Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Verplicht de Integriteitstoets voor Wethouders

AD 21.10.2019

Integriteitstoets Wethouders

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat er een verplicht Integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat wederom wethouders worden verdacht van corruptie.

Van der Graaf CU wijst naar de stad Den Haag, waar de opgestapte wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Groep De Mos) worden verdacht. De wethouders zijn bij hun aantreden niet onderzocht op integriteit.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

“Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, aldus CU-Kamerlid Van der Graaf.

Den Haag

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet begin oktober 2019 al weten dat hij wil dat alle wethouders in Den Haag binnenkort worden gecontroleerd op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden benoemd, maar ook voor de zes zittende bestuurders.

Richard de Mos en Rachid Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag. Afgelopen woensdag namen de twee officieel ontslag. Justitie verdenkt De Mos en Guernaoui van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen de twee onschuldig te zijn.

Ondermijning voorkomen

Bij een integriteitsonderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. De verplichting van dit onderzoek moet wat CDA en CU betreft voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geregeld zijn. “Zo’n onderzoek voordat iemand is benoemd kan voorkomen dat beïnvloeding ook nog eens ondermijning wordt”, zegt CDA-Kamerlid Van der Molen.

D66 ondersteunt het voorstel en ook de VVD is positief. Wel wijst D66 er op dat een verplichte screening extra kosten voor de gemeenten met zich meebrengt. “Voor die financiering moeten wij als overheid zorgen”, zegt Kamerlid Den Boer (D66). De D66’er dient binnenkort een plan in om lokale partijen te verplichten hun financiering openbaar te maken.

Minister Ollongren heeft wetgeving in de maak om het het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Ook worden er integriteitstoetsen en gedragscodes ontwikkeld voor kandidaat-bestuurders, een verplichting zit daar nog niet in.

Kortom, de roep om een verplichte integriteitstoets voor lokale bestuurders, klinkt steeds luider !!

Overige gemeenten

De twee Haagse wethouders zijn bij hun aantreden niet extra doorgelicht. Dat bleek afgelopen week toen waarnemend burgemeester Johan Remkes bekendmaakte dit alsnog te zullen doen. Uit een rondgang blijkt dat veel gemeenten dit na de coalitievormingen in 2018 wel deden.

De gemeente Westland voerde de integriteitstoets naar de wethouders die benoemd werden, zelf uit. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt daarbij over een periode van de laatste tien jaar gekeken of er mogelijke sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Daaruit bleek bijvoorbeeld dat wethouder Leen Snijders zich niet kon buigen over het gebruik van tuinbouwgronden, een dossier waar al enkele jaren flinke discussie over werd gevoerd in de Westlandse raad. Snijders bewoont met zijn familie een huis in tuinbouwgebied, zonder dat hij een tuinbouwbedrijf heeft. Daar heeft hij wel een vergunning voor, maar het is niet handig als hij vergelijkbare gevallen aan zou moeten pakken. Daarom nam destijds waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne het dossier over.

Het college spreekt met elkaar over integri­teit, aldus Zegsman.

In tegenstelling tot Westland, besteedden Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de integriteitscontrole uit aan een extern bureau. De uitkomsten daarvan zijn in Zoetermeer door de burgemeester met de afzonderlijke wethouders doorgenomen. Maar daar blijft het volgens een zegsvrouw van de gemeente niet bij: ,,Het college spreekt met elkaar over integriteit om het integriteitsbewustzijn van de wethouder en zijn of haar omgeving te versterken en werkafspraken te maken.”

Adviezen

In Delft zijn de kandidaat-wethouders ook door een extern bureau onder de loep genomen, waarbij gekeken is naar nevenfuncties, financiële belangen en eventuele risicovolle activiteiten. De kandidaten kregen daarna ook adviezen van het bureau. Zo kreeg wethouder Stephan Brandligt het advies om zich te onthouden van beraadslagingen over zaken die de coöperatie Deelstroom Delft aangaan, omdat hij daar in deelneemt.

Een woordvoerder van Wassenaar en Voorschoten zegt dat daar ook onderzoek is gedaan bij het aantreden van het nieuwe college.

Minder valpartijen

Kortom, het leek dus goed te gaan met de wethouders in Nederland. Zo bleek het althans, want nooit eerder kwamen er zo weinig wethouders politiek ten val als in de start van de coalitieperiode 2015. Dat valt op te maken uit het jaarlijkse Wethoudersonderzoek van het vakblad Binnenlands Bestuur. Opvallend is dat er in 2013 nog 79 wethouders ten val kwamen wegens politieke redenen. Daarvan hoefden slechts zes weg om integriteitsproblemen.

Integriteitsproblemen
Integriteitsproblemen komen het vaakst in de media. Zo ging bijvoorbeeld het vertrek van de Roermondse wethouder Jos van Rey, die nog steeds verdacht wordt van ambtelijke corruptie, met veel rumoer gepaard. Maar aan het vertrek van een wethouder ligt maar zelden een integriteitsprobleem ten grondslag.

lees: GRIFFIERS KRITISCH OP VERPLICHTE VOG WETHOUDERS BB 17.01.2020

Lees ook —->>> hier;

Lees: 105 wethouders gedwongen weg in 2012 BB

Lees: 105 wethouders zijn in 2012 gedwongen opgestapt NRC

Lees: Dossier: Gevallen wethouders BB

Lees: Dossier: Integriteit BB

Zie ook: Het Haagse corruptie-meldpunt versus integriteit bestuurders

Zie ook: Den Haag de klos met Groep de Mos ??!!

Zie ook: Gerommel bij de PvdA deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Zie ook: Wethouders ten val vanwege Integriteit

Zie ook: Fraude wethouder Peter Tielemans SDOH gemeente Helmond – de nasleep

Zie ook: Gerommel met ex. wethouder Wim van der P. CDA Leende

Zie ook: Gedonder met Wethouder loco-burgemeester Jan van Cranenbroek CDA gemeente Baarle-Nassau (CDA)

Zie ook: Gedonder met wethouder Jo Palmen (BBB Lijst Palmen) in Brunssum

Zie ook: Affaire ex-wethouder Eeuwit Klink CDA Gorinchem

Zie ook: Gedonder met wethouder Turgay Tankir PvdA Nijmegen

Zie ook: Gedonder met ex-wethouder Roermond Jos van Rey VVD – deel 9 uitspraak

Zie ook: Gedonder met ex-wethouder Bob Duindam D66 gemeente Woerden

Zie ook: Gerommel met ex-wethouder Jos de Graaf CDA uit Boxmeer

Zie ook: Gerommel bij de CDA – Wethouder Jaap Verkroost CDA Stichtse Vecht

Zie ook: Gerommel met CDA-wethouder Idzerd Lautenbach gemeente Buren

Zie ook: De kwestie oud-wethouder PvdA Hatice Can-Engin Gilze en Rijen

Zie ook: Weer een wethouder de mist in !! Jos de Graaf PK Boxmeer

Zie ook: Het gerommel van VVD-wethouder Jacques Damen en CDA-burgemeester René Roep Vlissingen

Zie ook: Wethouder Jan den Uil ChristenUnie Lansingerland – gedonder

Zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 3 – VVD nummer 1

Zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit

Wethouders in Haagse regio wel gecheckt op integriteit na coalitievormingen in 2018

AD 21.10.2019 De roep om een verplichte integriteitstoets voor lokale bestuurders, klinkt steeds luider, nu de Haagse wethouders De Mos en Guernaoui van corruptie verdacht worden.

De twee Haagse wethouders zijn bij hun aantreden niet extra doorgelicht. Dat bleek afgelopen week toen waarnemend burgemeester Johan Remkes bekendmaakte dit alsnog te zullen doen. Uit een rondgang van deze krant blijkt dat veel gemeenten dit na de coalitievormingen in 2018 wel deden.

Lees ook;

Lees meer

Richard de Mos: ‘We krijgen oude, elitaire politiek weer terug’

Lees meer

De gemeente Westland voerde de integriteitstoets naar de wethouders die benoemd werden, zelf uit. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt daarbij over een periode van de laatste tien jaar gekeken of er mogelijke sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Daaruit bleek bijvoorbeeld dat wethouder Leen Snijders zich niet kon buigen over het gebruik van tuinbouwgronden, een dossier waar al enkele jaren flinke discussie over werd gevoerd in de Westlandse raad. Snijders bewoont met zijn familie een huis in tuinbouwgebied, zonder dat hij een tuinbouwbedrijf heeft. Daar heeft hij wel een vergunning voor, maar het is niet handig als hij vergelijkbare gevallen aan zou moeten pakken. Daarom nam destijds waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne het dossier over.

Het college spreekt met elkaar over integri­teit, aldus Zegsman.

In tegenstelling tot Westland, besteedden Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de integriteitscontrole uit aan een extern bureau. De uitkomsten daarvan zijn in Zoetermeer door de burgemeester met de afzonderlijke wethouders doorgenomen. Maar daar blijft het volgens een zegsvrouw van de gemeente niet bij: ,,Het college spreekt met elkaar over integriteit om het integriteitsbewustzijn van de wethouder en zijn of haar omgeving te versterken en werkafspraken te maken.”

Adviezen

In Delft zijn de kandidaat-wethouders ook door een extern bureau onder de loep genomen, waarbij gekeken is naar nevenfuncties, financiële belangen en eventuele risicovolle activiteiten. De kandidaten kregen daarna ook adviezen van het bureau. Zo kreeg wethouder Stephan Brandligt het advies om zich te onthouden van beraadslagingen over zaken die de coöperatie Deelstroom Delft aangaan, omdat hij daar in deelneemt.

Een woordvoerder van Wassenaar en Voorschoten zegt dat daar ook onderzoek is gedaan bij het aantreden van het nieuwe college.

Vorige week dienden De Mos en Guernaoui officieel hun ontslag in als wethouder.

Wethouder Bruines vindt verplichte integriteitstoets voor wethouders “verstandig”

Den HaagFM 19.10.2019 De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) vindt het plan voor een verplichte integriteitstoets voor wethouders “verstandig”. Dat zei wethouder Bruines zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66.

Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden verdacht van corruptie. Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

Volgens Bruines is zo’n verplichte integriteitstoets geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, benadrukte ze in het radioprogramma. “Het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.”

Haagse wethouder Bruines vindt verplichte integriteitstoets voor wethouders ‘verstandig’

OmroepWest 19.10.2019 De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) vindt een verplichte integriteitstoets voor wethouders een goed idee. Ze noemt het plan ‘verstandig’. Dat zei ze zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester van mediapartner Den Haag FM.

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden verdacht van corruptie.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

 Debatmeester @debatmeester

Verplichte integriteitstoets voor wethouders is ‘verstandig’, reageert Haagse wethouder @Sbruines (D66) op plan van Kamerleden @harryvdmolen (CDA) en @StienekevdGraaf (CU). “Maar het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.”

19:29 – 19 okt. 2019 Andere Tweets van Debatmeester bekijken

Geen garantie

Volgens wethouder Bruines is zo’n verplichte integriteitstoets geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, benadrukte ze in het radioprogramma. ‘Het blijft zaak in deze functie om jezelf elke dag af te vragen of je het goed en verstandig doet.’

LEES OOK: Kijk terug: Interview met Richard de Mos en Rachid Guernaoui

Meer over dit onderwerp: INTEGRITEITSTOETS WETHOUDERS DEN HAAG SASKIA BRUINES HAAGSE CORRUPTIEZAAK

Gerelateerd;

‘De Mos en Guernaoui mogen in theorie terug in gemeenteraad Den Haag’

Van corruptie verdachte Richard de Mos: ‘Ik dacht: ik doe mezelf wat aan’

Haagse wethouders De Mos en Guernaoui treden tijdelijk terug

VIDEO: woning wethouders doorzocht vanwege corruptieonderzoek

Machtsstrijd Den Haag: Saskia Bruines wint strijd om wethouderschap

Coalitie: verplichte integriteitstoets voor wethouders

NOS 19.10.2019 Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Groep de Mos worden verdacht van corruptie.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo’n onderzoek.

“Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, zegt CU-Kamerlid Van der Graaf.

Ondermijning voorkomen

Bij een integriteitsonderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. De verplichting van dit onderzoek moet wat CDA en CU betreft voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geregeld zijn. “Zo’n onderzoek voordat iemand is benoemd kan voorkomen dat beïnvloeding ook nog eens ondermijning wordt”, zegt CDA-Kamerlid Van der Molen.

D66 ondersteunt het voorstel en ook de VVD is positief. Wel wijst D66 er op dat een verplichte screening extra kosten voor de gemeenten met zich meebrengt. “Voor die financiering moeten wij als overheid zorgen”, zegt Kamerlid Den Boer (D66). De D66’er dient binnenkort een plan in om lokale partijen te verplichten hun financiering openbaar te maken.

Minister Ollongren heeft wetgeving in de maak om het het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Ook worden er integriteitstoetsen en gedragscodes ontwikkeld voor kandidaat-bestuurders, een verplichting zit daar nog niet in.

‘Verklaring Omtrent Gedrag onvoldoende als screening’

AD 19.10.2019 Na de Haagse corruptieaffaire rond Richard de Mos willen landelijke coalitiepartijen dat alle lokale bestuurders verplicht worden getoetst op belangenverstrengeling en financiële malversaties. Nu bestaat zo’n plicht nog niet.

Ook moeten lokale partijen – net als landelijke partijen – hun geldstromen openbaar maken, bepleiten regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Coalitiegenoot VVD is positief over die voorstellen. ,,Op dit moment zijn er grote zorgen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. ,,Het risico op financiële beïnvloeding van partijen en belangenverstrengeling ligt op de loer.’’

Lees ook;

Lees meer

Van der Graaf wijst naar de stad Den Haag, waar de opgestapte wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden verdacht van corruptie. De wethouders zijn bij hun aantreden niet onderzocht op integriteit. Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag kondigde deze week aan dat hij de overgebleven bestuurders alsnog wil laten checken.

Gedrag

Het kabinet is op dit moment al bezig om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Maar volgens regeringspartijen gaat dat niet ver genoeg. Van der Graaf: ,,Wij willen dat kandidaat-bestuurders ook moeten slagen voor een integriteitsonderzoek voordat zij worden benoemd.’’

CDA-Kamerlid Harry van der Molen benadrukt dat gemeenten en provincies zelf invulling aan dat onderzoek mogen geven. ,,Als er risico’s worden gevonden, wil dat niet zeggen dat een bestuurder niet benoemd kan worden. Maar daarover moet de gemeenteraad of Provinciale Staten dan wel in gesprek met de kandidaat.’’ Het verplichte integriteitsonderzoek moet vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn ingevoerd.

Schoon bestuur

Het kabinet heeft al maatregelen aangekondigd voor een ‘schoon’ lokaal bestuur, onder meer via transparantie over giften en subsidies. Die maatregelen laten echter al een tijd op zich wachten. ,,We zien nu ook in de stad Den Haag dat lokale partijen op zijn minst kwetsbaar zijn voor de schijn van belangenverstrengeling’’, zegt D66-Kamerlid Monica den Boer. ,,Dat moeten we voorkomen.’’ Den Boer ziet net als andere partijen graag dat dat wethouders verplicht gescreend worden, mits er geld voor gevonden wordt.

Ook werkt het kabinet aan aanpassingen van de wet voor politieke partijen en hun financiering, maar tot die tijd moeten er nieuwe ‘basisregels’ komen die vriendjespolitiek en schimmige financiering voorkomen, vindt Den Boer: ,,Sommige partijen hebben nu de status van een voetbalvereniging, dat moet echt anders.’’

De van corruptie verdachte Richard de Mos heeft afgelopen woensdagochtend officieel zijn ontslag als wethouder ingediend bij de gemeente Den Haag.

‘Verplichte integriteitstoets voor wethouders’

OmroepWest 19.10.2019 Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen dat aanstaande wethouders verplicht een integriteitsonderzoek moeten ondergaan. Op die manier moeten incidenten zoals in Den Haag, waar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn opgestapt omdat ze verdacht worden van corruptie, worden tegengegaan.

Er bestaat al een landelijke integriteitstoets. Daarbij wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden van kandidaat-wethouders. De toets is niet verplicht, al kiezen sommige gemeenten er wel voor. In Den Haag was dat niet het geval.

Als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt komt daar verandering in en moeten ook kandidaat-bestuurders van provincies en waterschappen eraan geloven. ‘We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt’, zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Ontslag

Richard de Mos en Rachid Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag. Afgelopen woensdag namen de twee officieel ontslag. Justitie verdenkt De Mos en Guernaoui van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen de twee onschuldig te zijn.

Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen verplichte integriteitstoets voor wethouders

Den HaagFM 19.10.2019 Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen dat aanstaande wethouders verplicht een integriteitsonderzoek moeten ondergaan. Op die manier moeten incidenten zoals in Den Haag, waar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn opgestapt omdat ze verdacht worden van corruptie, worden tegengegaan.

Er bestaat al een landelijke integriteitstoets. Daarbij wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden van kandidaat-wethouders. De toets is niet verplicht, al kiezen sommige gemeenten er wel voor. In Den Haag was dat niet het geval.

Als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt komt daar verandering in en moeten ook kandidaat-bestuurders van provincies en waterschappen eraan geloven. “We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet begin oktober weten dat hij wil dat alle wethouders in Den Haag binnenkort worden gecontroleerd op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden benoemd, maar ook voor de zes zittende bestuurders. 

Regeringspartijen willen verplichte screening wethouders

RTL 19.10.2019 Er moet een verplichte screening komen van wethouders. Dat zeggen CDA en ChristenUnie, die daarmee corruptie, belangenverstrengeling en invloed van criminelen op lokale besturen willen voorkomen.

De andere regeringspartijen, VVD en D66. steunen het plan. De coalitie wil ook dat lokale partijen hun inkomsten transparanter gaan maken. Giften moeten dan boven een bepaald bedrag openbaar worden gemaakt.

Haagse wethouders

De partijen vinden dat er veel te veel integriteitskwesties zijn bij lokale besturen. Ze komen met hun voorstel nadat bekend werd dat twee Haagse wethouders van Groep de Mos van corruptie worden verdacht.

”Op dit moment is een screening van wethouders niet verplicht”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. ”De ene gemeente doet het wel, de andere niet. In Den Haag gebeurde het niet. Gelukkig heeft waarnemend burgemeester Johan Remkes nu aangekondigd dit in het vervolg wel te gaan doen.”

Wetgeving

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bereidt nu wetgeving voor om voor wethouders een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht te stellen. Ook ontwikkelt zij integriteitstoetsen gedragscodes, maar zij is vooralsnog niet van plan die toetsen verplicht te stellen.

Een VOG is volgens Van der Graaf niet voldoende. ”Het is een momentopname. Wij willen dat integriteitsgesprekken met een kandidaat-wethouder beginnen voor de aanstelling. Als de politicus door de toets komt moeten er ook daarna gesprekken blijven plaatsvinden”, zegt ze.

Druk neemt toe

Volgens haar collega Harry van der Molen van het CDA neemt de druk op lokaal bestuur door allerlei omstandigheden toe en is een integriteitstoets daarom noodzakelijk. ”Er spelen grote belangen en soms zelfs criminele inmenging. Dan hebben we behoefte aan weerbare bestuurders. Goed onderzoek doen en het gesprek voeren over de integriteit kan problemen voorkomen”.

CDA en ChristenUnie presenteren hun voorstel na de herfstvakantie, bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

RTL Nieuws; Richard de Mos  Corruptie  Politiek

oktober 21, 2019 Posted by | belangenverstrengeling, bonnetjes-affaire, corruptie, fraude, Groep de Mos, integriteit, integriteitsaffaires, integriteitsonderzoek, Integriteitstoets, politiek, Rachid Guernaoui, richard de mos, tweede kamer, wethouder | , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Weer een wethouder de mist in !!

Omkoping.

Deze keer is het wethouder Jos de Graaf PK gemeente Boxmeer.

De wethouder kreeg een envelop met geld aangeboden maar heeft die teruggeven, legde burgemeester Boxmeer Karel van Soest maandag uit. De burgemeester heeft als voorzitter van het college en de gemeenteraad de raadsleden op de hoogte gebracht van het terugtreden van wethouder De Graaf. De politiek in Boxmeer reageert geschokt op de zaak.

De burgemeester zegt dat de wethouder in een chantabele situatie was terechtgekomen. Wethouder Jos de Graaf  PK meldde pas na een half jaar dat hij een gift had gekregen die hij niet had geaccepteerd. Dat deed hij pas nadat hij door de schenker werd gechanteerd. De Graaf heeft een uitgebreide verklaring [PDF] opgesteld, die op de website van de gemeente is geplaatst. De gemeente Boxmeer doet inmiddels geen zaken meer met de Chinese partij die de wethouder chanteerde. video

ONDERZOEK NAAR POGING TOT OMKOPING WETHOUDER BOXMEER

BB 23.12.2013 De politie gaat strafrechtelijk onderzoek doen naar een vermoedelijke poging om voormalig wethouder Jos de Graaf van Boxmeer om te kopen. Een politiewoordvoerder heeft dat maandag gezegd over de aangifte die de gemeente deed.

Envelop met 3000 euro
De wethouder legde zijn functie in juni neer omdat hij een envelop met 3000 euro had aangenomen tijdens onderhandelingen over de verkoop van een klooster. Hij gaf de envelop enkele dagen later terug, maar moest aftreden omdat hij de gift nooit aan de andere collegeleden meldde.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Wethouder weg om niet melden geweigerd envelopje

BB 24.06.2013 Jos de Graaf is zondag opgestapt als wethouder van Boxmeer omdat hij een gift tijdens onderhandelingen over het Catharinaklooster niet heeft gemeld.

Niet zorgvuldig

De Graaf, die ging over Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, laat in een verklaring weten: ,,Tijdens een onderhandeling is mij een gift aangeboden. Ik heb deze niet geaccepteerd en er is niets onoorbaars gebeurd. Ik heb echter verzuimd dit voorval te melden aan de burgemeester en het college. Met het niet melden van het voorval ben ik onvoldoende zorgvuldig geweest.”

GERELATEERDE ARTIKELEN

Wethouder Boxmeer stapt op om gift

Trouw 24.06.2013 Jos de Graaf is zondag opgestapt als wethouder van Boxmeer omdat hij een gift tijdens onderhandelingen over het Catharinaklooster niet heeft gemeld.

Wethouder stapt op om gift

Telegraaf 24.06.2013 Wethouder Jos de Graaf van Boxmeer is zondag opgestapt omdat hij een gift tijdens onderhandelingen over de verkoop van het Catharinaklooster niet heeft gemeld.

Wethouder Boxmeer stapt op om gift

NU 24.06.2013 Jos de Graaf is zondag opgestapt als wethouder van Boxmeer omdat hij een gift tijdens onderhandelingen over het Catharinaklooster niet heeft gemeld. De Graaf laat in een verklaring weten: ”Tijdens een onderhandeling is mij een gift aangeboden. Ik heb deze niet geaccepteerd en er is niets onoorbaars gebeurd. Ik heb echter verzuimd dit voorval te melden aan de burgemeester en het college. Met het niet melden van het voorval ben ik onvoldoende zorgvuldig geweest.”

juni 24, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 4 reacties

Staatssecretaris Frans Weekers VVD – Tot ziens dan maar ???

Wordt het dag meneer Weekers ????

Niet alleen (ex-) Staatssecretaris C. Verdaas PvdA kwam onder druk te staan en bezweek uiteindelijk. Nu is het de beurt aan nieuwkomer Staatssecretaris  Mr.Drs. F.H.H. Weekers (vvd). Die in opspraak kwam vanwege de affaire  wethouder Jos van Rey VVD. Zal ook hij het onderspit delven ???

Is dit slechts het topje van de ijsberg ????

De populariteit van Kabinet Rutte II is inmiddels aardig gedaald. Een heet voorjaar 2013 is inmiddels op komst. En uit ongecontroleerde bronnen is vernomen dat de drukproef voor de stembiljetten gedateerd 15.05.2013 reeds bij de drukkerij liggen.

Wie het weet mag het zeggen !!!!!!.

Terugkijken: Weekers geeft opheldering aan de Kamer Video

NRC 20.12.2012  Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën moest zich vanmiddag verantwoorden in een Kamerdebat. Meerdere partijen eisten onder meer opheldering over de financiering van zijn campagne door de omstreden projectontwikkelaar Piet van Pol. Die kwam er. Lees verder›

Zie ook: Gedonder met VVD-wethouder Jos van Rey gemeente Roermond

Verder:

Weekers wil zelf onderzoek naar aangifte Van Rey

Trouw 04.01.2013 Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën gaat onderzoeken hoe het mogelijk was dat hij niet op de hoogte was van een aangifte van de fiscus in maart 2012 tegen de Roermondse ex-senator Jos van Rey. De VVD’er heeft de Belastingdienst daartoe opdracht gegeven, zo meldt hetLimburgs Dagblad. Uit gesprekken die de NOS en de regionale televisiezender L1 voerden met betrokkenen is gebleken dat de Belastingdienst al in maart 2012 aangifte deed tegen Van Rey. Op dat moment was het Openbaar Ministerie ook al bezig met een verkennend onderzoek naar de VVD-politicus.

Weekers wil zelf onderzoek

Telegraaf 04.01.2012 Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft de Belastingdienst opdracht gegeven uit te zoeken hoe het kan dat hij niet op de hoogte was van een aangifte van de fiscus in maart 2012 tegen de Roermondse ex-senator Jos van Rey.

Gerelateerde artikelen;

21-12: VVD-bestuur praat met Weekers

20-12: ‘Weekers is „brandschoon“

20-12: ‘Niet bemoeid met aangifte’

20-12: Weekers door stof

20-12: ‘Weekers heeft dom gehandeld’

20-12: GL wil excuses Weekers

20-12: Kamer wil uitleg Weekers

20-12: Weekers: te lichtvaardig

Staatssecretaris niet op hoogte mogelijke fraude wethouder

NU 04.01.2013 DEN HAAG – Het is niet gebruikelijk dat de staatssecretaris van Financiën wordt ingeseind als een belastinginspecteur aangifte doet bij het Openbaar Ministerie over mogelijke corruptie of fraude.  Het is aan het OM om te bekijken of er vervolging plaatsvindt. Een woordvoerder van staatssecretaris Frans Weekers heeft dat vrijdag gezegd.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Jos van Rey

Knieval van Weekers voorkomt erger

Trouw 21.12.2012 Het goede nieuws voor het kabinet-Rutte II is: VVD-staatssecretaris Frans Weekers van financiën, onder vuur vanwege gerezen twijfels over zijn integriteit, houdt het vertrouwen van de gehele Tweede Kamer. Het slechte nieuws: de affaire-Weekers bezorgt het toch al gehavende kabinet een nieuwe buts.

VVD-bestuur praat nogmaals met Weekers over reclamezuil

Trouw 21.12.2012 Het goede nieuws voor het kabinet-Rutte II is: VVD-staatssecretaris Frans Weekers van financiën, onder vuur vanwege gerezen twijfels over zijn integriteit, houdt het vertrouwen van de gehele Tweede Kamer. Het slechte nieuws: de affaire-Weekers bezorgt het toch al gehavende kabinet een nieuwe buts.

VVD-bestuur praat nog eens met Weekers

NU 21.12.2012 Het hoofdbestuur van de VVD gaat nog eens praten met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën over de reclamezuil die hij tijdens de verkiezingscampagne liet plaatsen in Limburg. 

VVD-bestuur praat met Weekers

Telegraaf 21.12.2012 Het hoofdbestuur van de VVD gaat nog eens praten met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën over de reclamezuil die hij tijdens de verkiezingscampagne liet plaatsen in Limburg. De zuil was gefinancierd door de toenmalige Roermondse wethouder Jos van Rey, die later moest opstappen wegens belangenverstrengeling. Donderdag voelde de Tweede Kamer Weekers aan de tand over de kwestie. Ze nam uiteindelijk genoegen met de uitleg en excuses van de staatssecretaris.

Weekers donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over zijn persoonlijk verkiezingscampagne

VVD-bestuur wil gesprek met Weekers over sponsoring

Elsevier  21.12.2012 Het hoofdbestuur van de VVD gaat praten met VVD-staatssecretaris Frans Weekers van Financiën over de reclamezuil die hij tijdens de verkiezingscampagne liet plaatsen in Limburg.

weekers21

VVD-bestuur wil uitleg Weekers over omstreden donatie

NRC 21.12.2012 Het hoofdbestuur van de VVD gaat in gesprek met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën over de omstreden donatie die hij heeft ontvangen voor zijn persoonlijke campagne tijdens de laatste Kamerverkiezingen. 

Weekers overleeft debat over sponsoring Van Rey

Elsevier 20.12.2012 Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) is het debat in de Tweede Kamer over zijn handelen in de zaak-Van Rey zonder al te veel kleerscheuren doorgekomen. Weekers zei de onduidelijkheid rond de zaak te betreuren maar sprak zichzelf vrij van iedere vorm van vriendjespolitiek. Weekers ging tijdens het debat wel flink door het stof. Hij zei de onduidelijkheid rond de sponsoring geheel voor eigen rekening te nemen en gaf bovendien aan te lichtzinnig te zijn omgegaan met vragen uit de pers.

Doorvragen

De staatssecretaris herhaalde zijn standpunt dat hij had moeten doorvragen toen de van corruptie verdachte Roermondse ex-wethouder en -senator Jos van Rey hem aanbood een billboard met een foto van Weekers langs de A67 te willen plaatsen.

Debat Weekers – ‘Ik heb harde lessen geleerd’

VK 20.12.2012  Vanmiddag ging de Tweede Kamer in debat met staatssecretaris Weekers (Financiën) over zijn relatie met de van corruptie verdachte ex-wethouder van Roermond, Jos van Rey.’De Tweede Kamer accepteerde donderdag in overgrote meerderheid het mea culpa van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers. Die ging in het debat over zijn banden met zijn omstreden partijgenoot Jos van Rey door het stof. ‘Ik had kritischer moeten zijn en moeten doorvragen’, aldus Weekers over het aanbod van Van Rey om een reclamezuil met zijn foto erop te bekostigen. 

Lees ook Kamer wil vandaag uitleg van Rutte en Weekers – 20/12/12

Lees ook Weekers: ‘Ik was te lichtvaardig over reclamezuil’ – 20/12/12

Weekers overleeft Kamerdebat over integriteit

Trouw 20.12.2012  Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft met een ruiterlijk mea culpa het Kamerdebat over zijn integriteit overleefd. De VVD’er was in opspraak geraakt vanwege banden met zijn omstreden partijgenoot Jos van Rey, die Weekers’ verkiezingscampagne deze zomer had gesponsord. De Kamer accepteerde Weekers’ excuses, maar bekritiseerde daarop premier Mark Rutte omdat die geen reden zag de hand in eigen boezem te steken.

Pijlen weer op Rutte

Telegraaf 20.12.2012  De Tweede Kamer accepteerde donderdag in overgrote meerderheid het mea culpa van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers, maar de oppositie was aan het einde van het Kamerdebat toch weer zeer kritisch over premier Mark Rutte.

‘Weekers is „brandschoon“

Telegraaf 20.12.2012  Premier Mark Rutte blijft achter zijn staatssecretaris Frans Weekers van Financiën staan. Volgens hem is Weekers „brandschoon”. Die was onder vuur komen liggen wegens onder meer de financiering van een reclamezuil tijdens de laatste verkiezingscampagne en de vestiging van belastingkantoren.

‘Niet bemoeid met aangifte’

Telegraaf 20.12.2012   Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën zegt dat hij zich niet inhoudelijk heeft bemoeid met een fiscale zaak die zijn omstreden partijgenoot Jos van Rey bij hem onder ogen bracht. Hij heeft de brief doorgestuurd naar de top van de Belastingdienst en er alleen nog voor gezorgd dat de ambtenaar het telefoonnummer van Van Rey kreeg.

Gerelateerde artikelen

20-12: GL wil excuses Weekers

20-12: Weekers door stof

Weekers door stof over sponsoring door Van Rey

Trouw 20.12.2012  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) rekent alle onduidelijkheid rond zijn verkiezingscampagne en sponsoring door zijn omstreden partijgenoot Jos van Rey alleen zichzelf aan. Dat zei hij donderdag in het Kamerdebat over de kwestie. ‘Ik betreur het zeer dat er zoveel over te doen is.’

Lees ook Live debat Weekers – ‘Het woord ‘complotdenken’ is me ontglipt’ – 20/12/12

Lees ook Kamer wil vandaag uitleg van Rutte en Weekers – 20/12/12

Weekers door stof

Telegraaf 20.12.2012  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) rekent zich alle onduidelijkheid rond zijn verkiezingscampagne en sponsoring door zijn omstreden partijgenoot Jos van Rey alleen zelf aan. Dat zei hij donderdag in het Kamerdebat over de kwestie. „Ik betreur het zeer dat er zoveel over te doen is.”

Weekers betreurt ophef billboard – Kamer neemt daar genoegen mee

NRC 20.12.2012 De Tweede Kamer vindt net als premier Rutte, dat staatssecretaris Frans Weekers voorzichtiger had moeten opereren toen in Limburg een reclamezuil met zijn afbeelding werd geplaatst. Toch accepteren Kamerleden de uitleg van Weekers, zo bleek vanmiddag tijdens het Kamerdebat over de integriteitskwestie rond Weekers.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën)

Weekers: verkeerde inschatting gemaakt

BB 20.12.2012 Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) rekent zich alle onduidelijkheid rond zijn verkiezingscampagne en sponsoring door zijn omstreden partijgenoot Jos van Rey alleen zelf aan. Dat zei hij donderdag in het Kamerdebat over de kwestie. ,,Ik betreur het zeer dat er zoveel over te doen is.” Weekers zei dat hij kritischer had moeten doorvragen toen Van Rey bij hem kwam met het idee om een grote billboard langs de A73 te betalen. ,,Belangrijker nog: als ik kritischer had doorgevraagd was ik ook tijdens de campagne tot de conclusie gekomen dat het geen goed idee was.”

Gerelateerde artikelen;

Reclamebord volgens Weekers ‘achteraf geen goed idee’

Ook Rutte onder vuur over staatssecretarissen

NU 20.12.2012 DEN HAAG – Achteraf gezien was het “geen goed idee” om de Roermondse wethouder en partijgenoot Jos van Rey te laten betalen voor een campagnebord met Weekers’ beeltenis, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar.

Lees meer over: Frans Weekers

19/12/2012 Rutte maakt zich geen zorgen over Weekers

‘Te lichtvaardig over reclamezuil’

NU 20.12.2012 Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft in eerste instantie ”te lichtvaardig” gereageerd op persvragen over een reclamezuil. Die zuil was betaald door de inmiddels van corruptie verdachte ex-wethouder van Roermond, Jos van Rey. Dat heeft de bewindsman woensdag laat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

‘Weekers heeft dom gehandeld’

Telegraaf 20.12.2012  Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën (VVD) heeft „onhandig gehandeld” door eerst te ontkennen dat hij in de verkiezingscampagne een reclamebord heeft laten financieren door de omstreden Roermondse ex-wethouder Jos van Rey (ook VVD), maar dat vervolgens alsnog toe te geven. Tweede Kamerlid Roland van Vliet van de PVV heeft dat donderdag gezegd in een debat met Weekers en premier Mark Rutte. Volgens Van Vliet is het „logisch” dat mensen hierdoor zijn gaan denken dat Van Rey gunsten heeft ontvangen in ruil voor zijn sponsoring.

Van Rey (r) betaalde een mediazuil voor Weekers

Weekers dacht ‘te lichtvaardig’ over kwestie-Van Rey

Elsevier 20.12.2012 Staatssecretaris Frans Weekers (VVD, Financiën) reageerde naar eigen zeggen ‘te lichtvaardig’ toen media vragen begonnen te stellen over een reclamezuil die werd betaald door de van corruptie verdachte wethouder Jos van Rey (VVD).

zie ook;

Weekers: ‘Ik was te lichtvaardig over reclamezuil’

Trouw 20.12.2012  Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft in eerste instantie ‘te lichtvaardig’ gereageerd toen media vragen begonnen te stellen over een reclamezuil die hij in verkiezingstijd heeft gebruikt. Die zuil was betaald door de inmiddels van corruptie verdachte ex-wethouder van Roermond Jos van Rey. Dat schreef de bewindsman woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Weekers: te lichtvaardig

Telegraaf 20.12.2012  Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft in eerste instantie „te lichtvaardig” gereageerd toen media vragen begonnen te stellen over een reclamezuil die hij in verkiezingstijd heeft gebruikt. Die zuil was betaald door de inmiddels van corruptie verdachte ex-wethouder van Roermond Jos van Rey. Dat schreef de bewindsman woensdag laat in een brief aan de Tweede Kamer.

weekers2

Weekers: campagne mogelijk betaald door omstreden projectontwikkelaar

NRC 20.12.2012 Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën erkent dat zijn verkiezingscampagne in september medegefinancierd kan zijn door projectontwikkelaar Van Pol, die ex-senator en ex-wethouder van Roermond Jos van Rey omgekocht zou hebben. Ook houdt hij het voor mogelijk dat een voor corruptie veroordeelde ex-ambtenaar van de gemeente Roermond meebetaald heeft. Dat blijkt uit de brief die Weekers gisteravond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Campagneleider Ben Bremmers zei gisteren dat hij van Van Rey gehoord had dat het geld uit een “een potje van eerdere campagnes” kwam. De Kamerleden willen opheldering over de betaling en over een mogelijk verband tussen de gift en de dossiers.

Lees meer:

20 DEC VVD-bestuur wil uitleg Weekers over omstreden donatieBINNENLAND 

20 DEC  Weekers betreurt ophef billboard – Kamer neemt daar genoegen meeBINNENLAND

20 DEC  Terugkijken: Weekers geeft opheldering aan de KamerBESTE VAN HET WEB 

19 DEC Van Rey betaalde donatie aan campagne Weekers niet zelfBINNENLAND 

19 DEC Rutte: ik was niet op de hoogte van omstreden privédeclaraties VerdaasBINNENLAND

Kamer wil vandaag uitleg van Rutte en Weekers

Trouw 20.12.2012  De Kamer roept Rutte ook nog samen met VVD-staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) op het matje. Weekers is onder vuur komen te liggen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. In de verkiezingscampagne plaatste de toenmalige Roermondse wethouder Jos van Rey langs de A73 een reclamezuil voor zijn partij- en provinciegenoot Weekers.

Voltallige oppositie eist opheldering Weekers

VK 19.12.2012 De voltallige oppostie in de Tweede Kamer, samen goed voor 71 zetels, eist van staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD) opheldering over zijn relatie met de Limburgse VVD-politicus Jos van Rey, die verdacht wordt van corruptie. Weekers dient de 24 vragen voor het debat van morgen schriftelijk te beantwoorden.

Lees ook Rutte maakt zich geen zorgen over ‘concludente’ Weekers – 19/12/12

Lees ook Weekers kan ‘complotdenken’ ophelderen in Kamerdebat – 18/12/12

Kamer wil debat over banden tussen Weekers en Van Rey

Trouw 19.12.2012 De Tweede Kamer wil nog deze week een debat met premier Mark Rutte en staatssecretaris Frans Weekers over mogelijke vriendendiensten van de laatste voor oud-wethouder van Roermond en partijgenoot Jos van Rey. Bovendien wil de Kamer de volledige briefwisseling en e-mails tussen Weekers en Van Rey hebben.

Rutte maakt zich geen zorgen over Weekers

NU 19.12.2012 Premier Mark Rutte maakt zich geen zorgen over de positie van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën (VVD). Die is onder vuur komen te liggen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Rutte zei woensdag dat Weekers maandag in een brief aan de Kamer afdoende duidelijk heeft gemaakt dat hem niets te verwijten valt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jos van Rey Frans Weekers

Rutte maakt zich geen zorgen over positie staatssecretaris Weekers

NRC 19.12.2012  Premier Mark Rutte is niet bezorgd over de positie van zijn staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD). Weekers ligt momenteel onder vuur wegens zijn banden met de van corruptie verdachte ex-wethouder van Roermond en partijgenoot Jos van Rey. De oppositie wilde uiterlijk vandaag een feitenrelaas van Weekers over de gang van zaken rond onder andere de vestiging van een belastingkantoor in Limburg.

Zowel op het punt van de vestiging van het Belastingkantoor in Roermond als op dat vande brief die Van Rey aan Weekers heeft gestuurd, heeft Weekers volgens Rutte klare wijn geschonken. “Dus geen zorgen. Geen enkele.” De bewindsman deed zelf de ophef over zijn contact met de omstreden wethouder af als een “complottheorie”.

Rutte maakt zich geen zorgen over ‘concludente’ Weekers

Trouw 19.12.2012 Premier Mark Rutte maakt zich geen zorgen over de positie van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën (VVD). Die is onder vuur komen te liggen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

Weekers kan ‘complotdenken’ ophelderen in Kamerdebat

Trouw 18.12.2012 De Tweede Kamer debatteert nog deze week met premier Mark Rutte en staatssecretaris van Financiën Frans Weekers samen. De Kamer wil opheldering omdat er verhalen gaan over contacten van de omstreden Roermondse ex-wethouder Jos van Rey met Weekers, die een rol zouden spelen bij de keuze van vestigingen van belastingkantoren. Weekers zelf spreekt van ‘complotdenken’.

Staatssecretaris Frans Weekers

Weekers: niets verkeerds gedaan

BB 18.12.2012 Staatssecretaris Weekers van Financiën is van mening dat hij niets verkeerds heeft gedaan in zijn contacten met de van corruptie verdachte Roermondse ex-wethouder Jos van Rey. Dit meldt de NOS. Wel heeft Van Rey aan Weekers gevraagd hem te helpen bij het oplossen van persoonlijke belastingproblemen, zo onthulde Nieuwsuur maandag.

Gerelateerde artikelen;

Staatssecretaris Weekers noemt aantijgingen ‘complottheorie’

NRC 18.12.2012 Staatssecretaris Weekers noemt berichten over zijn omstreden financiële contactenmet de Roermondse ex-wethouder Van Rey vanmiddag tegenover de NOS “een complottheorie”. Hij doet zijn werk als staatssecretaris integer, zegt hij.

Kamer wil nog deze week debat met Weekers over relatie met Van Rey

NRC  18.12.2012 De Tweede Kamer wil nog deze week een debat met staatssecretaris Frans Weekers (VVD) over zijn relatie met partijgenoot Jos van Rey. Ook premier Rutte zal daarbij aanwezig zijn. “Er is in de media een discussie over de integriteit van een bewindsman, of je dat nu leuk vindt of niet”, zei D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold vanmiddag. “Daarmee kan hij niet de kerstvakantie in.” De oppositie wil onder meer opheldering over de steun van Van Rey, ex-wethouder in Roermond en voormalig VVD-senator, aan Weekers’ persoonlijke verkiezingscampagne. Hij betaalde enkele duizenden euro’s voor een reusachtige beeldtenis van Weekers op een 35 meter hoge paal langs de A73. Lees verder›

Kamer: debat over aantijgingen tegen Weekers

Trouw 18.12.2012 De Tweede Kamer debatteert nog deze week met premier Mark Rutte en staatssecretaris van Financiën Frans Weekers samen. De Kamer wil opheldering omdat er verhalen gaan over contacten van de omstreden Roermondse ex-wethouder Jos van Rey met Weekers, die een rol zouden spelen bij de keuze van vestigingen van belastingkantoren.

VVD’er Frans Weekers valt weinig te verwijten

Elsevier 18.12.2012 De VVD zit in de hoek waar de klappen vallen. Vandaag roept de Tweede Kamer staatssecretaris van Financiën Frans Weekers op het matje om het verwijt van corruptie kracht bij te zetten. De bewindsman heeft de schijn tegen, maar feitelijk valt hem weinig te verwijten. Het vooroordeel wil dat Limburgse politici in een geur van belangenverstrengeling zaakjes bedisselen. Wie de provinciale politiek kent, ziet vooral onderlinge tegenstellingen.

Verkeert Weekers nu in de gevarenzone?  

VK 18.12.2012 Weliswaar is niet bewezen dat staatssecretaris Weekers (Financiën) iets fout heeft gedaan, toch is zijn positie minder stabiel geworden, nu er vragen zijn over zijn campagnebudget en contact met de Roermondse wethouder Van Rey. Drie redenen waarom.

Weekers (VVD) onder vuur 

Telegraaf 18.12.2012  Staatssecretaris Frans Weekers van de VVD ligt onder vuur vanwege zijn nauwe banden met de van corruptie verdachte partijgenoot en ex-wethouder van Roermond Jos van Rey. De oppositie in de Tweede Kamer eist opheldering.

Gerelateerde artikelen;

15-12: Over Van Rey niet alles gemeld

08-12: Zorgen bij raadsleden

05-12: College Roermond getoetst

01-12: VVD wil terug in Roermond

01-12: Van Pol stak geld in campagne

02-11: Van Rey ontkent

02-11: ‘Van Pol nu ook verdachte’

28-10: Gekozen burgemeester

27-10: Jos van Rey betrokken bij ongeval

Frans Weekers in het nauw vanwege relatie Van Rey

Elsevier 18.12.2012 Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) moet uitleg geven over zijn relatie met de van corruptie verdachte ex-wethouder en -senator Jos van Rey. De omstreden Roermondse voormalige wethouder sponsorde de verkiezingscampagne van Weekers en de Tweede Kamer wil weten of daar gunsten tegenover hebben gestaan.

Weekers: ik heb niets verkeerd gedaan

Trouw 18.12.2012 Staatssecretaris Weekers van Financiën ontkent dat er in de contacten die hij had met de Roermondse ex-wethouder Van Rey dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen, meldt de NOS. Van Rey, die na verdenkingen van corruptie opstapte als wethouder in Roermond, plaatste in september een reclamebord langs de A73 met een foto van Weekers en de tekst ‘Stem Limburgs’. Weekers zei aanvankelijk niet te weten wie betaald had voor de reclamezuil, maar gaf later toe dat Van Rey hem benaderd had en zijn toestemming had gekregen. Volgens Weekers stonden daar geen vriendendiensten of gunsten tegenover. 

Oppositie: opheldering over relatie Weekers met Van Rey

Trouw 18.12.2012 De oppositie in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Frans Weekers van Financiën opheldering geeft over zijn relatie met de voormalige wethouder van Roermond Jos van Rey, die wordt verdacht van corruptie. Dat meldt Nieuwsuur.

Van Rey riep hulp Weekers in bij voorkomen overdrachtbelasting

NRC 17.12.2012 Jos van Rey (VVD) heeft in maart dit jaar als wethouder van Roermond de hulp ingeroepen van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) om te voorkomen dat hij overdrachtbelasting zou moeten betalen. Weekers verwees Van Rey niet terug naar de Belastingdienst, maar nam de brief in behandeling en stuurde hem door via zijn departement. Van Rey was bereid die belangen, die hij ook privé heeft, tijdelijk onder te brengen in een beheersstichting. Maar dat zou volgens Van Rey leiden tot een aanslag overdrachtsbelasting.

Om dat te voorkomen vroeg Van Rey op 23 maart 2012 in een brief aan Weekers diens “zienswijze en advies”. Van Rey oppert in de brief de komst van een speciale fiscale regeling voor publieke ambtsdragers die, zoals hij, tijdelijk hun bezittingen op afstand moeten plaatsen. Zij zouden vrijgesteld moeten worden van het betalen van overdrachtbelasting. Lees verder›

Oppositie: opheldering over rol Weekers in affaire-Van Rey

NRC 17.12.2012 De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering over de gang van zaken rond de vestiging van een belastingkantoor in Limburg. Volgens het concept-masterplan Limburg wordt de Belastingdienst in Noord- en Midden-Limburg geconcentreerd in Venlo. Dat zou betekenen dat het kantoor in Roermond dicht gaat. Dit melden bronnen in Den Haag aan NRC Handelsblad.

‘Van Rey had meer zakelijke belangen dan gemeld’

Trouw 15.12.2012 De Roermondse ex-wethouder Jos van Rey (VVD) had meer zakelijke belangen met projectontwikkelaar Van Pol dan tot nu toe bekend was. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van onderzoek.

Lees ook Van Pol stak geld in campagne VVD-Kamerlid – 01/12/12

december 21, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 14 reacties

Fraude oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers VVD, Noord Holland

Vorig jaar moest Hooijmaijers opstappen als bestuurder in Noord-Holland in de Icesave-affaire.

Volgens Hooijmaijers lijkt het erop alsof er nog steeds hard op zijn persoon wordt gespeeld. ,,Na mijn vertrek bij de provincie ben ik werkloos geworden. En nu krijg je dit weer. Veel dieper kun je volgens mij niet zakken’, aldus Hooijmaijers.

Het gaat om een omkoping in de periode tussen 2001 en 2010. Hooijmaijers was lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en wethouder Economische Zaken in Amsterdam. Nu wordt hij verdacht van omkoping en lobbywerkzaamheden voor bouwbedrijven, aldus schrijft De Telegraaf.

Het onderzoek ging verder –>>  meer

OM eist vier jaar tegen oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers

VK 18.11.2013 Het Openbaar Ministerie eist vier jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. De officier van justitie maakte vanmiddag de aanklacht bekend in de rechtbank in Haarlem.

Volgens het OM is bewezen dat Hooijmaijers (52) tussen 2004 en 2009 zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, het witwassen van 491.000 euro en valsheid in geschrifte. Hij was toen achtereenvolgens lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het onderzoek naar de handel en wandel van de voormalige provinciebestuurder duurde meer dan drie jaar.

Lees ook Hooijmaijers: ‘Ik blijf strijden voor mijn recht’ – 06/11/13

Lees ook Felle Hooijmaijers volhardt in ontkenning – 05/11/13

OM eist 4 jaar cel tegen VVD’er Hooijmaijers

Trouw 18.11.2013 Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers moet 4 jaar de cel in. Dat vindt de officier van justitie, die zijn eis vandaag uitsprak voor de rechtbank in Haarlem.

De forse strafeis is het voorlopig hoogtepunt in de strafzaak tegen de oud-bestuurder, die de beschuldigingen tot dusver in alle toonaarden van de hand heeft gewezen. De verdenkingen strekken zich uit over de periode 2004-2009, toen Hooijmaijers achtereenvolgens lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland was. Het onderzoek duurde ruim 3 jaar

Verwant nieuws;

OM eist vier jaar cel in zaak-Hooijmaijers

NU 18.11.2013 Het Openbaar Ministerie (OM) eist een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar tegen oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD).

Volgens het OM is bewezen dat Hooijmaijers (52) zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte, in de periode dat hij gedeputeerde was.

Tegen zijn vrouw Jocelyn P., die hem zou assisteren, werd een werkstraf van 240 uur, een geldboete van 25.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geeist.

OM eist vier jaar cel tegen oud-gedeputeerde Hooijmaijers

Elsevier 18.11.2013 Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar voorwaardelijke celstraf tegen oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD). Hooijmaijers wordt verdacht van omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte.

OM eist vier jaar cel tegen Hooijmaijers

Telegraaf 18.11.2013 Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers moet 4 jaar de cel in. Dat vindt de officier van justitie, die zijn eis maandag uitsprak voor de rechtbank in Haarlem.

OM eist vier jaar cel tegen oud-gedeputeerde Hooijmaijers›

NRC 18.11.2013 Het Openbaar Ministerie eist vier jaar onvoorwaardelijk tegen voormalig VVD-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Ton Hooijmaijers. Dat zei de officier van justitie vandaag bij de rechtbank Haarlem tijdens het requisitoir in de strafzaak tegen Hooijmaijers en zijn vrouw.12:46

Info Hooijmaijers zoek

Telegraaf 07.11.2013 Dozen vol persoonlijke dossiers van de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond zijn daags na justitie-invallen bij zijn van corruptie verdachte collega Ton Hooijmaijers verwijderd uit het Haarlemse provinciehuis. Dat gebeurde in het voorjaar van 2010.

Hooijmaijers: ‘Ik blijf strijden voor mijn recht’

Trouw 06.11.2013 ‘Dit is deels een politiek proces. Dat is de enige manier waarop ik dit kan uitleggen. Toen ik werd opgepakt, stond al vast hoe het zat. Maar ik gun het ze niet mezelf van een brug af te rijden. Ik blijf ze achtervolgen. Ik blijf strijden voor mijn recht.’

Dat zei de van corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte beschuldige oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers vandaag voor de rechtbank in Haarlem. Daar bleek aan het einde van de derde zittingsdag in het proces tegen hem en zijn vrouw dat de voormalig provinciebestuurder door het strafproces en beslagleggingen financieel nagenoeg aan de grond zit.

Hooijmaijers: politiek proces

Telegraaf 06.11.2013 ‘Dit is deels een politiek proces. Dat is de enige manier waarop ik dit kan uitleggen. Toen ik werd opgepakt, stond al vast hoe het zat. Maar ik gun het ze niet mezelf van een brug af te rijden. Ik blijf ze achtervolgen. Ik blijf strijden voor mijn recht.’

Felle Hooijmaijers volhardt in ontkenning

Trouw 05.11.2013 Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is ook op de tweede dag van zijn proces bij de rechtbank in Haarlem categorisch en in alle toonaarden blijven ontkennen dat hij zich aan enig strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.

Hooijmaijers ontkent fel

Telegraaf 05.11.2013 Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is ook op de tweede dag van zijn proces bij de rechtbank in Haarlem categorisch en in alle toonaarden blijven ontkennen dat hij zich aan enig strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.

Felle Hooijmaijers volhardt in ontkenning

NU 05.11.2013 Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is ook op de tweede dag van zijn proces bij de rechtbank in Haarlem categorisch en in alle toonaarden blijven ontkennen dat hij zich aan enig strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.

Hooijmaijers meent dat justitie geen zaak heeft en er vooral op uit is hem ”een oor aan te naaien”. Hij voelt zich genoodzaakt zijn onschuld te bewijzen.

Hooijmaijers weer voor rechter

Trouw 05.11.2013 De rechtszaak tegen oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers gaat dinsdag verder. Volg de zaak hier LIVE via Twitter.

Gerelateerde artikelen;

04-11: Zaak Hooijmaijers uitgebreid

04-11: Hooijmaijers wilde einde bedrijf

03-11: Hooijmaijers voor rechter

29-10: Bouwer schikte al in zaak-Hooijmaijers

29-10: Proces tegen oud-gedeputeerde

29-10: Start zaak Hooijmaijers

OM breidt vervolging oud-gedeputeerde Hooijmaijers uit

Elsevier 04.11.2013 Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uitgebreider onderzoek doen naar voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Keek het OM eerst alleen nog naar de periode 2005-2009, nu wordt ook zijn ‘handel en wandel’ in 2004 onderzocht. Hooijmaijers moet zich maandag voor de rechtbank in Haarlem verantwoorden, omdat hij wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Tijdens de zitting zei Hooijmaijers dat ‘corruptie en criminaliteit‘ hem vreemd zijn.

zie ook: 11 jul 2011 Provincie start uitgebreid onderzoek naar oud-Statenlid

Vervolging Hooijmaijers uitgebreid

NU 04.11.2013 Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers alsnog ook voor zijn handel en wandel in 2004. Volgens de rechtbank in Haarlem komt het besluit van het OM laat, maar mag het wel volgens de wet.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Ton Hooijmaijers

Hooijmaijers voor meer zaken vervolgd

NRC 04.11.2013 Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wordt ook vervolgd voor zaken die in 2004 hebben gespeeld. De officier van justitie kwam vandaag op de zitting met een wijziging van de tenlastelegging, meldt RTV Noord-Holland. Lees verder

Zaak Hooijmaijers uitgebreid

Telegraaf 04.11.2013 Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers alsnog ook voor zijn handel en wandel in 2004. Volgens de rechtbank in Haarlem komt het besluit van het OM laat, maar mag het wel volgens de wet. Tot nu toe had justitie de periode waarover Hooijmaijers wordt vervolgd beperkt tot zijn tijd als gedeputeerde (2005-2009). Dit om de zaak „behapbaar” te houden.

Gerelateerde artikelen;

04-11: Zaak-Hooijmaijers van start

04-11: Hooijmaijers wilde einde bedrijf

03-11: Hooijmaijers voor rechter

29-10: Bouwer schikte al in zaak-Hooijmaijers

OM breidt vervolging Hooijmaijers uit

Trouw 04.11.2013 Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers alsnog ook voor zijn handel en wandel in 2004.

Volgens de rechtbank in Haarlem komt het besluit van het OM laat, maar mag het wel volgens de wet. Tot nu toe had justitie de periode waarover Hooijmaijers wordt vervolgd beperkt tot zijn tijd als gedeputeerde (2005-2009). Dit om de zaak ‘behapbaar” te houden.

Ex-gedeputeerde Hooijmaijers (VVD) wilde adviesbureau opheffen

Trouw 04.11.2013 Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wilde zijn adviesbureau Move Consultants bij aanvang van zijn politieke loopbaan in 2001 in eerste instantie helemaal opheffen. Hij zag daarvan af toen advocaten hem het advies gaven dit niet te doen. Dat zei hij maandag tegen de rechtbank in Haarlem.

Hooijmaijers wilde einde bedrijf

Telegraaf 04.11.2013 Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wilde zijn adviesbureau Move Consultants bij aanvang van zijn politieke loopbaan in 2001 in eerste instantie helemaal opheffen. Hij zag daarvan af toen advocaten hem het advies gaven dit niet te doen. Dat zei hij maandag tegen de rechtbank in Haarlem.

Voormalig VVD-gedeputeerde Hooijmaijers voor de rechter wegens fraude

NRC 04.11.2013 Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers moet zich vandaag voor de rechtbank in Haarlem verantwoorden wegens fraude. De 53-jarige oud-politicus wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Hooijmaijers stelt zich tijdens de zitting, die een uur geleden is gestart, opvallend aanvallend op. Lees verder

Hooijmaijers voor rechter

Telegraaf 03.10.2013 Oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers staat maandag na 3,5 jaar onderzoek en voorbereiding door justitie eindelijk voor de rechter in Haarlem. De 52-jarige politicus staat terecht wegens fraude, omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.

Gerelateerde artikelen;

29-10: Bouwer schikte al in de zaak Hooijers

29-10: Proces tegen oud-gedeputeerde

29-10: Start zaak Hooijmaijers

21-05: Verklaring inetgriteit VVD’ers

Werkstraf geëist tegen medeverdachte Ton Hooijmaijers

BB 29.10.2013 Hij stelde zijn makelaardij volgens justitie beschikbaar voor het doorsluizen van omkopingsgeld naar voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Die rol kwam Arnold van de K. (67) uit Vinkeveen dinsdag te staan op een strafeis van 240 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf.

Echtgenote

Met de zaak tegen Van de K. is ook het startsein gegeven voor het proces tegen Hooijmaijers. Behalve de oud-gedeputeerde van Noord-Holland, die vanaf maandag terechtstaat, moet ook diens echtgenote zich verantwoorden voor haar vermeende rol in de zaak die draait om omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte.

Gerelateerde artikelen

Proces tegen oud-gedeputeerde

Telegraaf 29.10.2013 Hij stelde zijn makelaardij volgens justitie beschikbaar voor het doorsluizen van omkopingsgeld naar voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Die rol kwam Arnold van de K. (67) uit Vinkeveen dinsdag te staan op een strafeis van 240 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf.

Start zaak Hooijmaijers

Telegraaf 29.10.2013 De zaak tegen de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers gaat vandaag van start. De VVD’er wordt verdacht van fraude, omkoping en witwassen in de periode dat hij bestuurder was in Noord-Holland. Hij heeft volgens justitie 1,6 miljoen euro aan smeergeld aangenomen. Als eerste staat vandaag een compagnon van Hooijmaijers terecht, volgende week is het de beurt aan de VVD’er zelf.

‘Rapport geheim gehouden’

Telegraaf 20.12.2012  De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft zich schuldig gemaakt aan „belangenverstrengeling”, zegt een voormalig lid van de Provinciale Staten woensdag in Nieuwsuur. Hooijmaijers en zijn voorganger Henri Meijdam zouden een rapport over de vroegere kruitfabriek in Muiden geheim hebben gehouden. Dat zou zijn gebeurd op verzoek van de eigenaar van het terrein, projectontwikkelaar Rolf Visser. Die wilde een grote nieuwbouwwijk ontwikkelen.

‘Moet naast volksjongen Hooijmaijers niet ook regent Borghouts terecht staan?’

VK 14.12.2012 De volksjongen Hooijmaijers van de VVD en de regent Borghouts van GroenLinks konden uitstekend met elkaar overweg. Maar Borghouts verzuimde een oogje in het zeil te houden, schrijft columnist Meindert Fennema. ‘Hij verzaakte zijn rol als regent en zo kon Hooijmaijers ontsporen. Zou Borghouts niet ook terecht moeten staan wegens plichtsverzuim?’

‘Geen boevenbende bij provincie Noord-Holland’

BB 31.10.2012 Er is geen reden om aan te nemen dat er bij de provincie Noord-Holland structureel een ‘boevenbende’ was of is. Dat concludeert een commissie onder leiding van emeritus-hoogleraar Hans van den Heuvel woensdag in een rapport. De commissie Schoon Schip onderzocht in opdracht van de provincie de bestuurscultuur in Noord-Holland tussen 2003 en 2011. De commissie stelt wel dat de van corruptie beschuldigde oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers te veel macht naar zich kon toetrekken. Hij kreeg daarbij te weinig tegengas van de andere gedeputeerden en toenmalig commissaris van de Koningin, Harry Borghouts. Die was volgens de commissie niet in staat Hooijmaijers in toom te houden.

Gerelateerde artikelen

‘Hooijmaijers de maffioso’

Telegraaf 20.10.2012 De aanklacht tegen oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers blijkt slechts een deel te zijn van de verziekte bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland. Dat blijkt uit een onthutsend verhaal dat de Gooi- en Eemlander zaterdag heeft gepubliceerd. Onderling spraken gedeputeerden en Commissaris van de Koningin, Harry Borghouts, elkaar aan in maffiose termen, blijkt uit interne e-mails die de krant heeft ingezien.

Gerelateerde artikelen;

18-10: Hooijmaijers spreekt

13-10: Schiphol wil Hooijmaijers horen

05-10: GS ‘geschokt’ over vervolging

05-10: Hooijmaijers voor de rechter

11-01: Veel meldingen corruptie N-H

11-01: Corruptie in Noord-Holland

14-11: Onderzoek bij provincie

OM: Hooijmaijers dupeerde de maatschappij

BB 18.10.2012 Met het aannemen van steekpenningen, witwassen en valsheid in geschrifte tijdens zijn werk als gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland heeft Ton Hooijmaijers (51) de maatschappij ernstig gedupeerd. Dat stelde de officier van justitie in de rechtbank in Haarlem, aan het begin van het strafproces tegen de voormalig bestuurder.

Gerelateerde artikelen;

‘Corruptie Hooijmaijers ongekend  video, audio

NOS 18.10.2012 De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan fraude op een ongekende schaal. Dat zei de Officier van Justitie vanmorgen bij de start van het strafproces tegen Hooijmaijers. De oud-gedeputeerde ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. “Het OM heeft geen enkel bewijs.”

Bekijk ook…

         5 okt 2012 Ex-gedeputeerde voor de rechter

         18 okt 2012 Hooijmaijers: ik ben en blijf onschuldig

         18 okt 2012 Uniek dat een oud-gedeputeerde door OM wordt gedaagd

‘Elke bestuurder kan iets leren van Hooijmaijers’

VK 18.10.2012 De zaak-Hooijmaijers ontleent zijn relevantie aan de herkenbaarheid van bestuurlijke dilemma’s. Dat betoogt hoogleraar bestuurskunde Leo Huberts. Ton Hooijmaijers was een boeiende en ondernemende bestuurder. Een echte ‘aanjager’, noemde een collega hem. Hij was VVD-gedeputeerde in Noord-Holland met ruimtelijke ordening, grondzaken, Schiphol en financiën in zijn portefeuille.

Kan Hooijmaijers álles blijven ontkennen?

Trouw 18.10.2012 Alles is uit zijn verband getrokken, zo reageerde de Noord-Hollandse ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (51) onlangs op het nieuws dat hij voor de strafrechter moet verschijnen. Of de beschuldigingen van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen uit hun verband getrokken zijn, blijkt de komende tijd in de Haarlemse rechtbank. Vandaag wordt daar besproken hoe de rechtszaak over mogelijk één van de ernstigste gevallen van bestuurlijke corruptie in Nederland inhoudelijk zal verlopen.

Hooijmaijers: ‘Corrupt ben ik nooit geweest’

Trouw 18.10.2012 Met het aannemen van steekpenningen, witwassen en valsheid in geschrifte tijdens zijn werk als gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland heeft Ton Hooijmaijers (51) de maatschappij ernstig gedupeerd. Dat stelde de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Haarlem, aan het begin van het strafproces tegen de voormalig bestuurder. Hooijmaijers spreekt alle beschuldigingen tegen.

Hooijmaijers verbreekt stilzwijgen

Telegraaf 18.10.2012 Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland, die vandaag wegens corruptie voor de Haarlemse rechter moet verschijnen, zegt niets te weten van zijn vermeende omkoping door Fortis Bank.Het OM verdenkt de voormalig VVD-gedeputeerde onder meer van het, via een tussenpersoon, aannemen van steekpenningen van Fortis Bank.

Schiphol wil Hooijmaijers horen

Telegraaf 13.10.2012  De van omkoping verdachte ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland gaat worden gehoord door luchthaven Schiphol over zijn rol bij de miljoenenschikking met projectontwikkelaar Chipshol.

OM: Hooijmaijers nam steekpenningen aan

BB 11.10.2012 Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland heeft in 2007 ruim 7000 euro aan steekpenningen ontvangen van Fortis Nederland. Dat staat in de dagvaarding tegen hem. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat donderdag bevestigd.

Gerelateerde artikelen

05-10 Verdachte oud-gedeputeerde Hooijmaijers voor rechter

11-01 Tientallen meldingen van corruptie Noord-Holland

15-11 Hoogleraren onderzoeken integriteit Noord-Holland

21-07 PS Noord-Holland spoedvergaderen over Hooijmaijers

19-07 Geen vertrouwen in eigen onderzoek naar Hooijmaijers

‘Fortis Bank kocht gedeputeerde Hooijmaijers om’

Elsevier 11.10.2012 De voormalige Fortis Bank heeft ex-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers (VVD) omgekocht zodat het huisbankier van de provincie kon worden. Dat staat in de tenlastelegging in de strafzaak tegen Hooijmaijers. Dat meldt de NOS, die de tenlastelegging tegen de ex-gedeputeerde heeft ingezien. Hooijmaijers zou ook politici in Muiden onder druk hebben gezet om in te stemmen met een bouwproject. Hooijmaijers was politiek adviseur bij het project en misbruikte zijn rol om de gemeente met de bouwplannen te laten instemmen, schreef de Volkskrant in 2010.

Zie ook: Groot fraude-onderzoek provincie Noord-Holland

‘Hooijmaijers kreeg steekpenningen Fortis’

Trouw 11.10.2012 Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland heeft in 2007 ruim 7000 euro aan steekpenningen ontvangen van Fortis Nederland. Dat staat in de dagvaarding tegen hem. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat donderdag bevestigd.

‘Fortis kocht Ton Hooijmaijers om voor gunsten van Noord-Holland’

 NRC 11.10.2012 De voormalige bank Fortis heeft Ton Hooijmaijers omgekocht om huisbankier van de provincie Noord-Holland te worden, zo staat in de tenlastelegging in de strafzaak tegen de ex-gedeputeerde, meldt de NOS.

‘Hooijmaijers kreeg steekpenningen Fortis’

NU 11.10.2012 Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland heeft in 2007 ruim 7000 euro aan steekpenningen ontvangen van Fortis Nederland. Dat staat in de dagvaarding tegen hem. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat donderdag bevestigd.

Gerelateerde artikelen

05/10/2012 Ex-gedeputeerde Hooijmaijers voor de rechter

19/07/2011 Hooijmaijers verzweeg zakelijke banden

08/09/2010 VVD’er Hooijmaijers verdachte in omkopingszaak

23/04/2010 ‘Beslag justitie op panden Hooijmaijers’

01/04/2010 Rijksrecherche doet inval bij VVD’er Hooijmaijers

Ex-gedeputeerde Hooijmaijers voor de rechter

NU 05.10.2012 Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland wordt vervolgd voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrift en witwassen.

Gerelateerde artikelen

Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers vervolgd voor omkoping

 NRC 05.10.2012 Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wordt vervolgd voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook zijn vrouw en een makelaar uit Amsterdam worden vervolgd, bevestigt een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie vandaag na een artikel hierover in de Volkskrant.

Provinciebestuurder officieel verdacht van omkoping

AD 08.09.2010 HAARLEM – Oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers is officieel als verdachte aangemerkt in een zaak die draait om omkoping en ambtelijke corruptie. Dat meldt een woordvoerder van het landelijk parket. Waarvan Hooijmaijers precies wordt verdacht is nog in onderzoek.

OM: Hooijmaijers officieel verdachte in omkopingszaak

VK 08.09.2010 De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers wordt officieel verdacht van omkoping en ambtelijke corruptie. Een woordvoerder van het landelijk parket bevestigde woensdag een bericht daarover in NRC Handelsblad.

·  Hooijmaijers mogelijk corrupt

·  Hooijmaijers drukte deals door

·  Corruptieonderzoek uitgebreid

Justitie onderzoekt corruptie polder Muiden

NRC 08.09.2010 Het onderzoek van justitie naar ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) richt zich onder meer op betalingen van een bouwbedrijf in verband met gebiedsontwikkeling in de Bloemendalerpolder bij Muiden. Dat blijkt uit gesprekken met betrokkenen. De ex-gedeputeerde van Noord-Holland wordt verdacht van ambtelijke omkoping en corruptie.

Oudgedeputeerde VVD nu officieel verdacht

Telegraaf 08.09.2010 Voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) wordt officieel verdacht van omkoping en ambtelijke corruptie.

VVD’er Hooijmaijers ontdaan na inval

AD 01.04.2010 AMSTERDAM – Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) van Noord-Holland is nog altijd ontdaan van de inval die de Rijksrecherche woensdagavond bij hem thuis heeft gedaan. ,,Ik ben totaal uit het veld geslagen”, zo zei hij donderdag.

Hooijmaijers ontdaan na inval

Telegraaf 01.04.2010  Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) van Noord-Holland is nog altijd ontdaan van de inval die de Rijksrecherche woensdagavond bij hem thuis heeft gedaan.

Inval bij ex-politicus Ton Hooijmaijers

NRC 01.04.2010  De opsporingsdienst FIOD-ECD en de Rijksrecherche hebben gisteren een inval gedaan bij voormalig wethouder en gedeputeerde Ton Hooijmaijers. De administratie en computer van Hooijmaijers werd daarbij in beslag genomen. De VVD’er wordt verdacht van ambtelijke corruptie en omkoping in zijn periode als wethouder Economische Zaken in Amsterdam en als provinciaal bestuurder in Noord-Holland.

‘Oud-gedeputeerde VVD’er verdacht van omkoping’

Elsevier 01.04.2010 De rijksrecherche heeft een inval gedaan in het huis van de VVD’er Ton Hooijmaijers. Hij wordt verdacht van ‘ambtelijke omkoping’, dat schrijft De Telegraaf.

Lees ook:

april 2, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 9 reacties