Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De verkleining van de Commissie “Stiekem”

AD 06.12.2016

AD 06.12.2016

Stiekem

De Kamercommissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de ‘commissie Stiekem’ genoemd, wordt flink verkleind.

Voortaan zal de commissie nog slechts bestaan uit de vijf leiders van de grootste fracties, eventueel aangevuld met twee andere fractieleiders. Voor afsplitsingen, zoals nu DENK en VNL, is en blijft de commissie verboden terrein.

Kleine fracties in de Tweede Kamer moeten niet langer deel uitmaken van de commissie waarin het kabinet de Tweede Kamer informeert over het werk van de inlichtingendiensten. Deze zogenoemde ’commissie stiekem’ moet een stuk kleiner worden om de kans op lekken te verminderen, vindt een grote meerderheid van de Kamer. De Kamer past daarom de eigen huisregels aan.

Op voordracht van de VVD pleit nagenoeg de hele Tweede Kamer voor het verkleinen van de Commissie Stiekem. 

Alleen de de vijf grootste fracties mogen voortaan deelnemen en eventueel worden aangevuld met twee extra fractievoorzitters.

“Hoe meer partijen er in de Commissie zitten, hoe groter de kans dat er informatie op straat komt te liggen”, zegt commissievoorzitter Halbe Zijlstra (VVD) tegen NU.nl. Hij stelt dat het kan gaan om informatie die mensen in gevaar kan brengen en de staatsveiligheid kan raken.

In de huidige situatie betekent de verandering dat D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus niet meer automatisch lid zijn. Partijen die met de verkiezingen in de Kamer komen, worden automatisch lid. Alleen de fractievoorzitters mogen aanschuiven. Parlementariërs kunnen ervoor kiezen om weg te blijven van de bijeenkomsten, zoals Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren dat doet.

In de Commissie Stiekem, die officieel Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet, laten fractievoorzitters zich bijpraten over inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Alles wat daar wordt besproken, is vertrouwelijk en mag onder geen beding naar buiten komen.

Niet politiek

Zijlstra benadrukt dat het doel om de Commissie te verkleinen niets heeft te maken met het uitsluiten van specifieke partijen; de Commissie is niet politiek en opereert objectief, stelt de voorzitter.

In september liet Zijlstra echter weten dat hij wel degelijk vreest voor de lange arm van Erdogan als de fractievoorzitter van Denk, Tunahan Kuzu, in de Commissie Stiekem plaatsneemt.

Zijlstra twijfelt aan Kuzu’s loyaliteit aan Nederland, zei hij bij Pauw. Daarom zou het Denk-Kamerlid eerst moeten worden gescreend door de veiligheidsdienst. Dat moet overigens ook voor alle andere leden gelden.

Kuzu laat in een reactie weten dat hij sowieso al niet van plan was om in de Commissie Stiekem te willen zitten. “Ik wil niets weten wat burgers ook niet mogen weten”, aldus Kuzu. Het beeld dat hij niet loyaal is aan Nederland doet geen recht aan de werkelijkheid, zegt Kuzu. “Ik heb als Kamerlid trouw gezworen aan de Grondwet.”

Lek

Vorig jaar werd bekend dat er in februari 2014 was gelekt uit de Commissie Stiekem naar NRC. Na een ingewikkelde onderzoeksprocedure – het Openbaar Ministerie mag Kamerleden niet vervolgen – wilde Zijlstra de Commissie aanpassen. Het lek werd uiteindelijk niet gevonden.

zie ook: Zetelroof door Splinterpartijen wordt aangepakt

zie ook: Onderzoek lekkage commissie Stiekem – Rapport

zie: Onderzoek lekkage commissie Stiekem gestart

zie ook: Ook PvdA-leider Diederik Samsom ontvangt een Rode kaart

en zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart

zie ook: Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem

Chaos bij OM door lek ‘Stiekem’

Telegraaf 18.01.2017 Het was chaos in de complete justitieketen toen onderzoek werd gedaan naar een lek uit de ’Commissie Stiekem’. Medewerkers van het Openbaar Ministerie wisten niet wat te doen en zaten maandenlang op hun handen.

Dat blijkt uit documenten die De Telegraaf via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft gekregen. Doordat er zo veel tijd tussen het lek en het daadwerkelijke onderzoek zat, werd dat onderzoek bemoeilijkt, oordeelde een parlementaire commissie later. De herinneringen van betrokkenen waren immers vervaagd.

In het justitieonderzoek werd gekeken welke fractievoorzitter of bewindspersoon geheime informatie had gelekt naar een journalist. Het onderzoek, dat door het Openbaar Ministerie de naam ’Veldbies’ kreeg, leidde uiteindelijk tot niets. Dat kwam mogelijk dus door de lange vertraging.

Vervolging wel mogelijk?

Uit de documenten komt naar voren dat aanvankelijk niet eens duidelijk was hoe en of een politicus of bewindspersoon vervolgd zou kunnen worden voor lekken van staatsgeheime informatie, dat juridisch gezien wordt als ambtsmisdrijf. Het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie moest daar eerst een studie naar doen. Uiteindelijk legde het OM het onderzoek neer, omdat in de Grondwet is opgenomen dat de opdracht om vervolging van een Kamerlid bij een ambtsmisdrijf alleen door de regering of de Tweede Kamer kan worden gegeven. De Kamer was daarna aan zet, maar een speciale commissie vond geen verdachte en gaf geen opdracht tot vervolging.

ZIE OOK: Samsom: niet gelekt uit commissie-Stiekem

De aangifte van het schenden van de geheimhoudingsplicht werd op 13 maart 2014 gedaan door de voorzitter van de ’commissie stiekem’, VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Tekenend voor het getreuzel: de eerste communicatie bij het OM over het onderwerp is pas van augustus.

Traag gereageerd door OM

Uit de geopenbaarde e-mails komt ook naar voren dat er traag gereageerd wordt door het Openbaar Ministerie. „De aangifte is al van maart 2014. Ik neem aan dat we in dat licht nog wel 3 weken het ambtsbericht kunnen vasthouden. Wat denk jij”, vraagt een medewerker van het Openbaar Ministerie in augustus aan de leiding van het OM. „Als er in de tussentijd vanuit het onderzoek niets naar ’buiten’ gaat, kan dat inderdaad wel”, is het antwoord van Gerrit van der Burg, die lid is van het college van procureurs-generaal. Uit andere mails blijkt dat er vakanties overheen gaan voor er geantwoord wordt en dat medewerkers elkaar op donderdag een fijn weekend wensen. Eveneens wordt duidelijk dat het wel vier maanden duurde voor het advies van het wetenschappelijk bureau van het OM werd doorgestuurd.

Ten tijde van het onderzoek werden fractievoorzitters die in de commissie zitting hebben ondervraagd. Naast fractievoorzitters die in september 2014 onderzocht werden, werd ook de griffier van de commissie onder de loep genomen, blijkt uit de stukken. Verder werd onderzocht of bewindspersonen (ministers of staatssecretarissen) ook strafrechtelijk vervolgd zouden kunnen worden.

Verkeerd voorgelicht

Het departement van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) raakte ook betrokken bij het onderzoek, toen met topambtenaren Gerard Roes (voormalig directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving) en zijn opvolger Arie IJzerman werd gesproken. De concepttekst voor het gesprek werd voor het gesprek plaatsvond al door Jan Watse Fokkens (voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad) met Herman Bolhaar gedeeld. Wat precies is besproken, is weggelakt, evenals grote delen van het onderzoek. In september was ’NN’ verdachte, hetgeen staat voor ’nomen nescio’, dat ’naam onbekend’ betekent. „Zodra het onderzoek een verdachte identificeert, komt er sowieso een nieuw beslismoment.” Bij vragen van De Telegraaf, die het onderzoek naar deze kwestie onthulde, werd eind 2015 informatie onthouden en de krant werd verkeerd voorgelicht, blijkt eveneens uit de stukken.

ZIE OOK: Stiekem moet stiekemer

De Telegraaf deed het verzoek om deze ambtelijke stukken in februari 2016. Ondanks herhaaldelijke verzoeken om spoedige afhandeling én een gegrond verklaard bezwaar, kwam het Openbaar Ministerie bijna een jaar na dato pas over de brug met de documenten. Een bron meldt dat het Openbaar Ministerie de documenten al eerder wilde publiceren, maar dat werd geblokkeerd doordat eerst toestemming van minister Van der Steur nodig was, hetgeen lang op zich liet wachten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt echter dat hier geen sprake van was. De minister kreeg volgens zijn woordvoerster de informatie pas in december van het OM, gaf toestemming voor openbaarmaking en was de laatste weken bezig met de vraag hoe dit ook aan de Kamer gemeld moest worden.

LEES MEER OVER; OPENBAAR MINISTERIE COMMISSIE STIEKEM WOB

Wat schreef Kuzu in het Turks op zijn Facebook-pagina?

Elsevier 13.12.2016 Een opmerkelijk bericht op de officiële Facebook-pagina van Kamerlid Tunahan Kuzu. De DENK-leider postte afgelopen zondag een bericht in het Turks.

Kuzu, die naar eigen zeggen naar verbinding in de samenleving streeft, zette afgelopen zondag onderstaand bericht op zijn Facebook-pagina.

Geboortedag van Mohammed

Kuzu blijkt zijn volgers een ‘gelukkige geboortedag van onze profeet Mohammed’ te wensen. Het bericht van de DENK-politicus kreeg bijna 2.000 likes. In de commentaren wordt gevraagd naar een Nederlandse vertaling van het bericht. Er zijn immers ook DENK-stemmers die geen Turks spreken.

Syp Wynia

Volgens Elsevier
Syp Wynia: ‘Waarom DENK hooguit een paar Kamerzetels krijgt’

De verjaardag van Mohammed viel dit jaar afgelopen zondag, en is voor moslims een heilige dag.

Commissie Stiekem

Kuzu uitte zich vorige week overigens boos over een voorstel van VVD-leider Halbe Zijlstra. Hij stelde voor om de Commissie Stiekem te verkleinen tot de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen. Daarbij zou DENK dus buiten de boot vallen.

Volgens Kuzu is het voorstel van Zijlstra om de Commissie te verkleinen bedoeld om DENK in een kwaad daglicht te plaatsen. ‘We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit voorstel met ons in het achterhoofd is gemaakt,’ zei de politicus.

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags: DENK islam moslims profeet Mohammed Tunahan Kuzu Turkije

VVD pareert kritiek van Kuzu over uitsluiten DENK

AD 06.12.2016 Het is niet zo dat de VVD de politieke beweging DENK opzettelijk weg wil houden van staatsgeheimen in de commissie Stiekem. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra weersprak vandaag de kritiek van DENK-kopstuk en Tweede Kamerlid Tunahun Kuzu.

Kuzu meende gisteren dat het voorstel van de VVD bedoeld is om DENK in een kwaad daglicht te plaatsen.

,,Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”, pareerde Zijlstra. Volgens hem gaat het niet om uitsluiting. Hij wil het vertrouwelijke overleg met de regering, de zogenoemde commissie Stiekem, beperken tot de vijf grootste partijen in de Kamer om de kans op lekken te verminderen. Als DENK een van de grote partijen in de Kamer wordt, komt zij ook in de commissie, aldus Zijlstra.

Kuzu beweerde eerder ook dan niet in de commissie plaats te zullen nemen: ,,Wij doen niet aan stiekeme overleggen. Schaf die hele commissie maar af. Fractieleiders hebben bovendien allang laten zien dat ze die geheimhoudingsplicht zelf niet aankunnen.”

Kamermeerderheid
Een Kamermeerderheid steunt het idee om de kleine fracties niet meer toe te laten tot Stiekem. In deze commissie informeert het kabinet de Tweede Kamer over het werk van de inlichtingendiensten.

Lees ook

Alleen grote partijen krijgen toegang tot staatsgeheimen

Lees meer

Bonje tussen Kamer en afsplitsers

Telegraaf 06.12.2016 De Tweede Kamer is het spuugzat dat er zo veel versplintering is in het parlement.

Er zijn meerdere afsplitsers van grotere partijen die voor zichzelf zijn begonnen. Daardoor zijn er momenteel maar liefst 17 fracties. Woensdag debatteert de Kamer over een maatregelenpakket om het afsplitsen te ontmoedigen.

Een ruime Kamermeerderheid is voor het voorstel om afsplitsers minder spreektijd en minder geld voor ondersteuning te geven. Met de huidige regelgeving wordt het bijna aangemoedigd om voor je zelf te beginnen, zo ziet de Kamer het. Alleen de afsplitsers zelf zijn fel tegen. Zij schreeuwen moord en brand en claimen dat ze monddood gemaakt worden.

De bedenker van de plannen legt woensdag in De Telegraaf uit waarom dat nergens op slaat en geeft de schreeuwers een welgemeend advies: pas op de trom slaan als je eigenstandig een zetel haalt.

Kuzu boos: DENK mogelijk geen inzage in staatsgeheimen

Elsevier 06.12.2016 De beweging DENK is ziedend omdat de VVD de Commissie Stiekem wil verkleinen. Alleen de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen krijgen nog inzage in staatsgeheimen als het aan VVD-leider Halbe Zijlstra ligt.

Volgens DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu is het voorstel van Zijlstra om de Commissie te verkleinen bedoeld om DENK in een kwaad daglicht te plaatsen. ‘We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit voorstel met ons in het achterhoofd is gemaakt,’ zegt de lijsttrekker tegen het AD.

‘Vissen in de PVV-vijver’

syp-wynia-76x76

Syp Wynia: waarom DENK hooguit een paar Kamerzetels krijgt

Het gaat volgens DENK om een ‘knutselvoorstel’ van de VVD. Zijlstra wil het aantal partijen waarvan de fractievoorzitter inzage krijgt in de staatsgeheimen beperken tot vijf, met mogelijk twee extra voorzitters, als de Kamer het te weinig vindt. Het zou gaan om de fractievoorzitters van de grootste partijen in de Tweede Kamer.

Momenteel zouden in dat geval alleen de VVD, de PvdA, de SP, het CDA, de PVV en eventueel D66 en de ChristenUnie inzage krijgen in de staatsgeheimen. Afhankelijk van de verkiezingen volgend jaar zou DENK waarschijnlijk niet tot de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten meer behoren.

Kuzu beweert dat Zijlstra met het verkleinen van de commissie, en het uitsluiten van DENK, in de smaak wil vallen bij de achterban van de PVV. ‘Het is niet voor het eerst dat de VVD met zo’n knutselvoorstel komt om ons in een kwaad daglicht te plaatsen.’

De ‘loyaliteit van DENK wordt voortdurend in twijfel getrokken’, stelt Kuzu. ‘Ook al heb ik gezworen op de Grondwet. De VVD wil vooral over onze rug vissen in de vijver van Geert Wilders.’

Kans op lekken beperken

Volgens Zijstra is het voorstel om de Commissie te verkleinen vooral praktisch: ‘Een in omvang beperkte CIVD bevordert flexibiliteit, waardoor sneller en gemakkelijker ingespeeld kan worden op actualiteiten. Bovendien wordt de kans op een lek van staatsgeheime informatie bij een kleinere CIVD beperkt.

2016-06-09 10:19:45 DEN HAAG - Mustafa Amhaouch (CDA) tijdens een plenair debat over het nationaal actieprogramma tegen discriminatie. ANP BART MAAT

Lees ook: DENK beschuldigd van ‘etnisch profileren’ na motie over ‘Palestina’

DENK is overigens boos over het voorstel, ondanks het feit dat Kuzu zelf tegen de commissie is. ‘Ik heb eerder al gezegd dat ik niet in die commissie plaats zal nemen. Wij doen niet aan stiekeme overleggen. Schaf die hele commissie maar af. Fractieleiders hebben bovendien allang laten zien dat ze die geheimhoudingsplicht zelf niet aankunnen.’

In 2014 kwam aan het licht dat Nederland 1,8 miljoen telefoongegevens had gelekt. De gegevens waren naar buiten gebracht door één of meerdere fractievoorzitters. Het is nog steeds onbekend wie de gegevens zou hebben gelekt.

Bauke Schram

Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags: Commissie Stiekem DENK Halbe Zijlstra Kuzu staatsgeheimen VVD

Maximaal vijf leden in ‘commissie stiekem’

Trouw 05.12.2016 De Commissie voor de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten moet beperkt worden tot vijf leden. Alleen de vijf grootste fracties in de Tweede Kamer moeten nog toegang hebben tot deze commissie. De ‘commissie stiekem’, zoals de commissie in de wandelgangen genoemd wordt, heeft dit voorstel bij de Kamer ingediend.

Nu zijn nog alle fracties, die onmiddellijk na de verkiezingen gevormd zijn, in de commissie vertegenwoordigd. Afsplitsingen van fracties zijn al sinds 2006 niet meer in de commissie stiekem vertegenwoordigd.

De wijziging van het Reglement van Orde van de Kamer, dat woensdag wordt behandeld, is door alle leden ondertekend: door Geert Wilders, maar ook door fracties als de SGP, de ChristenUnie en 50Plus, partijen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid na de verkiezingen niet zullen behoren tot de vijf grootste fracties in de Kamer. Zij kunnen dan dus de fractievoorzitter niet langer als vertegenwoordiger naar de commissie stiekem sturen en achter gesloten deuren praten over de Nederlandse inlichtingendiensten.

De officiële, dat wil zeggen de in het voorstel genoemde, reden voor de beperking tot vijf leden is dat de commissie in een kleinere samenstelling makkelijker en sneller in kan spelen op actuele ontwikkelingen. Bovendien is de kans op het uitlekken van staatsgeheime informatie kleiner bij een kleinere commissie, zo staat in het voorstel.

Andere belangen

Sinds de opkomst van Denk nemen echter ook de zorgen toe over een mogelijk lidmaatschap van de commissie van Kamerleden die wellicht ook andere belangen willen dienen dan alleen het Nederlandse. In het officiële voorstel wordt hierover echter met geen woord gerept.

De voorzitter van de Kamer moet volgens de huidige commissie stiekem de mogelijkheid krijgen de commissie van vijf leden uit te breiden met maximaal twee. Bij een maximum van vijf is immers het gevaar reëel dat regeringspartijen in de commissie een meerderheid hebben. Er kunnen, aldus het voorstel, redenen zijn dit te willen voorkomen.

Verwant nieuws;

Meer over; Politiek

Kamer pleit voor verkleinen Commissie Stiekem

NU 05.12.2016 Op voordracht van de VVD pleit nagenoeg de hele Tweede Kamer voor het verkleinen van de Commissie Stiekem.

Alleen de de vijf grootste fracties mogen voortaan deelnemen en eventueel worden aangevuld met twee extra fractievoorzitters.

“Hoe meer partijen er in de Commissie zitten, hoe groter de kans dat er informatie op straat komt te liggen”, zegt commissievoorzitter Halbe Zijlstra (VVD) tegen NU.nl. Hij stelt dat het kan gaan om informatie die mensen in gevaar kan brengen en de staatsveiligheid kan raken.

In de huidige situatie betekent de verandering dat D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus niet meer automatisch lid zijn. Partijen die met de verkiezingen in de Kamer komen, worden automatisch lid. Alleen de fractievoorzitters mogen aanschuiven. Parlementariërs kunnen ervoor kiezen om weg te blijven van de bijeenkomsten, zoals Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren dat doet.

In de Commissie Stiekem, die officieel Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet, laten fractievoorzitters zich bijpraten over inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Alles wat daar wordt besproken, is vertrouwelijk en mag onder geen beding naar buiten komen.

Niet politiek

Zijlstra benadrukt dat het doel om de Commissie te verkleinen niets heeft te maken met het uitsluiten van specifieke partijen; de Commissie is niet politiek en opereert objectief, stelt de voorzitter.

In september liet Zijlstra echter weten dat hij wel degelijk vreest voor de lange arm van Erdogan als de fractievoorzitter van Denk, Tunahan Kuzu, in de Commissie Stiekem plaatsneemt.

Zijlstra twijfelt aan Kuzu’s loyaliteit aan Nederland, zei hij bij Pauw. Daarom zou het Denk-Kamerlid eerst moeten worden gescreend door de veiligheidsdienst. Dat moet overigens ook voor alle andere leden gelden.

Kuzu laat in een reactie weten dat hij sowieso al niet van plan was om in de Commissie Stiekem te willen zitten. “Ik wil niets weten wat burgers ook niet mogen weten”, aldus Kuzu. Het beeld dat hij niet loyaal is aan Nederland doet geen recht aan de werkelijkheid, zegt Kuzu. “Ik heb als Kamerlid trouw gezworen aan de Grondwet.”

Lek

Vorig jaar werd bekend dat er in februari 2014 was gelekt uit de Commissie Stiekem naar NRC. Na een ingewikkelde onderzoeksprocedure – het Openbaar Ministerie mag Kamerleden niet vervolgen – wilde Zijlstra de Commissie aanpassen. Het lek werd uiteindelijk niet gevonden.

Lees meer over: Commissie Stiekem

’Commissie stiekem’ kleiner

Telegraaf 05.12.2016 Kleine fracties in de Tweede Kamer moeten niet langer deel uitmaken van de commissie waarin het kabinet de Tweede Kamer informeert over het werk van de inlichtingendiensten. Deze zogenoemde ’commissie stiekem’ moet een stuk kleiner worden om de kans op lekken te verminderen, vindt een grote meerderheid van de Kamer. De Kamer past daarom de eigen huisregels aan.

De nieuwe, kleine commissie zou ook veel flexibeler zijn dan het grote gezelschap waarmee het kabinet nu steeds moet spreken, hopen de grote en het gros van de kleine partijen. Over de commissie zijn al langer klachten. Begin dit jaar onderzocht een groep Kamerleden in opdracht van de Tweede Kamer vruchteloos welk commissielid er uit de school was geklapt over de Nederlandse samenwerking met de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Als een nieuwgekozen Tweede Kamer de nu voorgestelde vijf fractievoorzitters toch te weinig vindt, kan zij volgens de nieuwe regels besluiten er een of twee extra een plaatsje te gunnen. Dat zou bijvoorbeeld verstandig kunnen zijn als de vijf grootste fracties alle deelnemen aan de regeringscoalitie, of als alle vijf hun voorzitters weinig vertrouwd zijn met het inlichtingenwerk.

Nu hebben, op na de verkiezingen afgesplitste Kamerleden na, nog alle fracties die dat willen een vertegenwoordiger in de strikt besloten commissie. Tot 2004 was dat privilege alleen voor de vier grootste fracties weggelegd.

Onder het voorstel voor de hervorming van de commissie ontbreken de handtekeningen van afgesplitste Kamerleden als Louis Bontes en Joram van Klaveren en Norbert Klein. Zij eisten eerder juist toegang tot de commissie. De Partij voor de Dieren liet eerder weten helemaal van het besloten overleg af te willen.

Kleinere commissie Stiekem om lekken staatsgeheim tegen te gaan

AD 05.12.2016 De Kamercommissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de ‘commissie Stiekem’ genoemd, wordt flink verkleind. Voortaan zal de commissie nog slechts bestaan uit de vijf leiders van de grootste fracties, eventueel aangevuld met twee andere fractieleiders. Voor afsplitsingen, zoals nu DENK en VNL, is en blijft de commissie verboden terrein.

Hoe meer leden de commissie telt, hoe meer risico je loopt, aldus Halbe Zijlstra (VVD).

De wijziging wordt gesteund door de voormannen van alle partijen die in 2012 in de Tweede Kamer werden gekozen, van VVD tot en met 50PLUS. Een belangrijke reden om het aantal commissieleden in te krimpen, is de kans op uitlekken van staatsgeheime informatie te verminderen.

Ook moet een beperkte omvang ervoor zorgen dat de commissie flexibeler kan inspelen op actualiteiten, zo staat in het voorstel, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

VVD’er Halbe Zijlstra, die als leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer de commissie voorzit, stelt dat de versnippering van het politieke landschap tot inkrimping noopt. ,,Hoe meer leden de commissie telt, hoe meer risico je loopt”, legt hij uit.

DENK
De VVD bepleitte eerder al screening van commissieleden. Dat voorstel leek mede ingegeven door de oprichting van de nieuwe politieke beweging DENK, dat er een aantal partijen van worden beticht aan de leiband van de Turkse president Erdogan te lopen.

DENK wordt momenteel vertegenwoordigd door twee afgesplitste Kamerleden, Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk. Zij zijn niet welkom in de commissiev Stiekem, omdat ze in deze Kamerperiode ook al namens de PvdA actief waren. Als zij bij de komende verkiezing wel op eigen kracht een of meerdere zetels zouden halen, zouden zij volgens de huidige reglementen automatisch recht hebben op een stoel in de commissie. Door de gewijzigde regels wordt dat veel moeilijker.

‘Niet tegen één partij’
Zijlstra ontkent dat de regels nu worden aangepast om DENK buiten de deur te houden. ,,Dit voorstel richt zich niet specifiek op één partij.” Juist de veelheid aan fracties noopt tot actie, stelt hij. ,,Wij vinden dat de diensten alle info moeten delen. We willen het moment voor zijn dat delen zouden worden weggelaten, omdat men bang is dat er veiligheidsrisico’s voor het personeel van de diensten zouden zijn.”

Alleen grote partijen krijgen toegang tot staatsgeheimen

AD 05.12.2016 De Kamercommissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de commissie-Stiekem genoemd, wordt flink verkleind. Voortaan zal de commissie nog slechts bestaan uit de vijf leiders van de grootste fracties, eventueel aangevuld met twee andere fractieleiders.

Hoe meer leden de commissie telt, hoe meer risico je loopt, aldus Halbe Zijlstra (VVD).

Voor afsplitsingen, zoals nu DENK en VNL, is en blijft de commissie verboden terrein. De wijziging wordt gesteund door de voormannen van alle partijen die in 2012 in de Tweede Kamer werden gekozen, van VVD tot en met 50PLUS. Een belangrijke reden om het aantal commissieleden in te krimpen, is de kans op uitlekken van staatsgeheime informatie te verminderen.

Ook moet een beperkte omvang ervoor zorgen dat de commissie flexibeler kan inspelen op actualiteiten, zo staat in het voorstel, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. VVD’er Halbe Zijlstra, die als leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer de commissie voorzit, stelt dat de versnippering van het politieke landschap tot inkrimping noopt. ,,Hoe meer leden de commissie telt, hoe meer risico je loopt”, legt hij uit.

DENK
De VVD bepleitte eerder al screening van commissieleden. Dat voorstel leek mede ingegeven door de oprichting van de nieuwe politieke beweging DENK, dat er een aantal partijen van worden beticht aan de leiband van de Turkse president Erdogan te lopen. DENK wordt momenteel vertegenwoordigd door twee afgesplitste Kamerleden, Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk. Zij zijn niet welkom in de commissie-stiekem, omdat ze in deze Kamerperiode ook al namens de PvdA actief waren.

Als zij bij de komende verkiezing wel op eigen kracht een of meerdere zetels zouden halen, zouden zij volgens de huidige reglementen automatisch recht hebben op een stoel in de commissie. Door de gewijzigde regels wordt dat veel moeilijker.

‘Niet tegen één partij’
Zijlstra ontkent dat de regels nu worden aangepast om DENK buiten de deur te houden. ,,Dit voorstel richt zich niet specifiek op één partij.” Juist de veelheid aan fracties noopt tot actie, stelt hij. ,,Wij vinden dat de diensten alle info moeten delen. We willen het moment voor zijn dat delen zouden worden weggelaten, omdat men bang is dat er veiligheidsrisico’s voor het personeel van de diensten zouden zijn.”

De mogelijkheid om de commissie uit te breiden met twee extra leden heeft volgens Zijlstra verschillende redenen. Allereerst kan daarmee een erg scheve verhouding tussen oppositie- en coalitiepartijen tegen worden gegaan, als bijvoorbeeld de grote partijen (bijna) allemaal een coalitie vormen.

Ook komt het tegemoet aan een praktisch bezwaar: niet alle fractieleden komen altijd opdagen voor de vergaderingen. Zo blijft Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren nu uit principe weg, ook al is zij wel lid. In het verleden boycotte voormalig SP-leider Jan Marijnissen ook de vergaderingen. Opvolger Emile Roemer, aanvoerder van de grootste oppositiepartij, is er volgens Zijlstra ‘af en toe’. ,,Als er te weinig mensen aanwezig zijn, kun je de commissie uitbreiden”, stelt de VVD-leider.

Omloopsnelheid
En dan is er nog de kwestie van wat Zijlstra de ‘grote omloopsnelheid’ van Kamerleden noemt. ,,Het kan na verkiezingen voorkomen dat veel zittende fractieleiders uit de Kamer verdwijnen. Dan zou je iemand met ervaring kunnen toevoegen, zoals SGP-leider Kees van der Staaij. Die kan dan zaken inbrengen die vijftien jaar geleden al speelden.” Zijlstra heeft geen poging gewaagd om ook de handtekening van afgesplitste Tweede Kamerleden onder zijn voorstel te krijgen. ,,Het is erg genoeg dat ze nog in de Kamer zitten”, meent hij. Geen van hen heeft op eigen kracht een Kamerzetel veroverd. Helemaal nieuw is de gewijzigde samenstelling niet. ,,In de jaren zestig bestond de commissie ook al uit een gelimiteerd aantal leden.”

Bang voor A- en B-fracties in de Kamer is Zijlstra evenmin. ,,De criteria zijn objectief. We houden geen verkiezing wie er in de commissie mag.” De vergaderingen van de commissie voor de Inlichtingen- en Veilgheidsdiensten (CIVD) zijn besloten. De agenda is geheim en er worden geen notulen van geopenbaard. Commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht over de informatie die ze krijgen. Eens per jaar doet de commissie verslag van haar werkzaamheden.

Het is ook niet voor het eerst dat de VVD met zo’n knutselvoorstel komt om ons in een kwaad daglicht te plaatsen, aldus DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu.

‘Kwaad daglicht’
DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu gelooft Zijlstra niet. ,,Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit voorstel met ons in het achterhoofd is gemaakt”, stelt hij. ,,Het is ook niet voor het eerst dat de VVD met zo’n knutselvoorstel komt om ons in een kwaad daglicht te plaatsen. Onze loyaliteit wordt voortdurend in twijfel getrokken, ook al heb ik gezworen op de Grondwet. De VVD wil vooral over onze rug vissen in de vijver van Geert Wilders.”

Kuzu stelt dat de aangewakkerde angst voor spionage door DENK misplaatst is. ,,Ik heb eerder al gezegd dat ik niet in die commissie plaats zal nemen. Wij doen niet aan stiekeme overleggen. Schaf die hele commissie maar af. Fractieleiders hebben bovendien allang laten zien dat ze die geheimhoudingsplicht zelf niet aankunnen.”

Advertenties

december 6, 2016 Posted by | 2e kamer, Commissie-Stiekem, politiek | , , , , , , , | 1 reactie

2e Kamerlid Linda Voortman GroenLinks lekte niet over de Nationale ombudsman – deel 2

Linda Voortman (GroenLinks).

Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) wil uitleg over de rol die Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) en het bestuur van de Tweede Kamer hebben gespeeld bij een affaire rond Voortman afgelopen zomer. Nieuwsuur maakte maandag bekend dat Voortman een brief naar het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium) heeft gestuurd met de vraag om opheldering over de kwestie.

De politica zet namelijk vraagtekens bij de besluitvorming die ertoe leidde dat justitie ten onrechte een onderzoek tegen haar instelde wegens het het lekken van namen van kandidaten voor de functie van Nationale Ombudsman. Ze stelt dat ze als alles goed was afgehandeld mogelijk nooit verdachte was geweest.

Vermoedens

Er waren vermoedens dat ze de namen vervolgens aan de pers zou hebben doorgespeeld. Eerder was zij één van de personen die het Guido van Woerkom onmogelijk had gemaakt ombudsman te worden. GroenLinks-leider Bram van Ojik schorste Linda Voortman afgelopen zomer voor een maand, omdat zij vertrouwelijke informatie tegen de regels in had gedeeld met haar fractie. In september ging ze weer aan de slag.

In een brief aan het presidium staat dat Voortman volgens justitie niet als verdachte had mogen worden aangemerkt. Het Kamerlid, dat geschorst werd maar in december van alle blaam werd gezuiverd, wil onder meer weten waarom er aangifte tegen haar is gedaan, zo is te lezen in een brief die NRC en Nieuwsuur hebben ingezien. Ze vraagt waarom Van Miltenburg en het bestuur van de Kamer overgingen tot aangifte, in plaats van een minder vergaand vooronderzoek door de Rijksrecherche.

In juni lekte uit dat oud-directeur van de ANWB, Guido van Woerkom, zou worden benoemd als nieuwe Nationale Ombudsman. Zodra zijn naam circuleerde als kandidaat gaf de Marokkaanse gemeenschap te kennen dat ze dit niet zag zitten wegens een omstreden uitspraak van Van Woerkom in het verleden over een Marokkaanse taxichauffeur. Een deel van de Tweede Kamer was het hiermee eens. Uiteindelijk stemde een meerderheid (91 van de 144) voor de benoeming, maar Van Woerkom trok zich toch terug.

zie ook: 2e Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) – Gewoon blijven zitten

zie ook: 2e Kamerlid Linda Voortman GroenLinks lekte niet over de Nationale ombudsman deel 1

lees: De aangifte van vorig jaar

lees:  De reactie van het presidium op de vragen van Voortman

Geen spoedvergadering

Telegraaf 21.04.2015 Het bestuur van de Tweede Kamer komt niet in een spoedvergadering bijeen. PVV-Kamerlid Martin Bosma, lid van dit presidium, had daar wel om gevraagd. Hij wil uitleg van GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik nadat Paul Jansen in zijn column in De Telegraaf had gemeld dat vanuit GroenLinks is gelekt over een gesprek tussen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Maar volgens een woordvoerster van Van Miltenburg was er dinsdag geen steun voor het verzoek om een extra vergadering te houden. Het presidium van de Kamer sprak vorige week uren over de kwestie, en over het lek in de benoemingsprocedure van een Nationale ombudsman. Voortman werd er eerst van verdacht dat zij in die procedure namen had gelekt, maar dat bleek niet het geval. Van Miltenburg, Voortman en Van Ojik brachten daarna nog vele uren samen door om tot elkaar te komen. Vrijdag werd er een streep gezet onder de kwestie.

Gerelateerde artikelen;

21-04: Aan Binnenhof blijkt logica ver te zoeken

18-04: Oppositie wil snel opheldering over pgb’s

18-04: Van Miltenburg en Voortman begraven strijdbijl na gesprek

17-04: Gesprek Voortman later verder

16-04: Beklag Voortman houdt geen stand

PVV eist spoedvergadering bestuur Kamer over zaak-Voortman

NU 21.04.2015 PVV-Kamerlid Martin Bosma, lid van het bestuur van de Tweede Kamer, heeft dinsdag gevraagd dat het presidium in een spoedvergadering bijeenkomt.

Hij wil dat GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik uitleg komt geven nuDe Telegraaf meldt dat vanuit GroenLinks is gelekt over een gesprek tussen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Voor woensdag staat er al een presidiumvergadering gepland. Van Miltenburg, ook lid van het presidium, zit dinsdag in Rome. De verwachting is dan ook dat het presidium woensdag over de kwestie zal spreken.

GroenLinks laat via een woordvoerder weten dat de partij vorige week ”een streep onder de zaak heeft gezet” en niet verder wil reageren. Joël Voordewind (ChristenUnie) en lid van het presidium heeft geen behoefte aan een spoedvergadering.

Zie ook: De rel rond Linda Voortman (GroenLinks). Hoe zat het ook alweer?

Lees meer over: Linda VoortmanAnouchka van Miltenburg

Gerelateerde artikelen;

Niet vanuit VVD, maar vanuit GroenLinks gelekt over Voortman

Elsevier 21.04.2015 Er is vanuit GroenLinks zelf informatie gelekt over vertrouwelijke gesprekken tussen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en KamervoorzitterAnouchka van Miltenburg (VVD).

Politiek verslaggever Paul Jansen schrijft in zijn column in De Telegraaf, dat hij geen naam zal onthullen, maar hij wil toch het een en ander rechtzetten.

‘Deze krant zal geen naam onthullen, maar nu Voortman er zelf een nummertje van maakt, mag niet onvermeld blijven dat deze informatie niet van de VVD of uit het presidium kwam, maar uit GroenLinks zelf.’

Gerry van der List: ‘De paniek spreekt uit de ogen van Anouchka van Miltenburg als ze lastige vragen moet beantwoorden. Maar dat ze slecht functioneert, wil niet zeggen dat ze vertrekt.’ Lees nu >

Nationale ombudsman

Linda Voortman werd vorig jaar geschorst, omdat zij werd verdacht van het lekken van namen van kandidaten voor de functie van nationale ombudsman. Het GroenLinks-Kamerlid zei zelf dat ze geen namen had gelekt, wel had ze deze besproken met andere GroenLinks-Kamerleden.

Conflict

Het conflict tussen Van Miltenburg en Voortman bereikte vorige week een hoogtepunt. Vrijdag zetten de twee een punt achter hun meningsverschil. Na afloop van een urenlang gesprek, waarbij ook fractieleider Bram van Ojik aanwezig was, zeiden de twee ‘geen twijfel’ te hebben over elkaars goede bedoelingen.

Ombudsmanlek zat wel bij GroenLinks, zegt De Telegraaf

Trouw 20.04.2015 Het lekken van de namen van sollicitanten voor de functie van Nationale ombudsman kwam toch uit de hoek van GroenLinks. Dat schrijft De Telegraaf in de krant van dinsdag. Kamerlid Linda Voortman zei eerder verbaasd te zijn dat ‘letterlijke passages’ van haar gesprek met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) in De Telegraaf waren beland, maar ging zelf na onderzoek vrijuit. Sommige media gingen er klakkeloos van uit dat het lek bij de VVD zat, schrijft Telegraaf-columnist Paul Jansen.

Tweede Kamer, lam noch leeuw

VK 19.04.2015 De Tweede Kamer heeft meestal een gelukkige hand gehad in de keuze van haar voorzitters. Ontbrak die hand in 2012 bij de verkiezing van Anouchka van Miltenburg? Feit is dat deze voorzitter zelf te vaak onderwerp van discussie is en dat is niet goed voor het ambt, de Kamer en onze parlementaire democratie. Het is ernstiger dan het lijkt.

Gerdi Verbeet wist na een wat stroeve start uit te groeien tot wat een collega-journalist deze week omschreef als ‘mama des vaderlands’.

De acht Kamervoorzitters die ik van nabij heb meegemaakt, groeiden meestal snel in het ambt, ook als zij met nipte meerderheid waren verkozen of als aan hun verkiezing veel getouwtrek vooraf was gegaan. Hoe harder de strijd vooraf, hoe mooier om eenmaal benoemd als eerste daad van onafhankelijkheid het partijpolitieke kleed af te werpen en in de nieuwe, bovenpartijdige rol te stappen.

Verwant nieuws;

Zo legden Voortman en Van Miltenburg hun geschil bij

Trouw 17.04.2015 Ze moesten er opnieuw uren voor overleggen, maar Linda Voortman en Anouchka van Miltenburg hebben vandaag definitief een punt achter hun meningsverschil gezet. Dat lieten het Tweede Kamerlid en de Kamervoorzitter vanmiddag weten in een schriftelijke verklaring. Hoe maak je het goed in politiek Den Haag? Verslaggever Romana Abels sprak Voortman en legt uit.

Voortman en Van Miltenburg schrijven dat ze “geen twijfel hebben over elkaars goede bedoelingen”. Verder meldden ze dat het voor Voortman “een hele moeilijke kwestie is geweest” en dat Van Miltenburg “betreurt dat zij daar te weinig oog voor heeft gehad”.

Verwant nieuws;

Heibel tussen Voortman en Van Miltenburg voorbij

AD 17.04.2015 Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg zetten een punt achter hun meningsverschil. Dat lieten ze vandaag na urenlang overleg in een schriftelijke verklaring weten.

Ze zeggen dat ze ,,geen twijfel hebben over elkaars goede bedoelingen”. Verder meldden ze dat het voor Voortman ,,een hele moeilijke kwestie is geweest” en dat Van Miltenburg ,,betreurt dat zij daar te weinig oog voor heeft gehad”.

Voortman wilde opheldering over de affaire rond de benoeming van Guido van Woerkom tot Nationale ombudsman. Voortman werd er toen ten onrechte van verdacht dat zij namen van kandidaten had gelekt naar de media.

Lees ook:

Voortman en Van Miltenburg hebben het bijgelegd›

NRC 17.04.2015  Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) neemt genoegen met de antwoorden van Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg over de kwestie rond het lek over de benoeming van de ombudsman. De zaak is afgerond.

Dat stellen de twee in een verklaring, na een nieuw, vier uur durend gesprek in het bijzijn van GroenLinks-leider Bram van Ojik.

ZWAKKE POSITIE VAN MILTENBURG

De positie van Van Miltenburg was vóór deze kwestie al verzwakt. Zo spraken in december 2013 acht fractievoorzitters zich in de Volkskrant anoniem hun irritatie over haar uit. Ze zou niet met het Kamerpersoneel overweg kunnen en buiten de Kamer onzichtbaar zijn.

Lees op nrc.nl ‘Blijft Van Miltenburg Kamervoorzitter? De zaak-Voortman tot nu toe’ en in NRC Handelsblad ‘Cruciale vragen onbeantwoord’ (€) door onze politiek redacteur Tom-Jan Meeus. Lees meer

17 APR Gesprek Voortman en Van Miltenburg later verder ›

VANDAAG Kamervoorzitter legt het bij

VANDAAG Als een Kamervoorzitter niet functioneert en niemand ingrijpt

17 APR Blijft Van Miltenburg Kamervoorzitter? De zaak-Voortman tot nu toe ›

16 APR Van Miltenburg: Hoe zit het?

Van Miltenburg en Voortman zetten streep onder geschil

VK 17.04.2015 GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg lijken hun geschil bijgelegd te hebben na een gesprek vandaag in het bijzijn van GroenLinks-leider Bram van Ojik. In een verklaring laten zij weten een streep te zetten onder de kwestie.

Het ‘was een hele moeilijke kwestie’ voor Voortman en Van Miltenburg ‘betreurt het dat ze daar ‘te weinig oog’ voor heeft gehad, zo staat in de verklaring.

Voor Van Miltenburg is het echt te laat

Van Miltenburg denkt nog steeds dat ze haar voorzitterschap tot een succes kan maken, maar daarvoor lijkt het toch echt te laat, schreef Raoul du Pré in het commentaar van woensdag.

Voortman en Van Miltenburg zijn er nog niet uit

NU 17.04.2015  Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) is vrijdagochtend opnieuw in gesprek gegaan met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Na afloop was er nog geen positieve uitkomst.

Sinds 12.30 zijn de twee weer bij elkaar in het bijzijn van GroenLinks-leider Bram van Ojik. Voortman stelde na afloop van het ochtendberaad “een open gesprek” te voeren. “We willen het heel precies bekijken, dat kost even de tijd”.

Voortman gaf voor aanvang van het onderhoud aan dat zij echt wil proberen antwoord te krijgen op vragen die ze nog heeft.

Woensdag sprak het presidium urenlang met Van Miltenburg over de kwestie. Even leek de positie van de Kamervoorzitter op het spel te staan, maar zij hield voorlopig het vertrouwen.

Zie ook: De rel rond Linda Voortman (GroenLinks). Hoe zat het ook alweer?

Lees meer over: 

Linda VoortmanAnouchka van Miltenburg

Gerelateerde artikelen;

Gesprek Voortman later verder

Telegraaf 17.04.2015 Het gesprek tussen Tweede Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg is vrijdagochtend na ruim anderhalf uur afgebroken. Het gesprek gaat later verder, aldus het Kamerlid van GroenLinks.

Voortman wil opheldering over de affaire rond de benoeming van Guido van Woerkom tot Nationale ombudsman. Voortman werd er toen ten onrechte van verdacht dat zij namen van kandidaten had gelekt naar de media. Het Kamerlid heeft nog steeds vragen over wat toen is gebeurd, onder meer hoe haar naam bij De Telegraaf is beland.

Gesprek Voortman en Van Miltenburg later verder

NRC 17.04.2015 Het gesprek tussen Tweede Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg is vrijdagochtend na ruim anderhalf uur afgebroken. Het gesprek gaat later verder, aldus het Kamerlid van GroenLinks.

Voortman wil opheldering over de affaire rond de benoeming van Guido van Woerkom tot Nationale ombudsman. Voortman werd er toen ten onrechte van verdacht dat zij namen van kandidaten had gelekt naar de media. Het Kamerlid heeft nog steeds vragen over wat toen is gebeurd, onder meer hoe haar naam bij De Telegraaf is beland. LEES VERDER

LEES OOK:

– Uit NRC Handelsblad: Cruciale vragen onbeantwoord (€)
– Uit NRC Handelsblad: ‘Geduld is op’ met Van Miltenburg als Kamervoorzitter (€)
– Op NRC.nl: ‘Blijft Van Miltenburg Kamervoorzitter? De zaak-Voortman tot nu toe’

Lees meer;

17 APR Voortman en Van Miltenburg hebben het bijgelegd ›

VANDAAG Als een Kamervoorzitter niet functioneert en niemand ingrijpt

VANDAAG Kamervoorzitter legt het bij

17 APR Blijft Van Miltenburg Kamervoorzitter? De zaak-Voortman tot nu toe ›

15 APR  Van Miltenburg ‘ploetert voort’ – vervolggesprek nodig met Voortman ›

Voortman neemt genoegen met antwoorden Van Miltenburg

NU 17.04.2015 Tussen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg lijkt de lucht geklaard na een gesprek vrijdag tussen de twee in het bijzijn van GroenLinks-leider Bram van Ojik.

In een verklaring laten zij weten een streep te zetten onder de kwestie. Verder stellen zij dat Van Miltenburg het “betreurt” dat zij “te weinig oog had” voor het feit dat dit voor Voortman “een hele moeilijke kwestie is geweest”. In de verklaring valt verder te lezen dat “wij geen twijfels hebben over elkaars goede bedoelingen”.

Woensdag sprak het presidium urenlang met Van Miltenburg over de kwestie. Even leek de positie van de Kamervoorzitter op het spel te staan, maar zij hield voorlopig het vertrouwen.

Zie ook: De rel rond Linda Voortman (GroenLinks). Hoe zat het ook alweer?

Lees meer over: Linda VoortmanAnouchka van Miltenburg

Gerelateerde artikelen;

 

Voor Van Miltenburg is het echt te laat

VK 16.04.2015 Anouchka van Miltenburg toont zich een overlevingskunstenaar. Maar het ontbreekt nog steeds aan gezag.

Het voorzitten van de Tweede Kamer is niet gemakkelijk. Met 149 grote ego’s wordt van de debatleider in de nationale vergaderzaal grote souplesse gevraagd, gecombineerd met vanzelfsprekend gezag en een goed ontwikkeld gevoel voor de politieke situatie. Dat komt allemaal niet vanzelf. Gerdi Verbeet bijvoorbeeld begon stroef, in 2006, maar ontwikkelde zich daarna alsnog tot een gerespecteerd voorzitter.

Konden ze wel, met z’n allen tegen die arme voorzitter?

Dat was ook de verwachting die in 2012 rond Anouchka van Miltenburg hing: ze moest nog wennen. Maar toen het na een half jaar een keer echt mis ging, werd de sfeer grimmiger. CDA-leider Buma beschuldigde haar openlijk van partijdigheid, Van Miltenburg verliet geëmotioneerd de Kamer en voelde zich ‘ontzettend geraakt’ in haar integriteit. Bovenal wekte ze een uiterst gespannen indruk. In de wandelgangen zwol de kritiek aan: nog steeds verhaspelde ze namen van Kamerleden, raakte ze verstrikt in de procedures en kwam ze soms uitermate pinnig voor de dag.

Toen acht fractievoorzitters eind 2013 anoniem hun beklag deden in de Volkskrant, ontplofte de granaat in hun eigen gezicht. De stemming sloeg even om: konden ze wel, met z’n allen tegen die arme voorzitter? Er kwam een gesprek over haar functioneren, ze overleefde, en de Kamer begroette haar met een applaus. Ze leek er bovenop.

Kamervoorzitter Van Miltenburg laat zich vaker vervangen dan voorgangers

NU 16.04.2015 Tweede Kamer-voorzitter Anouchka van Miltenburg laat zich veel vaker vervangen dan haar voorgangers. Dit blijkt uit onderzoek door nieuwsblad De Stand

Bij iets meer dan de helft (55 procent) van de kamervergadringen was Van Miltenburg aanwezig. Bij voorgangers lag dit percentage tussen de 68 tot 77 procent.

Sinds Van Miltenburgs verkiezing in 2012 was zij bij 130 van de 290 vergaderingen afwezig.

Kamerlid Khadija Arib (PvdA) verving Miltenburg met veertig keer het vaakst, gevolgd door Martin Bosma (PVV) die de voorzitter 34 keer verving.

Lees meer over: 

Tweede Kamer Kamervoorzitter

Overleeft Van Miltenburg ook deze affaire?

Trouw 15.04.2015 De stoelpoten van Anouchka van Miltenburg (VVD) kraken. Door de onenigheid tussen haar en GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman ziet de Kamervoorzitter zich geconfronteerd met de zoveelste deuk in haar reputatie. Betekent de ‘affaire Voortman’ het einde van haar loopbaan?

Volgens Martin Bosma (PVV) loopt het zo’n vaart niet. “Ze kan heel goed blijven”, zei Bosma na het twee uur durend overleg met het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Daar is hij lid van. Het presidium kwam woensdag bij elkaar om te overleggen over de ‘affaire Voortman’, een nieuwe smet op het blazoen van de Kamervoorzitter. “Het gaat hier om een stevige beschuldiging”, zegt politiek redacteur Romana Abels. “Van Miltenburg zal veel werk moeten verzetten om haar plek te behouden.”

De hete aardappel betreft de aangifte die Van Miltenburg vorig jaar deed tegen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. Zij werd er ten onrechte van verdacht namen naar de media te hebben gelekt van kandidaten voor de functie van Nationale Ombudsman. “Ik ben een half jaar lang verdachte geweest van een ambtsmisdrijf”, schrijft Voortman deze week in een brief aan het Kamerbestuur. “Het lijkt erop dat mensen mij doelbewust schade willen berokkenen.”

Verwant nieuws;

Weer kritiek op Kamervoorzitter Van Miltenburg: vier vragen

Elsevier 15.04.2015  Opnieuw is er gedoe rondom KamervoorzitterAnouchka van Miltenburg. Woensdagmorgen vergaderde het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, twee uur lang over de affaire met GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. Wat is er aan de hand?

Elsevier.nl zet vier vragen en antwoorden over deze kwestie op een rij.

1. De affaire met Linda Voortman, hoe zat dat ook alweer?

Het begon allemaal met een lijstje namen van mensen die hadden gesolliciteerd op de functie voor ombudsman. Die kregen de media vorig jaar juni toegespeeld van een anonieme bron. Voortman werd aangemerkt als verdachte. Zij had het lijstje eerder ingezien én namen gedeeld met een fractiegenoot.

Het GroenLinks-Kamerlid werd geschorst voor haar loslippigheid, maar ontkende de bron te zijn van het lek. Toch deed Van Miltenburg aangifte tegen haar.

In december werd bekend dat Voortman niet zou worden vervolgd voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Volgens de Rijksrecherche werd ze onterecht aangemerkt als verdachte omdat ze de e-mail aan de media nooit kon hebben geschreven.

2. Waarom is er kritiek op de Kamervoorzitter?

Dat haar integriteit in twijfel is getrokken, zit Voortman nog steeds niet lekker. ‘Het lijkt erop dat mensen mij doelbewust schade hebben willen berokkenen’, schrijft ze aan het presidium. Het was volgens haar vanaf het begin duidelijk dat zij niet het lek kon zijn, omdat zij niet wist van alle gelekte namen.

Voortman vindt dat zij in haar goede naam is aangetast, nu ze een half jaar lang verdacht is geweest van een ambtsmisdrijf. Ze wil dan ook weten waarom er aangifte tegen haar is gedaan en ook wie informatie uit vertrouwelijke gesprekken tussen haar en de Kamervoorzitter heeft gelekt naar de Telegraaf.

Een groot deel van de Kamer begrijpt dat de GroenLinks-politicus opheldering wil. ‘Logisch dat ze moord en brand schreeuwt, ik zou exact hetzelfde hebben gedaan’, aldus Emile Roemer van de SP. ChristenUnie-leider Arie Slob zei dat Voortman antwoord verdient op haar vragen en ook Geert Wilders (PVV) snapt de woede van Voortman wel.

3. Dit is niet de eerste keer dat er gedoe is rond Van Miltenburg, toch?

Inderdaad, tijdens het 2,5 jaar durende voorzitterschap ging hetal vaker mis. Er is niet alleen ergernis over de soms rumoerig verlopende vergaderingen. Ook in het presidium, dat onder leiding van Van Miltenburg staat, zijn de onderlinge verhoudingen niet optimaal. SP-Kamerlid Ronald van Raak is de afgelopen jaren al drie keer uit het presidium gestapt uit onvrede over gelekte interne zaken.

Recent maakt Van Miltenburg excuses nadat ze een hoofdelijke stemming over een motie van de Partij voor de Dieren much to do about nothing had genoemd. Eerder verweet CDA-leider Sybrand van Haersma-Buma de voorzitter partijdigheid. Daarop verliet Van Miltenburg geëmotioneerd de Kamer.

In de week van haar benoeming als voorzitter kreeg Van Miltenburg kritiek op een bezoek aan de toenmalige koningin Beatrix rond de kabinetsformatie. De Tweede Kamer was daar niet van op de hoogte, terwijl deze had besloten de formatie voortaan in eigen handen te houden. Van Miltenburg beloofde toen een dergelijk bezoek voortaan eerst te melden.

4. Hoe nu verder?

Het is aan Van Miltenburg om een bevredigende verklaring te geven voor haar optreden. Daar lijkt ze in te slagen, afgaande op de eerste reacties na de vergadering. PVV-Kamerlid Martin Bosma kijkt terug op een goed gesprek en zijn SP-collega Ronald van Raak noemde de bijeenkomst ‘heel verhelderend’.

De positie van Van Miltenburg zou niet op het spel staan. Om half vier vanmiddag komt het presidium weer bijeen om te spreken over een concept-brief van de voorzitter aan Voortman. Bosma: ‘Het is nu een kwestie van even alles op een rijtje zetten.’

Voortman blij met opheldering

Telegraaf 15.04.2015 Nog niet al haar vragen zijn beantwoord, maar GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman praat graag verder met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. „Ik wil gewoon het gesprek met haar aangaan”, aldus Voortman woensdagavond nadat het bestuur van de Tweede Kamer had gezegd te betreuren dat Voortmans reputatie de afgelopen maanden beschadigd is geraakt.

Linda Voortman werd er eerder onterecht van verdacht dat zij namen van kandidaten voor de nieuwe Nationale ombudsman had gelekt. Zij vroeg opheldering en kreeg die woensdagavond ook, maar nog niet op alle punten. „Maar ik ben al wel blij met de opheldering die er nu is. Dat is een goede eerste stap.”

Gerelateerde artikelen;

15-04: Kamerbestuur betreurt reputatieschade

15-04: ‘Miltenburg kan goed blijven’

Conflict tussen Voortman en Van Miltenburg lijkt gesust

AD 15.04.2015 De angel lijkt uit het conflict tussen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer, liet vandaag na zes uur intern overleg weten de reputatieschade die Voortman vorig jaar opliep zeer te betreuren. Voortman was blij met een ‘goede eerste stap’. Het presidium schaarde zich ook achter Van Miltenburg.

Nog niet al haar vragen zijn beantwoord, maar GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman praat graag verder met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. ,,Ik wil gewoon graag het gesprek met haar aangaan,” aldus Voortman.

Lees ook;

Kamerbestuur betreurt reputatieschade

Telegraaf 15.04.2015  De angel lijkt uit het conflict tussen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer, liet woensdag na zes uur intern overleg weten de reputatieschade die Voortman vorig jaar opliep zeer te betreuren. Voortman was blij met een „goede eerste stap”. Het presidium schaarde zich ook achter Van Miltenburg.

Het conflict kwam afgelopen maandag in de openbaarheid toen Nieuwsuur een brief onthulde van Voortman waarin zij opheldering eiste van Van Miltenburg en van het presidium over de beschuldigingen aan haar adres van het lekken van vertrouwelijke stukken. Voortman zou dat gedaan hebben tijdens de benoemingsprocedure voor een nieuwe Nationale ombudsman, vorig voorjaar. Er kwam een Rijksrecherche-onderzoek, dat Voortman volledig vrijpleitte.

Gerelateerde artikelen;

15-04: Voortman blij met opheldering

15-04: Bestuur Kamer geeft verklaring

15-04: Kamerbestuur praat weer over kwestie-Voortman

15-04: ‘Miltenburg kan goed blijven’

15-04: Bestuur: lang gesprek Voortman

Bestuur Kamer geeft verklaring

Telegraaf 15.04.2015 Het bestuur van de Tweede Kamer komt nog woensdagavond met een verklaring en maakt stukken openbaar maken die te maken hebben met de gang van zaken rond de benoeming van de Nationale ombudsman vorig jaar.

Verder komt er op korte termijn een vervolggesprek tussen Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg met het Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks. Dat heeft het presidium bekendgemaakt na een urenlang overleg.

Voortman wil opheldering van Van Miltenburg en het presidium over de aantijgingen die er tegen haar waren rond die benoeming. Ze werd ervan verdacht te hebben gelekt naar de pers, maar na onderzoek van de Rijksrecherche bleek dat haar niets te verwijten valt. Wel werd ze door haar fractie geschorst.

Gerelateerde artikelen;

15-04: Kamerbestuur praat weer over kwestie-Voortman

15-04: ‘Miltenburg kan goed blijven’

15-04: Bestuur: lang gesprek Voortman

14-04: Steun kamer voor Voortman

14-04: ‘Niet gelekt uit gesprek Voortman’

14-04: Voorzitter vaker onder vuur

Kamerbestuur betreurt reputatieschade Voortman

NU 15.04.2015 Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, betreurt het dat de affaire rond het lekken van de kandidatenlijst voor de functie van Nationale ombudsman de reputatie van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman heeft geschaad.

Dat schrijft het presidium woensdagavond in een brief aan Voortman. Voortman is blij met een ”goede eerste stap”.

Het presidium vergaderde woensdag urenlang over de kwestie. Na het overleg werd in ieder geval duidelijk dat alle leden van het presidium op een lijn zitten met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Uiteindelijk werd Voortman door het Openbaar Ministerie volledig vrijgepleit, maar Voortman eiste deze week toch opheldering over de gang van zaken en wil weten wie de namen wel gelekt heeft.

Zie ook: De rel rond Linda Voortman (GroenLinks). Hoe zat het ook alweer?

‘Rijksreserche verantwoordelijk voor onderzoek Voortman’

Trouw 15.04.2015 Het bestuur van de Tweede Kamer (presidium) betreurt zeer de wijze waarop de reputatie van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman de afgelopen maanden geschaad is geraakt. Het presidium schrijft dat vanavond in een brief aan Voortman. Zij had opheldering geëist over de verdachtmakingen aan haar adres rond het uitlekken van gegevens bij de benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman.

Het presidium stelt dat een aantal vragen van Voortman moeten worden besproken in een nader gesprek tussen haar en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. “Het presidium heeft er alle vertrouwen in dat u beiden in staat zult zijn om tot een voor u beiden bevredigende oplossing te komen”, aldus de brief die namens het presidium is ondertekend door de griffier van de Tweede Kamer.

Verwant nieuws

Kamerbestuur: aangifte was niet specifiek tegen Voortman

Elsevier 15.04.2015 Het bestuur van de Tweede Kamer (presidium) zegt de wijze waarop de reputatie van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman geschaad is te betreuren. Het presidium hoopt dat zij en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg verder in gesprek gaan.

Dat laat het presidium weten in een brief aan Voortman. Zij had opheldering geëist over de verdachtmakingen aan haar adres rond het uitlekken van gegevens bij de benoeming van een nieuwe Nationale Ombudsman. De brief kwam na een overleg van meer dan zes uur lang tussen het presidium en Van Miltenburg.

Lees ook:

Weer kritiek op Kamervoorzitter Van Miltenburg: vier vragen

Niet persoonlijk bedoeld

In de brief staat verder dat de aangifte van Van Miltenburg niet ‘persoonlijk’ tegen Voortman gericht was. De aangifte over het lekken van vertrouwelijke informatie naar diverse media was een ‘algemene aangifte’, en geen specifieke aangifte tegen Voortman, aldus het presidium. Om dit kracht bij te zetten, publiceerde het presidium ook de aangifte in kwestie.

Ook ging de aangifte om het lekken van stukken en niet om het schenden van het ambtsgeheim. Volgens de brief was het ‘louter de verantwoordelijkheid van de Rijksrecherche’ dat Voortman vervolgens aan een specifiek onderzoek werd onderworpen. Die heeft dus blijkbaar redenen gehad om een onderzoek naar haar te starten. Daarover weidt het Kamerbestuur verder niet uit.

Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers heeft op verzoek van het presidium naar het optreden van Van Miltenburg gekeken. Hij oordeelt dat zij binnen haar mandaat heeft gehandeld.

Vraagtekens

GroenLinks-Kamerlid Voortman reageert opgelucht op de brief en geeft aan ‘gewoon het gesprek met haar (Van Miltenburg)’ te willen aangaan. ‘Ik ben blij met de opheldering die er nu is. Dit is een goede eerste stap,’ aldus Voortman.

Wel zet zij nog haar vraagtekens bij het onderzoek naar haar. Ze vraagt zich onder meer af hoe haar naam bij de media terecht is gekomen, en waarom ze nog steeds verdacht werd nadat ‘eigenlijk al duidelijk was’ dat zij het niet gedaan kon hebben. Hierover gaat zij nog met Van Miltenburg in gesprek.

Van Miltenburg ‘ploetert voort’ – vervolggesprek nodig met Voortman

NRC 15.04.2015 Het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer, betreurt de wijze waarop de reputatie van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman de afgelopen maanden is geschaad. Dat schrijft het presidium in een brief aan Voortman, na urenlang beraad achter gesloten deuren.

Voortman had opheldering geëist over de verdachtmakingen aan haar adres rond het uitlekken van gegevens bij de benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat Voortman het lek niet geweest kon zijn. In haar brief roept ze de vraag op of moedwillig onjuiste aangifte is gedaan. Ook stelt zij vragen over details van een gesprek tussen haar en Van Miltenburg die in De Telegraafterechtkwamen.  LEES VERDER

Kamerbestuur praat weer over kwestie-Voortman

Telegraaf 15.04.2015 Het bestuur (presidium) van de Tweede Kamer is opnieuw bijeen om te praten over de kwestie tussen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Het presidium zal kijken naar de antwoorden die Van Miltenburg heeft opgesteld op vragen die Voortman haar eerder schriftelijk stelde. Woensdagochtend zat het presidium ook al bijna drie uur bijeen over de kwestie.

Voortman, die vorig jaar ten onrechte werd beschuldigd van lekken over de benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman, heeft Van Miltenburg in een uitgebreide brief om opheldering gevraagd over haar rol in de zaak. Voortman kreeg daarvoor dinsdag veel steun in de Tweede Kamer.

Van Miltenburg behoudt vertrouwen Kamer

VK 15.04.2015 Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg behoudt het vertrouwen van het dagelijks bestuur van de Kamer. Na een hele dag koortsachtig overleg slaagde zij er woensdag uiteindelijk in haar mede-bestuursleden ervan te overtuigen dat zij niet fout zat in de affaire rond de mislukte benoeming van een Nationale Ombudsman. Haar positie staat volgens alle betrokkenen niet ter discussie.

De nieuwe ophef rond Van Miltenburg doet haar positie geen goed. Er is een lange reeks van incidenten, waarbij haar voorzitterschap onder vuur kwam te liggen. In december 2013 maakten acht fractievoorzitters op anonieme basis tegenover de Volkskrantgewag van onvrede over haar functioneren als voorzitter. Ook achter de schermen van het presidium, dat Van Miltenburg voorzit, is al lange tijd sprake van slechte onderlinge persoonlijke verhoudingen.

Van Miltenburg kwam eerder deze week hard in aanvaring met het Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks), die vorig jaar verdacht werd van het lekken van de namen van de kandidaten. Voortman eiste opheldering over de rol die Van Miltenburg en het bestuur van de Kamer hebben gespeeld in de affaire.

Controverse rond Van Miltenburg

De nieuwe ophef rond Van Miltenburg doet haar positie geen goed. Er is een lange reeks van incidenten, waarbij haar voorzitterschap onder vuur kwam te liggen. In december 2013 maakten acht fractievoorzitters op anonieme basis tegenover de Volkskrantgewag van onvrede over haar functioneren als voorzitter. Ook achter de schermen van het presidium, dat Van Miltenburg voorzit, is al lange tijd sprake van slechte onderlinge persoonlijke verhoudingen.

‘Positie Kamervoorzitter Van Miltenburg niet in gevaar

NU 15.04.2015 Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, heeft na overleg besloten dat de positie van Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg niet ter discussie staat.

Dat zei CDA-Kamerlid en lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, Raymond Knops na het overleg met Van Miltenburg.

Het bestuur van de Kamer komt nog woensdagavond met een verklaring en maakt stukken openbaar maken die te maken hebben met de gang van zaken rond de benoeming van de Nationale ombudsman vorig jaar.

Verder komt er een vervolggesprek tussen Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg met het Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks.

Woensdagavond werd na een ruim drie uur durend overleg duidelijk dat alle leden van het presidium wel op een lijn staan met voorzitter Van Miltenburg.

Achtergrond: De rol rond Linda Voortman (GroenLinks), hoe zat het ook alweer?

Lees meer over: Linda VoortmanAnouchka van Miltenburg

Gerelateerde artikelen;

‘Positie Van Miltenburg niet op spel’, later verklaring over zaak-Voortman

NRC 15.04.2015 Het presidium van de Tweede Kamer is opnieuw bijeengekomen in de kamer van Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg om verder te spreken over het conflict tussen haar en Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks). De vraag is of Van Miltenburg de steun krijgt van haar partijgenoten van de VVD.

René Moerland, chef van de parlementaire redactie van NRC Handelsblad, meldt vanuit Den Haag dat het presidium opnieuw bijeengekomen is in de kamer van Kamervoorzitter Van Miltenburg om verder te praten over het conflict.

De positie van Van Miltenburg is sterk verzwakt door regelmatige klachten van Kamerleden over haar functioneren als voorzitter. In de VVD-fractie, waar zij zelf uit afkomstig is, leven twijfels over haar.  LEES VERDER

‘Miltenburg kan goed blijven’

Telegraaf 15.04.2015 De positie van Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg staat niet op het spel. „Die kan heel goed blijven”, zei Martin Bosma van de PVV na een twee uur durend overleg woensdag van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium). Bosma zit in het presidium.

Het presidium sprak over de zaak rond het GroenLinks Kamerlid Linda Voortman. Die wil opheldering over de affaire vorig jaar rond de benoeming van Guido van Woerkom tot Nationale ombudsman. Zij werd er destijds ten onrechte van verdacht mogelijk namen van kandidaten te hebben gelekt naar de media.

Kamer werkt aan verklaring over zaak-Voortman

NU 15.04.2015 Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, heeft woensdag ruim twee uur met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg vergaderd over de lekzaak rond GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. In de middag wordt er verder gesproken, waarna er een verklaring zal volgen.

ChristenUnie-Kamerlid en presidiumlid Joel Voordewind zei na afloop van het ochtendberaad dat er niet over het vertrouwen in Van Miltenburg is gesproken.

“We hebben goed met elkaar gesproken. De antwoorden op de vragen van mevrouw Voortman worden verder voorbereid”, aldus Voordewind.

Achtergrond: De rol rond Linda Voortman (GroenLinks), hoe zat het ook alweer?

Zie ook: Van Miltenburg niet voor de eerste keer onder vuur

Lees meer over: Linda VoortmanAnouchka van Miltenburg

Gerelateerde artikelen;

Van Miltenburg niet voor de eerste keer onder vuur

NU 15.04.2015  En weer ligt Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg onder vuur. Het is niet de eerste keer dat Van Miltenburg een stuntelige indruk maakt als voorzitter van de Tweede Kamer. Ditmaal is het Groenlinks-Kamerlid Linda Voortman dat opheldering eist over de aangifte die tegen haar is gedaan.

Voortman zou de namen van de kandidaten voor de functie van Nationale ombudsman hebben gelekt, maar naar onderzoek bleek dat haar niets te verwijten viel. De rel kan worden toegevoegd aan de lange lijst opmerkelijke optredens van de Kamervoorzitter.

Het was namelijk de afspraak dat Kamerleden geen vragen mochten stellen aan de europarlementariers, wel aan de Kamerleden.”Ik ben toe aan het paasweekend”, was de reactie van Van Miltenburg.

Open microfoon

Dan was daar ook het incident met de open microfoon. De Partij voor de Dieren diende na een urenlang durend debat over de gaswinning in Groningen een motie van wantrouwen in tegen minister Henk Kamp waardoor de hele Kamer tegen 00.00 uur zich in de Kamer moest melden voor een hoofdelijke stemming.

De motie haalde geen meerderheid. “Much to do about nothing”, zei ze terwijl ze vergeten was dat haar microfoon nog aanstond.

Lees meer over: Tweede KamerAnouchka van Miltenburg

Gerelateerde artikelen;

Bestuur: lang gesprek Voortman

Telegraaf 15.04.2015 Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, praat woensdagochtend al twee uur over de kwestie tussen GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Voortman, die vorig jaar ten onrechte werd beschuldigd van lekken over de benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman, heeft Van Miltenburg in een uitgebreide brief om opheldering gevraagd over haar rol in de zaak. Voortman kreeg daarvoor dinsdag veel steun in de Tweede Kamer.

‘Naam Kamerlid Linda Voortman nooit genoemd in presidium’

NU 15.04.2015 Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, heeft de kwestie rondom Kamerlid Linda Voortman nooit besproken.

Dat hebben bronnen uit het presidium gezegd tegen Nieuwsuur. Zij zeggen dat een lek uit het presidium uitgesloten is. Ook is de naam van Voortman nooit genoemd.

Voortman werd ten onrechte beschuldigd van het lekken naar de media rondom de mislukte benoeming van een Nationale Ombudsman vorig najaar. Toch deed Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg aangifte tegen haar vanwege het schenden van de vertrouwelijkheid.

Bovendien verschenen er in De Telegraaf letterlijke passages uit een gesprek dat Voortman met Van Miltenburg had gevoerd. Van Miltenburg ontkende eerder dinsdag dat ze heeft gelekt. Bij het gesprek zat verder alleen een griffier.

De rel rond Linda Voortman (GroenLinks). Hoe zat het ook alweer?

Lees meer over: Linda VoortmanAnouchka van Miltenburg

Gerelateerde artikelen;

Leden presidium: kwestie Voortman niet besproken

VK 15.04.2015 Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, heeft de kwestie rondom Kamerlid Linda Voortman nooit besproken. Dat hebben bronnen uit het presidium gezegd tegen Nieuwsuur. Zij zeggen dat een lek uit het presidium uitgesloten is. Ook is de naam van Voortman nooit genoemd.

Van Miltenburg ligt onder vuur wegens de onterecht gebleken verdenking van lekken door GroenLinks-Kamerlid Voortman. Voortman kwam vorig jaar in opspraak nadat er namen waren gelekt van kandidaten die op de functie van Nationale Ombudsman hadden gesolliciteerd. Nadat Voortman had verklaard dat zij sommige namen had besproken met een fractiegenoot, verdacht Van Miltenburg haar ervan het lek te zijn. Zij deed aangifte en daarop volgde een onderzoek door de Rijksrecherche naar Voortman. Die neemt dat Van Miltenburg zeer kwalijk.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Waarom liet de Kamervoorzitter een onschuldig Kamerlid vervolgen?

Van Miltenburg: ik heb niet gelekt

‘Voortman niet besproken in presidium’

Trouw 14.04.2015 Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, heeft de kwestie rondom Kamerlid Linda Voortman nooit besproken. Dat hebben bronnen uit het presidium gezegd tegen Nieuwsuur. Zij zeggen dat een lek uit het presidium uitgesloten is. Ook is de naam van Voortman nooit genoemd.

Voortman werd ten onrechte beschuldigd van het lekken naar de media rondom de mislukte benoeming van een Nationale Ombudsman vorig najaar. Toch deed Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg aangifte tegen haar vanwege het schenden van de vertrouwelijkheid. Bovendien verschenen er in De Telegraaf letterlijke passages uit een gesprek dat Voortman met Van Miltenburg had gevoerd.

Van Miltenburg zei eerder vandaag dat ze niet heeft gelekt. Bij het gesprek zat verder alleen een griffier.

De rel rond Linda Voortman (GroenLinks). Hoe zat het ook alweer?

NU 14.04.2015 Het is 18 juni 2014, Nederland is nog in de ban van het WK en zal die avond spelen tegen Australië. Bij diverse media, waaronder NU.nl, komt per mail een lijstje binnen met een aantal namen.

Het zijn de kandidaten die, net als ANWB-voorzitter Guido van Woerkom, in de race zijn om de nieuwe Ombudsman te worden.

De Kamer reageert geschokt. Hoe konden deze namen, die slechts in kleine kring bekend waren, uitlekken? Een dag eerder had Van Woerkom na aanhoudend gedoe over zijn benoeming besloten van de functie af te zien.

Het werd hem, onder anderen door GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, nagedragen dat hij ooit had gezegd dat hij liever niet had dat zijn vrouw een taxi zou nemen, omdat er weleens een Marokkaan achter het stuur zou kunnen zitten.

Ook Voortman komt op gesprek, maar waar de meeste Kamerleden niks loslaten erkent de GroenLinks-politica dat ze de namen met een fractiegenoot heeft gedeeld. Van lekken naar de pers was absoluut geen sprake, aldus Voortman. Zij kon dat ook bewijzen doordat zij niet hetzelfde lijstje namen had als was gelekt naar de media.

Als de Kamervoorzitter bij het presidium de kwestie aankaart noemt ze de partij en het betreffende Kamerlid niet. Het presidium draagt Van Miltenburg alsnog op de Rijksrecherche in te schakelen om de zaak te onderzoeken.

In een persverklaring laat GroenLinks daarna weten dat dit niet had mogen gebeuren en dat Voortman daarom een maand wordt geschorst. Wel blijft de GroenLinks-fractie bij het verhaal dat zij niet het lek zijn naar de media.

OM pleit Voortman vrij

Een paar maanden later pleit het Openbaar Ministerie Voortman volledigvrij. Het delen met een fractiegenoot mocht en zij kon het lek naar de media niet zijn, omdat zij geen weet had van alle gelekte namen.

In april 2015, ze is dan inmiddels ook met zwangerschapsverlof geweest, wil Voortman opheldering over de kwestie. In een brief aan het presidium werpt ze de verdenking op dat mensen haar doelbewust hebben geprobeerd te beschadigen.

Ze wil onder meer opheldering over de rol van Van Miltenburg. Hoe kan het dat De Telegraaf wist dat Voortman de informatie had gedeeld. Alleen zij wist dit toch? Had zij toch haar naam laten vallen bij het presidium?

Zie ook: Voortman zegt niks na overleg Van Miltenburg

Ook suggereert Voortman dat de Kamervoorzitter heeft gelekt naar De Telegraaf door te schrijven dat passages uit een gesprek tussen de twee vrijwel letterlijk in de krant stonden. Van Miltenburg spreekt deze verdenking tegen.

Lees meer over: Linda Voortman

Steun kamer voor Voortman

Telegraaf 14.04.2015  GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman krijgt steun in de Tweede Kamer bij haar pogingen om opheldering te krijgen over de gang van zaken rond de benoeming van de Nationale ombudsman vorig jaar. Voortman werd beschuldigd van lekken, maar dat bleek onterecht.

SP-leider Emile Roemer vindt dat Voortman al eerherstel heeft gekregen, omdat ze volledig is vrijgepleit. Maar dat neemt niet weg dat hij goed begrijpt dat Voortman wil weten wat er precies is gebeurd en waarom ze valselijk is beschuldigd. „Logisch dat ze moord en brand schreeuwt, ik zou exact hetzelfde hebben gedaan”, aldus Roemer. Een oordeel vellen over de rol van Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg wil hij niet.

Voorzitter vaker onder vuur

Telegraaf 14.04.2015 De voorzitter van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg ligt andermaal onder een vergrootglas. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wil opheldering van de Kamervoorzitter en de rest van het dagelijks bestuur van de Kamer over een beschuldiging van vorig jaar. Voortman wil weten waarom dat zogenoemde presidium aangifte tegen haar deed. Ze werd verdacht van het lekken van namen van kandidaten voor de functie van Nationale ombudsman naar de media. Maar na onderzoek bleek dat Voortman niets te verwijten viel.

Deze kwestie lijkt de zoveelste kreukel in het voorzitterschap van Van Miltenburg. Vers in het geheugen ligt het recente „Much ado about nothing”, dat ze eruit flapte bij een hoofdelijke stemming over een motie. „Een hoop heisa om niks”, zei ze dus eigenlijk. Verbijstering veroorzaakte ze bij de overhandiging van een onderzoeksrapport over ICT: ,Ik moest even googelen wat ICT betekent.”

‘Voortman niet besproken in presidium’

Trouw 14.04.2015 Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, heeft de kwestie rondom Kamerlid Linda Voortman nooit besproken. Dat hebben bronnen uit het presidium gezegd tegen Nieuwsuur. Zij zeggen dat een lek uit het presidium uitgesloten is. Ook is de naam van Voortman nooit genoemd.

Voortman werd ten onrechte beschuldigd van het lekken naar de media rondom de mislukte benoeming van een Nationale Ombudsman vorig najaar. Toch deed Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg aangifte tegen haar vanwege het schenden van de vertrouwelijkheid. Bovendien verschenen er in De Telegraaf letterlijke passages uit een gesprek dat Voortman met Van Miltenburg had gevoerd.

Niet gelekt uit gesprek Voortman’

Telegraaf 14.04.2015 Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg zegt dat ze niet heeft gelekt uit een gesprek met Linda Voortman van GroenLinks. Dat laat zij weten naar aanleiding van een gesprek dinsdag met Voortman en haar fractievoorzitter Bram van Ojik.

Voortman is vorig jaar ten onrechte beschuldigd van het lekken van informatie over de benoemingsprocedure van de Nationale ombudsman. In de media verscheen later volgens Voortman informatie over een vertrouwelijk gesprek dat ze heeft gehad met de Kamervoorzitter.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Voorzitter vaker onder vuur

23-12: Voortman niet vervolgd om lek

23-12: Kamerlid Voortman lekte niet

Kamervoorzitter ontkent lekken in rel rond Kamerlid Voortman

NU 14.04.2015 Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg spreekt de suggestie van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman tegen dat zij informatie uit een vertrouwelijk gesprek zou hebben gedeeld met de media. Dat laat een woordvoerder van Van Miltenburg weten aan NU.nl.

Voortman had dinsdagochtend een gesprek van anderhalf uur met de Kamervoorzitter, nadat zij maandag in een brief aangaf opheldering te willen over de affaire rond haar persoon van vorig jaar. Volgens Voortman is zij daarbij doelbewust beschadigd.

De GroenLinks-politica schreef onder meer dat er in een reconstructie van De Telegraaf letterlijke passages stonden van vertrouwelijke gesprekken tussen haar en de Kamervoorzitter.

Volgens Van Miltenburg is zij met Voortman in gesprek om de vragen in haar brief zorgvuldig te beantwoorden.

Zie ook: De rel rond Linda Voortman (GroenLinks). Hoe zat het ook alweer?

Lees meer over: Anouchka van MiltenburgLinda Voortman

Gerelateerde artikelen;

Van Miltenburg: ik heb niet gelekt

VK 14.04.2015 Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg zegt dat ze niet heeft gelekt uit een gesprek met Linda Voortman van GroenLinks. Dat laat zij weten naar aanleiding van een gesprek vandaag met Voortman en haar fractievoorzitter Bram van Ojik.

Voortman is vorig jaar op haar beurt ten onrechte beschuldigd van het lekken van informatie over de benoemingsprocedure van de Nationale ombudsman. In de media verscheen later volgens Voortman informatie over een vertrouwelijk gesprek dat ze heeft gehad met de Kamervoorzitter.

Het Kamerlid heeft in een brief aan het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer om opheldering gevraagd over deze en andere zaken rond de benoemingsprocedure van de ombudsman. Een eerste gesprek over de brief vond vandaag plaats. Een tweede gesprek volgt spoedig, aldus Van Ojik. Beide partijen willen niet verder op de inhoud van het gesprek ingaan.

Nieuwsuur maakte gisteren bekend dat Voortman een brief naar het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium) heeft gestuurd met de vraag om opheldering over de kwestie. Voortman zei dat het ‘jammer is dat het op straat ligt’. Zij wil onder meer weten waarom het presidium aangifte tegen haar heeft gedaan.

Voortman zegt niks na overleg Van Miltenburg

NU 14.04.2015  Na bijna anderhalf uur overleg met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg wilde GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman dinsdag niks kwijt over het gesprek.

Voortman wil opheldering over de aantijgingen van vorig jaar dat zij gelekt zou hebben over de benoeming van de Nationale ombudsman. Achteraf bleek dit niet te kloppen.

”Dit was een vertrouwelijk gesprek”, zei fractievoorzitter Bram van Ojik die samen met Voortman bij de voorzitter was. Op de vraag of het gesprek wordt voortgezet, antwoordde hij: ”Zou zo maar kunnen.”

Nieuwsuur maakte maandag bekend dat Voortman een brief naar het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium) heeft gestuurd met de vraag om opheldering over de kwestie.

Voortman zei dat het ”jammer is dat het op straat ligt”. Zij wil onder meer weten waarom het presidium aangifte tegen haar heeft gedaan.

Lees meer over: 

Linda Voortman

Gerelateerde artikelen;

Beschuldigd Kamerlid eist opheldering Van Miltenburg

VK 14.04.2015 De affaire rond de totaal mislukte benoeming van een Nationale Ombudsman krijgt alsnog een nieuw hoofdstuk. Het Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) die verdacht werd van het lekken van de namen van de kandidaten, wil opheldering over de rol die Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg en het bestuur van de Kamer hebben gespeeld in de affaire.

In mei 2014 werd oud-ANWB-directeur Guido van Woerkom voorgedragen als Nationale Ombudsman. Na ophef over zijn vertrekpremie en zijn generaliserende opmerkingen over Marokkaanse taxichauffeurs zag hij af van de functie. Via de NOS werden de namen bekend van twee andere kandidaten die vergeefs op de post hadden gesolliciteerd.

GroenLinks-Kamerlid Voortman wil opheldering over Ombudsman-affaire

NU 13.04.2015 GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wil opheldering over de rol die Kamervoorzitter Van Miltenburg en het bestuur van de Tweede Kamer hebben gespeeld bij de affaire rond het lekken van namen voor de functie van Nationale ombudsman. Dat meldt Nieuwsuur, dat een brief heeft waarin Voortman deze kritiek op Van Miltenburg uit. De brief is gericht aan het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Voortman werd vorig jaar verdacht van het lekken van de namen, maar werd uiteindelijk door Justitie vrijgesproken omdat zij niet alle gelekte namen kende.

De GroenLinks-parlementariër wil weten waarom er aangifte tegen haar is gedaan en wie de vertrouwelijke gesprekken met Kamervoorzitter Van Miltenburg heeft gelekt naar de Telegraaf.

Lees meer over: Ombudsman Anouchka van MiltenburgLinda Voortman

Gerelateerde artikelen;

Voortman wil opheldering over affaire rond lek Ombudsman

NRC 13.04.2015 Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) wil uitleg over de rol die Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) en het bestuur van de Tweede Kamer hebben gespeeld bij een affaire rond Voortman afgelopen zomer. De politica zet vraagtekens bij de besluitvorming die ertoe leidde dat justitie ten onrechte een onderzoek tegen haar instelde wegens het het lekken van namen van kandidaten voor de functie van Nationale Ombudsman. Ze stelt dat ze als alles goed was afgehandeld mogelijk nooit verdachte was geweest.

In een brief aan het presidium staat dat Voortman volgens justitie niet als verdachte had mogen worden aangemerkt. Het Kamerlid, dat geschorst werd maar in december van alle blaam werd gezuiverd, wil onder meer weten waarom er aangifte tegen haar is gedaan, zo is te lezen in een brief die NRC en Nieuwsuur hebben ingezien. Ze vraagt waarom Van Miltenburg en het bestuur van de Kamer overgingen tot aangifte, in plaats van een minder vergaand vooronderzoek door de Rijksrecherche.

In juni lekte uit dat oud-directeur van de ANWB, Guido van Woerkom, zou worden benoemd als nieuwe Nationale Ombudsman. Zodra zijn naam circuleerde als kandidaat gaf de Marokkaanse gemeenschap te kennen dat ze dit niet zag zitten wegens een omstreden uitspraak van Van Woerkom in het verleden over een Marokkaanse taxichauffeur. Een deel van de Tweede Kamer was het hiermee eens. Uiteindelijk stemde een meerderheid (91 van de 144) voor de benoeming, maar Van Woerkom trok zich toch terug.

Wat de gevolgen kunnen zijn voor Van Miltenburg – die al eerder kritiek kreeg (€) – is onduidelijk. Wat er precies is gebeurd, moet nog blijken, zegt politiek redacteur Tom-Jan Meeus. “De feiten zijn nog niet erg hard”.  LEES VERDER

Lees meer

14 APR Voortman (GroenLinks) wil uitleg voorzitter Kamer

2014 Voortman niet vervolgd om lekken Ombudsman

2014 Kamerlid geschorst, lek niet gevonden

2014 ‘Onderzoek naar lek kandidaten ombudsman richt zich op GroenLinks’ ›

2014 Rijksrecherche onderzoekt lek kandidaten ombudsman ›

april 15, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Lekkende Tang (PvdA) krijgt nog een staartje.

 

Vervolg ‘lekkend’ kamerlid

Volkskrant 17.09.09   Kamerlid mag geen vertrouwelijke stukken lekken, vindt Paul Scholten

Hoogleraar Strafrecht: “Lekken is een misdrijf”

Tang kan worden vervolgd

Telegraaf 17.09.09  PvdA Tweede Kamerlid Paul Tang kan door Justitie worden vervolgd als er aangifte tegen hem wordt gedaan. Dat zegt Henny Sackers, hoogleraar Strafrecht. Volgens Sackers heeft Tang een misdrijf begaan door vertrouwelijke informatie naar de pers te lekken.

Zie ook:

PvdA bekent lek begroting

De Pers 14.09.09 Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder Paul Tang van de PvdA heeft bekend dat hij begrotingscijfers voor 2010 heeft gelekt aan RTL Nieuws. 

Pijnlijke openbaring Prinsjesdaglek

14.09.09  Dit jaar ging het pijnlijk fout bij de Prinsjesdagprimeur van RTL 4. Het watermerk van de PvdA werd in de documenten die op de website stonden ontdekt. Paul Tang heeft het boetekleed aangetrokken.

·        PvdA bekent lekken begrotingscijfers

PvdA’er Paul Tang bekent lekken begrotingscijfers

NRC 14.09.09  Kamerlid Paul Tang van de PvdA lekte de begrotingscijfers voor 2010 aan RTL Nieuws.

 PvdA-Kamerlid Tang erkent lekken miljoenennota  Elsevier 14.09.09   

Woordvoerder Paul Tang speelde begrotingscijfers door

Lek Miljoenennota bij PvdA

Telegraaf   14.09.09  Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder Paul Tang van de PvdA heeft bekend dat hij begrotingscijfers voor 2010 heeft gelekt aan RTL Nieuws. • 467 reacties

Tang schond al eerder Prinsjesdag-afspraken

Parool 14.09.09  DEN HAAG – ”Geen idee”, zei PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang maandagochtend nog op de radio, op de vraag of hij geheime begrotingsstukken had gelekt naar RTL Nieuws.
Zijn partij was verdacht nadat de website GeenStijl het watermerk ‘PvdA’ naar …

Verbeet betreurt uitlekken Miljoenennota

 

 

Pijnlijke openbaring Prinsjesdaglek

Volkskrant 14.09.09   Nee, Frits Wester wil niet onthullen van wie RTL Nieuws dit jaar de Miljoenennota en de Macro Economische Verkenningen (MEV) in handen gedrukt kreeg. Zaterdag kon hij er, in de uitzending van half acht, mee pronken. ‘We zeggen nooit waar iets vandaan komt’, zegt Wester. ‘Ook…

  

Tang schond al eerder afspraken

Trouw 14.09.09 „Geen idee”, zei PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang maandagochtend nog op de radio, op de vraag of hij geheime begrotingsstukken had gelekt naar RTL Nieuws. 

begrotingscijfers

Parool 14.09.09  DEN HAAG – Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder Paul Tang van de PvdA heeft bekend dat hij begrotingscijfers voor 2010 heeft gelekt aan RTL Nieuws. Tang heeft hiervoor maandag zijn excuses aangeboden aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Hij …

bekijk reacties:

Lees ook: Kabinet legt rekening bij hoogste inkomens

Rutte: kabinet is uitgeregeerd

DEN HAAG – Het kabinet is uitgeregeerd. Dat stelt VVD-leider Mark Rutte op basis van al uitgelekte prinsjesdagstukken. Volgens hem laat het kabinet de staatsschuld onverantwoord oplopen, schuift het problemen voor zich uit en verzuimt het

september 17, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 3 reacties