Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Kabinet Rutte 2 – Begroting 2016 versus bezuinigingen op weg naar een zeer heet Voorjaar

Op weg naar Prinsjesdag 2016

Het begrotingstekort blijft de komende twee jaar hangen op 2,2 procent van het bruto binnenlands product.

‘Nieuwe bezuinigingen daardoor onvermijdelijk,’ zegt president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, in een interview met De Financiële Telegraaf.

Foto: CPB

Toen Rutte 2 november 2012 van start ging had Nederland een economie die kromp (-1,1), een begrotingstekort van 3,9%, een staatschuld van 66,4 % en ging de koopkracht achteruit (1,9% ). Als het kabinet de rit uitzit, eindigt het met mooie cijfers. Europees gezien behoren we met onze groei, het lage tekort, de lage staatsschuld, een sterk bedrijfsleven, positieve koopkracht en een relatief lage werkloosheid tot de best presterende landen.

zuinig 1

Ombuigen

‘Als het structurele tekort oploopt, zal de politiek opnieuw kritisch naar de overheidsuitgaven moeten kijken. Dan moet men weer ombuigen om op een houdbaar pad te komen,’ aldus Knot.

Volgens berekeningen van DNB blijft het begrotingstekort in 2016 en 2017 hangen op 2,2 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee komt het kabinet in de knel met Europese regels. Dat het kabinet de komende vijf jaar 5 miljard euro uittrekt voor lastenverlichting vindt Knot te verantwoorden.

zuinig 2

Lastenverzwaring

Volgens Knot is 2016 een ‘atypisch jaar’ omdat de wens voor een lastenverlichting door zowel de maatschappij als de politiek werd gevoeld. ‘Daardoor voldoen wij niet aan de eisen voor het structurele tekort,’ zegt Knot.

‘Ik vind dat het eenmalig een keer kan,’ zegt de DNB-baas. Deze vorm van lastenverlichting schroeft namelijk de lasten op arbeid terug, en we zijn de crisis uitgekomen met lastenverzwaring op arbeid.

De Eerste Kamer stemt dinsdagavond 22.12.2015  over de belastingverlaging van 5 miljard voor burgers en bedrijven. Een ‘ja’ voor het regeringsplan is daarbij vrijwel zeker: hoewel het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, hebben oppositiepartijen CDA en D66 aangegeven de lastenverlichting te steunen.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën probeerde eerder de lastenverlaging er met man en macht doorheen te loodsen. Volgens hem helpen de lagere lasten het economisch herstel. Ook moet het plan leiden tot 35.000 nieuwe banen.

Knot wil geen uitspraken doen over hoeveel er bezuinigd moet worden of waarop. Dat hangt ervan af of de raming van DNB blijkt te kloppen: dat wordt volgend jaar duidelijk. Volgens hem moet het kabinet een buffer opbouwen. Knot verwacht dat, op het moment dat de ramingen van de DNB uitkomen, het kabinet daar ook iets aan gaat doen.

CPB – CBS

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde voor heel 2015 onlangs een tekort van 2,1 procent. Volgens het CBS ligt dat doel duidelijk binnen bereik. Om het doel te halen moet het tekort in het vierde kwartaal worden beperkt tot hoogstens 3 miljard euro. De afgelopen drie jaar lukte dit in de laatste drie maanden van het jaar.

Gegroeid
Het CBS meldde verder op basis van een nieuwe raming dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,1 procent is gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De nieuwe schatting is gelijk aan de eerste raming, die medio november werd gepubliceerd.

Het statistiekbureau kwam ook met positief nieuws over de portemonnee van huishoudens. Het beschikbaar inkomen steeg in het derde kwartaal gemiddeld met 1,5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Cao-lonen lagen hoger en er waren meer mensen aan het werk dan een jaar eerder. Verder zijn zelfstandigen meer gaan verdienen.

24-12-2015 CBS: Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

24-12-2015 CBS: Economie groeit met 0,1 procent in derde kwartaal 2015

24-12-2015 CBS: Producenten industrie minder positief

24-12-2015 CBS: Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 1,7 procent

Belastingplan versus Koopkracht

Het Belastingplan waarvoor nu een meerderheid is, brengt tweeverdieners goed nieuws. Hebben ze kinderen, dan kan helemaal de vlag uit. Maar waarom kostte dat een half jaar? Lees hier de analyse terug. (+)

De koopkrachtplaatjes kunnen nu dus definitief worden opgesteld nu het Belastingplan voor 2016 met de vijf miljard euro lastenverlichting dinsdagavond door de Eerste Kamer is goedgekeurd.

Asscher wijst erop dat de koopkrachtcijfers geen rekening houden met de werksituatie en gezinssamenstelling van mensen. Wie zijn baan verliest of een kind krijgt, heeft al snel minder te besteden. Wie een bonus ontvangt of promotie heeft gemaakt, is vaak juist vele procenten beter af.

De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit, meer nog dan op Prinsjesdag werd voorspeld. De gemiddelde koopkracht stijgt met 1,8 procent.

Dat is zo’n 800 euro per huishouden per jaar, schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo’n stijging is sinds 2006 niet meer voorgekomen. Maar wie profiteren ervan, en wie niet? Een overzicht.

* Het blijkt dat vooral werkenden met een lager inkomen hun financiële situatie zien verbeteren. Hun koopkracht gaat fors omhoog. Dat komt onder meer door de belastingverlagingen van 5 miljard die zijn opgenomen in het Belastingplan. Dat plan kon onlangs tóch nog op goedkeuring rekenen van D66. Dinsdag is het aangenomen door het parlement. Neem een alleenstaande met minimumloon: deze gaat er in de nieuwste cijfers 5,8 procent op vooruit.

* Werknemers ontvangen in 2016 gemiddeld bijna 1.200 euro meer. Hun koopkracht stijgt met 3 procent. Een alleenverdiener met kinderen en met modaal inkomen stijgt 2,5 procent, bij twee keer modaal is de procentuele toename 0,8 procent. Dus hoe meer je verdient, hoe minder je erbij krijgt.

* Ook alle tweeverdieners zien hun koopkracht toenemen: de stijging varieert van 1,9 tot 4,3 procent.

* Ook mensen met een uitkering en AOW’ers gaan profiteren, gemiddeld met 0,7 procent.

90 procent van de Nederlanders profiteert, aldus Asscher. Maar er zijn ook mensen die geen positief effect zullen merken – of zelfs in hun koopkracht dalen.

* Voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen of vermogen kan het volgend jaar tegenvallen. Dat is volgens het kabinet onder meer te wijten aan  hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (Zvw).

* Personen die rond de 60.000 euro verdienen, zullen op hun loonstrookje zien dat ze er zeker iets op achteruitgaan. Zij ontvangen minder belastingkorting als gevolg van de afbouw van de algemene heffingskorting.

De loonstijging wordt niet aan iedereen in januari al toegekend, is te lezen in de brief. Dit is allemaal wel meegenomen in de Koopkracht. De loonstrookjes zijn daardoor iets minder gunstig dan de koopkrachtcijfers.

Tabel: 
Koopkrachtontwikkeling van de voorbeeldhuishoudens.

Standaard presentatie inkomenskengetallen
Koopkrachtcijfers
Actieven: Stand begroting Stand december
Alleenverdiener met kinderen
modaal 1,8% 2,5%
2 x modaal 0,5% 0,8%
Tweeverdieners
modaal + ½ x modaal met kinderen 3,7% 4,3%
2 x modaal + ½ x modaal met kinderen 2,2% 2,5%
modaal + modaal zonder kinderen 2,8% 3,1%
2 x modaal + modaal zonder kinderen 1,7% 1,9%
Alleenstaande
minimumloon 5,3% 5,8%
modaal 2,8% 3,1%
2 x modaal 1,0% 1,1%
Alleenstaande ouder
minimumloon 4,3% 4,9%
modaal 4,0% 4,4%
Inactieven:
Sociale minima
paar met kinderen 0,0% 0,9%
alleenstaande 0,0% 0,5%
alleenstaande ouder 0,0% 0,6%
AOW (alleenstaand)
(alleen) AOW 0,8% 1,3%
AOW +10000 0,1% 0,4%
AOW (paar)
(alleen) AOW 0,3% 0,9%
AOW +10000 0,1% 0,5%

Bron: SZW-berekeningen.

Documenten

Kamerbrief loonstrookjes en koopkracht 2016

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2015

Sowieso trekt de economie weer aan en dus neemt het consumentenvertrouwen toe.

Wie helemaal vrolijk wil worden, doet er goed aan De sociale staat van Nederland 2015 te lezen. Uit het deze maand verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau rijst het beeld op van een samenleving met een zeer hoge kwaliteit van leven en relatief tevreden burgers.

Zie ook: Dit staat er in het nieuwe Belastingplan

zie ook: Kabinet Rutte 2 – Begroting 2016 versus bezuinigingen op weg naar een zeer heet najaar

zie ook: Algemene Beschouwingen Miljoenennota Begroting 2016

lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg van een warme zomer naar een heet najaar

lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 2

lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 1

En ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 3

‘Stimulans overheid voorkwam ergere crisis’

Telegraaf 02.05.2016  De Nederlandse overheid heeft de economie in de beginfase van de crisis voor een diepere terugval behoed. Dat komt vooral doordat de overheid niet direct is gaan bezuinigen toen het vanaf 2009 met de economie bergafwaarts ging, blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

In 2012 lag het bruto binnenlands product (bbp) hierdoor 6,5 procent hoger en de werkloosheid 5 procentpunt lager dan als de overheid met de economie mee gekrompen zou zijn, stellen de rekenmeesters. Daarna werden echter stevige besparingen doorgevoerd op onder meer het ambtenarenapparaat en de collectieve zorguitgaven. Dit heeft de economie weer afgeremd. Per saldo was er in 2015 nog wel sprake van een positieve impuls op de economie, aldus het CPB.

LEES MEER OVER; ECONOMIE CENTRAAL PLANBUREAU BEZUINIGINGEN

’Meevallers en tegenvallers’

Telegraaf 20.04.2016 Op het ministerie van Financiën is woensdagavond overleg gevoerd tussen regering en coalitiepartijen over de begroting voor 2017 en ook van de rest van dit jaar.

Bekeken werd wat voor elk ministerie nodig is en waar dat geld vandaan moet komen. Dat er niet genoeg is om aan alle wensen tegemoet te komen, is wel duidelijk. Dat er voor veiligheid veel geld nodig is ook. Het huishoudboekje voor de rest van dit jaar wordt eind mei behandeld in de ministerraad. De begroting voor 2017 wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.

De verdeling wordt nog moeilijker doordat de salarisverhoging voor ambtenaren sterker op de begroting drukt dan verwacht. Ook de verminderde aardgasbaten helpen niet mee.

Na het overleg reageerden alleen de fractievoorzitters kort. ,,Er zijn meevallers en tegenvallers. U zult het in september zien”, zei VVD-voorman Halbe Zijlstra. ,,Deze coalitie is de afgelopen jaren overal uitgekomen.”

Ook PvdA-leider Diederik Samsom verwacht dat de partijen eruit komen. ,,De minister van Financiën heeft geschetst waar we staan. Het eindbeeld moet nog komen”, stelde hij. Samsom noemde de dalende werkloosheid als voorbeeld van een meevaller.

Bij het overleg waren onder anderen ook premier Mark Rutte, de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Mark Harbers (VVD) aanwezig. Minister Dijsselbloem gaat nu verder praten met de ministeries.

Topoverleg over begroting begonnen

Telegraaf 20.04.2016 Op het ministerie van Financiën is het overleg begonnen tussen regering en coalitiepartijen over de begroting voor 2017 en ook van de rest van dit jaar.

Bekeken wordt wat voor elk ministerie nodig is en waar dat geld vandaan moeten komen. Dat er niet genoeg is om aan alle wensen tegemoet te komen, is wel duidelijk. Dat er voor veiligheid veel geld nodig is ook. Het huishoudboekje voor de rest van dit jaar wordt eind mei behandeld in de ministerraad. De begroting voor 2017 wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.

Bij het overleg zitten premier Mark Rutte, de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken), PvdA-leider Diederik Samsom en zijn fractiegenoot Henk Nijboer en VVD-voorman Halbe Zijlstra en het eveneens liberale Kamerlid Mark Harbers.

Consumentenvertrouwen weer positief

Telegraaf 20.06.2016 De stemming onder consumenten is in april weer positief, meldt CBS. Het consumentenvertrouwen komt in april uit op 1. In maart was dat -4.

Vooral het oordeel over het economisch klimaat verbetert sterk. De koopbereid neemt ook iets toe.Met 1 ligt het consumentenvertrouwen in april ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Oordeel over de economie verbetert aanzienlijkConsumenten oordelen in april een stuk positiever over de economie dan in maart. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 4, tegen -7 in maart. Zowel het oordeel over de afgelopen 12 maanden als de komende 12 maanden verbetert aanzienlijk.

De koopbereidheid neemt ook iets toe in april. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op -1, tegen -2 in maart. Dat komt doordat consumenten de tijd gunstiger vinden voor het doen van grote aankopen.

 

Topoverleg over begroting

Telegraaf 19.04.2016 Nu minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem alle ministers heeft gehoord over hun wensen voor de begroting, heeft hij er woensdagavond overleg over met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD en PvdA. Ook de Kamerleden die voor deze partijen Financiën in hun dossier hebben, zullen aanwezig zijn, zo klinkt het in politiek Den Haag.

Bekeken wordt wat voor elk ministerie nodig is en waar dat geld vandaan moeten komen. Dat er echt niet genoeg is om aan alle wensen tegemoet te komen, is wel duidelijk. Het huishoudboekje wordt eind mei behandeld in de ministerraad.

CBS: economie vrijwel stabiel

Telegraaf 15.04.2016 Het beeld van de Nederlandse economie lijkt niet verder te verbeteren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de afgelopen periode.

 De afgelopen maanden liet de zogenoemde conjunctuurklok van het CBS een steeds stijgende lijn zien. Deze maand is het beeld echter iets minder dan in maart. Op de meeste vlakken gaat het nog wel beter dan de langjarige trend.

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie nam in maart toe. Ze waren positiever over de productie in de komende drie maanden, maar waren minder positief over de orderportefeuille. Consumenten zijn ondertussen iets negatiever geworden over het economisch klimaat. Wel verbeterde de koopbereidheid iets. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen echter boven hun langjarig gemiddelde, aldus het CBS.

 

‘Inspanning nodig om begroting aan Europese regels te laten voldoen’

NU 12.04.2016 De komende maanden zijn van de regering nog forse inspanningen nodig om de begroting voor 2017 aan de Europese regels te laten voldoen, stelt de Raad van State (RvS) dinsdag in haar voorjaarsrapportage.

De raad houdt in Nederland toezicht op naleving van de Europese begrotingsregels.

Het feitelijke begrotingstekort daalt dankzij het aanhoudende herstel van de economie volgend jaar naar 1,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar het structureel tekort, dat geen rekening houdt met de meewind van de gestage economische groei, loopt in 2016 op.

Zowel in 2016 als 2017 overschrijdt dit structurele tekort de Europese middellangetermijndoelstelling van 0,5 procent van het bbp.

Om aan de Europese afspraken te voldoen, zou de regering volgens de ramingen van het Centraal Planbureau haar uitgaven in 2017 met 2,7 miljard euro moeten verminderen. De lasten zouden daarnaast met 1,2 miljard euro moeten worden verzwaard.

De RvS beoordeelde het jaarlijkse huishoudboekje (het zogenoemde Stabiliteitsprogramma) dat de regering vóór 1 mei aan de Europese Commissie moet uitbrengen. De raad wijst erop dat de huidige ramingen met relatief veel (internationale) onzekerheden zijn omgeven.

Dijsselbloem

Volgens Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) staat het huishoudboekje er goed voor, ondanks het begrotingstekort en de te hoge nationale schuld. Het is de bedoeling dat die de komende jaren verder worden verlaagd.

”Omdat we onze eigen Nederlandse begrotingsregels gewoon toepassen, zullen we volgend jaar voldoen aan de Europese regels”, zei hij tegen nieuwszender RTL Z.

”Daar is Nederland ook aan gehouden. En dat kan ook. We bewegen ons gestaag in de goede richting.”

Lees meer over: Begroting

RvS: Regering moet meer besparen

Telegraaf 12.04.2016 Volgens de Raad van State moet de regering de komende maanden nog forse inspanningen nodig om de begroting voor 2017 aan de Europese regels te laten voldoen. De uitgaven moeten lager, de lasten hoger.

Dat stelde de Raad van State (RvS) dinsdag in haar voorjaarsrapportage. De raad houdt in Nederland toezicht op naleving van de Europese begrotingsregels.

Het feitelijke begrotingstekort daalt dankzij het aanhoudende herstel van de economie volgend jaar naar 1,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar het structureel tekort, dat geen rekening houdt met de meewind van de gestage economische groei, loopt in 2016 op. Zowel in 2016 als 2017 overschrijdt dit structurele tekort de Europese middellangetermijndoelstelling van 0,5 procent van het bbp.

Om aan de Europese afspraken te voldoen zou de regering volgens de ramingen van het Centraal Planbureau haar uitgaven in 2017 met 2,7 miljard euro moeten verminderen. De lasten zouden daarnaast met 1,2 miljard euro moeten worden verzwaard.

De RvS beoordeelde het jaarlijkse huishoudboekje (het zogenoemde Stabiliteitsprogramma) dat de regering vóór 1 mei aan de Europese Commissie moet uitbrengen. De raad wijst erop dat de huidige ramingen met relatief veel (internationale) onzekerheden zijn omgeven.

Volgens Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) staat het huishoudboekje er goed voor, ondanks het begrotingstekort en de te hoge nationale schuld. Het is de bedoeling dat die de komende jaren verder worden verlaagd.

“Omdat we onze eigen Nederlandse begrotingsregels gewoon toepassen, zullen we volgend jaar voldoen aan de Europese regels”, zei hij op RTLZ. “Daar is Nederland ook aan gehouden. En dat kan ook. We bewegen ons gestaag in de goede richting.”

‘Forse inspanning regering nodig voor 2017’

AD 12.04.2016 De komende maanden zijn van de regering nog forse inspanningen nodig om de begroting voor 2017 aan de Europese regels te laten voldoen. Dat stelde de Raad van State (RvS) dinsdag in haar voorjaarsadvies.

Het feitelijke begrotingstekort daalt dankzij het aanhoudende herstel van de economie volgend jaar naar 1,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar het structureel tekort, dat geen rekening houdt met de meewind van de gestage economische groei, loopt in 2016 op. Zowel in 2016 als 2017 overschrijdt dit structurele tekort de Europese middellangetermijndoelstelling van 0,5 procent van het bbp.

Adviezen
Om aan de Europese afspraken te voldoen zou de regering volgens de ramingen van het Centraal Planbureau haar uitgaven in 2017 met 2,7 miljard euro moeten verminderen. De lasten zouden daarnaast met 1,2 miljard euro moeten worden verzwaard.

De RvS beoordeelde het jaarlijkse huishoudboekje (het zogenoemde Stabiliteitsprogramma) dat de regering vóór 1 mei aan de Europese Commissie moet uitbrengen. De raad wijst erop dat de huidige ramingen met relatief veel (internationale) onzekerheden zijn omgeven.

Lees ook;

Gemeenten eisen eerlijker verdeling rijksgeld

IMF voorziet stabiele groei in Nederland

Telegraaf 12.04.2016  De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar nagenoeg even sterk als in 2015. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in nieuwe prognoses voor de Nederlandse economie, die dinsdag werden gepubliceerd.

De Nederlandse economie groeit volgens het fonds dit jaar met 1,8 procent, na een plus van 2 procent in 2015. In 2017 wordt naar verwachting een groei van 1,9 procent gerealiseerd. De voorspelling voor 2016 is nu een fractie lager dan in februari.

De werkloosheid in Nederland neemt dit jaar naar verwachting af van 6,9 naar 6,4 procent van de beroepsbevolking. Voor 2017 wordt een verdere afname naar 6,2 procent voorzien. De inflatie blijft volgens de modellen van het IMF bijzonder laag, met 0,3 procent dit jaar en 0,7 procent in 2017.

De prognoses voor de Nederlandse economie komen nagenoeg overeen met die van het Centraal Planbureau.

lees ook;  IMF: eurozone staat er beduidend slechter voor

IMF: stabiele groei Nederland, bezorgd over internationale groei

AD 12.04.2016 De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar nagenoeg even sterk als in 2015. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in nieuwe prognoses voor de Nederlandse economie, die dinsdag werden gepubliceerd als onderdeel van een rapport over de wereldeconomie. Wereldwijd valt de economische groei de komende tijd waarschijnlijk lager uit dan eerder werd verwacht, terwijl de kans op een nog slechtere uitkomst is gegroeid.

De Nederlandse economie groeit volgens het fonds dit jaar met 1,8 procent, na een plus van 2 procent in 2015. In 2017 wordt naar verwachting een groei van 1,9 procent gerealiseerd. De voorspelling voor 2016 is nu een fractie lager dan in februari.

De werkloosheid in Nederland neemt dit jaar naar verwachting af van 6,9 naar 6,4 procent van de beroepsbevolking. Voor 2017 wordt een verdere afname naar 6,2 procent voorzien. De inflatie blijft volgens de modellen van het IMF bijzonder laag, met 0,3 procent dit jaar en 0,7 procent in 2017. De prognoses voor de Nederlandse economie komen nagenoeg overeen met die van het Centraal Planbureau.

Bezorgd
Ten aanzien van de wereldwijde economie waarschuwt het IMF voor diverse risico’s, die de economische groei kunnen laten ontsporen. Zo kan een nieuwe opleving van de onrust op financiële markten, zoals in de eerste maanden van dit jaar, het vertrouwen verder aantasten. Dat zou een stevige rem zetten op investeringen en andere bestedingen. Ook dreigt de uitstroom van kapitaal uit opkomende landen hun economieën steeds verder onder druk te zetten.

Het IMF wijst verder op de bijzonder complexe hervorming van de Chinese economie, die steeds meer wordt gericht op de binnenlandse consumptie en dienstensectoren. Uiteindelijk komt dat proces zowel China als de rest van de wereld ten goede, aldus het IMF. Problemen die onderweg ontstaan kunnen echter grote gevolgen hebben, vooral voor landen in de regio.
Verder vreest het IMF voor een vicieuze cirkel, waarbij het aanhoudend zwakke herstel het groeivermogen van de internationale economie aantast. Daardoor dreigen consumptie en investeringen blijvend op een lager peil te komen dan voorheen.

Minieme verbetering
Het fonds verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 3,2 procent groeit. Dat historisch gezien lage peil zou een minieme verbetering betekenen ten opzichte van 2015. In januari werd voor 2016 echter nog een plus van 3,4 procent voorzien, terwijl drie maanden daarvoor nog op 3,6 procent werd gerekend. De prognose voor 2017 werd marginaal verlaagd, naar 3,5 procent.

Zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone valt de groei volgens het IMF dit jaar 0,2 procentpunt lager uit dan eerder voorspeld. Voor de Amerikaanse economie resteert daardoor een verwachte plus van 2,4 procent, terwijl de eurolanden het naar verwachting gemiddeld moeten doen met een vooruitgang van 1,5 procent. Voor China wordt een verzwakking van circa 7 naar 6,5 procent voorspeld.

Lees ook;

Nederlandse economie groeit harder dan gedacht

ECB verlaagt rente onverwacht naar 0 procent

Staat leent 875 miljoen euro voor dertig jaar

Telegraaf 12.04.2016 De overheid heeft dinsdag 875 miljoen euro opgehaald met de heropening van een 30-jarige staatslening. Het gemiddelde rendement op de lening kwam uit op 0,99 procent.

 De lening, met een couponrente van 2,75 procent, loopt tot 15 januari 2047. De omvang van de lening liep dinsdag op tot 11 miljard euro. De overheid mikte op een opbrengst van 750 miljoen tot 1,25 miljard euro.

Beleid nieuw kabinet zal lijken op dat van Rutte 2

Telegraaf 02.04.2016 Uit de meest recente economische cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het kabinet Rutte 2 een aantal goede economische prestaties heeft geleverd en als het de rit uitzit, eindigt met mooie resultaten. Een regeringscoalitie van Rutte 3 met vier partijen zal op hoofdlijnen het beleid van Rutte 2 voortzetten, maar wel met een effectiever arbeidsmarktbeleid.

Op dit moment zijn de politieke partijen bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Daarbij maken ze gebruik van gegevens van het Centraal Planbureau (CPB). Die hebben ze nodig om te kunnen beoordelen of ze de beloften aan de kiezers kunnen waarmaken. Deze week publiceerde het CPB de Middellangetermijnverkenning 2018-2021 die alle economische cijfers bevat die de opstellers van de programma’s nodig hebben. Daarbij wordt uit gegaan van ‘ongewijzigd beleid’. Dat wil zeggen dat alle besluiten die Rutte 2 heeft genomen en de effecten daarvan doorlopen tot 2021.

Uit de CPB-berekening blijkt dat zonder nieuw beleid deze besluiten in de regeerperiode 2017-2021 zullen leiden tot een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,8% en in 2021 tot een werkloosheid van 5,5% en een begrotingsoverschot van 0,6% BBP. In hun programma’ s bepalen partijen hoe het beleid van het nieuwe kabinet er uit moet zien als zij meeregeren. Zo kunnen ze andere uitkomsten realiseren dan met ongewijzigd beleid, bijvoorbeeld een hogere groei, een lagere werkloosheid, meer koopkracht, of geen overschot. Daarvoor moeten ze zelf nieuwe maatregelen bedenken.

Gaan we af op de cijfers van het CPB, die met veel onzekerheden zijn omgeven, dan zal een nieuw kabinet weinig financiële ruimte hebben voor een opzienbarend nieuw beleid, maar ook niet kunnen beschikken over extra middelen om de groei aan te jagen of bijvoorbeeld bezuinigingen op de zorg terug te draaien. De belangrijkste kerncijfers hebben we in onderstaande tabel op een rijtje gezet, waarbij we starten met Rutte 2 in 2012 en eindigen met de CPB-prognose 2018-2021.

Foto: CPB

Toen Rutte 2 november 2012 van start ging had Nederland een economie die kromp (-1,1), een begrotingstekort van 3,9%, een staatschuld van 66,4 % en ging de koopkracht achteruit (1,9% ). Als het kabinet de rit uitzit, eindigt het met mooie cijfers. Europees gezien behoren we met onze groei, het lage tekort, de lage staatsschuld, een sterk bedrijfsleven, positieve koopkracht en een relatief lage werkloosheid tot de best presterende landen.

Nederland zit nu in de kopgroep, maar in 2012 was dat de Europese achterhoede. Rutte 2 is er ook in geslaagd de overheidsuitgaven terug te dringen, vooral op het terrein van de zorg en sociale zekerheid. Deze oplopende uitgaven zouden zonder bezuinigingen onbetaalbaar zijn geworden. Een negatief punt is het ineffectieve werkgelegenheidsbeleid: Rutte 2 eindigt met een werkloosheid van 6,3% en begon met 5,8 %. Minpunten zijn ook de gestegen lastendruk en het ondermaatse klimaatbeleid.

Volgens internationale denktanks en economische deskundigen zijn de belangrijkste verdiensten van Rutte 2 het gezond maken van de overheidsfinanciën , de sterke economie en het behoud van de sociale verzorgingsstaat in een wereld waar zorg en sociale zekerheid op de tocht staan. Wij zijn het daarmee eens . Als het gaat om de beste stelsels van gezondheidszorg, sociale zekerheid en pensioenen behoort Nederland tot de wereldtop. Toch staan we internationaal niet bekend als een land dat daarop trots is.

Maar veeleer als een land van somberaars en klagers. Volgens opiniepeilingen hebben die een grote aanhang en verlangen ze naar een nieuw kabinet dat het veel beter zal gaan doen dan Rutte 2. Kijken we naar de goede prestaties van Rutte 2, die door tegenstanders worden weggehoond, dan vragen wij ons af met welke maatregelen een nieuw kabinet betere resultaten kan bereiken. Om een meerderheid in de Senaat te kunnen realiseren wordt in politiek Den Haag nu al uitgegaan van een nieuwe regeringscoalitie die bestaat uit vier partijen die allemaal hun stempel op het beleid willen zetten. Wilders heeft nu al gezegd dat zijn PVV ,die hoog in de peilingen staat, niet mee zal doen.

Ongewijzigd beleid

Als het beleid van Rutte 2 door een nieuw kabinet ongewijzigd wordt voorgezet dan groeit onze economie met gemiddeld 1,8% per jaar, daalt de werkloosheid licht en zal Nederland in 2021 een begrotingsoverschot hebben van 0,6% BBP en een staatsschuld van 54% BBP. De tegenstanders van Rutte 2 die het kabinet van potverteren beschuldigen, zul je nu niet meer horen.

Ook critici die stellen dat Rutte 2 de economie kapot bezuinigt en onze zorg en sociale zekerheid heeft afgebroken, vallen door de mand en zeker politieke partijen die deze bezuinigingen willen terugdraaien. We hebben alvast uitgerekend dat daarmee een bedrag is gemoeid van ten minste 7 miljard euro en dat geld hebben ze niet. Kijken we naar de zorguitgaven dan zullen deze bij ongewijzigd beleid in de periode 2017 -2021 oplopen van 9,4% BBP naar 9,9% BBP.

Deze forse stijging treedt op doordat de kostenbesparende zorgakkoorden van minister Schippers eind volgende jaar aflopen, maar ook door onvermijdelijke kostenstijgingen in de zorg door vergrijzing en de inzet van nieuwe dure technologie. Daardoor krijgt een nieuw kabinet te maken met een groei van de zorguitgaven met 4,9% per jaar die de zorg onbetaalbaar maakt. Daarom zijn bezuinigingsmaatregelen en premieverhogingen onontkoombaar.

De politieke situatie en deze cijfers maken duidelijk dat de formatie van een kabinet, na maart 2017, moeizaam zal zijn. Ook al omdat de nieuwe coalitie er niet aan ontkomt om net als Rutte 2 met bezuinigen en lastenverzwaringen te komen, wordt in politiek Den Haag al gegokt op een kabinet Rutte 3 dat op hoofdlijnen het beleid van Rutte 2 zal voortzetten, maar wel met een effectiever arbeidsmarktbeleid.

Sterker uit de crisis? Echt niet!

Telegraaf 31.03.2016 Nederland heeft de staatsschuld redelijk op orde, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. Maar betekent dat dat het kabinet Rutte sterker uit de crisis is gekomen? Martin Visser denkt van niet.

Presentatie: Roel den Outer. 

CPB: economisch herstel houdt aan

Trouw 31.03.2016 Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, maar de koopkracht van huishoudens verbetert niet en die voor werkenden slechts licht. De koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden neemt iets af.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag. Het onderzoeksbureau verwacht een groei van gemiddeld 1,8 procent per jaar over de periode 2018-2021.

Het CPB benadrukt dat de groei kwetsbaar blijft ‘bij aanhoudende internationale onzekerheden’, zoals terreurdreigingen. Ook een oplaaiende schuldencrisis of een mogelijk uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie kan nadelige gevolgen hebben.

Overschot
Het CPB verwacht verder dat de werkloosheid daalt naar 5,5 procent in 2021, tegen 6,5 procent nu. Het overheidssaldo verbetert tot een overschot van 0,6 procent in 2021, waar er nu nog een begrotingstekort is.

De berekeningen van het CPB staan in een verkenning waarmee het bureau traditioneel een jaar voor de verkiezingen komt. Het gaat om een schets van de economische ontwikkeling voor de volgende kabinetsperiode, bij ongewijzigd, reeds ingezet beleid.

Werkgelegenheid
De groei van de consumptie en van de investeringen is bescheiden in vergelijking met de periode 2014-2017. De bestedingen van huishoudens groeien met 1 procent per jaar. Het besteedbaar inkomen van alle huishoudens neemt voornamelijk toe doordat de werkgelegenheid stijgt. De investeringen groeien met 2,7 procent per jaar.

Verwant nieuws;

Meer over; Economie

Het volgende kabinet krijgt 5 miljard voor ‘leuke’ dingen

AD 31.03.2016 Het volgende kabinet mag het zonnig inzien: de economie groeit de komende jaren gestaag, het begrotingstekort smelt als sneeuw voor de zon en er is maar liefst 5 miljard euro ‘over’. Al kunnen internationale onzekerheden roet in het eten gooien.

Het was allemaal niet voor niets. Nederland staat er weer goed voor, aldus Mark Harbers.

Eindelijk brengt het Centraal Planbureau goed nieuws na jaren van sombere vooruitzichten. Hadden politieke partijen 4 jaar geleden slechts de keus om te bezuinigen of nog meer te bezuinigen, in de verkiezingsprogramma’s die dit jaar worden geschreven, is eindelijk weer ruimte voor ‘leuke’ dingen, blijkt uit de ‘middellangetermijnverkenning’ die de rekenmeesters gisteren presenteerden.

Tussen 2018 en 2021 groeit de Nederlandse economie een bemoedigende 1,8 procent per jaar. Daardoor komt er zo veel extra belastinggeld binnen, dat het begrotingstekort vanzelf omslaat in een overschot. Sterker nog: er is zelfs 5 miljard euro beschikbaar die het volgende kabinet kan besteden aan ‘leuke dingen’, zonder dat de overheidsvoorzieningen onbetaalbaar worden. Dat geld kan als buffertje dienen, worden geïnvesteerdof in de vorm van lastenverlichting worden teruggegeven aan de burger. Maar daar gaat het CPB niet over: dat is aan de partijen zelf.

Buffertje
Toch valt er voor al die keuzes wat te zeggen. Een buffertje kan van pas komen nu internationale onzekerheden Nederland exportland bedreigen. Een nieuwe schuldencrisis, een Brexit en aanhoudende terroristische dreiging kunnen de economie schaden. Met een stootkussen van 5 miljard euro kunnen nieuwe bezuinigingen worden voorkomen.

Ook een nieuwe ronde lastenverlichting kan echter op zijn plaats zijn. Want hoe ‘fair’ is het dat gewone mensen helemaal niet lijken te profiteren van een aantrekkende economie? Bij de koopkrachttabel staat een weinig opbeurende nul: gemiddeld gaat niemand erop voor- of achteruit. Zoom je iets meer in, dan is er voor werkenden nog wel een mager plusje, maar ouderen en minima leveren in. Of moet een volgend kabinet toch maar liever investeren?

De werkloosheid daalt weliswaar verder, naar 510.000 mensen zonder baan in 2021 (5,5 procent van de beroepsbevolking), maar heel hard gaat dat nog niet. Met een extra impuls voor het onderwijs of vergaande vergroening kan de banenmachine wellicht op gang worden gebracht. Politieke partijen reageerden gisteren opgetogen over de optimistische vooruitzichten van het CPB.

Niet voor niets
Coalitiepartners VVD en PvdA claimen dat het regeringsbeleid ervoor heeft gezorgd dat een volgend kabinet straks zo’n veelbelovende start mag kennen. ,,Het was allemaal niet voor niets,” stelt VVD-Kamerlid Mark Harbers opgetogen. ,,Nederland staat er weer goed voor,” zegt PvdA’er Henk Nijboer.

Tegelijkertijd laten partijen zich nog niet te veel in de kaart kijken. De komende maanden zijn verkiezingsprogrammacommissies hard aan het werk om keuzes te maken. Dat proces moet je vanuit Den Haag niet onnodig belasten, is de gedachte.

Rijk geeft meer uit

BB 30.03.2016 Het rijk is bijna geheel verantwoordelijk voor het overheidstekort. De uitgaven waren in 2015 11 miljard hoger dan de inkomsten. Een jaar eerder was het tekort niet 11 maar 7 miljard.

Dat het tekort is gestegen kwam onder meer door een hogere bijdrage van de centrale overheid aan de lokale overheid en de sociale zekerheidsfondsen van 8 miljard euro. De inkomsten van de centrale overheid stegen met iets minder dan 3 miljard euro. De belastinginkomsten stegen met bijna 8 miljard euro, zowel door belastingmaatregelen als door de groeiende economie. De niet-belastinginkomsten daalden echter sterk. Dat kwam door de aardgasbaten, die afgelopen jaar maar 5 miljard euro bedroegen: een halvering ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. De cijfers zijn de eerste officiële berekeningen van het gerealiseerde overheidstekort en de overheidsschuld van Nederland.

Lokale overheden

Het tekort van de lokale overheid lag in 2015 iets boven de 2 miljard euro, net als de twee jaar ervoor. De gemeenten zagen hun tekort iets toenemen, tot ruim 1 miljard euro. Ook het tekort van de provincies kwam het afgelopen jaar boven de 1 miljard euro uit; in 2014 lag het tekort nog eronder.  De uitgaven van de lokale overheid namen door de decentralisatie in het sociale domein toe. De uitgaven aan zorg stegen met 7 miljard euro. De overige uitgaven daalden met 2 miljard euro. Per saldo namen de uitgaven van de lokale overheden 4,5 miljard euro toe. De inkomsten stegen nagenoeg evenveel als de uitgaven. De hogere inkomsten waren vooral extra overdrachten van het rijk als gevolg van de decentralisatie.

Onder de EU-norm

Het totale overheidstekort van Nederland is vorig jaar met 0,6 procentpunt afgenomen naar 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De eindstand van het overheidstekort van 1,8 procent is lager dan de prognose van 2,2 procent van het bbp in de Miljoenennota 2016. De recente maartraming van het Centraal Planbureau ging nog uit van 1,9 procent. De daling werd gerealiseerd ondanks een halvering van de aardgasbaten het afgelopen jaar. De Nederlandse overheid kwam in 2015 ruim 12 miljard euro tekort. Dit is 3 miljard euro minder dan in 2014. Nederland voldoet met het tekort van 1,8 procent voor het derde opeenvolgende jaar aan de 3-procentsnorm. In 2012 was het tekort nog dubbel zo hoog en bevond het zich met 3,9 procent van het bbp ruim boven de norm.

Schuld 10 miljard lager

De bruto overheidsschuld daalde het afgelopen jaar met 3,1 procentpunt naar 65,1 procent van het bbp. Dat is wel nog enkele procentpunten boven de Europese schuldnorm van 60 procent. Ter vergelijking: in Frankrijk was de bruto overheidsschuld van Frankrijk eind 2015 ruim 95 procent van het bbp. De overheidsschuld eind 2015 bedroeg 442 miljard euro. Dat is 10 miljard euro minder dan een jaar eerder. De overheid kon de schuld verlagen en het overheidstekort dekken door ontvangsten uit verkoop van financiële bezittingen en aflossingen van verstrekte leningen. Zo werd een deel van de aandelen ABN AMRO op de beurs verkocht. Ook de voortijdige beëindiging van rentederivaten bracht geld in het laatje. De lagere schuldquote komt volgens het CBS niet alleen door de aflossing op de schuld, maar voor een even groot deel ook door stijging van het bbp.

Sociale zekerheid

De sector sociale zekerheidsfondsen behaalde in 2015 een overschot van 1,2 miljard euro na zes jaar van grote tekorten. De afschaffing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de invoering van de Wet Langdurige Zorg als gevolg van hervormingen in het sociale domein is daarvan een van de oorzaken. Waar het Awbz-fonds afgelopen jaren forse tekorten liet zien, toonde het Wlz-fonds in zijn eerste jaar een licht overschot. De hervormingen in het sociale domein leidden ook tot een verschuiving van de uitgaven. De sector sociale zekerheidsfondsen hoefde minder zorguitgaven te vergoeden; de gemeenten hebben een deel van de vergoeding van zorg van ouderen en langdurig zieken overgenomen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

CPB: economisch herstel houdt aan, maar blijft kwetsbaar

VK 30.03.2016 Het volgende kabinet kan een periode van gematigde economische voorspoed tegemoet zien. De economie groeit tot 2021 gestaag met 1,8 procent per jaar, het tekort op de begroting is in dat jaar een overschot, de werkloosheid is gedaald, maar Nederlanders zullen niet meer te besteden krijgen.

Nieuw verkiezingsseizoen: wat verdient de aandacht?

Na 35 jaar saneren kunnen alle politieke partijen nu fundamentele keuzen maken in hun verkiezingsprogramma’s. De overheid heeft de rijksbegroting op orde, zo rekende het CPB voor. Wat moet per se in de verkiezingsprogramma’s staan?De Volkskrant geeft zes voorzetten.

Dat staat in de Middellangetermijnverkenning 2018-2021, de voorspelling van het Centraal Planbureau, de belangrijkste economische adviseur van kabinet en parlement. De CPB-raming is bedoeld als fundament voor de verkiezingsprogramma’s, die tussen nu en november door alle politieke partijen worden gemaakt.

Het CPB bedoelt de Middellangetermijnverkenning ook als zogenoemd basispad voor als partijen besluiten hun verkiezingsbeloften door de neurale rekenmeester door te laten rekenen – uniek in de wereld. Dat doet het CPB sinds 1986 en tot de vorige verkiezingen van 2012 was de doorrekening voor alle partijen en onmisbaar keurmerk te gebruiken tijdens hun verkiezingscampagne.

Kritiek op rekenmodellen

Lees meer;

Het is de vraag of het CPB nog verkiezingsprogramma’s mag doorberekenen. Politieke partijen hebben moeite met de rekenmodellen van het planbureau. Groenlinks vindt bijvoorbeeld dat er te weinig wordt gekeken naar het welzijn van mensen – een grootheid waar het CPB niks mee kan. Lees hierhet artikel.

In Spanje kijken ze met jaloezie naar het Nederlands CPB. Tegengif tegen het populisme, schrijft El País. Lees hier het stuk van onze correspondente Maartje Bakker.

Nu twijfelen vrijwel alle partijen eraan of ze hun verkiezingsprogramma nog wel door het CPB willen laten doorrekenen. Ze menen dat de economische modellen die het planbureau gebruikt, steeds minder met de werkelijkheid te maken hebben. Doordat de werking van die modellen bekend is, kunnen schrandere partijspecialisten hun resultaten gunstig laten uitpakken, waardoor de geloofwaardigheid van het CPB en hun doorrekeningen onder druk komen te staan.

Het basispad dat uit de raming van vanmorgen blijkt, gaat ervan uit dat er geen kabinet is dat beleid maakt en aldus de economie wil sturen. Het CPB constateert dat de economische groei, die de rekenaars zien, ongewis wordt gemaakt door ‘aanhoudende internationale onzekerheden’. Dat blijft het voor het volgende kabinet. Als het huidige kabinet Rutte II de rit uitzit, begint die volgende kabinetsperiode in 2017 en duurt tot maximaal 2021.

Onzekerheden

Economische groei houdt aan in Nederland. © ANP

Met die ‘grote internationale onzekerheden’ bedoelt het CPB de ontwikkelingen in de EU waar Groot-Brittannië uit dreigt te stappen en het gevaar van een voortdurende schuldencrisis ondanks draconische maatregelen van de Europese Centrale Bank nog niet is geweken. Ook gaat het hier om de aanhoudende terroristische dreiging en de onzekere economische groei in China. Nederland is met zijn op het buitenland gerichte, open economie bovengemiddeld kwetsbaar voor ontwikkelingen van buiten.

De onzekerheden daargelaten ziet het CPB gunstige ontwikkelingen voor de overheidsfinanciën. Een begrotingsoverschot (van 0,6 procent van het bruto binnenlands product) zou in 2021 voor het eerst in circa 15 jaar zijn. Het overschot zou dan het gevolg zijn van meer belastinginkomsten en minder overheidsuitgaven.

Keerzijde van de gunstige ontwikkelingen is dat huishoudens de komende vijf jaar er niet op hoeven te rekenen dat ze meer uit kunnen geven. De gemiddelde koopkracht van iedereen samen zal ‘bij ongewijzigd beleid’ niet stijgen. Werkenden gaan er iets op vooruit, gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er op achteruit.

Dat verschil in koopkracht tussen mensen met en zonder een baan neemt na 2021 alleen maar toe, voorspelt het CPB. Een belangrijke factor in het uitblijven koopkrachtstijging is de stijging van de zorgverzekeringspremies die weer het gevolg zijn van de hogere uitgaven van zorgverzekeraars.

Volg en lees meer over: ECONOMIE POLITIEK NEDERLAND

CPB: economisch herstel houdt aan

Trouw 30.03.2016 Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, maar de koopkracht van huishoudens verbetert niet en die voor werkenden slechts licht. De koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden neemt iets af.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag. Het onderzoeksbureau verwacht een groei van gemiddeld 1,8 procent per jaar over de periode 2018-2021.

Het CPB benadrukt dat de groei kwetsbaar blijft ‘bij aanhoudende internationale onzekerheden’, zoals terreurdreigingen. Ook een oplaaiende schuldencrisis of een mogelijk uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie kan nadelige gevolgen hebben.

Overschot
Het CPB verwacht verder dat de werkloosheid daalt naar 5,5 procent in 2021, tegen 6,5 procent nu. Het overheidssaldo verbetert tot een overschot van 0,6 procent in 2021, waar er nu nog een begrotingstekort is.

De berekeningen van het CPB staan in een verkenning waarmee het bureau traditioneel een jaar voor de verkiezingen komt. Het gaat om een schets van de economische ontwikkeling voor de volgende kabinetsperiode, bij ongewijzigd, reeds ingezet beleid.

Werkgelegenheid
De groei van de consumptie en van de investeringen is bescheiden in vergelijking met de periode 2014-2017. De bestedingen van huishoudens groeien met 1 procent per jaar. Het besteedbaar inkomen van alle huishoudens neemt voornamelijk toe doordat de werkgelegenheid stijgt. De investeringen groeien met 2,7 procent per jaar.

Verwant nieuws;

CPB: Groei economie houdt aan

Telegraaf 30.03.2016 Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8 procent per jaar over de periode 2018-2021. Wel blijven de ramingen met onzekerheden omgeven, want de internationale situatie kan zo omslaan.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau. De rekenmeesters komen traditioneel een jaar voor de verkiezingen met een doorkijkje naar de middellange termijn. Op basis van deze voorspelling kunnen politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s in elkaar gaan zetten.

Volgens het CPB daalt de werkloosheid naar 5,5 procent in 2021. Waar er nu nog een overheidstekort is, is er in 2021 een overschot van 0,6 procent. De inflatie bedraagt 1,6 procent. Helaas verbetert de koopkracht van huishoudens niet in de ramingsperiode. Voor de voorspellingen gaat het CPB ervan uit dat niets aan het beleid wordt gewijzigd. In de praktijk gaat dat natuurlijk wel gebeuren als er een nieuw kabinet zit. Volgend jaar maart staan er verkiezingen gepland.

Internationaal zijn er grote onzekerheden die het beeld zo kunnen doen omslaan. Een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU hangt nadrukkelijk boven de markt en ook een nieuwe schuldencrisis kan roet in het eten gooien. Daarnaast is er nog een aanhoudende terroristische dreiging en is er onzekerheid over het monetaire beleid van Europa en de VS. De groei in China en andere opkomende landen kan fors terugvallen met gevolgen voor de wereldeconomie. Al deze factoren kunnen remmend werken op de economische groei, de inflatie en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland.

Huishoudens kunnen in de jaren 2018-2021 niet rekenen op een koopkrachtstijging. Dit geldt voor het mediane huishouden, zonder verandering in gezins- of werksituatie. Werkenden zien hun koopkracht licht toenemen door een reële contractloonstijging van 0,3 procent per jaar. De koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden neemt echter af met 0,2 procent per jaar, mede door een beperkte indexatie van de aanvullende pensioenen. Na 2021 neemt de inkomensongelijkheid verder toe. Het CPB presenteerde voor het eerst de ontwikkeling in de inkomensongelijkheid op de lange termijn in een middellangetermijnverkenning.

Tekort en schuld overheid flink afgenomen, economie groeit

VK 25.03.2016 Het tekort en de schuld van de overheid zijn vorig jaar flink afgenomen. De beursgang van ABN AMRO en aflossing van verstrekte leningen brachten een flinke voorraad geld in het laatje.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) slonk het gat op de overheidsbegroting vorig jaar tot 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), wat neerkomt op een daling van 0,6 procent. De overheid kwam in 2015 ruim 12 miljard euro tekort, 3 miljard minder dan in 2014.

Daarmee voldoet Nederland voor het derde achtereenvolgende jaar aan de 3-procentnorm van Brussel. Het tekort is wel iets lager uitgekomen dan werd aangenomen. De Miljoenennota van een half jaar geleden ging nog uit van 2,2 procent en de recente maartraming van het Centraal Planbureau (CPB) van 1,9 procent.

Overheidsschuld 10 miljard euro teruggeschroefd

© anp

De overheidsschuld liep 10 miljard euro terug tot 442 miljard euro. Toch voldoet Nederland nog niet aan de Europese schuldnorm. De zogeheten schuldquote kwam uit op 65,1 procent. Dit was 3,1 procent lager dan eind 2014, maar nog wel boven de Europese schuldnorm van 60 procent.

De aardgasbaten zijn daarbij bijna gehalveerd, tot 5 miljard euro. Mede door het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, in verband met aardbevingsrisico’s, liep het tekort bij de centrale overheid toch op. De uitgaven van de centrale overheid waren 11 miljard euro hoger dan de inkomsten. Een jaar eerder ging het nog om 7 miljard meer uitgaven.

De centrale overheid moest ook meer geld afdragen aan lokale overheden. De uitgaven van bijvoorbeeld gemeenten namen toe doordat zij er veel sociale taken bij hebben gekregen. Gemeenten en provincies zagen hun tekort uiteindelijk iets toenemen, elk tot ruim 1 miljard euro. De sociale zekerheidsfondsen eindigden 2015, na zes jaar van grote tekorten, weer met een overschot van 1,2 miljard euro.

Hardere groei Nederlandse economie

Ook bleek vrijdag dat de Nederlandse economie vorig jaar iets harder is gegroeid dan eerder werd aangenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de groei naar boven bijgesteld naar 2,0 procent, waar in eerdere raming nog werd uitgegaan van 1,9 procent.

Het licht positievere cijfer is te danken aan de overheidsuitgaven. Die kwamen in de nieuwe berekening iets hoger uit dan gedacht. Ook bleken er in het vierde kwartaal meer banen bij te zijn gekomen, namelijk 60.000 in plaats van 48.000.

Het algemene beeld van de economie blijft hetzelfde. Het verder dichtschroeven van de gaskraan in Groningen drukte de groei zoals eerder gemeld met ongeveer 0,4 procentpunt.

Volg en lees meer over: NEDERLAND ECONOMIE

Economie groeide iets harder dan gedacht

Trouw 25.03.2016 De Nederlandse economie is vorig jaar iets harder gegroeid dan eerder werd aangenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de groei naar boven bijgesteld naar 2,0 procent, waar in eerdere raming nog werd uitgegaan van 1,9 procent.

Het licht positievere cijfer is te danken aan de overheidsuitgaven. Die kwamen in de nieuwe berekening iets hoger uit dan gedacht. Ook bleken er in het vierde kwartaal meer banen bij te zijn gekomen, namelijk 60.000 in plaats van 48.000.

Het algemene beeld van de economie blijft hetzelfde. Het verder dichtschroeven van de gaskraan in Groningen drukte de groei zoals eerder gemeld met ongeveer 0,4 procentpunt.

Het groeicijfer voor het vierde kwartaal (0,3 procent op kwartaalbasis) heeft het statistiekbureau niet herzien. Maar de twee voorgaande kwartalen zijn wel met 0,1 procent opwaarts aangepast: beide van 0,1 naar 0,2 procent.

Reactie Dijsselbloem
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën reageert gematigd positief op de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hij zegt dat ons land nog niet veel buffers heeft en dat het een toch een lastig voorjaar wordt.

“Na de crisisjaren zijn we nu op de goede weg. De cijfers van het CBS laten zien dat de overheidsfinanciën in deze kabinetsperiode geleidelijk op orde komen. In de afgelopen drie jaar hebben we stap voor stap het tekort verlaagd. En ook de schuld begint nu te dalen. Maar veel buffers hebben we nog niet”, aldus de bewindsman.

“Ondanks de positieve cijfers krijgen we een lastig voorjaar. We hebben forse financiële uitdagingen door bijvoorbeeld de tegenvallende gasopbrengsten en de uitgaven aan de werkloosheid. De komende maanden voer ik gesprekken met mijn collega’s om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen.”

Economie herstelt, maar cadeaus zitten er niet in

AD 08.03.2016 Nederland herstelt gestaag van de recessie, maar helemaal gerust kan minister Dijsselbloem (Financiën) niet zijn. De werkloosheid blijft hoog en gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden dreigen te moeten inleveren. En mogelijk moet Nederland onder Europese druk opnieuw bezuinigen.

De daling van de werkloosheid gaat gestaag, maar traag, aldus CPB-directeur Laura van Geest.

Soms kun je hooggespannen verwachtingen maar beter meteen de kop indrukken: een lastenverlichting zoals dit jaar zit er in 2017 in ieder geval niet in, liet Dijsselbloem gisteren weten in reactie op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). ,,Het wordt echt passen en meten,” aldus de PvdA-bewindsman.

Het begrotingstekort mag dan verder afnemen, tot 1,2 procent, de extra uitgaven aan de asielcrisis hakken er behoorlijk in. Het CPB rekent op 700 miljoen euro extra ten opzichte van 2015. Daarnaast vallen de gasinkomsten tegen, omdat er minder gas wordt opgepompt en de gasprijs laag is.

Pensioenen
In de eerste vooruitblik van het CPB op het komende jaar vallen vooral de lelijke koopkrachtminnen op. Bij ongewijzigd beleid gaan gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er in 2017 een vol procent of meer op achteruit. Dit komt vooral doordat aanvullende pensioenen niet of nauwelijks worden geïndexeerd en er tegelijkertijd wordt beknibbeld op de huur- en zorgtoeslag.

Het kabinet zal daarom in augustus, wanneer er aan de koopkrachtknoppen wordt gedraaid om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken, flink aan de bak moeten. Werkenden zijn beter af, omdat zij hun lonen naar verwachting met 1,7 procent zien stijgen.

De werkloosheid duikt dit en komend jaar onder het aantal van 600.000 , maar erg sterk is de daling niet. Veel mensen zijn (opnieuw) op zoek naar een baan, maar het aantal vacatures bij met name de overheid en in de zorg neemt amper toe. ,,Het gaat gestaag maar traag,” aldus CPB-directeur Laura van Geest. FNV-voorzitter Ton Heerts spreekt van een ‘onaanvaardbaar hoog niveau’.

De economische groei valt dit jaar iets terug, naar 1,8 procent en zal naar verwachting volgend jaar toe nemen tot 2,0 procent. Maar er zijn volgens Van Geest veel ‘onzekerheden’, zoals de stagnerende groei in opkomende economieën, de vluchtelingencrisis, een eventuele Brexit en het effect van de lage rente. De teruglopende opbrengst van geëxporteerd gas laat zich voelen, terwijl de consumentenbestedingen juist toenemen door de lastenverlichting van 5 miljard euro die het kabinet dit jaar uitdeelt.

Brusselse norm
De komende tijd zal moeten blijken of dat cadeautje aan werkend Nederland niet een onsje minder had moeten zijn. Het Nederlandse begrotingstekort blijft weliswaar ruimschoots binnen de beruchte Brusselse 3 procentnorm, maar twee andere Europese begrotingsregels worden volgens het CPB volgend jaar geschonden: de uitgaven van de overheid schieten door het afgesproken plafond en het structurele, onderliggende tekort op de begroting neemt minder af dan zou moeten.

Nieuwe bezuinigingen zijn echter ondenkbaar in het verkiezingsjaar 2017. Rest de vraag of Dijsselbloem nog een list kan verzinnen of dat dit kabinet de toorn van Brussel voor lief neemt.

Dijsselbloem sluit lastenverlichting uit

Telegraaf 07.03.2016 Nederlanders hoeven voor volgend jaar niet te rekenen op lastenverlichting. Volgens minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zal het al lastig genoeg worden de begroting rond te krijgen. Dat zei hij maandag in Brussel in reactie op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de Nederlandse economie.

Op de vraag of er ruimte in de begroting zal zijn voor lastenverlichting zei hij: “Dat lijkt me niet. Het wordt echt passen en meten dit jaar.” Maar op basis van de cijfers van het CPB denkt Dijsselbloem wel dat het “zou moeten lukken” de begroting passend te krijgen. Het CPB raamt de economische groei voor 2017 op 2 procent. “Lastenverlichting zoals we dit voor dit jaar hebben kunnen doen, zie ik volgend jaar zich niet herhalen.”

Nederland hoeft niet te rekenen op lastenverlichting

AD 07.03.2016 Nederlanders hoeven voor volgend jaar niet te rekenen op lastenverlichting. Volgens minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zal het al lastig genoeg worden de begroting rond te krijgen. Dat zei hij maandag in Brussel in reactie op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de Nederlandse economie.

Lastenverlichting zoals we dit voor dit jaar hebben kunnen doen, zie ik volgend jaar zich niet herhalen, aldus Jeroen Dijsselbloem.

Op de vraag of er ruimte in de begroting zal zijn voor lastenverlichting zei hij: ,,Dat lijkt me niet. Het wordt echt passen en meten dit jaar.” Maar op basis van de cijfers van het CPB denkt Dijsselbloem wel dat het ‘zou moeten lukken’ de begroting passend te krijgen. Het CPB raamt de economische groei voor 2017 op 2 procent. ,,Lastenverlichting zoals we dit voor dit jaar hebben kunnen doen, zie ik volgend jaar zich niet herhalen.”

Dijsselbloem wees erop dat lastenverlichtende maatregelen het economisch herstel van de Nederlandse economie hebben ondersteund. Met name de binnenlandse vraag is hierdoor wat sterker geworden. Internationale tegenwind zoals een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie kan de groei remmen. Ook de vluchtelingencrisis drukt op de begrotingen van landen, maar Dijsselbloem denkt niet dat dit grote economische gevolgen zal hebben. ,,Natuurlijk zijn de kosten hoger dan dat we een paar geleden hadden kunnen verwachten, maar daar is nu geld voor gereserveerd en wordt ingepast in de begroting.”

Ramingen
Voor dit jaar voorspelt het CPB dat een groei van 1,8 procent, waar het in december nog uitging van plus van 2,1 procent. Dijsselbloem wees erop dat ook ondanks internationale bedreigingen en onzekerheid het herstel doorzet. ,,Helaas gaat het soms langzaam als je uit een crisis komt, maar het gaat steeds beter.”

Lees ook;

Werk aan winkel volgens Dijsselbloem ondanks goede cijfers CPB

NU 07.03.2016 De economische groei die het Centraal Planbureau (CPB) voor dit en volgend jaar raamt, laat zien dat Nederland op de goede weg zit, maar dat er nog wel werk aan de winkel is.

Dat zegt Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, in reactie op de raming van het planbureau. Het CPB verwacht dat de economische groei dit jaar terugvalt tot 1,8 procent, eerder raamde het planbureau nog een groei van 2,1 procent voor 2016.

“De economie blijft doorgroeien. Deze groei blijft breed gedragen door zowel de binnenlandse bestedingen als de uitvoer. Ook de werkloosheid daalt verder, doordat meer mensen werk vinden.”

Als kleine, open economie blijft de onzekerheid in de wereldeconomie van belang voor de raming, zegt de bewindsman. Het dalende begrotingstekort noemt Dijsselbloem “een goede ontwikkeling”.

Lastenverlichting

Hij zei verder dat Nederlanders volgend jaar niet op verdere lastenverlichting hoeven te rekenen. Volgens Dijsselbloem zal het al lastig genoeg worden om de begroting rond te krijgen.Lastenverlichting zoals we dit voor dit jaar hebben kunnen doen, zie ik volgend jaar zich niet herhalen.”

Op basis van de cijfers van het CPB denkt Dijsselbloem wel dat het ”zou moeten lukken” de begroting passend te krijgen.

Tegenwind

Internationale tegenwind zoals een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie kan de groei remmen. Ook de vluchtelingencrisis drukt op de begrotingen van landen, maar Dijsselbloem denkt niet dat dit grote economische gevolgen zal hebben.

“Natuurlijk zijn de kosten hoger dan dat we een paar geleden hadden kunnen verwachten, maar daar is nu geld voor gereserveerd en wordt ingepast in de begroting.”

Dijsselbloem wees erop dat ook ondanks internationale bedreigingen en onzekerheid het herstel doorzet. ”Helaas gaat het soms langzaam als je uit een crisis komt, maar het gaat steeds beter.”

Waarschuwing

Ook minister Henk Kamp (Economische Zaken) prijst de groeicijfers, maar geeft daar eveneens een waarschuwing bij af.

“We profiteren nu van de hervormingen die doorgevoerd zijn in Nederland en zullen ook de komende periode gezamenlijk de juiste maatregelen moeten nemen om deze groei te bestendigen”, aldus Kamp.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de economische ontwikkelingen buiten Nederland “heel onzeker”.

“De werkgelegenheid in Nederland groeit desondanks gestaag. De daling van de werkloosheid zet door, maar minder snel dan we zouden willen. Positief is dat het arbeidsaanbod stijgt: er gaan meer mensen aan het werk. Mensen hebben ook meer te besteden. Dat geldt helaas nog niet voor iedereen, daar zullen we in augustus naar kijken”, zegt Asscher.

Vakbonden

De vakbonden blijven zich zorgen maken over de omvang van de langdurige werkloosheid. Het aantal werklozen daalt in de berekeningen van het CPB in 2017 licht met 10.000 naar 570.000 personen. Dat komt uit op een werkloosheidspercentage van 6,3 procent van de beroepsbevolking. Dit jaar is dat 6,5 procent.

De werkloosheid onder Nederlanders die al langere tijd geen werk hebben, blijft volgens de FNV de komende twee jaar ”onaanvaardbaar hoog”.

De bond roept kabinet en werkgevers daarom op om samen met de vakbeweging te komen tot een ”gerichtere en daadkrachtigere” aanpak van de langdurige werkloosheid.

Ook CNV-voorzitter Maurice Limmen is bezorgd over de positie van langdurig werklozen. “Als we die mensen nu niet aan de slag krijgen, vrees ik dat we van die hele groep afscheid kunnen nemen.” De vakcentrale vraagt daarom om investeringen in scholing en ontwikkeling voor deze groep.

Werkgelegenheid

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer ziet in de dalende werkloosheid een teken dat de Nederlandse economie uit het dal is. “Meer investeringen en banen, een dalende werkloosheid”, zegt Nijboer.

“De cijfers sluiten aan bij de historische mijlpaal van tien miljoen banen in Nederland die onlangs werd gepasseerd. Die lijn wil de PvdA voortzetten: een sterkere economie en meer werkgelegenheid”, aldus de PvdA’er. 

Ook coalitiegenoot VVD ziet het de goede kant opgaan. “Het begrotingstekort is onder controle, mensen krijgen meer geld in de portemonnee en er zijn steeds meer mensen die een baan vinden”, zegt VVD’er Mark Harbers.

D66-Kamerlid Wouter Koolmees is voorzichtiger in zijn reactie op de CPB-cijfers. Hij noemt de risico’s in de wereldeconomie zorgelijk.

Pieter Heerma van het CDA vindt het positief dat er voor de komende jaren economische groei voorspeld wordt, “maar we moeten tegelijk vaststellen dat het economisch herstel broos is”.

Lees meer over: Nederlandse economie

Gerelateerde artikelen;

OESO voorziet zwak herstel Nederlandse economie  

IMF ziet stabiele groei Nederlandse economie 

Economische groei van 2 procent verwacht in 2017

 

AD 07.03.2016 De groei van de Nederlandse economie trekt volgend jaar licht aan, maar is dit jaar wat zwakker dan eerder gedacht. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in nieuwe ramingen, die maandag werden gepresenteerd.

Het CPB voorziet een economische groei van 2 procent voor 2017, na een verwachte groei van 1,8 procent in 2016. Daarmee is de prognose voor dit jaar iets minder positief dan de vorige schatting.

In december schatte het CPB de vooruitgang in 2016 nog op 2,1 procent. Het overheidstekort slinkt daarbij naar verwachting opnieuw verder, van 1,7 procent in 2016 naar 1,2 procent van het bruto binnenlands product volgend jaar.

Gestaag en stabiel
Het planbureau noemt de groei gestaag en stabiel. Tegelijk waarschuwen de economen voor flinke internationale risico’s die voor tegenvallers kunnen zorgen. Het gaat bijvoorbeeld slecht op de internationale beurzen en daardoor wordt er minder geïnvesteerd. Daarnaast zou een eventueel vertrek van Groot-Brittannië uit de EU slecht uitpakken voor zowel de Nederlandse en de Europese economie. Als er door de EU afstand wordt genomen van het Schengen-verdrag, waarmee je binnen de EU zonder grenscontrole kan reizen, heeft dat gevolgen voor de handel.

De werkloosheid zakt volgens het CPB volgend jaar naar 6,3 procent van de beroepsbevolking, van 6,5 procent dit jaar. Het overheidstekort slinkt daarbij naar verwachting verder, van 1,7 procent in 2016 naar 1,2 procent van het bruto binnenlands product volgend jaar. De economie wordt dit jaar licht geremd door de lagere gasproductie. Consumenten leveren daarentegen een positieve bijdrage. Dankzij stijgende lonen, de aantrekkende werkgelegenheid en de lastenverlichtingen nemen de bestedingen dit en volgend jaar toe, aldus het CPB.

Henk Kamp © anp.

Henk Nijboer © anp.

Lijn voortzetten
Minister Henk Kamp van Economische Zaken: ,,Deze nieuwste ramingen laten zien dat de Nederlandse economie sterk is. De verwachting is dat het internationale economische beeld zich de komende periode minder gunstig ontwikkelt, maar dat onze economische groei robuust en stabiel genoeg is om deze tegenwind op te vangen. Deze sterke Nederlandse economie krijgen we echter niet vanzelf: we profiteren nu van de hervormingen die doorgevoerd zijn in Nederland en zullen ook de komende periode gezamenlijk de juiste maatregelen moeten nemen om deze groei te bestendigen.”

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA en financieel woordvoerder: ,,De PvdA vindt het goed nieuws dat de werkgelegenheid verder toeneemt. De Nederlandse economie is echt uit het dal: meer investeringen en banen, een dalende werkloosheid. De cijfers sluiten aan bij de historische mijlpaal van tien miljoen banen in Nederland die onlangs werd gepasseerd. Die lijn wil de PvdA voortzetten: een sterkere economie en meer werkgelegenheid.”

We profiteren nu van de hervormingen die doorgevoerd zijn in Nederland, aldus Henk Kamp, Minister van Economische Zaken.

Ton Heerts © anp.

Wouter Koolmees © anp.

Werkloosheid nog te hoog
Niet iedereen is positief gestemd over de cijfers. Wouter Koolmees, Tweede Kamerlid voor D66: ,,Het kabinet zit nu nog een jaar, dat moeten we niet verloren laten gaan maar gebruiken om problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. De werkloosheid is nog steeds hoog, er zijn veel mensen op zoek naar een vaste baan die ze nu niet kunnen krijgen. Ik vraag het kabinet om wat te doen aan de scherpe tweedeling op de arbeidsmarkt en voor de groeiende groep flexwerkers een vaste baan weer bereikbaar te maken.”

FNV-topman Ton Heerts maakt zich ook zorgen. De werkloosheid onder Nederlanders die al langere tijd geen werk hebben, blijft volgens de FNV de komende twee jaar ,,onaanvaardbaar hoog”. De bond roept kabinet en werkgevers daarom op om samen met de vakbeweging te komen tot een gerichtere en daadkrachtigere aanpak van de langdurige werkloosheid.

,,We willen een beleid dat echte banen bevordert en de verdringing van die banen door onzeker werk op de arbeidsmarkt een halt toeroept”, stelde FNV-voorzitter Ton Heerts. ,,Werkgevers moeten ophouden hun risico’s af te wentelen op de gemeenschap en werkenden.”

Voorzichtig herstel economie

Telegraaf 07.03.2016 De Nederlandse economie herstelt gestaag, maar niet uitbundig. Voor dit jaar wordt een economische groei verwacht van 1,8%. In 2017 groeit de economie met 2%, voorspellen de rekenmeesters van het Centraal Planbureau.

Minister KampFoto: ANP

Dat blijkt uit het concept Centraal Economisch Plan, dat het CPB maandagochtend presenteerde. De inflatie is dat jaar laag (0,3%) als gevolg van lage olie- en grondstoffenprijzen. Volgend jaar trekt deze aan naar 1%.

De stabiele economische groei gaat gepaard met een kleine daling van de werkloosheid naar 6,5% dit jaar en 6,3% volgend jaar. Het overheidstekort daalt naar 1,7% en volgend jaar 1,2%.

Grote onzekerheden

CPB-directeur Laura van Geest wees in een toelichting op grote onzekerheden in de wereld, waardoor de voorspellingen snel achterhaald kunnen zijn. Onder andere een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, de vluchtelingencrisis, het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en de onrustige financiële markten zijn reden om de vinger aan de pols te houden.

Nieuwe bezuinigingen

Het kabinet kan met deze cijfers aan de slag voor de allerlaatste begroting van Rutte II die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De cijfers zijn in lijn met wat het kabinet zich ten doel stelde aan het begin van deze kabinetsperiode. Toch zijn nieuwe bezuinigingen nog niet helemaal uitgesloten omdat het zogeheten structurele tekort op de middellang termijn hoger is dan Brussel voorschrijft.

Kwetsbaar

Het CPB stelt dat Nederland ’kwetsbaar’ blijft door het beleid met betrekking tot pensioenen en de eigen woning. „Aan de kant zijn er grote pensioensvermogens die blootstaan aan de risico’s op de financiële markten, aan de andere kant hebben mensen hoge schulden in de vorm van hypotheken.”

Reactie Kamp

In reactie op het CPB-rapport constateerde minister Kamp (Economische Zaken) dat de economie veerkrachtig is: ,,De verwachting is dat het internationale economische beeld zich de komende periode minder gunstig ontwikkelt, maar dat onze economische groei robuust en stabiel genoeg is om deze tegenwind op te vangen. Deze sterke Nederlandse economie krijgen we echter niet vanzelf: we profiteren nu van de hervormingen die doorgevoerd zijn in Nederland en zullen ook de komende periode gezamenlijk de juiste maatregelen moeten nemen om deze groei te bestendigen”, aldus Kamp.

FNV

FNV-voorman Ton Heerts stelde op zijn beurt dat de langdurige werkloosheid op ,,een onaanvaardbaar hoog niveau” is gekomen. De FNV wil met kabinet en werkgevers een daadkrachtigere aanpak van de langdurige werkloosheid. Heerts: ,,Het is een gotspe dat de helft van de arme mensen in Nederland gewoon een baan heeft en toch niet kan rondkomen.”

Pensioenen

Omdat de economische ontwikkeling broos is, wijst FNV nieuwe koopkrachtaanslagen door bezuinigingen of kortingen op aanvullende pensioenen in 2017 af. ,,Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren een onevenredig groot deel van de bezuinigingen voor hun kiezen gekregen”, aldus Heerts, ,,dat moet vanaf nu stoppen.”

CNV-voorman Maurice Limmen zegt dat hij ondanks de groei niet optimistisch is. De groei blijft wereldwijd achter. Veel ruimte voor ingrepen is er niet. Vooral langdurig werklozen komen in de knel. ,,Het is van belang juist nu de maatregelen te nemen om de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt beter te laten werken”, steltLimmen.

,,Als we de groep langdurig werklozen nu niet aan de slag krijgen, vrees ik dat we van die hele groep afscheid kunnen nemen”, stelt hij.

CPB ziet groei licht aantrekken in 2017

Trouw 07.03.2016 De groei van de Nederlandse economie trekt volgend jaar licht aan, maar is dit jaar wat zwakker dan eerder gedacht. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn nieuwe ramingen, die maandag werden gepresenteerd.

Het CPB voorziet een economische groei van 2 procent voor 2017, na een verwachte groei van 1,8 procent dit jaar. Daarmee is de prognose voor dit jaar iets minder positief dan de vorige schatting. In december raamde het CPB de vooruitgang in 2016 nog op 2,1 procent.

De economie wordt dit jaar licht geremd door de lagere gasproductie. Consumenten leveren daarentegen een positieve bijdrage. Dankzij stijgende lonen, de aantrekkende werkgelegenheid en de lastenverlichtingen nemen de bestedingen dit en volgend jaar toe, aldus het CPB.

Internationale risico’s
Het planbureau noemt de groei gestaag en stabiel. Tegelijk waarschuwen de economen voor flinke internationale risico’s, die voor tegenvallers kunnen zorgen. Zo is de aanhoudende onrust op de financiële markten slecht voor het investeringsklimaat.

Daarnaast zou een eventueel vertrek van Groot-Brittannië uit de EU slecht uitpakken voor de Nederlandse en de Europese economie. Dat geldt ook voor het buiten werking stellen van het Schengen-verdrag, als mogelijke reactie op de aanhoudende vluchtelingenstroom.

Meer banen
De werkloosheid zakt volgens het CPB volgend jaar naar 6,3 procent van de beroepsbevolking, van 6,5 procent dit jaar. Het overheidstekort slinkt daarbij naar verwachting verder, van 1,7 procent in 2016 naar 1,2 procent van het bruto binnenlands product volgend jaar.

De PvdA vindt het goed nieuws dat de werkgelegenheid verder toeneemt. “De Nederlandse economie is echt uit het dal: meer investeringen en banen, een dalende werkloosheid”, zegt Henk Nijboer, Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder. “De cijfers sluiten aan bij de historische mijlpaal van tien miljoen banen in Nederland die onlangs werd gepasseerd. Die lijn wil de PvdA voortzetten: een sterkere economie en meer werkgelegenheid.”

De VVD vindt de vooruitzichten ‘robuust’. “Het begrotingstekort is onder controle, mensen krijgen meer geld in de portemonnee en er zijn steeds meer mensen die een baan vinden”, zegt Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de liberalen. “De VVD wil die goede uitgangspositie gebruiken om de Nederlandse economie blijvend sterk te houden en zodoende meer banen beschikbaar te krijgen.”

Oppositiepartij CDA is kritisch over de jongste cijfers en noemt het economische herstel ‘broos’. “Het is vooral teleurstellend dat de werkloosheid vrijwel gelijk blijft, met 570.000 mensen die niet aan een baan komen”, stelt Tweede Kamerlid Pieter Heerma. Volgens hem moet het kabinet meer werk maken van echt herstel van de arbeidsmarkt en het terugdringen van migratiestromen.

‘Langdurige werkloosheid te hoog’
Ook de vakbond FNV is bezorgd over de langdurige werkloosheid, en noemt die “onaanvaardbaar hoog”. De bond roept kabinet en werkgevers daarom op om samen met de vakbeweging te komen tot een “gerichtere en daadkrachtigere” aanpak van de langdurige werkloosheid.

“We willen een beleid dat echte banen bevordert en de verdringing van die banen door onzeker werk op de arbeidsmarkt een halt toeroept”, stelde FNV-voorzitter Ton Heerts. “Werkgevers moeten ophouden hun risico’s af te wentelen op de gemeenschap en werkenden.”

Veel burgers zijn boos, ondanks goed draaiende economie

Telegraaf 05.03.2016 Volgens de meest recente lijstjes van internationaal gezaghebbende denktanks behoort Nederland tot de best presterende economieën van Europa. Bovendien wordt het kabinet Rutte 2 geprezen om zijn hervormingsbeleid. Ook binnen het internationale bedrijfsleven wordt met veel waardering over ons land gesproken.

Ruim drie jaar geleden was dat anders. Toen Rutte 2 in november 2012 van start ging, was er in Nederland sprake van een krimpende economie, nam de werkgelegenheid af en lag het overheidstekort rond de 4%. Nederland behoorde toen tot de EU-landen met de slechtst presterende economieën. Op dit moment maken we deel uit van de Europese kopgroep van landen met een sterke economie en gezonde overheidsfinanciën.

Dat is ook de conclusie van de internationale denktank OESO die deze week een lovend rapport presenteerde over onze economie en het economische beleid van Rutte 2. De lof die Rutte 2 oogst, zien we niet terug in opiniepeilingen. Integendeel.

De coalitie van VVD en PvdA behaalde bij de verkiezingen in 2012 samen 79 zetels en schommelt nu in de peilingen tussen de 30-40 zetels, waarbij vooral de val van de PvdA naar 9-12 zetels opvalt. Verreweg de grootse winst zien we bij de PVV van Wilders; van 15 zetels bij de verkiezingen naar scores tussen 27-40. Over het algemeen is een goed draaiende economie in het voordeel van regeringspartijen die je terugziet in peilingen, maar niet bij Rutte 2.

Hoop op betere uitslag

Binnen de VVD en PvdA wordt nog steeds verwacht dat bij de Kamerverkiezingen, maart 2017, als het gaat om echte Kamerzetels, de uitslag bij een mooie economie veel beter zal zijn. Ze gaan er ook vanuit dat er economisch en budgettair gezien geen ruimte is voor een radicaal ander beleid. Bovendien heeft de oppositie, met uitzondering van de SP en de PVV van Wilders, het beleid van Rutte 2 op hoofdlijnen gesteund.

Daarnaast wijzen ze erop dat de ‘peilingswinnaar’, de PVV, kiezers niets te bieden heeft. Alle andere politieke partijen hebben nu al gezegd dat ze vanwege zijn extreme opvattingen en beledigingen aan hun adres niet met Wilders willen regeren. Aanhangers van de PVV menen dat deze opstelling niet democratisch is, maar negeren twee belangrijke feiten. De PVV wordt met slechts één lid, Geert Wilders, niet beschouwd als een democratische partij.

Bovendien wordt in ons staatsbestel de samenstelling van een kabinet bepaald door een politieke meerderheid in de Tweede Kamer. Ook al zou de PVV met bijvoorbeeld 30 zetels de grootse partij in de nieuwe Tweede Kamer worden dan staan daartegenover 120 Kamerzetels van partijen die aan hun kiezers duidelijk hebben gemaakt dat ze de opvattingen en opstelling van Wilders afwijzen.

Boze burgers

De ervaring leert dat peilingen weinig zeggen over de echte uitslag en dat veel kiezers in de laatste weken of zelfs pas in het stemhokje hun keuze bepalen. Speculeren doen we niet, maar we zetten wel vraagtekens bij de optimistische verwachting binnen de coalitie.

De regeringspartijen gaan voorbij aan de slechtere prognoses voor onze economie en de fouten van het kabinet op het terrein van de arbeidsmarkt, de pensioenen en de gezondheidszorg. Die fouten hebben veel boze burgers opgeleverd en die boosheid is niet zo maar verdwenen. Het ziet ernaar uit dat vooral de sociaaldemocraten daarvoor de rekening gaan betalen.

VVD en PvdA hebben in de resterende regeerperiode nog maar beperkte mogelijkheden om in 2017 bij de verkiezingen veel beter te scoren dan in de huidige peilingen. In de miljoenennota 2017, de laatste van Rutte 2, zal in ieder geval een overtuigend plan van aanpak gepresenteerd moeten worden om de terugvallende groei van onze economie aan te jagen.

In een eerdere column hebben we gepleit voor een pakket met goed renderende overheidsinvesteringen in hernieuwbare energie en duurzame infrastructuur, zoals aanbevolen door de OESO. Kijken we naar onze arbeidsmarkt dan staat nu wel vast dat het polderbeleid van het kabinet is mislukt. De Wet werk en zekerheid (Wwz), het paradepaardje van het sociaal akkoord, bedoeld om het flexwerken terug te dringen en vaste arbeidscontracten te bevorderen, blijkt in de praktijk averechts te werken.

Minder vast en meer flex is de uitkomst en dat leidt tot boze werkgevers en werknemers. Alleen PvdA-minister Asscher ( SZW ) en Ton Heerts (FNV) proberen deze wet nog te verdedigen. Door deze opstelling zal vooral de PvdA verdere kiezersschade oplopen, ook al omdat deze partij met voorstellen voor extra regelgeving zzp’ers op de kast jaagt en nu ook nog eens met boze werknemers te maken krijgt. Zo maak je geen vrienden. Voor Asscher is er maar één oplossing en dat is gewoon erkennen dat de wet niet werkt en daarom snel zal worden aangepast.

Uitvoering vertragen

Ook bij ouderen heeft Rutte 2 het volledig verbruid. Ze zijn boos over de kortingen op hun pensioenen. Als belangrijkste boosdoener wordt PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma aangewezen. Vooral omdat ze prima voorstellen vanuit de pensioenwereld en ouderenorganisaties waarmee deze kortingen voorkomen kunnen worden, heeft afgewezen.

Ook hier is er maar één oplossing. De kortingen worden in de ijskast gezet en de vraag of ze al dan niet nodig zijn, wordt beoordeeld bij de aangekondigde herziening van ons pensioenstelsel dat gekenmerkt zal worden door meer flexibiliteit en keuzevrijheid ( pensioenen tussen 60-70 jaar).

Tot slot is er veel boosheid over de herziening van ons zorgstelsel, vooral bij de langdurige zorg. Om geen misverstand te wekken; vanwege de budgettaire houdbaarheid van het stelsel en een verhoging van het kwaliteitsniveau was deze hervorming dringend nodig. Maar ook hier laat de praktijk zien dat de snelheid waarmee de maatregelen zijn of worden doorgevoerd voor veel mensen, vooral kwetsbare ouderen, tot pijnlijke gevolgen leiden.

En ook tot het verlies aan waardevolle banen. Omdat het terugdraaien van deze hervorming geen optie is, zou Rutte 2 een deel van de negatieve effecten en boosheid kunnen wegnemen door het tempo van de uitvoering te vertragen. Met twee jaar extra heeft de zorgsector meer ruimte om tot verantwoorde aanpassingen te komen.

CPB: begroting overheid stabiliseert economie niet

Trouw 02.03.2016 De Nederlandse overheidsbegroting heeft vaak een versterkend effect op de economische ontwikkeling, in plaats van de beoogde dempende werking. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een woensdag gepubliceerd rapport.

Een van de doelen van het begrotingsbeleid is om de economie te stabiliseren. Dat is de afgelopen jaren echter nauwelijks gelukt, aldus het CPB. In de slechte jaren werd er stevig bezuinigd, waardoor er een extra rem werd gezet op de economische groei. In de goede jaren bleek het daarentegen om diverse redenen niet mogelijk een terughoudend begrotingsbeleid te voeren.

Om de economie te stabiliseren, zou het begrotingsbeleid anticyclisch moeten werken. Dat betekent dat er in goede tijden buffers worden opgebouwd, die in slechte tijden kunnen worden aangesproken.

Begrotingsregels
Dat dit de afgelopen jaren niet lukte, lag onder meer aan de Europese begrotingsregels. Die dwongen de regering het tekort terug te dringen onder de grens van 3 procent van het bruto binnenlands product. Daarnaast wilde de overheid de gevolgen van de vergrijzing opvangen. De diverse bezuinigingen van de afgelopen jaren haalden volgens het CPB tussen 2011 en 2017 jaarlijks 0,7 procent van de economische groei.

Het procyclische beleid van Nederland is niet uniek, maar is ook zichtbaar in veel andere rijke landen. Landen met lagere tekorten en schulden weten vaak wel een beleid te voeren dat meer tegen de stroom in gaat.

Daarnaast wijst het CPB erop dat overheden vaak wel van plan zijn een stabiliserend beleid te voeren, maar daar niet in slagen. Dat komt omdat de economische situatie niet goed wordt ingeschat en doordat beleid met vertraging wordt uitgevoerd.

Verwant nieuws;

CPB: overheidsbegroting stabiliseert economie niet

Telegraaf 02.03.2016 De Nederlandse overheidsbegroting heeft vaak een versterkend effect op de economische ontwikkeling, in plaats van de beoogde dempende werking. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een woensdag gepubliceerd rapport.

Een van de doelen van het begrotingsbeleid is om de economie te stabiliseren. Dat is de afgelopen jaren echter nauwelijks gelukt, aldus het CPB.

Extra rem

In de slechte jaren werd er stevig bezuinigd, waardoor er een extra rem werd gezet op de economische groei. In de goede jaren bleek het daarentegen om diverse redenen niet mogelijk een terughoudend begrotingsbeleid te voeren.

Om de economie te stabiliseren, zou het begrotingsbeleid anticyclisch moeten werken. Dat betekent dat er in goede tijden buffers worden opgebouwd, die in slechte tijden kunnen worden aangesproken.

Kamp: “Nederlandse economie sterk in onzekere wereld”

RO 11.02.2016 De Nederlandse economie groeide het afgelopen jaar met 1,9%. Dit is het hoogste groeicijfer sinds het begin van de crisis in 2008 en een bijna verdubbeling van de groei ten opzichte van 2014. Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2015, groeide de economie in het afgelopen kwartaal met 0,3%. Daarmee wordt voor de zevende kwartaal op rij economische groei verwezenlijkt. De groei is ook terug te zien op de arbeidsmarkt. Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2015, nam het aantal banen in het 4e kwartaal toe met 48 duizend. Dat is de sterkste banengroei in ruim vier jaar tijd. Voor het eerst is het aantal banen opgelopen tot meer dan 10 miljoen.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ): “Deze cijfers laten zien dat onze economie sterk is. De onzekere internationale situatie heeft effect op onze economie, maar heeft haar groeivermogen in 2015 niet wezenlijk aangetast. Door hard te werken, innovatief te ondernemen en slim te investeren, laat Nederland zien bestand te zijn tegen tegenvallers. Dat geeft vertrouwen in de toekomst”, aldus de bewindsman in reactie op de jaarcijfers over 2015. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde deze cijfers vandaag tijdens de Staat van de Economie, een jaarlijks door EZ en het CBS georganiseerde bijeenkomst. In zijn toespraak ging Kamp nader in op uitdagingen voor de Nederlandse economie.

Breed gedragen groei, gaswinning heeft drukkend effect

De vandaag door het CBS gepresenteerde cijfers tonen aan dat de economische groei doorzet en breed wordt gedragen. Bedrijven investeren fors meer (10% tov 2014), de export blijft toenemen (een groei 3,7% tov 2014) en ook de consumptie nam het afgelopen kwartaal toe (1,1%). De industriële productie lag in december bovendien op het hoogste niveau in bijna vier jaar tijd. Opvallend is verder de krachtige groei van de uitzendbranche; traditioneel een teken dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in de toekomst.

Uit de cijfers kwam verder naar voren dat een belangrijk drukkend effect op de economie wordt veroorzaakt door de verminderde gaswinning in Groningen. Het CBS berekende dat in 2015, de groei hierdoor 0,4% lager uitviel.

Internationale onzekerheden

Naast een reactie op de nieuwste cijfers, ging Kamp in zijn toespraak ook in op de factoren die onze economische groei in de toekomst kunnen belemmeren. Zo stelde hij dat de groeivertraging van de opkomende economieën, de daling van de olieprijzen en de zorgen over de afkoeling van de Amerikaanse economie en Duitse industrie leiden tot waakzaamheid.

Ook ging de bewindsman nader in op de uitdaging die grootschalige asielimmigratie vormt voor ons economische groei. “Het is nodig de economische risico’s hiervan op langere termijn onder ogen te zien. Het effect op de welvaart is negatief doordat de arbeidsparticipatie van statushouders laag is”, benadrukte Kamp. Zo wees hij erop dat van de volwassen Eritreeërs, de helft een bijstandsuitkering ontvangt, dit voor de Syriërs ruim 60% is en voor de Somaliërs zelfs bijna 70%.

Kansen voor de Nederlandse economie

Kamp stelde in zijn toespraak dat er alle reden is flink aan de slag te gaan om de economische groei en onze welvaart veilig te stellen. Hij benadrukte daarbij dat door de demografische ontwikkelingen in ons land, de groei vooral moeten komen uit de toename van de arbeidsproductiviteit. “Dat betekent dingen slimmer doen; meer doen met relatief minder mensen. Door innovatie, nieuwe kennis, nieuwe technologieën en nieuwe verdienmodellen. Ik verwacht daarbij bijvoorbeeld veel van robotisering, waarin sommigen vooral risico’s zien”, zo hield hij zijn gehoor voor.

Kamp betoogde tenslotte dat voor nieuwe verdienmodellen, de kansen vooral liggen bij het oplossen van mondiale maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en voedselschaarste. “Doen we dit goed, dan zijn we in staat het mes aan twee kanten te laten snijden: enerzijds maatschappelijke problemen in de wereld helpen oplossen en anderzijds ons verdienvermogen versterken,” aldus Kamp.

Documenten

Toespraak van minister Kamp bij de Staat van de Economie 2016

Toespraak | 11-02-2016

Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,9 procent

VK 11.02.2016 De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,9 procent gegroeid. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. In het vierde kwartaal van 2015 groeide de economie met 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Daarmee is het laatste kwart van vorig jaar het zevende opeenvolgende kwartaal waarin de economie groeide.

Lees ook: Europese Commissie handhaaft groeiraming voor eurozone op 1,7 procent

Ondanks een mogelijke implosie van de Schengenzone, de wereldwijd afzwakkende economische groei en internationale conflicten (Syrië),handhaaft de Europese Commissie haar economische groeiraming voor de eurozone dit jaar op 1,7 procent.

Lees ook: Inhaalrace op arbeidsmarkt: meer banen in bouw, zorg en uitzendbranche

Er komen dit jaar 129 duizend banen bij, voorspelt uitkeringsinstantie UWV. In de bouw, inde kinderopvang en zelfs in de thuiszorg. De grootste groeiers: zzp’ers en uitzendkrachten.

De economische groei is daarmee afgelopen jaar stevig aangetrokken. In 2014 werd nog een groei gemeten van 1 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) ging voor 2015 uit van een plus van 2 procent. Behalve de export leverden ook de bedrijfsinvesteringen en de consumptie een flinke bijdrage. De verminderde gaswinning in Groningen had afgelopen jaar een drukkend effect van 0,4 procentpunt op de economische groei.

De economie groeit dus al zeven kwartalen op rij, en dat is volgens het CBS ook terug te zien op de arbeidsmarkt. Er kwamen in het vierde kwartaal 48.000 banen bij. Dat is de sterkste groei in meer dan vier jaar. Verder valt op dat de uitzendbranche sterk groeide, een teken dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in de toekomst.

‘Deze cijfers laten zien dat onze economie sterk is’, zei minister van Economische Zaken Henk Kamp in een reactie. ‘De onzekere internationale situatie heeft effect op onze economie, maar heeft haar groeivermogen in 2015 niet wezenlijk aangetast.’ Dat geeft volgens de bewindsman vertrouwen voor de toekomst.

Waakzaamheid blijft evenwel geboden, zei Kamp. Hij wees onder meer op de groeivertraging in opkomende economieën, de daling van de olieprijzen en zorgen over de afkoeling van de Amerikaanse economie en Duitse industrie. Daarnaast is het volgens de minister nodig de economische risico’s op de langere termijn van de grote toestroom van asielzoekers onder ogen te zien.

Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,9 procent

Trouw 11.02.2016 Voor het eerst sinds het begin van de economische crisis heeft Nederland weer overtuigende groeicijfers, al moeten we blijven opletten vanwege teruglopende gasinkomsten, de immigratie en de vergrijzing. Dat zei minister Henk Kamp van economische zaken vandaag tijdens de jaarlijkse Staat van de economie die is opgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wie die tien miljoenste baan kreeg? Waarschijnlijk was dat een uitzendkracht, want daar groeide de werkgelegenheid het sterkst, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom CBS

Daarin staan vooral veel grafieken die de positieve trends laten zien. Zo is de economie vorig jaar met 1,9 procent gegroeid. Dat had 2,3 procent kunnen zijn als de gaswinning in Groningen op het oude niveau was voortgezet.

Het zijn percentages die doen denken aan de tijden voor de economische crisis, lichtte hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen toe. In het vierde kwartaal van 2015 was de economie 0,3 procent groter dan in de maanden daarvoor. Daarmee groeit de economie nu al zeven kwartalen achter elkaar.

Zeven kwartalen was ook een periode die Kamp geregeld in de mond nam. En dan vooral om er op te wijzen dat er in die tijd 200.000 banen zijn bijgekomen. De regering doet dus wel degelijk iets aan de werkloosheid, was de onderliggende boodschap.

Meer dan tien miljoen banen
Door de groei van de werkgelegenheid heeft Nederland een mijlpaal bereikt, voegde Van Mulligen toe. Voor het eerst zijn er meer dan tien miljoen banen. “Wie die tien miljoenste baan kreeg? Waarschijnlijk was dat een uitzendkracht, want daar groeide de werkgelegenheid het sterkst”, zei Van Mulligen. De banengroei was afgelopen kwartaal de sterkste in ruim vier jaar tijd. Toch nam de werkloosheid slechts met 5000 personen af. Dat komt doordat steeds meer mensen zich op de arbeidsmarkt melden.

Met al deze positieve cijfers kon minister Kamp niet achterblijven met een toespraak die vertrouwen uitstraalde. Dat deed hij dan ook. Dat vertrouwen zat niet alleen in de economische prestaties van Nederland, maar vooral in de creatieve ideeën van ondernemende jongeren.

Innovatieve ideeën
“Jonge mensen bedenken nieuwe dingen met grote potentie”, zei Kamp. “Kijk naar succesverhalen als Booking.com, Adyen en WeTransfer. Nederland heeft zulke innovatieve ideeën hard nodig. Sterker nog, om onze arbeidsproductiviteit, en daarmee onze economie te laten groeien hebben we innovatie nodig.”

Bij al het optimisme waarschuwde Kamp voor de teruglopende inkomsten uit aardgas. Dat leidt op termijn tot een vol procentpunt minder groei. Als tweede uitdaging noemde hij de asielimmigratie. “Het is nodig de economische risico’s op langere termijn onder ogen te zien”, zei Kamp.

“Het effect op het inkomen per inwoner en daarmee op de welvaart is negatief. Dat komt doordat de arbeidsparticipatie van statushouders – asielzoekers met een verblijfsvergunning – laag is.” Ook de vergrijzing kan een rem zijn op de economische groei. Daarom hamert Kamp op de noodaak van innovatie om de productiviteit te verhogen.

Groei

De economie is vorig jaar met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van 2015. Afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De groei kwam vooral door meer investeringen en meer export. Consumenten hebben in het vierde kwartaal van 2015 iets meer uitgegeven dan een jaar daarvoor. Dat geld besteedden zij vooral aan de inrichting van woningen en elektrische apparaten. Vergeleken met een kwartaal eerder groeide het aantal banen in het vierde kwartaal met 48.000. Daarmee lag het aantal banen 101.000 hoger dan een jaar eerder.

Nederlandse economie groeit licht

Telegraaf 11.02.2016 De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar licht gegroeid ten opzichte van het kwartaal daarvoor. In de laatste drie maanden kwam de groei uit op 0,3% en dat is vooral te danken aan de investeringen en de export. Dat meldde het CBS donderdagmiddag.

,Er is sprake van een solide groei”, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. ,,En dat is vooral te danken aan de toename van het aantal investeringen in woningen en personenauto’s”, aldus Van Mulligen.

,,Verder profiteren we vooral van de groei die de Nederlandse industrie heeft doorgemaakt. Nederlandse bedrijven exporteerden meer chemische producten en transportmiddelen dan vorig jaar”, stelde hij.

Volgens minister Kamp (Economische Zaken) is het vorig jaar over de hele linie beter gegaan en heeft Nederland een stabiele economie. ,,Het is niet alleen de export, ook de binnenlandse bestedingen dragen flink bij. De koopkracht neemt toe en daar komt dit jaar ook nog een lastenverlichting van vijf miljard bij.”

Lagere aardgasproductie

Over heel 2015 groeide de economie met 1,9%. De beperking van de aardgasproductie drukte de groei vorig jaar met gemiddeld 0,4 procentpunt.

Volgens Van Mulligen zijn de vooruitzichten voor de eerste maanden van dit jaar positief. ,,Natuurlijk zijn er donkere wolken zoals de afkoelende wereldeconomie, de angst voor een recessie in de Verenigde Staten en de zorgen op de aandelenmarkten. Maar dat zien wij nog niet terug in de cijfers.”

Het IMF kwam in zijn vooruitblik voor heel 2016 donderdag al uit op een betere groei, met 1,9%.

Live toelichting

Vanmiddag vanaf half vijf presenteerde het CBS de eerste raming over de gang van zaken in de maanden oktober, november en december van het afgelopen jaar die LIVE te volgen is via DFT.nl.

In het derde kwartaal van 2015 zette de groei van de Nederlandse economie stevig voort met een plus van 1,9%, terwijl in het eerste kwartaal en tweede kwartaal er al prima groeicijfers van 2,5% respectievelijk 1,8% uit de bus kwamen.

ZIE OOK:

IMF: Nederland naar goed herstel

Nederlandse economie opnieuw gegroeid

Trouw 11.02.2016 De Nederlandse economie is zoals verwacht in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Over heel 2015 is de groei daarmee uitgekomen op 1,9 procent. Dat blijkt uit een eerste raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd.

De economische groei is daarmee afgelopen jaar stevig aangetrokken. In 2014 werd nog een groei gemeten van 1 procent. 

Het Centraal Planbureau (CPB) ging voor 2015 uit van een plus van 2 procent. Behalve de export leverden ook de bedrijfsinvesteringen en de consumptie een flinke bijdrage. De verminderde gaswinning in Groningen had afgelopen jaar een drukkend effect van 0,4 procentpunt op de economische groei.

De economie groeit al zeven kwartalen op rij, en dat is volgens het CBS ook terug te zien op de arbeidsmarkt. Er kwamen in het vierde kwartaal 48.000 banen bij. Dat is de sterkste groei in meer dan vier jaar. Verder valt op dat de uitzendbranche sterk groeide, een teken dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in de toekomst.

“Deze cijfers laten zien dat onze economie sterk is”, zei minister van economische zaken Henk Kamp in een reactie. “De onzekere internationale situatie heeft effect op onze economie, maar heeft haar groeivermogen in 2015 niet wezenlijk aangetast.” Dat geeft volgens de bewindsman vertrouwen voor de toekomst.

IMF: Nederland naar goed herstel

Telegraaf 11.02.2016 De Nederlandse economie zal dit jaar gradueel doorgroeien met 1,9%, vergeleken met vorig jaar. Afgezet tegen andere Europese landen doet Nederland het goed, de opvang van vluchtelingen zorgt wel voor significante kosten.

Foto: ANP

Dat stelt het IMF donderdag in zijn voorspelling voor komend jaar.

De risico’s waar de Nederlandse economie voor staat neigen neerwaarts te kunnen worden bijgsteld, aldus het IMF.

Profiteren

De kosten voor de opvang van vluchtelingen zijn op de korte termijn fors, het instituut verwacht wel dat op de langere termijn de economische groei hiervan kan profiteren mits de groep goed wordt geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.

Lees hier waarom beurzen zo onderuit gaan

Henk Kamp © anp.

Economie groeit opnieuw: 1.9 procent in 2015

AD 11.02.2016 De Nederlandse economie groeide met 1,9 procent in 2015. Van die groei was 0,3 procent in vierde kwartaal. Het is het zevende kwartaal op rij dat de Nederlandse economie groeit.

CBS 

✔@statistiekcbs

#Omvang #economie vorig jaar 1,9 % groter dan in 2014; vooral#investeringen groeiden fors http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2016/4953-economische-groei-2015-iv.htm …

16:45 – 11 februari 2016

Deze cijfers laten zien dat onze economie sterk is, aldus Henk Kamp, Minister van Economische Zaken

Dat blijkt uit een eerste raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. De economische groei is daarmee afgelopen jaar stevig aangetrokken. In 2014 werd nog een groei gemeten van 1 procent. Er is nu zeven kwartalen op rij sprake van groei.

Het Centraal Planbureau (CPB) ging voor 2015 uit van een plus van twee procent. Behalve de export leverden ook de bedrijfsinvesteringen en de consumptie een flinke bijdrage. De verminderde gaswinning in Groningen zorgde afgelopen jaar juist voor een drukkend effect: 0,4 procentpunt minder.

,,Deze cijfers laten zien dat onze economie sterk is”, zei minister van Economische Zaken Henk Kamp in een reactie. ,,De onzekere internationale situatie heeft effect op onze economie, maar heeft haar groeivermogen in 2015 niet wezenlijk aangetast.” Dat geeft volgens de bewindsman vertrouwen voor de toekomst.

Waakzaam
Waakzaamheid blijft evenwel geboden, zei Kamp. Hij wees onder meer op de groeivertraging in opkomende economieën, de daling van de olieprijzen en zorgen over de afkoeling van de Amerikaanse economie en Duitse industrie. Daarnaast is het volgens de minister nodig de economische risico’s op de langere termijn van de grote toestroom van asielzoekers onder ogen te zien.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2015 met 48 duizend toegenomen. Vooral in de uitzendbranche nam de werkgelegenheid sterk toe. Ook kwamen er 11 duizend vacatures bij. Het aantal werklozen nam met 5 duizend af tot 600 duizend.

Mensen zien weer kansen en gaan actief op zoek naar een baan

Lodewijk Asscher, vicepremier

Lodewijk Asscher © anp.

10 miljoen banen
Het aantal banen is voor het eerst opgelopen tot meer dan 10 miljoen. Het aantal voltijd- en deeltijdbanen nam, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, met 48 duizend toe vergeleken met een kwartaal eerder. Dit is de grootste groei sinds de eerste helft van 2011. Ook het aantal banen groeit nu voor het zevende kwartaal op rij.

CBS 

✔@statistiekcbs

Aantal #banen in Nederland voor het eerst boven de 10 miljoen.http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2016/voor-het-eerst-meer-dan-10-miljoen-banen.htm …

16:55 – 11 februari 2016

Nederland telt voor het eerst meer dan 10 miljoen banen. In 2008 was die mijlpaal ook al in zicht, maar toen brak de economische crisis uit en viel de werkgelegenheid sterk terug. Wie de tien miljoenste baan kreeg, is niet bekend. ,,Het zal ergens in oktober zijn geweest en de kans is groot dat het een uitzendkracht was”, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.

Kansen
Vicepremier Lodewijk Asscher: ,,We schrijven geschiedenis.” Het geeft energie dat er op tien miljoen plekken in Nederland mensen aan het werk zijn, stelt de bewindsman verder. ,,De werkgelegenheid trekt nu echt aan. Sinds begin 2014 kwamen er bijna 200.000 banen bij, mensen zien weer kansen en gaan actief op zoek naar een baan.”

Asscher noemt het ook positief dat de langdurige werkloosheid licht afneemt ten opzichte van vorig jaar. ,,Al blijft de zorg over de mensen die nog niet aan de slag zijn. De werkloosheid is nog steeds te hoog.”

Nieuwe economische crisis is onvermijdelijk

VK 05.02.2016 Een economische recessie is niet af te wenden – Binnen een jaar tuimelt de wereld in een economische recessie. Ik ben er bijna zeker van. Minder zeker zijn de politieke gevolgen. Na de crisis van 2009 bleef de politieke weerslag bescheiden. De concurrentie tussen de landen nam toe, maar ze bleven praten en wijdverbreid protectionisme werd vermeden. Dit sterkt optimisten in hun geloof dat een volgende crisis de onevenwichtigheid in de wereldeconomie zal wegwerken en het pad zal effenen voor nieuwe hoogtijdagen van de globalisering. Mij lijkt het aannemelijker dat een nieuwe crisis zal leiden tot een nog hardere machtspolitiek – economisch en militair.

wat ben je met optimisme zonder oplossingen?

Jonathan Holslag is docent internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. © Tom Verbruggen / Hollandse Hoogte

Ik ben zo stellig in mijn voorspelling van een nieuwe recessie, omdat er veel nieuwe problemen zijn ontstaan, terwijl de kater van de vorige crisis nog niet verwerkt is. Dat geldt vooral voor China. Het overaanbod op de vastgoedmarkt in binnenlandse provincies is fenomenaal en ook de industrie blijft worstelen met overcapaciteit. De uitvoer van industriële goederen breekt het ene nieuwe record na het andere en toch zit 17 procent van de fabrieken in de rode cijfers. Het lage consumentenvertrouwen, de rusteloosheid op de Chinese beurzen en de steeds grotere kapitaalvlucht zijn allemaal indicaties dat de kans op ontsporing bijzonder groot aan het worden is.

Dat komt vooral doordat de groeivertraging in China de grondstoffenprijzen naar beneden jaagt. Dat is goed voor de consument, maar slecht voor Chinese mijnbouwbedrijven die voor ruim 200 miljard dollar alleen al in buitenlandse investeringen hebben uitstaan. Lage grondstoffenprijzen vertragen ook de groei in ontwikkelingslanden en dus ook de vraag naar Chinese goederen. Ook sterke industrielanden worden getroffen. De Duitse en de Japanse uitvoer naar China daalde vorig jaar meer dan 10 procent, wat op zijn beurt de Chinese exportkansen aantast. De volgende recessie wordt dus ‘Made in China’, maar de hele wereld is bijzonder kwetsbaar.

Overgewaardeerd

De Centrale Banken in het Westen hebben ook amper marge om een nieuwe crisis af te wenden

De Verenigde Staten kunnen prat gaan op een herstel van de werkgelegenheid. Maar het beschikbare inkomen is amper gestegen sinds 2008. De schaliegassector komt in de problemen door de lage energieprijzen. De studentenleningen vormen een fenomenale uitdaging. Veel Amerikaanse aandelen zijn overgewaardeerd. De Europese Unie blijft aankijken tegen torenhoge werkloosheid. Naast aanhoudende Griekse problemen, lijkt het enthousiasme over de hervormingen van Renzi in Italië bekoeld. De Centrale Banken in het Westen hebben ook amper marge om een nieuwe crisis af te wenden. Het consumentenvertrouwen in de OESO-landen staat op het laagste punt in meer dan 40 jaar.

Optimisten hopen dat een nieuwe crisis China zal aanzetten om de enorme buitenlandse deviezenreserves in te zetten om de binnenlandse consumptie aan te zwengelen, de afhankelijkheid van de export te verminderen en zo meer kansen te scheppen voor bijvoorbeeld Europese producenten. Peking heeft dat deels al gedaan, maar het heeft weinig zoden aan de dijk gezet en tegen september zal het bruikbare gedeelte van de reserves grotendeels zijn opgebrand. Adviseurs binnen de regering voorspellen dat dat een breekpunt kan zijn. Gezien China nu reeds recordbedragen aan exportsteun uit geeft, blijft er in dat scenario enkel de optie van een competitieve devaluatie. Dan is het hek echt van de dam, riskeren we handelsconflicten en zal de spanning tussen de grootmachten nog toenemen.

Vertrouwenscrisis

Niets is gevaarlijker dan een samenloop van economische en politieke hoogspanning

De economische crisis zal ook inwerken op een ongeziene politieke vertrouwenscrisis. In Amerika wordt gestreden om het Witte Huis in een land dat meer dan ooit verdeeld is. Wie een kans wil maken als president, zal tot het uiterste moeten gaan in het verdedigen van de economische belangen. In Europa zou een recessie kunnen leiden tot de verdere uitholling van de begrotingsdiscipline, meer fiscale concurrentie tussen de lidstaten en de genadeklap voor de centrumpartijen. Dan heb je nog die lange rist nationalistische leiders, zoals Narendra Modi in India, Xi Jinping in China, Abe in Japan, Poetin in Moskou, en de vele zwakke staten die economisch nu al het water aan de lippen hebben. Denk maar aan Egypte, Nigeria, Zuid-Afrika of Thailand.

Niets is gevaarlijker dan een samenloop van economische en politieke hoogspanning. Wat me sceptisch maakt, is dat na de vorige crisis, toen de overheden nog honderden miljarden konden investeren, de rente nog naar beneden kon en er een triljoen bijeengeschraapt werd om de euro te stabiliseren, dat er toen al geen wil bestond om een internationaal akkoord te bereiken over de blijvende onevenwichtigheid tussen deficit- en surpluslanden en dat we de tijd niet hebben gebruikt om nieuwe groeimodellen te ontwikkelen, groeimodellen die mensen meer kansen bieden.

Men kan wel roepen dat optimisme een plicht is, maar wat ben je met optimisme zonder oplossingen?

Dijsselbloem verwacht geen ‘feestbegroting’ voor 2017

NU 02.02.2016 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verwacht voor komend jaar geen feestbegroting. Dat heeft onder meer te maken met de huidige lage prijs voor gas.

De gedaalde verkoopprijs van gas heeft een flink negatief effect op de begroting, zegt Dijsselbloem dinsdag in zijn wekelijkse gesprek met nieuwzender RTL Z.

Vanwege de lage gasprijzen en de inkomsten die de overheid op deze manier mis loopt, slinkt het begrotingstekort nauwelijks meer. “Dat heeft echt miljarden gekost”, stelt de bewindsman.

Daar komt nog eens bij dat er ook minder gas gewonnen mag worden. In december is besloten dat de winning van aardgas in Groningen verder wordt teruggeschroefd. Er mag in 2016 maximaal 27 miljard kuub gas uit de grond gehaald worden.

Volgens Dijsselbloem zou de overheid daardoor op jaasbasis meer dan 11 miljard euro op de begroting zijn kwijtgeraakt. De minister stelt dat het kabinet er wel alles aan doet om bezuinigingen te voorkomen. “Dat betekent dat iedereen heel zorgvuldig op zijn centjes moet passen en dat we eerder zaken moeten inpassen, dan uitbreiden”, zegt hij tegen RTL Z.

Een aantrekkende economie zou de druk op het begrotingstekort nog wat kunnen verlichten. “De gasprijs ligt buiten onze invloedssfeer dus die zullen we echt gewoon binnen de begroting moeten opvangen. Afhankelijk van hoe goed het met de economie gaat in het lopende jaar, gaan we zien of dat lukt.”

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Begroting Begrotingstekort

Gerelateerde artikelen;

Overheidstekort daalt volgend jaar naar 1,5 procent 

DNB-baas Klaas Knot: dit is het moment om te bezuinigen

Elsevier 25.01.2016 Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, roept het Nederlandse kabinet op om goed op de overheidsuitgaven te letten. In het verleden is het te vaak voorgekomen dat de Nederlandse regering bij de eerste signalen van economische groei het begrotingstekort snel heeft laten oplopen.

Dat zei Knot in het tv-programma Buitenhof. ‘Nederland heeft een slecht track record: vrijwel alle kabinetten deden te weinig in de goede tijden om de overheidsfinanciën te beteugelen.’

Pas als een recessie startte, gingen kabinetten hard bezuinigen, wat een crisis in het begin allen maar erger maakt, aldus Knot. ‘En als de economie daarna weer aantrekt, gaan we weer te snel achteroverleunen.’

Hypotheekaftrek

Knot wil minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem daarom met klem adviseren om het begrotingstekort ditmaal wel goed in de gaten te houden. De Nederlandse economie kwam het afgelopen jaar uit een diep dal en naar verwachting zet de groei door in 2016.

Een van de maatregelen waar Knot achter zegt te staan is het verder terugdringen van de hypotheekaftrek. Het is ‘aan de politiek’ om met andere zinvolle maatregelen te komen, aldus Knot.

Hogere lonen

In de huidige situatie – waarin de overheid nog altijd een tekort heeft en consumenten al meer aan het uitgeven zijn – is er volgens Knot vooral ruimte in delen van het bedrijfsleven om meer geld uit te geven. Knot roept bedrijven met grote spaaroverschotten daarom op om de lonen te verhogen. Dat kan de economie een flinke stimulans geven, omdat consumenten dan meer te besteden hebben.

Lees ook:

Klaas Knot, gezicht van het aangescherpte toezicht

De president van de Nederlandsche Bank ziet het economisch herstel voorlopig doorzetten. De lage olieprijs speelt daarbij een belangrijke rol. ‘Dat is geweldig nieuws voor de Eurozone. Consumenten krijgen simpelweg meer koopkracht door de lagere energieprijzen.’

Paul de Hen beschrijft in Alle 18 presidenten van De Nederlandsche Bank het leven en werk van de achttien presidenten sinds de oprichting in maart 1814. Het boek kost 19,95 en heeft 280 pagina’s. Bestel hier>

Emile Kossen (1992) is sinds september 2015 online redacteur bij Elsevier.

Tags; klaas knot dnb nederlandsche bank inflatie bezuingingen economie

‘Hebben we voor niets bezuinigd?’

Telegraaf 12.01.2016 Na het jubeljaar 2016 moeten we in 2017 rekenen op fikse bezuinigingen. Daarvoor vrezen diverse experts. Zijn alle bezuinigingen voor niets geweest? Martin Visser vertelt hoe het zit. Presentatie: Maarten Steendam.

Laagste prijsstijging voor consumenten sinds 1987

AD 07.01.2016 De inflatie is vorig jaar gemiddeld uitgekomen op 0,6 procent. Dit is de laagste prijsstijging voor consumenten na 1987. Vooral lagere olieprijzen drukken de inflatie, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Voor het tweede jaar op rij is de gemiddelde inflatie opmerkelijk laag. In 2014 was de inflatie 1,0 procent. De gemiddelde prijsstijging is in de afgelopen 50 jaar alleen in 1986 en 1987 lager geweest dan in 2015. Veel producten voor consumenten zijn in het afgelopen jaar niet of nauwelijks in prijs gestegen.

De inflatie werd vorig jaar flink getemperd door de prijsdaling van gas, elektriciteit en autobrandstoffen. Net als in 1986 en 1987 is de prijsontwikkeling van olie de belangrijkste oorzaak van de lage energieprijzen. De gemiddelde olie- en benzineprijs lag op het laagste niveau in vijf jaar tijd.

De prijs van een vat Brent-olie uit de Noordzee lag gemiddeld op 48,37 euro, een liter benzine (Euro 95) kostte 1,56 euro. In 2014 was de gemiddelde prijs voor een vat olie nog 74,62 euro en kostte een liter benzine 1,70 euro.

Vliegtickets
In december bedroeg de inflatie 0,7 procent. Ook in november lagen de prijzen voor consumenten 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling van benzine had in december een verhogend effect op de inflatie. Weliswaar lag die in de laatste maand van het jaar 5,7 procent lager dan een jaar eerder, maar in november was de prijsdaling op jaarbasis nog 7,5 procent.

Ook de prijsontwikkeling van vliegtickets had in december een opwaarts effect op de inflatie. ,,Daarentegen drukte de prijsontwikkeling van kleding de inflatie, waardoor deze per saldo gelijk bleef, aldus het statistiekbureau.

Lees ook;

Economisch plaatje wordt steeds rooskleuriger

Telegraaf 30.12.2015  In december is het beeld van de Nederlandse economie, in lijn met de afgelopen maanden, rooskleuriger geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte woensdag op basis van zijn conjunctuurklok bekend dat de meeste indicatoren boven hun langjarige gemiddelde staan. De voornaamste indicator die uit de toon valt is het vertrouwen in de economie, dat zowel bij producenten- als bij consumenten afnam.

Producenten werden de afgelopen maand minder positief over hun toekomstige productieniveau, terwijl consumenten somberder werden over hun eigen financiën.

Het vertrouwen ligt volgens het CBS bij beide groepen nog altijd boven het langjarige gemiddelde.

Cijfers over onder meer investeringen, de consumptie van huishoudens, de export en de werkloosheid toonden alle een opgaande lijn.

IMG_2712[1]

Overheidstekort neemt verder af

Trouw 24.12.2015  Het overheidstekort van Nederland is in het derde kwartaal verder afgenomen, terwijl de economie licht groeide. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het gat op de overheidsbegroting slonk vorig kwartaal tot 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegen 1,9 procent in het tweede kwartaal. In heel 2014 kwam het tekort nog uit op 2,4 procent. De afname van het afgelopen kwartaal kwam doordat de uitgaven van de overheid afnamen, terwijl de inkomsten stegen.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde voor heel 2015 onlangs een tekort van 2,2 procent. Volgens het CBS ligt dat doel duidelijk binnen bereik. Om het doel te halen moet het tekort in het vierde kwartaal worden beperkt tot hoogstens 3 miljard euro. De afgelopen drie jaar lukte dit in de laatste drie maanden van het jaar.

Gegroeid
Het CBS meldde verder op basis van een nieuwe raming dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,1 procent is gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De nieuwe schatting is gelijk aan de eerste raming, die medio november werd gepubliceerd.

Het beeld van de economie week volgens het statistiekbureau niet af van de eerdere inschattingen. Dat betekent dat de export, investeringen en consumptie positieve bijdragen leverden aan de groei. De economie was daardoor in het derde kwartaal 1,9 procent groter dan een jaar eerder.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid groeide wel iets harder dan gedacht. Het CBS telde 35.000 nieuwe banen in vergelijking met het tweede kwartaal, tweeduizend meer dan bij de eerste schatting.

De staatsschuld zakte vorig kwartaal naar 66,3 procent van het bbp, tegen 67,1 procent in het voorgaande kwartaal. Daarmee is de schuld nog altijd hoger dan het maximum van 60 procent dat de Europese begrotingsregels voorschrijven.

Meer: 

24-12-2015 CBS: Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

24-12-2015 CBS: Economie groeit met 0,1 procent in derde kwartaal 2015

24-12-2015 CBS: Producenten industrie minder positief

24-12-2015 CBS: Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 1,7 procent

Economie groeit een klein beetje

Telegraaf 24.12.2015 De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,1% gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag in zijn tweede raming.

Daarmee is het groeicijfer onveranderd ten opzichte van de eerste berekening van medio november, aldus het CBS. In vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar groeide de vaderlandse economie met 1,9%. Ook dat cijfer bleef ongewijzigd.

‘Ook het beeld van de economie blijft hetzelfde’, schrijft het CBS. ‘Export, investeringen en consumptie leveren een positieve bijdrage.’

Wel is er een kleine positieve verandering in de banengroei. Volgens de nieuwe cijfers is het aantal banen in het derde kwartaal met 35.000 gegroeid, terwijl het CBS eerder nog uitging van 33.000 nieuwe banen.

Gerelateerde artikelen;

24-12: Huishoudens zien inkomen toenemen

Opbeurende kerstgedachte: met Nederland gaat het best goed

Elsevier 24.12.2015 Er wordt heel wat af gemopperd over politiek en samenleving. Maar in veel opzichten hebben we het nu beter dan ooit.

V&D verkeert in grote problemen. Dit slechte economische nieuws van afgelopen week lijkt een passende afsluiting van 2015. Een jaar waarin – gewoontegetrouw – veel rampspoed te melden viel.

Van naar West-Europa oprukkende vluchtelingen tot en met aanslagen van islamitische terroristen. En dan werd het Nederlands elftal ook nog eens uitgeschakeld voor het EK voetbal.

Onheilstijdingen

Maar soms, bijvoorbeeld bij Kerstmis, is het goed even afstand te nemen van alle onheilstijdingen. Niet om de kop in het zand te steken, maar juist om een beter zicht te krijgen op de werkelijkheid.

Wie de samenleving uitsluitend via het nieuws volgt, zo is wel gezegd, weet precies hoe de samenleving niet werkt. Journalisten wijzen steeds op dingen die misgaan. Logisch, dat is een van hun taken. Maar daardoor dreigt het besef te verdwijnen dat heel veel dingen in een welvarend, democratisch, geëmancipeerd land als Nederland goed verlopen.

Tevreden

Voor de medewerkers en trouwe klanten van V&D is de naderende ondergang van het warenhuis vanzelfsprekend triest. Maar tegenover de problemen van traditionele winkels staat een bloeiende interneteconomie. Postbezorgers raakten deze week haast overspannen door de stroom van pakketjes met online aankopen voor Kerstmis. Sowieso trekt de economie weer aan en neemt het consumentenvertrouwen toe.

Wie helemaal vrolijk wil worden, doet er goed aan De sociale staat van Nederland 2015 te lezen. Uit het deze maand verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau rijst het beeld op van een samenleving met een zeer hoge kwaliteit van leven en relatief tevreden burgers.

Paradijs

Op internet wordt er heel wat af gemopperd. In sommige kringen lijkt een permanent chagrijn te heersen dat mede verklaart dat de PVV het zo goed doet in de peilingen. Tal van klachten zijn ook zeker terecht. De regering heeft de problemen van de massale immigratie bijvoorbeeld altijd onderschat, waardoor de samenleving is verzwakt.

Maar zulke – ernstige – tekortkomingen mogen niet de indruk doen ontstaan dat politiek en maatschappij de vitaliteit en veerkracht hebben verloren om problemen het hoofd te bieden.

Nederland is geen paradijs. Dat stadium bereiken mensen, als we de pastoors en dominees mogen geloven, pas na de dood. Maar in veel opzichten heeft de bevolking het nu beter dan ooit.

Gerry van der List  (1961) schrijft over geestelijk leven, cultuur, sport en politiek.

Koopkracht stijgt in 2016 meer dan verwacht

RO 23.12.2015 De gemiddelde koopkracht stijgt in 2016 met 1,8 procent. Dat is 0,4 procent meer dan op Prinsjesdag voorspeld werd. Volgend jaar gaan de meeste mensen, ruim 90 procent, er financieel op vooruit.

De gemiddelde koopkracht stijgt in 2016 met 1,8 procent. Dat is 0,4 procent meer dan op Prinsjesdag voorspeld werd. Volgend jaar gaan de meeste mensen, ruim 90 procent, er financieel op vooruit. Een huishouden houdt volgend jaar gemiddeld 800 euro meer over. Werknemers ontvangen in 2016 gemiddeld bijna 1.200 euro meer. Hun koopkracht stijgt met 3 procent. Vooral voor werkenden met een lager inkomen gaat de koopkracht fors omhoog. Ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er op vooruit. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het loonstrookje valt voor de meeste mensen positief uit. Voor de lage inkomens zijn ze het meest gunstig. De inkomens van mensen die rond de 60.000 euro verdienen, dalen licht. Dit komt doordat zij minder belastingkorting ontvangen (als gevolg van de afbouw van de algemene heffingskorting). Gepensioneerden zien op het overzicht van hun aanvullend pensioen dat het bedrag dat zij ontvangen niet of nauwelijks geïndexeerd wordt. De AOW gaat wel omhoog.

Een aantal regelingen staan niet op het loonstrookje, maar gaan volgend jaar wel omhoog. Zo ontvangen gezinnen met kinderen meer kindgebonden budget en kinderbijslag. Voor tweeverdieners komt daar nog een hogere kinderopvangtoeslag bij en een belastingkorting, de zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting. En ook de zorgtoeslag stijgt.

De positieve effecten voor mensen komen door de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dat is goed voor de portemonnee. Bovendien is de inflatie lager dan eerder verwacht, terwijl de lonen sterker stijgen. Ook de zorg- en pensioenpremies komen lager uit dan op Prinsjesdag werd verwacht.

Het eerste loonstrookje in 2016 is voor veel mensen het moment waarop hun koopkracht in het nieuwe jaar zichtbaar wordt. Maar niet alles staat op het loonstrookje. De veranderingen in de toeslagen staan niet op het loonstrookje en ook het effect van de inflatie staat er niet op. Verder wordt de loonstijging niet aan iedereen in januari al toegekend. Dit is allemaal wel meegenomen in de koopkracht. De loonstrookjes zijn daardoor iets minder gunstig dan de koopkrachtcijfers.

Tabel: 
Koopkrachtontwikkeling van de voorbeeldhuishoudens.

Standaard presentatie inkomenskengetallen
Koopkrachtcijfers
Actieven: Stand begroting Stand december
Alleenverdiener met kinderen
modaal 1,8% 2,5%
2 x modaal 0,5% 0,8%
Tweeverdieners
modaal + ½ x modaal met kinderen 3,7% 4,3%
2 x modaal + ½ x modaal met kinderen 2,2% 2,5%
modaal + modaal zonder kinderen 2,8% 3,1%
2 x modaal + modaal zonder kinderen 1,7% 1,9%
Alleenstaande
minimumloon 5,3% 5,8%
modaal 2,8% 3,1%
2 x modaal 1,0% 1,1%
Alleenstaande ouder
minimumloon 4,3% 4,9%
modaal 4,0% 4,4%
Inactieven:
Sociale minima
paar met kinderen 0,0% 0,9%
alleenstaande 0,0% 0,5%
alleenstaande ouder 0,0% 0,6%
AOW (alleenstaand)
(alleen) AOW 0,8% 1,3%
AOW +10000 0,1% 0,4%
AOW (paar)
(alleen) AOW 0,3% 0,9%
AOW +10000 0,1% 0,5%

Bron: SZW-berekeningen.

Documenten

Kamerbrief loonstrookjes en koopkracht 2016

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2015

Zie ook;

Grootste koopkrachtstijging in 10 jaar voor meeste huishoudens

VK 23.12.2015 De koopkracht van negen op de tien huishoudens stijgt volgend jaar flink. In tien jaar is die stijging niet zo groot geweest. Gemiddeld houdt elk van de ruim 7 miljoen huishoudens volgend jaar 800 euro meer over – een koopkrachtstijging van 1,8 procent. Van circa 600 duizend huishoudens daalt evenwel de koopkracht. Het gaat daarbij vooral om gepensioneerden met een aanvullend pensioen.

Lodewijk Asscher © ANP

Lees ook

Het Belastingplan waarvoor nu een meerderheid is, brengt tweeverdieners goed nieuws. Hebben ze kinderen, dan kan helemaal de vlag uit. Maar waarom kostte dat een half jaar?Lees hier de analyse terug. (+)

Minister Asscher van Sociale Zaken maakte de koopkrachtcijfers vandaag bekend. De belangrijkste factor is de lastenverlichting van 5 miljard waar de Eerste Kamer dinsdagavond mee in stemde. De cijfers pakken beter uit dan met Prinsjesdag in september. Dat komt door twee tussentijdse aanpassingen van het Belastingplan waar de 5 miljard in verwerkt zat. Ook blijken de zorg- en pensioenpremies lager en is de loonstijging sterker dan de stijging van de inflatie.

Asscher heeft ook een inschatting gemaakt van de loonstrookjes die in januari op mat of in mailbox vallen. ‘Dat is het moment waarop voor veel mensen hun koopkracht inzichtelijk wordt’, schrijft de PvdA-minister aan de Tweede Kamer. De door Asschers partij zo vurig gewenste nivellering komt in de loonstrookjes voor werkenden tot uiting. Werknemers met een lager inkomen zien daarop dat ze er rond de 4 procent op vooruit gaan. Vanaf een bruto inkomen vanaf 50 duizend euro is dat circa 1 procent. Wie 60 duizend euro verdient gaat er zelfs iets op achteruit. Oorzaak is dat een belastingkorting inkomensafhankelijk is gemaakt en bij dat inkomen naar bijna nul loopt.

Goed beeld

© ANP

Asscher wijst erop dat loonstrookjes alleen niet een goed beeld geven van de positief bedoelde effecten van het kabinetsbeleid. Zo zitten de verhogingen van de kinderbijslag en van toeslagen voor gezinnen met kinderen niet in het loonstrookje. Door dergelijke maatregelen en belastingverlagingen gaan vooral tweeverdieners met kinderen erop vooruit. Verdient zo’n gezin circa 50 duizend euro, dan is de koopkrachtstijging 4,3 procent.

Procentueel de grootste verhogingen ondervinden alleenstaanden die het minimumloon verdienen. Zij gaan er volgens Asscher 5,8 procent op vooruit. Alleenstaande ouders met minimumloon 4,9 procent. De verliezers zijn voor het overgrote deel gepensioneerden met een klein aanvullend pensioen of vermogen.

Bijna 18 duizend huishoudens van gepensioneerden gaan er 5 procent of meer in koopkracht op achteruit. Bijna 40 duizend ‘AOW-huishoudens’ gaan er tussen de 5 en 2 procent op achteruit. In totaal daalt van ruim 460 huishoudens van gepensioneerden volgend jaar de koopkracht.

Gepensioneerden hebben last van de afschaffing van de ouderentoeslag in box 3, de ‘vermogensbox’. Daarnaast vervalt voor een deel van deze groep het recht op zorg- en huurtoeslagen. Ook betaalt een groep gepensioneerden zowel meer belasting als een hogere zorgbijdrage.

Huishouden houdt gemiddeld 800 euro over in 2016

Grootste koopkrachtstijging in tien jaar

AD 23.12.2015 Nederlanders krijgen komend jaar gemiddeld 1,8 procent meer te besteden. Dat is de hoogste koopkrachtstijging in tien jaar. Een doorsnee huishouden houdt daardoor jaarlijks gemiddeld 800 euro meer over dan in 2015. Mensen die werken zijn nog beter af, zij krijgen maandelijks 100 euro extra in het handje.

Negen op de tien Nederlanders mogen zich in 2016 verheugen op een gevuldere portemonnee, zo blijkt uit het definitieve koopbeeld dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) woensdagmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Omdat de Eerste Kamer dinsdagavond ten langen leste akkoord ging met het Belastingplan kon Asscher eindelijk de balans opmaken.

De gemiddelde koopkrachtstijging blijkt zelfs nog 0,4 procentpunt hoger dan het kabinet op Prinsjesdag dacht. Dit komt vooral doordat de inflatie komend jaar meevalt en lonen harder stijgen dan voorzien. Bovendien nemen zorg- en pensioenpremies minder toe.

Vooruitgang
Als eind januari de eerste loonstrookjes op de mat vallen, zullen veel mensen ook zwart op wit zien dat ze er financieel op vooruit zijn gegaan. Wie het minimumloon verdient (circa 20.000 euro), boekt de grootste winst: deze werknemers gaan er 4,6 procent op vooruit, nog afgezien van cao-loonsverhogingen, periodieken of andere loonsverhogingen. Jan Modaal (36.000 euro) houdt onder de streep 3,3 procent meer over, wie het dubbele of driedubbele verdient moet het doen met respectievelijk 0,8 en 0,6 procent netto meer.

Minder goed af zijn mensen die tussen 50.000 en 60.000 euro bruto verdienen. Zij vallen tussen wal en schip, omdat zij niet optimaal kunnen profiteren van fiscale maatregelen die het kabinet doorvoert.

Negen procent van de Nederlanders boet komend jaar aan koopkracht in. Van die groep zijn de meeste mensen gepensioneerd. Dit komt vooral omdat hun aanvullend pensioen niet of nauwelijks wordt geïndexeerd. Ook betalen zij een iets hogere inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorgverzekeringswet (IAB).

Gepensioneerden
Overigens zijn lang niet alle gepensioneerden, een kwart van de bevolking, komend jaar slechter af.  Over de hele linie gaan zij er 0,7 procent gemiddeld op vooruit. Datzelfde percentage geldt voor uitkeringsgerechtigden.

Asscher wijst erop dat de koopkrachtcijfers geen rekening houden met de werksituatie en gezinssamenstelling van mensen. Wie zijn baan verliest of een kind krijgt, heeft al snel minder te besteden. Wie een bonus ontvangt of promotie heeft gemaakt, is vaak juist vele procenten beter af.

Lees ook;

Huishouden houdt volgend jaar gemiddeld 800 euro meer over

NU 23.12.2015 Volgend jaar stijgt de gemiddelde koopkracht met 1,8 procent, dat is 0,4 procentpunt hoger dan waar op Prinsjesdag rekening mee werd gehouden. Het is daarmee de sterkste koopkrachtstijging sinds 2006. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag aan de Tweede Kamer.

De koopkrachtplaatjes kunnen nu definitief worden opgesteld nu het Belastingplan voor 2016 met de vijf miljard euro lastenverlichting dinsdagavond door de Eerste Kamer is goedgekeurd.

Ruim 90 procent van de mensen gaat er in 2016 op vooruit. Een huishouden houdt in 2016 gemiddeld 800 euro meer over dan in dit jaar. Vooral werkenden gaan er met gemiddeld 1.200 euro veel op vooruit, de koopkracht voor deze groep stijgt met 3 procent.

Ouderen

Alleen ouderen met een aanvullend pensioen leveren iets in. Dat komt omdat de pensioenen niet of nauwelijks worden geïndexeerd. In mindere mate gaan werkenden met een jaarsalaris van rond de 60.000 euro erop achteruit als gevolg van de afbouw van de algemene heffingskorting.

Mensen met een laag inkomen, die ongeveer het wettelijk minimum loon verdienen, zien hun koopkracht het meest stijgen met bijna 6 procent. Tot slot houden ook uitkeringsgerechtigden en AOW’ers volgend jaar een klein plusje over.

Zie ook: Dit staat er in het nieuwe Belastingplan

Belastingplan

In het Belastingplan is onder meer afgesproken dat het kindgebonden budget en de kinderbijslag wordt verhoogd. Gezinnen met twee werkende ouders ontvangen bovendien een hogere kinderopvangtoeslag en een hogere belastingkorting. Daarbij stijgt de zorgtoeslag en valt de pensioen- en zorgpremie lager uit dan wat op Prinsjesdag werd gemeld.

Deze maatregelen zijn niet terug te vinden op het loonstrookje, maar hebben wel invloed op de koopkracht. Dat geldt ook voor de lagere inflatieverwachting (0,9 in plaats van 1,1 procent) en de sterker stijgende contractlonen (1,6 in plaats van 1,4 procent) die het Centraal Planbureau (CPB) begin december voor 2016 naar buiten bracht ten opzichte van de berekeningen op Prinsjesdag.

Het ministerie maakte berekeningen van de koopkracht voor 2016 op basis van de economische vooruitzichten die het CPB in de decemberraming publiceerde en de maatregelen die het kabinet heeft genomen in het Belastingplan voor volgend jaar.

Lees meer over: Koopkracht Lodewijk Asscher

Minister: koopkracht stijgt meer dan verwacht

Trouw 23.12.2015 De koopkracht stijgt in 2016 meer dan verwacht. De gemiddelde koopkracht neemt toe met 1,8 procent, 0,4 procent meer dan op Prinsjesdag werd voorspeld. Een dergelijke stijging is sinds 2006 niet meer voorgekomen.

Vooral voor werkenden met een lager inkomen gaat de koopkracht fors omhoog, maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag bekend. Dat komt onder meer door de belastingverlagingen van in totaal 5 miljard euro, die dinsdag door het parlement werden goedgekeurd.

Volgens Asscher gaat ruim 90 procent van de mensen er financieel op vooruit. Een huishouden houdt volgend jaar gemiddeld bijna 800 euro meer over. Werknemers ontvangen in 2016 gemiddeld bijna 1200 euro meer. Hun koopkracht stijgt met 3 procent. Voor een alleenstaande met minimumloon wordt zelfs 5,8 procent verwacht.

Gepensioneerden

Ook mensen met een uitkering en AOW’ers gaan profiteren, gemiddeld met 0,7 procent. Maar voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen of vermogen kan het volgend jaar tegenvallen, onder meer door een hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (Zvw).

Personen die rond de 60.000 euro verdienen, zullen op hun loonstrookje zien dat ze er zeker iets op achteruitgaan. Zij ontvangen minder belastingkorting als gevolg van de afbouw van de algemene heffingskorting.

Koopkracht stijgt meer dan verwacht: wie profiteert (niet)?

Elsevier 23.12.2015 De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit, meer nog dan op Prinsjesdag werd voorspeld. De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit, meer nog dan op Prinsjesdag werd voorspeld. De gemiddelde koopkracht stijgt met 1,8 procent.

Dat is zo’n 800 euro per huishouden per jaar, schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo’n stijging is sinds 2006 niet meer voorgekomen. Maar wie profiteren ervan, en wie niet?

Een overzicht.

* Het blijkt dat vooral werkenden met een lager inkomen hun financiële situatie zien verbeteren. Hun koopkracht gaat fors omhoog. Dat komt onder meer door de belastingverlagingen van 5 miljard die zijn opgenomen in het Belastingplan. Dat plan kon onlangs tóch nog op goedkeuring rekenen van D66. Dinsdag is het aangenomen door het parlement. Neem een alleenstaande met minimumloon: deze gaat er in de nieuwste cijfers 5,8 procent op vooruit.

* Werknemers ontvangen in 2016 gemiddeld bijna 1.200 euro meer. Hun koopkracht stijgt met 3 procent. Eenalleenverdiener met kinderen en met modaal inkomen stijgt 2,5 procent, bij twee keer modaal is de procentuele toename 0,8 procent. Dus hoe meer je verdient, hoe minder je erbij krijgt.

* Ook alle tweeverdieners zien hun koopkracht toenemen: de stijging varieert van 1,9 tot 4,3 procent.

* Ook mensen met een uitkering en AOW’ers gaan profiteren, gemiddeld met 0,7 procent.

90 procent van de Nederlanders profiteert, aldus Asscher. Maar er zijn ook mensen die geen positief effect zullen merken – of zelfs in hun koopkracht dalen.

* Voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen of vermogen kan het volgend jaar tegenvallen. Dat is volgens het kabinet onder meer te wijten aan  hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (Zvw).

* Personen die rond de 60.000 euro verdienen, zullen op hun loonstrookje zien dat ze er zeker iets op achteruitgaan. Zij ontvangen minder belastingkorting als gevolg van de afbouw van de algemene heffingskorting.

De loonstijging wordt niet aan iedereen in januari al toegekend, is te lezen in de brief. Dit is allemaal wel meegenomen in de koopkracht. De loonstrookjes zijn daardoor iets minder gunstig dan de koopkrachtcijfers.

Uit het dubbeldikke Kerstnummer

Nederlanders lijken banger dan ooit. De economische crisis en de angst voor terreur stellen het vooruitgangsgeloof sterk op de proef. Maar is dat gesomber terecht? Er is alle reden om meer vertrouwen te hebben in onszelf.

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Tags; koopkracht lodewijk asscher gepensioneerden pensioen

Koopkracht valt hoger uit

Telegraaf 23.12.2015 De koopkracht valt komend jaar nog iets hoger uit dan gedacht. Uit nieuwe berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat Nederland in 2016 er gemiddeld 1,8 procent op vooruitgaat, waar met Prinsjesdag nog 1,4 procent werd verwacht.

Het vertaalt zich per huishouden in 800 euro extra. Met name werkenden zijn spekkoper, zij houden gemiddeld 3 procent meer over (1200 euro). Ook uitkeringsgerechtigden en ouderen zien gemiddeld een plus (0,7 procent), omdat de AOW en de uitkeringen stijgen.

De koopkracht valt beter uit vanwege de lagere zorgpremie, de lagere inflatie en de hogere loonontwikkeling. De cijfers zijn sinds 2006 niet meer zo goed geweest.

90 procent van Nederland gaat er op vooruit, maar werknemers die volgend jaar rond de 60.000 euro bruto verdienen vallen buiten de prijzen. Hun loonstrookje valt tegen vanwege de afbouw van de algemene heffingskorting.

Minister Asscher informeert vandaag de Tweede Kamer over het koopkrachtbeeld. Dat kon niet eerder, omdat de senaat gisteravond pas goedkeuring gaf aan de belastingmaatregelen voor komend jaar. Pas deze maand lukte het de politiek het eens te worden over het uitdelen van lastenverlichting, na een akkoord tussen VVD, PvdA, CDA en D66.

Een aanpassing van de tarieven in de tweede en derde schijf werd op het laatste moment afgesproken en kan niet op tijd door de fiscus worden verwerkt. Daardoor betalen mensen in de eerste drie maanden van 2016 iets te weinig belasting. Dit wordt bij het loonstrookje van april weer gecompenseerd.

Komende maand merken werkende Nederlanders op hun loonstrookje direct dat ze meer geld overhouden. Dat komt door de belastingverlaging  van vijf miljard euro die in 2016 wordt uitgedeeld. Niet alle bedrijven verhogen vanaf januari overigens al gelijk de salarissen van hun werknemers, waardoor er later in het jaar alsnog met terugwerkende kracht extra geld wordt overgemaakt.

Asscher benadrukt dat het gemiddelde koopkrachtbeeld niet één op één kan worden vertaald naar alle Nederlanders. Zo kent elk huishouden  een andere samenstelling, salaris of andere factoren die de portemonnee bepalen. Een verandering in de gezinssamenstelling, werksituatie, bonus, promotie heeft vrijwel altijd een veel groter effect op de koopkracht dan de voorspellingen van het kabinet nu kunnen laten zien.

De 800 euro die een huishouden er gemiddeld op vooruit gaat betekent overigens niet dat de verkiezingsbelofte van premier Rutte uit de campagne van 2012 grotendeels gestand wordt gedaan, waarin werkend Nederland 1000 euro belastingvoordeel in het vooruitzicht werd gesteld. De minister-president gaf in een interview met De Telegraaf zaterdag aan dat de overheid vanwege de crisis de belastingen heeft moeten verhogen om het huishoudboekje op orde te brengen. De lastenverlichting van vijf miljard waar de meeste Nederlanders nu de vruchten van plukken, volgt dus op een eerdere lastenverzwaring. “Als er volgend jaar weer ruimte is voor lastenverlichting zullen we dat niet nalaten”, aldus de premier, hoewel hij geen garantie durfde te geven.

Lees meer over; eric wiebes koopkracht werkenden

‘Huizen worden 3 procent duurder in 2016’

NU 23.12.2015  De huizenprijzen stijgen volgend jaar met gemiddeld 3 procent. De markt zal onder meer profiteren van het groeiend aantal mensen dat tijdens de crisis al een woning wilde kopen, maar dat toen niet kon of aandurfde. Dat stelt het Economisch Bureau van ING woensdag in een rapport.

Ook de lage hypotheekrente en het oplopende vertrouwen in de economie stuwen de vraag naar koopwoningen volgend jaar. De regionale verschillen nemen volgens de bank wel verder toe.

In de Randstad, en in enkele grote steden daarbuiten, stijgen de prijzen net als dit jaar flink. Maar in andere regio’s zullen woningen niet of nauwelijks meer waard worden, aldus ING.

De bank voelt zich in zijn voorspellingen gesteund door eigen onderzoek onder consumenten. Die zijn over 2016 positiever gestemd dan dat ze een jaar eerder waren over 2015.

Daarbij verwacht de meerderheid dat de huizenmarkt, van alle markten het meest zal aantrekken. Over de arbeidsmarkt zijn de ondervraagden het meest pessimistisch.

Lees meer over: Woningmarkt

 

‘We zijn positief, maar geld rolt niet extra met kerst’

Trouw 22.12.2015 Consumenten zijn flink positiever over hun financiële situatie dan een jaar geleden, maar dat betekent niet dat we met kerst meer geld laten rollen. Gemiddeld geven we per huishouden ongeveer 135 euro uit aan cadeaus, diners, kerstboom en andere kerstaankopen. En dat is net zoveel als vorig jaar. Ook het totaalbedrag dat wordt uitgegeven in de hele feestmaand is ongeveer gelijk, zeggen de meeste mensen.

Dat constateert ING op basis van eigen onderzoek, de zogeheten ING Financieel fit Barometer. Die geeft weer hoe Nederlandse huishoudens denken over hun eigen portemonnee.

De onderzoekers van de bank constateren ook dat kerstcadeaus vaak niet op prijs worden gesteld. ‘Met een op de zeven gekregen cadeaus zijn ontvangers eigenlijk niet blij. Zo ontvangen Nederlanders dit jaar voor tientallen miljoenen euro’s aan ongewenste kerstcadeaus’.

Doorgeefcadeau’s
Volgens ING gooit een op de vijf wel eens een gekregen cadeau ongebruikt weg. Het doorgeven van cadeaus komt vaker voor. Dit doet de meerderheid (58 procent) van de ontvangers wel eens. De populairste ‘doorgeefcadeaus’ zijn flessen drank, verzorgingsproducten en woonaccessoires. Maar ook tegoedbonnen, snoep en boeken zijn relatief populair om door te gegeven. Ruim twee van de drie Nederlanders vindt het geen probleem om een ‘tweedehands’ cadeau te ontvangen.

De financiële barometerstand van ING is opnieuw gestegen en is in het laatste kwartaal van 2015 uitgekomen op 96 punten. Deze stijging komt onder meer doordat de Nederlandse economie aantrekt en het aantal banen groeit met zo’n 1 procent per jaar, stelt de bank. Volgend jaar komen er naar verwachting zo’n 100.000 banen bij. Daarbij stijgen de lonen harder dan de prijzen, waardoor de koopkracht toeneemt. Dat is vooral voor werkenden het geval.

ING voorziet dat de koopkracht volgend jaar met 2 procent toeneemt. ‘Consumenten kunnen niet alleen meer uitgeven, ook de wil om meer uit te geven neemt toe. Het consumentenvertrouwen is inmiddels weer terug op pre-crisis niveau’, stelt de bank. De economen voorzien dat de consumentenuitgaven in 2016 gemiddeld twee keer zo snel zullen groeien als dit jaar.

Verwant nieuws;

Help! Toch weer bezuinigingen

Telegraaf 22.12.2015 Zonder nieuwe bezuinigingen zal het begrotingstekort alleen maar verslechteren. Hoe redt het kabinet zich uit deze situatie? DFT-verslaggever Martin Visser vertelt. Presentatie: Maarten Steendam.

Lees meer in het bijbehorende artikel

ZIE OOK:

‘Bezuinigen onvermijdelijk’

Het gesprek van de dag

‘Voorschotje voor lastenverzwaring’

DNB-baas Knot oppert extra bezuinigingen

NU 22.12.2015  Het is niet ondenkbaar dat er vanaf 2017 toch weer extra moet worden bezuinigd. Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot dinsdag inDe Telegraaf.

“Wij denken dat het feitelijke tekort zich grosso modo stabiliseert. Bij een aantrekkende economische groei loopt het structurele tekort dan langzamerhand weer op. Daar zal aanvullend beleid voor nodig zijn om dat bij te buigen”, stelt Knot.

Volgens hem voldoet Nederland niet aan de Europese regels voor het structurele tekort door dit jaar een lastenverlichting van 5 miljard door te voeren. Knot heeft begrip voor de lastenverlichting, maar zegt ook: “Daarna zal in ieder geval volgens onze vooruitzichten een extra inspanning nodig zijn”.

“Dan moet men toch weer ombuigen om op een houdbaar pad te komen. Ik denk niet dat er nog heel veel ruimte is voor lastenverhogingen.”

Knot wijst erop dat landen volgens nieuwe begrotingsregels hun staatsschuld in twintig jaar moeten terugbrengen naar 60 procent van het bruto binnenlands product. “Mijn indruk is dat deze regels nog niet volledig worden toegepast”, aldus Knot.

Tweede Kamer

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wijst de suggestie van Knot om vanaf 2017 weer te bezuinigen bij voorbaat af. “De PvdA is tegen nieuwe bezuinigingen”, stelt hij tegenover NU.nl.

“Werkloosheid bestrijden heeft onze prioriteit. Er is ook geen enkele reden toe. Want dankzij het verstandige begrotingsbeleid van minister Dijsselbloem staan de economie en begroting er weer goed voor.”

Voor coalitiegenoot VVD komt de conclusie van Knot wat snel. “Het is wat vroeg om aan te geven wat er in de begroting van 2017 moet gebeuren”, is de reactie van VVD-Kamerlid Mark Harbers.

Hij wil afwachten wat er in de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) in 2016 staat. De regering gebruikt de berekeningen van het planbureau als richtlijn voor haar beleid.

Lees meer over: Klaas Knot De Nederlandsche Bank

‘Bezuinigen onvermijdelijk’

Telegraaf 22.12.2015 Het kabinet ontkomt er hoogstwaarschijnlijk niet aan om opnieuw te bezuinigen. Zonder ingrepen zal het begrotingstekort de komende jaren weer verslechteren.

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een interview met De Financiële Telegraaf. „Als het structurele tekort oploopt, zal de politiek opnieuw kritisch naar de overheidsuitgaven moeten kijken. Dan moet men weer ombuigen om op een houdbaar pad te komen.”

Volgens ramingen van DNB blijft het begrotingstekort in 2016 en 2017 steken op 2,2 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee komt het kabinet in de problemen met Brusselse regels. Dat het kabinet komend jaar 5 miljard euro uittrekt voor lastenverlichting vindt Knot te billijken. „Ik denk dat dat eenmalig een keer kan.”

Knot wil niet zeggen hoeveel er bezuinigd moet worden. Dat hangt ervan af of de raming bewaarheid wordt. Volgens hem moet het kabinet ’een buffer’ opbouwen.

Lees het hele interview met DNB-president Klaas Knot in DFT Avond: ‘Nederlandse banken waarderen kleine spaarders’

DNB-baas Klaas Knot: ‘Nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk’

Elsevier 22.12.2015 Het kabinet zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw moeten bezuinigen. Zonder ingrepen zal het begrotingstekort de komende jaren namelijk weer verslechteren.

‘Nieuwe bezuinigingen zijn onvermijdelijk,’ zegt president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, in een interview met De Financiële Telegraaf.

 

december 22, 2015 Posted by | 1e kamer, 2e kamer, begroting 2016, bezuinigingen, politiek, prinsjesdag, VVD-PvdA | , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Wat nu Kabinet Rutte 2 ? Feestvieren of Demonstreren ??

De val van kabinet Rutte 2 ???

Een grote ‘Meerderheid Nederlanders’ denkt dat het kabinet Rutte 2 de huidige crisis verergert !!! Er zijn vooral zorgen over de koopkracht.

Vertrouwen.

Het vertrouwen in het kabinet is weg.  Een meerderheid van hen verwacht eveneens een vroegtijdig einde van het kabinet. Er dreigen reeds geluiden van Actie en Demonstraties. Inmiddels dreigt ook de AOb met acties.

Niet iedereen raakte namelijk in hogere sferen van de Troonrede 2013 en/of de De Miljoenennota 2014. De kabinetsplannen zijn met weinig enthousiasme ontvangen. Wat betreft de inhoud van de kabinetsplannen, valt er voor velen weinig positiefs te melden.

PVV en SP

PVV-leider Geert Wilders zette de toon. ‘Onbegrijpelijk dat Rutte de Koning zo’n verschikkelijk verhaal heeft laten voorlezen,’ zei Wilders. Volgens de PVV’er geeft dit kabinet de Nederlanders die zich al zoveel zorgen maken nog even ‘een trap na’.

Ook SP-leider Emile Roemer zei dat hij de Koning ‘een eerlijk en minder eenzijdig verhaal had gegund’. Zoals verwacht kwam de hardste kritiek op de plannen uit de hoek van deze twee partijen.

en zie ook: 25-08-2013: VVD en PvdA blijven slecht scoren door pessimisme over economie.

Dit doet mij onbewust denken aan De Nacht van Schmelzer. Wijlen KVP-politicus Norbert Schmelzer bracht het kabinet-Cals niet uit naijver ten val. Het ging hem om financiële deugdelijkhed van het kabinetsbeleid.

Ruik ik nu ook een Veenbrandje ???

Wie het weet mag het zeggen !!!!!!!!

Feestrellen
In ons land hebben de forse bezuinigingen vooralsnog tot weinig grootschalige demonstraties of stakingen geleid. Er bestaan, in tegenstelling tot Engeland, Frankrijk of de mediterrane landen geen scherpe tegenstellingen of een grote maatschappelijke aversie tegenover overheid of politie.

Dat betekent echter niet dat Nederland de afgelopen jaren geen rellen heeft gekend. In plaatsen als Hoek van Holland en Haren, maar vooral tijdens de nieuwjaarsviering keren burgers zich regelmatig tegen de overheid en politie. De zogenaamde ‘feestrellen’ ontstaan veelal uit een mengsel van spontane wij-zij-verschillen of op een (op lokale traditie gebaseerde) verwachting dat er incidenten zullen zijn.

Blijft Nederland verschoond van onlusten?

Op basis van de ervaringen in Londen, Parijs en de mediterrane landen én uit raadpleging van de literatuur valt een voorzichtige inventarisatie te maken van factoren die voor Nederland de kans op protest en onrust zouden kunnen verhogen.

Ten eerste kan de economische situatie leiden tot onrechtvaardige tegenstellingen tussen groepen, bijvoorbeeld tussen starters op de arbeidsmarkt en oudere werknemers. Ervaren onrecht kan aanleiding geven tot onlusten.

Ten tweede zijn sommige processen die speelden in Londen en Parijs generaliseerbaar naar Nederland. Incidenten zoals de dood van een lid van een bepaalde groep hebben ook hier te lande gezorgd voor maatschappelijke onrust. Het doodschieten van een 17-jarige hindoestaanse jongen door een politieagent in Den Haag op 24 november 2012 bijvoorbeeld leidde tot enkele protesten in de Hofstad, al bleven de onlusten beperkt. Massale onrust op de schaal van Engeland en Frankrijk lijkt onwaarschijnlijk in Nederland, maar dat kan snel veranderen op het moment dat in het politieke debat tegenstellingen tussen groepen worden aangewakkerd.

Ten derde bestaat er ook bij Nederlanders achterdocht jegens banken; teleurstelling en angst over het voortduren van de crisis en frustratie over het afwentelen van de kosten op de burgers. Dat zich nog geen crisisonlusten zoals in Griekenland, Spanje en Portugal hebben voorgedaan, heeft alles te maken met het feit dat er bij Nederlanders geen fundamentele afkeer bestaat van overheid en politiek. Er is ook geen sprake van een repressief en ongedifferentieerd politieoptreden.

Een laatste opmerking gaat over de overheid. Als de landelijke overheid taken afstoot die lokale overheden niet adequaat kunnen overnemen, dan zal dat vermoedelijk voor onrust zorgen. Zeker omdat lokale problemen in toenemende mate nationale gevolgen hebben, is het aan de overheid om er voor te zorgen dat de kwaliteit van zorg en voorzieningen op elk niveau op peil blijft; dat ze de dialoog met de burger aan blijft gaan en consciëntieus handelt. Hierdoor is een scenario als in Londen, Parijs, Athene of Barcelona beter te voorkomen.

Tom Postmes, Maarten van Bezouw, Susanne Täuber en Hans van de Sande zijn als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit artikel hebben zij geschreven op basis van hun rapport ‘Stampij en sociale onrust in Nederland?‘ 

Rellen in Nederland hebben feestelijk tintje, nog wel

Trouw 17.09.2013 De afgelopen jaren hebben zich in Europa meerdere onlusten voorgedaan vanwege maatschappelijke tegenstellingen en het gebrek aan vertrouwen in de overheid. Zo niet in Nederland, hier rellen burgers vooral tijdens de nieuwjaarsviering en andere feesten.

De vraag is of dat zo blijft.

Lees hier al het nieuws over de uitgelekte cijfers. De Macro Economische Verkenningen Open pdf (1,9 MB) Klik ook om te downloaden: cpb-uitgebreide-kerngegevenstabel-mev-2014.pdf  Lees verder Zie ook: Alle verwachtingen CPB voor 2014 bij elkaar

Zie ook: Prinsjesdag 17.09.2013 – Troonrede – Begroting 2014 Prinsjesdag 17.09.2013 Den Haag en: Prinsjesdag 17.09.2013 deel 2 en ook: Prinsjesdag 17.09.2013 deel 1 

Zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een hete nazomer 2013 en ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een hete zomer 2013

Prinsjesdag – NU

Prinsjesdag  Elsevier

CPB-cijfers uitgelekt – VK

Prinsjesdag – VK

Prinsjesdag – Trouw

Prinsjesdag 2013 NOS

Prinsjesdag AD

Prinsjesdag NRC

ZIE VERDER;

‘Cruciaal’ begrotingsoverleg gaande op ministerie

GroenLinks worstelt met 6 miljard bezuinigen

Trouw 07.10.2013 Premier Rutte, minister Dijsselbloem (Financiën) en de fractievoorzitters van D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de twee regeringspartijen VVD en PvdA hebben maandagavond een ‘cruciaal overleg’ op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar.

Lees ook: Oppositiepartijen praten verder met kabinet – 07/10/13

Overleg op scherp

Telegraaf 07.10.2013 Het overleg over de begroting van volgend jaar is maandagavond op scherp gezet. Zowel Bram van Ojik van GroenLinks als Alexander Pechtold van D66 eiste duidelijkheid van het kabinet. Beiden dreigden met opstappen als ze hun zin niet krijgen.

Overleg op scherp door D66 en GroenLinks

NU 07.10.2013 Het overleg over de begroting van volgend jaar is maandagavond op scherp gezet. Zowel Bram van Ojik van GroenLinks als Alexander Pechtold van D66 eiste duidelijkheid van het kabinet. 

Rutte naar overleg, D66 spreekt van ‘cruciale’ onderhandelingen

Elsevier 07.10.2013 Premier Mark Rutte (VVD) voert samen met de fractievoorzitters van D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de twee regeringspartijen VVD en PvdA overleg over de begroting van volgend jaar. Het overleg vindt maandagavond plaats op het ministerie van Financiën.

Daar sprak PvdA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem eerder vanavond al met de financieel specialisten van de zes partijen. Rutte en de fractievoorzitters schuiven daar bij aan.

Begrotingsoverleg opgeschaald – Pechtold en Van Ojik zetten de boel op scherp

NRC 07.10.2013 Het overleg tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP over steun aan de begroting voor volgend jaar wordt opgeschaald. Vanavond schuiven ook de premier en de fractievoorzitters van de oppositiepartijen en de twee regeringspartijen aan. Dat meldt persbureau Novum. Lees verder

Eindspel in zicht? premier en fractievoorzitters schuiven aan

Trouw 07.10.2013 Premier Rutte en de fractievoorzitters van D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de twee regeringspartijen VVD en PvdA voegen zich maandagavond om 22.00 uur nog bij het overleg op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Dat meldden de oppositiepartijen

Premier en fractievoorzitters naar begrotingsoverleg

Trouw 07.10.2013 Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is ook aangeschoven. Vooral D66 streeft naar aanpassing van het sociaal akkoord. De partij wil de hervorming van de WW en het ontslagrecht versnellen. Eerder was gemeld dat op het laatste terrein het kabinet D66 tegemoet zou willen komen mits de sociale partners ermee zouden instemmen.

Onderhandelaars bijeen om te praten over sociaal akkoord

Trouw 07.10.2013 Premier Rutte en de fractievoorzitters van D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de twee regeringspartijen VVD en PvdA voegen zich maandagavond om 22.00 uur nog bij het overleg op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Dat meldden de oppositiepartijen.

Overleg begroting hervat

Telegraaf 07.10.2013 Premier Mark Rutte en de fractievoorzitters van D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de twee regeringspartijen VVD en PvdA voegen zich maandagavond om 22.00 uur nog bij het overleg op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Dat meldden de oppositiepartijen.

Rutte tempert verwachtingen

Telegraaf 07.10.2013 Premier Mark Rutte waarschuwt voor al te veel optimisme over het economisch herstel. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei vandaag dat Nederland in het derde kwartaal waarschijnlijk uit de recessie is geklommen. Maar volgens de premier kan de vlag allesbehalve uit.

Overleg vooral ‘cijferwerk’

Telegraaf 07.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de financieel woordvoerders van D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, VVD en PvdA hebben maandagmiddag vooral financieel-technische onderwerpen besproken. Er is onder meer gekeken naar doorrekeningen van varianten.

Overleg met oppositie vooral over ‘cijfertjes’

Dijsselbloem en partijen hebben naar doorrekeningen van varianten gekeken

NU 07.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de financieel woordvoerders van D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, VVD en PvdA hebben maandagmiddag vooral financieel-technische onderwerpen besproken.  De financieel specialisten gaan met hun fractievoorzitters overleggen.

In het avondoverleg ging het over het sociaal akkoord. ”We zijn er niet uit”, zei Mark Harbers van de VVD. ”Er moet een vervolgafspraak komen. Dat gaan de fractievoorzitters doen.” 

Onderhandelaars bogen zich vanmiddag over ‘cijfertjes’

Trouw 07.10.2013 Eerder op de dag spraken de financieel specialisten met Dijsselbloem over financieel-technische zaken. Kamerlid Wouter Koolmees (D66) zei dat er naar de ‘cijfertjes’ is gekeken. ‘Dat zegt nog niets over de keuzes die we gaan maken’, voegde Carola Schouten (ChristenUnie) eraan toe. Het overleg duurde van 13.30 uur tot bijna 18.00 uur. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zei dat onduidelijk is wat er nu precies op tafel ligt. ‘Wij spreken niet over 6 miljard bezuinigen.’

Asscher maandagavond bij onderhandelingen

NU 07.10.2013 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sluit maandagavond aan bij de onderhandelingen die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voert met vier oppositiefracties en de twee regeringsfracties. Een woordvoerder van Dijsselbloem heeft dat maandag gemeld.

Asscher schuift vanavond aan bij Dijsselbloem en oppositie

Trouw 07.10.2013 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sluit maandagavond aan bij de onderhandelingen die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voert met vier oppositiefracties en de twee regeringsfracties. Een woordvoerder van Dijsselbloem heeft dat maandag gemeld.

Asscher bij overleg

Telegraaf 07.10.2013 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sluit maandagavond aan bij de onderhandelingen die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voert met vier oppositiefracties en de twee regeringsfracties. Een woordvoerder van Dijsselbloem heeft dat maandag gemeld.

Asscher schuift vanavond aan bij Dijsselbloem en oppositie

Trouw 07.10.2013 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sluit maandagavond aan bij de onderhandelingen die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voert met vier oppositiefracties en de twee regeringsfracties. Een woordvoerder van Dijsselbloem heeft dat maandag gemeld.

Vijf vragen begrotingsonderhandelingen

NU 07.10.2013 Het kabinet onderhandelt met de oppositie over de begroting van volgend jaar. Waarom eigenlijk en hoe gaan die onderhandelingen precies? NU.nl legt het u uit in vijf vragen.

Wientjes staat open voor gesprek sociaal akkoord

Trouw 07.10.2013 Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW heeft geen enkele behoefte het sociaal akkoord te veranderen, maar staat open voor gesprekken als een andere partij daarom vraagt. ‘Geen enkel akkoord is voor de eeuwigheid’, zei hij maandag in een reactie op de gesprekken tussen kabinet en oppositiepartijen over de begroting van volgend jaar.

‘Praten over akkoord kan’

Telegraaf 07.10.2013 Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW heeft geen enkele behoefte het sociaal akkoord te veranderen, maar staat open voor gesprekken als een andere partij daarom vraagt. „Geen enkel akkoord is voor de eeuwigheid”, zei hij maandag in een reactie op de gesprekken tussen kabinet en oppositiepartijen over de begroting van volgend jaar.

‘Nederland is uit recessie’

NU 07.10.2013  De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar vermoedelijk uit de huidige recessie gekropen. 

Bekijk video – Die voorspelling doet Klaas Knot maandag, president van De Nederlandsche Bank (DNB), tijdens een halfjaarlijks overzicht van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben opde financiële stabiliteit van Nederland.

“Ik ben redelijk optimistisch over de Nederlandse economie. Heel veel seinen staan op groen”, zegt Knot. 

Knot: De recessie is voorbij

Telegraaf 07.10.2013 MET VIDEO De Nederlandse economie is uit de recessie. Dat stelde president Klaas Knot van Nederlandsche Bank in een persconferentie vandaag.

,,Ik ben redelijk optimistisch over de Nederlandse economie”, aldus Knot. ,,Ik denk dat we nu uit de recessie zijn. Medio november komen de cijfers over het derde kwartaal naar buiten en het kan bijna niet anders dan dat die positief zullen zijn.”  Lees verder

Zie ook:

IMF: ‘fragiele groei in Nederland’

DNB: Nederlandse banken op goede weg

‘Pensioenpremies 14 procent omhoog in 2015’

DNB-president: Nederland is uit recessie

Elsevier 07.10.2013 Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, denkt dat Nederland uit de economische recessie is. De harde cijfers zijn er nog niet, maar de bankpresident denkt dat de aantrekkende wereldhandel en huizenmarkt aangeven dat de Nederlandse economie herstelt. Hoewel de cijfers over ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2013 pas in november bekend worden gemaakt, ‘kan het bijna niet anders dan dat die positief zijn’ zegt Knot maandag bij de presentatie van het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB-president Knot: Nederland is uit recessie›

NRC 07.10.2013  De officiële cijfers over de economische ontwikkelingen in het derde kwartaal komen pas half november, maar volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, “kan het bijna niet anders dan dat die positief zijn”. Dat zei hij vanmorgen bij de presentatie van het overzicht dat de centrale bank elk half jaar opstelt over de financiële stabiliteit.

Oppositiepartijen praten verder met kabinet

Trouw 07.10.2013 De oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP onderhandelen maandagmiddag verder met het kabinet over de begroting van volgend jaar en de extra 6 miljard euro die het kabinet wil bezuinigen. Ook VVD en PvdA zijn bij het overleg.

Kabinet en oppositie praten weer verder over begroting

NRC 07.10.2013 De onderhandelingen van het kabinet met D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SGP over de begroting van volgend jaar gaan vandaag verder. Vanaf 13.30 uur praten de partijen verder op het ministerie van Financiën van Jeroen Dijsselbloem. CDA en 50Plus haakten vorige week al af. PVV, SP en Partij voor de Dieren gaven eerder al aan niet mee te doen met de onderhandelingen.

Het kabinet wil volgend jaar zes miljard euro extra bezuinigen om aan de Europese begrotingseisen tegemoet te komen. Ook willen regeringspartijen PvdA en VVD het sociaal akkoord dat met werkgevers en werknemers werd gesloten in stand houden.

Dat strookt niet met de verlangens van enkele van de partijen aan tafel. D66 zegt juist steeds sneller hervormingen op de arbeidsmarkt te willen, terwijl GroenLinks opstapt als het kabinet vasthoudt aan die zes miljard euro extra bezuinigingen.  Lees verder

DNB: Nederland waarschijnlijk uit de recessie

VK 07.10.2013 De Nederlandse economie is in het derde kwartaal waarschijnlijk uit de recessie geklommen. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) maandag gezegd. ‘Het duurt alleen nog anderhalve maand voor we de cijfers hebben om het bewijs te leveren’, zei hij.

IMF: ‘fragiele groei in Nederland’

Telegraaf 06.10.2013  Nederland zal ook volgend jaar nauwelijks groei tonen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor 2014 ,,fragiele groei, een half procentje”, zei IMF-bewindvoerder Menno Snel zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

IMF ziet fragiele groei in Nederland

Hoge werkloosheid blijft echter zorgelijk

NU 06.10.2013 Nederland zal ook volgend jaar nauwelijks groei tonen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor 2014 ”fragiele groei, een half procentje”.

Dat zei IMF-bewindvoerder Menno Snel zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

IMF: economie in Nederland zal maar nauwelijks groeien

VK 06.10.2013 Nederland zal ook volgend jaar nauwelijks groei tonen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor 2014 ‘fragiele groei, een half procentje’, zei IMF-bewindvoerder Menno Snel zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

GroenLinks-leden mogen oordelen over akkoord

Trouw 05.10.2013 Als GroenLinks het met VVD en PvdA eens wordt over de begroting voor volgend jaar, mogen de leden van GroenLinks zich over dat akkoord uitspreken. Fractievoorzitter Bram van Ojik heeft dat zaterdag gezegd in het VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen.

GL-leden mogen oordelen

Telegraaf 05.10.2013 De oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks praten maandag verder met het kabinet over voorstellen die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) eerder op tafel heeft gelegd, maar die nu wat zijn aangepast. Het bedrag van 6 miljard euro dat het kabinet in 2014 extra wil bezuinigen, staat volgens Dijsselbloem niet ter discussie.

GroenLinks-leden mogen oordelen over akkoord

NU 05.10.2013 Als GroenLinks het met VVD en PvdA eens wordt over de begroting voor volgend jaar, mogen de leden van GroenLinks zich over dat akkoord uitspreken.  Fractievoorzitter Bram van Ojik heeft dat zaterdag gezegd in het VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begrotingsakkoord GroenLinks

Van Ojik: het kabinet wil volgende week een akkoord met de oppositie

NRC  05.10.2013 Alles is er nu op gericht dat de coalitie en de oppositie volgende week tot een akkoord komen. Dat zei partijleider van GroenLinks Bram van Ojik vanmiddag in het radioprogramma Spijkers met Koppen. Lees verder

Onderhandelingstafel kabinet wordt steeds leger

Trouw 05.10.2013 Aan tafel wordt het steeds leger, maar dat is dan ook het enige resultaat van een week onderhandelen tussen de coalitie en een deel van de oppositie over de begroting voor 2014. We zijn nog niet veel verder gekomen dan om de hete brij heen draaien, aldus een van de deelnemers aan de onderhandelingen.

We hebben economische groei nodig

Telegraaf 05.10.2013 De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg stellen vast dat de door het CDA voorgestelde maatregelen ,de zogenoemd tegenbegroting, niets opleveren; geen extra groei en banen, maar wel een hoger begrotingstekort. Ze vinden ook dat nieuwe verkiezingen die  sommige oppositiepartijen willen voorkomen moeten worden voorkomen: de Nederlandse economie zal daardoor verder in het slop raken. Rutte 2 moet volgens de economen de weeffout bij de formatie herstellen en nieuwe partijen in de coalitie opnemen zodat in de Senaat een meerderheid ontstaat.Daarnaast moet het kabinet de groei stimuleren. Ze doen daarvoor een voostel en sluiten zich aan bij VVD-econoom Johannes Witteveen.

LEES OOK;

Kabinet dreigt megabezuinigingen te missen

Trouw 05.10.2013 Het kabinet dreigt een bezuiniging van bijna 3 miljard euro mis te lopen doordat er voor het plan om de pensioenopbouw te verlagen geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Die behandelt het wetsvoorstel dinsdag, maar nu al staat vast dat het voor de oppositie in zijn huidige vorm niet acceptabel is. En de regeringspartijen VVD en PvdA hebben in de Senaat maar 30 van 75 zetels. Het kabinet is dus aangewezen op oppositiesteun.

Kabinet dreigt megabezuinigingen mis te lopen

‘Geen steun Eerste Kamer plan pensioenopbouw’

NU 05.10.2013 Het kabinet dreigt een bezuiniging van bijna drie miljard euro mis te lopen doordat er voor zijn plan om de pensioenopbouw te verlagen geen meerderheid is in de Eerste Kamer.  Die behandelt het wetsvoorstel dinsdag, maar nu al staat vast dat het voor de oppositie in zijn huidige vorm niet acceptabel is. En de regeringspartijen VVD en PvdA hebben in de Senaat maar dertig van 75 zetels. Het kabinet is dus aangewezen op oppositiesteun.

Kabinet dreigt 3 miljard mis te lopen

Telegraaf 05.10.2013 Het kabinet dreigt een bezuiniging van bijna 3 miljard euro mis te lopen doordat er voor zijn plan om de pensioenopbouw te verlagen geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Die behandelt het wetsvoorstel dinsdag, maar nu al staat vast dat het voor de oppositie in zijn huidige vorm niet acceptabel is. En de regeringspartijen VVD en PvdA hebben in de Senaat maar 30 van 75 zetels. Het kabinet is dus aangewezen op oppositiesteun.

Kabinet maakt 100 miljoen vrij voor toeslag kinderopvang

Elsevier 04.10.2013 Vermogende werkende ouders worden iets minder hard getroffen door de bezuinigingen. Het kabinet maakt 100 miljoen euro vrij om ouders die hun kinderen naar de crèche moeten brengen te compenseren. De heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt.

Meevaller

Het geld is afkomstig uit een meevaller in de kinderopvang. Door de stijgende werkloosheid doen minder mensen beroep op de kinderopvangregeling.

Financiële beschouwingen opnieuw uitgesteld

Trouw 04.10.2013  De onderhandelingen tussen het kabinet en de oppositie gaan maandagmiddag verder. Ze zullen zeker nog een paar dagen in beslag nemen. De financiële beschouwingen, het jaarlijkse debat over de financiële plannen van het kabinet, moeten daarom voor de tweede keer een week worden uitgesteld. Ze zouden eigenlijk dinsdag plaatsvinden.

Overleg kabinet met oppositie maandag verder

Financiële beschouwingen waarschijnlijk ook uitgesteld

NU 04.10.2013 De onderhandelingen tussen het kabinet en de oppositie gaan maandagmiddag verder.

Vermoedelijk weer uitstel financiële beschouwingen. Bekijk video – Ze zullen zeker nog een paar dagen in beslag nemen. De financiële beschouwingen, het jaarlijkse debat over de financiële plannen van het kabinet, moeten daarom voor de tweede keer een week worden uitgesteld. Ze zouden eigenlijk dinsdag plaatsvinden.

De algemene financiële beschouwingen worden waarschijnlijk opnieuw uitgesteld.

Trouw 04.10.2013 De algemene financiële beschouwingen worden waarschijnlijk opnieuw uitgesteld. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zei vrijdagavond voor aanvang van nieuw overleg met minister Jeroen Dijsselbloem en financieel specialisten uit de Kamer dat hij niet verwacht dat er een akkoord is vóór de financiële beschouwingen.

Overleg gaat maandag verder

Telegraaf 04.10.2013 De onderhandelingen tussen het kabinet en de oppositie gaan maandagmiddag verder. Dat zei Wout Koolmees van D66 vrijdag na een nieuwe dag overleggen over de begroting van volgend jaar. Ook is het de bedoeling om de financiële beschouwingen uit te stellen.

Overleg kabinet en oppositie maandag verder, Rutte is ‘optimistisch’

Elsevier 04.10.2013 Het overleg tussen het kabinet en de vier overgebleven oppositiepartijen gaat maandag verder. Premier Mark Rutte (VVD) zegt ‘optimistisch’ te zijn over een goede afloop. ‘Ik ben optimistisch en hoop dat we er uit gaan komen,’ zei de premier tegen de NOS. Maar de premier zei daarbij zich wel te beseffen dat ‘de strijd nog niet gestreden is’.

Coalitie en oppositie praten maandag verder over begroting

NRC 04.10.2013 De coalitiepartijen VVD en PvdA praten maandagmiddag verder met de overgebleven oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP over steun aan de begroting voor volgend jaar. De financiële beschouwingen worden zeer waarschijnlijk uitgesteld. Dat meldt een woordvoerder van GroenLinks vanavond na een nieuw overleg. Lees verder

‘Uitstel beschouwingen’

Telegraaf 04.10.2013 De onderhandelingen tussen het kabinet en de oppositie gaan maandagmiddag verder. Ze zullen zeker nog een paar dagen in beslag nemen. De financiële beschouwingen, het jaarlijkse debat over de financiële plannen van het kabinet, moeten daarom voor de tweede keer een week worden uitgesteld. Ze zouden eigenlijk dinsdag plaatsvinden.

Gesprekken om 18 uur verder

Telegraaf 04.10.2013  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de financieel specialisten van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP en die van de regeringspartijen VVD en PvdA uitgenodigd om vrijdagavond om 18 uur verder te onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Hij zei dat vrijdag na de ministerraad.

Dijsselbloem praat vanavond weer verder met oppositie Video

Trouw 04.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën praat vanavond nog verder met de oppositie over de begroting van volgend jaar. Maar hij verwacht niet dat er vrijdag al een akkoord ligt met de oppositie.

Dijsselbloem zit nog om tafel met D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Andere partijen haakten af. Om 18.00 uur spreken de financieel woordvoerders van deze fracties de minister op het ministerie van Financiën.

Rutte: ‘Kabinet blijft niet steken in eigen gelijk’

Trouw 04.10.2013 Het kabinet blijft niet steken in eigen gelijk. Het heeft een luisterend oor voor wat leeft bij de oppositie. Daarom voert het nu gesprekken met vier oppositiepartijen om te komen tot een breder draagvlak voor het beleid. Premier Mark Rutte heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad.

Eddy van Hijum: ‘Reactie Timmermans is schandelijk’

VK 04.10.2013 CDA-Kamerlid Eddy van Hijum, die de afgelopen dagen namens zijn fractie met minister Dijsselbloem onderhandelde, is verontwaardigd over de uitlatingen van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken). Die zei vrijdag dat het CDA de middelvinger naar het kabinet heeft opgestoken omdat het de begrotingsonderhandelingen heeft afgebroken. Volgens Van Hijum zijn de uitspraken niet constructief voor de toekomstige samenwerking met zijn fractie.

Timmermans op matje geroepen door collega-ministers

VK 04.10.2013 Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) is door de overige aanwezigen tijdens de ministerraad op de vingers getikt voor zijn uitspraak dat het CDA de middelvinger opstak richting kabinet. Dat zei partijgenoot Jeroen Dijsselbloem na afloop van de ministerraad. ‘We hebben het even over die toon gehad, ja.’

Timmermans aangesproken op uitlatingen over CDA

NU 04.10.2013 Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem na afloop van de ministerraad. “We moeten respectvol met elkaar om blijven gaan” aldus Dijsselbloem. “Het heeft geen zin om verder van elkaar te vervreemden.”

Timmermans had zich in felle bewoordingen uitgelaten over het afhaken van het CDA bij de begrotingsgesprekken afgelopen donderdag. “Het kabinet heeft een uitgestoken hand aangeboden en krijgt daarvoor een middelvinger terug”, haalde Timmermans uit. Inmiddels heeft Timmermans op Facebook overigens laten weten dat hij een “een andere beeldspraak” had moeten gebruiken.

Net als Timmermans toonden ook de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Stef Blok (Wonen) zich vrijdagochtend kritisch over het staken van de onderhandelingen door het CDA.

Rutte respecteert besluit CDA

Trouw 04.10.2013 Premier Mark Rutte respecteert het besluit van het CDA om niet verder te onderhandelen met het kabinet over de begroting voor volgend jaar. ‘Ik had ze er graag bijgehouden. Daar is ook een oprechte poging toe gedaan’, aldus Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Van Haersma Buma teleurgesteld over kritiek kabinet

Elsevier 04.10.2013 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma is ‘verbaasd en teleurgesteld’ over de reacties van het kabinet op het besluit om te stoppen met de onderhandelingen. Volgens Buma is het alternatief van het CDA ‘de koers waar Nederland sneller en beter mee uit de crisis komt’. Van Haersma Buma reageert hiermee op de kritiek van PvdA en VVD op het op het besluit van het CDA. Minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) zei in een eerste reactie dat het CDA het kabinet de ‘middelvinger‘ geeft.

Buma ‘teleurgesteld’ over reactie kabinet

Trouw 04.10.2013 CDA-leider Sybrand Buma is ‘verbaasd en teleurgesteld’ over de reacties van het kabinet op het besluit van de fractie om niet verder te onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Hij is tevreden met de excuses van PvdA-minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), die vrijdagochtend had gezegd dat het CDA een ‘middelvinger’ had teruggegeven in reactie op een uitgestoken hand van het kabinet.

Buma ook teleurgesteld

Telegraaf 04.10.2013 CDA-leider Sybrand Buma is „verbaasd en teleurgesteld“ over de reacties van het kabinet op het besluit van de fractie om niet verder te onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Hij is tevreden met de excuses van PvdA-minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), die vrijdagochtend had gezegd dat het CDA een „middelvinger” had teruggegeven in reactie op een uitgestoken hand van het kabinet.

Besluit CDA stelt Blok teleur

Telegraaf 04.10.2013  Ook VVD-minister Stef Blok is teleurgesteld in het CDA, nu die oppositiepartij niet meer wil overleggen met het kabinet over de begroting van volgend jaar.

Plasterk haalt uit naar CDA

Telegraaf 04.10.2013  PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft zich vrijdag kritisch uitgelaten over het besluit van het CDA om uit het overleg met het kabinet over de begroting van volgend jaar te stappen. „Het afhaken van het CDA zat er al een tijdje aan te komen. Ik had het gevoel dat ze niet wilden”, zei Plasterk voor aanvang van de ministerraad.

Timmermans: CDA geeft middelvinger terug

Trouw 04.10.2013 ‘Het kabinet heeft een uitgestoken hand aangeboden en krijgt daarvoor een middelvinger terug’. Met die uitspraak vatte minister van Buitenlandse Zaken Timmermans vrijdag het besluit van het CDA om niet meer te onderhandelen over de begroting samen. Even later meldde de minister op Facebook dat hij ‘een andere beeldspraak had moeten gebruiken’. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans arriveert op het Binnenhof voor de ministerraad. Timmermans zei niet echt verrast te zijn over het besluit van het CDA.

‘CDA geeft middelvinger terug’

Telegraaf 04.10.2013 PvdA-minister Frans Timmermans heeft vrijdag hard uitgehaald naar het CDA, dat niet meer wil overleggen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. „Het kabinet heeft een uitgestoken hand aangeboden en krijgt daarvoor een middelvinger terug”, zei de bewindsman van Buitenlandse Zaken voor aanvang van de ministerraad.

Ministers halen uit naar CDA om staken onderhandelingen

Dijsselbloem verwacht vrijdag nog geen akkoord over begroting 2014

NU 04.10.2013 PvdA-ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) en hun VVD-collega Blok (Wonen) hebben zich kritisch uitgelaten over het besluit van het CDA om uit het overleg met het kabinet te stappen.

CDA grijpt kans om vrij kritiek te kunnen spuien

Trouw 04.10.2013 Tijdens het beraad van het CDA schoof Eelco Brinkman even snel de fractiekamer binnen om vijf minuten later weer te vertrekken. Na afloop van de vergadering zei Sybrand Buma, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dat zijn collega Brinkman, voorzitter van de Eerste Kamerfractie niet inhoudelijk betrokken was bij het besluit van het CDA het overleg met het kabinet af te breken. “Het gaat om een besluit van de fractie in de Tweede Kamer. Maar wij praten natuurlijk wel met elkaar.”

PvdA haalt stevig uit: CDA geeft een middelvinger

Elsevier 04.10.2013 Regeringspartij PvdA haalt vrijdag hard uit naar het CDA, nadat die partij uit de onderhandelingen is gestapt over de begroting van volgend jaar. ‘Het kabinet heeft een uitgestoken hand aangeboden en krijgt daarvoor een middelvinger terug.’PvdA-ministers laten zich kritisch uit over CDA

Timmermans: CDA geeft middelvinger terug

VK 04.10.2013 ‘Het kabinet heeft een uitgestoken hand aangeboden en krijgt daarvoor een middelvinger terug’. Met die uitspraak vatte minister van Buitenlandse Zaken Timmermans vrijdag het besluit van het CDA om niet meer te onderhandelen over de begroting samen. Even later meldde de minister op Facebook dat hij ‘een andere beeldspraak had moeten gebruiken’. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans arriveert op het Binnenhof voor de ministerraad. Timmermans zei niet echt verrast te zijn over het besluit van het CDA.

PvdA-ministers kritisch op afhaken CDA – ‘partij geeft middelvinger’

NRC 04.10.2013 Binnenland De PvdA-ministers Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) hebben zich kritisch uitgelaten over het afhaken van het CDA bij de begrotingsbesprekingen. Timmermans: “Het kabinet heeft een uitgestoken hand naar het CDA uitgestoken en krijgt er een middelvinger voor terug”, zo schrijft persbureau Novum. Lees verder

Dijsselbloem verwacht vandaag geen akkoord met oppositie

Elsevier 04.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) verwacht niet dat hij er vrijdag uitkomt met de oppositie. Dat zei hij voor aanvang van de ministerraad. Dijsselbloem is nog met D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP in onderhandeling over de begroting van volgend jaar. De andere oppositie partijen zijn al afgehaakt.

Dijsselbloem: Vandaag geen deal

Telegraaf 04.10.2013 Minister Dijsselbloem van Financiën verwacht vandaag nog geen deal met de oppositie. De gesprekken met D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP over de begroting van volgend jaar hebben volgens de minister nog geen resultaat opgeleverd.

D66 wil verder praten

Telegraaf 03.10.2013  D66 wil verder praten over het voorstel dat het kabinet donderdag heeft gedaan voor de begroting van volgend jaar. De partij heeft echter wel meer tijd nodig en zal dus donderdagavond niet overleggen met minister Jeroen Dijsselbloem (Financien). Dat zei D66-leider Alexander Pechtold na lang overleg met zijn fractie.

Gerelateerde artikelen;

03-10: CDA haakt af bij overleg

03-10: CU niet bij gesprek

03-10: Oppositie verwacht helderheid

03-10: Dijsselbloem praat met partners

03-10: Weer middag vol beraad

03-10: Pechtold: goed gesprek

02-10: D66 in Torentje

02-10: Overleg oppositie uitgesteld

Samsom: onvoldoende voor CDA

Telegraaf 03.10.2013  Er is een goede poging gedaan om de punten van de oppositie in het voorstel van het kabinet te verwerken, maar „kennelijk was het voor het CDA niet voldoende”, zei PvdA-fractieleider Diederik Samsom na het vertrek van het CDA uit het begrotingsberaad donderdag.

Gerelateerde artikelen

03-10: CDA gooit handdoek in de ring

CU wil verder praten

Telegraaf 03.10.2013 De ChristenUnie wil verder praten met de coalitie over de begroting van volgend jaar. Dat zei fractievoorzitter Arie Slob donderdagmiddag.

Geen overleg vanavond tussen kabinet en oppositie: D66 wil meer tijd›

NRC 03.10.2013 Als laatste oppositiepartij heeft ook D66 zojuist gereageerd op het begrotingsvoorstel van de coalitie. De partij wil blijven meepraten over steun voor de begroting van volgend jaar, maar heeft meer tijd nodig. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zojuist na fractieberaad. Eerder zeiden de ChristenUnie, SGP en GroenLinks bij het begrotingsoverleg betrokken te blijven. CDA en 50Plus haakten af. . Lees verder›

‘Afhaken CDA stelt teleur’

Telegraaf 03.10.2013 Het afhaken van het CDA in de onderhandelingen over de bezuinigingen voor volgend jaar is „teleurstellend”. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei dat donderdag tegen BNR.

Dijsselbloem vindt afhaken CDA is teleurstellend

Trouw 03.10.2013 Het afhaken van het CDA in de onderhandelingen over de bezuinigingen voor volgend jaar is ‘teleurstellend’. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei dat donderdag tegen BNR.

Samsom: kennelijk onvoldoende voor het CDA

Trouw 03.10.2013 Er is een goede poging gedaan om de punten van de oppositie in het voorstel van het kabinet te verwerken, maar ‘kennelijk was het voor het CDA niet voldoende’, zei PvdA-fractieleider Diederik Samsom na het vertrek van het CDA uit de begrotingsonderhandelingen donderdag.

Dijsselbloem vindt afhaken CDA is teleurstellend

Trouw 03.10.2013 Het afhaken van het CDA in de onderhandelingen over de bezuinigingen voor volgend jaar is ‘teleurstellend’. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei dat donderdag tegen BNR.

Kabinet verder met D66, SGP, GroenLinks en ChristenUnie

Trouw 03.10.2013 Het CDA en 50Plus doen niet meer mee aan het overleg van kabinet en oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. SP, PVV en Partij voor de Dieren waren al eerder afgehaakt. Daardoor blijven alleen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP over. Het staat nog niet vast wanneer de gesprekken met deze partijen verder gaan.

‘Akkoord met ‘constructieve oppositie’ is slechts uitstel van executie’

VK 03.10.2013 Het akkoordencircuit is begonnen: oppositiepartijen mogen opnieuw door de hoepel springen, schrijft Marianne Thieme. ‘Dat de PVV in het torentje en de SGP op de achterbank van de dienstauto van de minister-president weinig heeft opgeleverd, zou een waarschuwing kunnen zijn voor de oppositie.’

CDA haakt af bij overleg

Telegraaf 03.10.2013 Er is geen basis meer om verder te praten, zei CDA-leider Sybrand Buma donderdag na een extra fractieoverleg.

Het grootste bezwaar van Buma is dat het kabinet een lastenverzwaring van 2,7 miljard euro bijna in zijn geheel overeind laat.

CDA stapt uit overleg over begroting met kabinet

Trouw 03.10.2013 Het CDA doet niet meer mee aan het overleg met het kabinet over de begroting van volgend jaar. Dat heeft CDA-leider Sybrand Buma gezegd na een extra fractieoverleg.

Buma vindt het voorstel dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vandaag deed aan oppositiefracties onvoldoende. ‘Ik ga op basis van dit stuk niet onderhandelen.’ Volgens hem verlaagt Dijsselbloem de lastenverhogingen voor volgend jaar van 2,7 miljard naar 2,6 miljard euro.

CDA stapt uit begrotingsoverleg met kabinet

Elsevier 03.10.2013 Het CDA neemt niet meer deel aan het overleg met het kabinet over de begroting van volgend jaar. Er is geen basis meer om over te praten. Dat zegt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma donderdag na een extra overleg met fractiegenoten.

Het voorstel dat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) eerder vandaag deed aan oppositiefracties, en waar Elsevier.nl al uitgebreid over berichtte, vindt Buma onvoldoende: ‘Ik ga op basis van dit stuk niet onderhandelen.’

CDA stapt uit begrotingsoverleg

Gesprekken met oppositie later verder

NU 03.10.2013 Het CDA is donderdagmiddag uit het begrotingsoverleg gestapt. Andere oppositiepartijen (D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP) willen wel verder praten, maar niet meer op donderdagavond.

Kabinet verder met D66, SGP, GroenLinks en ChristenUnie

Trouw 03.10.2013 Het CDA en 50Plus doen niet meer mee aan het overleg van kabinet en oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. SP, PVV en Partij voor de Dieren waren al eerder afgehaakt. Daardoor blijven alleen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP over. Het staat nog niet vast wanneer de gesprekken met deze partijen verder gaan.

CDA stapt uit het begrotingsoverleg, ChristenUnie praat verder›

NRC 03.10.2013 Het CDA stapt uit het begrotingsoverleg met het kabinet. CDA-leider Buma vindt dat de lastenverzwaringen bijna volledig overeind blijven. De ChristenUnie praat wel verder met de coalitie. Lees verder›

50PLUS stapt op

Telegraaf 03.10.2013 50PLUS heeft donderdag het overleg tussen kabinet en oppositie over de begroting voor volgend jaar afgebroken. Volgens Tweede Kamerlid Norbert Klein bevat het nieuwe voorstel dat het kabinet heeft gedaan niets om zijn partij tegemoet te komen. „Het woord ouderen komt er niet in voor.”

50Plus haakt af bij onderhandelingen

Trouw 03.10.2013  50Plus staakt de onderhandelingen met het kabinet over de begroting van 2014. Dat liet financieel woordvoerder Norbert Klein donderdag weten na afloop van het overleg met minister Dijsselbloem (Financiën).

Oppositie gaat ‘mooi voorstel’ coalitie bestuderen, maar 50Plus haakt af

NRC 03.10.2013 De oppositiepartijen D66, CDA, SGP en GroenLinks gaan binnen hun fracties een “mooi voorstel” van VVD en PvdA bekijken. 50Plus is afgehaakt na een gesprek met Jeroen Dijsselbloem. De minister van Financiën (PvdA) praatte eerder vanmiddag met de oppositie. Lees verder

Kabinet hoopt op route D66 – aanpassing sociaal akkoord op tafel›

NRC 03.10.2013 Een versnelde invoering van de quotumregeling voor arbeidsgehandicapten en een wijziging van het ontslagrecht. Dit lijken belangrijke elementen van een compromis waarmee het kabinet poogt de steun te verkrijgen van oppositiepartij D66 voor het sociaal akkoord, pensioenbezuinigingen en de begroting van 2014.

Coalitie doet handreiking

Telegraaf 03.10.2013 De coalitie lijkt bereid de hervorming van het ontslagrecht met een half jaar te versnellen. Dat heeft het kabinet laten weten tijdens het overleg met D66 op het Torentje gisteravond, melden bronnen aan het Binnenhof aan De Telegraaf.

Oppositie in beraad over nieuw voorstel kabinet

VK 03.10.2013  De coalitiepartijen hebben een concreet voorstel op tafel voor de oppositie. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom vanmiddag bij het ministerie van Financiën in Den Haag. PvdA en VVD hebben het voorstel vanmiddag afgemaakt. De fracties van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP gaan het voorstel nu in eigen kring bespreken. Het CDA liet vanmiddag weten het nieuwe voorstel niet te steunen.

Lees ook Dijsselbloem overlegt met coalitiepartners – en hier gaat het over – 03/10/13

Lees ook Na een-tweetje met D66 vanmiddag gezamenlijk overleg met oppositie – 03/10/13

Kabinet maakt ‘gedetailleerd’ voorstel voor oppositie

Elsevier 03.10.2013 De oppositie heeft van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) een voorstel gekregen met wijzigingen in de begroting voor 2014. Dat voorstel is ‘gedetailleerd genoeg’ voor de oppositie om te kunnen zeggen of ze ermee instemmen of niet.

Dat zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra donderdag. Ook PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom heeft laten weten dat er een ‘concreet en mooi voorstel’ ligt.

CU niet bij gesprek

Telegraaf 03.10.2013 De ChristenUnie is niet bij het gesprek donderdagmiddag met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en andere financieel specialisten van fracties uit de Kamer. „We zijn op een andere wijze geïnformeerd over het stuk van de minister en beraden ons nu op een reactie”, zei een woordvoerder van de ChristenUnie.

Weer middag vol beraad

Telegraaf 03.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is donderdag de hele middag weer zoet met overleg over de begroting van volgend jaar en de kabinetsplannen om volgend jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen.

Rond 13 uur komen de fractievoorzitters en financieel specialisten van de regeringspartijen VVD en PvdA bij Dijsselbloem. Die ontvangt vervolgens rond 14.30 uur de financieel specialisten van de oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50Plus. Ook hierbij zijn Pvda en VVD aanwezig. Bij de oppositiepartijen wordt overwogen om ook opnieuw de fractievoorzitters te sturen.

Overleg met oppositie verder na ‘verhelderend’ gesprek in het Torentje›

NRC 03.10.2013  Het kabinet voert vandaag opnieuw overleg met de oppositie, nadat gisteravond urenlang werd gesproken met D66-leider Alexander Pechtold. Die sprak na afloop van een ‘verhelderend gesprek’.

Ook minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) sprak van een ‘goed gesprek’. Wat er precies is besproken, wilde Pechtold noch Dijsselbloem vertellen. Dijsselbloem zei dat er ‘over een heel brede agenda’ is gesproken. Vandaag praat hij verder met de financieel specialisten van de oppositie.

Oppositie verwacht helderheid

Telegraaf 03.10.2013 De oppositieleiders die donderdagmiddag aanschuiven voor overleg bij minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hebben nog „geen idee” wat zijn voorstel omhelst, maar ze verwachten wel helderheid.

Dijsselbloem praat met partners

Telegraaf 03.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën praat sinds donderdag 13 uur met de fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) en de financieel specialisten van beide regeringsfracties Mark Harbers en Henk Nijboer. Hij overlegt met hen over een nieuw voorstel dat hij later in de middag wil voorleggen aan de oppositiefracties CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50PLUS. Dat overleg – waarbij ook Harbers en Nijboer aanwezig zijn – zou om 14.30 uur beginnen.

Dijsselbloem overlegt met coalitiepartners – en hier gaat het over

Trouw 03.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën praat sinds 13.00 uur met de fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) en de financieel specialisten van beide regeringsfracties Mark Harbers en Henk Nijboer.

Coalitie lijkt D66 te paaien, of is het tactiek?

Trouw 03.10.2013 De coalitie van VVD en PvdA tracht D66 aan boord te hijsen. Gisteravond was er beraad op het torentje van premier Mark Rutte met fractievoorzitter Alexander Pechtold en financieel specialist Wouter Koolmees van D66. Het betekent mogelijk dat het kabinet samenwerking met het CDA inschat als onhaalbaar.

Na een-tweetje met D66 vanmiddag gezamenlijk overleg met oppositie

Trouw 03.10.2013 Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de oppositiepartijen opnieuw uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg vanmiddag op zijn ministerie. Naar verwachting zal daar worden besproken welke afspraken D66 en het kabinet gisteravond hebben gemaakt.

Pechtold: gesprek met kabinet was verhelderend

Elsevier 03.10.2013 D66-leider Alexander Pechtold heeft woensdagavond ruim drie uur overlegd in het Torentje. Hij noemde het gesprek met de top van het kabinet na afloop ‘verhelderend’.

Inhoudelijk wilde hij niets kwijt over het overleg. Ook premier Mark Rutte (VVD), minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) en vicepremierLodewijk Asscher (PvdA) wilden niets zeggen over wat de vier besproken hebben.

Pechtold: goed gesprek

Telegraaf 03.10.2013 De top van het kabinet heeft woensdagavond een „prima en intensief gesprek” gehad met D66-leider Alexander Pechtold. Er lijkt sprake van toenadering, al wilde geen van de partijen na afloop van het uren durende beraad iets over de inhoud kwijt. „Alles wat ik zeg kan het proces alleen maar verstoren”, zei premier Mark Rutte.

D66-leider Pechtold door Rutte ontboden in het Torentje

Elsevier 02.10.2013 Na de geheime ‘flirt’ tussen D66 en het kabinet van afgelopen zomer zoekt het kabinet nu opnieuw toenadering tot die partij. D66-leiderAlexander Pechtold is door premier Mark Rutte(VVD) uitgenodigd in het Torentje voor overleg.

D66 uitgenodigd voor overleg vanavond in Torentje

VK 02.10.2013 D66 is uitgenodigd voor overleg woensdagavond om 21.30 uur in het Torentje van premier Mark Rutte. D66-leider Alexander Pechtold zal daar spreken met Rutte, met vicepremier Lodewijk Asscher en met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Namens D66 is behalve Pechtold ook financieel specialist Wouter Koolmees aanwezig.

Kabinet stelt overleg oppositie uit voor coalitieberaad

Trouw 02.10.2013 Het overleg dat voor woensdagavond gepland stond tussen oppositiefracties en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is uitgesteld tot donderdagmiddag. Een woordvoerder van Dijsselbloem heeft dat woensdag bevestigd. Later woensdag vindt er mogelijk nog wel bilateraal overleg plaats van Dijsselbloem met afzonderlijke fracties.

Overleg met oppositie uitgesteld

Woensdag mogelijk nog losse gesprekken

NU 02.10.2013 Het gezamenlijke overleg met de oppositie en het kabinet dat voor woensdagavond gepland stond is uitgesteld naar donderdagmiddag. Mogelijk zijn er woensdagavond nog wel individuele gesprekken met verschillende oppositiepartijen.

Dijsselbloem beraadt zich na gesprekken oppositie

NU 02.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën beraadt zich na nieuwe gesprekken met de oppositie over een nieuw voorstel dat richting moet geven in de onderhandelingen over de kabinetsplannen van 2014. 

Overleg oppositie uitgesteld

Telegraaf 02.10.2013 Het overleg dat voor woensdagavond gepland stond tussen oppositiefracties en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is uitgesteld tot donderdagmiddag. Een woordvoerder van Dijsselbloem heeft dat woensdag bevestigd. Later woensdag vindt er mogelijk nog wel overleg plaats van Dijsselbloem met afzonderlijke fracties.

Dijsselbloem komt met nieuw voorstel voor oppositie

VK 02.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) stuurt aan het eind van de middag een nieuw voorstel naar CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en 50Plus over het wijzigingen van de begroting van 2014. CDA-leider Buma zei na afloop van zijn gesprek met Dijsselbloem dat de minister ‘beseft dat hij moet bewegen’.

Lees ook Derde ronde Dijsselbloem en oppositie één op één – 02/10/13

Dijsselbloem komt met nieuw voorstel voor oppositie

Elsevier 02.10.2013 Het kabinet gaat de oppositie een nieuwe aanbod doen om de partijen gunstig te stemmen over het kabinetsplan om 6 miljard euro aan lastenverzwaringen en bezuinigingen door te voeren. De oppositie kon zich niet vinden in het vorige bod van het kabinet. Dat is woensdag duidelijk geworden na gesprekken met de fractievoorzitters en financieel specialisten van zes oppositiepartijen.

Pechtold wil samenhangend pakket van kabinet – oppositie sceptisch›

NRC 02.10.2013 D66-leider Alexander Pechtold was niet heel enthousiast over het gesprek dat hij en zijn fractiegenoot Wouter Koolmees vanmorgen hadden met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. De financieel specialisten van de oppositie komen vandaag om beurten bij Dijsselbloem langs om te praten over steun in de Eerste Kamer in ruil voor concessies van het kabinet.

GroenLinks: Inventarisatieronde

Telegraaf 02.10.2013  Het huidige rondje gesprekken tussen minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en fractievoorzitters in de Tweede Kamer is een „inventarisatieronde”. GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik zei dat woensdag na zijn gesprek met Dijsselbloem over de bezuinigingen die het kabinet volgend jaar wil doorvoeren.

Buma voert druk op

Telegraaf 02.10.2013 DEN HAAG – CDA-leider Sybrand Buma zet het kabinet verder onder druk. Hij wil nu van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) hom of kuit over de alternatieven die het CDA heeft gepresenteerd voor de begroting van het kabinet. Buma maakte dat duidelijk voor een gesprek woensdagmiddag met Dijsselbloem.

Pechtold: Rituele dans dreigt

Telegraaf 02.10.2013 „Er dreigt een herhaling van zetten en een rituele dans. Het kabinet moet nu over de streep komen. Er is al veel tijd verloren.” D66-leider Alexander Pechtold zei dat woensdag na nieuw overleg met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

GLs: niet overhaasten

Telegraaf 02.10.2013  GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik vindt dat hij niet onder druk gezet moet worden om nu binnen 24 uur al dan niet een akkoord te sluiten met het kabinet over de bezuinigingen voor volgend jaar. Het kabinet heeft al veel tijd laten liggen de afgelopen maanden en de oppositie heeft er recht op om de onderhandelingen zorvuldig te voeren, zei hij voor aanvang van een gesprek met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

Gesprekken gaan verder

Telegraaf 02.10.2013 – Met een gesprek tussen SGP’er Elbert Dijkgraaf en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem begon woensdagochtend een nieuwe ronde onderhandelingen tussen oppositie en het kabinet. Na Dijkgraaf volgde Norbert Klein van 50PLUS

Dijsselbloem praat verder met oppositie›

NRC 02.10.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem praat vandaag opnieuw met een deel van de oppositie. Eén voor één komen de financieel specialisten van de oppositie bij Dijsselbloem langs om te praten over steun in de Eerste Kamer in ruil voor concessies van het kabinet, meldt persbureau Novum. De coalitie heeft de steun van de oppositiepartijen nodig voor de rijksbegroting van volgend jaar omdat ze zonder oppositie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft.

Maandag en gisteren was er ook al overleg, toen met alle deelnemende oppositiepartijen tegelijk. Gisteren legde Dijsselbloem een lijst voorstellen op tafel, maar die kreeg geen enthousiast onthaal.

Kabinet doet oppositie begrotingsvoorstel; reacties negatief

Elsevier 02.10.2013 Het kabinet heeft dinsdagavond een handreiking gedaan aan de oppositie om tot een begroting te komen die door een meerderheid gesteund zal worden. Maar de oppositiepartijen reageren negatief. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws.

Acht punten zouden onderdeel zijn van het voorstel. Zo zou het kabinet bereid zijn om fiscale nadelen door middel van het bevriezen van de belastingschijven te halveren.

Aparte gesprekken met teleurgestelde fracties

Trouw 02.10.2013 De oppositiefracties in de Tweede Kamer zijn teleurgesteld over de voorstellen waarmee het kabinet hun steun probeert te verwerven voor zijn begrotingsplannen. Ze vinden wat er nu geboden is ‘volstrekt onvoldoende’. Woensdag praat minister Dijsselbloem van Financiën met de oppositiepartijen afzonderlijk.

Derde ronde: Dijsselbloem en oppositie één op één

VK 02.10.2013 Na twee gezamenlijke overleggen met de oppositie zat minister Dijsselbloem (Financiën) woensdag apart met de fractievoorzitters en financieel woordvoerders van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en 50Plus.

SGP’er Elbert Dijkgraaf was woensdagochtend de eerste gast in een nieuwe ronde onderhandelingen tussen oppositie en het kabinet over de begroting van 2014. Na Dijkgraaf volgde Norbert Klein van 50Plus. Klein zei na afloop dat hij ‘het zwaar inziet’.

Lees ook Vliegtaks en doorwerkbonus: kabinet doet oppositie 30 voorstellen – 01/10/13

Kamp: op innovatie wordt niet bezuinigd

Trouw 02.10.2013 In deze kabinetsperiode zal niet worden bezuinigd op het innovatiebeleid. Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken woensdag. Volgens hem wordt er wel wat met posten geschoven in het budget, maar blijft het bedrag gelijk. Dit jaar wordt 6,8 miljard vrijgemaakt voor innovatie.

‘Nederland verliest invloed door bezuiniging Defensie’

VK 02.10.2013 Door de bezuinigingen op de krijgsmacht zal Nederland internationaal aan invloed verliezen. Dat zeiden oud-generaal Dick Berlijn en veiligheidsexpert Rob de Wijk woensdag bij een hoorzitting over de defensiebezuinigingen in de Tweede Kamer. De Wijk noemde de bezuinigingen ‘tamelijk dramatisch’. ‘We zitten op defensiegebied ongeveer op het niveau van Cyprus, Malta en het neutrale Finland.

‘Nederland verliest invloed door bezuiniging op krijgsmacht’

Elsevier 02.10.2013 Deskundigen zeggen de keuzes van ministerJeanine Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie te ‘begrijpen’. Wel merken zij aan dat Nederland invloed verliest door de aanhoudende bezuinigingen op het militaire apparaat. Dat bleek woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de nota. In de nota kondigde minister Hennis-Plasschaert nieuwe bezuinigingen aan van 348 miljoen euro.

Vliegtaks, huisartsbijdrage en doorwerkbonus: kabinet doet oppositie 30 voorstellen

Oppositie: ’Dit is niet genoeg’

VK 01.10.2013 De onderhandelingen zijn geopend. Het kabinet heeft een document met ruim 30 beleidsopties naar de zes gesprekspartners van de oppositie gestuurd. Dit staat erin.

Om de onderhandelingen met de oppositie makkelijker te maken beloofde minister Dijsselbloem (Financiën) een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om te schuiven in de begroting voor 2014. Want voor elk voorstel van de oppositie geldt: er valt over te praten, maar er moet wel financiële dekking voor zijn. Terugdraaien accijnsverhoging?

Waarom lijkt het nu zo moeilijk en komt er straks toch een politiek akkoord?

VK 01.10.2013 Maandenlang draaien kabinet en oppositie al om elkaar heen en deze week doet minister Dijsselbloem van Financiën een zoveelste poging om tot een deal te komen met de oppositie. Waarom lijkt het zo moeilijk en waarom is het waarschijnlijk dat er straks toch een akkoord komt? Vijf vragen over de onderhandelingen.

Dijsselbloem: we moeten akkoord bereiken en politieke chaos voorkomen

VK 01.10.2013 Het kabinet en de oppositie zijn het aan Nederland verplicht tot een akkoord te komen over de begroting van 2014. Dat zei minister Dijsselbloem (Financiën) dinsdag bij RTL Z. ‘Niemand zit te wachten op een politieke chaos.’  

Kabinet en oppositie toch nog lang niet uitgepraat

VK 01.10.2013 De oppositie praat dinsdag verder met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de regeringsfracties over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Vandaag sprak de minister ruim anderhalf uur met de financieel woordvoerders van zeven oppositiepartijen. Zes van hen zijn eensgezind in hun ambitie om de gesprekken voort te zetten.

Aanbod aan oppositie

Dijsselbloem en oppositie onderhandelen morgen verder

RTL 01.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de oppositiepartijen in de Tweede Kamer zetten hun gesprekken over de bezuinigingen voor volgend jaar morgen voort. Lees verder

Aanbod aan oppositie

Telegraaf 01.10.2013 Het kabinet is bereid om flinke aanpassingen aan de eigen begroting en het bezuinigingspakket voor volgend jaar door te voeren. Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover door RTL Nieuws.

Kabinet doet aanbod aan oppositie

NU 01.10.2013 Het kabinet is bereid om flinke aanpassingen aan de eigen begroting en het bezuinigingspakket voor volgend jaar door te voeren.  Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover door RTL Nieuws.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Bezuinigingen

Aanbod aan oppositie: flinke aanpassingen mogelijk

Trouw 01.10.2013 Het kabinet is bereid om flinke aanpassingen aan de eigen begroting en het bezuinigingspakket voor volgend jaar door te voeren. Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover door RTL Nieuws.

‘Kabinet doet aanbod aan oppositie over begroting’

NRC 01.10.2013 Het kabinet heeft de oppositie een aanbod gedaan voor onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. In dat aanbod zou onder andere een halvering van het bevriezen van de belastingschijven en het terugdraaien van de accijnsverhoging en algemene heffingskorting staan. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. NU.nl meldt op gezag van ANP dat bronnen aan hen dit nieuws kunnen bevestigen. Lees verder

Beraad half uur uitgesteld

Telegraaf 01.10.2013 Het tweede gesprek tussen minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de financiële specialisten van acht fracties in de Tweede Kamer is een half uur uitgesteld. De nieuwe aanvangstijd is 19.30 uur.

Dijsselbloem ziet geen financiële ruimte

NU 01.10.2013 Het kabinet heeft geen financiële ruimte om te voldoen aan de eisen van de oppositiepartijen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTL Z. Hij werd bevraagd over de onderhandelingen die hij ook dinsdagavond weer voert met de financieel specialisten van acht fracties uit de Tweede Kamer.

Dijsselbloem: geen ruimte om bezuinigingen af te zwakken

Elsevier 01.10.2013 Er is geen financiële ruimte om de extra bezuinigingen van 6 miljard euro af te zwakken. Het kabinet kan daarom niet tegemoet komen aan de eisen van de oppositie. Dat heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem(PvdA) dinsdag gezegd bij RTL Z. Dinsdagavond onderhandelt de minister verder met de financieel woordvoerders van de oppositiepartijen.

‘Kabinet moet eindelijk bewegen’

Telegraaf 01.10.2013 Het kabinet moet dinsdagavond eindelijk bewegen in zijn onderhandelingen met de oppositie. „We kunnen niet eindeloos doorgaan met het bekijken van varianten. Er moeten keuzes gemaakt worden”, zegt D66-leider Alexander Pechtold. Ook zijn CDA-collega Sybrand Buma vindt dat er iets moet gebeuren.

CBS ziet voorzichtig herstel economie

Telegraaf 30.09.2013 De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn in september iets verbeterd vergeleken met de voorgaande maand. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

Zie ook:

ING-topman Hommen: pomp geld in Nederlandse economie

CBS: overheidstekort ruim onder Europese norm

Crisisheffing leidt tot woede bij bedrijven

DFT TV: ‘Nachtmerrie voor beleggers dreigt’

Dijsselbloem praat morgen verder met oppositie

Trouw 30.09.2013 De oppositie praat morgen verder met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën ) en de regeringsfracties over de kabinetsplannen voor volgend jaar. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver heeft dat gezegd na afloop van het eerste onderhoud. Dat duurde circa anderhalf uur.

Dijsselbloem legt oppositie morgen lijstje met maatregelen voor

NRC 30.09.2013 Het eerste overleg tussen het kabinet en een aantal oppositiepartijen over de begroting voor 2014 is afgelopen. Tijdens het gesprek heeft minister Dijsselbloem van Financiën nog eens gezegd dat het kabinet vasthoudt aan een bezuinigingsopgaaf van zes miljard, zei CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Lees verder

Beraad dinsdag verder

Telegraaf 30.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) praat dinsdagavond verder met de fractiespecialisten van acht fracties in de Tweede Kamer over de begroting van volgend jaar en over de 6 miljard euro die het kabinet extra wil bezuinigen. Dat bleek maandag na afloop van het eerste, besloten, onderhoud, dat circa 1,5 uur duurde. De Partij voor de Dieren haakte maandag af; eerder hadden PVV en SP al geweigerd mee te praten.

Oppositie praat dinsdag verder met kabinet

NU 30.09.2013 De oppositie praat dinsdagavond verder met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de regeringsfracties over de kabinetsplannen voor volgend jaar.  Bekijk video / Dit bleek na het eerste overleg met de financiële woordvoerders maandag, dat ongeveer anderhalf uur duurde.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over

Oppositie wil duidelijkheid van kabinet

Gesprekken met Dijsselbloem gaan van start

NU 30.09.2013 De oppositie eist maandag duidelijkheid van het kabinet over welke richting het uit wil met de gesprekken die onder leiding van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vanaf maandag gevoerd worden over de invulling van de kabinetsplannen van volgend jaar.    Bekijk video / De oppositie stelt zich daarin afwachtend op, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl onder de oppositiepartijen die maandag om 14.00 uur bij Dijsselbloem aan tafel zullen schuiven

Beraad bij Dijsselbloem

Telegraaf 30.09.2013 Het besloten overleg tussen kabinet, coalitiepartijen en de oppositie over de bezuinigingen voor volgend jaar is maandagmiddag begonnen. Op het ministerie van Financiën zitten de financiële specialisten van 9 van de 11 fracties in de Tweede Kamer om de tafel met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën). PVV en SP hebben zich afgemeld.

Dijsselbloem onderhandelt met oppositie over begrotingsakkoord›

NRC 30.09.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem praat vanmiddag met de meeste oppositiepartijen over aanpassingen van de kabinetsplannen voor volgend jaar. De coalitie heeft de steun van de oppositiepartijen nodig omdat ze zonder oppositie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft.

Vrijdag nodigde Dijsselbloem, na de Algemene Politieke Beschouwingen van woensdag en donderdag, alle oppositiepartijen uit voor overleg.

Dijsselbloem begint onderhandelingen met oppositie

Elsevier 30.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) gaat maandag praten met de financiële specialisten van de oppositie om steun te verwerven voor de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het kabinet heeft de partijen nodig omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Oppositiepartijen PVV en SP hebben al laten weten niet te willen onderhandelen over kabinetsplannen. CDA, D66, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus praten wel met het kabinet.

Dijsselbloem in gesprek met oppositie

Trouw 30.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën praat maandagmiddag met de financiële specialisten van de oppositie om te proberen steun te verwerven voor de kabinetsplannen voor volgend jaar. Die is nodig omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

PVV en SP, die willen dat het kabinet aftreedt, hebben zich voor het gesprek afgemeld, maar CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS zullen wel komen.

Dijsselbloem praat met oppositie

Telegraaf 30.09.2013  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën praat maandagmiddag met de financiële specialisten van de oppositie om te proberen steun te verwerven voor de kabinetsplannen voor volgend jaar. Die is nodig omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. PVV en SP, die willen dat het kabinet aftreedt, hebben zich afgemeld, maar CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS zullen wel komen.

Lastenverzwaringen en nivellering schaden onze economie

Telegraaf 28.09.2013 De economen Willem Vermeend en Rick van de Ploeg zijn van mening dat er een einde moet komen aan lastenverzwaringen en nivellering. Belastingverhogingen en nivelleringsoperaties maken onze economie kapot en vernietigen banen. Volgens Vermeend en Van der Ploeg moet minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem een meerjarenakkoord met het CDA sluiten waarbij de economie wordt gestimuleerd door lastenverlichting en nivellering achterwege blijft.

Roemer: meedoen aan onderhandelingen ‘natuurlijk zinloos’

Trouw 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg aanstaande maandag tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Volgens SP-leider Roemer is meepraten over de begroting van 2014 ‘natuurlijk zinloos’.

SP-senator Kox wil niet meepraten met Dijsselbloem

NU 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Tweede Kamerlid Arnold Merkies heeft dat zaterdag laten weten. In het radioprogramma Tros Kamerbreed zei SP-senator Tiny Kox dat het weinig zin heeft mee te praten zolang het kabinet vasthoudt aan een extra bezuiniging van 6 miljard in 2014 en andere plannen die de SP vierkant afwijst.

SP praat niet met Dijsselbloem

Telegraaf 28.09.2013 De SP doet niet mee aan het overleg tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Tweede Kamerlid Arnold Merkies heeft dat zaterdag laten weten. In het radioprogramma Tros Kamerbreed zei SP-senator Tiny Kox dat het weinig zin heeft mee te praten zolang het kabinet vasthoudt aan een extra bezuiniging van 6 miljard in 2014 en andere plannen die de SP vierkant afwijst.

CDA is dé partner voor het kabinet, maar Buma zet hoog in

Trouw 28.09.2013  “U zoekt het maar uit”, riep Sybrand van Haersma Buma woensdag naar PvdA-fractieleider Diederik Samsom. Het was typerend voor de sfeer tussen de CDA-fractieleider en de coalitie: het gaat hard tegen hard. Buma zet hoog in. Hij vindt de aanpak van het kabinet niks en andersom stuiten zijn alternatieve plannen op weerstand bij de coalitie.

Rutte maakt PvdA excuses

Trouw 28.09.2013 Premier Mark Rutte heeft zijn excuses aangeboden aan de PvdA voor het op het laatste moment intrekken van steun voor een motie die werd ingediend door GroenLinks en PvdA. Dat zegt een bron binnen de PvdA tegen het AD.

Het ging om een regeling voor extra geld voor kinderopvang in ruil voor steun aan de bezuinigingen op de kindregelingen, zoals de kinderbijslag. De VVD trok haar steun in omdat het plan niet kostendekkend zou zijn.

‘Misverstand PvdA en VVD over motie kinderopvang uitgepraat’

Trouw 28.09.2013 Een misverstand tussen kabinet en PvdA over een motie over meer geld voor kinderopvang is uitgepraat. Een woordvoerster van de PvdA heeft dat zaterdag laten weten in reactie op een bericht in het AD. Daarin staat dat premier Mark Rutte excuses zou hebben aangeboden over de gang van zaken.

‘Mark Rutte heeft excuses gemaakt aan Diederik Samsom’

Elsevier  28.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) heeft zijn excuses aangeboden aan de PvdA. Rutte zou sorry gezegd hebben voor het op het laatste moment intrekken van steun van een motie van GroenLinks en PvdA over meer geld voor de kinderopvang. Dat schrijft het Algemeen Dagblad zaterdag op basis van een bron binnen de PvdA.

Onderzoek: toezicht op voedsel faalt door bezuinigingen

Elsevier  28.09.2013 Het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onder de maat. De in mankracht gehalveerde dienst is ‘uitgebeend’, ‘wegverdund’ en ‘kapotbezuinigd’, zeggen betrokkenen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, die onder leiding staat van Pieter van Vollenhoven.

Het toezicht is zo ondermaats, dat er een verhoogd risico is op voedselincidenten, zoals de uitbraak van de EHEC-bacterie twee jaar geleden.

‘Toezicht op voedselveiligheid kapotbezuinigd’

Trouw 28.09.2013 Het toezicht op voedselveiligheid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de afgelopen jaren door bezuinigingen ernstig verzwakt. Daardoor zijn risico’s op voedselincidenten en schade voor de export toegenomen.

ING-topman Hommen: pomp geld in Nederlandse economie Video

Telegraaf 27.09.2013 Topman Jan Hommen vertrekt bij ING. Hij gaat de geschiedenis in als de redder van de grootste financiële instelling van Nederland. Zaterdag verschijnt een exclusief interview met hem in De Financiële Telegraaf. Telegraaf TV geeft alvast een voorproefje Jan Hommen kreeg ING weer op de rails. Heeft hij ook een idee hoe Nederland uit de economische malaise getrokken kan worden? Dat vraagt verslaggever Jarco de Swart.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

26-09: ‘Hypotheekfonds goed voor Nederlandse banken’

26-09: BlackRock meldt belang in ING

25-09: Kapitaaltekorten grote banken verder gedaald

20-09: ‘Risico door stresstest zonder vangnet’

19-09: Verzekeringstak ING in 2014 naar de beurs

Koers: ING Groep

Dijsselbloem maandag om tafel met oppositie

Trouw 27.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) praat maandagmiddag met de oppositie over de rijksbegroting van volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerder van zijn ministerie vrijdag desgevraagd.

Lees ook: Kamp boos op CBS: ‘Cijfers creëren onduidelijkheid’ – 27/09/13

Lees ook: Dijsselbloem gaat vrijdag nog bellen voor onderhandelingen – 27/09/13

Rutte wil alle fractievoorzitters bij elkaar

NU 27.09.2013 Het kabinet wil alle fractievoorzitters tegelijk uitnodigen. Dat heeft Mark Rutte vrijdag gezegd tijdens de wekelijkse persconferentie.  Bekijk video – Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zal de bijeenkomst voorzitten. “Dit overleg zal beginnen met het vaststellen van een agenda”, aldus Rutte.

Dijsselbloem gaat vrijdag nog bellen voor onderhandelingen Video

Trouw 27.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is van plan nog deze vrijdag alle fractievoorzitters te bellen voor overleg komende week over wijzigingen in de rijksbegroting voor volgend jaar. Dat zei hij vrijdag bij het begin van de ministerraad. Het ligt aan de voorzitters of ze willen komen, aldus de bewindsman.

Dijsselbloem gaat vrijdag nog fractievoorzitters bellen

NU 27.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is van plan nog deze vrijdag alle fractievoorzitters te bellen voor overleg komende week over wijzigingen in de rijksbegroting voor volgend jaar.

Bekijk video – Dat zei hij vrijdag bij het begin van de ministerraad.

Het ligt aan de voorzitters of ze willen komen, aldus de bewindsman. Het is van belang om nu echt ”de schouders eronder te zetten”, meldde hij. Ruimte daarvoor ziet hij wel.

Dijsselbloem belt vrijdag

Telegraaf 27.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is van plan nog deze vrijdag alle fractievoorzitters te bellen voor overleg komende week over wijzigingen in de rijksbegroting voor volgend jaar. Dat zei hij vrijdag bij het begin van de ministerraad.

Dijsselbloem: laten we nu eens onderhandelen›

NRC 27.09.2013 Alle fractievoorzitters van de oppositie worden vandaag gebeld door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem om volgende week te overleggen over de kabinetsplannen van volgend jaar. Dijsselbloem vindt dat de politieke partijen bij de gesprekken hun schouders eronder moeten zetten. “We hebben nu twee dagen gesproken over de onderhandelingen, laten we nu maar eens gaan onderhandelen”, zei hij bij aanvang van de wekelijkse ministerraad voor de camera van de NOS.

Rutte: goede hoop voor onderhandelingen van Dijsselbloem

Elsevier 26.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) heeft ‘goede hoop’ dat de onderhandelingen van minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) met de fractievoorzitters van de oppositie tot ‘gezamenlijke oplossingen’ gaan leiden. Dat zei hij donderdag na de Algemene Politieke Beschouwingen.

Rutte zoekt steun van de oppositie, maar die blijft uit

Trouw 27.09.2013 Twee dagen van debat over Troonrede en Miljoenennota hebben kabinet en oppositie geen steek dichterbij elkaar gebracht. Steun van de oppositie is nodig om het bezuinigingspakket van 6 miljard euro door de eerste Kamer te krijgen. Op verzoek van premier Rutte stelt de Tweede Kamer de financiële beschouwingen een week uit. Die stonden voor volgende week op de agenda. De gewonnen tijd zal minister Dijsselbloem van financiën benutten om met alle partijen te praten over hun wensen.

Rutte: Dijsselbloem wil om tafel met oppositie

Trouw 27.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gaat onderhandelen met alle fracties die serieus mee willen praten over alternatieven voor de rijksbegroting en het bezuinigingspakket van 6 miljard euro. Dat was donderdagavond de uitkomst van 2 dagen algemene beschouwingen, het jaarlijkse debat over de begroting van volgend jaar.

Dijsselbloem gaat met oppositie praten

NU 26.09.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaat namens het kabinet gesprekken voeren met de oppositie om tot akkoorden te komen over de kabinetsplannen voor 2014. Dat maakte premier Mark Rutte donderdag bekend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Rutte: goede hoop

Telegraaf 26.09.2013  Premier Mark Rutte heeft „goede hoop” dat de onderhandelingen die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën met ‘constructieve’ fracties in de Kamer gaat voeren over de begroting van volgend jaar tot „breed draagvlak” en „gezamenlijke oplossingen” kan leiden.

Kabinet praat met oppositie

Telegraaf 26.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gaat onderhandelen met alle fracties die serieus mee willen praten over alternatieven voor de rijksbegroting en het bezuinigingspakket van 6 miljard euro. Dat was donderdagavond de uitkomst van 2 dagen algemene beschouwingen, het jaarlijkse debat over de begroting van volgend jaar.

‘Dijsselbloem wil om tafel’

Telegraaf 26.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zal alle fracties uitnodigen om gezamenlijk te gaan praten over wijzigingen op de rijksbegroting voor volgend jaar. Premier Mark Rutte zei dat donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen.

Sociale partners: niet weer onderhandelen Sociaal Akkoord

Elsevier 26.09.2013 De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn niet bereid nogmaals om tafel te gaan met het kabinet om over het Sociaal Akkoord te onderhandelen. Vooral D66 en CDA vinden juist dat het kabinet dat moet doen, om de hervorming van het ontslagrecht en de WW te bespoedigen.

Kabinet kritisch over CBS

Telegraaf 27.09.2013 Het kabinet is bijzonder kritisch over een persbericht van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vrijdag. Het CBS meldde dat het begrotingstekort gemeten van juli 2012 tot juni 2013 uitkwam op 2,5 procent, veel lager dan waar het kabinet mee rekent.

Kamp boos op CBS: ‘Cijfers creëren onduidelijkheid’

Trouw 27.09.2013 Het kabinet is bijzonder kritisch over een persbericht van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vrijdag. Het CBS meldde dat het begrotingstekort gemeten van juli 2012 tot juni 2013 uitkwam op 2,5 procent, veel lager dan waar het kabinet mee rekent.

Kamp: geen reden tot juichen

Telegraaf 27.09.2013 De vrijdag gespresenteerde cijfers over het overheidstekort van het CBS vormen nog geen reden tot juichen omdat ze niet representatief hoeven te zijn voor het hele kalenderjaar. Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Ministers niet blij met cijfers CBS begrotingstekort

Elsevier 27.09.2013 Ministers Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) hebben verontwaardigd gereageerd op het bericht dat het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vrijdagochtend publiceerde. Daarin wordt het huidige overheidstekort op 2,5 procent berekend.

Ministers boos op CBS – ‘het wonderlijkste persbericht in tijden’

NRC 27.09.2013 De ministers Kamp en Dijsselbloem hebben verbaasd gereageerd op het persbericht dat het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend liet uitgaan. Daarin schreef het CBS dat het tekort in juli uitkwam op 2,5 procent, wat zou betekenen dat Nederland de Europese norm haalt en dat is onjuist. Lees verder

Eijffinger: geen appels met peren vergelijken

Telegraaf 27.09.2013 Dat het overheidstekort over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 op 2,5 procent is uitgekomen, zegt volgens Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg, niet zo veel. Hij rekent voor heel 2013 nog steeds op een tekort van meer dan 3 procent. Als de geplande extra 6 miljard euro aan bezuinigingen doorgaat, verwacht hij in 2014 zelfs een overheidstekort tussen de 3,5 en 4 procent.

Tekort onder Europese norm nog geen reden tot juichen

Trouw 27.09.2013  Het overheidstekort zit met 2,5 procent ruim onder Europese norm van 3 procent. Nee, dat is nog geen reden tot juichen. De 2,5 procent gaat over de periode juli 2012 tot en met juni 2013, terwijl de Europese Commissie in kalenderjaren rekent. Maar toch, ‘als de trend doorzet kunnen we zo maar onder de 3 procent uitkomen’, zegt CBS-econoom Peter van Mulligen..

Overheidstekort 2,5 procent, ‘geen reden tot juichen’

Elsevier 27.09.2013 Het tekort van de overheid is in de periode juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee komt het overheidstekort ruim onder de Europese bovengrens van 3 procent uit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

Overheidstekort laatste vier kwartalen 2,5 procent

Trouw 27.09.2013 Het overheidstekort over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 is uitgekomen op 2,5 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekendgemaakt. Dat is – voor die periode – ruim onder de 3 procent, het maximum dat door Brussel is opgelegd.

CBS: overheidstekort ruim onder Europese norm

Telegraaf 27.09.2013 Het overheidstekort is over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is ruim onder de Europese bovengrens van 3 procent. Over heel 2012 was het tekort nog 4,1 procent van het bbp, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Zie ook:

Kamp: cijfers CBS nog geen reden tot juichen

DSM klaagt over crisistaks

‘Speel vermogens binnen bv’s vrij’

’Nivelleren schaadt economie’

Overheidstekort naar 2,5 procent – ‘belang cijfers niet groot’›

NRC 27.09.2013 Het overheidstekort is over de periode van juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is ruim onder de Europese bovengrens van 3 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. Over heel 2012 was het tekort nog 4,1 procent van het bbp.

‘Geloof mij, die zes miljard zijn heiliger dan u denkt’

VK 26.09.2013  Begrotingstsaar Olli Rehn moet enkel in Brussel zijn keuzes verdedigen. ‘Maar dat is een gevaarloze excercitie’, schrijft Paul Sneijder. ‘Wat niet deugt is dat Olli Rehn nergens politieke verantwoordelijkheid voor die 6 miljard hoeft af te leggen.’

Lees ook Live – ‘Laten we het over mensen hebben in plaats van de 6 miljard’ – 26/09/13

Moet Nederland straks echt 1,2 miljard in Brussel afrekenen?

Trouw 26.09.2013 Aan die 6 miljard valt niet te tornen, blijft Mark Rutte tot wanhoop van de oppositie herhalen. Doen we dat wel, dan krijgen we volgens de premier Brussel over ons heen. Moet Nederland straks echt 1,2 miljard euro boete betalen als Rutte en zijn kabinet minder dan 6 miljard bezuinigen?

Nederlander: liever bezuiniging dan lastenverzwaring

Telegraaf 26.09.2013 Nederlanders hebben een bloedhekel aan lastenverzwaringen. Bij de keuze tussen bezuinigen of lasten verzwaren kiest maar liefst 92% voor bezuinigen. Ook kiest de Nederlander liever voor extra banen in het land dan voor hogere lonen en uitkeringen.

Zie ook:

Tanken in België goedkoper

Kabinet bevestigt hogere belastingdruk

Harder werken gaat steeds minder lonen

Prinsjesdag en uw portemonnee

10 miljoen minder bezuinigd op AIVD

VK 26.09.2013 Meer dan zes uur lang debatteerde premier Rutte vandaag met de oppositie over de plannen voor 2014, maar veel concrete toezeggingen deed hij niet. Welke resultaten werden er geboekt?

De meest concrete maatregel: het kabinet wil de bezuiniging op de inlichtingendienst AIVD volgend jaar met 10 miljoen verminderen en in de jaren daarna halveren. Voorwaarde is wel dat voor het schrappen van deze bezuiniging elders in de begroting van Binnenlandse Zaken vervangende dekking wordt gevonden. De AIVD krijgt vanaf volgend jaar te maken met besparingen. Volgens de bestaande plannen zou de dienst het in 2015 met 23 miljoen minder doen. De AIVD moest in 2018 in totaal circa 70 miljoen hebben bezuinigd.

Gevangenen helpen bezuinigen

Telegraaf 25.09.2013 Gevangenen moeten de overheid gaan helpen met bezuinigen. Nu worden zaken als bewegwijzering en meubels van ministeries nog door bedrijven gemaakt, maar het Rijk zou die producten vaker door criminelen moeten laten produceren.

Uw gids in het labyrint der tegenbegrotingen

Trouw 24.09.2013 De oppositiepartijen CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben een alternatief voor de bezuinigingsplannen van het kabinet gepresenteerd. Wat willen deze vier partijen en hoe pakt dat uit voor het begrotingstekort?

Wilders noemt Pechtold en Buma hypocriet

NU 24.09.2013 PVV-leider Geert Wilders heeft hard uitgehaald naar het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.  Die zijn hypocriet omdat ze nu voor lastenverlichting pleiten, terwijl ze eerder hun handtekening hebben gezet onder een btw-verhoging van vier miljard. Dat zei Wilders dinsdag bij RTL Z.

Economie kromp tweede kwartaal minder dan gedacht

Trouw 24.09.2013 De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal iets minder gekrompen dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een tweede raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

Krimp economie iets kleiner dan verwacht: 0,1 in plaats van 0,2 procent›

NRC 24.09.2013  De Nederlandse economie is in het afgelopen kwartaal iets minder hard gekrompen dan werd verwacht, dat meldt het CBS vanochtend. De eerste raming, uit augustus, kwam uit op 0,2 procent. De raming van vandaag meldt een krimp van 0,1 procent. Ten opzichte van vorig jaar kromp de economie in het tweede kwartaal met 1,7 procent, in plaats van de verwachte 1,8 procent.

Krimp tweede kwartaal minder dan gedacht

Telegraaf  24.09.2013 De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal iets minder gekrompen dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een tweede raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.Ten opzichte van een kwartaal eerder bedroeg de economische terugval 0,1 procent. Bij de eerste raming, gepubliceerd op 14 augustus, werd nog uitgegaan van een krimp van 0,2 procent.

Zie ook:

‘Nederland profiteert van handelsdeal VS’

Vestigingsklimaat Nederland in wereldtop

Werkloosheid in augustus omlaag

Haagse rekenmeesters zien meer zon dan economen

D66 en ChristenUnie willen minder bezuinigingen en lagere lasten›

NRC 24.09.2013  Oppositiepartijen D66 en ChristenUnie willen volgend jaar minder bezuinigen dan de 6 miljard euro die het kabinet Rutte-II voorstelt en pleiten daarnaast voor lagere lasten voor burgers en bedrijven. Dat blijkt uit de tegenbegrotingen die de partijen vanochtend hebben gepresenteerd. De ChristenUnie wil volgend jaar 3 miljard euro bezuinigen, blijkt uit de tegenbegroting van die oppositiepartij. Het CDA, een andere belangrijke potentiële partner van het kabinet, presenteerde gisteren al zijn tegenbegroting.

Lees meer

17:33 Coalitie houdt vast aan zes miljard bezuinigen ›

15 SEP Tekort volgend jaar 3,3 procent, koopkracht daalt – ‘gevolgen lijken mee te vallen’ ›

19 AUG Coalitie hervat onderhandelingen: 4 vragen over nieuw bezuinigingspakket ›

14 AUG Kabinet houdt vast aan 6 miljard – oppositie: alle seinen op rood 

13 AUG Oppositie wil opheldering over mogelijke extra bezuinigingen ›

D66 bezuinigt minder en verlaagt lasten in tegenbegroting

Trouw 24.09.2013 D66 wil volgend jaar niet 6 miljard, maar 4 miljard euro extra bezuinigen. Daardoor kunnen ambtenaren en onderwijzend personeel in 2014 wat extra’s krijgen en komt er 800 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting.

ChristenUnie pleit voor brede samenwerking kabinet

NU 24.09.2013 De ChristenUnie vindt dat het kabinet dit najaar niet met één of twee partijen samenwerking moet zoeken, maar juist moet zorgen voor een breder draagvlak. Dit laat Arie Slob van de ChristenUnie dinsdag weten aan NU.nl in een toelichting op de tegenbegroting van de partij. De partij stelt daarnaast voor, precies zoals ook het CDA deed, de lasten voor gezinnen en bedrijven met drie miljard verlichten ten opzichte van de plannen van het kabinet. GroenLinks stelde maandag die lasten zelfs met 3,5 miljard te willen verminderen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over ChristenUnie Bezuinigingen

ChristenUnie laat tekort in tegenbegroting flink oplopen

Trouw 24.09.2013 De ChristenUnie wil volgend jaar de lasten voor burgers en bedrijven fors verlagen en maximaal 3 miljard euro extra bezuinigen, de helft van wat het kabinet wil en wat is afgesproken met Brussel. Het begrotingstekort loopt in de tegenbegroting van de ChristenUnie op naar 3,8 procent, ruim boven de Europese norm van 3 procent. Dat blijkt uit de tegenbegroting van de ChristenUnie en de doorrekening ervan door het Centraal Planbureau (CPB).

D66 wil minder bezuinigen en lasten verlagen

NU  24.09.2013 D66 wil volgend jaar niet 6 miljard, maar 4 miljard euro extra bezuinigen.

Bekijk video – Daardoor kunnen ambtenaren en onderwijzend personeel in 2014 wat extra’s krijgen en komt er 800 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting.

D66 wil langzamer bezuinigen en lasten verlichten

Elsevier 24.09.2013 Oppositiepartij D66 stelt voor om volgend jaar niet 6 miljard, maar 4 miljard euro extra te bezuinigen. Daardoor kunnen ambtenaren en onderwijzend personeel volgend jaar wat extra’s krijgen en komt er 800 miljoen euro beschikbaar voor lastenverlichtingen. Dat staat in de tegenbegroting die de partij dinsdag zal bekendmaken. Op de lange termijn wil D66 wel 6 miljard euro bezuinigen, zegt D66-leider Alexander Pechtold.

Pechtold zegt dat volgend jaar opnieuw de lasten verzwaren, onverantwoord is. ‘Wij willen het evenwicht bewaren, geen sprintje naar de 6 miljard.’ Maandag presenteerde het CDA al een tegenbegroting.

Tekort bij D66 op 3,6 procent

Telegraaf  24.09.2013  Het begrotingstekort komt in de tegenbegroting van D66 uit op 3,6 procent in 2014. Het Centraal Planbureau heeft dat berekend. Dat tekort is 0,3 procent meer dan in de plannen van het kabinet. Het verschil komt doordat D66 volgend jaar maar 4 miljard euro bezuinigt en het kabinet 6 miljard.

D66 bezuinigt minder

Telegraaf 24.09.2013  D66 wil volgend jaar niet 6 miljard, maar 4 miljard euro extra bezuinigen. Daardoor kunnen ambtenaren en onderwijzend personeel in 2014 wat extra’s krijgen en komt er 800 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting.

Primeur: SGP dreigt tegen belastingplan te stemmen

Trouw 24.09.2013 De SGP zal in de Tweede Kamer tegen het belastingplan voor 2014 stemmen als het kabinet zijn gezinsbeleid niet drastisch aanpast. Fractieleider Kees van der Staaij heeft dat dinsdag gezegd in het Reformatorisch Dagblad.

De vermindering van de kinderbijslag en allerlei belastingmaatregelen treffen gezinnen zo hard, dat Van der Staaij ze niet voor zijn rekening wil nemen. ‘Dat is zo bizar, zo uit het lood geslagen, dat we er onmogelijk mee akkoord kunnen gaan.’

Dreigende taal SGP

Telegraaf 24.09.2013  De SGP zal in de Tweede Kamer tegen het belastingplan voor 2014 stemmen als het kabinet zijn gezinsbeleid niet drastisch aanpast. Fractieleider Kees van der Staaij heeft dat dinsdag gezegd in het Reformatorisch Dagblad.

Flink tekort bij CU

Telegraaf 24.09.2013  De ChristenUnie wil volgend jaar de lasten voor burgers en bedrijven fors verlagen en maximaal 3 miljard euro extra bezuinigen, de helft van wat het kabinet wil en wat is afgesproken met Brussel. Het begrotingstekort loopt in de tegenbegroting van de ChristenUnie op naar 3,8 procent, ruim boven de Europese norm van 3 procent. Dat blijkt uit de tegenbegroting van de ChristenUnie en de doorrekening ervan door het Centraal Planbureau (CPB).

Dijsselbloem kritisch over tegenbegroting

NU 24.09.2013 ‘Je kunt dromen dat Commissie het goed zal vinden, maar dat gaat niet gebeuren’. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is behoorlijk kritisch over de tegenbegrotingen van de oppositiepartijen.  Hij zei dat dinsdag in reactie op de tegenbegrotingen van CDAD66,ChristenUnie en GroenLinks.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Sociaal akkoord Diederik Samsom Bezuinigingen Jeroen Dijsselbloem

Dijsselbloem: begrotingen oppositie getuigen van wensdenken

Trouw 24.09.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is behoorlijk kritisch over de tegenbegrotingen die de oppositiepartijen CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben ingediend. Niet één van die partijen haalt een extra bezuinigingsbedrag van 6 miljard euro volgend jaar, terwijl dat wel de afspraak is met de Europese Commissie.

Dijsselbloem kritisch

Telegraaf 24.09.2013  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is behoorlijk kritisch over de tegenbegrotingen die de oppositiepartijen CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben ingediend. Niet één van die partijen haalt een extra bezuinigingsbedrag van 6 miljard euro volgend jaar, terwijl dat wel de afspraak is met de Europese Commissie.

CDA zeer kritisch op nieuwe berekening begrotingstekort

NU 24.09.2013 De Europese fractie van het CDA is zeer kritisch op het plan om lidstaten van de Europese Unie in de toekomst hun begrotingstekort anders te laten berekenen.

De partij heeft eurocommissaris Olli Rehn(Monetaire Zaken) daarover dinsdag om opheldering gevraagd.

“Je lost de problemen in zwakke eurolanden niet op door gegoochel met cijfers”, zo vindt europarlementarier Corien Wortmann-Kool. Ze vindt dat met het plan de geloofwaardigheid van het Stabiliteit- en Groeipact op het spel wordt gezet.

PvdA: tegenbegroting CDA weinig sociaal

Trouw 23.09.2013 PvdA-fractielid Henk Nijboer heeft zich kritisch uitgelaten over de tegenbegroting van het CDA. Nijboer stelt dat er ‘weinig sociaal meer is’ aan de christendemocratische partij. Andere oppositiepartijen vielen ook over het voorstel van Sybrand Buma. Het plan van het CDA, dat onder meer een korting op de WW-premie en de invoering van een nullijn in de zorg impliceert, is ook bekritiseerd door de oppositiepartijen de SP en de PVV.

PvdA: CDA weinig sociaal meer

Telegraaf 23.09.2013 Met deze tegenbegroting is er weinig sociaal meer aan het CDA. Financieel specialist Henk Nijboer van de PvdA-fractie heeft dat maandag gezegd in een reactie op de voorstellen van CDA-leider Sybrand Buma.

Tekort loopt op in CDA-plannen

Telegraaf 23.09.2013  Als de alternatieve begroting van het CDA één op één wordt uitgevoerd, loopt het begrotingstekort volgend jaar op naar 3,5 procent. Dat blijkt uit de doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB). Dat is 0,2 procent hoger dan in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

Ook GroenLinks wil miljarden lastenverlichting

NU 23.09.2013 GroenLinks wil de lasten voor burgers en bedrijven verlichten met 3,5 miljard euro. De bezuinigingen van 6 miljard euro die het kabinet volgend jaar extra wil, moeten niet doorgaan. Dat blijkt maandag uit de tegenbegroting van GroenLinks.

De partij kiest voor minder belasting op werk en juist meer op milieuvervuiling. Schone energie moet meer gestimuleerd worden en de zorg moet slimmer worden ingericht. Bezuinigingen op zorg, ontwikkelingssamenwerking en huurders kunnen worden teruggedraaid.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: GroenLinks Bezuinigingen

Ook GroenLinks wil miljarden lastenverlichting – Cideo

Trouw  23.09.2013 GroenLinks wil de lasten voor burgers en bedrijven verlichten met 3,5 miljard euro. De bezuinigingen van 6 miljard euro die het kabinet volgend jaar extra wil, moeten niet doorgaan. Dat blijkt maandag uit de tegenbegroting van GroenLinks.

De partij kiest voor minder belasting op werk en juist meer op milieuvervuiling. Schone energie moet meer gestimuleerd worden en de zorg moet slimmer worden ingericht. Bezuinigingen op zorg, ontwikkelingssamenwerking en huurders kunnen worden teruggedraaid.

Ook GL wil lastenverlichting

Telegraaf 23.09.2013 GroenLinks wil de lasten voor burgers en bedrijven verlichten met 3,5 miljard euro. De bezuinigingen van 6 miljard euro die het kabinet volgend jaar extra wil, moeten niet doorgaan. Dat blijkt maandag uit de tegenbegroting van GroenLinks.

Gerelateerde artikelen;

23-09: CDA ‘op oorlogspad’

‘CDA ongeloofwaardig’

Telegraaf 23.09.2013 Het CDA is volgens PVV-leider Geert Wilders „ongeloofwaardig” met de tegenbegroting die het maandag heeft ingediend. De christendemocraten hebben volgens hem vorig jaar getekend voor „de grootste belastingverhoging van de afgelopen eeuw” in het Lenteakkoord, dat onder meer een btw-verhoging bevatte.

‘Daling koopkracht door CDA’

Telegraaf 23.09.2013 Het CDA heeft geen idee wat het voorstelt door de zorg op de nullijn te zetten. SP-leider Emile Roemer heeft dat maandag gezegd als reactie op de tegenbegroting van het CDA. „Een verzorgende of verpleegkundige wordt nu al onderbetaald. Met deze plannen zal de koopkracht verder dalen. Het zal leiden tot meer werkloosheid en verlenging en verdieping van de crisis.”

CDA wil lastenverlichting voor gezinnen en bedrijven

NU 23.09.2013 Het CDA stelt een lastenverlichting voor van 2,9 miljard in 2014. Deze moet ten gunste komen aan gezinnen en bedrijven. Dat heeft CDA-leider Sybrand Buma maandagochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de tegenbegroting.

Koerswijziging

Buma zei maandag in De Telegraaf dat hij in ruil voor de CDA-steun een forse koerswijziging van het kabinet eist.

Het kabinet van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en daarom is steun nodig van oppositiepartijen als het CDA.

Vakbonden: CDA gaat niet over de nullijn in de zorg

Trouw  23.09.2013 Een nullijn in de zorg is ‘bizar’, ‘onbespreekbaar’ en ‘iets waar het CDA niet over gaat”. Zo reageren zorgvakbonden maandag op het voorstel van het CDA om de salarissen van zorgpersoneel te bevriezen. ‘Een bizar voorstel”, briest Lilian Marijnissen, bestuurder van vakbond Abvakabo FNV. ‘Het zorgpersoneel is er de afgelopen jaren in koopkracht het hardste op achteruit gegaan. Als nu ook nog een nullijn volgt, jaag je iedereen de deur uit. En met het oog op de vergrijzing zijn juist zorgmedewerkers zo hard nodig.’

CDA wil zelf twee miljard aan bezuinigingen invullen

Trouw  23.09.2013 CDA-leider Sybrand Buma is bereid de extra bezuinigingen van 6 miljard euro komend jaar te steunen als hij een flink deel daarvan (2 miljard) zelf mag invullen. Buma gaf maandag in De Telegraaf aan dat hij in ruil voor de CDA-steun wel een forse koerswijziging van het kabinet eist.

CDA doet openingszet in miljardenschaakspel

Trouw  23.09.2013 Het CDA wil het herstel van de economie en de werkgelegenheid bespoedigen door de lasten voor werkgevers en werknemers met 2,9 miljard euro te verlagen. Dat blijkt uit de tegenbegroting die CDA-leider Sybrand Buma maandag presenteerde. Als de alternatieve begroting van het CDA één op één wordt uitgevoerd, loopt het begrotingstekort volgend jaar op naar 3,5 procent, zo blijkt uit de doorrekening door het Centraal Planbureau. Dat is 0,2 procent hoger dan in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

Steun in Eerste Kamer
Buma gaf maandag in De Telegraaf aan dat zijn partij bereid is de bezuinigingen van 6 miljard euro te steunen, mits hij een filnk deel daarvan zelf mag invullen. Het kabinet van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en daarom is steun nodig van oppositiepartijen als het CDA. ‘Laat ik heel duidelijk zijn, ook om geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen in dat 6 miljard pakket en geen nivellering,’ aldus Buma.

CDA ‘op oorlogspad’

Telegraaf 23.09.2013  Het CDA wil het herstel van de economie en de werkgelegenheid bespoedigen door de lasten voor werkgevers en werknemers met 2,9 miljard euro te verlagen. Dat blijkt uit de tegenbegroting die CDA-leider Sybrand Buma maandag presenteerde.

Stiekeme verhoging belasting

Telegraaf 23.09.2013 Het kabinet gebruikt boekhoudkundige trucs om de belastingen volgend jaar met een miljard extra te verhogen. D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees heeft dat maandag gezegd. Volgens hem wordt het afschaffen van de fiscale ouderenkorting als een bezuiniging gepresenteerd. Vervolgens wordt dat geld gebruikt om uitgaven te verhogen. Deze operatie is in strijd met de begrotingsregels.

‘Kabinet voert verkapte lastenverzwaring door’

NU 23.09.2013 Het kabinet gebruikt boekhoudkundige foefjes om lastenverzwaringen te verhullen. Dat stelt D66-Kamerlid Wouter Koolmees maandag.  Het kabinet zou het afschaffen van de ouderenkorting ten onrechte als bezuiniging presenteren, aldus de financieel specialist van D66 en voormalig hoofd Begrotingsbeleid bij het ministerie van Financiën.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Prinsjesdag Begroting

Ook D66 beschuldigt kabinet van stiekeme belastingverhoging

Elsevier  23.09.2013 Na het CDA komt ook D66 met de beschuldiging dat het kabinet ‘stiekem’ de belastingen verhoogt. Volgens financieel woordvoerderWouter Koolmees gebruikt het kabinet de afgeschafte ouderenkorting tegen de begrotingsregels in om uitgaven bij het ministerie van Sociale Zaken te dekken. Koolmees zegt in de Miljoenennota te hebben ontdekt dat minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher(PvdA) tegen de Zalmnorm in niets hoeft de doen aan de oplopende uitgaven die worden veroorzaakt doorstijgende werkloosheid.

Dit geld haalt het kabinet volgens de D66’er uit het afschaffen van de fiscale ouderenkorting, terwijl die maatregel als een bezuiniging wordt gepresenteerd.

Dijsselbloem: sociaal akkoord ‘niet opblazen’

Trouw  23.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verzet zich tegen pogingen van sommige partijen in de Tweede Kamer om het sociaal akkoord ‘op te blazen’. Hij zei dat maandag bij BNR Nieuwsradio. Volgens PvdA’er Dijsselbloem is ‘niets heilig’ en valt over de uitwerking van het sociaal akkoord op onderdelen te praten. De kern, zoals de afspraken over WW en ontslagrecht, moet echter overeind blijven.

Dijsselbloem wil sociaal akkoord niet opblazen

‘Afspraken over WW en ontslagrecht moeten overeind blijven’

NU 23.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verzet zich tegen pogingen van sommige partijen in de Tweede Kamer om het sociaal akkoord “op te blazen”. Hij zei dat maandag bij BNR Nieuwsradio. Volgens PvdA’er Dijsselbloem is “niets heilig” en valt over de uitwerking van het sociaal akkoord op onderdelen te praten.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Sociaal akkoord Jeroen Dijsselbloem

Dijsselbloem: akkoord niet opblazen

Telegraaf 23.09.2013  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verzet zich tegen pogingen van sommige partijen in de Tweede Kamer om het sociaal akkoord „op te blazen”. Hij zei dat maandag bij BNR Nieuwsradio. Volgens PvdA’er Dijsselbloem is „niets heilig” en valt over de uitwerking van het sociaal akkoord op onderdelen te praten. De kern, zoals de afspraken over WW en ontslagrecht, moet echter overeind blijven.

Kamp: Sociaal akkoord voor mij niet heilig

RTL 22.09.2013 Ook minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) vindt dat er ruimte moet zijn om het sociaal akkoord aan te passen. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra verklaarde zaterdag dat het sociaal akkoord voor hem niet heilig is en dat aanpassingen mogelijk moeten zijn. Kamp deelt die gedachte, omdat het anders moeilijk zal worden om steun van de oppositie te krijgen. “Als je iets heilig verklaart, krijg je dus nooit steun.” Lees verder

Kamp: Kabinet moet flexibel met sociaal akkoord omgaan

Trouw 22.09.2013 Ook minister Henk Kamp (Economische Zaken – VVD) vindt dat er ruimte moet zijn om het sociaal akkoord aan te passen. Dat zei hij zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra verklaarde zaterdag dat het sociaal akkoord voor hem niet heilig is en dat aanpassingen mogelijk moeten zijn. Kamp deelt die gedachte, omdat het anders moeilijk zal worden om steun van de oppositie te krijgen. ‘Het kabinet kan niet bij voorbaat zeggen: jullie kunnen alleen maar ja of nee zeggen. Dat werkt niet’, zegt Kamp. ‘Als je iets heilig verklaart en daar niet over wilt spreken, krijg je dus nooit steun.’

Kamp: akkoord niet heilig

Telegraaf 22.09.2013  Ook minister Henk Kamp (Economische Zaken – VVD) vindt dat er ruimte moet zijn om het sociaal akkoord aan te passen. Dat zei hij zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Ook voor Kamp is sociaal akkoord niet heilig

NU 22.09.2013 Ook minister Henk Kamp (Economische Zaken – VVD) vindt dat er ruimte moet zijn om het sociaal akkoord aan te passen.  Dat zei hij zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Sociaal akkoord

Rutte ziet begrip voor bezuinigingen

NU 21.09.2013 Premier Mark Rutte meent dat mensen wel degelijk begrip hebben voor de bezuinigingsplannen van het kabinet, ondanks peilingen die op het tegendeel wijzen.  Dat blijkt uit een interview met de premier in de kranten die zijn aangesloten bij De Persdienst.

”Als ik iets langer met mensen doorpraat, dan zeggen ze: ‘Ik begrijp wat je aan het doen bent, eigenlijk wel weer logisch dat het kabinet dingen aanpakt zoals nu gebeurt”, aldus Rutte in het interview.

Rutte: begrip voor bezuinigingen

Telegraaf 21.09.2013 Premier Mark Rutte meent dat mensen wel degelijk begrip hebben voor de bezuinigingsplannen van het kabinet, ondanks peilingen die op het tegendeel wijzen. Dat blijkt uit een interview met de premier in de kranten die zijn aangesloten bij De Persdienst.

Rutte: Nederlanders hebben begrip voor bezuinigingen

Elsevier 21.09.2013 Nederlanders begrijpen wel degelijk dat de bezuinigingen van het kabinet nodig zijn. Zij zien in dat de ‘dingen die het kabinet aanpakt zoals nu gebeurt logisch zijn’.. Dat zegt minister-president Mark Rutte (VVD) zaterdag in een vraaggesprek met lokale kranten die zijn aangesloten bij De Persdienst.

Asscher:  staat als een huis

Telegraaf 21.09.2013 Het sociaal akkoord „staat als een huis”. Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zaterdag op een ledenraad van de PvdA. Hij reageerde op uitlatingen van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra die in een gesprek met De Telegraaf zei dat voor hem het sociaal akkoord niet heilig is.

Asscher noemt sociaal akkoord ‘levend bezit’

NU 21.09.2013 PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) beschouwt het sociaal akkoord als een ‘levend bezit’ waarbinnen aanpassingen kunnen plaatsvinden. Dat zegt hij zaterdag tijdens de PvdA-ledenraad in Zwolle.

Hij wijst er op dat het akkoord op het punt van de doorbetaling bij slecht weer al is aangepast, na overleg tussen de sociale partners. Zaterdagochtend stelt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in De Telegraaf dat wat hem betreft het sociaal akkoord niet heilig is.

Asscher: sociaal akkoord staat als een huis

Trouw 21.09.2013 Het sociaal akkoord ‘staat als een huis’. Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zaterdag op een ledenraad van de PvdA. Hij reageerde op uitlatingen van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra die zaterdag in De Telegraaf zei dat er nog valt te praten over aanpassingen in het sociaal akkoord.

PvdA:  stevig fundament

Telegraaf 21.09.2013 De PvdA gaat ervan uit dat het sociaal akkoord „het stevige fundament” blijft om hervormingen door te voeren. Dat liett een woordvoerder van fractieleider Diederik Samsom zaterdag weten. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zegt in een vraaggesprek met De Telegraaf dat er wat hem betreft kan worden gesproken over aanpassingen van het sociaal akkoord.

PvdA: sociaal akkoord blijft fundament voor hervormingen›

NRC 21.09.2013 Voor de PvdA blijft het sociaal akkoord het fundament voor de hervormingen die het kabinet wil doorvoeren. Dat heeft PvdA-leider Diederik Samsom vanochtend gezegd tegen de NOS in reactie op de uitspraak van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat het sociaal akkoord “niet heilig” is. Zijlstra zegt vandaag in een interview met De Telegraaf dat hij het openbreken van het sociaal akkoord niet uitsluit als dat noodzakelijk is om steun van de oppositie te krijgen voor hervormingen. “Bij mij is in die zin niks heilig.

VVD-fractieleider Zijlstra: Sociaal Akkoord voor kabinet niet heilig

Elsevier 21.09.2013 Regeringspartij VVD sluit aanpassing van het akkoord tussen het kabinet en werkgevers en werknemers niet uit, als dat noodzakelijk is om steun te krijgen van de oppositie voor hervormingen. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zegt dat in een interview met De Telegraaf, dat zaterdag verschijnt.

VNO-NCW: discussie over akkoord onverstandig

Telegraaf  21.09.2013 ,,Wij vinden het onverstandig dat er nu weer een discussie wordt gestart over het sociaal akkoord. De chaos is al groot genoeg.” Dat zei een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW zaterdag in een reactie op uitlatingen van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Zijlstra: sociaal akkoord niet heilig

Telegraaf 21.09.2013 Volgens Halbe Zijlstra valt er toch nog te praten over aanpassingen in het sociaal akkoord. De VVD-fractievoorzitter suggereert zaterdag in De Telegraaf dat de afspraken tussen kabinet, werkgevers en werknemers zouden kunnen worden aangepast, als dit nodig is om steun van de oppositie te krijgen.

’Nivelleren schaadt economie’

Telegraaf 21.09.2013 De Nederlandse economie zal de komende jaren schade ondervinden van de nivelleringsdrang van het kabinet. Dat stelt een aantal economen tegenover De Telegraaf. Doordat vooral hogere inkomens moeten inleveren zal de consumptie een extra klap krijgen.

Dijsselbloem in NRC: nivelleren inkomens geen doel op zich›

NRC 21.09.2013 Voor minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) is het nivelleren van inkomens geen doel op zich. Hij betreurt dan ook niet dat de recente extra bezuinigingen van 6 miljard “geen grote nivelleringsoperatie” zijn geworden, zegt hij vandaag in een interview met NRC Handelsblad.

VVD: Sociaal akkoord niet heilig

Telegraaf 21.09.2013 De VVD zet de deur op een kier om het sociaal akkoord open te breken. Fractievoorzitter Zijlstra sluit aanpassing van de deal tussen kabinet, werkgevers en werknemers niet uit als dat noodzakelijk is om steun van de oppositie te krijgen voor hervormingen. , zegt Zijlstra in een interview met De Telegraaf van zaterdag.

EU werkt aan nieuwe berekening begrotingstekort

NU 20.09.2013 Lidstaten van de Europese Unie mogen in de toekomst mogelijk hun begrotingstekort anders berekenen.  Financiële experts binnen de Europese Unie hebben hierover een principeovereenkomst gesloten, vertelde een anonieme medewerker van de Europese Commissie vrijdag tegen persbureau AP.

Dijsselbloem: rechtvaardig om van hoogste inkomens extra’s te vragen

VK 20.09.2013    Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het ‘politiek te verdedigen’ dat hogere inkomens volgend jaar meer belasting gaan betalen. ‘In een tijd waarin de overheid zoveel moet bezuinigen is het te rechtvaardigen om van hen iets extra’s te vragen’, zei hij vrijdag na de ministerraad. Hij onderstreepte dat nivelleren op zich geen doel van het kabinetsbeleid is.

Lees ook Belastingdruk klimt naar 60 procent – 20/09/13

zie: Dijsselbloem: offer hogere inkomens is gerechtvaardigd

zie: Belastingdruk voor hoge inkomens stijgt naar bijna 60 procent

zie: ‘Verblijfsvergunning voor rijken is zuur en vorm van klasseburgerschap’›

zie: Verblijfsvergunning rijke investeerders ‘volstrekt logisch’, vindt Rutte

Zie ookTeeven: rijke vreemdeling moet makkelijker verblijfsvergunning krijgen

CPB rekent WW-plan Asscher door

NU  20.09.2013 Het Centraal Planbureau gaat de kabinetsplannen met WW, ontslagrecht en flexwerk doorrekenen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.  Hij reageerde op een verzoek van D66 en CDA. Die willen weten welke gevolgen deze plannen hebben voor de arbeidsmarkt.

CBS: Huizenprijzen dalen minder hard, krimp consumptie neemt af

Trouw  20.09.2013 De prijzen van koopwoningen zijn in augustus 4,4 procent gedaald vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Krimp consumptie neemt iets af

Telegraaf  20.09.2013 Huishoudens gaven in juli 2,2 procent minder uit aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De krimp van de consumptie was wel wat kleiner dan in juni, toen die uitkwam op 2,6 procent. Vooral de bestedingen aan duurzame goederen daalden sterk: 7,5 procent. In juni werd evenwel nog bijna 10 procent minder uitgegeven aan bijvoorbeeld auto’s, meubels, witgoed en consumentenelektronica dan een jaar eerder.

Zie ook:

Consumptie huishoudens opnieuw lager

‘Verdere krimp Nederlandse economie’

Krimp consumptie houdt aan

Minder consumptie in juli – prijzen koopwoningen lager

NRC  20.09.2013 Huishoudens hebben in juli 2,2 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde periode vorig jaar. De consumptieve bestedingen door huishoudens zijn al twee jaar onafgebroken lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Lees verder

‘Stel bezuinigingen op rechtspraak uit’

NU 19.09.2013 Het zou beter zijn als de bezuinigingen op de rechtspraak uitgesteld zouden worden. Dit advies gaf voorzitter Maria van de Schepop van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) donderdag aan de Tweede Kamer.

Asscher blij met daling werkloosheid

Trouw 19.09.2013 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is ‘blij met iedere daling van de werkloosheid en met iedereen die een baan vindt’. De minister heeft dat donderdag gezegd in reactie op nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Werkloosheid in augustus licht gedaald

Trouw 19.09.2013 De werkloosheid in Nederland is in augustus licht gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. 683 duizend personen zijn nu werkloos, dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking.

Werkloosheid in augustus omlaag Video

Telegraaf 19.09.2013 Voor het eerst in maanden is de werkloosheid gedaald. In augustus waren 683.000 mensen werkloos, oftewel 8,6% van de beroepsbevolking. Een maand eerder zaten nog 11.000 Nederlanders meer zonder baan. Dat bericht het CBS.

Zie ook:

Asscher blij met daling werkloosheid

Haagse rekenmeesters zien meer zon dan economen

Daling koopkracht 0,5%

CBS: werkloosheid in augustus licht afgenomen

Elsevier 19.09.2013 De werkloosheid in Nederland is in augustus gedaald. Er zijn 683.000 werklozen – oftewel 8,6 procent van de beroepsbevolking – tegen 694.000 in juli. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling is vooral te danken aan de afname van het aantal werkloze jongeren. Dat de werkloosheid in augustus daalt, is opmerkelijk: de afgelopen twee jaar liep het aantal mensen zonder baan elke maand op. Het Centraal Planbureau meldde maandag dat de werkloosheid in 2014 zal gaan stijgen naar 9,25 procent van de beroepsbevolking.

CBS: werkloosheid gedaald tot 8,6 procent – consumenten blijven pessimistisch›

NRC 19.09.2013 De werkloosheid is in augustus met elfduizend gedaald naar 683 duizend mensen. Dat is omgerekend 8,6 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De lichte daling kwam nagenoeg volledig voor rekening van jongeren.

Kamer wil opheldering over nullijn salarissen ambtenaren

NRC 18.09.2013 De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over het al dan niet loslaten van de nullijn voor overheidspersoneel volgend jaar. Alle partijen geven steun aan een voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak om het kabinet om opheldering te vragen, zo bleek vandaag.

In de gisteren op Prinsjesdag verschenen begrotingsstukken stond dat de nullijn volgend jaar in stand blijft. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) verklaarde echter dat dat inmiddels was veranderd: op het nippertje zou het kabinet toch geld hebben gevonden om de lonen van ambtenaren iets te laten stijgen. Lees verder

Lees meer

17 SEP Vakcentrales: te veel lasten op werknemers met middeninkomens ›

19 AUG Coalitie hervat onderhandelingen: 4 vragen over nieuw bezuinigingspakket ›

23 JUN Plasterk wil niet vooruitlopen op einde aan sociaal akkoord ›

22 JUN ‘Zes miljard bezuinigen betekent einde van sociaal akkoord’ ›

13 JUN Coalitie: maximaal 6 miljard euro aan bezuinigingen in 2014 ›

Kamer wil opheldering over verwarring nullijn

Trouw 18.09.2013 De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de nullijn voor ambtenaren volgend jaar. In de miljoenennota en in de begroting van Binnenlandse Zaken was daar dinsdag nog sprake van, maar meteen erna maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) bekend dat de nullijn van tafel is omdat hij extra geld heeft gevonden.

Kamer wil opheldering over nullijn voor ambtenaren

Kamerleden vragen Asscher en Plasterk om uitleg

NU 18.09.2013 De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de nullijn voor ambtenaren volgend jaar.  In de Miljoenennota en in de begroting van Binnenlandse Zaken was daar dinsdag nog sprake van, maar meteen erna maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) bekend dat de nullijn van tafel is omdat hij extra geld heeft gevonden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Nullijn Miljoenennota Prinsjesdag Ambtenaren

Verwarring om nullijn

Telegraaf 18.09.2013  De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de nullijn voor ambtenaren volgend jaar. In de miljoenennota en in de begroting van Binnenlandse Zaken was daar dinsdag nog sprake van, maar meteen erna maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) bekend dat de nullijn van tafel is omdat hij extra geld heeft gevonden.

​Dijsselbloem somber over begrotingsevenwicht

NU 18.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is somber over de mogelijkheid dat er nog deze kabinetsperiode begrotingsevenwicht zal ontstaan. Dit heeft hij dinsdag gezegd in een interview met NU.nl.

Er is sprake van begrotingsevenwicht als het begrotingstekort niet hoger is dan 3 procent van het bruto nationaal product en de staatschuld onder de 60 procent ligt. Het kabinet heeft op Prinsjesdag de uitwerking van het al aangekondigde bezuinigingspakket van 6 miljard euro gepresenteerd.

Gerelateerde artikelen;

‘Samen participerend naar de voedselbank, want failure is fun’

VK 18.09.2013  De participatiesamenleving is een mooie term om te verbloemen dat arme mensen gewoon de klos zijn, stelt Malou van Hintum.

Ik vind het prachtig, dieparticipatiesamenleving. Wel jammer dat koning en kabinet daar pas over beginnen als je mag participeren in het verdelen van tekorten, maar vooruit. Keep smiling!

Antoine Bodar: ‘Ik voelde mij meer thuis bij paus Benedictus’

VK 18.09.2013 De wereld is groter dan de gouden koets en de ridderzaal. Wat gebeurt er nog meer vandaag? Priester Antoine Bodar over de actualiteiten van vandaag. Ruim tweederde van de Nederlanders is de afgelopen maanden aan het bezuinigen geslagen. Houdt u de hand op de knip?

Sylvester Eijffinger: ‘Maar één econoom in het kabinet, dat is gek’

VK 18.09.2013 Prinsjesdag is achter de rug en de Miljoenennota is gepresenteerd door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Wie worden er volgens hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger het hardst geraakt door de bezuinigingen?

Martin Sommer schrijft vandaag in het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant dat Rutte eindelijk achterstallig onderhoud aanpakt: een alternatief is niet voor handen.

Dijsselbloem: we moeten geleidelijk naar een participatiesamenleving

NRC 18.09.2013 Volgens minister Dijsselbloem van Financiën is de overgang naar een participatiesamenleving “geen zwart-wit-verandering die als een revolutie morgen over ons heen komt”. De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam in een participatiesamenleving, zei koning Willem-Alexander gisteren in zijn eerste Troonrede.   Lees verder

Legertopman Middendorp: bezuinigingen ‘pijnlijk maar verdedigbaar’ – Video

Trouw 18.09.2013 Met de plannen zoals die gisteren tijdens Prinsjesdag werden gepresenteerd voor Defensie gaat de ambitie van onze krijgsmacht omlaag. De bezuinigingen doen ‘pijn’ en zijn ‘zuur’, maar de keuzes van het kabinet zijn te verdedigen, vindt Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp tijdens zijn bezoek aan de marinierskazerne Suffisant op Curacao, begin maart dit jaar.

Tegen de NOS zei Middendorp vanochtend dat het zeer deed dat een kwart van Defensie in vier jaar gaat verdwijnen, maar dat de politieke keuzes om dat te doen binnen de financiële kaders te verdedigen zijn.

Prinsjesdag: hoe treffen de bezuinigingen van het kabinet u?

Elsevier 17.09.2013 Op Prinsjesdag maakt het kabinet de begroting voor 2014 bekend. In augustus werden de VVD en PvdA het eens over een extra pakket van 6 miljard euro aan bezuinigingen. Wat is er al bekend over de kabinetsplannen? Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de effecten van de begroting over 2014 doorgerekend en kwam tot de conclusie dat hoewel de economie met 0,5% groeit, de gemiddelde koopkracht met 0,5 procent daalt.

Spannend politiek najaar

Telegraaf 17.09.2013  Prinsjesdag dinsdag belooft weinig nieuws maar de dag vormt wel de aftrap van een bijzonder spannend politiek najaar. Waar het kabinet de afgelopen maanden de oppositie nog vaak voorhield te wachten tot de bekendmaking van de plannen op Prinsjesdag, kan dat na dinsdagmiddag niet langer.

Prinsjesdag aftrap spannend politiek najaar

NU 17.09.2013 Prinsjesdag dinsdag belooft weinig nieuws, maar de dag vormt wel de aftrap van een bijzonder spannend politiek najaar.

Prinsjesdag opmaat tot spannend politiek najaar

Trouw 17.09.2013 Prinsjesdag belooft weinig nieuws, maar de dag vormt wel de opmaat tot een bijzonder spannend politiek najaar. Na dinsdag kan het kabinet de oppositie niet langer aan het lijntje houden met het excuus dat de plannen pas op Prinsjesdag worden vrijgegeven. Na de politieke beschouwingen, volgende week in de Tweede Kamer, zal het middelpunt van de belangstelling zich mogelijk langzaam verschuiven naar de Eerste Kamer, waar het kabinet van VVD en PvdA geen meerderheid heeft en dus hoe dan ook zaken zal moeten doen met de oppositie.

Kabinet bezuinigt op lessen politiek bij ProDemos in Den Haag

RTVWEST 17.09.2013 ProDemos, het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ in Den Haag, krijgt ook te maken met bezuinigingen.

Het instituut wordt komend jaar gekort met 13 procent op de bijna 5 miljoen euro dat het nu krijgt. Vorig jaar nog besloot de Tweede Kamer om jaarlijks 150-duizend scholieren via het Haagse ProDemos kennis te laten maken met het parlement. Een motie van het toenmalige PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen uit Den Haag kreeg alle steun. Door de bezuiniging zal ProDemos minder leerlingen kunnen rondleiden. Lees verder

Bezuinigingen Defensie: Rotterdamse Van Ghentkazerne dicht

Elsevier 17.09.2013 De Van Ghentkazerne, onder meer een opleidingscentrum voor mariniers en de Marinierskapel, moet sluiten. De sluiting van de kazerne maakt onderdeel uit van een extra bezuinigingspakket van 350 miljoen op het ministerie van Defensie.

Zie: Toekomstvisie minister Hennis: lager ambitieniveau krijgsmacht

Honderden gedwongen ontslagen bij Defensie

Trouw 17.09.2013 Bij het ministerie van Defensie zullen honderden mensen gedwonegen ontslagen worden als gevolg van nieuwe bezuinigingen. Dat meldden ingewijden dinsdag. Het is een nieuwe klap voor het departement dat door eerdere bezuinigingen al 12.000 functies moest schrappen.

Honderden gedwongen ontslagen bij Defensie

NU 17.09.2013 Bij het ministerie van Defensie zullen honderden mensen gedwongen ontslagen worden als gevolg van nieuwe bezuinigingen. Dat meldden ingewijden dinsdag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Defensie

Nederlanders blijven bezuinigen

Telegraaf 17.09.2013 Twee op de drie Nederlanders zijn in meer of mindere mate persoonlijk geraakt door de crisis, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Ruim twee derde is de afgelopen maanden gaan bezuinigen en een bijna even groot deel denkt daar komend jaar mee door te gaan.

Frisdrank duurder, prijs tabak blijft gelijk

Trouw 17.09.2013 Het kabinet heeft de accijnsverhogingen op tabak en alcohol deels teruggedraaid na enorme druk van lobbygroepen. Dat meldt het AD op basis van Haagse bronnen.

De in het regeerakkoord afgesproken extra tabaksheffing van 9 procent in 2014 gaat helemaal niet door. De belastingverhoging op bier en wijn zal geen 14 procent zijn, maar 7 procent. De verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken zoals frisdrank gaat juist met ‘enkele centen per fles’ omhoog, terwijl dat niet in het regeerakkoord stond.

‘Accijnsverhoging alcohol en tabak deels teruggedraaid’

Elsevier 17.09.2013 Het kabinet heeft besloten de belastingmaatregelen op alcoholische dranken en tabak wat te verzachten. De belastingverhoging op bier en wijn wordt gehalveerd, en gaat van 14 naar 7 procent. De extra heffing van 9 cent op tabak is helemaal van de baan, bevestigen bronnen in Den Haag aan AD dinsdag. Deze verzachting gaat ten koste van niet-alcoholische dranken. Zo gaat de prijs van frisdrank met enkele centen per fles omhoog.

‘Belastingverhoging bier en wijn gehalveerd, frisdrank duurder’

NRC 17.09.2013 De eerder aangekondigde belastingverhoging op bier en wijn wordt gehalveerd van veertien procent naar zeven procent. De in het regeerakkoord afgesproken extra heffing van 9 cent op tabak volgend jaar gaat helemaal niet door. Dat schrijft het AD vanochtend op basis van Haagse bronnen. Lees verder

Verhagen: gaten in de weg

Telegraaf 17.09.2013 De bezuinigingen van het kabinet op infrastructuur zijn onverantwoord en leiden tot ernstig achterstallig onderhoud. Automobilisten gaan dit merken aan de gaten die in de Nederlandse wegen zullen ontstaan en bruggen die worden afgesloten. Daarvoor heeft Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, dinsdag gewaarschuwd op BNR Nieuwsradio.

Vertrouwen:

‘De coalitie en samenleving lopen op hun laatste benen’

VK 06.10.2013 Alle opluchting na de ‘heldere’ verkiezingsuitslag van 2012, die de VVD en PvdA de grootste maakten, is voorbarig gebleken, schrijft Thomas von der Dunk. ‘De electorale stukken vliegen in het rond.’

Ook zonder Henk Krol, om de onmetelijke pijn van een paar procent koopkrachtver­lies voor welvarende bejaarden op eloquente wijze te ver­woorden, zal dat de komende maanden niet anders zijn.

Het was dat Jan Nagel, wiens ouderenpartij als nagel aan de­ doodskist van de klassieke volkspartijen is bedoeld, na de deconfiture van Henk Krol – ‘wij staan pal voor ieders recht op een goed pensioen’ – vrijdagavond in Nieuws­uur even geen tekst meer had, zodat het electorale gevaar voor de coalitie van VVD en PvdA van die zijde voorlopig is afgewend.

Nederland wordt een onbeduidend landje, en dat kost ons geld

Trouw 05.10.2013 Dat Nederland naar binnen gericht raakt is een feit. Maar wat de relatie tussen dit feit, economische groei en veiligheid is, is minder duidelijk. Zo stelde PVV-kamerlid De Roon deze week de terechte vraag of het uitmaakt of Nederland wel of niet deelneemt aan militaire missies.Vanaf 2011 valt Nederland qua inzet van de krijgsmacht in de categorie Cyprus, Malta, Estland, Litouwen, Luxemburg en Finland.

Die vraag gaat feitelijk over de internationale oriëntatie van Nederland. Wat die internationale oriëntatie met een land doet, toont China aan. Het verval zette rond 1500 in toen de keizer overzeese handel en de bouw van oceaanwaardige zeeschepen verbood

‘Bonussen’, ‘graaiers’ en ‘zakkenvullers’: het zijn al tijden de ‘rode lappen’ in onze focusgroepdiscussies. Ze roepen zowel verontwaardiging als fatalisme op. Een overtuigende correctie van de hebzucht aan de top kan dat fatalisme helpen bestrijden. En dat op zijn beurt kan een belangrijke bijdrage zijn aan herstel van echt vertrouwen: in de economie, in elkaar en in de toekomst.

Samenleving snakt naar overtuigende correctie van hebzucht aan de top

Trouw 04.10.2013 Voor het eerst sinds begin 2008 worden Nederlanders meer in beslag genomen door economische problemen dan door de problemen van het samenleven ofwel de omgangsvormen. Hoe weten we dat en wat betekent het?

Begin 2008 startten we ons Continu Onderzoek burgerperspectieven. Sindsdien wordt elk kwartaal aan een representatieve steekproef van Nederlandstaligen gevraagd: ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat? Wilt u met enkele trefwoorden de belangrijkste problemen aangeven?’ Door te verwijzen naar boosheid en schaamte vermijden we dat mensen de vraag als een kennisvraag gaan beantwoorden (‘wat was ook alweer het grootste probleem?’).

http://www.scp.nl/dsresource?objectid=35576

Te downloaden:

Is het tijd voor de stembus nu de coalitie zo weinig vertrouwen geniet?

Trouw 29.09.2013   Het vertrouwen in het kabinet heeft een nieuw dieptepunt bereikt volgens de peilingen. Als er nu verkiezingen waren zou het CDA 17 zetels halen, slechts 1 minder dan regeringspartij VVD. Die partij mocht na de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer weer een virtuele zetel inleveren en staat nu op 18 zetels. Een groot verschil ten opzichte van de vorige verkiezingen waar het CDA 13 en de VVD 41 zetels haalden.

‘Van de weeromstuit is premier Rutte in extreem pragmatisme verzeild geraakt’

VK 29.09.2013 Dat er geen zaken vielen te doen voor oppositiepartijen tijdens de algemene beschouwingen vorige week, was al bekend, schrijft politiek commentator van de Volkskrant Martin Sommer. Maar hoe kleiner het speelveld, hoe hoger de toon.

Deze algemene beschouwingen konden alleen maar een kater opleveren. Alle betrokkenen wisten van tevoren: hier worden geen zaken gedaan. Pechtold van D66 vatte de situatie goed samen. Deze begroting is een openingsbod en de uitkomst is allerminst zeker. Nooit eerder waren er zo veel uitgestoken handen, stonden er zo veel deuren open en werd er door een kabinet zo goed geluisterd. En toch waren er alleen maar verliezers.

Net als Cort voelt Rutte tijdgeest aan

Trouw 29.09.2013 Pieter Cort van der Linden, de politieke betovergrootvader van Mark Rutte, maakte van zijn minderheidskabinet een groot succes. Dat kabinet loste twee langslepende kwesties op, de Schoolstrijd en de strijd voor het algemeen kiesrecht. Wat was het geheim van het succes, en kan het tweede kabinet-Rutte, dat feitelijk als een minderheidskabinet moet opereren, daar zijn voordeel mee doen?

Motie van wantrouwen PVV

Telegraaf 23.09.2013 PVV-leider Geert Wilders zal tijdens de algemene politieke beschouwingen deze week een motie van wantrouwen indienen tegen het kabinet. Hij heeft dat maandag laten weten.

In Den Haag is het elke dag gehaktdag

Trouw 22.09.2013 Het moeilijkste van besturen in deze tijd, zei Michael Bloomberg na bijna twaalf jaar burgemeesterschap van New York, is dat iedereen onmiddellijk resultaten eist. Als je die niet zichtbaar kunt maken, heb je gefaald en is de reactie: zie je wel, de overheid deugt niet.

Roep om sterke leider is niet anti-democratisch

Trouw  20.09.2013 Dezelfde mensen die een sterke leider willen, roepen ook om meer democratie. Maar politici moeten de irritaties van boze burgers wel serieus nemen, vindt Tom van der Meer.

De Nederlandse burger is boos, zo viel afgelopen week in Trouw te lezen. De woede over de politiek zou zich onder meer uiten in de roep om ‘een sterke leider die meteen over alles kan beslissen’. Het percentage kiezers dat een sterk leider wil is in deze studie opvallend hoog, maar het sentiment is niet nieuw.

Lees ook: Boos volk wil nu een sterke leider – 12/09/13

Haagse ondernemers hebben weinig vertrouwen in Rutte

Den HaagFM 18.09.2013 Haagse ondernemers hebben weinig vertrouwen in de plannen van het kabinet Rutte die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Z…lees meer

Miljoenennota zwaar op de maag bij ondernemers

RTVWEST 18.09.2013 DEN HAAG – Haagse ondernemers hebben weinig vertrouwen in de plannen van het kabinet Rutte die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Ze zijn somber gestemd over de toekomst en zien voorlopig geen einde aan de crisis. Dat bleek woensdag … Lees verder

‘Vertrouwen in kabinet weg’

Telegraaf 18.09.2013 Daags na Prinsjesdag lijkt er onder kiezers bar weinig vertrouwen dat het kabinet de rit uitzit. Maar een op de vijf denkt dat de coalitie van VVD en PvdA tot 2016 in het zadel blijft. De grootste groep stemmers (62 procent) voorziet in het najaar van 2014 al de val van het kabinet. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag onder ruim 11.000 mensen. Ook onder eigen kiezers is het beeld over VVD en PvdA somber. Een meerderheid van hen verwacht eveneens een vroegtijdig einde van het kabinet.

Gerelateerde artikelen;

17-09: ‘Kabinet verergert crisis’

16-09: VVD’ers keren partij de rug toe

15-09: Eigen kiezers VVD, PvdA haken af

’Vooral zorgen over behoud van koopkracht’

Telegraaf 18.09.2013 Niet het pensioen of het behoud van werk bezorgt bezoekers van DFT de grootste koppijn. Uit een peiling blijkt dat ze zich vooral zorgen maken over hun koopkracht. En dat terwijl deze volgens het CPB volgend jaar gemiddeld slechts met 0,25% daalt.

Meerderheid Zuid-Hollanders: Weg met het kabinet Rutte II

RTVWEST 17.09.2013 – Een overgrote meerderheid van bijna 90 procent van de Zuid-Hollanders heeft nog maar weinig vertrouwen in kabinet Rutte II. Dat blijkt uit de Prinsjesdag Opiniepeiling van Eénvandaag en Omroep West. Een meerderheid van 54 procent wil dan ook snel nieuwe verkiezingen…. Lees verder

‘Vertrouwen in Rutte gelijk aan bakker op de hoek’

Trouw 17.09.2013 Het vertrouwen in het kabinetsbeleid is ongehoord laag: meer dan 80 procent van de Nederlanders denkt dat het beleid de crisis alleen maar erger maakt. Dat blijkt uit de peiling die Ipsos in opdracht van de NOS deed onder 1000 Nederlanders.

Maar 24 procent van de ondervraagden denkt dat deze regering ons land uiteindelijk uit de crisis zal helpen. De oplossing zou vooral moeten komen vanuit de wereldeconomie en het bedrijfsleven.

‘Meerderheid Nederlanders denkt dat kabinet crisis verergert’

NU 17.09.2013 Tachtig procent van de Nederlanders denkt dat de economische crisis door het regeringsbeleid alleen maar erger wordt.

Peiling: kabinet verergert crisis

Trouw 17.09.2013  Ruim 80 procent van de Nederlanders denkt dat het regeringsbeleid de economische crisis alleen maar verergert. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS.

‘Kabinet verergert crisis’

Telegraaf 17.09.2013  Ruim 80 procent van de Nederlanders denkt dat het regeringsbeleid de economische crisis alleen maar verergert. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS. Bij kiezers van alle partijen overheerst pessimisme over het crisisbeleid: zo is bij regeringspartij PvdA zelfs 89 procent van de kiezers negatief. Alleen kiezers van de SP en PVV hebben nog minder vertrouwen: 94 procent van hen denkt dat het kabinet de crisis erger maakt. Bij het VVD-electoraat is dat 70 procent.

Demonstraties:

Politiebond bij demonstratie tegen kabinet

NU 07.10.2013 Defensiepersoneel en politiemedewerkers gaan zaterdag 30 november in Utrecht demonstreren tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet.  Dat heeft de Nederlandse Politie Bond (NPB) maandagavond bekendgemaakt.

Protest politie en defensie

Telegraaf 07.10.2013  Defensiepersoneel en politiemedewerkers gaan zaterdag 30 november in Utrecht demonstreren tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet. Dat heeft de Nederlandse Politie Bond (NPB) maandagavond bekendgemaakt.

Actie FNV op 30 november gaat door

Trouw 17.09.2013 De landelijke actie van het FNV tegen nieuwe bezuinigingen van het kabinet gaan op 30 november door. FNV-voorzitter Ton Heerts zei maandag in het tv-programma Nieuwsuur dat het ledenparlement van de vakbeweging ermee heeft ingestemd.

Volgens Heerts gaat de FNV niet staken tegen het kabinetsbeleid. Wel kan het in het kader van cao-onderhandelingen tot stakingen komen, voegde hij eraan toe. De FNV keert zich krachtig tegen de nieuwe bezuinigingen van 6 miljard van het kabinet.

september 17, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 5 reacties