Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Bedreiging VVD-fractievoorzitter Olaf Storms gemeente De Fryske Marren Friesland

Bedreiging

Bij VVD-fractievoorzitter Olaf Storms van De Fryske Marren is zaterdagavond 02.02.2019 een baksteen door de ruit van zijn woning in Balk gegooid.

Volgens de politie en Storms zelf heeft deze daad te maken met het Zandwinningsdossier dat momenteel actueel is in gemeente De Fryske Marren.

,,Er zijn geen mensen die nog geld van mij krijgen, ik heb met niemand ruzie, zit niet verwikkeld in conflicten, dus er moet een verband zijn met  zandwinning’’, vermoedt de Balkster.

Zandwinning

Zandwinner Royal Smals uit Cuyk wil zand gaan winnen vanaf een eiland voor de kust bij Oudemirdum. Hij wil zsm in het IJsselmeer aan de slag, omdat het rivierzand opraakt. Olaf Storms partij, de VVD, is hier voorstander van en hij voert in die kwestie het woord namens de liberalen. De zaak is omstreden in de gemeente.

Uitstel besluit

De coalitiepartijen van De Fryske Marren trokken namelijk eerder al aan de noodrem: de fracties willen dat het besluit zandwinning in het IJsselmeer wordt uitgestelt.

CDA, FNP en VVD vinden het onverstandig dat de raad een beslissing neemt over een zaak waarover in de Tweede Kamer nog vragen zijn.

,,Dit staat een zorgvuldige afweging van belangen in de weg’’, aldus de drie fracties in een schriftelijke verklaring.

,,Let’’, erkent fractievoorzitter Jan van Zanden van het CDA. ,,Mar better let as net. It is net samar in beslút. En om’t de minister oanjûn hat op koarte termyn mei antwurden te kommen, wolle wy de boel net foarsearje of trochdenderje.’’

In september 2018 verklaarden gedeputeerde staten zich akkoord met de winning van zand, in november 2018 volgde het college van De Fryske Marren.

Storm aan protest

De storm aan protesten bereikten ook de Kamerfracties. Onder meer GroenLinks en D66 lieten in Den Haag van zich horen. Met name bij het proces hebben Kamerfracties vraagtekens geplaatst.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil de gevolgde procedure nog eens nagaan.

,,We horen graag hoe het kabinet en de Kamer ernaar kijken, voordat wij er als raad een besluit over nemen’’, aldus VVD-fractievoorzitter Olaf Storms.

Het besluit lijkt nu te worden uitgesteld. Coalitiepartijen CDA, FNP en VVD vinden het onverstandig dat de gemeenteraad een besluit neemt als er in de Tweede Kamer nog vragen over de zandwinning zijn. Het bedrijf Smals uit Limburg wil de komende dertig jaar op circa zeven kilometer uit de kust van Oudemirdum aan de slag en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd.

Het onderwerp van de zandwinning speelt al jaren in de regio Súdwest-Fryslân, maar met name de afgelopen maanden neemt het verzet tegen de plannen van Smals toe. Natuurorganisaties, recreatieondernemers, vissers en omwonenden hebben zich verenigd in een steeds luider wordend protest.

Kortom hoe zit het nu precies met die controversiële zandwinning in het IJsselmeer ??

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Steen door ruit VVD-fractievoorzitter De Fryske Marren om zandwinning

Leeuwarder Courant 03.02.2019 Bij VVD-fractievoorzitter Olaf Storms van De Fryske Marren is zaterdagavond een baksteen door de ruit van zijn woning in Balk gegooid.

Volgens de politie en Storms zelf heeft deze daad te maken met het zandwinningsdossier dat momenteel actueel is in gemeente De Fryske Marren.

,,Er zijn geen mensen die nog geld van mij krijgen, ik heb met niemand ruzie, zit niet verwikkeld in conflicten, dus er moet een verband zijn met zandwinning’’, vermoedt de Balkster.

Glasgerinkel

Smals uit Cuyk wil zand gaan winnen vanaf een eiland voor de kust bij Oudemirdum. Storms partij, de VVD, is hier voorstander van en hij voert in die kwestie het woord namens de liberalen. De zaak is omstreden in de gemeente.

Storms lag zaterdagavond net in bed toen hij tussen kwart voor elf en elf uur glasgerinkel hoorde. Hij nam een kijkje, maar kon niets bijzonders ontdekken.

Toen Storms en zijn vrouw zondagochtend beneden kwamen, troffen ze een halve baksteen aan op de bank. Bij het omhoog doen van de rolgordijnen zagen ze wat er was voorgevallen.

Geen denken aan stoppen

De liberaal waarschuwde daarop de politie en lichtte burgemeester Fred Veenstra in. Vervolgens informeerde Veenstra alle raadsleden in over het baksteenincidient.

,,Dit is in djiptepunt’’, zegt de burgemeester hierover. ,,Soks is neffens my noch noait earder bard yn Fryslân. Ik hoopje dat it by dit iene bliuwt en dat we de gesprekken oer sânwinning de kommende wiken gewoan fiere kinne. Dat wy de kop derby hâlde en eltsenien yn frijheid sizze kin wat er fynt.’’

‘Ik ben zelf niet bang, maar ik vind dit heel vervelend voor mijn gezin’

Storms blijft woordvoerder namens zijn partij in de zandwinningskwestie. Aan stoppen denkt hij niet. Al hoopt hij niet dat dergelijke gebeurtenissen anderen ervan weerhouden de politiek in te gaan.

Maatregelen

De Balkster geeft aan zelf niet bang te zijn. ,,Maar ik vind dit wel heel vervelend voor mijn gezin. Dat heeft niets te maken met mijn hobby als raadslid.’’ Hij gaat dan ook veiligheidsmaatregelen nemen.

De dader kan geen toevallige passant zijn geweest, aldus Storms. Want de politicus woont aan de rand van een nieuwbouwwijk in Balk. ,,Daar rijden misschien tien auto’s op een dag. Je komt hier alleen als je er iets te zoeken hebt.’’

Het is overigens de tweede keer dat Storms een dergelijk incident treft. Hij kreeg als ambtenaar van Texel 25 jaar geleden een steen door de voordeur. De politie roept getuigen op zich te melden.

Het comité Geen zandindustrie IJsselmeer distantieert zich nadrukkelijk van ,,iedere vorm van geweld’’ en veroordeelt ,,deze afschuwelijke actie’’, aldus het comité op sociale media.

Baksteen door raam van VVD-fractievoorzitter De Fryske Marren

OmroepFryslan 03.02.2019 Bij VVD-fractievoorzitter Olaf Storms in gemeente De Fryske Marren is zaterdagavond een baksteen door het raam van zijn woning in Balk gegooid. Storms denkt dat deze daad te maken heeft met het standpunt dat hij en de VVD in de discussie omtrent zandwinning in het IJsselmeer hebben aangenomen. De partij is voor de zandwinning en een groot deel van de gemeente denkt daar anders over.

Storms zegt dat hij ‘geen enkel conflict’ met wie dan ook heeft. Storms is in de gemeenteraad de woordvoerder van VVD over dit onderwerp. De Balkster lag zaterdagavond net op bed, toen hij gerinkel van glas hoorde. Hij ging naar beneden, maar zag niets geks. Zondagochtend ontdekte Storms’ vrouw het gat in het raam. Storms heeft aangifte gedaan.

Besluit

De discussie over het wel of niet winnen van zand in het IJsselmeer beheerst de politiek. Een definitief besluit over de zandwinning is er nog niet, omdat het besluit door de gemeenteraad werd uitgesteld. Maandagavond kunnen inwoners met raadsleden over het onderwerp in gesprek gaan.

Trefwoorden: De Fryske Marren  zandwinning  Olaf Storms  steen

Baksteen door ruit bij VVD-fractievoorzitter Storms

Telegraaf 03.02.2019 Zaterdagavond is er een baksteen door een ruit van VVD-fractievoorzitter Olaf Storms van De Fryske Marren, in de Friese plaats Balk, gegooid. Volgens de politie is deze daad gelinkt aan het zandwinningsdossier.

De omstreden kwestie, waarbij zand wordt gewonnen vanaf een eiland voor de kust bij Oudemirdum, speelt momenteel in de gemeente De Fryske Marren. Storms doet daar de woordvoering over.

Storms heeft aan de Leeuwarder Courant laten weten niet bang te zijn: „Maar ik vind dit wel heel vervelend voor mijn gezin. Dat heeft niets te maken met mijn hobby als raadslid.”

De politie heeft een onderzoek ingesteld.

‘Aanslag’ met baksteen door ruit op bij VVD-fractievoorzitter Olaf Storms

Balkster courant 03.02.2019 Zaterdagavond is er een baksteen door de ruit gegooid bij VVD-fractievoorzitter Olaf Storms in Balk. De familie Storms is met de schrik vrijgekomen. ‘Voor hetzelfde geld had ik het niet kunnen navertellen. De steen kwam precies daar terecht, waar ik 10 minuten eerder zat’,’vertelt een aangeslagen Storm.

Deze actie is volgens duidelijk gelinkt aan het zandwinningdossier. ‘Er zat geen briefje bij, maar volgens de politie kan dat bijna niet anders dan dat het dit is. Als je alle omstandigheden bekijkt, moet het dat wel zijn.’ De politie heeft een onderzoek ingesteld. Getuigen kunnen zich daar ook melden.

Een aanslag

Olaf Storms is woordvoerder op het dossier voor de zandwinning in het IJsselmeer. Ook na deze actie blijft dat zo. ‘Wij hebben ons nooit zo duidelijk geprofileerd over de zandwinning, maar het afgelopen weekend stond er een groot artikel in een andere krant. Mogelijk dat dit daar mee te maken heeft,’ zegt Storm daarover.

Verder wil hij wel kwijt dat dit zo’n beetje het ergste is wat iemand kan overkomen, maar vooral ook zijn gezin. ‘Het is feite een aanslag. Als mensen me willen aanspreken op iets, dan is kan dat altijd. Wie we wil laten weten hoe hij over ons denkt, kan dat ook altijd doen. Maar dit is gewoon een aanslag. Een bedreiging. En dat kan absoluut niet. ‘

De VVD laat weten graag in debat te gaan met mensen die anders denken over dit dossier. ‘Echter dit soort acties zullen zeker niet bijdragen aan meningsvorming. Zeker niet als er sprake is van een bedreiging in de persoonlijke levenssfeer van raadsleden en hun gezin.’

Vreselijk voor de man en zijn gezin

Het actiecomite tegen de zandwinning reageert geschokt op de mededeling dat er een steen door de ruit van Storms is gegooid. Ze geeft aan dat ze met acties en gefundeerde feiten strijd voert. ‘Vreselijk voor de man en zijn gezin,’ zeggen ze erover.

Ook vinden ze het triest dat er blijkbaar mensen zijn die zo hun argumenten duidelijk willen maken. ‘Daarbij komt dat dit soort zaken ons alleen in een kwaad daglicht stellen, terwijl we juist alles op basis van woorden en argumenten doen.’

Fracties De Fryske Marren: stel besluit zandwinning uit

Leeuwarder Courant 27.11.2018 De coalitiepartijen van De Fryske Marren trekken aan de noodrem: de fracties willen het besluit over zandwinning in het IJsselmeer uitstellen.

CDA, FNP en VVD vinden het onverstandig dat de raad een beslissing neemt over een zaak waarover in de Tweede Kamer nog vragen zijn. ,,Dit staat een zorgvuldige afweging van belangen in de weg’’, aldus de drie fracties in een schriftelijke verklaring.

,,Let’’, erkent fractievoorzitter Jan van Zanden van het CDA. ,,Mar better let as net. It is net samar in beslút. En om’t de minister oanjûn hat op koarte termyn mei antwurden te kommen, wolle wy de boel net foarsearje of trochdenderje.’’

Storm aan protest

In september verklaarden gedeputeerde staten zich akkoord met de winning van zand, in november volgde het college van De Fryske Marren. Vanavond zou de gemeenteraad er over beslissen.

De storm aan protesten bereikten ook de Kamerfracties. Onder meer GroenLinks en D66 lieten in Den Haag van zich horen. Met name bij het proces hebben Kamerfracties vraagtekens geplaatst.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil de gevolgde procedure nog eens nagaan. ,,We horen graag hoe het kabinet en de Kamer ernaar kijken, voordat wij er als raad een besluit over nemen’’, zegt VVD-fractievoorzitter Olaf Storms.

‘Heel verstandig’

Bestuurslid Chris van Eeghen van natuurorganisatie Bosk en Greide is blij met het voorstel van de drie collegepartijen.

,,Heel verstandig dat ze niet over de zandwinning willen gaan stemmen op dit moment. En dat de gemeente een betere afweging lijkt te maken dan de provincie heeft gedaan. Die heeft zich ervan afgemaakt door alles op het bordje van de gemeente te leggen.’’

Petitie overhandigen

Hoewel de zandwinning mogelijk van de agenda gaat, komen Gaasterlanders toch naar het gemeentehuis in Joure. Ze gaan de petitie tegen zandwinning overhandigen, die 6500 keer binnen twee weken is ondertekend.

Groepsvervoer is geregeld in de vorm van de Gaasterland Express. Belangstellenden kunnen op verschillende plekken instappen.

Zandwinner Smals uit Cuyk wil in het IJsselmeer aan de slag, omdat het rivierzand opraakt.

februari 3, 2019 Posted by | 2e kamer, Balk, bedreiging, De Fryske Marren, dreiging, ijsselmeer, Olaf Storms, politiek, zandwinning | , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Bedreiging VVD-fractievoorzitter Olaf Storms gemeente De Fryske Marren Friesland

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ?? – deel 18

 Geert Wilders zegt; ‘Geen paniek’

 Geert Wilders zegt; ‘Geen paniek’

Gedonder met ex-PVV’ers

Kandidaat-gemeenteraadsleden voor de PVV moeten er rekening mee houden dat hun zakelijke en sociale leven ernstig lijdt onder hun keuze voor de partij van Geert Wilders.

De NRC sprak met 21 voormalig lokale- en regionale PVV-politici. Acht kwamen na hun PVV-tijd niet meer aan een baan of kregen minder opdrachten. Verscheidene geïnterviewden zijn bedreigd, sommigen verloren het contact met vrienden of familie.

AD 05.04.2017

De PVV wil in maart 2018 in zestig gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens partijleider Wilders zit er ’een zeker risico’ in de keuze om PVV-politicus te worden. Dat klopt, zeggen de oud-PVV’ers, vooral bij het vinden van werk.

Sommigen voelen zich genoodzaakt hun PVV-verleden te verzwijgen. Antoine Janssen, voormalig PVV-gedeputeerde in Limburg, liep opdrachten mis toen hij als zzp’er actief was als projectmanager. Janssen: „Dan kreeg ik te horen: ’We gaan het toch niet doen, omdat u een PVV-achtergrond heeft’”

We kijken terug op de opkomt van de PVV inmiddels al weer zo’n 10 jaar geleden !!!

Terugblik onderzoek NRC

Geert Wilders zoekt nieuwe PVV-politici voor de lokale verkiezingen van maart 2018. Zij moeten wel tegen een stootje kunnen. NRC sprak 21 ex-PVV-politici die te maken kregen met bedreiging, sociale uitsluiting of de lange arm van Wilders zelf.

Wim Markusse, ex-Statenlid voor de PVV in Zeeland.

Wim Markusse (66), leraar in het Zeeuwse Sint Maartensdijk, is apetrots. Het is januari 2011 en hij heeft net gehoord dat hij kandidaat-Statenlid is voor de Partij Voor de Vrijheid van Geert Wilders. Markusse wil zich inzetten voor het onderwijs. De PVV heeft hij gekozen om het pro-Israël-standpunt. Dat bepaalt boven alles zijn politieke voorkeur.

Op de dag dat de kandidatenlijst bekendgemaakt is, loopt Markusse zijn tuinpad op. Hij begroet zijn buurman. Die kijkt niet vrolijk. „Zeg Wim”, begint de buurman. „Ben jij een racist?”

Geert Wilders wil zijn partij in maart 2018 in zestig gemeenten laten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tot nu toe deed de PVV alleen mee in Den Haag en Almere. In het AD zei Wilders dat het „verplichtingen” schept als je de tweede partij van Nederland bent.

Nu moeten er tientallen nieuwe kandidatenlijsten worden opgesteld. Geïnteresseerden voeren deze maanden sollicitatiegesprekken, volgen klasjes en krijgen voorlichting.

Voor de PVV de politiek ingaan, daar zit „een zeker risico” aan. Dat zei Wilders in april tegen de pers, toen hij in het Brabantse Sint-Willebrord op campagne was om kandidaat-raadsleden te werven. Als PVV’er word je soms met de nek aangekeken, legde hij uit. En: een baan vinden na de PVV is lastig, volgens Wilders.

NRC sprak uitgebreid met 21 mensen die lokaal of regionaal actief zijn geweest voor de PVV. Sommigen meldden zichzelf bij de partij aan, anderen werd gevraagd of politiek niet iets voor hen was. Zij deden het omdat ze vinden dat het gat tussen burgers en politiek te groot is. Omdat ze de VVD te links vinden. Of omdat ze het eens zijn met een bepaald standpunt van de partij, over de islam of de gezondheidszorg. Een aantal zegt dat hun entree in de politiek te maken heeft met het „verfrissende geluid” van Wilders – hij praat niet met meel in de mond.

In mijn klasje zat een jongen die in de media had gezegd dat hij kandidaat was voor de PVV. Die kon gelijk opdonderen.

Via ‘klasjes’ in afgehuurde ruimten rond de Tweede Kamer werden ze klaargestoomd voor de lokale of regionale politiek. Ze deden daar vooral feitelijke kennis op, vertellen de voormalige PVV’ers. Ze moesten de provincievlaggen uit het hoofd leren, kregen huiswerk over de grondwet en quizjes over de provincies en hun hoofdsteden. De cijfers die ze haalden, werden nauwgezet bijgehouden. Het verliep in een gemoedelijke sfeer, vertelt Henk Scherer, oud-Statenlid in Utrecht, maar soms werden de teugels aangetrokken. „In mijn klasje zat een jongen die in de media had gezegd dat hij kandidaat was voor de PVV. Die kon gelijk opdonderen.”

Veel van de oud-PVV-politici vertellen voor het eerst over hun periode bij de partij en hun leven daarna. Ze praten over trots, goede samenwerking en politieke kansen. Maar ook over mislukte sollicitaties, bedreigingen en autoritair leiderschap. In veel van de getuigenissen komen beide uitersten samen. Op één punt zijn bijna alle oud-PVV’ers het eens: een keuze voor deze partij verandert je leven, voorgoed.

Lees ook: Moeten lokale partijen vrezen voor de PVV in de raad?

Speldje van de PVV

Bart Brands (35) is freelance veiligheidskundige. Hij zou het liefst ergens in vaste dienst treden. Maar ja, Brands was vanaf 2009 beleidsmedewerker bij de PVV, later gemeenteraadslid in Den Haag en daarna tot 2014 Statenlid in Zuid-Holland. Hij stapte op na de ‘minder-Marokkanen’-uitspraken van partijleider Wilders. „Dat ging me te ver, zo veroordeel je jezelf en je achterban tot de oppositie.”

Wanneer Brands solliciteert op een functie als beleidsadviseur openbare orde en veiligheid bij een middelgrote gemeente, vormt zijn PVV-verleden een bezwaar. Althans, dat denkt hij. Het wordt hem zelden direct gezegd. „Het moeilijke hierin is: bewijs heb ik niet.” Brands is hoogopgeleid en heeft naar eigen zeggen veel vakkennis. „Toch word ik vaak niet eens uitgenodigd voor een gesprek.”

Voormalige collega’s van andere partijen in de Provinciale Staten, met soortgelijke werkervaring, worden volgens hem wél aangenomen. Inmiddels heeft hij zo vaak tevergeefs gesolliciteerd dat hij de conclusie heeft getrokken dat zijn politieke verleden een mooie functie bij de overheid in de weg staat.

Ook andere oud-PVV’ers weten: een keuze voor de PVV heeft gevolgen voor je positie op de arbeidsmarkt. Mensen met een vaste baan in het bedrijfsleven hebben weinig te vrezen, blijkt uit de gesprekken. „Zolang ik geen speldje van de PVV droeg in de winkel vond mijn baas het prima”, zegt John van Assendelft (63), die drie jaar Statenlid was in Zuid-Holland en werkt in een elektronicawinkel. Maar wie moet solliciteren, of nieuwe opdrachten moet binnenhalen, heeft het lastig. Acht van de 21 oud-PVV’ers maakten dat mee.

Colette Bertram, oud-raadslid in Almere, vertelt dat ze meerdere sollicitatiebrieven verstuurde. Er kwam nooit een reactie. Anderen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek, dat in hun ervaring goed gaat, maar horen vervolgens niets meer. Ze denken dat de werkgever pas na zo’n gesprek hun politieke verleden heeft ontdekt.

Wim Markusse is docent op een middelbare school als hij in 2011 wordt geïnstalleerd als Statenlid in Zeeland. Als een paar maanden later zijn contract afloopt, solliciteert hij bij andere scholen. Slechts een enkele keer wordt hij uitgenodigd. ‘U bent degene die we zoeken’, hoort hij vaak tijdens sollicitatiegesprekken. „Maar daarna hoorde ik niks meer. Of ze lieten me weten dat ik niet in het team paste.”

Een enkeling krijgt wel te horen dat het PVV-verleden reden is voor afwijzing. Bart Brands vertelde een keer tijdens een sollicitatiegesprek dat hij bij de PVV zat. Brands: „‘De PVV? Oh, daar gaat mijn opdrachtgever iets van vinden’, werd me gezegd. Ik heb de baan niet gekregen.”

  • Het was alsof er iets mis met me was. Ik werd met de nek aangekeken.

Antoine Janssen (50) zat voor de PVV in het bestuur van de provincie Limburg. Hij liep opdrachten mis toen hij zichzelf daarna aanbood als projectmanager. „Dan was zo’n opdracht eigenlijk rond, maar werd het nog even voorgelegd aan een commissaris of directeur. En kreeg ik te horen: ‘We gaan het toch niet doen, omdat u een PVV-achtergrond heeft.’”

Arie-Wim Boer (54), ex-Statenlid in Noord-Holland, haalde zijn politieke verleden uiteindelijk maar van zijn CV. Toen werd hij veel vaker uitgenodigd, vertelt Boer. Maar dan kwam tijdens het gesprek zijn PVV-verleden tóch ter sprake en ging het alsnog mis. Voordat hij politiek actief werd, was Boer manager in het bedrijfsleven en bij de overheid. Nu heeft hij zich laten omscholen tot tramcontroleur. „Hartstikke leuk hoor, maar dat is toch wel van een ander niveau.”

Olof Wullink, ex-Statenlid voor voor de PVV in Gelderland. Foto Merlijn Doomernik

Outcast

Golfen, dat doet Olof Wullink (79) al jaren. Hij heeft een nette scheiding in het grijze haar en formuleert keurig. Op de club slaat hij niet alleen een balletje, ook het drankje en het praatje zijn belangrijk. Als zijn clubgenoten in 2011 uit de lokale krant vernemen dat Olof Wullink voor de PVV zal plaatsnemen in de Provinciale Staten, merkt hij dat er iets verandert. Mensen doen ineens kortaf of zeggen niets meer tegen hem. Zijn clubgenoten zetten hem uit het competitieteam. ‘We gaan je niet meer opstellen’, zeggen ze. Wullink vraagt niet door, maar voor zichzelf weet hij: ze willen geen PVV’er in het team. „Het was alsof er iets mis met me was. Ik werd met de nek aangekeken.”

Volgens Wim de Wit, commissievoorzitter bij de Edese Golf Club Papendal en destijds teamgenoot van Wullink, speelde de politieke voorkeur van Wullink geen rol. Hij zegt dat Wullink niet goed genoeg was en zelden kwam trainen. „Zijn handicap was te hoog en zijn commitment te laag.” Wel zegt De Wit dat Wullinks keuze voor de PVV tot scheve gezichten leidde. „Ik merkte dat onderhuids in het team wel leefde: wat een opportunist, dat zal wel om het geld gaan.”

Als PVV-politicus moet je accepteren dat je een stempel hebt, vertelt een groot aantal oud-PVV’ers. Buren, vrienden, familie – iedereen vindt er iets van. Uitnodigingen voor feestjes die uitblijven, een schoonvader die het contact verbreekt, kennissen die niets meer van zich laten horen. „Je voelt je echt een outcast”, zegt een oud-PVV’er die niet met naam genoemd wil worden. Olof Wullink: „Als je een grote persoonlijke drive hebt, kun je het aan. Maar je moet sterk in je schoenen staan, want de PVV is een hele moeilijke partij.”

Verschillende oud-PVV’ers vertellen dat ze zijn bedreigd, vooral via internet. Het voormalige Gelderse Statenlid Marc van Kampen wordt tijdens het uitdelen van PVV-folders in Hilversum bekogeld met eieren. Het huis van Jelle Hiemstra ex-Statenlid uit Friesland, is beklad en hijzelf bedreigd. Aan zijn deur staan, in 2011, mannen met bivakmutsen op het hoofd en ploertendoders in de hand. Ze slaan hem in elkaar, vertelt Hiemstra. „Het was een politieke aanslag.” Het Openbaar Ministerie heeft de zaak onderzocht en sluit een politiek motief niet uit. Er is nooit iemand opgepakt.

Ook rond de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 kwamen uit het hele land berichten dat PVV’ers werden bedreigd. De politie zei extra waakzaam te zijn nadat huizen van PVV’ers waren beklad. Maar dit verhaal heeft ook een andere kant. Van de 21 PVV’ers zegt de helft nauwelijks last te hebben gehad van negatieve reacties. Dat zijn mensen met vrienden die hun schouders ophalen, of het juist een moedige stap vinden.

De leden van het koor waarin Jitske Eizema uit Friesland zong, zeiden allemaal op haar te gaan stemmen. De Marokkaanse zwager van Statenlid Ruud Muste uit Zeeland stak zijn duim op en vond het een prima keuze. „Als je jezelf normaal blijft gedragen, loopt het wel los”, zegt een oud-PVV’er.

Olof Wullink golft nog steeds. Na onenigheid met de fractievoorzitter heeft hij de PVV-fractie eind 2011 verlaten. Hij is nu actief voor Forum voor Democratie, als scout in de regio. De reacties op zijn PVV-verleden zijn verstomd.

Ook bij anderen verdwijnen de negatieve effecten nadat ze de PVV de rug hebben toegekeerd. Heel langzaam. Drie tot vier jaar na hun vertrek bij de PVV merken de meesten er niets meer van. Arie-Wim Boer, ex-Statenlid in Noord-Holland, was een van de weinigen wie ook zijn vertrek werd kwalijk genomen. „Ik ben online bedreigd toen bekend werd dat ik voor de PVV actief werd. Maar toen ik de PVV verliet, kwamen er ook bedreigingen binnen. Ik heb me de woede van beide kampen op de hals gehaald, zeg maar.”

Lees ook: De PVV is best sociaal, maar wel selectief

Wilde zwijnen

Het is eind 2010 als Jan Kerkhoff (77), gepensioneerd communicatie- en marketingadviseur, zichzelf verrast. Hij wordt politicus, voor de PVV. Zijn zoon heeft een handicap en Kerkhoff wil zijn beklag doen bij de politiek over de situatie van gehandicapten in Nederland. Hij zoekt contact met de SP en de PVV omdat „alleen deze partijen zich zorgen lijken te maken over de gezondheidszorg”. Met Fleur Agema, Tweede Kamerlid en zorgwoordvoerder, is er meteen een klik. Zij werpt een balletje op: zou Kerkhoff niet willen proberen om voor de PVV de provinciale politiek in te gaan? Na een paar gesprekken met de Brabantse fractie zegt Kerkhoff toe. „Ik dacht: mijn God, de PVV. Waar begin ik eigenlijk aan?”

Bij de Statenverkiezingen in 2011 haalt de PVV acht zetels in Noord-Brabant. Als de nummer 8 op de lijst zit Kerkhoff erbij. Hij raakt bevriend met Ronald Dol,  fractievoorzitter en eigenaar van bowlingcentrum De Dolfijn in Tilburg. Dol, inmiddels overleden, heeft dan al beenmergkanker en moet soms noodgedwongen zijn taken neerleggen. Het maakt de Brabantse PVV lange tijd tot een hechte club.

Wij wilden de basis leggen voor een stevige partij, maar dat zat er niet in. Het moest een one-man-Wilders-show blijven.

Het aanvankelijke ongemak valt snel van Kerkhoff af. „Toen we aan de slag gingen, bleek dat wij een club hadden met rustige en heel geschikte mensen”, vertelt hij. Kerkhoff geniet van zijn werk en bevraagt het provinciebestuur over de opslag van kernafval, wilde zwijnen, jeugdzorg en de grondwaterheffing. De PVV krijgt voor elkaar dat er een openbaar subsidie- en declaratieregister komt in Brabant. „Daar was ik trots op.”

De fractieleden willen meer. Bij de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maken Kerkhoff en Dol zich hard voor PVV-deelname in Brabantse gemeenteraden. In Valkenswaard, waar Kerkhoff woont, scoort de PVV altijd goed bij landelijke verkiezingen. Ze denken de partij groot te kunnen maken. Meer provinciale fracties dringen in die tijd bij Wilders aan op uitbreiding, vertellen diverse bronnen.

Het is ook het moment dat Kerkhoff kennismaakt met de grenzen van de PVV.

„Toen wij met ons voorstel in Den Haag kwamen, was Wilders heel radicaal. ‘Dat gaan we niet doen’, zei hij. Wij wilden de basis leggen voor een stevige partij, maar dat zat er niet in. Het moest een one-man-Wilders-show blijven. Heel teleurstellend.”

Nu, vier jaar later, gaat de uitbreiding er toch komen. Maar niet in Valkenswaard. Wilders heeft zijn oog laten vallen op zestig andere gemeenten, waar de PVV ook altijd goed scoort én denkt voldoende raadsleden te kunnen vinden. De lokale fracties krijgen de vrijheid eigen beleid te voeren, zegt Wilders. Uit de verhalen van de 21 voormalige PVV’ers blijkt wat dat betekent: zolang een PVV-fractie geen problemen veroorzaakt of niet de ambitie toont de partij uit te bouwen, is het goed. Loopt het anders, dan grijpt Wilders in.

Henk Scherer (69), ex-Statenlid uit Utrecht: „Wilders is bang controle te verliezen. In de regio merk je daar lang niet altijd iets van, maar bij bijeenkomsten met Tweede Kamerleden paste ik wel op met wat ik zei. Je moet niet van partijlijnen afwijken. Ik merkte gewoon dat kritsiche PVV’ers niet meer werden gewaardeerd en de partij uitgewerkt werden.”

Jelle Hiemstra noemt in 2011 als PVV-Statenlid het theaterfestival Oerol „het kloppend hart” van het „cultuurtoerisme” op Terschelling. Al snel ging de telefoon. Fleur Agema aan de lijn. De nummer twee van de partij vertelt Hiemstra dat hij in strijd met de partijlijn handelt. De PVV steunt geen linkse cultuurhobby’s, zegt ze tegen Hiemstra. „Dat ik andere argumenten had, deed niet ter zake.”

Jitske Eizema, ex-Statenlid voor de PVV in Friesland.Foto Merlijn Doomernik

Ontbijt met ruziemakers

Zijn er brandjes in regionale fracties, dan komt een Tweede Kamerlid blussen. Bij een conflict tussen het Friese Statenlid Jitske Eizema en fractieleider Max Aardema is dat Tweede Kamerlid Harm Beertema, namens de landelijke fractie ‘liaison’ voor Friesland. Zo heeft ieder Tweede Kamerlid een regio onder zijn hoede.

De hulp van Beertema – hij ontbijt met de ruziemakers – helpt niet. In de zomer van 2015 wordt Eizema uit de Friese PVV-fractie gezet na een bittere strijd – onder meer uitgevochten via lokale pers.

In 2011 moet Jelle Hiemstra tweeënhalf uur rijden voor een bijeenkomst met alle provinciale fractievoorzitters bij Geert Wilders in Den Haag. Al na tien minuten stapt Wilders op, vertelt Hiemstra. „Toen heb ik gezegd: zo gaan wij in Friesland niet met elkaar om.” Dat wordt niet op prijs gesteld door Wilders. Die zegt dat hij niet van plan is anders te gaan werken. Ook Fleur Agema spreekt Hiemstra aan op zijn gedrag.

Maar soms doet Wilders zijn uiterste beste om een Statenlid toch binnenboord te houden. Als Olof Wullink vanwege een conflict met zijn fractievoorzitter van plan is om op te stappen, gaat de telefoon. Het is Geert Wilders, die hem uitnodigt om voor een gesprek naar Den Haag te komen. Daar probeert de PVV-leider Wullink over te halen om niet uit de partij te stappen, zo vertelt het voormalig Statenlid. „Geert Wilders deed op een beminnelijke manier zijn best om de schade beperkt te houden. Hij zei dat de PVV een jonge partij was, waar wel eens dingen mis gaan.” Louis Bontes, destijds nog Tweede Kamerlid PVV, wordt ingeschakeld om te bemiddelen. Het conflict blijft, en eind 2011 stapt Wullink alsnog uit de PVV.

Jan Kerkhoff heeft na zijn mislukte lobby voor PVV-deelname aan de Brabantse raadsverkiezingen steeds minder plezier in zijn Statenwerk. „De PVV werd ook steeds extremer.” De ‘minder-Marokkanen’-affaire doet Kerkhoff al twijfelen. Maar de vrijage met de FPÖ in Oostenrijk en de AfD in Duitsland gaat hem te ver. „Daar zitten neonazi’s tussen! Ik ben oud genoeg om een staartje van de Tweede Wereldoorlog te hebben meegemaakt.” Hij doet intern zijn beklag, maar er verandert niets. „Toen ben ik eruit gestapt.”

Het is volgens Kerkhoff „tekenend” dat de PVV daarna meteen afstand van hem nam. In lokale media zei de nieuwe fractieleider in Brabant, Alexander van Hattem, dat Kerkhoff waarschijnlijk weg wilde omdat hij een lage plaats op de lijst voor de volgende verkiezingen zou krijgen. „Dat klopt niet”, zegt Kerkhoff, „Ik wilde al langer weg.” Dat hij lager op de lijst zou staan zag hij wel aankomen. „Het zou goed kunnen dat dit te maken had met mijn kritische houding.” Hij ging kort na zijn afscheid aan de slag bij 50Plus.

Opvallend: de kritiek van de ex-PVV’ers richt zich vooral op hun partijgenoten. Met politici van andere partijen kunnen vrijwel alle voormalige PVV-politici het uitstekend vinden. Marc van Kampen, ex-Statenlid in Gelderland: „Ik stond na afloop vaak een praatje te houden met GroenLinksers. Dat was geen probleem.”

Tomatenposter

Wat blijft na een periode als PVV-politicus is de verbazing. De ex-PVV’ers stellen veel hypothetische vragen tijdens de gesprekken. Waarom hoor je nooit over GroenLinks-politici die geen baan meer kunnen krijgen? Waarom kan een SP-politicus gewoon een tomatenposter voor het raam hangen? Hoe kan het dat VVD’ers wél het gevoel hebben dat ze invloed hebben op de partijkoers? En, steeds weer: hoe kan het dat zóveel mensen PVV stemmen, maar dat de partij nog altijd niet maatschappelijk is geaccepteerd?

De PVV’ers hopen dat de stap naar de zestig gemeenteraden hun partij eindelijk doorsnee maakt. Wat zo voelt het voor velen nog altijd: als hún partij, óók voor de mensen die er ontevreden of met ruzie zijn vertrokken. Jitske Eizema: „De PVV is nog altijd mijn partij. De ideeën zijn goed, de structuur is zwak. Ik hoop dat de raadsverkiezingen daar verandering in brengen.”

Pieter Buisman was maar kort Statenlid, in Friesland. Na de ‘minder-Marokkanen’-uitspraak van Wilders vertrok hij. Hij kon het niet meer voor zichzelf verantwoorden. „Toch vind ik het wel eens jammer dat ik ben gestopt.” Spijt heeft hij zeker niet. „Ik ben wel Statenlid geweest. Dat pakken ze me nooit meer af.”

Wim Markusse uit Zeeland stemt nog altijd op de PVV. Hij is met pensioen. Zijn buurman, die wilde weten of hij een racist was, heeft hij nooit uitgelegd waarom hij actief werd voor de PVV. Ze hebben er nooit over gepraat. Toch zou dat goed zijn, zegt Markusse. „Het is goed om een nieuwe PVV-politicus te vragen waaróm hij die keuze maakt. Dat doet bijna nooit iemand, maar het is de enige juiste vraag.”

De PVV reageerde niet op herhaalde verzoeken om een reactie op dit artikel.

NA DE PVV EEN ANDERE PARTIJ

Bij 10 van de 21 oud-PVV’ers die NRC sprak, heeft hun periode bij de PVV het politieke vuur dusdanig aangewakkerd dat ze daarna actief zijn geworden voor een andere partij. Het merendeel sloot zich aan bij lokale partijen, een enkeling bij 50Plus, Forum voor Democratie of het CDA. Bij de meesten verliep de overgang soepel. Ex-Statenlid Theo Krebber moest in Limburg wel op tv uitleggen waarom hij nu ineens CDA’er was.

Dossier: “Lokale partijen verdeeld over komst PVV”  AD

zie ook: Geert Wilders PVV – Aftrap gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV Aftrap Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 deel 1

zie ook: Geert Wilders PVV – oproep nieuwe gemeenteraadsleden

zie ook: 22.02.2016 – 10 jaar Geert Wilders PVV

zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ?? – deel 17

zie verder ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16

en zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 15

zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 14

zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 13

zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 12

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 11

en zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 10

zie verder ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 9

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 8

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 7

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 6

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 5

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 4

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 3

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ! – deel 2

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent !!!!! – deel 1

zie ook: Gedonder met Michael Heemels van de PVV Limburg deel 2

zie ook: Gedonder met Michael Heemels van de PVV Limburg – deel 1

en zie ook: Overzicht: Uittocht bij de PVV

zie verder ook: Overzicht: PVV’ers die tot nu toe vertrokken

Meer:

Hommeles in Zuid-Hollandse PVV-fractie

OmroepWest 20.12.2018 De fractie van de PVV in Zuid-Holland zit in zijn maag met Statenlid Jeffrey Rijken. Rijken, sinds 2015 Statenlid, komt niet op de kandidatenlijst van de PVV in Zuid-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen en daar is Rijken verbolgen over. Hij verlaat de partij na de verkiezingen in maart.

‘Ik heb telefonisch de mededeling gekregen dat ik na tien jaar politiek gedwongen moet stoppen’, zegt Rijken in een interview met Omroep West. ‘Ik mag geen Statenlid meer zijn voor de PVV. Ik heb met pijn in het hart kennis daarvan genomen. En vandaag (woensdag, red.) heb ik ook gehoord dat het woordvoerderschap mij ook wordt ontnomen.’

PVV-fractievoorzitter Henk de Vree heeft een andere lezing. Samen met Statenlid Bart Privé is hij verantwoordelijk voor de vaststelling van de kandidatenlijst. De Vree: ‘Ik heb hem gebeld om hem te waarschuwen. We zouden als fractie bij elkaar komen en dan de lijst bekendmaken. Hij is de enige van de huidige groep die niet terug zou komen. Dat is pijnlijk en dat wilde ik hem graag van tevoren laten weten.’

Telefoongesprek

Rijken wilde in het telefoongesprek met De Vree weten waarom hij niet op de kandidatenlijst werd gezet. De Vree wilde dat niet telefonisch uitleggen, maar in een gesprek onder vier ogen. ‘Ik heb hem aangeboden om hem dat keurig uit te leggen, maar van die uitnodiging is geen gebruik gemaakt’, zegt de fractievoorzitter.

De Vree is naar eigen zeggen van goede wil. ‘Ik heb het Jeffrey van harte willen uitleggen. Ik snap dat het voor hem niet leuk is dat hij niet terugkomt. Maar als je niet op zo’n uitnodiging ingaat, dan diskwalificeer je ook jezelf. Maar hij vat het nu persoonlijk op, maar het is niet iets persoonlijks. Ik betreur het dat hij niet van onze uitnodiging gebruikt heeft gemaakt.’

‘Niet tevreden over Jeffrey’

‘Wij zijn niet heel tevreden over Jeffrey’, verklaarde De Vree de keuze om Rijken niet op de lijst te zetten. ‘Ik heb een lijstje met punten opgesteld, die ik hem wilde voorleggen. Ik wil niet in details treden – dat doe ik in elk geval nu niet, vóórdat ik dit aan hem heb kunnen vertellen.’

Opvallend was dat Rijken woensdag tijdens de Provinciale Statenvergadering niet het woord kreeg, terwijl er een onderwerp op de agenda stond dat hij eerder nota bene zelf heeft geagendeerd, namelijk de geheimhouding rond het warmtedossier. Volgens De Vree mocht Rijken niet het woord voeren, omdat hij niet aanwezig was bij het fractieoverleg. Vanwege zijn afwezigheid is toen besloten om een PVV-collega het woord te geven tijdens de vergadering van de Provinciale Staten.

‘Niet uit de fractie zetten’

Voorlopig blijft Rijken Statenlid namens de PVV in Zuid-Holland. Hij zal alleen aanwezig zijn tijdens de vergaderingen van de Provinciale Staten, waar de besluiten worden genomen. Commissievergaderingen laat hij aan zich voorbijgaan. PVV’er De Vree is niet van plan om hem uit de fractie te zetten en wil nog steeds met hem in gesprek.

Rijken denkt niet aan afsplitsen of stoppen. Rijken: ‘De PVV betaalt niet mijn salaris, ik word betaald door de belastingbetaler. De komende drie maanden zal ik aanwezig zijn om hun te dienen. Zij hebben mij met voorkeurstemmen vier jaar geleden gekozen. Daar ben ik nog steeds ontzettend dankbaar voor, dus die tijd zit ik gewoon vol uit.’

Niet onverwacht

Het voorval komt niet geheel onverwacht. Rijken staat bekend als politicus die intern kritiek leverde op de koers van de fractie en de PVV. Iets dat binnen deze partij niet altijd wordt gewaardeerd. Toch is er wel waardering van de andere Statenleden voor zijn verdiensten, bemerkte Rijken; zelfs uit zijn eigen fractie.

Rijken: ‘Je hebt vier jaar lang samengewerkt met hen, dus je hebt toch een band opgebouwd. Ik kan zeggen dat – na de mededeling van maandag – de band niet met iedereen goed is, maar over het algemeen draag ik de PVV nog steeds een warm hart toe. Ik hoop ook dat de PVV een goed resultaat haalt in maart om het kabinet via de Eerste Kamer weg te krijgen.’

PVV-collega eerder opgestapt

Het is niet voor het eerst deze periode dat het knettert bij de achtkoppige PVV-fractie in Zuid-Holland. Eind 2017 stapte PVV’er Jan Zwerus uit de PVV. Hij nam zijn zetel mee en begon zijn eigen fractie, genaamd Groep Zuid-Holland.

Zwerus voelde zich onvoldoende gehoord bij het werven van lokale PVV-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, meldde RTV Rijnmond. Verder was hij niet te spreken over de communicatie binnen de partij. Door het vertrek van Zwerus heeft de PVV in Zuid-Holland nu nog zeven zetels, daardoor verloor het haar positie als tweede partij van de provincie.

Rijken was eerder gemeenteraadslid namens Leefbaar Rotterdam. Hij denkt er over na terug te gaan naar zijn roots. ‘Ik denk dat ik weer lid word van het oude nest. Ik ben ooit begonnen bij Leefbaar Rotterdam, toen heb ik de overstap gemaakt naar de PVV.

Toen de PVV ook in Rotterdam actief werd, heb ik ook mijn lidmaatschap van Leefbaar opgezegd, omdat ik vond dat ik mijn PVV-Statenlidmaatschap en mijn Leefbaar-lidmaatschap niet met elkaar kon combineren. Nu ben ik alleen nog in mijn hart PVV’er, maar niet in uitvoering.’ Rijken denkt erover na om een boek te schrijven over zijn politieke loopbaan.

Volledige kieslijst

In januari wordt de volledige kandidatenlijst van de PVV bekendgemaakt.

LEES OOK: Gerommel rond kieslijst Haagse PVV

Meer over dit onderwerp:

ZUID-HOLLAND PVV POLITIEK RIJKEN PROVINCIE

Nicole Moinat vanavond in gesprek met burgemeester Don Bijl. Ⓒ Haico Kats

Koningsdrama bij PVV Purmerend

Telegraaf 20.12.2018 Nicole Moinat werd afgelopen vrijdag nog uit de PVV-fractie Purmerend gezet, maar is nu ineens aangesteld als fractievoorzitter van de partij. Dat blijkt uit een brief van haar die burgemeester Don Bijl vanavond heeft voorgelezen tijdens de gemeenteraad.

Moinat beroept zich op een brief van Ilse Bezaan, fractievoorzitter van PVV Noord-Holland waarin staat: ’Via deze weg wil ik u laten weten dat de PVV na intern overleg heeft besloten dat u vanaf 20 december 2018 de Partij voor de Vrijheid Purmerend vertegenwoordigt.’

Shirley Soenjoto – tot vandaag nog de fractievoorzitter van de partij – zegt dat Bezaan daar helemaal niet over kan beslissen. Ze weet niet hoe het verder moet met de fractie. ’Graag wil ik samen met Rob van Dongen (de nummer twee van de PVV Purmerend, red.) de partij blijven vertegenwoordigen in Purmerend. Maar er wordt niet overlegd over zaken.’

Vorige week bleek uit een brief van Soenjoto nog dat Moinat uit de fractie was gezet vanwege een ernstig gebrek aan vertrouwen in Moinat. Zij was vanavond niet bereikbaar voor een reactie.

Bekijk ook:

Purmerends PVV-raadslid uit de fractie gezet

Bekijk meer van; purmerend partij voor de vrijheid (pvv) nicole moinat shirley soenjoto rob van dongen

Purmerends PVV-raadslid uit de fractie gezet

Telegraaf 14.12.2018 PVV-raadslid Nicole Moinat is uit de Purmerendse PVV-fractie gezet. Een ernstig gebrek aan vertrouwen zou hier aan ten grondslag liggen. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. PVV-raadslid Nicole Moinat is uit de Purmerendse PVV-fractie gezet. Een ernstig gebrek aan vertrouwen zou hier aan ten grondslag liggen. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Zo keren Soenjoto en raadslid Rob van Dongen zich tegen ’radicale islamieten en potentiële terroristen’, maar zijn ze wel bereid om met de gematigde islamitische gemeenschap in gesprek te gaan. ,,Dat kan ook een gesprek met de imam zijn.

Ook de gematigde islamitische gemeenschap die wel goed geïntegreerd is, ondervindt last van deze radicalen. Wellicht kunnen we samen tot een oplossing komen. Niet polariseren, maar een dialoog aangaan. Onze koers is helaas niet de koers die Nicole Moinat voor ogen heeft.’’

Moinat kwam al een tijd niet meer naar fractievergaderingen. Een door de PVV aangestelde bemiddelaar heeft de afgelopen tijd geprobeerd om het vertrouwen tussen haar en de fractie te herstellen, maar dat mocht niet baten.

Het vertrek van Moinat leidt tot teleurgestelde reacties op Twitter.

Ook bij de landelijke afdeling voltrok zich een scheuring deze week. Zo vertrok deze week nog Tweede Kamerlid Karen Gerbrands. Zij verklaarde dat zij zich de afgelopen maanden eenzaam had gevoeld na de dood van het Haagse raadslid Willie Dille in augustus van dit jaar. Gerbrands was bevriend met Dille.

Bekijk ook:

PVV-Kamerlid haalt uit naar fractie in afscheidsbrief

PVV Rotterdam in diepe crisis

AD 01.11.2018 De PVV Rotterdam ligt volledig op haar gat. De gemeente Rotterdam heeft sinds augustus de maandelijkse partijfinanciering stopgezet. Ook moet de partij op last van de rechter een ontslagen werknemer weer in dienst nemen.

Afgelopen juni zette fractievoorzitter Maurice Meeuwissen per direct twee PVV-burgerraadsleden op straat. Een van hen heeft het ontslag met succes aangevochten bij de kantonrechter. Volgens de rechter is Marjan Gonsalves onterecht ontslagen en moet zij weer in dienst worden genomen, op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag – oplopend tot maximaal 1000 euro. Voor het ontslag had Meeuwissen instemming van de andere bestuursleden van de stichting Fractieondersteuning PVV Rotterdam nodig. Maar die had hij niet, blijkt uit het vonnis.

Ook is vanuit de gemeente de partijbijdrage van zo’n 6500 euro per maand stopgezet. Dat gebeurde al in augustus. Toen heeft Meeuwissen zich uitgeschreven als voorzitter van de stichting Fractieondersteuning PVV Rotterdam. Raadsgriffier Han van Midden laat weten dat de regels voorschrijven dat ‘tenminste 1 raadslid deel uitmaakt van het stichtingsbestuur’.

,,In overleg met de fractievoorzitter hebben wij de subsidie stopgezet.’’ Meeuwissen probeert nu een nieuwe stichting op te zetten, maar de vraag is of dat kan als de eerdere stichting nog bestaat. Ondertussen kan de nieuwe assistent – zijn levenspartner – niet worden uitbetaald. Meeuwissen zelf ontvangt nog wel de vergoeding voor zijn raadszetel.

Bronnen spreken van een ‘vechtscheiding’ in de partij waarmee Geert Wilders in maart van dit jaar nog Rotterdam wilde veroveren. Meeuwissen is de afgelopen dagen niet aanwezig geweest op het stadhuis, terwijl momenteel de begroting voor volgend jaar wordt behandeld. Ook zijn vriend niet, die hij in dienst heeft genomen als nieuwe assistent van zijn eenmansfractie. Meeuwissen was vandaag onbereikbaar voor commentaar.

OUD-STATENLID MOET GELD TERUGBETALEN

BB 31.01.2018 Oud-Statenlid in Friesland Pieter Buisman moet 18.000 euro terugbetalen aan de provincie Friesland. Dat besloot de rechter in maart 2017 al, de Raad van State ging hier woensdag in mee.

Niet genoeg tijd
Buisman had het geld gekregen nadat hij zich van de PVV had afgesplitst om een fractiemedewerker van te betalen, maar hij hield dat geld zelf. In 2014 stapte Buisman uit de PVV-fractie en was een jaar zelfstandig Statenlid tot de provinciale verkiezingen in 2015. Volgens hem had hij niet genoeg tijd om een fractiemedewerker in te werken en heeft hij dat werk daarom zelf gedaan.

Betalingsregeling

Het provinciebestuur zegt dat dit niet mag en dat een Statenlid alleen de vergoeding daarvoor mag krijgen. Voor het geld dat Buisman in 2015 ontving is al een betalingsregeling gestart. Het geld uit 2014 moet nu ook worden terugbetaald. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Oud-Statenlid Friesland moet geld terugbetalen

NU 31.01.2018 Oud-Statenlid in Friesland Pieter Buisman moet 18.000 euro terugbetalen aan de provincie Friesland. Dat besloot de rechter in maart 2017 al, de Raad van State ging hier woensdag in mee.

Buisman had het geld gekregen nadat hij zich van de PVV had afgesplitst om een fractiemedewerker van te betalen, maar hij hield dat geld zelf.

Buisman stapte in 2014 uit de PVV-fractie en was een jaar zelfstandig Statenlid tot de provinciale verkiezingen in 2015. Volgens hem had hij niet genoeg tijd om een fractiemedewerker in te werken en heeft hij dat werk daarom zelf gedaan.

Het provinciebestuur zegt dat dit niet mag en dat een Statenlid alleen de vergoeding daarvoor mag krijgen. Voor het geld dat Buisman in 2015 ontving is al een betalingsregeling gestart. Het geld uit 2014 moet nu ook worden terugbetaald.

Lees meer over: Pieter Buisman

lees: ‘We huren u niet in, omdat u een PVV-achtergrond heeft’

lees: De volgende keer moet het anders, Geert

lees: ’Oud-PVV’er gediscrimineerd’ Telegraaf 09.09.2017

lees: Een keuze voor de PVV verandert je leven. Voorgoed NRC 08.09.2017

lees: Oud-PVV’ers: ‘Werk misgelopen om politieke verleden’ – RTL Nieuws 09.09.2017

lees: PowNed | PVV’ers nog harder gediscrimineerd dan Sylvana  09.09.2017

lees: PVV’ers worden keihard gediscrimineerd | ThePostOnline 09.09.2017

 

 

september 9, 2017 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Zwarte Piet in Den Haag ? Minder, Minder, Minder !!!

En ook in Den Haag gingen ze dat even regelen !!!

Het begin is er  !!!

Zwarte Piet in Den Haag uiteindelijk Verboden !!

IMG_2444[1]

Lekker Puh !!

In geen enkele Nederlandse stad namen de scholen tot dusver zo’n collectief standpunt in over Zwarte Piet. Alle schoolbesturen in de hofstad hebben afgesproken om mogelijke discriminerende kenmerken te schrappen. Zo zal de zwarte kleur volledig verdwijnen van de huid van de pieten, schrijft het AD donderdag.

IMG_1786

IMG_1784

IMG_1783

IMG_1782

IMG_1780

Lees hier de brief van de onderwijsbestuurders Open pdf (351 kB)

Ook de rode lippen, het kroeshaar en de gouden oorringen zullen niet terug te zien zijn. De onderwijsbestuurders willen tevens dat de kinderen Zwarte Piet niet langer als ‘het domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas’ kwalificeren.

Gertjan van Schoonhoven: Commercie, tv-makers, scholen, verenigingen, Sinterklaascomités, ouders: zij zijn het die de traditie van onderop vormgeven. Zij bepalen of Zwarte Piet verandert of niet.Lees het artikel van Gertjan van Schoonhoven >

Ongemak

Ieder kind, ongeacht kleur of ras, moet zich op z’n gemak voelen tijdens het Sinterklaasfeest, dat is de boodschap die klinkt uit Den Haag. ‘Er waren leerlingen die zich niet prettig voelden bij de Sinterklaasvieringen van Zwarte Piet,’ zegt bestuursvoorzitter van de Stichting Christelijk Onderwijs Gerard van Drielen tegen het dagblad.

Het ongemak van sommige kinderen in combinatie met de maatschappelijke discussie die steeds vaker in de media en publieke ruimten wordt gevoerd, hebben de scholen doen besluiten deze collectieve afspraak te maken.

Volgens Elsevier

Nederland, laat je niet opjutten door activisten!

Voorloper

Niet eerder kwam het voor dat alle basisscholen in een stad zich unaniem achter een besluit in de Zwarte Pieten-discussie schaarden. In Amsterdam en Utrecht hanteerden andere scholen wel een nieuwe versie van Zwarte Piet, maar lang niet alle scholen in de stad maakten een gezamenlijke afspraak.

De Haagse scholen geven zichzelf drie jaar de tijd om over te stappen op een neutrale Piet. Wel zal een van de discriminerende kenmerken verdwenen zijn bij de pieten in de eerstvolgende Sinterklaasviering.

De directeuren van de scholen bepalen zelf hoe zij invulling geven aan Zwarte Piet. ‘Het kan best zijn dat er straks pieten met roetvegen op hun wangen rondlopen. Of gele pieten. Als het maar niet zwart is,’ zegt Van Drielen.

VN

De onderwijsbestuurders geven met het besluit gehoor aan eerdere uitlatingen van een comité van de Verenigde Naties van de Rechten van de Mens. Het comité deed onderzoek naar rassendiscriminatie in Nederland.

Zij oordeelde dat de negatieve stereotyperingen van Zwarte Piet uit de Nederlandse samenleving moeten worden geband. Alle kenmerken waarbij mensen kunnen denken aan het slavernijverleden moeten verdwijnen volgens de VN.

Deze omstreden VN-leden oordelen over racisme in Nederland >

Basisscholen in Den Haag hebben afgesproken dat voortaan rond 5 december neutrale Zwarte Pieten langskomen. Het gaat om een collectieve afspraak van alle 150 openbare, protestants-christelijke en katholieke basisscholen om de klassieke zwarte knecht met kroeshaar, dikke rode lippen en gouden oorbellen te weren. De schoolbesturen vinden dat discriminerende kenmerken.

Den Haag is de eerste grote stad die een neutrale Piet op alle basisscholen introduceert en Zwarte Piet in de ban doet, aldus voorzitter Gerard van Drielen van de SCOH, de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, donderdag in het AD. “Er waren kinderen die zich niet prettig voelden bij de sinterklaasvieringen door de aanwezigheid van Zwarte Piet.”

Een commissie van de Verenigde Naties die optreedt tegen rassendiscriminatie bepaalde vorige maand dat de Nederlandse overheid actief de stereotypen moet bestrijden die aan het personage vastzitten.

Het is aan de scholen zelf hoe ze deze verandering gaan invullen en hoe snel ze dit doen. Dit jaar moet elke school één van de bovenstaande kenmerken van de klassieke Zwarte Piet aanpassen. In 2017 moeten alle openbare, christelijke scholen in Den Haag Piet hebben aangepast op alle vijf ‘discriminerende kenmerken’. Een school kan dus zelf kiezen of ze Zwarte Piet dit jaar al helemaal weren of dat ze Piet geleidelijk aanpassen.

‘Sinterklaasfeest is voor iedereen’

De schoolbesturen zijn het er volgens de brief over eens dat het Sinterklaasfeest een jarenlange Nederlandse traditie is. Maar ‘in eerste instantie is het een feest voor alle kinderen. Het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden’, staat in de brief.

De memo van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

BESTUURLIJKE KADERS INRICHTING SINTERKLAASFEEST OP HAAGSE SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS 

In de vergadering van het Platform PO zijn de volgende afspraken gemaakt omtrent de inrichting van het Sinterklaasfeest voor (het kalenderjaar) 2015 en de jaren daarna:

De gezamenlijke schoolbesturen zijn van mening dat het Sinterklaasfeest een jarenlange traditie kent in Nederland. Het Sinterklaasfeest is in eerste instantie een feest voor alle kinderen; het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden;

De inrichting van het Sinterklaasfeest is momenteel – en in het recente verleden – onderwerp van een maatschappelijk debat over het (vermeende) discriminatoire karakter van m.n. de figuur van (Zwarte) Piet;

Richtinggevend voor de inzet van de schoolbesturen bij de inrichting van het Sinterklaasfeest is de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in een klacht van een ouder over de invulling van het feest op de school van haar kinderen.

Kern van deze uitspraak is dat: 
1.een school op grond van de Algemene wet gelijke behandeling geen onderscheid mag maken op grond van onder meer ras. De school heeft in dit kader ook de verplichting om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving voor leerlingen;

2.de figuur (Zwarte) Piet kent discriminerende aspecten (“dom, knecht en donker”) en ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren;

3.het College verlangt van het bestuur een actieve en voortvarende invulling aan haar zorgplicht voor een discriminatievrije omgeving; “Het gaat er hierbij niet om, om de figuur “Piet” af te schaffen, maar wel om de figuur een dusdanig andere invulling te geven dat die niet leidt tot negatieve stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur”.

De Haagse schoolbesturen zijn van mening dat met het oog op het maatschappelijk debat en met in acht neming van de hiervoor aangehaalde uitspraak een aanpassing van het Sinterklaasfeest, m.n. op de onderdelen van de (als) discriminerende (ervaren) aspecten, noodzakelijk is;

Uit verschillende jurisprudentie komen in essentie de volgende (ervaren) discriminatoire aspecten naar voren:

de zwarte huidskleur;
het kroeshaar;
de gouden oorringen;
de dikke, rode lippen;
de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (de domme) (Zwarte) Piet. 

De schoolbesturen spreken af de figuur van (Zwarte) Piet in een periode van maximaal 3 jaar op alle bovengenoemde aspecten aan te passen.

De precieze invulling en fasering van de aanpassingen is maatwerk en kan van school tot school verschillen, met dien verstande dat in gezamenlijkheid wordt afgesproken dat:

– de school ervoor kan kiezen met ingang van het Sinterklaasfeest 2015 op alle hiervoor genoemde aspecten tegelijk verandering aan te brengen, dan wel in een periode van maximaal 3 jaar (dus uiterlijk in 2017) aanpassingen op alle aspecten te hebben doorgevoerd;
– in ieder geval zal voor iedere school gelden dat zij in 2015 op minimaal 1 van bovengenoemde aspecten de verschijning van Piet aanpast.

LEES OOK: Het interview met Gerard van Drielen, de bestuursvoorzitter van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden over het besluit tot afschaffing van de traditionele Zwarte Piet.

LEES OOK: Dit zijn de afspraken van scholen in Den Haag over verandering Zwarte Piet

Ook jij kunt laten horen wat je van de hele zwartepietendiscussie vindt. Je kunt meepraten over de discussie in de uitzending van Studio Haagsche Bluf door ons te bellen op 070-3905454.

Wat vind jij van de beslissing van de Haagse basisscholen? Vul hier de poll in.

Intocht Sinterklaas 

De organisator van de intocht van Sinterklaas op Scheveningen, Peter Boelhouwer, laat weten dat er in de afgelopen jaren al het een en ander veranderd is aan de Zwarte Piet. Eerder liet Boelhouwer weten dat Zwarte Piet mee verandert met de mening van het volk.

zie ook: Sinterklaas en Zwarte Piet ook in 2014 weer in het land – 2

zie ook: Sinterklaas en Zwarte Piet ook in 2014 weer in het land – 1

zie ook: Handtekeningenaktie Pro Zwarte Piet 25.10.2014 op het Haagse Spuiplein

zie ook: Geert Wilders PVV – Sinterklaas en Zwarte Piet

zie ook: Demonstratie 26.10.2013 Zwarte Piet-voorstanders Malieveld

Piet AD

Zwarte piet  – AD

zwarte piet Telegraaf

sinterklaas Telegraaf

Sinterklaas AD

Discussie over Zwarte Piet AD

Valse brief over Zwarte Piet

Telegraaf 29.09.2016  Winkeliers en scholen in Nijmegen hebben donderdag een valse brief over het uiterlijk van Zwarte Piet ontvangen. In de brief roept wethouder Ben van Hees de ontvangers op ,,om Zwarte Piet te ontdoen van raciale kenmerken”, maar de gemeente weet nergens van, aldus een woordvoerster, en wil aangifte doen van valsheid in geschrifte.

De brief op papier van de gemeente ziet er bedrieglijk echt uit. ,,Nijmegen is een stad die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan”, staat erin. ,,Daarom met klem ons verzoek om het Sinterklaasfeest tot een inclusief feest te maken waar iedereen zich prettig bij voelt.” Het is onbekend waar de valse brief vandaan is gekomen.

Dondermorgen kwamen er direct verbaasde telefoontjes binnen bij de gemeente. Na enig speurwerk bleek er een nepbrief te circuleren. ,,Nijmegen laat de verschijningsvorm van Zwarte Piet over aan ondernemers en scholen zelf”, zegt de woordvoerster. Vrijdag krijgen de ontvangers een echte brief van de gemeente over de vervalsing.

Ophef over anti-Piet-brief in Nijmegen

AD 29.09.2016 In Nijmegen is ophef ontstaan over een vermeende oproep van de gemeente aan winkeliers en scholen om Zwarte Piet ‘te ontdoen van raciale kenmerken’. Een brief met die tekst werd bij scholen en ondernemers in de binnenstad bezorgd. Maar, zegt de gemeente Nijmegen, die brief is niet van ons. ,,Het is een vervalsing.”

Deze brief is niet door ons gestuurd, aldus Woordvoerder gemeente Nijmegen.

In de brief, op wat officieel briefpapier van de gemeente lijkt, wordt de figuur van Zwarte Piet gekoppeld aan het Nederlandse slavernijverleden. Ondernemers die de komende weken hun winkels gaan versieren, worden opgeroepen Zwarte Piet niet helemaal zwart te maken, maar bijvoorbeeld roetvegen te geven. De brief is ondertekend door wethouder Ben van Hees.

Vals
Maar die wethouder weet nergens van, meldt een woordvoerder van de gemeente. ,,Deze brief is niet door ons gestuurd. Wij laten alle ondernemers van Nijmegen vrij om Zwarte Piet vorm te geven zoals zij willen”, aldus de woordvoerder.

Wie de brief wel heeft verstuurd weet de gemeente niet. ,,Bij hun motivatie kun je allerlei gedachten hebben.” De gemeente overweegt aangifte te doen van valsheid in geschrifte.

Gilde
Het Nederlandse Sint- en Pietengilde pakte direct de telefoon toen ze de brief zagen, en belde de gemeente Nijmegen. Ze zijn blij dat de brief in ieder geval niet door de gemeente is verstuurd. ,,Maar dit geeft wel aan hoe ver de tegenstanders van Zwarte Piet gaan”, zegt woordvoerder Marc Giling.

Het gaat het Gilde er vooral om dat in de brief wordt gesteld dat ‘uit onderzoek is gebleken dat Zwarte Piet gekoppeld wordt aan het slavernijverleden’. Dat is volgens het Gilde niet waar. ,,Het is manipulatie en doet de traditie schade. Misschien zijn er nog wel meer gemeenten waar deze brief nu rondgaat.”

Lees ook

‘Anti-Zwarte Piet indoctrinatie van schoolkinderen’

Lees meer

‘Anti-Zwarte Piet indoctrinatie van schoolkinderen’

AD 24.09.2016 De eerste Zwarte Pieten-rel is een feit. Het Sint- en PietenGilde beschuldigt de gemeente Maassluis, die dit jaar de landelijke intocht organiseert, van ‘indoctrinatie van schoolkinderen’.

Burgemeester van Maassluis Edo Haan meldde na een gesprek met anti-Zwarte Pietactivist Jerry Afriyie uit Amsterdam dat Maassluis lespakketten over Zwarte Piet gaat verspreiden op basisscholen. Die zijn gemaakt door de stichting Nederland Wordt Beter van Afriyie.

Onderdeel van dat pakket is een karikaturenquiz met vragen als ‘Willen de mensen die Zwarte Piet spelen, echte zwarte mensen plagen’. Goede antwoord: meestal niet. De figuur Zwarte Piet wordt verklaard vanuit het slavernijverleden.

,,Het is de jeugd indoctrineren”, stelt Marc Giling, voorzitter van het Sint- en PietenGilde, dat zelf óók lespakketten heeft gemaakt. Het Gilde ziet geen koppeling tussen Zwarte Piet en de slavernij.

Eenzijdig
De lokale politiek is niet onverdeeld blij. ,,Leerlingen moeten de zaak vanuit twee kanten kunnen bekijken. Als de gemeente anti-Zwarte Pietpakketten uitdeelt, moeten ook voorstanders met zo’n pakket kunnen komen”, zegt gemeenteraadslid Leo Eijskoot (D66).

Historicus Han van der Horst, die veel publiceerde over Zwarte Piet, bekeek het lespakket op verzoek van deze krant. ,,Het is eenzijdig, maar geen geschiedvervalsing. Ik denk dat een kritische onderwijzer hier wel wat mee kan. Zeker als hij de kinderen vertelt dat het gemaakt is door een anti-Zwarte Pietgroep, en uitlegt wat hun bedoeling is.”

Volgens burgemeester Haan zei Afriyie in het gesprek toe dit jaar niet te komen demonstreren bij de intocht. Dat deed hij de afgelopen jaren wel. Afriyie liet eerder aan deze krant weten ‘geen deals te maken’. De opmerking dat hij niet komt demonstreren, wilde hij niet bevestigen.

Bij de intocht op 12 november zal 80 procent van de Pieten zwart zijn en de rest krijgt een ‘nieuwe kleur’, meldt Maassluis.

Eis: Demonstrant tegen Zwarte Piet moet bijna 3.000 euro betalen

RTVWEST 22.09.2016 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een geldboete van 1.500 euro geëist tegen anti-Zwarte Piet demonstrant Jerry Afriyie. Ook zou hij 1250 euro schadevergoeding moeten betalen aan een agent. Jerry demonstreerde in 2014 bij de intocht van Sinterklaas in Gouda tegen Zwarte Piet en werd opgepakt. Daarbij zou hij een agent hebben mishandeld.

Afriyie vindt zichzelf onschuldig. ‘Ik reageerde uit overlevingsdrang’, zegt hij daarover. ‘Alles ging op zwart toen ik eruit werd gepikt. Ik werd aangevallen, ik dacht dat ik doodging. Mijn keel werd dichtgeknepen.’

De politieman die Afriyie heeft aangeklaagd liet in de rechtszaal een blauwe plek zien die hij door toedoen van Afriyie zou hebben opgelopen. Afriyie. weet dat niet zeker. ‘Elke zwarte Nederlander weet dat je agenten niet moet provoceren’, zegt hij.  ‘Komt dat wondje wel van mij? Het was zo druk.’

Waarschuwing

Volgens het OM is de groep demonstranten meerdere keren aangesproken door agenten om weg te gaan. ‘Het was verboden om op de Markt te demonstreren’, aldus het OM. Afriyie spreekt dat tegen. ‘Er was geen waarschuwing vooraf.’

Anniek Enthoven @anniekenthoven

Eis van OM is een geldboete van 1500 euro. Plus vordering van agent en die is 1250 euro #zwartepiet

11:10 – 22 september 2016

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Meer over dit onderwerp: SINTERKLAAS ZWARTE PIET GOUDA BOETERECHTSZAAK DEMONSTRANT JERRY AFRIYIE

OM eist boete van 1.500 euro tegen anti-Zwarte Piet activist Afriyie

VK 22.09.2016 ‘Ik sta hier niet voor u omdat ik een agent zou hebben mishandeld, noch sta ik hier voor u omdat ik mijn land zou verachten. Ik sta hier voor u omdat ik een veilig Sinterklaasfeest wil voor alle Nederlandse kinderen.’

De rechtszaak tegen dichter en anti-Zwarte Piet activist Jerry Afriyie (35) – ook bekend als Kno’Ledge Cesare – werd eerder uitgesteld. Dat voelde als een ‘dolksteek’, vertelt hij, omdat hij en zijn gezin erdoor in onzekerheid bleven.

Donderdag, in een Haagse rechtszaal, komt het er eindelijk van. Twee jaar na zijn arrestatie bij de Sinterklaasintocht van 2014 krijgt Afriyie de kans om zijn verhaal te doen.

Afriyie vormt samen met dichter Quinsy Gario de voorhoede van het anti-Zwarte Piet protest. Met Gario was Afriyie een keer eerder aangehouden bij een Sinterklaasintocht, in Dordrecht in 2011. Die aanhouding noemde de Nationale Ombudsman in 2014 ‘onrechtmatig en disproportioneel gewelddadig’.

Structureel racisme

Ik kan u verzekeren, er waren honderden agenten op de been in Gouda, en geen een was daar om mij te beschermen, aldus Jerry Afriyie.

Rechter A.M. Keulen, voorzitter J.A. van Steen en rechter E.M.M. Smilde-Scholvinck tijdens de strafzaak van anti-zwarte piet activist Jerry Afriyie voor het mishandelen van een agent tijdens de nationale intocht van Sinterklaas © ANP

In Gouda verzette Afriyie zich bij een tweede arrestatie. Hij zou een agent daarbij letsel hebben toegebracht. Het Openbaar Ministerie eist hiervoor 1.500 euro boete en 1.250 smartengeld. Afriyie verweert zich tegen de aanklacht en noemt zijn aanhouding een uiting van ‘structureel racisme’ en een beperking van zijn ‘vrijheid van meningsuiting.’

‘Volgens het boekje’ noemde de Officier van Justitie de aanhouding van Afriyie op die 15de november in 2014. Die lezing wordt fel aangevochten door Afriyie en zijn verdediging. Niet alleen op feitenniveau, maar ook op principieel niveau. Afriyie: ‘Ik kan u verzekeren, er waren honderden agenten op de been in Gouda, en geen een was daar om mij te beschermen.’

Voor de Sinterklaasintocht van 2014 in Gouda was door de burgemeester een demonstratieverbod uitgevaardigd. Hij vreesde een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Toch begaf Afriyie zich tussen het publiek en hield een stil protest.

Vier agenten werkten hem daarop tegen de grond en rekenden hem in. Volgens de Officier van Justitie zou Afriyie daarbij een agent hebben geknepen en verwondingen aan de pols hebben toegebracht waar de agent nog altijd last van heeft.

Demonstratierecht

Iedere zwarte Nederlander weet dat je niet met agenten moet vechten, aldus Jerry Afriyie.

Drie filmpjes van de aanhouding, elk gefilmd vanuit een andere hoek, worden in de rechtszaal afgespeeld. Zien we weerspannigheid bij een arrestatie of iemand die zich uit paniek uit de greep van agenten probeert los te wrikken?

Daarna wordt een foto getoond van het bovenbeen van de agent die zegt door Afriyie te zijn geknepen. Daaraan heeft hij een bloeduitstorting overgouden van bescheiden omvang. Afriyie’s aanhang – ongeveer veertig man – is niet onder de indruk en laat een duidelijk afkeurend gemompel horen.

‘Waarom zou ik de confrontatie met de politie zoeken?’ vraagt Afriyie. ‘Iedere zwarte Nederlander weet dat je niet met agenten moet vechten.’  

Afriyie zegt dat hij de beelden aan zijn zijde heeft. Op geen enkel filmpje is onomstotelijk vast te stellen dat hij een agent knijpt.

Ander twistpunt is het politiebevel aan Afriyie om de Sinterklaasintocht te verlaten. Het OM wijst op het uitgevaardigde demonstratieverbod, maar Afriyie en verdediging betogen dat zijn demonstratierecht werd aangetast.

‘De politie heeft ten onrechte ingegrepen en het recht op vrije meningsuiting van Afriyie ingeperkt’ aldus Afriyie advocaat, Michiel Pestman.

Afriyie is er nog steeds verbolgen over. ‘Mag de overheid een protest inperken, zover dat het protest al zijn effectiviteit verliest? Je protesteert niet waar de tegenpartij jou het liefste ziet. Je protesteert waar het effect heeft.’

Voor Afriyie is dit de omgekeerde wereld, vertelt hij. De agenten en autoriteiten die zijn stil protest dwarsboomden worden ongemoeid gelaten. En hij moet wel in het beklaagdenbankje zitten, terwijl er volgens hem geen enkel bewijs is dat hij iemand of iets misdaan heeft.

Anti-zwarte piet activist Jerry Afriyie tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Ons Suriname afgelopen juni waarin teruggeblikt wordt op de campagne Zwarte Piet is Racisme © ANP

Het is volgens Afriyie eens te meer een bewijs dat er structureel racisme heerst in Nederland. Om zijn bewering kracht bij te zetten verwijst hij naar Mitch Henriquez, de Arubaans-Nederlandse man die vorig jaar juni bij een confrontatie met de politie om het leven kwam. Afriyie: ‘Als hij zijn gewelddadige arrestatie had overleefd, zou hij hier ook terecht moeten staan voor mishandeling en verzet bij arrestatie.’

Advocaat Pestman vindt dat het OM niet-ontvankelijk verklaard moet worden omdat Afriyie’s recht op vrije meningsuiting aangetast is. Over twee weken doet de rechtbank een uitspraak.

Volg en lees meer over:  RECHTSZAKEN  DISCUSSIE OVER ZWARTE PIET  NEDERLAND

Zwarte Piet-activist voor de rechter voor ‘mishandeling en weerspannigheid’

Elsevier 22.09.2016 Anti-Zwarte Piet-demonstrant Jeffrey Afriyie staat donderdag voor de rechter. De activist wordt verdacht van ‘weerspannigheid en mishandeling van een agent’, na de demonstratie bij de Sinterklaasintocht van bijna twee jaar geleden, die volledig uit de hand liep.

Zwarte Piet of Piet met ‘roetvegen’? De Nederlandse samenleving bepaalt

Het gebeurde op 15 november 2014: zo’n 90 mensen werden opgepakt, uit het kamp tegen Zwarte Piet, en uit het pro-Piet-kamp. ‘Zwarte Piet is racisme! Sinterklaas bestaat niet,’ schreeuwden de agressieve demonstranten, die vinden dat het personage voortkomt uit racisme. Daarom zou het Sinterklaasfeest in de huidige vorm niet mogen worden gevierd.

Aanhouding Afriyie

De situatie escaleerde snel: pro- en anti-Piet-demonstranten vlogen elkaar in de haren. Affiyie werd gearresteerd en wordt verdacht van weerspannigheid en mishandeling van een agent. Anti-racismegroep Nederland Wordt Beter heeft een video online geplaatst, waarop de kwestie na de aanhouding te zien is.

Wat er voorafging aan de arrestatie is niet te zien. Waarom is niet duidelijk. Afriyie komt wel in beeld als hij door agenten tegen de grond wordt gehouden: de activist trapt wild om zich heen tijdens de aanhouding. Afriyie, bekend als ‘Kno’ledge Cesare’ roept dat hij niet meer kan ademen. Hij zegt dat hij juist werd mishandeld door de politie.

Heftige discussie

Zwarte Pietdiscussie laait nu alweer op: ‘Vanzelfsprekende verandering’

De Zwarte Pieten-discussie houdt Nederland al jaren bezig. Dit jaar begon het debat zelfs al in mei: omroep NTR, uitzender van het razend populaire Sinterklaasjournaal, gaf aan dat de geleidelijke verandering naar een ander type Piet ‘vanzelfsprekend’ is. Er komen al jaren alternatieven naar voren: zo werd de Stroopwafelpiet geïntroduceerd.

Vorig jaar kwamen de Verenigde Naties met een rapport over Zwarte Piet.  Volgens het Comité voor de Eliminatie van Rassendiscriminatie is er sprake van een ‘discriminerende traditie’, maar het woord racisme werd vermeden. Op 13 november zal Sinterklaas aankomen in Maassluis. Demonstranten van beide kampen hebben al aangegeven daarbij te willen zijn. Politie is tegenwoordig steevast op de been om escalatie te voorkomen.

 Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags: anti-Zwarte Piet-demonstranten Jeffrey Afriyie Sinterklaas zwarte piet

‘Extreemrechtse NVU wil bij intocht Sinterklaas demonstreren’

NU 21.09.2016 De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) wil tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 12 november in Maassluis demonstreren, zo maakt ze op haar site bekend.

“Ik schaam mij niet voor Zwarte Piet. Stop de kinderfeesthaters,” zo promoot de extreemrechtse partij de manifestatie.

Er wordt volgende week een vergunning aangevraagd, zegt voorman Constantijn Kuipers in het AD. “Ik verwacht dat wij, zoals bij andere evenementen waar wij aanwezig zijn, gewoon een vak toegewezen krijgen waar wij kunnen staan. Wij willen alleen maar een positief geluid laten horen. Andere groepen willen botsen met ons, wij niet met die groepen.”

Bij de landelijke intochten in Gouda in 2014 en Meppel in 2015 was de NVU niet aanwezig.

Lees meer over: Zwarte Piet

‘NVU bij intocht Sinterklaas’

Telegraaf 21.09.2016 De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) wil tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 12 november 2016 in Maassluis demonstreren, zo maakt ze op haar site bekend.

“Ik schaam mij niet voor Zwarte Piet. Stop de kinderfeest haters,” zo promoot de extreemrechtse partij de manifestatie. Er wordt volgende week een vergunning aangevraagd, zegt voorman Constant Kusters in het AD. “Ik verwacht dat wij, zoals bij andere evenementen waar wij aanwezig zijn, gewoon een vak toegewezen krijgen waar wij kunnen staan. Wij willen alleen maar een positief geluid laten horen. Andere groepen willen botsen met ons, wij niet met die groepen.”

Bij de landelijke intochten in Gouda in 2014 en Meppel in 2015 was de NVU niet aanwezig.

Tegenstanders Zwarte Piet dreigen met zwaardere acties

AD 02.06.2016 Actiegroepen tegen Zwarte Piet willen opnieuw de landelijke intocht van Sinterklaas verstoren. Die wordt dit jaar gehouden in Maassluis. ,,We hebben heel lang vreedzaam gedemonstreerd, maar er verandert weinig tot niets”, zegt een actievoerder op NPO Radio 1.

In het radioprogramma ‘Nieuws en Co’ zei Mitchell Esajas van actiegroep ‘Stop Blackface’ dat de demonstranten de acties en interventies gaan aanpassen. Volgens Esajas raakt bij veel mensen het geduld op. ,,Dat ga je wellicht terugzien bij de intocht van dit jaar.”

Vorig jaar werd in Meppel en Gouda vreedzaam gedemonstreerd. Die acties hebben volgens Esajas te weinig effect gehad. Hij zegt dat er toenadering is gezocht, maar dat ook dat niet hielp. Bij intochten liepen nog steeds Zwarte Pieten.

Racisme
Een andere actiegroep zei in hetzelfde radioprogramma dat Nederland moet kiezen tusen Sinterklaas als kinderfeest of feest voor niemand. Jerry Afriyie van ‘Nederland wordt beter’ noemt Zwarte Piet een voorbeeld van institutioneel racisme. ,,De gedachte is dat witte mensen beter zijn dan zwarte mensen.”

Lees ook;

Van Muiswinkel denkt dat opvolger vinden lastig wordt

AD 02.06.2016 Erik van Muiswinkel heeft geen enkele suggestie welke acteur hem in zijn rol als Hoofdpiet zou moeten opvolgen. Volgens hem zal het voor de omroep NTR nog lastig worden om een geschikte kandidaat te vinden.

,,Het zal ontzettend moeilijk worden om iemand te vinden die in de rol stapt nu de discussie zo gepolitiseerd is geraakt”, zegt Van Muiswinkel in Trouw. “Ik zou zo geen namen kunnen noemen. Ik stel me voor dat het iemand wordt die net als ik vriendelijk doch dringend vraagt om een geleidelijke aanpassing van de figuur Zwarte Piet.”

Van Muiswinkel maakte vorige week bekend dat hij na achttien jaar stopt als Piet. De cabaretier vindt dat de NTR niet snel genoeg afstand neemt van Zwarte Piet in zijn huidige vorm.

Nieuwe plannen voor sabotage Sintjournaal

AD 31.05.2016 De strijd tegen Zwarte Piet wordt dit najaar extra fel: de activisten gaan op ‘nieuwe methodes’ over om het Sinterklaasjournaal tot verandering te dwingen. Daarbij overwegen ze de opnames in de war te schoppen.

Het kwartje is nog niet gevallen bij de NTR dat Zwarte Piet niet meer kán, aldus Stichting Nederland Wordt Beter.

Het karakter van de ‘interventie’, zoals de activisten het noemen, bij de tv-opnames in oktober in Maassluis en bij het Pietenhuis in de buurt van Amersfoort is nog onduidelijk. Bestuurslid Roelof Jan Minneboo van Stichting Nederland Wordt Beter wil er ‘nog niet te veel’ over zeggen. ,,Behalve dat alles wat we doen natuurlijk geweldloos is.”

De demonstratie zal volgens Minneboo in elk geval lijken op die bij de Nationale Intocht in Meppel vorig jaar, toen enkele honderden actievoerders in het zicht van camera’s zongen, riepen en spandoeken droegen. ,,Zoiets zal dit jaar in Maassluis, waar de intocht nu plaatsvindt, zeker weer georganiseerd worden.”

Geen vertrouwen

De activisten hebben er na het NTR-statement gisteren ‘geen vertrouwen’ meer in dat Zwarte Piet snel van de buis verdwijnt. In dat statement liet de NTR weten voor een ‘behoedzame en subtiele metamorfose’ te zijn. Dat gebeurde na een veelbesproken oproep eind vorige week van zo’n 200 BN’ers tot verandering van de knecht van Sinterklaas.

Uit het NTR-statement blijkt volgens Minneboo dat ‘het kwartje nog steeds niet gevallen is’. ,,Zwarte Piet is een raciale karikatuur die gewoon niet meer kán.” De verklaring van de NTR dat ze als publieke omroep met alle meningen over Piet rekening moeten houden, gaat er bij hem niet in. ,,Wat mensen thuis doen, moeten ze helemaal zelf weten, maar een publieke omroep moet tegen racisme optreden.”

Vragen

De NTR beweert dat ze verandering wil, maar ondertussen roept de burgemeester van Maassluis dat ze ‘gewoon’ weer bruine en zwarte Pieten hebben, aldus Sunny Bergman.

Bij documentairemaker Sunny Bergman en actrice/programmamaker Anousha Nzume, twee van de BN’ers vóór verandering, leven na de NTR-verklaring nog veel vragen. Nzume: ,,Goed dat ze zeggen voor een metamorfose te zijn, maar wat betekent dat concreet? En binnen welke termijn komt zo’n metamorfose er?” De NTR wilde daar gisteren geen toelichting op geven.

Volgens Bergman is Nederland in een ‘vicieuze cirkel’ beland. ,,De NTR en de politiek zeggen dat ze ‘de samenleving’ willen volgen en ‘de samenleving’ zit weer te wachten tot anderen het initiatief pakken: veel ouders en scholen volgen het Sinterklaasjournaal.”

Het gevolg volgens haar: ‘een beetje een zooitje’. Bergman: ,,De NTR beweert dat ze verandering wil, maar ondertussen roept de burgemeester van Maassluis dat ze ‘gewoon’ weer bruine en zwarte Pieten hebben. Wáár is de coördinatie in deze discussie?”

Recht

Edo Haan, de burgemeester van Maassluis, verwacht nog steeds ‘een heel fijn kinderfeest’. ,,Maar natuurlijk houden we rekening met demonstranten. Protesteren is een democratisch recht waar we ruimte voor bieden. En, ja, er zullen ‘klassieke’ pieten te zien zijn, maar ook andere. Welke, ga ik nu nog niet zeggen.”

Lees ook;

NTR: Zwarte Piet verandert, maar dat kost tijd
VK 30.05.2016 De figuur van Zwarte Piet gaat onherroepelijk veranderen in het Sinterklaasjournaal, maar dat zal tijd kosten. Dat schrijven algemeen directeur van de NTR Paul Römer, en mediadirecteur van diezelfde omroep Carel Kuyl in een opiniestuk in NRC.

Zij reageren daarmee op een open brief van ruim honderd schrijvers, acteurs en programmamakers die afgelopen vrijdag in dezelfde krant stond. De ondertekenaars roepen de NTR op om als ‘moreel kompas’ te dienen en Zwarte Piet naar huis te sturen. Volgens hen houdt de omroep alle veranderingen tegen. Römer en Kuyl ontkennen dat.

Snelheid

Lees ook:

Wij waren een tv-quizvraag in Australië, in het rijtje ‘middeleeuwse gebruiken die niet meer kunnen in Europa’, vertelt Erik van Muiswinkel. (+)

‘We zijn geen moreel kompas’, reageert NTR-directeur Paul Römer op het vertrek van Van Muiswinkel. (+)

De maker van het Sinterklaasjournaal is krankzinnig geworden, vindt Aaf Brandt Corstius. (+)

Römer en Kuyl wijzen erop dat de omroep tien jaar geleden al is begonnen met het veranderen van Zwarte Piet. ‘De weg die in 2014 weer is opgepakt, is onomkeerbaar. Dat Zwarte Piet verandert, is evident en vanzelfsprekend. Het gaat alleen nog maar over de manier waarop en vooral over de snelheid van die verandering.’

Volgens Römer en Kuyl moet de NTR zijn weg zien te vinden tussen verschillende opvattingen die ook bij de makers van het Sinterklaasjournaal heersen. ‘Zoals in de rest van het land vindt niet iedereen van het team van het Sinterklaasjournaal, van acteurs tot schrijvers, hetzelfde. Voor de een kan het niet snel genoeg, voor de ander moet het Sinterklaasjournaal niet voorop willen lopen.’

De discussie over Zwarte Piet brak weer in volle hevigheid los toen Erik van Muiswinkel bekendmaakte dat hij zich genoodzaakt zag om te stoppen met zijn rol als hoofdpiet. Hij is ontevreden over het gebrek aan verandering bij de Pieten. Römer liet daarop weten dat de NTR ‘geen moreel kompas’ is.

Volg en lees meer over:  DISCUSSIE OVER ZWARTE PIET  TELEVISIE  MEDIA

Opnieuw belangrijk gezicht weg bij Sinterklaasjournaal: Dolores Leeuwin

VK 30.05.2016 Na Erik van Muiswinkel (hoofdpiet) heeft nog een vertrouwd gezicht van het Sinterklaasjournaal besloten afscheid te nemen van het populaire kinderprogramma. Verslaggeefster Dolores Leeuwin vertrekt omdat er wat haar betreft niet genoeg gedaan wordt voor hen die Zwarte Piet discriminerend vinden, verklaarde ze maandagmiddag tegen de opiniesite Joop.nl.

Leeuwin, ook bekend als presentatrice van Het Klokhuis, speelde een grote rol als verslaggeefster van het Sinterklaasjournaal. ‘Ik ga het zeker missen. Maar ik kan dit niet meer verkopen aan mezelf. De omroep staat voor diversiteit en dat zie ik niet voldoende terug in het programma.’

Leeuwin vindt dat het Sinterklaasjournaal wel weergeeft wat de voorstanders van Zwarte Piet vinden, maar te weinig aandacht besteedt aan de tegenstanders. ‘De NTR zegt wel dat ze de middengroep bedient, maar dat is naar mijn gevoel niet zo. Ik vind dat er een nu stelselmatig een geluid wordt genegeerd.’

Leeuwin stelt dat juist de NTR een voortrekkersrol zou moeten spelen in de Zwarte Pieten-discussie: ‘Nu vind ik dat de NTR geen keuze maakt, of in elk geval een te gemakkelijke keuze.’

Moreel kompas

Lees ook

‘De samenleving moet uitmaken of Zwarte Piet racistisch is, daar gaat de NTR niet over.’ Interview met NTR-directeur Paul Römer

‘Deze 19de-eeuwse karikatuur zal binnen vijf jaar verdwijnen. Die Piet was een passant.’ In gesprek met Erik van Muiswinkel

Interview

Vorig jaar al twijfelde Dolores Leeuwin of ze weer zou meedoen aan het Sinterklaasjournaal. ‘Ik kan Zwarte Piet in de huidige vorm niet meer voor mezelf verantwoorden.’

De discussie rond Zwarte Piet barstte vorige week weer los nadat bekend werd dathoofdpiet Erik van Muiswinkel ermee stoptomdat hij te weinig verandering zag in het Sinterklaasjournaal. NTR-directeur Paul Römer merkte toen op dat zijn omroep zich niet geroepen voelt het voortouw in de discussie te nemen.

Hierop publiceerden meer dan honderd bekende Nederlanders een open brief in NRCwaarin ze de NTR opriepen afscheid te nemen van Zwarte Piet en de rol van moreel kompas te vervullen.

Vandaag reageerde Römer met een brief in dezelfde krant. Daarin wijst hij erop dat de omroep tien jaar geleden al is begonnen met het veranderen van Zwarte Piet. ‘De weg die in 2014 weer is opgepakt, is onomkeerbaar. Dat Zwarte Piet verandert, is evident en vanzelfsprekend. Het gaat alleen nog maar over de manier waarop en vooral over de snelheid van die verandering.’

Volg en lees meer over:  MEDIA  TELEVISIE  DISCUSSIE OVER ZWARTE PIET

Weer acteur weg bij Sinterklaasjournaal

Trouw 30.05.2016 Opnieuw vertrekt een bekend gezicht bij het Sinterklaasjournaal. Verslaggever Dolores Leeuwin heeft de NTR laten weten dat ze stopt met het jaarlijks terugkerende programma. Een woordvoerster van de omroep heeft dit bevestigd na een bericht hierover op de opinie- en debatsite van de VARA, Joop.nl.

In de verklaring op Joop.nl zegt Leeuwin dat ze nog te weinig van die verandering terug ziet.

Leeuwin zegt tegen Joop.nl dat ze zich niet meer kan vinden in de manier waarop het programma met Zwarte Piet omgaat. Ze ziet nog te weinig verandering: “De oorbellen zijn weg en er zijn roetpieten gekomen. Maar als ik naar de uitzendingen van vorig jaar kijk dan denk ik: het is nog steeds heel erg zwart. We waren toch op weg naar ontmantelen? Daar zie ik te weinig van terug”

Vorige week al werd bekend dat cabaretiers Erik van Muiswinkel en Jochem Myjer stoppen met het Sinterklaasjournaal. Van Muiswinkel, die jarenlang de Hoofdpiet speelde, gaf aan dat hij vindt dat de NTR afscheid moet nemen van Zwarte Piet in zijn huidige vorm.

“Net als bij het vertrek van Erik en Jochem vinden wij het ontzettend jammer dat Dolores heeft besloten te stoppen’, reageert de NTR-zegsvrouw. ‘Het is aan de acteurs zelf om te bepalen of ze willen blijven.”

Dit weekend publiceerde NRC Handelsblad een open brief van ruim honderd schrijvers, acteurs en programmamakers waarin zij de directie van omroep NTR oproepen om Zwarte Piet te veranderen. De Bekende Nederlanders – waaronder Paul de Leeuw, Arnon Grunberg en Isa Hoes – vinden dat de omroep een moreel kompas moet zijn in de discussie over het Sinterklaasfeest.

NTR-directeuren Paul Römer en Carel Kuyl reageerden maandag in nrc.next. Zij noemen de beschuldigingen aan het adres van de omroep ‘een karikatuur’ en stellen dat de verandering van Zwarte Piet ‘onomkeerbaar en vanzelfsprekend’ is. “Het gaat alleen nog maar over de manier waarop en vooral over de snelheid van die verandering. De makers van het Sinterklaasjournaal zitten midden in dat gecompliceerde proces.”

Dieuwertje Blok
Presentatrice Dieuwertje Blok zei vorig jaar in Trouw dat ook zij vindt dat de pieten niet meer zwart moeten zijn. Onlangs maakte de omroep bekend dat Blok de presentatie van het Sinterklaasjournaal dit jaar wel weer op zich neemt.

De goedheiligman zet dit jaar voor het eerst voet aan wal in Maassluis. Burgemeester Edo Haan zei vorige week dat er vooral donkerbruine en zwarte pieten meekomen met de sint.

Verwant nieuws;

Leeuwin ook weg bij Sinterklaasjournaal

Telegraaf 30.05.2016 Opnieuw vertrekt er een bekend gezicht bij het Sinterklaasjournaal. Verslaggever Dolores Leeuwin heeft de NTR laten weten dat ze stopt met het jaarlijks terugkerende programma. Een woordvoerster van de omroep heeft dit bevestigd na een bericht hierover op de opinie- en debatsite van de VARA, Joop.nl.

Leeuwin zegt in een verklaring op de site dat ze zich niet meer kan vinden in de manier waarop het programma met Zwarte Piet omgaat. Vorige week al werd bekend dat cabaretiers Erik van Muiswinkel en Jochem Myjer stoppen met het Sinterklaasjournaal. Van Muiswinkel, die jarenlang de Hoofdpiet speelde, gaf aan dat hij vindt dat de NTR afscheid moet nemen van Zwarte Piet in zijn huidige vorm.

,,Net als bij het vertrek van Erik en Jochem vinden wij het ontzettend jammer dat Dolores heeft besloten te stoppen”, reageert de NTR-zegsvrouw. ,,Het is aan de acteurs zelf om te bepalen of ze willen blijven.” Ze bleef verder bij de brief die NTR-directeuren Paul Römer en Carel Kuyl maandag in nrc.next publiceerden, waarin ze de verandering van het donkergekleurde hulpje van Sinterklaas als ,,onomkeerbaar en vanzelfsprekend” omschrijven.

In de verklaring op Joop.nl zegt Leeuwin dat ze nog te weinig van die verandering terug ziet.

Presentatrice Dieuwertje Blok zei vorig jaar in Trouw dat ook zij vindt dat de pieten niet meer zwart moeten zijn. Onlangs maakte de omroep bekend dat Blok de presentatie van het Sinterklaasjournaal dit jaar wel weer op zich neemt. De goedheiligman zet dit jaar voor het eerst voet aan wal in Maassluis. Burgemeester Edo Haan zei vorige week dat er vooral donkerbruine en zwarte pieten meekomen met de sint.

Dolores Leeuwin ook weg bij Sinterklaasjournaal

AD 30.05.2016 Opnieuw vertrekt er een bekend gezicht bij het Sinterklaasjournaal. Verslaggever Dolores Leeuwin heeft de NTR laten weten dat ze stopt met het jaarlijks terugkerende programma.

Een woordvoerster van de omroep heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht hierover op de opinie- en debatsite van de VARA, Joop.nl.

