stellen. Ook ontwikkelt zij integriteitstoetsen gedragscodes, maar zij is vooralsnog niet van plan die toetsen verplicht te stellen.

Een VOG is volgens Van der Graaf niet voldoende. ”Het is een momentopname. Wij willen dat integriteitsgesprekken met een kandidaat-wethouder beginnen voor de aanstelling. Als de politicus door de toets komt moeten er ook daarna gesprekken blijven plaatsvinden”, zegt ze.

Druk neemt toe

Volgens haar collega Harry van der Molen van het CDA neemt de druk op lokaal bestuur door allerlei omstandigheden toe en is een integriteitstoets daarom noodzakelijk. ”Er spelen grote belangen en soms zelfs criminele inmenging. Dan hebben we behoefte aan weerbare bestuurders. Goed onderzoek doen en het gesprek voeren over de integriteit kan problemen voorkomen”.

CDA en ChristenUnie presenteren hun voorstel na de herfstvakantie, bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

RTL Nieuws; Richard de Mos  Corruptie  Politiek

oktober 21, 2019 Posted by | belangenverstrengeling, bonnetjes-affaire, corruptie, fraude, Groep de Mos, integriteit, integriteitsaffaires, integriteitsonderzoek, Integriteitstoets, politiek, Rachid Guernaoui, richard de mos, tweede kamer, wethouder | , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gerommel met Mark Verheijen Tweede Kamerlid VVD

Gerommel

De dagen van Mark Verheijen als Tweede Kamerlid voor de VVD lijken geteld. Na de eerdere corruptieaffaire rond de Limburgse projectontwikkelaar Piet van Pol, blijkt het Kamerlid nu ook met declaraties te hebben gerommeld.

"Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt", zei Verheijen in een reactie tegen de verzamelde pers. De ten onrechte gedeclareerde kosten zal hij terugbetalen.

“Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt”, zei Verheijen in een reactie tegen de verzamelde pers. De ten onrechte gedeclareerde kosten zal hij terugbetalen.

NRC Handelsblad heeft de declaraties van Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg eens tegen het licht gehouden. En daaruit blijkt dat het huidige Kamerlid voor duizenden euro’s in eigen voordeel heeft gesjoemeld. Zo maakte hij gratis ritjes in de dienstauto, bijvoorbeeld naar de voetbalwedstrijd PSV-VVV, maar declareerde hij die kilometers ook nog eens extra als onkosten.

Lees ook;

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Sjoemelen

Precies hetzelfde sjoemelgedrag zorgde er eerder voor dat de PvdA-staatssecretaris Co Verdaas het veld moest ruimen. De kans lijkt daarom klein dat de VVD Verheijen als Kamerlid laat zitten. Het is niet de eerste keer dat de Limburger in opspraak raakt.

Uit onderzoek van Elsevier bleek eerder dat Verheijen zich door projectontwikkelaar Van Pol heeft laten betalen voor twee politieke campagnes. Eenmaal als wethouder gaf Verheijen de projectontwikkelaar diverse voordeeltjes.

zie ook;

26 nov 2014 Schadeclaim tegen VVD-Kamerlid Verheijen vanwege ‘smeergeld’

zie ook: Mark Verheijen VVD in strijd tegen de ‘Geharnaste eurofielen’

Verheijen – rapport

Lees hier het complete rapport van de Integriteitscommissie van de VVD over Verheijen.

MARK VERHEIJEN: ‘SCHRIJVEN ALS IDEALE THERAPIE’

BB 04.06.2016 Oud-raadslid, -wethouder, -gedeputeerde en -Kamerlid Mark Verheijen onttrekt VVD-nestor Harm van Riel in een biografie aan de obscuriteit. Het edele schrijfwerk was een ‘ideale therapie’ voor het politieke wonderkind uit Noord-Limburg.

Het gevallen Tweede Kamerlid schreef een biografie over de kleurrijke grand old man van de VVD: Harm van Riel. Een rechtse provo. Van Riel was senator van 1956 tot 1976 en nestor van de VVD als volkspartij, maar ook vergeten. Van ‘Riel stond volgens Verheijen ‘voor tradities, voor instituties, voor orde en gezag.

Dat gezag wilde hij verpersoonlijken.’ Gezag dat in de vrijzinnige jaren zestig en zeventig afbrokkelde, maar meebuigen was geen optie voor Van Riel. Zijn hang naar tradities en rechtlijnigheid begonnen hem binnen en buiten de VVD parten te spelen. Verheijen: ‘Van Riel heeft geprobeerd tegen de tijdsgeest te vechten. Die strijd heeft hij verloren. De VVD was hem moe. Dat is ook wel de tragiek van de meeste politici: all political careers end in failure.’

Copieuze lunch
Van Riel was senator en ook gedeputeerde voor Zuid-Holland. Op zijn eigen wijze. ‘Hij kwam altijd te laat bij een overleg en dwong dan af dat zíjn agendapunten werden besproken en daarna ging hij meteen weer weg. Zijn collega-gedeputeerde Jaap van Praag heeft nooit iemand gekend die zo, zonder zich iets van anderen aan te trekken, zijn eigen gang ging.’

Dat zou Van Riel volgens Verheijen vandaag de dag ook totaal ongeschikt maken voor welke bestuurlijke of volksvertegenwoordigende functie ook. Als gedeputeerde Van Riel na een copieuze lunch ‘de provincie’ ging bekijken, dan was dat voor zijn chauffeur het signaal dat de baas een paar uur rondgereden wilde worden om op de achterbank een dutje te kunnen doen. Geen haan die daarnaar kraaide.

Onterechte declaraties
Vandaag de dag valt menig bestuurder over een ritje meer of minder. Mark Verheijen kan erover meepraten. Vijf keer had hij zich in 2011 en 2012 als VVD-gedeputeerde in Limburg voor een bijbaan naar de Randstad laten rijden, terwijl hij daarvoor naar later bleek al reiskosten vergoed kreeg. ‘Dat was gewoon stom’, aldus Verheijen, nadat NRC Handelsblad begin vorig jaar zijn doopceel had gelicht en honderden ritten en declaraties had doorgevlooid. Verheijen had volgens de krant als gedeputeerde ten onrechte duizenden euro’s gedeclareerd.

De publicatie had desastreuze gevolgen voor Verheijen, die tot dat moment een komeetachtige carrière had gemaakt in bestuurlijk en politiek Nederland. De provincie Limburg oordeelde na onderzoek dat er niets aan de hand was en ook de VVD steunde hun politieke wonderkind. Toen de integriteitscommissie van de VVD evenwel oordeelde dat ‘door de heer Mark Verheijen is gehandeld in strijd met het integriteitskader van de VVD’, verdampte die steun. Verheijen gaf zijn zetel in de Tweede Kamer, die hij sinds 2012 bezette, op.

‘De partij moest mij op dat moment wel loslaten’, zegt Mark Verheijen nu. ‘Het blééf maar doorgaan en de Statenverkiezingen kwamen eraan. Er werd zoveel onzin verteld, maar als ik niet was afgetreden, dan had ik niet alleen mijzelf maar ook de VVD naar beneden getrokken.’

Afkicken
Het schrijven van Harm van Riel. Een rechtse provo ‘was een ideale therapie’. ‘Ik heb vanaf mijn twintigste in de politiek gezeten, waarvan negen jaar fulltime. In de politiek heb je altijd prikkels. Het schrijven van een boek is het tegenovergestelde. Ideaal om af te kicken van de politiek. Maar ik ga niet voor de rest van mijn leven schrijven. Ik houd nog steeds van de publieke zaak’, zegt Verheijen. ‘Het is nu goed om echt iets anders te doen.

Ik heb politieke ervaring op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Die ervaring ben ik niet kwijt, wat mensen ook over mij schrijven. Ik ben door de kwestie rond de declaraties rustiger en evenwichtiger geworden. Het heeft mij ook sterker gemaakt. Laten we even rustig afwachten. Het voordeel van mijn leeftijd is dat ik niets overhaast hoef te doen.’

Hof bekijkt zaak-Verheijen

Telegraaf 27.05.2016 Een kwestie rondom de eerder in opspraak geraakte VVD-politicus Mark Verheijen krijgt toch nog een staartje. Het gerechtshof in Den Haag heeft een klacht van ondernemer Wout Heijmans uit Venlo, die strafrechtelijke vervolging door het OM van het voormalige Tweede Kamerlid wil afdwingen, ontvankelijk verklaard.

Heijmans verwijt Verheijen dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie in zijn tijd als wethouder van Venlo. Het hof zal zich op 8 juni over deze kwestie buigen, bevestigt Heijmans’ advocaat Richard Wagemans tegenover De Telegraaf.

Heijmans ving eerder bot bij justitie dat geen vervolging wilde instellen vanwege gebrek aan bewijs en startte daarom een zogeheten artikel 12-procedure. Hij mocht op gezag van het gerechtshof afgelopen woensdag het onderzoekdossier in deze zaak inzien. De eigenaar van amusementsbedrijf Adventureworld of Taurus spreekt na bestudering van deze stukken over ,,broddelwerk”. ,,Er is nooit sprake geweest van een fatsoenlijk onderzoek”, foetert Heijmans.

,,Alleen ik als aangever en Verheijen als aangeklaagde zijn namelijk gehoord. Dat is alles. Nooit is er een getuige gehoord door de Rijksrecherche of andere mensen die wetenschap van deze kwestie hebben”, vervolgt de zakenman. ,,Ik ben met stomheid geslagen. Dit is een aanfluiting van de bovenste plank. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit de VVD toentertijd allemaal niet goed uitkwam. Mark Verheijen was immers de oogappel van onze premier.”

Heijmans deed in februari vorig jaar aangifte van corruptie tegen Verheijen. Hij verweet hem als wethouder de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol, een van de verdachten in de zaak rondom politicus Jos van Rey, bevoordeeld te hebben bij de bouw van een bioscoop in het centrum van Venlo.

In ruil zou Van Pol Verheijen hebben omgekocht door geld te storten in de verkiezingskas van de liberale politicus. Heijmans’ eigen bioscoopplan zou juist door Verheijen zijn gedwarsboomd.

De Limburgse VVD’er raakte vlak voor bovenstaande aangifte tegen hem in opspraak vanwege onjuist declaratiegedrag. Hij zou in de zestien maanden dat hij gedeputeerde was van de provincie Limburg (2011 en 2012) ten onrechte vergoedingen hebben gedeclareerd. Privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijke VVD-bestuur bracht hij in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening bij de provincie. Als gevolg van deze kwestie stapte Verheijen uiteindelijk eind februari vorig jaar uit de Tweede Kamer.

Heijmans’ raadsman Wagemans geeft aan het gerechtshof deze week te hebben aangegeven dat meerdere mensen, waaronder projectontwikkelaar Piet van Pol en de Limburgse gedeputeerde en oud-wethouder Twan Beurskens, als getuigen gehoord moeten worden in de zaak van zijn cliënt. ,,Het is onbegrijpelijk en geeft geen blijk van ook maar een begin van een behoorlijk onderzoek, dat behalve aangever en Verheijen zelf, voor het overige niemand is gehoord. Het feit dat het gerechtshof deze kwestie nu toch verder gaat bekijken, is een eerste belangrijke stap”, aldus Wagemans.

Mark Verheijen laat weten geen commentaar te willen geven.

OM stelt geen onderzoek in naar oud-VVD-Kamerlid Verheijen

VK 04.12.2015 Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar politicus Mark Verheijen (VVD). Dat heeft het OM vandaag in een brief aan betrokkenen laten weten. In februari deed de Limburgse ondernemer Wout Heijmans, eigenaar van Adventureworld of Taurus, aangifte tegen Verheijen wegens corruptie.

Heijmans meende dat Verheijen, oud-gedeputeerde in Limburg, hem tegengewerkte bij zijn poging een bioscoop te bouwen in Velden, een dorp in de gemeente Venlo. Verheijen had de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol bevoordeeld met een vergunning voor een bioscoop, vond Heijmans. En daarmee zijn plannen gedwarsboomd.

Het OM heeft na ‘oriënterend onderzoek’ geconcludeerd dat er ‘onvoldoende aanknopingspunten zijn voor de verdenking van een strafbaar feit.’ Om die reden heeft het OM besloten ‘geen verder (strafrechtelijk) onderzoek in te stellen naar aanleiding van de aangifte’. Dat staat in de brief die het OM aan betrokkenen heeft gestuurd.

Declaraties
Mark Verheijen stapte eind februari op als Kamerlid van de VVD nadat discussie was ontstaan over gedeclareerde autoritten in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg en de aangifte van Heijmans tegen hem. Vanwege die discussie vond Verheijen dat hij niet meer als volksvertegenwoordiger kon functioneren. Een integriteitscommissie van de VVD oordeelde dat het Kamerlid had gehandeld ‘in strijd met het integriteitskader van de VVD’. De provincie Limburg deed ook onderzoek en concludeerde dat er ‘geen sprake was van uitbetaling van onterechte declaraties’.

In oktober pleitte dezelfde integriteitscommissie van de VVD Verheijen vrij van een andere integriteitsschending. De commissie had onderzocht of Verheijen met overheidsgeld een campagnefeest op de Floriade in Venlo in 2012 had gefinancierd. Dat bleek niet het geval te zijn.

In een reactie zegt Mark Verheijen dat de mededeling van het OM voor hem ‘niet verrassend is’. Verheijen: ‘Maar ik ben blij dat er nu over alle onderdelen eindelijk duidelijkheid is. Er kan nu een grote streep onder.’

Geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-Kamerlid Verheijen (VVD)

NU 04.12.2015 Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar het handelen van oud-Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) bij de verstrekking van de bouwvergunning aan de omstreden Limburgse projectontwikkelaar Piet van Pol.

Dat laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten aan NU.nl. Volgens het OM zijn er “onvoldoende aanknopingspunten voor de verdenking van een strafbaar feit”.

In februari van dit jaar deed het Limburgse bedrijf Taurus aangifte tegen Verheijen. In de aangifte beschuldigt het bedrijf het oud-Kamerlid van corruptie in zijn tijd als wethouder in Venlo.

Verheijen zou Taurus hebben tegengewerkt bij het bouwen van een bioscoopcomplex in Venlo. De VVD’er zou ervoor hebben gezorgd dat Van Pol de megaopdracht kreeg toegewezen in ruil voor verkiezingsgiften van de projectontwikkelaar.

Campagnegeld

Eind vorig jaar onthulde Elsevier al dat Verheijen in zijn tijd als wethouder in Venlo duizenden euro’s campagnegeld zou hebben ontvangen van de omstreden projectontwikkelaar.

Volgens het Limburgse nieuwsmedium L1 was het ook Verheijen die Van Pol benaderde voor het project. Voorheen hield de gemeente Venlo vol dat er geen partijen waren die de grond wilden exploiteren en dat Van Pol zelf met het voorstel was gekomen. Dat blijkt niet zo te zijn, aldus L1.

Van Pol wordt bovendien vervolgd voor zijn betrokkenheid in de zaak rond de van corruptie verdachte Roermondse VVD-politicus Jos van Rey.

‘Niet verrassend’

Nu de Rijksrecherche het oriënterend onderzoek heeft afgerond, concludeert het OM dat er geen aanleiding is om om verder onderzoek in te stellen.

Verheijen stapte eind februari op nadat hij in opspraak kwam toen bleek dat hij in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg onterechte declaraties zou hebben ingediend.

De provincie Limburg stelde eerder dat er geen sprake was van onterechte declaraties, maar Verheijen erkende fouten te hebben gemaakt en beloofde de onterechte declaraties terug te betalen. Toch bleek zijn positie bleek onhoudbaar. De integriteitscommissie van de VVD concludeerde na onderzoek dat Verheijen in strijd met de partijregels had gedeclareerd waarna hij zijn Kamerlidmaatschap neerlegde.

In oktober concludeerde de VVD-commissie nog dat Verheijen geen integriteitsregels overtreden had bij de organisatie van de Floriade in Venlo in 2012.

Verheijen laat in een reactie weten blij te zijn met het besluit. “De uitkomst is voor mij niet verrassend, maar ik blij dat er nu over alle onderdelen eindelijk duidelijkheid is. Er kan nu een grote streep onder.” Een terugkeer naar de Tweede Kamer is volgens de politicus “op dit moment nog niet aan de orde”.

Lees meer over: VVD Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

Verheijen overtrad regels VVD niet met feest Floriade 

VVD’er Mark Verheijen stopt als Kamerlid na ophef om integriteit 

‘Geen onterechte declaraties VVD’er Mark Verheijen’ 

Verheijen overtrad regels VVD niet met feest Floriade

NU 14.10.2015 Oud-VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft niet in strijd met de regels van zijn partij gehandeld, toen hij in 2012 een VVD-campagnebijeenkomst organiseerde op de Floriade in Venlo. Dat blijkt uit een onderzoek van de commissie integriteit van de VVD.

Verheijen trad in februari dit jaar terug als Kamerlid na een hard rapport van de integriteitscommissie van de VVD. Die had onderzoek gedaan naar beschuldigingen over corruptie en gesjoemel met declaraties door Verheijen en concludeerde dat hij “in strijd met het integriteitskader” van de VVD had gehandeld.

Hij had onder meer als gedeputeerde autoritten gedeclareerd waar hij geen kosten voor had gemaakt en hij liet de provincie een deel van de rekening betalen voor een diner waar flessen wijn van 127 euro werden geschonken.

Die commissie had toen nog niet kunnen kijken naar de VVD-bijeenkomst op de Floriade. Dat is inmiddels wel gebeurd, met de conclusie dat daar niet in strijd met de toenmalige regels is gehandeld.

Nieuwe regels

De bijeenkomst op de Floriade, die volgens de integriteitscommissie geen ‘feestje’ was, vond plaats vóór nieuwe, strengere integriteitsregels bij de VVD in januari 2014 werden ingevoerd. Een factuur voor de bijeenkomst is niet gevonden. Als de zaalhuur wordt beschouwd als ‘schenking in natura’ moet dat volgens de huidige regels worden gemeld. In augustus 2012 hoefde dat nog niet.

Verheijen kon na het vernietigende rapport in februari niet anders dan opstappen. Zijn val was ook pijnlijk voor premier Mark Rutte, die de kwestie af had gedaan als een opgeblazen verhaal.

Zie ook: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

Rutte betreurt uitspraken rond kwestie Verheijen  

VVD’er Mark Verheijen stopt als Kamerlid na ophef om integriteit

‘Geen onterechte declaraties VVD’er Mark Verheijen’ 

‘VVD’er Mark Verheijen kreeg in oktober 2012 dubbel betaald’ 

Nieuwe beschuldigingen geuit over VVD’er Verheijen 

VVD’er Mark Verheijen overtrad de partijregels niet

Integriteitsregels golden nog niet

AD 14.10.2015 Ex-VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft niet in strijd gehandeld met de integriteitsregels van de VVD, ondanks zijn betrokkenheid bij het gratis verkiezingsfeestje op de Floriade in Venlo. Dat concludeert de Commissie Integriteit van de regeringspartij. Maar in de toekomst moet het wel anders.

De commissie heeft namelijk geen betaalde factuur kunnen vinden van de campagnebijeenkomst op de met overheidsgeld gefinancierde tuinbouwexpositie. ‘De vraag over de kosten en de betaling had duidelijker gesteld kunnen en moeten worden,’ schrijft de commissie, omdat dit heeft geleid tot een ‘op zijn minst onduidelijke situatie, in deze complexe en publicitair gevoelige omstandigheden’.

Gift
De commissie stelt dat het gratis gebruik van een theater op de Floriade in 2012 kan worden beschouwd als een gift. Volgens de huidige integriteitsregels had dat gemeld moeten worden, maar die regels golden destijds nog niet.

Verheijen was in 2012 kandidaat-Kamerlid en als gedeputeerde verantwoordelijk voor de Floriade. De commissie noemt deze combinatie van functies ‘gevoelig’: ‘extra zorgvuldigheid tijdens de verkiezingscampagne is geboden’.

Gratis feestje
Aanleiding voor het integriteitsonderzoek was de publicatie in deze krant, begin dit jaar, dat Verheijen een gratis verkiezingsfeestje regelde. De voormalig financieel directeur van de Floriade Bert Stek noemde het vreemd dat er niets in rekening was gebracht. Daarnaast meldde de Limburgse oud-VVD-voorzitter Ricardo Offermans dat Verheijen alles regelde. De integriteitscommissie stelt nu dat Verheijen zich intensief bezig hield met de organisatie van de verkiezingsavond, maar heeft niet kunnen achterhalen wie ‘de logistieke organisatie’ heeft verricht.

Verheijen trad begin dit jaar terug als Kamerlid, nadat hij in opspraak was gekomen wegens zijn declaratiegedrag.

Lees ook;

‘Verheijen overtrad regels niet’

Telegraaf 14.10.2015 Voormalig Kamerlid van de VVD Mark Verheijen is opgelucht dat eindelijk duidelijk is dat hij niets fout heeft gedaan bij een door hem georganiseerd gratis verkiezingsfeest. De Commissie Integriteit van de VVD oordeelde dat hem niks valt te verwijten, al moet het in de toekomst wel anders.

„Goed dat er nu een heldere conclusie ligt. Wat mij betreft kan er een streep onder”, laat hij weten. Of hij terug wil keren in de politiek, laat hij in het midden. „Ik ga nu rustig kijken wat ik ga doen. Op excuses zit ik niet te wachten, want daar koop ik niks voor”, aldus de Limburger die begin dit jaar besloot op te stappen nadat vragen waren gerezen over zijn integriteit.

Verheijen organiseerde in 2012 een verkiezingsfeest voor de liberalen op de Floriade in Venlo. De Commissie Integriteit van de VVD stelt dat het gratis gebruik van een theater op de Floriade kan worden beschouwd als een gift. Volgens de huidige integriteitsregels had dat gemeld moeten worden, maar die regels golden toen nog niet. Verheijen was destijds als gedeputeerde in Limburg verantwoordelijk voor de Floriade en was VVD-kandidaat voor de Tweede Kamer. Volgens de commissie is deze combinatie van functies ’gevoelig’. „Extra zorgvuldigheid tijdens de verkiezingscampagne is geboden”, luidt het oordeel.

Gerelateerde artikelen;

08-07: Toch geen censuur Limburgse declaraties

01-07: Declaraties gecensureerd

24-03: Hectische maand voor VVD

06-03: Verschillen bijbanen provincie

27-02: ‘Bestuurder kan niet naïef zijn’

27-02: VVD’er Mark Verheijen stapt op als Kamerlid

25-02: Verheijen regelde gratis feest

23-02: Geen extra maatregelen

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

20-02: Verheijen: beschuldigingen

19-02: ‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

18-02: Verheijen legt werk neer

Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

NU 27.02.2015 De pas 38-jarige Mark Verheijen is in 2012 met plek negentien de hoogstgenoteerde nieuweling op de kandidatenlijst van de VVD voor de Kamerverkiezingen. Na een reeks onthullingen stapte hij eind februari op als Kamerlid.

Als prominent bestuurslid van het partijbureau is Verheijen voor Mark Rutte van onschatbare waarde in de tijd dat de huidige premier in electoraal noodweer zit. Samen met toenmalig partijvoorzitter Ivo Opstelten worden alle krachten die in de periode 2008/2009 uit zijn op de val van Rutte neergeslagen.

Landelijk komt Verheijen in beeld als hij in 2010 tijdelijk partijvoorzitter is en er in 2011 in slaagt om met de PVV en het CDA een college te vormen in de provincie Limburg.

Piet van Pol

De naam van Verheijen wordt steeds meer geïnfecteerd door de schandalen. Zo is hij in zijn tijd als wethouder verdacht innig met projectontwikkelaar Piet van Pol, die vervolgd wordt voor zijn betrokkenheid in de zaak rond de van corruptie verdachte Roermondse VVD-politicus Jos van Rey.

Van Pol stortte geld in de campagnekas van Verheijen, en Verheijen zou Van Pol hebben geholpen aan de gunning van een megaklus in Venlo, zo onthult Elsevier eind 2014.

Declaraties

Het is dan ook opmerkelijk dat Verheijen aanvankelijk blijft zitten na een nieuwe rel. NRC onthult half februari dat hij ondeugdelijke declaraties zou hebben ingediend in zijn tijd als gedeputeerde.

Onderzoek

Als er vanuit de partijafdelingen gemor oplaait over het hand boven het hoofd houden bij Verheijen, start de partij alsnog een integriteitsonderzoek.

Als de verhalen aanhouden maakt Verheijen alsnog bekend dat hij zijn werkzaamheden tijdelijk opschort tijdens het onderzoek, nadat eerder die dag blijkt dat een Limburgs bedrijf aangifte tegen hem doet wegens corruptie toen hij wethouder van Venlo was.

Ethisch

Dat concludeert de integriteitscommissie ook. “Iemand die niet of slechts licht gestraft wordt, kan niettemin in ethisch opzicht een bijzonder scheve schaats rijden. In kwantitatief opzicht wellicht geringe kwesties, hebben in integriteitsopzicht, soms een grote – symbolische – betekenis”, aldus de commissie.

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend

Lees meer over: Mark Verheijen NUweekend

VVD Heij22

VVD Heij1

Verder:

Bijbanen

Nu het thema integriteit na de commotie rondom de declaraties van Mark Verheijen weer actueel is, laait de discussie over bijbanen in de provincies weer op. De SP in Limburg wil helemaal van de betaalde bijbanen af. Gedeputeerde Jan Markink in Gelderland stelt daarentegen dat het bekleden van nevenfuncties voordelen heeft. Gedeputeerden kunnen zo meer binding met de samenleving krijgen.

‘Snelle terugkeer Teeven’

Telegraaf 17.03.2015 De VVD houdt rekening met een pijlsnelle terugkeer van Fred Teeven in de Haagse politiek. De vorige week opgestapte staatssecretaris wordt waarschijnlijk binnenkort gevraagd of hij de vrijgekomen plek in wil nemen die is ontstaan na het vertrek van Kamerlid Verheijen uit de Tweede Kamerfractie.

Teeven wil zelf geen commentaar geven, maar liberalen sluiten achter de schermen niet uit dat hij een verwachte uitnodiging van de Kiesraad zal accepteren. Met een terugkeer in de Kamer zou hij in de voetsporen treden van andere ex-bewindspersonen die na een kabinet weer in het parlement belandden.

Agenda’s te snel gewist

Telegraaf 16.03.2015 Limburgse gemeenten zijn veel te snel met het wissen van de agenda’s van gestopte of opgestapte wethouders. Daardoor zijn hun declaraties achteraf maar moeilijk te controleren.

Dat concludeert de regionale nieuwszender L1 op basis van eigen onderzoek onder alle Limburgse gemeenten. Daaruit is gebleken dat tweederde van de gemeenten de agenda van een wethouder vrijwel meteen na zijn of haar vertrek wist. Andere gemeenten bewaren de agenda’s wel, maar korter dan wettelijk is voorgeschreven. Alleen de gemeenten Voerendaal en Simpelveld houden zich aan de door de Archiefwet voorgeschreven termijn van zeven jaar.

Gerelateerde artikelen+

27-02: VVD’er Mark Verheijen stapt op als Kamerlid

25-02: Verheijen regelde gratis feest

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

20-02: Verheijen: beschuldigingen

Blok tornt niet aan bijbanen

Telegraaf 10.03.2015  Provincies mogen zelf bepalen of hun bestuurders bijbanen hebben of niet. Zij moeten zich daarbij alleen houden aan wettelijke normen. Minister Stef Blok (Rijksdienst) is niet van plan dat te wijzigen of beperkingen op te leggen.

Hij zei dat dinsdag in antwoord op vragen van de SP. Deze partij vindt dat bestuurders in de provincies het al druk genoeg hebben en ook al veel geld verdienen. SP-Kamerlid Ronald van Raak wil dat het kabinet een nieuwe norm stelt, die inhoudt dat provinciale bestuurders geen bijbaan hebben en dus ook geen extra verdiensten. Van Raak wees op de grote verschillen die er nu per provincie bestaan in het aantal bijbanen van commissarissen en gedeputeerden.

‘Grote verschillen in nevenfuncties tussen provinciebestuurders’

NU 07.03.2015 Provincies voeren een eigen beleid voor het toestaan van nevenfuncties van gedeputeerden en commissarissen van de Koning. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De verschillen tussen de twaalf provincies blijken groot te zijn.

Gedeputeerden in Limburg hebben bijvoorbeeld 22 nevenfuncties naast hun baan als provinciebestuurder. In Friesland zijn dat er zeven en in Flevoland en Overijssel helemaal geen.

In tegenstelling tot ministers, mogen provinciale bestuurders naast hun functie als gedeputeerde of commissaris van de Koning (betaalde) nevenfuncties uitoefenen. In totaal gaat het momenteel om 151 nevenfuncties, waarvan 34 betaald.

Lees meer over: Nevenfuncties Provinciale Staten

Gerelateerde artikelen;

Verschillen bijbanen provincie

Telegraaf 07.03.2015 Elke provincie voert een eigen beleid als het gaat om nevenfuncties voor gedeputeerden en commissarissen van de Koning.

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van Nieuwsuur. En de verschillen zijn groot. Zo heeft Limburg 22 nevenfuncties, en Friesland zeven. Gelderland kent twaalf betaalde nevenfuncties die samen meer dan een ton aan inkomsten opleveren. Terwijl gedeputeerden in Flevoland en Overijssel helemaal geen betaalde functies hebben. Zij verdienen 0 euro naast hun salaris als gedeputeerde.

Politicus moet buigen voor de blik van het volk

VK 05.03.2015 Wij oordelen veel strenger over politici dan over andere mensen. Terecht, leren we van filosoof Green.

Ooit weleens voor twee opdrachtgevers naar één stad gereden en je afgevraagd bij wie je de reiskosten zou declareren? Ik wel. Vaak beslis ik maar wat. Toegegeven, ik declareer die reis niet bij beide opdrachtgevers, maar een goed verhaal voor de boekhouder heb ik bepaald niet.

Aanvankelijk overviel me dan ook een soort medelijden met VVD-politicus Mark Verheijen, die afgelopen week moest aftreden vanwege zijn declaratiegedrag. Verheijen bedreef geen megazwendel met een dubbele boekhouding. Moest daarvoor nou zijn carrière kapot? Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat hij met zijn hoofd maar half bij zijn beslissingen over die stomme bonnetjes was. Ook PVV-statenlid Marjolein Faber, die het bedrijf van haar zoon heeft ingehuurd om de website van de partij op orde te maken, heeft iets gedaan wat velen van ons maar al te vaak doen: een kennis een klus toeschuiven. Je doet dat misschien in de hoop ooit iets terug te krijgen, maar vooral uit een zekere luiheid: je hebt vertrouwen in die persoon – waarom zou je dan verder zoeken?

Onderzoek naar gratis VVD-feest op floriade

Trouw 04.03.2015 De VVD gaat onderzoek doen naar het gratis verkiezingsfeestje op de Floriade dat met belastinggeld betaald blijkt te zijn. Het hoofdbestuur van de regeringspartij heeft dat gevraagd aan de Commissie Integriteit, meldt het AD.

Die commissie concludeerde vrijdag dat VVD-Kamerlid Mark Verheijen als gedeputeerde fouten had gemaakt met declareren. Verheijen stapte daarom op. Hij was als gedeputeerde nauw betrokken bij de Floriade. Via Twitter suggereerde hij nog dat de VVD gewoon had betaald voor de verkiezingsbijeenkomst op de tuinexpositie. Een factuur bleek alleen nooit verstuurd.

‘VVD doet onderzoek naar gratis verkiezingsfeestje Floriade’

Elsevier 04.03.2015 De liberalen gaan kijken naar het gratis verkiezingsfeestje op de Floriade in Venlo dat met belastinggeld blijkt te zijn betaald. Het hoofdbestuur van de regeringspartij heeft dat gevraagd aan de Commissie Integriteit van de VVD,

Floriade

Dat is dezelfde commissie die vrijdag concludeerde dat VVD-Kamerlid Mark Verheijen als gedeputeerde fouten heeft gemaakt bij met het declareren, meldt het AD woensdagochtend.

Meer kwesties

Ook liet de commissie vrijdag weten dat er meer kwesties zijn gaan spelen omtrent Verheijen ‘die hun schaduw vooruitwerpen’. Hierbij gaat het onder meer om zijn rol in de bouw van een nieuwe bioscoop en het VVD-feestje op de Floriade in Venlo. De commissie liet al weten bereid te zijn ook naar deze zaken een onderzoek te willen doen.

Elsevier bracht eerder naar buiten dat Verheijen in anderhalf jaar tijd 10.750 euro ontving van projectontwikkelaar Piet van Pol voor zijn verkiezingscampagnes.

Volgens Elsevier;

Eric Vrijsen: Kwestie rond Mark Verheijen krijgt nog een staartje voor de VVD

zie ook;

28 feb Gesjoemel in de politiek: over de VVD, Limburg en andere affaires

28 feb Kwestie rond Mark Verheijen krijgt nog een staartje voor de VVD

22 feb Wil de kiezer Mark Verheijen nog wel terug in de Tweede Kamer?

Onderzoek naar gratis VVD-feest

AD 04.03.2015 De VVD stelt een onderzoek in naar het gratis verkiezingsfeestje op de met belastinggeld gefinancierde Floriade. Het hoofdbestuur van de regeringspartij heeft dat verzocht aan de Commissie Integriteit.

Dat is dezelfde commissie die vrijdag concludeerde dat VVD-Kamerlid Mark Verheijen als gedeputeerde fouten had gemaakt met declareren. Naar aanleiding daarvan stapte de Limburger op.

Lees ook;

‘Negatief over integriteit Kamer’

Telegraaf 01.03.2015 Er zijn nogal wat kiezers die denken dat als alle Kamerleden intensief worden gecheckt, een fors deel van hen in vergelijkbare problemen komt zoals de opgestapte VVD’er Mark Verheijen. Een kwart van de kiezers denkt dat het meer dan de helft van alle Kamerleden betreft. Kiezers van PVV, VVD en SP zijn daarover het negatiefst, in de wekelijke peiling van Maurice de Hond.

Gerelateerde artikelen;

27-02: ‘Kwestie schaadt imago VVD’

27-02: VVD’er Mark Verheijen stapt op als Kamerlid

Kiezer negatief over integriteit Kamerleden

NU 01.03.2015 Een kwart van de kiezers denkt dat als alle Kamerleden intensief worden gecheckt, een fors deel van hen in vergelijkbare problemen komt zoals de opgestapte VVD’er Mark Verheijen.

Dat deel van de kiezers denkt dat het meer dan de helft van alle Kamerleden betreft. Kiezers van PVV, VVD en SP zijn daarover het negatiefst, in de wekelijke peiling van Maurice de Hond.

Een kwart van de kiezers denkt dat het minder dan 10 procent van de Kamerleden betreft. Bijna de helft van de kiezers beoordeelt de manier waarop de VVD met de kwestie-Verheijen is omgegaan negatief.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Peilingen

Gerelateerde artikelen;

Gesjoemel in de politiek: over de VVD, Limburg en andere affaires

Elsevier 28.02.2015 In de overzichten van affaires en affairetjes komen twee groepen slecht uit de bus: Limburgers en VVD’ers. In Limburg heerst in politieke kringen een soort van ons-kent-ons-sfeer die ertoe bijdraagt dat het met regels voor bestuurlijke integriteit soms niet zo nauw wordt genomen.

Het was makkelijk scoren voor de oppositie. In 2009 werden de declaraties van ministers openbaar gemaakt en bij sommige uitgaven van de bewindslieden deed het vreemd aan dat gemeenschapsgeld was gespendeerd.

Zo had vicepremier en minister van Financiën Wouter Bos een declaratie durven indienen voor een kwijtgeraakte zonnebril (113 euro). PVV-leider Geert Wilders sprak in de Tweede Kamer honend over de door de belastingbetaler gefinancierde Ray-Ban van de PvdA’er.

Goede reputatie

Dit wil niet zeggen dat er geen probleem bestaat. Ondanks zijn betrekkelijke goede reputatie is Nederland nooit vrij geweest van politieke corruptieschandalen.

In het proefschrift Een kwestie van politieke moraliteit(uitgeverij Verloren) behandelt de historicus Ronald Kroeze er een aantal van voor de Tweede Wereldoorlog. Zo was er de Limburgse brievenaffaire (1864- 1866): een liberale minister van Financiën hield een voorstel voor belastingverhoging voor Limburg tegen in een poging Limburgse kiezers te paaien.

En wie het leerzame toneelstuk Kuyper en Wilhelmina bezoekt krijgt inzicht in de lintjesaffaire (1909). De antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper kwam in problemen toen bekend werd dat hij als premier een koninklijke onderscheiding had laten verlenen aan een koopman die eerder een fors bedrag in de kas van de ARP had gestort. Kuyper moest door het stof en deed de befaamd geworden uitspraak ‘Het boetekleed ontsiert den man niet’.

Ons-kent-ons

In de overzichten van affaires en affairetjes komen twee groepen slecht uit de bus: Limburgers en VVD’ers. In Limburg heerst in politieke kringen een soort van ons-kent-ons-sfeer die ertoe bijdraagt dat het met regels voor bestuurlijke integriteit soms niet zo nauw wordt genomen. En de VVD telt vrij veel ondernemers die, zeker op lokaal niveau, moeite hebben de grens tussen particulier en algemeen belang te herkennen.

De gedeputeerde Ton Hooijmaijers werd zelfs tot een gevangenisstraf veroordeeld vanwege fraude en omkoping. De VVD heeft nu een Permanente Commissie Integriteit om zulke misstanden te voorkomen.

Wat zij echter niet heeft voorkomen, is dat weer een Limburgse VVD’er in opspraak is geraakt. Elsevier onthulde eerst dat het Kamerlid Mark Verheijen in zijn woonplaats Venlo wel erg nauwe banden onderhield met de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol. En NRC Handelsblad zette de schijnwerpers op dubieuze declaraties in zijn periode als gedeputeerde van Limburg. Vorige week werd aangifte gedaan vanwege corruptie tegen Verheijen, die inmiddels is opgestapt.

Lees ook…

Eric VrijsenKwestie rond Mark Verheijen krijgt nog een staartje voor de VVD

Commotie

De VVD-top reageerde hoogst onhandig op de commotie. Zowel premier Mark Rutte als fractievoorzitter Halbe Zijlstra liet weten het een hoop gedoe om niets te vinden. Terwijl zelfs de eigen achterban openlijk morde, hielden zij het politieke talent uit Venlo de hand boven het hoofd. In plaats van, zoals had gemoeten, te zeggen dat het serieuze aantijgingen betrof en dat de zaak tot op de bodem zou worden uitgezocht. Waarbij het declareren van een kwart van de kosten van een, door een ander betaalde, pekingeend bij de Chinees en overige door NRC belichte zonden van Verheijen trouwens minder ernstig lijken dan zijn inElsevier beschreven relatie met Van Pol.

De VVD heeft een miljoen euro uitgetrokken voor de campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart, maar al die flyers en televisiespotjes hebben weinig effect als de kiezer het gevoel heeft dat de partij sjoemelende vertegenwoordigers in bescherming neemt.

Bij VVD ging alles mis in de affaire-Verheijen

AD 28.02.2015 De VVD likt de wonden, nu het Limburgse Kamerlid Mark Verheijen is opgestapt na twijfels over zijn integriteit. In een drie weken durende mediastorm is er veel misgegaan in de VVD.

Zoals gistermiddag zien we premier Rutte zelden. Kritische vragen pareert hij meestal met een kwinkslag of een soepele draai van de werkelijkheid, met een gezicht alsof alles wat hij zegt volkomen logisch is. Maar nu steekt Rutte bij zijn wekelijkse persconferentie ruiterlijk de hand in eigen boezem.

Rapport Commissie Integriteit

VVD 27 februari 2015  In de afgelopen tijd zijn in de media beschuldigingen naar voren gebracht ten aanzien van de heer Mark Verheijen, lid van de Tweede Kamer. Hetgeen naar voren werd gebracht betrof zaken uit de periode dat Mark Verheijen wethouder in Venlo en later Gedeputeerde in Limburg was. In 2013 heeft het Hoofdbestuur van de VVD een Permanente Commissie Integriteit ingesteld. Dit besluit vormde een onderdeel van een programma om aan het onderwerp integriteit nadrukkelijk nog meer aandacht te besteden. Naast de instelling van deze commissie werd integriteit ook opgenomen als een belangrijk steeds terugkerend onderdeel van onze opleidingen en trainingen. Tegelijkertijd werden er voor de fracties en binnen de Kamercentrales vertrouwenspersonen aangesteld.. Lees verder

Bijlagen (1)

‘VVD kan zich geen enkele fout meer veroorloven’

VK 27.02.2015  De campagne van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen begint morgen. Kan de partij de schade van de integriteitsaffaires beperken? ‘Een paar incidenten zijn voor de kiezer een patroon’, zegt Paul Stamsnijder van De Reputatiegroep.

De partij wordt nu geassocieerd met rondslingerende bonnetjes, niet met het handhaven van de wet maar met het zoeken van de mazen ín die wet

Was het vertrek van Kamerlid Mark Verheijen noodzakelijk?
‘Ja, hij is geofferd om de campagne te starten met een schone lei. Het gaat bij campagnes meer om de personen, dan om de inhoud.
Politici moeten voorbeeldgedrag tonen in woord en daad. Wie niet voldoet, wordt direct afgestraft. Een Kamerlid is net als een bestuurder of CEO de personificatie van het beleid. Oud-minister Ien Dales zei al: een beetje integer bestaat niet.’

Een pijnlijke waarschuwing voor de VVD

VK 27.02.2015 Tweede Kamerlid Mark Verheijen is hard gestraft voor zijn wat al te losse declaratiegedrag. Hij verliest zijn baan. Zijn goede reputatie was hij al kwijt, na twee weken onophoudelijke beschuldigingen aan zijn adres.

Hier schemert de beginnende hoogmoed door van een partij die al geruime tijd zeer dominant is op het Binnenhof en kennelijk dacht ook dit wel even naar z’n hand te kunnen zetten !!

Hier valt, voor alle politici, een les te leren: de lat ligt hoog, soms hoger dan zij zelf denken.  Op zichzelf zijn het immers geen grote malversaties waaraan Verheijen zich schuldig maakte. Niemand kan volhouden dat hij zichzelf grotelijks heeft verrijkt. In totaal ging het hooguit om enkele duizenden euro’s. Maar er werd wel een patroon zichtbaar. Dubbele reiskostendeclaraties, een te dure fles wijn, uitstapjes op de grens van privé en politiek. Zoals de VVD-integriteitscommissie schrijft: ‘Bij declaraties wordt van bestuurders alertheid vereist. Op naïviteit kan een bestuurder zich niet beroepen.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD’ers: vertrek Verheijen is logisch besluit

VVD-campagne start in mineur door integriteitsaffaires

‘VVD’er Verheijen regelde gratis verkiezingsfeest’

De naïviteit van de VVD is raadselachtig

Trouw 27.02.2015 Hij was een veelbelovend talent, maar voordat hij de echte top bereikte, moest VVD-Kamerlid Mark Verheijen al vertrekken. Wat hij deed kon niet door de beugel, constateerde de integriteitscommissie van de VVD. Politiek verslaggever Jelle Brandsma legt uit wat hem opviel in het rapport.

De naïviteit van Rutte en Zijlstra is raadselachtig !!

Had dit anders kunnen aflopen?
“Nee, dit had alleen maar zo kunnen aflopen. Verheijen had immers al toegegeven dat verschillende declaraties niet klopten of niet passend waren. Als je die feiten naast de regels legt die de VVD in 2013 opstelde, zie je direct dat hij die regels heeft overtreden. Zijn aftreden kon dus niet uitblijven.”

Meer over;

Kwestie rond Mark Verheijen krijgt nog een staartje voor de VVD

Elsevier 27.02.2015 Nu VVD-Kamerlid Mark Verheijen is afgetreden, richt de aandacht zich op partijleider Mark Rutte. De premier betreurt inmiddels dat hij Verheijen beschermde door te roepen dat het om een ‘opgeblazen verhaal’ ging.

Verheijen besloot vrijdagochtend op te stappen, toen duidelijk werd dat de ‘integriteitscommissie’ van de VVD snoeihard over hem oordeelde. Verheijen handelde ‘in strijd met het integriteitskader van de VVD’, aldus de commissie-Wiebenga.

Lees ook…

Mark Verheijen stapt op als Tweede Kamerlid

Te duur diner

Verheijen diende in 2012 als Gedeputeerde bij de Provincie Limburg declaraties in voor kosten die hij ook elders vergoed had gekregen. Hij liet de provincie betalen voor een veel te duur diner. De provincie draaide ook op voor kosten die hij maakte om Tweede Kamerlid van de VVD te kunnen worden.

Het ging om tamelijk kleine bedragen. Maar de commissie onder leiding van Staatsraad Jan Kees Wiebenga beoordeelde het principieel. Verheijen kreeg te verstaan dat hij in het belang van het aanzien van de politiek maar beter kon vertrekken, zeker ook omdat hem nog veel meer boven het hoofd hing.

Bedelbrief

Elsevier onthulde in november dat Verheijen na een bedelbrief aan projectontwikkelaar Piet van Pol forse bedragen ontving voor zijn verkiezingscampagne. Van Pol doneerde in totaal  10.750 euro. In de tussentijd was Verheijen wethouder en Venlo, waar Van Pol alle hulp kreeg om een bioscoopproject te realiseren. De grond werd 135.000 euro beneden de taxatiewaarde overgedaan aan Van Pol.

Lees nog eens terug;

In opspraak: de bedelbrief van het (ex-)VVD-Kamerlid

Een andere bioscoopexploitant in de gemeente Venlo, Wout Heijmans, werd consequent tegengewerkt. Heijmans voelde zich het slachtoffer van corruptie en kondigde in Elsevier een schadeclaim aan tegen Verheijen. Inmiddels heeft hij aangifte gedaan bij Justitie. Deze zaak ligt nu bij het Landelijk Parket. Daarom liet de commissie-Wiebenga de omkopingskwestie rusten.

Gerommel

De omkopingskwestie is veel gevaarlijker voor de VVD dan Verheijens gerommel met declaraties. De commissie Wiebenga stelt dat de kwestie rond de bioscoop ‘zijn schaduw vooruitwerpt’. De commissie kiest voor een fluwelen formulering om het Kamerlid af te serveren: ‘De heer M. L. Verheijen zal in het licht hiervan een afweging moeten maken.’

De vraag is nu waarom de VVD zo lang probeerde Verheijen te beschermen. De eerdere publicaties in Elsevier werden weggewuifd als ‘feitelijk onjuist’. Een onbegrijpelijke reactie, want Elsevier had de brieven van Verheijen en de facturen voor Van Pol in handen.

Spijt

Toen begin februari NRC berichtte over de declaraties van Verheijen, reageerde VVD-premier Mark Rutte afwerend: ‘Deze kwestie wordt opgeblazen.’ Op zijn wekelijkse persconferentie zei Rutte vanmiddag dat hij spijt heeft van die uitlating en dat hij zich liet leiden door de eerste paar alinea’s van het artikel. .

Het AD berichtte deze week dat Verheijen een gratis ‘verkiezingsfeestje’ van Rutte regelde, toen hij als Limburgs gedeputeerde nog verantwoordelijk was voor de Floriade in Venlo. De commissie-Wiebenga zal een vervolgonderzoek hiernaar instellen.

zie ook;

22 feb Wil de kiezer Mark Verheijen nog wel terug in de Tweede Kamer?

20 feb Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

23 feb Geen administratieve fouten bij declaraties Verheijen

Rutte door het stof

Telegraaf 27.02.2015 Premier en VVD-leider Mark Rutte is vrijdag flink door het stof gegaan in de kwestie rond de declaraties van VVD-Kamerlid Mark Verheijen. Hij gaf toe dat hij de kwestie rond de declaraties van zijn partijgenoot niet had moeten afdoen als ‘opgeblazen en opgepompt’.

„Het ware verstandiger geweest als ik die opmerking niet gemaakt had”, zei Rutte vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Een andere les die hij uit de kwestie trekt, is dat de VVD er beter aan had gedaan als de integriteitscommissie van de VVD eerder aan het werk was gezet. Die commissie concludeerde vrijdag dat Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg in strijd met het integriteitskader van de VVD heeft gehandeld.

Gerelateerde artikelen;

27-02: Carrière Verheijen geknakt

27-02: Weer omstreden VVD’er opgestapt

27-02: VVD’er Mark Verheijen stapt op als Kamerlid

Rutte: had kwestie-Verheijen niet direct ‘opgeblazen’ moeten noemen›

NRC 27.02.2015 Premier Rutte (VVD) had de kwestie rond de dubieuze declaraties van Kamerlid Mark Verheijen niet direct “opgeblazen” moeten noemen. Dat zei de premier vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie.

Verheijen kwam in opspraak toen uit berichtgeving van NRC Handelsblad bleek dat hij in 2011 en 2012 duizenden euro’s onterecht gedeclareerd heeft. Op zijn eigen verzoek deed de integriteitscommissie van de VVD onderzoek naar de discutabele declaraties en daaruit bleek vandaag dat Verheijen in een aantal gevallen in strijd met het integriteitskader van de VVD handelde. Daarop besloot hij zijn functie neer te leggen.

Lees meer;

VANDAAG VVD’er Verheijen stapt op uit Tweede Kamer

11:46 Mark Verheijen legt lidmaatschap Tweede Kamer neer ›

11:40 VVD-politica al week vast om hennepteelt en witwassen ›

25 FEB ‘Verheijen regelde gratis VVD-bijeenkomst op Floriade’ ›

23 FEB Discutabele betalingen provincie Limburg aan Mark Verheijen ›

Rutte betreurt uitspraken rond kwestie Verheijen

NU 27.02.2015 Premier Mark Rutte, die de verhalen over het VVD-Kamerlid Mark Verheijen eerder nog als opgeblazen beoordeelde, betreurt nu zijn uitspraken over de NRC-onthullingen over verkeerde declaraties.  De premier noemt het besluit van Verheijen om op te stappen “logisch” en een “persoonlijk drama”.

Rutte bleef er vrijdag tijdens zijn persconferentie bij dat het begin van het verhaal van NRC “tendentieus” was, maar gaf toe dat hij er beter niet publiekelijk op had kunnen reageren. Ook zei hij dat de integriteitscommissie van de VVD beter eerder aan het werk had kunnen worden gezet.

Achtergrond: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

Rutte geeft toe: commentaar op NRC was voorbarig

VK 27.02.2015 Premier Rutte had zich moeten onthouden van commentaar op publicaties van NRC Handelsblad over zijn partijgenoot Mark Verheijen. Die les trekt de premier vandaag, nu de integriteitscommissie van de VVD oordeelt dat Verheijen handelde ‘in strijd met het integriteitskader van de partij’.

Ook is Rutte nu van mening dat de commissie eerder met haar onderzoek had moeten beginnen. Vijf dagen kon de storm van controverse ongecontroleerd aanzwellen. Het eerste stuk in NRC over foutieve declaraties van Verheijen verscheen op 11 februari. In zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg sprong hij lichtzinnig om met provinciegeld, bleek uit het artikel. Pas op 16 februari ontving de interne commissie het verzoek tot een onderzoek.

Drie keer in de fout

VVD’er Mark Verheijen jongleerde in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg met verschillende functies. Hij handelde vaak op het randje van integer, meestal zat hij net aan de goede kant. Drie keer ging hij echt over de grens, oordeelt de Commissie Integriteit van de VVD. Wanneer zat hij écht fout?

Commentaar; Een slechtere campagnestart is nauwelijks denkbaar, schrijft Raoul du Pré, chef politiek van de Volkskrant in zijn commentaar.  Lees het hier.

Rutte betreurt uitspraken rond kwestie Verheijen

NU 27.02.2015 Premier Mark Rutte, die de verhalen over het VVD-Kamerlid Mark Verheijen eerder nog als opgeblazen beoordeelde, betreurt nu zijn uitspraken over de NRC-onthullingen over verkeerde declaraties. De premier noemt het besluit van Verheijen om op te stappen “logisch” en een “persoonlijk drama”.

Rutte bleef er vrijdag tijdens zijn persconferentie bij dat het begin van het verhaal van NRC “tendentieus” was, maar gaf toe dat hij er beter niet publiekelijk op had kunnen reageren. Ook zei hij dat de integriteitscommissie van de VVD beter eerder aan het werk had kunnen worden gezet.

Achtergrond: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

‘Kwestie schaadt imago VVD’

Telegraaf 27.02.2015  De kwestie rond de declaraties van Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft het imago van de VVD ernstig geschaad. Het partijbestuur moet nu zorgen dat het vertrouwen in de VVD snel hersteld wordt. Dat vindt de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. „De VVD moet, zoals Rutte in 2013 al zei, nu écht de standaard zetten waar het gaat om integriteit. Dit kan enerzijds door de integriteitscommissie meer bevoegdheden te geven. De bevoegdheid om leden te royeren zorgt voor meer spreiding van macht binnen de partij”, aldus JOVD-voorzitter Tom Leijte.

Gerelateerde artikelen;

19-02: ‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

18-02: Verheijen legt werk neer

17-02: VVD-raadslid aangehouden

16-02: VVD-jeugd boos op Rutte

03-02: JOVD: Behoud tippelzone

10-01: JOVD roemt verkoper Mein Kampf

25-12: ‘Stop met verplicht vrij’

02-11: JOVD opent vrijdenkersruimte

10-10: Kamp ‘weigert’ prijs JOVD

VVD’ers: vertrek Verheijen is logisch besluit

VK 27.02.2015 Het in opspraak geraakte VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft besloten op te stappen. Dat maakte hij vandaag bekend in een verklaring op de website van de VVD. De onderzoekscommissie van de VVD oordeelt dat Verheijen handelde ‘in strijd met het integriteitskader’ van de partij. VVD’ers reageren met begrip op zijn besluit.

Een  volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek. Ik heb daarom vandaag besloten mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen’, schrijft Verheijen.

De nachtmerrie van Verheijen

Politiek is (was) zijn leven. Totdat Mark Verheijen in een nachtmerrie terechtkwam. Iedereen kent hem nu als de man die flessen wijn van 127 euro durfde te declareren bij de provincie, nota bene geconsumeerd bij een etentje met de van corruptie verdachte VVD-politicus Jos van Rey. Lees hier het profiel.

JOVD: kwestie heeft imago VVD geschaad

Elsevier 27.02.2015  De kwestie rond de declaraties van Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft het imago van de VVD ernstig geschaad. Het partijbestuur moet nu zorgen dat het vertrouwen in de VVD snel hersteld wordt. Dat vind de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD.

,,De VVD moet, zoals Rutte in 2013 al zei, nu écht de standaard zetten waar het gaat om integriteit. Dit kan enerzijds door de integriteitscommissie meer bevoegdheden te geven. De bevoegdheid om leden te royeren zorgt voor meer spreiding van macht binnen de partij”, aldus JOVD-voorzitter Tom Leijte.

Carrière Verheijen geknakt

Telegraaf 27.02.2015 Kamerlid Mark Verheijen belichaamde de januskop van de VVD, de partij die volks is én elitair, eurokritisch en toch EU-gedwee, die net zo hard is op rechtshandhaving als dat ze zacht was op de eigen integriteit. Maar die zachte hand, dat is geweest. Hoe een politiek talent zijn carrière de mist in zag gaan.

OUD-GEDEPUTEERDE VERHEIJEN GEEFT KAMERZETEL OP

BB 27.02.3015 VVD’er Mark Verheijen legt zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer. Dat heeft de VVD vrijdag laten weten. Hij was in opspraak gekomen door twijfels aan zijn integriteit.

Niet ter discussie
‘Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval’, aldus de scheidende parlementariër.

‘De verschillende publicaties van de afgelopen weken in combinatie met een aangifte in mijn richting bij het Openbaar Ministerie zorgden voor veel onrust. Naar aanleiding daarvan heb ik de Permanente Commissie Integriteit van de VVD gevraagd hiernaar te kijken. Deze Commissie concludeert vandaag dat als bij elkaar opgeteld de feiten en de dynamiek rondom mijn persoon niet passen in het integriteitskader van de partij’, zegt Verheijen. Die commissie stelde vrijdag vast dat Verheijen ‘heeft gehandeld in strijd met het integriteitskader van de VVD’.

Corruptie

Verheijen had zijn werkzaamheden voor de VVD al tijdelijk opgeschort wegens alle commotie rond zijn persoon. Hij raakte in opspraak door onder meer zijn declaratiegedrag als gedeputeerde van de provincie Limburg. Verder deed een Limburgs partycentrum aangifte tegen hem wegens corruptie in zijn tijd als wethouder in Venlo. Hij zou dwars hebben gelegen bij de plannen voor een bioscoop om een ander filmhuis te beschermen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Mark Verheijen vertrekt uit Tweede Kamer

Trouw 27.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft vandaag besloten te vertrekken uit de Tweede Kamer. De commissie integriteit van de VVD concludeert vandaag dat Verheijen in strijd met de eigen integriteitsregels van de partij handelde.

“Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat”, schrijft Verheijen in een verklaring. “Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek. Ik heb daarom vandaag besloten mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen.”

Onderzoek naar integriteit
De commissie integriteit van de VVD concludeert vandaag in haar rapport dat Verheijen op meerdere punten in strijd met het integriteitskader van de partij handelde. De commissie begon een onderzoek naar Verheijen, nadat NRC Handelsblad op 11 februari meldde dat het Kamerlid als gedeputeerde van Limburg ten onrechte duizenden euro’s declareerde.

Weer omstreden VVD’er opgestapt

Telegraaf 27.02.2015 VVD’er Mark Verheijen is niet het eerste liberale Kamerlid dat deze kabinetsperiode ongepland en onvrijwillig de Tweede Kamer verlaat. Matthijs Huizing en Johan Houwers gingen hem voor.

De VVD besloot in mei 2013 tot een aanscherping van de eigen integriteitsregels nadat VVD-bestuurders als de Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers en de Roermonds ex-wethouder en Senator Jos van Rey in opspraak waren geraakt. Hooijmaijers is inmiddels veroordeeld voor omkoping en witwassen, Van Rey wordt vervolgd voor corruptie.

Gerelateerde artikelen;

07-12: Drank kost VVD’er de kop

VVD’er Mark Verheijen stopt als Kamerlid vanwege ophef om integriteit

NU 27.02.2015  De in opspraak geraakte Mark Verheijen legt zijn lidmaatschap als Tweede Kamerlid voor de VVD neer. Een interne partijcommissie concludeert dat hij inderdaad heeft gehandeld in strijd met de regels rond integriteit, waarover de afgelopen weken al ophef was ontstaan. Dat maakt de VVD vrijdag bekend.

Verheijen zegt vrijdag in een verklaring: “Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek.”

VVD-Fractievoorzitter Halbe Zijlstra noemt het een “logisch besluit”. “Voor Mark is dit een persoonlijk drama, maar op grond van het rapport van de integriteitscommissie en de publicaties van de laatste weken is dit een logisch besluit.”

Verheijen kwam deze maand in opspraak, toen NRC Handelsblad onthulde dat hij in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro’s onterecht zou hebben gedeclareerd.

Rapport

Het rapport werd ook vrijdag gepubliceerd. De commissie oordeelt dat een aantal declaraties van Verheijen in strijd zijn met het opgestelde beoordelingskader van de partij.

Achtergrond: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

VVD’er Mark Verheijen stapt op

Telegraaf 27.02.2015 Kamerlid Mark Verheijen stapt op. Dat laat de VVD weten in een verklaring. Verheijen zegt daarin: ,,Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek”, aldus de scheidende parlementariër.

„De verschillende publicaties van de afgelopen weken in combinatie met een aangifte in mijn richting bij het Openbaar Ministerie zorgden voor veel onrust. Naar aanleiding daarvan heb ik de Permanente Commissie Integriteit van de VVD gevraagd hiernaar te kijken. Deze Commissie concludeert vandaag dat als bij elkaar opgeteld de feiten en de dynamiek rondom mijn persoon niet passen in het integriteitskader van de partij”, zegt Verheijen. Die commissie stelde vrijdag vast dat Verheijen „heeft gehandeld in strijd met het integriteitskader van de VVD”.

Gerelateerde artikelen

27-02: Weer omstreden VVD’er opgestapt

26-02: Steun voor Verheijen nihil

25-02: Verheijen regelde gratis feest

23-02: Geen extra maatregelen

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

VVD’er Mark Verheijen stapt op als Tweede Kamerlid

Elsevier 27.02.2015 Het VVD-Kamerlid Mark Verheijen stapt op uit de Tweede Kamer. Het integriteitsonderzoek naar de declaraties in zijn tijd als Limburgse gedeputeerde liep nog.

In een persoonlijke verklaring op de website van de VVD, licht Verheijen zijn besluit toe: ‘Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek.’

Lees ook:

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Integriteit

Naar aanleiding van de publicaties van de afgelopen weken en de aangifte tegen Verheijen, zou hij de Permanente Commissie Integriteit van de VVD hebben gevraagd ernaar ‘te kijken’. Die Commissie concludeert vrijdag dat het persoon van Verheijen niet past ‘binnen het integriteitskader van de partij’.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra noemt het vertrek van het Kamerlid ‘een logisch besluit’, als is het voor Verheijen zelf wel een ‘persoonlijk drama’.

Het vertrek van Verheijen komt na de ophef van de afgelopen weken nauwelijks als een verrassing. De vraag rest echter nog steeds of Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde volgens de regels heeft gehandeld of niet.

zie ook;

15 feb Zijlstra doet gesjoemel van Verheijen af als ‘akkefietje’

18 feb Is Mark Verheijen too big to fail?

11 feb De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Mark Verheijen legt lidmaatschap Tweede Kamer neer›

NRC 27.02.2015 Mark Verheijen heeft besloten zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen. Dat meldt de VVD. De integriteitscommissie van de partij oordeelde (pdf) dat het passend zou zijn als Verheijen zou opstappen.

Verheijen legt zijn werk neer omdat zijn integriteit ter discussie staat, en een volksvertegenwoordiger zo niet kan functioneren, schrijft hij.

‘VERHEIJEN HANDELDE IN STRIJD MET INTEGRITEITSKADER VVD’

De integriteitscommissie van de VVD deed onderzoek naar het declaratiegedrag van Verheijen en oordeelde dat hij op drie punten in strijd handelde met het integriteitskader van de VVD. Op één punt heeft hij de schijn van onjuistheid gewekt.

VERHEIJEN IN OPSPRAAK

Verheijen kwam in opspraak toen uit berichtgeving van NRC Handelsblad bleek dat hij in 2011 en 2012 duizenden euro’s onterecht gedeclareerd heeft. Privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijk bestuur van de VVD bracht hij in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening bij de provincie. In de zestien maanden dat hij gedeputeerde was, waren er zeker 20 discutabele betalingen. Het gaat om naar schatting 5.000 euro, los van de 4.000 euro aan dubbel salaris die hij ontving.

REEKS KWESTIES PIJNLIJK VOOR DE VVD

De grootste regeringspartij heeft last van aanhoudende pijnlijke kwesties rond VVD’ers. Behalve Verheijen kwam onlangs ook een VVD-gemeenteraadslid uit Maarssen in opspraak, eerst omdat ze werd verdacht van schending van haar ambtsgeheim bij een burgemeestersbenoeming, later bleek dat ze ook onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek wegens grootschalige hennepteelt en witwassen. Ze zit al een week vast.

Ook heeft de VVD last van de corruptiezaak rond voormalig senator en Limburgs gedeputeerde Jos van Rey, waarvan begin dit jaar na een lang onderzoek de eerste zitting plaatsvond. Ook de Noord-Hollandse ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is veroordeeld voor omkoping en witwassen.  LEES VERDER›

NRC deed onderzoek naar de discutabele betalingen van de provincie Limburg aan Mark Verheijen. Lees hier het volledige overzicht.

Lees in NRC Handelsblad ‘Pekingeend, skûtsjesilen en de dienstauto’ (€)

Lees meer;

VANDAAG VVD’er Verheijen stapt op uit Tweede Kamer

11:40 VVD-politica al week vast om hennepteelt en witwassen ›

25 FEB ‘Verheijen regelde gratis VVD-bijeenkomst op Floriade’ ›

23 FEB Verheijen (VVD) kreeg halve maand dubbel salaris ›

23 FEB Discutabele betalingen provincie Limburg aan Mark Verheijen ›

VVD-Kamerlid Mark Verheijen stapt op

VK 27.02.2015 Het in opspraak geraakte VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft besloten op te stappen. Dat maakte hij vandaag bekend in een verklaring op de website van de VVD.

‘Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek. Ik heb daarom vandaag besloten mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen’, schrijft Verheijen.

Integriteitscommissie oordeelt hard over politicus

AD 27.02.2015 Mark Verheijen vertrekt als VVD-Kamerlid. ,,Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval”, schrijft Verheijen in een verklaring op de website van de VVD.

,,Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek”, zegt de in opspraak geraakte politicus. ,,Ik heb daarom vandaag besloten mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen.”

Verheijen lag de laatste tijd onder vuur vanwege verkeerde declaraties. De VVD heeft onlangs een intern onderzoek gedaan naar de politicus en concludeert dat alle gebeurtenissen niet passen bij het ,,integriteitskader van de partij”. Verheijen geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar herkent zich niet in de beeldvorming van de afgelopen weken. ,,Het raakt mij diep.”

Lees hier het complete rapport van de Integriteitscommissie van de VVD over Verheijen.

Lees ook;

VVD2

Steun voor Verheijen nihil

Telegraaf 26.02.2015 De steun in de VVD voor Kamerlid Mark Verheijen zwakt steeds verder af. Na de onthulling dat de Limburger een gratis verkiezingsfeestje organiseerde op de met belastinggeld gefinancierde Floriade, is voor prominente VVD-Kamerleden de maat vol.

In de VVD-fractie zou worden gemord dat de ‘opeenstapeling van nieuwsfeiten nu echt te gek wordt’, meldt het AD. Twee weken geleden gingen er in de Tweede Kamerfractie al stemmen op voor een vertrek van Verheijen. Die was toen in opspraak geraakt met omstreden declaraties.

Gerelateerde artikelen;

25-02: Verheijen regelde gratis feest

23-02: Geen extra maatregelen

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

Steun voor Verheijen kalft af

AD 26.02.2015 Ondertussen kalft de steun binnen de VVD voor Kamerlid Mark Verheijen af. Na de onthulling dat de Limburger een gratis verkiezingsfeestje organiseerde op de met belastinggeld gefinancierde Floriade, is voor prominente VVD-Kamerleden de maat vol.

In de VVD-fractie wordt gemord dat de ‘opeenstapeling van nieuwsfeiten nu echt te gek wordt’. Twee weken geleden gingen er in de Tweede Kamerfractie al stemmen op voor een vertrek van Verheijen. Die was toen in opspraak geraakt met omstreden declaraties.

Tijdens een fractieoverleg zouden de Kamerleden Ton Elias en Helma Neppérus aan de Limburger hebben gevraagd of hij niet beter de eer aan zichzelf kon houden. ,,Ik was allang opgestapt”, zegt een VVD-Kamerlid nu. ,,Op een bepaald moment word je een sta-in-de-weg voor de partij. Dat moet je niet willen.”

De zoveelste verdenking van een VVD-politicus is zeer pijnlijk voor partijleider Mark Rutte. Hij trapt zaterdag de VVD-campagne af in Breda en heeft nog ruim 3 weken om kiezers te winnen. De Provinciale Statenverkiezingen zijn volgens de premier ‘landelijke verkiezingen’, omdat ze de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. Zonder een meerderheid in de Senaat wordt regeren nagenoeg onmogelijk.

Lees ook;

image1 V1 image1 V2

‘VVD’er Verheijen regelde gratis verkiezingsfeest’

Trouw 25.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft in 2012 een gratis verkiezingsfeestje geregeld voor premier Mark Rutte op de Floriade in Venlo. De regeringspartij betaalde daar niets voor, terwijl de expositie sterk afhankelijk was van dergelijke inkomsten. Dat meldt het AD.

Verheijen was nauw betrokken bij de met belastinggeld gefinancierde Floriade. Hij beweerde in 2012 dat de VVD betaald had, maar de vereffenaar van de nu geliquideerde Floriade BV constateert dat er helemaal geen rekening is verzonden voor de partijbijeenkomst.

Meer over;

Verheijen regelde gratis feest

Telegraaf 25.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen zou in 2012 een gratis verkiezingsfeestje hebben geregeld voor premier Mark Rutte op de Floriade in Venlo. De regeringspartij betaalde daar niets voor, terwijl de expositie sterk afhankelijk was van dergelijke inkomsten.

Dat meldt het AD. Verheijen was nauw betrokken bij de met belastinggeld gefinancierde Floriade. Hij beweerde in 2012 dat de VVD betaald had, maar de vereffenaar van de nu geliquideerde Floriade BV constateert dat er helemaal geen rekening is verzonden voor de partijbijeenkomst.

Gerelateerde artikelen;

23-02: Geen extra maatregelen

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

VVD-Kamerlid Mark Verheijen, die al onder vuur ligt vanwege dubieuze declaraties en vermeende corruptie, regelde in 2012 een gratis feestje voor de premier op de Floriade.

Het in opspraak geraakte VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft in 2012 een gratis verkiezingsfeestje geregeld voor premier Mark Rutte op de Floriade in Venlo, schrijft het AD. De regeringspartij betaalde daar niets voor, terwijl de expositie sterk afhankelijk is van dergelijke inkomsten.

Verheijen zelf zat toen in het stichtingsbestuur van de Floriade. Hij beweerde in 2012 dat de VVD wel betaalde, maar de vereffenaar van de nu geliquideerde Floriade BV constateert dat er geen rekening is verzonden voor de partijbijeenkomst. Volgens een woordvoerder van de VVD is er alleen ‘voor de aankleding van het podium’ betaald. Verheijen regelde gratis feestje voor Rutte, en meer nieuws

Verheijen regelde gratis VVD-feestje op Floriade

AD 25.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft in 2012 een gratis verkiezingsfeestje geregeld voor premier Rutte op de Floriade in Venlo. De regeringspartij betaalde daar niets voor, terwijl de expositie sterk afhankelijk was van dergelijke inkomsten.

Verheijen, die recent nog in opspraak kwam vanwege zijn declaraties, was nauw betrokken bij de met belastinggeld gefinancierde Floriade. Hij beweerde zelf in 2012 dat er van een vriendendienst voor de VVD geen sprake was. Toen hij via Twitter de vraag kreeg wie de rekening betaalde voor de verkiezingsbijeenkomst op de tuinbouwexpositie, antwoordde de toenmalig gedeputeerde: ,,De VVD, je kunt congresfaciliteiten gewoon huren.”

Lees vandaag in het AD: Voordat de kassa werd geteld, was Verheijen weg
Lees ook;

‘Verheijen regelde gratis VVD-bijeenkomst op Floriade’›

NRC 25.02.2015 VVD’er Mark Verheijen zorgde ervoor dat zijn partij op 28 augustus 2012 gratis een verkiezingsbijeenkomst kon houden op de Floriade in Venlo met als hoofdgast partijleider en premier Mark Rutte. Dat meldde het AD vanochtend.

Verheijen suggereerde destijds op Twitter dat de VVD de rekening van het evenement, dat gratis toegankelijk was voor belangstellenden, door de partij betaald zou worden. Dat blijkt nooit te zijn gebeurd. De VVD maakte alleen kosten voor de aankleding van het podium van het openluchttheater van de Floriade. Andere organisaties en bedrijven die wat organiseerden op de wereldtuinbouwtenoonstelling moesten daarvoor gewoon betalen.

Verheijen kwam twee weken geleden in opspraak door een publicatie in NRC Handelsbladover declaraties bij de provincie in zijn tijd als gedeputeerde. Ook in die gevallen ging het om vermenging met partijbelangen. De VVD’er bracht activiteiten als waarnemend voorzitter van de liberalen en kandidaat voor de Tweede Kamer in rekening op het provinciehuis. Verheijen heeft in afwachting van een onderzoek door een commissie van zijn partij zijn werkzaamheden als Kamerlid opgeschort.

Lees meer;

VANDAAG ‘Verheijen regelde gratis VVD-meeting op Floriade’

24 FEB Voor de politicus geldt: niet alles wat mag, hóéft

23 FEB GS Limburg: terugbetalingen Verheijen ‘niet aan de orde’ ›

24 FEB Provincie vindt ‘niks mis’ met declaraties Verheijen

23 FEB Discutabele betalingen provincie Limburg aan Mark Verheijen ›

Woede in Provinciale Staten Limburg over declaraties Verheijen

Trouw 24.02.2015 Een zeer luxe diner. Dubbel gedeclareerde ritten. De partijen in Provinciale Staten in Limburg hadden vanavond geen goed woord over voor het declaratiegedrag van oud-gedeputeerde Mark Verheijen. “Wij zijn het spuugzat dat steeds politici in opspraak raken, en al helemaal dat het vaak Limburgse bestuurders zijn”, zegt Daan Prevoo, fractievoorzitter van de SP.

Ik vind het niet onze taak om morele oordelen te geven.

Het provinciebestuur, Gedeputeerde Staten, weigerde in het Statendebat een moreel oordeel te geven over het handelen van de oud-gedeputeerde van de VVD. Partijen als SP en PVV drongen daarop wel aan. “Ik blijf daarvan af”, reageerde Commissaris van de Koning Theo Bovens. “Ik vind het niet onze taak om morele oordelen te geven.”

“Dat je een fles wijn van 127 euro bestelt, en dat je de rekening dan ook nog durft te declareren, dat gaat er bij mij niet in”, stelt Carla Brugman, fractievoorzitter van GroenLinks

Verwant nieuws;

image

PROVINCIE LIMBURG: NIETS MIS MET DECLARATIES VERHEIJEN

BB 23.02.2015 De provincie Limburg zegt dat voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen geen onterechte declaraties heeft ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg concluderen dat na extern onderzoek naar tien omstreden declaraties waarover NRC Handelsblad eerder deze maand publiceerde.

Terugbetalen niet aan de orde
‘Het terugbetalen van te veel ontvangen gedeclareerde bedragen is niet aan de orde. Dit omdat er geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties’, schrijft gouverneur Theo Bovens maandag aan Provinciale Staten. De VVD-politicus zelf denkt weer anders over de tien declaraties en meent dat hij drie keer onterecht heeft gedeclareerd voor een bedrag van 399,90 euro. Verheijen heeft beloofd dat bedrag terug te betalen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Geen administratieve fouten bij declaraties Verheijen

Elsevier 23.02.2015 Mark Verheijen (VVD) heeft in zijn rol als gedeputeerde van de provincie Limburg geen onterechte declaraties uitbetaald gekregen. Toch zal het VVD-Kamerlid 399,90 euro terugbetalen. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Integis in opdracht van de provincie Limburg.

Juiste declaraties

Volgens het onderzoeksbureau zijn de tien door NRC Handelsblad genoemde declaraties administratief gezien ‘juist door de provincie toegepast’. Dat wil zeggen dat in sommige gevallen er terecht tot betaling is overgegaan en in andere gevallen terecht is besloten om niet uit te betalen.

Zo vergat Verheijen voor een diner in ‘Pixels Breda’ het betaalbewijs toe te voegen aan de declaratie. De provincie heeft daarom het bedrag van 82 euro niet uitbetaald.

Lees ook…

Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

PSV

In een ander geval ontbrak de handtekening van Verheijen onder een declaratie van een ingehuurde auto met privé-chauffeur die is gebruikt om naar een wedstrijd van PSV te gaan. Volgens het onderzoek was die handtekening niet noodzakelijk.

Aangezien het onderzoek alleen is gericht op het administratief-organisatorisch systeem wordt niet vermeld of het terecht was dat Verheijen namens de provincie naar een voetbalwedstrijd ging. Volgens NRC Handelsblad was deze reis privé, maar Verheijen stelt dat deze reis in dienst van de provincie was.

Lees ook…

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Dure flessen wijn

Ook bij het etentje met projectontwikkelaar Piet van Pol, waarbij de provincie 657,75 euro moest betalen, zijn er volgens Integis geen administratieve fouten gemaakt. Het ging om een vierde van het totale bedrag (2631 euro) dat zoals afgesproken door de provincie zou worden betaald. NRC beweerde dat er flessen wijn van 127 euro per stuk zijn afgerekend en dat het zakelijk belang bij zulke hoge bedragen ontbreekt. In het onderzoek, dat alleen naar de administratieve kant heeft gekeken, wordt hier niets over gemeld.

Hoe dan ook heeft Verheijen besloten om 399,90 terug te betalen aan de provincie. Het gaat om het gebruik van de provinciale NS-businesskaart (2 keer) en het gebruik van de dienstauto voor een vergadering van ProDemos. In zes gevallen zijn de declaraties gerechtvaardigd en in één geval is er geen betaling geweest. Provinciale Staten heeft maandagavond een extra vergadering over de declaraties van Verheijen.

zie ook;

22 feb Wil de kiezer Mark Verheijen nog wel terug in de Tweede Kamer?

20 feb Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

15 feb Zijlstra doet gesjoemel van Verheijen af als ‘akkefietje’

Geen extra maatregelen

Telegraaf 23.02.2015 De provincie Limburg ziet vooralsnog geen aanleiding om extra maatregelen te nemen naar aanleiding van het declaratiegedrag van voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen. Dat bleek maandagavond tijdens een vergadering van het Limburgs Parlement, de Limburgse Provinciale Staten. De SP wilde dat gedeputeerden voortaan geen nevenfuncties meer mogen hebben, maar dat idee vond weinig weerklank. Een voorstel van de PVV om voortaan een openbaar register met alle declaraties inclusief bonnetjes van gedeputeerden te realiseren, kreeg de handen van de Limburgse Statenleden niet op elkaar.

Gerelateerde artikelen;

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

De VVD zet vooral de standaard voor verloedering

VK 23.02.2015 De VVD en haar bondgenoten laten steeds meer hun masker vallen en ontpoppen zich tot pleitbezorgers van een nietsontziend negentiende-eeuwse kapitalisme, schrijft Thomas von der Dunk. ‘Zij zien de overheid namelijk als ‘een serviceloket voor het bedrijfsleven.’

‘Als grootste partij’, aldus Mark Rutte in 2013, ‘zetten wij nu de standaard op het gebied van integriteit’. Laten we hopen van niet. Juist het feit dat de VVD met haar corrumperende marktdenken al jaren in de politiek de standaard zet, vormt de hoofdoorzaak van de morele verloedering van Nederland.

Laat één ding duidelijk zijn: als de beschuldigingen aan het adres van Mark Verheijen kloppen kan die integriteitscommissie van de VVD, wil zij ooit nog serieus genomen worden, slechts tot één conclusie komen: dat een type van dit allooi per direct uit het parlement dient te verdwijnen en ook niet – als goedmakertje of zo – voor enige andere functie in het openbaar bestuur in aanmerking komen kan. Zelfs niet in Venlo, dat ons ook al Geert W. schonk, of die andere notoire Limburgse haard van corruptie, Roermond.

Beroepswindvaan

Noch Rutte noch Zijlstra heeft op het cruciale moment beseft hoezeer het aanzien van de politiek wordt geschaad. Dat zij intussen wèl voor zo’n eigen partijonderzoek zijn, is niet op grond van enige innerlijke morele overtuiging – die ontbeert Rutte als beroepswindvaan ten enen male, zoals zijn op 22 februari 2014 door De Volkskrant gereconstrueerde permanente gekruip voor Wilders tijdens zijn eerste kabinet liet zien – maar omdat de druk van buitenaf te groot werd.

Voor enige souplesse of pardon kon en kan geen ruimte zijn – nog steeds houdt, nu de onbarmhartige effecten van de Fraudewet aan het licht zijn gekomen, de VVD er onverkort aan vast. Hans Wansink betitelde dit op 16 februariterecht als ‘neerwaartse jaloezie’. Uiteraard hebben de diverse VVD-staatssecretarissen voor Financiën wel heel schappelijke regelingen voor met de VVD sympathiserende megabelastingontduikers bedacht: die mogen nog zonder enige extra onkosten gewoon alsnog keurig terugbetalen waarvan zij de gemeenschap willens en wetens hebben beroofd. Wat is dit voor een walgelijke partij?

Ook de moraal van D66 is, gezien haar inmiddels vrij hard-rechtse koers, door deze meritocratische variant van het sociaal-darwinistische virus aangetast. Ook zij leeft in een wereld van en voor geslaagde mensen, die de minder perfecten niet meer zien staan. Zelfs Martin Sommer, toch iemand die moeilijk van radicaal-linkse sympathieën verdacht kan worden, wees hier op 14 februari al op. Veelzeggend was de hautaine reactie van Gerard Schouw op het regeringsbesluit om weer zelf schoonmakers in vaste dienst te nemen: puur symboolpolitiek.

Mega-boer 

Zij zien de overheid als ‘een serviceloket voor het bedrijfsleven’, zoals de nu gelukkig voor enige jaren achter de tralies verdwenen ex-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers het formuleerde.

Doet D66 weinig moeite meer om de kloof tussen hoger- en lageropgeleiden te overbruggen, bij de VVD schijnt zelfs het waanidee te hebben post gevat dat juist zij bij uitstek opkomt voor ‘de gewone man’. Dat althans betoogde Gert-Jan Oplaat op 29 november in de NRC, de mega-boer die, toen in 2012 dubbelmodaal een paar schamele procenten extra aan ziektekostenpremie dreigde te moeten gaan betalen, tot een opstand opriep. Gezeten in een interieur dat met het soort duur antiek was gemeubileerd dat ‘de gewone man’ in de regel alleen maar op de kunstnijverheidsafdeling van het Rijksmuseum onder ogen krijgt.

Zij zien de overheid namelijk als ‘een serviceloket voor het bedrijfsleven’, zoals de nu gelukkig voor enige jaren achter de tralies verdwenen ex-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers het formuleerde. De burger komt in dat hele verhaal niet voor. Maar het vormt het logische uitvloeisel van het ontspoorde neoliberale denken over Nederland als BV, op 27 januari opnieuw door werkgevers¬voorzitter Hans de Boer gepromoot: ‘Nederland moet je runnen als een onderneming’.

Limburg: niets mis met declaraties Verheijen

VK 23.02.2015 De provincie Limburg zegt dat voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen geen onterechte declaraties heeft ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg concluderen dat na extern onderzoek naar tien omstreden declaraties waarover NRC Handelsblad eerder deze maand publiceerde.

‘Het terugbetalen van te veel ontvangen gedeclareerde bedragen is niet aan de orde. Dit omdat er geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties’, schrijft gouverneur Theo Bovens vandaag aan Provinciale Staten.

Dubbel salaris

Ik heb er toen niet bij stilgestaan om het terug te storten. Daar heeft ook niemand mij op attent gemaakt, aldus VVD-Kamerlid Mark Verheijen.

Profiel Verheijen

Is Verheijen de Limburgse sjoemelaar waarvoor hij wordt weggezet? 

Lees hier het profiel van de omstreden VVD-politicus.

Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) heeft na zijn installatie in 2012 gedurende twee weken ook circa 4.000 euro aan salaris als gedeputeerde van de provincie Limburg ontvangen. Op dat moment kreeg hij tevens een schadeloosstelling als Kamerlid. Dit schrijft NRC Handelsblad vandaag op basis van onderzoek.

Limburg: niets mis met declaraties Verheijen

Trouw 23.02.2015 De provincie Limburg zegt dat voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen geen onterechte declaraties heeft ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg concluderen dat na extern onderzoek naar tien omstreden declaraties waarover NRC Handelsblad eerder deze maand publiceerde.

De VVD-politicus zelf denkt weer anders over de tien declaraties en meent dat hij drie keer onterecht heeft gedeclareerd voor een bedrag van 399,90 euro. Verheijen heeft beloofd dat bedrag terug te betalen.

Limburg niet onrechtmatig gedeclareerd.

NU 23.02.2015 VVD-politicus Mark Verheijen heeft in zijn tijd als gedeputeerde in  Limburg niet onrechtmatig gedeclareerd. Dat heeft de provincie maandag geconcludeerd na extern onderzoek.

NRC Handelsblad onthulde onlangs dat Verheijen omstreden declaraties deed als gedeputeerde. Het was aanleiding voor de provincie om tien declaraties nader te onderzoeken.

”Het terugbetalen van te veel ontvangen gedeclareerde bedragen is niet aan de orde. Dit omdat er geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties”, schrijft gouverneur Theo Bovens maandag aan Provinciale Staten.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen

‘VVD’er Mark Verheijen kreeg in oktober 2012 dubbel betaald’

NU 23.02.2015 Het in opspraak geraakte VVD-Kamerlid Mark Verheijen zou in 2012 een dubbel salaris hebben ontvangen. Hij werd tegelijkertijd als gedeputeerde en Kamerlid betaald.

Hij kreeg als Kamerlid nog een halve maand salaris van de provincie Limburg, terwijl hij niet meer als gedeputeerde werkte. Dat meldt NRC Handelsblad maandag op basis van eigen onderzoek.

Verheijen kreeg na zijn installatie tot Tweede Kamerlid nog zo’n 4.000 euro salaris als gedeputeerde van de provincie Limburg.

Opspraak

Verheijen kwam eerder deze maand in opspraak. In 2011 en 2012 zou de VVD’er voor duizenden euro’s aan onterechte declaraties hebben gedaan.

Volgens nrc.nl zou hij in de zestien maanden als gedeputeerde zeker twintig keer een discutabele betaling hebben gedaan. Het gaat naar schatting om een bedrag van 5.000 euro.

In afwachting van een onderzoek door de VVD-integriteitscommissie heeft Verheijen zijn werkzaamheden tijdelijk neergelegd.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

‘Verheijen dubbel salaris’

Telegraaf 23.02.2015 De omstreden VVD’er Mark Verheijen heeft in 2012 een halve maand dubbel salaris ontvangen. Verheijen kreeg tot twee weken na zijn installatie als Kamerlid nog salaris voor zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg.

Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van eigen onderzoek. Volgens de krant is Verheijen op 20 september geïnstalleerd als Kamerlid, maar ontving hij tot en met 12 oktober salaris als Limburgs gedeputeerde.

Gerelateerde artikelen;

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

20-02: Verheijen: beschuldigingen

19-02: ‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

18-02: Verheijen legt werk neer

18-02: Aangifte tegen Kamerlid Verheijen

Verheijen (VVD) kreeg halve maand dubbel salaris›

NRC 23.02.2015 Mark Verheijen heeft in 2012, na zijn installatie tot Tweede Kamerlid voor de VVD, circa 4.000 euro salaris als gedeputeerde van de provincie Limburg ontvangen, zonder dat hij daarvoor werk verrichtte. Op dat moment ontving hij al een inkomen als Kamerlid. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

VERHEIJEN: HEB ER TOEN NIET BIJ STILGESTAAN

Provinciale Staten benoemden de opvolger van Verheijen op 12 oktober. Hoewel hij als gedeputeerde na 25 september geen werk meer deed, ontving hij wel nog een halve maand salaris, met bijbehorende onkostenvergoeding. Dit bedrag, ongeveer 4.000 euro, stortte hij niet terug in de kas van de provincie Limburg.
Verheijen zegt hierover: “Ik heb er toen niet bij stilgestaan om het terug te storten. Daar heeft ook niemand mij op attent gemaakt. Ik had het kunnen doen. Maar ik heb, terugkijkend, niet het gevoel dat ik door het niet te doen iets fouts gedaan heb.”

VERHEIJEN IN OPSPRAAK WEGENS ONTERECHTE DECLARATIES

Verheijen kwam twee weken geleden in opspraak. Hij bleek in 2011 en 2012 als gedeputeerde voor duizenden euro’s ten onrechte gedeclareerd te hebben. Uit een overzicht op nrc.nl blijkt dat het in de 16 maanden dat Verheijen gedeputeerde was, zeker 20 discutabele betalingen betreft. Opgeteld gaat het om naar schatting 5.000 euro. Dat is los van de 4.000 euro aan dubbel salaris.

Verheijen heeft zijn werkzaamheden als Kamerlid tijdelijk neergelegd in afwachting van de uitkomst van een onderzoek van de VVD-integriteitscommissie.

Bekijk hier het volledige overzicht van de discutabele betalingen van de provincie Limburg aan Mark Verheijen.

Lees meer;

VANDAAG Verheijen kreeg halve maand dubbel salaris

13:08 Discutabele betalingen provincie Limburg aan Mark Verheijen ›

18 FEB VVD-Kamerlid Verheijen schort werkzaamheden op ›

2014 ‘VVD-Kamerlid werd als wethouder betaald door projectontwikkelaar’ ›

19 FEB  Verheijen schort werkzaamheden op

Limburg Parlement vergadert over Verheijen

NU 23.02.2015 Het Limburgs Parlement (Provinciale Staten) houdt maandag op verzoek van de SP en PVV een extra vergadering over de declaratieaffaire rond VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen.

Zie ook: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

En: VVD-Kamerlid Verheijen legt tijdelijk werk neer tijdens onderzoek integriteit 

Wil de kiezer Mark Verheijen nog wel terug in de Tweede Kamer?

Elsevier 22.02.2015 VVD-Kamerlid en ex-wethouder Mark Verheijen moet niet terugkeren in de Tweede Kamer, zelfs niet als blijkt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Dat vindt bijna de helft van de Nederlandse kiezers.

Dit blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Van de Nederlandse kiezers vindt 48 procent dat het Kamerlid zijn functie niet moet hervatten.

Afgelopen week legde Verheijen zijn werk als Kamerlid tijdelijk neer, in afwachting van het onderzoek naar zijn declaratiegedrag in zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg. Naast ophef over de declaraties, is er ook aangifte gedaan tegen Verheijen wegens corruptie.

Lees ook:

Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

Campagnegeld

Het bedrijf Taurus, onder leiding van de Limburgse ondernemer Wout Heijmans (63), beschuldigt de VVD’er van corruptie in de tijd dat hij wethouder van Venlo was. Hij ontving toentertijd flinke bedragen van de omstreden projectontwikkelaar Piet van Pol voor verkiezingscampagnes. In totaal ontving hij van Piet van Pol 10.750 euro voor twee campagnes.

Lees ook:

Is Mark Verheijen too big to fail?

Schadeclaim

Heijmans, een concurrent van projectontwikkelaar Van Pol, kondigde in november in Elsevier aan een schadeclaim tegen Verheijen persoonlijk in te dienen, omdat hij hem ‘consequent tegenwerkte’,  zodat Van Pol geen concurrentie had.

De VVD-fractie blijft achter Kamerlid staan en doen de verhalen af als ‘opgeblazen’. Bijna de helft van alle kiezers (47 procent) vindt dat Verheijen zijn werk gewoon weer kan oppakken als de aantijgingen van tafel zijn. Van de VVD’ers heeft 62 procent die mening.

zie ook;

20 feb Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

18 feb Verheijen legt werkzaamheden voorlopig neer

18 feb Is Mark Verheijen too big to fail?

 

Helft van de kiezers wil VVD’er Verheijen niet terug in de Kamer

NU 22.02.2015  Ook als blijkt dat VVD’er Mark Verheijen zich niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, moet hij toch niet terugkeren in de Tweede Kamer. Dat vindt bijna de helft van de Nederlandse kiezers (48 procent). Zo blijkt uit Peiling van Maurice de Hond.

Verheijen legde zijn werk als Kamerlid afgelopen week tijdelijk neer, in afwachting van een onderzoek naar zijn declaratiegedrag in zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg. Naast ophef over zijn declaraties, is er ook aangifte gedaan tegen Verheijen. Een bedrijf beschuldigt de VVD’er van corruptie in de tijd dat hij wethouder van Venlo was.

Lees meer over: Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

‘Verheijen niet terug in Kamer’

Telegraaf 22.02.2015  Ook als blijkt dat VVD’er Mark Verheijen zich niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, moet hij toch niet terugkeren in de Tweede Kamer. Dat vindt bijna de helft van de Nederlandse kiezers (48 procent), zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Verheijen legde zijn werk als Kamerlid afgelopen week tijdelijk neer, in afwachting van een onderzoek naar zijn declaratiegedrag in zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg. Naast ophef over zijn declaraties, is er ook aangifte gedaan tegen Verheijen. Een bedrijf beschuldigt de VVD’er van corruptie in de tijd dat hij wethouder van Venlo was.

Overigens vindt ook bijna de helft van alle kiezers (47 procent) dat Verheijen zijn werk wel degelijk weer kan oppakken als de aantijgingen over corruptie van tafel zouden zijn. Van de VVD-kiezers is 62 procent die mening toegedaan.

zie ook: 22-02-2015: Peiling: Stabiele electorale periode aan vooravond van start campagne PS2015

image2

IMG_0862

IMG_0861

Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

Elsevier 20.02.2015 Er zijn nieuwe beschuldigingen geuit tegen VVD-Kamerlid Mark Verheijen. Ook in zijn rol als Gedeputeerde van de provincie Limburg zou hij hebben geprobeerd projectontwikkelaar Piet van Pol voor te trekken. Dit is wat we tot nu toe weten.

Volgens de Maastrichtse advocaat Richard Wagemans zette Verheijen partijgenoten ertoe aan om een concurrent van Van Pol te belasteren.

Elsevier onthulde eerder dat Verheijen in anderhalf jaar tijd 10.750 euro ontving van Van Pol voor zijn verkiezingscampagnes. In zijn tijd als VVD-wethouder te Venlo (2006-2011) zette Verheijen zich in voor een door Van Pol te ontwikkelen bioscoop.

Van Pol kreeg een bouwterrein voor een bedrag dat 135.000 euro onder de taxatiewaarde lag. De Venlose Rekenkamer meldde later dat Van Pol 400.000 euro winst had gemaakt.

Schadeclaim

Zakenman Wout Heijmans, vertelde in Elsevier dat hij een bouwvergunning kwijtraakte door toedoen van Verheijen. De toenmalige wethouder liet de vergunning van Heijmans vernietigen om zijn vriend en sponsor Van Pol te bevoordelen: diens bioscoop kreeg het monopolie. Heijmans had een tweede bioscoop willen bouwen in Venlo, maar dat project strandde.

Heijmans kondigde in Elsevier een schadeclaim aan tegen Verheijen. Advocaat Wagemans startte eergisteren namens Heijmans de schadeprocedure door bij Justitie een strafklacht in te dienen tegen Verheijen wegens omkoping.  Een strafrechtelijke veroordeling kan dienen als basis voor een civielrechtelijke schadeclaim tegen Verheijen.

Lees ook…

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Crimineel geld

Wagemans en zijn cliënt Heijmans zeggen nu tegen elsevier.nl dat Justitie ook de gedragingen van Verheijen moet onderzoeken in zijn periode als gedeputeerde (maart 2011 – september 2012). Hij zou de Venlose VVD-raadsleden John Heuvelings en Sraar Geelen hebben bewerkt om in de raadszaal het verhaal rond te strooien dat Heijmans banden onderhield met de plaatselijke drugsmaffia en dat Heijmans zijn bouwplan financierde met crimineel geld.

‘Een ernstige vorm van smaad, die er alleen maar op was gericht een extra Bibob-onderzoek uit te lokken en de bouwvergunning voor Heijmans te vertragen,’ zegt Wagemans. ‘Verheijen had de hand in deze beschuldigingen. Hij zat in de zak van Van Pol. Hij spande ook samen met zijn opvolger in Venlo, VVD-wethouder Twan Beurskens.’ Heijmans zegt dat de VVD’ers er vooral op uit waren hem te beschadigen. Hij heeft zich later in een brief aan de gemeenteraad beklaagd over de loze beschuldigingen.

Geen reactie

Dat er in de gemeenteraad over mogelijke criminele financiers van Heijmans werd gesproken, staat vast. Of Verheijen de aanstichter was van de aantijgingen, is thans moeilijk na te gaan. Verheijen zelf neemt zijn telefoon niet meer op en beantwoordt geen sms-berichten. Beurskens – inmiddels gedeputeerde – laat weten dat hij niet wil reageren. VVD-raadslid Geelen zegt dat hij destijds in de gemeenteraad heeft gezegd dat Heijmans niet aan de gestelde voorwaarden van een bouwvergunning kon voldoen, omdat ‘de BIBOB-procedure niet was voltooid’. Geelen ontkent dat hij daarover contact had met Verheijen.

VVD-raadslid Heuvelings neemt wel de telefoon op, maar zegt geen tijd te hebben: ‘Ik sta op een golfbaan in Spanje.’

In verband met een bouwvergunning voor Heijmans was al in 2007 een Bibob-onderzoek ingesteld. Uit de documentatie waarover  Elsevier beschikt, blijkt dat Heijmans géén banden had met criminelen of twijfelachtige financiers.

zie ook;

18 feb Verheijen legt werkzaamheden voorlopig neer

20 jan Geen gewone verdachte: de twee verlammende jaren van Van Rey

26 okt 2014 Corruptie is ook een Nederlands fenomeen

Nieuwe beschuldigingen geuit over VVD’er Verheijen

VK 20.02.2015 De Limburgse ondernemer die deze week aangifte deed tegen VVD-politicus Mark Verheijen, beschuldigt hem nu ook van het verspreiden van valse roddels. Ondernemer Wout Heijmans denkt dat Verheijen de hand heeft gehad in het verspreiden van ongefundeerde beschuldigingen over banden met een beruchte Venlose drugscrimineel.

Zijn advocaat Richard Wagemans heeft dat vandaag bevestigd naar aanleiding van een bericht van Elsevier. Ondernemer Wout Heijmans wilde in Velden een bioscoop beginnen. Hij voert nu een verbeten strijd omdat hij meent dat hij is tegengewerkt door voormalig wethouder Verheijen. De VVD-wethouder zou zijn omgekocht door een concurrerende projectontwikkelaar.

Nieuwe beschuldigingen geuit over VVD’er Verheijen

NU 20.02.2015 De Limburgse ondernemer die deze week aangifte deed tegen VVD-politicus Mark Verheijen, beschuldigt hem nu ook van het verspreiden van valse geruchten.

Ondernemer Wout Heijmans denkt dat Verheijen de hand heeft gehad in het verspreiden van ongefundeerde beschuldigingen over banden met een beruchte Venlose drugscrimineel.

Zijn advocaat Richard Wagemans heeft dat vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van Elsevier.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen

Nieuwe beschuldigingen over VVD’er Verheijen

Telegraaf 20.02.2015  De Limburgse ondernemer die deze week aangifte deed tegen VVD-politicus Mark Verheijen, beschuldigt hem nu ook van het verspreiden van valse roddels. Ondernemer Wout Heijmans denkt dat Verheijen de hand heeft gehad in het verspreiden van ongefundeerde beschuldigingen over banden met een beruchte Venlose drugscrimineel. Zijn advocaat Richard Wagemans heeft dat vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van Elsevier.

Gerelateerde artikelen;

20-02: VVD moet Verheijen blijven beschermen

19-02: ‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

13-02: Druk op VVD’er neemt toe

12-02: Onderzoek naar controle declaraties

Welke invloed heeft de affaire-Verheijen op de VVD?

Trouw 19.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen kwam al in opspraak vanwege zijn declaratiegedrag en zit sinds gisteren onbetaald thuis nu er aangifte tegen hem is gedaan wegens corruptie. Welke invloed zal dit hebben op de verkiezingsuitslag van de VVD?  “Hij was een aanstormend talent”, vertelt parlementair verslaggever Wilfried van der Bles.

Rutte en Zijlstra slaan nu een modderfiguur, aldus  Politiek verslaggever Wilfried van der Bles.

Verheijen blundert terwijl de verkiezingen voor de deur staan. Loopt dit slecht af voor de VVD?
“Dat is niet zo makkelijk te voorspellen. Het geheugen van de kiezer is kort en de verkiezingen zijn pas over vier weken. Op de korte termijn is deze affaire wel schadelijk voor Rutte en Zijlstra, die de zaak bagatelliseerden. Dat is pijnlijk, nu Verheijen zichzelf op non-actief heeft gesteld. Rutte en Zijlstra slaan nu een modderfiguur. Maar ik weet absoluut niet welke electorale impact dit gaat hebben.

Verwant nieuws;

VVD-leden: reactie partijtop op affaire Verheijen ongepast

VK 19.02.2015 Acht op de tien VVD-leden vinden dat politiek leider Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra ‘ongepast’ hebben gereageerd door de affaire rond het declaratiepatroon van VVD-Kamerlid Mark Verheijen te bagatelliseren. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 550 VVD-partijleden.

Maar liefst 86 procent van de ondervraagden vindt dat de partijvoorzitter Henri Keizer een onderzoek had moeten laten instellen naar aanleiding van de publicatie van NRC Handelsblad over de declaraties van Verheijen als wethouder en gedeputeerde.

De meeste VVD-leden (83 procent) menen dat hun partij niet meer integriteitsproblemen kent dan andere partijen. Uit onderzoek van Vrij Nederland blijkt de VVD juist hoog te scoren in de categorie ‘politieke affaires’ ten opzichte van andere partijen. Tien onderzoeken lopen momenteel en uit tien eerdere onderzoeken volgden veroordelingen.

Leden VVD vinden reactie partij op kwestie-Verheijen ongepast

NU 19.02.2015 Acht op de tien VVD-leden vindt dat hun eigen partijtop ongepast heeft gereageerd op de onthullingen over onterechte declaraties door VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 550 leden van de VVD.

De kritiek richt zich op premier en VVD-leider Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die de kwestie-Verheijen vorige week afdeden als “opgeblazen” en “een akkefietje”.

Opstappen

Verder vindt bijna een kwart van de ondervraagde leden dat Verheijen per direct moet opstappen. Nog eens 60 procent vindt dat hij dat moet doen als blijkt dat hij onterecht heeft gedeclareerd. 13 procent vindt dat niet nodig. 71 procent vindt dat een Kamerlid van ‘onbesproken gedrag’ moet zijn als het gaat om declaraties.

Overigens vindt 83 procent van de VVD-leden dat zich binnen de VVD niet meer integriteitsproblemen voordoen dan binnen andere partijen.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

Telegraaf 19.02.2015 Acht op de tien VVD-leden vindt dat hun eigen partijtop ongepast heeft gereageerd op de onthullingen over onterechte declaraties door VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 550 leden van de VVD.

De kritiek richt zich op premier en VVD-leider Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die de kwestie-Verheijen vorige week afdeden als ‘opgeblazen’ en ‘een akkefietje’. De VVD-jongerenorganisatie JOVD uitte daar kritiek op en 79 procent van de gevraagde VVD-leden is het daar mee eens. Ook vindt een ruime meerderheid (86 procent) dat de VVD-top meteen een onderzoek had moeten instellen toen het nieuws over de declaraties van Verheijen bekend werd.

Wethouder Arcen: geen bewijs

Telegraaf 19.02.2015  Oud-wethouder Will Verberk vindt het nog steeds vreemd dat het plan voor een bioscoop in Velden nooit is gerealiseerd, maar hij heeft geen bewijs dat het plan is gedwarsboomd door de in opspraak geraakte VVD-politicus Mark Verheijen. „Er moet iets gespeeld hebben, maar ik weet niet wat”, zegt CDA’er Verberk donderdag in een reactie op de aangifte van ondernemer Wout Heijmans tegen Verheijen wegens corruptie.

Gerelateerde artikelen;

19-02: Verheijen aan kant na corruptieklacht

19-02: Geplaagde VVD in rep en roer

18-02: Aangifte tegen Kamerlid Verheijen

Is Mark Verheijen too big to fail?

Elsevier 18.02.2015 Wanneer je de regeringspartij als Kamerlid in opspraak brengt, is het normaal gesproken einde verhaal. Maar gek genoeg geldt dit niet voor Mark Verheijen.

Is Mark Verheijen too big to fail? Je zou het langzamerhand wel zeggen. Normaal gesproken val je bij de VVD tamelijk snel in ongenade als je de regeringspartij in opspraak brengt.

Kamerleden als René Leegte (2015), Johan Houwers (2013) enMatthijs Huizing (ook 2013) kunnen er van meepraten. Ze moesten (Leegte) hun portefeuille inleveren na een publicitaire blunder, dan wel vertrekken (Houwers, Huizing) als Kamerlid wegens akkefietjes met justitie.

Guido van Woerkom? Geen poot stak de partijtop uit toen de VVD’er en kandidaat-Nationale ombudsman aan de schandpaal werd genageld wegens een vier jaar oude uitspraak.

Maar Verheijen – een gekoesterd talent van de partij; zuidelijk stemmenkanon en nu prominent Kamerlid – lijkt wel van teflon.Veel affaires, niks blijft kleven.

Dat kan veranderen. Eerdere onthullingen van Elsevier – over Verheijens wel erg nauwe betrekkingen in Venlo met de nu van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol – leidden nog niet tot concrete stappen van de partij.

Nu, na een publicatie van NRC Handelsblad over Verheijens omstreden declaratiegedrag als gedeputeerde van Limburg, komen er twee onderzoeken. Eén van de VVD-integriteitscommissie, één van Limburg.

Zelfs als die vaststellen dat er qua declaraties weinig aan de hand was, zou de kwestie-Verheijen binnen de VVD niet voorbij moeten zijn. Zijn nauwe betrekkingen met Van Pol – die veel geld in zijn campagnekas stortte en ten koste van een andere ondernemer, die woensdag aangifte deed tegen Verheijen, een grote bioscoop mocht bouwen – rieken domweg naar cliëntelisme.

Niet strafbaar wellicht, maar wel laakbaar. Dat Verheijen zich steeds beroept op zijn ‘integriteit’ maakt zijn zaak niet sterker en de reputatieschade voor zijn partij alleen maar groter. Een beetje integere vent was allang zelf opgestapt.

zie ook;

Omstreden VVD’er Verheijen op non-actief

VK 18.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen schort zijn werkzaamheden als parlementariër per direct op nu zijn integriteit van verschillende kanten tegen het licht wordt gehouden.

Vandaag werd er aangifte tegen hem gedaan door een ondernemer die zich benadeelt voelt en de VVD’er corrupte praktijken verwijt. Eind vorige week besloot zijn partij, na lang aarzelen, een integriteitscommissie de declaraties van Verheijen nader te onderzoeken na gemor in partij en samenleving.
‘Vandaag is er aangifte tegen mij gedaan. Dit is nu een zaak voor het OM en het past mij niet daar publiekelijk op te reageren’, liet Verheijen weten.

Integriteit

De commissie integriteit van de VVD doet onderzoek naar het declaratiegedrag van Verheijen. De commissie besloot hiertoe na de ophef over een stuk in NRC Handelsblad. Deze meldde dat het Kamerlid als gedeputeerde van Limburg duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens Verheijen gaat het om veel minder geld. Hij noemde het artikel ‘tendentieus’.
Premier Rutte en VVD-fractievoorzitter Zijlstra namen het toen voor Verheijen op. Maar na onrust in VVD-afdelingen werd toch besloten tot een onderzoek van de commissie integriteit van de partij. Die commissie, onder leiding van oud-europarlementariër Jan Kees Wiebenga, verwacht binnen twee weken met een uitkomst te komen.

KAMERLID VERHEIJEN (VVD) SCHORT WERKZAAMHEDEN OP

BB 18.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen schort zijn werkzaamheden op. Hij heeft dat woensdagavond laten weten.

Integriteit

‘Ik heb aan fractievoorzitter Halbe Zijlstra verzocht mijn werkzaamheden als Kamerlid op te mogen schorten tot de uitkomst van het onderzoek van de Commissie Integriteit. Dit betekent dat ik tot de uitkomst van dit onderzoek geen werkzaamheden verricht en de door mij te ontvangen schadeloosstelling voor deze periode zal terugstorten.”

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD’er Verheijen schort werkzaamheden op wegens corruptieonderzoek

Trouw 18.02.2015 VVD’er Mark Verheijen stopt tijdelijk met zijn werkzaamheden bij de VVD. De integriteitscommissie van de partij is een onderzoek naar de politicus gestart. Verheijen zal stoppen met werkzaam zijn voor de partij, totdat dit onderzoek voorbij is.

De commissie integriteit van de VVD doet nu onderzoek naar het declaratiegedrag van Verheijen. De commissie besloot hiertoe na de ophef over een stuk in NRC Handelsblad. Deze meldde dat het Kamerlid als gedeputeerde van Limburg duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens Verheijen gaat het om veel minder geld. Hij noemde het artikel ‘tendentieus’.

Ondernemer doet aangifte tegen Verheijen wegens corruptie

Elsevier 18.02.2015 De Limburgse ondernemer Wout Heijmans heeft met zijn bedrijf Taurus aangifte gedaan tegen VVD-Kamerlid Mark Verheijen wegens corruptie. Heijmans beweert dat Verheijen Van Pol heeft bevooroordeeld bij een vastgoedproject. Dat bevestigt Heijmans aan elsevier.nl.

Advocaat Richard Wagemans heeft de aangifte namens Heijmans ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM). Heijmans (63) kreeg in 2008 met zijn bedrijf Taurus een bouwvergunning voor een evenementenpark met bioscoopzalen. Hij investeerde 2,8 miljoen euro. Maar na de verkiezingen van 2009 vernietigde het college van Burgemeester en Wethouders van Venlo in 2010 de bouwvergunning.  De verantwoordelijke wethouder, Mark Verheijen, gaf voorrang aan een ander bioscoopproject in de gemeente, dat van Piet van Pol.

Aangifte tegen Kamerlid Verheijen

Telegraaf 18.02.2015 Het Limburgse partycentrum Taurus heeft woensdag aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) wegens corruptie. Het bedrijf beschuldigt Verheijen van corruptie in zijn tijd als wethouder in Venlo.

Ondernemer Wout Heijmans meent dat hij is tegengewerkt door Verheijen bij zijn poging om een bioscoop te bouwen in Velden. Verheijen zou zo Van Pol bevoordelen die een bioscoop bouwt in Venlo, staat in het verzoek tot strafvervolging.

Gerelateerde artikelen;

16-02: VVD-jeugd boos op Rutte

15-02: ‘Niet meteen loopbaan opgeven’

15-02: Verlies voor regeringspartijen

13-02: Druk op VVD’er neemt toe

Limburgs bedrijf doet aangifte tegen VVD’er Verheijen om corruptie›

NRC 18.02.2015 Het bedrijf Taurus van de Limburgse ondernemer Wout Heijmans heeft vandaag aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) wegens corruptie. Dat meldt persbureau ANP. Verheijen zou zich als wethouder in Venlo schuldig hebben gemaakt aan corruptie, stelt het bedrijf.

Heijmans denkt dat hij door Verheijen is tegengewerkt bij zijn poging een bioscoop te bouwen in Velden, een dorp in de gemeente Venlo. Verheijen zou de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol, die een bioscoop bouwt in Venlo, hebben bevoordeeld, zo is te lezen in het verzoek tot strafvervolging. Van Pol wordt verdacht van corruptie.

INGETROKKEN VERGUNNING

De oprichter van Taurus liet eind vorig jaar tegenover Elsevier weten een schadeclaim voor te bereiden tegen het VVD-Kamerlid. Hij zei dat hij 1,5 miljoen euro schade heeft geleden.

Bouwbedrijf doet aangifte tegen VVD’er Verheijen om corruptie

NU 18.02.2015 Het Limburgse bedrijf Taurus heeft woensdag aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) wegens corruptie. Het bedrijf beschuldigt Verheijen van corruptie in zijn tijd als wethouder in Venlo. Ondernemer Wout Heijmans meent dat hij is tegengewerkt door Verheijen bij zijn poging om een bioscoop te bouwen in Velden.

Verheijen zou zo de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol bevoordelen die een bioscoop bouwt in Venlo, staat in het verzoek tot strafvervolging.

Declaraties

Het Kamerlid kwam afgelopen weken opnieuw in opspraak, toen NRC onthulde dat Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro’s onterecht zou hebben gedeclareerd. Verheijen erkende direct dat er inderdaad sprake was van een aantal foute declaraties en beloofde deze terug te betalen. Wel noemde hij het bericht “opgeblazen”. Ook premier en partijleider Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra kwamen tot dat oordeel.

Toch besloot de partij, die de laatste jaren regelmatig in het nieuws kwam met integriteitsschandalen, de declaratiezaak toch te gaan onderzoeken. De commissie gaat kijken naar “de feiten, de ernst en de verwijtbaarheid en daar een oordeel over vellen”.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Reactie Rutte op declaratiegedrag Verheijen stoort VVD-jongeren

NU 17.02.2015 De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, vindt het ongepast hoe premier Mark Rutte en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zich hebben uitgelaten over het declaratiegedrag van Kamerlid Mark Verheijen.

Volgens de liberale jongeren was het correct geweest om de resultaten van een integriteitsonderzoek af te wachten, in plaats van de kwestie als ”opgeblazen” te kwalificeren. JOVD-voorzitter Tom Leijte heeft dat maandag laten weten.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen VVD Mark Rutte

Gerelateerde artikelen;

VVD-jeugd boos op Rutte

Telegraaf 16.02.2015  De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, vindt het ongepast hoe premier Mark Rutte en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zich hebben uitgelaten over het declaratiegedrag van Kamerlid Mark Verheijen. Volgens de liberale jongeren was het correct geweest om de resultaten van een integriteitsonderzoek af te wachten, in plaats van de kwestie als „opgeblazen” te kwalificeren. JOVD-voorzitter Tom Leijte heeft dat maandag laten weten.

Gerelateerde artikelen

15-02: ‘Niet meteen loopbaan opgeven’

15-02: Verlies voor regeringspartijen

13-02: Druk op VVD’er neemt toe

12-02: Onderzoek naar controle declaraties

12-02: ‘Ik ben een politicus en geen heilige’

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

NU 16.02.2015 De pas 38-jarige Mark Verheijen was in 2012 met plek negentien de hoogstgenoteerde nieuweling op de kandidatenlijst van de VVD voor de Kamerverkiezingen. Nu lijkt zijn politieke carrière aan een zijden draad te hangen.

Landelijk kwam Verheijen in beeld toen hij vanaf 2010 tijdelijk partijvoorzitter was en er in 2011 in slaagde om met de PVV en het CDA een college te vormen in de provincie Limburg.

In de jaren ervoor had hij in Limburg al de nodige bekendheid opgebouwd als wethouder en fractievoorzitter in Venlo en gedeputeerde bij de provincie.

Piet van Pol

De naam van Verheijen wordt steeds meer geïnfecteerd door de schandalen. Zo was hij in zijn tijd als wethouder verdacht innig met projectontwikkelaar Piet van Pol, die vervolgd wordt voor zijn betrokkenheid in de zaak rond de van corruptie verdachte Roermondse VVD-politicus Jos van Rey.

Van Pol stortte geld in de campagnekas van Verheijen, en Verheijen zou Van Pol hebben geholpen aan de gunning van een megaklus in Venlo, zo onthulde Elsevier eind 2014.

Declaraties

Het is dan ook opmerkelijk dat Verheijen kan blijven zitten na een nieuwe rel. NRC onthulde half februari dat hij ondeugdelijke declaraties zou hebben ingediend in zijn tijd als gedeputeerde.

Onderzoek

Als er vanuit de partijafdelingen gemor oplaait over het hand boven het hoofd houden bij Verheijen, start de partij alsnog een integriteitsonderzoek. Waarschijnlijk komt de permanente integriteitscommissie al deze maand met conclusies.

Of Verheijen echt schuldig is aan integriteitsschendingen is nu moeilijk vast te stellen, maar het ontstane beeld kleeft aan het imago van Verheijen en juist dat is gevaarlijk. In Den Haag is het beeld immers dodelijker dan de feiten, zeker als dat beeld de partij schade kan doen.

Lees meer over: Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen+

Conclusies onderzoek VVD-Kamerlid Verheijen binnen twee weken verwacht

NU 16.02.2015 De vaste integriteitscommissie van de VVD die onderzoek doet naar het declaratiegedrag van Tweede Kamerlid Mark Verheijen, verwacht al binnen twee weken met de conclusies te komen. Dat laat een partijwoordvoerder maandag weten aan NU.nl.

NRC onthulde vorige week dat Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro’s onterecht zou hebben gedeclareerd. De commissie gaat kijken naar “de feiten, de ernst en de verwijtbaarheid en daar een oordeel over vellen”.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen

Zijlstra doet gesjoemel van Verheijen af als ‘akkefietje’

Elsevier 15.02.2015 Voor VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is het gesjoemel met declaraties van Kamerlid Mark Verheijen niet meer dan ‘een akkefietje’. Volgens Zijlstra gaat het slechts om ‘een vergissing’.

Na premier Mark Rutte (VVD) houdt ook Tweede Kamerfractievoorzitter Zijlstra Verheijen het hand boven het hoofd. In het tv-programma Buitenhof zei de VVD’er dat we ‘dit akkefietje’ vooral niet moeten opblazen.

Lees ook…

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Gerommel

De VVD blijft, ondanks een eerdere corruptie- en de huidige declaratieaffaire, achter het Kamerlid staan. Uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek afgelopen week dat de VVD’er als gedeputeerde in Limburg heeft gerommeld met declaraties.

Nog een affaire

Het kan geen toeval zijn dat dit uitgerekend een etentje met Van Pol was. Rond de projectontwikkelaar en Verheijen speelt namelijk een andere affaire, zo bleek eerder uit onderzoek van Elsevier.

