Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het Kabinet met de aangepaste Zorgwet

IMG_0707[1]

Zorgplan versus Zorgwet

Gisteren kwamen de eerste details van het plan al naar buiten. Toen werd er gemeld dat er een korting op het eigen risico zou komen als mensen een zorgaanbieder gaan waar hun verzekeraar een contract mee heeft. Ook toen werd er al gesproken over een verscherpt toezicht op fusies van zorginstellingen.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft haar plan voor beperking van de vrije artsenkeuze dus drastisch aangepast. De politiek omstreden budgetpolis, die alleen toegang gaf tot door de zorgverzekeraar geselecteerde specialisten, komt er niet. Wel introduceert zij een korting op het eigen risico voor patiënten die kiezen voor een geselecteerde arts. Dat moet patiënten stimuleren naar artsen te gaan die door de verzekeraar als ‘goed’ worden gezien.

Het eerdere plan van Schippers voor hervormingen in de zorg sneuvelde in de Eerste Kamer, door tegenstemmen vanuit de PvdA-fractie. Dat leidde bijna tot een kabinetscrisis.

Medio december 2014 ontstond op het Binnenhof een crisissfeer als gevolg van de plannen van Schippers. Haar voorstel om zorgverzekeraars een goedkopere polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen betalen door specialisten met wie zij een contract hebben, haalde onverwacht geen meerderheid. Drie senatoren van coalitiepartner PvdA stemden tegen. Een deel van de nieuwe maatregelen lekte donderdagavond uit via RTL Nieuws.

Schippers komt met strengere kwaliteitseisen voor zorgverzekeraars. Slecht presterende zorgverzekeraars wordt de pas gesneden, schrijft de minister. Door de kwaliteitseisen strenger te maken, hoeft er minder vaak lang te worden behandeld, en zijn er minder hersteloperaties nodig.

Het nieuwe zorgplan van Schippers moet een besparing opleveren van 1 miljard euro, net als het plan dat in december sneuvelde in de Eerste Kamer. Het zou gaan om een ‘breder, maar wel complexer’ plan. Of de PvdA-Senatoren wel instemmen met dit voorstel, moet nog blijken.

Lees ook

‘Principieel punt’

Nou, daar zit de PvdA-kiezer op te wachten! Wat een geweldige vondst van de Eerste Kamerleden Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst om van artikel 13 van de Zorgwet op het laatste moment ‘een principieel punt’ te maken.

IMG_0471

Lees ook…

Kabinetscrisis dreigt: ‘Er moet snel een oplossing komen’

In 2013  stichtte Adri Duivesteijn PvdA ook al vlak voor Kerst een brandje in de coalitie. Hetgeen heeft geleid tot De Nacht van Adri Duivesteijn !!!  Het ging toen over de woningcorporaties en de huurdersheffing. Maar toen liet hij zich nog intomen door PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher. Echter deze keer kreeg zelfs Asscher Adri Duivesteijn en co dinsdag niet in het gareel. Partijleider Diederik Samsom werd sowieso uit de buurt gehouden, want dan zou alles alleen maar verder escaleren.

IMG_0405

IMG_0406Verwijten

Valt er met deze PvdA nog te regeren? Regeringspartner VVD en de gedoogfracties D66, ChristenUnie en SGP voelen zich bedrogen, maar durven de PvdA nog geen harde verwijten te maken.

Zie ook: Zorgen bij de PvdA over de crisis Kabinet Rutte 2

lees ook: Vrije artsenkeuze niet beperkt: de patiënt wint

Lees ook: Het zijn de zorgverzekeraars die de lakens uitdelen

zie ook: Hoe het kabinet dinsdag door PvdA opeens in crisissfeer belandde

Welk wetsvoorstel hielden de PvdA-senatoren tegen?

Lees hier meer over ‘ de coalitie in ontbinding’

zie verder ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ??

zie ook: Brief Adri Duijvesteijn

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 2

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 1

CPB zet effecten zorgbezuinigingen op een rij

NU 01.04.2015 Het kabinet zou op termijn 950 miljoen euro per jaar kunnen besparen door de wijkverpleging uit de zorgverzekeringswet te halen. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB).

Het analysebureau van het ministerie van Economische Zaken heeft 104 potentiële hervormingen en bezuinigingen in de zorg op een rij gezet.

De maatregelen waren aangeleverd door tien politieke partijen in de Tweede Kamer, maar het CPB heeft ze geanonimiseerd op een rij gezet, inclusief de financiële consequenties.

Lees meer over: Zorgwet Centraal Planbureau

Gerelateerde artikelen;

IMG_0752[1]

Tweede Kamer wil geen extra bezuinigingen op zorg

NU 17.03.2015  Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er niet extra mag worden bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid om lastenverlichtingen te kunnen bekostigen.

Regereringspartij PvdA en de constructieve oppositiepartner D66 en SGP steunden een voorstel van de ChristeUnie die daartoe opriep. De andere regeringspartij VVD en oppositiepartij CDA stemden tegen.

De ChristenUnie deed het voorstel tijdens een debat over de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), waarin de economie harder aantrekt dan in de vorige ramingen in december het geval was.

Lees meer overZorg Tweede Kamer

Gerelateerde artikelen;

‘Niet extra op zorg bezuinigen’

Telegraaf 17.03.2015  De Tweede Kamer vindt dat er niet extra mag worden bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid om een lastenverlichting te kunnen bekostigen. Een meerderheid, waaronder regeringspartij PvdA, steunde dinsdag een voorstel daartoe van de ChristenUnie.

Ook de twee andere bevriende oppositiepartijen D66 en SGP en veel andere oppositiepartijen waren ervoor. Regeringspartij VVD en onder meer oppositiepartij CDA steunden de motie niet. Indiener Joël Voordewind is blij met de steun. „Dit is een duidelijke piketpaal voor de onderhandelingen straks”, zei hij over de gesprekken die in het voorjaar worden gevoerd over de begroting voor volgend jaar.

Kamer: geen extra bezuinigingen op zorg

NRC 17.03.2015 De Tweede Kamer vindt dat er niet extra mag worden bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid om een lastenverlichting te kunnen bekostigen. Een meerderheid, waaronder regeringspartij PvdA, steunde vandaag een voorstel daartoe van de ChristenUnie.

Dat meldt persdienst ANP. Ook de twee andere bevriende oppositiepartijen D66 en SGP en veel andere oppositiepartijen waren ervoor. Regeringspartij VVD en onder meer oppositiepartij CDA steunden de motie niet. Vice-premier Asscher zei in een interview met NRC Weekend (€) dat dat ook niet gaat gebeuren.  “Onze volgende grote opdracht is een nieuw belastingstelsel, voor meer werkgelegenheid. Je hebt altijd lastenverlichting nodig voor zo’n herziening, om de inkomenseffecten te compenseren. Dat geld moeten we stapje voor stapje bijeen zien te krijgen. Maar als je nu zegt: laten we nog eens flink bezuinigen, dan weet ik wel waar dat vandaan moet komen: zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Natuurlijk zeg ik daar nee tegen.”

Uit recente macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau blijkt dat het kabinet dit jaar niet op begrotingsmeevallers kan rekenen. Het economisch herstel zet weliswaar verder door “groei van 1,7 procent van het bruto binnenlands product dit jaar en 1,8 procent volgend jaar” maar het begrotingstekort neemt dit jaar niet verder af dan eind vorig jaar reeds verwacht: 1,8 procent van het bbp. Voor volgend jaar raamt het CPB dat tekort op 1,2 procent. LEES VERDER

Lees meer;

5 MRT Minister Asscher wil geen verdere bezuinigingen – ‘niet verantwoord’ ›

5 MRT Asscher wil niet verder bezuinigen

7 MRT Het kan zo afgelopen zijn. Daarom houd ik het vol

7 MRT Het kan zomaar afgelopen zijn

2013 D66 en ChristenUnie willen minder bezuinigingen en lagere lasten ›

Schippers verdient gezonde argwaan

Trouw 15.02.2015 Heeft minister Schippers alleen de schijn tegen of wil zij met haar zorgplannen werkelijk het parlement, althans de Eerste Kamer, buitenspel zetten? In onze parlementaire democratie is alleen al het opwerpen van de vraag verontrustend. Toch gebeurde het deze week in de Tweede Kamer, niet door één lid dat het zicht een beetje kwijt was, maar door de woordvoerders van bijna alle oppositiepartijen.

  • Formeel is het niet eens nodig die maatregelen aan de Kamers voor te leggen

Schippers antwoordde laconiek dat zij allerminst van plan is het parlement te omzeilen. Voor het bereiken van haar doel, verbetering van kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, heeft ze niet per se wetgeving nodig, maar zijn algemene maatregelen van bestuur in haar ogen deels toereikend.

Schippers over kritiek PvdA-senator: zorgstelsel wel solidair

Trouw 14.02.2015 Het Nederlandse zorgstelsel is wel solidair. Iedereen krijgt dezelfde zorg, of hij nu arm of rijk is. En voor de lagere inkomens is er een zorgtoeslag. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) schrijft dit in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

Ze reageert op kritiek van PvdA-senator Marijke Linthorst, één van de drie PvdA-senatoren die in december tegen haar plannen stemden om de vrije artsenkeuze te beperken.

Volgens Linthorst is ‘in het huidige zorgstelsel de solidariteitsgedachte ver te zoeken’. Dat geldt volgens haar ook voor de aangepaste voorstellen van Schippers. Daarin wordt niet meer de vrije artsenkeuze beperkt, maar kunnen verzekeraars patiënten korting geven als ze met geselecteerde zorgverleners in zee gaan.

Schippers onderstreept in haar opiniestuk (hier te lezen via Blendle) dat het Nederlandse stelsel internationaal hoog in aanzien staat. Dat komt volgens haar doordat er sprake is van een publiek-privaat stelsel. ‘Hierin waarborgt de overheid met strenge regels de solidariteit en toegankelijkheid, terwijl concurrentie de zorgverzekeraars aanzet om goede zorg in te kopen voor een redelijke prijs.’

Meer over;

Schippers weerspreekt kritiek PvdA-senator op zorgstelsel

NU 14.02.2015 Het Nederlandse zorgstelsel is wel solidair. Iedereen krijgt dezelfde zorg, en voor lagere inkomens is er een zorgtoeslag. Dat schrijft Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zaterdag in een opiniestuk in NRC.

Schippers reageert met haar stuk op kritiek van PvdA-senator Marijke Linthorst, één van de drie PvdA-senatoren die in december tegen haar plannen stemden om de vrije artsenkeuze te beperken.

Volgens Linthorst is ”in het huidige zorgstelsel de solidariteitsgedachte ver te zoeken”. Dat geldt volgens haar ook voor de aangepaste voorstellen van Schippers. Daarin wordt niet meer de vrije artsenkeuze beperkt, maar kunnen verzekeraars patiënten korting geven als ze met geselecteerde zorgverleners in zee gaan.

Lees meer over:

Edith Schippers Zorgsector

Ook met budgetpolis naar academisch ziekenhuis

VK 13.02.2015 Veel budgetpolissen sluiten academische ziekenhuizen uit, terwijl die vaak de beste resultaten hebben.

Het beperken van de vrije artsenkeuze is als een medusa, die na te zijn onthoofd in de Eerste Kamer, zich nu lijkt te openbaren in een andere gedaante. In een nieuwe poging dit door kabinet en verzekeraars eendrachtig omarmde voorstel te realiseren, wil de minister nu korting verlenen aan verzekerden, die zich tot gecontracteerde zorgverleners wenden. Dat dit de facto niet anders is dan het vorige, gesneuvelde wetsvoorstel, waarin de verzekerde moest bijbetalen wanneer deze zich tot niet gecontracteerde verzekeraars zou wenden, lijkt in de wereld van de politiek geen probleem te zijn.

Minister: Ik neem geen sluiproute met het nieuwe zorgplan

Trouw 11.02.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft niet de bedoeling het parlement te omzeilen met haar nieuwe zorgplan. Ze zal alle onderdelen ervan naar de Tweede en Eerste Kamer sturen, ook als ze daartoe niet verplicht is. Schippers zei dat vanavond in een debat over haar nieuwe plan in de Tweede Kamer.

Oppositiepartijen hadden haar verweten dat ze via een ‘sluiproute’ het parlement buitenspel zou willen zetten. Schippers wil een groot deel van haar nieuwe voorstel namelijk regelen via algemene maatregelen van bestuur. Die hoeven niet aan het parlement te worden voorgelegd. Maar Schippers gaat dat toch doen, beloofde ze.”Het gaat mij om het tempo.”

Verwant nieuws;

Schippers wil parlement niet omzeilen met nieuw zorgplan

NU 11.02.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft niet de bedoeling het parlement te omzeilen met haar nieuwe zorgplan.

Ze zal alle onderdelen ervan naar de Tweede en Eerste Kamer sturen, ook als ze daartoe niet verplicht is. Schippers zei dat woensdagavond in een debat over haar nieuwe plan in de Tweede Kamer.

Oppositiepartijen hadden haar verweten dat ze via een ”sluiproute” het parlement buitenspel zou willen zetten. Schippers wil een groot deel van haar nieuwe voorstel namelijk regelen via algemene maatregelen van bestuur. Die hoeven niet aan het parlement te worden voorgelegd. Maar Schippers gaat dat toch doen, beloofde ze. ”Het gaat mij om het tempo.”

Lees meer over: Zorgplan Zorg

Gerelateerde artikelen;

‘Zorgplan vergaarbak’

Telegraaf 11.02.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft niet de bedoeling het parlement te omzeilen met haar nieuwe zorgplan. Ze zal alle onderdelen ervan naar de Tweede en Eerste Kamer sturen, ook als ze daartoe niet verplicht is. Schippers zei dat woensdagavond in een debat over haar nieuwe plan in de Tweede Kamer.

Oppositiepartijen hadden haar verweten dat ze via een „sluiproute” het parlement buitenspel zou willen zetten. Schippers wil een groot deel van haar nieuwe voorstel namelijk regelen via algemene maatregelen van bestuur. Die hoeven niet aan het parlement te worden voorgelegd. Maar Schippers gaat dat toch doen, beloofde ze. „Het gaat mij om het tempo.”

Gerelateerde artikelen;

11-02: GroenLinks: effecten onduidelijk

10-02: Nieuwe zorgplan woensdag besproken

10-02: ‘Zorgplan tast solidariteit aan’

Tweede Kamer praat woensdag over nieuwe zorgplan Schippers

NU 10.02.2015 De Tweede Kamer bespreekt woensdag het nieuwe zorgplan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Een Kamermeerderheid steunde dinsdag het verzoek van GroenLinks om snel over het plan te praten.

Pia Dijkstra (D66) heeft nog veel vragen en vindt het debat aan de vroege kant. Zij ziet ”mooie dingen’’ in het voorstel van Schippers, maar vraagt zich wel af of het uitvoerbaar is.

Dijkstra had liever eerst tijdens een hoorzitting van de zorgverzekeraars gehoord wat zij denken van het plan om patiënten makkelijker korting te geven op het eigen risico als zij naar een specialist of ziekenhuis gaan met wie de verzekeraar een contract heeft.

Wat er verandert in de zorg en waarom

Lees meer over: Edith Schippers Zorgplan

Gerelateerde artikelen;

Nieuwe zorgplan woensdag besproken

Telegraaf 10.02.2015 Het nieuwe zorgplan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wordt woensdag besproken in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid steunde dinsdag het verzoek van GroenLinks om snel over het plan te praten.

Pia Dijkstra (D66) heeft nog veel vragen en vindt het debat aan de vroege kant. Dijkstra ziet „mooie dingen” in het voorstel van Schippers. Maar ze vraagt zich wel of het wel uitvoerbaar is. „Het lijkt positief, maar gaan de zorgverzekeraars het ook doen.” Zij had liever eerst tijdens een hoorzitting van de zorgverzekeraars gehoord wat zij denken van het plan om patiënten makkelijker korting te geven op het eigen risico als zij naar een specialist of ziekenhuis gaan met wie de verzekeraar een contract heeft. „Dit is ingrijpend. Ik wil een gesprek met de sector om te weten hoe die hier tegen aankijken.”

Gerelateerde artikelen;

10-02: ‘Zorgplan tast solidariteit aan’

09-02: ‘Wat is het verschil?’

07-02: Vragen en twijfels over presentatie Schippers

06-02: Nieuw zorgplan beloont patiënt voor artsenkeus

06-02: Positieve reacties zorgplan

‘Zorgplan tast solidariteit aan’

Telegraaf 10.02.2015  Het nieuwste zorgplan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) is beter dan haar eerdere voorstel dat in december sneuvelde in de Eerste Kamer, maar senator Marijke Linthorst (PvdA) houdt haar bedenkingen. Linthorst vindt dat het voorstel de onderlinge solidariteit in het zorgstelsel aantast, schrijft ze dinsdag in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

Gerelateerde artikelen;

09-02: ‘Wat is het verschil?’

07-02: Vragen en twijfels over presentatie Schippers

06-02: Nieuw zorgplan beloont patiënt voor artsenkeus

06-02: Positieve reacties zorgplan

PvdA-senatoren ook kritisch over nieuw zorgplan Schippers

Elsevier 10.02.2015 Twee van de drie PvdA-senatoren die in december voorstellen torpedeerden van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) om de kosten in de zorg in toom te houden, kritiseren ook haar nieuwe plan.

Solidariteit

‘Ze tuigt een proces op van marktwerking waar ik grote twijfels bij heb. Publieke voorzieningen moeten voor iedereen gelijk zijn. Je moet niet steeds het idee hebben dat je de verkeerde verzekering hebt genomen en een voordeeltje bent misgelopen,’ aldus Adri Duivesteijn tegen elsevier.nl.

OokPvdA-Eerste Kamerlid Marijke Linthorst schrijft dinsdag in NRC Handelsblad dat Schippers’ plan nog steeds de ‘onderlinge solidariteit ondergraaft’.

De derde PvdA-senator die in december tegenstemde, Guusje ter Horst, zegt tegen elsevier.nl: ‘Wij vinden alleen iets als er een wetsvoorstel is en dat is er niet.’

Commentaar;

Arthur van Leeuwen: Goed dat in nieuwe zorgplannen initiatief bij verzekerde ligt

PvdA-senator: zorgplan ondergraaft solidariteit›

NRC 10.02.2015 De nieuwe kabinetsplannen om zorgverzekeraars strenger te laten selecteren bij het inkopen van zorg ondergraven nog steeds de ‘onderlinge solidariteit’ in de zorg. Dat schrijft Eerste Kamerlid Marijke Linthorst van de PvdA vandaag in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

Ook pleit ze voor een “grondige tussentijdse evaluatie” naar de kosten en effecten van marktwerking in de zorg. Linthorst was één van de drie PvdA-senatoren die eind vorig jaar tegen de zorgwet van minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) stemden, waardoor het voorstel sneuvelde. Met het artikel reageert ze op een nieuw pakket maatregelen dat Schippers vorige week presenteerde in plaats van de gesneuvelde zorgwet. Het meest in het oog springende voorstel is dat patiënten die zich beperken tot de ziekenhuizen en instellingen die hun verzekeraar kiest, korting kunnen krijgen op hun eigen risico.

Schippers wil zorg niet beter maar minder

NRC 10.02.2015 Kwalijkste is echter dat de basis van ons zorgstelsel – onderlinge solidariteit – wordt aangetast, betoogt Eerste Kamerlid Marijke Linthorst (PvdA).

Vrijdag presenteerde minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) een breed pakket aan maatregelen om, met behoud van de bestaande ‘vrije artsenkeuze’, toch te komen tot verdere kostenbeheersing in de zorg. Bij de presentatie erkende ze dat in het huidige stelsel prikkels zitten die tot ongewenste effecten leiden. De belangrijkste is dat jonge, gezonde mensen voor verzekeraars aantrekkelijker zijn dan ouderen of chronisch zieken. De minister gaat dat evenwicht herstellen. Hoewel het pakket op een aantal punten een verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel, blijft de kern van haar aanpak overeind: verzekeraars moeten door een scherpe inkoop de kosten beheersen en de kwaliteit verbeteren. Is het vertrouwen van de minister, dat zorgverzekeraars daar de geëigende partij voor zijn, terecht? LEES VERDER

Lucht uit de zorg

VK 09.02.2015 Het kabinet houdt vol: de zorg kan efficiënter. Het plan moet zich bewijzen maar het verdient een kans.

Van gebrek aan vastberadenheid kan minister Schippers niet worden beticht. Ze begon in 2010 haar missie om de druk op te voeren op de medische wereld. Daar wordt geld verspild, is haar overtuiging. Er zit te veel lucht in: onnodige behandelingen, ondermaatse artsen, slecht samenwerkende specialisten. En omdat het rechtsom niet lukte die druk op te voeren, doet ze het nu linksom.

De in december gesneuvelde zorgwet had als doel zorgverzekeraars meer armslag te geven om hun zorg selectief in te kopen. In de goedkopere polissen zou alleen zorg van gecontracteerde zorgverleners nog worden vergoed. Na de ondergang van dat plan in de Eerste Kamer heeft Schippers nu haar alternatief klaar. Nog steeds is het doel verzekeraars aan te moedigen tot selectie. Maar het effect op de vrije artsenkeuze is nu gedempt.

Goed dat in nieuwe zorgplannen initiatief bij verzekerde ligt

Elsevier 07.02.2015 Patiënten betalen straks minder eigen risico als ze een dokter kiezen waarmee de verzekeraar een contract heeft. Per saldo blijft vrije artsenkeuze duurder, net als in het oude voorstel. Maar het initiatief ligt nu expliciet bij de verzekerde en dat is een verbetering.

Zelfs voor geharnast minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) was het schrikken eind december 2014. Onverwacht stuitte haar zorgplan op een ‘nee’ van drie PvdA’ers in de Eerste Kamer. Zij waren mordicus tegen inperking van de vrije artsenkeuze. Dat wilde Schippers juist wel, om daarmee 1 miljard euro op de zorguitgaven in te kunnen lopen.

Nieuw plan

Nu ligt haar nieuwe plan bij de Tweede Kamer. Patiënten betalen minder eigen risico als ze de arts en het ziekenhuis kiezen waarmee hun verzekeraar een contract heeft, net zoals bij de huidige naturapolis. Het verplichte eigen risico bedraagt nu 375 euro per jaar.

In het oude voorstel kreeg de verzekerde drie opties.

Zoals het was: een duurdere restitutiepolis met absolute keuzevrijheid, en de naturapolis met toegang tot gecontracteerde zorgaanbieders zoals de meeste verzekerden nu hebben. Nieuw zou een goedkopere budgetpolis zijn, met toegang tot een beperkt aantal door verzekeraar aan te wijzen aanbieders – die optie is nu weer van tafel.

zie ook

4 jun 2014 Toch vrije artsenkeuze dankzij slimme zet van minister Schippers

Schippers: ‘Kwaliteit loont in de zorg’

RO 06.02.2015 Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag namens het kabinet een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector hersteld. De Tweede Kamer is vandaag in een brief over het pakket maatregelen geïnformeerd.

Documenten en publicaties;

Kamerbrief over verbeteren kwaliteit en betaalbaarheid zorg

Kamerstuk | 06-02-2015

Zie ook;

Schippers: korting voor wie akkoord gaat met contractarts

Trouw 06.02.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) past haar omstreden plan aan waarmee ze de vrije artsenkeuze wilde beperken. Ze heeft vrijdag een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Kern daarvan is dat verzekeraars patiënten makkelijker korting kunnen geven op het eigen risico wanneer ze van een geselecteerde zorgaanbieder gebruikmaken.

Schippers’ eerdere plan sneuvelde december vorig jaar in de Senaat door tegenstemmen van drie PvdA’ers. Dat leidde bijna tot een kabinetscrisis. Schippers wilde eerst dit wetsvoorstel opnieuw indienen, maar komt nu met een andere aanpak, met hetzelfde doel.

Verwant nieuws

Dit is het nieuwe zorgplan van minister Schippers

Elsevier 06.02.2015 Minister Edith Schippers (VVD, Volkgezondheid) heeft haar omstreden zorgplan aangepast en gepresenteerd. Belangrijke verandering is dat zorgverzekeraars korting kunnen geven op het eigen risico, als verzekerden kiezen voor een beperktere artsenkeuze.

Het eerdere plan van Schippers voor hervormingen in de zorg sneuvelde in de Eerste Kamer, door tegenstemmen vanuit de PvdA-fractie. Dat leidde bijna tot een kabinetscrisis.

Verder komt Schippers met strengere kwaliteitseisen voor zorgverzekeraars. Slecht presterende zorgverzekeraars wordt de pas gesneden, schrijft de minister. Door de kwaliteitseisen strenger te maken, hoeft er minder vaak lang te worden behandeld, en zijn er minder hersteloperaties nodig.

Schippers wil korting op eigen risico en strenger toezicht op fusies›

NRC  06.02.2015 Patiënten die alleen naar een ziekenhuis gaan waar hun verzekeraar een contract mee heeft krijgen korting op hun eigen risico. Dit is de manier waarop minister Schippers alsnog geld wil besparen in de ziekenhuiszorg. Daarnaast komt er een strenger toezicht bij fusies van zorginstellingen.

Hiermee wordt de angel uit een eerder wetsontwerp gehaald waarover het kabinet in december bijna sneuvelde. Toen stemden drie PvdA-senatoren tegen de nieuwe zorgwet omdat zorgverzekeraars te veel macht zouden krijgen. Dat is met het nieuwe pakket maatregelen iets minder het geval.  LEES VERDER›

Schippers: korting voor wie akkoord gaat met contractarts

Trouw 06.02.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) past haar omstreden plan aan waarmee ze de vrije artsenkeuze wilde beperken. Ze heeft vrijdag een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Kern daarvan is dat verzekeraars patiënten makkelijker korting kunnen geven op het eigen risico wanneer ze van een geselecteerde zorgaanbieder gebruikmaken.

Schippers’ eerdere plan sneuvelde december vorig jaar in de Senaat door tegenstemmen van drie PvdA’ers. Dat leidde bijna tot een kabinetscrisis. Schippers wilde eerst dit wetsvoorstel opnieuw indienen, maar komt nu met een andere aanpak, met hetzelfde doel.

Verwant nieuws;

Contract biedt lager eigen risico

Telegraaf 06.02.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft vrijdag een nieuw zorgplan gepresenteerd. Dat moet de in de Senaat gesneuvelde zorgwet vervangen. In het nieuwe voorstel van Schippers is geen sprake meer van het verder inperken van de vrije artsenkeuze. In plaats daarvan komen onder meer de volgende maatregelen:

Gerelateerde artikelen

06-02: Positieve reacties zorgplan

06-02: Niet hele zorgwet opnieuw door Senaat

05-02: Nieuwe zorg-ideeën Schippers

Positieve reacties zorgplan

Telegraaf 06.02.2015  Voorzichtig positief, maar met de nodige vraagtekens is vrijdag gereageerd op de aangepaste zorgplannen van minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Ze heeft een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin onder meer haar omstreden plan aan om de vrije artsenkeuze te beperken, is aangepast.

Gerelateerde artikelen;

06-02: Niet hele zorgwet opnieuw door Senaat

05-02: Nieuwe zorg-ideeën Schippers

Licht positieve reacties op nieuw zorgplan

NU 06.02.2015 Voorzichtig positief, maar met de nodige vraagtekens is vrijdag gereageerd op de aangepaste zorgplannen van minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Ze heeft een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin onder meer haar omstreden plan aan om de vrije artsenkeuze te beperken, is aangepast.

”Maar om exact in te kunnen schatten wat de plannen voor de patiënt en huisarts betekenen, moet er nog meer duidelijkheid komen’’, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Lees meer over: Edith Schippers Zorgplan

Overwegend positieve reacties op nieuwe zorgplan Schippers

NRC 06.02.2015  Er is overwegend positief gereageerd op het nieuwe zorgplan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD). De coalitie, bestaand uit PvdA en VVD, kan zich in het nieuwe plan vinden. De oppositiepartijen zijn positief gestemd, maar hebben ook kritiek. Vanuit de gezondheidswereld wordt gezegd dat er meer duidelijkheid dient te komen voordat echt kan worden vastgesteld of de plannen een verbetering zijn. LEES VERDER

Niet hele zorgwet opnieuw door Senaat

Telegraaf 06.02.2015 Het nieuwe zorgplan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) hoeft niet meer in zijn geheel door de Senaat te worden behandeld. Voor het kernonderdeel is geen parlementaire behandeling nodig.

Het gaat om de mogelijkheid patiënten een korting te geven op het eigen risico als ze van een geselecteerde zorgverlener gebruik maken. Zorgverzekeraars kunnen dat nu ook al doen, maar Schippers gaat stimuleren dat het meer gebeurt.

Gerelateerde artikelen;

05-02: Nieuwe zorg-ideeën Schippers

Presentatie zorgplannen kabinet

NU 06.02.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) presenteert om 13.30 uur haar nieuwe zorgplannen.

Schippers zag eind vorige jaar haar wetsvoorstel voor de inperking van de vrije artsenkeuze zag sneuvelen in de Eerste Kamer, sindsdien heeft zij gewerkt aan een alternatief plan.

Donderdagavond bevestigden bronnen, na berichtgeving van RTL Nieuws, aan NU.nl dat Schippers met een pakket aan maatregelen komt dat een wetswijziging overbodig maakt.

Welk wetsvoorstel hielden de PvdA-senatoren tegen?

Lees meer over: Zorgwet

Zorgplannen Schippers vervangen wet vrije artsenkeuze

NU 06.02.2015  Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) komt met een nieuw pakket aan maatregelen dat haar afgeschoten plannen voor de beperking van de vrije artsenkeuze moet vervangen.

Kern van het plan is dat verzekeraars patiënten korting kunnen geven op het eigen risico wanneer ze van een door de verzekeraar geselecteerde zorgaanbieder gebruikmaken.

Met het nieuwe pakket wil Schippers alsnog de gewenste budgetbesparing van 1 miljard euro realiseren.

Welk wetsvoorstel hielden de PvdA-senatoren tegen?

Licht positieve reacties op nieuw zorgplan

Lees meer over: 

Edith Schippers zorg vrije artsenkeuze

 Gerelateerde artikelen;

Nieuwe zorg-ideeën Schippers

Telegraaf 05.02.2015  Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) past haar omstreden plan aan om de vrije artsenkeuze te beperken. Ze heeft vrijdag een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Kern daarvan is dat verzekeraars patiënten makkelijker korting kunnen geven op het eigen risico wanneer ze van een geselecteerde zorgaanbieder gebruikmaken.

Haar eerdere plan sneuvelde december vorig jaar in de Senaat door tegenstemmen van drie PvdA’ers. Dat leidde bijna tot een kabinetscrisis. Schippers wilde eerst dit wetsvoorstel opnieuw indienen, maar komt nu met een andere aanpak, met hetzelfde doel.

Gerelateerde artikelen

31-01: Versobering en wachtlijsten bij wijkverpleging

Alternatieve zorgplannen minister Schippers uitgelekt

Elsevier 05.02.2015 De aangepaste zorgplannen van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) zijn donderdagavond uitgelekt. Er komt een korting op het eigen risico voor mensen die naar een zorgaanbieder gaan waar hun verzekeraar een contract mee heeft. Een deel van de nieuwe maatregelen lekte donderdagavond uit via RTL Nieuws.

Medio december ontstond op het Binnenhof een crisissfeer als gevolg van de plannen van Schippers. Haar voorstel om zorgverzekeraars een goedkopere polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen betalen door specialisten met wie zij een contract hebben, haalde onverwacht geen meerderheid. Drie senatoren van coalitiepartner PvdA stemden tegen.

Schippers past zorgwet aan: vrije artsenkeuze blijft

VK 05.02.2015 Minister Schippers van Volksgezondheid past haar plan voor beperking van de vrije artsenkeuze drastisch aan. De politiek omstreden budgetpolis, die alleen toegang gaf tot door de zorgverzekeraar geselecteerde specialisten, komt er niet. Wel introduceert zij een korting op het eigen risico voor patiënten die kiezen voor een geselecteerde arts. Dat moet patiënten stimuleren naar artsen te gaan die door de verzekeraar als ‘goed’ worden gezien.

Minister Schippers komt met nieuw zorgplan

Korting op eigen risico bij geselecteerde artsen

05.02 2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) past haar omstreden plan om de vrije artsenkeuze te beperken aan. Ze heeft vandaag een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kern daarvan is dat verzekeraars patiënten korting kunnen geven op het eigen risico wanneer ze van een geselecteerde arts gebruikmaken.

Haar eerdere plan sneuvelde eind vorig jaar in de Senaat. De drie dissidente PvdA-senatoren Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst stemden tegen het zorgplan. Dat leidde bijna tot een kabinetscrisis.

Lees ook;

Schippers komt niet met nieuw wetsvoorstel inperken vrije artsenkeuze

NU 05.02.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) komt niet met een nieuw wetsvoorstel voor de inperking van de vrije artsenkeuze. Ze werkt nu aan een gewijzigd pakket maatregelen waarvoor geen wetswijziging noodzakelijk is. Dat bevestigen bronnen aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws donderdagavond.

Over de zorgwet van Schippers viel eind december het kabinet bijna, toen de Eerste Kamer onverwacht tegen stemde. Met het nieuwe pakket wil Schippers alsnog de gewenste budgetbesparing van 1 miljard euro gaan realiseren.

Welk wetsvoorstel hielden de PvdA-senatoren tegen?

Lees meer over: Zorgwet Zorgcrisis

Gerelateerde artikelen;

‘Kabinet komt met aangepaste zorgwet’›

NRC 05.02.2015 Er komt een korting op het eigen risico voor mensen die naar een zorgaanbieder gaan waar hun verzekeraar een contract mee heeft. Dat is één van de maatregelen in de aangepaste zorgwet van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, zo meldt RTL Nieuws vanavond.

Eind vorig jaar werd de zorgwet van Schippers, die de vrije artsenkeuze van verzekerden gedeeltelijk inperkt, weggestemd door de senaat. Schippers bereidt nu een alternatief voor. Doel van de aangepaste wet is om een miljard aan bezuinigingen te realiseren, net zoals in het oude zorgplan.

februari 6, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 reacties

Peiling 2e kamer 21.12.2014 Maurice de Hond – PVV groter dan VVD en PvdA

Peil 21.12.2014

PVV grootste

De VVD en de PvdA zouden in vergelijking met het vorige onderzoek allebei een zetel inleveren. De VVD houdt er dan nog achttien over en de PvdA tien.

De PVV krijgt er in de nieuwe peiling twee zetels bij en komt uit op dertig, twee meer dan de regeringspartijen samen.

Een ruime meerderheid van de kiezers vindt het positief dat de drie PvdA-dissidenten in de Eerste Kamer niet akkoord zijn gegaan met de nieuwe zorgplannen. Toch heeft de actie de partij geen virtuele zetelwinst opgeleverd,

Het is goed dat PvdA-senatoren Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst nee hebben gezegd tegen de nieuwe zorgplannen van minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid. Dat vindt 76 procent van de kiezers in Nederland, meldt opiniepeiler Maurice de Hond. Een ruime meerderheid beoordeelt de actie positief.

VVD en PvdA

Zelfs onder de VVD-stemmers vindt 54 procent dat de wet niet aangenomen had moeten worden. Ook het besluit van de gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP om zich niet achter het akkoord op te stellen, wordt door de meeste kiezers gewaardeerd.

Toch heeft de actie de PvdA geen electoraal voordeel opgeleverd. Sterker nog, de sociaaldemocraten verloren in de peiling weer een zetel ten opzichte van vorige week. De PvdA moet het nu stellen met tien zetels, 28 minder dan het huidige aantal in de Tweede Kamer. De VVD heeft nog 18 zetels over.

Tegelijkertijd blijft de populariteit van de PVV groeien. De partij van Geert Wilders zou nu uitkomen op dertig zetels. Dat is meer dan de regeringspartijen VVD en PvdA bij elkaar.

Daarnaast zet het herstel van GroenLinks zich door. De partij, die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 slechts 4 zetels behaalde, zou er nu 10 krijgen. Het CDA, dat met alternatieve voorstellen Schippers een weg uit de crisis aanbiedt, zou nu, net als D66, 24 zetels behalen.

De actuele Thermometer.

Kerstcrisis tackelt kabinet

Telegraaf 21.12.2014 De onrust rond de invoering van de zorgwet heeft het kabinet geen goed gedaan. De twee regeringspartijen VVD en PvdA zouden, bij verkiezingen nu, samen kleiner zijn dan de PVV. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

De VVD en de PvdA zouden in vergelijking met het vorige onderzoek allebei een zetel inleveren. De VVD houdt er dan nog achttien over en de PvdA tien. De PVV krijgt er in de nieuwe peiling twee zetels bij en komt uit op dertig, twee meer dan de regeringspartijen samen.

GroenLinks blijft het ook goed doen. De partij van leider Bram van Ojik wint een zetel en zou bij verkiezingen nu uitkomen op tien zetels, aldus De Hond. Daarmee is GroenLinks dus even groot als de PvdA. Bij de laatst gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer, in september 2012, behaalde de PvdA 38 zetels en GroenLinks vier.

Gerelateerde artikelen;

21-12: CDA biedt uitweg

18-12: Samsom blij met oplossing

18-12: Kerstcrisis in beslissende fase

18-12: ‘Reddingsboei voor coalitie’

PVV groter dan VVD en PvdA samen in peiling De Hond

NU 21.12.2014 De onrust rond de invoering van de zorgwet heeft het kabinet geen goed gedaan. De twee regeringspartijen VVD en PvdA zouden, bij verkiezingen nu, samen kleiner zijn dan de PVV. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

De VVD en de PvdA zouden in vergelijking met het vorige onderzoek allebei een zetel inleveren. De VVD houdt er dan nog achttien over en de PvdA tien. De PVV krijgt er in de nieuwe peiling twee zetels bij en komt uit op dertig, twee meer dan de regeringspartijen samen.

AchtergrondenHoe het kabinet plots in crisis belandde

Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden

Lees meer over: Peilingen

Gerelateerde artikelen;

‘Goed dat PvdA-dissidenten hun poot stijf hielden’

Elsevier 21.12.2014 Een ruime meerderheid van de kiezers vindt het positief dat de drie PvdA-dissidenten in de Eerste Kamer niet akkoord zijn gegaan met de nieuwe zorgplannen. Toch heeft de actie de partij geen virtuele zetelwinst opgeleverd.

zie ook;

december 21, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 reacties

Zorgen bij de PvdA over de crisis Kabinet Rutte 2

IMG_0386

Liggen de stembiljetten al bij de drukker ?? 

De PvdA wankelt nog maar even door naar de volgende bananenschil met deze coalitie. De kruitdampen van de kerstcrisis trekken langzaam op en de winnaar is...? Adri Duivesteijn! De PvdA-senator hield met fractiegenoten Marijke Linthorst en Guusje ter Horst tot het einde toe vol. De zorgwet van VVD-minister Edith Schippers wordt veranderd.

IMG_0419

Kabinetscrisis Rutte 2

Dat drie PvdA-senatoren de Zorgwet van minister Schippers blokkeerden, is een nieuw bewijs dat niemand de baas is bij de PvdA. Elke coalitie kent weleens een bedrijfsongeval, maar dit is veel ernstiger.

IMG_0436 IMG_0438 IMG_0439

Drie PvdA-senatoren hebben niks meer te verliezen en voerden dinsdag17.12.2014  een kamikaze-actie uit door de Zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) omver te kieperen. De schade komt op 1 miljard euro.

IMG_0429

De coalitie zal het gat over de ruggen van de verzekerden proberen te repareren: eigen bijdragen voor geneeskundige hulp; minder behandelingen worden vergoed; het eigen risico moet verder omhoog.

IMG_0404  IMG_0395

‘Principieel punt’

Nou, daar zit de PvdA-kiezer op te wachten! Wat een geweldige vondst van de Eerste Kamerleden Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst om van artikel 13 van de Zorgwet op het laatste moment ‘een principieel punt’ te maken.

IMG_0471

Lees ook…

Kabinetscrisis dreigt: ‘Er moet snel een oplossing komen’

Vorig jaar stichtte Adi Duivesteijn PvdA ook al vlak voor Kerst een brandje in de coalitie. Hetgeen heeft geleid tot De Nacht van Adri Duivesteijn !!!  Het ging toen over de woningcorporaties en de huurdersheffing. Maar toen liet hij zich nog intomen door PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher. Echter deze keer kreeg zelfs Asscher Adri Duivesteijn en co dinsdag niet in het gareel. Partijleider Diederik Samsom werd sowieso uit de buurt gehouden, want dan zou alles alleen maar verder escaleren.

IMG_0405 IMG_0406

Verwijten

Valt er met deze PvdA nog te regeren? Regeringspartner VVD en de gedoogfracties D66, ChristenUnie en SGP voelen zich bedrogen, maar durven de PvdA nog geen harde verwijten te maken.

IMG_0425

Elke coalitie kent weleens een bedrijfsongeval, maar dit is veel ernstiger. De nederlagenstrategie van de PvdA maakt samenwerken feitelijk onmogelijk.

Er is eenvoudigweg niemand de baas in de PvdA, de partij die bij de eerstvolgende verkiezingen bijna driekwart van zijn kiezers dreigt kwijt te raken.

IMG_0394IMG_0431
Betonrot

Tot nu toe werd aangenomen dat het kabinet-Rutte II na de Statenverkiezingen van maart in grote moeilijkheden zou komen.

Zo zegt CDA-leider Sybrand Buma deze week in het Kerstnummer van Elsevier dat het kabinet de Statenverkiezingen misschien niet eens haalt: ‘Betonrot zie je niet, totdat het gebouw begint te brokkelen en dan is het te laat.’ verder

lees ook: Vrije artsenkeuze niet beperkt: de patiënt wint

Lees ook: Het zijn de zorgverzekeraars die de lakens uitdelen

zie ook:
Hoe het kabinet dinsdag door PvdA opeens in crisissfeer belandde

Welk wetsvoorstel hielden de PvdA-senatoren tegen?

Lees hier meer over ‘ de coalitie in ontbinding’

zie verder ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ??

zie ook: Brief Adri Duijvesteijn

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 2

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 1

IMG_0638

IMG_0522

DEBAT OVER PARTIJKRITIEK

Komend weekend houdt de PvdA haar jaarlijkse partijcongres. Er zal onder meer gesproken over het rapport-Hamming, dat volksvertegenwoordigers opdraagt tenminste een kwart van hun tijd op straat door te brengen. Ook stemmen de leden over de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Verwacht wordt dat senator Ruud Koole, die eerder een vrijwel onverkiesbare plek kreeg, zal stijgen. Een petitie voor hem krijgt op internet veel steun van PvdA-leden. Ook de inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ komt vermoedelijk ter sprake. Veel PvdA’ers verzetten zich hiertegen.

Herstel de publieke sector, zeggen PvdA-prominenten

NRC 14.01.2015 PvdA-prominent en senator Adri Duivesteijn roert zich weer. Kort voor het jaarcongres van zijn partij schrijft hij vandaag inNRC Handelsblad dat Nederland toe is aan een terugkeer naar een werkelijke publieke sector.

Hij houdt vast aan zijn verzet tegen inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ die vlak voor Kerst een crisis in de coalitie veroorzaakte, maar stelt nu dat achter dit thema “een breder en belangrijker” onderwerp schuilgaat: “de zorgen die wij zouden moeten hebben over de richting waarin onze publieke sector zich ontwikkelt”.

VRIJE ARTSENKEUZE

In de PvdA-leiding wordt met argusogen gekeken naar Duivesteijn, in de aanloop naar het partijcongres van komend weekeinde. Verwacht wordt dat het congres een actuele motie krijgt voorgelegd die de Tweede Kamerfractie opdraagt zich tegen inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ te keren, bevestigt PvdA-senator Guusje ter Horst, die in december met Duivesteijn het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) torpedeerde. LEES VERDER

Samsom praat bij met ‘dissident’ Duivesteijn

NU 13.01.2015 PvdA-leider Diederik Samsom heeft dinsdag bijgepraat met zijn partijgenoot en senator Adri Duivesteijn. Dat was één van de drie PvdA-senatoren die half december tegen een belangrijke zorgwet van minister Edith Schippers van Volksgezondheid stemden en daarmee het kabinet in een korte crisis stortten.

”Er was best wat gebeurd voor de kerst. Toen hebben we elkaar in de hectiek te weinig en in te weinig rustige situatie gesproken. Dat hebben we nu gelukkig wel gedaan”, zei Samsom na zijn gesprek met Duivesteijn en een aantal andere PvdA-senatoren.

Lees meer over: Diederik Samsom Adri Duivesteijn

Gerelateerde artikelen;

Samsom praat bij met ‘dissident’

Telegraaf 13.01.2015 PvdA-leider Diederik Samsom heeft dinsdag bijgepraat met zijn partijgenoot en senator Adri Duivesteijn. Dat was één van de drie PvdA-senatoren die half december tegen een belangrijke zorgwet van minister Edith Schippers van Volksgezondheid stemden en daarmee het kabinet in een korte crisis stortten.

Nederlanders betalen niet extra voor vrije artsenkeuze

NU 05.01.2015  Nederlanders vinden vrije artsenkeuze belangrijk maar zijn in mindere mate bereid hiervoor extra te betalen.   Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.998 personen door onderzoeksbureau Necker van Naem.

Van de respondenten geeft 71 procent aan keuzevrijheid belangrijker te vinden dan een lagere ziektenkostenpremie. Iets minder dan de helft (46 procent) is bereid hiervoor meer te betalen. Een op de vijf respondenten wil tot vijf procent meer betalen voor vrije artsenkeuze.

Lees meer over: Zorgverzekering Vrije artsenkeuze

Gerelateerde artikelen;

Wiegel doelde onder meer op het inperken van de topinkomens in de (semi)publieke sector, waar de Eerste Kamer eind vorig jaar mee instemde. Deze wet komt uit de koker van PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) lieten weten de nieuwe normen niet meteen te kunnen invoeren.

Wiegel schaarde zich achter de opvatting van voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer over de eventuele Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee de aangepaste wet over zorgpolissen aangenomen zou kunnen worden. Deze wet sneuvelde in de Eerste Kamer door verzet van drie PvdA-senatoren. Broekers-Knol vindt het inzetten van een AMvB in strijd met de Grondwet. Wiegel zei in Business Class dat zijn partijgenote groot gelijk heeft: „Het is een doodlopende weg.”

Wiegel: VVD heeft PvdA genoeg gegund

VK 04.01.2015 Wiegel doelde onder meer op het inperken van de topinkomens in de (semi)publieke sector, waar de Eerste Kamer eind vorig jaar mee instemde. Deze wet komt uit de koker van PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) lieten weten de nieuwe normen niet meteen te kunnen invoeren.

Wiegel schaarde zich achter de opvatting van voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer over de eventuele Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee de aangepaste wet over zorgpolissen aangenomen zou kunnen worden. Deze wet sneuvelde in de Eerste Kamer door verzet van drie PvdA-senatoren. Broekers-Knol vindt het inzetten van een AMvB in strijd met de Grondwet. Wiegel zei in Business Class dat zijn partijgenote groot gelijk heeft: ‘Het is een doodlopende weg.’

Wiegel: VVD heeft PvdA genoeg gegund

Trouw 04.01.2015 Bij het opstellen van een nieuw belastingplan moet de VVD vasthouden aan verlaging van de belastingen. Dat is nodig omdat de liberalen coalitiegenoot PvdA al veel hebben gegund. ‘De VVD is de PvdA wel heel erg tegemoet gekomen’, zei VVD-prominent Hans Wiegel vandaag in het tv-programma Business Class.

Wiegel doelde onder meer op het inperken van de topinkomens in de (semi)publieke sector, waar de Eerste Kamer eind vorig jaar mee instemde. Deze wet komt uit de koker van PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) lieten weten de nieuwe normen niet meteen te kunnen invoeren.

Wiegel vindt dat de VVD moet vasthouden aan verlaging belastingen

NU 04.01.2015 Bij het opstellen van een nieuw belastingplan moet de VVD vasthouden aan verlaging van de belastingen. Dat is nodig omdat de liberalen coalitiegenoot PvdA al veel hebben gegund. ”De VVD is de PvdA wel heel erg tegemoetgekomen”, zegt VVD-prominent Hans Wiegel zondag in het televisieprogramma Business Class.

Deze wet komt uit de koker van PvdA-minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. VVD-ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Stef Blok van Wonen lieten weten de nieuwe normen niet meteen in te kunnen voeren.

Deze wet sneuvelde in de Eerste Kamer door verzet van drie PvdA-senatoren. Broekers-Knol vindt het inzetten van een zo’n Algemene Maatregel van Bestuur in strijd met de Grondwet. Wiegel zegt in Business Class dat zijn partijgenote groot gelijk heeft: ”Het is een doodlopende weg.”

Lees meer over: Hans Wiegel

Gerelateerde artikelen;

‘VVD heeft PvdA genoeg gegund’

Telegraaf 04.01.2015 Bij het opstellen van een nieuw belastingplan moet de VVD vasthouden aan verlaging van de belastingen. Dat is nodig omdat de liberalen coalitiegenoot PvdA al veel hebben gegund. „De VVD is de PvdA wel heel erg tegemoet gekomen”, zei VVD-prominent Hans Wiegel zondag in het tv-programma Business Class.

‘Noodmaatregel zorgwet is in strijd met de Grondwet’

AD 31.12.2014 Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer vindt het ,,in strijd met de Grondwet” als het kabinet de aangepaste zorgwet met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) toch doordrukt. Dat zei ze vandaag in het radioprogramma De Ochtend.

Op deze wijze ,,wordt het parlementaire systeem van wetgeving omzeild”, aldus Ankie Broekers-Knol.

De zorgwet van minister Edith Schippers (VVD) werd in de laatste week voor het reces door drie PvdA-senatoren weggestemd. Na dagenlang crisisoverleg bereikten kabinet en senatoren een compromis. Maar het kabinet kondigde ook aan de wet met een AMvB te willen uitvoerenmocht die voor een tweede keer stranden.
Het is ,,zorgelijk” dat het kabinet het desnoods op deze manier wil regelen, aldus Broekers-Knol. Een AMvB is volgens haar niet bedoeld om ,,het hart van een wet te veranderen”. Op deze wijze ,,wordt het parlementaire systeem van wetgeving omzeild”.

Lees ook

Voorzitter Senaat tegen noodmaatregel zorgwet

NU 31.12.2014 Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer vindt het ”in strijd met de Grondwet” als het kabinet de aangepaste zorgwet met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) toch doordrukt. Dat zei ze woensdag in het radioprogramma De Ochtend.

De zorgwet van minister Edith Schippers (VVD) werd in de laatste week voor het reces door drie PvdA-senatoren weggestemd. Na dagenlang crisisoverleg bereikten kabinet en senatoren een compromis. Maar het kabinet kondigde ook aan de wet met een AMvB te willen uitvoeren mocht die voor een tweede keer stranden.

Het is ”zorgelijk” dat het kabinet het desnoods op deze manier wil regelen, aldus Broekers-Knol. Een AMvB is volgens haar niet bedoeld om ”het hart van een wet te veranderen”. Op deze wijze ”wordt het parlementaire systeem van wetgeving omzeild”.

Lees meer over: Zorgwet

Gerelateerde artikelen;

Zorgwet: ‘tegen noodmaatregel’

Telegraaf 31.12.2014 Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer vindt het „in strijd met de Grondwet” als het kabinet de aangepaste zorgwet met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) toch doordrukt. Dat zei ze woensdag in het radioprogramma De Ochtend.

De zorgwet van minister Edith Schippers (VVD) werd in de laatste week voor het reces door drie PvdA-senatoren weggestemd. Na dagenlang crisisoverleg bereikten kabinet en senatoren een compromis. Maar het kabinet kondigde ook aan de wet met een AMvB te willen uitvoeren mocht die voor een tweede keer stranden.

Het huzarenstukje van Martin van Rijn

VK 31.12.2014 Het hele overlegcircus is vermeden met de langdurige zorg. Vergeleken met die verbouwingen is die van de langdurige zorg dan ook in recordtijd voltooid. Natuurlijk zijn er inhoudelijk enorm veel kanttekeningen te maken. Maar als politiek proces is het opmerkelijk. Wezenlijke alternatieven zijn niet geopperd. De oppositie die volhardde in afwijzing – neem SP en PVV – vertoonde ironisch genoeg plots een enorme aanhankelijkheid aan het AWBZ-systeem dat zij de afgelopen jaren zo had gehekeld.

Had de coalitie niet alleen in de Tweede Kamer maar ook in de senaat een comfortabele meerderheid gehad dan was dat niet zo opzienbarend geweest. Maar door het gegeven dat Van Rijn ook de gedoogoppositie meekreeg, is sprake van een politiek huzarenstukje.

De senaat moet zich uiteindelijk gewoon voegen

Trouw 30.12.2014 Waarom al die ophef rond de Zorgwet? De senaat liet gewoon weten dat de Tweede Kamer er nog eens naar moest kijken, betoogt Erik Jurgens, oud-senator.

In ons staatsbestel geeft de Tweede Kamer de doorslag bij regeringsvorming.

Het paniekvoetbal aan het Binnenhof rond de Zorgwet was een onwaardige vertoning en slecht voor het aanzien van de politiek. Er was immers nog geen man overboord. Een kabinet hoeft niet af te treden op grond van een beslissing van de Eerste Kamer. De regeringspartijen hadden dus niet in een stuip moeten geraken, maar rustig het wetsvoorstel opnieuw moeten indienen bij de Tweede Kamer, zoals Marno de Boer in Trouw (19 december) terecht stelde. Ook bij kleine wijzigingen kan het de Raad van State in een spoedprocedure passeren – en dus begin januari opnieuw bij de Tweede Kamer liggen. En de senaat mag een wetsvoorstel niet een tweede keer verwerpen, als de Kamer dan beslist heeft.

PvdA en VVD hebben gewoon niets met elkaar gemeen

VK 28.12.2014 Het huidige kabinet is niet meer dan het project van twee partijtoppen en twee kranten, de Volkskrant en de NRC, die na de verkiezingsuitslag van 2012 geen alternatief wilden zien.

De wetenschap dat zij niet meer met hun eigen carrière-perspectieven (en dus met partij- en coalitiebelangen) rekening hoefden te houden, zorgde ervoor dat dit drietal zich vrijer voelde om inhoudelijk te oordelen.

De Kerstcrisis van vorige week heeft een groeiende kloof blootgelegd tussen Den Haag en de samenleving, en tussen de Binnenhof- en de buiten-Binnenhofpers. In de NRC van zaterdag 20 december stonden ze het scherpst tegenover elkaar: de columnisten Bas Heijne en Marc Chavannes aan de ene kant, Binnenhofwatcher Tom-Jan Meeus aan de andere. Maar je kunt ook, voor De Volkskrant, Sheila Sitalsing (17 december) tegenover Martin Sommer (18 december) plaatsen.

Asscher: kabinet geslaagd voor ‘stresstest’

AD 29.12.2014  De crisis rond de zorgwet was ,,een soort stresstest” voor het kabinet. Maar de coalitie van VVD en PvdA heeft die met succes doorstaan, al is zoiets ,,niet prettig vlak voordat iedereen met kerstvakantie gaat”.

Als wij het beter hadden gedaan, hadden we deze bezwaren eerder gezien en hadden we eerder kunnen werken aan een wet die de meerderheid wel krijgt. Dat is vervelend, aldus Minister Lodewijk Asscher

Dat zei vicepremier Lodewijk Asscher vanochtend in het Radio 1 Journaal. In de week voor het reces stemden drie PvdA-senatoren tegen een zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) waarna drie dagen intensieve onderhandelingen nodig waren om uit de crisis te komen.

Lees ook;

Asscher vindt dat kabinet geslaagd is voor ‘stresstest’

NU 29.12.2014   De crisis rond de zorgwet was ”een soort stresstest” voor het kabinet. Maar de coalitie van VVD en PvdA heeft die met succes doorstaan, al is zoiets ”niet prettig vlak voordat iedereen met kerstvakantie gaat”. Dat zei vicepremier Lodewijk Asscher maandag in het Radio 1 Journaal.

In de week voor het reces stemden drie PvdA-senatoren tegen een zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) waarna drie dagen intensieve onderhandelingen nodig waren om uit de crisis te komen.

Lees meer over: Zorgwet Lodewijk Asscher

Gerelateerde artikelen;

Asscher: kabinet doorstaat crisis

Telegraaf 29.12.2014 De crisis rond de zorgwet was „een soort stresstest“ voor het kabinet. Maar de coalitie van VVD en PvdA heeft die met succes doorstaan, al is zoiets „niet prettig vlak voordat iedereen met kerstvakantie gaat”.

Dat zei vicepremier Lodewijk Asscher maandag in het Radio 1 Journaal. In de week voor het reces stemden drie PvdA-senatoren tegen een zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) waarna drie dagen intensieve onderhandelingen nodig waren om uit de crisis te komen.

Zo verkwisten we vele miljarden aan zorgkosten

VK 27.12.2014 Zorgkosten In de zorg worden vele miljarden verspild. Maar dat valt de ‘medische macht’ niet te verwijten. Als zorgprofessionals op de werkvloer zijn we verheugd over het feit dat drie dappere senatoren in de PvdA- fractie tot een afwijkend oordeel over het wetsontwerp van minister Schippers zijn gekomen.

Belangrijk is dat senator Duivesteijn uit eigen ervaring put (Ten eerste, 19 december). Dit is nou net het punt waarom veel Nederlanders, waaronder ook veel artsen, tegen het opheffen van artikel 13 zijn. Na alle verwikkelingen in de Eerste Kamer en het torentje van premier Rutte bepleiten Gerard Adelaar en Gerben Hagenaars (O&D, 19 december) dat de zorgaanbieders en dokters aangepakt moeten worden omdat zij ‘elk jaar miljarden in hun zak steken’ die ‘niet in goede zorg worden geïnvesteerd’.

GERELATEERDE ARTIKELEN; 

Gemeenten maken zich zorgen over jeugdzorg

Woede om vertraging wet topinkomens

Zorgkosten veel hoger na overlijden partner

'Inperken vrije artsenkeuze essentieel'

Zorgverzekeraars voeren druk op Tweede Kamer op

NU 24.12.2014 Als het kabinet iets wil doen aan de stijgende kosten in de zorg, dan zou de vrije artsenkeuze alsnog moeten worden ingeperkt. Anders gaan mogelijk het eigen risico en de zorgpremie omhoog of wordt het basispakket uitgekleed, zegt voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland tegen nu.nl. ‘Het is belangrijk dat de zorgverzekeraars van de politiek instrumenten in handen krijgen om de kosten in de zorg te beteugelen,’ zegt Rouvoet. Het inperken van de vrije artsenkeuze is volgens Rouvoet een essentieel middel om dat te bereiken.

Afgelopen week sneuvelde in de Eerste Kamer een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om de beperking van de vrije artsenkeuze te regelen.

Het zorgde acuut voor een crisissfeer binnen het kabinet, maar een val van het kabinet werd afgewend. Schippers dient nu haar wetsvoorstel opnieuw in, en het is nog maar de vraag of dit voorstel het wel haalt.

Waarom is de oppositie zo kritisch over optie AMvB?

Lees meer over: Zorgverzekering Kabinetscrisis

Gerelateerde artikelen;

Waarom is de oppositie zo kritisch over optie AMvB?

NU 24.12.2014 Een “truc”, een “list”, een klap in het gezicht van het parlement. Waarom is de oppositie zo kritisch over het voornemen van het kabinet om de veranderingen in de zorg “linksom of rechtsom” door te voeren via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), en wat is dat eigenlijk?

Drie dagen crisisberaad hadden de top van de VVD en PvdA nodig om het gezichtsverlies van VVD-coryfee minister Edith Schippers (Volksgezondheid) te repareren. Haar hervorming van de zorgverzekeringswet werd onverwacht weggestemd door drie opstandige PvdA-senatoren.

Het wetsvoorstel, dat onder andere de vrije artsenkeuze moet inperken, wordt aangepast opnieuw aan het parlement voorgelegd.

Van de constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP verwacht het kabinet dat zij zullen instemmen met het nieuwe wetsvoorstel.

Lees meer over: Zorgwet Kabinetscrisis AMvB

Gerelateerde artikelen;

Brief Duivesteijn: drie senatoren eisen dat vrije artsenkeuze overeind blijft›

NRC 23.12.2014  De drie PvdA-senatoren die vorige week tegen de zorgwet van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) stemden, eisen dat de vrije artsenkeuze voor iedereen overeind blijft. Dat staat in een brief van Adri Duivesteijn aan het kabinet, die in het bezit is van NRC Handelsblad.

Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) ontving Duivesteijns brief, die ook geschreven is namens de Eerste Kamerleden Marijke Linthorst en Guusje ter Horst, vorige week donderdag om 07.50 uur. Dat was op de derde dag van de zorgcrisis. De eerste zin luidt:

“Beste Lodewijk, vannacht heeft mijn lichaam mij er weer aan herinnerd waar het allemaal precies om ging en dat is dat wij graag de vrije artsenkeus voor iedereen, ongeacht de sociale economische status, overeind willen houden.”

Lees meer;

18 DEC In 5 minuten bijgepraat: waarom leidt de zorgwet tot zo’n crisis in Den Haag? ›

18 DEC Kabinet akkoord over aangepaste zorgwet – ‘flink wat concessies aan senatoren’ ›

19 DEC Het kabinet heeft de kerstcrisis overleefd. Hoe nu verder? ›

18 DEC Nog vanavond debat met Rutte over kerstcrisis ›

18 DEC Asscher praat met Duivesteijn over oplossing zorgconflict ›

Facebook-actie voor demonstratie tegen zorgwet op he tMalieveld

Den HaagFM 23.12.2014 Er komt een grote demonstratie in Den Haag tegen de zorgplannen van het kabinet. Tenminste, als het aan Ron Druppers uit Maarssen ligt. Op Facebook is hij een actie begonnen om eind januari zoveel mogelijk mensen naar het Malieveld te krijgen.

De aanleiding voor de actie van Druppers is een column van Youp van ´t Hek (kleine foto) in NRC Handelsblad waarin Youp zich druk maakt over de nieuwe zorgwet. In de column roept hij op tot actie. “Maar eigenlijk was ik er zelf al langer mee bezig”, zegt Druppers. “Het lijkt wel alsof wij allemaal als makke lammeren accepteren waar het kabinet mee bezig is. En dan maken wij ons wel druk om Zwarte Piet”. …lees meer

‘Goed dat PvdA-dissidenten hun poot stijf hielden’

Elsevier 21.12.2014 Een ruime meerderheid van de kiezers vindt het positief dat de drie PvdA-dissidenten in de Eerste Kamer niet akkoord zijn gegaan met de nieuwe zorgplannen. Toch heeft de actie de partij geen virtuele zetelwinst opgeleverd,

Het is goed dat PvdA-senatoren Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst nee hebben gezegd tegen de nieuwe zorgplannen van minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid. Dat vindt 76 procent van de kiezers in Nederland, meldt opiniepeiler Maurice de Hond. Een ruime meerderheid beoordeelt de actie positief.

Toch heeft de actie de PvdA geen electoraal voordeel opgeleverd. Sterker nog, de sociaaldemocraten verloren in de peiling weer een zetel ten opzichte van vorige week. De PvdA moet het nu stellen met tien zetels, 28 minder dan het huidige aantal in de Tweede Kamer. De VVD heeft nog 18 zetels over.

Lees ook…

Wet beperking vrije artsenkeuze verworpen: wat betekent dit?

PVV

Tegelijkertijd blijft de populariteit van de PVV groeien. De partij van Geert Wilders zou nu uitkomen op dertig zetels. Dat is meer dan de regeringspartijen VVD en PvdA bij elkaar.

Daarnaast zet het herstel van GroenLinks zich door. De partij, die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 slechts 4 zetels behaalde, zou er nu 10 krijgen. Het CDA, dat met alternatieve voorstellen Schippers een weg uit de crisis aanbiedt, zou nu, net als D66, 24 zetels behalen.

zie ook;

19 dec Rutte II is nu een coalitie tegen heug en meug

17 dec 2013 Linkse regent Adri Duivesteijn gaat uiteindelijk wel tekenen

PVV grootste

De VVD en de PvdA zouden in vergelijking met het vorige onderzoek allebei een zetel inleveren. De VVD houdt er dan nog achttien over en de PvdA tien. De PVV krijgt er in de nieuwe peiling twee zetels bij en komt uit op dertig, twee meer dan de regeringspartijen samen.

De actuele Thermometer.

Kerstcrisis tackelt kabinet

Telegraaf 21.12.2014 De onrust rond de invoering van de zorgwet heeft het kabinet geen goed gedaan. De twee regeringspartijen VVD en PvdA zouden, bij verkiezingen nu, samen kleiner zijn dan de PVV. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

De VVD en de PvdA zouden in vergelijking met het vorige onderzoek allebei een zetel inleveren. De VVD houdt er dan nog achttien over en de PvdA tien. De PVV krijgt er in de nieuwe peiling twee zetels bij en komt uit op dertig, twee meer dan de regeringspartijen samen.

GroenLinks blijft het ook goed doen. De partij van leider Bram van Ojik wint een zetel en zou bij verkiezingen nu uitkomen op tien zetels, aldus De Hond. Daarmee is GroenLinks dus even groot als de PvdA. Bij de laatst gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer, in september 2012, behaalde de PvdA 38 zetels en GroenLinks vier.

Gerelateerde artikelen;

21-12: CDA biedt uitweg

18-12: Samsom blij met oplossing

18-12: Kerstcrisis in beslissende fase

18-12: ‘Reddingsboei voor coalitie’

PVV groter dan VVD en PvdA samen in peiling De Hond

NU 21.12.2014 De onrust rond de invoering van de zorgwet heeft het kabinet geen goed gedaan. De twee regeringspartijen VVD en PvdA zouden, bij verkiezingen nu, samen kleiner zijn dan de PVV. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

De VVD en de PvdA zouden in vergelijking met het vorige onderzoek allebei een zetel inleveren. De VVD houdt er dan nog achttien over en de PvdA tien. De PVV krijgt er in de nieuwe peiling twee zetels bij en komt uit op dertig, twee meer dan de regeringspartijen samen.

AchtergrondenHoe het kabinet plots in crisis belandde

Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden

Lees meer over: Peilingen

Gerelateerde artikelen

CDA biedt uitweg

Telegraaf 21.12.2014 Minister Schippers (Volksgezondheid) krijgt een nieuwe mogelijkheid om de drie dissidente PvdA-senatoren te passeren voor haar nieuwe wet over het beperken van de vrije artsenkeuze. Het CDA is bereid een afgezwakte variant te steunen, zei fractievoorzitter Buma gisteren. Het CDA heeft 11 zetels in de senaat, ruim voldoende om de dissidenten uit te schakelen.

Gerelateerde artikelen;

20-12: ’Vertrouwen is geschaad’

19-12: PvdA-trio liet zich niet opjagen

19-12: Kabinet kan rustig kerstreces in

19-12: Kern zorgwet blijft overeind

19-12: Schippers ontkent dreigement

19-12: Rutte vult noodoptie niet in

19-12: Nieuw record Kamer

Biedt CDA kabinet uitweg uit kerstcrisis?

Elsevier 21.12.2014 Het CDA is mogelijk bereid de kerstcrisis te bezweren. De christendemocraten zien een manier om de vrije artsenkeuze door de Eerste Kamer te loodsen.

Volgens het CDA is er een manier om de door minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid verlangde vrije artsenkeuze alsnog door de Eerste Kamer te krijgen.

Vrije artsenkeuze

De partij is bereid, zo schrijft De Telegraaf, om een afgezwakte variant te steunen. Op die manier worden de drie dissidente PvdA-senatoren gepasseerd.

Volgens Elsevier;

Eric Vrijsen: Rutte II is nu een coalitie tegen heug en meug

Rutte

Premier Mark Rutte (VVD) opperde deze optie al in zijn brief van afgelopen donderdag. Maar tussentijds overstappen zou dan alleen mogelijk zijn wanneer klanten niet goed door de verzekeraar zijn geïnformeerd.
Aangezien zorgverzekeraars de plicht hebben genoeg zorg in te kopen, zouden het kabinet en het CDA elkaar hier kunnen vinden.

Premier Rutte zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat het kabinet, ondanks de crisis, nooit in gevaar is geweest. ‘De top van de PvdA heeft vreselijk zijn best gedaan om het probleem op te lossen,’ zei Rutte vrijdag. De premier beweert dat het vertrouwen tussen de twee coalitiepartijen de afgelopen week juist is toegenomen.

zie ook;

16 dec Wet beperking vrije artsenkeuze verworpen: wat betekent dit?

17 dec Kabinetscrisis dreigt: ‘Er moet snel een oplossing komen’

19 dec Rutte II is nu een coalitie tegen heug en meug

Kabinet bederft relatie met parlement

VK 20.12.2014 Zorgwet in een parlementaire democratie past het niet om bij een conflict te dreigen een Kamer te negeren.

De oplossing voor de crisis rondom de door de senaat verworpen Zorgverzekeringswet kwam laat tot stand: het was een zware bevalling. Moeizaam trachtten de regeringsfracties en de regering die in de vroege uren van vrijdagnacht uit te leggen.

In wetgevingsverhoudingen is het parlement uiteindelijk de baas.

De Tweede Kamer proefde goed dat er iets in de gevonden constructie niet deugde. Dat klopt ook. Een deel van de getrapte oplossing, die bestaat uit herindiening van een licht gewijzigd voorstel bij de Kamers en – mogelijk – in geval van verwerping door de Eerste Kamer, het passeren van de senaat via een eigen besluit van de regering (Algemene Maatregel van Bestuur) kan niet door de beugel.

MEER;

‘Misbuik van Algemene Maatregel van bestuur’

Dit is er veranderd aan de zorgwet van Schippers

Zorgwet wordt er desnoods met een truc doorheen gejaagd

Oppositie: bijsluiter Zorgwet moet van tafel

VK 20.12.2014 D66, ChristenUnie en SGP stemmen niet voor de aangepaste zorgwet van minister Schippers, als boven de markt blijft hangen dat de wet na een nieuwe afwijzing in de Eerste Kamer via een list alsnog kan worden aangenomen. ‘Op het punt van het staatsrecht moet klare wijn worden geschonken’, zegt CU-leider Arie Slob.

Als het kabinet de omstreden optie niet van tafel haalt, dient de ChristenUnie een motie in

D66 en SGP bevestigen dat zij dezelfde positie innemen. D66-leider Alexander Pechtold: ‘Dreigementen beantwoord ik niet met dreigementen, maar met het zwaarwegende advies aan het kabinet om het niet te doen.’

Als het kabinet de omstreden optie niet van tafel haalt, dient de ChristenUnie een motie in waarin de Tweede Kamer om een uitspraak zal worden gevraagd over de sluiproute. Slob: ‘Eigenlijk zegt het kabinet dan: als u tegenstemt, zetten wij het toch door.’

Kabinet-Rutte II

Oppositie: bijsluiter Zorgwet moet van tafel

Toewijding van twee mannen houdt kabinet overeind

Rutte: kabinet niet echt in gevaar geweest

VVD vertrouwt het woord van een sociaaldemocraat minder en minder

Teruglezen: hoe Rutte en Samsom het kabinet overeind hielden

 BEKIJK HELE LIJST

Angel uit de zorgdiscussie

VK 20.12.2014 De vrees dat mensen met een budgetpolis straks de nodige medische zorg wordt ontzegd, is overtrokken.

Wie straks te horen krijgt dat hij is uitbehandeld, kan met een naturapolis niet meer naar een ander ziekenhuis voor experimentele behandeling. Het is deze vrees die de ernstig zieke senator Adri Duivesteijn vrijdag nader toelichtte in een persoonlijk interview in deze krant, en hem en twee andere Eerste Kamerleden op de valreep deden besluiten toch niet in te stemmen met de zorgwet van minister Schippers.

Om de val van het kabinet te voorkomen zijn haastig enkele toezeggingen gedaan om de rechten van verzekerden beter te beschermen. Die aanpassingen lijken een welkome versterking van de wet. Een belangrijke verbetering is de aangescherpte informatieplicht. Verzekerden moeten vooraf kunnen weten welke zorg wordt vergoed door hun verzekeraar, en welke niet. Ook het recht op een second opinion wordt wettelijk verankerd, naast het recht op complexe zorg door academische ziekenhuizen.

In de discussie over de nieuwe zorgwet is de focus ten onrechte op de vrije artsenkeuze komen te liggen, en dan voor- al in levensbedreigende situaties

Arie Slob: ‘Het is nu niet de tijd voor politieke spelletjes’

Trouw 20.12.2014  Arie Slob is de dag na de zorgcrisis een gewild man. Menig volger van de Haagse politiek wil hem spreken. Geen wonder, want de fractieleider van de ChristenUnie was het afgelopen jaar steeds bereid het kabinet te helpen, ook bij de plannen voor beperking van de vrije artsenkeuze . Maar in het nachtelijk debat over de afloop van de zorgcrisis – “Ik lag half zes in bed” – zette hij premier Rutte voor het blok. Ook al vindt hij het nieuwe compromis goed, hij zal tegen stemmen als het kabinet geen afstand neemt van de ontsnappingsroute die het heeft ingebouwd.

Verwant nieuws

’Vertrouwen is geschaad’

Telegraaf 20.12.2014 Het kabinet van VVD en PvdA heeft geen blijvende averij opgelopen, maar het vertrouwen is wel geschaad. Dat zegt premier Rutte vandaag in een interview met De Telegraaf, terugblikkend op drie dagen van politieke crisis.

Volgens de minister-president is de voorbije week sprake geweest van „een groot ongeluk”, veroorzaakt door de PvdA.

Gerelateerde artikelen;

19-12: PvdA-trio liet zich niet opjagen

19-12: Kabinet kan rustig kerstreces in

19-12: Kern zorgwet blijft overeind

19-12: Schippers ontkent dreigement

19-12: Rutte vult noodoptie niet in

19-12: Nieuw record Kamer

De beste zorg voor een eerlijke prijs

door Diederik Samsom op 19 december 2014 – De beste zorg voor een eerlijke prijs. Waarbij een ruim en divers aanbod bestaat om uit te kiezen. Dat is wat de Partij van de Arbeid wil in onze gezondheidszorg. Met dat uitgangspunt is de afgelopen dagen ook stap voor stap gewerkt aan een oplossing nadat de Eerste Kamer afgelopen dinsdag het wetsvoorstel verwierp waarin verzekeraars meer mogelijkheden krijgen om te selecteren in welke zorg zij inkopen. lees verder »

 

Pak nu de medische macht eerst eens aan

VK 19.12.2014 Iedereen wil vrije artsenkeuze maar ziekenhuizen, specialisten en huisartsen steken elk jaar miljarden in hun zak die niet in goede zorg worden geïnvesteerd.

De Eerste Kamer heeft de inperking van de vrije artsenkeuze een halt toegeroepen. Maar wat hebben we eigenlijk aan vrije keuze van onze eigen royaal verdienende en medicaliserende dokter?

Een verdere expansie van de reeds grote zorgverzekeraarsmacht is op dit moment inderdaad niet wenselijk. De legitimiteit van de zorgverzekeraars staat onder druk, zoals ook de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) recent vaststelde.

En toch heeft de discussie rond de vrije artsenkeuze iets cynisch. Zorgverzekeraars vormen wel erg gemakkelijk het enige doelwit als kwade macht van de zorg. Het publiek is in de discussie over de artsenkeuze voor de kar van de eveneens zeer machtige zorgaanbieders en artsen gespannen.

MEER;

VVD vertrouwt het woord van een sociaaldemocraat minder en minder

Ik ben niet geagiteerd

Voorbarig om journalistieke champagnekurken te laten knallen

Dit is er veranderd aan de zorgwet van Schippers

VK 19.12.2014 Na meer dan twee dagen van koortsachtig overleg heeft de top van de coalitie van VVD en PvdA gisteravond besloten om de eerder gesneuvelde zorgwet opnieuw in te dienen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt het kabinet wijzigingen aan van de betwiste wet van minister Edith Schippers. Maar wat is er nu echt aan veranderd?

Wat gaat het kabinet in het wetsvoorstel aanpassen om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Eerste Kamer?

Het grootste pijnpunt, de beperking van de vrije artsenkeuze, is in ieder geval overeind gebleven. Het was een van de belangrijkste maatregelen waarmee Schippers de zorgkosten wilde inperken.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Teruglezen: hoe Rutte en Samsom het kabinet overeind hielden

Kabinet zet noodmaatregel in als zorgwet opnieuw sneuvelt

VVD kiest voor kabinet; Schippers door de knieën

Rutte: ‘Oplossing gevonden die recht doet aan posities betrokkenen’

RO 19.12.2014 Met deze laatste ministerraad van het jaar wordt een hectische week afgesloten, die gisteren tot diep in de nacht geduurd heeft. ‘U heeft gezien dat de politieke wil om eruit te komen groot was. We hebben een oplossing gevonden waarin alle betrokken partijen zich herkennen’ zei minister-president Rutte na afloop.

Afgelopen dinsdag ontstond een probleem doordat de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel verbod verticale integratie stemde. De betrokken partijen hebben toen in wisselende samenstelling intensieve gesprekken gevoerd. De partijen zijn overeengekomen dat het wetsvoorstel in aangepaste vorm op korte termijn opnieuw wordt ingediend. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat het succesvol zal worden afgerond. ‘Het aangepaste wetsvoorstel komt tegemoet aan zorgen die leefden in het parlement, maar doet ook recht aan onze afspraken om de zorg in Nederland toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief van een hoog niveau te houden’, voegde Rutte hieraan toe.

 Zie ook

VVD vertrouwt het woord van een sociaaldemocraat minder en minder

VK 19.12.2014 Na koortsachtig overleg over de zorgwet van minister Schippers hebben VVD en PvdA besloten elkaar vast te blijven houden. Maar hoe stabiel is het kabinet nog? De scherpste opinies uit de ochtendkranten op een rij. ‘De brug die de werelden van VVD en PvdA moest verbinden is in het water gestort. Het vertrouwen is deze week diep, zo niet onherstelbaar geschaad.’

‘Het vertrouwen is deze week diep, zo niet onherstelbaar geschaad’. Hier staan niet langer twee coalitiepartners, aldus Paul Jansen !!

Volgens Paul Jansen, politiek commentator van De Telegraaf, toont deze kabinetscrisis een trendbreuk. De crisis is niet het gevolg van een ideologisch conflict tussen coalitiepartijen, maar van een opstand binnen regeringspartij PvdA. ‘Dat maakt de opstelling van de VVD zo interessant. De crisis overkwam de sociaaldemocraten door een inschattingsfout en slecht leiderschap, maar het was de VVD die aanvankelijk de keuze maakte om geen vinger uit te steken. De PvdA kreeg het mes op de keel gezet. Ze moest leveren. Dat was een trendbreuk.’

Niemand gaat tevreden het kerstreces in

Trouw 19.12.2014 Regeerakkoorden worden spottend wel aangeduid als ‘gestold wantrouwen’ tussen coalitiepartijen. Welke kwalificatie moet je dan geven aan een ondertekende schriftelijke verklaring van een aantal individuele parlementariërs, waarin zij plechtig beloven de aanvaarding van een wetsvoorstel niet te blokkeren?

De afgelopen dagen ontmoetten de drie zich aan de partijdiscipline onttrekkende senatoren een golf van sympathie.

Er wordt dezer dagen parlementaire geschiedenis geschreven aan het Binnenhof. De leden van de Eerste Kamerfractie van de PvdA hadden de afgelopen dagen het lot van het tweede kabinet-Rutte in handen. Zij en minister Edith Schippers van volksgezondheid waren de hoofdrolspelers in het drama dat het kabinet aan de rand van de afgrond bracht.

Schippers verklaarde haar dinsdag in de senaat verworpen wetsvoorstel tot de kern van haar beleid. Zij zou het niet meemaken dat de wet, die onder meer de vrije artsenkeuze beperkt, in de prullenmand zou verdwijnen. Voor de VVD is Schippers een te belangrijke minister. Zou zij opstappen dan zouden haar partijgenoten volgen en zou de val van het kabinet definitief zijn.

PvdA-trio liet zich niet opjagen

Telegraaf 19.12.2014 Er leek de afgelopen dagen geen einde te komen aan het crisisberaad tussen VVD en PvdA. Vanaf het moment dat de zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) dinsdagmiddag sneuvelde in de Senaat tot donderdagavond laat werd er vrijwel permanent achter gesloten deuren overlegd, in steeds wisselende gezelschappen.

Het uiteindelijk resultaat was een briefje van premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer van nauwelijks meer dan twee pagina’s. De aanpassingen aan de zorgwet die daarin worden aangekondigd, zijn beperkt. Het gaat vooral om aanscherpingen in de formuleringen en wat meer garanties voor patiënten.

Het kabinet heeft de kerstcrisis overleefd. Hoe nu verder?

NRC 19.12.2014 Na een akkoord tussen PvdA en VVD over de nieuwe zorgwet is het kabinet Rutte-II aan een voortijdig einde ontsnapt. Hoe nu verder? Vijf vragen over de crisis in Den Haag.

Wat hebben PvdA en VVD precies afgesproken?
Na twee dagen van koortsachtig overleg sloten de PvdA en de VVD gisteravond een akkoord over een aangepaste zorgwet. De zorgwet van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) was deze week aanleiding voor een grote crisis in het kabinet, nadat drie PvdA-senatoren onverwachts tegenstemden. Schippers wilde het recht op vrije artsenkeuze afschaffen.

Kabinet kan rustig kerstreces in

Telegraaf 19.12.2014  Na een roerige week, waarin een kabinetscrisis om een zorgpolis werd afgewend, begon het kabinet vrijdag welgemoed aan de laatste ministerraad van dit jaar. De ministers zeiden opgelucht het kerstreces in te gaan, dat zaterdag begint. Bijna allemaal zeiden ze steeds het vertrouwen te hebben gehad dat het kabinet het uiteindelijk zou redden. „We kunnen wel tegen een stootje”, aldus Jeanine Hennis (Defensie).

Gerelateerde artikelen;

19-12: ‘Noodgreep was niet nodig’

‘Noodgreep was niet nodig’

Telegraaf 19.12.2014 De noodgreep die regeringspartijen VVD en PvdA straks misschien nodig hebben om de aangepaste zorgwet er doorheen te krijgen, was niet nodig geweest. Ambtenaren hebben aan het begin van het proces zitten slapen en zich niet goed voorbereid. Dat stelt Rinus van Schendelen, hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Gerelateerde artikelen;

19-12: Kern zorgwet blijft overeind

19-12: Ziekte reden voor tegenstem

Kern zorgwet blijft overeind

Telegraaf 19.12.2014  Meer dan twee dagen heeft de top van de coalitie van VVD en PvdA bijeen gezeten na het sneuvelen van de zorgwet in de Eerste Kamer. Donderdagavond besloten ze die belangrijke wet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) opnieuw in te dienen. Waarom denken ze dat de drie PvdA-senatoren die dinsdag tegen de wet stemden, hun opstelling nu zullen veranderen?

Gerelateerde artikelen;

19-12: Ziekte reden voor tegenstem

19-12: Kabinet ontsnapt aan val na zorgcrisis

19-12: Rutte: wil om er uit te komen

18-12: Kerstcrisis in beslissende fase

18-12: ‘Reddingsboei voor coalitie’

Het kabinet is volgens premier Rutte deze week niet in gevaar geweest›

NRC 19.12.2014 Het kabinet is deze week, tijdens de crisis, niet in gevaar geweest. Dat zei minister-president Mark Rutte (VVD) na afloop van de wekelijkse ministerraad. Er was volgens Rutte inderdaad sprake van “een groot politiek probleem”, maar ook de wil om eruit te komen.

“De top van de PvdA heeft vreselijk zijn best gedaan om het probleem op te lossen”, tekende persbureau ANP op. Ook zei de premier dat hij altijd de hoop heeft gehouden dat de partijen eruit zouden komen. Het onderlinge vertrouwen tussen de coalitiepartners is deze week zelfs toegenomen, aldus de premier. Rutte blijft ervan overtuigd dat het kabinet koers moet houden. Dat is volgens hem een zaak van “lange adem”.

CRISIS NA WEGSTEMMEN ZORGWET

Het kabinet sluit vandaag een hectische week af, vlak voor het kerstreces. Afgelopen dinsdagmiddag bleek dat het wetsvoorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) over het beperken van de vrije artsenkeuze niet kon rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. PvdA-senatoren Adri Duivestijn, Marijke Linthorst en Guusje Ter Horst stemden tegen. Sindsdien probeerde de top van het kabinet, de PvdA en de VVD een oplossing te vinden.

Die kwam er uiteindelijk vannacht. Na dagenlang beraad werd duidelijk dat het kabinet hoe dan ook de zorgwet door de beide kamers wil loodsen. In eerste instantie wordt dat geprobeerd door een aangepast wetsvoorstel naar de Kamer te sturen. Mocht dat dan toch niet lukken, dan is “een van de mogelijkheden” om een aantal zaken uit de wet via eenAlgemene Maatregel van Bestuur (AMvB) alsnog te regelen, zo zei PvdA-leider Diederik Samsom net na middernacht in de Kamer.

Kerstcrisis? Volgens Rutte is het kabinet niet in gevaar geweest

Elsevier 19.12.2014 De afgelopen week was er een crisissfeer in Den Haag door de zorgwet die door drie PvdA-senatoren werd weggestemd. Toch had premier Mark Rutte (VVD) niet het gevoel dat het kabinet in gevaar was.

‘De top van de PvdA heeft vreselijk zijn best gedaan om het probleem op te lossen,’ zei Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. Rutte beweert dat het vertrouwen tussen de twee coalitiepartijen de afgelopen week juist is toegenomen.

Adem

Er werd al gespeculeerd over een kabinetsval, maar Rutte blijft ervan overtuigd dat het kabinet koers houdt. Het is volgens hem een zaak van ‘lange adem’. De premier vindt dat er een goede oplossing is gevonden voor de wet van minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid).

Lees ook

Van Haersma Buma: kabinet kan over kleinigheid struikelen

Rutte verwacht dat de wet de eindstreep dit keer wel zal halen. Wat er gebeurt als dat niet lukt, wil de premier niet zeggen. PvdA-leider Diederik Samsom zei afgelopen nacht in de Tweede Kamer dat een algemene maatregel van bestuur, waarover het parlement niet hoeft te stemmen, een optie zou zijn. Tot grote onvrede van de oppositie.

Vertrouwen

Ministers zeiden voorafgaand aan de ministerraad dat zij opgelucht het kerstreces ingingen, maar de bewindslieden hadden bijna allemaal vertrouwen in een goede afloop. ‘We kunnen wel tegen een stootje,’ zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie).

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën denkt dat er haast kan worden gemaakt met de nieuwe wet. Hij ziet geen reden om deze lang te laten liggen.

Diverse kabinetsleden vinden het belangrijk dat het kabinet doorgaat, juist nu het economisch herstel begint te komen. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) wil vooral voorkomen dat problemen ‘nog groter’ worden. ‘Je kunt het niet maken het landsbelang uit het oog te verliezen.’

Kabinet is volgens Rutte niet in gevaar geweest

NU 19.12.2014 Het kabinet is de afgelopen dagen niet in gevaar geweest, zei premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de laatste ministerraad van dit jaar en na een roerige week, waarin een kabinetscrisis om de zorgwet werd afgewend.

Dit nieuws in het kort:

– Drie PvdA-Eerste Kamerleden stemmen dinsdag onverwacht tegen het wetsvoorstel van minister Schippers om de zorg te hervormen.
– Het kabinet is dagen in crisisberaad. Donderdagavond lijkt een kabinetscrisis afgewend. Schippers gaat het wetsvoorstel wijzigen.
– Mocht dit voorstel ook sneuvelen, dan wil het kabinet gebruik maken van een route waarbij geen instemming van het parlement nodig is.
– ‘Bevriende oppositiepartijen’ D66, CU en SGP hebben grote moeite met het alternatieve plan.

Kritiek

Het kabinet wil het wetsvoorstel nu aangepast opnieuw indienen. Sneuvelt deze ook dan wil de coalitie dit buiten het parlement om regelen via een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarbij geen instemming van het parlement nodig is.

De oppositie vindt dit echter geen begaanbare weg, zo bleek tijdens het Kamerdebat in de nacht van donderdag op vrijdag. Ook de ‘gedoogpartijen’ D66, ChristenUnie en SGP hebben forse kritiek.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) denkt dat er haast gemaakt kan worden met de vernieuwde wet. Hij ziet geen reden om hem lang te laten liggen.

Achtergronden: Hoe het kabinet plots in crisis belandde | Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden | Wat verandert er aan zorgwet Schippers?

Alles over de kabinetscrisis in ons dossier

Lees meer over: Kabinetscrisis Zorgconflict

Gerelateerde artikelen;

‘Het gaat de goede kant op’

Telegraaf 19.12.2014 PvdA-Eerste Kamerlid Guusje ter Horst is positief gestemd over de aanpassingen in de zorgwet waarmee het kabinet zegt te komen. In de brief waarin een nieuw wetsvoorstel wordt aangekondigd, zijn volgens haar „zeker stappen in de goede richting gezet”.

Maar ze wil eerst de precieze tekst van het plan zien voordat ze haar definitieve oordeel erover geeft, zei ze vrijdag in het radioprogramma Radio EenVandaag.

Noodmaatregel kabinet is ‘paniekvoetbal’

Trouw 19.12.2014 het kabinet was niet van de lucht tijdens het debat over de  aangepaste zorgwet. De wet zelf is nauwelijks veranderd, zo bleek gisteren uit een brief van premier Rutte aan de Kamer. Het kabinet heeft daarom een truc achter de hand als het opnieuw misloopt in de Eerste Kamer. Maar is die wel geoorloofd?

De regering heeft een heel ingewikkelde constructie bedacht en strooit daarmee zand in de ogen van de Tweede Kamer, aldus Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden. 

Het kabinet heeft een soort ‘achterdeurconstructie’ bedacht als de aangepaste zorgwet opnieuw strandt in de Eerste Kamer. Met een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen de afspraken met de zorgsector dan alsnog geregeld worden, omdat die maatregel niet in het parlement behandeld hoeft te worden. De Senaat komt er dan niet aan te pas. En dat plan B komt het kabinet goed uit, want diezelfde Senaat sloeg de coalitie dinsdag het deksel op de neus doordat drie PvdA-senatoren onverwachts tegen de zorgwet stemden.

Forse kritiek op truc coalitie om zorgplannen door te zetten

NU 19.12.2014 Regeringspartijen VVD en PvdA hebben een kabinetscrisis afgewend. De bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben echter grote moeite met het alternatieve plan voor de gesneuvelde zorgwet.

Dat maken zij duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontstane crisis, in de nacht van donderdag op vrijdag.

Het kabinet is voornemens om het wetsvoorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aangepast opnieuw in te dienen. Sneuvelt deze ook dan wil de coalitie dit via een truc buiten het parlement om regelen.

AchtergrondenHoe het kabinet plots in crisis belandde | Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden | Wat verandert er aan zorgwet Schippers?

Alles over de kabinetscrisis in ons dossier

Lees meer over: Kabinetscrisis Zorgconflict

Gerelateerde artikelen;

Val kabinet afgewend, onvrede over ‘list’ zorgwet

Elsevier 19.12.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in de Tweede Kamer de uitkomst van het overleg over de nieuwe zorgwet toegelicht. ‘De wil om er uit te komen, was groot. Dat laatste telt. Waar een wil is, is een weg. Ook in Den Haag.’

Premier Mark Rutte (VVD) zei dat aan het begin van het debat in de Tweede Kamer. De wet zal dinsdag in aangepaste vorm opnieuw naar het parlement gaan. Mocht de wet de eindstreep daar toch niet halen, wil het kabinet de wet met een truc alsnog doorzetten.

Commentaar;

Arthur van Leeuwen: Kerstcrisis: inderdaad is meer zicht op verzekeraars gewenst

PvdA-leider Diederik Samsom zei dat een AMvB wat hem betreft ‘een prima optie’ is. ‘Ik ga er vanuit dat het met dit wetsvoorstel lukt, maar als het niet lukt, dan laat ik mijn ambitie niet zakken tot nul. Dat is het realiseren van betere zorg. Dus als het met een hele mooie wet niet lukt, dan ga je het doen met een AMvB die minder fraai is, maar doelen dichterbij brengt.’

Dreigement

De oppositie in de Tweede Kamer ziet daar niets in, omdat het parlement zo buitenspel wordt gezet. ChristenUnie-fractieleider Arie Slob wil met ‘een open houding’ kijken naar de nieuwe wet, maar wil niet dat deze wordt gekoppeld aan een AMvB. Als PvdA-Eerste Kamerleden opnieuw tegen de wet stemmen, ‘is dat een politieke werkelijkheid die je uiterst serieus moet nemen’.

D66-leider Alexander Pechtold sprak van een ‘dreigement’, SP-leider Emile Roemer had het over een ‘truc’ en volgens GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren was er sprake van een ‘list’.

Volgens VVD-leider Halbe Zijlstra is de optie om de zorgwet te kunnen doorvoeren met een AMvB, een optie om de zorgsector ‘vertrouwen’ te geven dat de eerder afgesproken maatregelen worden doorgevoerd. ‘Ik wil deze route graag in het achterhoofd houden.’ Discussie hierover is vooral ‘hypothetisch’.

Oplossing

Rutte weigerde afgelopen nacht te zeggen wat hij precies gaat doen als de aangepaste zorgwet opnieuw de eindstreep niet haalt. De premier wil niet meer zeggen dan dat hij in dat geval samen met de Tweede Kamer op zoek gaat naar een oplossing.

PvdA-senator Adri Duivesteijn zegt vrijdag tegen de Volkskrantdat zijn ziekte reden was om de zorgwet weg te stemmen. Duivesteijn is al enige tijd ernstig ziek. Hij kreeg in een ziekenhuis te horen dat hij was uitbehandeld, maar hoorde in een ander ziekenhuis dat er toch nog opties waren.

‘Ik heb ervaren hoe geweldig het is dat je dan elders een specialist vindt die zegt: we gaan ervoor knokken, we leggen ons hier niet bij neer. Dat is voorbij als een eind wordt gemaakt aan de vrije artsenkeuze.’

zie ook;

16 dec Wet beperking vrije artsenkeuze verworpen: wat betekent dit?

18 dec Hennis: tegenstander moet afgeschrikt met zwaardere wapens

18 dec Weinig duidelijkheid na brief van Rutte

Waarom niet gedreigd met crisis om de drie in het gareel te krijgen?

VK 19.12.2014 De meerderheid van de Eerste Kamer verwerpt de nieuwe zorgverzekeringswet en de daarin neergelegde mogelijkheid van beperkingen van vrije artsenkeuze in goedkope(re) polissen. Die verwerping komt uiteraard mede op de naam van drie dissidente PvdA-senatoren (Ter Horst, Linthorst en Duivesteijn).

Ik las vanmorgen al blogs waarin de tegenstem van Ter Horst geweten wordt aan haar nieuwe voorzitterschap van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, KNGF, dat immers fel tegenstander van het wetsvoorstel is. Dat is inderdaad een lastige nevenfunctie in dit verband, hoewel Ter Horst niet de enige senator is met nevenfuncties.

Duivesteijn stemde tegen zorgwet vanwege eigen ziekte

NU 19.12.2014 PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft tegen de nieuwe zorgwet gestemd vanwege zijn eigen ervaringen met het zorgstelsel. Hij is al een tijd ernstig ziek. De PvdA-senator zegt dat in een interview met de Volkskrant.

Duivesteijn kreeg bij het ene ziekenhuis te horen dat hij was uitbehandeld, maar kon in een ander ziekenhuis toch verder worden behandeld. ”Ik heb ervaren hoe geweldig het is dat je dan elders een specialist vindt die zegt: we gaan ervoor knokken, we leggen ons hier niet bij neer. Dat is voorbij als een eind wordt gemaakt aan de vrije artsenkeuze.”

Daarnaast stemde Duivesteijn tegen omdat de PvdA zich in haar verkiezingsprogramma uit 2012 krachtig heeft uitgesproken tegen marktwerking in de zorg. ”Het voorstel van het kabinet zit helemaal aan de andere kant van het programma.”

Alternatief

Een kabinetscrisis werd donderdagavond uiteindelijk afgewend, doordat regeringspartijen PvdA en VVD een akkoord bereikten over een alternatief plan. Het kabinet is voornemens om het wetsvoorstel aangepast opnieuw in te dienen. Sneuvelt deze ook dan wil de coalitie dit via een truc buiten het parlement om regelen.

De bevriende oppositiepartijen vinden dat echter geen begaanbare weg. Zij vinden dat “de koninklijke weg” bewandeld moet worden, waarbij het parlement wel meebeslist.

AchtergrondenHoe het kabinet plots in crisis belandde | Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden

Alles over de kabinetscrisis in ons dossier

Lees meer over: Adri Duivesteijn Kabinetscrisis

Gerelateerde artikelen;

Ziekte reden voor tegenstem

Telegraaf 19.12.2014 Adri Duivesteijn heeft tegen de nieuwe zorgwet gestemd vanwege zijn eigen ervaringen met het zorgstelsel. De PvdA-senator zegt dat in een interview met de Volkskrant.

Duivesteijn is al een tijd ernstig ziek. Hij kreeg bij het ene ziekenhuis te horen dat hij was uitbehandeld, maar kon in een ander ziekenhuis toch verder worden behandeld. „Ik heb ervaren hoe geweldig het is dat je dan elders een specialist vindt die zegt: we gaan ervoor knokken, we leggen ons hier niet bij neer. Dat is voorbij als een eind wordt gemaakt aan de vrije artsenkeuze.”

Duivesteijn in NRC: PvdA verkeert in een ideologisch vacuüm›

NRC 19.12.2014 Er waren meer PvdA-senatoren tegen de zorgwet van minister Edith Schippers, zegt senator Adri Duivesteijn morgen in een interview met Coen Verbraak inNRC Weekend. De crisis in het huidige kabinet wijt hij aan een ideologisch vacuüm binnen de PvdA.

Duivesteijn zegt in het interview: “Twee weken geleden was al duidelijk dat er tegenstemmen zouden zijn. Het waren er meer dan drie, maar die anderen hebben zich op de valreep alsnog laten overtuigen.”

De wet zou hebben gezorgd voor een tweedeling in de zorg volgens Duivesteijn. “Een sociaaldemocraat kan daar alleen maar tegen in opstand komen.”

Adri Duivesteijn (1950) is één van de drie PvdA-senatoren die tegen de tegen de zorgwet van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) stemde. Dit was aanleiding voor een grote crisis in het kabinet. Duivesteijn kiest vaker voor een eigen koers. Precies een jaar geleden hield hij het kabinet lang in spanning, toen hij tegen het woonakkoord dreigde te stemmen. LEES VERDER›

Rutte II is nu een coalitie tegen heug en meug

Elsevier 19.12.2014  De PvdA-senatoren die de zorgwet tegenhielden, krijgen hun zin en de wet wordt aangepast. De PvdA wankelt nog maar even door naar de volgende bananenschil met deze coalitie. De kruitdampen van de kerstcrisis trekken langzaam op en de winnaar is...? Adri Duivesteijn! De PvdA-senator hield met fractiegenoten Marijke Linthorst en Guusje ter Horst tot het einde toe vol. De zorgwet van VVD-minister Edith Schippers wordt veranderd.

Sluiproute

Schippers moest buigen. Ze past haar zorgwet aan in PvdA-richting. Of die wet in de Eerste Kamer een meerderheid haalt, blijft onzeker. De gedoogfracties D66, ChristenUnie en SGP zijn namelijk niet blij. Maar dan weet het kabinet nog een ‘sluiproute’ om toch het doel te bereiken.

Volgens Elsevier;

Arthur van Leeuwen: Kerstcrisis: inderdaad is meer zicht op verzekeraars gewenst

Dat is niet fraai, maar premier Mark Rutte (VVD) moest donderdag iets. Het alternatief was de val van zijn kabinet. En daarom kwam er een gekunsteld compromis, zoals je thuis ook wel eens iets met duct tape repareert en dan verbaasd bent hoe lang alles nog vrij stevig aan elkaar blijft plakken.

Kerstcrisis

De PvdA wankelt daarom ook nog maar even door met deze coalitie. Partijleider Diederik Samsom en fractieleider Eerste Kamer Marleen Barth zijn verantwoordelijk voor regiefouten en zijn bepaald niet sterker uit de kerstcrisis gekomen. Het vaststellen van de kandidatenlijst voor de nieuwe Eerste Kamer kan nog leiden tot stevige januaristormen in de PvdA.

Vicepremier Lodewijk Asscher daarentegen, lijkt opnieuw de man die een uitweg uit de crisis regelde. Praktische man. Hij mist de toon van verontwaardiging waarmee andere PvdA’ers hun partij zo onpopulair maken. Liet zijn dienstauto voorrijden om dissident Linthorst op te halen. Ging zelf even bij Duivesteijn op ziekenbezoek.

Bananenschil

Bij de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer staat Asscher klaar als de grote PvdA-verlosser. Zo doet de partij dat telkens. Vanuit een verloren positie een nieuwe leider lanceren en dan – geholpen door euforische media – toch nog redelijk scoren.

Zo ging het in 2003 met Wouter Bos, in 2010 met Job Cohen en in 2012 met Samsom. De media en de linkse kiezers trappen er elke keer weer in.

Zo ver is het nog niet. Het kabinet kan nu weer eventjes door in de richting van een volgende bananenschil. Gelet op de peilingen, zijn vervroegde verkiezingen voor VVD en PvdA nu nog een te grote gok. Rutte II is een tegen heug en meug coalitie geworden.

Kabinet zet zorgwet ‘linksom of rechtsom’ tóch door – kritiek vanuit Kamer›

NRC 19.12.2014 De zorgwet zal er rechtsom of linksom komen als het aan het kabinet en de coalitiepartijen ligt. In eerste instantie wordt dat geprobeerd door een aangepast wetsvoorstel naar de Kamer te sturen, schreef Rutte eerder al aan de Kamer. Mocht dat dan toch niet lukken, dan is “een van de mogelijkheden” om een aantal zaken uit de wet via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) alsnog te regelen, zo heeft PvdA-leider Diederik Samsom net na middernacht in de Kamer gezegd.

Voorafgaand aan het debat, dat om 23.45 uur begon, zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra al voor de camera van NOS dat de zorgwet er “linksom of rechtsom” komt. De optie om de zorgwet via een AMvB te regelen zong al rond in Den Haag.

Lees meer;

18 DEC Kabinet akkoord over aangepaste zorgwet – ‘flink wat concessies aan senatoren’ ›

18 DEC Nog vanavond debat met Rutte over kerstcrisis ›

17 DEC Regeringspartijen in Torentje voor gezamenlijk overleg ›

18 DEC Crisisberaad regeringspartijen om weggestemde zorgwet Schippers ›

18 DEC In 5 minuten bijgepraat: waarom leidt de zorgwet tot zo’n crisis in Den Haag? ›

Op de valreep nog nieuw vergaderrecord voor Kamer

Trouw 19.12.2014 Het was even afzien deze week, maar de Tweede Kamer heeft vanochtend op de laatste dag voor het kerstreces wel mooi een nieuw record bereikt. Het record van de langste vergaderdag dit kalenderjaar werd om 2.42 uur gebroken.

De Kamer was op dat moment 16 uur en 27 minuten aan het vergaderen. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat er in de plenaire zaal een flink deel van de avond geen debat was. Een paar minuten later brak de Kamer een tweede record: niet eerder dit jaar werd er na 2.45 uur nog door gedebatteerd.

Meer over;

Kabinet ontsnapt aan val na zorgcrisis

Telegraaf 19.12.2014  Het kabinet Rutte-II is na drie dagen van diepe crisis over de verworpen zorgwet van minister Edith Schippers van Volksgezondheid ontsnapt aan een voortijdig einde. De regeringspartijen VVD en PvdA bereikten donderdag een compromis waarmee de crisis werd bezworen en een dreigende val van het kabinet werd afgewend. De drie bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben echter nog grote bezwaren.

Gerelateerde artikelen;

Kabinet zet noodmaatregel in als zorgwet opnieuw sneuvelt

Trouw 19.12.2014 Het kabinet Rutte-II is na drie dagen van diepe crisis over de verworpen zorgwet van minister Edith Schippers van Volksgezondheid ontsnapt aan een voortijdig einde. De regeringspartijen VVD en PvdA bereikten vannacht een compromis waarmee de crisis werd bezworen en een dreigende val van het kabinet werd afgewend.

De crisis ontstond afgelopen dinsdag in de Senaat toen een wetsvoorstel over zorgpolissen werd weggestemd. Drie PvdA-senatoren waren daar mede debet aan. Ze stemden tot verrassing van de coalitie tegen. De VVD eiste vervolgens van PvdA-leider Diederik Samsom en PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher dat die het probleem intern zouden oplossen.

Oplossing crisis: dien wetsvoorstel opnieuw in

VK 18.12.2014 Het verwerpen van de zorgwet van minister Schippers hoeft helemaal geen kabinetscrisis te betekenen. De oplossing is simpel en kan snel geschieden.

Als we het verwerpen van afgelopen dinsdag nu beschouwen als een verzoek aan de andere Kamer om er nog eens naar te kijken, dan is de nu te volgen procedure voor de regering helder

De Eerste Kamer heeft dinsdag, met krappe meerderheid, een signaal afgegeven aan de regering en Tweede Kamer, inhoudende dat het wetsvoorstel inzake de zorgverzekering niet (helemaal) deugt. De bal ligt dus nu bij regering en Tweede Kamer.

Een kabinetscrisis hoeft het niet betekenen, want de senaat is eigenlijk politiek niet gelegitimeerd om die te veroorzaken. Wel moeten regering en Tweede Kamer nu kijken of het wetsvoorstel al dan niet aanpassingen behoeft. Dat kan, als de regering het wetsvoorstel spoedig opnieuw indient bij de Tweede Kamer, misschien met enige aanpassingen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD vertrouwt het woord van een sociaaldemocraat minder en minder

Ik ben niet geagiteerd

Pak nu de medische macht eerst eens aan

Weinig duidelijkheid na brief van Rutte

Elsevier18.12.2014 De coalitiepartijen hebben een akkoord met elkaar maar de constructieve oppositie is ‘bepaald niet enthousiast’. Premier Rutte stuurt een brief waarin hij hoopvol spreekt over een uiteindelijk akkoord over een aangepaste versie van de zorgwet.

Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid beweerde eerder nog dat het kabinet voorlopig blijft zitten. De ‘bevriende oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP hebben echter geen akkoord gesloten met het kabinet over de gesneuvelde zorgwet van minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid.

‘Akkoord met elkaar’

‘De coalitiepartijen hebben een akkoord met elkaar’, zei D66-leider Alexander Pechtold na afloop van een gesprek met de coalitiepartners en het kabinet in het Torentje van premier Mark Rutte.

Volgens Elsevier:

Eric Vrijsen: Deuk in Rutte II is hoe dan ook niet meer weg te werken

Debat

Het Tweede Kamerdebat, waar SP-leider Emile Roemer al dagen op aandrong, komt er donderdagnacht nog.

Oplossing

Voor dat debat heeft Rutte de Kamer via een brief geïnformeerd over de situatie.

De PvdA-senatoren hebben aangegeven uit staatsrechtelijke overwegingen geen garantie te geven dat ze uiteindelijk zullen voorstemmen. In de brief van premier Rutte staat dat het kabinet de inhoud van het wetsvoorstel zal aanpassen en het voorstel dan opnieuw zal indienen, ‘rekening houdend met argumenten en zorgen die tijdens de behandeling in de Kamers zijn gewisseld’.

In de woorden van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra: het zal ‘linksom of rechtsom worden geregeld’.

zie ook

18 dec Deuk in Rutte II is hoe dan ook niet meer weg te werken

17 dec Nederlagenstrategie PvdA maakt samenwerken vrijwel onmogelijk

12 dec Komt er in 2016 lastenverlichting? Rutte houdt optie open

Senatoren brachten kabinetten vaker in gevaar: vier voorbeelden

Elsevier 18.12.2014 Drie Eerste Kamerleden van regeringspartij PvdA zijn er verantwoordelijk voor dat nu al voor de derde dag koortsachtig wordt overlegd om de ontstane kabinetscrisis op te lossen. In het verleden zorgden dwarsliggers in de Senaat vaker voor (ernstige) spanningen in de coalitie.

Toch is het in de parlementaire geschiedenis maar drie keer gebeurd dat een kabinet in elkaar klapte door toedoen van de Eerste Kamer.

De Senaat is van oudsher terughoudend als het om saillante politieke kwesties gaat en stemt feitelijk alleen tegen als het om een belangrijk wetsvoorstel gaat. In deze vier gevallen was er sprake van een dusdanige spanning, dat het voortbestaan van het kabinet op het spel stond.

AchtergrondenHoe het kabinet plots in crisis belandde

Live – Akkoord in kabinet, bevriende oppositie niet enthousiast

VK 18.12.2014 Sinds dinsdag zijn coalitiepartners VVD en PvdA in verwoed overleg over de crisis die is ontstaan doordat drie senatoren van de PvdA een zorgplan van minister Schippers wegstemden. Een laatste coalitieoverleg in het Torentje moet uitwijzen of de regeringspartners nog door kunnen of dat de vertrouwensbreuk compleet is. De ontknoping is nabij, de uitkomst nog ongewis. Volg het hier live.

Kabinet-Rutte II

Halbe Zijlstra: zorgwet wordt ‘linksom of rechtsom geregeld’

Live – Akkoord in kabinet, bevriende oppositie niet enthousiast

Adri Duivesteijn heeft niets te verliezen

Graus tegen Kamer: ‘Bij aanslag Schiphol zijn jullie medeverantwoordelijk’

‘Asscher praat met Duivesteijn: die heeft sleutel in handen’

BEKIJK HELE LIJST

Schippers door de knieën

VK 18.12.2014 Met de moed der wanhoop vonden de regeringspartijen VVD en PvdA donderdagavond dan toch een uitweg uit de crisis die het kabinet deze week aan de rand van de afgrond bracht. De VVD vindt het voortbestaan van het kabinet uiteindelijk belangrijker dan de politieke trots van minister Schippers van Volksgezondheid. De liberalen gaan door de knieën.

In een brief aan de Tweede Kamer deed minister-president Rutte donderdagavond enkele concessies aan de Eerste Kamer, die dinsdag het wetsvoorstel ter beperking van de vrije artsenkeuze verwierp. Het gaat vooral om een versterking van de positie van patiënten. De beperking van de vrije artsenkeuze blijft overeind, maar gaat minder ver dan Schippers eerst wilde.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Halbe Zijlstra: zorgwet wordt ‘linksom of rechtsom geregeld’

Live – Akkoord in kabinet, bevriende oppositie niet enthousiast

VVD en PvdA sluiten akkoord over zorgwet

Trouw 18.12.2014 Na langdurig crisisberaad hebben de VVD en PvdA een akkoord gesloten over aanpassing van de zorgwet. Het nieuwe voorstel laat volgens PvdA-leider Diederik Samsom zien dat de vrije artsenkeuze gewaarborgd blijft en dat de positie van verzekerden ten opzichte van verzekeraars versterkt kan worden. Maar het plan krijgt stevige kritiek van de oppositie, die vindt dat het kabinet het parlement probeert te omzeilen.

Het aangepaste wetsvoorstel kan volgens Samsom rekenen op de steun van de Eerste Kamerfractie van de PvdA. Dat was eerder niet het geval: dinsdag belandde het kabinet in een ernstige crisis, doordat het zorgplan van Schippers in de Eerste Kamer onverwacht sneuvelde na een tegenstem van drie dissidente PvdA-senatoren.

Meer over

Den Haag werkt koortsachtig aan oplossing zorgconflict

Trouw 18.12.2014 De coalitie werkt koortsachtig aan een oplossing voor het zorgconflict tussen de regeringspartijen VVD en PvdA. In het Torentje van premier Rutte vond vanavond een crisisberaad plaats met de kopstukken van beide partijen. De VVD en PvdA hebben inmiddels een akkoord gesloten over aanpassing van de zorgwet.

Volgens PvdA-staatssecretaris Van Rijn is er hard gewerkt aan een oplossing en leidt de crisis niet tot de val van het kabinet. Premier Rutte heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer en momenteel is er een debat gaande over de gevolgen van de verwerping van de zorgwet. Volgens VVD-fractieleider Halbe Zijlstra heeft het kabinet een aantal bezwaren die in de Eerste Kamer leefden over de zorgwet kunnen rechtbreien. “We gaan in het debat zien hoe dat gewaardeerd wordt”, aldus Zijlstra.

Verwant nieuws;

Akkoord in zorgconflict ‘in zicht’, val kabinet lijkt afgewend 

NU 18.12.2014 Een akkoord in de crisis rond de zorgwet van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) is donderdagavond “in zicht”, zo melden bronnen. Een kabinetscrisis lijkt hier mee te zijn afgewend.

Uitvoerige onderhandelingen tussen VVD en PvdA in het Torentje van premier Mark Rutte hebben geleid tot het verzoek aan het ministerie van Schippers om een en ander schriftelijk te formuleren.

Als dat stuk terugkomt van Schippers’ ministerie, gaan VVD en PvdA voor mogelijk een laatste ronde om de tafel.

Nu een akkoord in zicht is zullen ook de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP nog hun goedkeuring moeten geven.

AchtergrondenHoe het kabinet plots in crisis belandde

Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden

Alles over de kabinetscrisis in ons dossier

Lees meer over: Kabinetscrisis Zorgconflict

Gerelateerde artikelen;

Akkoord zorgwet in zicht

Telegraaf 18.12.2014  Het kabinet Rutte-II is na drie dagen van diepe crisis over de verworpen zorgwet van minister Edith Schippers van Volksgezondheid ontsnapt aan een voortijdig einde. De regeringspartijen VVD en PvdA bereikten donderdag een compromis waarmee de crisis werd bezworen en een dreigende val van het kabinet werd afgewend. De drie bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben echter nog grote bezwaren.

Gerelateerde artikelen;

18-12: Debat over stuklopen zorgwet

18-12: Reactie Buma op kerstcrisis

18-12: Kerstcrisis in beslissende fase

18-12: Rutte zegt EU-top af voor overleg

Debat over stuklopen zorgwet

Telegraaf 18.12.2014 De PvdA heeft met steun van de VVD een debat aangevraagd over het stuklopen van de zorgwet in de Senaat. Het debat zal donderdagavond nog worden gehouden, maar het aanvangstijdstip is nog niet bekend.

Het is onduidelijk of de PvdA en de VVD inmiddels nader tot elkaar zijn gekomen. Vermoedelijk proberen de coalitiepartijen op deze manier tijd te winnen. Voorafgaand aan het debat komt het Kabinet met een brief over de stukgelopen zorgwet. Donderdag vond er de hele dag crisisoverleg plaats tussen de regeringspartijen VVD en PvdA.

Gerelateerde artikelen;

18-12: Kerstcrisis in beslissende fase

18-12: Rutte zegt EU-top af voor overleg

18-12: ‘Reddingsboei voor coalitie’

18-12: Opnieuw coalitieberaad in Torentje

18-12: Zijlstra verwacht duidelijkheid

Positieve stemming in Torentje over akkoord – nog vanavond debat›

NRC 18.12.2014 Het kabinet heeft een akkoord bereikt over een aangepaste zorgwet en gaat het wetsvoorstel opnieuw indienen. De beperking van de vrije artsenkeuze blijft overeind, maar gaat minder ver dan minister Schippers van plan was.

Mocht het nieuwe wetsvoorstel niet worden aangenomen dan wordt met de Kamer bezien hoe toch uitvoering kan worden gegeven aan het hoofdlijnenakkoord, aldus Rutte. Hoe is niet duidelijk. Eerder werd gemeld vanuit de wandelgangen dat het de bedoeling zou zijn om dan een algemene maatregel van bestuur te maken. Op die manier hoeft de wet niet door het parlement behandeld te worden. Maar hier staat niets over in de kabinetsbrief. LEES VERDER›

Kamerdebat: akkoord over zorgplan?

Elsevier 18.12.2014 Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid beweerde eerder nog dat het kabinet voorlopig blijft zitten. De ‘bevriende oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP hebben echter geen akkoord gesloten met het kabinet over de gesneuvelde zorgwet van minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid.

‘Akkoord met elkaar’

‘De coalitiepartijen hebben een akkoord met elkaar’, zei D66-leider Alexander Pechtold na afloop van een gesprek met de coalitiepartners en het kabinet in het Torentje van premier Mark Rutte.

De PvdA-senatoren hebben aangegeven uit staatsrechtelijke overwegingen geen garantie te geven dat ze uiteindelijk zullen voorstemmen. In de brief van premier Rutte staat dat het kabinet de inhoud van het wetsvoorstel zal aanpassen en het voorstel dan opnieuw zal indienen, ‘rekening houdend met argumenten en zorgen die tijdens de behandeling in de Kamers zijn gewisseld’.

Daarnaast erkent de premier in de brief de staatsrechtelijke bezwaren van de dissidente PvdA-senatoren. Rutte stelt in de brief dat wanneer het aangepaste voorstel ‘onverhoopt’ toch niet wordt aangenomen, het kabinet wederom in overleg zal treden om te kijken ‘op welke wijze toch uitvoering kan worden gegeven aan de Hoofdlijnen Akkoorden’. In de woorden van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra: het zal ‘linksom of rechtsom worden geregeld’.

Reactie Buma op kerstcrisis

Telegraaf 18.12.2014 CDA-leider Sybrand Buma zal niet staan te juichen als het kabinet-Rutte II valt. Hij zei dat donderdag in het EO-radioprogramma Dit is de Dag.

Volgens Buma lijdt het kabinet aan betonrot. Maar als het kabinet de draad op een goede manier alsnog kan oppakken, dan moet dat gebeuren. De werkloosheid moet aangepakt, de lasten moeten omlaag en de uitvoering van grote hervormingen moet nog beginnen, aldus Buma. „Kan het kabinet dat aan, dan moet het door. Kan het dat niet, dan moeten we naar de kiezer. Ik stuur veel liever nu vanuit de oppositie bij dan dat heel Nederland naar de stembus moet en we weer maanden bezig zijn voor er een nieuw kabinet zit.”

Gerelateerde artikelen;

18-12: Kerstcrisis in beslissende fase

Kerstcrisis in beslissende fase

Telegraaf 18.12.2014 In het Torentje zijn premier Mark Rutte, voorzitter Halbe Zijlstra van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, minister Schippers van Volksgezondheid, PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher, PvdA-minister Dijsselbloem van Financiën en PvdA-leider Diederik Samsom bijeen voor overleg. Eerder donderdagmiddag overlegden Rutte, Zijlstra en Schippers al met elkaar.

Gerelateerde artikelen;

18-12: Rutte zegt EU-top af voor overleg

18-12: ‘Reddingsboei voor coalitie’

18-12: Overleg zorgconflict verder

17-12: Kopstukken coalitie in Torentje

17-12: Crisissfeer op het Binnenhof

17-12: Crisis in kabinet dreigt

17-12: Rutte: er is iets misgegaan

16-12: Oppositie in Torentje

16-12: Eerste Kamer wil gesprek Schippers

16-12: ‘We zoeken naar een oplossing’

Weer crisisberaad over zorgconflict in Torentje van Rutte

NU 18.12.2014 Het crisisoverleg over het zorgconflict tussen de regeringspartijen VVD en PvdA gaat donderdag door in het Torentje van premier Mark Rutte. De coalitie werkt koortsachtig aan een oplossing van de kwestie.

Rutte, minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en VVD-fractieleider Halbe Zijlstra spraken voorafgaande aan het Torentjesoverleg onderling met elkaar. Dat gebeurde op de werkkamer van Zijlstra in het gebouw van de Tweede Kamer. Daarna zijn ze naar het Torentje, de werkkamer van Rutte, gegaan.

Later arriveerde een zware delegatie van de VVD bij het torentje, met onder meer partijvoorzitter Henry Keizer en de bewindspersonen Jeanine Hennis-Plasschaert en Eric Wiebes.


Achtergronden
: Hoe het kabinet plots in crisis belandde

Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden

Lees meer over: Kabinetscrisis

Gerelateerde artikelen;

Kabinetscrisis duurt voort – inhoudelijke deal lijkt vrijwel rond›

NRC 18.12.2014 Vanavond nog komt er een debat met premier Rutte over de weggestemde zorgwet. Het tijdstip van het debat is nog niet bekend. Het wachten is nog op een brief van het kabinet.

De kabinetscrisis in Den Haag is nog altijd niet opgelost. Op het Binnenhof wordt nog druk overlegd tussen VVD en PvdA. Een inhoudelijke deal zou vrijwel rond zijn. Maar is de VVD bereid daarmee akkoord te gaan?  LEES VERDER›

‘PvdA-senatoren willen geen akkoord sluiten’

Elsevier 18.12.2014 De drie PvdA-senatoren die de Zorgwet hebben weggestemd, weigeren vooraf een deal te sluiten met de PvdA-top om de ‘kerstcrisis’ te beëindigen. Marijke Linthorst, Guusje ter Horst en Adri Duivesteijn vinden dat het kabinet nieuwe voorstellen aan het hele parlement moet voorleggen en niet alleen aan hen.

Dat melden direct betrokkenen aan RTL Nieuws. ‘De drie zijn absoluut niet van plan vooraf een deal te maken. Want, zo zeggen ze: het gaat niet alleen om onze drie tegenstemmen. Nog 35 andere senatoren hebben tegengestemd,’ zegt politiek verslaggever Frits Wester.

In 5 minuten bijgepraat: waarom leidt zorgwet tot zo’n crisis in Den Haag?›

NRC 18.12.2014 Dinsdagmiddag was het ineens crisis in Den Haag. Totaal onverwacht. Hoe kwam dit zo? En waar gaat het precies over? Zeven vragen.

Waardoor ontstond er onrust in de coalitie?
De Eerste Kamer zorgde dinsdagmiddag voor onrust in de coalitie door tegen de zorgwet van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) te stemmen. Haar plan is om het recht op vrije artsenkeuze af te schaffen.

Schippers verdedigde haar zorgwet dinsdag in de Eerste Kamer. Dat moest ze doen omdat de coalitie van VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft (in de Tweede Kamer wel). Om wetsvoorstellen wel aangenomen te krijgen in de Eerste Kamer, krijgen VVD en PvdA steun van drie oppositiepartijen: D66, ChristenUnie en SGP.

De wet van Schippers werd met een kleine meerderheid weggestemd: 38 stemden tegen het voorstel, 33 voor. Van de 75 Eerste Kamerleden waren er 71 aanwezig bij de stemming. LEES VERDER›

Schippers: ondanks sneuvelen Zorgwet is pgb gegarandeerd›

NRC 18.12.2014  Mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen hoeven zich geen zorgen te maken dat dit vervalt nu de nieuwe zorgwet van minister Schippers (Zorg, VVD) is gesneuveld in de Eerste Kamer. Dat heeft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Ook de belangenvereniging voor mensen met zo’n pgb laat weten dat de „uitbetaling is gegarandeerd”.

Nadat dinsdag de nieuwe zorgverzekeringswet van minister Schippers in de Eerste Kamer geen meerderheid haalde, ontstond onrust onder pgb-houders, die afhankelijk zijn van de zorg of hulp die zij zelf inkopen met het budget.

Deuk in Rutte II is hoe dan ook niet meer weg te werken

Elsevier 18.12.2014 De komende uren moet duidelijk worden hoe de vergadermarathon van VVD en PvdA in deze ‘kerstcrisis’ afloopt. Misschien lukt het een waterig akkoordje te smeden en de drie rebellerende PvdA-senatoren binnen boord te houden. Maar ook dan is de deuk in Rutte II niet meer weg te werken.

De crisis is te wijten aan het disfunctioneren van de PvdA. In Haagse wandelgangen geldt het als een feit dat PvdA-senator Guusje Ter Horst niet zozeer om inhoudelijke redenen tegen de Zorgwet van VVD-minister Edith Schippers stemde, maar gewoon uit rancune. Ze was boos omdat ze geen verkiesbare plek kreeg op de nieuwe PvdA-kandidatenlijst.

Haar fractieleider Marleen Barth dacht dat het wel mee zou vallen. Ze waarschuwde PvdA-leider Diederik Samsom niet voor de rebellie in de senaatsfractie.

Misschien durfde ze het ook niet eens, want Samsom staat al maanden onder zulke hoge spanning dat hij elk moment uit zijn vel kan springen. Kortom, de PvdA is klaar voor een hele lange periode in de oppositie.

Stemmen de drie PvdA-rebellen in met een Uitvoeringsmaatregel als aanvulling op de Zorgwet, dan wordt dat uitgelegd als symbolische overwinning. Gaat Schippers akkoord met een uitsteloperatie, waarbij ze de wet pas opnieuw indient als de Eerste Kamer opnieuw gekozen is, dan is zij degrote verliezer van deze crisis.

VVD-premier Mark Rutte is een kampioen in het halveren van gezichtsverlies, maar het lukt hem al twee dagen niet deze noot te kraken. En als het hem wel lukt, hoeveel zin heeft het dan nog? Dit was het kabinet waarin partijen elkaar bij toerbeurt een overwinning gunden. Maar na de kerstcrisis is die glans is er vanaf.

In beeld: Crisisberaad regeringspartijen om weggestemde zorgwet Schippers›

NRC 18.12.2014 De Eerste Kamer zorgde dinsdagmiddag voor onrust in de coalitie door tegen de afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze te stemmen. Onverwacht stemden drie PvdA-senatoren tegen, waardoor zorgverzekeraars geen polis mogen gaan aanbieden waarin alleen behandelingen worden vergoed die zijn gedaan door specialisten met wie ze een contract hebben. Sinds de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Schippers blokkeerde, is er topoverleg tussen de twee coalitiepartijen. Verschillende kopstukken van regeringspartijen VVD en PvdA overlegden gisteravond in het Torentje met premier Rutte.

Onder meer minister Schippers van Volksgezondheid en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra praatten daar over een oplossing voor de gisteren weggestemde zorgwet van Schippers. Aangezien het niet de oppositiepartijen zijn die dwarsliggen, maar drie PvdA-ers in de Eerste Kamer, is de crisis over de zorgwet in de eerste plaats een PvdA-probleem. En dus moet die partij met een oplossing komen, vindt de VVD. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) spreekt vanochtend opnieuw met Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn over een oplossing voor het zorgconflict tussen de regeringspartijen PvdA en VVD. Als het gesprek tussen Asscher en Duivesteijn een positieve uitkomst heeft, kunnen de twee partijen waarschijnlijk in de loop van de dag een akkoord sluiten.

‘Reddingsboei voor coalitie’

Telegraaf 18.12.2014 De crisis rond het wegstemmen van de zorgplannen van minister Schippers (Volksgezondheid) lijkt vandaag toch te worden bezworen. Hoofdrolspelers zijn rond het middaguur opvallend positief gestemd over een oplossing. Daarvoor komen extra plannen om de positie van klanten ten opzichte van zorgverzekeraars te versterken, zeggen ingewijden.

#Kerstcrisis: inderdaad is meer zicht op verzekeraars gewenst

Elsevier 18.12.2014 De Zorgwet van minister Schippers sneuvelde in de Eerste Kamer door een staaltje politiek knoeiwerk van de PvdA. Op welke punten valt nog het beste te winnen voor beide coalitiepartners én de burger?

Ook al probeerden ze goede sier te maken met een nobele verdediging van ‘principes’, de opstandige PvdA-senatoren –Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst – hadden er alle drie belang bij om vlak voor hun zwanenzang als politicus nog even in de schijnwerpers te staan.

Kennelijk heeft minister Edith Schippers (VVD) zich toch laten verrassen door de kracht van die veenbrand, en de drie Eerste Kamerleden – die wisten dat ze een eigen publiek hadden.

Afgeschaft

Die kwestie van de vrijheid van artsenkeuze is een mooi staaltje ‘framen’ van de discussie. Die wordt helemaal niet afgeschaft in de nieuwe wet, je moet er alleen meer voor betalen.

‘Asscher praat met Duivesteijn’

Telegraaf 18.12.2014 PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher praat donderdag opnieuw met senator Adri Duivesteijn over een oplossing voor het zorgconflict tussen de regeringspartijen PvdA en VVD. Mocht dat gesprek een positief resultaat hebben, dan zullen de twee partijen waarschijnlijk op het Torentje van premier Mark Rutte in de loop van donderdag een akkoord kunnen sluiten, verwachten ingewijden.

Woensdagavond sprak Asscher ook al met Duivesteijn en de twee andere dissidente PvdA-senatoren, Guusje ter Horst en Marijke Linthorst. De laatste twee zouden bereid zijn tot een compromis, maar laten hun opstelling afhangen van Duivesteijn. Duivesteijn is ernstig ziek. Woensdagavond liet zijn gezondheidstoestand het niet toe dat het gesprek met hem werd afgerond.

Asscher praat met Duivesteijn over oplossing zorgconflict›

NRC 18.12.2014 Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) spreekt vanochtend opnieuw met Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn over een oplossing voor hetzorgconflict tussen de regeringspartijen PvdA en VVD. Dat meldt persbureau ANP.

MISSCHIEN TOCH EEN AKKOORD

Sinds de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Schippers blokkeerde, is er topoverleg tussen de twee coalitiepartijen. Daarbij zijn af en aan ook leden van de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP aanwezig.
Gisteravond
 sprak Asscher ook al met Duivesteijn en de twee andere dwarsliggende PvdA-senatoren: Guusje ter Horst en Marijke Linthorst. De twee vrouwen zouden bereid zijn om een compromis te sluiten, maar laten hun beslissing afhangen van partijgenoot Duivesteijn.

CRISIS OVER ZORGWET VAN SCHIPPERS

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag voor onrust gezorgd in de coalitie door tegen de afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze te stemmen. Onverwacht stemden drie PvdA-senatoren tegen, waardoor zorgverzekeraars niet een polis mogen gaan aanbieden waarin alleen behandelingen worden vergoed die zijn gedaan door specialisten met wie ze een contract hebben.

Meer weten over de crisis in Den Haag? Lees: ‘In 5 minuten bijgepraat: waarom leidt de zorgwet tot zo’n crisis in Den Haag?’

Weer crisisberaad over zorgconflict in Torentje van Rutte

NU 18.12.2014 Het crisisoverleg over het zorgconflict tussen de regeringspartijen VVD en PvdA gaat donderdag door in het Torentje van premier Mark Rutte. De coalitie werkt koortsachtig aan een oplossing van de kwestie.

De PvdA heeft donderdagavond mede namens de VVD een debat met Rutte aangevraagd over de “verwerping van de wijziging van enkele zorgwetten.”

Martijn van Dam van de PvdA stelt dat er nog geen oplossing is. “Maar we vinden het als coalitie logisch dat er wel gedebatteerd wordt voor het kerstreces, na het verschijnen van een brief van het kabinet.” Eerder op de dag had de oppositie al een debat aangevraagd, maar dat was tegengehouden door de coalitie.

AchtergrondenHoe het kabinet plots in crisis belandde

Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden

Lees meer over: Kabinetscrisis

Gerelateerde artikelen;

Opnieuw coalitieberaad in Torentje

Telegraaf 18.12.2014 De top van de regeringscoalitie van VVD en PvdA is donderdag rond het middaguur weer bijeengekomen in het Torentje van premier Mark Rutte om te praten over een uitweg uit de zorgcrisis. Of er een oplossing in zicht is, is nog niet duidelijk.

De crisis ontstond toen dinsdag een belangrijke zorgwet van Schippers in de Eerste Kamer werd weggestemd. Dat gebeurde door toedoen van drie PvdA-senatoren. PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher zou donderdag overleg hebben met één van hen, Adri Duivesteijn.

Coalitieberaad gaat verder in Torentje

AD 18.12.2014 De drie dissidente PvdA-senatoren Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst weigeren vooraf een garantie te geven over een aangepast zorgplan waarvan ze de uiteindelijke tekst nog niet hebben gezien. Ter Horst heeft dat tegen het ANP gezegd. Premier Mark Rutte heeft laten weten dat hij niet naar de EU-top zal gaan. Rutte blijft in Den Haag om te werken aan een oplossing voor de zorgcrisis.

,,Inhoudelijk zijn we heel dicht bij elkaar gekomen, maar het laatste zetje dat geëist wordt, dat wij van tevoren ja zeggen tegen een tekst die we nog niet hebben gezien, dat kan en mag staatsrechtelijk helemaal niet”, aldus Ter Horst.

Lees ook;

Optimisme over akkoord kabinet in zorgconflict groeit

NU 18.12.2014 Het optimisme dat de val van het kabinet kan worden afgewend groeit in Den Haag. Mogelijk komen VVD en PvdA later donderdag tot een akkoord.

De top van de coalitie is rond het middaguur weer bijeen geweest in het Torentje in Den Haag. Volgens minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is er duidelijk sprake van voortgang.

PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher heeft naar verluidt eerder donderdag opnieuw contact gehad met senator Adri Duivesteijn, een van de drie PvdA’ers die dinsdag onverwacht een wetsvoorstel van Schippers wegstemden.

AchtergrondenHoe het kabinet plots in crisis belandde

Dit is wat de PvdA-Senatoren tegenhielden

Lees meer over: Kabinetscrisis Zorgpolis

Gerelateerde artikelen;

Kerstcrisis niet afgewend, maar kabinet is optimistisch

Elsevier 18.12.2014 Is een kerstcrisis voor het kabinet-Rutte II afgewend? Coalitiegenoten VVD en PvdA bereikten in de nacht van woensdag op donderdag geen oplossing, maar zijn voorzichtig optimistisch over een positieve uitkomst.

‘We hebben vandaag stap voor stap gewerkt richting een oplossing. Dus we gaan morgen verder,’ zegt PvdA-leiderDiederik Samsom. Donderdag komen de betreffende partijen opnieuw bijeen in de verwachting dat die gesprekken ‘kunnen leiden tot een positieve uitkomst’, zegt premier Mark Rutte(VVD).

Oplossing

Of die positieve uitkomst er daadwerkelijk komt, is maar zeer de vraag. ‘We zullen morgen moeten bezien of dat inderdaad gebeurt. In elk geval is er aanleiding dat die kans er is en we willen die kans benutten,’ zei Rutte na beraad in het Torentje.

Commentaar;

Eric Vrijsen: Nederlagenstrategie PvdA maakt samenwerken vrijwel onmogelijk

Samsom zegt dat het in ieder geval nog zin heeft om door te praten ‘zeker als je nog een oplossing ziet’. Ook vicepremierLodewijk Asscher (PvdA) heeft ‘goede hoop’ op een positieve uitkomst: ‘We maken vorderingen.’ Geen van de betrokkenen wil zeggen wat er tot nu toe is bereikt en welke kant het opgaat.

Oppositie

Behalve VVD en PvdA waren ook de fractieleiders van de ‘constructieve oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP afgelopen nacht in het Torentje. Daar werden zij bijgepraat over de stand van zaken.

ChristenUnie-leider Arie Slob zegt ‘enig optimisme’ in de ogen te hebben gezien. Hij wacht de gesprekken van donderdag af. ‘Dan zien wij ook wel weer verder.’ Voor D66-leider Alexander Pechtold was het nog moeilijk in te schatten of er een oplossing komt.

Onvrede

De crisissfeer in Den Haag ontstond nadat drie PvdA-Senatorenniet instemden met de nieuwe zorgwet van minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid).

Een PvdA-Kamerlid in De Telegraaf uit onvrede over de actie van Eerste Kamerleden Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst. ‘Deze mensen weten niet wat ze aanrichten. Ze zijn aan het einde van hun politieke carrière en het kan ze allemaal niks meer schelen. Ze denken: als dit klapt gaan wij gewoon weer verder. De VVD denkt daar anders over. Dit kan grote, blijvende schade aanrichten.’

Ter Horst heeft benadrukt dat er echt iets aan de inhoud van het wetsvoorstel moet veranderen, voor zij zal instemmen.

Crisis in het kabinet: vinden ze vandaag de sleutel?

Trouw 18.12.2014 Drie PvdA senatoren, Guusje ter Horst, Marijke Linthorst en Adri Duivesteijn torpedeerden dinsdag het zorgplan van minister Edith Schippers. Vooral de beperking van de vrije artsenkeuze was hen een doorn in het oog.

De afwijzing kwam voor Schippers als een complete verrassing. Gisteren werd de hele dag gezocht naar een mogelijke oplossing. Volgens Schippers ligt de sleutel daarvoor bij de PvdA, maar Ter Horst liet al weten dat zij vindt dat ook minister Schippers water bij de wijn moet doen. Het is dag drie in de crisis over het zorgplan, wat kunnen we verwachten? We vroegen het Karen Zandbergen, chef van de politieke redactie van Trouw.

Is dit een kabinetscrisis?
“Ja! Dit is een grote vertrouwenscrisis tussen regeringspartijen PvdA en VVD. Het gaat om een belangrijk zorgakkoord dat is afgesloten door Schippers met VVD, PvdA, D66, CU en SGP. De afspraken die toen zijn gemaakt worden nu geschonden. En er was er geen waarschuwing vooraf.  Als de Senaat van plan is om een plan af te schieten komen daar normaal gesproken vooraf signalen over. Het is de vraag waarom de voorzitter van de PvdA Senaatsfractie, Marleen Barth, die niet heeft opgepikt.”

Zijlstra verwacht duidelijkheid

Telegraaf 18.12.2014  VVD-fractieleider Halbe Zijlstra verwacht dat er donderdag duidelijkheid gaat komen over de zorgcrisis. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Mogelijk komt er later op de dag nog een debat in de Tweede Kamer over het conflict, liet hij weten.

„We zijn aan het praten. Het kan zijn dat dat vandaag tot een oplossing leidt. Ik hoop dat. Ik heb ook de verwachting dat dat wel eens zou kunnen. Maar ik weet het niet zeker”, zei Zijlstra.

Er is een conflict ontstaan tussen regeringspartijen VVD en PvdA nadat drie PvdA-senatoren eerder deze week de zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) hadden getorpedeerd. Het drietal vindt dat de zorgverzekeraars door de wet te veel macht krijgen. Sinds dinsdag vindt er koortsachtig overleg plaats om tot een oplossing te komen.

VVD vecht niet voor zijn premier

AD 18.12.2014 De VVD speelt hoog spel door het lot van het kabinet in handen te leggen van de wankele PvdA. Bij de liberalen is de irritatie over de coalitiegenoot zo groot dat zelfs de eigen premier geofferd mag worden. De val van zijn tweede kabinet zou het einde kunnen betekenen van Ruttes politieke carrière. De regeringspartijen zetten vandaag hun overleg over een oplossing voor hun zorgconflict voort.

Wij wachten op een telefoontje. Als de PvdA er uit is, horen we het wel, aldus VVD-prominenten.

Het mes staat op de keel bij de PvdA. Compassie van de coalitiepartner is er niet meer, begrip evenmin. De VVD heeft geen probleem, zegt de VVD. Alleen de PvdA heeft een probleem. ,,Daar ligt de bal,” aldus minister van Volksgezondheid Edith Schippers, die haar zorgplannen onverwacht zag sneuvelen door het tegenstemmen van drie PvdA-senatoren: Guusje ter Horst, Marijke Linthorst en Adri Duivesteijn.

Overleg

De regeringspartijen VVD en PvdA zetten vandaag hun overleg over een oplossing voor hun zorgconflict voort. Volgens de hoofdrolspelers is er voortgang geboekt in de gesprekken tot nu toe.

PvdA-leider Diederik Samsom ziet nog mogelijkheden om het politieke probleem met de VVD op te lossen. Ook PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher heeft ,,goede hoop” op een oplossing.

Lees ook;

Crisisberaad zorgplan wordt vandaag hervat

Trouw 18.12.2014 De regeringspartijen VVD en PvdA zetten vandaag hun overleg over een oplossing voor hun zorgconflict voort. Volgens de hoofdrolspelers is er voortgang geboekt in de gesprekken tot nu toe. ‘We zagen enig optimisme’, zei ChristenUnie-leider Arie Slob..

De gesprekken gaan verder in de verwachting dat ze ‘kunnen leiden tot een positieve uitkomst’. Dat zei premier Mark Rutte in de nacht van woensdag op donderdag nadat hij samen met andere kopstukken van VVD en PvdA in het Torentje had gesproken.

Overleg zorgconflict verder

Telegraaf 18.12.2014 De regeringspartijen VVD en PvdA zetten donderdag hun overleg over een oplossing voor hun zorgconflict voort. Volgens de hoofdrolspelers is er voortgang geboekt in de gesprekken tot nu toe.

De gesprekken gaan verder in de verwachting dat ze „kunnen leiden tot een positieve uitkomst”. Dat zei premier Mark Rutte in de nacht van woensdag op donderdag nadat hij samen met andere kopstukken van VVD en PvdA in het Torentje had gesproken.

PvdA-leider Diederik Samsom ziet nog mogelijkheden om het politieke probleem met de VVD op te lossen. Ook PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher heeft „goede hoop” op een oplossing.

Lees meer over de kabinetscrisis rond het zorgplan:

– Wanhoopsactie tegen muiterij

– Bokkensprongen geven vaker crisis

– PvdA wacht een eenzame kerst

– Analyse: Samsom laat PvdA stuurloos

– ‘Coalitie in ontbinding’

– Vrije artsenkeuze heeft een keerzijde

Overleg over zorgconflict gaat verder

AD 18.12.2014 De regeringspartijen VVD en PvdA zetten vandaag hun overleg over een oplossing voor hun zorgconflict voort. Volgens de hoofdrolspelers is er voortgang geboekt in de gesprekken tot nu toe. ‘We zagen enig optimisme’, zei ChristenUnie-leider Arie Slob.

De gesprekken gaan verder in de verwachting dat ze ‘kunnen leiden tot een positieve uitkomst’. Dat zei premier Mark Rutte in de nacht van woensdag op donderdag nadat hij samen met andere kopstukken van VVD en PvdA in het Torentje had gesproken.

Lees ook

Kabinet boekt enige voortgang bij zorgconflict – vanochtend verder›

NRC 18.12.2014 De PvdA en VVD lijken “enige voortgang” te boeken in hun poging het zorgconflict op de lossen. Dat zei Arie Slob vannacht nadat hij samen met de leiders van andere oppositiepartijen kort was bijgepraat over de stand van zaken. Volgens de voorman van de ChristenUnie overleggen de regeringspartijen vandaag verder.

“Dan zien wij ook wel weer verder”, zo liet Slob aan persbureau ANP weten toen hij het Torentje in Den Haag verliet. Wel zag de politicus “enig optimisme in de ogen” van de aanwezige bewindslieden en kopstukken van beide partijen. Over de inhoud van een eventuele oplossing voor het conflict zei hij verder niets.

Ook D66-leider Alexander Pechtold zei dat de partijen vandaag verder gaan met hun pogingen de dinsdag in de Eerste Kamer weggestemde zorgplannen alsnog door de Senaat te loodsen. Hij kon niet inschatten of een oplossing aanstaande is. De PvdA was al de hele dag in gesprek over een uitkomst.

PvdA-top werkt verder aan oplossing conflict zorgwet

AD 17.12.2014 PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher en PvdA-leider Diederik Samsom werken vanavond verder aan een oplossing voor het zorgconflict met coalitiegenoot VVD. Het is onduidelijk waar ze heen zijn gegaan, nadat ze waren vertrokken bij crisisberaad met andere kopstukken van de PvdA op het ministerie van Asscher.

We hebben een probleem en ik ben hier om te proberen dat op te lossen, aldus Guusje ter Horst.

Samsom ziet nog geen oplossing van het conflict over de verworpen zorgwet van minister Edith Schippers. Hij zei dat vanavond na overleg met zijn partijtop. ,,Een oplossing is er nog niet. Er wordt constructief gesproken”, zei hij bij aankomst bij het Torentje van premier Mark Rutte. Sommige dingen duren een dag, andere iets langer, zei Samsom.

Eén van de aanwezige PvdA’ers, senator Guusje ter Horst die gisteren tegen Schippers wet stemde, wil niet dat het kabinet valt over het conflict over de zorgwet. ,,Dat zou heel erg zonde zijn, dat moeten we niet willen”, zei Ter Horst toen ze op het ministerie van Sociale Zaken aankwam voor crisisoverleg. ,,Maar we hebben wel een probleem en ik ben hier om te proberen dat op te lossen.”

Lees ook

Vrije artsenkeuze niet beperkt: de patiënt wint

Trouw 18.12.2014 Gezondheidsjurist Ernst Hulst juicht het toe dat de vrije artsenkeuze niet beperkt wordt.

De klaagzang dat er nu één miljard verloren zou zijn gegaan, is gebaseerd op drijfzand !!

Op de valreep zegevierde in de Eerste Kamer toch nog de wijsheid. Niet elk Kamerlid is in de val getrapt van de marktwerking. Iedereen, dus ook economen, weet toch dat de zorg geen markt is. Net zomin als een patiënt een klant is. Een klant kiest immers weloverwogen en weegt af.

Zijn er nu werkelijk mensen die denken dat de patiënt precies op basis van allerlei cijfertjes keurig zijn bypass-operatie uitzoekt? Nee, de patiënt zal vooral afgaan op het advies van zijn huisarts, die zijn patiënt en zijn angsten, karakter en alle medische data immers kent, kennis die de zorgverzekeraar helemaal niet heeft. Die kent immers alleen de cijfertjes en meer niet. Of denken wij nu echt dat die beroepsmatige compassie ook leeft bij de zorgverzekeraars? Alleen al de schreeuwerige en opdringerige reclames van zorgverzekeraars zeggen genoeg.

Verwant nieuws;

Het zijn de zorgverzekeraars die de lakens uitdelen

Trouw 18.12.2014 Het was één van de redenen voor de drie PvdA-senatoren om tegen de versobering van de vrije artsenkeuze te stemmen: zorgverzekeraars hebben al veel macht. Is die te klein, groot genoeg, of misschien al te groot?

Voor een antwoord op die vraag is het goed om terug te gaan naar 2006, toen de marktwerking in de zorg werd ingevoerd. Het idee: verzekeraars kopen scherp en met oog voor kwaliteit zorg in, dat tempert de kostenstijging en dwingt aanbieders de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Anders dan in de tijd van het ziekenfonds zouden de consumenten met hun voeten kunnen stemmen. Als het beleid van de verzekeraar hen niet aanstaat, kunnen ze elk jaar wisselen. Idealiter zou een machtsevenwicht tussen consument, aanbieder en verzekeraars tot goedkopere en betere zorg leiden

Regeringspartijen in Torentje voor gezamenlijk overleg›

NRC 17.12.2014  Steeds meer kopstukken van regeringspartijen VVD en PvdA komen vanavond naar het Torentje van premier Rutte. Onder meer minister Schippers van Volksgezondheid en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zijn al binnen om daar te praten over een oplossing voor de gisteren weggestemde zorgwet van Schippers.

Naast Rutte, Schippers en Zijlstra kwam ook staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid bij het ministerie van Algemene Zaken aan. Hij liet daar bij aankomst aan persbureau ANP weten dat er hard gewerkt wordt aan een uitkomst voor het conflict. Of dat vanavond nog lukt, zei hij niet te weten.

GEEN UITSTEL VOOR PVDA

De PvdA is al vrijwel de hele dag in beraad een ‘oplossingsrichting’ voor de ontstane crisis in het kabinet. De VVD eiste eerder op de avond dat de coalitiepartner nog vandaag met een oplossing moet komen. Berichten dat premier Rutte de PvdA tot tien uur morgenochtend had gegeven, worden ontkend.

Lees meer

VANDAAG Coalitie in crisis na afwijzing zorgwet in Eerste Kamer

1:51 VVD en PvdA praten later vandaag verder over sneuvelen zorgwet ›

VANDAAG Onverwacht sneuvelen zorgwet tekent gebrek aan regie bij PvdA

17:01 VVD wil vandaag ‘oplossingsrichting’ hebben van PvdA ›

16 SEP Rutte II heeft weer hoogste woord

Crisisberaad in het torentje

Trouw 17.12.2014 Kopstukken van de regeringspartijen VVD en PvdA zijn voor overleg bijeen gekomen in het Torentje van premier Mark Rutte. Het lijkt er op dat er opnieuw wordt gesproken over een oplossing voor het sneuvelen van een belangrijke zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid), gisteren in de Eerste Kamer.

Van Rijn zei dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Of dat woensdagavond nog gaat lukken, zei hij niet te weten.
De bewindsman was eerder op de avond bij een overleg van de PvdA-top op het ministerie van PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher. Twee van de drie PvdA-Eerste Kamerleden die tegen de zorgwet hadden gestemd, Marijke Linthorst en Guusje ter Horst, zijn ook op dat ministerie geweest om te overleggen.

Meer over

Rutte geeft PvdA tot morgenochtend 10.00 uur

VK 17.12.2014 Het komt voor de PvdA op vannacht aan. De komende uren moet de top van de partij – voorman Samsom, vicepremier Asscher, partijvoorzitter Spekman – tot een oplossing komen met drie dwarsliggers in de eigen gelederen. Het voortbestaan van het kabinet staat op het spel.

Gisteren bleek plots dat drie Eerste Kamerleden van de PvdA bezwaren hadden tegen een zorghervorming van minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid). De drie zetten de verhoudingen in de coalitie op scherp door het wetsvoorstel af te schieten. De senatoren hebben de hakken in het zand gezet, maar minister Schippers vertikt het eveneens om te buigen.

Kabinet-Rutte II

Rutte wacht nog één nacht op de PvdA

Schippers: goede hoop op oplossing

VVD-ultimatum: PvdA moet vandaag met oplossing komen

Wie zijn de drie PvdA-dissidenten?

Stresstest kabinet na blokkade PvdA

 BEKIJK HELE LIJST

PvdA-top bijeen voor overleg over problemen rond zorgwet

AD 17.12.2014 De PvdA-top is vanavond bijeengekomen op het ministerie van Sociale Zaken om een uitweg te zoeken uit de politieke problemen die ontstonden nadat gisteren een zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) was weggestemd. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, sloot als laatste aan bij zijn partijgenoten die daar eigenlijk al de hele dag praten over mogelijke oplossingen voor het conflict.

We hebben een probleem en ik ben hier om te proberen dat op te lossen, aldus Guusje ter Horst.

Vicepremier Lodewijk Asscher, partijvoorzitter Hans Spekman, Diederik Samsom (partijleider) en Marleen Barth (fractievoorzitter in de Eerste Kamer) zitten nu met Dijsselbloem om tafel.

Probleem

Eén van de aanwezige PvdA’ers, senator Guusje ter Horst die gisteren tegen Schippers wet stemde, wil niet dat het kabinet valt over het conflict over de zorgwet. ,,Dat zou heel erg zonde zijn, dat moeten we niet willen”, zei Ter Horst toen ze op het ministerie van Sociale Zaken aankwam voor crisisoverleg. ,,Maar we hebben wel een probleem en ik ben hier om te proberen dat op te lossen.”

Lees ook;

Kopstukken coalitie in Torentje

Telegraaf 17.12.2014  Kopstukken van de regeringspartijen VVD en PvdA druppelen woensdagavond binnen in het Torentje van premier Mark Rutte. Het lijkt erop dat er opnieuw gezamenlijk overleg komt over een oplossing voor het sneuvelen van een belangrijke zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid), dinsdag in de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen;

17-12: Ter Horst wil geen val kabinet

17-12: Rutte zwijgt over spanningen

17-12: Schippers: er is goede hoop

17-12: Crisissfeer op het Binnenhof

Ter Horst wil geen val kabinet

Telegraaf 17.12.2014 PvdA-senator Guusje ter Horst wil niet dat het kabinet valt over het conflict over de zorgwet van minister Edith Schippers van Volksgezondheid. ,,Dat zou heel erg zonde zijn, dat moeten we niet willen”, zei Ter Horst toen ze op het ministerie van Sociale Zaken aankwam voor crisisoverleg. ,,Maar we hebben wel een probleem en ik ben hier om te proberen dat op te lossen.”

Rutte zwijgt over spanningen

Telegraaf 17.12.2014 Premier Mark Rutte wilde woensdagmiddag niets zeggen over de politieke spanningen binnen de regeringscoalitie van VVD en PvdA over de verworpen zorgwet. Hij vindt het nu van belang om de gesprekken die daarover worden gevoerd „een kans te geven”, zei hij na een debat in de Tweede Kamer.

„De kans op het laten slagen van die gesprekken neemt enorm toe als ik me nu verder onthoud van commentaar”, voegde hij eraan toe. De minister-president had dinsdagavond laat al gezegd dat er snel een oplossing moet komen voor het probleem dat is ontstaan nadat een belangrijk zorgplan van VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid in de Eerste Kamer was verworpen.

Schippers: goede hoop op oplossing

Trouw 17.12.2014 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft ‘goede hoop’ op een oplossing voor het conflict over de zorgwet, die in de Eerste Kamer is gesneuveld. Schippers (VVD) heeft dat vanmiddag gezegd. ‘We werken met vertrouwen aan een oplossing.’ De sleutel ligt volgens de minister bij de PvdA.

De minister ontkende een ultimatum te hebben gesteld. Ze houdt niet zo van deadlines, zei ze. De regeringscoalitie is volgens haar bezig ‘rustig te kijken’ hoe ze uit de problemen kan komen.

Schippers: er is goede hoop

Telegraaf 17.12.2014 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft „goede hoop” op een oplossing voor het conflict over de zorgwet, die in de Eerste Kamer is gesneuveld. Schippers (VVD) heeft dat woensdag gezegd. „We werken met vertrouwen aan een oplossing.” De sleutel ligt volgens Schippers bij de PvdA.

Crisissfeer neemt toe op het Binnenhof

Trouw 17.12.2014 De politieke spanningen binnen de coalitie van VVD en PvdA lopen op. Crisisoverleg over de dinsdag in de Senaat verworpen zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft tot nog toe geen oplossing opgeleverd.

De PvdA-top voert vanmiddag op het ministerie van vicepremier Lodewijk Asscher opnieuw overleg met een van de dissidente PvdA-senatoren. Vanochtend was er al overleg tussen senator Marijke Linthorst, minister Schippers en PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Linthorst vertegenwoordigde ook de twee andere dissidenten, Guusje ter Horst en Adri Duivesteijn.

Diepe kabinetscrisis?
Bij het overleg waren ook PvdA-leider Diederik Samsom en de voorzitter van de Senaatsfractie van de PvdA, Marleen Barth aanwezig. Op het Binnenhof wordt er rekening mee gehouden dat het conflict kan escaleren tot een diepe kabinetscrisis. Minister Schippers zou niet bereid zijn haar wetsvoorstel te wijzigen, wat zou betekenen dat de drie dissidenten binnen de Senaatsfractie van de PvdA uiteindelijk moeten instemmen.

Lees ook: Koortsachtig overleg Den Haag na sneuvelen zorgwet – 16/12/14

PvdA-dissidente Ter Horst wil kabinet niet laten springen

AD 17.12.2014 Het verwerpen van de door VVD-minister Schippers van Volksgezondheid voorgestelde zorgwet zorgt vandaag voor grote spanning binnen de regeringscoalitite. Terwijl PvdA-leider Samsom, voorzitter Spekman en vice-premier Asscher proberen een dreigende kabinetscrisis te bezweren, houdt Schippers zelf goede hoop op een oplossing. PvdA-senator Guusje Ter Horst, een van de drie tegenstemmers in de Eerste Kamer, wil niet dat het kabinet valt over het conflict over de zorgwet. ,,Dat zou heel erg zonde zijn, dat moeten we niet willen”

Lees ook;

Crisissfeer op het Binnenhof

Telegraaf 17.12.2014 Op het ministerie van Sociale Zaken zet de PvdA alle zeilen bij om een kabinetscrisis te voorkomen. Partijleider Samsom, voorzitter Spekman en vicepremier Asscher overleggen over een oplossing voor het sneuvelen van de zorgwet van minister Schippers (Volksgezondheid), gisteren in de senaat.

Gerelateerde artikelen;

17-12: Ter Horst wil geen val kabinet

17-12: Rutte zwijgt over spanningen

17-12: Schippers: er is goede hoop

17-12: Dijsselbloem verwacht oplossing zorgconflict

‘Geen hinder na stranden wet’

Telegraaf 17.12.2014 Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) zullen naar verwachting geen hinder ondervinden van het stranden van de nieuwe zorgwet in de Senaat. Zorgminister Edith Schippers voorziet althans geen problemen met de uitvoering van de afspraken die daarover al waren gemaakt, zo heeft ze woensdag aan de Tweede Kamer gemeld.

LEES OOK;

Crisissfeer neemt toe op het Binnenhof

AD 17.12.2014 De politieke spanningen binnen de regeringscoalitie van VVD en PvdA lopen op. Crisisoverleg over de dinsdag in de Senaat verworpen zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft tot nog toe geen oplossing opgeleverd. Vanmiddag voert de PvdA-top op het ministerie van PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher opnieuw overleg met een van de dissidente PvdA-senatoren.

Vanochtend was er al overleg tussen senator Marijke Linthorst, Schippers en PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Linthorst vertegenwoordigde ook de twee andere dissidenten, Guusje ter Horst en Adri Duivesteijn. Bij het overleg waren ook PvdA-leider Diederik Samsom en de voorzitter van de Senaatsfractie van de PvdA, Marleen Barth aanwezig.

Lees ook

Crisissfeer neemt toe

Telegraaf 17.12.2014  De politieke spanningen binnen de regeringscoalitie van VVD en PvdA lopen op. Crisisoverleg over de dinsdag in de Senaat verworpen zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft tot nog toe geen oplossing opgeleverd. Woensdagmiddag voert de PvdA-top op het ministerie van PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher opnieuw overleg met een van de dissidente PvdA-senatoren.

Gerelateerde artikelen

17-12: ‘Geen hinder na stranden wet’

17-12: Eerste Kamer: waakhond!

17-12: VVD: aanpassen fraudewet te rigoureus

17-12: VVD: aanpassen fraudewet te rigoureus

17-12: Dijsselbloem verwacht oplossing zorgconflict

17-12: ’Zorg voor veteranen’

17-12: Akkoord strengere pensioenregels

Dijsselbloem verwacht oplossing zorgconflict

Telegraaf 17.12.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verwacht dat het kabinet een uitweg vindt voor het conflict dat is ontstaan door het sneuvelen van de zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in de Eerste Kamer. „Vast en zeker”, zei de PvdA-minister woensdag toen hem werd gevraagd of hij verwacht dat het gaat lukken eruit te komen.

Volgens zijn partijgenoot vicepremier Lodewijk Asscher wordt er gewerkt aan een oplossing. Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) zei dat er „zo snel mogelijk” oplossing moet worden gevonden voor het probleem. Maar dat heeft „even tijd nodig”, voegde hij eraan toe.

Gerelateerde artikelen;

17-12:  PvdA slaat diepe wond

17-12: Ter Horst: ander voorstel

17-12: Rutte: er is iets misgegaan

17-12: Vrije artsenkeuze heeft een keerzijde

VVD: ‘vandaag nog oplossing van PvdA of Schippers stapt op’

Elsevier 17.12.2014 Schippers zelf ontkent het ultimatum en houdt ‘goede hoop op een oplossing’.

Welk wetsvoorstel hielden de PvdA-senatoren tegen?

NU 17.12.2014 Het wetsvoorstel voor een forse hervorming van de zorgverzekering van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) haalde dinsdag onverwacht bakzeil in de Eerste Kamer. Wat hebben de drie PvdA’ers precies weggestemd?

Lees meer over: 

Zorgpolis Edith SchippersKabinetscrisis

Gerelateerde artikelen;

Van Haersma Buma: kabinet kan over kleinigheid struikelen

Elsevier 17.12.2014 Regeringspartijen VVD en PvdA hebben geen idee hoe ze de tweede helft van de kabinetsperiode moeten invullen. CDA-leider Sybrand van Haersma Bumaconstateert ‘betonrot’ bij het kabinet. ‘Betonrot zie je niet, totdat het gebouw begint te brokkelen en dan is het te laat.’

Van Haersma Buma doet deze uitspraak in het dubbeldikke Kerstnummer van weekblad Elsevier. ‘Het kabinet kan elk moment over een kleinigheid struikelen,’ zegt Buma in het interview dat is afgenomen voor de huidige crisissfeer in het kabinet.

Kracht

De CDA-leider denkt dat Rutte II misschien nog wel een tijdje kan doorgaan, maar: ‘Er komt niks meer uit. Het tempo van kabinetsmaatregelen was te hoog, waardoor alles vastloopt in de uitvoering.’

Nederlagenstrategie PvdA maakt samenwerken vrijwel onmogelijk

Elsevier 17.12.2014 Dat drie PvdA-senatoren de Zorgwet van minister Schippers blokkeerden, is een nieuw bewijs dat niemand de baas is bij de PvdA. Elke coalitie kent weleens een bedrijfsongeval, maar dit is veel ernstiger.

Kabinetscrisis dreigt: ‘Er moet snel een oplossing komen’

Elsevier 17.12.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het nog niet tot een oplossing gekomen, nadat drie PvdA-Senatoren tegen het wetsvoorstel over inperking van de vrije artsenkeuze stemden. Premier Mark Rutte (VVD) benadrukt dat deze er snel moet komen.

In de nacht van dinsdag op woensdag zei Rutte dat het in de politiek belangrijk is dat afspraken worden nagekomen. ‘Op dat punt is duidelijk vandaag iets heel erg misgegaan. Betrokkenen werken nu aan een oplossing en het is belangrijk dat die er komt.’

Oplossing

PvdA-fractieleider Diederik Samsom zei na afloop van urenlang beraad zei dat de twee partijen vandaag verder zullen zoeken naar een oplossing voor de weggestemde zorgwet. Samsom zegt dat er ‘hard wordt gewerkt aan een oplossing. Er is altijd zicht op een oplossing’.

De wet voor inperking van de vrije artsenkeuze en wijziging van zorgpolissen is belangrijk voor het kabinet, omdat er 1 miljard euro mee is gemoeid. VVD en PvdA willen het wetsvoorstel zo aanpassen dat PvdA-Eerste Kamerleden Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst alsnog voor stemmen.

Voorstel

Ter Horst leek dinsdag een oplossing nog af te houden. Ze zei dat het wetsvoorstel wat haar betreft van tafel is, en dat ministerEdith Schippers (VVD, Volksgezondheid) een gewijzigd voorstel door de Tweede Kamer moet loodsen. Daarna kan het pas opnieuw in de Eerste Kamer aan de orde komen.

Duivesteijn en Linthorst waren al van plan tegen het wetsvoorstel te stemmen, en volgens Ter Horst was dat ook bekend bij de PvdA. Dinsdagochtend besloot Ter Horst zich aan te sluiten bij de dissidenten. Coalitiegenoot VVD en ‘gedoogpartijen’ D66, ChristenUnie en SGP houden de PvdA dan ook volledig verantwoordelijk voor deze miskleun, schrijft De Telegraaf.

De Senatoren hebben niet het gevoel dat zij zich niet houden aan afspraken. Zij voelt zich als lid van de Eerste Kamer alleen gebonden aan het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Ingewijden verwachten dat als de drie dissidenten niet instemmen met het wetsvoorstel, het kabinet dreigt te vallen. De Senaatsfractie van de PvdA komt vandaag bijeen, Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zijn daarbij.

Crisis in kabinet dreigt

Telegraaf 17.12.2014 Het kabinet raakt in crisis als de drie dissidente PvdA-senatoren vandaag niet meewerken aan een oplossing voor de impasse rond de beperking van de vrije artsenkeuze. Dat zegt een bron aan het Binnenhof na afloop van het nachtelijk beraad in het Torentje dinsdagavond.

Lees meer:

– Coalitie in ontbinding

– Vrije artsenkeuze heeft een keerzijde

Spanning rond kabinet loopt op

NU 17.12.2014 Het kabinet probeert woensdag vooralsnog tevergeefs een uitweg te vinden uit de crisis. Rond het Binnenhof wordt al rekening gehouden met de val van het kabinet-Rutte 2.

De kabinetscrisis ontstond dinsdag volkomen onverwacht toen drie PvdA-senatoren tegen een zorgwet van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) stemden.

De hele dag al voert de top van de PvdA overleg.  

Een zware delegatie met partijleider Diederik Samsom, staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid), partijvoorzitter Hans Spekman, Eerste Kamer-fractievoorzitter Marleen Barth, zorgwoordvoerder van de Senaatsfractie Jannette Beuving en een van de dissidenten Marijke Linthorst, kwam woensdagmiddag op het departement van vicepremier Lodewijk Asscher bij elkaar voor een urenlang topberaad.


Hoe het kabinet dinsdag door PvdA opeens in crisissfeer belandde
 | Welk wetsvoorstel hielden de PvdA-senatoren tegen?

Lees meer over: Kabinetscrisis Zorgpolis Zorgwet

Gerelateerde artikelen;

Hoe het kabinet dinsdag opeens in crisissfeer belandde

NU 17.12.2014  Wat een nogal saaie dag op het Binnenhof leek te worden, ontaardde dinsdag iets na het begin van het wekelijkse vragenuur tot de grootste crisis sinds de start van het kabinet-Rutte 2.

Weinig journalisten en politici sloegen dinsdag acht op de Eerste Kamer. Daar werd weliswaar over de zorgwet van Edith Schippers (Volksgezondheid) gestemd en moest staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) haar pensioenplannen verdedigen, maar niemand dacht ook maar een moment dat daar echt brokken zouden ontstaan.

Ook in het wekelijkse vragenuur zat weinig spannends; Justitieminister Ivo Opstelten moest voor de zoveelste keer uitleggen dat er wat hem betreft geen sprake kan zijn van experimenten met gereguleere wietteelt.

Maar dan wordt plotseling duidelijk dat er binnen de PvdA-fractie in de Eerste Kamer gedoe is over de zorgwet van Schippers.

Zorgplan sneuvelt: Is de PvdA nog wel te vertrouwen?

AD 17.12.2014 Drie PvdA-senatoren stemden plotseling een zorgvuldig dichtgetimmerde zorgafspraak weg. Koortsachtig crisisoverleg was het gevolg. De kernvraag: vallen er nog zaken te doen met de stuurloos ogende PvdA? ‘We hebben een gigantisch regieprobleem.’

De kapiteins van Rutte II kwamen maandag nog zorgeloos bijeen op het ministerie van Financiën. Ook de partijleiders van de ‘gedogers’ D66, ChristenUnie en SGP mochten aanschuiven bij de premier en zijn kopstukken van kabinet en coalitie.

Boosheid

Het moet een oplossing zijn waar ook minister Edith Schippers mee kan leven. Zij straalde een en al boosheid uit over de kamikazeactie die haar zorgafspraken in de war schopt. Door de vrije artsenkeuze in te perken, wilde ze de zorgkosten met honderden miljoenen terugdringen. Na de stemming beende ze meteen naar het Torentje voor crisisoverleg. Volgens een ingewijde voelt Schippers zich ‘ondermijnd’. ,,De PvdA levert gewoon niet.”‘

PvdA-senator Guusje ter Horst, een van de drie daders, was zich intussen van geen kwaad bewust. Een probleem? ,,Er zijn nu eenmaal altijd consequenties verbonden aan wat wij hier doen,” aldus de binnenkort afzwaaiende senator die sprak van ‘een zware afweging’.

Lees ook;

PvdA slaat diepe wond

Telegraaf 17.12.2014 De PvdA moet bloeden voor de rebellie van drie van haar senatoren tegen een belangrijke wet van minister Schippers (Volksgezondheid).

Coalitiepartner VVD én de drie gedoogpartijen D66, CU en SGP vinden dat de sociaaldemocraten maar met een oplossing moeten komen, nu ze hun handtekening onder het zorgakkoord niet hebben waargemaakt.

Gerelateerde artikelen;

17-12: Rutte: er is iets misgegaan

16-12: Samsom ‘positief’

16-12: Eerste Kamer wil gesprek Schippers

16-12: VVD-top en PvdA-top apart bijeen

16-12: Kabinet zoekt naar inhoudelijke oplossing

Dissident Ter Horst gaat uit van ander voorstel zorg

Trouw 17.12.2014 PvdA-senator Guusje ter Horst gaat ervan uit dat het kabinet met een ander voorstel komt nu de Eerste Kamer gisteren het zorgplan van minister Edith Schippers heeft weggestemd. Ze ziet het niet zo snel gebeuren dat er wat aanpassingen komen of dat er snel een nieuw voorstel op tafel ligt.

Ze benadrukte dat ze heeft tegengestemd vanwege vrij principiële bezwaren. Ze vindt dat de positie van de zorgverzekeraars nog steviger wordt door het voorstel. ‘We zagen grote bezwaren en die werden vrij breed gedragen. Niet alleen door de drie PvdA’ers die tegenstemden’, zei de senator vannacht.

Meer over

Ter Horst: ander voorstel

Telegraaf 17.12.2014 PvdA-senator Guusje ter Horst gaat ervan uit dat het kabinet met een ander voorstel komt nu de Eerste Kamer dinsdag het zorgplan van minister Edith Schippers heeft weggestemd. Ze ziet het niet zo snel gebeuren dat er wat aanpassingen komen of dat er snel een nieuw voorstel op tafel ligt.

Ze benadrukte dat ze heeft tegengestemd vanwege vrij principiële bezwaren. Ze vindt dat de positie van de zorgverzekeraars nog steviger wordt door het voorstel. „We zagen grote bezwaren en die werden vrij breed gedragen. Niet alleen door de drie PvdA’ers die tegenstemden”, zei de senator in de nacht van dinsdag op woensdag.

Gerelateerde artikelen

17-12: Rutte: er is iets misgegaan

16-12: Samsom ‘positief’

16-12: Eerste Kamer wil gesprek Schippers

16-12: VVD-top en PvdA-top apart bijeen

16-12: Kabinet zoekt naar inhoudelijke oplossing

Dissidenten PvdA bezorgen kabinet probleem

AD 16.12.2014 Drie dissidente Senatoren van de PvdA hebben het kabinet vandaag voor een groot probleem gesteld. Ze stemden tegen een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) over veranderingen bij zorgverzekeringen, waardoor het voorstel strandde in de Eerste Kamer. Dat leidde meteen tot crisisberaad met de top van de coalitie in het Torentje van premier Mark Rutte.

De drie tegenstemmers bij de PvdA zijn oud-minister Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst. De wet werd weggestemd met 38 stemmen tegen en 33 voor. Als de drie dwarsliggers in de PvdA net als de rest van hun fractie vóór hadden gestemd, had de wet het nipt gehaald.

Lees ook;

Wet beperking vrije artsenkeuze verworpen: wat betekent dit?

Elsevier 16.12.2014 De Eerste Kamer heeft de wet van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD,) over de beperking van de vrije artsenkeuze verworpen. 33 senatoren stemden voor en 38 stemden tegen, waarvan drie dissidente PvdA-senatoren.

Minister Schippers dacht met haar wet een miljard euro  te kunnen besparen op de zorgkosten. Momenteel voert ze crisisberaad met premier Rutte in ’t Torentje. Vice-premierLodewijk Asscher (PvdA) en de factievoorzitters uit de Tweede Kamer VVD’er  Halbe Zijlstra en PvdA’er Diederik Samsomzouden daar ook bij aanwezig zijn.

Dat er veel weerstand was tegen de wet bleek al uit verschillende stemverklaringen voorafgaand aan de hoofdelijke stemming. Drie tegenstemmers van de PvdA, oud-minister Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst, blokkeerden het voorstel. Wanneer zij net als de rest van hun fractie voor hadden gestemd, had de wet het nipt gehaald.

De Tweede Kamer heeft om opheldering gevraagd over de politieke gevolgen van het sneuvelen van de wet in de Eerste Kamer.

De crisis van dinsdag doet denken aan de ‘Nacht van Duivesteijn’van december 2013. Toen dreigde PvdA-senator,  Adri Duivesteijn, een bezuinigingsplan van een  VVD-minister Stef Blok (Volkshuisvesting) te torpederen. Die crisis werd op het nippertje afgewend toen Duivesteijn toch  besloot zijn principiële bezwaren opzij te zetten en met het woonakkoord in te stemmen.

zie ook;

001_rb-image-1655975

Top coalitie komt nog niet tot oplossing over zorgwet Schippers

NU 17.12.2014 De top van de coalitie van VVD en PvdA is woensdagnacht na urenlang topoverleg niet tot een oplossing gekomen over de problemen die zijn ontstaan over de in de Senaat gesneuvelde zorgwet van minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

“Het is belangrijk dat afspraken die we in de politiek met elkaar maken ook worden nagekomen. Op dat punt is vandaag duidelijk iets heel erg misgegaan”, zei premier Mark Rutte na afloop van het urenlange topberaad in het Torentje.

Op het Binnenhof werd dinsdag al de hele dag koortsachtig crisisberaad gehouden over het probleem dat ontstond toen drie dissidente PvdA-senatoren dinsdagmiddag tegen de zorgwet van Schippers stemde. Haar wetsvoorstel werd daardoor weggestemd.

Achtergrond: PvdA-muiterij kan tot kabinetscrisis leiden

Lees meer over: Zorgpolis Kabinetscrisis

Gerelateerde artikelen;

VVD wil vandaag ‘oplossingsrichting’ hebben van PvdA›

NRC 17.12.2014 De VVD wil dat er vandaag door de PvdA een ‘oplossingsrichting’ wordt gevonden voor de ontstane crisis. Daarbij moet het gezicht van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) worden gered en moet netto hetzelfde overblijven: het beperken van de vrije artsenkeuze.

Wat die oplossing precies inhoudt, is nog altijd erg onduidelijk. De betrokken PvdA’ers – Diederik Samsom, Hans Spekman, Marleen Barth, Marijke Linthorst (woordvoerder namens de drie dissidenten) en staatssecretaris Martin van Rijn – zijn al de hele dag in beraad op het ministerie van Sociale Zaken en wilden nog niks loslaten over een mogelijke oplossing. In de loop van de dag zijn ook minister Asscher, VVD-fractieleider Halbe Zijlstra en minister Edith Schippers langs geweest.

WETSVOORSTEL VRIJE ARTSENKEUZE GESTRAND IN SENAAT

Het beraad is nodig omdat gistermiddag drie PvdA-senatoren – Adri Duivesteijn, Marijke Linthorst en Guusje Ter Horst – tegen het beperken van de vrije artsenkeuze stemden, waardoor het wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer is. Het niet doorgaan van het wetsvoorstel van Schippers, dat sneuvelde met 38 stemmen tegen en 33 stemmen voor, komt als een verrassing. Het was een van de pijlers van het zorgakkoord dat eerder dit jaar werd gesloten.

Het tegenstemmen van de drie senatoren toont de leidersschapcrisis waar de PvdA al langer in verkeert, schrijft onze politiek redacteur Tom-Jan Meeus vanmiddag in NRC Handelsblad (€)  LEES VERDER›

Lees meer;

1:51 VVD en PvdA praten later vandaag verder over sneuvelen zorgwet ›

VANDAAG Coalitie in crisis na afwijzing zorgwet in Eerste Kamer

VANDAAG Onverwacht sneuvelen zorgwet tekent gebrek aan regie bij PvdA

VANDAAG Crisis PvdA slaat over op kabinet

21:50 Regeringspartijen in Torentje voor gezamenlijk overleg ›

VVD en PvdA praten later vandaag verder over sneuvelen zorgwet›

NRC 17.12.2014  De PvdA en de VVD zoeken later vandaag verder naar een oplossing voor de problemen die zijn ontstaan rond het zorgplan van minister van Volksgezondheid Edith Schippers. Na urenlang spoedberaad in het Torentje lieten zowel Diederik Samsom en premier Mark Rutte na middernacht weten dat er nog geen oplossing is voor de crisis tussen de regeringspartijen.

ZORGWET VAN DE RAILS DOOR VERZET PVDA-SENATOREN

Dat meldt persbureau ANP. De Eerste Kamer stemde gisteren onverwacht met een kleine meerderheid tegen de afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze. De actie van drie PvdA-senatoren – Adri Duivesteijn, Marijke Linthorst en Guusje Ter Horst – zorgt ervoor dat zorgverzekeraars nu geen een polis mogen gaan aanbieden waarin alleen behandelingen worden vergoed die zijn gedaan door specialisten met wie ze een contract hebben. Dit wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD), dat met 38 stemmen tegen en 33 stemmen voor in de Senaat sneuvelde, was een van de pijlers van het zorgakkoord dat eerder dit jaar werd gesloten.

Lees meer;

17:01 VVD wil vandaag ‘oplossingsrichting’ hebben van PvdA ›

VANDAAG Coalitie in crisis na afwijzing zorgwet in Eerste Kamer

VANDAAG Onverwacht sneuvelen zorgwet tekent gebrek aan regie bij PvdA

VANDAAG Crisis PvdA slaat over op kabinet

16 DEC Senaat verwerpt plan beperking vrije zorgkeuze, PvdA-fractie wil praten ›

Crisisberaad zorgplan: PvdA bereid te praten met Schippers

VK 16.12.2014 De top van de coalitie van VVD en PvdA is na urenlang overleg nog altijd niet tot een oplossing gekomen over de problemen die zijn ontstaan over het zorgplan van minister Edith Schippers dat in de Eerste Kamer is gesneuveld. Het overleg zal later vandaag worden hervat.

‘Het is belangrijk dat afspraken die we in de politiek met elkaar maken ook worden nagekomen. Op dat punt is vandaag duidelijk iets heel erg misgegaan’, zei premier Mark Rutte vannacht na urenlang topberaad in het Torentje waar de partijtop van de VVD en de PvdA, en later ook de bevriende oppositiepartijen elkaars standpunten uitwisselden.

Kabinet-Rutte II;

Wie zijn de drie PvdA-dissidenten?

Stresstest kabinet na blokkade PvdA

Crisis over gesneuvelde zorgwet nog niet bezworen

Zorgverzekeraars Nederland twijfelt over voortzetting zorgakkoord

PvdA-senatoren torpederen nieuwe zorgpolis Schippers

 BEKIJK HELE LIJST

Senaat verwerpt plan beperking vrije artsenkeuze, topoverleg coalitie

NRC 16.12.2014 De Eerste Kamer heeft vanmiddag voor onrust gezorgd in de coalitie door tegen de afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze te stemmen. Onverwacht stemden drie PvdA-senatoren tegen, waardoor zorgverzekeraars niet een polis mogen gaan aanbieden waarin alleen behandelingen worden vergoed die zijn gedaan door specialisten met wie ze een contract hebben.

Het niet doorgaan van het wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD), dat sneuvelde met 38 stemmen tegen en 33 stemmen voor, komt als een verrassing. Het was een van de pijlers van het zorgakkoord dat eerder dit jaar werd gesloten. Al de hele avond is de top van de twee coalitiepartijen bijeen voor een spoedberaad. Daarbij zijn zo nu en dan ook de ‘bevriende’ oppositiepartijen – D66, ChristenUnie en SGP – aanwezig.

PVDA-SENATOREN STEMMEN TEGEN

In het voorjaar wist Schippers steun te verzamelen van D66, ChristenUnie en SGP. Vandaag werd echter duidelijk dat het plan, dat voor een wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet moest zorgen waarin de vrije artsenkeuze wordt gegarandeerd, het mogelijk niet ging halen. Een aantal PvdA-senatoren twijfelden of ze moesten instemmen met het wetsvoorstel en vroegen op het laatste moment meer uitleg over de details.

Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland zei in een reactie “teleurgesteld” te zijn. Tegen BNR Nieuwsradio twijfelde voorzitter André Rouvoet openlijk aan het zorgakkoord:

‘INGEGEVEN DOOR ANGST’

Het besluit van de drie Senaatsleden is mogelijk ingegeven door de angst die bestaat in de medische wereld voor de macht van de zorgverzekeraars. Die macht is al niet gering. Zo moeten ze zowel zorg inkopen als controleren en beoordelen of de zorg goed verstrekt wordt. Als dat niet het geval is, moet die zorg voortaan niet meer ingekocht worden. Dat geeft de verzekeraars de macht om te kunnen sturen welke zorg, artsen en ziekenhuizen ze kiezen, zegt Van Steenbergen.

NATURA- EN RESTITUTIEPOLIS

Het wetsvoorstel moest er volgens het kabinet voor zorgen dat de kwaliteit van de zorg in Nederland verbeterd wordt zonder dat de prijs van die zorg stijgt. Zorgverzekeraars moesten daarvoor twee polissen aan gaan bieden: een restitutiepolis en een naturapolis. De duurdere restitutiepolis geeft de verzekerde vrije keuze van arts en ziekenhuis. De naturapolis doet dat tegen een gereduceerd tarief niet, al geldt dit alleen voor medische specialisten. Voor zorg dichter bij huis, zoals huisartsen, bleef vrije keuze mogelijk. Het voorstel moest minister Schippers wegens een efficiëntieslag een miljard euro opleveren voor de begroting van 2016.

Lees meer;

1:51 VVD en PvdA praten later vandaag verder over sneuvelen zorgwet ›

17:01 VVD wil vandaag ‘oplossingsrichting’ hebben van PvdA ›

VANDAAG En minister Schippers wilde nog een stap verder gaan

VANDAAG Grens gesteld aan groeiende macht zorgverzekeraars

VANDAAG Coalitie in crisis na afwijzing zorgwet in Eerste Kamer

Crisisberaad in Torentje na sneuvelen zorgvoorstel

Trouw 16.12.2014 Premier Mark Rutte vindt dat er snel een oplossing moet komen voor het probleem dat is ontstaan, nu het zorgplan van het kabinet in de Senaat is weggestemd. Hij zei dat vannacht na crisisberaad tussen de top van VVD en PvdA. Drie PvdA-senatoren stemden gisteren in de Eerste Kamer onverwacht tegen het zorgplan van minister Schippers van volksgezondheid, waardoor het sneuvelde.

Een senator die tegen het eigen geweten instemt om politieke druk, is geen knip voor de neus waard, aldus Guusje ter Horst, PvdA-senator

Rutte vindt het in de politiek “ontzettend belangrijk dat afspraken worden nagekomen”. “Op dat punt is duidelijk vandaag iets heel erg misgegaan”, aldus Rutte, die verder weinig kwijt wilde. “Betrokkenen werken nu aan een oplossing en het is belangrijk dat die er komt.”

Verwant nieuws;

Eerste Kamer keert zich tegen plan nieuwe zorgpolis

Trouw 16.12.2014 Het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben, is voorlopig van de baan.

Een meerderheid (38 stemmen tegen, 33 voor) in de Eerste Kamer keerde zich dinsdag tegen het plan waarmee minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de zorgverzekeraars goede zorg goedkoper wil laten inkopen.

PvdA

Jannette Beuving, woordvoerder voor de PvdA, gaf vandaag in een stemverklaring aan dat een grote meerderheid van de PvdA voor het voorstel is en een kleine minderheid tegen.

Deel PvdA-fractie stemt onverwacht tegen in Senaat

ZORGPLAN SNEUVELT

Telegraaf 16.12.2014 Het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben, is voorlopig van de baan. Een meerderheid (38 stemmen tegen, 33 voor) in de Eerste Kamer keerde zich dinsdag tegen het plan waarmee minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de zorgverzekeraars goede zorg goedkoper wil laten inkopen.

Gerelateerd;

Kabinet zoekt naar inhoudelijke oplossing16/12

Spanning stemming zorgpolis

Crisisoverleg in Den Haag

Telegraaf 16.12.2014 De top van de VVD en de top van coalitiegenoot PvdA overleggen apart van elkaar over het zorgplan dat in de Eerste Kamer is gesneuveld. De liberalen zijn bijeen in het Torentje van premier Rutte. Behalve de minister-president zijn ook onder anderen minister Edith Schippers van Volksgezondheid en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra aanwezig. De partijvoorzitter van de VVD, Henry Keizer, en vice-fractievoorzitter Tamara van Ark van de Tweede Kamerfractie schoven dinsdagavond aan bij het beraad.

De sociaaldemocraten, onder wie PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher, overleggen op het ministerie van Sociale Zaken. Ook minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is daar inmiddels aangeschoven.

Gerelateerde artikelen

16-12: ‘Onzekerheid zorg onverteerbaar’

16-12: ‘Senaat maakt altijd eigen afweging’

16-12: Ter Horst: inhoudelijke keuze

16-12: Topoverleg om zorgvoorstel

16-12: Plan nieuwe zorgpolis sneuvelt

09-01: Veel aanpassingen zorgpolis

07-01: ‘Zorgvoorstel Schippers onzalig voor Bonaire’

Zie verder ook:

december 17, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

PvdA op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

Kandidaten Lijst PvdA

PvdA-prominenten Ruud Koole en Guusje ter Horst keren volgend jaar niet terug in de Eerste Kamer. Ze hebben zich op eigen verzoek van de kandidatenlijst laten halen omdat ze het niet eens zijn met de plaats die hun is toebedeeld. Oud-partijvoorzitter Koole was door de selectiecommissie op nummer 12 gezet, oud-minister Ter Horst op 10

Verkiezingen

PvdA Afmaken waarmee we begonnen zijn: Nederland sterker en socialer blijven maken. Bekijk onze spot voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.

zie ook:  Verkiezingen provinciale staten 18 maart 2015

PvdA presenteert kandidatenlijst Eerste Kamer – PvdA door De Redactie op 10 december 2014 – De Partij van de Arbeid heeft woensdag 10 december haar concept-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer gepresenteerd. ‘Het is een lijst om trots op te zijn’, zegt partijvoorzitter Hans Spekman. ´De kandidaten hebben veel ervaring en kennis in huis op terreinen als goed en eerlijk werk en een zorgzame samenleving. Met deze senatoren bouwen we aan onze wereld van morgen.’ lees verder »

DEBAT OVER PARTIJKRITIEK

Komend weekend houdt de PvdA haar jaarlijkse partijcongres. Er zal onder meer gesproken over het rapport-Hamming, dat volksvertegenwoordigers opdraagt tenminste een kwart van hun tijd op straat door te brengen. Ook stemmen de leden over
de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Verwacht wordt dat senator Ruud Koole, die eerder een vrijwel onverkiesbare plek kreeg, zal stijgen. Een petitie voor hem krijgt op internet veel steun van PvdA-leden. Ook de inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ komt vermoedelijk ter sprake. Veel PvdA’ers verzetten zich hiertegen.

Kandidatenlijst Eerste Kamer

PvdA door De Redactie op 18 januari 2015 – Het Congres heeft de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Marleen Barth is gekozen als lijstrekker. Lees verder voor de hele lijst. lees verder »

de hele lijst;

1. Marleen Barth
2. Ruud Vreeman
3. Jannette Beuving
4. Nico Schrijver
5. Jopie Nooren
6. André Postema
7. Lambert Verheijen
8. Esther-Mirjam Sent
9. Mohamed Sini
10. Janny Vlietstra
11. Wouter van Zandbrink
12. Flora Goudappel
13. Mary Fiers
14. Anne Koning
15. Pieter Tops
16. Attiya Gamri
17. Co Verdaas
18. Usman Santi
19. Jan Westhoff
20. Jaouad Khamkhami
21. Wilma Brouwer
22. Jan Schuurman Hess
23. Nicole Teeuwen
24. Saskia Noorman-den Uyl

Kom naar het Festival van de Toekomst

Kom naar het Festival van de Toekomst

PvdA-elite staat lijnrecht tegenover gewone man

VK 03.04.2025 Asielbeleid Dat de PvdA het VVD-asielplan volstrekt onaanvaardbaar vindt, is een signaal naar de gewone man: stem niet op ons!

Als ervaringsdeskundige op de Dappermarkt in Amsterdam-Oost weet ik dat je bij het rozen uitdelen tijdens campagnes – naast sympathie – regelmatig boze reacties krijgt. Kern van het boze betoog: ‘Ik heb tientallen jaren op de PvdA gestemd en wat krijg ik als dank? Het was een keurige buurt met nette mensen maar nu zijn er bijna alleen maar buitenlanders, rotzooi en criminaliteit. En als er een huurwoning vrij komt, gaat die naar een asielzoeker of wordt die verkocht aan yuppen.’

PvdA distantieert zich van uitspraken Kamp over samenwerking met CDA›

NRC 24.03.2015 De PvdA is het niet eens met de uitspraken van minister Kamp (Economische Zaken, VVD) dat er bij het zoeken naar een meerderheid voor herziening van het belastingstelsel in de Eerste Kamer eerst gekeken moet worden naar samenwerking met D66 en CDA. Dat zegt PvdA-Kamerlid Ed Groot tegen NRC Handelsblad.

Nu Rutte II binnenkort niet langer kan bogen op beschikken over een meerderheid in de Eerste Kamer, zal het kabinet in de senaat steun van meer partijen nodig hebben dan alleen de ‘constructieve 3’ – D66, SGP en ChristenUnie. Kamp liet zondag bij het tv-programma Buitenhof geen gras groeien over zijn voorkeur. “Met D66 en CDA is er een voor de hand liggende combinatie te maken”, aldus Kamp. “Met hen moet het mogelijk zijn om tot overeenstemming [over belastingherziening] te komen.” Kamp wil dus rechtsom een meerderheid proberen te vormen.

Is de PvdA nog te redden?

VK 22.03.2015 Dertig jaar geleden haalde de PvdA in de Tweede Kamer nog moeiteloos vijftig zetels. Ze mag blij zijn als er straks vijftien overblijven.

Een van de cruciale verschillen tussen de VVD en de PvdA is dat de VVD de schuld voor eigen puinhopen bij anderen zoekt, en de PvdA de schuld voor andermans puinhopen bij zichzelf. De VVD laat ook het meest complete morele falen blijmoedig van zich afglijden, de PvdA neemt het leed van de hele wereld op zich. Van dat eerste zagen we recent een voorbeeld met Edith Schippers, die de geur van bederf die uit eigen kring opsteeg maar aan een complot ging wijten.

Sinds een jaar kiest echter ook de PvdA in dat opzicht voor de VVD-lijn: dat zij nu voor de derde keer op rij bij verkiezingen verpulverd is, ligt niet aan de ingeslagen koers ‘waarvan de resultaten alleen helaas nog niet zichtbaar zijn’, maar aan het onbegrip daarvoor van de ongeduldige kiezer. De partijtop lijkt nog in staat van ontkenning te verkeren. Met verbijsterende lankmoedigheid werd woensdag het zoveelste catastrofale verlies afgedaan als ‘pijnlijk, maar verwacht’.

Arrogantie van de macht afgestraft

Trouw 22.03.2015 Na de verkiezingsuitslag van 2012 waren er sterke redenen snel een kabinet te vormen. De aanhoudende economische crisis, het onbehagen over de instabiele politieke toestand en, voor het eerst, de uitdaging voor politici aan de natie te tonen dat ze de formatie zelf, zonder de koning, af konden. Maar andermaal rijst de vraag of de coalitie van VVD en PvdA, die in de bijna-recordtijd van 47 dagen werd gesmeed, niet een schoolvoorbeeld heeft opgeleverd van haastige spoed.

PvdA-senator Adri Duivesteijn vroeg zich donderdag af of de top van de PvdA niet in een andere wereld leeft dan de partij zelf.

De twee partijen leden woensdag voor de derde opeenvolgende keer verlies bij tussentijdse verkiezingen. De PvdA verloor zoveel dat het evenwicht in de coalitie is verstoord en spanningen niet kunnen uitblijven. Tegelijk wonnen de drie constructieve oppositiepartijen, wat erop wijst dat de samenwerking tussen VVD en PvdA op zich voor veel van hun kiezers de steen des aanstoots is.

In de oppositie zitten wordt aantrekkelijk: wel de lusten, niet de lasten

Trouw 21.03.2015 Een politieke partij die invloed wil, hoeft niet meer op zoek naar macht. In dit tijdsgewricht blijkt gedogen veel aantrekkelijker.

Links en rechts, progressief en conservatief, het is verleden tijd. De politiek is niet meer in te delen in grote blokken.

Het kan verkeren, in de politiek. Tussen groepen waar eens een diep ravijn van onbegrip gaapte, kan het jaren later koek en ei zijn. Wie heeft het nu nog over het verschil tussen confessionele en niet-confessionele partijen?

Niemand, terwijl dat onderscheid in de tweede helft van de negentiende eeuw allesbepalend was. Samenwerking tussen partijen met een religieuze basis – de confessionelen – en de liberalen was onbestaanbaar. Eén van de confessionele partijen, de anti-revolutionaire partij, had dat uitgangspunt zelfs in de naam.

PvdA-top schrijft in brief aan leden dat het beter moet

NU 21.03.2015 De Partij van de Arbeid heeft in een brief aan haar leden over de verkiezingsnederlaag geschreven dat het beter moet. Dat meldt RTL Nieuws die de brief in handen heeft. Daarin valt te lezen dat de PvdA er onvoldoende in is geslaagd om het vertrouwen te herwinnen. “De uitslag van de verkiezingen kwam voor ons niet onverwacht, maar daarom is deze niet minder teleurstellend. Ondanks de regionale verschillen – en het lichtpuntje dat we in sommige gemeenten mooie uitslagen zien – is de dreun in veel van onze provincies groot.”

Donderdag werd het vertrouwen uitgesproken in PvdA-leider Diederik Samsom. Dat zei hij donderdag na een vergadering van de sociaaldemocratische Kamerleden waar werd teruggekeken op de zware nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Lees meer over: PvdA

Gerelateerde artikelen;

Actieve PvdA’ers zien Asscher als ideale leider, niet Samsom

NRC 21.03.2015 Meer PvdA’ers zien in Lodewijk Asscher hun ideale partijleider dan in de huidige voorman Diederik Samsom. Dat blijkt uit een enquête onder lokale en regionale PvdA-politici die NRC Weekend heeft gehouden in samenwerking met onderzoeksbureau Overheid in Nederland.

Als de partij vandaag een nieuwe leider zou mogen aanwijzen, zou 39 procent voor minister van Sociale Zaken en vicepremier Asscher kiezen. Rapportage PvdA-Onderzoek NRC Handelsblad

Alleen links blok kan de balans herstellen

VK 20.03.2015 Samenwerking van de drie linkse partijen kan onder hun achterban een nieuw politiek elan opwekken.

Wat de polls al enige tijd aankondigden, heeft zich bij de verkiezingen voor de provinciale staten voltrokken. De Partij van de Arbeid heeft zwaar verlies geleden. De kiezer heeft de deelname van die partij aan het kabinet-Rutte II afgestraft. Maar er is meer aan de hand. De PvdA-nederlaag past in een Europees patroon: de sociaal-democratische partijen raken overal aanhang kwijt aan zowel D66-achtige partijen als nieuwe, linkse samenwerkingsverbanden.

Al voor de provinciale verkiezingen leidde de teruglopende populariteit tot discussie in de PvdA. De aangedragen oplossingen leken vermoeide herhalingsoefeningen: terug naar de ‘gewone man’, een nieuwe partijleider aanwijzen en de kiezer bezweren dat het weer de goede kant opgaat. De fundamentele vraag naar het bestaansrecht van de PvdA werd ontweken. Evenals de cruciale vraag naar de mogelijkheid van linkse samenwerking, die daarmee onlosmakelijk verbonden is.

Ella Vogelaar: ‘PvdA moet hecht samenwerken met de linkse partijen’

 4 UUR NIEUWSBREAK

VK 19.03.2015  Waarom verloor de PvdA veel kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen? En hoe moet het verder met links? Een speciale verkiezingseditie van de Nieuwsbreak met PvdA’er en oud-minister Ella Vogelaar.

De PvdA komt niet heel goed uit deze verkiezingen, he?

‘Niet heel goed? Zeg maar gerust dramatisch slecht.’

Waar wijt u het verlies aan?
‘Veel kiezers zijn teleurgesteld. Dat is ook niet raar. Dit kabinet begon middenin een economische crisis. De werkloosheid is opgelopen, de koopkracht ging achteruit. Mensen worden heel direct geconfronteerd met deze effecten. Men verwachtte dat de PvdA dat zou veranderen, en dat viel tegen. Ik denk zelf dat de veranderingen op het gebied van de zorg ook voor veel problemen hebben gezorgd.’

De kritiek van PvdA-senator Adri Duivesteijn is niet mals: ‘Het lijkt wel of de partijtop van de PvdA in een andere wereld leeft dan de partij zelf, het lijkt wel of het twee verschillende werelden zijn.’ Er is volgens hem een grote kloof tussen de partijtop en de kiezer en misschien ook wel partijleden.

PVDA ONDERUIT IN ALLE 393 GEMEENTEN

BB 19.03.2015 In alle 393 gemeenten en daarmee in alle 12 provincies heeft de PvdA verloren bij de Statenverkiezingen. De partij wordt in de Eerste Kamer waarschijnlijk bijna gehalveerd. Opkomst en uitslag van de waterschapsverkiezingen zijn nog onbekend. De Unie van Waterschappen verwacht in de loop van vanmiddag een landelijk beeld te kunnen geven.

In Waterschap Rivierenland is de opkomst met 45,3 procent bijna verdubbeld ten opzichte van 2008. Toen bracht 23,2 procent van de kiesgerechtigden (schriftelijk) hun stem uit.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Het wordt nu nog ingewikkelder’

Telegraaf 19.03.2015 Het wordt voor de coalitie nog ingewikkelder om meerderheden in de Eerste Kamer te krijgen dan het al was. Dat zei leider Diederik Samsom van de zwaar verliezende PvdA bij aanvang van het beraad van zijn fractie, donderdag in de Tweede Kamer. Geen leuke vergadering, beaamde hij. „Het verlies is groot, dus de teleurstelling is ook groot.”

‘Samsom moet opstappen’

Adri Duivesteijn: “PvdA moet zich zeer ernstig beraden op huidige koers”

Tweede Kamer-fractie behoudt vertrouwen in Samsom

NU 19.03.2015 PvdA-leider Diederik Samsom behoudt het vertrouwen van zijn fractie in de Tweede Kamer.  Dat zei hij donderdag na een vergadering van de sociaaldemocratische Kamerleden waar werd teruggekeken op de zware nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen.

De partij moet ”harder werken om te zorgen dat de resultaten voor mensen die op ons hebben gestemd, ook daadwerkelijk zichtbaar worden”, zei hij. ”En dat is tot nu toe niet gebeurd.”

De PvdA verloor dinsdag in elke provincie en elke gemeente. De PvdA wordt waarschijnlijk bijna gehalveerd. In de Eerste Kamer krijgt de partij vermoedelijk acht zetels.

Uitslagenkaart

AchtergrondHierom draaien de provinciale verkiezingen

Lees meer over: PvdA Diederik Samsom Verkiezingen

Gerelateerde artikelen

Fractie vertrouwt Samsom

 PvdA verliest in alle gemeenten

‘De PvdA kreeg er flink van langs’

Terwijl de toespraken klinkenschuiven in de zaal steeds meer bekende politieke kopstukken uit de landelijke politiek aan. Gewezen LPF-minister Hilbrand Nawijn is aanwezig namens zijn Nederland Lokaal en in de hoek van de zaal staan ook de oprichters van de politieke partij Denk, van Groep Kuzu/Öztürk, voorheen leden van de PvdA, om de uitslagen op de voet te volgen. ‘Wat mij opvalt is dat de opkomst lager is dan normaal’, aldus Tunahan Kuzu, die deze avond heel wat handen staar te schudden. ‘De mensen herkennen zichzelf niet in de politici. Er is niet genoeg diversiteit. Wat daarnaast in het oog springt is dat de PvdA er flink van langs heeft gekregen. Dat verbaast mij niets. De kiezers herkennen zich niet in de partij, die zijn mensen heeft verloochent. Ook opvallend dat de SP op de linkerflank nu het grootste is.’

‘IK MOET EERLIJK ZEGGEN DAT HET HARTSTIKKE SPANNEND IS’

BB 19.03.2015 VVD de winnaar, PvdA de verliezer en opgetogen gezichten bij D66. In het provinciehuis van Zuid-Holland beleefde een gemeleerd gezelschap van politici en bestuurders een enerverend avondje, dat aanvankelijk rustig begon maar laat eindigde.

Arie Slob
De meeste aandacht in het provinciehuis ging aan het begin van de avond uit naar Arie Slob, die met zijn delegatie van de ChristenUnie was neergestreken in Den Haag. Slob zag zijn partij zetels winnen en constateerde dat tevreden, maar zonder uitbundig te worden. ‘Dit is natuurlijk een mooie uitslag. Van tevoren hoop je op winst en dan is het mooi dat het uitkomt.’ De Zwollenaar, die in zijn thuisstad de grootste werd, hoopt dat het CDA en GroenLinks zich aansluiten bij de oppositie, waar hij zelf fanatiek deel vanuit maakt. ‘Het wordt tijd dat het CDA uit zijn midlife-crisis komt. We moeten aan de slag. Voor het kabinet wordt het nog moeilijker met deze uitslag een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen, maar dat is hun probleem’, zo wilde hij tussen het opnemen van camera-items voor NOS, RTV Rijnmond en Omroep West door, kwijt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Alle verkiezingsuitslagen zijn binnen – VVD grootste met 13 zetels

NRC 19.03.2015 Alle Nederlandse gemeenten zijn klaar met het tellen van de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezing van gisteren. De laatste die zijn uitslagen doorgaf was het Noord-Hollandse Uitgeest, zo meldt persbureau ANP vanmiddag. Regeringspartij VVD is de grootste met 15,8 procent van de stemmen.

Omgerekend lijkt de partij daarmee te kunnen rekenen op 13 zetels, hoewel de exacte zetelverdeling pas later duidelijk wordt. CDA is de tweede partij met 14,7 procent van de stemmen, of 12 zetels. D66 wist 12,3 procent van de stemmers te overtuigen en heeft 10 zetels in het vooruitzicht.

Uitslag: VVD blijft de grootste in de senaat

Alle stemmen geteld: VVD echt de grootste in senaat

Alle uitslagen Provinciale Statenverkiezingen binnen

Alle uitslagen en reacties: CDA en D66 grote winnaars

Uitslagenkaart Provinciale Statenverkiezingen

Op de kaart ziet u de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen 2015.

Bekijk ook: De zetelverdeling per provincie en landelijke prognose.

#PS2015: wat zijn de uitslagen in uw provincie?

De stemmen zijn geteld: VVD verslaat CDA met 1 zetel

Bekijk hier alle uitslagen per gemeente en landelijk

En lees alles over de verkiezingen in ons dossier

‘Partijtop lijkt in andere wereld’

Rode bolwerk in Groningen stort in

PvdA verliest in alle gemeenten

Verliezend PvdA noemt verkiezingsuitslag ‘pijnlijk’

Media: kabinet bestraft, en kan Samsom wel blijven?

Samsom krijgt rode kaart

Voorpagina van donderdag

Senaat in juni aan de slag

Teruglezen: liveblog over Provinciale Statenverkiezingen

Minister Lodewijk Asscher kent lijstrekker van zijn PvdA in Zuid-Holland niet

RTVWEST 16.03.2015 Dat de Provinciale Statenverkiezingen een speelbal zijn geworden van de landelijke politieke kopstukken wordt deze week bevestigd in WestBusiness presenteert: FRITS!. Tafelgast Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en vice-premier, moet in de uitzending bekennen geen idee te hebben wie in de provincie Zuid-Holland de lijsttrekker is van zijn partij PvdA.

Als presentator Frits Huffnagel de vraag aan de minister stelt, moet Asscher het antwoord schuldig blijven. ‘Maar in mijn eigen provincie Noord-Holland weet ik het wel’, probeert Asscher de situatie nog te redden.

De lijsttrekker van de PvdA in Zuid-Holland is Ron Hillebrand. Samen met zestien andere partijen dingt hij op 18 maart mee naar een zo goed mogelijk resultaat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.  … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Turken keren PvdA de rug toe

Telegraaf 12.03.2015 Turkse Nederlanders laten de PvdA massaal links liggen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen volgende week.

Dat blijkt uit een peiling van migrantenzender Demet TV. Slechts 17 procent van de Turken ziet nog heil in de rode rozenpartij. Het gaat volgens de zender vooral om oudere stemmers. In totaal zegt ruim zeventig procent van de Turken die ooit op de PvdA hebben gestemd dat nu niet meer te willen doen.

Met name D66 profiteert van de stemmers die de sociaaldemocraten in de steek laten. Maar liefst 47 procent van de Turkse kiezers is woensdag van plan om een stem uit te brengen op Democraten 66. Onder jongeren van 18 tot 25 jaar ligt het percentage zelfs op bijna zeventig procent.

De straat is voor PvdA-leider Samsom een ware pijniging

AD 09.03.2015 Anderhalve week voor de statenverkiezingen is PvdA-leider Diederik Samsom onzichtbaarder dan ooit. Maar in de peilingen stijgt de geplaagde regeringspartij mondjesmaat. ,,Het is verdomd lastig om alle bezuinigingen uit te leggen.”

Het begint druk te worden in winkelcentrum Amsterdamse Poort in de Bijlmer, deze zonnige zaterdag rond het middaguur. Adriaan Kruijssen-Bak (‘Ik ben getrouwd met een man’), een roze sjaal om zijn nek, wil een roos en een praatje met Diederik Samsom. ,,Ik heb altijd PvdA gestemd, maar nu vind ik het heel moeilijk,” bekent de Amsterdammer als de PvdA-leider hem de hand schudt. ,,Ik twijfel tussen de PvdA en de SP. Waarom? Vanwege uw slechte naam. Dat zeg ik eerlijk.”

Samsom tot Statenverkiezingen minder ‘op straat’ te vinden›

NRC 06.03.2015 Diederik Samsom zal tijdens de komende verkiezingsstrijd veel minder ‘op straat’ te vinden zijn dan tijdens de twee eerdere campagnes die hij als PvdA-leider voerde. Dat blijkt uit de campagne-agenda van de partij.

Samsom heeft tot de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart twee momenten waarop hij zich onder kiezers begeeft, beide in Amsterdam.

Samsom wil meer investeren in duurzame energie

NU 28.02.2015 PvdA-leider Diederik Samsom roept het kabinet op meer te investeren in duurzame energie. Hij deed dat zaterdag op een verkiezingsbijeenkomst in Leeuwarden. Volgens hem moet het kabinet samen met de Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten – met geld van de Europese Unie – een investeringsconsortium vormen dat gaat investeren in duurzame energie.

”Zo ontstaat investeringskracht van ettelijke miljarden en trek je de grote bedrijven en private investeerders over de streep”, stelt de socialistische leider. Samsom wil nog liefst voor de zomer een uitgewerkt plan van het kabinet.

Verder noemde hij het ”onverteerbaar” als de afspraken in het Energieakkoord niet worden gehaald. ”Die doelen zijn het absolute minimum. Als die in gevaar komen, verwachten we van het kabinet dat het in actie komt. Bijvoorbeeld met meer energiebesparing in huizen en kantoren.”

Lees meer over: Diederik Samsom PvdAprovinciale statenverkiezingen

Gerelateerde artikelen;

‘PvdA-voorzitter Spekman vreest VNO-lobby in Senaat’

NU 28.02.2015 In de Eerste Kamer moet een “tegenmacht” komen tegen de vermeende invloed van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman zaterdag in een interview met hetFD.

“Ik maak me er zorgen over dat de Eerste Kamer een VNO-NCW-lobby wordt”, verklaart Spekman in de krant. Volgens hem heeft zijn partij daarom oud-vakbondsman Ruud Vreeman op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de Senaat gezet als tegenwicht.

Lees meer over: Hans Spekman VNO-NCW

Gerelateerde artikelen;

‘Spekman vreest VNO-lobby in Senaat’

Telegraaf 28.02.2015 In de Eerste Kamer moet een „tegenmacht” komen tegen de vermeende invloed van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman zaterdag in een interview met het FD.

„Ik maak me er zorgen over dat de Eerste Kamer een VNO-NCW-lobby wordt”, verklaart Spekman in de krant. Volgens hem heeft zijn partij daarom oud-vakbondsman Ruud Vreeman op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de Senaat gezet als tegenwicht.

Gerelateerde artikelen;

13-02: ‘Samson: crisis bij meer dan 35 miljard kuub’

12-02: ‘Geld geen rol veiligheid Groningen’

05-02: PvdA-lijsttrekker Barth op zijspoor

PvdA veert op in peiling

NU 26.02.2015  De PvdA lijkt drie weken voor de verkiezingen wat van de verloren kiezersgunst terug te winnen. In de peiling van Ipsos stijgt de partij drie zetels ten opzichte van twee weken geleden en komt daarmee uit op zestien zetels. Dat is overigens nog altijd 22 zetels minder dan de partij haalde in 2012.

De partij profiteert mogelijk van de relatieve rust, nadat de partij eerder onder druk stond vanwege de gaswinning in Groningen.

De PvdA is met 16 zetels virtueel weer even groot als het CDA, dat ook een zetel wint ten opzichte van vorige week. De SP staat stabiel op 18 zetels.

Lees meer over: Peilingen

PVDA’ERS HEBBEN WEINIG TREK IN CAMPAGNE

BB 25.02.2015 PvdA-raadsleden hebben niet zo veel zin om voor de Statenverkiezingen de boer op te gaan. In aanloop naar de verkiezingen op 18 maart gaan ze per week (gemiddeld) 3,7 uur campagnevoeren. Dat is ver onder de 4,4 uur die raadsleden gemiddeld aan de verkiezingscampagne besteden. SP-raadsleden spannen de kroon. Die zijn zo’n 7,4 uur per week op straat te vinden.

Campagneplannen

Dat blijkt uit onderzoek onder raadsleden dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem. De campagneplannen van alleen provinciaal opererende partijen zijn niet onderzocht, wel die van raadsleden verbonden aan nationale partijen.

PvdA begint campagne verkiezingen: 5 miljoen investeren in sport Zuid-Holland

RTVWEST 14.02.2015 De PvdA wil dat de provincie de komende jaren vijf miljoen euro investeert in sport. Dat zal lijsttrekker Ron Hillebrand zaterdagmiddag voorstellen bij de aftrap van de campagne voor de Statenverkiezingen op 18 maart.

Het geld gaat onder meer naar een plan voor wandel-, fiets-, kano- en skeelerroutes in recreatiegebieden rond de steden. Verder zou de provincie moeten helpen om sportverenigingen in kleinere gemeenten overeind te houden. Ze hebben het moeilijk omdat jongeren weg trekken uit die gebieden. De PvdA pleit ook voor stimuleringspremies voor initiatieven om mensen meer te laten bewegen. De provincie geeft op dit moment geen subsidies aan de sport, omdat het een taak van de gemeenten zou zijn. Maar lijsttrekker Hillebrand vindt dat onverstandig. Volgens hem laat de provincie kansen liggen om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Lees verder

gerelateerde artikelen;

PvdA-lijsttrekker Barth op zijspoor

Telegraaf 05.02.2015  PvdA-senaatslijsttrekker Marleen Barth mag niet meepraten over de toekomst van Nederland. Bij de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Statenverkiezingen, zaterdag, wacht het zijspoor voor de vrouw die de komende jaren het gezicht moet zijn van de sociaaldemocraten in de Eerste Kamer.

Barths naam ontbreekt in het persbericht dat voorzitter Spekman voor het rode feest in Eindhoven heeft laten opstellen. „Marleen heeft op het congres al gesproken”, verklaart een woordvoerder van de partij, die nog wel even bij een collega moet checken of de senator überhaupt wel aanwezig zal zijn.

Als de lijsttrekker opnieuw zieltjes zou proberen te winnen in een toespraak, zou dat ’een herhaling van het congres’ worden. Er is daarom geen specifieke rol voor haar weggelegd, verklaart de zegsman.

IMG_0674[1]

Koole krijgt toch geen hogere plek op PvdA-kandidatenlijst Eerste Kamer

NU 18.01.2015 PvdA-senator Ruud Koole krijgt toch geen hogere plaats op de PvdA-kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Dat hebben de PvdA-leden zondag tijdens het partijcongres in Utrecht besloten.

Zittend senator Koole kreeg van de partijtop een onverkiesbare plek toebedeeld waarna prominenten in de partij campagne voerden om de kritische oudgediende hoger op de lijst te krijgen.

Koole zegt het jammer te vinden dat hij niet hoger op de lijst is geplaatst en legt zich neer bij de uitslag. “Het congres heeft altijd het laatste woord. Daar heb ik mij bij neer te leggen.”

Lees meer over: PvdA

Koole niet hoger op lijst PvdA

Telegraaf 18.10.2015 PvdA-Senator Ruud Koole is er niet in geslaagd om hoger op de kandidatenlijst van de PvdA te komen voor de Eerste Kamerverkiezingen eind mei. Koole was door zijn partij op een onverkiesbare plaats op de lijst gezet, maar probeerde zondag met hulp van het PvdA-congres toch op een verkiesbare plek te komen. Dat lukte niet.

Hij daagde eerst kandidaat vier uit, maar verloor die strijd tegen de huidige Senator Nico Schrijver. Ook de strijd om de plekken vijf en zes verloor Koole. Hij en zijn aanhangers lieten het daar vervolgens bij.

De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Marleen Barth. Op nummer 2 staat Ruud Vreeman, tot voor kort waarnemend burgemeester van Groningen. Vreeman was eerder ook partijvoorzitter.

Gerelateerde artikelen;

18-01: Ook congres verwerpt motie

18-01: PvdA’ers ‘frequent’ de straat op

Kandidatenlijst Eerste Kamer

PvdA door De Redactie op 18 januari 2015 – Het Congres heeft de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Marleen Barth is gekozen als lijstrekker. Lees verder voor de hele lijst. lees verder »

Herstel de publieke sector, zeggen PvdA-prominenten

NRC 14.01.2015 PvdA-prominent en senator Adri Duivesteijn roert zich weer. Kort voor het jaarcongres van zijn partij schrijft hij vandaag inNRC Handelsblad dat Nederland toe is aan een terugkeer naar een werkelijke publieke sector.

Hij houdt vast aan zijn verzet tegen inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ die vlak voor Kerst een crisis in de coalitie veroorzaakte, maar stelt nu dat achter dit thema “een breder en belangrijker” onderwerp schuilgaat: “de zorgen die wij zouden moeten hebben over de richting waarin onze publieke sector zich ontwikkelt”.

VRIJE ARTSENKEUZE

In de PvdA-leiding wordt met argusogen gekeken naar Duivesteijn, in de aanloop naar het partijcongres van komend weekeinde. Verwacht wordt dat het congres een actuele motie krijgt voorgelegd die de Tweede Kamerfractie opdraagt zich tegen inperking van de ‘vrije artsenkeuze’ te keren, bevestigt PvdA-senator Guusje ter Horst, die in december met Duivesteijn het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) torpedeerde. LEES VERDER

IMG_0530

IMG_0516

PvdA-leider Samsom stapt niet op bij verkiezingsnederlaag

Trouw 13.01.2015 PvdA-leider Diederik Samsom zal niet opstappen als zijn partij bij de Statenverkiezingen op 18 maart – bij de derde verkiezingen op rij – verlies lijdt. Hij zei dat maandag in het televisieprogramma Jinek.

Samsom gaf toe dat hij zelf deels verantwoordelijk is voor het feit dat hij als PvdA-leider in de Kamer onvoldoende het PvdA-geluid kan laten horen. Hij zei dat coryfeeën in eigen kring als Senator Ruud Koole en oud-fractievoorzitter Jacques Wallage ‘wel een beetje gelijk’ hebben met hun kritiek op hem.

Diederik Samsom stapt niet op bij nederlaag verkiezingen

NU 13.01.2015  PvdA-leider Diederik Samsom zal niet opstappen als zijn partij bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart, bij de derde verkiezingen op rij, verlies lijdt. Dat zei hij maandagavond in het televisieprogramma Jinek. Samsom gaf toe dat hij zelf deels verantwoordelijk is voor het feit dat hij als PvdA-leider in de Kamer onvoldoende het PvdA-geluid kan laten horen.

Hij zei dat coryfeeën in eigen kring als senator Ruud Koole en oud-fractievoorzitter Jacques Wallage, ”wel een beetje gelijk” hebben met hun kritiek op hem.

Lees meer over: Diederik Samsom PvdA Provinciale Statenverkiezingen

Gerelateerde artikelen;

Samsom blijft na nederlaag

Telegraaf 13.01.2015  PvdA-leider Diederik Samsom zal niet opstappen als zijn partij bij de Statenverkiezingen op 18 maart – bij de derde verkiezingen op rij – verlies lijdt. Hij zei dat maandag in het televisieprogramma Jinek.

Samsom gaf toe dat hij zelf deels verantwoordelijk is voor het feit dat hij als PvdA-leider in de Kamer onvoldoende het PvdA-geluid kan laten horen. Hij zei dat coryfeeën in eigen kring als Senator Ruud Koole en oud-fractievoorzitter Jacques Wallage „wel een beetje gelijk” hebben met hun kritiek op hem.

IMG_0338

PvdA Provincie

 

Bijltjesdag voor PvdA-senatoren

Telegraaf 11.12.2014  PvdA-senatoren voelen zich geschoffeerd nu de kandidatenlijst voor de sociaaldemocraten in de Eerste Kamer is uitgedraaid op een bijltjesdag.

Ervaren, prominente krachten als Guusje ter Horst en Ruud Koole zijn aan de kant gezet om plaats te maken voor onbekende nieuwkomers.

Oud-minister Ter Horst kreeg van de kandidaatstellingscommissie plek 10 toebedeeld. Veel te laag, vindt ze. „Het is graag of helemaal niet. Ik vind dit redelijk onbegrijpelijk”, aldus de voormalige minister, die heeft bedankt voor de eer. Ter Horst kwam vier jaar geleden op nummer 5 binnen op de PvdA-lijst voor de senaat. Ze kreeg naar eigen zeggen een goede beoordeling van haar werk.

Ruud Vreeman hoog op PvdA-lijst voor Senaat

NU 10.12.2014 Waarnemend burgemeester Ruud Vreeman van Groningen staat op nummer twee van de kandidatenlijst van de PvdA voor de Eerste Kamer.

De conceptlijst is woensdag bekendgemaakt. Vreeman was eerder oud-PvdA-voorzitter, oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester van Zaanstad en Tilburg.

Op plek één staat zoals al bekend was de huidige fractievoorzitter Marleen Barth. In de PvdA-Senaatsfractie vertrekt veel ervaring. Huidige senatoren als Adri Duivesteijn, Guusje ter Horst en Klaas de Vries keren niet terug in de Senaat.

Lees meer over: Ruud Vreeman PvdA

Gerelateerde artikelen

Vreeman hoog op PvdA-lijst

Telegraaf 10.12.2014  Waarnemend burgemeester Ruud Vreeman van Groningen staat op nummer 2 van de kandidatenlijst van de PvdA voor de Eerste Kamer. De conceptlijst is woensdag bekendgemaakt. Vreeman was eerder oud-PvdA-voorzitter, oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester van Zaanstad en Tilburg.

Op 1 staat zoals al bekend was de huidige fractievoorzitter Marleen Barth. In de PvdA-Senaatsfractie vertrekt veel ervaring. Huidige senatoren als Adri Duivesteijn, Guusje ter Horst en Klaas de Vries keren niet terug in de Senaat.

PvdA-prominenten Koole en Ter Horst niet terug als senator

NRC 10.12.2014  PvdA-prominenten Ruud Koole en Guusje ter Horst keren volgend jaar niet terug in de Eerste Kamer. Ze hebben zich op eigen verzoek van de kandidatenlijst laten halen omdat ze het niet eens zijn met de plaats die hun is toebedeeld. Oud-partijvoorzitter Koole was door de selectiecommissie op nummer 12 gezet, oud-minister Ter Horst op 10 – volgens de huidige peilingen allebei onverkiesbare plekken. Vier jaar geleden stonden Koole en Ter Horst beiden veel hoger.  LEES VERDER

Lees meer;

2012 Samsom grijpt de macht bij de samenstelling van de lijst. En weer is er gedonder

2012 Onenigheid in PvdA over kandidatenlijst ›

2008 Wouter Bos heeft zijn zelfvertrouwen herwonnen

2007 Klaas de Vries toch kandidaat Eerste Kamer ›

2008 Wouter Bos heeft zijn zelfvertrouwen herwonnen [15.09.2008] ›

Suna op lijst PvdA Utrecht

Telegraaf 03.12.2014 Osman Suna, fractievoorzitter van de PvdA in Soest, staat op de vijfde plaats op de kandidatenlijst van zijn partij voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. De PvdA heeft nu zes zetels in Provinciale Staten van Utrecht.

Suna kreeg eerder dit jaar hooglopende ruzie met landelijk PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom. Suna was beschuldigd van het ronselen van stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Samson veroordeelde hem in harde bewoordingen, terwijl later uit onderzoek van de Rijksrecherche bleek dat Suna niets te verwijten viel. Samson moest vervolgens door het stof.

Gerelateerde artikelen;

14-11: ‘Kamerleden de ruimte geven’

10-07: Samsom biedt excuses aan

05-06: Suna toch nog boos op Samsom

05-06: Samsom en Suna leggen ‘t bij

05-06: Samsom maakt geen excuses

05-06: ‘Samsom moet excuses maken’

05-06: Spekman opgelucht over Suna

05-06: Geen bewijs voor ronselen

Ron Hillebrand uit Leiden beoogd lijsttrekker PvdA bij Statenverkiezingen

RTVWEST 24.11.2014 Fractievoorzitter Ron Hillebrand is vrijwel zeker lijsttrekker voor de PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. De kandidatencommissie heeft de oud-wethouder van Leiden op de 1ste plaats op een voorlopige kieslijst gezet.

Hillebrand was van 2000 tot 2006 wethouder in Leiden. Hij was in die tijd verantwoordelijk voor Wonen en Ruimtelijke ordening. Van 1991 tot 2002 was hij gemeenteraadslid in de sleutelstad.

De leden van de PvdA in Zuid-Holland nemen in een congres op 13 december een besluit over de kandidaten. Verwacht wordt dat er geen tegenkandidaten voor het lijsttrekkerschap zullen zijn.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Kom naar het congres

Kom naar het congres

 

‘PvdA-politici zien Asscher zitten als lijsttrekker’

Ondervraagden lijken zenuwachtig te worden van aanhoudend slechte peilingen

Nu 12.10.2014 Lokale en regionale PvdA-politici vinden Lodewijk Asscher een betere lijsttrekker voor de volgende verkiezingen dan Diederik Samsom. Dat meldt KRO Brandpunt zondag op basis van eigen onderzoek. 37 procent van de ondervraagden geeft de voorkeur aan Asscher. Huidig partijleider Samsom komt niet verder dan 24 procent.

De lokale en regionale politici lijken zenuwachtig te worden van de aanhoudend slechte peilingen van de partij. 33 procent denkt dat het Samsom niet lukt het electorale tij te keren voor de provinciale verkiezingen in maart. 28 procent denkt dat hij dat wel voor elkaar krijgt. De rest is neutraal.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Lodewijk Asscher Diederik Samsom

Adri Duivesteijn stapt uit de politiek

Den HaagFM 12.10.2014 De Haagse politcus Adri Duivesteijn keert na de verkiezingen in mei niet meer terug als Eerste Kamerlid. Dat meldt de NOS. De voormalige PvdA-wethouder in Den Haag ziet af van een nieuwe termijn vanwege gezondheidsredenen. Hij is al enige tijd ongeneeslijk ziek.

De Hagenaar groeide op in de Schilderswijk en was vanaf 1975 lid van de Haagse gemeenteraad. In 1980 werd hij wethouder en was onder meer verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing in de Schilderswijk en de bouw van het stadhuis aan het Spui. In 1989 trad hij af. Later werd hij wethouder in Almere en Tweede Kamerlid.

Duivesteijn wordt al sinds 2006 behandeld voor prostaatkanker. De ziekte is niet meer te opereren. “Het is zoals het is”, zei hij vorige maand op Den Haag FM. “Ik weet nu niet beter. Het hoort nu bij het leven. Het kost meer energie om goed te functioneren. Maar ik kan een aantal dingen doen en dat blijf ik gewoon doen. Mensen zijn nog niet van mij af!”  …lees meer

‘Adri Duivesteijn stapt in mei uit Eerste Kamer’

Trouw 12.10.2014 PvdA-politicus Adri Duivesteijn heeft het einde van zijn loopbaan in de Eerste Kamer aangekondigd. Na de verkiezingen voor de senaat volgend jaar stopt hij, zo meldt de NOS. De 64-jarige Duivesteijn, die al enige tijd ongeneeslijk ziek is, was twaalf jaar Tweede Kamerlid en zit sinds 2013 in de Senaat.

Duivesteijn kwam vorig jaar februari in het nieuws toen hij zich fel verzette tegen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. In wat later de ‘nacht van Duivesteijn’ werd genoemd, dreigde hij tegen het akkoord te stemmen. Maar na een uren durend debat ging hij door de knieën en werd een kabinetscrisis voorkomen.

‘Adri Duivesteijn stapt in mei uit senaat’

Politicus al enige tijd ongeneeslijk ziek

NU 11.10.2014 PvdA-politicus Adri Duivesteijn gaat in mei niet verder met zijn werkzaamheden in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen voor de senaat stopt hij, meldt de NOS zaterdag.  Duivesteijn is al enige tijd ongeneeslijk ziek.

De 64-jarige Duivesteijn werd vooral bekend door zijn verzet tegen de verhuurdersheffing in het woonakkoord vorig jaar.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Adri Duivesteijn

Adri Duivesteijn stapt in mei uit senaat

NRC 11.10.2014  PvdA-politicus Adri Duivesteijn gaat in mei niet verder met zijn werkzaamheden in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen voor de senaat stopt hij. Duivesteijn is al enige tijd ongeneeslijk ziek.

NRC-verslaggever Tom-Jan Meeus schrijft (€) vandaag in NRC Handelsblad dat bekend is dat Duivesteijn na deze termijn stopt. Ook de NOS bracht dit nieuws later vandaag naar buiten. LEES VERDER

‘Samsom moet zijn menselijke kant tonen’

NU 10.10.2014 PvdA-leider Diederik Samsom moet zijn menselijke hart laten zien om een nieuwe verkiezingsnederlaag in maart af te kunnen wenden. Daarvoor pleiten drie oud-PvdA-ministerstegenover NU.nl.

De Provinciale Statenverkiezingen in maart zijn direct van belang voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. In de peilingen staat de partij er echter slecht voor.

Met name de hoge snelheid waarmee grote hervormingen in de zorg en sociale zekerheid per 1 januari 2015 worden doorgevoerd baren de oud-bewindspersonen zorgen. Omdat gemeenten hier veelal niet klaar voor zijn, kunnen de decentralisaties “desastreus” uitpakken, zo vreest oud-minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Diederik Samsom PvdA

Opkomst te laag voor keuze PvdA-lijstrekker Noord-Holland

Trouw 29.09.2014 De verkiezing van een PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland volgend jaar is door gebrek aan belangstelling vooralsnog op niks uitgelopen. Er zijn drie kandidaten, maar in de twee weken die waren uitgetrokken voor de stemronde werden onvoldoende stemmen uitgebracht voor een geldige uitslag.

Een opkomst van minimaal 15 procent van de ruim 10.000 Noord-Hollandse PvdA-leden was nodig. Hoeveel leden uiteindelijk aan de raadpleging hebben meegedaan, kon het gewestelijk bestuur vandaag niet zeggen.

De kandidaatstellingscommissie van het PvdA-gewest gaat nu een voorstel doen voor de lijstvolgorde, inclusief de lijsttrekker. De lijst wordt uiterlijk in december definitief vastgesteld.

PvdA-leden ongeïnteresseerd

Telegraaf 29.09.2014  De verkiezing van een PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland volgend jaar is door gebrek aan belangstelling vooralsnog op niks uitgelopen. Er zijn drie kandidaten, maar in de 2 weken die waren uitgetrokken voor de stemronde werden onvoldoende stemmen uitgebracht voor een geldige uitslag.

Een opkomst van minimaal 15 procent van de ruim 10.000 Noord-Hollandse PvdA-leden was nodig. Hoeveel leden uiteindelijk aan de raadpleging hebben meegedaan, kon het gewestelijk bestuur maandag niet zeggen.

De kandidaatstellingscommissie van het PvdA-gewest gaat nu een voorstel doen voor de lijstvolgorde, inclusief de lijsttrekker. De lijst wordt uiterlijk in december definitief vastgesteld.

december 11, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Geert Wilders PVV – Eerste Kamervoorzitter Fred De Graaf (VVD) nam mij in de maling

Geert Wilders PVV in de maling genomen.

Eerste Kamervoorzitter Fred De Graaf erkende tegenover de Volkskrant dat hij via een kunstgreep heeft voorkomen dat Geert weer groots aan de media  verscheen. Dit daar hij Geert Wilders liever niet in de Commissie van In- en Uitgeleide wilde, die Willem-Alexander op 30 april mocht begeleiden bij zijn entree in de Nieuwe Kerk. De voorzitter erkent in de Volkskrant dat hij Wilders er liever niet bij had vanwege diens problematische relatie met het koninklijk huis. ‘In mijn achterhoofd heeft zeker meegespeeld dat het beeld van Wilders naast de koning veel aandacht zou hebben getrokken.’ Onwenselijk, meende de senaatsvoorzitter, die een plechtigheid zonder politiek gedoe beoogde.

Wilders schreef hierover aan de Volkskrant: ‘Mijn secretaresse is op een gegeven moment gebeld door een secretaresse van Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Of ik er rekening mee wilde houden dat ik in de Commissie van In- en Uitgeleide zou komen. Dan moet je namelijk een jacquet aan, en dat heb je niet zo één-twee-drie.’ De Tweede Kamer wil inmiddelijk uitleg van senaatsvoorzitter Fred de Graaf over het bericht

Kortom, Geert is weer terug van weggeweest !!!!!!!!!!!

zie: Geert Wilders versus Koningin Beatrix en de hoofddoek

zie ook: De toekomst van Koningin Beatrix volgens de PVV en de PvdA

en ook: Job Cohen PvdA neemt het Koninklijke stokje over van Geert …

verder ook: En weer praat die malle Geert Wilders voor zijn beurt

en: Wordt het echt niks zonder Koningin Beatrix ? – deel 2

en: Wordt het echt niks zonder Koningin Beatrix ? deel 1

en ook: : Kamer spreekt over Koningshuis – kijk NOS Monarchiedebat terug – Video

zie ook: Geert Wilders dossier

Lof bij vertrek Fred de Graaf

Telegraaf 09.07.2013 Hij had de voorzittershamer al overgedragen aan zijn opvolgster Ankie Broekers, maar in de Eerste Kamer is Fred de Graaf dinsdag echt uitgeluid als voorzitter.

‘De Graaf was de burgemeester van Nederland’

NU 10.07.2013 Hij had de voorzittershamer al overgedragen aan zijn opvolgster Ankie Broekers, maar in de Eerste Kamer is Fred de Graaf dinsdag echt uitgeluid als voorzitter.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Fred de Graaf

Senaat mort bij keuze nieuwe ondervoorzitter

Trouw 10.07.2013 Een geïrriteerde oppositie in de Eerste Kamer heeft dinsdag haar stempel gedrukt op de verkiezing van de twee nieuwe ondervoorzitters. Marijke Linthorst (PvdA) en Hans Franken (CDA) werden verkozen, maar van harte ging het niet: bij de verkiezing van Linthorst bleken 34 van de 73 stembriefjes ongeldig.

Senaat mort bij keuze nieuwe ondervoorzitter

NU 10.07.2013 Een geïrriteerde oppositie in de Eerste Kamer heeft dinsdag haar stempel gedrukt op de verkiezing van de twee nieuwe ondervoorzitters. Marijke Linthorst (PvdA) en Hans Franken (CDA) werden verkozen, maar van harte ging het niet: bij de verkiezing van Linthorst bleken 34 van de 73 stembriefjes ongeldig.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Eerste Kamer

Broekers belooft ‘weerstand te geven aan druk van buitenwacht’

VK 03.07.2013 Ankie Broekers-Knol werd gisteren gekozen tot nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. De 67-jarige VVD’er pleit voor ‘volstrekte onafhankelijkheid’ van de Senaat. Broekers heeft een lange politieke carrière, in 1969 begon ze bij de Leidse VVD.

Keus voor Broekers-Knol maakt succes VVD compleet

Trouw 03.07.2013 Het meest verrassend van de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamervoorzitter is niet dat die gisteren werd gewonnen door VVD-kandidaat Ankie Broekers-Knol. Zij versloeg in de derde ronde de andere overgebleven kandidaat, Hans Franken van het CDA, met 41 tegen 30 stemmen. Eén stem was ongeldig.

Ankie Broekers (VVD) voorzitter Eerste Kamer

AD 02.07.2013  Ankie Broekers (VVD) is dinsdag gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer. In een derde stemronde liet ze CDA-senator Hans Franken achter zich. De andere kandidaten voor het voorzitterschap waren Guusje ter Horst (PvdA) en Marijke Linthorst (PvdA).


Nieuwe Eerste Kamervoorzitter: VVD’er Ankie Broekers

Elsevier 02.07.2013 De Eerste Kamer heeft een nieuwe voorzitter. VVD’er Ankie-Broekers-Knol is dinsdagavond gekozen als opvolger van Fred de Graaf, die haar meteen de voorzittershamer heeft overhandigd. Twee PvdA’ers vielen in eerdere stemronden af: Guusje ter Horst en Marijke Linthorst.

Ankie Broekers-Knol nieuwe voorzitter Eerste Kamer

Trouw 02.07.2013 Ankie Broekers-Knol (VVD) wordt de opvolger van Fred de Graaf als voorzitter van de Eerste Kamer. Er moest een derde stemronde aan te pas komen, maar daarin bleef Broekers-Knol CDA’er Hans Franken voor. De andere kandidaten voor het voorzitterschap waren Guusje ter Horst (PvdA) en Marijke Linthorst (PvdA).

VVD’er Ankie Broekers nieuwe voorzitter Eerste Kamer

NU 02.07.2013 Ankie Broekers (VVD) is dinsdagavond gekozen tot nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Bekijk video – Broekers kreeg in de derde stemronde 41 stemmen. Haar enige nog overgebleven opponent Hans Franken (CDA) kreeg 30 stemmen, 1 stem was ongeldig.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Voorzitter Eerste Kamer Eerste Kamer

Eerste Kamer kiest nieuwe voorzitter

Trouw 02.07.2013 De 75 leden van de Eerste Kamer kiezen dinsdag een nieuwe voorzitter. Die volgt Fred de Graaf op die onlangs aftrad omdat het beeld was ontstaan dat hij PVV-leider Geert Wilders uit de buurt van koning Willem-Alexander wilde houden bij diens inhuldiging op 30 april.  Vier kandidaten strijden om het voorzitterschap. Het gaat om Ankie Broekers (VVD), Hans Franken (CDA), Marijke Linthorst (PvdA) en Guusje ter Horst (ook PvdA).

Senaat kiest voorzitter

Telegraaf 02.07.2013  De 75 leden van de Eerste Kamer kiezen dinsdag een nieuwe voorzitter. Die volgt Fred de Graaf op die onlangs aftrad omdat het beeld was ontstaan dat hij PVV-leider Geert Wilders uit de buurt van koning Willem-Alexander wilde houden bij diens inhuldiging op 30 april.

Gerelateerde artikelen;

28-06:  4 kandidaten voorzitterschap EK

18-06:  Snel opvolger De Graaf

Vier kandidaten voor opvolging Fred de Graaf als voorzitter Eerste Kamer

Trouw 28.06.2013 Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich vier kandidaten gemeld. Het gaat om Ankie Broekers (VVD), Hans Franken (CDA), Marijke Linthorst (PvdA) en Guusje ter Horst (ook PvdA). Kandidaten voor de opvolging van VVD’er Fred de Graaf konden zich tot vrijdagmiddag 12 uur melden. Aanstaande dinsdag wordt de nieuwe voorzitter gekozen. De kandidaten hebben alle vier een sollicitatiebrief geschreven.

Vier kandidaten voor voorzitterschap Eerste Kamer

Guusje ter Horst en Ankie Broekers onder de gegadigden

NU 28.06.2013Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich vier kandidaten gemeld. Het gaat om Ankie Broekers (VVD), Hans Franken (CDA), Marijke Linthorst (PvdA) en Guusje ter Horst (ook PvdA).

Ook Guusje ter Horst (PvdA) wil senaatsvoorzitter worden

Elsevier  28.06.2013 Twee PvdA’ers, een CDA’er en een VVD’er hebben zich gemeld in de race om het voorzitterschap van de Eerste Kamer, die op 2 juli wordt beslecht. Naast de al eerder bevestigde kandidatuur van senatoren Ankie Broekers en Marijke Linthorst en tijdelijk voorzitter Hans Franken, wil oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst graag de baan. De vier brieven van de kandidaten zijn te lezen op de website van de Eerste Kamer.

Guusje ter Horst wil voorzitter Eerste Kamer worden›

NRC 28.06.2013 Oud-PvdA-minister Guusje ter Horst is een van de vier kandidaten voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Behalve de 61-jarige oud-burgemeester van Nijmegen meldden zich ook Marijke Linthorst (PvdA), Ankie Broekers (VVD) en waarnemend voorzitter Hans Franken (CDA) als opvolger van Fred de Graaf. De functie van voorzitter is vacant sinds Fred de Graaf (VVD) vorige week opstapte.

‘Minstens drie kandidaten voorzitterschap Eerste Kamer’

NRC 25.06.2013 Minstens drie kandidaten lijken het voorzitterschap van de Eerste Kamer te ambiëren. Volgens de NOS willen VVD-senator Ankie Broekers en PvdA-senator Marijke Linthorst voorzitter worden. Vanavond zei CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman in het programma Oog in oog …Lees verder

Broekers (VVD) wil voorzitter Senaat worden

Trouw 25.06.2013 VVD-Senator Ankie Broekers en CDA-Senator Hans Franken hebben zich gekandideerd voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Die functie is vacant sinds het aftreden vorige week van Fred de Graaf (ook VVD).

Broekers (VVD) kandidaat

Telegraaf 25.06.2013 VVD-Senator Ankie Broekers en CDA-Senator Hans Franken hebben zich gekandideerd voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Die functie is vacant sinds het aftreden vorige week van Fred de Graaf (ook VVD).

Broekers (VVD) wil voorzitter Senaat worden

NU 25.06.2013 VVD-Senator Ankie Broekers heeft zich gekandideerd voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Die functie is vacant sinds het aftreden vorige week van Fred de Graaf (ook VVD). De VVD bevestigt dat Broekers zich heeft gekandideerd en acht haar ,,een zeer geschikte kandidaat”. Broekers was eerder directeur van een afdeling van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden en was 11 jaar lid van de gemeenteraad van Bloemendaal.

Eerste kandidaten voorzitterschap senaat bekend

Elsevier 25.06.2013 De eerste twee namen van senatoren die voorzitter willen worden van de Eerste Kamer zijn bekend. Ankie Broekers (VVD) en Marijke Linthorst (PvdA) hebben zich gemeld, bevestigen hun partijen.  De Eerste Kamer kiest een nieuwe voorzitter, omdat Fred de Graaf bekendmaakte op te stappen vanwege de discussie over zijn rol bij de Inhuldiging van de Koning.

In de profielschets van de Eerste Kamervoorzitter, staat dat de kandidaat een ruime bestuurlijke en gedegen parlementaire ervaring moet hebben, boven de partijen moet kunnen staan en samenbindend en gezaghebbend moet zijn.

2 juli opvolger De Graaf

Telegraaf 25.06.2013 Kandidaten voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer kunnen zich nog tot vrijdagmiddag aanmeldden. De Senaat kiest dan volgende week dinsdag een opvolger voor de VVD’er Fred de Graaf, die vorige week terugtrad.

Eerste Kamer kiest volgende week voorzitter

NU 25.06.2013 De Eerste Kamer kiest volgende week dinsdag een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich tot vrijdag 12.00 uur melden. Dat hebben de fractievoorzitters in de senaat dinsdag besloten.

Gezocht: nieuwe voorzitter Eerste Kamer

Trouw 25.06.2013 De Eerste Kamer zal dinsdag een nieuwe voorzitter kiezen. Kandidaten voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer kunnen zich tot vrijdag 12.00 uur melden, zo besloten de fractievoorzitters in de senaat vandaag. Er is een vacature sinds VVD’er De Graaf vorige week opstapte. Hij wordt tot volgende week vervangen door CDA-senator Franken.

‘Fred de Graaf is slechts één van de vele vleiers in de omgeving van de Oranjes’

VK 21.06.2013 De Oranjes wakkeren een verkeerd soort gezagsgetrouwheid aan, stelt columnist Meindert Fennema. ‘Het Oranjegevoel zit achter de ellebogen. Het gaat er om zo dicht mogelijk bij het centrum van de macht te geraken: bij de koning.’ In 1781 publiceerde de Overijsselse Baron van der Capellen tot den Pol een manifest ‘Aan het volk van Nederland’. ‘O, landgenoten!’ schreef hij, ‘Onze dierbare Oranjevorsten, hoe fraai zij zich door vleiers en loontrekkers ook laten afschilderen, zijn vorsten, net als alle andere vorsten te wereld. Zij krijgen dezelfde verdorven hoofse opvoeding; zij zuigen van hun jeugd af aan dezelfde sentimenten in, dezelfde hoogmoed, trots, heerszucht, dezelfde begeerte om zich boven alles te verheffen.

Snel opvolger De Graaf

Telegraaf 17.06.2013  Nog voor het zomerreces wil de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter kiezen als opvolger van de VVD’er Fred de Graaf die dinsdag zijn ambt neerlegde. Op 2 of 9 juli wordt de nieuwe voorzitter van de Senaat gekozen.

Van Holdijk had De Graaf kunnen blijven

Trouw 18.06.2013 Voor SGP-senator Gerrit Holdijk had Fred de Graaf niet hoeven op te stappen als voorzitter van de Eerste Kamer. Dat zei hij na de verklaring die De Graaf aflegde over zijn vermeende gemanipuleer om Geert Wilders weg te houden uit de commissie van in- en uitgeleide voor de koning bij diens inhuldiging.

‘De Graaf had kunnen blijven’

Telegraaf 17.06.2013 Voor SGP-senator Gerrit Holdijk had Fred de Graaf niet hoeven op te stappen als voorzitter van de Eerste Kamer. Dat zei hij na de verklaring die De Graaf aflegde over zijn vermeende gemanipuleer om Geert Wilders weg te houden uit de commissie van in- en uitgeleide voor de koning bij diens inhuldiging.

PVV teleurgesteld na verklaring De Graaf

Trouw 18.06.2013 Marcel de Graaff, fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, is teleurgesteld in de verklaring van Fred de Graaf over de gang van zaken bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

‘Teleurgesteld in Senaat’

Telegraaf 18.06.2013 Marcel de Graaff, fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, is teleurgesteld in de verklaring van Fred de Graaf over de gang van zaken bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Gerelateerde artikelen:

18-06:  ‘Barbertje moest hangen’

18-06:  De Graaf: veel onzin gezegd

18-06:  Hermans: geen druk op De Graaf

18-06:  De Graaf: niks fout gedaan

18-06:  v. Miltenburg in spanning

Fred de Graaf: ‘Ik wilde niemand buitensluiten’

Elsevier 18.06.2013 Vertrekkend Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD) vindt dat er ‘veel onzin’ geschreven is over zijn rol bij de Inhulding van de Koning. Hij heeft naar ‘eer en geweten’ de Commissie van In- en Uitgeleide benoemd. De Graaf zegt dat hij voor de commissie vertegenwoordigers wilde kiezen uit de groep van vier langstzittende leden van zowel de Eerste als Tweede Kamer. Daarom was hij niet toegekomen aan het overwegen van Khadija Arib of Geert Wilders, die in de Tweede Kamer nummer vijf en zes van de langstzittende leden zijn.

zie ook:

14 jun Wilders: opstappen Eerste Kamervoorzitter ‘enige juiste besluit’

13 jun Fractievoorzitters overleggen over Wilders bij Inhuldiging

Aftredende De Graaf: er is een hoop onzin geschreven›

 NRC 18.06.2013 Fred de Graaf (VVD) is zojuist officieel afgetreden als voorzitter van de Eerste Kamer. In een verklaring haalde hij nog eens stevig uit naar iedereen die “onzin” en “onwaarheden” heeft gemeld over het vermeende weren van PVV-leider Geert Wilders uit de Commissie van In- en Uitgeleide bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Lees hier het volledige artikel van Chavannes.

Lees hier de volledige verklaring van De Graaf.

Lees meer;

16:13 De Graafs integriteit is niet het probleem ›

14 jun Rutte: ‘ruige aannames’ CPB, voorlopig zes miljard bezuinigen ›

14 jun ‘VVD-top vroeg De Graaf op te stappen’ ›

14 jun Voorzitter Eerste Kamer legt functie neer ›

13 jun Fractieleiders willen meer informatie over weren Wilders ›

De Graaf: veel onzin gezegd

Telegraaf 17.06.2013 Als Geert Wilders van de PVV een voor de hand liggende kandidaat was geweest voor de commissie van in- en uitgeleide voor de koning bij diens inhuldiging, dan zou voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf hem daarin hebben benoemd. Dat zei De Graaf dinsdag bij de officiële aankondiging van zijn vertrek als voorzitter.

Gerelateerde artikelen;

18-06:  Hermans: geen druk op De Graaf

18-06:  De Graaf: niks fout gedaan

18-06:  v. Miltenburg in spanning

Fred de Graaf: ‘Barbertje moest hangen’

VK 18.06.2013 De procedure voor het samenstellen van de Commissie van In- en Uitgeleide was er niet op gericht PVV-leider Geert Wilders erbuiten te houden. Dat verklaarde Senaatsvoorzitter Fred de Graaf dinsdagmiddag ten overstaan van zijn collega-senatoren in de Eerste Kamer. Daarna zei De Graaf dat hij het voorzitterschap van de Eerste Kamer heeft neergelegd.

Lees ook ‘Nog voor het reces nieuwe Eerste Kamervoorzitter’ – 18/06/13

Lees ook Fred de Graaf: ‘Ik heb niks fout gedaan. Dit is heel zuur’ – 18/06/13

De Graaf: niks fout gedaan

Telegraaf 17.06.2013 Vertrekkend Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf vindt dat hij geen fouten heeft gemaakt bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. Dat zei hij dinsdag bij aankomst bij de Senaat. Hij noemt het „heel zuur” dat hij moet opstappen.

De Graaf heeft ‘geen fouten gemaakt’ bij inhuldiging

NU 18.06.2013 Vertrekkend Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf vindt dat hij geen fouten heeft gemaakt bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april.

Gerelateerde artikelen;

14/06/2013      Rutte neemt uitleg De Graaf voor waar aan

Lees meer over: Fred de Graaf

Fred de Graaf: ik heb geen fouten gemaakt bij Inhuldiging

Elsevier 18.06.2013 Vertrekkend senaatsvoorzitter Fred de Graaf (VVD) vindt niet dat hij fouten heeft gemaakt bij de Inhuldiging van koning Willem-Alexander. De VVD’er vindt alleen dat zijn integriteit is aangetast door de discussie.

Dat heeft De Graaf dinsdag gezegd vlak voordat hij de Eerste Kamer binnenging om zijn afscheidsverklaring voor te dragen.

De Graaf zei het ‘heel zuur’ te vinden dat hij moet opstappen. Hij ontkent met opzet PVV-leider Geert Wilders uit de Commissie van In- en Uitgeleide te hebben gehouden.

Hermans: geen druk op De Graaf

Telegraaf 18.06.2013 De voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, Loek Hermans, heeft bij senaatsvoorzitter Fred de Graaf niet aangedrongen op diens vertrek. Hermans zei dat dinsdag vlak voor De Graaf in de Senaat een verklaring aflegt over zijn aftreden.

v. Miltenburg in spanning

Telegraaf 18.06.2013  Het wordt een spannende dag voor Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg. Haar collega uit de senaat De Graaf, kondigt vandaag in de Eerste Kamer officieel zijn aftreden aan. Vriend en vijand houden er rekening mee dat de vertrekkende VVD’er uit zal halen naar zijn partijgenoot.

Lees meer in De Telegraaf van vandaag.

Gerelateerde artikelen;

15-06:  Ruzie Kamervoorzitters

14-06:  Begrip voor aftreden De Graaf

14-06:  De Graaf niet eerste VVD’er in opspraak

13-06:  Schriftelijke vragen voor De Graaf

De Graaf neemt vandaag afscheid van Eerste Kamer

Trouw 18.06.2013 Voor de Eerste Kamer is het dinsdag een uitzonderlijke dag: voorzitter Fred de Graaf legt zijn hamer voortijdig en definitief neer. Voor De Graaf zelf wordt de reis vanuit zijn woonplaats Apeldoorn naar Den Haag ongetwijfeld een zware gang.

Youp van ’t Hek: Gluipkabouters

NRC 15.06.2013 Of Trix en Lex zelf betrokken zijn geweest bij de aanleg van het zijspoor voor Geertje? Ja! Moeder en zoon hebben natuurlijk niet persoonlijk met Fred de Graaf gebeld, maar regelden wel heel sluw dat de man als een dronken Albanese schaker moest gaan puzzelen om Wilders op 30 april zo ver mogelijk van Lex & Max te houden. Daar hebben ze hun gluipkabouters voor. Lees column

Lees meer;

14 jun ‘VVD-top vroeg De Graaf op te stappen’ ›

14 jun Voorzitter Eerste Kamer legt functie neer ›

13 jun Fractieleiders willen meer informatie over weren Wilders ›

13 jun De Graaf ontkent weren Wilders – fractievoorzitters bijeen over kwestie ›

12 jun ‘Senaatsvoorzitter passeerde Wilders bij inhuldiging’ ›

De Graaf: ik reageer pas dinsdag video NOS 14.06.2013

SP laat inhuldigingskwestie rusten video, audio NOS 14.06.2013

Ruzie Kamervoorzitters

Telegraaf 14.06.2013 Senaatsvoorzitter De Graaf en Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg hebben knallende ruzie gehad over de inhuldigingsceremonie van koning Willem-Alexander. Binnenskamers betoogt VVD’er Van Miltenburg dat ze door haar partijgenoot opzij is gezet bij de voorbereiding, maar volgens anderen probeert zij haar positie te redden door De Graaf alle schuld in de schoenen te schuiven.

Lees meer in De Telegraaf van vandaag.

Gerelateerde artikelen;

14-06:  Begrip voor aftreden De Graaf

13-06:  Schriftelijke vragen voor De Graaf

13-06:  Wilders beschuldigt De Graaf

13-06:  Geert Wilders maakt kennis met koning

12-06:  De Graaf krabbelt terug

12-06:  Kamer wil uitleg

12-06:  Vragen PVV over inhuldiging

12-06:  Senaatsvoorzitter hield Wilders weg bij koning

Ad van Liempt: ‘De Graaf is slachtoffer van politieke hypercorrectheid’

Trouw 14.06.2013 Fred de Graaf stapt op en is niet langer voorzitter van de Eerste Kamer en gisteravond lekte de CPB-cijfers uit. Volgens de rekenmeesters moet Rutte één miljard euro extra bezuinigen. Wat vindt schrijver en journalist Ad van Liempt van het nieuws van vandaag?

Met welk nieuws werd u wakker?
Het opstappen van Fred de Graaf. Voordat ik naar bed ging, was het nog niet bekend. Toen ik vanochtend wakker werd, las ik het op Twitter. Normaal lees is altijd eerst de krant. Maar waar ik nu ben, ontvang ik de krant niet.’

Profiel: De Graafs ‘tweede natuur’ was onpartijdigheid, zei hij zelf

VK 14.06.2013 Senaatsvoorzitter Fred de Graaf stond te boek als goede burgemeester en Senaatsvoorzitter. Onpartijdigheid was zijn tweede natuur geworden, zei hij toen hij op 28 juni 2011 aantrad als voorzitter van de Eerste Kamer, maar geheel onomstreden was hij niet. En toen was daar de inhuldiging van de koning, een feestje dat perfect moest verlopen, en nam hij bewust een risico. Nu hij is gesnapt, stapt hij onmiddellijk op.

Lees ook Fred de Graaf stapt op als voorzitter Eerste Kamer – 14/06/13

De Graaf: kundig na de aanslag in Apeldoorn

Trouw 14.06.2013 Als burgemeester van Apeldoorn kwam Fred de Graaf op Koninginnedag 2009 ongewild in de schijnwerpers te staan toen in deze gemeente een aanslag werd gepleegd op toenmalig koningin Beatrix en haar familie. Zij bleven ongedeerd, maar onder de toeschouwers vielen zeven doden. Ook de dader kwam om. De Graaf werd geroemd om zijn rustige en kundige optreden.

Profiel: Fred de Graaf

NU 14.06.2013 Fred de Graaf kondigde vrijdag aan op dinsdag te zullen opstappen als voorzitter van de Eerste Kamer. Een aantal kenmerken van de VVD’er.

Profiel: Fred de GraafVideo

Telegraaf 13.06.2013 Fred de Graaf was sinds 2011 voorzitter van de Eerste Kamer. Sinds 2003 zit hij in de Senaat. Hij maakte donderdagnacht bekend af te treden als voorzitter als gevolg van de commotie die ontstond nadat bekend werd dat hij Geert Wilders geweerd zou hebben bij de inhuldiging. Hieronder een profiel.

Rutte heeft geen bezwaar tegen Wilders naast koning

Trouw 14.06.2013 Premier Mark Rutte zou zelf geen enkel bezwaar hebben gehad tegen Geert Wilders (PVV) in de commissie van in- en uitgeleide voor koning Willem-Alexander bij diens inhuldiging in De Nieuwe Kerk. Dat zei Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad.

Rutte: ‘Wilders mocht naast koning’

Telegraaf 13.06.2013 Premier Mark Rutte zou zelf geen enkel bezwaar hebben gehad tegen Geert Wilders (PVV) in de commissie van in- en uitgeleide voor koning Willem-Alexander bij diens inhuldiging in De Nieuwe Kerk. Dat zei Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad.

Laatste reisje Fred de Graaf

Telegraaf 13.06.2013 Fred de Graaf is vandaag aan een van zijn allerlaatste klussen begonnen als voorzitter van de Eerste Kamer. De VVD’er is in Londen voor een conferentie voor Europese Senaatsvoorzitters. Hij sprak daar onder meer over de rol van de senaat en de invloed van social media.

De Graaf, Lubbers en Van Agt: regenten die de politiek schaden

Elsevier 14.06.2013 Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf is terecht opgestapt: hij is gezakt voor de betrouwbaarheidsproef. En de oud-premiers Lubbers en Van Agt hebben staatsgeheimen onthuld. Waarom negeren deze heren democratische principes?

Rutte neemt uitleg De Graaf voor waar aan

NU 14.06.2013 Premier Mark Rutte gaat ervan uit dat er geen sprake is geweest van het bewust weghouden van Geert Wilders bij de groep Kamerleden die de Koning mocht begeleiden bij zijn inhuldiging. Bekijk video – Dat zei hij vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Rutte: ‘Opstappen De Graaf is echt zijn besluit’

Trouw 14.06.2013 PVV-leider Geert Wilders liet vanmorgen weten dat het besluit van Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer om zijn functie neer te leggen ‘het enige juiste besluit’ is. Een overzicht van de reacties. De Graaf was in opspraak gekomen nadat de Volkskrant had gemeld dat hij PVV-leider Geert Wilders had geweerd uit de commissie van parlementariërs die koning Willem-Alexander begeleidde bij zijn inhuldiging op 30 april.

Rutte respecteert besluit

Telegraaf 13.06.2013 „Ik respecteer zijn besluit”. Zo reageerde premier Mark Rutte vrijdag op de beslissing van Senaatsvoorzitter Fred de Graaf om zijn functie neer te leggen. Rutte zei dat hij en De Graaf natuurlijk contact hadden gehad „als VVD’ers onder elkaar “, maar over de inhoud van het gesprek kon hij niets zeggen.

Wilders: aftreden siert De Graaf

Telegraaf 13.06.2013 PVV-fractieleider Geert Wilders vindt dat Senaatsvoorzitter Fred de Graaf er goed aan doet om af te treden. „Dat siert hem, het enige juiste besluit. De onpartijdigheid van een Kamervoorzitter dient immers buiten kijf te staan en dat was hier duidelijk niet het geval”, zo laat Wilders vrijdag weten aan het ANP.

Wilders: opstappen Eerste Kamervoorzitter ‘enige juiste besluit’

Elsevier 14.06.2013 PVV-leider Geert Wilders reageert positief op ‘het enige juiste besluit’ van de voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf (VVD), die zijn functie neer legt. De Graaf blijft wel senator.

Begrip voor aftreden De Graaf

Telegraaf 13.06.2013 In politiek Den Haag is met begrip gereageerd op het aftreden van voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer. Premier Mark Rutte zei respect te hebben voor de beslissing van zijn partijgenoot. Ook ministers lieten zich in dezelfde bewoordingen uit.

Geen vragen fractieleiders meer aan De Graaf

NU 14.06.2013 De fractievoorzitters in Tweede Kamer zullen geen vragen meer stellen aan senaatsvoorzitter Fred de Graaf over de inhuldiging. Met zijn terugtreden als voorzitter van de Eerste Kamer is de zaak voor hen afgedaan. Dat melden woordvoerders van D66 en GroenLinks vrijdag.

Partijen en kabinet tonen begrip voor aftreden De Graaf

NU 14.06.2013 Verscheidene ministers uitten vrijdag voor de wekelijkse ministerraad begrip voor het aftreden van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD). “Ik respecteer zijn besluit”. Zo reageerde premier Mark Rutte op de beslissing van Senaatsvoorzitter Fred de Graaf om zijn functie neer te leggen.

Ook in kabinet begrip voor aftreden De Graaf

Trouw 14.06.2013 Verscheidene ministers uitten vrijdag voor de wekelijkse ministerraad begrip voor het aftreden van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD).  Partijgenoot minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) sprak ‘veel respect’ uit voor De Graafs besluit en zijn motieven. Hij noemde het een eigen afweging en een eigen beslissing. ‘Dit siert De Graaf en zo ken ik hem ook.’

Fractievoorzitters eensgezind: opstappen De Graaf terecht

Elsevier 14.06.2013 Veel politici vinden het besluit van Fred de Graaf (VVD) om op te stappen als voorzitter van de Eerste Kamer terecht. Volgens VVD’er Loek Hermans staat De Graafs rol als senator niet ter discussie. Loek Hermans, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer zegt vrijdag in het NOS Radio 1 Journaal dat het ‘heel jammer, maar begrijpelijk’ is dat De Graaf opstapt.

Kamp weet niet van druk op De Graaf

Trouw 14.06.2013  Voor zover minister Henk Kamp van Economische Zaken weet is er geen druk uitgeoefend door de VVD-top op vertrekkend Senaatsvoorzitter Fred de Graaf. Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

‘VVD-top offert De Graaf voor Van Miltenburg’

Trouw 14.06.2013 De VVD-top heeft ervoor gekozen Senaatsvoorzitter Fred de Graaf te offeren om te voorkomen dat Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg in problemen zou komen. Die indruk heeft SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel, zei hij vrijdag voor BNR. De Graaf en Van Miltenburg zijn beiden lid van de VVD.

‘VVD-top offert De Graaf voor Van Miltenburg’

NU 14.06.2013 De VVD-top zou ervoor hebben gekozen Senaatsvoorzitter Fred de Graaf te offeren om te voorkomen dat Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg in problemen zou komen.  Die indruk heeft SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel, zei hij vrijdag voor BNR. De Graaf en Van Miltenburg zijn beiden lid van de VVD.

‘VVD-top vroeg De Graaf op te stappen’›

NRC  14.06.2013  De VVD-top heeft gisteravond aangedrongen dat Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf op zou stappen. Dat meldt de NOS op basis van verschillende bronnen in Den Haag. VVD-leider Rutte houdt vol dat het echt de eigen keuze van De Graaf was om op te stappen als senaatsvoorzitter.

Tijdens het bewindspersonenoverleg van de partij is gisteravond over de inhuldigingskwestie gesproken. Daar zou zijn geconcludeerd dat de positie van de senaatsvoorzitter onhoudbaar was.

De Graaf niet eerste VVD’er in opspraak

Trouw 14.06.2013 Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer is niet de eerste VVD-politicus die dit jaar in opspraak raakt. De Graaf die PVV-leider Geert Wilders geweerd zou hebben als lid van de commissie van parlementariërs die koning Willem-Alexander begeleidde bij zijn inhuldiging op 30 april, legt zijn functie neer. Een overzicht van eerdere in opspraak geraakte VVD’ers.

De Graaf niet eerste VVD’er in opspraak

NU 14.06.2013 Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer is niet de eerste VVD-politicus die dit jaar in opspraak raakt. De Graaf die PVV-leider Geert Wilders geweerd zou hebben als lid van de commissie van parlementariërs die koning Willem-Alexander begeleidde bij zijn inhuldiging op 30 april, legt zijn functie neer.

De Graaf niet eerste VVD’er in opspraak

Telegraaf 13.06.2013 Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer is niet de eerste VVD-politicus die dit jaar in opspraak raakt. De Graaf die PVV-leider Geert Wilders geweerd zou hebben als lid van de commissie van parlementariërs die koning Willem-Alexander begeleidde bij zijn inhuldiging op 30 april, legt zijn functie neer. Een overzicht van eerdere in opspraak geraakte VVD’ers.

Voorzitter Eerste Kamer stapt op

NU 14.06.2013 Dat meldt De Graaf in een korte verklaring op de website van de Eerste Kamer. De Graaf constateert dat zijn integriteit in het geding is gekomen na de ophef rondom zijn rol tijdens de troonswisseling.

Fred de Graaf stapt op als voorzitter Eerste Kamer

Trouw 14.06.2013 Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer legt zijn functie neer. Hij heeft dat in de nacht van donderdag op vrijdag laten weten vanuit Londen, waar hij een congres bijwoont. De Graaf was in opspraak gekomen nadat de Volkskrant had gemeld dat hij PVV-leider Geert Wilders had geweerd als lid van de commissie van parlementariërs die koning Willem-Alexander begeleidde bij zijn inhuldiging op 30 april.

Lees ook: Reacties: Besluit De Graaf om te vertrekken ‘zeer verstandig’ – 14/06/13

Lees ook: De Graaf kon Wilders-affaire niet sussen – 14/06/13

Lees ook: Wilders: ‘Manipulator voorkomt bezoek aan koning niet’ – 13/06/13

Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf legt functie neer

Elsevier 14.06.2013 De voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf (VVD) gaat komende dinsdag zijn functie neerleggen. De VVD’er is van mening dat zijn integriteit in het geding is. Dat staat in een verklaring  van de Eerste Kamer.

Voorzitter Eerste Kamer legt functie neer›

NRC  14.06.2013  Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer, legt zijn functie neer. Dat staat in een bericht op de website van de Eerste Kamer. Hij stopt vanwege de commotie die is ontstaan over de berichtgeving rond zijn optreden bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De VVD’er zou PVV-leider Geert Wilders hebben geweerd uit de zogeheten commissie van in- en uitgeleide.

Fred de Graaf stapt op

Telegraaf 13.06.2013  Fred de Graaf stapt op als voorzitter van de Eerste Kamer. Hij legt zijn functie neer als gevolg van de commotie die ontstond nadat bekend werd dat hij Geert Wilders geweerd zou hebben bij de inhuldiging.

‘Gestuntel van Fred de Graaf dringt de VVD verder in het defensief’

Elsevier 14.06.2013  In plaats van de machtigste partij, is de VVD een lekker doelwit voor de concurrentie. De partij doet het omgekeerde van wat ze haar kiezers beloofde. En bij de procedurele dingetjes lopen de liberalen te prutsen. Enkele weken voor de Inhuldiging moest senaatsvoorzitter Fred de Graaf (VVD) beslissen of koning Willem-Alexander naast Geert Wilders (PVV) De Nieuwe Kerk kon betreden.

De belangrijkste criticus van de monarchie als lid van de commissie van In- en Uitgeleide? De kritiek zou niet mals zijn en er was een gerede kans dat Wilders een relletje zou ontkenenen door voor de eer te bedanken.

Veel politici vinden het besluit van Fred de Graaf (VVD) om op te stappen als voorzitter van de Eerste Kamer terecht. Volgens VVD’er Loek Hermans staat De Graafs rol als senator niet ter discussie.

De Graaf kon Wilders-affaire niet sussen

Trouw 14.06.2013 Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer had een prominente rol bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Commotie over zijn optreden achter de schermen daarbij doet hem nu echter de das om. De Graaf (63) kondigde in de nacht van donderdag op vrijdag aan dat hij zijn functie neerlegt, omdat zijn integriteit in het geding is.

In de verdediging van De Graaf zaten vier zwakke plekken

VK 14.06.2013  Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD) heeft vannacht laten weten zijn functie neer te leggen. Donderdag probeerde hij nog in een brief aan zijn collega-volksvertegenwoordiger Marcel de Graaff (PVV) uit te leggen dat het nooit zijn bedoeling is geweest PVV-leider Wilders te weren uit de nabijheid van de koning bij diens inhuldiging. Maar na het lezen van die brief rezen in de Eerste en de Tweede Kamer in de loop van de donderdag slechts nieuwe vragen. Zo leek De Graaf te wrijven in een vlek die daardoor groter werd. Waar zaten de problemen?

Voorzitter Eerste Kamer dient consequenties te trekken

Trouw 13.06.2013 De voorzitter van de Eerste Kamer, VVD-senator Fred de Graaf, heeft als voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal een wel heel scheve schaats gereden.

Of het nu doelbewust was of niet, De Graaf manipuleerde de selectie voor het lidmaatschap van de zogeheten commissie van in- en uitgeleide bij de Verenigde Vergadering ter inhuldiging op 30 april van het nieuwe staatshoofd zo, dat PVV-leider Geert Wilders daarvoor niet in aanmerking kwam.

Senaatsvoorzitter nu bekend

Telegraaf 13.06.2013 Voorzitters van de Eerste Kamer opereren doorgaans in de luwte. Hun naam komt zelden in de publiciteit. Maar bij Fred de Graaf, die deze post sinds juni 2011 bekleedt, is dat anders. Opeens weet iedereen wie de Senaatsvoorzitter is.

Fractievoorzitters bijeen om ‘weren’ Wilders

NU 13.06.2013 Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer komen donderdag bijeen om te praten over het optreden van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf, die PVV-leider Geert Wilders zou hebben geweerd uit de commissie bij de inhuldiging. Bekijk video – De Graaf zou Wilders buiten de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april hebben gehouden.

Fractievoorzitters overleggen over Wilders bij Inhuldiging

Elsevier 13.06.2013  Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer overleggen donderdagmiddag over het weren van PVV-leider Geert Wilders in de commissie die koning Willem-Alexander mocht vergezellen bij de Inhuldiging. Wilders is niet overtuigd door de brief van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD). Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg heeft alle fractieleiders uitgenodigd om bijeen te komen.

Drie vragen over Wilders die vanmiddag beantwoord moeten worden

VK 13.06.2013 Vanmiddag overleggen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer over de gang van zaken rond de samenstelling van de Commissie van In- en Uitgeleide bij de inhuldiging op 30 april. Welke vragen moeten daar beantwoord worden?

Eerst Kamervoorzitter Fred de Graaf schreef woensdag dat hij afstand neemt ‘van de suggestie dat ik een kunstgreep heb toegepast en dat ik er een stokje voor gestoken heb dat de heer Wilders deel zou uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide’.

Schriftelijke vragen voor De Graaf

Telegraaf 13.06.2013 De fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben allemaal nog vragen voor de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, omdat hij PVV-leider Geert Wilders bewust uit een commissie ter ondersteuning van de inhuldiging van koning Willem-Alexander zou hebben gehouden.

Nadere vragen over rel rond commissie inhuldiging

NU 13.06.2013 De fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf bevragen over zijn rol in het vermeende weren van PVV-leider Geert Wilders bij de groep Kamerleden die de Koning mocht begeleiden bij zijn inhuldiging.

De fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan gezamenlijk schriftelijke vragen stellen aan Eerste- en Tweede Kamervoorzitters Fred de Graaf en Anouchka van Miltenburg over het mogelijke weren van PVV-leider Geert Wilders in de Commissie van In- en Uitgeleide bij de inhuldiging van de koning. Tot die conclusie kwamen de fractievoorzitters van de Tweede Kamer donderdag na anderhalf uur gezamenlijk overleg.

Fractievoorzitters willen extra informatie over weren Wilders uit commissie – Video

VK 13.06.2013 De fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan gezamenlijk schriftelijke vragen stellen aan Eerste- en Tweede Kamervoorzitters Fred de Graaf en Anouchka van Miltenburg over het mogelijke weren van PVV-leider Geert Wilders in de Commissie van In- en Uitgeleide bij de inhuldiging van de koning. Tot die conclusie kwamen de fractievoorzitters van de Tweede Kamer donderdag na anderhalf uur gezamenlijk overleg.

Lees ook Drie vragen over Wilders die vanmiddag beantwoord moeten worden – 13/06/13

Lees ook Wilders: ‘Manipulator voorkomt bezoek aan koning niet’ – 13/06/13

Fractieleiders willen meer informatie over weren Wilders›

NRC  13.06.2013  Het overleg van de fractievoorzitters over het vermeende weren van PVV-leider Geert Wilders uit de Commissie van In- en Uitgeleide tijdens de inhuldiging heeft vanmiddag niet tot conclusies geleid. De fractieleiders hebben nog veel vragen, die ze schriftelijk gaan stellen aan de voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf. Dat heeft Wilders na afloop tegen persbureau Novum gezegd.  De Graaf ontkende echter later in een brief aan de Kamer dat dit het geval was en zei dat hij het “ten zeerste betreurt” dat de indruk is ontstaan dat hij Wilders via een kunstgreep zou hebben buitengesloten.

Kamer wil meer duidelijkheid De Graaf over weren Wilders

Elsevier 13.06.2013 De fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben nog steeds veel vragen aan voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, over PVV-leider Geert Wilders die bewust buiten de ceremonie rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander zou zijn gehouden. De fractievoorzitters in de Kamer gaan schriftelijk vragen stellen aan De Graaf, aldus Wilders donderdag na afloop van een bijeenkomst met al zijn collega’s en Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

De Graaf betreurt foute indruk over Wilders

NU 13.06.2013 Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer betreurt het dat de indruk is gewekt dat hij PVV-leider Geert Wilders heeft proberen te weren bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

De Graaf betreurt verkeerde indruk over Wilders bij Inhuldiging

Elsevier 13.06.2013 Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD) betreurt het dat hij de indruk heeft gewekt PVV-leider Geert Wilders te willen passeren bij de Inhuldiging van koning Willem-Alexander. De VVD’er ontkent hoe dan ook met klem dat hij een kunstgreep heeft uitgevoerd. Dat schrijft De Graaf in een brief aan de voorzitter van de senaatsfractie van de PVV Machiel de Graaff, waaruit politiek commentator van de NOS Ferry Mingelen woensdagavond citeerde.

De Graaf ontkent weren Wilders – fractievoorzitters bijeen over kwestie›

NRC  13.06.2013  Voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf ontkent dat hij PVV-leider Wilders zou hebben geweerd uit de Commissie van In- en Uitgeleide in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Graaf heeft dat gisteren geschreven in een brief aan de fractievoorzitters van de Eerste Kamer, meldt onder meer nos.nl. Wilders is niet overtuigd door het betoog van De Graaf, volgens de Volkskrant. Wilders meent dat hij door zijn anciënniteit in aanmerking had moeten komen om lid te worden van de commissie. “De brief stinkt”, vindt de PVV-leider.

Voorzitter Eerste Kamer dient consequenties te trekken

Trouw 13.06.2013 De voorzitter van de Eerste Kamer, VVD-senator Fred de Graaf, heeft als voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal een wel heel scheve schaats gereden.

Of het nu doelbewust was of niet, De Graaf manipuleerde de selectie voor het lidmaatschap van de zogeheten commissie van in- en uitgeleide bij de Verenigde Vergadering ter inhuldiging op 30 april van het nieuwe staatshoofd zo, dat PVV-leider Geert Wilders daarvoor niet in aanmerking kwam.

Wilders verwijt De Graaf ‘VVD-regentengedrag’

NU 13.06.2013 PVV-leider Geert Wilders verwijt Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf ”VVD-regentengedrag”. Hij is nog altijd woest op De Graaf, omdat die volgens de PVV Wilders heeft geweerd uit een commissie van Kamerleden die de koning begeleidden bij de inhuldiging.

Wilders: ‘Manipulator voorkomt bezoek aan koning niet’

Trouw 13.06.2013 PVV-leider Geert Wilders is donderdag voor een kennismakingsbezoek met koning Willem-Alexander op paleis Noordeinde geweest. ‘Openhartig en aangenaam gesprek gehad met de Koning. Onze Koning is een sympathieke en energieke man’, twitterde Wilders na afloop.

Wilders beschuldigt De Graaf

Telegraaf 13.06.2013  PVV-leider Geert Wilders verwijt Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf „VVD-regentengedrag”. Hij is nog altijd woest op De Graaf, omdat die volgens de PVV Wilders heeft geweerd uit een commissie van Kamerleden die de koning begeleidden bij de inhuldiging.

Geert Wilders maakt kennis met Willem-Alexander

NU 13.06.2013 PVV-leider Geert Wilders is donderdag voor een kennismakingsbezoek met koning Willem-Alexander op paleis Noordeinde geweest.

Geert Wilders maakt kennis met koning

Telegraaf 13.06.2013  PVV-leider Geert Wilders is donderdag voor een kennismakingsbezoek met koning Willem-Alexander op paleis Noordeinde geweest. „Openhartig en aangenaam gesprek gehad met de Koning. Onze Koning is een sympathieke en energieke man”, twitterde Wilders na afloop.

De Graaf ontkent weghouden Wilders bij koning

Trouw 13.06.2013 Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer betreurt het dat de indruk is gewekt dat hij PVV-leider Geert Wilders heeft proberen te weren bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hij heeft dat woensdagavond aan de fractieleiders in de Senaat geschreven.

De Graaf krabbelt terug

Telegraaf 13.06.2013 Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer betreurt het dat de indruk is gewekt dat hij PVV-leider Geert Wilders heeft proberen te weren bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hij heeft dat woensdagavond aan de fractieleiders in de Senaat geschreven. De brief van Fred de Graaf. Open pdf (728,2 kB)

Hoe Wilders onpopulair werd ten paleize met zijn ‘spervuur’ van kritiek

VK 12.06.2013 Wat heeft PVV-leider Geert Wilders allemaal gedaan waardoor de senaatsvoorzitter hem koste wat kost niet in de nabijheid van de koning op tv wilde hebben tijdens de inhuldiging?

PVV wil opheldering over inhuldiging; ‘smerige truc’

VK 12.06.2013 De PVV wil opheldering over het feit dat de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf (VVD), met een kunstgreep heeft voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders deel zou gaan uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide, die de koning tijdens de inhuldiging vergezelde in de Nieuwe Kerk. Volgens een woordvoerder van de Eerste Kamer zou Wilders ‘gewoon zijn uitgenodigd’ voor de Commissie van In- en Uitgeleide als hij aan de beurt was gekomen. Dat gebeurde niet, onder meer omdat er rekening werd gehouden met een juiste man-vrouw verhouding in de commissie.

