Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Tot ziens Mark Harbers VVD ex-Staatssecretaris Justitie en Veiligheid !!!! – de nasleep

Cijferwerk is niet echt mijn sterkste kant mannen !!

Aanvullende informatie Asielzoekers

Staatssecretaris Broekers-Knol VVD van Justitie en Veiligheid heeft meer informatie naar buiten gebracht over zedendelicten en pogingen tot doodslag en moord door asielzoekers. Daaruit blijkt dat er vorig jaar sprake was van twaalf aanrandingen. Eén asielzoeker werd veroordeeld wegens ontucht met kinderen en één keer was sprake van doodslag, in een steekpartij. Verder zijn er twee asielzoekers veroordeeld voor een poging tot doodslag.

Onder de voorganger van Broekers-Knol, toenmalig staatssecretaris Mark Harbers VVD, waren meldingen van deze misdrijven terechtgekomen onder de noemer ‘overig’. Dat kostte Harbers de kop omdat de indruk werd gewekt dat ernstige misdrijven werden weggemoffeld.

Dit staat in een brief van het OM aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid). Zij heeft de brief maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Broekers-Knol biedt in haar brief openheid van zaken over veroordelingen voor zedendelicten en pogingen tot doodslag en moord. Een aantal rechtszaken loopt nog, dus mogelijk neemt het aantal veroordelingen nog toe.

Ook het aantal betrokken asielzoekers is naar boven bijgesteld. Het OM meldt dat het om in totaal 1.813 personen gaat. Dat zijn er 101 meer dan vermeld stond in de in mei gepubliceerde Rapportage Vreemdelingenketen 2018.

‘Asielbus’

Om overlast met asielzoekers in het openbaar vervoer tegen te gaan, is in mei een speciale pendelbus voor asielzoekers gaan rijden tussen het azc in Ter Apel en station Emmen. Chauffeurs en passagiers van de reguliere buslijn 73 klaagden namelijk regelmatig over problemen.

De ‘asielbus’ is onderdeel van een proef die nog tot en met augustus 2019 duurt. Staatssecretaris Broekers-Kol schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat de eerste ervaringen met de proef positief zijn, “in die zin dat er zich geen incidenten hebben voorgedaan”. Na afloop van de pilot wordt die geëvalueerd.

lees: Nadere duiding incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen 01.07.2019

lees:  Brief OM nadere duiding incidentenoverzicht Rapportage vreemdelingenketen  20.06.2019

lees:  Brief politie nadere duiding incidentenoverzicht Rapportage vreemdelingenketen 19.06.2019

lees: incidentenoverzicht in de rapportage vreemdelingenketen 16.05.2019

lees: rapportage-vreemdelingenketen 2018 14.05.2019

lees: rapportage vreemdelingenketen 2018-2 Rapport

Zie ook: Tot ziens Mark Harbers VVD Staatssecretaris Justitie en Veiligheid !!!!

Mark Harbers: ‘Wat zou er zijn gebeurd als ik na de publicatie in De Telegraaf meteen had gehoord hoe het zat?’ Beeld Jiri Büller

Mark Harbers: ‘Ik had het idee dat ik net lekker op stoom was’

VK 24.12.2019 VVD’er Mark Harbers (50) was negentien maanden staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, tot hij in mei tot ieders verrassing aftrad. Voor het eerst gaat hij uitgebreid in op deze bewogen periode. Een reconstructie. ‘Ambtenaren moeten niet denken: hij redt zich er wel uit.’

Mark Harbers is ‘een enorme Songfestival-fan’.

Sinds 2006 woont hij de finales liefst live bij, met een vaste groep vrienden. Maar dit keer is het spektakel te ver weg, in Israël, dus kijkt Harbers zaterdagavond 18 mei ‘thuis voor de buis’ met zijn echtgenoot Bart en andere vrienden die de reis niet maakten. En eigenlijk komt dat wel goed uit, want de week is hectisch geweest voor de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Op dinsdag heeft Harbers de jaarlijkse Rapportage Vreemdelingenketen naar de Tweede Kamer gestuurd. Die bevat voor het eerst, op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, meer gegevens over criminaliteit door asielzoekers.

Voortaan worden ook incidenten buiten de opvanglocaties meegenomen. Ze zijn weergegeven in een top-10, met op 1 winkeldiefstal (meer dan tweeduizend keer) en op 10 belediging (tachtig keer), en onderaan een restcategorie ‘Overig’.

Donderdagochtend meldt De Telegraaf dat achter de duizend ‘overige’ zaken (op een totaal van 4.600) onder meer zware geweldsmisdrijven (51), aanrandingen (47) en pogingen tot doodslag en moord (31) schuilgaan. Pijnlijk, want het ging nou juist om meer transparantie.

De Kamer is verbijsterd en spreekt van links tot rechts over ‘verdoezeling’. Harbers doet navraag bij zijn ambtenaren en krijgt de verzekering dat de weergave ‘volstrekt onbedoeld’ op deze manier tot stand is gekomen. Nog dezelfde dag schrijft hij dat letterlijk zo aan de Kamer en bevestigt dat de door De Telegraaf bij de politie opgevraagde cijfers kloppen.

Daarmee lijkt de kou uit de lucht. Ja, er zal de week nadien een lastig Kamerdebat volgen, dat wel. Ter voorbereiding vraagt de bewindsman zijn staf om de zaak nog een keer helemaal na te lopen. Opdat hij in het debat over een adequate reconstructie kan beschikken en niet voor verrassingen komt te staan.

Zo begint het weekeinde.

Frits Huffnagel, sinds jaar en dag bevriend met Harbers, is wel in Tel Aviv. ‘Onze vriendenclub heet De Torries’, zegt Huffnagel. ‘Onze eerste bestemming was ooit Torremolinos, vandaar. Tien mannen die allemaal op mannen vallen. We gaan ook met elkaar weekjes weg. Spijtig natuurlijk dat Mark er nu niet bij was.’

Want uitgerekend dit jaar wint Nederland het Songfestival. ‘Ja, heel spijtig’, zegt Harbers, terugblikkend op een bewogen jaar. Lachend: ‘Op maandag was er nog steeds euforie in mijn hoofd!’

Verder is het ‘een doodnormale dag’, met overleg op het departement en een werkbezoek in de buurt van Antwerpen. Tegen journalisten die nog vragen naar de vreemdelingenrapportage, zegt Harbers: ‘Oliedom dat het zo is gelopen.’

’s Avonds rond half twaalf ontvangt hij, weer thuis, het schriftelijke overzicht van de voorgeschiedenis. ‘Toen vielen mij de schellen van de ogen.’ Dat in de top-10 de zwaarste geweldsmisdrijven zouden wegvallen, was op het departement weken tevoren al onderkend.

Er was over gesproken, gemaild, aan de tekst geschaafd, gewikt en gewogen. Alleen: niets ervan bereikte Harbers. ‘Na middernacht had ik alles gelezen. Inwendig ratelde het al dat dit een vervelende zaak zou worden. Maar er zat weinig anders op dan eerst naar bed te gaan.’

Het wordt een korte nacht.

‘Ik heb ’s ochtends vroeg Bart wakker gemaakt om alles op een rij te zetten. Al vrij snel zag ik de politieke consequenties. De rapportage was fout, mijn correctie van twee dagen later bleek nu ook fout. Dit was vlek op vlek en raakte de vertrouwensrelatie met de Tweede Kamer. Ik zou mij in heel wat bochten moeten wringen om dit nog goed te krijgen.’

Hij overlegt op het ministerie en daarna met mensen uit de partij, VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en partijleider Mark Rutte. ‘We hebben de opties doorgelopen, hoe dingen zouden landen in een debat, de Europese verkiezingen twee dagen later. Daarna heb ik mijn besluit genomen.’ Harbers weet: ik stap op.

Begin van de middag komt er een brief aan de Kamer, met de omineuze zin: ‘De verkeerde afweging weegt politiek zwaar.’ Harbers vraagt aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib nog diezelfde dag verantwoording te mogen afleggen. Bij het weglopen na een inderhaast georganiseerd oploopje met de pers zegt hij: ‘Dit kon weleens mijn laatste debat worden.’

En dat wordt het, begin van de avond. ‘Ik kon ’s middags niet expliciet zeggen dat ik zou aftreden. Want als je dat doet, ben je meteen weg. Ik wilde nog graag een verklaring geven in de Kamer.’

U ging begin dit jaar akkoord met een nieuwe wijze van rapporteren. Had u niet zelf scherper moeten zijn op de gewraakte top-10?

‘Ik heb die tabel gelezen zoals waarschijnlijk veel meer mensen. Je ziet een top-10 van veelvoorkomende criminaliteit en denkt: dit is erg. Cijfers om van te schrikken. Je denkt dan niet aan moorden. (Waarvoor achteraf geen veroordelingen bleken te zijn, red.) Hooguit had ik kunnen denken: ik mis de zedendelicten. Maar dat deed ik niet. Ik zag geen aanleiding voor vragen.’

Dinsdag 21 mei 2019. Wat een dag.

‘Ja, een hectische toestand. Je begint ’s ochtends als staatssecretaris en ’s avonds zit je ambteloos thuis. Dan komen de emoties eigenlijk pas, niet als je nog op die glijbaan zit. Ik moet wel eerlijk zeggen dat Dijkhoff mij er al snel op attendeerde dat ik kon terugkomen in de Kamer, omdat Malik Azmani naar het Europees Parlement zou gaan. Zover was ik nog niet eens, maar ik heb daar een week over nagedacht en na overleg thuis heb ik besloten dat te doen.’

Harbers praat makkelijk en snel. Hij heeft zijn aftreden inmiddels ‘helemaal doorleefd’, weet Tamara van Ark, naaste collega uit het kabinet (op Sociale Zaken), met wie hij gelijktijdig carrière maakte in de VVD. ‘Hij heeft een loepzuivere professionele afweging gemaakt, die ook de legitimatie gaf om door te gaan’, zegt Van Ark. ‘Mark wilde, door in de spiegel te kijken en zijn verantwoordelijkheid te nemen, bewerkstelligen dat ook de organisatie dat zou doen.’

‘Hij is niet wrokkig’, zegt Huffnagel, ‘hij heeft een clean cut gemaakt, wenste geen aangeschoten wild te zijn na een motie van wantrouwen die misschien met 76-74 zou zijn verworpen. En dat dan op zo’n gevoelige portefeuille. Maar hij denkt wel: van wat voor oelewappers ben ik afhankelijk geweest?’

Uw opvolger Ankie Broekers-Knol schreef aan de Kamer dat de afspraak dat een bewindspersoon voor ‘kwetsbaarheden en dilemma’s’ moet worden gewaarschuwd, niet is nagekomen. Daar word je toch boos van?

Harbers: ‘Natuurlijk heb ik een soort boosheid, vooral als ik de exercitie maak: wat zou er zijn gebeurd als ik na de publicatie in De Telegraaf meteen had gehoord hoe het zat? Ook dan heb je geen fijn debat, maar dan was de Kamer tenminste niet twee keer verkeerd geïnformeerd.

Vooral daar zit mijn verwondering en frustratie, want ik beschouw die tweede keer als fataal. Ambtenaren moeten voortdurend het besef hebben dat ze werken in een politiek-bestuurlijk systeem. De afwegingen die zij hebben gemaakt, hadden mij gemeld moeten worden. Sterker, ze hadden aanleiding moeten zijn voor een aparte vergadering met de bewindspersoon.’

De coalitie had u heus wel gesteund bij een motie van wantrouwen.

‘Bedenk dat dit geen afgerond beleid was. Het waren allemaal lopende zaken, die nog vaak zouden terugkomen in de Kamer. Zaken waarover nu zwart op wit stond dat was besloten om de Kamer niet te informeren. Ik was zelf al sinds 2009 Kamerlid geweest, ik weet hoe belangrijk je informatiepositie is – dat gaf voor mij de doorslag.’

Inmiddels heeft de secretaris-generaal zijn vertrek aangekondigd, zijn plaatsvervanger is al opgestapt, de directeur-generaal migratie krijgt een andere functie… En deze lijst is langer. Is dat het effect dat u beoogde?

‘Ik praat niet over personen, maar ook onder hen zijn er die de informatie niet kregen. Het zat lager in de hiërarchie. Dat is ook het ingewikkelde: hardwerkende mensen, van wie een aantal het echt wat deed dat ik wegging. Ik zie het daarom vooral als een systeemfout: te weinig scherpte op stukken die je een bewindspersoon voorlegt. Te makkelijk denken: hij is rap van de tongriem gesneden, hij redt zich er wel uit.’

Uw opvolger Broekers-Knol trof een ‘onthutst’ ministerie aan, zei ze.

‘Elk aftreden is als het goed is een spiegelsessie voor het departement. In de advisering aan bewindspersonen moet echt iets veranderen. Maar ik ga daar niet meer over.’

Speelde het in uw afweging nog mee dat u de vierde VVD’er in vier jaar tijd zou zijn die voortijdig bij Justitie opstapte?

‘Nee, want alle aanleidingen waren anders. Voor het beeld zou het misschien wel veel slechter zijn geweest als ik had moeten recht praten wat krom was. Ik heb met rechte rug en opgeheven hoofd dit besluit genomen.’

Er waren mensen die zeiden: Harbers was blij dat hij weg kon.

‘Nee, niets is minder waar. Ik had het idee, zo halverwege, dat ik net lekker op stoom was. Er was geen sprake van opluchting, eerder van weemoed dat ik alles waarmee ik bezig was niet kon afmaken.’

In Den Haag wordt Asiel en Migratie de hoofdpijnportefeuille genoemd.

‘Ja, je krijgt de paracetamol er nog net niet bij geleverd. Het is een periode met veel impact geweest. Je weet dat aan al je voorgangers de naam van een spraakmakend asielgeval is verbonden. Dus het was een zekerheidje dat zoiets in mijn periode ook zou gebeuren.’

Mark Harbers: ‘Elk aftreden is als het goed is een spiegelsessie voor het departement. In de advisering aan bewindspersonen moet echt iets veranderen.’ Beeld Jiri Büller

Bij u heetten ze Lili en Howick. Na hun laatste verloren rechtszaak zouden ze worden uitgezet. Totdat op zaterdagochtend 8 september 2018 bleek dat ze verdwenen waren. Aan het begin van de middag besloot u van uw discretionaire bevoegdheid gebruik te maken: ze kregen alsnog een verblijfsvergunning. Waarom deed u dat?

‘Dat zijn de eenzame momenten van besturen. Je hoort mensen op televisie oreren en denkt: dat is maar het halve verhaal. Als staatssecretaris ben je de enige die het hele dossier kent. Zie het als twee mandjes die zich vullen: waarom zou je het doen, waarom zou je het niet doen? Het is geen stappenplan, op een gegeven moment overzie je de totale situatie en neem je een besluit.’

De drie meest betrokken ambtenaren adviseerden u juist niet discretionair te gaan, blijkt uit een recent evaluatierapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Heeft dat toen al de ambtelijke verhoudingen op scherp gezet?

‘Niet dat ik ooit heb waargenomen. Er zijn ook situaties geweest waarin zij adviseerden discretionair te gaan en ik zei: ik zie het niet.’

U bent de maandag nadien speciaal naar de Immigratie- en Naturalisatie Dienst gegaan, waar medewerkers boos waren. U hebt niet gemerkt dat uw beslissing mogelijk de verhoudingen met uw ambtenaren heeft verstoord?

‘Nee, en ik denk ook niet dat dat zo was.’

Uit het Inspectierapport blijkt ook dat u op last van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in de week voor de beslissing zwaar werd bedreigd en moest onderduiken. Tegelijkertijd werden, buiten medeweten van Justitie en tegen de afspraak in, de kinderen door voogdijinstelling Nidos uit hun safehouse gehaald en naar opa en oma gebracht. Daar liepen ze weg. Hoe is dat mogelijk?

‘Die momenten lopen niet helemaal synchroon, maar over beveiliging doe ik geen uitspraken. Dat hoofdstuk heb ik voor mijzelf afgesloten. Het was een heel heftige tijd, met een casus die het hele land beroerde.’

Was de beveiliging nog nodig nadat u uw discretionaire bevoegdheid had gebruikt?

‘Ik heb voor mijzelf de beslissing genomen dat ik überhaupt nooit zal ingaan op wat er in die zaak aan de hand was en wat de redenen van beveiliging waren. Er staat een streep onder, hopelijk ook voor de kinderen zelf. Die hebben nog een leven voor zich.’

Is er op de zaterdagochtend waarop u de beslissing nam politiek overleg geweest in de regeringscoalitie?

‘Nee, ik heb niet de coalitie bij elkaar geroepen of iets dergelijks. Ik ben wel gebeld door collega’s uit het kabinet. Van alle partijen.’

Met een advies?

‘Zelfs als dat zo zou zijn, is dat in een van die twee mandjes terechtgekomen. Het uiteindelijke besluit was het mijne.’

Heeft de zaak rond Lili en Howick de discussie over het kinderpardon in een stroomversnelling gebracht?

‘Met de kennis van nu: ja. Je had nog het kerkasiel, de film van Tim Hofman en uiteindelijk in januari de draai van het CDA. Toen waren plots drie van de vier coalitiepartijen voor een kinderpardon. Terwijl dat niet was afgesproken in het regeerakkoord. Dus kregen we twee weken van gedoe en onderhandelingen.’

Een soort tussenformatie.

‘Met alle heftigheid en emoties van dien. De VVD wilde geen kinderpardon, maar als het dan zover komt, ga je kijken wat er tegenover kan staan. Wij stelden al langer de discretionaire bevoegdheid ter discussie, hoewel dat voor mij als staatssecretaris niet vruchtbaar was – ook dat stond niet in het regeerakkoord. In de onderhandelingen hebben we die dingen tegenover elkaar gezet en daaruit is een nette oplossing gekomen.’

Al met al toch een forse systeemverandering?

‘Ja, de discretionaire bevoegdheid maakte eigenlijk dat zelfs de uitspraak van de hoogste rechter ook maar een mening was. Want je kon altijd nog proberen de aandacht van de staatssecretaris te krijgen. Dat was ook in het buitenland bekend, onderschat dat niet. Het was een van de redenen voor afgewezen asielzoekers om hier lang te blijven. Nu hebben we een systeem dat iedereen in de hele wereld snapt: de rechter heeft het laatste woord. Een veel zuiverder eindpunt.’

U bent inmiddels helemaal terug in de Tweede Kamer en nu woordvoerder op de belangrijke portefeuille energie en klimaat. Hoe typeert u 2019?

‘Als een jaar van uitersten. Van de kinderpardoncrisis naar de stikstofcrisis. Daar zullen we heel 2020 nog wel mee bezig zijn, al verwacht ik dat begin volgend jaar de ergste hitte eraf is. Maar voorlopig heb ik nog veel scheikunde in mijn hoofd. (Lacht.) En het vooruitzicht om in mei met De Torries naar het Songfestival te gaan. In mijn eigen Rotterdam! Voor veel mensen zal het een ver-van-hun-bedshow zijn, maar wat er in zo’n week in een stad gebeurt, is echt van Olympische proporties. Ik wil er niks van missen.’

CV

1969 Geboren op 19 april in Ede. Groeit met jongere broer op in katholiek gezin

1981-1987 Vwo ‘Het Streek’

1986-heden Lid VVD

1987-1997 Studie economie Erasmus Universiteit Rotterdam (niet afgemaakt)

1992-1998 Raadslid deelraad Kralingen-Crooswijk

1996-2006 Consultant

2002-2007 Lid gemeenteraad Rotterdam

2006 Politiek assistent minister Gerrit Zalm (Financiën)

2007-2009 Wethouder Economie, Haven en Milieu in Rotterdam

2009-2017 Lid Tweede Kamer

2017-2019 Staatssecretaris Justitie en Veiligheid

2019-heden Lid Tweede Kamer

Meer over; Mark Harbers politiek Kamer Remco Meijer

Justitie ziet nu veel meer strafbare feiten asielzoekers dan eerder gemeld

NOS 01.07.2019 Vorig jaar waren er ruim duizend meer meldingen van strafbare feiten door asielzoekers dan het Openbaar Ministerie eerder dit jaar naar buiten bracht. In mei ging het OM nog uit van 2.610 meldingen, gepleegd door 1.712 asielzoekers. Dat aantal is nu bijgesteld naar 3.702 feiten door 1.813 asielzoekers. Het gaat om geregistreerde incidenten, dus nog niet om veroordelingen.

Dat blijkt uit een brief die het OM eind juni naar staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft gestuurd. Broekers-Knol stuurde de brief vandaag door naar de Tweede Kamer.

Handmatig versus automatisch

Naar aanleiding van de ophef die eerder dit jaar ontstond over de criminaliteitscijfers heeft het OM opnieuw onderzocht hoeveel asielzoekers vorig jaar van een misdrijf werden verdacht. Het onderzoek van eerder dit jaar gebeurde via een geautomatiseerde zoekopdracht, nu ging het OM deels handmatig aan de slag. Volgens justitie is daardoor het verschil in cijfers ontstaan.

“Het gegeven dat deze feiten en verdachten bij de eerste zoekslag niet in beeld kwamen, laat zich onder andere verklaren door het feit dat v-nummers en pv-nummers in de OM-systemen niet altijd op exact gelijke wijze worden overgenomen, of niet worden bijgewerkt als aanvullende processen-verbaal worden ontvangen”, staat in de brief van het OM.

“Daarnaast leiden verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen, het als voornaam registreren van de achternaam en vice versa, en onduidelijkheid met betrekking tot de door de asielzoeker opgegeven geboortedatum, tot incomplete zoekresultaten bij een geautomatiseerde zoekslag.”

‘Puur statistisch’

Een woordvoerder van het OM voegt toe dat bij de handmatige zoekopdracht bepaalde zoekcriteria zijn gecombineerd. “Dat heeft meer resultaten opgeleverd.” De woordvoerder kon niet zeggen waarom dat dan niet eerder is gebeurd.

Het OM benadrukt in de brief dat er nooit zaken uit beeld van het OM zijn geweest. “De hierboven geschetste koppelingsproblematiek heeft geen enkele invloed op de strafrechtelijke afdoening van deze feiten. Het probleem is puur van statistische aard.”

Bekijk ook;

Aantal geregistreerde incidenten met asielzoekers groter na hertelling

NU 01.07.2019 Het Openbaar Ministerie (OM) stelt het aantal geregistreerde incidenten waarbij asielzoekers mogelijk als verdachte voorkomen naar boven bij. Eerder werd nog gesproken van 2.610 meldingen, nu meldt justitie 1.092 extra gevallen.

Dit staat in een brief van het OM aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid). Zij heeft de brief maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ook het aantal betrokken asielzoekers is naar boven bijgesteld. Het OM meldt dat het om in totaal 1.813 personen gaat. Dat zijn er 101 meer dan vermeld stond in de in mei gepubliceerde Rapportage Vreemdelingenketen 2018.

Het OM benadrukt in de brief dat er nooit zaken buiten beeld van justitie zijn gebleven. Het tellen van het aantal geregistreerde incidenten en mogelijke verdachten is fout gegaan bij het automatisch koppelen van politie- en OM-gegevens.

De incomplete zoekresultaten zijn het gevolg van verschillende manieren van registreren, aldus het OM. Zo zouden bijvoorbeeld vreemdelingenidentificatienummers op andere manieren zijn genoteerd. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de strafrechtelijke afdoening van de zaken. “Het probleem is puur van statistische aard.”

Ophef om criminaliteitscijfers in rapport

Het aantal incidenten en verdachten is recentelijk opnieuw geteld, na grote ophef over de cijfers. Hierbij is gebruikgemaakt van extra gegevens van de politie. De tweede telling gebeurde deels handmatig.

Het rapport leidde tot het aftreden van toenmalig staatssecretaris Mark Harbers, omdat bepaalde cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig werden weergegeven. Zo werden verdenkingen van ernstige misdrijven gebundeld onder het kopje ‘overige’, terwijl zaken als winkeldiefstal en fietsendiefstal wel met precieze cijfers werden weergegeven.

Lees meer over: Asielzoekers Binnenland

Azc in Weert, bekend vanwege de vele geweldsincidenten. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP ROB ENGELAAR

Meer asielzoekers verdacht van misdrijf dan gemeld

Telegraaf 01.07.2019 Veel meer asielzoekers werden vorig jaar verdacht van een strafbaar feit, dan aanvankelijk door het ministerie van Justitie en Veiligheid is gemeld.

Dat blijkt uit een brief die het Openbaar Ministerie (OM) aan de nieuwe staatssecretaris Broekers-Knol heeft gestuurd. Vorig jaar registreerde het OM 3702 strafbare feiten, waarvan 1813 asielzoekers werden verdacht. Dat zijn er 1092 meer dan in de rapportage over asieldelicten werden gemeld. Bovendien levert de nieuwe zoektocht 101 extra unieke verdachten op.

Het grote verschil komt volgens het OM door een veel uitgebreidere zoektocht, die naar aanleiding van de veelbesproken cijfers is gedaan. „Daarbij is gebruik gemaakt van meer zoeksleutels die naderhand op verzoek van het OM door de politie zijn aangeleverd, waaronder naam, geboortedatum en pleegdatum”, staat in de brief.

Bovendien is de nieuwe zoektocht later uitgevoerd, waardoor meer geregistreerde verdenkingen van eind 2018 aan het licht komen. Volgens het OM betekent het niet dat de nieuw gevonden zaken niet zijn onderzocht of afgehandeld.

Bekijk ook: 

Eindelijk openheid over asieldelicten 

Cijfers verdoezeld

Voormalig staatssecretaris Harbers stapte op omdat hij zware verdenkingen als moord, doodslag en verkrachting in een rapportage wegmoffelde onder de vage kop ’overige’. Naar nu blijkt, is zijn rapportage aan de Tweede Kamer dus op meerdere vlakken niet compleet geweest.

De Tweede Kamer vroeg juist om een accuraat overzicht van asieldelicten, omdat het onderwerp maatschappelijk gezien erg gevoelig ligt. Uit de brief van het OM valt op te maken dat de eerste poging om de feiten te presenteren niet goed is uitgevoerd.

Bekijk ook: 

Broekers-Knol mag puinruimen 

Bekijk ook: 

Het Nederlandse asielsysteem oogt verrot: dat schreeuwt om een parlementaire enquête 

Bekijk ook: 

Asielkloof gaapt permanent 

Bekijk meer van; asielzoekersministerie van justitie en veiligheidtweede kameropenbaar ministerie (om)

Staatssecretaris geeft meer gedetailleerde informatie over misdrijven asielzoekers

NOS 01.07.2019 Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft meer informatie naar buiten gebracht over zedendelicten en pogingen tot doodslag en moord door asielzoekers. Daaruit blijkt dat er vorig jaar sprake was van twaalf aanrandingen. Eén asielzoeker werd veroordeeld wegens ontucht met kinderen en één keer was sprake van doodslag, in een steekpartij. Verder zijn er twee asielzoekers veroordeeld voor een poging tot doodslag.

Onder de voorganger van Broekers-Knol, Harbers, waren meldingen van deze misdrijven terechtgekomen onder de noemer ‘overig’. Dat kostte Harbers de kop omdat de indruk werd gewekt dat ernstige misdrijven werden weggemoffeld.

Staatssecretaris Broekers-Knol biedt in haar brief openheid van zaken over veroordelingen voor zedendelicten en pogingen tot doodslag en moord. Een aantal rechtszaken loopt nog, dus mogelijk neemt het aantal veroordelingen nog toe.

Arbeidsintensief

Onder de categorie ‘overig’ vielen in totaal duizend geregistreerde delicten, ook misdrijven als huisvredebreuk en diefstal. Hoeveel veroordelingen er voor dit soort andere ‘overige’ delicten zijn geweest, is niet bekend. Volgens Broekers-Knol is nadere duiding van de cijfers erg arbeidsintensief, omdat dat handmatig moet gebeuren.

Meer strafbare feiten dan eerder gemeld

Naar aanleiding van de ophef die eerder dit jaar ontstond over de criminaliteitscijfers heeft het Openbaar Ministerie opnieuw onderzocht hoeveel asielzoekers vorig jaar van een misdrijf werden verdacht. Eerder dit jaar ging het OM uit van 2.610 strafbare feiten door 1.712 asielzoekers, op basis van een geautomatiseerde zoekopdracht. Dat aantal is nu bijgesteld naar 3.702 feiten door 1.813 asielzoekers, een toename dus van meer dan duizend strafbare feiten.

Volgens het OM komt dat doordat nu handmatig is gezocht in de OM-systemen, waardoor bijvoorbeeld aan het licht kwam dat identificatienummers soms op verschillende wijze waren overgenomen of voor- en achternamen anders geschreven werden. Volgens het OM is dat niet van invloed geweest op de strafrechtelijke afdoening van de feiten: “Er zijn nooit zaken uit beeld van het OM geweest.”

Daarom is ervoor gekozen om alleen de cijfers over “een tweetal grote en/of ernstige categorieën delicten” verder uit te diepen, namelijk doodslag en moord en zedendelicten, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Broekers-Knol wijst erop dat daar ook de meeste vragen over zijn gesteld in het Kamerdebat en door de media.

Informatievoorziening

Broekers-Knol zegt het “zeer” te betreuren dat door de gekozen weergave van de cijfers “een negatief beeld is ontstaan over de informatievoorziening van het ministerie van Justitie en Veiligheid op dit punt”. Ze wil de informatievoorziening aan de Tweede Kamer daarom verbeteren.

‘Asielbus’

Om overlast met asielzoekers in het openbaar vervoer tegen te gaan, is in mei een speciale pendelbus voor asielzoekers gaan rijden tussen het azc in Ter Apel en station Emmen. Chauffeurs en passagiers van de reguliere buslijn 73 klaagden namelijk regelmatig over problemen. De ‘asielbus’ is onderdeel van een proef die nog tot en met augustus duurt. Staatssecretaris Broekers-Kol schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat de eerste ervaringen met de proef positief zijn, “in die zin dat er zich geen incidenten hebben voorgedaan”. Na afloop van de pilot wordt die geëvalueerd.

Bekijk ook;

Staatssecretaris geeft meer openheid over ‘overige’ delicten asielzoekers

AD 01.07.2019 Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft meer duidelijkheid gegeven over de incidenten met asielzoekers, die in een overzicht voor de Tweede Kamer onder de rubriek ‘overige’ stonden. De onduidelijkheid hierover kostte haar voorganger Mark Harbers de kop.

Volgens critici leek het erop alsof de overheid mogelijke misdrijven door vreemdelingen wilde verdoezelen door ‘overige’ te gebruiken, terwijl het hier om de ernstigste gevallen ging. Van de 4600 gerapporteerde asielincidenten, waren duizend incidenten in de rubriek ‘overig’ gezet.

Harbers benadrukte dat er niet opzettelijk fouten in de rapportage waren gemaakt, maar erkende wel dat de Kamer niet goed was geïnformeerd. Bij de 31 registraties van (poging tot) doodslag bleek in één geval een verdachte ontslagen van rechtsvervolging, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

‘verdoezelde cijfers’

Bij tien andere gevallen betrof het poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling, mishandeling of bedreiging. In zeven zaken moet de rechter nog uitspraak doen. Wat de zestig zedendelicten betreft, gaat het vooral om aanrandingen. Een persoon is veroordeeld wegens ontucht met kinderen.

Harbers stapte na de rel over de ‘verdoezelde cijfers’ op als staatssecretaris. ,,Ik voel me daarvoor verantwoordelijk. Aangezien dit alles het vertrouwen raakt tussen de Kamer en mij, zal ik mijn ontslag aanbieden aan zijne majesteit de koning.’’ Broekers-Knol volgde hem begin juni op.

Staatssecretaris Mark Harbers stapt op vanwege de rel rond verdoezelde cijfers over criminele asielzoekers. De VVD-bewindsman legde vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoording af over de grote misser op zijn ministerie. Aan het einde van het debat maakte hij zijn vertrek bekend.

Voor de hoofdpijn-vacature zoekt VVD buiten de top-10

Elsevier 22.05.2019 Mark Harbers (50) verliet met opgeheven hoofd het strijdperk, zag Eric Vrijsen. De VVD-staatssecretaris van Vreemdelingenzaken trad dinsdag af, nadat hij zich in de Kamer verantwoordde voor zijn ambtenaren die… ja, die wat eigenlijk?

In elk geval hadden ze tientallen zware misdrijven door asielzoekers ‘niet opzettelijk verdoezeld’, zei Harbers. Ze lieten hem in de Kamer wel een lijstje presenteren met de Top-10 Misdrijven onder ‘veiligelanders’ en andere kansloze vreemdelingen. Die verblijven hier ten onrechte, rekken hun procedures, weten dat ze door hun thuisland worden geweerd en hebben dus overal lak aan. Ze vullen hun tijd met zakkenrollerij, winkeldiefstalletjes en nog zo wat.

Opgeteld ging het bij de justitiële verdenkingen tegen asielzoekers om 4.600 zaken in 10 categorieën. Op zich is dat al een onthutsend cijfer. Maar nou komt het: Harbers’ ambtenaren stopten de zwaarste misdrijven – 31 verdenkingen van moord, doodslag en poging tot moord, plus 41 verdenkingen van verkrachting en aanranding – in de categorie ‘overig’.

Daarmee werd de Kamer op het verkeerde been gezet. De zware criminaliteit werd ‘weggemoffeld’. Harbers en zijn politiek leider, VVD-premier Mark Rutte, zeiden afgelopen weekend nog dat het geen bewuste poging was om het wangedrag onder asielzoekers te verdoezelen. Harbers bleef dat ook dinsdag volhouden. Maar hij had een feitenrelaas laten maken over hoe zijn ambtenaren de crimi-top-10 hadden bekokstoofd en toen was hem helder geworden dat sommige ambtenaren achter de schermen toch bezwaar opperden tegen dat wegmoffelen.

Een voetnoot met ‘Let op, onder de categorie overig vallen ook de levensdelicten’ had volstaan. Een kort staatje met een uitsplitsing van ‘overige delicten’ en er was niks aan de hand geweest. Maar nu was het te laat.

Harbers leek opgelucht dat hij kon aftreden

Harbers nam de schuld grootmoedig op zich. Hij zei dat hij zijn personeel scherpere vragen had moeten stellen. Hij leek bijna opgelucht dat hij kon aftreden. Alsof hij eindelijk verlost was van het wegkijkdepartement dat heel veel geld spendeert aan nieuwe visitekaartjes en e-mailadressen met ‘Justitie & Veiligheid’ in plaats van ‘Veiligheid en Justitie’, maar dat het niet zo nauw neemt met de harde cijfers over moord, doodslag en verkrachting.

Meer over dit onderwerp; Zet ze vast, zet ze uit: Ook Hoogeveen geteisterd door criminele asielzoekers

Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de ijverige ambtenaren de bewindsman overvloedige informatie aanreikten, maar merkten dat hij niet alles wilde weten. Want ja, naarmate je meer details kent van die netelige asielproblematiek, wordt het eigenlijk steeds lastiger en kun je in het parlement struikelen over je eigen eerlijkheid. Eenmaal daarop ingespeeld, voegen de ambtenaren zich in hun rol. Ze bedienen een politicus die zich maar al te graag met een kluitje in het riet laat sturen: ‘Hoofdlijnen graag, mijn tijd is beperkt!’

Het aftreden van Harbers stemt overeen met de theorie van de zweepslag: door de eer aan zichzelf te houden, stelt de vertrekkend bewindsman zijn opvolger in staat om krachtig de leiding te nemen en de zaak eens flink uit te mesten. Maar helaas sneuvelt op dit departement gemiddeld elk jaar wel een VVD’er – Ivo Opstelten, Fred Teeven, Ard van der Steur, en nu dus Harbers – zodat het personeel heus niet meer opschrikt van een nieuwe portretfoto in de galerij van oud-ministers en ex-staatssecretarissen.

De VVD-kandidaten 2, 3, 8 en 9 sneuvelden

Wie de VVD nu naar voren schuift voor deze hoofdpijn-vacature is meteen weer enorm boeiend. Van de tien hoogste VVD’ers op de kandidatenlijst voor de laatste Kamerverkiezingen, moesten inmiddels de nummers 2, 3, 8 en 9 het veld ruimen, en dat ging niet zachtzinnig: Halbe Zijlstra, Jeanine Hennis, Han ten Broeke en Harbers.

Zo langzamerhand doet de krapte op de arbeidsmarkt zich ook in de hoogste regionen van ’s lands grootste partij voelen. De nieuwe staatssecretaris komt van buiten de top-10.

juli 1, 2019 Posted by | asielzoekers, bedreiging, dreiging, illegalen, Mark Harbers, Mark Harbers VVD, politiek, Staatssecretaris Broekers-Knol VVD, veiligheid, vluchtelingen | , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Tot ziens Mark Harbers VVD ex-Staatssecretaris Justitie en Veiligheid !!!! – de nasleep

Tot ziens Mark Harbers VVD Staatssecretaris Justitie en Veiligheid !!!!

Dag Mark

Mark Harbers (VVD) trad af als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De bewindsman die verantwoordelijk is voor asielzaken vertrekt nadat bekend is geworden dat zijn ministerie cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig heeft weergegeven in een rapportage.

“Dat de cijfers op deze wijze gerapporteerd zijn, valt onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid“, zei Harbers dinsdag 21.05.2019 tijdens een debat in de Kamer. “Niet alleen ben ik daarvoor in staatsrechtelijke zin verantwoordelijk, ik voel me daar verantwoordelijk voor.”

Ambtenaren op het ministerie trokken aan de bel over het verdoezelen van cijfers in een rapportage over misdrijven door asielzoekers, maar er werd niets aan de rapportage aangepast. Daardoor verdwenen zware misdrijven als moord, doodslag en kindermisbruik onder het kopje ‘overig’. “Onbedoeld”, zei staatssecretaris Harbers vorige week al. En: “Het had niet zo gemoeten”.

Asielzoekers

Eerder deze week gaf staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) politiecijfers vrij van de criminaliteit die asielzoekers plegen, maar deze vormen van criminaliteit bleven daarin onbenoemd.

Probleem was echter dat Harbers zeer ernstige incidenten zoals (pogingen) moord en doodslag, mishandelingen en zedendelicten bleek te hebben ondergebracht onder het kopje ‘overige’. Hierdoor was het niet lezen in het overzicht dat het om deze vormen van criminaliteit ging. Het gaat in ieder geval om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag.

Harbers liet al snel weten dat de fouten niet bewust waren gemaakt, maar in de Tweede Kamer werd wel degelijk gezegd dat het er alle schijn van had dat zaken waren ‘verdoezeld’. 

Harbers rekent zichzelf aan dat hij niet heeft gevraagd wat er onder de verhullende noemer ‘overig’ was geschaard vóór de misdaadcijfers naar de Kamer werden gestuurd. ,,Ik was al erg geschrokken van de andere categorieën.’’ Toen aan het licht kwam dat daaronder ernstige misdrijven vielen, had hij moeten doorvragen of dat bekend was en daar bewust voor was gekozen.

De staatssecretaris tilt des te zwaarder aan de gemaakte fouten omdat wangedrag door asielzoekers ‘het belangrijkste en grootste probleem in mijn portefeuille’ is. Dan ‘moeten de feiten op z’n minst inzichtelijk zijn’, zei hij, en juist daar schortte het aan.

AD 25.05.2019

Nawoord

In de criminaliteitscijfers over asielzoekers zit geen verdenking in verband met moord. Het enige misdrijf met fatale afloop werd gepleegd uit zelfverdediging. Dat blijkt uit onderzoek van het AD dat door de politie is bevestigd aan de NOS.

Staatssecretaris Harbers stapte deze week op omdat hij in een rapport misdrijven gepleegd door asielzoekers had ‘weggemoffeld’ onder het kopje ‘overig’. Daarbij ging het om verdenkingen wegens moord, doodslag en zedenzaken.

Zelfverdediging

Omdat er op de lijst 31 registraties van moord en doodslag stonden, leek het te gaan om 31 moorden die onder het tapijt waren geveegd, maar dat klopt niet. In één geval was sprake van doodslag, maar de verdachte werd ontslagen van rechtsvervolging. De rechter oordeelde dat de man had gehandeld uit zelfverdediging toen hij werd mishandeld.

In de andere gevallen ging het om meldingen waarin sprake was van poging tot moord of doodslag, een sepot, een dna-afname en een mishandeling.

Het geval van doodslag vond plaats in juli vorig jaar in een slagerij in de Haagse Schilderswijk. Twee werknemers kregen daar ruzie met elkaar. Een van hen, de Afghaanse verdachte, stak daarbij vijf keer met een fileermes in de zij van het slachtoffer.

Bekijk ook;

lees ook:

lees: Nadere duiding incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen 01.07.2019

lees:  Brief_OM_over_nadere_duiding_incidentenoverzicht_in_de_Rapportage_vreemdelingenketen  20.06.2019

lees:  Brief politie over nadere duiding incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen 19.06.2019

lees: incidentenoverzicht in de rapportage vreemdelingenketen 16.05.2019

lees: rapportage-vreemdelingenketen 2018 14.05.2019

lees: rapportage vreemdelingenketen 2018-2 Rapport

Lees nog eens rustig alles terug over de aanstelling en politieke carrière van Harbers in zijn profiel.

Harbers is de vierde VVD-bewindsman op het ministerie van Justitie die tussentijds opstapt. Zijn partijgenoten Opstelten, Teeven en Van der Steur gingen hem voor. Kamerleden pleitten naar aanleiding van de eerdere affaires voor een grondig onderzoek en het maken van schoon schip.

Eerder geblunder bij ministerie van Justitie en Veiligheid:

2019: staatssecr. Harbers (VVD)

2017: minister v.d. Steur (VVD)

‘Ard van der Steur volgt Opstelten op als minister’ 19.03.2015

Ard van der Steur loog tegen Kamer over bonnetjesaffaire 23.01.2017

Minister Van der Steur treedt af om Teevendeal 27.01.2017

2015: minister Opstelten (VVD)

zie ook: Goedendag Minister Ivo Opstelten VVD en staatssecretaris Fred Teeven VVD

2015: staatssecr. Teeven (VVD)

zie ook: De nasleep van de ‘Teeven-deal’

zie ook: Commissie-Oosting – heropening onderzoek ‘Teeven-deal’ – deel 3 nasleep

zie ook: Commissie-Oosting – Heropening onderzoek ‘Teeven-deal’ – deel 2

zie ook: Commissie-Oosting – Heropening onderzoek ‘Teeven-deal’ – deel 1

zie ook: Commissie-Oosting – Onderzoek ‘Teeven-deal’

Het aftreden van Harbers stemt overeen met de theorie van de zweepslag: door de eer aan zichzelf te houden, stelt de vertrekkend bewindsman zijn opvolger in staat om krachtig de leiding te nemen en de zaak eens flink uit te mesten. Maar helaas sneuvelt op dit departement gemiddeld elk jaar wel een VVD’er – Ivo Opstelten, Fred Teeven, Ard van der Steur, en nu dus Harbers – zodat het personeel heus niet meer opschrikt van een nieuwe portretfoto in de galerij van oud-ministers en ex-staatssecretarissen.

De VVD-kandidaten 2, 3, 8 en 9 sneuvelden

Wie de VVD nu naar voren schuift voor deze hoofdpijn-vacature is meteen weer enorm boeiend. Van de tien hoogste VVD’ers op de kandidatenlijst voor de laatste Kamerverkiezingen, moesten inmiddels de nummers 2, 3, 8 en 9 het veld ruimen, en dat ging niet zachtzinnig: Halbe Zijlstra, Jeanine Hennis, Han ten Broeke en Harbers.

zie ook; Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 3 – VVD nummer 1

zie ook; Wederom tot ziens Halbe Zijlstra VVD

zie ook; Tot ziens maar weer Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra VVD

zie ook; Gerommel door kamerlid Han ten Broeke VVD

Harbers beperkt schade voor VVD met snelle aftocht

Harbers stapt op na rel verdoezelde asielcijfers

Harbers viel niet, zoals Halbe, hij deed een dienstmededeling

Vlak voordat hij aftrad, bood Harbers extra transparantie over …

Het aftreden van staatssecretaris Harbers is een zware dreun voor …

Europarlementariër Hans van Baalen wil Harbers absoluut niet …

Mark Rutte: Spijtig dat we afscheid moeten nemen van Mark Harbers

BREEK 2: Staatssecretaris Mark Harbers treedt af, dient …

LIVE. Mark Harbers Opgehoepeld

Staatssecretaris Harbers treedt af om criminaliteitscijfers …

Meer voor mark harbers

Mark Harbers – Wikipedia

Markus Gerardus Jozef (Mark) Harbers (Ede, 19 april 1969) is een Nederlands politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Hij was van 26 …

Functie‎: ‎Staatssecretaris van Justitie en Veilig…

Volledige naam‎: ‎Markus Gerardus Jozef Harbers

Geboorteplaats‎: ‎Ede

Partij‎: ‎VVD‎ (sinds 1994)

Loopbaan · ‎Gemeenteraadslid en … · ‎Tweede Kamerlid · ‎Staatssecretaris van …

Staatssecretaris Mark Harbers van Vreemdelingenzaken verwacht …

Staatssecretaris Mark Harbers treedt af na rel misleidende …

Asielzoekers Staatssecretaris Harbers verwacht te moeten …

“Staatssecretaris Mark Harbers is blij dat hij van zijn baan af is”

Staatssecretaris Harbers treedt af

Staatssecretaris Harbers verwacht te moeten opstappen

Tom-Jan Meeus over aftreden Mark Harbers

Mark Harbers on Twitter: “Ik was in Albanië om illegale migratie tegen te gaan. Wil je weten …

Staatssecretaris Mark Harbers haalt uit naar asieladvocaten

Mark Harbers on Twitter: “Gisteren in de haven van Hoek van Holland op bezoek bij …

Harbers stapt op na rel verdoezelde asielcijfers | Harbers stapt op

Staatssecretaris Harbers treedt waarschijnlijk af om rel ‘verdoezelde …

Harbers beperkt schade voor VVD met snelle aftocht | De Volkskrant

Mark Harbers (@markharbers) | Twitter

Mark Harbers – VVD

M.G.J. (Mark) Harbers – Parlement.com

Het aftreden van staatssecretaris Harbers is een zware dreun voor de …

mark harbers man

mark harbers gezin

mark harbers echtgenote

mark harbers vrouw

mark harbers contact

mark harbers vriend

mark harbers staatssecretaris

mark harbers relatie

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Staatssecretaris geeft meer gedetailleerde informatie over misdrijven asielzoekers

NOS 01.07.2019 Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft meer informatie naar buiten gebracht over zedendelicten en pogingen tot doodslag en moord door asielzoekers. Daaruit blijkt dat er vorig jaar sprake was van twaalf aanrandingen. Eén asielzoeker werd veroordeeld wegens ontucht met kinderen en één keer was sprake van doodslag, in een steekpartij. Verder zijn er twee asielzoekers veroordeeld voor een poging tot doodslag.

Onder de voorganger van Broekers-Knol, Harbers, waren meldingen van deze misdrijven terechtgekomen onder de noemer ‘overig’. Dat kostte Harbers de kop omdat de indruk werd gewekt dat ernstige misdrijven werden weggemoffeld.

Staatssecretaris Broekers-Knol biedt in haar brief openheid van zaken over veroordelingen voor zedendelicten en pogingen tot doodslag en moord. Een aantal rechtszaken loopt nog, dus mogelijk neemt het aantal veroordelingen nog toe.

Arbeidsintensief

Onder de categorie ‘overig’ vielen in totaal duizend geregistreerde delicten, ook misdrijven als huisvredebreuk en diefstal. Hoeveel veroordelingen er voor dit soort andere ‘overige’ delicten zijn geweest, is niet bekend. Volgens Broekers-Knol is nadere duiding van de cijfers erg arbeidsintensief, omdat dat handmatig moet gebeuren.

Meer strafbare feiten dan eerder gemeld

Naar aanleiding van de ophef die eerder dit jaar ontstond over de criminaliteitscijfers heeft het Openbaar Ministerie opnieuw onderzocht hoeveel asielzoekers vorig jaar van een misdrijf werden verdacht. Eerder dit jaar ging het OM uit van 2.610 strafbare feiten door 1.712 asielzoekers, op basis van een geautomatiseerde zoekopdracht. Dat aantal is nu bijgesteld naar 3.702 feiten door 1.813 asielzoekers, een toename dus van meer dan duizend strafbare feiten.

Volgens het OM komt dat doordat nu handmatig is gezocht in de OM-systemen, waardoor bijvoorbeeld aan het licht kwam dat identificatienummers soms op verschillende wijze waren overgenomen of voor- en achternamen anders geschreven werden. Volgens het OM is dat niet van invloed geweest op de strafrechtelijke afdoening van de feiten: “Er zijn nooit zaken uit beeld van het OM geweest.”

Daarom is ervoor gekozen om alleen de cijfers over “een tweetal grote en/of ernstige categorieën delicten” verder uit te diepen, namelijk doodslag en moord en zedendelicten, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Broekers-Knol wijst erop dat daar ook de meeste vragen over zijn gesteld in het Kamerdebat en door de media.

Informatievoorziening

Broekers-Knol zegt het “zeer” te betreuren dat door de gekozen weergave van de cijfers “een negatief beeld is ontstaan over de informatievoorziening van het ministerie van Justitie en Veiligheid op dit punt”. Ze wil de informatievoorziening aan de Tweede Kamer daarom verbeteren.

‘Asielbus’

Om overlast met asielzoekers in het openbaar vervoer tegen te gaan, is in mei een speciale pendelbus voor asielzoekers gaan rijden tussen het azc in Ter Apel en station Emmen. Chauffeurs en passagiers van de reguliere buslijn 73 klaagden namelijk regelmatig over problemen. De ‘asielbus’ is onderdeel van een proef die nog tot en met augustus duurt. Staatssecretaris Broekers-Kol schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat de eerste ervaringen met de proef positief zijn, “in die zin dat er zich geen incidenten hebben voorgedaan”. Na afloop van de pilot wordt die geëvalueerd.

Bekijk ook;

Staatssecretaris geeft meer openheid over ‘overige’ delicten asielzoekers

AD 01.07.2019 Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft meer duidelijkheid gegeven over de incidenten met asielzoekers, die in een overzicht voor de Tweede Kamer onder de rubriek ‘overige’ stonden. De onduidelijkheid hierover kostte haar voorganger Mark Harbers de kop.

Volgens critici leek het erop alsof de overheid mogelijke misdrijven door vreemdelingen wilde verdoezelen door ‘overige’ te gebruiken, terwijl het hier om de ernstigste gevallen ging. Van de 4600 gerapporteerde asielincidenten, waren duizend incidenten in de rubriek ‘overig’ gezet.

Harbers benadrukte dat er niet opzettelijk fouten in de rapportage waren gemaakt, maar erkende wel dat de Kamer niet goed was geïnformeerd. Bij de 31 registraties van (poging tot) doodslag bleek in één geval een verdachte ontslagen van rechtsvervolging, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

‘verdoezelde cijfers’

Bij tien andere gevallen betrof het poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling, mishandeling of bedreiging. In zeven zaken moet de rechter nog uitspraak doen. Wat de zestig zedendelicten betreft, gaat het vooral om aanrandingen. Een persoon is veroordeeld wegens ontucht met kinderen.

Harbers stapte na de rel over de ‘verdoezelde cijfers’ op als staatssecretaris. ,,Ik voel me daarvoor verantwoordelijk. Aangezien dit alles het vertrouwen raakt tussen de Kamer en mij, zal ik mijn ontslag aanbieden aan zijne majesteit de koning.’’ Broekers-Knol volgde hem begin juni op.

Staatssecretaris Mark Harbers stapt op vanwege de rel rond verdoezelde cijfers over criminele asielzoekers. De VVD-bewindsman legde vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoording af over de grote misser op zijn ministerie. Aan het einde van het debat maakte hij zijn vertrek bekend.

Voor de hoofdpijn-vacature zoekt VVD buiten de top-10

Elsevier 22.05.2019 Mark Harbers (50) verliet met opgeheven hoofd het strijdperk, zag Eric Vrijsen. De VVD-staatssecretaris van Vreemdelingenzaken trad dinsdag af, nadat hij zich in de Kamer verantwoordde voor zijn ambtenaren die… ja, die wat eigenlijk?

In elk geval hadden ze tientallen zware misdrijven door asielzoekers ‘niet opzettelijk verdoezeld’, zei Harbers. Ze lieten hem in de Kamer wel een lijstje presenteren met de Top-10 Misdrijven onder ‘veiligelanders’ en andere kansloze vreemdelingen. Die verblijven hier ten onrechte, rekken hun procedures, weten dat ze door hun thuisland worden geweerd en hebben dus overal lak aan. Ze vullen hun tijd met zakkenrollerij, winkeldiefstalletjes en nog zo wat.

Opgeteld ging het bij de justitiële verdenkingen tegen asielzoekers om 4.600 zaken in 10 categorieën. Op zich is dat al een onthutsend cijfer. Maar nou komt het: Harbers’ ambtenaren stopten de zwaarste misdrijven – 31 verdenkingen van moord, doodslag en poging tot moord, plus 41 verdenkingen van verkrachting en aanranding – in de categorie ‘overig’.

Daarmee werd de Kamer op het verkeerde been gezet. De zware criminaliteit werd ‘weggemoffeld’. Harbers en zijn politiek leider, VVD-premier Mark Rutte, zeiden afgelopen weekend nog dat het geen bewuste poging was om het wangedrag onder asielzoekers te verdoezelen. Harbers bleef dat ook dinsdag volhouden. Maar hij had een feitenrelaas laten maken over hoe zijn ambtenaren de crimi-top-10 hadden bekokstoofd en toen was hem helder geworden dat sommige ambtenaren achter de schermen toch bezwaar opperden tegen dat wegmoffelen.

Een voetnoot met ‘Let op, onder de categorie overig vallen ook de levensdelicten’ had volstaan. Een kort staatje met een uitsplitsing van ‘overige delicten’ en er was niks aan de hand geweest. Maar nu was het te laat.

Harbers leek opgelucht dat hij kon aftreden

Harbers nam de schuld grootmoedig op zich. Hij zei dat hij zijn personeel scherpere vragen had moeten stellen. Hij leek bijna opgelucht dat hij kon aftreden. Alsof hij eindelijk verlost was van het wegkijkdepartement dat heel veel geld spendeert aan nieuwe visitekaartjes en e-mailadressen met ‘Justitie & Veiligheid’ in plaats van ‘Veiligheid en Justitie’, maar dat het niet zo nauw neemt met de harde cijfers over moord, doodslag en verkrachting.

Meer over dit onderwerp; Zet ze vast, zet ze uit: Ook Hoogeveen geteisterd door criminele asielzoekers

Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de ijverige ambtenaren de bewindsman overvloedige informatie aanreikten, maar merkten dat hij niet alles wilde weten. Want ja, naarmate je meer details kent van die netelige asielproblematiek, wordt het eigenlijk steeds lastiger en kun je in het parlement struikelen over je eigen eerlijkheid. Eenmaal daarop ingespeeld, voegen de ambtenaren zich in hun rol. Ze bedienen een politicus die zich maar al te graag met een kluitje in het riet laat sturen: ‘Hoofdlijnen graag, mijn tijd is beperkt!’

Het aftreden van Harbers stemt overeen met de theorie van de zweepslag: door de eer aan zichzelf te houden, stelt de vertrekkend bewindsman zijn opvolger in staat om krachtig de leiding te nemen en de zaak eens flink uit te mesten. Maar helaas sneuvelt op dit departement gemiddeld elk jaar wel een VVD’er – Ivo Opstelten, Fred Teeven, Ard van der Steur, en nu dus Harbers – zodat het personeel heus niet meer opschrikt van een nieuwe portretfoto in de galerij van oud-ministers en ex-staatssecretarissen.

De VVD-kandidaten 2, 3, 8 en 9 sneuvelden

Wie de VVD nu naar voren schuift voor deze hoofdpijn-vacature is meteen weer enorm boeiend. Van de tien hoogste VVD’ers op de kandidatenlijst voor de laatste Kamerverkiezingen, moesten inmiddels de nummers 2, 3, 8 en 9 het veld ruimen, en dat ging niet zachtzinnig: Halbe Zijlstra, Jeanine Hennis, Han ten Broeke en Harbers.

Zo langzamerhand doet de krapte op de arbeidsmarkt zich ook in de hoogste regionen van ’s lands grootste partij voelen. De nieuwe staatssecretaris komt van buiten de top-10.

Intern memo top justitie: kritisch blijven op elkaar

NOS 22.05.2019 De top van het ministerie van Justitie en Veiligheid roept al zijn medewerkers op kritisch te blijven op elkaar. “Fouten maken mag, maar we moeten ook kritisch blijven en vragen stellen aan elkaar.”

Dat staat in een intern memo dat de op één na hoogste ambtenaar, een dag na het opstappen van staatssecretaris Harbers, aan alle medewerkers van zijn departement heeft gestuurd.

Ambtenaren op het ministerie trokken aan de bel over het verdoezelen van cijfers in een rapportage over misdrijven door asielzoekers, maar er werd niets aan de rapportage aangepast. Daardoor verdwenen zware misdrijven als moord, doodslag en kindermisbruik onder het kopje ‘overig’. “Onbedoeld”, zei staatssecretaris Harbers vorige week al. En: “Het had niet zo gemoeten”.

Structureel probleem

Maar het was wel gebeurd en Harbers zei gisteren verantwoordelijk te zijn en zich ook zo te voelen. Al voor het Kamerdebat gisteren verbond hij er zijn conclusies aan: dit zou zijn laatste dag in deze functie zijn. Rond half zeven trad hij af.

“Een moedig besluit, dat we moeten respecteren”, aldus de top van het departement in het interne memo dat vandaag werd verstuurd.

Harbers is de vierde VVD-bewindsman op het ministerie van Justitie die tussentijds opstapt. Zijn partijgenoten Opstelten, Teeven en Van der Steur gingen hem voor. Kamerleden pleitten naar aanleiding van de eerdere affaires voor een grondig onderzoek en het maken van schoon schip.

CDA-leider Buma sprak in 2015 van “een sfeer op het ministerie waardoor ambtenaren denken dat zij een minister niet hoeven te informeren”. Er werd een veranderprogramma op touw gezet. Over de inzet van ambtenaren daarbij was Harbers in het debat vol lof.

Maar ook gisteren hekelden Kamerleden de cultuur op het ministerie en spraken van een “structureel probleem”.

Volhard als je twijfelt aan de keuzes die we maken en zorg dat we het aan de juiste tafel bespreken, aldus ministerie van Justitie en Veiligheid.

In het interne memo worden ook de lovende woorden van Harbers in het Kamerdebat over de werkwijze bij Justitie aangehaald. “Harbers prees de stappen die wij de afgelopen jaren hebben gezet evenals de inspanning om te komen tot een organisatie met maximale openheid en transparantie”.

De top schrijft verder dat “manier waarop wij criminaliteitscijfers gepresenteerd hebben” met de “beste bedoelingen is doordacht” maar niet tot “de gewenste openheid heeft geleid”.

“We willen als J en V een organisatie zijn waarin het veilig werken is en waarin fouten maken mag. Maar we moeten ook kritisch blijven. Volhard als je twijfelt aan keuzes die we maken en zorg dat we het aan de juiste tafel bespreken.”

Bekijk ook;

Harbers treedt af om ‘wegmoffelen’ misdaadcijfers asielzoekers

Nieuwe asieldiscussie kostte Harbers de kop

Harbers: ik vraag ontslag aan, ik ben verantwoordelijk

Ophef over onduidelijke misdaadcijfers asielzoekers, Harbers: “geen opzet”

Er wordt al jaren gewerkt aan een verandering van de cultuur en de mentaliteit op het ministerie, zei Grapperhaus in talkshow M. Ⓒ ANP

Grapperhaus: waak voor ’dichte luiken’ ministerie

Telegraaf 22.05.2019 Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet „heel erg oppassen” niet weer terug te schieten in de reflex om „de luiken dan maar dicht te houden”, vindt minister Ferd Grapperhaus. Dat zou volgens hem kunnen dreigen door het aftreden van staatssecretaris Mark Harbers, die dinsdag zijn conclusies trok omdat zijn departement informatie voor de Tweede Kamer onzichtbaar had gemaakt.

Het enorme Haagse ministerie kwam de afgelopen jaren meermaals in opspraak doordat onwelgevallige zaken voor de Kamer werden verzwegen. Dat kostte de liberale partij in vijf jaar tijd al twee ministers en, Harbers inbegrepen, twee staatssecretarissen de kop. Oppositie- én coalitiepartijen vragen zich af of het departement zijn leven wel heeft gebeterd.

Bekijk ook: 

Er wordt al jaren gewerkt aan een verandering van de cultuur en de mentaliteit op het ministerie, zei Grapperhaus in talkshow M. Die verandering is volgens hem „echt op gang” en ambtenaren doen „hun stinkende best.”

Het ministerie gaat volgens Grapperhaus nog na wat er nu precies is misgegaan bij het opstellen van de misdaadcijfers voor asielzoekers, waarover Harbers dinsdag struikelde. De CDA-minister houdt vol dat van boze opzet en „doofpotten” geen sprake was.

© ANP Er wordt al jaren gewerkt aan een verandering van de cultuur en de mentaliteit op het ministerie, zei Grapperhaus in talkshow M.

Grapperhaus: waak voor ’dichte luiken’ ministerie

MSN 22.05.2019 Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet „heel erg oppassen” niet weer terug te schieten in de reflex om „de luiken dan maar dicht te houden”, vindt minister Ferd Grapperhaus. Dat zou volgens hem kunnen dreigen door het aftreden van staatssecretaris Mark Harbers, die dinsdag zijn conclusies trok omdat zijn departement informatie voor de Tweede Kamer onzichtbaar had gemaakt.

Het enorme Haagse ministerie kwam de afgelopen jaren meermaals in opspraak doordat onwelgevallige zaken voor de Kamer werden verzwegen. Dat kostte de liberale partij in vijf jaar tijd al twee ministers en, Harbers inbegrepen, twee staatssecretarissen de kop. Oppositie- én coalitiepartijen vragen zich af of het departement zijn leven wel heeft gebeterd.

Er wordt al jaren gewerkt aan een verandering van de cultuur en de mentaliteit op het ministerie, zei Grapperhaus in talkshow M. Die verandering is volgens hem „echt op gang” en ambtenaren doen „hun stinkende best.”

Het ministerie gaat volgens Grapperhaus nog na wat er nu precies is misgegaan bij het opstellen van de misdaadcijfers voor asielzoekers, waarover Harbers dinsdag struikelde. De CDA-minister houdt vol dat van boze opzet en „doofpotten” geen sprake was.

Harbers stapt op na rel verdoezelde asielcijfers

AD 21.05.2019 Staatssecretaris Mark Harbers stapt op vanwege de rel rond verdoezelde cijfers over criminele asielzoekers. De VVD-bewindsman legde vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoording af over de grote misser op zijn ministerie. Aan het einde van het debat maakte hij zijn vertrek bekend.

  Peter Winterman @WintermanAD

Geblunder bij ministerie van Justitie en Veiligheid:
2015: minister Opstelten (VVD)
2015: staatssecr. Teeven (VVD)
2017: minister v.d. Steur (VVD)
2019: staatssecr. Harbers (VVD)

16  6:28 PM – May 21, 2019

De rel draait allemaal om vorig week vrijgegeven cijfers over incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren. Daarbij waren de zware delicten – zoals (pogingen) moord en doodslag, mishandelingen en zedendelicten – ondergebracht onder het kopje ‘overig’. Het gaat in ieder geval om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag.

Hoewel Harbers direct benadrukte dat er niet opzettelijk fouten waren gemaakt, erkende hij vanavond wel dat de Kamer niet goed is geïnformeerd. ,,Ik voel me daarvoor verantwoordelijk. Aangezien dit alles het vertrouwen raakt tussen de Kamer en mij, zal ik mijn ontslag aanbieden aan zijne majesteit de koning.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Doorvragen

Omdat de fout onder zijn verantwoordelijkheid is gemaakt, pakt Harbers het zwaar op. ‘De verkeerde afweging weegt politiek zwaar, zeker ook in het licht van het belang dat uw Kamer terecht aan dit onderwerp hecht’, aldus Harbers vanmiddag al in een brief aan de Kamer. Dat geldt ook voor de oppositie, die voorafgaand aan het debat al liet weten dat Harbers moest vertrekken.

Harbers rekent zichzelf aan dat hij niet heeft gevraagd wat er onder de verhullende noemer ‘overig’ was geschaard vóór de misdaadcijfers naar de Kamer werden gestuurd. ,,Ik was al erg geschrokken van de andere categorieën.’’ Toen aan het licht kwam dat daaronder ernstige misdrijven vielen, had hij moeten doorvragen of dat bekend was en daar bewust voor was gekozen.

De staatssecretaris tilt des te zwaarder aan de gemaakte fouten omdat wangedrag door asielzoekers ‘het belangrijkste en grootste probleem in mijn portefeuille’ is. Dan ‘moeten de feiten op z’n minst inzichtelijk zijn’, zei hij, en juist daar schortte het aan.

Lees nog eens rustig alles terug over de aanstelling en politieke carrière van Harbers in ons profiel.

Laad meer

Staatssecretaris Harbers treedt af om criminaliteitscijfers asielzoekers

NU 21.05.2019 Mark Harbers (VVD) treedt af als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De bewindsman die verantwoordelijk is voor asielzaken vertrekt nadat bekend is geworden dat zijn ministerie cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig heeft weergegeven in een rapportage.

“Dat de cijfers op deze wijze gerapporteerd zijn, valt onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid“, zei Harbers dinsdag tijdens een debat in de Kamer. “Niet alleen ben ik daarvoor in staatsrechtelijke zin verantwoordelijk, ik voel me daar verantwoordelijk voor.”

In het rapport werden verdenkingen van zedendelicten, moord en pogingen tot doodslag onder de noemer ‘overige’ opgeschreven. Zaken als winkeldiefstal en fietsendiefstal werden wel met precieze cijfers weergegeven.

Uit een reconstructie die Harbers liet uitvoeren, is gebleken dat ambtenaren op zijn ministerie meerdere keren aan de bel trokken. De ambtenaren waarschuwden ervoor dat de categorisering van verdenkingen van ernstige misdrijven onder de noemer ‘overig’ tot vragen zou leiden, maar met die kritiek is niets gedaan.

Harbers zei na afloop van het debat dat hij hier maandagavond van op de hoogte is gesteld. “De zorgen zijn besproken, maar uiteindelijk niet aan mij voorgelegd”, aldus de bewindsman.

‘Niet doelbewust verhuld’

De commotie die daarna is ontstaan, noemt de VVD’er “terechte kritiek”. Harbers gaf aan dat hij er met openheid over de cijfers juist voor wilde zorgen dat er meer transparantie in het vreemdelingenbeleid zou ontstaan.

Dat is volgens de bewindsman noodzakelijk om het draagvlak voor het asielbeleid te behouden. “Dat streven is verkeerd uitgepakt, waarbij de Kamer verkeerd is geïnformeerd”, aldus Harbers, die benadrukte dat er geen “sprake is geweest van opzettelijk verdoezelen van de cijfers”.

Hij wees erop dat de cijfers namelijk “een wereld van vragen oproepen”. Zo zijn er 31 meldingen van moord en doodslag geweest, maar gaat het om verdenkingen en meldingen van incidenten waarbij nog geen sprake is van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

Harbers stak ook de hand in eigen boezem. “Ik heb de rapportage goedgekeurd. Ik had zeker op dit punt moeten doorvragen.”

Vierde VVD’er die voortijdig vertrekt

Met het vertrek komt er een einde aan de lange politieke carrière van Harbers, die in 1992 als deelraadslid bij de VVD in Rotterdam begon. Wie zijn plek zal innemen, is nog niet bekend.

Harbers’ exit betekent dat de VVD opnieuw een bewindsman op het ministerie van Justitie en Veiligheid verliest. Ivo Opstelten, Fred Teeven en later ook Ard van der Steur traden allen af in de politieke nasleep van de Teevendeal.

Lees meer over: Politiek 

mei 23, 2019 Posted by | asielzoekers, fred teeven vvd, illegalen, Ivo Opstelten, Mark Harbers, Mark Harbers VVD, minister Van der Steur, politiek, vluchtelingen | , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Tot ziens Mark Harbers VVD Staatssecretaris Justitie en Veiligheid !!!!

Onderzoek lekkage commissie Stiekem gestart

Onderzoek

De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de commissie-stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

De commissie krijgt tot uiterlijk 3 februari 2015 de tijd om te onderzoeken of er grond is om een of meerdere Kamerleden te vervolgen voor een ambtsmisdrijf. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Commissie-Stiekem.

In de commissie-Stiekem bespreken de fractievoorzitters staatsgeheime zaken met de minister van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor de AIVD) of de minister van Defensie (verantwoordelijk voor de MIVD).

Inmiddels werd bekend dat het Openbaar Ministerie een commissie van de Tweede Kamer laat onderzoeken welk lid van de ‘Commissie Stiekem’ in februari vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan NRC Handelsblad.

Halbe Zijlstra deed in maart aangifte van het schenden van geheimhoudingsplicht, maar het Openbaar Ministerie is niet bevoegd de zaak te behandelen, omdat het mogelijk om een ambtsmisdrijf door een Kamerlid gaat.

Samsom

Dinsdag zei PvdA-leider Diederik Samsom dat hij niet heeft gelekt uit de ‘commissie-Stiekem’. Hij zei dat in een reactie op een onderzoek door de Rijksrecherche naar lekken uit die commissie. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zou als voorzitter van de commissie aangifte hebben gedaan van lekken.

Wat is de aanleiding?

Aanleiding voor de aangifte is de reconstructie van NRC Handelsblad van de affaire rond minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en de aan de Amerikanen verstrekte metadata.

Plasterk kwam in 2014 in grote politieke problemen toen hij zijn mond voorbij praatte in het tv-programma Nieuwsuur. Daar stelde hij dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor het ophalen van 1,8 miljoen belgegevens, maar later bleek dat Nederland de taps zelf had uitgevoerd en geleverd aan de Amerikanen.

Op pagina 31 van de 40 pagina’s tellende reactie van de landsadvocaat staat: ‘In werkelijkheid gaat het hierbij niet om gesprekken, maar om metadata, die door de Staat in het kader van de internationale samenwerking rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig aan andere landen zijn verstrekt.’

Klik op het pdf-document of op deze link voor het hele document met de reactie van de landsadvocaat.

Klik hier om te downloaden:  landsadvocaat.pdf.pdf

Oppositiepartijen verweten Plasterk dat hij de Kamer niet snel genoeg had geïnformeerd toen hij achter zijn fout kwam, waarna D66 een motie van wantrouwen indiende. Naast de VVD en PvdA steunden alleen de SGP en ChristenUnie de motie niet.

Presidium 

Het presidium heeft de Tweede Kamer daarom de opdracht gegeven een onderzoekscommissie, bestaande uit tenminste vijf Kamerleden, in te stellen die moet onderzoeken of er voldoende grond is om vervolging over te gaan. De commissie krijgt dezelfde bevoegdheden als een parlementaire enquêtecommissie en kan dus getuigen onder ede verhoren.

De inmiddels ingestelde onderzoekscommissie zal zich de komende drie maanden buigen over de kwestie. Als het aan Kamervoorzitter Van Miltenburg ligt, komt er zo snel mogelijk duidelijkheid. Het is namelijk van belang “om de betrouwbaarheid en goede naam van de volksvertegenwoordiging snel te zuiveren”, aldus de Kamervoorzitter.

zie: Ook PvdA-leider Diederik Samsom ontvangt een Rode kaart

zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart

AFLUISTERGATE  Elsevier

NSA Elsevier

NSA NRC

Reconstructie: Rel rond Plasterk NU

Vijf vragen geheime diensten NU

Achtergrond: Wat doet de NSO? NU

AFTAPDEBAT  Elsevier

AFTAPGATE Elsevier

AFLUISTEREN  Elsevier

RONALD PLASTERK Elsevier

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven: “Tweede Kamer moet niet zelf lekken onderzoeken”

Den HaagFM 22.11.2015 De voormalige Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven van de Partij van de Arbeid vindt het niet verstandig dat de Kamer zelf het lekken uit de ‘commissie stiekem’ gaat onderzoeken. Dat zei zij zaterdag in het programma Nieuwslicht op Den Haag FM.

Van Nieuwenhoven is tegenwoordig gemeenteraadslid voor haar partij in Den Haag. In 2002 was zij korte tijd fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en zat in die hoedanigheid ook in de Commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD), zoals de ‘commissie stiekem’ officieel heet. “En daar ga ik verder dus niks over zeggen”, grapte Van Nieuwenhoven. Lekken uit de commissie is ten strengste verboden.

De Tweede Kamer besloot onlangs zelf te gaan onderzoeken wie recentelijk toch gelekt heeft. Van Nieuwenhoven vindt dat vreemd. “Tweede Kamerleden mogen alles onderzoeken wat ze willen. Maar ik heb de Grondwet er even bij gepakt en daarin staat dat mensen die in zo’n functie zitten alleen terecht kunnen staan bij de Hoge Raad. Dus de Tweede Kamer kan zelf geen oordeel vormen. Dan denk ik, en dat is het enige wat ik erover wil zeggen, dat je als Tweede Kamer jezelf daar geen partij in moet maken.”…lees meer

De zeven detectives van de Tweede Kamer

VK 18.11.2015 De Tweede Kamer heeft dinsdag zeven interne detectives aangesteld. Ze zijn belast met de ondankbare taak te oordelen over het lot van een collega.

Hoe ontstond de crisis rond de commissie stiekem?

Intriges, stommiteiten en vergelding streden om voorrang.Het Binnenhof creëerde zijn eigen House of Cards, vermengd met een dosis Jansen en Janssen. (+).

De Rijksrecherche heeft een of meerdere fractievoorzitters ‘in beeld’ die mogelijk hebben gelekt uit de ‘commissie stiekem’. En dat is ‘mogelijk’ een ambtsmisdrijf, een vergrijp dat in elk geval het einde van een politieke carrière betekent en misschien zelfs een celstraf. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer dat opdracht gaf tot instellen van de onderzoekscommissie, vroeg om juridisch onderlegde Kamerleden. Het resultaat is een kleurrijk gezelschap, van rechter tot gevangenisdirecteur.

De PVV heeft haar meest ervaren man afgevaardigd, zegt Martin Bosma, tevens lid van het presidium. Het betreft voormalig officier van justitie en advocaat-generaal Raymond de Roon. Eén manco in zijn indrukwekkende cv: hij was het die een undercoverjournalist van HP/De Tijd aannam als PVV-stagiair. Zijn voorkomen past uitstekend bij de rol van private eye. Ex-PVV’er Hernandez in een interview uit 2012: ‘Een heel mysterieuze man. Hij had allemaal lampen met blauw licht in zijn kamer opgehangen, ‘het solarium’ noemden we dat.’

Ook de SP stuurt haar meest ervaren lid het veld in, zegt partijleider Roemer, die verder glimlacht en zijn mond houdt. Michiel van Nispen is mentaal en fysiek toegerust op de taak: hij studeerde rechten, werkte drie jaar in een advocatenkantoor, liep de marathon van Rotterdam. ‘Iemand moet het doen’, zegt hij. Maar wat dan precies? En hoe? Hij heeft nog geen idee, de commissie moet haar eerste vergadering nog houden. ‘Het kan zijn dat onze monden daarna helemaal op slot gaan.’

D66 stelt Vera Bergkamp beschikbaar. In de Fyracommissie viel op dat ze stevig kan doorvragen, zegt fractieleider Pechtold. Ze zit nog in ‘de onderzoeksmodus’, zegt Bergkamp. Ze noemt de klus ‘uniek’ en ‘een eer’, maar vooral een ‘noodzakelijkheid’. Ze is blij verrast dat Madeleine van Toorenburg namens het CDA deelneemt, met wie ze samen het Fyra-debacle onderzocht. Ook de CDA’er beschikt over de juiste papieren. Ze studeerde rechten en was jarenlang gevangenisdirecteur.

Mark Harbers. © ANP

De PvdA laat de klus aan de bedachtzame Jeroen Recourt, hij was rechter voordat hij in de Kamer kwam. Namens de VVD stapt ‘senior-Kamerlid’ Mark Harbers in de commissie. Harbers kan vooral bogen op lange politieke ervaring binnen de VVD. Welke kwaliteiten brengt hij in? ‘Over de commissie zeg ik niks.’ Carola Schouten mag gaan speuren namens de ChristenUnie. Ze schoof als financieel woordvoerder de afgelopen jaren aan bij menig topoverleg met fractievoorzitters en kent het spel tussen politici en journalisten.

Het is pionieren. Nooit eerder bewandelde de Kamer deze route. Maar het moet, de Grondwet schrijft voor dat het parlement alleen zelf kan beslissen over vervolging. Naar verwachting buigt de commissie zich eerst over het, mogelijk geanonimiseerde, materiaal van het OM. Als dat niet tot een besluit leidt, heeft het team de bevoegdheid om mensen te horen. Uiterlijk 3 februari moeten ze hun resultaten voorleggen aan de Kamer. Die hakt bij stemming de laatste knoop door: een collega doorverwijzen naar de hoogste rechter of met de schrik laten vrijkomen.

Schouten (CU) voorzitter Stiekem-onderzoekers

AD 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem. Ze werd woensdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, het zevende lid stemde blanco.

Wij zullen niet oordelen of veroordelen, aldus Carola Schouten.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

,,Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben. De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Talent
Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Lees ook;

Schouten (CU) voorzitter onderzoekscommissie Stiekem

NU 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem.

Ze werd donderdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, de zevende stemde blanco.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

‘Niet oordelen’

“Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben.

De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Achtergrond Schouten

Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Zie ook: Waarover gaat de affaire rond de commissie-Stiekem?

Lees meer over: Commissie Stiekem Carola Schouten

Gerelateerde artikelen;

Onderzoekscommissie Stiekem is rond

Ook Harbers (VVD) onderzoekt lek Commissie Stiekem

OM legt onderzoek commissie-Stiekem neer om mogelijk ambtsmisdrijf

Schouten vz Stiekem-onderzoek

Telegraaf 18.11.2015 Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, is gekozen tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek uit de Commissie Stiekem. Ze werd woensdag met zes stemmen gekozen door de andere commissieleden, het zevende lid stemde blanco.

Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), is de Kamercommissie die zich onder strikte geheimhouding bezighoudt met de geheime diensten. Ze bestaat uit fractievoorzitters.

De onderzoekscommissie moet verslag uitbrengen aan de Kamer over het lek. Die bekijkt dan of ze de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht verleent om tot vervolging over te gaan. Dat moet uiterlijk 3 februari 2016 zijn gebeurd.

“Wij zullen niet oordelen of veroordelen”, aldus Schouten woensdag. Ze kon niet vooruitlopen op de precieze aanpak, want daarover moet de commissie het zelf nog hebben. De commissie krijgt de bevoegdheden die ook gelden voor een parlementaire enquêtecommissie. Iedere getuige moet dus komen en kan onder ede worden verhoord.

Carola Schouten (38) zit sinds 2011 in de Kamer en is daar vooral bezig met financieel-economische kwesties, sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, onderwijs en wonen. Ze werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.

De onderzoekscommissie bestaat verder uit Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Gerelateerde artikelen;

17-11: Van Nispen (SP) in commissie

13-11: Commissie Stiekem blijft bestaan

12-11: ‘Kwestie snel ophelderen’

Deze Kamerleden gaan op zoek naar het lek

VK 17.11.2015 Mark Harbers (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Michiel van Nispen (SP), Raymond de Roon (PVV), Vera Bergkamp (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) zullen plaatsnemen in de commissie die onderzoek gaat doen naar het lek in de commissie stiekem.

De commissie krijgt tot uiterlijk 3 februari de tijd om te onderzoeken of er grond is om een of meerdere Kamerleden te vervolgen voor een ambtsmisdrijf. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.
In de ‘commissie stiekem’ (officieel de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ofwel CIVD) worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche.
De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Onderzoekscommissie ‘Stiekem’ rond

Trouw 17.11.2015 De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de commissie-stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Niet de hele Kamer is het eens met deze gang van zaken. Onder anderen Henk Krol (50PLUS) en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden het niet terecht dat de kleinste fracties niet in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd zijn. Ze wilden één Kamerlid namens de kleine fracties afvaardigen.

In de commissie-stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. Daarbij zijn een of meer leden van de commissie-stiekem “in beeld” gekomen ten aanzien van mogelijk lekken van informatie.

Omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is om (ex-)Kamerleden en (ex-)bewindslieden te vervolgen, droeg het OM de zaak daarna over aan het presidium van de Kamer. Die besloot daarop een onderzoekscommissie in te stellen.

Die zal nagaan of er voldoende gronden bestaan voor vervolging vanwege het lekken van informatie uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zoals de commissie-stiekem officieel heet. De Kamer zal dan uiterlijk 3 februari beslissen of iemand vervolgd zal worden.

Verwant nieuws;

Kabinet gaat door met Commissie Stiekem– 13/11/15

Presidium Kamer wil onderzoek naar lek commissie-stiekem– 12/11/15

Meer over; Commissie Stiekem Ronald Plasterk Politiek AIVD Anouchka van Miltenburg

Onderzoekscommissie Stiekem is rond

NU 17.11.2015 De commissie die onderzoek gaat doen naar het lek in de Commissie Stiekem is rond. Alle partijen hebben laten weten wie ze afvaardigen voor de commissie.

Voor de SP komt Michiel van Nispen erin, voor het CDA Madeleine van Toorenburg (foto), voor de ChristenUnie Carola Schouten, voor de PVV Raymond de Roon en voor de D66 zal Vera Bergkamp zitting nemen.

Eerder werd al bekend dat Jeroen Recourt voor de PvdA en Mark Harbers voor de VVD erin zitting zullen nemen.

Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Geheim

In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim.

In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Zie ook: Waarover gaat de affaire rond de commissie-Stiekem?

 

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen

Ook Harbers (VVD) onderzoekt lek Commissie Stiekem 

OM legt onderzoek commissie-Stiekem neer om mogelijk ambtsmisdrijf 

‘Fractieleiders Tweede Kamer ondervraagd over lek commissie Stiekem’ 

Onderzoekscommissie ‘Stiekem’ is rond

AD 17.11.2015 De onderzoekscommissie die het lek in de Commissie Stiekem gaat onderzoeken, is rond. In de commissie zitten Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66), zo maakten de partijen dinsdag bekend. Eerder werd al duidelijk dat de PvdA Jeroen Recourt afvaardigt en de VVD Mark Harbers.

Eerder werd al bekend dat Jeroen Recourt voor de PvdA en Mark Harbers voor de VVD erin zitting zullen nemen. D66 moet nog met een naam naar buiten treden. Alleen de partijen die in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, komen in de onderzoekscommissie.

Geheim
In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche.

De Tweede Kamer gaat nu zelf verder met het onderzoek en beslist deze week over de opdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Lees ook;

Van Nispen (SP) in commissie

Telegraaf 17.11.2015 De commissie van de Tweede Kamer die het lek in de Commissie Stiekem gaat onderzoeken, kan aan de slag. De Kamer ging dinsdag akkoord met de instelling van de commissie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd die in het dagelijks bestuur (presidium) van de Tweede Kamer zitten.

In de onderzoekscommissie zitten Jeroen Recourt (PvdA), Mark Harbers (VVD), Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie), Raymond de Roon (PVV) en Vera Bergkamp (D66).

Niet de hele Kamer is het eens met deze gang van zaken. Onder anderen Henk Krol (50PLUS) en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden het niet terecht dat de kleinste fracties niet in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd zijn. Ze wilden één Kamerlid namens de kleine fracties afvaardigen.

In de Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters op de hoogte gehouden van werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze informatie is geheim. In februari vorig jaar is uit de commissie gelekt, bleek uit een eerste onderzoek van de Rijksrecherche. Daarbij zijn een of meer leden van de Commissie Stiekem “in beeld” gekomen ten aanzien van mogelijk lekken van informatie.

Omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is om (ex-)Kamerleden en (ex-)bewindslieden te vervolgen, droeg het OM de zaak daarna over aan het presidium van de Kamer. Die besloot daarop een onderzoekscommissie in te stellen. Die zal nagaan of er voldoende gronden bestaan voor vervolging vanwege het lekken van informatie uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zoals de Commissie Stiekem officieel heet.

De Kamer zal dan uiterlijk 3 februari beslissen of iemand vervolgd zal worden.

Gerelateerde artikelen;

16-11: Ook Harbers onderzoekt lek’

13-11: Commissie Stiekem blijft bestaan

november 18, 2015 Posted by | 2e kamer, Commissie-Stiekem, integriteit, politiek, PvdA | , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Kredietcrisis – De nasleep met SNS Reaal en verder

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) De nasleep.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) liet recentelijk weten dat de staat vorig jaar grote verliezen heeft geleden op de steun die de bankensector in de kredietcrisis kreeg. Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) leende het geld voor de reddingen op de financiële markten waarover de staat rente betaalt. Dijsselbloem wijt de verliezen aan de ‘verslechterde economische omstandigheden’, waardoor financiële instellingen niet genoeg dividend kunnen betalen om te compenseren voor de rente. Een opmerkelijke conclusie.

De commissie-De Wit die de rol van de overheid in de kredietcrisis onderzocht, concludeerde in april 2012 juist dat hoofdverantwoordelijke Wouter Bos veel te gul miljarden had uitgedeeld aan ING en vooral ABN AMRO. Dat de inkomsten uit die nationalisatie nu tegenvallen, is daarom niet meer dan logisch. verder

Dossier: Ondergang SNS Reaal Telegraaf  Nationalisering SNS Elsevier  SNS REAAL NRC  —>>En meer:

Zie ook: Kredietcrisis – Kritiek aanpak onderzoek Enquêtecommissie De Wit

Zie ook: Commissie de Wit – De onderste steen boven

Zie ook: Commissie de Wit – vervolg onderzoek financiële crisis – deel 2

Verder: Commissie de Wit – vervolg onderzoek financiële crisis deel 1

Zie ook: Wouter Bos PvdA – Dossier de Wit

En  ook: Commissie de Wit – Wim Kok PvdA

Lees alles over SNS Reaal in het speciale DFT Dossier over de nationalisatie van de bankverzekeraar.

Klik hier voor het DFT-dossier met alle verhalen over het Libor-schandaal bij Rabobank Klik hier voor alle berichten over het Libor-schandaal.

Documenten en publicaties: Brief Minister van Financiën met aanbod schadeloosstelling SNS REAAL  Brief | 04-03-2013 | Financiën.

Als het aan de commissie-Wijffels ligt gaat de EU al veel sneller dan gepland verscherpte eisen aan banken stellen – vanaf volgend jaar en niet pas in 2019, zo schreef NRC Handelsblad gisteren al.

Nederlandse banken moeten ingewikkelde financiële producten inzichtelijker maken voor consumenten en handelsactiviteiten scheiden om meer stabiliteit te creëren. Dat schrijft de Commissie Structuur Nederlandse Banken onder leiding van oud-Rabobanktopman Herman Wijffels vandaag in een adviesrapport aan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Lees meer: ‘Herman Wijffels heeft altijd een hekel aan geld gehad’

27 jun Commissie-Wijffels: alleen veilige banken nog in Europese bankenunie › 

EBA versoepelt bonusbeleid voor bankiers

Telegraaf 14.12.2013 Bankiers in de Europese Unie die meer dan 500.000 euro per jaar verdienen kunnen een uitzondering krijgen op een limiet aan hun bonussen als blijkt dat zij geen grote risico’s nemen. Dat heeft de Europese Bankenautoriteit (EBA) vrijdag gemeld.

LEES OOK;

Visie ABN Amro op 2014: Meer groei, ook veel risico’s’

Telegraaf 13.12.2013 De economen van ABN Amro hebben hun economische visie voor 2014 op papier gezet en blikken ook al voorzichtig vooruit naar 2015. Lees hier waar de bank kansen en bedreigingen ziet.

Kamer wil zwarte lijst frauderende bankiers

Trouw 12.12.2013 De Tweede Kamer wil dat frauderende bankiers op een internationale zwarte lijst komen te staan. Dat moet voorkomen dat ze na fraude of wangedrag en een sanctie daarop elders bij een andere bank ongehinderd weer aan de slag gaan.

Kamer wil zwarte lijst frauderende bankiers

NU 12.12.2013 De Tweede Kamer wil dat frauderende bankiers op een internationale zwarte lijst komen te staan. Dat moet voorkomen dat ze na fraude of wangedrag en een sanctie daarop elders bij een andere bank ongehinderd weer aan de slag gaan. Een meerderheid in de Kamer van in elk geval VVD, PvdA, CDA, SP en D66 zal een motie daarover steunen die donderdag werd ingediend door de Kamerleden Eddy van Hijum (CDA), en Henk Nijboer (PvdA).

Kamer wil zwarte lijst frauderende bankiers

Telegraaf 12.12.2013 De Tweede Kamer wil dat frauderende bankiers op een internationale zwarte lijst komen te staan. Dat moet voorkomen dat ze na fraude of wangedrag en een sanctie daarop elders…

Tweede Kamer: frauderende bankiers op zwarte lijst

Elsevier 12.12.2013 Bankiers die fraude hebben gepleegd, moeten op een internationale zwarte lijst komen te staan. Ze kunnen op die manier niet zomaar bij een andere bank aan de slag gaan. Dat staat in een motie van CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en PvdA’er Henk Nijboer, die de steun krijgt van VVD, PvdA, CDA, SP en D66. De lijst zou bedoeld zijn voor bankiers die vanwege wangedrag zijn gestraft door de rechter of tuchtrechter. Eerder dit najaar kreeg de Rabobank nog een boete van 774 miljoen euro voor het manipuleren van de zogeheten Libor-rente tussen 2005 en 2011. Van dertig bankmedewerkers is vast komen te staan dat zij betrokken waren bij de affaire. Dijsselbloem gaf begin november aan dat hij het liefst ziet dat deze medewerkers strafrechtelijk worden vervolgd. zie ook;

SP eist alsnog vervolging voor Libor-fraude

Trouw 12.12.2013 De SP wil dat de Rabobank-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente, alsnog worden vervolgd. Het kabinet moet het Openbaar Ministerie opdracht geven de schikking die het OM eerder met de Rabobank trof, ongedaan te maken en alsnog tot vervolging over te gaan. SP-Kamerlid Arnold Merkies dient daarover een motie in.

SP wil alsnog vervolging voor Libor-fraude

NU 12.12.2013 De SP wil dat de Rabobank-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente, alsnog vervolgd worden. De SP wil dat de Rabobank-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente, alsnog vervolgd worden. Het kabinet moet het Openbaar Ministerie opdracht geven de schikking die het OM eerder met de Rabobank trof, ongedaan te maken en alsnog tot vervolging over te gaan.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Libor-schandaal Rabobank SP

SP: vervolging Libor-fraude

Telegraaf 12.12.2013 De SP wil dat de Rabobank-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente, alsnog vervolgd worden. Het kabinet moet het Openbaar Ministerie opdracht geven de schikking die het OM eerder met de Rabobank trof, ongedaan te maken en alsnog tot vervolging over te gaan. SP-Kamerlid Arnold Merkies dient daarover woensdag een motie in. Het OM trof eerder met de Rabobank een schikking waarbij de bank 70 miljoen euro betaalde en medewerkers binnen de bank verder niet vervolgd worden.

Onderzoek naar mogelijke manipulatie banken

Telegraaf 12.12.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn een inventariserend onderzoek gestart naar mogelijke manipulatie van de valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkt bij banken in Nederland. DNB maakte dit donderdag bekend.

ZIE OOK:

‘Weerzinwekkend wangedrag banken’ Banken krijgen recordboete

DNB-actie Libor had eerder gekund’

Strenge bankentest is cruciaal Video

Telegraaf 12.12.2013 Columnist Martin Visser benadrukt het belang van een strenge stresstest voor banken. ‘De ECB mag niet te voorzichtig zijn.’ Visser legt in DFT TV uit waarom de Europese Centrale Bank klem zit. ‘Risico’s op de markt worden niet meer goed gewogen en daar is de ECB zelf deels de oorzaak van.

Gerrit Zalm hoopt tot 2018 bestuursvoorzitter ABN AMRO te blijven

RTVWEST 08.12.2013 VideoDEN HAAG – Gerrit Zalm hoopt tot 2018 bestuursvoorzitter van de ABN AMRO te blijven. Dit zegt de oud-politicus in WestBusiness presenteert FRITS! Lees verder

Banken in eurozone moeten elkaar redden met noodfonds

Elsevier 07.12.2013 Banken in de eurozone moeten zelf met een noodfonds komen. Met minstens 55 miljard euro moeten de banken ervoor zorgen dat zij, en niet langer de belastingbetaler, opdraaien als een branchegenoot in de problemen komt. Het is vrijwel zeker dat dit besluit wordt genomen op een topoverleg in Berlijn waar ook minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) aanwezig is, schrijft de Süddeutsche Zeitung. De financiële instellingen zelf, en niet overheden, zijn dan de eerste die elkaar moeten redden in noodgevallen. De maatregel is onderdeel van Europees overleg over de vorming van een bankenunie.

Commentaar Carla Joosten: Duits bezwaar tegen bankenunie: nieuwe kink in de kabel bij Europees crisisbeleid zie ook

Gerrit Zalm en William Spaaij openhartig in WestBusiness presenteert: FRITS!

RTVWEST 07.12.2013 DEN HAAG – Aanstaande zondag ontvangt Frits Huffnagel oud-minister Gerrit Zalm in zijn talkshow WestBusiness presenteert: FRITS!. Zalm is tegenwoordig voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Naast Zalm zijn ook acteur … Lees verder

‘Banken moeten 55 miljard opzij zetten’

Trouw 07.12.2013 Banken in de eurozone moeten zeker 55 miljard euro in een fonds pompen om in geval van nood de redding van bankinstellingen mee te financieren. Banken moeten zichzelf gaan redden en de 55 miljard moeten uiterlijk in 2028 klaar staan in een speciaal Europees reddingsfonds. Dit berichtte zaterdag het Duitse dagblad Süddeutsche Zeitung over het topoverleg in Berlijn over de Europese bankensector.

Spong begint zaak tegen bankiers Rabobank Trouw 06.12.2013 Advocaat Gerard Spong start een klachtenprocedure om het Openbaar Ministerie (OM) alsnog te dwingen om bankiers van de Rabobank te vervolgen. Het gaat om de bankiers die betrokken waren bij de fraude met libor en euribor rentetarieven. De raadsman doet dat namens de in oprichting zijnde Stichting Justitia Distributiva, zo heeft Spong aan Follow The Money en LegalDutch laten weten. ‘Wij gaan de Rabobank keihard aanpakken’, zei Spong.

Stichting eist vervolging fraudeurs Rabo

Telegraaf 06.12.2013 Advocaat Gerard Spong start een klachtenprocedure om het Openbaar Ministerie (OM) alsnog te dwingen de Rabobank en bankiers van deze bank te vervolgen. Het gaat om de bankiers die betrokken waren bij de fraude met de rentetarieven Libor en Euribor. De raadsman doet dat namens de in oprichting zijnde Stichting Justitia Distributiva, meldden Follow The Money en LegalDutch. Spong heeft dit vrijdagmiddag bevestigd.

ZIE OOK:

Rabo verkoopt Poolse dochter aan BNP Paribas

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’

Dijsselbloem hekelt laks optreden Libor-fraude

Kritiek PvdA op DNB bij Libor-fraude

‘Wanbeleid Fortis bij overname ABN Amro’

Telegraaf 06.12.2013 Fortis heeft zich rondom de overname van ABN AMRO schuldig gemaakt aan wanbeleid. Dat oordeelde de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in 2012. Dit oordeel van de ondernemingskamer is nu definitief doordat de Hoge Raad het cassatieberoep van Fortis N.V. (tegenwoordig genaamd Ageas N.V.) vandaag heeft verworpen.

ZIE OOK: BNP Paribas neemt Fortis Bank volledig over Vechten boven het kadaver van Fortis

Hoge Raad bevestigt: wanbeleid Fortis bij overname ABN

NRC 06.12.2013 Fortis heeft zich rondom de overname van ABN AMRO schuldig gemaakt aan wanbeleid. Dat oordeelde de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in 2012. Dit oordeel is nu definitief doordat de Hoge Raad het cassatieberoep van Fortis vandaag heeft verworpenLEES VERDER

Lees meer;

1 MRT Meer winst ABN Amro – keert 250 miljoen euro uit aan staat ›

20 FEB Voormalige bestuurders Fortis riskeren vijf jaar cel ›

2012 ABN draait verhoging renteopslag terug na foutje ›

2012 ‘DNB hield gevoelige informatie achter voor commissie De Wit’ ›

2012 Moody’s verlaagt kredietstatus Nederlandse banken ›

VVD en Dijsselbloem blijven steggelen over bankenunie

Trouw 05.12.2013 Een meerderheid in de Tweede Kamer is het onder aanvoering van regeringspartij de VVD erg oneens met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem over een wezenlijk onderdeel van de Europese bankenunie. De liberalen willen, gesteund door CDA, PVV en SP ‘nationaal afgebakende fondsen’ voor banken. Het kabinet houdt juist vast aan een Europees fonds met ‘nationale compartimenten’. Zeker in de eerste periode moet een uitwisseling van die compartimenten mogelijk zijn, vindt Dijsselbloem.

Kamer botst met Dijsselbloem over bankenunie

NU 05.12.2013 Een meerderheid in de Tweede Kamer is het onder aanvoering van regeringspartij de VVD erg oneens met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem over een wezenlijk onderdeel van de Europese bankenunie. De liberalen willen, gesteund door CDA, PVV en SP ‘nationaal afgebakende fondsen’ voor banken. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Bankenunie

Kamer botst met Dijsselbloem over bankenunie

Telegraaf 05.12.2013 Een meerderheid in de Tweede Kamer is het onder aanvoering van regeringspartij de VVD erg oneens met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem over een wezenlijk onderdeel van de Europese bankenunie. De liberalen willen, gesteund door CDA, PVV en SP ‘nationaal afgebakende fondsen’ voor banken.

S&P verzet zich tegen claim

Telegraaf 05.12.2013 Standard & Poor’s (S&P) verzet zich ,,met kracht” tegen een rechtszaak die een groep van 16 investeerders in Nederland heeft aangespannen tegen de kredietbeoordelaar en Royal Bank of Scotland (RBS). Dat liet de firma donderdag weten. De groep stelt S&P en RBS aansprakelijk voor verliezen die zij tijdens de kredietcrisis hebben geleden op risicovolle en complexe beleggingsproducten. Wie de klagende investeerder precies zijn, vermeldde het bedrijf niet, wel dat het gaat om institutionele beleggers uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Zij eisen voor de rechtbank in Amsterdam in totaal 250 miljoen euro schadevergoeding.

ZIE OOK: Rechtszaak tegen RBS en S&P in Nederland

ING start met nieuw beleggingsplatform

Telegraaf 05.12.2013 ING begint donderdag met een nieuw beleggingsplatform dat beleggen voor particuliere klanten makkelijker en inzichtelijker moet maken. Dat meldde de bank donderdag.

ZIE OOK:

ING gaat trackers gratis aanbieden ING blijft positief over aandelen

Vermogenstak ING adviseert goudpositie te beperken

04-12: Staat start verkoop hypotheekportefeuille ING

03-12: ING rondt verkoop China Merchants Fund af

02-12: S&P verlaagt rating ING

02-12: ING rondt verkoop vermogensbeheer Korea af

29-11: ING rondt verkoop Mexicaanse hypotheektak af

Wellink: rol toezichthouder overschat

Telegraaf 04.12.2013 De maatschappij overschat de rol van toezichthouders. Er is sprake van veel te hoge verwachtingen. Dat stelde voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) Nout Wellink woensdag bij het discussieprogramma Room for Discussion (RfD) van studenten van de Universiteit van Amsterdam.

ZIE OOK: ‘Bitcoin erger dan Tulpenmanie’

Wellink houdt zich op de vlakte over Rabobank

Meer crises in aantocht

Wellink: belachelijke bonus

Banken krijgen recordboete

Telegraaf 04.12.2013 De Europese Commissie heeft een aantal grootbanken, waaronder Deutsche bank, Société Générale en RBS een recordboete opgelegd van in totaal €1,71 miljard voor het manipuleren van de rentes. Het gaat om de Euribor, het interbancaire tarief voor leningen in euro’s, en de yen/ Libor- renteverhouding.

ZIE OOK: ‘Brussel vervolgt UBS niet verder voor Libor’

Brussel geeft banken miljardenboete

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’

Overzicht hoogste boetes Brussel

Brussel geeft banken miljardenboete voor rentemanipulatie

Elsevier 04.12.2013 De Europese Commissie heeft vijf banken en een vermogensbeheerder een boete opgelegd van totaal ruim 1,7 miljard euro vanwege het manipuleren van rentetarieven. De banken Barclays en UBS ontkwamen aan een boete omdat zij de zaak aan het licht brachten. Dat heeft eurocommissaris voor Mededinging Joaquin Almuniabekendgemaakt.

Europa geeft banken recordboete voor rentemanipulatie› NRC 04.12.2013 De Europese Commissie heeft een recordschikking van 1,7 miljard euro getroffen met vijf banken en een effectenmakelaar voor het gerommel met interbancaire rentetarieven, zoals de Libor en de Euribor. Dat heeft eurocommissaris Joaquín Almunia bekendgemaakt. Het is de hoogste schikking die Brussel ooit heeft getroffen. Eerder vandaag meldde Reuters dit nieuws al op basis van bronnen.

‘Weerzinwekkend wangedrag banken’

Telegraaf 04.12.2013 Joaquín Almunia, eurocommissaris voor Mededinging, geselde de bankensector woensdag na het uitdelen van €1,7 miljard aan boetes wegens het manipuleren van rentetarieven die banken hanteren voor leningen onderling.

S&P verlaagt rating ING

Telegraaf 03.12.2013  Standard & Poor’s (S&P) heeft de rating van ING verlaagd van A naar A- in navolging van de afwaardering van de Nederlandse staat vorige week. De vooruitzichten voor de bank en verzekeraar zijn opgewaardeerd van negatief naar stabiel. Dat maakte de kredietbeoordelaar maandag bekend. ZIE OOK: ING rondt verkoop vermogensbeheer Korea af ING rondt verkoop Mexicaanse hypotheektak af ING: Nederland gaat verder uit de pas lopen

Rabo brengt ledencertificaten naar beurs

Telegraaf 03.12.2013 De Rabobank brengt haar Ledencertificaten naar de beurs. De certificaten worden hierdoor beter verhandelbaar, zodat ook institutionele beleggers erin kunnen stappen. Hierdoor krijgt Rabobank meer manieren om geld via de markt op te halen. ZIE OOK: Raboleden doen veel certificaten van de hand ‘Doorstart’ Rabo Ledencertificaten

Rabobank naar de beurs met ledencertificaten

Trouw 03.12.2013 Rabobank gaat naar de beurs met de ledencertificaten. Dat maakte de bank dinsdag bekend. Door de certificaten open te stellen voor alle beleggers wordt de verhandelbaarheid vergroot en kunnen bijvoorbeeld ook institutionele beleggers ze kopen. De Rabobank heeft eerder dit jaar al aangegeven de verhandelbaarheid van haar ledencertificaten te willen verruimen naar niet-leden. Dat versterkt volgens de bank de kapitaalpositie. De minimumvergoeding voor bezitters van certificaten wordt overigens verhoogd van 5,2 procent naar 6,5 procent. De ledencertificaten veranderen ook van naam en gaan verder als Rabobank Certificaten, aldus een zegsman.

Rabobank brengt certificaten naar de beurs

NRC 03.12.2013  Rabobank krijgt vanaf begin volgend jaar een notering op de beurs met zijn ledencertificaten. De certificaten van de bank zijn dan ook vrij verhandelbaar voor externe beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en particulieren, zo maakte de vandaag bekend. Op dit moment kunnen alleen leden van de bank de certificaten kopen. LEES VERDER

‘Rabobank handelt uit nood’Video

Telegraaf 03.12.2013 Rabobank brengt haar ledencertificaten naar de beurs. DFT-verslaggever Jan Braaksma legt uit waarom de boerenbank hiertoe besloten heeft en wat de gevolgen zijn. ZIE OOK: Rabo brengt ledencertificaten naar beurs

‘Half miljard aan bonussen bij RBS’

Trouw 01.12.2013 De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) keert dit jaar naar verwachting een half miljard pond (ruim 600 miljoen euro) aan bonussen uit, ondanks miljardenverliezen die waarschijnlijk worden geleden. Dat meldde het zondagsblad The Sunday Times, zonder te vermelden waar het de informatie vandaan heeft. Meer over:
Half miljard aan bonussen

Telegraaf 01.12.2013 De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) keert dit jaar naar verwachting een half miljard pond (ruim 600 miljoen euro) aan bonussen uit, ondanks miljardenverliezen die waarschijnlijk worden geleden. Dat meldde het zondagsblad The Sunday Times, zonder te vermelden waar het de informatie vandaan heeft.

‘RBS keert half miljard pond aan bonussen uit’ NU 01.12.2013  De met staatssteun overeind gehouden Royal Bank of Scotland (RBS) zal dit jaar naar verwachting een half miljard pond (ruim 602 miljoen euro) aan bonussen uitdelen. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times zondag. Hoewel RBS waarschijnlijk miljarden euro’s moet afschrijven, zullen veel van de 122.000 werknemers een bonus ontvangen. Zo werd een week geleden bekend dat RBS opzettelijk gezonde bedrijven failliet liet gaan, zodat de bank daarna hun bezittingen voor een lage prijs kon opkopen Gerelateerde artikelen;

Lees meer over; RBS Bonussen

Liborfraude gebeurde ook in Nederland Trouw 30.11.2013 De Libor-affaire, waarvoor Rabobank vorige maand voor 774 miljoen euro heeft geschikt, vond niet alleen plaats in Londen. Het manipuleren van de Libor-rente voor eigen gewin werd vanaf 2009 twee jaar lang voortgezet op het hoofdkantoor van de bank in Utrecht, zo blijkt uit een reconstructie van de gebeurtenissen door NRC Handelsblad. De Nederlandsche Bank (DNB) ‘op de hoogte’ van interne communicatie over de manipulatiepogingen van de Libor-rente, zo schrijft NRC. Liborfraude ook bij Rabo Utrecht Telegraaf 30.11.2013 De Libor-affaire, waarvoor Rabobank vorige maand voor 774 miljoen euro heeft geschikt, vond niet alleen plaats in Londen. Het manipuleren van de Libor-rente voor eigen gewin werd vanaf 2009 2 jaar lang ongebreideld voortgezet op het hoofdkantoor van de bank in Utrecht. Gerelateerde artikelen; 22-11: Banken gaven miljarden uit aan advocaten 21-11: Rabo biedt excuus aan 21-11: Justitie-inval bij leasedochter Rabobank 20-11: ‘Deutsche Bank is medeschuldig aan fraude’ 18-11: ‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’

Libor-fraude gebeurde ook bij Rabobank in Nederland›  NRC 30.11.2013 De Libor-affaire, waarvoor Rabobank vorige maand voor een recordbedrag van 774 miljoen euro heeft geschikt, vond niet alleen plaats in Londen. Het manipuleren van de Libor-rente voor eigen gewin werd vanaf 2009 twee jaar lang ongebreideld voortgezet op het hoofdkantoor van de bank in Utrecht, blijkt uit een reconstructie van de gebeurtenissen. Vlak onder de ogen van de raad van bestuur kregen de fraudeurs, die begonnen met hun praktijken in Londen en Tokio, alle ruimte. Hun leidinggevenden, allen Nederlanders, grepen pas eind 2010 in. De managers werken nog steeds bij de bank. De afgetreden topman Piet Moerland sprak op 29 oktober bij het bekend worden van de sancties tegen Rabobank van “ernstige misdragingen”, maar benadrukte dat die plaatshadden in het “buitenlands bedrijf” van de bank. Duizenden bankiers verdienen boven miljoen Telegraaf 29.11.2013 Duizenden bankiers in Europa hebben een inkomen van meer dan 1 miljoen euro. Met name in Groot-Brittannië zijn er in de financiële wereld veel grootverdieners. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Europese banktoezichthouder EBA. De toezichthouder constateert ook dat bonussen die bankiers ontvingen in veel gevallen ruim boven de nieuwe Europese norm zitten die de EU dit najaar heeft ingesteld ZIE OOK: Graaiende bankier aan banden gelegd ‘Barclays wil Europese bonusregels omzeilen’ Bankier eist bonus op

Zijlstra waarschuwt voor te veel regels bankensector Trouw 29.11.2013 VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra waarschuwt het kabinet over de groeiende hoeveelheid nieuwe regels, eisen en wetten voor de financiële sector. Die leidt er volgens Zijlstra toe dat de kredietverlening door banken onder druk komt te staan en bedreigt daarmee ook de economische groei in Nederland. Zijlstra geeft zijn waarschuwing vrijdag in een opinieartikel in NRC Handelsblad. Hij kiest daarmee grotendeels de kant van de Nederlandse banken, die eerder al hun ongenoegen uitten over de stroom aan regelgeving.  Regels komen er volop vanuit Brussel, maar het kabinet doet daar tot onvrede van Zijlstra vaak ‘nog een schepje bovenop’ en voert Europese regels eerder of strenger in. Dat is niet verstandig, aldus Zijlstra.

Zijlstra: regels banken bedreigen muntunie EU› NRC 29.11.2013 De toenemende regulering van de financiële sector bedreigt de economische groei van Nederland. Dat betoogt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag in NRC Handelsblad.

Zalm: beursgang ABN zou 22 miljard kunnen opbrengen Trouw 28.11.2013 De beursgang van ABN Amro in 2015 zou 22 miljard euro kunnen opbrengen. Dat zei Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van de bank, vandaag bij BNR. De verwachting tot nu toe is dat een beursgang 15 miljard euro oplevert. Zalm noemt dit ‘een redelijke inschatting’.

Zalm: Beursgang ABN Amro na 2015 bij betere prijs Telegraaf 28.11.2013 ABN Amro kan later naar de beurs dan 2015, de datum die minister Dijsselbloem (Financiën) eerder noemde. Uitstel kan een betere prijs opleveren, aldus ABN Amro-topman Gerrit Zalm donderdag op BNR. Daarom had Dijsselbloem de datum van een notering open kunnen laten. ZIE OOK: Kamer aarzelt bij snelle beursgang ABN ‘Markt positief over strategie ABN Amro’ ‘Beursgang ABN kan 400 miljoen kosten’ ’Bonusplan banken gaat niet ver genoeg’ Telegraaf 27.11.2013 Een overgrote meerderheid van de bezoekers van DFT is blij met het plan van minister Jeroen Dijsselbloem om de bonussen van Nederlandse bankiers verder te beperken. Velen zouden wel graag zien dat bankiers ook in het buitenland worden aangepakt.

Beursgang ABN kost mogelijk 400 miljoen euro NU 27.11.2013 Als de overheid ABN Amro begin volgend jaar naar de beurs brengt, dan kunnen de kosten hiervoor oplopen tot 400 miljoen euro. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien meldt dat in antwoord op Kamervragen op basis van een berekening van de gemiddelde kosten voor een beursgang in de afgelopen vijf jaar. Die kosten bedragen zo’n 2,7 procent van het geplaatste kapitaal, ofwel de beurswaarde van de bank.

‘Kabinet heeft geen haast bij verkoop ABN Amro’

Trouw 27.11.2013 Het kabinet heeft geen haast bij de verkoop van staatsbank ABN Amro. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag in de Tweede Kamer. Het kabinet is voornemens de bank naar de beurs te brengen, maar pas over een jaar neemt de regering daarover een beslissing. Mogelijk besluit het kabinet dan om alsnog met de beursgang te wachten, zei de minister.

‘Kabinet heeft geen haast bij beursgang ABN’ Dijsselbloem probeert zorgen uit Kamer weg te nemen NU 27.11.2013 Het kabinet heeft geen haast om ABN Amro zo snel mogelijk naar de beurs te brengen. Dit heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) woensdag meerdere malen benadrukt in de Tweede Kamer.  Daar bleek tijdens een debat dat er onder verschillende Kamerleden zorgen heersen dat de bank te snel naar de beurs zal worden gebracht.

Kamer aarzelt bij snelle beursgang ABN Telegraaf 27.11.2013 De Tweede Kamer is er nog niet van overtuigd dat een snelle beursgang van ABN Amro verstandig is. Dat bleek woensdag in een Kamerdebat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, die ABN wil voorbereiden op een mogelijke beursgang in 2015.

‘Beursgang ABN kan 400 miljoen kosten’ Trouw 27.11.2013 Als de Staat ABN Amro in 2015 naar de beurs brengt, kunnen de kosten daarvan 400 miljoen bedragen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Woensdagmiddag komen de toekomstplannen voor ABN Amro, SNS Reaal en ASR daar aan de orde.

Dijsselbloem: beursgang ABN AMRO kan 400 miljoen euro kosten Elsevier 27.11.2013 Als een beursgang van ABN AMRO lukt, kan dat 400 miljoen euro aan kosten voortbrengen. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) hoopt de bank tegen een lager tarief te kunnen privatiseren. Uitgaande van een opbrengst van ongeveer 15 miljard euro voor ABN AMRO komen de kosten van een beursgang uit op zo’n 400 miljoen euro. De Tweede Kamer debatteert woensdag met Dijsselbloem. De PvdA wil dat de kosten van de beursgang binnen de perken blijven. Een mogelijkheid om de kosten omlaag te brengen, is zakenbanken niet te belonen met een percentage van de marktkapitalisatie van ABN AMRO, maar met een vast tarief, schrijft Het Financieele Dagblad.

SNS-filialen in grote financiële problemen

Elsevier 27.11.2013  Zelfstandige filiaalhouders van SNS Bank sturen een brandbrief. Verschillende franchisenemers zitten in grote financiële problemen. In de brief waarschuwt de Vereniging van Franchisenemers van de SNS Bank voor steeds groter wordende financiële problemen, meldt de NOS. Het geld van hun klanten staat gewoon bij de SNS Bank.

Philip Willems: In belang consument moet de staat SNS REAAL snel op orde krijgen en doorverkopen

ING: Nederland gaat verder uit de pas lopen Telegraaf 26.11.2013 Met het nieuwe bonusbeleid lijkt Nederland internationaal nog verder uit de pas te gaan lopen met wat in de financiële branche gebruikelijk is. Dat liet ING weten in een reactie op het wetsvoorstel over de beperking van bonussen dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag presenteerde. lees: Frankrijk: tik, tik…

Bonusplafond voor banken vanaf 2015 NU 26.11.2013 Het bonusplafond dat minister Dijsselbloem van Financiën wil instellen in de hele bankensector zal gaan gelden vanaf januari 2015. Vanaf dan mogen alle Nederlandse banken en andere financiële ondernemingen geen hogere bonus dan 20 procent van het vaste loon uitkeren. Dit geldt ook voor vestigingen van buitenlandse banken in Nederland.

‘Als de bonussen omlaag gaan, gaan de salarissen gewoon omhoog’ Trouw 26.11.2013 Met een strenger bonusbeleid zijn geen spectaculaire dalingen te verwachten van de totale beloningen in de financiële sector. Want als de bonussen omlaag gaan, gaan de vaste salarissen gewoon omhoog. Dit voorziet de Tilburge hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger. ‘Het zijn communicerende vaten’, aldus de hoogleraar.

Dijsselbloem grijpt in Graaiende bankier aan banden gelegd Telegraaf 26.11.2013 Het kabinet maakt een einde aan het royale beloningsbeleid in de financiële sector. Bonussen worden maximaal 20 procent van het vaste salaris en dit plafond gaat gelden voor alle werknemers in de financiële sector, ook mensen die voor een Nederlandse financiële instelling in het buitenland werken. ZIE OOK: Kabinet pakt bonus van álle bankiers aan Banken vinden strenge bonusregels overbodig ‘Bonusbeleid banken strengste van Europa’ ‘Hoge symbolische waarde’ Telegraaf 26.11.2013 VIDEO Columnist Martin Visser voorspelt dat de cowboys uit de financiele wereld naar het buitenland vertrekken nu minister Dijsselbloem de exorbitante bonussen aan banden legt. ZIE OOK: Steun Kamer bonusbeleid ING: Nederland gaat verder uit de pas lopen Banken vinden strenge bonusregels overbodig ‘Bonusbeleid banken strengste van Europa’ Graaiende bankier aan banden gelegd Steun Kamer bonusbeleid Telegraaf 26.11.2013 Video In de Tweede Kamer bestaat steun voor het strengere bonusbeleid dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil introduceren in de financiële sector. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het wetsvoorstel „een goede zaak”. Hij stelt dat met het voorstel een belangrijk punt uit het PvdA-verkiezingsprogramma wordt gerealiseerd. „Met dit verregaande wetsvoorstel wordt de bonuscultuur bij de bron aangepakt: torenhoge bonussen worden domweg verboden.” Gerelateerde artikelen; 26-11: ‘Graaiende bankiers verkassen naar buitenland’ 26-11: ING: Nederland gaat verder uit de pas lopen 26-11: ‘Bank schuift verantwoordelijkheid af’ 26-11: Banken vinden strenge bonusregels overbodig 26-11: Graaiende bankier aan banden gelegd

Nederland krijgt strengste beloningsbeleid van Europa

VK 26.11.2013 Het kabinet wil een einde maken aan de ‘perverse prikkels’ in de financiële sector door vanaf 2015 bonussen aan banden te leggen. Variabele beloningen worden maximaal 20 procent van het vaste salaris en dit plafond gaat gelden voor alle werknemers in de financiële sector, ook mensen die voor een Nederlandse financiële instelling in het buitenland werken. Hiermee krijgt Nederland het strengste beloningsbeleid in Europa, zo liet minister Dijsselbloem (Financiën) weten.

Beloningsbeleid financiële sector aangescherpt RO 26.11.2013 Minister Dijsselbloem van Financiën gaat met een nieuwe wet het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer behorend bij het wetsvoorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dat vandaag ter consultatie aan de sector wordt aangeboden. Zie ook: Hervorming financiële sector Documenten en publicaties: Consultatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Voor iedereen die … Kamerstuk | 26-11-2013 Wbfo wetsvoorstel Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Voor iedereen die … Kamerstuk | 26-11-2013 Wbfo memorie van toelichting Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Voor iedereen die … Kamerstuk | 26-11-2013

Daar moet ik eens even over nadenken !!

Daar moet ik eens even over nadenken !!

Dijsselbloem: bonussen bij banken vanaf 2015 max 20 procent NRC 26.11.2013 Bonussen in de financiële sector worden met ingang van 2015 beperkt, als het aan de minister van Financiën ligt, tot maximaal 20 procent van het vaste salaris. Jeroen Dijsselbloem schrijft dat vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. LEES VERDER

Rabobank biedt Tweede Kamer opnieuw excuses voor Libor-fraude Trouw 21.11.2013 De Rabobank heeft donderdag in een hoorzitting over de Nederlandse bankensector in de Tweede Kamer opnieuw excuses aangeboden voor de jarenlange fraude met de Liborrente door een aantal medewerkers. Rabobank-bestuurder Rinus Minderhoud bood in de Kamer ‘welgemeende excuses’ aan voor de schade die door de fraude is aangericht.

Rabo biedt excuus aan Telegraaf 21.11.2013 Rabobank-topman Marinus Minderhoud biedt zijn ‘welgemeende excuses’ aan voor het schandaal met de Libor-rente. Hij zegt dat het vertrouwen in de bank daardoor is geschaad.  Lees verder Zie ook: Rabobank slaat bal jaartje over Sipko Schat weg bij Rabobank ‘Rabobank had interne toezicht niet op orde’ Banken wachten nieuwe miljardenboetesVideo Telegraaf 20.11.2013 VIDEO De banken liggen onder vuur. De recordboetes voor JP Morgan en Rabobank lijken de voorbode van een lange reeks. Ook de claims en rechtszaken tegen de banken stapelen zich op. Gerelateerde artikelen; 20-11: Boeteregen banken houdt aan ‘Rabo, half schoon schip maken gaat niet’Video Telegraaf 19.11.2013 ‘Rabobank-topman Sipko Schat had met opgeheven hoofd kunnen vertrekken, maar deed dat niet. Na interne druk moet Schat alsnog weg en dat is pijnlijk,’ Legt Martin Visser uit in DFT TV. Zie ook: 5 miljoen  niet redelijk

’Rabo-topman moet afzien van ontslagvergoeding’ Telegraaf 19.11.2013 Sipko Schat die bij de Rabobank verantwoordelijk was voor alles wat rond het Libor-proces gebeurde, moet net als de onlangs vertrokken bestuursvoorzitter Piet Moerland afstand doen van zijn ontslagregeling. Althans dat is de mening van vrijwel alle deelnemers aan de peiling van DFT.nl. Klik hier voor alle berichten over het Libor-schandaal. Zie ook: 5 miljoen  niet redelijk Opnieuw bestuurder weg bij Rabobank ’Oprotbonus’ kan een schatkist worden

Dijsselbloem: 5 miljoen voor Rabobestuurder ‘niet redelijk’ Trouw 19.11.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zou het ‘niet redelijk’ vinden als vertrekkend Rabobank-bestuurslid Sipko Schat een ontslagvergoeding van 5,4 miljoen euro mee zou krijgen. Hij zei dat dinsdag in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z. De zender heeft zelf berekend dat Schat in theorie zo’n bedrag zou kunnen krijgen als ontslagvergoeding.

’Oprotbonus’ kan een schatkist worden Telegraaf 19.11.2013 Scheidend Rabo-bestuurder Sipko Schat heeft sterke papieren als het gaat om het vaststellen van zijn ontslagvergoeding. Lees het in De Telegraaf van vandaag. Lees verder Zie ook: Minister: 5 miljoen voor Schat niet redelijk

Opnieuw bestuurder weg bij Rabobank NU 18.11.2013 Sipko Schat treedt per direct terug uit de raad van bestuur van de Rabobank, daarmee is hij in korte tijd het tweede bestuurslid dat opstapt. Schat was binnen de bank verantwoordelijk voor Libor.  Dat meldt de bank maandag. Eerder vertrok bestuursvoorzitter Piet Moerland vanwege de betrokkenheid bij de Libor-fraude van de bank.

Bestuurder Schat stapt op bij Rabobank na Libor-schandaal Elsevier 18.11.2013 Sipko Schat, verantwoordelijk voor de afdeling waar de Libor-fraude plaatshad, treedt per direct terug uit de raad van bestuur van de Rabobank. Voor zijn aanblijven bestaat onvoldoende draagvlak. Dat meldt de Rabobank maandag. Het was ‘een moeilijk besluit voor alle partijen’, zegt president-commissaris Wout Dekker Volgens topman Rinus Minderhoud, de opvolger van de opgestapte bestuursvoorzitter Piet Moerland, verliest de bank in Schat een internationaal topbankier ‘die veel voor de Rabobank heeft betekend’. De Rabobank trof eind oktober een schikking ter waarde van 774 miljoen euro vanwege het Liborschandaal.

Sipko Schat weg bij Rabobank Telegraaf 18.11.2013 Na het vertrek van topman Piet Moerland eind vorige maand, gaat ook bestuurder Sipko Schat weg bij de Rabobank. Bij de lokale Rabobanken bestaat ‘onvoldoende draagvlak’ voor het aanblijven van het bestuurslid, dat recent in opspraak kwam bij de Libor-affaire. De Rabobank schikte daarbij voor €774 miljoen met binnen- en buitenlandse toezichthouders. Klik hier voor alle berichten over het Libor-schandaal. Zie ook: Achterdeurtje Schatplichtig Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’ Trouw 18.11.2013 Rabobank ontsnapt vooralsnog aan een boete van de Europese Commissie wegens fraude met een rentetarief dat banken hanteren voor leningen onderling. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op gezag van ingewijden.

‘Rabo ontloopt EU-boete voor rentefraude’ NU 18.11.2013 Rabobank ontsnapt vooralsnog aan een boete van de Europese Commissie wegens fraude met een rentetarief dat banken hanteren voor leningen onderling. Dat meldde persbureau Bloombergmaandag op gezag van ingewijden. Eerder deze maand wist Reuters nog te melden dat Rabobank wel tot een groep internationale banken behoort die nog dit jaar een schikking treft met Brussel over het sjoemelen met de zogenoemde Libor-rente op leningen in Japanse yens. Dat persbureau beriep zich op bronnen in de financiële sector.

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’ Telegraaf 18.11.2013 Rabobank ontsnapt vooralsnog aan een boete van de Europese Commissie wegens fraude met een rentetarief dat banken hanteren voor leningen onderling. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op gezag van ingewijden. Zie ook: Fiscus betaalt deel boetes Bedrijf wacht meer boetes Dijsselbloem hekelt laks optreden Libor-fraude

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor fraude met Libor-rente yen’› NRC 18.11.2013 De Rabobank ontloopt vooralsnog een boete van de Europese Unie voor fraude met de Libor-rente op leningen voor de Japanse yen. Dat schrijft persbureau Bloomberg vandaag op gezag van twee ingewijde bronnen. Meer dan zes andere banken zouden wel een boete krijgen als onderdeel van een schikking met de EU. Zowel de Rabobank als de EU weigerde commentaar tegenover Bloomberg over de berichtgeving. De beslissing van de EU is nog niet openbaar. Begin deze maand meldde persbureau Reuters nog dat Rabobank juist wel tot een groep internationale banken behoorde die een schikking treft voor de fraude met de Libor-rente op leningen in yens.

‘Herman Wijffels heeft altijd een hekel aan geld gehad’ VK 17.11.2013 Leiders wijzen de weg, de manager doet het gepruts, schrijft Martin Sommer. ‘Bij de Rabo was een gebrek aan management – zij deden aan leiderschap.’ Herman Wijffels is een eerbiedwaardig man. Dinsdagavond zat hij op rij één in De Rode Hoed. Hoekig en met vastberaden kinlijn. Het ging daar over het sustainable finance lab, een door Wijffels bedacht programma over financiële duurzaamheid. Van Wijffels moet de wereld anders. Niet een beetje anders, maar radicaal anders. Wij verkrachten onze aarde, heeft hij wel eens gezegd. We moeten voorbij kapitalisme en socialisme. MEER OVER;

NRC wint De Loep voor reeks artikelen over SNS NRC 15.11.2013 BinnenlandJournalisten Tom Kreling en Esther Rosenberg van NRC Handelsblad hebben vanavond De Loep gewonnen, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten voor de beste onderzoeksjournalistiek. Ze kregen de prijs in de categorie schrijvende journalistiek met de serie Hoe SNS ten onder ging aan vastgoed. Zij kregen de prijs in de categorie schrijvende journalistiek met de serie Hoe SNS ten onder ging aan vastgoed. Ze onderzochten wat er allemaal vooraf is gegaan aan de ondergang van de bank, die begin februari moest worden genationaliseerd. Dat kostte de staat 3,7 miljard euro. Zonder ingrijpen was de SNS Reaal “onherroepelijk failliet” gegaan, schreef minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem destijds. Kreling en Rosenberg maakten de reconstructie al eind december 2012. Lees verder Lees meer; 10 SEP SNS Property Finance heeft koper voor ‘La Ciguena’ › 15 AUG Genationaliseerde SNS Reaal boekt weer winst › 6 JUN Miljardenverlies voor SNS Reaal – ‘angstaanjagend veel geld’ › 3 APR Inval op Curaçao in verband met fraude SNS › 26 MRT DNB zag probleem bij Property Finance al vóór SNS-overname ›

Wellink houdt zich op de vlakte over Rabobank Trouw 14.11.2013 Voormalig centralebankpresident Nout Wellink wil zich niet mengen in de discussie over het toezicht op Rabobank in de tijd dat handelaren daar sjoemelden met de vaststelling van de Liborrente. Dat liet hij donderdag weten tijdens een interview op BNR Nieuwsradio. ‘Ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Hij gaat over de verantwoording voor het verleden’, liet Wellink weten.

Opstelten: Rabobank is door Libor-straf ‘ongekend hard geraakt’

VK 13.11.2013 De Rabobank had het interne toezicht niet op orde en had dat eerder moeten verbeteren om de Libor-fraude aan de kaak te stellen. ‘Eerder en met meer urgentie’, zei minister Dijsselbloem van Financiën woensdag in het Kamerdebat over de kwestie. De bewindsman verdedigde samen met minister van Veiligheid en Justitie Opstelten de eerdere schikking met de bank. ‘De Rabobank is ongekend hard geraakt.’

Lees ook Dijsselbloem: DNB moest eerder ingrijpen bij Libor-fraude – 12/11/13 Lees ook Rabo kan buitenlandse Liborboete aftrekken van belasting – 12/11/13

‘Rabobank had interne toezicht niet op orde’ Trouw 13.11.2013  De Rabobank had het interne toezicht niet op orde en had dat eerder moeten verbeteren. ‘Eerder en met meer urgentie’, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vandaag in het Kamerdebat over de Libor-fraude bij de Rabobank. Hij stelde dat de handelaren de hoofdschuldigen waren in de fraude, maar het interne toezicht binnen de Rabobank faalde op drie niveaus. Uiteindelijk was binnen de Raad van Bestuur iemand verantwoordelijk voor het interne toezicht. De Nederlandsche Bank heeft al langer aandacht voor dat tekortschietende toezicht en de kwetsbaarheid ervan onder ogen gezien, aldus de minister.

Dijsselbloem hekelt laks optreden Libor-fraude Telegraaf 13.11.2013 De Rabobank had het interne toezicht al jaren niet op orde en ook De Nederlandsche Bank (DNB) had onvoldoende allertheid voor die zwakte bij de bank. Het gebrek hieraan was een belangrijke reden dat de Liborfraude door Rabohandelaren jarenlang heeft kunnen voortwoekeren. ,,Zeker, bepaalde elementen hadden sneller gekund”, zei minister Dijsselbloem (Financiën) op kritische vragen van Kamerleden over de rol van de toezichthouder DNB.  Lees verder Zie ook: Opstelten: niet onderhandeld over boete Rabo LIVE: Debat Tweede Kamer over Libor ‘Rabobank had interne toezicht niet op orde’

Kamer wijst DNB terecht over Libor ‘Toezichthouder reageerde te laat, te afwachtend en te weinig serieus’ NU 13.11.2013 De verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer hebben kritische vragen gesteld bij de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) bij het Libor-schandaal van de Rabobank. Henk Nijboer van de PvdA oordeelt dat het optreden van DNB “te laat, te afwachtend en te weinig serieus” is geweest. Volgens Arnold Merkies van de SP heeft de toezichthouder bij de Libor-fraude binnen de Rabobank zitten slapen. Ook de VVD oordeelt zo. Gerelateerde artikelen:

Lees meer over  Libor Libor-schandaal

Tweede Kamer valt over schikking Libor – ‘grote schande’› NRC 13.11.2013 De schikking die Rabobank heeft getroffen in het Libor-schandaal is slecht gevallen in de Tweede Kamer, schrijft persbureau Novum. Verschillende partijen willen dat de fraudeurs alsnog worden vervolgd. Dat bleek vanochtend tijdens het debat over de schikking.

D66: druk Dijsselbloem op OM is ongepast Telegraaf 13.11.2013 D66 heeft kritiek op minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën die volgens Kamerlid Wouter Koolmees druk uitoefent op het Openbaar Ministerie om frauderende Rabobank-medewerkers alsnog te vervolgen.

Stichting wil verhoor SNS Telegraaf 12.11.2013 Stichting Beheer SNS Reaal heeft bij de rechtbank in Amsterdam een verzoekschrift ingediend voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor over de gang van zaken die uiteindelijk heeft geleid tot nationalisatie van de bank-verzekeraar. Zie ook: Stichting SNS wijzigt statuten Obligatiehouders SNS slepen DNB voor rechter Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal

Irritatie bij OM na Dijsselbloems oproep tot vervolging om Libor› NRC 12.11.2013 Het Openbaar Ministerie is geïrriteerd door de oproep van minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) om oud-medewerkers van de Rabobank strafrechtelijk te vervolgen voor de Libor-affaire. Vorige week zei Dijsselbloem dat het OM vervolging „buitengewoon serieus” moet overwegen. Vandaag zegt Marianne Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket, in een interview in NRC Handelsblad: „Ik vind het vervelend dat iemand denkt dat ik de oproep nodig heb.” Het OM reageert nu voor het eerst in de media op de Libor-zaak. Gisteren werd bekend dat Dijsselbloem druk uitoefent op Rabobank-topman Minderhoud om aangifte tegen de oud-medewerkers te doen.

Dijsselbloem: DNB moest eerder ingrijpen bij Libor-fraude Trouw 12.11.2013 De Nederlandsche Bank had ‘een paar maanden’ eerder in actie kunnen komen in de Libor-fraude bij de Rabobank. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTL Z. Al in 2008 deed de Amerikaanse toezichthouder onderzoek naar mogelijke manipulatie met de Liborrente door banken. In 2010 werden daar andere toezichthouders bij betrokken en pas in 2011 kwam DNB erbij. ‘Je kunt zeggen dat dat een paar maanden eerder had gekund, maar het is niet zo dat het vanaf het begin had gemoeten’, aldus Dijsselbloem.

CDA: kabinet doet gek Telegraaf 11.11.2013 Het kabinet opereert „gek en merkwaardig” rond het al dan niet vervolgen van (oud-) Rabobankmedewerkers die betrokken waren bij de Libor-fraude. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum stelt dat maandag.

CDA: kabinet handelt ‘gek’ rond vervolging medewerkers Rabobank Elsevier 11.11.2013 Het kabinet opereert ‘gek en merkwaardig’ rond het al dan niet vervolgen van (voormalige) Rabobankmedewerkers die betrokken waren bij het manipuleren van de Libor-rente. Dat zegt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum maandag. Van Hijum verwijst naar een eerder kabinetsstandpunt dat grote fraudezaken voor de rechter worden gebracht en niet met schikkingen worden afgedaan. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) dringt er vandaag bij de Rabobank op aan om aangifte te doen tegen (voormalige) medewerkers van de Rabobank die betrokken waren bij de manipulatie van de Libor-rentetarieven.

Dijsselbloem wil dat Rabobank aangifte doet tegen Libor-fraudeurs NRC 11.11.2013 Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) dringt er bij de Rabobank op aan aangifte te doen tegen de oud-medewerkers van de bank die betrokken zijn geweest bij de manipulatie van de Libor-rentetarieven. Dit bevestigen verschillende bronnen die op de hoogte zijn van de afwikkeling van het Libor-schandaal bij NRC Handelsblad. Lees verder

‘Dijsselbloem wil dat Rabobank aangifte doet tegen Liborfraudeurs’ Trouw 11.11.2013 De Rabobank zou aangifte moeten doen tegen de handelaren van de bank die betrokken waren bij het manipuleren van de Libor- en Euribor-rentetarieven. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft daar bij de bank op aangedrongen, schrijft NRC-Handelsblad vandaag op basis van anonieme bronnen.

Rabobank vreest onrust door bankenunie Telegraaf 11.11.2013 De Rabobank vreest dat de oprichting van de Europese bankenunie op korte termijn voor marktonrust kan zorgen, omdat nog niet voldoende afspraken zijn gemaakt. Lees verder

DNB sliep bij Libor-schandaal Telegraaf 09.11.2013  De Nederlandsche Bank (DNB) heeft drie jaar lang gefaald bij de Libor-fraude van Rabobank. Ondanks herhaalde waarschuwingen werd niet ingegrepen om het gesjoemel met het rentetarief te stoppen.

ECB wil volgend jaar al fonds voor banken NU 08.11.2013 De Europese Centrale Bank (ECB) benadrukt opnieuw dat er snel een Europees fonds moet komen dat banken die in de problemen komen kan herstructureren. Daarmee gaat het in tegen de opstelling van Duitsland. Dit laat de ECB weten in een vrijdag gepubliceerde visie. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: ECB Bankenunie zie ook: Duitse partijen eens over bankenunie ‘Conflict ECB en Duitsland over bankentoezicht’

Dijsselbloem: wet aanpassen om Libor-fraude te voorkomen Trouw 08.11.2013 De wet moet worden aangepast om in de toekomst een Libor-fraude als die bij de Rabobank te voorkomen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën stelt dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Wet aanpassen om Libor-fraude te voorkomen Telegraaf 08.11.2013 De wet moet worden aangepast om in de toekomst een Liborfraude als die bij de Rabobank te voorkomen. Volgens de minister volstaat het wettelijk kader van toezicht door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten op dit moment niet. Manipulaties als die met de Liborrente vallen nu niet onder de regels tegen marktmisbruik. Het is volgens de minister essentieel dat de ,,lacune in de wet- en regelgeving zo snel mogelijk wordt gerepareerd”. Zie ook: Gesjoemel met valuta lijkt volgende beerput Rabobank heeft krediet verspeeld DOSSIER: Liborgate Rabobank

‘Rabobank krijgt toch geen Europese boete’ Trouw 07.11.2013 Rabobank krijgt geen boete van de Europese Commissie voor de manipulatie van de rentetarieven Libor en Euribor. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van een bron bij de Europese Commissie. Volgens de bron wordt Rabobank niet onderzocht door de commissie. Gisteren meldde persbureau Reuters juist dat de Nederlandse bank nog een boete uit Brussel boven het hoofd zou hangen.

‘Rabo krijgt geen Europese boete’ Telegraaf 07.11.2013 Rabobank krijgt geen boete van de Europese Commissie voor de manipulatie van de rentetarieven Libor en Euribor. Dat meldde Het Financieele Dagblad donderdag op basis van een bron bij de Europese Commissie. Volgens de bron wordt Rabobank niet onderzocht door de commissie. Woensdag meldde persbureau Reuters juist dat de Nederlandse bank nog wel een Europese boete boven het hoofd zou hangen. De bank gaf daarop geen commentaar, maar liet weten mee te werken met onderzoeken die in Brussel lopen naar rentefraude.

‘Rabobank kan Libor-boete van EU verwachten’ Elsevier 06.11.2013 Na de schikking van 774 miljoen euro voor het manipuleren van de zogeheten Libor-rente, hangt de Rabobank een boete boven het hoofd van de Europese Commissie.  Het zou gaan om een boete wegens fraude met het Libor-rentetarief dat banken onderling hanteren voor leningen in Japanse yens, meldt persbureau Reuters woensdag op basis van bronnen in de bancaire sector.

‘Rabo wacht ook nog Libor-boete van EU’ Telegraaf 06.11.2013 Na de schikkingen van in totaal 774 miljoen euro met verscheidene andere toezichthouders, hangt Rabobank ook nog een boete boven het hoofd van de Europese Commissie. Ditmaal wegens fraude met het Libor-rentetarief dat banken onderling hanteren voor leningen in Japanse yens. Zie ook: ‘Europa beboet banken om Euribor en Libor’ S&P verlaagt verwachtingen Rabobank Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen

Rabo-top staat nog geen drie procent af Telegraaf 05.11.2013 De bestuurders van de Rabobank streken in de periode 2005 tot en met 2012 in totaal 77,9 miljoen euro op. De 2 miljoen die het bestuur afstaat in verband met de LIBOR-affaire, komt dus neer op nog geen drie procent van hun inkomsten. Zie ook: S&P ziet toekomst Rabobank somberder in ’Meer toezicht bankensector noodzakelijk’ S&P verlaagt verwachtingen Rabobank ‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ Rabobank ziet niets in klacht Fannie Mae Rabo-top staat bijna niks af Telegraaf 05.11.2013 Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2005 tot en met 2012 door RTL Z. De Rabobank schikte vorige week naar aanleiding van de LIBOR-fraude voor een bedrag van in totaal 774 miljoen euro. Dertig medewerkers van de bank maakten zich schuldig aan ontoelaatbaar gedrag bij het vaststellen van internationale rentetarieven. Gerelateerde artikelen; 04-11: S&P ziet toekomst Rabobank somberder in 04-11: ’Meer toezicht bankensector noodzakelijk’ 04-11: S&P verlaagt verwachtingen Rabobank 02-11: ‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ 01-11: Rabobank ziet niets in klacht Fannie Mae 01-11: Fannie Mae daagt Rabobank om Libor 31-10: Consultants in nood op zoek naar witte ridder

Minister hoopt op vervolging Rabo-medewerkers Telegraaf 05.11.2013 Als het maar even mogelijk is, moeten de Rabo-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente vervolgd worden. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTLZ. Zie ook: Rabo-top staat bijna niks af ’Meer toezicht bankensector noodzakelijk’ ‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ Tijd om wakker te worden Rabobank ziet niets in klacht Fannie Mae

Dijsselbloem: serieus kijken naar vervolging Rabo-handelaren NRC 05.11.2013 De handelaren van de Rabobank die betrokken waren bij het Liborschandaal moeten, “als daar aanleiding voor is”, worden vervolgd. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanmiddag in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z, schrijft persbureau Novum. Lees verder

Onderzoek: Zuid-Hollanders weinig vertrouwen in banken RTVWEST 04.11.2013 DEN HAAG – Ruim 70 procent van de inwoners van Zuid-Holland heeft weinig vertrouwen in banken. Ook hebben ze weinig geloof in de instanties die de banken moeten controleren. Zo’n 84 procent vertrouwt de toezichthouders niet. De cijfers zijn uitgesplitst naar het uitzendgebied van Omroep West. Ook meedoen aan het opiniepanel? Aanmelden kan hier.   Lees verder

’Meer toezicht bankensector noodzakelijk’ Telegraaf 04.11.2013 Vijf jaar na het uitbreken van de bankencrisis is er nog steeds onvoldoende controle op de financiële sector om een nieuwe financiële nachtmerrie bij de banken te voorkomen. Althans dat is de mening van een zeer grote meerderheid van deelnemers aan een peiling van DFT.nl. Zie ook: Politiek klem door banken Hebben bankiers lesje geleerd ?

S&P somber over toekomst Rabobank na Liborschandaal Elsevier 04.11.2013 Standard & Poor’s (S&P) heeft zijn oordeel over de vooruitzichten van Rabobank aangepast naar aanleiding van de Liborzaak. De kredietbeoordelaar verlaagt de rating van stabiel naar negatief. De zogenoemde rating van de bank blijft AA-, bericht S&P maandag. Rabobank trof vorige week een schikking ter waarde van 774 miljoen euro vanwege het Liborschandaal.

Beoordeling Rabobank van stabiel naar negatief na Liborschandaal Trouw 04.11.2013 Standard & Poor’s (S&P) heeft zijn oordeel over de vooruitzichten van Rabobank verlaagd van stabiel naar negatief. Dat besluit is genomen naar aanleiding van de Liborzaak, zo maakte de kredietbeoordelaar maandag bekend. De kredietbeoordeling van de bank blijft AA-.

S&P verlaagt verwachtingen Rabobank Telegraaf 04.11.2013  Opnieuw een deuk in het toch al gebarsten imago van Rabobank. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft de outlook van Rabobank verlaagd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Dat is te wijten aan de boete van €774 miljoen en het opstappen van topman Piet Moerland vanwege het Libor-schandaal. Zie ook: Fannie Mae daagt Rabobank om Libor Rabobank heeft krediet verspeeld ‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ ‘ING zal verder stijgen’Video Telegraaf 04.11.2013 In DFT TV blikken we vooruit op de komende kwartaalcijfers. Laurens Maartens van Saxo Bank verwacht positief nieuws van AEGON en is enthousiast over het aandeel ING. Verder… DOSSIER: Liborgate Rabobank Telegraaf 02.11.2013 Een boete van 774 miljoen een deuk in het vertrouwen en een topman die opstapt. Bekijk hier de spijtbetuiging van Piet Moerland van de Rabobank. Hier al het nieuws over Rabogate  Lees verder Wat u moet weten over het Libor-schandaal en de Rabobank Wat zijn rommelhypotheken?

‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ Telegraaf 02.11.2013 De Rabobank wordt niet langer gezien als de meest betrouwbare bank van Nederland, meldt nieuwsrubriek EenVandaag zaterdag op basis van een onderzoek onder 22.000 mensen naar aanleiding van de Libor-fraude.

SNS Reaal: geen kwartaalcijfers meer Telegraaf 01.11.2013 Financieel concern SNS Reaal publiceert voortaan geen kwartaalcijfers meer. De reden is naar eigen zeggen dat het sinds de nationalisatie op 1 februari van dit jaar geen beursnotering meer heeft. Dat heeft SNS Reaal vrijdag bekendgemaakt. GERELATEERDE ARTIKELEN; 18-10: SNS Reaal schudt RvC op 10-10: Stichting SNS wijzigt statuten 12-09: Moody’s handhaaft ratings SNS 10-09: SNS Property Finance verkoopt Spaans resort 06-09: Bestuurder weg bij SNS http://bin.snmmd.nl/m/m1mx9w6ahoko_sqr256.jpg ‘Barclays schorst valutahandelaren’ NU 02.11.2013 De Britse bank Barclays schorst drie valutahandelaren gedurende het onderzoek naar mogelijke misstanden in de valutahandel.  Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van een ingewijde. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Barclays Valutafraude

Barclays schorst zes valutahandelaren Telegraaf 01.11.2013 Het zijn de eerste tekenen van wat een groot schandaal lijkt te zijn. De krant schrijft dat ook JP Morgan enkele weken geleden al een Londense valutahandelaar schorste, terwijl de Zwitserse bank UBS eerder deze week liet weten “maatregelen” te hebben getroffen tegen een nog onbekend aantal medewerkers.  Lees verder Zie ook: RBS schorst valutahandelaren vanwege manipulatie Gesjoemel met valuta lijkt volgende beerput Brussel doet onderzoek naar valutamanipulatie

RBS schorst valutahandelaren vanwege manipulatie Telegraaf 01.11.2013 De rookwolken van het Liborschandaal zijn nog maar nauwelijks opgetrokken of de volgende affaire dreigt al voor de grote internationale banken. De Royal Bank of Scotland (RBS) heeft twee valutahandelaren geschorst vanwege vermeende manipulatie van de wisselkoersen. Zie ook: RBS wil rommel in eigen huis opruimen Gesjoemel met valuta lijkt volgende beerput Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen Zo manipuleerden Rabo-handelaren Libor

‘Oud-Rabopersoneel mogelijk toch vervolgd om Libor-schandaal’ Trouw 01.11.2013 Zo’n 15 ex-werknemers van de Rabobank hangt mogelijk toch een rechtszaak boven het hoofd vanwege hun aandeel in het Libor-schandaal. Volgens Trouw beraadt de bank zich op juridische stappen.

Hoe kan Dijsselbloem winst maken op ‘rommel’ van ING?

VK 01.11.2013 In 2009 kocht de overheid voor miljarden euro’s Amerikaanse ‘rommelhypotheken’ van ING. Ruim vier jaar later kan minister Dijsselbloem van Financiën ze weer verkopen met 400 miljoen winst. Wat zijn Alt-A-hypotheken, waarom na

Staat rekent op 400 miljoen winst op rommelhypotheken ING VK 01.11.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft een akkoord bereikt met ING over de verkoop van de rommelhypotheken van dit concern. Hij heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. Dijsselbloem wil de portefeuille graag binnen een jaar verkopen. De geschatte marktwaarde bedraagt 6,4 miljard. Dat zou betekenen dat er voor de Staat een positief resultaat van 400 miljoen overschiet.

Achterdeurtje Telegraaf 31.10.2013 De dagen van Sipko Schat zijn geteld. De positie van de hoofdverantwoordelijke voor het Liborschandaal bij de Rabobank is onhoudbaar. Het is te hopen dat De Nederlandsche Bank er in slaagt om heel snel een nieuwe bestuursvoorzitter bij de bank te parachuteren, want dan kan Schat uit zijn lijden worden verlost.

Gesjoemel met valuta lijkt volgende beerput Telegraaf 31.10.2013 Nu de toezichthouders bloed hebben geroken wat betreft ’Liborgate’, kunnen de banken hun borst nat maken. Het volgende onderwerp van onderzoek wordt de handel in vreemde valuta (Forex), een markt waarin dagelijks $5300 miljard omgaat en met die omvang de grootste ter wereld is. Zie ook: Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen DOSSIER: Liborgate Rabobank Zo manipuleerden Rabo-handelaren Libor

Rabobank heeft krediet verspeeld Telegraaf 31.10.2013 In het glazen gebouw in Londen , met fenomenaal dakterras en uitzicht over de Theems, zetelen de afdelingen van de bank waar grotendeels met de Libor-rente werd gesjoemeld. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor een gigantische boete van 774 miljoen euro en het aftreden van topman Piet Moerland. Zie ook: DOSSIER: Liborgate Rabobank Libor kras op palmares Piet Moerland

‘Moerland gaat, baas van Liborgeteisem blijft. Het betere plucheplakken’

VK 30.10.2013 column Gelukje voor columnist Sheila Sitalsing: ze vond de complete concepttekst die Rabobank-voorzitter Piet Moerland eigenlijk had willen voorlezen. ‘Ik kan het dijengeklets horen, in de boardrooms van ABN Amro en ING.’

DOSSIER: Liborgate Rabobank Telegraaf 30.10.2013 DFT heeft een mooi overzicht gemaakt van ‘Liborgate’. Klik hier voor alle verhalen en achtergronden over de manipulatie van Libor en de recordboete voor Rabobank.  Lees verder

Kamer eist opheldering van Opstelten over schikking Rabobank› NRC 30.10.2013 De Tweede Kamer eist opheldering van minister Opstelten (Justitie, VVD) over de schikking die het Openbaar Ministerie met de Rabobank heeft getroffen. Zo’n grote schikking, 70 miljoen euro, komt altijd met medeweten van de minister van Justitie tot stand.

Zalm: 2015 goed moment voor beursgang ABN Telegraaf 30.10.2013 Begin 2015 zou wel eens een goed moment kunnen zijn voor een beursgang van staatsbank ABN Amro. ABN-topman Gerrit Zalm zei dat woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. ABN heeft wel last van de huidige recessie in Nederland, want de bank moet voorzieningen treffen op leningen aan het midden- en kleinbedrijf. Als de Nederlandse economie de komende tijd uit het dal komt, verandert de situatie. Zie ook: ‘Markt positief over strategie ABN Amro’ ABN Amro wil nullijn ‘Verkoop van ABN onrealistisch’ Kabinet wil geen rol in ABN Amro meer

‘Begin 2015 goed moment voor beursgang ABN Amro’ Trouw 30.10.2013 Begin 2015 zou wel eens een goed moment kunnen zijn voor een beursgang van staatsbank ABN Amro. ABN-topman Gerrit Zalm zei dat vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De bestuursvoorzitter gaf tegelijk toe dat ABN Amro nog veel last heeft van de huidige recessie in Nederland; zo staat de kredietverlening aan het het midden- en kleinbedrijf onder druk.

‘ABN Amro kan in 2015 naar beurs’ NU 30.10.2013 Begin 2015 is een goed moment voor een beursgang van ABN Amro. “Ik denk dat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) daar een verstandige koers vaart.” Dit heeft ABN Amro-topman Gerrit Zalm woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Het kabinet besloot deze zomer dat een beursgang op termijn de ‘beste optie’ is voor ABN Amro. Volgend jaar wordt gekeken of aan de voorwaarden is voldaan.

Gerrit Zalm: 2015 kan goed moment zijn voor beursgang ABN AMRO Elsevier 30.10.2013 ABN AMRO is bijna klaar voor een beursgang, zegt Gerrit Zalm. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van staatsbank ABN AMRO verwacht dat begin 2015 een goed moment zou kunnen zijn om de staatsbank opnieuw naar de beurs te brengen. Er moeten dan wel maatregelen komen om de bank te beschermen tegen een vijandige overname. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van staatsbank ABN AMRO verwacht dat begin 2015 een goed moment zou kunnen zijn om de staatsbank opnieuw naar de beurs te brengen. Er moeten dan wel maatregelen komen om de bank te beschermen tegen een vijandige overname. ‘Mijn vermoeden is, dat als blijkt dat we dit jaar echt uit het dal komen, dat begin 2015 wel eens een goed moment zou kunnen zijn,’

ING betaalt ruim 1,1 miljard euro aan Staat Telegraaf 30.10.2013  Bank en verzekeraar ING betaalt op 6 november 1,125 miljard euro aan de Nederlandse staat. Dat bedrag bestaat voor 750 miljoen euro uit de aflossing van staatssteun en voor 375 miljoen euro uit rente. Dat maakte het financiële concern woensdag bekend. Zie ook: ING verkoopt weer deel Amerikaanse dochter ‘ING verkoopt belang in Indiase bank’ Verzekeringstak ING in 2014 naar de beurs ‘ING is sterker en efficiënter geworden’

ING betaalt volgende maand miljard euro terug aan Nederlandse staat› NRC 30.10.2013  ING maakt volgende maand 1,125 miljard euro over naar de Nederlandse staat. Dat heeft de bank vanochtend bekendgemaakt, meldt persbureau Novum. Hiermee betaalt ING opnieuw een deel van de staatssteun af die de bank tijdens de crisis van 2008 kreeg. Zo werd in mei 2011 twee miljard euro aan de Nederlandse Staat terugbetaald. Op dat moment had ING al zeven van de tien miljard euro aan steun afgelost. De bank zegt van plan te zijn in maart en mei van 2014 het laatste deel van de staatssteun af te betalen.

Libor kras op palmares Piet Moerland Telegraaf 30.10.2013 Piet Moerland was sinds 2009 bestuursvoorzitter van de Rabobank en zou eigenlijk in 2014 met pensioen gaan.  Lees verder Zie ook: Videoverklaring Piet Moerland Rabobank: Huizenprijzen nu te laag Moerland vertrekt bij Rabobank

Dijsselbloem: schaamteloze fraude bij Rabobank schaadt vertrouwen NRC 29.10.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem noemt de manipulatie met rentetarieven bij de Rabobank “schaamteloze fraude” en zegt dat de boetes die aan de bank zijn opgelegd terecht zijn. Dat meldt persbureau Novum. Vanmiddag werd bekend dat de bank 774 miljoen euro moet betalendoor de fraude. Lees verder

Dijsselbloem: fraude Rabobank is schaamteloos Trouw 29.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is snoeihard in zijn oordeel over de Rabobank. Volgens hem was er sprake van schaamteloze fraude en zijn de opgelegde boetes terecht. Hij liet dat dinsdag weten in een reactie.

Wat u moet weten over het Libor-schandaal en de Rabobank Elsevier 29.10.2013 De Rabobank heeft dinsdag een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders getroffen voor de manipulatie van de zogeheten Libor- en Euribor-rente. Ten gevolge van deze affaire stapt bestuursvoorzitter Piet Moerland op. De antwoorden op de belangrijkste vragen. De Libor wordt direct of indirect gebruikt om de rente bepalen op vrijwel alle spaarrekeningen, hypotheken en zakelijke leningen. Naar nu blijkt, had dat niet altijd plaats volgens de regels: de bank zou valse data hebben aangeleverd, waardoor de Libor-rente werd gemanipuleerd. Lees meer over de schikking: ‘Rabobank schikt voor 774 miljoen euro, Moerland stapt op

Rabo: Libor-schikking ten koste van winst 2013 Trouw 29.10.2013 De schikking die Rabobank heeft getroffen met Britse, Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten gaat ten koste van de nettowinst over 2013. De bank houdt echter vast aan de verwachting dat de winst dit jaar op peil kan worden gehouden. Dat liet een woordvoerder van de bank dinsdag weten.

DNB: meer maatregelen tegen Rabo mogelijk Trouw 29.10.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) houdt de mogelijkheid om meer maatregelen te nemen tegen Rabobank open. Dat stelt toezichtsdirecteur Jan Sijbrand dinsdag in een brief aan het bestuur van de bank.

Rabobank schikt voor 774 miljoen euro, Moerland stapt op Elsevier 29.10.2013 De Rabobank treft een schikking ter waarde van 774 miljoen euro vanwege het Liborschandaal. Bestuursvoorzitter Piet Moerland stapt per direct op vanwege het schandaal. Hij noemt dat ‘een kwestie van principe’ omdat hij de hoogste baas was ten tijde van de fraude.

Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen Telegraaf 29.10.2013  VIDEO Rabobank trekt zwaar het boetekleed aan vanwege zijn rol in het internationale Libor-schandaal. De bank moet met spijt bekennen dat de interne controles hebben gefaald. Tussen 2005 en 2011 zijn handelaren buiten hun boekje gegaan. Dat levert de bank een boete op van 774 miljoen euro. Zie ook: DNB: meer maatregelen tegen Rabo mogelijk 10 Vragen over het Libor-schandaal Videoverklaring Piet Moerland

Wie zijn de beulen van Rabobank? Telegraaf 29.10.2013 De Commodity Futures Trading Commission, opgericht in 1974, moet handelaren in futures in opties op financiële producten en grondstoffen tegen marktmanipulatie en fraude beschermen. Inclusief de boete aan Rabobank, heeft de CFTC in 2013 al voor $2,2 miljard aan boetes en schikkingen geïnd, waarvan $1,6 miljard voor Libor. Een recordopbrengst voor de Amerikaanse toezichthouder, die zelf van $200 miljoen per jaar rondkomt, en de rest in de schatkist van Obama deponeert.

Tijdlijn over de Libor-affaire Telegraaf 29.10.2013 Bekijk hier een tijdlijn met overzicht van de Libor-affaire.  Lees verder

Videoverklaring Piet Moerland Telegraaf 29.10.2013 Topman Piet Moerland van Rabobank vertrekt voortijdig vanwege de Libor-affaire. Moerland zou tijdelijk worden opgevolgd door commissaris Marinus Minderhoud. Zie ook: 10 Vragen over het Libor-schandaal Transparantie

DNB: meer maatregelen tegen Rabo mogelijk Telegraaf 29.10.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) houdt de mogelijkheid om meer maatregelen te nemen tegen Rabobank open. Dat stelt toezichtsdirecteur Jan Sijbrand dinsdag in een brief aan het…

Zo manipuleerden Rabo-handelaren Libor Telegraaf 29.10.2013 Via email en het chatsysteem van Bloomberg vroegen handelaren van de Rabobank hun collega’s Libor op een bepaalde hoogte te zetten. Dat blijkt uit documenten die DNB en de Britse toezichthouder FSA vandaag publiceerden.

10 Vragen over het Libor-schandaal Telegraaf 29.10.2013 Het Libor-schandaal heeft de bancaire wereld na de kredietcrisis opnieuw op haar grondvesten doen schudden. Wat is ‘Liborgate’, waarom is het tarief zo belangrijk en wat voor effect heeft het op burgers en bedrijven ? Hieronder uitgelegd via de antwoorden op 10 vragen.

Rabo verliest 774 miljoen en Moerland door Liborschandaal Trouw 29.10.2013 Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt bij Rabobank als gevolg van hun aandeel in de fraude met rentetarieven, beter bekend als het Liborschandaal. Bovendien krijgt de bank een boete van in totaal 774 miljoen euro.

Rabobank krijgt 774 miljoen euro boete – ‘reputatieschade enorm’› NRC 29.10.2013 De betrokkenheid van Rabobank in het Liborschandaal gaat de bank 774 miljoen euro kosten. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vanmiddag bekendgemaakt samen met de Britse en Amerikaanse toezichtcollega’s. Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt met onmiddellijke ingang bij de bank vanwege de affaire. Medewerkers van de Rabobank hebben volgens de toezichthouders de belangrijke rentegraadmeter Libor gemanipuleerd door valse data aan te leveren. Er waren dertig medewerkers van de Rabobank op enigerlei manier betrokken bij de fraude en Rabobank heeft de risico’s onvoldoende onderkend. De top van het management was, zo blijkt uit de onderzoeken, niet betrokken bij of op de hoogte van het ontoelaatbare gedrag. Rabobank betaalt het Nederlandse OM zeventig miljoen euro, de Britse toezichtautoriteitFCA 105 miljoen pond (bijna 123 miljoen euro), de Amerikaanse CFTC 475 miljoen dollar(345 miljoen euro) en de Amerikaanse justitie 325 miljoen dollar (236 miljoen euro). Lees verder›

Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt bij Rabobank vanwege Libor› NRC 29.10.2013 Bestuursvoorzitter Piet Moerland (64) vertrekt per direct bij de Rabobank vanwege de Libor-affaire. Moerland wordt tijdelijk opgevolgd door commissaris Rinus Minderhoud en ziet af van een vertrekregeling. Volgens het persbericht van de Rabobank wil Moerland hiermee een kristalhelder signaal afgeven. Zijn tijdelijke opvolger Rinus Minderhoud (67) is sinds 2002 commissaris van de Rabobank Groep. In een verklaring zegt Moerland.

Moerland vertrekt bij Rabobank vanwege Liborschandaal Trouw 29.10.2013 Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt vanwege het Liborschandaal bij Rabobank. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van ingewijden. Moerland, die eigenlijk volgend jaar met pensioen zou gaan, zou tijdelijk worden opgevolgd door commissaris Marinus Minderhoud. De bestuurder die verantwoordelijk is voor de Liborhandelaren, Sipko Schat, blijft volgens het FD wel in functie.

27 Rabobankiers onderzocht wegens Libor Trouw 29.10.2013 Toezichthouders hebben de computergegevens van 27 bankiers van Rabobank onderzocht naar aanleiding van het Liborschandaal. Dat blijkt uit documenten van de rechtbank in Utrecht.

Barstjes in de laatste veilige bank Trouw 27.10.2013 Een miljard dollar boete hangt de Rabobank boven het hoofd voor manipulatie van de Libor-rente.  De bank die soepel door de financiële crisis leek te komen, kampt met steeds meer problemen. Het beste wat ons kan overkomen is een financiële crisis”, zo laat financieel topman Bert Bruggink van de Rabobank zich sinds 2008 regelmatig ontvallen. lees: ‘Royal Bank of Scotland hoeft niet te worden opgesplitst’ lees: ‘Opsplitsen RBS niet nodig’ Vraagtekens bij Rabobeloning Telegraaf 26.10.2013 De toezichthouders van de Rabobank hebben besloten de bonussen voor de top af te schaffen. Men vindt dat ‘een variabele beloning van bestuurders niet meer goed verenigbaar is met de functie van een maatschappelijk verankerde bank zoals de Rabobank.’ Curatoren DSB claimen bij DNB Telegraaf 25.10.2013 De curatoren van de in 2009 failliet verklaarde DSB Bank dienen samen met gedupeerde partijen een claim in bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zij achten de toezichthouder aansprakelijk voor de schade die schuldeisers lijden als gevolg van het faillissement. Dat maakten de partijen vrijdag bekend. Zie ook: Claim DSB bij DNB DSB: 180 miljoen compensatie aan gedupeerden

Curatoren DSB dienen claim in bij DNB: toezicht ernstig gefaald Elsevier 25.10.2013 Curatoren van de failliet verklaarde DSB Bank dienen samen met gedupeerde partijen een claim in bij De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder zou verantwoordelijk zijn voor de schade die schuldeisers leiden als gevolg van het faillissement.

Curatoren DSB claimen schadevergoeding van De Nederlandsche Bank› NRC 25.10.2013 De curatoren van de in 2009 failliet verklaarde DSB Bank dienen samen met drie gedupeerdenorganisaties een claim in tegen toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat hebben de partijen vandaag bekend gemaakt, zo schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. Lees meer; 4 FEB ‘VEB vraagt Dijsselbloem hulp bij zaak tegen SNS’ – SP wil onderzoek › 1 FEB Staat nationaliseert SNS Reaal – kosten 3,7 miljard › 2011 DNB krijgt na Wellink twee gezichten – ‘president op afstand’ › 2010 ‘Geen parlementaire enquête naar val DSB’ › 2010 ‘Project Homerus’ geeft eenzijdige kijk op drama DSB

SNS Reaal schudt RvC op Telegraaf 19.10.2013 Vier van de acht commissarissen van SNS Reaal, onder wie president-commissaris Piero Overmars, treden per 1 november af. Op diezelfde datum treden drie nieuwe leden toe tot de raad van commissarissen, die voortaan uit zeven personen zal bestaan. Dat maakte de genationaliseerde bank en verzekeraar vrijdag bekend. GERELATEERDE ARTIKELEN; 10-10: Stichting SNS wijzigt statuten 12-09: Moody’s handhaaft ratings SNS 10-09: SNS Property Finance verkoopt Spaans resort 06-09: Bestuurder weg bij SNS 23-08: SNS Reaal wordt gesplitst voor verkoop

’Afschaffen bonussen topbankiers goede zet’ Telegraaf 19.10.2013 Het besluit van de Rabobank om bonussen voor haar topbestuurders af te schaffen vanwege de grote maatschappelijk kritiek in de samenleving, verdient navolging door andere grootbanken. Althans dat beeld komt naar voren in de uitslag van de peiling van DFT.nl.

Nederlanders positiefst over bankentoezicht van ECB NRC 19.10.2013 In geen Europees land is de steun voor Europees bankentoezicht zo hoog als in Nederland. Dat blijkt uit een Eurobarometer-opiniepeiling in opdracht van het Europarlement die gisteren werd gepubliceerd, precies in de week waarin ministers van Financiën de Europese Centrale Bank het groene licht gaven om mensen te rekruteren voor dit bankentoezicht. Lees verder

Rabobank schaft bonussen af voor alle medewerkers Elsevier 17.10.2013 De raad van bestuur en andere medewerkers van de Rabobank krijgen definitief geen bonussen meer. Het besluit van de bank is ingegeven door de opvattingen van klanten en leden en gevoelens in de samenleving met betrekking tot bankbonussen. Dat maakte president-commissaris Wout Dekker van Rabobank donderdag bekend.

Rabobank schaft definitief bonussen af voor al het personeel NRC 17.10.2013 Met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden heeft de Rabobank eveneens een maatschappelijk gevoelig besluit genomen. De twee zullen, net als de rest van de raad van bestuur en alle andere personeelsleden, geen bonussen meer ontvangen. Eerder besloot de bank al over de jaren 2012 en 2013 geen bonussen uit te keren. Voorzitter van de raad van commissarissen Wout Dekker zegt in een persbericht dat met het besluit om volledig af te zien van “de variabele beloning” tegemoet wordt gekomen aan de belangrijkste stakeholders van de Rabobank: “Onze klanten en leden.” Lees verder

Rabobank schaft bonussen voor topbestuurders af Telegraaf 17.10.2013 Rabobank schaft als eerste grote Europese bank de bonussen voor haar topbestuurders af, nadat deze de afgelopen jaren na het uitbreken van de kredietcrisis tot zware maatchappelijke kritiek hadden geleid. Zie ook: Rabobank benoemt nieuwe bestuursleden

Scheidend topman noemt splitsing ING juiste zet  Trouw 07.10.2013 De splitsing van ING in een bank- en een verzekeringstak is een commercieel verstandige beslissing. De combinatie van de twee activiteiten maakte de bank ‘te groot om te besturen’ en dus ook ‘too big to fail’. Dat zegt scheidend ING-topman Jan Hommen in een interview met de Financial Times.

Hommen vindt splitsing juiste zet

Telegraaf 07.10.2013 De splitsing van ING in een bank- en een verzekeringstak is een commercieel verstandige beslissing. De combinatie van de twee activiteiten maakte de bank ,,te groot om te besturen” en dus ook ‘too big to fail’. Dat zegt scheidend ING-topman Jan Hommen in een interview met de Financial Times. Zie ook: ING Investment Management onder paraplu van NN ING brengt verzekeringstak als ‘NN’ naar de beurs Lard Friese topman ING Verzekeringen Hommen leefde als een kluizenaar 03-10: UniCredit biedt op Poolse dochter Rabobank 02-10: Nationale Nederlanden benoemt ceo Leven 01-10: Stichting Misrekening vangt bot in zaak ING

Wellink: bonus van 10 miljoen is belachelijk VK 06.10.2013 Bonussen in de financiële sector zouden sterk aan banden moeten worden gelegd. Dat zegt Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview zondag met Nu.nl. ‘Bonussen hebben nog wel een nuttige functie. Als het misgaat stijgen je loonkosten minder snel en binnen grenzen kunnen bonussen stimuleren. Maar die idiotie van een bonus van 10 miljoen, daar is geen relatie tussen’, zegt Wellink.

 Wellink: belachelijke bonus Telegraaf 06.10.2013 Bonussen in de financiële sector zouden sterk aan banden moeten worden gelegd. Dat zegt Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview zondag met Nu.nl.

 
‘Privatisering Royal Bank of Scotland pas over 5 jaar’

Trouw 11.08.2013 De privatisering van Royal Bank of Scotland (RBS) zal waarschijnlijk pas over 5 jaar plaatsvinden. Dat zei de Britse staatssecretaris voor Economische Zaken Vince Cable in The Sunday Telegraph.

en ….

‘Rabobank schikt volgende maand in Liborschandaal’› NRC 27.09.2013 De Rabobank gaat naar verwachting volgende maand schikken voor zijn betrokkenheid in het Liborschandaal. De bank betaalt waarschijnlijk minder dan de 390 miljoen pond (460 miljoen euro) die Royal Bank of Scotland betaalde voor het frauderen met de interbancaire rentestand. Dat zeggen bronnen vanochtend in de Britse zakenkrant Financial Times. De bank zelf wil niet reageren tegenover persbureau Novum op de berichten over een schikking met toezichthouders in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Rabobank zette deze zomer al geld opzij om te vervolging af te kopen.

Rabobank aangeklaagd voor fraude met rente Libor Elsevier 25.09.2013 Rabobank is door een Amerikaanse toezichthouder aangeklaagd vanwege betrokkenheid bij de fraude met het interbancaire rentetarief Libor. De zaak is aangespannen door de National Credit Union Administration (NCUA) en betreft ook internationale banken als JPMorgan Chase, Credit Suisse en Barclays. De NCUA , het Amerikaanse overheidsorgaan dat kredietunies reguleert, claimt dat het gerommel met de Libor-rente leidde tot het verlies aan inkomsten en uiteindelijke faillissement van vijf coöperatieve banken. Roemer: ‘Beursgang ABN Amro is doldwaze actie’ SP 23.09.2013 SP-leider Emile Roemer noemt de door het kabinet voorgenomen beursgang van ABN Amro een doldwaze actie. ‘We hebben voor veel geld een bank gered en daarmee eindelijk de mogelijkheid om de financiële sector op orde te brengen. In plaats van dat te doen, gaat het kabinet de bank met een verlies van vele miljarden verkopen. Een doldwaze actie van politici die een ongeremde financiële markt belangrijker vinden dan betrouwbare banken voor burgers.’

VEB naar Europees Hof om nationalisatie SNS Telegraaf 20.09.2013 De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de nationalisatie van SNS Reaal. Volgens de beleggersclub heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem door de bank te onteigenen onrechtmatig gehandeld jegens houders van aandelen en achtergestelde obligaties van SNS. Dat meldde de VEB vrijdag. Bankenexperts: nieuwe crisis niet uitgesloten Trouw 14.09.2013 Vijf jaar na de val van Lehman Brothers is een nieuwe financiële crisis verre van uitgesloten. Amerikaanse zakenbanken lijken weinig van de crisis te hebben geleerd, terwijl in Europa de problemen van zwakke banken nog moeten worden aangepakt. Dat zeggen hoogleraren Harald Benink en Sylvester Eijffinger. Dijsselbloem verwacht geen problemen bij test banken Trouw 13.09.2013 De doorlichting van de Nederlandse banken ABN Amro, SNS Reaal, ING en Rabobank zal niet op problemen stuiten. Dat verwacht minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, tevens voorzitter van de eurogroep, zo zei hij vrijdag voorafgaand aan overleg in de Litouwse hoofdstad Vilnius. ‘Ik verwacht geen moeilijkheden.’ ABN Amro wil komende jaren lonen bevriezen Trouw 13.09.2013 Staatsbank ABN Amro wil de lonen van bijna 23.000 medewerkers de komende jaren op de nullijn zetten. Dat heeft de bank aan de vakbonden laten weten, in aanloop naar de nieuwe cao-onderhandelingen. Een woordvoerder van ABN Amro bevestigde berichtgeving hierover in De Telegraaf. De reden voor het plan om de lonen te bevriezen, is volgens de bank dat de maatschappij de bankierssalarissen nog steeds als te hoog ziet. Ook heeft de minister van Financiën erop aangedrongen om de arbeidsvoorwaarden te versoberen. ABN Amro wil nullijn Telegraaf 13.09.2013 Staatsbank ABN Amro wil het loon van bijna 23.000 medewerkers de komende jaren bevriezen. Dat staat in de voorstellenbrief die de bank heeft gestuurd aan de vakbonden, voorafgaand aan de cao-onderhandelingen. Zie ook: ‘Verkoop van ABN onrealistisch’ ABN: Beperkte economische groei tot 2020 Zorgen over krediet drukken winst ABN Amro ABN AMRO wil bankmedewerkers voorlopig op nullijn zetten Elsevier 13.09.2013 ABN AMRO wil de komende jaren het loon van 23.000 medewerkers bevriezen. De staatsbank doet dit onder meer op verzoek van het ministerie van Financiën, dat heeft gevraagd arbeidsvoorwaarden bij de bank te versoberen. Dat staat in een brief met voorstellen die de bank heeft gestuurd aan de vakbonden, voorafgaand aan de cao-onderhandelingen, meldt De Telegraaf vrijdag. Opinie Bankbestuurder Carolien Princen schrijft in haar brief aan de bonden dat bankierssalarissen nog steeds als te hoog worden gezien. ‘Wij kunnen niet voorbij gaan aan de publieke opinie en de oproep van onze aandeelhouder, de staat.’ Het kabinet maakte vorige maand bekend dat een beursgang voor ABN AMRO uiteindelijk de beste optie is voor de staatsbank. zie: Duizenden ondernemers in de knel bij Deutsche Bank Moody’s handhaaft ratings SNS Telegraaf 12.09.2013 Moody’s handhaaft zijn oordeel over de kredietwaardigheid van SNS Reaal. Dat meldde de kredietbeoordelaar donderdag. Naar SNS Reaal detailpagina De langetermijnrating van SNS Bank blijft daarmee op Baa3 staan. De rating van de levens- en schadeverzekeringsonderdelen bleef ongewijzigd op Baa2.  Lees verder Zie ook: SNS Property Finance verkoopt Spaans resort Failliete vastgoedman Roger Lips gearresteerd ‘De ‘bankierseed’ is geen sanctie vanwege crisis, maar belofte aan maatschappij’ VK 12.09.2013 De ‘bankierseed’ krijgt pas betekenis als hij onderdeel wordt van opleidingen, van functioneringsgesprekken en beloningen, betoogt oud-bankier en auteur Hans Ludo van Mierlo. ‘Op die manier verbinden financiële dienstverleners zich op persoonlijke basis opnieuw aan hun professie.’ Columnist Peter de Waard staat sceptisch tegenover de bankierseed, die inmiddels verplicht is voor commissarissen en bestuursleden van alle financiële instellingen in ons land en vanaf 2015 voor iedereen in de financiële sector. Hij verwijst naar hoogleraar Jaap van Manen, die onlangs verklaarde weinig betekenis te hechten aan de bankierseed, omdat ‘ethiek een onderdeel van de opvoeding moet zijn’. ‘De bankierseed is symboolpolitiek, hierna een tandartseed?’ VK 12.09.2013 Met de bankierseed lijkt de regelgeving in de financiële wereld te zijn doorgeschoten, schrijft Peter de Waard. Het zou tegenwoordig heel wat riskanter moeten zijn om bij de tandarts of automonteur langs te gaan dan bij een bankier. Of de tandarts de boor in een goede kies zet en of de automonteur een perfecte accu vervangt, valt voor 99 procent van de klanten niet te controleren. Of de bankier een ondeugdelijk spaarplan of woekerpolis aansmeert, komt meestal na enige jaren uit. Europees Parlement akkoord met centraal toezicht op banken Elsevier 12.09.2013 Het Europees Parlement is akkoord gegaan met een voorstel voor centraal toezicht op banken in de eurozone door de Europese Centrale Bank (ECB). Al eerder bereikten de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie een akkoord over Europees toezicht op de grootste banken. Europees Parlement stemt in met bankentoezicht› NRC 12.09.2012  Het Europees Parlement heeft vanmiddag ingestemd met de instelling van de Europese Centrale Bank (ECB) als toezichthouder op de bankensector, meldt persbureau AP. De Europese ministers van Financiën werden het vorig jaar december al eens over de supervisie door de ECB, maar het moest nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Wel wordt eerst nog een stresstest uitgevoerd voor alle banken. De ECB gaat banken met meer dan dertig miljard op de balans monitoren. In Nederland zijn dat de ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank. Rabobank: stop niet al uw geld in Rabo-certificaten Elsevier 11.09.2013 De Rabobank is met een opvallende oproep aan haar leden gekomen. In een brief adviseert de bank certificaathouders niet meer dan 20 procent van hun vermogen in de Rabo-certificaten te stoppen. De coöperatieve bank deed de oproep in een brief die het dinsdag aan alle hondervijftigduizend certificaathouders stuurde, zo meldt het Financieele Dagblad. Er heerst al geruime tijd onrust op de certificatenmarkt na de nationalisatie van SNS REAAL en het omvallen van de Cypriotische Laiki-bank. ‘Verkoop van ABN Amro niet realistisch’ Telegraaf 10.09.2013 De verkoop van ABN Amro aan langetermijnbeleggers is volstrekt onrealistisch. Oud-bankier Cees Maas stelde maandag dat een dergelijke constructie door veranderende regelgeving onmogelijk is geworden. Zie ook: Strop voor belastingbetaler Kabinet wil ABN op termijn naar beurs brengen ‘Overheid moet klein belang in ABN behouden’ ’Staat wacht terecht met verkoop van ABN Amro’ Dijsselbloem pleit voor ‘fundamentele omslag’ in bankenwereld Trouw 09.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil af van de situatie waarin banken zo groot en cruciaal voor de economie zijn dat ze niet mogen omvallen vanwege de rampzalige gevolgen van een faillissement voor de rest van de economie. Deze situatie, die tijdens de afgelopen jaren van financiële crisis, ‘too big to fail’ werd genoemd, leidde er toe dat overheden wereldwijd banken moesten redden. Dijsselbloem: risico’s grote banken niet voor belastingbetaler Elsevier 09.09.2013 Banken mogen niet meer zo groot en cruciaal zijn dat ze bij een dreigend faillissement de economie in gevaar brengen. Er moet een ‘fundamentele omslag’ plaatshebben in deze situatie. De risico’s voor grote banken moeten voortaan voor rekening zijn van beleggers en investeerders, en niet voor de overheid en belastingbetaler, zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) maandag in de Tweede Kamer. Dat leidde tijdens de financiële crisis tot overheidssteun aan Nederlandse banken. ABN Amro en de SNS Reaal werden gered van de ondergang. ING kreeg een kapitaalinjectie van de overheid.

 
Wie wil er aandelen in voorheen Dé Bank?

Trouw 26.08.2013 Dé Bank die in 2007 nog aan drie buitenlandse banken werd verkocht voor 71 miljard euro, moet nu van minister Dijsselbloem van financiën 15 miljard opbrengen op de beurs. De staat leidt dan ruim 6,5 miljard verlies op de nationalisatie van ABN Amro. Maar wil de belegger wel 15 miljard betalen voor hét bankje, dat zich Dé Bank waant? Jan Kalff: beteugel rauw kapitalisme bij bank Telegraaf 26.08.2013 Als ABN Amro weer naar de beurs gaat, moeten er voorzieningen worden getroffen om een herhaling van „wat er in 2007 zo verschrikkelijk mis is gegaan” te voorkomen. Dat zei Jan Kalff, voormalig topman van ABN Amro, maandag in een interview met RTL Z. ZIE OOK: Wouter Bos twijfelt over beursgang ABN Amro Kabinet wil geen rol in ABN Amro meer Dijsselbloem: Pas over jaar duidelijkheid over ABN Amro ’Staat wacht terecht met verkoop van ABN Amro’ Telegraaf 26.08.2013 De aankondiging van het ministerie van Financiën op vrijdag dat het besluit over de toekomst van ABN Amro pas over een jaar valt, is door bezoekers van DFT met instemming ontvangen. Uit een peiling waarop bijna 5800 keer gestemd werd, blijkt dat maar liefst 72% meent dat de opbrengst bij een spoedige beursgang te laag uitvalt. Stichting daagt DNB om SNS voor de rechter Telegraaf 26.08.2013 De Stichting Obligatiehouders SNS daagt De Nederlandsche Bank (DNB) voor de rechter wegens „gebrekkige besluitvorming die heeft geleid tot de nationalisatie van SNS Reaal”. Dat maakt voorzitter Frans Faas vandaag bekend. Zie ook: Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal Staat naar Hoge Raad in zaak gedupeerden SNS ’Snel compensatie SNS’ SNS komt met schadevergoeding participatiehouders Wouter Bos twijfelt over beursgang ABN Amro Telegraaf 26.08.2013 Wouter Bos, de man die als minister van Financiën in oktober 2008 ABN Amro nationaliseerde, zet vraagtekens bij het besluit van het kabinet de staatsbank naar de beurs te brengen. Hij vindt dat een beursgang van ABN Amro geen automatisme zou moeten zijn. Zie ook: Kabinet wil geen rol in ABN Amro meer ‘Verstandig om besluit ABN uit te stellen’ Dijsselbloem: Pas over jaar duidelijkheid over ABN Amro ABN Amro wijt winstdaling aan recessie SNS Reaal wordt gesplitst voor verkoop Telegraaf 24.08.2013 Staatsbank SNS Reaal wordt gesplitst in een bank- en een verzekeringstak om vervolgens op termijn los van elkaar verkocht te kunnen worden. Dat staat in het plan dat het kabinet deze week heeft ingediend bij de Europese Commissie. Zie ook: Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal Staat naar Hoge Raad in zaak gedupeerden SNS Private bankers SNS naar Bank ten Cate

Kabinet wil geen rol in ABN Amro meer

Telegraaf 24.08.2013 Het kabinet wil op termijn geen enkele invloed meer op de bedrijfsvoering van ABN Amro. Met het besluit om de staatsbank naar de beurs te brengen, wijst minister Dijsselbloem van Financiën alle alternatieven van PvdA en CDA af. Icoon van de crisis naar de beurs Trouw 24.08.2013 De ‘staatsbank’ ABN Amro gaat weer naar de beurs. Wanneer is nog niet duidelijk, maar minister van financiën Jeroen Dijsselbloem liet gisteren weten dat het gaat gebeuren. Daarmee keert de bank terug naar de oude, vertrouwde omgeving van het echte kapitalisme inclusief eisende aandeelhouders. Verwant nieuws;

De redactie van het programma spreekt van een “machtige positie” waarvan de banken “misbruik maken”. Bijna helft MKB’ers in financiële problemen

NRC 24.08.2013 Economie Ruim vier op de tien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf geven aan dat hun bedrijf met financiële problemen kampt. Een kwart verwacht dat het de komende maanden nog slechter gaat, concludeert EenVandaag uit een onderzoek onder 1.800 ondernemers in het mkb. Ruim vier op de tien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf geven aan dat hun bedrijf met financiële problemen kampt. Een kwart verwacht dat het de komende maanden nog slechter gaat, concludeert EenVandaag uit een onderzoek onder 1.800 ondernemers in het mkb. Lees verder
DOSSIER verkoop ABN Amro

Telegraaf 23.08.2013 Er wordt pas over een jaar een beslissing genomen over ABN Amro. Het bedrijf is klaar voor een beursgang en staat te popelen om dit waar te maken.  Lees verder Gerelateerde artikelen 23-08: Zalm: ,,Beursgang kan in 2015″ 23-08: Rutte: Kans op winst klein 23-08: ABN Amro is klaar voor beursgang 23-08: ABN Amro wijt winstdaling aan recessie 23-08: Moet de Staat ABN Amro snel verkopen ? 23-08: Zorgen over krediet drukken winst ABN Amro 23-08: Minder winst voor ABN Amro 22-08: Consument gaat voor annuïteitenhypotheek 22-08: SP wil debat ‘Dijsselbloem’ Tijdlijn ABN Amro Telegraaf 23.08.2013 Fusie, opsplitsing, nationalisatie, weer terug naar de beurs, hoe zat het ook allemaal al weer met ABN Amro? Sinds februari 2007 is het eigenlijk geen moment rustig geweest bij De Bank. Om uw geheugen op te frissen zet DFT de belangrijkste gebeurtenissen rondom ABN Amro van de afgelopen zes jaar op een rij. Besluit over beursgang ABN is ‘kleine maar logische stap’

VK 23.08.2013 Met de beslissing om ABN Amro binnen korte termijn – topman Gerrit Zalm had het over de eerste helft van 2015 – naar de beurs te brengen, heeft het kabinet een principebesluit genomen om niet langer op te treden als bankier. ‘Het is weer een stapje’, zegt Xander van Uffelen, chef van de economie-redactie van de Volkskrant.

Lees ook Beursgang ABN ‘beste optie’, maar kans op winst ‘klein’ – 23/08/13

Toekomstplannen ABN AMRO en ASR RO 23.08.2013 ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Het kabinet heeft daarbij de ambitie om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën het principebesluit genomen dat onder voorwaarden een beursgang de beste optie is wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de financiële sector moet voldoende stabiel zijn, er moet voldoende interesse zijn in de markt en de onderneming moet er klaar voor zijn. Over een jaar zal het kabinet opnieuw beoordelen of aan genoemde voorwaarden wordt voldaan. Voor ASR kiest het kabinet voor een beursgang of onderhandse verkoop.

Download “Toekomstplannen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL” PDF document | 22 pagina’s | 217 KB Kamerstuk: Kamerbrief | 23-08-2013 Bijlagen Advies NLFI inzake toekomst ABN AMRO en ASR Rapport | 23-08-2013

CDA wil hoorzitting over ABN Amro

Telegraaf 23.08.2013 CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum wil na het reces een hoorzitting over het kabinetsbesluit om staatsbank ABN Amro op termijn naar de beurs te brengen. Hij wil wetenschappers en deskundigen uit de financiële sector horen.

 
Beursgang ABN ‘beste optie’, maar kans op winst ‘klein’

Trouw 23.08.2013 Een beursgang voor staatsbank ABN Amro is op termijn de ‘beste optie’. Het kabinet heeft daarover op voorstel van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën een principebesluit genomen. Topman Gerrit Zalm van de bank verwacht dat de bank in de eerste helft van 2015 naar de beurs kan gaan.

Rutte: Kans op winst klein Telegraaf 23.08.2013 De kans dat het kabinet winst maakt op de verkoop van ABN Amro is klein. Premier Mark Rutte gaf dat vrijdag toe in een toelichting op de plannen van het kabinet om ABN te verkopen.

Kabinet: beursgang ABN Amro beste optie, maar nu nog niet› NRC 23.08.2013 Op termijn kan staatsbank ABN Amro terug naar de markt, vindt het kabinet. Over een jaar wordt opnieuw bekeken of aan de voorwaarden voor een beursgang wordt voldaan. VVD en PvdA achter beursgang Telegraaf 23.08.2013 „Wij zijn positief”, zegt Aukje de Vries namens de VVD. De liberalen wilden altijd al dat de Staat zijn belang in de bank volledig van de hand zou doen. Belangrijk is voor de VVD de timing en de manier waarop ABN naar de beurs gaat: „Nu ABN de tijd geven om zich klaar te maken en dan volgend jaar een definitief besluit, dat is prima.” Zij is ook tevreden over de constructie die ABN moet beschermen tegen het uit elkaar trekken door een nieuwe eigenaar. VVD en PvdA steunen beursgang ABN Amro Trouw 23.08.2013 De regeringspartijen VVD en PvdA steunen het besluit van het kabinet om staatsbank ABN Amro op termijn onder voorwaarden naar de beurs te brengen. VVD en PvdA steunen beursgang ABN Amro CDA wil een hoorzitting over het besluit NU 23.08.2013 De regeringspartijen VVD en PvdA steunen het besluit van het kabinet om staatsbank ABN Amro op termijn onder voorwaarden naar de beurs te brengen. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over ABN Amro Kabinet: ABN AMRO moet op termijn naar de beurs Elsevier 23.08.2013 Het kabinet vindt een beursgang van ABN AMRO uiteindelijk ‘de beste optie’ voor de staatsbank. De waarde van de bank kan volgens berekeningen bij een beursgang groeien naar 15 miljard euro. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën (PvdA), houdt vrijdagmiddag een persconferentie over de toekomst van de genationaliseerde bank. Voorwaarden Minister-president Mark Rutte (VVD) legt uit dat het nog ten minste een jaar zal duren voor ABN AMRO klaar is voor een beursgang. Ook moet de financiële sector eerst stabieler worden en moet er interesse zijn in aandelen van de bank. Over een jaar bekijkt de regering of aan al deze voorwaarden is voldaan. Dan pas besluit zij, aldus Rutte, over een eventuele verkoop. Hij geeft echter toe dat de kans ‘dat we ABN met winst verkopen klein is’. Kabinet vindt beursgang beste optie voor ABN Amro NU 23.08.2013 Het kabinet vindt een beursgang op termijn de ‘beste optie’ voor ABN Amro. Volgend jaar wordt gekeken of aan de voorwaarden is voldaan. Het doel is uiteindelijk de hele bank te verkopen, maar een vijandige overname is uitgesloten. Lees het hele interview met Dijsselbloem Reacties ABN en ASR | Reacties politiek Chronologie ABN Amro | Achtergrond: nationalisatie ABN Amro Gerelateerde artikelen;

Lees meer over ABN Amro DFT TV: ABN Amro is klaar voor beursgang Video Telegraaf 23.08.2013 De halfjaarcijfers van ABN Amro laten dalende resultaten zien. De staatsbank heeft duidelijk last van de crisis. ABN Amro wil zelf graag naar de beurs, maar betekent dat ook dat de belastingbetaler al zijn geld terugkrijgt? Ronald veerman, chef van De Financiële Telegraaf, geeft antwoord.

Zalm: ,,Beursgang kan in 2015″

Telegraaf 23.08.2013 ABN Amro-topman Gerrit Zalm denkt dat ABN Amro begin 2015 naar de beurs kan.  Lees verder Zie ook:  Minder winst voor ABN Amro Dijsselbloem waakt voor vijandige overname ABN NU 23.08.2013 De Nederlandse overheid houdt met een stichting in de gaten dat ABN Amro niet ten prooi valt aan een vijandige overname als de beursgang in gang wordt gezet. Dat zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een gesprek met NU.nl. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de bank op zijn vroegst volgend jaar naar de beurs kan. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Jeroen Dijsselbloem ABN Amro Dijsselbloem: Pas over jaar duidelijkheid over ABN Amro Telegraaf 23.08.2013 De toekomst van ABN Amro wordt pas op z’n vroegst over een jaar duidelijk. Dat blijkt uit de brief die minister Dijsselbloem (Financiën) vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Zie ook: CDA wil hoorzitting over ABN Amro ‘Nu geen kopers voor ABN Amro’ Moet de Staat ABN Amro snel verkopen ? Zalm: ,,Beursgang kan in 2015″ ABN Amro wijt winstdaling aan recessie ABN moet volledig naar beurs, maar staat houdt invloed via de achterdeur Trouw 23.08.2013 ABN Amro gaat op termijn in zijn geheel naar de beurs. Toch zal de overheid via de achterdeur invloed blijven uitoefenen om in de toekomst vijandige overnames te voorkomen. De beursgang zal op zijn vroegst plaatsvinden in 2015. Bankenvisie: solide, integere en concurrerende bankensector RO 23.08.2013 Nederland heeft een solide, integere en concurrerende bankensector nodig. Een sector die dienstbaar is aan de Nederlandse economie en waar de klant centraal staat. Dat is de kern van de visie op de Nederlandse banken sector waarmee de ministerraad op voorstel van minister Dijsselbloem heeft ingestemd. In de visie reageert het kabinet op recente aanbevelingen van de Commissie Wijffels en doet het een reeks beleidsvoorstellen. Download “Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector” PDF document | 21 pagina’s | 297 KB Kamerstuk: Kamerbrief | 23-08-2013 Bijlagen Overzicht en reactie inzake de aanbevelingen van de Commissie Structuur Nederlandse banken Brief | 23-08-2013 Kabinet wil strengere eisen systeembanken NU 23.08.2013 De regering wil dat de belangrijkste Nederlandse banken grotere buffers aanhouden dan internationaal is vastgelegd. Gerelateerde artikelen

Lees meer over Systeembanken Bankensector Bankenvisie

Dijsselbloem: bankensector moet minder risico’s nemen

Elsevier 23.08.2013 Het kabinet streeft naar solide, integere en concurrerende bankensector voor Nederland. De bankensector moet goed functioneren en minder grote risico’s nemen dan in het verleden. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) vrijdag tijdens een persconferentie. Hij presenteerde bankenvisie van het kabinet en reageerde hiermee op de aanbevelingen van de commissie-Wijffels

Kabinet beperkt bonussen banken

Telegraaf 23.08.2013 Minister Dijsselbloem van Financiën legt de bonussen die banken uitkeren verder aan banden. Hij schrijft dat in zijn toekomstvisie voor de bankensector aan de Tweede Kamer. Kabinet: strengere eisen dan internationaal geregeld voor systeembanken Trouw 23.08.2013 De regering wil dat de belangrijkste Nederlandse banken grotere buffers aanhouden dan internationaal is vastgelegd. Dat blijkt uit de visie op de bankensector die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd.

· Plannen aanpak banken Open pdf (754,5 kB)

Kabinet wil toezicht in bankensector aanscherpen NRC 23.08.2013 Het toezicht in de bancaire sector moet worden versterkt en uitgebreid. Dat schrijft Dijsselbloem (PvdA) vandaag in een toekomstvisie op de Nederlandse bankensector. Daarnaast wil het kabinet strengere kapitaaleisen aan banken stellen en het integer handelen van bankiers bevorderen. Lees verder Zorgen over krediet drukken winst ABN Amro Telegraaf 23.08.2013 ABN Amro voelt de crisis in Nederland. De bank heeft fors meer voorzieningen voor zowel bedrijfskredieten als hypotheken moeten nemen. De nettowinst van ABN Amro daalde in het eerste halfjaar van 2013 met 3% naar €817 miljoen. De resultaten werden opgepoetst doordat twee grote kredietvoorzieningen vrijvielen, zonder deze posten daalde de nettowinst in de eerste zes maanden van dit jaar met 36% ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Zie ook: Consumptie huishoudens opnieuw lager Dijsselbloem: Snel besluit over ABN Amro ‘DNB beboet ABN Amro om Vestia-fout’

 
Dijsselbloem houdt persconferentie over ABN

NU 23.08.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financën zal vrijdag een persconferentie houden over ABN Amro. Dat zei topman Gerrit Zalm van de genationaliseerde bank tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. Haagse bronnen bevestigen tegen NU.nl dat Dijsselbloem zal spreken na de persconferentie die premier Mark Rutte geeft na afloop van de ministerraad. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over ABN Amro Gerrit Zalm ‘Vandaag persconferentie Dijsselbloem over toekomst ABN’ – omzet daalt› NRC 23.08.2013  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) geeft vanmiddag een persconferentie over de toekomst van ABN Amro. Dat zei topman Gerrit Zalm vanochtend bij de toelichting van de halfjaarcijfers. ABN Amro boekte een lagere omzet dan vorig jaar in dezelfde periode. De bank verkocht 297 miljoen euro aan door de Griekse overheid gegarandeerde leningen. Ook kon ABN Amro ruim 250 miljoen euro terughalen uit het piramidespel van Bernie Madoff. Hiermee wist de bank de verliezen te beperken. Zonder het vrijkomen van deze kredietvoorzieningen daalde de winst van de bank met 36 procent naar 510 miljoen euro, meldt Novum. ZALM HERHAALT : IK WIL AANBLIJVEN Zalm zei vanochtend dat hij wil aanblijven als topman bij ABN, ook na een mogelijke beursgang van het bedrijf. Zijn huidige termijn loopt eind 2014 af, maar Zalm zegt ‘wel zin in’ een nieuwe termijn te hebben. In juni zei hij al tegen persbureau Bloomberg dat hij zich na 4,5 jaar “een echte bankier” voelde.

Moeilijk eerste halfjaar voor Rabobank: winst daalt met 14 procent›

NRC 22.08.2013 De Rabobank heeft er een moeilijk eerste halfjaar van 2013 op zitten. De nettowinst voor het bedrijf daalde ten opzichte van de eerste helft van 2012 met 14 procent tot 1,1 miljard euro. Dat maakte het bedrijf vanochtend bekend. De omzet van Rabobank daalde met zes procent naar 6,45 miljard euro. De lange duur van de economische teruggang eist volgens Rabobank zijn tol. Voorzitter van de raad van bestuur Piet Moerland zegt in een verklaring. Kabinet beslist snel over toekomst ABN Amro Trouw 21.08.2013 Het kabinet neemt op korte termijn een besluit over de toekomst van staatsbank ABN Amro. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vroeg woensdag na afloop van de ministerraad ‘nog even geduld’. Volgens hem wordt nu de laatste hand gelegd aan de plannen waarbij alle argumenten nog eens op een rijtje worden gezet. Dijsselbloem wil snel besluit over ABN Amro NU 21.08.2013 Het kabinet verwacht snel een besluit te nemen over de toekomst van ABN Amro. Dit heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag gezegd na afloop van begrotingsonderhandelingen van het kabinet.  Bekijk video – “Dat gebeurt misschien zelfs al sneller dan over een paar weken”, zo stelde Dijsselbloem in antwoord op een vraag. “De beslissing valt op korte termijn.” Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW stuurde eind juni nog aan op de verkoop van ABN Amro, SNS Reaal, verzekeraar ASR en de hypotheekportefeuille van ING. “Daarmee haal je vele miljarden op. Het is tafelzilver dat de staat nooit heeft willen hebben”, aldus Wientjes. Dit pleidooi werd door het kabinet en de Nederlandsche Bank echterkritisch ontvangen. Zo stelde DNB-president Klaas Knot dat de verkoop hoogstens een incidenteel effect zou hebben en dat er alsnog bezuinigd moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te kunnen brengen. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: ABN Amro Snel besluit kabinet over toekomst staatsbank Elsevier 21.06.2013 Het kabinet neemt snel een besluit over de toekomst van staatsbank ABN Amro. Op dit moment worden plannen over de toekomst van de bank afgerond. Uitgangspunt is dat ABN Amro op termijn geen staatsbank blijft. Dat zegt minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem (PvdA), na afloop van de ministerraad woensdag. Dijsselbloem zei verder te hopen dat oud-minister Gerrit Zalm nog een tijdje topman blijft bij ABN Amro. In maart zei Dijsselbloem nog dat door de voortdurende economische crisis de ‘marktomstandigheden’ ongunstig waren. De bewindsman bevestigde maandag dat hij de bank wil verkopen wanneer de markt is hersteld. Naast een privatisering van de gehele bank bestaat er ook nog een andere optie. Die houdt in dat een deel van de aandelen in handen van de staat kunnen blijven. Het gaat dan om een gedeeltelijke privatisering. Een van de twee regeringspartijen, Partij van de Arbeid, is voorstander van die optie. Lees het commentaar van Carla Joosten:‘Staatssteun onder de loep’ zie ook;

Mogelijk nog deze week besluit over de toekomst van ABN Amro› NRC 21.08.2013   De toekomst van ABN Amro wordt mogelijk deze week nog duidelijk. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) werkt momenteel aan een Kamerbrief waarin duidelijkheid moet komen over de verkoop van de bank. Dat zei Dijsselbloem vandaag na afloop van de begrotingsraad. Lees meer; 17 AUG Kamer: sterke twijfels bij volledige beursgang ABN Amro › 29 JUN Miljardenstrop voor staat bij snelle beursgang ABN Amro › 28 JUN ‘Werkgevers leggen bom onder energieakkoord’ › 27 JUN Asscher ziet niets in verkoop staatsbanken › 3 JUN Zalm wil ook na zijn termijn aanblijven als topman ABN AMRO › Vrees voor  bankiers Telegraaf 17.08.2013 Een beursgang van ABN Amro is politiek alleen haalbaar als de staat enige vorm van controle houdt over de bank. Dat blijkt uit een rondgang in de Tweede Kamer, meldt NRC Handelsblad. Kamer: sterke twijfels bij volledige beursgang ABN Amro NRC 17.08.2013 Economie Een beursgang van ABN Amro is politiek alleen haalbaar als de staat enige vorm van controle over de bank houdt. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad in de Tweede Kamer. PvdA en CDA hebben ernstige twijfels over een volledige terugkeer naar de markt. Lees verder Private bankers SNS naar Bank ten Cate Telegraaf 17.08.2013 Vermogende klanten van SNS Securities verhuizen per 2 september naar Bank ten Cate & Cie. Door de overname ziet Bank ten Cate zijn beheerd vermogen verdubbelen naar €2 miljard. Beide partijen doen geen uitspraken over de overnamesom. Zie ook: SNS praat over verkoop private bank Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal Telegraaf 15.08.2013  De genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal heeft een nettoverlies geleden in de eerste helft van dit jaar van 1,59 miljard euro, veroorzaakt door forse afschrijvingen van het vastgoedonderdeel Property Finance in verband met de nationalisatie. Dat maakte de staatsbank donderdag bekend. Zie ook: Staat naar Hoge Raad in zaak gedupeerden SNS ’Snel compensatie SNS’ ‘Vergoeding van €0 voor SNS te weinig’ DFT TV: Miljoenenverlies SNS Reaal door Property Finance

Staatsbank SNS REAAL lijdt fors verlies

Elsevier 15.08.2013 De genationaliseerde bankverzekeraar SNS REAAL heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies geleden van 1,59 miljard euro. Dat verlies wordt veroorzaakt door grote afschrijvingen van het vastgoedonderdeel Property Finance. Dat maakte SNS REAAL donderdag bekend. Ingecalculeerd Het verlies was ingecalculeerd. In het eerste kwartaal was er al een fors verlies. SNS REAAL verwachtte het verlies niet meer goed te kunnen maken in de rest van dit jaar. De aanhoudende economische malaise en de vastzittende huizenmarkt spelen bij het verlies in de eerste helft van van dit jaar een grote rol. Genationaliseerde SNS Reaal boekt weer winst› NRC 15.08.2013 De begin dit jaar genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal heeft in het eerste halfjaar een nettowinst geboekt van 204 miljoen euro. Dat maakte SNS vanochtend bekend. Het resultaat is exclusief een eenmalige voorziening op de vastgoedtak Property Finance. De vastgoedtak bezorgde SNS al eerder grote verliezen en was de belangrijkste reden dat SNS in februari genationaliseerd moest worden. Banken Rabobank onder scherper toezicht Telegraaf  10.08.2013 De Rabobank verscherpt het toezicht op dertien lokale banken. Bijna tien procent van alle lokale filialen hebben de financiën of administratie niet op orde.  Lees verder Rabobank scherpt toezicht aan

Telegraaf 10.08.2013 De Rabobank verscherpt het toezicht op dertien lokale banken. Bijna tien procent van alle lokale filialen hebben de financiën of administratie niet op orde.

‘Vestigingen Rabobank onder toezicht hoofdkantoor’ NRC 10.08.2013 Dertien van de 136 lokale banken van de Rabobank komen onder streng toezicht van het hoofdkantoor in Utrecht te staan omdat ze de financiën of administratie niet op orde hebben. Nog eens dertig banken komen onder een lichtere vorm van toezicht te staan, meldt de NOS. Deze banken zouden zaken niet op orde hebben, zich niet aan de regels houden, geen winst maken of te hoge kosten hebben. Eerder dit jaar werd een hervormingsprogramma gestart waarbij de bank zo’n tweehonderd miljoen euro wil besparen. Van de 28 duizend banen verdwijnen er achtduizend. . Lees verder Winst ING daalt met bijna veertig procent›

NRC 07.08.2013 Bank en verzekeraar ING heeft in het tweede kwartaal van dit jaar bijna veertig procent minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank en verzekeraar hield netto 788 miljoen euro over, tegen 1,3 miljard in 2012. Dat meldde ING vandaag bij het bekendmaken van de tweedekwartaalcijfers. Na de beursgang van ING US in mei, worden de komende maanden de inspanningen voor de beursgang van de Europese verzekeringstak versneld. Volgend jaar wordt deze verzekeringstak, waartoe ook Nationale Nederlanden behoort, naar de beurs gebracht. Met een beursgang van de verzekeringstak zou de opsplitsing van ING in een bank en een verzekeraar vrijwel voltooid zijn. Die opsplitsing was een van de eisen van de Europese Commissie toen ING in 2008 staatssteun nodig had. Lees meer;

5 JUL Nederlandse topbestuurder verdient gemiddeld › 8 MEI Flink meer nettowinst ING, flink minder Aegon › 2 MEI Amerikaanse tak ING naar de beurs – moet 1,3 miljard dollar opbrengen › 17 APR Beursgang Amerikaanse tak ING moet miljard euro opleveren › 26 MRT ING klaagt over te lage beloning voor top › TOON ALLE GERELATEERDE ARTIKELEN Staat in cassatie in zaak gedupeerden SNS Trouw 05.08.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaat in cassatie tegen een tussentijdse uitspraak van het gerechtshof in een zaak van beleggers die hun geld verloren door de nationalisatie van SNS Reaal. Dat blijkt uit een onlangs verstuurde brief van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Meer over : SNS Reaal Economie Bedrijven Politiek

Dijsselbloem in cassatie tegen schadevergoeding beleggers SNS

Elsevier 05.08.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gaat in cassatie tegen een tussentijdse uitspraak van het gerechtshof in een zaak van gedupeerde beleggers. Dijsselbloem wil niet dat zij een schadevergoeding krijgen van de staat. Het hof gaf de beleggers in juli hoop op een schadevergoeding, door te oordelen (PDF) dat een deskundigen-panel die mogelijkheid moet onderzoeken. Volgens Dijsselbloem hadden de beleggers als de staat de bank niet had genationaliseerd ook grote verliezen gereden. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vond dat de minister die conclusie te gemakkelijk trok. Nationalisatie SNS REAAL kwam in maart volledig in handen van de Nederlandse staat. De redding kostte de overheid 3,7 miljard euro, circa 290 euro per Nederlander. Lees ook De Wet Bijzondere maatregelen financiële ondernemingen geeft DNB vergaande bevoegdheden om in te grijpen als een bank het ravijn in dreigt te glijden. Remko Nods: ‘Hoe werkt de interventiewet’ Zie ook;

‘ABN Amro volgend jaar klaar voor privatisering’ Trouw 22.07.2013 ABN Amro is volgende zomer klaar om geprivatiseerd te worden. Dat zegt topman Gerrit Zalm in een gesprek met de Financial Times. Zalm wil ‘binnen ongeveer een jaar’ het concern in gereedheid hebben gebracht, zodat de overheid het belang van 100 procent van de hand kan doen. ‘We bereiden ons voor. Maar het is een kwestie van timing’, aldus Zalm, die daarbij aangeeft dat het niet duidelijk is hoe de financiële markten er op dat moment uitzien. Obligatiehouder “wil schikken” ’Snel compensatie SNS’ Telegraaf 15.07.2013 De Stichting Obligatiehouders SNS wil schikken met minister Dijsselbloem om een langdurig en kostbaar juridisch gevecht over compensatie te voorkomen. De stichting onder leiding van voorzitter Frans Faas zegt volmachten te hebben voor €120 miljoen aan nominale waarde van onteigende genoteerde obligaties….  Lees verder

Oude top SNS mag bonus houden› NRC 12.07.2013 De SNS-bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van de verliesgevende vastgoedportefeuille van de bank hoeven hun bonussen niet in te leveren. Juristen van SNS Reaal en minister Dijsselbloem van Financiën zijn tot de conclusie gekomen dat het terugvorderen juridisch niet haalbaar is. Dat meldt de NOS. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) schrijft Dijsselbloem dat de bonussen zijn uitgekeerd voor het behalen van “algemene en strategische doelstellingen” en dus niet specifiek voor de aankoop in 2006 van de vastgoedpoot van de bank. Oude SNS-top mag bonus houden Telegraaf 11.07.2013 Bonussen die bestuurders van SNS Reaal in 2006 en 2007 hebben ontvangen zijn niet terug te vorderen. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) laten weten aan de Tweede Kamer. Participatiehouders SNS REAAL krijgen royale schadevergoeding Elsevier 11.07.2013 De houders van SNS Participatie Certificaten hebben van de SNS Bank een compensatievoorstel gekregen. Vermoedelijk krijgen ze tot 90 procent van de waarde van hun aandeel terug. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën zei eerder al dat hij vindt dat de particulieren niet goed zijn ingelicht over het product, en een compensatie van SNS verdienen. Oude bonussen SNS niet terug te vorderen Trouw 11.07.2013 Bonussen die bestuurders van SNS Reaal in 2006 en 2007 hebben ontvangen zijn niet terug te vorderen. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) woensdag laten weten aan de Tweede Kamer. Dijsselbloem heeft juristen laten onderzoeken of het mogelijk is de bonussen terug te laten vorderen. Uit dat onderzoek is volgens hem gebleken dat zo’n eis ‘zeer weinig kans’ maakt. Onderzoek naar recht op vergoeding aandeelhouders SNS NRC 11.07.2013 Experts moeten onderzoeken of beleggers en aandeelhouders die bij de nationalisatie van SNS Reaal hun aandelen kwijtraakten recht hebben op een vergoeding. Tot dat oordeel kwam de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vandaag. De aandelen waren volgens het hof op het moment van nationalisatie van een ‘niet te nihileren waarde’. Toen SNS in februari werd genationaliseerd, kregen aandeelhouders geen cent.  Lees verder Lees meer; 4 jul Gerechtshof: geen onderzoek naar wanbeleid bij Slotervaartziekenhuis › 14 jun Beleggers woekerpolissen Aegon in het gelijk gesteld › 26 feb Flinke strop voor FNV, ze zijn de SNS-miljoenen kwijt › 22 feb Europese Commissie keurt nationalisatie SNS voorlopig goed › 8 feb VEB gaat drie procedures voeren tegen nationalisatie SNS › Participatiehouders SNS REAAL krijgen royale schadevergoeding Elsevier 11.07.2013 De houders van SNS Participatie Certificaten hebben van de SNS Bank een compensatievoorstel gekregen. Vermoedelijk krijgen ze tot 90 procent van de waarde van hun aandeel terug. Het gaat om de achtergestelde obligaties die bij de nationalisatie van SNS begin dit jaar hun waarde verloren. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën zei eerder al dat hij vindt dat de particulieren niet goed zijn ingelicht over het product, en een compensatie van SNS verdienen. Voorzitter van de stichting Compensatie SNS Participatie Certificaten Jan Hendrix zegt over het aanbod tegen nu.nl: ‘Gezien de omstandigheden is dit een goede regeling’. zie ook;

Compensatievoorstel voor gedupeerden certificaten SNS› NRC 11.07.2013 Houders van zogeheten SNS Participatie Certificaten hebben een compensatievoorstel gekregen van SNS Bank. Die certificaten zijn achtergestelde obligaties, die bij de nationalisatie van SNS eerder dit jaar hun waarde verloren. Uit intern onderzoek is gebleken dat participatiehouders onvoldoende op de hoogte waren gesteld van de risico’s. Het gaat volgens de NOS om 2500 particulieren, die in 2003 voor 57 miljoen euro aan certificaten hebben gekocht. Volgens Jan Hendrix, voorzitter van een stichting voor gedupeerden, krijgen mensen ongeveer 90 procent van hun ingelegde bedrag terug. De stichting zegt het aanbod van SNS te steunen. Minister Dijsselbloem van Financiën en de Europese Commissie hebben hun fiat gegeven aan de deal, meldt De Volkskrant. Lees meer: 6 jun Miljardenverlies voor SNS Reaal – ‘angstaanjagend veel geld’ › 8 mrt Oud-bestuurslid: DNB handelde goed bij overname Property Finance › 8 mrt ‘SNS kocht Property Finance om zicht op buitenland’ › 25 feb Raad van State houdt nationalisatie SNS Reaal (grotendeels) in stand › 22 feb Europese Commissie keurt nationalisatie SNS voorlopig goed › DNB: banken moeten meer buffers aanhouden NRC 06.07.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal grote Nederlandse banken gedwongen extra kapitaalbuffers aan te leggen voor toekomstige verliezen op hun commercieel vastgoedleningen. Lees verder Lees meer; 26 jun Kabinet twijfelt over hypotheekplan commissie-Van Dijkhuizen › 20 apr Onderzoek bepleit naar rol KPMG bij achterhouden fraude SNS › 23 mrt Opeenstapeling risico’s bij vastgoedtak SNS Reaal › 21 feb ‘Banken onzeker, kan nog maanden duren voor startershypotheek er is’ › 18 feb ‘Drie managers SNS verdacht van georganiseerde fraude’ › Rabobank boog eigen regels voor bonus Robeco-top› NRC 05.07.2013  De Rabobank heeft bij het toekennen van de miljoenenbonus aan de top van Robeco “niet in lijn” met haar beloningsbeleid gehandeld. Dit bevestigt een woordvoerder van de coöperatieve bank uit Utrecht na vragen van NRC Handelsblad. Lees meer; 2 jul DNB tegen regels in akkoord met bonus van 33 miljoen voor top Robeco › 21 jun ‘Bedrijven moeten hoge salarissen van topbestuurders verantwoorden’ › 15 mei Werknemers van Nationale Nederlanden kunnen bonus houden › 26 mrt ING klaagt over te lage beloning voor top › 7 mrt Dijsselbloem: SNS Reaal en ABN Amro moeten lonen matigen › ING in ‘spagaat’ over bankgaranties NMBS Trouw 03.07.2013 De ING Bank zit in een ‘hoogst uitzonderlijke situatie’ als het gaat om het uitkeren van 37 miljoen euro aan bankgaranties aan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Een rechter in Nederland zegt dat de bank moet betalen, een rechter in Italië legde eerder een voorlopig verbod op. ING in ‘spagaat’ over bankgaranties Telegraaf 03.07.2013 De ING Bank zit in een „hoogst uitzonderlijke situatie“ als het gaat om het uitkeren van 37 miljoen euro aan bankgaranties aan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Een rechter in Nederland zegt dat de bank moet betalen, een rechter in Italië legde eerder een voorlopig verbod op. ING moet uitkeren aan NMBS Telegraaf 03.07.2013 De ING Bank moet 37 miljoen euro aan bankgaranties uitkeren aan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Dat heeft de rechter in Utrecht woensdag bepaald in een kort geding. ING had zich garant gesteld voor 12 voorschotten die de NMBS had betaald aan het Italiaanse AnsaldoBreda voor de koop en levering van de omstreden Fyra-treinen. Eind mei annuleerden de Belgen de bestelling omdat de treinen te veel mankementen zouden vertonen. ING moet 37 miljoen uitkeren aan NMBS Trouw 03.07.2013 De ING Bank moet 37 miljoen euro aan bankgaranties uitkeren aan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Dat heeft de rechter in Utrecht woensdag bepaald in een kort geding. ING had zich garant gesteld voor 12 voorschotten die de NMBS had betaald aan het Italiaanse AnsaldoBreda voor de koop en levering van de omstreden Fyra-treinen. Eind mei annuleerden de Belgen de bestelling omdat de treinen te veel mankementen zouden vertonen. DNB tegen regels in akkoord met bonus van 33 miljoen voor top Robeco NRC 02.07.2013 Vanwege de verkoop aan het Japanse conglomeraat Ornix heeft de top van vermogensbeheerder Robeco een bonus van 33 miljoen euro gekregen. De bonus is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) tegen de beloningsregels, maar uit een brief (pdf) in bezit van RTL Nieuws blijkt dat DNB toch akkoord is gegaan. Lees verder Dijsselbloem: na reces plan voor ABN en SNS Trouw 28.06.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem komt na het zomerreces met toekomstplannen voor de genationaliseerde financiële instellingen ABN Amro, ASR en SNS Reaal. Ook reageert het kabinet dan op het vrijdag gepubliceerde rapport van de commissie-Wijffels over de Nederlandse bankensector. ‘Na reces plan voor ABN en SNS’ NU 28.06.2013  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem komt na het zomerreces met toekomstplannen voor de genationaliseerde financiële instellingen ABN Amro, ASR en SNS Reaal. Ook reageert het kabinet dan op het vrijdag gepubliceerde rapport van de commissie-Wijffels over de Nederlandse bankensector. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Dijsselbloem Mai Spijkers: ‘Tafelzilver? Ik zie die banken eerder als wegwerpplastic’

VK 27.06.2013 Als ik hoofdredacteur was van jullie krant, dan had ik ook gekozen voor het nieuws over Wientjes. Hij noemt ABN Amro en SNS Reaal het tafelzilver dat de staat nooit heeft willen hebben. Tafelzilver? Ik zie het eerder als wegwerpplastic. Meer iets dat je voor een picknick gebruikt.’

Asscher: verkoop staatsbanken lost tekort niet op Trouw 27.06.2013 Een verkoop van de staatsbanken ABN Amro en SNS Reaal of verzekeraar ASR is ‘één keer leuk’ maar lost het structurele overheidstekort niet op. Dat zei minister van Sociale Zaken en vicepremier Lodewijk Asscher woensdag tegen BNR. Hij reageerde op een pleidooi van die strekking van werkgeversvoorman Bernard Wientjes. Asscher: in tijden van crisis geen staatsbanken verkopen Elsevier 27.06.2013 Dit is een bijzonder slecht moment om de verworven staatsbanken weer op de markt te gooien. De zwakke economie van nu is niet gebaat bij de verkoop van ‘tafelzilver’. Dat zegt minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) tegen BNR Radio. DNB tegen plan verkoop banken ‘Idee VNO-NCW verandert niets aan probleem’ NU 27.06.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) is tegen het plan van werkgeversorganisatie VNO-NCW om genationaliseerde banken als ABN Amro en SNS Reaal te verkopen om bezuinigingen te voorkomen. Dit heeft DNB-president Klaas Knot donderdag gezegd na een zitting in de Tweede Kamer. “Dat verandert niets aan het probleem”, aldus Knot. Volgens hem zal de verkoop hoogstens een incidenteel effect hebben en zal er alsnog bezuinigd moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te kunnen brengen. Rutte: oproep Wientjes minder te bezuinigen ‘hoogst onverstandig’

VK 27.06.2013 Het idee van werkgeversbaas Bernard Wientjes om het bedrag van 6 miljard aan geplande bezuinigingen los te laten, is volgens premier Rutte ‘hoogst onverstandig’. Dat zei Rutte bij aankomst in Brussel, waar donderdag de EU-top plaatsvindt.   De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Wientjes liet donderdag in de Volkskrant weten dat de werkgevers het kabinet niet langer steunen in het streven nog eens 6 miljard euro te bezuinigen in 2014, onder meer door lastenverzwaringen. Wientjes zei dat het verkopen van staatseigendommen zoals ABN Amro, SNS Reaal, verzekeraar ASR en de hypotheekportefeuille van ING een veel beter idee is. Dat is volgens de werkgeversbaas ‘tafelzilver dat de staat nooit heeft willen hebben’.

Wientjes: verkoop ‘tafelzilver’ als ABN Amro en SNS in plaats van te bezuinigen› NRC 27.06.2013  De werkgevers steunen het kabinet niet langer in het streven zes miljard extra te gaan bezuinigen, onder meer door lastenverzwaring. Een nieuw pakket schaadt de economie alleen maar verder en lokt nieuwe bezuinigingen uit. De werkgevers willen een ander plan, waarin onder andere wordt voorgesteld dat ABN Amro, SNS Reaal en verzekeraars ASR worden verkocht. Dat stelt voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernard Wientjes vandaag in een interview in de Volkskrant. Wientjes wil verkoop ‘tafelzilver’ als SNS, ABN en deel Gasunie Elsevier 27.06.2013 Werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet van plan het kabinet te steunen bij de bezuinigingsronde van 6 miljard euro. Het kabinet moet stoppen met lastenverzwaringen. Het is tijd voor een geheel ander plan.

Dat zegt werkgeversvoorman Bernard Wientjes donderdag in de Volkskrant. Hij vraagt het kabinet, net als de vakbonden, om op een andere manier aan het geld te komen. Als het aan Wientjes ligt, stopt het kabinet met het doorvoeren van lastenverzwaringen. ‘Als je geen 6 miljard kunt bezuinigen zonder de lasten te verzwaren, laat dan die 6 miljard los. We moeten uit die spiraal.’

Brussel

Premier Mark Rutte (VVD) moet in Brussel uitleggen dat een hervormingsprogramma op de rails staat. Voorzitter Ton Heerts van vakbond FNV zei vorige week dat het kabinet ‘met vuur speelt’ als het extra gaat bezuinigingen Minister Dijsselbloem denkt dat de vergadering woensdagavond in Brussel 'moeizaam' zal gaan ‘Financiële sector moet zelf redding van banken betalen’ Elsevier 27.06.2013 Werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet van plan het kabinet te steunen bij de bezuinigingsronde van 6 miljard euro. Het kabinet moet stoppen met lastenverzwaringen. Het is tijd voor een geheel ander plan. Dat zegt werkgeversvoorman Bernard Wientjes donderdag in de Volkskrant. Hij vraagt het kabinet, net als de vakbonden, om op een andere manier aan het geld te komen. Bankenvereniging wil eed en tuchtrecht voor alle bankiers Elsevier 24.06.2013 De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit voor een systeem van tuchtrecht voor bankiers. Ook zouden alle bankmedewerkers voortaan een eed moeten afleggen, waarmee ze onder meer verklaren integer en in het belang van de klant te handelen. De nieuwe NVB-voorzitter Chris Buijink lichtte het voorstel maandag toe op Radio 1. Hij hoopt op deze manier te zorgen voor een cultuurverandering in de bankensector. zie ook;

NVB pleit voor tuchtrecht en eed voor bankiers› NRC 24.06.2013  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil dat er een systeem van tuchtrecht komt voor bankiers. Ook pleit de vereniging voor een bankierseed, waarin bankiers beloven altijd het belang van de klant en de maatschappij voorop te stellen. Vorig jaar ontstond grote onrust onder bankiers toen Jan Kees de Jager, destijds minister van Financiën, voorstelde om een tuchtcollege voor bankiers in te stellen. Sommigen vrezen dat ervaren bankiers opstappen wanneer er harde sancties komen te staan op overschrijding van de zogenoemde bankierseed. Nu is er ook een eed op basis van de gedragscode Code Banken, maar daar doen banken weinig mee. Lees meer; 15 mei Vandaag in het katern Carrière: wij blussen uw brandjes › 26 feb Topambtenaar Buijink verlaat EZ om bankenlobby te leiden › 2012 Raad van State: beperking hypotheek moet worden herzien › 2012 Bankiers, jullie verdienen echt te veel › 2012 Bankiers nerveus van plannen De Jager voor tuchtcollege › Directeur vastgoedtak SNS REAAL stapt op Elsevier 20.06.2013 Directeur Jaap van Dijk van de vastgoedtak van SNS REAAL stapt op. De bank is bezig met verzelfstandigen van zijn zwaar verlieslatende vastgoedorganisatie, die SNS REAAL in grote problemen bracht. Van Dijk blijft in dienst van de bank om een herstructureringsplan te schrijven. De plannen om de vastgoedportefeuille van SNS af te bouwen, zijn afhankelijk van goedkeuring van de Europese Commissie. Van Dijk is omstreden omdat onder zijn bewind bankier Buck G., die werd aangesteld om puin te ruimen bij de vastgoedtak, zijn gang zou hebben kunnen gaan met oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en vriendjespolitiek. SNS bank kwam in de problemen nadat de bank in 2006 in de vastgoedsector stapte. In februari maakte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) bekend dat de staat SNS REAAL overnam voor 3,7 miljard euro. De Nederlandse banken betaalden gezamenlijk 1 miljard euro voor de redding van de bank. Banken mogen bijdrage redding SNS gespreid betalen NU 07.06.2013 De Nederlandse banken mogen hun bijdrage aan de kosten van de nationalisering van SNS Reaal gespreid betalen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het ministerie van Financiën. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: SNS Reaal ING mag bijdrage redding SNS gespreid betalen Telegraaf 07.06.2013  De Nederlandse banken mogen hun bijdrage aan de kosten van de nationalisering van SNS Reaal gespreid betalen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het ministerie van Financiën. Lees verder

  • Zie ook:

• Winstsprong voor ING • DFT TV: Miljoenenverlies voor SNS Reaal • DFT TV: Miljoenenverlies SNS Reaal door Property Finance

SNS Reaal lijdt verlies van 972 miljoen euro

Trouw 06.06.2013 Staatsbank SNS Reaal heeft in 2012 een verlies geleden van 972 miljoen euro. Vastgoedtak Property Finance nam daarvan met een tekort van 813 miljoen euro het leeuwendeel voor zijn rekening. Dat maakte SNS donderdag bekend.

SNS Reaal lijdt eerste kwartaal 1,6 miljard verlies
Elsevier 06.06.2013 Staatsbank SNS Reaal heeft in 2012 een verlies geleden van 972 miljoen euro. Vastgoedtak Property Finance nam daarvan met een tekort van 813 miljoen euro het grootste deel voor zijn rekening. Dat heeft SNS donderdag bekendgemaakt.
 
Miljardenverlies voor SNS Reaal – ‘angstaanjagend veel geld’›

NRC 06.06.2013  Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft vorig jaar een verlies van bijna een miljard geleden. De verliezen op het vastgoedonderdeel Property Finance en andere eenmalige posten kostten SNS Reaal netto 972 miljoen euro, maakte de bank zojuist bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. De presentatie van de jaarcijfers was uitgesteld vanwege de nationalisatie van de bank en verzekeraar. SNS Reaal werd 1 februari genationaliseerd door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarbij werden alle houders van aandelen en achtergestelde obligaties en leningen onteigend. ‘Europese Commissie zal SNS zwaar straffen’ Trouw 06.06.2013 De Europese Commissie (EC) zal SNS Reaal waarschijnlijk zwaar straffen voor de nationalisatie. Dat zegt Gerard van Olphen, de nieuwe bestuursvoorzitter van de genationaliseerde bank, donderdag in een interview met de Volkskrant. ‘Europese Commissie zal SNS zwaar straffen’ VK 06.06.2013 De Europese Commissie zal SNS Reaal waarschijnlijk zwaar straffen voor de nationalisatie. Dat zegt Gerard van Olphen, de nieuwe bestuursvoorzitter van de genationaliseerde bank, in een interview met de Volkskrant. Vastgoedbaas moet open kaart spelen over vermogen Telegraaf 28.05.2013 De Udense vastgoedhandelaar Roger Lips (49) moet de curatoren in zijn persoonlijke faillissement ook duidelijkheid verschaffen over het vermogen van zijn concern, stichtingen en zijn partner. De rechter in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald in het beroep dat Lips had aangespannen tegen de beslissing dat hij vragen over zijn concern moet beantwoorden..  Lees verder Gerelateerde artikelen; 27-05:  SNS claimt 52 miljoen van Lips 08-04:  Bankroet Roger Lips aangevraagd

Dijsselbloem: lonen bij ING kunnen omlaag

VK 27.05.2013 De lonen van de medewerkers en de top van ING kunnen omlaag. Dat stelde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maandag in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Dijsselbloem wil verlaging beloning top ING NU 27.05.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vindt dat beloning van de top van ING omlaag kan. Volgens de minister is het ‘niet meer dan logisch’ dat de salarissen aan de top worden versoberd, gezien de problemen in de financiële sector. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: ING Jeroen Dijsselbloem

 
Dijsselbloem: “Lonen ING omlaag”
 
Telegraaf 27.05.2013  Dat schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. De lonen bij de met staatsgeld overeind gehouden bank-verzekeraar zijn weliswaar lager dan die bij vergelijkbare Europese banken, maar volgens de minister betaalt ING zijn topmensen nog steeds te veel.

SNS claimt 52 miljoen van Roger Lips VK 27.05.2013 SNS Bank claimt ruim 52 miljoen euro van vastgoedondernemer Roger Lips. Het gaat voor het grootste gedeelte (49,5 miljoen euro) om een restvordering uit het project The Wall, het winkelcentrum langs de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. De curatoren Jan Stadig en Flip Schreurs schrijven dat in hun eerste verslag over het persoonlijke faillissement van de vastgoedhandelaar.

Meer over:

Oud-directielid vastgoedtak SNS vrijgelaten Derde verdachte in fraudezaak SNS aangehouden Dijsselbloem sluit meer fraude SNS niet uit Oud-directielid vastgoedtak SNS zit langer vast Rabobank gaat nog meer personeel ontslaan Elsevier 25.05.2013 Bij de Rabobank zullen de komende jaren meer ontslagen vallen dan de zesduizend die al zijn aangekondigd. Waarschijnlijk komen daar tot 2016 nog tweeduizend ontslagen bovenop. Dat zegt topman Piet Moerland van de Rabobank zaterdag in De Telegraaf.  Er werken nu nog 28.000 mensen bij de bank.

Terug naar basis

Rabobank trekt de komende jaren per jaar 100 miljoen euro extra uit voor investeringen in mobiel bankieren en automatisering. Moerland heeft de ambitie om in Nederland leidend te worden in de slag om het digitale bankieren. zie ook: 25 mei Topman Rabobank verwacht meer ontslagen Integriteitsonderzoek kost 17 SNS’ers hun baan Trouw 24.05.2013 Het onderzoek naar de integriteit van medewerkers van SNS Property Finance heeft 17 medewerkers van dat onderdeel van SNS Reaal hun baan gekost. Dat bleek vrijdag uit antwoorden van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer. SNS-medewerkers verliezen baan na integriteitsonderzoek Elsevier 24.05.2013 Het onderzoek naar de integriteit van medewerkers van SNS Property Finance heeft aan zeventien medewerkers hun baan gekost. Van deze groep kozen er vier voor zelf hun baan te beëindigen.  Dat blijkt vrijdag uit antwoorden van minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) die hij stuurde naar de Tweede Kamer.

Contract

De vier die ervoor kozen te stoppen bij SNS Property Finance deden dit toen zij werden geconfronteerd met de resultaten van het onderzoek. Daarin waren zorgen naar voren gekomen over hun gedragingen. zie ook

‘ING en Financiën in conflict over steun’ Telegraaf 07.05.2013   ING en het ministerie van het ministerie van Financiën hebben onenigheid over de afbouw van de portefeuille Amerikaanse rommelhypotheken waarvan de overheid het risico heeft overgenomen. Dat meldde het Financieele Dagblad (FD) dinsdag. GERELATEERDE ARTIKELEN; 07-05:  Vooruitblik: ‘Winst ING schiet omhoog’ 07-05:  Vandenberghe nieuwe topman ING België 03-05:  Werknemers ING snakken naar einde staatssteun 02-05:  ‘ING wil vastgoedleningen VS verkopen’ 02-05:  Amerikaanse tak ING maakt beursdebuut Conflict ING en Financiën over staatssteun Trouw 07.05.2013  ING en het ministerie van Financiën liggen in de clinch over de afbouw van de portefeuille Amerikaanse rommelhypotheken, waarvan de Staat het risico heeft overgenomen. Dat meldt het Financieel Dagblad Vooruitblik: ‘Winst ING schiet omhoog’ Telegraaf 07.05.2013 ING heeft in het eerste kwartaal naar verwachting aanzienlijk meer winst gemaakt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de voorspellingen van analisten voor de kwartaalcijfers die de bank en verzekeraar woensdag om 7.00 uur publiceert. GERELATEERDE ARTIKELEN; 07-05:  Vandenberghe nieuwe topman ING België 07-05:  ‘ING en Financiën in conflict over steun’ 03-05:  Werknemers ING snakken naar einde staatssteun 02-05:  ‘ING wil vastgoedleningen VS verkopen’ 02-05:  Amerikaanse tak ING maakt beursdebuut DFT flits: ING in de lift door bankencijfers Telegraaf 07.05.2013 VIDEO Vandaag in de DFT flits: het aandeel ING reageerde vanochtend positief op meevallende bankencijfers uit Frankrijk en Duitsland. Verder legt DFT-redacteur…  Lees verder

‘Problemen lokale banken Rabobank eisen tweede slachtoffer in top’ NRC 29.04.2013 De promotie van Rik op den Brouw, de directeur particulieren van de Rabobank, tot voorzitter van de hoofddirectie van Rabo Vastgoedgroep is gecanceld. Reden voor de streep door de benoeming is het probleem bij de lokale Rabobanken met het naleven van toezichtregels, waarvoor Op den Brouw medeverantwoordelijk was. Dat schrijft Het Financieele Dagblad vanochtend. Bestuurders genieten ‘gouden parachute’ Trouw 25.04.2013 Hoewel de landelijke weerzin tegen graaiers al groot is, zal die volgend jaar vermoedelijk alleen maar verder toenemen. Want zoals het er nu naar uitziet, gaat de semi-publieke sector in 2014 namelijk op de nullijn. In zekere zin draait hij op voor het gelag bij de SNS-bank eerder dit jaar. ‘Dijsselbloem stuurde bewust aan op nationalisatie SNS’ Trouw 22.04.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft bewust aangestuurd op nationalisatie van SNS Reaal, terwijl een oplossing met private deelname ‘binnen handbereik’ was. Dat stelde advocaat Ilan Spinath maandag voor de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Meer over;

‘Onteigende SNS-effecten niet waardeloos’ Trouw 22.04.2013 De begin februari onteigende aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal waren zeker niet waardeloos. Dat stelde de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), maandag voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Onderzoek bepleit naar rol KPMG bij achterhouden fraude SNS NRC 20.04.2013 Het functioneren van accountant KPMG bij de inmiddels genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal moet worden onderzocht. Dat stellen hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer van de Nyenrode Business Universiteit en directeur Jan Maarten Slagter van beleggersvereniging VEB in NRC Weekend. S&P: SNS Reaal was buitenbeentje Trouw 08.04.2013  De problemen die leidden tot de nationalisatie van SNS Reaal, begin februari, waren specifiek voor dat bedrijf. Hoewel ook andere Nederlandse banken lijden onder de zwakke vastgoedmarkt, zijn de risico’s daar aanzienlijk minder groot. Dat schrijft kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) in een rapport over de bankensector dat maandag verschijnt. ‘DNB moet strenger optreden bij nalatigheid banken’ NRC 08.04.2013   De Nederlandse Bank (DNB) moet strenger optreden tegen banken die nalatig zijn in het voorzien van een noodsysteem bij storingen. Daarvoor pleiten Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de belangenbehartigers van de tankbranche vandaag in een brief aan de Kamercommissie Financiën. De partijen willen dat het betalingsverkeer verbetert. Top Rabobank ruziet na ontslag bestuurslid Elsevier 05.04.2013 Binnen de top van de Rabobank is een ernstige ruzie ontstaan tussen bestuursvoorzitter Piet Moerland en financieel bestuurder Bert Bruggink. Aanleiding hiervoor was het ontslag van bestuurslid Gerlinde Silvis. Dat meldt Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van diverse bronnen. De Rabobank spreekt zelf niet van ruzie maar van ‘ongemak in de verhoudingen’. Ruzie binnen top Rabobank NRC  05.04.2013 Bij de Rabobank is ruzie ontstaan tussen topman Piet Moerland en financieel topman Bert Bruggink. Het conflict spitst zich toe op het ontslag van bestuurslid Gerlinde Silvis, maar er speelt meer binnen de Rabobanktop, zo bericht het Financieele Dagblad vandaag. Problemen met de lokale banken, de Libor-affaire en de druk op de triple A-status hebben de spanningen binnen de Raad van Bestuur van de Rabobank hoog doen oplopen. Dat is tot uiting gekomen in een conflict tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur, Piet Moerland, en ‘wonderboy’ Bert Bruggink.  Lees verder Oud-directielid vastgoedtak SNS vrijgelaten Trouw 29.03.2013 Oud-bestuurder Buck G. van vastgoedtak Property Finance van SNS Reaal is vrijdag vrijgelaten uit voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Utrecht bekendgemaakt. De 53-jarige man zat sinds 12 februari in voorarrest op verdenking van oplichting, verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Buck G. (SNS) vrijgelaten Telegraaf 29.03.2013 Oud-bestuurder Buck G. van vastgoedtak Property Finance van SNS Reaal is vrijdag vrijgelaten uit voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Utrecht bekendgemaakt. Gerelateerde artikelen; 27-03: Spoor SNS-fraude naar Curaçao 25-03: ‘DNB’ers blind bij fraude SNS’ 22-03: Verdachte SNS langer vast 12-03: Weer verdachte in fraudezaak SNS aangehouden 12-03: Weer aanhouding SNS 07-03: ‘Wellink moet naar zitting SNS’ 06-03: SNS oostindisch doof voor fraude 05-03: ‘Meer fraude SNS mogelijk’ 04-03: Bedreigingen bij SNS 04-03: ‘SNS drong zakenpartner zwijggeld op’ 04-03: Bedreigingen bij SNS 01-03: Oud-directielid vastgoedtak SNS blijft vast Voormalig SNS-directeur Buck G. vrijgelaten Elsevier 29.03.2013 De ex-directeur van de falende vastgoedtak SNS Property Finance, Buck G. mag zijn proces in vrijheid thuis afwachten. G. zat sinds 12 februari vast maar de rechtbank verlengde het voorarrest niet. Het is de voormalige bestuurder verboden contact te hebben met medeverdachten of andere personen bij SNS. Ook moet hij zijn paspoort inleveren. Er loopt een onderzoek naar G. nadat SNS aangifte tegen hem deed van oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. SNS REAAL-baas: ‘Medewerker werd met stenen bekogeld’ Elsevier 28.03.2013 Gerard van Olphen, die sinds 1 februari de genationaliseerde bankverzekeraar SNS REAAL leidt, stond al een week voor de nationalisatie klaar in de coulissen. De bestuursvoorzitter zegt dat in een interview in het nieuwe nummer van Elsevier. Nieuwe ING baas Ralph Hamers gaat 1,27 mln per jaar verdienen Telegraaf 28.03.2013 De aanstaande nieuwe topman Ralph Hamers van ING gaat bijna een ton minder verdienen dan vertrekkend topman Jan Hommen. Hamers krijgt, als hij wordt benoemd, een jaarsalaris van 1.270.000 euro. Dat blijkt uit de agenda voor de jaarvergadering van aandeelhouders die ING vandaag bekend heeft gemaakt. Zie ook;

‘ABN Amro ontslaat bankiers om corruptie’ Trouw 28.03.2013 ABN AMRO heeft vorige week twee bankiers ontslagen op verdenking van corruptie. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Het duo zou in november steekpenningen hebben geëist van de Arabische oliehandelaar Oil Marketing & Trading International (OMTI). In ruil daarvoor zouden ze de financiering door ABN Amro aan OMTI weer hervatten, die ze eerder op eigen houtje hadden stopgezet. ‘Vertrouwen consument in bank compleet verdwenen’ Trouw 26.03.2013 Consumenten hebben geen vertrouwen meer in hun eigen bank, maar ook niet in die van de concurrentie. Om die reden is er nauwelijks animo om over te stappen. Dat concluderen adviesbureau Roland Berger en marktonderzoeker GfK in een dinsdag verschenen studie. Dijsselbloem: belastingbetaler ontzien bij bankencrisis Elsevier 26.03.2013 De belastingbetaler moet voortaan niet voor de volle honderd procent opdraaien voor de problemen die bij de banken ontstaan. Net zoals bij Cyprus moet eerst worden gekeken naar de aandeelhouders en de spaarders van de banken. Dat zei minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem (PvdA) maandagavond bij Pauw en Witteman. Daarnaast zei de minister dat de banken moeten werken aan het versterken van hun balans en dat aandeelhouders en spaarders voortaan moeten meebetalen als de bank in de problemen komt. ING-top: salarissen omhoog Telegraaf 26.03.2013 De topbestuurders van ING verdienen zo weinig in vergelijking met andere Europese ondernemingen, dat de salarissen omhoog moeten. Dat staat in het onlangs verschenen jaarverslag van de bank. DNB zag probleem bij Property Finance al vóór SNS-overname NRC 26.03.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het klantenbeleid en de klantenkennis bij Bouwfonds Property Finance als ‘onvoldoende’ beoordeeld, een jaar voor de overname door bank en verzekeraar SNS Reaal. Dit blijkt uit interne documenten van SNS, in bezit van NRC Handelsblad. ‘Ex-medewerkers DNB logen tijdens hoorzitting SNS’ Elsevier 25.03.2013 Twee ex-beleidsmedewerkers van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben gelogen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de nationalisatie van SNS REAAL. Dat blijkt maandag uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

Kamer: onderzoek ook fraude bij Bouwfonds

Trouw 25.03.2013 De commissie die onderzoek doet naar de ondergang van SNS Reaal, moet ook kijken naar wat De Nederlandsche Bank in 2006 wist van mogelijke fraude bij Bouwfonds, de vastgoedportefeuille die SNS toen van ABN Amro overkocht. Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en VVD pleit daarvoor.

‘DNB’ers blind bij fraude SNS’

Telegraaf 25.03.2013 Twee ex-beleidsmakers van de Nederlandsche Bank (DNB) hebben in de parlementaire hoorzitting op 8 maart onjuiste verklaringen afgelegd over de nationalisatie van SNS. Gerelateerde artikelen 22-03: Verdachte SNS langer vast 13-03: Weer topman van SNS vast voor fraude 12-03: Weer aanhouding SNS 09-03: Vastgoed Homburg gedumpt bij SNS 08-03: ‘Oordeel DNB over vastgoed SNS zorgvuldig’ 08-03: Wellink: niet bij overname betrokken geweest 08-03: ‘DNB zou overname nu nooit meer goedkeuren’ 08-03: Kamer kritisch over zelfreflectie bij SNS-top 08-03: Hoorzitting SNS Reaal 08-03: Dijsselbloem wil biecht Wellink over SNS Reaal 06-03: SNS oostindisch doof voor fraude 04-03: Bedreigingen bij SNS 04-03: SNS drong zakenpartner zwijggeld op

 
Onderzoek NRC: opeenstapeling risico’s bij vastgoedtak SNS Reaal ›

NRC 23.03.2013 Het vastgoedbedrijf van bank en verzekeraar SNS Reaal kampte jarenlang met een gebrekkige administratie, wankele computersystemen en onkundig personeel. Dat schrijft NRC Handelsblad vandaag. Het verklaart waarom klanten honderden miljoenen aan vastgoedfinanciering konden krijgen en waarom grootschalige fraudes in bouwprojecten niet werden ontdekt. Lees verder›

 
Verdachte SNS langer vast

Telegraaf 22.03.2013 Pieter G., één van de verdachten in het fraudeonderzoek naar SNS Reaal, blijft nog minstens dertig dagen vastzitten op verdenking van omkoping en oplichting. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag bepaald. De oorspronkelijk als kernfysicus afgestudeerde G. werd vorige week in het Groningse Haren aangehouden. Gerelateerde artikelen; 12-03: Weer aanhouding SNS 08-03: null 06-03: SNS oostindisch doof voor fraude 05-03: ‘Meer fraude SNS mogelijk’ 04-03: Bedreigingen bij SNS 04-03: Bedreigingen bij SNS 01-03: Oud-directielid vastgoedtak SNS blijft vast DNB draagt 2 miljard euro af aan de Staat Trouw 14.03.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) keert dit jaar 1,98 miljard euro uit aan de Staat. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van de centrale bank. Meer over: De Nederlandsche Bank (DNB)

Moody’s: vooruitzichten Nederlandse banken van stabiel naar negatief NRC 14.03.2013 Moody’s heeft de vooruitzichten van drie Nederlandse banken bijgesteld van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Dat heeft de kredietbeoordelaar zojuist bekendgemaakt.  Het gaat om de Rabobank, de ABN Amro Bank en de NIBC Bank. Moody’s kritischer op Nederlandse banken Trouw 14.03.2013 Moody’s heeft de verwachting voor de kredietbeoordeling van drie Nederlandse banken bijgesteld van stabiel naar negatief. Dat maakte de firma woensdag bekend.

Senaat stemt in met staatsgarantie aan DNB Trouw 13.03.2013 Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met een constructie waarbij de Staat een garantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank verleent en daarvoor in ruil de komende jaren in totaal 3,2 miljard euro aan winstafdracht krijgt. Senaat steunt staatsgarantie aan DNB NU 13.03.2013 Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met een constructie waarbij de Staat een garantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank verleent. In ruil daarvoor krijgt de Staat de komende jaren in totaal 3,2 miljard euro aan winstafdracht. Senaat steunt garantie aan DNB Telegraaf 13.03.2013 Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met een constructie waarbij de Staat een garantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank verleent en daarvoor in ruil de komende jaren in totaal 3,2 miljard euro aan winstafdracht krijgt. Derde verdachte in fraudezaak SNS aangehouden Trouw 12.03.2013 Opnieuw is er een man aangehouden die wordt verdacht van fraude bij de vastgoedtak van SNS Reaal. Dat maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend. De FIOD hield de man, die wordt verdacht van ‘omkoping in georganiseerd verband, oplichting en witwassen’ bij SNS Property Finance, dinsdag aan. Hij werkte bij de vastgoedtak van de bank. Er is onder meer administratie van hem in beslag genomen. Meer over: SNS Reaal

Weer aanhouding SNS Telegraaf 12.03.2013 Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een nieuwe verdachte aangehouden in het fraude-onderzoek bij SNS Reaal. Dit wordt bevestigd door een woordvoerster van het functioneel parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich richt op de bestrijding van grootschalige fraude. Gerelateerde artikelen; 08-03: ‘Oordeel DNB over vastgoed SNS zorgvuldig’ 08-03: null 06-03: SNS oostindisch doof voor fraude 05-03: ‘Meer fraude SNS mogelijk’ 04-03: Bedreigingen bij SNS 04-03: Bedreigingen bij SNS 01-03: Oud-directielid vastgoedtak SNS blijft vast Alweer arrestatie in strafrechtelijk onderzoek naar fraude SNS NRC 12.03.2013 Opnieuw is een verdachte aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij SNS. De man, die bij de ‘giftige’ vastgoeddochter SNS Property Finance werkte, wordt verdacht van omkoping, oplichting en witwassen. Lees verder Net sluit zich strakker om ontvangers van bonussen

Trouw 09.03.2013 Vier jaar na het begin van de financiële crisis is er weinig geduld meer met het fenomeen ‘bonus’. Voormalig topman Sjoerd van Keulen van de genationaliseerde SNS-bank zit, naar verluidt, nog altijd ondergedoken. Hij vluchtte na een e-mailactie die hem opriep zijn bonussen terug te betalen.

Vastgoed Homburg gedumpt bij SNS Telegraaf 09.03.2013 SNS Property Finance financierde de afgelopen jaren veel vaker ’vrijwel onverkoopbaar’ vastgoed dan andere Nederlandse banken. Uit een curatorenverslag over het noodlijdende beursgenoteerde vastgoedfonds Homburg Invest blijkt dat SNS dertien Nederlandse kantoren en bedrijfspanden financierde. Gerelateerde artikelen; 25-02:   DOSSIER: Ondergang SNS Reaal LIVEBLOG: Hoorzitting SNS Reaal Telegraaf 08.03.2013 In de Tweede Kamer worden vandaag een groot aantal bestuurders van SNS Reaal en DNB aan de tand gevoeld over de ondergang van de bankverzekeraar. Volgt het hier live. Gebruikers van tablets en smartphone´s kunnen het liveblog ook via deze LINK bekijken. Het DFT Dossier met alle artikelen over SNS vindt u HIER Agenda hoorzitting: 10.30-12.00: Bestuurders SNS en KPMG 13.00-15.45: Bestuurders DNB   Lees verder Zie ook: • ‘Vastgoedovername SNS zorgvuldig beoordeeld’ ‘DNB had nationalisatie SNS niet kunnen voorkomen’

VK 08.03.3013 De Nederlandsche Bank (DNB) zou de overname van Bouwfonds Property Finance van ABN Amro door SNS nu nooit meer goedkeuren. Dat zei DNB-directeur Jan Sijbrand vrijdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Gevraagd of DNB de nationalisatie van SNS Reaal had kunnen voorkomen als het meer of andere instrumenten had gehad om in te grijpen, antwoordde Sijbrand ontkennend. Volgens hem had de noodlijdende bank simpelweg geld nodig van de staat.

Lees ook ECB wist wel van nationalisering SNS Reaal – 07/03/13 Lees ook Dijsselbloem stelt evaluatiecommissie SNS in – 05/03/13 Lees ook Dijsselbloem sluit meer fraude SNS niet uit – 05/03/13 Wellink wist pas van overname Bouwfonds door SNS ‘in 2008’

Trouw 08.03.2013 Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), was niet betrokken bij de goedkeuring van de overname van Bouwfonds Property Finance door SNS Reaal in 2006. Dat zei hij vrijdag op Radio 1. Verwant nieuws;

Top DNB niet betrokken bij overname Bouwfonds

Elsevier 08.03.2013 Vrijdagmiddag bleek dat de top van De Nederlandsche Bank niet betrokken was bij de overname van het Bouwfonds Property Finance door SNS REAAL. Dat kwam naar voren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei eerder dat DNB nooit toestemming had mogen geven voor de overname. Oud-toezichthouders van DNB lieten tijdens de hoorzitting weten dat er destijds zeer zorgvuldig is gehandeld. Toch zou het volgens huidig DNB-directeur toezicht Jan Sijbrand nu nooit zijn goedgekeurd.  Die toestemming kwam er niet, omdat banken die zelf staatssteun hebben ontvangen geen overnames mogen doen. Donderdag ontstond nog even verwarring over de afwezigheid van voormalig DNB-directeur Nout Wellink. Minister Dijsselbloem liet weten dat Wellink wat hem betreft de morele plicht heeft om verantwoording af te leggen tijdens de hoorzittingen in de Tweede Kamer over SNS Reaal. PvdA-kamerlid Henk Nijboer liet aan RTL weten dat de partij zich voorlopig zal beperken tot aanvullende vragen, maar dat hij een enquête niet uit sluit. zie ookl

SNS is in handen van de staat

‘Vastgoedovername SNS zorgvuldig beoordeeld door DNB’ Telegraaf 08.03.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2006 een zorgvuldige beslissing genomen door SNS REAAL toestemming te geven om het bouwfonds Property Finance over te nemen van ABN AMRO. Vastgoed was destijds een ‘aantrekkelijke tak van sport’. Volgens Schilder was de vastgoedfinancieringstak van Bouwfonds van onbesproken gedrag en waren er geen signalen van fraude. De wanpraktijken bij Property Finance hebben de ondergang van SNS REAAL versneld.  DNB-directeur Jan Sijbrand zei tijdens de hoorzitting dat DBN de overname van Property Finance nu nooit meer zou goedkeuren. zie ook;

‘Oordeel DNB over vastgoed SNS zorgvuldig’ Telegraaf 08.03.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2006 een zorgvuldige beslissing genomen door SNS Reaal toestemming te verlenen voor de overname van Bouwfonds Property Finance van ABN Amro. Dat zeiden oud-toezichthouders van DNB vrijdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Gerelateerde artikelen; 25-02:  DOSSIER: Ondergang SNS Reaal Toezicht vastgoedovername SNS ‘zorgvuldig’ NU 08.03.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2006 “zorgvuldig” gehandeld toen de toezichthouder de overname van de vastgoedtak Bouwfonds Property Finance door SNS Reaal goedkeurde.  Dat stelde Rudi Kleiwegt, voormalig divisiedirecteur van de DNB, vrijdag tijdens de hoorzitting over de nationalisatie van SNS in de Tweede Kamer. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: SNS Oud-bestuurslid: DNB handelde goed bij overname Property Finance NRC 08.03.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft goed gehandeld door SNS toe te staan om Property Finance over te nemen. Dat zei oud-divisiedirecteur Rudi Kleiwegt van DNB die in 2006 goedkeuring gaf voor de overname tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de nationalisatie van SNS. Lees verder ‘SNS kocht Property Finance om zicht op buitenland’ NRC 08.03.2013 Met de overname van Property Finance kocht SNS Reaal “zicht op het buitenland”. Dat zei waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen van SNS Reaal Piero Overmars vanochtend bij de hoorzitting van de Tweede Kamer over de hoorzitting over de nationalisatie van SNS Reaal. Lees verder Lees meer; 5 MRT Onderzoek naar rol DNB en ministerie in nationalisatie SNS › 4 MRT ‘SNS probeerde klokkenluider fraudezaak om te kopen’ › 25 FEB Raad van State houdt nationalisatie SNS Reaal (grotendeels) in stand › 21 FEB ‘Meer medewerkers opgepakte SNS-directeur betrokken bij fraude’ ›  18 FEB ‘Drie managers SNS verdacht van georganiseerde fraude’ › Dijsselbloem sticht verwarring over Wellink Trouw 07.03.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft donderdag verwarring gesticht over oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank. Die zou volgens Dijsselbloem gewoon moeten verschijnen op een hoorzitting vrijdag van de Tweede Kamer over de teloorgang en de nationalisatie van SNS Reaal. Maar Wellink is helemaal niet uitgenodigd door de Kamerleden, blijkt uit navraag. ‘Wellink moet naar zitting SNS’ Telegraaf 07.03.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft donderdag verwarring gesticht over oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank. Die zou volgens Dijsselbloem gewoon moeten verschijnen op een hoorzitting vrijdag van de Tweede Kamer over de teloorgang en de nationalisatie van SNS Reaal. Maar Wellink is helemaal niet uitgenodigd door de Kamerleden, blijkt uit navraag. Gerelateerde artikelen; 06-03: SNS oostindisch doof voor fraude 05-03: ‘Meer fraude SNS mogelijk’ 04-03: Bedreigingen bij SNS ECB wist wel van nationalisering SNS Reaal

 Trouw 07.03.2013 President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank bracht Mario Draghi, de hoogste man van de Europese Centrale Bank (ECB), in een informeel gesprek op de hoogte van de voorgenomen nationalisatie van SNS Reaal. Dat maakte de ECB donderdag bekend. Eerder op de dag zei Draghi juist dat de ECB niet van tevoren op de hoogte was.

Politiek en aandeelhouder dwingt top bedrijfsleven terug op aarde te landen Trouw 06.03.2013 Op aandrang van het Europees parlement legt de Europese Unie een plafond in de bonussen van bankiers. En de Zwitsers hebben per referendum een verbod afgedwongen op welkomst- en vertrekpremies voor managers in alle industrieën. SNS oostindisch doof voor fraude

Telegraaf 06.03.2013 Hetty van de Laar, de klokkenluider die de miljoenenfraude bij SNS Reaal aan het licht bracht, is met haar waarschuwingen een jaar lang volkomen genegeerd door de top van de bank.

Gerelateerde artikelen; 05-03: ‘Meer fraude SNS mogelijk’ 04-03: Bedreigingen bij SNS 04-03: ‘SNS drong zakenpartner zwijggeld op’ 04-03: Bedreigingen bij SNS 01-03: ‘Bankcommissarissen vallen door de mand’ 05-03: SNS gered Dijsselbloem stelt evaluatiecommissie SNS in NU 05.03.2013 Een evaluatiecommissie gaat onderzoeken of De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën ”tijdig en toereikend” hebben gereageerd op ontwikkelingen rond SNS Reaal de afgelopen jaren.  De commissie zal worden geleid door oud-informateur en oud-staatsraad Rein Jan Hoekstra en Jean Frijns, die eerder leiding gaf aan een commissie die zich boog over de vraag of bedrijven de afspraken rond goed bestuur naleven. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: SNS Reaal Onderzoek naar rol DNB en ministerie in nationalisatie SNS NRC  05.03.2013 Twee onafhankelijke deskundigen gaan onderzoek doen naar de rol van het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank bij de nationalisatie van SNS Reaal. Volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wordt bekeken of de partijen op tijd in actie zijn gekomen, en op de juiste manier. SNS Reaal werd op 1 februari overgenomen door de staat, omdat de bankverzekeraar dreigde om te vallen door de problemen bij Property Finance. Voormalig directielid Buck Groenhof van Property Finance werd twee weken geleden gearresteerd op verdenking van onder meer oplichting en witwassen. Dijsselbloem zei vandaag dat hij niet uitsluit dat nog meer fraudegevallen boven water komen. Lees verder Lees meer; 17:10 Dijsselbloem houdt rekening met mogelijk nog meer fraude bij SNS ›  4 MRT ‘SNS probeerde klokkenluider fraudezaak om te kopen’ ›  25 FEB Raad van State houdt nationalisatie SNS Reaal (grotendeels) in stand ›  21 FEB ‘Meer medewerkers opgepakte SNS-directeur betrokken bij fraude’ ›  18 FEB ‘Drie managers SNS verdacht van georganiseerde fraude’ › Dijsselbloem sluit meer fraude SNS niet uit Trouw 05.03.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën sluit niet uit dat er nog meer gevallen van fraude bij SNS Reaal naar buiten komen. ‘Op het moment dat alle tegels worden opgelicht, zeker in de vastgoedpoot, dan sluit ik niet uit dat we nog meer tegenkomen’, zei Dijsselbloem dinsdag bij RTL Z.  ‘Meer fraude SNS mogelijk’ Telegraaf 05.03.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën sluit niet uit dat er nog meer gevallen van fraude bij SNS Reaal naar buiten komen. „Op het moment dat alle tegels worden opgelicht, zeker in de vastgoedpoot, dan sluit ik niet uit dat we nog meer tegenkomen”, zei Dijsselbloem dinsdag bij RTL Z. Dijsselbloem houdt rekening met mogelijk nog meer fraude bij SNS NRC 05.03.2013 Jeroen Dijsselbloem sluit niet uit dat er meer verdenkingen van fraude bij SNS Reaal naar boven komen. De minister van Financiën noemt het “geruststellend” dat de mogelijke fraude bij de bank en verzekeraar nu naar buiten komt. “Dat betekent dat er echt schoon schip wordt gemaakt en dat is precies wat ik wil.” Dijsselbloem deed zijn uitspraken vanmiddag in zijn wekelijkse gesprek met RTLZ.  Gisteren meldden De Telegraaf en Het Financieele Dagblad dat een klokkenluider zwijggeld kreeg aangeboden van de bank. De bank werd op 1 februari voor 3,7 miljard euro genationaliseerd omdat de problemen bij de vastgoedtak te groot waren geworden.   Lees verder Minister van Financiën doet aanbod tot schadeloosstelling vanwege nationalisatie SNS REAAL RO 04.03.2013 De minister van Financiën doet een aanbod tot schadeloosstelling vanwege de onteigening van aandelen en achtergestelde schulden van SNS REAAL en SNS Bank. Het aanbod bedraagt €0,- voor zowel de onteigende aandelen als de onteigende achtergestelde schulden. Dijsselbloem: beleggers SNS krijgen helemaal niets Trouw 04.03.2013 De onteigende aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers van SNS Reaal blijven zoals verwacht met lege handen staan. Dat valt op te maken uit een brief die minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem maandag heeft geschreven.

Dijsselbloem: nul euro voor beleggers SNS

Telegraaf 04.03.2013  De onteigende aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers van SNS Reaal blijven zoals verwacht met lege handen staan. Dat valt op te maken uit een brief van minister van Financiën JeroenDijsselbloem, die zijn departement maandag heeft gepubliceerd. SNS REAAL bood zwijggeld aan klokkenluider’ Elsevier 04.03.2013 Voormalig SNS-directielid Buck G. en zijn medeverdachten chanteerden en bedreigden afgelopen jaar een zakenpartner van SNS REAAL. ‘Ik kreeg uitsluitend mijn salaris betaald als ik zwijggeld zou aannemen. Dat heb ik geweigerd.’ Dat zegt Hetty van der Laar maandag tegen De Telegraaf. Van der Laar verrichtte afgelopen jaren diverse werkzaamheden voor SNS. Tegen Het Financieele Dagblad zegt Van der Laar dat G. haar tot 316.022 euro zwijggeld heeft geboden. zie ook;

Bedreigingen bij SNS Telegraaf 04.03.2013 Een voormalige zakenpartner van SNS Reaal is afgelopen jaar gechanteerd en bedreigd door voormalig SNS-directielid Buck G. en zijn medeverdachten. Zakenpartner SNS bedreigd Telegraaf 04.03.2013 Een voormalige zakenpartner van SNS Reaal is afgelopen jaar gechanteerd en bedreigd door voormalig SNS-directielid Buck G. en zijn medeverdachten.  Lees verder Zie ook:

‘SNS bood klokkenluider zwijggeld aan’ Trouw 04.03.2013 SNS Reaal heeft een ingehuurde medewerkster vorig jaar zwijggeld geboden. De vrouw, directeur Hetty van de Laar van het Belgische bedrijf Effix, zou in ruil daarvoor haar mond moeten houden over vermoedens van malversaties bij de SNS-vastgoedtak Property Finance. Dat zegt Van de Laar in een interview met Het Financieele Dagblad van maandag. ‘SNS probeerde klokkenluider fraudezaak om te kopen’› NRC 04.03.2013  Bank en verzekeraar SNS Reaal zou afgelopen zomer meerdere malen zwijggeld hebben aangeboden aan de ingehuurde directrice van de vastgoedtak SNS Property Finance. Dat schrijft zowel het Financieele Dagblad als De Telegraaf vanmorgen. Als tegenprestatie moest Van de Laar haar mond houden over malversaties bij de bank en over sommige SNS-medewerkers, onder wie de vorige maand gearresteerde interim-directeur Buck Groenhof. Het vermoeden is dat hij samen met andere medewerkers miljoenen euro’s heeft weggesluisd en in eigen zak gestoken. Zijn voorlopige hechtenis is inmiddels met een maand verlengd. Daarnaast zijn er nog vijf andere verdachten aangehouden, onder wie de secretaresse van Groenhof. In een reactie tegen de NOS zegt SNS Reaal dat “uit intern onderzoek naar de signalen van mevrouw van de Laar medio 2012 geen grond voor haar beschuldigingen naar voren kwam.” Wel was het aanleiding tot uitbreiding van het onderzoek wat resulteerde in de aangifte tegen een ex-directeur en het op non-actief stellen van enkele externe medewerkers. Topman Rabobank in NRC: banken in gevaar bij opsplitsing NRC 02.03.2013 Als minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) zijn plannen om banken op te splitsen doorzet, komt het voorbestaan van de grote Nederlandse banken in gevaar. Dat zegt bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank in een interview met NRC Handelsblad. Hij waarschuwt dat Nederland “niet te stoer moet doen”. Lees verder Oud-directielid vastgoedtak SNS zit langer vast Trouw  01.03.2013 Voormalig directielid Buck G. van vastgoedtak Property Finance van SNS Reaal zit nog zeker een maand vast. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Utrecht vrijdag besloten. Zijn secretaresse kwam vanwege persoonlijke omstandigheden eerder al vrij. Zij is nog wel verdacht. Beursnotering SNS Reaal op 27 maart beëindigd Trouw 28.02.2013 De beursnotering van de genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal komt op 27 maart te vervallen. Dat heeft beursbedrijf NYSE Euronext donderdag bekendgemaakt. Kamer stemt in met staatsgarantie aan DNB Trouw 28.02.2013 Een ruime Kamermeerderheid zal donderdag instemmen met een constructie waarbij de Staat een garantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank verleent en daarvoor in ruil de komende jaren in totaal 3,2 miljard euro aan winstafdracht krijgt. De regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks zijn voor. Staatsgarantie aan DNB Telegraaf 28.02.2013 Een ruime Kamermeerderheid heeft donderdag ingestemd met een constructie waarbij de Staat een garantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank verleent en daarvoor in ruil de komende jaren in totaal 3,2 miljard euro aan winstafdracht krijgt. De regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks, SGP en 50PLUS zijn voor. Dijsselbloem: DNB-regeling geen boekhoudkundige truc

VK 27.02.2013 Ook voorgaande jaren keerde De Nederlandse Bank miljarden winst uit aan het Rijk.  Wel nieuw is dat het kabinet er nu voor kiest een garantie te bieden voor de risico’s van het lenen aan noodlijdende landen. Dat zei minister Dijsselbloem vandaag in de Tweede Kamer. De minister: ‘Een afzonderlijke extra buffer voor tijden van crisis.’ Een meerderheid van de Tweede Kamer accepteerde die uitleg.

Lees ook Kamer accepteert ‘meevaller’ Dijsselbloem – 27/02/13 Lees ook Hoorzitting DNB-garantie: ‘Dit heeft een hoog vestzak- broekzakgehalte’ – 25/02/13 Kamer staat achter garantie van staat aan DNB – ‘boekhoudtruc’› NRC 27.02.2013 De Tweede Kamer geeft het kabinet groen licht voor de garantieverlening aan De Nederlandsche Bank (DNB), wat de staat een miljardenmeevaller oplevert. Dat bleek vandaag tijdens het debat over de kwestie met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA), meldt persdienst Novum. Genomineerd voor De Tegel: reconstructie bankiersdrama SNS Reaal NRC 25.02.2013 Het nationaliseren van SNS Reaal wordt niet teruggedraaid, heeft de Raad van State zojuist bepaald. Eerder vandaag werd bekend dat een reconstructie van het bankiersdrama bij SNS Reaal uit NRC Handelsblad genomineerd is voor de journalistieke prijs De Tegel in de categorie nieuws. Lees hier de volledige reconstructie terug. Lees verder Hoorzitting DNB-garantie: ‘Dit heeft een hoog vestzak- broekzakgehalte’

VK 25.02.2013 Diverse experts gaven dinsdagmiddag tijdens een hoorzitting hun visie op de garantie die minister Dijsselbloem van Financiën aan De Nederlandsche Bank heeft gegeven. Hoogleraar monetaire economie en oud-directielid van DNB Lex Hoogduin noemde de maatregel ‘creatief boekhouden’ waar ‘de geur van een truc’ omheen hangt. Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer sprak over ‘een hoog vestzak- broekzakgehalte’.

Lees ook Welke risico’s kleven aan de miljardengarantie aan DNB? – 19/02/13 Lees ook Rekenkamer buigt zich over Dijsselbloems meevaller – 19/02/13 Raad van State: nationalisatie SNS blijft overeind Trouw 25.02.2013 De nationalisatie van SNS blijft overeind. Dat oordeelde de Raad van State (RvS) vandaag. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem mocht de aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers onteigenen. Alleen de onteigening van toekomstige vorderingen kon niet door de beugel, aldus de RvS. Nationalisatie SNS blijft overeind Telegraaf 25.02.2013 De onteigening van SNS door de Nederlandse staat blijft overeind. Dat heeft de Raad van State zojuist bepaald. Een groep van ruim zevenhonderd beleggers had beroep aangetekend tegen de nationalisatie omdat ze daardoor hun geld kwijt zijn. Raad van State: nationalisatie SNS blijft overeind Elsevier 25.02.2013 De nationalisatie van bank en verzekeraar SNS REAAL blijft overeind, zo heeft de Raad van State maandag bepaald. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) mocht de aandeelhouders en de achtergestelde schuldeisers onteigenen. De onteigening van toekomstige vorderingen kon niet door de beugel, blijkt maandag uit een uitspraak van de Raad van State. Volgens de Raad kon SNS Bank niet op eigen kracht haar kapitaaltekort oplossen. Raad van State houdt nationalisatie SNS Reaal (grotendeels) in stand NRC 25.02.2013  Het nationaliseren van SNS Reaal wordt niet teruggedraaid, ondanks het beroep dat honderden gedupeerden er onlangs tegen aantekenden. De Raad van State liet zojuist weten dat de onteigening overeind blijft. Er zijn wel kanttekeningen. Lees verder Raad van State doet uitspraak over SNS

Trouw 25.02.2013 De Raad van State doet maandag om 16.00 uur uitspraak in de zaak rond de nationalisering van SNS Reaal. Een groot aantal beleggers en organisaties, waaronder de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), heeft beroep aangetekend tegen het onteigeningsbesluit door de Nederlandse staat. Zij vinden dat de rekening onterecht bij hen is terechtgekomen.

Lees ook: Brussel tijdelijk akkoord met redding SNS – 22/02/13 Kamer houdt hoorzitting over meevaller Trouw 22.02.2013 De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de meevaller die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vorige week bekendmaakte. Het gaat om een bedrag van ruim 800 miljoen euro per jaar. Hij is het gevolg van een garantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank. DNB keert de winst die zij maakt op leningen en obligaties aan Zuid-Europese landen, uit aan de Staat. Kamer houdt hoorzitting over meevaller NU 22.02.2013 DEN HAAG – De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de meevaller die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vorige week bekendmaakte. Het gaat om een bedrag van ruim 800 miljoen euro per jaar. Hoorzitting over meevaller Telegraaf 22.02.2013   De Tweede Kamer houdt maandag een hoorzitting over de meevaller die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vorige week bekendmaakte. Het gaat om een bedrag van ruim 800 miljoen euro per jaar. Hij is het gevolg van een garantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank. DNB keert de winst die zij maakt op leningen en obligaties aan Zuid-Europese landen, uit aan de Staat. Gerelateerde artikelen; 18-02: ’Meevaller’ van Dijsselbloem kent ook risico’s 16-02: ‘Vraagtekens bij meevaller’ 15-02: Meevaller door garantie ‘Garantie DNB is formalisering praktijk’ NU 22.02.2013  De garantie van de staat aan De Nederlandsche Bank (DNB) is een formalisering van de al bestaande praktijk dat de staat als enig aandeelhouder van de centrale bank opdraait voor mogelijke verliezen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vrijdag in een antwoord op Tweede Kamervragen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: DNB Jeroen Dijsselbloem Dijsselbloem: garantie DNB is formalisering van praktijk NRC 22.02.2013 De garantie van de staat aan De Nederlandsche Bank (DNB) is een formalisering van de al bestaande praktijk dat de staat als enig aandeelhouder van de centrale bank opdraait voor mogelijke verliezen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag in een antwoord op Tweede Kamervragen. Lees verder Lees meer; 16 FEB Miljardenmeevaller wekt argwaan bij CDA en ChristenUnieBINNENLAND 15 FEB Miljardenmeevaller voor de schatkist dankzij DNBECONOMIE 12 FEB Britse bankier ontvangt ‘bescheiden vergoeding’ van 2 miljoen euroCARRIÈRE 1 FEB Staat nationaliseert SNS Reaal – kosten 3,7 miljardECONOMIE 3 JAN Weinig dividend, hoge rentelasten – bankensteun kost staat 193 miljoenECONOMIE Brussel tijdelijk akkoord met redding SNS

Trouw 22.02.2013 De Europese Commissie (EC) heeft ‘tijdelijke goedkeuring’ gegeven voor de reddingssteun aan SNS. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. Volgens Brussel is de steun noodzakelijk om de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel te beschermen.

Brussel keurt redding SNS Reaal tijdelijk goed Telegraaf 22.02,2013 De Europese Commissie heeft de redding van SNS Reaal door de Nederlandse overheid tijdelijk goedgekeurd. Europese Commissie keurt nationalisatie SNS voorlopig goed NRC 22.02.2013  De Europese Commissie gaat voorlopig akkoord met de nationalisatie van SNS Reaal. Nederland moet wel binnen zes maanden met een plan komen om SNS te herstructureren. Op basis van dat plan neemt de commissie een definitief besluit. Een overname is ook aan regels gebonden, zegt Kalse. Ook de Raad van State buigt zich over de overname, zo werd vorige week bekend. Zo’n 700 gedupeerden hebben bij de hoogste bestuursrechter van Nederland beroep aangetekend tegen de onteigening van SNS.  Lees verder SNS-baas krijgt acht ton Telegraaf 22.02.2013 De nieuwe topman van SNS Reaal, Gerard van Olphen, incasseert voor zijn vertrek bij Achmea €827.000. Dat staat gelijk aan één jaarsalaris, exclusief pensioenbijdrage en bonussen. Tegelijkertijd laat hij nog een klein vermogen liggen bij zijn vertrek bij zijn vorige werkgever, verzekeringsconcern Achmea. Lees alle details vandaag in De Telegraaf Gerelateerde artikelen; 11-02: Dijsselbloem pleit voor soberder cao banken 11-02:Salarissen banken op schop 07-02: Bestuursvoorzitter SNS houdt ’te hoge’ beloning 06-02: PvdA legt zich neer bij SNS-loon 06-02: Minister: salaris verdedigbaar 06-02: ‘Bankiers achter de tralies’ Beoogde topman Hamers jongste ooit van ING Telegraaf 22.02.2013 De 46-jarige Ralph Hamers wordt de nieuwe topman van bank en verzekeraar ING, als aandeelhouders zijn benoeming goedkeuren. Hamers zou de jongste topman ooit worden in de geschiedenis van de bank en verzekeraar. GERELATEERDE ARTIKELEN; 22-02: ING wil Hamers als nieuwe topman 22-02: ‘Ralph Hamers opvolger Hommen bij ING’ 14-02: ING slijt belang in Koreaanse branchegenoot 13-02: ‘Meeste banken investeren in kernwapenmakers’ 13-02: ING snijdt dieper in bankbedrijf Nederland Ralph Hamers moet nieuwe topman ING worden Elsevier 22.02.2013 ING wil Ralph Hamers benoemen als nieuwe topman en opvolger van Jan Hommen. Hamers is op dit moment nog topman van ING België. Hij moet op 1 oktober het roer definitief overnemen. Dat meldt de bank en verzekeraar vrijdag. Hommen was sinds 2005 lid van de raad van commissarissen van ING en werd daar in 2008 voorzitter van. In 2009 verving hij Michel Tilmant als bestuursvoorzitter. De Belg verliet ING wegens ‘buitengewone ontwikkelingen in de laatste paar maanden en zijn persoonlijke conditie’. Zijn vertrek volgde kort op een tweede kapitaalinjectie door de Nederlandse staat. zie ook;

Ralph Hamers nieuwe topman ING› NRC 22.02.2013 Ralph Hamers wordt de nieuwe topman van ING. De 46-jarige topman van ING België volgt Jan Hommen per 1 oktober op. Jan Hommen zou in mei aftreden, maar blijft nog enkele maanden aan om Hamers in te werken. Dat maakte ING vandaag bekend, meldt persdienst Novum. Schandaal SNS breidt zich uit Telegraaf 21.02.2013 De fraude bij de genationaliseerde bank-verzekeraar SNS Reaal vertoont opvallend veel overeenkomsten met de grootste fraudezaak in de Nederlandse geschiedenis: de vastgoedfraude. Hoofdverdachte Buck G. lijkt de macht bij de vastgoedpoot van SNS te hebben gegrepen om zichzelf vervolgens te verrijken. Lees verder in De Telegraaf van vandaag. Gerelateerde artikelen: 18-02: Nieuwe verdachten SNS 15-02: Voorarrest Buck G. verlengd 13-02: Voormalig SNS-directeur Buck G. opgepakt 13-02: SNS doet aangifte tegen voormalig bestuurder 13-02: Onderzoek fraude bij bank SNS Reaal Fraudeschandaal SNS REAAL breidt zich uit Elsevier 21.02.2013 De fraude bij de genationaliseerde bank-verzekeraar SNS REAAL breidt zich uit. Hoofdverdachte van de fraude Buck G. lijkt de macht bij de vastgoedpoot van SNS te hebben gegrepen om zichzelf te verrijken. Dat schrijft De Telegraaf donderdag. SNS REAAL verdenkt vijf medewerkers van vastgoedtak Property Finance van betrokkenheid bij de illegale handelingen van de vorige week gearresteerde ex-directeur Buck G. In totaal worden elf bankiers verdacht van fraude. ‘Meer medewerkers opgepakte SNS-directeur betrokken bij fraude’ NRC 21.02.2013 SNS Reaal heeft opnieuw medewerkers van de ‘giftige’ vastgoedtak Property Finance aangewezen als mogelijke betrokkenen bij oplichting en witwasserij. Ze zouden hebben samengewerkt met de vorige week gearresteerde ex-directeur Buck Groenhof. Vorige week zette de bank al enkele naaste medewerkers van Groenhof op non-actief. Volgens De Telegraaf zijn er nu elf verdachten binnen een groep bankiers die zichzelf zou hebben verrijkt. Ging er aan de vlucht van Van Keulen een heksenjacht vooraf? VK 20.02.2013 Sjoerd van Keulen, oud-CEO van SNS, is in het buitenland ondergedoken na ernstige bedreigingen. Ging er aan zijn vlucht een heksenjacht vooraf? SNS Reaal wordt op vrijdag 1 februari 2013 genationaliseerd. De aankoop in 2006 van Property Finance door Van Keulen doet SNS zeven jaar later de das om. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie spreekt premier Rutte op de dag van de nationalisering over ‘mismanagement’ en ‘grote blunders’ die zijn begaan door SNS-bankiers. Brandt Corstius heeft geen spijt van actie tegen SNS-topman – en gaat door NRC 20.02.2013 Journalist Jelle Brandt Corstius riep lezers op zijn blog op voormalig SNS-topman Sjoerd van Keulen “net zo lang lastig te vallen” tot hij zijn bonus zou terugstorten. Nu zou Van Keulen zijn ondergedoken. Heeft Brandt Corstius spijt? Nee,blogt hij, helaas gaat de discussie nu alleen nog over de toon van het debat. Maar hij gaat door met zijn actie. Brandt Corstius maakte zich op 2 februari in een blog boos over het feit dat Van Keulen, verantwoordelijk voor de fatale vastgoedbeleggingen die uiteindelijk vorige maand tot de nationalisatie van SNS Reaal zouden leiden, zijn riante salarissen en bonussen uit die jaren kon behouden. Lees verder Fortis informeerde beleggers onvoldoende Trouw 20.02.2013 De voormalige top van het inmiddels opgeknipte en genationaliseerde bankbedrijf Fortis heeft de beleggers onvoldoende en te laat geïnformeerd over de blootstelling van Fortis aan de Amerikaanse huizencrisis. Dat stelde het Openbaar Ministerie (OM) in Brussel woensdag. Het parket wil dat zeven voormalige topmannen strafrechtelijk vervolgd worden en heeft de zaak doorverwezen naar de rechtbank. Verwant nieuws;

Voormalige bestuurders Fortis riskeren vijf jaar cel NRC 20.02.2013 Zeven voormalige bestuurders van Fortis riskeren tot vijf jaar cel en een boete. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Brussel medegedeeld op een persconferentie, melden Belgische media. Gisteren werd al bekend dat de zeven bestuurders worden vervolgd omdat ze de aandeelhouders zouden hebben misleid. Lees verder Lees meer: 2012 Rechter: directie Fortis heeft beleggers misleid – ‘spectaculaire uitspraak’ECONOMIE 2011 Bos: Belgen vertelden niets over FortisBINNENLAND 2011 Rabotopman: DNB greep bij Fortis veel te laat inBINNENLAND Fortis-top wordt vervolgd Telegraaf 19.02.2013  De voormalige top van het vijf jaar geleden door hoogmoed ingestorte Fortis-concern zal worden vervolgd voor het misleiden van aandeelhouders. Gerelateerde artikelen; 24-01:  Immuniteit voor DNB en Nederlandse Staat bevestigd 12-01:  Ex-topman Fortis ontving bonus van €1 miljoen 13-12:  Votron krijgt nul op rekest  in Fortis-zaak Dijsselbloem maakte de meevaller vrijdag bekend Rekenkamer onderzoekt meevaller van 3,2 miljard euro Elsevier 19.02.2013 De Algemene Rekenkamer onderzoekt de staatsgarantie van 5,7 miljard euro aan De Nederlandsche Bank (DNB). Die garantie maakt het mogelijk dat DNB winst op leningen uitkeert aan de staat, wat de overheid een meevaller oplevert van 3,2 miljard euro. Een woordvoerder van de Rekenkamer bevestigt het onderzoek naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad. zie ook;

‘Voormalig SNS-topman Van Keulen vlucht naar buitenland’ Trouw 18.02.2013  Voormalig topman van de genationaliseerde bank-verzekeraar SNS Reaal Sjoerd van Keulen is na bedreigingen uitgeweken naar het buitenland. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. Hij zou er beter aan doen zich enkele weken niet in Nederland te vertonen. Ex-topman SNS ondergedoken na bedreigingen Elsevier 18.02.2013 De voormalige bestuursvoorzitter van SNS REAAL, Sjoerd van Keulen, is ondergedoken op een onbekend adres in het buitenland. De politie zou hem dat advies hebben gegeven na enkele serieuze bedreigingen. Dat meldt RTL Nieuws maandag. Van Keulen heeft het advies gekregen om zeker een aantal weken ‘te verdwijnen’. De bedreigingen begonnen begin deze maand toen alle aandeelhouders van SNS REAAL door de Nederlandse staat werden onteigend. zie ook;

Voormalig topman SNS duikt onder na dreigementen NU 18.02.2013 De voormalig topman van SNS Reaal, Sjoerd van Keulen, is gevlucht naar het buitenland omdat hij ernstig bedreigd wordt. Dat meldt RTL Nieuws maandag op basis van bronnen rondom de gevallen topman. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: SNS Sjoerd van Keulen ‘Oud-topman SNS Reaal Sjoerd van Keulen ondergedoken in buitenland’ NRC 18.02.2013  Sjoerd van Keulen, de oud-topman van SNS onder wiens leiding de bank de ‘giftige’ vastgoeddochter kocht, is ondergedoken. VolgensRTL Nieuws zijn ernstige bedreigingen geuit. Van Keulen groeide na het debacle van SNS Reaal al gauw uit tot de nationale kop van jut. Hij heeft nu het advies gekregen om “een aantal weken weg te blijven” en is dan ook naar het buitenland vertrokken. De 67-jarige Van Keulen werd onder meer door een campagne van presentator en journalist Jelle Corstius opgeroepen zijn bonussen ter waarde van 1,8 miljoen euro terug te geven.  Ook de politiek bemoeide zich hiermee. Van Keulen trok zich vanwege de ontstane commotie eerder deze maand terug als voorzitter bij Holland Financial Centre.  Lees een reconstructie uit NRC Handelsblad van hoe het misging bij SNS. Lees verder ‘Oud-topman SNS ondergedoken’ NOS 18.02.2013 Oud-topman Sjoerd van Keulen van SNS Reaal is ondergedoken in het buitenland, meldt RTL Nieuws. Hij zou van de politie het advies hebben gekregen om zeker een aantal weken weg te blijven vanwege ernstige bedreigingen. Veel mensen zien Van Keulen als de hoofdschuldige van het SNS-debacle. Bekijk ook…

‘Nieuwe verdachten SNS-fraude’ NOS 18.02. 2013  Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw drie SNS-managers aangemerkt als verdachte. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen binnen het OM. Volgens de krant wordt het onderzoek naar fraude bij de vastgoedtak van SNS Reaal verder uitgebreid. Bekijk ook…

Nieuwe verdachten SNS Telegraaf 18.02.2013 Het Openbaar Ministerie keert de vastgoedtak van SNS Reaal helemaal binnenstebuiten. ‘SNS-bankiers verdacht van omkoping en fraude’ Elsevier 18.02.2013  Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek naar fraude binnen SNS REAAL uitgebreid. Drie inmiddels geschorste interim-managers van SNS Property Finance zijn aangemerkt als verdachte. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan De Telegraaf. Vorige week werden voormalig directeur Buck G. en zijn financiële rechterhand Angelique S. gearresteerd. Naar verwachting zullen er nog meer arrestaties worden verricht. zie ook;

‘Drie managers SNS verdacht van georganiseerde fraude’

 NRC 18.02.2013 In het fraudeonderzoek naar de vastgoedtak bij SNS Reaal zijn drie inmiddels geschorste interim-managers aangemerkt als verdachte. Justitie verdenkt hen net als voormalig interim-topman Buck Groenhof van berokkenheid bij omkoping, oplichting en witwassen.

De verwachting is dat er meer arrestaties volgen, schrijft De Telegraaf maandag op basis van ingewijden. De managers werkten net als Groenhof bij de vastgoedtak, SNS Property Finance. Groenhof en zijn voormalige assistent Angelique S. werden dinsdag opgepakt. Begin deze maand werd SNS voor 3,7 miljard euro genationaliseerd omdat de verliezen bij Property Finance te groot werden.

Nederlandse banken: ‘Sector draagt wel degelijk bij aan financiële educatie’ VK 16.02.2013 De Nederlandse Vereniging van Banken is verbolgen over de suggestie die door de Tweede Kamer is gewekt dat banken onvoldoende bijdragen aan financiële educatie voor jongeren. Dat schrijft de NVB in een reactie op het Tweede Kamerdebat over het rapport van de commissie-De Wit over de aanpak van de bankencrisis. ‘De suggestie gaat voorbij aan de jarenlange inspanningen en financiële investering vanuit de bankensector.’ De bankensector kreeg veel kritiek te verduren in het debat over het rapport van de commissie-De Wit. Banken zouden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet nemen, meenden sommige Kamerleden. Minister Dijsselbloem sprak schande van het feit dat de banken een ‘bescheiden bijdrage’ aan de Stichting Wijzer in Geldzaken nog niet zouden hebben betaald. Onacceptabel, onbegrijpelijk en onbestaanbaar, aldus Dijsselbloem.

 
Seksbaron winnaar SNS-debacle

Telegraaf 16.02.2013  De Zeeuwse pornokoning Gerard Cok staat op het punt om het Spaanse seniorencomplex La Ciguena met gepensioneerde Nederlandse bewoners te kopen van de recent genationaliseerde bank-verzekeraar SNS Reaal. ‘FNV geen belegger in SNS Reaal’ Trouw 15.02.2013  FNV is geen belegger die een zak geld in SNS Reaal heeft gestoken om een hoog rendement te behalen. Dat stelde advocaat Smit van de vakcentrale vrijdag bij de Raad van State. ‘Alles gedaan om onteigening SNS af te wenden’

Trouw 15.02.2013  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft alles gedaan om nationalisatie van SNS Reaal te voorkomen, maar er was geen andere weg. Dat stelde landsadvocaat Eric Daalder vrijdag bij de Raad van State.

‘Dijsselbloem greep vier maanden te laat in bij SNS’ Trouw 15.02.2013  Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) had vier maanden eerder moeten ingrijpen bij SNS Reaal. Dat stelde Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) vrijdag voor de Raad van State, waar hij optrad namens twee gedupeerde beleggers. ‘Geen noodzaak onteigening obligatiehouders’ Trouw 15.02.2013  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is zijn boekje te buiten gegaan door ook de achtergestelde obligatiehouders van SNS Reaal te onteigenen. Dat betoogde advocaat ’t Hart vrijdag namens Hof Hoorneman Bankiers bij de Raad van State. Advocaat beleggers: geen wettelijke basis onteigening SNS Trouw 15.02.2013  Voor belangrijke onderdelen van het besluit van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) om SNS Reaal te nationaliseren, bestond geen wettelijke basis. Dat stelde advocaat Pieter van der Korst vrijdag namens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) tegenover de Raad van State (RVS). VEB: geen grond voor onteigening claims SNS Reaal NRC 15.02.2013 Voor de bewering van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) dat bij de onteigening van SNS Reaal ook eventuele schadeclaims van beleggers zijn onteigend bestaat geen wettelijke grond. Dat heeft de advocaat van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vanochtend gezegd tijdens de zitting over de onteigening van de Raad van State. De Raad van State houdt vandaag de hele dag een zitting waar alle ruim zevenhonderd bezwaarmakers tegen het onteigeningsbesluit aan het woord komen. Lees verder ‘Beleggers bloeden voor papieren verliezen SNS’ Trouw 15.02.2013  De achtergestelde obligatiehouders van SNS Reaal moeten bloeden voor papieren verliezen, waarvan de omvang op zijn minst omstreden is. Dat stelde advocaat William Schonewille die optreedt namens verscheidene benadeelde partijen, vrijdag bij de Raad van State (RVS). Raad van State buigt zich over nationalisatie SNS Reaal NRC 15.02.2013 De Raad van State kijkt vanaf vandaag naar de kwestie-SNS. Zo’n 700 gedupeerden hebben bij de hoogste bestuursrechter van Nederland beroep aangetekend tegen de onteigening van SNS. De nationalisatie ongedaan maken is volgens juristen een bijna onmogelijke exercitie. Duidelijkheid over winstafdracht DNB RO 15.02.2013 De minister van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben gezamenlijk vastgesteld hoe risico’s op de balans van DNB die voortvloeien uit de steunoperaties van het Europese Stelsel van Centrale Banken, het beste kunnen worden geadresseerd. Het kabinet verleent een garantie aan DNB ter grootte van maximaal € 5,7 miljard. Met de garantie wordt het buffervermogen van DNB versterkt. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën. Zie ook;

SNS-top probeerde kritisch rapport af te zwakken bij Financiën NU 14.02.2013 AMSTERDAM – De top van SNS Reaal had ernstige bedenkingen bij de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de omvang van de problemen bij zijn vastgoedfinancieringtak, SNS Property Finance. Dat blijkt uit een brief die het bedrijf medio januari aan het ministerie van Financiën stuurde, en die RTLZ donderdag heeft gepubliceerd op zijn website. Uit het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Cushman & Wakefield (C&W) in opdracht van het ministerie van Financiën, bleek dat Property Finance nog veel hogere afwaarderingen te wachten stonden dan waar SNS zelf van uitging. CDA wil code banken aanscherpen Trouw 14.02.2013 Het CDA wil dat de code banken, waarin het belang van de klant centraal wordt gesteld, verder wordt aangescherpt. CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum zal dat donderdag voorstellen in het Kamerdebat over het eindrapport van de commissie-De Wit, die onderzoek deed naar het kabinetsingrijpen tijdens de kredietcrisis eind 2008 en begin 2009. Dijsselbloem opnieuw fel over bankencao’s Trouw 14.02.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft in de Tweede Kamer opnieuw harde kritiek geleverd op de in zijn ogen te royale cao-salarissen in de financiële sector. In de sector wordt veel meer verdiend dan in andere sectoren en dat is onbegrijpelijk en ‘slecht verteerbaar’, aldus de minister. Dijsselbloem opnieuw fel over bankencao’s NU 14.02.2013  Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft in de Tweede Kamer opnieuw harde kritiek geleverd op de in zijn ogen te royale cao-salarissen in de financiële sector. Banken hoeven van Dijsselbloem niet per se kleiner Trouw 14.02.2013 De grote Nederlandse banken hoeven niet per se kleiner te worden. Belangrijker is dat ze de risico’s van het bankieren beter onder controle brengen. Rabobank is niet het braafste jongetje van de klas’

VK 14.02.2013 De Rabobank blijkt te beschikken over inventieve trucjes, schrijft ondernemer Erik de Vlieger. ‘Ik doe een oproep aan minister Dijsselbloem om aan de bel te trekken voor het (weer) te laat is.’

Dijsselbloem: Rekenkamer mag kijken bij DNB Trouw 14.02.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil dat de Algemene Rekenkamer de bevoegdheid krijgt om te bekijken of het toezicht dat De Nederlandsche Bank uitoefent doelmatig en doeltreffend is. Hij zal waarschijnlijk bij de Kamer een noodwet indienen om dat te regelen. SP: DNB moet falen toegeven Trouw 14.02.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) zou moeten toegeven dat het toezicht op de Nederlandse bankensector heeft gefaald. SP-Kamerlid Arnold Merkies zei dat donderdag in het debat over het eindrapport van de commissie-De Wit, die onderzoek deed naar het kabinetsingrijpen tijdens de kredietcrisis eind 2008 en begin 2009. ‘Banken hoeven niet kleiner’ Telegraaf 14.02.2013  De grote Nederlandse banken hoeven niet per se kleiner te worden. Belangrijker is dat ze de risico’s van het bankieren beter onder controle brengen. PvdA: niet toegeven aan bankenlobby Trouw 14.02.2013  De politiek moet niet toegeven aan de lobby’s van de financiële sector maar doorpakken met het veranderen van de sector. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zei dat donderdag in het debat over het eindrapport van de commissie-De Wit, die onderzoek deed naar het kabinetsingrijpen tijdens de kredietcrisis eind 2008 en begin 2009. ‘Niet toegeven aan bankenlobby’ NU 14.02.2013 De politiek moet niet toegeven aan de lobby’s van de financiële sector maar doorpakken met het veranderen van de sector. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zei dat donderdag in het debat over het eindrapport van de commissie-De Wit, die onderzoek deed naar het kabinetsingrijpen tijdens de kredietcrisis eind 2008 en begin 2009. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Commissie-De Wit Kredietcrisis In heel veel eigenaren van huizen schuilt een Sjoerd van Keulen

 Trouw 13.02.2013 De oorzaak van onze ellende heeft weer een gezicht. Sjoerd van Keulen heet hij dit keer. Hij in zijn eentje zorgde voor de val van SNS Bank, hij verdiende, nu we nog eens terugkijken, al jaren veel te veel bonussen en door hem moet de belastingbetaler nu dokken voor de redding van zijn bank.

Voormalig directielid SNS Property Finance gearresteerd NRC 13.02.2013 Justitie heeft gisteren voormalig directielid Buck Groenhof van SNS Property Finance gearresteerd op verdenking van onder meer oplichting en witwassen. Dat bevestigt zijn advocaat Jerry Hoff aan NRC. Ook Groenhofs voormalige assistente bij de bank en verzekeraar is opgepakt en zit vast. SNS doet aangifte tegen directeur van vastgoedtak Property Finance NRC 13.02.2013 SNS Reaal heeft aangifte gedaan tegen Buck Groenhof, die directielid was van Property Finance. Bij die vastgoedtak ontstonden de problemen die uiteindelijk leidden tot de nationalisatie, begin deze maand. SNS beschuldigt Groenhof van mogelijke belangenverstrengeling. Dat bevestigt een woordvoerder van SNS vanochtend aan persbureau Novum. In november berichtte het FD al over een mogelijk aangifte tegen de in oktober afgetreden interim-manager. De vijf op non-actief gezette medewerkers waren allen werkzaam op de afdeling van de vastgoedafdeling die zich bezighield met probleemleningen. Ze zouden allen nauw verbonden zijn met Groenhof. Volgens De Telegraaf is een van de medewerkers inmiddels zelf opgestapt. Potentiële koper voor SNS-onderdeel  Trouw 13.02.2013 Voor één van de 11 onderdelen van het genationaliseerde SNS Reaal is een potentiële koper gevonden. Ondernemer Michiel Muller is in de markt voor Route Mobiel. Dat meldt BNR. Ondernemer Muller richtte in 2004 samen met Marc Schöder pechhulpverleningsdienst Route Mobiel op. In 2006 nam SNS Reaal het bedrijf over. Zalm pleit voor einde prijsleiderschapsverbod Trouw 13.02.2013 Ook Gerrit Zalm, topman van ABN AMRO, wil dat er weer een gezonde concurrentie ontstaat op de Nederlandse hypothekenmarkt. Het zogeheten prijsleiderschapsverbod van zijn bank moet daarvoor wel worden opgeheven, zei Zalm woensdag bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. Klaas Knot: ‘DNB zal nooit volledig kunnen beantwoorden aan de eisen van transparantie’

VK 12.02.2013 De vertrouwenscrisis stelt ook De Nederlandsche Bank voor een grote uitdaging, zegt president van DNB Klaas Knot tijdens de Machiavelli-lezing. ‘Want hoe om te gaan met het aangeslagen vertrouwen in instituten als het onze?’

‘Concurrentie banken’ Telegraaf 12.02.2013 De Tweede Kamer wil dat er meer concurrentie komt in de Nederlandse bankensector. De Kamer heeft dinsdag een motie van D66 en VVD aangenomen die het kabinet vraagt voor de zomer voorstellen te formuleren die de concurrentie gaan vergroten. Kamer wil meer concurrentie tussen banken Trouw 12.02.2013 De Tweede Kamer wil dat er meer concurrentie komt in de Nederlandse bankensector. De Kamer heeft dinsdag een motie van D66 en VVD aangenomen die het kabinet vraagt voor de zomer voorstellen te formuleren die de concurrentie gaan vergroten. Kamer wil meer concurrentie tussen banken NU 12.02.2013 DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat er meer concurrentie komt in de Nederlandse bankensector.  De Kamer heeft dinsdag een motie van D66 en VVD aangenomen die het kabinet vraagt voor de zomer voorstellen te formuleren die de concurrentie gaan vergroten. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Banken SNS Reaal komt niet donderdag, maar pas in april met de jaarcijfers NRC 12.02.2013  SNS Reaal publiceert de jaarcijfers niet aanstaande donderdag, zoals eigenlijk gepland was. De genationaliseerde bank komt pas op 18 april met de jaarcijfers en het jaarverslag over 2012, meldt de NOS. De crisis in de Griekse bouwsector is in november vorig jaar nog verder verdiept. De totale bouwproductie ging die maand met twee derde omlaag in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Griekse bureau voor de statistiek Elstat dinsdag. Ruim 400 bezwaren tegen nationalisatie SNS Telegraaf 12.02.2013 De Raad van State heeft in totaal ruim 400 reacties ontvangen van gedupeerde beleggers die in beroep willen tegen de nationalisatie van SNS Reaal. De deadline om een beroepschrift in te dienen is inmiddels verstreken, meldde de Raad dinsdag. GERELATEERDE ARTIKELEN; 12-02: Toch handel in SNS vandaag 11-02: ‘DNB wilde in oktober al oplossing SNS’ 11-02: Ook FNV in beroep tegen nationalisatie SNS 07-02: Wellink geeft geen commentaar op SNS Reaal 07-02: ‘ABN Amro mede schuldig aan SNS-drama’ ‘Honderden gaan in beroep tegen nationalisatie SNS’ Trouw 12.02.2013 De Raad van State heeft in totaal ruim vierhonderd reacties ontvangen van gedupeerde beleggers die in beroep willen tegen de nationalisatie van SNS Reaal. De deadline om een beroepschrift in te dienen is inmiddels verstreken, meldde de Raad dinsdag. ‘Beleggers SNS willen schade claimen’ Trouw 12.02.2013 Beleggers in aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal protesteren tegen de aankondiging van minister Dijsselbloem dat ze geen schadeclaims kunnen indienen wegens wanbeleid. De beleggers stappen naar de Raad van State, meldt het FD vandaag. ‘DNB wilde in oktober al oplossing SNS’

Trouw 11.02.2012 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in oktober van vorig jaar al aangedrongen op een snelle ingreep bij SNS Reaal. Dat meldde RTL Nieuws maandag op basis van een geheime brief die het in handen heeft.

SNS Reaal stelt publicatie jaarcijfers uit Trouw 11.02.2012 SNS Reaal stelt de publicatie van de jaarcijfers uit tot donderdag 18 april 2013. Dat meldde de genationaliseerde bank en verzekeraar maandag. Eerder zou SNS Reaal de cijfers op donderdag 14 februari bekendmaken. Vertrouwen ondernemers neemt toe ondanks SNS  Trouw 11.02.2012 Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers is in januari licht gestegen ondanks de nationalisatie van SNS. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van de index van TNS Nipo en het FD. Weinig bijval voor idee banken-cao’s open te breken Trouw 11.02.2012 Het pleidooi van minister Dijsselbloem (Financiën) voor een versoberde cao in de bankensector valt niet bij iedereen in goede aarde. De vakbonden vinden dat de cao een zaak is van werknemers en werkgevers. De opvatting van Dijsselbloem wordt daarnaast als hypocriet gezien, vanwege het hoge salaris van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen. Weinig steun voor oproep loonmaatregel bankensector Elsevier 11.02.2013 Vooralsnog is er weinig steun voor de suggestie van minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) om de cao’s in de bankensector open te breken. Vakbond De Unie zegt dat Dijsselbloem van cao-afspraken moet afblijven. Dat zegt vakbondsvoorzitter Reinier Castelein maandag in reactie op de oproep van minister Dijselbloem. Castelein noemt de uitspraak van Dijsselbloem ‘voor een PvdA-minister op het randje van onbehoorlijk bestuur’. ‘Dijsselbloem moet van cao-afspraken afblijven. Daar gaat hij helemaal niet over. Dat zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers.’ Carla Kiburg van FNV Bondgenoten denkt dat Dijsselbloem niet goed weetwaar hij over praat, meldt de NOS. Dijsselbloem pleit voor loonmatiging bij banken  Trouw 11.02.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt dat het wel wat minder kan in cao’s van de bankensector. ‘De beloningen bij de banken zijn behoorlijk ruim, ook voor de gewone bankmedewerkers. Ik vind dat er alle reden is voor een versobering van de cao’s in de bankensector en het moet nu echt gebeuren’. Dat zegt Dijsselbloem maandag in een interview met De Telegraaf. Dijsselbloem: alle salarissen bij banken omlaag Elsevier 11.02.2013  Werknemers van banken moeten allemaal inleveren, niet alleen de top van de bankensector. De cao’s zijn te ruim. ‘Het wordt tijd dat alle werknemers bij banken hun bijdrage leveren.’ Dat zegt minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën maandag in een interview met De Telegraaf. Minister Dijsselbloem wil cao’s banken openbreken NU 11.02.2013 AMSTERDAM – De cao’s in alle lagen van de bankensector moeten worden opengebroken. “De cao’s bij banken zijn gewoon heel ruim”, zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA). “Het wordt tijd dat alle werknemers bij banken hun bijdrage leveren”, aldus Dijsselbloem maandag in een interview met De Telegraaf. Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, snapt niet “waar Dijsselbloem vandaan komt”, zo zegt hij tegenover de NOS. “Hij bemoeit zich met zaken waar hij niet over gaat”, stelt de vakbondsman. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem Bankensector SNS Reaal Salarissen banken op schop Telegraaf 11.02.2013 Niet alleen in de top maar in alle lagen van de bankensector wordt te veel geld verdiend. Dat stelt minister Dijsselbloem (Financiën) in een interview met deze krant. Gerelateerde artikelen; 10-02: CDA: Roer moet om bij banken 07-02: Bestuursvoorzitter SNS houdt ’te hoge’ beloning 06-02: PvdA legt zich neer bij SNS-loon 05-02: DOSSIER: Ondergang SNS Reaal Dijsselbloem wil dat de cao’s in de bankensector worden versoberd NRC 11.02.2013  De cao’s in alle lagen van de bankensector moeten worden opengebroken. Dat stelt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem – die vandaag voor het eerst de voorzittershamer van de eurogroep hanteert – in een interview met De Telegraaf. CDA: Roer moet om bij banken Telegraaf 10.02.2013  Voordat de overheid SNS Reaal weer kan verkopen, moet er eerst een cultuuromslag plaatsvinden in de bankensector. Dat eist CDA-kamerlid Eddy van Hijum. Volgens hem is anders het risico te groot dat de bank weer in oude fouten vervalt. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gaf in het Kamerdebat over SNS-Reaal juist aan dat hij de aandelen van het genationaliseerde ABN-Amro en SNS-Reaal liefst zo snel mogelijk weer wil verkopen. Van Hijum vindt dat in het huidige klimaat een slecht idee, zo schrijft hij op de site van het CDA. Gerelateerde artikelen; 09-02: Kleine belegger aarzelt na beursdrama’s 09-02: WUZmail: Ongelukkige brief SNS 08-02: VEB begint proces rond SNS Reaal 07-02: Wellink geeft geen commentaar op SNS Reaal 07-02: ‘ABN Amro mede schuldig aan SNS-drama’ 07-02: Bestuursvoorzitter SNS houdt ’te hoge’ beloning 06-02: PvdA legt zich neer bij SNS-loon 06-02: Minister: salaris verdedigbaar 06-02: ‘Staat zou altijd moeten betalen’ 06-02: ‘Waarborgen staatsbank’ CDA pleit voor cultuuromslag in de bankensector Elsevier 10.02.2013 Oppositiepartij CDA roept op tot een cultuuromslag in de bankensector. Die omslag moet plaatshebben voordat de overheid bank en verzekeraar SNS REAAL weer kan verkopen. Dat schrijft CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zondag op de website van de partij. Er is volgens de CDA’er sprake van een breuk in het vertrouwen tussen burger en banken. Ook wil het CDA dat er wordt nagedacht over een snelle beursgang van de huidige staatsbanken. De partij vindt dat eerst duidelijk moet zijn dat de banken niet in hun oude gewoonten vervallen. zie ook:

Banken moeten gesplitst, maar zelf willen ze dat niet

Trouw 09.02.2013 Als banken omvallen, komt dat altijd omdat ze te veel risico’s namen. De belastingbetaler is de dupe. Dat moet ophouden. Er is iets aan te doen. Het nieuws over de nationalisatie van SNS Reaal was nog ver weg, toen ik het bericht las over een Italiaanse zaak. De bank Monte dei Paschi di Siena moest worden gered door de Italiaanse overheid.

Vicepremier Asscher vindt salarisdiscussie SNS niet ‘idioot’ NRC 08.02.2013  Vicepremier Lodewijk Asscher vindt, in tegenstelling tot premier Mark Rutte, de discussie over het salaris van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen niet ‘idioot’. “Het is helemaal geen rare discussie”, zei Asscher tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad. Lees verder  Oud-bestuurder SNS vindt terugvorderen bonussen begrijpelijk Trouw 06.03.2013 Oud-bestuurder van SNS Dick van der Laan vindt het begrijpelijk dat minister Dijsselbloem van Financiën mogelijkheden onderzoekt om de bonussen van de ex-top van SNS Reaal terug te vorderen. Van der Laan zegt dat in een interview met The Post Online. Hij noemt het ‘niet onjuist’ om geld te moeten terugbetalen dat gekregen is voor wat achteraf een onjuiste beslissing bleek. Meer over: SNS Reaal

VEB in beroep tegen nationalisatie SNS REAAL

Elsevier 08.02.2013 De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat in beroep tegen de overname van bank en verzekeraar SNS REAAL door de staat. ‘Een zo’n vergaande inbreuk op het eigendomsrecht van burgers vereist rechterlijke toetsing.’ Dat heeft de beleggersvereniging vrijdag laten weten. De belangenvereniging zegt op te treden voor meer dan duizend beleggers die gedupeerd zijn door de nationalisatie. De VEB vertegenwoordigt naar eigen zeggen duizend gedupeerde beleggers VEB gaat drie procedures voeren tegen nationalisatie SNS NRC 08.02.2013 De beleggersvereniging VEB gaat namens gedupeerde beleggers drie juridische procedures voeren over de nationalisatie van bank en verzekeraar SNS Reaal. De vereniging tekent namens voormalige aandeelhouders van SNS Reaal bezwaar aan tegen de nationalisatie bij de Raad van State. Hoop voor certificaathouders SNS Telegraaf 07.02.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem denkt dat een schadeloosstelling op haar plaats kan zijn voor de spaarders die hun geld in een participatiecertificaat van de SNS hebben gestoken en dat nu kwijt zijn. Gerelateerde artikelen; 05-02: Burgers zorg voor jezelf! 04-02: Nationalisatie SNS: Wat betekent dit voor de concurrentie? Dijsselbloem hekelt ‘heksenjacht’ salaris topman SNS Elsevier 06.02.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) vindt het jaarsalaris van 550.000 euro dat de nieuwe topman van SNS REAAL Gerard van Olphen gaat verdienen ‘verdedigbaar’. Kamerleden van links tot rechts hekelden tijdens het debat het salaris van Van Olphen. Dijsselbloem: eerder ingrijpen bij SNS had niets uitgemaakt NRC 06.02.2013 Eerder ingrijpen bij SNS Reaal was niet voordeliger geweest voor de staat. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vanavond in het debat over de nationalisatie van de bank en verzekeraar. Lees verder ‘Oplossing van Dijsselbloem is naïef’

Trouw 06.02.2013 Hoe is een nieuw SNS-debacle te voorkomen? Minister Dijsselbloem eist dat banken gemakkelijker te splitsen zijn. Experts hebben hun bedenkingen. Minister Dijsselbloem van financiën nationaliseerde SNS Reaal omdat hem geen andere keus werd gelaten. Dat ligt aan de gloednieuwe zogenoemde Interventiewet: die heeft mankementen. Live debat SNS – ‘Maak van nieuwe topman Van Olphen nu geen boeman’
VK 06.02.2013 Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Dijsselbloem (Financiën) over de staatsovername van SNS Reaal. Volkskrant.nl volgt het debat live.

Lees ook Dijsselbloem: salaris SNS-topman verdedigbaar – 06/02/13 Lees ook ‘Rekening SNS was altijd bij Staat gekomen’ – 06/02/13 ‘Rekening SNS was altijd bij Staat gekomen’

Trouw 06.02.2013 Bij elk alternatief voor de nationalisatie van SNS Reaal was de rekening bij de Staat terechtgekomen. In veel varianten was de rekening nog hoger uitgevallen dan nu. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat woensdagavond gezegd in het Tweede Kamerdebat over SNS Reaal.

‘Staat zou altijd moeten betalen’ Telegraaf 06.02.2013 Bij elk alternatief voor de nationalisatie van SNS Reaal was de rekening bij de Staat terechtgekomen. In veel varianten was de rekening nog hoger uitgevallen dan nu. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat woensdagavond gezegd in het Tweede Kamerdebat over SNS Reaal. PvdA accepteert ‘bizar hoge’ salaris SNS-top Trouw 05.02.2013 De PvdA legt zich neer bij het salaris van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt 550.000 euro nog steeds ‘bizar hoog’, maar minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft volgens hem overtuigend aangetoond dat het salaris ‘onvermijdelijk was en in het belang van de spaarder’. Kamer valt massaal over salaris nieuwe SNS-top Trouw 06.02.2013 Vrijwel de gehele Tweede Kamer valt over het salaris van 550.000 euro van de nieuwe SNS-baas Gerard van Olphen. De Kamer vinden dat het omlaag moet, maar hoe is nog niet duidelijk. Premier Mark Rutte deed vragen over het salaris van Van Olphen vrijdag nog af als ‘een idiote discussie’ en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën noemde het bescheiden in vergelijking met de beloning bij andere banken. Kamer valt over salaris SNS-top Telegraaf 06.02.2013 Vrijwel de gehele Tweede Kamer valt over het salaris van 550.000 euro van de nieuwe SNS-baas Gerard van Olphen. De Kamer vinden dat het omlaag moet, maar hoe is nog niet duidelijk. VVD: salarissen bij banken fors omlaag Trouw 06.02.2013 De VVD wil dat de beloning in de bankensector ‘over de hele linie fors omlaag gaat’. Tweede Kamerlid Mark Harbers zei dat woensdag tijdens het debat over de nationalisatie van SNS Reaal. SP eist flinke verlaging salaris nieuwe SNS-topman Trouw 06.02.2013 De SP eist dat het salaris van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen van 550.000 euro flink omlaaggaat. Ook stelt de partij dat de nationalisatie van SNS niet mag leiden tot extra bezuinigingen en dat de banken meer moeten bijdragen aan de redding van SNS. SP-Kamerlid Arnold Merkies zal die voorwaarden woensdag stellen in het Kamerdebat over SNS Reaal. Roep Kamer om balkenendenorm binnen staatsbanken Parlement debatteert over nationalisatie SNS Reaal NU 06.02.2013 DEN HAAG – Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat voor het personeel van banken die in handen van de staat zijn gekomen, de balkenendenorm gaat gelden. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: SNS Reaal Tweede Kamer

Onvrede Kamer over nationalisatie SNS Reaal en salaris nieuwe topman NRC 06.02.2013 De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over de nationalisatie van SNS Reaal. In het Kamerdebat dat vandaag plaatsvindt kreeg minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) een spervuur van vragen over de reddingsoperatie van de bank en verzekeraar. “Wat vorige week is gebeurd, mag nooit meer gebeuren”, zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Lees verder Oppositie valt PvdA aan over salaris SNS-top Elsevier 06.02.2013 De oppositie in de Tweede Kamer heeft woensdag de PvdA aangevallen over het salaris (550.000 euro) van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen. De sociaaldemocraten lieten weten ontevreden te zijn over de hoogte van het salaris, maar willen er geen actie op ondernemen.  In een debat over de nationalisatie van SNS REAAL noemde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer het bedrag ‘bizar hoog’ en ‘eigenlijk ongewenst’, maar liet het daarbij. ‘De contracten zijn getekend,’ motiveerde hij zijn houding, tot onvrede van andere partijen. PvdA accepteert ‘bizar hoge’ salaris SNS-top VK 06.02.2013 De PvdA legt zich neer bij het salaris van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt 550.000 euro nog steeds ‘bizar hoog’, maar minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft volgens hem overtuigend aangetoond dat het salaris ‘onvermijdelijk was en in het belang van de spaarder’. Raad van State ontvangt veel klachten over SNS REAAL Elsevier 06.02.2013 De Raad van State heeft al 25 klachten ontvangen over de nationalisering van bank en verzekeraar SNS REAAL. Het zijn vooral particulieren die in beroep gaan tegen het besluit van het kabinet om SNS te nationaliseren. Dat meldt Het Financieele Dagblad woensdag. De partijen die zich hebben gemeld bij de Raad van State zijn vooral particulieren, onder wie opvallend veel Italianen, maar ook veel Nederlanders. Holland Financial Centre stopt in huidige vorm Trouw 06.02.2013 De stichting Holland Financial Centre (HFC) stopt in zijn huidige vorm. Door de grote kritiek uit de politiek op de lobbyclub voor de financiële sector is er geen draagvlak meer voor de publiek-private samenwerking, stelde het bestuur woensdag. Stichting Holland Financial Centre stopt – ‘onvoldoende draagvlak’ NRC 06.02.2013  Stichting Holland Financial Centre (HFC) houdt op in zijn huidige vorm te bestaan. De publiek-private samenwerking tussen overheid, toezichthouders en financiële instellingen heeft volgens het bestuur niet voldoende draagvlak meer voor het samenwerkingsverband. ‘Salarissen banken omlaag’ Telegraaf 06.02.2013 De VVD wil dat de beloning in de bankensector „over de hele linie fors omlaag gaat”. Tweede Kamerlid Mark Harbers zei dat woensdag tijdens het debat over de nationalisatie van SNS Reaal. Hij wees erop dat de cao voor bankpersoneel nog steeds „goudgerand” is, terwijl twee van de vier grote banken in Nederland „door de belastingbetaler overeind gehouden” moeten worden. Hij vindt dat het bankpersoneel wel een stapje terug mag doen in de richting van sectoren waar al jaren de nullijn heerst. Gerelateerde artikelen; 06-02: GL: bonuswet aanscherpen 06-02: Uithaal naar financiële sector 06-02: Oppositie valt PvdA aan 06-02: ‘Vorige SNS-top aansprakelijk’ 06-02: ‘Old boys’ bij banken schande 06-02: Eisen SP aan steun SNS CDA wil voorkomen dat staatsbanken in ‘oude gewoontes vervallen’ Trouw 06.02.2013 Het CDA wil dat er waarborgen komen die moeten voorkomen dat staatsbanken als ABN Amro of SNS Reaal weer in oude, verkeerde gewoontes vervallen zodra de banken weer op eigen benen komen te staan. Het CDA zal daarvoor een motie indienen tijdens het debat woensdagmiddag over de nationalisatie van SNS Reaal. ‘Waarborgen staatsbank’ Telegraaf 06.02.2013  Het CDA wil dat er waarborgen komen die moeten voorkomen dat staatsbanken als ABN Amro of SNS Reaal weer in oude, verkeerde gewoontes vervallen zodra de banken weer op eigen benen komen te staan. Het CDA zal daarvoor een motie indienen tijdens het debat woensdagmiddag over de nationalisatie van SNS Reaal. Kamer debatteert met Dijsselbloem over SNS Trouw 06.02.2013  De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over het echec rond SNS Reaal en de nationalisatie van de bank voor 3,7 miljard euro. De Kamer steunt de nationalisatie in overgrote meerderheid. Debat over SNS Telegraaf  06.02.2013 De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over het echec rond SNS Reaal en de nationalisatie van de bank voor 3,7 miljard euro. Netjes als SNS-top bonus teruggeeft, vindt minister Trouw 05.02.2013 Het zou ‘netjes’ zijn als de SNS-top de bonussen terugbetaalt die zij in de jaren 2006-2008 ‘ten onrechte’ heeft gekregen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTLZ. ‘Netjes als bonus terugkomt’ Telegraaf 05.02.2013  Het zou „netjes” zijn als de SNS-top de bonussen terugbetaalt die zij in de jaren 2006-2008 „ten onrechte” heeft gekregen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTLZ. Dijsselbloem: netjes als SNS-top bonus teruggeeft Elsevier 05.02.2013 Het zou ‘netjes’ zijn als de SNS-top de bonussen terugbetaalt die zij in de jaren 2006-2008 ‘ten onrechte’ heeft gekregen. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) dinsdag bij RTLZ. Dijsselbloem zei dat hij juridisch weinig mogelijkheden heeft om bonussen terug te eisen. Hij wil geen moreel appel doen op de oud-bestuurders om hun bonussen terug te betalen. Maar wel: ‘Het zou zeker netjes zijn als ze dat zouden doen.’ Dijsselbloem: kans klein dat bonussen SNS terugkomen NRC 05.02.2013 De kans is klein dat de bonussen die de top van SNS Reaal in het verleden heeft gekregen nog teruggehaald kunnen worden. Dat heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanmiddag gezegd in een interview op RTLZ. De raad van commissarissen van SNS Reaal moet van Dijsselbloem gaan onderzoeken of de bonussen zijn terug te vorderen, maar hij is somber over het resultaat. Dijsselbloem noemt SNS-bonussen onterecht NU 05.02.2013 DEN HAAG – Het zou ”netjes” zijn als de SNS-top de bonussen terugbetaalt die zij in de jaren 2006-2008 ”ten onrechte” heeft gekregen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTLZ. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem SNS Reaal PVV steunt enquête SNS Telegraaf 05.02.2013 De PVV steunt het plan van de SP en ChristenUnie om een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête te houden naar de ontwikkelingen bij SNS Reaal, de bank die vrijdag voor 3,7 miljard euro werd genationaliseerd. Tweede Kamerlid Teun van Dijck heeft dat dinsdag gezegd. De voorkeur van de PVV gaat uit naar een enquête, waarbij de getuigen onder ede worden gehoord, maar als een Kamermeerderheid een parlementair onderzoek wil, legt de fractie zich daarbij neer. Gerelateerde artikelen; 05-02: SNS-toplieden leven in luxe 04-02: SP: onderzoek naar SNS PVV steunt parlementaire enquête SNS Trouw 05.02.2013 De PVV steunt het plan van de SP om een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête te houden naar de ontwikkelingen bij SNS Reaal, de bank die vrijdag voor 3,7 miljard euro werd genationaliseerd. Dat heeft Tweede Kamerlid Teun van Dijck vandaag gezegd. PVV steunt parlementaire enquête SNS NU 05.02.2013 De PVV steunt het plan van de SP om een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête te houden naar de ontwikkelingen bij SNS Reaal. Tweede Kamerlid Teun van Dijck heeft dat dinsdag gezegd. De voorkeur van de PVVgaat uit naar een enquête, waarbij de getuigen onder ede worden gehoord, maar als een Kamermeerderheid een parlementair onderzoek wil, legt de fractie zich daarbij neer. Van Dijck wil dat ”de onderste steen boven komt” over het debacle bij SNS. SP wil parlementair onderzoek naar SNS Trouw 05.02.2013  De SP wil een parlementair onderzoek naar de ontwikkelingen de afgelopen 7 jaar bij SNS die ertoe hebben geleid dat de bank vrijdag door de Staat werd genationaliseerd. SP-Kamerlid Arnold Merkies heeft dat maandag gezegd. De ChristenUnie wil zelfs een parlementaire enquête om zo betrokkenen onder ede te kunnen horen. Kamer nog niet voor onderzoek of enquête SNS Trouw 05.02.2013 Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66 en het CDA is vooralsnog geen voorstander van een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête naar de ondergang van SNS, maar sluit die middelen ook niet uit. ChristenUnie, SP en de PVV willen wel een enquête waarbij mensen onder ede gehoord kunnen worden, of de lichtere variant, een parlementair onderzoek . Kamer niet voor enquête SNS Telegraaf 05.02.2013 Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66 en het CDA is vooralsnog geen voorstander van een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête naar de ondergang van SNS, maar sluit die middelen ook niet uit. ChristenUnie, SP en de PVV willen wel een enquête waarbij mensen onder ede gehoord kunnen worden, of de lichtere variant, een parlementair onderzoek. Gerelateerde artikelen; 05-02: PVV steunt enquête SNS Kamer nog niet voor onderzoek of enquête SNS NU 05.02.2013 Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66 en het CDA is vooralsnog geen voorstander van een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête naar de ondergang van SNS, maar sluit die middelen ook niet uit.  ChristenUnie, SP en de PVV willen wel een enquête waarbij mensen onder ede gehoord kunnen worden, of de lichtere variant, een parlementair onderzoek. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: SNS ANP-22204947-568x378 Kamer verdeeld over onderzoek naar SNS – morgen waarschijnlijk debat NRC 05.02.2013 De Tweede Kamer is verdeeld over hoe de nationalisatie van SNS Reaal onderzocht moet worden. De ChristenUnie en de PVV pleiten voor een parlementaire enquête, de SP voor een parlementair onderzoek, coalitiepartijen VVD en PvdA willen een hoorzitting en het CDA wil dat eerst een Kamerdebat plaatsvindt, voordat besloten wordt hoe de zaak wordt uitgezocht. Morgen debatteert de Kamer waarschijnlijk over de nationalisatie van SNS, aldus onze politiek redacteur. Woensdag debat over SNS Telegraaf 05.02.2013 De Tweede Kamer debatteert woensdag om 16.00 uur met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over het echec rond SNS Reaal en de nationalisatie waar het kabinet afgelopen vrijdag toe besloot. Gerelateerde artikelen: 05-02: ‘Netjes als bonus terugkomt’ 05-02: Kamer niet voor enquête SNS

05-02: PVV steunt enquête SNS

Woensdag debat met Dijsselbloem over SNS Trouw 05.02.2013 De Tweede Kamer gaat woensdag debatteren met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over het echec rond SNS Reaal en de nationalisatie waar het kabinet afgelopen vrijdag toe besloot. SP wil parlementair onderzoek naar SNS

Trouw 04.02.2013 De SP wil een parlementair onderzoek naar de ontwikkelingen de afgelopen 7 jaar bij SNS die ertoe hebben geleid dat de bank vrijdag door de Staat werd genationaliseerd. SP-Kamerlid Arnold Merkies heeft dat maandag gezegd.

SP wil parlementaire onderzoek naar neergang SNS NU 04.02.2013 AMSTERDAM – De SP wil een parlementair onderzoek naar de ontwikkelingen de afgelopen 7 jaar bij SNS die ertoe hebben geleid dat de bank vrijdag door de Staat werd genationaliseerd.  Dat heeft SP-Kamerlid Arnold Merkies maandag laten weten. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: SP SNS Reaal Redding SNS REAAL moet geen reden zijn voor hogere belastingen Elsevier 04.02.2013  Na de redding van SNS REAAL moet de bankensector flink betalen van minister Dijsselbloem (PvdA, Financiën). Maar banken zullen hun kosten doorberekenen, waardoor uiteindelijk vooral de burger wordt getroffen. Of de prijs die de overheid betaalde (3,7 miljard euro plus 1,1 miljard aan leningen) niet te hoog is, moet nog blijken.  Dat is niet de eerste strafbelasting voor de bankensector: in 2012 werd al de bankbelasting ingevoerd (600 miljoen euro per jaar).

zie ook;

‘VEB vraagt Dijsselbloem hulp bij zaak tegen SNS Reaal’

NRC 04.02.2013 De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft minister Dijsselbloem van Financiën om hulp gevraagd bij een zaak tegen de genationaliseerde bank SNS Reaal meldt de NOS. Vrijdag nationaliseerde de Staat de bank-verzekeraar. Daarbij werden alle aandelen onteigend. De VEB wil echter dat de Ondernemingskamer mogelijk wanbeleid onderzoekt van de bank zodat voormalige aandeelhouders schadevergoeding kunnen eisen van voormalige SNS-bestuurders en -commissarissen. Omdat die procedure formeel dus alleen kan worden gestart door aandeelhouders heeft de VEB in een brief Dijsselbloem gevraagd deze ‘juridische complicatie’ uit de weg te ruimen. De VEB vraagt de minister om een volmacht om toch te kunnen procederen. De vereniging kondigde vrijdag meteen al juridische stappen aan tegen de Staat om de onteigening ongedaan te maken. DNB-voorzitter Lex Hoogduin heeft al gezegd dat de wet meer een “klappertjespistool” was. De VVD en PvdA willen dat DNB zich een hoorzitting verantwoordt voor het toezicht op SNS. Ook de SP wil een breed onderzoek naar het echec. D NB waarschuwde eerder al voor tekortkomingen interventiewet Trouw 04.02.2013 De Nederlandsche Bank waarschuwde al in 2011 dat de interventiewet tekortschoot. Met de wet, die vorig jaar werd aangenomen, kan de overheid ingrijpen bij banken in de problemen. Dat gebeurde bij SNS, dat vorige week werd genationaliseerd. ‘DNB en banken te innig’

Trouw 04.02.2013 Toezichthouder De Nederlandsche Bank staat nog altijd te dicht op de sector die hij moet controleren. Minister Dijsselbloem (financiën) wil daarom de deuren opengooien bij DNB en de Algemene Rekenkamer controle laten uitoefenen. “Er moet een gezonde afstand zijn tussen de sector en de toezichthouder”, zei hij gisteren in ‘Buitenhof’. Belangrijker dan terughalen van bonussen, is het voorkomen van nog een SNS
Trouw 04.02.2013 Terwijl de fractievoorzitter van de PvdA, Diederik Samsom, zich liet verleiden tot meehuilen over het terugvorderen van bonussen, hield zijn partijgenoot en minister van financiën Jeroen Dijsselbloem dit weekeinde het hoofd bij zaken die in de nasleep van het SNS-debacle belangrijker zijn.

‘Banken weinig last van nationalisatie SNS’ Trouw 04.02.2013 De negatieve gevolgen van de nationalisatie van SNS Reaal voor de overige Nederlandse banken zullen waarschijnlijk beperkt zijn. Verzekeraars kunnen er zelfs van profiteren, onder meer doordat de verzekeringsdelen van het bedrijf mogelijk tegen aantrekkelijke prijzen op de markt komen. Dat schrijft Rabobank maandag in een analistenrapport. ‘Onteigening SNS leidt tot tweede schadeclaim’ Trouw 04.02.2013 De bekende activistische aandeelhouder Frans Faas gaat de rechtmatigheid aanvechten van de nationalisatie van de achtergestelde SNS-obligaties. Dat meldt het Financieele Dagblad. Faas maakt maandag de oprichting bekend van de Stichting Obligatiehouders SNS. Londen krijgt macht om banken te splitsen Trouw 04.02.2013 De Britse regering werkt aan wetgeving die overheid en toezichthouders de bevoegdheid geeft om banken op te splitsen als zij hun normale bankactiviteiten niet strikt gescheiden houden van hun riskantere zakelijke activiteiten. Dat heeft minister van Financiën George Osborne maandag gezegd. Van Keulen ook weg bij apotheekketen Mediq

Trouw 04.02.2013 Voormalig SNS-topman Sjoerd van Keulen treedt terug als voorzitter van de raad van commissarissen van apotheekketen Mediq. Dat maakte het bedrijf maandag bekend.

SNS had een Lehman-moment moeten worden’

VK 03.02.2013 SNS is kapot gespeeld door vastgoedgajes en de belastingbetaler moet het feest betalen, schrijft Mark Koster. ‘Dijsselbloem had een streep moeten trekken en de bank failliet moeten laten gaan.’

Lees ook Dijsselbloem wil banken sneller ‘uit elkaar kunnen trekken’ – 03/02/13 Lees ook ‘Staat mist met SNS gouden kans om eens iets aan discussie over topsalarissen te doen’ – 03/02/13 VVD en PvdA willen hoorzitting waarin DNB zich verantwoordt NRC 03.02.2013 De regeringspartijen VVD en PvdA willen een hoorzitting houden in de Tweede Kamer met de De Nederlandsche Bank. Daarin moet DNB zich verantwoorden over het toezicht op de vrijdag genationaliseerde bank SNS Reaal. Dat zeiden Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) in RTL Nieuws. Lees verder Regeringspartijen willen uitleg DNB VVD en PvdA willen weten of DNB zijn werk wel goed heeft gedaan NU 03.02.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) moet in de Tweede Kamer komen uitleggen wat er mis is gegaan met het toezicht op SNS Reaal. Coalitiepartijen PvdA en de VVD willen weten of de toezichthouder op de financiële sector zijn werk wel goed heeft gedaan. DNB erkende vrijdag dat in 2006 had moeten worden ingegrepen. De bank en verzekeraar die in 2008 al achthonderd miljoen aan staatssteun kreeg, werd vrijdag genationaliseerd, een kostenpost voor de staat van zeker 3,7 miljard euro. Premier Mark Rutte (VVD) betichtte SNS-bestuurders van mismanagement. Gerelateerde artikelen

 Lees meer over: SNS Reaal De Nederlandsche Bank

VVD en PvdA willen uitleg tijdens hoorzitting DNB Trouw 03.02.2013 De Nederlandsche Bank moet tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer komen uitleggen hoe het toezicht op SNS de afgelopen jaren verliep. Dat willen regeringspartijen VVD en PvdA. Op die manier moet duidelijk worden wat de afgelopen jaren allemaal fout ging. Oud-topman SNS treedt terug bij Holland Financial Centre

Trouw 03.02.2013 Oud-topman Sjoerd van Keulen van SNS Reaal, treedt per direct terug als voorzitter van de Stichting Holland Financial Centre. De organisatie liet zondagavond weten dat Van Keulen ‘door de recente gebeurtenissen rond SNS REAAL en de discussie rondom zijn persoon van mening is dat hij geen effectieve bijdrage meer kan leveren in zijn rol als voorzitter van Holland Financial Centre’. Sjoerd van Keulen laat in een verklaring weten met ontsteltenis kennis te hebben genomen van de ontwikkelingen bij SNS REAAL, uitmondend in een nationalisatie. ‘Dat heeft mij bijzonder geraakt.’
 

Oud-topman SNS legt functies neer Telegraaf 03.02.2013 Oud-topman Sjoerd van Keulen van SNS Reaal, treedt per direct terug als voorzitter van de Stichting Holland Financial Centre. De organisatie liet zondagavond weten dat Van Keulen „door de recente gebeurtenissen rond SNS REAAL en de discussie rondom zijn persoon van mening is dat hij geen effectieve bijdrage meer kan leveren in zijn rol als voorzitter van Holland Financial Centre”. Voormalig topman SNS Reaal legt al zijn functies neer NRC 03.02.2013 Oud topman van SNS Reaal Sjoerd van Keulen trekt zich terug als voorzitter bij Holland Financial Centre. Dat laat de stichting weten in een verklaring. Hij vindt dat hij geen effectieve bijdrage meer kan leveren aan de organisatie door de discussie die is ontstaan rond zijn persoon. Lees verder ‘Staat mist met SNS gouden kans om eens iets aan discussie over topsalarissen te doen’

VK  03.02.2013 En weer is er discussie over de beloning van bankbestuurders, nu SNS Reaal is genationaliseerd en bekend werd dat de nieuwe topman Van Olphen zo’n half miljoen euro gaat verdienen. Die discussie is al zo oud als wat, schrijft Marcel Canoy. En de overheid laat een gouden kans liggen om er nu eens iets aan te doen.

Lees ook Samsom wil bonussen SNS terugvorderen – 03/02/13 Lees ook Discussie over ‘mismanagement’ ex-top SNS en salaris nieuwe bestuurder – 02/02/13 SNS en investeerders lieten Dijsselbloem geen andere keuze dan nationaliseren

Trouw 03.02.2013 Het is in dit land ongebruikelijk, zelfs voor een socialist, maar minister van financiën Jeroen Dijsselbloem heeft er goed aan gedaan de aandeelhouders van SNS te onteigenen en de bank in staatshanden te brengen. De betrokken private partijen, inclusief management en bestuur van SNS, mogen roepen wat ze willen, hun eigen falen en arrogantie hebben Dijsselbloem tot deze stap gedwongen.
 

Dijsselbloem: banken moeten simpeler uit elkaar te trekken zijnVideo NRC 03.02.2013 De bedrijfstakken van SNS Reaal waren te veel met elkaar verweven. Daardoor was het nationaliseren van de hele bank onvermijdelijk. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in het televisieprogramma Buitenhof. Dijsselbloem pleit ervoor het makkelijker te maken banken ‘uit elkaar te trekken’. Lees verder Dijsselbloem wil banken sneller ‘uit elkaar kunnen trekken’

Trouw 03.02.2013  Het moet makkelijker worden om banken ‘uit elkaar te trekken’, vindt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarmee zou voorkomen kunnen worden dat financiële dienstverleners als SNS Reaal genationaliseerd moeten worden, zoals afgelopen week is gebeurd. ‘Bonussen SNS-top kunnen niet worden teruggevorderd’

Elsevier 03.02.2013 De bonussen die zijn uitgekeerd aan de voormalige topmannen van SNS REAAL kunnen nog niet worden teruggevorderd. Het kabinet heeft hier geen instrumenten voor. Dat zei de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zondag bijBuitenhof. Een nieuwe ‘claw-back-wet’ kan in de toekomst niet gerechtvaardigde salarissen van bankiers terughalen, maar die wet ligt nog bij de Eerste Kamer. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom zei zondag bij het programma Eva Jinek op Zondag dat de bonussen voor de SNS-top wel kunnen worden teruggehaald. zie ook;

‘Actie tegen ex-top SNS moeilijk’ – Video Telegraaf 03.02.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) denkt dat het moeilijk is oud-topman Sjoerd van Keulen van SNS Reaal juridisch aan te pakken. Wel vindt hij dat Van Keulen er goed aan doet zijn functie van voorzitter van Holland Finance Centre op te geven. Dijsselbloem zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof. Gerelateerde artikelen; 02-02: Kamer wil ex-top SNS aanpakken Samsom wil bonussen SNS terugvorderen Trouw 03.02.2013 PvdA-leider Samsom wil onderzoeken of de bonussen die aan de voormalige top van SNS Reaal zijn uitgekeerd, zijn terug te vorderen. Samsom zei dat bij Eva Jinek op Zondag. Hij zei te verwachten dat het moeilijk wordt, maar dat met een nieuwe wet in de hand mogelijk geld teruggevorderd kan worden van de mensen die beslissingen namen waardoor SNS Reaal in problemen kwam. De top van de bank strafrechtelijk aanpakken leek Samsom moeilijk. Bonussen SNS terugvorderen  – Video Telegraaf 03.02.2013 PvdA-leider Diederik Samsom wil dat de overheid bekijkt of bonussen die zijn uitbetaald aan de voormalige top van SNS Reaal teruggevorderd kunnen worden. Een onlangs aangenomen wet kan daarvoor volgens hem een handvat bieden. Samsom wil bonussen SNS Reaal terugvorderen NU 03.02.2013 De bonussen die zijn uitgekeerd aan de voormalige top van bank-verzekeraar SNS Reaal moeten worden teruggevorderd.  Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom in het programma Eva Jinek op Zondag. Samsom: bonussen SNS Reaal terugvorderen via claw back-regeling NRC 03.02.2013 De bonussen die zijn uitgekeerd aan de voormalige top van bank-verzekeraar SNS Reaal moeten worden teruggevorderd. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom vanochtend in het programma Eva Jinek op Zondag. Een meerderheid van de Nederlanders vindt ondertussen dat ook De Nederlandsche Bank faalde.  PvdA-leider Diederik Samsom zei eerder vandaag nog de bonussen van de top van SNS Reaal terug te willen vorderen. De nieuwe wet die dit mogelijk maakt, de zogeheten claw back-regeling, ligt echter nog bij de Eerste Kamer, meldt Dijsselbloem.  Onder die regeling wordt volgens de website van de Rijksoverheid het volgende verstaan  Lees verder VVD: Salarissen bankpersoneel onder de loep Trouw 02.02.3013 De kosten van het bankwezen moeten op dit moment zo laag mogelijk worden gehouden en daarom moet er niet alleen worden gekeken naar de salarissen aan de top ervan, maar ook die in andere lagen. ‘De beloningen zijn nog altijd behoorlijk riant’, aldus Mark Harbers van de VVD zaterdagavond tegen het ANP. Discussie over ‘mismanagement’ ex-top SNS en salaris nieuwe bestuurder

Trouw 02.02.3013 Een dag na de nationalisatie van SNS Reaal, bleef het zaterdag rommelen rond het bedrijf. Vooral het salaris van de nieuwe topman Gerard van Olphen (550.000 euro) zorgde voor onbegrip.
 
 
De winnaars en verliezers van het SNS-drama
VK 02.02.3013 SNS is gered. ‘En de burger is de klos’, moppert de belastingbetaler. Maar de staat krijgt voor zijn miljarden ook wat terug. En bovendien: er zijn meer winnaars en verliezers van het SNS-drama. In dat drama speelde oud-topman Van Keulen een belangrijke rol. De nieuwe man, Van Olphen, begint met het inleveren van salaris.

Lees ook Waarom Dijsselbloem tot nationaliseren overging? ‘Er was geen alternatief’ – 01/02/13 Lees ook Rutte: vragen over salaris nieuwe SNS-topman ‘idiote discussie’ – 01/02/13 ‘Bankbestuurders met grote ideeën: bij ABN Amro zat er destijds ook zo eentje’

VK 02.02.3013  ‘Op wanbeleid en mismanagement waarvan duizenden mensen direct en miljoenen belastingbetalers indirect de dupe worden, staan bij ons geen juridische sancties. Integendeel,’ aldus columnist Bert Wagendorp over de nationalisatie van SNS Reaal.
 
 
‘Ook deze bankfail kan de burger betalen. Waarom pikken we het nog?’
VK 02.02.3013  Nee, de verantwoordelijke bankiers van SNS gaan echt niet boeten voor hun daden, schrijft columnist Jan Bennink. U, de hardwerkende doorgedraaide Nederlander, maar ook de oma’s de gehandicapten en de chronisch zieken draaien er voor op. Waarom pikken we dit nog langer?

Lees ook Nieuwe baas SNS krijgt 550.000 euro per jaar – 01/02/13 Lees ook Rutte: ‘Dit kwam door mismanagement bij SNS’ – 01/02/13 Kamer wil juridische actie tegen ex-top SNS Trouw 02.02.3013 PvdA, SP, CDA, D66 en 50Plus willen van het kabinet weten of juridische stappen tegen de voormalige top van SNS mogelijk zijn. Vrijdagochtend zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dat er geen stappen zouden worden ondernomen, maar ’s middags sprak premier Mark Rutte van mismanagement. Als er inderdaad sprake was van mismanagement, dan biedt dat volgens het CDA juridische mogelijkheden om de oude top aansprakelijk te stellen. Kamer wil schade SNS verhalen op oud-bankbestuurders NRC 02.02.2013 De Tweede Kamer wil dat juridisch alles moet worden gedaan om zoveel mogelijk geld terug te halen bij de voormalige top van SNS. D66, CDA, PvdA en de SP vinden vanwege onverantwoord management schadeclaims gerechtvaardigd. Volgens de NOS willen de partijen dat de overheid “alles uit de kast trekt” om de oud-bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het “SNS-debacle” aansprakelijk te stellen. De PvdA maakt zich ook hard voor het aftreden van oud-topman bij SNS Sjoerd van Keulen, die nu voorzitter is van Holland Financial Centre. Deze publiek-private samenwerking van de financiële sector, de overheid en de toezichthouders moeten Nederland juist weer financieel gezond moet maken. Lees meer; 8:07 Economen kritisch over rol DNB bij nationalisatie SNS Reaal› 1 FEB Waarom kochten we vandaag een bank? (En vier andere vragen over SNS)› 1 FEB Teruglezen: reconstructie van het bankiersdrama bij SNS Reaal› 1 FEB Staat nationaliseert SNS Reaal – kosten 3,7 miljard› 28 JAN SNS zoekt naar private investeerders – ‘verklaring neemt zorgen niet weg’› ‘Interventiewet was in geval van SNS slechts een klappertjespistool’ NRC 02.02.2013 De na de kredietcrisis ontworpen Interventiewet bood De Nederlandsche Bank (DNB) in het geval van SNS Reaal geen sterk instrument maar een klappertjespistool. Dat zei voormalig DNB-directeur Lex Hoogduin zaterdag op Radio 1. Lees verder Lees meer; 13:38 Rekenkamer kan toezicht DNB op SNS niet onderzoeken› 12:32 ‘Rutte beledigt ministers met salaris nieuwe SNS-topman’› 8:07 Economen kritisch over rol DNB bij nationalisatie SNS Reaal› 1 FEB Rutte: dit kon gebeuren door mismanagement bij SNS› 1 FEB Aandeelhouders willen SNS-nationalisatie bij rechter toetsen› Werk gaat door bij SNS in Utrecht Rekenkamer kan toezicht DNB op SNS niet onderzoeken NRC 02.02.2013 De Algemene Rekenkamer kan nog altijd niet onderzoeken of De Nederlandsche Bank (DNB) goed toezicht heeft gehouden op het gisteren genationaliseerde SNS Reaal. De rekenkamer wilde in 2011 al onderzoeken of DNB goed toezicht houdt op de banken, maar de toezichthouder beriep zich op Europese geheimhoudingsregels en werd hierin gesteund door toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Dat zei lid van de Algemene Rekenkamer Kees Vendrik in het Radio 1-programma Kamerbreed. Lees meer; 12:32 ‘Rutte beledigt ministers met salaris nieuwe SNS-topman’› 8:07 Economen kritisch over rol DNB bij nationalisatie SNS Reaal› 1 FEB Teruglezen: reconstructie van het bankiersdrama bij SNS Reaal› 1 FEB Staat nationaliseert SNS Reaal – kosten 3,7 miljard› 1 FEB Ontknoping SNS Reaal verwacht op persconferentie Dijsselbloem & DNB› Van Olphen levert 1 miljoen euro salaris in om SNS te besturen

VK 02.02.2013 Gerard van Olphen, de nieuwe bestuursvoorzitter van SNS Reaal, verdiende als bestuurslid van verzekeraar Achmea in 2011 bijna 1,5 miljoen euro. Als opvolger van de opgestapte Ronald Latenstein gaat Van Olphen 550.000 euro verdienen. In politiek Den Haag ontstond gisteren meteen ophef over het salaris. Premier Mark Rutte noemde de beloning marktconform en zei voor een lager bedrag niet de kwaliteit te kunnen krijgen die Van Olphen te bieden heeft.

Lees ook Klijnsma: ‘Salaris SNS-baas gewoon hartstikke veel’ – 02/02/13 Lees ook De winnaars en verliezers van het SNS-drama – 02/02/13 Achmea presenteert jaarcijfers ‘Rutte beledigt ministers met salaris nieuwe SNS-topman’   NRC 02.02.2013  Premier Rutte beledigt zijn ministers en staatssecretarissen door te stellen dat het hoge salaris van de nieuwe topman Gerard van Olphen van het genationaliseerde SNS Reaal noodzakelijk is. Dat zei GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vanochtend in het Radio 1-programma Kamerbreed. Lees meer; 13:38 Rekenkamer kan toezicht DNB op SNS niet onderzoeken› 8:07 Economen kritisch over rol DNB bij nationalisatie SNS Reaal› 1 FEB Rutte: dit kon gebeuren door mismanagement bij SNS› 1 FEB Waarom kochten we vandaag een bank? (En vier andere vragen over SNS)› 1 FEB Tweede Kamer kritisch over nationalisatie SNS Reaal› Rutte: sprake van mismanagement bij SNS REAAL Elsevier 01.02.3013 De problemen bij bank en verzekeraar SNS REAAL zijn ontstaan door ‘mismanagement’. Dat zei premier Mark Rutte (VVD) vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie. Rutte wil de nationalisatie van SNS niet vergelijken met het redden van banken op het hoogtepunt van de kredietcrisis in 2008. Rutte zegt dat er sprake was van ‘grote blunders en grote fouten’ toen de bank in 2006 in de vastgoedsector stapte. zie ook:

Rutte: vragen over salaris nieuwe SNS-topman ‘idiote discussie’ VK 01.02.2013 Rutte vindt het salaris van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen te verantwoorden, hoewel het ver boven de balkenendenorm ligt. ‘Je neemt een onverantwoord risico als je te laag gaat zitten. Dat vind je de goede persoon niet’, aldus de premier vanmiddag. Van Olphen gaat 550.000 euro per jaar verdienen. Volgens Rutte is dat ‘veel geld’, maar is de beloning ‘in lijn met wat in de sector betaald wordt’. Lees ook Nieuwe baas SNS krijgt 550.000 euro per jaar – 01/02/13 Lees ook Financieel topman Achmea gaat SNS leiden – 01/02/13 – PVV en SP laken ‘idioot hoog’ salaris SNS-topmanRutte: vragen over salaris nieuwe SNS-topman ‘idiote discussie’ Kamerleden in het geheim over SNS geïnformeerdDwingt SNS het kabinet tot nieuwe bezuinigingen?

februari 3, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 4

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 3

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 2

Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 2

Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 1

Geert Wilders PVV vervroegd terug uit Griekenland

Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

Overzicht van alle formatiepogingen

Dossier Griekenland

dossier – Trouw

Griekenland – Parool

Formatie Griekenland – VK

Overzicht van alle formatiepogingen – NU

Alles over Griekenland in ons dossier – NU

Griekenland – AD

Alles over de schuldencrisis en de situatie in Griekenland

 Een bliksemles geschiedenis, tevens stukje relativering in Griekenlanddebat

In beeld: Stenen gooien uit angst voor nog meer bezuinigingen  

Alles over de situatie in Griekenland in ons dossier

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

‘Grieken kunnen niet alles terugbetalen’

Trouw 26.11.2012 Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat een deel van de schulden van Griekenland moet worden kwijtgescholden. Dat staat haaks op de opvatting van minister Dijsselbloem van financiën. Die verzet zich in Brussel tegen het schrappen van Griekse schuld.

Dijsselbloem ziet niets in kwijtschelding Griekse schulden

Trouw 26.11.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) blijft vasthouden aan een stap-voor-stap benadering om Griekenland er bovenop te helpen. Hij ziet niets in het kwijtschelden van leningen aan het land. Dat zei de minister voorafgaand aan overleg met zijn collega-ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel.

‘Geen afschrijving op leningen Griekenland’

NU 26.11.2012 BRÜSSEL – Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) blijft vasthouden aan een stap-voor-stap benadering om Griekenland er bovenop te helpen.  Hij ziet niets in het kwijtschelden van leningen aan het land. Dat zei de minister maandag voorafgaand aan overleg met zijn collega-ministers van Financiën van de eurolanden (eurogroep) in Brussel.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Alles over de situatie in Griekenland in ons dossier

Help Grieken zonder euro op eigen benen te staan

Elsevier 26.11.2012 Alleen maar de Griekse schulden kwijtschelden, zoals CPB-baas Coen Teulings bepleit, dient nergens toe. Kwijtschelden heeft alleen zin als vertrekpremie uit de euro. Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat Griekse schulden moeten worden kwijtgescholden. Aan Griekenland verstrekte leningen komen toch niet terug, zo oordeelt hij.

Topambtenaar Teulings gaat met deze opvatting rechtstreeks in tegen de koers van dit kabinet en de twee vorige. Nederland wil niet dat de ongeveer 250 miljard euro die het samen met de andere eurolanden in Griekenland heeft gestoken, geheel of gedeeltelijk wordt weggestreept.

Premier Mark Rutte (VVD) en de vorige minister van Financien, Jan Kees de Jager (CDA), wekten ook steeds de indruk dat het geleende geld zou terugkomen. Teulings heeft gelijk: het in Griekenland gestoken geld komt nooit volledig terug.

CPB-directeur Teulings: scheld Griekse schulden kwijt

Elsevier 25.11.2012 De schulden van Griekenland kunnen maar beter worden kwijtgescholden. Dat vindt directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau. Hij zei zondag in het televisieprogramma Buitenhof dat de huidige situatie van het land investeerders tegenhoudt.

Dijsselbloem: misschien allemaal wat bewegen voor Griekenland

Trouw 21.11.2012 ‘We zullen allemaal misschien wat moeten bewegen’, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vandaag in de Tweede Kamer nadat EU-ministers afgelopen nacht er niet in waren geslaagd een akkoord te bereiken over de uitbetaling van de volgende termijn aan noodsteun aan Griekenland. Dijsselbloem liet weten zich in elk geval niet te laten opjagen.

Dijsselbloem laat zich over Griekenland ‘niet opjagen’

NU 21.11.2012 Minister Dijsselbloem van Financiën laat zich “niet opjagen” over een besluit over Griekenland. ”We zullen allemaal misschien wat moeten bewegen”, zo zei hij woensdag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Dijsselbloem ziet twee ‘rode strepen’ voor akkoord met Griekenland

Trouw 20.11.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hoopt op een akkoord over Griekenland. ‘Maar ik doe het alleen als het zorgvuldig kan’, aldus de minister dinsdag bij aankomst in Brussel voor overleg met zijn collega-ministers van de eurozone.

Dijsselbloem wil zorgvuldige deal Griekenland

NU 20.11.2012 BRUSSEL – Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hoopt op een akkoord over Griekenland. ”Maar ik doe het alleen als het zorgvuldig kan”, aldus de minister dinsdag bij aankomst in Brussel voor overleg met zijn collega-ministers van de eurozone. Dijsselbloem zei dat een akkoord over Griekenland belangrijk is. Wel moet hij het gevoel hebben dat er ”een goede basis is om met Griekenland verder te gaan”.

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Morgen geen definitief besluit Griekenland

Trouw 19.11.2012 De 17 eurolanden nemen morgen nog geen definitieve besluiten over de voortgang van het bestaande Griekse leningenprogramma. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag aan de Tweede Kamer.

Dinsdag geen definitief besluit Griekenland

NU 19.11.2012 DEN HAAG – De 17 eurolanden nemen dinsdag nog geen definitieve besluiten over de voortgang van het bestaande Griekse leningenprogramma. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem maandag aan de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Schuldencrisis Griekenland

‘Morgen nog geen definitief besluit over steun Griekenland’

NRC 19.11.2012  De zeventien eurolanden nemen morgen nog geen definitieve besluiten over het versoepelen van de voorwaarden waar Griekenland aan moet voldoen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een brief (pdf) aan de Kamer.

Op dit moment vergadert de Kamercommissie met de minister over Griekenland. Volg het live via Politiek24 en hieronder de tweets van onze verslaggever ter plaatse.Tweets by @erikvderwalle

Dijsselbloem: heel vervelend, maar nog geen duidelijkheid over Griekenland

VK 19.11.2012  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem kon de Tweede Kamer maandag nog geen duidelijkheid geven over de voortgang van de steun aan Griekenland. Een nieuw rapport over de financiële toestand en de status van de hervormingsagenda in Griekenland laat nog op zich wachten. Wel liet hij doorschemeren dat de Grieken meer tijd krijgen om aan de begrotingseisen te voldoen.

Lees ook Morgen geen definitief besluit Griekenland – 19/11/12

Lees ook ‘Griekenland heeft nieuw pakket nodig’ – 18/11/12

Verwarring Grieken ‘vervelend’

Telegraaf 19.11.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het „heel vervelend” dat hij geen duidelijkheid kan geven over de voortgang van het bestaande Griekse leningenprogramma. Dat zei hij maandag in een debat in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

19-11: ‘Afschrijven Griekse schulden onwaarschijnlijk’

VVD verdedigt eventueel uitstel betaling Griekenland

NU 19.11.2012 De VVD vindt het “buitengewoon verdedigbaar” als Griekenland extra tijd krijgt om de begroting op orde te brengen, als daardoor het risico kleiner wordt dat de leningen niet worden terugbetaald. Bekijk video – Dat zei VVD-Kamerlid Mark Harbers maandag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de schuldenproblematiek van Griekenland.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Rutte tegen nieuw leningenpakket voor Grieken

Trouw 14.11.2012 Het kabinet is tegen een nieuw leningenpakket voor Griekenland en tegen het kwijtschelden van bestaande schulden, maar sluit dergelijke ontwikkelingen niet categorisch uit.

Rutte sluit nieuwe leningen aan Griekenland niet uit

Elsevier 14.11.2012 Het kabinet is tegen een nieuw leningenpakket voor Griekenland en tegen het kwijtschelden van bestaande schulden. Toch sluit het kabinet-Rutte II dergelijke ontwikkelingen niet categorisch uit. ‘Wij zijn tegen een derde steunpakket en tegen het afschrijven op bestaande bilaterale leningen. Maar ik zeg erbij: je zit met zeventien aan tafel en een definitieve stand weet je pas als het trojka-rapport er is,’ zei premier Mark Rutte woensdag in het debat over de Regeringsverklaring.

Zie ook: Rutte verweert zich tegen heftige kritiek op Regeerakkoord

Rutte: geen garanties over Grieken – Brussel enthousiast over kabinet

NRC 14.11.2012 Premier Rutte zei in het debat over de regeringsverklaring dat we er rekening mee moeten houden dat we een deel van de leningen aan Griekenland niet terugkrijgen. De oppositie zag dat als een breuk met eerdere standpunten maar Rutte ontkende dat.

Dijsselbloem: grote risico’s aan Griekse steun

Trouw 13.11.2012 Voor Nederland zijn er ‘grote financiële risico’s’ verbonden aan de noodsteun aan Griekenland. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag in Brussel, waar hij was voor overleg met Europese collega’s. Waar die risico’s liggen, gaf Dijsselbloem niet aan.  

Dijsselbloem neemt tijd voor Grieks besluit

Trouw 12.11.2012 Griekenland hoeft nog niet te rekenen op de volgende termijn noodsteun. Minister Jeroen Dijsselbloem zei voorafgaand aan het overleg in Brussel dat hij zich niet onder druk zal laten zetten om een besluit te nemen. Hij wil eerst duidelijk weten waar Griekenland precies staat.

Nederland: geen haast met geven geld aan Griekenland

Elsevier 12.11.2012  Nederland laat zich niet onder druk zetten om een besluit te nemen over de volgende termijn aan noodsteun voor Griekenland. Dat zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) maandag voorafgaand aan Europees overleg hierover in Brussel.

Steun ‘hangt af van Grieken’

Telegraaf 29.10.2012  Of Griekenland een nieuw steunpakket krijgt „hangt ervan af of de verantwoordelijkheid in Griekenland op de juiste manier wordt genomen”. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom maandag bij de presentatie van het regeerakkoord.

De Jager: Geen extra tijd voor Griekenland

Trouw 26.10.2012  Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager gunt Griekeland geen extra tijd om de financiën op orde te krijgen. Dat zei De Jager vandaag in Den Haag, schrijft Bloomberg. Hij herhaalde dat het kabinet wacht op het rapport van de trojka van IMF, ECB en Europese Commissie. Het kabinet neemt het standpunt in dat Griekenland zelf voor de kosten van vertraging moet opdraaien.

Nieuwe steun Griekenland kan Rutte in lastig parket brengen

Trouw 25.10.2012 Het nieuwe steunpakket van 16 tot 18 miljard euro dat Griekenland nodig zou hebben om een faillissement af te wenden, kan premier Mark Rutte in een lastige positie brengen. Kort voor de verkiezingen zei Rutte dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. Maar de trojka van het IMF, de ECB en Europese Commissie stuurt daar volgens bronnen in Brussel wel op aan.

Rutte: wachten op rapport trojka

Trouw 25.10.2012 Premier Mark Rutte wilde donderdag bij aankomst op het Binnenhof niet ingaan op de berichten dat Griekenland miljarden euro’s extra nodig heeft om uit de financiële problemen te komen. ‘We wachten het rapport van de trojka af’, reageerde Rutte.

Rutte: wachten op rapport trojka

Telegraaf 25.10.2012 Premier Mark Rutte wilde donderdag bij aankomst op het Binnenhof niet ingaan op de berichten dat Griekenland miljarden euro’s extra nodig zou hebben om uit de financiële problemen te komen. ,,We wachten het rapport van de trojka af”, reageerde Rutte.

Rutte wil wachten op rapport trojka

NU 25.10.2012 Premier Mark Rutte wilde donderdag bij aankomst op het Binnenhof niet ingaan op de berichten dat Griekenland miljarden euro’s extra nodig heeft om uit de financiële problemen te komen.

Leers begrijpt ‘racistische tendensen’ in Griekenland

Elsevier 25.10.2012 Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie) snapt de populariteit van de nationalistische Griekse partij Gouden Dageraad. ‘Illegalen zijn allemaal wanhopig op zoek naar werk. Dat leidt tot een enorme druk op de plaatselijke bevolking. Dan is het ook niet vreemd dat je allerlei racistische tendensen ziet. ‘De Gouden Dageraad verzet zich fel tegen illegale immigratie. Aanhangers van de partij zijn betrokken geweest bij gewelddadige acties tegen (illegale) immigranten. Gouden Dageraad ziet ze als minderwaardige mensen.

Zie ook: Peiling: Nationalisten worden derde partij Griekenland

Begrotingstekorten binnen eurozone blijven oplopen

Elsevier 24.10.2012 De gemiddelde staatsschuld in de eurozone is aan het eind van het tweede kwartaal van 2012 opgelopen tot 90 procent van het bruto binnenlands product. Aan het eind van het eerste kwartaal lag dit nog op 88,2 procent van het bbp. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, woensdag heeft gepubliceerd.

Griekenland
Opgeteld bedraagt de staatsschuld in de eurozone 8.517 miljard euro. De hoogste schuldenratio’s worden gehaald in Griekenland (150 procent), Italië (126 procent), Portugal (118 procent) en Ierland (112 procent). 

Zie ook: Begrotingstekort Griekenland hoger dan gedacht

Knot: nog jaren geld naar Grieken video

NOS 21.10.2012 De zuidelijke eurolanden hebben nog minstens 3 tot 5 jaar nodig om hun begrotingen weer op orde te brengen. Griekenland zal nog langer nodig hebben. Dat is de verwachting van Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. Volgens Knot moeten de noordelijke eurolanden tot die tijd steun blijven geven, zei hij in het tv-programma Buitenhof.

Bekijk ook…

Algemene Rekenkamer gaat Griekse collega’s helpen

Elsevier 13.10.2012 De nationale rekenkamers van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Rekenhof van de Europese Unie gaan twee jaar assistentie verlenen aan hun Griekse collega’s. De Rekenkamers willen de overheidsfinanciën beter controleren en corruptie bestrijden. Dat zegt Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer, zaterdag in Het Financieele Dagblad. ‘De Griekse rekenkamer staat voor grote hervormingen,’ zegt Vendrik, voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Zie ook:

Rekenkamer gaat Griekenland helpen met overheidsfinanciën

NRC 13.10.2012 De Algemene Rekenkamer gaat samen met de nationale rekenkamers van een aantal andere Europese landen Griekenland helpen met het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het bestrijden van corruptie. Dat zegt Kees Vendrik van de Rekenkamer vanochtend in het Financieele Dagblad. Lees verder›

PvdA eens met IMF: Griekenland moet meer tijd krijgen

Elsevier 11.10.2012  De PvdA is bereid het noodlijdende Griekenland extra tijd te geven om om leningen terug te betalen. Dat zei PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk donderdag in een Kamerdebat over de EU-top van volgende week. IMF-president Christine Lagarde pleitte er donderdag voor om Griekenland twee jaar extra te geven.

Zie ook: IMF-baas Christine Lagarde wil Grieken meer tijd geven

Gaat Rutte zijn toon over Europa veranderen?

VK 11.10.2012 Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse inbreng bij de Europese top van volgende week. Onder meer een derde steunpakket voor de Grieken staat op de agenda. Zal premier Rutte een eurovriendelijker geluid laten horen, nu hij samen met de PvdA een kabinet wil gaan vormen?

Lees ook Kamer eist inspraak over plannen Van Rompuy – 10/10/12

Lees ook ‘EU-top wil aparte begroting voor eurozone’ – 09/10/12

Rutte wacht met besluit over Griekenland

NU 11.10.2012  Premier Mark Rutte heeft niet direct gereageerd op de oproep van Christine Lagarde van het IMF om Griekenland 2 jaar extra tijd te geven om zijn hervormingsplannen uit te voeren.

Gerelateerde artikelen;

11/10/2012 IMF wil meer tijd voor Griekenland

Rutte zegt niets over Griekse steun – Kamer: en de verkiezingsbelofte?

NRC 11.10.2012 Premier Mark Rutte (VVD) wilde vandaag geen ‘speculatieve uitspraken’ doen over het door Griekenland terug te betalen geleend geld. Dit kwam hem op kritiek uit de Tweede Kamer te staan. Rutte werd verweten in de verkiezingscampagne als VVD-lijsttrekker een ander standpunt te hebben ingenomen dan dat hij nu als premier doet. Lees verder›

‘Grieken moeten hun schulden zelf afbetalen’

Trouw 09.10.2012 Kwijtschelding van Griekse schulden door andere eurolanden is geen optie. “Dat is niet aan de orde”, zei minister De Jager (financiën) gisteren bij aankomst in Luxemburg, voor overleg met zijn zestien collega’s uit de eurolanden over de crisis.

De Jager: kwijtschelden Griekse schuld niet aan de orde

Elsevier 08.10.2012 Nederland ziet niets in het kwijtschelden van schulden van landen zoals Griekenland. ‘Dat is niet aan de orde,’ zegt minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) in reactie op de boodschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Jager erkent dat er risico’s zijn verbonden aan de leningen die onder meer Nederland aan Griekenland heeft verleend. De risico’s van het niet verstrekken van geld aan Griekenland waren toen ‘veel en veel’ groter, zegt de minister.

Zie ook:

Kwijtschelding schuld een optie

Plan lost niets op

Kwijtschelding lost Griekse tragedie niet op

Elsevier 08.10.2012 Terwijl Griekenland bijna niets doet om de economie te hervormen, blijven er stemmen opgaan om de Griekse schuld aan Europa kwijt te schelden De Nederlandse bewindvoerder in het Internationaal Monetair Fonds Menno Snel houdt er rekening mee dat eurolanden, waaronder Nederland, hun leningen aan Griekenland deels moeten kwijtschelden, zo zei hij vandaag in het Financieele Dagblad.

IMF: kwijtschelding Griekse schuld is serieuze optie

 Elsevier 08.2012 Nederland en andere eurolanden moeten er ernstig rekening mee houden dat zij een deel van de aan Griekenland verstrekte kredieten niet terugzien. Dat zegt de Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Menno Snel. Het gedeeltelijk afschrijven van de leningen aan het noodlijdende Griekenland is ‘een serieuze optie’, zegt Snel in het Financieele Dagblad.

zie: Cameron dreigt hogere EU-begroting te blokkeren

zie: Europarlement wil geplande bezuinigingen terugdraaien

De Jager: ‘Uitstel Trojka-rapport is een gerucht’

Trouw 24.09.2012 Het rapport over Griekenland van de trojka van EU, ECB en IMF moet worden gepubliceerd zodra het af is. Volgens minister Jan Kees de Jager (Financiën) mag de rapportage niet worden opgehouden, enkel om het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen in november heen te tillen. Dat zei De Jager vanochtend.

Vertrek Griekenland volgens De Jager ‘te overzien’

NU 17.09.2012  Als Griekenland de eurozone nu zou verlaten, zijn de consequenties volgens minister Jan Kees de Jager (Financiële Zaken) te overzien.  

NU 06.09.2012 AMSTERDAM – Premier Rutte is tijdens het EenVandaag-debat bij de Erasmus Universiteit opnieuw aangevallen om zijn harde lijn tegen Griekenland. “Leiderschap is een streep trekken. Onder mijn leiding zal er geen derde steunpakket komen voor Griekenland als zij zich niet aan de afspraken houden”, aldus Rutte. “Dat is niet in het Nederlandse belang.”

Gerelateerde artikelen

‘Rutte heeft probleem met onenigheid Griekenland’

Metro 06.09.2012 Premier Mark Rutte (VVD) heeft ‘een probleem’ als hij niet op een lijn zit met zijn minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over nieuwe hulp aan Griekenland. Dat zeiden CDA-leider Sybrand van Haersma Buma en D66-leider Alexander Pechtold donderdag in het lijsttrekkersdebat van Eenvandaag.

Elsevier 06.09.2012 VVD-leider Mark Rutte krijgt bijval van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble voor zijn standpunt over steun aan Griekenland. De CDU-minister heeft gezegd dat Athene ook niet op Duitse instemming hoeft te rekenen voor een derde steunpakket. ‘De kosten voor Griekenland zijn al erg hoog en we kunnen daarom geen nieuw programma voor Griekenland hebben,’ aldus Schäuble gisteren.

Carré-debat
Rutte kreeg veel kritiek na het Carré-debat dinsdag waar hij zei dat hij niet tot het uiterste wil gaan om de eurozone bijeen te houden. Volgens Rutte kan er hooguit worden gepraat om Athene meer tijd te gunnen om aan de afspraken te voldoen. Dat mag dan geen geld kosten.

Zie ook: Rutte onder vuur om Europese Unie in Carré-debat

‘Ingrijpen bij Grieken mogelijk’

Telegraaf 06.09.2012 Als Griekenland niet meer in staat is om zichzelf te besturen, moet Europa strenger ingrijpen en een deel van het bestuur overnemen. „Onder curatele stellen”, zei PvdA-leider Diederik Samsom woensdagavond in tv-programma 1 voor de verkiezingen.

Pechtold: ‘Rutte overantwoord en ongeloofwaardig over Griekenland’

Trouw  05.09.2012 D66-leider Alexander Pechtold verwijt premier Mark Rutte dat hij onverantwoorde uitspraken heeft gedaan door dinsdag in het verkiezingsdebat in Carré te zeggen dat hij niet bereid is Griekenland met een derde steunpakket te helpen.  

De Jager: ‘kabinet zit dichter bij groen lampje voor Griekenland’

Trouw 05.09.2012 Het kabinetsbeleid ‘zit dichter bij een groen lampje dan bij een rood lampje’ als het gaat om de hulp aan Griekenland. Dat zei CDA-minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag tegen de NOS.

Is PvdA-stemmer wél blij met geld voor Grieken? 

Elsevier 05.09.2012  Mark Rutte (VVD) worstelt om zich streng voor te doen over de euro, maar wat te denken van Diederik Samsom? Zouden PvdA-sympathisanten wel collectief staan te juichen bij meer hulp aan Zuid-Europa en meer bevoegdheden naar Brussel?

Uitspraak Rutte over staken Griekse steun wekt kritiek

Trouw 05.09.2012 Het is ‘niet verstandig’ van VVD-leider en premier Mark Rutte om te zeggen dat hij Griekenland niet nog eens met miljarden euro’s wil steunen. Dat zei oud-premier Ruud Lubbers (CDA) woensdagavond in het televisieprogramma 1 voor de verkiezingen.

Kritiek Lubbers en Bos op uitspraken Rutte

NU 04.09.2012  DEN HAAG – Het is ”niet verstandig” van VVD-leider en premier Mark Rutte om te zeggen dat hij Griekenland niet nog eens met miljarden euro’s wil steunen.  Dat zei oud-premier Ruud Lubbers (CDA) woensdagavond in het televisieprogramma 1 voor de verkiezingen. 

Rutte wil geen nieuw steunpakket voor Grieken

NU 04.09.2012  AMSTERDAM – VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte is niet bereid het noodlijdende Griekenland nog een derde keer met een miljardenpakket te helpen.

Grieks vertrek uit eurozone kost Nederland 22 miljard

Elsevier 04.09.2012 Een Griekse exit uit de eurozone kost Nederland maximaal 22 miljard euro. Wel kan het een domino-effect veroorzaken dat rampzalige gevolgen zal hebben voor de eurolanden. Dat blijkt uit cijfers van ING. De bank noemt een Grieks vertrek ‘beheersbaar’ maar waarschuwt wel voor een domino-effecct.

Zie ook: ECB-bestuurder: Griekse exit duur, maar beheersbaar

Een vertrek van Griekenland uit de euro zou Nederland in totaal 22 miljard euro kosten.

‘Opbreken eurozone rampzalig voor Nederland’

Telegraaf 04. 09.2012  Het deels of geheel uiteenvallen van de eurozone zou Nederland niet alleen een flinke recessie opleveren, maar ook honderden miljarden euro’s kosten. Het financiële risico dat Nederland loopt als de zwakke broeders Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Ierland uit de euro stappen, bedraagt in totaal 339 miljard euro. Dat heeft het economische bureau van ING dinsdag becijferd in een rapport.

PVV verwerpt ‘grotere problemen’ bij exit euro

NU 03.09.2012 De PVV verwerpt het idee dat de financiële markten op hol zullen slaan als Griekenland of andere landen uit de euro vertrekken. “De markten spelen nu al in op de overlevingskansen van de eurolanden en voorzien het einde van de eurozone”, aldus PVV Kamerlid  Teun van Dijck tegenover NU.nl.

“We zien dat beleggers en spaarders massaal vluchten uit Zuid-Europese landen en de euro. Ze verwachten dat schulden niet worden terugbetaald.” Op 3 september gaan de financiële woordvoerders van verschillende politieke partijen met elkaar in debat tijdens ‘Het Financiële Verkiezingsdebat‘ georganiseerd door NU.nl en het Holland Financial Centre. Hij reageert daarmee op de berichtgeving vandaag dat Amerikaanse bedrijven zich erop voorbereiden dat Griekenland uit de euro vertrekt.

De oud-bankdirecteur vertelt ook dat de kans dat er extra geld naar het noodlijdende Griekenland moet worden overgemaakt, groot is. „Als Griekenland op basis van een redelijk programma kan zeggen: we hebben 1, 2 jaar extra nodig, maar we doen alles wat we jullie beloofd hebben, dan heeft Griekenland dus meer geld nodig. En dan zal er meer geld naar Griekenland moeten”, zo legt hij uit.

Lijsttrekkers Mark Rutte (VVD), Emile Roemer (SP) en Geert Wilders (PVV) stelden vorige week in het premiersdebat op RTL dat er geen cent extra naar Griekenland gaat.

Niet eerlijk over Europa

Telegraaf 02.09.2012 Nout Wellink vindt dat lijsttrekkers van sommige politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen van 12 september halve waarheden vertellen als het over Europa gaat. Dat zegt de voormalig president van de Nederlandsche Bank zondagavond in het televisieprogramma KRO Brandpunt.

Wellink vindt politici niet eerlijk over Europa

Trouw 02.09.2012 Nout Wellink vindt dat lijsttrekkers van sommige politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen van 12 september halve waarheden vertellen als het over Europa gaat. Dat zegt de voormalig president van de Nederlandsche Bank zondagavond in het televisieprogramma KRO Brandpunt. De oud-bankdirecteur vertelt ook dat de kans dat er extra geld naar het noodlijdende Griekenland moet worden overgemaakt, groot is. ‘Als Griekenland op basis van een redelijk programma kan zeggen: we hebben 1, 2 jaar extra nodig, maar we doen alles wat we jullie beloofd hebben, dan heeft Griekenland dus meer geld nodig. En dan zal er meer geld naar Griekenland moeten’, zo legt hij uit.

Wellink hekelt onwaarheden politici over Europa

NRC 02.09.2012 Politici vertellen niet de hele waardheid als het gaat over Europa. Dat zegt oud-president van de Nederlandsche Bank Nout Wellink zondag in het televisieprogramma KRO Brandpunt. Lees verder›

Stembrief van Arrie Vis: ‘PvdA wil zo veel lenen tot je naast Grieken op strafbank zit’

NRC 30.08.2012 Het is campagnetijd en dus tijd voor debat. Op nrc.nl gaan de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties met elkaar in debat middels een briefwisseling. Vandaag: de brief van Arrie Vis, voorzitter van het CDJA aan JS-voorzitter Toon Geenen

De Jager voorziet ‘stevige maanden’ eurozone

NU 29.08.2012 ‘Belangrijke beslissingen over Spanje en Griekenland’.  September en oktober zullen ‘stevige maanden’ worden omdat er veel belangrijke beslissingen moeten worden genomen voor de stabiliteit en de eenheid binnen de eurozone. Dat voorziet de demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) in een interview met NU.nl.

Gerelateerde artikelen

‘Niet speculeren over rapport Griekenland’

NU 28.08.2012 DEN HAAG – Het rapport van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds over het huidige hulpprogramma aan Griekenland moet worden afgewacht.   Ze willen niet vooruitlopen en al helemaal niet speculeren, aldus het tweetal. ”Dat is niet behulpzaam voor de stabiliteit in de eurozone”, aldus De Jager. ”Het is alleen maar schadelijk”, beaamde Schäuble.

Gerelateerde artikelen;

De Jager: ‘Duitsland moet niet toegeven aan de Grieken’

VK 23.08.2012 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) roept Duitsland op om zijn strenge houding jegens Griekenland vol te houden. Hij doet zijn oproep in de zakenkrant Financial Times Deutschland, die vrijdag verschijnt.

Bondskanselier Angela Merkel gaat vrijdag in gesprek met de Griekse premier Antonis Samaras, die deze week een charmeoffensief houdt om uitstel te krijgen voor de afgesproken bezuinigingen en hervormingen.

Lees ook Merkel en Hollande streng voor Grieken – 23/08/12

Lees ook Grieken praten over teruggave delen Parthenon – 23/08/12

De Jager ziet eurozone langzaam uit crisis komen

NU 17.08.2012 DEN HAAG – De eurozone lijkt zich langzaam te herstellen van de schuldencrisis van de afgelopen jaren.

Griekenland – De Jager ziet dat Griekenland nog altijd het probleemkind is in de eurozone. Italië en Spanje zijn volgens de CDA-minister bezig orde op zaken te stellen en Ierland en Portugal, die miljardenleningen kregen, doen het ”best wel goed eigenlijk”.

‘Tegen beter weten in blijven we geld aan de Grieken geven’

VK 06.08.2012 Een corrupt systeem veranderen – zoals dat van Griekenland – gaat niet in twee maanden. Dat vergt zeker twee generaties. Dat schrijft cultuurhistoricus Thomas von der Dunk.

Was dit eurodebat het waard terug te komen van reces?

VK 03.08.2012  De financiële woordvoerders van de Tweede Kamer kwamen vandaag, tijdens het reces, bijeen om te debatteren over de eurocrisis. De verschillende standpunten werden nog eens uiteengezet, maar het debat leidde niet tot nieuwe besluiten. Het is afwachten totdat de trojka van IMF, ECB en Europese Commissie terugkomt met resultaten uit Griekenland, dan is er echt weer iets te bespreken. 

‘Valse rust’ in de eurozomer, het echte werk komt daarna

VK 02.08.2012 Tweede Kamerleden komen vanochtend speciaal terug van vakantie om de eurocrisis te bespreken. ’s Middags maakt de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk verstrekkende besluiten bekend om de munt te redden. Al dagenlang putten regeringsleiders als Merkel, Monti en Hollande zich uit in opbeurende teksten over het voortbestaan van de munt. Kortom, de eurocrisis trekt zich vooralsnog niets aan van de zomervakantie.

De Jager ervaart ‘dilemma’ bij redding euro

NU 02.08.2012 Minister van Financiën Jan Kees de Jager ervaart een dilemma bij de aanpak van de eurocrisis. Bekijk video – Dat zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer over de financiële situatie in Griekenland.

VVD voorziet nog jaren onrust in eurozone

NU 02.08.2012 DEN HAAG – De VVD denkt dat het nog jaren duurt voordat de eurozone in rustiger vaarwater komt. “Er is geen grote alomvattende oplossing voor de crisis”, aldus VVD’er Mark Harbers.

PVV: “Het is over en uit met de euro”

Metro 02.08.2012 Op initiatief van de PVV kwamen de financieel specialisten in de Tweede Kamer donderdag terug van het zomerreces voor een debat met minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Van Dijck verweet De Jager dat hij de afgelopen weken onzichtbaar was, terwijl de schuldencrisis steeds verder uit de hand liep. De Grieken zijn en blijven oplichters. Spanje is reddeloos verloren. De euro is over en uit. De verschillen zijn te groot geworden.”

Gerelateerd nieuws;

PvdA twijfelt of het Griekenland lukt in eurozone te blijven

NRC 02.08.2012 De PvdA twijfelt eraan of Griekenland in staat is ooit de bezuinigingen door te voeren die het land met de rest van Europa heeft afgesproken. Dat zei PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk vanochtend tijdens een ingelast debat in de Tweede Kamer over de eurocrisis.

PvdA: Vertrek Griekenland uit eurozone een optie

Elsevier 02.08.2012 De PvdA betwijfelt of Griekenland ooit aan alle eisen van de Europese Unie zal kunnen voldoen en weet niet of het land wel in de eurozone kan blijven. Een vertrek is geen grote ramp, betoogt Kamerlid Ronald Plasterk.

Dat heeft de PvdA’er donderdagmorgen tijdens een speciaal ingelast debat over de actuele ontwikkelingen in de  eurocrisis in de Tweede Kamer met de financieel specialisten van alle partijen gezegd.

Op de vraag of Griekenland uit de euro moet worden gezet, wilde Plasterk geen antwoord geven. De PvdA wacht op het oordeel van waarnemers van de trojka van Internationaal Monetair Fonds, Europese Unie en Europese Centrale Bank (ECB), die nu onderzoek doen naar de vorderingen van de Griekse regering.

Coulance
Ook CDA’er Elly Blanksma liet weten dat wat haar betreft een einde aan de coulance met Griekenland in zicht is. ‘Nog meer geld erin pompen is niet de oplossing.’

Spanje en Italië moeten wel alle steun krijgen die zij nodig hebben, vindt Plasterk. ‘We moeten de wereld duidelijk maken dat we zullen doen wat nodig is om de euro overeind te houden. Dat kan geld gaan kosten,’ zei de PvdA’er. Daar is een Kamermeerderheid het mee eens.

VVD, SP, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks spraken donderdag steun uit voor de opstelling van ECB-president Mario Draghi, die eerder liet weten alles voor de euro te willen doen wat nodig is. VVD en CDA stipten daarbij wel aan dat de geldkraan niet ongelimiteerd moet worden opengezet.

Steun
Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zei dat het kabinet het overeind houden van de hele eurozone absoluut steunt, mits de probleemlanden doen wat ze beloofd hebben.

De PVV is en blijft tegen de euro. Kamerlid Tony van Dijck noemde de landen in Zuid-Europa een beerput die je tot in Nederland ruikt. ‘De Grieken zijn en blijven oplichters. Spanje is reddeloos verloren. De euro is over en uit.’

Zie ook:

Kamer terug van reces om Griekenland

Trouw 26.07.2012  De financieel specialisten van de partijen in de Tweede Kamer en minister Jan Kees de Jager (Financiën) moeten het reces volgende week onderbreken voor een overleg over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft besloten op donderdag 2 augustus overleg te voeren over de zorgwekkende ontwikkelingen in Griekeland.

Kamer terug van reces om Griekenland

VK 26.07.2012 De financieel specialisten van de partijen in de Tweede Kamer en minister Jan Kees de Jager (Financiën) moeten het reces volgende week onderbreken voor een overleg over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone.

Kamercommissie terug van vakantie voor eurodebat

Elsevier 26.07.2012 Volgende week donderdag voeren de financieel specialisten uit de Tweede Kamer een debat over de ontwikkelingen in Europa. De Kamerleden komen terug op verzoek van PVV en SP.

De Kamerleden zullen met minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) praten over de problemen in Spanje en Griekenland. Verschillende Europese partijen zouden de hulp aan Griekenland willen stoppen, omdat de regering erg achterloopt met de hervormingen.

De Jager zei woensdag een debat voorbarig te vinden. De trojka van Internationaal Monetair Fonds, Europese Unie en Europese Centrale Bank doet momenteel onderzoek naar desituatie in Griekenland. De minister wil wachten op de onderzoeksresultaten, die over een paar weken komen.

Zie ook: PVV en SP willen Kamer terugroepen

Kamer terug van reces om Griekenland

Tweede keer dat Kamerleden terug moeten keren

NU 26.07.2012 DEN HAAG – De financieel specialisten van de partijen in de Tweede Kamer en minister Jan Kees de Jager moeten het reces volgende week onderbreken voor een overleg over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone.

Alles over de schuldencrisis en de situatie in Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Financieel specialisten Kamer volgende week terug van reces

NRC 25.07.2012 D e Tweede Kamer onderbreekt volgende week donderdag het reces voor een debat met minister van Financiën Jan Kees de Jager over de eurocrisis. Een Kamermeerderheid steunt een verzoek van PVV en SP, meldt persbureau Novum. Eerder deze maand kwam de Tweede Kamer ook al terug van reces voor een debat met De Jager, toen vanwege de miljardensteun aan de Spaanse banken.

Debat Griekenland vermoedelijk volgende week

Parool 25.07.2012 De financieel specialisten van de verscheidene partijen in de Tweede Kamer onderbreken zeer waarschijnlijk volgende week donderdag het reces voor een debat over de financiële situatie in Griekenland.

Debat Griekenland vermoedelijk volgende week

VK 25.07.2012 De financieel specialisten van de verscheidene partijen in de Tweede Kamer onderbreken zeer waarschijnlijk volgende week donderdag het reces. Aanvankelijk wilden PVV en SP vanwege de aanhoudend negatieve signalen over Griekenland en andere eurolanden nog deze week een debat met minister Jan Kees de Jager (Financiën), maar andere partijen zien geen reden voor spoed. 

Debat Griekenland niet meteen

Telegraaf 25.07.2012 De financieel specialisten van de verscheidene partijen in de Tweede Kamer onderbreken zeer waarschijnlijk volgende week donderdag het reces voor een debat over de financiële situatie in Griekenland.

PVV en SP willen Kamer terugroepen voor eurodebat

Elsevier 25.07.2012 De PVV en de SP willen dat de commissie Financiën van de Tweede Kamer terugkomt van reces om over de problemen in Griekenland en Spanje te praten.

Zie ook:

Debat Griekenland vermoedelijk volgende week

Financieel specialisten opnieuw terug van reces

NU 25.07.2012  DEN HAAG – De financieel specialisten in de Tweede Kamer onderbreken zeer waarschijnlijk volgende week donderdag het reces voor een debat over de financiële situatie in Griekenland.

Gerelateerde artikelen;

PVV en SP eisen snel debat over Griekenland

NU 25.07.2012 DEN HAAG – PVV, SP en D66 willen nog deze week een debat met minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone.

PVV eist debat Griekenland

Telegraaf 25.07.2012 PVV en SP willen nog deze week een debat met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone. PVV-Tweede Kamerlid Teun van Dijck diende woensdag een „dringend” verzoek in. SP-Kamerlid Ewout Irrgang steunt dat.

PVV eist nog deze week debat over Griekenland

Parool 25.07.2012 Tweede Kamerlid Teun van Dijck heeft vandaag een ‘dringend’ verzoek gedaan om een algemeen overleg van het parlement met minister van Financiën Jan Kees de Jager over de schuldencrisis. SP-Kamerlid Ewout Irrgang steunt dat, net als D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

PVV eist nog deze week debat over Griekenland

VK 25.07.2012 PVV-Tweede Kamerlid Teun van Dijck heeft vandaag een ‘dringend’ verzoek gedaan om een algemeen overleg van het parlement met minister van Financiën Jan Kees de Jager over de schuldencrisis. SP-Kamerlid Ewout Irrgang steunt dat, net als D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

Wilders wil opheldering IMF

Telegraaf 22.07.2012 Geert Wilders wil zo snel mogelijk opheldering van het demissionaire kabinet over het vermeende voornemen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de financiële hulp aan Griekenland te stoppen. Volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel zijn de Europese leiders in Brussel inmiddels ingelicht over het voornemen van het IMF. Indien dat klopt, kan het ertoe leiden dat Griekenland in september niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Onrust in Kamer over mogelijk einde IMF-steun

Trouw 22.07.2012 Een bericht van het Duitse weekblad Der Spiegel dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn financiële hulp aan Griekenland zou willen staken, heeft vandaag voor onrust in de Tweede Kamer gezorgd.

PvdA, PVV, SP en D66 willen zo snel mogelijk opheldering van het kabinet. PVV en SP zinspelen op een debat in de Kamer komende week. Kamerleden zouden dan voor de tweede keer het reces moeten onderbreken om over nieuwe ontwikkelingen bij de schuldencrisis te spreken. Regeringspartijen VVD en CDA willen dat het kabinet uitleg geeft in een al voor komende week toegezegde brief.

Kamerfracties willen opheldering over IMF-steun

NU 22.07.2012 DEN HAAG – Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over berichten dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Griekenland niet langer te hulp zou willen schieten.

‘IMF overweegt financiële hulp aan Griekenland te stoppen’

Elsevier 22.07.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overweegt de hulp aan Griekenland te stoppen. Samen met de Europese Unie (EU) en de Europese Centrale Bank (ECB) verstrekt het fonds miljardenleningen aan het noodlijdende Zuid-Europese land. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel maandag. Het bericht over Griekenland is zondag al op de website geplaatst.

De PVV wil opheldering over het bericht. De partij overweegt de Kamer terug te roepen van reces, twittert Geert Wilders. De SP en VVD willen ook weten of de berichtgeving klopt.

Failliet
Zonder de hulp van het IMF kan Griekenland op korte termijn niet meer aan betalingsverplichtingen voldoen. Het land gaat dan failliet. Europese partijen zouden hiermee willen wachten tot het noodfonds ESM in september in werking treedt, om besmetting van andere landen te voorkomen. In Griekenland konden pro-Europese partijen onlangs een regering vormen. De nieuwe premier Antonis Samaras heeft echter aangegeven dat het land vrijwel onmogelijk aan de eisen van de trojka kan voldoen.

Miljarden
Als het land meer tijd zou moeten krijgen, zou dit de trojka nog eens 10 tot 50 miljard euro kosten. Daar zijn steeds minder partijen toe bereid. Door de verkiezingen is het land ernstig achterop geraakt met de bezuinigingen en hervormingen die moeten worden doorgevoerd. Zeven tot acht Europese landen, waaronder Nederland, zouden ook overwegen de hulp aan het land op te schorten.

De Europese Centrale Bank (ECB) zou de handen aftrekken van de Griekse bankensector. Daarmee manoeuvreert de centrale bank Griekenland in de richting een faillissement. Of niet? 

Commentaar Philip Willems: Politieke blufpoker ECB in chaotisch Griekenland

Zie ook:

Telegraaf 06.07.2012 Nederlandse vakantiegangers lijken gerustgesteld door de verkiezingsuitslag in Griekenland. Sinds vorige week is het aantal boekingen naar het land dat in zwaar economisch weer verkeert met bijna 20 procent toegenomen.

Boekingen naar Griekenland toegenomen

VK 06.07.2012 Nederlandse vakantiegangers lijken gerustgesteld door de verkiezingsuitslag in Griekenland. Sinds vorige week is het aantal boekingen naar het land dat in zwaar economisch weer verkeert met bijna 20 procent toegenomen.

Dat zegt directeur Frank Oostdam van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) vandaag desgevraagd. 

Von der Dunk: ‘Is de revolutie in Griekenland en Egypte voorbij?’

VK 02.07.2012   Twee verkiezingen trokken recent meer aandacht dan eerdere verkiezingen in de desbetreffende landen ooit hadden gegenereerd. In het ene, omdat het daarvoor tot dusver te onbeduidend was. In het andere, omdat een verkiezing daar tot dusver een farce was. Veelzeggend contrast: in het ene land was de uitslag meteen bekend, in het andere moesten we bijna twee weken wachten tot de machthebbers besloten de uitslag bekend te geven. Dat schrijft columnist Thomas von der Dunk.

Kamer wil uitleg Rutte over inbreng op eurotop

Elsevier 27.06.2012 De Tweede Kamer debatteert woendag over de opstelling van Nederland voor de eurotop van donderdag en vrijdag. Fractievoorzitters zijn niet tevreden over een brief van de premier over voorstellen van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle. De Duitse minister heeft onder meer gezegd dat de voorwaarden aan Griekenland eventueel iets kunnen worden verzacht en dat er meer macht naar Europa moet gaan, door een economische unie en een gekozen EU-president. Het is onder meer onduidelijk wat de rol van minister Uri Rosenthal (VVD) in dit standpunt is geweest. Westerwelle sprak namens een ‘reflectiegroep’ van tien ministers van Buitenlandse Zaken

Zie ook: De Jager: Griekenland moet afspraken blijven nakomen

Politici blijken in eurocrisis rampzalige crisismanagers

Trouw 22.06.2012  Europa haalde zondag opgelucht adem toen de uitslag van de Griekse verkiezingen bekend werd. Ikzelf vond de angst voor de linkse Syriza-partij wat overtrokken. Wat die partij wil, gaat uiteindelijk toch gebeuren: heronderhandelingen tussen Griekenland en de EU over de voorwaarden van de financiële steun.

Nederland en Duitsland blij met nieuwe regering Griekenland

Trouw 20.06.2012 Premier Mark Rutte en Bondskanselier Angela Merkel hebben allebei positief gereageerd op de snelle vorming van een nieuwe regering in Griekenland. Zowel Nederland als Duitsland dringen aan op voortzetting van de hervormingen in Griekenland.

Volgens Rutte is het nu van belang dat de Grieken de afspraken nakomen over het streng hervormen en het op orde brengen van de begroting. Rutte zei dat vanavond in Berlijn waar hij een bezoek bracht aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De twee spraken onder meer over de aanpak van de eurocrisis.

‘Nederland en Duitsland eensgezind over toekomst Europa’

VK 20.06.2012 Nederland en Duitsland zitten op hetzelfde spoor als het gaat om de toekomst van Europa. Dat bleek uit de woorden van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die vandaag premier Mark Rutte ontmoette in Berlijn.

Merkel had onlangs in het Duitse parlement gezegd dat een politieke unie in Europa onvermijdelijk is. Rutte zei in een reactie daarop dat Merkel daaronder iets anders verstaat dan wat in Nederland bedoeld wordt met een politieke unie. 

Lees ook Rutte benadrukt eensgezindheid met Merkel over eurocrisis – 15/06/12

Lees ook Merkel: niet wachten op onwillige landen – 07/06/12

Lees ook Parijs voor politieke unie in EU na crisis – 08/06/12

‘Nederlands risico door hulp aan Griekenland 30,7 miljard’  

Elsevier 18.06.2012 Door deelname aan de hulplannen voor Griekenland loopt Nederland in totaal 30,7 miljard euro risico. Alle EU-landen samen lopen het gevaar 552 miljard euro kwijt te zijn, mocht het Zuid-Europese land failliet gaan. Dat concludeert de Britse denktank Open Europa op basis van eigen berekeningen.

Toegenomen risico
Het bedrag is samengesteld uit de tweeleningen uit het noodfonds, de kosten die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gemaakt en de verwevenheid van de nationale banken in de Griekse economie.

‘Griekse problemen op te lossen’

NU 17.06.2012 AMSTERDAM – De Griekse verkiezingen van zondag zijn cruciaal voor Griekenland zelf, maar ongeacht de uitkomst zijn de problemen die eruit ontstaan nog op te lossen.

De Jager: Griekse begroting moet op orde

Trouw 17.06.2012 Ook voor de nieuwe Griekse regering is er maar één alternatief: de economie streng hervormen en de begroting op orde brengen. Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft dat zondag gezegd naar aanleiding van de Griekse verkiezingsuitslag.

Haagse jongen maakt film over Griekse crisis  

Den HaagFM 11.06.2012 De 16-jarige Haagse jongen Hidde van Koningsveld heeft zelf een documentaire gemaakt als reactie op de Griekse schuldencrisis. Hidde heeft een van oorsprong Griekse moeder. De film gaat over het onzichtbare leed dat de Griekse crisis heeft veroorzaakt: iedere dag hebben veel Grieken in Nederland…Lees meer

De Jager moet miljard bijlenen voor steun aan Griekenland 

Elsevier 07.06.2012 Nederland moet dit jaar 8,4 miljard euro extra lenen om het overheidstekort op te vangen. Een miljard daarvan is nodig voor de steun aan Griekenland. Door de economische malaise loopt de staat ook 1,6 miljard euro aan minder afgedragen premies mis. 

De Duitse bondskanselierAngela Merkel zegt dat Europa een ‘politieke unie’ moet worden. Landen moeten geleidelijk meer bevoegdheden overdragen aan Europa. Op deze manier wil Merkel een antwoord geven op de schuldencrisis.

Lees ook: Angela Merkel pleit voor meer macht naar Europa 

Zie ook: Frankrijk: Overweeg lening ECB aan Griekenland

Euro zakt tot onder de 1,25 dollar

Parool 25.05.2012 De waarde van de euro stond vandaag opnieuw onder druk. De toenemende zorgen over de gevolgen van een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone drukten de Europese munt daarbij voor het eerst sinds begin juli 2010 onder de grens van 1,25 dollar.

Verhagen: Gevolgen Griekse exit niet groot

VK 21.05.2012 Griekenland is te klein om bij een vertrek uit de euro voor een groot effect te zorgen op de Nederlandse economie. Maar met name kleinere Nederlandse bedrijven zullen de gevolgen wel voelen. Grote bedrijven zijn vaak beter in staat hun risico’s af te dekken.

‘Gevolgen Grexit te overzien’

Spits 21.05.2012 Indien Griekenland uit de euro stapt, zal de schade op de Nederlandse economie zijn te overzien. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken op televisie gezegd bij RTL Z.

‘Gevolgen Griekse exit niet groot’

NU 21.05.2012  Griekenland is te klein om bij een vertrek uit de euro voor een groot effect te zorgen op de Nederlandse economie. Maar met name kleinere Nederlandse bedrijven zullen de gevolgen wel voelen. Grote bedrijven zijn vaak beter in staat hun risico’s af te dekken.

Gerelateerde artikelen;

Toeristen laten Griekenland links liggen

RTL 18.05.2012  Veel minder Nederlanders dan voorgaande jaren reizen deze zomer af naar Griekenland. Dat is een extra domper voor het land dat al te kampen heeft met grote economische problemen.

Deze zomer reizen 15 procent minder Nederlanders naar het Zuid-Europese land, meldt de Volkskrant op basis van gegevens van onderzoeksbureau NBTC-NIPO.

Lees ook: 400.000 Nederlanders bezuinigen op vakantie

Nederlanders verwachten Grieks vertrek uit eurozone

Elsevier 17.05.2012 Van de Nederlandse bevolking verwacht 62 procent dat Griekenland de eurozone zal verlaten. Negen van de tien Nederlanders vrezen dat een faillissement van het Zuid-Europese land gevolgen zal hebben voor Nederland. Dat blijkt donderdag uit een steekproef van Maurice de Hond. Van de ondervraagden is 70 procent van mening dat na Griekenland ook Spanje aan de beurt is.

Zie ook:

Poll: Griekenland vertrekt uit eurozone

Telegraaf 17.05.2012 Griekenland zal de eurozone verlaten, zo verwacht 62 procent van de Nederlanders. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde steekproef van onderzoeker Maurice de Hond. Hij ondervroeg daarvoor ruim 2500 mensen. 70 procent van de ondervraagden is bang dat na Griekenland ook Spanje aan de beurt is.

‘Iedereen is Griekenland-moe’

Trouw 16.05.2012 Nederlandse Grieken merken nog steeds dat de chaos in hun thuisland verbazing wekt bij het Nederlandse publiek. Makis Metaxas (44) uit Utrecht is eigenaar van bakkerij Irini en levert Griekse pitabroodjes aan restaurants:

“Griekenland gaat gewoon failliet. Ze kunnen het niet opbrengen. Bij de nieuwe verkiezingen gaat iedereen massaal ‘nee’ zeggen. Het volk is er klaar mee.

De ongewisse toekomst van Griekenland kan ook voor Nederland nadelige gevolgen hebben.

Bij de vraag of Europa Griekenland moet laten vallen, is het noodzakelijk de mogelijke gevolgen van een Grieks faillissement in kaart te brengen. De directe schade voor Nederland valt te overzien. De Nederlandse overheid heeft tot nog toe ruwweg 5 miljard euro uitgeleend aan de Griekse overheid. Als Griekenland uit de euro stapt, zal dit bedrag grotendeels oninbaar zijn. Via de Europese Centrale Bank zal De Nederlandsche Bank voor nog eens enkele miljarden verlies moeten nemen op Griekse staatsobligaties. Opnieuw een fikse schadepost voor de schatkist.

‘Door een Grieks faillissement komt ook de implosie van de euro dichterbij’

VK 15.05.2012 Bij een Grieks faillissement komen Spanje en Italië aan de beurt. ‘Europa heeft er alle belang bij dat te voorkomen’, schrijft Xander van Uffelen, economieredacteur van de Volkskrant.

De Jager: Griekenland moet afspraken blijven nakomen

Elsevier 14.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager waarschuwt Griekenland dat er geen alternatief is voor de hervormingen en bezuinigingen die het land van Europa moet doorvoeren. Als het land zich niet aan de afspraken houdt, krijgt het geen steun meer.

Hij wil niet openlijk speculeren over het vertrek van Griekenland uit de muntunie. Het vertrek van Griekenland uit de eurozone wordt een steeds waarschijnlijker scenario. Als de partijen er in een laatste poging niet in slagen een regering te formeren, volgen nieuwe verkiezingen.

Op de beurzen wordt negatief gereageerd op de politieke situatie in Griekenland. Het Amerikaanse ratingbureau Fitch voorspelde vorige week dat de helft van de landen in de eurozone wordt afgewaardeerd bij een Grieks vertrek.

Lees ook het Elsevier-commentaar van Carla Joosten: Griekse exit uit de euro is onvermijdelijk

De Jager: Geen alternatief voor Griekenland

Parool 14.05.2012 De Jager zei dat er wat hem betreft geen ruimte is om aan het hulpprogramma te tornen. ‘De ruimte om afstand te doen van het beleid van de trojka, die luxe heeft Griekenland niet.’ Het is volgens de minister eventueel aan de trojka (de geldschieters) om te bepalen of bepaalde zaken beter gedaan kunnen worden. Maar ruimte om minder te bezuinigen of te hervormen is er volgens De Jager niet. Hij wees op de Griekse economie die niet concurrerend is en de overheid die teveel uitgeeft.

De Jager: Geen alternatief voor Griekenland

VK 14.05.2012 Griekenland moet zich houden aan de Europese afspraken wil het steun krijgen. Er bestaat geen ander alternatief dan hervormen en bezuinigen. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën voorafgaand aan overleg in Brussel met de andere ministers van Financiën van de 17 eurolanden. Over een mogelijk vertrek van het Zuid-Europese land wilde De Jager niet ‘openlijk’ speculeren.

De Jager ziet geen alternatief voor Griekenland

NU 14.05.2012 BRUSSEL – Griekenland moet zich houden aan de Europese afspraken wil het steun krijgen. Er bestaat geen alternatief voor hervormen en bezuinigen. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën voorafgaand aan overleg in Brussel met de andere ministers van Financiën van de 17 eurolanden. Over een mogelijk vertrek van het Zuid-Europese land wilde De Jager niet ”openlijk” speculeren.

Lees meer over dit onderwerp:

Griekse exit euro kan Nederland 11 miljard kosten

Z24 14.05.2012 het politieke pokerspel tussen Griekenland en zijn internationale schuldeisers loopt de spanning op. Blijft Griekenland in gebreke en stapt het uit de eurozone, dan hebben ook de schuldeisers van Griekenland een stevig probleem. Voor Nederland staat er zo’n 11 miljard euro op het spel

De stoere taal vliegt over en weer. De linkse politieke leider Alexis Tsipras, wijst het bezuinigings- en hervormingsprogamma waaraan Griekenland moet voldoen om internationale steun te krijgen categorisch af. Aan de andere kant klinkt harde taal richting Griekenland van de president van de Duitse centrale bank en eurocommissaris Barroso.

Precieze data zijn moeilijk te krijgen. Maar in een recent rapport van het IMF wordt het aandeel van de private sector in de Griekse staatsschuld eind dit jaar op nog maar 42 procent geschat, tegen bijna 80 procent eind 2011. Anders gezegd: het aandeel van andere overheden in de Griekse staatsschuld stijgt van zo’n 20 procent naar 58 procent.

Kijk je naar de bedragen die uitstaan, dan blijkt dat Griekenland via het noodfonds EFSF tot nog toe zo’n 104 miljard euro heeft geleend. Het IMF had eind 2011 21 miljard euro uitstaan en het blog FT Alphaville noemt een bedrag van 40 miljard euro aan Griekse staatsobligaties dat in is handen van de Europese Centrale Bank. Daarnaast heeft de ECB nog forse bedragen, waarschijnlijk tientallen miljarden, aan kortetermijn-leningen uitstaan bij Griekse banken.

Op basis van bovenstaande bedragen valt ook bij benadering aan te geven wat de Nederlandse staat minstens kwijt zou zijn bij een volledige Griekse wanbetaling. In een brief aan de Tweede Kamer van maart noemt minister De Jager van Financiën een bedrag van 3,2 miljard euro dat Nederland aan directe bilaterale leningen heeft uitstaan bij Griekenland.

Het Nederlandse aandeel in de standaardfinanciering van het IMF bedraagt iets meer dan twee procent. Op aan Griekenland verstrekte IMF-gelden zou dat pakweg 460 miljoen euro zijn. En dan zijn er nog de Griekse obligaties die de Europese Centrale Bank bezit. Als die waardeloos worden, kan dat Nederland – op basis van het aandeel in de ECB – naar schatting zo’n 1,5 miljard euro kosten.

Lees ook:

Grieks schuldendrama in diverse bedrijven

Grieken kunnen eurozone niet zomaar verlaten

Schuldencrisis: kan een land failliet?

Eijffinger: Griekenland gaat failliet

AEX sluit onder de 300 punten – onzekerheid over Griekenland

NRC 14.05.2012 De AEX-index is vandaag voor het eerst in lange tijd gesloten onder de 300-puntengrens. De graadmeter van de Amsterdamse beurs sloot vanavond op 298,05 punten. Het betekent een verlies van 2,4 procent. De twijfel over de vraag of Griekenland uit de euro zal stappen zorgt al een tijdje voor veel onrust op de beurs.

Verder: 

Eurozone bijeen om ‘laatste centimeters’ over Griekenland te overbruggen

Trouw 26.11.2012 De ministers van Financiën van de 17 eurolanden zijn opnieuw bijeen in Brussel voor overleg over Griekenland. Het is de derde keer in twee weken tijd dat deze zogenoemde eurogroep bijeen is. Griekenland is in afwachting van de uitbetaling van de volgende termijn aan noodsteun (31,5 miljard euro), maar de ministers moeten het eerst eens worden over een oplossing voor de Griekse schuldenpositie op lange termijn.

‘Akkoord over Griekenland heel dichtbij’

Trouw 25.11.2012 De eurolanden zijn ‘heel dichtbij’ een akkoord over de volgende ronde hulpleningen voor Griekenland. Dat zei de Franse minister van Financiën Pierre Moscovici zondag.

‘Basis voor onderhandeling met Griekenland gelegd’

Trouw 25.11.2012 De onderhandelingen over nieuwe hulpleningen voor Griekenland zijn afgelopen weekeinde gevorderd. Dat meldde de Duitse krant Die Welt zondag op basis van bronnen rond de gesprekken.

Griekenland: oplossing dichtbij

Trouw 23.11.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn eis aan Griekenland over de toekomstige staatsschuld laten varen. Het land heeft nu nog een gat van slechts 10 miljard euro, die opgevuld moet worden. Dat zei de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras vrijdag.

De Speld: ‘Griekenland herdenkt economische groei’

VK 22.11.2012 In Griekenland wordt vandaag de economische groei van 2008 herdacht. In het hele land zullen herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden om stil te staan bij het laatste jaar dat de Grieken niet in een recessie zaten, schrijft Diederik Smit van het satirische weblog de Speld.

‘Eurolanden waren dichtbij oplossing voor Griekenland’

Trouw 22.11.2012 De ministers van Financiën van de 17 eurolanden (eurogroep) waren in de nacht van dinsdag op woensdag dicht bij een oplossing voor Griekenland. Dat zei de Griekse minister Yannis Stournaras in de marge van de EU-top in Brussel.

Lees ook: ‘Griekse deal nog altijd ver weg’ – 21/11/12

Aantal zelfmoorden Griekenland sterk gestegen

VK 22.11.2012 Het aantal zelfmoorden in Griekenland is in de jaren 2009 tot en met 2011 scherp gestegen. Uit politiegegevens blijkt dat het zelfmoordcijfer met 37 procent omhoog is gegaan. 

Griekse premier ‘verbijsterd’ over uitblijven steun

NRC 21.11.2012 Griekenland is “verbijsterd” over het feit dat de euroministers van Financiën het vannacht niet eens zijn geworden over de manier waarop de schuld van het land verminderd kan worden.  

Ministers en IMF nog niet op één lijn, dus Griekenland moet wachten op lening

NRC 21.11.2012 De zeventien ministers van Financiën van de eurozone hebben nog niet besloten wanneer Griekenland een nieuw deel van de noodsteun krijgt overgemaakt. Ze verlieten Brussel vannacht zonder akkoord daarover. Maandag wordt er verder gepraat.

Overleg over Griekenland geëindigd zonder deal

NU 21.11.2012 Het overleg van ministers van Financiën van de 17 eurolanden over Griekenland is in de nacht van dinsdag op woensdag abrupt geëindigd. De bewindslieden wisten geen akkoord te bereiken over de uitbetaling van de volgende termijn aan noodsteun en de verder te nemen acties om Griekenland weer op de rails te krijgen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

‘Griekse deal nog altijd ver weg’

Trouw 21.11.2012 Het is nog lang niet duidelijk of de eurolanden volgende week wel een akkoord kunnen sluiten over de verstrekking van de volgende ronde hulpleningen aan Griekenland. Dat viel vandaag op te maken uit reacties op de mislukte eurovergadering van de voorgaande nacht.

Juncker optimistisch over akkoord Griekenland

Trouw 20.11.2012 De voorzitter van de groep van ministers van Financiën van de eurozone, Jean-Claude Juncker, is optimistisch dat de zogeheten eurogroep vandaag een akkoord bereikt over Griekenland. Juncker ziet een goede kans dat de bewindslieden het eens worden, maar helemaal zeker is hij niet.

‘Totale vernietiging dreigt voor Griekse handel’

Trouw 19.11.2012 De handelssector in Griekenland wordt bedreigd met totale vernietiging. Nu al is de werkgelegenheid op het laagste niveau sinds 14 jaar en het ergste moet nog komen. Dat zei de voorzitter van een van de belangrijkste Kamers van Koophandel in Griekenland.

‘Griekenland heeft nieuw pakket nodig’

Trouw 18.11.2012  Waarschijnlijk is er een nieuw steunpakket nodig voor Griekenland voor de jaren na 2014. Dat zei bestuurder Jörg Asmussen van de Europese Centrale Bank zondag in een interview met de Duitse tv-zender ZDF.

IMF wil ‘realistisch plan’ in plaats van ‘wensdenken’ voor Griekenland

Trouw 18.11.2012 Een akkoord tussen Griekenland en zijn geldschieters over de aanpak van de schuldenberg van het land moet verankerd zijn in de realiteit in plaats van in wensdenken. Dat zei directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zondag.

IMF-baas Lagarde wil realistisch plan voor Griekenland

Elsevier 18.11.2012 Griekenland en zijn geldschieters moeten een akkoord bereiken over de aanpak van de schuldenberg van het land dat is verankerd in de realiteit in plaats van in wensdenken. Er moet een permanente oplossing komen. Dat zegt directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zondag. Lagarde beëindigde haar reis door Azië vroegtijdig zodat ze dinsdag met de ministers van Financiën van de eurolanden kan praten over Griekenland.

Zie ook:

Lagarde: ‘Overleg eurozone cruciaal voor Griekenland’

Trouw 16.11.2012 De volgende bijeenkomst van ministers van Financiën van de eurozone is cruciaal om het noodlijdende Griekenland weer op de been te helpen. Dat stelde IMF-hoofd Christine Lagarde vrijdag. Dinsdag komen de ministers van de eurolanden bijeen om te beslissen over een volgende uitkering van eerder toegezegde noodleningen aan het land.

Griekse schuldenverlichting is optie voor Bundesbank

Trouw 16.11.2012 Schuldverlichting voor Griekenland is een optie als dat land alle noodzakelijke economische hervormingen heeft doorgevoerd. Dat stelde de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann vrijdag op een conferentie in Berlijn.

Griekse premier op zoek naar oliegeld uit Qatar

Trouw 16.11.2012 De Griekse premier Antonis Samaras gaat later deze maand naar golfstaatje Qatar om investeerders in zijn noodlijdende land te zoeken. Later wil Samaras ook bezoeken aan China en Rusland brengen om daar met de pet rond te gaan. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

Drie Grieken opgepakt voor belagen Duitse consul

Trouw 16.11.2012 De Griekse politie heeft drie mannen opgepakt die worden verdacht van het belagen van de Duitse consul in Thessaloniki. Consul Wolfgang Hölsche-Obermaier kreeg donderdag klappen toen hij een conferentie van Griekse en Duitse ambtenaren bijwoonde.
Tientallen gemeentearbeiders protesteerden donderdag tegen nieuwe verlagingen van salarissen en pensioenen en belastingverhogingen. De politie kon ternauwernood voorkomen dat ze de conferentiezaal bestormden. De betogers riepen ‘Nazis raus!’ en brachten nazi-liederen ten gehore via luidsprekers.

Woedende Grieken vallen Duitse diplomaten aan

Elsevier 16.11.2012  De woede onder Grieken tegen Duitsland lijkt maar niet af te nemen. Tientallen boze Grieken hebben donderdag een bijeenkomst van Griekse en Duitse diplomaten verstoord. Ze gooiden bij het protest koffie en water over een Duitse diplomaat. De demonstranten scandeerden leuzen als ‘nazi’s eruit’. De politie heeft uiteindelijkmoeten ingrijpen om een eind te maken aan de wanorde.

De Grieken protesteerden vooral tegen de komst van de Duitse CDU-politicus Hans-Joachim Fuchtel, bericht de Duitse krant Die Welt. Demonstranten probeerden andere functionarissen tegen te houden die de bijeenkomst wilde bezoeken. De Grieks-Orthodoxe Kerk heeft de alarmbel geluid over opkomende neonazistische activiteiten in het land. De Kerk doelt daarmee op de extreem-rechtse partij Gouden Dageraad.
Lees ookKerk waarschuwt voor opkomst neonazi’s in Griekenland

Het IMF ziet de Griekse feiten onder ogen, nu de eurolanden nog

Trouw 15.11.2012  Na de parlementaire goedkeuring van een omvangrijk pakket bezuinigingen, voldoet Griekenland aan de voorwaarden voor het krijgen van een volgende tranche van het noodfonds dat de eurolanden hadden gereserveerd. Maar de Griekse economie is intussen zoveel verslechterd dat ook die volgende tranche niet voldoende zal zijn om het land naar financiële stabiliteit te krijgen. Alle betrokkenen weten dat, maar niet iedereen wil het onder ogen zien.

Lagarde en Juncker botsen over uitstel voor Griekenland

Trouw 13.11.2012 Het mogelijke uitstel van twee jaar om de Griekse staatsschuld terug te dringen, heeft gisteravond een conflict veroorzaakt tussen IMF-president Christine Lagarde en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Eurogroep. Het IMF houdt liever vast aan de eerder afgesproken deadline van 2020. Een duidelijk geïrriteerde Lagarde rolde met haar ogen en schudde met haar hoofd toen Juncker de mededeling deed, meldt Business Insider.

Trojka is ‘positief’, dus Griekenland mag uitzien naar nieuwe noodlening

NRC 12.11.2012 Het rapport van de internationale schuldeisers van Griekenland dat op dit moment in de maak is, is ‘positief’. Dat is, net als de Griekse goedkeuring van de begroting voor volgend jaar, een belangrijke stap op weg naar het overboeken van nieuw noodgeld: een tranche van 31,5 miljard euro.

‘Grieken hebben 15 miljard nodig bij uitstel’

Touw 12.11.2012 Griekenland komt in de periode tot en met 2014 ongeveer 15 miljard euro tekort als het land 2 jaar extra de tijd krijgt om aan zijn …

‘Grieken hebben 15 miljard nodig bij uitstel’

Elsevier 12.11.2012  Griekenland komt in de periode tot en met 2014 ongeveer 15 miljard euro tekort als het land 2 jaar extra de tijd krijgt om aan zijn bezuinigingsdoelstellingen te voldoen. Dat meldde financieel persbureau Bloomberg maandag op basis van documenten waar de ministers van Financiën van de eurolanden zich later op de dag over buigen.

‘ECB schiet Grieken te hulp’

Elsevier 12.11.2012 De Europese Centrale bank (ECB) verruimt de mogelijkheden voor Griekse banken om noodleningen te vragen aan hun centrale bank. Dat meldde de Duitse krant Die Welt maandagavond op zijn website.

Steun voor Griekse begroting

Telegraaf 12.11.2012 Het Griekse parlement heeft zondagavond de begroting voor 2013 goedgekeurd. Nog voor de stemming geheel ten einde was, werd bij hoofdelijke stemming de vereiste meerderheid van 151 van de 300 afgevaardigden bereikt.

Eurogroep-voorzitter Juncker: ‘Griekenland komt beloftes na’

Trouw 12.11.2012 Het rapport van de trojka over de inspanningen van Griekenland om zich aan de gemaakte afspraken te houden, is positief. Dat zei Jean-Claude Juncker, premier van Luxemburg en voorzitter van de Eurogroep, vandaag in Brussel.

Grieks parlement keurt begroting goed

Trouw 12.11.2012  Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met de begroting die het kabinet had opgesteld voor 2013 en waarin tal van zware bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen. De begroting werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Griekse parlement stemt in met begroting – ‘vooruitzicht blijft somber’

NRC 12.11.2012 In de begroting is het grootste deel van de bezuinigingen voor volgend jaar opgenomen: bijna tien miljard euro. In totaal moet er voor 13,5 miljard worden bezuinigd om in aanmerking te komen voor een nieuwe lening. Tegen deze strenge bezuinigingsmaatregelen is woensdag heftig gedemonstreerd. Toen stemde het parlement nipt voor de bezuinigingen en belastingverhogingen. Nu was er een ruimere meerdeheid: 167 parlementsleden stemden voor en 128 tegen. Dat komt omdat de kleine partij Democratisch Links nu wel voor heeft gestemd. Woensdag stemde de partij blanco. Zonder een nieuwe lening zal de schatkist van Griekenland volgens de regering vrijdag leeg zijn.

Griekenland stemt vannacht over begroting

NRC 11.11.2012 Naar schatting vijftienduizend Grieken hebben zich vanavond voor het parlementsgebouw in Athene verzameld voor weer een demonstratie, volgens Novum. Het Griekse parlement stemt vannacht over de begroting voor 2013, die voorziet in nog meer bezuinigingen om Griekenland te laten voldoen aan de eisen voor een nieuwe tranche noodleningen. Verwacht wordt dat de begroting wordt aangenomen. Vier dagen geleden stemde het parlement nipt voor afzonderlijke wetgeving voor verdere bezuinigingen en belastingverhogingen.

 Griekse parlement stemt in met begroting – ‘vooruitzicht blijft somber’ BUITENLAND 7 NOV

Grieks parlement stemt in met bezuinigingen – rellen in Athene BUITENLAND 9 OKT

Samaras: we willen in euro blijven – ‘Merkel verleent geestelijke bijstand’ BUITENLAND 5 OKT

Griekenland in november failliet zonder nieuw deel noodsteun’ BUITENLAND 27 SEP 

Griekse coalitiepartijen op hoofdlijnen eens over pakket ECONOMIE

 Schäuble: ‘Europa niet verantwoordelijk voor tijdsdruk Griekenland’

VK 11.11.2012 Europa laat zich niet onder druk zetten door de eventuele geldnood van Griekenland. Nieuwe noodkredieten worden pas verstrekt als duidelijk is dat Griekenland zich aan de voorwaarden houdt. Dat stelt de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Schäuble: tijdsdruk is Grieks probleem

Telegraaf 11.11.2012 Europa laat zich niet onder druk zetten door de eventuele geldnood van Griekenland. Nieuwe noodkredieten worden pas verstrekt als duidelijk is dat Griekenland zich aan de voorwaarden houdt. Dat stelt de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Grieks parlement stemt vandaag over begroting 2013

Trouw 11.11.2012 Het Griekse parlement stemt vandaag over de begroting 2013. Dat is een volgende belangrijke stap om in aanmerking te komen voor een nieuw hulppakket van 31,5 miljard euro van de internationale geldschieters.

Grieks begrotingstekort daalt snel

NU 10.11.2012 Het begrotingstekort van de Griekse overheid is in de eerste tien maanden van 2012 flink lager uitgevallen dan in 2011. Het tekort werd met 42 procent verminderd, zo vertelde de vice-minister van Financiën zaterdag aan Reuters.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Bestuurder ECB: Griekenland moet meer tijd krijgen

Trouw 10.11.2012 Griekenland zou meer tijd en hulp moeten krijgen als dat nodig is om zijn financiële huishouding op orde te krijgen en het land binnen de eurozone te houden. Dat zei bestuurder Jörg Asmussen van de Europese Centrale Bank (ECB) in een zaterdag in de Belgische zakenkrant l’Echo gepubliceerd interview.

Trojka gaat uit van extra tijd voor Grieken

Trouw 09.11.2012 De geldschieters van Griekenland, de zogeheten trojka, gaan ervan uit dat Athene extra tijd krijgt om zijn afspraken na te komen. Dat werd vrijdag duidelijk in Brussel. Er werd benadrukt dat er nog geen formeel besluit is genomen om de Grieken 2 jaar extra tijd te geven om zijn begrotingstekort op orde te brengen.

Wankelende Griekse coalitie stemt in met bezuinigingen

Trouw 09.11.2012  Voor de Europese regeringsleiders moet het een opluchting zijn geweest: het Griekse parlement stemde woensdagnacht na een verhit debat ternauwernood in met een pakket van 13,5 miljard euro aan nieuwe bezuinigings- en belastingmaatregelen.

Grieken nog niet zeker van redding

Telegraaf 08.11.2012 Het Griekse parlement heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingestemd met fel omstreden, harde bezuinigingen ter waarde van 13,5 miljard euro. Toch komt er volgens de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, volgende week waarschijnlijk nog geen uitsluitsel over de uitbetaling van een volgende tranche van het internationale hulppakket aan Griekenland.

Griekse werkloosheid stijgt naar nieuwe recordhoogte

Elsevier 08.11.2012 De werkloosheid in Griekenland is in augustus dit jaar gestegen naar 25,4 procent. Hiermee bereikt de werkloosheid in het Zuid-Europese land een nieuw record.  Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers. De werkloosheid in het noodlijdende land is sinds het uitbarsten van de crisis in 2008 nu al meer dan verdrievoudigd.

Zie ook: Grieks parlement stemt in met miljardenbezuiniging

Grieken en Zwitsers praten over verborgen tegoeden

VK 07.11.2012 Zwitserland begint officiële onderhandelingen met Griekenland over verborgen tegoeden op Zwitserse rekeningen van Griekse onderdanen. Dit heeft de Zwitserse regering woensdag gezegd. Een akkoord zal ‘de legalisering van niet opgegeven Griekse tegoeden in Zwitserland en de invoering van een definitieve bronbelasting met Griekenland in de toekomst mogelijk maken’, aldus de Zwitserse regering in een verklaring.

Griekse politie slaat protest uiteen

VK 07.11.2012 De Griekse politie heeft woensdag met traangas en waterkanonnen duizenden demonstranten voor het parlementsgebouw in de hoofdstad uiteengeslagen. De woedende menigte was daar bijeengekomen uit protest tegen het bezuinigingspakket van de regering, dat woensdagavond in het parlement in stemming komt.

Fotospecial Griekse politie slaat protest in Athene uiteen – 07/11/12

Griekse politie slaat protest uiteen

Woedende menigte protesteert tegen bezuinigingspakket

NU 07.11.2012 ATHENE – De Griekse politie heeft woensdag met traangas en waterkanonnen duizenden demonstranten voor het parlementsgebouw in de hoofdstad uiteengeslagen.  De woedende menigte was daar bijeengekomen uit protest tegen het bezuinigingspakket van de regering, dat woensdagavond in het parlement in stemming komt.

Grieken staken weer

Telegraaf 06.11.2012 Het openbaar vervoer in Griekenland ligt dinsdag grotendeels stil en scholen, banken en gemeentehuizen zijn gesloten. Dat is het gevolg van de staking tegen het bezuinigingsbeleid van de regering waartoe de twee grootste vakcentrales hebben opgeroepen. Tienduizenden Grieken hebben het werk neergelegd. De staking is voor dinsdag en woensdag afgekondigd.

Grieken staken tegen bezuinigingen

NU 06.11.2012  Het openbaar vervoer in Griekenland ligt dinsdag grotendeels stil en scholen, banken en gemeentehuizen zijn gesloten.  Bekijk video – Dat is het gevolg van de staking tegen het bezuinigingsbeleid van de regering waartoe de twee grootste vakcentrales hebben opgeroepen. Tienduizenden Grieken hebben het werk neergelegd. De staking is voor dinsdag en woensdag afgekondigd.

Gerelateerde artikelen

Week van stakingen begonnen in Griekenland

Protesten op dag dat regering nieuwe bezuinigingen kracht probeert bij te zetten

NU 05.11.2012 ATHENE – Een golf van stakingen en protesten is maandag begonnen in Griekenland, op het moment dat de regering nieuwe bezuinigingen kracht probeert bij te zetten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Griekenland

Samaras: ‘Onzekerheid over Grexit snel voorbij’

Trouw 04.11.2012 De gesprekken over het vertrek van Griekenland uit de euro zullen deze week verstommen als het Griekse parlement deze week instemt met nieuwe bezuinigingsmaatregelen, arbeidsmarkthervormingen en de begroting voor 2013. Dat zei de Griekse premier Antonis Samaras zondag.

Meer over;  

Stakingsgolf in Griekenland

  09:57 Veel Grieken in armoede

Telegraaf 03.11.2012 Griekenland gaat een roerig weekje tegemoet door een stakingsgolf. Het parlement beslist waarschijnlijk woensdag of het akkoord gaat met 13,5 miljard euro aan bezuinigingen. In diverse sectoren zijn in het licht van die bijeenkomst de komende dagen stakingen en andere acties.

Kerk waarschuwt voor opkomst neonazi’s in Griekenland

Elsevier 02.11.2012 De Grieks-Orthodoxe Kerk heeft de alarmbel geluid over opkomende neonazistische activiteiten in het land. De Kerk doelt daarmee op de extreem-rechtse partij Gouden Dageraad.  ‘De aartsbisschop bleef eerder zwijgen, maar nu voelde hij dat het nodig is een duidelijke afwijzing uit te spreken tegen de racistische Gouden Dageraad’, zei een woordvoerder van de Kerk.

Verkeerschaos in Athene door 24-uursstaking metro

Trouw 02.11.2012 Een 24-uursstaking van het metropersoneel heeft vandaag voor verkeerschaos gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Toen tienduizenden Atheners niet met de metro op hun werk konden komen, probeerden ze dat met de auto of taxi. Dat zorgde voor enorme verkeersopstoppingen.

Griekse journalist vrijgesproken na publicatie lijst belastingontduikers

NRC 01.11.2012 De journalist en uitgever van een Grieks tijdschrift dat een lijst afdrukte met namen van Grieken die een bankrekening in Zwitserland zouden hebben is vrijgesproken van het schenden van de privacywetten.

Griek vrijgesproken na lekken lijst ‘belastingontduikers’

Elsevier 01.11.2012 De Griekse journalist Kostas Vaxevanis die een lijst met vermeende belastingontduikers publiceerde, is door de rechtbank in Athene vrijgesproken. Volgens de rechter heeft de Griek zich niet schuldig gemaakt aan het schenden van privacy.  Zondag werd de journalist gearresteerdomdat hij gevoelige privé-informatie openbaar zou hebben gemaakt. Als hij zou worden veroordeeld, had hij een gevangenisstraf van twee jaar kunnen krijgen.

Wel of geen extra tijd en geld voor Griekenland, het maakt allang niet meer uit. Het land blijft beloftes breken en verdient een hardere aanpak

Commentaar Carla Joosten:Europa mag Griekse onwil niet langer belonen

Zie ook:Griek gearresteerd na lekken lijst ‘belastingontduikers’

IMF: financiering laatste obstakel Griekenland

Trouw 01.11.2012 Onenigheid over financiële voorwaarden van een nieuw steunpakket aan Griekenland is het laatste belangrijke obstakel bij de onderhandelingen met internationale geldschieters. Dat liet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag weten.

Griekse coalitie wankelt door socialisten

Trouw 01.11.2012 De Griekse socialistische partij Pasok (Pan-Heleense Socialistische Beweging) kampt met fikse interne ruzies. De Pasok vormt een essentieel onderdeel van de regeringscoalitie die het land door de schuldencrisis moet loodsen. De regering staat weer voor cruciale stemmingen over impopulaire bezuinigingen.

Griekse coalitie wankelt

Telegraaf 01.11.2012 De Griekse socialistische partij Pasok (Pan-Heleense Socialistische Beweging) kampt met fikse interne ruzies. De Pasok vormt een essentieel onderdeel van de regeringscoalitie die het land door de schuldencrisis moet loodsen. De regering staat weer voor cruciale stemmingen over impopulaire bezuinigingen.

Griekse coalitie wankelt door interne ruzie socialisten

Elsevier 01.11.2012 De Griekse socialistische regeringspartij Pasok kampt met grote interne verdeeldheid over de bezuinigingsmaatregelen waarmee de coalitie orde op zaken wil stellen. De coalitie probeert het land door de schuldencrisis te loodsen maar moet daarbij harde bezuinigingen doorvoeren. Binnenkort hebben opnieuw cruciale stemmingen plaats  over de zeer impopulaire bezuinigingen.De eurozone onderzoekt momenteel hoe een Grieks verzoek voor twee jaar uitstel van de besparingdoelen kan worden ingewilligd. Met het uitstel is mogelijk 30 miljard euro extra aan hulp gemoeid

Zie ook: ‘Griekse coalitie in cruciaal overleg’

Samaras krijgt steun socialisten voor bezuinigingen

VK 30.10.2012 De Griekse premier Antonis Samaras heeft zich verzekerd van steun van de Socialistische Partij voor het pakket van bezuinigingen waarover hij overeenstemming heeft bereikt met de internationale geldschieters. Dat meldden bronnen rond de Socialistische Partij op dinsdag. De steun van de socialisten betekent dat de kans dat het pakket goed wordt gekeurd door het parlement, steeds groter wordt.

Lees ook Onderhandelingen met trojka volgens premier Griekenland afgerond – 30/10/12

Onderhandelingen met trojka volgens premier Griekenland afgerond

Trouw 30.10.2012 Griekenland heeft de onderhandelingen met zijn internationale geldschieters over een nieuwe ronde bezuinigingen afgerond. Dat heeft premier Antonis Samaras vandaag gezegd.

Duitsland en Frankrijk: alles doen om Griekenland te redden

Trouw 30.10.2012 Duitsland en Frankrijk zullen al het mogelijke doen om uiterlijk volgende maand tot een reddingsplan voor Griekenland en de gehele eurozone te komen. Dat hebben de ministers van Financiën van de twee grootste eurolanden vandaag gezegd.

‘Trojka wil weer afschrijving Griekse schuld’

VK 28.10.2012 De trojka van EU, ECB en IMF wil een nieuwe afschrijving op Griekse staatsschulden, waarbij vooral overheden een groot deel van hun Griekse bezittingen moeten afboeken. Dat meldde het Duitse blad Der Spiegel op basis van inzage in een voorlopig rapport van de trojka over Griekenland.

Griek gearresteerd na lekken lijst ‘belastingontduikers’

Elsevier 28.10.2012 Een Griekse journalist is gearresteerd omdat hij een lijst heeft gepubliceerd van Grieken met een Zwitserse bankrekening. Kostas Vaxevanis moet voorkomen wegens het vrijgeven van privé-gegevens. Op de lijst, afkomstig van een werknemer van de HSBC-bank in het Zwitserse Genève, staan de namen van tweeduizend vermogende Grieken die hun kapitaal in Zwitserland hebben gestald. Twee jaar geleden gaf de toenmalige Franse minister van Financiën en huidige topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds Christine Lagarde de lijst aan de Griekse regering.

Zie ook: Griekse minister: we gaan dubbel zo hard werken

Griekse journalist gearresteerd wegens publicatie ‘Lagarde-lijst’

NRC 28.10.2012 Een Griekse journalist,Costas Vaxevanis, is vandaag gearresteerd omdat hij een lijst heeft gepubliceerd met tweeduizend namen van Grieken die belasting zouden ontduiken. De Griekse regering heeft de lijst naar verluidt in 2010 gekregen van Christine Lagarde, destijds Franse minister van financiën, nu directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Lees verder›

Griek vast na publiceren ‘belastinglijst’

VK 28.10.2012 Een Griekse journalist is vandaag gearresteerd nadat hij de namen had gepubliceerd van Grieken die een Zwitserse bankrekening hebben. Dat heeft de politie gemeld.

Belastinglijst gepubliceerd

Telegraaf 28.10.2012 Een Griekse journalist is zondag gearresteerd nadat hij de namen had gepubliceerd van Grieken die een Zwitserse bankrekening hebben. Dat heeft de politie gemeld.

Griekse journalist vast na publiceren ‘belastinglijst’

NU 28.10.2012 ATHENE – Een Griekse journalist is zondag gearresteerd nadat hij de namen had gepubliceerd van Grieken die een Zwitserse bankrekening hebben. Dat heeft de politie gemeld. Kostas Vaxevanis maakte ruim 2000 namen bekend die op de controversiële lijst staan die in 2010 werd gelekt door een werknemer van HSBC. De toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde overhandigde de lijst uiteindelijk aan de Griekse regering, maar die deed er tot op heden weinig mee.

Telefonisch overleg eurozone over Griekenland

Trouw 26.10.2012  De ministers van Financiën van de 17 eurolanden zullen woensdag aanstaande telefonisch overleg hebben. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van deze vergadering, de zogeheten eurogroep, heeft de vergadering geagendeerd.

‘Uitstel Griekenland kan tot 30 miljard euro kosten’

Elsevier 26.10.2012 De eurozone onderzoekt momenteel hoe een Grieks verzoek voor twee jaar uitstel van de besparingdoelen kan worden ingewilligd. Met het uitstel is mogelijk 30 miljard euro extra aan hulp gemoeid, zegt een Europese bron vrijdag tegen persbureau ANP. ‘Wat betreft het uitstel zijn zaken in beweging, maar we moeten eerst de kosten vaststellen en zien hoe die worden g financierd,’ zegt de bron, die anoniem wil blijven. 

Zie ook: Minister: Griekenland krijgt extra tijd voor bezuinigingen

Griekse minister van Financiën uitgeput

Trouw 25.10.2012 De Griekse minister van Financiën is donderdag niet komen opdagen in het parlement. Yannis Stournaras voelde zich grieperig en was erg moe en was daarom even naar het ziekenhuis.

Griekse minister uitgeput

Telegraaf 25.10.2012  De Griekse minister van Financiën is donderdag niet komen opdagen in het parlement. Yannis Stournaras voelde zich grieperig en was erg moe en was daarom even naar het ziekenhuis.

Gerelateerde artikelen;

25-10: Rutte: wachten op rapport trojka

24-10: Verwarring over uitstel Grieken

Europa mag Griekse onwil niet langer belonen

Elsevier 25.10.2012 Wel of geen extra tijd en geld voor Griekenland, het maakt allang niet meer uit. Het land blijft beloftes breken en verdient een hardere aanpak. Woensdag heerste alom verwarring over de vraag of Griekenland wel of niet uitstel krijgt voor het doorvoeren van opgelegde bezuinigingen. Het land heeft langer tijd nodig, klinkt het al maanden. En het lijkt erop dat het die kant op gaat.

Grieken mogen langer over bezuinigingen doen, volgens Griekse minister

Trouw 24.10.2012 Griekenland mag er langer over doen om de besparingsdoelen te halen die verbonden zijn aan de internationale noodsteun voor het land. Dat heeft de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras vandaag gezegd. Hoeveel uitstel de Grieken krijgen, zei hij niet.

Griekenland krijgt uitstel

Telegraaf 24.10.2012 Griekenland mag er langer over doen om de besparingsdoelen te halen die verbonden zijn aan de internationale noodsteun voor het land. Dat heeft de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras woensdag gezegd.

‘Griekenland krijgt 2 jaar uitstel’

Telegraaf 24.10.2012 De Griekse regering krijgt twee jaar extra de tijd om hun begroting op orde te brengen. Dat schreef de Süddeutsche Zeitung woensdag op hun website.

‘Griekenland krijgt twee jaar extra tijd om zaken op orde te brengen’ – EU ontkent

 NRC 24.10.2012 De Griekse regering krijgt twee jaar extra om orde op zaken te stellen en te voldoen aan de voorwaarden voor het reddingspakket. Dat meldt persbureau AP op basis van uitspraken van de Griekse minister van Financiën. De Europese Commissie ontkent echter nog dat het uitstel al is verleend.

‘Akkoord over nieuwe Griekse bezuinigingen’

Trouw 24.10.2012 De Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras heeft overeenstemming bereikt met de internationale schuldeisers van zijn land over een pakket bezuinigingen ter waarde van 13,5 miljard euro. Volgende week worden de plannen voorgelegd aan het parlement.

Begrotingstekorten binnen eurozone blijven oplopen

Elsevier 24.10.2012 De gemiddelde staatsschuld in de eurozone is aan het eind van het tweede kwartaal van 2012 opgelopen tot 90 procent van het bruto binnenlands product. Aan het eind van het eerste kwartaal lag dit nog op 88,2 procent van het bbp. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, woensdag heeft gepubliceerd.

Griekenland
Opgeteld bedraagt de staatsschuld in de eurozone 8.517 miljard euro. De hoogste schuldenratio’s worden gehaald in Griekenland (150 procent), Italië (126 procent), Portugal (118 procent) en Ierland (112 procent). 

Zie ook: Begrotingstekort Griekenland hoger dan gedacht

‘Griekse coalitie in cruciaal overleg over bezuinigingen’

Trouw 23.10.2012 De Griekse regeringscoalitie voert een ‘cruciaal’ overleg over het bezuinigingspakket dat Griekenland moet doorvoeren in ruil voor financiële hulp van het IMF en de Europese Unie. Een woordvoerder van de regering heeft dat gezegd.

Nog geen Grieks akkoord

Telegraaf 23.10.2012  De Griekse regeringscoalitie is het dinsdag nog niet eens geworden over het bezuinigingspakket dat Griekenland moet doorvoeren in ruil voor financiële hulp van het IMF en de Europese Unie. De socialistische Pasok en Democratisch Links willen niet instemmen met de maatregelen en eisen consessies van de geldgevers op het gebied van de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen;

23-10: ‘Griekse coalitie in cruciaal overleg’

Grieks tekort vorig jaar groter dan gedacht

Trouw 22.10.2012 Het overheidstekort en de staatsschuld van Griekenland zijn vorig jaar hoger uitgevallen dan aanvankelijk was geraamd. Dat blijkt uit voorlopige data die het Griekse nationale statistiekbureau maandag heeft gepubliceerd.

Grieken verdubbelen inspanning voor lening

Trouw 20.10.2012 Griekenland gaat zich dubbel zo hard inzetten om een akkoord te bereiken met zijn internationale kredietverleners. Dat zei de Griekse minister Yannis Stournaras van Financiën zaterdag in een vraaggesprek met zakenkrant Imerissia.

Griekse minister: we gaan dubbel zo hard werken

Elsevier 20.10.2012 De Griekse regering gaat zich meer inzetten om een akkoord te bereiken met zijn internationale kredietverstrekkers. Minister Yannis Stournaras (Financiën) zegt dat de regering het grootste deel van de afspraken is nagekomen om in aanmerking te komen voor noodhulp. Dat zegt Stournaras zaterdag in zakenkrantImerissia. Inmiddels is 90 procent afgerond van wat Griekenland moet doen voor financiële hulp, zegt de minister.

Weblog van Carla Joosten: Europa koopt verder tijd met ‘denkpistes’

Zie ook:

Regeringsleiders steken Griekenland hart onder de riem

NU 19.10.2012 BRUSSEL – Griekenland is goed op weg met zijn hervormingen. De leiders van de 17 eurolanden op de top in Brussel roemden de inzet van de Griekse regering om haar afspraken na te komen.

Gerelateerde artikelen;

De Speld: ‘Monetaire installatie ontdekt in Griekenland’

VK 18.10.2012  EU-waarnemers beweren dat ze op satellietbeelden van het Griekse platteland monetaire installaties hebben ontdekt. De Europese Unie dreigt met sancties als Griekenland zijn monetaire ambities niet laat varen.  Volgens de inspecteurs zijn er aanwijzingen dat de Grieken binnen vier jaar een eigen munt kunnen ontwikkelen. De overstap naar de eigen munt vormt een monetaire dreiging die de vernietiging van Europa zou inluiden. Voor de EU is het van groot belang dat Griekenland het geheime monetaire programma staakt.  

Ophef om Griekse neonazi’s

Telegraaf 18.10.2012  Een volksvertegenwoordigster van de Griekse neonazistische partij Gouden Dageraad heeft donderdag voor ophef gezorgd door immigranten in het parlement te bestempelen als ‘ondermensen’. Eleni Zaroulia weigerde haar woorden daarna terug te nemen.

Traangas en brandbommen bij nieuwe rellen Athene

Trouw 18.10.2012 In de Griekse hoofdstad Athene zijn donderdag opnieuw rellen uitgebroken. De politie gebruikte onder meer traangas om de betogers uiteen te drijven. Demonstranten gooiden met brandbommen. De betogers keerden zich tegen de strenge bezuinigingsmaatregelen van de regering.

Staking legt Griekenland plat

Telegraaf 18.10.2012 Een algemene staking zal naar verwachting Griekenland donderdag voor een groot deel platleggen. De staking treft onder andere het treinverkeer, de scheepvaart naar de eilanden, het luchtverkeer en diverse publieke diensten als ministeries en scholen.

Opnieuw zware rellen in Athene

NU 18.10.2012 In de Griekse hoofdstad Athene zijn donderdag opnieuw rellen uitgebroken, waarbij een 67-jarige man is omgekomen. Dat meldt het Franse persbureau AFP.  De betogers keerden zich tegen de strenge bezuinigingsmaatregelen van de regering. De politie gebruikte onder meer traangas om de met stenen en benzinebommen gewapende betogers uiteen te drijven. 

Gerelateerde artikelen

Weer rellen in Griekenland

Telegraaf 18.10.2012 In de Griekse hoofdstad Athene zijn donderdag opnieuw rellen uitgebroken. De politie gebruikte onder meer traangas om de betogers uiteen te drijven. De betogers keerden zich tegen de strenge bezuinigingsmaatregelen van de regering.

Staking legt Griekenland plat

NU 18.10.2012 De staking treft onder andere het treinverkeer, de scheepvaart naar de eilanden, het luchtverkeer en diverse publieke diensten als ministeries en scholen. De massale werkonderbreking is gericht tegen een nieuwe ronde van bezuinigingen van 13,5 miljard euro die de regering van premier Antonis Samaras moet doorvoeren om te voldoen aan de eisen van de EU voor meer steun.

Gerelateerde artikelen;

Stakende Grieken raken weer slaags met oproerpolitie

Elsevier 18.10.2012  In de Griekse hoofdstad Athene zijn stakingen opnieuw uitgelopen op rellen. Politieagenten moesten traangas inzetten toen ze door jongeren werden bestookt met stenen en brandbommen. Donderdag legden veel Grieken het werk neer uit protest tegen nieuwe hardebezuinigingsmaatregelen.

Zie ook: Politie zet traangas in bij rellen voor Grieks parlement

Stakingen in Griekenland lopen opnieuw uit op rellen

NRC 18.10.2012  Een staking in Athene vandaag, uit protest tegen de bezuinigingen, loopt weer uit op rellen. Jongeren bestookten de oproerpolitie met stenen en brandbommen. De oproerpolitie zette hierop traangas in. Gisteren werd de trojka van de EU, de ECB en het IMF het met de Griekse regering zo goed als eens over nieuwe hervormingen die moeten plaatsvinden om meer financiële noodhulp te krijgen. Lees de volledige Kamerbrief: Kamerbrief Kunduz

‘Ik weet niet of EU-hulp de Grieken helpt’

Trouw 18.10.2012 In ruil voor de financiële steun die Griekenland ontvangt, eisen de Europese Unie, het IMF en de ECB tal van hervormingen. Eén daarvan is een veel betere controle op de uitgaven van de staat, onder meer via de Rekenkamer. Onder leiding van Kees Vendrik gaan vijf Europese Rekenkamers de komende twee jaar Griekse collega’s helpen de organisatie te verbeteren. Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer, legt uit.

Trojka en Grieken vrijwel eens over deal

Trouw 17.10.2012 De trojka van ECB, EU en IMF en de Griekse regering zijn het vrijwel eens over de maatregelen die Griekenland moet nemen om in aanmerking te komen voor verdere financiële steun. De missie van de trojka in Griekenland is daarmee afgerond. Dat maakten de inspecteurs woensdag bekend.

Trojka rondt Griekse missie af – cruciaal rapport ‘komende dagen’

NRC 17.10.2012 De trojka van EU, ECB en IMF heeft vandaag zijn missie in Athene afgerond en schrijft de komende dagen een rapport over zijn bevindingen. De vraag of Griekenland voldoende werk maakt van hervormingen is cruciaal voor de toekomst van de Europese hulp aan Griekenland. Lees verder›

Conflict met trojka: Griekenland weigert hervorming arbeidsmarkt

Elsevier 16.10.2012  Griekenland is in conflict gekomen met de vertegenwoordigers van de Europese Unie, het ECB en de IMF, de zogeheten trojka, over de hervorming van de Griekse arbeidsmarkt.

Zie ook: Trojka schort onderhandelingen met Griekenland plots op

Grieken in conflict met trojka

Trouw 16.10.2012 Leden van de Griekse regeringscoalitie zijn dinsdag in conflict gekomen met de trojka over de hervorming van de Griekse arbeidsmarkt. Onder meer de linkse Dimar-partij weigert in te stemmen met de voorstellen van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank.

Merkel ziet houding Grieken veranderen

Trouw 16.10.2012  De Duitse bondskanselier Angela Merkel ziet een verandering in de houding van Griekenland ten opzichte van hervormingen. Dat zei Merkel vandaag tijdens een bijeenkomst met toplieden uit het bedrijfsleven in Berlijn. Ook Spanje werkt volgens Merkel hard aan verbetering van de overheidsfinanciën.

Trojka-overleg Griekenland plotseling onderbroken

Trouw 16.10.2012 Het driemanschap dat in Griekenland bekijkt of de regering haar verplichtingen nakomt ten aanzien van crediteuren die te hulp schieten, de trojka, heeft dinsdag de gesprekken in Athene plotseling afgebroken.

Duitsland wil geen ‘haircut’ voor Griekenland

Trouw 14.10.2012 Duitsland is niet van plan akkoord te gaan met een verdere schuldenreductie voor Griekenland. Dat zei een woordvoerder van de Duitse regering maandag. ‘Een nieuwe haircut is voor Duitsland uitgesloten’, aldus de zegsman.

‘Grieken moeten eigen schuld terugkopen’

NU 14.10.2012 Voor elke euro die het land terugkoopt, daalt de schuld met 1,5 euro.  Om de Griekse schuld terug te dringen moeten de Grieken zelf de leningen weer opkopen. Deze oplossing voor het Griekse probleem oppert Jörg Asmussen, Duits directielid van de ECB, in een interview met de Süddeutsche Zeitung.

Gerelateerde artikelen;

Duitse minister Schäuble sluit faillissement Griekenland uit

Elsevier 14.10.2012 De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble sluit een bankroet van het noodlijdende Griekenland uit. Ook denkt de minister dat het land in de eurozone zal blijven. Dat zei Schäuble zondag tijdens een ontmoeting met zakenlieden in Singapore.

Athene: cruciaal akkoord is er voor EU-top

Elsevier 13.10.2012 Griekenland verwacht dat het nog voor de eerstvolgende EU-top op 18 en 19 oktober nieuwe bezuinigingsmaatregelen overeenkomt met zijn geldschieters. Ook zou er dan een akkoord moeten zijn tussen EU en IMF over de tijd die Athene wordt gegund om de schuldenberg af te bouwen.

Athene verwacht cruciaal akkoord voor aanvang EU-top

Trouw 13.10.2012 Griekenland verwacht dat het nog voor de eerstvolgende EU-top op 18 en 19 oktober nieuwe bezuinigingsmaatregelen overeenkomt met zijn geldschieters. Ook zou er dan een akkoord moeten zijn tussen EU en IMF over de tijd die Athene wordt gegund om de schuldenberg af te bouwen.

Angela Merkel: Griekenland verdient een nieuwe kans

Elsevier 13.10.2012  Griekenland heeft veel vooruitgang geboekt maar moet zich blijven houden aan de gemaakte afspraken. Desondanks verdient het noodlijdende Zuid-Europese land een nieuwe kans. Dat zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag in een videoboodschap. ‘Stap voor stap zien we vooruitgang. Het gaat soms langzamer dan we hadden gedacht maar Griekenland verdient een nieuwe kans.’

Commentaar van Philip Willems: Griekenland heeft echt zijn krediet verspeeld

Zie ook:

Merkel: Griekenland vordert en verdient een nieuwe kans

NRC 13.10.2012  De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt dat de Griekse bezuinigingsoperatie vordert. Ze vindt dat Athene een ‘nieuwe kans’ verdient.

Merkels uitlatingen, die ze vandaag in haar wekelijkse videoboodschap deed, duiden erop dat Duitsland meer geduld met de Griekse regering wil opbrengen dan voorheen, zo schrijft persbureau AP.

Peiling: Grieken somberder over toekomst

VK 12.10.2012 De overgrote meerderheid van de Grieken is somber gestemd over de toekomst. Ook is een merendeel van de bevolking tegen de maatregelen die Griekenland moet nemen om in aanmerking te komen voor extra noodsteun. Dat blijkt uit een opiniepeiling, waarvan de uitkomst vrijdag werd gepubliceerd.

Europa balanceert met Griekenland en Turkije op het slappe koord

Trouw 12.10.2012 De Turkse premier Erdogan was ongetwijfeld oprecht toen hij zei geen oorlog met Syrië te willen. De aanvallen uit Syrië lijken niet doelbewust, maar zijn eerder uit de koers geraakte granaten die in Turkije dodelijke slachtoffers maakten. Maar Erdogan kan die mortierbeschietingen alleen al om binnenlands-politieke redenen niet accepteren. Dus volgden represailles met artilleriebeschietingen op de stellingen van de Syriërs.

Deze gevaarlijke dynamiek speelt ook in Griekenland. In november raakt het geld op en kunnen ambtenaren en uitkeringstrekkers niet meer worden uitbetaald. Tenzij er meer hulp komt, is de kans groot dat sociale onlusten omslaan in een regelrechte volksopstand die de Griekse democratie om zeep helpt. De angst die premier Samaras heeft voor chaos door linkse en rechtse extremisten is volkomen terecht. Griekenland doet inderdaad denken aan de Weimarrepubliek. De combinatie van aanhoudende vernedering door het buitenland van Duitsland, de torenhoge schulden en de perspectiefloosheid van de bevolking vermorzelden het politieke centrum en brachten uiteindelijk Hitler aan de macht.

‘Symbolische nederlaag’ voor Griekenland: grootste bedrijf verhuist

Trouw 12.10.2012 Nog meer slecht nieuws voor Griekenland. Coca-Cola Hellenic (CCH) kondigde aan dat het zijn hoofdzetel verhuist naar Zwitserland. De beursnotering verhuist ook van Athene naar Londen. CCH was in beurskapitaal het grootste bedrijf van het land.

Grieks staaltje schandpaalnagelen

NRC 12.10.2012 Iedereen kent de vooroordelen die sinds de steun aan Griekenland de ronde doen: Grieken zijn lui, betalen geen belasting, gaan te vroeg met pensioen en frauderen er ook nog eens op los. De Griekse website teleiakaipavla.gr wil hier iets aan doen aldus Joop.nl. Op de site kunnen bezoekers melding maken van corruptie. Lees verder›

Lagarde wil Grieken twee jaar langer geven voor economische hervorming

NRC 11.10.2012  Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil Griekenland twee jaar extra de tijd geven om de drastische economische hervormingen door te voeren die door de Europese Unie zijn opgelegd. Dat liet Lagarde gisteravond weten in Tokio, een dag voor de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank.

Corrupte Grieken wacht online schandpaal

Trouw 11.10.2012 Een Griekse website die verhalen over steekpenningen verzamelt, is bijzonder succesvol. De site wil de alomtegenwoordige corruptie in de Griekse maatschappij aanpakken.

Duitsers positiever over Griekenland

Trouw 11.10.2012 Voor het eerst in ruim 1 jaar vindt een meerderheid van de Duitsers dat Griekenland in de euro moet blijven. Dat blijkt uit een peiling die donderdag is bekendgemaakt, 2 dagen na een kort bezoek van bondskanselier Angela Merkel aan Griekenland.

Duitsers geschokt door Nazi-Grieken Video

Telegraaf 10.10.2012 Duitsers zijn geschokt door de Grieken die hen uitmaken voor Nazi’s. Dat is één van de onderdelen van de Nieuwsflits met het videonieuws in 100 seconden. Verder: Baas moet fruit betalen. Dit is de tweede brandverdachte Miranda F. Verder: harige varkens ingezet tegen berenklauw. En: spectaculaire redding uit brandende autoVolg ook onze Nieuwsflits Facebookpagina. 

Het jasje van Merkel: toeval of subliminale boodschap?

VK 09.10.2012 Op de dag dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel de hoofdstad van Griekenland bezoekt, is alles wat zij in Athene doet en zegt Groot Nieuws. Maar ook wat zij aanheeft, houdt de gemoederen bezig.

Lees ook Merkel: ‘Ik wil dat Griekenland in de euro blijft’ – 09/10/12

Lees ook Duizenden Grieken betogen tegen Merkel: ‘Dochter van Hitler!’ – 08/10/12

Merkel: ‘Ik wil dat Griekenland in de euro blijft’

Trouw 09.10.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft tijdens haar beladen bezoek aan Athene de Grieken geprezen voor de inspanningen de ze hebben gedaan. ‘Een groot deel van de weg is afgelegd. Elke dag is er vooruitgang. Ik geloof dat deze weg de moeite waard is voor Griekenland, hoe zwaar ook.’

Griekse politie zet traangas in tegen demonstranten

NRC 09.10.2012 In Athene, waar Merkel vandaag een bezoek brengt aan de Griekse premier Samaras, is het momenteel erg onrustig. De politie gebruikt traangas om demonstranten die met stenen en benzinebommen gooien terug te dringen. Veel demonstranten refereren aan het nazi-verleden om deze nieuwe ‘bezetting’ te kenschetsen.

Angela Merkel spreekt woedende Grieken moed in

Elsevier 09.10.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt door de Grieken niet hartelijk ontvangen. Duizenden demonstranten in de hoofdstad Athene gooien met stenen en benzinebommen. De oproerpolitie wil de betogers uiteendrijven met traangas.

Zie ook:

Duizenden Grieken protesteren

Economie krimpt

Merkel zonder portemonnee naar Athene

Trouw 09.10.2012 Vandaag begeeft bondskanselier Angela Merkel zich op een van haar moeilijkste missies. Ze reist naar Athene voor een ontmoeting met premier Antonis Samaras. “We gaan om de Grieken te helpen”, liet Merkel haar persvoorlichter mededelen. Maar veel Grieken zijn niet van haar hulp gediend en willen massaal tegen haar bezoek demonstreren.

Duizenden Grieken protesteren tegen komst Merkel

Elsevier 08.10.2012 Op spandoeken staan leuzen als: ‘Ons land uit, jij slet!’ en ‘Dochter van Hitler, Griekenland uit en geen Vierde Rijk!’.
Voor dinsdag staat een grootschalig protestgepland tegen Merkel. Veel Grieken zien haar als drijvende kracht achter keiharde bezuinigingen waarmee de bevolking te maken krijgt.

Zie ook:

Nederland tegen kwijtschelden schuld

Economie krimpt

Merkel op bezoek in Athene – vier vragen over de Grieks-Duitse toekomst

NRC 08.10.2012 Angela Merkel gaat morgen naar Athene. Het bezoek kan een historisch keerpunt worden, maar ook een economisch dieptepunt. De Griekse crisis zal het nieuws de komende weken beheersen. Daarom nu vier vragen over de Grieks-Duitse toekomst. Lees verder›

Duizenden agenten in Athene voor bezoek Merkel

NU 07.10.2012 ATHENE – De Griekse hoofdstad Athene bereidt zich met enorme veiligheidsmaatregelen voor op de komst van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Bekijk video – Veel Grieken zien in Merkel de drijvende kracht achter de draconische bezuinigingsmaatregelen van de Griekse regering die veel Grieken inkomsten en/of hun banen hebben gekost.

‘Vooruitgang in Grieks overleg, nog twee weken nodig’

Parool 06.10.2012 Griekenland praat volgende week met zijn internationale geldschieters verder over extra bezuinigingsmaatregelen om een nieuwe noodlening te kunnen krijgen. De Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras zei vandaag dat vooruitgang wordt geboekt, maar dat zeker nog twee weken nodig zijn om tot overeenstemming te komen.

‘Komende EU-top nog geen besluit over Griekenland’

Trouw 05.10.2012 Op de komende EU-top wordt geen besluit genomen over de uitbetaling van het volgende deel van de hulpleningen aan Griekenland. De bijeenkomsten op 18 en 19 oktober komen daarvoor veel te vroeg, zo liet een hoge EU-ambtenaar vandaag weten.

‘Griekenland in november failliet zonder nieuw deel noodsteun’

 NRC 05.10.2012 Griekenland zal in november failliet gaan als het nieuwe deel van de toegezegde financiële noodsteun aan het land niet wordt overgemaakt. Dat heeft de Griekse premier Antonis Samaras gezegd, meldt persbureau AP. Om de noodhulp te ontvangen moet Griekenland aan verschillende eisen voldoen. En dat lijkt een probleem. Samaras zegt dat in een interview met het Duitse Handelsblatt

Arbeiders bestormen ministerie van Defensie in Athene

Parool 04.10.2012 Meer dan 200 arbeiders van een Griekse scheepswerf hebben donderdag het ministerie van Defensie in Athene bestormd omdat hun salarissen niet worden uitbetaald. Dat meldde de Griekse politie.

Arbeiders bestormen Grieks ministerie van Defensie

NU 04.10.2012 ATHENE – Meer dan 200 arbeiders van een Griekse scheepswerf hebben donderdag het ministerie van Defensie in Athene bestormd omdat hun salarissen niet worden uitbetaald.

Gerelateerde artikelen;

03/10/2012 ‘Griekse economie krimpt 5 procent in 2013’

26/09/2012 ‘Grieks bezuinigingsplan is af’

26/09/2012 Griekenland plat door 24-uursstaking

26/09/2012 Griekse werknemers leggen werk neer

25/09/2012 Uitstel bezuinigingen Griekenland kost 13 tot 15 miljard

‘Griekse economie krimpt 5 procent in 2013’

Trouw 03.10.2012 De internationale geldschieters die met Griekenland praten over een nieuwe noodlening, denken dat de Griekse economie volgend jaar met 5 procent krimpt. Dat is meer dan de 3,8 procent waar de regering van uitgaat, zei een functionaris van het Griekse ministerie van Financiën woensdag.

Krimp Griekse economie zet door; nieuwe stakingen gepland

Elsevier 01.10.2012  De Griekse economie zal volgend jaar voor het zesde achtereenvolgende jaar kleiner worden. Dat blijkt uit de begroting die het Griekse ministerie van Financiën maandag presenteerde. Griekenland verwacht dat de economie volgend jaar met 3,8 procent zal krimpen. Dit jaar zal de economische krimp op ongeveer 6,5 procent uitkomen.  

Zie ook:Griekse vakbonden roepen op tot algemene staking

Griekse economische ellende zet door in 2013

Trouw 01.10.2012 Griekenland staat opnieuw een economisch ellendig jaar te wachten. Dat blijkt uit de begroting voor volgend jaar die de Griekse regering maandag presenteerde. De regering gaat ervan uit dat de Griekse economie in 2013 met 3,8 procent krimpt. Daarmee zou de Griekse economie voor het zesde achtereenvolgende jaar kleiner worden.

Griekse coalitiepartijen op hoofdlijnen eens over pakket

NRC 27.09.2012 De drie Griekse coalitiepartijen zijn het in hoofdlijnen eens geworden over het bezuinigingspakket van 11,5 miljard euro voor de komende twee jaar. Dat maakte de minister van Financiën Yannis Stournaras vanmiddag bekend. Gisteren bereikten de partijloze Stournaras en de Griekse premier Antonis Samaras van de partij Nea Dimokratia overeenstemming over hoe die bezuinigingen binnen te halen.

Trojka verdeeld over Griekenland – ‘verschillende belangen in het spel’

NRC 26.09.2012 Er is onenigheid binnen de trojka over hoe de schuldencrisis van Griekenland moet worden opgelost. Het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie zijn verdeeld over wie de kosten moet dragen, meldt persbureau Reuters. Lees verder›

Gewelddadige protesten tegen bezuinigingen in Athene

Elsevier 26.09.2012  In het centrum van de Griekse hoofdstad Athene is een grote protestactie tegen nieuwe bezuinigingen op geweld uitgelopen. Meer dan vijftigduizend Grieken doen mee aan de betoging.  De betogers gooien met brandbommen en flessen naar de politie, steken bomen in brand en slaan met hamers stoeptegels stuk om de brokstukken vervolgens in het rond te gooien.

Zie ook: Griekse vakbonden roepen op tot algemene staking

Rellen in Griekenland terwijl regering bezuiniging overeenkomt

NRC 26.09.2012 De door de vakbonden georganiseerde demonstratie tegen de bezuinigingen in Griekenland is uitgelopen op geweld. Demonstranten raakten slaags met de oproerpolitie. Ondertussen zijn de Griekse premier Antonis Samaras en de minister van Financiën Yannis Stournaras het juist eens geworden over een extra bezuiniging van 11,5 miljard euro. Lees verder

Rellen bij grote demonstratie Athene

Oproerpolitie slaags met honderden betogers

NU 26.09.2012 ATHENE – In Athene is woensdag een demonstratie waar vijftigduizend mensen aan deelnamen op geweld uitgelopen. De oproerpolitie raakte slaags met enkele honderden betogers. In heel Griekenland wordt woensdag gestaakt. Scholen en winkels zijn woensdag dicht, veerboten varen niet uit en ziekenhuizen hebben hun deuren gesloten. 

Gerelateerde artikelen

26/09/2012 ‘Grieks bezuinigingsplan is af’

26/09/2012 Griekenland plat door 24-uursstaking

23/09/2012 Grieken vinden bezuinigingen oneerlijk

Griekenland plat door 24-uursstaking

NU 26.09.2012  ATHENE – Griekenland staat grotendeels stil door een 24-uursstaking tegen nieuwe ingrijpende bezuinigingen. Op de vliegvelden zijn veel vluchten geannuleerd, de veerboten liggen aan de kant, treinen blijven in de stations en musea zijn gesloten.

Gerelateerde artikelen

26/09/2012 Griekse werknemers leggen werk neer

25/09/2012 Uitstel bezuinigingen Griekenland kost 13 tot 15 miljard

23/09/2012 Grieken vinden bezuinigingen oneerlijk

18/09/2012 Griekse economie kwart kleiner in 2014

15/09/2012 Grieken willen twee jaar uitstel bezuinigingen

Griekse vakbonden roepen op tot algemene staki