‘Niet meteen loopbaan opgeven’

Telegraaf 15.02.2015 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra snapt de onrust in de VVD na berichten over het declaratiegedrag van Mark Verheijen. Maar hij vindt dat iemand na een krantenbericht „niet meteen zijn carrière hoeft op te geven”. Daarom is hij deze week voor Verheijen gaan staan. Zijlstra zei dat zondag in Buitenhof.

NRC Handelsblad meldde deze week dat Verheijen in zijn vorige functie als Limburgs gedeputeerde duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens het Kamerlid gaat het om veel minder geld. Hij noemde het artikel „tendentieus”. Premier en VVD-leider Mark Rutte en Zijlstra namen het voor hem op. Zij noemden de zaak opgeblazen.

Gerelateerde artikelen;

15-02: Verlies voor regeringspartijen

12-02: ‘Ik ben een politicus en geen heilige’

12-02: VVD-Kamerlid Verheijen mag blijven zitten

‘Niet meteen loopbaan opgeven na krantenbericht’

NU 15.02.2015 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra snapt de onrust in de VVD na berichten over het declaratiegedrag van Mark Verheijen. Maar hij vindt dat iemand na een krantenbericht ”niet meteen zijn carrière hoeft op te geven”. Dat is de reden waarom Zijlstra deze week voor Verheijen is gaan staan, zo zei hij zondag in Buitenhof.

NRC Handelsblad meldde deze week dat Verheijen in zijn vorige functie als Limburgs gedeputeerde duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens het Kamerlid gaat het om veel minder geld. Hij noemde het artikel ”tendentieus”.

Lees meer over: Halbe Zijlstra Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

Mark Verheijen, betaal terug plus 25 procent

VK 14.02.2015  De VVD-top blijft Tweede-Kamerlid Mark Verheijen steunen, aldus de Volkskrant. Dat Verheijen tijdens zijn loopbaan als gedeputeerde ten onrechte gemeenschapsgeld heeft geïncasseerd voor kosten die hij maakte als privépersoon of als VVD-politicus moet hem niet te zeer worden nagedragen, want het gaat maar om ‘hele kleine dunne feitjes’. Verheijen heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt in zijn declaraties en zal de ten onrechte geïncasseerde bedragen terugbetalen.

Op basis van de ‘fraudewet’ die per 1 januari 2013 werd ingevoerd, diende iedere uitkeringsgerechtigde die door een foute opgave van gegevens te veel gemeenschapsgeld had ontvangen niet alleen het ten onrechte uitbetaalde bedrag volledig terug te betalen, maar ook nog eens een bedrag van 100 procent als boete daarbovenop. Ook als er geen sprake was van keiharde fraude, maar van hele kleine dunne feitjes. De Raad van State had weliswaar tegen het wetsontwerp geadviseerd, maar de regering, onder leiding van Verheijens VVD, drukte de wet er gewoon door. Niet dat nu direct werd verwacht dat deze wet bewuste uitkeringsfraude daadwerkelijk effectief zou bestrijden, maar de invoering ervan werd toch belangrijk gevonden, onder andere om het draagvlak van de sociale zekerheid te vergroten.

VVD gaat declaraties Verheijen na

Trouw 14.02.2015 Na twee dagen beraad stelt de VVD een integriteitsonderzoek in naar Tweede Kamerlid Mark Verheijen. De liberaal heeft in zijn tijd als als Limburgse gedeputeerde (2011-2012) gesjoemeld met declaraties, zo erkende hij deze week na berichten in NRC Handelsblad. Een interne commissie zoekt nu uit of dit in strijd is met de integriteitsregels van de partij.

  • Het VVD-duo is mogelijk te snel voorbijgegaan aan de integriteitsregels die sinds twee jaar gelden binnen de partij.

Dat kan nog een pijnlijke exercitie worden voor premier Mark Rutte en fractieleider Halbe Zijlstra. Zij namen Verheijen woensdag meteen in bescherming. Rutte vond de verhalen ‘erg opgepompt’, Zijlstra sprak over een ‘opgeblazen’ zaak en vond dat zijn fractiegenoot ‘prima’ zijn werk kan blijven doen. Verheijen had zijn excuses toch aangeboden en aangegeven het onterecht gedeclareerde geld terug te storten?

Verwant nieuws;

LIMBURG NEEMT CONTROLE OP DECLARATIES ONDER DE LOEP

BB 12.02.2015 De provincie Limburg laat een externe deskundige onderzoeken of de controle op declaraties nog adequaat is. De Limburgse gouverneur Theo Bovens schrijft dat donderdag aan Provinciale Staten naar aanleiding van berichten over verkeerde declaraties door voormalig gedeputeerde en huidig Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD). In het geval van de uitgaven van Verheijen wordt onderzocht of het controlesysteem goed is toegepast.

GERELATEERDE ARTIKELEN

VVD-commissie onderzoekt declaraties Verheijen

VK 13.02.2015 De VVD leek weg te komen met een nieuwe pijnlijke affaire in eigen gelederen, maar gemor in achterban en samenleving heeft de partij tot inkeer doen komen. Na crisisberaad besloot de VVD-top vanmiddag dat een interne commissie onderzoek gaat doen naar het omstreden declaratiegedrag van het in opspraak geraakte Kamerlid Mark Verheijen.

VVD-partijvoorzitter Henry Keizer, vanavond: ‘Wij hebben de afgelopen dagen goed nagedacht en geconcludeerd dat het verstandig zou zijn als onze permanente commissie integriteit hiernaar gaat kijken.’ Het onderzoek vindt officieel plaats op verzoek van Verheijen zelf.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Ex-VVD’er Hooijmaijers: ‘Ik ben vol-le-dig ten onrechte veroordeeld’

VVD-top blijft Kamerlid Verheijen steunen na ‘onjuiste declaraties’

VVD-Kamerlid declareerde onterecht ‘duizenden euro’s’

VVD onderzoekt declaratiegedrag Tweede Kamerlid Mark Verheijen

NU 13.02.2015 De commissie integriteit van de VVD gaat onderzoek doen naar het declaratiegedrag van Tweede Kamerlid Mark Verheijen tijdens zijn vorige politieke leven als gedeputeerde van Limburg. Dat gebeurt op verzoek van Verheijen, aldus de partij vrijdag.

De commissie gaat kijken naar ”de feiten, de ernst en de verwijtbaarheid en daar een oordeel over vellen”. NRC Handelsblad meldde deze week dat het Kamerlid duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens Verheijen gaat het om veel minder geld.

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

Druk op VVD’er neemt toe

Telegraaf 13.02.2015  De positie van VVD-Kamerlid Mark Verheijen komt steeds meer onder druk te staan. Hij is in opspraak geraakt nadat bekend werd dat hij in een vorige baan als provinciebestuurder te veel declareerde.

Partijgenoten buiten Den Haag zeggen dat de VVD-top Verheijen de hand boven het hoofd houdt. Binnen de Tweede Kamerfractie zijn er vragen gesteld over de bescherming die de Limburger wordt geboden, door het uitspreken van steun door Zijlstra en premier Rutte. Fractieleider Zijlstra wil niks weten van het wegsturen van zijn fractiegenoot.

Gerelateerde artikelen;

12-02: Onderzoek naar controle declaraties

12-02: ‘Ik ben een politicus en geen heilige’

Kamerlid Verheijen vraagt zelf integriteitsonderzoek bij VVD aan›

NRC 13.02.2015 De integriteitscommissie van de VVD stelt een onderzoek in naar Kamerlid Mark Verheijen. Het onderzoek is door Verheijen zelf aangevraagd. Het VVD-Kamerlid ligt onder vuur wegens zijn declaratiegedrag. Ook binnen de partij is er kritiek.

Het onderzoek van de Commissie Integriteit zal kijken naar de ‘feiten, de ernst en de verwijtbaarheid’. VVD-voorzitter Henry Keizer laat in een verklaring van het partijbureau het volgende weten over het onderzoek.

Afgelopen woensdag bleek dat Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg ten onrechte duizenden euro’s had gedeclareerd. Verheijen erkende ‘een aantal keer onjuist gedeclareerd te hebben’ maar ook dat het bedrag lager ligt. Hij beloofde het geld terug te zullen betalen. Verheijen in een reactie op de berichtgeving van woensdag.

Binnen de partij heeft de zaak tot veel ophef geleid. Zo publiceerde de afdeling Menameradiel vandaag een verklaring met de kop Wij zijn klaar met de affaires. Daarin wordt de VVD-top verweten ‘bagatelliserend’ te reageren op de zaak-Verheijen. Zo liet premier Rutte weten de zaak ‘erg opgeblazen’ te vinden.

VVD-KAMERLID VERHEIJEN DECLAREERDE TE VEEL IN OUDE BAAN

BB 11.02.2015 Het VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft als gedeputeerde in de provincie Limburg ten onrechte declaraties ingediend. Een woordvoerder van de VVD-fractie bevestigt woensdag berichtgeving hierover in NRC Handelsblad. De zaak zal geen gevolgen hebben voor de positie van Verheijen, aldus de woordvoerder.

Terugstorten
Volgens de krant gaat het om ‘duizenden’ euro’s voor de jaren 2011 en 2012. Verheijen heeft laten weten het te veel ontvangen bedrag terug te storten, laat de woordvoerder weten. Die kon niet zeggen om hoeveel geld het precies gaat. Verheijen zit sinds 2012 in de Kamer.

GERELATEERDE ARTIKELEN

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Elsevier 11.02.2015 Na een eerdere corruptieaffaire rond de Limburgs projectontwikkelaar is de VVD-Kamerlid Mark Verheijen woensdag opnieuw in opspraak. Elsevier-redacteur Eric Vrijsen schreef in november een artikel over Verheijen, die aan Van Pol geld vroeg voor zijn campagne.

In de Limburgse VVD onderhielden politici de laatste jaren wel erg nauwe contacten met ondernemers. De Roermondse ex-wethouder Jos van Rey moet zich hiervoor bij de rechtbank verantwoorden. Maar hij was niet de enige die zich via contacten met zakenlieden opwierp als lokale sterke man.

Lees ook;

Na corruptie- nu declaratieaffaire rond VVD’er Verheijen

zie ook;

5 nov 2014 Verheijen ontving flinke bedragen van omstreden projectontwikkelaar

13:27 Na corruptie- nu declaratieaffaire rond VVD’er Verheijen

26 nov 2014 Schadeclaim tegen VVD-Kamerlid Verheijen vanwege ‘smeergeld’

Limburg vergadert over declaraties Verheijen

NU 11.02.2015 Het Limburgs Parlement (Provinciale Staten) houdt op verzoek van de SP en PVV een extra vergadering over de declaratieaffaire rond VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Hij declareerde te veel in zijn periode als gedeputeerde in Limburg.

Beide partijen, die samen genoeg zetels hebben om het debat op de agenda te zetten, vinden het onverteerbaar dat hij te veel bonnetjes inleverde.

SP-voorman Daan Prevoo vindt het geen incident meer, maar ”symptomatisch voor Limburg” om te veel te declareren. ”Of de gedragscode is niet goed of de controle niet. We moeten hier wat aan doen”, aldus Prevoo.’

Lees meer over: Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

VVD-Kamerlid declareerde onterecht ‘duizenden euro’s’

VK 11.02.2015 Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) heeft als gedeputeerde van de provincie Limburg in 2011 en 2012 voor ‘duizenden euro’s’ ten onrechte gedeclareerd. Dit schrijft NRC Handelsblad op basis van declaraties uit die tijd. Een woordvoerder van de VVD-fractie bevestigt de berichtgeving.

Ik ben een politicus, geen heilige. Ik ben niet feilloos, aldus VVD’er Mark Verheijen.

Verheijen zou zich onder andere vijf keer met zijn provinciale dienstauto op en neer hebben laten rijden tussen Limburg en de Randstad voor een bijbaan, terwijl hij daarvoor gewoon een reiskostenvergoeding ontving. ‘Dat was gewoon stom’, zegt Verheijen in NRC. ‘Ik ben oprecht van mening dat ik het zo goed als mogelijk heb geprobeerd te scheiden. Maar ik ben een politicus, geen heilige. Ik ben niet feilloos.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD-top blijft Kamerlid Verheijen steunen na ‘onjuiste declaraties’

VVD-Kamerlid Verheijen declareerde te veel in oude baan

NU 11.02.2015 Het VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft als gedeputeerde in de provincie Limburg ten onrechte declaraties ingediend. Een woordvoerder van de VVD-fractie bevestigt woensdag berichtgeving hierover in NRC Handelsblad.

Volgens de krant gaat het om ”duizenden” euro’s die onjuist gedeclareerd zijn in de jaren 2011 en 2012. Verheijen zit sinds 2012 in de Kamer. Hij is daar woordvoerder Europa. “Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt”, zei Verheijen in een reactie tegen de verzamelde pers. De ten onrechte gedeclareerde kosten zal hij terugbetalen.

Integriteit

Het Kamerlid kwam vorig jaar in opspraak door een artikel in Elsevier. Het weekblad meldde toen dat Verheijen in zijn periode dat hij in de Limburgse politiek actief was geld zou hebben aangenomen van de omstreden vastgoedontwikkelaar Piet van Pol. Verheijen noemde de berichtgeving “feitelijk onjuist”.

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

VVD-Kamerlid declareerde teveel

Telegraaf 11.02.2015 VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen is in opspraak gekomen doordat hij destijds als gedeputeerde van de provincie Limburg fouten heeft gemaakt met zijn declaraties. Maar volgens de VVD is het verhaal erover in NRC Handelsblad, dat de zaak woensdag onthulde, opgeblazen en kan Verheijen gewoon Kamerlid blijven.

Volgens de krant heeft Verheijen sommige privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijke VVD-bestuur in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening gebracht bij de provincie. Het gaat om „duizenden” euro’s voor de jaren 2011 en 2012, aldus NRC, die inzage had in de declaraties van Verheijen uit de zestien maanden dat hij gedeputeerde was.

Na corruptie- nu declaratieaffaire rond VVD’er Verheijen

Elsevier 11.02.2015 De dagen van Mark Verheijen als Tweede Kamerlid voor de VVD lijken geteld. Na de eerdere corruptieaffaire rond de Limburgse projectontwikkelaar Piet van Pol, blijkt het Kamerlid nu ook met declaraties te hebben gerommeld.

NRC Handelsblad heeft de declaraties van Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg eens tegen het licht gehouden. En daaruit blijkt dat het huidige Kamerlid voor duizenden euro’s in eigen voordeel heeft gesjoemeld. Zo maakte hij gratis ritjes in de dienstauto, bijvoorbeeld naar de voetbalwedstrijd PSV-VVV, maar declareerde hij die kilometers ook nog eens extra als onkosten.

Lees ook;

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Sjoemelen

Precies hetzelfde sjoemelgedrag zorgde er eerder voor dat de PvdA-staatssecretaris Co Verdaas het veld moest ruimen. De kans lijkt daarom klein dat de VVD Verheijen als Kamerlid laat zitten. Het is niet de eerste keer dat de Limburger in opspraak raakt.

Uit onderzoek van Elsevier bleek eerder dat Verheijen zich door projectontwikkelaar Van Pol heeft laten betalen voor twee politieke campagnes. Eenmaal als wethouder gaf Verheijen de projectontwikkelaar diverse voordeeltjes.

zie ook;

26 nov 2014 Schadeclaim tegen VVD-Kamerlid Verheijen vanwege ‘smeergeld’

VVD’er Verheijen declareerde ten onrechte duizenden euro’s›

NRC 11.02.2015 Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) heeft als gedeputeerde van de provincie Limburg in 2011 en 2012 voor duizenden euro’s ten onrechte gedeclareerd. Privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijke VVD-bestuur bracht hij in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening bij de provincie.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad (€), na inzage in de declaraties van Verheijen uit de zestien maanden dat hij gedeputeerde was. Verheijen erkent in een reactie een aantal keer onjuist gedeclareerd te hebben en zegt het geld te zullen terugbetalen. Zo geeft hij toe zich voor een bijbaan vijf keer in de provinciale dienstauto met chauffeur van Limburg naar de Randstad te hebben laten rijden terwijl hij van de bijbaan een reiskostenvergoeding ontving. Verheijen: “Dat was gewoon stom.” LEES VERDER›

Lees vandaag het uitgebreide verhaal over het onderzoek van NRC Handelsblad naar het declaratiegedrag: Pekingeend, skûtsjesilen en de dienstauto.

Lees meer;

VANDAAG VVD’er Verheijen declareerde ten onrechte duizenden euro’s

VANDAAG Pekingeend, skûtsjesilen en de dienstauto

VANDAAG ‘Ik ben een politicus, geen heilige. Ik ben niet feilloos’

2014 ‘VVD-Kamerlid werd als wethouder betaald door projectontwikkelaar’ ›

20 JAN Zaak-Van Rey voor de rechter. Om wie/wat gaat die ook alweer? ›

februari 11, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties