Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Pluche – Terugblik Femke Halsema GroenLinks

Basis CMYK

Pluche

In haar politieke memoires, die vorige week verschenen onder de titel Pluche. Politieke memoires., beschrijft Femke Halsema hoe ze maanden na haar vertrek als politiek leider van GroenLinks nog steeds elke ochtend met hartkloppingen wakker wordt. ,,Het is een gevoel van naderend onheil dat je moet afwenden,” vertelt ze. ,,Het is ook een gevoel van latente opwinding.

Euforie

Halsema nam definitief afscheid van de politiek, maar niet van haar ideologie. Terecht keert zij zich tegen het antipolitieke cynisme en verdedigt de politiek als ambacht: ‘Net als het gevoel van triomf, van euforie, als ik terugloop naar mijn blauwe stoel en aan het geroffel op de Kamerbanken hoor dat ik het pleit heb gewonnen.’

Drama

Elke poging tot deelname aan de macht zal stranden in de partij, zie bijvoorbeeld de steun aan de Verenigde Staten bij het verwijderen van de Taliban en de steun aan de Kunduz-missie.

Femke Halsema geeft geen antwoord op de vraag waarom links geen regie had over het islamdebat. Zij kan klagen over populisme en het harde klimaat, maar daarmee komt nog geen helderheid over het gebrekkige leiderschap van links in het islamdebat.

Tot twee keer toe hadden de PvdA en GroenLinks de gelegenheid om het islamdebat naar zich toe te trekken. De eerste keer betrof het een medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, Ayaan Hirsi Ali. Maar PvdA en GroenLinks keerden zich tegen Ayaan.

GroenLinks

VVD+PvdA+GroenLinks=PaarsPlus

De PvdA-top heeft geprobeerd voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema en haar partij aan boord te krijgen in het huidige kabinet van VVD en PvdA. De huidige vice-premier Lodewijk Asscher belde met Halsema en liet haar de keuze uit twee ministeries. De VVD schoot het PvdA-plannetje af. Deze tot nu toe onbekende bladzijde van de laatste kabinetsformatie wordt onthuld in het door Halsema geschreven boek Pluche, dat vandaag uitkomt.

VVD’ers zijn er nog steeds opgelucht over dat Femke Halsema, voormalig GroenLinks-leider, niet in het kabinet is gekomen. Dan was het er volgens de liberalen veel te links op geworden.

Groen l

Femke Halsema is in 2012 gevraagd om minister worden. Lodewijk Asscher vroeg de voormalig GroenLinks-leider om te kiezen tussen minister van Binnenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking. De VVD zou haar benoeming echter hebben geblokkeerd. Dat schrijft Halsema in haar boek Pluche dat vrijdag verschijnt, aldus de Volkskrant.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 werd Halsema gebeld door Asscher. Op dat moment waren er nog onderhandelingen gaande tussen de VVD en de PvdA over het regeerakkoord. “Wil je een plek in het nieuwe kabinet overwegen?”, werd Halsema gevraagd.

Asscher laat weten dat hij inderdaad Halsema heeft gevraagd om de positie als minister te overwegen, maar geeft verder geen toelichting. Er zouden geen andere prominenten van andere partijen gevraagd zijn.

De positie als minister van Binnenlandse Zaken sloeg Halsema direct af, maar wel dacht ze na over Ontwikkelingssamenwerking. Die plek biedt volgens haar de mogelijkheid om ontwikkelingssamenwerking te moderniseren en duurzame economische groei te realiseren in combinatie met eerlijkere handel.

Halsema kreeg van Asscher 48 uur bedenktijd, maar voordat die uren voorbij waren werd het aanbod alweer ingetrokken. “Krijg zojuist bericht uit Den Haag dat de VVD je blokkeert, hoop dat het een opluchting voor je is, voor mij is het een teleurstelling”, aldus Asscher in een tekstbericht aan Halsema.

Halsema vertrok in december 2010 uit de Haagse politiek. Zij was tot najaar 1997 lid van de PvdA maar zij werd in 1998 voor GroenLinks lid van de Tweede Kamer.

Halsema werd twee weken na de verkiezingen op 12 september 2012 gebeld door Lodewijk Asscher. ‘Lodewijk Asscher en ik’, schrijft Halsema, ‘hebben een paar keer koffie gedronken, de laatste keer toen hij twijfelde om vanuit de lokale Amsterdamse politiek de overstap te maken naar Den Haag.’

‘Wil je een plek overwegen?’

‘Ik dacht: ik ben alleen van waarde als het publiek mij ziet’

‘Ik ben nooit een prototypische GroenLinkser geweest. Toch is mijn hart altijd bij GroenLinks blijven liggen. Toen ik al twee jaar uit de politiek was, belde Lodewijk Asscher me. Het was twee weken na de verkiezingen in 2012 en GroenLinks was onder leiding van Jolande Sap naar vier zetels gegaan (van tien zetels in 2010, red.). Asscher vroeg of ik minister van Binnenlandse zaken of minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse handel wilde worden.

Ik dacht gelijk: ‘nee’, maar zei dat niet direct. Mijn politieke instinct werd meteen weer wakker. Al wilde ik het zelf niet, ik kon op z’n minst onderhandelingsruimte proberen te creëren voor iemand anders van GroenLinks. Vanuit de PvdA was het een briljant plan: door mij GroenLinks-minister te maken, zouden ze verzekerd zijn van de steun van GroenLinks.’


VVD en PvdA onderhandelden toen over het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Asscher was toen nog wethouder in Amsterdam. Op 5 november 2012 werd hij beëdigd als vice-premier namens de PvdA en minister van Sociale Zaken. Bij het telefoontje valt Asscher met de deur in huis. ‘Wil je een plek in het nieuwe kabinet overwegen?’ zegt hij zonder aankondiging.

Ik schiet in de lach: een slechter moment voor zo’n wonderlijke vraag is er niet te kiezen. ‘Binnenlandse Zaken en de nieuwe portefeuille van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel zijn beschikbaar.’ Het gaat om een verzoek aan Halsema persoonlijk. Het is niet overdraagbaar aan een andere GroenLinkser. Er worden volgens Asscher geen prominenten van andere partijen benaderd.

Asscher wilde zijn aanbod aan Halsema niet toelichten maar laat wel weten dat haar verhaal klopt. Het blijft daarom onduidelijk wat hij beoogde: een – extra- vrouw in het kabinet of via Halsema steun van GroenLinks voor het kabinetsbeleid verwerven. Bij de verkiezingen was GroenLinks weliswaar teruggevallen van tien naar vier zetels maar in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA geen meerderheid hadden, had de partij vijf zetels. Dat zou te weinig zijn voor een meerderheid.

Daarvoor was dan bijvoorbeeld D66 nodig maar die partij is tijdens de formatie niet benaderd. Ook PvdA-leider Diederik Samsom bevestigt de versie van Halsema. ‘Tijdens de formatie kwam het idee naar boven iemand van buiten de coalitie te vragen voor een ministerschap. Dat zou onze wens om brede samenwerking te zoeken nog eens extra hebben kunnen benadrukken. Uiteindelijk heeft het tot niets geleid, hoe interessant en uitdagend de gedachte ook was’, laat Samsom weten.

Kemphanen
In haar politieke memoires beschrijft Halsema verder hoe ze in november 2011 ‘in paniek’ door Jolande Sap wordt gebeld. ,,Ze dreigt afgezet te worden door de fractie en weet niet wat te doen.” GroenLinks-Kamerleden Tofik Dibi en Ineke van Gent staan Sap naar het politieke leven. Halsema gaat met de drie kemphanen dineren, maar Dibi meldt zich kort daarna als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap van Sap in 2012.

Verder;

Femke Halsema © Jean-Pierre Jans

Femke Halsema: Conservatieve politici hebben linkse waarden gekaapt

Trouw 31.03.2018 Tolerantie, gelijkheid, nationale trots: Femke Halsema eist de veren terug waar rechts mee is gaan pronken. Een voorpublicatie uit haar essay voor de Maand van de Filosofie.

In de weken na de verkiezing van Donald Trump tot president ontstaat op internet een kleine hype rond een ouder boek van Richard Rorty. In ‘Achieving Our Country’ (1998) voorspelt hij namelijk met grote precisie het aantreden van een reactionaire sterke man. Something will crack, schrijft Rorty, als de lagere middenklassen op zoek gaan naar een alternatief voor gladde bureaucraten, overbetaalde publie- ke bestuurders en vakbondsmannen, gehaaide juristen en postmoderne hoogleraren.

Als dat gebeurt, vervolgt Rorty, dan wordt ook de vooruitgang die sinds de jaren zestig is geboekt in de gelijkwaardige behandeling van zwarten en homoseksuelen uitgewist. En minachting voor vrouwen, dikwijls verpakt als grove grap, zal opnieuw populair worden.

Meer dan ‘Wim baarde Pim’

Hij dicht links grote verantwoordelijkheid toe voor de wrok en de gevoelens van verwaarlozing en vernedering die een groeiende groep burgers ontvankelijk maken voor cynische en demagogische politieke leiders. Zijn analyse is meer dan ‘Wim baarde Pim’, waarmee Frits Bolkestein ooit Wim Kok de zwartepiet wilde toespelen van de opkomst van Fortuyn.

Rorty opent zijn boek met de stelling dat nationale trots hetzelfde voor landen betekent als zelfrespect voor individuen: een noodzakelijke voorwaarde voor zelfverbetering. Bovendien maakt een tekort aan nationale trots een energiek en democratisch debat over de toekomst van de samenleving onmogelijk.

Burgers moeten zich emotioneel betrokken voelen, aangesproken worden door de idealen van historische politieke figuren, en kunnen geloven in het toekomstperspectief dat in de politieke geschiedenis van het land besloten ligt.

“De strijd om politiek leiderschap is deels een strijd tussen verschillende verhalen over de identiteit van een natie, en tussen symbolen die de grootsheid van de natie uitdrukken.” En hierin schiet links Amerika aan het einde van de twintigste eeuw dramatisch tekort.

Niet omdat de tegenstander (‘The Right’) betere kaarten heeft. Maar, zegt hij: “Links is per definitie de partij van de hoop. Links ziet de morele identiteit van ons land als iets wat nog moet worden verworven, in plaats van als iets wat moet worden beschermd.” Rechts vindt dat het land een afgebakende morele identiteit heeft, en vreest economische en politieke verandering, aldus Rorty.

Links Amerika, schrijft hij – en dat is waar zijn analyse pijn doet – heeft de hoop laten varen, reikt niet langer een toekomstperspectief aan en heeft geen fiducie in het vermogen van de Amerikaanse natie om zich te verbeteren. Vanaf de jaren zeventig keert progressief links zich naar binnen, legt de nadruk op ideologische zuiverheid, onderling en theoretisch conflict, identiteitspolitiek en verzet tegen de macht zonder geloof deze te kunnen hervormen.

Links wordt cultuurpessimistisch, analyseerde Rorty, die stierf in 2007 – voor het aantreden van Barack Obama. Ook Obama is er in zijn achtjarige presidentschap niet in geslaagd om het cynisme en de wanhoop die een groot aantal, vooral laagopgeleide, Amerikanen in de greep heeft, te keren: het is inmiddels te wijdverbreid, te diepgeworteld en te vaak bevestigd.

Integratiediscussie

In Nederland kreeg rond de millenniumwisseling de gedachte aanhang dat zich een ‘multicultureel drama’ afspeelde. Hoewel de oververtegenwoordiging van vooral jonge Marokkanen en Turken in de ‘verkeerde’ statistieken van werkloosheid en misdaad inderdaad zorgen baart, is de integratiediscussie zelden feitelijk of analytisch en mist zij praktische oplossingen.

Het is eerder een geloofsconflict. Als een Kamercommissie onder leiding van Stef Blok (VVD) in 2004 vaststelt dat de integratie van allochtonen niet is mislukt, leidt dat tot woedende reacties. Blok en de zijnen missen ‘realiteitszin’. Inmiddels betogen rechtse populisten dat vrijheid vooral betekent dat je verdrinkende vluchtelingen in de Middellandse Zee ‘dobbernegers’ mag noemen, als ze niet druk zijn de ondergang van het Avondland te voorspellen.

Het geloof in die ondergang leeft niet alleen onder conservatieve populisten. Ook veel van oudsher progressieve politici zien juist in de opkomst van het populisme het bewijs van neergang. Zo richt Alexander Pechtold zijn politieke ambities op het tegenhouden van extremisme. Lodewijk Asscher betoogt dat ‘de tijd van minder’ aanbreekt, ook van minder verwachtingen van politieke interventies.

© ANP

Al sinds de jaren tachtig is de belangrijkste progressieve waarde in de verdrukking gekomen: de hoop dat wij als samenleving in staat zijn ons te verbeteren. En het besef dat Nederland een relatief jonge natie is, die kan terugkijken op een indrukwekkende geschiedenis van bevrijding en emancipatie, en van een klassieke en conservatieve standenmaatschappij is veranderd in een egalitaire maar ook gevarieerde samenleving, die – zij het nog niet genoeg – kinderen uit kwetsbare milieus een weg naar goede opleidingen en carrières biedt.

Hoopgevende initiatieven

Ondanks de sfeer van ‘alles wordt minder’ zijn wel degelijk tal van hoopgevende initiatieven ontplooid. Zo forceerde het plan voor de verpleeghuiszorg van Hugo Borst en Carin Gaemers een doorbraak in de vastgeroeste verhoudingen in de zorg. De deeleconomie krijgt vorm in gedeelde kantoren, werkplaatsen en auto’s. Denk ook aan de klimaatwet die de PvdA en GroenLinks samen hebben ontworpen.

De talrijke burgerinitiatieven om asielzoekers een betere opvang, dagbesteding en toekomst te bieden. De #MeToobeweging die wereldwijd, ook in Nederland, de wijdverbreide seksuele intimidatie aan het licht brengt en jonge meisjes onafhankelijker en zelfbewuster maakt. De dwarse, onafhankelijke platforms voor diepgravende onderzoeksjournalistiek. De talloze sociale ondernemingen die iets doen aan voedselverspilling, ‘plastic soep’, afvalbergen, armoede en analfabetisme. Enzovoort, enzovoort.

Het is een nauwelijks representatieve opsomming van de tegenbeweging die er wel degelijk is, en die zich keert tegen de verlammende werking van technocratie en defaitisme. Maar, anders dan in de jaren zestig en zeventig, vormt zich om deze initiatieven heen geen progressieve beweging van intellectuele en politieke leiders die deze met elkaar verbinden en kracht geven, en daarmee het heersende paradigma van cultuurpessimisme en polarisatie vervangen door een van hoop.

Bijl

Hoop is niet, schrijft Rebecca Solnit in ‘Hope in the Dark’ (2004), het geloof dat alles als vanzelf goed zal komen, maar een bijl waarmee je in geval van nood een deur openbreekt. Dat kan alleen, voegt ze eraan toe, als we onze geschiedenis kennen en weten wat we in het verleden al veroverd hebben -‘herinnering produceert hoop’.

Solnits ideeën vertonen grote gelijkenis met die van Rorty: beiden menen dat maatschappelijke verandering begint met de strijd om de collectieve herinnering, de toe-eigening van de geschiedenis: “De verhalen die we vertellen over wie we waren en wat we deden, vormen ons in wat we kunnen en zullen doen.”

Het zijn precies deze twee elementen (trots op het verleden, verbeelding van de toekomst) die in de progressieve beweging verweesd zijn geraakt. ‘Nieuwrechts’, met als grote gangmaker Frits Bolkestein, heeft haar twee slagen toegebracht, schrijft socioloog Merijn Oudenampsen in zijn proefschrift ‘The conservative embrace of progressive values’.

Eerst wordt vanaf begin jaren negentig de progressieve consensus over de samenleving veroordeeld als politiek correct, wereldvreemd en soms gevaarlijk. Terwijl links zich in de verdediging laat drukken, worden vanaf de Fortuynrevolte – oh, ironie – progressieve waarden als conservatief gedachtengoed gepresenteerd.

Vooral de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van man en vrouw en van hetero- en homoseksuelen worden symbolen van de nieuwrechtse, populistische beweging. Progressieve politici worden geportretteerd als verraders van die waarden, als zij bijvoorbeeld een algemeen verbod op hoofddoekjes niet steunen.

Tegelijkertijd doet nieuwrechts de verdere vooruitgang en emancipatie in de ban. Gelijkheid van man en vrouw is goed, maar de emancipatie is doorgeschoten: de samenleving moet namelijk niet te veel feminiene trekjes krijgen. Even gemakkelijk als men met verbodsbepalingen dreigt om de godsdienstvrijheid van moslims te beperken, zo afkerig is men van quotaregelingen die bedrijven dwingen om vrouwelijke werknemers betere posities te geven.

Met zoveel rechtse bravoure zou je bijna vergeten dat alle grote veranderingen in de jaren zestig en zeventig zijn bevochten door activisten, daarin gesteund door progressieve intellectuelen en politici; bevochten op Bolkestein (die tegen de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht stemde) en de zijnen.

Onomkeerbaar

De grote emancipatiegolven in de vorige eeuw, die in de jaren zestig en zeventig naar een voorlopig hoogtepunt klommen, zijn voortgestuwd door de progressieve beweging. Progressieven hebben vanuit vakorganisaties, sociale bewegingen en politieke partijen gelijke rechten bedongen voor arbeiders, homoseksuelen, vrouwen, migranten en gehandicapten.

De woningwet en de volkshuisvesting, de oudedagsvoorzieningen, de medezeggenschap en de Mammoetwet die het voor arbeiderskinderen gemakkelijker maakte om door te stromen naar het hoger onderwijs: allemaal maatregelen die de maatschappelijke verhoudingen ingrijpend en onomkeerbaar hebben veranderd.

Joop den Uyl verdedigde met hartstocht ‘de smalle marges van de democratische politiek’. © ANP

Nationalisme is niet per se conservatief of reactionair, patriottisme en vaderlandsliefde zijn wel degelijk verenigbaar met progressieve waarden zoals openheid, tolerantie of kosmopolitisme. Nationale identiteit is immers een product van de verbeelding, van de verhalen die telkens opnieuw worden verteld en symbolen waar grote culturele betekenis aan wordt toegedicht, zo betoogt Benedict Anderson in 1983 in ‘Imagined Communities’.

Dat geldt niet alleen voor het ‘Wilhelmus’ (pas sinds 1932 volkslied), maar ook voor politieke keuzes (euthanasie, homohuwelijk), of voor hoe we ons nationale zelfbeeld mede laten bepalen door hoe we schokkende gebeurtenissen gedenken (Tweede Wereldoorlog) of vergeten (politionele acties).

Daarbij is nationalisme – beter heet het dan patriottisme – wel degelijk verenigbaar met internationalisme, zoals H.M. van Randwijk in 1947 in een prachtig manifest tegen de politionele acties laat zien. “Omdat ik Nederlander ben zeg ik nee! tegen het geweld dat thans door ons in Indonesië gepleegd wordt.

Mijn volk wortelt niet in de duistere driften van bloed en bodem, maar in een erkenning van normatieve zedelijke beginselen. Die wil ik toegepast zien en daarom wijs ik een koloniale oorlog af.” Van Randwijk noemt Nederland ‘een in recht en menselijkheid gewortelde gemeenschap’ en legt daarmee een dwingend fundament. Het is ook een nog onvervulde opdracht tot maatschappelijke verbetering.

De erfgenaam van Nederland als een ‘open, tolerant en democratisch land’ (Baudet) is niet ‘nieuwrechts’, maar de progressieve beweging. Of zoals ik ooit wat pesterig vroeg tijdens Balkenende’s normen- en waardendebat: “Door welke politieke geschiedenis en idealen willen wij ons laten inspireren?

Wat houden wij de mensen – vooral jongeren en migranten – voor als lichtend voorbeeld? Is dat de benepen conservatieve moraal van gehoorzaamheid, zwerfvuil en hondepoep? Of zijn dat de progressieve waarden van tolerantie en openheid, van mensenrechten in buiten- en binnenland, van vrijheidsrechten die de gewone man tot een gelijkwaardige partner maken van de macht?”

Progressieve politici die zich buiten het debat over de nationale identiteit plaatsen, of dat als conservatief en eng-nationalistisch terzijde schuiven, doen zichzelf tekort. Zij zijn de dragers van een traditie die aandacht, verdediging en waardering verdient. Door de weerzin tegen nationalisme kan de collectieve herinnering verarmen en kunnen er belangrijke delen van de geschiedenis uit verdwijnen of er alleen als karikatuur in voortleven.

Rorty merkt terecht op dat een betekenisvolle discussie over de toekomst van de samenleving alleen kan plaatsvinden als er een zeker nationaal bewustzijn is. Ook als je hoopt op een wereldfederatie en op wereldburgerschap zullen natiestaten de uitvoering daarvan op zich moeten nemen. En staten zijn daar alleen toe bereid als hun inspanningen hun burgers met trots vervullen.

Joop den Uyl

“Het socialisme zal zich zijn afkomst uit de wereld van droom en verlangen der utopie meer moeten herinneren, wil het niet het lot ondergaan van de mummificering”, zo waarschuwde Joop den Uyl in 1978.

Niet omdat hij een utopist was: hij vreesde juist de reëel bestaande utopie die in Oost-Europa, in China, Rusland en Cambodja grote verwoestingen aanrichtte, en verdedigde met hartstocht ‘de smalle marges van de democratische politiek’. Niettemin herinnerde hij de PvdA nadrukkelijk aan ‘de wereld van droom en verlangen’, omdat de partij zo verweven raakte met andere machtige instituties dat zij er niet meer goed van was te onderscheiden.

Het heeft niet mogen baten. Toen de hartverscheurende bewijzen zich opstapelden dat de reëel bestaande utopie altijd uitmondde in een dystopie, zoals filosoof Hans Achterhuis het verwoordde, raakte het utopisme in ongerede. Daarmee verdween ook het onderscheid met het utopisme dat zich wél binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat beweegt.

Pas sinds een klein aantal jaren maakt het utopisme zich enigszins los van de zware kwalificaties van totalitarisme en onvrijheid, en ontstaat er belangstelling voor de utopie als een zinnebeeld. Zo’n utopie is geen blauwdruk maar eerder een vrijplaats voor verbeelding en overdenking van de mogelijke verandering van de samenleving.

De laatste jaren worden utopische experimenten voorzichtig weer gewaardeerd. Zonder zijn afkeer voor valse ‘beloften van het paradijs’ te verliezen, bekent Achterhuis zich tot de ‘kleine utopie’, zoals het basisinkomen. Dat kan een omwenteling in de sociale verhoudingen teweegbrengen, maar hoeft, geleidelijk ingevoerd, het weefsel van de samenleving niet te vernietigen.

Volgens Thierry Baudet zijn wij de machteloze getuigen van ‘een duizelingwekkend destructieproces’. Femke Halsema is het daar niet mee eens. © ANP

Er zijn andere grote problemen die enkel door de verbeeldingskracht in te roepen, door een andere samenleving te schetsen, kunnen worden ontleed en misschien wel opgelost. Voor het klimaatprobleem, de voedselschaarste en de ongelijke toegang tot hulpbronnen moeten we een alternatieve economie verkennen, niet langer op de harde competitie van het kapitalisme gebouwd.

De miserabele omstandigheden waarin miljoenen vluchtelingen verkeren, dwingen ons om na te denken over het ontwikkelen van nieuwe, duurzame gemeenschappen in de regio’s van herkomst. En in onze eigen samenleving verdienen de duizenden die niet in het arbeidsproces mee kunnen komen, een ontspannen en waardig alternatief.

Het vergt verbeelding en creativiteit om het onderwijs en de gezondheidszorg te bevrijden van het controlefetisjisme van semipublieke managers en bestuurders, en het opnieuw, kleinschaliger te organiseren. En voordat de regels voor de landbouw, de energievoorziening, de ruimtelijke ordening of het openbaar vervoer weer eens worden aangepast, moet eerst een toekomstbeeld van onze stedelijke samenleving worden ontwikkeld.

Onvervuld verlangen

Anders dan de populistische onheilsprofeten vaak suggereren, bevindt Nederland zich niet op een hellend vlak. Wij zijn niet de machteloze getuigen van ‘een duizelingwekkend destructieproces’, zoals Baudet dat omschrijft.

Wel zijn wij een land waar een groot onvervuld verlangen rondwaart, naar grotere rechtvaardigheid en meer menselijkheid. Dat verlangen wordt niet vervuld door repressie of controle, door polarisatie of onderlinge verwijten. Wel door trots, hoop en verbeelding. Toch is ook dat niet genoeg. Utopieën en zinnebeelden krijgen pas betekenis als ze worden vertaald in praktische politiek, in stapsgewijze hervormingen.

Lang geleden, in 1972, schoven de progressieve partijen de onderlinge electorale competitie opzij en gaven zij voorrang aan de gezamenlijke wens de samenleving te verbeteren. Toen overheerste het besef dat alleen door een blok te vormen en gelijktijdig de macht te zoeken de belofte aan de bevolking van emancipatie en bevrijding kon worden ingewilligd.

In het huidige populistische klimaat, waarin progressieve waarden met voeten worden getreden en waarin hoop teloorgaat door vervreemding en polarisatie, wordt met onderlinge concurrentie kostbare tijd verdaan. Alleen met samenwerking kan een keerpunt worden bereikt.

Dit is een voorpublicatie uit Femke Halsema’s essay voor de Maand van de Filosofie, ‘Macht en verbeelding’, dat vandaag verschijnt. Haar theatercollege ‘Een Vrij Land’ is te zien in Haarlem (4/4), Zoetermeer (10/4) en Meppel (10/4), zie femkehalsema.nl

Criminoloog en socioloog Femke Halsema (Haarlem, 1966) was van 1998-2011 Tweede-Kamerlid voor GroenLinks.

Macht en verbeelding; Lemniscaat; 72 blz; €4,95

© RV

Femke Halsema © Jean-Pierre Jans

Femke Halsema eist de progressieve waarden terug die rechts heeft gekaapt

Nationalisme, gelijke rechten voor homo’s, vrijheid van meningsuiting: rechtse politici pronken ermee. Femke Halsema, oud-fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, eist die progressieve veren terug.

Trouw 30.03.2018 In haar Essay voor de Maand van de Filosofie – dat vandaag uitkomt en waarvan morgen delen verschijnen in Trouws zaterdagbijlage Letter&Geest – betoogt Halsema dat nieuw-rechts de vooruitgang heeft gekaapt.

En dat het die vooruitgang nu laat stagneren. ‘Met zoveel rechtse bravoure zou je bijna vergeten dat alle grote veranderingen in de jaren zestig en zeventig bevochten zijn door progressieve geesten’, schrijft Halsema. Ze wijst op volkshuisvesting en AOW, op rechten voor arbeiders, homo’s, vrouwen, migranten en gehandicapten, op vrijheid van meningsuiting. Dat alles heeft Nederland een ‘open, tolerant en democratisch land’ gemaakt, citeert ze Baudet, om eraan toe te voegen dat niet nieuw-rechts, maar ‘de progressieve beweging’ van nu daar de erfgenaam van is.

Rechts is links te slim af

Halsema stelt dat rechts links te slim af is geweest. ‘Terwijl links zich in de verdediging laat drukken, worden vanaf de Fortuynrevolte – o ironie – progressieve waarden als conservatief gedachtengoed gepresenteerd. Vooral de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van man en vrouw en van hetero- en homoseksuelen worden symbolen van de nieuwrechtse, populistische beweging. Progressieve politici worden geportretteerd als verraders als zij bijvoorbeeld een algemeen verbod op hoofddoekjes niet steunen.’

Halsema, zelf een progressief politicus – ze was van 1998 tot 2011 Tweede Kamerlid voor GroenLinks, eist de progressieve waarden van toen weer op voor links, bogend op een rijk verleden, en hoop biedend voor de toekomst. Zo bepleit ze links nationalisme: trots op een land dat homohuwelijk en euthanasie geregeld heeft, en pal staat voor tolerantie.

Lees ook:

Er is in Nederland genoeg steun voor standpunten die vanouds als links of progressief gelden, maar toch delft links maatschappelijk en politiek gezien vaak het onderspit.

Femke Halsema: Ik bemoei me niet meer met politiek

AD 07.03.2016 Heftig en een tikje hysterisch, noemt ze de politieke atmosfeer anno nu, 5 jaar na haar eigen vertrek van het Binnenhof. Femke Halsema (49) heeft er afstand van genomen, sluit een ministerpost uit, maar windt zich soms toch nog op over de politiek. Over het gebrek aan leiderschap, bijvoorbeeld. ‘Hoe vaak hebben wij Mark Rutte gehoord nadat asielzoekers werden bedreigd?’

Je weet nooit waar de onrust vandaan komt, aldus Femke Halsema.

In haar politieke memoires, die vorige week verschenen onder de titel Pluche, beschrijft Femke Halsema hoe ze maanden na haar vertrek als politiek leider van GroenLinks nog steeds elke ochtend met hartkloppingen wakker wordt. ,,Het is een gevoel van naderend onheil dat je moet afwenden,” vertelt ze. ,,Het is ook een gevoel van latente opwinding.

Je weet nooit waar de onrust vandaan komt. Het kan ook betekenen dat niet jij, maar een minister in zijn hemd wordt gezet en je dus aan de bak moet. Dat onheilsgevoel komt altijd van een kant die je niet verwacht. En eigenlijk ben je jarenlang erg moe en daar merk je niets van door de adrenaline. Je bent opgewonden en zenuwachtig vanwege de dingen die staan te gebeuren en je hebt een moordend ritme tot 23.00 uur ’s avonds. Dan val je thuis op de bank ogenblikkelijk in slaap met een derderangsserie.”

Tegenwoordig doet ze bestuurlijk werk voor werkgevers in de gehandicaptenzorg, een groot uitgevershuis, Stichting Vluchteling en het Aids Fonds. Daarnaast schrijft ze voor De Correspondent, werkt aan een boek en een documentaireserie met haar geliefde. Voorts zorgt ze voor haar opgroeiende tweeling. De eerste 2 jaar na het vertrek uit Den Haag, in 2011, heeft ze er niet aan gedacht, een boek. ,,Het moest geen therapeutisch boek zijn. Ik had er ook lang geen zin in, ik was een nieuw leven begonnen en het was ook lang niet altijd leuk om terug te kijken.”

Ik had er ook nog eentje die mijn huis in de fik wilde steken, aldus Femke Halsema.

In uw boek beschrijft u hoe u in november 2011 wordt gebeld door uw opvolgster Jolande Sap. Ze zegt: ik dreig te worden afgezet. Hoe kan na uw vertrek een goede fractie verkruimelen tot een groep gekken die elkaar de hersens inslaan?

,,Emoties. De rem die in politiek op emoties moet staan, werd losgelaten, in de fractie en binnen de partij. Iedereen raakte van streek. Iedereen voelde zich ook gerechtigd van streek te zijn. Ik kan daar geen schuldige aanwijzen: alles wat mis kon gaan ging mis. De ruzies kwamen onder een vergrootglas te liggen. De regie was weg.”

Was er een alternatief voor Sap geweest? Heeft u zich die keus kwalijk genomen?
,,Nee. Sap is óók een goede politica. Maar je hebt de wet van Murphy en er was de missie naar Kunduz. Het financiële akkoord dat ze sloot, werd wél goed ontvangen. Ze heeft veel goed gedaan. Het is ook het ongeluk van de mediacratie: het moment van zo’n stekker in de Tweede Kamer…

Jaren eerder heb ik de fout gemaakt om een telraampje mee te nemen naar de Tweede Kamer om aan te tonen dat premier Balkenende niet kon rekenen. Dat was lang voordat GeenStijl in Den Haag arriveerde. De les is: neem geen attributen mee naar de Tweede Kamer.”

U bent serieus bedreigd, had zes beveiligers om u heen. Daarom hebt u op het punt gestaan te stoppen als politica. U hebt ook de bedreigers opgezocht, één keer in de rechtszaal en op het politiebureau. Is dat de criminoloog in u?

,,Ja, ik heb als criminoloog geijverd voor mediation tussen dader en slachtoffer. Als dat lukt, dan ziet het Openbaar Ministerie van strafvervolging af. Het idee was dat je als slachtoffer de regie terugwon. En we wilden onze dochter later kunnen laten zien dat papa en mama voor haar zijn opgekomen.

Ik was daar zo veel bozer over toen het mijn dochter aanging. Ik had er ook nog eentje die mijn huis in de fik wilde steken, die verschool zich achter satire. Voor sommige ‘reaguurders’ of bedreigers is dat een alibi geworden om te bedreigen of te schelden.”

Ik ben niet bereikbaar voor dat soort dingen, aldus Femke Halsema.

Hoe kan het dat links zo onsexy is dat PvdA, SP en GroenLinks samen maar 35 zetels halen?
,,In tijden van crisis neemt het conservatisme altijd toe, door onzekerheid. Daarom is de SP nu de populairste van de drie. In Nederland is een heel sterke anti-linkse atmosfeer. Heel vaak wordt de suggestie gewekt dat de problemen door links komen. Dat is volstrekte onzin, want daarmee geeft rechts de underdog de schuld van problemen die ze zelf heeft veroorzaakt. De VVD regeert al decennia. Dat is het nieuwe CDA, ze plaatsen ook overal VVD’ers op posities.”

Hoe komt deze politieke tijdgeest op u over?
,,Heftig en een tikje hysterisch. Ik houd vrij veel afstand van politiek, ik bemoei me er niet mee. Ik erger me er weleens aan dat in al die jaren dat ik nog politicus was, vanaf de aanslagen op de Twin Towers, politiek leiders van CDA, PvdA en VVD geen werkelijk moreel leiderschap toonden in antwoord op de tijdgeest.

Balkenende zei na de moord op Theo van Gogh: ‘Zo gaan wij niet met elkaar om in Nederland’. De week erna ging hij naar een viering van het Suikerfeest. Doe me een lol. Zo moet je het niet doen.

Maar hoe vaak hebben wij Mark Rutte gehoord nadat asielzoekers werden bedreigd? Bij de macht in Nederland hoort dat je de minderheden altijd moet beschermen. Of ze nou religieus zijn, of politiek. Dat doe je niet door weg te kijken. Als asielkinderen met oorlogstrauma’s door hordes tuig met vuurwerk in een sporthal worden aangevallen, dan ga je daar héén als minister-president. Zo. Politieker dan dat maak ik het niet vandaag!”

Zit u in de kaartenbak van GroenLinks-bewindslieden van de nieuwe leider Jesse Klaver?
,,Nee, ik ben niet beschikbaar voor dat soort dingen. Ik werk nu aan mijn volgende boek, over een grote strafzaak.”

‘Politiek gaat om macht: Halsema begreep het, GroenLinks niet’

Elsevier 07.03.2016 De politieke memoires van Femke Halsema geven een interessant inkijkje in het Haagse spel. Helaas biedt de voormalig GroenLinks-leider in haar boek geen antwoord op de vraag waarom links de regie verloor in het islamdebat.

Weinig Nederlandse politici geven hun memoires prijs aan het publiek. Amerikaanse openbaarheid past kennelijk niet in de polderpolitiek. Bovendien ambiëren de meeste politici na de landelijke politiek een nieuwe bestuurlijke functie, en zijn daarom terughoudend over collega’s.

Politici zie je altijd en overal opduiken. Maar Femke Halsema, oud-leider van GroenLinks schreef een goed leesbaar boek over de periode waarin zij in Den Haag in het hart van de Nederlandse politiek actief was: Pluche. Politieke memoires.

Euforie

Halsema nam definitief afscheid van de politiek, maar niet van haar ideologie. Terecht keert zij zich tegen het antipolitieke cynisme en verdedigt de politiek als ambacht: ‘Net als het gevoel van triomf, van euforie, als ik terugloop naar mijn blauwe stoel en aan het geroffel op de Kamerbanken hoor dat het pleit heb gewonnen.’

Precies, een pleit moet je winnen! Halsema erkent, hoe subtiel ook, de noodzaak om deel te nemen aan de macht. Dat moet het einddoel zijn van een politicus. Hierin schuilt ook de zwakte  van GroenLinks: de leden en de kaders van die partij zijn dogmatisch en niet pragmatisch – idealistisch en niet ambachtelijk.

Drama

Elke poging tot deelname aan de macht zal stranden in de partij,zie bijvoorbeeld de steun aan de Verenigde Staten bij het verwijderen van de Taliban en de steun aan de Kunduz-missie.

De politiek-correcte kranten en journalisten prezen Job Cohen (PvdA) de hemel in. Hij werd gezien als de man die Nederland bijeen kon houden. Deze misvatting ontaardde in een drama voor Cohen als persoon en voor zijn politiek-correcte aanhang in de grote kranten. Voor het mislukken van Cohen werd een vreemde verklaring verzonnen: in dit maatschappelijke klimaat zou een beschaafde politicus als Cohen niet kunnen functioneren.

Eerlijk

Iedereen was dus onbeschaafd, behalve Cohen. Nu lezen wij in het boek van Femke Halsema dat het chagrijn van Cohen een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het mislukken van de onderhandelingen voor Paars-plus. Ook het chagrijn van Jacques Wallage als informateur namens de PvdA droeg bij aan deze mislukking. Cohen en Wallage zijn politieke generatiegenoten.

Ook over de SP is Halsema eerlijk en glashelder: ‘In de Kamer werkt de SP alleen met andere partijen samen als dat absoluut noodzakelijk is. Een borrel drinken met politici van andere partijen is uit den boze net als gewoon, oppervlakkig gekeuvel.’

Geregeld stelde Halsema de volgende vraag aan de latere SP-leider Agnes Kant: ‘Goeiemorgen Agnes, waar zijn we vandaag boos over?’ Ook de SP heeft moeite met machtsdeelname. Behoud van de linkse onfeilbaarheid gaat voor het politieke ambacht.

Waarheidsvinding

Het was niet bekend dat Jan Peter Balkenende (CDA), toen nog premier, in 2010 tijdens de verkiezingsstrijd Femke Halsema om hulp vroeg. De strijd ging tussen Cohen en Mark Rutte (VVD), waardoor het CDA totaal buiten beeld viel.

Dus vroeg Balkenende aan Halsema: ‘We spreken af dat we elkaar aanvallen op onderwerpen die voor ons beider profiel gunstig zijn. Bijvoorbeeld over het drugsbeleid hebben wij heldere tegengestelde meningen en een conflict daarover helpt ons allebei.’ Jan Peter was de weg kwijt: wie was in 2010 geïnteresseerd in een debat over het drugsbeleid!

Femke Halsema geeft geen antwoord op de vraag waarom links geen regie had over het islamdebat. Zij kan klagen over populisme en het harde klimaat, maar daarmee komt nog geen helderheid over het gebrekkige leiderschap van links in het islamdebat.

Religiekritiek

Eigenlijk had het linkse deel van Nederland alle kansen om dit debat in een emancipatoir kader te plaatsen. Liberalen en conservatieven hadden weinig ervaring met en gevoel voor religiekritiek ten dienste van emancipatie van groepen en individuen.

Tot twee keer toe hadden de PvdA en GroenLinks de gelegenheid om het islamdebat naar zich toe te trekken. De eerste keer betrof het een medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, Ayaan Hirsi Ali. Maar PvdA en GroenLinks keerden zich tegen Ayaan.

De tweede keer betrof het Ehsan Jami, PvdA-gemeenteraadslid in Voorburg. Hij wakkerde het debat aan rond afvalligheid en godsdienstvrijheid in de islam. Ook hij werd niet gesteund door links. Sterker nog, hij werd tegengewerkt.

Hoofddoek

De discussie over de islam is een wezenlijk vraagstuk. Links – en dus ook Femke Halsema – verdedigde soms de meest reactionaire kant van de islam. Een voorbeeld hiervan is de kwestie rond het dragen van een hoofddoek. Halsema is een vurige voorstander van het incorporeren van hoofddoek binnen het Nederlandse staatsbestel.

Bij de onderhandelingen omtrent Paars-plus werd ook gesproken over een burqaverbod: ‘Ik stel voor om daarmee akkoord te gaan in ruil voor het accepteren van hoofddoekjes in publieke functies zoals bij de politie. Tot mijn grote verbazing stemt de VVD daarmee in.’ Verbazingwekkend inderdaad – maar de rechtsstaat moet een neutrale uitstraling hebben.

Femke Halsema schreef een mooi boek dat aanleiding geeft tot reflectie en politieke waarheidsvinding.

Tags; femke halsema groenlinks job cohen ayaan hirsi ali

Lees de weblog van Afshin Ellian

Mark Rutte voelde niets voor regering met ‘extra partij’  

NU 05.03.2016 Premier Mark Rutte voelde er in 2012 niets voor om Femke Halsema als minister aan te stellen in zijn kabinet. Vrijdag werd bekend dat de PvdA de GroenLinks-politica hierover had benaderd.

Maar de VVD vond dit geen goed plan, bevestigde Mark Rutte vrijdagavond inMet het oog op morgen.

“We gingen ervan uit dat we gingen regeren met de PvdA, en niet met een andere partij erbij”, meldde hij. “Ik heb een hoge pet op van Femke Halsema en heb heel goed met haar samengewerkt in onze oppositietijd. Maar die vorm van vernieuwing ging voor de VVD te ver.”

In het kabinet Den Uyl zaten eerder bijvoorbeeld wel allerlei bewindslieden zonder directe politieke binding. “Dat werkte in de jaren zeventig”, aldus Rutte. “Maar nu niet meer.” Ook de overweging om via Halsema in de Tweede en Eerste Kamer steun van GroenLinks te krijgen voor zijn kabinetsplannen, was geen reden om het idee toch te overwegen.

Ontwikkelingssamenwerking

Lodewijk Asscher vroeg Halsema in 2012 om te kiezen tussen minister van Binnenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijft Halsema in haar boek Pluche dat vrijdag verscheen.

De positie als minister van Binnenlandse Zaken sloeg Halsema direct af, maar wel dacht ze na over Ontwikkelingssamenwerking. Die plek biedt volgens haar de mogelijkheid om ontwikkelingssamenwerking te moderniseren en duurzame economische groei te realiseren in combinatie met eerlijkere handel.

Halsema kreeg van Asscher 48 uur bedenktijd, maar voordat die uren voorbij waren werd het aanbod alweer ingetrokken.

Lees meer over: Femke Halsema Mark Rutte

Gerelateerde artikelen;

Asscher wilde Femke Halsema als minister in 2012 

Scherpe kritiek Halsema op functioneren hulpsector 

Halsema gaat werken aan gedragscode 

 

VVD vond parlement wel erg links worden …

Telegraaf 05.03.2015 VVD’ers zijn nog steeds opgelucht dat Femke Halsema, voormalig GroenLinks-leider, niet in het kabinet is gekomen. Dan was het er volgens liberalen veel te links op geworden.

De oud-politica heeft verklapt dat ze door vicepremier Asscher werd gepolst om minister te worden in het huidige kabinet. Binnenlandse Zaken of Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was de keus. Nog voordat ze echt kon beslissen over die laatste portefeuille, de eerste hoefde ze niet, staken de liberalen er al een stokje voor. De VVD wilde er niets van weten.

Met die politieke zet zijn de liberalen nog steeds in hun nopjes. „Ik denk dat zij een prettige collega is, maar ik vind GroenLinks wel erg links”, zegt VVD-minister Kamp (Economische Zaken) terugkijkend. Hij moest al slikken dat er met de PvdA moest worden samengewerkt en met GL erbij zou het Kamp wat te gortig zijn geworden.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) herinnert zich het moment in de onderhandelingen nog dat de optie op tafel kwam. „Het lag niet heel erg voor de hand”, vond de liberale bewindsman meteen. Alleen VVD en PvdA moesten gaan samenwerken stond in alle adviezen destijds, daar zat geen andere partij bij. Dus toen Asscher toch met GL op de proppen kwam was dat volgens hem „geen groot onderwerp”. Omdat hij er snel klaar mee was? „Ja”, grijnst hij.

Rutte: ‘Niet superenthousiast’

Premier Rutte wil niet al teveel kwijt over het voorval. „Het klopt dat dat de VVD daar niet onmiddellijk alle voordelen van inzag”, zegt hij met gevoel voor understatement over het plan. De liberalen werden er volgens hem „niet onmiddellijk superenthousiast van”. VVD-staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een positieve insteek. Hij is vooral blij dat minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) nu zijn ’dolleuke collega’ is.

Bij de PvdA’ers lijkt de mislukte poging om het kabinet linkser te maken, nog een klein beetje te steken. Asscher wil over de details niet veel kwijt. Koenders zegt eerlijk dat het ’hartstikke leuk was geweest’. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), die de baan heeft die Halsema afwees, is vileiner: „O, er zijn heel veel mensen in gedachten even minister geweest. Daar zijn lange lijsten van.” Volgens hem zijn er ook heel veel mensen ooit eens gepolst voor er definitieve keuzes werden gemaakt: „Meestal praten mensen er niet over.”

Gerelateerde artikelen;

03-03: PvdA wilde Halsema

Lees meer over; vvd femke halsema

PvdA wilde Halsema en GroenLinks in kabinet …

AD 04.03.2015 De PvdA-top heeft geprobeerd voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema en haar partij aan boord te krijgen in het huidige kabinet van VVD en PvdA. De huidige vice-premier Lodewijk Asscher belde met Halsema en liet haar de keuze uit twee ministeries. De VVD schoot het PvdA-plannetje af. Deze tot nu toe onbekende bladzijde van de laatste kabinetsformatie wordt onthuld in het door Halsema geschreven boek Pluche, dat vandaag uitkomt.

Minister Asscher bevestigde donderdagmiddag de gang van zaken. ,,Het klopt, ik heb de drukproeven gelezen.” Hij wilde verder geen toelichting geven. Ook in het VVD-onderhandelingsteam van 2012 wordt het verhaal bevestigd. ,,Het was een heel serieuze optie die op tafel lag, maar we hebben hem er van afgeschoten.”

Een coalitiebron meldt dat premier Rutte eerder deze week desgevraagd zei er ‘geen scherpe herinnering aan te hebben’.   Na de verkiezingen van 2012 werd de VVD de grootste partij, met 41 zetels. De PvdA kreeg er 38. Door het vier zetels tellende GroenLinks erbij te vragen, zou links in de coalitie getalsmatig groter zijn: 42 zetels.

Coalitie
Bovendien nam Groenlinks ook nog eens vijf zetels mee uit de Eerste Kamer. Daardoor zou de coalitie samen 35 zetels hebben en er nog maar twee nodig hebben voor de meerderheid.   Halsema mocht van Asscher kiezen uit het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en het nieuwe ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Kemphanen
De volgende dag liet Asscher aan Halsema weten dat de liberalen het voorstel van tafel hadden geveegd.   In haar politieke memoires beschrijft Halsema verder hoe ze in november 2011 ‘in paniek’ door Jolande Sap wordt gebeld. ,,Ze dreigt afgezet te worden door de fractie en weet niet wat te doen.” GroenLinks-Kamerleden Tofik Dibi en Ineke van Gent staan Sap naar het politieke leven. Halsema gaat met de drie kemphanen dineren, maar Dibi meldt zich kort daarna als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap van Sap in 2012

PvdA wilde Halsema

Telegraaf 03.03.2016 Dat meldt Halsema in haar nieuwe boek Pluche, weet de Volkskrant. Ze vertelt dat vice-premier Asscher haar vroeg om minister van Binnenlandse Zaken te worden of minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Binnenlandse Zaken wilde ze niet, maar nog voordat Halsema kon beslissen over de andere portefeuille, blokkeerde de VVD het idee al. Halsema zegt dat Asscher haar wilde als GroenLinkser zodat de PvdA een bondgenoot had tegen de VVD, die meer Kamerzetels heeft.

Asscher wilde Femke Halsema als minister in 2012

NU 03.03.2016 Femke Halsema is in 2012 gevraagd om minister worden. Lodewijk Asscher vroeg de voormalig GroenLinks-leider om te kiezen tussen minister van Binnenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking. De VVD zou haar benoeming echter hebben geblokkeerd. Dat schrijft Halsema in haar boek Pluche dat vrijdag verschijnt, aldus de Volkskrant.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 werd Halsema gebeld door Asscher. Op dat moment waren er nog onderhandelingen gaande tussen de VVD en de PvdA over het regeerakkoord. “Wil je een plek in het nieuwe kabinet overwegen?”, werd Halsema gevraagd.

Asscher laat weten dat hij inderdaad Halsema heeft gevraagd om de positie als minister te overwegen, maar geeft verder geen toelichting. Er zouden geen andere prominenten van andere partijen gevraagd zijn.

De positie als minister van Binnenlandse Zaken sloeg Halsema direct af, maar wel dacht ze na over Ontwikkelingssamenwerking. Die plek biedt volgens haar de mogelijkheid om ontwikkelingssamenwerking te moderniseren en duurzame economische groei te realiseren in combinatie met eerlijkere handel.

Halsema kreeg van Asscher 48 uur bedenktijd, maar voordat die uren voorbij waren werd het aanbod alweer ingetrokken. “Krijg zojuist bericht uit Den Haag dat de VVD je blokkeert, hoop dat het een opluchting voor je is, voor mij is het een teleurstelling”, aldus Asscher in een tekstbericht aan Halsema.

Lees meer over: Femke Halsema

Eerdere berichten

Mark Rutte voelde niets voor regering met ‘extra partij’ 

PvdA wilde Femke Halsema als minister, VVD lag dwars

VK 03.03.2016 Lodewijk Asscher heeft Femke Halsema in 2012 gevraagd minister te worden in het kabinet van VVD en PvdA. Ze kon kiezen tussen minister van Binnenlandse Zaken of minister van Ontwikkelingssamenwerking. De VVD blokkeerde echter haar mogelijke benoeming.

Dit schrijft de voormalige GroenLinks-leider in haar boek Pluche dat vrijdag verschijnt. Zaterdag verschijnt hierover een interview met Halsema in Volkskrant Magazine.

Halsema vertrok in december 2010 uit de Haagse politiek. Zij was tot najaar 1997 lid van de PvdA maar zij werd in 1998 voor GroenLinks lid van de Tweede Kamer.

Halsema werd twee weken na de verkiezingen op 12 september 2012 gebeld door Lodewijk Asscher. ‘Lodewijk Asscher en ik’, schrijft Halsema, ‘hebben een paar keer koffie gedronken, de laatste keer toen hij twijfelde om vanuit de lokale Amsterdamse politiek de overstap te maken naar Den Haag.’

‘Wil je een plek overwegen?’

‘Ik dacht: ik ben alleen van waarde als het publiek mij ziet’

‘Ik ben nooit een prototypische GroenLinkser geweest. Toch is mijn hart altijd bij GroenLinks blijven liggen. Toen ik al twee jaar uit de politiek was, belde Lodewijk Asscher me. Het was twee weken na de verkiezingen in 2012 en GroenLinks was onder leiding van Jolande Sap naar vier zetels gegaan (van tien zetels in 2010, red.). Asscher vroeg of ik minister van Binnenlandse zaken of minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse handel wilde worden.

Ik dacht gelijk: ‘nee’, maar zei dat niet direct. Mijn politieke instinct werd meteen weer wakker. Al wilde ik het zelf niet, ik kon op z’n minst onderhandelingsruimte proberen te creëren voor iemand anders van GroenLinks. Vanuit de PvdA was het een briljant plan: door mij GroenLinks-minister te maken, zouden ze verzekerd zijn van de steun van GroenLinks.’

VVD en PvdA onderhandelden toen over het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Asscher was toen nog wethouder in Amsterdam. Op 5 november 2012 werd hij beëdigd als vice-premier namens de PvdA en minister van Sociale Zaken. Bij het telefoontje valt Asscher met de deur in huis. ‘Wil je een plek in het nieuwe kabinet overwegen?’ zegt hij zonder aankondiging.

Ik schiet in de lach: een slechter moment voor zo’n wonderlijke vraag is er niet te kiezen. ‘Binnenlandse Zaken en de nieuwe portefeuille van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel zijn beschikbaar.’ Het gaat om een verzoek aan Halsema persoonlijk. Het is niet overdraagbaar aan een andere GroenLinkser. Er worden volgens Asscher geen prominenten van andere partijen benaderd.

Asscher wil zijn aanbod aan Halsema niet toelichten maar laat wel weten dat haar verhaal klopt. Het blijft daarom onduidelijk wat hij beoogde: een – extra- vrouw in het kabinet of via Halsema steun van GroenLinks voor het kabinetsbeleid verwerven. Bij de verkiezingen was GroenLinks weliswaar teruggevallen van tien naar vier zetels maar in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA geen meerderheid hadden, had de partij vijf zetels.

Dat zou te weinig zijn voor een meerderheid. Daarvoor was dan bijvoorbeeld D66 nodig maar die partij is tijdens de formatie niet benaderd. Ook PvdA-leider Diederik Samsom bevestigt de versie van Halsema. ‘Tijdens de formatie kwam het idee naar boven iemand van buiten de coalitie te vragen voor een ministerschap. Dat zou onze wens om brede samenwerking te zoeken nog eens extra hebben kunnen benadrukken. Uiteindelijk heeft het tot niets geleid, hoe interessant en uitdagend de gedachte ook was’, laat Samsom weten.

Opluchting vs. teleurstelling

Femke Halsema. © Robin de Puy

Halsema voelt er niets voor om minister te worden maar zegt niet direct ‘nee’ tegen Asscher. Wel bedankt ze voor Binnenlandse Zaken. De nieuwe rol van Ontwikkelingssamenwerking spreekt haar ogenschijnlijk wel aan. ‘Het biedt de mogelijkheid ontwikkelingssamenwerking te moderniseren, duurzame economische groei te introduceren in combinatie met eerlijkere handel.’ Asscher geeft haar 48 uur bedenktijd.

Nog voor die termijn is verstreken, trekt Asscher het aanbod alweer in. ‘Er is een nieuw sms-bericht dat uren eerder, om half tien, is binnengekomen. Het is van Lodewijk Asscher: ‘Krijg zojuist bericht uit Den Haag dat de VVD je blokkeert, hoop dat het een opluchting voor je is, voor mij is het een teleurstelling.’

maart 7, 2016 Posted by | 2e kamer, Femke Halsema, groenlinks, politiek, VVD-PvdA | , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Femke Halsema GL – Hulporganisaties zijn te veel met zichzelf bezig

Hulporganisaties.  

Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema heeft hard uitgehaald naar de vluchtelingensector. Volgens Halsema zijn de hulporganisaties teveel met zichzelf bezig en doen ze hoofdzakelijk aan ‘fotografeerbare’ hulp. Dat betoogt Halsema, voorzitter van Stichting Vluchteling, donderdag in een lezing in het kader van de Wereldvluchtelingendag,’ meldt De Volkskrant.

Halsema baseert haar kritiek op een recente tiendaagse reis die de voormalige politicus maakte langs vluchtelingenkampen in Syrië, Jordanië, Libanon, Irak en Turkije.

Als voorbeeld noemt Halsema de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Die samenwerking uit zich hoofdzakelijk in het inzamelen van geld. ‘Als het geld binnen is, gaat ieder zijns weegs’.

Dat betoogt de oud-leider van GroenLinks donderdag in de Van Heuven Goedhartlezing, die al deels is gepubliceerd in de Volkskrant.

Zie ook:  Kamer eist meer controle op besteding hulpgelden Egypte

‘Kritiek Halsema is deels gratuit en naïef’

VK 25.06.2013 Femke Halsema roept het beeld op dat de politiek de boosdoener is die de neutrale, onpartijdige, menslievende hulporganisaties het goede werk onmogelijk maakt. Dat is naïef, betoogt hoogleraar Joost Herman. Zich voegend bij illustere voorgangers, zoals Jan Pronk, Patrick Cammaert en Ad Melkert, mocht Femke Halsema donderdag 20 juni de negende Van Heuven Goedhart-lezing houden over internationale noodhulp aan Syrië en de rol van (Nederlandse) hulporganisaties daarin. Als voorzitter van Stichting Vluchteling is zij hiermee in moeilijk vaarwater terechtgekomen. Als oprecht kritisch denker heeft zij ‘haar’ stichting op drie manieren bedoeld en onbedoeld op de pijnbank gelegd.

Lees ook Volledige lezing Halsema: ‘Hulporganisaties richten zich op zichtbare hulp om donateur te behagen’ – 20/06/13

Volledige lezing Halsema: ‘Hulporganisaties richten zich op zichtbare hulp om donateur te behagen’

VK 20.06.2013 Hulporganisaties zijn het eigenbelang belangrijker gaan vinden dan de opdracht waarvoor ze staan: hulp bieden aan mensen die verdrukt en gewond zijn. Dat betoogt Femke Halsema, voorzitter van Stichting Vluchteling, in haar toespraak vandaag in Den Haag in het kader van Wereldvluchtelingendag.

Lees ook Halsema: hulporganisaties zijn te veel met zichzelf bezig – 20/06/13

‘Hulporganisaties richten zich op makkelijk te fotograferen steun’

VK 20.06.2013 Hulporganisaties zijn geneigd te concurreren om een zo groot mogelijke punt van de taart. Dit betoogt Femke Halsema, voorzitter van Stichting Vluchteling, in een lezing die zij vandaag in het kader van Wereldvluchtelingendag houdt in de Ridderzaal in Den Haag.

Lees ook Halsema: hulporganisaties zijn te veel met zichzelf bezig – 20/06/13

Kritiek Halsema op hulpsector

Telegraaf 20.06.2013 Hulporganisaties richten zich te vaak op zichtbare hulp, waardoor mogelijk andere hulp niet wordt gegeven. Dat stelt oud-politica Femke Halsema, voorzitter van Stichting Vluchteling, in een opinieartikel in de Volkskrant.

Halsema uit harde kritiek op hulp aan Syrië

Trouw 20.06.2013 Hulporganisaties zijn te veel gefixeerd op ‘hun eigenbelang’. Ze werken te weinig samen en leggen zich in de strijd om het donateursgeld vooral toe op ‘zichtbare hulp die makkelijk te fotograferen is’. Dit betoogt Femke Halsema, voorzitter van Stichting Vluchteling, schrijft de Volkskrant donderdag.

Zie ook:  Kamer eist meer controle op besteding hulpgelden Egypte

Scherpe kritiek Halsema op functioneren hulpsector

NU 20.06.2013 Femke Halsema, voorzitter van Stichting Vluchteling, uit scherpe kritiek op hulporganisaties. Die richten zich te vaak op zichtbare hulp, waardoor mogelijk andere hulp niet wordt gegeven.

Dat betoogt de oud-leider van GroenLinks donderdag in de Van Heuven Goedhartlezing, die al deels is gepubliceerd in de Volkskrant.

Halsema: hulporganisaties doen alleen aan fotogenieke hulp

Elsevier 20.06.2013 Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema heeft hard uitgehaald naar de vluchtelingensector. Volgens Halsema zijn de hulporganisaties teveel met zichzelf bezig en doen ze hoofdzakelijk aan ‘fotografeerbare’ hulp. Dat betoogt Halsema, voorzitter van Stichting Vluchteling, donderdag in een lezing in het kader van de Wereldvluchtelingendag,’ meldt De Volkskrant.

Halsema baseert haar kritiek op een recente tiendaagse reis die de voormalige politicus maakte langs vluchtelingenkampen in Syrië, Jordanië, Libanon, Irak en Turkije.

Als voorbeeld noemt Halsema de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Die samenwerking uit zich hoofdzakelijk in het inzamelen van geld. ‘Als het geld binnen is, gaat ieder zijns weegs’.

Forse kritiek Halsema op werkwijze hulporganisaties›

NRC 20.06.2013 Hulporganisaties werken te weinig samen, zijn te veel met zichzelf bezig en concentreren zich vooral op “zichtbare hulp die makkelijk te fotograferen is”. Dat betoogt oud-politica Femke Halsema, nu voorzitter van Stichting Vluchteling, vandaag in de Van Heuven Goedhart-lezing in Den Haag. De Volkskrant publiceerde vanochtend al delen van de lezing.

juni 20, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Femke Halsema GL – Hulporganisaties zijn te veel met zichzelf bezig

Tot ziens Femke Halsema GroenLinks

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet las dinsdag voor aanvang van het wekelijkse vragenuurtje de afscheidsbrief van Halsema voor.

Haar uitlatingen over parlementaire onschendbaarheid waren een impliciete verwijzing naar het proces tegen Geert Wilders, die wordt vervolgd voor uitspraken die hij buiten de Kamer deed.

“De onschendbaarheid zou moeten gelden in elke gelegenheid waar een parlementariër vanuit zijn functie het woord voert. De opmerking in de afscheidsbrief lijkt een verwijzing naar PVV-leider Geert Wilders, die vanwege vermeende discriminerende uitspraken in interviews voor de rechter staat”. Halsema betoogt dat in haar afscheidsbrief die dinsdag door Kamervoorzitter Gerdi Verbeet werd voorgelezen.  Bekijk video

Halsema voor het laatst naar de Kamer Video 

Staande ovatie voor Femke Halsema op partijcongres

Trouw 05.02.2011 Femke Halsema kreeg zaterdag een minuten durende staande ovatie tijdens het congres van GroenLinks in Utrecht. Daar nam zij officieel afscheid van de partij, waaraan ze tussen 2002 en 2011 leiding gaf in de Tweede Kamer. Haar opvolgster Jolande Sap noemde haar een ‘baken van scherpzinnigheid en een toonbeeld van politieke moed’.  

Halsema door GL uitgezwaaid

Telegraaf 05.02.2011 Ze nam al afscheid in de Tweede Kamer, maar zaterdag zwaaide Femke Halsema ook echt af bij GroenLinks. Halsema zat twaalf jaar in de Tweede Kamer voor de partij en gaf acht jaar leiding aan de Kamerfractie. Die taak is nu overgenomen door Jolande Sap, op wie Halsema trots zei te zijn.

Halsema uitgezwaaid door GroenLinks

De pers 05.02.2011 Ze nam al afscheid in de Tweede Kamer, maar zaterdag zwaaide Femke Halsema ook echt af bij de GroenLinks. Halsema zat twaalf jaar in de Tweede Kamer voor de partij en gaf acht jaar leiding aan de Kamerfractie. Die taak is nu overgenomen door Jolande Sap, op wie Halsema trots zei te zijn.

Halsema uitgezwaaid door GroenLinks  

NU 05.02.2011 UTRECHT – Ze nam al afscheid in de Tweede Kamer, maar zaterdag zwaaide Femke Halsema ook echt af bij de GroenLinks. Halsema zat twaalf jaar in de Tweede Kamer voor de partij en gaf acht jaar leiding aan de Kamerfractie

 

Halsema: onschendbaarheid

Telegraaf 11.01.2011 Vertrekkend GroenLinks-Tweede Kamerlid Femke Halsema pleit voor een uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid. Die moet wat haar betreft ook gelden buiten de Tweede Kamer: overal waar een Kamerlid uit hoofde van zijn functie het woord voert.

Verbeet steunt uitbreiding onschendbaarheid

VK 11.01.2011 Binnenland DEN HAAG – Voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet kan zich vinden in het pleidooi van vertrekkend GroenLinks-Tweede Kamerlid Femke Halsema …

Verbeet: breidt onschendbaarheid uit

Telegraaf 11.01.2011 DEN HAAG –  Voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet kan zich vinden in het pleidooi van vertrekkend GroenLinks-Tweede Kamerlid Femke Halsema voor een uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid. Dat zei Verbeet dinsdag in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Halsema vertrekt uit Tweede Kamer

AD 11.01.2011 DEN HAAG – De Tweede Kamer neemt vandaag afscheid van Femke Halsema (GroenLinks). Halsema maakte in december bekend dat ze vindt dat haar werk erop zit en dat ze uit de politiek stapt. Ze zat twaalf jaar in de Tweede Kamer en leidde acht jaar de …

Halsema neemt afscheid

Metro 11.01.2011 Femke Halsema neemt vandaag afscheid van de Tweede Kamer. De voormalige GroenLinks-voorman heeft 12,5 jaar in de kamer gezeten, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. LEES VERDER… 

Verbeet: Vertrek Halsema een verlies

Metro 11.01.2011 DEN HAAG (ANP) – Kamervoorzitter Gerdi Verbeet noemde het vertrek van Femke Halsema van GroenLinks uit de Tweede kamer…

‘Breidt parlementaire onschendbaarheid uit’

Trouw 11.01.2011 Vertrekkend GroenLinks-Tweede Kamerlid Femke Halsema pleit voor een uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid. Die moet wat haar betreft ook gelden buiten de Tweede Kamer: overal waar een Kamerlid uit hoofde van zijn functie het woord voert.

‘Meer recht aan rol volksvertegenwoordiger’

NU 11.01.2011  vragenuurtje nieuwe stijl zal meer recht doen aan de rol van de volksvertegenwoordiger. Dat zei Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet dinsdag, vlak voor de Kamer met een opgepoetst vragenuurtje weer voor het eerst na het Kerstreces bijeenkomt.  

‘Parlementaire onschendbaarheid’

De Pers 11.01.2011 Vertrekkend GroenLinks-Tweede Kamerlid Femke Halsema pleit voor een uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid. Die moet wat haar betreft ook gelden buiten de Tweede Kamer: overal waar een Kamerlid uit hoofde van zijn functie het woord voert.

Verbeet: Halsema was beeldbepalend en toonaangevend

NRC 11.01.2011  De Tweede Kamer heeft vanmiddag om half twee afscheid genomen van Femke Halsema, die in december haar vertrek aankondigde. Omdat het parlement vanmiddag voor het eerst na het kerstreces weer bij elkaar kwam, was het moment van Halsema’s officiële afscheid daar. Kamervoorzitter Verbeet roemde de verdiensten van de GroenLinks-politica.

Verbeet prees in haar afscheidsrede Halsema’s verdiensten voor de Kamer:

“U groeide in deze Kamer al snel uit tot één van de meest beeldbepalende en toonaangevende politici. Altijd scherp, analyserend en welbespraakt. U was één van de meest productieve en creatieve geesten in dit huis en nam de Grondwet en grondrechten altijd als rode draad.”

Afscheid Femke Halsema: prijs voor meeste interrupties

Elsevier 11.01.2011 Voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema beleeft dinsdag haar laatste dag als parlementariër. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) zei gekscherend een prijs voor de meeste interrupties ‘De Femke’ te noemen.

Verbeet: Vertrek Halsema een verlies

Parool 11.01.2011 DEN HAAG – Kamervoorzitter Gerdi Verbeet noemde het vertrek van Femke Halsema van GroenLinks uit de Tweede kamer dinsdag een verlies voor het parlement. Halsema is in de afgelopen twaalf jaar uitgegroeid tot een van de meest bepalende en …

Halsema vertrekt uit Tweede KamerTelegraaf  

Telegraaf 11.01.2011 De Tweede Kamer neemt dinsdag afscheid van Femke Halsema (GroenLinks). Halsema maakte in december bekend dat ze vindt dat haar werk erop zit en dat ze uit de politiek stapt. Ze zat twaalf jaar in de Tweede Kamer en leidde acht jaar de fractie van GroenLinks.

Halsema wil ruimere parlementaire onschendbaarheid

NU 11.01.2011 DEN HAAG – Vertrekkend GroenLinks-Tweede Kamerlid Femke Halsema pleit voor een uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid. Die moet wat haar betreft ook gelden buiten de Tweede Kamer: overal waar een Kamerlid uit hoofde van zijn functie het woord voert.

Wilders krijgt steun van Halsema

11.01.2011 Femke Halsema heeft bij haar afscheid als Tweede Kamerlid gepleit voor uitbreiding van onschendbaarheid van parlementariërs. Kamerleden zouden niet alleen voor uitlatingen binnen de Kamer, maar ook voor uitspraken daarbuiten niet vervolgd mogen worden, vindt de afzwaaiende GroenLinks-politica

januari 11, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | 3 reacties

Femke Halsema Groenlinks – Het vertrek

Vertrek Halsema 

Fotoserie

video

Het vertrek van Femke Halsema – Dossier

Dertig keer Femke Halsema – foto’s

Femke neemt afscheid met een boek Video

Het vertrek van Femke Halsema – dossier

Donner: vertrek Halsema gemis voor de Kamer – Video

Jolande Sap volgt Femke Halsema op – Video 

Femke Halsema stapt op – foto’s

Zie ook: 2e Kamerverkiezingen 2010 – Femke Halsema GL wil nog een termijn

Afscheidstoespraak

“U speculeert al langer over mijn vertrek en dat moment is nu aangebroken, ik verlaat de Tweede Kamer,” zei Halsema tijdens een persconferentie waarop ze haar besluit toelichtte.

Halsema hoopte GroenLinks na de verkiezingen voor het eerst in het kabinet te loodsen. Er werd onderhandeld over een paars-pluscoalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Toen dat mislukte, maakte ze al bekend dat ze aan haar laatste periode in de politiek bezig was. Vandaag maakte ze bekend dat de tijd van vertrek nu gekomen is.

“Ik kan langer blijven, maar ik verklein daarmee alleen de ruimte die de nieuwe fractie en voorzitter moeten hebben. Mijn tijd zit er gewoon op”, aldus Halsema. “Er is gewoon een moment dat je een stokje overgeeft en dit is een goed en rustig moment daarvoor.”

Na het kerstreces wordt Halsema opgevolgd door Jolande Sap. Sap werd donderdagavond unaniem gekozen door de fractie. Sap zei op de persconferentie dat er geen koerswijzigingen komen voor de partij. 

‘Rumoerige tijd’

“Ik heb GroenLinks mogen leiden in een rumoerige politieke tijd.”, vertelde Halsema over haar tijd bij GroenLinks. “Nederland is door dramatische gebeurtenissen veranderd. Tegenstellingen zijn scherper geworden en de economische crisis heeft mensen onzeker gemaakt. De grotere tegenstellingen tussen de mensen beschouw ik als een van de grote problemen van onze tijd.”

“Inmiddels is GroenLinks een gerespecteerde deelnemer aan de onderhandelingen over regeringsdeelname geworden en nu zit mijn werk erop, althans in het parlement.”

“In juni is een nieuwe fractie aangetreden, die sterk is en ik heb met veel plezier naast mij Jolande Sap zien opkomen. Samen hebben wij de paarse onderhandelingen gedaan en we hebben de afgelopen maanden intens met elkaar gepraat. Ik ben erg blij met haar als nieuwe fractievoorzitter.” 

‘Passant’

“In de politiek moet je een passant blijven en voor een passant ben ik behoorlijk gewend geraakt. Nu een nieuwe generatie onder leiding van Jolande klaar staat, rest mij alleen om dank te zeggen”, besloot Halsema haar betoog.

Halsema was bezig aan haar vierde volle periode als Kamerlid. Bij GroenLinks mogen kamerleden drie volle periodes volmaken. Halsema had al laten weten dat ze aan haar laatste periode bezig was.

Inpakken en wegwezen. De klus zit erop. Femke Halsema verlaat opgelucht de Tweede Kamerfractie van Groenlinks. Ze wordt parttime hoogleraar, gaat thuis de keuken verven en ‘intens genieten van mijn midlife-crisis’.

Applaus is haar deel. Maar toch wringt er iets. Niet zozeer omdat Halsema al tijdens de verkiezingscampagne de indruk wekte er de volle vier jaar keihard tegenaan te gaan. Op het partijcongres van afgelopen voorjaar liet ze al doorschemeren dat ze de termijn misschien niet zou volmaken. Maar wel omdat Halsema en haar opvolger Jolande Sap maandenlang in stilte hebben bedisseld hoe het verder moest met GroenLinks.

PvdA
Wat dat betreft, lijkt deze opvolging verdacht veel op die bij de PvdA. Daar droeg Wouter Bos het stokje in het diepste geheim over aan Job Cohen, die in maart opeens als grote verlosser een persconferentie hield.

Is er dan alleen maar lof? Nee. NRC vindt haar besluit om al een half jaar na de verkiezingen de Kamer te verlaten ”niet elegant” tegenover haar kiezers. De Volkskrant constateert dat haar pogingen om samenwerking tussen links-progressieve partijen te bereiken zijn blijven steken in retoriek. Maar de algemene teneur is helder: het vertrek van Halsema is een verlies voor de politiek.

Op de NRC-site wordt onder het blog van Marc Chavannes over Halsema’s erfenis gedebatteerd. Discussier hier mee.

Waarschuwde Femke Halsema haar kiezers?

De Pers 24.12.2010 Ik heb in mijn congrestoespraak bekendgemaakt dat ik ergens in deze termijn ruimte moest maken voor mijn opvolger.’

Wie zegt dat?

Voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema.

Waar zei zij dat?

Tijdens Pauw & Witteman op 17 december 2010.

Vertrek ‘scherpe en bevlogen’ Halsema ‘groot verlies voor politiek’

NRC 18.12.2010 Gisteren regende het al lovende reacties nadat Halsema plotseling aankondigde de politiek te verlaten. Vanochtend oordelen de kranten in hun commentaren. Er is veel lof.

Applaus voor Halsema, maar toch wringt er iets

Elsevier 18.12.2010 Femke Halsema is weg als fractievoorzitter GroenLinks. Jolande Sap volgt haar op, maar een nieuwe koers komt er niet, belooft zij. En dat is natuurlijk de fundamentele zwakte van GroenLinks

Lees ook

Femke Halsema stopt als politiek leider GroenLinks

Femke Halsema vertrekt per direct uit politiek

Halsema: Ik ga van mijn midlifecrisis genieten

Femke Halsema: de kunst van idealen in de praktijk

NRC 18.12.2010 Werd Femke Halsema gisteren alsnog politicus van het jaar? De journalistieke en publieke jury’s die vorig weekeinde Mark Rutte respectievelijk Geert Wilders als zodanig aanwezen hadden hun deel van het gelijk. De vrolijke ‘jeune premier’ en de PVV-leider hebben de politieke kaart opnieuw getekend. Maar in het democratisch debat kan Halsema niet zomaar worden gemist.

Vertrek Femke Halsema groot verlies voor landelijke politiek  

Trouw 18.12.2010 Het vertrek van GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema is een groot verlies voor de Tweede Kamer. In de ruim twaalf jaar dat Halsema lid was van de volksvertegenwoordiging groeide zij uit tot een toonaangevende politica, wier belang verre uitsteeg boven het politiek leiderschap van GroenLinks alleen.

Balkenende grootste ‘slachtoffer’ Halsema

Trouw 18.12.2010 Niemand in de Tweede Kamer wist Femke Halsema zo vaak naar de interruptiemicrofoon te lokken als voormalig premier Balkenende.

Femke Halsema: Mijn respect voor Wilders is afgenomen

Elsevier 17.12.2010 Het respect van Femke Halsema (GroenLinks) voor PVV-leider Geert Wilders is de afgelopen jaren minder geworden. ‘Het gesprek met Wilders is opgedroogd.’

Persoonlijk
‘In het begin spraken we vaker met elkaar,’ bekende de opgestapte GroenLinks-leider. ‘Maar toen in de loop der jaren het debat harder werd, werd dit lastiger. Voor mij is het echt moeilijk met hem een open gesprek aan te gaan.’

Volgens Halsema omdat het debat ‘te persoonlijk’ werd. Ze doelt daarmee onder meer op Wilders’ pleidooi voor de invoering van een hoofddoekjesbelasting, een ‘kopvoddentaks’ aldus de PVV-leider.

Femke Halsema stapt op 

AD 17.12.2010 DEN HAAG – Fractieleider Femke Halsema van GroenLinks stapt per direct op. Na het kerstreces wordt zij opgevolgd door Jolande Sap. Op een drukbezochte persconferentie die vanmiddag in Den Haag werd georganiseerd, verklaarde een gespannen Halsema haar vertrek uit Tweede Kamer.

Ze schetste het politieke landschap waarin de partij onder haar leiding gegroeid was, en deelde een aantal sneren uit naar de ‘populistische flinke taal’ en een klimaat waarin te weinig werd gekeken naar de echte problemen en iedereen achter de laatste hype rende.

Zie ook:

Halsema stapt per direct op

Telegraaf 17.12.2010 GroenLinks-fractieleider Femke Halsema stapt per direct op uit de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen

17-12: ‘Jong, fris en goedgebekt’

17-12: Sap wil regeren met GroenLinks

17-12: ‘Halsema goed debater’

17-12: ‘Koningin gaat, nieuwe komt’

17-12: Rutte: vertrek Halsema ‘heel jammer’

17-12: Reacties op vertrek Halsema

17-12: Roemer roemt Halsema

‘De tijd is gewoon gekomen’

Femke Halsema verlaat politiek

NU 17.12.2010 AMSTERDAM – Femke Halsema stapt per direct op als fractievoorzitter van GroenLinks. Ook zal ze vertrekken uit de Tweede Kamer.

Blogs

Verguisde en geprezen debater Femke Halsema verlaat Haags toneel

zeernuttig

Krapuul Newsroom 17-dec-2010

Krapuul.nl

Halsema stopt er per direct mee!

Hollands wichtigste Grüne tritt ab

Meine Güte

Halsema gaat op tijd weg

PLUSPOST

Een telegraafje (169) – Beetje roemloos

Freelance journalist Johan Koning blogt » Een telegraafje (169) – Beetje roemloos

De Koningin gaat en de RMP komt bedoelen ze!

De Staten-Generaal

Utrecht ligt plat en nu.nl is weer stil

december 19, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Femke Halsema Groenlinks – Het vertrek

Voortgang onderhandelingen kabinet Rutte 1 + (Pimpel)Paars plus – deel 8

De achtste dag

Woensdag was het de achtste dag dat de fractieleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks bij de informateurs aangeschoven voor de onderhandelingen over de vorming van een paars-pluskabinet.

Volgens de informateurs was over de ‘grote knelpunten’ nog geen overeenstemming bereikt, hoewel alle hete hangijzers -de bezuinigingen, woningmarkt, mobiliteit en veiligheid- al wel aan de orde zijn gekomen.

Of de onderhandelingen daadwerkelijk kans van slagen hebben, wilden ze niet zeggen “We werken niet met slagingspercentages.” Wel zijn de partijen de ‘vrijblijvendheid ver voorbij’, stelden de informateurs.

Volgens een ingewijde hoeven de programma’s van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks alleen nog maar naast elkaar gelegd te worden om tot een akkoord te kunnen komen. Zo zou o.a. het mes gaan in de studiefinanciering !!!

Echter volgens een andere  ingewijde is het uitgangspunt dat „niets akkoord is totdat alles akkoord is”. De informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage hebben al eerder aangegeven dat de partijen streven naar een kernkabinet.

Studiebeurs voorbij?

Telegraaf 14.07.2010 De partijen die aan een paars kabinet werken, hebben het einde van de studiebeurs voor ogen.

Paarse hobbels: marktwerking en zorg

Trouw 14.07.2010 VVD, PvdA, GroenLinks en D66 zullen vele compromissen moeten sluiten om tot Paars-plus te komen. Hoe zit het met de pijnpunten marktwerking en zorg?

Paars +: de hobbels milieu en mobiliteit

Trouw 14.07.2010 Er zijn veel verschillen, maar alle partijen willen energiebesparing, minder fossiele brandstoffen, en minder CO2-uitstoot, oftewel een route uitzetten naar een duurzame samenleving.

‘Compromis financiën niet voorstelbaar’

Trouw 14.07.2010 Er is geen onderwerp waarover de vier aan de onderhandelingen deelnemende partijen – VVD, PvdA, D66 en GroenLinks – zo zeer van mening verschillen als de overheidsfinanciën.

Cohen: Geen besluit genomen door onderhandelaars

Elsevier 14.07.2010 De onderhandelaars van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben nog op geen enkel terrein een besluit genomen …

Cohen: nog geen besluiten genomen

Telegraaf 14.07.2010 De onderhandelaars van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben nog op geen enkel terrein een besluit genomen. Dat zei PvdA-leider Job Cohen na afloop van het overleg samen met de informateurs. 

Paars-plus gesprekken al meer dan een week gaande

VK 14.07.2010 De fractieleiders Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) hebben woensdag wederom een volle dag gesproken over…

Voorbarig verzet tegen paars plus

Trouw 14.07.2010 Voordat een snipper papier met paarse plannen en ideeën uit de onderhandelingskamer kon waaien, hadden begin deze week al meer dan 50.000 mensen een aanklacht getekend tegen deze brede coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

Kok: Rechtse coalitie niet goed onderzocht

AD 14.07.2010 DEN HAAG – Oud-premier Wim Kok vindt dat een coalitie van VVD, PVV en CDA niet voldoende is onderzocht. Dat zegt de PvdA’er in een interview met weekblad Vrij Nederland.

Kok: rechtse coalitie niet goed onderzocht

Trouw 14.07.2010 Oud-premier Wim Kok vindt dat een coalitie van VVD, PVV en CDA niet voldoende is onderzocht. Dat zegt de PvdA’er in een interview met weekblad Vrij Nederland.

Van Thijn: Paars-pluskabinet is kiezersbedrog

Elsevier 14.07.2010 PvdA-prominent Ed van Thijn maakt zich ernstige zorgen over de rechtsstaat. ‘Er is een diepe crisis,’ zegt hij in weekblad Elsevier. Een eventueel Paars-pluskabinet is volgens hem niet uit te leggen aan de kiezer. Ook uit hij forse kritiek op zijn partij. De PvdA heeft volgens hem ‘een achterban die openstaat voor de verlokkingen van extreem-rechts’.

Kok en Van Thijn: ‘Niet gerust op Paars-plus’

VK 14.07.2010 DEN HAAG – PvdA-prominenten oud-premier Wim Kok en oud-minister Ed van Thijn zijn bezorgd over de vorming van een nieuw kabinet. Ze zijn er ook niet gerust op, nu er wordt onderhandeld over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Dat zegt Kok deze week in Vrij Nederland en Van Thijn in Elsevier.

Kok en Van Thijn bezorgd over paars+

Telegraaf 14.07.2010   PvdA-prominenten oud-premier Wim Kok en oud-minister Ed van Thijn zijn bezorgd over de vorming van een nieuw kabinet en er niet gerust op nu er wordt onderhandeld over paars-plus.

Kok en Van Thijn bezorgd over vorming kabinet

Parool 14.07.2010  DEN HAAG – PvdA-prominenten oud-premier Wim Kok en oud-minister Ed van Thijn zijn bezorgd over de vorming van een nieuw kabinet. Ze zijn er ook niet gerust op nu er wordt onderhandeld over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Dat zegt Kok deze week in Vrij Nederland en Van Thijn in Elsevier.  

Informateurs praten Beatrix bij

14.07.2010  (Novum) – Informateurs Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) hebben woensdagmiddag koningin Beatrix verteld hoe het staat met de coalitieonderhandelingen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Paars-plus praat verder

Telegraaf 14.07.2010 DEN HAAG –  De partijleiders Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) hebben woensdag na de lunch het overleg over een paars-pluskabinet hervat. In tegenstelling tot de ochtendsessie werden ze niet vergezeld door secondanten toen ze rond 14.00 uur het gebouw van de Eerste Kamer binnenliepen. 

Paars-plus praat verder zonder secondanten

VK 14.07.2010  DEN HAAG – De partijleiders Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) hebben woensdag na de lunch het overleg over een paars-pluskabinet hervat. 

Onderhandelaars paars+ weer bijeen

Telegraaf 14.07.2010 DEN HAAG –  De onderhandelingen over een paars-pluskabinet zijn woensdagochtend hervat. Partijleiders Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) zijn rond 10.00 uur het gebouw van de Eerste Kamer binnengaan. Net als een dag eerder hadden ze secondanten meegenomen voor de ochtendsessie.  

Blog: 

De partijleiders Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) praten verder

 Aahn

Zouden we niet eens aan nieuwe verkiezingen gaan denken na dit debacle en links gekonkel om het pluche

Aahn

Het politieke systeem in Nederland is oud en mislukt.

Pindakaas Met Nootjes  

Cohen: nog geen besluiten genomen, eerst maar weer even een etentje op kosten van de belastingbetaler

Aahn

juli 14, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Voortgang onderhandelingen kabinet Rutte 1 + (Pimpel)Paars plus – deel 8

Voortgang onderhandelingen kabinet Rutte 1 + (Pimpel)Paars plus +

Tjeenk Willink hoefde niet meer te kijken naar een rechts kabinet van VVD, PVV en CDA.

Binnen alle overgebleven varianten doet paars-plus dus volgens hem het meest recht aan de verkiezingsuitslag.

‘Paars-plus doet meeste recht aan verkiezingen’ (video)

‘Paars-plus meest recht verkiezingen’ Video

Hij wijst er op dat de vier partijen die paars-plus vormen zestien zetels winst boekten bij de verkiezingen. Bovendien telt deze coalitie drie partijen die zetels wonnen en maar één partij (PvdA) die (een beperkt aantal) zetels verloor. Dat stelt Tjeenk Willink in zijn eindverslag aan koningin Beatrix. Document – Eindverslag Tjeenk Willink 

Tjeenk Willink: meer afstand regering en Kamer

NRC 05.07.2010 NIEUWS – In de onderhandelingen over een Paars Plus-coalitie zal worden gesproken over een grotere afstand tussen een nieuwe regering en de Tweede Kamer.

Bij dit artikel

·     Nieuws – Rosenthal, Wallage informateurs voor Paars Plus

Voorzichtig optimisme Paars-plus

Trouw 05.07.2010 Er lijkt eindelijk schot in de formatie komen. Na twee weken van aftasten en uitsluiten, gaan de leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks nu echt met elkaar onderhandelen over een Paars-plus coalitie.

Links kabinet het beste voor bankregulering

Trouw 05.07.2010  Hoewel bankregulering de alfa en omega van financieel-economisch herstel is, dreigt dit onderwerp buiten de formatie te blijven. Om een financieel-economisch rampscenario te voorkomen, moeten linkse partijen de VVD overtuigen dat strengere regelgeving voor banken absoluut noodzakelijk is.


VVD-Kamerlid: Paars-plus zou teleurstelling zijn

Elsevier 05.07.2010 De vier fractieleiders van de Paars-pluspartijen zijn maandagavond opnieuw met elkaar in overleg gegaan. VVD-Kamerlid Helma Neppérus beseft dat…

Paars-plus onderhandelt dinsdag verder

Parool 05.07.2010 DEN HAAG – De eerste onderhandelingsdag van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks over de vorming van een paars-pluskabinet zit erop. Na afloop van het overleg in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag wilden de

·   Paars-plus schorst overleg voor diner

·   Chronologie van de kabinetsformatie

·   Rutte bereid, mits Cohen midden niet uitsloot

·   Moeizame formatie voor de boeg

Paars-plus onderhandelt dinsdag verder  

Trouw 05.07.2010 De eerste onderhandelingsdag van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks over de vorming van een paars-pluskabinet zit erop. Na afloop van het overleg in het geb…

Informateur: beperkt regeerakkoord
Telegraaf 05.07.2010   DEN HAAG –  Informateur Herman Tjeenk Willink pleit ervoor dat een nieuwe regering aantreedt „met een zeer beperkt coalitieakkoord op (financiële) hoofdlijnen waaraan fracties zich gebonden weten”. Dat heeft hij geschreven in de bijlagen van zijn eindverslag dat hij maandag heeft aangeboden aan de koningin.

Tjeenk Willink wil een beperkt regeerakkoord 

Trouw 05.07.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink pleit ervoor dat een nieuwe regering aantreedt „met een zeer beperkt coalitieakkoord op (financiële) hoofdlijnen waa…

Tjeenk Willink: het zal moeilijk zijn

AD 06.07.2010 DEN HAAG – De onderhandelingen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 zullen moeilijk zijn. Dat zei oud-informateur Herman Tjeenk Willink in een toelichting op zijn eindverslag.

·   Lees ook: ‘Paars-plus doet verkiezingen meest recht’ 

‘Paars-plus doet meeste recht aan verkiezingsuitslag’

Elsevier 05.07.2010 Een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks doet het meeste recht aan de verkiezingsuitslag. Dat stelt oud-informateur Herman Tjeenk Willink in zijn…

‘Paars-plus doet recht aan verkiezingen’

Trouw 05.07.2010 Een kabinet paars-plus van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 doet binnen de informatie-opdracht van informateur Herman Tjeenk Willink het meeste recht aan de uitslag van de verkiezingen, zegt Tjeenk Willink.

Overleg paars-plus hervat

Telegraaf 05.07.2010 De fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben maandagavond samen met de informateurs hun overleg over de vorming van een paars-pluskabinet hervat.

Eerste gesprekken over paars-plus

05.07.2010  (Novum) – De leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben maandagmiddag met de informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage besproken hoe zij de onderhandelingen over de vorming van een kabinet gaan aanpakken.

“We hebben eerst een paar uurtjes gepraat over hoe we het gaan aanpakken”, zei VVD-leider Mark Rutte toen het gesprek rond 18.00 uur werd stilgelegd voor de dinerpauze. De informateurs gaan een agenda opstellen die bepaalt hoe de onderhandelingen de komende weken gaan verlopen.

Onderhandelingen paars-plus worden moeilijk

AD 05.07.2010 DEN HAAG – VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zijn maandag begonnen aan serieuze onderhandelingen over de vorming van een kabinet paars-plus. Het zal moeilijk worden, zei vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink in een toelichting op …

·    Lees ook: Tjeenk Willink: het zal moeilijk zijn 

·    Lees ook: Wallage mag weer meebouwen aan paars 

·    Lees ook: Rosenthal op herhaling als informateur 

Job Cohen verwacht forse onderhandelingen

Elsevier 05.07.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen verwacht ‘forse onderhandelingen’ tussen de vier partijen die de coalitie Paars-plus moeten vormen. Hij hoopt op …

‘Paars-plus doet meeste recht aan verkiezingsuitslag’    
Wallage en Rosenthal informateurs Paars-plus    

Cohen voorspelt forse onderhandelingen 

Trouw 05.07.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen verwacht ,,forse onderhandelingen” tussen de vier partijen die de coalitie paars-plus moeten vormen. Hij hoopt op ee…

Moeizame formatie voor de boeg

Parool 05.07.2010 DEN HAAG – De onderhandelingen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 zullen moeilijk zijn en veel tijd kosten, menen alle betrokkenen.

· Lees ook: ‘Paars-plus meest recht verkiezingen’ (05-07-10)

· Lees ook: Rosenthal en Wallage informateurs paars-plus (05-07-10)

Cohen: forse onderhandelingen
Telegraaf 05.07.2010   DEN HAAG –  PvdA-fractievoorzitter verwacht „forse onderhandelingen“ tussen de vier partijen die de coalitie paars-plus moeten vormen. Hij hoopt op een kabinet voor 1 augustus, bleek voorafgaand aan zijn gesprek met de fractievoorzitters van VVD, GroenLinks en D66, en de twee nieuwe informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage.

Wallage en Rosenthal informateurs Paars-plus

Elsevier 05.07.2010 Jacques Wallage (PvdA) en Uri Rosenthal (VVD) zijn door koningin Beatrix benoemd tot nieuwe informateurs. De twee beginnen maandagmiddag aan de…

Wallage mag weer meebouwen aan paars

AD 05.07.2010  DEN HAAG – Jacques Wallage onderhandelde eerder al namens de PvdA over het kabinet Paars-2 en mag het weer proberen als informateur van paars-plus. De oud-burgemeester van Groningen is momenteel bijzonder hoogleraar integratie en openbaar …

· Lees ook: ‘Paars-plus doet meest recht aan verkiezingen’ 

Rosenthal op herhaling als informateur 

AD 05.07.2010 DEN HAAG – Senator Uri Rosenthal gaat op herhaling tijdens de kabinetsformatie. Mocht de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer eerst bekijken of VVD en PVV een kabinet konden vormen, nu richt hij zijn blik meer naar links. Samen met …

·    Lees ook: ‘Paars-plus doet meest recht aan verkiezingen’ 

Rosenthal, Wallage informateurs voor Paars Plus

NRC 05.07.2010 Den Haag, 5 juli. VVD-senator Uri Rosenthal en PvdA’er Jacques Wallage leiden als informateurs de onderhandelingen om te komen tot een zogenoemd Paars Plus-kabinet van VVD, PvdA, GroenLinks en D66.

Wallage en Rosenthal informateurs

Telegraaf 05.07.2010  AMSTERDAM –  VVD-senator Uri Rosenthal en PvdA’er Jacques Wallage zijn nu officieel de nieuwe informateurs. Koningin Beatrix heeft hun verzocht „een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de spoedige totstandkoming van een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks”. Het kabinet der Koningin heeft dat maandag medegedeeld.

Paars-plus meteen om tafel

Telegraaf 05.07.2010 DEN HAAG –  De nieuwe informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage praten maandagmiddag al met de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, de beoogde nieuwe paars-pluscoalitie. Voor dat gesprek ontvangen ze nog Herman Tjeenk Willink, die hen voorging als informateur.

De Grave: kans op paars-plus is klein

Trouw 05.07.2010 (Novum) – Voormalig VVD-minister Frank de Grave schat de kans dat er echt een paars-pluskabinet komt op minder dan vijftig procent. Dat zei hij maandagavond in het televisieprogramma Netwerk. Volgens De Grave zijn er te grote verschillen tussen de partijen.

De Grave: Rutte geen premier van paars-plus

AD 05.07.2010  HILVERSUM – VVD-prominent Frank de Grave vindt dat partijleider Mark Rutte geen premier moet worden van een paars-pluskabinet. Als VVD, PvdA, D66 en GroenLinks een coalitie vormen, zouden de politiek leiders van die partijen volgens De Grave in …

·    Lees ook: Onderhandelingen paars-plus worden moeilijk 

·    Lees ook: Rutte bereid, mits Cohen midden niet uitsloot 

·    Lees ook: Tjeenk Willink ontvangt nieuwe informateurs 

http://www.volkskrant.nl/multimedia/archive/00141/Frank-de-Grave_141780n.jpg

De Grave: ‘Rutte geen premier Paars-plus’

VK 05.07.2010 VVD-prominent Frank de Grave vindt dat partijleider Mark Rutte geen…

De Grave: Rutte geen premier van paars-plus

Telegraaf 05.07.2010  VVD-prominent Frank de Grave vindt dat partijleider Mark Rutte geen premier moet worden van een paars-pluskabinet.

‘Paars+ meest recht verkiezingen’
Telegraaf 05.07.2010   DEN HAAG –  Een kabinet paars-plus van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 doet binnen de informatie-opdracht van informateur Herman Tjeenk Willink het meeste recht aan de uitslag van de verkiezingen. Dat stelt Tjeenk Willink in zijn eindverslag aan koningin Beatrix.

Halsema stopt met twitteren

Telegraaf 05.07.2010 Femke Halsema stopt met twitteren om het formatieproces niet te verstoren.

Paars-plus in startblokken voor onderhandelen

AD 06.07.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink brengt maandagochtend eindverslag uit aan koningin Beatrix. Hij heeft de geesten bij VVD, PvdA, D66 en GroenLinks rijp gemaakt om onderhandelingen over een paars-pluskabinet te beginnen.

·   Lees ook: Vier op de tien kiezers willen Paars-plus 

·   Lees ook: Wilders over paars-plus: Een nachtmerrie komt uit 

·   Lees ook: Rutte: Ik durf de onderhandelingen aan 

Paars-plus in startblokken

Telegraaf 05.07.2010  DEN HAAG –  Goedingelichte bronnen zeggen dat de VVD een akkoord ‘op hoofdlijnen’ op zak heeft om te komen tot de vorming van een paarsplus kabinet.

Partijen klaar voor onderhandelingen over Paars-plus

Elsevier 05.07.2010 Een akkoord op ‘hoofdlijnen’ heeft de VVD over de streep getrokken om deel te nemen aan onderhandelingen met PvdA, D66 en GroenLinks…

Blog:

Paars-plus wordt een zeer moeilijke formatie

 zeernuttig nieuws

Make a bomb in the kitchen of your mom

Krapuul.nl

De politiek houdt de kiezers voor schapen, alsof Paars Plus niet allang vast stond

Aahn

Pimpelpaarsplus heeft genoeg lol aan de onderhandelingstafel; dat kan niet anders of het wordt pimpelpaarsplus

Pindakaas Met Nootjes

Koninigin Beatrix benoemt Rosenthal en Wallage tot nieuwe informateurs

Nieuw nieuws nieuws

Wallage en Rosenthal samen informateurs

Onderhandelingen kabinet Rutte 1 – Paars plus

Debat in de Digitale Hofstad » Onderhandelingen kabinet Rutte 1 – Paars plus

De ziekte van Nederlands formeren

PLUSPOST

Goed nieuws: Halsema wil met Paars “duurzame economie” creëeren

Dagelijkse Standaard » Frontpage

Halsema: „Ik denk wel dat we in staat moeten zijn om tot een regeerakkoord te komen”

juli 6, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Voortgang onderhandelingen kabinet Rutte 1 + (Pimpel)Paars plus +

Onderhandelingen kabinet Rutte 1 – Paars plus

Maandag beginnen de echte onderhandelingen die moeten leiden tot een paars plus kabinet.  

De onderhandelingen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kunnen maandag beginnen. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte zaterdag gezegd na overleg bij informateur Herman Tjeenk Willink. 

Eigenlijk had Mark Rutte gehoopt dat hij al afgelopen donderdag 1 juli met een regering bij koningin Beatrix zou staan. Dat optimistische scenario schetste de VVD-leider de dag vóór de verkiezingen.

Volgende week is de laatste ministerraad voor het zomerreces, die nog wordt geleidt door premier Balkenende. De ministerraad vergadert daarna weer wekelijks vanaf 13 augustus. Voor Rutte is het heel belangrijk om dan al leiding te geven aan een kabinet.

Het regeerakkoord wil hij beperken tot hoofdlijnen, vijf tot tien pagina’s. Een akkoord dat niet is ‘dichtgetimmerd’, biedt ministers de ruimte om zelf hun beleid in te kleuren.

Mark Rutte zei de dag vóór de verkiezingen ook dat hij gelijktijdig wilde gaan zoeken naar ministers en staatssecretarissen (notabene Rutte heeft lijstje ministers klaar). Doorgaans gebeurt dat pas nadat het regeerakkoord rond is. Mark Rutte wil dan ook nog voor Prinsjesdag het nieuwe kabinet leiden.

Geert Wilders liet in een reactie weten de voorgenomen onderhandelingen ‘slecht nieuws’ te vinden. “Dat is de allerslechtste optie voor Nederland. Een stem op de VVD is dus mogelijk een stem op GroenLinks. Een kabinet Rutte-Halsema is een nachtmerrie.” PVV-leider Geert Wilders hoopt dat Maxime Verhagen van het CDA zich bedenkt en met de PVV en VVD wil gaan praten.

Paars-plus: nu wordt het menens

VK 04.07.2010 DEN HAAG – De onderhandelingen over Paars-plus gaan beginnen. Daartoe hebben VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zaterdag besloten. Het moeilijkste wordt een akkoord over de woningmarkt, waaronder de hypotheekrenteaftrek.

Voorzichtig optimisme Paars-plus

Trouw 04.07.2010  Er lijkt eindelijk schot in de formatie komen. Na twee weken van aftasten en uitsluiten, gaan de leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks nu echt met elkaar onderhandelen over een Paars-plus coalitie.

Breed kabinet maakt Kamer tot leeuw  –  Trouw 03.07.2010 Het politieke landschap bood in 1994 net zo’n verpulverd aanzien als thans, zij het dat PvdA en CDA nog wel wat groter waren dan nu. Met slechts 37 zetels was de PvdA de grootste partij.

Maandag onderhandelingen Paars-plus Video

Maandag onderhandelingen Paars-plus Video

• Onderhandelingen Paars Plus  Video

Partijen praten maandag over Paars Plus

NRC 03.07.2010 Den Haag, 3 juli. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks beginnen maandag onderhandelingen over het vormen van een kabinet. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte vanmiddag gezegd.

Maandag start onderhandeling Paars-plus

Trouw 03.07.2010  De onderhandelingen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kunnen maandag beginnen. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte zaterdag gezegd na overleg bij informateur Herman Tjeenk Willink.

Maandag onderhandelingen over Paars-plus

VK 03.07.2010  VVD, PvdA, D66 en GroenLinks gaan vanaf maandag of dinsdag inhoudelijk onderhandelen over Paars-plus. Zaterdagmiddag concludeerden de vier partijen dat er ‘voldoende…

·  Wilders vraagt CDA om hulp tegen Paars-plus

·  Rutte wil kabinet voor Prinsjesdag

Rutte: maandag onderhandelen over Paars-plus

Parool 03.07.2010  DEN HAAG – De onderhandelingen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kunnen maandag beginnen. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte zaterdag gezegd na overleg bij informateur Herman Tjeenk Willink met zijn collega’s Job Cohen van …

Onderhandelingen Paars-plus beginnen

Elsevier 03.07.2010 VVD-leider Mark Rutte gaat vanaf maandag onderhandelen met PvdA, D66 en Groenlinks over de vorming van een Paars-plus-kabinet. Dat maakte Rutte zaterdagmiddag bekend na afloop met een gesprek met Job Cohen, Alexander Pechtold en Femke Halsema onder leiding van informateur Herman Tjeenk Willink.

Rutte: Ik durf de onderhandelingen aan

AD 03.07.2010 DEN HAAG – De onderhandelingen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kunnen maandag beginnen.

Rutte: onderhandelen over Paars-Plus

Telegraaf 03.07.2010   De onderhandelingen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kunnen maandag beginnen. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte zaterdag gezegd.

Paars-plus bijeen bij informateur

Parool 03.07.2010 DEN HAAG – De fractieleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zijn zaterdagochtend aangeschoven bij informateur Herman Tjeenk Willink voor overleg over een paars-pluskabinet. Bij binnenkomst zei VVD-leider Mark Rutte dat de afgelopen tijd onderling contacten zijn geweest.

Tjeenk Willink zet in op Paars Plus

NRC 03.07.2010 Den Haag, 3 juli. Informateur Herman Tjeenk Willink bekijkt opnieuw of een Paars Plus-coalitie mogelijk is. Hij ontvangt vandaag de fractieleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks tegelijkertijd. Het is in de formatie voor het eerst dat deze partijen elkaar gezamenlijk aan de onderhandelingstafel treffen.  

Paars-plus bijeen bij informateur

Telegraaf 03.07.2010  DEN HAAG –  De fractieleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zijn zaterdagochtend aangeschoven bij informateur Herman Tjeenk Willink voor overleg over een paars-pluskabinet. Bij binnenkomst zei VVD-leider Mark Rutte dat de afgelopen tijd onderling contacten zijn geweest. „Nu gaan we kijken of die voldoende zijn geweest om perspectief te zien voor onderhandelingen”, aldus Rutte.

Cohen: vertrouwen

Telegraaf 03.07.2010   Tussen de vier partijen die gaan onderhandelen over paars-plus bestaat nu onderling vertrouwen, zegt PvdA-leider Cohen.

Pechtold: basis is er 

Telegraaf 03.07.2010 VVD, PvdA, GroenLinks en D66 hebben zaterdag een basis gelegd voor een paars-pluskabinet, zei D66-leider Pechtold.

Halsema: regeren kan 

Telegraaf 03.07.2010   „Ik denk wel dat we in staat moeten zijn om tot een regeerakkoord te komen”, aldus GroenLinks-fractieleider Femke Halsema zaterdag.  

Wilders vraagt CDA om hulp

Telegraaf 03.07.2010 Voor Wilders komt „een nachtmerrie” uit als er onderhandelingen beginnen over een paars-pluskabinet. Hij roept de hulp in van Verhagen.

Wilders over paars-plus: Een nachtmerrie komt uit

AD 03.07.2010  DEN HAAG – Voor PVV-leider Geert Wilders komt ”een nachtmerrie” uit als er onderhandelingen beginnen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Wilders riep zaterdag CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen op met hem en …

Wilders vraagt CDA om hulp tegen Paars-plus

Parool 03.07.2010  DEN HAAG – Voor PVV-leider Geert Wilders komt ”een nachtmerrie” uit als er onderhandelingen beginnen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Wilders riep zaterdag CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen op met hem en …

Wilders roept CDA om hulp tegen ‘nachtmerrie’ Paars-plus

Elsevier 03.07.2010 De onderhandelingen voor een Paars-plus-kabinet van VVD, PvdA,D66 en GroenLinks is volgens PVV-leider Geert Wilders ‘een nachtmerrie’ die uitkomt…

Wilders vraagt CDA om hulp tegen Paars-plus

Trouw 03.07.2010 DEN HAAG (ANP) – Voor PVV-leider Geert Wilders komt ,,een nachtmerrie” uit als er onderhandelingen beginnen over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Wilders riep zaterdag CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen op met hem en VVD-leider Mark Rutte te onderhandelen om Paars-plus te voorkomen.

Toch onderhandelingen paars-plus

03.07.2010  (Novum) – VVD, PvdA, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen over een paars-plus coalitie. Dat is zaterdag de uitkomst van overleg met informateur Herman Tjeenk Willink, die maandag verslag uitbrengt aan de koningin. Mede door de economische problemen willen de partijen dat er snel een kabinet komt.

Blog: 

Paars-plus bijeen bij informateur. Mark Rutte, wat doe je jezelf aan

Mark Rutte krijgt het CDA, de SP en de PVV als oppositie tegenover zich

Aahn

Cohen: onderling vertrouwen. Alsof Cohen iets anders zal beweren

Paars-plus begint gestalte te krijgen

zeernuttig nieuws

Pechtold wil nog steeds o zo graag, maar over welke basis heeft hij het?

Goed nieuws: Halsema wil met Paars “duurzame economie” creëeren

Dagelijkse Standaard » Frontpage

Halsema: „Ik denk wel dat we in staat moeten zijn om tot een regeerakkoord te komen”

Wilders houdt ons allemaal voor gekke Henkie en malle Ingrid…

Krapuul.nl

Geert Wilders kan slaap niet meer vatten na Paar-plus toenadering

Nieuw nieuws nieuws

Wilders roept CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen op met hem en Mark Rutte te onderhandelen

juli 3, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Tweede ronde Herman Tjeenk Willink – Kabinet Rutte 1

De fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 mogen woensdag langskomen bij Tjeenk Willink in een poging weer beweging te krijgen in de vastgelopen formatie.

“De noodzaak om een regering te vormen is groot.”  

Druk in formatie wordt opgevoerd  Video AD 30.06.2010

De druk in de kabinetsformatie wordt opgevoerd om snel duidelijkheid te krijgen welke partijen om de tafel kunnen om te onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.

Informateur Herman Tjeenk Willink ontving woensdagmiddag de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks en verkende bij hen nadrukkelijk de voorkeuren en de mogelijkheden. Daarnaast riepen alle fractievoorzitters ook zelf op tot haast, omdat drie weken na de verkiezingen er nog geen sprake is van onderhandelingen over een nieuw kabinet.

Rutte ergert zich aan traagheid formatie Video AD 30.06.2010

VVD-leider Mark Rutte ergert zich aan de traagheid van de kabinetsformatie. Dat zei hij woensdag na een gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Wel snapt hij dat de formatie tijd vergt gezien de complexe uitslag van de verkiezingen. Ook PvdA-leider Job Cohen wil voortgang boeken in de pogingen om een nieuw kabinet te vormen.

Dunne mist Trouw 30.06.2010 Anders dan wat Lex Oomkes gisteren in Trouw beweerde, heeft Beatrix zich op een onverstandige en afkeurenswaardige manier gedragen door haar eigen ’onderkoning’ Tjeenk Willink als informateur te benoemen.  

CDA-fractievoorzitter: Geen voorkeur voor een linkse coalitie

Verhagen: Nood is hoog

Telegraaf 30.06.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft met informateur Herman Tjeenk Willink “gesproken over de enorme sociale problemen die er liggen en waarvoor een oplossing moet worden gezocht”. “De noodzaak om een regering te vormen is groot.”  

Maxime Verhagen: Noodzaak van regeren is groot

Elsevier 30.06.2010 Op het Binnenhof is er vandaag weer flink geïnformeerd door de fractieleiders en de informateur. Als laatste was CDA-fractieleider Maxime Verhagen aan de …

Verhagen: Noodzaak van nieuwe regering is groot

AD 30.06.2010 DEN HAAG – ,,De noodzaak om een regering te vormen is groot Er liggen twee opties voor en het zal duidelijk zijn dat ik geen voorkeur heb voor een linkse coalitie. Dat zei CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen na afloop van het gesprek dat hij …

Rutte ergert zich aan traagheid formatie

AD 30.06.2010  DEN HAAG – VVD-leider Mark Rutte ergert zich aan de traagheid van de kabinetsformatie. Dat zei hij woensdag na een gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Wel snapt hij dat de formatie tijd vergt gezien de complexe uitslag van de verkiezingen.

Mark Rutte baalt van traagheid kabinetsformatie

Elsevier 30.06.2010 Vandaag melden de vijf fractieleiders van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 zich opnieuw bij de informateur. VVD-leider Mark Rutte ergert…

Informateur geeft uitleg aan ‘afvallers’

AD 30.06.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft in een brief uitleg gegeven aan de partijen die momenteel niet meepraten in de kabinetsformatie.

Informateur Tjeenk Willink geeft ‘uitleg’ aan PVV en SP

Elsevier 30.06.2010Informateur Herman Tjeenk Willink heeft in een brief uitleg gegeven aan de partijen die momenteel niet meepraten in de…

Cohen wil stappen zetten

Telegraaf 30.06.2010 Job Cohen wil voortgang boeken in de formatie van een nieuw kabinet.

Cohen: Tijd om stappen te zetten

VK 30.06.2010  Job Cohen mag het dan qua opvattingen vaak oneens zijn met Mark Rutte….

‘Tjeenk Willink voert druk op’

Telegraaf 30.06.2010 Informateur Tjeenk Willink voert de druk op de partijen op om duidelijk te maken welke voorkeur voor een coalitie ze hebben en aan te geven of er bereidheid is om te gaan onderhandelen.

Druk rond formatie wordt opgevoerd

Parool 30.06.2010 DEN HAAG – De druk rond de formatie wordt zowel door informateur Herman Tjeenk Willink als de fractieleiders opgevoerd. De leiders van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks hebben er woensdag bij de informateur voor gepleit om snel de stap te zetten …

Lees ook: Rutte ergert zich aan traagheid formatie (30-06-10)

Lees ook: Informateur geeft uitleg aan ‘afvallers’ (30-06-10)

Rutte ergert zich aan traagheid formatie

Telegraaf 30.06.2010 VVD-leider Mark Rutte ergert zich aan de traagheid van de kabinetsformatie. Dat zei hij woensdag na een gesprek met informateur Tjeenk Willink.

Halsema: informatieproces vordert gestaag

VK 30.06.2010 DEN HAAG – GroenLinks-leider Femke Halsema is positief over de vooruitgang in gesprekken over het formeren van een nieuw kabinet. ‘Het informatieproces vordert gestaag’, stelde Halsema woensdag na afloop van haar tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Halsema: informatieproces vordert gestaag

Telegraaf 30.06.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema is positief over de vooruitgang in gesprekken over het formeren van een nieuw kabinet. „Het informatieproces vordert gestaag”, stelde Halsema.

Rutte weer bij informateur

Telegraaf 30.06.2010 VVD-leider Rutte is woensdagmiddag opnieuw aangeschoven bij informateur Tjeenk Willink.

Informateur geeft uitleg
Telegraaf 30.06.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft in een brief uitleg gegeven aan de partijen die momenteel niet meepraten in de kabinetsformatie. Er zijn brieven gestuurd aan de fractievoorzitters van de PVV, SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren.

Informateur stuurt afvallers brief

30.06.2010 Informateur Tjeenk Willink heeft de partijen die voorlopig niet in aanmerking komen voor deelname aan een coalitie een brief met uitleg gestuurd. Het gaat om de PVV, de SP, ChristenUnie, de SGP en de Partij voor de Dieren.

Pechtold spreekt van ‘precaire’ situatie  

30.06.20210  (Novum) – D66-leider Pechtold vindt de zoektocht naar een coalitie een ‘precair proces’. Dat zei hij woensdag na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Hij wilde daarom geen verslag doen van het gesprek, maar benadrukte dat er een gevoel van urgentie is. Evenals VVD-leider Mark Rutte en zijn PvdA-collega Job Cohen wilde hij niet uitweiden over de verkenning die Tjeenk Willink uitvoert.  

Halsema verwacht over paar dagen duidelijkheid

30.06.2010 (Novum) – GroenLinks-leider Femke Halsema verwacht dat het nog een paar dagen duurt voordat duidelijk is over welke coalitie echt gaat worden onderhandeld. Dat zei ze na afloop van haar gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Er wordt ‘gestage’ voortgang geboekt, zei de politica.

Rutte ergert zich aan trage informatie

30.06.2010  (Novum) – VVD-leider Mark Rutte ergert zich aan de traagheid van het informatieproces. Dat zei hij woensdag na een gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. “Hoe sneller er een kabinet is, hoe beter. Maar ik heb geen instrument om het proces te versnellen zonder dat proces kapot te maken.” 

Fractievoorzitters vijf partijen woensdag naar informateur

Elsevier 29.06.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink zet woensdagmiddag zijn gesprekken voort met de vijf partijen die nog in de race zijn voor deelname aan een nieuw kabinet. Dat …

Voorzitters bij Tjeenk Willink

Telegraaf  29.06.2010 DEN HAAG –  Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt woensdagmiddag voor verdere gesprekken over de kabinetsformatie weer afzonderlijk de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks. Afgelopen maandag gebeurde dat ook.

Tjeenk Willink hervat gesprekken

Trouw 29.06.2010 (Novum) – Informateur Tjeenk Willink hervat woensdag zijn gesprekken met fractievoorzitters. Hij gaat praten met VVD-leider Mark Rutte, Job Cohen van de PvdA, D66-voorman Alexander Pechtold, GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema en Maxime Verhagen van het CDA. Dat heeft het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie laten weten.

BLOG:

Tot zover het sprookje dat kabinets formateurs boven de partij politiek staan

Informatieronde nieuwe kabinet krijgt vaart

Cohen is een (hele dure) luis in de pels van de Nederlandse samenleving

Aahn

Herman Tjeenk Willink: Daarom bent U uitgesloten van deelname..

Rutte: Moeten we links of rechts? Cohen: Ja! De farce die Nederland heet

juni 29, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Tweede ronde Herman Tjeenk Willink – Kabinet Rutte 1

2e kamerdebat kabinetsformatie – Een lange hete herfst is in aantocht

Ondertussen gaan de discussies verder. 

Dinsdag praatte de Tweede Kamer over de eerste informatieronde onder leiding van informateur Uri Rosenthal. Die stelde ‘tot het gaatje’ te zijn gegaan om een rechtse coalitie van VVD, PVV en CDA tot stand te brengen, maar dat bleek niet mogelijk. CDA-leider Verhagen wilde alleen praten over deelname aan een rechts kabinet als de VVD en de PVV eerst samen een conceptversie van een akkoord op hoofdlijnen hadden samengesteld.

Als het aan PvdA, D66 en GroenLinks ligt, dan is een Rechts kabinet definitief van de baan. Maar de VVD sluit een coalitie met de VVD, PVV en CDA nog niet helemaal uit.

De PVV wil niet aanschuiven bij de gesprekken. En PVV-leider Geert Wilders voorspelt zelfs dat zijn partij de grootste wordt van het land nu ze niet mee kan praten over de nieuw te vormen regering.  Want nog steeds ziet het CDA de verschillen tussen het CDA en de PVV als absoluut onoverbrugbaar.  

En die sluwe Mark Rutte VVD probeerde notabene zelfs alsnog Groenlinks en D66 te verleiden tot een coalitie VVD, PVV, GL, D66. Sloeg de hitte toe bij onze vrijgezel Mark Rutte  of werd hij inmiddels toch verleidt door een liefje ????  

Wie het weet mag het zeggen !!!!

Maar tot overmaat van ramp wijst Job Cohen PvdA elke coalitie-samenwerking van de hand met Emile Roemer  SP ????  “U wilt wel met de VVD samenwerken, terwijl die veel verder van de PvdA afstaat dan de SP. Waarom zoekt u uw politieke vrienden niet op?”, verzuchtte Roemer tijdens het Kamerdebat over de eerste informatieronde. Cohen herhaalde echter dat zijn voorkeur ligt bij paars-plus.

Hoe ver zijn we nu al gekomen met ons nieuwe kabinet ?  1 juli halen we dus zeker niet meer. 

Het belooft nog een lange hete herfst !!!  

Links versus Rechts kabinet.

‘Links’: rechts kabinet van de baan

Telegraaf 29.06.2010  DEN HAAG –  PvdA, D66 en GroenLinks concluderen dinsdag dat pogingen tot het formeren van een rechts kabinet van VVD, PVV en CDA definitief van de baan zijn. Dat deden de fractieleiders van de drie partijen, nadat PVV-leider Geert Wilders diverse aanbiedingen van VVD-collega Mark Rutte om opnieuw te gaan praten had afgewezen.

‘Linkse’ partijen: rechts kabinet van de baan

Parool 29.06.2010  DEN HAAG – PvdA, D66 en GroenLinks concluderen dinsdag dat pogingen tot het formeren van een rechts kabinet van VVD, PVV en CDA definitief van de baan zijn. Dat deden de fractieleiders van de drie partijen, nadat PVV-leider Geert Wilders diverse

Links: rechts kabinet komt er niet

VK 29.06.2010 DEN HAAG – PvdA, D66 en GroenLinks concluderen dinsdag dat pogingen tot het formeren van een rechts kabinet van VVD, PVV en CDA definitief van de baan zijn. Dat deden de fractieleiders van de drie partijen, nadat PVV-leider Geert Wilders diverse aanbiedingen van VVD-collega Mark Rutte om opnieuw te gaan praten had afgewezen.

VVD versus Rechts kabinet VVD, PVV en CDA.

Rutte krijgt deur naar rechts niet open

AD 29.06.2010  DEN HAAG – VVD-leider Mark Rutte heeft tevergeefs geprobeerd de weg naar een rechts kabinet weer te openen. Een uitnodiging aan de PVV om alsnog samen te onderhandelen over een nieuw regeerakkoord werd door haar partijleider Geert Wilders …

Rutte sluit rechts kabinet niet helemaal uit

VK 29.06.2010 DEN HAAG – Volgens VVD-fractievoorzitter Mark Rutte lijkt een rechts kabinet niet mogelijk, maar definitief van de baan is het wat hem betreft ook niet. Anders dan oud-informateur Uri Rosenthal wil Rutte niet zo ver gaan te constateren dat een kabinet van VVD, PVV en CDA niet mogelijk blijkt.

Rutte schrijft rechts kabinet niet af

Trouw 29.06.2010 Volgens VVD-fractievoorzitter Mark Rutte lijkt een rechts kabinet niet mogelijk, maar definitief van de baan is het wat hem betreft ook niet.

Rutte schrijft kans op rechts kabinet niet af 

AD 29.06.2010 DEN HAAG – Volgens VVD-fractievoorzitter Mark Rutte lijkt een rechts kabinet niet mogelijk, maar definitief van de baan is het wat hem betreft ook niet. Anders dan oud-informateur Uri Rosenthal wil Rutte niet zo ver gaan te constateren dat een kabinet van VVD, PVV en CDA niet mogelijk blijkt.

PVV.

Wilders voelt zich behandeld als melaatse

Trouw 29.06.2010 Geert Wilders is in het debat over de formatie van een nieuw kabinet fel van leer getrokken tegen CDA-leider Maxime Verhagen. Die wilde alleen over een coalitie van VVD, PVV en CDA praten als Rutte en Wilders eerst samen tot een akkoord waren gekomen.. 

Wilders: PVV behandeld als een paria 

AD 29.06.2010 DEN HAAG- De PVV voelt zich de afgelopen weken in de kabinetsformatie behandeld als ,,een paria, als melaats en als een zwerver die men liever op straat laat staan”. Wilders voorspelt dat zijn partij de grootste wordt van het land nu ze niet mee kan praten over de nieuw te vormen regering. 

Wilders: wij zullen de grootste partij worden  

AD 29.06.2010 DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders voorspelt dat zijn partij de grootste wordt van het land nu ze niet mee kan praten over de nieuw te vormen regering

VVD – PVV.

PVV schuift niet aan

Telegraaf 29.06.2010 PVV-leider Geert Wilders gaat niet met VVD-voorman Mark Rutte om de tafel, zolang het CDA niet deelneemt aan de gesprekken.

Rutte wil toch met Wilders, maar Wilders wil niet zonder CDA

VK 29.06.2010 DEN HAAG – VVD-leider Mark Rutte heeft dinsdag in een debat over de kabinetsformatie PVV-leider Geert Wilders uitgenodigd om alsnog te gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.

Rutte wil gesprek met PVV; Wilders weigert

Elsevier 29.06.2010  VVD-leider Mark Rutte heeft in een debat over de kabinetsformatie PVV-leider Geert Wilders uitgenodigd om alsnog te gaan…

Rutte nodigt Wilders uit voor onderhandeling 

AD 29.06.2010 DEN HAAG – VVD-leider Mark Rutte heeft dinsdag in een debat over de kabinetsformatie PVV-leider Geert Wilders uitgenodigd om alsnog te gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. Daarna zouden ze dan kunnen kijken of het CDA kan aansluiten.

Rutte nodigt Wilders uit voor onderhandeling
Telegraaf 29.06.2010 DEN HAAG –  VVD-leider Mark Rutte heeft dinsdag in een debat over de kabinetsformatie PVV-leider Geert Wilders uitgenodigd om alsnog te gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. Daarna zouden ze dan kunnen kijken of het CDA kan aansluiten. 

PVV – CDA.

‘Principiële verschillen met PVV’

Telegraaf 29.06.2010 CDA-leider Verhagen wilde dat eerst VVD en PVV zouden kijken of ze hun onderlinge verschillen konden overbruggen.  

Verhagen: principiële verschillen met PVV

Trouw 29.06.2010 Tussen CDA en PVV bestaan principiële verschillen over de democratische rechtsstaat. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen wilde daarom dat eerst VVD en PVV zouden kijken of ze hun onderlinge verschillen konden overbruggen, waarna hij zou kijken of h…

Verhagen: Principiële verschillen met PVV 

AD 29.08.2010 DEN HAAG – Tussen CDA en PVV bestaan principiële verschillen over de democratische rechtsstaat. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen wilde daarom dat eerst VVD en PVV zouden kijken of ze hun onderlinge verschillen konden overbruggen, waarna hij zou kijken of het reëel was dat zijn partij zou aansluiten bij eventuele onderhandelingen.

Verhagen blijft herhalen: eerst PVV en VVD

VK 29.06.2010 DEN HAAG – Tussen CDA en PVV bestaan principiële verschillen over de democratische rechtsstaat. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen wilde daarom dat eerst VVD en PVV zouden kijken of ze hun onderlinge verschillen konden overbruggen, waarna hij zou kijken of het reëel was dat zijn partij zou aansluiten bij eventuele onderhandelingen.

Verhagen heeft ‘principiële’ bezwaren tegen PVV

29.06.2010  (Novum) – Maxime Verhagen wilde niet aan de onderhandelingstafel plaatsnemen om te praten over een rechts kabinet vanwege de ‘principiële problemen ten opzichte van de rechtsstaat’ die zijn partij heeft met de PVV. Hij wilde dat de VVD eerst zou uitzoeken of die verschillen met de partij van Wilders te overbruggen waren.  

VVD –  D66.

Rutte daagt D66 uit

Telegraaf 29.06.2010  Mark Rutte: ,,D66 zou bereid moeten zijn om met VVD, PVV en GroenLinks te praten over samenwerking”.

Vastgelopen formatie: ‘Pechtold moet maar met PVV’

Elsevier 29.06.2010 VVD-leider Mark Rutte heeft weinig op met het ‘begrip’ dat Alexander Pechtold (D66) toont voor het lot van de PVV. Als Pechtold de PVV echt zo zielig vindt, redeneert …

Rutte daagt D66 uit 

Trouw 29.06.2010 Als D66-leider Alexander Pechtold het echt zo zielig vindt voor de PVV dat ze buiten het kabinet dreigt te vallen, dan zou hij bereid moeten zijn om met VVD, PVV en GroenLinks te praten over samenwerking. De SGP zou dan gedoogsteun kunnen geven aan d…

SP – PVDA.

Cohen weigert uitnodiging van SP

Telegraaf 29.06.2010 PvdA-leider Job Cohen gaat niet in op een uitnodiging van de SP om samen naar de informateur te gaan en te praten over samenwerking in een nieuw kabinet. SP-leider Emile Roemer vindt het onbegrijpelijk dat de PvdA alleen kijkt naar mogelijke samenwerking met VVD, D66 en GroenLinks.

Roemer loopt blauwtje bij Cohen

29.06.2010  (Novum) – SP-fractievoorzitter Emile Roemer stak dinsdag nogmaals de hand uit naar PvdA-leider Job Cohen. Hij nodigde hem uit om te praten over een links kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks, maar Job Cohen hield de boot af. Zo’n kabinet doet volgens hem geen recht aan de wens van de kiezer, omdat hierin drie partijen zitten die bij de verkiezingen zetels verloren.  

Cohen blijft bij standpunt en weigert SP

VK 26.06.2010 DEN HAAG – PvdA-leider Job Cohen gaat niet in op een uitnodiging van de SP om samen naar de informateur te gaan en te praten over samenwerking in een nieuw kabinet. 

Cohen weigert uitnodiging van SP 

AD 29.06.2010 DEN HAAG – PvdA-leider Job Cohen gaat niet in op een uitnodiging van de SP om samen naar de informateur te gaan en te praten over samenwerking in een nieuw kabinet.

Blog: 

Verhagen staat uit principe de vorming van een regering in de weg 

Hulde aan @MaximeVerhagen. Held van de dag!

Krapuul.nl  

De Republiek Nederland nu oranje er niet meer uitkomt

Magazine President 

Harde woorden tijdens formatiedebat, PVV praat niet met VVD over coalitie

Nieuw nieuws nieuws

Wilders: Wij worden de grootste en Pechtold is een stripfiguur

Rutte nodigt Wilders uit voor onderhandeling nieuw regeer akkoord

Quasi Mundo

PVV ‘ers ‘behandeld als melaatsen’ volgens Geert Wilders

zeernuttig nieuws 

Eindelijk overwint de rede: Rutte nodigt Wilders uit voor onderhandeling

juni 29, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 2e kamerdebat kabinetsformatie – Een lange hete herfst is in aantocht

Tussenstand kabinet Rutte 1 – Pvda niet met CDA en VVD sluit Paarsplus uit

We lijken wel weer helemaal terug bij af.  

Zie ook: Vijfde verkenning Kabinet Rutte 1 – Geen Paars en geen coalitie VVD, CDA en PvdA 

Wat zijn de overige mogelijkheden ???? 

VVD-PVDA-CDA: 82 zetels (PvdA-leider Job Cohen zegt niet bereid te zijn hierover te praten)

PVDA-CDA-SP-GROENLINKS: 76 zetels (*)

VVD-CDA-D66-GROENLINKS-CHRISTENUNIE: 77 zetels

,,De bal ligt bij het CDA. Die partij moet duidelijk maken wat ze wil.”, aldus Emile Roemer SP  

(*) Zal de VVD eigenlijk nog wel in beeld blijven ???

Het gaat toch wel een beetje erg ingewikkeld worden toch wel een beetje erg veel    !!!!

 

Mogelijke coalities 

Telegraaf 22.06.2010 Er zijn nog enkele combinaties mogelijk voor een nieuw kabinet.

Mogelijke coalities op een rij

AD 22.06.2010 DEN HAAG – Nadat gesprekken over een rechts kabinet en Paars-plus zijn gestrand, zijn er nog enkele combinaties mogelijk om een nieuw kabinet te vormen. Ook kunnen eerdere afgewezen varianten weer boven water komen.

 Reacties:

Roemer: links is aan de beurt 

AD 22.06.2010 DEN HAAG – SP-leider Emile Roemer vindt dat het vizier nu gericht moet worden op een links kabinet. Een uitnodiging van informateur Uri Rosenthal om daarover te komen praten, lijkt hem voor de hand te liggen.

Roemer: links is aan de beurt

RTVWEST 22.06.2010 –  DEN HAAG (ANP) – SP-leider Emile Roemer vindt dat het vizier nu gericht moet worden op een links kabinet. Een uitnodiging van informateur Uri Rosenthal om daarover te komen praten, lijkt hem voor de hand te liggen.

Dat zei Roemer dinsdag in een reactie op het stopzetten van overleg over Paars-plus, met VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Een middenkabinet met VVD, PvdA en CDA lijkt ook niet aan de orde, nu de PvdA heeft aangegeven daarover niet te willen onderhandelen.

Daarom is nu de beurt aan een coalitie met PvdA, SP, GroenLinks en CDA, denkt Roemer. ,,De bal ligt bij het CDA. Die partij moet duidelijk maken wat ze wil.”

Wilders: We zijn voor ramp behoed, nu rechts kabinet

Elsevier 22.06.2010 PVV-leider Geert Wilders hoopt dat hij snel weer om de formatietafel zit met Mark Rutte (VVD), nu het formeren van een Paars-pluskabinet is mislukt. De …

Verhagen wacht vraag informateur af

VK 22.06.2010  DEN HAAG – CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen wilde dinsdag nog niet reageren op de mislukte poging om een Paars-pluskabinet te vormen. Nadat hij in de Tweede Kamer vragen over de situatie in de Gazastrook had beantwoord, zei hij tegen journalisten nog niet op de hoogte te zijn van de jongste ontwikkelingen in het formatieproces.

Wilders blij met klappen Paars-plus-onderhandelingen

VK 22.06.2010  DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders is blij dat een Paars-pluskabinet van de baan is. Dat is volgens hem goed voor Nederland. ‘We worden voor een ramp behoed’, zei Wilders dinsdag. ‘Het is een zonnige dag letterlijk en figuurlijk, dat die ellende niet doorgaat.’

Verhagen reageert later
Telegraaf 22.06.2010  DEN HAAG –  CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen wilde dinsdag nog niet reageren op de mislukte poging om een Paars-pluskabinet te vormen. Nadat hij in de Tweede Kamer vragen over de situatie in de Gazastrook had beantwoord, zei hij tegen journalisten nog niet op de hoogte te zijn van de jongste ontwikkelingen in het formatieproces.

‘Nederland behoed voor ramp’  

Telegraaf 22.06.2010 PVV-leider Geert Wilders is blij dat een Paars-pluskabinet van de baan is. „We worden behoed voor een ramp. Het is een zonnige dag gebleven.

Rutte: Geen Paars Plus * Cohen: Geen middenkabinet

Impasse in Den Haag

Telegraaf 22.06.2010 De formatie van een nieuw kabinet zit muurvast. Mark Rutte liet weten niet te willen onderhandelen over een Paars Plus-coalitie. Job Cohen liet vervolgens weten nog steeds niet te willen praten over een middenkabinet met VVD en CDA.

juni 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties