Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

Opnieuw paniek

De PvdA ‘kreeg’ in ruil voor de strafbaarstelling namelijk het kinderpardon, waar coalitiepartner VVD op tegen was. ‘Als de hele VVD-fractie het kinderpardon steunt, is het logisch dat de PvdA dat met de strafbaarstelling doet,’ zegt Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Binnen de PvdA is er opnieuw protest gaande tegen het vreemdelingenbeleid van staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel). Er is een motie in voorbereiding die het vastzetten van kinderen van asielzoekers afwijst.

Aanstaande zaterdag is het partijcongres van de PvdA en dan wordt er waarschijnlijk gestemd over de motie van Sander Terphuis, die eerder ook het verzet leidde tegen de strafbaarstelling illegaliteit, meldt de Volkskrant maandag. Met de motie wil Terphuis een duidelijk signaal geven aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA. ‘Het is afschuwelijk dat kinderen in de cel worden gezet als ze met het vliegtuig Nederland binnenkomen,’ zei Terphuis tijdens het debat de Volkskrant op zondag.

Mostert na de Maaltijd

Maar het verzet van de sociaaldemocraten komt een beetje laat. Strafbaarstelling van illegaliteit is in het Regeerakkoord opgenomen en dat akkoord werd nota bene goedgekeurd door de leden op een partijcongres.

Kamerlid Myrthe Hilkens spreekt zich deze week in Vrij Nederland ook uit tegen het plan. ‘Ik ga die maatregel in ieder geval níet verdedigen.’ In een interview met Vrij Nederland zegt Hilkens tegen de maatregel te zijn. ‘Laat ik het niet gaan rechtlullen. Het risico bestaat dat slachtoffers van mensenhandel nog onzichtbaarder worden.

Tijdens het eerdere congres van de PvdA voelde men dus haarfijn aan dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf een stap in de verkeerde richting is. Hirsch Ballin zei het in zijn Tilburgse rede zo: ‘Elke politieke partij ondermijnt zichzelf als zij haar principes geweld aan doet’.

Moties Politieke Ledenraad

PvdA door De Redactie op 11 mei 2013 – Zondag 12 mei vindt de Politieke Ledenraad plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hier zal onder meer worden gesproken over deze vier moties (pdf)lees verder »

Download de moties inclusief pre-adviezen (pdf) >
Download de moties inclusief pre-adviezen (html) >

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ???

zie: Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

Zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalendeel 1

‘Ondertussen regelt de VVD een wet voor minder Antillianen’

VK 28.03.2014 Was er niet eerder aanleiding om zo verontwaardigd te zijn over Wilders?, vraagt Meindert Fennema zich af. ‘En mag nieuwe wetgeving uitdrukkelijk gericht op ‘minder Antillianen’ dan wél, zolang het voorstel maar afkomstig is van de VVD en niet van de PVV?

Het lijkt nu echt begonnen. Ik bedoel: de eindstrijd. NRC kopte zaterdag over de hele breedte: ‘Wilders zwijgt terwijl de PVV uit elkaar valt.’ De Volkskrant zette zijn meest conservatieve redacteur en Vonkcolumnist Jonathan van het Reve in en maakte twee hele pagina’s op: ‘Geen zin meer om hem te verdedigen’ (Jonathan van het Reve) en ‘Zo zondigt hij tegen de waarden van de westerse cultuur’ (Chris Rutenfrans). De ondertekst van de dubbele pagina luidde: ‘Willen jullie meer of minder Marokkanen?’ ‘Minder, minder, minder!’ ‘Dan gaan we dat regelen.’

Op 25 maart schreef Raoul du Pré in het Volkskrantcommentaar: ‘Sinds Wilders vertrok uit Rutte I, heeft hij de moed dat hij echt iets kan bereiken kennelijk opgegeven. Sindsdien doet hij maar wat, met de schoffering van een hele bevolkingsgroep als dieptepunt.’

Ontbreken illegalenwet niet erg volgens Samsom

NU 28.03.2014 PvdA-leider Diederik Samsom zou het ,,niet erg vinden” als het kabinet het wetsvoorstel voor strafbaarstelling van illegaliteit niet indient.

”Het kabinet gaat erover, niet wij, maar dit is nooit ons wetsvoorstel geweest”, zei Samsom dinsdag.

In het regeerakkoord is afgesproken dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld. Dat gebeurde op aandrang van de VVD. In de PvdA bestaat veel verzet tegen de maatregel.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Strafbaarstelling Illegaliteit Illegalenwet

Samsom: ‘Strafbaarheid illegaliteit zonder betekenis’

Trouw 28.03.2014 PvdA-leider Diederik Samsom vindt dat het plan om illegaliteit strafbaar te stellen ‘is ontmanteld tot iets wat in het leven van illegalen heel weinig betekent. Iets met een hoge symbolische waarde.’ Samsom zei dat vandaag in een interview met NU.nl.

In het regeerakkoord is afgesproken dat illegaliteit strafbaar wordt. In de PvdA bestaat veel verzet tegen deze afspraak. Ook de ChristenUnie, een van de bevriende oppositiepartijen van het kabinet, wil dat de maatregel van tafel gaat. Partijleider Arie Slob heeft gedreigd anders de steun aan het kabinetsbeleid in te trekken.

Verwant nieuws;

Veel kritiek op VVD-plan weren Antillianen

Trouw 12.03.2014 De huidige VVD-plannen om kansarme bewoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten uit ons land te weren, deugen volgens coalitiepartner PvdA niet. De PvdA vindt ook dat hier naartoe verhuizen door deze groep voor niemand goed is, maar maatregelen om dat te voorkomen moeten wel kloppen.

De VVD-plannen zouden fundamenteel moeten worden aangepast, wil de PvdA er alsnog mee instemmen. Ook veel andere partijen hebben stevige kritiek.

André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD, ontwierp de Bosmanwet: Antillianen die langer dan 6 maanden in Nederland willen komen wonen, moeten werk hebben, voldoende inkomen, in Nederland tot een opleiding zijn toegelaten of hier familie hebben.

Veel kritiek op VVD-plan weren Antillianen

NU 12.03.2014 De huidige VVD-plannen om kansarme bewoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten uit ons land te weren, deugen volgens coalitiepartner PvdA niet.

De PvdA vindt ook dat het voor niemand goed is als mensen uit die groep hier naartoe verhuizen, maar maatregelen om dat te voorkomen moeten wel kloppen.

Veel kritiek op VVD-plan om kansarme Antillianen te weren

Elsevier 12.03.2014 De Tweede Kamer heeft woensdag flinke kritiek geuit op het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid André Bosman. Met de wet wil de VVD kansarme Antillianen weren, maar bijna alle partijen vinden er onderscheid wordt gemaakt op basis van afkomst.

Alleen de PVV en SGP steunen het voorstel voor de zogenoemde Bosmanwet in de huidige vorm. Coalitiepartner PvdA is kritisch, bleek woensdag tijdens behandeling van de wet in de Tweede Kamer.

Lees ook

Commissie kraakt wetsvoorstel: waarom VVD geen Antillianen mag weren

Veel kritiek op Bosmanwet VVD

Telegraaf 12.03.2014  De huidige VVD-plannen om kansarme bewoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten uit ons land te weren, deugen volgens coalitiepartner PvdA niet. De PvdA vindt ook dat hier naartoe verhuizen door deze groep voor niemand goed is, maar maatregelen om dat te voorkomen moeten wel kloppen. De VVD-plannen zouden fundamenteel moeten worden aangepast, wil de PvdA er alsnog mee instemmen. Ook veel andere partijen hebben stevige kritiek.

PvdA wil niet praten over illegalenplan

Telegraaf 11.03.2014  De PvdA heeft geen behoefte om in te gaan op het aanbod van de VVD-fractieleider Halbe Zijlstra om nog eens te praten over het strafbaar stellen van illegaliteit. Vicefractievoorzitter Martijn van Dam van de PvdA heeft dat dinsdag laten weten.

PvdA onderhandelt niet over strafbaarstelling illegaliteit

NU 11.03.2014 De PvdA is niet van plan om opnieuw met de VVD te onderhandelen om het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit van tafel te halen.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam dinsdag naar aanleiding van uitlatingen van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in een interview met NU.nl. Het strafbaar maken van illegaliteit is met name voor coalitiepartner PvdA een gevoelige concessie.

‘Niet gratis’

Zijlstra zei dinsdag in een interview met NU.nl dat er alsnog over het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) te praten valt, maar voegde toe dat dit niet gratis zal zijn.

 Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Halbe Zijlstra Strafbaarstelling illegaliteit

PvdA hoeft niet te praten over illegalenplan: ‘staan voor afspraken’

Trouw 11.03.2014 De PvdA heeft geen behoefte om in te gaan op het aanbod van de VVD-fractieleider Halbe Zijlstra om nog eens te praten over het strafbaar stellen van illegaliteit. Vicefractievoorzitter Martijn van Dam van de PvdA heeft dat laten weten.

‘Als de PvdA het asielbeleid wil aanpassen, de strafbaarstelling illegaliteit, dan valt er over te praten, maar dat is niet gratis. Wij doen niet aan cadeautjes’, aldus Zijlstra vandaag op Nu.nl.

Van Dam zegt dat de PvdA ‘staat voor haar afspraken’, waarbij voor de partij de nadruk ligt op het humaner maken van het beleid. Naar de prijs die de VVD wil vragen voor het aanpassen van de voornemens is hij niet nieuwsgierig. Wel constateert hij dat het enthousiasme bij de VVD voor het plan kennelijk ook wegebt.

PvdA hoeft niet te praten over strafbaarstelling illegaliteit

Elsevier 11.03.2014 De PvdA heeft er geen behoefte aan om opnieuw met de VVD te praten over de strafbaarstelling van illegaliteit. De partij ‘staat voor haar afspraken’, waarbij de nadruk ligt op het humaner maken van het asielbeleid.

PvdA-vicefractievoorzitter Martijn van Dam zegt dat in reactie op de boodschap van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. Hij slaat het aanbod van de liberalen daarmee af.

VVD: ‘Over strafbaarstelling illegaliteit valt te praten’

Trouw 11.03.2014 Over de strafbaarstelling van illegaliteit valt te onderhandelen, zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra in een interview met Nu.nl ‘Als de PvdA dat wil aanpassen, dan valt daarover te praten, maar dat is niet gratis.’

De strafbaarstelling was een concessie die PvdA-leider Diederik Samsom deed aan VVD-leider Mark Rutte tijdens de formatie van het kabinet-Rutte II. De PvdA kreeg er onder meer het kinderpardon voor terug, maar desondanks blijft het plan een doorn in het oog van de PvdA-achterban.

Halbe Zijlstra: over strafbaarstelling illegaliteit valt te praten

Elsevier 11.03.2014 Als de PvdA de strafbaarstelling van illegaliteit wil aanpassen, dan valt daar met de VVD over te praten. ‘Maar dat is niet gratis. Wij doen niet aan cadeautjes.’

Dat zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra dinsdag in een interview met nu.nl. Hij lijkt daarmee coalitiepartner PvdA tegemoet te komen. Binnen de partij is strafbaarstelling van illegaliteit een heikel punt.

VVD: strafbaarstelling illegaliteit onderhandelbaar›

NRC 11.03.2014 De VVD wil wel met de PvdA onderhandelen over de strafbaarstelling van illegaliteit, zegt VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vandaag in een interview met NU.nl. In het voorstel van minister van Financiën Jeroen Dijselbloem om het belastingstelsel te herzien, ziet hij echter niets.

Dijsselbloem zei eerder deze week dat zijn ministerie erover nadenkt om het belastingstelsel te herzien door de lasten op arbeid te verlagen. Dat zou dan over vier tot vijf jaar worden doorgevoerd. D66 zei eind februari belastingverlaging te willen in ruil voor verdere begrotingssteun aan het kabinet.

Dreigement van Slob over illegaliteit geldt niet voor bestaande akkoorden›

NRC 10.03.2014 Het dreigement van ChristenUnie-leider Arie Slob dat hij zijn steun intrekt aan de kabinetsplannen als de strafbaarheid van illegaliteit doorgaat, geldt alleen voor toekomstige voorstellen. Akkoorden die al gesloten zijn, blijven bestaan.

Dat zei hij zojuist in het EO Radio 1-programma Dit is de dag. “We staan in principe voor onze handtekening. (…) De planning is dat ze voor de zomer met het wetsvoorstel (voor strafbaarstelling van illegaliteit, red.) naar de Kamer komen. Ik heb ze duidelijkheid gegeven: op het moment dat ze dat doen, heeft dat gevolgen voor de relatie met de ChristenUnie.”

Zo maak je het rotleven van illegalen nog erger

Trouw 10.03.2014 Het strafbaar stellen van illegaal verblijf is niet alleen onnodig, maar bovenal inhumaan en onrechtvaardig. Arie Slob heeft dus groot gelijk, vindt advocaat Frans-Willem Verbaas.

Opnieuw verdeelt de strafbaarstelling van illegaliteit de politiek. ChristenUnie-leider Arie Slob dreigt de samenwerking met het kabinet te staken als de strafbaarstelling van illegaal verblijf niet van tafel gaat. En terecht, maar eerst moet er een misverstand uit de wereld worden geholpen.

ChristenUnie respecteert gesloten akkoorden

Nieuwe akkoorden uitgesloten bij strafbaarstelling illegaliteit

NU 10.03.2014 De ChristenUnie sluit geen nieuwe akkoorden met kabinet en coalitie als de strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat.  De al gesloten akkoorden zal de partij wel respecteren. ”Wij staan voor onze handtekening”, zei partijleider Arie Slob maandag op Radio 1.

Slob dreigde al eerder dat de ChristenUnie de strafbaarstelling van de illegaliteit niet zal meemaken. De partij zal niet meer met het kabinet samenwerken als het plan doorgaat, kondigde hij aan.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: ChristenUnie

Opnieuw spanning PvdA en VVD over migratiebeleid

VK 05.03.2014 In de PvdA-fractie leven ‘wezenlijke bezwaren’ tegen de Bosman-wet waarmee de VVD voorwaarden wil stellen aan de komst van Antillianen naar Nederland. Na de strafbaarstelling van illegaliteit botst de regeringscoalitie van VVD en PvdA opnieuw over een politiek gevoelig punt op het terrein van immigratie. De wet, genoemd naar het Kamerlid André Bosman, wordt vanavond in de Tweede Kamer behandeld. De PvdA-fractie zal het voorstel in deze vorm in elk geval niet steunen

‘Antillianenwet vergelijkbaar met strafbaarstelling illegaliteit’

Deel oppositie fel tegen voorwaarden aan instroom Antillianen

NU 05.03.2014 In het wetsvoorstel om voorwaarden te stellen aan Antillianen die zich in Nederland willen vestigen, worden mensen op vergelijkbare manier behandeld als in het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit. Dat zegt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. “Ik veronderstel dat de positie van Antilliaanse Nederlanders zonder toelatingsbewijs verdacht veel gaat lijken op die van illegalen”, stelt Voortman, voorafgaand aan het debat tegen NU.nl. “Dat brengt dit initiatief verdacht dicht bij dat andere voorstel, namelijk de strafbaarstelling van illegaliteit.”

Grote bezorgdheid

Eerder reageerde ook de commissie-Meijers, een groep experts op het terrein van asielrecht, “met grote bezorgdheid” op het wetsvoorstel. “Dit is in strijd met internationale afspraken om rassendiscriminatie tegen te gaan”, oordeelde de commissie.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer overAntillianen

‘Tegenwerken terugkeer beboet’

Telegraaf 05.03.2014  Het kabinet houdt vast aan het huidige beleid waarbij met ‘wortel en stok’ wordt gepoogd landen te bewegen mee te werken aan de terugkeer van illegalen. Wel wordt medio volgend jaar gekeken of de huidige strategie werkt.

VVD: eisen aan Antillianen geen rassendiscriminatie›

NRC 05.03.2014 Het VVD-plan om eisen te stellen aan Antillianen die in Nederland willen komen wonen, is geen rassendiscriminatie. André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD, verwerpt de zware kritiek die hij onlangs van juristen op zijn plannen heeft ontvangen.

Bosman zegt dat Nederland eisen mag stellen aan Antillianen omdat zij omgekeerd ook eisen stellen aan Nederlanders die zich op Curaçao, Aruba of Sint Maarten willen vestigen. “Uiteindelijk moet je kijken of dit een proportionele maatregel is. Dat is een politieke afweging. Ik vind van wel”, zegt Bosman vandaag in NRC Handelsblad.

Teeven wil terugkeer illegalen als voorwaarde voor steun

Brussel doet op verzoek van staatssecretaris proef met drie landen

NU 03.03.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) wil dat het landen buiten de EU verplicht wordt hun uitgeprocedeerde onderdanen terug te nemen als zij afspraken willen maken met de Europese Unie.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over; Asielbeleid Fred Teeven

Slob houdt vast aan besluit strafbaarstelling illegaliteit

NU 03.03.2014 Plannen voor de strafbaarstelling van illegaliteit moeten ”in de vrieskist” of helemaal onder op de stapel van verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie.  Dat zei ChristenUnie-leider Arie Slob maandag na een gesprek over de kwestie met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Slob dreigde vorige week in het programma Eén op Eén niet meer met het kabinet te willen samenwerken als Teeven doorgaat met zijn plannen om illegaal verblijf in Nederland onder het strafrecht te brengen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Arie Slob Strafbaarstelling illegaliteit

Slob aan VVD: strafbaarheid illegaliteit ‘in de vrieskist’

VK 03.03.2014 ChristenUnie-leider Arie Slob heeft VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag nogmaals duidelijk gemaakt de plannen voor de strafbaarstelling van illegaliteit voorlopig uit het hoofd te zetten. In een gesprek met de VVD-leider waarschuwde hij Zijlstra de plannen ‘in de vrieskist’ of helemaal onder op de stapel van verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie te leggen.

VERWANT NIEUWS;

‘Strafbare illegaliteit zal worden genegeerd door artsen en onderwijzers’

VK 03.03.2014 ChristenUnie-leider Arie Slob heeft VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag nogmaals duidelijk gemaakt de plannen voor de strafbaarstelling van illegaliteit voorlopig uit het hoofd te zetten. In een gesprek met de VVD-leider waarschuwde hij Zijlstra de plannen ‘in de vrieskist’ of helemaal onder op de stapel van verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie te leggen.

Slob liet vorige week als een van de drie constructieve oppositiepartijen zijn spierballen zien door te dreigen de samenwerking met het kabinet op te blazen als staatssecretaris Teeven doorgaat met zijn plannen om illegaal verblijf in Nederland onder het strafrecht te brengen.

Meerderheid wil illegaal verblijf strafbaar stellen

Trouw 02.03.2014  Het verschil tussen PvdA en VVD-kiezers is het beste te zien aan hoe zij denken over het strafbaar maken van illegaliteit. Volgens de peiling die Maurice de Hond vandaag bekend maakte, is 85 procent van de VVD-stemmers voor strafbaarstelling en 31 procent van de PvdA-kiezers. Iets meer dan de helft van alle Nederlanders, 54 procent, wil dat er straf komt te staan op een illegaal verblijf in Nederland, aldus De Hond.

‘Maak illegaliteit strafbaar’

Telegraaf 02.03.2014 Een meerderheid van de Nederlandse kiezers staat achter het plan van staatssecretaris Fred Teeven, die wil dat illegaliteit strafbaar wordt.

Iets meer dan de helft van alle Nederlanders, 54 procent, wil dat er straf komt te staan op een illegaal verblijf in Nederland.

ILLEGALITEIT

VVD’ers en PvdA’ers verdeeld over strafbaarstelling illegaliteit

Elsevier  02.03.2014 Een meerderheid van de Nederlanders is voor de strafbaarstelling van illegaliteit. Het verschil tussen VVD’ers en PvdA’ers is groot: 85 procent van de VVD-stemmers is voor strafbaarstelling, tegenover 31 procent van de PvdA-kiezers.

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 54 procent van alle Nederlanders vindt dat illegaliteit strafbaar moet worden.

Illegaliteit

De discussie over een straf op illegaal verblijf in Nederland werd deze week weer op scherp gezet door ChristenUnie-fractieleider Arie Slob. Hij zei dinsdag dat de steun van zijn partij aan het kabinet niet langer vanzelfsprekend is als VVD en PvdA vasthouden aan strafbaarstelling van illegaliteit.

Kabinet

Van de respondenten geeft 60 procent aan dat het gezichtsverlies van de VVD zou zijn als de strafbaarstelling er niet komt. De aanpak van Slob wordt door 42 procent van de Nederlanders gesteund.

Samsom niet ongerust over dreigement Slob 

NU 28.02.2014 PvdA-leider Diederik Samsom maakt zich niet ongerust over het dreigement van fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie dat hij de steun aan het kabinet intrekt als de strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat. Volgens Samsom heeft Slob dezelfde bezwaren als hijzelf had tegen het plan en heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) beloofd daaraan tegemoet te komen.

Samsom wil rustig afwachten waar Teeven mee komt, zei hij donderdagavond in het tv-programma Pauw en Witteman.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Diederik Samsom Arie Slob Illegaliteit

‘Niet ongerust om dreigement Slob’

Telegraaf 28.02.2014  PvdA-leider Diederik Samsom maakt zich niet ongerust over het dreigement van fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie dat hij de steun aan het kabinet intrekt als de strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat. Volgens Samsom heeft Slob dezelfde bewaren als hijzelf had tegen het plan en heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) beloofd daaraan tegemoet te komen.

Samsom ziet geen reden voor paniek na dreigement ChristenUnie

Elsevier 28.02.2014 PvdA-leider Diederik Samsom maakt zich geen zorgen over het dreigement van ChristenUnie-leider Arie Slob dat hij de steun aan het kabinet intrekt als de strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat. Het was de eerste keer dat de PvdA-leider reageerde op de uitspraken van Slob.

In het eerste debat in het tv-programma Pauw & Witteman in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, zei de voorman van de sociaal-democraten donderdag dat Slob dezelfde bezwaren heeft als hijzelf tegen de plannen.

Volgens hem is er bij de ChristenUnie-politicus vooral ‘frustratie’ over het woordgebruik van Teeven, die aangaf dat eerst ‘het zuur en dan het zoet‘ komt, daarmee verwijzend naar de afspraken over het kinderpardon en het strafbaar maken van illegaliteit. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra verwacht dat Slob zijn afspraken gewoon nakomt.

‘Rutte kan zijn verlies maar beter nemen, hij krijgt er tijd van regeren voor terug’

VK 27.02.2014  Arie Slob heeft gelijk: het illegalenplan kan beter ingetrokken. Polariseren en polderen gaan niet samen, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant.

Het is niet gek dat uitgerekend Slob nu de hakken in het zand zet, met in z’n kielzog de vele kerken die zich over ontheemde illegalen ontfermen

De vraag was niet of iemand het zou doen, maar wie het zou doen: wie van de ‘meest geliefde oppositiepartijen’ zou staatssecretaris Fred Teeven gaan vertellen dat hij zijn plan tot strafbaarstelling van illegalen maar beter kan intrekken? ChristenUnie-leider Arie Slob pakt de handschoen nu op.

Strafbaarstelling illegaliteit heeft nog een lange weg te gaan

VK 27.02.2014 Het verzet van Arie Slob is het nieuwste obstakel voor het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. Het voorstel zal waarschijnlijk worden uitgesteld, desnoods tot in de eeuwigheid. ‘Het wordt nog een paar tandjes scherper.’ Dat zei Diederik Samsom over het asielbeleid bij de presentatie van het regeerakkoord. Zijn fractie had net ingestemd met het strafbaar stellen van illegaal verblijf.

‘Teeven niet onder de indruk’

Telegraaf 26.02.2014 Het dreigement van Arie Slob (ChristenUnie) om de steun voor het kabinet in te trekken als illegaliteit strafbaar wordt gesteld, lijkt woensdag niet voor al te grote beroering hebben gezorgd aan het Binnenhof. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) reageerde laconiek en zet de procedure gewoon voort.

VERWANT NIEUWS:

Teeven niet onder de indruk van dreigement Slob

‘Laten we afwachten’

NU 26.02.2024 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) is niet van plan om het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te maken nu al van tafel te halen. Dat zei hij woensdag in reactie op de ChristenUnie die haar steun voor het kabinet dreigt in te trekken als die wet er doorheen komt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: D66 Strafbaarstelling illegaliteit

Teeven noemt ultimatum van Slob (CU) ‘vertraagde boosheid’

Trouw 26.02.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) ‘denkt niet’ dat hij het voorstel voor de strafbaarstelling van de illegaliteit intrekt. Dat zei hij vandaag in reactie op de ChristenUnie die haar steun voor het kabinet dreigt in te trekken als die wet er doorheen komt.

Het wetsvoorstel komt nog voor of anders direct na de zomer, aldus de VVD-bewindsman. ‘Laten we dat eerst afwachten.’ De staatssecretaris voelt zich over het gevoelige onderwerp niet onder druk gezet door de woorden van Arie Slob, de fractieleider van de ChristenUnie.

Teeven blijft bij standpunt

Telegraaf 26.02.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) „denkt niet” dat hij het voorstel voor de strafbaarstelling van de illegaliteit intrekt. Dat zei hij woensdag in reactie op de ChristenUnie die haar steun voor het kabinet dreigt in te trekken als die wet er doorheen komt.

Gerelateerde artikelen;

25-02: Slob dreigt steun in te trekken

22-02: Haal zieke asielzoeker terug

D66 heeft nog steeds vertrouwen in samenwerking met kabinet

Elsevier 26.02.2014 Bij D66 zijn vooralsnog geen zorgen over de samenwerking tussen het kabinet en oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie. De strafbaarstelling van illegaliteit is volgens de partij ‘symboolpolitiek’ en het is niet zeker dat het voorstel het haalt in de Eerste Kamer.

D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw zegt dat het voorstel het waarschijnlijk niet haalt omdat ‘PvdA-senatoren in het openbaar hebben verklaard tegen het voorstel te zullen stemmen’.

Afstel

ChristenUnie-leider Arie Slob zette de samenwerking dinsdag onder druk door te zeggen dat zijn partij niet meer met het kabinet wil samenwerkenals illegaliteit strafbaar wordt. Slob hoopt dat het kabinet bij zinnen komt ‘en dat van uitstel afstel zal komen’.

Het kabinet heeft de steun van ChristenUnie niet nodig om hetwetsvoorstel over illegaliteit door de Eerste Kamer te krijgen. Naar verwachting stemt ook de PVV voor het voorstel.

Binnen de PvdA heerst nog steeds weerstand tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, ook al heeft de VVD ‘in ruil daarvoor’ ingestemd met hetkinderpardon. PvdA-wethouder Pieter Hilhorst zei eerder deze maand al dat strafbaarstelling van illegaliteit een ‘symbolische maatregel‘ is die niet werkt.

Commentaar;

Syp Wynia: Arie Slob is principieel, maar niet als het om zijn eigen woordbreuk gaat

Arendo Joustra: Natuurlijk zijn mensen nooit illegaal, maar hun aanwezigheid kan dat wel zijn. Dat weet iedereen die weleens de grens oversteekt …lees verder

 zie ook;

D66 schrikt niet van uitlatingen Slob over samenwerking

Kamerlid Schouw verwacht geen meerderheid in Eerste Kamer

NU 26.02.2014 D66 maakt zich vooralsnog nog geen zorgen over de toekomst van de samenwerking tussen het kabinet en de begrotingspartijen van de coalitie (D66, SGP en ChristenUnie).  Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie dreigde dinsdag de steun voor de coalitie in te trekken als de strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat.

D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw noemt woensdag het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) symboolpolitiek.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: D66 Strafbaarstelling illegaliteit

Slob maakt strafbaarstelling illegalen tot inzet campagne

VK 26.02.2014 Nog precies drie weken tot de gemeenteraadsverkiezingen. Niets wat op het Binnenhof in deze periode wordt gezegd, staat daar los van. Gisteren deed ChristenUnie-leider Arie Slob zijn duit in het zakje: de strafbaarstelling van illegaliteit moet van tafel, anders gaan wij als informele gedoogpartner dwarsliggen. De coalitie houdt zich op de vlakte, andere oppositiepartijen haken echter graag aan.

‘Als het kabinet dat wetsvoorstel doorzet, komt de uitvoering van eerder gemaakte afspraken in gevaar’, zei Slob. Hij voegde er de omineuze woorden aan toe: ‘Dat maken wij niet mee.’ Zijn dreigement klonk gisteravond tegelijkertijd in actualiteitenrubriek Eén op Eén en op verschillende nieuwssites.

‘Menselijke dilemma’s’

PvdA-Kamerlid Marit Maij, die het vraagstuk in haar portefeuille heeft, schetste gisteren, nog voor het nieuws van Slob, nog maar eens de worsteling van haar partij: ‘Het vreemdelingen- en asielbeleid staat bol van de menselijke dilemma’s’, schreef ze op de PvdA-site. Ze voert het kinderpardon en een soepeler vreemdelingendetentiebeleid op als bereikte successen, maar rept niet over de strafbaarstelling. Ze was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

ChristenUnie dreigt met intrekken steun aan kabinet

Elsevier 26.02.2014 De ChristenUnie wil niet meer met het kabinet samenwerken als de strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat. De steun van de ChristenUnie voor dat Herfstakkoord en andere afspraken is niet meer vanzelfsprekend als het kabinet vasthoudt aan het plan om illegaliteit strafbaar te stellen.

Dat zei ChristenUnie-leider Arie Slob dinsdagavond in het tv-programmaEenopEen. Hij gaf aan dat hij zich zeer geërgerd had aan uitspraken van staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) die aangaf dat eerst ‘het zuur en dan het zoet’ komt, daarmee verwijzend naar de afspraken over het kinderpardon en het strafbaar maken van illegaliteit.

Geweten

De voorman van de ChristenUnie weet niet hoe het nu verder moet met de samenwerking met het kabinet, die hij in oktober vorig jaar aanging met D66 en de andere kleine christelijke partij, SGP.

‘Vreemdeling geniet vanaf vrijdag minder bescherming dan gemiddelde crimineel’

VK 25.02.2014 Woningen van vreemdelingen kunnen vanaf vrijdag, als een nieuwe wet in werking treedt, doorzocht worden wanneer zij hun identiteit niet meteen kunnen bewijzen. En dat is verontrustend, vindt Bart Smout.

De jacht op vreemdelingen wordt vrijdag van extra ammunitie voorzien. Dan treedt de wet ‘Verruiming bevoegdheden vreemdelingentoezicht’ van staatssecretaris Fred Teeven in werking. Deze toevoeging aan de Vreemdelingenwet maakt het mogelijk om woningen van vreemdelingen te doorzoeken wanneer zij hun identiteit niet meteen kunnen bewijzen. Toestemming van de bewoner voor de doorzoeking is niet langer nodig. Het idee achter de wet is dat de uitzetting van illegalen zo sneller plaats kan vinden. Want hoe sneller je de identiteitsdocumenten hebt achterhaald, hoe sneller je iemand het land kan uitzetten. Een vooruitzicht waar Teeven ongetwijfeld een warm gevoel van krijgt.

Het voorstel werd in april 2013 al aangenomen door de Tweede Kamer. Op 11 februari 2014 ging ook de Eerste Kamer akkoord. Helaas.

ChristenUnie trekt steun in als kabinet illegaliteit strafbaar stelt›

NRC 25.02.2014  Als het kabinet besluit illegaliteit strafbaar te stellen, trekt de ChristenUnie zijn steun aan andere kabinetsplannen in. Dat zei partijleider Arie Slob vandaag tegen de Volkskrant.

Het is voor het eerst dat een van de ‘constructieve oppositiepartijen’, de drie partijen die afspraken maakten met de regeringscoalitie over steun aan een aantal cruciale kabinetsplannen, zo duidelijk dreigt met het opbreken van de afspraken. Slob zei tegen de Volkskrant.

Slob: illegalenplan blaast eerdere akkoorden op

VK 25.02.2014 De ChristenUnie zet de samenwerking met het kabinet op scherp. Inzet is de strafbaarstelling van illegaliteit. Als het kabinet het aangekondigde wetsvoorstel om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te maken doorzet, trekt ChristenUnie-leider Arie Slob zijn steun aan eerder gemaakte afspraken in. Het is voor het eerst dat een van de ‘constructieve oppositiepartijen’ zo duidelijk het machtswoord spreekt.

Slob dreigt steun in te trekken

Telegraaf 25.02.2014 De ChristenUnie wil niet op de huidige manier met het kabinet blijven samenwerken als de strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat. Slob zei dat dinsdagavond in het televisieprogramma EenopEen. De oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP hielpen het kabinet onder meer bij het begrotingsakkoord.

Slob legt bom onder steun aan akkoorden

ChristenUnie-leider eist schrappen strafbaarstelling illegaliteit

NU 25.02.2014 ChristenUnie-leider Arie Slob eist dat het kabinet het voornemen om illegaliteit strafbaar te maken van tafel haalt. Doet het kabinet dit niet dan trekt de partij de steun aan de kabinetsplannen in. Dat zegt hij dinsdagavond in het tv-programma Eén op één.

“Als men doorzet met dit wetsvoorstel dan zal dat schade opleveren voor de relatie met dit kabinet”, aldus Slob. “Dat zal gaan betekenen dat wij geen afspraken meer kunnen maken zoals we dat tot nu toe hebben gedaan.”

Zijn partij was al tegenstander van het veelbesproken punt uit het regeerakkoord tussen VVD en PvdA, maar ook als het kabinet via andere partijen steun vindt voor het voorstel zal Slob zich terugtrekken uit de akkoorden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit Arie Slob

Teeven versoepelt asielbeleid Oegandese homo’s

Trouw 25.02.2014 Het asielbeleid ten aanzien van Oegandese asielzoekers van wie de homoseksualiteit geloofwaardig is, wordt versoepeld. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) vandaag in het Radio 1 Journaal. Dat geldt volgens de staatssecretaris zowel voor toelating als uitzetting. Hij heeft dat besloten nu een internationaal omstreden antihomowet in Oeganda door de president is ondertekend.

Teeven versoepelt asielbeleid Ugandese homoseksuelen

NU 25.02.2015 Homoseksuelen en lesbiennes uit Uganda die asiel aanvragen in Nederland, zullen een verblijfsvergunning krijgen. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Teeven meldde dinsdagochtend in hetRadio 1 Journaal al dat het asielbeleid voor Ugandese asielzoekers van wie de homoseksualiteit geloofwaardig is, wordt versoepeld. In zijn brief aan de Kamer werkt hij dat uit.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over : Uganda

Teeven versoepelt asielbeleid Ugandese homoseksuelen

Elsevier 25.02.2014 Het asielbeleid voor personen die vanwege hun homoseksualiteit uit Uganda zijn gevlucht, wordt versoepeld. De maatregel geldt zowel voor toelating als uitzetting. Dat heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) dinsdag gezegd in het Radio 1 journaal.

Homovervolging

De versoepeling volgt nadat de Ugandese president Yoweri Museveni een omstreden antihomowet heeft goedgekeurd. De wet maakt het mogelijk om homo’s een levenslange gevangenisstraf op te leggen.

‘Asielbeleid homo’s versoepeld’

Telegraaf 25.02.2014  Het asielbeleid ten aanzien van Ugandese asielzoekers van wie de homoseksualiteit geloofwaardig is, wordt versoepeld. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) dinsdag in het Radio 1 Journaal. Dat geldt volgens de staatssecretaris zowel voor toelating als uitzetting. Hij heeft dat besloten nu een internationaal omstreden antihomowet in Uganda door de president is ondertekend.

Homo’s krijgen asiel in NL

Telegraaf 25.02.2014 Homo’s en lesbiennes uit Uganda die asiel aanvragen in Nederland, zullen een verblijfsvergunning krijgen. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Teeven meldde dinsdagochtend op de radio al dat het asielbeleid voor Ugandese asielzoekers van wie de homoseksualiteit geloofwaardig is, wordt versoepeld. In zijn brief aan de Kamer werkt hij dat uit.

Gerelateerde artikelen

25-02: Krant opent jacht op homo’s

24-02: VS herzien band met Uganda

24-02: ‘Zelfs hetero’s niet naar Uganda’

24-02: Geen geld meer naar Uganda

24-02: ‘NL alles doen tegen homowet’

24-02: ‘Bombrieven’ voor Uganda

24-02: D66 en CU: stop hulp Uganda

24-02: Uganda tekent antihomowet

18-02: Ugandese homo’s blijven

‘Primeur’: Oegandese krant ‘ontmaskert’ 200 homo’s

Trouw 25.02.2014 Opnieuw maakt een Oegandese krant de identiteit van een groot aantal homoseksuelen bekend. ‘Exposed!’, verkondigt de populaire tabloid The Red Pepper dinsdag op de voorpagina. ‘De namen van de top 200 homo’s.’ En: ‘Jongen vertelt hoe predikant K. huis hield in zijn ‘bunu’.’

De krant Rolling Stone publiceerde ook al enkele keren de identiteit van homoseksuelen. De publicatie volgt op de goedkeuring van een strenge anti-homowet, gisteren door president Yoweri Museveni. De wet maakt het strafbaar om uit de kast te komen, om iemand van het gelijke geslacht ‘sensueel aan te raken’ en om homo’s hulp te bieden. Iedere burger is verplicht om homo’s aan te geven bij de politie.

zie: Ban Ki-moon vraagt Uganda antihomowet te herzien

zie: Ugandees roddelblad publiceert top-200 van homoseksuelen

zie: Nederland stopt hulp Oeganda om antihomowet

zie: Nederland bevriest ontwikkelingshulp voor regering Uganda

Teeven houdt PvdA aan woord

Telegraaf 21.02.2014 Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) verwacht dat de hele PvdA-fractie zal instemmen met de strafbaarstelling van illegaliteit, zoals afgesproken in het regeerakkoord. De VVD-bewindsman wijst erop dat alle PvdA-Kamerleden aan het begin van de kabinetsperiode hun woord hebben gegeven om coalitieafspraken uit te voeren.

Teeven spreekt in De Telegraaf zijn verwachtingen uit over de spanningen om de strafbaarstelling van illegaliteit.

Gerelateerde artikelen;

21-02: Teeven houdt PvdA aan woord

De PvdA ‘kreeg’ in ruil voor de strafbaarstelling namelijk het kinderpardon, waar coalitiepartner VVD op tegen was. ‘Als de hele VVD-fractie het kinderpardon steunt, is het logisch dat de PvdA dat met de strafbaarstelling doet,’ zegt Teeven in een interview met De Telegraaf.

ILLEGALITEIT

‘Strafbaarstelling illegaliteit blijft problematisch voor PvdA’

Elsevier 21.02.2014 Het strafbaar stellen van illegaliteit blijft een heikel punt binnen de coalitie. Tenminste één PvdA-Kamerlid gaat tegen het omstreden wetsvoorstel stellen.

Dat schrijft De Telegraaf vrijdag. Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Veiligheid en Justitie) verwacht dat uiteindelijk alsnog de hele PvdA-fractiezal instemmen met de strafbaarstelling van illegaliteit, zoals in hetRegeerakkoord is afgesproken.

Binnen de PvdA-achterban is er nog steeds veel verzet tegen het plan, waarvan het wetsvoorstel naar verwachting in mei klaar zal zijn, na de gemeenteraadsverkiezingen en mogelijk zelfs na de Europese verkiezingen. De Amsterdamse PvdA-wethouder Pieter Hilhorst opende vorig weekend nog de aanval op de maatregel, die hij een ‘symbolische maatregel die weinig werkt’ noemt.

Arendo Joustra: Zo humaan zijn die opstandige PvdA-leden niet

Teleurstellend

Een motie van GroenLinks, SP en de ChristenUnie om toch meteen te stoppen met het opsluiten van asielkinderen, haalde het niet. Initiatiefneemster Voortmanis zwaar teleurgesteld, vooral omdat ze op steun van de PvdA had gehoopt. Tweede Kamerlid voor de PvdA Marit Maij zei onlangs dat ook haar partij vindt dat een kind niet in de cel hoort.

Voortman: ”Het is ongelofelijk teleurstellend dat coalitiebelangen zwaarder lijken te wegen dan de belangen van kinderen.”

Onrust in Kamer over uitzetting Guinees

NU 20.02.2014 De uitzetting van de Guineese Ahmed Baba Koné leidt tot onrust in de Tweede Kamer.  De Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP), Joël Voordewind (ChristenUnie), Gerard Schouw (D66) en Linda Voortman (Groenlinks) hebben de zaak aan de kaak gesteld bij staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie).

Onrust bij oppositie over uitzetting Guineese Koné

Trouw 20.02.2014 De uitzetting van de Guineese Ahmed Baba Koné leidt tot onrust in de Tweede Kamer. De Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP), Joël Voordewind (ChristenUnie), Gerard Schouw (D66) en Linda Voortman (Groenlinks) hebben de zaak aan de kaak gesteld bij staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie).

1,7 mln extra voor illegalen

Telegraaf  17.02.2014 De gemeente Amsterdam trekt 1,7 miljoen euro uit voor extra opvangplekken voor illegalen. Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan aan de gemeenteraad.

HILHORST: ILLEGALITEIT BESTRAFFEN IS SYMBOOL

BB 15.02.2014 De Amsterdamse PvdA-wethouder Pieter Hilhorst, lijsttrekker van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, is tegen het wetsvoorstel van het kabinet van VVD en PvdA om illegaliteit strafbaar te stellen.

Symboolmaatregel

,,Ik vind het uiteindelijk een symboolmaatregel die weinig werkt”, zei Hilhorst zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij ziet liever dat illegaliteit niet strafbaar wordt gesteld, maar begrijpt tegelijkertijd dat er soms een compromis over iets wordt gesloten. Hilhorst wees erop dat er in Amsterdam in de praktijk weinig zal veranderen als de wet er zou komen.

Hilhorst: illegaliteit bestraffen is symbool

Trouw 15.02.2014  De Amsterdamse PvdA-wethouder Pieter Hilhorst, lijsttrekker van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, is tegen het wetsvoorstel van het kabinet van VVD en PvdA om illegaliteit strafbaar te stellen. ‘Ik vind het uiteindelijk een symboolmaatregel die weinig werkt’, zei hij vandaag in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

Hij ziet liever dat illegaliteit niet strafbaar wordt gesteld, maar begrijpt tegelijkertijd dat er soms een compromis over iets wordt gesloten. Hilhorst wees erop dat er in Amsterdam in de praktijk weinig zal veranderen als de wet er zou komen.

Hilhorst noemt illegaliteit bestraffen een symbool

NU 15.02.2014  De Amsterdamse PvdA-wethouder Pieter Hilhorst, lijsttrekker van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, is tegen het wetsvoorstel van het kabinet van VVD en PvdA om illegaliteit strafbaar te stellen.  ”Ik vind het uiteindelijk een symboolmaatregel die weinig werkt”, zei hij zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

Hij ziet liever dat illegaliteit niet strafbaar wordt gesteld, maar begrijpt tegelijkertijd dat er soms een compromis over iets wordt gesloten. Hilhorst wees erop dat er in Amsterdam in de praktijk weinig zal veranderen als de wet er zou komen.

Bestraffen is symbool

Telegraaf 15.02.2014  De Amsterdamse PvdA-wethouder Pieter Hilhorst, lijsttrekker van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, is tegen het wetsvoorstel van het kabinet van VVD en PvdA om illegaliteit strafbaar te stellen. „Ik vind het uiteindelijk een symboolmaatregel die weinig werkt”, zei hij zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

Pieter Hilhorst: strafbaarstelling illegaliteit is symbool

Elsevier 15.02.2014  De strafbaarstelling van illegaliteit is volgens de Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst (PvdA) een ‘symbolische maatregel die weinig werkt’. Hij ziet liever dat illegaliteit niet strafbaar is.

Dat zei Hilhorst zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij begrijpt dat de PvdA toch heeft ingestemd met de maatregel, omdat er soms een compromis moet worden gesloten.

PvdA koerst aan op botsing met Teeven over asielzoekers

VK 10.02.2014 De Partij van de Arbeid dreigt opnieuw in opstand te komen tegen het vreemdelingenbeleid van staatssecretaris Fred Teeven. Sander Terphuis, die in de partij ook het verzet tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf leidt, bereidt een motie voor die verbiedt dat asielzoekerskinderen gevangen worden gezet.

Binnen PvdA opnieuw protest tegen asielbeleid van Teeven

Elsevier  10.02.2014 Binnen de PvdA is er opnieuw protest gaande tegen het vreemdelingenbeleid van staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel). Er is een motie in voorbereiding die het vastzetten van kinderen van asielzoekers afwijst.

Aanstaande zaterdag is het partijcongres van de PvdA en dan wordt er waarschijnlijk gestemd over de motie van Sander Terphuis, die eerder ook het verzet leidde tegen de strafbaarstelling illegaliteit, meldt de Volkskrant maandag. Met de motie wil Terphuis een duidelijk signaal geven aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA. ‘Het is afschuwelijk dat kinderen in de cel worden gezet als ze met het vliegtuig Nederland binnenkomen,’ zei Terphuis tijdens het debat de Volkskrant op zondag.

De situatie in Zwitserland:

‘Ik voel me minder welkom in Zwitserland’ – Communicatiespecialiste Deddens denkt te weten waarom het aantal immigranten dan toch moet worden ingeperkt volgens het Zwitserse volk. ‘In sommige regio’s van het land stijgt de werkloosheid. Daar krijgen de buitenlanders de schuld van. En de populisten in het land maken daar weer gebruik van.’

EC baalt van Zwitsers ‘ja’ – De Franse minister Laurent Fabius van Buitenlandse Zaken sprak van een ”verontrustende stemming, want dit betekent dat Zwitserland zich in zichzelf terugtrekt”.

De Franse krant L’Alsace, uit de regio bij Zwitserland, heeft een uitgesproken visie. ”Welbeschouwd heeft de meerderheid van de Zwitsers hardop gezegd wat veel Europeanen denken. In Zwitserland is net als elders sprake van groeiende afkeer, omdat Europa kennelijk niet in staat is om de economie weer op gang te brengen en de het ook niet lukt om de migratie te beheersen.”

De Spaanse krant El Mundo schrijft maandag over een ”schandalige daad” van de Zwitsers. Volgens de krant moet Brussel diplomatieke actie ondernemen om het tegen te gaan.

————- Ooit kregen zelfs NSB’ers een plek in de samenleving…………..

PVV-leider Geert Wilders was juist opgetogen. ”Wat de Zwitsers kunnen dat kunnen wij ook: immigratie beperken en uit de EU!”

Zwitsers referendum – Wat de Zwitsers kunnen dat kunnen wij ook: immigratie beperken en uit de EU! Quotum voor immigranten. Fantastisch! Geert Wilders        ✔ @geertwilderspvv ja

Inwoners van Zwitserland hebben zondag in een referendum Referendum voor het invoeren van een maximum aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie (EU) gestemd. Daarmee gaan de Zwitsers in tegen het met Europa afgesproken vrij verkeer van personen.

Dat blijkt volgens de BBC uit de eerste resultaten van de stemming. Volgens de Zwitserse media wil een nipte meerderheid van 50,9 procent de massa-immigratie in het land aan banden leggen.

Duitsers en Italianen

Het referendum was aangevraagd door de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). De partij wil het aantal hoogopgeleide Duitsers, Oostenrijkers en Italianen dat in Zwitserland komt werken aan banden leggen.

Brussel niet blij

Na de bestaande quota voor lange verblijfsvergunningen en niet-EU-migranten gaat Zwitserland nu ook weer een maximum stellen aan het aantal EU-migranten. Dit gaat in tegen de afspraken die Zwitserland in 2008 met Brussel sloot over vrij verkeer van personen.

Gevolgen

In de verklaring zegt de Europese Commissie te zullen gaan onderzoeken wat voor gevolgen de verbreking van het verdrag tussen de EU en Zwitserland zal hebben.

Zondag werd duidelijk dat een nipte meerderheid van de Zwitsers quota wil voor het aantal arbeidsmigranten dat vanuit de EU naar Zwitserland mag afreizen voor werk. Veel hoger opgeleiden uit onder meer Duitsland en Italië komen op de hoge lonen in de Alpenstaat af.

De Europese Commissie sprak zich zondagavond negatief uit in een verklaring over de keuze van het Zwitserse volk. De EU gaat nu uitzoeken wat de consequenties zijn, zo is te lezen in een verklaring. De commissie schrijft  te gaan onderzoeken wat de uitkomst van het referendum betekent voor de verhoudingen tussen Brussel en Bern. „In deze context wordt ook de opstelling van de Federale Raad (het Zwitserse kabinet – red) met betrekking op het resultaat daarin meegenomen.”

EU straft Zwitserland: studenten mogen niet meer op uitwisseling

Elsevier 26.02.2014 Studenten uit Zwitserland kunnen komend studiejaar niet deelnemen aan het populaire Erasmus-uitwisselingsprogramma, waar jaarlijks duizenden studenten uit heel Europa aan meedoen. De reden is de voorgenomen inperking van de immigratie in het Alpenland.Dat besloot de Europese Commissie woensdag, in reactie op het referendum waarin de Zwitsers hun goedkeuring gaven aan het beperken van immigratie in hun land.

Kroatië

De Europese Unie (EU) is vooral niet te spreken over de beperkingen voor Kroaten. Kroatië is het jongste EU-lidstaat. Inwoners – en vooral werknemers – uit dat land kunnen nu niet meer zomaar Zwitserland in en uit reizen.

Quota

Op 9 februari stemde een nipte meerderheid (50,3 procent) van de stemgerechtigde Zwitsers voor het invoeren van quota voor het aantal arbeidsmigranten dat naar Zwitserland mag afreizen voor werk.

Maatregelen

Twee dagen later voegde de EU al de daad bij het woord: de onderhandelingen over een energiecontract met Zwitserland werden ogenblikkelijk stilgelegd.

Volgens Elsevier;

Carla Joosten: In Brussel worden klagers weggezet als populisten. Maar de uitslag van het referendum in Zwitserland, waarin de burgers kozen voor strengere immigratieregels, bewijst andermaal dat het volk…lees meer

zie ook

 ‘Geen studie in Zwitserland

Telegraaf  26.02.2014 Nederlandse studenten kunnen komend academisch jaar niet in Zwitserland studeren met een Europese beurs. Voor het jaar 2014/2015 doen de Zwitsers niet mee aan het EU-uitwisselingsprogramma Erasmus. Dat maakte de Europese Commissie woensdag bekend. Andersom zullen Zwitserse studenten ook niet in de Europese Unie kunnen gaan studeren via Erasmus.

EU-sanctie tegen Zwitserland: Erasmus-uitwisseling stopt

Trouw 26.02.2014 Nederlandse studenten kunnen komend academisch jaar niet in Zwitserland studeren met een Europese beurs. Voor het jaar 2014/2015 doen de Zwitsers niet mee aan het EU-uitwisselingsprogramma Erasmus. Dat maakte de Europese Commissie vandaag bekend. Andersom zullen Zwitserse studenten ook niet in de Europese Unie kunnen gaan studeren via Erasmus.

EU legt Erasmus-uitwisselingen Zwitserland stil

NRC 26.02.2014  Zwitserse studenten kunnen dit jaar niet deelnemen aan het populaire Erasmus-uitwisselingsprogramma. Dat heeft de Europese Commissie gezegd, meldt persdienst Novum. Het besluit is een reactie op de inperking van de immigratie in Zwitserland. Kortgeleden kreeg deze inperking in een referendum de steun van de Zwitserse bevolking. De inperking van de immigratie geldt niet alleen voor mensen van buiten de Europese Unie, maar ook voor Europeanen. Zo is het voor ingezetenen van Kroatië, de jongste EU-lidstaat, niet toegestaan om vrijelijk het land in en uit te reizen. Dat is in strijd met verdragen die tussen Bern en de EU zijn gesloten.

‘MAATREGEL BEDREIGING VOOR EUROPESE PROJECT’

Volgens Olivier Bailly van de Commissie ‘is het nu duidelijk’ dat Zwitserse studenten niet meer kunnen deelnemen aan het Erasmus-programma. De beperkingen die Kroaten zijn opgelegd zijn daar de oorzaak van, aldus Bailly. Eerder al gaf Europa te kennen niet blij te zijn met de maatregel, die een bedreiging zou vormen. Bovendien zet Zwirserland met de maatregel zijn toegang tot de Europese interne markt op het spel, legde onze correspondent Caroline de Gruyter eerder uit in NRC Handelsblad (€).  LEES VERDER

Immigratie naar Zwitserland neemt toe

Trouw 20.02.2014 De immigratie naar Zwitserland neemt toe. Het aantal buitenlanders in het Alpenland is vorig jaar met zo’n 62 duizend toegenomen. In 2012 was de groei nog 53 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste statistieken van het Federale Bureau voor Migratie, aldus de krant Handelszeitung donderdag. Vooral de immigratie uit EU- en EVA-landen is toegenomen.

Immigratie naar Zwitserland neemt toe

NU 20.02.2014 De immigratie naar Zwitserland neemt toe. Het aantal buitenlanders in het Alpenland is vorig jaar met zo’n 62.000 toegenomen.  In 2012 was de groei nog 53.000.

Dit blijkt uit de nieuwste statistieken van het Federale Bureau voor Migratie, aldus de krant Handelszeitung donderdag. Vooral de immigratie uit EU- en EVA-landen is toegenomen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Zwitserland

‘Angstig Brussel reageert met paniek en dreigementen op Zwitserland’

VK 16.02.2013 De meerderheid van de Zwitsers sprak zich een week geleden uit voor strengere migratieregels. Het land werd vervolgens overstelpt met negatieve reacties uit de EU. Maar het Zwitserse sentiment leeft ook in EU-lidstaten, schrijft politiek commentator Martin Sommer, en Brussel heeft er geen antwoord op. ‘Intussen ontbreekt elk idee hoe het verder moet met de EU, met de buitengrenzen, met het einddoel, met de ever closer union.’

Sluiten van grenzen kost banen

Telegraaf 16.02.2014 Uit recente cijfers blijkt dat er sprake is van een versneld herstel van de Europese economie. Ook Nederland presteert met een groei van 0,7% beter dan verwacht. Maar sinds de uitslag van een Zwitsers referendum maken Europese politici zich zorgen dat het economische herstel schade oploopt.

