Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Van de Haagse vakantiebezigheid, Coalitie en Collegevorming

Den Haag is zo’n beetje  de laatste gemeente in het land waar ze nog smachtend zitten te wachten op dat nieuwe college.

Waar blijft nou die Haagse uitslag ????  Ze zijn niet erg vooruit te branden zegt men. En volgens de ander is het net een soort van vakantiebezigheid.

Kortom, de Haagse onderhandelingen gaan maar door en door en door !!!! 

“Alsof de Haagse VVD nog niet genoeg haar zin had gekregen, vinden nu de besprekingen over een nieuw Haags college plaats in Wassenaar. Niet in conferentieoord Overvoorde, wat in bezit is van de gemeente Den Haag zelf. Merkwaardig, want ik kan me voorstellen dat daarmee toch weer een paar eurootjes bespaard zouden zijn”, aldus David Rietveld

 “PvdA, VVD, D66 en CDA praten inmiddels al sinds 12 april met elkaar. Omdat de tijd niet stilstaat, zal een eventueel akkoord met maar liefst €100 miljoen aan bezuinigingen midden in de verkiezingscampagne vallen.

Dat maakt betrokkenen ongetwijfeld nog zenuwachtiger. Zeker de PvdA, want informateur Staal somde de thema’s waar meer ‘naar het midden’ kon worden onderhandeld al op : sociale woningbouw, welzijn, armoedebeleid, verkeer en duurzaamheid.

De keuze voor het CDA in plaats van GroenLinks gaat concreet waarschijnlijk betekenen: minder sociale woningbouw, welzijn en armoedebeleid, meer ruimte voor de auto en minder ambitie op duurzaamheid. Dat doet het vast goed op de PvdA-ledenvergadering”, aldus David Rietveld.  

Er is nogal wat loos daar in dat Den Haag achter de Scheveningse duinen.

“31 raadsleden (eindelijk) weg in/uit Den Haag. Als 2/3 van je bestuur niet meer het vertrouwen heeft of zelf aan de kuierlatten trekt, dan is dat een teken dat er flink wat mis is met het besturen van een stad als Den Haag”, 

“Erger wordt het als je mensen voor gaat houden dat je als raadslid gekozen wil worden en vervolgens gewoon er tussenuit knijpt om een gegadigde met veel te weinig stemmen alsnog op een raadszetel te krijgen, waar te weinig mensen hun vertrouwen voor hebben uitgesproken. Dan heb je het gewoon over kiezersbedrog. Daar helpt natuurlijk geen ludieke actie of tegenactie meer tegen. Dan moet je gewoon je verlies nemen en niet via een truc alsnog die zetel naar je toe proberen te trekken. Maar het werd tijd dat er een fiks aantal raadslieden nu eens oplazeren“, aldus Den Haag te Kijk

“De liberalen stellen voor „open en constructief” de gesprekken met de andere drie fracties in te gaan”, aldus de Haagse VVD.

Is men geschrokken van de Haagse inzendingen ?? Via nieuwcollege@denhaag.nl konden de Haagse bewoners meeschrijven met het  beleidsakkoord.  Onder het mom van Inspraak bij collegevorming.  

Zie ook:  Meedoen in Den Haag, schrijf mee aan het College-akkoord.

Er zijn inmiddels al flink wat reacties binnen gekomen. De eerste reactie is de Brandbrief Herstructurerings-Platform Den Haag Zuid-West.  

En ook de ex-Klankbordgroep Knoop Moerwijk liet van zich horen Suggesties coalitieakkoord Knoop Moerwijk.

Nav. een Persbericht zijn ze zelfs benaderd door de media. De pers zit er al bovenop.

Uitzending Den Haag TV – Klankbordgroep Knoop Moerwijk 

12.05.2010  –  De gemeente heeft  zich voorgenomen om van Den Haag  een attractieve stad te maken. Dit heeft geleid tot een Masterplan waar Moerwijk, Spoorwijk en Den Haag Zuidwest bij elkaar komen. De bewoners kwamen met een plan van eisen, maar tot nu toe is hier nog niets mee gedaan.  klik hier <<<   teller  5:30- tot 7:15. 

Zie ook: Radio Discus nieuwsclip vanaf tellerstand 32:00.

Maar waarom duurt het allemaal zolang ?  Is het Stilte voor de storm ????? Of is het net als de naderde kabinetsvorming een ‘Duivelse’ klus ??

mei 14, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

De Haagse onderhandelingen gaan maar door

Nog steeds onderhandelen de PvdA, VVD, D66 en CDA over een nieuw collegeakkoord.   

De onderhandelaars riepen bewoners, bedrijven en instellingen op om via de mail of de post suggesties te doen.

De Haagse fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA hebben hiervoor het mailadres nieuwcollege@denhaag.nl opengesteld. 

 

Begin mei verwachten de partijen te kunnen beginnen met het schrijven van een beleidsakkoord. 

Zie ook:  Meedoen in Den Haag, schrijf mee aan het College-akkoord.

Er zijn inmiddels al flink wat reacties binnen gekomen.

De eerste reactie is de Brandbrief Herstructurerings-Platform Den Haag Zuid-West.

En ook de ex-Klankbordgroep Knoop Moerwijk liet van zich horen Suggesties coalitieakkoord Knoop Moerwijk.

Binnen 2 weken zal er een akkoord moeten liggen.

mei 5, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Oppositiepartijen in Den Haag willen Kandidaat-wethouders ondervragen

Weerstand bij de Haagse Burgers.

De toekomstige oppositie schrijft dat het college in de afgelopen raadsperiode meerdere keren plannen heeft gepresenteerd die op veel weerstand van de bevolking stuitten.

Zie ook:

Meedoen in Den Haag, schrijf mee aan het College-akkoord.

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – Van NIMBY naar WiMBY!

Raadsleden vinden dat de Burger hun voor de voeten loopt

Nieuw licht op de Haagse Samenspraak ?

Burgers zouden het gevoel hebben onvoldoende te worden gehoord. De Inspraak zou nogal eens te wensen overlaten. Een meer open bestuur zou dit gevoel terug moeten dringen.

Haagse oppositie wil wethouders ondervragen

RTVWEST 03.05.2010  –  DEN HAAG – De toekomstige oppositiepartijen in Den Haag willen de kandidaat-wethouders van het nieuwe college ondervragen in een openbare hoorzitting. Dat schrijven ze in een open brief aan formateur Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA).

Volgens de partijen is bij de verkiezingen duidelijk geworden dat de burgers, maar ook politici van Den Haag meer openheid van het college van burgemeester en wethouders willen. Een openbare hoorzitting voorafgaand aan de bespreking van het collegeakkoord moet hieraan bijdragen. ‘Zo kan de raad zich informeren over de kennis, de visie en het enthousiasme van de kandidaat-wethouders’,  schrijven de partijen. ‘De gemeenteraad kan op deze manier goed en zorgvuldig inhoud geven aan haar recht wethouders te benoemen.’

De partijen vragen Van Nieuwenhoven ook om te komen met een collegeakkoord op hoofdlijnen, met concrete doelstellingen waarop de coalitie na vier jaar kan worden beoordeeld.

Weerstand

De toekomstige oppositie schrijft dat het college in de afgelopen raadsperiode meerdere keren plannen heeft gepresenteerd die op veel weerstand van de bevolking stuitten. Burgers zouden het gevoel hebben onvoldoende te worden gehoord. Een meer open bestuur zou dit gevoel terug moeten dringen.

De brief is ondertekend door Groenlinks, de Haagse Stadspartij, de Politieke Partij Scheveningen, de Partij voor de Dieren en de Islam Democraten.

» De brief van de Haagse  oppositiepartijen

Achtergrond:

Ook in Den Haag de Internationale Stad aan Zee sleutelt men nog steeds aan de rol van de burger.

Ja,  hoe staat het dus in Den Haag met de Vernieuwing in de Samenspraak ? Regelmatig kwam ook daar nogal eens de rol van de bewoner en de bewonersorganisaties ter sprake ivm de kwaliteit van de Inspraak en de Samenspraak !!!

En hoe zat het nu met die opmerking over de Goedopgeleide Elite versus « Het crapuul, Kool en de zijnen (vervolg) » als tegenaanval op de insprekende Haagse bewoners ? En hoe zat het met de inzet van de insprekende Bewoners uit Vinex Leidschenveen ?

Het Haagse gemeentebestuur gaat er bij het maken van nieuwe plannen niet naar streven om altijd op één lijn te komen met inwoners van de stad en bewonersorganisaties.

‘De kwaliteit van samenspraak en inspraak is niet gediend met het onder alle omstandigheden en ten koste van alles streven naar consensus. Maar dat is volgens b&w ook niet noodzakelijk. Het gaat er niet om dat iedereen zich in een besluit kan vinden, maar of verschillende belangen evenwichtig aan bod konden komen’, aldus B&W.

Dus als bewoners en organisaties vinden dat een plan of voorstel onwenselijk is, wil dat niet zeggen dat het college het voorstel niet naar de raad stuurt. Want daar vallen uiteindelijk de beslissingen.

En juist daar zit hem nu net die kneep.  Met name de coalitieraadsleden fungeren nogal eens als Schoothond ipv Waakhond. En ook het Dualisme heeft amper effect op de rol van de Raadsleden.

Mede daarom gaat het huidige systeem van samenspraak en inspraak drastisch op de schop. (bron: AD 19.07.09)

Rapport onderzoeksbureau AEF

Reactie van het college op het onderzoeksrapport

Brief aan de bewonersorganisaties

Kwaliteit inspraak en samenspraak onder de loep

Inspraak en Burgerparticipatie. 

Participatie besteding wijkbudgetten

Preadvies n.a.v. motie 5.1 van de fractie van GROENLINKS inzake wijkbudgetten

Pilot projectregeling steentje bijdragen

Initiatiefvoorstel Progressieve Participatie

Deconcentratiebeleid – betrokkenheid bewoner.

Raadsmededeling

Kiezen en delen: evaluatie Deconcentratiebeleid 2006 – 2010 AEF
Bijlagenboek

Inspraak Samenspraak

raadsvoorstel (m.u.v. inspraakrapport) 1993

Algemene Inspraakverordening Den Haag (deze verordening is vervallen) 1994

Inspraak- en samenspraakverordening 2006

Verordening 2006

Brief 2007 Brief 2008

Raadsmededeling 2009

Eindrapport over de kwaliteit van inspraak en samenspraak in Den Haag AEF 2009

De huidige verordening kent alleen het onderscheid tussen inspraak en samenspraak. In het kader van het traject “kwaliteit van inspraak en samenspraak” is naar voren gekomen dat het containerbegrip samenspraak te weinig onderscheidend vermogen heeft voor een goed verwachtingenmanagement.

Uiteindelijk komt er via D66 het Initiatief “Progressieve Participatie” een voorstel voor betere burgerparticipatie in Den Haag.

Middels het Raadsvoorstel 2010  wil het college van Burgemeester en wethouders wil de huidige verordening ‘Inspraak en Samenspraak’vervangen door een ‘Inspraak- en participatieverordening ’. De mogelijkheid om in te spreken verandert niet. Maar in plaats van samenspraak doet het college een voorstel voor 4 vormen van participatie. Raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen worden uiteindelijk de steekwoorden voor de nieuwe Inspraak-samenspraakverordening.

mei 3, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Geen vakantie voor Haagse Coalitieonderhandelingen

Gewoon doorgaan.

De Haagse fracties hebben vorige week het mailadres nieuwcollege@denhaag.nl opengesteld voor suggesties die Haagse inwoners en bedrijven willen doen over de inhoud van het nieuwe collegeakkoord.

Volgens de zegsman van de gemeente zijn er tot nu toe „enkele tientallen serieuze reacties binnengekomen”.

Geen vakantiestop Haagse coalitie-onderhandelingen

Zie ook: Bezuinigingen in Den Haag niet geschuwd

RTVWEST 29.04.2010 –  DEN HAAG – Tijdens de meivakantie gaan de onderhandelingen over een nieuw college in Den Haag gewoon door.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven wordt er ondanks de vakantiereizen van een aantal onderhandelaars doorgewerkt aan de coalitievorming. 

PvdA, VVD, D66 en CDA zitten sinds half april aan de onderhandelingstafel. Van Nieuwenhoven is nog altijd positief over het verloop van deze gesprekken. Wel kosten de onderhandelingen veel tijd omdat er vier partijen aan tafel zitten die op sommige punten sterk verschillen. 

PVV

Bovendien zijn de onderhandelingen in Den Haag een paar weken later begonnen dan in veel andere gemeenten. Dat kwam omdat direct na de verkiezingen eerst geprobeerd is een college te vormen met de PVV, maar dat mislukte.

‘Den Haag stelt bezuinigingen niet uit’

Telegraaf 29.04.2010 De Haagse fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA hakken in het collegeakkoord waar ze momenteel over praten al knopen door over „de noodzakelijke bezuinigingen. Pijnlijke beslissingen worden niet uitgesteld”, zo liet een woordvoerder van de gemeente donderdag weten.

april 29, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 3 reacties

Meedoen in Den Haag, schrijf mee aan het College-akkoord.

MEEDOEN aan het College-akkoord.

Haagse inwoners en bedrijven kunnen suggesties aandragen over de inhoud van het nieuwe collegeakkoord.

De vier partijen verwachten begin mei te beginnen met het schrijven van een beleidsakkoord. De onderhandelaars voeren inmiddels anderhalve week gesprekken met elkaar. Vooral de invulling van de noodzakelijke bezuinigingen in de hofstad is een belangrijk gespreksonderwerp, meldden zij donderdag.

De Haagse fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA hebben hiervoor het mailadres nieuwcollege@denhaag.nl opengesteld.

De onderhandelaars PvdA, VVD, D66 en CDA beklemtonen overigens dat zij niet kunnen beloven dat aangedragen ideeën ook daadwerkelijk een plaats krijgen in het nieuwe akkoord. Wel beloven zij serieus om te gaan met alle suggesties die Haagse mensen en bedrijven aandragen.

Hagenaars kunnen meedenken over collegeakkoord

Trouw 22.04.2010 Inwoners van Den Haag kunnen meedenken over het nieuwe collegeakkoord. Ze kunnen een e-mail sturen aan de onderhandelaars van het nieuwe college. Momenteel onderhandelen de PvdA, VVD, D66 en CDA over een nieuw collegeakkoord.

Hagenaars adviseren over college-akkoord

RTVWEST 22.04.2010 –  DEN HAAG – Hagenaars kunnen de partijen die in Den Haag proberen een coalitie te vormen adviseren over de inhoud van het college-akkoord.

De onderhandelaars roepen bewoners, bedrijven en instellingen op om via de mail of de post suggesties te doen. Begin mei verwachten de partijen te kunnen beginnen met het schrijven van een beleidsakkoord. 

Sinds half april proberen PvdA, VVD, D66 en CDA een college te vormen. De onderhandelingen zouden volgens de partijen constructief verlopen.

Inspraak bij collegevorming

Telegraaf 22.04.2010 Hagenaars kunnen suggesties aandragen over de inhoud van het nieuwe collegeakkoord.

april 23, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 7 reacties

Haagse Coalitiegesprekken gaan weer verder

Coalitiegesprekken PvdA, VVD, D66 en CDA gaan verder en het college is onderweg….

De vier partijen praten verder met elkaar op advies van oud-informateur Boele Staal. Hij riep de fracties op het te gaan proberen na onenigheid tussen de PvdA en de VVD. De liberalen hadden een voorkeur voor het CDA terwijl de PvDA liever met GroenLinks in zee ging als vierde partij in het college.

Brief  Jeltje van Nieuwenhoven aan fractievoorzitters

Hieronder leest u de brief die mevrouw J. van Nieuwenhoven 15 april 2010 heeft gestuurd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag.

In de brief geeft mevrouw Van Nieuwenhoven aan dat zij op basis van het advies van informateur Boele Staal, is begonnen met onderhandelingsgesprekken om te komen tot een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. DH 15.04.2010

Hier leest u de complete brief:

Brief mevrouw Van Nieuwenhoven aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad

Vier partijen starten Haagse coalitiegesprekken

RTVWEST 12.04.2010 –  DEN HAAG – PvdA, VVD, D66 en CDA hebben maandag gezamenlijk de eerste gesprekken over de coalitievorming in de gemeente Den Haag gevoerd. De gesprekken worden later deze week vervolgd.

De vier partijen praten met elkaar op advies van oud-informateur Boele Staal, die eind vorige week zijn eindverslag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De vier partijen behaalden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart gezamenlijk 26 zetels.

De PVV, de nummer twee van de verkiezingen met acht zetels, werd eerder door de PvdA uitgesloten van deelname aan het Haagse college.

Gerelateerde berichten

GESPREKKEN OVER VORMING NIEUW COLLEGE  

DH FM 12.04.2010 – PvdA, VVD, D66 en CDA hebben vandaag gezamenlijk de eerste gesprekken gevoerd over de vorming van een nieuw college in Den Haag. De gesprekken worden later deze week voortgezet.

Vrijwel alle Haagse PVV’ers ook landelijk

RTVWEST  12.04.2010  –  DEN HAAG – Zeven van de acht raadsleden die voor de PVV in de Haagse gemeenteraad zitten, staan ook op de landelijke kandidatenlijst van de PVV. Die lijst is maandag gepubliceerd.

Vijf van hen staan in de top twintig en maken dus een reële kans om na de verkiezingen van 9 juni in de Tweede Kamer te komen. De PVV kreeg eerder kritiek omdat de Haagse raadsleden Geert Wilders, Sietse Fritsma en Richard de Mos hun werk in de gemeenteraad combineren met het Kamerlidmaatschap.

Deze combinatie zorgt er volgens andere partijen voor dat de kwaliteit van het raadswerk onder druk komt te staan. Het Kamerlidmaatschap is immers een fulltimebaan. Nu zouden vijf van de acht PVV-raadsleden in Den Haag een dubbele functie kunnen krijgen. In de peilingen staat de partij van Geert Wilders momenteel op 23 zetels.

Ehsan Jami ontbreekt

Opmerkelijk genoeg ontbreekt Ehsan Jami uit Leidschendam-Voorburg op de kandidatenlijst. De oprichter van het comité voor ex-moslims zegt eerst zijn studie bedrijfskunde af te willen maken, zo verklaarde hij maandag.

Vorig najaar maakte PVV-leider Geert Wilders bekend dat Jami politiek actief zou worden voor zijn partij. Het was toen nog onduidelijk of dat in de Kamer zou zijn of wellicht in de gemeenteraad van Den Haag. Jami is geen lid van de Haagse PVV-fractie en komt straks dus ook niet in het parlement.

» Kandidatenlijst PVV

Gerelateerde berichten

ZEVEN PVV RAADSLEDEN OOK LANDELIJK KANDIDAAT

DHFM 12.04.2010 – Zeven van de acht Haagse PVV raadsleden staan ook op de landelijke kandidatenlijst van de PVV. Alleen het jongste raadslid Danielle de Winter is niet verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Vijf raadsleden staan bij de bovenste twintig en maken dus grote kans om in het parlement terecht te komen.

De PVV kreeg eerder kritiek omdat Geert Wilders, Sietse Fritsma en Richard de Mos hun werk als raadslid combineren met het Kamerlidmaatschap. Daardoor zouden ze volgens sommige collega’s hun werk niet goed kunnen doen.

De PVV staat in de laatste peilingen rond de 23 zetels.

april 12, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Einde van het gedonder bij de Haagse PvdA ?

Constant Martini stapte onlangs nog op als  voorzitter van de Haagse  PvdA-afdeling.  

Het ging al eens eerder over de Academici ofwel de goedopgeleide elite binnen de PvdA. En later ging het moddergooien over Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en misbruik van geld uit de gemeentekas.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Bas Sepers was Martini daarnaast ook ‘niet gelukkig’ met de manier waarop Jeltje van Nieuwenhoven als kandidaat-lijsttrekker naar voren is geschoven. Hij zou teleurgesteld zijn over het terugtreden van de derde kandidaat, wethouder Digitale Henk Kool als kandidaat. Martini wil verder niet ingaan op deze kwestie.

Hierdoor kwamen de onderlinge relaties aardig onder druk te staan.    

Zie ook: Weer gedonder bij de Haagse PvdA ?

Maar deze keer dus geen politieke 1 Aprilgrap  !!!!!!! 

 

Nieuw PvdA-bestuur Den Haag voorgedragen

RTVWEST 01.04.2010 – Het afdelingsbestuur van de PvdA in Den Haag heeft Martijn Balster voorgedragen als voorzitter van de afdeling. Hij was al lid van het afdelingsbestuur.

De PvdA heeft een nieuwe partijvoorzitter nodig omdat Constant Martini enkele maanden geleden opstapte vanwege ‘zakelijke en persoonlijke redenen’. Daarnaast zou Martini niet gelukkig zijn geweest met de strijd die in partij gevoerd werd tussen Jeltje van Nieuwenhoven en Marnix Norder om het lijsttrekkerschap. Van Nieuwenhoven won die strijd uiteindelijk.

Volgens de selectiecommissie is Balster een goed organisator en heeft hij een scherpe neus voor politiek. 

De PvdA-leden moeten de voordracht nog goedkeuren.

april 4, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 6 reacties

De Haagse Coalitie is in de maak – deel 3

Zie ook: De Haagse Coalitie is in de maak – deel 2

Haagse partijen willen debat over uitsluiten PVV

RTVWEST 11.03.2010  –  DEN HAAG – Alle partijen in de nieuwe Haagse gemeenteraad willen dat de PvdA nóg een openbaar debat over de vorming van een nieuw college belegd. Pas daarna willen ze weer verder praten over mogelijke coalities.

De lijsttrekkers van onder andere VVD, PVV, D66 en GroenLinks schreven hierover een brief aan PvdA leider Jeltje van Nieuwenhoven. Ze willen tijdens een openbare bijeenkomst van Van Nieuwenhoven weten waarom zij de PVV uitsluit bij de vorming van een nieuw college. Ook willen de ondertekenaars een reactie van de PvdA over de suggestie om een onafhankelijke informateur aan te stellen.

De PvdA heeft woensdag alle partijen met meer dan twee zetels uitgenodigd voor een gesprek over het vormen van een coalitie. De PVV is niet door de PvdA uitgenodigd. De partijen zouden inhoudelijk te ver van elkaar afstaan. 

Raar

‘Het is raar dat de PvdA de PVV na een gesprek van vijf minuten uitsluit”, stelt initiatiefnemer en VVD-fractieleider Sander Dekker. ‘De PvdA heeft de morele plicht te kijken of er misschien toch genoeg
overeenkomsten gevonden kunnen worden. En als de partij dat zelf niet kan, dan moet er maar een informateur komen.’

De brief is ondertekend door VVD, PVV, D66, CDA, GroenLinks, Haagse Stadspartij, SP, Politieke Partij Scheveningen, Islam Democraten en de Lijst Khoulani. Ze laten weten eerst een openbare bespreking te willen om pas daarna de verkennende gesprekken over coalitievorming voort te zetten.

Donderdagavond zijn alle leden van de nieuwe Haagse gemeenteraad geïnstalleerd in het stadhuis van Den Haag. 

» Meer gemeenteraadsverkiezingen

Gerelateerde berichten

Nieuwe openbare vergadering over Haags college

RTVWEST 11.03.2010  –  DEN HAAG – Er komt een nieuwe openbare bespreking over de coalitievorming in Den Haag.

Jeltje van Nieuwenhoven van de PvdA heeft alle partijen in de raad uitgenodigd voor een openbare bijeenkomst waarin zij zal toelichten waarom de PvdA niet met de PVV in een nieuw college wil. 

De andere partijen hadden om deze bespreking verzocht omdat zij vinden dat de PvdA niet serieus heeft gekeken naar een mogelijke coalitie met de PVV. Ook willen VVD, D66 en CDA dat er een onafhankelijk informateur wordt aangesteld.

De bespreking is komende dinsdag.  

PVV wil onderzoek Haagse stembusgang (video) VK 11.03.2010

PVV stelt kamervragen over weigering Van Aartsen

RTVWEST 11.03.2010  –  DEN HAAG – De PVV gaat kamervragen stellen over de weigering van burgemeester Van Aartsen van Den Haag om een nader onderzoek in te stellen naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag.

Volgens de PVV hebben onrechtmatigheden plaatsgevonden, zo zouden meerdere mensen in een stemhokje staan en dat is niet toegestaan. Van Aartsen vindt echter een onderzoek niet nodig, omdat de verkiezingen volgens hem goed verlopen zijn. Bovendien is de PVV te laat met bezwaar maken. 

De PVV wil nu van de demissionair minister van Binnenlandse Zaken weten wat hij van deze opstelling vindt.

Gerelateerde berichten

 

PVV wil onderzoek Haagse stembusgang  VK 11.03.2010

Haagse raad met Wilders geïnstalleerd

AD 11.03.2010  Onder grote belangstelling van de media is donderdagavond de nieuwe Haagse gemeenteraad geïnstalleerd. In de raadszaal van het Haagse stadhuis beloofde onder andere PVV-raadslid Geert Wilders de komende periode het lidmaatschap van de raad op integere wijze in te vullen.

PVV Den Haag vraagt minister om onderzoek

VK 11.03.2010 PVV-Kamerleden Sietse Fritsma en Hero Brinkman hebben demissionair…

Raad praat over uitsluiten PVV

 Telegraaf 11.03.2010 De PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad stemt in met een openbare bespreking over het standpunt van de partij om de PVV uit te sluiten van de collegeonderhandelingen.

Haagse raad geïnstalleerd in zwaar bewaakt stadhuis

RTVWEST 11.03.2010  –  DEN HAAG – Onder grote belangstelling van de media is donderdagavond de nieuwe Haagse gemeenteraad geïnstalleerd.

In de raadszaal van het Haagse stadhuis beloofde onder andere PVV-raadslid Geert Wilders de komende periode het lidmaatschap van de raad op integere wijze in te vullen. PVV-fractieleider Sietse Fritsma legde met de woorden ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’ de eed af. 

Door de aanwezigheid van Wilders was de beveiliging donderdagavond aanzienlijk scherper dan bij een normale raadsvergadering. De installatie is een publieke aangelegenheid, maar alle aanwezigen moesten zich van tevoren aanmelden en door detectiepoortjes heen om de raadszaal te betreden. Ook waren er veel extra beveiligingsmedewerkers aanwezig, zowel binnen als buiten de zaal. 

Evaluatie

De extra beveiliging gebeurde op aanwijzing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), zo liet een woordvoerder van de gemeente weten. Na de bijeenkomst wordt de procedure door de gemeente en de NCTb geëvalueerd voor volgende raadsvergaderingen waar Wilders bij aanwezig is. 

» Meer gemeenteraadsverkiezingen

Gerelateerde berichten

Haagse raad met Wilders geïnstalleerd

VK 11.03.2010  Onder grote belangstelling van de media is donderdagavond de nieuwe…  

Haagse raad met Wilders geïnstalleerd

Telegraaf 11.03.2010 Onder grote belangstelling is donderdagavond de nieuwe Haagse gemeenteraad geïnstalleerd. Onder andere Geert Wilders beloofde het lidmaatschap op integere wijze in te vullen.

Haagse raad met Wilders geïnstalleerd

Parool 11.03.2010 DEN HAAG – Onder grote belangstelling van de media is donderdagavond de nieuwe Haagse gemeenteraad geïnstalleerd. In de raadszaal van het Haagse stadhuis beloofde onder andere PVV-raadslid Geert Wilders de komende periode het lidmaatschap …

Van Nieuwenhoven heeft brief ‘in beraad’

Parool 11.03.20210 DEN HAAG – Jeltje van Nieuwenhoven, de fractieleider van de PvdA in de Haagse gemeenteraad, beraadt zich op het verzoek om een openbaar debat over het uitsluiten van de PVV voor de Haagse collegevorming. Dat heeft haar woordvoerder … 

Haagse raad praat over uitsluiten PVV

Parool 11.03.2010  DEN HAAG – De PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad stemt in met een openbare bespreking over het standpunt van de partij om de PVV uit te sluiten van de collegeonderhandelingen. Dat heeft Jeltje van Nieuwenhoven, de fractieleider van de PvdA …

Blog:

Reuze interessant

maart 12, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – 4e Haagse Debat Westweek Verkiezingscafé

PVV houdt vast aan zero tolerance-beleid in C

RTVWEST  24.02.2010  –  DEN HAAG – De PVV in Den Haag blijft pleiten voor een zero tolerance-beleid als het gaat jonge criminelen. Dat onderstreepte PVV-lijsttrekker Sietse Fritsma woensdag tijdens het vierde Westweek Verkiezingscafé.

Hierin gingen de lijsttrekkers Fritsma, Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) en Sander Dekker (VVD) met elkaar in debat.

Bij wangedrag of criminaliteit moeten de betreffende ‘rotjochies’ meteen van straat gehaald worden, vindt Fritsma. Bovendien moeten jonge criminelen daarna hard gestraft worden. Hij oogstte met deze inmiddels bekende PVV-standpunten veel applaus bij het publiek in poppodium de Supermarkt, waar het debat werd gehouden.

Harde tegenaanval

De tegenaanval van Sander Dekker was hard. ‘Ik krijg hier beelden bij van oorlogsgebieden’, zei hij. Hij verweet Fritsma geen concrete maatregelen voor dit beleid paraat te hebben. Ook stelde Dekker juist dat Den Haag de afgelopen jaren veiliger is geworden en dat de criminaliteit is gedaald. Dit werd onderstreept door Van Nieuwenhoven. De PvdA-lijsttrekker legde de nadruk op de individuele aanpak voor jongeren die dreigen te ontsporen. 

Met name bij een discussie over islamitische scholen in Den Haag, in de tweede helft van het debat, liepen de gemoederen even hoog op. Fritsma, die deze scholen zou willen sluiten, noemde alle islamitische scholen in de stad slecht. Van Nieuwenhoven en Dekker bestreden dit en daagden Fritsma fel uit om te vertellen welke Haagse school dan zwak is. Hierop had de PVV-lijsttrekker geen antwoord.

Westweek

» Meer gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk het tweede deel van het Westweek Verkiezingscafé

 

Bekijk het eerste deel van het Westweek Verkiezingscafé
Een terugblik op een verhit Westweek Verkiezingscafé

februari 25, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – 4e Haagse Debat Westweek Verkiezingscafé

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Peilingen 16.02.10 TNS NIPO Haagse PvdA aan kop

Jeltje van Nieuwenhoven Lijsttrekker PvdA

PvdA in Den Haag aan kop in de peiling

RTVWEST 16.02.2010  –  DEN HAAG –  Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, dan wordt de PvdA de grootste in Den Haag. Dat blijkt uit de jongste opiniepeiling van TNS NIPO in opdracht van de gemeente Den Haag.

De PvdA krijgt volgens de peiling negen zetels. Nieuwkomer PVV en de VVD gaan nek-aan-nek voor de tweede plaats met elk zeven zetels. Overigens is de winst van de PvdA relatief want de partij heeft momenteel 15 zetels. De VVD staat nu op tien zetels.

D66 wordt de vierde partij en stijgt van twee naar zes zetels. Groenlinks krijgt er een zetel bij en komt op vier. De SP blijft op vier en het CDA zakt van vijf naar vier zetels. De Christenunie, de Islamdemocraten en de Haagse stadspartij blijven staan op één zetel. Ook nieuwkomer Partij voor de Dieren komt in de TNS NIPO-peiling op 3 maart op 1 zetel.

  Aantal zetels TK 2006 Peiling okt 2009 Peiling nov 2009 Peiling jan 2010 Peiling feb 2010
PvdA 15 10 10 9 9
VVD 10 7 7 8 7
PVV * 6 6 6 7
D66 2 7 8 8 6
GroenLinks 3 4 4 4 4
SP 4 4 3 4 4
CDA 5 4 4 3 4
ChristenUnie 1 1 1 1 1
Chr. Soc. Den Haag/SGP 0 0 0 0 0
PvdD * * * 1 1
Haagse Stadspartij 1 * 1 1 1
Islam Democraten 1 0 0 0 1
TON * 1 1 0 0
Solidair Nederland 1 * 0 0 0
PPS 1 * 0 0 0
Nederlandse Moslimpartij * * * 0 0
LPF 1 * * * *
Overig 1 0 0 0
TOTAAL          

 

Lage opkomstintentie gemeenteraadsverkiezingen 2010 17 februari 2010
Peiling TNS NIPO: verkiezingsstrijd Den Haag nog niet gestreden 17 februari 2010

» Meer gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk hier het item in TV West Nieuws

 

Bekijk hier de reactie van VVD (Anne Mulder)

 

Bekijk hier de reactie van PvdA (Jeltje van Nieuwenhoven)

 

Bekijk hier de reactie van D66 (Marjolein de Jong)
PvdA en VVD over verkiezingspoll

Gerelateerde berichten

februari 17, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Peilingen 16.02.10 TNS NIPO Haagse PvdA aan kop