Leeuwin zegt in een verklaring op de site dat ze zich niet meer kan vinden in de manier waarop het programma met Zwarte Piet omgaat.

Vorige week al werd bekend dat cabaretiers Erik van Muiswinkel en Jochem Myjer stoppen met het Sinterklaasjournaal. Van Muiswinkel, die jarenlang de Hoofdpiet speelde, gaf aan dat hij vindt dat de NTR afscheid moet nemen van Zwarte Piet in zijn huidige vorm.

Verandering
,,Net als bij het vertrek van Erik en Jochem vinden wij het ontzettend jammer dat Dolores heeft besloten te stoppen”, reageert de NTR-zegsvrouw. ,,Het is aan de acteurs zelf om te bepalen of ze willen blijven.” Ze bleef verder bij de brief die NTR-directeuren Paul Römer en Carel Kuyl maandag in nrc.next publiceerden, waarin ze de verandering van het donkergekleurde hulpje van Sinterklaas als ,,onomkeerbaar en vanzelfsprekend” omschrijven. In de verklaring op Joop.nl zegt Leeuwin dat ze nog te weinig van die verandering terug ziet.

Presentatrice Dieuwertje Blok zei vorig jaar in Trouw dat ook zij vindt dat de pieten niet meer zwart moeten zijn. Onlangs maakte de omroep bekend dat Blok de presentatie van het Sinterklaasjournaal dit jaar wel weer op zich neemt. De goedheiligman zet dit jaar voor het eerst voet aan wal in Maassluis. Burgemeester Edo Haan zei vorige week dat er vooral donkerbruine en zwarte pieten meekomen met de sint.

Lees ook;

‘Piet nooit meer zwart’

Telegraaf 30.05.2016 Zwarte Piet is aan het veranderen. Dat gebeurt al tien jaar, het is onomkeerbaar en het is vanzelfsprekend. Directeuren Paul Römer en Carel Kuyl van de omroep NTR schrijven dat maandag in nrc.next. ,,Het gaat alleen nog maar over de manier waarop en vooral over de snelheid van die verandering”, aldus Römer en Kuyl.

Vorige week vroegen ruim honderd programmamakers, acteurs en anderen om Zwarte Piet definitief uit te zwaaien. Römer en Kuyl noemen die oproep ,,een open deur”. Ze wijzen erop dat al in 2006 voor het eerst gekleurde pieten werden getoond. Twee jaar geleden waren een witte en een zwarte Sinterklaas te zien.

Cabaretier Erik van Muiswinkel had vorige week aangekondigd dat hij stopt als Hoofdpiet. Hij vindt dat de NTR Zwarte Piet moet veranderen. Van Muiswinkel zei dat hij dat had doorgegeven aan de NTR, maar dat er weinig mee werd gedaan. Volgens Römer en Kuyl is er ,,geen sprake van” dat Van Muiswinkel geen andere mogelijkheid kreeg dan opstappen.

Römer en Kuyl benadrukken ook dat nog niet vaststaat hoe Zwarte Piet er dit jaar uitziet. ,,Er staat nog geen letter op papier”, schrijven ze in hun ingezonden brief.

Zwartepietdiscussie laait weer op: NTR noemt verandering vanzelfsprekend

Elsevier 30.05.2016 Ze zijn er vroeg bij dit jaar, de mensen die af willen van Zwarte Piet. Nadat een groep van 120 BN’ers afgelopen week klaagde dat de publieke omroep niet snel genoeg afscheid neemt van gekleurde pieten, zegt omroep NTR dat kleurverandering niet tegen te houden is.

‘Dat Zwarte Piet verandert is evident en vanzelfsprekend,’ schrijven NTR-directeuren Paul Römer en Carel Kuyl maandag in een open brief in nrc.next. Volgens hen is de verandering al tien jaar geleden ingezet, toen in het bekende Sinterklaasjournaal voor het eerst gekleurde pieten te zien waren. Sinds 2014 komen er steeds vaker pieten met een andere huidskleur voor in het programma. Over de snelheid van de verandering wordt binnen de NTR volop gediscussieerd.

Boze brief
Een groep van 120 BN’ers schreef vrijdag een boze brief aan de NTR, waarin wordt opgeroepen Zwarte Piet uit te zwaaien. Onder andere Arie Boomsma, Arnon Grunberg, Patrick Kluivert en voormalig Hoofdpiet Erik van Muiswinkel ondertekenden de brief. Volgens de BN’ers houdt NTR alle veranderingen tegen, ontslaat wie het daar niet mee eens is en ontloopt het alle verantwoordelijkheid.

Zwarte Piet of Piet met ‘roetvegen’? De samenleving bepaalt

De NTR-directeuren noemen dit in de brief een ‘karikatuur van de werkelijkheid’. Bovendien, schrijven Römer en Kuyl, staat er voor het Sinterklaasjournaal van 2016 ‘nog geen letter op papier, maar lijkt iedereen al te weten welke kant het op zal gaan’.

Geen gekrenkte nationalisten
Sinds 2013 laait de discussie over Zwarte Piet veelvuldig op. Tegenstanders noemen het kinderfiguur racistisch. Bij sinterklaasintochten, in veel winkels en op televisie komen steeds meer verschillende pieten in beeld, zoals stroofwafelpieten en kaaspieten.

Rutte haalt uit naar ‘idioten’ die Sylvana Simons aanvallen

Veel Nederlanders, onder wie premier Mark Rutte (VVD), hebben zich uitgesproken tegen het aanpassen van de kleur van Zwarte Piet. Mensen die Zwarte Piet willen behouden kun je ‘niet wegzetten als onverdraagzame en gekrenkte nationalisten,’ schrijven de NTR-directeuren daarover.     Lees meer

Emile Kossen

Emile Kossen (1992) is sinds september 2015 online redacteur bij Elsevier. Portefeuilles/interesses Verenigde Staten Latijns-Amerika Politiek Media

Tags: NTR racisme Sinterklaas Sinterklaasjournaal zwarte piet

NTR: Vanzelfsprekend dat Zwarte Piet verandert

AD 30.05.2016 ,,Dat Zwarte Piet verandert, is evident en vanzelfsprekend.” Dat schrijven de directeuren van de NTR in een open brief in nrc.next. Zij reageren namens de omroep op een brief waarin ruim 100 BN’ers de NTR vragen om Zwarte Piet uit te zwaaien.

 

Met wat knip- en plakwerk is een karikatuur van de werkelijkheid neergezet, aldus Paul Römer en Carel Kuyl.

Die oproep is volgens NTR-directeuren Paul Römer en Carel Kuyl een open deur. ,,De NTR is daar tien jaar geleden al mee begonnen. De weg die is opgepakt, is onomkeerbaar. Het gaat alleen nog maar op de manier waarop en de snelheid van de verandering.”

Volgens de directeuren zitten de makers van het Sinterklaasjournaal daarom in een moeilijk proces. ,,Voor sommige Nederlanders kan het niet snel genoeg, voor de anderen moet het Sinterklaas niet voorop willen lopen. Daarin moeten wij onze weg zien te vinden.”

Gekrenkt nationalisme
In de brief die de BN’ers ondertekenden, stond dat de NTR met ontslag dreigt bij personeel dat zich uitspreekt voor modernisering. ,,Daar is geen sprake van”, zeggen Römer en Kuyl. ,,Met wat knip- en plakwerk is een karikatuur van de werkelijkheid neergezet.”

De BN’ers hekelden verder het ‘onderhuidse racisme’ in het debat rond Zwarte Piet. Volgens hen gaven de voorstanders van Zwarte Piet blijk van vreemdelingenhaat en gekrenkt nationalisme.

Dat is te simpel, vinden de directeuren. ,,Je kunt deze mensen niet wegzetten als onverdraagzame en gekrenkte nationalisten. Mensen die vasthouden aan Zwarte Piet zijn er in alle gradaties.”

Deze BN’ers zijn Bekende Narcisten, aldus Martin Bosma.

Eigen gelijk
PVV-Kamerlid Martin Bosma laat zich in stevige bewoordingen uit over de BN’ers die de brief ondertekenden. ,,Deze BN’ers zijn Bekende Narcisten. Een lijst van nitwits van mensen die hun mening belangrijk vinden omdat de toneelschool hebben afgemaakt.”

,,Deze leugenaars draaien om de waarheid heen”, zegt Bosma. ,,Er bestaan geen relatie tussen Zwarte Piet en de transatlantische slavernij. Ze wentelen zich in slachtofferschap.”

Dekker
Ook staatssecretaris Dekker van Onderwijs en Cultuur reageert maandagochtend op de ingezonden brief. ,,De NTR heeft de afgelopen jaren laten zien goed in staat te zijn om het Sinterklaasfeest op een subtiele manier te laten meebewegen met de tijd”, zegt hij. ,,Daar mogen ze best wat meer waardering voor krijgen.”

Dekker pleit voor wat meer geduld met de NTR. ,,Laten we gewoon met vertrouwen afwachten waar ze dit jaar mee komen, voor we ons allemaal ingraven in ons eigen gelijk.”

Lees ook;

Ruim 100 BN’ers roepen NTR op: Ban Zwarte Piet uit

AD 27.05.2016 Meer dan honderd BN’ers spreken zich vrijdag uit tegen kindervriend Zwarte Piet in een open brief. Onder de schrijvers zijn veel acteurs, auteurs en mediamensen die zich niet eerder in het debat mengden. De vaderlandse sterren richten hun betoog tegen de NTR, dat volgens hen een morele verantwoordelijkheid heeft om een voorbeeld te stellen in het Sinterklaasjournaal.

Volgens de ondertekenaars is de goedlachse knecht van de Sint een stereotiepe afbeelding van donkere mensen en zou de omroep daar mee moeten stoppen. Onder hen zijn Halina Reijn, Anna Drijver, Tygo Gernandt, Isa Hoes, Tanja Jess, Paul de Leeuw, Lieke van Lexmond, Geert Mak, Trijntje Oosterhuis, Humberto Tan, Waldemar Torenstra, Albert Verlinde, Peter R. de Vries, Patrick Kluivert en nog velen anderen.

De brief is een reactie op het vertrek deze week van Erik van Muiswinkel en Jochem Myjer uit het Sinterklaasjournaal: ,,Makers die zich uitspreken voor modernisering – zoals presentatrice Dieuwertje Blok – krijgen te horen dat hun baan op de tocht staat”, stellen de schrijvers. ,,Acteurs die verandering van de vorm van hun typetje voorstellen, zoals hoofdpiet Erik van Muiswinkel, vinden geen gehoor.”

Racisme

Als redenen voor hun stellingname noemen de opstellers van het epistel de moeilijkheid het volksfeest van Sinterklaas en Zwarte Piet uit te leggen in het buitenland en het onderhuids racisme dat naar buiten komt in het maatschappelijke debat rond Zwarte Piet. De BN’ers schrijven: ,,De reacties van de zogenaamde voorstanders van Zwarte Piet op de sociale media staan bol van vreemdelingenhaat, gekrenkt nationalisme en onverdraagzaamheid.”

Speciaal feest

De ondertekenaars spreken de wens uit dat het sinterklaasfeest weer speciaal wordt voor iedereen, met het door NTR gemaakte Sinterklaasjournaal voorop. De open brief is gepubliceerd in het NRC op de dag dat de burgemeester van Maassluis bekendmaakte dat Sinterklaas bij de landelijke intocht vooral donkerbruine en zwarte Pieten mee zal nemen.

Lees ook;

Oproep van BN’ers aan de NTR: ‘Stuur Zwarte Piet naar huis’

VK 27.05.2016 Ruim honderd schrijvers, acteurs en programmamakers hebben de omroep NTR een open brief geschreven waarin ze het Sinterklaasjournaal oproepen om Zwarte Piet naar huis te sturen. ‘Het Sinterklaasjournaal moet een moreel kompas zijn’, schrijven zij in de NRC.

De brief is ondertekend door onder anderen Arnon Grunberg, Patrick Kluivert, Halina Reijn, Albert Verlinde en de voormalige hoofdpiet Erik van Muiswinkel. 

‘Sinds enige jaren woedt er in Nederland een fel debat rond Zwarte Piet. Verdraagt een multiculturele samenleving wel zo’n stereotiepe afbeelding van donkere mensen?’, vragen de schrijvers zich af. ‘Het Sinterklaasjournaal van de NTR speelt in dit debat een belangrijke rol: dit programma brengt immers de enige echte Sinterklaas in de huiskamers van Nederland. Het programma bepaalt daarmee ook de vorm waarin de figuur van Piet ten tonele wordt gevoerd.’

‘Feest niet bederven’

Erik van Muiswinkel als hoofdpiet. © ANP

Ze wijzen er op dat makers die zich uitspreken voor verandering, zoals presentatrice Dieuwertje Blok, te horen krijgen dat ze hun baan kwijt kunnen raken. Acteurs die aangeven dat hun rol moet worden gemoderniseerd, zoals Erik van Muiswinkel, stappen op omdat er niet naar hen wordt geluisterd.

‘Niemand wil het Sinterklaasfeest bederven’, staat er in de brief. ‘Juist programmamakers weten dat het aanpassen van de vorm de inhoud alleen maar kan versterken. Beste NTR: maak Sinterklaas weer speciaal voor iedereen!’

Script moet nog gemaakt worden

Lees ook:

Wij waren een tv-quizvraag in Australië, in het rijtje‘middeleeuwse gebruiken die niet meer kunnen in Europa’, vertelt Erik van Muiswinkel. (+)

‘We zijn geen moreel kompas’, reageert NTR-directeur Paul Römer op het vertrek van Van Muiswinkel. (+)

De maker van het Sinterklaasjournaal is krankzinnig geworden, vindt Aaf Brandt Corstius. (+)

Volgens de NTR is het niet de functie van de publieke omroep om op de troepen vooruit te lopen, maar juist om de samenleving te weerspiegelen. Hoe het Sinterklaasjournaal dit jaar met de discussie omgaat, is overigens nog niet bekend: het script moet nog gemaakt worden.

Een woordvoerder van de NTR zegt dat er dit weekeinde zorgvuldig wordt gekeken naar de inhoud van de brief. Na het weekeinde zal de NTR dan reageren.

Wel werd donderdag bekend dat er bij de intocht dit jaar in Maassluis vooral zwarte en bruine Pieten zullen zijn.

Volg en lees meer over:  MENS & MAATSCHAPPIJ  NEDERLAND  SINTERKLAAS

'Pieten bij de Sinterklaasintocht blijven zwart en bruin'

‘Pieten bij de Sinterklaasintocht blijven zwart en bruin’

VK 27.05.2016 Sinterklaas neemt dit jaar vooral weer zwarte en donkerbruine Pieten mee naar tijdens de optocht in Maassluis. Dat heeft burgemeester Edo Haan tegen RTV Rijnmond.

Tijdens de intocht in Gouda in 2014 werden de pepernoten ook gestrooid door Stroopwafelpieten, Clownpieten en Kaaspieten. Of zij er dit jaar weer bij zijn is nog niet bekend.

Lees ook

‘Wij zijn geen moreel kompas’: NTR-directeur Paul Römer schetst zijn dilemma’s.

‘Deze 19de-eeuwse karikatuur zal binnen vijf jaar verdwijnen. Die Piet was een passant.’ Erik van Muiswinkel aan het woord.

Haan heeft donderdag een gesprek gehad met de NTR, de omroep die de intocht uitzendt. NTR zendt ook het Sinterklaasjournaal uit. Eerder deze week werd bekend dat Erik van Muiswinkel na achttien jaar stopt als Hoofdpiet, omdat NTR wat hem betreft te stevig vasthoudt aan Zwarte Piet. Hij vindt dat de omroep er niet omheen kan dat mensen het figuur zien als kwetsend en racistisch.

Volgens de NTR is het niet de functie van de publieke omroep om op de troepen vooruit te lopen, maar juist om de samenleving te weerspiegelen. Hoe het Sinterklaasjournaal dit jaar met de discussie omgaat, is nog niet bekend: het script moet nog gemaakt worden.

Zwarte Piet bij intocht Maassluis

Telegraaf 27.05.2016 Sinterklaas neemt bij de landelijke intocht in Maassluis vooral donkerbruine en zwarte Pieten mee. Dat zei burgemeester Edo Haan van Maassluis vrijdag tegenover RTV Rijnmond.

,,Zwart en donkerbruin zijn de hoofdkleur”, aldus Haan. ,,We leven in een vrij en democratisch land. Ons voornemen is er een fantastische dag van te maken ”, zo voegde hij eraan toe.

De burgemeester van Maassluis had donderdag een gesprek met de NTR, de omroep die de intocht gaat uitzenden. Bekeken is onder meer waar de Sint aan wal komt en welke route het paard het beste kan lopen.

NTR over Zwarte Piet anno 2016: ‘Niets is nog uitgesloten’

VK 24.05.2016  Even leek het er twee jaar terug op dat de NTR gehoor ging geven aan de roep om een nieuw uiterlijk voor het hulpje van de Sint. Maar dit jaar concludeerde de teleurgestelde Hoofdpiet/cabaretier Erik van Muiswinkel in het AD dat er toch geen revolutie op komst is. Hoofdpiet neemt na 18 jaar afscheid, de NTR respecteert zijn keuze. ‘We zijn een spiegel van de maatschappij. De acteurs kunnen eraan conformeren of niet. Maar er ligt nog geen script, niets is nog uitgesloten’ aldus de omroep.

De NTR is zich bewust van de rol die het Sinterklaasjournaal inneemt in de beleving van het Sinterklaasfeest, zegt NTR-woordvoerder Karlijn Vos. ‘Maar we hebben een publieke taak om als onafhankelijke omroep een vrolijk kinderprogramma neer te zetten. We sturen niet en nemen geen standpunten in, we reflecteren het maatschappelijk debat.’

Dat Van Muiswinkel zich niet meer in de reflectie van de NTR kan vinden, vindt de omroep jammer, aldus Vos. ‘Maar het is aan de acteurs zelf om die afweging te maken.’ Die hebben weinig inbreng in de discussie over Piets uiterlijk, aldus Van Muiswinkel tegen het AD. ‘Ik heb daar om gevraagd, maar dat was niet mogelijk.’

Gekleurde Pieten

Interview

Met spanning werd vorig jaar gekeken hoe ver de NTR zou gaan met Piets aangepaste uiterlijk. Niet erg ver, zo bleek. ‘Al die boosheid die in mensen zit, dat is toch niet nodig,’aldus geestelijk vader Ajé Boschhuizen.

Lees ook

Binnen de Randstad brokkelt de steun voor Zwarte Piet af, daarbuiten is er in de praktijk niet al te veel veranderd. De NTR speelt op veilig: de meerderheid wil het zo, dus blijft Zwarte Piet ‘gewoon’ zwart.

Vorig jaar werd het Sinterklaasjournaal met belangstelling tegemoet gezien door de tegenstanders van Zwarte Piet. Verwacht werd dat de in 2014 gestarte verandering – gekleurde Pieten, een glimp van een zwarte Sint – werd doorgezet. De teleurstelling was groot toen de verandering gestagneerd bleek. De NTR bleek zich niet comfortabel te voelen in de voortrekkersrol die door sommigen van hen gewenst werd.

‘Ik wist één ding zeker: we moesten ons niet laten gijzelen door volwassenen die elkaar in praatprogramma’s om de oren slaan met meningen over Zwarte Piet, die al dan niet racistisch is. We wilden terug naar de kinderwereld: magie, witte wieven, een ring die deuren opent, hunebedstenen. Wie goed keek, zag dat sommige pieten wit werden omdat ze niet door de schoorsteen gingen. Maar dat was bijzaak’, zei geestelijk vader Ajé Boschhuizen in december in een interviewmet de Volkskrant.

Hoewel Van Muiswinkel vindt dat de omroep er niet aan voorbij kan gaan dat Piet door sommigen als kwetsend of racistisch gezien wordt, werpt Boschhuizen in het interview op dat de NTR Zwarte Piet niet als zodanig beschouwt. ‘Het is een sprookjesfiguur, iemand die nu eenmaal deze uiterlijke kenmerken heeft.’

Afwachten

Of ook dit jaar wordt vastgehouden aan die uiterlijke kenmerken, kan Vos van de NTR nog niet zeggen. ‘Het script komt pas in de zomer en voorafgaand brengen we ook nooit iets naar buiten, dus ook niet over de Pieten en hun kleur. Het is echt afwachten.’

Toch benadrukt Vos dat de NTR ook dit jaar het debat wil spiegelen en niet wil leiden. ‘Beide kanten van de discussie moeten worden belicht en dan is het altijd overwegingen maken. Het is niet dat je van de een op de andere dag zegt, we gaan Piet volledig veranderen. Het is een proces, net zoals het een maatschappelijk proces is.’

Volg en lees meer over:  DISCUSSIE OVER ZWARTE PIET   SINTERKLAAS   MENS & MAATSCHAPPIJ   RACISME   NEDERLAND

© anp. Cabaretier Erik van Muiswinkel heeft besloten te stoppen bij het Sinterklaasjournaal. Van Muiswinkel was 18 jaar lang Hoofdpiet.

Het wordt nog druk op de uitzwaaidag op 6 december

Trouw 24.05.2016 Aankomend politica Sylvana Simons moet het land uit, zangeres Anouk, en nu kan ook Hoofdpiet Erik van Muiswinkel met Sint mee terug naar Spanje. Niet meer welkom in Nederland, want niet langer bereid mee te doen aan het Sinterklaasfeest met een pikzwarte Piet. Met die stap bevestigt de cabaretier dat integratie geen thema is van zwart tegenover wit, maar dat het door alle etniciteiten heengaat.

© Brunopress.

Erik van Muiswinkel: De lol is eraf.

Erik van Muiswinkel is al 18 jaar Hoofdpiet. Graag had hij de twintig volgemaakt. Maar de lol is ervan af, zei hij gisteren in het Algemeen Dagblad. Al drie jaar probeert hij Zwarte Piet wat gekleurder te maken, om daarmee tegemoet te komen aan klachten dat het in wezen een racistisch feest is. Met de roetpieten zette het Sinterklaasjournaal volgens hem in 2014 een slimme stap, maar vorig jaar ging de deur weer dicht: alle belangrijke Pieten waren zwart.

‘Aangehoord’
En dat zou weleens zo kunnen blijven. Waar het Sinterklaasjournaal mee op de proppen komt blijft altijd geheim, maar uit Van Muiswinkels stellingname valt al te leiden dat er veel hetzelfde blijft. Voor zijn pleidooi voor een andere Piet kreeg hij weinig bijval. “We werden, zeg maar, aangehoord, maar we kregen weinig terug’, zegt hij. Hij stopt ermee – in de hoop dat de programmamakers de ruimte die hij daarmee creëert, pakken om het Sinterklaasjournaal toch wat aan te passen.

In zijn laatste voorstelling maakte Van Muiswinkel zijn publiek al deelgenoot van zijn toenemende twijfels over zijn prominente pietenrol. In het verhitte debat over het al dan niet racistische karakter van Zwarte Piet werd hij als het ware het paradepaardje van de PVV. Kijk, die maatschappij-kritische cabaretier van de Vara was toch maar mooi de zwarte Hoofdpiet! Van Muiswinkel voelde zich daar, zei hij, behoorlijk ongemakkelijk bij.

Sylvana Simons
Want Zwarte Piet is politiek, ook daar roept hij reacties op. Vorige week werd dat nog eens duidelijk bij de aankondiging van Sylvana Simons dat ze naar de politieke formatie Denk gaat. Simons is onder andere bekend van haar verzet tegen Zwarte Piet. Haar overstap leverde haar vooral negatieve reacties op, in de meest grove bewoordingen, vaak met een verwijzing naar haar Surinaamse afkomst. Nog voordat ze een stap in de Tweede Kamer heeft gezet, mag ze gaan. Daags na Sinterklaas is het uitzwaaimoment. Die pagina is nu van Facebook gehaald, en vervangen door een nieuwe, waar ook Anouk op prijkt – en waar nu ook de Van Muiswinkels van deze wereld op passen.

Want het gezelschap voor wie de lol van het Pietenfeest eraf is, is allang niet meer beperkt tot een klein clubje zwarte activisten. Ook Anouk is kritisch, ook Erik van Muiswinkel, en zo zijn er veel meer witte mensen die vinden dat tradities aangepast moeten worden, hoe intens Hollands die gewoontes ook mogen zijn.

© anp.

Hoofdpiet met de presentatrice van het Sinterklaasjournaal Dieuwertje Blok.

Verdeelde kiezers
De nieuwe scheidslijn in de politiek wordt niet langer hoofdzakelijk bepaald door sociaaleconomische thema’s. Vraagstukken van integratie, globalisering, vluchtelingen, die bepalen het politieke speelveld, die beroeren de kiezers en die verdelen de kiezers. En dat leidt ook tot tegenreacties, door de vorming van een aparte politieke partij.

De club van de twee Turks-Nederlandse Kamerleden die uit de PvdA zijn gezet, heeft alleen nog maar kandidaten naar voren geschoven met een allochtone achtergrond. Misschien is dat ook een kwestie van tijd, en komen daar autochtonen bij – zoals er ook allochtonen stemmen op de PVV.

Die partij van Geert Wilders was er als de kippen bij om de uitzwaaidag aan te kondigen: een kolfje naar haar hand, zo’n dag waarop mensen de wacht aan wordt gezegd die Nederland willen aanpassen – of, in PVV-termen: haten.

Misschien hoort ook Dieuwertje Blok tot die categorie. De presentatrice van het Sinterklaasjournaal zei vorig jaar in Trouw dat ze ‘begint te denken: van die rare blackface moeten we maar eens af.’ De eindredacteur van het Sinterklaasjournaal wilde daar nog weleens over praten. Hij zei ook de Zwarte Piet in het Sintjournaal pas af te schaffen ‘als de samenleving daar klaar voor is’.

Maar wie is de maatschappij? Is dat de vertrokken Hoofdpiet, of is dat de man of vrouw die hem uitzwaait?

De Sylvana Simons uitzwaaidag

Trouw 23.05.2016 Op de facebookpagina ‘PVV-aanhangers’ (71.010 likes) wordt alvast een evenement voor 6 december aangekondigd: de Sylvana Simons-uitzwaaidag.

Dacht je dat het supporterslegioen van Zwarte Piet slechts ging om het verdedigen van een onschuldig kinderfeest, blijkt het pure politiek te zijn, en niet van de smakelijkste soort.

Wat er gebeurt nu de tv-presentatrice, geboren in Suriname, zich heeft geschaard bij migrantenpartij Denk is de expliciete introductie van etniciteit als onderscheidend element in de politiek. Dat komt van twee kanten, zou je kunnen zeggen: van de witten die Simons haten omdat ze het van haar niet over ‘zwartjes’ mogen hebben, en van de niet-witten die zich bij de Nederturken Kuzu en Öztürk voegen uit frustratie over het ‘welkom’ dat het Nederlandse integratiedebat hen biedt.

Het heeft iets verdrietigs dat een vrouw als Simons haar toevlucht zoekt bij een club die denkt de huidige en vroegere zonden van het ene land (Turkije) te moeten verdoezelen om de eigen emancipatie in een ander land te bevorderen – het omgekeerde is het geval.

Pijn over het verleden wordt grotendeels ingegeven door onvrede over het heden

© anp.

Tunahan Kuzu, lijsttrekker van de politieke beweging Denk.

Laatdunkendheid
Maar er is een context. Die begint bij de bagger die Simons over zich heen kreeg sinds ze zich in 2014 keerde tegen Zwarte Piet, en gaat – als we ons niet tot haar beperken – bijvoorbeeld terug tot de schoffering van de nakomelingen van de slaven bij de onthulling van het Slavernijmonument in 2002.

En tot de decennia die daaraan vooraf gingen, toen zwarte Nederlanders, afkomstig uit onze overzeese gebieden, in het moederland werden begroet met al dan niet verholen laatdunkendheid. Die, daar komt het, geworteld was in de rassenwaan die ook de slavernij mogelijk maakte.

Is het niet een beetje kinderachtig om dat erbij te halen? Dat geloof ik niet. Ik denk wel dat de pijn over het verleden grotendeels wordt ingegeven door onvrede over het heden, maar dat maakt het niet minder reëel. Tien jaar geleden stuitte ik op het verhaal van Ota Benga, een man uit Congo die in 1906 tentoon werd gesteld in de dierentuin van de Bronx. En via Benga kwam ik op het spoor van de geschiedenis van de Wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam, waar 28 Surinamers werden geëxposeerd in een circustent. Wie een kwartje extra entree betaalde, mocht ze bezichtigen, deze mensenkinderen die ‘op den laagste trap van ontwikkeling’ stonden.

Ik ontmoette nakomelingen van deze 28, schreef een boek over deze episode (‘De inboorling’) en leerde misschien een beetje begrijpen hoe historisch zeer door generaties heen wordt doorgegeven, vooral als de erfgenamen van de overheersers zich van geen kwaad bewust willen zijn en zij de gelederen van de dominante witte groep gesloten houden. Niet zo gek dat minderheden zich dan gaan organiseren in eigen clubs, hetgeen hen door onze PVV-aanhangers ongetwijfeld kwalijk zal worden genomen.

Laat zij hun uitzwaai-evenement op 6 december zo enthousiast aanpakken dat ze elkaar, en het liefst ook zichzelf, flink voor de kop slaan.

Profielfoto van PVV Aanhangers https://www.facebook.com/PVVAanhangers/?ref=nf

app-facebook PVV Aanhangers

op zaterdag Gisteren is het Evenement van Uitzwaai dag Sylvana Simons verwijderd. maar uiteraard gaat het gewoon door op 6 December 2016  dus meld je allemaal massaal aan! Tag al je vrienden 😋

https://www.facebook.com/events/1741008142842138/

 

Uitzwaaidag Sylvana Simons
De pagina ‘Uitzwaaidag Sylvana Simons op 6 december’ is van Facebook gehaald. Onduidelijk is door wie het evenement uit de lucht is gehaald. De beheerder van de pagina, ene Michele Gerittse, is plotseling ook onvindbaar op Facebook. Vermoedelijk ging het om een fictief profiel.

De kans is dat het evenement door Facebook zelf is verwijderd. Er is een nieuwe pagina aangemaakt: ‘Uitzwaaidag Anouk & Sylvana Simons’. Daarop staat: ‘Aangezien Facebook irritant doet en evenementen gaat verwijderen. Dan gaan we Anouk & Sylvana tergelijke tijd gezellig uitzwaaien!!!!’ Het nieuwe uitzwaai-evenement is beduidend minder populair. Er zijn nog maar een paar honderd mensen geïnteresseerd. (Wilfred van de Poll)

Erik Van Muiswinkel stopt als Hoofdpiet

Trouw 23.05.2016 Cabaretier Erik van Muiswinkel heeft besloten te stoppen als Hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. Dat hebben de NTR en impresariaat Hekwerk maandag gemeld. Van Muiswinkel verleende achttien jaar zijn medewerking aan het Sinterklaasjournaal, maar zegt nu in het AD dat hij stopt vanwege de zwartepietendiscussie. Mede-caberetier Jochem Myjer (Pietje Paniek), stopt eveneens.

De cabaretiers laten weten de beslissing met pijn in het hart genomen te hebben. “We kijken terug op een groot aantal geweldige Sinterklaasjaren”, stellen ze. “Het is nu tijd om het stokje over te dragen en wij wensen de redactie en kijkers veel plezier toe in de toekomst.”

Van Muiswinkel was achttien jaar betrokken bij het Sinterklaasjournaal. Myjer was zes jaar Pietje Paniek.

Ophef
De afgelopen jaren was er veel ophef rondom het Sinterklaasjournaal en Zwarte Piet, die door tegenstanders van het hulpje van de goedheiligman als racistisch wordt bestempeld. Voor Van Muiswinkel was dat de reden om te stoppen, zegt hij tegen het AD. “Ik heb 3 jaar geleden al geroepen dat de NTR gehoor moest geven aan de roep om een andere Piet. De publieke omroep kan er niet aan voorbij dat sommigen het typetje als kwetsend, racistisch zien.”

Als ‘vriend van de Hoofdpiet’ liet Van Muiswinkel zich twee jaar geleden in Trouw al uit over de zwartepietendiscussie. Hoe leg je de kwestie uit aan kinderen, vroeg redacteur Iris Pronk. “”In het geheel niet. Het is de grote kunst om die discussie bij ze weg te houden. Kinderen zitten in de fantasiewereld van Spanje. Laat ze daar lekker. Houd het speels en licht.”

Maar straks zien ze Stroopwafelpieten, Paarse Pieten, Gevlekte Pieten. Hoe verklaar je die?
“Voor kleine kinderen, peuters en kleuters, maakt de kleur van Piet niks uit. Als hij een pietenpak draagt, pepernoten uitdeelt én hij is wit, dan zien kinderen dat niet. Die kleur is een hang-up van volwassenen. Al zie ik het zelf ook wel eens over het hoofd. Laatst moest ik in de Bijlmer optreden en daar hing een Sinterklaasverhaal aan de muur, in mooie prenten. Ik was al halverwege toen me pas opviel dat de Hoofdpiet wit was.

“Je kunt kinderen uitleggen dat je om Piet te zijn, niet zwart geboren hoeft te worden. Het Piet-zijn zit in andere dingen: de veren, de pepernoten, de cadeautjes die ze in de schoorsteen stoppen. Pieten zijn de helpers van Sinterklaas. Al zullen de meesten heus nog wel zwart zijn.

“In het Sinterklaasjournaal zijn de woorden ‘Zwarte Piet’ al jaren niet of nauwelijks gevallen. Daar zie je de Huispiet, de Rijmpiet, de Paniekpiet en de Wegwijspiet. Alleen in de liedjes komt Zwarte Piet nog voor.”

Sinterklaas kiest opvolger
De NPO vindt het jammer dat de twee mannen stoppen. “Heel veel kinderen – en volwassenen – hebben jaren genoten van de avonturen van de Hoofdpiet en Pietje Paniek in het Sinterklaasjournaal”, aldus netmanager Suzanne Kunzeler. “Het is jammer dat deze twee grootheden van het Sinterklaasjournaal stoppen. Gelukkig komt Sinterklaas ook dit jaar weer gewoon aan en kijken we vol verwachting uit naar de nieuwe Pieten.”

De NTR zei wel dat ook Sinterklaas een stem heeft in de zoektocht naar waardige opvolgers.

Verwant nieuws

Meer over; Sinterklaas

Zoekopdrachten gerelateerd aan erik van muiswinkel hoofdpiet

erik van muiswinkel hoofdpiet 2012

huispiet acteur

wie is paniekpiet

bram van der vlugt

erik van muiswinkel stopt hoofdpiet

erik van muiswinkel zwarte piet

erik muiswinkel schettino

van muiswinkel freek

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende


Protest tegen Zwarte Piet in Den Haag

RTVWEST 01.04.2016 Enkele tientallen mensen demonstreren vrijdagochtend tegen het figuur Zwarte Piet. Ze komen bij elkaar voor het kantoor van de Kinderombudsman in Den Haag. Vrijdag treedt de nieuwe Kinderombudsman aan. Hoewel het nog lang geen 5 december is, is het volgens de actievoerders toch een goed moment voor protest.

Zij menen namelijk dat Margrite Kalverboer, de nieuwe Kinderombudsman, stelling moet nemen tegen Zwarte Piet. ‘Wie opkomt voor de rechten van kinderen moet zien te voorkomen dat zwarte en witte kinderen in het onderwijs en elders geconfronteerd worden met het Zwarte Piet-racisme’, schrijven de organisatoren op Facebook.

LEES OOK: Presentatrice Dieuwertje Blok: We moeten af van Zwarte Piet

Vanwege reacties in strijd met onze huisregels kunt u niet reageren onder dit artikel.

Meer over dit onderwerp: ZWARTE PIET SINTERKLAAS

Protest tegen Zwarte Piet in Den Haag

Den HaagFM 01.04.2016 Enkele tientallen mensen demonstreren vrijdag in Den Haag tegen Zwarte Piet bij het kantoor van de Kinderombudsman aan de Bezuidenhoutseweg.

Vrijdag treedt de nieuwe Kinderombudsman aan. Hoewel het nog lang geen 5 december is, is het volgens de actievoerders toch een goed moment voor protest. Zij vinden dat Margrite Kalverboer (kleine foto), de nieuwe Kinderombudsman, stelling moet nemen tegen Zwarte Piet.

“Wie opkomt voor de rechten van kinderen moet zien te voorkomen dat zwarte en witte kinderen in het onderwijs en elders geconfronteerd worden met het Zwarte Piet-racisme”, schrijven de organisatoren op Facebook.

Doorbraak Eu ‎@Doorbraakeu

18 mensen voor de deur bij de kinderombudsman incl 2 kids tegen zwarte Piet #OmbudsmanTegenZP 11:10 AM – 1 Apr 2016   —– …lees meer

‘Swarte Pyt is zwart van het roet’

Trouw 13.02.2016 Zijn paard is zwart, zijn tabberd wit en hij viert zijn verjaardag op 21 februari, in plaats van op 5 december. Het zijn nuanceverschillen: in bijna alles is Sint Piter de tweelingbroer van Sinterklaas. Sint Piter, die alleen het Friese dorpje Grou aandoet, heeft ook een zwarte knecht: Zwarte Pyt. En dus heeft zich ook bij de intocht van de Sint van Grou, een groep anti-Zwarte Pietdemonstranten aangemeld.

Voor aanvang zegt burgemeester Ferd Crone van de gemeente Leeuwarden, waar Grou onder valt, dat hij blij is dat de Zwarte Pietendiscussie inmiddels ‘meer ontspannen’ verloopt. “Voor- en tegenstanders kunnen gelukkig het gesprek met elkaar aangaan.

“Voor de zekerheid heeft hij toch een apart vak in laten richten voor de demonstranten, op enkele tientallen meters van de plek waar de Sint zijn stoomboot afmeert. De demonstranten moeten echter dát deel van de intocht missen, het duurt hen te lang om vanuit Rotterdam, via Amsterdam, in Friesland te komen.

 View image on Twitter – Tim Fierant @timfierant

In Grou, waar straks Sint Piter aankomt, verwelkomen ze de demonstranten uit Rotterdam. 9:17 AM – 13 Feb 2016

‘Oprotterdammers’
De meeste Grousters reageren nuchter op de komst van de demonstranten, ze zeggen hooguit dat ze het protest onzinnig vinden. Toch hangt er een onderhuidse spanning in Grou. Bij de toegangsweg naar het dorp staat een bord met ‘Oprotterdammers’. Ook jongeren uit omliggende dorpen zijn naar de intocht gekomen. En op het podium met Sint-Piter en Zwarte Pyt moet ondernemer Bauke Hooghiemstra, die de Goedheiligman jarenlang speelde, iets van het hart: “Ik hoop dat dit feest nog eeuwenlang in deze vorm zal doorgaan!”

Op dat moment komen de ongeveer twintig demonstranten net aan. Sommigen hebben hun gezicht deels bedekt, anderen filmen de menigte die zich om hen heen vormt. Die, vooral jonge, Friezen kijken met een mengeling van verbazing en irritatie naar de demonstranten. De actievoerders vinden de plek aan de haven maar niets en besluiten aan de rand van het plein waar Sint-Piter spreekt, te gaan staan.

‘Grou schaam je’ en ‘Friesland schaam je’ roepen ze. Een meisje strekt haar armen uit naar de toeschouwers, en roept: “Ik ben zwart, hou van mij.” Als de demonstranten een winkelstraat in willen lopen en de beveiliging hen tegenhoudt, wordt de sfeer even grimmig. Een beveiliger grijpt een jongen vast die zich loswurmt: “Wilt u mij loslaten?!” En dan: “Laat me los! Je bent je fokking baan kwijt!”

Kinderfeest
Kort daarna begint een groepje blonde meisjes het Grouse ‘Zwarte Pieten-lied’ te zingen: “Swarte Pyt styt te wuive, op syn rêg een swiere sek. Piepernuten om te strauie, cadeautsjes hat er ek.” Zwarte Piet in Grou is pikzwart, zegt Maureen Cnossen, zoals het hoort. “Hij is zwart van het roet. In de rest van het land is hij bruin, daar doen ze het verkeerd.” Racistisch is het feest niet, vindt zij. “Dat de demonstranten dat zo zien, is hun probleem. Zij zijn hier gekomen om een kinderfeest te verpesten.”

Zo denkt Shermon Daal (19) er ook over. Hij is een van de weinige donkere mensen die in Grou wonen. “Eén van de demonstranten kwam naar me toe, en zei: ‘Woon jij in Grou? Sterkte.” Daar kan er wel om lachen. Hij voelt zich niet anders dan andere Friezen. “Ik kan me voorstellen dat mensen een probleem hebben met een blanke man die een donkere knecht heeft. Ikzelf heb dat niet. Maar al dat duwen en trekken is nergens voor nodig.”

Als de demonstranten weer richting bus gaan, roept Cnossen ze na: “Succes in Rotterdam! Bedankt voor het uurtje vermaak!” Demonstrant Ranfis Martir vindt de actie geslaagd. “We hebben ons punt kunnen maken. Wij protesteren om politieke bewustwording te creëren.” Hij vindt niet dat hij en de andere demonstranten het Sint-Piterfeest verpest hebben. “Ze zeggen dat het zielig is voor de kinderen. Maar het is fout om te stereotyperen. Wij demonstreren hier om het Sint-Piterfeest ook een feest voor álle kinderen te maken.”

Demonstrant overleden

Op de weg terug vanuit Grou, is een van de anti-Zwarte Pietdemonstranten overleden. Kort nadat de bus uit het dorp was weggereden, raakte de actievoerder onwel. Hulpverleners probeerden de demonstrant nog te reanimeren, maar die overleed ter plekke. De andere inzittenden van de bus zijn daarna naar het politiebureau in Heerenveen gebracht, waar slachtofferhulp aanwezig was.

Man overlijdt na Pieten-protest

Telegraaf 13.02.2016 Een van enige tientallen actievoerders die zaterdag in Grou (Friesland) demonstreerden tegen de traditionele intocht van Sint Piter is op de terugtocht overleden, nadat hij onwel werd. De man maakte onderdeel uit van een gezelschap activisten uit Rotterdam en Amsterdam, die zich keerden tegen de metgezel van de ‘Grouster Sinterklaas’, kindervriend Swarte Pyt.

Veel Grousters waren angstig over de komt van de protestbeweging ‘Kick Out Zwarte Piet’, uitgerekend op een dag dat het in het dorp druk is met naast de intocht een reünie van (oud)-inwoners. Die kwamen tot uit de VS toe om (familie)banden aan te halen.

Bij Grousters was geen begrip. Voorstanders manifesteerden zich boos of smalend als reactie op leuzen als ‘Friesland, schaam je’, en ‘Zwarte Piet is stil verdriet’. Actievoerders riepen terug: ,,Het is geen kinderfeest, als het niet voor alle kinderen is. Weg met racisme.’’ Schminken, ‘black face’ is een belangrijke steen des aanstoots.

Even liepen de gemoederen hoog op, was er geduw en getrek. Getuigen zagen dat vuisten gebald werden. ,,Tot volgend jaar’’, zeiden actievoerders bij het instappen in de actiebus.

Oud-leerkracht en dorpeling Symon Odinga (62) stond op het podium naast het duo Sint en Pyt, waarvoor kinderen zongen. ,,We wilden geen confrontatie, het is een kinderfeest.’’ Men was ongelukkig met het protest, een primeur in vele generaties. ,,Het leeft hier niet.’’

Jakke Ouderkerken (74) uit het dorp benadrukt dat het niet racistisch is. ,,Laat men zich in tradities en geschiedschrijving verdiepen. Piet werd zwart in de schoorsteen’’, zegt hij. ,,Het draait juist om saamhorigheid bij dit kinderfeest. Rondom dit feest is zelfs de grote reünie.’’

Als ludieke reden voor het late Sint-feest wordt wel een gezegd dat Sinterklaas ooit één dorp vergeten was en alsnog een broer stuurde  om het goed te maken. Maar dorpsbewoners weten dat het een andere figuur is uit de christelijke traditie, rondom Sint Petrus, die inspireerde.

Op de terugweg naar het Westen werd een van de meereizenden in de actiebus onwel. De touringcar werd in de vluchtstrook gezet van de A32 bij Akkrum. Politie en ambulances kwamen ter plekke. Hulp mocht niet baten.

Grimmige sfeer bij Swarte Pyt-protest in Friese Grou

AD 13.02.2016 Het is er slechts één, maar voor een groep actievoerder genoeg reden om vanuit Rotterdam en Amsterdam richting het Friese Grou te reizen. Grou viert geen Sinterklaas op 5 december, maar zet op 21 februari Sint Piter, ook bekend als de heilige Petrus, in een winters zonnetje. Dit jaar leek het een zwarte dag te worden.

© ANP.

Deze noordelijke ‘Klaas’, die een week voor voornoemde datum arriveert, wordt vergezeld door welgeteld één getint hulpje, Swarte Pyt genaamd. En dat kan niet, vinden de demonstranten. Ze willen dat Grou ook met deze kleinschalige traditie breekt. ‘Afschaffen!’, want ‘Zwarte Piet hoort/kan/mag niet’.

Trekken en duwen
Zaterdagochtend meerde goedheiligman Piter omstreeks half elf aan in de Friese plaats. Met enige vertraging aan de kant van de actiegroep, was de boot daar al snel aan. Zo’n dertig demonstranten liepen in een stoet door het dorp. Voor- en tegenstanders gingen de discussie met elkaar aan en was sprake van ‘enig duw- en trekwerk’, zo meldt de Leeuwarder Courant.

De sfeer werd zelfs even grimmig, toen de protestanten leuzen gingen roepen en in de buurt van de massaal uitgelopen Grousters probeerden te komen. Daarop werd de betogers tegen Pyt door de politie richting de bus geleid. Tegen twaalven vertrok de protestgroep richting Randstad en keerde de rust in Grou terug.

MEER OVER; DISCUSSIE OVER ZWARTE PIET  GROU  FRIESLAND

Raad van State wijst ‘Pietenwet’ van PVV af

VK 26.01.2016 De Nederlandse overheid heeft zich niet te bemoeien met het uiterlijk van ‘het gevolg van Sinterklaas’, dus ook niet met dat van Zwarte Piet. Dat heeft de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het land, dinsdag bepaald.

Roetpiet komt uit de stad

Is het sinterklaasfeest veranderd na alle ophef? In grote steden wel, maar daarbuiten blijft de traditie onverminderd sterk. Toch lijkt de angel uit het debat.

De Raad van State boog zich over een voorstel van de PVV. De partij van Geert Wilders wilde gemeenten verbieden om mee te werken aan sinterklaasoptochten met pieten die niet allemaal zwart zouden zijn. De overheid moet zich bij zulke evenementen buigen over orde en veiligheid en niet over de traditie zelf, oordeelt de Raad van State.

In de ‘Pietenwet’ van de PVV gebeurt dat laatste wel. ‘In een democratische rechtsstaat past dat niet’, zegt de Raad van State.  Afwijkende sinterklaasvieringen vallen volgens het hoogste adviesorgaan onder de vrijheid van meningsuiting.

De PVV wil de sinterklaastraditie ‘bevriezen’, vindt de raad. Het orgaan stelt dat ‘levende volkstradities, zoals het sinterklaasfeest, niet statisch zijn. Als de maatschappij verandert, veranderen zij mee.’  De wet hoort daarom volgens de Raad van State in de prullenbak.

Geen inhoudelijke toetsing

Eerder oordeelde de Raad van State al dat de gemeente Amsterdam de vergunningverlening van de Sinterklaasintocht niet over hoefde te doen omdat burgemeester Eberhard van der Laan bij het verlenen van de vergunning niet had gekeken naar eventuele stigmatisering of discriminatie.

Volgens de Raad van State was Van der Laan niet bevoegd om de vraag te beantwoorden of van de figuur van Zwarte Piet een discriminerend effect uitgaat. Als iemand een oordeel wil krijgen over Zwarte Piet, moet hij of zij naar de burgerlijke rechter of de strafrechter, aldus de Raad van State. Dat kan bijvoorbeeld door een zaak te beginnen tegen de organisatie van een Sinterklaasintocht.

Uiterlijk Zwarte Piet is volgens Raad van State geen zaak van overheid 

NU 26.01.2016 De overheid heeft zich niet te bemoeien met het uiterlijk van “het gevolg van Sinterklaas”, dus ook niet met dat van (Zwarte) Piet. Dat heeft de Raad van State, die zich over de vraag heeft gebogen, dinsdag laten weten.

Het belangrijkste adviesorgaan van het land boog zich over een voorstel van de PVV. Die wil gemeenten verbieden om mee te werken aan bijvoorbeeld Sinterklaasoptochten met pieten die niet (allemaal) zwart zijn.

De overheid moet zich bij zulke evenementen buigen over orde en veiligheid en niet over de traditie zelf, oordeelt de raad.

In de Pietenwet van de PVV gebeurt dat laatste wel. “In een democratische rechtsstaat past dat niet”, zegt de Raad van State. ‘Afwijkende’ Sinterklaasvieringen vallen volgens de Raad van State onder de vrijheid van meningsuiting.

De PVV wil de sinterklaastraditie “bevriezen”, vindt de raad. Het orgaan stelt dat “dat levende volkstradities, zoals het sinterklaasfeest, niet statisch zijn. Als de maatschappij verandert, veranderen zij mee.”

De Pietenwet hoort daarom volgens de Raad in de prullenbak.

Lees meer over: Zwarte Piet PVV Raad van State

Gerelateerde artikelen

RTL haalt gekleurde Piet van televisie 

Politie extra alert bij Utrechtse school met Minions op Sintfeest  

Een op tien Nederlanders boycot Sinterklaas door zwartepietdiscussie  

Regisseur CNN-documentaire Blackface ontving doodsbedreigingen  

Kleur piet geen zaak overheid

Telegraaf 26.01.2016 De overheid heeft zich niet te bemoeien met het uiterlijk van ,,het gevolg van Sinterklaas”, dus ook niet met dat van (Zwarte) Piet. Dat zegt de Raad van State dinsdag.

Het belangrijkste adviesorgaan van het land boog zich over een voorstel van de PVV. Die wil gemeenten verbieden om mee te werken aan bijvoorbeeld sinterklaasoptochten met pieten die niet (allemaal) zwart zijn.

De overheid moet zich bij zulke evenementen buigen over orde en veiligheid en niet over de traditie zelf, oordeelt de raad. In de Pietenwet van de PVV gebeurt dat laatste wel. ,,In een democratische rechtsstaat past dat niet”, zegt de Raad van State. ,,Afwijkende” sinterklaasvieringen vallen volgens de Raad van State onder de vrijheid van meningsuiting.

De PVV wil de sinterklaastraditie ,,bevriezen”, vindt de raad. Het orgaan stelt dat ,,dat levende volkstradities, zoals het sinterklaasfeest, niet statisch zijn. Als de maatschappij verandert, veranderen zij mee.”

De Pietenwet hoort daarom volgens de Raad in de prullenbak.

‘De kleur van Piet is geen zaak voor de overheid’

AD 26.01.2016 De overheid heeft zich niet te bemoeien met het uiterlijk van ‘het gevolg van Sinterklaas’, dus ook niet met dat van (Zwarte) Piet. Dat zegt de Raad van State dinsdag.

Het belangrijkste adviesorgaan van het land boog zich over een voorstel van de PVV. Die wil gemeenten verbieden om mee te werken aan bijvoorbeeld sinterklaasoptochten met pieten die niet (allemaal) zwart zijn. De overheid moet zich bij zulke evenementen buigen over orde en veiligheid en niet over de traditie zelf, oordeelt de raad. In de Pietenwet van de PVV gebeurt dat laatste wel. ,,In een democratische rechtsstaat past dat niet”, zegt de Raad van State.

Pietenwet in prullenbak
Afwijkende sinterklaasvieringen vallen volgens de Raad van State onder de vrijheid van meningsuiting. De PVV wil de sinterklaastraditie bevriezen, vindt de raad. Het orgaan stelt dat dat levende volkstradities, zoals het sinterklaasfeest, niet statisch zijn. Als de maatschappij verandert, veranderen zij mee. De Pietenwet hoort daarom volgens de Raad in de prullenbak.

Lees ook

IMG_2551

Goedheiligman kan beter een geit bestijgen

Trouw 05.12.2015 Het is vandaag Sinterklaas, pakjesavond om preciezer te zijn, eigenlijk een dag te vroeg want 6 december is de naamdag van de oude Turkse bisschop wiens gebeente in 1087 door Apulische kapers werd meegenomen naar Italië. De relieken van Sinterklaas (ter plaatse San Nicola genoemd) zijn sindsdien in Bari te bezichtigen.

Echt schandalig is het gebruik, of liever: misbruik, waarbij Sint de schimmel bij nacht en ontij over daken laat lopen.

Zijn dood in de vierde eeuw verhindert de Sint niet om jaarlijks met een schip vol geschenken naar Nederlandse gelovigen te varen. Er zijn daardoor waarschijnlijk meer Sintgelovigen in ons land dan waarop enige andere godsdienst zich mag verheugen. Aan de jaarlijkse intocht gaat een intussen traditionele discussie vooraf over de meest wenselijke huidskleur van zijn helpers: zwart, wit, groen of paars, gevlekt, stroopwafelkleurig of regenboog.

Nooit wordt er gesproken over een al even vreemd aspect van de Sinterklaas-meme: het paard. De schimmel. Het is vreemd hoe ook hier de kleur een allesbepalende factor is in het hele plaatje. Stel je voor: Sinterklaas op een mooie zwarte arabier, of een lichtbruine Friese knol, dat zou er echt minder goedheilig uitzien. De kleur van het paard bepaalt beeld en sfeer.

Wetshandhavende uitstraling
Zo zag ik laatst de bereden politie door Rotterdam gaan, stoere dienders met knalgele alarmkleding, gezeten op paarden. Melkchocoladekleurige politiepaarden. Ook daarbij kun je je niet voorstellen dat het schimmels zouden zijn; de bereden politie op witte paarden zou eruit zien alsof ze Sinterklaas van zijn rijdieren hebben beroofd. Het zou ernstig afbreuk doen aan de wetshandhavende uitstraling.

Kleur speelt dus wel degelijk een rol en niet alleen in de zwartepietendiscussie. Echt wit is een schimmel natuurlijk niet, eerder lichtgrijs met vaak een patroon van vage ronde vlekken. Mogelijk is daar ook de naam ‘schimmel’ van afgeleid, want met die vage vlekken ziet het schimmelvel er een beetje uit alsof het is beschimmeld.

Maar dat is niet het ergste. Echt schandalig is het gebruik, of liever: misbruik, waarbij Sint de schimmel bij nacht en ontij over daken laat lopen, via dakgoten en dakkapellen, over nokken en vorsten en voorzichtig om brokkelige schoorstenen heen. Daar is het paardenlijf niet op gebouwd. Paarden hebben per poot (of been als u dat woord prefereert, maar voor een bioloog is dat een wat vreemde notie) slechts één teen, die eindigt in de laatste vinger- of teenkoot, de hoef. Door deze constructie zijn paarden optimaal gebouwd om stabiel en met hoge snelheid door een vlak landschap te rennen en zo te ontkomen aan roofdieren.

Steenbok of geit
Een paard is een dier van de vlakte, zoals de zebra’s op de Afrikaanse savannen, de przewalskipaarden van de Aziatische steppen en de verwilderde mustangs op de Amerikaanse prairie. Paarden zijn in hun pootstructuur geheel aangepast aan vlak land. Geen paard zal zich vrijwillig in een rotslandschap begeven, laat staan op de dakenrijen van een Nederlandse binnenstad.

Sinterklaas zou zich stukken diervriendelijker op een geit kunnen verplaatsen, of een steenbok of een gems. Die kunnen klauteren. Maar ja, de goedheiligman op een geit is natuurlijk geen gezicht, zelfs niet als dat een witte geit zou zijn.

Verwant nieuws;

Laat met Sint de fictie leven

Trouw 05.12.2015 In Amsterdam is schrijver Jan van Mersbergen altijd op zoek naar het dorp. Hij beleeft er zijn laatste ‘echte’ Sinterklaas met een nog gelovige dochter.

Mijn zoon zag de intocht voor het eerst toen hij zes maanden was en sindsdien sta ik ieder jaar langs de Amstel, twaalf edities op rij

Dit is het laatste jaar dat mijn dochter (8) in Sinterklaas gelooft. Twee weekenden geleden stond ik met haar langs de Amstel te kijken naar de intocht. Van ergens buiten de stad vaart de stoomboot de rivier op, passeert de Berlagebrug en nadert de binnenstad waar de kades ter hoogte van Theater Carré en de Magere Brug vol staan met mensen, vier of vijf rijen dik. De stad is hier ruim, iedereen kan een glimp opvangen van Sinterklaas.

Mijn dochter zwaaide naar de stoomboot. Niet de Sint en de Pieten, niet de stoomboot, niet de intocht waren het doel van die ochtend, dat was het zwaaien van mijn dochter, waarschijnlijk de laatste keer. Mijn zoon stond ook achter haar, zag haar zwaaien en glimlachte, beide handen in zijn jaszakken gestoken.

Soep
Mijn zoon zag de intocht voor het eerst toen hij zes maanden was en sindsdien sta ik ieder jaar langs de Amstel, twaalf edities op rij. Die vastigheid, vertrouwheid en voorspelbaarheid passen net zo bij Sinterklaas als verlanglijstjes en de gezellige pakjesavond. Veranderlijk zijn: het gezelschap, de cadeaus, de soort soep, het weer.

En de Pieten? Zijn die vast of veranderlijk?

Dit verhaal moet gaan over het samenzijn tijdens sinterklaasavond en de beleving tijdens zo’n feest in de grote stad, die daardoor – natuurlijk – voelt als een dorp. Zelfs in zo’n verhaal is de vervelende discussie omtrent Zwarte Piet niet te omzeilen.

Er zijn twee Zwarte Pietenkampen: ‘Moet Weg’ en ‘Moet Blijven’.

Natuurlijk voelt de stad door Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten als een dorp, zeggen de Moet Blijvers. Het is een onschuldig kinderfeest met gezelligheid en cadeaus en Pieten door een schoorsteen met roet, en dat is precies het dorpse dat in grote steden zo gemist wordt.

Natuurlijk voelt de stad door Sinterklaas met zijn hulpjes als een dorp, zeggen de Moet Weggers. De moderne gelijkwaardige multiculturele samenleving die in de stad gemeengoed is, wordt plots weer overspoeld met racistische uitingen uit de koloniale tijd die in dorpen nog normaal zijn.

© Renske Karremans.

Sinterklaas is fictie. Sinterklaas is belangrijk omdat het fictie is. Sinterklaas gaat over geloof. Alleen dat geloof maakt Sinterklaas echt.

Allereerst mijn houding ten opzichte van de Pietendiscussie: ik wil er niks van weten. Iedereen die op Facebook of Twitter iets over die discussie zegt – fel tegen of fel voor – gooi ik eruit of verberg ik.

Ik wil niks weten van rechtszaken die aangespannen worden tegen gemeentes om ze te dwingen hun protocol voor dit feest bij te stellen en ook sluit ik me niet aan bij communities als ‘Zwarte Piet moet blijven’ of ‘Ik zeg JA tegen Zwarte Piet’, waar Nederlandse vlaggen wapperen en racistische opmerkingen en treurige grappen over bootvluchtelingen moeten doorgaan voor steunbetuigingen aan onze cultuur.

Wat ik met Sinterklaas doe: mijn kinderen hun schoen laten zetten, een gezellig avondje organiseren, cadeautjes kopen, mijn dochter naar de Sint laten zwaaien aan de Amstel. Wat ik eigenlijk doe: De fictie laten leven.

Sinterklaas is fictie. Sinterklaas is belangrijk omdat het fictie is. Sinterklaas gaat over geloof. Alleen dat geloof maakt Sinterklaas echt.

Flexibeler
Deze houding zet de deur open voor de Moet Blijvers, want: zo doen wij dat hier. Maar Sinterklaas is geen vaststaand feest dat stil verankerd ligt in onze cultuur. Sint en zijn Pieten zijn veel flexibeler dan de mensen die vasthouden aan die cultuur. Ook hebben de Sint en zijn Pieten in hun verzonnen fictieve gedaante een opener geest dan de mensen die tegen Zwarte Piet zijn, en meer humor bovendien.

De discussie gaat over variabelen. Ik wil me richten op de constanten van het feest. Een geruststelling voor de voor- én tegenstanders van Zwarte Piet, want JA het feest blijft, en JA het feest gaat veranderen.

Mijn dochter voedt de discussie op haar manier: “Ieder jaar dat de Sint weer een jaartje ouder is, heeft hij meer Pieten nodig.”

“Hoezo?”, vroeg ik.

“Nou”, zei ze, “Sinterklaas wordt steeds ouder, dus heeft hij steeds meer hulp nodig.”

Als er op 5 december op de deur geklopt maakt het niet uit of het een Zwarte Piet of gekleurde Piet is. Het is gewoon de buurman en iedereen gelooft dat het een Piet is

Niks over de kleur van de Pieten. Mijn dochter koppelt de Pieten aan de zorg en de vergrijzing, aan de complete maatschappij eigenlijk, aan het leven zelf. Een slimme invulling van de discussie die in ieder geval past bij de leeftijd van de goedheiligman.

Buurman
Buiten dit alles om is Sinterklaas vooral een persoonlijk kinderfeest dat zich afspeelt binnen gezinnen. Daar hebben noch progressieve moraalridders noch trotse nationalisten iets over te zeggen.

Als er op de avond van 5 december op de deur geklopt wordt vervagen de betogen van anti-racismecomités, en maakt het ook niet uit of het een Zwarte Piet of gekleurde Piet is. Het is gewoon de buurman en iedereen gelooft dat het een Piet is.

De klop op de deur is een belangrijke constante, ook al wordt-ie ieder jaar anders uitgevoerd en door iemand anders uitgevoerd. Het effect is hetzelfde. Die klop maakt de straten van de stad op die avond dorps. Buren worden ingeseind, mensen sluipen langs de gevels, complotten reiken voor even verder dan de muren van het gezin.

Mijn oude huis in de Pijp was op de derde verdieping.

Er was geen intercom, alleen een touw waarmee je de benedendeur open kunt trekken. Ging de bel, dan keek je eerst uit het raam. Op 5 december liet ik de buurman aanbellen en dan keken mijn kinderen naar beneden en stond er plots een zak met cadeaus in de hal. Een keer zagen ze iemand weglopen, dat moest dan Piet zijn.

Boekjes, chocoladeletters en pennen
Ik bonkte zelf bij andere buren op het raam van hun benedenwoning als ik heel toevallig even met de hond naar buiten moest. Mijn kinderen hadden niks door, die andere kinderen ook niet, ook al had Piet een klein keffend hondje bij zich.

Vijf jaar geleden ging ik als Zwarte Piet de stad in. Iedere laatste vrijdag van de maand was er in café de Pels een schrijversborrel en die laatste vrijdag van november besloten Patrick van Rhijn en ik onze schrijversvrienden op te zoeken, maar dan als Sint en Piet, met een zak vol pepernoten en cadeaus: boekjes uit de bouquetreeks, chocoladeletters en veel pennen. Patrick had een goed sinterklaaspak, met schmink die hem ouder deed lijken. Ook regelde hij een pietenpak met alles erop en eraan, dat ik aantrok. Uit mijn carnavalskoffer haalde ik zwarte schmink. We waren onherkenbaar.

De scheiding is niet het eindpunt van een relatie tussen twee mensen die uit elkaar gegroeid zijn, dat uit elkaar groeien gaat na de scheiding gewoon door.

In Patricks Mazda reden we de stad in. Toen we de auto op de Keizersgracht parkeerden kwam er een vrouw uit een van de grachtenpanden, die zei: “Wat leuk Sint, dat u toch nog gekomen bent.”

We werden een huis ingeleid en kwamen op een feest terecht waar we onze rol speelden. We kregen wijn. We kwamen moeilijk weer weg.

Bibberen voor Sint
Toen we weer op de gracht stonden troffen we een groepje blowende jongeren op een bankje. Een van hen nam een trekje en zei: “Dank u Sinterklaasje!” We gaven ze allemaal een hand en ik deelde pepernoten uit.

In de Pels begroetten we klanten en personeel, we kregen drankjes aangeboden en kletsten wat tot we bij ons groepje kwamen, helemaal achterin bij de ronde tafel. Niemand herkende ons. Sint Patrick zei tegen schrijver Cindy Hoetmer: “Zo Cindy, wat ben jij groot geworden.”

Ik heb Cindy nog nooit zo zien bibberen. Sint kende haar, maar wie was de Sint? Ze vond het doodeng. We dronken wat en deelden cadeaus uit. Zelfs toen we weggingen wist niemand wie we waren.

Op de weg terug naar mijn huis passeerden we op de Vijzelstraat een rastaman op een mountainbike. Ik had nog cadeaus over en uit het raampje reikte ik hem een pakje aan. De rastaman zei: “Yes ik ben braaf geweest!”

Twee keer vieren?
Hoe persoonlijk het sinterklaasfeest is merkte ik na mijn scheiding. Toen doemde de vraag op: wat doen we met zo’n feest? Vieren we het op één plek samen met de kinderen en hun beide ouders die doen alsof er niks aan de hand is? Of vieren we het twee keer; iedere ouder op hun eigen plek?

Ik heb één keer bij mijn ex Sinterklaas gevierd. Dat was geen succes.

De scheiding is niet het eindpunt van een relatie tussen twee mensen die uit elkaar gegroeid zijn, dat uit elkaar groeien gaat na de scheiding gewoon door. Tijdens een pakjesavond vol constanten wreekte zich dat. Het vallen van de avond, de pakjes, het regelen van een deurkloppende Piet, alles was hetzelfde maar het huis was niet meer ons huis. Het huis was nu het huis van de moeder, daar golden haar regels. Ik zat er bij als een buitenstaander.

Dat pijnlijke gevoel is veel sterker en constanter dan de kleur van de Piet: het gevoel niet meer samen iets te kunnen vieren.

Voor de Week van het Venlose Verhaal schreef Jan van Mersbergen de novelle ‘Oase’. Deze is nu gratis te downloaden via zijn website. Er is ook een uitgave op papier (€ 7,95, uitgeverij Cossee).1oase

Verwant nieuws

Meer over; Sinterklaas

RTL weert gekleurde Pieten

Telegraaf 05.12.2015 De afgelopen dagen werd de kijker met korte filmpjes al warm gedraaid voor de speciale uitzending van Ik hou van Holland op Sinterklaasavond bij RTL 4. In deze promo’s waren gekleurde Pieten te zien. Vanmorgen heeft RTL Nederland ervoor gekozen deze uit de uitzending te halen.

RTL: ,,We hebben besloten de gekleurde Pieten, die de opening vormen van Ik hou van Holland te verwijderen. Het standpunt van RTL is dat we dit jaar hebben gekozen om het uiterlijk van onze Pieten NIET aan te passen. Er is miscommunicatie geweest rondom het officiële standpunt van RTL richting het team van Ik hou van Holland. Deze heeft vervolgens met goede bedoelingen gekleurde Pieten ingezet. De Pieten-discussie is jammer genoeg heel gecompliceerd en roept veel emotie op. Het blijkt moeilijk om een eenduidige oplossing te vinden die recht doet aan de Nederlandse traditie van Sinterklaas en waarin tegelijkertijd niemand wordt gekwetst. Mocht op termijn de uitkomst van de brede maatschappelijke discussie vragen om een verandering van het uiterlijk van Piet, dan zal RTL daarin volgen.”

Het statement van RTL Nederland gaat verder met de woorden: ,,Wij vinden het belangrijk om open te staan voor alle zienswijzen en maken daarom ook deel van uit een gespreksgroep onder leiding van Minister Asscher. Wat de uitkomst van deze discussie ook zal zijn, boven alles vinden wij dat dit mooie kinderfeest behouden moet blijven voor alle Nederlandse kinderen, van welke culturele achtergrond dan ook. En dat de saamhorigheid die dit typisch Nederlandse feest zo kenmerkt, zo snel mogelijk terugkeert. Sinterklaas brengt tenslotte gezinnen, kinderen en hele buurten en gemeenschappen samen. Dat is naast gezelligheid en vrolijkheid de kracht van dit Nederlandse feest. En Piet is daar onlosmakelijk mee verbonden.”

De kijker zal overigens niets merken van het ‘uitsnijden’ van de Pieten. Volgens RTL Nederland was het vrij simpel om de beelden er uit te halen.

Sint bezoekt basisscholen samen met (Zwarte) Piet

RTVWEST 04.12.2015 Sinterklaas heeft het er maar druk mee. Zaterdagavond gaat hij natuurlijk op bezoek bij alle kinderen, maar alsof dat nog niet genoeg is, gaat hij vrijdag ook nog eens bij bijna alle scholen langs, zoals op de Galvanischool in Den Haag. Gelukkig krijgt hij daar hulp bij, van Zwarte Piet.

‘Het zijn inderdaad zwarte pieten’, vertelt de directrice van de Galvanischool, Yvon Rouwhorst. ‘Ze gaan nog steeds door de schoorsteen, dus zijn ze nog zwart. Maar ik verwacht wel dat ze komende jaren steeds minder zwart gaan worden, omdat ze nu tegenwoordig ook door de voordeur naar binnen kunnen, in plaats van door de schoorsteen.’ Dat proces gaat heel geleidelijk vertelt de directrice.

Terwijl in de aula van de school de kleinsten met Sint en drie zwarte pieten feest vieren, zijn ze in de bovenbouw begonnen met het uitpakken van de surprises. Het is de leerlingen van groep zeven opgevallen dat de pieten nog gewoon zwart zijn. Ze hebben er op gelet omdat ze eerder hebben gediscussieerd over het onderwerp. ‘Ik vind het voor nu niet erg’, aldus een meisje. ‘Het is gewoon een traditie.’

Oplossing
Eigenlijk zijn alle kinderen in de klas het er wel over eens. De tijd dat de pieten echt zwart moeten zijn, is wel voorbij. ‘Ik vind de oplossing van het Sinterklaasjournaal heel goed’, aldus een ander meisje. ‘Ik denk dat Piet straks alleen nog maar wat zwarte vegen heeft, omdat hij met zijn hunnebedsteen tegenwoordig door de voordeur kan.’
LEES OOK: IN BEELD: We kunnen onze schoen weer zetten, want Sinterklaas en de pieten zijn in het land! 
Meer over dit onderwerp:

Sinterklaas Galvanischool SinterklaasjournaalZwarte Piet Piet

Politie extra alert bij Utrechtse school met Minions op Sintfeest

NU 04.12.2015 De politie is vrijdag extra alert rond de Prinses Margrietschool in Utrecht. De school laat Sinterklaas vrijdag begeleiden door Minions in plaats van Zwarte Pieten.

Uit voorzorg liet de politie twee wagens langs de school rijden, maar die zijn doorgereden toen de sfeer gemoedelijk bleek, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Ook was een wijkagent tijdens de viering aanwezig, die meerdere mensen sprak.

Op de school is Zwarte Piet niet welkom. Sinterklaas wordt daar vergezeld door Minions, gele pilvormige poppen uit de tekenfilm Despicable Me.

De extra alerheid van de politie was bedoeld om eventuele demonstraties te voorkomen. Concrete aanwijzingen daarvoor waren er niet. Maar boze ouders hebben wel eerder gemeld uit protest als Zwarte Piet verkleed naar de school toe te komen.

Uit voorzorg zijn wel alle sinterklaasactiviteiten naar binnen verplaatst. De schoolleiding stelt dat dit is besloten om de kinderen niet bloot te stellen aan alle journalisten die voor de school staan.

Volgens RTV Utrecht was de sfeer buiten de school “gespannen”. Discussies tussen ouders voor de school zouden zijn ontaard in scheldpartijen. De politie zegt dat mensen inderdaad ”dingen tegen elkaar hebben gezegd”, maar dat het feest niet uit de hand is gelopen. “Het is gelukkig een feest voor kinderen gebleven.”

Lees meer over: 

Sinterklaas Zwarte Piet Minions

Gerelateerde artikelen;

Een op tien Nederlanders boycot Sinterklaas door zwartepietdiscussie  

Regisseur CNN-documentaire Blackface ontving doodsbedreigingen  

Demonstratie tegen Zwarte Piet bij Sinterklaasfeest Jaarbeurs 

‘Minions vervangen Zwarte Pieten op Utrechtse basisschool’  

Politie tegen pro-Pieters

Telegraaf 04.12.2015 De politie patrouilleert vrijdag bij de Prinses Margrietschool in de Utrechtse wijk Zuilen. Dit om te voorkomen dat mogelijke demonstraties van onder meer boze ouders uit de hand lopen.

De school heeft besloten om in plaats van Zwarte Pieten Minions in te zetten bij de sinterklaasviering. Daar hebben onder meer ouders van scholiertjes woedend op gereageerd, meldt RTV Utrecht. Het leek de schoolleiding gezien de discussie rond Zwarte Piet beter om de gele poppetjes uit de film Verschrikkelijke Ikke in te zetten als knechten van de Goedheiligman.

Er zijn overigens geen concrete aanwijzingen dat boze ouders en andere pro-Pieters gaan demonstreren. De politiepatrouilles zijn uit voorzorg.

Gerelateerde artikelen;

30-11: Ouders verkleed als Zwarte Piet

Sinterklaas zoekt ambassadeurs

Telegraaf 04.12.2015  Sinterklaas in Amsterdam is op zoek naar twintig ‘ambassadeurs’ voor een nieuw opgerichte vriendenstichting. Met de hulp van deze ambassadeurs wil de Amsterdamse sint volgend jaar maatschappelijke activiteiten voor nog meer kinderen organiseren, vooral voor degenen die het wat minder makkelijk hebben.

Sint is dit jaar bij wijze van proef al begonnen met het organiseren van activiteiten voor kinderen. Zo konden ze in het Scheepvaartmuseum een ‘pietendiploma’ halen of ponyrijden bij museum De Hermitage. In 2016 moet er nog veel meer te beleven zijn, zodat Sinterklaas kan optreden als “verbindend element” voor alle kinderen in de hoofdstad.

“Wij kunnen dit niet alleen”, zegt Sinterklaas. “Naast een vrijwilligersorganisatie van 1200 Amsterdammers is voor al deze activiteiten geld nodig.”

De ambassadeurs wordt gevraagd 2000 euro te storten en volgend jaar vijf tot tien nieuwe ‘vrienden’ aan te leveren. Om de nieuwe stichting in te luiden, heeft Sinterklaas vrijdagochtend de AEX op de beurs in Amsterdam geopend en op de gong geslagen.

Gerelateerde artikelen;

04-12: Sint-stress naar hoogtepunt

Dit kan u ook interesseren;

Hoe vertel je het grote geheim over Sinterklaas?

‘Over 10 jaar vieren we geen…

Herken jij deze sinterklaasproblemen?

‘Kind ziet Zwarte Piet als clown’, kinderen vinden Piet aardig en slim

RTVWEST 03.12.2015 Jonge kinderen associëren Zwarte Piet eerder met clowns en fantasiefiguren dan met mensen met een donkere huidskleur. Dat schrijft NRC op basis van onderzoek van hoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling Judi Mesman aan de Universiteit Leiden.

Mesman bekeek hoe kinderen van 5 tot 7 jaar Zwarte Piet zien. De resultaten van een steekproef onder 201 kinderen gingen volgens de Leidse hoogleraar tegen het stereotype in. De kinderen zijn positief over de knecht van Sinterklaas.
‘De kinderen vonden Piet aardig, belangrijk, slim, lief en een harde werker.’Wel vond 83 procent van de kinderen Zwarte Piet een ‘hulpje’. Wat de kinderen van Zwarte Piet vonden, hing vrijwel niet samen met wat hun ouders van Zwarte Piet vinden. Van de ouders in het onderzoek vond 18 procent Zwarte Piet racistisch.

LEES OOK: Presentatrice Dieuwertje Blok: We moeten af van Zwarte Piet 
De steekproef bestond uit 201 kinderen van 5 t/m 7 jaar. Zij kregen vragen over welke kenmerken bij Zwarte Piet horen. Ook moesten ze kaartjes categoriseren met Zwarte Piet, een zwarte persoon, een clown en een witte persoon. Slechts 11 % van de kinderen deelde Zwarte Piet in bij de categorie zwarte persoon en de clown bij de witte persoon. Oudere kinderen deelden wel vaker in op basis van huidskleur.
Meer over dit onderwerp:

Sinterklaas Zwarte Piet Leiden OnderzoekJudi Mesman

Jong kind associeert Zwarte Piet meer met clown dan met donkere man

VK 04.12.2015 Jonge kinderen associëren Zwarte Piet meer met een clown dan met zwarte mensen. Naarmate ze ouder worden leggen kinderen vaker de link met een zwart persoon. Het beeld dat de kleintjes hebben van Zwarte Piet, is positief. Ze vinden hem slim, aardig en belangrijk. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de studie ‘Zwarte Piet door ogen van kinderen’ van de Universiteit Leiden. Er deden 200 overwegend blanke kinderen van 5 tot 7 jaar aan mee.

Een roetpiet. © ANP

Dat de figuur Zwarte Piet de mening van kinderen over zwarte mensen niet negatief beïnvloedt, betekent volgens de onderzoekers niet dat we het hulpje van Sint moeten laten zoals hij is. ‘Er spelen ook andere argumenten in het Zwarte Pieten-debat, zoals het niet willen kwetsen van anderen en de dubieuze geschiedenis van de figuur Zwarte Piet’, aldus onderzoeksleider Judi Mesman. Zij doet als hoogleraar in Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling onderzoek naar de manier waarop kinderen – bedoeld en onbedoeld – worden opgezadeld met vooroordelen en stereotypen. Vier op de tien kinderen noemen als eerste de huidskleur van Piet als gevraagd wordt wie Zwarte Piet is. Twee van de tien kinderen denken als eerste aan de cadeautjes die hij bij zich heeft. Eén op de tien vindt het feit dat hij het hulpje van Sint is, het meest kenmerkend.

Om te achterhalen in hoeverre ze Zwarte Piet associëren met zwarte mensen, moesten de kinderen plaatjes van clowns, Zwarte Pieten, blanke en zwarte mensen sorteren door ze over twee stapeltjes te verdelen. Van de 5-jarigen sorteerde 3 procent op huidskleur. Van de 6-jarigen legde 11 procent wit bij wit en zwart bij zwart. Van de 7-jarigen was dat 20 procent. Vooral kinderen die veel in aanraking komen met andere culturen en huidskleuren, lijken geneigd om een indeling te maken op huidskleur. De grootste groep kinderen (35 procent) deelde Zwarte Piet in bij de clowns. De manier waarop kinderen Zwarte Piet beleven, weerspiegelt niet de opvattingen van de ouders. Volgens de onderzoekers is dat logisch omdat er sowieso veel gelogen wordt rond het Sinterklaasfeest. ‘Een open gesprek over Zwarte Piet ligt niet voor de hand’, aldus Mesman. Eén derde van de (overwegend hoogopgeleide) ouders in dit onderzoek steunt veranderingen in het uiterlijk van Piet.

Gekwetst door Zwarte Piet

Waar het om gaat is dat zwarte kinderen zich massaal gekwetst voelen door de figuur Zwarte Piet

Roger Williams, maker van de CNN-documentaire Blackface

Roger Williams, de maker van de CNN-documentaire Blackface hoont de studie weg omdat die voorbij gaat aan de kern van het probleem. ‘Waar het om gaat is dat zwarte kinderen zich massaal gekwetst voelen door de figuur Zwarte Piet. Massa’s leerlingen van Surinaamse afkomst willen niet naar school in de Sinterklaastijd omdat ze dan gepest worden. Waarom feestvieren ten koste van anderen?’

Een op de drie basisscholen is afgestapt van de traditionele Zwarte Piet. ‘De verandering is in gang gezet en niet meer te stoppen’, aldus Mesman. Hoogleraar sociale psychologie van de VU, Paul van Lange, ziet de studie als een ‘voorlopige’ aanwijzing dat jonge kinderen Zwarte Piet niet zozeer zien als een zwarte man. Associaties van kinderen onderzoeken is een lastig terrein, aldus Van Lange die zijn definitieve oordeel opschort tot het hele onderzoek is gepubliceerd

GERELATEERDE ARTIKELEN;

CNN-docu over Zwarte Piet online: ‘Your dirty little secret’

Piet in eerste Sinterklaasjournaal ‘gewoon’ zwart

‘Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht’

Volg en lees meer over:

Kinderen zijn blind voor kleur Zwarte Piet

Trouw 04.12.2015 Zwarte Piet lui en dom? Kinderen vinden van niet: uit een eerste steekproef blijkt dat zij hem juist slim, aardig en hardwerkend vinden. Als kinderen Zwarte Piet wel slechte eigenschappen toekennen, heeft dit zelden te maken met hoe ze over donkere mensen denken. Maar volgens kinderen is hij wel het ‘hulpje van Sinterklaas’.

De Universiteit van Leiden deed een eerste steekproef hoe kinderen in de leeftijdsgroep vijf tot en met zeven denken over Zwarte Piet. Daarvoor ondervroegen ze 201 kinderen uit de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Het blijkt dat oudere kinderen vaker de link leggen met gekleurde mensen, 3 procent van de vijfjarigen doet dit en bij de zevenjarigen is dit al gestegen naar 20 procent.

Volgens onderzoeksleider Judi Mesman is dit verschil lastig te verklaren. “Het is een explosieve groei. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen meer op uiterlijke verschillen gaan letten als ze ouder worden. Dat heeft onder meer te maken met opvoeding en scholing; kinderen leren verschillen te zien. Er is meer onderzoek voor nodig om te zien hoe dit zich doorontwikkelt, want je kunt deze lijn natuurlijk niet simpelweg doortrekken.”

Anti-Pietenkamp
De ondervraagde kinderen werden vragen gesteld over welke kenmerken bij Zwarte Piet passen. Ook moesten ze kaartjes categoriseren met Zwarte Piet, een clown, een donkere persoon en een blanke persoon. Maar 11 procent deelde in naar huidskleur, meestal werd Zwarte Piet ingedeeld bij een ander fantasiefiguur: de clown. Wanneer kinderen een negatieve eigenschap bij Zwarte Piet vonden passen, verbonden ze deze eigenschap zelden ook aan donkere mensen.

Juist kinderen van ouders uit het anti-Pietenkamp associeerden de assistent van Sinterklaas vaker met gekleurde mensen. Mesman: “Deze verschillen waren niet erg groot, hoor. Misschien hebben deze kinderen gesprekken van hun ouders opgevangen over dit onderwerp waardoor ze zich meer bewust zijn van de kleur van Zwarte Piet.”

Representatief
Omdat er aan dit onderzoek maar 201 personen meededen en proefpersonen zichzelf aan konden melden is het resultaat volgens Mesman niet representatief voor de gehele Nederlandse samenleving. “Het onderzoek is in drie weken uitgevoerd, dus ik vind 201 personen nog veel. We wilden het natuurlijk voor 5 december publiceren, dus vandaar de korte duur. Ons doel is om meer te weten te komen over de vorming van stereotypen bij kinderen. Dit onderzoek is daarin slechts een begin. De komende tijd zal er nog meer volgen.”

Verwant nieuws;

Kind ziet Zwarte Piet als clown

AD 03.12.2015 Jonge kinderen associëren Zwarte Piet eerder met clowns en fantasiefiguren dan met mensen met een donkere huidskleur. Ook zijn ze positief over de knecht van Sinterklaas. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leiden naar de vraag hoe kinderen van 5 tot 7 jaar Zwarte Piet zien. De resultaten van een steekproef onder 201 kinderen gingen volgens de onderzoeksleidster tegen het stereotype in.

De kinderen vinden Zwarte Piet aardig, slim en hardwerkend. Wel vond 83 procent van de kinderen Zwarte Piet een ‘hulpje’. Slechts een kleine groep denkt dat Piet dom of lui is. Ze zijn zich volgens het onderzoek nauwelijks bewust van zijn kleur.
De onderzoekers keken ook naar de mening van de ouders. Als die willen dat Zwarte Piet verandert, zagen de kinderen Piet vaker als lui en dom. Van de ouders in het onderzoek vond 18 procent Zwarte Piet racistisch.

Meer bewust 
,,Misschien hebben deze kinderen gesprekken van ouders opgevangen over dit onderwerp waardoor ze zich meer bewust zijn van de mogelijk negatieve kenmerken van Zwarte Piet”, zei onderzoeksleidster Judi Mesman, hoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling, op de website van de universiteit.

GERELATEERD NIEUWS;

Discussie over uiterlijk leidt tot speciale glossy: Piet

Grote Pietatlas: Nog zwart als roet en soms een kleurtje

AH-winkelier mag zelf kiezen: Piet-versiering of niet

MEER OVER;

DISCUSSIE OVER ZWARTE PIET SINTERKLAAS

Iedere samenleving heeft een gedeeld repertoire van waarden en overtuigingen nodig

Trouw 02.12.2015 Soms kan ook ik rond de pietenkwestie enige ergernis niet onderdrukken. Zoekt Nederland hard naar een aanvaardbare oplossing voor iedereen, blijven sommigen toch tamboereren op totale uitbanning, en wel nu! Daarvoor wordt desnoods de wereldopinie gemobiliseerd via een CNN-documentaire die wel begrip vraagt voor de weerzin die Piet oproept, maar zelf voor de Pietenverdedigers weinig begrip over heeft. De een zal er een zekere hypocrisie in zien, de ander de aloude Amerikaanse hebbelijkheid zichzelf tot maat te maken voor de rest van de wereld.

Ik vermoed dat dat soort ergernissen ten grondslag ligt aan het opiniestuk van het CDA-kamerlid Pieter Heerma, eerder deze week in Trouw. Sinterklaas wordt in dat stuk alleen indirect genoemd. ‘Tradities moeten niet langer worden gezien als iets van een xenofobe bevolkingsgroep, dat je moet kleineren of stukmaken,’ aldus Heerma.  De bijgevoegde foto toont de Goedheiligman wel in vol ornaat – maar zonder Piet. Hij wordt vergezeld door de uit Marokko afkomstige Baba Achour, zo blijkt uit het bijschrift.

‘Leidende cultuur’
Heerma verzet zich tegen een dergelijk multiculturalisme. ‘Onze samenleving is gegrond op waarden en normen uit de joods-christelijke traditie,’ zo begint zijn stuk. Daaruit is een cultuur ontstaan die ‘leidend’ is – en dat  moet blijven, willen mensen in Nederland weten waar ze aan toe zijn. Wanneer die structuur afbrokkelt, verdwijnt ook het besef van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om plaats te maken voor rechten-zonder-plichten, aldus Heerma.

Helemaal onzinnig is dat pleidooi niet. Een samenleving kan het niet stellen zonder een door ieder gedeeld repertoire van waarden en overtuigingen. Ook de Verenigde Staten, het immigratie- en smeltkroes-land ter wereld, kan dat niet. Dé waarde is daar ‘America’ zelf, uitgevent met een onbeschaamd patriottisme – dat de rest van de wereld wel eens teveel wordt.

Maar er zit een vreemde draai in Heerma’s pleidooi. Want hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk dat onze samenleving gegrond zou zijn op de ‘joods-christelijke’ traditie? Het minste wat je daarvan kunt zeggen is dat die traditie kennelijk zelf niet een breukloos blok is. Ze kan zichzelf alleen maar benoemen met een samengesteld woord, wijzend naar verschillende tradities.

Dat woord is bovendien tamelijk recent. Het werd in de jaren zestig populair in theologische en kerkelijke kringen. Daarvóór zou menigeen er vreemd van hebben opgekeken. ‘Joods’ en ‘christelijk’ vormden eeuwenlang de maatschappelijke tegenstelling bij uitstek.

‘Niet islamitisch’
Het zou daarna nog verscheidene decennia duren voordat dat woord buiten geloofskringen ingang zou vinden als omschrijving van de Nederlandse cultuur. Wrang genoeg vooral om daarmee een nieuwe maatschappelijke tegenstelling uit te drukken. Nu betekende het: vooral niet islamitisch! Geert Wilders mag die uitdrukking graag in de mond nemen.

Ook Heerma lijkt zich er niet van bewust te zijn daarmee een paard van Troje te hebben binnengehaald. Niet alleen is de Nederlandse leidcultuur niet één en ondeelbaar. Uit de lotgevallen van dat woord blijkt  bovendien duidelijk hoe veranderlijk die cultuur wel niet is – zonder dat ze daarbij haar eigen karakter hoeft te verliezen.

Geen naoorlogse periode heeft dat in Nederland zo helder laten zien als de jaren zestig, waarin Amerika plotseling van een bevrijdersnatie veranderde in een imperialistische mogendheid en binnenslands elke waarde en autoriteit op de helling leek gezet. James Kennedy heeft beschreven hoe die ontwikkelingen van hogerhand werden geabsorbeerd. De autoriteiten (nu Heerma’s ‘kosmopolitische elite’) bewogen min of meer soepel met de contestatie mee en ook toen werd dat wel ‘karakterloos’ genoemd.

‘Repressieve tolerantie’
Maar juist zo bleef onder het woelige oppervlak veel stabiliteit bewaard, aldus Kennedy. De protestgeneratie noemde het, met dank aan de filosoof Herbert Marcuse, ‘repressieve tolerantie’ en werd daardoor in feite ontwapend. Het was, bewust of onbewust, de les die de Italiaanse schrijver Tomasi di Lampedusa in zijn roman De tijgerkat één van zijn personages aan het eind van de jaren ’50 al in de mond legde: “Alles moet veranderd, opdat alles hetzelfde blijft.”

Een leidcultuur die zichzelf opsluit in haar eigen eeuwigheid, maakt het niet lang en getuigt bovendien niet van veel zelfvertrouwen. Veranderingen schuren altijd en verlopen zelden zonder ergernis – maar dat is niet erg. Het zet een rem op het transformatieproces, zodat de leidcultuur zichtbaar kan blijven in de traagheid daarvan. Dwaasheden horen daar net zo goed bij als irritatie, maar uiteindelijk zijn dat oppervlakteverschijnselen. Of Zwarte Piet historisch nu wel of niet eenslaaf was, maakt uiteindelijk niet uit – en zelfs niet of Sinterklaas soms ene Baba Achour naast zich heeft zitten.

Schadelijk is alleen de scherpte van de controverse. De haatmails jegens de aanklagers van Zwarte Piet zijn al net zo onbehulpzaam als het lichtvaardige verwijt van racisme dat mensen nodeloos in de gordijnen jaagt. Ik weet het: zo gaan die dingen nu eenmaal. Ook de ergernis over heethoofden en dwazen  moeten we verkroppen. Maar de beschaving gaat daarmee nog niet ten onder. Die verkropping is er misschien wel de redding van.

We moeten onze cultuur waarderen en uitdragen

Trouw 02.12.2015 Weg met het cultuurrelativisme en de omarming van de multiculturele samenleving, betoogt CDA-Kamerlid Pieter Heerma.

Onze samenleving is gegrond op waarden en normen uit de joods-christelijke traditie. Deze waarden en normen zijn tegenwoordig echter niet vanzelfsprekend meer. We zijn niet langer in staat ze te benoemen, omdat ze te lang zijn verwaarloosd. Ze worden ook steeds minder overgedragen aan komende generaties of aan nieuwkomers in ons land. Een samenleving die zijn eigen waarden en normen niet onderhoudt, is niet weerbaar en raakt verweesd.

Het is geen toeval dat samenlevingen in West-Europa tot de beste, rijkste en gelukkigste stukjes op de aardbol behoren. Ook de vrede, veiligheid en mensenrechten die tekenend zijn voor dit deel van de wereld zijn geen toevallige samenloop van omstandigheden. Het is iets om trots op te zijn en te koesteren. Gezond en bescheiden patriottisme. Volgens Montesquieu en vele andere denkers is dat een belangrijk fundament onder een democratische samenleving.

Cultuur en identiteit zijn historisch gegroeid. Ze zijn geen product van individuele keuzevrijheid. De Nederlandse samenleving is tegenwoordig echter in toenemende mate op individuele rechten gebouwd. Iedereen wil meer, maar moet steeds minder.

Kosmopolitische elite
Om aan alle individuele behoeften te voldoen is een grote, onpersoonlijke en bureaucratische overheid gebouwd. In plaats van die grote overheid moet weer een sterke samenleving ontstaan. Waarin iedereen zowel rechten als verantwoordelijkheden heeft. Het gaat niet om jouw individuele rechten, maar om je plichten om te doen wat goed is voor de samenleving als geheel. Dat zou weer de boventoon moeten voeren.

Dit betekent ook een einde aan cultuurrelativisme en het verheerlijken van de multiculturele samenleving door onze kosmopolitische elite. Tradities moeten niet langer worden gezien als iets van een xenofobe bevolkingsgroep, dat je moet kleineren of stukmaken. Want daardoor zitten we nu met toenemend ongemak en onzekerheid over de vraag wat onze leidende cultuur eigenlijk moet inhouden. Mensen raken verdwaald in de eigen samenleving. Intussen ervaren ze alleen maar meer dreigingen van buiten, zoals de groeiende stroom vluchtelingen of de terreurdreiging.

De tolerantie waar Nederland in het buitenland om bekend staat, is verworden tot ‘zoek het zelf maar uit, als je mij er maar niet mee lastig valt’. Iedereen moet zelf maar weten hoe men zich wenst te gedragen en eigenlijk moet alles maar kunnen. Dat wordt nieuwkomers ook meegegeven als ze zich hier vestigen.

Schiftende smeltkroes
Bij integratie zou sprake zijn van een ‘smeltkroes van culturen’. Maar wanneer de temperatuur in de smeltkroes te hoog oploopt, gaat de boel schiften en kun je integratie vergeten. Dat is precies wat gaande is. Wil integratie kans van slagen hebben, en wil het geen splijtzwam worden, dan moeten we ons realiseren dat onze geschiedenis en onze cultuur ons hebben gebracht waar we nu zijn. En dat een samenleving met een rijke historie als de onze meer is dan een paar naast elkaar levende culturen.

Zonder stevige wortels word je makkelijk omvergeblazen. We moeten onze leidende cultuur veel openlijker gaan waarderen en uitdragen. Anders zal de integratie blijven falen, en de solidariteit steeds verder uitgehold worden. Dit vraagt ook van ons als politici niet een relativerend, maar een op waarden gebaseerd verhaal. Het vraagt om meer aandacht voor het uitdragen van onze kernwaarden in het onderwijs, in het publieke debat en in de samenleving.

Voor- en tegenstanders strijden om zwartepiet.nl

AD 02.12.2015 Vanavond proberen voor- en tegenstanders van zwarte piet hun slag te slaan bij online veilinghuis Catawiki. Tijdens een domeinnamenveiling met 50 domeinnamen komt voor het eerst de domeinnaam zwartepiet.nl onder de hamer.

Het online veilinghuis geeft aan dat er veel belangstelling is voor de naam. Woensdagmiddag stond de teller op 570 euro.
De domeinnaam is veel geld waard omdat hij bovenaan komt als je in Google zoekt op Zwarte Piet, legt veilingmeester Romano Jennekens uit.

,,Hierdoor trekt de website automatisch veel bezoekers en kun je dus veel mensen informeren over je standpunten. Dit domein zal waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen in de toekomstige discussie. Aan de biedingen zien we inmiddels dat zowel voor- als tegenstanders geïnteresseerd zijn. En dat kan aan het einde van de veiling een mooie biedstrijd opleveren”.

Ondernemers
,,Het feest van sinterklaas draait natuurlijk vooral ook om cadeau’s. En een domeinnaam als zwartepiet.nl zou ook heel geschikt kunnen zijn voor een webshop om speelgoed te verkopen. Ik ben bang dat als een ondernemer echt zijn zinnen zet op deze domeinnaam dat zowel de voor- als tegenstanders achter het net zullen vissen”, aldus veilingmeester Jennekens.

De veiling sluit vanavond vanaf 20.00 uur en is te bekijken via http://www.catawiki.nl/zwartepiet
De duurste domeinnaam die ooit in Nederland is verkocht is de site vakantie.nl.

Sint haalt lekkers buiten Spanje

Telegraaf 01.12.2015  Sinterklaas koopt speelgoed en snoepgoed vooral buiten Spanje. Speelgoed haalt de goedheiligman vooral uit China en het lekkers uit België en Duitsland.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) importeerde ons land vorig jaar voor 1,2 miljard euro aan speelgoed en spellen en ruim 900 miljoen euro aan snoepgoed.

De totale invoerwaarde van speelgoed lag vorig jaar 17 procent hoger dan in 2013. Van de 1,2 miljard euro aan ingevoerd speelgerei komt de helft uit China. Vergeleken daarbij is Spanje is met een aandeel van 1 procent maar een kleine leverancier.

Ook als het om snoepgoed gaat, speelt het land van de sint een geringe rol. Spanje is de zesde buitenlandse snoepverstrekker met een aandeel van ruim 2 procent. Het gaat dan vooral om zuurtjes en zoetigheden als fondant en marsepein.

Bijna de helft van het ingevoerde speelgoed komt in de laatste vier maanden van het jaar ons land binnen, aldus het CBS.

‘Het maakt kinderen blijkbaar niet uit wie de Sint helpt’

AD 01.12.2015 De SPO Utrecht wordt vanaf vandaag beveiligd, omdat ze wordt bedreigd. De stichting van openbare basisscholen in Utrecht staat in het middelpunt van de zwartepietendiscussie, nu het heeft besloten Zwarte Piet dit jaar helemaal af te schaffen op de openbare basisscholen.

Vorig jaar hadden wij een Piet Mondriaan, aldus Meester Marco Gerdes.

‘Jip en Jenny’ zijn de oplossing op de basisschool De Kleine Dichter, nu Zwarte Piet van de SPO Utrecht niet meer mag.
,,Wij voeren geen politieke strijd. Wij voeren een besluit uit.” Meester Marco Gerdes van groep 1 en 2b was het zat dat columnisten zoals Jerry Goossen (AD) en Youp van ’t Hek (NRC) ‘zijn’ creatie Jip en Jenny zo op de hak namen.

Vergeten pieten
Jip en Jenny zijn het ‘S.I.N.T. Management’, met Jip als de stuntelende stagiair. ,,Jip en Jenny zijn helemaal niet zo goed in managen en ze zijn de pieten vergeten. Dat is de enige keer dat de pieten aan bod komen en het is gelijk een excuus waarom ze er niet zijn. Maar kinderen uit de bovenbouw gaan helpen. Een positieve oplossing die past bij onze school,” vindt Gerdes.

Ook De Kleine Dichter had vragen toen de SPO besloot Zwarte Piet in de ban te doen. ,,Mogen witte of groene pieten dan wel? Vorig jaar hadden wij een Piet Mondriaan. Maar dat was niet de bedoeling, want het is een afgeleide van Zwarte Piet,” vertelt hij.

Zo’n oude meneer met mantel en hoed is best imponerend voor kinderen, aldus Meester Marco Gerdes.

,,Dit is besloten zonder ons een alternatief te geven. Maar Sint heeft een hulpje nodig: praktisch gezien om de cadeautjes uit te delen én om de spanning eraf te halen voor de kinderen. Zo’n oude meneer met mantel en hoed is best imponerend voor kinderen. Zwarte Piet maakte grapjes, nam je in de maling en Sint kon op ze mopperen. Maar als dat niet meer mag, moet je radicaal anders gaan denken: je moet wel een verhaal vertellen dat leidt naar het sinterklaasfeest. En zo kwamen we op Jip en Jenny.”

Tegenstanders van Zwarte Piet demonstreerden afgelopen zaterdag bij de Jaarbeurs © Marnix Schmidt.
Volgens meester Marco is het een succes. ,,Ze zijn een fenomeen. Ze zijn hier ‘live’ op school geweest: de kinderen hingen aan hun benen. Wij wisten ook niet dat het zo’n impact zou hebben. Maar het maakt kinderen blijkbaar niet uit wie de Sint helpt, als het verhaal maar consequent is. Ook niet dat ze nog wel Zwarte Pieten zien op het Sinterklaasjournaal. Dat is voor hen een andere werkelijkheid.”

Lees ook;

Ouders verkleed als Zwarte Piet

Telegraaf 30.11.2015  Boze Utrechtse ouders gaan vrijdag verkleed als Zwarte Piet naar de scholen van hun kinderen. De ouders zijn boos over een zwartepietenverbod op de basisscholen.

De ouders weten zich gesteund door de plaatselijke VVD, zo meldt RTL Nieuws. Twee maanden geleden meldde de stichting SPO Utrecht, verantwoordelijk voor 32 basisscholen in Utrecht, dat het samen met schooldirecteuren had besloten Sinterklaas op de scholen te vieren zonder Zwarte Piet, vanwege de ‘racistische aspecten’ aan die figuur.

VVD-raadslid Queeny Rajkowski (Onderwijs) steunt de ouders, maar zegt wel dat de lokale politiek geen stem heeft of hoort te hebben in het lesprogramma.

Lees meer over; zwarte piet

Sint: tien pakjes per seconde

Telegraaf 30.11.2015 Webwarenhuis Bol.com verwacht dat maandag de drukste dag zal zijn voor sinterklaascadeautjes. Ongeveer 300.000 pakjes zullen even na middernacht het pakhuis verlaten om bezorgd te worden bij mensen thuis of een afhaalpunt. Het komt er volgens een woordvoerster van Bol.com op neer dat op het drukste moment ongeveer tien bestellingen per seconde zullen worden gedaan. De piek ligt waarschijnlijk rond 21.30 uur, “als de dinertafel is afgeruimd en de kinderen op bed liggen”.

Uit de cijfers van het bedrijf blijkt dat inwoners van Utrecht en Noord-Holland de meeste cadeautjes bestellen. Brabanders geven het meeste geld uit aan sinterklaascadeaus, inwoners van Groningen en Overijssel het minst. De gemiddelde uitgave per cadeau is 26 euro.

De populairste cadeaus voor kinderen zijn: het Playmobil Kinderziekenhuis, het Poepspel, de Xoomy Tekenmachine, het spel Tijdbom!, De Gorgels van Jochem Myjer, Kinderen voor Kinderen deel 36, dvd’s van de Minions en Binnenstebuiten en de game Just Dance 2016.

Voor volwassenen bestelt de goedheiligman vooral 25 van Adèle en Evenwicht van Marco Borsato, Neem een geit van Claudia de Breij, Jamie’s superfood voor elke dag en de dvd’s van The Bridge en The Hobbit 3 extended edition.

Opstootjes en protesten bij intocht Sinterklaas in Amsterdam-Zuidoost

NU 28.11.2015 Anti-Zwarte Piet-demonstranten grepen de intocht in Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost aan om te protesteren. Daarbij kwam de groep met borden en banners “erg dicht bij de kinderen”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Omdat de sfeer steeds grimmiger leek te worden, heeft de politie op een gegeven moment besloten om in te grijpen.

Eén van de agenten kreeg bij de opstootjes langs de kant een duw. Van wie die duw kwam, is niet bekend.

Op de video is te zien hoe de demonstranten en het publiek langs de kant hevig met elkaar discussiëren. Volgens de politie is niemand opgepakt en is het inmiddels weer rustig. Door: AT5

Lees meer over: Amsterdam Zwarte Piet

Grimmige sfeer sintoptocht

Telegraaf 28.11.2015  De intocht van Sinterklaas in de Amsterdamse wijk Reigersbos is rumoerig verlopen.

De politie kwam eraan te pas toen Zwarte Piet-demonstranten met borden en banners kwamen actievoeren bij de aankomst van de sint, meldt AT5. Toen de actievoerders te dicht bij de kinderen dreigden te komen, greep de politie in om de situatie te sussen. Volgens de politie is er niemand opgepakt en is het inmiddels weer rustig.

CNN-docu over Zwarte Piet kan grote gevolgen hebben

AD 26.11.2015 Hij komt, hij komt. De nu al omstreden korte documentaire Blackface van de Amerikaanse documentairemaker Roger Ross Williams is vanaf zondag op de website van CNN te zien. De trailer maakt duidelijk dat er niets aan de verbeelding over wordt gelaten. ,,Nederland heeft een kort geheugen als het op hun rol in de slavenhistorie aankomt.”

Tijdens het internationaal documentairefestival IDFA in Amsterdam van november raakten Williams en zijn Amerikaanse collega’s niet uitgepraat over Zwarte Piet. © Getty.

Hoe kan het dat piet zwart kleurt door de schoorsteen, maar de lippen nog wel zo rood zijn en de kleren niet verkleuren?

Roger Ross Williams, documentairemaker

Het smerige, kleine geheim van Nederland, zo noemt de gelouterde documentairemaker ‘onze’ zwarte piet. De aankondiging van een Amerikaanse documentaire over de decembertraditie wist in februari van dit jaar al de tongen los te maken, maar nu de documentaire ook echt wordt uitgezonden voegt Williams daad bij woord. Gevreesd wordt voor de reacties.

In Nederland kunnen we het al niet eens worden over de kleur van de pieten, maar de Amerikanen begrijpen er helemaal niets van. In zijn documentaire legt Williams op zijn eigen manier uit waarom de pieten zwart zijn. De woordvoerder van Sint, Pam Evenhuis, probeert nog uit te leggen dat we het sprookje hoe dan ook willen behouden, maar Williams weet zijn verklaring waarom de pieten zwart zijn binnen een minuut onderuit te halen.

De pieten zijn volgens Evenhuis zwartgekleurd omdat ze al meer dan honderd jaar door de schoorsteen kropen, zonder zich daarna te wassen. Toen de Sint ze eenmaal opdroeg een douche te nemen, ging het zwarte roet er niet meer vanaf. ,,Maar hoe kan het dan dat de lippen nog wel zo rood zijn en de kleren niet verkleuren?” aldus Williams in de documentaire.

Grote gevolgen
Honderd procent commercie, is de voorlopige conclusie.  De gevolgen van de documentaire gaan we volgens Williams ongetwijfeld merken: ,,Als de wereld deze praktijken ziet, kan dat grote gevolgen hebben voor het toerisme en dus ook voor de economie. En vooral voor de manier waarop naar jullie land gekeken wordt door mensen uit andere landen. Dat beeld van een uiterst progressief land zal moeten worden bijgesteld”, zo zei hijeerder in een interview met het AD.

Ook in het NRC neemt Williams geen blad voor de mond:  ,,Doordat een grote Amerikaanse nieuwszender dit toont, denk ik dat heel veel mensen hem gaan zien en het schandalig vinden. Andere landen zullen druk op Nederland uitoefenen om hier een einde aan te maken.” En de Nederlandse kijkers? ,,Ik hoop dat ze zich generen.”

Geen geheim
Nederland is geen vreemd terrein voor Williams; de liefde drijft hem de laatste jaren steeds vaker naar Amsterdam. Ook probeert hij een eigen productiemaatschappij van de grond te krijgen en zich hier een deel van het jaar te vestigen.

Tijdens zijn tijd in Nederland kreeg hij wel iets mee van het bestaan van Sinterklaas en Zwarte Piet, maar nog niet veel. ,,Vorig jaar was ik hier voor het eerst in de sinterklaasperiode en toen ben ik me erin gaan verdiepen. Ik postte foto’s van Zwarte Piet op mijn eigen facebookpagina en vanuit Amerika kreeg ik de ene na de andere geschokte reactie.” Hij maakt er dan ook geen geheim van dat hij persoonlijk geraakt wordt door de helper van Sinterklaas.
Benieuwd? Bekijk de trailer hier.

GERELATEERD NIEUWS;

CNN heeft onze Zwarte Piet nu al in het vizier

Hema doet aangifte van bedreiging na aanpassing uiterlijk Zwarte Piet

NU 25.11.2015 Hema heeft aangifte gedaan nadat personeel van de klantenservice op Facebook werd bedreigd naar aanleiding van een bericht over de aanpassing van het uiterlijk van Zwarte Piet. Dat bevestigt een woordvoerder van Hema woensdag na berichtgeving in hetAD.

De winkelketen besloot dit jaar het decoratiemateriaal aan te passen en alleen nog zogenoemde roetveegpieten op te hangen in de filialen. Omdat een filiaal in Nijverdal dit naliet, plaatste een klant hierover een bericht op de Facebookpagina van Hema.

Toen een medewerker van de klantenservice de klant antwoordde dat ook in het betreffende filiaal de traditionele Zwarte Piet zou worden vervangen door de roetveegpiet, leverde dit een storm van kritiek op op Facebook.

Bedreigingen

“We hebben in totaal zo’n zevenduizend reacties ontvangen,” zegt de woordvoerder. Een aantal daarvan bedroeg “fysieke bedreigingen” waarin de naam van de klantenservicemedewerkers werd genoemd.

“Dit is voor ons echt een uniek geval,” zegt de woordvoerder. “De collega’s zijn hier hevig van geschrokken. Daarom is ook besloten om aangifte te doen.”

Medewerkers zijn nog bezig de duizenden reacties door te spitten. “Mogelijk levert dit nog meer aangiftes op.”

Ook andere warenhuizen kozen dit jaar voor een ander uiterlijk van de pietfiguur. Zo zijn in de Bijenkorf alleen gouden klimpieten te zien. Supermarkten Albert Heijn en Jumbo kozen voor een andere piet op verpakkingen.

Lees meer over: Zwarte Piet

Gerelateerde artikelen;

Eenmalige glossy over discussie Zwarte Piet 

‘Ruim een derde scholen past uiterlijk Zwarte Piet aan’  

Alleen ‘zwarte’ Zwarte Piet in eerste aflevering Sinterklaasjournaal  

HEMA bedreigd om Zwarte Piet

Telegraaf 25.11.2015  Medewerkers van HEMA zijn via internet en telefoon ernstig bedreigd omdat sinds dit jaar in de filialen van de winkelketen alleen nog roetveegpieten te vinden zijn. Het warenhuis heeft aangifte gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant gaat het om klanten die voorstander zijn van het klassieke uiterlijk van Zwarte Piet.

“We begrijpen dat er een intensief maatschappelijk debat wordt gevoerd, maar we pikken het niet als onze medewerkers de vreselijkste dingen naar hun hoofd krijgen. Daarom hebben we besloten om naar de politie te stappen”, zegt een woordvoerder.

Sinterklaas in Den Haag aangekomen

RTVWEST 14.11.2015  Sinterklaas is aangekomen in Den Haag. Om precies half twaalf meerde de pakjesboot af in de Scheveningse haven.

De Sint werd opgewacht door duizenden kinderen en ouders die het druilige weer trotseerden. Zoals gebruikelijk werd de Sint ontvangen door burgemeester Jozias van Aartsen, die hem toesprak. De Sint is daarna begonnen aan zijn toer van Scheveningen naar het centrum van Den Haag. Hij wordt begeleid door talloze Pieten.

Meer over dit onderwerp: Sint Sinterklaas Scheveningen Pakjesavond5 december

Sinterklaas aangekomen in de Scheveningse Haven (fotoserie)

Den HaagFM 14.011.2015 Sinterklaas is aangekomen in Den Haag. Om 11.30 uur meerde de pakjesboot af in de Scheveningse haven.

De Sint werd opgewacht door duizenden kinderen en ouders die het druilige weer trotseerden. Zoals gebruikelijk werd de Sint ontvangen door burgemeester Jozias van Aartsen, die hem toesprak.

De Sint is daarna begonnen aan zijn toer van Scheveningen naar het centrum van Den Haag. Hij wordt begeleid door talloze Pieten, voor het merendeel Zwarte Pieten, maar dit jaar voor het eerst ook door schoorsteenpieten met alleen enkele roetstrepen op hun gezicht. …lees meer

Aangifte Kick Out Zwarte Piet Telegraaf 15.11.2015

Aangifte door Kick Out Zwarte Piet AD 15.11.2015

Sinterklaas weer in Nederland

Telegraaf 14.11.2015 Sinterklaas is zaterdagmiddag met de stoomboot aangekomen in Nederland. Samen met zijn zwarte pieten zette hij in Meppel voet aan wal.

Er stonden vele kinderen met hun ouders langs de kant om Sinterklaas te verwelkomen. De kindervriend maakt in Meppel nog een tour door de binnenstad.

Langs de route staan ook 210 mensen van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Ze willen vreedzaam actie voeren tegen de volgens hen racistische karikatuur.

De gemeente was in Meppel extra alert na de terroristische aanslagen vrijdagavond in Parijs. Burgemeester Jan Westmaas stond bij zijn welkomstwoord voor Sinterklaas even stil bij het drama in de Franse hoofdstad. “Gezien alles wat er nu gebeurt in de wereld, zijn we blij dat u de kinderen vertrouwen geeft omdat u er nu weer bent”, aldus de burgemeester.

Sinterklaas weer in Nederland, intocht rustig verlopen

VK 14.11.2015 De intocht van Sinterklaas in Meppel is zaterdagmiddag rustig verlopen. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) voerde actie langs de route. ‘We hebben ons niet laten provoceren.’

Lees ook: De beste vermomming voor de schoorsteen-Piet is…

Als er iemand de laatste 150 jaar gedaanteveranderingen onderging, dan is het Zwarte Piet, weet sinterklaasexpert Frits Booy. Zijn ‘polder-Pieten’ zijn zaterdag bij Sints intocht in Meppel. De beste kleur voor Zwarte Piet is, nu ja, zwart, máár, Booy formuleert het kernachtig, ‘de neger moet eruit’. (+)

Na aankomst in Meppel maakte de goedheiligman ene tour door het centrum van Meppel, met vooral donkergekleurde pieten. Een handjevoel pieten had roetvegen op het gezicht.

Langs de route stonden 210 mensen van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), die vreedzaam actievoerden tegen de volgens hen racistische karikatuur. Ze waren met vier bussen uit de randstad naar Meppel gekomen. De actiegroep kijkt met een goed gevoel op de demonstratie terug. ‘We zijn blij dat de discussie steeds breder gevoerd wordt. Als het nodig is, komen we volgend jaar terug’, aldus de woordvoerder van KOZP.

In zijn toespraak naar aanleiding van de aanslagen in Parijs benadrukte premier Rutte dat grote evenementen zoals de Sinterklaasintochten, gewoon moesten doorgaan, hoewel de politie extra waakzaam zal zijn. Juist dat Sinterklaasfeest benadrukt dat Nederland gewoon door moet gaan met zijn eigen manier van leven, stelde Rutte. ‘Samen zijn we sterk en weerbaar.’

Jan Schenkman
Van Stipriaan zegt ook dat Nederlanders zichzelf niet racistisch vinden. “Het voor ons gevoel zo traditionele sinterklaasfeest kán dus ook geen racistische elementen bevatten.” Daarom wijst hij op de bedenker van het moderne sinterklaasfeest, kinderboekenschrijver Jan Schenkman, die in 1850 het boekje ‘Sint Nicolaas en zijn knecht’ (herdrukt tot 1907) uitbracht. Daarin kwam de schrijver met nieuwe elementen zoals de stoomboot, het rijden over daken met zijn paard en het afgeven van cadeautjes via de schoorsteen. Ook presenteerde Schenkman als eerste de knecht als een zwarte Afrikaans uitziende jongen, waaruit later Zwarte Piet is ontstaan.

“Het is geen toeval dat dit boekje verscheen terwijl in Nederland het debat over de afschaffing van de slavernij hevig tierde”, zegt Van Stipriaan. “Ik denk dat Schenkman als lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voorstander was van afschaffing, maar ook van het bijbrengen van beschaving. In dat debat werd vaak gesteld dat Nederland het gevaar liep dat in Suriname grote opstanden zouden ontstaan. Het lijkt erop dat Schenkman met zijn wijze goede Sint en zwarte knecht aansloot bij het beeld dat de wilde man getemd moest worden en ook na de afschaffing van de slavernij zijn plaats moest kennen.

De Zwarte Piet van Schenkman heeft volgens Van Stipriaan niets te maken met de inderdaad al honderden jaren oude gebruiken met demonen en duistere krachten. In Duitstalige gebieden komen zwerverachtige en monsterlijke creaturen voor rond een sintachtige figuur. Rituelen waarbij mensen zich met roet insmeren komen al duizenden jaren voor. “Maar nooit was het een Afrikaans uitziende man met kroeshaar, dikke lippen en brede neus. Dat gebeurde alleen in Nederland, vanaf 1850.”

Wij kunnen onmogelijk racistisch zijn

Trouw 14.11.2015 Na afschaffing van de slavernij in 1863 werd het over dat onderwerp oorverdovend stil, ook bij Nederlandse historici. Zien we daarom de pijnlijke kanten van Zwarte Piet niet?

De beschrijving van de afschaffing van de slavernij wordt bijna over het hoofd gezien in onze parlementaire geschiedschrijving

Jacques Presser was een historicus die tijdens de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken vanwege zijn Joodse afkomst. Helemaal niets doen was uitgesloten. Hij besloot om een boek over de Verenigde Staten te schrijven en vrienden hielpen hem aan boeken uit universitaire bibliotheken. Het boek kreeg een flink hoofdstuk over de gruwelen van de slavernij, ongelijke burgerrechten en het rassenvraagstuk.

Nooit zou Presser, die na de oorlog een invloedrijk en bijna persoonlijk verslag zou schrijven over de gruwelen van de Duitse bezetting, een woord wijden aan de Nederlandse betrokkenheid bij de slavernij. Hoe Nederlandse boten slaven naar Zuid-Amerika brachten en hoe Nederlandse plantagehouders in Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen slaven in dienst hadden.

Maar Presser was niet de enige historicus die dit deel van de geschiedenis onbesproken liet. Geyl, Colenbrander, Fruin, Huizinga, Romein, Blok: geen van allen zag de noodzaak of relevantie om zich over dit onderwerp te buigen. Af en toe viel het woord slavernij, maar dan hoogstens om in neutrale termen aan te geven dat Nederlanders in slaven handelden of dat die op plantages in de koloniën moesten werken.

Deskundige sinterklaascomité: Piet moet zwart blijven, maar ‘de neger moet eruit’

VK 14.11.2015 Zwarte Piet moet zwart blijven, maar zonder kroeshaar, rode lippen en oorringen. Dat zegt Frits Booy, deskundige van het Nationaal Sint Nicolaas Comité, in een interview met de Volkskrant. Booy is de geestelijk vader van de ‘schoorsteen-Piet’.

Interview

Booy, een van de weinige pleitbezorgers van de Sinterklaastraditie, maakte inzake Zwarte Piet recentelijk een ommezwaai. Hij werd voorstander van aanpassing, omdat hij zich ‘heel goed kan voorstellen’ dat dat vooral donkere mensen aanstoot nemen aan Sints knecht zolang die oogt als een Moor in pagekostuum. Hij benadrukt echter dat het karakter Zwarte Piet nooit racistisch is bedoeld.

De schoorsteen-Piet werd vorig jaar geïntroduceerd, maar zal zaterdag in ruimere mate aanwezig zijn bij de landelijke intocht in Meppel. Geen kroeshaar, dikke rode lippen of gouden oorringen, maar wel een zwarte kleur. Booy formuleert het kernachtig: ‘De neger moet eruit’.

Rustig protest tegen pieten in Meppel Trouw 14.11.2015

Intocht verliep rustig Telegraaf 14.11.2015

Sinterklaas aangekomen in de Scheveningse Haven (fotoserie) Den HaagFM 14.011.2015

Sinterklaas weer in Nederland Telegraaf 14.11.2015

‘De pieten voelen zich aangevallen op hun goeie bedoelingen’ Trouw 14.11.2015

Vier bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet naar Meppel Trouw 14.11.2015

Actievoerders in Meppel Telegraaf 14.11.2015

Meppel alert na aanslagen Telegraaf 14.11.2015

Sinterklaas zet voet aan wal in Meppel Telegraaf 14.11.2015

Meppel alert na aanslagen in Parijs Trouw 14.11.2015

Ophef om Pietenstatement Dieuwertje: Weg met toverkol AD 13.11.2015

Dieuwertje: Van die rare ‘blackface’ moeten we maar eens af  AD 13.11.2015

Dieuwertje wil van Zwarte Piet af Telegraaf 13.11.2015

‘Het verhaal van Witte Wieven is een sprookje vol liefde’ AD 13.11.2015

Meppel helemaal opgedoft voor aankomst Sinterklaas AD 13.11.2015

Kans op buien tijdens Sinterklaasintocht in Meppel  NU 13.11.2015

Sint nog steeds in de mist Telegraaf 13.11.2015

Vier bussen met demonstranten naar Meppel AD 13.11.2015

Vier bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet naar Meppel NU 13.11.2015

Demonstratie tegen Zwarte Piet Telegraaf 13.11.2015

Sint toch niet naar asielzoekers Telegraaf 13.11.2015

Kroeshaar, oorringen en volrode lippen verdwijnen Trouw 12.11.2015

 Debat Zwarte Piet afgelast Telegraaf 12.11.2015

Sint moet vrezen voor regen Telegraaf 12.11.2015

Pieten in ‘journaal’ nog zwart

Telegraaf 10.11.2015 Hoe het Sinterklaasjournaal omgaat met de discussie over het uiterlijk van de pieten, is ook dinsdagavond na de tweede aflevering van het kinderprogramma nog een vraagteken. Slechts drie pieten zijn in beeld geweest en zij zijn zwart. Maar Sinterklaas heeft natuurlijk veel meer hulp, zij zijn echter nog niet aan bod gekomen in de journaals.

Het Sinterklaasjournaal speelt een grote rol in de discussie over het uiterlijk van de pieten. Diverse winkelketens hebben laten weten de lijn van het Sinterklaasjournaal te volgen bij de versieringen in de winkel en reclame-uitingen.

Dieuwertje Blok presenteert dagelijks het NTR-programma over de komst van Sinterklaas en zijn verblijf in Nederland. Dolores Leeuwin en Jeroen Kramer doen verslag vanaf verschillende locaties in het land.

Zaterdag komt Sinterklaas aan in Nederland, dit jaar is de landelijke intocht in Meppel.

Gerelateerde artikelen;

10-11: 1 miljoen kijkers Sintjournaal

09-11: Ouderwets Sinterklaas bij Sinterklaasjournaal

09-11: Pieten in ‘journaal’ zijn zwart

‘Aloude Zwarte Piet op veel scholen welkom’

RTVWEST 10.11.2015 Veel scholen passen het uiterlijk van Zwarte Piet tijdens de komende sinterklaasviering niet aan. Dat concludeert de Algemene Onderwijs Bond (AOb) na een enquête onder 4000 leden. Zo’n 65 procent van de ondervraagden geeft aan de uitstraling te laten zoals die was.

Vooral Rooms-Katholieke scholen blijven volgens de enquête vasthouden aan de aloude Zwarte Piet. Zo’n 74 procent van de AOb-leden die op deze scholen werken, zegt niets te veranderen. Een derde geeft aan dat er niets verandert omdat de discussie niet speelt op hun school.
Scholen die het uiterlijk van Piet wel veranderen of al hebben veranderd, doen dit vooral door zwarte vegen aan te brengen op het gezicht (24 procent) of een mix te maken van kleuren (23 procent).

LEES OOK: Zwarte Piet nog steeds ‘zwart’ in eerste aflevering Sinterklaasjournaal

Witte en zwarte scholen
Ook het type school speelt een rol. Op 70 procent van de ‘witte scholen’ wil men geen verandering. Bij ‘zwarte’ scholen is dit percentage 40 procent.
Op Haagse scholen wordt Zwarte Piet wel ontdaan van ‘discriminerende kenmerken’. Het gaat daarbij om de overdreven rode lippen, het kroeshaar, de oorbellen, de zwarte schmink. Zo’n 12.000 proteststemmen, die raadslid Richard de Mos ophaalde, veranderden niets aan dit voornemen.

Meer over dit onderwerp:

Zwarte Piet Uiterlijk Kleur DiscussieSinterklaas

1 miljoen kijkers Sintjournaal

Telegraaf 10.11.2015 De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal maandagavond heeft 969.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek, die pas dinsdagmiddag beschikbaar kwamen. Het kinderprogramma is het tiende best bekeken programma van de avond.

In het populaire NTR-programma was in de eerste uitzending nog geen duidelijkheid over het uiterlijk van de pieten. Er kwamen slechts twee pieten langs, Huispiet en Pietje Paniek. Zij waren nog traditioneel zwart.

Het Sinterklaasjournaal speelt een grote rol in de discussie over het uiterlijk van de pieten. Diverse winkelketens hebben laten weten de lijn van het Sinterklaasjournaal te volgen bij de versieringen in de winkel en reclame-uitingen. Met Dieuwertje Blok als vaste presentatrice doet de NTR in 27 afleveringen dagelijks verslag van de komst van Sinterklaas en zijn verblijf in Nederland.

Gerelateerde artikelen;

09-11: Pieten in ‘journaal’ zijn zwart

Landelijke intocht Sinterklaas wederom onder protest

AD 10.11.2015 Over een paar nachtjes zet Sinterklaas voet aan wal in Meppel. De Drentse stad is dit jaar het decor van de landelijke intocht van de goedheiligman en zijn schare pieten. Ook dit keer speelt de discussie over Zwarte Piet een rol bij het evenement en komen tegenstanders van het donkergekleurde hulpje van de sint langs de route demonstreren.

Hoeveel betogers er precies komen, is onduidelijk. Organisator Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil hierover vooraf geen mededelingen doen. De gemeente houdt rekening met enkele tientallen. Het protest vindt plaats langs de route.
KOZP geeft aan een vreedzaam protest te willen voeren, al zal dit volgens een woordvoerder niet in stilte zijn. De actie bij de landelijke intocht in Gouda vorig jaar leidde tot negentig arrestaties, zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet.

Lees ook

‘Ruim een derde scholen past uiterlijk Zwarte Piet aan’

NU 10.11.2015 Ruim een derde (35 procent) van de scholen past het uiterlijk van Zwarte Piet bij de komende sinterklaasviering aan.

Dat concludeert de Algemene Onderwijs Bond (AOb) na een enquête onder vierduizend leden. In totaal 65 procent van de ondervraagden zegt de pieten niet aan te passen.

Vooral Rooms-Katholieke scholen blijven volgens de enquête vasthouden aan Zwarte Piet. 74 procent van de AOb-leden die op deze scholen werken, zegt niets te veranderen.

Een derde laat weten dat er niets verandert omdat de discussie niet speelt op die school.

Zwarte vegen

Scholen die het uiterlijk van Piet wel veranderen of al hebben veranderd, doen dat vooral door zwarte vegen aan te brengen (24 procent) of een mix te maken van kleuren (23 procent).

Ook de type school speelt een rol. Op 70 procent van de ‘witte scholen’ wil men geen verandering aanbrengen. Bij de ‘zwarte scholen’ is dit percentage 40 procent.

Vorig jaar paste één op de zeven middelbare scholen die Sinterklaas vierden, het uiterlijk van Zwarte Piet aan, zo bleek uit een rondvraag van NU.nl en Scholieren.com onder 145 Nederlandse scholen.

Zie ook: Hoe de discussie het uiterlijk van Zwarte Piet verandert

Lees meer over: Zwarte Piet Sinterklaas

Gerelateerde artikelen;

Alleen ‘zwarte’ Zwarte Piet in eerste aflevering Sinterklaasjournaal  

Bedrijven overwegen aanpassing uiterlijk Zwarte Piet  

Geen Zwarte Piet meer op openbare basisscholen in Utrecht 

Piet verkleurt op school sneller dan bij intochten

AD 10.11.2015 Zwarte Piet verandert op basisscholen veel sneller dan bij de lokale intochten. Een kwart van het onderwijspersoneel geeft aan dat piet een ander uiterlijk krijgt. Dat geldt vooral voor openbare scholen en in mindere mate voor scholen op christelijke grondslag. Dat blijkt uit afzonderlijke enquêtes van de twee onderwijsbonden AOb en CNV waaraan zo’n 9000 mensen deelnamen.

Uit een onderzoek van deze krant onder 262 gemeenten bleek nog maar 6 procent bereid tot verandering van Zwarte Piet. Bij de achterban van de AOb (openbaar onderwijs) zegt liefst 35 procent dat de sinterklaasviering verandert, voor het personeel aangesloten bij het christelijke CNV is dat 17 procent. Dat is fors hoger dan de 2,2 procent die vorig jaar uit de ‘piet-enquête’ kwam.

,,Scholen staan dichter bij de ouders en kinderen dan gemeenten”, zegt voorzitter Joany Krijt van CNV Onderwijs. Vorig jaar werden scholen volgens haar nog ‘overvallen’ door de discussie. ,,Het is lastige materie om over te beslissen. De discussie is erg emotioneel.”

Lees ook;

Piet op veel scholen welkom

Telegraaf 10.11.2015  Veel scholen passen het uiterlijk van Zwarte Piet bij de komende sinterklaasviering niet aan. Dat concludeert de Algemene Onderwijs Bond (AOb) na een enquête onder 4000 leden. In totaal 65 procent van de ondervraagden geeft aan de pieten niet aan te passen.

Vooral Rooms-Katholieke scholen blijven volgens de enquête vasthouden aan Zwarte Piet. 74 procent van de AOb-leden die op deze scholen werken, zegt niets te veranderen. Een derde geeft aan dat er niets verandert omdat de discussie niet speelt op die school. Scholen die het uiterlijk van Piet wel veranderen of al hebben veranderd, doen dat vooral door zwarte vegen aan te brengen (24 procent) of een mix te maken van kleuren (23 procent).

Ook de type school speelt een rol. Op 70 procent van de ‘witte scholen’ wil men geen verandering wil aanbrengen. Bij de ‘zwarte’ scholen is dit percentage 40 procent.

Lees meer over; zwarte piet

Zwarte Piet nog steeds ‘zwart’ in eerste aflevering Sinterklaasjournaal

RTVWEST 09.11.2015 De pieten die maandagavond in de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal te zien waren, zijn nog steeds zwart van kleur. Het is nog niet duidelijk hoe het journaal in de komende afleveringen met de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet om zal gaan.

De twee pieten die in het NTR-programma te zien waren, waren zwart van kleur. Andere pieten zijn nog niet in beeld gekomen. Het is dus afwachten of er ook nog pieten met een andere kleur te zien gaan zijn.

De kleur van Zwarte Piet is ook dit jaar een groot discussiepunt. Er heerst veel onduidelijk in het land over welke kleur de pieten nou moeten worden. Het uiterlijk van de pieten op Haagse basisscholengaat definitief veranderen en tijdens de intocht in Den Haag lopen ‘schoorsteenpieten’ mee. En dat terwijl het de kinderen helemaal niet uit blijkt te maken.

Sinterklaasjournaal als leidraad

Ook winkeliers willen graag duidelijkheid en houvast in de discussie, omdat ze niet goed weten welke lijn ze moeten volgen.

Het Sinterklaasjournaal hierin een grote rol. Veel winkelketens hebben laten weten de lijn van het Sinterklaasjournaal te volgen bij de versieringen en reclame-uitingen.

Meer over dit onderwerp: Zwarte Piet Den Haag scholen discussie

Piet in eerste Sinterklaasjournaal ‘gewoon’ zwart

VK 09.11.2015 Voor veel kinderen is het dezer dagen de belangrijkste bijzaak van het leven. Dus keken ze maandag weer massaal naar het Sinterklaasjournaal op NPO 3. Net als allerlei volwassenen, al dan niet vanwege de grote  rol die het programma speelt in het nationale pietendebat. De eerste aflevering van dit seizoen leverde meteen een nieuwtje op: ook dit jaar doen er weer zwarte pieten mee.

Toch lijkt het te vroeg voor boze ingezonden brieven of de conclusie dat Zwarte Piet dit jaar wél zwart blijft. Gisteravond waren slechts twee helpers van Sinterklaas in beeld, het ligt voor de hand dat later deze week alsnog polderpieten opduiken met een andere kleur. Vorig jaar gebeurde zoiets in de derde aflevering, toen er met spoed vrijwilligers nodig waren. Na iedere afdaling door de schoorsteen zaten er meer roetvegen op de wangen van de vele aspirant-pieten.

Piet in Sinterklaasjournaal nog hetzelfde

Trouw 09.11.2015 Hoe het Sinterklaasjournaal omgaat met de moeilijke discussie over het uiterlijk van de pieten, is maandagavond na de eerste aflevering van het kinderprogramma nog niet duidelijk. Twee Zwarte Pieten – hoofdpersonages in het populaire NTR-programma – zijn nog altijd zwart, andere pieten zijn nog niet aan bod gekomen.

Het Sinterklaasjournaal speelt een grote rol in de discussie over het uiterlijk van de pieten. Diverse winkelketens hebben laten weten de lijn van het Sinterklaasjournaal te volgen bij de versieringen in de winkel en reclame-uitingen.

Meer over; Sinterklaas

Sinterklaasjournaal houdt vast aan traditionele Piet

AD 09.11.2015 Het vijftiende seizoen van het Sinterklaasjournaal is maandag van start gegaan met traditionele Zwarte Pieten. In de eerste aflevering van de nieuwsrubriek voor kinderen rondom de komst van Sinterklaas, werd ingegaan op de vraag hoe de hulpjes van de Sint toch in de Nederlandse woningen komen. Want niet elk huis, waarin kinderen uitkijken naar de komst van de goedheiligman, heeft een schoorsteen.

Presentatrice Dieuwertje Blok (58) legde traditiegetrouw contact met de stoomboot en Dolores Leeuwin in het pietenhuis. Verslaggever Jeroen Kramer liep rond in Meppel, de stad waar de Sint dit jaar zijn intocht doet.

Paniek
De vaste Pieten Paniekpiet en Huispiet oogden in eerste instantie rustig. ,,Wij Pieten klimmen op het dak en glijden door de schoorsteen. Makkelijk zat, dat weet iedereen toch? Geen paniek”, klonk het antwoord op de vraag hoe ze de cadeautjes bezorgen.

Alles over de Zwarte Pietendiscussie is hier te lezen.

Lees ook;

Alleen ‘zwarte’ Zwarte Piet in eerste aflevering Sinterklaasjournaal

NU 09.11.2015 In Het Sinterklaasjournaal van maandag waren alleen zwartgekleurde zwarte pieten te zien. De eerste aflevering van het NTR-kinderprogramma is maandag om 18.00 uur uitgezonden op NPO3.

In de aflevering kwamen slechts twee pieten voor. Andere pieten zijn nog niet aan bod gekomen. Vorig jaar kwamen er naast zwarte en donkerbruine pieten, ook witte pieten in het televisieprogramma voor.

Dieuwertje Blok presenteert het dagelijkse bulletin. Dolores Leeuwin en Jeroen Kramer doen verslag van het kinderfeest vanuit verschillende locaties.

Het Sinterklaasjournaal is een belangrijke leidraad voor het uiterlijk van Zwarte Piet. Bij de officiële intocht in Meppel op zaterdag 14 november en ook door een aantal winkelketens, wordt het voorbeeld van het televisieprogramma gevolgd.

Zie ook: Hoe de discussie het uiterlijk van Zwarte Piet verandert

Gelijkwaardig

Vorig jaar sloot Het Sinterklaasjournaal af met een Zwarte Piet die volkomengelijkwaardig is aan Sinterklaas. Opa Piet droeg een mijter en een tabberd en reed op een wit paard. Aan het einde reed hij samen weg met Sinterklaas.

Verder zaten er in 2014 ook witte pieten in Het Sinterklaasjournaal. Deze pieten-in-opleiding moesten tijdens hun training meerdere keren door een schoorsteen kruipen. Daardoor werden ze telkens iets zwarter. In de uitzending werd gezegd dat de kleur van Zwarte Piet een bijzaak is.

Vorig jaar ontving presentatrice Dieuwertje Blok na de eerste aflevering een dreigbrief. Zij heeft daar aangifte van gedaan.

Lees meer over: Zwarte Piet Sinterklaas

Pieten in ‘journaal’ zijn zwart

Telegraaf 09.11.2015 In de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal waren vanavond Zwarte Pieten te zien. Pietje Paniek en Huispiet, onderweg met de stoomboot naar Nederland, zijn net als voorgaande jaren donker gekleurd. De NTR hult zich traditiegetrouw in stilzwijgen over het verdere verloop van de serie. Of er in de komende afleveringen nog Pieten in andere kleuren zullen verschijnen, blijft dan ook onduidelijk.

Het Sinterklaasjournaal is gisteren aan zijn vijftiende reeks begonnen en wordt steevast door Dieuwertje Blok gepresenteerd.

Vorig jaar startte de NTR-kinderrubriek te midden van de pietendiscussie met donkere Pieten, maar later kwamen er ook witte Pieten, roetveegpieten en clownspieten bij. In de laatste aflevering  van 2014 was opa Piet te zien als volwaardige Sinterklaas, inclusief mijter en tabberd. Hij reed op een wit paard weg, samen met de echte Sint die op een zwart paard zat.

Het gedoe rond Piet was goed voor de kijkcijfers: in 2014 trok het Sinterklaasjournaal 20 à 25 procent meer kijkers dan voorgaande jaren en sneuvelde record na record.

Gerelateerde artikelen;

09-11: ‘We kunnen alleen onze live-Pieten aanpassen’

09-11: ‘Over 10 jaar vieren we geen Sinterklaasfeest meer’

09-11: Het gesprek van de dag

Met vijf hoogtepunten aftellen tot het Sinterklaasjournaal

 

AD 09.11.2015 Veel huishoudens worden de komende weken geregeerd door de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal dat maandagavond om 18.00 uur weer begint. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen is er genoeg te lachen als je goed oplet. Het AD verzamelde de 5 meest memorabele momenten uit de afgelopen 15 jaar Sinterklaasjournaal.

De allereerste uitzending uit 2001 van het Sinterklaasjournaal

Tja, het is natuurlijk al vijftien jaar geleden, maar het lijkt alsof Dieuwertje Blok geen dag ouder is geworden. En kijk ook even naar Sinterklaasjournaal-verslaggeefster Ilona Waaihout. Die kennen we tegenwoordig vooral als Dokter Corrie.

Lees ook;

Piet ook in de verhuur zwart

Telegraaf 07.11.2015  Sinterklaasverhuurbedrijven door het hele land lijken zich weinig aan te trekken van de discussie rond Zwarte Piet. Een rondgang langs verhuurcentrales leert dat de klanten veelal om een traditionele Zwarte Piet vragen en dat de bedrijven daar ook zelf aan vasthouden. Of, zoals een hulp-Sinterklaas uit Twente het zegt: “Niemand wil hier een stroopwafelpiet. Die discussie speelt zich alleen af in de Randstad.” Maar ook daar zijn de Pieten veelal nog gewoon zwart, leert een beperkte rondgang.

De agenda van dit Twentse verhuurbedrijf zit al helemaal vol met aanvragen van gezinnen, bedrijven en scholen. “Van mijn collega-hulpsinterklazen in Drenthe en de Achterhoek hoor ik ook dat men hier gewoon een zwarte piet wil. Doe maar normaal, zeggen ze hier. Ik kreeg zelfs een mailtje van een klant die expliciet om een zwarte piet vroeg, het woord zwarte heel erg dik gedrukt.”

De goedheiligman achter een sinterklaasbedrijf in Limburg kreeg van één school de vraag hoe hij in de hele discussie staat. “Ik heb meteen gezegd dat ik met traditionele zwarte pieten kom. Nou, dat was prima. Iets anders wilden ze ook niet.” Een collega van een verhuurbedrijf uit Harlingen (Friesland) vindt ook dat Piet zwart moet zijn. “Het is een traditioneel feest en dat moet het blijven ook. Families en bedrijven vragen er ook gewoon om.”

Zwarte pieten niet welkom in Haagse gemeenteraad om in te spreken

RTVWEST 06.11.2015 Twee zwarte pieten die op uitnodiging van Groep de Mos/Ouderenpartij in wilden spreken in de Haagse gemeenteraad, mochten dit van de griffie toch niet. Dat zegt fractievoorzitter Richard de Mos. Hij noemt het ‘gênant’ dat de twee donderdagavond geen toestemming kregen om te spreken tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad.

Groep de Mos/Ouderenpartij startte onlangs een online petitie om Zwarte Piet welkom te latenblijven op Haagse basisscholen. Dit nadat het Platform Primair Onderwijs Den Haag had besloten om de traditionele Zwarte Piet van karakter te laten veranderen. Met de petitie haalde de partij in 12.000 handtekeningen op.
De partij hoopte dat de twee zwarte pieten hun zegje konden doen over hun ongenoegen met het besluit om zwarte pieten van Haagse scholen te verbannen. Dat was wel degelijk mogelijk, laat een woordvoerder van de griffie weten. ‘Ze hadden wel mogen spreken over Zwarte Piet, maar niet alsZwarte Piet.’

Zien wie er inspreekt
Als belangrijkste reden noemt de woordvoerder de wens om te kunnen zien wie er precies inspreekt. Dat is niet mogelijk als een inspreker zich vermomt.

Meer over dit onderwerp:

Zwarte Piet Groep de Mos OuderenpartijGemeenteraad Den Haag Inspreken

Zwarte Piet mag niet inspreken bij gemeenteraad

Den HaagFM 05.11.2015 Het idee van Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad om Zwarte Piet donderdag te laten inspreken bij de begrotingbehandeling is niet goedgekeurd. Fractievoorzitter Richard de Mos kondigde maandag aan dat enkele ‘verkenningspieten’ vanuit Spanje naar het stadhuis zouden komen “om hun ongenoegen te uiten over het onmogelijk maken van hun goede werk voor kinderen”. De partij is tegen aanpassingen van het uiterlijk van Zwarte Piet.

Maandag overhandigde fractievoorzitter Richard de Mos de door12.000 handtekeningen mensen ondertekende petitie ‘Zwarte Piet moet blijven’ aan de koepel van Haagse basisscholen. Die heeft besloten Zwarte Piet de komende jaren van karakter te laten veranderen. Woensdag verbood de gemeente de Zwarte Pieten te laten inspreken. De Mos is diep teleurgesteld. “Er zijn dus wel even 12.000 mensen die Zwarte Piet als een echte kindervriend zien die helemaal niets met racisme van doen heeft. Al die mensen worden totaal genegeerd door het stadsbestuur.”

Wethouder Ingrid van Engelshoven heeft eerder al aangegeven dat de “inkleuring” van Zwarte Piet geen zaak voor de politiek is. “Dat vind ik onacceptabel”, zegt De Mos. “Je vraagt je toch af waarom? Wat betekent dit voor de knecht van Sinterklaas en ons mooie Sinterklaasfeest? Is de rol van Zwarte Piet straks uitgespeeld? Als het aan het stadsbestuur ligt kennelijk wel.”

“Neutrale piet”

De schoolbesturen van de Haagse basisscholen hebben onderling afgesproken dat alle discriminerende kenmerken van Zwarte Piet, zoals de volledig zwarte kleur, worden geschrapt. Verder worden de Pieten ontdaan van de grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen. Ook mag hij niet meer neer worden gezet als het domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas. De scholen willen in drie jaar komen tot een “neutrale piet”. …lees meer

Nickelodeon presenteert multicultureel Pietenteam

AD 04.11.2015 De populaire kinderzender Nickelodeon komt dit jaar met een mulitcultureel team van Pieten uit alle windstreken. Geen enkele medewerker van Sinterklaas draagt schmink.

De zender kondigde eerder al aan het populaire kinderfeest anders in elkaar te zullen steken. Nu zijn daar de resultaten van te zien. De etnisch diverse groep is maandag al te bewonderen in de serie ‘Op weg naar pakjesavond – Sint vermist!’

In 2014 reageerde Nickelodeon ook al op de controverse rondom Zwarte Piet. Geplande afleveringen met een traditionele Zwarte Piet werden vervangen door een serie met alleen een Sinterklaas. Ook het bekende Sinterklaasjournaal van de NTR ging overstag. Halverwege de serie huppelden er ineens blanke Pieten door het beeld.

Lees ook;

Wethouder overleeft rel

Telegraaf 03.11.2015  De Hoornse wethouder Samir Bashara mag blijven. De GroenLinks-politicus overleefde een motie van wantrouwen in de Hoornse gemeenteraad. Dat meldt RTV Noord-Holland.

Een deel van de gemeenteraad zegde dinsdagavond het vertrouwen in Bashara op, omdat hij had aangekondigd dat er ‘Groene Pieten’ naar Hoorn zouden komen. Dat bleek later een publiciteitsstunt te zijn. Een kleine meerderheid van 19 raadsleden stemde tegen de motie van wantrouwen, 16 raadsleden waren voor het vertrek van de wethouder van GroenLinks.

Bashara heeft excuses aangeboden voor de actie. “Het persbericht was onduidelijk, ondoordacht en had nooit – zeker niet in deze vorm – naar buiten mogen komen”, zei hij.

Gerelateerde artikelen

03-11: Taken neer om Groene Piet

02-11: Groene Piet Hoorn blijkt leugen

02-11: Hoorn kiest voor Groene Pieten

Taken neer om Groene Piet

Telegraaf 03.11.2015 De Hoornse wethouder Samir Bashara heeft zijn portefeuille communicatie neergelegd na zijn geblunder rond Groene Piet.

Dat schrijft het college van B & W in een brief aan de gemeenteraad en de inwoners van Hoorn. De GroenLinks-wethouder kondigde maandag aan dat Hoorn dit jaar bij de Sinterklaasintocht voor een groene pietenkleur kiest om ‘het duurzame imago van de stad’ te benadrukken. Er volgden woedende reacties op de Facebook-pagina van GroenLinks en ook vanuit de politiek ontstond er kritiek. Later bleek dat Bashara om onduidelijke redenen op eigen houtje had geopereerd. Binnen het college van B en W wist verder niemand iets af van het zogenaamde plan.

Een geschrokken Bashara bood daarop zijn excuses aan. Nu heeft hij ook besloten om zich niet meer met communicatie bezig te houden. In de brief benadrukt het college van B & W nog maar eens dat het ,,nadrukkelijk” afstand neemt van het Groene Pietenpersbericht. ,,De collegeleden waren vooraf niet op de hoogte. (Het spreekt voor zich dat er geen actie met groene pieten plaats zal vinden.”

Wethouder Michiel Pijl neemt de portefeuille communicatie over.

Gerelateerde artikelen;

02-11: Groene Piet Hoorn blijkt leugen

02-11: Hoorn kiest voor Groene Pieten

Lees meer over; zwarte piet

Verkenningspieten naar vergadering gemeenteraad

Den HaagFM 02.11.2015 Sinterklaas komt pas op zaterdag 14 november aan in de haven van Scheveningen, maar komende donderdag kan je al Zwarte Pieten in Den Haag zien.

In de gemeenteraadsvergadering die donderdag wordt gehouden komen enkele ‘verkenningspieten’ vanuit Spanje langs. Volgens de politieke partij Groep de Mos komen ze hun “ongenoegen uiten over het onmogelijk maken van hun goede werk voor kinderen”. De partij is tegen aanpassingen van het uiterlijk van Zwarte Piet.

Maandag overhandigde fractievoorzitter Richard de Mos1.200 handtekeningen aan de koepel van Haagse basisscholen. Die heeft besloten Zwarte Piet de komende jaren van karakter te laten veranderen. Groep de Mos wil donderdag bij het begrotingsdebat ook een motie tot het behoud van Zwarte Piet indienen.

“Neutrale piet”

De schoolbesturen van de Haagse basisscholen hebben onderling afgesproken dat alle discriminerende kenmerken, zoals de volledig zwarte kleur, worden geschrapt. Verder worden de Pieten ontdaan van de grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen. Ook mag hij niet meer neer worden gezet als het domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas. De scholen willen in drie jaar komen tot een “neutrale piet”. …lees meer

Zwarte Piet op basisscholen in Den Haag verandert, ondanks 12.000 protesten

RTVWEST 02.11.2015 De koepel van Haagse basisscholen blijft bij het besluit om Zwarte Piet de komende jaren van karakter te laten veranderen. ‘Wij staan voor een bepaalde veiligheid op de scholen. Discriminatie, daar mag geen sprake van zijn. Dat standpunt zal niet wijzigen.’

Dat verklaarde de voorzitter van het Platform Primair Onderwijs Den Haag, Gerard van Drielen, maandag na het in ontvangst nemen van de petitie ‘Zwarte Piet moet blijven’. Die werd afgelopen maanden ondertekend door 12.000 mensen. Die steunbetuigingen werden door initiatiefnemer en raadslid Richard de Mos overhandigd aan Van Drielen.
LEES OOK: ‘Zwarte Piet in veel gemeenten gewoon zwart’
Eerder dit jaar werd bekend dat volgens sommigen ‘discriminerende kenmerken’ van Piet binnen drie jaar worden afgeschaft. Het gaat daarbij om de overdreven rode lippen, het kroeshaar, de oorbellen, de zwarte schmink. ‘We willen toe naar een meer een neutrale uitvoering van Piet. We hebben de scholen gevraagd om het initiatief te nemen en dat uit te voeren op manier die past bij die school’, aldus Van Drielen.

Begrip voor kritiek op besluit
Hij heeft er ook begrip voor dat dit besluit bij sommige mensen niet goed valt en gevoelig ligt. Maar het platform van schoolbesturen vindt dat er belangrijke argumenten zijn om de traditie toch langzaam te veranderen. Ten eerste moeten de scholen zorgen voor ‘een discriminatievrije omgeving’. En ten tweede is er een recente uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens die zegt dat de figuur van Zwarte Piet een aantal elementen kent die als discriminatie kunnen worden opgevat.
Van Drielen: ‘Ik heb gezien en meegemaakt dat de discussie heftig kan zijn en begrijp de emotie. Maar het sterke van de traditie is dat hij af en toe verandert.’

‘Niet buigen voor minderheid’
Raadslid Richard de Mos van de gelijknamige groep vindt het ‘grote klasse’ dat de schoolbesturen een afvaardiging stuurden om de petitie in ontvangst te nemen.
Toch overheerst teleurstelling. ‘Ik blijf het bizar vinden dat de schoolbesturen buigen voor een kleine minderheid anti-Zwarte Pieten gekkies die in onze kindervriend een discriminerende figuur zien. Opvallend was het feit dat de afvaardiging van de schoolbesturen geen cijfers kon overleggen van meldingen van ouders die dit zo zouden ervaren.’

Tijdens intocht feest niet verpesten
Beide partijen werden het nog wel over één ding eens. Zij vinden dat zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet zich tijdens de intocht koest moeten houden, dan is het feest weer voor de kinderen.
Voor komende donderdag heeft Groep de Mos/Ouderen Partij bij het begrotingsdebat in de Haagse Raad een aantal verkenningspieten vanuit Spanje gecharterd die hun ongenoegen komen uiten over het onmogelijk maken van hun goede werk voor kinderen. De partij overweegt met een motie te komen voor het behoud van Zwarte Piet.

Meer over dit onderwerp:

Sinterklaas Zwarte Piet Den Haag ProtestGroep de Mos Petitie

12.000 mensen tekenen petitie ‘Zwarte Piet moet blijven’

Den HaagFM 02.11.2015 Ruim 12.000 mensen hebben de petitie ‘Zwarte Piet moet blijven’ ondertekend. Maar veel uitmaken zal het niet. De koepel van Haagse basisscholen blijft bij het besluit om Zwarte Piet de komende jaren van karakter te laten veranderen. “Wij staan voor een bepaalde veiligheid op de scholen. Discriminatie, daar mag geen sprake van zijn. Dat standpunt zal niet wijzigen.”

Gerard van Drielen (rechts op de kleine foto), de voorzitter van het Platform Primair Onderwijs Den Haag, zegt begrip te hebben dat dit besluit bij sommige mensen niet goed valt en gevoelig ligt. Maar hij vindt dat er belangrijke argumenten zijn om de traditie te veranderen. Zo wijst hij op een recente uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens die zegt dat Zwarte Piet een aantal elementen kent die als discriminatie kunnen worden opgevat. Van Drielen: “Ik heb gezien en meegemaakt dat de discussie heftig kan zijn en begrijp de emotie. Maar het sterke van de traditie is dat hij af en toe verandert.”

Van Drielen nam maandag de petitie in ontvangst. Hij kreeg de 1.200 handtekeningen overhandigd van gemeenteraadslid Richard de Mos (links op de kleine foto) die het initiatief nam voor de handtekeningsactie. Die baalt van de reactie van de voorzitter. “Ik blijf het bizar vinden dat de schoolbesturen buigen voor een kleine minderheid anti-Zwarte Pieten gekkies die in onze kindervriend een discriminerende figuur zien. Opvallend was het feit dat de afvaardiging van de schoolbesturen geen cijfers kon overleggen van meldingen van ouders die dit zo zouden ervaren.” …lees meer

Hoorn kiest voor Groene Pieten

Telegraaf 02.11.2015 De gemeente Hoorn kiest dit jaar voor Groene Pieten om het ‘duurzame imago van de stad’ te benadrukken…

“De afwijkende kleur staat los van de discussie rond Zwarte Piet. Onze Groene Pieten strooien niet alleen met pepernoten, maar ook met tips om inwoners en bedrijven bewust te maken van wat zij kunnen doen om energie te besparen”, legt GroenLinks-wethouder Samir Bashara uit.

De komst van Groene Pieten zorgt op de gemeentelijke Facebook-pagina voor woedende reacties. Ook in de lokale politiek is er kritiek. “Er komt meer stoom uit mijn oren, dan uit de stoomboot van Sinterklaas”, reageert fractievoorzitter Robert Vinkenborg van de Hoornse Onafhankelijke Partij. “Pieten worden verbonden aan een politiek zeer omstreden klimaatprogramma. Hou onze kindervriend buiten de agenda van GroenLinks!”

Overigens komt Sinterklaas nog wel aan in Hoorn met de stoomboot.

Lees meer over; groene pieten zwarte pieten sinterklaas stoomboot

Bedrijven overwegen aanpassing uiterlijk Zwarte Piet

NU 31.10.2015 Het uiterlijk van Zwarte Piet wordt, net als op scholen en bij winkeliers, bij veel organisaties en bedrijven besproken. Er worden verschillende richtlijnen gevolgd.

Een aantal bedrijven geeft aan de landelijke lijn van het Sinterklaasjournaal te willen volgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor KPN en de Rabobank.

”Hoe bij ons de pieten er uit komen te zien is nog niet duidelijk”, aldus een woordvoerster van KPN. ”We wachten af wat het Sinterklaasjournaal doet en ook kijken we naar RTL met de Club van Sinterklaas. Het belangrijkste is dat het een leuk feest voor de kinderen wordt.”

”We volgen de maatschappelijke discussie, maar mengen ons er niet actief in,” aldus een woordvoerder van de Rabobank.

Het Sinterklaasjournaal is 9 november voor het eerst op televisie te zien. Op 14 november komt er een extra lange uitzending over de intocht van Sinterklaas in Meppel, waar voor een aanzienlijk deel ‘schoorsteenpieten’ meelopen. Ze hebben roetvegen op het gezicht, waarbij de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn.

Schoorsteenpieten

Shell werkt ook met schoorsteenpieten. ”De pieten hebben zwarte vegen op hun wangen”, vertelt een woordvoerster van het bedrijf. ”Naar de term zwarte piet wordt ook geen verwijzing gemaakt in de uitnodigingen naar personeel. Dit wordt al jaren niet meer gedaan.”

Zie ook: Wat er vooraf ging aan het debat over Zwarte Piet

Het olieconcern viert het sinterklaasfeest met een muzikale voorstelling voor de mensen op het hoofdkantoor in Den Haag in de schouwburg in Rijswijk .

Lees meer over: Zwarte Piet Sinterklaas

Gerelateerde artikelen;

Politie waarschuwt voor nepbericht over gevaarlijk snoepgoed 

Tegenstanders Zwarte Piet roepen op tot demonstratie bij intocht Meppel

Piet blijft soms zwart, maar vaak ook niet

Telegraaf 31.10.2015 ‘Gewoon’ zwartgeverfd, met roetvegen of compleet anders: een echte lijn valt niet te ontdekken in de viering van het sinterklaasfeest bij Nederlandse bedrijven en organisaties. Het uiterlijk van Zwarte Piet is, net als op scholen en bij winkeliers, bij veel instellingen een item. Maar soms ook helemaal niet.

Een aantal bedrijven geeft aan de landelijke lijn van het Sinterklaasjournaal te willen volgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor KPN en de Rabobank. “Hoe bij ons de pieten er uit komen te zien is nog niet duidelijk”, aldus een woordvoerster van KPN. “We wachten af wat het Sinterklaasjournaal doet en ook kijken we naar RTL met de Club van Sinterklaas. Het belangrijkste is dat het een leuk feest voor de kinderen wordt.” Een woordvoerder van Rabobank zegt: “We volgen de maatschappelijke discussie, maar mengen ons er niet actief in.”

Het Sinterklaasjournaal is 9 november voor het eerst op televisie te zien. Op 14 november komt er een extra lange uitzending over de intocht van Sinterklaas in Meppel, waar voor een aanzienlijk deel ‘schoorsteenpieten’ meelopen. Ze hebben roetvegen op het gezicht, waarbij de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn.

Gerelateerde artikelen;

30-10: Gemeenten behouden Zwarte Piet

29-10: Het gesprek van de dag

29-10: Politie weert zwart

Lees meer over; zwarte piet

Grote Pietatlas: Nog zwart als roet en soms een kleurtje

AD 31.10.2015 In verreweg de meeste gemeenten woedt de discussie, maar blijft Zwarte Piet gewoon zwart. Op een paar plekken is er dit jaar bij de intocht wél een experiment. Met een roetpiet. Of een nieuwe kleur. Dat blijkt uit de Eerste Grote Pietatlas, een inventarisatie van intochten kriskras door het land.

Er zit nog steeds geen Piet bij die net zo goed voldoet als de traditionele. De roetpiet die het Sinterklaasjournaal vorig jaar introduceerde is toch minder, omdat mensen herkenbaar blijven en niet alle kinderen weten wat roet is, aldus Ineke Strouken

Het einde van Zwarte Piet leek afgelopen jaar nabij. Zoals toen warenhuis De Bijenkorf hem door een gouden exemplaar verving. Of toen mensenrechtenexperts in Genève hun afschuw erover uitspraken. En, recent nog, toen onderwijsbestuurders scholen dwongen er afscheid van te nemen.

Maar, zie hier. Op de Eerste Grote Pietatlas blijkt het hulpje van Sinterklaas op héél veel plekken nog vrolijk in dezelfde zwarte of bruine gedaante rond te huppelen. Is dat de bevestiging dat Piet inderdaad een heilig huisje is? Heiliger dan heilig zelfs? Of vormen de schaarse plekken waar Piet wel verandert een opmaat voor verdere vernieuwing?

GERELATEERD NIEUWS;

Onderzoek in 262 gemeenten: Piet blijft zwart

AH-winkelier mag zelf kiezen: Piet-versiering of niet

Meppel praat met tegenstanders Zwarte Piet

MEER OVER;

DISCUSSIE OVER ZWARTE PIETSINTERKLAAS

‘Zwarte Piet in veel gemeenten gewoon zwart’

RTVWEST 31.10.2015 Ondanks de felle discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet verandert er in de meeste gemeenten nauwelijks iets aan zijn of haar kleur, tijdens de intocht van Sinterklaas. Dat concludeert het AD op basis van onderzoek onder 262 gemeenten in Nederland.

In 86 procent van de gevallen zijn zwarte pieten zwart of bruin van kleur, 6 procent introduceert nieuwe varianten en zo’n 8 procent van de gemeenten heeft nog geen besluit genomen. Onder andere de gemeente Den Haag is zo’n stad waar een nieuwe variant meeloopt met de Sint: daar doet Schoorsteenpiet zijn intrede.
Volgens de krant vinden veel gemeenten het verwijt van racisme ‘onzin’, of vinden zij dat het personage al genoeg is veranderd. Daardoor zouden verwijzingen naar slavernij al zijn weggehaald, stellen zij.
Scholen maken wel aanpassingen
Tijdens intochten mag het uiterlijk van Zwarte Piet intact blijven, veel scholen maken wel aanpassingen. Op basisscholen in Den Haag zijn tijdens de Sinterklaasperiode geen zwarte pieten te vinden, en ook scholen elders in de regio weren de traditionele versie van Zwarte Piet.

Meer over dit onderwerp: Zwarte Piet Zwartepietendiscussie SinterklaasIntocht

Gemeenten behouden Zwarte Piet

Telegraaf 30.10.2015 In de meeste gemeenten in ons land verandert Zwarte Piet nauwelijks van kleur, ondanks alle discussie die rond zijn uiterlijk.

Het AD vroeg 262 gemeenten naar de plannen omtrent het uiterlijk van Zwarte Piet. In 86 procent blijft Piet zwart of bruin. Zes procent van de gemeenten introduceert nieuwe kleuren en acht procent weet nog niet wat het wordt.

Veel gemeenten behouden de bruine of zwarte kleur van Piet omdat zij het verwijt van racisme onzin vinden of vinden dat het personage al genoeg is veranderd, waardoor de verwijzingen naar slavernij zijn weggehaald.

Lees meer over;

zwarte piet sinterklaas

Zwarte piet blijft in meeste gemeenten gewoon zwart

VK 30.10.2015 Terwijl de discussie over zwarte piet opnieuw oplaait, blijkt er bij de intochten weinig veranderd. In 86 procent van de gemeenten blijft zwarte piet gewoon zwart of bruin bij de intocht in december. Dat blijkt uit onderzoek van het AD in 262 gemeenten.

Zes procent van de gemeenten verandert piet van kleur. Acht procent weet nog niet wat ze met het uiterlijk van zwarte piet gaat doen. De meeste gemeenten die het uiterlijk van piet veranderen, kiezen voor een piet met roetvegen op zijn gezicht, een ‘schoorsteenpiet’.

Voor de tegenstanders van zwarte piet zou je 6 procent een teleurstellend resultaat kunnen noemen. Maar Jerry Afriyie, van Nederland Wordt Beter, dat zich inzet voor de verandering van zwarte piet, noemt de zes procent tegenover het AD juist hoopgevend. ‘In het begin werden we nog uitgelachen en nu zien we op verschillende plekken al een verschuiving. Het is allang geen Amsterdamse kwestie meer. Ik voorspel: volgend jaar 50 procent verandering.’

Onderzoek in 262 gemeenten: Piet blijft zwart

In 86 procent gepeilde gemeenten blijft Piet zwart

AD 30.10.2015 Ondanks alle discussie verandert Zwarte Piet nauwelijks van kleur. Dat blijkt uit de Eerste Grote Pietatlas, een uitgebreid onderzoek van deze krant in 262 gemeenten. In 86 procent van de gepeilde gemeenten blijft hij tijdens komende intocht zwart of bruin. Slechts 6 procent introduceert nieuwe varianten.

Alle veranderingen die in de media breed worden uitgemeten, geven een vertekend beeld, aldus Marc Giling, Sint- en Pietengilde.

De gemeenten die niks veranderen, hebben uiteenlopende redenen. Zospeelt de discussie volgens hen lokaal niet. Of vinden ze het verwijt van racisme onzin. Anderen oordelen dat het personage in de loop van de tijd al genoeg is veranderd. Zo zijn de gouden oorringen weggehaald die naar slaven zouden verwijzen. De gemeenten die bereid zijn tot verandering, kiezen meestal voor de toevoeging van ‘roetpieten’ aan de optocht. Die gedeeltelijk geschminkte figuren zijn vorig jaar door het toonaangevende Sinterklaasjournaal (NTR) naar voren geschoven. Sommige kiezen voor heel andere kleuren.

Ondanks alle discussie verandert Zwarte Piet nauwelijks van kleur. Dat blijkt uit de Eerste Grote Pietatlas, een uitgebreid onderzoek van deze krant in 262 gemeenten. In 86 procent van de gepeilde gemeenten blijft hij tijdens komende intocht zwart of bruin. Slechts 6 procent introduceert nieuwe varianten.

Lees ook;

Lespakket over oorsprong Piet

Telegraaf 26.10.2015 Criticasters van Zwarte Piet hebben een lespakket voor basisscholieren gemaakt over de oorsprong van de inmiddels controversiële figuur.

Het lesmateriaal, dat is samengesteld door Jerry Afriyie en Roelof Jan Minneboo van de Stichting Nederland Wordt Beter, gaat onder meer over kolonialisme en slavernij. Dat schrijft het Parool. Nieuw lespakket stelt vragen over verschijningsvorm Zwarte Piet …

De uiterlijke verandering van Zwarte Piet kan niet zonder kennis over deze aspecten van de Nederlandse geschiedenis, vindt Afriyie. “We willen niet aansturen op een conclusie, maar het wordt wel duidelijk dat Zwarte Piet met zijn kroeshaar, rode lippen en oorbellen verdacht veel weg heeft van een karikatuur uit Kuifje en Sjors en Sjimmie”, licht Afriyie toe.

Lespakket Zwarte Piet voor twijfelschool 

VK 27.10.2015 Basisscholen die worstelen met de pietendiscussie kunnen een beroep doen op een nieuw lespakket over Zwarte Piet. Het lespakket, dat onder andere raciale karikaturen en de ontstaansgeschiedenis van Zwarte Piet behandelt, wordt dinsdag op de Vrije Universiteit gepresenteerd door Stichting Nederland Wordt Beter.

Er moest een constructief antwoord komen op de verhitte pietendiscussie, zegt dichter Jerry Afriyie die het educatieve programma samen met historicus Roelof Jan Minneboo ontwikkelde. Beiden zijn verbonden aan Stichting Nederland Wordt Beter, een organisatie die zich richt op bewustwording en bestrijding van racisme en uitsluiting.

Ook in Duitsland staat Zwarte Piet op de tocht

VK 21.10.2015 Ook in het Duitse Potsdam staat de Zwarte Piettraditie op de tocht. De stad wil niet langer betalen voor het Sinterklaasfeest omdat de zwartgeschminkte gezichten van de Pieten discriminerend zouden zijn. De organisator van het feest houdt echter vast aan het traditionele uiterlijk van Zwarte Piet, schrijft de Potsdamer Neueste Nachrichten.

Als de organisator van het feest zonder de financiële toelage van de stad het feest alsnog kan betalen, zal de stad de Sinterklaasviering met traditionele Pieten echter niet verbieden, aldus een woordvoerder van de stad tegen een lokale Duitse krant. De stad wil het feest alleen niet met publiek geld financieren. Het is nog niet bekend of de organisator van het Sinterklaasfeest het financiële plaatje op tijd rondkrijgt zonder publieke gelden.

Stadsbestuur weigert vragen over antiZwartePiet-ambtenaar te beantwoorden

Den HaagFM 20.10.2015 Het stadsbestuur weigert vragen van de PVV te beantwoorden over een ambtenaar die ook oprichtster is van het Landelijk Platform Slavernijverleden en in die hoedanigheid actie voert tegen Zwarte Piet. Het college van burgemeester en wethouders vindt de vragen van gemeenteraadslid Elias van Hees “te persoonlijk”. Die heeft de vragen daarom aangepast en opnieuw ingestuurd.

“Hoe rijmt dit met de uitgangspunten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid in haar functie als ambtenaar, aangezien deze mevrouw al jarenlang actief strijdt voor volledige afschaffing van Zwarte Piet en het verwijderen van cultureel erfgoed op de Gouden Koets”, vroeg Van Hees zich af. Ook wilde de PVV’er weten of het klopt dat de vrouw drie jaar geleden een oproep stuurde aan alle burgemeesters om Zwarte Piet uit openbare ruimten te weren. “Zo ja, geeft het stadsbestuur stapsgewijs gehoor aan deze oproep?” Van Hees vraagt zich tot slot af of de ambtenaar, die lid is van D66, een rol heeft gespeeld in het afschaffen van Zwarte Piet door Haagse schoolbesturen.

De ambtenaar reageerde in de Telegraaf al op de aantijgingen van de PVV: “Ik ben al heel lang in dienst bij de ge­meen­te Den Haag en krijg bin­nen­kort zelfs eer­vol ont­slag als ik de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd haal. Ik heb me ab­so­luut niet be­zig­ge­hou­den met het be­sluit van de school­be­stu­ren. Mijn werk voor de ge­meen­te houd ik strikt ge­schei­den van mijn an­de­re werk­zaam­he­den. Ik heb strik­te af­spra­ken met mijn su­pe­ri­eu­ren over wat ik wel en niet kan en mag doen en daar houd ik me aan.” …lees meer

Albert Heijn geeft personeel Zwarte Piet-handleiding

VK 20.10.2015 Albert Heijn heeft een handleiding verstrekt aan medewerkers over hoe om te gaan met discussie rondom Zwarte Piet. De supermarkt bevestigde dinsdag dat hierover eind september een memo is rondgestuurd aan alle ruim 850 AH-vestigingen, maar wil er verder niet op ingaan.

http://static1.persgroep.net/volkskrant/image/3eeb6bb0-fe09-4ae8-8bc3-abe331624be0?width=300erscheidene media berichtten dinsdag over het ‘pietenprotocol’. Zo zouden medewerkers niet in discussie mogen gaan met voor- of tegenstanders van Zwarte Piet. ‘Geef aan dat we het oprecht vervelend vinden dat culturele gebruiken rondom het sinterklaasfeest kwetsend kunnen zijn’, staat in de instructie te lezen die in handen is vanDe Telegraaf. 

Daarnaast zou het document ook een plan van aanpak bevatten bij escalatie: ‘Blijf rustig en bel bij escalatie direct de beveiliging.

Pietenprotocol voor medewerkers Albert Heijn

NU 20.10.2015 Albert Heijn heeft een handleiding uitgedaan naar medewerkers over hoe om te gaan met discussie rondom Zwarte Piet.

De supermarkt bevestigde dinsdag dat hierover eind september een memo is rondgestuurd, maar wil er verder niet op ingaan.

Verscheidene media berichtten dinsdag over het ‘pietenprotocol’. Zo zouden medewerkers niet in discussie mogen gaan met voor- of tegenstanders van Zwarte Piet. Daarnaast zou het document ook een plan van aanpak bevatten bij escalatie.

Eerder werd al bekend dat filiaalmanagers van Albert Heijn zelf bepalen hoe de versiering rond het sinterklaasfeest er in hun winkel uit komt te zien, waarbij men benadrukte dat de discussie een “ingewikkelde” is.

Lees meer over: Albert Heijn

Strenge Piet-regels bij AH

Telegraaf 20.10.2015 Medewerkers van Albert Heijn krijgen de opdracht om rustig te blijven en onmiddellijk de beveiliging te bellen als een discussie over Zwarte Piet in de winkel escaleert. Ook mogen ze niet in discussie gaan met voor- of tegenstanders van Zwarte Piet.

Dat staat in een strikte Zwarte Piet-handleiding die verstuurd is aan alle ruim 850 AH-vestigingen in ons land. Volgens Albert Heijn is Zwarte Piet ‘hoe je het wendt of keert onderdeel van onze Sinterklaascultuur’. „Het kan zijn dat klanten uit jouw winkel zich niet in ons standpunt kunnen vinden. Geef aan dat we het oprecht vervelend vinden dat culturele gebruiken rondom het geliefde Sinterklaasfeest ook kwetsend kunnen zijn.”

Het document bevat ook zeer gedetailleerde instructies voor klanten die tóch kwaad worden. „Je kunt aangeven dat het inderdaad een ingewikkelde politieke discussie is en dat we hopen dat er uit het overleg tussen de politiek en belangenorganisaties een toekomstbestendige invulling van het Sinterklaasfeest komt.”

Albert Heijn liet eerder weten dat Zwarte Piet op de sinterklaasproducten blijft staan. Zowel die in de klassieke vorm (zwart) als wat meer bruinere pieten en pieten met roetvegen. In vergelijking met voorgaande jaren verandert er niet veel. Zwarte Piet is, hoe je het wendt of keert, onderdeel van deze sinterklaascultuur, zo stelt Ahold, moederconcern van Albert Heijn, donderdag.

Tegenstanders Zwarte Piet roepen op tot demonstratie bij intocht Meppel

NU 19.10.2015 Tegenstanders van Zwarte Piet willen demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, op 14 november in Meppel.

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept mensen op naar de Drentse stad te komen om ”samen een statement te maken voor een sinterklaasfeest dat niet kwetst”.

De gemeente Meppel heeft een aanvraag voor de demonstratie vorige week goedgekeurd, bevestigt een woordvoerder aan NU.nl.

De betogers eisen een ”zichtbare verandering van de racistische figuur Zwarte Piet”.

KOZP wil vreedzaam demonstreren, liet ze maandag weten. Ze hebben hiervoor een plek langs de route op het oog. ”Voor het Kollektief, naast de Prinsengracht in het centrum van Meppel.”

Tegenstanders van het donkerkleurige hulpje van de goedheiligman voerden vorig jaar ook actie bij de landelijke intocht in Gouda. Hierbij werden negentig mensen, zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet, aangehouden.

Animatie: in60seconds.nl

Zie ook: Wat er vooraf ging aan het debat over Zwarte Piet

Lees meer over: Zwarte Piet Sinterklaas

Oproep tot actie tegen Piet

Telegraaf 19.10.2015  Tegenstanders van Zwarte Piet willen demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, op 14 november in Meppel. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept mensen op naar de Drentse stad te komen om “samen een statement te maken voor een sinterklaasfeest dat niet kwetst”. De betogers eisen een “zichtbare verandering van de racistische figuur Zwarte Piet”.

KOZP wil vreedzaam demonstreren, liet de groep maandag weten. Die heeft hiervoor een plek langs de route op het oog. “Voor het Kollektief, naast de Prinsengracht in het centrum van Meppel.” Deze locatie is ook voor de gemeente in beeld, bevestigde een woordvoerder. “De gesprekken hierover lopen nog”, zei hij.

Tegenstanders van het donkerkleurige hulpje van de goedheilig man voerden vorig jaar ook actie bij de landelijke intocht in Gouda. Hierbij werden negentig mensen, zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet, aangehouden.

Vorige week werd bekend dat in Meppel en bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht dit jaar voor een aanzienlijk deel ‘schoorsteenpieten’ mee zullen lopen. Dat zijn pieten die eruitzien alsof ze net door de schoorsteen zijn gekomen. Ze hebben roetvegen op het gezicht, terwijl de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn.

PVV twijfelt aan onpartijdigheid Zwarte Piet-activiste die bij gemeente werkt

Den HaagFM 16.10.2015 PVV-gemeenteraadslid Elias van Hees vindt het maar vreemd dat een Zwarte Piet-activiste bij de gemeente Den Haag werkt. “Ik ben verbaasd, kan dit zomaar?”

De vrouw is oprichtster van het Landelijk Platform Slavernijverleden en ook ambtenaar in het stadhuis. Ze werkt op de afdeling Internationale Zaken. “Hoe rijmt dit met de uitgangspunten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid in haar functie als ambtenaar, aangezien deze mevrouw al jarenlang actief strijdt voor volledige afschaffing van Zwarte Piet en het verwijderen van cultureel erfgoed op de Gouden Koets”, vraagt Van Hees zich af.

Ook wil de PVV’er weten of het klopt dat de vrouw drie jaar geleden een oproep stuurde aan alle burgemeesters om Zwarte Piet uit openbare ruimten te weren? “Zo ja, geeft het stadsbestuur stapsgewijs gehoor aan deze oproep?” Van Hees vraagt zich tot slot af of de ambtenaar, die lid is van D66, een rol heeft gespeeld in het afschaffen van Zwarte Piet door Haagse schoolbesturen.

“Strik­te af­spra­ken met su­pe­ri­eu­ren”

De ambtenaar reageert in de Telegraaf op de aantijgingen van de PVV: “Ik ben al heel lang in dienst bij de ge­meen­te Den Haag en krijg bin­nen­kort zelfs eer­vol ont­slag als ik de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd haal. Ik heb me ab­so­luut niet be­zig­ge­hou­den met het be­sluit van de school­be­stu­ren. Mijn werk voor de ge­meen­te houd ik strikt ge­schei­den van mijn an­de­re werk­zaam­he­den. Ik heb strik­te af­spra­ken met mijn su­pe­ri­eu­ren over wat ik wel en niet kan en mag doen en daar houd ik me aan.” . …lees meer

Hoe denken kinderen over Zwarte Piet? Universiteit Leiden doet onderzoek, maar vreest bedreigingen

RTVWEST 16.10.2015 Hoe kijken kleine kinderen aan tegen Zwarte Piet? Wetenschappers van de Universiteit Leiden gaan onderzoek doen naar deze vraag, omdat daar volgens hen nog niets over bekend is. Ze willen weten of kinderen een verband leggen tussen Zwarte Piet en mensen met een donkere huidskleur. Of dat ze Pieten volledig als fantasiefiguren zien.

Onderzoeksassistent Sofie Janssen gaat de komende maanden bij zo’n tweehonderd gezinnen langs in Zuid- en Noord-Holland. Samen met enkele studenten gaat ze kinderen van 5, 6 en 7 jaar enkele ‘speelse taakjes’ geven om erachter te komen wat zij van Zwarte Piet vinden. In deze leeftijd zijn de kinderen oud genoeg om de taken uit te voeren en jong genoeg om nog in Sinterklaas te geloven.

De kinderen moeten onder meer kaarten bij elkaar zoeken en een filmpje bekijken. Meer kan Janssen nog niet onthullen over de onderzoeksmethode. ‘Als ouders weten wat voor taken we de kinderen precies geven, komen die kinderen dat misschien al te weten. Dat kan de resultaten beïnvloeden’, zegt Janssen.

Bedreigd
De werving voor het onderzoek is nog in volle gang. Ouders die hun kinderen graag willen laten meedoen, kunnen hen opgeven via de website van de universiteit. Het onderzoek is naar verwachting voor 5 december klaar.

Omroep West wilde een tv-reportage maken over het onderwerp, maar daar wilden de onderzoekers niet aan meewerken uit angst voor bedreigingen. Wetenschappers van de universiteit die eerder onderzoek hebben gedaan naar Zwarte Piet, hebben ‘hele nare bedreigingen’ ontvangen.

LEES OOK: Zwartepietendiscussie: Wel pieten bij ene winkel Albert Heijn, niet bij andere

LEES OOK: ‘Schoorsteenpiet’ bij intocht Sinterklaas in Den Haag

Meer over dit onderwerp:

Zwarte Piet Leiden Universiteit OnderzoekKinderen Sinterklaas

Onderzoek naar hoe kinderen Zwarte Piet ervaren

AD 16.10.2015 Onderzoekers van de Universiteit Leiden gaan zich de komende maanden buigen over de vraag hoe kinderen Zwarte Piet zien. Ze willen weten of kinderen een verband leggen tussen Zwarte Piet en mensen met een donkere huidskleur, of dat ze Zwarte Pieten volledig als fantasiefiguren zien, meldt Omroep West vrijdag.

Het onderzoek richt zich op kinderen van 5, 6 en 7 jaar oud. De onderzoekers willen uit vrees voor bedreigingen niet meewerken aan een reportage over de studie. Het onderzoek moet voor 5 december voltooid zijn.

Lees ook;

Onderzoek beeld Zwarte Piet

Telegraaf 16.10.2015 Onderzoekers van de Universiteit Leiden gaan zich de komende maanden buigen over de vraag hoe kinderen Zwarte Piet zien. Ze willen weten of kinderen een verband leggen tussen Zwarte Piet en mensen met een donkere huidskleur, of dat ze Zwarte Pieten volledig als fantasiefiguren zien

Volgens Omroep West richt het onderzoek zich op kinderen van 5, 6 en 7 jaar oud. De onderzoekers willen uit vrees voor bedreigingen niet meewerken aan een reportage over de studie. Het onderzoek moet voor 5 december voltooid zijn.

Gerelateerde artikelen;

06-10: Meppel in gesprek over Piet

03-10: Piet blijft zwart in Antwerpen

01-10: Zwarte Piet blijft in Albert Heijn

Lees meer over; zwarte piet

Meppel krijgt 100.000 euro voor intocht Sinterklaas

NU 16.10.2015 De gemeente Meppel krijgt van de provincie Drenthe 100.000 euro voor de intocht van Sinterklaas.

Het is voor het eerst dat de nationale intocht in Drenthe is en de provincie stelt dat zowel Meppel als Drenthe daardoor volop in beeld komen.

Sinterklaas komt op zaterdag 14 november naar ons land en doet als eerste Meppel aan.

Burgemeester Jan Westmaas van Meppel voert voorafgaand aan de aankomst gesprekken met voor- en tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet.

Lees meer over: Sinterklaas Meppel

Gerelateerde artikelen;

Pieten met roetvegen bij landelijke intocht van Sinterklaas 

Omzet uit pepernoten stijgt 

Scholen Amsterdam vrij met figuur Zwarte Piet 

Albert Heijn gebruikt ook Zwarte Piet op verpakking 

Winkeliers willen duidelijkheid over uiterlijk Zwarte Piet 

Ton voor Sint-intocht

Telegraaf 16.10.2015 De gemeente Meppel krijgt van de provincie Drenthe 100.000 euro voor de intocht van Sinterklaas.

Het is voor het eerst dat de nationale intocht in Drenthe is en de provincie stelt dat zowel Meppel als Drenthe daardoor volop in beeld komen. Sinterklaas komt op zaterdag 14 november naar ons land en doet als eerste Meppel aan.

Burgemeester Jan Westmaas van Meppel voert voorafgaand aan de aankomst gesprekken met voor- en tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas, maar ook bij die in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht zullen dit jaar voor een aanzienlijk deel ‘schoorsteenpieten’ meelopen.

Ze hebben roetvegen op het gezicht, waarbij de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn. Dat hebben de sinterklaascomités in de vijf steden met elkaar afgesproken, na overleg met de actiegroep Nederland Wordt Beter en het Overlegorgaan Caribisch Nederland.

‘Binnen 5 jaar is Zwarte Piet helemaal uit de winkels’

AD 15.10.2015 Gouden Pieten. Roze letters. En veel Sint. Deze krant inventariseerde als eerste hoe alle prominente bedrijven dit najaar met de pietenkwestie omgaan. Communicatie-expert Betteke van Ruler analyseerde de statements en concludeert: het einde van de knecht is nabij.

Het eerste wat emeritus hoogleraar Betteke van Ruler (communicatiewetenschap) aan de verklaringen over Zwarte Piet opvalt: er is ‘verschrikkelijk goed over nagedacht’. ,,Je ziet dat alle bedrijven hun uiterste best doen een gebalanceerd standpunt naar buiten te brengen. En je vóélt aan alles dat ze er veel aan is gelegen om ‘het maatschappelijke humeur’, zoals wij communicatiedeskundigen dat noemen, goed aan te voelen. Ik denk dat ze ook heel nieuwsgierig zijn naar elkaar. Wat schrijft de concurrent?”

Lees ook;

‘Schoorsteenpiet’ bij intocht Sinterklaas in Den Haag

RTVWEST 13.10.2015 Bij de intocht van Sinterklaas in Den Haag lopen dit jaar ‘schoorsteenpieten’ mee. Dit zijn pieten met roetvegen op het gezicht, waarbij de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn.

De sinterklaascomités in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Meppel hebben samen afgesproken dat er voor een aanzienlijk deel pieten mee gaan lopen die eruitzien alsof ze net door de schoorsteen zijn gekomen. De traditionele Zwarte Piet zal ook nog van de partij zijn.

LEES OOK: Zwartepietendiscussie: Wel pieten bij ene winkel Albert Heijn, niet bij andere
‘Met deze aanpassing blijven de traditie en het aloude sinterklaasverhaal overeind en wordt de uitvoering van piet in lijn gebracht met wat al jaren aan kinderen wordt verteld’, aldus de organisatoren. Ze hopen zo een einde te maken aan de onduidelijkheid over de toekomst van het uiterlijk van Zwarte Piet.
Zwartepietendiscussie
‘We horen vaak dat mensen de discussie zat zijn’, zegt Peter Boelhouwer, voorzitter van de intocht in Den Haag. ‘Ook naar die geluiden willen we luisteren. We hopen dat we met deze kleine aanpassing een flinke stap zetten om het feest weer terug te geven aan de kinderen.’ De vijf organisatoren hopen dat andere steden hun voorbeeld zullen volgen en helpen ook scholen.

LEES OOK: Zwarte Piet niet welkom op Haagse basisscholen

Zwarte Piet Sinterklaas Den Haag IntochtZwartepietendiscussie

Voor het eerst Schoorsteenpieten bij Haagse intocht Sinterklaas

Den HaagFM 13.10.2015 Bij de intocht van Sinterklaas in Den Haag lopen dit jaar voor het eerst Schoorsteenpieten mee. Dit zijn Pieten met roetvegen op het gezicht, waarbij de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn.

De sinterklaascomités in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Meppel hebben samen afgesproken dat er voor een aanzienlijk deel pieten mee gaan lopen die eruitzien alsof ze net door de schoorsteen zijn gekomen. De traditionele Zwarte Piet zal ook nog van de partij zijn. “Met deze aanpassing blijven de traditie en het aloude Sinterklaasverhaal overeind en wordt de uitvoering van Piet in lijn gebracht met wat al jaren aan kinderen wordt verteld”, aldus de organisatoren. Ze hopen zo een einde te maken aan de onduidelijkheid over de toekomst van het uiterlijk van Zwarte Piet.

“We horen vaak dat mensen de discussie zat zijn”, zegt Peter Boelhouwer, organisator van de intocht in Den Haag. “Ook naar die geluiden willen we luisteren. We hopen dat we met deze kleine aanpassing een flinke stap zetten om het feest weer terug te geven aan de kinderen.” …lees meer

Schoorsteenpieten bij landelijke sinterklaasintochten

VK 13.10.2015 Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Meppel en bij de intocht van de goedheiligman in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht zullen dit jaar voor een aanzienlijk deel ‘schoorsteenpieten’ meelopen. Dat zijn pieten die eruitzien alsof ze net door de schoorsteen zijn gekomen. Ze hebben roetvegen op het gezicht, waarbij de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn.

Hiermee willen we een einde maken aan de onduidelijkheid over de toekomst van het uiterlijk van Zwarte Piet. aldus Intochtorganisatoren.

Dat hebben de sinterklaascomités in de vijf steden met elkaar afgesproken, na overleg met de actiegroep Nederland Wordt Beter en het Overlegorgaan Caribisch Nederland. Het aantal schoorsteenpieten zal de komende jaren geleidelijk aan toenemen in die steden, terwijl het aantal gewone zwarte pieten afneemt. Daarbij is een taboe op gouden oorbellen en worden kroeshaar en rode lippen afgebouwd.

Pieten met roetvegen bij landelijke intocht van Sinterklaas

NU 13.10.2015 Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Meppel en bij de intocht van de goedheiligman in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht zullen dit jaar voor een aanzienlijk deel ‘schoorsteenpieten’ meelopen.

Dat zijn pieten die eruitzien alsof ze net door de schoorsteen zijn gekomen. Ze hebben roetvegen op het gezicht, waarbij de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn.

Dat hebben de sinterklaascomités in de vijf steden met elkaar afgesproken, na overleg met de actiegroep Nederland Wordt Beter en het Overlegorgaan Caribisch Nederland.

Het aantal schoorsteenpieten zal de komende jaren geleidelijk aan toenemen in die steden, terwijl het aantal gewone zwarte pieten afneemt. Daarbij is een taboe op gouden oorbellen en worden kroeshaar en rode lippen afgebouwd.

Discussie

”We horen vaak dat mensen de discussie zat zijn”, zegt Peter Boelhouwer, voorzitter van de intocht in Den Haag. ”Ook naar die geluiden willen we luisteren. We hopen dat we met deze kleine aanpassing een flinke stap zetten om het feest weer terug te geven aan de kinderen.” De vijf organisatoren hopen dat andere steden hun voorbeeld zullen volgen en helpen ook scholen.

Gouda introduceerde bij de landelijke intocht vorig jaar, naast de zwarte pieten, goudgele kaas- en stroopwafelpieten. In het Sinterklaasjournaal maakten witte pieten en clownspieten hun debuut.

Zie ook: Gekleurde pieten op Groningse basisscholen

Lees meer over: Zwarte Pieten Sinterklaas

Gerelateerde artikelen;

Scholen Amsterdam vrij met figuur Zwarte Piet 

Winkeliers willen duidelijkheid over uiterlijk Zwarte Piet 

Wat er vooraf ging aan het debat over Zwarte Piet  

VN wil dat negatieve kenmerken Zwarte Piet worden aangepast  

Schoorsteen-pieten bij intocht

Telegraaf 13.10.2015 Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Meppel en bij de intocht van de goedheiligman in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht zullen dit jaar voor een aanzienlijk deel ‘schoorsteenpieten’ meelopen.

Dat zijn pieten die eruitzien alsof ze net door de schoorsteen zijn gekomen. Ze hebben roetvegen op het gezicht, waarbij de ogen, oren en neusgaten niet zwart zijn.

Dat hebben de sinterklaascomités in de vijf steden met elkaar afgesproken, na overleg met de actiegroep Nederland Wordt Beter en het Overlegorgaan Caribisch Nederland. Het aantal schoorsteenpieten zal de komende jaren geleidelijk aan toenemen in die steden, terwijl het aantal gewone zwarte pieten afneemt. Daarbij is een taboe op gouden oorbellen en worden kroeshaar en rode lippen afgebouwd.

Schoorsteenpiet overheerst bij Haagse intocht Sinterklaas

AD 13.10.2015 Bij de intocht van Sinterklaas in Den Haag zullen dit jaar vooral ‘schoorsteenpieten’ te zien zijn. Ook bij de landelijke intocht in Meppel, Amsterdam, Utrecht en Maastricht verdwijnt Zwarte Piet naar de achtergrond.

De pieten zien eruit alsof ze net door de schoorsteen zijn gekropen. Niet volledig zwart geschminkt, maar met roetvegen op het gezicht. Dat hebben de sinterklaascomités in de vijf steden met elkaar afgesproken, na overleg met de actiegroep Nederland Wordt Beter en het Overlegorgaan Caribisch Nederland.

,,We willen het Sinterklaasfeest teruggeven aan de kinderen”, vertelt Peter Boelhouwer, de voorzitter van de Haagse intocht. ,,Eigenlijk verandert er niet zo veel, vorig jaar hadden we in Den Haag ook al zulke Pieten. We hebben gewoon kritisch gekeken naar waar Piet nou eigenlijk vandaan komt, en hij komt door de schoorsteen.”

Een Haags Hopje-Piet zit er voor Den Haag in ieder geval niet in. ,,Groene, gele, rode Pieten bestaan niet. Ik moet er niet aan denken”, aldus Boelhouwer.

Eerder werd ook al bekend dat de ‘klassieke piet’ niet meer welkom is op Haagse basisscholen. Den Haag is de eerste stad die dit heeft ingevoerd.

Lees ook;

‘Sinterklaasfeest met echte Zwarte Pieten’ in Den Haag op losse schroeven, pas twintig aanmeldingen

RTVWEST 12.10.2015 Het ‘Sinterklaasfeest met echte Zwarte Pieten’ van de Haagse zanger Wesley de Bruin staat op losse schroeven. Na eerdere commotie over de plek van de bijeenkomst, is duidelijk dat wordt uitgeweken naar voetbalvereniging GDA Madestein uit Den Haag. Het aantal aanmeldingen blijft echter steken op twintig.

‘Om de kosten voor onder andere de zaalhuur, het springkussen en het drinken voor de kinderen eruit te halen, zijn er toch wel minimaal honderd aanmeldingen nodig’, geeft De Bruin aan. ‘Ik hoef absoluut geen winst te maken uit dit feest, maar het feest moet wel kostendekkend zijn. Ik geef mijn initiatief daarom tot het einde van de maand de tijd. Als er dan nog niet genoeg aanmeldingen zijn, moet ik er helaas de stekker uit trekken.’

LEES OOK: Zwartepietendiscussie: Wel pieten bij ene winkel Albert Heijn, niet bij andere

Enkele weken geleden ontstond er tumult in Rijswijk vanwege het Sinterklaasfeest. Een poster werd in de gemeente verspreid waarin namens de Rijswijkse voetbalvereniging Haaglandia werd opgeroepen om kinderen op 4 december thuis te houden van school. Ook werd er een ‘Sinterklaasfeest met echte Zwarte Pieten’ beloofd.

Leuk sinterklaasfeest

Haaglandia had echter niets met het initiatief te maken. Initiatiefnemer De Bruin vertelde toen aan Omroep West dat het om een misverstand ging en paste de poster meteen aan. ‘Het moet gewoon een leuk sinterklaasfeest worden voor kinderen’, geeft hij nu aan. ‘Een feest waarbij de Hollandse traditie – de Zwarte Pieten – ook behouden blijft.’

LEES OOK: Petitie voor Zwarte Piet: ruim 8.200 handtekeningen in twee dagen

Meer over dit onderwerp:

Sinterklaas Zwarte Piet ZwartepietendiscussieDen Haag Wesley de Bruin

Den Haag loopt niet warm voor “Sinterklaasfeest met echte Zwarte Pieten”

Den HaagFM 12.10.2015 Het “Sinterklaasfeest met echte Zwarte Pieten” van de Haagse zanger Wesley de Bruin staat op losse schroeven. Het aantal aanmeldingen van geïnteresseerden blijft steken op twintig.

“Om de kosten voor onder andere de zaalhuur, het springkussen en het drinken voor de kinderen eruit te halen, zijn toch wel minimaal honderd aanmeldingen nodig”, zegt De Bruin. “Ik hoef absoluut geen winst te maken uit dit feest, maar het feest moet wel kostendekkend zijn. Ik geef mijn initiatief daarom tot het einde van de maand de tijd. Als er dan nog niet genoeg aanmeldingen zijn, moet ik er helaas de stekker uit trekken.”

Het feest wordt gehouden in het gebouw van voetbalvereniging GDA aan de Madesteinweg. …lees meer

Zwartepietendiscussie: Wel pieten bij ene winkel Albert Heijn, niet bij andere

RTVWEST 08.10.2015 Filiaalmanagers van Albert Heijn bepalen zelf hoe de versiering rond het sinterklaasfeest er in hun winkel uit komt te zien. Dat kan concreet betekenen dat een winkel in Den Haag Zwarte Piet in de ban doet, terwijl de hulp van de sint in Oost-Groningen wel zijn kleur behoudt.

Dat benadrukte een woordvoerder van Albert Heijn donderdag, nadat een week eerder ook al bekend werd dat Albert Heijn in de discussie rekening houdt met ‘lokale voorkeuren’. Dat geldt zowel voor franchisenemers als voor eigen winkels.
LEES OOK: Zwarte Piet blijft bij Albert Heijn: ‘Piet hoort bij sinterklaascultuur’
Wel blijft het assortiment van de winkels gelijk, waardoor Zwarte Piet onvermijdelijk op verpakkingen kan figureren, ook waar dat eventueel niet gewenst is. Albert Heijn benadrukte andermaal dat de discussie over Zwarte Piet een ingewikkelde is. ‘Daarom laten wij managers zelf bepalen. Die weten wat er in de verschillende wijken speelt”, aldus de zegsman. ‘Het is vrijwel onmogelijk om het voor iedereen goed te doen.’
LEES OOK: Petitie voor Zwarte Piet: ruim 8.200 handtekeningen in twee dagen

Meer over dit onderwerp: Zwarte Piet Albert Heijn Protest AHWinkels Kinderfeest

Filiaalmanagers Albert Heijn bepalen zelf kleur Zwarte Piet

Den HaagFM 08.10.2015 Filiaalmanagers van Albert Heijn bepalen zelf hoe de versiering rond het Sinterklaasfeest er in hun winkel uit komt te zien. Dat kan concreet betekenen dat een winkel in Den Haag Zwarte Piet in de ban doet, terwijl de hulp van de Sint in Oost-Groningen wel zijn zwarte kleur behoudt.

Een woordvoerder van Albert Heijn benadrukt dat Albert Heijn in de discussie rekening houdt met “lokale voorkeuren”. Dat geldt zowel voor franchisenemers als voor eigen winkels.

Wel blijft het assortiment van de winkels gelijk, waardoor Zwarte Piet onvermijdelijk op verpakkingen kan figureren, ook waar dat eventueel niet gewenst is. De keten zegt dat de discussie over Zwarte Piet “een ingewikkelde” is. “Daarom laten wij managers zelf bepalen. Die weten wat er in de verschillende wijken speelt”, aldus een woordvoerder. “Het is vrijwel onmogelijk om het voor iedereen goed te doen.” …lees meer

Burgemeester Meppel praat deze week met tegenstanders Zwarte Piet

NU 06.10.2015 Burgemeester Jan Westmaas van Meppel voert deze week gesprekken met voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Hij doet dit in de aanloop naar de landelijke intocht van Sinterklaas, die op zaterdag 14 november plaatsvindt in de Drentse plaats.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om ”algemene gesprekken” waarin de standpunten van de groepen worden gehoord. ”Die nemen we mee in onze overwegingen.”

De zegsman kon dinsdag nog niets zeggen over hoe Zwarte Piet er tijdens de landelijke intocht in Meppel uit komt te zien. ”We maken hiervoor plannen in samenwerking met het sinterklaascomité, het Sinterklaasjournaal en de NTR.”

Racistisch

De burgemeester praat onder anderen met vertegenwoordigers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), liet de actiegroep weten. Zij willen een intocht zonder het zwarte hulpje van de goedheiligman, omdat ze dit als een racistische karikatuur zien.

”Als de burgemeester besluit zwarte pieten toe te laten, ziet KOZP zich gedwongen om een landelijk protest te organiseren.” De tegenstanders willen dan op drie plekken langs de route ”vreedzaam” van zich laten horen.

Gouda

Bij de intocht vorig jaar in Gouda kwamen er naast zwarte pieten ook stroopwafel- en kaaspieten mee. Een van de organisatoren van de intocht in Meppel zei eerder al dat naast de traditioneel gekleurde pieten wat hem betreft ook ”witte edelmannen” een mogelijkheid kunnen zijn.

Zie ook: Wat er vooraf ging aan het debat over Zwarte Piet

Lees meer over: Zwarte Piet

Gerelateerde artikelen;

Geen Zwarte Piet meer op openbare basisscholen in Utrecht

Oproep aan Rotterdamse scholen om Zwarte Piet aan te passen

Geen Zwarte Piet meer op Haagse basisscholen

Honderden klachten over Zwarte Piet in Amsterdam

Landelijke intocht Sinterklaas in 2015 in Meppel

Meppel in gesprek over Piet

Telegraaf 06.10.2015 Burgemeester Jan Westmaas van Meppel voert deze week gesprekken met voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Hij doet dit in de aanloop naar de landelijke intocht van Sinterklaas, die op zaterdag 14 november plaatsvindt in de Drentse plaats.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om “algemene gesprekken” waarin de standpunten van de groepen worden gehoord. “Die nemen we mee in onze overwegingen.” De zegsman kon dinsdag nog niets zeggen over hoe Zwarte Piet er tijdens de landelijke intocht in Meppel uit komt te zien. “We maken hiervoor plannen in samenwerking met het sinterklaascomité, het Sinterklaasjournaal en de NTR.”

De burgemeester praat onder anderen met vertegenwoordigers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), liet de actiegroep weten. Zij willen een intocht zonder het zwarte hulpje van de goedheiligman, omdat ze dit als een racistische karikatuur zien. “Als de burgemeester besluit zwarte pieten toe te laten, ziet KOZP zich gedwongen om een landelijk protest te organiseren.” De tegenstanders willen dan op drie plekken langs de route “vreedzaam” van zich laten horen. “De burgemeester van Meppel heeft de kans om Nederland een stap verder te helpen naar een samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt en de sinterklaastraditie mensen niet langer discrimineert”, schreven ze in een verklaring.

Bij de intocht vorig jaar in Gouda kwamen er naast zwarte pieten ook stroopwafel- en kaaspieten mee. Een van de organisatoren van de intocht in Meppel zei eerder al dat naast de traditioneel gekleurde pieten wat hem betreft ook “witte edelmannen” een mogelijkheid kunnen zijn.

Meppel praat met tegenstanders Zwarte Piet

AD 06.10.2015 Burgemeester Jan Westmaas van Meppel voert deze week gesprekken met voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Hij doet dit in de aanloop naar de landelijke intocht van Sinterklaas, die op zaterdag 14 november plaatsvindt in de Drentse plaats.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om ,,algemene gesprekken” waarin de standpunten van de groepen worden gehoord. ,,Die nemen we mee in onze overwegingen.” De zegsman kon dinsdag nog niets zeggen over hoe Zwarte Piet er tijdens de landelijke intocht in Meppel uit komt te zien. ,,We maken hiervoor plannen in samenwerking met het sinterklaascomité, het Sinterklaasjournaal en de NTR.”

De burgemeester praat onder anderen met vertegenwoordigers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), liet de actiegroep weten. Zij willen een intocht zonder het zwarte hulpje van de goedheiligman, omdat ze dit als een racistische karikatuur zien. ,,Als de burgemeester besluit zwarte pieten toe te laten, ziet KOZP zich gedwongen om een landelijk protest te organiseren.” De tegenstanders willen dan op drie plekken langs de route ,,vreedzaam” van zich laten horen. ,,De burgemeester van Meppel heeft de kans om Nederland een stap verder te helpen naar een samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt en de sinterklaastraditie mensen niet langer discrimineert”, schreven ze in een verklaring.

Lees ook;

PVV kwaad op burgemeester Almere: ‘Piet blijft hier zwart’

AD 03.10.2015 De kersverse burgemeester Franc Weerwind ligt nu al zwaar onder vuur in Almere. De PVV, de grootste partij in de raad, is woedend op de D66-politicus omdat hij vandaag in dagblad Trouw zijn steun uitspreekt voor de nieuwe Pieten in Amsterdam en het Sinterklaasjournaal.

De Almeerse PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk noemt Weerwinds standpunt ‘belachelijk’. Van Dijk overweegt een motie van wantrouwen als Weerwind bij zijn standpunt blijft. Volgens Van Dijk moet Weerwind ‘het niet wagen’ om ook in Almere nieuwe Pieten te introduceren. ,,Ik weet zeker dat de meerderheid van de Almeerders wil dat Piet zwart blijft.”

Lees ook;

Piet blijft zwart in Antwerpen Telegraaf 03.10.2015

‘Ouders niet betrokken bij discussie zwarte Piet’ AD 02.10.2015

Scholen Amsterdam vrij over uiterlijk Piet VK 01.10.2015

‘Scholen Amsterdam vrij met Zwarte Piet’ Trouw 01.10.2015

Scholen Amsterdam vrij met figuur Zwarte Piet NU 01.10.2015

A’dam vrij met figuur Zwarte Piet Telegraaf 01.10.2015

Winkeliers: Zwarte Piet verdwijnt nog niet, maar de discussie kan nog jaren duren› NRC 01.10.2015

Albert Heijn gebruikt ook Zwarte Piet op verpakking NU 01.10.2015

Zwarte Piet blijft bij Albert Heijn: ‘Piet hoort bij sinterklaascultuur’

RTVWEST 01.10.2015 Op de sinterklaasartikelen die vanaf eind deze week in de supermarkten van Albert Heijn liggen, is ook Zwarte Piet te vinden. Zowel die in de klassieke vorm (zwart) als wat meer bruinere pieten en pieten met roetvegen. ‘Zwarte Piet is, hoe je het wendt of keert, onderdeel van deze sinterklaascultuur,’ stelt Ahold, moederconcern van Albert Heijn.

In vergelijking met voorgaande jaren verandert er niet veel in de winkels van de supermarktketen. ‘Dat culturele gebruiken rond het geliefde sinterklaasfeest ook kwetsend kunnen zijn, vinden we oprecht vervelend. Helaas kunnen we het niet voor iedereen goed doen. Waar mogelijk houden we rekening met lokale voorkeuren’, zegt een woordvoerder. Er zijn ook artikelen waar geen Zwarte Piet op staat, zegt hij.
LEES OOK: Zwartepietenposter Haaglandia zorgt voor tumult in Rijswijk, kinderen opgeroepen om thuis te blijven
Ahold vindt de discussie over Zwarte Piet een ingewikkelde en zegt blij te zijn dat Detailhandel Nederland een van de partijen is die meedoet aan het rondetafeloverleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Winkeliers willen duidelijkheid en houvast over Zwarte Piet en vinden dat ze onterecht deel uitmaken van de discussie over het uiterlijk van Piet.

Sinterklaasplezier moet centraal staan
‘Als leverancier van sinterklaasplezier vindt Albert Heijn dat de schoen zetten, pakjesavond, samen liedjes zingen en typische sinterklaaslekkernijen bij dit kinderfeest centraal moeten staan’, zegt de woordvoerder verder.
LEES OOK: Zwarte Piet discussie: Partij Beter voor Rijswijk begint tegenactie, gaat kinderen zwart schminken
In tegenstelling tot Albert Heijn maakte supermarktketen Jumbo onlangs bekend dat dit jaar op verpakkingen en andere winkelcommunicatie zowel zwarte als witte pieten te zien zijn.

Haagse scholen doen Zwarte Piet in de ban
Naast de detailhandel is het uiterlijk van Piet ook een discussiethema op veel scholen. Op openbare basisscholen in Utrecht wordt het feest vanaf dit jaar gevierd zonder Zwarte Piet. Eerder spraken de de schoolbesturen in Den Haag met elkaar af voortaan te gaan voor een neutrale Piet, eentje zonder discriminerende kenmerken. Ook op openbare scholen in Rotterdam is de klassieke Zwarte Piet niet meer welkom.
LEES OOK: De Mos start petitie: Zwarte Piet moet blijven op scholen in Den Haag
Volgens psycholoog Gerrit Breeuwsma, verbonden aan de Universiteit van Groningen, maakt de kleur van Zwarte Piet kinderen niks uit. ‘Het gaat de kleintjes er vooral om dat ze tijdens het sinterklaasfeest een cadeautje krijgen’, zegt hij. ‘Voor kinderen mag Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn. Het draait voor hen alleen om de cadeaus. De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen.’

Meer over dit onderwerp: Sinterklaas Zwarte Piet Witte Piet Den Haag

Zwarte Piet blijft in Albert Heijn Telegraaf 01.10.2015

Albert Heijn blijft Zwarte Pietjes verkopen AD 01.10.2015

Alleen in de Randstad verkleurt Zwarte Piet Den HaagFM 01.10.2015

Buiten de grote steden blijft Piet zwart  VK 30.09.2015

‘Buiten Randstad verandert Zwarte Piet niet van kleur’ Trouw 01.10.2015

‘Piet zwart buiten Randstad’ Telegraaf 30.09.2015

Zwarte Piet niet meer welkom op Utrechtse basisscholen

VK 30.09.2015 Zwarte Piet is niet meer welkom op openbare basisscholen in Utrecht. Althans, in zijn klassieke verschijning. Dat hebben de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO) en de schooldirecteuren vandaag bekendgemaakt.

‘Alleen op deze manier is het mogelijk recht te doen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs’, staat in een verklaring. ‘Wij willen niet dat kinderen zich gekwetst voelen door ons onderwijsaanbod. Wij bieden kinderen, álle kinderen, een veilige en prettige leeromgeving.’

Utrecht telt 33 openbare basisscholen. Of die scholen dit jaar door roetpieten, kleurenpieten of andere pieten zullen worden bezocht, is nog onbekend. ‘Elke SPO-school gaat binnen de kaders van dit beleid het Sinterklaasfeest op eigen wijze invullen’, staat in de verklaring, ‘in overleg met de oudercommissie.’

Geen Zwarte Piet meer op openbare basisscholen in Utrecht

NU 30.09.2015 33 openbare basisscholen in de stad Utrecht vieren voortaan het Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet. Het bestuur van SPO Utrecht heeft dit samen met de schooldirecteuren besloten. Belangrijk uitgangspunt van het openbaar primair onderwijs in Utrecht is dat iedereen gelijkwaardig is.

Alleen op deze manier is het mogelijk recht te doen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs, stelt de Stichting Primair Onderwijs (SPO) Utrecht woensdag.  “Bovendien nemen de scholen hun verantwoordelijkheid in de opvoeding van jonge kinderen.”

Andere steden

Eerder spraken de de schoolbesturen in Den Haag met elkaar af voortaan te gaan voor een neutrale Piet, een zonder discriminerende kenmerken. Ook op openbare scholen in Rotterdam is de klassieke Zwarte Piet niet meer welkom.

Veel basisscholen in Amsterdam pasten vorige jaar al een verandering toe aan het uiterlijk van Zwarte Piet. Net als tijdens de intocht zullen er op scholen in de hoofdstad roetpieten en kleurenpieten te zien zijn.

Zie ook: Wat er vooraf ging aan het debat over Zwarte Piet

Door: DUIC.nl/ANP

Lees meer over: 

Utrecht Zwarte Piet

Eerdere berichten

Wat er vooraf ging aan het debat over Zwarte Piet  

Geen Zwarte Piet meer op openbare basisscholen in Utrecht 

Oproep aan Rotterdamse scholen om Zwarte Piet aan te passen  

Geen Zwarte Piet meer op Haagse basisscholen 

Zwarte Piet niet op scholen Utrecht

Telegraaf 30.09.2015 Het sinterklaasfeest op de openbare basisscholen in Utrecht wordt vanaf dit jaar gevierd zonder Zwarte Piet. Dat is besloten door het bestuur Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO) en de schooldirecteuren. “Alleen op deze manier is het mogelijk recht te doen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs”, staat woensdag in een verklaring. “Belangrijk uitgangspunt van het openbaar primair onderwijs in Utrecht is dat iedereen gelijkwaardig is.”

Utrecht telt 33 openbare basisscholen. De komende periode gaan die scholen bepalen hoe het feest er nu precies uit zal zien.

Eerder spraken de de schoolbesturen in Den Haag met elkaar af voortaan te gaan voor een neutrale Piet, eentje zonder discriminerende kenmerken. Ook op openbare scholen in Rotterdam is de klassieke Zwarte Piet niet meer welkom. Zo moet Piet in die stad ontdaan van het zwarte kroeshaar en de donkere huidskleur, de volrode lippen en oorringen.

“De figuur van Zwarte Piet heeft racistische aspecten”, stellen de openbare basisscholen in Utrecht. “Het onderwijs heeft een verantwoordelijke rol in de opvoeding van jonge kinderen. Voor Zwarte Piet of andere kwetsende negatieve stereotyperingen, is geen plaats in het sinterklaasfeest op onze scholen.”

Een moeder die haar kind op een van de basisscholen in Utrecht heeft zitten, stapte vorig jaar naar het College voor de Rechten van de Mens om Zwarte Piet helemaal uit het onderwijsaanbod van de basisschool van haar kind te bannen. “Een school discrimineert niet als zij Sinterklaas 2014 met Zwarte Piet viert. De school heeft genoeg gedaan om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving”, zo luidde destijds de conclusie van het college. “Voor het jaar erna kan het oordeel anders luiden, want Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten.”

Gerelateerde artikelen;

24-09: Enschede: school kiest ZP zelf

22-09: ‘Kleur maakt kinderen niet uit’

22-09: Zwarte Piet blijft bij RTL

19-09: Partij gaat kinderen schmincken

17-09: Neutrale Piet in Den Haag

16-09: ‘Witte piet’ ook bij Jumbo

Ook in Utrecht geen Zwarte Piet meer op basisscholen›

NRC 30.09.2015 Ook op openbare basisscholen in Utrecht komt Zwarte Piet voortaan niet meer langs. Dat meldt de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO), verantwoordelijk voor 32 scholen, in een persbericht. Het besluit is met de schoolbesturen genomen.

De SPO verwijst naar recente uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens ende Rechtbank Amsterdam, en het advies van de mensenrechtenwerkgroep van de VN, waarin wordt gesteld dat de figuur Zwarte Piet racistische elementen heeft. Daarom “is voor Zwarte Piet of andere kwetsende negatieve stereotyperingen, geen plaats in het Sinterklaasfeest op onze scholen”, aldus de SPO.

OOK IN DEN HAAG GEEN ZWARTE PIET MEER OP SCHOOL

Ook in Den Haag komt Zwarte Piet niet meer langs op basisscholen, bleek twee weken geleden. Daar zijn voortaan alleen nog “neutrale pieten” welkom. De scholen hebben onderling afgesproken dat Piet voortaan geen zwarte huidskleur, kroeshaar en grote gouden oorringen meer heeft. Ook mag Piet niet meer worden neergezet als de domme knecht van de Sint. Den Haag was de eerste grote stad die Zwarte Piet in de ban deed.

Over de figuur Zwarte Piet worden al jarenlang hevige discussies gevoerd. Tegenstanders zien in de zwarte knecht van Sinterklaas een racistisch stereotype. Voorstanders vinden dat Zwarte Piet hoort bij de Nederlandse traditie. Sommige winkels hebben de traditionele Piet vanwege deze gevoeligheid al in de ban gedaan. Den Haag was de eerste grote stad in Nederland waar Zwarte Piet helemaal van school verdwijnt.

Lees ook:VN: Ontdoe Zwarte Piet van negatieve stereotypen

Lees meer;

VANDAAG Na Den Haag en Rotterdam is Zwarte Piet nu ook niet meer welkom in Utrecht

2013 Kan Zwarte Piet nog wel? Vier vragen rond de groeiende controverse ›

2013 ‘Pietitie’ voorbij één miljoen likes – snelstgroeiende pagina in Nederland ›

2012 Als we Zwarte Piet afschaffen, verminken we Sint Nicolaas ›

17 SEP Zwarte Piet niet langer welkom op Haagse scholen ›

Utrechtse openbare scholen doen Zwarte Piet in de ban

AD 30.09.2015 De openbare scholen in de stad Utrecht gaan voortaan het sinterklaasfeest vieren zonder Zwarte Piet. Dat heeft scholenkoepel  SPO samen met de schooldirecteuren besloten.

Volgens hen is het alleen op deze manier mogelijk recht te doen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs. Een van die punten is dat iedereen gelijkwaardig is, dus dat er geen discriminatie is op grond van levensovertuiging, etnische afkomt, geaardheid, uiterlijk of andere kenmerken.

Volgens de SPO Utrecht heeft Zwarte Piet racistische kenmerken en is er dus geen plaats meer voor deze figuur op de openbare scholen.

Discussie
SPO Utrecht voerde al geruime tijd  een brede discussie met ouders en schooldirecteuren over het sinterklaasfeest. Vorig jaar ging het geheel afschaffen van Zwarte Piet nog te ver voor de koepel. Utrecht telt 33 openbare basisscholen. De komende periode gaan die scholen bepalen hoe het feest er nu precies uit zal zien.

Eerder spraken de schoolbesturen in Den Haag met elkaar af voortaan te gaan voor een neutrale Piet, eentje zonder discriminerende kenmerken. Ook op openbare scholen in Rotterdam is de klassieke Zwarte Piet niet meer welkom. Zo moet Piet in die stad ontdaan van het zwarte kroeshaar en de donkere huidskleur, de volrode lippen en oorringen.

Een moeder die haar kind op een van de basisscholen in Utrecht heeft zitten, stapte vorig jaar naar het College voor de Rechten van de Mens om Zwarte Piet helemaal uit het onderwijsaanbod van de basisschool van haar kind te bannen. ,,Een school discrimineert niet als zij Sinterklaas 2014 met Zwarte Piet viert. De school heeft genoeg gedaan om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving”, zo luidde destijds de conclusie van het college. ,,Voor het jaar erna kan het oordeel anders luiden, want Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten.”

Zwartepietenposter Haaglandia zorgt voor tumult in Rijswijk, kinderen opgeroepen om thuis te blijven

RTVWEST 24.09.2015 In Rijswijk is tumult ontstaan na het verschijnen van een ‘zwartepietenposter’. Op de poster wordt namens de Rijswijkse voetbalvereniging Haaglandia opgeroepen om kinderen op 4 december thuis te houden van school. Ook wordt er een ‘Sinterklaasfeest met echte Zwarte Pieten’ beloofd. Inmiddels is de naam Haaglandia verwijderd van de poster.

De voetbalvereniging geeft aan niets met dit feest te maken te hebben. ‘De poster kwam ook voor ons als een verrassing’, vertelt secretaris Caroline Verstraate. ‘Een bekende heeft met ons gesproken of het mogelijk was een sinterklaasfeest bij onze voetbalvereniging te houden. Gezien de maatschappelijke discussie die momenteel heerst, hebben we aangegeven dat we hierover willen nadenken. De betrokkene heeft toen per ongeluk de poster al online gezet.’
De betrokkene is in dit geval Wesley de Bruin. Volgens de Haagse zanger, die vaak in de kantine van Haaglandia optreedt, gaat het om een misverstand. ‘Ik ben inderdaad iets te snel geweest met het publiceren van de poster’, geeft De Bruin schuldbewust aan. ‘We hebben gesproken over een sinterklaasfeest, maar nog niet over hoe dat feest eruit komt te zien.’

LEES OOK: Zwarte Piet discussie: Partij Beter voor Rijswijk begint tegenactie, gaat kinderen zwart schminken

LEES OOK: De Mos start petitie: Zwarte Piet moet blijven op scholen in Den Haag

Tumult over Pietenfeest

Telegraaf 24.09.2015 Een Pietenposter waarin namens de Rijswijkse voetbalvereniging Haaglandia wordt opgeroepen kinderen op 4 december thuis te houden van school, circuleert al dagen op internet. De aankondiging, waarbij kroost een Sinterklaasfeest met echte zwarte pieten wordt beloofd, verscheen kort nadat de Haagse schoolbesturen gezamenlijk besloten dat zwarte piet op basisscholen in de regio in de ban wordt gedaan.

Het geplande Pietenfestijn, dat wordt georganiseerd door de Haagse zanger Wesley de Bruin, heeft in Rijswijk tal van verontwaardigde reacties opgeroepen. De lokale politiek spreekt schande van het initiatief. ,,Dit is een onrechtmatige actie. Mensen die hier in meegaan, staat een stevige boete van de leerplichtambtenaar te wachten”, zegt raadslid Dick Jense (Onafhankelijk Rijswijk).

Het bestuur van de voetbalclub ontkent in alle toonaarden bij het feest betrokken te zijn. ,,Wij willen dit helemaal niet. We hebben ook zwarte leden”, zegt bestuurslid John van Kuijeren. Onduidelijk blijft waarom de naam van de voetbalclub desondanks op de poster verscheen.

Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan vijfhonderd toegangskaarten á 10 euro verkocht. Waar het Sinterklaasfeest plaatsvindt, is nog niet bekend.

Gerelateerde artikelen;

19-09: Partij gaat kinderen schmincken

17-09: Neutrale Piet in Den Haag

Enschede: school kiest ZP zelf

Telegraaf 24.09.2015  De drie onderwijskoepels in Enschede laten het aan de scholen zelf over hoe ze het sinterklaasfeest invullen. De scholen moeten wel de ouders betrekken in de discussie over de vraag welke kleur de Pieten krijgen: zwart, veelkleurig, bruin of met zwarte vegen in het gezicht. Dat meldt de Twentsche Courant Tubantia.

In andere plaatsen, zoals Den Haag, hebben onderwijskoepels de ‘klassieke’ Zwarte Piet met kroeshaar, rode lippen en gouden oorringen in de ban gedaan. “We hebben het over een kinderfeest. Wij gaan daar geen advies over geven”, zegt directeur Rob van der Vegt van de katholieke scholenkoepel KOE.

Gerelateerde artikelen;

24-09: Tumult over Pietenfeest

17-09: Neutrale Piet in Den Haag

Meppel mijdt woord Zwarte Piet in persbericht intocht

AD 24.09.2015 Het Drentse Meppel, de plek waar dit jaar de Nationale Intocht wordt gehouden, mijdt in het net verzonden persbericht het woord Zwarte Piet.

Er staat in een bekendmaking van de officiële route alleen dat ‘de stoomboot van de goedheiligman en de pieten’ op zaterdag 14 november in de stad zal aanmeren. Nog onduidelijk blijft welke kleur die ‘pieten’ aan zullen nemen.

Volgens de gemeente Meppel ligt het aan NTR hoe Piet er dit jaar uit gaat zien. ,,NTR bepaalt in het Sinterklaasjournaal de verhaallijn en dus ook de rol en het uiterlijk van de Pieten.” Daarmee lijkt uitgesloten dat Meppel met een soort lokale varianten zal komen, zoals Gouda vorig jaar  deed. Die stuurde ‘stroopwafelpieten’ en ‘kaaspieten’ de straat op die bij de ‘lokale folklore’ pasten.

Lees ook;

Rotterdamse politici verdeeld over ban Zwarte Piet

AD 24.09.2015 ‘Belachelijk’ maar ook ‘een stap in de goede richting’. De reacties op het verzoek van de Rotterdamse scholenkoepel BOOR om Zwarte Piet te veranderen, laten grote verdeeldheid zien.

Als politiek moet je een andere Zwarte Piet niet afdwingen, maar als scholenkoepel ook niet, aldus Antoinette Laan (VVD),

,,Ik vind het verschrikkelijk,” zegt Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf over de dringende oproep van scholenkoepel BOOR om Zwarte Piet te ontdoen van de zwarte huidskleur, dikke lippen, gouden oorringen en kroeshaar. ,,Het merendeel van de mensen zegt: doe normaal, het is een kinderfeest. Dan toch grijpt zo’n schoolbestuur in. Dat is idioot.”

Voorman Nourdin el Ouali van Nida reageert juist enthousiast op het klemmende verzoek van BOOR aan haar 82 scholen. ,,Geweldig. Wij willen dat Piet wordt ontdaan van discriminerende elementen. Dit is een goed begin.”

Lees ook;

Klassieke Zwarte Piet in ban bij Rotterdamse scholen

AD 23.09.2015 Scholen in Rotterdam worden opgeroepen om Zwarte Piet anders vorm te geven. Schoolbestuur BOOR, met meer dan 80 scholen in de Maasstad heeft een brief daarover gestuurd.

,,Het Sinterklaasfeest moet een feest zijn voor alle kinderen; het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden,” schrijft het bestuur in de memo.
Vorige week werd duidelijk dat in Den Haag de klassieke Zwarte Piet op geen enkele basisschool meer welkom is. Ook in Rotterdam lijkt de traditionele Piet nu in de ban te worden gedaan.
De schoolbesturen wordt met klem verzocht om de Rotterdamse Piet te ontdoen van het zwarte kroeshaar en de donkere huidskleur. Ook volrode lippen zijn taboe, net als oorringen. Daarnaast moet het beeld van een ‘domme knecht’ in de gezagsverhoudingen met Sinterklaas tot het uiterste vermeden worden. De aanpassingen zullen dit schooljaar nog in moeten gaan.

Doodsbedreigingen via sociale media om pietenpak

AD 23.09.2015 De Haagse Antilliaan Lodrick Boekhoudt (35) wordt bedreigd via sociale media nadat hij met zijn zoontje in pietenpak op de foto ging voor deze krant. Aangifte doet hij niet, zolang het aantal positieve reacties overheerst. ‘En dat is het geval. Het bericht wordt honderden keren gedeeld.’

Boekhoudt wilde zijn mening over het uitbannen van de klassieke Zwarte Piet op Haagse basisscholen kracht bij zetten met zijn pietenpose in de krant. Het besluit van de schoolbesturen leidde vorige week tot heftige emoties bij zowel voor- als tegenstanders. Oók bij hem.
Het uiterlijk van de knecht van Sinterklaas heeft volgens Boekhoudt niets te maken met slavernij. ,,Witte mensen zijn evengoed verhandeld als slaaf. Die hoor je ook niet klagen,” herhaalt de Hagenaar nog maar eens. ,,Zelfs op Curaçao vieren mensen Sinterklaas en schminken ze hun gezichten zwart.”

Lees ook;

Oproep aan Rotterdamse scholen om Zwarte Piet aan te passen 

NU 23.09.2015 Scholen in Rotterdam hebben de oproep gekregen het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen.

Het schoolbestuur BOOR, dat meer dan tachtig scholen onder zijn hoede heeft, heeft de scholen verzocht Zwarte Piet te ontdoen van het zwarte kroeshaar, de donkere huidskleur en de volle rode lippen. Ook de gouden oorringen moeten verdwijnen, staat in een advies van het bestuur.

Verder mogen de Zwarte Pieten op geen enkele manier de rol van “domme knecht” vertolken.

Volgens het bestuur moet het Sinterklaasfeest een feest zijn voor alle kinderen en moet de knecht ontdoen worden van “negatieve stereotyperingen. “Het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden”, aldus het bestuur.

Het College van Bestuur roept de scholen op in discussie te gaan met de ouders om de piet nog dit schooljaar aan te passen. De uitkomst van de die discussie kan wel leiden tot een eigen invulling. “De precieze invulling van de aanpassingen is een zaak van de school zelf en kan van school tot school verschillen”, staat in het advies.

Den Haag

Vorige week maakten de Haagse basisscholen bekend de traditionele Zwarte Piet in de ban te doen. Op hondervijftig Haagse openbare, protestants-christelijke en katholieke basisscholen zullen er dit jaar geen zwarte knechten met kroeshaar, dikke rode lippen en gouden oorbellen te zien zijn.

“Er waren kinderen die zich niet prettig voelden bij de sinterklaasvieringen door de aanwezigheid van Zwarte Piet”, luidde de verklaring.

Onduidelijkheid

Nu het Sinterklaasfeest nadert, laait de zwartepietendiscussie weer op. Een commissie van de Verenigde Naties die optreedt tegen rassendiscriminatie bepaalde vorige maand dat de Nederlandse overheid actief de stereotypen moet bestrijden die aan het personage vastzitten.

Ondertussen worstelen Nederlandse bedrijven en organisaties met het uiterlijk van het hulpje van de Sint.

Zo lieten winkeliers woensdag weten duidelijkheid te willen over Zwarte Piet. Zij vinden dat ze onterecht deel uitmaken van de discussie over het uiterlijk van piet.

TV

RTL liet onlangs weten het uiterlijk van Zwarte Piet niet aan te passen en de “uitkomst van de maatschappelijke discussie” af te wachten.

Kinderzender Nickelodeon introduceert dit jaar ongeschminkte pieten in de nieuwe dagelijkse sinterklaasserie Op weg naar pakjesavond – Sint vermist!.

Sinterklaasjournaal loopt nog niet vooruit op de verhaallijn van dit jaar, maar heeft vorig jaar wel wat veranderingen doorgevoerd.

Lees meer over: Zwarte Piet

Winkeliers willen duidelijkheid over piet

Telegraaf 23.09.2014 Winkeliers in Nederland willen duidelijkheid en houvast over Zwarte Piet. Zij vinden dat ze onterecht deel uitmaken van de discussie over het uiterlijk van piet. Detailhandel Nederland is een van de partijen die meedoen aan het rondetafeloverleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is om te komen tot een ‘toekomstbestendige invulling van het sinterklaasfeest’.

“Het is echt te betreuren dat er verdeeldheid is ontstaan over de invulling van het feest. Voor winkeliers is sinterklaas één van de belangrijkste periodes uit het jaar en dan zou je het liefst iedereen tevreden houden. We gaan ervan uit dat de rondetafel daaraan bijdraagt”, zegt Sander van Golberdinge, directeur van Detailhandel Nederland, woensdag. “Winkeliers hebben begrip voor de worsteling maar hebben tegelijkertijd behoefte aan een werkbare oplossing. De negatieve discussie rond de beeltenis van Zwarte Piet leidt af van het kinderfeest dat sinterklaas moet zijn.”

Gerelateerde artikelen;

16-09: ‘Witte piet’ ook bij Jumbo

11-08: Blokker laat Piet zwart als schoorsteenroet

10-08: V&D baseert Pietbeleid op Sinterklaasjournaal

10-08: De Bijenkorf: gouden klimpieten

‘Kleur maakt kinderen niet uit’

Telegraaf 22.09.2015  De kleur van Zwarte Piet maakt kinderen niks uit. Het gaat de kleintjes er vooral om dat ze tijdens Sinterklaas een cadeautje krijgen. Dat zegt psycholoog Gerrit Breeuwsma, verbonden aan de Universiteit van Groningen. “Voor kinderen mag Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn. Het draait voor hen alleen maar om de cadeaus. De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen.”

Het uiterlijk van de pieten wordt tijdens de komende viering door winkels, scholen en televisieprogramma’s aangepast, maar ook zwarte pieten zullen nog zichtbaar zijn. Volgens Breeuwsma zullen kinderen daar geen probleem van maken. Hij haalt als voorbeeld een verhaal aan van een kleuterjuf die zich in bijzijn van de kinderen verkleedde als Zwarte Piet. De kinderen gingen meteen mee in haar rol en vergaten dat ze de juffrouw was.

‘Kleur van pieten vooral probleem van volwassenen, het maakt kinderen niet uit’

RTVWEST 22.09.2015  De kleur van Zwarte Piet maakt kinderen niks uit. Het gaat de kleintjes er vooral om dat ze tijdens het sinterklaasfeest een cadeautje krijgen. Dat zegt psycholoog Gerrit Breeuwsma, verbonden aan de Universiteit van Groningen, aan het ANP. ‘Voor kinderen mag Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn. Het draait voor hen alleen om de cadeaus. De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen.’

Het uiterlijk van de pieten wordt tijdens de komende viering door verschillende winkels, scholen en televisieprogramma’s aangepast. Onder meer in Den Haag.

Vorige week werd bekend dat de klassieke Zwarte Piet op geen enkele Haagse basisschool meer zal verschijnen. De schoolbesturen spraken onderling af dat alle ‘discrimerende kenmerken’ – zoals de volledig zwarte kleur, de grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen – worden geschrapt. Verschillende scholen in de regio sluiten zich hierbij aan.

Veel reacties

Dit riep veel reacties op. Een petitie van het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos tegen het aanpassen van het uiterlijk van de traditionele piet werd in een dag tijd meer dan 8000  keer ondertekend. En in Rijswijk besloot de partij Beter voor Rijswijk dat fractieleden en medewerkers op 4 december kinderen van de Godfried Bomansschool in Rijswijk zwart gaan schminken in reactie op alle commotie.  Lees verder

Psycholoog Gerrit Breeuwsma: “Kleur van Zwarte Piet maakt kinderen niks uit”

Den HaagFM 22.09.2015 De kleur van Zwarte Piet maakt kinderen niks uit. Het gaat de kleintjes er vooral om dat ze tijdens het sinterklaasfeest een cadeautje krijgen. Dat zegt psycholoog Gerrit Breeuwsma, verbonden aan de Universiteit van Groningen, tegen persbureau ANP. “Voor kinderen mag Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn. Het draait voor hen alleen om de cadeaus. De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen.”

Vorige week werd bekend dat de klassieke Zwarte Piet op geen enkele Haagse basisschool meer zal verschijnen. De schoolbesturen spraken onderling af dat alle “discriminerende kenmerken” – zoals de volledig zwarte kleur, de grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen – worden geschrapt.

“Het is gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje”, benadrukt Breeuwsma. “Onder kinderen zijn ook nooit discussiegroepjes over de kleur van de Pieten ontstaan. Kinderen hebben ook geen probleem met hulpsinterklazen, die vinden ze vaak net zo leuk als de ‘echte’ Sint.” …lees meer

RTL Telekids blijft Zwarte Piet (voorlopig) trouw

VK 22.09.2015 Zwarte Piet blijft bij RTL in zijn vertrouwde vorm te zien tijdens de komende viering van Sinterklaas. Via RTL Telekids zendt de zender al jaren de Club van Sinterklaas uit. De pieten in deze kinderserie zijn volgens RTL ‘neergezet als kinderhelden en houden daarom hun eigen uiterlijk’.

Vanwege de inmiddels al enkele jaren durende discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet doen andere zenders aanpassingen of hebben dat vorig jaar al gedaan. Zo introduceert kinderzender Nickelodeon dit jaar ongeschminkte pieten in de nieuwe dagelijkse sinterklaasserie ‘Op weg naar pakjesavond – Sint vermist!’.

Het Sinterklaasjournaal wil – zoals ieder jaar – nog niets zeggen over de inhoud van de verhaallijn van dit jaar, maar voerde vorig jaar wel wat veranderingen door. Zo waren er clowns-pieten en gele pieten te zien. Ook diverse supermarkten, winkels (zoals de Bijenkorf) en scholen (zoals in Den Haag) veranderen de pieten vanwege de discussie over het uiterlijk.

RTL: Piet is kinderheld en houdt bij ons zijn eigen kleur

AD 22.09.2015 Zwarte Piet blijft zwart bij RTL. Via RTL Telekids zendt de zender al jaren de Club van Sinterklaas uit. En net als vorig jaar komt er dit jaar onder dezelfde naam een film in de bioscoop. De pieten in de Club van Sinterklaas zijn volgens RTL neergezet als kinderhelden en houden dit jaar hun eigen uiterlijk.

Er zal ongetwijfeld een nieuw soort piet komen, aldus Psycholoog Gerrit Breeuwsma.

,,We zien het sinterklaasfeest als een feest voor kinderen en staan achter hetgeen we de afgelopen jaren hebben uitgezonden”, zegt RTL. ,, Juist omdat het een feest voor kinderen is, is eenduidigheid in onze ogen heel belangrijk. Wij gaan mee in de keuzes van de brede Nederlandse samenleving, waar deze discussie naar onze mening ook thuishoort. Mocht op termijn de uitkomst van de deze maatschappelijke discussie vragen om een verandering van het uiterlijk van Piet, dan zullen wij daarin volgen”, aldus RTL.

Lees ook;

Zwarte Piet blijft bij RTL

Telegraaf 22.09.2015 Zwarte Piet blijft bij RTL tijdens de komende viering van sinterklaas. Via RTL Telekids zendt de zender al jaren de Club van Sinterklaas uit. Ook dit jaar komt er onder dezelfde naam een film in de bioscoop. De pieten in de Club van Sinterklaas zijn volgens RTL neergezet als kinderhelden en houden daarom hun eigen uiterlijk.

“We zien het sinterklaasfeest als een feest voor kinderen en staan achter hetgeen we de afgelopen jaren hebben uitgezonden. Juist omdat het een feest voor kinderen is, is eenduidigheid in onze ogen heel belangrijk. Wij gaan mee in de keuzes van de brede Nederlandse samenleving, waar deze discussie naar onze mening ook thuishoort. Mocht op termijn de uitkomst van de deze maatschappelijke discussie vragen om een verandering van het uiterlijk van piet, dan zullen wij daarin volgen”, aldus RTL.

Vanwege de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet doen andere zenders aanpassingen of hebben dat vorig jaar al gedaan. Kinderzender Nickelodeon introduceert dit jaar ongeschminkte pieten in de nieuwe dagelijkse sinterklaasserie ‘Op weg naar pakjesavond – Sint vermist!’. Het Sinterklaasjournaal loopt nog niet vooruit loopt op de verhaallijn van dit jaar, maar heeft vorig jaar wel wat veranderingen doorgevoerd. Ook diverse supermarkten, winkels en de scholen veranderen de pieten vanwege de discussie over het uiterlijk.

‘Laten we kinderfeest niet bederven met ruzie’

AD 21.09.2015 De jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Den Haag is een kinderfeest en moet dat blijven, inclusief Zwarte Piet. Dat zegt Peter Boelhouwer, organisator van de intocht. Wat hem betreft kan de traditie best worden aangepast, ‘maar laten we wel normaal doen.’

Maar pieten in allerlei kleuren, dat gaat mij te ver. Het is nu eenmaal Zwarte Piet, aldus Peter Boelhouwer, organisator sint-intocht.

Het gaat niet goed met de discussie over Zwarte Piet, vindt Peter Boelhouwer van DB Events, die de Haags-Scheveningse intocht al ne-gen keer heeft georganiseerd. Op 14 november is het weer zover en komen Sinterklaas en pieterbaas weer aan in de haven.

,,Het is een kínderfeest, mensen,” verzucht de organisator. ,,Maar het dreigt nu een politieke kwestie te worden, waarbij ook naar de stembus wordt gekeken. Dat moet niet en het is bovendien absurd: alsof er geen andere problemen zijn. Laten we normaal doen.”

Lees ook;

Er is met de Roetpiet nog maar één probleem

Trouw 20.09.2015 Een van de aardigste dingen van de Zwartepietendiscussie is dat je erdoor ongemerkt een stuk verder geïnformeerd raakt in de pietenkunde. ‘In Den Haag moet Zwarte Piet in drie jaar tijd ontdaan zijn van discrimenerende kenmeren,’ zo las ik afgelopen week in deze krant.

‘Zwarte huidskleur, kroeshaar, dikke rode lippen, oorringen en een dommige, onderdanige houding.’ Er zijn kennelijk Pieten en Pieten, want afgezien van het zwart (‘Zwarte Piet is zwart,’ zei premier Rutte nog niet zo lang geleden) herken ik er nauwelijks de Piet van mijn eigen Sinterklaashistorie in.

Een van de stenen des aanstoots zijn, volgens de richtlijn van de Haagse scholen, de ringen die Piet in zijn oren draagt en die zouden verwijzen naar een slavenverleden. Dat laatste verband heb ik nooit zo goed begrepen, maar groter nog was mijn verbazing over die ringen zelf. In het verleden heb ik verscheidene malen voor Zwarte Piet of Sinterklaas gespeeld, maar nooit kreeg ik als Piet bij die verkleedpartij iets aan mijn oren te hangen of zag dat als Sint bij mijn begeleider gebeuren.

Gravend in het geheugen van mijn kindertijd kwam ik die ringen ook al niet tegen. Maar omdat de herinnering bedrieglijk is, ben ik op internet op zoek gegaan – en jawel, af en toe ontdekte ik een beringde Piet. Wat mij betreft mogen die oorversierselen verdwijnen; ik zal ze niet missen. Wel is het opmerkelijk dat daarover zo’n stennis ontstaat, precies op het moment waarop in het gewone leven menig man met steentjes, ringetjes of wat al niet in het oor is gaan rondlopen – wat ik dan weer géén gezicht vind.

Verwant nieuws;

Petitie Zwarte Piet ruim 10.000 keer ondertekend

AD 20.09.2015 De petitie vóór het behoud van de klassieke Zwarte Piet heeft inmiddels ruim 10.000 handtekeningen binnen. ,,We gaan als een raket”, reageert initiatiefnemer Richard de Mos, fractievoorzitter van Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag. Hij gaat de petitie de komende week aanbieden aan de Haagse schoolbesturen.

Met de handtekeningen eist De Mos excuses van de schoolbesturen voor de consternatie die is ontstaan rondom de kindervriend. Ook hoopt hij dat de besturen in discussie gaan met de ouders op de scholen. ,,Maar de grootste eis is dat Zwarte Piet op de Haagse scholen moet blijven”, reageert de politicus tegenover deze krant.

De Mos is van plan de petitie uit te breiden naar Delft en Rijswijk, met behulp van de lokale partijen Onafhankelijk Delft en Beter voor Rijswijk. ,,Daar hebben dezelfde schoolbesturen het voor het zeggen als in Den Haag.” Volgens De Mos zijn ook in beide plaatsen al veranderingen aangekondigd in het uiterlijk van Zwarte Piet.

Collectieve afspraak
Basisscholen in Den Haag spraken vorige week af dat voortaan rond 5 december neutrale Zwarte Pieten langskomen. Het gaat om een collectieve afspraak van alle 150 openbare, protestants-christelijke en katholieke basisscholen om de klassieke zwarte knecht met kroeshaar, dikke rode lippen en gouden oorbellen te weren. De schoolbesturen vinden dat discriminerende kenmerken.

Lees ook;

Zwarte Piet discussie: Partij Beter voor Rijswijk begint tegenactie, gaat kinderen zwart schminken

RTVWEST 19.09.2015 De partij Beter voor Rijswijk heeft een opmerkelijke actie aangekondigd. Op 4 december gaan fractieleden en medewerkers van de partij kinderen van de Godfried Bomansschool in Rijswijk zwart schminken. Dat zegt fractiemedewerker Marc Weterings tegen Omroep West.

De school valt onder de Laurentius Stichting, die eerder aankondigde volledig zwarte pieten in de ban te doen. ‘Het is een traditie, daar moeten ze gewoon van afblijven’, zegt Weterings. Zijn eigen zoontje is leerling van de school. ‘Ik schrok toen ik hoorde dat ze ook op onze school de traditie van de Zwarte Pieten willen afschaffen, omdat die onder een Haagse scholenkoepel valt.’ Daarom begint de partij Beter voor Rijswijk een tegenactie.

gerelateerde artikelen;

Zwarte Piet niet alleen weg op scholen in Den Haag; ook op andere scholen in de regio niet welkom

RTVWEST 18.09.2015 Zwarte pieten zijn niet alleen op scholen in Den Haag niet langer welkom. De Laurentius Stichting liet in een brief aan de ouders weten mee te gaan in de beslissing van de Haagse schoolbesturen. En deze stichting heeft naast scholen in Den Haag ook scholen in Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Den Hoorn.

Donderdag werd bekend dat de klassieke Zwarte Piet op geen enkele Haagse basisschool meer zal verschijnen. De schoolbesturen spraken onderling af dat alle discrimerende kenmerken, zoals de volledig zwarte kleur, worden geschrapt. De grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen.

9000 handtekeningen voor petitie 

Niet iedereen is het eens met de beslissing van de Haagse scholen. Gemeenteraadslid Richard de Mos startte een petitie tegen het verdwijnen van de traditionele Zwarte Piet. Vrijdagavond bereikte de teller de 9000 handtekeningen.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) van Den Haag zei donderdag niet bij de Haagse schoolbesturen aan te dringen op het terugdraaien van het besluit om de traditionele Zwarte Piet van de scholen te weren. Volgens Van Engelshoven is het niet aan de politiek om invulling te geven aan het Sinterklaasfeest.

gerelateerde artikelen;

Petitie voor Zwarte Piet: ruim 8.200 handtekeningen in twee dagen

RTVWEST 18.09.2015 Ruim 8.200 mensen hebben de petitie van Haags gemeenteraadslid Richard de Mos tegen het verdwijnen van de traditionele Zwarte Piet op Haagse basisscholen getekend. De petitie werd donderdagochtend op internet gezet, de tussenstand is van vrijdagmiddag.

De Mos is boos over het pieten-nieuws dat donderdag in de kranten verscheen. Zwarte Piet is in zijn huidige ‘vorm’ op geen enkele Haagse basisschool meer welkom, omdat de schoolbesturen onderling afgesproken hebben dat alle discriminerende onderdelen geschrapt moeten worden.

Volgens De Mos is Zwarte Piet een traditie waar het merendeel van de Nederlanders veel plezier aan beleeft. Hij startte de petitie. Ook stelde hij vragen aan burgemeester Jozias van Aartsen en de wethouders. Volgens hem heeft het college namelijk eerder toegezegd dat Zwarte Piet niet zou veranderen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Zwarte Piet Petitie Groep de Mos loopt storm

Den HaagFM 18.09.2015 De door Groep de Mos gestarte petitie ‘Zwarte Piet moet op Haagse basisscholen blijven‘ loopt storm. In 24 uur tijd hebben bijna 8.000 keer mensen de oproep ondertekend.

“Maar wij zijn er nog lang niet”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos. “We hebben nog een lange weg te gaan om de wereldvreemde schoolbesturen aan het verstand te peuteren dat kindervriend Zwarte Piet helemaal niets met racisme van doen heeft’ De Mos wil de petitie volgende week aanbieden bij de schoolbesturen.

Donderdag maakten de Haagse schoolbesturen bekend dat alle “discriminerende kenmerken” van Zwarte Piet, zoals de volledig zwarte kleur, grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen, in de komende drie jaren worden geschrapt. Groep de Mos riep wethouder Ingrid van Engelshoven van Onderwijs op hier een stokje voor te steken, maar zij wil zich niet bemoeien met de “inkleuring” van Zwarte Piet. …lees meer

Zwarte Piet is geen zaak van politiek, vindt wethouder Den Haag

RTVWEST 18.09.2015 Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) van Den Haag gaat niet bij de Haagse schoolbesturen aandringen op het terugdraaien van het besluit om de traditionele Zwarte Piet van de scholen te weren. Volgens Van Engelshoven is het niet aan de politiek om invulling te geven aan het Sinterklaasfeest.

Groep de Mos/Ouderenpartij Den Haag riep Van Engelshoven donderdagavond tijdens een debat op om in actie te komen tegen de beslissing van de schoolbesturen. Zij hebben afgesproken dat binnen drie jaar de discriminerende kenmerken van de klassieke Zwarte Piet, zoals de zwarte kleur, het kroeshaar en de dikke lippen aangepast moeten worden. Groep de Mos en de PVV vinden dat hiermee een Nederlandse traditie om zeep wordt geholpen. … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Wethouder Van Engelshoven wil zich niet bemoeien met “inkleuring ”Zwarte Piet

Den HaagFM 18.09.2015 Wethouder Ingrid van Engelshoven van Onderwijs gaat niet bij de Haagse schoolbesturen aandringen op het terugdraaien van het besluit om de traditionele Zwarte Piet te veranderen.

Groep de Mos vroeg daar donderdag om in de gemeenteraadsvergadering. Volgens Van Engelshoven is het niet aan de politiek om invulling te geven aan het Sinterklaasfeest.

De scholen willen “discriminerende kenmerken” zoals de zwarte kleur, het kroeshaar en de dikke lippen aanpassen. Groep de Mos vindt dat hiermee een Nederlandse traditie om zeep wordt geholpen. Dat vindt Van Engelshoven niet. “Het Sinterklaasfeest wordt volop gevierd. Alleen de inkleuring is anders.” …lees meer

‘Pietenplan culturele suïcide’

 

AD 18.09.2015 Lokale én landelijke politici van rechtse snit zijn woest over de ban die de Haagse schoolbesturen hebben uitgesproken over de klassieke Zwarte Piet. ‘Dit is culturele suïcide.’

Een paar beleidsmakers, nul ouders en precies één schooldirecteur hebben dit voor 150 basisscholen besloten. Intrekken dat besluit, aldus Bart de Liefde, VVD-Kamerlid.

Het Haagse Tweede-Kamerlid Bart de Liefde (VVD) steekt zijn chagrijn niet onder stoelen of banken. Dat de klassieke Zwarte Piet niet meer welkom is op de Haagse basisscholen schiet het voormalige gemeenteraadslid in het verkeerde keelgat. ,,Als Haags vader van een 5-jarig kind ben ik zwaar teleurgesteld,” stelt hij.

Hij wordt er bepaald niet minder geïrriteerd op als hij na een rondje bellen tot de ontdekking komt dat schooldirecteuren, ouders en docenten niet gekend zijn in de beslissing van de Haagse schoolbesturen om de klassieke Zwarte Piet z’n grote lippen, kroeshaar, gouden oorringen en zwarte huidskleur af te nemen. ,,Bizar. Een paar beleidsmakers, nul ouders en precies één schooldirecteur hebben dit voor 150 basisscholen besloten. Intrekken dat besluit.”

Woede in Den Haag om ‘neutrale Piet’

Trouw 17.09.2015 Het besluit van alle 150 Haagse basisscholen om Zwarte Piet de komende drie jaar om te vormen tot een neutrale Piet, stuit op veel weerstand. Volgens een poll van Omroep West vindt 85 procent van de inwoners het afschaffen van Zwarte Piet ‘onzin’ of ‘een slechte beslissing’.

Gemeenteraadslid Richard de Mos van de Groep De Mos/Ouderenpartij verzamelde duizenden handtekeningen in een petitie voor het behoud van Zwarte Piet. Haagse ouders, zoals VVD- Kamerlid Ockje Tellegen, lieten via Twitter of boze telefoontjes aan het AD/Haagse Courant weten woedend te zijn over het besluit.

Ook de Landelijke Ouderraad vindt het eigenaardig dat het besluit over Zwarte Piet genomen is zonder ouders hierover te raadplegen. Op de meeste scholen in Nederland wordt gezamenlijk overlegd hoe iedereen het feest het liefst wil vieren.

Verwant nieuws

Meerderheid noemt zwartepietenbesluit basisscholen Den Haag ‘slecht idee’

RTVWEST 17.09.2015 Een grote meerderheid van de bezoekers van Omroepwest.nl wil dat het uiterlijk van Zwarte Piet blijft zoals de traditie het voorschrijft: zwart geschminkt. Dat blijkt uit een poll die gedurende de dag door bijna 2.000 mensen is ingevuld.

Donderdag kwam naar buiten dat alle basisscholen in Den Haag hebben besloten het uiterlijk van Piet in drie jaar tijd te ontdoen van alle als discriminerend ervaren uiterlijke kenmerken: kroeshaar, het onnozele karakter, de zwarte schmink. Die beslissing is bij veel bezoekers van de website van Omroep West in het verkeerde keelgat geschoten.

Ruim 45 procent van de mensen die de poll invulden, noemt het een ‘slechte beslissing’. Iets meer dan 40 procent vond het zelfs ‘onzin’. Slechts vijf procent vindt het besluit van de scholen juist wel een goede keuze en snapt dat mensen zich gediscrimineerd voelen.

Ook Jumbo doet Zwarte Piet in de ban

De Haagse basisscholen baseren zich op rapporten van de Verenigde Naties en geluiden in de samenleving. Zij zijn niet de enige. Eerder maakte supermarkt Jumbo bekend geen Zwarte Pieten meer te gebruiken op verpakkingen en reclame-materiaal.

In het Sinterklaasjournaal op NPO 3 waren afgelopen jaar naast zwarte en donkerbruine Pieten ook voor het eerst een paar witte Pieten te zien. Het Sinterklaasjournaal werd trending topic op Twitter. Een dag later ontving presentatrice Dieuwertje Blok een dreigbrief waarna ze aangifte deed bij de politie.

Wethouder Van Engelshoven: goed dat scholen eensgezind standpunt innemen. 

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs vindt het te prijzen dat de basisscholen een gezamenlijk standpunt over het uiterlijk van piet hebben ingenomen. Dat zei ze donderdagavond bij een raadsvergadering. Ze is niet van plan de scholen op andere gedachten te brengen, antwoordde ze desgevraagd. Diverse partijen scharen zich achter de traditionele piet: Groep de Mos/Ouderenpartij Den Haag is een petitie gestart tegen het besluit van de scholen.  — Lees verder

gerelateerde artikelen;

Dit zijn de afspraken van scholen in Den Haag over verandering Zwarte Piet

RTVWEST 17.09.2015 ‘Klassieke Zwarte Piet niet welkom op Haagse scholen’, kopt het AD donderdag. In de brief die de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) naar haar basisscholen in Den Haag heeft gestuurd, blijkt dat de scholen Zwarte Piet dit jaar nog niet helemaal hoeven te verbannen. De scholen hebben drie jaar de tijd om Zwarte Piet een ‘make-over’ te geven. Dat blijkt uit een document dat Omroep West in handen heeft.

Volgens de SCOH moeten vooral de discriminerende kenmerken van Zwarte Piet verdwijnen. De vijf kenmerken die volgens de gezamenlijke schoolbesturen anders moeten zijn:

– de zwarte huidskleur
– het kroeshaar
– de gouden oorringen
– de dikke rode lippen
– de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (de domme) Zwarte Piet  Lees verder

LEES OOK: De Mos start petitie: Zwarte Piet moet blijven op scholen in Den Haag

gerelateerde artikelen;

Zwartepietendiscussie op Radio West: laat tussen 18.00 en 19.00 uur jouw mening horen!

RTVWEST 17.09.2015 Donderdag werd bekend dat de klassieke Zwarte Piet niet meer welkom is op de Haagse basisscholen. Daarom staat het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf tussen 18.00 en 19.00 uur geheel in het teken van de zwartepietendiscussie in Den Haag.

Te gast is onder anderen Richard de Mos. Het Haagse gemeenteraadslid is een onlinepetitie gestart om Zwarte Piet op de Haagse basisscholen te behouden.
LEES OOK: Dit zijn de afspraken van scholen in Den Haag over verandering Zwarte Piet
Ook jij kunt laten horen wat je van de hele zwartepietendiscussie vindt. Je kunt meepraten over de discussie in de uitzending van Studio Haagsche Bluf door ons te bellen op 070-3905454. Wat vind jij van de beslissing van de Haagse basisscholen? Vul hier de poll in.  Lees verder

POLL: Wat vind jij van de make-over van Zwarte Piet op scholen Den Haag

RTVWEST 17.09.2015 De openbare en christelijke basisscholen in Den Haag gaan Zwarte Piet de komende jaren veranderen. In 2017 mag Piet geen discriminerende kenmerken meer hebben. Scholen mogen zelf kiezen of ze Zwarte Piet dit jaar al verbannen of dat ze geleidelijk kleine aanpassingen doen aan het uiterlijk van Piet.

LEES OOK: Dit zijn de afspraken van scholen in Den Haag over verandering Zwarte Piet 

Wat vind jij van de beslissing van de Haagse scholen om Zwarte Piet de komende jaren een make-over te geven? Vul de poll in. Appgebruikers kunnen hier hun mening geven. Lees verder

Groep de Mos wil spoeddebat over weren Zwarte Piet

Den HaagFM 17.09.2015 Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil donderdag een spoeddebat over het bericht dat Haagse basisscholen hebben besloten Zwarte Piet te weren.

“Ik wil dat het stadsbestuur er alles aan gaat doen om Zwarte Piet te beschermen en terug te laten keren op alle Haagse basisscholen”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos. “We mogen ons niet door een kleine minderheid laten aanpraten dat Zwarte Piet ook maar iets met racisme van doen heeft. Integendeel; Zwarte Piet is een vriend van ieder kind en moet ongestoord zijn werk kunnen blijven doen.”

De fractievoorzitter heeft al vragen gesteld aan burgemeester Jozias van Aartsen en de wethouders. Volgens De Mos heeft het college eerder toegezegd dat Zwarte Piet niet zou veranderen. De partij is ook een petitie gestart. …lees meer

De Mos start petitie: Zwarte Piet moet blijven op scholen in Den Haag

RTVWEST 17.09.2015 Het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos wil een spoeddebat over het verdwijnen van Zwarte Piet op Haagse basisscholen. Hij is direct nadat het nieuws donderdagochtend bekend werd een onlinepetitie gestart.

De Mos is boos over het pieten-nieuws dat donderdag in de krant verscheen. ‘Het is een traditie waar het merendeel van de Nederlanders veel plezier aan beleeft. Een kleine groep zwarte-pieten-gekkies maakt zich er druk om en nu gaan de Haagse scholen hierin mee.’

De Mos is meteen een onlinepetitie begonnen. Ook heeft hij al vragen gesteld aan burgemeester Jozias van Aartsen en de wethouders. Volgens De Mos heeft het college eerder toegezegd dat Zwarte Piet niet zou veranderen.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Bekende Hagenezen komen op voor Zwarte Piet

Den HaagFM 17.09.2015 Op social media laten verschillende bekende Hagenezen weten niets te zien in de aanpassingen van Zwarte Piet waartoe de Haagse scholen gezamenlijk hebben besloten.

Joey Spaan, beter bekend als Matsoe Matsoe uit het televisieprogramma ‘Oh Oh Cherso’, vindt dat allochtonen niet mogen bepalen hoe Nederlanders Sinterklaas vieren. “Wij blijven miljoenen in andere steken en we passen ook nog onze tradities aan waaronder een jaarlijks kinderfeest zonder kwalijke bedoelingen. Ik ben er zo klaar mee.”

Henk Bres is ook fel tegen een ‘neutrale Piet’, zoals de schoolbesturen het noemen. “Schande, weer een mooie Nederlandse cultuur om zeep geholpen door een stelletje laffe bestuurders.” Jeffrey Huf roept alle Haagse kinderen op om op 4 december als Zwarte Piet naar school te gaan. “Fuck de gemeente Den Haag. Traditie is traditie.”  …lees meer

Traditionele Zwarte Piet moet weg: ‘Sinterklaasfeest moet voor iedereen een feest zijn’

RTVWEST 17.09.2015 De traditionele Zwarte Piet moet verdwijnen, heeft de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) besloten. Niet iedereen is het daarmee eens. SCOH-bestuursvoorzitter Gerard van Drielen licht het besluit in een interview met Omroep West toe.

Kunt u het besluit toelichten? 
Het zijn twee dingen tot dit besluit hebben geleid. Ten eerste is er een grote maatschappelijke discussie over Zwarte Piet in ons land. Een aantal mensen ervaart deze traditie als discriminerend. Ten tweede hebben wij ook het rapport gelezen van het College voor de Rechten van de Mens. Daarin staat dat Zwarte Piet discriminerende elementen heeft. Als er zo’n spiegel wordt voorgehouden, moeten wij als stichting daar ook conclusies aan durven te verbinden. Het  Sinterklaasfeest moet voor iedereen een feest zijn.

Is het dat nu niet? Lees verder

gerelateerde artikelen;

Woeste reacties op Zwarte Piet-besluit schoolbesturen

AD 17.09.2015 Het besluit van de Haagse schoolbesturen om in drie jaar tijd te stoppen met de klassieke Zwarte Piet, levert zeer heftige reacties op. Met name de tegenstanders van het schoolbesluit roeren zich op social media.

Lees hier de brief van de onderwijsbestuurders Open pdf (351 kB)

Sinds het nieuws via deze krant wereldkundig is gemaakt, buitelen mensen over elkaar heen om hun mening te geven in de Pieten-discussie.

In de Haagse gemeenteraad was het raadslid Richard de Mos die zich als eerste roerde. Hij wil donderdagavond een spoeddebat tijdens de raadsvergadering want ‘het in de ban doen van onze kindervriend is onacceptabel’. Zijn Groep De Mos/Ouderen Partij Den Haag is ook een petitie gestart.

GERELATEERD NIEUWS;

Klassieke Zwarte Piet niet welkom op Haagse scholen

MEER OVER: DEN HAAGDISCUSSIE OVER ZWARTE PIET

Woede in Den Haag om ‘neutrale Piet’

Trouw 17.09.2015 Het besluit van alle 150 Haagse basisscholen om Zwarte Piet de komende drie jaar om te vormen tot een neutrale Piet, stuit op veel weerstand. Volgens een poll van Omroep West vindt 85 procent van de inwoners het afschaffen van Zwarte Piet ‘onzin’ of ‘een slechte beslissing’.

Gemeenteraadslid Richard de Mos van de Groep De Mos/Ouderenpartij verzamelde duizenden handtekeningen in een petitie voor het behoud van Zwarte Piet. Haagse ouders, zoals VVD- Kamerlid Ockje Tellegen, lieten via Twitter of boze telefoontjes aan het AD/Haagse Courant weten woedend te zijn over het besluit.

Ook de Landelijke Ouderraad vindt het eigenaardig dat het besluit over Zwarte Piet genomen is zonder ouders hierover te raadplegen. Op de meeste scholen in Nederland wordt gezamenlijk overlegd hoe iedereen het feest het liefst wil vieren.

Verwant nieuws;

“Zwarte Piet niet gelijk verbannen op christelijke scholen”

Den HaagFM 17.09.2015 Op Haagse basisscholen zal voortaan geen klassieke Zwarte Piet meer te zien zijn. In de brief die de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) naar haar scholen heeft gestuurd, blijkt dat Zwarte Piet dit jaar nog niet helemaal wordt verbannen. De scholen willen in drie jaar komen tot een “neutrale piet”.

Volgens de SCOH moeten vooral de discriminerende kenmerken van Zwarte Piet verdwijnen, zoals de zwarte huidskleur, het kroeshaar, de gouden oorringen, de dikke rode lippen en de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en de domme Piet. In 2017 moeten alle basisscholen Piet hebben aangepast op alle vijf de “discriminerende kenmerken”. Een school kan dus zelf bepalen of ze Zwarte Piet dit jaar al helemaal weren of dat ze Piet geleidelijk aanpassen.

De schoolbesturen zijn het er volgens de brief over eens dat het Sinterklaasfeest een jarenlange Nederlandse traditie is. “In eerste instantie is het een feest voor alle kinderen. Het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden”, staat in de brief. Niet iedereen is blij het met nieuws dat Zwarte Piet niet langer meer welkom is. Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil donderdag een spoeddebat in de gemeenteraad en is een petitie gestart. …lees meer

Zwarte Piet niet welkom op Haagse basisscholen

RTVWEST 17.09.2015 De klassieke Zwarte Piet is op geen enkele Haagse basisschool meer welkom. Dat meldt het AD. Volgens de krant is Den Haag de eerste grote stad waar dit op grote schaal gebeurt.

De schoolbesturen van de Haagse basisscholen hebben onderling afgesproken dat alle discriminerende kenmerken, zoals de volledig zwarte kleur, worden geschrapt. Verder worden de pieten ontdaan van de grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen. Ook mag hij niet meer neer worden gezet als het domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas. Lees verder

Klassieke Zwarte Piet niet welkom op Haagse scholen

Eerste grote stad waar dit op zo’n grote schaal gebeurt.

AD 17.09.2015 De klassieke Zwarte Piet is op geen enkele basisschool in Den Haag meer welkom. Alle schoolbesturen in de stad hebben afgesproken discriminerende kenmerken, zoals de volledig zwarte kleur, te schrappen. Den Haag is de eerste grote stad in Nederland waar dit op zo’n grote schaal gebeurt.

Lees hier de brief van de onderwijsbestuurders Open pdf (351 kB)

Er waren leerlingen, die zich niet prettig voelden bij de Sinterklaasvieringen door de aanwezigheid van Zwarte Piet, aldus Gerard van Drielen, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Een zogenaamde roetpiet bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam, vorig jaar. © ANP.

Een zogenaamde roetpiet bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam, vorig jaar. © ANP.

Elk kind, ongeacht kleur of ras, moet zich op z’n gemak voelen tijdens het Sinterklaasfeest, vinden de Haagse bestuurders van het primair onderwijs. Daarom moet Piet ontdaan worden van zijn grote rode lippen, kroeshaar, gouden oorringen en zwarte huidskleur. Ook mag hij niet meer worden neergezet als het domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas.

MEER OVER; DISCUSSIE OVER ZWARTE PIET

Zwarte Piet niet meer welkom op Haagse basisscholen

Den HaagFM 17.09.2015 De klassieke Zwarte Piet is op geen enkele Haagse basisschool meer welkom. Dat meldt het AD. Volgens de krant is Den Haag de eerste grote stad waar dit op grote schaal gebeurt.

De schoolbesturen van de Haagse basisscholen hebben onderling afgesproken dat alle discriminerende kenmerken, zoals de volledig zwarte kleur, worden geschrapt. Verder worden de Pieten ontdaan van de grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen. Ook mag hij niet meer neer worden gezet als het domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas. De scholen willen in drie jaar komen tot een “neutrale’piet”.

De organisator van de intocht van Sinterklaas op Scheveningen, Peter Boelhouwer, laat weten dat er in de afgelopen jaren al het een en ander veranderd is aan de Zwarte Piet. Hij zei eerder al dat Zwarte Piet mee verandert met de mening van het volk. …lees meer

Geen Zwarte Piet meer op Haagse basisscholen 

NU 17.09.2015 Basisscholen in Den Haag hebben afgesproken dat voortaan rond 5 december neutrale Zwarte Pieten langskomen.

Het gaat om een collectieve afspraak van alle 150 openbare, protestants-christelijke en katholieke basisscholen om de klassieke zwarte knecht met kroeshaar, dikke rode lippen en gouden oorbellen te weren. De schoolbesturen vinden dat discriminerende kenmerken.

Den Haag is de eerste grote stad die een neutrale Piet op alle basisscholen introduceert en Zwarte Piet in de ban doet, aldus voorzitter Gerard van Drielen van de SCOH, de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, donderdag in hetAD.

”Er waren kinderen die zich niet prettig voelden bij de sinterklaasvieringen door de aanwezigheid van Zwarte Piet.”

VN

Een commissie van de Verenigde Naties die optreedt tegen rassendiscriminatie bepaalde vorige maand dat de Nederlandse overheid actief de stereotypen moet bestrijden die aan het personage vastzitten.

Zie ook: VN wil dat negatieve kenmerken Zwarte Piet worden aangepast

Lees meer over: Zwarte Piet Den Haag

Gerelateerde artikelen;

Naast zwarte ook witte pieten op verpakkingen bij Jumbo 

Organisatie Sint in Amsterdam weerspreekt afwezigheid Zwarte Piet  

VN wil dat negatieve kenmerken Zwarte Piet worden aangepast  

V&D baseert beleid Zwarte Piet op Sinterklaasjournaal 

Neutrale Zwarte Piet op alle Haagse scholen

Telegraaf 17.09.2015 Basisscholen in Den Haag hebben afgesproken dat voortaan rond 5 december neutrale Zwarte Pieten langskomen. Het gaat om een collectieve afspraak van alle 150 openbare, protestants-christelijke en katholieke basisscholen om de klassieke zwarte knecht met kroeshaar, dikke rode lippen en gouden oorbellen te weren. De schoolbesturen vinden dat discriminerende kenmerken.

Den Haag is de eerste grote stad die een neutrale Piet op alle basisscholen introduceert en Zwarte Piet in de ban doet, aldus voorzitter Gerard van Drielen van de SCOH, de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, donderdag in het AD. “Er waren kinderen die zich niet prettig voelden bij de sinterklaasvieringen door de aanwezigheid van Zwarte Piet.”

Een commissie van de Verenigde Naties die optreedt tegen rassendiscriminatie bepaalde vorige maand dat de Nederlandse overheid actief de stereotypen moet bestrijden die aan het personage vastzitten.

Gerelateerde artikelen;

16-09: ‘Witte piet’ ook bij Jumbo

12-09: Pakjesboot Sint te koop

Zwarte Piet niet langer welkom op Haagse scholen›

NRC 17.09.2015 Op alle basisscholen in Den Haag is voortaan alleen nog een neutrale Piet zonder discriminerende kenmerken welkom. Den Haag is daarmee de eerste grote stad in Nederland waar de klassieke Zwarte Piet helemaal verdwijnt.

Dat schrijven de Haagse schoolbesturen, verenigd in het Platform Primair Onderwijs, in een persbericht. De scholen hebben onderling afgesproken dat Piet voortaan geen zwarte huidskleur, kroeshaar en grote gouden oorringen meer heeft. Ook mag Piet niet meer worden neergezet als de domme knecht van de Sint.

Lees meer;

VANDAAG Haagse scholen weren Zwarte Piet

2014 VN-werkgroep: Zwarte Piet is racistisch ›

2014 Raad van State oordeelt kort voor intocht over eisen aan Zwarte Piet ›

2013 ‘Gemeenten houden vast aan Zwarte Piet’- vandaag protestacties verwacht

Haagse scholen doen collectief afstand van klassieke Zwarte Piet

Elsevier 17.09.2015 De klassieke Zwarte Piet is niet langer welkom in het Haagse onderwijs. Alle basisscholen in Den Haag doen afstand van de uiterlijke kenmerken van het veelbesproken onderwerp in de racismediscussie.

In geen enkele Nederlandse stad namen de scholen tot dusver zo’n collectief standpunt in over Zwarte Piet. Alle schoolbesturen in de hofstad hebben afgesproken om mogelijke discriminerendekenmerken te schrappen. Zo zal de zwarte kleur volledig verdwijnen van de huid van de pieten, schrijft het AD donderdag.

Ook de rode lippen, het kroeshaar en de gouden oorringen zullen niet terug te zien zijn. De onderwijsbestuurders willen tevens dat de kinderen Zwarte Piet niet langer als ‘het domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas’ kwalificeren.

Gertjan van Schoonhoven: Commercie, tv-makers, scholen, verenigingen, Sinterklaascomités, ouders: zij zijn het die de traditie van onderop vormgeven. Zij bepalen of Zwarte Piet verandert of niet.Lees het artikel van Gertjan van Schoonhoven >

Ongemak

Ieder kind, ongeacht kleur of ras, moet zich op z’n gemak voelen tijdens het Sinterklaasfeest, dat is de boodschap die klinkt uit Den Haag. ‘Er waren leerlingen die zich niet prettig voelden bij de Sinterklaasvieringen van Zwarte Piet,’ zegt bestuursvoorzitter van de Stichting Christelijk Onderwijs Gerard van Drielen tegen het dagblad.

Het ongemak van sommige kinderen in combinatie met demaatschappelijke discussie die steeds vaker in de media en publieke ruimten wordt gevoerd, hebben de scholen doen besluiten deze collectieve afspraak te maken.

Volgens Elsevier;

Nederland, laat je niet opjutten door activisten!

Voorloper

Niet eerder kwam het voor dat alle basisscholen in een stad zich unaniem achter een besluit in de Zwarte Pieten-discussie schaarden. In Amsterdam en Utrecht hanteerden andere scholen wel een nieuwe versie van Zwarte Piet, maar lang niet alle scholen in de stad maakten een gezamenlijke afspraak.

De Haagse scholen geven zichzelf drie jaar de tijd om over te stappen op een neutrale Piet. Wel zal een van de discriminerende kenmerken verdwenen zijn bij de pieten in de eerstvolgende Sinterklaasviering.

De directeuren van de scholen bepalen zelf hoe zij invulling geven aan Zwarte Piet. ‘Het kan best zijn dat er straks pieten met roetvegen op hun wangen rondlopen. Of gele pieten. Als het maar niet zwart is,’ zegt Van Drielen.

VN

De onderwijsbestuurders geven met het besluit gehoor aan eerdere uitlatingen van een comité van de Verenigde Naties van de Rechten van de Mens. Het comité deed onderzoek naar rassendiscriminatie in Nederland.

Zij oordeelde dat de negatieve stereotyperingen van Zwarte Piet uit de Nederlandse samenleving moeten worden geband. Alle kenmerken waarbij mensen kunnen denken aan het slavernijverleden moeten verdwijnen volgens de VN.

Deze omstreden VN-leden oordelen over racisme in Nederland >

Haagse scholen willen niet langer een klassieke Zwarte Piet

Trouw 17.09.2015 Alle Haagse scholen gaan voortaan voor een neutrale Piet, eentje zonder discriminerende kenmerken. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag met elkaar afgesproken.

Komende Sinterklaas moeten de scholen minstens één van de vijf discriminerende kenmerken van Zwarte Piet weren: rode lippen, kroeshaar, gouden oorringen, zwarte huidskleur, of Zwarte Piet als domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas neerzetten.

Zwarte Pieten met grote rode lippen, kroeshaar, gouden oorringen zijn niet langer toegestaan. Ook mag Piet niet meer worden neergezet als het domme, onderdanige hulpje van Sinterklaas. Alle kinderen, ongeacht hun huidskleur, moeten zich op hun gemak voelen tijdens het sinterklaasfeest.

Den Haag is de eerste grote stad in Nederland die het besluit heeft genomen om Zwarte Piet te weren. “Er waren leerlingen die zich niet prettig voelden bij de sinterklaasvieringen door de aanwezigheid van Zwarte Piet”, zegt Gerard van Drielen, bestuursvoorzitter van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, in het AD.

Bijzonder is dat alle Haagse scholen zich achter het voorstel hebben geschaard. Vorig jaar hadden een aantal scholen in Amsterdam en Utrecht al een moderne versie van Zwarte Piet, maar het is de eerste keer dat alle scholen in een stad zo’n beslissing nemen.

Verwant nieuws;

Jumbo: witte pieten op verpakkingen en reclames, tijdens Sinterklaas

RTVWEST 17.09.2015 In reclames en op verpakkingen van supermarktketen Jumbo zijn dit jaar zowel zwarte als witte pieten te zien. Het bedrijf wilde zich vorig jaar nog niet mengen in de discussie over het uiterlijk van Piet, maar vindt dat het daar nu wel tijd voor is.

‘Jumbo is er voor iedereen. We beschouwen het sinterklaasfeest als het leukste feest van het jaar voor onze kinderen. In de discussie rond Zwarte Piet lijkt het moeilijk een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden is’, zegt een woordvoerder woensdag tegen RTL Nieuws. Jumbo zegt de lijn van het Sinterklaasjournaal te willen volgen.

LEES OOK: ‘Zwarte Piet gewoon te zien tijdens intocht Scheveningen’

De NTR, de omroep die dat programma uitzendt, speelde vorig jaar in op de discussie door een blanke piet in opleiding door de schoorsteen te laten komen en daardoor een klein beetje zwarter was geworden. In het Sinterklaasjournaal waren ook traditionele zwarte pieten te zien. Ook in Gouda, waar vorig jaar de landelijke intocht van de Sint plaatsvond, waren niet-traditionele Pieten te zien.

‘Niet doof voor maatschappelijk debat’

Albert Heijn besloot vorig jaar om Piet alleen nog op snoepgoed te tonen, en niet meer op decoraties of in reclamefolders. Die supermarktketen zei toen dat het ‘niet doof wil zijn voor het maatschappelijk debat rond Zwarte Piet’.

In augustus oordeelde een VN-comité dat optreedt tegen rassendiscriminatie dat de Nederlandse overheid actief de stereotypen moet bestrijden die aan het personage Zwarte Piet vastzitten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kenmerken die mensen kunnen doen denken aan het slavernijverleden. Lees verder

LEES OOK: Zwarte Piet moet juridische hulp krijgen, vindt PVV Zuid-Holland

LEES OOK: Intocht Sint op Scheveningen groots feest, ondanks VN-onderzoek

gerelateerde artikelen;

‘Witte piet’ ook bij Jumbo

Telegraaf 17.09.2015 Op verpakkingen en andere winkelcommunicatie van supermarktketen Jumbo zijn dit jaar zowel zwarte als witte pieten te zien. Het bedrijf bevestigde woensdag berichtgeving van RTL Nieuws daarover.

,,Jumbo is er voor iedereen. We beschouwen het sinterklaasfeest als het leukste feest van het jaar voor onze kinderen. In de discussie rond Zwarte Piet lijkt het moeilijk een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden is”, zegt een woordvoerster. ,,Hiermee volgen wij de lijn van het Sinterklaasjournaal dat als kinderautoriteit op dit gebied deze toon heeft gezet.”

De NTR, dat het programma uitzendt, speelde vorig jaar in op de discussie door een blanke piet in opleiding door de schoorsteen te laten komen en daardoor een klein beetje zwarter was geworden. In het Sinterklaasjournaal waren ook traditionele zwarte pieten te zien.

Bij Jumbo zijn de Pieten dit jaar zwart én wit

Den HaagFM 16.09.2015 In reclames en op verpakkingen van supermarktketen Jumbo zijn dit jaar zowel zwarte als witte Pieten te zien. Het bedrijf wilde zich vorig jaar nog niet mengen in de discussie over het uiterlijk van Piet, maar vindt dat het daar nu wel tijd voor is. Jumbo heeft negen filialen in Den Haag.

“Jumbo is er voor iedereen. We beschouwen het Sinterklaasfeest als het leukste feest van het jaar voor onze kinderen. In de discussie rond Zwarte Piet lijkt het moeilijk een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden is”, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Jumbo zegt de lijn van het Sinterklaasjournaal te volgen. Daarin was vorig jaar een blanke Piet in opleiding te zien die door af te zakken door een schoorsteen een klein beetje zwarter was geworden. In het Sinterklaasjournaal waren ook traditionele zwarte pieten te zien.

Albert Heijn besloot vorig jaar om Piet alleen nog op snoepgoed te tonen, en niet meer op decoraties of in reclamefolders. Die supermarktketen zei toen dat het “niet doof wil zijn voor het maatschappelijk debat rond Zwarte Piet”. AH heeft 32 zaken in Den Haag. …lees meer

september 17, 2015 Posted by | 2e kamer, politiek | , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Jelle Hiemstra Statenfractie PVV Friesland – stapt op

Onlangs werd hij nog mishandeld. Nu stapt hij op.

Zie ook: Jelle Hiemstra Statenfractie PVV Friesland – mishandeling

Geert krijgt hoofdpijn van provincie

De pers 24.10.2011 De PVV heeft al drie overlopers in de provincie. ‘Ik ben hevig teleurgesteld,’ zegt een van hen, Harm Uringa, voor het eerst hardop. 

‘Je komt steeds bij Wilders uit’, zegt Harm Uringa. ‘Dat gaat hem opbreken. De partij is te snel gegroeid, er is geen goed kader. Ik heb het gevoel dat de andere twee daar ook tegenaan liepen.’ Het Limburg Statenlid, dat zelf in juli uit de PVV stapte, doelt op het vertrek, gisteren, van de Friese fractievoorzitter Jelle Hiemstra. Dat is nummer drie, want vorige week pakte Martijn Kap in Brabant de biezen.

Wilders verbaasd over vertrek Fries statenlid

VK 24.10.2011 De PVV in de Tweede Kamer is verbaasd over het plotselinge vertrek van fractievoorzitter Jelle Hiemstra in de Friese Provinciale Staten. Hiemstra maakte vanmorgen bekend dat hij uit de PVV stapt en verdergaat als onafhankelijk Statenlid.

Wilders verbaasd over vertrek Fries Statenlid

Telegraaf 24.10.2011 De PVV in de Tweede Kamer is verbaasd over het plotselinge vertrek van fractievoorzitter Jelle Hiemstra in de Friese Provinciale Staten. Hiemstra maakte maandagmorgen bekend dat hij uit de PVV stapt en verdergaat als onafhankelijk Statenlid.

Wilders verbaasd over vertrek Fries Statenlid

NU 24.10.2011 DEN HAAG – De PVV in de Tweede Kamer is verbaasd over het plotselinge vertrek van fractievoorzitter Jelle Hiemstra in de Friese Provinciale Staten.

Wilders verbaasd over vertrek

De pers 24.10.2011 De PVV in de Tweede Kamer is verbaasd over het plotselinge vertrek van fractievoorzitter Jelle Hiemstra in de Friese Provinciale Staten. Hiemstra maakte maandagmorgen bekend dat hij uit de PVV stapt en verdergaat als onafhankelijk Statenlid.

PVV’er stapt op na onenigheid over hoofddoekjes

AD 24.10.2011 Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van de PVV in de Provinciale Staten in Friesland stapt per direct op.  Volgens Omrop Fryslan laat hij in een verklaring weten dat zijn standpunt over hoofddoekjes en de islamisering niet op prijs worden gesteld door de PVV in Den Haag.

Mishandelde voorzitter Statenfractie PVV weg vanwege islam-standpunt

NRC 24.10.2011 Voorzitter van de Statenfractie van de PVV in Friesland Jelle Hiemstra stapt per direct op. In een verklaring schrijft hij dat zijn mildere standpunt over hoofddoekjes en islamisering niet op prijs wordt gesteld door de PVV in Den Haag.

Wilders verbaasd over vertrek

De pers 24.10.2011 De PVV in de Tweede Kamer is verbaasd over het plotselinge vertrek van fractievoorzitter Jelle Hiemstra in de Friese Provinciale Staten. Hiemstra maakte maandagmorgen bekend dat hij uit de PVV stapt en verdergaat als onafhankelijk Statenlid.

Andere toon
,,Wij hebben hier in Friesland een heel andere toon’’, aldus Hiemstra. ,,Ik veroordeel het niet, maar mijn stijl zou het niet zijn om iemand uit te maken voor schoothondje.’’

PVV’er Hiemstra stapt op na onenigheid over islam

VK 24.10.2011 Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van de PVV in de Provinciale Staten in Friesland stapt per direct op.  Volgens Omrop Fryslan laat hij in een verklaring weten dat zijn standpunt over hoofddoekjes en de islamisering niet op prijs worden gesteld door de PVV in Den Haag.

Zie: PVV’er mishandeld door mannen met maskers – 06/09/11

PVV’er stapt op na onenigheid over hoofddoekjes

Trouw 24.10.2011 Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van de PVV in de Provinciale Staten in Friesland stapt per direct op. Volgens Omrop Fryslan laat hij in een verklaring weten dat zijn standpunt over hoofddoekjes en de islamisering niet op prijs worden gesteld door de PVV in Den Haag.\

PVV-fractieleider Friesland stapt op

Metro 24.10.2011 Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van de PVV in de Provinciale Staten van Friesland stapt uit de partij en gaat verder als onafhankelijk Statenlid. Dat liet Hiemstra maandag weten.

PVV’er Hiemstra stapt op

Spits 24.10.2011 Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van de PVV in de Provinciale Staten in Friesland stapt per direct op. Volgens Omrop Fryslan laat hij in een verklaring weten dat zijn standpunt over hoofddoekjes en de islamisering niet op prijs worden gesteld door de PVV in Den Haag.

 

PVV-fractieleider Friesland stapt uit partij

NU 24.10.2011 Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van de PVV in de Provinciale Staten van Friesland stapt uit de partij en gaat verder als onafhankelijk Statenlid. Dat liet Hiemstra maandag weten.

Friese PVV-leider stapt op

De Pers 24.10.2011 Voorzitter van de Statenfractie van de PVV in Friesland Jelle Hiemstra stapt per direct op. In een verklaring schrijft hij dat zijn mildere standpunt over hoofddoekjes en islamisering niet op prijs wordt gesteld door de PVV in Den Haag, meldt Omroep Friesland maandagochtend.

PVV’er uit Statenfractie na onenigheid over islamisering

Elsevier 24.10.2011 Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van de PVV in de Provinciale Staten in Friesland legt zijn functie per direct neer. De standpunten van Hiemstra over hoofddoekjes en islamisering zouden niet op prijs worden gesteld door de PVV in Den Haag. Onze fractie heeft een andere koers. Wij werken hier ook samen met de PvdA en GroenLinks.’

Mishandelde PVV’er stapt op

Telegraaf 24.10.2011 Jelle Hiemstra is per direct uit de PVV gestapt. Hiemstra, die fractieleider was van de Friese afdeling van de partij, voelt zich niet langer verwant met de harde koers van de PVV.

oktober 25, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Jelle Hiemstra Statenfractie PVV Friesland – mishandeling

Zie ook: Provinciale Staten Friesland – Coalitie rond PvdA, CDA en FNP

PVV’er mishandeld door mannen met maskers

Politicus en vrouw gewond na afranseling

AD 06.09.2011 Voorzitter Jelle Hiemstra van de Statenfractie van de PVV in Friesland is gisteravond door twee onbekende mannen met maskers en donkere kleding mishandeld.

Voorzitter Friese Statenfractie PVV mishandeld

Elsevier 06.09.2011 Jelle Hiemstra, de voorzitter van de Friese Statenfractie van de PVV, is maandagavond mishandeld. Het Statenlid en zijn vrouw raakten lichtgewond.

Maandagavond belden twee mannen in donkere kleding met maskers aan bij Hiemstra. Toen hij opendeed, drongen ze zijn huis binnen en sloegen ze de PVV’er en zijn vrouw.

Posters
Hiemstra, die eerder actief was voor de VVD, is eerder slachtoffer geweest van geweld. In februari werd zijn huis in Sneek beplakt met posters, waarop de tekst ‘Stop haatzaaien’ stond. Hiemstra deed aangifte wegens smaad.

Bij zijn werkgever, het Marne college in Bolsward, werd eveneens actie gevoerd tegen Hiemstra, die daar als economieleraar werkt. Leden van de Anti Fascistische Actie demonstreerden tijdens een open dag van de school op het schoolplein.

Zie ook:

PVV’er mishandeld door mannen met maskers

Parool 06.09.2011 Voorzitter Jelle Hiemstra van de Statenfractie van de PVV in Friesland is gisteravond door twee onbekende mannen met maskers en donkere kleding

PVV’er mishandeld

Telegraaf 06.09.2011 Voorzitter Jelle Hiemstra van de Statenfractie van de PVV in Friesland is maandagavond door twee onbekende mannen met maskers en donkere kleding mishandeld. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De mannen belden rond 22.00 uur aan bij Hiemstra’s huis in Sneek. Toen hij de deur opende, drongen ze de woning binnen en sloegen ze de PVV’er en diens vrouw.

PVV-politicus mishandeld

Spits 06.09.2011 De fractievoorzitter van de PVV-fractie in Friesland is gisteravond in zijn eigen huis mishandeld door twee gemaskerde mannen. De actie tegen Jelle Hiemstra is vandaag door het Openbaar Ministerie bevestigd.

Hiemstra, die in maart werd verkozen tot fractievoorzitter, kreeg rond 22.00 uur onverwacht bezoek. Toen hij open deed drongen twee donker geklede mannen met bivakmutsen zijn huis binnen. Daarbij mishandelden ze Hiemstra en zijn vrouw.

Leider Friese Statenfractie PVV mishandeld

De Pers 06.09.2011 Voorzitter Jelle Hiemstra van de Statenfractie van de PVV in Friesland is maandagavond door twee onbekende mannen met maskers en donkere kleding mishandeld. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De mannen belden rond 22.00 uur aan bij Hiemstra’s huis in Sneek. Toen hij de deur opende, drongen ze de woning binnen en sloegen ze de PVV’er en diens vrouw

Leider Friese Statenfractie PVV mishandeld

NU 06.09.2011 Voorzitter Jelle Hiemstra van de Statenfractie van de PVV in Friesland is maandagavond door twee onbekende mannen met maskers en donkere kleding mishandeld.

september 8, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | 1 reactie

Provinciale Staten Friesland – Coalitie rond PvdA, CDA en FNP

Coalitie PvdA,  CDA en de Fryske Nasjonale Partij (FNP)

De partijen bezetten 23 van de 43 zetels in de Provinciale Staten. De PvdA heeft elf, het CDA acht en de FNP vier zetels. In het huidige college zit in plaats van de FNP de ChristenUnie. Toering heeft het idee met haar partij een essentiële plek te hebben. De partij levert een van de vijf gedeputeerden. Het nieuwe college bestaat uit vijf gedeputeerden.

Friese ‘nationalisten’ in provinciebestuur

Spits 14.04.2011 De nieuwe coalitie voor het Friese provinciebestuur bestaat uit PvdA, CDA en – voor het eerst – de Fryske Nasjonale Partij (FNP). “Dat is heel bijzonder”, glundert FNP-fractievoorzitter Annigje Toering. “We bestaan volgend jaar vijftig jaar. We hebben lang in de oppositie gezeten.” Morgen wordt het coalitieakkoord gepresenteerd.  LEES VERDER…

FNP in Friese coalitie

Telegraaf 14.04.2011 De PvdA, het CDA en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) vormen de nieuwe coalitie van Friesland. Dat heeft de provincie donderdag bekendgemaakt. Het coalitieakkoord wordt vrijdag gepresenteerd. Het is voor de FNP de eerste keer dat zij in het provinciebestuur zit.„Dat is heel bijzonder”, zegt fractievoorzitter Annigje Toering. „We bestaan volgend jaar vijftig jaar. We hebben lang in de oppositie gezeten.”

Zie ook:

De Friese nep-PVV en de nep-Twitter

april 15, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – Ook hertelling stemmen Terschelling

Dit heeft de gemeenteraad op het eiland besloten om de geruchtenstroom dat er iets mis zou zijn met de telling, te stoppen.

Mede op aandragen van Douwe Wiegman van Plaatselijk Belang Terschelling (PBT) vindt deze hertelling plaats. Op deze potentiële kandidaat zijn officieel zes stemmen uitgebracht, maar Wiegman meent dat er zeker negentien stemmen op hem zijn uitgebracht. Het aantal voorkeurstemmen die behaald moeten worden om in de gemeenteraad te komen, is 113.

Ook Terschelling gaat over tot hertelling

Elsevier 11.03.2010 Dat er geen miljoenen uitgebrachte stemmen nodig zijn om tot een verkiezingschaos te komen, bewijst het Friese eiland Terschelling …

Stemmen op Terschelling worden herteld

VK 11.03.2010 Op Terschelling worden de stemmen die vorige week woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezing zijn uitgebracht, opnieuw geteld.

maart 12, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – Ook hertelling stemmen Terschelling

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – SP Skarsterlân Friesland verkiezingsfraude

Een woordvoerder van de gemeente zei vrijdag dat onder de kandidatenlijst een valse handtekening staat.

De leden van de partij hebben gezegd zich nu terug te trekken uit de verkiezingen.

Rotte Tomaat

De zaak kwam aan het licht toen het landelijke partijbureau van de SP aan de bel trok. Het bureau zei verbaasd te zijn dat de SP in Skarsterlân ook deelnam aan de verkiezingen. „Toen hebben we de handtekening van Marijnissen vergeleken met de handtekening die onder de lijst staat”, zegt de woordvoerder.

SP krijgt Friese ‘nep SP’ niet van stembiljet

VK 11.02.2010  De landelijke SP krijgt de SP in Skarsterlân niet van de stembiljetten af. Het partijbureau stapte daarvoor naar de Raad van State, maar die oordeelde dat het beroep te laat binnenkwam. Het beroep is daarom niet-ontvankelijk verklaard.

SP-werkgroep pleegt verkiezingsfraude in Joure

Elsevier 05.02.2010 Burgemeester Bert Kuiper (PvdA) van de gemeente Skarsterlân (Joure) heeft aangifte gedaan tegen de lokale SP-afdeling. Een groep van tien Friese socialisten wilde graag als SP aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, maar kreeg geen toestemming van de landelijke partij. De Friezen hebben toen de handtekening van Jan Marijnissen vervalst.

Verkiezingsfraude SP in Friesland

Telegraaf 29.01.2010  De SP heeft fraude gepleegd met de kandidatenlijst van Skarsterlân voor de raadsverkiezingen in maart.

Verkiezingsfraude SP in Friese gemeente

AD 29.01.2010 JOURE – De SP heeft fraude gepleegd met de kandidatenlijst van de Friese gemeente Skarsterlân voor de raadsverkiezingen in maart

januari 29, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 1 reactie