Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 4

Wachtgeld

De wachtgeldregeling ligt regelmatig onder vuur. Minister Ronald Plasterk van BZK heeft in het verleden al eens laten weten dat het wachtgeld niet verder teruggeschroefd moet worden.

”Wachtgeld voor politieke ambtsdragers is impopulair, maar toch vind ik het niet goed daar elke keer verder op te beknibbelen”, zei hij in een interview dat indertijd op de website van de Volkskrant verscheen. ->> Lees hier het opiniestuk 

Sinds 2012 is er bijna 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd o.a. aan vertrokken Tweede Kamerledenstaatssecretarissen, ministers etc. Dat meldt NU.nl op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zie ook –> hier

Vroeger was de wachtgeld­re­ge­ling nog een goudgeran­de uitkering, maar dat is het allang niet meer, aldus Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur.

,,Dat opgestapte politici wachtgeld krijgen, is volkomen begrijpelijk’’, zegt Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur van de Universiteit Twente. ,,Tweede Kamerleden kunnen niet worden ontslagen en dus moet er een financieel vangnet zijn. Vroeger was de wachtgeldregeling nog een goudgerande uitkering, maar dat is het allang niet meer.’’

Maar hoogleraar Boogers is wél kritisch over politici die vroegtijdig en zonder duidelijke aanleiding de Tweede Kamer verlaten. Hij noemt als voorbeelden Pechtold, Thieme en voormalig CDA-leider Sybrand Buma. Die laatste werd burgemeester in Leeuwarden en ontving vóór zijn benoeming drie maanden wachtgeld.

,,Er zijn mensen die niet willen wachten op verkiezingen en weloverwogen zeggen: mijn tijd is gekomen, ik stop ermee’’, zegt Boogers. ,,Maar dit is lastig uit te leggen, het is een grijs gebied. Voor die mensen is wachtgeld eigenlijk niet bedoeld.’’ De hoogleraar roept het kabinet op om de regeling op dit punt aan te scherpen.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken zei eind vorig jaar dat de wachtgeldregeling mogelijk op de schop gaat. Aanleiding was de commotie rond VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Die kreeg bovenop zijn salaris wachtgeld, omdat hij in het vorige kabinet staatssecretaris en minister was en in die rollen meer verdiende dan als Kamerlid. Onder grote druk stopte Dijkhoff de extra uitkering. Knops: ,,We zijn bezig om te kijken of het anders moet.’’

Opgestapte kamerleden

Opgestapte Tweede Kamerleden hebben in twee jaar tijd ruim 400.000 euro wachtgeld geïncasseerd. Ook wie vrijwillig vertrekt, heeft recht op een uitkering. ,,Dit is lastig uit te leggen.’’

Alexander Pechtold stapte in oktober 2018 op als fractievoorzitter van D66. ,,Ik hoor het je denken: daar vertrekt er weer eentje voortijdig’’, zei hij in zijn afscheidsspeech voor collega’s in de Tweede Kamer. ,,Ik deel het gevoel dat de doorstroming soms zorgelijk is, maar na twaalf jaar is het voor mij mooi geweest.’’

Het vertrek was maanden voorbereid. Ruim een halfjaar eerder besprak Pechtold het plan al met zijn kinderen, zo zei hij. Maar vooruitzicht op een nieuwe baan had hij niet. Sterker nog: pas afgelopen november – een dik jaar na zijn vertrek – ging Pechtold weer voltijds aan de bak, als directeur bij het CBR. In de tussentijd ontving hij wachtgeld, zo bevestigt hij aan deze site. Een bedrag van naar schatting 90.000 euro.

Na publicatie van dit artikel wil Pechtold benadrukken dat hij tijdens zijn wachtgeldperiode niet heeft stilgezeten. Zo begeleidt hij – onbetaald – de renovatie van het Binnenhof. Ook was hij zeven maanden voorzitter van een commissie die het kabinet adviseerde over cultureel erfgoed. Het geld dat hij verdiende met deze klus werd in mindering gebracht op zijn wachtgelduitkering.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Vangnet

Kamerleden met wachtgeld. © ADR

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 hebben 24 Kamerleden vroegtijdig hun biezen gepakt; de laatste is Isabelle Diks (GroenLinks). Nog nooit vertrokken in zo’n korte tijd zoveel Kamerleden uit het parlement. Van hen hebben er twaalf wachtgeld ontvangen, blijkt uit onderzoek door deze site. In totaal gaat het in 2018 en 2019 om een bedrag van ruim 400.000 euro.

Omdat de politiek grillig kan zijn, hebben Kamerleden – net als ministers, burgemeesters en wethouders – een financieel vangnet. Ieder Tweede Kamerlid dat minstens drie maanden heeft gewerkt, krijgt bij vertrek recht op minimaal twee jaar wachtgeld.

Een Kamerlid verdient 115.000 euro bruto per jaar. De uitkering is het eerste jaar 80 procent van het oude salaris, daarna 70 procent en duurt maximaal drie jaar en twee maanden. Na drie maanden moeten ex-politici zich inschrijven bij een reïntegratiebureau.

Niet iedereen krijgt dus wachtgeld. Wie meteen een nieuwe baan heeft, waarbij het salaris gelijk of hoger is dan het loon als Kamerlid, krijgt helemaal niets. Dat geldt bijvoorbeeld voor SGP’er Elbert Dijkgraaf, die in april 2018 vanwege huwelijksproblemen uit de Kamer stapte. ,,Vanaf de eerste dag ben ik aan de slag gegaan als hoogleraar en heb ik mijn eigen onderneming’’, zegt Dijkgraaf. ,,Ik heb geen euro wachtgeld gebruikt.’’

Ook kunnen politici vrijwillig afzien van de uitkering. VVD-Kamerlid Malik Azmani deed dat, toen hij in juni vorig jaar vertrok om een maand later voor de VVD in het Europees parlement te gaan zitten. ,,Theoretisch had ik de tussenliggende periode gebruik kunnen maken van wachtgeld, maar daar heb ik van afgezien’’, zegt Azmani. Ook PvdA’er Jeroen Dijsselbloem weigerde: hij stopte in 2018 na twee weken de wachtgeldbetalingen en stortte het geld terug.

Theore­tisch had ik gebruik kunnen maken van wachtgeld, maar daar heb ik van af gezien, aldus Malik Azmani (VVD).

Anoniem

Hoeveel wachtgeld de twaalf opgestapte Kamerleden ieder exact hebben ontvangen, is onduidelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt alleen een geanonimiseerd overzicht openbaar met daarop de uitgekeerde bedragen per jaar – zonder namen. Het staat ex-politici vrij om te vertellen of zij wel of geen wachtgeld krijgen.

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Rik Grashoff (GroenLinks) en Karen Gerbrands (PVV) weigerden mee te werken aan dit artikel. Sietse Fritsma (PVV) was onbereikbaar. Uit het geanonimiseerde overzicht van het ministerie valt echter af te leiden dat deze politici waarschijnlijk wél wachtgeld hebben ontvangen.

Thieme

Een woordvoerder van de Partij voor de Dieren meldt in eerste instantie dat ex-fractievoorzitter Thieme – die afgelopen september volkomen onverwachts vrijwillig opstapte – inderdaad wachtgeld krijgt. Maar later geeft de woordvoerder aan dat het een ‘privékwestie’ is en dat het aan Thieme zelf is om hier iets over te zeggen. Zij reageert echter niet op verzoeken van deze site.

,,Denk niet dat ik wegga’’, zei Thieme op het moment dat ze haar vertrek aankondigde. ,,Binnen onze politieke beweging zal ik van me laten horen.’’ Zo wilde ze zich blijven inzetten om de Partij voor de Dieren ook internationaal op de kaart te zetten.

Maar de partijwoordvoerder zegt nu dat Thieme ‘geen officiële functie binnen de partij’ heeft. ,,Het is op dit moment nog niet zeker hoe haar rol eruit gaat zien. Daarover moeten nog gesprekken gevoerd worden.’’ Thieme is overigens al wel via Speakers Academy in te huren als dagvoorzitter en discussieleider.

zie ook: Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 3

zie ook: Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 2

zie ook: Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 1

zie ook: Klaas Dijkhoff VVD en het gerommel met wachtgeld

zie ook: Het gerommel van Tweede Kamerlid Isabelle Diks GroenLinks

zie ook: Gerommel door kamerlid Han ten Broeke VVD

zie ook: En weer gedonder met Alexander Pechtold D66

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 3

zie ook: Het mysterie rondom Wassila Hachchi D66 is ontsluierd.

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 2

zie ook: De mysterieuze verdwijning van Tweede Kamerlid Wassila Hachchi D66 – deel 1

zie ook: Ook gedonder bij de Partij voor de Dieren PvdD – de nasleep

zie ook: Peter Rehwinkel PvdA – Het zit me niet mee de laatste tijd

zie ook: Gedonder met Bert van der Roest ex-PvdA-raadslid in Utrecht

Zie ook: Ministers en Wachtgeld – een vetpot

Zie ook: Rel bij de PvdA over wachtgeld van ex-wethouder Rinda den Besten

Zie ook: Wachtgeld Raadsleden kost al 6,9 miljoen euro

Zie ook: Ook Sietse Fritsma PVV verlaat de Haagse gemeenteraad

Zie ook; Gesjoemel met wachtgeld SP en GroenLinks

Opgestapte Tweede Kamerleden incasseren 400.000 euro wachtgeld

AD 25.04.2020 Opgestapte Tweede Kamerleden hebben in twee jaar tijd ruim 400.000 euro wachtgeld geïncasseerd. Ook wie vrijwillig vertrekt, heeft recht op een uitkering. ,,Dit is lastig uit te leggen.’’

Alexander Pechtold stapte in oktober 2018 op als fractievoorzitter van D66. ,,Ik hoor het je denken: daar vertrekt er weer eentje voortijdig’’, zei hij in zijn afscheidsspeech voor collega’s in de Tweede Kamer. ,,Ik deel het gevoel dat de doorstroming soms zorgelijk is, maar na twaalf jaar is het voor mij mooi geweest.’’

Het vertrek was maanden voorbereid. Ruim een halfjaar eerder besprak Pechtold het plan al met zijn kinderen, zo zei hij. Maar vooruitzicht op een nieuwe baan had hij niet. Sterker nog: pas afgelopen november – een dik jaar na zijn vertrek – ging Pechtold weer voltijds aan de bak, als directeur bij het CBR. In de tussentijd ontving hij wachtgeld, zo bevestigt hij aan deze site. Een bedrag van naar schatting 90.000 euro.

Na publicatie van dit artikel wil Pechtold benadrukken dat hij tijdens zijn wachtgeldperiode niet heeft stilgezeten. Zo begeleidt hij – onbetaald – de renovatie van het Binnenhof. Ook was hij zeven maanden voorzitter van een commissie die het kabinet adviseerde over cultureel erfgoed. Het geld dat hij verdiende met deze klus werd in mindering gebracht op zijn wachtgelduitkering.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Vangnet

Kamerleden met wachtgeld. © ADR

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 hebben 24 Kamerleden vroegtijdig hun biezen gepakt; de laatste is Isabelle Diks (GroenLinks). Nog nooit vertrokken in zo’n korte tijd zoveel Kamerleden uit het parlement. Van hen hebben er twaalf wachtgeld ontvangen, blijkt uit onderzoek door deze site. In totaal gaat het in 2018 en 2019 om een bedrag van ruim 400.000 euro.

Omdat de politiek grillig kan zijn, hebben Kamerleden – net als ministers, burgemeesters en wethouders – een financieel vangnet. Ieder Tweede Kamerlid dat minstens drie maanden heeft gewerkt, krijgt bij vertrek recht op minimaal twee jaar wachtgeld.

Een Kamerlid verdient 115.000 euro bruto per jaar. De uitkering is het eerste jaar 80 procent van het oude salaris, daarna 70 procent en duurt maximaal drie jaar en twee maanden. Na drie maanden moeten ex-politici zich inschrijven bij een reïntegratiebureau.

Niet iedereen krijgt dus wachtgeld. Wie meteen een nieuwe baan heeft, waarbij het salaris gelijk of hoger is dan het loon als Kamerlid, krijgt helemaal niets. Dat geldt bijvoorbeeld voor SGP’er Elbert Dijkgraaf, die in april 2018 vanwege huwelijksproblemen uit de Kamer stapte. ,,Vanaf de eerste dag ben ik aan de slag gegaan als hoogleraar en heb ik mijn eigen onderneming’’, zegt Dijkgraaf. ,,Ik heb geen euro wachtgeld gebruikt.’’

Ook kunnen politici vrijwillig afzien van de uitkering. VVD-Kamerlid Malik Azmani deed dat, toen hij in juni vorig jaar vertrok om een maand later voor de VVD in het Europees parlement te gaan zitten. ,,Theoretisch had ik de tussenliggende periode gebruik kunnen maken van wachtgeld, maar daar heb ik van afgezien’’, zegt Azmani. Ook PvdA’er Jeroen Dijsselbloem weigerde: hij stopte in 2018 na twee weken de wachtgeldbetalingen en stortte het geld terug.

Theore­tisch had ik gebruik kunnen maken van wachtgeld, maar daar heb ik van af gezien, aldus Malik Azmani (VVD).

Anoniem

Hoeveel wachtgeld de twaalf opgestapte Kamerleden ieder exact hebben ontvangen, is onduidelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt alleen een geanonimiseerd overzicht openbaar met daarop de uitgekeerde bedragen per jaar – zonder namen. Het staat ex-politici vrij om te vertellen of zij wel of geen wachtgeld krijgen.

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Rik Grashoff (GroenLinks) en Karen Gerbrands (PVV) weigerden mee te werken aan dit artikel. Sietse Fritsma (PVV) was onbereikbaar. Uit het geanonimiseerde overzicht van het ministerie valt echter af te leiden dat deze politici waarschijnlijk wél wachtgeld hebben ontvangen.

Thieme

Een woordvoerder van de Partij voor de Dieren meldt in eerste instantie dat ex-fractievoorzitter Thieme – die afgelopen september volkomen onverwachts vrijwillig opstapte – inderdaad wachtgeld krijgt. Maar later geeft de woordvoerder aan dat het een ‘privékwestie’ is en dat het aan Thieme zelf is om hier iets over te zeggen. Zij reageert echter niet op verzoeken van deze site.

,,Denk niet dat ik wegga’’, zei Thieme op het moment dat ze haar vertrek aankondigde. ,,Binnen onze politieke beweging zal ik van me laten horen.’’ Zo wilde ze zich blijven inzetten om de Partij voor de Dieren ook internationaal op de kaart te zetten.

Maar de partijwoordvoerder zegt nu dat Thieme ‘geen officiële functie binnen de partij’ heeft. ,,Het is op dit moment nog niet zeker hoe haar rol eruit gaat zien. Daarover moeten nog gesprekken gevoerd worden.’’ Thieme is overigens al wel via Speakers Academy in te huren als dagvoorzitter en discussieleider.

Aanscherping

Vroeger was de wachtgeld­re­ge­ling nog een goudgeran­de uitkering, maar dat is het allang niet meer, aldus Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur.

,,Dat opgestapte politici wachtgeld krijgen, is volkomen begrijpelijk’’, zegt Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur van de Universiteit Twente. ,,Tweede Kamerleden kunnen niet worden ontslagen en dus moet er een financieel vangnet zijn. Vroeger was de wachtgeldregeling nog een goudgerande uitkering, maar dat is het allang niet meer.’’

Maar hoogleraar Boogers is wél kritisch over politici die vroegtijdig en zonder duidelijke aanleiding de Tweede Kamer verlaten. Hij noemt als voorbeelden Pechtold, Thieme en voormalig CDA-leider Sybrand Buma. Die laatste werd burgemeester in Leeuwarden en ontving vóór zijn benoeming drie maanden wachtgeld.

,,Er zijn mensen die niet willen wachten op verkiezingen en weloverwogen zeggen: mijn tijd is gekomen, ik stop ermee’’, zegt Boogers. ,,Maar dit is lastig uit te leggen, het is een grijs gebied. Voor die mensen is wachtgeld eigenlijk niet bedoeld.’’ De hoogleraar roept het kabinet op om de regeling op dit punt aan te scherpen.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken zei eind vorig jaar dat de wachtgeldregeling mogelijk op de schop gaat. Aanleiding was de commotie rond VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Die kreeg bovenop zijn salaris wachtgeld, omdat hij in het vorige kabinet staatssecretaris en minister was en in die rollen meer verdiende dan als Kamerlid. Onder grote druk stopte Dijkhoff de extra uitkering. Knops: ,,We zijn bezig om te kijken of het anders moet.’’

april 25, 2020 Posted by | 2e kamer, Alexander Pechtold, Han ten Broeke VVD, karen gerbrands, Klaas Dijkhoff VVD, Marianne Thieme, Marianne Thieme PvdD, politiek, wachtgeld, Wassila Hachchi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Politici en het gerommel met wachtgeld – deel 4

Ook gedonder bij de Partij voor de Dieren PvdD – de nasleep

Gedonder bij de PvdD gaat verder !!

Binnen de Partij voor de Dieren is een machtsstrijd gaande over de koers van de partij. De jonge partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel wordt tegengewerkt door oprichters van de partij, die niets moeten hebben van zijn wens voor meer openheid en democratie.

“Er zit iets in jouw hoofd waardoor jij normale communica­tie niet aankan”, aldus Elze Boshart tegen Sebastiaan Wolswinkel.

Al in aanloop naar zijn verkiezing tot partijvoorzitter op het ledencongres in maart dit jaar werd Wolswinkel tegengewerkt. De 25-jarige Fries was tot maart voorzitter van PINK, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Tot ongenoegen van PvdD-oprichters Marianne Thieme, Niko Koffeman en Lieke Keller stelde Wolswinkel zich kandidaat om PvdD-voorzitter te worden. Het partijbestuur schoof een andere oudgediende naar voren om voorzitter te worden: Elze Boshart.

Wolswinkel werd door diezelfde Boshart onder druk gezet om zijn kandidatuur in te trekken. ,,Er zit iets in jouw hoofd waardoor jij normale communicatie niet aankan’’, sneerde Boshart naar Wolswinkel. Zij doelde daarmee op zijn syndroom van Asperger, een contactstoornis.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Belactie

PINK belde zo’n vierhonderd jongeren met de oproep te komen stemmen bij het congres. Toen de partijtop daar lucht van kreeg, werd gehint op juridische stappen. Wolswinkel won de voorzittersverkiezing met slechts twaalf stemmen verschil van Boshart.

Na het opstappen van Kamerlid Femke Merel van Kooten deed Wolswinkel op deze site een oproep tot meer interne discussie over de koers van de partij. Hij zou voorstander zijn van meer aandacht voor ‘mensenzaken’, terwijl de oprichters zich willen focussen op dier, natuur en milieu.

Na zijn uitspraken stuurde de rest van het partijbestuur een brief naar alle PvdD-fractievoorzitters in Nederland waarin zij zeiden te ‘betreuren’ dat Wolswinkel niet had overlegd en niet namens het bestuur sprak. Het is hem door het bestuur verboden om met journalisten te praten.

‘Religekkies’

Binnen PINK zijn jongeren het oneens met de partijtop en de manier waarop wordt omgegaan met de nieuwe partijvoorzitter. ‘Misschien is het tijd om die religekkies en die ouwe stalinist uit de top te ketsen’, meldde een PINK-bestuurslid in interne correspondentie over Thieme en Koffeman.

Vertrek  Marianne Thieme

Zondag 29.09.2019 kondigde ze aan het stokje na 13 jaar over te dragen aan een opvolger, zodat er in aanloop naar de verkiezingen in 2021 aan haar opvolging gewerkt kan worden.

Video afspelen

Marianne Thieme stopt: ‘Maar denk niet dat ik wegga’

Marianne Thieme wordt volgende week in de Tweede Kamer opgevolgd door Eva van Esch, nu nog raadslid voor de partij in Utrecht. Het merendeel van de kiezers vindt dat Thieme het goed heeft gedaan. Ook kiezers van andere partijen. Daarnaast zegt 66 procent dat dit het goede moment voor haar is om op te stappen en het stokje aan een ander over te dragen.

Marianne Thieme verlaat per 8 oktober 2019 de Tweede Kamer. Zittend Kamerlid Esther Ouwehand wordt voorlopig fractievoorzitter. Of Ouwehand – die in 2006 samen met Thieme in de Kamer kwam – ook de nieuwe lijsttrekker wordt bij de komende verkiezingen, moet nog blijken.

Populariteit PvdD gedaald

In een peiling van Maurice de Hond blijkt dat de achterban van de Partij voor de Dieren het gerommel niet kan waarderen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou de partij nog 4 zetels halen. Een week geleden waren dat er nog 7. Behalve de ruzie rond Wolswinkel doet ook het tussentijdse vertrek van partijleider Marianne Thieme de partij geen goed.

De Partij voor de Dieren verliest abrupt drie zetels in de peiling van Maurice de Hond. Het virtuele verlies volgt na het vertrek van boegbeeld Marianne Thieme en het wegsturen van partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel.

De dierenpartij staat al ruim een jaar stabiel op zeven en soms zelfs acht zetels. Maar na de interne strubbeling over de koers, wat uitmondde in het gedwongen vertrek van de partijvoorzitter, vliegen de zetels weg. Opiniepeiler De Hond denkt daarnaast dat het plotselinge opstappen van Thieme de partij weinig goeds heeft gedaan.

AD 21.10.2019

Buitengewoon partijcongres

Een groep van naar eigen zeggen verontruste leden van de Partij voor de Dieren is een petitie begonnen om een buitengewoon partijcongres af te dwingen. Ze schrijven dat ze zich zorgen maken, met name omdat voorzitter Sebastiaan Wolswinkel afgelopen week uit de partij werd gezet.

In de statuten (.pdf) staat dat het bestuur een lid uit de partij mag zetten, maar ook dat het congres gaat over het schorsen of ontslaan van bestuursleden. Verder is vastgelegd dat het congres het hoogste gezag is binnen de partij. “Er heerst daarom bij ons en andere partijgenoten grote verbazing over het feit dat dit besluit zo ondemocratisch is genomen”, schrijven de initiatiefnemers.

Telegraaf 27.01.2020

“Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coup heb gepleegd´, aldus Sebastiaan Wolswinkel maandag tegen Nieuwsuur.

Om een buitengewoon congres te kunnen afdwingen, moet minimaal 10 procent van de leden dat willen. In het geval van de Partij voor de Dieren betekent dat iets meer dan 1700 handtekeningen.

Wolswinkel werd in maart onverwacht tot voorzitter gekozen, boven de kandidaat die door de partij was voorgedragen. Hij begon een discussie over de koers van de partij, bijvoorbeeld of er ook over ‘mensenzaken’ moest worden gepraat.

Dat was niet naar wens van de partijtop. “Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coup heb gepleegd”, zei hij een dag voor zijn royement nog tegen Nieuwsuur.

Zie ook: Ook gedonder bij de Partij voor de Dieren PvdD

Ruud van der Velden nu definitief voorzitter Partij voor de Dieren

NU 28.06.2020 Ruud van der Velden is zondag verkozen tot voorzitter van de Partij voor de Dieren. Meer dan zevenhonderd leden van de partij hebben hun stem uitgebracht op Van der Velden.

Van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, was al interim-voorzitter van de partij en was zondag de enige kandidaat voor de functie.

Hij volgt daarmee officieel de voormalig partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel op, die in oktober door de partij werd geroyeerd. Wolswinkel zou stelselmatig bestuursbesluiten naast zich hebben neergelegd en de partij schade hebben toegebracht door onder meer zijn persoonlijke opvattingen te uiten in de media.

Esther Ouwehand zal lijsttrekker worden voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Zij moet nog wel officieel door de partij benoemd worden tijdens het congres in november. Tot dusver zijn er geen tegenkandidaten.

Lees meer over: Politiek   partij voor de dieren 

Ruud van der Velden nu ‘echt’ voorzitter Partij voor de Dieren

NOS 28.06.2020 Ruud van der Velden is gekozen tot voorzitter van de Partij voor de Dieren. De leden konden gisteren de hele dag online hun stem uitbrengen en de uitslag is nu bekendgemaakt. Dat was een formaliteit, want hij was de enige kandidaat. Ruim 700 partijleden hebben hun stem uitgebracht.

Van der Velden, die ook lid is van de gemeenteraad van Rotterdam, bekleedde de functie al ad interim. Hij volgde vorig jaar Sebastiaan Wolswinkel op, nadat die was geroyeerd. Volgens het partijbestuur had Wolswinkel de partij beschadigd en legde hij stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neer.

Tijdens een online-congres zei partijleider Ouwehand gisteren dat door de coronacrisis het “dierenbewustzijn” onder de bevolking groter is geworden. Volgens haar veroorzaakt de manier waarop we met dieren omgaan ernstige ziekten bij mensen.

Ouwehand denkt dat steeds meer mensen begrijpen dat het echt anders moet. Na de crisis moeten we niet meer terug naar de oude economie en we moeten voorzichtiger omgaan met de natuur, vindt ze.

Geen tegenkandidaten

Ouwehand wordt de lijsttrekker van de partij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Het congres van de Partij voor de Dieren moet haar in november nog officieel benoemen, maar er zijn geen tegenkandidaten. Ouwehand zit al sinds 2006 in de Kamer. Het is de eerste keer dat ze de lijst aanvoert.

Het congres van de Partij voor de Dieren werd op zaterdag gehouden. Eerder waren de congressen op zondag: dat had ermee te maken dat partijleider Thieme zevendedagsadventist is en de zaterdag als rustdag beschouwt. De partijleider zou dan niet kunnen meedoen aan congressen op zaterdag. Nu Thieme oktober vorig jaar is opgestapt en vervangen door Ouwehand, geldt die ‘complicatie’ niet meer.

BEKIJK OOK;

Nieuwe partijvoorzitter Partij voor de Dieren na roerige fase

Telegraaf 28.06.2020 De Partij voor de Dieren heeft weer een nieuwe partijvoorzitter. De leden hebben dit weekend na een onlinecongres Ruud van der Velden gekozen, die sinds oktober vorig jaar al interim-voorzitter was na het onvrijwillige vertrek van zijn voorganger Sebastiaan Wolswinkel. De partij kwam door de ophef hierover vorig najaar in een roerige fase, ook omdat boegbeeld Marianne Thieme toen net de Tweede Kamer verliet.

Wolswinkel was negen maanden eerder door de leden gekozen als voorzitter, tegen de zin van Thieme en mede-oprichter van de partij Niko Koffeman. Wolswinkel moest weg omdat hij de partij zou hebben geschaad met zijn optreden in de media en door zich niet te houden aan bestuursbesluiten. Hij vocht zijn royement nog vergeefs aan en werd aan de deur geweerd bij het partijcongres in januari, waar onder meer over zijn ontslag werd gesproken.

Wolswinkel pleitte voor meer transparantie en interne discussie over de koers van de partij. Aanleiding daarvoor was het opstappen van het Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de fractie. Ze nam haar zetel mee zodat de fractie vier Kamerzetels overhield. Van Kooten vond dat de PvdD te veel met de eigen stokpaardjes bezig is. Ze wilde meer aandacht voor ’mensenzaken’. Ze vormt nu samen met Kamerlid Henk Krol de Partij voor de Toekomst.

Het dertigste congres zaterdag was online vanwege de coronamaatregelen. Daarna hebben ruim zevenhonderd partijleden hun stem uitgebracht. Van der Velden pleit onder meer voor intensievere communicatie met de leden en volksvertegenwoordigers. De nieuwe partijvoorzitter leidt ook de PvdD-fractie in de gemeenteraad van Rotterdam.

Esther Ouwehand nam het stokje over van Thieme. Ze is door het bestuur voorgedragen om lijsttrekker te worden bij de verkiezingen volgend jaar maart. In november hoopt de partij weer een fysiek congres te houden. Dan zullen de leden stemmen over de nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen verkiezingen Sebastiaan Wolswinkel Marianne Thieme

Partij voor de Dieren heeft nieuwe partijvoorzitter gevonden

AD 28.06.2020 De Partij voor de Dieren heeft weer een nieuwe partijvoorzitter. De leden hebben dit weekend na een onlinecongres Ruud van der Velden gekozen, die sinds oktober vorig jaar al interim-voorzitter was na het onvrijwillige vertrek van zijn voorganger Sebastiaan Wolswinkel. De partij kwam door de ophef hierover vorig najaar in een roerige fase, ook omdat boegbeeld Marianne Thieme toen net de Tweede Kamer verliet.

Wolswinkel was negen maanden eerder door de leden gekozen als voorzitter, tegen de zin van Thieme en mede-oprichter van de partij Niko Koffeman. Wolswinkel moest weg omdat hij de partij zou hebben geschaad met zijn optreden in de media en door zich niet te houden aan bestuursbesluiten. Hij vocht zijn royement nog vergeefs aan en werd aan de deur geweerd bij het partijcongres in januari, waar onder meer over zijn ontslag werd gesproken.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Wolswinkel pleitte voor meer transparantie en interne discussie over de koers van de partij. Aanleiding daarvoor was het opstappen van het Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de fractie. Ze nam haar zetel mee zodat de fractie vier Kamerzetels overhield. Van Kooten vond dat de PvdD te veel met de eigen stokpaardjes bezig is. Ze wilde meer aandacht voor ‘mensenzaken’. Ze vormt nu samen met Kamerlid Henk Krol de Partij voor de Toekomst.

Gestemd

Het dertigste congres zaterdag was online vanwege de coronamaatregelen. Daarna hebben ruim zevenhonderd partijleden hun stem uitgebracht. Van der Velden pleit onder meer voor intensievere communicatie met de leden en volksvertegenwoordigers. De nieuwe partijvoorzitter leidt ook de PvdD-fractie in de gemeenteraad van Rotterdam.

Esther Ouwehand nam het stokje over van Thieme. Ze is door het bestuur voorgedragen om lijsttrekker te worden bij de verkiezingen volgend jaar maart. In november hoopt de partij weer een fysiek congres te houden. Dan zullen de leden stemmen over de nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Oud-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel moet buiten wachten. ANP

Esther Ouwehand wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden

NOS 26.01.2020 Esther Ouwehand wil lijsttrekker van de Partij voor de Dieren worden. Dat zei ze vanmiddag op het congres van de partij. Ouwehand is nu al fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ze volgde Marianne Thieme op, die er vorig jaar mee stopte.

Ouwehand benadrukte dat het goed gaat met de partij: “We zijn, ondanks dat we een moeilijk jaar achter de rug hebben, wel degelijk goed ontvangen door de kiezer.”

Voorzitter kwam er niet in

Het congres ging voor een belangrijk deel over de voorzitter die vorig jaar weg moest. Een aantal leden wilde opheldering over het vertrek van Sebastiaan Wolswinkel.

Wolswinkel moest weg, omdat hij zich volgens andere bestuursleden niet aan gemaakte afspraken hield en de partij schade zou berokkenen. Zo riep hij op tot een discussie over de koers van de partij.

Hij mocht er zelf niet bij zijn, omdat hij inmiddels geroyeerd is als lid. Wel sprak hij met een klein aantal leden voor de RAI in Amsterdam, waar het congres plaatsvond.

PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand (tweede van rechts) tijdens het congres van de partij. Ⓒ ANP

Ouwehand wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden

Telegraaf 26.01.2020 Esther Ouwehand wil als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in. Ze nam het stokje afgelopen najaar al over van boegbeeld Marianne Thieme en is nu fractievoorzitter, maar wil nu ook als nummer 1 de verkiezingscampagne in.

Ouwehand vroeg het vertrouwen van de achterban zondag op het congres van de partij in Amsterdam.

Op datzelfde congres werd de afgezette voorzitter Sebastiaan Wolswinkel geweerd, ook bij de bespreking van zijn royement. Het partijbestuur hield met steun van de leden vol dat een congres zich niet leent „voor een functioneringsgesprek.”

Bekijk ook: 

Mysterieuze Marianne Thieme begint aan laatste dag

Wederhoor

Een aantal leden wilde dat Wolswinkel de kans zou krijgen zijn verhaal te doen. Hij wachtte voor de ingang van de Amsterdamse RAI, waar de partij bijeen was. Maar het leeuwendeel van de achterban koos de kant van het bestuur.

Wolswinkel werd een jaar geleden door de leden verkozen boven de kandidaat van het partijbestuur. Het bestuur zette hem na een paar maanden uit de partij, waardoor hij meteen ook voorzitter af was. Wolswinkel zou de partij hebben geschaad met zijn optreden in de media en door zich niet te houden aan bestuursbesluiten.

Bekijk ook: 

’Voorzitter Partij voor de Dieren terecht geroyeerd’ 

Bekijk ook: 

Peiling: dierenpartij verliest helft zetels 

Bekijk meer van; verkiezingen partijen en bewegingen Sebastiaan Wolswinkel Esther Ouwehand Amsterdam

Esther Ouwehand wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden

AD 26.01.2020 Esther Ouwehand wil als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in. Ze nam het stokje afgelopen najaar al over van boegbeeld Marianne Thieme, maar wil nu ook als nummer 1 de verkiezingscampagne in. Tijdens het congres van de partij in Amsterdam werd de afgezette voorzitter Sebastiaan Wolswinkel geweerd.

Wolswinkel was ook niet welkom bij de bespreking van zijn royement. Het partijbestuur hield met steun van de leden vol dat een congres zich niet leent ‘voor een functioneringsgesprek.’ Een aantal leden wilde dat Wolswinkel de kans zou krijgen zijn verhaal te doen. Hij wachtte voor de ingang van de Amsterdamse RAI, waar de partij bijeen was. Maar het leeuwendeel van de achterban koos de kant van het bestuur.

Wolswinkel werd een jaar geleden door de leden verkozen boven de kandidaat van het partijbestuur. Dat zette hem na een paar maanden uit de partij, waardoor hij meteen ook voorzitter af was. Wolswinkel  hield een vurig pleidooi voor meer transparantie, dialoog en meer betrokkenheid van regionale afdelingen.

Volgens hem is daar ook draagvlak voor. Maar het bestuur verweet hem dat hij afspraken naast zich neerlegde en dat hij de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten alsof daar breed draagvlak voor zou zijn.

Boegbeeld

De partij, die eerder op de dag het vertrokken boegbeeld Marianne Thieme uitzwaaide, kiest komende zomer een nieuwe partijvoorzitter. Daarbij wil het bestuur wel een grotere vinger in de pap. In de regels wordt onder meer opgenomen dat het bestuur beoordeelt of een kandidaat geschikt is en mag meedingen.

Leden die het optreden van het bestuur tegen Wolswinkel wilden afkeuren, kregen de zaal niet mee. Driekwart stemde tegen. Datzelfde gold voor het voorstel Wolswinkel binnen te vragen en aan het woord te laten.

Esther Ouwehand benadrukte tijdens het congres dat het ondanks de interne problemen, nog steeds goed gaat met de partij. Op een volgend verkiezingscongres kunnen de leden haar op het schild hijsen, als zich geen tegenkandidaat aandient die meer in de smaak valt. Toen Ouwehand in de herfst Thieme opvolgde als fractievoorzitter aarzelde ze nog om zich al als lijsttrekker op te werpen. De partij duidde haar al wel als ‘partijleider’ aan.

Geen andere koers

Onder leiding van Thiemes jarenlange nummer 2 verlegt de Partij voor de Dieren niet plots de koers, herhaalde Ouwehand nog maar eens. ,,We hebben een heel duidelijke koers en dat is een winnende koers. Daar gaan we gewoon mee door.”

Dat een kwart van de leden op het congres zijn afkeuring uitsprak over het optreden van het partijbestuur tegen ex-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel, heeft Ouwehand niet laten schrikken. Het is nu eenmaal een lastige en onbevredigende kwestie, meent ze. Ouwehand en het bestuur gaan ook de komende tijd met ontevreden leden in gesprek. ,,De partij ontwikkelt zich mee met de groei die we doormaken”, zegt ze.

Esther Ouwehand tijdens het congres van de Partij voor de Dieren. © ANP

PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand en Marianne Thieme na afloop van het congres. © ANP

Afgezette voorzitter Partij voor de Dieren niet welkom op congres

NOS 23.01.2020 De Partij voor de Dieren houdt zondag de deur gesloten voor de afgezette partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel. Die dag houdt de partij in Amsterdam het partijcongres dat voor een groot deel juist gaat over het royeren van Wolswinkel.

Een aantal leden wil daar per motie afdwingen dat de oud-voorzitter aanwezig mag zijn als het congres diens gedwongen vertrek bespreekt. Maar het partijbestuur laat de motie niet in stemming brengen.

Wolswinkel werd drie maanden geleden uit de partij gezet, nadat hij in Nieuwsuur had verteld dat hij meer discussie in de partij wil over de koers. Volgens kopstukken van de PvdD beschadigde hij hiermee de partij.

Wolswinkel ging tegen zijn royement in beroep bij de commissie van beroep van de partij, maar die oordeelde gisteren dat het beroep ongegrond is.

Op basis van dat besluit stelt het partijbestuur nu dat Wolswinkel niet welkom is op het congres. Volgens interim-voorzitter Ruud van der Velden heeft hoor en wederhoor bij de commissie van beroep plaatsgevonden en is het niet nodig dat over te doen op het congres.

Bekijk ook;

’Voorzitter Partij voor de Dieren terecht geroyeerd’

Telegraaf 22.01.2020 De Partij voor de Dieren heeft voorzitter Sebastiaan Wolswinkel terecht geroyeerd. Dat concludeert de Commissie van Beroep die het besluit onder de loep nam. Wolswinkel zelf reageert verbaasd op het besluit. „Ik heb alles gedaan wat ik kon om de partij te democratiseren.”

Het bestuur van de partij royeerde de 25-jarige Wolswinkel in oktober als lid, waarmee hij ook zijn plek als voorzitter kwijtraakte. Het rommelde al langer tussen het partijbestuur en Wolswinkel, die voor meer transparantie en interne discussie in de partij pleitte.

Wolswinkel tekende protest aan tegen zijn royement. De beroepscommissie oordeelt dat de geldende procedures zijn gevolgd en stelt dus het bestuur in het gelijk.

Bekijk ook: 

Peiling: dierenpartij verliest helft zetels 

Persoonlijke standpunten

Het bestuur zei in oktober dat „Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten.”

Nadat Kamerlid Femke Merel van Kooten zich vorig jaar afsplitste van de partij, en daarbij haar zetel meenam, zei Wolswinkel dat er een intern debat moest komen over de koers van de partij. Dit tot ongenoegen van onder anderen fractievoorzitter Esther Ouwehand en senator Niko Koffeman, die betrokken was bij de oprichting van de partij.

Wolswinkel laat weten „verbaasd” te zijn over het besluit van de commissie. „Het is een vrij tactische timing, in verband met het congres”, dat zondag plaatsvindt. Medestanders in de partij wilden de kwestie op het partijcongres agenderen. Volgens de gewezen voorzitter is er alleen gekeken of het royement „aansluit bij de statuten van de partij”, en niet of het ook „juridisch correct is.”

„Dat nodigt in zekere zin nog uit om naar een rechter te stappen, maar daar heb ik geen behoefte aan”, vervolgt Wolswinkel. „Ik heb alles gedaan wat ik kon om de partij te democratiseren. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat dat nog gaat gebeuren.”

Bekijk ook: 

Mysterieuze Marianne Thieme begint aan laatste dag 

Bekijk ook: 

Voorzitter uit Partij voor de Dieren gezet 

Bekijk meer van; human interest partijen en bewegingen Sebastiaan Wolswinkel

Partij voor de Dieren heeft voorzitter terecht geroyeerd

MSN 22.01.2020 De partij voor de Dieren heeft voormalig partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel in oktober terecht uit de partij gezet. Een interne Commissie van Beroep heeft dinsdagavond een beroep dat Wolswinkel tegen dat besluit had ingesteld, ongegrond verklaard. Dat betekent dat het partijbestuur, naar het oordeel van die commissie, de procedures juist heeft toegepast en er ook geen terechte inhoudelijke bezwaren tegen het royement zijn.

Wolswinkel werd vorig jaar maart door de leden van de PvdD verkozen tot partijvoorzitter. Het bestuur had een andere kandidaat voorgedragen, maar die werd gepasseerd. Wolswinkel was daarvoor voorzitter van PINK, de jongerentak van de partij.

Het boterde al meteen na zijn aanstelling niet tussen hem de partijtop. Hij wilde meer transparantie en interne discussie in de PvdD en vond dat het partijbestuur daarbij in de weg stond. Die kritiek ventileerde hij meermaals in de media, onder andere in een interview met NRC.

Toen afgelopen zomer het Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten na ruzie opstapte en doorging als zelfstandig Kamerlid, werd het Wolswinkel kwalijk genomen dat hij het voor haar opnam en daarmee de ‘zetelroof’ die zij daarmee pleegde, leek te billijken.

De afspraak was volgens het partijbestuur dat iedereen zich zou onthouden van commentaar op haar opstappen, vanwege het „persoonlijke karakter van het besluit om Van Kooten te royeren”, aldus waarnemend voorzitter Ruud van der Velde toentertijd. „We hebben hem vele kansen gegeven, maar die heeft hij niet opgepakt. Daarmee heeft hij het functioneren van het bestuur herhaaldelijk onmogelijk gemaakt.”

Klap

Het partijbestuur wil verder geen toelichting geven op de uitspraak van de interne partijcommissie. Normaal gesproken worden uitspraken van die commissie over royementsbesluiten helemaal niet gepubliceerd, maar omdat het hier de voormalig partijvoorzitter betreft, wordt daar volgens het partijbestuur nu van afgeweken.

Voor Wolswinkel is de uitspraak een klap, zo zegt hij in een reactie. „Naar mijn idee was het royement onterecht en had ik het idee dat de commissie daar niet omheen zou kunnen.”

Zondag houdt de Partij voor de Dieren haar congres in de Amsterdamse RAI. De perikelen rond de voormalig partijvoorzitter staan op de agenda. Wolswinkel mag daar zelf niet bij zijn, omdat hij geen lid meer is. Er zijn echter moties in voorbereiding om hem toch uit te nodigen en om hem de kans te geven om zichzelf ten overstaan van de leden van het congres te verdedigen.

Na de uitspraak van de beroepscommissie heeft dat volgens Wolswinkel niet veel zin meer. „De beroepscommissie is volgens het partijbestuur de plek van hoor en wederhoor. Het verbaast me ook niet dat deze uitspraak voor het congres komt. Leden hadden in opstand kunnen komen tijdens het congres en dat had ene probleem kunnen vormen.”

Volgens Wolswinkel zijn zijn dagen bij de Partij voor de Dieren nu wel geteld. „Ik heb het punt bereikt waarop ik zeg dat ik niet meer kan. Het is mijn analyse dat het niet meer de beste besteding van mijn tijd is om te proberen, de Partij voor de Dieren om te vormen tot een democratische beweging.” Het partijbestuur zegt na het congres naar buiten te komen met een procedure voor een nieuwe partijvoorzitter.

Bestuurscrisis PvdD zet door: weggestuurde voorzitter in beroep tegen royement

VK 12.11.2019 Sebastiaan Wolswinkel, de voormalig voorzitter van de Partij voor de Dieren, gaat in beroep tegen zijn royement. Volgens Wolswinkel ontstaat ‘een buitengewoon problematisch precedent’ als hij zich zou laten wegsturen door zijn voormalige bestuursgenoten. Daarmee houdt de onrust in de top van de PvdD aan.

Wolswinkel heeft de Commissie van Beroep van de partij dinsdagavond ingelicht over zijn besluit. De 25-jarige bestuurder werd in oktober geroyeerd door zijn bestuur omdat hij ‘stelselmatig bestuursbesluiten naast zich had neergelegd’ en ‘de partij meermaals in de media had beschadigd’. Ook had Wolswinkel minder begrip moeten tonen voor ‘zetelrover’ Femke Merel van Kooten-Arissen. Dat Tweede Kamerlid brak met de partij uit onvrede over de volgens haar overdreven nadruk op dier, natuur en milieu

Wolswinkel, die eerder dit jaar tegen de wens van de partijtop werd gekozen als voorzitter, maakte zich sterk voor een brede discussie over de koers. Ook pleitte hij voor meer transparantie en democratie. Zijn royement kwam voor hem als een schok: Wolswinkel waande zich veilig omdat in principe alleen de ledenvergadering van een politieke partij de voorzitter kan afzetten. Door hem als lid te royeren slaagde de rest van het PvdD-bestuur er alsnog in om hem af te zetten.

In een verklaring wijst Wolswinkel er op dat in het verleden royementen van bestuursleden bij andere partijen zijn teruggedraaid. Zo oordeelde de Commissie van Beroep van 50Plus in 2013 dat de bestuurders Adriana Hernández en Dick Schouw ten onrechte waren weggestuurd door de rest van het bestuur. Verder wil Wolswinkel niets over zijn beroep kwijt, ‘behalve dat ik het met vertrouwen tegemoet zie’.

Petitie

‘Sebastiaan heeft het volste recht om dit te doen’, zegt interim-voorzitter Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren in een reactie. ‘Het is nu aan onze onafhankelijke Commissie van Beroep om te kijken of het beroep ontvankelijk is, en het eventueel te toetsen. Dat zijn wijze mensen. Verder ga ik hier geen uitspraken over doen.’

Wolswinkels royement leidde tot een petitie van bezorgde partijleden, die inmiddels honderden keren is ondertekend. Ook de initiatiefnemers van de petitie vinden dat alleen de leden hun voorzitter hadden mogen wegsturen. Het royement zien zij als een trucje om van de 25-jarige Wolswinkel af te komen. Als gevolg van de interne kritiek besloten de resterende PvdD-bestuursleden eerder al om het volgende partijcongres te vervroegen naar januari. Zij hopen dan een nieuwe partijvoorzitter te kunnen kiezen.

PvdD-leden eisen partijcongres: ‘Royement was truc om voorzitter weg te sturen’
Het bestuur van de Partij voor de Dieren moet zich verantwoorden voor het royement van voorzitter Sebastiaan Wolswinkel. Dat vindt een groep van vijftig bezorgde PvdD-leden, die het bestuur via een petitie wil dwingen om een congres te organiseren. Melinda Hutters (23) is hun woordvoerder.

Niko Koffeman, de ‘godfather’ van de Partij voor de Dieren, trekt aan veel touwtjes tegelijk
Met het vertrek van Marianne Thieme kijkt de Partij voor de Dieren nog meer dan voorheen naar Niko Koffeman, politiek brein en campagnestrateeg. Zonder hem was het succes van de partij ondenkbaar geweest, maar de ‘godfather’ van de groene beweging is ook omstreden. Want hoe zit het met zijn eigen belangen?

Meer over; Sebastiaan Wolswinkel politiek human interest Partij voor de Dieren Dion Mebius

Esther Ouwehand: ‘Het kan zijn dat mensen in de partij denken: het moet anders’

VK 01.11.2019 Het was niet haar droom om de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren te worden. Maar plichtsbesef deed Esther Ouwehand ja zeggen. Op een moment dat het in de partij rommelt. ‘We gaan geen publieke functioneringsgesprekken voeren.’

In minstens één opzicht gaat Esther Ouwehand het radicaal anders doen. Waar Marianne Thieme de wereld introk om met boeken, films en lezingen de ideeën van de Partij voor de Dieren te verspreiden en zodoende vooral chef buitendienst was, blijft Ouwehand (43) een Binnenhoftijger. Waar Thieme nog wel eens het verwijt kreeg dat ze te weinig aan debatten deelnam, zal dat haar opvolger niet snel overkomen.

Helemaal van ganser harte gaat dat allemaal niet. In augustus zei zij nog over het fractieleiderschap: ‘Nee joh. Ik denk echt niet: gut, fractievoorzitter dat lijkt me nou een mooie carrièresprong.’ Toen al wist ze dat ze het zou worden.

‘We zijn de stem van een beweging’, zegt ze, als we haar daags na de afscheidsreceptie van Thieme spreken in café-restaurant Het Slachthuis in Leiden, waar ze woont. Het eten is er vegan, ze trakteert na afloop op een pannenkoek met kaas en spek waar geen beest aan te pas kwam. ‘We dromen er niet van om minister te worden, of fractievoorzitter.’ Uit plichtsbesef zei ze toch ja op die laatste baan.

Zo begon haar politieke loopbaan ook. Ze was marketeer voor Tina toen de net opgerichte PvdD iemand zocht die het partijbureau wilde opzetten. Niet lang daarna werd ze gevraagd zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer.

In elk geval tot de volgende verkiezingen is ze partijleider. Of ze doorgaat? Ze wil er niets meer over zeggen dan: ‘Als er een beroep op me gedaan wordt, ben ik geneigd ja te zeggen.’ Wat wel zeker is: Thieme blijft een rol houden als boegbeeld. ‘Nu ze uit de Tweede Kamer is, heeft ze nog meer ruimte.’

Als buitenbeentjes kwamen Ouwehand en Thieme in 2006 samen in de Kamer. ‘Het voelde als een bezetting’, zei Thieme op haar afscheidsreceptie. Dertien jaar tegen de stroom oproeien, dat is wat Ouwehand met Thieme heeft gedaan. Ze heeft de partij zien groeien, ze heeft het krediet zien toenemen.

Maar nu, uitgerekend op het moment dat zij de leiding overneemt, lijken andere tijden aangebroken. Eerst kwam het vertrek van Kamerlid Femke Merel Van Kooten-Arissen, die wilde dat de partijlijn zou verbreden naar meer dan alleen dier, natuur en milieu. Wat volgde was het royement van Sebastiaan Wolswinkel, de voorzitter die pleitte voor een open koersdiscussie.

Ineens staan de spotlights op een andere manier op jullie gericht.

‘De partij bestaat deze week zeventien jaar. Dan hoort het er bij dat je een keer een strubbeling hebt. Het is een periode die niet in deze lijn zit’, gebaart ze met haar hand naar boven, ‘maar ik lig daar niet wakker van.’

Bij het vertrek van Van Kooten-Arissen was de reactie dat jullie dat echt niet hadden zien aankomen. Terwijl zij zegt dat zij haar kritiek intern al langer kenbaar maakte. Hoe kan in een fractie van vijf haar vertrek als een verrassing komen?

‘Jullie gaan er vanuit dat de reden die ze in de media noemde de werkelijke reden is. Wij hebben duidelijk gezien dat ze dat als excuus gebruikte. Je verwacht gewoon niet dat je binnen je partij meemaakt dat iemand zegt: weet je wat, ik vind die zetel wel lekker. Ik neem ‘m mee.’

Wat is de echte reden?

‘Daarvan hebben we gezegd: het is persoonlijk van aard. Daarom zeggen we er niets over. Dat is natuurlijk lastig, want je kunt je niet verdedigen tegen wat iemand in de media zegt. Wij hechten aan integriteit en privacy. We gaan geen publieke functioneringsgesprekken voeren. Dus dan zit je even klem.

‘Als je kijkt naar al die onderwerpen waarvan zij zegt: daarop werd ik gedwarsboomd, daar is de partij conservatief. Je kunt gewoon nakijken hoe we stemmen. We zijn altijd opgekomen voor LHBTI, altijd opgekomen voor persoonlijke vrijheid. Dus het is vrij duidelijk dat het een excuus was.’

Was u het eens met het royement van Wolswinkel, op het congres gekozen als voorzitter?

‘Het is een interne beslissing van het bestuur, daar ga ik niet over. Maar toen de bestuursleden het besluit genomen hadden, herkenden we ons als fractie in hun overwegingen. De voorzitter heeft zich in de media positief uitgelaten over de motieven van Femke Merel. Terwijl hij wist – Marianne had hem daarover gebeld – hoe wij dat als fractie ervaren hadden.

‘Ik zie veel reacties van mensen die zeggen: ja, ik heb op hem gestemd, een fris iemand uit de jongerenvereniging, maar ik sta niet achter de dingen die hij heeft gedaan. De verwachtingen waren dat hij zich zou opstellen als een voorzitter die democratisch genomen besluiten zou respecteren en weet dat je als bestuur met één mond moet spreken. Daar zijn mensen van teruggekomen.’

Wolswinkel werd gekozen met een pleidooi voor meer transparantie en democratie. Vloeit daar niet uit voort dat je een discussie kunt hebben over de koers?

‘Je kunt bij ons altijd een discussie aanzwengelen over de koers. Je kunt moties en amendementen indienen op het congres. Als je dat niet doet, en je suggereert in de media dat zoiets ook niet mogelijk zou zijn – ja, dat is schadelijk voor de partij.’

De Partij voor de Dieren is zelden op zo’n manier in opspraak. Was dit voor u een aanleiding tot zelfreflectie?

‘Niet over de koers. Het gaat goed met de Partij voor de Dieren. Mensen herkennen zich in onze fundamentele keuze om de leefbaarheid van de aarde boven de rest te stellen. En in hoe we dat aanpakken in de Tweede Kamer. Het kan zijn dat er binnen de partij mensen denken: we moeten het toch anders doen. Maar het signaal van de kiezer heeft daartoe nog geen aanleiding gegeven.’

De aandacht die je aan partijperikelen besteedt, kun je niet besteden aan de wereld die ten onder gaat. Vindt u eigenlijk dat de discussie over de koers afleidt van het hogere doel?

‘Veel leden beseffen heel goed dat een partij die tegen de stroom op roeit en effe haar peddels stillegt, een héél stuk afdrijft van wat je met pijn en moeite hebt bereikt. Je kunt niet alleen maar luisteren naar de leden die er een vierdaags congres van willen maken. Bij wijze van spreken.’

Wat hebben jullie met Wolswinkel gedaan toen hij geroyeerd werd? Belt u ‘m dan?

‘De interim-voorzitter heeft ‘m de dag erna gebeld om te vragen hoe het ging.’

Esther Ouwehand: ‘De partij bestaat deze week zeventien jaar. Dan hoort het er bij dat je een keer een strubbeling hebt.’ Beeld Jiri Büller

Heeft u als partijleider hem nog gebeld?

‘Hij was meteen uit m’n contactenlijst verdwenen, dus hij had mij eruit gegooid, denk ik. Ik probeer hem binnenkort nog te bereiken.’

Wij wisten niet dat dat kan.

‘Nee, ik ook niet.’

In de stikstofcrisis valt haar naam regelmatig. Al in 2012 stelde Ouwehand dat het beleid om stikstofuitstoot pas in de toekomst te compenseren onhoudbaar was. De Raad van State gaf haar dit jaar gelijk, waardoor duizenden bouwprojecten op losse schroeven staan. De landbouw moet waarschijnlijk flink inleveren. ‘Andere partijen zijn bang voor de keuzes die nodig zijn. Maar burgers hebben recht op duidelijkheid. Ook de boeren waren niet gebaat bij de keuzes die toen zijn gemaakt.’

Wat zou u zeggen als u voor een schuur vol boze boeren staat?

‘Dat intensieve landbouw hier onhoudbaar is, vanwege de dure grond en arbeid. Die concurrentieslag ga je niet winnen. En dat we daarom ook het verzet aanvoeren tegen vrijhandelsverdragen. Anders worden de boeren die omschakelen van bulk naar kwaliteit kapotgeconcurreerd.’

In de Kamer stemt de Partij voor de Dieren vaak tegen kabinetsplannen, ook als ze een stap in uw richting lijken. Zo stemden jullie tegen de Klimaatwet. Dat kan alleen omdat je zeker weet dat genoeg andere partijen voorstemmen. Dat is een comfortabele positie.

‘Dat is een afweging die je uiteindelijk maakt. Wij zijn aanjagers. Wij hebben de discussie over de klimaatwet ingezet. Onze missie is dat juist het denken van de traditionele politiek een omslag maakt. Vanwege het idee dat het resultaat politiek haalbaar moet zijn, ligt er nu een wet die niet doet wat nodig is om de aarde leefbaar te houden. Daarom hebben wij ook 17 amendementen ingediend en komen we met een eigen Klimaatwet.’

Als de steun voor de Klimaatwet op 73 zetels had gestaan, en jullie stem zou doorslaggevend zijn, hadden jullie dan hetzelfde gedaan?

‘Dan hadden we naar de negatieve bijeffecten gekeken en wellicht voor gestemd. Dat is de verantwoordelijkheid die je neemt.’

Nooit eerder was er zoveel aandacht voor klimaatverandering, grote bedrijven ontdekken de groeimarkt voor duurzame producten. Heeft u het gevoel dat uw partij het tij mee heeft?

‘De grote commerciële partijen zien dat verandering onontkoombaar is. Worstenmaker Zwanenberg zegt: over een aantal jaren willen we dat de helft van de varkens in de worsten is vervangen door plantaardige eiwitten. Unox maakt reclame met een dochter des huizes die vegetarische rookworst wil.’ Bij de pannenkoek dient zich per persbericht het volgende voorbeeld aan. Vleesproducent Vion bouwt een slachterij om tot vegafabriek. Ouwehand glundert.

’Hoe bent u zelf vegetariër geworden?

‘Ik kom uit een arbeidersgezin, we aten gekookte aardappelen, vlees en groente. Ik had in een actualiteitenrubriek op tv gezien wat er gebeurt met koeien op transport en zei: dat wil ik niet meer. In Katwijk was er één vegaburger op de markt en die smaakte naar karton. Zegt een jongere nu tegen zijn ouders: ik wil minder vlees, dan is er anderhalve meter aanbod in de supermarkt. De overstap is simpeler.’

Heeft u uw ouders kunnen overtuigen om minder vlees te eten?

‘Dat was een soort van kansloos. Dan zei ik: weet je wel hoeveel varkens er zijn in Nederland? Mijn vader antwoordde dan: Als we ze niet opeten, zijn het er nog veel meer. Ach, als je 25 jaar vegetariër bent, heb je al die grappen wel gehoord.

‘We denken nog steeds in termen van dienstbaarheid als het over de natuur gaat: dat we bossen moeten laten staan omdat die zuurstof produceren. Terwijl we onze leefomgeving fundamenteler moeten beschermen. De natuur zal zich wel aanpassen aan de klimaatverandering en de crisis in biodiversiteit, maar het is de vraag of de mens dat ook kan. Burgerlijke ongehoorzaamheid zoals die van de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion gaat heel groot worden.’

Ga je met de bezetting van een boerenbedrijf een grens over? Of heiligt het doel alle middelen?

‘Het protest moet altijd vreedzaam zijn. Of stalbezettingen mogen, is aan de rechter. Film je in een stal, dan overtreed je een regel. Maar een Duitse rechter oordeelde onlangs na zo’n actie: jullie hebben misstanden getoond die in een democratische rechtsstaat zichtbaar moeten worden gemaakt. Die kwam tot vrijspraak.

‘Extinction Rebellion viel samen met boerenprotesten. Dan zie je het verschil in de mate waarin de rechtsorde wordt bewaakt. Extinction Rebellion kreeg 380 euro boete per persoon. Terwijl de boeren hun zin kregen, zonder boete. Boeren worden nu geraakt, dat krijgt heel veel aandacht. Extinction Rebellion gaat over ons aller toekomst, de lange termijn heeft het altijd moeilijker.’

Thieme had een vaste slotzin: voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Zet u die traditie voort?

‘Ik heb gedachteloos al een fractievoorzittersdebat gedaan zonder met die zin te eindigen. Daar werd ik later op aangesproken. Die zin was echt van Marianne, maar hoort bij de partij. Ik ben er nog niet uit.’

Reacties;

Femke Merel Van Kooten-Arissen ontkent dat zij een persoonlijke reden had om met de partij te breken. ‘Vanaf de allereerste dag van mijn afsplitsing heeft de partij geprobeerd het persoonlijk te maken. Dan kunnen ze de inhoudelijke kritiek weer in de doofpot stoppen en hoeven ze de interne discussie niet te voeren.’

Sebastiaan Wolswinkel spreekt tegen dat hij het nummer van Ouwehand heeft geblokkeerd. ‘Het is gelukkig niet technisch mogelijk om de contactenlijst van een andere mobiel te veranderen.’

Meer over; Marianne Thieme politiek Esther Ouwehand human interest Partij voor de Dieren Sebastiaan Wolswinkel Dion Mebius

 

Bezorgde PvdD’ers willen extra partijcongres na royement voorzitter

NOS 20.10.2019 Een groep van naar eigen zeggen verontruste leden van de Partij voor de Dieren is een petitie begonnen om een buitengewoon partijcongres af te dwingen. Ze schrijven dat ze zich zorgen maken, met name omdat voorzitter Sebastiaan Wolswinkel afgelopen week uit de partij werd gezet.

De leden twijfelen aan de rechtmatigheid van dat besluit, dat werd genomen door de overige leden van het partijbestuur. Ze zeggen dat niet het bestuur, maar het congres daarover gaat en eisen inspraak. “Het besluit van het partijbestuur kan dan worden bekrachtigd of vernietigd door het orgaan wat daartoe bevoegd is.”

In de statuten (.pdf) staat dat het bestuur een lid uit de partij mag zetten, maar ook dat het congres gaat over het schorsen of ontslaan van bestuursleden. Verder is vastgelegd dat het congres het hoogste gezag is binnen de partij. “Er heerst daarom bij ons en andere partijgenoten grote verbazing over het feit dat dit besluit zo ondemocratisch is genomen”, schrijven de initiatiefnemers.

“Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coup heb gepleegd´, aldus Sebastiaan Wolswinkel maandag tegen Nieuwsuur.

Om een buitengewoon congres te kunnen afdwingen, moet minimaal 10 procent van de leden dat willen. In het geval van de Partij voor de Dieren betekent dat iets meer dan 1700 handtekeningen.

Wolswinkel werd in maart onverwacht tot voorzitter gekozen, boven de kandidaat die door de partij was voorgedragen. Hij begon een discussie over de koers van de partij, bijvoorbeeld of er ook over ‘mensenzaken’ moest worden gepraat.

Dat was niet naar wens van de partijtop. “Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coup heb gepleegd”, zei hij een dag voor zijn royement nog tegen Nieuwsuur.

Bekijk ook;

Marianne Thieme schudt Femke Merel van Kooten de hand bij haar afscheid in Tweede Kamer. De twee hadden ruzie over de partijkoers. Ook een aantal leden is ontevreden, blijkt nu. © ANP

Deel leden Partij voor de Dieren wil bestuur terugfluiten

AD 20.10.2019 Een aantal leden van de Partij voor de Dieren wil het partijbestuur terugfluiten op een extra partijcongres. De leden zijn boos dat het bestuur vorige week de partijvoorzitter zonder enige vorm van overleg met de leden heeft afgezet en geroyeerd.

Het rommelt al een tijdje binnen de partij. Intern woedt een discussie over de koers. Afgelopen voorjaar kozen de leden Sebastiaan Wolswinkel (eerder voorzitter van de jongerenorganisatie van de partij) tot partijvoorzitter. Dit tegen de zin van het partijbestuur die een andere kandidaat had voorgedragen. Wolswinkel pleitte voor meer transparantie en interne discussie in de partij.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Vorige week werd Wolswinkel ineens de partij uit gezet. Volgens partijoprichter en senator Niko Koffeman berokkende Wolswinkel ‘schade’ aan de partij.

Maar daar is een aantal leden het niet mee eens. Zij vinden dat het bestuur zijn boekje te buiten is gegaan. Volgens de statuten van de partij is het ontslag van bestuursleden een bevoegdheid van het ledencongres. Omdat het eerstvolgende partijcongres pas in april 2020 staat gepland, probeert een actiegroep onder de naam ‘Bezorgde PvdD’ers’ nu 10 procent van de leden zo ver te krijgen om een extra partijcongres uit te schrijven.

Partijcongres

Volgens interimvoorzitter Ruud van der Velden had het bestuur wel degelijk het recht om stappen te ondernemen tegen Wolswinkel. Verder wacht het bestuur nu af of er een extra partijcongres komt. ,,We hebben daar helemaal geen probleem mee.’’ Hij noemt het wel zwak dat de initiatiefnemers anoniem optreden.

Het royement van Wolswinkel staat niet op zichzelf. Deze zomer stapte Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de partij en nam haar zetel mee. Ze vond dat de partij zich te veel druk maakt over dieren en te weinig over mensen. Ook zij verweet het partijbestuur dat daar geen discussie over mogelijk was.

In een peiling van Maurice de Hond blijkt dat de achterban van de Partij voor de Dieren het gerommel niet kan waarderen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou de partij nog 4 zetels halen. Een week geleden waren dat er nog 7. Behalve de ruzie rond Wolswinkel doet ook het tussentijdse vertrek van partijleider Marianne Thieme de partij geen goed.

Sebastiaan Wolswinkel (25) was sinds maart 2019 voorzitter van de Partij voor de Dieren. © Hollandse Hoogte/Kees van der Veen

Partij voor de Dieren royeert voorzitter

RTL 15.10.2019 De Partij voor de Dieren heeft haar voorzitter Sebastiaan Wolswinkel met onmiddellijke ingang uit de partij gezet. Het rommelde al langer tussen het partijbestuur en de 25-jarige voorzitter. Hij wilde meer transparantie en interne discussie in de partij.

De partij deed dit nadat Wolswinkel de afgelopen maanden ‘stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde’ en ‘de partij meermaals in de media beschadigde’. Wolswinkel zou de partij hebben beschadigd door zijn persoonlijke opvattingen te uiten.

Commissie van beroep

Naast zijn ontslag is ook het lidmaatschap van Wolswinkel opgezegd. Hij kan zich binnen de partij nog wenden tot de commissie van beroep. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim voorzitter. De partij zegt op korte termijn een procedure op te zetten om een nieuwe voorzitter te vinden.

Lees ook:

Marianne Thieme neemt afscheid van de Tweede Kamer

Wolswinkel werd in maart op een congres in Bussum tot voorzitter gekozen. Het partijbestuur had een andere kandidaat voorgedragen. Wolswinkel leidde eerder de jongerenorganisatie van de PvdD.

Stokpaardjes

Dat er spanningen waren over de koers van de partij werd medio juli duidelijk toen Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de partij stapte en haar zetel meenam. De partij versmalt eerder dan dat ze verbreedt en richt zich te veel op haar stokpaardjes, liet Van Kooten toen weten.

Na het vertrek van Van Kooten zei Wolswinkel dat er een intern debat moest komen over de richting van de partij. Het partijbestuur wilde daar geen discussie over.

Reactie Wolswinkel

Sebastiaan Wolswinkel vindt het “heel jammer” dat hij uit de Partij voor de Dieren (PvdD) is gezet. “Ik wist niet dat dit mogelijk was”, laat hij weten.

De 25-jarige ex-voorzitter weet nog niet of hij in beroep gaat tegen het besluit. “Het perspectief van het bestuur begrijp ik, maar hun analyse dat het schadelijk is wat ik doe deel ik niet”, aldus Wolswinkel.

Hij roept al langer op tot meer interne discussie over de koers van de partij. “Dat zou op de lange termijn positieve gevolgen hebben voor de partij.” Hij neemt het partijbestuur niets kwalijk, zegt hij.

Tweede Kamerfractie

De Tweede Kamerfractie steunt de beslissing van het partijbestuur en “herkent zich in de overwegingen van het bestuur”. Omdat Wolswinkel nog in beroep kan gaan wil de fractie verder geen commentaar geven.

RTL Nieuws; Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren royeert uitgesproken eigen voorzitter Wolswinkel

NU 15.10.2019 De Partij voor de Dieren heeft partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel (25) dinsdag geroyeerd. Het bestuur stelt dat hij stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij schade toebracht door onder meer zijn eigen persoonlijke opvattingen te uiten in de media.

Wolswinkel kwam de afgelopen dagen hevig onder vuur te liggen van zijn partijgenoten omdat hij voorstelde een andere koers te varen. Meerdere leden vonden dat zijn uitspraken misplaatst waren en de aandacht afleidden van dieren, natuur en milieu.

In maart werd Wolswinkel verrassend verkozen tot voorzitter. Als politiek ‘buitenbeentje’ pleitte hij voor vernieuwing, waarmee de voormalige wiskundedocent veel jongeren aansprak. Wolswinkel won het voorzitterschap ten koste van de kandidaat die het partijbestuur zelf had voorgedragen.

Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd tot interim-voorzitter.

Lees meer over: Politiek  partij voor de dieren

Partij voor de Dieren zet voorzitter uit de partij

NOS 15.10.2019 De Partij voor de Dieren heeft voorzitter Sebastiaan Wolswinkel met onmiddellijke ingang uit de partij gezet. Volgens het partijbestuur legde Wolswinkel de afgelopen maanden “stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neer”. Ook vindt het bestuur dat hij de partij heeft beschadigd door bij verschillende optredens in de media zijn mening te uiten.

Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim-voorzitter. “Wolswinkel heeft afspraken consequent aan zijn laars gelapt”, zegt Van der Velden. “Hij heeft kans op kans gehad maar die niet gepakt.” De partij gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wolswinkel laat in een reactie weten overweldigd te zijn door het besluit. “Ik wist niet eens dat dit kon”, zegt hij. In de bestuursvergadering werd er ineens over hem gestemd. Al vrij snel werd duidelijk dat hij het veld moest ruimen. Wolswinkel: “Ik had een andere interpretatie van wat het voorzitterschap inhield.”

Discussie

Gisteren had Nieuwsuur nog een verslag over Wolswinkel en de koers die hij wilde inslaan met de Partij voor de Dieren. Hij wilde discussie, maar dat werd door de rest van de partij niet op prijs gesteld, vertelde hij. “Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coup heb gepleegd”, zei de 25-jarige Wolswinkel in de uitzending.

De fractie in de Tweede Kamer laat weten dat het royement een besluit is van het bestuur, dat niet in overleg met de fractie is genomen. Maar de fractie steunt het bestuur wel. Meer wil de fractie niet zeggen “omdat Wolswinkel nog in beroep kan gaan tegen het besluit”.

Fractievoorzitter Ouwehand heeft begrip voor het besluit:

Video afspelen

Fractievoorzitter Ouwehand over royement voorzitter Wolswinkel

Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen stapte afgelopen zomer uit de fractie van de Partij voor de Dieren. Zij wilde ook discussie en een bredere politieke agenda. Daarover botste zij met toenmalig partijleider Thieme.

Wolswinkel was eerder voorzitter van de jongerentak van de Partij voor de Dieren en werd in maart verkozen tot partijvoorzitter. Hij denkt er nog over na of hij in beroep gaat tegen zijn royement.

Bekijk ook;

Voorzitter uit Partij voor de Dieren gezet

Telegraaf 15.10.2019 Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel van de Partij voor de Dieren (PvdD) is door het bestuur uit de partij gezet. Het rommelde al langer tussen het partijbestuur en de 25-jarige voorzitter. Hij wilde meer transparantie en interne discussie in de partij.

In een verklaring laat de partij weten tot het besluit te zijn gekomen „nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten.”

Wolswinkel is geroyeerd. Hij kan nog nog bezwaar aantekenen bij de commissie van beroep van de partij. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim-voorzitter.

Wolswinkel werd in maart op een congres in Bussum tot voorzitter gekozen. Het partijbestuur had een andere kandidaat voorgedragen. Wolswinkel leidde eerder de jongerenorganisatie van de PvdD.

Dat er spanningen waren over de koers van de partij werd medio juli duidelijk toen Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de partij stapte en haar zetel meenam. De partij versmalt eerder dan dat ze verbreedt en richt zich te veel op haar stokpaardjes, liet Van Kooten toen weten.

Na het vertrek van Van Kooten zei Wolswinkel in het AD dat er een intern debat moest komen over de koers. „Ik vind het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de koers. Iedere politieke partij moet een core identity hebben, die gewoon vaststaat. Ik heb op dit moment het idee dat onze identiteit niet voor iedereen duidelijk is. Ik ben er voorstander van om dat te bespreken”, zei hij in de krant.

Het partijbestuur wilde geen discussie over de richting van de partij. In Nieuwsuur zei senator Niko Koffeman maandag nog dat Wolswinkel de partij „schade berokkend.” Ook fractievoorzitter Esther Ouwehand zei dat er geen discussie is over de koers. Wolswinkel zei in Nieuwsuur de „dialoog te willen stimuleren” in de partij.

Wolswinkel: royement „heel jammer”

Sebastiaan Wolswinkel vindt het „heel jammer” dat hij uit de Partij voor de Dieren (PvdD) is gezet. Hij kreeg dinsdag tijdens een vergadering van het partijbestuur te horen dat hem het lidmaatschap werd ontnomen. De 25-jarige Wolswinkel weet nog niet of hij in beroep gaat tegen het besluit. „Het perspectief van het bestuur begrijp ik, maar hun analyse dat het schadelijk is wat ik doe deel ik niet”, aldus Wolswinkel.

Bekijk meer van; partijen en bewegingen Sebastiaan Wolswinkel Den Haag Partij voor de Dieren

Voorzitter Partij voor de Dieren uit partij gezet

AD 15.10.2019 Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel van de Partij voor de Dieren is door het bestuur uit de partij gezet. Het rommelde al langer tussen het partijbestuur en de 25-jarige voorzitter. Hij wilde meer transparantie en interne discussie in de partij.

In een verklaring laat de partij weten tot het besluit te zijn gekomen ,,nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten”.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Wolswinkel is geroyeerd. Hij kan nog nog bezwaar aantekenen bij de commissie van beroep van de partij. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim-voorzitter.

Wolswinkel werd in maart op een congres in Bussum tot voorzitter gekozen. Het partijbestuur had een andere kandidaat voorgedragen. Wolswinkel leidde eerder de jongerenorganisatie van de PvdD.

Spanningen

Dat er spanningen waren over de koers van de partij werd medio juli duidelijk toen Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de partij stapte en haar zetel meenam. De partij versmalt eerder dan dat ze verbreedt en richt zich te veel op haar stokpaardjes, liet Van Kooten toen weten.

Na het vertrek van Van Kooten zei Wolswinkel tegen deze krant dat er een intern debat moest komen over de koers. ,,Ik vind het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de koers. Iedere politieke partij moet een core identity hebben, die gewoon vaststaat. Ik heb op dit moment het idee dat onze identiteit niet voor iedereen duidelijk is. Ik ben er voorstander van om dat te bespreken”, zei hij in de krant.

Het partijbestuur wilde geen discussie over de richting van de partij. In Nieuwsuur zei senator Niko Koffeman maandag nog dat Wolswinkel de partij ,,schade berokkent”. Ook fractievoorzitter Esther Ouwehand zei dat er geen discussie is over de koers. Wolswinkel zei in Nieuwsuur de ,,dialoog te willen stimuleren” in de partij.

Jammer

Wolswinkel vindt het “heel jammer” dat hij uit de Partij voor de Dieren is gezet. ,,Ik wist niet dat dit mogelijk was”, laat hij in een reactie weten. ,,Het perspectief van het bestuur begrijp ik, maar hun analyse dat het schadelijk is wat ik doe deel ik niet”, aldus Wolswinkel.

Hij roept al langer op tot meer interne discussie over de koers van de partij. ,,Dat zou op de lange termijn positieve gevolgen hebben voor de partij.” Hij neemt het partijbestuur niets kwalijk, zegt hij.

De Tweede Kamerfractie steunt de beslissing van het partijbestuur en “herkent zich in de overwegingen van het bestuur”. Omdat Wolswinkel nog in beroep kan gaan wil de fractie verder geen commentaar geven.

Partij voor de Dieren zet voorzitter uit partij

MSN 15.10.2019 Het bestuur van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft voorzitter Sebastiaan Wolswinkel uit de partij gezet. In een dinsdagavond op de site van de partij gepubliceerde verklaring schrijft het bestuur dat Wolswinkel „stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde” en de partij in de media „meermaals beschadigde door zijn persoonlijke opvattingen te uiten”. Ruud van der Velden, fractievoorzitter van de PvdD in Rotterdam, volgt hem voorlopig op.

De 25-jarige Wolswinkel is geroyeerd. Hij kan zich binnen de partij nog wenden tot de commissie van beroep.

Intussen gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. In een reactie tegenover persbureau ANP zegt Wolswinkel dat hij het „heel jammer” vindt dat hij uit de partij is gezet. „Ik wist niet dat dit mogelijk was.” Hij weet nog niet of hij in beroep gaat tegen het besluit

Er waren al langer spanningen tussen het bestuur en de 25-jarige Wolswinkel. Hij wilde meer transparantie en interne discussie in de PvdD. Die kritiek ventileerde hij meermaals in de media, onder andere in een interview met NRC. Dat werd hem door het bestuur niet in dank afgenomen.

Jongerentak

Hij werd in maart door de leden van de PvdD verkozen tot partijvoorzitter. Het bestuur had een andere kandidaat voorgedragen. Wolswinkel was daarvoor voorzitter van PINK, de jongerentak van de partij.

Volgens interim-partijvoorzitter Ruud van der Velden neemt het bestuur het Wolswinkel ook kwalijk dat hij geen afstand heeft genomen van „de zetelroof” die Femke Merel van Kooten heeft gepleegd, zoals Van der Velden haar actie noemt.

Zij stapte in juli uit de partij uit onvrede over de koers. Ze werd daarop geroyeerd en ging verder als onafhankelijk Kamerlid. Van der Velden: „De afspraak was dat we vanwege het persoonlijke karakter van het besluit om Van Kooten te royeren, ons zouden onthouden van commentaar. Dat heeft hij niet gedaan.”

„We hebben hem vele kansen gegeven”, zegt Van der Velden. „Maar die heeft hij niet opgepakt. Daarmee heeft hij het functioneren van het bestuur herhaaldelijk onmogelijk gemaakt.”

‘Ging vooral over hem’

Niko Koffeman, senator in de Eerste Kamer en mede-oprichter van de Partij voor de Dieren, zegt dat de voltallige fracties van de Tweede en Eerste Kamer het bestuursbesluit steunen om Wolswinkel uit de partij te zetten. „Als hij in de media aan het woord kwam, ging het vooral over hem en nauwelijks over de partij. Hij heeft ook geen enkele concrete invulling gegeven aan die democratisering en meer transparantie waar hij het steeds over had.”

Onlangs stapte Marianne Thieme op als fractievoorzitter van de PvdD in de Tweede Kamer. Zij had dertien jaar voor de partij in de Kamer gezeten. Esther Ouwehand nam het fractievoorzitterschap over.

De PvdD heeft vier zetels in de Kamer. Tot juli, toen Van Kooten opstapte als Kamerlid, had de partij er vijf.

‘Het wordt spannend of koers PvdD zonder Thieme hetzelfde blijft’

NU 08.10.2019 Marianne Thieme nam dinsdag na dertien jaar afscheid van de Tweede Kamer. Voor de Partij voor de Dieren is het de vraag of de koers van de fractie hetzelfde zal blijven. NU.nl-verslaggever Edo van der Goot kijkt terug op het afscheid van Thieme en bespreekt hoe de toekomst van haar en de partij eruit gaat zien.

Marianne Thieme en Esther Ouwehand, de scheidende en de nieuwe PvdD-fractievoorzitter ANP

Kamer neemt afscheid van ‘gedreven, soms verbeten’ Marianne Thieme

NOS 08.10.2019 De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Thieme, een van de oprichters van de partij, zat sinds eind 2006 in de Kamer. Al die tijd was ze fractievoorzitter. Vorige week zondag kondigde ze haar vertrek aan.

In haar afscheidsbrief schrijft Thieme dat haar partij de bescherming van dieren, natuur en milieu veel hoger op de politieke agenda heeft gekregen en dat ze daar trots op is. Volgens haar is het nu algemeen bekend dat de veehouderij een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering is.

Kamervoorzitter Arib had mooie woorden over voor Thieme. Tip: zet je geluid even aan:

Video afspelen

Afscheidsrede Arib over Thieme: Soms wat verbeten

Thieme vindt het anderhalf jaar voor de verkiezingen tijd om het stokje over te dragen. In haar brief benadrukt ze dat aan haar strijd tegen het “grote onrecht” tegen dieren geen einde komt en dat ze die elders gaat voortzetten. Zoals in elk debat eindigt Thieme met de zin: “En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.”

Kamervoorzitter Arib zei dat het parlement nog nooit zo veel over klimaat en dieren heeft gepraat als tegenwoordig en dat de Partij voor de Dieren daar een grote rol in heeft gespeeld. Arib typeerde Thieme als gedreven, vastberaden, gepassioneerd, vurig en soms een beetje verbeten. Volgens de Kamervoorzitter wist Thieme altijd waarover ze sprak: “Je kende alle cijfers en statistieken en het maakte niet uit wie je tegenover je had.” Arib wees ook op de bijzondere kleren die Thieme altijd droeg op Prinsjesdag.

Geen nieuwe koers

De opgestapte fractievoorzitter kreeg bij haar afscheid een koninklijke onderscheiding. Later vandaag zei ze dat het vertrek niets te maken heeft met haar eerdere ziekte: van oktober vorig jaar tot januari dit jaar was ze afwezig. Volgens Thieme is het ook geen tijd voor een nieuwe koers van de partij, zoals bijvoorbeeld partijvoorzitter Wolswinkel wil.

Thieme wordt als fractievoorzitter opgevolgd door Esther Ouwehand. Thiemes plaats in de Kamer wordt ingenomen door Eva van Esch, tot vorige week fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de stad Utrecht.

Bekijk ook;

Thieme in tranen bij afscheid – Video

Telegraaf 08.10.2019 Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren neemt na dertien jaar afscheid van de Tweede Kamer.

Bekijk meer van; Marianne Thieme  Partij voor de Dieren

Thieme Ridder in Orde van Oranje Nassau

Telegraaf 08.10.2019 Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, is bij haar afscheid uit de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de Ridderorde opgespeld door Kamervoorzitter Khadija Arib.

Thieme is een van de oprichters van de partij, en gaf sinds 2006 leiding aan de Tweede Kamerfractie. Ze maakte haar afscheid anderhalve week geleden bekend, op een ledendag van haar partij in de Tweede Kamer. Kamerlid Esther Ouwehand neemt voorlopig het stokje over.

Bekijk ook: 

Mysterieuze Marianne Thieme begint aan laatste dag 

In haar afscheidsbrief, die werd voorgelezen door Arib, zei Thieme dat „vrijwel alle Kamerleden die ik heb leren kennen, hardwerkende en gedreven vrouwen en mannen zijn.” Tegelijkertijd hekelde ze de „ideologische lenigheid” van partijen. „In de oppositie pleiten voor minder megastallen, en als regeringspartij het tegendeel doen.” En dat gold ook voor andere onderwerpen, aldus Thieme.

Ze wenst „alle Kamerleden veel verbeeldingskracht en mogelijkheidszin toe. De toekomst van onze planeet hangt af van de beslissingen die jullie nemen. Idealisme is het nieuwe realisme.”

Thieme sloot haar afscheidsbrief af op dezelfde manier als al haar bijdragen in de Kamer de afgelopen jaren. „Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie”, een verwijzing naar de senator Cato uit het oude Rome. Die sloot al zijn redevoeringen af met de uitspraak dat Carthago vernietigd moest worden.

meer van; politiek procesMarianne ThiemeKhadija AribTweede Kamer der Staten-GeneraalOrde van Oranje NassauRidderordeTweede Kamerfractie

Thieme bij afscheid benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau

NU 08.10.2019 Marianne Thieme is dinsdag bij haar afscheid van de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding ontving zij van Kamervoorzitter Khadija Arib.

De Kamervoorzitter noemde haar een “gedreven, gepassioneerd, vurig en af en toe verbeten persoon”. Daarnaast zou Thieme altijd deskundig zijn overgekomen, doordat ze “alle cijfers en statistieken altijd kende”.

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) vertrekt dinsdag na dertien jaar uit de Tweede Kamer. Thieme, die zichtbaar geëmotioneerd was in de Kamer, vindt het een goed moment om “het stokje over te dragen”, schreef ze eind september bij de bekendmaking van haar afscheid.

Sindsdien laat Thieme, een van de oprichters van de in 2002 opgerichte partij, regelmatig weten dat de PvdD “nog niet van haar af is”. Ze krijgt een functie bij het wetenschappelijk bureau en zal indien gevraagd een adviserende rol gaan vervullen.

Marianne Thieme ontving haar koninklijke onderscheiding van Kamervoorzitter Khadija Arib. (Foto: Pro Shots)

Afgelopen dertien jaar waren voor Thieme ‘tropenjaren’

Thieme vindt het een mooi moment om afscheid te nemen, omdat haar opvolger Esther Ouwehand, Kamerlid en ook actief bij de PvdD van het eerste uur, zo’n anderhalf jaar de tijd heeft zich voor te bereiden op de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Bovendien ervoer Thieme haar periode als fractievoorzitter als “tropenjaren” met lange vergaderdagen en nachtelijke stemmingen.

Vorig jaar was Thieme vanaf oktober enkele maanden afwezig door ziekte. De precieze reden maakte ze uit privacyredenen niet bekend, alleen dat het niet levensbedreigend was. In januari dit jaar maakte zij haar rentree. In die periode was Ouwehand ook al even fractievoorzitter.

De partij heeft momenteel vier zetels in de Kamer. Bij de verkiezingen in 2017 waren dat er nog vijf, maar afgelopen zomer splitste Femke Merel van Kooten zich af uit onvrede over de koers van de partij. Er zou volgens Van Kooten te weinig ruimte zijn voor onderwerpen die over mensen gaan.

Thiemes plaats in de Kamer wordt ingenomen door Eva van Esch, fractievoorzitter van de PvdD in de gemeente Utrecht. Van Esch wordt woensdag beëdigd.

Thieme benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zie ook: Laatste dag PvdD-leider Marianne Thieme in Tweede Kamer

Lees meer over: Politiek partij voor de dieren marianne thieme

Thieme bij vertrek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

AD 08.10.2019 Marianne Thieme is vanmiddag tijdens haar vertrek in de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving de ridderorde uit handen van Kamervoorzitter Khadija Arib, die haar in een speech prees om haar aanhoudende strijd tegen dierenleed en voor behoud van natuur en milieu.

Kamervoorzitter Arib las in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de afscheidsbrief van Thieme (47) voor, die vertrekt na dertien jaar in het parlement gezeten te hebben. ,,Ik ben er trots op dat we de bescherming van dieren, natuur en milieu veel hoger op de politieke agenda hebben gekregen.’’

Thieme heeft de Kamerleden leren kennen als ‘hardwerkende en gedreven vrouwen en mannen’, maar hekelt tegelijk hun ‘ideologische lenigheid’. ,,In de oppositie pleiten voor minder megastallen, als regeringspartij het tegendeel doen’’, gaf ze als voorbeeld.

In haar speech stond Thieme specifiek stil bij het verbod op onverdoofd ritueel slachten eruit, dat in 2011 door een grote Kamermeerderheid werd gesteund. ,,Ik heb de Kamer leren kennen als een plaats waar politici de moed hebben zich te laten overtuigen door argumentatie. Het was een van de hoogtepunten van mijn Kamerlidmaatschap.’’

Thieme, die zichtbaar emotioneel was, benadrukt dat het in de Kamer niet enkel draait om macht, of een plekje in de coalitie, maar vooral om politieke invloed en het agenderen van belangrijke zaken. ,,De toekomst van onze planeet hangt af van de beslissingen die we hier nemen.’’

Wat Thieme nu gaat doen, is nog onbekend, maar aan haar ‘strijd tegen het grote onrecht dat dieren wordt aangedaan, komt geen einde’. ,,Die ga ik elders voortzetten’’, zei ze.

Thieme sloot haar brief af op de voor haar inmiddels zo befaamde wijze:  ,,Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie’’, een verwijzing naar de senator Cato uit het oude Rome. Die sloot al zijn redevoeringen af met de uitspraak dat Carthago vernietigd moest worden.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

De toekomst van onze planeet hangt af van de beslissin­gen die we hier nemen, aldus Marianne Thieme.

Marianne Thieme © ANP

Idealen

Ook Kamervoorzitter Arib hield een speech, waarin ze Thieme prees voor haar volharding en harde werken, de afgelopen dertien jaar. ,,Je kwam blanco, maar met grote idealen de Kamer binnen.’’ Volgens Arib combineerde Thieme ‘de rol van activiste met die van politica. En soms deed je dat een beetje verbeten, zeg ik daarbij.’’

Arib vindt het ‘jammer om opnieuw een ervaren Kamerlid te zien vertrekken’. ,,En dan ook nog eens een van de twee vrouwelijke fractievoorzitters.’’ Ze sloot haar speech af door bekend te maken dat Thieme een lintje kreeg.

Vertrek

Thieme was een van de oprichters van de Partij voor de Dieren, en wist daarmee bij de laatste verkiezingen vijf zetels te bemachtigen. Dat zijn er inmiddels vier geworden, na het vertrek van Femke Merel van Kooten, die haar zetel meenam. De nummer twee van de partij, Esther Ouwehand, heeft het roer voorlopig overgenomen.

Haar vertrek, dat Thieme twee weken geleden aankondigde tijdens een ledendag van de partij, kwam onverwacht. ,,Afgelopen mei, na de 24e succesvolle verkiezing sinds onze oprichting, heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging’’, liet Thieme onverwacht weten.

Geëmotioneerde Marianne Thieme krijgt lintje bij afscheid Tweede Kamer

MSN 08.10.2019 Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme heeft afscheid genomen van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Khadija Arib zei tijdens haar afscheidsrede in de Kamer het jammer te vinden dat een van de vrouwelijke fractieleiders vertrok. Als verrassing kreeg Thieme een koninklijke onderscheiding opgespeld door Arib.

Thieme, een van de oprichters van de partij, zit sinds 2006 in de Kamer. Ze maakte eind september onverwachts haar vertrek bekend op een ledendag van de partij in het parlementsgebouw.

Thieme vertrekt op dit moment omdat er daardoor de komende anderhalf jaar tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan haar opvolging. Ze verdwijnt naar eigen zeggen niet helemaal van het toneel. Ze zal actief blijven binnen de partij.

Lees ook: 

Marianne Thieme: van dierenrechten tot vrouwenrechten

Ouwehand leidt fractie

Kamerlid Esther Ouwehand zal de fractie voorlopig leiden. Zij nam de afgelopen jaren al vaker waar voor Thieme, toen die met zwangerschapsverlof was en ook eind vorig jaar, toen Thieme ziek was.

Eva van Esch, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Utrecht, neemt Thiemes plek in de Tweede Kamer over.

Lees ook:

Marianne Thieme vertrekt uit de Tweede Kamer

RTL Nieuws: Marianne Thieme  Partij voor de Dieren

Mysterieuze Marianne Thieme begint aan laatste dag

Telegraaf 08.10.2019 Het lijkt er niet op dat de Partij voor de Dieren na het vertrek van Marianne Thieme vandaag een prettiger of plooibaarder partij wordt. Al was het maar omdat Thieme het boegbeeld blijft.

Even dacht Femke Merel van Kooten-Arissen dat er echt iets zou veranderen bij de partij waarvan ze zich afgelopen zomer afscheidde. De angstcultuur en kadaverdiscipline die er heersten, de navelstaarderij vaak, het kwam vooral van partijleider Thieme. „Als ze zouden zeggen dat ik kan terugkomen, valt daar zeker over te praten, al weet ik ook wel dat zoiets heel raar zou zijn.”

De partij helpt haar meteen uit de droom. „Terugkeren? Natuurlijk niet. Dit boek is dicht. We hebben haar niet voor niets geroyeerd.” De woorden komen van een persvoorlichter van de partij. De nieuwe fractieleider Esther Ouwehand werkt vandaag thuis en wenst geen pers te woord te staan.

Femke Merel van Kooten-Arissen Ⓒ ANP

Retourtje Los Angeles

Alsof er een traditie wordt voortgezet: Marianne Thieme was vorig jaar volgens EenVandaag een van de minst aanwezige Kamerleden. Daardoor miste ze essentiële stemmingen over moties van wantrouwen. In een reactie gaf ze aan ’haar tijd te besteden aan andere manieren om zich nuttig te maken voor de partij’.

Dat wil zeggen: zij verkondigde vooral buiten de Kamer haar boodschap van de dierenpartij, met lezingen, films en fotoshoots, vaak vliegreizen ver weg. Daarbij baarde bijvoorbeeld haar retourtje Los Angeles opzien. Het tripje van 48 uur naar de westkust van de Verenigde Staten was slechts een van de veertig buitenlandse reizen die Thieme ondernam. Tegenover De Telegraaf verklaarde ze dat je nu eenmaal ’geen revolutie kunt beginnen op de fiets’.

Door Thiemes veelvuldige afwezigheid had de Partij voor de Dieren effectief maar vier in plaats van vijf Tweede Kamerleden. Voorzichtig werd in de fractie voorgesteld een nieuw Kamerlid te laten beëdigen om het ’binnenparlementaire werk’ te doen, zodat Thieme zich volledig op de buitenwereld kan richten.

Bekijk ook:

Thieme pinkt een traantje weg tijdens speech 

Op de vingers gekeken

Dat lijkt nu alsnog te gebeuren. Want nadat Thieme volgende week daadwerkelijk afzwaait als Kamerlid en partijleider, blijft ze de koers bepalen. „Ze blijft als boegbeeld de standpunten uitdragen zoals ze dat nu ook doet”, zegt de persvoorlichter.

Volgens Van Kooten wordt dat lastig voor Ouwehand, die voorheen ook al zuchtte onder het micromanagement van Thieme. „Zij had ook best wat meer aandacht willen besteden aan andere onderwerpen, maar mocht dat nooit van Marianne.” Het was collega-Kamerleden opgevallen hoe Ouwehand opbloeide in de maanden dat Thieme afwezig was. Toch is het de vraag in hoeverre ze echt de baas wordt, zegt de partijverlater. „Ze zal op haar vingers worden gekeken.”

Esther Ouwehand

Ⓒ DIJKSTRA BV

Zevendedagsadventisten

Niet alleen door Thieme, maar ook de mede-oprichter Niko Koffeman, fractieleider in de Eerste Kamer. Twee keer per week, op maandag en op dinsdag, is hij in de fractiekamer van de Dierenpartij in de Tweede Kamer om de stemmingslijst en de debatstrategie door te nemen. Koffeman is net als Thieme lid van het sektarisch-christelijke kerkgenootschap van de zevendedagsadventisten.

De invloed daarvan op de politieke keuzes nam de laatste tijd enorm toe, zegt Van Kooten, die zich van Thieme niet meer mocht uitlaten over abortus, euthanasie of de NIPT-test. Koffeman zal als stijlbewaker aanblijven. Aan hem heeft Van Kooten ook slechte herinneringen. Mocht ze als ’veelbelovend’ Kamerlid aanschuiven bij Buitenhof om over haar persoonlijke drijfveren te praten, van Koffeman mocht ze alleen over de partij praten. „Het was het moeilijkste gesprek dat ik ooit heb gevoerd. Naast mij zat Lisa Westerveld (GroenLinks) vrijuit te vertellen over wat haar drijft, terwijl ik alleen opgedragen partijslogans zat op te dreunen.”

Nico Kofferman

Ⓒ Serge Ligtenberg

Kadaverdiscipline

Het is andere Kamerleden die sporadisch met de dierenpartij samenwerken opgevallen: fractiediscipline is één ding, maar bij de Dieren geldt kadaverdiscipline. „Als je medewerkers aanspreekt om iets te bespreken, komt er meteen iemand hoger uit de rangorde bij staan om te controleren of hij wel het goede zegt”, verhaalt een CDA-Kamerlid.

Sowieso staan Dieren-Kamerleden veelal buiten de parlementaire mores. Ze zijn zelden bij werkbezoeken of Kamerreizen. En zijn ze eens bij een borrel van hun vleugel in het Kamergebouw, dan zeggen ze niks, vertelt een PvdA’er. „Met overige Kamerleden was nog wel contact, maar Thieme kent eigenlijk niemand, ook bij GroenLinks of de SP niet”, zegt een GL-Kamerlid. Als getuigenisbeweging is de partij ook minder geïnteresseerd Kamermeerderheden te krijgen achter eigen voorstellen dan verkondigen hoe ze de wereld ziet.

Niet bang

Toch lijkt er onbedoeld iets te bewegen in de partij. Eerder kostte een pleidooi voor meer openheid Esther Ouwehand bijna de kop. Nu pleit de nieuwe partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel openlijk voor meer transparantie. Eind maart werd de 25-jarige wiskundige met het aspergersyndroom onverwachts gekozen tot partijvoorzitter, boven de kandidaat die het partijbestuur naar voren had geschoven.

Wolswinkel stimuleert de discussie over de koers van de partij, of die er behalve voor de dieren ook voor de mensen is. Hij is niet bang voor zijn bazen, zo vertrouwde hij NRC toe. „Ik ben erg kritisch naar mensen boven mij in de hiërarchie.”

Bekijk meer van; partijen en bewegingen Marianne Thieme Esther Ouwehand Niko Koffeman Sebastiaan Wolswinkel Femke Merel Partij voor de Dieren

Machtsstrijd over koers in top van Partij voor de Dieren

AD 03.10.2019 Binnen de Partij voor de Dieren is een machtsstrijd gaande over de koers van de partij. De jonge partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel wordt tegengewerkt door oprichters van de partij, die niets moeten hebben van zijn wens voor meer openheid en democratie.

“Er zit iets in jouw hoofd waardoor jij normale communica­tie niet aankan”, aldus Elze Boshart tegen Sebastiaan Wolswinkel.

Al in aanloop naar zijn verkiezing tot partijvoorzitter op het ledencongres in maart dit jaar werd Wolswinkel tegengewerkt. De 25-jarige Fries was tot maart voorzitter van PINK, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Tot ongenoegen van PvdD-oprichters Marianne Thieme, Niko Koffeman en Lieke Keller stelde Wolswinkel zich kandidaat om PvdD-voorzitter te worden. Het partijbestuur schoof een andere oudgediende naar voren om voorzitter te worden: Elze Boshart.

Wolswinkel werd door diezelfde Boshart onder druk gezet om zijn kandidatuur in te trekken. ,,Er zit iets in jouw hoofd waardoor jij normale communicatie niet aankan’’, sneerde Boshart naar Wolswinkel. Zij doelde daarmee op zijn syndroom van Asperger, een contactstoornis.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Belactie

PINK belde zo’n vierhonderd jongeren met de oproep te komen stemmen bij het congres. Toen de partijtop daar lucht van kreeg, werd gehint op juridische stappen. Wolswinkel won de voorzittersverkiezing met slechts twaalf stemmen verschil van Boshart.

Na het opstappen van Kamerlid Femke Merel van Kooten deed Wolswinkel op deze site een oproep tot meer interne discussie over de koers van de partij. Hij zou voorstander zijn van meer aandacht voor ‘mensenzaken’, terwijl de oprichters zich willen focussen op dier, natuur en milieu.

Na zijn uitspraken stuurde de rest van het partijbestuur een brief naar alle PvdD-fractievoorzitters in Nederland waarin zij zeiden te ‘betreuren’ dat Wolswinkel niet had overlegd en niet namens het bestuur sprak. Het is hem door het bestuur verboden om met journalisten te praten.

‘Religekkies’

Binnen PINK zijn jongeren het oneens met de partijtop en de manier waarop wordt omgegaan met de nieuwe partijvoorzitter. ‘Misschien is het tijd om die religekkies en die ouwe stalinist uit de top te ketsen’, meldde een PINK-bestuurslid in interne correspondentie over Thieme en Koffeman.

In een reactie zegt bestuurder Ruud van der Velden dat het partijbestuur ‘zich niet herkent in het geschetste beeld’. Volgens hem is Wolswinkel niet tegengewerkt. ,,Hij kon zich kandidaat stellen en zich uitvoerig presenteren aan onze leden tijdens ons congres van eind maart.’’ PINK-voorzitter Benjamin van Sterkenburg zegt dat de uitspraak over Thieme en Koffeman een ‘sarcastische opmerking’ was. Hij zegt niet welk PINK-bestuurslid de uitspraak heeft gedaan.

Partijleider Esther Ouwehand wil niet op de kwestie ingaan, omdat het volgens haar om een verenigingsaangelegenheid gaat.

Marianne blijft een mysterie

Telegraaf 02.10.2019 Het lijkt er niet op dat de Partij voor de Dieren na het vertrek van Marianne Thieme een prettiger of plooibaarder partij wordt. Al was het maar omdat Thieme het boegbeeld blijft.

Even dacht Femke Merel van Kooten-Arissen dat er echt iets zou veranderen bij de partij waarvan ze zich afgelopen zomer afscheidde. De angstcultuur en kadaverdiscipline die er heersten, de navelstaarderij vaak, het kwam vooral van partijleider Thieme. „Als ze zouden zeggen dat ik kan terugkomen, valt daar zeker over te praten, al weet ik ook wel dat zoiets heel raar zou zijn.”

De partij helpt haar meteen uit de droom. „Terugkeren? Natuurlijk niet. Dit boek is dicht. We hebben haar niet voor niets geroyeerd.” De woorden komen van een persvoorlichter van de partij. De nieuwe fractieleider Esther Ouwehand werkt vandaag thuis en wenst geen pers te woord te staan.

Retourtje Los Angeles

Alsof er een traditie wordt voortgezet: Marianne Thieme was vorig jaar volgens EenVandaag een van de minst aanwezige Kamerleden. Daardoor miste ze essentiële stemmingen over moties van wantrouwen. In een reactie gaf ze aan ’haar tijd te besteden aan andere manieren om zich nuttig te maken voor de partij’.

Dat wil zeggen: zij verkondigde vooral buiten de Kamer haar boodschap van de dierenpartij, met lezingen, films en fotoshoots, vaak vliegreizen ver weg. Daarbij baarde bijvoorbeeld haar retourtje Los Angeles opzien. Het tripje van 48 uur naar de westkust van de Verenigde Staten was slechts een van de veertig buitenlandse reizen die Thieme ondernam. Tegenover De Telegraaf verklaarde ze dat je nu eenmaal ’geen revolutie kunt beginnen op de fiets’.

Door Thiemes veelvuldige afwezigheid had de Partij voor de Dieren effectief maar vier in plaats van vijf Tweede Kamerleden. Voorzichtig werd in de fractie voorgesteld een nieuw Kamerlid te laten beëdigen om het ’binnenparlementaire werk’ te doen, zodat Thieme zich volledig op de buitenwereld kan richten.

Bekijk ook: 

Thieme pinkt een traantje weg tijdens speech 

Op de vingers gekeken

Dat lijkt nu alsnog te gebeuren. Want nadat Thieme volgende week daadwerkelijk afzwaait als Kamerlid en partijleider, blijft ze de koers bepalen. „Ze blijft als boegbeeld de standpunten uitdragen zoals ze dat nu ook doet”, zegt de persvoorlichter.

Volgens Van Kooten wordt dat lastig voor Ouwehand, die voorheen ook al zuchtte onder het micromanagement van Thieme. „Zij had ook best wat meer aandacht willen besteden aan andere onderwerpen, maar mocht dat nooit van Marianne.” Het was collega-Kamerleden opgevallen hoe Ouwehand opbloeide in de maanden dat Thieme afwezig was. Toch is het de vraag in hoeverre ze echt de baas wordt, zegt de partijverlater. „Ze zal op haar vingers worden gekeken.”

Zevendedagsadventisten

Niet alleen door Thieme, maar ook de mede-oprichter Niko Koffeman, fractieleider in de Eerste Kamer. Twee keer per week, op maandag en op dinsdag, is hij in de fractiekamer van de Dierenpartij in de Tweede Kamer om de stemmingslijst en de debatstrategie door te nemen. Koffeman is net als Thieme lid van het sektarisch-christelijke kerkgenootschap van de zevendedagsadventisten.

De invloed daarvan op de politieke keuzes nam de laatste tijd enorm toe, zegt Van Kooten, die zich van Thieme niet meer mocht uitlaten over abortus, euthanasie of de NIPT-test. Koffeman zal als stijlbewaker aanblijven. Aan hem heeft Van Kooten ook slechte herinneringen. Mocht ze als ’veelbelovend’ Kamerlid aanschuiven bij Buitenhof om over haar persoonlijke drijfveren te praten, van Koffeman mocht ze alleen over de partij praten. „Het was het moeilijkste gesprek dat ik ooit heb gevoerd. Naast mij zat Lisa Westerveld (GroenLinks) vrijuit te vertellen over wat haar drijft, terwijl ik alleen opgedragen partijslogans zat op te dreunen.”

Kadaverdiscipline

Het is andere Kamerleden die sporadisch met de dierenpartij samenwerken opgevallen: fractiediscipline is één ding, maar bij de Dieren geldt kadaverdiscipline. „Als je medewerkers aanspreekt om iets te bespreken, komt er meteen iemand hoger uit de rangorde bij staan om te controleren of hij wel het goede zegt”, verhaalt een CDA-Kamerlid.

Sowieso staan Dieren-Kamerleden veelal buiten de parlementaire mores. Ze zijn zelden bij werkbezoeken of Kamerreizen. En zijn ze eens bij een borrel van hun vleugel in het Kamergebouw, dan zeggen ze niks, vertelt een PvdA’er. „Met overige Kamerleden was nog wel contact, maar Thieme kent eigenlijk niemand, ook bij GroenLinks of de SP niet”, zegt een GL-Kamerlid. Als getuigenisbeweging is de partij ook minder geïnteresseerd Kamermeerderheden te krijgen achter eigen voorstellen dan verkondigen hoe ze de wereld ziet.

Niet bang

Toch lijkt er onbedoeld iets te bewegen in de partij. Eerder kostte een pleidooi voor meer openheid Esther Ouwehand bijna de kop. Nu pleit de nieuwe partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel openlijk voor meer transparantie. Eind maart werd de 25-jarige wiskundige met het aspergersyndroom onverwachts gekozen tot partijvoorzitter, boven de kandidaat die het partijbestuur naar voren had geschoven.

Wolswinkel stimuleert de discussie over de koers van de partij, of die er behalve voor de dieren ook voor de mensen is. Hij is niet bang voor zijn bazen, zo vertrouwde hij NRC toe. „Ik ben erg kritisch naar mensen boven mij in de hiërarchie.”

Bekijk meer van; partijen en bewegingen Marianne Thieme Esther Ouwehand Niko Koffeman Sebastiaan Wolswinkel Femke Merel Partij voor de Dieren

Achterban Partij voor de Dieren ziet gedroomde opvolger Thieme nog niet

AD 30.09.2019 Ruim de helft van de Partij voor de Dieren-kiezers heeft nog geen voorkeur voor wie Marianne Thieme moet opvolgen als leider van de partij. Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat 51 procent afwacht welke kandidaten zich melden.

Thieme verlaat per 8 oktober de Tweede Kamer. Zittend Kamerlid Esther Ouwehand wordt voorlopig fractievoorzitter. Of Ouwehand – die in 2006 samen met Thieme in de Kamer kwam – ook de nieuwe lijsttrekker wordt bij de komende verkiezingen, moet nog blijken.

Volgens het EenVandaag Opiniepanel heeft 71 procent van de Partij voor de Dieren-kiezers er vertrouwen in dat Ouwehand het goed zal doen de komende tijd. Maar op de vraag of ze ook de volgende lijsttrekker moet worden, zegt slechts 42 procent ‘ja’. Het merendeel heeft nog geen voorkeur.

Ouwehand is een ervaren debater, maar binnen de partij wordt bijvoorbeeld de jonge senator Christine Teunissen (34) ook gezien als toekomstige kandidaat voor het partijleiderschap. Nadeel voor haar is dat ze niet in de Tweede Kamer zit en dus niet nu al als fractievoorzitter kan werken aan haar naamsbekendheid.

Lees ook;

Marianne Thieme vertrekt uit Tweede Kamer

Lees meer

Na 4472 turbulente dagen in de Tweede Kamer stopt Marianne Thieme

Lees meer

Esther Ouwehand

Esther Ouwehand © ANP

Wie er straks ook lijsttrekker wordt, volgens onderzoeker Peter Kanne van I&O Research maakt het niet zo heel veel uit. Het vertrek van Thieme zal de partij niet veel stemmen kosten, voorspelt hij. ,,Gemiddeld is voor 21 procent van de kiezers de lijsttrekker een reden om op een partij te stemmen. Maar voor Partij voor de Dieren-stemmers was dat bij de laatste Kamerverkiezingen maar bij 13 procent het geval. Zij stemmen doorgaans inhoudelijker dan andere kiezers.’’

Thieme wordt volgende week in de Tweede Kamer opgevolgd door Eva van Esch, nu nog raadslid voor de partij in Utrecht. Het merendeel van de kiezers vindt dat Thieme het goed heeft gedaan. Ook kiezers van andere partijen. Daarnaast zegt 66 procent dat dit het goede moment voor haar is om op te stappen en het stokje aan een ander over te dragen.

Afgescheiden Kamerlid lonkt weer naar Partij voor de Dieren

NOS 30.09.2019 Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, die afgelopen zomer uit de fractie van de Partij voor de Dieren stapte, ziet mogelijkheden tot samenwerken met haar oud-collega’s nu boegbeeld Marianne Thieme haar vertrek heeft aangekondigd.

In EenVandaag op NPO Radio1 zei Van Kooten dat het besluit van Thieme “een behoorlijke verrassing” voor haar was. Zelf stapte ze op uit onvrede over de koers van de partij. Een koers die vooral door fractievoorzitter Thieme werd bepaald.

“Als ik het eerder had geweten, was ik misschien gebleven”, aldus Van Kooten over het vertrek van Thieme.

Van Kooten: “In de laatste gesprekken die ik had met Marianne voordat ik uit de fractie stapte, is er niets gezegd over een eventueel vertrek van haar.” Toch had Thieme haar besluit in mei al genomen.

“Als ik het eerder had geweten, als ze had gezegd: wacht nog even, dan was er misschien meer mogelijk geweest. Dan was ik misschien gebleven.”

Na haar vertrek besloot Van Kooten haar zetel niet op te geven, maar zelfstandig verder te gaan in de Tweede Kamer. Dat kwam haar op een royement te staan door de Partij voor de Dieren.

Koers verleggen

Ze verwacht dan ook niet dat de partij haar terug zal nemen als fractiegenoot. “Maar ik ben van harte bereid samen te werken. Wie weet.” Van Kooten hoopt dat de Partij voor de Dieren onder de nieuwe fractievoorzitter Esther Ouwehand de koers zal verleggen.

“Ze moeten het verkiezingsprogramma, Plan B, gaan uitvoeren. Dat is een heel breed programma met aandacht voor de dieren en de mens.” De kritiek van Van Kooten op de koers van Thieme is dat zij zich te veel alleen op de belangen van dieren richt.

In een reactie zegt Ouwehand dat het niet tot een hereniging zal komen tussen de Partij voor de Dieren en Van Kooten: “Dat hoofdstuk hebben we afgesloten.”

Bekijk ook;

Het gezicht van PvdD stopt: ‘Thieme was compromisloos’

NOS 29.09.2019 Ze is hét gezicht van de Partij voor de Dieren: Marianne Thieme. Ze stond aan de wieg van de partij, die in 2002 werd opgericht voor een diervriendelijker beleid. Hoewel er in het begin lacherig werd gedaan over deze eerste dierenpartij in een nationaal parlement, bewees Thieme een volhouder te zijn en een politicus die serieus genomen moest worden.

Zondag 29.09.2019 kondigde ze aan het stokje na 13 jaar over te dragen aan een opvolger, zodat er in aanloop naar de verkiezingen in 2021 aan haar opvolging gewerkt kan worden:

Video afspelen

Marianne Thieme stopt: ‘Maar denk niet dat ik wegga’

In 2003, een jaar na de oprichting van haar partij, deed Thieme voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Een zetel zat er toen nog net niet in, maar buiten de spotlights ontwikkelde de PvdD zich tot een stabiele partij met een programma dat breder reikte dan alleen de dierenbelangen.

Bij de verkiezingen in 2006 deed de partij een nieuwe poging en ditmaal was er wel succes. De partij behaalde twee zetels. En de opmars zette zich gestaag voort; inmiddels is de Partij voor de Dieren gegroeid naar vijf zetels in de Tweede Kamer, 33 zetels in gemeenteraden en zit de partij ook in de Eerste Kamer, het Europees Parlement, Provinciale Staten en Waterschappen.

In deze Nieuwsuur-video zie je een overzicht van de politieke carrière van Marianne Thieme.

Video afspelen

Zeventien jaar Marianne Thieme als leider van de Partij van de Dieren

“Thieme was 17 jaar het gezicht van de partij. Het is haar gelukt om met een afwijkend verhaal vijf zetels te winnen”, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. “Daarvoor heeft ze zich ook buiten het parlement en in het buitenland ingezet. Zo kreeg ze meer aandacht voor haar soort politiek, waarin de belangen van niet-soortgenoten een belangrijke factor zijn in het beleid.”

Toch is Thieme niet altijd serieus genomen door de andere Kamerleden”, zegt Van der Wulp. “Thieme wilde op een heel andere manier politiek bedrijven en had daarvoor een totaal andere benadering. Als een plan niet ver genoeg gaat, steunt ze het niet. ‘Op je idealen sluit je geen compromissen’, was haar houding. Ze wilde geen water bij de wijn doen, de idealen staan voorop.”

Dat ze niet meedeed met de andere partijen, leverde haar kritiek op in Den Haag. “Anderen wezen haar erop dat ze misschien niet alles bereikte wat ze wilde, maar dat ze toch een heel eind kon komen als ze bereid was compromissen te sluiten”, zegt Van der Wulp. Tegelijk was die opstelling ook haar kracht: “Ze slaagde erin mensen aan te spreken die moe waren van alle compromissen.”

Tijdens Prinsjesdag viel Thieme vaak op met haar ‘protestjurken’. Deze jurken droeg ze de afgelopen jaren.

‘Meat free mondays’ ANP

‘Save our Seas’ ANP

De ‘wortelkogels-jurk’ ANP

Het jageruniform ANP

Medewerkers prijzen vaak haar gedrevenheid en vasthoudendheid. Zo zette ze het onverdoofd ritueel slachten meermaals op de politieke agenda. Jarenlang werkte ze hiervoor aan een initiatiefwet. Tot haar frustratie kwam zo’n verbod er niet. De Raad van State vond dat een verbod de vrijheid van godsdienst te veel aantastte. Het voorstel kwam niet door de Eerste Kamer.

Hoe stellig ze was, liet ze ook zien door elk betoog in de Kamer af te sluiten met de woorden: ”En overigens ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.”

Toch kwam er ook kritiek, ook vanuit haar eigen partij. In juli vertrok Kamerlid Femke Merel van Kooten. Volgens haar was er sprake van een versmalling binnen de PvdD in plaats van een verbreding. Van Kooten wilde dat milieu en mensen hoger op de agenda kwamen. Ook zou de cultuur binnen de partij verziekt zijn en ze beschuldigde Thieme ervan ‘de partij met ijzeren hand’ te regeren.

Ziekte of iets anders

Voordat ze de politiek in ging, werkte Thieme voor de Bont voor Dieren en Wakker Dier. Ze werd in 2007 uitgeroepen tot dierenbeschermer van het jaar en maakte een jaar later de documentaire Meat the Truth. Naast overtuigd veganist is ze zevendedagadventist, reden dat haar vrije zaterdag heilig voor haar is.

Vorig jaar oktober trok Thieme zich tijdelijk terug als Tweede Kamerlid om met ziekteverlof te gaan. De precieze reden voor haar afwezigheid maakte ze niet bekend. In die periode werd ze vervangen door Esther Ouwehand, de nummer 2 van de partij, die haar ook nu voorlopig zal vervangen als fractievoorzitter en partijleider .

Ook nu maakt Thieme de reden van haar vertrek niet bekend. Dat doet ze komende week in een interview in de Groene Amsterdammer, het blad waarvoor haar partner, financieel geograaf Ewald Engelen, werkt.

“Door die geheimzinnigheid laat ze ruimte voor speculaties. Vanwege haar gezondheid, vanwege het vertrek van Kamerlid Van Kooten. Maar het kan ook zijn dat ze na 17 jaar zin heeft in iets anders”, zegt Van der Wulp. “Thieme heeft ambities buiten de Kamer. Ze gaat niet helemaal stoppen voor de partij, de laatste jaren is ze internationaal actief om dierenpartijen op de kaart te zetten. Dat blijft ze doen.”

Marianne Thieme tijdens de presentatie van het partijprogramma in 2012 anp

Bekijk ook;

Na 4472 turbulente dagen in de Tweede Kamer stopt Marianne Thieme

AD 29.09.2019 Het was een roerig jaar voor Marianne Thieme. Ze zat vier maanden ziek thuis en kreeg ruzie in haar fractie. Nu stapt ze op als leider van de Partij voor de Dieren. Wat zit er achter dit onverwachtse vertrek?

Zo’n vijfhonderd leden van de Partij voor de Dieren, die zondagmiddag bij elkaar kwamen voor een partijdag in de Tweede Kamer, reageren volslagen verrast als Marianne Thieme vertelt dat zij vertrekt. ,,Afgelopen mei heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging.’’

Lees ook;

‘De tol van mijn carrière? Een interview als dit’

Lees meer

‘Cultuur binnen Partij voor de Dieren verziekt’

Lees meer

Na haar speech volgt een afscheidsfilmpje, met hoogtepunten uit dertien jaar Kamerlidmaatschap, waarna Thieme – nog vóór de borrel – de Kamer verlaat. Vragen over haar besluit wil ze niet beantwoorden: dat doet ze woensdag pas met een afscheidsinterview in De Groene Amsterdammer, het weekblad waar haar partner Ewald Engelen columnist is.

Rechtlijnig

Het is typerend voor het politieke optreden van Thieme (47), die altijd rechtlijnig en eigenzinnig opkomt voor dier, natuur en milieu. Zo eindigt ze consequent elke bijdrage in de Tweede Kamer met de opmerking: ‘Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.’

Zo laat ik zien dat een medisch dossier gelukkig nog privé is, aldus Marianne Thieme wilde niets kwijt over haar ziekte.

Maar haar rechtlijnigheid zat haar de laatste maanden ook dwars toen ze het aan de stok kreeg met het inmiddels opgestapte Kamerlid Femke Merel van Kooten. Die ging weg na meermaals met Thieme te hebben gebotst, onder meer over de koers van de partij.

Esther Ouwehand volgt Marianne Thieme op als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

De ruzie legde een interne strijd bloot over de vraag of de Partij voor de Dieren zich meer op ‘mensenzaken’ zou moeten richten, vanwege de groei van de beweging. Een anoniem PvdD-gemeenteraadslid riep Thieme op deze site op om plaats te maken voor een nieuwe generatie, omdat ze ‘te lang aan de macht is’ en zou ‘doordraven’.

Kaasstolp

Toch zou de interne sores geen rol spelen bij het besluit om te stoppen als partijleider, zegt Niko Koffeman, PvdD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. ,,Ze heeft zeventien jaar onder de Haagse kaasstolp gezeten. Er zijn meer dingen te doen binnen onze sociale beweging. Het is voor haar tijd om ook andere mensen de ruimte te geven.’’

Thieme behoort in 2002 tot het selecte groepje oprichters van de Partij voor de Dieren. Een jaar later slaagt ze er nét niet in om genoeg stemmen te halen voor een zetel in de Tweede Kamer. Maar in 2006 lukt het wel. Dan belandt ze samen met Esther Ouwehand – die haar nu opvolgt als fractievoorzitter – in de Kamerbankjes. Ook met Ouwehand kreeg ze fikse ruzie, maar dat werd bijgelegd.

Volgende week dinsdag is Thiemes laatste werkdag. Ze heeft dan 4472 dagen in het parlement gezeten. Daarmee is ze een van de langstzittende Kamerleden. Dat verklaart dat andere politici – van links tot rechts – haar zondag bedolven onder warme woorden. ,,Ook al lagen onze opvattingen vaak ver uit elkaar, toch vind ik het knap hoe Thieme haar partij op de kaart heeft gezet en zich daarvoor altijd vol overgave heeft ingezet’’, zegt CDA-leider Pieter Heerma. Ook premier Rutte roemt haar ‘overtuiging en inhoud’.

Ziek

Privé kende Thieme de afgelopen tijd veel tegenslag. Zo scheidde ze in 2017 van haar man Jaap Korteweg, oprichter van de Vegetarische Slager. En eind vorig jaar ging ze vier maanden met ziekteverlof. Wat ze precies onder de leden had, wilde ze niet kwijt. ,,Zo laat ik zien dat een medisch dossier gelukkig nog privé is’’, zei ze in een interview met deze krant.

Na haar ziekteverlof keerde ze terug met een ronkende pr-campagne. Ze lanceerde ze de film Powerplant, over het nut van een vleesloos leven. Ook publiceerde ze haar boek Groeiend verzet, over de opkomst en het bestaansrecht van de Partij voor de Dieren.

Dat Thieme nu vertrekt, komt niet voor iedereen als een verrassing. Volgens ingewijden dacht ze ook in 2017 al eens aan stoppen. Ze wilde toen theologie gaan studeren. Voorlopig blijft Thieme actief voor de partij. ,,Denk niet dat ik wegga’’, zegt ze zondag tegen partijleden. ,,Weet dat ik me voluit voor onze gezamenlijke idealen zal blijven inzetten, zij het buiten het parlement.’’

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Thieme vertrekt uit Tweede Kamer

NU 29.09.2019 Marianne Thieme, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vertrekt per dinsdag 8 oktober na dertien jaar uit de Tweede Kamer. Dat maakte zij zondag bekend tijdens een ledenbijeenkomst in de Tweede Kamer.

“Afgelopen mei, na de 24e succesvolle verkiezing sinds onze oprichting, heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen, zodat er de komende anderhalf jaar tot de volgende verkiezingen kan worden gewerkt aan mijn opvolging”, aldus Thieme.

Kamerlid Esther Ouwehand zal het fractievoorzitterschap overnemen. Eva van Esch, fractievoorzitter in de gemeente Utrecht, zal na het vertrek van Thieme op 9 oktober beëdigd worden als PvdD-Kamerlid. Op dit moment heeft de Partij voor de Dieren vier zetels in de Kamer.

Thieme was een van de oprichters van de PvdD, die in 2002 als een beweging begon. Bij de verkiezingen in november 2006 werd zij gekozen in de Tweede Kamer. De partij maakte toen haar debuut in het parlement met twee zetels.

Marianne Thieme na haar speech op de ledendag waarin zij bekendmaakte te stoppen met haar werkzaamheden in de Tweede Kamer. (Foto: Partij voor de Dieren)

Thieme was aantal maanden afwezig door ziekte

Thieme was tussen vorig jaar oktober en januari van dit jaar een tijd afwezig door ziekte. De leiding van de fractie was toen ook tijdelijk in handen van Ouwehand.

Thieme omschreef haar partij vorig jaar in een interview met NU.nl als een “nieuwe groene beweging die niet de mens centraal stelt maar de planeet”. “Een revolutie”, aldus Thieme.

Zondag maakte zij voor vijfhonderd partijleden bekend dat ze zich voor de “gezamenlijke idealen” van de partij zal blijven inzetten.

Lees meer over: Politiek 

Marianne Thieme vertrekt uit Tweede Kamer

AD 29.09.2019 Marianne Thieme vertrekt uit de Tweede Kamer. Dat heeft de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren vanmiddag bekend gemaakt tijdens een partijbijeenkomst in Den Haag. De reden voor haar vertrek is onduidelijk. Thieme (47) zat dertien jaar in het parlement. De nummer twee van de partij, Esther Ouwehand, neemt het roer voorlopig over.

Het nieuws van het vertrek van Thieme komt onverwachts. ,,Afgelopen mei, na de 24e succesvolle verkiezing sinds onze oprichting, heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging’’, liet Thieme weten.

Ze deed dat vanmiddag tijdens een ledendag van de Partij voor de Dieren die werd gehouden in de Tweede Kamer. ,,Denk niet dat ik wegga’’, zei ze ook. ,,Weet dat ik me voluit voor onze gezamenlijke idealen zal blijven inzetten, zij het buiten het parlement. De beweging die ik in 2002 met een klein groepje mensen ben begonnen, is er niet een waarmee je zou kunnen of willen stoppen. Na zeventien jaar politiek leiderschap zal ik me binnen onze partij graag op een andere manier blijven inzetten.’’

Lees ook;

‘De tol van mijn carrière? Een interview als dit’

Lees meer

Ouwehand

Na zeventien jaar politiek leider­schap zal ik me binnen onze partij graag op een andere manier blijven inzetten, aldus Marianne Thieme.

Thieme was een van de oprichters van de Partij voor de Dieren. Ze kwam bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006 voor het eerst in het parlement, met twee zetels. Nu heeft de partij vier zetels. De partij had vijf zetels, tot het vertrek van Femke Merel van Kooten. Dat Kamerlid stapte afgelopen zomer op bij de Partij voor de Dieren, omdat zij botste met Thieme en zich niet langer kon vinden in de partijkoers.

Esther Ouwehand, al jaren de nummer twee van de partij, neemt het leiderschap voorlopig over. Waarom Thieme heeft besloten niet langer partijleider te zijn, is onduidelijk. In een persbericht kondigt de partij aan dat komende week een afscheidsinterview met Thieme verschijnt in de Groene Amsterdammer. Haar laatste dag in de Tweede Kamer is dinsdag 8 oktober.

Vorig najaar ontbrak Thieme al een aantal maanden in de Kamer. Ze was met ziekteverlof. Onduidelijk was, wat Thieme precies had. Begin dit jaar keerde ze weer terug in de Kamerbankjes.

‘Zeventien jaar onder kaasstolp’

Niko Koffeman, fractievoorzitter in de Eerste Kamer en medeoprichter van de Partij voor de Dieren, zegt zich ‘heel goed te kunnen voorstellen’ dat Thieme vertrekt. ,,Ze heeft zeventien jaar onder de Haagse kaasstolp gezeten. Er zijn meer dingen te doen binnen onze sociale beweging. Het is voor haar tijd om ook andere mensen de ruimte te geven.’’

Koffeman zegt verder dat Esther Ouwehand niet automatisch de nieuwe lijsttrekker is bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. ,,Zij is tijdelijk onze partijleider, maar Marianne heeft er bewust voor gekozen om anderhalf jaar voor de verkiezingen afscheid te nemen, zodat er binnen de partij tijd is om te kijken wie die rol het beste op zich kan nemen.’’

Afgelopen Prinsjesdag stal Marianne Thieme de show met haar ‘insectenjurk’.

Afgelopen Prinsjesdag stal Marianne Thieme de show met haar ‘insectenjurk’. © Pim Ras Fotografie

Rutte: groot respect

Premier Mark Rutte (VVD) schrijft in een tweet ‘groot respect’ te hebben voor wat Thieme heeft bereikt. ‘Dertien jaar lang bewees Marianne Thieme als Kamerlid dat je op overtuiging en inhoud een politieke partij kunt bouwen. Ik bewaar goede herinneringen aan onze contacten in die lange periode’, schrijft Rutte, die Thieme blijkbaar al heeft gesproken. ‘Ik heb haar het beste toegewenst voor de toekomst.’

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt de uitbouw van een nieuwe partij ‘een ontzettend knappe prestatie’.

‘Een goot voorvechter voor groene politiek verlaat de Kamer’, schrijft GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver. ‘Veel respect voor wat Marianne Thieme afgelopen jaren heeft neergezet.’

Powervrouw

Rob Jetten (D66) noemt Thieme een ‘powervrouw’ en ‘een bondgenoot in de strijd voor een duurzame en groene wereld’. Het vertrek van de Partij voor de Dieren-voorvrouw uit de Kamer noemt Jetten ‘ontzettend jammer’.

Lilian Marijnissen (SP) vindt het vertrek van Thieme jammer, en stelt dat ‘de Tweede Kamer een bevlogen politica verliest. Iemand bij wie de idealen altijd voorop staan’.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma vindt het ‘knap hoe Marianne Thieme haar partij op de kaart heeft gezet, ook al lagen onze opvattingen vaak ver uit elkaar’. Ook Gert-Jan Segers (ChristenUnie) was het niet altijd eens met Thieme, stelt hij, maar hij respecteerde ‘de manier waarop ze ons steeds uitdaagde goed voor de schepping te zorgen’.

Al in juli was het vertrouwen van PvdD-stemmers in Marianne Thieme al flink gedaald volgens het EenVandaag-opiniepanel. Politiek verslaggever Peter Winterman geeft tekst en uitleg.

Marianne Thieme stopt als leider PvdD, vertrekt uit Tweede Kamer

NOS 29.09.2019 Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vertrekt uit de Tweede Kamer. Over anderhalve week is haar laatste werkdag.

Dat heeft ze zelf bekendgemaakt tijdens een speech op een ledendag:

Video afspelen

Marianne Thieme stopt: ‘Maar denk niet dat ik wegga’

Kamerlid Esther Ouwehand neemt voorlopig haar functie van fractievoorzitter over. Eva van Esch, die nu PvdD-raadslid is in Utrecht, neemt op woensdag 9 oktober Thieme’s Tweede Kamerzetel over.

Thieme zegt dat het nu een goed moment is om het stokje over te dragen aan een opvolger: “Zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging.”

Onverwacht

Marianne Thieme is een van de oprichters van de Partij voor de Dieren en zat sinds 2006 in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Xander van der Wulp noemt haar vertrek onverwacht. “Ze was dertien jaar het gezicht van de partij en heeft de partij groot gemaakt. Het is een factor van betekenis geworden in Den Haag.”

Vorig jaar ging Thieme een paar maanden met verlof vanwege ziekte. Deze zomer kwam ze in opspraak na het vertrek van Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten. Die sprak van een angstcultuur binnen de partij en ging verder als eenmansfractie. Volgens Van der Wulp is het moeilijk in te schatten wat er gebeurt binnen de partijtop, omdat de Partij voor de Dieren altijd redelijk gesloten is.

Esther Ouwehand zegt in een reactie dat er geen incident of andere aanleiding is voor Thiemes vertrek:

Video afspelen

Esther Ouwehand nieuwe fractievoorzitter PvdD

Buiten het parlement blijft Thieme nog wel actief. “Denk niet dat ik wegga”, zei ze in de toespraak. “Weet dat ik me voluit voor onze gezamenlijke idealen zal blijven inzetten, zij het buiten het parlement.”

Groot respect

Bij de aankondiging van haar vertrek krijgt Thieme veel lof uit Den Haag. Premier Rutte twittert dat hij groot respect heeft voor wat Thieme heeft bereikt.

  Mark Rutte @MinPres

13 jaar lang bewees @MarianneThieme als Kamerlid dat je op overtuiging en inhoud een politieke partij kunt bouwen. Ik bewaar goede herinneringen aan onze contacten in die lange periode. Groot respect voor wat zij heeft bereikt. Ik heb haar het beste toegewenst voor de toekomst.

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt de uitbouw van een nieuwe partij “een ontzettend knappe prestatie” en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers twittert: “Ondanks onze meningsverschillen over landbouw en ook rituele slacht, heb ik respect voor de manier waarop ze ons steeds uitdaagde goed voor de schepping te zorgen.”

D66-fractievoorzitter Rob Jetten noemt Thieme een “powervrouw” en een bondgenoot in de strijd voor een duurzame en groene wereld. Hij zegt het ontzettend jammer te vinden dat ze de Tweede Kamer verlaat.

Ook Lilian Marijnissen (SP) vindt het vertrek van Thieme jammer en stelt dat “de Tweede Kamer een bevlogen politica verliest. Iemand bij wie de idealen altijd voorop staan”. GroenLinks-voorman Jesse Klaver roemt Thieme als een “groot voorvechter voor groene politiek”.

oktober 4, 2019 Posted by | Elze Boshart, Eva van Esch, Marianne Thieme, PvdD, Ruud van der Velden, Sebastiaan Wolswinkel | , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Ook gedonder bij de Partij voor de Dieren PvdD – de nasleep

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 5

Bezuinigen.

Het kabinet dreigt zijn eigen deadlines voor bezuinigingen en hervormingen niet te halen. Zo kan de versobering van de WW en de langdurige zorg (AWBZ) grote vertraging oplopen. Daarmee komen bezuinigingsdoelstellingen voor 2014 in gevaar. Afhankelijk van de duur van de vertraging kan dat honderden miljoenen op de Rijksbegroting schelen.

Het tekort van de overheid is vorig jaar gedaald tot 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Intussen steeg de overheidsschuld tot 71,2 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland overschrijdt al vier jaar de Europese normen. De overheidsuitgaven namen vorig jaar iets toe. Zij waren 24 miljard euro hoger dan de inkomsten. Vooral de lasten in het kader van de AWBZ stegen met bijna 3 miljard euro fors. Uitgaven aan de basiszorgverzekering bleven voor het eerst in jaren stabiel. De overheidsschuld liep eind vorig jaar op tot 428 miljard euro, 33 miljard euro meer dan in 2011. 

De inkomens van Nederlandse huishoudens zijn vorig jaar met gemiddeld 3,2 procent gedaald, de sterkste afname in meer dan 30 jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. bekendgemaakt. De daling is het gevolg van de afgenomen werkgelegenheid, hogere belastingen en premies, en de opgelopen inflatie. Deze lag met 2,5 procent ruimschoots boven de gemiddelde stijging van de cao-lonen met 1,6 procent. De eerste raming van medio februari ging nog uit van 0,2 procent krimp. Ten opzichte van 2011 bedroeg de krimp in het vierde kwartaal 1,2 procent. Dat was 0,9 procent volgens de eerste raming. De consumentenuitgaven waren iets lager dan gedacht. Verder gaven vooral gemeenten minder geld uit dan was verwacht.

De koopkrachtdaling is vooral het gevolg van bezuinigingen door het kabinet. De daling is het gevolg van de afgenomen werkgelegenheid, hogere belastingen en premies, en de opgelopen inflatie. Deze lag met 2,5 procent ruimschoots boven de gemiddelde stijging van de cao-lonen met 1,6 procent. Het Nibud lanceert op haar site een koopkrachtberekenaar waarmee iedereen de gevolgen van het kabinetsbeleid voor het eigen inkomen kan uitrekenen.  Koopkrachtveranderingen per inkomensgroep Open pdf (299,5 kB)

Het kabinet bezuinigt te veel op de financiële steun aan gezinnen. Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) zei dat woensdag in een debat met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Dat gaat over een wetsvoorstel om de kinderbijslag per 1 juli niet aan te passen aan de inflatie. In totaal snijdt dit kabinet de komende jaren voor honderden miljoenen in de ondersteuning aan gezinnen, zei Heerma.

Inmiddels zijn de regeringspartijen het volgens bronnen op het Binnenhof oneens over de besteding van 750 miljoen euro voor hulp en handel in ontwikkelingslanden. Dat melden De Telegraaf en de Volkskrant vrijdag. PvdA-minister Lilianne Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil vooral investeren in het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. 

Ook is het kabinet van plan de komende jaren ruim 1,6 miljard euro extra te gaan bezuinigen op wegen en spoorprojecten. Deze ingreep komt bovenop eerder aangekondigde bezuinigingen. Dat meldt het AD vrijdag. De bezuiniging wordt gespreid over de periode tot 2028, schrijft minister Melanie Schulz van Haegen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Brancheorganisatie Bouwend Nederland maakt zich zorgen over de extra bezuinigingen. Dit zou onherroepelijk ten koste gaan van wegen, vaargeulen en spoor.

Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen in de regering. Waar in het laatste kwartaal van vorig jaar het politieke vertrouwen nog aanzienlijk steeg, houdt die positieve stemming dit kwartaal geen stand. Het vertrouwen in de regering daalde van 57 naar 51 procent.

Je hoeft dus geen zwartkijker te zijn om te voorspellen dat het kabinet-Rutte II een moeilijk voorjaar te wachten staat. Het moet enkele zeer omstreden plannen uit het regeerakkoord gaan uitwerken, op één lijn zien te komen met vakbonden en werkgevers over het bestrijden van de economische crisis en misschien ook nog eens extra bezuinigen. Intussen blijft de economie maar tegenzitten en loopt de werkloosheid op.

De komende twee jaar blijft het staatstekort de norm met 0,6 procentpunt overschrijden.

Een vergelijking van de verschillende begrotingstekorten vindt u hier. Het Nederlandse begrotingstekort komt  volgens de Europese Commissie de komende twee jaar 0,6 procentpunt uit boven de Europese norm van 3 procent van het bnp. Het Nederlandse binnenlands product is 600 miljard, 0,6 procent daarvan is 3,6 miljard, pakweg de kosten van het nationaliseren van SNS Reaal. Moet Nederland dat bedrag alsnog gaan bezuinigen? Vandaar dat het kabinet 16 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen inboekte, waarmee Nederland in de prognoses van afgelopen november nog onder de 3 procent uitkwam. Maar dat was nog voor de nationalisatie van SNS Reaal

Toch kent ook de VVD een grens aan de bezuinigingsdrift. In plaats van bezuinigen willen VVD en PvdA nu zoeken naar ‘financiële ruimte’. Een beetje stoom kon uit de ketel gelaten worden door garant te staan voor de buffers van DNB en op die manier ‘gratis’ te delen in de rente van de staatsbank. 

CoenTeulings waarschuwde terughoudend te zijn met nieuw bezuinigingen. Het CPB publiceerde een studie met veel munitie voor tegenstanders van forse bezuinigingen. Die zouden een economie in recessie extra beschadigen.Het kabinet kondigde begin deze maand aan volgend jaar vier miljard extra te bezuinigen om aan de norm te voldoen. CPB-voorzitter Coen Teulings zei vorige week ook al dat de slechte huizenmarkt zorgt voor een slecht consumentenvertrouwen, wat weer de voornaamste reden is van de krimp van de economie. Wel was hij positief over de toekomst.

De kerncijfers uit het CEP die twee weken geleden bekendgemaakt werden, zijn nog steeds hetzelfde. Een toelichting van het Centraal Planbureau op de ramingen die twee weken geleden werden bekendgemaakt voor de Nederlandse economie voor dit en volgend jaar. ”Hier is iets geks gaande”, zei CPB-directeur Coen Teulings.

Zie ook: Centraal Economisch Plan 2013

DNB-president Klaas Knot denkt dat de ergste daling achter de rug is.  Klaas Knot zegt dat het kabinet moet doorzetten met de extra 4,5 miljard euro aan bezuinigingen om volgend jaar het begrotingstekort onder 3 procent te krijgen.  Lees hier het hele jaarverslag van DNB Open pdf (3,9 MB)

En Moody’s heeft de vooruitzichten van drie Nederlandse banken bijgesteld van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Het gaat om de Rabobank, de ABN Amro Bank en de NIBC Bank. Dat heeft de kredietbeoordelaar bekendgemaakt

 ramingen van het Centraal Planbureau (CPB)

Dit zijn de nieuwe bezuinigingsvoorstellen

De belangrijkste cijfers op een rij

De 4,3 miljard aan extra bezuinigingen en lastenverzwaringen op een rijtje ›

Kamerbrief van minister Timmermans Open Word-document (.docx)(69,2 kB)

Zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 4

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 3

 Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 2

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 1

Martin Bosma PVV en de bezuinigingen

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen Lenteakkoord versus Herfstakkoord

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 2

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1

Prinsjesdag –Troonrede – Miljoenennota 2013

Zie ook: Kabinet Rutte II – Kamerdebat Regeringsakkoord

Formatie nieuw kabinet Rutte II versus Herfstakkoord – Slotronde deel 2

Formatie nieuw kabinet Rutte II versus Herfstakkoord – Slotronde deel 1

Verkiezingen 2e kamer 12.09.2012

Formatie nieuw kabinet Rutte II na 12.09.2012 versus Herfstakkoord 

Lees ook Oppositie maakt afspraken over onderhandelingsproces – 28/02/13

Lees ook De belangrijkste cijfers op een rij – 28/02/13

Draghi dringt bij Rutte aan op hervormingen  – Video

‘Enige manier om concurrentievermogen te herstellen’

NU 15.04.2013  Het is heel belangrijk dat Nederland de voorgenomen hervormingen op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt voortzet. Dat heeft Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank vandaag in een gesprek met premier Mark Rutte benadrukt.  Bekijk video – Dit liet Draghi weten tijdens een bijeenkomst van studenten op de Universiteit van Amsterdam, waar hij een speech gaf over de ECB.

Draghi: de beloofde hervormingen moeten de eurolanden ook uitvoeren

NRC 15.04.2013 Onder het motto ‘wat je belooft, moet je doen’, spoorde de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, de zeventien eurolanden aan de door hen aangekondigde hervormingen, ook uit te voeren. De inwoners van de eurolanden moeten daar van op aankunnen, zo zei hij vandaag. Voor zijn bezoek aan de UvA had Draghi een ontmoeting met premier Rutte, minister van Financiën Dijsselbloem en de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot. Tijdens dat gesprek verwees hij naar de door het kabinet aangekondigde hervormingen op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt in Nederland. En weer hamerde hij op het belang van uitvoering: “Het is voor Nederland belangrijk dat de hervormingen die zoals ik begrijp zijn aangekondigd, worden doorgevoerd.” Lees verder

Draghi: Nederland moet doorgaan met hervorming

Trouw 15.04.2013 Nederland moet doorgaan met de structurele hervorming van de huizenmarkt en de arbeidsmarkt. Dat zei president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) maandag tijdens een bijeenkomst op de Universiteit van Amsterdam.

Rutte ontvangt ECB-president Draghi

Trouw 15.04.2013 Premier Mark Rutte ontving maandag president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi bij het Castshuis in Den Haag. Op de agenda staan onder meer de totstandkoming van de bankenunie en het macro-economische beleid in de eurozone. Bij de lunchbijeenkomst in het Catshuis zullen ook minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank aanschuiven.

61 banen weg bij VPRO

Trouw 15.04.2013 De kabinetsbezuinigingen op de publieke omroep kosten de VPRO 61 banen. De omroep ziet zich gedwongen te reorganiseren en schrapt komende maanden 81 banen. Ondertussen komen er ook 20 nieuwe vacatures bij. Dat liet de omroep maandag weten.

Bezuiniging kost VPRO 61 banen

Telegraaf 15.04.2013 De kabinetsbezuinigingen op de publieke omroep kosten de VPRO 61 banen. De omroep ziet zich gedwongen te reorganiseren en schrapt komende maanden 81 banen. Ondertussen komen er ook 20 nieuwe vacatures bij. Dat liet de omroep maandag weten.

UWV schrapt komende jaren duizenden banen

NU 15.04.2013 Uitkeringsinstantie UWV gaat de komende jaren fors bezuinigen en schrapt duizenden banen.  Bekijk video – Als gevolg van het regeerakkoord moet tot 2018 circa 489 miljoen euro worden bespaard. Dat blijkt uit het jaarverslag van het UWV dat maandag is gepubliceerd.

UWV schrapt duizenden banen vanwege bezuinigingen

Elsevier 15.04.2013 Bij uitkeringsinstantie UWV verdwijnen de komende jaren duizenden banen als gevolg van forse bezuinigingen. Tot 2018 moet het UWV 440 miljoen euro bezuinigen, zoals is vastgelegd in het Regeerakkoord. Dat staat in het jaarverslag dat de uitkeringsinstantie maandag heeft gepubliceerd. Het aantal arbeidsplaatsen zal worden teruggebracht van 18.500 in 2010 naar 14.500 in 2018.

‘Bezuinigingen omroep bespreken voor fusies’

NU 15.04.2013 Staatssecretaris Sander Dekker (Media) moet aan de publieke omroep duidelijk maken hoe de bezuinigingen gaan uitpakken, voordat hij een wet in laat gaan die omroepen dwingt om te fuseren. Dat stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven zondag, vooruitlopend op een Kamerdebat van dinsdag over de media.

”We zitten door de bezuinigingen nu dicht tegen het hart van de publieke omroep. Als de omroepen niet weten welke keuzes ze van Dekker moeten gaan maken, is er zomaar een kans dat ze een stuk van het hart afsnijden”, vindt Verhoeven.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Publieke omroepen Bezuinigingen cultuur

Bezuinigingen bij UWV kosten duizenden banen

Trouw 15.04.2013 Ondanks dat het UWV door de crisis fors meer werk heeft, worden door bezuinigingen komende jaren toch duizenden banen bij de uitkeringsorganisatie geschrapt. Tot 2018 moet circa 489 miljoen euro worden bespaard, maakte de instantie maandag bekend.

‘Bezuinigingen omroep bespreken voor fusies’

Trouw 15.04.2013 Staatssecretaris Sander Dekker (Media) moet aan de publieke omroep duidelijk maken hoe de bezuinigingen gaan uitpakken, voordat hij een wet in laat gaan die omroepen dwingt om te fuseren. Dat stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven zondag, vooruitlopend op een Kamerdebat van dinsdag over de media.

‘Uitgesloten dat bestedingen hard genoeg groeien om begrotingstekort in te lopen’ – Video

 NRC 15.04.2013   Het is uitgesloten dat de binnenlandse bestedingen zo hard groeien dat de extra miljardenbezuinigingen niet meer nodig zijn. Dat zei hoogleraar overheidsfinanciën en voormalig PvdA-Kamerlid Flip de Kam vanmiddag in Buitenhof. De oproep van premier Rutte om meer te besteden komt volgens De Kam niet aan, schrijft persdienst Novum. “Je kunt wel roepen: blijf glimlachen. Maar mensen kijken naar hun portemonnee en zien daar dan geen reden toe.” VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zei eerder in Eva Jinek op Zondag er op te rekenen dat de extra bezuinigingen alsnog nodig zijn.

‘Goed verwachtingenmanagement van Zijlstra’

Trouw 14.04.2013 Fractievoorzitter van de VVD Halbe Zijlstra deed aan ‘goed politiek verwachtingenmanagement’ toen hij zondagochtend liet weten dat de uitgestelde bezuinigingen van 4,3 miljard waarschijnlijk toch nodig zullen blijken.

Zijlstra: 3,2 procent tekort geen goed plan

Trouw 14.04.2013 Het begrotingstekort mag echt niet hoger zijn dan 3 procent en moet gewoon naar 0. Dat zei Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, zondag bij Eva Jinek op Zondag.

Partijgenote Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, relativeerde de begrotingsnorm van 3 procent afgelopen week in het AD enigszins. ‘Het huishoudboekje op orde brengen, is een voorwaarde. Of dat precies 3 procent moet zijn, 2,9 of 3,2 procent, dat zijn voor mij willekeurige getallen’, zei Schippers. Maar Zijlstra vindt 3,2 procent ‘geen goed plan’, verklaarde hij zondag. Je gaat dan schuiven met waar het kabinet en de VVD voor staan, vindt hij.

Zijlstra: geen goed planVideo

Telegraaf 14.04.2013 Het begrotingstekort mag echt niet hoger zijn dan 3 procent en moet gewoon naar 0. Dat zei Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, zondag bij Eva Jinek op Zondag.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Zijlstra wil tekort wegwerken

Zijlstra: schrappen bezuinigingen beetje gekke constructieVideo

NRC 14.04.2013 De miljardenbezuinigingen die zijn uitgesteld gaan in september waarschijnlijk alsnog door. Dat verwacht VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. “Ik wil niet de indruk wekken dat er in september niks gaat gebeuren”, zei hij in Eva Jinek op Zondag. Lees verder

Zijlstra: in september gewoon bezuinigen als dat moet

Elsevier 14.04.2013 Het kabinet kan met het sociaal akkoord de bezuinigingen hebben uitgesteld, maar dat betekent niet dat ze daarmee van de baan zijn. Als de economie niet aantrekt, worden de miljardenbezuinigingen in september gewoon doorgevoerd. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbij Zijlstra zondag bij Eva Jinek op Zondag.

‘De belangrijkse hervorming van dit kabinet is het op orde brengen van de overheidsfinanciën,’ zei Zijlstra. De VVD’er zei het dan ook vreemd te vinden als die plannen nu opeens van de baan zijn. ‘Het begrotingstekort mag echt niet hoger zijn dan 3 procent en moet eigenlijk gewoon naar 0,’ zei Zijlstra. Afgelopen week zei partijgenoot en minister van Volksgezondheid Edith Schippers de begrotingsnorm van 3 procent van het bbp maar ‘een willekeurig getal te vinden’.

Maar volgens Zijlstra kan het niet zo zijn dat door het sociaal akkoord de Europese norm opeens uit het oog wordt verloren.

Zie ook: ‘Kabinet van machteloze Rutte bezuinigt niet, hervormt niet, verzwaart lasten en schuift door’

Slob: kabinet koopt alleen tijd met sociaal akkoord

Trouw 13.04.2013 Het kabinet neemt met het sociaal akkoord de onzekerheid niet weg. Het koopt alleen tijd door de extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro voor 2014 uit te stellen. In september begint de hele discussie weer opnieuw. En tot die tijd heerst er onzekerheid over andere belangrijke onderwerpen, zoals de ziektekostenverzekering AWBZ.

‘Kabinet neemt onzekerheid niet weg’

NU 13.04.2013 Het kabinet neemt met het sociaal akkoord de onzekerheid niet weg. Het koopt alleen tijd door de extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro voor 2014 uit te stellen. In september begint de hele discussie weer opnieuw. En tot die tijd heerst er onzekerheid over andere belangrijke onderwerpen, zoals de ziektekostenverzekering AWBZ.

Schippers: ‘3 procent is voor mij een willekeurig getal’

Trouw 13.04.2013 Minister Edith Schippers van Volksgezondheid relativeert de begrotingsnorm van 3 procent. ‘Ik ben niet de politiek ingegaan voor die 3 procent’, zegt ze zaterdag in een interview met het AD. ‘We moeten het land klaarmaken voor de toekomst. Nogmaals: het huishoudboekje op orde brengen, is daarbij een voorwaarde. Of dat precies 3 procent moet zijn, 2,9 of 3,2 procent. Dat zijn voor mij willekeurige getallen.’

Schippers relativeert 3-procentsnorm

NU 13.04.2013 Minister Edith Schippers van Volksgezondheid relativeert de begrotingsnorm van 3 procent. ”Ik ben niet de politiek ingegaan voor die 3 procent’’, zegt ze zaterdag in een interview met het AD. ”We moeten het land klaarmaken voor de toekomst. Nogmaals: het huishoudboekje op orde brengen, is daarbij een voorwaarde. Of dat precies 3 procent moet zijn, 2,9 of 3,2 procent… Dat zijn voor mij willekeurige getallen.”

Minister Schippers: ‘3 procent is een willekeurig getal’

Elsevier 13.04.2013 Minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD) relativeert de 3 procentsnorm. In een interview met het Algemeen Dagblad zaterdag noemt ze 3 procent ‘een willekeurig getal’. De EU-afspraak dat het begrotingstekort van lidstaten maximaal 3 procent mag zijn van het bruto binnenlands product wil minister Schippers niet loslaten, maar de getallen luisteren volgens haar niet zo nauw.

VVD-minister Schippers: 3 procent is voor mij willekeurig getal

NRC 13.04.2013 Het kabinet moet zich niet blindstaren om het begrotingstekort onder de 3 procent te laten komen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) vanochtend in een interview in het AD. Voor haar is de 3 procent een willekeurig getal.

Polderakkoord, lenteakkoord; de akkoorden van premier Rutte

Trouw 12.04.2013 Sociaal akkoord, Mondriaanakkoord of Polderakkoord. Welke naam ook beklijft, de Nederlanders zijn inmiddels wel wat gewend. Sinds premier Mark Rutte in 2010 aan de slag ging, heeft hij al aardig wat akkoorden bij elkaar gesprokkeld. Het begon met het gedoogakkoord en leverde het meest recent het akkoord met de sociale partners op.

Kabinet met ‘ijskastakkoord’ naar Brussel

Trouw 12.04.2013 Het kabinet stuurt het bezuinigingspakket dat het begin maart opstelde voor 1 mei naar Brussel. Ook al staan de ruim 4 miljard aan bezuinigingen als gevolg van het sociaal akkoord met werknemers en werkgevers voorlopig in de ijskast, naar Brussel zal het voor alle zekerheid gaan. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat het pakket wel vergezeld gaat van ‘een grote voetnoot’ met uitleg over het sociaal akkoord.

Brussel houdt vertrouwen in Nederland

Trouw 12.04.2013 De Europese Commissie is ervan overtuigd dat Nederland zijn huishoudboekje op orde zal brengen. Brussel vertrouwt erop dat de Nederlandse regering zich zal blijven richten op het gezond maken van zijn begroting, en dat dat gebeurt op een consistente manier die de economische groei niet belemmert.

Oppositie wil sociaal akkoord toch laten doorrekenen

Trouw 12.04.2013 Het sociaal akkoord moet door het Centraal Planbureau (CPB) worden doorgerekend. Dat vinden oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP vrijdag. Premier Mark Rutte wil de Tweede Kamer wel tegemoetkomen wat betreft een doorrekening van het sociaal akkoord, maar hij ziet de mogelijkheden hiertoe niet echt. Als je een pakket laat doorrekenen door het CPB dan is het volgens hem ‘heel lastig’ daarvan de effecten te doorzien. Hij gaat kijken wat precies de wensen zijn van de Tweede Kamer. Hij hoopt daar woensdag meer over te weten te komen wanneer het kabinet met de Kamer over het akkoord praat.

Rutte, een tovenaar, gokker of optimist?

Trouw 12.04.2013 Wie het bezuinigingspakket van ruim miljard euro in 2014 schrapt en tegelijkertijd verkondigt dat die 3 procent uit Brussel overeind blijft, is een briljante tovenaar, roekeloze gokker of hardnekkige optimist.

“De economie trekt aan en met dit akkoord schudden we de hand van de samenleving. Dat moet leiden tot verder vertrouwensherstel”, stelt Rutte. “In het najaar moet blijken of het genoeg is geweest, want de 3 procent staat.” 

Veel kritische reacties op ‘Uitstelakkoord’ kabinet

Elsevier 12.04.2013 Het donderdagavond gesloten polderakkoord heeft veel kritische reacties veroorzaakt. De grootste vakbond Abvakabo FNV noemt het akkoord ‘niet af’ en ook ministers Henk Kamp enEdith Schippers (VVD) zijn kritisch. Abvakabo FNV, de grootste vakbond van de vakcentrale FNV klaagt over de WW-uitkering die niet voor iedereen overeind blijft. ‘Dat weegt voor ons zwaar,’ zegt voorzitter Corrie van Brenk.

De vakbond is ook verontrust over de aanscherping van de keuringen van arbeidsgehandicapten en daarnaast niet tevreden over de nullijn van zorgmedewerkers die nog niet helemaal van de baan is. Zaterdag zullen de leden definitief besluiten over het akkoord.

Wat kost het sociaal akkoord en hoe wordt dat betaald?

VK 12.04.2013 Wat scheelt het sociaal akkoord de schatkist eigenlijk? Premier Rutte sprak gisteren over structureel 600 miljoen. Die kosten zijn gedekt, aldus de premier. Maar daarnaast zijn er tal van besparingen die nu twijfelachtig zijn geworden of niet doorgaan.

Extra bezuinigingspakket van 4,3 miljard
Op 1 maart presenteerde premier Rutte na de ministerraad het aanvullende bezuinigingspakket voor 2014. ‘Ik realiseer me dat achter die cijfers mensen schuil gaan die hun baan verliezen, maar we moeten nu koers houden en zorgen dat Nederland uit de crisis komt’, aldus Rutte. Gisteren kondigde Rutte aan dat het pakket van tafel is. In het najaar kijkt minister Dijsselbloem (Financiën) of de economie is aangetrokken en of nieuwe maatregelen nodig zijn – of politiek haalbaar.

Weekers: ‘Norm 3 procent halen we sowieso’

Trouw 12.04.2013 De norm voor het begrotingstekort van maximaal 3 procent wordt volgens staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) ‘linksom of rechtsom’ gerealiseerd. ‘Die afspraak is sowieso gemaakt’, zei Weekers vrijdag na afloop van de ministerraad.

Weekers: 3 procent halen we

Telegraaf 12.04.2013 De norm voor het begrotingstekort van maximaal 3 procent wordt volgens staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) „linksom of rechtsom” gerealiseerd. Dat zei Weekers vrijdag na afloop van de ministerraad.

Laten we stoppen met somberen, zegt Rutte

NRC 12.04.2013 Binnenland  Rutte begrijpt dat Nederlanders zich in deze crisistijd zorgen maken, maar de meeste mensen hebben het nog altijd goed. Daarom moeten we ‘stoppen met somberen, met negatief naar de dingen kijken’. Dat zei de premier vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie, die grotendeels over het sociaal akkoord ging. Lees verder

Kabinet van machteloze Rutte bezuinigt niet, hervormt niet, verzwaart lasten en schuift door

Elsevier 12.04.2013 Het regeerakkoord van Rutte en Samsom is bijgesteld, nu door vakbonden en werkgevers. Beweerd wordt dat deze deal bijna alle zorgen van Nederland oplost. Zou het? Het gisteravond gepresenteerde polderakkoord tussen het kabinet en de lobby’s van ondernemers en vakbonden vervangt hele hoofdstukken vanhet regeerakkoord, dat ook al een nederlaag was voor VVD-leider en premier Mark Rutte.

Toen zegde PvdA-leider Diederik Samsom nog toe dat het begrotingstekort onder de Brusselse norm gebracht zou worden, maar die doelstelling hangt nu volstrekt in de mist. Het akkoord slaat immers een miljardengat in de begroting voor volgend jaar.

Kabinet sluit sociaal akkoord, bezuinigingen uitgesteld

Elsevier 11.04.2013 Het kabinet is donderdagavond akkoord gegaan met de werkgevers en werknemers. Door de nieuwe plannen zijn de bezuinigingen van 4 miljard van de baan en krijgt het kabinet een extra schuldenlast van 600 miljoen euro. ‘Dit is een historisch moment,’ zei premier en Mark Rutte (VVD) bij de bekendmaking van het akkoord. ‘Dit is een akkoord van vertrouwen voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt,’ zei historicus Rutte die er inmiddels een gewoonte van lijkt te maken om gesloten akkoorden als ‘historisch’ te bestempelen. Het akkoord dat nu op tafel ligt, betekent dat de geplande bezuinigingen van 4 miljard weer in de ijskast kunnen. Sterker nog, het kabinet wordt opgezadeld met een structurele kostenpost van 600 miljoen euro.

Asscher: ‘We gaan de crisis beteugelen’

Trouw 11.04.2013 Het akkoord tussen de sociale partners en het kabinet is niet het einde van het sociaal overleg. ‘Het is het begin van een nieuwe samenwerking om te zorgen dat we de uitdagingen – en die zijn er wel degelijk – samen te lijf gaan en overwinnen’, zei minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher donderdagavond.

LTO: ‘Door akkoord geen extra bezuinigingen in 2014’

Trouw 11.04.2013 De geplande bezuiniging van 4 miljard euro voor volgend jaar is in het akkoord van werkgevers en werknemers van de baan. Dat zegt voorzitter Albert Jan Maat van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Hij reageert op het conceptakkoord waarover werkgevers en werknemers het eens zijn en dat ze op dit moment met het kabinet bespreken.

Maat noemt dit akkoord het ‘enig juiste antwoord’ op de lastige situatie waarin de Nederlandse economie verkeert. ‘Het is goed om nu pas op de plaats te maken en de grote hervormingen nog even uit te stellen. Dat draagt bij aan het herstel van vertrouwen.’

 ‘Afzien van bezuinigingen’

Telegraaf 11.04.2013  FNV-voorzitter Ton Heerts vertrouwt erop dat het bezuinigingspakket van 4 miljard euro van tafel is en blijft. Dat zei hij donderdag op een persconferentie over het sociaal akkoord dat het kabinet heeft gesloten met de sociale partners. Heerts ging niet in op de vraag of hij akkoord is met de bezuinigingen, mochten die na de zomer toch nodig blijven. Hij hoopt dat het akkoord de economische groei zal stimuleren en het herstel van vertrouwen zal versterken, zodat de bezuinigingen niet nodig zullen zijn.

Kabinet houdt vast aan 3 procent in 2014

NU 11.04.2013 Als in het najaar de economie niet voldoende is hersteld zullen alsnog extra bezuinigingen voor 2014 gevonden moeten worden. Dat zei premier Mark Rutte donderdagavond tijdens de persconferentie naar aanleiding van het bereikte akkoord tussen kabinet en sociale partners.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Sociaal Akkoord

 
Dijsselbloem houdt vast aan extra bezuinigen

Trouw 10.04.2013 Het overheidstekort moet volgend jaar terug naar de EU-limiet van 3 procent. Minister Jeroen Dijsselbloem piekert er niet over deze doelstelling los te laten. Hij heeft dat woensdag duidelijk gemaakt in de Tweede Kamer.

Dijsselbloem houdt vast aan extra bezuinigen

NU 10.04.2013 Het overheidstekort moet volgend jaar terug naar de EU-limiet van 3 procent. Minister Jeroen Dijsselbloem piekert er niet over deze doelstelling los te laten.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Dijsselbloem Bezuinigingen

Inflatie iets omlaag, maar met 2,9 procent nog hoger dan jaar eerder

NRC 09.04.2013  De inflatie is in maart licht gedaald naar 2,9 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In januari enfebruari waren de prijzen voor consumenten nog 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie daalde vooral doordat autobrandstoffen goedkoper werden, meldt het CBS.

VVD en CDA botsen over infrabezuinigingen

Trouw 08.04.2013 VD en CDA zijn maandag tijdens een debat over bezuinigingen op wegen flink met elkaar in botsing gekomen. VVD-Kamerlid Ton Elias en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe beschuldigden elkaar ervan de weg kwijt te zijn.

VVD en CDA botsen over infrabezuinigingen

NU 08.04.2013 VVD en CDA zijn maandag tijdens een debat over bezuinigingen op wegen flink met elkaar in botsing gekomen. VVD-Kamerlid Ton Elias en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe beschuldigden elkaar ervan de weg kwijt te zijn.

Kamer heeft wensenlijstje klaar voor bezuinigingsplan Schultz

Trouw 07.04.2013 Minister Melanie Schultz van Infrastructuur heeft al aangekondigd hoe ze tot 2028 maar liefst 6,4 miljard euro wil gaan bezuinigen op wegen en spoor, maar de partijen in de Tweede Kamer willen toch nog wel wat veranderen aan de plannen. Veel Kamerleden hebben hun wensenlijstje voor het debat van maandag al klaar.

Bezuiniging ontwikkelingshulp ten koste van maatschappelijke organisaties

VK 05.04.2013  De bezuiniging van een miljard euro op Ontwikkelingssamenwerking gaat ten koste van maatschappelijke organisaties. Verder gaat er minder geld naar grote multilaterale organisaties en gaan budgetten voor zaken als goed bestuur, milieu en onderwijs versneld naar beneden.

Coalitie lijkt akkoord over toekomst ontwikkelingshulp

Trouw 04.04.2013 De coalitie van VVD en PvdA lijkt het eens te zijn geworden over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking. Dat meldden ingewijden donderdag. Het conflict draaide om het zogeheten revolverend fonds waarin 750 miljoen euro zit.

‘Rutte staat voor de keus: de 3 procent of stranden in de polder’

VK 02.04.2013 De druk groeit op Ruttes VVD: laat varen die 3 procent. Geen gek idee, mits er heel wat tegenover staat, schrijft Raoul du Pré. Er is geen reden om lichtzinnig te doen over de begrotingstekorten die Nederland nu alweer jarenlang op elkaar stapelt. Ooit stonden we vooraan om anderen te berispen als zij het Europese 3-procentsmaximum schonden, maar het rijtje van premier Rutte mag er ook zijn. 2010: 5,2 procent. 2011: 4,5 procent. 2012: 4,1 procent. En de voorlopige prognose voor 2013: 3,3 procent.

Dijsselbloem: 3 procent loslaten is onverstandig

Trouw 02.04.2023 Het kabinet houdt voor 2014 vast aan de Europese 3-procentsnorm voor het begrotingstekort. Het zou onverstandig zijn de norm los te laten, zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag. ‘Het kan niet zo zijn dat we begin 2013 al besluiten om het saldo in 2014 te laten varen. Dat zou mijn eer te na zijn en onverstandig zijn’, zei Dijsselbloem tegen RTLZ. Hij wees er op dat de huidige recessie geen klein of tijdelijk dipje is, maar ‘structureel welvaartsverlies’. Dat maakt het onvermijdelijk dat ook de overheid haar uitgavenpatroon aanpast.

Asscher: begrotingstekort blijft in 2014 onder 3 procent

NRC 02.04.2013 Het kabinet houdt voor volgend jaar, in tegenstelling tot in 2013, vast aan een begrotingstekort van niet meer dan 3 procent. Dat verklaarde minister van Sociale Zaken en vicepremier Lodewijk Asscher vanmiddag tegenover de NOS. Hiermee gaat Asscher in tegen de mening van VVD-coryfee Frits Bolkestein en andere oud-VVD-leiders als Hans Wiegel, Ed Nijpels en Jozias van Aartsen dat het kabinet de norm los moet laten.  Lees verder

“Rutte moet eerst zijn beloftes waarmaken” – Video

Telegraaf 31.03.2013 „Rutte moet vooral zelf bepalen wanneer hij wil stoppen, maar ik vind het belangrijk dat hij eerst zijn beloftes gaat waarmaken,” aldus Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Uit elkaar drijven VVD en PvdA goed voor democratie, slecht voor coalitie

Trouw 30.03.2013 Iedereen wacht op iedereen en ondertussen raken steeds meer mensen hun baan kwijt. Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is niet gelukkig met het lijdzame wachten tot werkgevers en werknemers met een sociaal akkoord komen.

Druk groeit op Rutte: ook in 2014 minder saneren

Vakbeweging en werkgevers: EU-norm loslaten

VK 30.03.2013 Achter de schermen groeit de druk op de VVD en op premier Rutte om niet alleen dit jaar maar ook volgend jaar minder te bezuinigen dan gepland. Dit betekent dat de Europese begrotingsnorm nogmaals moet worden losgelaten.

‘Druk op Rutte neemt toe: minder bezuinigen in 2014’

Elsevier 30.03.2013 De druk op premier Mark Rutte (VVD) groeit om ook volgend jaar de Europese norm voor het begrotingstekort los te laten. Rutte zou volgend jaar minder moeten bezuinigen. Dat blijkt zaterdag uit een rondgang van de Volkskrant langs betrokkenen bij het overleg over een sociaal akkoord.

Oud-VVD-leiders: 3 procent ook in 2014 loslaten

Trouw 30.03.2013  Drie oud-leiders van de VVD vinden dat de drieprocentsnorm ook in 2014 kan worden losgelaten. Dat zeggen ze zaterdagavond in het programma Nieuwsuur. Volgens Hans Wiegel, Ed Nijpels en Jozias van Aartsen moet het kabinet niet vasthouden aan de Europese norm van 3 procent begrotingstekort, als dat schadelijk is voor de economie.

En Nijpels hierover: ‘Als bijvoorbeeld in het kader van het sociaal akkoord het nodig zou zijn om die 3 procent tijdelijk wat op te rekken en je krijgt daardoor een sociaal akkoord binnen handbereik zou ik dat heel verstandig vinden.’ De Volkskrant berichtte zaterdag dat de druk op de VVD en op premier Rutte toeneemt om niet alleen dit jaar maar ook volgend jaar minder te bezuinigen dan gepland. 

Oud-VVD-leiders: 3 procent van Brussel is niet heilig

Elsevier 30.03.2013 Nederland zou niet extra moeten bezuinigen om aan de regels van Europa te voldoen. De norm voor een maximaal begrotingstekort van 3 procent, is niet heilig. Dat zeggen drie oud-VVD-leiders zaterdagavond in televisieprogramma NieuwsuurHans WiegelFrits Bolkestein en Ed Nijpels praten vanwege het 65-jarige bestaan van de VVD over hun partij. Ook burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen komt aan het woord.

‘Rutte, stop als VVD-leider’

Telegraaf 30.03.2013 Het is beter als premier Mark Rutte na deze regeerperiode stopt als VVD-leider. Dat zegt VVD-coryfee Frits Bolkestein zaterdag in Nieuwsuur. „Als ik Rutte zou zijn, zou ik deze periode afmaken en dan zou ik daarna commissaris in Brussel worden”. Het erelid zegt verder dat het onvermijdelijk is dat er na 10 jaar partijleiderschap ‘metaalmoeheid’ optreedt.

Bolkestein wil dat Rutte na deze periode stopt als leider

NU 30.03.2013 Het is beter als premier Mark Rutte na deze regeerperiode stopt als VVD-leider. Dat zegt VVD-coryfee Frits Bolkestein. Bolkestein doet de uitlaring zaterdag inNieuwsuur. ”Als ik Rutte zou zijn, zou ik deze periode afmaken en dan zou ik daarna commissaris in Brussel worden”. Het erelid zegt verder dat het onvermijdelijk is dat er na tien jaar partijleiderschap ‘metaalmoeheid’ optreedt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Mark Rutte Frits Bolkestein

‘Rutte, stop na deze periode als VVD-leider’

Elsevier 30.03.2013 Het is beter als premier Mark Rutte na deze regeerperiode stopt als VVD-leider. Dat zegt VVD-coryfee Frits Bolkestein zaterdag in Nieuwsuur. ,,Als ik Rutte zou zijn, zou ik deze periode afmaken en dan zou ik daarna commissaris in Brussel worden”. Het erelid zegt verder dat het onvermijdelijk is dat er na 10 jaar partijleiderschap ‘metaalmoeheid’ optreedt.

‘Rutte moet na deze periode stoppen als VVD-leider’

NRC 30.03.2013 Premier Mark Rutte kan na deze regeerperiode beter stoppen als VVD-leider. Dat zegt VVD-coryfee Frits Bolkestein vanavond in Nieuwsuur. Volgens hem en andere oud-VVD-leiders moet de 3 procent regel met betrekking tot het begrotingstekort bovendien niet als heilig worden beschouwd.

Naast Bolkestein spreken ook Hans Wiegel, Ed Nijpels en Jozias van Aartsen zich uit over Rutte en de partij.  

Van Europa mag het begrotingstekort niet hoger zijn dan 3 procent. Maar Wiegel, Nijpels en Bolkestein vinden dat die norm niet heilig moet zijn. Bolkestein zegt onder de indruk te zijn van het verhaal van het Centraal Planbureau, dat waarschuwt voor de gevolgen van te veel bezuinigen.  Lees verder

Oppositie zegt bezuinigingen op ontwikkelingshulp niet te pikken

Trouw 30.03.2013  ‘Recepten voor ruzie’, noemde D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma nog onlangs de ontwikkelingsfondsen die het kabinet in het leven riep bij de kabinetsformatie. Inderdaad. VVD- en PvdA-ministers verschillen nog steeds van mening over hoe dat geld mag worden uitgegeven. Minister Ploumen van ontwikkelingssamenwerking hoopte haar plannen over het combineren van hulp en handel rond de paasdagen te presenteren, maar het overleg binnen het kabinet loopt nog.

Terugkijken: Samsom in College Tour – ‘Jullie komen er heus wel’

NRC 29.03.2013 PvdA-voorman Diederik Samsom was vanavond te gast in College Tour om vragen van studenten te beantwoorden op de TU Delft, en die waren vooral kritisch op de bezuinigingsmaatregelen die hen zelf treffen.

Noodklok over bezuiniging

Telegraaf 29.03.2013 Het kabinet gaat tot 2028 1,6 miljard euro extra bezuinigen op wegen en spoorprojecten. Brancheorganisatie Bouwend Nederland luidt de noodklok over de ingreep, die bovenop eerdere miljardenbesparingen komt.

Koopkracht per groep bekeken

Telegraaf 29.03.2013 De koopkrachteffecten van de maatregelen die het kabinet neemt, zullen voor een aantal groepen mensen apart worden berekend. Het gaat dan onder meer om gepensioneerden, studenten, alleenstaande ouders en uitkeringsgerechtigden. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher vrijdag aan de Tweede Kamer.

 
Asscher gaat per groep naar koopkracht kijken

NU 29.03.2013 De koopkrachteffecten van de maatregelen die het kabinet neemt, zullen voor een aantal groepen mensen apart worden berekend. Het gaat dan onder meer om gepensioneerden, studenten, alleenstaande ouders en uitkeringsgerechtigden. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher vrijdag aan de Tweede Kamer.

Overheidstekort slinkt tot 4,1 procent

Trouw 29.03.2013 Het overheidstekort van Nederland is vorig jaar gedaald tot 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld groeide tot 71,2 procent. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Overheidstekort vorig jaar gedaald, schuld gestegen

Elsevier 29.03.2013 Het tekort van de overheid is vorig jaar gedaald tot 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Intussen steeg de overheidsschuld tot 71,2 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland overschrijdt al vier jaar de Europese normen. De overheidsuitgaven namen vorig jaar iets toe. Zij waren 24 miljard euro hoger dan de inkomsten. Vooral de lasten in het kader van de AWBZ stegen met bijna 3 miljard euro fors. Uitgaven aan de basiszorgverzekering bleven voor het eerst in jaren stabiel. De overheidsschuld liep eind vorig jaar op tot 428 miljard euro, 33 miljard euro meer dan in 2011. 

Overheidstekort voor vierde jaar op rij boven Europese norm

NRC 29.03.2013 Het overheidstekort was vorig jaar 4,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. Vorige maand stelde het Centraal Planbureau (CPB) dat het tekort uit zou komen op vier procent. De schuld is volgens het CBS vorig jaar met 33 miljard euro opgelopen tot 428 miljard euro. Dat is gelijk aan 71,2 procent van het bruto binnenlands product.

Inkomens dalen het hardst in meer dan 30 jaar

Trouw 29.03.2013 De inkomens van Nederlandse huishoudens zijn vorig jaar met gemiddeld 3,2 procent gedaald, de sterkste afname in meer dan 30 jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. De daling is het gevolg van de afgenomen werkgelegenheid, hogere belastingen en premies, en de opgelopen inflatie. Deze lag met 2,5 procent ruimschoots boven de gemiddelde stijging van de cao-lonen met 1,6 procent. 

Sterkste daling besteedbaar inkomen in meer dan dertig jaar

NRC 29.03.2013 Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar 3,2 procent minder te besteden dan in 2011. Hiermee daalt het reële inkomen voor het vijfde jaar op rij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. Het is volgens het CBS de sterkste afname “sinds het begin van de reeks in 1981″.

Kabinet gaat 1,6 miljard extra bezuinigen op wegen

Elsevier 29.03.2013 Het kabinet is van plan de komende jaren ruim 1,6 miljard euro extra te gaan bezuinigen op wegen en spoorprojecten. Deze ingreep komt bovenop eerder aangekondigde bezuinigingen. Dat meldt het AD vrijdag. De bezuiniging wordt gespreid over de periode tot 2028, schrijft minister Melanie Schulz van Haegen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Brancheorganisatie Bouwend Nederland maakt zich zorgen over de extra bezuinigingen. Dit zou onherroepelijk ten koste gaan van wegen, vaargeulen en spoor.

Harde botsing PvdA en VVD over ontwikkelingsgeld

VK 29.03.2013 PvdA-minister Lilianne Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking en VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken zijn in botsing gekomen over de besteding van 750 miljoen euro waarmee de economie in ontwikkelingslanden moet worden gestimuleerd.

Hulpgeld splijt coalitie

Telegraaf 29.03.2013 Binnen het kabinet is tweedracht ontstaan over de besteding van geld voor hulp en handel in ontwikkelingslanden. De onenigheid is zo groot, dat PvdA-minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de presentatie van haar plannen op het laatste moment moest uitstellen.

PvdA en VVD twisten over ontwikkelingsgeld

NU 29.03.2013 De regeringspartijen zijn het volgens bronnen op het Binnenhof oneens over de besteding van 750 miljoen euro voor hulp en handel in ontwikkelingslanden. Dat melden De Telegraaf en de Volkskrant vrijdag. PvdA-minister Lilianne Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil vooral investeren in het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. 

Conflict tussen VVD en PvdA over ontwikkelingsgeld

Elsevier 29.03.2013 Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het niet eens over de besteding van 750 miljoen euro ontwikkelingsgeld. De onenigheid is zo groot dat minister Lilianne Ploumen (PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) de presentatie van haar plannen moest uitstellen. Ploumen zou haar voorstellen donderdag, direct na de ministerraad, tijdens een persconferentie presenteren. De VVD heeft dat tegengehouden, meldt De Telegraaf.

‘Onenigheid binnen kabinet over pot met ontwikkelingsgeld’

NRC 29.03.2013   Er is frictie tussen coalitiepartijen VVD en PvdA over hoe een fonds van 750 miljoen euro uitgegeven moet worden. Het is bedoeld voor hulp en handel in ontwikkelingslanden, maar daar verstaat Lilianne Ploumen (PvdA) iets anders onder dan Henk Kamp (VVD). Dat schrijven de Volkskrant (hier) en De Telegraaf  (hier) vanochtend.

Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen in de regering

NRC 29.03.2013 Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen in de regering. Waar in het laatste kwartaal van vorig jaar het politieke vertrouwen nog aanzienlijk steeg, houdt die positieve stemming dit kwartaal geen stand. Het vertrouwen in de regering daalde van 57 naar 51 procent.

Vertrouwen Nederlanders in regering weer hard gedaald

Trouw 29.03.2013 Nederlanders hebben weer minder vertrouwen in de regering. Het vertrouwen nam rond de kabinetsformatie een vlucht, maar daalde weer net zo hard in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit het rapport Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Nederlanders hebben minder vertrouwen in regering

NU 29.03.2013 Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen in de regering. Waar in het laatste kwartaal van vorig jaar het politieke vertrouwen nog aanzienlijk steeg, houdt die positieve stemming dit kwartaal geen stand. Het vertrouwen in de regering daalde van 57 naar 51 procent, blijkt vrijdag uit het eerste kwartaalbericht van 2013 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vertrouwen in regering daalt

Telegraaf 29.03.2013 Nederlanders hebben weer minder vertrouwen in de regering. Het vertrouwen nam rond de kabinetsformatie een vlucht, maar daalde weer net zo hard in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit het rapport Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Vertrouwen in regering daalt

VK 28.03.2013 Nederlanders hebben weer minder vertrouwen in de regering. Het vertrouwen nam rond de kabinetsformatie een vlucht, maar daalde weer net zo hard in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit het rapport Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Economie krimpt harder dan gedacht

Trouw 29.03.2013 De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van 2012 harder gekrompen dan eerst werd gedacht. Dat blijkt uit de tweede raming van het CBS die donderdag is verspreid. Volgens de tweede raming van het CBS is de economie is met 0,4 procent gekrompen. Het CBS ging bij de eerste raming, medio februari, nog uit van een krimp van 0,2 procent.

Nieuwe raming CBS: economie krimpt harder

Elsevier 28.03.2013 De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,4 procent gekrompen. Dat blijkt uit de tweede raming van het CBS die donderdag per ongeluk is verspreid. De eerste raming van medio februari ging nog uit van 0,2 procent krimp. Ten opzichte van 2011 bedroeg de krimp in het vierde kwartaal 1,2 procent. Dat was 0,9 procent volgens de eerste raming. De consumentenuitgaven waren iets lager dan gedacht. Verder gaven vooral gemeenten minder geld uit dan was verwacht.

CBS: economie krimpt harder

Telegraaf 28.03.2013 De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,4 procent gekrompen. Dat blijkt uit de tweede raming van het CBS die donderdag per ongeluk is verspreid. De eerste raming van medio februari ging nog uit van 0,2 procent krimp.

Gerelateerde artikelen;

28-03:  ABN Amro: meer concurrentiekracht nodig

19-03:  IMF: ruimte voor optimisme over Nederland

14-03:  Knot: doorgaan met bezuinigen

CDA bezorgd over gezinnen

Telegraaf 27.03.3013  Het kabinet bezuinigt te veel op de financiële steun aan gezinnen. Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) zei dat woensdag in een debat met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Dat gaat over een wetsvoorstel om de kinderbijslag per 1 juli niet aan te passen aan de inflatie. In totaal snijdt dit kabinet de komende jaren voor honderden miljoenen in de ondersteuning aan gezinnen, zei Heerma.

 
CDA bezorgd over korten op gezinnen

Trouw 27.03.2013 Het kabinet bezuinigt te veel op de financiële steun aan gezinnen. Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) zei dat woensdag in een debat met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Dat gaat over een wetsvoorstel om de kinderbijslag per 1 juli niet aan te passen aan de inflatie. In totaal snijdt dit kabinet de komende jaren voor honderden miljoenen in de ondersteuning aan gezinnen, zei Heerma.

CDA bezorgd over korten op gezinnen

NU 27.03.2013 Het kabinet bezuinigt volgens het CDA te veel op de financiële steun aan gezinnen. Tweede Kamerlid Pieter Heerma van het CDA zal dat woensdag naar voren brengen in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Kabinet dreigt zijn eigen bezuinigingsdeadlines te missen

 NRC 27.03.2013 Het kabinet dreigt zijn eigen deadlines voor bezuinigingen en hervormingen niet te halen. Zo kan de versobering van de WW en de langdurige zorg (AWBZ) grote vertraging oplopen. Daarmee komen bezuinigingsdoelstellingen voor 2014 in gevaar. Afhankelijk van de duur van de vertraging kan dat honderden miljoenen op de Rijksbegroting schelen.

maart 30, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – Partij voor de Dieren PvdD

“Hou vast aan je idealen, laat ze niet wegcijferen”.

Logo Partij voor de Dieren

Partij voor de dieren – Website

Bovenaan staan de huidige Kamerleden Marianne Thieme en Esther Ouwehand. Op plek drie tot en met vijf staan Frank Wassenberg, Anja Hazekamp en Johnas van Lammeren. Wassenberg is Statenlid in Limburg, Hazekamp is Statenlid in Groningen en was tijdens Thiemes zwangerschapsverlof van december tot mei vervangend Tweede Kamerlid, Van Lammeren is raadslid in Amsterdam.

Partij voor de Dieren presenteert partijprogramma Video Foto’s

Download hier het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren
Open pdf (1,8 MB)

Bekijk hier de hoofdpunten van het verkiezingsprogramma. Op de eigen site staat een aparte bijlage met bezuinigingen en besparingen. De PvdD stelt een fiscaal vergroeningspakket voor dat 15 miljard euro moet opleveren.

  video Presentatie verkiezingsprogramma PvdD

  video Thieme: we gaan een kiezersopstand organiseren

  video Thieme wil vleesbelasting

Verder:

PvdD geeft haar unieke karakter op

Trouw 30.10.2012 Zondag bestond de Partij voor de Dieren tien jaar. Het is een compliment waard. De partij heeft haar onderwerp – dierenwelzijn – hoog op de agenda weten te krijgen. Toen de PvdD zes jaar geleden in de Tweede Kamer kwam, deed ze dat op een verkiezingsprogramma dat door haar exceptionele focus op landbouw en dierenwelzijn sterk verschilde van de concurrentie. In het Kamerwerk toonden Thieme en Ouwehand diezelfde focus: 69 procent van het verkiezingsprogramma ging over landbouw, 36 procent van de speeches en 68 procent van de moties.

De dieren staan op de agenda

Trouw 28.10.2012 Wat in 2002 is begonnen met een klein groepje dierenliefhebbers dat zich opwond over het natuur- en landbouwbeleid van het toen nog machtige CDA, is tien jaar later uitgegroeid tot een partij die fundamenteel andere ideeën heeft over onze samenleving. Het doel van de Partij voor de Dieren is mensen aan het denken te zetten, over hun hebzucht en over hoe ze omgaan met dieren en milieu.

Partij voor Dieren wil snel overbodig worden

’Een schande dat er een partij voor de dieren nodig is’

VK 28.10.2012  De Partij voor de Dieren wil ‘niets liever dan overbodig worden, maar we zullen niet rusten en niet berusten voor het zover is’. Fractievoorzitter Marianne Thieme heeft dat zondag gezegd bij de viering van het tienjarig bestaan van de partij.

Thieme noemde het ‘een schande dat er een partij voor de dieren nodig is, maar een feest dat zoveel Nederlanders, steeds meer, niet meer accepteren wat dieren in Nederland en de rest van de wereld wordt aangedaan’. Het beschermen van de zwaksten tegen het recht van de sterksten is een taak die meer dan tien jaar vergt, zei ze.

Tien jaar Partij voor de Dieren

NOS 28.10.2012 De Partij voor de Dieren viert vandaag het tienjarig bestaan. In Apeldoorn is een feestelijke bijeenkomst, en ter gelegenheid van het jubileum is een film gemaakt.

Partij voor de Dieren jarig

Telegraaf 28.10.2012 De Partij voor de Dieren bestaat zondag 10 jaar. Dat wordt gevierd in een theater in Apeldoorn. Tijdens die bijeenkomst is er de première van de documentaire De Haas in de Marathon. Hierin zijn behalve interviews met de oprichters, ook reacties uit de afgelopen periode te zien van onder meer wetenschappers en politici.

Partij voor de Dieren wil snel overbodig worden

NU 28.10.2012 De Partij voor de Dieren wil ”niets liever dan overbodig worden, maar we zullen niet rusten en niet berusten voor het zover is’’.

Lees meer over: Partij voor de Dieren

Thieme: ‘Diederik: word wakker en kom je beloftes aan de Groene Fee na’

VK 02.10.2012 In de euforie van de ongekende verkiezingszege lijkt Diederik Samsom zijn idealen – mededogen en duurzaamheid – te vergeten, schrijft Marianne Thieme. ‘Je moet er toch niet aan denken dat je je Drykorn-pakken zult verslijten van het ongemakkelijk heen en weer schuiven in de Treveszaal bij het uitvoeren van Bernard Wientjesbeleid?’

 

 

Thieme: eerst rechts proberen

 

Telegraaf 14.09.2012 De Partij voor de Dieren wil dat VVD-leider Mark Rutte eerst met geestverwanten probeert om een rechts kabinet te vormen. Als dat mislukt moet PvdA-leider Diederik Samsom de kans krijgen een links kabinet te vormen. Pas als die opties geen resultaat opleveren, zou gekeken moeten worden naar een kabinet van VVD en PvdA samen.

 

Thieme: ‘Rutte moet eerst rechts proberen’

 

Trouw 14.09.2012 De Partij voor de Dieren wil dat VVD-leider Mark Rutte eerst met geestverwanten probeert om een rechts kabinet te vormen. Als dat mislukt moet PvdA-leider Diederik Samsom de kans krijgen een links kabinet te vormen. Pas als die opties geen resultaat opleveren, zou gekeken moeten worden naar een kabinet van VVD en PvdA samen.

 

Thieme wil spijtbetuiging prins

Telegraaf 10.09.2012  Dubbel pech voor prins Willem-Alexander. Raakte (naar verluidt) afgelopen weekeinde zijn hond gewond bij een jachtpartij op eenden, krijgt hij ook meteen Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren op zijn dak.

Thieme wil spijtbetuiging prins voor jacht

Trouw 10.09.2012 De Partij voor de Dieren wil van Prins Willem-Alexander opheldering over zijn vermeende jachtpartij van afgelopen weekend. Daarbij zou zijn hond gewond zijn geraakt.

Zie: ‘Hond kroonprins gewond bij jacht langs Dinkel’

Partij voor de Dieren wil best gedogen

Trouw 08.09.2012 Mocht de coalitievorming na de verkiezingen zo lastig worden dat ook de (gedoog)steun van kleine partijen nodig is, dan kunnen de formatie-onderhandelaars langs komen bij de Partij voor de Dieren. “Ik sta voor alle varianten open”, zegt lijsttrekker Marianne Thieme over haar bereidheid eventueel een nieuw kabinet aan een nipte meerderheid in de Tweede Kamer te helpen.

Eddy Terstall maakt filmpje voor PvdD

Trouw 05.09.2012 Regisseur Eddy Terstall heeft een korte film voor de Partij voor de Dieren gemaakt. Terstall is actief binnen de PvdA. In 2006 vroeg toenmalig PvdA-leider Wouter Bos hem nog zitting te gaan nemen in de Tweede Kamer. Uiteindelijk koos Terstall voor zijn filmcarrière.

Terstall maakt filmpje voor PvdD

Telegraaf 05.09.2012 Regisseur Eddy Terstall heeft een korte film voor de Partij voor de Dieren gemaakt. Terstall is actief binnen de PvdA. In 2006 vroeg toenmalig PvdA-leider Wouter Bos hem nog zitting te gaan nemen in de Tweede Kamer. Uiteindelijk koos Terstall voor zijn filmcarrière.

Megaspandoek Partij voor de Dieren staat weer

Trouw 05.09.2012 Er is een nieuwe plek gevonden voor het megaspandoek van de Partij voor de Dieren. Dat meldt lijsttrekker Marianne Thieme woensdag op Twitter. Waar het spandoek staat wil ze nog niet zeggen. ‘Biologische appeltaart te winnen voor wie als eerste de locatie weet te melden’, schrijft ze.

Megaspandoek Partij voor de Dieren staat weer

Parool 05.09.2012 Er is een nieuwe plek gevonden voor het megaspandoek van de Partij voor de Dieren. Dat meldt lijsttrekker Marianne Thieme woensdag op Twitter. Waar het spandoek staat wil ze nog niet zeggen. ‘Biologische appeltaart te winnen voor wie als eerste de locatie weet te melden’, schrijft ze.

1000 euro beloning voor plek megaspandoeken PvdD

Trouw 04.09.2012 Een anonieme sponsor heeft een beloning van 1000 euro uitgeloofd aan degene die een geschikte plek weet voor twee megaspandoeken van de Partij voor de Dieren. De spandoeken stonden langs de snelweg A4, maar moesten op last van de gemeente Haarlemmermeer worden verwijderd.

Thieme: Artis opvangcentrum

Telegraaf 31.08.2012  PvdD-voorvrouw Marianne Thieme wil dat de Amsterdamse dierentuin Artis verandert in een opvangcentrum voor ontheemde dieren.

PvdD verwijdert megabord

NOS 30.08.2012 De Partij voor de Dieren heeft een groot campagnebord in een weiland langs de A4 verwijderd. De gemeente Haarlemmermeer had dat geëist. Volgens de gemeente was er geen vergunning aangevraagd voor het 150 m2 grote bord. Die zou ook niet zijn afgegeven, aldus een woordvoerder.

Bekijk ook…

Haagse campagne voor lokaal voedsel (met audio) 

Den HaagFM 31.08.2012 De Partij voor de Dieren voert zaterdag in Den Haag campagne voor lokaal voedsel. Volgens de partij is het eten van dicht bij huis geproduceerd voedsel beter dan producten halen uit verre landen.  Morgen fietsen de politici door…Lees meer

Thieme: megastallen breekpunt 

NOS 30.08.2012 De Partij voor de Dieren zal een nieuw kabinet alleen steunen als er een begin gemaakt wordt met een verbod op megastallen. Partijleider Marianne Thieme noemde op Politiek24 de megastallen een breekpunt.

Thieme zei dat regeren niet haar eerste doel is, maar dat ze het zeker niet uitsluit. Ook ziet ze wel iets in een rol als gedoogpartij, zoals de SGP bij het kabinet Rutte.

Bekijk ook…

VK verkiezingshangouts: Marianne Thieme ziet gedoogrol wel zitten

VK 30.08.2012  Lijsttrekker Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren ziet een eventuele gedoogrol bij een volgende coalitie wel zitten. Dat zei ze vanmiddag in de VK verkiezingshangout.

Thieme niet uit op regeringsdeelname PvdD

NU 30.08.2012 De Partij voor de Dieren is niet uit op een rol als coalitiepartner. “Mensen worden moe van hoe partijen vooral met elkaar bezig zijn en alleen maar willen regeren.” Dat zei partijleider Marianne Thieme donderdag op Radio 1.

Gerelateerde artikelen

Esther Ouwehand (PvdD): ‘Partijen voelen voortdurend onze hete adem in de nek’

VK 29.08.2012 Volkskrant.nl spreekt in de aanloop naar 12 september met de nummers twee op de kieslijsten van de verschillende politieke partijen. Vandaag: Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). ‘Het is alle macht aan de cowboys.’

VK verkiezingshangouts: u interviewt… Marianne Thieme

VK 28.08.2012 Gaan de verkiezingen over Europa? Of over de zorg? Dat bepaalt u zelf wel! Stel daarom uw vraag aan één van de politieke leiders.  Volkskrant.nl organiseert live publieksinterviews via Google Hangouts. Donderdag schuift Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren aan. Aanstaande donderdag om 14.00 uurzal Thieme in de Google Hangout van Volkskrant.nl antwoord geven op uw vragen.

Gemeente eist verwijdering campagneborden Dierenpartij

Elsevier 28.08.2012 De Partij voor de Dieren moet twee gigantische campagneborden langs de snelweg A4 verwijderen. De gemeente Haarlemmermeer vindt dat het niet past in de het bestemmingsplan en dreigt met een dwangsom van 10.000 euro per dag. De borden, waarvan de grootste 150 vierkante meter groot is, staan in een weiland langs de A4 ter hoogte van de afslag Nieuw-Vennep, in de buurt van Schiphol. De Partij voor de Dieren maakt bezwaar tegen de verwijdering van de campagneborden. Mocht dat bezwaar niet worden gehonoreerd, dan wil de partij de billboards in een andere gemeente plaatsen.

Weblog van Simon Rozendaal uit 2006: Mag ik tegen de Partij voor de Dieren stemmen?

Zie ook: Posters op verkiezingsbord verdwijnen uit straatbeeld

Partij moet megaborden verwijderen

Telegraaf 27.08.2012 Net als twee jaar geleden mag de Partij voor de Dieren (PvdD) ook nu geen megagrote campagneborden in een weiland langs de A4 nabij Schiphol plaatsen. De gemeente Haarlemmermeer eist dat de partij de borden van 150 m2 groot per direct verwijdert, anders hangt de PvdD 10.000 euro boete per dag boven het hoofd.

Gerelateerde artikelen;

06-06: Billboard PvdD terug in andere wei

03-06: Ruzie om billboard

30-05: PvdD maakt grootste advertentie 

Partij voor de Dieren moet megaborden verwijderen

NU 27.08.2012 HAARLEMMERMEER – Net als twee jaar geleden mag de Partij voor de Dieren (PvdD) ook nu geen megagrote campagneborden in een weiland langs de A4 nabij Schiphol plaatsen. De gemeente Haarlemmermeer eist dat de partij de borden van 150 m2 groot per direct verwijdert, anders hangt de PvdD 10.000 euro boete per dag boven het hoofd.

Gerelateerde artikelen

Gemeente wil grootste verkiezingsbord van Nederland weg hebben

NRC 27.08.2012 De strijd om het grootste verkiezingsbord van Nederland had de Partij voor de Dieren met een spandoek van 150 vierkante meter in een weiland langs de A4 in ieder geval al gewonnen. Dachten ze tenminste. De gemeente Haarlemmermeer wil dat de partij het bord, samen met een ander groot bord naast de A4, op straffe van een dwangsom van tienduizend euro per dag weghaalt.

Verbod op megaborden Partij voor de Dieren bij Schiphol

VK 27.08.2012 Net als twee jaar geleden mag de Partij voor de Dieren (PvdD) ook nu geen megagrote campagneborden in een weiland langs de A4 nabij Schiphol plaatsen. De gemeente Haarlemmermeer eist dat de partij de borden van 150 m2 groot per direct verwijdert, anders hangt de PvdD 10.000 euro boete per dag boven het hoofd.

Thieme verwacht kiezersopstand

NU 23.08.2012 DEN HAAG – Partij voor de Dieren-lijsttrekker Marianne Thieme verwacht dat kiezers in opstand zullen komen tegen de partijen die traditiegetrouw de dienst uitmaken in Nederland.

Gerelateerde artikelen;

Nieuw kabinet moet grenzen aarde respecteren’

NU 23.08.2012 “We leven nu echt op de pof van wat de aarde kan produceren”, vindt Partij voor de Dieren-lijsttrekker Marianne Thieme. Partijen moeten daarom het ideaal van economische groei loslaten. NU.nl sprak met haar.

Gerelateerde artikelen;

Dierenpartij wil ‘plezierjagen’ verbieden

NU 20.08.2012 AMSTERDAM – Jagen puur voor de lol moet worden verboden, vindt de Partij voor de Dieren. Lijsttrekker Marianne Thieme komt met een wetsvoorstel dat dit moet regelen, en rekent op steun van de Tweede Kamer. Dat heeft Thieme maandag gezegd.

Gerelateerde artikelen;

PvdD wil alle partijen wel steunen, behalve het CDA

VK 15.08.2012 De Partij voor de Dieren zou alle partijen, behalve het CDA, steunen in een gedoogcoalitie. Dat zegt lijsttrekker Marianne Thieme vandaag in de Volkskrant. ‘Omdat alle partijen, behalve het CDA, zich niet zo sterk met onze onderwerpen bezighouden, kunnen we met alle partijen tot goede deals komen.’

Thieme wil veilige stallen

Telegraaf 09.08.2012 Marianne Thieme wil van het kabinet weten waarom er volgens haar nog steeds geen werk wordt gemaakt van een motie van haar Partij voor de Dieren voor strengere regels voor de brandveiligheid van stallen.

Thieme eist snel veiligere stallen

NU 09.08.2012 Marianne Thieme wil van het kabinet weten waarom er volgens haar nog steeds geen werk wordt gemaakt van een motie van haar Partij voor de Dieren voor strengere regels voor de brandveiligheid van stallen.

Gerelateerde artikelen;

next.checkt: ‘De Partij voor de Dieren groeit het hardst’

NRC 02.07.2012  „De Partij voor de Dieren is niet groot”, schreef fractievoorzitter Marianne Thieme vorige week op de website van haar partij, „maar is wél de sterkst groeiende politieke beweging van Nederland.” Deze uitspraak herhaalt ze wederom in de inleiding van het conceptverkiezingsprogramma voor de aankomende verkiezingen in september. next.checkt zoekt uit: groeit de Partij voor de Dieren inderdaad het sterkst?

Thieme: kiezer kan grijs of groen kiezen

Parool 01.07.2012 De kiezer heeft twee mogelijkheden bij de Tweede Kamerverkiezingen in september, meent lijsttrekker Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD): grijs of groen. In haar ogen behoren tot de grijze partijen in ieder geval VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die het begrotingsakkoord hebben gesloten.

Thieme: grijs of groen

Telegraaf 01.07.2012 De kiezer heeft twee mogelijkheden bij de Tweede Kamerverkiezingen in september, meent lijsttrekker Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD): grijs of groen. In haar ogen behoren tot de grijze partijen in ieder geval VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die het begrotingsakkoord hebben gesloten.

Dit zijn de belangrijkste punten uit het PvdD-programma

VK 25.06.2012 De PvdD presenteerde vandaag haar verkiezingsprogramma. Dit zijn de belangrijkste en meest opvallende punten.

PVDD wordt ‘groen’  – Video

Telegraaf 25.06.2012 De Partij voor de Dieren wil de economie flink ‘vergroenen’. In het maandag gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma zijn voor 15 miljard euro maatregelen opgenomen die de omgang met natuur en dieren moeten verbeteren.

Partij voor de Dieren wil groene lastenverzwaring van 15 miljard

VK 25.06.2012  De Partij voor de Dieren wil een reeks groene lastenverzwaringen doorvoeren ter waarde van 15 miljard euro. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat vandaag werd gepresenteerd.

Dierenpartij zet in op vergroening

Spits 25.06.2012 De economie moet worden ‘vergroend’, vindt de Partij voor de Dieren. Vandaag presenteerde partijleider Marianne Thieme het nieuwe verkiezingsprogramma, waarin voor 15 miljard euro maatregelen zijn opgenomen die de omgang met dier en natuur moeten verbeteren. Volgens de leider is het tijd voor een radicale koerswijziging.

Thieme wil 15 miljard aan milieubelastingen

Metro 25.06.2012 Een vleestaks, een vliegtaks en een kilometerheffing voor vrachtwagens moeten samen met andere milieubelastingen vijftien miljard euro opleveren. Dat staat in het maandag gepresenteerde verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

PvdD wil 2 euro heffen op elke kilo vlees

RTL 25.06.2012 Ook de Partij voor de Dieren heeft haar conceptverkiezingsprogramma rond. Opvallend punt daaruit: een flinke heffing op vlees en vis.

De titel van het programma luidt: “Hou vast aan je idealen, laat ze niet wegcijferen”. Partijleidster Marianne Thieme: “De Partij voor de Dieren is nog niet groot, maar is wél de sterkst groeiende politieke beweging van Nederland. We denken fundamenteel anders dan de traditionele politieke partijen. Wij willen af van het single-issue denken dat de westerse mens en z’n geld centraal stelt bij elke beslissing.”

PvdD: belasting op vlees en vis

NOS 25.06.2012  De Partij voor de Dieren wil de komende vier jaar voor 15 miljard euro belasting gaan heffen op milieuvervuilende activiteiten. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma ‘Hou vast aan je idealen’ dat vandaag is gepresenteerd. De partij wil hogere belastingen op fossiele energie, vlees, vis, eieren en zuivel. Ook het woon-werk-verkeer per auto moet worden belast.

De PvdD wil juist meer uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. De bijdrage van Nederland moet omhoog van 0,7 naar 1 procent van het Bruto Nationaal Product. Vlees, vis, eieren en zuivel moeten onder het hoge btw-tarief gaan vallen. Bovendien wil de partij een vleestaks invoeren van 2 euro per kilo.

Bekijk ook…

Partij voor de Dieren gaat voor vergroening

NU 25.06.2012 In het maandag gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma zijn voor 15 miljard euro maatregelen opgenomen die de omgang met natuur en dieren moeten verbeteren. Hoofdpunten verkiezingsprogramma PvdD

Gerelateerde artikelen;

Thieme en Ouwehand weer boven aan lijst PvdD

NU 04.06.2012 DEN HAAG – Marianne Thieme en Esther Ouwehand voeren de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september weer aan.

Gerelateerde artikelen;

Partij voor de Dieren met bekende gezichten verkiezingen in

Trouw 04.06.2012 De Partij voor de Dieren presenteert vandaag haar kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in september. Bovenaan staan de huidige Kamerleden Marianne Thieme en Esther Ouwehand.

Partij voor de Dieren met bekende gezichten verkiezingen in

Partij voor de Dieren met bekende gezichten verkiezingen in

AD 04.06.2012  De Partij voor de Dieren presenteert vandaag haar kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in september. 

Thieme weer voorgedragen

Telegraaf 07.05.2012 Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren wil Marianne Thieme weer als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De voordracht is maandag bekendgemaakt. Tijdens een partijcongres op 1 juli wordt de kandidatuur nog voorgelegd aan de leden.

Bestuur wil Thieme ook bij volgende verkiezingen als lijsttrekker PvdD

VK 07.05.2012 Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren wil Marianne Thieme weer als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De voordracht is maandag bekendgemaakt. Tijdens een partijcongres op 1 juli wordt de kandidatuur nog voorgelegd aan de leden.

‘We zijn blij dat Marianne heeft toegezegd opnieuw beschikbaar te zijn als lijsttrekker’, aldus partijvoorzitter Luuk Folkerts. ‘Zij heeft bewezen de Partij voor de Dieren uitstekend te vertegenwoordigen.’

Thieme voorgedragen als lijsttrekker

Spits 07.05.2012  De dierenvriendjes van de Partij voor de Dieren zijn zo tevreden met Marianne Thieme, dat ze weer is voorgedragen als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

“We zijn blij dat Marianne heeft toegezegd opnieuw beschikbaar te zijn als lijsttrekker”, aldus partijvoorzitter Luuk Folkerts. “Zij heeft bewezen de Partij voor de Dieren uitstekend te vertegenwoordigen.” Thieme keert volgende week terug in het parlement na een zwangerschapsverlof.

Thieme opnieuw voorgedragen als lijsttrekker

Metro 07.05.2012  Marianne Thieme wordt opnieuw voorgedragen als de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. De fractieleider van de PvdD in de Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd, meldt het partijbestuur maandag.

Thieme voorgedragen als lijsttrekker Partij voor de Dieren

NU 07.05.2012 Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren wil Marianne Thieme weer als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Lees meer over dit onderwerp:

mei 8, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

2e kamer versus Uruzgan – De zoveelste kabinetscrisis – deel 2

De Spanningen lopen aardig op en de PvdA vaart er, gezien de Peilingen, wel bij.

Spoeddebat over Afghanistan Video

Van Geel dringt aan op zorgvuldigheid Video

Verhagen vol vertrouwen naar Tweede Kamer Video

Ministers onder hoogspanning in overleg Video 

Ministerraad bijeen voor cruciale vergadering Video

Pechtold: ‘Kabinet zit in de problemen’  Video

Hamer: ‘Kabinet gaat gewoon verder’ Video

Fotoserie – Bekijk een serie foto’s van het spoeddebat

Gevraagd: Mission completed !!!!

‘Kabinet moet opstappen’

 Telegraaf 18.02.2010   Slechts zestien procent van de Telegraaf-lezers op internet heeft nog vertrouwen in het kabinet Balkenende.

———>>>>>>>> <<<<<<———-

Spanning in ministerraad nadert kookpunt

AD 19.02.2010 DEN HAAG – De spanning in de ministerraad is vrijdagavond het kookpunt genaderd. De partijen staan na urenlang beraad nog onwrikbaar en lijnrecht tegenover elkaar over de vraag of een langer verblijf in Uruzgan nu definitief van tafel moet of niet.

Val kabinet lijkt nabij

Parool 19.02.2010 DEN HAAG – Het wordt steeds waarschijnlijker dat het kabinet afstevent op een val. Nog altijd staan de ministers van PvdA en CDA lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie van het NAVO-verzoek voor een langer verblijf in Uruzgan. Zowel CDA als de …

Val kabinet lijkt inmiddels nabij

NRC 19.02.2010  De onderhandelingen over het voortbestaan van het kabinet verlopen uiterst moeizaam. Een val van het kabinet lijkt nabij.
Lees hiernaast ook het liveblog met NRC-commentator John Kroon.

Bij dit artikel

Vertrouwen helemaal zoek

Telegraaf 19.02.2010 De ministerraad is sinds vanochtend bijeen om het ultimatum van de PvdA te bespreken om vandaag een besluit te nemen over het dit jaar beëindigen van de militaire missie in Uruzgan. Gedurende de dag werd het beraad dat achter gesloten deuren plaatsvond een aantal keren geschorst en om 21.30 was er nog geen enkele duidelijkheid over welke kant het op zou gaan…

Ministers tasten eenheid kabinetsbeleid af

Telegraaf 19.02.2010 De ministers van CDA, PvdA en ChristenUnie buigen zich vrijdag aan het begin van de avond over de vraag of er nog eenheid is in kabinetsbeleid en of ze allemaal de bereidheid hebben dat ook naar buiten toe uit te dragen.

Krachtmeting in kabinet om Uruzgan

VK 19.02.2010  Premier Balkenende heeft vrijdagavond verwoede pogingen gedaan om de val van zijn kabinet te voorkomen. In de hoop het vertrouwen binnen zijn regeringsploeg te herstellen,…

Bijna helft kiezers: zaak is crisis waard

Ministers buigen zich over eenheid kabinetsbeleid

CDA-top wilde door met de PvdA

Trouw 19.02.2010 In deze tijd van economische crisis wilde het CDA het kabinet per se overeind houden. De PvdA moest dus maar haar zin krijgen.

CDA-ministers woest na PvdA-aantijgingen 

Elsevier 19.02.2010 De ministers van CDA, PvdA en ChristenUnie buigen zich vrijdag aan het begin van de avond over de vraag of er nog eenheid is in het…

Ministers tasten eenheid kabinetsbeleid af

Parool 19.02.2010 DEN HAAG – De ministers van CDA, PvdA en ChristenUnie buigen zich vrijdag aan het begin van de avond over de vraag of er nog eenheid is in kabinetsbeleid en of ze allemaal de bereidheid hebben dat ook naar buiten toe uit te dragen.

Ruzie in Trêveszaal verdiept zich

Trouw 19.02.2010 Beschuldigingen dat CDA-minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) in zijn contacten met de NAVO zijn boekje te buiten zou zijn gegaan, hebben geleid tot verder oplopende spanningen in de ministerraad. Klik voor laatste nieuwes via live blogging.

Ruzie in Trêveszaal verdiept zich

Parool 19.02.2010 DEN HAAG – Beschuldigingen dat CDA-minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) in zijn contacten met de NAVO zijn boekje te buiten zou zijn gegaan, hebben geleid tot verder oplopende spanningen in de ministerraad. Dat verklaarden ingewijden …

‘Verhagen ging boekje te buiten’

Parool 19.02.2010  DEN HAAG – Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) zou in zijn contacten met NAVO-baas Anders Fogh Rasmussen zijn boekje te buiten zijn gegaan. Dat blijkt volgens bronnen rond de PvdA uit een ”heftige evaluatie” die het kabinet vrijdag …

“Verhagen over de schreef”

Telegraaf 19.02.2010  Minister Verhagen zou in zijn contacten met NAVO-baas Anders Fogh Rasmussen zijn boekje te buiten zijn gegaan. Dat blijkt volgens bronnen rond de PvdA uit een „heftige evaluatie” die het kabinet vrijdag maakte.

Crisissfeer rond kabinet

Trouw 18.02.2010 De complete berichtgeving over de crisissfeer in politiek Den Haag.

CDA en PvdA stevenen af op breuk NRC 18.02.2010

Kabinet kan buigen of barsten

VK 18.02.2010 De eis van Wouter Bos om vrijdag een besluit te nemen over de missie…

Tweederde steunt Uruzgan-standpunt Bos

NRC 18.02.2010 66 procent van de bevolking vindt het terecht dat de PvdA vasthoudt aan beëindiging van de missie.  

Ruziemakend kabinet vecht tegen ondergang

Trouw 18.02.2010 De ruzie in het kabinet over de toekomstige rol in Afghanistan heeft zich donderdag verder verdiept en de tegenstellingen werden ook in een Kamerdebat pijnlijk duidelijk.

Bos sprak veto niet uit bij bekijken NAVO-verzoek 

AD 18.02.2010 DEN HAAG – Vicepremier Wouter Bos (PvdA) heeft donderdag na lang aandringen van de oppositie ook in de Tweede Kamer gezegd dat het kabinet wat hem betreft het NAVO-verzoek voor een trainingsmissie in de Afghaanse provincie Uruzgan moet afwijzen.

 

Verdonk maakt Bos uit voor leugenaar en draaikont

AD 18.02.2010 DEN HAAG – Volgens parlementaire gebruiken is het ,,not done” om een bewindspersoon in de Tweede Kamer ronduit voor leugenaar uit te maken. Het Kamerlid Rita Verdonk van Trots op Nederland kreeg er donderdagavond geen genoeg van in een uiterst …

Verdonk maakt Wouter Bos uit voor leugenaar

Elsevier 18.02.2010 Nu de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Bert Koenders (PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) zich bij het…

Balkenende weigert commentaar over uitspraken Bos

Elsevier 18.02.2010 Premier Jan Peter Balkenende (CDA) weigert in het spoeddebat over de kabinetsruzie over Afghanistan een oordeel te geven over …

Ter Horst: crisissituatie ‘enigszins zorgelijk’

VK 18.02.2010 PvdA-minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) zei na een crisisoverleg…

SP wil ook Balkenende bij Uruzgandebat

Zonder premier geen kabinet

Wie betaalt de rekening bij vallen kabinet?

Verdonk maakt Bos voor leugenaar uit

Donderdagmiddag Kamerdebat over Afghanistan

Parool 18.02.2010 DEN HAAG – Premier Jan Peter Balkenende en de vicepremiers Wouter Bos en André Rouvoet moeten donderdagmiddag om drie uur in de Tweede Kamer komen voor een spoeddebat over de ‘ontstane, actuele situatie’ rond Afghanistan. Het kabinet mag …

Oppositie hekelt verschillende uitlatingen Bos en Balkenende

Bos herhaalt afwijzing

Telegraaf 18.02.2010 Vicepremier Wouter Bos (PvdA) heeft na lang aandringen van de oppositie ook in de Tweede Kamer gezegd dat het kabinet wat hem betreft het NAVO-verzoek voor een trainingsmissie in Uruzgan moet afwijzen.

Zie ook:

• Van Geel sneert naar Bos

• ‘NAVO wist dat er geen besluit was’

• Koenders: Geen rol verkiezingen

• Koenders en Verhagen bij debat

• Rouvoet: Alleen kabinetsbesluit telt

Kabinet onder grote druk na spoeddebat

Parool 18.02.2010 DEN HAAG – Het kabinet heeft de ruzie over Uruzgan in de Tweede Kamer in alle hevigheid voortgezet. PvdA en CDA blijven het diep oneens over het Navo-verzoek om ook na 2010 nog in de Afghaanse provincie te blijven. Of het kabinet het eind van de …

Vicepremier Bos: we keken naar alle opties

Telegraaf 18.02.2010  Het kabinet heeft intern alle opties bekeken, ook die voor een langer verblijf in Uruzgan. Dat bleek uit de woorden van Wouter Bos.

Balkenende en Bos oneens over uitspraken Uruzgan-missie

 NRC 18.02.2010 In het spoeddebat over de dreigende kabinetscrisis over de Nederlandse militaire missie in Afghanistan, heeft de oppositie ook de ministers Verhagen en Koenders naar de Tweede Kamer geroepen.

Bij dit artikel

PvdA wil oorlog de oorlog laten. Niet goed!

VK 18.02.2010 De discussie moet over Afghanistan gaan, meent Mient Jan Faber…

PvdA zal motie SP niet steunen

Telegraaf 18.02.2010 De PvdA zal een motie van de SP die het kabinet oproept definitief een streep te halen door een Nederlandse rol in Uruzgan, niet ondersteunen. Fractievoorzitter Mariëtte Hamer zei dat ze de motie niet hóeft te steunen omdat ze al twee jaar zegt dat een nieuwe missie onbespreekbaar is.

PvdA zal motie-SP niet steunen

Parool 18.02.2010  DEN HAAG – De PvdA zal een motie van de SP die het kabinet oproept definitief een streep te halen door een Nederlandse rol in Uruzgan, niet ondersteunen. PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer zei donderdag in het Kamerdebat over de …

Lees ook: PvdA blijft op ramkoers (18-02-10)

Lees ook: ‘PvdA kan profiteren van val kabinet’ (18-02-10)

Balkenende wil geen oordeel geven over uitlatingen van Bos

Premier weigert commentaar

Telegraaf 18.02.2010  Premier Jan Peter Balkenende weigert in het Kamerdebat over de kabinetsruzie over Afghanistan een oordeel te geven over uitlatingen van vicepremier Wouter Bos eerder deze week. Bos zei dat hij wil dat het kabinet vrijdag definitief besluit geen nieuwe missie in Uruzgan te beginnen.

Premier: Besluit Uruzgan vóór 1 maart

VK 18.02.2010  Premier Balkenende heeft de Tweede Kamer laten weten vóór de gemeenteraadsverkiezingen met een besluit rond de missie in Afghanistan te komen.

Verdonk maakt Bos voor leugenaar uit

Oppositie: kabinet valt zeker

Balkenende weigert commentaar op oproep Bos

Parool 18.02.2010 DEN HAAG – Premier Jan Peter Balkenende weigert in het Kamerdebat over de kabinetsruzie over Afghanistan een oordeel te geven over uitlatingen van vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos eerder deze week. Bos zei dat hij wil dat het kabinet …

Wilders: Is de Koningin morgen thuis?

Telegraaf 18.02.2010 Geert Wilders weet het zeker: premier Balkenende gaat morgen langs bij koningin Beatrix om zijn ontslag aan te bieden. 

‘NAVO-optie is uitgesloten’

Telegraaf 18.02.2010 Het kabinet heeft volgens SP-fractieleider Agnes Kant zijn „laatste greintje geloofwaardigheid” verloren. ‘Beschamend’ noemt ze het.

‘Weg of stoppen met pijnlijke vertoning’

Telegraaf 18.02.2010 Dit kabinet heeft volgens D66-leider Alexander Pechtold maar twee opties: opstappen of stoppen met deze pijnlijke vertoning van onvermogen.

‘Beschamende vertoning’

Telegraaf 18.02.2010 VVD-leider Mark Rutte noemt het geruzie binnen het kabinet een beschamende vertoning. „Het kabinet gaat van crisis naar crisis.”  

Halsema: namens wie spreekt premier?

Telegraaf 18.02.2010  GroenLinks-leider Femke Halsema wil weten namens wie premier Jan Peter Balkenende nog spreekt in de Tweede Kamer.

PVV: Balkenende totaal machteloos

Telegraaf 18.02.2010 PVV-leider Geert Wilders vindt dat premier Jan Peter Balkenende zich „totaal machteloos” toont in de kabinetsruzie.

CDA dringt aan op zorgvuldigheid

Telegraaf 18.02.2010 Zowel de Tweede Kamer als het kabinet moet grote zorgvuldigheid in acht nemen als het gaat om de uitzending van militairen, vindt het CDA.

Slob: geen partijpolitieke opvattingen

Telegraaf 18.02.2010 Regeringspartij ChristenUnie zegt geen behoefte hebben aan partijpolitieke opvattingen van ministers.

Thieme: missie zit erop

Telegraaf 18.02.2010 Het kabinet moet doen wat het twee jaar geleden heeft beloofd: dit jaar stoppen in Uruzgan.

SGP: voor PvdA hoefde besluit niet voor maart

Telegraaf 18.02.2010   De SGP vindt het opmerkelijk dat juist de PvdA aandringt op een kabinetsbesluit voor 1 maart.

‘Wouter Bos te star’

Telegraaf 18.02.2010  De PvdA moet alsnog het NAVO-verzoek om langer in Afghanistan te blijven overwegen. PvdA-prominent Jan Pronk hekelde de starheid waarmee de partij volgens hem omgaat met het verzoek.

Zie ook:

kabinets- Maffiaberaad 

19.02.2010 Voor aanvang van het kabinetsberaad spraken enkele bewindslieden de wil uit om een compromis te sluiten. ‘Het is een zware klus. Maar we zijn er om problemen op te lossen, dus dat is de insteek’, aldus Bos. CDA-minister Eurlings (Verkeer): ‘Mensen snappen nog weinig van dit soort discussies in Den Haag.’

Mislukt huwelijk

NRC 19.02.2010 Balkenende-Bos, dat is zo’n huwelijk waar het nooit meer goed komt.

Debat ging over Bos, niet over Uruzgan

Trouw 19.02.2010 Vicepremier Bos wilde het kabinet niet opblazen, maar wel vasthouden aan de belofte over Uruzgan. Die spagaat werd in het debat van donderdag haarfijn blootgelegd.

Kabinet en parlement blameren zich in debat over kwestie-Uruzgan

Trouw 19.02.2010 In de vergaderorde van de Tweede Kamer heeft de interruptie van een Kamerlid de betekenis van spontane onderbreking van een minister verloren.

Het kabinet zit er nog, als prooi voor populisten

Trouw 19.02.2010 Het vierde kabinet-Balkenende zit er nog, maar daar is vrijwel alles mee gezegd. Het politieke failliet van de samenwerking tussen PvdA en CDA tekende zich donderdagavond in de Kamer af op een manier die niet pijnlijker en treuriger had kunnen zijn.

Blog:

Afghanistan debat meer propagandapodium voor oppositie

Bos blijft bij zijn standpunt

Krapuul.nl

Hij kan zomaar vallen: Het kabinet Balkenende IV

wow-and-hot

Afghanistan debat meer propagandapodium voor oppositie

Nieuw nieuws nieuws

Hij kan zomaar vallen: Het kabinet Balkenende IV

wow-and-hot

februari 19, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – PvdD doet het rustig aan

In Den Haag doet ook de PVV mee van Geert Wilders.

Staat uw partij open voor samenwerking met de PVV?  „In principe staan wij open voor samenwerking met elke partij die diervriendelijk is, die leidende beginselen als mededogen en duurzaamheid onderschrijft. De PVV ontkent de klimaatcrisis. Ik sluit niets uit, maar daardoor wordt samenwerking wel een lastig verhaal.” 

Dierenpartij doet het rustig aan

Telegraaf 07.02.2010  DEN HAAG –  De Partij voor de Dieren (PvdD) doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In zes gemeenten, want „wij kiezen voor de zorgvuldige en geleidelijke weg naar groei”, zegt partijleider Marianne Thieme.

februari 7, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 1 reactie