Zwitserland sluit alsnog grens voor Kroatische werkzoekenden

Trouw 16.02.2014 De Zwitserse regering zet een streep door de overeenkomst die inwoners van Kroatië vrije toegang had moeten geven tot de arbeidsmarkt van het land. Dat berichtte de BBC zondag.

De landen waren het vorige zomer eens geworden over de komst van werknemers uit Kroatië, dat toen net was toegetreden tot de Europese Unie. Volgens de Zwitsers kunnen de afspraken daarover ‘in de huidige vorm’ niet meer doorgaan, omdat de bevolking van Zwitserland zich eerder deze maand in een referendum uitsprak voor een immigratiebeperking.

Zwitsers referendum nekt ook deal met Kroaten

NU 16.02.2014 De Zwitserse regering ziet af van een overeenkomst die inwoners van Kroatië vrije toegang had moeten geven tot de arbeidsmarkt van het Alpenland. Dat bericht de BBC zondag. De landen waren het vorige zomer eens geworden over de komst van werknemers uit Kroatië, dat toen net was toegetreden tot de Europese Unie.

Volgens de Zwitsers kunnen de afspraken daarover ”in de huidige vorm” niet meer doorgaan, omdat de bevolking van Zwitserland zich eerder deze maand in een referendum uitsprak voor een immigratiebeperking.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Zwitserland

EU gaat niet met Zwitsers onderhandelen over vrij verkeer

Trouw 13.02.2014 De Europese Unie is niet bereid om met Zwitserland te onderhandelen over het principe van het vrij verkeer van personen en goederen. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, vandaag. ‘Laat er geen illusie over bestaan: wij zullen niet onderhandelen over het vrijhandelsverkeer’, aldus de Portugees. Zondag stemde een krappe meerderheid van de Zwitsers voor het instellen van quota voor migranten.

‘Zwitsers referendum is waarschuwing voor politici’

VK 11.02.2014 Het echte probleem is dat de Zwitsers net Europeanen lijken, maar dan met een referendum, schrijft Arnout Brouwers in het commentaar van de Volkskrant.

De Zwitsers staan vroeg op maar worden laat wakker, heet het. Geldt dit ook voor het dit weekend nipt aangenomen referendum dat de Zwitserse regering opdraagt quota in te stellen voor aantallen EU-burgers die in Zwitserland mogen wonen? Het is evident dat het vrije verkeer van personen – een van de vier fundamentele vrijheden van de Europese vrije markt – niet zomaar kan worden doorbroken. En zeker niet door Zwitserland, dat geen EU-lid is maar wel middels verdragen de regels van de interne markt heeft overgenomen (met ruime overgangsregelingen: Roemen en Bulgaren hoeven pas uiterlijk in 2019 te worden toegelaten). Dat worden moeilijke onderhandelingen, vooral voor de op export gerichte Zwitsers.

Zwitsers parlement wil nog dit jaar voorstel nieuwe migrantenwet

Trouw12.02.2014 Het Zwitserse parlement wil nog dit jaar een voorstel op tafel hebben voor de invoering van een nieuwe wet die het aantal buitenlanders moet beperken. Dat heeft de Zwitserse Bondsraad besloten. De raad heeft enkele ministeries opgedragen voor juni met een plan voor het veranderen van de regels te komen.

Zwitserland wil nog dit jaar migrantenvoorstel

NU 12.02.2014 Het Zwitserse parlement wil nog dit jaar een voorstel op tafel hebben voor de invoering van een nieuwe wet die het aantal buitenlanders moet beperken. Dat heeft de Zwitserse Bondsraad woensdag besloten. De raad heeft enkele ministeries opgedragen voor juni met een plan voor het veranderen van de regels te komen.

Een krappe meerderheid van de Zwitserse bevolking stemde zondag in een referendum voor het aan banden leggen van migratie uit de Europese Unie.

‘Zwitsers kunnen niet alles hebben’

NU 12.02.2014 Zwitsers moeten er rekening mee houden dat reizen en werken in de landen van de Europese Unie aan banden wordt gelegd, als de immigratie voor EU-burgers in Zwitserland wordt verscherpt.  Dat stelde de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, woensdag. Hij reageerde op het zondag gehouden referendum in het Alpenland, waarbij een krappe meerderheid zich uitsprak voor quota voor buitenlanders.

Op dit moment is bijna een kwart van de Zwitserse bevolking van buitenlandse komaf, waarvan het grootste deel afkomstig uit de EU.

Brussel: Zwitsers kunnen niet alles hebben

Telegraaf 12.02.2014 Zwitsers moeten er rekening mee houden dat reizen en werken in de landen van de Europese Unie aan banden wordt gelegd, als de immigratie voor EU-burgers in Zwitserland wordt verscherpt. Dat stelde de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, woensdag.

ZIE OOK:

‘Regering Zwitserland aan zet’

Beurs schrikt niet van Zwitserse immigratiebeperking

Barroso: Zwitsers kunnen serieuze consequenties verwachten

Elsevier 12.02.2014 Het kan niet zo zijn dat Zwitserland aan de ene kant alle voordelen van de Europese Unie (EU) geniet en aan de andere kant de grenzen sluit voor werknemers uit de EU. Een aanscherping van de immigratieregels zal dan ook ‘serieuze consequenties’ hebben voor Zwitserland.

Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, gezegd voorafgaande aan het overleg in Brussel over de situatie in Zwitserland.

Sancties

Woensdag overleggen de ministers van Europese Zaken in de Raad Algemene Zaken wat Europa moet doen om Zwitserland tot de orde te roepen nu het verdrag op vrij verkeer van personen eenzijdig wordt opgezegd.

Dinsdag liet een woordvoerder van de Europese Commissie al doorschemeren dat de onderhandelingen over een energieakkoord tussen de EU en Zwitserland zullen worden opgeschort. Woensdag zullen naar verwachting de eventuele andere strafmaatregelen voor Zwitserland bekend worden gemaakt.

Zwitsers referendum is waarschuwing voor politici’

VK 11.02.2014 Het echte probleem is dat de Zwitsers net Europeanen lijken, maar dan met een referendum, schrijft Arnout Brouwers in het commentaar van de Volkskrant.

De Zwitsers staan vroeg op maar worden laat wakker, heet het. Geldt dit ook voor het dit weekend nipt aangenomen referendum dat de Zwitserse regering opdraagt quota in te stellen voor aantallen EU-burgers die in Zwitserland mogen wonen? Het is evident dat het vrije verkeer van personen – een van de vier fundamentele vrijheden van de Europese vrije markt – niet zomaar kan worden doorbroken. En zeker niet door Zwitserland, dat geen EU-lid is maar wel middels verdragen de regels van de interne markt heeft overgenomen (met ruime overgangsregelingen: Roemen en Bulgaren hoeven pas uiterlijk in 2019 te worden toegelaten). Dat worden moeilijke onderhandelingen, vooral voor de op export gerichte Zwitsers.

Brussel blokkeert energie-onderhandelingen Zwitserland

Elsevier 11.02.2014 De Europese Unie (EU) heeft het eerste speldenprikje uitgedeeld in de richting van Zwitserland. Met oog op de dreigende beperking van arbeidsmigranten van de EU naar Zwitserland heeft Brussel de onderhandelingen over een energiecontract stilgelegd. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Timmermans: regering Zwitserland nu aan zet

Trouw 10.02.2014 De regering in Zwitserland is nu aan zet. Die moet de uitslag van het referendum over beperking van de immigratie omzetten in wetgeving.

Dat verklaarde minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken maandag in Brussel na overleg met zijn collega’s. Zij bogen zich over de gevolgen van het referendum gisteren. Een krappe meerderheid van de Zwitsers stemde in met een beperking van het aantal nieuwe buitenlanders.

‘Ik voel me minder welkom in Zwitserland’

Trouw 10.02.2014 Ze was ‘eigenlijk wel verbaasd’ dat zondag in Zwitserland in een referendum is ingestemd met het aan banden leggen van immigratie. ‘Want buitenlanders zijn hier belangrijk voor de economie’, zegt de in Zwitserland woonachtige Nederlandse Liesbeth Deddens, in een reactie op het referendum.

Communicatiespecialiste Deddens denkt te weten waarom het aantal immigranten dan toch moet worden ingeperkt volgens het Zwitserse volk. ‘In sommige regio’s van het land stijgt de werkloosheid. Daar krijgen de buitenlanders de schuld van. En de populisten in het land maken daar weer gebruik van.’

Zwitserse bedrijven bang voor immigratiequota

Trouw 10.02.2014 Zwitserse bedrijven hebben maandag grote zorgen geuit over de dreigende beperking van immigratie uit EU-landen. Ze voorzien zware gevolgen voor de Zwitserse economie, die sterk af afhankelijk is van de export en voor een belangrijk deel draait op buitenlandse werknemers.

De bedrijven vrezen dat zij van de gezamenlijke Europese markt worden uitgesloten als er daadwerkelijk grenzen worden gesteld aan de immigratie uit EU-landen. ‘Ongeveer 25 procent van het bankpersoneel is van EU-afkomst”, aldus de Zwitserse branchevereniging van banken. ‘Met deze quota wordt het voor banken moeilijker om bekwaam personeel te vinden, omdat hoogopgeleide immigranten het laten afweten vanwege de strenge regelgeving.’

Beurs schrikt niet van Zwitserse immigratiebeperking

Telegraaf 10.02.2014 Het Zwitserse voornemen om immigratie vanuit EU-landen te beperken leidde maandag niet tot een schrikreactie op de beurs in Zürich. Rond half twee stond de Zwitserse graadmeter SMI 0,1% in de plus.

Weliswaar stonden de aandelen van banken Credit Suisse en UBS 0,6% in het rood, maar bijvoorbeeld voedingsmiddelenreus Nestlé en farmaceut Novartis stond juist in de plus. Terwijl juist deze exporterende bedrijven er last van zouden kunnen krijgen als de relatie tussen de EU en Zwitserland verslechterd.

ZIE OOK:

‘Gemengde reacties immigratie’

EC baalt van Zwitsers ‘ja’

Europa verbolgen over Zwitserse migratiestemming

Trouw 10.02.2014 De uitslag van het Zwitserse referendum over immigratie is in zeer slechte aarde gevallen in het buitenland. In Parijs en Berlijn was maandag te horen dat de Zwitsers niet zomaar kunnen wegkomen met het instellen van immigratiequota uit de Europese Unie.

Gemengde reacties op Zwitserse immigratiestem

NU10.02.2014 ”Verontrustend” of ”de Zwitsers zeggen hardop wat veel Europeanen denken”. Die reacties zijn maandag te horen in Europa als reactie op het referendum over het aan banden leggen van immigratie uit de Europese Unie. De Franse minister Laurent Fabius van Buitenlandse Zaken sprak van een ”verontrustende stemming, want dit betekent dat Zwitserland zich in zichzelf terugtrekt”.

De Franse krant L’Alsace, uit de regio bij Zwitserland, heeft een uitgesproken visie. ”Welbeschouwd heeft de meerderheid van de Zwitsers hardop gezegd wat veel Europeanen denken. In Zwitserland is net als elders sprake van groeiende afkeer, omdat Europa kennelijk niet in staat is om de economie weer op gang te brengen en de het ook niet lukt om de migratie te beheersen.”

De Spaanse krant El Mundo schrijft maandag over een ”schandalige daad” van de Zwitsers. Volgens de krant moet Brussel diplomatieke actie ondernemen om het tegen te gaan.

PVV-leider Geert Wilders was juist opgetogen. ”Wat de Zwitsers kunnen dat kunnen wij ook: immigratie beperken en uit de EU!”

‘Gemengde reacties immigratie’

Telegraaf 10.02.2014 De uitslag van het Zwitserse referendum over immigratie is in zeer slechte aarde gevallen in het buitenland. In Parijs en Berlijn was maandag te horen dat de Zwitsers niet zomaar kunnen wegkomen met het instellen van immigratiequota uit de Europese Unie.

EC baalt van Zwitsers ‘ja’

Telegraaf 09.02.2014 De Europese Commissie (EC) heeft teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van het Zwitserse referendum. Volgens het dagelijks bestuur van de EU gaat de geplande immigratiebeperking „in tegen het principe van het vrije verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland.”

De commissie schrijft in een verklaring te gaan onderzoeken wat de uitkomst van het referendum betekent voor de verhoudingen tussen Brussel en Bern. „In deze context wordt ook de opstelling van de Federale Raad (het Zwitserse kabinet – red) met betrekking op het resultaat daarin meegenomen.”

Gerelateerde artikelen

09-02: ‘Zwitsers voor beperkingen immigratie’

09-02: Referendum immigratie

EU reageert ‘teleurgesteld’ op uitslag Zwitsers referendum

Elsevier 09.02.2014 De Europese Unie (EU) is teleurgesteld vanwege de beslissing van het Zwitserse volk om arbeidsmigratie vanuit de EU te beperken. Volgens Brussel staat die beslissing lijnrecht op het vrije verkeer van personen. De Europese Commissie sprak zich zondagavond negatief uit in een verklaring over de keuze van het Zwitserse volk.

Gevolgen

In de verklaring zegt de Europese Commissie te zullen gaan onderzoeken wat voor gevolgen de verbreking van het verdrag tussen de EU en Zwitserland zal hebben.

Zondag werd duidelijk dat een nipte meerderheid van de Zwitsers quota wil voor het aantal arbeidsmigranten dat vanuit de EU naar Zwitserland mag afreizen voor werk. Veel hoger opgeleiden uit onder meer Duitsland en Italië komen op de hoge lonen in de Alpenstaat af.

Zwitsers kiezen voor beperken immigratie

Europese Commissie reageert teleurgesteld op uitkomst Zwitserse referendum

NU 09.02.2014 De bevolking van Zwitserland heeft in een referendum nipt gestemd voor het aan banden leggen van immigratie.  Dat bevestigde de Zwitserse vertegenwoordiging bij de Europese Unie zondag.

Volgens de BBC stemde tussen de 50.5 en 51 procent van de Zwitsers voor de invoering van immigratiequota. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld.

Gerelateerde artikelen:

Zwitsers stemmen voor nieuwe quota EU-arbeidsmigranten

Elsevier 09.02.2014 Inwoners van Zwitserland hebben zondag in een referendum voor het invoeren van een maximum aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie (EU) gestemd. Daarmee gaan de Zwitsers in tegen het met Europa afgesproken vrij verkeer van personen.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de stemming. Volgens Zwitserse media wil een nipte meerderheid van 50,9 procent de massa-immigratie in het land aan banden leggen.

Duitsers en Italianen

Het referendum was aangevraagd door de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). De partij wil het aantal hoogopgeleide Duitsers, Oostenrijkers en Italianen dat in Zwitserland komt werken aan banden leggen.

Brussel niet blij

Na de bestaande quota voor lange verblijfsvergunningen en niet-EU-migranten gaat Zwitserland nu ook weer een maximum stellen aan het aantal EU-migranten. Dit gaat in tegen de afspraken die Zwitserland in 2008 met Brussel sloot over vrij verkeer van personen.

‘Zwitsers voor beperkingen immigratie’

Telegraaf 09.02.2014 De bevolking van Zwitserland lijkt in een referendum nipt te hebben gestemd voor het aan banden leggen van immigratie. Volgens de BBC stemde tussen de 50.5 en 51 procent van de Zwitsers voor de invoering van immigratiequota. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld.

Meerderheid Zwitsers wil immigratie inperken

VK 09.02.2014 Een meerderheid van de Zwitserse bevolking wil dat er een quotum wordt ingesteld voor het aantal migranten dat het land kan binnenkomen. Dat blijkt uit de uitslag van een referendum dat zondag werd gehouden.

De voorstanders van een immigratielimiet lijken met een nipt verschil te hebben gewonnen. Volgens de Zwitserse tv-zender SRF heeft 50,5 procent voor gestemd en 49,5 procent tegen. Vooral in de delen van Zwitserland waar Duits en Italiaans wordt gesproken was veel steun voor het immigrantenquotum.

VERWANT NIEUWS;

Zwitsers stemmen voor immigrantenquotum

NRC 09.02.2014 Een meerderheid van de Zwitserse bevolking heeft vandaag gestemd voor het instellen van een quotum voor het aantal migranten dat het land kan binnenkomen. Dat is de uitkomst van het referendum over de kwestie, meldt persbureau AP. Als het quotum wordt ingevoerd, kan dat de band met de Europese Unie ernstig schaden.

VRIJ PERSONENVERKEER

Als Zwitserland quota op het aantal immigranten instelt, zet het zijn toegang tot de Europese interne markt op het spel, legde onze correspondent Caroline de Gruyter deze week uit in NRC Handelsblad (€).

De EU gaat uitzoeken wat de consequenties zijn, zo is te lezen in een verklaring.  LEES VERDER

Zwitserland stemt over quota migranten – kan relatie EU schaden

NRC 09.02.2014  Vandaag wordt in Zwitserland een referendum gehouden over de vraag of er weer quota voor immigranten moeten komen. Het kan de band met de EU ernstig schaden, aangezien de quota in strijd zijn met de afspraken met de EU.

Zwitserland heeft nu 8 miljoen inwoners. 23 procent van hen is niet in Zwitserland geboren. Elk jaar groeit de bevolking met 80.000 mensen, van wie driekwart EU-burgers. Als Zwitserland weer quota op het aantal immigranten instelt, zet het zijn toegang tot de Europese interne markt op het spel, legde onze correspondent Caroline de Gruyter deze week in Handelsblad uit (€)LEES VERDER

Zwitserland stemt over massa-immigratie

NU 09.02.2014 De Zwitsers stemmen zondag in een referendum over de vraag of de immigratie sterk aan banden moet worden gelegd. De initiatiefnemers van het referendum zijn van de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). Hun grootste zorg is niet de komst van berooide illegalen uit verre streken, maar de ”massa-immigratie” uit de Europese Unie. Een ‘ja’ zou de relaties met de EU zwaar kunnen beschadigen.

Referendum immigratie

Telegraaf 09.02.2014 De Zwitsers stemmen zondag in een referendum over de vraag of de immigratie sterk aan banden moet worden gelegd. De initiatiefnemers van het referendum zijn van de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). Hun grootste zorg is niet de komst van berooide illegalen uit verre streken, maar de „massa-immigratie” uit de Europese Unie.

februari 10, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 reacties

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 4

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 3

Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 2

Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 2

Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 1

Geert Wilders PVV vervroegd terug uit Griekenland

Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

Overzicht van alle formatiepogingen

Dossier Griekenland

dossier – Trouw

Griekenland – Parool

Formatie Griekenland – VK

Overzicht van alle formatiepogingen – NU

Alles over Griekenland in ons dossier – NU

Griekenland – AD

Alles over de schuldencrisis en de situatie in Griekenland

 Een bliksemles geschiedenis, tevens stukje relativering in Griekenlanddebat

In beeld: Stenen gooien uit angst voor nog meer bezuinigingen  

Alles over de situatie in Griekenland in ons dossier

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

‘Grieken kunnen niet alles terugbetalen’

Trouw 26.11.2012 Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat een deel van de schulden van Griekenland moet worden kwijtgescholden. Dat staat haaks op de opvatting van minister Dijsselbloem van financiën. Die verzet zich in Brussel tegen het schrappen van Griekse schuld.

Dijsselbloem ziet niets in kwijtschelding Griekse schulden

Trouw 26.11.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) blijft vasthouden aan een stap-voor-stap benadering om Griekenland er bovenop te helpen. Hij ziet niets in het kwijtschelden van leningen aan het land. Dat zei de minister voorafgaand aan overleg met zijn collega-ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel.

‘Geen afschrijving op leningen Griekenland’

NU 26.11.2012 BRÜSSEL – Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) blijft vasthouden aan een stap-voor-stap benadering om Griekenland er bovenop te helpen.  Hij ziet niets in het kwijtschelden van leningen aan het land. Dat zei de minister maandag voorafgaand aan overleg met zijn collega-ministers van Financiën van de eurolanden (eurogroep) in Brussel.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland

Alles over de situatie in Griekenland in ons dossier

Help Grieken zonder euro op eigen benen te staan

Elsevier 26.11.2012 Alleen maar de Griekse schulden kwijtschelden, zoals CPB-baas Coen Teulings bepleit, dient nergens toe. Kwijtschelden heeft alleen zin als vertrekpremie uit de euro. Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat Griekse schulden moeten worden kwijtgescholden. Aan Griekenland verstrekte leningen komen toch niet terug, zo oordeelt hij.

Topambtenaar Teulings gaat met deze opvatting rechtstreeks in tegen de koers van dit kabinet en de twee vorige. Nederland wil niet dat de ongeveer 250 miljard euro die het samen met de andere eurolanden in Griekenland heeft gestoken, geheel of gedeeltelijk wordt weggestreept.

Premier Mark Rutte (VVD) en de vorige minister van Financien, Jan Kees de Jager (CDA), wekten ook steeds de indruk dat het geleende geld zou terugkomen. Teulings heeft gelijk: het in Griekenland gestoken geld komt nooit volledig terug.

CPB-directeur Teulings: scheld Griekse schulden kwijt

Elsevier 25.11.2012 De schulden van Griekenland kunnen maar beter worden kwijtgescholden. Dat vindt directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau. Hij zei zondag in het televisieprogramma Buitenhof dat de huidige situatie van het land investeerders tegenhoudt.

Dijsselbloem: misschien allemaal wat bewegen voor Griekenland

Trouw 21.11.2012 ‘We zullen allemaal misschien wat moeten bewegen’, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vandaag in de Tweede Kamer nadat EU-ministers afgelopen nacht er niet in waren geslaagd een akkoord te bereiken over de uitbetaling van de volgende termijn aan noodsteun aan Griekenland. Dijsselbloem liet weten zich in elk geval niet te laten opjagen.

Dijsselbloem laat zich over Griekenland ‘niet opjagen’

NU 21.11.2012 Minister Dijsselbloem van Financiën laat zich “niet opjagen” over een besluit over Griekenland. ”We zullen allemaal misschien wat moeten bewegen”, zo zei hij woensdag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Dijsselbloem ziet twee ‘rode strepen’ voor akkoord met Griekenland

Trouw 20.11.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hoopt op een akkoord over Griekenland. ‘Maar ik doe het alleen als het zorgvuldig kan’, aldus de minister dinsdag bij aankomst in Brussel voor overleg met zijn collega-ministers van de eurozone.

Dijsselbloem wil zorgvuldige deal Griekenland

NU 20.11.2012 BRUSSEL – Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hoopt op een akkoord over Griekenland. ”Maar ik doe het alleen als het zorgvuldig kan”, aldus de minister dinsdag bij aankomst in Brussel voor overleg met zijn collega-ministers van de eurozone. Dijsselbloem zei dat een akkoord over Griekenland belangrijk is. Wel moet hij het gevoel hebben dat er ”een goede basis is om met Griekenland verder te gaan”.

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Morgen geen definitief besluit Griekenland

Trouw 19.11.2012 De 17 eurolanden nemen morgen nog geen definitieve besluiten over de voortgang van het bestaande Griekse leningenprogramma. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag aan de Tweede Kamer.

Dinsdag geen definitief besluit Griekenland

NU 19.11.2012 DEN HAAG – De 17 eurolanden nemen dinsdag nog geen definitieve besluiten over de voortgang van het bestaande Griekse leningenprogramma. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem maandag aan de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Schuldencrisis Griekenland

‘Morgen nog geen definitief besluit over steun Griekenland’

NRC 19.11.2012  De zeventien eurolanden nemen morgen nog geen definitieve besluiten over het versoepelen van de voorwaarden waar Griekenland aan moet voldoen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een brief (pdf) aan de Kamer.

Op dit moment vergadert de Kamercommissie met de minister over Griekenland. Volg het live via Politiek24 en hieronder de tweets van onze verslaggever ter plaatse.Tweets by @erikvderwalle

Dijsselbloem: heel vervelend, maar nog geen duidelijkheid over Griekenland

VK 19.11.2012  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem kon de Tweede Kamer maandag nog geen duidelijkheid geven over de voortgang van de steun aan Griekenland. Een nieuw rapport over de financiële toestand en de status van de hervormingsagenda in Griekenland laat nog op zich wachten. Wel liet hij doorschemeren dat de Grieken meer tijd krijgen om aan de begrotingseisen te voldoen.

Lees ook Morgen geen definitief besluit Griekenland – 19/11/12

Lees ook ‘Griekenland heeft nieuw pakket nodig’ – 18/11/12

Verwarring Grieken ‘vervelend’

Telegraaf 19.11.2012 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het „heel vervelend” dat hij geen duidelijkheid kan geven over de voortgang van het bestaande Griekse leningenprogramma. Dat zei hij maandag in een debat in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

19-11: ‘Afschrijven Griekse schulden onwaarschijnlijk’

VVD verdedigt eventueel uitstel betaling Griekenland

NU 19.11.2012 De VVD vindt het “buitengewoon verdedigbaar” als Griekenland extra tijd krijgt om de begroting op orde te brengen, als daardoor het risico kleiner wordt dat de leningen niet worden terugbetaald. Bekijk video – Dat zei VVD-Kamerlid Mark Harbers maandag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de schuldenproblematiek van Griekenland.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Rutte tegen nieuw leningenpakket voor Grieken

Trouw 14.11.2012 Het kabinet is tegen een nieuw leningenpakket voor Griekenland en tegen het kwijtschelden van bestaande schulden, maar sluit dergelijke ontwikkelingen niet categorisch uit.

Rutte sluit nieuwe leningen aan Griekenland niet uit

Elsevier 14.11.2012 Het kabinet is tegen een nieuw leningenpakket voor Griekenland en tegen het kwijtschelden van bestaande schulden. Toch sluit het kabinet-Rutte II dergelijke ontwikkelingen niet categorisch uit. ‘Wij zijn tegen een derde steunpakket en tegen het afschrijven op bestaande bilaterale leningen. Maar ik zeg erbij: je zit met zeventien aan tafel en een definitieve stand weet je pas als het trojka-rapport er is,’ zei premier Mark Rutte woensdag in het debat over de Regeringsverklaring.

Zie ook: Rutte verweert zich tegen heftige kritiek op Regeerakkoord

Rutte: geen garanties over Grieken – Brussel enthousiast over kabinet

NRC 14.11.2012 Premier Rutte zei in het debat over de regeringsverklaring dat we er rekening mee moeten houden dat we een deel van de leningen aan Griekenland niet terugkrijgen. De oppositie zag dat als een breuk met eerdere standpunten maar Rutte ontkende dat.

Dijsselbloem: grote risico’s aan Griekse steun

Trouw 13.11.2012 Voor Nederland zijn er ‘grote financiële risico’s’ verbonden aan de noodsteun aan Griekenland. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag in Brussel, waar hij was voor overleg met Europese collega’s. Waar die risico’s liggen, gaf Dijsselbloem niet aan.  

Dijsselbloem neemt tijd voor Grieks besluit

Trouw 12.11.2012 Griekenland hoeft nog niet te rekenen op de volgende termijn noodsteun. Minister Jeroen Dijsselbloem zei voorafgaand aan het overleg in Brussel dat hij zich niet onder druk zal laten zetten om een besluit te nemen. Hij wil eerst duidelijk weten waar Griekenland precies staat.

Nederland: geen haast met geven geld aan Griekenland

Elsevier 12.11.2012  Nederland laat zich niet onder druk zetten om een besluit te nemen over de volgende termijn aan noodsteun voor Griekenland. Dat zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) maandag voorafgaand aan Europees overleg hierover in Brussel.

Steun ‘hangt af van Grieken’

Telegraaf 29.10.2012  Of Griekenland een nieuw steunpakket krijgt „hangt ervan af of de verantwoordelijkheid in Griekenland op de juiste manier wordt genomen”. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom maandag bij de presentatie van het regeerakkoord.

De Jager: Geen extra tijd voor Griekenland

Trouw 26.10.2012  Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager gunt Griekeland geen extra tijd om de financiën op orde te krijgen. Dat zei De Jager vandaag in Den Haag, schrijft Bloomberg. Hij herhaalde dat het kabinet wacht op het rapport van de trojka van IMF, ECB en Europese Commissie. Het kabinet neemt het standpunt in dat Griekenland zelf voor de kosten van vertraging moet opdraaien.

Nieuwe steun Griekenland kan Rutte in lastig parket brengen

Trouw 25.10.2012 Het nieuwe steunpakket van 16 tot 18 miljard euro dat Griekenland nodig zou hebben om een faillissement af te wenden, kan premier Mark Rutte in een lastige positie brengen. Kort voor de verkiezingen zei Rutte dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. Maar de trojka van het IMF, de ECB en Europese Commissie stuurt daar volgens bronnen in Brussel wel op aan.

Rutte: wachten op rapport trojka

Trouw 25.10.2012 Premier Mark Rutte wilde donderdag bij aankomst op het Binnenhof niet ingaan op de berichten dat Griekenland miljarden euro’s extra nodig heeft om uit de financiële problemen te komen. ‘We wachten het rapport van de trojka af’, reageerde Rutte.

Rutte: wachten op rapport trojka

Telegraaf 25.10.2012 Premier Mark Rutte wilde donderdag bij aankomst op het Binnenhof niet ingaan op de berichten dat Griekenland miljarden euro’s extra nodig zou hebben om uit de financiële problemen te komen. ,,We wachten het rapport van de trojka af”, reageerde Rutte.

Rutte wil wachten op rapport trojka

NU 25.10.2012 Premier Mark Rutte wilde donderdag bij aankomst op het Binnenhof niet ingaan op de berichten dat Griekenland miljarden euro’s extra nodig heeft om uit de financiële problemen te komen.

Leers begrijpt ‘racistische tendensen’ in Griekenland

Elsevier 25.10.2012 Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie) snapt de populariteit van de nationalistische Griekse partij Gouden Dageraad. ‘Illegalen zijn allemaal wanhopig op zoek naar werk. Dat leidt tot een enorme druk op de plaatselijke bevolking. Dan is het ook niet vreemd dat je allerlei racistische tendensen ziet. ‘De Gouden Dageraad verzet zich fel tegen illegale immigratie. Aanhangers van de partij zijn betrokken geweest bij gewelddadige acties tegen (illegale) immigranten. Gouden Dageraad ziet ze als minderwaardige mensen.

Zie ook: Peiling: Nationalisten worden derde partij Griekenland

Begrotingstekorten binnen eurozone blijven oplopen

Elsevier 24.10.2012 De gemiddelde staatsschuld in de eurozone is aan het eind van het tweede kwartaal van 2012 opgelopen tot 90 procent van het bruto binnenlands product. Aan het eind van het eerste kwartaal lag dit nog op 88,2 procent van het bbp. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, woensdag heeft gepubliceerd.

Griekenland
Opgeteld bedraagt de staatsschuld in de eurozone 8.517 miljard euro. De hoogste schuldenratio’s worden gehaald in Griekenland (150 procent), Italië (126 procent), Portugal (118 procent) en Ierland (112 procent). 

Zie ook: Begrotingstekort Griekenland hoger dan gedacht

Knot: nog jaren geld naar Grieken video

NOS 21.10.2012 De zuidelijke eurolanden hebben nog minstens 3 tot 5 jaar nodig om hun begrotingen weer op orde te brengen. Griekenland zal nog langer nodig hebben. Dat is de verwachting van Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. Volgens Knot moeten de noordelijke eurolanden tot die tijd steun blijven geven, zei hij in het tv-programma Buitenhof.

Bekijk ook…

Algemene Rekenkamer gaat Griekse collega’s helpen

Elsevier 13.10.2012 De nationale rekenkamers van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Rekenhof van de Europese Unie gaan twee jaar assistentie verlenen aan hun Griekse collega’s. De Rekenkamers willen de overheidsfinanciën beter controleren en corruptie bestrijden. Dat zegt Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer, zaterdag in Het Financieele Dagblad. ‘De Griekse rekenkamer staat voor grote hervormingen,’ zegt Vendrik, voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Zie ook:

Rekenkamer gaat Griekenland helpen met overheidsfinanciën

NRC 13.10.2012 De Algemene Rekenkamer gaat samen met de nationale rekenkamers van een aantal andere Europese landen Griekenland helpen met het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het bestrijden van corruptie. Dat zegt Kees Vendrik van de Rekenkamer vanochtend in het Financieele Dagblad. Lees verder›

PvdA eens met IMF: Griekenland moet meer tijd krijgen

Elsevier 11.10.2012  De PvdA is bereid het noodlijdende Griekenland extra tijd te geven om om leningen terug te betalen. Dat zei PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk donderdag in een Kamerdebat over de EU-top van volgende week. IMF-president Christine Lagarde pleitte er donderdag voor om Griekenland twee jaar extra te geven.

Zie ook: IMF-baas Christine Lagarde wil Grieken meer tijd geven

Gaat Rutte zijn toon over Europa veranderen?

VK 11.10.2012 Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse inbreng bij de Europese top van volgende week. Onder meer een derde steunpakket voor de Grieken staat op de agenda. Zal premier Rutte een eurovriendelijker geluid laten horen, nu hij samen met de PvdA een kabinet wil gaan vormen?

Lees ook Kamer eist inspraak over plannen Van Rompuy – 10/10/12

Lees ook ‘EU-top wil aparte begroting voor eurozone’ – 09/10/12

Rutte wacht met besluit over Griekenland

NU 11.10.2012  Premier Mark Rutte heeft niet direct gereageerd op de oproep van Christine Lagarde van het IMF om Griekenland 2 jaar extra tijd te geven om zijn hervormingsplannen uit te voeren.

Gerelateerde artikelen;

11/10/2012 IMF wil meer tijd voor Griekenland

Rutte zegt niets over Griekse steun – Kamer: en de verkiezingsbelofte?

NRC 11.10.2012 Premier Mark Rutte (VVD) wilde vandaag geen ‘speculatieve uitspraken’ doen over het door Griekenland terug te betalen geleend geld. Dit kwam hem op kritiek uit de Tweede Kamer te staan. Rutte werd verweten in de verkiezingscampagne als VVD-lijsttrekker een ander standpunt te hebben ingenomen dan dat hij nu als premier doet. Lees verder›

‘Grieken moeten hun schulden zelf afbetalen’

Trouw 09.10.2012 Kwijtschelding van Griekse schulden door andere eurolanden is geen optie. “Dat is niet aan de orde”, zei minister De Jager (financiën) gisteren bij aankomst in Luxemburg, voor overleg met zijn zestien collega’s uit de eurolanden over de crisis.

De Jager: kwijtschelden Griekse schuld niet aan de orde

Elsevier 08.10.2012 Nederland ziet niets in het kwijtschelden van schulden van landen zoals Griekenland. ‘Dat is niet aan de orde,’ zegt minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) in reactie op de boodschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Jager erkent dat er risico’s zijn verbonden aan de leningen die onder meer Nederland aan Griekenland heeft verleend. De risico’s van het niet verstrekken van geld aan Griekenland waren toen ‘veel en veel’ groter, zegt de minister.

Zie ook:

Kwijtschelding schuld een optie

Plan lost niets op

Kwijtschelding lost Griekse tragedie niet op

Elsevier 08.10.2012 Terwijl Griekenland bijna niets doet om de economie te hervormen, blijven er stemmen opgaan om de Griekse schuld aan Europa kwijt te schelden De Nederlandse bewindvoerder in het Internationaal Monetair Fonds Menno Snel houdt er rekening mee dat eurolanden, waaronder Nederland, hun leningen aan Griekenland deels moeten kwijtschelden, zo zei hij vandaag in het Financieele Dagblad.

IMF: kwijtschelding Griekse schuld is serieuze optie

 Elsevier 08.2012 Nederland en andere eurolanden moeten er ernstig rekening mee houden dat zij een deel van de aan Griekenland verstrekte kredieten niet terugzien. Dat zegt de Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Menno Snel. Het gedeeltelijk afschrijven van de leningen aan het noodlijdende Griekenland is ‘een serieuze optie’, zegt Snel in het Financieele Dagblad.

zie: Cameron dreigt hogere EU-begroting te blokkeren

zie: Europarlement wil geplande bezuinigingen terugdraaien

De Jager: ‘Uitstel Trojka-rapport is een gerucht’

Trouw 24.09.2012 Het rapport over Griekenland van de trojka van EU, ECB en IMF moet worden gepubliceerd zodra het af is. Volgens minister Jan Kees de Jager (Financiën) mag de rapportage niet worden opgehouden, enkel om het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen in november heen te tillen. Dat zei De Jager vanochtend.

Vertrek Griekenland volgens De Jager ‘te overzien’

NU 17.09.2012  Als Griekenland de eurozone nu zou verlaten, zijn de consequenties volgens minister Jan Kees de Jager (Financiële Zaken) te overzien.  

NU 06.09.2012 AMSTERDAM – Premier Rutte is tijdens het EenVandaag-debat bij de Erasmus Universiteit opnieuw aangevallen om zijn harde lijn tegen Griekenland. “Leiderschap is een streep trekken. Onder mijn leiding zal er geen derde steunpakket komen voor Griekenland als zij zich niet aan de afspraken houden”, aldus Rutte. “Dat is niet in het Nederlandse belang.”

Gerelateerde artikelen

‘Rutte heeft probleem met onenigheid Griekenland’

Metro 06.09.2012 Premier Mark Rutte (VVD) heeft ‘een probleem’ als hij niet op een lijn zit met zijn minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over nieuwe hulp aan Griekenland. Dat zeiden CDA-leider Sybrand van Haersma Buma en D66-leider Alexander Pechtold donderdag in het lijsttrekkersdebat van Eenvandaag.

Elsevier 06.09.2012 VVD-leider Mark Rutte krijgt bijval van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble voor zijn standpunt over steun aan Griekenland. De CDU-minister heeft gezegd dat Athene ook niet op Duitse instemming hoeft te rekenen voor een derde steunpakket. ‘De kosten voor Griekenland zijn al erg hoog en we kunnen daarom geen nieuw programma voor Griekenland hebben,’ aldus Schäuble gisteren.

Carré-debat
Rutte kreeg veel kritiek na het Carré-debat dinsdag waar hij zei dat hij niet tot het uiterste wil gaan om de eurozone bijeen te houden. Volgens Rutte kan er hooguit worden gepraat om Athene meer tijd te gunnen om aan de afspraken te voldoen. Dat mag dan geen geld kosten.

Zie ook: Rutte onder vuur om Europese Unie in Carré-debat

‘Ingrijpen bij Grieken mogelijk’

Telegraaf 06.09.2012 Als Griekenland niet meer in staat is om zichzelf te besturen, moet Europa strenger ingrijpen en een deel van het bestuur overnemen. „Onder curatele stellen”, zei PvdA-leider Diederik Samsom woensdagavond in tv-programma 1 voor de verkiezingen.

Pechtold: ‘Rutte overantwoord en ongeloofwaardig over Griekenland’

Trouw  05.09.2012 D66-leider Alexander Pechtold verwijt premier Mark Rutte dat hij onverantwoorde uitspraken heeft gedaan door dinsdag in het verkiezingsdebat in Carré te zeggen dat hij niet bereid is Griekenland met een derde steunpakket te helpen.  

De Jager: ‘kabinet zit dichter bij groen lampje voor Griekenland’

Trouw 05.09.2012 Het kabinetsbeleid ‘zit dichter bij een groen lampje dan bij een rood lampje’ als het gaat om de hulp aan Griekenland. Dat zei CDA-minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag tegen de NOS.

Is PvdA-stemmer wél blij met geld voor Grieken? 

Elsevier 05.09.2012  Mark Rutte (VVD) worstelt om zich streng voor te doen over de euro, maar wat te denken van Diederik Samsom? Zouden PvdA-sympathisanten wel collectief staan te juichen bij meer hulp aan Zuid-Europa en meer bevoegdheden naar Brussel?

Uitspraak Rutte over staken Griekse steun wekt kritiek

Trouw 05.09.2012 Het is ‘niet verstandig’ van VVD-leider en premier Mark Rutte om te zeggen dat hij Griekenland niet nog eens met miljarden euro’s wil steunen. Dat zei oud-premier Ruud Lubbers (CDA) woensdagavond in het televisieprogramma 1 voor de verkiezingen.

Kritiek Lubbers en Bos op uitspraken Rutte

NU 04.09.2012  DEN HAAG – Het is ”niet verstandig” van VVD-leider en premier Mark Rutte om te zeggen dat hij Griekenland niet nog eens met miljarden euro’s wil steunen.  Dat zei oud-premier Ruud Lubbers (CDA) woensdagavond in het televisieprogramma 1 voor de verkiezingen. 

Rutte wil geen nieuw steunpakket voor Grieken

NU 04.09.2012  AMSTERDAM – VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte is niet bereid het noodlijdende Griekenland nog een derde keer met een miljardenpakket te helpen.

Grieks vertrek uit eurozone kost Nederland 22 miljard

Elsevier 04.09.2012 Een Griekse exit uit de eurozone kost Nederland maximaal 22 miljard euro. Wel kan het een domino-effect veroorzaken dat rampzalige gevolgen zal hebben voor de eurolanden. Dat blijkt uit cijfers van ING. De bank noemt een Grieks vertrek ‘beheersbaar’ maar waarschuwt wel voor een domino-effecct.

Zie ook: ECB-bestuurder: Griekse exit duur, maar beheersbaar

Een vertrek van Griekenland uit de euro zou Nederland in totaal 22 miljard euro kosten.

‘Opbreken eurozone rampzalig voor Nederland’

Telegraaf 04. 09.2012  Het deels of geheel uiteenvallen van de eurozone zou Nederland niet alleen een flinke recessie opleveren, maar ook honderden miljarden euro’s kosten. Het financiële risico dat Nederland loopt als de zwakke broeders Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Ierland uit de euro stappen, bedraagt in totaal 339 miljard euro. Dat heeft het economische bureau van ING dinsdag becijferd in een rapport.

PVV verwerpt ‘grotere problemen’ bij exit euro

NU 03.09.2012 De PVV verwerpt het idee dat de financiële markten op hol zullen slaan als Griekenland of andere landen uit de euro vertrekken. “De markten spelen nu al in op de overlevingskansen van de eurolanden en voorzien het einde van de eurozone”, aldus PVV Kamerlid  Teun van Dijck tegenover NU.nl.

“We zien dat beleggers en spaarders massaal vluchten uit Zuid-Europese landen en de euro. Ze verwachten dat schulden niet worden terugbetaald.” Op 3 september gaan de financiële woordvoerders van verschillende politieke partijen met elkaar in debat tijdens ‘Het Financiële Verkiezingsdebat‘ georganiseerd door NU.nl en het Holland Financial Centre. Hij reageert daarmee op de berichtgeving vandaag dat Amerikaanse bedrijven zich erop voorbereiden dat Griekenland uit de euro vertrekt.

De oud-bankdirecteur vertelt ook dat de kans dat er extra geld naar het noodlijdende Griekenland moet worden overgemaakt, groot is. „Als Griekenland op basis van een redelijk programma kan zeggen: we hebben 1, 2 jaar extra nodig, maar we doen alles wat we jullie beloofd hebben, dan heeft Griekenland dus meer geld nodig. En dan zal er meer geld naar Griekenland moeten”, zo legt hij uit.

Lijsttrekkers Mark Rutte (VVD), Emile Roemer (SP) en Geert Wilders (PVV) stelden vorige week in het premiersdebat op RTL dat er geen cent extra naar Griekenland gaat.

Niet eerlijk over Europa

Telegraaf 02.09.2012 Nout Wellink vindt dat lijsttrekkers van sommige politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen van 12 september halve waarheden vertellen als het over Europa gaat. Dat zegt de voormalig president van de Nederlandsche Bank zondagavond in het televisieprogramma KRO Brandpunt.

Wellink vindt politici niet eerlijk over Europa

Trouw 02.09.2012 Nout Wellink vindt dat lijsttrekkers van sommige politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen van 12 september halve waarheden vertellen als het over Europa gaat. Dat zegt de voormalig president van de Nederlandsche Bank zondagavond in het televisieprogramma KRO Brandpunt. De oud-bankdirecteur vertelt ook dat de kans dat er extra geld naar het noodlijdende Griekenland moet worden overgemaakt, groot is. ‘Als Griekenland op basis van een redelijk programma kan zeggen: we hebben 1, 2 jaar extra nodig, maar we doen alles wat we jullie beloofd hebben, dan heeft Griekenland dus meer geld nodig. En dan zal er meer geld naar Griekenland moeten’, zo legt hij uit.

Wellink hekelt onwaarheden politici over Europa

NRC 02.09.2012 Politici vertellen niet de hele waardheid als het gaat over Europa. Dat zegt oud-president van de Nederlandsche Bank Nout Wellink zondag in het televisieprogramma KRO Brandpunt. Lees verder›

Stembrief van Arrie Vis: ‘PvdA wil zo veel lenen tot je naast Grieken op strafbank zit’

NRC 30.08.2012 Het is campagnetijd en dus tijd voor debat. Op nrc.nl gaan de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties met elkaar in debat middels een briefwisseling. Vandaag: de brief van Arrie Vis, voorzitter van het CDJA aan JS-voorzitter Toon Geenen

De Jager voorziet ‘stevige maanden’ eurozone

NU 29.08.2012 ‘Belangrijke beslissingen over Spanje en Griekenland’.  September en oktober zullen ‘stevige maanden’ worden omdat er veel belangrijke beslissingen moeten worden genomen voor de stabiliteit en de eenheid binnen de eurozone. Dat voorziet de demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) in een interview met NU.nl.

Gerelateerde artikelen

‘Niet speculeren over rapport Griekenland’

NU 28.08.2012 DEN HAAG – Het rapport van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds over het huidige hulpprogramma aan Griekenland moet worden afgewacht.   Ze willen niet vooruitlopen en al helemaal niet speculeren, aldus het tweetal. ”Dat is niet behulpzaam voor de stabiliteit in de eurozone”, aldus De Jager. ”Het is alleen maar schadelijk”, beaamde Schäuble.

Gerelateerde artikelen;

De Jager: ‘Duitsland moet niet toegeven aan de Grieken’

VK 23.08.2012 Minister Jan Kees de Jager (Financiën) roept Duitsland op om zijn strenge houding jegens Griekenland vol te houden. Hij doet zijn oproep in de zakenkrant Financial Times Deutschland, die vrijdag verschijnt.

Bondskanselier Angela Merkel gaat vrijdag in gesprek met de Griekse premier Antonis Samaras, die deze week een charmeoffensief houdt om uitstel te krijgen voor de afgesproken bezuinigingen en hervormingen.

Lees ook Merkel en Hollande streng voor Grieken – 23/08/12

Lees ook Grieken praten over teruggave delen Parthenon – 23/08/12

De Jager ziet eurozone langzaam uit crisis komen

NU 17.08.2012 DEN HAAG – De eurozone lijkt zich langzaam te herstellen van de schuldencrisis van de afgelopen jaren.

Griekenland – De Jager ziet dat Griekenland nog altijd het probleemkind is in de eurozone. Italië en Spanje zijn volgens de CDA-minister bezig orde op zaken te stellen en Ierland en Portugal, die miljardenleningen kregen, doen het ”best wel goed eigenlijk”.

‘Tegen beter weten in blijven we geld aan de Grieken geven’

VK 06.08.2012 Een corrupt systeem veranderen – zoals dat van Griekenland – gaat niet in twee maanden. Dat vergt zeker twee generaties. Dat schrijft cultuurhistoricus Thomas von der Dunk.

Was dit eurodebat het waard terug te komen van reces?

VK 03.08.2012  De financiële woordvoerders van de Tweede Kamer kwamen vandaag, tijdens het reces, bijeen om te debatteren over de eurocrisis. De verschillende standpunten werden nog eens uiteengezet, maar het debat leidde niet tot nieuwe besluiten. Het is afwachten totdat de trojka van IMF, ECB en Europese Commissie terugkomt met resultaten uit Griekenland, dan is er echt weer iets te bespreken. 

‘Valse rust’ in de eurozomer, het echte werk komt daarna

VK 02.08.2012 Tweede Kamerleden komen vanochtend speciaal terug van vakantie om de eurocrisis te bespreken. ’s Middags maakt de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk verstrekkende besluiten bekend om de munt te redden. Al dagenlang putten regeringsleiders als Merkel, Monti en Hollande zich uit in opbeurende teksten over het voortbestaan van de munt. Kortom, de eurocrisis trekt zich vooralsnog niets aan van de zomervakantie.

De Jager ervaart ‘dilemma’ bij redding euro

NU 02.08.2012 Minister van Financiën Jan Kees de Jager ervaart een dilemma bij de aanpak van de eurocrisis. Bekijk video – Dat zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer over de financiële situatie in Griekenland.

VVD voorziet nog jaren onrust in eurozone

NU 02.08.2012 DEN HAAG – De VVD denkt dat het nog jaren duurt voordat de eurozone in rustiger vaarwater komt. “Er is geen grote alomvattende oplossing voor de crisis”, aldus VVD’er Mark Harbers.

PVV: “Het is over en uit met de euro”

Metro 02.08.2012 Op initiatief van de PVV kwamen de financieel specialisten in de Tweede Kamer donderdag terug van het zomerreces voor een debat met minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Van Dijck verweet De Jager dat hij de afgelopen weken onzichtbaar was, terwijl de schuldencrisis steeds verder uit de hand liep. De Grieken zijn en blijven oplichters. Spanje is reddeloos verloren. De euro is over en uit. De verschillen zijn te groot geworden.”

Gerelateerd nieuws;

PvdA twijfelt of het Griekenland lukt in eurozone te blijven

NRC 02.08.2012 De PvdA twijfelt eraan of Griekenland in staat is ooit de bezuinigingen door te voeren die het land met de rest van Europa heeft afgesproken. Dat zei PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk vanochtend tijdens een ingelast debat in de Tweede Kamer over de eurocrisis.

PvdA: Vertrek Griekenland uit eurozone een optie

Elsevier 02.08.2012 De PvdA betwijfelt of Griekenland ooit aan alle eisen van de Europese Unie zal kunnen voldoen en weet niet of het land wel in de eurozone kan blijven. Een vertrek is geen grote ramp, betoogt Kamerlid Ronald Plasterk.

Dat heeft de PvdA’er donderdagmorgen tijdens een speciaal ingelast debat over de actuele ontwikkelingen in de  eurocrisis in de Tweede Kamer met de financieel specialisten van alle partijen gezegd.

Op de vraag of Griekenland uit de euro moet worden gezet, wilde Plasterk geen antwoord geven. De PvdA wacht op het oordeel van waarnemers van de trojka van Internationaal Monetair Fonds, Europese Unie en Europese Centrale Bank (ECB), die nu onderzoek doen naar de vorderingen van de Griekse regering.

Coulance
Ook CDA’er Elly Blanksma liet weten dat wat haar betreft een einde aan de coulance met Griekenland in zicht is. ‘Nog meer geld erin pompen is niet de oplossing.’

Spanje en Italië moeten wel alle steun krijgen die zij nodig hebben, vindt Plasterk. ‘We moeten de wereld duidelijk maken dat we zullen doen wat nodig is om de euro overeind te houden. Dat kan geld gaan kosten,’ zei de PvdA’er. Daar is een Kamermeerderheid het mee eens.

VVD, SP, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks spraken donderdag steun uit voor de opstelling van ECB-president Mario Draghi, die eerder liet weten alles voor de euro te willen doen wat nodig is. VVD en CDA stipten daarbij wel aan dat de geldkraan niet ongelimiteerd moet worden opengezet.

Steun
Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zei dat het kabinet het overeind houden van de hele eurozone absoluut steunt, mits de probleemlanden doen wat ze beloofd hebben.

De PVV is en blijft tegen de euro. Kamerlid Tony van Dijck noemde de landen in Zuid-Europa een beerput die je tot in Nederland ruikt. ‘De Grieken zijn en blijven oplichters. Spanje is reddeloos verloren. De euro is over en uit.’

Zie ook:

Kamer terug van reces om Griekenland

Trouw 26.07.2012  De financieel specialisten van de partijen in de Tweede Kamer en minister Jan Kees de Jager (Financiën) moeten het reces volgende week onderbreken voor een overleg over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft besloten op donderdag 2 augustus overleg te voeren over de zorgwekkende ontwikkelingen in Griekeland.

Kamer terug van reces om Griekenland

VK 26.07.2012 De financieel specialisten van de partijen in de Tweede Kamer en minister Jan Kees de Jager (Financiën) moeten het reces volgende week onderbreken voor een overleg over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone.

Kamercommissie terug van vakantie voor eurodebat

Elsevier 26.07.2012 Volgende week donderdag voeren de financieel specialisten uit de Tweede Kamer een debat over de ontwikkelingen in Europa. De Kamerleden komen terug op verzoek van PVV en SP.

De Kamerleden zullen met minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) praten over de problemen in Spanje en Griekenland. Verschillende Europese partijen zouden de hulp aan Griekenland willen stoppen, omdat de regering erg achterloopt met de hervormingen.

De Jager zei woensdag een debat voorbarig te vinden. De trojka van Internationaal Monetair Fonds, Europese Unie en Europese Centrale Bank doet momenteel onderzoek naar desituatie in Griekenland. De minister wil wachten op de onderzoeksresultaten, die over een paar weken komen.

Zie ook: PVV en SP willen Kamer terugroepen

Kamer terug van reces om Griekenland

Tweede keer dat Kamerleden terug moeten keren

NU 26.07.2012 DEN HAAG – De financieel specialisten van de partijen in de Tweede Kamer en minister Jan Kees de Jager moeten het reces volgende week onderbreken voor een overleg over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone.

Alles over de schuldencrisis en de situatie in Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Financieel specialisten Kamer volgende week terug van reces

NRC 25.07.2012 D e Tweede Kamer onderbreekt volgende week donderdag het reces voor een debat met minister van Financiën Jan Kees de Jager over de eurocrisis. Een Kamermeerderheid steunt een verzoek van PVV en SP, meldt persbureau Novum. Eerder deze maand kwam de Tweede Kamer ook al terug van reces voor een debat met De Jager, toen vanwege de miljardensteun aan de Spaanse banken.

Debat Griekenland vermoedelijk volgende week

Parool 25.07.2012 De financieel specialisten van de verscheidene partijen in de Tweede Kamer onderbreken zeer waarschijnlijk volgende week donderdag het reces voor een debat over de financiële situatie in Griekenland.

Debat Griekenland vermoedelijk volgende week

VK 25.07.2012 De financieel specialisten van de verscheidene partijen in de Tweede Kamer onderbreken zeer waarschijnlijk volgende week donderdag het reces. Aanvankelijk wilden PVV en SP vanwege de aanhoudend negatieve signalen over Griekenland en andere eurolanden nog deze week een debat met minister Jan Kees de Jager (Financiën), maar andere partijen zien geen reden voor spoed. 

Debat Griekenland niet meteen

Telegraaf 25.07.2012 De financieel specialisten van de verscheidene partijen in de Tweede Kamer onderbreken zeer waarschijnlijk volgende week donderdag het reces voor een debat over de financiële situatie in Griekenland.

PVV en SP willen Kamer terugroepen voor eurodebat

Elsevier 25.07.2012 De PVV en de SP willen dat de commissie Financiën van de Tweede Kamer terugkomt van reces om over de problemen in Griekenland en Spanje te praten.

Zie ook:

Debat Griekenland vermoedelijk volgende week

Financieel specialisten opnieuw terug van reces

NU 25.07.2012  DEN HAAG – De financieel specialisten in de Tweede Kamer onderbreken zeer waarschijnlijk volgende week donderdag het reces voor een debat over de financiële situatie in Griekenland.

Gerelateerde artikelen;

PVV en SP eisen snel debat over Griekenland

NU 25.07.2012 DEN HAAG – PVV, SP en D66 willen nog deze week een debat met minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone.

PVV eist debat Griekenland

Telegraaf 25.07.2012 PVV en SP willen nog deze week een debat met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over de financiële situatie in Griekenland en in de rest van de eurozone. PVV-Tweede Kamerlid Teun van Dijck diende woensdag een „dringend” verzoek in. SP-Kamerlid Ewout Irrgang steunt dat.

PVV eist nog deze week debat over Griekenland

Parool 25.07.2012 Tweede Kamerlid Teun van Dijck heeft vandaag een ‘dringend’ verzoek gedaan om een algemeen overleg van het parlement met minister van Financiën Jan Kees de Jager over de schuldencrisis. SP-Kamerlid Ewout Irrgang steunt dat, net als D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

PVV eist nog deze week debat over Griekenland

VK 25.07.2012 PVV-Tweede Kamerlid Teun van Dijck heeft vandaag een ‘dringend’ verzoek gedaan om een algemeen overleg van het parlement met minister van Financiën Jan Kees de Jager over de schuldencrisis. SP-Kamerlid Ewout Irrgang steunt dat, net als D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

Wilders wil opheldering IMF

Telegraaf 22.07.2012 Geert Wilders wil zo snel mogelijk opheldering van het demissionaire kabinet over het vermeende voornemen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de financiële hulp aan Griekenland te stoppen. Volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel zijn de Europese leiders in Brussel inmiddels ingelicht over het voornemen van het IMF. Indien dat klopt, kan het ertoe leiden dat Griekenland in september niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Onrust in Kamer over mogelijk einde IMF-steun

Trouw 22.07.2012 Een bericht van het Duitse weekblad Der Spiegel dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn financiële hulp aan Griekenland zou willen staken, heeft vandaag voor onrust in de Tweede Kamer gezorgd.

PvdA, PVV, SP en D66 willen zo snel mogelijk opheldering van het kabinet. PVV en SP zinspelen op een debat in de Kamer komende week. Kamerleden zouden dan voor de tweede keer het reces moeten onderbreken om over nieuwe ontwikkelingen bij de schuldencrisis te spreken. Regeringspartijen VVD en CDA willen dat het kabinet uitleg geeft in een al voor komende week toegezegde brief.

Kamerfracties willen opheldering over IMF-steun

NU 22.07.2012 DEN HAAG – Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over berichten dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Griekenland niet langer te hulp zou willen schieten.

‘IMF overweegt financiële hulp aan Griekenland te stoppen’

Elsevier 22.07.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overweegt de hulp aan Griekenland te stoppen. Samen met de Europese Unie (EU) en de Europese Centrale Bank (ECB) verstrekt het fonds miljardenleningen aan het noodlijdende Zuid-Europese land. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel maandag. Het bericht over Griekenland is zondag al op de website geplaatst.

De PVV wil opheldering over het bericht. De partij overweegt de Kamer terug te roepen van reces, twittert Geert Wilders. De SP en VVD willen ook weten of de berichtgeving klopt.

Failliet
Zonder de hulp van het IMF kan Griekenland op korte termijn niet meer aan betalingsverplichtingen voldoen. Het land gaat dan failliet. Europese partijen zouden hiermee willen wachten tot het noodfonds ESM in september in werking treedt, om besmetting van andere landen te voorkomen. In Griekenland konden pro-Europese partijen onlangs een regering vormen. De nieuwe premier Antonis Samaras heeft echter aangegeven dat het land vrijwel onmogelijk aan de eisen van de trojka kan voldoen.

Miljarden
Als het land meer tijd zou moeten krijgen, zou dit de trojka nog eens 10 tot 50 miljard euro kosten. Daar zijn steeds minder partijen toe bereid. Door de verkiezingen is het land ernstig achterop geraakt met de bezuinigingen en hervormingen die moeten worden doorgevoerd. Zeven tot acht Europese landen, waaronder Nederland, zouden ook overwegen de hulp aan het land op te schorten.

De Europese Centrale Bank (ECB) zou de handen aftrekken van de Griekse bankensector. Daarmee manoeuvreert de centrale bank Griekenland in de richting een faillissement. Of niet? 

Commentaar Philip Willems: Politieke blufpoker ECB in chaotisch Griekenland

Zie ook:

Telegraaf 06.07.2012 Nederlandse vakantiegangers lijken gerustgesteld door de verkiezingsuitslag in Griekenland. Sinds vorige week is het aantal boekingen naar het land dat in zwaar economisch weer verkeert met bijna 20 procent toegenomen.

Boekingen naar Griekenland toegenomen

VK 06.07.2012 Nederlandse vakantiegangers lijken gerustgesteld door de verkiezingsuitslag in Griekenland. Sinds vorige week is het aantal boekingen naar het land dat in zwaar economisch weer verkeert met bijna 20 procent toegenomen.

Dat zegt directeur Frank Oostdam van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) vandaag desgevraagd. 

Von der Dunk: ‘Is de revolutie in Griekenland en Egypte voorbij?’

VK 02.07.2012   Twee verkiezingen trokken recent meer aandacht dan eerdere verkiezingen in de desbetreffende landen ooit hadden gegenereerd. In het ene, omdat het daarvoor tot dusver te onbeduidend was. In het andere, omdat een verkiezing daar tot dusver een farce was. Veelzeggend contrast: in het ene land was de uitslag meteen bekend, in het andere moesten we bijna twee weken wachten tot de machthebbers besloten de uitslag bekend te geven. Dat schrijft columnist Thomas von der Dunk.

Kamer wil uitleg Rutte over inbreng op eurotop

Elsevier 27.06.2012 De Tweede Kamer debatteert woendag over de opstelling van Nederland voor de eurotop van donderdag en vrijdag. Fractievoorzitters zijn niet tevreden over een brief van de premier over voorstellen van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle. De Duitse minister heeft onder meer gezegd dat de voorwaarden aan Griekenland eventueel iets kunnen worden verzacht en dat er meer macht naar Europa moet gaan, door een economische unie en een gekozen EU-president. Het is onder meer onduidelijk wat de rol van minister Uri Rosenthal (VVD) in dit standpunt is geweest. Westerwelle sprak namens een ‘reflectiegroep’ van tien ministers van Buitenlandse Zaken

Zie ook: De Jager: Griekenland moet afspraken blijven nakomen

Politici blijken in eurocrisis rampzalige crisismanagers

Trouw 22.06.2012  Europa haalde zondag opgelucht adem toen de uitslag van de Griekse verkiezingen bekend werd. Ikzelf vond de angst voor de linkse Syriza-partij wat overtrokken. Wat die partij wil, gaat uiteindelijk toch gebeuren: heronderhandelingen tussen Griekenland en de EU over de voorwaarden van de financiële steun.

Nederland en Duitsland blij met nieuwe regering Griekenland

Trouw 20.06.2012 Premier Mark Rutte en Bondskanselier Angela Merkel hebben allebei positief gereageerd op de snelle vorming van een nieuwe regering in Griekenland. Zowel Nederland als Duitsland dringen aan op voortzetting van de hervormingen in Griekenland.

Volgens Rutte is het nu van belang dat de Grieken de afspraken nakomen over het streng hervormen en het op orde brengen van de begroting. Rutte zei dat vanavond in Berlijn waar hij een bezoek bracht aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De twee spraken onder meer over de aanpak van de eurocrisis.

‘Nederland en Duitsland eensgezind over toekomst Europa’

VK 20.06.2012 Nederland en Duitsland zitten op hetzelfde spoor als het gaat om de toekomst van Europa. Dat bleek uit de woorden van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die vandaag premier Mark Rutte ontmoette in Berlijn.

Merkel had onlangs in het Duitse parlement gezegd dat een politieke unie in Europa onvermijdelijk is. Rutte zei in een reactie daarop dat Merkel daaronder iets anders verstaat dan wat in Nederland bedoeld wordt met een politieke unie. 

Lees ook Rutte benadrukt eensgezindheid met Merkel over eurocrisis – 15/06/12

Lees ook Merkel: niet wachten op onwillige landen – 07/06/12

Lees ook Parijs voor politieke unie in EU na crisis – 08/06/12

‘Nederlands risico door hulp aan Griekenland 30,7 miljard’  

Elsevier 18.06.2012 Door deelname aan de hulplannen voor Griekenland loopt Nederland in totaal 30,7 miljard euro risico. Alle EU-landen samen lopen het gevaar 552 miljard euro kwijt te zijn, mocht het Zuid-Europese land failliet gaan. Dat concludeert de Britse denktank Open Europa op basis van eigen berekeningen.

Toegenomen risico
Het bedrag is samengesteld uit de tweeleningen uit het noodfonds, de kosten die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gemaakt en de verwevenheid van de nationale banken in de Griekse economie.

‘Griekse problemen op te lossen’

NU 17.06.2012 AMSTERDAM – De Griekse verkiezingen van zondag zijn cruciaal voor Griekenland zelf, maar ongeacht de uitkomst zijn de problemen die eruit ontstaan nog op te lossen.

De Jager: Griekse begroting moet op orde

Trouw 17.06.2012 Ook voor de nieuwe Griekse regering is er maar één alternatief: de economie streng hervormen en de begroting op orde brengen. Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft dat zondag gezegd naar aanleiding van de Griekse verkiezingsuitslag.

Haagse jongen maakt film over Griekse crisis  

Den HaagFM 11.06.2012 De 16-jarige Haagse jongen Hidde van Koningsveld heeft zelf een documentaire gemaakt als reactie op de Griekse schuldencrisis. Hidde heeft een van oorsprong Griekse moeder. De film gaat over het onzichtbare leed dat de Griekse crisis heeft veroorzaakt: iedere dag hebben veel Grieken in Nederland…Lees meer

De Jager moet miljard bijlenen voor steun aan Griekenland 

Elsevier 07.06.2012 Nederland moet dit jaar 8,4 miljard euro extra lenen om het overheidstekort op te vangen. Een miljard daarvan is nodig voor de steun aan Griekenland. Door de economische malaise loopt de staat ook 1,6 miljard euro aan minder afgedragen premies mis. 

De Duitse bondskanselierAngela Merkel zegt dat Europa een ‘politieke unie’ moet worden. Landen moeten geleidelijk meer bevoegdheden overdragen aan Europa. Op deze manier wil Merkel een antwoord geven op de schuldencrisis.

Lees ook: Angela Merkel pleit voor meer macht naar Europa 

Zie ook: Frankrijk: Overweeg lening ECB aan Griekenland

Euro zakt tot onder de 1,25 dollar

Parool 25.05.2012 De waarde van de euro stond vandaag opnieuw onder druk. De toenemende zorgen over de gevolgen van een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone drukten de Europese munt daarbij voor het eerst sinds begin juli 2010 onder de grens van 1,25 dollar.

Verhagen: Gevolgen Griekse exit niet groot

VK 21.05.2012 Griekenland is te klein om bij een vertrek uit de euro voor een groot effect te zorgen op de Nederlandse economie. Maar met name kleinere Nederlandse bedrijven zullen de gevolgen wel voelen. Grote bedrijven zijn vaak beter in staat hun risico’s af te dekken.

‘Gevolgen Grexit te overzien’

Spits 21.05.2012 Indien Griekenland uit de euro stapt, zal de schade op de Nederlandse economie zijn te overzien. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken op televisie gezegd bij RTL Z.

‘Gevolgen Griekse exit niet groot’

NU 21.05.2012  Griekenland is te klein om bij een vertrek uit de euro voor een groot effect te zorgen op de Nederlandse economie. Maar met name kleinere Nederlandse bedrijven zullen de gevolgen wel voelen. Grote bedrijven zijn vaak beter in staat hun risico’s af te dekken.

Gerelateerde artikelen;

Toeristen laten Griekenland links liggen

RTL 18.05.2012  Veel minder Nederlanders dan voorgaande jaren reizen deze zomer af naar Griekenland. Dat is een extra domper voor het land dat al te kampen heeft met grote economische problemen.

Deze zomer reizen 15 procent minder Nederlanders naar het Zuid-Europese land, meldt de Volkskrant op basis van gegevens van onderzoeksbureau NBTC-NIPO.

Lees ook: 400.000 Nederlanders bezuinigen op vakantie

Nederlanders verwachten Grieks vertrek uit eurozone

Elsevier 17.05.2012 Van de Nederlandse bevolking verwacht 62 procent dat Griekenland de eurozone zal verlaten. Negen van de tien Nederlanders vrezen dat een faillissement van het Zuid-Europese land gevolgen zal hebben voor Nederland. Dat blijkt donderdag uit een steekproef van Maurice de Hond. Van de ondervraagden is 70 procent van mening dat na Griekenland ook Spanje aan de beurt is.

Zie ook:

Poll: Griekenland vertrekt uit eurozone

Telegraaf 17.05.2012 Griekenland zal de eurozone verlaten, zo verwacht 62 procent van de Nederlanders. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde steekproef van onderzoeker Maurice de Hond. Hij ondervroeg daarvoor ruim 2500 mensen. 70 procent van de ondervraagden is bang dat na Griekenland ook Spanje aan de beurt is.

‘Iedereen is Griekenland-moe’

Trouw 16.05.2012 Nederlandse Grieken merken nog steeds dat de chaos in hun thuisland verbazing wekt bij het Nederlandse publiek. Makis Metaxas (44) uit Utrecht is eigenaar van bakkerij Irini en levert Griekse pitabroodjes aan restaurants:

“Griekenland gaat gewoon failliet. Ze kunnen het niet opbrengen. Bij de nieuwe verkiezingen gaat iedereen massaal ‘nee’ zeggen. Het volk is er klaar mee.

De ongewisse toekomst van Griekenland kan ook voor Nederland nadelige gevolgen hebben.

Bij de vraag of Europa Griekenland moet laten vallen, is het noodzakelijk de mogelijke gevolgen van een Grieks faillissement in kaart te brengen. De directe schade voor Nederland valt te overzien. De Nederlandse overheid heeft tot nog toe ruwweg 5 miljard euro uitgeleend aan de Griekse overheid. Als Griekenland uit de euro stapt, zal dit bedrag grotendeels oninbaar zijn. Via de Europese Centrale Bank zal De Nederlandsche Bank voor nog eens enkele miljarden verlies moeten nemen op Griekse staatsobligaties. Opnieuw een fikse schadepost voor de schatkist.

‘Door een Grieks faillissement komt ook de implosie van de euro dichterbij’

VK 15.05.2012 Bij een Grieks faillissement komen Spanje en Italië aan de beurt. ‘Europa heeft er alle belang bij dat te voorkomen’, schrijft Xander van Uffelen, economieredacteur van de Volkskrant.

De Jager: Griekenland moet afspraken blijven nakomen

Elsevier 14.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager waarschuwt Griekenland dat er geen alternatief is voor de hervormingen en bezuinigingen die het land van Europa moet doorvoeren. Als het land zich niet aan de afspraken houdt, krijgt het geen steun meer.

Hij wil niet openlijk speculeren over het vertrek van Griekenland uit de muntunie. Het vertrek van Griekenland uit de eurozone wordt een steeds waarschijnlijker scenario. Als de partijen er in een laatste poging niet in slagen een regering te formeren, volgen nieuwe verkiezingen.

Op de beurzen wordt negatief gereageerd op de politieke situatie in Griekenland. Het Amerikaanse ratingbureau Fitch voorspelde vorige week dat de helft van de landen in de eurozone wordt afgewaardeerd bij een Grieks vertrek.

Lees ook het Elsevier-commentaar van Carla Joosten: Griekse exit uit de euro is onvermijdelijk

De Jager: Geen alternatief voor Griekenland

Parool 14.05.2012 De Jager zei dat er wat hem betreft geen ruimte is om aan het hulpprogramma te tornen. ‘De ruimte om afstand te doen van het beleid van de trojka, die luxe heeft Griekenland niet.’ Het is volgens de minister eventueel aan de trojka (de geldschieters) om te bepalen of bepaalde zaken beter gedaan kunnen worden. Maar ruimte om minder te bezuinigen of te hervormen is er volgens De Jager niet. Hij wees op de Griekse economie die niet concurrerend is en de overheid die teveel uitgeeft.

De Jager: Geen alternatief voor Griekenland

VK 14.05.2012 Griekenland moet zich houden aan de Europese afspraken wil het steun krijgen. Er bestaat geen ander alternatief dan hervormen en bezuinigen. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën voorafgaand aan overleg in Brussel met de andere ministers van Financiën van de 17 eurolanden. Over een mogelijk vertrek van het Zuid-Europese land wilde De Jager niet ‘openlijk’ speculeren.

De Jager ziet geen alternatief voor Griekenland

NU 14.05.2012 BRUSSEL – Griekenland moet zich houden aan de Europese afspraken wil het steun krijgen. Er bestaat geen alternatief voor hervormen en bezuinigen. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën voorafgaand aan overleg in Brussel met de andere ministers van Financiën van de 17 eurolanden. Over een mogelijk vertrek van het Zuid-Europese land wilde De Jager niet ”openlijk” speculeren.

Lees meer over dit onderwerp:

Griekse exit euro kan Nederland 11 miljard kosten

Z24 14.05.2012 het politieke pokerspel tussen Griekenland en zijn internationale schuldeisers loopt de spanning op. Blijft Griekenland in gebreke en stapt het uit de eurozone, dan hebben ook de schuldeisers van Griekenland een stevig probleem. Voor Nederland staat er zo’n 11 miljard euro op het spel

De stoere taal vliegt over en weer. De linkse politieke leider Alexis Tsipras, wijst het bezuinigings- en hervormingsprogamma waaraan Griekenland moet voldoen om internationale steun te krijgen categorisch af. Aan de andere kant klinkt harde taal richting Griekenland van de president van de Duitse centrale bank en eurocommissaris Barroso.

Precieze data zijn moeilijk te krijgen. Maar in een recent rapport van het IMF wordt het aandeel van de private sector in de Griekse staatsschuld eind dit jaar op nog maar 42 procent geschat, tegen bijna 80 procent eind 2011. Anders gezegd: het aandeel van andere overheden in de Griekse staatsschuld stijgt van zo’n 20 procent naar 58 procent.

Kijk je naar de bedragen die uitstaan, dan blijkt dat Griekenland via het noodfonds EFSF tot nog toe zo’n 104 miljard euro heeft geleend. Het IMF had eind 2011 21 miljard euro uitstaan en het blog FT Alphaville noemt een bedrag van 40 miljard euro aan Griekse staatsobligaties dat in is handen van de Europese Centrale Bank. Daarnaast heeft de ECB nog forse bedragen, waarschijnlijk tientallen miljarden, aan kortetermijn-leningen uitstaan bij Griekse banken.

Op basis van bovenstaande bedragen valt ook bij benadering aan te geven wat de Nederlandse staat minstens kwijt zou zijn bij een volledige Griekse wanbetaling. In een brief aan de Tweede Kamer van maart noemt minister De Jager van Financiën een bedrag van 3,2 miljard euro dat Nederland aan directe bilaterale leningen heeft uitstaan bij Griekenland.

Het Nederlandse aandeel in de standaardfinanciering van het IMF bedraagt iets meer dan twee procent. Op aan Griekenland verstrekte IMF-gelden zou dat pakweg 460 miljoen euro zijn. En dan zijn er nog de Griekse obligaties die de Europese Centrale Bank bezit. Als die waardeloos worden, kan dat Nederland – op basis van het aandeel in de ECB – naar schatting zo’n 1,5 miljard euro kosten.

Lees ook:

Grieks schuldendrama in diverse bedrijven

Grieken kunnen eurozone niet zomaar verlaten

Schuldencrisis: kan een land failliet?

Eijffinger: Griekenland gaat failliet

AEX sluit onder de 300 punten – onzekerheid over Griekenland

NRC 14.05.2012 De AEX-index is vandaag voor het eerst in lange tijd gesloten onder de 300-puntengrens. De graadmeter van de Amsterdamse beurs sloot vanavond op 298,05 punten. Het betekent een verlies van 2,4 procent. De twijfel over de vraag of Griekenland uit de euro zal stappen zorgt al een tijdje voor veel onrust op de beurs.

Verder: 

Eurozone bijeen om ‘laatste centimeters’ over Griekenland te overbruggen

Trouw 26.11.2012 De ministers van Financiën van de 17 eurolanden zijn opnieuw bijeen in Brussel voor overleg over Griekenland. Het is de derde keer in twee weken tijd dat deze zogenoemde eurogroep bijeen is. Griekenland is in afwachting van de uitbetaling van de volgende termijn aan noodsteun (31,5 miljard euro), maar de ministers moeten het eerst eens worden over een oplossing voor de Griekse schuldenpositie op lange termijn.

‘Akkoord over Griekenland heel dichtbij’

Trouw 25.11.2012 De eurolanden zijn ‘heel dichtbij’ een akkoord over de volgende ronde hulpleningen voor Griekenland. Dat zei de Franse minister van Financiën Pierre Moscovici zondag.

‘Basis voor onderhandeling met Griekenland gelegd’

Trouw 25.11.2012 De onderhandelingen over nieuwe hulpleningen voor Griekenland zijn afgelopen weekeinde gevorderd. Dat meldde de Duitse krant Die Welt zondag op basis van bronnen rond de gesprekken.

Griekenland: oplossing dichtbij

Trouw 23.11.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn eis aan Griekenland over de toekomstige staatsschuld laten varen. Het land heeft nu nog een gat van slechts 10 miljard euro, die opgevuld moet worden. Dat zei de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras vrijdag.

De Speld: ‘Griekenland herdenkt economische groei’

VK 22.11.2012 In Griekenland wordt vandaag de economische groei van 2008 herdacht. In het hele land zullen herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden om stil te staan bij het laatste jaar dat de Grieken niet in een recessie zaten, schrijft Diederik Smit van het satirische weblog de Speld.

‘Eurolanden waren dichtbij oplossing voor Griekenland’

Trouw 22.11.2012 De ministers van Financiën van de 17 eurolanden (eurogroep) waren in de nacht van dinsdag op woensdag dicht bij een oplossing voor Griekenland. Dat zei de Griekse minister Yannis Stournaras in de marge van de EU-top in Brussel.

Lees ook: ‘Griekse deal nog altijd ver weg’ – 21/11/12

Aantal zelfmoorden Griekenland sterk gestegen

VK 22.11.2012 Het aantal zelfmoorden in Griekenland is in de jaren 2009 tot en met 2011 scherp gestegen. Uit politiegegevens blijkt dat het zelfmoordcijfer met 37 procent omhoog is gegaan. 

Griekse premier ‘verbijsterd’ over uitblijven steun

NRC 21.11.2012 Griekenland is “verbijsterd” over het feit dat de euroministers van Financiën het vannacht niet eens zijn geworden over de manier waarop de schuld van het land verminderd kan worden.  

Ministers en IMF nog niet op één lijn, dus Griekenland moet wachten op lening

NRC 21.11.2012 De zeventien ministers van Financiën van de eurozone hebben nog niet besloten wanneer Griekenland een nieuw deel van de noodsteun krijgt overgemaakt. Ze verlieten Brussel vannacht zonder akkoord daarover. Maandag wordt er verder gepraat.

Overleg over Griekenland geëindigd zonder deal

NU 21.11.2012 Het overleg van ministers van Financiën van de 17 eurolanden over Griekenland is in de nacht van dinsdag op woensdag abrupt geëindigd. De bewindslieden wisten geen akkoord te bereiken over de uitbetaling van de volgende termijn aan noodsteun en de verder te nemen acties om Griekenland weer op de rails te krijgen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

‘Griekse deal nog altijd ver weg’

Trouw 21.11.2012 Het is nog lang niet duidelijk of de eurolanden volgende week wel een akkoord kunnen sluiten over de verstrekking van de volgende ronde hulpleningen aan Griekenland. Dat viel vandaag op te maken uit reacties op de mislukte eurovergadering van de voorgaande nacht.

Juncker optimistisch over akkoord Griekenland

Trouw 20.11.2012 De voorzitter van de groep van ministers van Financiën van de eurozone, Jean-Claude Juncker, is optimistisch dat de zogeheten eurogroep vandaag een akkoord bereikt over Griekenland. Juncker ziet een goede kans dat de bewindslieden het eens worden, maar helemaal zeker is hij niet.

‘Totale vernietiging dreigt voor Griekse handel’

Trouw 19.11.2012 De handelssector in Griekenland wordt bedreigd met totale vernietiging. Nu al is de werkgelegenheid op het laagste niveau sinds 14 jaar en het ergste moet nog komen. Dat zei de voorzitter van een van de belangrijkste Kamers van Koophandel in Griekenland.

‘Griekenland heeft nieuw pakket nodig’

Trouw 18.11.2012  Waarschijnlijk is er een nieuw steunpakket nodig voor Griekenland voor de jaren na 2014. Dat zei bestuurder Jörg Asmussen van de Europese Centrale Bank zondag in een interview met de Duitse tv-zender ZDF.

IMF wil ‘realistisch plan’ in plaats van ‘wensdenken’ voor Griekenland

Trouw 18.11.2012 Een akkoord tussen Griekenland en zijn geldschieters over de aanpak van de schuldenberg van het land moet verankerd zijn in de realiteit in plaats van in wensdenken. Dat zei directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zondag.

IMF-baas Lagarde wil realistisch plan voor Griekenland

Elsevier 18.11.2012 Griekenland en zijn geldschieters moeten een akkoord bereiken over de aanpak van de schuldenberg van het land dat is verankerd in de realiteit in plaats van in wensdenken. Er moet een permanente oplossing komen. Dat zegt directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zondag. Lagarde beëindigde haar reis door Azië vroegtijdig zodat ze dinsdag met de ministers van Financiën van de eurolanden kan praten over Griekenland.

Zie ook:

Lagarde: ‘Overleg eurozone cruciaal voor Griekenland’

Trouw 16.11.2012 De volgende bijeenkomst van ministers van Financiën van de eurozone is cruciaal om het noodlijdende Griekenland weer op de been te helpen. Dat stelde IMF-hoofd Christine Lagarde vrijdag. Dinsdag komen de ministers van de eurolanden bijeen om te beslissen over een volgende uitkering van eerder toegezegde noodleningen aan het land.

Griekse schuldenverlichting is optie voor Bundesbank

Trouw 16.11.2012 Schuldverlichting voor Griekenland is een optie als dat land alle noodzakelijke economische hervormingen heeft doorgevoerd. Dat stelde de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann vrijdag op een conferentie in Berlijn.

Griekse premier op zoek naar oliegeld uit Qatar

Trouw 16.11.2012 De Griekse premier Antonis Samaras gaat later deze maand naar golfstaatje Qatar om investeerders in zijn noodlijdende land te zoeken. Later wil Samaras ook bezoeken aan China en Rusland brengen om daar met de pet rond te gaan. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

Drie Grieken opgepakt voor belagen Duitse consul

Trouw 16.11.2012 De Griekse politie heeft drie mannen opgepakt die worden verdacht van het belagen van de Duitse consul in Thessaloniki. Consul Wolfgang Hölsche-Obermaier kreeg donderdag klappen toen hij een conferentie van Griekse en Duitse ambtenaren bijwoonde.
Tientallen gemeentearbeiders protesteerden donderdag tegen nieuwe verlagingen van salarissen en pensioenen en belastingverhogingen. De politie kon ternauwernood voorkomen dat ze de conferentiezaal bestormden. De betogers riepen ‘Nazis raus!’ en brachten nazi-liederen ten gehore via luidsprekers.

Woedende Grieken vallen Duitse diplomaten aan

Elsevier 16.11.2012  De woede onder Grieken tegen Duitsland lijkt maar niet af te nemen. Tientallen boze Grieken hebben donderdag een bijeenkomst van Griekse en Duitse diplomaten verstoord. Ze gooiden bij het protest koffie en water over een Duitse diplomaat. De demonstranten scandeerden leuzen als ‘nazi’s eruit’. De politie heeft uiteindelijkmoeten ingrijpen om een eind te maken aan de wanorde.

De Grieken protesteerden vooral tegen de komst van de Duitse CDU-politicus Hans-Joachim Fuchtel, bericht de Duitse krant Die Welt. Demonstranten probeerden andere functionarissen tegen te houden die de bijeenkomst wilde bezoeken. De Grieks-Orthodoxe Kerk heeft de alarmbel geluid over opkomende neonazistische activiteiten in het land. De Kerk doelt daarmee op de extreem-rechtse partij Gouden Dageraad.
Lees ookKerk waarschuwt voor opkomst neonazi’s in Griekenland

Het IMF ziet de Griekse feiten onder ogen, nu de eurolanden nog

Trouw 15.11.2012  Na de parlementaire goedkeuring van een omvangrijk pakket bezuinigingen, voldoet Griekenland aan de voorwaarden voor het krijgen van een volgende tranche van het noodfonds dat de eurolanden hadden gereserveerd. Maar de Griekse economie is intussen zoveel verslechterd dat ook die volgende tranche niet voldoende zal zijn om het land naar financiële stabiliteit te krijgen. Alle betrokkenen weten dat, maar niet iedereen wil het onder ogen zien.

Lagarde en Juncker botsen over uitstel voor Griekenland

Trouw 13.11.2012 Het mogelijke uitstel van twee jaar om de Griekse staatsschuld terug te dringen, heeft gisteravond een conflict veroorzaakt tussen IMF-president Christine Lagarde en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Eurogroep. Het IMF houdt liever vast aan de eerder afgesproken deadline van 2020. Een duidelijk geïrriteerde Lagarde rolde met haar ogen en schudde met haar hoofd toen Juncker de mededeling deed, meldt Business Insider.

Trojka is ‘positief’, dus Griekenland mag uitzien naar nieuwe noodlening

NRC 12.11.2012 Het rapport van de internationale schuldeisers van Griekenland dat op dit moment in de maak is, is ‘positief’. Dat is, net als de Griekse goedkeuring van de begroting voor volgend jaar, een belangrijke stap op weg naar het overboeken van nieuw noodgeld: een tranche van 31,5 miljard euro.

‘Grieken hebben 15 miljard nodig bij uitstel’

Touw 12.11.2012 Griekenland komt in de periode tot en met 2014 ongeveer 15 miljard euro tekort als het land 2 jaar extra de tijd krijgt om aan zijn …

‘Grieken hebben 15 miljard nodig bij uitstel’

Elsevier 12.11.2012  Griekenland komt in de periode tot en met 2014 ongeveer 15 miljard euro tekort als het land 2 jaar extra de tijd krijgt om aan zijn bezuinigingsdoelstellingen te voldoen. Dat meldde financieel persbureau Bloomberg maandag op basis van documenten waar de ministers van Financiën van de eurolanden zich later op de dag over buigen.

‘ECB schiet Grieken te hulp’

Elsevier 12.11.2012 De Europese Centrale bank (ECB) verruimt de mogelijkheden voor Griekse banken om noodleningen te vragen aan hun centrale bank. Dat meldde de Duitse krant Die Welt maandagavond op zijn website.

Steun voor Griekse begroting

Telegraaf 12.11.2012 Het Griekse parlement heeft zondagavond de begroting voor 2013 goedgekeurd. Nog voor de stemming geheel ten einde was, werd bij hoofdelijke stemming de vereiste meerderheid van 151 van de 300 afgevaardigden bereikt.

Eurogroep-voorzitter Juncker: ‘Griekenland komt beloftes na’

Trouw 12.11.2012 Het rapport van de trojka over de inspanningen van Griekenland om zich aan de gemaakte afspraken te houden, is positief. Dat zei Jean-Claude Juncker, premier van Luxemburg en voorzitter van de Eurogroep, vandaag in Brussel.

Grieks parlement keurt begroting goed

Trouw 12.11.2012  Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met de begroting die het kabinet had opgesteld voor 2013 en waarin tal van zware bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen. De begroting werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Griekse parlement stemt in met begroting – ‘vooruitzicht blijft somber’

NRC 12.11.2012 In de begroting is het grootste deel van de bezuinigingen voor volgend jaar opgenomen: bijna tien miljard euro. In totaal moet er voor 13,5 miljard worden bezuinigd om in aanmerking te komen voor een nieuwe lening. Tegen deze strenge bezuinigingsmaatregelen is woensdag heftig gedemonstreerd. Toen stemde het parlement nipt voor de bezuinigingen en belastingverhogingen. Nu was er een ruimere meerdeheid: 167 parlementsleden stemden voor en 128 tegen. Dat komt omdat de kleine partij Democratisch Links nu wel voor heeft gestemd. Woensdag stemde de partij blanco. Zonder een nieuwe lening zal de schatkist van Griekenland volgens de regering vrijdag leeg zijn.

Griekenland stemt vannacht over begroting

NRC 11.11.2012 Naar schatting vijftienduizend Grieken hebben zich vanavond voor het parlementsgebouw in Athene verzameld voor weer een demonstratie, volgens Novum. Het Griekse parlement stemt vannacht over de begroting voor 2013, die voorziet in nog meer bezuinigingen om Griekenland te laten voldoen aan de eisen voor een nieuwe tranche noodleningen. Verwacht wordt dat de begroting wordt aangenomen. Vier dagen geleden stemde het parlement nipt voor afzonderlijke wetgeving voor verdere bezuinigingen en belastingverhogingen.

 Griekse parlement stemt in met begroting – ‘vooruitzicht blijft somber’ BUITENLAND 7 NOV

Grieks parlement stemt in met bezuinigingen – rellen in Athene BUITENLAND 9 OKT

Samaras: we willen in euro blijven – ‘Merkel verleent geestelijke bijstand’ BUITENLAND 5 OKT

Griekenland in november failliet zonder nieuw deel noodsteun’ BUITENLAND 27 SEP 

Griekse coalitiepartijen op hoofdlijnen eens over pakket ECONOMIE

 Schäuble: ‘Europa niet verantwoordelijk voor tijdsdruk Griekenland’

VK 11.11.2012 Europa laat zich niet onder druk zetten door de eventuele geldnood van Griekenland. Nieuwe noodkredieten worden pas verstrekt als duidelijk is dat Griekenland zich aan de voorwaarden houdt. Dat stelt de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Schäuble: tijdsdruk is Grieks probleem

Telegraaf 11.11.2012 Europa laat zich niet onder druk zetten door de eventuele geldnood van Griekenland. Nieuwe noodkredieten worden pas verstrekt als duidelijk is dat Griekenland zich aan de voorwaarden houdt. Dat stelt de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Grieks parlement stemt vandaag over begroting 2013

Trouw 11.11.2012 Het Griekse parlement stemt vandaag over de begroting 2013. Dat is een volgende belangrijke stap om in aanmerking te komen voor een nieuw hulppakket van 31,5 miljard euro van de internationale geldschieters.

Grieks begrotingstekort daalt snel

NU 10.11.2012 Het begrotingstekort van de Griekse overheid is in de eerste tien maanden van 2012 flink lager uitgevallen dan in 2011. Het tekort werd met 42 procent verminderd, zo vertelde de vice-minister van Financiën zaterdag aan Reuters.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Griekenland Schuldencrisis

Bestuurder ECB: Griekenland moet meer tijd krijgen

Trouw 10.11.2012 Griekenland zou meer tijd en hulp moeten krijgen als dat nodig is om zijn financiële huishouding op orde te krijgen en het land binnen de eurozone te houden. Dat zei bestuurder Jörg Asmussen van de Europese Centrale Bank (ECB) in een zaterdag in de Belgische zakenkrant l’Echo gepubliceerd interview.

Trojka gaat uit van extra tijd voor Grieken

Trouw 09.11.2012 De geldschieters van Griekenland, de zogeheten trojka, gaan ervan uit dat Athene extra tijd krijgt om zijn afspraken na te komen. Dat werd vrijdag duidelijk in Brussel. Er werd benadrukt dat er nog geen formeel besluit is genomen om de Grieken 2 jaar extra tijd te geven om zijn begrotingstekort op orde te brengen.

Wankelende Griekse coalitie stemt in met bezuinigingen

Trouw 09.11.2012  Voor de Europese regeringsleiders moet het een opluchting zijn geweest: het Griekse parlement stemde woensdagnacht na een verhit debat ternauwernood in met een pakket van 13,5 miljard euro aan nieuwe bezuinigings- en belastingmaatregelen.

Grieken nog niet zeker van redding

Telegraaf 08.11.2012 Het Griekse parlement heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingestemd met fel omstreden, harde bezuinigingen ter waarde van 13,5 miljard euro. Toch komt er volgens de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, volgende week waarschijnlijk nog geen uitsluitsel over de uitbetaling van een volgende tranche van het internationale hulppakket aan Griekenland.

Griekse werkloosheid stijgt naar nieuwe recordhoogte

Elsevier 08.11.2012 De werkloosheid in Griekenland is in augustus dit jaar gestegen naar 25,4 procent. Hiermee bereikt de werkloosheid in het Zuid-Europese land een nieuw record.  Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers. De werkloosheid in het noodlijdende land is sinds het uitbarsten van de crisis in 2008 nu al meer dan verdrievoudigd.

Zie ook: Grieks parlement stemt in met miljardenbezuiniging

Grieken en Zwitsers praten over verborgen tegoeden

VK 07.11.2012 Zwitserland begint officiële onderhandelingen met Griekenland over verborgen tegoeden op Zwitserse rekeningen van Griekse onderdanen. Dit heeft de Zwitserse regering woensdag gezegd. Een akkoord zal ‘de legalisering van niet opgegeven Griekse tegoeden in Zwitserland en de invoering van een definitieve bronbelasting met Griekenland in de toekomst mogelijk maken’, aldus de Zwitserse regering in een verklaring.

Griekse politie slaat protest uiteen

VK 07.11.2012 De Griekse politie heeft woensdag met traangas en waterkanonnen duizenden demonstranten voor het parlementsgebouw in de hoofdstad uiteengeslagen. De woedende menigte was daar bijeengekomen uit protest tegen het bezuinigingspakket van de regering, dat woensdagavond in het parlement in stemming komt.

Fotospecial Griekse politie slaat protest in Athene uiteen – 07/11/12

Griekse politie slaat protest uiteen

Woedende menigte protesteert tegen bezuinigingspakket

NU 07.11.2012 ATHENE – De Griekse politie heeft woensdag met traangas en waterkanonnen duizenden demonstranten voor het parlementsgebouw in de hoofdstad uiteengeslagen.  De woedende menigte was daar bijeengekomen uit protest tegen het bezuinigingspakket van de regering, dat woensdagavond in het parlement in stemming komt.

Grieken staken weer

Telegraaf 06.11.2012 Het openbaar vervoer in Griekenland ligt dinsdag grotendeels stil en scholen, banken en gemeentehuizen zijn gesloten. Dat is het gevolg van de staking tegen het bezuinigingsbeleid van de regering waartoe de twee grootste vakcentrales hebben opgeroepen. Tienduizenden Grieken hebben het werk neergelegd. De staking is voor dinsdag en woensdag afgekondigd.

Grieken staken tegen bezuinigingen

NU 06.11.2012  Het openbaar vervoer in Griekenland ligt dinsdag grotendeels stil en scholen, banken en gemeentehuizen zijn gesloten.  Bekijk video – Dat is het gevolg van de staking tegen het bezuinigingsbeleid van de regering waartoe de twee grootste vakcentrales hebben opgeroepen. Tienduizenden Grieken hebben het werk neergelegd. De staking is voor dinsdag en woensdag afgekondigd.

Gerelateerde artikelen

Week van stakingen begonnen in Griekenland

Protesten op dag dat regering nieuwe bezuinigingen kracht probeert bij te zetten

NU 05.11.2012 ATHENE – Een golf van stakingen en protesten is maandag begonnen in Griekenland, op het moment dat de regering nieuwe bezuinigingen kracht probeert bij te zetten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Griekenland

Samaras: ‘Onzekerheid over Grexit snel voorbij’

Trouw 04.11.2012 De gesprekken over het vertrek van Griekenland uit de euro zullen deze week verstommen als het Griekse parlement deze week instemt met nieuwe bezuinigingsmaatregelen, arbeidsmarkthervormingen en de begroting voor 2013. Dat zei de Griekse premier Antonis Samaras zondag.

Meer over;  

Stakingsgolf in Griekenland

  09:57 Veel Grieken in armoede

Telegraaf 03.11.2012 Griekenland gaat een roerig weekje tegemoet door een stakingsgolf. Het parlement beslist waarschijnlijk woensdag of het akkoord gaat met 13,5 miljard euro aan bezuinigingen. In diverse sectoren zijn in het licht van die bijeenkomst de komende dagen stakingen en andere acties.

Kerk waarschuwt voor opkomst neonazi’s in Griekenland

Elsevier 02.11.2012 De Grieks-Orthodoxe Kerk heeft de alarmbel geluid over opkomende neonazistische activiteiten in het land. De Kerk doelt daarmee op de extreem-rechtse partij Gouden Dageraad.  ‘De aartsbisschop bleef eerder zwijgen, maar nu voelde hij dat het nodig is een duidelijke afwijzing uit te spreken tegen de racistische Gouden Dageraad’, zei een woordvoerder van de Kerk.

Verkeerschaos in Athene door 24-uursstaking metro

Trouw 02.11.2012 Een 24-uursstaking van het metropersoneel heeft vandaag voor verkeerschaos gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Toen tienduizenden Atheners niet met de metro op hun werk konden komen, probeerden ze dat met de auto of taxi. Dat zorgde voor enorme verkeersopstoppingen.

Griekse journalist vrijgesproken na publicatie lijst belastingontduikers

NRC 01.11.2012 De journalist en uitgever van een Grieks tijdschrift dat een lijst afdrukte met namen van Grieken die een bankrekening in Zwitserland zouden hebben is vrijgesproken van het schenden van de privacywetten.

Griek vrijgesproken na lekken lijst ‘belastingontduikers’

Elsevier 01.11.2012 De Griekse journalist Kostas Vaxevanis die een lijst met vermeende belastingontduikers publiceerde, is door de rechtbank in Athene vrijgesproken. Volgens de rechter heeft de Griek zich niet schuldig gemaakt aan het schenden van privacy.  Zondag werd de journalist gearresteerdomdat hij gevoelige privé-informatie openbaar zou hebben gemaakt. Als hij zou worden veroordeeld, had hij een gevangenisstraf van twee jaar kunnen krijgen.

Wel of geen extra tijd en geld voor Griekenland, het maakt allang niet meer uit. Het land blijft beloftes breken en verdient een hardere aanpak

Commentaar Carla Joosten:Europa mag Griekse onwil niet langer belonen

Zie ook:Griek gearresteerd na lekken lijst ‘belastingontduikers’

IMF: financiering laatste obstakel Griekenland

Trouw 01.11.2012 Onenigheid over financiële voorwaarden van een nieuw steunpakket aan Griekenland is het laatste belangrijke obstakel bij de onderhandelingen met internationale geldschieters. Dat liet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag weten.

Griekse coalitie wankelt door socialisten

Trouw 01.11.2012 De Griekse socialistische partij Pasok (Pan-Heleense Socialistische Beweging) kampt met fikse interne ruzies. De Pasok vormt een essentieel onderdeel van de regeringscoalitie die het land door de schuldencrisis moet loodsen. De regering staat weer voor cruciale stemmingen over impopulaire bezuinigingen.

Griekse coalitie wankelt

Telegraaf 01.11.2012 De Griekse socialistische partij Pasok (Pan-Heleense Socialistische Beweging) kampt met fikse interne ruzies. De Pasok vormt een essentieel onderdeel van de regeringscoalitie die het land door de schuldencrisis moet loodsen. De regering staat weer voor cruciale stemmingen over impopulaire bezuinigingen.

Griekse coalitie wankelt door interne ruzie socialisten

Elsevier 01.11.2012 De Griekse socialistische regeringspartij Pasok kampt met grote interne verdeeldheid over de bezuinigingsmaatregelen waarmee de coalitie orde op zaken wil stellen. De coalitie probeert het land door de schuldencrisis te loodsen maar moet daarbij harde bezuinigingen doorvoeren. Binnenkort hebben opnieuw cruciale stemmingen plaats  over de zeer impopulaire bezuinigingen.De eurozone onderzoekt momenteel hoe een Grieks verzoek voor twee jaar uitstel van de besparingdoelen kan worden ingewilligd. Met het uitstel is mogelijk 30 miljard euro extra aan hulp gemoeid

Zie ook: ‘Griekse coalitie in cruciaal overleg’

Samaras krijgt steun socialisten voor bezuinigingen

VK 30.10.2012 De Griekse premier Antonis Samaras heeft zich verzekerd van steun van de Socialistische Partij voor het pakket van bezuinigingen waarover hij overeenstemming heeft bereikt met de internationale geldschieters. Dat meldden bronnen rond de Socialistische Partij op dinsdag. De steun van de socialisten betekent dat de kans dat het pakket goed wordt gekeurd door het parlement, steeds groter wordt.

Lees ook Onderhandelingen met trojka volgens premier Griekenland afgerond – 30/10/12

Onderhandelingen met trojka volgens premier Griekenland afgerond

Trouw 30.10.2012 Griekenland heeft de onderhandelingen met zijn internationale geldschieters over een nieuwe ronde bezuinigingen afgerond. Dat heeft premier Antonis Samaras vandaag gezegd.

Duitsland en Frankrijk: alles doen om Griekenland te redden

Trouw 30.10.2012 Duitsland en Frankrijk zullen al het mogelijke doen om uiterlijk volgende maand tot een reddingsplan voor Griekenland en de gehele eurozone te komen. Dat hebben de ministers van Financiën van de twee grootste eurolanden vandaag gezegd.

‘Trojka wil weer afschrijving Griekse schuld’

VK 28.10.2012 De trojka van EU, ECB en IMF wil een nieuwe afschrijving op Griekse staatsschulden, waarbij vooral overheden een groot deel van hun Griekse bezittingen moeten afboeken. Dat meldde het Duitse blad Der Spiegel op basis van inzage in een voorlopig rapport van de trojka over Griekenland.

Griek gearresteerd na lekken lijst ‘belastingontduikers’

Elsevier 28.10.2012 Een Griekse journalist is gearresteerd omdat hij een lijst heeft gepubliceerd van Grieken met een Zwitserse bankrekening. Kostas Vaxevanis moet voorkomen wegens het vrijgeven van privé-gegevens. Op de lijst, afkomstig van een werknemer van de HSBC-bank in het Zwitserse Genève, staan de namen van tweeduizend vermogende Grieken die hun kapitaal in Zwitserland hebben gestald. Twee jaar geleden gaf de toenmalige Franse minister van Financiën en huidige topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds Christine Lagarde de lijst aan de Griekse regering.

Zie ook: Griekse minister: we gaan dubbel zo hard werken

Griekse journalist gearresteerd wegens publicatie ‘Lagarde-lijst’

NRC 28.10.2012 Een Griekse journalist,Costas Vaxevanis, is vandaag gearresteerd omdat hij een lijst heeft gepubliceerd met tweeduizend namen van Grieken die belasting zouden ontduiken. De Griekse regering heeft de lijst naar verluidt in 2010 gekregen van Christine Lagarde, destijds Franse minister van financiën, nu directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Lees verder›

Griek vast na publiceren ‘belastinglijst’

VK 28.10.2012 Een Griekse journalist is vandaag gearresteerd nadat hij de namen had gepubliceerd van Grieken die een Zwitserse bankrekening hebben. Dat heeft de politie gemeld.

Belastinglijst gepubliceerd

Telegraaf 28.10.2012 Een Griekse journalist is zondag gearresteerd nadat hij de namen had gepubliceerd van Grieken die een Zwitserse bankrekening hebben. Dat heeft de politie gemeld.

Griekse journalist vast na publiceren ‘belastinglijst’

NU 28.10.2012 ATHENE – Een Griekse journalist is zondag gearresteerd nadat hij de namen had gepubliceerd van Grieken die een Zwitserse bankrekening hebben. Dat heeft de politie gemeld. Kostas Vaxevanis maakte ruim 2000 namen bekend die op de controversiële lijst staan die in 2010 werd gelekt door een werknemer van HSBC. De toenmalige Franse minister van Financiën Christine Lagarde overhandigde de lijst uiteindelijk aan de Griekse regering, maar die deed er tot op heden weinig mee.

Telefonisch overleg eurozone over Griekenland

Trouw 26.10.2012  De ministers van Financiën van de 17 eurolanden zullen woensdag aanstaande telefonisch overleg hebben. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van deze vergadering, de zogeheten eurogroep, heeft de vergadering geagendeerd.

‘Uitstel Griekenland kan tot 30 miljard euro kosten’

Elsevier 26.10.2012 De eurozone onderzoekt momenteel hoe een Grieks verzoek voor twee jaar uitstel van de besparingdoelen kan worden ingewilligd. Met het uitstel is mogelijk 30 miljard euro extra aan hulp gemoeid, zegt een Europese bron vrijdag tegen persbureau ANP. ‘Wat betreft het uitstel zijn zaken in beweging, maar we moeten eerst de kosten vaststellen en zien hoe die worden g financierd,’ zegt de bron, die anoniem wil blijven. 

Zie ook: Minister: Griekenland krijgt extra tijd voor bezuinigingen

Griekse minister van Financiën uitgeput

Trouw 25.10.2012 De Griekse minister van Financiën is donderdag niet komen opdagen in het parlement. Yannis Stournaras voelde zich grieperig en was erg moe en was daarom even naar het ziekenhuis.

Griekse minister uitgeput

Telegraaf 25.10.2012  De Griekse minister van Financiën is donderdag niet komen opdagen in het parlement. Yannis Stournaras voelde zich grieperig en was erg moe en was daarom even naar het ziekenhuis.

Gerelateerde artikelen;

25-10: Rutte: wachten op rapport trojka

24-10: Verwarring over uitstel Grieken

Europa mag Griekse onwil niet langer belonen

Elsevier 25.10.2012 Wel of geen extra tijd en geld voor Griekenland, het maakt allang niet meer uit. Het land blijft beloftes breken en verdient een hardere aanpak. Woensdag heerste alom verwarring over de vraag of Griekenland wel of niet uitstel krijgt voor het doorvoeren van opgelegde bezuinigingen. Het land heeft langer tijd nodig, klinkt het al maanden. En het lijkt erop dat het die kant op gaat.

Grieken mogen langer over bezuinigingen doen, volgens Griekse minister

Trouw 24.10.2012 Griekenland mag er langer over doen om de besparingsdoelen te halen die verbonden zijn aan de internationale noodsteun voor het land. Dat heeft de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras vandaag gezegd. Hoeveel uitstel de Grieken krijgen, zei hij niet.

Griekenland krijgt uitstel

Telegraaf 24.10.2012 Griekenland mag er langer over doen om de besparingsdoelen te halen die verbonden zijn aan de internationale noodsteun voor het land. Dat heeft de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras woensdag gezegd.

‘Griekenland krijgt 2 jaar uitstel’

Telegraaf 24.10.2012 De Griekse regering krijgt twee jaar extra de tijd om hun begroting op orde te brengen. Dat schreef de Süddeutsche Zeitung woensdag op hun website.

‘Griekenland krijgt twee jaar extra tijd om zaken op orde te brengen’ – EU ontkent

 NRC 24.10.2012 De Griekse regering krijgt twee jaar extra om orde op zaken te stellen en te voldoen aan de voorwaarden voor het reddingspakket. Dat meldt persbureau AP op basis van uitspraken van de Griekse minister van Financiën. De Europese Commissie ontkent echter nog dat het uitstel al is verleend.

‘Akkoord over nieuwe Griekse bezuinigingen’

Trouw 24.10.2012 De Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras heeft overeenstemming bereikt met de internationale schuldeisers van zijn land over een pakket bezuinigingen ter waarde van 13,5 miljard euro. Volgende week worden de plannen voorgelegd aan het parlement.

Begrotingstekorten binnen eurozone blijven oplopen

Elsevier 24.10.2012 De gemiddelde staatsschuld in de eurozone is aan het eind van het tweede kwartaal van 2012 opgelopen tot 90 procent van het bruto binnenlands product. Aan het eind van het eerste kwartaal lag dit nog op 88,2 procent van het bbp. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, woensdag heeft gepubliceerd.

Griekenland
Opgeteld bedraagt de staatsschuld in de eurozone 8.517 miljard euro. De hoogste schuldenratio’s worden gehaald in Griekenland (150 procent), Italië (126 procent), Portugal (118 procent) en Ierland (112 procent). 

Zie ook: Begrotingstekort Griekenland hoger dan gedacht

‘Griekse coalitie in cruciaal overleg over bezuinigingen’

Trouw 23.10.2012 De Griekse regeringscoalitie voert een ‘cruciaal’ overleg over het bezuinigingspakket dat Griekenland moet doorvoeren in ruil voor financiële hulp van het IMF en de Europese Unie. Een woordvoerder van de regering heeft dat gezegd.

Nog geen Grieks akkoord

Telegraaf 23.10.2012  De Griekse regeringscoalitie is het dinsdag nog niet eens geworden over het bezuinigingspakket dat Griekenland moet doorvoeren in ruil voor financiële hulp van het IMF en de Europese Unie. De socialistische Pasok en Democratisch Links willen niet instemmen met de maatregelen en eisen consessies van de geldgevers op het gebied van de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen;

23-10: ‘Griekse coalitie in cruciaal overleg’

Grieks tekort vorig jaar groter dan gedacht

Trouw 22.10.2012 Het overheidstekort en de staatsschuld van Griekenland zijn vorig jaar hoger uitgevallen dan aanvankelijk was geraamd. Dat blijkt uit voorlopige data die het Griekse nationale statistiekbureau maandag heeft gepubliceerd.

Grieken verdubbelen inspanning voor lening

Trouw 20.10.2012 Griekenland gaat zich dubbel zo hard inzetten om een akkoord te bereiken met zijn internationale kredietverleners. Dat zei de Griekse minister Yannis Stournaras van Financiën zaterdag in een vraaggesprek met zakenkrant Imerissia.

Griekse minister: we gaan dubbel zo hard werken

Elsevier 20.10.2012 De Griekse regering gaat zich meer inzetten om een akkoord te bereiken met zijn internationale kredietverstrekkers. Minister Yannis Stournaras (Financiën) zegt dat de regering het grootste deel van de afspraken is nagekomen om in aanmerking te komen voor noodhulp. Dat zegt Stournaras zaterdag in zakenkrantImerissia. Inmiddels is 90 procent afgerond van wat Griekenland moet doen voor financiële hulp, zegt de minister.

Weblog van Carla Joosten: Europa koopt verder tijd met ‘denkpistes’

Zie ook:

Regeringsleiders steken Griekenland hart onder de riem

NU 19.10.2012 BRUSSEL – Griekenland is goed op weg met zijn hervormingen. De leiders van de 17 eurolanden op de top in Brussel roemden de inzet van de Griekse regering om haar afspraken na te komen.

Gerelateerde artikelen;

De Speld: ‘Monetaire installatie ontdekt in Griekenland’

VK 18.10.2012  EU-waarnemers beweren dat ze op satellietbeelden van het Griekse platteland monetaire installaties hebben ontdekt. De Europese Unie dreigt met sancties als Griekenland zijn monetaire ambities niet laat varen.  Volgens de inspecteurs zijn er aanwijzingen dat de Grieken binnen vier jaar een eigen munt kunnen ontwikkelen. De overstap naar de eigen munt vormt een monetaire dreiging die de vernietiging van Europa zou inluiden. Voor de EU is het van groot belang dat Griekenland het geheime monetaire programma staakt.  

Ophef om Griekse neonazi’s

Telegraaf 18.10.2012  Een volksvertegenwoordigster van de Griekse neonazistische partij Gouden Dageraad heeft donderdag voor ophef gezorgd door immigranten in het parlement te bestempelen als ‘ondermensen’. Eleni Zaroulia weigerde haar woorden daarna terug te nemen.

Traangas en brandbommen bij nieuwe rellen Athene

Trouw 18.10.2012 In de Griekse hoofdstad Athene zijn donderdag opnieuw rellen uitgebroken. De politie gebruikte onder meer traangas om de betogers uiteen te drijven. Demonstranten gooiden met brandbommen. De betogers keerden zich tegen de strenge bezuinigingsmaatregelen van de regering.

Staking legt Griekenland plat

Telegraaf 18.10.2012 Een algemene staking zal naar verwachting Griekenland donderdag voor een groot deel platleggen. De staking treft onder andere het treinverkeer, de scheepvaart naar de eilanden, het luchtverkeer en diverse publieke diensten als ministeries en scholen.

Opnieuw zware rellen in Athene

NU 18.10.2012 In de Griekse hoofdstad Athene zijn donderdag opnieuw rellen uitgebroken, waarbij een 67-jarige man is omgekomen. Dat meldt het Franse persbureau AFP.  De betogers keerden zich tegen de strenge bezuinigingsmaatregelen van de regering. De politie gebruikte onder meer traangas om de met stenen en benzinebommen gewapende betogers uiteen te drijven. 

Gerelateerde artikelen

Weer rellen in Griekenland

Telegraaf 18.10.2012 In de Griekse hoofdstad Athene zijn donderdag opnieuw rellen uitgebroken. De politie gebruikte onder meer traangas om de betogers uiteen te drijven. De betogers keerden zich tegen de strenge bezuinigingsmaatregelen van de regering.

Staking legt Griekenland plat

NU 18.10.2012 De staking treft onder andere het treinverkeer, de scheepvaart naar de eilanden, het luchtverkeer en diverse publieke diensten als ministeries en scholen. De massale werkonderbreking is gericht tegen een nieuwe ronde van bezuinigingen van 13,5 miljard euro die de regering van premier Antonis Samaras moet doorvoeren om te voldoen aan de eisen van de EU voor meer steun.

Gerelateerde artikelen;

Stakende Grieken raken weer slaags met oproerpolitie

Elsevier 18.10.2012  In de Griekse hoofdstad Athene zijn stakingen opnieuw uitgelopen op rellen. Politieagenten moesten traangas inzetten toen ze door jongeren werden bestookt met stenen en brandbommen. Donderdag legden veel Grieken het werk neer uit protest tegen nieuwe hardebezuinigingsmaatregelen.

Zie ook: Politie zet traangas in bij rellen voor Grieks parlement

Stakingen in Griekenland lopen opnieuw uit op rellen

NRC 18.10.2012  Een staking in Athene vandaag, uit protest tegen de bezuinigingen, loopt weer uit op rellen. Jongeren bestookten de oproerpolitie met stenen en brandbommen. De oproerpolitie zette hierop traangas in. Gisteren werd de trojka van de EU, de ECB en het IMF het met de Griekse regering zo goed als eens over nieuwe hervormingen die moeten plaatsvinden om meer financiële noodhulp te krijgen. Lees de volledige Kamerbrief: Kamerbrief Kunduz

‘Ik weet niet of EU-hulp de Grieken helpt’

Trouw 18.10.2012 In ruil voor de financiële steun die Griekenland ontvangt, eisen de Europese Unie, het IMF en de ECB tal van hervormingen. Eén daarvan is een veel betere controle op de uitgaven van de staat, onder meer via de Rekenkamer. Onder leiding van Kees Vendrik gaan vijf Europese Rekenkamers de komende twee jaar Griekse collega’s helpen de organisatie te verbeteren. Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer, legt uit.

Trojka en Grieken vrijwel eens over deal

Trouw 17.10.2012 De trojka van ECB, EU en IMF en de Griekse regering zijn het vrijwel eens over de maatregelen die Griekenland moet nemen om in aanmerking te komen voor verdere financiële steun. De missie van de trojka in Griekenland is daarmee afgerond. Dat maakten de inspecteurs woensdag bekend.

Trojka rondt Griekse missie af – cruciaal rapport ‘komende dagen’

NRC 17.10.2012 De trojka van EU, ECB en IMF heeft vandaag zijn missie in Athene afgerond en schrijft de komende dagen een rapport over zijn bevindingen. De vraag of Griekenland voldoende werk maakt van hervormingen is cruciaal voor de toekomst van de Europese hulp aan Griekenland. Lees verder›

Conflict met trojka: Griekenland weigert hervorming arbeidsmarkt

Elsevier 16.10.2012  Griekenland is in conflict gekomen met de vertegenwoordigers van de Europese Unie, het ECB en de IMF, de zogeheten trojka, over de hervorming van de Griekse arbeidsmarkt.

Zie ook: Trojka schort onderhandelingen met Griekenland plots op

Grieken in conflict met trojka

Trouw 16.10.2012 Leden van de Griekse regeringscoalitie zijn dinsdag in conflict gekomen met de trojka over de hervorming van de Griekse arbeidsmarkt. Onder meer de linkse Dimar-partij weigert in te stemmen met de voorstellen van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank.

Merkel ziet houding Grieken veranderen

Trouw 16.10.2012  De Duitse bondskanselier Angela Merkel ziet een verandering in de houding van Griekenland ten opzichte van hervormingen. Dat zei Merkel vandaag tijdens een bijeenkomst met toplieden uit het bedrijfsleven in Berlijn. Ook Spanje werkt volgens Merkel hard aan verbetering van de overheidsfinanciën.

Trojka-overleg Griekenland plotseling onderbroken

Trouw 16.10.2012 Het driemanschap dat in Griekenland bekijkt of de regering haar verplichtingen nakomt ten aanzien van crediteuren die te hulp schieten, de trojka, heeft dinsdag de gesprekken in Athene plotseling afgebroken.

Duitsland wil geen ‘haircut’ voor Griekenland

Trouw 14.10.2012 Duitsland is niet van plan akkoord te gaan met een verdere schuldenreductie voor Griekenland. Dat zei een woordvoerder van de Duitse regering maandag. ‘Een nieuwe haircut is voor Duitsland uitgesloten’, aldus de zegsman.

‘Grieken moeten eigen schuld terugkopen’

NU 14.10.2012 Voor elke euro die het land terugkoopt, daalt de schuld met 1,5 euro.  Om de Griekse schuld terug te dringen moeten de Grieken zelf de leningen weer opkopen. Deze oplossing voor het Griekse probleem oppert Jörg Asmussen, Duits directielid van de ECB, in een interview met de Süddeutsche Zeitung.

Gerelateerde artikelen;

Duitse minister Schäuble sluit faillissement Griekenland uit

Elsevier 14.10.2012 De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble sluit een bankroet van het noodlijdende Griekenland uit. Ook denkt de minister dat het land in de eurozone zal blijven. Dat zei Schäuble zondag tijdens een ontmoeting met zakenlieden in Singapore.

Athene: cruciaal akkoord is er voor EU-top

Elsevier 13.10.2012 Griekenland verwacht dat het nog voor de eerstvolgende EU-top op 18 en 19 oktober nieuwe bezuinigingsmaatregelen overeenkomt met zijn geldschieters. Ook zou er dan een akkoord moeten zijn tussen EU en IMF over de tijd die Athene wordt gegund om de schuldenberg af te bouwen.

Athene verwacht cruciaal akkoord voor aanvang EU-top

Trouw 13.10.2012 Griekenland verwacht dat het nog voor de eerstvolgende EU-top op 18 en 19 oktober nieuwe bezuinigingsmaatregelen overeenkomt met zijn geldschieters. Ook zou er dan een akkoord moeten zijn tussen EU en IMF over de tijd die Athene wordt gegund om de schuldenberg af te bouwen.

Angela Merkel: Griekenland verdient een nieuwe kans

Elsevier 13.10.2012  Griekenland heeft veel vooruitgang geboekt maar moet zich blijven houden aan de gemaakte afspraken. Desondanks verdient het noodlijdende Zuid-Europese land een nieuwe kans. Dat zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag in een videoboodschap. ‘Stap voor stap zien we vooruitgang. Het gaat soms langzamer dan we hadden gedacht maar Griekenland verdient een nieuwe kans.’

Commentaar van Philip Willems: Griekenland heeft echt zijn krediet verspeeld

Zie ook:

Merkel: Griekenland vordert en verdient een nieuwe kans

NRC 13.10.2012  De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt dat de Griekse bezuinigingsoperatie vordert. Ze vindt dat Athene een ‘nieuwe kans’ verdient.

Merkels uitlatingen, die ze vandaag in haar wekelijkse videoboodschap deed, duiden erop dat Duitsland meer geduld met de Griekse regering wil opbrengen dan voorheen, zo schrijft persbureau AP.

Peiling: Grieken somberder over toekomst

VK 12.10.2012 De overgrote meerderheid van de Grieken is somber gestemd over de toekomst. Ook is een merendeel van de bevolking tegen de maatregelen die Griekenland moet nemen om in aanmerking te komen voor extra noodsteun. Dat blijkt uit een opiniepeiling, waarvan de uitkomst vrijdag werd gepubliceerd.

Europa balanceert met Griekenland en Turkije op het slappe koord

Trouw 12.10.2012 De Turkse premier Erdogan was ongetwijfeld oprecht toen hij zei geen oorlog met Syrië te willen. De aanvallen uit Syrië lijken niet doelbewust, maar zijn eerder uit de koers geraakte granaten die in Turkije dodelijke slachtoffers maakten. Maar Erdogan kan die mortierbeschietingen alleen al om binnenlands-politieke redenen niet accepteren. Dus volgden represailles met artilleriebeschietingen op de stellingen van de Syriërs.

Deze gevaarlijke dynamiek speelt ook in Griekenland. In november raakt het geld op en kunnen ambtenaren en uitkeringstrekkers niet meer worden uitbetaald. Tenzij er meer hulp komt, is de kans groot dat sociale onlusten omslaan in een regelrechte volksopstand die de Griekse democratie om zeep helpt. De angst die premier Samaras heeft voor chaos door linkse en rechtse extremisten is volkomen terecht. Griekenland doet inderdaad denken aan de Weimarrepubliek. De combinatie van aanhoudende vernedering door het buitenland van Duitsland, de torenhoge schulden en de perspectiefloosheid van de bevolking vermorzelden het politieke centrum en brachten uiteindelijk Hitler aan de macht.

‘Symbolische nederlaag’ voor Griekenland: grootste bedrijf verhuist

Trouw 12.10.2012 Nog meer slecht nieuws voor Griekenland. Coca-Cola Hellenic (CCH) kondigde aan dat het zijn hoofdzetel verhuist naar Zwitserland. De beursnotering verhuist ook van Athene naar Londen. CCH was in beurskapitaal het grootste bedrijf van het land.

Grieks staaltje schandpaalnagelen

NRC 12.10.2012 Iedereen kent de vooroordelen die sinds de steun aan Griekenland de ronde doen: Grieken zijn lui, betalen geen belasting, gaan te vroeg met pensioen en frauderen er ook nog eens op los. De Griekse website teleiakaipavla.gr wil hier iets aan doen aldus Joop.nl. Op de site kunnen bezoekers melding maken van corruptie. Lees verder›

Lagarde wil Grieken twee jaar langer geven voor economische hervorming

NRC 11.10.2012  Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil Griekenland twee jaar extra de tijd geven om de drastische economische hervormingen door te voeren die door de Europese Unie zijn opgelegd. Dat liet Lagarde gisteravond weten in Tokio, een dag voor de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank.

Corrupte Grieken wacht online schandpaal

Trouw 11.10.2012 Een Griekse website die verhalen over steekpenningen verzamelt, is bijzonder succesvol. De site wil de alomtegenwoordige corruptie in de Griekse maatschappij aanpakken.

Duitsers positiever over Griekenland

Trouw 11.10.2012 Voor het eerst in ruim 1 jaar vindt een meerderheid van de Duitsers dat Griekenland in de euro moet blijven. Dat blijkt uit een peiling die donderdag is bekendgemaakt, 2 dagen na een kort bezoek van bondskanselier Angela Merkel aan Griekenland.

Duitsers geschokt door Nazi-Grieken Video

Telegraaf 10.10.2012 Duitsers zijn geschokt door de Grieken die hen uitmaken voor Nazi’s. Dat is één van de onderdelen van de Nieuwsflits met het videonieuws in 100 seconden. Verder: Baas moet fruit betalen. Dit is de tweede brandverdachte Miranda F. Verder: harige varkens ingezet tegen berenklauw. En: spectaculaire redding uit brandende autoVolg ook onze Nieuwsflits Facebookpagina. 

Het jasje van Merkel: toeval of subliminale boodschap?

VK 09.10.2012 Op de dag dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel de hoofdstad van Griekenland bezoekt, is alles wat zij in Athene doet en zegt Groot Nieuws. Maar ook wat zij aanheeft, houdt de gemoederen bezig.

Lees ook Merkel: ‘Ik wil dat Griekenland in de euro blijft’ – 09/10/12

Lees ook Duizenden Grieken betogen tegen Merkel: ‘Dochter van Hitler!’ – 08/10/12

Merkel: ‘Ik wil dat Griekenland in de euro blijft’

Trouw 09.10.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft tijdens haar beladen bezoek aan Athene de Grieken geprezen voor de inspanningen de ze hebben gedaan. ‘Een groot deel van de weg is afgelegd. Elke dag is er vooruitgang. Ik geloof dat deze weg de moeite waard is voor Griekenland, hoe zwaar ook.’

Griekse politie zet traangas in tegen demonstranten

NRC 09.10.2012 In Athene, waar Merkel vandaag een bezoek brengt aan de Griekse premier Samaras, is het momenteel erg onrustig. De politie gebruikt traangas om demonstranten die met stenen en benzinebommen gooien terug te dringen. Veel demonstranten refereren aan het nazi-verleden om deze nieuwe ‘bezetting’ te kenschetsen.

Angela Merkel spreekt woedende Grieken moed in

Elsevier 09.10.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt door de Grieken niet hartelijk ontvangen. Duizenden demonstranten in de hoofdstad Athene gooien met stenen en benzinebommen. De oproerpolitie wil de betogers uiteendrijven met traangas.

Zie ook:

Duizenden Grieken protesteren

Economie krimpt

Merkel zonder portemonnee naar Athene

Trouw 09.10.2012 Vandaag begeeft bondskanselier Angela Merkel zich op een van haar moeilijkste missies. Ze reist naar Athene voor een ontmoeting met premier Antonis Samaras. “We gaan om de Grieken te helpen”, liet Merkel haar persvoorlichter mededelen. Maar veel Grieken zijn niet van haar hulp gediend en willen massaal tegen haar bezoek demonstreren.

Duizenden Grieken protesteren tegen komst Merkel

Elsevier 08.10.2012 Op spandoeken staan leuzen als: ‘Ons land uit, jij slet!’ en ‘Dochter van Hitler, Griekenland uit en geen Vierde Rijk!’.
Voor dinsdag staat een grootschalig protestgepland tegen Merkel. Veel Grieken zien haar als drijvende kracht achter keiharde bezuinigingen waarmee de bevolking te maken krijgt.

Zie ook:

Nederland tegen kwijtschelden schuld

Economie krimpt

Merkel op bezoek in Athene – vier vragen over de Grieks-Duitse toekomst

NRC 08.10.2012 Angela Merkel gaat morgen naar Athene. Het bezoek kan een historisch keerpunt worden, maar ook een economisch dieptepunt. De Griekse crisis zal het nieuws de komende weken beheersen. Daarom nu vier vragen over de Grieks-Duitse toekomst. Lees verder›

Duizenden agenten in Athene voor bezoek Merkel

NU 07.10.2012 ATHENE – De Griekse hoofdstad Athene bereidt zich met enorme veiligheidsmaatregelen voor op de komst van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Bekijk video – Veel Grieken zien in Merkel de drijvende kracht achter de draconische bezuinigingsmaatregelen van de Griekse regering die veel Grieken inkomsten en/of hun banen hebben gekost.

‘Vooruitgang in Grieks overleg, nog twee weken nodig’

Parool 06.10.2012 Griekenland praat volgende week met zijn internationale geldschieters verder over extra bezuinigingsmaatregelen om een nieuwe noodlening te kunnen krijgen. De Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras zei vandaag dat vooruitgang wordt geboekt, maar dat zeker nog twee weken nodig zijn om tot overeenstemming te komen.

‘Komende EU-top nog geen besluit over Griekenland’

Trouw 05.10.2012 Op de komende EU-top wordt geen besluit genomen over de uitbetaling van het volgende deel van de hulpleningen aan Griekenland. De bijeenkomsten op 18 en 19 oktober komen daarvoor veel te vroeg, zo liet een hoge EU-ambtenaar vandaag weten.

‘Griekenland in november failliet zonder nieuw deel noodsteun’

 NRC 05.10.2012 Griekenland zal in november failliet gaan als het nieuwe deel van de toegezegde financiële noodsteun aan het land niet wordt overgemaakt. Dat heeft de Griekse premier Antonis Samaras gezegd, meldt persbureau AP. Om de noodhulp te ontvangen moet Griekenland aan verschillende eisen voldoen. En dat lijkt een probleem. Samaras zegt dat in een interview met het Duitse Handelsblatt

Arbeiders bestormen ministerie van Defensie in Athene

Parool 04.10.2012 Meer dan 200 arbeiders van een Griekse scheepswerf hebben donderdag het ministerie van Defensie in Athene bestormd omdat hun salarissen niet worden uitbetaald. Dat meldde de Griekse politie.

Arbeiders bestormen Grieks ministerie van Defensie

NU 04.10.2012 ATHENE – Meer dan 200 arbeiders van een Griekse scheepswerf hebben donderdag het ministerie van Defensie in Athene bestormd omdat hun salarissen niet worden uitbetaald.

Gerelateerde artikelen;

03/10/2012 ‘Griekse economie krimpt 5 procent in 2013’

26/09/2012 ‘Grieks bezuinigingsplan is af’

26/09/2012 Griekenland plat door 24-uursstaking

26/09/2012 Griekse werknemers leggen werk neer

25/09/2012 Uitstel bezuinigingen Griekenland kost 13 tot 15 miljard

‘Griekse economie krimpt 5 procent in 2013’

Trouw 03.10.2012 De internationale geldschieters die met Griekenland praten over een nieuwe noodlening, denken dat de Griekse economie volgend jaar met 5 procent krimpt. Dat is meer dan de 3,8 procent waar de regering van uitgaat, zei een functionaris van het Griekse ministerie van Financiën woensdag.

Krimp Griekse economie zet door; nieuwe stakingen gepland

Elsevier 01.10.2012  De Griekse economie zal volgend jaar voor het zesde achtereenvolgende jaar kleiner worden. Dat blijkt uit de begroting die het Griekse ministerie van Financiën maandag presenteerde. Griekenland verwacht dat de economie volgend jaar met 3,8 procent zal krimpen. Dit jaar zal de economische krimp op ongeveer 6,5 procent uitkomen.  

Zie ook:Griekse vakbonden roepen op tot algemene staking

Griekse economische ellende zet door in 2013

Trouw 01.10.2012 Griekenland staat opnieuw een economisch ellendig jaar te wachten. Dat blijkt uit de begroting voor volgend jaar die de Griekse regering maandag presenteerde. De regering gaat ervan uit dat de Griekse economie in 2013 met 3,8 procent krimpt. Daarmee zou de Griekse economie voor het zesde achtereenvolgende jaar kleiner worden.

Griekse coalitiepartijen op hoofdlijnen eens over pakket

NRC 27.09.2012 De drie Griekse coalitiepartijen zijn het in hoofdlijnen eens geworden over het bezuinigingspakket van 11,5 miljard euro voor de komende twee jaar. Dat maakte de minister van Financiën Yannis Stournaras vanmiddag bekend. Gisteren bereikten de partijloze Stournaras en de Griekse premier Antonis Samaras van de partij Nea Dimokratia overeenstemming over hoe die bezuinigingen binnen te halen.

Trojka verdeeld over Griekenland – ‘verschillende belangen in het spel’

NRC 26.09.2012 Er is onenigheid binnen de trojka over hoe de schuldencrisis van Griekenland moet worden opgelost. Het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie zijn verdeeld over wie de kosten moet dragen, meldt persbureau Reuters. Lees verder›

Gewelddadige protesten tegen bezuinigingen in Athene

Elsevier 26.09.2012  In het centrum van de Griekse hoofdstad Athene is een grote protestactie tegen nieuwe bezuinigingen op geweld uitgelopen. Meer dan vijftigduizend Grieken doen mee aan de betoging.  De betogers gooien met brandbommen en flessen naar de politie, steken bomen in brand en slaan met hamers stoeptegels stuk om de brokstukken vervolgens in het rond te gooien.

Zie ook: Griekse vakbonden roepen op tot algemene staking

Rellen in Griekenland terwijl regering bezuiniging overeenkomt

NRC 26.09.2012 De door de vakbonden georganiseerde demonstratie tegen de bezuinigingen in Griekenland is uitgelopen op geweld. Demonstranten raakten slaags met de oproerpolitie. Ondertussen zijn de Griekse premier Antonis Samaras en de minister van Financiën Yannis Stournaras het juist eens geworden over een extra bezuiniging van 11,5 miljard euro. Lees verder

Rellen bij grote demonstratie Athene

Oproerpolitie slaags met honderden betogers

NU 26.09.2012 ATHENE – In Athene is woensdag een demonstratie waar vijftigduizend mensen aan deelnamen op geweld uitgelopen. De oproerpolitie raakte slaags met enkele honderden betogers. In heel Griekenland wordt woensdag gestaakt. Scholen en winkels zijn woensdag dicht, veerboten varen niet uit en ziekenhuizen hebben hun deuren gesloten. 

Gerelateerde artikelen

26/09/2012 ‘Grieks bezuinigingsplan is af’

26/09/2012 Griekenland plat door 24-uursstaking

23/09/2012 Grieken vinden bezuinigingen oneerlijk

Griekenland plat door 24-uursstaking

NU 26.09.2012  ATHENE – Griekenland staat grotendeels stil door een 24-uursstaking tegen nieuwe ingrijpende bezuinigingen. Op de vliegvelden zijn veel vluchten geannuleerd, de veerboten liggen aan de kant, treinen blijven in de stations en musea zijn gesloten.

Gerelateerde artikelen

26/09/2012 Griekse werknemers leggen werk neer

25/09/2012 Uitstel bezuinigingen Griekenland kost 13 tot 15 miljard

23/09/2012 Grieken vinden bezuinigingen oneerlijk

18/09/2012 Griekse economie kwart kleiner in 2014

15/09/2012 Grieken willen twee jaar uitstel bezuinigingen

Griekse vakbonden roepen op tot algemene staking

Elsevier 26.09.2012 De vakbonden in Griekenland hebben alle werknemers opgeroepen woensdag het werk neer te leggen. Met de staking willen de bonden protesteren tegen de strenge bezuinigingen die het land treffen. Alle amtenaren, leraren, juristen, zeelieden en andere werknemers gaan woensdag niet naar hun werk. 
De vakbonden zijn boos over de bezuinigingen die Griekenland moet doorvoeren als gevolg van de afspraken met de Europese schuldeisers.

Zie ook: Minister De Jager: Geen verder uitstel voor Griekenland

Griekse parlementsvoorzitter ‘even’ weg

NU 25.09.2012 De voorzitter van het Griekse parlement, Vangelis Meimarakis, legt naar eigen zeggen tijdelijk zijn functie neer om zich tegen beschuldigingen te verdedigen.

Gerelateerde artikelen;

21/09/2012 ‘Trojka-rapport Griekenland na verkiezingen VS’

18/09/2012 Griekse economie kwart kleiner in 2014

Athene: uitstel kost 13 tot 15 miljard euro

Trouw 26.09.2012 Griekenland heeft 13 tot 15 miljard euro extra nodig om een verlenging van 2 jaar te kunnen financieren bij het implementeren van de bezuinigingen. De Europese belastingbetaler kan daarbij echter buiten schot blijven. Dat heeft de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras dinsdag gezegd.

Grieks tekort groter dan gedacht

Trouw 24.09.2012 Het Griekse begrotingstekort is aanzienlijk groter dan waar eerder van werd uitgegaan. De inspecteurs van de trojka – EU, ECB, IMF – hebben geconstateerd dat het tekort zo’n 20 miljard euro bedraagt. Dat schreef het Duitse blad Der Spiegel gisteren. Dat zegt delen van een concept-rapport van het driemanschap van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds in handen te hebben.

‘Grieks tekort bijna twee keer hoger dan gedacht’

VK 23.09.2012 Het Griekse begrotingstekort is aanzienlijk groter dan eerder verwacht. De inspecteurs van de trojka hebben geconstateerd dat het tekort inmiddels zo’n 20 miljard euro bedraagt.

Dat schrijft het Duitse blad Der Spiegel vandaag, die delen van een concept-rapport van het driemanschap van de Europese Unie, de Europese Centrale bank en het Internationaal Monetair Fonds in handen zegt te hebben.

Lees ook IMF: ‘geen cent voor Grieks uitstel’ – 21/09/12

Lees ook IIF: lagere rente en meer tijd voor Grieken – 18/09/12

IMF: ‘geen cent voor Grieks uitstel’

Trouw 21.09.2012 Als Griekenland extra geld nodig heeft omdat het land meer tijd krijgt voor het uitvoeren van de economische hervormingen, zal de Europese Unie dat helemaal zelf moeten betalen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft daar geen budget meer voor, zo liet een hoge IMF-vertegenwoordiger weten in een interview met een Griekse krant.

Trojka even weg uit Griekenland

Trouw 21.09.2012 De internationale inspecteurs van het Griekse hervormingsprogramma hebben een pauze gevraagd. De zogenoemde trojka van geldschieters vertrekt dit weekeinde uit Athene, om over ongeveer een week terug te keren.

Bankenfederatie: meer Europees geld naar Griekenland

Elsevier 18.09.2012 Griekenland heeft meer tijd en geld nodig om aan de betalingsverplichtingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Unie (EU) te kunnen voldoen. Dat zegt de topman van de internationale bankenfederatie IIF, Charles Dallara.  Dallara onderhandelde in januari dit jaar met Griekenland over het kwijtschelden van Grieksche schulden aan banken. Private investeerders verloren veel geld bij de schuldendeal die in maart werd gesloten. 

Griekse economie kwart kleiner in 2014

NU 18.09.2012  De Griekse economie zal in 2014 een kwart kleiner zijn dan voor het uitbreken van de crisis. Dat zei de Griekse minister van Financiën Yannis Stournaras dinsdag.

Vertrek Griekenland volgens De Jager ‘te overzien’

NU 17.09.2012  Als Griekenland de eurozone nu zou verlaten, zijn de consequenties volgens minister Jan Kees de Jager (Financiële Zaken) te overzien.

Gerelateerde artikelen

16/09/2012 ‘Griekenland krijgt tijd, geen geld’

15/09/2012 EU-ministers verdeeld over bankenunie

15/09/2012 Grieken willen twee jaar uitstel bezuinigingen

14/09/2012 Eurolanden prijzen Portugal

14/09/2012 Besluit Griekenland niet voor half oktober

Oostenrijkse minister: ‘Griekenland krijgt tijd, geen geld’

Trouw 16.09.2012 Griekenland krijgt meer tijd om de schulden terug te betalen, maar hoeft niet te rekenen op meer geld. De Oostenrijkse minister van Financiën Maria Fekter heeft dat zondag gezegd in nationale media. ‘We zullen een kostenneutraal uitstel afspreken’, zei de minister.

Grieken willen 2 jaar uitstel bezuinigingen

Trouw 15.09.2012 Griekenland heeft 2 jaar uitstel nodig van bezuinigingsafspraken en wil ook meer geld van de Europese Centrale Bank, zei premier Antonis Samaras zaterdag in de Washington Post.

Besluit Griekenland niet voor half oktober

NU 14.09.2012 Een beslissing over Griekenland zal niet voor midden oktober genomen worden. Dat zei Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden, vrijdag na afloop van het overleg. Hij verwacht het eindrapport van het team van experts, de zogeheten trojka, niet voor oktober.

IMF-directeur: Griekenland heeft derde steunpakket nodig

Trouw 13.09.2012 Griekenland heeft een derde pakket noodhulp nodig van Europa, volgens een IMF-official. Dat meldt The Wall Street Journal vandaag. ‘Griekenland heeft extra financiering nodig, en hopelijk tegen gunstiger voorwaarden’, citeert de krant uit een interview met Thanos Catsambas, een IMF-directeur die namens Griekenland in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds zit.

IMF: Griekenland heeft toch derde steunpakket nodig

Elsevier 13.09.2012 Griekenland heeft een derde steunpakket van de Europa nodig om overeind te blijven. Het land wil extra financiering tegen gunstiger voorwaarden. Dat zegt de Griekse vertegenwoordiger in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds, Thanos Catsambas, donderdag in een interview met The Wall Street Journal.

Zie ook: Duitsland steunt Rutte in standpunt over Griekenland

‘Griekenland heeft opnieuw noodhulp nodig van de eurozone’

NRC 13.09.2012 Griekenland heeft nieuwe noodsteun nodig van de eurozone, een derde steunpakket, in de vorm van nieuwe leningen of een directe ingreep van Europese financiële instituten. Dat zegt Thanos Catsambas, die als topman bij het Internationaal Monetair Fonds Griekenland vertegenwoordigt, in een interview met The Wall Street Journal.  Lees verder›

24-uursstaking in Griekenland aangekondigd op 26 september

Trouw 13.09.2012 De twee belangrijkste Griekse vakbonden hebben opgeroepen tot een algemene staking op 26 september. Dit maakte een van de vakbonden donderdag bekend.

Grieken zijn kritiek beu

Telegraaf 11.09.2012   Griekenland heeft genoeg van de felle kritiek op zijn financiële beleid. Dat heeft president Karolos Papoulias dinsdag duidelijk gemaakt toen hij de voorzitter van de Canadese Senaat, Noël Kinsella, ontmoette. ,,Tot nu toe hebben wij meedogenloze afranselingen te verduren gehad. Ik denk dat we voldoende voor onze fouten hebben betaald”, zei de president.

Griekse president Papoulias is kritiek op financiën zat

Elsevier 11.09.2012 De Griekse president Karolos Papoulias heeft genoeg van de felle kritiek op het financiële beleid van zijn land. ‘Tot nu toe hebben wij meedogenloze afranselingen te verduren gehad. Ik denk dat we voldoende voor onze fouten hebben betaald.’

ZIE OOK:

Griekse exit kost 22 miljard

Geen uitstel voor Grieken

Geen akkoord over bezuinigingen in Athene

VK 10.09.2012 De drie Griekse coalitiepartijen hebben zondag geen overeenstemming bereikt over bezuinigingen ter waarde van 11,5 miljard euro. Volgens premier Antonis Samaras zijn de bezuinigingen cruciaal om het vertrouwen in Griekenland op de financiële markten te herstellen.

Geen akkoord over bezuinigingen in Athene – ‘coalitie niet in gevaar’

NRC 10.09.2012  De drie Griekse coalitiepartijen hebben vandaag geen overeenstemming bereikt over bezuinigingen ter waarde van 11,5 miljard euro. Volgens premier Antonis Samaras zijn de bezuinigingen cruciaal om het vertrouwen in Griekenland op de financiële markten te herstellen

‘Merkel wil absoluut geen Grieks vertrek uit euro’

NU 09.09.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel is van mening dat Griekenland de eurozone in geen geval mag verlaten en is bereid het land meer bewegingsruimte te geven.

Gerelateerde artikelen;

26/08/2012 ‘Beslissende fase in eurocrisis aangebroken’

25/08/2012 ‘Merkel wil nieuw verdrag voor Europa’

19/08/2012 ‘Grieken krijgen geen extra ruimte’

18/08/2012 ‘Merkel heeft geen visie voor euro’

‘Merkel wil absoluut geen Grieks vertrek uit euro’

VK 09.09.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel is van mening dat Griekenland de eurozone in geen geval mag verlaten en is bereid het land meer bewegingsruimte te geven. Dat meldde Der Spiegel op basis van bronnen rond Merkel.

‘Grieken veilig bij Merkel’

Telegraaf 09.09.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel is van mening dat Griekenland de eurozone in geen geval mag verlaten en is bereid het land meer bewegingsruimte te geven. Dat meldde Der Spiegel op basis van bronnen rond Merkel.

 
Extreem rechts volgens steekproef derde partij van Griekenland

Trouw 06.09.2012 De crisis lijkt de politieke verhoudingen in Griekenland op scherp te zetten. De extreem rechtse partij Gouden Dageraad zou volgens een representatieve steekproef de derde partij van het land worden met 10,5 procent van de stemmen. Dat schreef het Atheense weekblad To Pontiki donderdag.

Peiling: Nationalisten worden derde partij Griekenland

Elsevier 06.09.2012  De economische crisis zet de politieke verhoudingen in Griekenland op scherp. De nationalistische Gouden Dageraad zou volgens een peiling met 10,5 procent van de stemmen de derde partij van het land worden.Dat meldt het Atheense weekblad To Pontiki donderdag. Bij de verkiezingen in juni haalde de partij nog 6,9 procent van de stemmen. 

Zie ook: ‘ECB geeft Griekenland krediet, voorlopige redding’

‘Extreem rechts derde partij van Griekenland’

NU 06.09.2012 ATHENE – De extreem rechtse partij Gouden Dageraad zou volgens een representatieve steekproef de derde partij van het land worden met 10,5 procent van de stemmen.

‘Domino-effect na Grieks vertrek’

Trouw 05.09.2012 Een vertrek van Griekenland uit de eurozone kost Nederland 22 miljard euro. Dat bedrag is beheersbaar, denkt ING. Het venijn van het vertrek van Griekenland zit hem in de staart. Als de EU Griekenland laat vallen, worden zwakke landen als Italië, Portugal, Spanje en Ierland wellicht ook aan hun lot overgelaten. Als deze vijf landen overgaan op hun oude munt, kan het verlies voor Nederland oplopen tot 339 miljard euro.  

Schäuble: geen derde steunpakket voor Grieken

VK 05.09.2012 Griekenland hoeft wat Duitsland betreft niet te rekenen op een derde steunpakket. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble woensdag gezegd op de Duitse radio.

Verwarring: wat kost het redden van Griekenland?

Elsevier 03.09.2012 In juli 2011 kwamen Europese leiders in Brussel bijeen om een oplossing te vinden voor de Griekse crisis. De vraag wat het redden van Griekenland en de euro zou kosten, schept verwarring.

‘Driekwart Duitsers wil Grieken uit de euro’

VK 03.09.2012 Slechts een kwart van de Duitsers denkt dat Griekenland in de eurozone moet blijven en voor verdere financiële steun in aanmerking kan komen. Dat blijkt uit een peiling van de Britse zakenkrant Financial Times.

Amerikanen maken zich op voor Grieks vertrek

VK 03.09.2012 Enkele grote Amerikaanse bedrijven bereiden zich serieus voor op een vertrek van Griekenland uit de eurozone. De Amerikaanse krant The New York Times meldt dat op basis van een inventarisatie.

Zo overweegt Bank of America Merrill Lynch om wagens met contant geld naar de Griekse grens te sturen, als Griekenland failliet gaat. Amerikaanse klanten van de bank kunnen dan blijven functioneren, zelfs als er tijdelijk geen geld beschikbaar is in het Balkanland.

Opmaak voor Grieks vertrek

Parool 03.09.2012 Enkele grote Amerikaanse bedrijven bereiden zich serieus voor op een vertrek van Griekenland uit de eurozone. De Amerikaanse krant The New York Times meldt dat op basis van een inventarisatie.

‘Grieken misschien beter af buiten eurozone’

Parool 02.09.2012 Voor Griekenland en de rest van Europa is het misschien beter, als het land de eurozone verlaat. Dat heeft de bestuursvoorzitter van de Duitse chemiereus Bayer, de Nederlander Marijn Dekkers, zaterdag gezegd in een interview met de regionale krant Rheinische Post.

‘Grieken misschien beter af buiten eurozone’

Trouw 02.09.2012 Voor Griekenland en de rest van Europa is het misschien beter, als het land de eurozone verlaat. Dat heeft de bestuursvoorzitter van de Duitse chemiereus Bayer, de Nederlander Marijn Dekkers, zaterdag gezegd in een interview met de regionale krant Rheinische Post.

Dekkers is bang voor een domino-effect, waarbij Griekenland omvalt en andere landen meeneemt in zijn val.

Griekse premier belooft laatste bezuinigingsronde

NRC 30.08.2012 De nieuwe bezuinigingsronde in Griekenland is de laatste. Dat heeft de Griekse premier Antonis Samaras vandaag tegen zijn partijgenoten gezegd. Lees verder›

Grieks trojkarapport pas over enkele weken af

Parool 27.08.2012 Het volgende rapport van het team van experts van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds over Griekenland komt op zijn vroegst eind september. Maar het zou ook zo begin oktober kunnen worden. Dat was op te maken uit de woorden van de woordvoerder van eurocommissaris Olli Rehn maandag.

Wenen wil meer tijd voor Griekse bezuinigingen

Parool 26.08.2012 Oostenrijk wil Griekenland langer de tijd gunnen om de bezuinigingen door te voeren die het land in ruil voor noodleningen beloofde. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Werner Faymann zondag gezegd in de krant Österreich.

Oostenrijkse bondskanselier wil Grieken meer tijd geven

Elsevier 26.08.2012 De Oostenrijkse bondskanselier Werner Faymann is bereid om de Grieken meer tijd te geven om het begrotingstekort terug te dringen. Wel moeten de Grieken zich dan aan de andere afspraken met de Europese Unie houden. ‘Ik zie een goede kans dat we er uitkomen met Griekenland’, zei de kanselier. Hij wil de Grieken meer tijd geven in ruil voor de belofte dat het land zich zal houden aan alle afspraken met de EU. Faymann sprak van een uitstel van twee of drie jaar, maar zei dat ‘de experts’ daar over moeten beslissen.

Positief
De Oostenrijker is de eerste Europese leider die positief reageert op de oproep van de Griekse premier Antonis Samaras om meer tijd te krijgen om de economie op orde te krijgen. Afgelopen week liet demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) in een Duitse krant weten dat hij niets in verder uitstel voor de Grieken ziet.

Goede weg
De Duitse bondskanselier Angela Merkelhad vrijdag een gesprek met de Griekse premier over de Griekse uitweg uit de crisis. Volgens Merkel is het land op de goede weg, maar is er nog veel werk te verrichten. De bondskanselier wilde nog geen uitspraken doen over een eventueel uitstel. Ze wil eerst het rapport van de Trojka afwachten.

Resultaten
Samaras zegt dat Griekenland zich aan zijn afspraken zal houden. Het rapport van de trojka van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank zal aantonen dat de Griekse regering resultaten heeft geboekt, zegt de premier. Volgens Samaras heeft de Griekse economie een beetje ‘ruimte nodig om te ademen’ om vervolgens sterker op te veren.

Zie ook: Minister De Jager: Geen verder uitstel voor Griekenland

Oostenrijkse bondskanselier wil Griekenland wel meer tijd geven

NRC  26.08.2012 De Oostenrijkse bondskanselier Werner Faymann heeft zich vandaag uitgesproken ten gunste van meer tijd voor Griekenland om de schulden terug te betalen. Er is bovendien een grote kans dat dat gebeurt, zei hij. Lees verder›

Europa maakt zich op voor een hete herfst

Trouw 25.08.2012 De leiders van de eurozone maken zich op voor een onrustige herfst. Drie kwesties strijden de komende weken om de aandacht: de Griekse crisis, de rol van de Europese Centrale Bank en – in de zijlijn – ook de Nederlandse verkiezingen.

Ook Hollande wil dat Griekenland in de eurozone blijft

NRC 25.08.2012 De Franse president François Hollande vindt dat Griekenland in de eurozone moet blijven. Gisteren zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel ook al dat het land de euro moet houden.  Lees verder›

Hollande: Griekenland moet in euro blijven

Trouw 25.08.2012 Griekenland moet binnen de euro blijven, maar moet wel zijn geloofwaardigheid tonen door zich te houden aan zijn beloften om het begrotingstekort te verminderen. Dat heeft de Franse president Francois Hollande zaterdag in het Elysée in Parijs gezegd na zijn ontmoeting met de Griekse premier Antonis Samaras.

Hollande wil dat Griekenland in de eurozone blijft

NU 25.08.2012 Griekenland moet binnen de euro blijven, maar moet wel zijn geloofwaardigheid tonen door zich te houden aan zijn beloften om het begrotingstekort te verminderen. 

Hollande: Griekenland moet in euro blijven

Parool 25.08.2012 Griekenland moet binnen de euro blijven, maar moet wel zijn geloofwaardigheid tonen door zich te houden aan zijn beloften om het begrotingstekort te verminderen. Dat heeft de Franse president Francois Hollande zaterdag in het Elysée in Parijs gezegd na zijn ontmoeting met de Griekse premier Antonis Samaras.

Hoe Europa de Grieken onder de duim houdt

Elsevier 24.08.2012 Europa maakt zich op voor alweer een cruciale fase in de Europese schuldencrisis. ‘Berlin gründet Arbeitsgruppe ‘Grexit’”, kopt de Financial Times Deutschlandvanochtend groot op de voorpagina. Het Duitse ministerie van Financiën brengt de gevolgen van een uittreden van Griekenland uit de eurozone voor Duitsland en de rest van de eurozone in kaart. Het nieuws van de Duitse krant is dan ook minder groot dan de presentatie op de voorpagina suggereert. Pikant is vooral de timing van de berichtgeving: op de dag van het bezoek van de Griekse premier Antonis Samaras aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Druk
Het past mooi in de psychologische druk die deze week vanuit Europa op Griekenland wordt uitgeoefend. Zelfs de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, voorzitter van de eurogroep (van ministers van Financiën), sloot bij zijn bezoek aan Athene vorige week zaterdag een vertrek van de Grieken niet uit. Dat had hij nooit eerder gedaan. Maar Juncker wilde er vooral mee zeggen dat de Grieken zich aan de afspraken moeten houden. En dat is ook de boodschap die Merkel vandaag voor Samaras in petto heeft, maakte Merkel donderdag tijdens het bezoek van de Franse president François Hollande aan Berlijn al duidelijk.

Uitsmeren
Griekenland moet de volgende tranche van 31 miljard euro uit het Griekse steunpakket in oktober binnenhalen, anders gaat het land failliet, zegt premier Samaras. Ook wil hij de gemaakte afspraken over langere tijd uitsmeren, omdat hij het anders niet redt, zegt hij. Maar op dat laatste zit niemand te wachten. Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) roept in dezelfde FT Deutschland de Duitse regering vandaag op om niet te zwichten voor de Griekse smeekbeden. Zoete broodjes bakken helpt volgens De Jager niemand verder. Bovendien moeten rijkere landen volgens De Jager zelf ook fors besparen.

Kabinet
De krant wijst er zelf op hoe moeilijk het demissionaire kabinet in Den Haag het heeft om in verkiezingstijd de steun aan Griekenland te verdedigen. Het heeft er alle schijn van dat de Griekse lobby voor nieuwe verzachting van de afspraken, spaak zal lopen. Zelfs bij intellectueel Europa verliezen de Grieken steun. Geert Mak, schrijver van de internationale bestseller In Europa, laat de Grieken deze week in het Belgische blad Humo als een baksteen vallen.

Merkel wil dat Griekenland in de eurozone blijft

NRC 24.08.2012 Bondskanselier Angela Merkel wil dat Griekenland binnen de eurozone blijft. Zij heeft er vertrouwen in dat de Griekse regering er “alles aan doet om haar problemen op te lossen”.  LEES VERDER›

Angela Merkel: Griekenland doet zijn uiterste best

Elsevier 24.08.2012 Duitsland heeft er vertrouwen in dat Griekenland er alles aan doet om zijn financiële problemen op te lossen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een goed gesprek gehad met de Griekse premier Antonis Samaras, maar er is nog veel werk te verzetten. Dat zei Merkel vrijdag in een persconferentie na afloop van het overleg tussen de twee. De bondskanselier benadrukt dat ze Griekenland in de eurozone wil houden.

Ruimte
Samaras zegt dat Griekenland zich aan zijn afspraken zal houden. Het rapport van de trojka van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank zal aantonen dat de Griekse regering resultaten heeft geboekt, zegt de premier. Hij voegde daaraan toe dat zijn land ruimte nodig heeft om te groeien. Merkel wil echter geen besluiten nemen over een uitstel voor Griekenland zolang het rapport van de trojka er nog niet is. De Grieken kunnen erop rekenen dat Merkel niet te vroeg zal oordelen.

Krimpen
Woensdag deed Samaris in de Duitse krantBild opnieuw een poging om meer tijd te krijgen om de economie van zijn land te hervormen. De Griekse economie zou minder hard krimpen als er meer tijd is voor hervormingen. Demissionair minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) ziet niets in een verder uitstel voor de Grieken. Hij roept Duitsland op de strenge lijn vast te houden.

ZIE OOK:

Merkel: Grieken doen hun uiterste best

Parool 24.08.2012 Duitsland is ervan overtuigd dat Griekenland al het mogelijke doet om zijn financiële problemen op te lossen. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel vrijdag gezegd na een onderhoud met de Griekse premier Antonis Samaras. Zij wil dat Griekenland binnen de eurozone blijft.

‘Grieken doen hun uiterste best’

NU 24.08.2012 Duitsland is ervan overtuigd dat Griekenland al het mogelijke doet om zijn financiële problemen op te lossen. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel vrijdag gezegd na een onderhoud met de Griekse premier Antonis Samaras.

Gerelateerde artikelen;

Schäuble: geen extra tijd voor Griekenland

VK 23.08.2012 Uitstel van hervormingen en bezuinigingen biedt Griekenland geen oplossing voor zijn economische problemen. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble donderdag gezegd op de Duitse radio.

Volgens de minister zal extra tijd geen oplossing bieden voor de problemen van Griekenland. ‘Meer tijd zou in geval van twijfel meer geld betekenen.’ Schäuble zei dat de eurozone al tot het uiterste is gegaan met het steunpakket dat vorig jaar met Athene is afgesproken.

Merkel en Hollande streng voor Grieken

Parool 23.08.2012 De Franse president François Hollande en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hadden donderdag een strenge boodschap voor de Grieken. De twee Europese leiders dineren samen om de boodschap aan de Griekse premier Antonis Samaras af te stemmen.

Deur open voor uitstel Griekenland – volgende EU-rapport bepalend

NRC 22.08.2012 Het volgende rapport van de internationale inspecteurs in Griekenland zal bepalen of Athene meer tijd krijgt om bezuinigingen en hervormingen door te voeren. Dat heeft voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker vandaag gezegd. Lees verder›

Griekse premier: ‘We hebben meer tijd nodig’

Trouw 22.08.2012 De Griekse premier Antonis Samaras doet vandaag in de Duitse krant Bild opnieuw een poging meer tijd te krijgen om de economie in zijn land te hervormen. ‘Meer tijd betekent niet automatisch meer geld’, voegt hij eraan toe.

Samaras: Griekenland wil niet meer geld, maar meer tijd

NRC 22.08.2012  Griekenland heeft niet meer geld nodig om uit de economische malaise te komen, maar meer tijd om bezuinigingen en hervormingen door te voeren. Dat zei premier Antonis Samaras vandaag vooraf aan gesprekken met de Luxemburgse premier en voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker, meldt persbureau AP. De Griekse premier is begonnen aan een charme-offensief in de eurozone, nu de deadline voor de volgende tranche noodhulp aan Griekenland in zicht is en er hernieuwde angsten zijn voor een noodgedwongen vertrek van het land uit de eurozone.

Griekenland heeft echt zijn krediet verspeeld

Elsevier 20.08.2012 Daar gaan we weer. De Griekse premier Antonis Samaras, die deze week op bezoek gaat bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel, zal volgens Griekse media vragen om uitstel bij het doorvoeren van hervormingen. Maar Griekenland verdient geen uitstel. Maar de afgelopen maanden is wat betreft hervormingen in Griekenland weinig gedaan om te voldoen aan de eisen van de trojka. Zo is door de vorige Griekse regering toegezegd dat er in 2015 150.000 minder ambtenaren zullen zijn, maar heeft de regering-Samaras besloten geen ambtenaren te ontslaan.

Ernstiger
Intussen krimpt de Griekse economie, mede door allerhande lastenverzwaringen, met naar verwachting 7,5 procent in 2012. De Griekse overheid wentelt de crisis vooral af op consumenten en bedrijven. Zo wordt de recessie steeds ernstiger. Het geduld van geldschieters, die de afgelopen jaren al vaker grove schendingen van de afspraken door Griekenland door de ogen zagen, was op, zeiden ze. Terecht – en het is te hopen dat ze voet bij stuk houden. Niet alleen zijn voorwaarden er om te worden nageleefd. Ook zou een exit van Griekenland uit de eurozone eurolanden minder kosten dan wanneer de reddingsoperatie volledig wordt uitgevoerd, zo berekende onder meer het Duitse onderzoeksinstituut ifo.

Bekijk de videoblog Wynia’s Week
Zachte euro-heelmeesters maken stinkende wonden

Griekenland gokt voor de zoveelste keer op de Europese vrees voor een kettingreactie. Als het stabiliteitsmechanisme eindelijk in werking treedt, kan dat wel eens veranderen. Lees het commentaar van Michiel Dijkstra: Griekse bluf werkt, althans voorlopig.

ECB’er: Griekse exit duur, maar beheersbaar

Trouw 20.08.2012 Een eventueel vertrek van Griekenland uit de eurozone brengt hoge kosten met zich mee, maar is beheersbaar. Dat stelt bestuurder Jörg Asmussen van de Europese Centrale Bank (ECB) in een maandag gepubliceerd interview met de Duitse krant Frankfurter Rundschau.

ECB-bestuurder: Griekse exit duur, maar beheersbaar

NU 20.08.2012 Als Griekenland de eurozone zou verlaten, brengt dat hoge kosten met zich mee, maar een Griekse exit is beheersbaar. Dat zegt bestuurder Jörg Asmussen van de Europese Centrale Bank. Toch houdt hij Griekenland liever in de eurozone.

De Grieken moeten er zelf voor zorgen dat zij in de eurozone blijven, zegt Asmussen tegen de Duitse krant Frankfurter Rundschau. Hij waarschuwt dat een Grieks vertrek uit de eurozone niet zo ordelijk zal verlopen als soms wordt verondersteld.

Zie ook:

‘Grieken krijgen geen extra tijd voor bezuinigingen’

Elsevier 19.08.2012  De Grieken mogen geen extra tijd krijgen om bezuinigingen door te voeren. Dat zegt fractievoorzitter Volker Kauder van het CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel. ‘De Grieken moeten doen wat ze hebben beloofd. Er is geen ruimte om te manoeuvreren, noch wat betreft tijd, noch wat betreft de inhoud,’ aldus Volker Kauder in het blad Der Spiegel. Afgelopen week werd nog eens bevestigd dat Griekenland aandringt op extra tijd om de bezuinigingen door te voeren.

Zie ook: Kredietbeoordelaar negatief over toekomst Griekenland

Griekenland wil 2 jaar extra om tekort terug te dringen

Elsevier 18.08.2012  De Griekse premier Antonis Samaras zal volgende week bij zijn Europese collega’s meer tijd vragen om het begrotingstekort van zijn land terug te brengen tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Zie ook: Duitsland: Geen verdere concessies aan Griekenland

‘Grieks bezuinigingsakkoord bijna klaar’

Parool 17.08.2012 Griekenland is dicht bij het sluiten van een akkoord over de bezuinigingen in het land. Dat zei een anonieme ambtenaar van het ministerie van Financiën vrijdag tegen persbureau Reuters.

Duitsland: geen respijt voor Griekenland

Trouw 16.08.2012 Duitsland is geen voorstander van coulance met Griekenland wat betreft de bezuinigingen die dat land moet doorvoeren. Dat zei minister van Economische Zaken Philipp Rösler donderdag op de Duitse publieke zender ARD.

‘Griekenland vraagt meer tijd: 2 jaar extra’

VK 15.08.2012 Griekenland wil 2 jaar langer de tijd krijgen om de bezuinigingen door te voeren die nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Dat meldde de Britse krant Financial Times woensdag op basis van Griekse documenten.

Griekenland wil 23 havens privatiseren

Parool 13.08.2012 De Griekse staat wil 23 havens privatiseren. Daaronder zijn de havens op vakantie-eilanden als Rhodos, Mykonos en Zakynthos. Dat heeft Athene maandag bekendgemaakt. Het is niet bekend hoeveel geld de verkoop moet opleveren.

Griekse economische krimp neemt af

Parool 13.08.2012 De Griekse economie is in het tweede kwartaal met 6,2 procent op jaarbasis gekrompen. Dat bleek maandag uit een voorlopige schatting van het Grieks bureau voor de statistiek. Daarmee is de krimp afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen daalde het bruto binnenlands product met 6,5 procent.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Grieks staatsbedrijf wil niet snijden, top weg

Parool 09.08.2012 Griekenland heeft de directeur van het staatsnikkelbedrijf donderdag ontslagen, omdat hij weigerde te snijden in het loon van zijn werknemers. Anastasios Barakos van het Larco-concern is de eerste bedrijfsleider die zijn baan verliest bij de grootschalige bezuinigingen.

Griekse werkloosheidscijfers blijven maar stijgen

Parool 09.08.2012 De aanhoudende economische crisis in Griekenland stuwt de werkloosheid in het noodlijdende land steeds verder op. Dat blijkt uit cijfers die het Griekse statistiekbureau presenteerde.

Griekse werkloosheidscijfers blijven maar stijgen

VK 09.08.2012 De aanhoudende economische crisis in Griekenland stuwt de werkloosheid in het noodlijdende land steeds verder op. Dat blijkt uit cijfers die het Griekse statistiekbureau presenteerde. De werkloosheid liep in mei op tot 23,1 procent van de beroepsbevolking, tegen 22,6 procent een maand eerder. In mei 2011 lag de werkloosheid nog op 16,8 procent.

Griekse werkloosheid loopt verder op

NU 09.08.2012  De aanhoudende economische crisis in Griekenland stuwt de werkloosheid in het noodlijdende land steeds verder op.

Gerelateerde artikelen;

S&P: vooruitzichten Griekenland negatief

VK 08.08.2012 Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s heeft de economische vooruitzichten voor Griekenland gisteren bijgesteld tot negatief. Athene heeft al de zeer slechte beoordeling CCC/C. Die blijft voorlopig gehandhaafd.

Voorzitter eurozone Juncker: een Grieks vertrek is wel te overzien

Trouw 07.08.2012 De voorzitter van de groep van ministers van Financiën van de eurolanden, Jean-Claude Juncker, denkt dat de eurozone een vertrek van Griekenland wel kan hebben. Dat heeft Juncker dinsdag gezegd.

‘IMF wil dat landen deel Griekse schuld kwijtschelden’

Elsevier 07.08.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dringt er bij eurolanden op aan de schuldenlast van Griekenland te verlichten. Om de uitgangspositie van het Zuid-Europese land te verbeteren, zouden eurolanden en de Europese Centrale Bank van ongeveer een derde van hun vorderingen op Griekenland moeten afzien. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal dinsdag op basis van bronnen rond de onderhandelingen over de noodhulp voor Griekenland.

Schuld onhoudbaar
Het IMF vreest dat de schuldenlast van Griekenland zonder verdere afschrijvingen in 2020 nog altijd onhoudbaar zal zijn. 

‘IMF dringt aan op Griekse schuldverlichting’

Parool 07.08.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dringt er bij de eurolanden op aan de schuldenlast van Griekenland te verlichten. Dat meldde de Amerikaanse krant The Wall Street Journal vandaag op basis van bronnen rond de onderhandelingen over de noodhulp voor Griekenland.

Overleg Grieken en trojka afgerond

Parool 05.08.2012 De beslissende onderhandelingen tussen de Griekse regering en de trojka over een nieuw bezuinigingspakket zijn zondagmiddag afgerond. Dat maakte de trojka (Europese Unie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds) bekend.

Overleg afgerond

Telegraaf 05.08.2012 De beslissende onderhandelingen tussen de Griekse regering en de trojka over een nieuw bezuinigingspakket zijn zondagmiddag afgerond. Dat maakte de trojka (Europese Unie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds) bekend.

Overleg Grieken en trojka afgerond

VK 05.08.2012 De beslissende onderhandelingen tussen de Griekse regering en de trojka over een nieuw bezuinigingspakket zijn zondagmiddag afgerond. Dat maakte de trojka (Europese Unie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds) bekend.

De gesprekken over de uitvoering van het programma waren productief, aldus het persbericht. ‘Er is een algemeen akkoord over de noodzaak om de politieke inspanning op te schroeven om alle doelen te kunnen bereiken.’

Overleg Grieken en trojka in beslissende fase

Parool 05.08.2012 Als er een overeenkomst tot stand komt, zullen de vertegenwoordigers van de trojka (Europese Unie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds) uit Griekenland vertrekken om de regering in Athene de tijd te geven het pakket aan haar eigen bevolking te presenteren en het vervolgens stap voor stap door te voeren.

zie: ‘ECB akkoord met extra leningen Griekenland’

Overleg Grieken en trojka in beslissende fase

Nu 05.08.2012 De beslissende onderhandelingen tussen de Griekse regering en de trojka over een nieuw bezuinigingspakket van 11,5 miljard euro zijn zondagochtend begonnen.

Gerelateerde artikelen;

‘Zet Grieken niet weg als sjoemelaars’

VK 04.08.2012 Er is van alles aan te merken op de Griekse bestuurscultuur, maar Grieken zijn vooral gewone Europeanen die normaal hun werk doen en belasting betalen. Dat stelt Hielke Hijmans.

Hans Stein, een in Griekenland woonachtige Nederlander, schetst een beeld van de Griekse bestuurders en ‘het merendeel van’ de Griekse bevolking dat mij nogal trof (O&D, 28 juli). De Grieken worden neergezet als een volk dat weliswaar gastvrij is, maar voor het overige functioneert op basis van diefstal, corruptie en bedrog.

‘ECB geeft Griekenland krediet, voorlopige redding’

Elsevier 04.08.2012 De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten de Griekse centrale bank een noodlening van maximaal 4 miljard euro toe te kennen. Het land is daarmee voorlopig gered, maar de beslissing is enorm omstreden. Dat meldt de Duitse krant Die Welt. 

De beslissing van de ECB is omstreden, omdat waarnemers van de trojka van de centrale bank, Europese Commissie en Internationaal Monetair Fonds nog bezig zijn met hun onderzoek naar de voortgang van de hervormingen in Griekenland.

Onderzoek
In september komen zij met een oordeel. Omdat de trojka nog onderzoek doet, krijgt Griekenland een tranche van 31,3 miljard euro uit de eerder toegezegde noodleningnog niet. De 4 miljard van de ECB is bedoeld om de tussentijd te overbruggen.

In Europa gaan steeds meer stemmen op om Griekenland geen geld meer te geven, mocht het land echt niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. De Grieken hebben flinke vertraging opgelopen met de bezuinigingen. Dit weekend worden onderhandelingen over nieuwe maatregelen afgerond.

Door de beslissing van de ECB wordt het risico voor andere centrale banken, zoals De Nederlandsche Bank, groter als Griekenland failliet gaat. Dit is een scenario dat steeds meer als een mogelijkheid wordt gezien.

Zuid-Europese landen kunnen feestvieren na de aankondiging dat de Europese Centrale Bank mogelijk weer obligaties gaat opkopen. Noord-Europese landen zijn de verliezers. Lees het Elsevier-commentaar van Michiel Dijkstra: ECB-beleid: Een feestje voor zuid-Europa

Zie ook:

‘ECB akkoord met extra leningen Griekenland’

NU 04.08.2012 Het gevaar van een snel bankroet van Griekenland is afgewend. Het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag ingestemd met extra noodkredieten voor het Zuid-Europese land.  Daardoor kan het land op korte termijn 4 miljard euro tegemoetzien. Dat meldde de Duitse krant Die Welt zaterdag.

‘Trojka rondt Griekse gesprekken af’

NU 02.08.2012  Vertegenwoordigers van de EU, de ECB en het IMF ronden dit weekeinde de eerste onderhandelingen met de Griekse regering over nieuwe bezuinigingen af.

‘Griekenland is te corrupt voor de euro’

Trouw 02.08.2012 “Als een land één of meerdere woorden heeft voor corruptie, weet je dat er iets mis is.” Dat zegt Griekse econoom Jason Manolopoulos die jaren in Canada heeft gewoond. “In Griekenland hebben we er twee: fakelaki en miza.”

Griekse leiders zijn het eens

Telegraaf 01.08.2012 De voorstellen van premier Antonis Samaras zijn geaccepteerd, zei minister van Financiën Yannis Stournaras woensdag tegen journalisten na afloop van het beraad.

Griekse partijen eens over bezuinigingen

Metro 01.08.2012 De Griekse coalitiepartijen zijn het woensdag eens geworden over een pakket bezuinigingen voor 2013 en 2014. De socialistische PASOK-partij van Evangelos Venizelos heeft haar bezwaren tegen de bezuinigingen laten vallen.

Duitsland: Geen verdere concessies aan Griekenland

Elsevier 29.07.2012 De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble vindt dat er geen ruimte is voor verdere concessies aan Griekenland. ‘Het huidige reddingsplan voor Griekenland is al zeer meegaand,’ aldus Schäuble. Dat zei hij in een zondag gepubliceerd vraaggesprek met de krant Welt am Sonntag.

Geloofwaardigheid
Ook was er weerstand tegen de vereiste bezuinigingen van vakbonden. ‘Ik zie geen ruimte om Griekenland verder tegemoet te komen,’ aldus Schäuble.

De leiders van de drie Griekse regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over de meeste bezuinigingen die de geldschieters van het land eisen. Griekenland moet van de trojka van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds in de komende twee jaar 11,5 miljard euro bezuinigingen om aan de voorwaarden van noodsteun te voldoen.

Zie ook: Duitse minister pleit voor invoering Europese regering

‘Grieken akkoord met bezuinigingseisen trojka’

Parool 29.07.2012 De leiders van de drie Griekse regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over de meeste bezuinigingen die de geldschieters van het land eisen. Nu wordt gekeken of snijden in pensioenen en lonen de resterende 1,5 miljard euro kan opleveren. Dat zei een bron rond de onderhandelingen vandaag tegen persbureau Reuters.

‘Grieken akkoord met bezuiningseisen trojka’

NU 29.07.2012 De leiders van de drie Griekse regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over de meeste bezuinigingen die de geldschieters van het land eisen.  Wolfgang Schäuble zei zondag tegen de krant Welt am Sonntag: “Het hulpprogramma is al zeer inschikkelijk. Ik zie geen mogelijkheid tot verdere concessies.”

Gerelateerde artikelen

‘Grieken beloven veel, maar sjoemelen liever’

VK 28.07.2012 De Griekse infrastructuur en de mentaliteit van bestuurders en het merendeel van de bevolking maken de talloze beloften tot hervorming kansloos, vindt Hans Stein.

Griekenland geeft staatsbank weg

Metro 28.07.2012 De geplaagde Griekse staatsbank ATEBank is geprivatiseerd nadat de regering ermee akkoord was gegaan om de bank voor niets af te dragen aan de private Piraeus Bank. De privatisering werd vrijdag bekendgemaakt.

‘ECB neemt misschien verlies op Griekenland’

Parool 27.07.2012 De Europese Centrale Bank (ECB) en nationale centrale banken van eurolanden nemen misschien verliezen op hun leningen aan Griekenland, in een laatste poging om het land binnen de eurozone te houden. Dat schrijft persbureau Reuters vrijdag op basis van uitspraken van anonieme Europese diplomaten.

Voorstel bankenunie in zicht – extra bezuinigingen voor Griekenland

NRC 26.07.2012 Begin september dit jaar nog zal een voorstel worden gedaan voor een bankenunie, die uiteindelijk moet leiden tot meer integratie in de eurozone. Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso meldde vandaag na een bijeenkomst met de Griekse premier Antonis Samaras dat de commissie hard werkt aan een grensoverschrijdende toezichthoudende bank

Nog geen akkoord in Griekenland over bezuinigingen

Elsevier 26.07.2012 Politieke partijen in Griekenland zijn er nog steeds niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een pakket aan bezuinigingsmaatregelen…

Zie ook: EU-bronnen: Grieken hebben maanden niets gedaan

‘Exit Griekenland is zelfmoord voor de eurozone’

Parool 26.07.2012 Politieke partijen in Griekenland zijn er nog steeds niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat de komende twee jaar 11,7 miljard euro moet opleveren. De regering, onder leiding van de Nieuwe Conservatieven, zei de plannen donderdag rond te krijgen, een paar uur voor het geplande bezoek van een delegatie van de buitenlandse kredietverstrekkers. 

Griekenland bespaart 11,7 miljard extra – eis van Europese Unie

NRC 26.07.2012  De Griekse regering gaat de komende twee jaar 11,7 miljard euro extra bezuinigen. De extra besparingen waren een eis van de Europese Unie. Het akkoord zal later vandaag worden gepresenteerd aan de leiders van de regeringspartijen voor definitieve goedkeuring, zo meldt het Griekse ministerie van Financiën.

IMF: Gesprekken Griekenland nog tot september

Parool 26.07.2012 De discussies tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Griekenland over het hervormingsprogramma zullen nog tot in september duren. Dat zei een woordvoerder van het IMF vandaag.

Analisten: Kans Griekse exit uit eurozone 90 procent

Elsevier 26.07.2012  Deskundigen van de Amerikaanse zakenbank Citi schatten de kans dat Griekenland de eurozone binnen anderhalf jaar verlaat op 90 procent. Eerder schatten analisten de kans nog 50 tot 75 procent. Een Grieks vertrek uit de eurozone zal volgens de deskundigen ook leiden tot afwaardering van de sterke eurolanden door minstens één kredietbeoordelaar.

Exit
De Amerikaanse bank rekent erop dat het Griekse vertrek al in de komende twee of drie kwartalen zal plaatshebben. Ook zullen landen als Spanje en Italië om formele financiële steun vragen van het noodfonds, denken de analisten. Een Grieks vertrek lijkt steeds waarschijnlijker, omdat het land erg achterloopt op het hervormingsprogramma. Zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als een flink aantal eurolanden zou de leningen aan het land willen stoppen, al wordt dit officieel ontkend.

Miljarden
Vertraging van het programma zou betekenen dat het land nog eens tientallen miljarden nodig heeft. Vrijwel niemand in Europa voelt iets voor een derde lening aan Griekenland. Op dit moment is een team van IMF, Europese Centrale Bank en EU in Griekenland om de voortgang te bekijken. Hun oordeel is van belang bij de vraag of Griekenland een nieuw deel van de toegezegde noodlening krijgt. Het land presenteert donderdag een pakket bezuinigingen.  

Zie ook:

‘Inspanningen Griekenland ondermijnd door doemdenkers’

Trouw 25.07.2012 De onderhandelingen tussen de Griekse regering en de trojka over een mogelijke versoepeling van de voorwaarden voor de financiële steun aan Griekenland verlopen in een gespannen atmosfeer. Doemdenkers kan het land daarom niet gebruiken, constateert de Griekse krant I Kathimerini.

Voordat de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het IMF en de ECB in Athene aankwamen, deden er geruchten de ronde over een nieuwe herstructurering van de schuld en zelfs over een vertrek van Griekenland uit de eurozone. In deze context, schrijft het dagblad, wordt de komst van EU-voorzitter José Manuel Barroso – zijn eerste bezoek sinds 2009 – “gezien als een gebaar van steun” aan de Griekse premier Antonis Samaras. 

‘Griekenland loopt mijlenver achter met hervormingen’

VK 24.07.2012  Griekenland loopt heel erg ver achter op het schema van hervormingen die het land moet doorvoeren. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het land zijn schulden kan afbetalen, wat betekent dat een nieuwe schuldsanering noodzakelijk is. Dat meldden anonieme Europese functionarissen dinsdag.

EU-bronnen: Grieken hebben maanden niets gedaan

Elsevier 24.07.2012 Het Griekse hervormingsprogramma heeft de afgelopen drie maanden stilgelegen en het is dan ook onwaarschijnlijk dat het land aan de verplichtingen kan voldoen. Een nieuwe schuldsanering lijkt onafwendbaar. Dat zeggen anonieme EU-functionarissen. Door de parlementsverkiezingen die twee keer werden gehouden heeft het programma ernstige vertraging opgelopen. De schulden ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp, alles wat burgers en bedrijven in een jaar verdienen) worden steeds hoger.

Zie ook:

Griekse premier: nu grotere krimp, straks groei – ‘ramingen met korrel zout nemen’

NRC 24.07.2012 De Griekse premier Antonis Samaras verwacht dat de Griekse economie binnen achttien maanden weer zal groeien, maar dat de economische krimp dit jaar nog lager zal uitvallen: zeven procent in plaats van 4,5 procent zoals de centrale bank eerder voorspelde. Lees verder›   

Griekse economie waarschijnlijk nog sneller achteruit dan gedacht

VK 24.07.2012 De economie van Griekenland gaat dit jaar waarschijnlijk nog veel harder achteruit dan eerder werd gevreesd. Dat zei de Griekse premier Antonis Samaras vandaag. Samaras waarschuwde voor een krimp van de Griekse economie met ‘meer dan 7 procent’ in 2012. De Griekse centrale bank voorspelde onlangs een achteruitgang met 4,5 procent voor de economie die al sinds 2008 onafgebroken krimpt.

Lees ook Trojka begint vandaag aan controle Griekenland – 24/07/12

Lees ook IMF steunt Griekenland wel – 23/07/12

Griekse economie harder achteruit dan gevreesd

Elsevier 24.07.2012 Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso bezoekt Griekenland donderdag om te praten over de economische situatie. Intussen waarschuwt de Griekse premier Antonis Samaras dat de economie van zijn land harder achteruit gaat dan verwacht.

Zie ook:

Griekse economie krimpt waarschijnlijk nog harder

NU 24.07.2012 De economie van Griekenland gaat dit jaar waarschijnlijk nog veel harder achteruit dan eerder werd gevreesd. Dat zei de Griekse premier Antonis Samaras dinsdag. Samaras waarschuwde voor een krimp van de Griekse economie met ”meer dan 7 procent” in 2012. De Griekse centrale bank voorspelde onlangs een achteruitgang met 4,5 procent voor de economie die al sinds 2008 onafgebroken krimpt.

Gerelateerde artikelen;

Griekse bluf werkt, althans voorlopig

Elsevier 23.07.2012 Griekenland gokt voor de zoveelste keer op de Europese vrees voor een kettingreactie. Als het stabiliteitsmechanisme eindelijk in werking treedt, kan dat wel eens veranderen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overweegt de hulp aan Griekenland stop te zetten, bericht het Duitse weekblad Der Spiegel. Maar dat geld krijgen ze toch wel. De boodschap is onderdeel van het politieke steekspel tussen Griekenland en geldschieters.

Geldschieters van Griekenland – het IMF en de eurolanden – zijn het getreuzel van het land zat. Vorige week meldde NRC Handelsblad al dat zeven tot acht eurolanden bereid zouden zijn om de noodleningen te staken.

Geen geld
De staande afspraak: als Griekenland de bezuinigingsdoelen niet heeft gehaald, krijgt het geen geld. Toch zal het land aan het einde van het trojka-bezoek weer een nieuwe zak geld van Europa en het IMF ontvangen. De geldschieters dreigen wel met stop

IMF benadrukt: Wij blijven Griekenland steunen

Elsevier 23.07.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stopt de betalingen aan Griekenland niet op korte termijn. Het fonds blijft het land steunen in de strijd tegen de economische problemen. Dat maakt het fonds bekend nadat in het weekend het gerucht de ronde deed dat het fonds de betalingen zou willen stoppen.

Traag
Griekenland ligt door de verkiezingen, die twee keer moesten worden gehouden, erg achter op het hervormings- en bezuinigingsprogramma. Vertraging kan nog miljarden kosten, iets waar de trojka van hulpverleners geen zin in heeft.

Vertrouwen
De Europese Commissie, met de Europese Centrale Bank de andere instelling die over miljardenleningen aan Griekenland beslist,heeft ook vertrouwen dat Griekenland in aanmerking komt voor het volgende deel van de lening.

Griekenland kreeg in 2010 een lening van 110 miljard euro. In 2011 werd besloten dat het land nog eens 130 miljard krijgt. Het IMF draagt in totaal 58 miljard bij aan de leningen. 

Zie ook:

Europese Commissie houdt vertrouwen in Griekenland

Elsevier 23.07.2012 De Europese Commissie vertrouwt erop dat Griekenland het volgende deel miljardensteun uit het noodpakket krijgt. Naar verwachting nemen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Unie (EU) en de Europese Centrale Bank (ECB) hierover in september een besluit.  

Stoppen
De Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Unie, erkent dat ‘aanzienlijke vertragingen’ zijn ontstaan door de Griekse verkiezingen maar de regering wil de verloren tijd inhalen. ‘Griekenland moet snel handelen,’ benadrukt de woordvoerder. De zegsman weigert in te gaan op berichten over het IMF dat zou overwegen te stoppen met het verstrekken van miljardenleningen aan Griekenland.

Hulp
Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben aangegeven opheldering te willen over het standpunt van het IMF. Naast het IMF zouden er ook eurolanden zijn die hulp aan Griekenland willen stoppen als het land niet sneller handelt.

Binnen Europa nemen de zorgen over Spanje ook toe. De Spaanse rente op tienjarige staatsleningen steeg maandag tot een nieuw record van 7,55 procent.  

Commentaar Michiel Dijkstra: Griekse bluf werkt, althans voorlopig

Zie ook:

Spanje: geen echte noodhulp nodig – ‘Griekenland blijft in euro’

NRC 23.07.2012 Spanje heeft geen Europees reddingspakket nodig om overeind te blijven. Dat heeft minister van Economische Zaken Luis de Guindos vanmiddag gezegd. Zijn uitspraak komt op een dag dat de onrust over de eurocrisis de financiële markten wederom domineert. Lees verder›

Grieks eurodrama beleeft deze zomer zijn derde – en laatste? – aflevering

VK 23/07/12 Opnieuw staan de internationale geldschieters in Griekenland op de stoep, opnieuw heeft Athene de afgelopen maanden niet gesaneerd wat het had moeten saneren en opnieuw dreigt de geldkraan voor het feitelijk al twee jaar failliete land dicht te gaan. Kortom, het Griekse eurodrama beleeft deze zomer zijn derde – en laatste? – aflevering.

EU: besluit over Griekenland in september

VK 23.07.2012 Een besluit over de voortzetting van de financiële hulp aan Griekenland valt naar verwachting niet voor september. Dat stelde een woordvoerder van de Europese Commissie maandag in Brussel.

De commissie vertrouwt erop dat de Grieken het volgende deel miljardensteun uit het hulpprogramma krijgen, aldus de zegsman. Een team deskundigen gaat deze week kijken of Griekenland aan de voorwaarden voldoet. De zogenoemde trojka van EU, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) analyseert de vooruitgang bij de noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen.

EU neemt in september besluit over Griekenland

NU 23.07.2012 BRUSSEL – Een besluit over de voortzetting van de financiële hulp aan Griekenland valt naar verwachting niet voor september. Dat stelde een woordvoerder van de Europese Commissie maandag in Brussel. De commissie vertrouwt erop dat de Grieken het volgende deel miljardensteun uit het hulpprogramma krijgen, aldus de zegsman.

IMF: wij blijven Griekenland steunen bij hervormingen

NRC 23.07.2012 Het Internationaal Monetair Fonds blijft Griekenland “steunen” bij de pogingen om de economische crisis in het land te bestrijden. Hiermee reageert het op de berichtgeving van Der Spiegel dat het IMF geen extra hulp meer wil bieden aan Griekenland. Lees verder›

IMF steunt Griekenland wel

VK 23.07.2012 Het Internationaal Monetair Fonds blijft Griekenland “steunen” bij de pogingen om de economische crisis in het land te bestrijden. Hiermee reageert het op de berichtgeving van Der Spiegel dat het IMF geen extra hulp meer wil bieden aan Griekenland.

Vorige week berichtte NRC Handelsblad dat het geduld van eurolanden met Griekenland op begint te raken. Als de Grieken niet vóór september alle achterstallige hervormingen en bezuinigingen doorvoeren, zijn “zeven tot acht” landen bereid de leningen stop te zetten, lieten bronnen tegenover de krant weten.

IMF steunt Griekenland wel

Parool 23.07.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) steunt Griekenland in de strijd tegen zijn economische problemen. Dat liet het IMF vandaag weten naar aanleiding van speculaties over de bereidheid van het fonds om nog langer leningen aan het noodlijdende land te verstrekken.

‘Meer Duitse steun Grieks noodpakket ondenkbaar’

VK 23.07.2012 De Duitse regering is niet bereid met extra steun voor Griekenland over de brug te komen. Dat meldde de Duitse krant Süddeutsche Zeitung vandaag op basis van bronnen in de regering.

Volgens de krant is het ‘ondenkbaar’ dat Berlijn akkoord gaat met een nieuw Grieks steunpakket en dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan het parlement zal vragen daarmee in te stemmen.

‘Griekenland uit eurozone geen schrikbeeld’

Trouw 22.07.2012 Een vertrek van Griekenland uit de eurozone is voor de Duitse minster van Economische Zaken, Philip Rösler, geen schrikbeeld meer. Dat zegt hij in een interview met de zender ARD. De minister laat weten heel sceptisch te zijn over de vraag of Athene zich wel aan de eisen kan houden die gesteld zijn in ruil voor financiële steun.

‘IMF wil geen extra hulp meer bieden aan Griekenland’

NRC 22.07.2012 Griekenland gaat mogelijk in september toch failliet, ondanks alle noodhulp vanuit Europa. Het Internationaal Monetair Fonds zou Brussel ingelicht hebben dat het nog maar weinig brood ziet in het verder ondersteunen van het noodlijdende land.

Dat schrijft Der Spiegel vandaag op basis van vertrouwelijke informatie. Het Duitse tijdschrift ziet een mogelijkheid tot de redding van Griekenland door ingrijpen van de Europese Centrale Bank. Athene moet in augustus 3,8 miljard euro aan leningen terugbetalen aan de ECB, als dat kan worden uitgesteld levert dat het land wat meer ruimte.

NRC Handelsblad berichtte woensdag ook al dat het geduld van eurolanden met Griekenland op begint te raken.

‘IMF wil hulp Grieken stoppen’

Telegraaf 22.07.2012 Het geduld van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met Griekenland is op en het fonds wil geen hulp meer verstrekken. Dit berichtte zondag de website van het Duitse weekblad Der Spiegel, waar de nieuwe editie maandag van wordt verspreid.

Der Spiegel stelt dat Europese leiders in Brussel zijn ingelicht over het voornemen van het IMF. Indien dat klopt, kan het ertoe leiden dat Griekenland in september niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De meeste Europese landen zijn niet bereid verder geld in Griekenland te steken als het IMF afhaakt.

‘IMF wil hulp aan Griekenland stoppen’

NU 22.07.2012 Het geduld van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met Griekenland is op en het fonds wil geen hulp meer verstrekken. Dit berichtte zondag de website van het Duitse weekblad Der Spiegel, waar de nieuwe editie maandag van wordt verspreid.

‘IMF wil hulp aan Griekenland stoppen’

VK 22.07.2012 Het geduld van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met Griekenland is op en het fonds wil geen hulp meer verstrekken. Dit bericht vandaag de website van het Duitse weekblad Der Spiegel. Griekenland dreigt hierdoor al in september bankroet te gaan. Der Spiegel stelt dat Europese leiders in Brussel zijn ingelicht over het voornemen van het IMF. 

‘IMF wil hulp aan Griekenland stoppen’

Parool 22.07.2012 Het geduld van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met Griekenland is op en het fonds wil geen hulp meer verstrekken. Dit bericht vandaag de website van het Duitse weekblad Der Spiegel.

Clinton promoot investeringen in Griekenland

RTL 22.07.2012 De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton is zondag in Athene als vertegenwoordiger van een Amerikaans-Grieks zakeninitiatief dat investeringen in Griekenland wil promoten. ,,Wij geloven in dit land”, zei Clinton tijdens een ontmoeting met de Griekse premier Antonis Samaris.

Clinton promoot investeringen in Griekenland

Parool 22.07.2012 De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton is vandaag in Athene als vertegenwoordiger van een Amerikaans-Grieks zakeninitiatief dat investeringen in Griekenland wil promoten. ‘Wij geloven in dit land’, zei Clinton tijdens een ontmoeting met de Griekse premier Antonis Samaras.

Grieken stellen besluit bezuinigingen uit

NU 18.07.2012 De leiders van de drie coalitiepartijen in Griekenland hebben woensdag een besluit over een bezuinigingspakket van bijna 12 miljard euro tot volgende week uitgesteld. De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben de besparingen in de komende 2 jaar geëist in ruil voor leningen.

Ambtenaren hebben de afgelopen week 11,7 miljard euro aan mogelijke bezuinigingen voor 2013 en 2014 bijeengeschraapt. Ondertussen raakt het geduld met Griekenland in de eurolanden steeds meer op. NRC Handelsblad meldde woensdag op basis van ”welingelichte bronnen” dat nu zeven of acht eurolanden Griekenland uit de eurozone zouden willen zetten als het land de afspraken niet nakomt.

Gerelateerde artikelen;

Stopzetten leningen aan Grieken dreigt – geduld Europa raakt op

NRC 18.07.2012 Het geduld van eurolanden met Griekenland raakt op. Als de Grieken niet vóór september alle achterstallige hervormingen en bezuinigingen doorvoeren, zijn “zeven tot acht” landen bereid de leningen stop te zetten. Dit hebben bronnen tegen NRC Handelsblad gezegd. Lees verder›

‘Griekenland kan niet voldoen aan eisen EU en IMF’

Elsevier 17.07.2012  Het is vrijwel onmogelijk voor Griekenland om de komende twee jaar aan de bezuinigingseis van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Unie (EU) te voldoen. In ruil voor leningen moet het land de komende twee jaar 11,5 miljard euro bezuinigen.

Venizelos zegt dat het altijd al moeilijk was om deze eis van de EU en het IMF in te willigen, maar worden de problemen nu versterkt door de recessie waarin Griekenland zich bevindt. Volgens voorspellingen wordt het de komende tijd niet beter.

Naar verwachting krimpt de economie van Griekenland dit jaar met 6,7 procent. Dit terwijl eerder een krimp van 4,5 procent was voorspeld. De verdieping van de recessie wordt volgens de Griekse overheid veroorzaakt door de strenge bezuinigingsmaatregelen.

Slecht
Venizelos heeft woensdag een gesprek met de Griekse premier Antonis Samaras over de benodigde bezuinigingen.

Het gaat ondanks alle genomen maatregelen slecht in Griekenland. De werkloosheid is de afgelopen maanden gestegen naar recordhoogte. In april zat 22,5 procent van de Griekse beroepsbevolking thuis zonder werk. Vorig jaar was dit percentage nog 16,5 procent.

Zie ook:

‘Griekenland gaat geëiste 11,5 miljard bezuinigingen niet halen’
Parool 17.07.2012 Griekenland kan ‘vrijwel onmogelijk’ voldoen aan de eis om de komende twee jaar 11,5 miljard euro te bezuinigen in ruil voor de leningen van de EU en het IMF. Dat zei dinsdag de leider van de socialistische Pasok partij, voormalige minister van Financiën Evangelos Venizelos. Pasok is een van de drie partijen in de Griekse regeringscoalitie.

Griekse werkloosheid stijgt naar recordhoogte

Elsevier 12.07.2012 De werkloosheid in Griekenland is in april gestegen tot 22,5 procent van de beroepsbevolking. In dezelfde maand vorig jaar had 16,5 procent van de beroepsbevolking geen baan. Dat maakt het Griekse bureau voor de statistiek Elstat donderdag bekend. Griekenland telt daardoor in totaal 1.109.658 werklozen. Het hoge werkloosheidscijfer wordt veroorzaakt door de economische crisis en is sinds 2010 meer dan verdubbeld.

Veel jonge Griekse studenten gaan in het buitenland studeren vanwege hun slechte toekomstperspectief. Het grootste deel van de studenten vertrekt het liefst naar de Verenigde StatenAustraliëGroot- Brittannië of Duitsland, maar ook Nederland is een veelgekozen bestemming. In het collegejaar 2011-2012 kwamen 1.400 Griekse studenten naar Nederland.

‘Groei en banen, zijn de meest gebezigde woorden in Brussel. Maar hoe vaak ook herhaald, er komt weinig van terecht.’

Lees de weblog van Carla Joosten: Niet groei, Griekenland staat op het menu

Zie ook: Grieks parlementslid deelt klappen uit aan collega (video)

Nieuwe kabinet Griekenland is alweer een minister armer

VK 09.07.2012 De nieuwe regering van Griekenland ziet weer een bewindsman vertrekken. De conservatieve onderminister van Arbeid, Nikos Nikolopoulos, heeft vandaag ontslag genomen. Hij vindt dat de regering harder met Europa en het IMF had moeten onderhandelen.

Griekse minister opgestapt

Telegraaf 09.07.2012 De nieuwe regering van Griekenland ziet weer een bewindsman vertrekken. De conservatieve onderminister van Arbeid, Nikos Nikolopoulos, heeft maandag ontslag genomen. Hij vindt dat de regering harder met Europa en het IMF had moeten onderhandelen.

Griekse onderminister stapt op

NU 09.07.2012 De Griekse onderminister Nikos Nikolopoulos (Arbeid) is maandag opgestapt wegens een meningsverschil over de aanpak van de bezuinigingen en hervormingen in het land. Dit meldt de bewindsman op zijn website (Grieks). Nikolopoulos is al de derde lid van het kabinet dat sinds het aantreden twee weken geleden opstapt. De minister van financiën Vassilis Rapanos vertrok wegens ziekte, de onderminister voor de koopvaardij Giorgos Vernicos diende vorige week zijn ontslag in.

Gerelateerde artikelen;

Griekse coalitie krijgt vertrouwen

Telegraaf  09.07.2012 De nieuwe Griekse regering heeft zondagavond de vertrouwensstemming in het Griekse parlement gewonnen. Dat was de verwachte uitkomst. De conservatieve Nieuwe Democratie (ND) van premier Antonis Samaras, de socialisten van Pasok en Democratisch Links (Dimar) hebben samen 179 leden in het parlement met 300 zetels. Bij de oppositie stuitten Samaras’ bezuinigings- en privatiseringsplannen op scherpe kritiek.

Griekse coalitie wint vertrouwensstemming parlement

VK 09.07.2012 De nieuwe Griekse regering heeft gisteravond zoals verwacht de vertrouwensstemming in het Griekse parlement gewonnen. De conservatieve Nieuwe Democratie (ND) van premier Antonis Samaras, de socialisten van Pasok en Democratisch Links (Dimar) hebben samen 179 leden in het parlement met 300 zetels. Bij de oppositie stuitten Samaras’ bezuinigings- en privatiseringsplannen op scherpe kritiek.

‘Grieken moeten targets halen anders is er geen steun’

Parool 08.07.2012 Griekenland moet de bezuinigingsdoelen halen waar het voor heeft getekend; anders dreigt het land de noodhulp van het buitenland te verliezen. Dit zei de nieuwe minister van Financiën Yannis Stournaras vandaag in zijn eerste beleidstoespraak voor het parlement.

‘Targets halen of geen steun’

Telegraaf 08.07.2012 Griekenland moet de bezuinigingsdoelen halen waar het voor heeft getekend; anders dreigt het land de noodhulp van het buitenland te verliezen. Dit zei de nieuwe minister van Financiën Yannis Stournaras zaterdag in zijn eerste beleidstoespraak voor het parlement.

Grieken willen uitstel van EU-IMF

Parool 06.07.2012 De Griekse premier Antonis Samaras heeft vrijdag gevraagd om uitstel in het nakomen van de verplichtingen in het hulpprogramma van de EU en het IMF. Volgens de premier vraagt Griekenland nu om een ‘aanpassing’ zodat het land niet binnen 2 jaar aan de afspraken hoeft te voldoen maar ‘later’.

Griekse premier wil crisis te lijf met verkoop staatseigendommen

NRC 06.07.2012 De nieuwe Griekse premier Antonis Samaras heeft vanavond in het parlement in Athene uiteengezet hoe zijn driepartijencoalitie van plan is de hevige economische crisis in het land het hoofd te bieden. Privatisering en liberalisering waren de kernwoorden. Lees verder›

Griekse premier overlegt met trojka

VK 05.07.2012 De nieuwe premier van Griekenland, Antonis Samaras, is vandaag besprekingen begonnen met functionarissen van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. Die onderzoeken of Athene zich houdt aan de afgesproken hervormingen in ruil voor de tweede financiële reddingsoperatie van het land.

Griekse premier overlegt met trojka

Parool 05.07.2012 De nieuwe premier van Griekenland, Antonis Samaras, is vandaag besprekingen begonnen met functionarissen van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. Die onderzoeken of Athene zich houdt aan de afgesproken hervormingen in ruil voor de tweede financiële reddingsoperatie van het land.

‘Griekenland vraagt niet om nieuwe afspraken met Europa over hulp’

NRC 05.07.2012 De Griekse regering gaat voorlopig niet aan Europa vragen om de afspraken met EU en IMF over de noodhulp aan het land te versoepelen. Dat heeft de Griekse minister van Financiën vanavond gezegd tegen The Financial TimesLees verder›

Griekse economie krimpt harder dan gedacht

Parool 03.07.2012  De Griekse economie staat er nog slechter voor dan eerder al werd gedacht. Dat bleek vandaag uit uitspraken van de nieuwe Griekse onderminister van Financiën, Christos Staikouras.

Volgens de pas aangetreden bewindsman krimpt de Griekse economie dit jaar waarschijnlijk met 6,7 procent. De Griekse centrale bank voorspelde in april een krimp van ongeveer 5 procent. De achteruitgang loopt volgens Griekse onderzoekers op van 6,5 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal tot ruim 9 procent in het derde kwartaal van dit jaar.

‘Griekenland komt met verontrustende cijfers’

Metro 03.06.2012 Griekenland presenteert deze week ‘alarmerende’ cijfers over de recessie en de werkloosheid in het land aan de internationale kredietverleners. Dat zei een woordvoerder van de nieuwe Griekse regering dinsdag. De cijfers moeten de trojka van Europese Unie, Internationaal Monetair Fonds en Europese Centrale Bank overtuigen dat de overeengekomen bezuinigingen contraproductief werken.

‘Griekenland komt met verontrustende cijfers’

NU 03.07.2012  Griekenland presenteert deze week ‘verontrustende’ cijfers over de recessie en de werkloosheid in het land aan de internationale kredietverleners.

Gerelateerde artikelen;

Griekse parlementsleden beëdigd

Metro 28.06.2012 De driehonderd nieuwe leden van het Griekse parlement zijn donderdag beëdigd. De beëdiging werd geleid door de aartsbisschop Ieronymos, het hoofd van de Grieks-orthodoxe kerk. Premier Antonis Samaras was niet aanwezig, hij herstelt van een oogoperatie die hij afgelopen weekeinde onderging.

IMF volgende week naar Griekenland en Cyprus

Parool 28.06.2012 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) brengt begin volgende week een bezoek aan Griekenland om met de nieuwe regering te praten. Op een later moment zal er met Europese partners gesproken worden over het steunpakket van 130 miljard euro aan Griekenland. Dat zei een woordvoerder van het IMF donderdag.

Trojka blijft thuis

Telegraaf 24.06.2012 Het bezoek van een internationale groep financiële experts aan Griekenland om de stand van zaken in kaart te brengen is enkele dagen uitgesteld. Dat heeft een official van de EU zondag laten weten. Reden om het „onderzoek van de boeken” uit te stellen is dat de Griekse premier Antonis Samaras en de minister van Financiën Vassilis Rapanos in het ziekenhuis liggen.

Regering Griekenland vraagt extra tijd – en 20 miljard extra

fd.nl 23.06.2012 Griekenland gaat geldschieters om twee jaar extra tijd vragen voor het uitvoeren van bezuinigingsmaatregelen. Dat schrijft persbureau Reuters, aan de hand van een document dat de regeringscoalitie heeft opgesteld.

Meer over dit onderwerp:

Optimist beheert Griekse schatkist

Trojka maandag naar Athene

Griekse regering gaat meer tijd vragen tijdens EU-top

Trouw 23.06.2012  Griekenland wil meer tijd om het begrotingstekort terug te dringen. Dat is een van de voorstellen die staan in het programma van de regering waarover komende week met de EU wordt onderhandeld.

Lees ook: Na Griekse minister, nu ook premier in het ziekenhuis – 23/06/12

Lees ook: Vier grote landen willen 130 miljard besteden om groei te stimuleren – 22/06/12

Lees ook: Griekse minister van Financiën in ziekenhuis – 22/06/12

Vanmiddag weten de Grieken eindelijk wie hen uit de crisis moet helpen

VK 21.06.2012  De nieuwe minister-president van Griekenland, Antonis Samaras, zal deze namiddag de samenstelling van zijn regering bekend maken. Belangrijkste doel van de nieuwe machthebbers zal het heronderhandelen van de strenge bezuinigingsmaatregelen zijn die de zogenaamde trojka, de EU en het IMF, de Grieken hebben opgelegd.

Trojka Europese Commissie, ECB en IMF terug naar Griekenland

Parool 21.06.2012 De zogenoemde trojka van deskundigen keert de komende dagen terug naar Griekenland om te praten over de stand van zaken bij de noodzakelijke hervormingen. Dat maakte de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, vandaag bekend.

Bankier nieuwe Griekse minister van financiën

Metro 21.06.2012 De nieuwe Griekse regering heeft donderdag haar kabinet benoemd. Vassilis Rapanos, een prominente bankier, wordt de nieuwe minister van financiën. Minister van buitenlandse zaken wordt Dimitris Avramopoulos.

Duitsland blij met snelle formatie Athene

Telegraaf 20.06.2012  Duitsland verwelkomt de snelle kabinetsformatie in Griekenland. „Dit toont aan dat de pro-Europese krachten in Athene beseffen hoe ernstig de situatie is”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle. „Daarom is het nu des te belangrijker dat de voortzetting van de hervormingen en de modernisering van het land snel worden aangepakt.”

Samaras beëdigd als premier Griekenland

Metro 20.06.2012 Antonis Samaras, leider van het conservatieve Nea Dimokratia, is woensdag beëdigd als premier van Griekenland. Samaras (61) gaat een coalitie van Nea Dimokratia, de socialistische PASOK en Radicaal Links leiden.

Gerelateerd nieuws;

Griekse kabinet rond, Samaras beëdigd als premier

Parool 20.06.2012 Griekenland heeft vandaag een nieuwe regering gevormd. De conservatieve leider Antonis Samaras is vanmiddag beëdigd als de nieuwe premier van Griekenland. De details over de nieuwe regering moeten nog worden uitgewerkt, maar dat wordt vanavond afgerond. de samenstelling van het nieuwe Griekse kabinet zak dan ook bekend worden gemaakt.

Akkoord over Griekse coalitie

Telegraaf 20.06.2012 Griekenland heeft een nieuwe regering. Dat zei de leider van de socialistische partij Pasok, Evangelos Venizelos, na gesprekken met de conservatieve Nieuwe Democratie woensdag. De regering wordt verder gesteund door de kleinere partij Democratisch Links.

Griekenland heeft regering – ‘drie partijen met de poppetjes van Nieuwe Democratie’

NRC 20.06.2012 Griekenland heeft een nieuwe regering. Antonis Samaras is bij zijn bezoek aan president Karolos Papoulias officieel beëdigd als premier. Samaras had tot vandaag de tijd om een nieuwe regering te vormen.

Samaras sprak de afgelopen dagen met de leiders van Democratisch Links en Pasok over een te vormen coalitieregering. Nieuwe Democratie kwam bij de verkiezingen afgelopen zondag als grootste uit de bus en haalde 129 zetels. Syriza werd tweede en behaalde 71 zetels, maar gaf meteen aan oppositie te willen voeren omdat de radicaal-linkse partij niet wil deelnemen aan een conservatieve regering die zich als ‘pro-euro’ profileert. Het socialistische Pasok haalde 33 zetels en Democratisch Links 17.

Nieuwe regering voor Griekenland

Spits 20.06.2012 En Griekenland heeft weer een nieuwe regering. Dat heeft de leider van de socialistische partij Pasok, Evangelos Venizelos, laat weten na gesprekken met de conservatieve Nieuwe Democratie.

Venizelos: Griekenland heeft regering

Metro 20.06.2012 ATHENE – Griekenland heeft een regering geformeerd van de partijen Nea Dimokratia, PASOK en Radicaal Links. Dat heeft PASOK-leider Evangelos Venizelos woensdag gezegd. Het kantoor van de Griekse president Karolos Papoulias liet weten dat Antonis Samaras, leider van het conservatieve Nea Dimokratia, wordt beëdigd als premier zodra hij later woensdag een bezoek heeft gebracht aan Papoulias.

Nieuwe regering Griekenland rond

NU 20.06.2012 Dat zei de leider van de socialistische partij Pasok, Evangelos Venizelos, na gesprekken met de conservatieve Nieuwe Democratie (ND) woensdag. De regering wordt verder gesteund door de kleinere partij Democratisch Links.

Pasok en de ND van Antonis Samaras waren de twee grote winnaars van de Griekse verkiezingen afgelopen zondag. Griekse media melden dat Samaras later op de dag, na een bezoek aan de Griekse president, worden beëdigd als nieuwe premier van het land.

Gerelateerde artikelen;

Positieve signaal Griekse kiezer moet nu zijn beslag krijgen in beleid

Trouw 19.06.2012 Met de overwinning van Nieuwe Democratie lijkt er weer wat perspectief te zijn voor een Griekse toekomst in Europa en in de Europese muntunie. Maar het is nog te vroeg om daarover te juichen. En het is zeker te vroeg om de Grieken te belonen met een versoepelingen van de voorwaarden die Europa heeft verbonden aan zijn financiële steun.

Griekse socialistenleider: morgenmiddag regering in Athene

NRC 19.06.2012 Een nieuwe Griekse regering van drie partijen kan uiterlijk morgenmiddag worden geformeerd. Dat heeft de leider van de socialistische partij Pasok Evangelos Venizelos vanavond gezegd. Venizelos zei dat er “zo snel mogelijk” een regering gevormd moet worden. Lees verder›

Partijleider Venizelos: Griekse coalitie is woensdag rond

Elsevier 19.06.2012 Griekse politieke partijen hebben nog geen akkoord bereikt over een nieuwe regeringscoalitie. Volgens Pasok-leider Evangelos Venizelos worden de laatste details nog besproken en is de coalitie woensdag rond.

Zie ook:

Venizelos: Griekse coalitie morgen rond

VK 19.06.2012 De nieuwe regeringscoalitie in Griekenland kan morgen voor het middaguur rond zijn. Dat zei de socialistische leider Evangelos Venizelos vanavond in een televisietoespraak.

Lees ook Europa geeft Grieken mogelijk toch respijt – 19/06/12

Lees ook G20: Niet bezuinigen, maar juist investeren in groei – 19/06/12

Europa geeft Grieken mogelijk toch respijt

Parool 19.06.2012 Europa lijkt Griekenland iets tegemoet te willen komen als het gaat om de opgelegde hervormingen en bezuinigingen in ruil voor financiële steun. Vandaag zei voorzitter Jean-Claude Juncker van de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden, de zogeheten eurogroep, dat erover kan worden gepraat.

‘Regels Griekse redding worden veranderd’

Parool 19.06.2012 Een ambtenaar van de Europese Unie zei vandaag dat de voorwaarden voor een Griekse noodredding veranderd worden, omdat de verergerde economische omstandigheden het oude akkoord tot een ‘illusie’ gemaakt hebben. Dat meldt persbureau AP.

‘Grieken bijeen voor details’

Telegraaf 19.06.2012 De drie Griekse partijen Nieuwe Democratie, Pasok en Democratisch Links komen snel bij elkaar om de laatste details te bespreken voor het vormen van een regeringscoalitie. Dat zeiden partijprominenten dinsdag.

‘Griekse partijen bij elkaar voor laatste details’

NU 19.06.2012 ATHENE – De drie Griekse partijen Nieuwe Democratie, Pasok en Democratisch Links komen snel bij elkaar om de laatste details te bespreken voor het vormen van een regeringscoalitie. 

Gerelateerde artikelen;

Merkel: Grieken moeten afspraken nakomen

VK 18.06.2012  De nieuwe Griekse regering moet zich houden aan de eerder gemaakte afspraken met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel maandag in de aanloop naar de top van de G20 in Mexico.

‘Verkiezingen veranderen niets aan de beloftes die Griekenland heeft gedaan. Wij kunnen geen compromissen gaan sluiten over de hervormingen waarover wij het al eens zijn geworden’, aldus Merkel.

Fitch: Griekse uitslag geeft Europa positieve impuls

Elsevier 18.06.2012 De winst van de pro-Europese partijen Nieuwe Democratie (ND) en Pasok in Griekenland zorgt voor een positieve kredietwaardigheid van de meeste eurolanden. Dat zegt kredietbeoordelaar Fitch maandag. De overwinning van de Europa-gezinde partijen heeft volgens de kredietbeoordelaar een positief effect op de financiële vooruitzichten van alle eurolanden. Een afwaardering van de gehele eurozone, waarvoor Fitch eerder had gewaarschuwd, is door de Griekse verkiezingsuitslag van de baan.

De Griekse kiezers hebben een escalatie van de eurocrisis voorkomen, maar het is slechts een lichtpunt in een steeds uitzichtslozer crisis

Commentaar Carla Joosten: En nu eindelijk aan het werk, Griekse politici!

Grieken kiezen toch voor de euro in plaats van drachme

Metro 18.06.2012 Europa haalt opgelucht adem na de cruciale parlementsverkiezingen in Griekenland. Het conservatieve Nea Dimokratia en het socialistische PASOK sleepten gisteren dan toch genoeg zetels binnen om een coalitie-regering te vormen. De zege van de twee Griekse traditionele partijen was echter kantje boord. Nea Dimokratia hield het radicaal-linkse Syriza slechts met enkele procenten achter zich.

Pasok: Griekse onderhandelingen moeten morgen zijn afgerond

NRC 18.06.2012 Evangelos Venizelos, hoofd van de Griekse socialistenpartij Pasok, wil dat er zo snel mogelijk een Griekse regering wordt gevormd. “De onderhandelingen moeten morgen zijn afgerond” zo liet hij vanavond weten tegenover persbureau Reuters. Lees verder›

Griekse president wil vandaag nog formatie nieuwe regering

NRC 18.06.2012 De Griekse president Karolos Papoulias wil dat Nieuwe Democratie, de conservatieve partij die gisteren de parlementsverkiezingen in Griekenland won, probeert binnen een dag een nieuwe regering te vormen. Dat heeft het kantoor van de president vanochtend bekendgemaakt.

Papoulias zou vanochtend om half twaalf de partijleider van Nieuwe Democratie, Antonis Samaras, ontvangen om hem de opdracht te geven een nieuwe regering te formeren. Samaras zelf zei gisteravond dat hij snel een “regering van nationale verzoening” wil vormen. Hij zei dat “er geen tijd te verliezen is” en dat er een regering moet komen die “economische groei moet brengen en de Grieken ervan moet verzekeren dat het ergste voorbij is”.

Vanuit Europa klonk gisteravond ook de roep om snel een regering te vormen in Griekenland. Zo spraken de ministers van Financiën van de eurogroep de hoop uit dat een nieuwe regering doorgaat met hervormen. Een woordvoerder de Duitse regering benadrukte vanochtend dat Griekenland zich aan de gemaakte afspraken met Europa moet houden en dat het nu niet de tijd is om de Grieken extra tijd te geven om hun beloften na te komen.

De financiële markten reageerden vanochtend in eerste instantie positief op de ontwikkelingen in Griekenland, maar de stemming op de beurzen sloeg al snel om. Reden daarvoor was nieuwe onzekerheid over Spanje, dat de rente die het moet beloven op de uitgifte van staatsobligaties zag stijgen tot boven de gevaarlijke grens van zeven procent.

Venizelos wil eenheidsregering in Griekenland

Metro 18.06.2012  Het hoofd van de Griekse socialistische partij PASOK, Evangelos Venizelos, heeft voorgesteld om een eenheidsregering te vormen met het pro-Europese Nea Dimokratia, de extreemlinkse partij Syriza en het kleine Democratisch Links.

Nea Dimokratia wil Griekenland in eurozone houden

Metro 18.06.2012  Antonis Samaras, de leider van Nea Dimokratia die zondag de verkiezingen in Griekenland heeft gewonnen, heeft voorgesteld om een pro-Europese coalitie te vormen.

Volgens Samaras ‘heeft de Griekse bevolking er vandaag voor gekozen om het Europese pad te blijven bewandelen en in de eurozone te blijven’. De kiezers hebben bovendien gekozen voor ‘beleid dat zorgt voor banen, groeien, gerechtigheid en veiligheid’.

Venizelos wil dinsdag regering compleet hebben

Metro 18.06.2012 Er moet snel een nieuwe Griekse regering worden gevormd. De onderhandelingen over een nieuwe coaltie moeten dinsdag worden afgerond. Dat heeft het hoofd van de Griekse socialistische partij PASOK, Evangelos Venizelos, maandag gezegd.

Griekse verkiezingswinnaar: Nu snel pro-Europese regering

Elsevier 18.06.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaat ervan uit dat Griekenland zich aan de afspraken met Europese Unie (EU), Europese Centrale Bank (ECB) en Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal houden. Verkiezingswinnaar Antonis Samaras heeft beloofd snel een regering van nationale eenheid te vormen.

Merkel heeft zondagavond laat nog met Samaras gesproken. Zijn partij werd bij de verkiezingen de grootste. Samen met het socialistische Pasok, ook voorstander van de akkoorden met Europa, lijkt de partij Nieuwe Democratie (ND) van Samaras een meerderheid te krijgen in het parlement.

Lees ook het commentaar van Carla Joosten:Griekse exit of niet, het kost ons altijd geld

Zie ook:

Griekse verkiezingswinnaar wil snel ‘regering van nationale verzoening’

NRC 18.06.2012 De leider van de Griekse conservatieven, die gisteren de Griekse parlementsverkiezingen wonnen, wil snel een “regering van nationale verzoening” vormen. Dat heeft partijleider Antonis Samaris gisteravond laat gezegd.

Samaras zei in een reactie op de verkiezingsoverwinning van zijn pro-Europese partij Nieuwe Democratie dat “er geen tijd te verliezen is” en dat er zo snel mogelijk een regering van nationale verzoening gevormd moet worden die “economische groei moet brengen en de Grieken ervan moet verzekeren dat het ergste voorbij is”.

Financiële markten opgelucht na Griekse verkiezingsuitslag

NRC 18.06.2012 De Europese beurzen zijn vanochtend hoger geopend na de overwinning van de pro-Europese partij Nieuwe Democratie bij de Griekse parlementsverkiezingen van gisteren. Ook daalden de rentes die Spanje en Italië moeten beloven op hun staatsobligaties.  De AEX in Amsterdam opende 1,3 procent hoger op ruim 301 punten. De Duitse beurs in Frankfurt begon de handelsdag 1,2 procent in de plus, terwijl de CAC-40 inParijs ruim 1,3 procent hoger noteerde. In Londen opende de FTSE-100 1,4 procent hoger. De Spaanse beurs in Madrid was ook positief gestemd en steeg bij het begin van de handelsdag bijna 1,8 procent.

De beurzen zijn hoopvol gestemd over de verkiezingsuitslag omdat verkiezingswinnaar Nieuwe Democratie heeft beloofd zich aan de afspraken met Europa over de noodhulp te houden. Lees verder›

Winst pro-Europese partijen Griekenland

NU 18.06.2012  ND op ruim 30 procent met ruim helft stemmen geteld.  Het Europese reddingsplan voor Griekenland lijkt gered.

Italië en Spanje blij met uitslag Griekenland

NU 18.06.2012  MEXICO – De Italiaanse en Spaanse regeringsleiders hebben maandag opgelucht gereageerd op de Griekse verkiezingsuitslag, waardoor de kans groot is dat Griekenland binnen de eurozone blijft.

‘Griekenland houdt zich aan afspraken’

NU 18.06.2012  ATHENE – Duitsland gaat ervan uit dat de nieuwe Griekse regering zich aan zijn afspraken met Europa zal houden.

Kabinetsformatie in Griekenland

NU 18.06.2012  ATHENE – De leider van de grootste partij van Griekenland, Antonis Samaras, begint maandag een poging een regering te vormen die de kredietovereenkomsten met de Europese Unie in beginsel naleeft.

Eurogroep hoopt op snelle Griekse formatie

NU 18.06.2012  BRUSSEL – Na de overwinning van de gematigde krachten bij de parlementsverkiezingen in Griekenland hopen de eurolanden op een snelle kabinetsformatie.   

Waarde euro stijgt na eerste Griekse uitslagen  

Trouw 17.06.2012 De euro bereikte zondag het hoogste niveau in drie weken tijd, nadat de eerste officiële uitslagen van de Griekse verkiezingen wezen op een overwinning van de pro-Europese partijen.

Het economische drama in Griekenland, een overzicht   

Trouw 17.06.2012 Griekenland gaat al bijna drie jaar lang door een diep dal, zowel economisch als politiek. Het land heeft een enorme berg schulden en moet bezuinigen om de problemen te boven te komen, maar dat leidt tot sociale onrust. Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. De toekomst van Griekenland in de eurozone hing aan een zijden draad, maar lijkt met de verkiezingsuitslag van vandaag veiliggesteld. Hier volgt een chronologisch overzicht van het economische drama in Griekenland.

Wordt Antonis Samaras de man die Griekenland in de eurozone houdt?

 

Trouw 17.06.2012  De familiegeschiedenis weegt zwaar voor de conservatieve leider Antonis Samaras. Zijn overgrootmoeder Penelope Delta, een bekende schrijfster van vaderlandslievende kinderboeken, pleegde zelfmoord in 1941. Ze kon de aanblik van de Duitse tanks in de straten van Athene niet verdragen.

Na Griekse verkiezingen zijn ‘tekenen gunstig voor euro’

 

Trouw 17.06.2012 ‘De financiële markten kunnen maandag waarschijnlijk even opgelucht ademhalen’, zei hoogleraar bankwezen en financiering Harald Benink zondag, nadat de voorlopige verkiezingsuitslagen uit Griekenland bekend waren. ‘Het is niet zo dramatisch als het had kunnen zijn voor de euro.”

‘Pro-Europese partijen halen meerderheid in Grieks parlement’

Elsevier 17.06.2012 Het Europese reddingsplan voor Griekenland lijkt gered. De twee Griekse partijen die eerder akkoorden over leningen en bezuinigingen sloten met Europese partners, hebben naar het zich laat aanzien zondag een meerderheid in het parlement gewonnen. Het zijn de conservatieve ND (Nieuwe Democratie) en de socialistische Pasok.

Bonuszetels
Waarnemers van het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken schatten zondagavond, nadat een derde van de stemmen was geteld, dat de ND circa 30 procent en de Pasok ruim 12 procent van de stemmen heeft behaald.

Zie ook: Nederlanders weigeren te betalen bij Griekse restaurants

Duitsland helpt Griekenland

Telegraaf 17.06.2012 Wat Duitsland betreft, kan nog een keer met de Grieken gepraat worden over de opgelegde bezuinigingen. Die onderhandelingen kunnen alleen gaan over tijdelijk uitstel; er zijn geen „substantiële wijzigingen” mogelijk in het hervormingsprogramma.

‘ND wint in Griekenland’

Telegraaf 17.06.2012 De conservatieve Griekse partij Nieuwe Democratie (ND) lijkt zondag de meeste stemmen te hebben gekregen. Na telling van ongeveer 16 procent van de stemmen heeft ND 31,1 procent procent tegen 25,31 voor Syriza. Opiniepeilingen onder kiezers die al hadden gestemd, geven eenzelfde beeld. De grootste partij krijgt van de Griekse wet 50 parlementszetels bonus.

‘Conservatieve ND wint Griekse verkiezingen’

NU 17.06.2012 De conservatieve Griekse partij Nieuwe Democratie (ND) lijkt zondag de meeste stemmen te hebben gekregen. Na telling van ongeveer 16 procent van de stemmen heeft ND 31,1 procent procent tegen 25,31 voor Syriza. Opiniepeilingen onder kiezers die al hadden gestemd, geven eenzelfde beeld. De grootste partij krijgt van de Griekse wet 50 parlementszetels bonus.

Gerelateerde artikelen:

Griekse exitpolls: pro-euro coalitie mogelijk

NRC 17.06.2012 Volgens bijgewerkte exitpolls staat de conservatieve partij Nieuwe Democratie aan kop. Dat betekent dat een pro-euro coalitie mogelijk is. Eerder nog spraken exitpolls van een nek-aan-nekrace tussen die partij en de radicaal-linkse partij Syriza. Wie als eerste over de finish… Lees verder›

‘Pro-Europese partijen halen meerderheid Griekenland’

VK 17.06.2012 De Griekse partijen die bezuinigingen en hervormingen ondersteunen, hebben vandaag bij de parlementsverkiezingen een meerderheid gehaald. Het voortbestaan van Griekenland binnen de Europese monetaire unie, hangt af van de coalitie die uit deze verkiezingen kan worden gesmeed. Volgens persbureau Reuters heeft de conservatieve Griekse partij Nieuwe Democratie (ND) 29, 5 procent van de stemmen gehaald, Pasok ruim 12 procent. De twee partijen sloten eerder de omstreden kredietovereenkomsten sloten met Europese partners.

Ministerie ziet winst pro-Europese partijen Griekenland

ND krijgt volgens schatting 29,5 procent en Pasok ruim 12 procent van stemmen

NU 17.06.2012 AMSTERDAM – De twee partijen in Griekenland die omstreden kredietovereenkomsten sloten met Europese partners hebben naar het zich laat aanzien zondag een meerderheid in het parlement gewonnen.

Gerelateerde artikelen;

‘Pro-Europese partijen behalen meerderheid’

Trouw 17.06.2012  De twee partijen in Griekenland die omstreden kredietovereenkomsten sloten met Europese partners hebben naar het zich laat aanzien zondag een meerderheid in het parlement gewonnen. Het zijn de conservatieve ND (Nieuwe Democratie) en de socialistische Pasok.

Lees ook: De Griekse kiezer heeft een complex verlanglijstje – 17/06/12

Meerderheid pro-Europese partijen

Telegraaf 17.06.2012 De pro-Europese partijen Nieuwe Democratie en Pasok hebben samen een meerderheid in Griekenland behaald.

ND en Syriza nek-aan-nek

Telegraaf 17.06.2012 De Griekse kiezers lijken zich zondag niet veel anders te hebben uitgesproken dan begin mei. Bij opiniepeilingen onder kiezers die hun stem al hadden uitgebracht, tekent zich zoals verwacht een nek-aan-nek-race af tussen de conservatieve Nieuwe Democratie en de radicaal linkse Syriza.

Grieken naar de stembus; ‘we hebben onze angst overwonnen’

Trouw 17.06.2012 De Grieken gaan vandaag naar de stembus. Het lijkt een nek-aan-nekrace te worden tussen het eurokritische en linkse Syriza en de conservatieven van de Nieuwe Democratie. De uitslag is van groot belang voor de stabiliteit in de eurozone. Om 18.00 uur wordt de eerste exitpoll verwacht.

Stembureaus open in Griekenland

NU 17.06.2012 In Griekenland zijn zondagochtend 6 uur (Nederlandse tijd) de stembureaus opengegaan voor cruciale parlementsverkiezingen.

Dit zijn de belangrijkste politieke partijen in Griekenland

Trouw 17.06.2012 De vraag of Griekenland zich wel of geen bezuinigingsmaatregelen moet laten opleggen, is een splijtzwam in de Griekse politiek gebleken. Na de verkiezingen van 6 mei kwamen de partijen er niet uit. Vandaag vinden daarom nieuwe verkiezingen plaats. Een beknopt overzicht van de belangrijkste spelers.

De Griekse kiezer heeft een complex verlanglijstje

Trouw 17.06.2012 Vandaag gaan de Grieken voor de tweede keer in anderhalve maand naar de stembus. De strijd gaat vooral tussen de conservatieve partij Nieuwe Democratie en de radicaal-linkse Syriza. De inzet is: Europa en de euro. Maar wat willen de Grieken eigenlijk?

EU heeft noodscenario’s klaar voor ‘Grexit’

VK 17.06.2012 Het is e-day voor Griekenland, zeggen Brusselse diplomaten. Als de Grieken vandaag voor een partij kiezen die de bezuinigingsafspraken met de EU verscheurt, staat de rest van de eurozone klaar om een reeks noodscenario’s te activeren.

Lees ook Merkel hoopt dat Grieken zich na verkiezingen aan Europese afspraken houden – 16/06/12

Lees ook Europa kijkt met angst en beven naar radicaal-linkse Griek Tsipras – 16/06/12

Grieken stemmen vandaag opnieuw – voor de euro of voor een ‘grexit’

NRC 17.06.2012 De stembureau’s in Griekenland zijn geopend voor misschien wel de belangrijkste verkiezingen in veertig jaar. Voor het land staat de positie binnen de eurozone op het spel. Dat schrijft persbureau AP. Het is de tweede keer in zes weken dat de Grieken hun stem uitmogen brengen in nationale parlementsverkiezingen. Meerdere formatiepogingenmislukten na de stembusgang van 6 mei, waarna nieuwe verkiezingen als enige optieoverbleven. De onderhandelingen strandden door uiteenlopende visies op de ingrijpende bezuinigingen die de EU Griekenland heeft opgelegd in ruil voor de miljardensteun die het land ontvangt om een faillissement te voorkomen. Syriza weigerde deel te nemen aan een coalitie omdat het tegen deze deal met de EU is.

Volgens onze correspondent Marloes de Koning stemmen de Grieken vandaag voor of tegen de euro, want “grijstinten” bestaan niet meer, zo schreef zij eerder in NRC Handelsblad. De partijen Nieuwe Democratie en Syriza gaan in de peilingen nek-aan-nek. De eerste houdt zich vast aan de gemaakte begrotingsafspraken, de laatste wil deze openbreken. De Duitse bondskanselier Angela Merkel deed gisteren nog een beroep op de nog te vormen nieuwe regering: welke partijen ook de dienst gaan uitmaken, ze dienen zich te houden aan de gemaakte afspraken met Europa. 

Tsipras: ‘Grieken hebben angst overwonnen’

Trouw 17.06.2012  De Grieken hebben hun angst overwonnen, stelde de radicaal linkse leider Alexis Tsipras van partij Syriza vandaag. Hij rekent op grote steun voor zijn plan om afspraken met de EU en IMF over miljardenbezuinigingen in zijn land op te zeggen.

Meer over;

Grieks stemgedrag kan leiden tot exit eurozone

VK 17.06.2012  Zelden werden de verkiezingen in Griekenland met zoveel spanning gevolgd als vandaag. De eurokritische partij Syriza zou wel eens de grootste kunnen worden. En wat dan? De EU heeft de noodscenario’s klaar. Griekenland gaat vandaag weer naar de stembus, omdat de verdeelde Griekse politici er na de laatste verkiezingen begin mei niet in slaagden een regering te vormen. 

Lees ook Dit zijn de belangrijkste politieke partijen in Griekenland – 17/06/12

Lees ook Cruciale verkiezingen in Griekenland begonnen – 17/06/12

Griekse kranten na voetbalsucces: Laat Merkel maar komen

Parool 17.06.2012 Op de dag van de verkiezingen keken de Griekse kranten uit naar een mogelijke confrontatie met Duitsland, niet populair vanwege de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die het afdwong, bij het EK voetbal. De Grieken plaatsten zich zaterdag verrassend ten koste van Rusland voor de kwartfinales.

OESO-topman: geef Grieken meer ruimte

VK 17.06.2012  Gurria benadrukte dat alle belangrijke Griekse partijleiders hebben aangegeven dat ze de euro niet willen verlaten. ‘Ik wijs enkele aanpassingen die hen meer tijd geven of die meer nadruk leggen op bepaalde aanpassingen daarom niet af. Als die nodig zijn om Griekenland vooruit te helpen dan vind ik dat we het moeten proberen.’

Lees ook Cruciale verkiezingen in Griekenland begonnen – 17/06/12

Lees ook Karagounis: Dit is voor alle Grieken – 16/06/12

OESO-topman: geef Grieken meer ruimte

Parool 17.06.2012 Griekenland moet de kans krijgen opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden voor zijn noodkredieten als dat betekent dat het land binnen de eurozone blijft. Dat zei de topman van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Angel Gurria, aan de vooravond van de G20-top in het Mexicaanse Los Cabos.

Grieken opnieuw naar de stembus: voortbestaan eurozone op het spel

NRC 17.06.2012 Voor de tweede keer in twee maanden tijd kiezen de Grieken vandaag een nieuw parlement. Europa kijkt met ingehouden adem toe. De uitslag is ongewis, maar de gevolgen voor de eurozone zijn hoe dan ook groot. Vier vragen en antwoorden.… Lees verder›

Cruciale verkiezingen in Griekenland begonnen

Parool 17.06.2012 In Griekenland zijn vanochtend 6 uur (Nederlandse tijd) de stembureaus opengegaan voor cruciale parlementsverkiezingen. De stemming kan bepalen of het noodlijdende land in de eurozone blijft. Opiniepeilingen duiden op een nek-aan-nekrace tussen het linkse Syriza (dat de ingrijpende bezuinigingen wil beperken) en het conservatieve Nieuwe Democratie.

Stembureaus open in Griekenland

NU 17.06.2012 In Griekenland zijn zondagochtend 6 uur (Nederlandse tijd) de stembureaus opengegaan voor cruciale parlementsverkiezingen.

Gerelateerde artikelen;

Europa kijkt met angst en beven naar radikaal-linkse Griek Tsipras

Parool 16.06.2012 Europa kijkt bij de Griekse parlementsverkiezingen morgen met angst en beven naar de 37-jarige Alexis Tsipras. Zijn eurokritische Coalitie van Radicaal Links (Syriza) zou volgens peilingen weleens de grootste partij van het land kunnen worden.

Brussel houdt adem in en wil Athene paaien

Trouw 16.06.2012  Met ingehouden adem wacht Brussel de Griekse parlementsverkiezingen van morgen af. Wie er ook wint, er moet een nieuwe regering komen die alle afgesproken bezuinigingen, hervormingen en privatiseringen doorvoert. Maar wellicht krijgt die regering een kleine toegeving om de bittere pil te slikken.

Merkel: nieuwe Griekse regering moet zich aan afspraken houden

NRC 16.06.2012 Daags voor de nieuwe Griekse verkiezingen doet de Duitse bondskanselier Angela Merkel een dringend beroep op de nog te vormen nieuwe regering: welke partijen ook de dienst gaan uitmaken, ze dienen zich te houden aan de gemaakte afspraken met Europa. Lees verder›

Merkel hoopt dat Grieken zich na verkiezingen aan Europese afspraken houden

Parool 16.06.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel hoopt dat de Griekse regering die na de verkiezingen van zondag wordt gevormd, zich houdt aan de beloftes die de vorige regering maakte. Volgens Merkel kunnen Europeanen niet langer toezeggingen doen om deze vervolgens te negeren. Dat zei de Duitse bondskanselier vandaag op een congres van haar partij CDU in Darmstadt, een dag voordat de Grieken naar de stembus gaan.

Merkel hoopt dat Grieken beloften nakomen

Metro 16.06.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel hoopt dat de Griekse regering die na de verkiezingen van zondag wordt gevormd zich houdt aan de beloftes die de vorige regering maakte. Volgens Merkel kunnen Europeanen niet langer toezeggingen doen om deze vervolgens te negeren.

‘Griekenland mag langzamer bezuinigen’

NU 16.06.2012 De eurogroep is bereid om met Griekenland te praten over extra tijd voor de bezuinigingsafspraken.  Maar de doelen zelf kunnen niet ter discussie staan, meldden bronnen rond de voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker zaterdag in het Duitse weekblad Focus.

Gerelateerde artikelen;

Mislukken Griekse verkiezingen is ‘terugkeer naar drachme’

NRC 15.06.2012 De Griekse verkiezingen hebben tot doel om de economische crisis in het land te bezweren en niet het einde van de euro in te luiden. Toch waarschuwt de leider van de conservatieve Nieuwe Democratie-partij ervoor dat de verkiezingen niet een derde keer mogen mislukken. Nieuwe Democratie staat achter de steun van de zogeheten trojka en is verwikkeld in een nek-aan-nek-race met het linkse Syriza dat tegen de EU-steun is, maar niet de euro.

Al betekent opnieuw onderhandelen over de noodsteun mogelijk wel een faillissement van de euro en een noodgedwongen vertrek uit de euro. Als Syriza aanstaande maandag tot winnaar verklaard wordt, verwijzen ze bezuinigingsafspraken met de EU naar de prullenbak. Op 6 mei waren er ook al verkiezingen in Griekenland, maar op basis van die uitslag lukte het de partijen niet om een kabinet te vormen. Lees verder›

‘Griekenland mag Europa niet chanteren’

NU 15.06.2012 De eurozone kan niet toestaan dat het wordt gechanteerd door een land dat dreigt met financiële besmetting. Dat stelt de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann vrijdag in een Griekse krant.

Gerelateerde artikelen;

Centrale banken paraat bij Griekse problemen

NU 15.06.2012 De Europese Centrale bank (ECB) en de centrale bank van Japan staan klaar om de mogelijke negatieve gevolgen van de Griekse verkiezingen van zondag te bestrijden. Dat lieten zij vrijdag weten. ”Het eurosysteem blijft zonodig liquiditeit beschikbaar stellen aan gezonde banken”, stelde ECB-president Mario Draghi.

Verkiezingen Griekenland: kleine bankrun en hamsteren

Z24 14.06.2012 Griekse burgers en bedrijven bereiden zich voor op de verkiezingen van 17 juni. Bankrekeningen worden leeggehaald, voedsel wordt ingeslagen. Ook bedrijven houden rekening met chaos en een vertrek uit de euro.

Hollande geeft Grieken stemadvies

Spits 14.06.2012 De socialistische Franse president François Hollande heeft de Grieken gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van de parlementsverkiezingen zondag. Als anti-Europese partijen winnen, is er een dikke kans dat het land uit de eurozone gebonjourd wordt. Dat zei hij vandaag tegen een Griekse tv-zender.

Samaras: Griekenland moet dit keer wel regering vormen

Parool 13.06.2012 riekenland moet na de verkiezingen van zondag een regering vormen. Dat heeft de partijleider van het conservatieve Nea Dimokratia, Antonis Samaras, vandaag gezegd.

Volgens Samaras moet Griekenland deel blijven uitmaken van de eurozone. Daarnaast moet met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opnieuw worden onderhandeld over de voorwaarden die aan de noodleningen voor Griekenland zijn verbonden, aldus Samaras.  

Hollande waarschuwt Grieken
Telegraaf 13.06.2012 De Franse president François Hollande heeft de Grieken gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van de parlementsverkiezingen zondag. Als anti-Europese partijen winnen, wordt het land misschien uit de eurozone gezet, maakte hij woensdag duidelijk tegen een Griekse tv-zender.

Grieken weer naar stembus

Telegraaf 13.06.2012  Griekenland dat op de Europese financiële ‘intensive care’ ligt, kan een daadkrachtige regering goed gebruiken. Ongeveer 9,7 miljoen Grieken kunnen zondag weer naar de stembus om uit meer dan 30 partijen een volksvertegenwoordiging te kiezen die zo’n regering vormt. Op 6 mei mislukte deze opzet. Er kwam een kleurrijk parlement met veel politieke uitersten, maar de kabinetsformatie mislukte.

ECB voorziet geen vertrek van de Grieken

VK 12.06.2012 De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht niet dat Griekenland de eurozone verlaat. Dat liet ECB-bestuurslid Vitor Constancio vandaag weten bij de presentatie van het halfjaarlijkse ECB-rapport over de financiële stabiliteit van de eurozone. ‘Dat zien we niet gebeuren’, stelde Constancio. ‘We voorzien geen vertrek van Griekenland uit de eurozone.’

ECB voorziet geen vertrek van de Grieken

Parool 12.06.2012 De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht niet dat Griekenland de eurozone verlaat. Dat liet ECB-bestuurslid Vitor Constancio vandaag weten bij de presentatie van het halfjaarlijkse ECB-rapport over de financiële stabiliteit van de eurozone.

‘Dat zien we niet gebeuren’, stelde Constancio. ‘We voorzien geen vertrek van Griekenland uit de eurozone.’

Grieken hebben hoop

Telegraaf 11.06.2012 De Europese hulp aan banken in het economisch zwaar getroffen Spanje heeft een aantal Grieken opgemonterd. Ze zien een gunstig teken in het besluit van afgelopen weekeinde snel 100 miljard euro steun ter beschikking te stellen zonder allerlei tegenprestaties te verlangen.

Grieken blij met ‘tegenprestatieloze’ EU-lening voor Spanje

Elsevier 11.06.2012 Dat Spanje een lening van maximaal 100 miljard euro van Europa krijgt om de bankensector bij te staan zonder dat daar strenge voorwaarden aan verbonden zijn, wordt in Griekenland gezien als hoopvol teken dat Europa zich ook naar hen soepeler kan opstellen.

Het Griekse dagblad Ethnos schrijft dat er nieuwe krachten in Europa zijn die Duitsland onder druk zetten. Veel Grieken denken dat Duitsland verantwoordelijk is voor de strenge eisen waar het land aan moet voldoen.

Met de nieuwe krachten bedoelt het dagblad waarschijnlijk de nieuwe Franse president François Hollande, die zich veel minder strengopstelt dan zijn voorganger Nicolas Sarkozy.

Zie ook:

Venizelos wil brede Griekse coalitie

Metro 10.06.2012   In Griekenland moet na de verkiezingen een brede coalitie komen die opnieuw kan onderhandelen over de noodhulpovereenkomst met de eurozone. Dat heeft de leider van de Griekse socialisten en oud-minister van financiën Evangelos Venizelos zondag gezegd.

Demonstratie tegen extreem-rechtse Griekse partij

NU 09.06.2012 Duizenden Grieken zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de extreem-rechtse partij Gouden Dageraad. Dat meldt BBC zaterdag. De demonstranten in Athene schreeuwden “weg neonazi’s”.

Gerelateerde artikelen

Griekenland kan spookeuro’s drukken

Parool 08.06.2012 We zijn bang voor een Griekse exit uit de euro. Terecht. Maar als de Grieken weigeren de euro op de geven, kan dat ook tot grote problemen leiden.

Analisten hebben het al routinematig over ‘Grexit’ , het onvermijdelijke moment waarop Griekenland uit de euro stapt en officieel de drachme invoert als wettelijk betaalmiddel.

Maar de Griekse politiek zelf speculeert helemaal niet op dat scenario. Zelfs de linkse partij Syriza, die de afspraken met Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil opzeggen, wil de euro behouden. Dat lijkt een onmogelijke combinatie, want als Griekenland de bezuinigingsafspraken schendt, zal het hoogst waarschijnlijk geen geld meer krijgen van de Europese Unie en het IMF.

In een eerder artikel beschreef ik een scenario waarbij de Griekse overheid, bij gebrek aan euro’s, met schuldbewijzen gaat betalen, die vervolgens gaan circuleren als geld. De drachme komt, zonder dat de euro officieel verdwijnt.

Grieken zullen moeten pinnen en met cash hun import betalen. Gelukkig (voor de Grieken) heeft de centrale bank nog z’n eigen gelddrukbedrijf, in Attica. Daar kunnen de benodigde hoeveelheden chartaal geld worden gedrukt.

LEES MEER;

Lees ook:

Meer dan één op vijf Grieken werkloos

Rob Putter: drie scenario’s voor Griekenland

Griekse banken krijgen 18 miljard

Hendrik Oude Nijhuis: zwakke euro als crisismedicijn

WIE DRUKTE JOUW EURO?

Op de achterkant van elk eurobiljet staat een serienummer. De letter voor dat nummer geeft het land aan dat opdracht gaf voor de vervaardiging ervan. De P staat op Nederlandse biljetten. De Y op Griekse.

L : Finland
M : Portugal
N : Oostenrijk
P : Nederland
S : Italië
T : Ierland
U : Frankrijk
V : Spanje
X : Duitsland
Y : Griekenland
Z : België

Griekse belastinginspecteur steunt omstreden kritiek van Lagarde

NRC 08.06.2012 Nikos Lekkas, directeur van de Griekse ‘brigade van fiscale controles’, is het volledig eens met de kritiek die directeur van het Internationaal Monetair Fonds Christine Lagarde eind vorige maand uitte op Griekenland. Dat zei de belastinginspecteur vandaag in een interview met het Duitse dagblad Die Welt. Lees verder›

Staking dreigt Griekse verkiezingen te verstoren

NRC 07.06.2012 De cruciale Griekse verkiezingen op 17 juni dreigen ernstig te worden verstoord als een vandaag aangekondigde staking van Griekse gemeentewerkers doorgang vindt. De uitkomst van de verkiezingen bepaalt waarschijnlijk of Griekenland wel of niet de euro als betaalmiddel houdt.

‘Syriza is Grieks voor hoop en verandering’

VK 06.06.2012 De stormachtige opkomst van Syriza biedt de mogelijkheid de rotte politieke wortels onder de zieke Griekse economie aan te pakken. ‘Syriza is wellicht de enige hoop op verandering’, betoogt columnist voor de Volkskrant Rens van Tilburg.

Nek-aan-nekrace Griekse partijen in laatste peilingen

NRC 02.06.2012 Volgens de laatste peilingen wordt het een nek-aan-nekrace voor de pro-en anti-Europese Griekse politieke partijen bij de verkiezingen op 17 juni. In drie peilingen leidt de conservatieve pro-Europese partij Nieuwe Democratie maar net, meldt persbureau Reuters. In een andere peiling gaat de anti-Europese linksradicale Syriza aan kop. De winnaar van de verkiezingen krijgt automatisch een bonus van vijftig zetels – een zesde van het parlement – waardoor het onmogelijk is om zonder die partij te regeren. Het belooft dus een spannende race te worden, zeker nadat de verkiezingen op 6 mei mislukten doordat er geen coalitie gevormd kon worden.

Leider Syriza onthult economisch plan voor Griekenland

Parool 01.06.2012 De leider van de Griekse radicaal-linkse partij Syriza, Alexis Tsipras, onthulde vandaag zijn plannen voor de Griekse economie. Hij hoopt die uit te kunnen voeren na een overwinning bij de verkiezingen op 17 juni.

Geen winnaar in peilingen Griekenland

Parool 01.06.2012 De laatste peilingen voor de komende verkiezingen in Griekenland laten geen duidelijke winnaar zien. In vier peilingen liggen de twee belangrijkste partijen, de linksradicale Syriza en de conservatieve Nieuwe Democratie, met rond 25 procent van de stemmen nagenoeg gelijk.

Lagarde vindt dat Grieken belasting moeten betalen, maar betaalt zelf niets

VK 31.05.2012 Heel Griekenland viel de afgelopen dagen over Christine Lagarde. De topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds had in een interview met de Britse krant The Guardian laten weten weinig medelijden te hebben met de Grieken, die zwaar gebukt gaan onder de door Europa opgelegde besparingen.

Daarbij suggereerde Lagarde (56) dat de Grieken de problemen aan zichzelf te wijten hebben, omdat hun belastingdiscipline ver te zoeken zou zijn.

Conservatieven lopen uit op extreemlinks in Griekse peiling

VK 31.05.2012  De Griekse conservatieve partij Nieuwe Democratie loopt voor op de extreemlinkse partij Syriza. In een poll die van 28 tot en met 30 mei onder de Griekse bevolking werd gehouden krijgt Nieuwe Democratie 24,5 procent van de stemmen versus 22,1 procent voor Syriza.

Conservatieven lopen uit op extreemlinks in Griekse peiling

Parool 31.05.2012 In een poll die van 28 tot en met 30 mei onder de Griekse bevolking werd gehouden krijgt Nieuwe Democratie 24,5 procent van de stemmen versus 22,1 procent voor Syriza.

Een opsteker voor Europa, aangezien de Nieuwe Democratie de omstreden bezuinigingsmaatregelen van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wel steunen, waar Syriza die eerder verwierp.

Deadline voor plannen Griekse banken

Parool 30.05.2012 De vier grootste banken van Griekenland hebben 3 maanden de tijd om hun herstructureringsplannen bekend te maken. Daarbij zullen vestigingen moeten sluiten en werknemers ontslagen worden. Dat heeft de Griekse overheid vandaag gezegd.

Griekse Nationale Bank: inkomens halveren na exit eurozone

NRC 29.05.2012 De Nationale Bank van Griekenland waarschuwt in een vandaag verschenen rapport voor de dramatische economische gevolgen die een vertrek van het land uit de eurozone zullen hebben. Inkomens van burgers zullen zeker met de helft afnemen en de werkloosheid en de inflatie zullen de pan uitrijzen, zo staat volgens persbureau AP in het rapport.

Griekse opiniepeilingen laten tot dusver zien dat de enige twee partijen die zich aan het Europese bezuinigingspakket committeren, Nieuwe Democratie en Pasok, bij de verkiezingen op 17 juni genoeg zetels kunnen halen voor een coalitie. Bij de laatste verkiezingen was Syriza de grote winnaar en stootte het Pasok, de partij die ook achter de miljardendeal met het IMF en de EU staat, van de tweede plaats. Lees verder›

Pro-Europapartijen krabbelen op in Griekenland

Metro 29.05.2012 De twee Griekse partijen die de door Europa het IMF opgelegde zware bezuinigingen steunen, halen langzaam wat kiezers terug. In een nieuwe peiling krijgen het conservatieve Nea Dimokratia en het socialistische PASOK respectievelijk 18,9 en 13,2 procent van de stemmen.

Griekse banken krijgen 18 miljard

Trouw 28.05.2012 De vier grootste Griekse banken hebben maandag in totaal 18 miljard euro ontvangen om hun buffers te versterken. Dat heeft het Griekse ministerie van Financiën maandag bekendgemaakt.

De Nationale Bank, de grootste van Griekenland, kreeg het hoogste bedrag: 6,9 miljard euro. Piraeus ontving 5 miljard, Eurobank 4,2 miljard en Alpha 1,9 miljard euro. Het geld is bijeengebracht door het tijdelijke Europese noodfonds EFSF en via de Griekse overheid aan de banken verstrekt.

Kritiek op ‘karikaturale’ uitspraken Lagarde over Griekenland

NRC 27.05.2012 Frankrijk heeft kritiek geuit op de “schematische karikatuur” die directeur van het Internationaal Monetair Fonds Christine Lagarde schetste van Griekenland in een interview in The Guardian. Lees verder›

‘Bodem Griekse schatkist in juni bereikt’

VK 27.05.2012 Als Griekenland de steun verliest van de overige eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), kan het waarschijnlijk al volgende maand niet meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

‘Grieken in juni al blut’

Spits 27.05.2012 GEEN PANIEK! Maar let u toch even goed op, want Griekenland kan zomaar vallen. Als de Grieken de steun verliezen van de overige eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zijn ze waarschijnlijk volgende maand al blut. Daarvoor waarschuwt oud-premier Lucas Papademos in een uitgelekte memo, waaruit de Griekse krant To Vima zondag citeerde.

‘Bodem Griekse schatkist in juni bereikt’

NU 27.05.2012 Als Griekenland de steun verliest van de overige eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), kan het waarschijnlijk al volgende maand niet meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

Pro-Europa partijen doen het goed in Griekse opiniepeilingen

NRC 26.05.2012 Vijf verschillende Griekse opiniepeilingen laten zien dat de enige twee partijen die zich aan het Europese bezuinigingspakket committeren, Nieuwe Democratie en Pasok, bij de verkiezingen op 17 juni genoeg zetels kunnen halen voor een coalitie. Lees verder›

Griekse conservatieven winnen in peiling

NU 26.05.2012 De Griekse conservatieven staan iets voor op de radicaal-linkse partij Syriza, die fel tegen de bezuinigingen is. Dat blijkt uit een opiniepeiling die zaterdag werd gepubliceerd via Twitter, in aanloop naar publicatie in het Griekse weekblad Real News.

Gerelateerde artikelen;

Griekse conservatieven winnen in peiling

Trouw 26.05.2012 De Griekse conservatieven staan iets voor op de radicaal-linkse partij Syriza, die fel tegen de bezuinigingen is. Dat blijkt uit een opiniepeiling die zaterdag werd gepubliceerd via Twitter, in aanloop naar publicatie in het Griekse weekblad Real News.

De conservatieve Nieuwe Democratie is voor de euro en verdedigt de bezuinigingen. Die partij kan volgens de enquête rekenen op 23,3 procent van de stemmen en Syriza op 22 procent. Derde in de rij is het socialistische Pasok (12,6 procent), dat ook voor de bezuinigingen en euro is.

IMF-topvrouw Lagarde tegen Griekenland: verwacht geen sympathie

VK 26.05.2012  Christine Lagarde, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds, zegt meer sympathie te hebben voor kinderen die geen toegang hebben tot goed onderwijs in Afrika dan met de mensen die in armoede leven in Athene. Het is tijd om terug te betalen, waarschuwt Lagarde in een interview met de Britse krant The Guardian. Het IMF is niet van plan om de voorwaarden rond de noodhulp aan Griekenland te versoepelen, zegt ze tegen krant.

Lees ook Euro zakt tot onder de 1,25 dollar – 25/05/12

Lees ook Institute of International Finance: ‘Exit Griekenland gevaar voor wereldeconomie’ – 25/05/12

IMF-topvrouw Lagarde tegen Griekenland: verwacht geen sympathie

Parool 26.05.2012 Christine Lagarde, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds, zegt meer sympathie te hebben voor kinderen die geen toegang hebben tot goed onderwijs in Afrika dan met de mensen die in armoede leven in Athene. Het is tijd om terug te betalen, waarschuwt Lagarde in een interview met de Britse krant The Guardian. Het IMF is niet van plan om de voorwaarden rond de noodhulp aan Griekenland te versoepelen, zegt ze tegen de krant.

Institute of International Finance: ‘Exit Griekenland gevaar voor wereldeconomie’

VK 25.05.2012 Als Griekenland de eurozone verlaat, zou dat de wereldeconomie ernstige schade toe kunnen brengen. Dat zegt het hoofd van de internationale vereniging van banken Institute of International Finance (IIF), Charles Dallara, vrijdag in een interview met de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore.

Radicaal links aan kop in peiling Griekenland

VK 24.05.2012 Syriza kan rekenen op 30 procent van de stemmen, de conservatieve Nieuwe Democratie op 26 procent. De socialistische Pasok blijft steken op 16 procent.

Volgens de enquête wil een meerderheid van 85 procent van de Grieken de euro houden. Maar 62 procent is tegen de harde bezuinigingen die de andere eurolanden hebben opgelegd als voorwaarde voor verdere financiële steun.

Radicaal links aan kop in peiling Griekenland

Parool 24.05.2012 De radicaal linkse partij Syriza, die het akkoord met de Europese partners over hervormingen in ruil voor noodsteun wil openbreken, wordt de grootste partij bij de Griekse parlementsverkiezingen op 17 juni. Dit voorspelt een donderdag gepubliceerde opiniepeiling.

Radicaal links aan kop in peiling Griekenland

NU 24.05.2012 ATHENE – De radicaal linkse partij Syriza, die het akkoord met de Europese partners over hervormingen in ruil voor noodsteun wil openbreken, wordt de grootste partij bij de Griekse parlementsverkiezingen op 17 juni.

‘Griekse exit mogelijk op 1 januari 2013’

Parool 24.05.2012 Als Griekenland inderdaad uit de eurozone treedt, zal dat waarschijnlijk op 1 januari 2013 zijn. Dat schrijft de Amerikaanse bank Citigroup in een analistenrapport, aldus The Wall Street Journal donderdag. De kans dat het zo ver komt, schat de bank op 50 tot 75 procent.

België bevestigt scenario voor exit Griekenland

VK 23.05.2012  De Belgische minister van Financiën Steven Vanackere bevestigt dat Europa werkt aan noodplannen voor het geval Griekenland de eurozone zou verlaten. ‘Zeggen dat we geen noodplan hebben, zou onverantwoord zijn’, zei de Belg woensdag bij een bijeenkomst van christendemocratische leiders in Brussel.

Lees ook;  Griekenland ontkent voorbereidingen exit – 23/05/12

Griekse banken krijgen kapitaalinjectie van 18 miljard euro

NRC 23.05.2012  De vier grootste banken van Griekenland krijgen een kapitaalinjectie van in totaal 18 miljard euro, meldt persbureau AP. Het Griekse Financiële Stabiliteits Fonds keurde de kapitaalinjectie vandaag goed. De Nationale Bank krijgt met 6,9 miljard het meeste geld.

Kapitaalinjectie onderdeel van noodsteun aan Griekenland

Dat herkapitalisatieplan hoort bij het tweede pakket noodsteun van 130 miljard euro die Griekenland eind februari kreeg van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds na het doorvoeren van de benodigde bezuinigingsmaatregelen.

De Griekse banken lijden grote verliezen door de afwaarderingen van hun staatsobligaties. Daar komt nog bij dat veel Grieken lijken te anticiperen op een vertrek uit de eurozone. Vorige week werd zevenhonderd miljoen euro van Griekse bankrekeningen gehaald. De president van de centrale bank, George Provopoulos, zou toen president Papoulias hebben ingelicht over de dreigende bankrun, meldden verschillende media.

Griekenland zegt de komende jaren ruim 170 miljard euro aan noodfondsen te ontvangen van het IMF en de eurozone. In dat bedrag zit nog geld van de eerste tranche die het land in 2010 kreeg toegewezen en het geld uit de nieuwe noodlening van 130 miljard euro.

‘Ambtenaren maken plannen voor Griekse exit’

VK 23.05.2012 Het Griekse ministerie van Financiën ontkent dat topambtenaren van de eurozone hebben afgesproken dat elke lidstaat van de muntunie zich afzonderlijk moet voorbereiden op een Griekse exit. Dat werd eerder vandaag in een persbericht van het ministerie gemeld.

Bundesbank: Griekenland moet hervormen

VK 23.05.2012 De Duitse centrale bank, de Bundesbank, noemt de situatie in Griekenland ‘extreem zorgwekkend’ en riep het land vandaag op niet af te zien van afgesproken hervormingen.

Griekse politici, met name de radicaal linkse partij Syriza, willen de hervormingen die de geldschieters van het land eisen in ruil voor noodsteun, naast zich neerleggen.

Griekse conservatieven begraven strijdbijl met liberale Democratische Alliantie

Parool 21.05.2012 De grootste partij in Griekenland, de conservatieve Nieuwe Democratie, begraaft de strijdbijl met een rivaliserende partij. De conservatieven gaan met de liberale Democratische Alliantie de komende parlementsverkiezingen in. Dat hebben de beide kampen vandaag gezegd.

Griekenlands grootste eindigt strijd

Telegraaf 21.05.2012 De grootste partij in Griekenland, de conservatieve Nieuwe Democratie, begraaft de strijdbijl met een rivaliserende partij. De conservatieven gaan met de liberale Democratische Alliantie de komende parlementsverkiezingen in. Dat hebben de beide kampen maandag gezegd.

Berlijn: Merkel heeft nooit referendum voorgesteld

VK 21.05.2012 De Duitse bondskanselier Merkel heeft nooit voorgesteld dat de Grieken een referendum over de euro houden. Een woordvoerder van de bondskanselier sprak dit gerucht maandag nog eens tegen. ‘De bondkanselier heeft dit nooit voorgesteld en niets gezegd dat als zodanig kon worden opgevat’.

Cameron: ‘Grieken moeten keuze maken’

Trouw 20.05.2012 De Griekse kiezers staan voor de keuze of ze binnen de eurozone willen blijven of niet. Dat zei de Britse premier David Cameron vandaag voorafgaand aan een overleg van de NAVO.

‘We hebben een duidelijke boodschap gegeven aan de Griekse kiezers’, zei Cameron in een verwijzing naar de G8-top van dit weekeinde. ‘Je kunt kiezen om in de eurozone te blijven met alle beloftes die daarvoor zijn aangegaan. Kies je iets anders, dan kies je er uiteindelijk voor te vertrekken.’

Cameron: Griekse stemmers staan voor keuze over euro

Elsevier 20.05.2012 Griekse kiezers staan voor de keuze of ze binnen de eurozone willen blijven of niet. Dat zei de Britse premier David Cameron zondag voorafgaand aan een overleg van de NAVO.

‘We hebben een duidelijke boodschap afgegeven voor de Griekse kiezers,’ zei Cameron in een verwijzing naar de G8-top van dit weekend. Volgens Cameron is het van groot belang dat de leiders van de eurolanden zich voorbereiden op beide scenario’s.

Zie ook:

Duitse centrale bank verhoogt druk op Grieken

Trouw 20.05.2012 Europese centrale banken moeten de steun aan Griekenland en zijn zwakke bankensector beperken totdat er een nieuwe Griekse regering is. Dat stelt de Duitse centralebankpresident Jens Weidmann in een zondag gepubliceerd interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Frankrijk: Overweeg lening ECB aan Griekenland

Elsevier 19.05.2012 De nieuwe Franse premier Jean-Marc Ayrault wil dat op een informele bijeenkomst van Europese leiders aanstaande woensdag alle opties om Griekenland te helpen, worden overwogen. Ook het rechtstreeks verstrekken van leningen van de Europese Centrale Bank (ECB) mag geen taboe zijn.

Dat heeft Ayrault tegen de Franse krant Libération gezegd.

Zie ook:

G8 wil Griekenland absoluut in eurozone, steunt vredesplan Annan

NRC 19.05.2012 Ze hopen allemaal dat Griekenland voor de euro behouden blijft: de G8-landen hebben alle belang bij een sterkere zone en een groeiende Europese economie. Lees verder›

G8: doel is groei en eurozone mét Griekenland

Telegraaf 19.05.2012 De leiders van de G8 willen een ,,sterke” eurozone waarvan ook Griekenland deel uitmaakt. Ze willen economische groei en vraag stimuleren, naast maatregelen om de met schulden overladen begrotingen gezond te maken. Dat staat zaterdag in een verklaring van de vooraanstaande industrielanden.

G8 willen sterke eurozone mèt Griekenland

VK 19.05.2012 De leiders van de G8 willen een ‘sterke’ eurozone waarvan ook Griekenland deel uitmaakt. Ze willen economische groei en vraag stimuleren, naast maatregelen om de met schulden overladen begrotingen gezond te maken. Dat staat zaterdag in een verklaring van de vooraanstaande industrielanden.

Pro-Europese Griekse partijen klimmen uit dal

NU 19.05.2012 ATHENE – De verkiezingsstrijd in Griekenland is een nek-aan-nekrace geworden tussen voor- en tegenstanders van bezuinigingen en Europese noodsteun.

Gerelateerde artikelen;

Pro-Europese Griekse partijen klimmen uit dal

VK 19.05.2012  De verkiezingsstrijd in Griekenland is een nek-aan-nekrace geworden tussen voor- en tegenstanders van bezuinigingen en Europese noodsteun. Radicaal links, fel tegen de crisismaatregelen, gaat gelijk op met de conservatieve voorstanders ervan. Het verschil tussen de twee partijen is minimaal. Dat blijkt uit twee zaterdag gepubliceerde peilingen.

‘Doel is groei en eurozone mét Griekenland’

NU 19.05.2012 Ze willen economische groei en vraag stimuleren, naast maatregelen om de met schulden overladen begrotingen gezond te maken.

Dat staat zaterdag in een verklaring van de vooraanstaande industrielanden.

Merkel: Grieks referendum over euro

VK 19.05.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft geopperd dat Griekenland een referendum houdt over de euro. Deze volksraadpleging zou moeten samenvallen met de parlementsverkiezingen op 17 juni, onthulden medewerkers van de Griekse premier vandaag.

Martin Sommer: ‘Wij gaan nog wat beleven’

VK 19.05.2012  De Grieken hebben Tsipras gekozen en net als hij doet Wilders hier te lande niet meer mee aan het Europese spel. ‘Het zorgelijke is dat daaraan schouderophalend voorbij wordt gegaan’, betoogt Martin Sommer.

‘Merkel wil Grieks referendum over euro naast nieuwe verkiezingen’

NRC 18.05.2012 Een woordvoerder van de Griekse regering heeft vandaag gezegd dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel het idee heeft opgeworpen om tegelijkertijd met de nieuwe Griekse verkiezingen van volgende maand ook een referendum over de euro in het Zuid-Europese land te organiseren. Lees verder

Angela Merkel wil Grieks referendum over euro

Elsevier 18.05.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt voor dat Griekenland een referendum organiseert over de euro. Dat zou tegelijk gehouden moeten worden met de parlementsverkiezingen, op 17 juni. Dat heeft Merkel gezegd tijdens een telefoongesprek met de Griekse president Karolos Papoulias.

Eerder stelde voormalig premier George Papandreou voor de akkoorden die Griekenland met Europa sloot, per referendum aan de bevolking voor te leggen. Het kwam hem op veel kritiek in Europa te staan.

Merkel zei toen al dat de enige vraag waar het referendum over zou moeten gaan, zou moeten zijn of de bevolking in de eurozone wil blijven. Uiteindelijk ging het referendum niet door. Er kwam een tijdelijke regering van nationale eenheid en Papandreou trad af.

Zie ook: Grieks referendum van de baan

Liggen de plannen voor exit Griekenland uit de eurozone nou klaar of niet?

VK 18.05.2012 Bereidt de Europese Commissie zich nu wel of niet voor op een vertrek van Griekenland uit de eurozone? Jazeker, zegt Europees Commissaris De Gucht (Handel), de betrokken Brusselse diensten zijn bezig met de uitwerking van de noodzakelijke rampenplannen. Nee, antwoordt de woordvoerder van Commissievoorzitter Barroso. ‘Er ligt geen plan voor de Griekse exit.’

Eurocommissaris: Scenario’s in de maak voor Griekse exit

Elsevier 18.05.2012 De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie zijn scenario’s aan het voorbereiden voor het geval dat Griekenland de eurozone verlaat. Dat zegt Europees commissaris Karel de Gucht (Handel).  De Gucht zegt tegen de Vlaamse krant De Standaard dat als Griekenland de eurozone verlaat dat niet het einde van de muntunie hoeft te betekenen.

Weg
De Eurocommissaris wil niet zeggen wat voor scenario’s in de maak zijn. Hij denkt dat er voor de Grieken geen andere weg is dan de afspraken na te komen die zijn gemaakt met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. ‘Dat is de enige rationele optie die het land heeft.

Invloed
De Gucht waarschuwt dat een vertrek van Griekenland het internationale imago van Europa zeker zal schaden. Voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement zegt de Griekse economie binnen enkele dagen instort als het land de eurozone verlaat. Volgens Schulz is nog niet alles geprobeerd om de economie van het land te stabiliseren.

‘EU en ECB bereiden noodscenario’s voor exit Griekenland voor’

VK 18.05.2012  De Europese Commissie en de Europes Centrale Bank werken aan een noodscenario in het geval Griekenland de eurozone moet verlaten. Dat zegt EU-commissaris voor Handel, Karel De Gucht, vandaag in een interview met de Vlaamse krant De Standaard.

Euro houden en drachme invoeren

Z24 18.05.2012 Griekenland hoeft de euro niet af te schaffen om de drachme weer in te voeren. Als de drachme terugkeert, is dat waarschijnlijk door de achterdeur.

Vriend en vijand houden de adem in voor het moment dat de Grieken hun contract met Europa doorscheuren, zichzelf al hun schuld kwijtschelden, de euro verbannen en de drachme invoeren. Dat ene moment waarop alles in een keer anders wordt in de eurozone.

Toeristen laten instabiel Griekenland links liggen

VK 18.05.2012 Toeristen mijden Griekenland, nu het op de rand van een bankroet staat en mogelijk zelfs de drachme weer invoert. Deze zomer reizen 30 procent minder Duitsers en 15 procent minder Nederlanders naar Griekenland.

Grieken halen geld van de bank

VK 18.05.2012 Het mislukken van de coalitiegesprekken in Griekenland heeft geleid tot een verhoogde kapitaalvlucht uit het land. Griekse banken verliezen 700 miljoen tot ruim een miljard euro spaargeld per dag.

De Financial Times schreef woensdag dat Griekse rekeninghouders op maandag en dinsdag meer dan 1,2 miljard euro aan banktegoeden hebben opgenomen. Sinds eind april zou al 5 miljard euro uit het Griekse bankwezen zijn weggevloeid. Eind maart beschikten de Griekse banken nog over 170 miljard euro deposito’s. De tegoeden slinken nu met 0,75 procent per dag, stelt de Financial Times.

Zie:

0  ‘Griekse economie stort in zonder euro’

Fitch verlaagt waardering Griekenland

‘Griekse economie stort in zonder euro’

Trouw 18.05.2012 Met een Grieks vertrek uit de eurozone stort de economie in het land binnen enkele dagen in. Daarvoor waarschuwde Martin Schulz, de voorzitter van het Europarlement, vandaag op de Duitse radio.

‘Veel mensen geloven dat een vertrek van Griekenland een einde zal betekenen van een negatieve cyclus. Ik denk echter dat dit het begin zal zijn van een nóg negatievere cyclus’, aldus Schulz in Athene waar hij onder meer een gesprek heeft met de Griekse president Carolos Papoulias.

Fitch verlaagt waardering Griekenland

Telegraaf 17.05.2012  Kredietbeoordelaar Fitch heeft opnieuw de kredietwaardering voor de staatsleningen van Griekenland verlaagd. De obligaties werden met een stap naar beneden gezet als gevolg van de politieke onzekerheid en de kans dat het land de eurozone zal verlaten. Dat meldde Fitch donderdag.

MF schort contacten met Griekenland op tot verkiezingen

VK 17.05.2012  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schort zijn contacten met Griekenland op tot de nieuwe parlementsverkiezingen. Dat heeft het IMF vandaag bekendgemaakt.

Zakenkabinet Griekenland beëdigd Video

Telegraaf 17.05.2012 In Athene zijn donderdag het nieuwe Griekse parlement en de interim-regering beëdigd. Het zakenkabinet met zestien leden onder leiding van premier Panagiotis Pikrammenos moet het land besturen tot aan de nieuwe verkiezingen op 17 juni.

Griekse interim-regering geïnstalleerd

NRC 17.05.2012 In Athene wordt vanochtend een interim-regering beëdigd die het land tot de komende verkiezingen van 17 juni moet gaan besturen. Het zestienkoppige kabinet is in het presidentiële paleis van Papoulias geïnstalleerd, waarop het driehonderd leden tellende parlement volgt. Lees verder›

Griekenland installeert technocratische interim-regering

Elsevier 17.05.2012 De Griekse interim-regering die het land moet besturen tot aan de verkiezingen op 17 juni is donderdag geïnstalleerd. Het kabinet telt zestien leden. Voorzitter van de Griekse Raad van State Panagiotis Pikramenos is de nieuwe premier.

De overgangsregering kan geen internationaal bindende maatregelen treffen. George Zannias is minister van Financiën. Hij heeft eerder gewerkt als topambtenaar op het ministerie van Financiën.

Zie ook:

Griekse interim-regering ingezworen

NU 17.05.2012 ATHENE – De Griekse interim-regering die het land zal leiden tot de nieuwe verkiezingen van 17 juni is donderdag ingezworen. Het kabinet telt zestien leden. Panagiotis Pikramenos is de interim-premier.

Gerelateerde artikelen;

Hoge rechter leidt Grieken

Telegraaf 16.05.2012 Panagiotis Pikrammenos, hoofd van de belangrijkste administratieve rechtbank in Athene, moet Griekenland in de komende vier weken leiden als interim-premier. Veel macht geeft de grondwet hem niet. Zijn taak is vooral een goede voorbereiding van de verkiezingen die op 17 juni worden gehouden.

Grieken mogen op 17 juni weer naar de stembus

Elsevier 16.05.2012 Griekenland houdt op 17 juni opnieuw verkiezingen. Dat zijn president Karolos Papoulias en de voorzitters van de belangrijkste politieke partijen woensdag overeengekomen.

Tot de verkiezingen heeft het land een interim-regering onder leiding van de Griekse voorzitter van de Raad van State, Panagiotis Pikramenos, meldt de Griekse staatstelevisie.

Zie ook: Merkel en Hollande willen Grieken helpen

Grieken stemmen op 17 juni

Telegraaf 16.05.2012  De parlementsverkiezingen in Griekenland worden op 17 juni gehouden. Daarover zijn president Carolos Papoulias en de voorzitters van de belangrijkste politieke partijen het woensdag eens geworden.

Nieuwe verkiezingen Griekenland op 17 juni

NU 16.05.2012 De nieuwe verkiezingen in Griekenland worden op 17 juni gehouden. De rechter Panayiotis Pikrammenos zal tot die tijd de tijdelijke premier zijn van het land.

Dit melden verschillende Griekse media woensdag. “Ik hoop dat na mijn ambtstermijn er een periode van hergeboorte aanbreekt voor Griekenland”, zo zei Pikrammenos bij het aanvaarden van zijn opdracht.

Gerelateerde artikelen;

Onrust op obligatiemarkt door onzekerheid over Griekenland

NRC 16.05.2012 De obligatiemarkten waren vanochtend onrustig door de blijvende onzekerheid over de positie van Griekenland binnen de eurozone. De Duitse tienjaarsrente bereikte vanochtend opnieuw een laagterecord, terwijl de Spaanse rente tot boven de 6,5 procent steeg. Lees verder›

ECB staakt steun Griekse banken, ‘terugkeer naar drachme fataal’

NRC 16.05.2012 De Europese Centrale Bank zou de steun aan veel Griekse banken terugtrekken. Volgens het Financieele Dagblad vindt de ECB het onverantwoord om geld te blijven storten omdat de Griekse banken te zwak zijn. Als Griekenland uit de euro stapt, blijft de last voor de andere lidstaten zo beperkt.

Het dagblad schrijft dat in hoog tempo risico’s worden teruggelegd bij de Griekse centrale bank. Waar in januari nog zo’n 73 miljard aan noodsteun werd gepompt in de financiële sector van Griekenland, zou dat bedrag nu gehalveerd zijn.

Politieke blufpoker ECB in chaotisch Griekenland

Elsevier 16.05.2012 De Europese Centrale Bank (ECB) zou de handen aftrekken van de Griekse bankensector. Daarmee manoeuvreert de centrale bank Griekenland in de richting een faillissement. Of niet?

Griekse banken zijn quasi failliet. Ze kunnen al lang niet meer bij andere banken of spaarders aankloppen voor geld (die zouden wel gek zijn). Zo zijn Griekse banken voor hun financieringsbehoefte volledig afhankelijk van wat ze krijgen van de ECB.

Nu zou de ECB het omgekeerde doen, namelijk zijn steun terugtrekken, meldt het Financieele Dagblad. Reden: Griekse banken doen er te weinig aan om zichzelf op nog andere manieren van geld te voorzien, bijvoorbeeld via de overheid (die is voorzien van Europees geld). Steun aan de banken zou te onveilig zijn – en dus onverantwoord.

Dit voorjaar voerde de ECB de druk op Italië op om te bezuinigen door geen staatsobligaties te kopen en zo de rente van het land op te laten lopen.

De ECB, ons aller inflatiebeteugelaar, die politieke blufpoker bedrijft in het chaotische Griekenland, omdat geen politicus de crisis echt aanpakt? Het is ver gekomen.

‘Europese Centrale Bank trekt zich terug uit Griekenland’

Elsevier 16.05.2012 De Europese Centrale Bank (ECB) vindt het niet meer verantwoord om Griekse banken financieel te steunen en trekt zich terug uit het Zuid-Europese land. Steeds meer risico’s worden bij de Griekse centrale bank neergelegd.

Dat schrijft het Financieele Dagblad woensdag op basis van goed ingevoerde bronnen in Brussel.

Beperken risico
De ECB leende in januari nog voor 73 miljard euro aan de Griekse financiële sector. Dat is inmiddels meer dan gehalveerd.

Het aantrekken van nieuw kapitaal door de banken is nodig na de afwaardering van 75 procent van de waarde van Griekse staatsobligaties enkele maanden geleden.

Zie ook:

‘Verdient Griekenland ook niet een compliment?’

VK 16.05.2012  Griekenland heeft zijn best gedaan. Het is nu de taak van de rest van de EU de Grieken te blijven steunen. Dat betoogt Peter de Waard, redacteur van de Volkskrant. Het tekort op de begroting voor rentebetalingen op de staatsschuld, ook wel primaire tekortgenoemd, is in twee jaar tijd gedaald van 10,5 naar 2,4 procent. Geen land in de geschiedenis is dat ooit gelukt. ‘Dat is acht keer zo goed als Margaret Thatcher’, stelde een rechtse Britse krant tot haar stomme verbazing vast nadat de Grieken twee jaar lang waren uitgefoeterd vanwege hun zogenaamd 3-urige werkdag en pensioen op hun 50ste jaar.

Europese beurzen openen lager door Griekenland

Parool 16.05.2012 In Amsterdam is de beurs woensdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. Beleggers blijven bezorgd over een eventueel vertrek van Griekenland uit de eurozone en de onvoorspelbare gevolgen daarvan voor de rest van Europa.

Griekse stemmer: euro of drachme

Metro 16.05.2012 Het wordt steeds waarschijnlijker dat Griekenland dit najaar failliet gaat en de eurozone moet verlaten. De Grieken moeten volgende maand opnieuw naar de stembus. Ze moeten dan een salomonsoordeel vellen over een toekomst met of zonder de euro. Buiten de Griekse landsgrenzen lijkt haast iedereen rekening te houden met een keuze tegen verdere verplichte hervormingen en bezuinigingen.

Duitse minister: ‘We gaan niet opnieuw onderhandelen met Griekenland’

Parool 16.05.2012 Duitsland houdt vast aan het akkoord dat de Europese Unie met Griekenland heeft gesloten. Minister van Financiën Wolfgang Schäuble liet woensdag weten dat er wat hem betreft niet opnieuw onderhandeld kan worden over de maatregelen die het land moet nemen om de begroting op orde te krijgen.

Verder:

Merkel en Hollande beloven Grieken hulp

Telegraaf 15.05.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de nieuwe Franse president François Hollande willen dat Griekenland de euro houdt. Dat zeiden ze na hun eerste ontmoeting dinsdag in Berlijn.

Van minuut tot minuut: Griekse onderhandelingen definitief gestrand

Trouw 15.05.2012 De onderhandelingen over een nieuw zakenkabinet tussen de Griekse president Papoulias en vijf Griekse politieke partijen zijn vandaag op niets uitgelopen. Griekenland moet binnenkort opnieuw naar de stembus. De Volkskrant hield een liveblog bij met laatste ontwikkelingen, lees ze hier terug.

Hierbij sluiten wij dit liveblog. Voor meer nieuws omtrent Griekenland en de Europese schuldencrisis verwijzen we naar ons dossier.

Hollande en Merkel willen groei voor Europa

NRC 15.05.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de nieuwe Franse president François Hollande gaan samen bespreken hoe in Europa economische groei kan worden opgewekt. Dat zijn zij vandaag overeengekomen in Berlijn, waar Hollande direct na zijn installatie in Parijs naar toe was gevlogen, schrijft persbureau AP. Lees verder›

Merkel en Hollande: We zullen Griekenland helpen

Elsevier 15.05.2012 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de nieuwe Franse president François Hollande hebben tijdens hun eerste officiële overleg gesproken over Griekenland. Ze willen allebei dat het land in de eurozone blijft.

‘Griekenland moet weten dat Europa klaar staat om maatregelen te nemen om de economische activiteit en groei in Griekenland te steunen,’ zei Hollande. De socialist is zelf ook voorstander van het stimuleren van groei in plaats van streng bezuinigen. Hij wil de Europese begrotingsregels aanpassen.

Zie ook:

‘Brussel volgt Griekse ontwikkelingen met argusogen’

VK 15.05.2012 In Brussel zal de situatie in Griekenland met argusogen gevolgd worden, maar in de officiële commentaren zal erop worden gewezen dat nieuwe verkiezingen een zaak van de Grieken zelf is. Dat zegt correspondent van de Volkskrant in Brussel Marc Peeperkorn. ‘Brussel wil elke schijn van politieke inmenging vermijden en dus zal het herhalen dat het democratische proces aan de Grieken zelf is’, zegt Peeperkorn.

Lagarde sluit Grieks vertrek euro niet uit – De Jager: mislukken formatie ‘zorgelijk’

NRC 15.05.2012  Als Griekenland niet aan de afspraken met de EU en het IMF kan voldoen, is een Grieks vertrek uit de eurozone een optie. Dat heeft IMF-directeur Christine Lagarde vanavond gezegd. Demissionair minister van Financiën De Jager noemt het definitief mislukken van de Griekse formatie “zorgelijk”.

De vandaag geïnaugureerde Franse president Hollande is vanavond naar Duitsland gevlogen voor een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De politieke ontwikkelingen in Griekenland zijn volgens onze Frankrijk-correspondent Dirk Vandenberghe “ongetwijfeld een van de belangrijkste gespreksonderwerpen vanavond”. Lees verder›

Berlijn: Athene tegenslag

Telegraaf 15.05.2012  Het mislukken van gesprekken over een nieuwe coalitieregering in Griekenland is een ernstige tegenslag volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle. Het is „een tegenslag voor het ontstaan van het zo noodzakelijke vertrouwen in de bereidheid van Griekenland om te hervormen”.

En wéér verkiezingen in Griekenland: vier vragen over de chaos in Athene

NRC 15.05.2012 Ze gingen 6 mei nog naar de stembus, maar de formatie mislukte vanmiddag definitief en dus mogen de Grieken in juni weer een parlement kiezen. Wat is er toch allemaal aan de hand in Athene? Komt een Grieks vertrek uit de euro dichterbij en wat betekent dat voor ons?

Vier vragen over de politieke chaos in Griekenland. Lees verder›

Laatste poging Griekse formatie mislukt, nu verkiezingen

Elsevier 15.05.2012 Een laatste poging van de Griekse president Karolos Papoulias om een regering te formeren, is mislukt. De partijen konden ook geen niet-politieke technocratenregering steunen. Het enige dat de president nu nog kan doen, is nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Dat melden diverse politici die bij het overleg betrokken waren. De leiders van alle partijen, met uitzondering van de neonazistische partij, waren uitgenodigd voor een laatste keer over een technocratische regering van niet-politieke experts te praten. Dit is op niets uitgelopen. Waarschijnlijk zullen de nieuwe verkiezingen over ongeveer een maand plaatshebben, op 10 of 17 juni. Een voorlopige regering zal tot die tijd waarnemen.

De partij die zondag 6 mei de grootste werd, het conservatieve Nieuwe Democratie, maakte na een dag al bekend geen regering te kunnen formeren. Daarna lukte het ook het radicaal-linkse Syriza en het socialistische Pasok niet.

Formatie Griekenland definitief mislukt – nieuwe verkiezingen

NRC 15.05.2012  De laatste poging tussen de politieke partijen in Griekenland om een akkoord te sluiten over een regering is mislukt. Dat heeft een woordvoerder van de Griekse president vanmiddag gezegd. Het mislukken van de formatie betekent dat er nieuwe parlementsverkiezingen komen.

Twee van de partijleiders die sinds het begin van de middag in het paleis van de president onderhandelden maakten even na drie uur bekend dat het niet gelukt was te komen tot de formatie van een coalitieregering of zakenkabinet. President Papoulias ontvangt morgen de politieke leiders om een interim-regering aan te stellen die nieuwe verkiezingen voorbereidt.

Grieken weer naar stembus

Telegraaf 15.05.2012 De Grieken moeten opnieuw naar de stembus. De gesprekken over de vorming van een nieuwe regering zijn dinsdagmiddag definitief afgebroken. Dat meldden leiders van diverse partijen die bij het overleg betrokken waren.

Griekenland opnieuw naar de stembus

Parool 15.05.2012 Er komen nieuwe verkiezingen in Griekenland. Gesprekken over de vorming van een regering van nationale eenheid zijn vandaag, negen dagen na de parlementsverkiezingen, definitief mislukt. Dit heeft een woordvoerder van de Griekse president Karolos Papoulias, bevestigd.

Griekenland opnieuw naar de stembus

Parool 15.05.2012 Er komen nieuwe verkiezingen in Griekenland. Gesprekken over de vorming van een regering van nationale eenheid zijn vandaag, negen dagen na de parlementsverkiezingen, definitief mislukt. De verkiezingen worden waarschijnlijk 10 of 17 juni gehouden. Een voorlopige regering neemt het heft woensdag over.

De Griekse president heeft vergeefs drie dagen met politieke leiders overlegd. Een van de leiders, de socialist Evangelos Venizelos zei dat ‘we naar nieuwe verkiezingen gaan, binnen enkele dagen, onder slechte omstandigheden’.

Nieuwe verkiezingen in Griekenland

NU 15.05.2012 ‘De stem van het volk is niet begrepen’. Dat melden verschillende Griekse media. Er is nog geen datum voor de nieuwe verkiezingen vastgesteld, maar deze zullen waarschijnlijk 10 of 17 juni worden gehouden. Tot die tijd zal een voorlopige regering waarnemen.

Het is daarom nog maar de vraag of Griekenland zal kunnen voldoen aan de Europese afspraken die zijn gemaakt , waardoor de geruchten over een vertrek van het land uit de eurozone toenemen, ondanks officiële lezingen dat dit geen onderwerp van discussie is.

De Europese beurzen doken dinsdagmiddag omlaag nadat bekend werd dat de gesprekken in Griekenland over de vorming van een zakenkabinet zijn mislukt. Ook gleed de euro verder af ten opzichte van de dollar.

Lees meer over dit onderwerp;

Griekenland onieuw naar de stembus

Metro 15.05.2012 ATHENE – De Griekse bevolking gaat binnenkort opnieuw naar de stembus. Dat heeft PASOK-leider Evangelos Venizelos dinsdag gezegd.

De Griekse president Karolos Papoulias voerde dinsdag overleg met de leiders van vijf partijen in een ultieme poging een regering te vormen. Venizelos zei echter dat de onderhandelingen zijn mislukt.

Grieks formatieoverleg hervat

Metro 15.05.2012 ATHENE – De bijeenkomst tussen de Griekse president Karolos Papoulias en de leiders van vijf Griekse politieke partijen is begonnen. Papoulias hoopt na negen dagen van mislukte onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie alsnog tot een overeenkomst te komen met de partijleiders.

Gerelateerd nieuws;

Griekse partijen doen laatste poging om politieke crisis op te lossen

NRC 15.05.2012 De Griekse president Papoulias en de leiders van vijf politieke partijen zijn even na één uur vanmiddag in Athene begonnen aan een laatste overlegronde over het vormen van een nieuwe regering. Als de partijen er vandaag niet uitkomen, komen er snel nieuwe parlementsverkiezingen.

De conservatieven van Nieuwe Democraten en de socialisten van Pasok, die samen net geen meerderheid hebben in het parlement, zeiden gisteravond wel te voelen voor het instellen van een zakenkabinet dat Griekenland door de politiek zo moeilijke tijden kan loodsen.

In de rest van Europa groeien intussen de zorgen over een mogelijk vertrek van Griekenland uit de euro. Gisteravond spraken de ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel over de situatie in Griekenland. Eurogroepvoorzitter Jean-Claude Juncker deed berichten over een Grieks vertrek uit de euro af als “onzin en propaganda”.

Rode cijfers op Wall Street door Griekenland

Parool 14.05.2012 De beurzen in New York stonden maandag in het rood. De negatieve stemming werd vooral veroorzaakt door de politieke impasse in Griekenland en de toenemende zorgen over een mogelijk vertrek van het land uit de eurozone.

AEX sluit onder de 300 punten – onzekerheid over Griekenland

NRC 14.05.2012 De AEX-index is vandaag voor het eerst in lange tijd gesloten onder de 300-puntengrens. De graadmeter van de Amsterdamse beurs sloot vanavond op 298,05 punten. Het betekent een verlies van 2,4 procent. De twijfel over de vraag of Griekenland uit de euro zal stappen zorgt al een tijdje voor veel onrust op de beurs.

Het is voor het eerst dit jaar dat de AEX-index onder de 300 punten zakt. De MidKap-index, de andere belangrijke graadmeter voor de Nederlandse economie, duikelde 2,9 procent naar 484,8 punten. In de AEX was er geen enkel fonds dat hoger wist te sluiten.

Griekse coalitiebesprekingen morgen hervat – president oppert technocratie

NRC 14.05.2012 De Griekse formatiebesprekingen worden morgen door president Karolos Papoulias hervat. Dat maakte de Griekse socialistische leider Evangelos Venizelos vanavond bekend tegenover persbureau AP. Hij liet daarbij weten “niet optimistisch” te zijn over de kansen op een coalitie. Lees verder›

Grieken morgen verder

Telegraaf 14.05.2012 De Griekse politieke leiders vervolgen dinsdag de beslissende gesprekken over coalitievorming. De president ontving maandag de leiders van de conservatieve partij Nieuwe Democratie, de socialistische partij Pasok en de kleine partij Democratisch Links. Zo’n coalitie zou doorgaan met de bezuinigingsmaatregelen en de euro. Dat meldde de Griekse televisie.

Gesprekken Griekse politiek dinsdag verder

Metro 14.05.2012 De vergadering van de Griekse president met de leiders van drie politieke partijen over een mogelijke regeringscoalitie is voorbij. President Karolos Papoulias wil dinsdag verder praten met meer politieke leiders.

Gerelateerd nieuws;

Griekse president wil technocratenregering formeren

Elsevier 14.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias heeft de leiders van alle politieke partijen, met uitzondering van de neonazistische partij, uitgenodigd voor een nieuw overleg dinsdag. Papoulias hoopt de politici te kunnen overhalen een technocratische regering te formeren.

Als het overleg dinsdag ook mislukt, worden waarschijnlijk nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Papoulias wil steun vergaren voor een regering van voorname en niet-politieke personen. Griekenland heeft op dit moment ook een technocratische regering.

Zie ook: Grieken stevenen af op nieuwe verkiezingen

‘Griekse president wil zakenkabinet’

Parool 14.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias heeft maandag voorgesteld om een technocratische regering te vormen. Hij heeft alle partijen, uitgezonderd extreem-rechts, uitgenodigd voor een nieuwe ronde van overleg, zei de leider van de socialisten Evangelos Venizelos maandagavond.

Lees ook: De Jager: Geen alternatief voor Griekenland (14-05-12)

Lees ook: Grieken moeten zélf uit de eurozone willen stappen (14-05-12)

‘President wil zakenkabinet’

Telegraaf 14.05.2012 De Griekse president Carolos Papoulias heeft maandag voorgesteld om een technocratische regering te vormen. Hij heeft alle partijen, uitgezonderd extreem-rechts, uitgenodigd voor een nieuwe overlegronde, zei de leider van de socialisten Evangelos Venizelos maandagavond.

‘Griekse president wil zakenkabinet’

NU 14.05.2012 AMSTERDAM – De Griekse president Carolos Papoulias heeft maandag voorgesteld om een technocratische regering te vormen.

Lees meer over dit onderwerp;

EU wil Griekenland in eurozone houden

Trouw 14.05.2012 Griekenland lijkt in juni nieuwe verkiezingen te houden. De uitslag van de stembusgang van zondag 6 mei biedt praktisch geen kans op een parlementaire meerderheid voor een daadkrachtige regering. Gisteren liet de leider van de tweede grootste partij, het extreemlinkse Syriza, al weten niets te zien in een deelname aan een coalitieregering.

Nu heeft ook Fotis Kouvelis, de leider van Democratisch Links gezegd geen mogelijkheid te zien in een regering van nationale eenheid van conservatieven en socialisten. Kouvelis was de laatste hoop op kans van slagen van de Griekse president Karolos Papoulias die de onderhandelingen leidt. Europa volgt de situatie met argusogen.

Brussel wil Grieken nog steeds in eurozone houden

Elsevier 14.05.2012 Dat heeft voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie maandag laten weten.

Afspraken
Speculaties over een Grieks vertrek uit de eurozone werden dit weekend aangewakkerd onder meer omdat Barroso waarschuwde dat Griekenland uit de eurozone moet, als het land zich niet aan de afspraken houdt.

‘Als een clublid de regels van de club niet naleeft, dan is het beter als deze de club verlaat,’ zei de Portugees. Volgens een woordvoerder was de opmerking van Barroso niet specifiek gericht op de situatie in Griekenland, maar was het een algemeen commentaar. Grieks vertrek uit muntunie is niet meer te voorkomen, al blijven de gevolgen voor de andere eurolanden ongewis. Commentaar Carla Joosten: Griekse exit uit de euro is onvermijdelijk

Zie ook:

Grieken moeten zélf uit de eurozone willen stappen

Trouw 14.05.2012 Griekenland kan niet zomaar de eurozone of de Europese Unie verlaten. De regering in Athene zal met de andere EU-lidstaten moeten onderhandelen over een vertrek. De andere landen kunnen de Grieken ook niet dwingen weg te gaan, de Grieken zullen het zelf moeten willen.

‘Grieks leger grijpt niet in’

Telegraaf 14.05.2012 Het is zeer onwaarschijnlijk dat het Griekse leger zal ingrijpen nu de regeringsformatie muurvast zit. Dat zegt Adriaan Schout, expert bij het Clingendael Instituut op het gebied van Europese Integratie en regelgeving.

Beurzen vrezen vertrek Griekenland uit eurozone

Elsevier 14.05.2012 De Europese beurzen liepen maandag diep in het rood vanwege de politieke impasse in Griekenland. Ook op de obligatiemarkt lopen de rentes van Spanje en Italië weer flink op. De AEX kwam aan het eind van maandagochtend 2,3 procent lager uit op 298,38 punten. De MidKap-index noteerde 2,1 procent lager op 488,47.

In Athene zakte de beurs met 3,5 procent. De Grieken lijken er niet in te slagen een regering te vormen, waardoor de kans op een Grieks vertrek uit de eurozone steeds groter wordt.
De beurzen in Madrid en in Milaan doken ook naar beneden met iets minder dan 3 procent.

Lees ook: ‘Rente op Nederlandse staatsobligaties loopt op’

Griekenland gaat failliet

Trouw 14.05.2012 Terwijl in Griekenland politici nog naarstig onderhandelen, nadert het Grieks drama onafwendbaar zijn ontknoping en dreigt faillissement als niet wordt ingestemd met de stringente bezuinigingen en hervormingen die de Europese Unie eist. Voor hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger is de afloop al duidelijk: faillisement dreigt.

Bom ontploft bij Grieks belastingkantoor

Spits 14.05.2012 De sfeer in het regeringsloze Griekenland wordt er niet beter op. Vanmorgen ontplofte er bij een belastingkantoor in een noordelijke voorstad van Athene een geïmproviseerde bom. Er is schade, maar er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Kans op coalitie Griekenland klein, maar aanwezig – beurzen kelderen

NRC 14.05.2012 Democratisch Links heeft tijdens de laatste formatiepoging onder leiding van president Karolos Papoulias de sleutel in handen. Fotis Kouvelis, leider van de partij geeft gemengde signalen af. Hoewel de bereidheid van Democratisch Links mee te werken aan een coalitie onzeker is, is de kans op een coalitie nog niet geheel bekeken.

Kredietbeoordelaar Moody’s zei vandaag te verwachten dat een faillissement van Griekenland steeds dichterbij komt, meldt de NOS.  Europese aandelen zijn vanochtend naar hun laagste niveau gezakt in meer dan vier maanden, als gevolg van de politieke onduidelijkheid in Griekenland en het gevaar dat het land uit de eurozone stapt. De AEX stond rond elf uur 2 procent lager. Ook de andere Europese beurzen zakten tussen de 2 en 3 procent.

Bekijk hier een liveblog van de Guardian over de situatie op de beurzen.  Lees verder›

Nederlandse rente op laagste punt ooit – Spaanse rente schiet omhoog

NRC 14.05.2012 De rente op Spaanse en Italiaanse staatsleningen is vanmorgen door de spanningen rond Griekenland omhoog geschoten, terwijl de rente in Nederland juist sterk daalt. Ook in Duitsland en niet-euroland Groot-Brittannië daalt de rente. Lees verder›

Miljardensteun ook nodig bij Griekse exit

Trouw 14.05.2012 De Griekse crisis is en blijft een Europees probleem. Zelfs als Griekenland de eurozone verlaat, zullen de overige lidstaten nog altijd vele miljarden aan steun moeten verlenen. Dat blijkt uit uitgelekte plannen van het Duitse ministerie van financiën.

Het lijkt zo gemakkelijk: als de Grieken hun zaakjes niet op orde brengen, dan verlaten ze de eurozone maar. Dan mogen ze hun eigen boontjes doppen en met de rest van de wereld in drachmen afrekenen. Zelfs voorzitter Barroso van de Europese Commissie opperde die mogelijkheid afgelopen week op de Italiaanse televisie.

Griekse exit uit de euro is onvermijdelijk

Elsevier 14.05.2012 Grieks vertrek uit muntunie is niet meer te voorkomen, al blijven de gevolgen voor de andere eurolanden ongewis. Een Grieks vertrek uit de eurozone is onvermijdelijk nu de Griekse politici niet tot overeenstemming komen voor een noodregering. Maar het blijft een riskante operatie omdat onduidelijk is hoe de financiële markten reageren.

De keuze is aan de Grieken zelf. In de eurozone blijven, betekent afspraken nakomen. Bij een vertrek blijft het land zitten met een enorme schuldenberg die het in geen jaren kan terugbetalen. De belastingbetalers in de overige eurolanden betalen het gelag. Alleen de Duitsers zouden al tegen de 80 miljard euro moeten betalen.

Het is al heel wat als de consequenties van die onbezonnenheid beperkt blijven tot het Griekse debacle, maar dat staat lang niet vast. De Europese politici maken een machteloze indruk.

Voor Athene dreigt wild scenario

VK 14.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias is gisteravond begonnen aan een laatste poging om een regeringscoalitie te vormen op basis van de parlementsverkiezingen van een week geleden. De kans op succes is gering. Griekenland gaat naar verwachting half juni opnieuw naar de stembus.

Moody’s: Grieks vertrek uit eurozone is dichterbij

Elsevier 14.05.2012 Kredietbeoordelaar Moody’s zegt dat een vertrek van Griekenland uit de eurozone dichterbij is gekomen na de weinigzeggende uitkomst van de verkiezingen op 6 mei. Als de Grieken de eurozone verlaten, heeft dit grote gevolgen voor de kredietwaardigheid van banken in het land. Bij de laatste verkiezingen verloren de partijen Pasok en Nieuwe Democratie, waarmee de EU, het IMF en de ECB afspraken hadden gemaakt over noodsteun. De radicaal linkse partij Syriza, haalde veel stemmen en wil die afspraken schrappen.

De Griekse regering had een akkoord bereikt met banken over het afschrijven van Griekse schulden in ruil voor steun. Griekenland heeft al 25 miljard euro gekregen voor de herkapitalisatie van banken. Hiervan is 18 miljard toegezegd aan de vier grootste banken.

Het Amerikaanse ratingbureau Fitch liet vrijdag weten dat de kredietwaardigheid van de hele eurozone omlaag gaat als Griekenland de eurozone verlaat. Als de Grieken uit de eurozone moeten, zorgt dat voor een negatief kredietvooruitzicht voor andere eurolanden.

Zie ook:

Moody’s: Grieks vertrek uit euro dichterbij

VK 14.05.2012 Als Griekenland uit de euro stapt, dan heeft dat zware consequenties voor de kredietwaardigheid van de banken in het land. De banken kunnen hun verplichtingen nu al niet meer nakomen en moeten overeind gehouden worden met geld van de trojka.

Moody’s: Grieks vertrek uit euro dichterbij

Parool 14.05.2012 De weinigzeggende uitkomst van de Griekse verkiezingen van 6 mei heeft de kans op een wanordelijk faillissement van het land en een uiteindelijk vertrek uit de eurozone vergroot. Dat stelde de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s vandaag.

Grieken morgen verder

Telegraaf 14.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias heeft zondag gesprekken gevoerd met diverse partijen om te komen tot de vorming van een regering. Het overleg bleef vooralsnog zonder resultaat en gaat maandag verder.

Nieuwe Griekse verkiezingen dichtbij na vertrek Syriza

Elsevier 14.05.2012 De extreem-linkse partij Syriza doet niet meer mee aan de gesprekken met president Karolos Papoulias om een Griekse regering te vormen. Dat liet de leider van de anti-Europese partij zondagavond weten.

Syriza-leider Alexis Tsipras zei op de Griekse staatstelevisie niet verder te willen onderhandelen met de andere partijen, vanwege de strenge begrotings-maatregelen die de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds het land hebben opgelegd.

De twee grootse partijen Pasok en Nieuwe Democratie zijn wel bereid aan de Europese begrotingsnormen te voldoen, maar die haalden samen net geen meerderheid.

De hoop is nu gevestigd op Democratisch Links die onder voorwaarden aan de bezuinigingen wil meewerken. Maar die partij gaf al aan niet zonder Syriza te willen regeren.

President Papoulias heeft de laatste kans om een regering van nationale eenheid te vormen, omdat eerdere coalitiepogingen van de drie grootste partijen strandden.

Elseviers commentaar
‘Franse kiezers willen niet bezuinigen en wel ‘investeren’. Griekse kiezers eisen wel solidariteit, maar willen niet bezuinigen. De eurozone kan niet veel langer op de been worden gehouden’

Lees hier het hele commentaar van Syp Wynia: Franse en Griekse kiezers breken eurozone op

Zie ook:

Griekenland stevent af op nieuwe verkiezingen

VK 14.05.2012 Griekenland lijkt in juni nieuwe verkiezingen te houden. De uitslag van de stembusgang van zondag 6 mei biedt praktisch geen kans op een parlementaire meerderheid voor een daadkrachtige regering.

Nieuwe Griekse verkiezingen

Telegraaf 14.05.2012 Griekenland lijkt in juni nieuwe verkiezingen te houden. De uitslag van de stembusgang van zondag 6 mei biedt praktisch geen kans op een parlementaire meerderheid voor een daadkrachtige regering. De leider van Democratisch Links, Fotis Kouvelis, zei maandag dat er geen regering van nationale eenheid mogelijk is. Hij was de laatste hoop om een regering van nationale eenheid van conservatieven en socialisten overeind te houden.

Nieuwe Griekse verkiezingen lijken onvermijdelijk

‘Geen kans op daadkrachtige regering’

NU 14.05.2012 ATHENE – Griekenland lijkt in juni nieuwe verkiezingen te houden. De uitslag van de stembusgang van zondag 6 mei biedt praktisch geen kans op een parlementaire meerderheid voor een daadkrachtige regering.

Lees meer over dit onderwerp;

Griekenland stevent af op nieuwe verkiezingen

Parool 14.05.2012 Griekenland lijkt in juni nieuwe verkiezingen te houden. De uitslag van de stembusgang van zondag 6 mei biedt praktisch geen kans op een parlementaire meerderheid voor een daadkrachtige regering.

Leider Syriza weigert verder coalitieoverleg

Syriza weigert deelname en steun aan coalitie

Leider Syriza wil maandag niet verder praten

Samaras: Syriza weigert deelname aan coalitie

Extreem links uit overleg

Telegraaf 14.05.2012 De leider van de Griekse extreemlinkse partij Syriza heeft zondagavond laten weten niet mee te doen aan de nieuwe gesprekken om een regering te vormen.

Grieks extreemlinks stapt uit coalitieoverleg

NU 14.05.2012 De leider van de Griekse extreemlinkse partij Syriza heeft zondagavond laten weten niet mee te doen aan de nieuwe gesprekken om een regering te vormen.

Lees meer over dit onderwerp;

Gesprekken Griekenland nog vruchteloos

Parool 14.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias heeft gisteren gesprekken gevoerd met verschillende partijen om te komen tot de vorming van een regering. Het overleg bleef vooralsnog zonder resultaat en gaat vandaag verder. Alexis Tsipras van de linkse partij Syriza weigert volgens de Griekse staatstelevisie echter om met de andere partijen verder te praten over een coalitie.

Gesprekken Griekenland nog vruchteloos

VK 14.05.2012  De Griekse president Karolos Papoulias heeft gisteren gesprekken gevoerd met verschillende partijen om te komen tot de vorming van een regering. Het overleg bleef vooralsnog zonder resultaat en gaat vandaag verder. Alexis Tsipras van de linkse partij Syriza weigert volgens de Griekse staatstelevisie echter om met de andere partijen verder te praten over een coalitie.

Der Spiegel pleit voor Griekse exit uit euro

VK 13.05.2012 Het toonaangevende Duitse blad Der Spiegel roept openlijk op tot een vertrek van Griekenland uit de eurozone. Het invloedrijke tijdschrift kopt deze week: Akropolis Adieu! Waarom Griekenland nu de eurozone moet verlaten.

Volgens Der Spiegel is het nu duidelijk dat een vertrek in het belang van de Grieken zelf is. ‘Alleen een vertrek van Griekenland uit de euro biedt het land de kans om op lange termijn weer op eigen benen te kunnen staan.’ Het blad stelt dat Griekenland eigenlijk nooit klaar was om aan de muntunie deel te nemen en dat nog steeds niet is. ‘De poging om het land duurzaam gezond te maken door hervormingen is mislukt.’

Gesprekken Griekse coalitie gaan door

VK 13.05.2012 Griekse president Karolos Papoulias voert vanavond gesprekken met de leiders van enkele kleinere partijen, nadat eerder overleg met de grootste drie partijen niets had opgeleverd.

Syriza wil niet in coalitieregering; spanning in Griekenland loopt op – 13/05/12

Lees ook Desnoods Griekenland uit de eurozone, vindt Barroso – 12/05/12

Gesprekken Grieken gaan door

Telegraaf 13.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias voert zondagavond gesprekken met de leiders van enkele kleinere partijen, nadat eerder overleg met de grootste drie partijen niets had opgeleverd.

Gesprekken Griekse coalitie gaan door

Parool 13.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias voert vanavond gesprekken met de leiders van enkele kleinere partijen, nadat eerder overleg met de grootste drie partijen niets had opgeleverd.

Syriza wil niet in coalitieregering; spanning in Griekenland loopt op

VK 13.05.2012 De Griekse radicaallinkse partij Syriza die vorige week als tweede eindigde bij de verkiezingen weigert deel te nemen aan een coalitieregering. Ook wil Syriza geen steun geven aan een coalitie. Dat heeft Antonis Samaras, leider van de conservatieve Nea Dimokratia, vandaag gezegd.

Grieks overleg over regeringscoalitie met president is laatste kans – 13/05/12

VK 13.05.2012 De leiders van de grootste drie Griekse politieke partijen zijn zondag voor overleg over de vorming van een regering naar president Karolos Papoulias gegaan. Sinds de verkiezingen van een week geleden zijn de drie: Antonis Samaras van de conservatieve Nieuwe Democratie (ND), Alexis Tsipras van de extreem linkse coalitie Syriza en Evangelos Venizelos van de socialistische Pasok.

Waarschuwingen aan adres Griekenland

Telegraaf 12.05.2012 Van diverse kanten is Griekenland zaterdag te verstaan gegeven dat het land zijn afspraken over bezuinigingen moet nakomen. De Griekse president houdt zondag crisisberaad met de leiders van de drie grootste partijen. Afgelopen week mislukten drie pogingen om tot een coalitie te komen.

Duitse centrale bank: Griekenland moet afspraken nakomen

Parool 12.05.2012 Griekenland moet zijn verplichtingen nakomen als het meer hulp wil ontvangen. Dit heeft de baas van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, vandaag beklemtoond. Hij drong er ook op aan dat de afgelopen week tot president van Frankrijk gekozen socialist François Hollande ‘afblijft’ van de gemaakte Europese begrotingsafspraken.

Chef Bundesbank waarschuwt Griekenland

Metro 12.05.2012 Griekenland kan geen aanspraak maken op verdere financiële hulp als Athene overeenkomsten met buitenlandse schuldeisers aan de laars lapt. Die waarschuwing heeft Jens Weidmann, het hoofd van de Duitse centrale bank, zaterdag in de Süddeutsche Zeitung geuit.

‘Meer hulp Athene denkbaar’

Telegraaf 11.05.2012 Er kan over meer hulp aan Griekenland worden gesproken als de Grieken daadwerkelijk weten wat er nog extra kan worden gedaan om de economische groei te bevorderen. Dit heeft de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, beklemtoond. De krant Bild berichtte zaterdag naar aanleiding van een gesprek met de bewindsman dat hij meer hulp denkbaar acht.

Duitse centrale bank: Griekenland moet afspraken nakomen

Parool 12.05.2012 Griekenland moet zijn verplichtingen nakomen als het meer hulp wil ontvangen. Dit heeft de baas van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, vandaag beklemtoond. Hij drong er ook op aan dat de afgelopen week tot president van Frankrijk gekozen socialist François Hollande ‘afblijft’ van de gemaakte Europese begrotingsafspraken.

Barroso: Grieken uit euro bij niet nakomen afspraken

Elsevier 12.05.2012 De voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso waarschuwt de Grieken dat ze de euro moeten verlaten als ze hun afspraken niet nakomen. Hij zei dat vrijdag in een interview met de Italiaanse tv-zender SkyTG24.

Nakomen beloftes
‘Indien de akkoorden niet worden gerespecteerd, betekent dat dat de voorwaarden er niet zijn om verder te gaan met een land dat zijn beloftes niet nakomt,’ aldus Barroso.

Zie ook:

Barroso bereikt punt waarop euro best zonder de Grieken kan

NRC 12.05.2012 Duidelijker kon José Manuel Barroso niet zijn tegenover de eurolanden en Griekenland. “Als een lid zich niet aan de regels houdt, is het beter dat dat lid vertrekt.” Het is voor het eerst dat de voorzitter van de Europese Commissie openlijk zegt dat de Grieken de eurozone misschien beter kunnen verlaten. Lees verder›

Desnoods Griekenland uit de eurozone, vindt Barroso

Parool 12.05.2012 Griekenland moet zijn verplichtingen nakomen, anders moet het land de eurozone maar verlaten, zei voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie. ‘Indien de akkoorden niet worden gerespecteerd, betekent dat dat de voorwaarden er niet zijn om verder te gaan met een land dat zijn beloftes niet nakomt,’ aldus Barroso.

‘Grieken desnoods uit euro’

Telegraaf 12.05.2012 De voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso waarschuwt de Grieken dat ze de euro moeten verlaten als ze hun afspraken niet nakomen. Hij zei dat vrijdag in een interview met de Italiaanse tv-zender SkyTG24.

Morgen ultieme poging Griekse president verkiezingen af te wenden

NRC 12.05.2012 De Griekse socialistische leider Evangelos Venizelos heeft het mandaat om een coalitie te vormen zoals gepland teruggegeven aan president Karolos Papoulias. Deze heeft de leiders van de drie grootste partijen uitgenodigd voor een gesprek morgen. Faalt hij in deze allerlaatste poging een coalitie te vormen, houdt Griekenland volgende maand opnieuw verkiezingen.

Griekse president polst morgen leiders grootste partijen

Parool 12.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias begint morgenochtend crisisoverleg met de leiders van de drie grootste partijen in het land. Sinds de parlementsverkiezingen van een week eerder zijn dat Antonis Samaras van de conservatieve Nieuwe Democratie (ND), Alexis Tsipras van de extreem linkse coalitie Syriza en Evangelos Venizelos van de socialistische Pasok.

Meer:

Griekse president polst

Telegraaf 12.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias begint zondagmorgen crisisoverleg met de leiders van de drie grootste partijen in het land. Sinds de parlementsverkiezingen van een week eerder zijn dat Antonis Samaras van de conservatieve Nieuwe Democratie (ND), Alexis Tsipras van de extreem linkse coalitie Syriza en Evangelos Venizelos van de socialistische Pasok.

Griekse president roept partijen zondag bij zich

Metro 12.05.2012 ATHENE – Papoulias spreekt zondag eerst met de leiders van de drie grootste partijen gezamenlijk, liet zijn staf zaterdag weten. De conservatieve Nea Dimokratia, het radicaal-linkse Syriza en de sociaaldemocraten van PASOK wisten het tot dusver op eigen houtje niet eens te worden over de bezuinigingen, die Syriza anders dan de twee traditionele bestuurderspartijen pertinent afwijst.

Griekse president polst zondag drie partijleiders

NU 12.05.2012 De Griekse president Karolos Papoulias begint zondagmorgen crisisoverleg met de leiders van de drie grootste partijen in het land.

Griekse president mag laatste poging doen

NU 12.05.2012 ATHENE – De kans dat er in Griekenland op korte termijn een nieuwe regering staat, is minimaal. Drie keer probeerden partijen met elkaar tot een coalitie te komen en tot drie keer toe mislukte dat. Dit weekeinde is het aan president Karolos Papoulias een laatste poging te doen.

Lees meer over dit onderwerp;

Venizelos geeft coalitieopdracht terug, Griekse verkiezingen dreigen

NRC 12.05.2012 De Griekse socialistische leider Evangelos Venizelos heeft het mandaat om een coalitie te vormen zoals gepland teruggegeven aan president Karolos Papoulias. De voormalig minister van Financiën was de derde partijleider die sinds de verkiezingen afgelopen zondag niet slaagde in het verenigen van de Griekse politiek. Lees verder›

Venizelos geeft president formatieopdracht terug

Trouw 12.05.2012  De leider van de socialistische PASOK heeft zijn formatieopdracht vanochtend teruggegeven aan de Griekse president Karolos Papoulias. Evangelos Venizelos’ poging een regering te vormen liep vrijdag stuk omdat de beoogde coalitiepartijen het niet eens werden over de voor verdere noodhulp vereiste bezuinigingen.

Derde formatiepoging in Griekenland nu ook mislukt

VK 12.05.2012 De kans dat er een regering komt in Griekenland wordt steeds kleiner nu ook de derde formatiepoging in Griekenland is mislukt. De radicaal-linkse partij Syriza weigert deel te nemen aan een regering met de conservatieven, de socialisten en de kleine linkse partij Democratisch Links. Die laatste partij wil alleen in de regering zitten met Syriza. Dat heeft de socialistische leider Evangelos Venizelos vanavond toegegeven.

Lees ook Fitch waarschuwt voor exit Griekenland – 11/05/12

Lees ook Griekse socialist Venizelos gaat formatiepoging wagen – 10/05/12

Griekse coalitieonderhandelingen mislukt

Metro 11.05.2012 De Griekse coalitieonderhandelingen zijn mislukt. Dat heeft de leider van de socialistische PASOK, Evangelos Venizelos, vrijdag gezegd nadat de radicaallinkse leider Alexis Tsipras had laten weten niet tot een coalitieregering te zullen toetreden. Venizelos geeft zijn opdracht zaterdag terug aan president Karolos Papoulias.

Gerelateerd nieuws;

Griekse formatie mislukt

Telegraaf 11.05.2012 De derde formatiepoging in Griekenland is vrijdag mislukt. De radicaal-linkse partij Syriza weigert deel te nemen aan een regering met de conservatieven, de socialisten en de kleine linkse partij Democratisch Links. Die laatste partij, nodig voor een meerderheid in het Griekse parlement, wil alleen in de regering zitten met Syriza.

Fitch: Rating hele eurozone omlaag bij exit Griekenland

Elsevier 11.05.2012 Als Griekenland de eurozone moet verlaten, zal dit negatief uitpakken voor de kredietwaardigheid van alle landen die de euro als munt hebben. Waarschijnlijk wordt de helft van de zestien overige eurolanden dan afgewaardeerd. Dat heeft het Amerikaanse ratingbureau Fitch vrijdag bekendgemaakt. Bij vertrek van Griekenland krijgen alle eurolanden een negatief kredietvooruitzicht.

Fitch waarschuwt voor exit Griekenland

Telegraaf 11.05.2012 Als Griekenland als gevolg van de huidige politieke crisis de eurozone verlaat, kan dat gevolgen hebben voor de kredietwaarderingen van alle andere eurolanden. Daarvoor waarschuwde kredietbeoordelaar Fitch vrijdag.

Fitch waarschuwt voor exit Griekenland

Parool 11.05.2012 Als Griekenland als ultiem gevolg van de huidige politieke crisis de eurozone verlaat, kan dat gevolgen hebben voor de kredietwaarderingen van alle andere eurolanden. Daarvoor heeft kredietbeoordelaar Fitch vrijdag gewaarschuwd.

Griekse formatie mislukt – Syriza wil geen coalitie vormen

NRC 11.05.2012 De derde formatiepoging in Griekenland, onder leiding van Evangelos Venizelos, is mislukt. Alexis Tsipras, leider van de radicale linkse partij Syriza, verklaarde niet te willen deelnemen aan een coalitie met de Nieuwe Democraten en de soalistische Pasok, die streng willen bezuinigen. Lees verder› 

‘Kleine linkse partij legt eis op tafel in Griekse formatie’

NRC 11.05.2012 De kleine partij Democratisch Links sluit een regeerakkoord met alleen de conservatie Nieuwe Democraten van Antonis Samaras en de socialistische Pasok van Evangelos Venizelos uit. Dat heeft Fotis Kouvelis, de politiek leider van de partij, medegedeeld. Lees verder›

Tijd dringt bij Griekse formatie

Telegraaf 11.05.2012 De kans dat de Grieken volgende maand opnieuw naar de stembus moeten, wordt met het uur groter. Het leek er vrijdagochtend op dat de pogingen om een nieuwe regering te formeren, afstevenden op een doorbraak. Na een gesprek met de socialistische partij Pasok van Evangelos Venizelos lieten de Griekse conservatieven weten bereid te zijn een coalitie te vormen.

Griekse conservatieven accepteren coalitie met socialisten

NU 11.05.2012 Formatie hangt nu af van deelname Democratisch Links. De conservatieve partij Nieuwe Democratie (ND) en Pasok hebben samen 149 van de 300 zetels in het parlement. ND van Antonis Samaras is de grootste partij. De Griekse conservatieven zijn bereid deel te nemen aan een coalitie met de socialistische partij Pasok van leider Evangelos Venizelos.

Lees meer over dit onderwerp;

Gokken op Grieks exit kan niet meer

Parool 10.05.2012 Gokken op een Grieks vertrek uit de euro dit jaar kan niet meer bij de Britse bookmakers Ladbrokes en William Hill. De kantoren hebben de weddenschappen gesloten omdat ze die te riskant vinden.

Griekse coalitiebesprekingen mislukt – ‘EU overweegt uitstel betaling noodsteun’

NRC 09.05.2012 Eurolanden debatteren momenteel over een mogelijk uitstel van het overmaken van 5,2 miljard noodsteun aan Griekenland. De uitbetaling zou morgen plaatsvinden, maar de EU-ambtenaren twijfelen vanwege het politieke verzet in Griekenland tegen de forse bezuinigingen zo meldt The Wall Street Journal vanavond. Lees verder›

Samaras: Griekenland moet in de euro blijven

Parool 09.05.2012 Als Griekenland zich niet houdt aan de belofte om te bezuinigen, dan leidt dat tot een ‘zekere en directe’ catastrofe. Dat heeft Antonis Samaras, leider van de Griekse conservatieve partij Nea Dimokratia, woensdag gezegd. Hij reageerde daarmee op uitlatingen van Alexis Tsipras, leider van radicaallinkse partij Syriza, die juist wil dat er opnieuw wordt onderhandeld over de voorwaarden voor het pakket noodleningen aan Griekenland.

‘Griekenland riskeert exit uit eurozone’

Parool 09.05.2012 Een naaste adviseur van de Griekse premier Lucas Papademos heeft Griekse politici vandaag in scherpe bewoordingen gewaarschuwd voor de gevolgen van hun onvermogen om een regering te vormen. Het land dreigt op deze manier op korte termijn uit de euro te worden gestoten, zei econoom Gikas Hardouvelis op de Griekse radio.

Griekse conservatieven: met links stevent land af op faillissement

NRC 09.05.2012 De Griekse conservatieven roepen de radicaal linkse partij Syriza op om vast te houden aan de deal die het land in februari met het IMF sloot om radicaal te bezuinigen. Gebeurt dit niet, dan stevent Griekenland volgens de conservatieve partijleider Samaras af op een faillissement.

Antonis Samaras, leider van de Griekse Nieuwe Democratie-partij die afgelopen weekend het grootste aantal zetels kreeg in het parlement, praat vanmiddag met Alexis Tsipras, partijleider van Syriza. Tsipras heeft gisteren van president Papoulias een mandaat gekregen om een coalitie te vormen, nadat Samaras deze opdracht had teruggegeven.

Nu ook politieke chaos in Griekenland

NU 08.05.2012 ATHENE – De Griekse economie ligt aan een Europees infuus en de verkiezingen van zondag hebben Griekenland in een politieke impasse gemanoeuvreerd.

Lees meer over dit onderwerp;

Griekse conservatieven weigeren bezuinigingen los te laten

NRC 08.05.2012 De conservatieven houden vast aan de deal die Griekenland sloot met IMF om fors te bezuinigingen, in ruil voor miljarden aan noodhulp. Hiermee gaat de partij recht in tegen de wil van de radicaal linkse partij Syriza, die nu aan zet is om een coalitie te smeden. Syriza zei vandaag tegenover persbureau AP dat Griekenland “niet langer gebonden is” aan de radicale bezuinigingen die het land moest doorvoeren in ruil voor de met de noodsteun die het IMF in februari verleende aan Griekenland. Met dit geld moet Griekenland in 2020 de schuld hebben teruggebracht naar 120,5 procent van het bruto nationaal product. Nu is dat nog zo’n 160 procent.

Tsipras heeft vandaag van president Karolos Papoulias een mandaat gekregen om een coalitie te vormen. De conservatieve partijleider Antonis Samaras kreeg dat gisteren niet voor elkaar en leverde zijn opdracht weer in. Lees verder›

Grieken mogen hooguit kiezen hoe ze ten onder gaan’

Trouw 08.05.2012  Achteraf gezien was het voorstel van Papandreou, de vorige Griekse premier, voor een referendum zo gek nog niet. Dan hadden de Grieken echt iets te kiezen gehad. ‘In de euro met draconische bezuinigingen, of uit de euro met draconische gevolgen’, schrijft politicoloog Pieter Hilhorst.

Grieken wéér schrik Europa

Metro 08.05.2012 De politieke aardverschuiving in Griekenland dreigt verstrekkende gevolgen te hebben. Het land moet vermoedelijk binnen twee maanden opnieuw naar de stembus. Na de historische verkiezingsnederlaag van zondag voor de gevestigde politieke orde lijkt het onmogelijk een nieuwe regering te vormen.

Europese beurzen herstellen zich na slechte start, behalve in Athene

NRC 07.05.2012 De financiële markten in Europa reageerden vanochtend negatief op de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland, maar kropen na de slechte openingen langzaam omhoog. In Amsterdam eindigde de AEX-index op 304,75 punten. Een winst van 1,26 procent. Lees verder›

Europa zet Griekenland onder druk

Parool 07.05.2012 Griekenland staat aan de vooravond van een loodzware regeringsformatie. Het noodlijdende land moet drastisch bezuinigen, maar de enige partijen die dat steunen, zijn afgestraft bij de parlementsverkiezingen van zondag.

Zie ook:

Grootste partij Griekenland geeft formatieopdracht terug – ‘het is een zooitje’

Geen radicaal-linkse steun voor Griekse coalitie

Grieken willen opnieuw onderhandelen over leningen

Metro 06.05.2012 De leiders van de twee partijen die bij de Griekse parlementsverkiezingen de meeste stemmen hebben behaald willen opnieuw onderhandelen over de noodleningen waar Griekenland van afhankelijk is.

Griekse stemmer straft vandaag regering af voor economische sores

NRC 06.05.2012 De Grieken konden vanochtend al vanaf zes uur Nederlandse tijd hun stem geven in een van de meest onzekere verkiezingen sinds jaren. De verwachting is dat de kiezers de grootste regeringspartijen Nieuwe Democratie en Pasok zullen afstraffen voor de economische problemen in Griekenland.

Verkiezingen Frankrijk en Griekenland: euro op het spel

Elsevier 06.05.2012 In Frankrijk en Griekenland hebben zondag verkiezingen plaats. In Frankrijk wordt een nieuwe president gekozen, in Griekenland mag de bevolking het parlement kiezen. De verkiezingen zullen grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de eurozone.

Lees ook de weblog Brussels Blog: Groeipact: het eurocircus gaat weer beginnen

Zie ook:

Griekse socialisten: Euro op het spel bij verkiezingen

Elsevier 04.05.2012 De leider van de Griekse socialisten Evangelos Venizelos waarschuwt dat Griekenland de eurozone zal moeten verlaten, als de bevolking hem niet steunt bij de verkiezingen op zondag. Volgens Venizelos staat bij de verkiezingen het land op het spel. Dat zei de socialistenleider en voormalige minister van Financiën vrijdag tijdens een toespraak in Athene.

Armoede
Venizelos zegt dat met de verkiezingen wordt bepaald of Griekenland in de eurozone blijft. ‘Op zondag staat ons land op het spel. Dan wordt besloten of we in Europa en de euro blijven, of we het land in faillissement en het volk in enorme armoede storten.’

Zie ook:

Griekse socialisten waarschuwen voor euro

Parool 04.05.2012  De Griekse socialistenleider Evangelos Venizelos waarschuwt de Grieken dat het land de eurozone mogelijk zal moeten verlaten als ze hem niet steunen bij de algemene verkiezingen op zondag. Dat zei de voormalige Griekse minister van Financiën vrijdag tijdens een toespraak in Athene.

Standard & Poor’s verhoogt kredietwaardigheid Griekenland

NRC 02.05.2012 Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s verhoogt de kredietwaardigheid van Griekenland naar de CCC-status, meldt persbureau AP. De kredietbeoordelaar is tot dit besluit gekomen na de succesvolle schuldenruil van 100 miljard vorige week. Dankzij de succesvolle schuldenruil heeft S&P’s ook een stabiele verwachting voor de lange termijn uitgesproken. Het land heeft een upgrade gekregen van ‘selective default’, wat ‘deels failliet’ betekent, naar de laagste score van kredietwaardigheid, CCC.

Kredietbeoordelaar: Griekenland is niet meer failliet

Elsevier 02.05.2012  De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft de status van Griekenland verhoogd van gedeeltelijk faillissement naar CCC met stabiele vooruitzichten. Griekenland krijgt een hogere status omdat de schuldenherstructurering is afgerond.

In totaal heeft Griekenland de staatsschuld bij private instellingen met 100 miljard euro kunnen verlagen. De meeste financiële instellingen ruilden hun obligaties vrijwillig in voor staatspapier met lagere waarde, langere looptijd of hogere financieringskosten.

mei 14, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 2

‘De terugkomst van de gulden lost het crisis-probleem niet op. Toch legt de PVV de vinger op de zere plek.’

Wanneer valt het kwartje?
Oververhitte EU-toppen, Frans-Duitse een-tweetjes, bodemloze noodfondsen, financiële markten die nergens blij mee zijn. De tijd van oeverloos praten om de Europese crisis op te lossen, is voorbij. Think outside the box.

Opbrengsten hoger dan kosten
Levert de euro ons wat op of kost de muntunie alleen maar geld? Als de crisis niet verder uit de hand loopt, dan is die euro zo gek nog niet, leert een inventarisatie.

zie ook: Geert Wilders PVV – Weg uit de eurozone en weg met de Euro

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 1

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

Euro-propaganda: de drie mythesVideo

Meer weten?

Lees hier het hele rapport (pdf)

Nederland en de euro (korte versie)

Netherlands and the euro (full version)

Netherlands and the euro short version)

Een Europese Unie zonder de euro, kan dat?

Trouw 18.12.2012 Waarom niet? Zeker, op korte termijn zou er economische chaos ontstaan, zouden overheden grenzen sluiten om kapitaalvlucht tegen te gaan en lange rijen vrachtwagens voor de nationale grenzen staan. Toch is het denkbaar, een EU zonder euro, betoogt de Amerikaanse hoogleraar economie en politieke wetenschappen Barry Eichengreen.

De generatie leiders die eind vorige eeuw aan de wieg stonden van de euro, hadden een steeds nauwere unie voor ogen, constateert de oud-adviseur van het IMF op de internationale opiniesite Project Syndicate. De onvermijdelijkheid leeft wel binnen de Europese instituten. Typerend is een uitspraak van ECB-president Mario Draghi dat de ‘euro onomkeerbaar is.

Afscheid van de EU heeft niet zijn voorkeur, maar hij liet er geen misverstand over bestaan dat ‘alle opties voor Groot-Brittannië denkbaar zijn‘.

Aan nachtmerriescenario’s over rokende puinhopen van de ooit bloeiende Europese welvaart geen gebrek. En dat is volgens New York TimescolumnistEduardo Porter zo’n beetje de enige reden waarom eurolanden moeten vasthouden aan hun gemeenschappelijke munt. Maar ook ziet Porter hoe de euro als instrument voor integratie Europa uit elkaar dreigt te rukken. De Europese leiders zouden de risico’s van het ontmantelen van de monetaire unie dan ook moeten afzetten tegen de gevaren van verder gaan op de ingeslagen weg. ‘Omwille van de Europese eenheid, kan het loslaten van de euro de betere optie zijn.’

‘De euro is een slaappil gebleken die de tekortlanden heeft laten dromen’

VK 02.10.2013 De Europese en Monetaire Unie (EMU) is ontstaan op voorspraak van Duitsland en Frankrijk. Maar die twee landen streefden naar doelstellingen die beide onvervuld zijn gebleven, schrijft Frits Bolkestein. ‘Behoud de euro maar voer daarnaast een parallelle munt in voor de triple-A-lidstaten.’

Europees Parlement wil onderzoek naar mogelijk misbruik declaraties PVV

NRC 12.09.2012 Het Europees Parlement wil een onderzoek instellen naar mogelijke onregelmatigheden bij declaraties van de PVV in Brussel. Aanleiding vormt de uitzending van KRO Reporter van afgelopen vrijdag, waarin melding werd gemaakt van misbruik van Europees subsidiegeld door de eurofractie van de PVV.

‘PVV declareerde met succes guldenonderzoek bij de EU’

VK 07.09.2012 De PVV, de partij die de Europese Unie als ‘geldverslindend monster’ ziet en wil dat Nederland de unie zo snel mogelijk verlaat, maakt zelf ook gebruik van het subsidiepotje in Brussel. Dat beweert het KRO-onderzoeksprogramma Reporter in de aflevering die vanavond wordt uitgezonden. Diverse facturen zijn door de PVV met succes ingediend, zelfs die van het onderzoek dat de partij liet doen naar de herinvoering van de gulden.

Lees ook Wilders: ‘PVV wordt expres in kwaad daglicht gesteld’ – 07/09/12

Wilders: ‘PVV wordt expres in kwaad daglicht gesteld’

Trouw 07.09.2012 PVV-leider Geert Wilders vindt dat zijn partij vlak voor de verkiezingen bewust in een kwaad daglicht wordt gesteld met een verhaal over duizenden euro’s die te veel in Europa zouden zijn gedeclareerd.

‘PVV declareerde duizenden euro’s te veel bij EU’

Elsevier 07.09.2012 De Europese fractie van de PVV heeft duizenden euro’s te veel gedeclareerd bij het Europees Parlement. Hoewel de PVV ageert tegen ‘de zakkenvullers in Europa’ leverde de partij ten onrechte bonnetjes in ter waarde van 13.000 euro. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van een aflevering van KRO’s Reporter, die vanavond wordt uitgezonden.

Rapporten
De PVV declareerde tegen de regels in 13.000 euro bij het Europees Parlement voor een rapport uit 2011 over Nederland en de eurozone. Dat rapport was opgesteld voor gebruik door de fractie in Den Haag en mag daarom niet in Brussel worden gedeclareerd.

De partij probeerde ook nog een tweede maal 13.000 euro los te krijgen voor de vertaling van het Engels in het Nederlands van het dit jaar gepresenteerde rapport van het Britse financiële onderzoeksbureau Lombard Street Research naar de kosten van de euro.

Zie ook: ‘Zakkenvullerssite’ PVV gaat internationaal

Bekijk: KRO Reporter over het Europese declaratiegedrag van de PVV

NRC 07.09.2012 KRO Reporter bericht vanavond dat de PVV, ondanks uitspraken van Geert Wilders dat de partij “geen cent subsidie” ontvangt van de EU, alsnog duizenden euro’s declareerde in Brussel. De eurosceptische PVV zou zelf de Europese regels voor het aanvragen van subsidie hebben geschonden. Lees verder›

‘PVV declareerde ten onrechte bij Brussel’

NU 07.09.2012 Partij Wilders zou vergoedingen hebben gekregen voor rapport over eurozone.  De PVV heeft ten onrechte 13.000 euro gedeclareerd bij het Europees Parlement. Dat beweert KRO Reporter, dat het declaratiegedrag van de PVV-fractie in Brussel onderzocht.

De PVV ontving het geld voor een rapport dat vorig jaar verscheen over Nederland en de eurozone. Het onderzoek was bestemd voor de Haagse fractie en de Europese regels staan niet toe dat subsidies voor nationaal politieke doeleinden worden gebruikt.

Gerelateerde artikelen;

Wilders op 100-guldenbiljet

Telegraaf 05.09.2012 Transportondernemer Benny Wezenberg had tijdens het Carré-debat met de lijsttrekkers een primeur in zijn portemonnee: een honderdguldenbiljet met een foto van PVV-leider Geert Wilders. „Ik heb er vijfhonderd laten drukken”, riep Benny, terwijl het biljet van hand tot hand ging in de Carré-loges.

‘Euro veilig bij D66, GL en PvdA’

NOS 05.09.2012 Alleen bij D66, de PvdA en GroenLinks is het voortbestaan van de euro gegarandeerd. Dat zegt econoom Bas Jacobs.

 Wilders: euro binnen jaar weg

Telegraaf  05.09.2012 PVV-lijsttrekker Geert Wilders voorspelt dat de euro binnen een jaar niet meer bestaat. Hij deed dat dinsdag in het Carré-debat. Wilders weigerde tegenover presentatrice Petra Grijzen van BNR breekpunten te formuleren.

Wilders: euro bestaat geen jaar meer

Metro 05.09.2012 Volgens PVV-leider Geert Wilders is de euro binnen een jaar verdwenen. Dat heeft Wilders dinsdagavond gezegd tijdens het RTL-lijsttrekkersdebat in theater Carré.

Slob pleit voor bindend referendum over opsplitsing euro

Elsevier 05.09.2012 ChristenUnie-leider Arie Slob roept op tot een volksraadpleging over de toekomst van de euro. Hero Brinkman, Marianne Thieme en Jolande Sap reageerden positief. Dat zei de ChristenUnie-lijsttrekker woensdag tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat in de aula van het Academiegebouw in Groningen

Het liefst ziet Slob dat Nederlanders zich in een bindend advies mogen uitspreken over het lot van de euro. De Nederlandse grondwet beschikt echter niet over een dergelijk bindend referendum.

Opsplitsing
Slob reageerde op een oproep van Hero Brinkman (DPK) om de euro op te splitsen in een noordelijke en een zuidelijke variant, de neuro en de zeuro. Volgens de leider van de ChristenUnie is het aan het volk om zich daarover uit te spreken.

Commentaar van Arendo Joustra:Nieuw euroverdrag gaat in tegen Grondwet

Zie ook: Slob: Aangepast noodfonds moet opnieuw naar parlement

Brinkman zinspeelt op invoeren nationale munt

NU 21.08.2012 Als Noord-Europa er niet in slaagt om binnen een jaar een eigen munt te hebben moet in Nederland de ‘florijn’ worden ingevoerd.

Gerelateerde artikelen

Bankier Rothschild zet 165 miljoen in op val van euro

Uitspraak slecht voorteken voor de euro

AD 20.08.2012  Lord Jacob Rothschild, een van de oudste leden van de internationale bankdynastie en voorzitter van de invloedrijke investeringsbank RIT, heeft 165 miljoen euro inzet op de val van de Europese eenheidsmunt. Omdat die bank een investeringskapitaal van meer dan 2 miljard euro vertegenwoordigt, wordt zijn uitspraak als een slecht voorteken voor de euro gezien.

Finland bereidt zich voor op uiteenvallen eurozone

Elsevier 20.08.2012 Europese regeringsleiders moeten zich voorbereiden op het einde van de eurozone. ‘We moeten onder ogen zien dat het uit elkaar vallen van de eurozone een mogelijkheid is.’ Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Finland, Erkki Tuomioja, vrijdag tegen The Daily Telegraph.

Voorbereid
‘Het is niet zo dat iemand – zelfs niet de [eurosceptische] Ware Finnen – dit voorstaat, maar we moeten er wel op voorbereid zijn,’ aldus Tuomioja. Volgens de minister bereiden Finse ambtenaren zich voor op de ontbinding van de gemeenschappelijke munt ‘voor elke eventualiteit’.

Zie ook:

Schuldencrisis zet waarde euro onder druk

Parool 09.08.2012 De aanhoudende onrust over de Europese schuldencrisis zet de waarde van de euro tegenover de valuta van alle belangrijke handelspartners onder druk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB).

‘Het debat over de eurocrisis is fact-free. Wen er maar aan’

VK 20.07.2012 Deze week kwam het partijspotje van de PVV uit. Johan Fretz schreef op Volkskrant.nl dat Geert Wilders een infantiele video de wereld instuurt. ‘Hoe weet Fretz dat zo zeker?’, vraagt Chris Aalberts zich af.

Johan Fretz schreef een bijna stereotype reactie op de PVV-spot. Wilders zou zelf niet geloven dat het goed is dat Nederland uit de Europese Unie stapt, Wilders zou weten dat Nederland niet welvarender wordt als de gulden terugkomt, en hij zou negeren hoeveel geld Nederland aan Europa verdient. De logische vraag aan Fretz – en aan alle andere criticasters van de PVV-standpunten over Europa – moet zijn: wilt u dat even voor ons uitrekenen?

Euro op diepste punt in 2 jaar

Parool 06.07.2012 De euro daalde vrijdag tot het laagste niveau in twee jaar tijd ten opzichte van de dollar. Het uitblijven van nieuwe stimuleringsmaatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB) zette de munt donderdag al flink lager. Vrijdag deed een tegenvallend Amerikaans banenrapport ook een duit in het zakje.

Weer minder heimwee naar gulden

NU 04.07.2012 Het aantal mensen dat terugverlangt naar de gulden is gedaald. Vorig najaar wilde nog een derde terug naar de gulden, nu is dat een vijfde.  Dat blijkt uit een peiling van Ipsos Synovate onder duizend Nederlanders.

Gerelateerde artikelen

‘Euro is er over 50 jaar nog’

Telegraaf 10.06.2012 Demissionair premier Mark Rutte gaat ervan uit dat de euro er over een halve eeuw ook nog steeds is. „Ik denk ’t wel”, zei hij zondag in het tv-programma Eva Jinek op zondag.

Partijen reageren kritisch op reddingsplan voor euro

Elsevier 05.06.2012 Het reddingsplan voor de euro waaraan Europese leiders werken, leidt tot grote onrust bij partijen in Den Haag. De SP spreekt van een ‘Europese superstaat’ en de VVD ziet niets in ‘tekentafelpolitiek’.

Maandag werd bekend dat voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy met andere leiders van Europa werkt aan een plan voor verdere economische integratie in de eurozone.

‘Dit is te gek voor woorden,’ zegt SP-leiderEmile Roemer tegen het AD. ‘Ze proberen via de achterdeur zonder democratische controle in een klap een Europese superstaat op te zetten.’

Munt
Ook de PVV is niet te spreken over het plan. ‘Van landen blijft niks over. Nog even en je bent een Europese provincie,’ zegt Kamerlid Louis Bontes tegen de krant. ‘We moeten net als Zwitserland onze eigen munt hebben en handelsverdragen sluiten met andere Europese landen.’

Zelfs regeringspartij VVD ziet vooralsnog niets in het zogenoemde masterplan. ‘Ik weet niet wat er allemaal in dat plan komt te staan, maar de prioriteit ligt bij hervormingen op dit moment,’ zegt Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff.

Angst
PvdA en D66 zijn minder kritisch over de voorstellen van Van Rompuy. Zij vinden het onvermijdelijk dat Brussel meer invloed kan uitoefenen. ‘Nu is leiderschap nodig,’ zegt PvdA-leider Diederik Samsom. ‘Ik heb niets met die angst voor het weggeven van soevereiniteit.’

Premier Mark Rutte (VVD) zei maandag in reactie op het plan dat een discussie daarover nu niet aan de orde is. ‘We moeten nu problemen oplossen en ons niet verliezen in structuurdiscussies over de toekomst van Europa.’

Zie ook:

Machtiger Brussel moet euro redden

AD 04.06.2012  De hoogste leiders van de Europese Unie werken achter de schermen aan een masterplan om Europa vergaand te hervormen en de euro te redden, schrijft het AD vandaag. De lidstaten moeten daarvoor de komende 5 tot 10 jaar veel van hun onafhankelijkheid inleveren. Het plan wordt op 28 juni gepresenteerd aan Europese regeringsleiders. De schrijvers van het plan zijn onder anderen Herman van Rompuy (voorzitter Europese Raad), Mario Draghi (voorzitter Europese Centrale Bank) en José Manuel Barroso (voorzitter Europese Commissie).

Jean-Claude Trichet in NRC: hoger noodfonds en garantiestelsel redden euro

NRC 02.06.2012 Om uit de crisis te geraken moet er een Europees depositogarantiestelsel en een hoger noodfonds oprichten. Ook is het nodig het economische bestuur van Europa te versterken. Dat zegt Jean-Claude Trichet, voormalig president van de Europese Centrale Bank tegen NRC Handelsblad.

De Amerikaanse econoom, columnist en Nobelprijswinnaar Paul Krugman zegt in NRC dat de euro een vergissing is. Toch denkt hij dat met de euro ophouden geen optie is. De politieke kosten van een teloorgang van de euro zijn te hoog. Krugman: “Het Europese project zorgt al zestig jaar voor vrede, welvaart en democratie.”

Bloomberg rekent alvast even in drachmen

Trouw 02.06.2012 Handelaren die gebruikmaken van de diensten van financieel persbureau Bloomberg, konden vrijdag tot hun verbazing kortstondig rekenen met een nieuwe Griekse munt. Het bedrijf voerde de nieuwe drachme in als reguliere test voor het systeem, zo meldde zakenkrant The Wall Street Journal.

CU-onderzoek euro niet onafhankelijk

Trouw 02.06.2012 De Tilburgse hoogleraar economie Johan Graafland, die door de ChristenUnie is gevraagd een onderzoek te doen naar de gevolgen van een mogelijke opsplitsing van de euro in een noordelijke en een zuidelijke variant, blijkt lid te zijn van die partij.

Partijlid onderzoekt voor ChristenUnie gevolgen opdeling eurozone

Trouw 02.06.2012 De wetenschapper die voor de ChristenUnie onderzoek moet doen naar de gevolgen van de opdeling van de eurozone, is lid van de partij. Een zegsman van de ChristenUnie bevestigde vandaag berichtgeving in Trouw.

Volgens de woordvoerder wist de partij niet dat de Tilburgse hoogleraar economie, Johan Graafland, lid is van de partij. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat het onderzoek onafhankelijk zal zijn.

De Jager: Splitsing eurozone slecht voor Nederlanders

Elsevier 01.06.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) ziet niets in het splitsen van de eurozone, een mogelijkheid die de ChristenUnie momenteel laat onderzoeken. ‘Een splitsing is slecht voor Nederland en slecht voor de Nederlanders.’ Dat zei de minister vrijdag na afloop van de ministerraad.

Noordelijk en zuidelijk deel
ChristenUnie-leider Arie Slob maakte donderdagavond bekend dat zijn partij de Tilburgse hoogleraar economie Johan Graafland heeft gevraagd te onderzoeken of het noordelijk en zuidelijk deel van Europa elk een eigen munt zouden moeten hebben.

Recht om te weten
Slob meent dat het draagvlak voor de huidige aanpak steeds meer onder druk staat. Hij wil het taboe op het denken over andere oplossingen verbreken. ‘Goedkope oplossingen zijn er niet.’

Zie ook:

De Jager wil geen splitsing eurozone

Parool 01.06.2012 De Jager zei dat vandaag na afloop van de ministerraad. De ChristenUnie heeft de Tilburgse hoogleraar economie Johan Graafland gevraagd om een studie te doen naar de huidige aanpak van de eurocrisis, en te bekijken of het noordelijk en zuidelijk deel van Europa ieder een eigen munt zouden moeten hebben.

Nederland is zeer afhankelijk van de export en een splitsing van de eurozone zou volgens De Jager betekenen dat onze producten veel duurder worden dan die in Zuid-Europa.

De Jager wil geen splitsing eurozone

AD 01.06.2012  De ChristenUnie kan best onderzoek doen naar de voor- en nadelen van het splitsen van de eurozone, maar minister Jan Kees de Jager (Financiën) ziet het sowieso niet zitten. ‘Een splitsing is slecht voor Nederland en slecht voor de Nederlanders.’

ChristenUnie laat opdeling van eurozone onderzoeken

Elsevier 01.06.2012 De ChristenUnie laat onderzoek doen wat de voordelen en nadelen zouden zijn als de eurozone opgedeeld zou worden in twee delen met hun eigen munt. ChristenUnie-leider Arie Slob zei dat donderdagavond in het tv-programma Knevel & Van den Brink.

Huidige aanpak
Volgens Slob staat het draagvlak voor de huidige aanpak steeds meer onder druk. Dat komt volgens hem door zowel de demonstraties tegen de noodzakelijke bezuinigingen in de zuidelijke landen als vanwege de voortdurende steun die moet worden geboden door de noordelijke landen.

De ChristenUnie heeft hoogleraar economie Johan Graafland gevraagd de huidige aanpak van de eurocrisis te onderzoeken. De PVV liet ook onderzoek doen naar de euro. Daaruit zou blijken dat het voor Nederlandgoedkoper is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Weinigen waren onder de indruk van de kwaliteit van het onderzoek.

Zie ook:

ChristenUnie onderzoekt opsplitsing van de euro

NRC 01.06.2012 Misschien moeten we de euro wel opsplitsen in een noordelijke en een zuidelijke munt. Arie Slob zei gisteren aan tafel bij Knevel en Van den Brink dat zijn partij, ChristenUnie, daar onderzoek naar laat doen.

Eerder onderzocht de PVV een mogelijke herinvoering naar de gulden. Uit het rapport, dat werd opgesteld door het Britse bureau Lombard Street Review, bleek dat het op korte termijn 51 miljard euro kost om uit de eenheidsmunt te stappen. Op langere termijn zou het juist geld opleveren.

CU onderzoekt neuro en zeuro

Spits 01.06.2012 De partij vreest dat doorgaan op de huidige weg niet werkt. Daarom heeft ze de Tilburgse hoogleraar economie Johan Graafland ingeschakeld om onderzoek te doen naar het perspectief van de huidige aanpak. Ook wil de partij graag weten wat de eventuele voordelen zouden zijn van een opsplitsing naar een neuro en een zeuro.

Studie naar opdeling eurozone

NU 01.06.2012 HILVERSUM – De ChristenUnie laat onderzoek doen wat de voordelen en nadelen zouden zijn als de eurozone opgedeeld zou worden in twee delen met hun  met hun eigen munt.

Zwitsers maken actieplan voor val euro

AD 27.05.2012  Hoewel Zwitserland er niet van uitgaat dat de eurozone uiteenvalt, bereidt het land zich wel op zo’n scenario voor. Dat zegt de president van de Zwitserse centrale bank, Thomas Jordan, in een vandaag gepubliceerd interview met de krant SonntagsZeitung.

Euro zakt tot onder de 1,25 dollar

Parool 25.05.2012 De waarde van de euro stond vandaag opnieuw onder druk. De toenemende zorgen over de gevolgen van een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone drukten de Europese munt daarbij voor het eerst sinds begin juli 2010 onder de grens van 1,25 dollar.

Euro overleeft D-Day

Telegraaf 24.05.2012 Gouden tijden voor onheilsprofeten, die het einde van de euro en andere rampspoed aankondigen. Als het zo doorgaat is het binnen een paar maanden gedaan met de euro.  Dat zegt Nobelprijswinnaar en econoom Paul Krugman in The New York Times. Volgens hem kan de apocalyps redelijk snel komen.

‘Euro mislukt, nu eigen munt graag!

Spits 24.05.2012 Als het aan Frits Bolkestein ligt, komt er zo snel mogelijk een onderzoek naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa. In zijn ogen is de euro namelijk mislukt.

Bolkestein: Landen moeten parallelle munt onderzoeken.

Elsevier 23.05.212 De euro is mislukt, maar dat is iets anders dan de Europese Unie (EU). Sterke eurolanden moeten onderzoeken of er een parallelle munt kan komen en een Grieks vertrek uit de eurozone is onvermijdelijk. Dat heeft oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein (79) woensdag gezegd in het KRO-programma Oog in Oog.

Italië
Bolkestein zegt dat Griekenland niet is toegelaten tot de eurozone vanwege het sjoemelen met statistieken, maar omdat Italië ook tot de muntunie mocht toetreden. Hij was naar eigen zeggen sceptisch over het toelaten van Italië tot de euro. ‘Maar de druk was te groot om dit tegen te houden,’ zegt Bolkestein. Volgens de VVD-prominent is er onvoldoende nagedacht over de euro. Dat Griekenland de eurozone verlaat, staat vast, zegt Bolkestein. Hoelang dat nog duurt, weet hij niet.

Zie ook:

Bolkestein: kabinet moet zo snel mogelijk opties eigen munt onderzoeken

VK 23.05.2012 Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa. Bolkestein spreekt over een ‘parallelle munt die de sterke lidstaten kan bedienen’. ‘Ik vind het een moeilijk onderwerp en zou het eerst wel eens uitgerekend willen zien, want het is natuurlijk niet niks. De munt zou de huidige euro dan moeten verdringen.’ Volgens hem ligt er een taak voor het Nederlandse kabinet dit te onderzoeken.

Ellende niet te overzien’

Telegraaf 22.05.2012 Het nieuwe permanente noodfonds voor de euro is in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen, maar zeker ook in het belang van landen als Nederland en Duitsland. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) dinsdag bij RTLZ.

‘Ellende niet te overzien bij einde euro’

NU 22.05.2012 DEN HAAG – Het nieuwe permanente noodfonds voor de euro is in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen, maar zeker ook in het belang van landen als Nederland en Duitsland.  Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) dinsdag bij RTLZ.Gerelateerde artikelen

Helft van alle Duitsers vindt de euro ‘een vergissing’

Parool 17.05.2012 Bijna de helft van de Duitsers beschouwt de invoering van de euro als een vergissing. Dit stelt een donderdag in de bondsrepubliek gepubliceerde opiniepeiling. De andere helft vindt de invoering van de met 16 andere landen gedeelde munteenheid een positieve stap.

‘Helft Duitsers: euro vergissing’

Telegraaf 17.05.2012 Bijna de helft van de Duitsers beschouwt de invoering van de euro als een vergissing. Dit stelt een donderdag in de bondsrepubliek gepubliceerde opiniepeiling. De andere helft vindt de invoering van de met 16 andere landen gedeelde munteenheid een positieve stap.

Euro zakt onder de 1,27 dollar

Parool 16.05.2012  De euro is verder afgegleden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De nieuwe verkiezingen in Griekenland, zorgen over de Europese crisis en een onrustige handelsdag in het Verre Oosten zorgden voor druk op de Europese eenheidsmunt.

gerelateerde artikelen;

De ongewisse toekomst van Griekenland kan ook voor Nederland nadelige gevolgen hebben.

Bij de vraag of Europa Griekenland moet laten vallen, is het noodzakelijk de mogelijke gevolgen van een Grieks faillissement in kaart te brengen. De directe schade voor Nederland valt te overzien. De Nederlandse overheid heeft tot nog toe ruwweg 5 miljard euro uitgeleend aan de Griekse overheid. Als Griekenland uit de euro stapt, zal dit bedrag grotendeels oninbaar zijn. Via de Europese Centrale Bank zal De Nederlandsche Bank voor nog eens enkele miljarden verlies moeten nemen op Griekse staatsobligaties. Opnieuw een fikse schadepost voor de schatkist.

‘Door een Grieks faillissement komt ook de implosie van de euro dichterbij’

VK 15.05.2012 Bij een Grieks faillissement komen Spanje en Italië aan de beurt. ‘Europa heeft er alle belang bij dat te voorkomen’, schrijft Xander van Uffelen, economieredacteur van de Volkskrant.

Euro naar laagste niveau in 4 maanden

Parool 14.05.2012 De euro is vanochtend gedaald naar de laagste stand ten opzichte van de dollar in 4 maanden tijd. De Europese munt zakte voor het eerst sinds medio januari onder de 1,29 dollar en noteerde rond half negen vanochtend een koers van 1,2885 dollar.

De euro staat onder druk door zorgen over met name Griekenland. Daar is het afgelopen weekeinde niet gelukt een nieuwe regeringscoalitie te smeden die bereid én bij machte is de hervormingen door te voeren die nodig zijn om het land financieel weer gezond te maken.

Fitch: Rating hele eurozone omlaag bij exit Griekenland

Elsevier 11.05.2012 Als Griekenland de eurozone moet verlaten, zal dit negatief uitpakken voor de kredietwaardigheid van alle landen die de euro als munt hebben. Waarschijnlijk wordt de helft van de zestien overige eurolanden dan afgewaardeerd. Dat heeft het Amerikaanse ratingbureau Fitch vrijdag bekendgemaakt. Bij vertrek van Griekenland krijgen alle eurolanden een negatief kredietvooruitzicht.

‘Nederland uit EU gaat niet over één nacht ijs’

Madlener (PVV) spreekt over ‘langetermijnoplossing’

NU 10.05.2012  AMSTERDAM –De PVV wil graag dat Nederland uit de Europese Unie stapt, maar dit zal volgens Barry Madlener niet over één nacht ijs gaan. “De kiezer zal goed begrijpen dat dit een langetermijnoplossing is”, aldus de Europarlementariër. “Het vereist onderhandelingen met Brussel. Dat is niet morgen geregeld”, zo zegt hij tegenover NU.nl.

“Europa en de euro zijn een mislukt project. De tijd is gekomen dat Nederland uit de EU stapt. De schuldencrisis is nog lang niet over, daar moeten we het hoogtepunt nog van krijgen”, aldus Madlener.

Lees meer over dit onderwerp;

0 Madlener heeft het ‘naar zijn zin’ in Brussel

Euro naar laagste niveau sinds eind januari

Parool 09.05.2012 De vrees voor een nieuwe escalatie van de schuldencrisis zette woensdag opnieuw druk op de waarde van de euro. De Europese munt zakte in de middaghandel tot het laagste niveau ten opzichte van de dollar sinds 25 januari.

Wat betekenen Griekenland en Frankrijk nu voor de euro?

Trouw 08.05.2012 In Frankrijk komt voor het eerst in zeventien jaar een socialist aan de macht, in Griekenland is het politieke landschap versnipperd. Wat betekenen deze verschuivingen voor Europa en de euro? Drie vragen en antwoorden.

Kwart Nederlanders voor PVV-voorstel vertrek uit EU

Elsevier 06.05.2012  Van alle Nederlanders steunt 24 procent het voorstel van PVV-leider Geert Wilders dat Nederland de Europese Unie (EU) moet verlaten. Alleen PVV-stemmers willen in meerderheid een vertrek uit de EU, van hen is 74 procent hier voor. Dat blijkt uit de nieuwste peiling van Maurice de Hond.

De PVV wint deze week twee zetels in de peiling en komt uit op negentien. De PvdA wint weer na flink verlies vorige week en komt uit op twintig zetels. De VVD en SP verliezen allebei een zetel in de peiling en zijn even groot; dertig zetels. Ook de ChristenUnie verliest een zetel en komt uit op zes.

Geert Wilders: Nederland moet uit de EU stappen

Elsevier 01.05.2012 PVV-leider Geert Wilders wil dat Nederland uit de Europese Unie (EU) stapt. Wilders zegt dat een vertrek van Nederland uit de EU een kernpunt wordt in de verkiezingscampagne van zijn partij.

Wilders wil dat Nederland uit de EU stapt

NU 02.05.2012 PVV-leider Geert Wilders wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Dat zei hij dinsdag in New York, waar hij zijn boek over de islam promoot.

Planbureau laat weinig heel van guldenrapport PVV

AD 18.04.2012 Het onderzoek naar de terugkeer van de gulden dat de PVV begin maart presenteerde, is ‘gebrekkig’. Dat is de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB), dat het rapport op verzoek van de Tweede Kamer beoordeelde.

Het onderzoek van de Engelse firma Lombard Street
Research (LSR), Nederland en de euro, concludeerde dat de invoering van de gemeenschappelijk munt Nederland onnodig veel geld heeft gekost en dat door uit de euro te stappen veel geld bespaard had kunnen worden. Maar volgens het CPB is het ‘niet mogelijk om deze bevindingen te onderschrijven’.

CPB: Second opinion rapport ‘Nederland en de euro’ van Lombard Street Research
Open pdf (961,8 kB)

CPB noemt euro-onderzoek Wilders ‘gebrekkig’

NRC 18.04.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert dat het euro-onderzoek van de PVV gebreken vertoont. Het CPB deed in opdracht van de Tweede Kamer een second opinion naar het PVV-onderzoek.

Volgens het CPB heeft het Britse bureau dat de PVV voor het onderzoek inschakelde, Lombard Street Research, de verschillen in de economische ontwikkeling tussen eurolanden en niet-eurolanden als Zweden en Zwitserland ten onrechte geheel toegeschreven aan de euro. Ook negeert het bureau andere mogelijke oorzaken van het verschil in ontwikkeling.

Waarde euro onder druk door schuldencrisis

Parool 05.04.2012 De euro daalde vandaag tot 1,1992 frank. De Zwitserse centrale bank gaf vorig jaar aan alles te zullen doen om de koers van de euro niet verder te laten dalen dan 1,20 frank. De bank vreest dat een duurdere frank slecht is voor de Zwitserse economie. Later op de dag klom de koers tot iets meer dan 1,20 frank. Volgens handelaren kwam dat onder meer doordat de centrale bank euro’s opkocht.

Jurre tussen topeconomen

Metro 04.04.2012 Net 11 jaar oud, maar Jurre Hermans denkt de oplossing voor de crisis te hebben. Hij deed mee aan de Wolfson Economics Prize en wordt nu vermeld tussen Europese topeconomen.

Grieken moeten uit de eurozone en al hun euro’s inruilen voor de Griekse drachme. Iedereen die betrapt wordt op het verstoppen van euro’s, krijgt een boete. Dat is het plan van de 11-jarige Jurre Hermans. Hij verduidelijkte dit plan met een pizza in een diagram en deed mee aan de Wolfson Economics Prize. Na de Nobelprijs is dit de grootste geldprijs die toegekend wordt aan een econoom. Jurre werd niet geselecteerd als finalist in de race voor de 200.000 pond, maar de jury bestaande uit onder andere de voormalig economisch adviseur van Tony Blair, besloot de jongen wel een beloning van100 pondte geven voor zijn inzet.

Jurres ‘pizza-oplossing’ voor crisis is wereldnieuws

AD 04.04.2012 Jurre deed mee omdat het prijzengeld hem wel goed in de oren klonk. Ook wil hij graag dat de euro blijft en dus stuurde hij zijn plan in. Over een carrière in de financiële sector droomt de 11-jarige niet: hij wil liever dierentuindirecteur worden.

Lees ook: Nederlandse Jurre (11) geprezen voor opmerkelijk euro-exitplan

Jongen (11) gelauwerd voor Grieks euro-exitplan

Metro 03.04.2012 Een 11-jarige jongen uit Breedenbroek heeft een eervolle vermelding en een waardebon van honderd euro gekregen voor zijn opmerkelijke en radicale voorstel om de problemen rondom de euro op te lossen. Zijn inzending in een Britse competitie voor het beste plan om van de euro af te komen kon op waardering rekenen van de jury van topeconomen.

‘Terugkeer naar gulden kost 4500 euro per jaar’

AD 02.04.2012 Volgens D66-Kamerlid Wouter Koolmees worden de schulden die veel landen in euro’s hebben uitstaan hoger als ze teruggaan naar een zwakke nationale munt. Veel beleggers zullen wegtrekken, waardoor de financiële sector in zwaar weer komt. In Nederland, met een zeer grote financiële sector, zullen de gevolgen als exportland enorm zijn.

Lees ook;

‘Terugkeer naar gulden kost 4500 euro per jaar’

VK 02.04.2012 Als Nederland zou terugkeren naar de gulden of met andere Noord-Europese landen een ‘neuro’ zou invoeren, kost dat de Nederlander structureel 4500 euro (een kleine 10.000 gulden) per jaar. Dat stelt D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

‘Terugkeer naar gulden duur en riskant’

NU 02.04.2012 DEN HAAG – Een terugkeer naar de gulden is een dure en riskante operatie, in tegenstelling tot wat de PVV een maand eerder beweerde.

Lees meer over dit onderwerp:

Problemen Catshuis: ‘Wilders eist referendum over euro’

Elsevier 28.03.2012  PVV-leider Geert Wilders zou tijdens de onderhandelingen in het Catshuis een referendum hebben geëist over de euro. Voor VVD en CDA is dit onbespreekbaar.

‘Wilders eiste referendum euro’

Telegraaf 28.03.2012 Een van de eisen die Geert Wilders tijdens het Catshuisoverleg op tafel heeft gelegd, is dat er een referendum moet komen over de euro.

‘Guldenrapport’ ligt al in la, maar bevat niet enkel onzin

Trouw 10.03.2012 – “Heb je het gehoord? We moeten terug naar de gulden.” Een brede spoorwerker met een felgekleurd hesje spreekt de vaste koffieklant aan …

Peiling: meeste Nederlanders hoeven gulden niet terug

Elsevier 07.03.2012 Een meerderheid van 56 procent van de Nederlanders ziet niets in een referendum over een terugkeer naar de gulden. Als het referendum gehouden zou worden, zou 61 procent tegen herinvoering van de gulden stemmen.

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder 1.200 VVD-, PvdA-, PVV-, CDA-, SP-, D66- en GroenLinks-stemmers. Alleen respondenten die zeggen op de PVV of de SP te stemmen, zien wel wat in het referendum dat PVV-leider Geert Wilders wil houden.

Zie ook:

Aanzienlijk welvaartsverlies

Rutte niet onder de indruk

Geen vertrouwen in rapport PVV over terugkeer gulden

AD 07.03.2012 Een meerderheid van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in het rapport van de PVV over terugkeer van de gulden. Dat blijkt uit een …

Peiling: Geen vertrouwen in rapport PVV over terugkeer gulden

VK 07.03.2012  Een meerderheid van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in het rapport van de PVV over terugkeer van de gulden. Dat blijkt uit een …

Geen vertrouwen in rapport PVV over terugkeer gulden

Parool 07.03.2012 Een meerderheid van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in het rapport van de PVV over terugkeer van de gulden. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Maurice de Hond onder ruim 1200 mensen, die in handen is van NU.nl. Volgens PVV-leider Geert …

Nederlanders geen vertrouwen in guldenonderzoek PVV

Nu 07.03.2012 AMSTERDAM – Een meerderheid van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in het rapport van de PVV over terugkeer van de gulden.

Nederland wil gulden niet terug

Geen heimwee naar de gulden

Metro 06.03.2012 Terug naar de gulden? Tijdens de economieles zien 4 vwo’ers het punt niet zo. “De gulden was van opa. De euro is van ons.”

Kamer wil CPB-doorrekening guldenonderzoek

NU 06.03.2012 De Tweede Kamer wil dat het guldenonderzoek dat in opdracht van de PVV is uitgevoerd, wordt doorgerekend door het Centraal Planbureau.

Onderzoek PVV overtuigt Rutte niet – Video

De Pers 06.03.2012 Het Centraal Planbureau moet het onderzoek dat de PVV heeft laten verrichten naar de gulden doorrekenen. Premier Mark Rutte is niet overtuigd.

PVV-rapport is ’broddelwerk’

Spits 06.03.2012 De PVV presenteerde gisteren het op voorhand veelbesproken rapport over de herinvoering van de gulden. Sp!ts legde drie stellingen uit het rapport voor aan econoom en financieel journalist Mathijs Bouman.

Vroeger was alles beter, dus de gulden was ook beter dan de euro.

‘Niet overtuigd over gulden’

Rutte: Nog niet overtuigd door guldenonderzoek PVV

Elsevier 06.03.2012 Premier Mark Rutte (VVD) is nog niet overtuigd door het onderzoek van Lombard Street Research (LSR) over de voordelen…

Zie ook:

Terugkeer naar gulden voordelig

De Jager niet onder de indruk

Guldenonderzoek Wilders overtuigt Rutte niet

Rutte wil de gulden niet terug

Rutte niet overtuigd door guldenonderzoek PVV

Trouw 06.03.2012 Het onderzoek naar een terugkeer van de gulden heeft premier Mark Rutte nog niet overtuigd. ‘Ik ben nog niet overtuigd van wat ik daar tot nu toe …

Rutte niet overtuigd door guldenonderzoek

Wilders: Voer gulden zo snel mogelijk in – Video

De Pers 05.03.2012  Dinsdag dient de PVV een verzoek in voor een referendum over terugkeer naar de gulden.

Geen bijval voor pro-gulden-standpunt PVV

VK 05.03.2012 Het rapport over de voordelen van een terugkeer naar de gulden brengt minister Jan Kees de Jager (Financiën) niet aan het twijfelen. Hij benadrukt nog eens dat de euro en de interne markt in Europa ‘ons land veel voordeel hebben gebracht’. In een reactie op het Britse ‘gulden-onderzoek’ dat in opdracht van de PVV werd uitgevoerd, laat hij verder weten dat voldoende onderzoeken hebben laten zien dat de kosten van het opbreken van de eurozone veel hoger worden ingeschat. ‘Vandaar dat het kabinet in zal blijven zetten op stabiliteit in de eurozone’, aldus De Jager.

Lees ook Wilders: Het kán, Nederland kan terug naar de gulden – 05/03/12

De Jager twijfelt niet over euro

De Pers 05.03.2012  Het rapport over de voordelen van een terugkeer naar de gulden brengt minister Jan Kees de Jager (Financiën) niet aan het twijfelen.

‘Kosten exit euro goedgemaakt’

De Pers 05.03.2012  Een terugkeer naar de gulden zou Nederland 51 miljard euro kosten. Maar PVV-leider Geert Wilders is ervan overtuigd dat die kostenpost wordt goedgemaakt.

Wilders presenteerde maandag de resultaten dat een Brits onderzoeksbureau op zijn verzoek heeft uitgevoerd naar een terugkeer naar de gulden.

Hoeveel de euro heeft gekost, blijft onduidelijk in PVV-rapport

Trouw 05.03.2012  Met het rapport over de kosten van de euro heeft PVV-leider Geert Wilders een mening gekocht, beweren critici. Een mening die niet verrassend is voor het eurosceptische Lombard Street Research. Het meest opvallende aan het rapport is dat de Britse onderzoekers niet kunnen kwantificeren hoeveel welvaart Nederland heeft ingeleverd door de invoering van de euro.

Wilders: kosten exit euro worden goedgemaakt

05.03.2012 Een terugkeer naar de gulden zou Nederland 51 miljard euro kosten. Maar PVV-leider Geert Wilders is ervan overtuigd dat die kostenpost wordt goedgemaakt omdat ons land in de jaren erna dan niet langer 75 miljard euro kwijt is aan het overeind houden van de euro.

Guldenonderzoek: Aanzienlijk welvaartsverlies door euro

Elsevier 05.03.2012  De deelname aan de euro heeft Nederlanders ‘een aanzienlijk welvaartsverlies’ opgeleverd. Dat is het best zichtbaar als je de ontwikkeling van Nederland de afgelopen tien jaar afzet tegen die in niet euro-landen als Zwitserland en Zweden.

Dat concludeert het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research in een onderzoek naar een terugkeer van de gulden. Het onderzoek is gedaan op verzoek van de PVV.

Inflatie
De onderzoekers wijzen erop dat de Nederlandse economie de afgelopen 10 jaar met 1,25 procent per jaar is gegroeid, tegenover 3 procent in de 20 jaar daarvoor. In Zweden en Zwitserland bedroeg de groei de afgelopen 10 jaar respectievelijk 2,25 en 1,75 procent.

Die landen deden het volgens het onderzoeksbureau ook beter wat betreft inflatie, groei van de werkgelegenheid en begrotingssaldo.

Wilders: met gulden is Nederland weer meester over eigen geld

NRC 05.03.2012 Nederland kan uit de euro stappen. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders. Een eigen munt geeft Nederland de vrijheid de monetaire bestedingen zelf in te vullen. Dat zei hij vanmiddag in een persconferentie waarin het onderzoeksrapport (pdf) werd gepresenteerd.

Het herinvoeren van de gulden is goedkoper dan doorgaan met de euro. Maar, als Nederland de euro zou verlaten, kost dat alsnog wel veel geld, zei Wilders:

‘Aanzienlijk welvaartsverlies door euro’

NU 05.03.2012 Volgens Wilders zorgt de euro voor een vertraging van de economische groei. De deelname aan de euro heeft Nederlanders ”een aanzienlijk welvaartsverlies” opgeleverd.

De Jager niet onder de indruk van guldenonderzoek PVV

Elsevier 05.03.2012 Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) is door het onderzoek naar de kosten van de euro niet aan het twijfelen gebracht. Volgens de minister laten diverse onderzoeken zien dat de kosten van het opbreken van de eurozone veel hoger zijn dan het Britse onderzoeksbureau berekent.

Zie ook:

De Jager: euro bracht veel voordeel

Metro 05.03.2012 Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) is niet verbaasd dat de PVV met een rapport komt dat de terugkeer naar de gulden bepleit. “Het is één van de vele rapporten over de euro”, laat de bewindsman in een eerste reactie weten.

Minister reageert op Wilders-rapport over gulden

Geen twijfels bij De Jager

Telegraaf 05.03.2012  Minister De Jager zegt in een reactie op het Wilders-rapport over de gulden dat voldoende onderzoeken hebben laten zien dat de kosten van het opbreken van de eurozone veel hoger worden ingeschat.

Zie ook:

‘Aanzienlijk welvaartsverlies door deelname aan euro’

Parool 05.03.2012  Nederland zou veel beter af zijn als we uit de eurozone zouden stappen en de gulden weer zouden invoeren. Dat stelt een Brits bureau dat op verzoek van PVV-leider Geert Wilders onderzoek heeft gedaan naar de voors en tegens van de euro en van de gulden.

‘Euro heeft Nederland geld gekost’

Metro 05.02.2012 De euro heeft Nederland met een ‘aanzienlijk welvaartsverlies’ opgezadeld. Dat blijkt uit het onderzoek dat PVV-leider Geert Wilders heeft laten uitvoeren naar de munt. Wilders presenteerde het rapport, dat werd opgesteld door het Britse bureau Lombard Street Review, maandag.

‘Aanzienlijk welvaartsverlies door euro’

Spits 05.02.2012 Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research stelt dat de Nederlandse economie de afgelopen tien jaar dan wel met 1,25 procent is gegroeid, maar dat dit in de twintig jaar ervoor 3 procent was. In de niet-eurolanden Zweden en Zwitserland bedroeg de groei de afgelopen 10 jaar respectievelijk 2,25 en 1,75 procent.

Wilders presenteert ‘Guldenonderzoek’

Spits 05.03.2012 Vanmiddag presenteert PVV-leider Geert Wilders de resultaten van het onderzoek dat op zijn verzoek is gedaan naar een eventuele terugkeer naar de gulden.

Van Rompuy reageert op PVV-rapport: ‘Eurozone is nog altijd sexy’

VK 04.03.2012 De conclusies uit het PVV-rapport over de terugkeer naar de gulden zijn onjuist. Dat zei voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy tijdens het tv-programma Buitenhof. Het rapport wordt morgen gepresenteerd door PVV-leider Geert Wilders, maar gisteren maakte hij de belangrijkste conclusie al bekend: een terugkeer naar de gulden is goedkoper dan in de eurozone blijven.

Plasterk noemt verlaten euro illusie

NU 04.03.2012 AMSTERDAM – Het is een illusie om te denken dat Nederland nu nog uit de euro kan stappen en dat dit goed zou zijn voor de economie.  Bekijk video Dat zei kandidaat-PvdA-leider Ronald Plasterk in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag.

‘Terug naar eigen munt betekent einde unie’

Trouw 04.03.2012 Als Europese landen terugkeren naar hun eigen munt, zoals de PVV dat wil in Nederland, dan valt de Europese Unie uit elkaar en wordt geen recht gedaan aan bereikte vrede, democratie en stabiliteit. ,,Het is opgeven van precies die Europese gedachte waar we zo veel aan te danken hebben”, aldus Europees president Herman Van Rompuy vandaag in het tv-programma Buitenhof.

Ronald Plasterk: Terug naar gulden kan helemaal niet

Elsevier 04.03.2012 PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk is niet onder de indruk van het Britse onderzoek naar de kosten van de euro dat op verzoek van de PVV is uitgevoerd. ‘Een referendum lijkt me geen goed idee, terugkeer naar de gulden is een illusie.’

Dat zei Plasterk, een van de kandidaten om leider van de PvdA te worden, in Eva Jinek op zondag.

Plasterk is bovendien niet erg onder de indruk van het onderzoek waaruit zou blijken dat de euro ons jaarlijks 2.700 euro kost en terugkeer naar de gulden voordeliger is.

Eurosceptisch bureau
‘Het onderzoek is uitgevoerd door Lombard Street Research, een bekend eurosceptisch bureau. Zij begonnen al met het voornemen aan te tonen dat de euro te veel geld kost. In de wetenschap moet je geen onderzoek doen om iets aan te willen tonen,’ zei voormalig hoogleraar Plasterk.

Zie ook:

Van Rompuy: eigen munt betekent einde unie

04.03.2012 Als Europese landen terugkeren naar hun eigen munt, zoals de PVV dat wil in Nederland, dan valt de Europese Unie uit elkaar en wordt geen recht gedaan aan bereikte vrede, democratie en stabiliteit. ,,Het is opgeven van precies die Europese gedachte waar we zo veel aan te danken hebben”, aldus Europees president Herman Van Rompuy zondag in het tv-programma Buitenhof.

VVD en CDA wachten op PVV-cijfers audio

NOS 03.03.2012 De regeringspartijen VVD en CDA willen nog niet inhoudelijk reageren op het PVV-onderzoek naar de terugkeer van de gulden. Uit het onderzoek blijkt volgens PVV-leider Wilders dat het herinvoeren van de gulden goedkoper is dan doorgaan met de euro.

PVV: gulden voordeliger dan euro -Video

NOS 03.03.2012 Onderzoek namens de PVV wijst uit dat de euro moet worden afgeschaft ten gunste van de gulden. Dat zegt PVV-leider Wilders in De Telegraaf. Hij wil het rapport nog niet vrijgeven. Maandag is de officiële presentatie.

Brits onderzoek: Terugkeer naar de gulden voordeliger

Elsevier 03.03.2012 Uit onderzoek blijkt dat het voor Nederland goedkoper is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Door matige economische groei en de eurocrisis kost de euro ons jaarlijks 2.700 euro per persoon.

Herinvoering
Dat heeft PVV-leider Geert Wilders zaterdag bekendgemaakt in De Telegraaf. Het Britse Lombard Street Research heeft op verzoek van de PVV onderzoek gedaan naar de herinvoering van de gulden.

Hieruit blijkt verder dat Nederland minimaal 127 miljard euro kwijt is aan aanhoudende financiële reddingsoperaties voor landen als Griekenland. Het verlaten van de eurozone kost eveneens miljarden euro’s.

Zie ook:

PVV: Gulden is voordeliger

Telegraaf 03.03.2012 De PVV wil de gulden terug. Een herinvoering van de nationale munt, die in 2002 werd afgeschaft, is goedkoper dan doormodderen met de euro. De resultaten worden komende maandag officieel gepresenteerd.

Wilders: Gulden blijkt voordeliger voor Nederland

PVV-leider wil referendum over terugkeer gulden

Parool 03.03.2012 Onderzoek laat zien dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders op basis van onderzoek dat op zijn verzoek is uitgevoerd door een Brits bureau.

Wilders: herinvoeren gulden voordeliger dan euro

Metro 03.03.2012 Het herinvoeren van de gulden is goedkoper dan doorgaan met de euro. Dat is volgens PVV-leider Geert Wilders de uitkomst van het onderzoek dat de partij liet uitvoeren naar de kosten van herinvoering van de munt die in 2002 werd afgeschaft.

Wilders: herinvoeren gulden voordeliger dan handhaven euro

NRC 03.03.2012 Het herinvoeren van de gulden is goedkoper dan doorgaan met de euro. Dat is volgens PVV-leider Geert Wilders de uitkomst van het onderzoek dat de partij liet uitvoeren naar de kosten van herinvoering van de munt die in 2002 werd afgeschaft.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Londense onderzoeksbureau Lombard Street Research (LSR), zou blijken dat de euro Nederland veel meer heeft gekost dan opgeleverd. Wilders zegt vanochtend in De Telegraaf dat de voordelen van de euro per persoon uitkomen op achthonderd euro per jaar.

‘Gulden is voordeliger’

De Pers 03.03.2012  Onderzoek laat zien dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders op basis van onderzoek dat op zijn verzoek is uitgevoerd door een Brits bureau.

Volgens Wilders is gulden voordeliger

NU 03.03.2012 Onderzoek laat zien dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders op basis van onderzoek dat op zijn verzoek is uitgevoerd door een Brits bureau.

De invoering van een Europese munt zou volgens het onderzoek de Nederlander 800 euro voordeel per jaar hebben opgeleverd. Maar door minder economische groei en de eurocrisis zou de euro ons jaarlijks 2700 euro per persoon kosten.

Wilders: gulden blijkt voordeliger

03.03.2012 Onderzoek laat zien dat het voor Nederland beter is terug te keren naar de gulden in plaats van vast te houden aan de euro. Dat stelt PVV-leider Geert Wilders op basis van onderzoek dat op zijn verzoek is uitgevoerd door een Brits bureau.

Hoe de muntunie ontspoorde

Trouw 09.02.2012 Met het Verdrag van Maastricht is niks mis. En met de euro is niks mis. Er zijn andere oorzaken voor de huidige ellende in de Europese muntunie.

Dat zeggen Nederlandse hoofdrolspelers die twintig jaar geleden betrokken waren bij de onderhandelingen over een gezamenlijke Europese munt.

maart 5, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 23 reacties