Vragen PVV over inhuldiging

Telegraaf 12.06.2013 De PVV in de Eerste Kamer gaat vragen stellen over de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De Volkskrant meldde woensdag dat de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf (VVD), met een kunstgreep heeft voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders deel zou gaan uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide, die de koning vergezelde in de Nieuwe Kerk.

Kamer eist uitleg kunstgreep van senaatsvoorzitter Video

Trouw 12.06.2013 De Tweede Kamer wil uitleg van senaatsvoorzitter Fred de Graaf over het bericht dat hij met een kunstgreep heeft voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders deel zou gaan uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide, die de koning tijdens de inhuldiging vergezelde in de Nieuwe Kerk.

Kamer wil uitleg over weren Wilders bij Troonswisseling

Elsevier 12.06.2013 De Tweede Kamer wil uitleg van voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf (VVD) over het voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders een grote rol speelde bij de Inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. De Volkskrant schrijft woensdag dat De Graaf met een kunstgreep heeft voorkomen dat Wilders deel zou gaan uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide. Die vergezelt de koning bij binnenkomst in de Nieuwe Kerk. Voorzitter van de Commissie van In- en Uitgeleide en voorzitter van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg (VVD) gaf woensdag aan dat zij niet op de hoogte was en er geen enkele betrokkenheid bij heeft gehad. In de Volkskrant zegt De Graaf: ‘In mijn achterhoofd heeft zeker meegespeeld dat het beeld van Wilders naast de koning veel aandacht zou hebben getrokken.’

PVV wil opheldering over inhuldiging

Trouw 12.06.2013 De PVV in de Eerste Kamer gaat vragen stellen over het feit dat de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf (VVD), met een kunstgreep heeft voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders deel zou gaan uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide, die de koning tijdens de inhuldiging vergezelde in de Nieuwe Kerk.

Senaatsvoorzitter passeerde Wilders bij inhuldiging

NU 12.06.2013 Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD) heeft een kunstgreep toegepast om te voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders een prominente rol zou krijgen bij de troonswisseling.

‘Senaatsvoorzitter passeerde Wilders bij inhuldiging’›

NRC 12.06.2013  Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD) heeft een kunstgreep toegepast om te voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders een prominente rol zou krijgen bij de troonswisseling. De Graaf voorkwam dat Wilders deel zou uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide. De voorzitter erkent in de Volkskrant dat hij Wilders er liever niet bij had vanwege diens problematische relatie met het koninklijk huis.

Senaatsvoorzitter hield Wilders weg bij koning

Telegraaf 12.06.2013 De voorzitter van de Eerste Kamer heeft ,,met een kunstgreep” voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders op 30 april aan de zijde van Willem-Alexander zou lopen bij zijn entree in de Nieuwe Kerk. Fred de Graaf (VVD) erkent dat hij Wilders liever niet zag naast de kersverse koning, vanwege diens problematische relatie met het Koninklijk Huis.

Senaatsvoorzitter hield Wilders weg bij koning tijdens inhuldiging

VK 12.06.2013 Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf heeft in de aanloop naar de inhuldiging van koning Willem-Alexander een kunstgreep toegepast om te voorkomen dat PVV-leider Geert Wilders in de nabijheid van de koning op tv zou verschijnen. Door een onvoorziene samenloop van omstandigheden was Wilders op 30 april bijna een van de vijf volksvertegenwoordigers geweest die Willem-Alexander in de Commissie van In- en Uitgeleide mochten vergezellen bij zijn entree in de Nieuwe Kerk. Daar stak De Graaf een stokje voor.

juni 12, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Geert Wilders PVV – Eerste Kamervoorzitter Fred De Graaf (VVD) nam mij in de maling

Geen Samenwerking PvdA, Groenlinks, SP en D66 ?

PvdA + GroenLinks + D66 = NEE !!!!!!  

Wij doen het liever met de SP ???

PvdA + GroenLinks + SP =  JA  ???

Dat vindt een aantal bezorgde GroenLinks-leden, onder wie senator Leo Platvoet en de Amsterdamse wethouder Paulus de Wilt, aldus dagblad Trouw.

Oud-partijleider Femke Halsema is de afgelopen jaren pleitbezorger geweest van vergaande samenwerking tussen GroenLinks, PvdA en D66. De nieuwe fractievoorzitter Jolande Sap steunt dit beleid.

Flink wat kritische leden zien dat dus niet zitten. ‘Solidariteit, rechtvaardigheid en collectieve zorg zijn waarden die we eerder bij de SP terugvinden dan bij D66’, vinden zij.

Zie: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

En: PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

En ook: De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1 deel 1

‘Stroming die koers GL niet deelt is klein’

Trouw 10.01.2011 Binnen GroenLinks woedt geen harde richtingenstrijd over de politieke koers, zo blijkt uit uitspraken van Jolande Sap in een interview met Nu.nl. Wel erkent de fractievoorzitter dat niet iedereen blij is met de vrijzinnig liberale koers die is ingezet onder oud-fractieleider Femke Halsema. 

De SP stelde onlangs ook een gezamenlijk programma richting de volgende verkiezingen voor, maar zij zullen een heel andere koers willen varen dan jullie. Is dat te verenigen?

“Een plan wat vooral een plan tegen het huidige kabinet is vind ik gewoon minder interessant. Je moet een goed alternatief hebben.”

Zie je daarin nog wel een plek voor de SP.

“Als je het hebt over programmatische vormen van samenwerken denk ik dat dat heel lastig gaat worden. In de politiek werken we veel samen, maar als het gaat om de toekomstagenda zijn de verschillen duidelijk. Kijk naar de vergrijzing, de arbeidsmarkt, kansen op werk voor buitenstaanders. Daar moet gemoderniseerd worden. De SP houdt alleen vast aan verworven rechten.”

Is er de afgelopen jaren een verwijdering ontstaan. GroenLinks is doorgegroeid en de SP is stil blijven staan?

“Die verschillen zijn er altijd geweest. GroenLinks is van oudsher een vernieuwingspartij. De manier waarop we vernieuwing willen is wel veranderd. De SP heeft daar gewoon een andere visie op.”

‘Op naar het centrum van de macht’

NU 10.01.2011 Jolande Sap (47) wil GroenLinks brengen waar voorganger Halsema slechts aan kon ruiken: het centrum van de macht. ‘Ik ben een passievol mens’ . “Maar wij zullen nooit marchanderen met onze kernidealen omwille van de macht”.

Kritische GroenLinks-leden roepen op: Blijf weg bij D66!

Elsevier 06.01.2011 GroenLinks moet zich terughoudender opstellen tegenover D66, omdat de partij van Alexander Pechtold te ver af zou staan van de principes van GroenLinks.

 Lees meer…

’GroenLinks moet wegblijven bij D66’  

Trouw 06.01.2011 Na het vertrek van Femke Halsema als partijleider van GroenLinks, staat ook de ideologie van Halsema onder druk. ’Jolande Sap moet een andere richting inslaan’, is de oproep van een aantal partijleden.

Halsema weg, dus niet meer samenwerken met D66?

VK 06.01.2011 Femke Halsema heeft GroenLinks weggedreven van de SP richting D66. Haar opvolgster Jolande Sap heeft gezegd haar de koers te zullen volgen. Enkele kritische leden zien dat niet zitten. ‘Solidariteit, rechtvaardigheid en collectieve zorg zijn waarden die we eerder bij de SP terugvinden dan bij D66’, vinden zij.

januari 7, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties

Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

Door NU de handen ineen te slaan zouden deze partijen sterker staan „nu rechts domineert”, stelde Guusje ter Horst PvdA.

 

Ter Horst, kandidaat voor de Eerste Kamerfractie van de PvdA denkt dat de tijd vraagt om een linkse progressieve beweging. Met SP zijn de kansen op succes volgens haar kleiner, al heeft ze als burgemeester van Nijmegen „goede ervaringen” opgedaan met deze partij. Aldus vindt Guusje ter Horst PvdA.

Dat zei ze zaterdag in radioprogramma TROS Kamerbreed. bij de Tros op Radio 1. „In je eentje ben je maar beperkt invloedrijk.”

De PvdA ging reeds in de aanval en zocht samenwerking vanuit de oppositie. En eerder riep vertrekkend GroenLinks-leider Femke Halsema ook al op tot een samenwerkingsverband tussen ‘het progressieve deel van de PvdA’, D66 en GroenLinks. De drie partijen zouden samen een verkiezingsprogramma kunnen presenteren.

Volgens Halsema is er in de PvdA wel sprake van een stromingenstrijd tussen het progressieve van GroenLinks en D66 en het conservatieve van de SP. D66-leider Alexander Pechtold heeft echter altijd laten weten niet te voelen voor samengaan met PvdA en GroenLinks.

Overigens blijkt Jolande Sap de opvolgster van Femke Halsema GL ook groot voorstander te zijn van samenwerking.

Zie: PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

en ook: De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1 deel 1

Voor de PvdA, opgericht als doorbraakpartij, ligt hier als het ware een historische opdracht, temeer daar D66 en GroenLinks volharden in hun beeldenstorm tegen religieuze uitdrukkingen en sporen in de openbare ruimte. Cohen kan, als hij zichzelf trouw blijft, de ontheemde christen-democraten onderdak bieden.

Zelfs als Cohen met de PvdA de grootste was geworden, zou samenwerking met VVD of CDA moeilijk zijn geweest.

De Provinciale Statenverkiezingen in maart zullen de eerste aanwijzing geven of de strategie van Rutte en Verhagen werkt. Daarbij zijn twee zaken van betekenis: de eerste is of de drie coalitiepartijen samen een meerderheid halen. In dat geval kan Rutte ook in de senaat rekenen op voldoende steun. Maar of hij echt door kan met zijn kabinet, hangt ook af van het resultaat van het CDA. Als deze partij opnieuw fors verliest, verzwakt dat de positie van Verhagen en wordt de nu al zeer onrustige partij een labiele factor. Het zou niet de eerste keer zijn dat slechte Statenverkiezingen voor een coalitiepartij de val van een kabinet inluiden.

Voor Cohen is het dus zaak de PvdA snel op orde te brengen. In de oppositie zijn er voor een partij twee dingen van belang. Het eerste is dat zij een herkenbaar alternatief voor het kabinetsbeleid biedt, het tweede dat zij klaar staat om te regeren. Voor Cohen liggen er kansen als hij terugkeert naar de oude doorbraakgedachte van de PvdA en afrekent met het teruggekeerde vooroordeel in zijn partij jegens religies, zoals hij eerder als burgemeester deed.

Het was niet het jaar van Job CohenVideo 

Toen Job Cohen als opvolger van Wouter Bos leider van de PvdA werd, was hij de eerste zes weken zeer succesvol. Hij zou het land gaan leiden, maar het liep helemaal anders. 

Voor GroenLinks, D66 en de SP is de PvdA ook helemaal geen aantrekkelijke partner. De PvdA is een bestuurderspartij. Een uitzendbureau voor regenten.

De verkiezingsnederlaag van de PvdA ijlt nog wat na in pleidooien voor linkse samenwerking. Oud-minister Guusje ter Horst roept op tot een verbond met GroenLinks en D66. Er zijn meer PvdA’ers die zo’n fusie als een uitweg zien; zeker nu de populaire Femke Halsema is opgestapt, herkennen ze in GroenLinks een makkelijke overnameprooi. Voor de vorm wordt ook D66 in de constructie betrokken.

De PvdA wordt nu onder druk gezet vanuit de overtuiging dat links in dit tijdsgewricht eenvoudigweg geen brede volksbeweging kan zijn. Breed in de zin van meerdere klassen verenigend. In de postindustriële samenleving kan een dergelijke beweging nog wel talrijk zijn.

GroenLinks vraagt de PvdA in feite afscheid te nemen van haar traditionele achterban en daar niet al te lang over te aarzelen.

De PvdA heeft daar geen antwoord op. Te lang, doordat grote verkiezingsnederlagen uiteindelijk weer teniet werden gedaan, heeft de partij haar antwoord op grote maatschappelijke ontwikkelingen kunnen uitstellen. Het lijkt er niet op dat dat snel weer zal gebeuren. Dus zal de existentiële vraag nu echt aan de orde moeten komen.

Pieter Hilhorst

Kom op links, zet in op sociale veerkracht

VK 23.12.2010 Ik heb me toen kandidaat gesteld als lijsttrekker van de PvdA én als lijsttrekker van D66 én als lijsttrekker van Groenlinks. Zo zouden leden van alle drie de partijen via een proteststem op mij kunnen uitdrukken dat ze genoeg hebben van de linkse versplintering. Als de verandering niet van bovenaf komt, moet ze maar van onderop komen. In het publiek was er zowaar iemand die beloofde in dat geval op me te zullen stemmen. En dat was niet mijn moeder.

De PvdA kan de existentiële vraag niet meer mijden

Trouw 22.12.2010 De sociaal-democratie stelde zich, toen uiteindelijk de revisionistische stroming ideologisch de boventoon ging voeren, tot doel een verbinding te leggen tussen de schoolmeester en de arbeider, tussen de sociale stijger en hen die achterbleven.

Hoe noodzakelijk is GroenLinks nog?

Elsevier 22.12.2010 Nu Femke weg is, lijkt het erop alsof ook GroenLinks moet worden opgeheven. Deze conclusie komt niet van mij. Jolande Sap, de nieuwe leider van GroenLinks, heeft deze schokkende conclusie getrokken. Ik hoop van harte dat Jolande niet eindigt als Agnes Kant.

PvdA droomt nog niet mee

Trouw 21.12.2010 De progressieve samenwerking waar GroenLinks openlijk over filosofeert, blijft vooralsnog een droom. D66 wil niet en de PvdA is op zijn best sterk verdeeld. PvdA-voorzitter Liliane Ploumen is niet blij met de druk die GroenLinks uitoefent.

De jaarlijkse Jobben

Parool 21.12.2010 De Job 2010, de prestigieuze prijs voor de sukkeligste politicus, is vanwege zijn sukkelige uitspraken over moslims die de gediscrimineerde Joden van nu zijn, door alle juryleden toegekend aan… we houden het nog even spannend…

Linkse samenwerking is sterfhuisconstructie PvdA

Elsevier 20.12.2010 Het pleidooi van Guusje ter Horst voor samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en D66 komt niet voort uit idealisme. De oud-minister probeert met haar pleidooi buitenstaanders af te leiden van de problemen binnen de partij. 

PvdA’ers verkiezen andere partijleiders boven Cohen

Elsevier 20.12.2010 PvdA-partijleider Job Cohen doet het onder de kiezers op zijn eigen partij niet goed.

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat PvdA-stemmers hem slechts de op drie na beste politicus van het jaar vinden. Cohen komt voor de PvdA-stemmers pas na Femke Halsema (GroenLinks), SP-leider Emile Roemer en VVD-leider Mark Rutte.

Cohen krijgt slecht 14 procent van de PvdA-kiezers achter zich. Halsema is het populairst bij PvdA’ers met 22 procent, daarna komt Roemer met 20 procent en ook nog voor Cohen eindigt premier Rutte met 15 procent.

PvdA-stemmer verkiest Rutte boven Cohen

Telegraaf 20.12.2010 PvdA-kiezers vinden dat hun partijleider Cohen het het afgelopen jaar niet best heeft gedaan. Uit een populariteitsonderzoek van Maurice de Hond blijkt dat PvdA-stemmers hem slechts de op drie na beste politicus van het jaar vinden. Cohen krijgt 14 procent van de stemmen, achter voormalig GroenLinks-leider Halsema (22), SP-leider Roemer (20) en VVD-leider Rutte (15).

Cohen scoort slecht bij achterban

Spits 20.12.2010 Zelfs bij de PvdA-stemmers scoort partijleider Job Cohen niet goed. Uit een populariteitsonderzoek van Maurice de Hond blijkt dat slechts 14 procent van de PvdA-kiezers Job de beste politicus van het jaar vinden. Dat meldt de Telegraaf. LEES VERDER…

Te koop: leuke linkse partij

De pers 20.12.2010 Z.g.a.n., tegen elk aantrekkelijk bod, een prettig, stabiel electoraal vehikel, heeft altijd veilig in de oppositie gestaan en is nog niet besmeurd door het pluche.

Sap: Cohen zal moeten kiezen

Trouw 19.12.2010 Na acht jaar Femke Halsema was het dit weekend Jolande Sap die GroenLinks in de media moest verkopen. Een overzicht van uitspraken over onder meer linkse samenwerking, de komende verkiezingen en Wilders.

Cohen kan met nieuwe doorbraak succes boeken

Trouw 18.12.2010 De afstand tussen de ereloge en de nooduitgang is nog nooit zo klein geweest, zei Wim Kok in 1994, vanuit het Torentje terugkijkend op de verkiezingen en de formatie.

Aldus Guusje ter Horst PvdA;

‘PvdA samen met GroenLinks en D66’

AD 18.12.2010 DEN HAAG – Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst vindt dat er ,,serieus moet worden gekeken” naar de mogelijkheden van samenwerking van haar eigen partij PvdA met GroenLinks en D66. Dat zei ze bij de Tros op Radio 1.   

‘PvdA misschien maar met GL en D66’

NU 18.12.2010 DEN HAAG – Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst vindt dat er ”serieus moet worden gekeken” naar de mogelijkheden van samenwerking van haar eigen partij PvdA met GroenLinks en D66.

Ter Horst: PvdA misschien maar met GL en D66 

TROS 18.12.2010  Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst vindt dat er ,,serieus moet worden gekeken” naar de mogelijkheden van samenwerking van haar eigen partij PvdA met GroenLinks en D66. Dat zei ze zaterdag bij de Tros op Radio 1. ,,In je eentje ben je maar beperkt invloedrijk.” Lees meer…  

Ter Horst: PvdA moet samen met D66 en GroenLinks

Elsevier 18.12.2010 Oud-minister Guusje ter Horst grijpt het vertrek van Femke Halsema aan om te pleiten voor een fusie van PvdA met GroenLinks en D66. ‘We moeten een links machtsblok vormen om tegenwicht te bieden aan de rechtse machtspolitiek.’

‘PvdA misschien maar met GL en D66’

Trouw 18.12.2010 Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst vindt dat er „serieus moet worden gekeken” naar de mogelijkheden van samenwerking van haar eigen partij PvdA met GroenLinks en D66. 

PvdA met GL en D66

Telegraaf 18.12.2010 Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst vindt dat er „serieus moet worden gekeken” naar de mogelijkheden van samenwerking van haar eigen partij PvdA met GroenLinks en D66. Dat zei ze zaterdag bij de Tros op Radio 1. „In je eentje ben je maar beperkt invloedrijk.”

Aldus Jolande Sap GroenLinks;

De uitspraken van Sap volgen op een pleidooi van oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst.  

Zij grijpt het vertrek van GroenLinks-leider Femke Halsema aan om te pleiten voor een fusie van PvdA met GroenLinks en D66. Jolande Sap wil vergaand samenwerken met D66 en PvdA, zo zei ze zaterdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. De mensen snakken volgens haar naar ‘iets nieuws en een effectieve oppositie’. 

Vooralsnog gaat ze investeren in haar tot op heden ‘goede maar nog niet zo frequente’ contacten met Alexander Pechtold van D66 en Job Cohen van de PvdA. Ze wil vooralsnog ‘op concrete kwestie’ samenwerking zoeken.

Zoals eerder al in aanloop naar de verkiezingen en tijdens de formatie komt de SP van Emile Roemer in dit verhaal niet voor.

’Ik sluit op termijn een fusie niet uit’

Trouw 20.12.2010 De leiderswissel in GroenLinks werd maandenlang voorbereid, verbazingwekkend goed geheimgehouden en leverde jongstleden vrijdag politiek spektakel op, compleet met nu al historische foto’s van Femke Halsema en Jolande Sap in de sneeuwjacht buiten het Kamergebouw.

Nieuwe GroenLinks-leider ‘niet vies’ van fusie

Elsevier 19.12.2010 De nieuwe leider van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, ziet wel wat in het pleidooi van oud-minister Guusje ter Horst (PvdA) voor een samenwerking tussen de linkse partijen (behalve met de SP).

Sap wil niet alleen D66, maar ook PvdA aan boord›

NRC 19.12.2010 Jolande Sap wil niet alleen met D66 een pact vormen, maar ook de PvdA mag erbij. Dat zei ze gisteravond in Nieuwsuur. “Ik heb een goede relatie met Pechtold en Cohen en ga zeker inzetten op nauwer samenwerken. Een pact met D66 en PvdA voor progressieve politiek; groener en eerlijker. Samen een vuist maken en een aantrekkelijk alternatief bieden voor de kiezer.”

Sap: meer samen met D66, PvdA

De pers 18.12.2010 De mensen snakken volgens haar naar ,,iets nieuws en een effectieve oppositie”. Vooralsnog gaat ze investeren in haar tot op heden ,,goede maar nog niet zo frequente” contacten met Alexander Pechtold van D66 en Job Cohen van de PvdA. Ze wil vooralsnog ,,op concrete kwestie” samenwerking zoeken.

Sap wil verder met D66 en PvdA

Trouw 18.12.2010 De nieuwe leidster van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, wil vèrgaand samenwerken met D66 en PvdA. Van een fusie is ze ’zeker niet vies’, maar een dergelijke combinatie vergt een langjarig proces, stelde ze.

Sap wil vergaand samenwerken met D66 en PvdA

De pers 18.12.2010 De nieuwe leidster van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, wil vèrgaand samenwerken met D66 en PvdA. Dat zei ze zaterdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Van het verschijnsel fusie is ze ‘zeker niet vies’, maar een dergelijke combinatie vergt een langjarig proces, stelde ze

Sap wil vergaand samenwerken met D66 en PvdA

Metro 18.12.2010 HILVERSUM (ANP) – De nieuwe leidster van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, wil vèrgaand samenwerken met D66 en PvdA.

Sap wil politieke samenwerking

Spits 18.12.2010 Jolande Sap, de nieuwe Femke Halsema, wil een verregaande samenwerking aangaan met de PvdA en D66. Dat zei ze vanavond in Nieuwsuur. LEES VERDER…

Sap wil vergaand samenwerken met D66 en PvdA

AD 18.12.2010 De nieuwe leidster van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, wil vèrgaand samenwerken met D66 en PvdA. Dat zei ze zaterdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Van het verschijnsel fusie is ze ‘zeker niet vies’, maar een dergelijke combinatie vergt een langjarig proces, stelde ze desgevraagd..

Sap wil vergaand samenwerken met D66 en PvdA

NU 18.12.2010 HILVERSUM – De nieuwe leidster van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, wil vèrgaand samenwerken met D66 en PvdA.

Sap wil samenwerken met D66 en PvdA

Parool 18.12.2010 HILVERSUM – De nieuwe leidster van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, wil vergaand samenwerken met D66 en PvdA. Dat zei ze zaterdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Van het verschijnsel fusie is ze ‘zeker niet vies’, maar een …

Sap wil vergaand samenwerken met D66 en PvdA

Trouw 18.12.2010 De nieuwe leidster van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, wil vèrgaand samenwerken met D66 en PvdA. Dat zei ze zaterdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Van het verschijnsel fusie is ze ‘zeker niet vies’, maar een dergelijke combinatie vergt een langjarig proces, stelde ze desgevraagd..

Sap wil vergaand samenwerken met D66 en PvdA

Parool 18.12.2010 HILVERSUM – De nieuwe leidster van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap, wil vèrgaand samenwerken met D66 en PvdA. Dat zei ze zaterdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Van het verschijnsel fusie is ze ‘zeker niet vies’, …

december 18, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

SGP en de Vrouwen ongelijkheid in de 21e eeuw

Volgens  De Telegraaf wil de partij vrouwen op de kieslijst plaatsen, maar zodra zij worden gekozen moeten de vrouwen afstand doen van hun Kamerzetel zodat een man haar werk kan overnemen.

SGP-woordvoerder Menno de Bruyne zegt dat hier niks van waar is. De partij wil nog niet reageren op een mogelijke uitspraak van de Hoge Raad. ‘Als we in actie komen, zal dat alleen juridisch zijn,’ zegt De Bruyne tegen elsevier.nl.

De SGP sluit vrouwen nu uit voor politieke functies op basis van de bijbel.

Voor 2007 mochten vrouwen ook geen lid worden van de partij. Meerdere rechters hebben dat veroordeeld als discriminatie waardoor vrouwen nu wel ‘volwaardig’ lid mogen worden.

Vorig jaar concludeerde de advocaat-generaal, die de Hoge Raad adviseert, dat de SGP in strijd met de wet handelt. Als de Hoge Raad nu besluit dat de SGP discrimineert dan moet de staat hiertegen optreden.

Minister Guusje ter Horst (PvdA) van Binnenlandse Zaken zei in 2007 te overwegen in cassatie te gaan bij de Hoge Raad om de vrouwenkwestie bij de SGP.

Ze vindt het te ver gaan dat de staat moet ingrijpen, wanneer de raad besluit dat de SGP discrimineert. Haar standpunt druist in tegen dat van collega Ronald Plasterk (PvdA) van Cultuur, die vindt niet verkiesbaar stellen van vrouwen ‘van de ratten besnuffeld’.

 SGP gaat vrouw weren via trucs
Telegraaf 8 feb 2010  De SGP wil voor het eerst vele vrouwen boven aan haar kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zetten. Maar worden zij gekozen, … 

‘SGP gaat vrouwen uit Kamer weren via omweg’

Elsevier 08.02.2010 De orthodox-gereformeerde partij SGP wil geen vrouwen in de Tweede Kamer, maar vreest voor een discriminatieverbod en is druk bezig strategieën te bedenken die dat moeten vermijden

februari 9, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 9 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Geert Wilders PVV uitgemaakt voor NSB

De PVV stelt vast dat Struijs parallellen trekt tussen de PVV en de NSB en noemt dat demoniserend en ongepast.

„Bent u van mening, dat een functionaris met dergelijke denkbeelden, die op een dergelijke manier het publiek en politiemensen in opleiding opzet tegen een democratisch gekozen partij, geschikt is voor zijn functie?”, vragen de Kamerleden de politieminister.

Het gaat om Jan Struijs, hoofd kennis- en strategische ontwikkeling van de Politieacademie. Die zegt in genoemde krant: „Stel dat de partij van Wilders bij de gemeenteraadsverkiezingen ergens een heel groot aantal zetels krijgt. En vervolgens vanuit het gemeentebestuur een hard beleid ten opzichte van bepaalde bevolkingsgroepen wordt opgelegd. Hoe stel je je dan op als agent? Voer je het beleid uit, of geef je er je eigen invulling aan?“

Ter Horst moet niet zwichten voor de intimidatie van de Partij van de (zogenaamde) Vrijheid

PVV valt over uiting topman politieacademie

Binnenlands Bestuur 04.01.2010  –  De PVV-Kamerleden Raymond de Roon en Hero Brinkman willen dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) afstand neemt van de uitlatingen van een topfunctionaris van de Politieacademie, zaterdag in het Nederlands Dagblad.

PVV roept minister Ter Horst op matje

Telegraaf 02.01.2010  De PVV-Kamerleden Raymond de Roon en Hero Brinkman willen dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) afstand neemt van de uitlatingen van een topfunctionaris van de Politieacademie.

PVV: politieleraar heeft antidemocratisch virus

Trouw 02.01.2010  Het hoofd strategische ontwikkeling van de Politieacademie is besmet met een ‘antidemocratisch virus’. Dat stellen PVV-Kamerleden Raymond de Roon en Hero Brinkman na uitlatingen van het hoofd, Jan Struijs, in het Nederlands Dagblad van zaterdag.

januari 3, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 6 reacties

De martelaar van Venlo duikt alvast in de slachtofferrol

Geert Wilders van de PVV is Wild en het politieke klimaat wordt Grimmiger.

Eberhard van der Laan Integratieminister Van der Laan zegt maandag in een interview met De Pers dat een heel grote PVV een gevaar voor de rechtstaat zou kunnen vormen. Pechtold omarmt de conclusie van drie wetenschappers die in een onderzoek over radicalisering Wilders als extreem-rechts kwalificeren.

Volgens de PVV-voorman dragen uitlatingen van de twee politici bij „aan een klimaat van haat en geweld tegen mij en de PVV”. „PvdA en D66 hebben blijkbaar niks geleerd van de moord op Pim Fortuyn.” Wilders reageert maandag op uitlatingen van Pechtold in de Volkskrant en Van der Laan in De Pers die Wilders en zijn partij achtereenvolgens typeren als extreemrechts en als een gevaar voor de rechtsstaat.

„Het is grof dat Wilders ons, Pechtold en mij, op een dag als vandaag in verband brengt met de moordenaar van Van Gogh”, laat Van der Laan in een reactie weten. Hij stelt: „Wilders meet met twee maten. Zelf veroorlooft hij zich alles te zeggen. Anderen probeert hij de mond te snoeren. De vrijheid van meningsuiting is er voor iedereen.”

Alexander Pechtold vindt de uitlating van Wilders een „onzinnige complottheorie van iemand die in zijn eigen waanbeelden is gaan geloven”.

Hoe zeggen dat ook al weer hier in Holland ??

Wie wind zaait,  zal storm oogsten. 

Wie op de blaren wil zitten, zal eerst zijn kont moeten branden !!

Eerst fikkie steken en dan vragen wie het oplaaiende vuur gaat doven!!!

Wie met vuur speelt …..

Wil je op het pluche blijven zitten, dan zal je gewoon weer gekozen moeten worden !  

Peiling: 75% eens met rapport over Wilders

Peiling: 50% noemt PVV extreem-rechts 

Wilders is Democratisch én gevaarlijk  David Rietveld GL Den Haag

Wilders: Van der Laan handlanger Mohammed B.

Telegraaf 02.11.09   DEN HAAG –  Geert Wilders vindt dat PvdA-minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold zich gedragen als „politieke handlangers” van Mohammed B., de man die vijf jaar geleden cineast Theo van Gogh vermoordde.

‘Grote aanhang PVV gevaarlijk’ 

Telegraaf   02.11.09   AMSTERDAM –  Integratieminister Eberhard van der Laan stelt dat het gevaarlijk is als de PVV heel groot gaat worden.  Hij denkt echter niet dat de hoge peilingen voor Wilders’ partij werkelijkheid zullen worden.

 

Wilders: Van der Laan handlanger Mohammed B.

Parool 02.11.09  DEN HAAG – Geert Wilders vindt dat PvdA-minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold zich gedragen als ‘politieke handlangers’ van Mohammed B., de man die vijf jaar geleden cineast Theo van Gogh vermoordde.
Volgens de …

Pechtold: Wilders is extreem-rechts

Volkskrant 02.11.09  AMSTERDAM –  Fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66) roept het naar eigen zeggen al drie jaar: ‘Geert Wilders is een racist en extreem-rechts. Maar nu eindelijk is er een wetenschappelijke onderbouwing. Pechtold omarmt de conclusie van drie wetenschappers die in een onderzoek over radicalisering Wilders als extreem-rechts kwalificeren.’ Eberhard van der Laan Integratieminister Van der Laan zegt maandag in een interview met De Pers dat een heel grote PVV een gevaar voor de rechtstaat zou kunnen vormen.

Wilders: Van der Laan handlanger B.

Trouw 02.11.09  Geert Wilders vindt dat PvdA-minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold zich gedragen als „politieke handlangers” van Mohammed B.

‘Grote PVV-aanhang gevaar voor rechtsstaat’

Elsevier 02.11.09 Na het onderzoek van wetenschappers dat Geert Wilders een gevaar is voor de democratie, doet Integratieminister Eberhard van der Laan (PvdA) er nog een schepje bovenop: als de PVV heel groot wordt, dan wordt de rechtsstaat bedreigd.  Van der Laan zegt dat in een interview met gratis krant De Pers.

‘Wilders gelooft in eigen waanbeelden’

AD 02.11.09 ROTTERDAM – Men reageert weer volop op elkaars uitlatingen in politiek Den Haag. Na de felle reactie van Geert Wilders op de harde aanval van onder anderen Alexander Pechtold en Eberhard van der Laan, is het nu weer de beurt aan hen om te reageren.

Wilders: Van der Laan handlanger Mohammed B. 

AD 02.11.09  Geert Wilders vindt dat PvdA-minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold zich gedragen als ,,politieke handlangers” van Mohammed B., de man die vijf jaar geleden cineast Theo van Gogh vermoordde. 

Pechtold: Wilders is extreem-rechts

Parool 02.11.09  Alexander Pechtold (D66) roept het naar eigen zeggen al drie jaar: ‘Geert Wilders is een racist en extreem-rechts. Maar nu eindelijk is er een wetenschappelijke onderbouwing.’

‘Pechtold, Van der Laan handlangers Mohammed Bouyeri’

Elsevier 02.11.09 Geert Wilders vindt dat PvdA-minister Eberhard van der Laan (Integratie) en D66-leider Alexander Pechtold zich gedragen als …

Pechtold: Wilders gelooft in eigen waanbeelden

Elsevier 02.11.09  Na de felle reactie van Geert Wilders op de harde aanval van onder anderen Alexander Pechtold en Eberhard van der Laan, is het nu weer de beurt aan…

Van der Laan valt Wilders aan

 Na het onderzoek van wetenschappers dat Geert Wilders een gevaar is voor de democratie, doet Integratieminister Eberhard van der Laan (PvdA) er nog een schepje bovenop: als de PVV heel groot wordt, dan wordt de rechtsstaat bedreigd.  

Zie ook:

Politiek waakt voor boycot van de PVV

Trouw 07.11.09  Naar het voorbeeld van de Belgische collega’s van het Vlaams Belang zou een cordon sanitaire Wilders uitstekend uitkomen. 

Wilders is het slachtoffer, niet Guusje ter Horst

Afshin Ellian 06.11.09  

Je bent vóór of tegen de PVV

Trouw 06.11.09  De politiek spreekt zich steeds harder uit over Wilders, maar op straat lijkt er minder gekrakeel over de PVV.

Wilders is anti-democraat

Volkskrant 06.11.09  Wie mag van de PVV-leider een Nederlander zijn, wil Malou van Hintum weten 

 

Ingezonden brief: Ik ben extreem rechts volgens onze regering

Telegraaf  05.11.09 Wist u dat ik extreem rechts ben? En u misschien ook wel? Of anders misschien uw buren of vrienden of collega’s? Toegegeven, ik schrok er ook een beetje van. Bij extreem rechts denk ik toch aan mensen die met de rechterhand omhoog Heil Hitler roepen. Maar nu is dat al veel simpeler. Als je maar op de PVV stemt.

Theedrinken effectiever dan oorlogsverklaring

Trouw 04.11.09  Net zo min als ik in de jaren negentig begreep waarom het incorrect was om mijn buurman aan te spreken op de slacht van een schaap op zijn balkon, zo min begrijp ik het andere uiterste. 

Wilders: Ter Horst doet het erom

Telegraaf 04.11.09  Geert Wilders beschuldigt minister Ter Horst ervan partijpolitiek te bedrijven nu blijkt dat 2 van de 3 onderzoekers die de PVV onder de loep nemen, eerder meewerkten aan een studie waarin de partij als extreemrechts is weggezet. 

Halsema: ‘Waar is de premier nou?’

Parool 04.11.09  DEN HAAG – Waar is Jan Peter Balkenende nú? GroenLinks-leider Femke Halsema kan haar verontwaardiging nauwelijks verhullen. ”Buitengewoon kwalijk.” Halsema was dinsdag van haar stuk gebracht door een boodschap van PVV-leider Geert …  Is Wilders echt extreem rechts? (04-11-09)

Marcouch: “De discussie staat stil”  Trouw 03.11.09

Kandidaat Balkenende

Trouw 03.11.09  Het was weer even schrikken op het CDA-congres, afgelopen weekeinde. Tijdens een van de spreekbeurten werd een nogal somber beeld geschetst van het huidige politieke klimaat.

Is Geert Wilders een gevaar voor de staatsveiligheid?

NRC 03.11.09 De PVV ondermijnt de sociale cohesie en de democratie in het land. Wilders is een gevaar voor de staatsveiligheid. Dat zou in een conceptrapport staan waar De Volkskrant zaterdag over berichtte.

Voorbarige ophef over extremisme

NRC 03.11.09  De herdenking van de moord op Theo van Gogh en een rapport over radicalisering zorgden voor ophef

Halsema: Balkenende had Van der Laan moeten verdedigen

NRC 03.11.09  Premier Balkenende had volgens GroenLinks-leider Halsema in de bres moeten springen voor minister Van der Laan (Integratie, PvdA) toen Geert Wilders hem een politieke handlanger van Mohammed B. noemde.

Dat zegt Halsema naar aanleiding van de ophef over de vraag of Geert Wilders en diens PVV extreemrechts is of niet. Ze wijst er op dat Balkenende zaterdag op het CDA-congres zich nog bezorgd toonde over het huidige politieke klimaat. „Balkenende heeft een morele standaard te zetten, maar nu is hij weer stil”, zegt Halsema.

We wisten al dat PVV extreem-rechts is

Trouw 03.11.09  Wilders woordgebruik is vooral bedoeld om zijn tegenstanders te intimideren en de samenleving te vergiftigen met zijn abjecte denkbeelden. 

Ter Horst ontkent bemoeienis onderzoek naar PVV

Elsevier 03.11.09 Minister Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) zegt op geen enkele manier een onderzoek naar radicalisering en polarisatie te …

Ter Horst: geen invloed onderzoek polarisatie

Parool 03.11.09  DEN HAAG – Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) zegt op geen enkele manier een onderzoek naar radicalisering en polarisatie te willen of zullen beïnvloeden. Afgelopen weekeinde kwamen via de Volkskrant conclusies ervan naar buiten …

PVV-leider Geert Wilders toonde zich daar zaterdag al woedend over. Ter Horst zei dinsdag in de marge van het vragenuurtje van de Tweede Kamer dat ze de inhoud van het rapport nog niet kent. ”Maar ik zal geen conclusies van welke wetenschapper dan ook willen beïnvloeden. Ik wacht het rapport af en zie dan of ik het er mee eens ben.”

Ter Horst: geen invloed op PVV-rapport

Trouw 03.11.09 Dat zei de bewindsvrouw dinsdag in de Kamer in reactie op alle commotie die is ontstaan over de uitgelekte conclusies dat de PVV een extreemrechtse partij is.

We wisten al dat PVV extreem-rechts is

Wilders: Van der Laan handlanger Mohammed B.

Theodor Holman: Pechtold (03-11-09) 

Geert Wilders bedreigt alleen de Haagse mores  Elsevier  02.11.09  

Stelling: Gevaar PVV sterk overdreven

Telegraaf 02.11.09  De beweging van Geert Wilders zou een gevaar zijn voor de staatsveiligheid. Wilders verwerpt boos die kwalificaties. „We zijn democratisch gekozen en gebruiken alleen democratische middelen”, stelde hij. De Telegraaf wil graag weten hoe u over deze kwestie denkt. Doe mee aan de Stelling van de Dag.

Niet de PVV maar PvdA gevaarlijk voor de democratie

Telegraaf 02.11.09  Ze beweren graag dat de PVV dat is maar de PvdA is dat aantoonbaar. Dit is vrij simpel aan te tonen. Een paar voorbeelden Klik

Eendaagse cursus verketteren

Wat wil Wilders?!

Geert Wilders voelt zich gedemoniseerd door vrije meningsuiting

Daarom!

Wilders is extreemrechtse racist

PVV: Democraten in hart en nieren.

november 2, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties