Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Privatisering van o.a. ProRail en de NS een groot succes !! of niet ?? – deel 2

Het spoor van Abracadabra

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) noemt de gang van zaken dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer ”zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen”.

De spoorbeheerder kwam het afgelopen jaar al verscheidene keren negatief in het nieuws, onder meer door kostenoverschrijdingen bij verbouwingen van stations en het verdoezelen van de verlenging van spooronderhoudscontracten.

De Tweede Kamer wil weten hoe ernstig de financiële problemen bij ProRail nu eigenlijk zijn. “Het is één groot abracadabra”, zegt VVD-Kamerlid De Boer daar over. “Aan de ene kant zijn er tekorten, maar aan de andere kant als het om het vervangen van het spoor gaat is er juist een overschot. Hoe zit de vork nu eigenlijk in de steel?”.

Ook bij PvdA’er Hoogland leven er veel vragen over de te verwachten tekorten. Hij vraagt zich af waarom het kabinet voor bepaalde potentiële tegenvallers wel alvast een dekking inboekt en voor andere niet. Hij wil daar opheldering over van partijgenoot Dijksma. “Ik wil het naadje van de kous weten”, kondigt hij aan.

Uit eerdere rapporten blijkt dat bij ProRail de boekhouding, planning en bedrijfsvoering niet op orde is. De spoorbeheerder geeft te veel uit aan grote projecten zoals de bouw van stations en te weinig aan de vervanging van het spoor. In een interview met De Telegraaf erkende staatssecretaris Dijksma dat het bedrijf niet goed op orde is. Ze noemde ProRail ‘een getormenteerde mammoettanker’. “Het bedrijf heeft veel klappen gehad. En voor een deel is dat ook terecht. Het financieel beheer zal echt anders moeten”, liet ze weten.

Verhelderende woorden

De Tweede Kamer is in zijn nopjes met de frisse wind, die na het vertrek van Mansveld door het ministerie van Infrastructuur waait. Hoe kort ze nog maar op het dossier zit, de verhelderende woorden die Dijksma over ProRail spreekt vallen in goede aarde. Toch leven er nog tal van vragen, ook bij de oppositie. Een van die vragen is, hoe Dijksma denkt schoon schip te gaan maken bij het spoorbedrijf. Eerder gaf de PvdA-bewindsvrouw in het Telegraaf-interview aan de bezem te willen halen door het bedrijf.

D66-Kamerlid Van Veldhoven hoopt dat er daarbij ook goed wordt gekeken naar de Raad van Commissarissen, omdat die volgens haar beter toezicht had moeten houden op de gang van Zaken. PvdA’er Hans Alders is daar de president-commissaris van.

Het CDA wil weten of het ministerie van Infrastructuur het ProRail in het verleden heeft verzocht om gevoelige informatie onder de pet te houden. ProRail-man Pier Eringa zei dit ooit in een interview en daar is sindsdien altijd onduidelijkheid over blijven bestaan. “Die opmerking van ome Pier staat nog steeds”, meent Kamerlid Van Helvert. Ook hij wil meer opheldering over het geld in de portemonnee van ProRail. “Hebben we nu een tekort of een overschot? Hoe kan het dat er geld voor vervanging van het spoor op een plank bleef liggen en waarom kon Mansveld die plank niet vinden?”, somt de christendemocraat op.

PVV‘er Madlener heeft nog zo zijn twijfels of Dijksma wel door gaat pakken bij ProRail. “Gaat zij op de winkel passen of komt er daadwerkelijk een reorganisatie?” Hij hoopt dat de misère bij ProRail voor het kabinet aanleiding is om van ProRail weer een staatsbedrijf te maken. “Wij willen een nationale spoorbeheerder”, aldus het Kamerlid.

Volgens de SP is het ‘één grote bende’ bij ProRail. “Deze week de enorme hoeveelheid sein- en wisselstoringen, de fraude bij het spoorproject bij Vleuten”, somt Kamerlid Smaling op. “Maar laten we tegelijk Dijksma even de kans geven om een route te bepalen.”

zie ook: Privatisering van o.a. ProRail en de NS een groot succes !! of niet ?? – deel 1

zie dan ook: Privatisering van o.a. de NS een groot succes !! of niet ??

en zie verder ook: De parlementaire enquêtecommissie Fyra 28.10.2015 – Eindrapport

en zie dan nog verder ook: De parlementaire enquêtecommissie Fyra 18.05.2015 van start

ProRail wil meer geld voor beter spoor

NU 19.03.2016 Spoorbeheerder ProRail wil meer geld van het Rijk om het sporennet te verbeteren. De 1,2 miljard euro die het concern nu krijgt, is op de middellange termijn onvoldoende zegt president-directeur Pier Eringa.

Eringa voorziet in de Leeuwarder Courant van zaterdag dat het budget te krap wordt de komende jaren. In aanloop naar de verkiezingen probeert Eringa investeringen op het spoor hoog op de politieke agenda te krijgen.

ProRail is al jaren van plan om de spanning op de bovenleiding te verhogen naar 3 kilovolt. Treinen kunnen dan sneller wegrijden van stations, is de verwachting. Daar is wel een investering van 700 miljoen euro voor nodig, weet de krant.

Eringa zegt het plan al besproken te hebben met staatssecretaris Sharon Dijksma. Die zou het een interessant idee vinden.

Dijksma schreef eind vorig jaar nog in een brief aan de Tweede Kamer dat ProRail geld laat liggen. Daarom zou de spoorbeheerder het volgens haar met veel minder subsidie kunnen doen.

Lees meer over: ProRail

Gerelateerde artikelen

Prorail-topman wil af van overbodige regels op het spoor 

FNV roept NS op strategie te herzien

Telegraaf 15.03.2016 FNV Spoor wil dat NS afziet van de verkoop van zijn horeca- en winkelactiviteiten en de regionale vervoerder QBuzz. Zo niet dan beraadt de vakbond zich op mogelijke acties. Dat schrijft bestuurder Andries van den Berg dinsdag in een open brief aan Roger van Boxtel, de topman van het spoorbedrijf.

NS kondigde begin deze maand aan dat zij stopt met de exploitatie van de meeste stationswinkels. Ook busbedrijf Qbuzz gaat in de etalage. Het spoorbedrijf wil zich, mede op aandringen van de overheid als enige aandeelhouder, volledig richten op verbetering van het spoorvervoer.

Maar volgens FNV wordt het bedrijf daar eerder zwakker van dan sterker. ,,Wij roepen u op om dit krimpplan van tafel te halen”, schrijft Van den Berg. ,,Ontwikkel een eigen visie op de toekomst, en laat die niet door aandeelhouder en politiek bepalen.”

De winkelactiviteiten worden volgens FNV gewaardeerd door de klanten en leveren ,,een behoorlijke bijdrage” aan de omzet en winst van NS. Ook QBuzz is volgens de vakbond een succesvol bedrijf dat NS beter binnenboord kan houden.

FNV is daarnaast fel tegen het besluit van NS om niet meer mee te doen aan regionale aanbestedingen. Het bedrijf raakte vorig jaar in opspraak wegens vals spel in zo’n aanbestedingsprocedure. Die affaire kostte uiteindelijk de vorige topman Timo Huges de kop.

Volgens FNV is het niet in het belang van NS, medewerkers en reizigers als het spoorbedrijf regionale concessies zomaar laat lopen. ,,De Franse en Duitse concurrenten nemen dit soort cadeaus vast dankbaar in ontvangst”, aldus Van den Berg. ,,Geen enkele andere commerciële onderneming zou kiezen voor zo’n strategie.”

‘NS-personeel keert zich tegen bemoeienis kabinet’

NU 14.03.2016 Werknemers van de NS vinden dat het kabinet een te leidende rol speelt als het gaat om de strategische keuzes van NS. De centrale ondernemingsraad van het bedrijf zegt dat in Nrc.next.

De centrale ondernemingsraad reageert daarmee op de nieuwe strategie van het spoorbedrijf die twee weken geleden is gepresenteerd. Die strategie is volgens de werknemers vooral bepaald door minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Zo wil NS niet meer bieden op concessies voor regionale spoorlijnen en stoot het bedrijf winkels op stations deels af. De centrale ondernemingsraad wil precies het tegenovergestelde.

Voorzitter Gerard Wold concludeert in de krant dat de staat leidend is geweest bij die beslissingen. “Wat is in zo’n situatie de betekenis van medezeggenschap? Welke rol kunnen wij nog spelen? De Wet op de ondernemingsraden zegt te weinig over politieke bemoeienis in een bedrijf.”

De ondernemingsraad vertegenwoordigt alle 34.000 werknemers van NS.

Lees meer overNS

Gerelateerde artikelen;

NS stopt deels met stationswinkels en steekt 2,5 miljard in treinen

NS-personeel vreest krimpplannen

Telegraaf 10.03.2016 Het rommelt onder de 20.000 NS-medewerkers in Nederland. FNV Spoor waarschuwt voor stakingen als topman Roger van Boxtel zijn nieuwe krimpplannen doorzet.

,,Het wantrouwen op de werkvloer neemt toe. Mensen vrezen voor hun baan. Die onzekerheid geeft veel onrust. De vlam kan zo in de pan slaan. Harde acties zijn dan goed mogelijk”, zegt FNV-bestuurder Andries van den Berg.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

NS zet kwart van banen op de tocht

Telegraaf 02.03.2016 De reorganisatie bij de Nederlandse Spoorwegen is veel omvangrijker dan gedacht. Het staatsbedrijf moet fors afslanken, waarbij duizenden banen zouden verdwijnen. De vakbonden zetten de hakken in het zand.

NS-topman Roger van Boxtel wilde gisteren tegenover De Telegraaf na de presentatie van de nieuwe toekomststrategie niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen op de tocht staan. ,,Dat moeten we nog uitrekenen.”

Van Boxtel bevestigde wel dat er een ’efficiencyslag’ nodig is. „We willen kortere lijnen naar de werkvloer en minder managementlagen. Ook moeten alle logistieke processen beter op elkaar aansluiten.”

Er is grote onrust ontstaan onder het NS-personeel. Dochters in het stads- en streekvervoer worden afgestoten, de meeste winkels op de stations worden in de etalage gezet en een groot aantal banen gaat verloren door het schrappen van dubbelfuncties en leidinggevenden.

FNV Spoor vreest dat NS met minder mensen meer wil doen en dat vele medewerkers bij andere werkgevers slechtere arbeidsvoorwaarden tegemoetgaan. „De directie kiest voor krimp. Dat is geen visie, maar angst. Personeel en reizigers worden de dupe. Deze plannen moeten van tafel”, aldus de bond.

In Nederland werken circa 20.000 mensen voor NS. Mogelijk dat een kwart daarvan op termijn gaat verdwijnen. Van Boxtel wil dat nog niet bevestigen.

Hij maakte gisteren duidelijk dat reizigers met een kaartje alleen recht hebben op vervoer. „Niet op een zitplaats. Wij zullen geld-terug-claims van staanplaatsen in de spits daarom niet honoreren.” Ook stelt hij: „In de drukke spitsuren zullen er altijd stoelen tekort zijn.”

NS investeert komende jaren volgens hem ruim 3 miljard euro. „Ons doel is om de prestaties te verbeteren. Maar dat lukt niet in een jaar”, aldus Van Boxtel.

Gerelateerde artikelen;

01-03: ‘NS moet winkels, regio’s en bussen houden’

01-03: NS investeert 3 miljard in treinen

HTM weer in de verkoop, NS wil al van aandelen af

AD 02.03.2016 De HTM gaat weer in de verkoop. Amper twee jaar nadat de NS een luidruchtige entree in het vervoerbedrijf maakte, willen de Spoorwegen al weer af van hun aandelenpakket. ‘Alsjeblieft geen Wang’.

Nee, alsjeblieft geen Wang, aldus Leo Donk, ondernemingsraad..

De NS wil zich de komende jaren focussen op het landelijke spoornetwerk. Daarin is geen plaats voor het Haagse stadsvervoer. De  Spoorwegen willen dan ook af van hun belang van 49 procent in de HTM.

Bij het Haagse vervoerbedrijf zelf maken ze zich nog geen zorgen over de toekomst. ,,Wij wachten de ontwikkelingen af,” zegt een woordvoerder. ,,Wij concentreren ons intussen op de railconcessie, zodat we ook de komende jaren met de tram door de stad kunnen blijven rijden.”

Gevraagd naar de grootste successen van de samenwerking met de NS noemt de HTM-woordvoerder de ‘verbeterde servicegerichtheid richting de reiziger en het delen van vervoerkundige kennis’.

Terugkoop
Het HTM-personeel weet nog niet zo goed wat ze van de nieuwste ontwikkelingen moet denken. Maar één ding staat als een paal boven water: de HTM moet niet in handen vallen van een onzekere  investeerder.

,,Nee, alsjeblieft geen Wang,” lacht Leo Donk van de Ondernemingsraad. ,,De gemeente Den Haag heeft het recht van eerste terugkoop. We hopen dat ze daar gebruik van maken. Anders onze opdrachtgever, de Metropoolregio.” Over eventuele gevolgen voor het personeel kon hij nog niets zeggen.

De gemeente Den Haag stelt in een reactie nog niet op de hoogte te zijn van de eventuele verkoop van het aandelenpakket. ,,Het zou een gemiste kans zijn als de NS uit de samenwerking zou stappen. De samenwerking in het bedrijf HTM is goed voor de kwaliteit van het openbaar vervoer,” aldus een woordvoerster.

De PVV in de Haagse gemeenteraad stelde eerder al vragen over de kwestie. De partij wil weten wat het toekomstperspectief van de HTM is.

Dijsselbloem trekt boetekleed aan

Telegraaf 01.03.2016  Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft zich ernstig vergaloppeerd met zijn ferme uitspraken over het ontslaan van voormalig NS-topman Huges en Abellio-directeur Hoogesteger. Dat blijkt uit een brief die de PvdA-bewindsman over de beschamende gang van zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Huges en Hoogesteger kwamen in opspraak vanwege gesjoemel met de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Toen die onverkwikkelijke affaire naar buiten kwam deed Dijsselbloem het voorkomen alsof hij ze kon ontslaan. Tevens zei hij dat beide spoorbonzen geen vertrekvergoedingen zouden krijgen.

In de brief aan de Kamer moet de PvdA-bewindsman bekennen dat hij te hoog van de toren heeft geblazen. Het is niet aan hem, maar aan de NS om medewerkers de laan uit te sturen, schrijft hij. Maar ook die had Huges en Hoogesteger niet op staande voet mogen ontslaan. NS-advocaten hebben volgens Dijsselbloem ontdekt dat dit achteraf ’niet haalbaar bleek’.

Met Huges en Hoogesteger is uiteindelijk een schikking getroffen. Ze kregen respectievelijk 175.000 en 250.000 euro mee.

Gerelateerde artikelen;

19-02: Dijsselbloem: schikking ex-topman “zuur”

19-02: Sjoemelaars NS krijgen meer geld

19-02: NS reizigers minder tevreden

© anp. Vanmiddag lichtte de Raad van Bestuur van de NS bij Utrecht Centraal hun nieuwe bedrijfsstrategie toe. Op de achtergrond de Starbucks en Broodzaak, winkelformules die momenteel worden uitgebaat door het spoorbedrijf maar in de verkoop gaan.

NS stopt met spaghetti en friet

Trouw 01.03.2016 De Nederlandse Spoorwegen (NS) zullen voor een groot deel stoppen met de exploitatie van hun stationswinkels. Momenteel zijn zowat alle eettentjes en winkelformules op de stations eigendom van de NS, maar deze winkels gaan nu in de verkoop.

De NS wil zich volledig richten op het verbeteren van treindiensten. Het spoorbedrijf maakte vanmiddag zijn plannen voor de komende drie jaar bekend. Het bedrijf wil ruim 3 miljard euro investeren, waarvan 2,5 miljard in het vernieuwen en uitbreiden van het treinenpark. Het spoorbedrijf zal niet langer meedingen naar regionale bus- en spoorconcessies, ook gaat busbedrijf Qbuzz in de verkoop.

Daarnaast steekt de NS 300 miljoen euro in het verbeteren van reisinformatie, wifi in treinen en nieuwe betaalmethodes. Eenzelfde bedrag investeert het spoorbedrijf in voorzieningen op stations, zoals parkeerplaatsen en kiosken. Want deze kiosken, en de stationshuiskamers, blijven wel in bezit van de NS.

Julia’s & Smullers
Alle andere winkelformules wisselen op termijn van eigenaar, ‘waarbij de NS wel de regie zal behouden’, aldus een woordvoerder. Dit betekent dat enkele duizenden werknemers in winkels als Julia’s, de Broodzaak en Smullers van baas wisselen – momenteel staan die nog allemaal op de loonlijst van de NS.

Volgens de NS waren er tien jaar geleden nauwelijks partijen te vinden die op het station wilden ondernemen. Inmiddels is dat anders. Met de verkoop moet de punctualiteit op het spoor ook verbeteren. “Samen met ProRail zetten we alles op alles om de hinder op het spoor, onder meer door het tekort aan treinen en de vele buitendienststellingen, dit en volgend jaar te beperken.”

FNV protesteert
Met de plannen gaan er volgens de NS-woordvoerder geen banen verloren, toch protesteerde vakbond FNV Spoor gisteren al heftig toen een deel van de plannen uitlekten. De vakbond denkt dat zowel medewerkers als reizigers de dupe worden van de plannen. “Banen komen op het spel te staan en medewerkers die overgaan naar andere werkgevers zullen er in arbeidsvoorwaarden op achteruitgaan.” De bond ziet de verkoop van NS Retail, de meest winstgevende tak van het bedrijf, als een flinke financiële aderlating voor de NS en het personeel.

De ondernemingsraad van de Nederlandse Spoorwegen is ook kritisch. Volgens de raad bepaalt de sfeer op stations wat mensen vinden van hun treinreis. Winkels zijn daar belangrijk voor. De bussen van Qbuzz helpen om mensen ‘van deur naar deur’ te brengen, een streven van de NS. En in de regio’s kan de vervoerder “service en kwaliteit bieden”, vindt de ondernemingsraad.

Verwant nieuws;

Meer over; Nederlandse Spoorwegen (NS)

NS stoot stationswinkels af en legt zich toe op kerntaak: treinen

VK 01.03.2016 Met instemming van de enige aandeelhouder, het ministerie van Financiën, stoot de NS winstgevende stationswinkels en busbedrijf Qbuzz af. Het spoorbedrijf wil zich toeleggen op zijn kerntaak, het rijden van treinen op het hoofdrailnet.

Ook doet de NS – ‘voorlopig’ aldus tijdelijk topman Roger van Boxtel – niet meer mee aan het verwerven van concessies voor het rijden op regionale spoorlijnen. ‘Dat laten we over aan de concurrentie’, zei Van Boxtel dinsdag in Utrecht waar de NS de strategie voor de komende jaren ontvouwde.

Lucratieve regionale spoorlijnen zijn de komende tijd trouwens niet in de aanbieding. Bij de laatste, de aanbesteding van trein- en busvervoer voor de hele provincie Limburg, maakte het NS-dochterbedrijf Abellio zich schuldig aan malversaties.

Juist door die affaire drong minister Jeroen Dijsselbloem bij de NS aan op ‘strategische heroriëntatie’. De aandeelhouder wil dat het bedrijf zich meer richt op de hoofdtaak, het op tijd rijden op het hoofdrailnet. Hij heeft er geen probleem mee dat de NS via Abellio in het buitenland meedingt naar de exploitatie van spoorlijnen.

Smullers

Reactie FNV Spoor

Ambitieloos toekomstplan van NS is slecht voor personeel, schrijft FNV Spoor in een reactie: ‘De plannen van de NS getuigen meer van angst dan van een duidelijke visie’

De NS maakte vorig jaar 118 miljoen euro winst waarvan een aanzienlijk deel op het conto kwam van Abellio, Qbuzz en de stationswinkels als Julia’s, Smullers en de Broodzaak. Hoeveel de winkels, die op enkele na in de verkoop gaan, precies bijdroegen aan de winst wilde de financieel directeur van de NS Engelhardt Robbe niet zeggen.

‘Dat is bedrijfsvertrouwelijke informatie’, zei Robbe. Hij sprak tegen dat de NS zichzelf in de voet schiet. ‘Het levert ook weer revenuen op.’ Vakbonden zijn bezorgd over de gevolgen voor de 4.800 werknemers, bijna een kwart van het totale NS-personeel.

Topman Van Boxtel probeerde gisteren de onrust weg te nemen. ‘We nemen er de tijd voor. De winkels gaan gewoon over naar andere partijen. Ik verwacht dat vrijwel iedereen zijn baan behoudt.’ Hij beklemtoonde dat de NS ‘regie houdt’ over de overnames. ‘Wij zijn de baas op de stations. Dat waren vroeger verslonsde publieke ruimten, nu verblijven de mensen er graag.’

Nieuwe treinen

Zij spelen in onze achtertuin en wij in die van hun

Problemen met vakbonden en met het personeel liggen ook in het verschiet bij de voorgenomen verkoop van busbedrijf Qbuzz. Vorig najaar deden al geruchten de ronde dat de NS over verkoop van Qbuzz onderhandelde met Franse vervoersmaatschappij Keolis die in Nederland met Syntustreinen en -bussen rijdt.

De ondernemingsraad van Qbuzz kwam meteen in het geweer, de NS sprak de geruchten destijds tegen. Maar dinsdag liet Van Boxtel doorschemeren dat ‘gesprekken zijn onderbroken en nu weer worden hervat’. Dat buitenlandse vervoersbedrijven meer greep krijgen op de Nederlandse markt ziet hij niet als een probleem. ‘Zij spelen in onze achtertuin en wij in die van hun.’

De NS investeert tot 2023 2,5 miljard euro in nieuwe treinen. Van Boxtel gaf dinsdag toe dat het vertrouwen in het spoorbedrijf is ‘geschaad’, onder meer door de problemen met materieeltekort en overvolle treinen en door de Limburgse affaire met dochterbedrijf Abellio.

NS investeert 3 miljard in treinen

Telegraaf 01.03.2016 NS investeert tot 2023 ruim 3 miljard euro in nieuwe treinen, betere reisinformatie, draadloos internet en stationfaciliteiten, waaronder meer parkeerplaatsen.

,,Een derde van de vloot wordt vernieuwd”, zei topman Roger van Boxtel vandaag bij de presentatie van de nieuwe strategie van de Nederlandse Spoorwegen. Er zal volgens hem meer ruimte komen voor tweede klasreizigers. ,,Maar ze hebben geen recht op een zitplaats. In spitsuren kunnen we die ook nooit garanderen, nu niet en straks niet. Claims op korting gaan we zeker niet honoreren.”

Meer spreiding

Wel is het volgens Van Boxtel zaak dat universiteiten en bedrijven meer spreiding gaan aanbrengen in studie- en werktijden. ,,Zo kan de drukke spits worden ontlast”, stelt hij.

NS gaat komende jaren terug naar de kernactiviteiten: het hoofdspoornet in Nederland. Lijnen in Duitsland en Groot-Brittannië worden wel gehandhaafd. ,,Die zijn winstgevend en daar leren we veel van”, aldus Van Boxtel.

Bus- en tramdochters worden in de etalage gezet en dat geldt ook voor de meeste winkels in de stations. ,,Daar is geen haast bij. We blijven wel samenwerken met andere partijen om reizigers van deur tot deur te vervoeren en we houden de regie over de winkels en horeca.”

’Kwaliteit leveren’

Van Boxtel wil geen harde toezeggingen doen over de verbeteringen van het reizigersvervoer. ,,Dat kan niet in een jaar. Maar we gaan wel weer meer kwaliteit leveren, zoals op tijd rijden met voldoende schone treinen. We willen het vertrouwen van het publiek terugwinnen.”

De vandaag toekomststrategie van de NS roept in de Tweede Kamer een hausse aan vragen op.

VVD

Het busbedrijf Qbuzz wordt op termijn verkocht. De hogesnelheidslijn (hsl) wil het bedrijf behouden, maar de dienstregeling en service op deze lijn moet wel beter. Voor de VVD is het echter nog geen uitgemaakte zaak dat de NS de exploitatie van de hogesnelheidslijn behoudt. Kamerlid De Boer wil dat eerst goed wordt onderzocht hoe de ordening op het spoor in de toekomst eigenlijk zou moeten. Ze hamert erop dat het kabinet wat haar betreft eerst allerlei scenario’s daarvoor moet uitwerken. Dat is ook voorgesteld door de parlementaire enquêtecommissie die vorig jaar het floppen van de Fyra onderzocht.

PvdA

Coalitiepartner PvdA vreest dat het verkopen van stationswinkels door NS gevolgen heeft voor het personeel. Kamerlid Hoogland vraagt zich af of de winkeltjes überhaupt wel van de hand moeten worden gedaan.

CDA

CDA-Kamerlid Van Helvert vindt het winkeltjesvoorstel van de NS nogal verwarrend. De belangrijkste keten, de Kiosk-winkels, wil het treinbedrijf behouden. Na doorvragen blijkt dat de NS best bereid is om andere marktpartijen in overige winkeltjes toe te laten, maar wel ’de regie’ over deze bedrijven wil behouden. „De winkels blijven allemaal in eigendom, al dan niet via een retailconsessie”, concludeert CDA’er Van Helvert. „Het systeem wordt alleen maar ingewikkelder. Welk probleem lost de NS met deze actie op”, vraagt hij zich af.

SP

Van de SP hoeven alle veranderingen überhaupt niet. De partij heeft er vooral grote moeite mee dat bedrijfsonderdelen worden afgestoten. „Dit kost banen en dit kost bedrijfsdividend dat straks door Duitse en Franse staatsbedrijven wordt verdiend”, vreest Kamerlid Smaling. „Dit is repareren wat niet kapot is. Is Van Boxtel ingehuurd om de NS door een lastige fase te helpen, of is hij ingehuurd als Paard van Troje”, vraagt hij zich af.

Hoeveel kans van slagen heeft een claim tegen de NS?

Trouw 25.02.2016 Een rechtszaak tegen de NS vanwege de overvolle treinen is moeilijk te winnen. Dat zegt advocaat Matthijs Kuijpers van Stibbe naar aanleiding van de eis van stichting ConsumentenClaim dat de NS een deel van de reiskosten aan gedupeerde reizigers moet terugbetalen.

“Ik zie beren op de weg”, zegt Kuijpers:”Je koopt een vervoersbewijs dat je het recht geeft om van A naar B te rijden. En over het algemeen voldoen ze daaraan.”

Weliswaar schrijven de NS in de algemene voorwaarden dat ze zich inspannen om reizigers een zitplaats te geven, maar er staat ook expliciet dat de reiziger geen recht heeft op een zitplaats. Kuijpers: “Ze stellen letterlijk dat een zitplaats niet altijd beschikbaar is. Uiteindelijk beland je dan in een moeilijke discussie over de mate waarin de NS zich hebben ingespannen om wel genoeg zitplaatsen te bieden.”

Zitplaatsen in de spits
Vervolgens is het de vraag hoeveel geld het de NS zou kosten om wel genoeg zitplaatsen te hebben in de spits. En of de overheid, die de eigenaar is van de NS, dat er voor over heeft, zegt Kuijpers. “Daar gaat de politiek over, want uiteindelijk wordt het betaald door ons allemaal.”

Ook Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl denkt dat het lastig wordt. “Ik ben geen jurist, maar het lijkt me vrij kansloos. Je moet dan echt bewijzen dat de NS een wanprestatie hebben geleverd. Dat lijkt me lastig, aangezien ze wel degelijk wat doen.” De NS zetten nu al reservetreinen in en zijn bezig 64 sprinters om te bouwen, waarbij eersteklasstoelen worden weggehaald en vervangen door tweedeklasstoelen. Dit moet 1000 extra tweedeklasstoelen opleveren.

Spitsbussen
En sinds maandag is er een proef met langzame, goedkope spitsbussen tussen Castricum, Krommenie-Assendelft en Amsterdam Sloterdijk, waarvan half mei wordt besloten of deze moet worden verlengd.

Vanaf december 2016 en begin 2017 komen er in fases nieuwe sprinters op het spoor die een oplossing moeten bieden voor de drukte in de trein. Van Kuyeren: “Je kunt ze verwijten dat ze de nieuwe treinen een beetje te laat hebben besteld, maar aan de andere kant duurde het ook wel even voordat er politieke duidelijkheid kwam over het aantal studenten dat gebruik zou maken van het Studenten-OV.”

Meer over

Miljoenenclaim tegen NS om overvolle treinen

VK 25.02.2016 Treinreizigers die last hebben gehad van de overvolle treinen, moeten de helft van hun reiskosten terugkrijgen van de NS. Dat vindt ConsumentenClaim dat namens 8500 aangesloten reizigers een vergoeding claimt bij de vervoersorganisatie.

Gemiddeld hebben treinreizigers voor bijna 600 euro hinder ondervonden, volgens directeur Stef Smit van ConsumentenClaim. Dat zou neerkomen op een totale vergoeding ruim 5 miljoen euro aan het adres van NS. De reizigers die zich hebben aangesloten bij ConsumentenClaim zijn volgens Smit vooral forensen. ‘Zij zijn dagelijks afhankelijk van de trein en ondervinden zowel ’s ochtends als ’s avonds hinder van de overvolle treinen.’

Hinder betekent volgens de claimclub dat mensen moeten staan of helemaal niet meekunnen met de trein. De NS is aansprakelijk omdat het vervoersbedrijf volgens Smit al lang en breed zag aankomen dat er een tekort aan treinen aan zat te komen. Het gaat om reizigers die vanaf september 2015 tot nu last hebben gehad van de drukte in de treinen. De NS heeft nu ‘een ultimatum van een aantal weken’ om te reageren op de claim. Daarna zal Smit de vervoerder aanklagen, via een daartoe opgerichte stichting.

Vervoersplaats

Waarom is spoor poel van ellende?

In De Kwestie schrijft Peter de Waard over de ellende van de Nederlandse Spoorwegen.

De NS is vooralsnog niet van plan de reizigers financieel tegemoet  te komen. In een reactie laat het weten dat zij een ‘vervoersplaats’ verkopen, geen zitplaats. De NS zegt ‘alles op alles’ te zetten om de reizigers een zo goed mogelijke reis te bieden. De NS doelt hierbij op het ‘ombouwen’ van 1e klas naar 2e klas en de inzet van zogeheten spitsbussen voor één euro.

Nadeel van de spitsbus is wel dat bijvoorbeeld de reis van Castricum naar station Amsterdam Sloterdijk ruim één uur duurt, terwijl de treinreizigers binnen 20 minuten op Sloterdijk arriveren. ‘We blijven graag met ConsumentenClaim in gesprek over de inzet die we plegen, nu en in de nabije toekomst’, aldus de reactie van NS.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Speciale spitsbussen NS rijden vooralsnog leeg hun ritjes

ConsumentenClaim wil geld zien van NS

Trouw 25.02.2016 De NS moet reizigers die last hebben gehad van overvolle treinen een groot deel van de reiskosten terugbetalen. Dat eist ConsumentenClaim donderdag namens 8500 reizigers.

‘Wij vinden dat treinreizigers minimaal 50 procent van hun reiskosten gecompenseerd moeten krijgen zolang de problemen met de overvolle treinen niet zijn opgelost’, zegt Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim. 

De mensen die voor compensatie in aanmerkingen zouden moeten komen, zijn reizigers die vanaf september 2015 tot en met nu last hebben gehad van overvolle treinen. In september begonnen de problemen namelijk, zo meldt de organisatie.

ConsumentenClaim zegt dat de NS in 2014 al wist dat er over de periode 2015-2017 een tekort aan treinen zou zijn. De vervoerder heeft onvoldoende maatregelen genomen om het materieeltekort op te vangen, zo zegt ConsumentenClaim.

De NS gaat niet in op de eis om een financiële vergoeding voor de reizigers, blijkt uit een reactie. “We bieden een vervoersplaats, geen zitplaats maar zetten alles op alles om zo veel mogelijk reizigers een zo goed mogelijke reis te bieden. Daarvoor halen we, in afspraak met de staatssecretaris, alles uit de kast”, zegt de NS.

Het vervoersbedrijf wijst op de inzet van spitsbussen en het ombouwen van 1e-klas naar 2e-klas plaatsen. Ook stelt NS met spoed treinen besteld te hebben om meer capaciteit te bieden aan reizigers.

“Kortom, we doen wat we kunnen. We blijven daarom graag met ConsumentenClaim in gesprek over de inzet die we plegen, nu en in de nabije toekomst”, aldus de NS-woordvoerder.

Verwant nieuws;

NS ziet zowel omzet als onvrede groeien

VK 19.02.2016 Voor de Nederlandse Spoorwegen was 2015 in financieel opzicht een goed jaar – forse omzetstijging, mooie winst – maar de prestaties op het spoor geven weinig reden tot vreugde. De klanttevredenheid nam af, er reden minder treinen op tijd en zelfs over de reinheid van die treinen werd meer geklaagd dan in het jaar tevoren.

Het aantal treinreizigers groeide in het afgelopen jaar, vooral in de spitsuren, zo blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarverslag van de NS. Dat leidde tot te volle treinen, met name in het najaar, waardoor de klanttevredenheid terugliep, zegt de NS.

In 2015 reed 91 procent van de treinen op tijd, tegen 92 procent in het jaar ervoor. ‘Op tijd’ betekent voor de NS dat de trein bij aankomst geen of minder dan vijf minuten vertraging heeft. Uitgevallen treinen worden niet meegerekend. Met dat euvel had vooral de Hogesnelheidslijn (HSL) veel te maken; daar bedroeg de uitval van treinen 6,7 procent.

Met het algemene punctualiteitscijfer voldoet de NS nog net aan de eisen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Staatssecretaris Sharon Dijksma voorziet wel dat het spoorbedrijf een boete wacht voor het slechte presteren op de HSL.

Die boete, hooguit een miljoen euro, zal de NS amper raken. Het bedrijf boekte vorig jaar een winst van 118 miljoen euro. Minder dan in 2014 (180 miljoen winst), maar in dat jaar werden de cijfers positief gekleurd door ‘incidentele effecten’, zoals een terugbetaling door de Italiaanse bouwer van de gewraakte Fyra.

Malversaties

Oud NS-topman Timo Huges. © ANP

De omzet van de NS steeg vorig jaar met twintig procent naar bijna vijf miljard euro. Vooral dochterbedrijf Abellio droeg aan die omzetstijging bij. Dat bedrijf verzorgt sinds april vorig jaar het treinvervoer in grote delen van Schotland. Abellio, dat sinds 2003 ook in delen van Engeland actief is, neemt 2,3 miljard euro van de totale NS-omzet voor zijn rekening.

De NS kwam in 2015 vaak onder vuur te liggen. Malversaties bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg leidden tot het vertrek van president-directeur Timo Huges en dat van Abellio-topman Jeff Hoogesteger. Die laatste sleepte NS voor de rechter om een ontslagvergoeding los te krijgen.

Uit het jaarverslag blijkt dat er inmiddels is geschikt en dat Hoogesteger bijna 250 duizend euro meekrijgt en maximaal 75 duizend euro vergoed krijgt voor zijn juridische kosten. De vertrekpremie voor Huges (175 duizend euro, plus 65 duizend euro voor juridische bijstand) was al eerder bekendgemaakt.

De opvolger van Huges, oud-minister Roger van Boxtel, typeert 2015 als ‘een jaar van vallen en weer opstaan’. Van Boxtel zweeg vrijdag over de toekomst van het spoorbedrijf. Binnenkort treedt hij wel naar buiten als de NS een nieuwe strategische visie ontvouwt. Dat gebeurt op aandringen van het ministerie van Financiën, de enige aandeelhouder. Minister Jeroen Dijsselbloem wil onder meer dat de NS zijn (winstgevende) winkelformules afstoot en zich meer richt op de kerntaak, het laten rijden van treinen op het hoofdrailnet.

NS noemt 2015 ‘jaar van vallen en opstaan’ 

NU 19.02.2016 De NS blikt in zijn jaarverslag over 2015 terug op een jaar met hoogte- en dieptepunten. Zo liep de punctualiteit en klanttevredenheid terug, maar groeide het aantal mensen met een abonnement. Ook de omzet steeg.

De te volle treinen en enkele grote externe verstoringen waren de oorzaak van die lagere tevredenheid bij klanten, die terugliep van 75,8 procent naar 74,8 procent.

“Over de hele linie bleef de stiptheid van de treinen wel op een hoog niveau”, zo zegt tijdelijk president-directeur Roger van Boxtel in het jaarverslag.

De NS realiseerde een omzet van 4.973 miljoen euro, 20 procent meer dan in 2014. Dit komt onder meer door de nieuwe samenwerking van NS-dochter Abellio met het Schotse ScotRail.

Het aantal gemelde incidenten tegen NS-personeel daalde, ondanks enkele grote incidenten, van 774 in 2014 naar 642 in 2015.

Op tijd

In 2015 kwam 91 procent van de reizigers op het hoofdrailnet, exlusief de HSL, op tijd op de bestemming aan. Dit houdt in dat zij binnen een marge van 5 minuten van de geplande aankomsttijd aankwamen. De reizigerspunctualiteit kwam hiermee uit op 91 procent, vorig jaar was dit 92 procent.

De HSL heeft wel met veel uitval van treinen te maken gehad (6,7 procent), mede door nieuwe locomotieven en rijtuigen met kinderziektes.

Inmiddels rijden alle treinen voor de helft op nieuwe groene stroom, in 2018 moet dit 100 procent zijn.

Sanctie

De NS kan volgens staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur rekenen op een boete, omdat het staatsbedrijf de afgesproken prestaties niet levert. “Ik voel een sanctie opkomen”, voegde ze er donderdag aan toe. Het zou gaan om een boete van een half miljoen euro.

De staatssecretaris wil boetes die aan de NS worden opgelegd voortaan in een fonds stoppen en dan reizigers vragen hoe het geld moet worden besteed.

Lees meer over: NS Reizen

Gerelateerde artikelen;

NS krijgt 800 reacties op vacatures voor veiligheidspersoneel 

NS-dochter Abellio gaat in Schotland rijden  

Dijsselbloem: schikking ex-topman “zuur”

Telegraaf 19.02.2016  De schikking van bijna een kwart miljoen euro voor de van fraude verdachte ex-topman van spoorvervoerder Abellio, Jeff Hoogesteger, is zuur. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vrijdag in een reactie op de bekendmaking van het bedrag door NS. ,,Maar het is zoals het is.” Dijsselbloem is aandeelhouder van NS, Abellio is een NS-dochter.

,,Het is echt de verantwoordelijkheid van NS als werkgever”, aldus Dijsselbloem. ,,Ik vind het heel vervelend dat na een fraudezaak sommige mensen ook nog recht hebben op doorbetaling van het salaris. Helaas moeten we dit accepteren, ook als aandeelhouder.”

Er zijn naar aanleiding van de fraude-affaire met Abellio in Limburg acht mensen vertrokken, deels zonder geld en deels met geld, benadrukte Dijsselbloem.

Hoogesteger kreeg vorig jaar een beëindigingsvergoeding van concreet 249.802 euro mee. Daarbovenop kwam een vergoeding, tot een maximum van 75.000 euro, voor juridische kosten. Voormalig NS-topman Timo Huges kreeg, naast zijn ontslagvergoeding van ruim 175.000 euro, ook nog een vergoeding van 65.000 euro voor ,,juridische bijstand ter zake van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst”, zo valt te lezen in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag van de NS.

Gerelateerde artikelen;

19-02: Sjoemelaars NS krijgen meer geld

Sjoemelaars NS krijgen nog geld meer dan…

Telegraaf 19.02.2016 De ontslagen NS-topman Timo Huges heeft boven op zijn vertrekregeling van 175.000 euro, ook nog eens 65.000 euro van de spoorwegen gehad als vergoeding voor de kosten van zijn advocaat. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de NS over 2015.

Jeff Hoogesteger, de baas van NS dochter Abellio die mede verantwoordelijk was voor de grootschalige fraude van NS in Limburg, ontving 249.802 euro. Daarnaast mag hij tot 75.000 euro aan advocaatkosten declareren.

Hoewel Hoogesteger vorig voorjaar al op non-actief is gesteld, is hij pas op 1 februari 2016 uit dienst getreden. Tot die tijd is zijn directeurssalaris gewoon doorbetaald, waardoor zijn totale vertrekregeling op meer dan vier ton komt.

Bij de ontdekking van de fraude zei minister Dijsselbloem van Financiën dat de sjoemelaars geen cent mee zouden krijgen. De Telegraaf maakte echter al eerder bekend dat NS zich weinig aantrok van de woorden van de minister en via schikkingen flink de portemonnee trok voor de fraudeurs. Zelfs de spil in de fraude, René de Beer, die vertrouwelijke informatie van Veolia doorspeelde aan de NS, ontving bij zijn ontslag een bedrag van 2 ton.

Gerelateerde artikelen;

05-02: Toch tonnen voor NS-sjoemelaars

Mogelijk extra tekort bij spoorprojecten 

NU 12.02.2016 Een eerder gemeld tekort bij spoorprojecten dreigt verder op te lopen. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (van Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer gemeld.

Al op Prinsjesdag meldde haar ministerie een tekort van 84 miljoen euro op het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Eind vorig jaar is een nieuwe raming gemaakt waaruit blijkt ”dat er sprake is van een substantieel potentieel tekort. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk.”

Ze weet niet op hoeveel het tekort precies zal uitkomen. Dat laat ze onderzoeken. Uit de brief valt op te maken dat het kan oplopen tot 323 miljoen. Het overgrote deel wordt niet veroorzaakt door kostenoverschrijdingen van projecten, maar komt onder meer doordat een bezuiniging uit het kabinet Rutte I niet is gehaald.

Besparingen

Dijksma overlegt met Prorail, NS en goederenvervoerders over besparingen op het PHS om de tekorten weg te werken. Verder wordt onderzocht of extra maatregelen nodig zijn om de financiën van het spoorprogramma te verbeteren.

Het PHS moet de kwaliteit en capaciteit op het spoor verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpassing op het spoor rond station Utrecht.

De Tweede Kamer had eerder laten weten goed op de hoogte te willen worden gehouden van ontwikkelingen op het spoor. Onder de voorganger van Dijksma werden een reeks onverwachte kostenoverschrijdingen gemeld.

Lees meer over: Spoor Gesponsord

Gerelateerde artikelen

Dijksma wil dat NS voor kerst duidelijkheid geeft over tekort treinen  update: 13:01

FNV Spoor dringt aan op meer geld spooronderhoud 

Dreigend extra tekort voor Dijksma

Telegraaf 12.02.2016 Een eerder gemeld tekort bij spoorprojecten dreigt verder op te lopen. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (van Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer gemeld.

Al op Prinsjesdag meldde haar ministerie een tekort van 84 miljoen euro op het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Eind vorig jaar is een nieuwe raming gemaakt waaruit blijkt “dat er sprake is van een substantieel potentieel tekort. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk.”

Ze weet niet op hoeveel het tekort precies zal uitkomen. Dat laat ze onderzoeken. Uit de brief valt op te maken dat het kan oplopen tot 323 miljoen. Het overgrote deel wordt niet veroorzaakt door kostenoverschrijdingen van projecten, maar komt onder meer doordat een bezuiniging uit het kabinet Rutte I niet is gehaald.

Dijksma overlegt met ProRail, NS en goederenvervoerders over besparingen op het PHS om de tekorten weg te werken. Verder wordt onderzocht of extra maatregelen nodig zijn om de financiën van het spoorprogramma te verbeteren.

Het PHS moet de kwaliteit en capaciteit op het spoor verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpassing op het spoor rond station Utrecht.

De Tweede Kamer had eerder laten weten goed op de hoogte te willen worden gehouden van ontwikkelingen op het spoor. Onder de voorganger van Dijksma werden een reeks onverwachte kostenoverschrijdingen gemeld.

Spoorproject in problemen

Telegraaf 12.02.2016  Opnieuw zit er een groot spoorproject in de gevarenzone. Het gaat om een financieel gat bij treinprogramma PHS. Dit project moet ervoor zorgen dat er op de drukste spoortrajecten zóveel treinen gaan rijden dat reizigers spoorboekloos kunnen reizen.

Dat meldt staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Er was afgelopen najaar al een tekort gemeld van tenminste 84 miljoen euro. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit waarschijnlijk veel hoger is. Om te bepalen hoe groot het gat nu precies is laat de PvdA-bewindsvrouw een extern bureau de boekhouding doornemen. Ook wordt de accountantsdienst van het Rijk ingezet om de boel door te lichten.

Het tekort komt mede doordat projecten duurder blijken uit te vallen. Bij spooraannemer ProRail is dit de afgelopen jaren schering en inslag. De nieuwe tegenvaller vormt een nieuw hoofdstuk in dit spoordrama.

Het ministerie van Infrastructuur blijkt daarnaast niet in staat geweest om eerder opgelegde bezuinigingen goed door te voeren. Het departement hoopte te kunnen besparen door regionale overheden meer te laten meebetalen aan spoorverbouwingen. Volgens Dijksma heeft dat te weinig opgebracht. Ook moest het versimpelen van regelgeving tot een kostendaling leiden, maar dat is ook niet gelukt.

Het spoorproject waar het om draait heet het Programma Hoogfrequent Spoor. Het heeft als doel om op de drukste spoortrajecten vaker treinen te laten rijden. Door het wegnemen van obstakels, zoals overgangen, moet er meer doorstroming komen. Ook moeten seinen, stations en wissels orden aangepast. Uiterlijk in 2028 zouden elk uur zes intercity’s en zes sprinters op de PHS-trajecten moeten gaan rijden.

Toch tonnen voor NS-sjoemelaars

Telegraaf 05.02.2016 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën beloofde de Kamer dat de NS-sjoemelaars geen cent mee zouden krijgen bij hun vertrek, maar nu blijkt dat NS flink de portemonnee trekt. De spoorwegen hebben de zaak geschikt en betalen de hoofdfiguren in de Limburgse fraudezaak, die onder meer topman Huges de kop kostte, een kleine miljoen euro.

Het ontslag op staande voet van René de Beer, de spil in de Limburgse fraude, wordt teruggedraaid. De Beer speelde als directeur van concurrent Veolia vertrouwelijke informatie door aan NS, in ruil voor een baan. In maart 2015 werd hij door NS op staande voet ontslagen. Dat ontslag is nu van de baan. De Beer gaat per 1 februari 2016 op een normale wijze uit dienst. Dat betekent dat hij een jaarsalaris van ongeveer 2 ton meekrijgt.

’Overwinning’

De Beers advocaat Jan Verwiel spreekt van een grote overwinning. ,,René kan nu weer naar de toekomst kijken en met opgeheven hoofd op zoek gaan naar een baan.’’ Abellio-Directeur Jeff Hoogesteger, de baas van De Beer, kreeg vrijwel zijn zin. Hoogesteger eiste een bruto jaarsalaris (inclusief bonus en vakantiegeld) plus zeven maanden extra in dienst. In totaal gaat dat om meer dan drie ton.

Ook de directie van de frauderende busdochter Qbuzz, inclusief directeur Annemarie Zuidberg, mocht langer in dienst blijven. Hun dienstverband wordt pas nu beëindigd. Dat betekent dat de NS ook hen na de ontdekking van de fraude nog tonnen aan salaris heeft uitbetaald.

Vorig jaar kostte de Limburgse affaire NS-topman Timo Huges de kop. NS verloor door het geknoei het Limburgse vervoer met een waarde van twee miljard euro. Huges kreeg, onder meer door blunders van minister Dijsselbloem, 175.000 euro mee toen hij de NS gedwongen moest verlaten.

Over de Limburgse affaire loopt nog een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD. En ook kartelautoriteit ACM is nog met de zaak bezig. NS wil geen commentaar geven.

Gerelateerde artikelen;

25-11: De Beer eist schadevergoeding

09-11: Dijsselbloem onder vuur

ProRail door met aanbesteding

Telegraaf 09.01.2016 ProRail is het nieuwe jaar goed begonnen. De spoorbeheerder won gisteren een rechtszaak tegen drie spooraannemers.

Volker Rail, Strukton Rail en BAM Rail eisten dat ProRail de aanbesteding stopzet van het onderhoud van het spoor, omdat Prorail zelf geen flauw idee zou hebben over hoe het Nederlandse spoor er momenteel bijligt.

Als ProRail dat niet weet, kunnen we geen goede prijs berekenen, terwijl het risico van verkeerde calculaties op onze schouders terechtkomt, zo betoogden de spooraannemers.

Ze betitelen het beleid van ProRail als ’een gevaar voor de kwaliteit van het spoor’. Dat „omdat de aannemer die het meeste risico neemt en de laagste prijs biedt, de aanbesteding wint.”

De rechter oordeelde gisteren echter dat Prorail voldoende kennis heeft geleverd aan de aannemers en dat de aanbesteding mag door gaan.

Prorail is erg tevreden met de uitspraak en zegt de aanbestedingen te hervatten. De aannemers zeiden gisteren pas te willen reageren als ze het hele vonnis hebben gelezen. ,,Dat wordt maandag of dinsdag’’, liet een woordvoerder van VolkerRail weten.

Vorig jaar kwam Prorail negatief in het nieuws, omdat het vier grote onderhoudscontracten voor tien jaar illegaal onderhands had gegund aan de verschillende spooraannemers. De raad van commissarissen van Prorail liet de directie toen weten dat dit ,,eens maar nooit weer’’ was.

Nieuwe klappen voor NS

Telegraaf 27.12.2015 NS krijgt klap na klap te verwerken in Engeland. De spoorwegen is Northern Rail, een van de grootste vervoersconcessie van Engeland, kwijtgeraakt aan concurrent Arriva, een dochter van Deutsche Bahn.

Een andere grote concessie van NS, Greater Anglia, staat op de tocht.

Dit jaar moest daar een nieuw bod voor worden ingediend, omdat de concessie afloopt. NS-dochter Abellio zou dit samen met de Britse vervoersgigant Stagecoach doen, om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Maar Stagecoach trok zich vorige week terug. ,,We hebben nu alleen een bod ingeleverd”, zegt de woordvoerster van Abellio.

In juni 2016 wordt de nieuwe vervoerder van Greater Anglia bekendgemaakt. Mocht NS ook deze concessie kwijtraken, en de kans daarop lijkt aanzienlijk, dan raakt de Britse dochter in korte tijd een jaarlijkse omzet van ruim 1 miljard kwijt en halveert het in omvang.

Het lijkt erop dat het gesjoemel van NS in Nederland grote gevolgen heeft voor het bedrijf in Groot-Brittannië. In april van dit jaar was NS/Abellio nog de rijzende ster op de Britse eilanden. Onder leiding van topman Jeff Hoogesteger nam NS het Schotse spoor over en werd het daardoor het tweede spoorbedrijf van Engeland.

Na het bekend worden van het geknoei van de NS in Limburg (omkoping, overtreden spoorwegwet, essentiële fouten bij aanbesteding) gaat het echter bergafwaarts met de Britse activiteiten. Door het gedwongen vertrek van onder anderen NS-topman Timo Huges en Abellio-topman Jeff Hoogesteger, kreeg het imago van NS een gevoelige deuk in Engeland; en die lijkt door te werken in de nieuwe aanbestedingen.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën houdt de buitenlandse activiteiten van NS goed in de gaten. NS mag daar alleen treinen rijden als dat iets oplevert voor de Nederlandse schatkist. Volgens bronnen is het verlies van Northern Rail een gevoelige tik voor NS, omdat er veel geld werd verdiend.

De woordvoerster van Abellio vindt dat er weinig aan de hand is. “Northern Rail zijn we kwijt. Maar verliezen hoort erbij. Als niemand een lopende concessie verliest, kun je ophouden met aanbesteden. Met ScotRail, Merseyrail en mogelijk Greater Anglia plus een florerende bus business in de UK ziet Abellio 2016 met vertrouwen tegemoet.”

Gerelateerde artikelen;

24-12: Geen treinen rond Schiphol

22-12: Maatregelen NS tegen drukte

Financieel directeur NS vertrekt

Trouw 18.12.2015 NS moet op zoek naar een nieuwe financieel directeur. Engelhardt Robbe stapt komend voorjaar op, nadat de financiële jaarafsluiting van 2015 is voltooid.

Robbe zit al vijf jaar in de directie van het bedrijf. Hij is nu zestig jaar en heeft besloten om een volgende stap in zijn loopbaan te maken. Wat die stap precies inhoudt, wil hij nog niet zeggen. Voor zijn tijd bij NS werkte Robbe ruim dertig jaar bij Shell in diverse functies.

De raad van commissarissen van NS heeft de procedure voor de opvolging van Robbe inmiddels in gang gezet. Het is de bedoeling dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe financieel directeur wordt voorgedragen.

Mogelijk toch rol financiële baas bij gesjoemel

NS-topman stapt op

Telegraaf 18.12.2015 De financiële topman Engelhardt Robbe van de NS stapt op. Bronnen zeggen dat hij mogelijk toch een rol speelde in het gesjoemel van de NS in Limburg, die eerder al zeven NS-toppers de kop koste. Onder wie topman Timo Huges.

Een NS-woordvoerder ontkent dit. ,,Robbe heeft dit werk vijf jaar gedaan. Het waren zware jaren. Hij heeft zelf bij de raad van commissarissen aangegeven aan iets anders toe te zijn.’’

Robbe was dit jaar enige tijd de baas van de NS, toen Huges werd gedwongen af te treden. Daarna werd hij opgevolgd door D66’er Roger van Boxtel. Robbe is verantwoordelijk voor de buitenlandse tak van NS. In het rapport van advocatenkantoor De Brauw, die het gesjoemel in Limburg onderzocht, bleef Robbe als enige van de NS-top buiten schot.

Het OM en de ACM doen nog onderzoek naar de fraude in Limburg. Betrouwbare bronnen zeggen dat Robbe mogelijk eieren voor zijn geld kiest, maar NS ontkent dit.

Limburg en NS in de clinch

Telegraaf 12.12.2015 De provincie Limburg en de NS hebben ruzie over de financiering van de aangepaste Euregiobahn tussen Heerlen en de Duitse stad Aken. Het provinciebestuur vindt dat de NS het tekort van 1 miljoen euro voor het Nederlandse deel van de lijn moet lappen. Dat meldt 1Limburg zaterdag.

De NS betaalde de vier ton voor de de oude rechtstreekse pendeltrein, maar wil de extra kosten van zes ton voor de nieuwe verbinding niet betalen. De provincie schrijft in een brief aan staatssecretaris van infrastructuur Sharon Dijksma (PvdA) dat de NS daarmee zijn verantwoordelijkheid ontloopt, omdat de route deel uit maakt van het hoofdrailnet waar de NS voor heeft getekend.

Claim namens 7.500 reizigers NS om overvolle treinen

NU 10.12.2015 Organisatie Consumentenclaim gaat bij de NS een claim indienen namens 7.500 klanten vanwege de volle treinen.

In de brief wordt uiteengezet welke klachten Consumentenclaim heeft gekregen van reizigers. Zo maken ze zich zorgen over veiligheid tijdens drukte in de trein en zijn ze het zat om vaak te moeten staan tijdens de spits.

De claimorganisatie wil met de brief bewerkstelligen dat er een oplossing komt voor de overvolle treinen van de NS. Het spoorbedrijf heeft volgens Consumentenclaim een zogeheten inspanningsverplichting om zo veel mogelijk reizigers een zitplaats aan te bieden.

Om een oplossing te vinden voor de overvolle treinen zou Consumentenclaim graag met de NS om de tafel willen zitten. Mocht het spoorbedrijf dat niet willen, dan stapt de organisatie naar de rechter voor een schadeclaim.

‘Weinig kans’

Reizigersorganisatie Rover denkt dat de brief weinig uithaalt. “We denken dat er niks uitkomt. Het is even afwachten met welke plannen de NS komt voor de kerst, maar als de rechter moet beslissen heeft massaal claimen weinig kans. Dat moet toch persoonlijk”, zo laat Rover weten in een reactie.

De NS zegt de brief te hebben ontvangen en gaat ernaar kijken. “We zetten alles op alles om de drukte in treinen waar mogelijk te verminderen. We gaan een gesprek met Consumentenclaim ook zeker niet uit de weg. Hun signaal is begrijpelijk”, aldus de NS.

Lees meer over: NS

Gerelateerde artikelen

Dijksma wil dat NS voor kerst duidelijkheid geeft over tekort treinen  update: 13:01

Al duizenden aanmeldingen voor NS-claim volle treinen

Duizenden klachten voor NS

Telegraaf 10.12.2015 Bij de Nederlandse Spoorwegen is donderdag een brief van ConsumentenClaim op de mat gevallen. Met deze brief wil de claimorganisatie namens reizigers aangeven dat er een oplossing moet komen voor de overvolle treinen van de NS. Inmiddels hebben ruim 7500 reizigers een klacht ingediend.

In de brief wordt uiteengezet welke klachten ConsumentenClaim heeft gekregen van reizigers. Zo maken ze zich zorgen over veiligheid tijdens drukte in de trein en zijn ze het zat om vaak te moeten staan tijdens de spits.

De NS heeft volgens ConsumentenClaim een zogeheten inspanningsverplichting om zo veel mogelijk reizigers een zitplaats aan te bieden.

Om een oplossing te vinden voor de overvolle treinen zou ConsumentenClaim graag met de NS om de tafel willen gaan zitten. Mocht het spoorbedrijf dat niet willen, dan stapt de organisatie naar de rechter voor een schadeclaim.

Reizigersorganisatie Rover denkt dat de brief weinig kans heeft op succes. ,,We denken dat er niks uitkomt. Het is even afwachten met welke plannen de NS komt voor de kerst, maar als de rechter moet beslissen heeft massaal claimen weinig kans. Dat moet toch persoonlijk.´´

De NS heeft de brief ontvangen en gaat ernaar kijken. ,,We zetten alles op alles om de drukte in treinen waar mogelijk te verminderen. We gaan een gesprek met ConsumentenClaim ook zeker niet uit de weg. Hun signaal is begrijpelijk.´´

‘Capaciteit NS kan groeien’

Telegraaf 10.12.2015  De capaciteit van de NS kan op korte termijn groeien met 14.000 zitplaatsen. De vervoerder zou onder meer bestaand materieel beter in moeten zetten.

Dat meldt vakblad OV-Magazine donderdag op basis van eigen onderzoek.

Nu staan bijvoorbeeld Intercityrijtuigen ongebruikt langs de kant. Ook kunnen internationale treinstellen die pas later in de ochtend naar het buitenland rijden in de ochtendspits verlichting brengen en zouden afgedankte rijtuigen weer in dienst genomen kunnen worden.

Claims NS blijven komen

Telegraaf 07.12.2015 De klachten over de volle spitstreinen van de NS blijven binnenkomen bij ConsumentenClaim. Volgens directeur Stef Smit staat na een week de teller op circa 6600 meldingen.

Deze week stuurt de organisatie haar claimbrief naar de Nederlandse Spoorwegen. Zij doet dit omdat veel treinreizigers in de spits moeten staan, terwijl het spoorbedrijf een inspanningsverplichting heeft om mensen een zitplaats te bieden.

“Van de 6600 klagers reist 43 procent dagelijks met de trein. Tweederde geeft hiervan aan dat ze vijf keer of meer per week moeten staan in de spits. Dat is ontzettend veel,” aldus Smit.

Reizigers klagen het meest over drukke treinen op trajecten naar Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Wie in de trein stapt, heeft vooral op de stations Utrecht, Haarlem, Leiden, Eindhoven en Den Bosch kans om in een volle trein terecht te komen.

Dat de claim wordt ingediend, betekent nog niet dat mensen hun klachten niet meer mogen melden “Dat kan altijd nog,” aldus Smit.

Gerelateerde artikelen;

04-12: 5000 reizigers dienen klacht in

01-12: Veel claims om volle treinen

30-11: Claim wegens overvolle treinen

Dijksma wil voor kerst duidelijkheid over treinen

VK 06.12.2015 De NS moet voor de kerst aangeven hoe het spoorbedrijf een dreigend tekort aan treinen volgend jaar gaat voorkomen. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Spoor) zondag in het tv-programma WNL op Zondag.

Het tekort aan treinen op bepaalde trajecten ontstaat doordat de NS verouderd materieel afdankt, terwijl vervangende treinen pas eind volgend jaar worden geleverd. Dat betekent dat treinreizgers op de problematische trajecten in de spits ongeveer vijfduizend zitplaatsen tekort komen. ‘De NS moet dit oplossen, het is hún probleem’, zei Dijksma zondag. ‘We moeten voorkomen dat groepen mensen in de knel komen.’

Over de problemen bij spoorbeheerder ProRail zei Dijksma dat daar nu echt ingegrepen moet worden. Ze doelde op het geld dat jaarlijks bij ProRail op de plank blijft liggen voor onderhoud van het spoor, terwijl voor de komende jaren een tekort van honderden miljoenen dreigt bij beheer, onderhoud en vervanging.

Apekop

Eind dit jaar zal de laatste van de 41 treinstellen van de meer dan vijftig jaar oude ‘apenkop’ uit het dienstrooster zijn gehaald. De oude dubbeldekkers, die de leemte tijdelijk moeten opvullen in afwachting van de komst van nieuwe treinen, zijn niet tijdig opgelapt.

De NS verwacht dat de materieelinzet pas over een jaar helemaal op orde is, wanneer 58 sprinters door de Zwitserse treinenfabrikant Stadler worden afgeleverd. Twee jaar later wordt een nog grotere vloot nieuwe sprinters verwacht: 118 zogeheten Civity’s van de Spaanse fabrikant CAF.

Massaclaim

Vorige week maakte juridisch bureau ConsumentenClaim uit Amsterdam bekend een massaclaim voor te bereiden tegen de NS omdat het spoorbedrijf zich onvoldoende inspant om reizigers een zitplaats te bezorgen. De aankondiging volgde op de melding van reizigersorganisatie Rover dat in november een recordaantal klachten over overvolle treinen waren binnengekomen.

Dijksma wil dat NS voor kerst duidelijkheid geeft over tekort treinen

NU 06.12.2015 De NS moet voor de kerst duidelijk maken hoe het spoorbedrijf een dreigend tekort aan treinen volgend jaar gaat voorkomen. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur zondag in het tv-programma WNL op Zondag.

Het tekort aan treinen op bepaalde trajecten ontstaat doordat de NS verouderd materieel afdankt, terwijl vervangende treinen pas eind volgend jaar worden geleverd. Het gaat om ongeveer 5.000 zitplaatsen.

“De NS moet dit oplossen, het is hún probleem”, zei Dijksma zondag. Er moet daarbij “voorkomen worden dat groepen mensen in de knel komen”, aldus de staatssecretaris.

Eerder suggereerde de NS onder meer dat scholen en hogere onderwijsinstellingen hun lesuren meer gaan spreiden om zo te helpen het probleem van het treinentekort op te lossen.

Schadeclaim

Consumentenclaim is begonnen met het verzamelen van klachten van reizigers over te volle treinen. Met deze informatie gaat de organisatie een schadeclaim indienen bij de NS voor de overvolle treinen. Binnen enkele dagen hebben zich al vele duizenden reizigers gemeld met klachten.

Hoe hoog de claim gaat worden, staat nog niet vast. Dit hangt ook af van het aantal meldingen. Mocht de NS worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan gedupeerden, dan krijgt Consumentenclaim daar een deel van.

Ingrijpen

Ook over de problemen bij spoorbeheerder Prorail zei Dijksma dat daar nu echt ingegrepen moet worden. Ze doelde op het geld dat jaarlijks bij Prorail op de plank blijft liggen voor onderhoud van het spoor, terwijl voor de komende jaren een tekort van honderden miljoenen dreigt bij beheer, onderhoud en vervanging.

De spoorbeheerder kwam het afgelopen jaar al verscheidene keren negatief in het nieuws, onder meer door kostenoverschrijdingen bij verbouwingen van stations.

Lees meer over: Spoor NS Sharon Dijksma

Gerelateerde artikelen;

Dijksma voelt niets voor ontslag toezichthouders Prorail

Al duizenden aanmeldingen voor NS-claim volle treinen

Meer NS-treinen uitgevallen door sein- en wisselstoringen

‘NS laat reizigers niet de dupe worden van tekort aan treinstellen’

‘Snel duidelijkheid treinen’

Telegraaf 06.12.2015 De NS moet voor de kerst aangeven hoe het spoorbedrijf een dreigend tekort aan treinen volgend jaar gaat voorkomen. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Spoor) zondag in het tv-programma WNL op Zondag.

Het tekort aan treinen op bepaalde trajecten ontstaat doordat de NS verouderd materieel afdankt, terwijl vervangende treinen pas eind volgend jaar worden geleverd. Het gaat om ongeveer 5000 zitplaatsen. “De NS moet dit oplossen, het is hún probleem”, zei Dijksma zondag. “We moeten voorkomen dat groepen mensen in de knel komen.”

Over de problemen bij spoorbeheerder ProRail zei Dijksma dat daar nu echt ingegrepen moet worden. Ze doelde op het geld dat jaarlijks bij ProRail op de plank blijft liggen voor onderhoud van het spoor, terwijl voor de komende jaren een tekort van honderden miljoenen dreigt bij beheer, onderhoud en vervanging.

5000 reizigers dienen klacht in

Telegraaf 04.12.2015 Ruim 5000 reizigers die denken recht te hebben op een schadevergoeding van de Nederlandse Spoorwegen hebben zich al gemeld bij ConsumentenClaim. Dat heeft directeur Stef Smit vrijdag gezegd. Daar kunnen reizigers die ontevreden zijn over de overvolle treinen tijdens de spits sinds maandag een klacht indienen.

In een dag tijd stond de teller op 3750 aanmeldingen. Dat aantal stijgt dus nog steeds. Volgens Smit melden zich elke dag nog nieuwe mensen die hun ongenoegen over de NS laten blijken.

ConsumentenClaim wil een claim indienen bij de NS omdat veel treinreizigers in de spits moeten staan, terwijl volgens de claimorganisatie het spoorbedrijf verplicht is om mensen een zitplaats te bieden.

Lees meer over; ns

Dijksma voelt niets voor ontslag toezichthouders Prorail

NU 03.12.2015 Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) voelt er niets voor om nu al de bezem te halen door de Raad van Commissarissen van Prorail. Dat zegt Dijksma donderdag in een Kamerdebat over de spoornetbeheerder.

Oppositiepartijen SP, PVV, CDA en D66 zetten in verschillende mate vraagtekens bij de Raad van Commissarissen (RvC) van Prorail.

Ook de oproep om de top van het bedrijf onder de loep te nemen wees de bewindsvrouw af. “Er moet geen zwaard van Damocles boven Prorail hangen. We moeten echt de tijd nemen om een aantal kwesties samen te bekijken”, zegt Dijksma.

Met name voorzitter Hans Alders schiet in de ogen van de partijen tekort in zijn rol als toezichthouder. Er spelen veel problemen bij Prorail. Aan de ene kant is er een tekort van 475 miljoen euro, maar er blijft ook geld op de plank liggen. “De begroting is een gatenkaas”, zei D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven.

Effectiviteit

Maar Dijksma, als staatssecretaris aandeelhouder van Prorail, wil niet via de Tweede Kamer of via de media zomaar commissarissen de wacht aanzeggen. Bovendien vreest ze dat het haar effectiviteit ondermijnt.

De zorgen over de toestanden op het Nederlandse spoor deelt Dijksma wel met de Kamer. Daarbij houdt zij er rekening mee dat de problemen zich voor blijven doen. “Het gaat er niet om of het weer fout gaat, maar hoe ik hier mee omga.”

Dijksma voert voor het eerst als staatssecretaris van Infrastructuur met de Kamer een debat over Prorail. Zij heeft de opgestapte Wilma Mansveld vervangen die onder vuur kwam te liggen door het Fyra-debacle.

Lees meer over: Prorail Sharon Dijksma

Gerelateerde artikelen; 

Kamer wil dat Dijksma onderzoekt of machinist wissel zelf kan repareren

Prorail-topman wil af van overbodige regels op het spoor

Dijksma bezorgd om onregelmatigheden bij contract Prorail

‘Prorail moet meer geld uitgeven aan vervanging spoor’

Toezichthouder tikt Prorail op de vingers

Meer slecht nieuws op komst over ProRail

Trouw 03.12.2015 De slechtnieuwstrein van ProRail heeft de laatste halte nog niet bereikt. Nog niet alle problemen en misstanden bij de spoorbeheerder zijn bekend. Staatssecretaris Sharon Dijksma van infrastructuur verwacht de komende periode nog meer tegenslagen.

“Ik denk niet dat we nu alles hebben gehad. Er komen nog wel meer dingen aan”, aldus Dijksma donderdag in de Tweede Kamer. Volgens haar heb je altijd wel mee- en tegenvallers. Ze beloofde problemen in ieder geval tijdig aan de Kamer te melden.

Dijksma zei dat er veel goed gaat op het spoor, maar dat er ook “hardnekkige forse problemen” zijn. Er is “werk aan de winkel”, maar ze benadrukte dat er geen “gouden sleutel” voor oplossingen bestaat.

Dijksma hield voor de eerste keer na haar aantreden speciaal overleg met de Kamer over ProRail. Haar voorganger Wilma Mansveld, die eind oktober aftrad, was onder vuur komen te liggen om haar aanpak van de problemen bij de spoorbeheerder.

Geld op de plank
ProRail laat bijvoorbeeld al jaren geld op de plank liggen dat bedoeld is voor onderhoud. Maar voor de periode 2018-28 dreigt een tekort van 475 miljoen euro bij beheer, onderhoud en vervanging. “Bizar”, aldus CDA-Kamerlid Martijn van Helvert.

D66 stelde voor 1 miljard euro extra in het spoor te steken. Dat bedrag zou moeten komen uit de compensatie die Volkswagen gaat betalen voor de sjoemelsoftware in dieselvoertuigen.

Dijksma noemde dat voorstel een mooie surprise, maar wel zonder inhoud. De staatssecretaris benadrukte dat het bedrag volstrekt onzeker is. Onder meer PVV en VVD verwezen het D66-plan naar de prullenmand. Zij willen geen 1 miljard “schenken” aan een organisatie die de boel niet op orde heeft.

Verwant nieuws;

Dijksma verwacht meer problemen bij ProRail

Telegraaf 03.12.2015 Nog niet alle problemen en misstanden bij spoornetbeheerder ProRail zijn boven water. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Spoor) verwacht nog meer tegenslagen.

,,Ik denk niet dat we nu alles hebben gehad. Er komen nog wel meer dingen aan”, aldus Dijksma donderdag in de Tweede Kamer. Volgens haar heb je altijd wel mee- en tegenvallers. Ze beloofde problemen in ieder geval tijdig aan de Kamer te melden.

Dijksma zei dat er veel goed gaat op het spoor, maar dat er ook ,,hardnekkige forse problemen” zijn. Er is ,,werk aan de winkel”, maar ze benadrukte dat er geen ,,gouden sleutel” voor oplossingen bestaat.

Dijksma hield voor de eerste keer na haar aantreden speciaal overleg met de Kamer over ProRail. Haar voorganger Wilma Mansveld, die eind oktober aftrad, was onder vuur komen te liggen om haar aanpak van de problemen bij de spoorbeheerder.

ProRail laat bijvoorbeeld al jaren geld op de plank liggen dat bedoeld is voor onderhoud. Maar voor de periode 2018-28 dreigt een tekort van 475 miljoen euro bij beheer, onderhoud en vervanging. ,,Bizar”, aldus CDA-Kamerlid Martijn van Helvert.

D66 stelde voor 1 miljard euro extra in het spoor te steken. Dat bedrag zou moeten komen uit de compensatie die Volkswagen gaat betalen voor de sjoemelsoftware in dieselvoertuigen.

Dijksma noemde dat voorstel een mooie surprise, maar wel zonder inhoud. De staatssecretaris benadrukte dat het bedrag volstrekt onzeker is.

Onder meer PVV en VVD verwezen het D66-plan naar de prullenmand. Zij willen geen 1 miljard ,,schenken” aan een organisatie die de boel niet op orde heeft.

Dit kan u ook interesseren; 

Fyra doet Masveld de das om

‘Opheldering over ProRail’

Telegraaf 02.12.2015 De Tweede Kamer wil van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur) weten hoe zij schoon schip gaat maken bij ProRail. Na het vertrek van voormalig staatssecretaris Mansveld wemelt het bij de parlementariërs nog steeds van de vragen over de spoorbeheerder. Tijdens haar eerste grote ProRaildebat donderdag zal Dijksma op dat vragenvuur antwoord moeten geven.

De Tweede Kamer wil vooral weten hoe ernstig de financiële problemen bij ProRail nu eigenlijk zijn. “Het is één groot abracadabra”, zegt VVD-Kamerlid De Boer daar over. “Aan de ene kant zijn er tekorten, maar aan de andere kant als het om het vervangen van het spoor gaat is er juist een overschot. Hoe zit de vork nu eigenlijk in de steel?”. Ook bij PvdA’er Hoogland leven er veel vragen over de te verwachten tekorten. Hij vraagt zich af waarom het kabinet voor bepaalde potentiële tegenvallers wel alvast een dekking inboekt en voor andere niet. Hij wil daar opheldering over van partijgenoot Dijksma. “Ik wil het naadje van de kous weten”, kondigt hij aan.

Uit eerdere rapporten blijkt dat bij ProRail de boekhouding, planning en bedrijfsvoering niet op orde is. De spoorbeheerder geeft te veel uit aan grote projecten zoals de bouw van stations en te weinig aan de vervanging van het spoor. In een interview met De Telegraaf erkende staatssecretaris Dijksma dat het bedrijf niet goed op orde is. Ze noemde ProRail ‘een getormenteerde mammoettanker’. “Het bedrijf heeft veel klappen gehad. En voor een deel is dat ook terecht. Het financieel beheer zal echt anders moeten”, liet ze weten.

Verhelderende woorden

De Tweede Kamer is in zijn nopjes met de frisse wind, die na het vertrek van Mansveld door het ministerie van Infrastructuur waait. Hoe kort ze nog maar op het dossier zit, de verhelderende woorden die Dijksma over ProRail spreekt vallen in goede aarde. Toch leven er nog tal van vragen, ook bij de oppositie. Een van die vragen is, hoe Dijksma denkt schoon schip te gaan maken bij het spoorbedrijf. Eerder gaf de PvdA-bewindsvrouw in het Telegraaf-interview aan de bezem te willen halen door het bedrijf. D66-Kamerlid Van Veldhoven hoopt dat er daarbij ook goed wordt gekeken naar de Raad van Commissarissen, omdat die volgens haar beter toezicht had moeten houden op de gang van Zaken. PvdA’er Hans Alders is daar de president-commissaris van.

Het CDA wil weten of het ministerie van Infrastructuur het ProRail in het verleden heeft verzocht om gevoelige informatie onder de pet te houden. ProRail-man Pier Eringa zei dit ooit in een interview en daar is sindsdien altijd onduidelijkheid over blijven bestaan. “Die opmerking van ome Pier staat nog steeds”, meent Kamerlid Van Helvert. Ook hij wil meer opheldering over het geld in de portemonnee van ProRail. “Hebben we nu een tekort of een overschot? Hoe kan het dat er geld voor vervanging van het spoor op een plank bleef liggen en waarom kon Mansveld die plank niet vinden?”, somt de christendemocraat op.

PVV’er Madlener heeft nog zo zijn twijfels of Dijksma wel door gaat pakken bij ProRail. “Gaat zij op de winkel passen of komt er daadwerkelijk een reorganisatie?” Hij hoopt dat de misère bij ProRail voor het kabinet aanleiding is om van ProRail weer een staatsbedrijf te maken. “Wij willen een nationale spoorbeheerder”, aldus het Kamerlid.

Volgens de SP is het ‘één grote bende’ bij ProRail. “Deze week de enorme hoeveelheid sein- en wisselstoringen, de fraude bij het spoorproject bij Vleuten”, somt Kamerlid Smaling op. “Maar laten we tegelijk Dijksma even de kans geven om een route te bepalen.”

Prorail-topman wil af van overbodige regels op het spoor 

NU 02.12.2015 Er vallen te veel treinen uit om verkeerde redenen. Om de problemen met te volle treinen en de treinen die überhaupt niet rijden aan te pakken, moeten overbodige regels verdwijnen, vindt Prorail-topman Pier Eringa.

“Het gezond verstand moet weer terug op het spoor”, zegt Eringa woensdag in het AD.

Vorig jaar vielen 33.000 treinen uit, dat is de helft (46 procent) meer dan vorig jaar. Een derde daarvan ligt aan de infrastructuur. Volgens Eringa is er al veel winst te behalen als de machinist net als vroeger uit de trein mag om wat aan de wissel te doen. “Uitstappen en die wissel een flinke trap geven”, zegt de nieuwe topman.

“De grote zware technische ingrepen moet je de specialisten laten doen, maar als er nu een kwajongen een wc-papierrolletje tussen een wissel stopt, werkt ie niet. Dan moet de machinist bellen en wachten tot de aannemer een monteur stuurt die het rolletje weghaalt.”

De problemen rond de volle treinen zijn volgens Eringa maar op een manier op te lossen. “Zo veel mogelijk treinen, álle treinen die je hebt, laten rijden.”

Stilleggen

Ook NS beaamt dat de grote uitval komt door strengere veiligheidsregels voor de spoorsector. De spoorbedrijven kiezen er daarom steeds vaker voor om pas ’s nachts storingen te verhelpen. Het treinverkeer hoeft dan niet overdag stilgelegd te worden, maar daardoor kunnen er langere tijd wel minder treinen rijden.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) liet dinsdag aan NU.nl weten dat Prorail momenteel bezig is met het opnieuw inrichten van de organisatie. “Daarbij wordt ook gekeken naar beheer, onderhoud en vervanging”, aldus Dijksma.

Lees meer over: Prorail Treinen

Gerelateerde artikelen;

Al duizenden aanmeldingen voor NS-claim volle treinen 

Meer NS-treinen uitgevallen door sein- en wisselstoringen

‘Prorail moet meer geld uitgeven aan vervanging spoor’ 

Kamer wil onderzoek naar oplossingsgerichte machinist

AD 02.12.2015 De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur onderzoekt of machinisten zelf wissels kunnen gaan repareren. Aanleiding zijn uitspraken van Prorail-baas Pier Eringa die vindt dat verstoringen vaak het gevolg zijn van overbodige regeltjes.

Het idee erachter dat de professional weer met gezond verstand zijn werk kan doen, spreekt me erg aan, aldus Duco Hoogland – PvdA.

Bij wisselstoringen mag de machinist nu op het hoofdrailnet uit veiligheidsoverwegingen niet de trein uit om eenvoudig snel een geblokkeerde wissel vrij te maken. In plaats daarvan reist er nu een expert af naar de soms per auto lastig te bereiken wissels, waardoor dit onnodig lang duurt.

Volgens Eringa is de veiligheid echter lang niet overal in het geding en kunnen machinisten soms de problemen prima zelf oplossen, zoals dat vroeger ook gebeurde. ,,De grote zware technische ingrepen moet je de specialisten laten doen, maar als nu een kwajongen een wc-papierrolletje tussen een wissel stopt, werkt ie niet,” zo zei Pier Eringa woensdag in het AD.

Een overgote meerderheid in de Tweede Kamer sluit zich aan bij het betoog van de voorman van spoorbeheerder Prorail die wil dat ‘gezond verstand weer terug komt op het spoor’. VVD-Kamerlid Betty de Boer: ,,Als het een simpele reparatie is, en hij kan de veiligheid garanderen dan heb ik daar geen problemen mee.” Dat beaamt ook PvdA-Kamerlid Duco Hoogland. ,,Het idee erachter dat de professional weer met gezond verstand zijn werk kan doen, spreekt me erg aan. Als het werkt en het kan, lijkt het me prima.”

Z.O.R.R.O
Ook oppositiepartijen CDA, D66, SP en PVV omarmen het plan om machinisten zelf mee te laten doen, als hun veiligheid hierdoor niet op het spel staat. Volgens CDA-Kamerlid Martijn van Helvert ontpopt Eringa zich zelfs als een ‘Z.O.R.R.O.’, wat in zijn woorden staat voor: ‘Zoek Onnodige Regels en Ruim ze Op’. Een mentaliteit die de christendemocraat waardeert.

Toch klinkt uit de Kamer ook kritiek op ProRail-topman Eringa. ,,Laten we niet vergeten dat hij ook zijn onderhoud op orde moet hebben,” benadrukt PvdA’er Hoogland. ,,Er is meer aan de hand dan machinisten die weer zelf een steentje weg mogen schoppen.”

Donderdag debatteert de Kamer met staatssecretaris Sharon Dijksma over ProRail, die deze post een maand geleden overnam na het vertrek van Wilma Mansveld. Ook de inzet van machinisten komt hierin aan de orde.

GERELATEERD NIEUWS;

Prorail-baas Pier Eringa wil af van storende regeltjes

Onregelmatigheden bij bouwproject ProRail

Onderzoek: teugels strak aanhalen bij ProRail

MEER OVER; PRORAIL TWEEDE KAMER POLITIEK SHARON DIJKSMA BEDRIJVEN NEDERLANDSE SPOORWEGEN (NS)

‘Doorgeslagen veiligheidseisen’ oorzaak veel problemen op het spoor

VK 01.12.2015 Er zijn minder problemen met de infrastructuur op het spoor, toch vallen er meer treinen uit. Volgens ProRail-topman Eringa komt dat door ‘doorgeslagen’ veiligheidseisen.

Treinuitval door problemen met wissels zou aanzienlijk beperkt kunnen worden als machinisten weer zelf het euvel aan een wissel mogen verhelpen. Dat bepleit president-directeur Pier Eringa van ProRail die over dat zogenaamde ‘krukken’ van wissels in gesprek is met vakbonden en machinisten.

Volgens Eringa zijn de veiligheidseisen op het spoor ‘doorgeslagen’ en draagt dat mede bij aan het toenemend aantal uitgevallen treinen. Dinsdag werd bekend dat het aantal uitgevallen treinen door problemen met rails, wissels en bovenleidingen vorig jaar met ruim 40 procent is toegenomen tot bijna 33 duizend.

Als een wissel het vroeger niet meer deed, trapte een machinist er met zijn werkschoenen tegenaan, aldus Pier Eringa, president-directeur ProRail.

In reactie daarop zei Eringa dinsdag tijdens een bijeenkomst op Utrecht Centraal dat het aantal verstoringen door mankementen aan de infrastructuur de laatste jaren afneemt, terwijl de gevolgen, het uit de dienst nemen van treinen, veel treinreizigers overlast bezorgt.

Een simpele ingreep – machinisten weer toestaan zelf eerst te proberen het probleem te verhelpen – zou al winst zijn, vindt hij. ‘Vroeger stapte een machinist van zijn bok als een wissel het niet meer deed en trapte er met zijn werkschoenen tegenaan. Of hij trapte een steentje los.’

Door opgeschroefde veiligheidseisen moet een machinist nu wachten op een aannemer. Terwijl er met de veiligheid op het spoor niets mis is, verzekert Eringa, sinds april de president-directeur van de spoorbeheerder. Vorige week werd bekend dat ProRail geld voor onderhoud aan het spoor op de plank laat liggen. Eringa: ‘De veiligheid is nergens in het geding.’

Transparanter

ProRail lanceerde dinsdag een nieuw ‘dashboard’ dat reizigers inzicht geeft in de prestaties van het bedrijf. Via de website van de spoorbeheerder wordt dagelijks informatie verstrekt over punctualiteit, verstoringen en de oorzaken daarvan. Volgens Eringa moet ProRail transparanter worden. ‘We moeten alleen nog maar beloven wat we kunnen waarmaken.’

ProRail had vorig jaar te maken met 10.500 verstoringen. Volgens Eringa krijgt het bedrijf ten onrechte overal de schuld van. Zo werd bijna de helft van dat aantal verstoringen veroorzaakt door ‘spoorlopers’.

In het kader van de door hemzelf bepleite openheid geeft Eringa toe dat ProRail en de NS vaak ‘schipperen’ met de door Den Haag geëiste punctualiteit. Treinuitval als gevolg van storingen wordt niet meegerekend in de punctualiteitscijfers. Als de spoorbedrijven niet voldoen aan de eisen volgt een boete, en dus is het niet zo verwonderlijk dat de treinuitval vorig jaar is toegenomen, zegt hij.

ProRail in de fout

Aan de stroom negatieve berichten over ProRail lijkt geen eind te komen. Dinsdag werd bekend dat het bedrijf bij de uitvoering van de spoorverdubbeling bij Vleuten in 2008 ernstig in de fout is gegaan. Een van de betrokken bouwbedrijven kreeg van ProRail voorschotten van in totaal 9 miljoen euro, alleen om de eigen balanspositie op te krikken.

Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Spoor) in een brief aan de Tweede Kamer. Dijksma noemt het zorgwekkend dat publieke middelen worden aangesproken terwijl de financiële besprekingen met bouwbedrijven nog niet eens waren afgerond. De kwestie kwam dit voorjaar aan het licht door een klokkenluider van ProRail zelf. Dijksma zegt tevreden te zijn over de stappen die nadien door de ProRail-directie zijn genomen. President-directeur Eringa: ‘Ik hoop dat het nu gedaan is met de lijken in de kast.’

Volg en lees meer over:

NS schrapte vorig jaar 32.899 treinritten door storingen

VK 01.12.2015 Bijna de helft meer treinen is vorig jaar uitgevallen door sein- en wisselstoringen. In totaal moesten 32.899 ritten worden geschrapt. Dat is ruim 46 procent meer dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers van de NS, die aan Treinreiziger.nl zijn verstrekt. Op het traject Gouda – Rotterdam waren met 2501 de meeste uitvallen.

We balen van iedere storing, aldus de woordvoerder van de NS.

Volgens de NS zijn er in 2014 in totaal minder treinen uitgevallen dan in 2013. ‘Dit is juist goed nieuws. Alleen in één categorie zijn er meer treinen uitgevallen. We balen van iedere storing. Maar we hebben vorig jaar ook wel een aantal grote incidenten gehad met een ontspoorde intercity in Hilversum, waardoor veel treinen uitvielen’, aldus een woordvoerder van de NS. Die ontsporing zorgde voor 887 opgeheven treinen.

De cijfers geven volgens de NS geen precies beeld, maar zijn slechts te gebruiken als indicatie. De cijfers worden in een systeem vastgelegd door de treindienstleiders, die het juist bij stremmingen erg druk hebben, waardoor ze niet altijd nauwkeurig zijn.

Het groeiende aantal uitvallen door de infrastructuur komt volgens de NS door strengere veiligheidsregels voor de spoorsector. De spoorbedrijven kiezen er daarom steeds vaker voor om pas ’s nachts storingen te verhelpen. Daardoor kunnen er overdag langere tijd minder treinen rijden.

Massaclaim tegen overvolle treinen

© Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Overvolle treinen

Materieeltekort, werkzaamheden aan het spoor en veel meer studenten met een ov-kaart: het wordt de komende tijd nog veel voller in de treinen. Het is even niet anders, zegt de NS. (+)

Gisteren maakte het juridisch bureau ConsumentenClaim uit Amsterdam bekend dat zij een een massaclaim voorbereidt tegen de NS omdat het spoorbedrijf zich onvoldoende inspant om reizigers een zitplaats te bezorgen.

Volgens directeur Stef Smit van ConsumentenClaim is het ‘onbestaanbaar’ dat de NS niets doet aan het feit dat een toenemend aantal reizigers in de spitsuren nooit een zitplaats weet te krijgen. Tegenover persbureau ANP zegt Smit dinsdagochtend dat de ConsumentenClaim-actie goed loopt. In een dag tijd hebben zich bijna 3750 mensen aangemeld.

‘Duizenden bezoekers hebben de website van de organisatie bekeken en ongeveer de helft daarvan heeft zich aangemeld’, aldus Smit. ‘De NS komt zijn verplichtingen in de spits onvoldoende na’, zei hij maandag al. ‘Wij eisen daarom dat de NS extra treinen gaat inzetten en komen daarbij met een eis tot schadevergoeding voor gedupeerde reizigers.’

Hoe hoog de claim wordt, staat volgens Smit nog niet vast. Mensen kunnen zich gratis aanmelden. Mocht de NS worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan gedupeerden, dan krijgt ConsumentenClaim daar een deel van.

Maandag meldde reizigersorganisatie Rover in november een recordaantal klachten over overvolle treinen te hebben gekregen. De NS heeft zelf al aangegeven dat het probleem de komende maanden blijft bestaan, in afwachting van de levering van nieuw materieel.

Volg en lees meer over:

ProRail zet prestaties online

Telegraaf 01.12.2015 Hoeveel treinen reden op tijd? Welke storingen waren er precies en wat waren de oorzaken? Het is vanaf dinsdag voor iedereen mogelijk die informatie in te zien. ProRail lanceerde in Utrecht een zogenoemd prestatiedashboard. De spoorbeheerder zegt daartoe over te gaan om meer transparant te zijn over de eigen prestaties.

De informatie is te vinden op de website van ProRail. Het dashboard toont de meest recente cijfers van ProRail over de dagelijkse prestaties op het spoor. Ook is te zien wat de afgelopen maanden op het spoor allemaal gebeurd is. De scores worden na afloop van elke dag bijgewerkt, aldus ProRail. De cijfers die op de website zijn dus altijd van de dag ervoor.

“Voor onze partners, zoals het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten, reizigersorganisaties, vervoerders en reizigers kan dit waardevolle informatie zijn”, zo beargumenteert ProRail, dat jaarlijks te maken heeft ruim 3 miljoen treinritten.

Dijksma: misstanden bij bouwproject ProRail ‘zorgwekkend’

VK 01.12.2015 Bij een bouwproject van spoorbeheerder ProRail hebben zich misstanden voorgedaan. Het gaat om de spoorverdubbeling tussen Vleuten en het Amsterdam-Rijnkanaal. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) noemt de gang van zaken dinsdag in een brief aan de Kamer ‘zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen’.

Staatssecretaris Sharon Dijksma noemt de gang van zaken ‘zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen’. © ANP

ProRail heeft in 2008 twee voorschotten betaald van in totaal 9 miljoen euro omdat een van de bouwbedrijven daar om vroeg om zo de eigen balanspositie te versterken. Dat gebeurde echter voordat de gesprekken over de financiën waren afgerond, blijkt uit onderzoek. Er was hiervoor geen juridische basis. De directie van ProRail lijkt niet op de hoogte te zijn geweest van de voorschotten. De projectadministratie van de spoorverdubbeling bevat ‘hiaten’.

President-commissaris Hans Alders noemt het in een brief aan Dijksma ‘opmerkelijk’ dat de voorschotten werden gegeven. ‘Daarbij werd een financieel risico gelopen omdat de voorschotbetaling plaats vond zonder juridische titel.’ De zaak speelde zich af in 2008/2009. Sindsdien is er volgens Alders veel veranderd bij ProRail.

Integriteit

De directie van ProRail lijkt niet op de hoogte te zijn geweest van de voorschotten.

De raad van commissarissen heeft inmiddels maatregelen genomen. Voorstellen voor vaststellingsovereenkomsten moeten in vervolg worden voorgelegd aan de directie en gemeld bij de raad van commissarissen. Ook worden de integriteitsbepalingen van het bedrijf opnieuw tegen het licht gehouden. Verder is er een tijdelijke ‘commissie compliance en integriteit’ ingesteld.

Dijksma is tevreden met de stappen die zijn genomen. Ze wil dat de president-directeur ‘met voorrang’ gaat werken aan een ‘open, transparante en integere cultuur’ bij ProRail. De kwestie kwam dit voorjaar aan het licht door een klokkenluider binnen ProRail. Daarop besloot de raad van commissarissen een onderzoek in te stellen, dat begin deze maand werd afgerond.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) noemt de gang van zaken dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer ”zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen”.

De spoorbeheerder kwam het afgelopen jaar al verscheidene keren negatief in het nieuws, onder meer door kostenoverschrijdingen bij verbouwingen van stations.

De spoorbeheerder kwam het afgelopen jaar al verscheidene keren negatief in het nieuws, onder meer door kostenoverschrijdingen bij verbouwingen van stations en het verdoezelen van de verlenging van spooronderhoudscontracten.

Volg en lees meer over:

Dijksma bezorgd om onregelmatigheden bij contract Prorail

NU 01.12.2015 Bij een bouwproject van spoorbeheerder Prorail hebben zich misstanden voorgedaan. Het gaat om de spoorverdubbeling tussen Vleuten en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) noemt de gang van zaken dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer ”zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen”.

De spoorbeheerder kwam het afgelopen jaar al verscheidene keren negatief in het nieuws, onder meer door kostenoverschrijdingen bij verbouwingen van stations.

Prorail heeft in 2008 twee voorschotten betaald van in totaal 9 miljoen euro omdat een van de bouwbedrijven daar om vroeg om zo de eigen balanspositie te versterken. Dat gebeurde echter voordat de gesprekken over de financiën waren afgerond, blijkt uit een onderzoek. De directie van Prorail lijkt niet op de hoogte te zijn geweest. De projectadministratie van de spoorverdubbeling bevat ”hiaten”.

De raad van commissarissen heeft inmiddels maatregelen genomen. Voorstellen voor vaststellingsovereenkomsten moeten in vervolg worden voorgelegd aan de directie en gemeld bij de raad van commissarissen. Ook worden de integriteitsbepalingen van het bedrijf opnieuw tegen het licht gehouden. Verder is er een ‘commissie compliance en integriteit’ ingesteld.

Klokkenluider

Dijksma is tevreden met de stappen die zijn genomen. Ze wil dat de president-directeur ”met voorrang” gaat werken aan een ”open, transparante en integere cultuur” bij Prorail. De kwestie kwam dit voorjaar aan het licht door een klokkenluider binnen Prorail. Daarop besloot de raad van commissarissen een onderzoek in te stellen, dat begin deze maand werd afgerond.

De spoorbeheerder kwam het afgelopen jaar al verscheidene keren negatief in het nieuws, onder meer door kostenoverschrijdingen bij verbouwingen van stations.

Lees meer over: Prorail

Gerelateerde artikelen;

‘Prorail moet meer geld uitgeven aan vervanging spoor’ 

Toezichthouder tikt Prorail op de vingers 

‘Spoorproblemen rond Schiphol volgend jaar opgelost’ 

Dijksma: zorgwekkend

Telegraaf 01.12.2015  Bij een bouwproject van spoorbeheerder ProRail hebben zich misstanden voorgedaan. Het gaat om de spoorverdubbeling tussen Vleuten en het Amsterdam-Rijnkanaal. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) noemt de gang van zaken dinsdag in een brief aan de Kamer ,,zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen”.

ProRail heeft in 2008 twee voorschotten betaald van in totaal 9 miljoen euro omdat een van de bouwbedrijven daar om vroeg om zo de eigen balanspositie te versterken. Dat gebeurde echter voordat de gesprekken over de financiën waren afgerond, blijkt uit onderzoek. Er was hiervoor geen juridische basis. De directie van ProRail lijkt niet op de hoogte te zijn geweest van de voorschotten. De projectadministratie van de spoorverdubbeling bevat ,,hiaten”.

President-commissaris Hans Alders noemt het in een brief aan Dijksma ,,opmerkelijk” dat de voorschotten werden gegeven. ,,Daarbij werd een financieel risico gelopen omdat de voorschotbetaling plaats vond zonder juridische titel.” De zaak speelde zich af in 2008/2009. Sindsdien is er volgens Alders veel veranderd bij ProRail.

De raad van commissarissen heeft inmiddels maatregelen genomen. Voorstellen voor vaststellingsovereenkomsten moeten in vervolg worden voorgelegd aan de directie en gemeld bij de raad van commissarissen. Ook worden de integriteitsbepalingen van het bedrijf opnieuw tegen het licht gehouden. Verder is er een tijdelijke ‘commissie compliance en integriteit’ ingesteld.

Dijksma is tevreden met de stappen die zijn genomen. Ze wil dat de president-directeur ,,met voorrang” gaat werken aan een ,,open, transparante en integere cultuur” bij ProRail. De kwestie kwam dit voorjaar aan het licht door een klokkenluider binnen ProRail. Daarop besloot de raad van commissarissen een onderzoek in te stellen, dat begin deze maand werd afgerond.

De spoorbeheerder kwam het afgelopen jaar al verscheidene keren negatief in het nieuws, onder meer door kostenoverschrijdingen bij verbouwingen van stations en het verdoezelen van de verlenging van spooronderhoudscontracten.

Onregelmatigheden bij bouwproject ProRail

AD 01.12.2015  Bij een bouwproject van spoorbeheerder ProRail hebben zich misstanden voorgedaan. Het gaat om de spoorverdubbeling tussen Vleuten en het Amsterdam-Rijnkanaal. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) noemt de gang van zaken dinsdag in een brief aan de Kamer ,,zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen”.

Staatssecretaris Sharon Dijksma op het Binnenhof. © anp.

ProRail heeft in 2008 twee voorschotten betaald van in totaal 9 miljoen euro omdat een van de bouwbedrijven daar om vroeg om zo de eigen balanspositie te versterken. Dat gebeurde echter voordat de gesprekken over de financiën waren afgerond, blijkt uit onderzoek. De directie van ProRail lijkt niet op de hoogte te zijn geweest van de voorschotten. De projectadministratie van de spoorverdubbeling bevat ,,hiaten”.

President-commissaris Hans Alders noemt het in een brief aan Dijksma ,,opmerkelijk” dat de voorschotten werden gegeven. ,,Daarbij werd een financieel risico gelopen omdat de voorschotbetaling plaats vond zonder juridische titel.” De zaak speelde zich af in 2008/2009. Sindsdien is er volgens Alders veel veranderd bij ProRail.

Maatregelen
De raad van commissarissen heeft inmiddels maatregelen genomen. Voorstellen voor vaststellingsovereenkomsten moeten in vervolg worden voorgelegd aan de directie en gemeld bij de raad van commissarissen. Ook worden de integriteitsbepalingen van het bedrijf opnieuw tegen het licht gehouden. Verder is er een ‘commissie compliance en integriteit’ ingesteld.

Dijksma is tevreden met de stappen die zijn genomen. Ze wil dat de president-directeur ,,met voorrang” gaat werken aan een ,,open, transparante en integere cultuur” bij ProRail.

Klokkenluider
De kwestie kwam dit voorjaar aan het licht door een klokkenluider binnen ProRail. Daarop besloot de raad van commissarissen een onderzoek in te stellen, dat begin deze maand werd afgerond.

De spoorbeheerder kwam het afgelopen jaar al verscheidene keren negatief in het nieuws, onder meer door kostenoverschrijdingen bij verbouwingen van stations.

Lees ook;

december 3, 2015 Posted by | 2e kamer, begroting, NS, politiek, privatisering, ProRail, Staatssecretaris Wilma Mansveld | , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Commissie de Wit – De onderste steen boven

De Onderste steen boven

Al eerder wees Weekers op kritiek in het rapport-De Wit over de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) en oud-minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) rond de overname van ABN AMRO en de IJslandse internetspaarbank Icesave. Volgens hem worden daarbij veel vragen niet beantwoord.

CDA, SP, VVD, PVV en GroenLinks eiste in plaats van dat onderzoek vervolgens een enquête. PVV-leider Geert Wilders noemt een enquête een prima idee. ‘De onderste steen moet boven.’.

In tegenstelling tot een parlementair onderzoek kunnen bij een enquête betrokkenen wel onder ede gehoord worden. VVD-Kamerlid Frans Weekers noemt dit van belang, omdat hij zich afvraagt of De Wit in het eerste deel van het onderzoek wel de onderste steen boven heeft gekregen. 

Ook parlementaire enquete krijgt niet alles boven tafel Video

Het rapport ‘Verloren krediet’ is maandag overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet (PvdA). 

De Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel is ingesteld op 24 juni 2009. De commissie presenteerde op 10 mei 2010 het rapport ‘Verloren krediet‘.

Kijk voor informatie over de aanleiding en de opzet van het onderzoek bij het onderdeel ‘Achtergrond’. Hieronder vindt u een overzicht van de relevante Kamerstukken.

Stukken bij deel 1

Download de stukken van de onderzoekscommissie:

Bijlage: aanbiedingsbrief 
Bijlage: deelonderzoek I
Bijlage: deelonderzoek II
Bijlage: verslagen gesprekken
Bijlage: opvatting commissie 2e deel onderzoek

Eindrapport ‘Verloren Krediet II – De balans opgemaakt’ gepresenteerd

11.04.2012 2e kamer – De Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel heeft vandaag haar eindrapport ‘Verloren Krediet II – De balans opgemaakt’ gepresenteerd. De voorzitter van de enquêtecommissie, Jan de Wit (SP), heeft het eindrapport overhandigd aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Lees verder

De commissie heeft de balans opgemaakt en rekent op een spoedige behandeling van het rapport door de Kamer.

Zie ook: Commissie de Wit – vervolg onderzoek financiële crisis – deel 2

Commissie de Wit – vervolg onderzoek financiële crisis – deel 1

Zie ook: Wouter Bos PvdA – Dossier de Wit

Zie ook: Commissie de Wit – Wim Kok PvdA

En meer —>>

‘De Belgen hebben ons uitgekleed’

VK 21.04.2012  In de bankencrisis van 2008 waren de staf van het ministerie van Financiën en die van De Nederlandsche Bank niet goed toegerust voor hun taak. Dat stelt Paul Frentrop.  Mocht over een jaar of vijftig een historicus zich verdiepen in de bankencrisis van 2008, dan zal lezing van het 557 pagina’s dikke (tweede) rapport van de commissie-De Wit hem doen verzuchten: ‘Aan het begin van de 21ste eeuw waren nationale overheden niet bij machte om te gaan met banken die buiten de eigen landsgrenzen opereerden.’

Lees ook ‘Gezamenlijk de Fortiscrisis bezweren? Daarvoor lagen belangen Nederland en België te ver uit elkaar’ – 21/04/12

In een oorlog overlegt de regering niet eerst met het parlement

Trouw 20.04.2012  Rob de Wijk In het eindrapport van de Commissie-De Wit over de rol van de Nederlandse overheid in de bankencrisis staat een curieuze aanbeveling. Om de informatievoorziening van de Tweede Kamer voorafgaand aan eventueel te nemen crisismaatregelen te verbeteren, moet er een informatieprotocol komen waarbij Artikel 100 van de grondwet als uitgangspunt wordt genomen.

Wouter Bos: ‘Laat ik mij in de geest van De Wit eens een keer vooraf verantwoorden!’

VK  19.04.2012 Wouter Bos is de nieuwe columnist van de Volkskrant. Waarom? ‘Mijn therapeut vond dit de meest verantwoorde manier om af te kicken van het actieve politieke leven: wel een mening mogen ventileren maar toch langs de zijkant staan.’  Toen ik een van mijn voorgangers als columnist bij de Volkskrant, Ronald Plasterk, vertelde dat ik een column ging schrijven, had hij meteen een bemoedigende opmerking paraat: ‘Indrukwekkende carrièrestap, je kunt er minister van Onderwijs mee worden! Of zelfs kandidaat-partijleider van de PvdA!’

Samsom: kritiek op Bos na rapport De Wit is onterecht

Trouw 16.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom neemt het op voor oud-minister van Financiën Wouter Bos. Samsom vindt de kritiek de afgelopen dagen op zijn vroegere voorganger onterecht.

Bos kwam vorige week na de presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie-De Wit onder vuur te liggen. Volgens Samsom werd Bos ‘opeens de gebeten hond’, toen in de nasleep van de presentatie van het rapport de ‘gebalanceerde conclusies’ verloren gingen.

‘Kritiek op Bos onterecht’

Telegraaf 16.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom neemt het op voor oud-minister van Financiën Wouter Bos. Samsom vindt de kritiek de afgelopen dagen op zijn vroegere voorganger onterecht.

Samsom vindt kritiek op Bos onterecht

NU 16.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom neemt het op voor oud-minister van Financiën Wouter Bos. Samsom vindt de kritiek de afgelopen dagen op zijn vroegere voorganger onterecht.

Forse kritiek Wellink op conclusies commissie-De Wit

NRC 16.04.2012 Nout Wellink, de voormalige president van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft forse kritiek op de conclusies van commissie-De Wit geuit. Hij vindt dat er te veel meningen in staan die niet onderbouwd zijn, zei hij in een interview met de NOS. Lees verder›

Wellink: Bos verdient een lintje voor zijn crisisaanpak

Elsevier 16.04.2012 De voormalige president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink is het oneens met de commissie-De Wit, die het optreden van toenmalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) tijdens de kredietcrisis kraakt. ‘Hij verdient eerder een lintje,’ vindt Wellink.

Dat heeft Wellink maandag tegen Radio 1 gezegd. ‘Ik vind dat Bos een fantastische job heeft gedaan.’ De voormalige bankpresident is kritisch over de conclusies van de commissie. Hij vindt dat de argumentatie bij sommige opvattingen volledig ontbreekt en zegt bijna van zijn stoel te zijn gevallen toen hij de conclusies las.

Wellink geeft toe dat er in 2008 fouten zijn gemaakt bij de aankoop van ABN AMRO, maar wijst daarbij naar de Amerikaanse zakenbank Lazard die de staat had moeten adviseren.

Lees ook het commentaar van Syp Wynia dat vrijwel direct na de aankoop van ABN AMRO in Elsevier verscheen: Bos te triomfantelijk over prijs ABN AMRO

Zie ook:

‘Bos verdient een lintje’

Telegraaf 16.04.2012 De kritiek op het functioneren van minister van Financiën Wouter Bos tijdens de financiële crisis van 2008 is onterecht. Dat zei voormalig president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) maandag op Radio 1.

JPB ook verantwoordelijk

Telegraaf 15.04.2012 Uit de reacties op het rapport van de Commissie de Wit blijkt dat Nederland vindt dat premier Balkenende net zo verantwoordelijk was als Wouter Bos.

Zalm: Bos te hard aangepakt door commissie-De Wit

Elsevier 14.04.2012 Oud-minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) vindt dat Wouter Bos (PvdA) ‘onevenredig hard’ is aangepakt in het onderzoek van de commissie-De Wit naar de kredietcrisis. Dat zegt Zalm zaterdag in een interview met NRC Handelsblad.

Ergernis
‘Ik vind dat Bos er erg bekaaid af komt. Het oordeel is onevenredig hard. Eerst was hij politicus van het jaar en nu staat hij voor alles wat er fout is gegaan,’ aldus Zalm. ‘Dat is geen evenwichtig beeld. Ik snap zijn ergernis. Ik hoop dat ik hetzelfde zou hebben gedaan als Wouter Bos.’

Zie ook:

BELGEN: FOUTEN BOS KOSTTEN NEDERLAND NODELOOS MILJARDEN EURO’S

NRC 14.04.2012 “Wouter Bos wist eigenlijk niet waarover het ging en maakte zware strategische fouten.” De Belgische onderhandelaars van de Fortisdeal met Nederland zijn het niet alleen eens met de commissie-De Wit, ze halen vandaag in De Morgen hard uit naar de toenmalig minister van Financiën.

Enkele Belgische onderhandelaars van de deal zeggen tegen de Belgische krant in het artikel ‘Hoe Leterme de Nederlanders 16,8 miljard euro lichter maakte’ dat zij “niet verrast” zijn door het eindoordeel van de commissie.

Fouten Bos bij Fortisdeal

Telegraaf 14.04.2012 De Belgische onderhandelaars van de Fortisdeal met Nederland in 2008 zijn het eens met het oordeel dat het Nederlands parlement deze week velde over Wouter Bos, toenmalig minister van Financiën. „Bos wist eigenlijk niet waarover het ging en maakte zware strategische fouten”, schrijft de Vlaamse krant De Morgen. Het complete artikel in De Morgen: Hoe Leterme de Nederlanders 16,8 miljard euro lichter maakte

‘Belgen eens met hard oordeel Wouter Bos’

NU 14.04.2012 Belgische onderhandelaars die betrokken waren bij de Fortisdeal zijn het eens met het harde oordeel van onderzoekscommissie De Wit over Wouter Bos. Dat zeggen zij zaterdag in de Belgische krant De Morgen. De onderhandelaars blijven anoniem, op oud-premier Yves Leterme na. De onderhandelaars vinden dat de Nederlandse oud-minister in 2008 ‘zware strategische fouten’ heeft gemaakt. Een van hen stelt zelfs dat Bos “eigenlijk niet wist waarover het ging”. De oud-minister zou minstens drie strategische fouten hebben gemaakt.

Lees meer over dit onderwerp;

http://static1.ad.nl/static/photo/2012/7/6/9/20120414082018/media_xll_1177494.jpg

Oordeel over Wouter Bos is te hard, vindt oud-minister Zalm

AD 14.04.2012  Zalm noemt het rapport van de commissie waardevol en minutieus. Maar het oordeel over Bos is ‘onevenredig hard. Eerst was hij politicus van het jaar en nu staat hij voor alles wat er fout is gegaan. Dat is geen evenwichtig beeld. Ik snap zijn ergernis.’

Lees ook Banken zijn het grotendeels eens met kritiek De Wit

Belgische onderhandelaars Fortisdeal: Bos wist niet goed waar het over ging

VK 14.04.2012  De Belgische onderhandelaars van de Fortisdeal met Nederland in 2008 zijn het eens met het oordeel dat de commissie-De Wit deze week velde over Wouter Bos, toenmalig minister van Financiën. ‘Bos wist eigenlijk niet waarover het ging en maakte zware strategische fouten.’

De commissie, voluit de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel, bracht deze week een vernietigend oordeel uit over de strategie van Bos, destijds minister van Financiën, bij de koop en nationalisatie van de Fortis. Er werden, vond de commissie, door Bos en anderen in 2008 zware fouten heeft gemaakt. Bos zou zich hebben laten ‘rollen’ door de Belgen en veel te veel betaald hebben. Een pijnlijk oordeel voor Bos, die na het sluiten van de deal zei dat de gezonde delen van Fortis werden behouden voor Nederland.

Enkele Belgische onderhandelaars van toen, die de Belgische krant De Morgen sprak, zijn niet verrast door het eindoordeel van de commissie. ‘Bos koos van in het begin de verkeerde strategie’, zegt een van hen. ‘Hij wist bovendien niet goed waarover het ging.’

Lees ook Oordeel over Wouter Bos is te hard, vindt oud-minister Zalm – 14/04/12

Lees ook Wouter Bos: ‘Fouten maken was onvermijdelijk. De vraag is: waren ze te billijken?’ – 13/04/12

Lees ook Deed Bos het echt zo slecht? ‘Hij had maar twee weekenden’ – 12/04/12

Zalm: oordeel commissie-De Wit over Bos ‘onevenredig hard’

NRC 14.04.2012 ABN AMRO-topman Gerrit Zalm vindt dat oud-minister Wouter Bos “onevenredig hard” is aangepakt na de presentatie van het rapport van de commissie-De Wit. “Ik vind dat Bos er erg bekaaid af komt, ik snap zijn ergernis”, zegt de oud-minister van Financiën in NRC Handelsblad.

In de hectiek van 2008 heeft Bos als minister veel fouten gemaakt, stelde de commissie-De Wit deze week in hun eindrapport over de rol van de overheid in de bankencrisis.

Zalm vindt oordeel commissie over Bos te hard

‘Eerst was hij politicus van het jaar en nu staat hij voor alles wat er fout is.

NU 14.04.2012  Oud-minister van Financiën Gerrit Zalm vindt dat Wouter Bos er bekaaid vanaf is gekomen in het onderzoek van de commissie-De Wit naar de kredietcrisis. Zalm zegt zaterdag in NRC Handelsblad dat Bos het juist goed heeft gedaan. ”Ik hoop dat ik hetzelfde zou hebben gedaan”, aldus Zalm over zijn opvolger.

Lees meer over dit onderwerp;

De echte zondebokken van commissie-De Wit

Elsevier 13.04.2012 Wie wordt de volgende nationale zondebok? Een populair Hollands gezelschapsspel. De commissie-De Wit heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de bankencrisis uit 2008 en de rol van de overheid bij het bestrijden ervan. Het onderzoeksresultaat mag er zijn. Maar wie zien wij na dit rapport als nationale zondebok bij de bankencrisis?

Wouter!
Wouter natuurlijk! De commissie-De Wit concludeert in het eindrapport dat ‘bij de aanpak van de kredietcrisis in 2008 het toenmalige kabinet Balkenende-IV grote fouten heeft gemaakt. Zo heeft toenmalig PvdA-minister van Financiën Bos de Kamer vrijwel steeds te laat en soms onvolledig geïnformeerd.’

Wie de Kamer onvolledig informeert, is een geschikte kandidaat om als nationale zondebok door het leven te gaan. Arme Wouter!

Politieke wil van Kamer bepaalt succes van De Wit

Trouw 13.04.2012 Wie hoopt dat er vanaf vandaag geen financiële crises meer zullen voorkomen, zal bedrogen uitkomen. Na drie jaar onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie ligt er vooral een blauwdruk hoe het risico op ongelukken in te dammen, de gevolgen ervan te beperken en beter voorbereid de volgende crisis in te gaan. Maar om dat te bereiken, komt het in eerste instantie aan op politieke wil.

Wouter Bos: ‘Fouten maken was onvermijdelijk. De vraag is: waren ze te billijken?’

VK 13.04.2012 Kort na verschijning van het rapport dat vooral over hem gaat, geeft oud-minister Bos zijn weerwoord. ‘Je moet goed lezen om te zien dat het een uitgebalanceerd verhaal is.’

Bos: Ook 20 mld. voor overname

Telegraaf 13.04.2012 Wouter Bos zou in 2008 als minister van Financiën ook 20 miljard euro hebben gegeven voor de overname van ABN Amro en Fortis Bank Nederland in plaats van 16,8 miljard. Dat zei hij donderdag in het tv-programma Pauw en Witteman.

‘Ook in hectische tijden moet Kamer informatie krijgen’

Trouw 12.04.2012 Na drie jaar onderzoek presenteerde de parlementaire enquêtecommissie naar het financieel stelsel gisteren haar eindrapport. In ruim 700 pagina’s worden alle ingrepen van de Nederlandse overheid tijdens de kredietcrisis beschreven. Voorzitter Jan de Wit (SP) blikt terug.

De conclusies van het rapport klinken nogal tweezijdig: enerzijds is er veel begrip voor het ingrijpen in hectische tijden, anderzijds is de conclusie dat er grote fouten zijn gemaakt.

Hectiek van de financiële crisis kan veel fouten verklaren, maar niet alle

Trouw 12.04.2012 Aan de belangrijkste doelstelling van de parlementaire enquête naar de staatssteun aan financiële instellingen heeft de commissie onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit voldaan.

Het gisteren gepresenteerde eindrapport is een belangrijke stap in de verantwoording van de beslissingen die in de hectische periode van oktober 2008 tot in voorjaar 2009 werden genomen.

Deed Bos het echt zo slecht? ‘Hij had maar twee weekenden’

VK 12.04.2012 De commissie-De Wit oordeelde vernietigend over de rol van Wouter Bos in de kredietcrisis. Hoe kijken economen nu terug op hun waardering van Bos?  

Lees ook Commissie-de Wit: de politieke geschiedenis neemt een raar loopje – 12/04/12

Lees ook Wouter Bos: ‘De situatie was uniek en uitstel was geen optie’ – 11/04/12

‘En dan was ook nog de iPhone van Nout Wellink steeds leeg’

VK 12.04.2012 Wouter Bos was de held van de financiële crisis. Tot gisteren. Hoe kan dat nou, vraagt Bert Wagendorp zich af.  Volgens Jan de Wit, voorzitter van de enquêtecommissie Financieel Stelsel, heeft toenmalig minister van Financiën Wouter Bos in oktober 2008 rond de overname van ABN Amro en de steunverlening aan ING daadkrachtig alles verkeerd gedaan. Dat was ook al de conclusie van het eerdere parlementaire onderzoek, maar nu is het dus allemaal nog eens onder ede bevestigd.

‘De commissie-De Wit is er (niet) uit’

VK 12.04.2012  Braaf de regeltjes volgen is niet altijd even effectief, constateert Thomas von der Dunk. Politiek benul is net zo belangrijk. De Commissie-De Wit is er uit. Gisteren presenteerde zij haar rapport over de bankencrisis en het Nederlandse overheidsbeleid in reactie daarop. Maar feitelijk is de Commissie-De Wit er helemaal niet uit. Haar rapport hinkt namelijk op twee gedachten.

Harde kritiek op Bos laat de Kamer nogal koud

Parool 12.04.2012 De parlementaire-enquetecommissie naa de bankenkrisis komt tot straffe conclusies over oud-minister van Financi”en Wouter Bos. Maar de Tweede Kamer heeft begrip voor de haast waarmee Bos te werk moest gaan. ‘ Uitstel is geen optie.’

Crisiskeuzes Wouter Bos waren nogal duur

Metro 12.04.2012  Eindrapport over aanpak kredietcrisis: landsbestuur lette niet goed op, gaf te veel geld uit en liet het parlement onwetend. Maar het had erger gekund.

Natuurlijk, de kredietcrisis was een hectische periode in de Nederlandse politieke geschiedenis. Banken vielen om, spaargeld verdampte en het financiële stelsel stond op instorten. Er stonden belangen en bedragen op het spel waarbij amper iemand zich meer wat kon voorstellen.

Transparantie is slechts politiek trucje

Spits 12.04.2012 Transparantie is het toverwoord voor de overheid. Maar het is een retorisch trucje en heeft vaak een averechts effect, zegt promovendus Erna Scholtes. Het was gisteren weer zover. In maar liefst vijf aanbevelingen van het rapport van Commissie De Wit, over de financiële crisis, werd een beroep gedaan op transparantie. De invloed van lobbyisten moet openbaar worden, we moeten controleren of banken hun reserves wel goed hebben opgebouwd en toezichthouders moeten elkaar met een open houding tegemoet treden.

Bos kwistig in bankencrisis

Telegraaf 12.04.2012 Politieke jongerenorganisaties van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben met elkaar een plan opgesteld voor miljardenbezuinigingen. Hervormingen van het pensioenstelstel, het ontslagrecht en de hypotheekrenteaftrek maken er onderdeel van uit.

PvdA en CDA verwijten elkaar miljardenverspilling

Elsevier 12.04.2012 PvdA en CDA ruziën over de conclusie van de commissie-De Wit dat de Nederlandse staat te veel heeft betaald voor ABN AMRO. De commissie noemt de 16,8 miljard euro die de Nederlandse staat heeft betaald voor ABN AMRO ‘bijzonder riant’, gezien de waarde van de bank.

CDA-Kamerlid Elly Blanksma sprak daarover gisteren haar afkeur uit. PvdA’er Ronald Plasterk vindt het volgens De Telegraaf onterecht dat de PvdA de schuld krijgt. ‘Zegt het CDA nu dat De Wit concludeert dat het kabinet-Balkenende te veel betaald heeft voor stabiliteit?’

Zie ook:

CDA en PvdA ruziën als vanouds

Spits 12.04.2012 De voormalige regeringspartners CDA en PvdA kibbelen weer zoals voorheen, sinds het uitkomen van het keiharde rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de kredietcrisis. De christendemocraten vinden dat voormalig PvdA-minister Bos miljarden te veel heeft betaald voor ABN Amro/Fortis. Zo is te lezen in De Telegraaf.

Wouter Bos reageert op verwijten commissie-De Wit

Elsevier 11.04.2012 Oud-minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) heeft woensdag gereageerd op de keiharde verwijten van de commissie-De Wit aan zijn adres. ‘We hadden weinig tijd, te weinig informatie, weinig voorbeelden, weinig alternatieven, maar we moesten beslissen. Uitstel was geen optie; er stond te veel op het spel. Ik hoop dat iedereen zich dat blijft realiseren.’

Zie ook:

Commissie-De Wit kraakt optreden Bos bij kredietcrisis

Elsevier 11.04.2012 Bij de aanpak van de kredietcrisis in 2008 heeft het toenmalige kabinet Balkenende-IV grote fouten gemaakt. Minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) heeft de Kamer bijvoorbeeld vrijwel steeds te laat en soms onvolledig geïnformeerd.

Commissievoorzitter Jan de Wit (SP) presenteerde woensdag de resultaten van de parlementaire enquête Financieel Stelsel naar de kredietcrisis.

Bij de steunoperaties van ING, Fortis Bank en ABN AMRO heeft Bos de Kamer steeds te laat geïnformeerd, waardoor die haar controlerende functie niet goed kon uitvoeren, oordeelt de commissie.

Zie ook:

Politici verontwaardigd over niet-informeren Kamer

Elsevier 11.04.2012 Jan de Wit, voorzitter van de parlementaire commissie die de kredietcrisis onderzocht, vindt dat het aan de Tweede Kamer is om te beoordelen of de gemaakte fouten nog politieke consequenties moeten hebben.

De Wit erkent dat er onder zeer moeilijke omstandigheden daadkrachtig is opgetreden, maar constateerde daarnaast dat er onder anderen door toenmalig minister van Financiën Wouter Bos fouten zijn gemaakt, zoals het niet tijdig en volledig informeren van de Tweede Kamer.

Zie ook:

Aanbevelingen Commissie-De Wit: Meer toezicht nodig

Elsevier 11.04.2012 De commissie-De Wit heeft naast onderzoek naar de oorzaken van de financiële crisis van 2008 ook een aantal aanbevelingen gedaan om problemen in de toekomst te vermijden.

Het garantiebedrag van het Nederlandse depositostelstel moet in Europees verband omlaag naar 50.000 euro. Consumenten moeten beter worden voorgelicht over de garanties.

Zie ook:

Kamer vindt rapport van De Wit ‘vernietigend’ voor Bos

NRC 11.04.2012 Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de kredietcrisis is vernietigend voor toenmalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA). Dat concluderen een aantal Kamerleden vanmiddag in een eerste reactie op het rapport. Lees verder›

Bos informeerde Kamer te laat, staat betaalde te veel voor Fortis

NRC 11.04.2012 Oud-minister Wouter Bos van Financiën heeft de Tweede Kamer tijdens de bankencrisis in 2008 niet tijdig en niet volledig geïnformeerd. Daardoor heeft hij de Kamer belemmerd in zijn controlerende taak. Deze conclusie trekt de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel vanmiddag in haar slotrapport.

De Wit: voldoende signalen, onvoldoende gehandeld door Staat

NRC 11.04.2012 De parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel erkent dat de kredietcrisis een heftige en turbulente periode was, maar juist in zo’n tijd moet de organisatie bij de overheid op orde zijn en dat was niet het geval. Dat zegt commissievoorzitter Jan de Wit vanmiddag in NRC Handelsblad. Lees verder›

Commissie-De Wit: oud-minister Bos maakte grote fouten bij bankensteun

Live: presentatie rapport commissie-De Wit: ‘Grote fouten bij overname ABN’

Conclusies De Wit: Kamer onjuist geïnformeerd, grote fouten bij overname ABN, gebrekkig toezicht

Wat moet het kabinet voortaan beter doen?

Reacties rapport-De Wit: Van ‘helder oordeel’ tot ‘vernietigend rapport’

Enquête richtte zich op deze zes maatregelen

Parool 11.04.2012 De parlementaire enquête naar het overheidsingrijpen ten tijde van de kredietcrisis, waarover vandaag het eindrapport is gepubliceerd, richtte zich met name op zes maatregelen die vooral in het najaar van 2008 zijn genomen. Een overzicht:

Commissie-De Wit presenteert eindrapport aanpak kredietcrisis

Parool 11.04.2012 De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het redden van Nederlandse banken tijdens de kredietcrisis in 2008 en 2009, komt woensdagmiddag met haar eindrapport.Commissievoorzitter en SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit presenteert het rapport dan aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

De Wit: Grote fouten bij aanpak kredietcrisis

Parool 11.04.2012 De Nederlandse autoriteiten hebben grote fouten gemaakt bij de miljardeningrepen die nodig waren om Fortis/ABN Amro en ING tijdens de financiële crisis van de ondergang te redden. Deze conclusie trekt de parlementaire enquêtecommissie …

Reacties rapport-De Wit: Van ‘helder oordeel’ tot ‘vernietigend rapport’

Parool 11.04.2012 Er zijn grote fouten gemaakt bij de overnamen van ABN Amro en Fortis door de Nederlandse overheid, concludeert de commissie-De Wit vandaag in een rapport na onderzoek naar de aanpak van de kredietcrisis in 2008 en 2009. De (politieke) reacties stromen binnen.

‘Overheidsingrijpen tijdens kredietcrisis was noodzakelijk’

NU 11.04.2012 AMSTERDAM – De Commissie-De Wit is helder in haar oordeel. Het overheidsingrijpen tijdens de kredietcrisis in de jaren 2008 en 2009 was noodzakelijk.

‘Staat faalde bij redding banken’

‘Financiën maakte grote fouten en informeerde slecht’

NU 11.04.2012 DEN HAAG – De staat heeft ‘grote fouten’ gemaakt bij de miljardeningrepen rond Fortis/ABN Amro en ING. Bovendien is de Tweede Kamer ‘veelal te laat en onvolledig’ geïnformeerd door toenmalig minister van Financiën Wouter Bos.

april 11, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Vestia-gate

Waar blijft toch die nieuwe Woonautoriteit !!!!

Via de media werd vernomen dat de gemeente geen formele rol speelt bij het toezicht op woningcorporaties. Dat althans schrijft de Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA) in een brief aan de Haagse gemeenteraad naar aanleiding van de recente financiële problemen bij woningcorporatie Vestia.

Volgens hem vallen de woningcorporaties zoals Vestia qua toezicht onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en de instanties Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

De vierjaarlijkse bezoeken door het ministerie, visitaties, zijn sinds 2007 verplicht voor de 336 leden van branchevereniging Aedes. Maar Vestia, de grootste corporatie van ons land, is geen lid en kon daarom de deuren altijd gesloten houden.

Onlangs nog was er wel nog een kleine woordenwisseling tussen de Haagse PvdA en de VVD. Dit naar aanleiding van een artikel in het AD 04.07.2011. Ook hier viel de naam Erik Staal van Vestia

Aanleiding was de uitspraak van wethouder Marnix Norder (PvdA bouwen wonen): “De tijd van de projectontwikkelaars, van de dure mannen in de dure pakken is voorbij, stelde de bestuurder.” Toen al werd ook verwezen naar de bestuursvoorzitter van woningbouwvereniging Vestia. Hij verdient bijna 500.000 euro per jaar”. 

PvdA-banencarroussel grondslag voor Vestia-gate

GeenStijl 03.03.2012 De belastingbetalers in Rotterdam en Den Haag mogen meebetalen aan het financiële wangedrag van woningcorporatie Vestia, is vandaag te lezen. Zoals wel vaker als grootgraaiers vooral bezig zijn de boel te verkloten met zelfverrijking.

Vestia werd namelijk gerund door een stel beurscowboys die meer bezig waren met speculeren dan met het bouwen en onderhouden van betaalbare huurhuizen. Nog tijdens de crisis werd de derivatenpositie van de huisbazen verdubbeld naar 20 miljard. Totale fuck-up. Maar dat zag u in de topsalarissen niet terug. Onlangs opgestapte topman Erik Staal werd bij Vestia de best betaalde directeur van een woningcorporatie in Nederland ooit. Waardoor hij op het duurste plekje (HIERRR) op Bonaire een compleet nieuwe villa kon laten bouwen.

En dan nu de verrassing: de benoeming en het salaris van Erik Staal heeft hij te danken aan de PvdA-baantjescarrousel. Is geregeld door Tilburgse burgemeester Noordanus, die tussen 2001 en 2004 voorzitter was van de Raad van Commissarissen van de Vestia Groep. Hij ontkent zelf hevig, maar intussen klust zijn vrouw Susan Baart dankzij Erik Staal bij als commissaris bij Vestia. Waar we haar van kennen? Deed allerlei belangwekkende functies vervullen binnen de PvdA. Cirkeltje = rond. Noordanus regelt baan Staal, Staal regelt bijbaan echtgenote.

Leg dat maar eens anders uit. PvdA’ers spelen elkaar immers vaker lucratieve baantjes toe, duwen heel socialistisch de salarissen door het ethische plafond en als de boel in elkaar klapt door wanbeleid mag de belastingbetaler de rode miljarden op gaan hoesten.

Corruptie, nepotisme, grootgraaien, dure huizen voor weinig en de samenleving met de schuld achterlaten, de regenteske socialisten van de PvdA staan er garant voor. Beste Rotterdammers en Hagenezen, fijn idee he, dat jullie belasting voor een deel in de financiëring van de prachtvilla van Erik Staal op Bonaire is gaan zitten? Het moet eerlijker!

Verder:

Wat de maatregelen betekenen voor Den Haag, waar Vestia ook veel woningen verhuurt, is nog niet duidelijk. De Haagse wethouder Norder wil eerst de gemeenteraad informeren voordat hij op de plannen reageert. Vestia heeft wel toegezegd dat er niet bezuinigd wordt op onderhouds- en verbeterprogramma’s.

Vestia schrapt alle nieuwe bouwprojecten

RTVWEST 27.04.2012 DEN HAAG – Vestia schrapt alle nieuwbouwprojecten die nog niet in gang zijn gezet. Dat bevestigt een woordvoerder. Deze maatregel is onderdeel van een herstelplan voor de woningcorporatie. Lees verder

Vestia stopt met nieuwbouwprojecten

Den Haag FM 27.06.2012 Vestia schrapt alle toekomstige nieuwbouwprojecten en gaat de komende 10 jaar 15.000 huurwoningen verkopen. Daarmee hoopt de woningcorporatie weer financieel gezond te worden.  

Wethouder Marnix Norder stuurt de gemeenteraad vandaag een brief welke Haagse projecten getroffen zullen…Lees meer

Noodlijdende corporatie Vestia wil 15.000 woningen verkopen

NRC 26.04.2012 De noodlijdende woningcorporatie Vestia wil de komende tien jaar 15.000 woningen verkopen om uit de schulden te komen. Dat blijkt uit een brief die minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwbouwplannen zullen “sterk gereduceerd” worden, zo vult het interim-bestuur van Vestia in een online reactie op de brief aan.

De huur voor nieuwe huurders zal verder worden opgetrokken naar 92 procent van de maximale huur, in plaats van 95 procent. Op onderhoud van woningen zal niet worden bezuinigd, heeft Vestia toegezegd. Lees verder›

Bredase woningcorporatie onder extern toezicht

Metro 26.04.2012 De Bredase woningcorporatie Laurentius is onder extern toezicht gesteld. Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) heeft een extern toezichthouder aangesteld die erop moet toezien dat Laurentius uit de financiële gevarenzone komt

Vestia: onderzoek bij ABN Amro en Deutsche Bank

NRC 25.04.2012 In het fraudeonderzoek rond woningcorporatie Vestia heeft het Openbaar Ministerie bewijsstukken opgevraagd bij ABN Amro en Deutsche Bank. Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek aan NRC Handelsblad. Het gaat onder meer om opnames van telefoongesprekken tussen bankmedewerkers en Marcel de V., de kasbeheerder van Vestia die wordt verdacht van fraude, witwassen en belastingfraude.

Vestia-onderzoek breidt zich uit naar ABN

Telegraaf 25.04.2012 Het Openbaar Ministerie heeft ook bij ABN Amro bewijsstukken opgevraagd in het het fraudeonderzoek rond de woningcorporatie Vestia. Dat hebben anonieme bronnen bevestigd.

Zie ook:

Bank onder vuur in Vestia-zaak

• Ex-bankier Fortis betrokken bij drama Vestia

Voorarrest topman Vestia verlengd

Telegraaf 25.04.2012 Het voorarrest van Marcel de V., hoofdverdachte in de miljoenenfraude bij woningcorporatie Vestia, is met dertig dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten.

ABN geeft info in Vestia-zaak.

Telegraaf 25.04.2012 Het Openbaar Ministerie heeft ook bij ABN Amro bewijsstukken opgevraagd in het het fraudeonderzoek rond de woningcorporatie Vestia. Dat hebben anonieme bronnen bevestigd.

Bank onder vuur in Vestia-zaak

Telegraaf 25.04.2012 Het openbaar ministerie in Den Haag heeft gisteren bij de Britse vestiging van Deutsche Bank bewijsstukken opgeëist, waaronder opgenomen telefoongesprekken met Marcel de V., hoofdverdachte in de miljoenenfraude bij woningcorporatie Vestia. Dit melden ingewijden, betrokken bij het strafrechtelijk onderzoek. Nu justitie ook een bank in het onderzoek betrekt, breidt de fraudezaak zich steeds verder uit.

Nieuwe verdachte in Vestia-zaak

Den HaagFM 20.04.2012 Een nieuwe verdachte in de Vestia-zaak. Justitie heeft beslag gelegd op de woning van de 43-jarige Jennifer B, dat meldt de Telegraaf. Het gaat om de voormalige vriendin van Vestia-manager Marcel de V.

De ex-vriendin verliet in 2010 de woonboerderij van Marcel de V. en kocht daarna voor 519.000…Lees meer

Meerdere verdachten in zaak rond Vestia

Trouw 20.04.2012 Justitie heeft in de fraudezaak bij woningcorporatie Vestia inmiddels meerdere verdachten in het vizier. Dat liet het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) vandaag weten

Beslaglegging op woning ex-vriendin Vestia-topman

RTVWEST 20.04.2012 KATWIJK – Op het huis van de ex-vriendin van Vestia-topman Marcel de V. is beslag gelegd door justitie. Dit heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. Lees verder

Vestia-schandaal steeds groter

Telegraaf 20.04.2012 Justitie heeft gisteren beslag gelegd op het huis van de voormalige vriendin van Vestia-manager Marcel de V., verdacht van het aannemen van 9,4 miljoen euro aan steekpenningen van diverse banken. Zijn ex kocht de woning twee jaar geleden voor ruim een half miljoen, en rekende meteen af.

Vestia-beerput opent zich

Spits 20.04.2012 Langzaam maar zeker wordt de beerput van steekpenningen bij Vestia opengetrokken. Gisteren legde Justitie beslag op het huis van de voormalige vriendin van Vestia-manager Marcel de V. De V. wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen voor ongeveer 9,4 miljoen euro.

Het Noordanus nepotisme bij Vestia luidde de branding in die uiteindelijk eindigde bovenop een Londense call-girl.

VK 20.04.2012 Er valt veel voor te zeggen om tot nationalisatie van de woningcorporaties over te gaan. ‘Voorkomen moet worden dat de corporatiesector in brokstukken uiteen valt: er zit ruim 200 miljard maatschappelijk vermogen in de corporaties’, stelt voormalig projectontwikkelaar Rene Strijland.

Fraudeverdachte deed zaken met alle Vestia-banken

NRC 19.04.2012 Het schandaal rond woningcorporatie Vestia breidt zich steeds verder uit. Vrijwel alle dertien banken waar de woningcorporatie renteverzekeringen (derivaten) bij afsloot, hebben zaken gedaan met fraudeverdachte Arjan G.. Dat bevestigen betrouwbare bronnen rond Vestia aan NRC Handelsblad.

Arjan G. is de tussenpersoon die wordt verdacht van omkoping van Vestia’s kasbeheerder Marcel de V.

‘Vestia zoekt uitweg bij wurgdeals’

Telegraaf 19.04.2012 De in opspraak geraakte woningcorporatie Vestia denkt langs juridische weg onder omstreden derivatencontracten met enkele banken uit te kunnen komen. Zo zet Vestia alles op alles om aan te tonen dat de banken fout zaten bij het verkopen van hun derivatenproducten, meldt het Financieele Dagblad. De corporatie vindt dan ook dat de contracten moeten worden teruggedraaid. Daarmee dreigt de affaire uit te monden in een juridisch steekspel, aldus de krant.

‘Vestia wordt juridisch steekspel’

RTVWEST 19.04.2012 DEN HAAG – Woningcorporatie Vestia denkt langs juridische weg uit te kunnen komen onder de omstreden derivatencontracten met enkele banken, zo meldt het Financieel Dagblad Daarmee dreigt de affaire uit te monden in een slepend juridisch steekspel. De rechter moet zich dan uitspreken over de vraag wie de miljardenverliezen, ontstaan door een verkeerde gok op de rentestand, moet dragen: de banken of Vestia.  Lees verder

Verzelfstandiging woningbouwcorporaties begin van de ellende bij Vestia

SP 18-04-2012 • De Haagse SP heeft woensdag betoogd dat de problemen rondom Vestia zijn begonnen, toen de woningbouwcorporaties zijn verzelfstandigd. In de commissievergadering van 18 april over Vestia bleek dat de gemeente Den Haag niets kan doen aan de problemen die nu spelen bij deze woningbouwcorporatie. De Tweede Kamer en de rijksoverheid zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de woningbouwcorporaties. “Wat bij Vestia is gebeurd, is vreselijk.

Nieuwe huurders zijn nu de pineut omdat de huren dan omhoog gaan. Hierdoor komt de markt voor betaalbare woningen in Den Haag nog verder onder druk te staan en zullen wachtlijsten nog langer worden. De gemeente Den Haag is ook de pineut, want als Vestia failliet gaat kan de gemeente wellicht opdraaien voor de kosten. Het probleem is ontstaan tijdens de verzelfstandiging, toen verloor de politiek de zeggenschap over de corporaties.” aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Lees verder…

Problemen voor Wooninvest bij rentedaling

RTVWEST 18.04.2012 DEN HAAG – De Voorburgse woningcorporatie Wooninvest komt in financiële problemen wanneer de rente met 1 procent daalt. Dat schrijft Den Haag Centraal. De krant baseert zich op een groot onderzoek onder 164 woningcorporaties. Uit een zogenoemde stresstest blijkt dat Wooninvest te weinig geld in kas heeft om te kunnen voldoen aan afspraken met banken Lees verder

De V. in watten gelegd

Telegraaf 18.04.2012 De van miljoenenfraude verdachte financieel topman van woningcorporatie Vestia, Marcel de V., was afgelopen jaren maandelijks te vinden in het jetset-uitgaansleven van Londen.

Vestia eist opheldering van banken

Spits 18.04.2012 Woningcorporatie Vestia draait de rollen om en gaat de banken uitleg vragen over de fraude met derivatenconstructies. De corporatie vermoedt dat de banken hebben geweten dat uitzonderlijke hoge provisies werden betaald aan een tussenpersoon, zo meldt het Financieele Dagblad.

Vestia vraagt opheldering banken over corruptie

Elsevier 18.04.2012 De in problemen geraakte woningcorporatie Vestia gaat opheldering vragen aan de banken die derivatencontracten met de corporatie hebben afgesloten. Vestia vermoedt dat de banken op de hoogte waren van de ongewoon hoge provisie die werd betaald. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Marcel de V., financieel topman van Vestia en tussenhandelaar Arjan G. worden verdacht van omkoping, witwassen en belastingontduiking. G. zou als tussenpersoon hoge provisies hebben ontvangen voor het afsluiten van de contracten voor Vestia. Een deel van dat geld zou hij hebben doorgesluisd naar De V.

Zie ook:

Regelmatig toplieden corporaties in opspraak

Parool 17.04.2012 Bestuurders die zouden hebben gefraudeerd of slordig met de kas omgingen en toezichthouders die niet ingrepen. De afgelopen jaren kwam het voor bij een flink aantal woningcorporaties. Een overzicht van enkele van de belangrijkste zaken.

Topman Vestia verlinkt

Telegraaf 17.04.2012 Vestia-topman Marcel de V., die afgelopen week werd gearresteerd om een miljoenenfraude bij de grootste woningbouwcorporatie van Nederland, is verraden door zijn medeverdachte.

Tussenpersoon onthulde omkopingspraktijken Vestia

Elsevier 17.04.2012  Marcel de V., financieel topman van woningcorporatie Vestia, is verraden door medeverdachte Arjan G., een tussenhandelaar. G. bemiddelde bij de derivatenaankopen van de woningcorporatie.

Volgens zijn advocaat Willem Koops heeft G. het initiatief genomen om de fraude aan het licht te brengen, melden Het Financieele Dagblad en De Telegraaf.

Zie ook:

Verdachte tussenpersoon fraudezaak Vestia stapte zelf naar OM

NRC 16.04.2012 De tussenpersoon die wordt verdacht in de fraudezaak rond woningcorporatie Vestia is zelf naar het Openbaar Ministerie gestapt. Daarna pas is het OM samen met financiële opsporingsdienst Fiod een strafrechtelijk onderzoek bij Vestia begonnen. Dat zegt de advocaat van de verdachte tussenpersoon.

Verdachte Vestia zelf naar OM

Telegraaf 16.04.2012 Het OM en de financiële opsporingsdienst FIOD zijn pas een onderzoek bij woningcorporatie Vestia begonnen, nadat de tussenpersoon die wordt verdacht in de fraudezaak zelf naar het OM was gestapt. De tot nu onbekend gebleven verdachte blijkt Arjan G. te zijn, die werkt voor de tussenpersoon FiFa-Finance in Laren. Dat bureau brengt banken en publieke instellingen als corporaties of ziekenhuizen bij elkaar voor transacties met derivaten.

Verdachte tussenpersoon fraudezaak Vestia stapte zelf naar OM

NRC 16.04.2012 De tussenpersoon die wordt verdacht in de fraudezaak rond woningcorporatie Vestia is zelf naar het Openbaar Ministerie gestapt. Daarna pas is het OM samen met financiële opsporingsdienst Fiod een strafrechtelijk onderzoek bij Vestia begonnen. Dat zegt de advocaat van de verdachte tussenpersoon.

Beslag op woning Vestia-topman

NOS 16.04.2012  Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op de woning van Vestia-topman Marcel de V. in Hazerswoude. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. Uit de gegevens blijkt verder dat het OM een vordering van 9,5 miljoen euro op De V. heeft.

OM legt beslag op miljoenen Vestia-manager

RTL 16.04.2012 Justitie claimt bijna 10 miljoen euro terug van de aangehouden Vestia-topman Marcel de V.. Hij was verantwoordelijk voor de risicovolle handel in derivaten.

Geld aangenomen

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat het OM voor 9,4 miljoen euro beslag heeft gelegd. Het gaat om dit huis in Hazerswoude. Marcel de V. wordt ervan verdacht dat hij geld heeft aangenomen om de dure derivaten van banken af te nemen.

Lees ook:

Fiod onderzoekt omkoping bij Vestia

Kamer wil bonus Vestia-topman terugvorderen

Topman Vestia kreeg 3,5 miljoen mee

Val Vestia kan andere corporaties meeslepen

Beslag van 9,4 miljoen euro bij Vestia-manager

NRC 16.04.2012 Het Openbaar Ministerie (OM) vordert 9,4 miljoen euro terug van Marcel de V., de aangehouden treasurymanager van woningcorporatie Vestia die van fraude wordt verdacht. Dat blijkt uit een proces-verbaal dat vanmorgen is geregistreerd bij het Kadaster. Op het woonhuis van De V. in het Zuid-Hollandse Hazerswoude is afgelopen vrijdag beslag gelegd.

Zaterdag bevestigde het OM dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar Vestia na een publicatie in NRC Handelsblad.

OM eist 9,4 miljoen van topman Vestia

RTVWEST 16.04.2012 DEN HAAG – Justitie claimt 9,4 miljoen euro terug van de aangehouden Vestia-topman Marcel de V.. Hij wordt verdacht van fraude, heeft een betrouwbare bron gezegd tegen het ANP. Lees verder

Vestia kan Den Haag veel geld gaan kosten

RTVWEST 16.04.2012 DEN HAAG – Als Vestia 3 miljard euro moet terugbetalen aan banken, dan kan dat de gemeente Den Haag veel geld kosten. Dat zegt hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer van de TU Delft. Hij pleit voor meer controle in de toekomst. Lees verder

‘Vestia kan Den Haag miljoenen kosten’

Den HaagFM 16.04.2012 Wanneer Vestia 3 miljard moet terugbetalen aan banken, kan dat de gemeente Den Haag veel geld kosten. Dat zegt hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer van de TU Delft in Studio Haagsche Bluf.

Driekwart van het bedrag komt van een waarborgfonds. Een kwart daarvan moet betaald worden door in…Lees meer

‘Faillissement dreigt voor Vestia’

RTVWEST 16.04.2012 – Zwaar weer voor Vestia. De Telegraaf schrijft dat er een faillissement dreigt voor de woningbouwcorporatie. Volgens de ochtendkrant kunnen de banken onmiddellijk alle contracten beëindigen bij ontdekking van fraude. Lees verder

‘Vestia kan failliet gaan’

Den HaagFM 16.04.2012 De problemen voor Vestia worden steeds groter. De Telegraaf schrijft dat er een faillissement dreigt voor de woningbouwcorporatie. Volgens de krant kunnen de banken bij fraude gelijk alle contracten beëindigen. Banken…Lees meer

Vestia mogelijk toch failliet door corruptie topman

Elsevier 16.04.2012 Dat meldt De Telegraaf. Volgens een woordvoerder van de corporatie leidt de arrestatie van De V. niet meteen tot het wankelen van Vestia, omdat er voorlopig alleen sprake is van een aanklacht. De fraude is nog niet bewezen.

Dit weekend lekte uit dat de 45-jarige De V. is aangehouden op verdenking van corruptie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of De V. en voormalig topman van de woningcorporatie Erik Staal hebben verdiend aan de financiële transacties van Vestia.

Derivaten
De woningcorporatie is in de problemen gekomen door de aankoop van derivaten, een complex financieel product dat verzekert tegen rentestijgingen. Omdat de rente juist daalt, moest Vestia al eens 1,6 miljard euro bijstorten. Dit kon alleen met hulp van gemeenten en andere corporaties. Ook werd vastgoed verkocht en werden huren verhoogd.

Lees ook het commentaar van Arthur van Leeuwen: Enquête corporaties? We weten het al!

Fraude doet Vestia wankelen

Telegraaf 16.04.2012 Faillissement dreigt voor woningbouwcorporatie Vestia. Met de recente arrestatie van financieel topman Marcel de V., wegens corruptie, kunnen de banken die de woningstichting vele honderden risicovolle beleggingen verkochten, onmiddellijk alle contracten beëindigen, en Vestia tot betaling van zo’n drie miljard euro dwingen.

Financieel topman Vestia opgepakt – verdacht van omkoping en fraude

NRC 14.04.2012 Financieel topman Marcel de V., na oud-directeur Erik S. de tweede man binnen woningcorporatie Vestia, is opgepakt. De aanhouding, die naar nu blijkt dinsdag plaatsvond, is onderdeel van een fraudeonderzoek naar Vestia door het Openbaar Ministerie waar NRC Weekend vanochtend over berichtte.

Topman Vestia opgepakt

RTVWEST 14.04.2012 REGIO – Financieel topman Marcel de V. van woningcorporatie Vestia is opgepakt. Dat meldt de NOS. De aanhouding is onderdeel van een fraudeonderzoek naar Vestia door het Openbaar Ministerie.  De 45-jarige Marcel de V. is de  tweede man achter ex-Vestia-topman Erik Staal. Staal zelf zou niet van malafide praktijken worden verdacht. Het onderzoek richt zich volgens het OM op geldstromen tussen een tussenpersoon en topman de V..  Lees verder

Topman Vestia opgepakt

Den HaagFM 14.04.2012 Financieel topman Marcel de V. van woningcorporatie Vestia is opgepakt, dat meldt de NOS.

De aanhouding heeft te maken met een onderzoek door de FIOD naar mogelijke omkoping, witwassen en belastingfraude bij Vestia….Lees meer

Topman Vestia opgepakt

Telegraaf 14.04.2012 Het openbaar ministerie heeft financieel topman Marcel de Vries van woningbouwcorporatie Vestia gearresteerd op verdenking van omkoping en witwassen. Justitie vermoedt dat de tweede man van de Rotterdamse woningstichting grote sommen geld ontving van de banken die Vestia afgelopen jaren voor miljarden aan derivatenproducten sleten.

Onderzoek fraude Vestia door OM

RTVWEST 14.04.2012 DEN HAAG – De Fiscale OpsporingsDienst doet onderzoek naar mogelijke omkoping, belastingfraude en witwaspraktijken bij woningcorporatie Vestia. Het Openbaar Ministerie zegt dat één Vestiamedewerker is opgepakt. Een tweede verdachte is een tussenpersoon. Lees verder

Onderzoek naar omkoping bij Vestia

AD 14.04.2012 De FIOD doet onderzoek naar mogelijke omkoping, witwassen en belastingfraude bij woningcorporatie Vestia. Naar verluidt is de Vestiamedewerker degene die is opgepakt. De inmiddels vertrokken topman van Vestia, Erik Staal, zou niet tot de verdachten behoren. De FIOD heeft diverse doorzoekingen gedaan en heeft beslag gelegd op bankrekeningen. De omvang van de fraude is nog niet bekend.

Lees ook;

VK 14.04.2012  De FIOD doet onderzoek naar mogelijke omkoping, witwassen en belastingfraude bij woningcorporatie Vestia. Dat liet het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag weten. Er zijn tot nu toe twee verdachten in beeld, een financieel medewerker van Vestia en een tussenpersoon. Een van deze verdachten is aangehouden en blijft de komende 2 weken vastzitten, zei een woordvoerster van het OM.

Lees ook ‘PVV’er gaat onderzoek naar woningcorporaties leiden’ – 11/04/12

Lees ook ‘Zeker 15 corporaties ook in problemen door speculatie’ – 19/03/12

Onderzoek naar omkoping bij Vestia

Den HaagFM 14.04.2012 De FIOD doet onderzoek naar mogelijke omkoping, witwassen en belastingfraude bij woningcorporatie Vestia. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. In de zaak zijn twee verdachten in beeld: een financieel medewerker van Vestia en een tussenpersoon. Eén van hen is aangehouden en blijft de komende…Lees meer

OM bevestigt onderzoek Vestia

NRC 14.04.2012 Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend bevestigd dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar fraude bij woningcorporatie Vestia. De twee verdachten zijn volgens betrouwbare bronnen Marcel de V., hoofd treasury bij Vestia, en een onbekende tussenhandelaar. Het OM verdenkt de verdachten van niet ambtelijke omkoping, witwassen en belastingfraude. Lees verder›

OM onderzoekt verrijking Vestia

NRC 14.04.2012 Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar persoonlijke verrijking door de top van Vestia. Dat meldt NRC Handelsblad vanochtend op basis van betrouwbare bronnen rond de corporatie. Het gaat daarbij om zogeheten kickbacks (provisies) op de renteverzekeringen die Vestia op grote schaal heeft afgesloten. Die transacties zijn de woningcorporatie bijna fataal geworden.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op de mogelijke betrokkenheid van onder meer oud-topman Erik S. en het hoofd van de treasury-afdeling van Vestia. Ook wordt onderzoek gedaan naar de rol van verschillende banken, onder meer ABN Amro en Deutsche Bank waarvan Vestia de meeste renteverzekeringen kocht.

PVV wil spoeddebat over Vestia

BB 12.04.2012 PVV Den Haag vindt het schandalig dat het college de gemeenteraad zo laat informeerde over de financiële situatie bij woningcorporatie Vestia.

Schandalig
‘Had ons vertrouwelijk geïnformeerd. Ik heb stapels vertrouwelijke stukken. Als het gaat om zo’n grote partij voor de huisvesting in Den Haag, dan moet je op tijd op de hoogte worden gesteld. Het is schandalig dat het college dat niet heeft gedaan’, aldus PVV-raadslid Bart Brands.

Handschoen oppakken
Uit antwoorden op raadsvragen van de PvdA bleek dat het Haagse college al in september op de hoogte was van de financiële problemen bij Vestia. In december wist het college dat de problemen veel groter waren en bovendien met structurele gevolgen. ‘De raadsvragen werden al op 4 april beantwoord, maar de PvdA heeft daarna geen nadere vragen gesteld. Wij geven de vragenstellers eerst de kans, maar als zij niet doorvragen, pakken wij de handschoen op’, aldus Brands.

Gerelateerde artikelen;

Corporaties willen toezicht

Telegraaf 12.04.2012 Het toezicht op woningcorporaties moet worden verbeterd met een externe financiële toezichthouder. Daarvoor pleit Marc Calon, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes.

PvdA: ‘Norder verzweeg Vestia-zaak’Video

RTVWEST 12.04.2012 DEN HAAG – De Haagse wethouder Marnix Norder heeft zijn eigen PvdA ten onrechte genegeerd in de ontknoping van de Vestia-affaire. Hij had op z’n minst zijn eigen partij vertrouwelijk moeten informeren. Dat stelt het prominente PvdA-raadslid Gerard Verspuij in een interview met Omroep West.  Lees verder

‘Norder had PvdA moeten inlichten over Vestia’

Den HaagFM 12.04.2012 Wethouder Marnix Norder had zijn eigen PvdA vertrouwelijk moeten inlichten over de situatie bij woningcorporatie Vestia. Dat zei raadslid Gerard Verspuij tegen Omroep West.

Norder was in september 2011 al op de hoogte van de financiele problemen bij  Vestia. De gemeenteraad hoorde…Lees meer

Vestia expres niet onder curatele door toezichthouders

RTVWEST 12.04.2012 DEN HAAG – Woningcorporatie Vestia en directeur Erik Staal werden niet onder curatele gesteld door de toezichthouders, omdat de corporatie dan in nog grotere financiële problemen zou komen. Dat meldt een anonieme bron aan Omroep West. Lees verder

Woningcorporaties onder scherper toezicht

RTVWEST 12.04.2012  DEN HAAG – Woningcorporaties als Vestia komen onder strenger toezicht te staan. Ook krijgen huurders meer te vertellen, dat is de uitkomst van een Tweede Kamerdebat over regels voor corporaties. In de nieuwe regelgeving mogen huurders een lid voor de Raad van Toezicht aanwijzen. Verder wil de Kamer dat er een einde komt aan riskante beleggingen en commerciële avonturen van corporaties. Lees verder

‘PVV’er gaat onderzoek naar woningcorporaties leiden’

Trouw 12.04.2012 PVV-Kamerlid Roland van Vliet is beoogd voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties. Dat meldt RTL Nieuws. De commissie is een paar weken geleden ingesteld na het schandaal rond Vestia.

PVV’er onderzoekt corporaties

Telegraaf 12.04.2012 PVV-kamerlid Roland van Vliet is beoogd voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties.

‘PVV’er Van Vliet leidt onderzoek woningcorporaties’

Elsevier 12.04.2012 PVV-Kamerlid Roland van Vliet is beoogd voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar misstanden bij woningcorporaties. Het is de eerste keer dat de PVV een prominente functie als het voorzitterschap van een dergelijke onderzoekscommissie krijgt.

Dat meldt RTL Nieuws woensdag. De Tweede Kamer besloot vorige maand dat er een enquêtecommissie, het zwaarste wapen van de Tweede Kamer, moet komen vanwege de situatie bij Vestia.

Volgens de Tweede Kamer is er al jaren gebrek aan toezicht op woningcorporaties. Omdat vooral huurders hieronder zouden lijden, is het volgens de Kamer belangrijk dat er onderzoek naar wordt gedaan.

Commentaar Arthur van Leeuwen: Enquête corporaties? We weten het al!

Zie ook:

Den Haag wist al in september van Vestia

BB 12.04.2012 De gemeente Den Haag was al in september op de hoogte van de financiële situatie van woningcorporatie Vestia. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de PvdA.

Mededelende sfeer
Het college zegt dat de gemeente Den Haag half september door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werd uitgenodigd voor een ambtelijk overleg in een “mededelende sfeer”. Zij kregen te horen dat Vestia werd geconfronteerd met een tijdelijk financieel probleem.

WSW moest 1,05 miljard euro borgen om de liquiditeitstekorten op de derivatenportefeuilles op te vangen. Door de geldende achtervangconstructie kon de gemeente pas in derde instantie worden aangesproken op de lening. Volgens het college was de achtergrond van de situatie bij Vestia toen nog niet bij hen bekend en was Vestia terughoudend in haar informatie.

Plan D66: onderlinge controle woningcorporaties

BB 12.04.2012 D66 wil woningcorporaties verplichten om zich één keer per vier jaar te laten ‘visiteren’ door een commissie bestaande uit collega-woningcorporaties. 

Visitatie

De partij gaat het plan woensdag inbrengen tijdens het tweedaagse debat over de woningcorporaties en de huisvesting. Bij de visitatie worden jaarverslagen en werkplannen bekeken, prestatieafspraken met gemeente(n), afspraken met andere (semi-)publieke en maatschappelijke organisaties, evaluaties en klanttevredenheidsonderzoeken. De controles komen naast die van de minister en van een financiële autoriteit.

Gerelateerde artikelen;

Den Haag verzweeg problemen Vestia

RTVWEST 10.04.2012 DEN HAAG – De gemeente Den Haag wist al in september 2011 dat woningcorporatie Vestia een financieel probleem had van ruim 1 miljard euro. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA. Lees verder

Den Haag wist al van Vestia

Telegraaf 10.04.2012 De gemeente Den Haag wist al in september 2011 dat woningcorporatie Vestia een financieel probleem had van ruim 1 miljard euro.

Gemeente verzweeg problemen Vestia

Den HaagFM 10.04.2012 De gemeente Den Haag was al in september 2011 op de hoogte van de financiele problemen bij woningcorporatie Vestia. Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van de PvdA.

De gemeenteraad hoorde pas in februari van de problemen. Volgens het college van B & W kon dat niet eerder…Lees meer

‘Zelf-controle corporaties’

Telegraaf 10.04.2012 D66 wil woningcorporaties verplichten om zich één keer per vier jaar te laten ‘visiteren’ door een commissie bestaande uit collega-woningcorporaties. De corporaties staan immers ook borg voor elkaar. De hele sector moet zich eraan onderwerpen. Weigeringen, als door de zwaar in de problemen geraakte corporatie Vestia, zijn dan niet meer mogelijk, overweegt D66.

D66 wil onderlinge controle woningcorporaties

NU 10.04.2012 D66 wil woningcorporaties verplichten om zich één keer per vier jaar te laten ‘visiteren’ door een commissie bestaande uit collega-woningcorporaties. De corporaties staan immers ook borg voor elkaar. De hele sector moet zich eraan onderwerpen. Weigeringen, als door de zwaar in de problemen geraakte corporatie Vestia, zijn dan niet meer mogelijk, overweegt D66.

Stresstest na problemen Vestia

Het CFV besloot tot de stresstest nadat woningbouwcorporatie Vestia, de grootste corporatie van Nederland, in grote problemen was geraakt door het afsluiten van derivatencontracten. Corporaties proberen zich zo te verzekeren tegen rentestijgingen. Maar als de rente daalt, moeten ze juist geld bijstorten bij de bank.

Financiële buffer zes woningbouwcorporaties te klein

NRC 05.04.2012 Zes woningbouwcorporaties kunnen in financiële problemen komen als de rente met 1 procent daalt. Ze moeten dan geld bijstorten maar hun financiële buffer is daarvoor te klein. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financieel toezichthouder op de corporaties.

Zes woningcorporaties in problemen bij rentedaling

Elsevier 05.04.2012 Van de 55 woningcorporaties die net als het in problemen geraakte Vestia derivaten bezitten, zouden zes een rentedaling van 1 procent niet aankunnen. De corporaties zouden in dat geval in totaal 216 miljoen euro moeten bijstorten, en daarvoor hebben ze te weinig financiële reserves.

Dat blijkt uit de stresstest van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, meldt minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer.

De peildatum van het onderzoek was 31 december 2011. Op die datum haalden acht corporaties de stresstest niet. Inmiddels hebben twee corporaties wel voldoende achter de hand.

Rentedaling
Veel woningcorporaties hebben geïnvesteerd in derivaten, een complex financieel product waarmee je je kunt verzekeren tegen rentestijgingen. Als de rente echter daalt, zoals nu, moet vaak worden bijgestort.

Lees ook het Elsevier-commentaar van Arthur van Leeuwen: Enquête corporaties

Corporaties zakken bij stresstest

Telegraaf 05.04.2012 Acht woningcorporaties hebben een ‘stresstest’ van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) niet doorstaan. Deze corporaties bleken te weinig financiële buffers te hebben om een daling van de rente met 1 procentpunt te kunnen opvangen. In berekeningen kwam naar voren dat ze in totaal 216 miljoen euro zouden hebben moeten bijstorten.

Commissaris Baart verlaat Vestia

RTVWEST 05.04.2012 REGIO – Susan Baart verlaat de raad van commissarissen van woningcorporatie Vestia. Dat heeft Vestia op haar website bekendgemaakt.  Eind maart uitte Baart scherpe kritiek op Staal. “Ik vind dat Staal ons eerder had moeten inlichten. Dat had de zaak een stuk overzichtelijker gemaakt”, zei ze in NRC Handelsblad. Lees verder

Commissaris Baart weg bij Vestia

Den HaagFM 05.04.2012 Commissaris Susan Baart stapt op bij Vestia. Dat meldt de woningcorporatie op zijn website. Baart vertrekt uiterlijk per 1 oktober. Ze was sinds april 2010 commissaris namens de huurdersorganisaties in de regio Haaglanden.

Vestia kwam in de problemen doordat topman Erik Staal voor…Lees meer

Commissaris Vestia treedt af

Metro 05.04.2012 Commissaris van Vestia Susan Baart treedt uiterlijk 1 oktober af. Dat meldt de in de financiële problemen geraakte woningcorporatie op de website. Baart is sinds april 2010 lid van de raad van commissarissen van Vestia. Volgens Vestia wil ze haar termijn niet vol maken. Baart zei eind vorige maand in NRC Handelsblad dat de interne toezichthouders pas in november werden ingelicht over deze financiële problemen, ruim twee maanden nadat een noodlening door Vestia werd aangevraagd.

Het feit dat de informatie zo laat binnenkwam, is een van de redenen dat de commissarissen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het financiële debacle, stelde Baart. “Ik vind dat Staal ons eerder had moeten inlichten. Dat had de zaak een stuk overzichtelijker gemaakt.”

Actie tegen vertrekpremie Vestia-topman

RTVWEST 04.04.2012 WESTLAND – De gemeenteraad van Westland is een kruistocht begonnen tegen hoge salarissen en vertrekpremies bij woningbouwcorporaties en andere instellingen. Lees verder

Staal verzweeg Vestia-debacle intern

‘Staal verzweeg problemen Vestia’

Vestia-topman Staal verzweeg debacle intern

‘Staal verzweeg Vestia-problemen’
De Pers 27.03.2012 Vestia-bestuurder Erik Staal heeft de financiële problemen bij de woningcorporatie lange tijd verzwegen voor zijn eigen raad van commissarissen. Die werden pas eind november vorig jaar ingelicht, ruim twee maanden nadat Vestia met een noodlening ruim 1 miljard euro had bijgestort bij banken als extra onderpand op risicovolle renteverzekeringen.

Dat zegt Vestiacommissaris Susan Baart in een gezamenlijk interview met haar echtgenoot Peter Noordanus, oud-commissaris bij Vestia en burgemeester van Tilburg in een interview met NRC Handelsblad van dinsdag. „Ik vind dat Staal ons eerder had moeten inlichten”, zegt Baart. „Dat had de zaak een stuk overzichtelijker gemaakt.”

Corporaties spelen niet langer ‘Dagobert Duck’

Corporaties strenger bekeken

Meer woningcorporaties in problemen door derivaten

‘Meer corporaties in de problemen’

REGIO 19.03.2012 – Behalve Vestia zitten in Zuid-Holland nog meer woningcorporaties in financiële problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Ook Staedion (Den Haag), Rondom Wonen (Pijnacker) en Trifolium (Boskoop) zitten in nood door de lage rente.  Lees verder  

‘Staedion heeft ook problemen’

Den HaagFM 19.03.2012 Ook de Haagse woningcorporatie Staedion is in de problemen gekomen door de lage rente. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Eerder ging het mis met Vestia, maar volgens de omroep moeten zeker 15 andere…Lees meer

Te laat alarm over misstanden Vestia

RTVWEST 15.03.2012 REGIO – De PvdA in de Tweede Kamer vindt dat de alarmbellen voor de misstanden bij woningcorporatie Vestia te laat zijn afgegaan.  Lees verder

Spies: Geen andere corporaties met Vestia-salarissen

Elsevier 09.03.2012 Er zijn geen andere woningcorporaties waar de bestuurders zulke afspraken hebben gemaakt, dat ze bij een vertrek miljoenen euro’s meekrijgen. Vestia-topman Erik Staal kreeg 3,5 miljoen euro mee toen hij opstapte.

Dat zei minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse Zaken) in VARA-programma Pauw en Witteman.

Spies heeft bij corporaties opgevraagd welke afspraken zij hebben gemaakt met bestuurders over salarissen en vertrekregelingen. ‘Er zijn geen corporaties waar het zo de spuigaten uitloopt als bij Vestia.’

Zie ook:

Vestia-topman opgestapt

Staal kreeg 3,5 miljoen mee

Rutte: Woningbouwbaas had het met míjn salaris moeten doen, 6000 euro netto

Parool 09.03.2012 Premier Mark Rutte is het eens met de kritiek op het gedrag van oud-directeur Erik Staal, die woningcorporatie Vestia zwaar in de problemen bracht en met miljoenen naar Bonaire vertrok. Rutte noemde het vanavond ‘bizar veel geld’. ‘Hij zou het …

Lees ook:Kamer over Vestia-baas: gluiperig, schandalig en roekeloos(08-03-12)

Rutte vindt vertrekpremie Vestia ongepast

NU 10.03.2012 AMSTERDAM – Premier Mark Rutte (VVD) is het ermee eens dat het totaal ongepast is dat de vertrokken topman van woningcorporatie Vestia, Erik Staal, ruim 3,5 miljoen euro meekrijgt.

‘Premie Vestia-baas ongepast’

De Pers  09.03.2012  Premier Mark Rutte (VVD) is het ermee eens dat het totaal ongepast is dat de vertrokken topman van woningcorporatie Vestia, Erik Staal, ruim 3,5 miljoen euro meekrijgt.

Spies: mogelijk geld Staal terug

Telegraaf 08.03.2012 Minister Spies van Binnenlandse Zaken ziet misschien mogelijkheden om geld terug te vorderen van de oud-directeur van Vestia.

Schade Vestia-debacle mogelijk verhaald – Video

Zie ook:  

• Kamer walgt van Vestiabaas

• Kamer praat over Vestia

• Vestia laat bejaarden traplopen

• CDA wil enquête

• ‘Erik Staal moet dokken’

• Erik Staal kreeg 3,5 mln.

Minister: toezicht Vestia schoot tekort

Metro 08.03.2012 Het interne toezicht op Vestia door de raad van commissarissen schoot te kort. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) donderdag in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de Rotterdamse woningcorporatie.

De commissarissen faalden niet allen door de inmiddels vertrokken topman Erik Staal een riante beloning toe te kennen. Ook vindt Spies het onbegrijpelijk dat de raad van commissarissen in juli 2011 nog een jaarverslag publiceerde waarin staat dat Vestia voorlopig niet in de problemen komt.

Tweede Kamerleden walgen van baas woningcorporatie

Elsevier 08.03.2012 Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) gaat proberen het geld terug te krijgen dat de afgetreden Vestia-topman Erik Staal bij zijn vertrek meekreeg. Het gaat om 3,5 miljoen euro.

Zie ook:

Topman bijna failliete woningcorporatie Vestia stapt op

Kamer: Vestiabaas gluiperig

Kamer over Vestia-baas: gluiperig, schandalig en roekeloos

Trouw 08.03.2012 Dat geld moet terug, vinden de meeste partijen. Kamerleden voelden zich ook niet geroepen zich parlementair uit te drukken. ‘Gluiperig’ noemde de PVV de gang van zaken. De PvdA vindt het allemaal ‘schandalig en immoreel’. De SP sprak van ‘meneer Dief-Staal die handelde of hij in Las Vegas was’, de VVD van ‘roekeloosheid en grootheidswaanzin’.

Kamer walgt van Vestia-baas

De Pers 08.03.2012 De gebeurtenissen stuiten minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken ook zeer tegen de borst, zei ze. Maar afspraken als over het pensioen konden tot nog toe worden gemaakt. Inmiddels begonnen forensisch onderzoek kan eventueel nog wel (strafbare) feiten opleveren, waarop dan wel vervolgstappen kunnen worden gezet. De Kamer is ook verbijsterd dat Staal zijn gang heeft kunnen gaan. Hij moet zijn gedekt door een ‘old boys network’, aldus de SP

Schade Vestia-debacle mogelijk verhaaldvideo

De Pers 08.03.2012  Het interne toezicht op Vestia door de raad van commissarissen schoot te kort. Ook het toekennen van een riante beloning aan de inmiddels vertrokken topman Erik Staal had nooit mogen gebeuren.

Kamer wil actie tegen Vestia-topman

Regeling volgens minister Spies ‘niet onaantastbaar’

Nu 08.03.2012 DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat minister Spies (Binnenlandse Zaken) actie onderneemt tegen de voormalig Vestia-topman Erik Staal. Bekijk video

Woningcorporatie Vestia kwam in de problemen doordat zij voor miljarden euro’s aan riskante financiële producten bezit

Kamer praat over Vestia

De Pers 08.03.2012 De Tweede Kamer praat donderdag over de toestanden bij de woningcorporatie Vestia. De organisatie kwam in de problemen doordat zij voor miljarden euro’s aan derivaten bezit. Deze financiële producten verzekeren tegen een toekomstige rentestijging op leningen. De rente is de afgelopen tijd echter gedaald en daarom moet Vestia geld bijstorten.

Vestia laat liften niet reparerenVideo

RTVWEST 07.03.2012 DEN HAAG – Een groep oudere bewoners van vijf huurflats aan de Pisuissestraat in Den Haag zit al maanden zonder lift. Lees verder

Ouderen in Loosduinen zitten zonder lift

RTVWEST 07.03.2012 DEN HAAG – Een groep bejaarde bewoners van vijf huurflats van Vestia in de Haagse wijk Loosduinen zit al maanden zonder lift. Lees verder

Vestia laat bejaarden traplopen

Telegraaf 07.03.2012 De Haagse woningcorporatie Vestia, die momenteel onder vuur ligt wegens wanbeleid, laat de bejaarde inwoners van vijf huurflats in de Haagse wijk Loosduinen traplopen. De hulpbehoevende bewoners, waarvan sommigen een rollator of een scootmobiel hebben, zitten al maanden zonder lift.

Vestia werkte niet mee aan toezicht

NRC 07.03.2012 Oud-directeur Erik Staal heeft jaren geweigerd om per kwartaal te rapporteren over de financiële producten van Vestia. Daarmee onttrok de woningcorporatie zich aan controles op risicovolle renteverzekeringen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat zeggen bronnen rondom Vestia tegen NRC Handelsblad.

‘Woningcorporatie Vestia onttrok zich aan controles’

Elsevier 07.03.2012  De afgetreden topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia weigerde jarenlang zijn kwartaalcijfers te overleggen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Nu Vestia ernstige financiële problemen heeft, moet het WSW garant staan voor de redding van de corporatie.

Zie ook:

Staal kreeg 3,5 miljoen euro

Topman Vestia stapt op

Oproep: Huurders van Vestia gezocht

RTVWEST 07.03.2012 DEN HAAG – Omroep West is op zoek naar huurders van Vestia die van plan zijn het debat in de Kamer donderdag bij te wonen. Stuur een email naar online@omroepwest.nl of bel met de redactie: 070 – 307 88 88 Lees verder

Parlementaire enquête naar woningcorporaties

RTVWEST 07.02.2012 REGIO – Gebrekkig beheer, falend toezicht en de gevolgen voor huurders moeten het onderwerp worden van een parlementaire enquête naar woningcorporaties. Lees verder

CDA wil parlementaire enquête over woningcorporaties – ‘lessen trekken’

NRC 07.03.2012 Het CDA wil een parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties. De problemen bij Vestia zijn de druppel die de emmer doet overlopen, meent de regeringspartij.

Het CDA bepleit een onderzoek naar het systeem van corporaties, het beheer, het interne toezicht en de positie van huurders. Ook de rol van banken, toezichthouders en gemeenten moet worden bekeken.

CDA wil parlementaire enquête woningcorporaties

Elsevier 07.03.2012 Het CDA wil een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. Volgens de christendemocraten stapelen incidenten bij woningcorporaties zich op, vanwege een gebrek aan toezicht.  ‘Omdat vooral de huurders de klappen moeten opvangen van (mogelijk) falend beleid, is het van belang dat het parlement een grondig onderzoek doet naar het stelsel,’ meldt de partij.

Voldoende steun voor parlementaire enquête woningcorporaties

NRC 07.03.2012 Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties. Directe aanleiding zijn de grote financiële problemen bij Vestia. De corporatiesector kwam de afgelopen jaren vaker negatief in het nieuws door incidenten.

Initiatiefnemer CDA wil een onderzoek naar het corporatiestelsel, het beheer, het interne toezicht en de positie van huurders. Ook de rol van banken, toezichthouders en gemeenten moet worden bekeken. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks steunen het voorstel, waardoor er een Kamermeerderheid van 76 zetels is.

Kamermeerderheid voor parlementaire enquête woningcorporaties

VK 07.03.2012  Het CDA wil een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. De laatste jaren stapelen incidenten bij woningcorporaties zich op met …

Kamermeerderheid voor parlementaire enquête woningcorporaties

Parool 07.03.2012 Het CDA wil een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. De laatste jaren stapelen incidenten bij woningcorporaties zich op met één constante: een gebrek aan toezicht, klaagt de partij. ‘Omdat vooral de huurders de …

Kamer wil parlementaire enquête corporaties

PvdA, SP en PVV steunen voorstel van CDA

NU 07.03.2012 DEN HAAG – Gebrekkig beheer, falend toezicht en de gevolgen voor huurders moeten het onderwerp worden van een parlementaire enquête naar woningcorporaties.

CDA wil enquête

CDA wil parlementaire enquête corporaties

De Pers 07.03.2012 Het CDA wil een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. De laatste jaren stapelen incidenten bij woningcorporaties zich op met één constante: een gebrek aan toezicht, klaagt de partij. ,,Omdat vooral de huurders de klappen moeten opvangen van (mogelijk) falend beleid, is het van belang dat het parlement een grondig onderzoek doet naar het stelsel.”

‘Woningcorporatie in problemen moet verkopen’

VK 07.03.2012  Woningcorporaties die in de financiële problemen komen, moeten maar een deel van hun bezit verkopen. Een particuliere huiseigenaar die zijn hypotheek niet meer kan opbrengen, moet dat immers ook.

Alles uit de kast voor huurders van Vestia!

PvdA Di 6 mrt 2012 – PvdA en GroenLinks willen dat al het mogelijke wordt gedaan om de 3,5 miljoen euro terug te halen bij voormalig Vestia-directeur Staal en te voorkomen dat huurders de dupe worden van de ontstane situatie bij de woningcorporatie. Lees verder »

PvdA en GL: Haal Vestia-miljoenen terug

Den HaagFM. 05.03.2012 PvdA en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad willen dat al het mogelijke wordt gedaan om de 3.5 miljoen euro vergoeding terug te halen die voormalig Vestia-directeur Staal heeft meegekregen.

Volgens de partijen moet voorkomen worden dat huurders de dupe worden van de problemen bij…Lees meer

Zie ook:  ‘Erik Staal moet dokken’

Oppositie eist opheldering over praktijken Vestia

Elsevier 03.03.2012 PvdA, SP en D66 eisen opheldering van minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse Zaken) over een huurverhoging voor nieuwe huurders bij woningcorporatie Vestia.

De partijen denken dat Vestia de financiële problemen afwentelt op de huurders. Spies moet de huurverhoging blokkeren, vinden ze.

Huurders boeten voor graaicultuur zonnekoning

Opheldering gevraagd

Telegraaf 03.03.2012 De oppositie eist opheldering van Spies over een huurverhoging voor nieuwe huurders bij Vestia. Partijen vinden dat Vestia de financiële problemen afwentelt op de huurders. D66 roept Spies op de huurverhoging te blokkeren.

PvdA: vertrekregeling Vestia-topman schandalig

Metro 03.03.2012 De vertrekregeling van voormalig Vestia-topman Erik Staal is ‘schandalig’ en ‘immoreel’. Dat vindt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. Hij wil ‘het hele juridische arsenaal uit de kast halen’ om de ruim 3,5 miljoen die Staal meekreeg terug te halen. Dat zei het Kamerlid zaterdag op Radio 1.

PvdA: vertreksom Vestia-directeur moet teruggehaald worden

NRC 03.03.2012 De PvdA zal “het hele juridische arsenaal” uit de kast halen om de vertreksom die Vestia-directeur Erik Staal bij zijn vertrek heeft meegekregen terug te halen. Kamerlid Jacques Monasch noemde de vertreksom van 3,5 miljoen euro vanochtend op Radio 1 “schandalig en immoreel”. Lees verder›

Oppositiepartijen: opheldering over Vestia

De Pers 03.03.2012 Een groot deel van de oppositie eist opheldering van minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) over een huurverhoging voor nieuwe huurders bij woningcorporatie Vestia. Partijen als PvdA, SP en D66 vinden dat Vestia de financiële problemen afwentelt op de huurders. D66 roept Spies op de huurverhoging te blokkeren.

Oppositie wil opheldering over huurverhoging Vestia

Parool 03.03.2012 Een groot deel van de oppositie eist opheldering van minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) over een huurverhoging voor nieuwe huurders bij woningcorporatie Vestia. Partijen als PvdA, SP en D66 vinden dat Vestia de financiële …

Oppositie wil opheldering over Vestia

Partijen vinden dat corporatie financiële problemen op huurders afwentelt

NU 03.03.2012 DEN HAAG – Een groot deel van de oppositie eist opheldering van minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) over een huurverhoging voor nieuwe huurders bij woningcorporatie Vestia.

‘Blokkeer beleid Vestia’

Telegraaf 02.03.2012 Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken moet de plannen van woningcorporatie Vestia om nieuwe huurders 9 procent meer huur te vragen blokkeren. Dat zegt D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven.

Nieuwe huurders moeten meer betalen bij Vestia

RTVWEST 03.03.2012 REGIO – Vestia verhoogt de tarieven voor nieuwe huurders met 9 procent. Een groot deel van de oppositie eist hierover opheldering van minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken). Lees verder

Nieuwe huurders Vestia moeten meer betalen

Den HaagFM 03.03.2012 Vestia verhoogt de huren voor nieuwe huurders met 9 procent. Verschillende oppositiepartijen hebben minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd. D66 wil dat Spies de maatregel blokkeert. Vestia probeert meer inkomsten te krijgen, na de tegenvallers…Lees meer

Woningcorporatie Vestia gaat de huren voor nieuwe huurders met 9 procent verhogen. Bovendien wil het noodlijdende bedrijf zijn financiële positie verbeteren door woningen te verkopen. Dat blijkt uit een brief (.pdf) van het nieuwe Vestia-bestuur aan de huurdersvereniging.

Daarin schrijft interim-bestuurder Jacques Thielen dat er gewerkt wordt aan een herstelplan, waarin in elk geval een flinke huurverhoging is opgenomen.

Verslagen

Ronald Paping van de Woonbond vindt het “schandalig” dat Vestia de kosten op de huurder probeert te verhalen. “Het mag niet zo zijn dat de huurder de dupe wordt van het Vestia-debacle.”
Bestaande huurders worden ontzien, maar als zij verhuizen, zullen ze volgens Paping ook geconfronteerd worden met een forse verhoging.

Voorzitter Paul van Bekkum van de huurdersorganisatie van Vestia reageert verslagen. “Ik kan er wel heel veel van vinden, maar het moet gewoon gebeuren.”

Vaarwater

Vestia kwam in acute geldnood door speculatie met derivaten, financiële producten waarmee de corporatie renterisico’s wilde afdekken. De corporatie had in korte tijd 1,5 miljard euro nodig. Deze week werd bekend dat de corporatie in rustiger vaarwater is gekomen door een lening van 1,7 miljard euro van de Waterschapsbank. Directeur Eric Staal van Vestia werd gedwongen op te stappen. Gisteren bleek dat de best betaalde corporatiedirecteur van Nederland bij zijn vertrek 3,5 miljoen euro aan pensioenbetalingen meekreeg.

Gedwongen

Uit de brief aan de huurdersvereniging blijkt dat Vestia door de externe toezichthouders gedwongen wordt om veel huizen te verkopen. Tot nu toe verkocht de corporatie zo’n honderd huurwoningen per jaar. Met een “substantieel verkoopprogramma” wil de corporatie nu geld verdienen.

De plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar een “fors aantal” bestaande huurders krijgt de kans om eengezinswoningen te kopen. Daarnaast zal bij een “groot aantal complexen” woningen in de vrije verkoop worden gedaan en een deel zal worden verkocht aan andere corporaties.

Niet eenvoudig

Uit het jaarverslag blijkt dat het verkopen van huizen niet eenvoudig is. De corporatie had in 2009 bijvoorbeeld 1700 woningen in de verkoop, maar dat jaar werden er maar 80 verkocht. In 2010 liep de verkoop nog verder terug naar slechts 65 woningen.

Huurders Vestia toch de dupe: 9 procent huurverhoging

NRC 02.03.2012  De noodlijdende woningcorporatie Vestia gaat het miljardentekort in tegenstelling tot eerdere berichten mede verhalen op haar huurders. Vestia wil nieuwe huurders een huurverhoging van “gemiddeld ruim 9 procent” geven. Alle huurders met een inkomen boven 43.000 euro krijgen een extra huurverhoging van 5 procent. Lees verder

Nieuwe huurders betalen 9 procent meer bij Vestia

Metro 02.03.2012 Woningcorporatie Vestia gaat de huren voor nieuwe huurders met maximaal negen procent verhogen. Ook wil de in financiële problemen verkerende woningstichting geld binnenhalen door woningen te verkopen. Dat bevestigt een woordvoerder van Vestia vrijdag. Voor de huidige huurders verandert er niets.

Vestia doet huizen in uitverkoop

Spits 02.03.2012 Woningcorporatie Vestia heeft maatregelen uitgevouwen om het mismanagement van beroepsgraaier Erik Staal ongedaan proberen te maken. Eén van de maatregelen is dat huurders in de gelegenheid gesteld worden hun huis te kopen.

Huren Vestia fors omhoog

Telegraaf 02.03.2012 De noodlijdende woningcorporatie Vestia gaat de huren voor nieuwe huurders met negen procent verhogen. Daarnaast wild e corporatie geld genereren door meer woningen te verkopen.

Vestia-topman Erik Staal kreeg ruim 3,5 miljoen euro mee

Elsevier 01.03.2012 Erik Staal, de opgestapte topman van de in problemen geraakte woningcorporatie Vestia, heeft bij zijn vertrek meer dan 3,5 miljoen euro meegekregen. Hij kreeg het geld vanwege oude afspraken en om zijn pensioen veilig te stellen.

Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) heeft donderdag in antwoord op Kamervragen helderheid gegeven over de gouden handdruk aan de zestigjarige Staal.

Bonus
Omdat Staal zelf is opgestapt, kon hij geen aanspraak maken op een vertrekregeling met bonus, zegt de raad van commissarissen. Het bedrag van 3.528.000 euro is eerder gereserveerd ‘voor de afkoop van diverse eerder aanspraken en ter dekking van het oorspronkelijke recht van de bestuurder op een eindloonregeling’.

Zie ook:

Erik Staal kreeg 3,5 mln.
Telegraaf 01.03.2012 Erik Staal, oud-bestuurder van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia, heeft bij zijn vertrek maar liefst 3.528.000 euro meegekregen.

Opgestapte Vestiatopman kreeg 3,5 miljoen mee

NU 01.03.2012  DEN HAAG – Oud-topman van woningcorporatie Vestia Erik Staal heeft bij zijn vertrek ruim 3,5 miljoen euro meegekregen.

‘Corporaties staan te gemakkelijk borg voor elkaar’

NRC 28.02.2012 Woningcorporaties staan via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) veel te gemakkelijk borg voor elkaar. Dat zeggen de directeuren van vier corporaties vandaag anoniem in Trouw.

24 corporaties met risico’s

Telegraaf 28.02.2012  Van de woningcorporaties die net als Vestia zogenoemde derivaten bezitten, hebben er 24 waarschijnlijk niet genoeg geld om bij te betalen als de rente gaat dalen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) heeft de conclusies dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

24 corporaties kampen met financiële risico’s

NU 28.02.2012 DEN HAAG – Van de woningcorporaties die net als Vestia zogenoemde derivaten bezitten, hebben er 24 waarschijnlijk niet genoeg geld om bij te betalen als de rente gaat dalen.

Vestia leent 1,7 miljard euro

RTVWEST 28.02.2012 DEN HAAG – Woningcorporatie Vestia heeft een lening van 1,7 miljard euro gekregen van de Nederlandse Waterschapsbank om uit de problemen te komen.  Lees verder

Corporaties stellen eisen aan miljard borg Vestia – willen rampscenario voorkomen

NRC 27.02.2012 Een groep van circa twintig woningcorporaties stelt harde voorwaarden aan een financiële garantstelling voor de noodlijdende woningcorporatie Vestia. De corporaties willen dat de wet wordt aangepast om te voorkomen dat ze dubbel moeten betalen indien Vestia acute steun nodig heeft. Dat bevestigen bronnen tegen NRC Handelsblad.

Vestia krijgt miljardenlening van Waterschapsbank

NRC 27.02.2012 De noodlijdende woningcorporatie Vestia krijgt een lening van 1,7 miljard van de Nederlandse Waterschapsbank. Dat bevestigt Ronald Florisson, de woordvoerder van Vestia. Lees verder›

Rotterdam staat voor 320 miljoen garant voor Vestia

NRC 15.02.2012 De gemeente Rotterdam staat voor 320 miljoen euro garant voor de noodlijdende woningcorporatie Vestia. Als het zover komt dat Rotterdam dit bedrag moet uitlenen, is de schade voor Rotterdam 3,2 miljoen euro aan gemiste rente per jaar. Verder heeft Vestia in de toekomst minder geld om te investeren in achterstandswijken.

Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad die vandaag openbaar is gemaakt.

Ook Den Haag staat voor miljoenen garant.

Ook het college van b en w van Den Haag heeft de raad gisteren schriftelijk geïnformeerd, maar noemt geen bedragen “om het bedrijfsbelang van Vestia niet onnodig te schaden”. Den Haag staat eveneens voor vele miljoenen garant, maar minder dan Rotterdam, omdat Vestia in Den Haag minder vastgoed heeft.

Woningcorporatie hangt miljoenenstrop boven het hoofd – Video

14.02.2012 Een Vandaag – Woningcorporatie Vestia hangt waarschijnlijk een strop van honderden miljoenen boven het hoofd vanwege de aankoop van ingewikkelde financiële producten. Vestia werd jarenlang door één man geleid: Erik Staal, de voorzitter en het enig lid van de Raad van Bestuur.

VK 10.02.2012 In de jaren negentig kwamen tal van semi-publieke instellingen op eigen benen te staan. Maar doordat de organisaties niet genoeg geld hadden om hun eigen bezit te onderhouden, werden ze in de armen van bankiers gedreven, schrijft onderzoeker Rodrigo Fernandez.

Het debacle van woningcorporatie Vestia, dat zich gebrand heeft aan een beleggingsportefeuille van 10 miljard euro, heeft gezorgd voor een felle discussie in Nederland. Moeten publieke instellingen zoals woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen en lagere overheden als provincies en gemeentes zich wel bezighouden met speculatieve activiteiten?

Lees ook Waren de politici die kozen voor schaalvergroting dom? – 09/02/12

Rotterdam en Den Haag riskeren miljoenen door Vestia

Elsevier 09.02.2012 De financiële problemen bij woningbouwvereniging Vestia kunnen de gemeenten Rotterdam en Den Haag miljoenen euro’s gaan kosten.

De gemeenten moeten als ‘achtervang’ mogelijk renteloze leningen verstrekken aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat Vestia bijspringt. Dat schrijft de Volkskrant donderdag.

Zie ook:

‘Vestia geen probleem R’dam’

Telegraaf 09.02.2012 De Rotterdamse PvdA-wethouder Hamit Karakus van wonen voorziet vooralsnog geen problemen voor de stad nu woningcorporatie Vestia in financiële moeilijkheden zit. Hij zei dat donderdag tegen de Rotterdamse gemeenteraad.

‘Vestia geen probleem voor Rotterdam’

NU 09.02.2012 ROTTERDAM – De Rotterdamse PvdA-wethouder Hamit Karakus van wonen voorziet vooralsnog geen problemen voor de stad nu woningcorporatie Vestia in financiële moeilijkheden zit.

PVV wil beslag op ‘kolossale miljoenenvilla’ Vestia-topman

Elsevier 08.02.2012 De PVV wil opheldering over de miljoenenvilla die oud-Vestia-topman Erik Staal bouwt op Bonaire. De partij eist dat de oud-beheerder van sociale huurwoningen bij gebleken nalatigheid aansprakelijk wordt gesteld voor de schade.

PVV-Kamerlid Eric Lucassen stelt Kamervragen aan minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken over de onthulling van Elsevier.

Staal heeft in 2010 een villa gekocht met een vraagprijs van 1,7 miljoen dollar op een van de mooiste plekjes van Bonaire.

Zie ook:

PVV wil schade Vestia verhalen op directeur

NU 08.02.2012 DEN HAAG – De PVV wil dat de voormalig directeur van Vestia, Erik Staal, financieel aansprakelijk wordt gesteld voor de financiële gevolgen van de in problemen geraakte woningcorporatie. Dat stelt PVV-Kamerlid Eric Lucassen in vragen aan minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken).

Lees meer over dit onderwerp:

Villa Vestia

Telegraaf 08.02.2012 Voormalig Vestiabestuurder Erik Staal, die vorige week opstapte bij de woningcorporatie, heeft in 2010 een miljoenenvilla op een van de mooiste plekjes van Bonaire gekocht.  Dat valt deze week te lezen in Elsevier.

Staal kocht het kapitale pand met een vraagprijs van 1,7 miljoen dollar en liet het vrijwel direct slopen.

‘Den Haag staat borg voor Vestia bij faillissement’

RTVWEST 08.02.2012  DEN HAAG – Bij een faillissement van woningcorporatie Vestia zal de gemeente Den Haag mogelijk borg moeten staan voor enkele miljoenen euro’s. Dat zeggen bronnen tegen Omroep West.  Lees verder

VK 07.02.2012 Er moet een hoogmoedmonitor komen. Elke instelling die hoog scoort op de hoogmoedmonitor moet per direct onder driedubbel toezicht komen te staan, betoogt Pieter Hilhorst.

Lees ook Als Vestia valt, dreigt voor meer corporaties malaise – 01/02/12

Debat over problemen bij Vestia

RTVWEST 07.02.2012 DEN HAAG – De Tweede Kamer gaat zo snel mogelijk openbaar debatteren over de problemen bij woningbouwvereniging Vestia.  Ook komt er een openbare hoorzitting over de financiële handel en wandel bij woningbouwverenigingen in het algemeen.

De Kamer wil de informatie daaruit gebruiken bij het maken van de nieuwe Woningwet. Daarbij wordt dan ook gepraat over het toezicht, zegt D66. Samen met de SP had D66 om openbaarheid gevraagd.  Lees verder

SP en D66 willen hoorzitting over woningcorporatie Vestia

VK 07.02.2012  De SP en D66 willen een openbare hoorzitting en daarna een openbaar debat over de problemen bij de woningbouwcorporatie Vestia. Dat hebben ze vanmiddag laten weten tijdens een besloten bijeenkomst over de zaak.

De partijen vinden dat de zaak met openbaarheid beter gediend is dan met de beslotenheid waarin nu wordt gesproken. Tijdens de hoorzitting willen ze vooral aan de weet komen wat tot nu toe de gewoonten zijn in het financieel management van corporaties.

‘De informatie daaruit kunnen we dan goed gebruiken bij de behandeling van de nieuwe Woningwet, waarbij we ook over toezicht zullen praten”, aldus Kees Verhoeven van D66 over de hoorzitting.

Openbaar debat over Vestia

NU 07.02.2012 DEN HAAG – De Tweede Kamer houdt zo spoedig mogelijk een openbaar debat over de problemen bij de woningbouwcorporatie Vestia.

Lees meer over dit onderwerp:

Duidelijk is dat de raden van commissarissen, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting samen te weinig garanties bieden dat het goed gaat bij de circa 400 Nederlandse corporaties. Hoog tijd om de vorig voorjaar aangekondigde plannen voor een nieuwe Woonautoriteit, voor extern financieel toezicht, uit de kast te halen.

VK 07.02.2012 Er moet een hoogmoedmonitor komen. Elke instelling die hoog scoort op de hoogmoedmonitor moet per direct onder driedubbel toezicht komen te staan, betoogt Pieter Hilhorst.

Lees ook Als Vestia valt, dreigt voor meer corporaties malaise – 01/02/12

Debat over problemen bij Vestia

RTVWEST 07.02.2012 DEN HAAG – De Tweede Kamer gaat zo snel mogelijk openbaar debatteren over de problemen bij woningbouwvereniging Vestia.  Ook komt er een openbare hoorzitting over de financiële handel en wandel bij woningbouwverenigingen in het algemeen.

De Kamer wil de informatie daaruit gebruiken bij het maken van de nieuwe Woningwet. Daarbij wordt dan ook gepraat over het toezicht, zegt D66. Samen met de SP had D66 om openbaarheid gevraagd.  Lees verder

SP en D66 willen hoorzitting over woningcorporatie Vestia

VK 07.02.2012  De SP en D66 willen een openbare hoorzitting en daarna een openbaar debat over de problemen bij de woningbouwcorporatie Vestia. Dat hebben ze vanmiddag laten weten tijdens een besloten bijeenkomst over de zaak.

De partijen vinden dat de zaak met openbaarheid beter gediend is dan met de beslotenheid waarin nu wordt gesproken. Tijdens de hoorzitting willen ze vooral aan de weet komen wat tot nu toe de gewoonten zijn in het financieel management van corporaties.

”De informatie daaruit kunnen we dan goed gebruiken bij de behandeling van de nieuwe Woningwet, waarbij we ook over toezicht zullen praten”, aldus Kees Verhoeven van D66 over de hoorzitting.

Openbaar debat over Vestia

NU 07.02.2012 DEN HAAG – De Tweede Kamer houdt zo spoedig mogelijk een openbaar debat over de problemen bij de woningbouwcorporatie Vestia.

Lees meer over dit onderwerp:

Duidelijk is dat de raden van commissarissen, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting samen te weinig garanties bieden dat het goed gaat bij de circa 400 Nederlandse corporaties. Hoog tijd om de vorig voorjaar aangekondigde plannen voor een nieuwe Woonautoriteit, voor extern financieel toezicht, uit de kast te halen.

Veel woningcorporaties kunnen vrijheid wel aan, maar meer toezicht is nodig

Trouw 06.02.2012 Hij tekende voor ongekende financiele strapatsen, en vertoonde het gedrag van een zonnekoning: corporatiedirecteur Erik Staal heeft er werkelijk een puinhoop van gemaakt. Hij liet Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, deze week achter met een miljardenschuld.

De wankele constructie waarmee hij zijn werkkapitaal hoopte te vergroten, bleek niet bestand tegen een langdurig lage rentestand. Gevolg is niet alleen dat Vestia afgaat, maar dat het imago van de hele corporatiesector andermaal schade oploopt.

Parool 06.02.2012 Het heeft te maken met de Hollandse corruptie. Want de politici en de topambtenaren van nu zijn de dikbetaalde bestuurders van straks. Kijk naar de besturen van woningcorporaties en je zult overal namen van ex-politici en -topambtenaren aantreffen, vooral van PvdA en CDA.

Met andere woorden: het is niet in het belang van de huidige politici iets tegen de Hollandse corruptie in bijvoorbeeld het onderwijs te doen. Reken maar dat juist door die oud-politici druk op Van Bijsterveldt is uitgeoefend om die balkenendenorm op te trekken.

Veel woningcorporaties kunnen vrijheid wel aan, maar meer toezicht is nodig

Trouw 06.02.2012 Hij tekende voor ongekende financiele strapatsen, en vertoonde het gedrag van een zonnekoning: corporatiedirecteur Erik Staal heeft er werkelijk een puinhoop van gemaakt. Hij liet Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, deze week achter met een miljardenschuld.

De wankele constructie waarmee hij zijn werkkapitaal hoopte te vergroten, bleek niet bestand tegen een langdurig lage rentestand. Gevolg is niet alleen dat Vestia afgaat, maar dat het imago van de hele corporatiesector andermaal schade oploopt.

Parool 06.02.2012 Het heeft te maken met de Hollandse corruptie. Want de politici en de topambtenaren van nu zijn de dikbetaalde bestuurders van straks. Kijk naar de besturen van woningcorporaties en je zult overal namen van ex-politici en -topambtenaren aantreffen, vooral van PvdA en CDA.

Met andere woorden: het is niet in het belang van de huidige politici iets tegen de Hollandse corruptie in bijvoorbeeld het onderwijs te doen. Reken maar dat juist door die oud-politici druk op Van Bijsterveldt is uitgeoefend om die balkenendenorm op te trekken.

Een lucratief beroep, waarin je nooit echt kunt falen. Althans je brengt wel rekeningen in, maar wordt zelf nooit echt ergens op afgerekend. Of het nu om tieten (P.I.P), banken (Wellink, Icesave etc.) of corporaties (o.a. Vestia) gaat. De toezichthouders van het bijna failliete Vestia? Niks van gehoord. Maar het gaat dan welbeschouwd om goedwillende amateurs uit het golf- en ons-kent-ons circuit, die overigens best wel professionele vergoedingen krijgen.

Dan maar professionals invliegen? Nou, de aardig betaalde jongens en meisjes van ik meen KPMG deden het niet veel beter; die keurden gewoon foute stukken goed en maakten verkeerde rekensommetjes. Eerder hadden we al een corporatie die als kerntaak het beheren van een lekke (alweer) cruiseboot zag en een Rochdale, waarvan de directeur graag investeerde in exorbitante auto’s.

Elsevier 05.02.2012 Toezichthouders die falen moeten hun wedde terugstorten en op een zwarte lijst komen: ‘mag nooit meer toezicht houden, ook en vooral niet op een kinderspeelplaats’. Maar wie moet vervolgens toezicht houden op de falende toezichthouders en hoe te voorkomen dat die op hun beurt weer falen?

Doordat Erik Staal in z’n eentje de groep leidde spaarde hij heel wat directiesalarissen uit. Die vijf ton die hij opstreek is een koopje, moet de raad van commissarissen hebben gedacht. Intussen hadden ze niet door dat onder Staals verantwoordelijkheid Marcel de Vries, hoofd treasury & control iets te veel had zitten spelen met zijn nieuwe derivatensoftware. In 2011 meldde hij dat het programma „has shown the clear advantage of being able to deliver valuation precision in a very smart and user-friendly way.”

Plain Vanilla woningbouw: Niemand regeert op de markt

NRC 04.02.2012 Vestia was eens het gemeentelijk woningbouwbedrijf van Den Haag. Later klonterde het samen met corporaties uit Zoetermeer, Nootdorp, Delft, Rotterdam en het noodlijdende SGBB. Vestia was het koninkrijk van oud-gemeente- en provincieambtenaar ‘mr. Erik Th. P. Staal’, aldus het jaarverslag.  Hij werd een corporatietycoon, net als de Maseratiman van Rochdale.

‘Den Haag geen rol bij toezicht’

RTVWEST 03.02.2012 DEN HAAG – De gemeente Den Haag speelt geen formele rol in het toezicht op woningcorporaties. Dat schrijft wethouder Norder in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van de financiële problemen bij woningcorporatie Vestia.

Volgens hem vallen de corporaties qua toezicht onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en de instanties Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Minister Spies heeft een onderzoek aangekondigd naar het toezicht op de corporaties. Lees verder

Spies wil onderzoek naar toezicht woningcorporaties

Metro 02.02.2012 Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) laat onderzoeken of het toezicht op woningcorporaties faalt en aangescherpt moet worden. Ze vindt dat er te vaak incidenten bij de corporaties zijn. Dat zei de bewindsvrouw donderdag voor de camera van de NOS

Woningcorporaties doorlichten

Telegraaf 02.02.2012 Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, PVV en D66 wil dat alle 400 woningcorporaties zich eens in de vier jaar verplicht laten doorlichten. De partijen pleiten daarvoor naar aanleiding van de financiële problemen bij Vestia.

KPMG verslikt zich

IN DE MEDIA

Vestia ontkent miljardenverlies

Vestia-crisis is gevaar voor woningmarkt

‘Financiële problemen Vestia zet rem op bouw’

‘Woningcorporatie Vestia klem door miljardenspeculatie’

Nieuw bestuur moet Vestia van faillissement redden

Baas Vestia stapt op

Baas Vestiaman van half miljoen‘ 

Acute problemen Vestia opgelost

‘Geldproblemen bij Vestia zijn voorbij’

‘Geldproblemen bij Vestia zijn voorbij’

‘Woningcorporatie Vestia klem door miljardenspeculatie’

Woonbond: zorgen om Vestia 

Miljardentekort bij grootste woningcorporatie van Nederland 

Reddingsplan voor grootste woningcorporatie – tekort miljarden

maart 4, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | 4 reacties