Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Tijd voor een nieuwe impuls in de Vogelaarwijken

AD 07.03.2017

AD 07.03.2017

Aanpak kwetsbare wijken

”Veel wijken maakten sinds 2002 – conform de landelijke trend – een positieve ontwikkeling van de leefbaarheid door. Vanaf 2012 veranderde het beeld, omdat bij het merendeel van de onderzochte wijken de stijgende lijn stokte. Een derde van deze wijken vertoont tussen 2012 en 2014 zelfs een achteruitgang. Voor de bewoners van deze wijken was de verbetering in 2014 weer verleden tijd.”

De stagnatie en achteruitgang is onder meer te wijten aan de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid, aldus de G32. ”Nu de economie weer aantrekt, is het tijd om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien”, vindt de belangenvereniging.

Kwetsbare wijken hebben nieuwe impuls nodig – Platform31 07.03.2017 Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid was er de afgelopen jaren steeds minder aandacht voor kwetsbare wijken. Platform31 onderzocht hoe het nu met deze wijken gaat. Vanaf 2012 zien we de ontwikkeling van de leefbaarheid in deze wijken haperen. Een nieuwe impuls is nodig van gemeenten, Rijk en andere maatschappelijke partners.

Met de Leefbaarometer – een instrument dat de leefbaarheid op wijk- en buurtniveau meet – onderzocht Platform31 de leefbaarheid in meer dan 130 wijken die de afgelopen decennia als aandachtswijk of prioriteitswijk zijn gelabeld. Bij een ongeveer een derde van de wijken stagneerde vanaf 2012 de stijgende lijn; bijna veertig procent van de wijken vertoont zelfs een daling.

Verdiepend onderzoek in 12 wijken, Meerzicht (Zoetermeer), Buitenhof (Delft), Schiedam-Oost, Meerwijk (Haarlem), Jol/Galjoen (Lelystad), de Gestelse Buurt (Den Bosch), Jagershoef (Eindhoven), Kerkrade-West en Mariaberg (Maastricht), Selwerd (Groningen), Angelslo (Emmen), naar oorzaken van de afnemende leefbaarheid, laat zien dat in deze wijken concentraties ontstaan van kwetsbare groepen, zoals mensen die in armoede of met schulden leven, vroegtijdige schoolverlaters en mensen uit de maatschappelijke opvang.

De crisis, maar ook de nieuwe Woningwet en de decentralisaties in het sociale domein komen hard aan in kwetsbare wijken. Woningcorporaties renoveren nog wel sociale huurwoningen, maar bedienen geen starters en middengroepen meer. Marktpartijen investeren nauwelijks in deze wijken. In veel wijken zijn buurtcentra gesloten en corporaties zijn minder actief op het terrein van leefbaarheid.

Het onderzoek laat zien dat opgaven als segregatie, veiligheid, duurzaamheid, schulden en eenzaamheid om continue aandacht vragen van gemeenten, het Rijk en andere maatschappelijke partners. De aantrekkende economie en de energietransitie bieden nieuwe mogelijkheden om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren.

Meer informatie;

Platform31 bundelt alle informatie over het kennisprogramma Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing op een overzichtelijke projectpagina.

1. Hoofdrapport Kwetsbare wijken in beeld

2. Bijlage Leefbaarheidsontwikkeling

3. Bijlage Wijkanalyses

2013 Terugblik

Overheidsgeld kan bewoners van Vogelaarwijken niet vooruit helpen

De onthutsende conclusie van het SCP-rapport was dat de ‘Vogelaar-gelden’ geen enkel extra effect hebben gehad bij de verbetering van probleemwijken. Weer een maakbaarheidsillusie armer, en tegen een enorme prijs.

Nederland moet nog wel eens bitter lachen om ‘Brussel’ met z’n miljardensubsidies die in een bodemloze put verdwijnen, maar ‘Den Haag’ zelf kan er ook wat van.

‘ANP’

Alle critici van het ‘krachtwijkenbeleid’ van het vierde kabinet-Balkenende (CDA, PvdA, ChristenUnie) hebben gelijk gekregen: de ambitie van toenmalig minister Ella Vogelaar (PvdA) voor Wonen, Wijken en Integratie om veertig probleemwijken in de grote(re) steden in de vaart der volkeren op te stoten door er met veel extra geld ‘krachtwijken’ van te maken, moet als mislukt worden beschouwd.

Netjes

Dat concludeert althans het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid.

LEES OOK:

Vogelaarwijken niet beter dan andere achterstandswijken

Het leerzame rapport is zeker niet alleen negatief. Het stelt vast dat de leefbaarheid in veel van die probleemwijken de afgelopen tien jaar best is opgeknapt. Simpel gezegd: het helpt als je slechte huizen sloopt, nieuwe koopwoningen bouwt voor welstandige bewoners die anders waren weggegaan of zich er komen vestigen, de publieke ruimte een beetje netjes houdt en de criminaliteit bestrijdt.

Stigma

Maar de onthutsende conclusie is ook dat de Vogelaar-gelden – al met al een miljard euro – die tussen 2008 en 2012 in die veertig ‘uitverkoren’ wijken zijn gepompt, vooral door de Nederlandse corporaties, geen enkel extra effect hebben gehad.

De Vogelaarwijken staan er niet beter voor dan moeilijke wijken die het geld niet kregen. In sommige opzichten zelfs slechter: het predikaat ‘Vogelaarwijk’ blijkt ook als een stigma te hebben gewerkt, met een ontmoedigende werking op bewoners.

Wat is de les? Niet dat het geen zin heeft om geld te steken in de leefbaarheid van probleemwijken. Het is mogelijk zulke buurten te verbeteren door ze aantrekkelijker te maken voor kansrijkere burgers met geld. Het is een langzaam proces, maar het kan.

Zelf doen

Maar achter het Vogelaar-beleid school een veel grotere, radicalere maakbaarheidsillusie. De gedachte namelijk dat als je maar genoeg extra geld in een kansarme bevolking pompt, die als vanzelf – versneld – zal gaan klimmen op de sociale ladder.

Daar is het SCP niks van gebleken. Er is sociale stijging in de Vogelaarwijken, maar niet meer dan elders. Weer een maakbaarheidsillusie armer, en tegen een enorme prijs: de overheid kan buurten wel (helpen) opknappen, maar hun inwoners niet vooruit helpen in de samenleving. Dat zullen ze echt zelf moeten

Vogelaarwijken zijn niet beter dan andere achterstandswijken

Alle miljoenen euro’s ten spijt, de zogenoemde ‘Vogelaarwijken’ doen het qua veiligheid en leefbaarheid niet beter of slechter dan vergelijkbare wijken. Sinds 2008 gaat het met alle probleemwijken iets beter, de Vogelaarwijken zijn daarin niet te onderscheiden.

Dat blijkt dinsdag uit een onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de Vogelaarwijken, ook wel ‘krachtwijken’ genoemd.

‘ANP’

Optimistisch

De veiligheid is afgenomen in de Vogelaarwijken en de andere probleemwijken. De criminaliteit nam er toe en bewoners maakten vaker melding van misdaad.

De tevredenheid van de bewoners nam gemiddeld in alle probleemwijken toe en de bewoners zijn optimistisch over verdere verbetering.

VOLGENS BLOGGERS;

Afshin Ellian in 2008: Vogelaarbeleid immoreel en totaal zinloos

Geld

In 2007 introduceerde toenmalig minister Ella Vogelaar (PvdA, Wijken) hetActieplan Krachtwijken. Volgens het plan moest er in tien jaar tijd markante verbetering zijn in veertig achterstandswijken op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. Daarvoor werd extra gelduitgetrokken.

VOLGENS ELSEVIER;

Commentaar Gertjan van Schoonhoven: ‘Overheidsgeld kan bewoners van Vogelaarwijken niet vooruit helpen’

Volgens het onderzoek zette de positieve ontwikkeling in probleemwijken al in voor het er specifiek beleid werd opgesteld. In de Vogelaarwijken zijn bewoners wel optimistischer over de verbeteringen en de toekomst dan in vergelijkbare wijken.

Nieuwbouw

Er is niet alleen geld vrijgemaakt voor de Vogelaarwijken, ook in andere probleemwijken is geïnvesteerd in sloop en nieuwbouw van huizen. De crisis op de huizenmarkt verminderde het positieve effect van de herstructurering, schrijft het SCP.

Voor de wijken is 1 miljard euro uitgetrokken en het plan zou tien jaar duren, maar het beleid werd in 2011 al afgeschaft.

AD 07.03.2017

AD 07.03.2017

AD 07.03.2017

AD 07.03.2017

AD 07.03.2017

AD 07.03.2017

zie ook: 2e kamerleden adopteren wijken

zie ook: Daniëlle de Winter PVV Den Haag – Vogelaarwijk is een bodemloze put

zie ook: Opkomst Gettowijken op Vinexlocaties

zie ook: ‘Zwakte als kracht’ Studiedag over kerkelijke presentie in Prachtwijken

zie ook: De Haagse Prachtwijken

zie ook: Haagsche Krachtwijken op Den Haag FM

zie ook: Slopen in Haagse wijken helpt niet altijd

zie ook: De Wijk van de remmende achterstand

zie ook: PVV Den Haag en de Rotterdamwet

zie ook: De Haagse Autochtonen-ASO-Tokkies-in-container-taal van de VVD

‘Niet sociaal bouwen in dure wijken’

AD 30.05.2017 Het plan om meer sociale huurhuizen te bouwen in wijken als de Vogelwijk en Benoordenhout kan rekenen op felle tegenstand binnen de coalitie: ,,Die spreiding is idioot, duur en het helpt niet.”

Coalitiepartij VVD maakt gehakt van de spreidingsfilosofie die wethouder Joris Wijsmuller (HSP) onlangs in deze krant toelichtte. ,,Die is idioot”, zegt VVD-fractieleider Frans de Graaf. ,,Het heeft geen enkel aantoonbaar voordeel voor de bewoners, zo is onlangs in een proefschrift nog vastgesteld. En de grond is duur: voor hetzelfde geld bouw je twee sociale huurhuizen in een andere wijk.”

Dus volgens De Graaf heeft het weinig zin om ‘koste wat kost’ hoge en lage inkomensgroepen te spreiden. Wijsmuller vindt het juist belangrijk dat er geen villa-enclaves of sociale huurzones ontstaan. Alle doelgroepen moeten in de hele stad wonen, vindt hij.

AD 30.05.2017AD 30.05.2017

Zo wordt bekeken of er straks in het Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan (rand Vogelwijk) en in het oude Poortgebouw van de Bronovoflat sociale huurhuizen kunnen worden toegevoegd: ,,Volgens mij vinden mensen het helemaal niet erg als nieuwe woningen sociale huurhuizen zijn”, zei de wethouder in het interview. ,,Zolang het maar past in het karakter van de wijk en het veel kwaliteit heeft.”

Heet hangijzer

Je moet ook kijken waar je nog veel kunt bouwen, Anne Toeters.

De liberalen verwijzen in hun kritiek naar recent promotieonderzoek. Daaruit blijkt dat het mengen van arme en rijke bewoners niet tot verbetering leidt. De samenstelling van de buurt heeft nauwelijks effect op baankansen of inkomen, concludeert de onderzoeker na een analyse van duizenden buurten.

Donderdag praat de Haagse politiek over de woonplannen van Wijsmuller. D66, de grootste coalitiepartij, is niet zo stellig tegen spreiding. Maar raadslid Anne Toeters benadrukt wel dat in een stadsdeel als Zuidwest veel meer ruimte is voor sociale huurhuizen dan in pakweg Benoordenhout: ,,Je moet ook kijken waar je nog veel kunt bouwen.”

Het woningbouwdossier is een heet hangijzer in de politiek. De stad moet de komende twintig jaar zeker 50.000 huizen bijbouwen om de bevolkingsgroei (jaarlijks gemiddeld plus 4.000) bij te benen.

Achterstandsjongeren die verhuizen naar een rijkere buurt gaan eerder meer dan minder probleemgedrag vertonen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit onderzoek van de TU Delft.

JUIST EXTRA TROUBLES IN PARADISE

BB 10.04.2017 Achterstandsjongeren die verhuizen naar een rijkere buurt gaan eerder meer dan minder probleemgedrag vertonen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit onderzoek van de TU Delft.

Agressief gedrag

Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee erachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen, vertonen daarna juist meer probleemgedrag. Dat ontdekte onderzoeker van Jaap Nieuwenhuis van de Faculteit Bouwkunde.

Uit zijn studie blijkt dat wanneer jongeren verhuizen van een arme buurt naar een relatief rijke buurt, zij meer last hebben van depressie, angststoornissen, agressief gedrag en conflicten met hun ouders. Die bevinding gaat in tegen het algemene geloof dat het juist goed is om jongeren uit achterstandsbuurten te verhuizen naar betere buurten en te mengen met jongeren uit rijkere gezinnen.

 Welvarende buren

Vijf jaar lang werden jongeren uit heel Nederland tussen de 12 en 16 jaar oud gevolgd en hielden de onderzoekers onder andere veranderingen bij in het inkomen van hun ouders, hun verhuisgeschiedenissen, en veranderingen in de mate van probleemgedrag. Daaruit blijkt dat wanneer jongeren verhuizen naar een rijkere buurt, zij daarna een grotere kans hebben op probleemgedrag. Jongeren uit armere wijken lijken weinig baat te hebben bij meer welvarende buren. Dat gaat lijnrecht in tegen het beleid dat nu vaak gehanteerd wordt bij het mengen van wijken.

Oneerlijk

Het grotere contrast tussen hun eigen sociaal-economische situatie en die van de rest van de buurt lijkt te leiden tot meer problemen. Een verklaring ervoor is dat jongeren hun eigen situatie vergelijken met die van hun meer welvarende buren, waardoor hun relatief benadeelde sociaal-economische positie wordt bevestigd. Wanneer zij dit als oneerlijk beschouwen, kan het zich uiten in probleemgedrag.

Het gemeentelijk beleid zou zich volgens de onderzoeker vooral moeten richten op het vergroten van kansen op opleiding en werk van jongeren door te investeren in onderwijs.

Reactie Jouwert van Geene (DroomDoener)

Deels lijkt dit onderzoek in lijn te zijn met het onderzoek van Chetty et al. in de VS (https://scholar.harvard.edu/hendren/publications …Het is wel belangrijk om een andere conclusie van dat onderzoek aan te halen, namelijk dat het verhuizen van aan “slechte buurt” naar een “goede buurt” wanneer kinderen jonger dan 13 jaar zijn, weldegelijk zeer positieve effecten heeft op het leven van deze kinderen.
Een aardige podcast over dit fenomeen is Freakonomics Radio in januari dit jaar (“Is the American Dream Really Dead?”)http://freakonomics.com/podcast/american-dream-r …

Van probleemwijk naar Vogelaarsucces in Leeuwarden

Trouw 22.03.2017 Precies tien jaar geleden wees toenmalig minister Ella Vogelaar veertig probleemwijken aan waarin het kabinet Balkenende-IV zou investeren. Een daarvan was Heechterp-Schieringen in Leeuwarden. Hoe is het er nu?

Fridus van den Berg, beheerder van het wijkcentrum, wijst tijdens de wandeling op de nette nieuwbouwwoningen, die doen alsof ze oude boerderijen zijn. Op de daken prijken zonnepanelen, in een voortuintje staat een stenen hond. Het Marokkaanse gezin op de hoek heeft een moestuintje aangelegd. Groene kopjes prikken aarzelend door de aarde. “Van de week was vader druk aan het spitten. Mooi vind ik dat, dat moet je stimuleren.”

Van den Berg, die al dertig jaar in de wijk woont, knikt naar de kinderfietsen en andere spullen die ook in de tuin staan opgeslagen. “Dat is dan weer jammer. Maar ja, de woningen hebben nauwelijks bergruimte. Je moet toch wat.”

Armoedelijstjes

De nieuwbouwhuizen zijn goedkoop en klein, en dat is precies de belangrijkste reden dat Heechterp-Schieringen maar niet van de armoedelijstjes af komt. Wie het beter krijgt, trekt weg, om weer plek te maken voor nieuwe armen. Volgens Van den Berg zou wel 60 procent van de verhuizende gezinnen in de wijk zijn gebleven als er geschikte doorstroomwoningen waren geweest. ”We kunnen mensen wel helpen, maar het lukt niet om ze hier te houden.”

Een andere reden voor de chronisch hoge armoedescore: Leeuwarden heeft kleine postcodegebieden. Vijf Leeuwarder postcodegebieden met arme mensen klinkt veel, maar in werkelijkheid hoeven het maar een paar straten te zijn – niet te vergelijken met de aantallen in bijvoorbeeld de Haagse Schilderswijk.

Het is lastig te meten wat de vogelaaraanpak precies heeft opgeleverd, zegt Van den Berg. In Heechterp-Schieringen zaten de grootste problemen achter de voordeur. Dáár werd dan ook geïnvesteerd: in mensen, niet in stenen. En dat is minder zichtbaar, zeker als de betreffende mensen uit de wijk verdwijnen.

Elan 2007

Er was elan, toen in 2007. Er kwamen moestuintjes, taallessen, een pluktuin en een wijkmusical. Maar de klad kwam in de taallessen en de tuintjes maakten plaats voor nieuwbouw – na de zomer komen ze terug, trouwens, en dan permanent. De balkons van portiekflats bleken verrot, relatief veel vogelaargeld ging naar de opknapbeurt ervan.

Het grootste Leeuwarder vogelaarsucces: de zogenoemde Frontlijnteams – teams die langs de deuren op maat problemen oplossen. De multidisciplinaire aanpak – omdat er vaak meerdere problemen spelen, bijvoorbeeld én armoede én eenzaamheid én verslaving, werd eerst ‘uitgerold’ over Leeuwarden. “En daarna hebben we zeker honderd gemeentes op bezoek gehad die het kopieerden”, vertelt Andries Ekhart, de wijkenwethouder in Leeuwarden. Hij voegt er aan toe dat het aantal huisuitzettingen is gedaald met veertig procent, het aantal kinderen onder toezicht met een kwart.

In aanvulling op de langsdedeuraanpak zitten de Frontlijners nu in een gebouw, waar hulpbehoevende bewoners kunnen langskomen. Sommige problemen worden groepsgewijs aangepakt. Zo is er elke donderdag een financieel spreekuur waar gemiddeld een man of tien op afkomt. Er is een Kindpakket: hulp in natura voor ouders die geen sportvereniging of schoolreisje kunnen betalen. En de nutsbedrijven schakelen het wijkteam in bij stelselmatige betalingsachterstanden – de teamleden gaan dan langs om te kijken wat er loos is, en om waar nodig hulp te bieden.

In 2013 oordeelde het Sociaal Cultureel Planbureau hard: de vogelaaraanpak was compleet mislukt. Met name in vogelaarwijken in de vier grote steden daalde de burgerparticipatie.Het etiket ‘achterstandswijk’ zou juist demotiveren.

Volgens Ekhart balen veel Heechterp-Schieringers inderdaad van het stigma. “Elk jaar als de armoedecijfers komen, staat RTL weer bij de Plataanschool.”

Toen Kinderombudsman Dullaert en staatssecretaris Klijnsma de kinderen in 2015 vroegen wat er beter kon, antwoordden die: Het is zo jammer dat we altijd zo negatief in het nieuws komen. “Er moet iets structureels komen. Niet lappen met een tientje, maar banen. En tegelijkertijd: mijn zoon solliciteerde zich suf na zijn afstuderen. Hij ging naar Amsterdam en had zo een baan.”

Toch laat niet iedereen het hoofd hangen, lacht de wethouder. “Twee jaar terug lieten bewoners grote billboards plaatsen met de tekst: ‘Maar we zijn hier wél heel gelukkig!”

Gemengde wijken helpen minder bedeelde bewoners niet vooruit

Sociologisch onderzoek wijst uit dat buurteffect uitblijft…

VK 21.03.2017 Het idee dat arm zich aan rijk zou kunnen optrekken, gaat in de stadspraktijk niet op. Het mengen van een wijk leidt wel tot een hoger gemiddeld inkomen in die wijk, maar het heeft geen invloed op de economische positie van individuele bewoners. Dat concludeert politiek socioloog Emily Miltenburg die vrijdag promoveert.

Zelfs bewoners die door het mengingsideaal hun sociale huurwoning moesten verlaten en naar een welvarender buurt zijn verhuisd, gaan er qua arbeidsperspectieven niet op vooruit. Toch geloven veel politici en beleidsmakers nog altijd in het zogenoemde buurteffect. Het is een overtuiging die ten grondslag ligt aan decennia van sociaal beleid op woongebied, waaronder de ‘Vogelaarwijken’ waar tussen 2008 en 2012 honderden miljoenen in zijn geïnvesteerd.

Het opmerkelijke is dat wetenschappers keer op keer laten zien dat het zo niet werkt. Socioloog Miltenburg, die in Amsterdam woont, zag het wijkenbeleid – de sloop van sociale huurwoningen in ruil voor duurdere huizen – in haar eigen omgeving en besloot een studie te doen die zich uitsluitend richtte op eventuele economische effecten van dit gemengde wijkenbeleid.

Minder bedeelde bewoners hebben economisch gezien niets aan buurman met goed inkomen

‘Omdat veel van het eerdere onderzoek geen rekening hield met de verhuisgeschiedenis van bewoners en de relatie van bewoners met hun buurt, heb ik naar duizenden buurten in Nederlandse steden en dorpen gekeken over meerdere jaren’, zegt Miltenburg. ‘Mogelijk zou het effect per buurtbewoner verschillen en is het daarom niet eerder gevonden.’

Maar nee. Het bureneffect bestaat niet: oorspronkelijke minder bedeelde, lager geschoolde bewoners van een wijk hebben economisch gezien niets aan een buurman of buurvrouw met een goede baan en een goed inkomen. ‘Eigenlijk is het ook logisch, waarom zou ik profiteren van het feit dat mijn buurman goed verdient?’, zegt de sociologe.

Waarom blijft het dan zo’n hardnekkige gedachte in ons collectieve geheugen? ‘Ik snap dat wel. Het klinkt mooi – meer hulpbronnen, meer rolmodellen’, zegt Miltenburg. ‘Bovendien wil je geen excessen, zoals gettovorming of totale veryupping. Maar dat is vooral een politiek standpunt. Economisch is de invloed van de buurt aanzienlijk kleiner dan vaak wordt beweerd.’

Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing (TU Delft), noemt de studie van Miltenburg goed uitgevoerd en is het eens met haar bevindingen. Toch concludeert hij niet dat het mengen van wijken geen zinvol beleid is. ‘Het verdunnen van armoede is namelijk wel goed voor de stad als geheel. De reputatie van een wijk kan verbeteren, je haalt de hogere en middeninkomens terug naar de oude binnensteden, waar nieuwe winkels en bedrijven ontstaan.’

Gemengd en goed onderwijs doet veel meer voor emancipatie dan gemengd wonen, aldus Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing TU Delft.

Voor de oorspronkelijk bewoners (die deels verhuizen naar andere wijken) moet je alleen tegelijkertijd inzetten op betere scholing en kansen op de arbeidsmarkt, zegt Van Ham. ‘Gemengd en goed onderwijs doet veel meer voor emancipatie dan gemengd wonen.’

Dat beleidsmakers Oost-Indisch doof lijken voor de wetenschappelijke bevindingen over buurteffecten, beziet Van Ham met milde verbazing. ‘Ik zei het vijf jaar geleden al: soort zoekt soort, ook in de wijk, en wijkcontacten moeten niet overschat worden, aangezien de meeste mensen een netwerk hebben via werk of vrijetijdsbesteding.’

Wil je de wijk opknappen of de bewoners helpen?, aldus Maarten van Ham.

Hij hoopt dat beleidsmakers in de toekomst beter nadenken over het doel van wijkenbeleid. ‘Wil je de wijk opknappen of de bewoners helpen? Sloop gevolgd door nieuwbouw knapt alleen de wijk op.’

Armere wijkbewoners die naar een rijkere wijk verhuizen kunnen er zelfs op achteruit gaan, zegt Van Ham. ‘Wij hebben onlangs ontdekt dat het voor kwetsbare kinderen en jongeren averechts kan werken om naar een betere wijk te verhuizen; ze hebben daar meer conflicten en problemen. Daarom moet zulk beleid altijd samengaan met een investering in scholing en opleidingen.’

Volg en lees meer over:  MENS & MAATSCHAPPIJ     ECONOMIE  NEDERLAND  WETENSCHAP

De keerzijde van de ‘buurt in opkomst’

Trouw 21.03.2017 Als je buurt erop vooruitgaat, word je daar als bewoner niet altijd beter van, blijkt uit een nieuwe studie. In de Amsterdamse Transvaalbuurt wordt die zorg gedeeld.

Ze weet nog hoe de versgekookte was in het washuis in de Fronemanstraat rook. Heeft de spookwoningen van de in de oorlog afgevoerde Joden op haar netvlies. Ze herinnert zich de eerste huizen met een eigen douche. Zag decennia later nieuwbouw verrijzen. En kan precies vertellen welke winkeliers in de Pretoriusstraat zaten. “Een porseleinwinkel, een chocolaterie, de kwaliteitsbakker, twee schoenmakers, een ijzerwinkel, een aardappelwinkel, een kapper, een juwelier. Het was een prachtstraat.”

Wil Erents-de Brave is met haar 72 woonjaren misschien wel de langst zittende bewoner van de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. Maar de buurt voelt niet meer als haar buurt, zegt ze.

In de jaren tachtig maakte ze mee hoe de buurt ‘onrustig’ werd. Op straat hingen drugsdealers en alcoholisten rond. Herrieschoppende hangjongeren intimideerden voorbijgangers. Later keerde de rust terug en tegenwoordig is de Transvaalbuurt een wijk in opkomst. Waar vroeger café De Zon zat, gesloten na een schietpartij, huist nu pastabar Spaghetteria.

Op de plek van een videotheek voor Bollywoodfilms, zit het winkeltje Olives&More. Sociale huurwoningen waar ook vrienden en kennissen van Erents woonden, zijn verkocht aan nieuwkomers. Naast de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse gezinnen die er al langer wonen, komen nu steeds vaker blanke Nederlanders te wonen, vaak jong en hoogopgeleid. “Maar met die nieuwe bewoners heb ik amper contact”, zegt Erents. “Allemaal tweeverdieners, ze werken overdag en voelen weinig binding met de wijk.”

Geen natuurverschijnsel

Cody Hochstenbach kent de Transvaalbuurt: hij is zo’n nieuwkomer. “Toen ik ernaartoe verhuisde, zei een buurman die hier al lang woont: voor het eerst weer Nederlanders in dit blok.”

De afgelopen jaren onderzocht Hochstenbach hoe het proces verloopt dat de Transvaalbuurt nu doormaakt en dat elders in Amsterdam al jaren gaande is. ‘Gentrificatie’ wordt dat proces genoemd, de ontwikkeling dat wijken waar aanvankelijk vooral mensen met een bescheiden inkomen wonen bevolkt raken door welgestelde stedelingen.

Dat gebeurt in een aantal grote steden (zoals Utrecht en Haarlem), maar het meest in Amsterdam. Donderdag promoveert Hochstenbach aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift dat hij hierover schreef.

Gentrificatie is geen natuurverschijnsel, betoogt Hochstenbach, maar het gevolg van doelbewust beleid dat tien jaar geleden expliciet op papier is gezet. De bedoeling was om de welgestelde middenklasse een plek te bieden. En als die gaat wonen in wijken die er niet goed voorstaan, was de gedachte, kan de hele stad daar beter van worden.

“Beleidsmakers begonnen bovendien te denken dat Amsterdam de internationale concurrentie met andere steden moest aangaan, en dat daarvoor een welgestelde creatieve middenklasse nodig was, als aanjager van de stedelijke economie.”

Aanvankelijk was het beleid er vooral op gericht om oude woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw voor een ander soort bewoners. Dat gebeurde vooral in de zwakkere buurten, met de bedoeling die erbovenop te helpen. Die insteek sloot aan bij wat de gemeente gedaan had op het gebied van stedelijke vernieuwing.

Maar er heeft zich een aantal verschuivingen in het beleid voorgedaan, vertelt Hochstenbach. “Onder meer vanwege de crisis was er geen geld meer voor sloop en nieuwbouw. Daarom werd vaker gekozen voor een ander instrument om plek te bieden aan de middenklasse: het verkopen van socialehuurwoningen door de woningcorporaties.”

Opkomende buurten

Daarmee is ook een ander soort wijk in beeld gekomen. “Want de corporaties verkopen hun woningen bij voorkeur niet in de zwakkere buurten, maar in delen van de stad die toch al populair aan het worden zijn, onder meer omdat ze daar hogere prijzen kunnen vragen. Maar het gevolg is dat de gentrificatie nog extra wordt aangezwengeld, juist waar dat proces toch al gaande is, en dus niet langer in de kwetsbare wijken verder weg van de binnenstad.”

In de Transvaalbuurt is te zien hoe dat uitpakt. Kees Huyser (63) woont er al jaren, eerst als huurder, later in een huis dat hij midden in de crisis kocht van een corporatie. Nu is het twee keer zoveel waard. “Als ik het na mijn pensioen niet verkoop, ben ik bijna een dief van mijn eigen portemonnee.”

Pas sinds een jaar of tien voelt Huyser zich prettig in de buurt. “In het eerste jaar dat ik hier woonde, is er drie keer bij me ingebroken. De Joodse bakker, mijn onderbuurman, is weggepest. Hij kreeg briefjes met hakenkruizen en ‘vuile Jood’ in de bus.”

Dat was begin jaren tachtig. Nog maar zeven jaar terug werd Huyser op het Krugerplein omsingeld door een groep jongens die wilde weten of hij zijn portemonnee bij zich had. “Ik herken de buurt niet meer terug en daar ben ik blij om.”

Hochstenbach herkent de verhalen. Zeker, gentrificatie helpt problemen op te lossen, zegt hij. “Arme buurten gaan erop vooruit als er ook rijkere mensen komen wonen. Minder criminaliteit, minder overlast, minder straatvuil. Die problemen verdwijnen niet, trouwens, maar worden verschoven naar andere buurten.”

De stad als geheel heeft er ook profijt van, vervolgt hij. “Het aantrekken en behouden van de middenklasse is inderdaad goed voor de economie. Het schept allerlei soorten bedrijvigheid. Amsterdam wint aan concurrentiekracht – al kun je je afvragen wie daar voordeel van heeft.”

Toch is Hochstenbachs onderzoek ook een waarschuwing voor de gevolgen van dit beleid. Want de keerzijde is dat de stad steeds minder plek biedt aan mensen met een lager inkomen. Overal waar gentrificatie gaande is, stijgen de huur- en koopprijzen. “Wie goedkoop in zo’n wijk woont, zit goed”, zegt Hochstenbach. “Maar zodra iemand moet verhuizen, bijvoorbeeld omdat z’n gezin uitbreidt, heeft hij een probleem. Dan kan hij niet in zijn eigen buurt terecht, want die is te duur geworden, en ook niet in al die andere buurten in opkomst.”

De Schalk Burgerstraat. © Werry Crone

Armoede de stad uit

Hochstenbach spreekt in dit verband van ‘suburbanisatie van armoede’. Steeds meer mensen met weinig geld vertrekken naar de buitenwijken of naar Purmerend en Almere, blijkt uit verhuiscijfers die hij onder de loep nam.

Ook bewoners van de Transvaalbuurt lopen ertegenaan. De vriendinnen Yvonne Hussainali, Agnes Najoan, Santucha Ommen en Merian Vedder zoeken elke ochtend, als ze de kinderen naar school hebben gebracht, een koffietentje op. “Iedereen in de buurt kent ons”, lachen ze. Allemaal wonen ze al jaren in een socialehuurwoning, allemaal willen ze verhuizen.

Hussainali woont met vier kinderen in een tweekamerappartement. Ommen plaatste in een van haar slaapkamers een muurtje zodat de oudste van drie een eigen kamer heeft. En Vedder en haar gezin moeten het doen met 43 vierkante meter. Kopen gaat niet. Omdat ze met een bescheiden inkomen geen hypotheek kunnen krijgen, omdat het lastig is als zzp’er of omdat ze geen vast contract hebben.

Wonen ze over tien jaar hier nog? Nee, zeggen ze in koor. Vedder kijkt naar woningen in Diemen. Hussainali staat al zeventien jaar ingeschreven voor een socialehuurwoning, maar verwacht niet dat er binnen haar budget iets in de wijk te vinden is. En het huis van Ommen wordt volgend jaar gesloopt. “Als ik wil terugkomen, wordt mijn huur tussen de 80 en 140 euro hoger. Maar ik zit al aan mijn max.”

Jammer, vinden ze. Want eindelijk durven ze hun kinderen alleen naar de Albert Heijn te sturen.

Intussen gaat de verandering in gentrificerende buurten door. Ooit woonden er vooral mensen met weinig geld, later werden ze gemengd, nu krijgen ze opnieuw een eenzijdige bevolkingssamenstelling: vooral mensen met geld.

Dat proces wordt aangejaagd door nog iets anders, ontdekte Hochstenbach: ouders die woningen kopen voor hun studerende kinderen. Dat doen ze, als ze er maar even het geld voor hebben, in buurten in opkomst. “Ze kopen een huis vanwege de gebruikswaarde, als plek om te wonen”, legt Hochstenbach uit, “maar ook vanwege de speculatiewaarde, in de verwachting dat zo’n huis meer waard wordt. Dat jaagt de huizenprijzen op en daardoor worden zulke buurten voor nog minder mensen toegankelijk.”

Tarik Yousif (40) en zijn vrouw hadden ervan kunnen profiteren – als ze gewild hadden. Toen ze hun huis aan de Christiaan de Wetstraat te koop zetten, kwam het hoogste bod van ouders die een woning voor hun dochter zochten. Die ging pas over drie jaar studeren. “Enkele duizenden euro’s meer dan het tweede bod, ze konden het zonder hypotheek betalen.”

Maar uiteindelijk kozen Yousif en zijn vrouw voor een jong stel. “We gunden het ze om, net als wij, hier hun gezin te kunnen beginnen.” Gek misschien, geeft hij toe. “Maar gentrificatie houden we zelf in stand. Door tegen elkaar op te bieden. Of door hebberig voor het hoogste bod te kiezen.”

Toch ook uit de mond van Yousif niets dan goeds over de veranderingen in Transvaal. Toen hij zo’n twintig jaar geleden in de aangrenzende Oosterparkbuurt ging wonen, had hij twee kettingsloten. “Een om mijn fiets op slot te zetten en een om me mee te verdedigen als het nodig was.”

Wil Erents-de Brave:  ‘Alles van vroeger komt nooit meer terug.’ © Werry Crone

In die veranderde buurt staan bewoners voor een nieuwe uitdaging, ziet Yousif: niet van elkaar vervreemden. “Een schooldirecteur in de buurt wilde laatst brugklassers bij elkaar laten logeren. Bij de ouders brak paniek uit. Moslims waren bang dat hun kind ergens varkensvlees kreeg. Minder rijke ouders vreesden dat hun kinderen in een kast van een huis terecht kwamen, terwijl ze thuis een kamer delen.”

Inmiddels is er een omslag gaande. Steeds meer mensen zien de gevaren waarvoor ook Hochstenbach waarschuwt. “Dat heeft te maken, vermoed ik, met het feit dat wonen in veel wijken tegenwoordig niet alleen voor mensen met een laag inkomen onbetaalbaar wordt, maar ook voor wie een middeninkomen heeft. Het raakt nu echt veel mensen.”

Dat proces is nauwelijks te stoppen, ook al omdat Amsterdam maar blijft groeien. Elke maand komen er ongeveer duizend inwoners bij en de enorme vraag op de woningmarkt die daarvan het gevolg is, zorgt ervoor dat de ene na de andere wijk aan de beurt komt als plek waar ook welgestelden zich wel willen vestigen.

“Zonder druk op de woningmarkt komt gentrificatie niet op gang, want waarom zouden welgestelden in een mindere buurt gaan wonen als ze ook iets kunnen krijgen in een goede buurt? Vandaar dat Rotterdam maar matig gentrificeert, hoe graag het stadsbestuur dat ook wil”, zegt Hochstenbach. “Maar mét zo’n druk op de woningmarkt is anti-gentrificatiebeleid lastig.”

Stoppen met pro-gentrificatiebeleid, dat kan wel, zegt hij. “Stop bijvoorbeeld met de verkoop van socialehuurwoningen.”

Aan de Transvaalkade, waar Wil Erents-de Brave woont, zijn in drie jaar zeven woningen verkocht. “Alles van vroeger komt nooit meer terug”, zegt ze geëmotioneerd. “Nou ja, in mindere mate dan.” Of ze van plan is de buurt dan maar te verlaten? “Nee, nooit. Dit is mijn buurt, ik ben hier opgegroeid en getrouwd, mijn kinderen zijn hier geboren. Hier wil ik ook sterven.”

Anti-gentrificatiebeleid is lastig. Maar stoppen met pro-gentrificatiebeleid, dat kan wel.

Lees ook: Help, de hipsters nemen mijn buurt over

 

De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Dat constateert de G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek door Platform31.

LEEFBAARHEID IN KWETSBARE WIJKEN DAALT

BB 07.03.2017 De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Dat  constateert de G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek door Platform31.

Kwetsbare groepen

In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. Bij ongeveer eenderde van de betreffende wijken stagneerde de stijgende lijn in de leefbaarheid. Belangrijke redenen van de afnemende leefbaarheid zijn de verminderde investeringen in de fysieke leefomgeving en  de concentratie van kwetsbare groepen in deze wijken.  De G32 constateert dat overheid en marktpartijen samen moeten ingrijpen om de leefbaarheid nieuwe impulsen te geven.

Regie
De stagnatie en achteruitgang is onder meer te wijten aan de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid. ‘Het is tijd om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien’, aldus Jop Fackeldey, bestuurslid van de G32 en wethouder in Lelystad. ‘Een nieuw perspectief voor kwetsbare wijken impliceert zeker niet het afstoffen van het oude wijkenbeleid. De nieuwe focus kan ook prangende kwesties als aangrijpingspunt nemen, waarvan wijken de vindplaats zijn: van verduurzaming tot segregatie, van schuldenproblematiek tot eenzaamheid, van maatschappelijke spanningen tot ondermijnende criminaliteit’. Op dit punt kunnen steden de regie weer nemen, aldus Fackeldey.

GERELATEERDE ARTIKELEN+

Leefbaarheid in kwetsbare woonwijken onder druk

NU 07.03.2017 De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren stil komen te staan. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk, constateert belangenvereniging G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek.

”Veel wijken maakten sinds 2002 – conform de landelijke trend – een positieve ontwikkeling van de leefbaarheid door. Vanaf 2012 veranderde het beeld, omdat bij het merendeel van de onderzochte wijken de stijgende lijn stokte. Een derde van deze wijken vertoont tussen 2012 en 2014 zelfs een achteruitgang. Voor de bewoners van deze wijken was de verbetering in 2014 weer verleden tijd.”

De stagnatie en achteruitgang is onder meer te wijten aan de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid, aldus de G32. ”Nu de economie weer aantrekt, is het tijd om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien”, vindt de belangenvereniging.

Lees meer over:  Achterstandswijken

Kwetsbare wijk holt achteruit

Telegraaf 07.03.2017 De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk, constateert belangenvereniging G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek.

„Veel wijken maakten sinds 2002 – conform de landelijke trend – een positieve ontwikkeling van de leefbaarheid door. Vanaf 2012 verandert het beeld, omdat bij het merendeel van de onderzochte wijken de stijgende lijn stokt. Een derde van deze wijken vertoont tussen 2012 en 2014 zelfs een achteruitgang. Voor de bewoners van deze wijken was de verbetering in 2014 weer verleden tijd.”

De stagnatie en achteruitgang is onder meer te wijten aan de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid, aldus de G32. „Nu de economie weer aantrekt, is het tijd om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien”, vindt de belangenvereniging.

LEES MEER OVER;  ACHTERSTANDWIJKEN VOGELAARWIJKEN G32 STEDEN

Wonen in een ach­ter­stands­wijk: Het is verschrikkelijk

AD 07.03.2017 De leefbaarheid in achterstandswijken is achteruit gehold, bleek vandaag uit een onderzoek van de G32. Bewoners uit de wijk Jol in Lelystad ondervinden aan den lijve hoe de problemen zich daar opstapelen.

,,Ik heb al ruzie met de buren en ik wil het niet nóg erger maken’’, verontschuldigt een oudere mevrouw zich. ,,Het is verschrikkelijk om hier te wonen. De verhuisdozen staan al klaar.’’

Ze staat niet alleen, zo blijkt uit onderzoek van de middelgrote steden verenigd in de G32. Daaruit blijkt dat voor inwoners van kansarme wijken de problemen zich ophopen. Voor bijna de helft van de inwoners is de leefbaarheid sinds 2012 verslechterd. Mensen voelen zich minder veilig en klagen over het gebrek aan voorzieningen.

Ook Alletta en John Verbon die even verderop wonen zijn ronduit negatief over hun wijk. ,,Wij komen van oorsprong uit Veenendaal, daar is alles anders. Buren zeggen elkaar hier niet eens gedag.’’

Plakbandjes

Op hun eigen deur hangt een briefje met vier vergeelde plakbandjes. ,,Ik wil niets kopen. Ik wil geen abonnementen. Ik wil niet van mijn geld af. Ik wil niet over god praten. Mijn hond bijt niet. Ik wel. Dus blijf van mijn bel af.’’

Het stel heeft naar eigen zeggen vaak te kampen met ‘trammelant’. Wat dat is?

Hij: ,,Vechtpartijen.’’

Zij: ,,Steekpartijen.’’

’s Avonds durft zij de hond niet uit te laten. Dat doet hij altijd. Ze vervolgt: ,,Ze beginnen heel fijn, een feestje met een barbecuetje.’’ Maar negen van de tien keer loopt het volgens haar uit de hand doordat er drank in het spel is. ,,In het weekend is het – vooral zomers – elk weekend bingo. Gemiddeld staan er vijf à zes politiewagens.’’

In het weekend is het – vooral zomers – elk weekend bingo. Gemiddeld staan er vijf à zes politiewagens, aldus Bewoonster van de wijk Jol in Lelystad.

Vechtcultuur

Verschillende buren spreken over de overlast van een gezin Romazigeuners. ,,Die Romazigeuners zijn jaren geleden uit Utrecht weggejaagd’’, weet John Verbon. ,,Zoonlief heeft vader neergestoken, ook omdat vaders moeders heeft geslagen. Aan de overkant woon ook zo’n soort gezin. Ook vechtcultuur. Niet in huis, ook buiten.’’

Het Roma-gezin was niet thuis. De uit Ecuador afkomstige buurvrouw Ariana Palacio wel. ,,Het is hier overal vies.’’ Ze noemt het ‘lastig’ dat haar kinderen in de buurt Jol opgroeien. ,, Mijn kinderen kunnen niet de voortuin buiten spelen en ook niet in de achtertuin, omdat het hier altijd vies is.’’

Tegenover haar huis ligt wat er over is gebleven van een grote, oude bank, in verschillende losse stukken verspreid over het gras. Daar tussen wat resten kunstgras en een loopstoeltje voor een dreumes. ,,Deze kant op’’, roept ze haar zoontjes zodra ze op hun loopfietsjes de verkeerde kant op gaan als ze de hond uitlaat.

© AD

Zwerfvuil

Een gemeentewerker staat in een feloranje jas met reflecterende strepen een paar lege koffiebekers uit de bosjes te vissen. ,,Het is een hele levendige, kleurrijke buurt hier. Er ligt hier altijd zwerfvuil en troep. Je blijft bezig. Altijd wat te doen.’’

De bosjes even verderop zijn pas gekortwiekt door buurtgenoten in samenwerking met de woningcorporatie en de gemeente Lelystad. ,,Bij het weghalen van de struiken kwamen allemaal naalden naar boven’’, vertelt Eleonora Bos. ,,Waarschijnlijk van drugs. Ze zaten in de grond en tussen de struiken. Gelukkig is het op tijd weggehaald en opgelost met nieuwe beplanting. Maar er spelen hier kinderen. Je wilt het niet weten.’’ De buurtbewoonster die vanwege een infarct niet meer kan werken hoopt dat de bosjes er zo netjes bij blijven staan als het nu is. ,,We moeten dit met mekaar doen. Maar het heeft wel tijd nodig.’’

Bij het weghalen van de struiken kwamen allemaal naalden naar boven. Waarschijnlijk van drugs, Eleonora Bos.

Opstapelen problemen

Volgens wethouder in Lelystad Jop Fackeldij is er echter geen tijd te verliezen. ,,Vroeger werd er heel veel geïnvesteerd in de openbare ruimte, de straten, de verlichting en de woningen. Dat gebeurde voor een deel met geld van het Rijk. Dat viel weg.’’ Tegelijkertijd legde het Rijk volgens de wethouder heel veel andere taken bij de gemeente neer, zoals de jeugdzorg, waardoor de gemeente zelf ook de aandacht ‘moest verleggen’.

Mede daardoor komen mensen met psychiatrische problemen, schulden, vroegtijdig schoolverlaters en asielzoekers steeds vaker bij elkaar in de buurt wonen. ,,Als iemand zware schulden heeft en bij wijze van spreken geen vloedbedekking heeft, dan kun je wel aanbellen om te vragen of hij of zij wil samenwerken om de buurt beter te maken. Maar die persoon heeft dan een veel groter probleem’’, licht de PvdA-wethouder de ernst toe. ,,Het probleem is dat problemen opstapelen en dat mensen niet meer in staat zijn om daar zelfstandig uit te komen.’’

Kwetsbare wijk holt achteruit

AD 07.03.2017 Na jaren van verbetering gaat de leefbaarheid in achterstandswijken weer achteruit. Mensen met schulden, psychiatrische problemen, vroegtijdig schoolverlaters en asielzoekers wonen weer vaker bij elkaar in de buurt.

Dat blijkt uit onderzoek naar ruim 130 achterstandsbuurten, die in 2007 deels bestempeld zijn als Vogelaarwijken. In veel probleemwijken werd de leefbaarheid steeds beter, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat die stijgende lijn stokt.

Bijna de helft van de inwoners van achterstandsbuurten ging er sinds 2012 in leefbaarheid op achteruit. Zo staat in het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de G32, het stedennetwerk van middelgrote steden in Nederland.

Kwetsbare groepen
In twaalf wijken is extra onderzoek gedaan naar de oorzaken van de afnemende leefbaarheid. Dat gaat om Meerzicht (Zoetermeer), Buitenhof (Delft), Schiedam-Oost, Meerwijk (Haarlem), Jol/Galjoen (Lelystad), de Gestelse Buurt (Den Bosch), Jagershoef (Eindhoven), Kerkrade-West en Mariaberg(Maastricht), Selwerd (Groningen), Angelslo (Emmen). Uit die analyse blijkt dat de belangrijkste reden voor het verval daar de concentratie van kwetsbare groepen is.

In die buurten woonden al relatief veel mensen met lage inkomens, lage opleiding, schulden en psychiatrische problemen. Door de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, komen daar relatief vaak psychiatrische patiënten bij. Daklozen stromen vaak door naar een woning in een achterstandswijk en asielzoekers met verblijfsstatus worden ook relatief vaak daar gehuisvest.

Dit onderzoek toont aan dat kwetsbare wijken als er niets gebeurt als eerst achteruit hollen, aldus Wethouder in Lelystad Jop Fackeldey.

Minder aandacht
,,Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid was er de afgelopen jaren steeds minder aandacht voor kwetsbare wijken”, betoogt wethouder in Lelystad Jop Fackeldey, die bij de G32 verantwoordelijk is voor stedenbeleid. ,,Dit onderzoek toont aan dat kwetsbare wijken als er niets gebeurt als eerst achteruit hollen.”

Volgens de gemeenten pakt het kabinetsbeleid verkeerd uit. Woningcorporaties mogen van het kabinet-Rutte alleen nog maar geld steken in huizen voor lagere inkomens. Het was de bedoeling dat marktpartijen zouden investeren in wat duurdere woningen, maar die blijken dat in achterstandswijken nauwelijks te doen.

Investeren
De gemeenten vinden dat overheden weer moeten investeren in achterstandswijken en dat met marktpartijen afspraken worden gemaakt om de buurten gemengd te houden. Dat betekent volgens Fackeldey niet ‘dat we het oude wijkenbeleid moeten afstoffen’.

,,Steden moeten de regie weer nemen. Nu de economie weer aantrekt, moet je opnieuw in kwetsbare buurten investeren.”

Advertenties

maart 8, 2017 Posted by | 2e kamer, bezuinigingen, huurverhoging, huurwet, politiek, PvdA, scheefhuur, scheefwonen, vluchtelingen, Vogelaarswijken | , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties van start

Parlementair onderzoek

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rapport ‘Toezicht op presteren van woningcorporaties’

2e kamer 03-06-2014 -De afgelopen jaren is een aantal woningcorporaties in opspraak geraakt in verband met financieel wanbeheer. Bekende voorbeelden zijn Rochdale, Vestia en Woonbron. Hoewel de meeste woningcorporaties in Nederland voor zover bekend hun wettelijke taken naar behoren vervullen, trokken de opeenvolgende incidenten de aandacht – niet alleen van de pers, maar ook van de Tweede Kamer. Deze laatste besloot in 2012 een parlementaire enquête uit te voeren. De Tijdelijke Commissie Woningcorporaties stelde een onderzoeksplan op dat in april 2013 door de Tweede Kamer werd goedgekeurd.

Download bijgevoegd document(PDF)

Voorheen overheidstaken lopen tegen problemen !!!!! 

Kortom, groot Gerommel in de (semi)publieke sector !!!!  Kabinet Rutte II wil daarom een ‘ gedragscode voor behoorlijk bestuur’ om misstanden in de semipublieke sector te voorkomen. Dit naar aanleiding van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, VESTIA, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis. ‘In een aantal gevallen lijkt het bestuurders en toezichthouders te hebben ontbroken aan een moreel kompas’, schrijft minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

‘Voorkomen moet worden dat bestuurders elkaars salaris bepalen’

‘Topinkomens publieke sector ver boven norm’

Trouw 19.07.2014 Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties en toezichthouders verdienen nog altijd fors meer dan de huidige balkenendenorm van 230.000 euro. Er zal dus fors ingeleverd moeten worden als de normering van topinkomens volgend jaar verder wordt aangescherpt. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek vande Volkskrant.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Top van publieke sector moet fors salaris inleveren

VK 19.07.2014 De top van de (semi)publieke sector moet de komende jaren zwaar inleveren. Terwijl het kabinet het salarisplafond per 1 januari verder wil verlagen naar een ministerssalaris van 169 duizend euro, verdienen veel bestuurders in de zorg, het onderwijs en bij corporaties en toezichthouders nu nog meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Vooral bij de financiële toezichthouders DNB en AFM liggen de beloningen nog ver boven de norm. Acht van de tien bestuurders in de toptien van het Volkskrant-onderzoek werken bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. DNB-president Klaas Knot is met een brutosalaris van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten) de best verdienende bestuurder in de semipublieke sector.

MEER OVER;

o   Topsalarissen

o   Economie

o   Politiek

o   Topsalarissen

o   Kabinet-Rutte II

Top moet inleveren

Telegraaf 19.07.2014 Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Het kabinet wil het salarisplafond in de (semi)publieke sector per 1 januari volgend jaar juist verder verlagen naar een ministerssalaris van circa 169.000 euro. Het nieuwe maximum geldt voor nieuwe bestuurders. Voor huidige bestuurders die boven de norm zitten, gaat een overgangsperiode gelden. Zij moeten hun salaris komende jaren stapsgewijs minderen tot de norm.

Bestuurders publieke sector verdienen nog altijd flink boven norm

NRC 19.07.2014  Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij de woningcorporaties verdienen nog altijd fors meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een onderzoek naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Bekijk een langere lijst op de site van De Volkskrant.  LEES VERDER

TOPSALARIS

Top publieke sector moet toezien hoe salaris wordt gekort

Elsevier 19.07.2014 DNB-directeur Klaas Knot zit het verst boven de balkenendenorm. Bestuurders in het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties verdienen vaak meer dan de balkenendenorm van 230.000 euro. Met de kabinetsplannen om de norm verder te verlagen zal de top van de publieke sector flink moeten gaan inleveren.

Uit onderzoek van de Volkskrant naar de topbeloningen bij 119 bedrijven in de (semi) publieke sector blijkt dat veel salarissen een stuk hoger liggen dan de huidige norm van 230.000 euro.

Toezichthouders

De Volkskrant heeft een lijst gepubliceerd met de topinkomens van toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties, in het onderwijs en in de zorg op een rij.

Vooral de bazen bij financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zullen vanaf januari flink wat salaris moeten inleveren.  In de toptien van de lijst komen acht inkomens voor van bestuurders werkzaam bij DNB of AFM.

Afbouwen

De president van DNB Klaas Knot zal er het meest op achteruit gaan: hij verdient momenteel 422.573 euro. Daarnaast belonen vooral zorginstellingen te veel; twintig van de 25 instellingen keerden salarissen uit boven de norm.

Vestia

Opvallend is dat de bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia Arjan Schakenbos in het onderzoek als meest bescheiden topbestuurder uit de bus komt. Hij verdiende vorig jaar 123.886 euro en zit dus ruim onder de toekomstige norm.

Zijn voorganger Erik Staal haalde meer dan een half miljoen euro binnen en kreeg bij zijn vertrek een premie van 3,5 miljoen. Hij kwam later ten val en moest voor de Parlementaire Enquêtecommissie verschijnen om zich te verantwoorden over onder meer het speculeren met derivaten.

zie ook

Kabinet verlaagt balkenendenorm voor publieke sector

VK 01.07.2014 Managers in de publieke sector (onder meer onderwijs, zorg, woningcorporaties) mogen in de toekomst niet meer verdienen dan een minister. Het kabinet verlaagt deze zogeheten balkenendenorm van 130 procent van een ministersalaris naar 100 procent. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer.

Topinkomens publieke sector verder verlaagd

RO 01.07.2014 De regering heeft het wetsvoorstel voor verlaging van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris ingediend bij de Tweede Kamer. Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet moet op 1 januari 2015 ingevoerd worden. De ministerraad stemde hiermee in op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Documenten en publicaties;

Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Nader rapport voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Memorie van Toelichting Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Advies Raad van State inzake voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk | 01-07-2014

Verder: 

Vestia

Het meest in opspraak kwam Vestia, een van de grootste corporaties, met veel huizen in Den Haag o.a. Spoorwijk. Het bedrijf stond voor twee miljard in het rood na risicovolle beleggingen. Topman Erik Staal trad af, maar kreeg wel miljoenen euro’s mee. Het is niet bekend of Staal ook wordt gehoord door de enquêtecommissie. De verwachting is dat de commissie het onderzoek in oktober 2014 afrondt. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier

Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

Zware incidenten

Aanleiding zijn de Zeven zonden van woningcorporaties van de laatste jaren, zoals bij VestiaWoonbron en Rochdale. De commissie gaat met een aantal corporaties speciaal aan de slag. Behalve met de hiervoor genoemde zijn dat RentreeWoningstichting Geertruidenberg (WSG),  Servatius  en Laurentius.

Een (kort) overzicht

Het cruiseschip SS Rotterdam, het fiasco van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, zal weer langskomen. En de zonnekoningen zullen opnieuw in de schijnwerpers staan. Zoals oud-topman Möllenkamp van Rochdale, die op kosten van de baas een Maserati reed en zich op een personeelsfeest uit een helikopter liet zakken. En natuurlijk voormalig Vestia-topman Erik Staal, die met zijn derivatenavontuur bijna de hele corporatiesector mee de afgrond in sleurde. om deze zeven schandalen gaat het

Toezicht

Ook het toezicht op de sector zal beter moeten worden geregeld. Volgens de rekenkamer is dit nu onvolledig’ waardoor o.a. het ministerie en de gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om wantoestanden aan te pakken.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, die nu een eenmansfractie belichaamt.

Werken bij een woningbouwcorporatie is weleens leuker geweest. Dankzij schandalen als de verspilde miljoenen bij de renovatie van een oud stoomschip (de SS Rotterdam), de bouw van een mislukte campus bij de Universiteit Maastricht en fraude is hun imago beroerd.

En dankzij heffingen als de verhuurderheffing – een door het rijk opgelegde bijdrage aan de bezuinigingen – en reddingsacties voor noodlijdende collega-corporaties gaat het ook financieel niet al te best.

En dan beginnen vanaf volgende week dinsdag ook nog eens de ongetwijfeld pijnlijke openbare verhoren in de parlementaire enquête naar misstanden in de sector.

Zes weken lang

Commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV) wil de verantwoordelijken “publiekelijk verantwoording laten afleggen over hun handelen”, zei hij deze week tijdens een persconferentie.

Onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 de onderzoeksopdracht voor een parlementaire enquête woningcorporaties vastgesteld. De commissie, onder voorzitterschap van PVV-Kamerlid Roland van Vliet, brengt naar verwachting in oktober 2014 haar eindrapport uit.

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Rapport De balans verstoord

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

Zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 1

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

en ook:Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

en: Vestia-gate ???

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

ERIK STAAL – Elsevier

VESTIA – Elsevier 

Rekenkamer over corporaties Open pdf (5,5 MB)

WOUTER BOS – Elsevier

PIET HEIN DONNER – Elsevier 

ROCHDALE – Elsevier

Toezicht gebrekkig.

„Vanuit de organisaties kwam geen afdoende correctie en de toezichthouders bogen in de meeste gevallen mee. Gemeentepolitici traden niet op vanwege hun belangen bij de omvangrijke investeringen van de corporaties”, aldus de onderzoekers. Daarmee doelen zij overigens niet op persoonlijk gewin, maar om het belang van de investeringen voor de ontwikkeling van de gemeenten.

Aan het falend leiderschap van bestuurders ging vaak een lange periode vooraf. „De bestuurders verkregen langzaam maar zeker een autonome positie, waarbij gedurfde prestaties tot veel steun binnen en buiten de corporatie leidden en tegelijkertijd het gevoel versterkten „onaantastbaar” te zijn. Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt. Zo konden de bestuurders een traject van lef en lof naar schade en schande doormaken.”

De uitkomsten van het onderzoek van de bestuurskundigen lopen vooruit op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar woningcorporaties. Deze commissie presenteert op 30 oktober 2014 haar eindrapport.

Voormalig Vestia-baas Erik Staal zette Haagse gemeenteraad buitenspel

RTVWEST 07.09.2014 DEN HAAG – De oud-topman Erik Staal van Vestia was ook al als directeur-bestuurder van het Haagse gemeentelijk Woningbedrijf megalomaan en gek op geld. Hij duldde geen tegenspraak en passeerde soms zelfs de gemeenteraad.

Raad buitenspel bij grondaankoop

Staal zocht telkens de grenzen van het toelaatbare op. In 1992 kocht hij grond op de nieuwbouwlocatie Ypenburg.
Daarvoor was toestemming nodig van de gemeenteraad, maar die werd niet eens ingelicht.

Staal verblijft meestal in zijn villa van 2 miljoen euro op Bonaire, maar was voor de zomer in Den Haag voor de parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties. Die doet onderzoek naar het debacle van Vestia en komt in oktober met het eindrapport.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Erik Staal van Vestia had lak aan de gemeenteraad

Den HaagFM 07.09.2014 Oud-topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia was ook al als directeur van het Haagse Gemeentelijk Woningbedrijf “megalomaan en gek op geld”. Dat staat in het boek ‘De vrije val van Vestia’, dat net is verschenen. Staal duldde geen tegenspraak en passeerde soms zelfs de gemeenteraad.

De schrijvers van het boek reconstrueren het financiële debacle van de grootste woningcorporatie van Nederland. Vestia ging bijna failliet door de aankoop van riskante beleggingsverzekeringen. Honderden mensen moesten worden ontslagen en onder meer in Den Haag kwamen tientallen bouwprojecten stil te liggen. Staal zocht telkens de grenzen van het toelaatbare op, staat in het boek. In 1992 kocht hij bijvoorbeeld grond op de nieuwbouwlocatie Ypenburg. Daarvoor was toestemming nodig van de gemeenteraad, maar die werd niet eens ingelicht. …lees meer

‘Vestia-bestuurder Staal wilde Bouwfonds kopen’

RTVWEST 06.09.2014 Voormalig bestuursvoorzitter Erik Staal van woningcorporatie Vestia heeft naar eigen zeggen in 2006 Bouwfonds willen overnemen, de grootste commerciële projectontwikkelaar van Nederland. Staal wilde de overname doen samen met Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zo meldt Het Financieele Dagblad.

‘Interesse Tweede Kamer’

Staal bestrijdt dat hij werd gedreven door megalomanie.  ‘Groter worden zonder meer is nooit mijn bedoeling geweest. In dit geval wilde ik alleen de Bouwfonds-activiteiten weer terugbrengen in de semipublieke sector.’ Staal had daarover naar eigen zeggen ook enkele Tweede Kamerfracties gepolst. ‘Die toonden zich geïnteresseerd.’

In 2012 bracht Staal woningcorporatie Vestia aan de rand van de afgrond door risicovolle beleggingen. Het bedrijf stond voor 2 miljard euro in het rood. Topman Staal trad daarna af, maar kreeg wel een zeer riante vertrekregeling van 3,5 miljoen euro. Hier was veel verzet tegen, maar de rechtbank heeft besloten dat Staal het geld mag houden.  … Lees verder

Gerelateerde artikelen:

“Vestia-baasErikStaalwildeBouwfondskopen”

Den HaagFM 06.09.2014 Voormalig Vestia-baas Erik Staal heeft naar eigen zeggen in 2006 Bouwfonds willen overnemen, de grootste commerciële projectontwikkelaar van Nederland.

Staal wilde de overname doen samen met Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zo meldt Het Financieele Dagblad. Voormalig BNG-bestuursvoorzitter Pim Vermeulen en zijn rechterhand Carel van Eykelenburg bevestigen Staals plannen. Maar het voorstel strandde vrijwel direct. Vermeulen noemde wat Staal voorstelde “buiten alle proporties”. …lees meer

‘Rentederivaten tikken als tijdbommen onder publieke instellingen’

VK 18.08.2014 Zorginstellingen, gemeenten en corporaties laten zich nog steeds riskante derivaten aansmeren, schrijft Patrick van Gerwen.

  •  Het risico is dat de instelling na afloop van de eerste periode ineens wordt geconfronteerd met rentelasten die fors omhoog gaan

De openbare verhoren in de parlementaire enqûete woningcorporaties hebben weer wat meer inzicht gegeven in het gebruik van rentederivaten bij (semi-)publieke instellingen.

Zowel bij woningcorporaties, zorginstellingen als gemeenten wordt gebruik gemaakt van zeer riskante renteproducten. Deze constructies met rentederivaten maken eerst lage rentelasten mogelijk. Daarvoor moet mogelijk in de toekomst een hoge prijs worden betaald en dat kan een significante impact hebben op de exploitatie van deze instellingen.

Deze constructies staan bekend als ‘extendible leningen’ of leningen met ‘embedded swaps’ en passen niet bij verantwoord renterisico-management. Ze vormen een tijdbom voor de toekomstige rentelasten die een instelling moet betalen.

‘FALENDE BESTUURDER KRIJGT ALLE RUIMTE’

BB 11.08.2014 Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten als gevolg.

Omgeving keek toe
Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en Vrije Universiteit Amsterdam. Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties. Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

“Toezichthouders en politiek faalden bij Vestia”

Den HaagFM 11.08.2014 De problemen bij woningcorporaties zoals Vestia zijn niet alleen te wijten aan falende bestuurders, maar ook aan het lakse gedrag van onder meer toezichthouders en de politiek. Dat schrijven onderzoekers van de TU Delft, de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau GenP Governance in een rapport dat maandag is verschenen.

Door het gebrekkige optreden van de toezichthouders en de politiek duurde het vaak te lang voordat het bestuur van corporaties op de vingers werd getikt. Bestuurders zoals Erik Staal van Vestia hadden het gevoel “onaantastbaar” te zijn, zegt onderzoeker Rik Koolma. “Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt”, zo stelt hij. “Zonnekoningengedrag van bestuurders alleen is een te simpele verklaring. Bestuurders hebben jarenlang te veel ruimte gekregen.”

Vestia kwam in 2012 zwaar in de problemen. Risicovolle beleggingen zadelden de corporatie op met een schuld van twee miljard euro. Honderden mensen verloren hun baan en onder meer in Den Haag kwam tientallen bouwprojecten stil te liggen. Vestia stond op omvallen, maar kon gered worden met hulp van de overheid, banken en andere woningcorporaties. …lees meer

‘Alle ruimte falende bestuurder’

Telegraaf 11.08.2014 Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten als gevolg.

Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en Vrije Universiteit Amsterdam. Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties.

Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren.

‘Woningcorporaties schuldig? Nee, het was een systeemfout’

VK 31.07.2014 De uitkomst van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties stond al vast, schrijft Marcel van Dam. Namelijk: Het falen van een aantal corporaties is te wijten aan systeemfouten. Iedereen is dus schuldig.

Ik was stomverbaasd over de getuigenis van Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten.

In de jaren tachtig begon de overheid zich terug te trekken als financier van de sociale woningbouw. Om die reden richtte de corporatiesector een waarborgfonds op, het WSW, dat woningcorporaties in de gelegenheid stelde op de kapitaalmarkt geld te lenen tegen een lagere rente door voor elkaar borg te staan. Dat bleek een goede zet toen op de golven van de neoliberale revolutie werd besloten de hele corporatiesector te verzelfstandigen en de financiering en subsidiering in één klap te beëindigen. Het WSW begon aan een bloeiperiode, temeer omdat de overheid als achtervang voor de borging ging fungeren.

‘Vaste prik: oud-politicus wordt toezichthouder, maar houdt geen toezicht’

18.07.2014 Na een periode van te veel geld, te weinig concurrentie en geen toezicht valt nu te vrezen dat de oplossing wordt gezocht in minder geld en meer toezicht, schrijft Meindert Fennema. ‘Vergeet niet dat concurrentie de motor van de vooruitgang is.’

‘Na ons verhoor door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is de knokpartij tussen Wouter Bos en mij, begonnen in het kabinet-Balkenende IV, weer breed uitgemeten.’ Zo begon Ella Vogelaar haar opiniestuk in de Volkskrant, waarin zij pleitte voor meer samenwerking tussen PvdA, SP en GroenLinks. De voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA sluit zich daar bij aan.

De PvdA verkeert electoraal in een diepe crisis, schrijft Vogelaar, maar ‘de vraag of er misschien iets mis is met het beleid, waardoor veel kiezers en leden zich niet meer herkennen in hun partij lijkt niet te worden gesteld’.

Al die instellingen werden vroeger gecontroleerd door ambtenaren die toezicht hielden namens de minister, een gedeputeerde of een wethouder. Na de verzelfstandiging werd dat ambtelijke toezicht vervangen door een ‘Raad van Toezicht’. Zo zou de overheid ‘op afstand’ blijven, hoewel de minister, vaak in opdracht van de Tweede Kamer, wel allerlei eisen oplegde: streefcijfers moesten gehaald worden en er werden ‘convenanten’ gesloten die vaak neerkwamen op een dictaat van de overheid. Die eisen kwamen niet voort uit enig inzicht in het functioneren van de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer of de woningmarkt, maar werden bepaald door de politieke waan van de dag. Over de sociale woningbouw schrijft Xander van Uffelen terecht: ‘De overheid kiest voor liberalisering van de huurmarkt, maar zegt tegelijk dat grote commerciële projecten verboden zijn. De overheid wil de risico’s en kosten beperken, maar ook nog even 1,8 miljard euro verdienen met een megabelasting voor corporaties.’


‘Medeverdachte ex-topman Rochdale wordt afgeperst’›

NRC 12.07.2014 Henk Oudt, een medeverdachte van ex-topman van Rochdale Hubert Möllenkamp wordt gechanteerd. Dat meldtDe Telegraaf vandaag op grond van vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten van alle betrokkenen.

Oudt wordt volgens de krant afgeperst met heimelijk opgenomen gesprekken die hij heeft gevoerd met Möllenkamp. De krant haalt een afpersingsbrief aan waarin zou staan:

“Indien jij de gelden die je mij zou betalen niet binnen vijf dagen overmaakt, zal ik stappen ondernemen. En die stappen zullen zeer nadelig voor jou uitpakken. De opgenomen gesprekken worden naar het OM gestuurd.”

MÖLLENKAMP WORDT ONDERZOCHT DOOR JUSTITIE

Möllenkamp als topman van Rochdale rondreed in een Maserati werd in 2010 op staande voet ontslagen wegens zelfverrijking. Rochdale beschuldigde de directeur van verduistering en valsheid in geschrifte. Justitie onderzoekt of Möllenkamp zich als bestuursvoorzitter van Rochdale door zeker drie zakenrelaties heeft laten omkopen. Möllenkamp, zijn vrouw en drie zakenpartners zijn verdachte in het onderzoek.

Oudt wordt ervan verdacht als directeur-eigenaar van het Amsterdamse sloopbedrijf Steenkorrel een half miljoen euro smeergeld te hebben betaald aan Möllenkamp. Ook zou hij hem enkele dure Mercedessen cadeau hebben gedaan. Möllenkamp kocht in 2005 de helft van jachthaven aan de Nieuwe Meer van Oudt. Hij wilde op het perceel aan het Nieuwe Meer een hotel en woningen bouwen. De andere helft werd gekocht door vastgoedhandelaar Evert Kroon, die in 2012 werd veroordeeld tot 1,5 jaar cel wegens belastingfraude. Na het ontslag van Möllenkamp trok Rochdale de stekker uit het project.

Lees meer;

7 JUN Verhoor // Tja, de corporatiedirecteur wilde gewoon in een mooie Maserati rijden

4 JUN Sorry, sorry, sorry, voor deze zeven schandalen

7 JUN Maserati was ‘de verkeerde keuze’

3 JUN De zeven grootste zondaars

2011 Rochdale eist 6 miljoen terug van directeur

Eindrapport enquêtecommissie Vestia op 30 oktober

Den HaagFM 11.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties biedt op 30 oktober haar eindrapport aan aan de Tweede Kamer.

De enquêtecommissie, onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden.

De afgelopen weken hield ze openbare verhoren. Daarbij werden hoofdrolspelers uit de volkshuisvestingswereld, maar ook onder anderen (oud-)bewindslieden gehoord. Ook oud-wethouder Marnix Norder moest voor de commissie verschijnen. Hij vertelde dat de ellende met Vestia onze stad honderden miljoenen heeft gekost. …lees meer

‘Woningbouwsector is speelbal geworden van geldbeluste managers’

VK 11.07.2014 Geldverkwistende managers aangestuurd door een zwabberende overheid, daar kwam weinig goeds uit, schrijft Xander van Uffelen in het commentaar van de Volkskrant.

Het rammelende en versnipperde toezicht is een tweede belangrijke oorzaak van de wantoestanden in de corporatiesector.

De parlementaire enquête naar de woningbouwcorporaties heeft intrigerende verhoren opgeleverd met de hoofdrolspelers van alle corporatiemissers, maar nog geen duidelijke richting uitgestippeld naar een eenduidige oplossing. Met spanning worden daarom de politieke conclusies en aanbevelingen afgewacht die de commissie onder leiding van ex-PVV’er Roland van Vliet over enkele maanden zal trekken. Kiest de commissie voor strakke aansturing door de overheid, of voor een combinatie van liberalisering en strakker toezicht?

Eindrapport enquêtecommissie Woningcorporaties op 30 oktober

RTVWEST 10.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties biedt op 30 oktober haar eindrapport aan aan de Tweede Kamer. Ze heeft dat donderdag laten weten.

De enquêtecommissie, onder voorzitterschap van onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet, onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden. De afgelopen weken hield ze openbare verhoren. Daarbij werden hoofdrolspelers uit de volkshuisvestingswereld, maar ook onder anderen (oud-)bewindslieden gehoord.

LEES OOK: Opvallende uitspraken tijdens Parlementaire Enquête Woningcorporaties  Lees verder

 gerelateerde artikelen;

Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties

Trouw 10.07.2014 Met 58 openbare verhoren lichtte de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties al een flinke tip van de sluier van haar bevindingen op. De lessen: de cultuur moet anders, het toezicht scherper, het ministerschap bestendiger. Maar vooral: schoenmaker, blijf bij je leest.

Verwant nieuws;

Privatiseringsverdriet

Trouw 08.07.2014 Met nog twee dagen parlementaire enquête te gaan, ligt de wereld van de woningbouwcorporaties uitgekleed op straat. Senator Roel Kuiper onderzocht en beschreef hoe het algemeen belang uit beeld verdween met de privatisering van allerlei overheidsorganisaties.

  •  Er was nauwelijks discussie over het waarom van het privatiseren. Geen bevlogen ideologisch debat zoals bij de buren onder Thatcher.

     

Wilden we echt dat driekwart van onze elektriciteitsbedrijven verkocht werd aan het buitenland? Wilden we echt dat een solide postbezorging afzakte naar een matige kwaliteit? Willen we echt dat bestuurders van verzelfstandigde overheidsdiensten en woningbouwcorporaties zich ‘marktconform’ laten uitbetalen in astronomische bedragen, terwijl ze nog altijd een publiek belang dienen?’

Roel Kuiper gaat nog een tijdje door met het opwerpen van retorische vragen in zijn boek ‘De terugkeer van het algemeen belang’ dat dit jaar uitkwam. Privatiseringsverdriet, noemt hij het beeld dat uit die vragen opdoemt.

Verwant nieuws;

Groep de Mos eist spoeddebat over uitspraken Marnix Norder

Den HaagFM 09.07.2014 Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat er een spoeddebat komt over de uitspraken van oud-wethouder Marnix Norder voor de de Parlementaire Enquête Woningcoöperaties.

Norder zei daar woensdag de Haagse gemeenteraad bewust niet te hebben geïnformeerd over de problemen van woningcoöperatie Vestia, omdat de minister om geheimhouding had gevraagd. Fractievoorzitter Richard de Mos vindt dat niet kunnen. “Het bewust niet informeren van de Haagse gemeenteraad is onaanvaardbaar en belet de democratische mogelijkheden van partijen om in te spelen op actuele situaties in de stad. Ik wil hierover in een spoeddebat de onderste steen boven krijgen, want de prietpraat die Norder tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquête heeft uitgeslagen is echt schokkend.” …lees meer

Opvallende uitspraken tijdens Parlementaire Enquête Woningcorporaties

RTVWEST 09.07.2014 In 19 dagen heeft de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bijna 60 getuigen in het openbaar gehoord over het corporatiestelsel en de incidenten die er plaatshadden. Woensdag was de laatste dag. Onder meer oud-wethouder in Den Haag Marnix Norder en Vestiabestuurders Erik Staal en Jeroen Lugte kwamen aan het woord. Hieronder een aantal opmerkelijke uitspraken van de getuigen.Lees verder

Gerelateerde artikelen

Oud-wethouder Den Haag Marnix Norder: Ellende Vestia kostte gemeente 100 tot 200 miljoen euro

RTVWEST 09.07.2014 ‘De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost’, zegt de Haagse oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. De oud-wethouder was verbaasd toen hij hoorde over de problemen bij Vestia door – in zijn woorden – ‘casinobeleid’. Hij kende Vestia als een sterke corporatie waar goed afspraken mee te maken waren en waar goede mensen werkten.

Bijna 60 getuigen

Na verhoren van bijna 60 getuigen in 19 dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

MarnixNorder: “Ellende Vestia kostte gemeente honderden miljoenen euro’s”

Den HaagFM 09.07.2014  “De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag honderd tot 200 miljoen euro gekost”, zei oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De kostenpost is inclusief de miljoenen die de gemeente de komende jaren moet uitgeven om woningen van Vestia op te knappen. …lees meer

Parlementaire Enquête Woningcorporaties loopt ten einde

Den HaagFM 09.07.2014 Na verhoren van bijna zestig getuigen in negentien dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond.

Het verlies van zeker twee miljard euro door Vestia was de grootste financiële ramp in de sector. Hierover verhoort de enquêtecommissie woensdag nog de Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling Marnix Norder. …lees meer

Haagse oud-wethouder Norder: Vestia was sterke corporatie

RTVWEST 09.07.2014 ‘Ondanks schandalige zaken rond derivaten, was Vestia een sterke corporatie met goede mensen’, zegt de Haagse oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Woensdagmiddag verwacht de commissie het openbare deel van de enquête af te ronden.

Norder stelt in zijn verhoor ook dat corporaties zich te veel zijn gaan profileren als marktpartij. Het bouwen van sociale huurwoningen stond hierdoor niet meer op eerste plaats.

De parlementaire enquête vindt plaats naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. Vestia kwam hierdoor aan de rand van de afgrond te staan. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Den Haag in 60 seconden: Kwetsbare wijken grootste verliezers in Vestia-drama

Den HaagFM 09.07.2014 In het korte nieuwsprogramma Den Haag in 60 seconden van Den Haag FM zie je dagelijks het belangrijkste nieuws uit de stad. In de uitzending van dinsdag 8 juli is dat: – In het Vestia-drama zijn kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam de grootste verliezers. …lees meer

‘Vestia-drama kostte Den Haag zeker 100 miljoen’

AD 09.07.2014 Het ‘idiote management’ van corporatie Vestia heeft de stad Den Haag zeker meer dan 100 miljoen euro gekost. Dat zei de Haagse oud-wethouder Marnix Norder, toen hij werd gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatsvonden, zoals het verspelen van 2 miljard euro door Vestia.

Lees ook

‘Vestia-drama kostte Den Haag zeker 100 miljoen’

Trouw 09.07.2014 Omdat Vestia zich in de financiële nesten had gewerkt, dreigde de kolossale wijk Zuidwest ‘in de prut’ te raken, aldus Norder. De corporatie kon er niet meer in investeren en het is een wijk die groter is dan de gemiddelde Nederlandse stad. De gemeente zocht een oplossing om de wijk toch goed te houden, maar die kost 80 miljoen over de komende 10 jaar. ‘Een klotebeslissing, maar we moesten het doen.’

Verwant nieuws

Flink de pineut door Vestia-drama

Telegraaf 09.07.2014 Het „idiote management” van corporatie Vestia heeft de stad Den Haag zeker meer dan 100 miljoen euro gekost. Dat bleek woensdag uit de woorden van de Haagse oud-wethouder Marnix Norder, toen hij werd gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden, zoals het verspelen van 2 miljard euro door Vestia.

Gerelateerde artikelen;

08-07: Vestia-drama in kwetsbare wijk

08-07: Spies hoorde te laat van Vestia-debacle

07-07: ‘Vrees grote schade Vestia’

Enquête naar woningcorporaties loopt ten einde

RTVWEST 09.07.2014 Na verhoren van bijna 60 getuigen in 19 dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond. Het verlies van zeker 2 miljard door Vestia was wel de grootste ramp. Hierover verhoort de enquêtecommissie woensdag nog de Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Marnix Norder.

Als de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties toch nog extra getuigen wil oproepen, dan maakt ze dat donderdag bekend. De enquêtecommissie rondt haar onderzoek naar verwachting in het najaar af.

Bonte stoet getuigen

Er is een bonte stoet getuigen voorbij gekomen: eigenzinnige en te groots denkende corporatiebazen, tekortschietende of weinig doortastende toezichthouders, dito accountants, bankiers, Kamerleden en oud-ministers. De één wees naar de ander, die ander weer naar een derde. Slechts een enkele keer klonk er een royaal excuus.

Kennis schoot tekort, regels en taken bleken onduidelijk, de controle tandeloos. In enkele gevallen was het moreel kompas lelijk uit het lood en soms lijkt er zelfs stevig te zijn gesjoemeld.

Rand van de afgrond

En zo kon het dat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. … Lees verder

Gerelateerde artikelen

‘Mister Maserati’ spreekt

Telegraaf 09.07.2014  In 19 dagen heeft de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bijna 60 getuigen in het openbaar gehoord over het corporatiestelsel en de incidenten die er plaatshadden. Woensdag was de laatste dag. Hieronder een aantal quotes.

Gerelateerde artikelen;

09-07: Miljoenen vertrekpremies

27-06: Oud-Kamerleden gehoord

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Quotes van minister tot ‘Mister Maserati’

Telegraaf 09.07.2014 „Ik vond het een mooie auto. (…) Ik weet niet waar de vestigingsdirecteuren in reden, maar ik denk dat dat ook in de prijsklasse van 60-, 70-, 80.000 euro was.” Hubert Möllenkamp van Rochdale over zijn Maserati van de zaak.

Gerelateerde artikelen

09-07: Miljoenen vertrekpremies

27-06: Oud-Kamerleden gehoord

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Miljoenen vertrekpremies

Telegraaf 09.07.2014 De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, bekend van de Maserati-rijdende oud-bestuurder Hubert Möllenkamp, heeft het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro aan gouden handdrukken betaald aan vijf medewerkers. Dat meldt de Volkskrant.

ROCHDALE

Rochdale deelt weer miljoenen aan oprotgeld uit

GS 09.07.2014  Woningcorporaties zijn gewetenloze zelfverrijkingsmachines voor de top. Want instellingen die vanuit een overheidsmonopolie terecht zijn gekomen op het exacte punte waar publiek en privaat elkaar overlappen blijken gulzige geldhoeren van Babylonische proporties.

Zo blijkt dat woningcorporatie Rochdale het afgelopen jaar voor 4,5 miljoen aan ontslagpremies heeft uitgereikt, waaronder vijf personeelsleden die samen goed zijn voor 1,5 miljoen. En dus moeten ze expliciet in het jaarverslag genoemd worden, omdat ze allerlei ethische nomeringen overschrijden. Kijk, dit zijn de belachelijke bedragen.

‘Rochdale betaalde vorig jaar miljoenen aan vertrekpremies’

Elsevier  09.07.2014 De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, bekend van de Maserati-rijdende oud-bestuurder Hubert Möllenkamp, heeft het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro aan gouden handdrukken uitgekeerd aan vijf medewerkers. Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

Naar huis

Vijf medewerkers kregen meer mee dan het maximum volgens de Wet normering topinkomens. Het gaat om een directeur, een manager uitvoering, een administratief medewerker contractbeheer, een onderhoudsadviseur en een participatiemedewerker. Zij gingen naar huis met bedragen van bijna 248.000 tot 329.000 euro.

Maserati

Oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp werd begin juni verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Daarin zei hij dat het rondrijden in een Maserati met chauffeur voor een verkeerde beeldvorming heeft gezorgd. Möllenkamp reed rond in een Maserati waarvoor Rochdale 8.500 euro per maand aan leasekosten betaalde. Voor dat geld werd er wel een chauffeur bij geleverd.

De oud-topbestuurder werd in 2009 op staande voet ontslagen door Rochdale omdat hij zichzelf door gesjoemel zou hebben verrijkt. Rochdale eist miljoenen euro’s terug. Ook moet hij voor de rechter verschijnen vanwege verdenking van fraude.

‘Hoge vertrekpremies bij Rochdale’›

NRC 09.07.2014 Rochdale heeft bij de reorganisatie van het afgelopen jaar vijf medewerkers gouden handdrukken meegegeven van in totaal ruim anderhalf miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag van de Amsterdamse woningcorporatie.

In totaal moesten 65 personeelsleden gedwongen vertrekken. Vijf van hen kregen een bedrag mee dat boven de wettelijke normen ligt. Het gaat om een directeur, een manager uitvoering, een administratief medewerker contractbeheer, een onderhoudsadviseur en een participatiemedewerker. Ze kregen bedragen variërend tussen de 329.000 en 248.000 euro. In totaal werd er zo’n 4,5 miljoen euro aan vertrekpremies betaald.

Lees meer

11 JUN Amsterdams probleemgezin vrijwillig vertrokken uit containerwoning›

11 JUN Einde containerwoning: de verhuizing van de familie Dimitrov›

24 JUN Ook aan deze woningcorporatie directeur heeft het niet gelegen

4 JUN Sorry, sorry, sorry, voor deze zeven schandalen

2011 Woningcorporatie eist zes miljoen terug van directeur›

Vooral kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam de dupe van Vestia

RTVWEST 08.07.2014 Kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam zijn de grootste verliezers in het Vestia-drama. De woningcorporatie kan door alle financiële ellende echter geen investeringen doen in deze wijken, maar alleen nog maar haar huizen onderhouden. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het is ook niet uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Braal onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

Sanering en steun

Vestia wordt echter financieel gesteund door de andere corporaties. Ook verkoopt Vestia een aantal huizen en neemt ze nog andere saneringsmaatregelen, zoals het sluiten van vestigingen.

De werkelijke kosten van de hele transactie om van de derivaten af te komen, de financiële producten waarmee Vestia zo gruwelijk de mist inging, zouden volgens deskundigen overigens nog wel eens meer dan 2,6 miljard kunnen bedragen.

Norder

De Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Marnix Norder wordt woensdag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over Vestia.

Eerder werden ook de toenmalige topman van Vestia, Erik Staal, de oud-kasbeheerder Marcel de Vries en de Haagse oud-wethouder Peter Noordanus verhoord door de enquêtecommissie. Noordanus was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia. … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Vooral kwetsbare wijken dupe van financiële ellende Vestia

Den HaagFM 08.07.2014 Kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam zijn de grootste verliezers in het Vestia-drama. De woningcorporatie kan door alle financiële ellende echter geen investeringen doen in deze wijken, maar alleen nog maar haar huizen onderhouden. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het is niet uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Braal onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker twee miljard door de financiële capriolen was de aanleiding tot die enquête. …lees meer

Huurders betalen de rekening voor Vestia-debacle

GS 08.07.2014 Dat was een fijn optreden in de #WoCo vandaag van Daphne Braal, directeur van het toezichthoudende Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Ze gaf duidelijke antwoorden en had in tegenstelling tot andere getuigen weinig last van acuut geheugenverlies.

Ze heeft zich dan ook al eerder kritisch uitgelaten over het gebrek aan bevoegdheden van het CFV (‘Mijn mond viel letterlijk open toen ik hier begon. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik ken geen andere toezichthouder in Nederland die nul bevoegdheden heeft. Een volstrekt bezopen situatie.’) Op een gegeven moment ging het over de gevolgen van de bijna 700 miljoen eurosaneringssteun die het CFV aan Vestia moest geven.

KWETSBARE WIJKEN LIJDEN HET MEEST ONDER VESTIA-DRAMA

BB 08.07.2014 Door alle financiële ellende die ze over zich heeft afgeroepen, kan Vestia alleen nog maar haar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag.

Tweede saneringsoperatie

En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Vestia-drama vooral klap in kwetsbare wijken’

Trouw 08.07.2014 Door alle financiële ellende kan Vestia alleen nog maar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag. En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen.

Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard euro door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

Meer over

Vestia-drama in kwetsbare wijk

Telegraaf 08.07.2014  Door alle financiële ellende die ze over zich heeft afgeroepen, kan Vestia alleen nog maar haar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag. En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen.

Zalm dreigde Spies in Vestia-zaak

Trouw 07.07.2014 Topman Gerrit Zalm van ABN-AMRO heeft in 2012 de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies ‘not amused’ opgebeld toen ze bezig was de problemen van corporatie Vestia op te lossen. Hij zou daarbij er zelfs over hebben gesproken dat banken geen kredieten meer zouden verstrekken aan andere corporaties. Dat bleek vandaag uit haar verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaats hadden in het bijzonder.

Spies staat nog steeds achter deal Vestia

NU 07.07.2014 Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) staat nog steeds achter de deal die is gesloten over de afwikkeling van de derivatenportefeuille bij Vestia. Het was de minst slechte oplossing, zei Spies maandagmiddag tijdens haar verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie.

De afkoop van de portefeuille kostte twee miljard euro. Vorige maand hield Marcel de V., de voormalige kasbeheerder van Vestia, Spies nog verantwoordelijk voor het miljardenverlies.

Donner

Spies lichtte verder haar besluit toe om de Kamer vrij snel na haar aantreden vertrouwelijk te informeren over de problemen bij Vestia, waar haar voorganger Piet Hein Donner (CDA) dat niet deed.

Zij onderschreef de lezing van Donner dat hij van plan was om het parlement te informeren, maar dat dit er uiteindelijk niet van is gekomen door zijn vertrek naar de Raad van State. “In mijn beleving was er geen verschil van opvatting”, zei Spies over het beleid van haar voorganger. Dat de Kamer uiteindelijk werd geïnformeerd was niettemin “de enig denkbare” keuze, aldus Spies.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vestia

Vestia: Minister Donner wist te weinig en had geen idee van aanpak

RTVWEST 07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling.

Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Vrees grote schade Vestia’

Telegraaf 07.07.2014  Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling. Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Donner informeerde Kamer pas laat over problemen Vestia

Den HaagFM  07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling.

Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder. Vestia was financieel aan de rand van de afgrond gekomen en Donner, die er in september 2011 van hoorde, vreesde een grotere schade als dat voortijdig publiekelijk werd. “Het feit dat er een probleem is, is geen reden om de Kamer in te lichten”, aldus Donner. …lees meer

Donner informeerde Kamer niet omdat hij vreesde voor schade Vestia

Trouw 07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren.

Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling. Dat bleek vandaag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Meer over;

Donner informeerde Kamer bewust niet over Vestia 

NU 07.07.2014 Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) heeft de Tweede Kamer bewust lange tijd niet geïnformeerd over de problemen bij woningcorporatie Vestia. Hiermee wilde hij de aansprakelijkheid voor de staat verkleinen. Ook was er lange tijd geen noodzaak om de Kamer te informeren, zei Donner maandag tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie.

Begin september 2011 werd duidelijk dat de ‘derivatenvulkaan’ bij Vestia op uitbarsten stond en kreeg Donner te horen dat er een ‘substantieel probleem’ was. In december werd pas duidelijk wat de volle omvang van dat probleem was.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vestia Piet Hein Donner

PIET HEIN DONNER Elsevier 

Donner verzweeg Vestia-affaire voor Tweede Kamer

Elsevier 07.07.2014 Oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner vindt dat hij juist heeft gehandeld. Piet Hein Donner (CDA) heeft toen hij minister van Binnenlandse Zaken was de Tweede Kamer bewust niet ingelicht over de financiële problemen bij woningcorporatie Vestia. Dat blijkt maandag tijdens zijn verhoor door de  Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Door gesjoemel met derivaten belandde Vestia op de rand van een faillissement.

Vertrouwelijk

Het financiële gat bij Vestia werd tijdelijk gedicht doordat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant stond voor een miljard euro. Ook daar werd de Tweede Kamer niet over geïnformeerd. Volgens Donner is het normaal dat het parlement niet geïnformeerd wordt over elke waarborgsom die het WSW beschikbaar stelt. Voordat de oud-minister de Kamer kon inlichten werd hij opgevolgd doorLiesbeth Spies. Zij informeerde de Kamer vertrouwelijk over de problemen bij Vestia. Donner herhaalde in de hoorzitting dat hij vindt dat hij juist heeft gehandeld.

Donner voor enquêtecommissie

Telegraaf 07.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties begint maandag aan de laatste zeven verhoren die meer informatie moeten opleveren over het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Adri Duijvestein: “Parlementaire enquêtecommissie is te braaf”

Den HaagFM 06.07.2014  Het Haagse Eerste Kamerlid Adri Duijvestein vindt de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt te braaf.

De Haagse oud-wethouder zei zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken. Duijvestein heeft veel ervaring op het terrein van volkshuisvesting. Hij was van 1980 tot 1989 wethouder Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing in Den Haag. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing in de Haagse Schilderswijk en de bouw van het Haagse stadhuis. …lees meer

Dat natrappen van Bos raakt kant noch wal

Trouw 05.07.2014 Oud-minister Wouter Bos geeft een wel heel eigen uitleg aan een gesprek met de top van de corporaties, stelt Henk van Heuven, destijds gespreksdeelnemer namens Aedes.

Tot twee keer toe meende Bos zijn partij- en ambtgenoot te moeten kapittelen in het bijzijn van vreemden.

Het is meer touwtrekken en bakkeleien geweest, dan van laten we oplossingen zoeken in het belang van de samenleving”, beschreef oud-minister Ella Vogelaar voor de enquêtecommissie woningcorporaties haar relatie met toenmalig minister van financiën en partijgenoot Wouter Bos (Trouw, 3 juli). Het gesprek met Aedes waarover werd gesproken en in het kader waarvan Bos nogal laatdunkend spreekt over zijn partij- en ambtgenoot, daar was ik bij.

Verwant nieuws

Adri Duijvestein vindt enquêtecommissie te braaf

RTVWEST 05.07.2014 DEN HAAG – Eerste Kamerlid Adri Duijvestein vindt de enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt soms te braaf. De Haagse oud-wethouder zei zaterdag in Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken. De commissie is al weken bezig met de openbare verhoren en rondt die komende week af. Zo werd ook deHaagse oud-wethouder Marnix Norder gehoord door de commissie. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Commissie te braaf

Telegraaf 05.07.2014 PvdA-senator Adri Duijvestein vindt de enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt soms te braaf. Hij zei zaterdag in Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken.

Duijvestein vindt enquêtecommissie woningcorporaties te braaf

NU 05.07.2014 PvdA-senator Adri Duijvestein vindt de enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt soms te braaf.

Hij zei zaterdag in Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken.

Duijvestein heeft veel ervaring op het terrein van volkshuisvesting waarvoor hij lokaal bestuurder was in Den Haag en Almere. Hij is zelf achter de schermen gehoord door de commissie. Volgens hem ontleedt de commissie vooral dingen die al bekend zijn. ”Het zijn vooral gesprekken wat iemand ergens van vindt. Ik heb nog geen nieuws gehoord.”

Vestia en de bestuurders.

R.B. 03.07.2014 Wat me vooral opviel was de ontwijkende manier van antwoord geven bij de verhoren van de bestuurders van Vestia, het geen verschil kunnen aanbrengen tussen dat wat kan en dat wat rechtvaardig is, en het ie-de-reen de schuld geven. De Minister, de toezichthouders voorop. oen deden ze alsof ze de zaak onder controle hadden en precies wisten waar ze mee bezig waren.De bestuurders doen nu alsof ze antwoord geven, en toen alsof ze bestuurden. Toen konden ze ermee weg komen; als ze dat nu weer doen, zal de argeloze toeschouwer nog meer vertrouwen verliezen in nog meer instituties: ook de Kamer verliest dan aan gezag. Lees verder.

Norder goochelt met cijfers en feiten bij enquête commissie

Den Haag Te Kijk 03.07.2014 Die hele commissie is een wassen neus, waar Norder  zonder kleerscheuren doorheen rolde.

Maar landelijk is het veel ernstiger en heeft die affaire veel meer raakvlakken dan u ooit voor mogelijk heeft gehouden. We zetten de gedane zaken en de sombere toekomstperspectieven even op een rijtje.

Haagse oud-wethouder Norder voor parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

RTVWEST 02.07.2014 DEN HAAG – Voormalig wethouder Marnix Norder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie in Den Haag moet verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Op woensdag 9 juli zal hij worden over woningcorporatie Vestia, die in 2012 bijna failliet ging.

Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De financiële problemen ontstonden door forse tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de parlementaire enquête.

Eerder werden ook de toenmalige topman van Vestia, Erik Staal, de oud-kasbeheerder Marcel de Vries en de Haagse oud-wethouder Peter Noordanus verhoord door de enquetecommissie. Noordanus was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia.  …Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Marnix Norder voor parlementaire enquetecommissie

Den HaagFM 02.07.2014 Oud-wethouder Marnix Norder moet woensdag 9 juli verschijnen voor de parlementaire enquetecommissie woningcorporaties. Hij zal worden verhoord over woningcorporatie Vestia dat in 2012 bijna failliet ging.

De corporatie stond voor twee miljard euro in het rood en moest ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De financiële problemen ontstonden door kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de parlementaire enquête. …lees meer

PvdA’ers gooien met modder naar elkaar tijdens verhoor

Elsevier 02.07.2014 PvdA’er WOUTER BOS, ex-minister van Financiën, heeft harde kritiek geuit op zijn partijgenoot, de voormalige minister van Wonen Ella Vogelaar. Dat deed hij tijdens een verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Vogelaar reageerde even scherp: wat zeiden zij zoal?

Woensdag ondervraagt de commissie Bos, Vogelaar en de latere opvolger van Vogelaar, Eberhard van der Laan (PvdA), over hun rol in de volkshuisvesting en hun samenwerking met woningcorporaties.

Probleemwijken

In het kabinet Balkenende IV (2007-2010) probeerde hij samen met zijn toenmalige collega extra te investeren in probleemwijken.

De 750 miljoen euro die daarvoor nodig was moest via onderhandeling bijwoningcorporaties worden losgepeuterd; een rekenfout van het kabinet leidde ertoe dat de regering met een begrotingsgat van 1 miljard euro zat opgescheept. Als minister van Wonen voerde Vogelaar het overleg met de corporaties.

‘Helaas,’ stelde zij zich op als ‘belangenbehartiger’ voor de sector, aldus Bos. Vogelaar zou zich tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes zelfs tegen Bos hebben gekeerd. ‘Zo hoort het niet te gaan,’ zegt de ex-minister van Financiën.

Vertrouwen

Voor Bos was de maat vol toen Vogelaar Kamerleden in een debat ‘schoffeerde’. Samen met onhandige mediaoptredens zorgde dit ervoor dat de PvdA het vertrouwen in de partijgenoot in november 2008 opzegde en dat Vogelaar moest aftreden als minister.

Vogelaar ontkende vervolgens dat Bos ooit haar onderhandelingen metcorporaties heeft bijgewoond. Ze benadrukte dat Bos daarom geen mening kan hebben over haar opstelling in zulke gesprekken. ‘Heeft hij soms zendertjes opgehangen?’ vraagt ze zich hardop af.

zie ook;

Vogelaar: steeds gebakkelei

Telegraaf 02.07.2014  Voormalig minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) was bij het aantreden van het kabinet-Balkenende IV begin 2007 onaangenaam verrast toen ze merkte dat haar in het regeerakkoord geen eigen budget was toebedeeld voor wijkenaanpak. „Ergens een speerpunt van maken met een lege portemonnee is lastig”, zei ze woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel op zich en wat er afgelopen jaren misging in de corporatiewereld.

Gerelateerde artikelen

02-07: Bos kritiseert Vogelaar

Vogelaar: het was steeds bakkeleien met Bos

VK 02.07.2014 Voormalig minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) was bij het aantreden van het kabinet-Balkenende IV begin 2007 onaangenaam verrast toen ze merkte dat haar in het regeerakkoord geen eigen budget was toebedeeld voor wijkenaanpak.

‘Ergens een speerpunt van maken met een lege portemonnee is lastig’, zei Vogelaar vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel op zich en wat er afgelopen jaren misging in de corporatiewereld.

MEER OVER

Bos en Vogelaar hangen de vuile was buiten

Trouw 02.07.2014 Ella Vogelaar koos partij voor de woningcorporaties, volgens Wouter Bos. Met Wouter Bos viel niet constructief samen te werken, volgens Ella Vogelaar. Bij de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zetten de twee ex-ministers van de PvdA hun vete in de openbaarheid voort.

  • © ANP.
    Ella Vogelaar.

Bos kwam vandaag als eerste aan het woord. Hij klaagde dat hij als minister van financiën in het kabinet Balkenende-IV regelmatig zijn collega van wijkenbeleid Vogelaar bij moest springen in de onderhandelingen van de corporaties.

Meer over

Bos kritiseert Vogelaar: ze gedroeg zich als belangenbehartiger

VK 02.07.2014 Ex-minister Wouter Bos (Financiën) had geen hoge pet op van zijn collega Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Dat liet hij vandaag blijken tijdens zijn verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

MEER OVER;

Bos en Vogelaar vochten elkaar de tent uit tijdens Balkenende IV

VK 02.07.2014 Het was al bepaald geen gezelligheidskabinet met elkaar liefdevol in de ogen kijkende PvdA, CDA en ChristenUnie-ministers. Maar in Balkenende IV knokten ook nog eens partijgenoten elkaar vanaf 2007 de tent uit. Toenmalig vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos en zijn ooit als ‘powerhouse’ opgevoerde PvdA-minister voor Wijken, Ella Vogelaar, lagen vanaf de dag voordat het kabinet werd geïnstalleerd, al onherstelbaar met elkaar in de clinch.

MEER OVER;

Stevige botsing oud-ministers Vogelaar en Bos bij enquête

NU 02.07.2014 Oud-ministers en partijgenoten Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) en Wouter Bos (Financiën) spraken elkaar fors tegen bij hun verhoor woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Toenmalig PvdA-leider Bos liet tijdens zijn verhoor blijken dat hij geen hoge pet op had van Vogelaar. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

Volgens Bos overschreed Vogelaar haar mandaat in haar poging geld los te peuteren voor wijkenaanpak, en koos ze steeds partij voor de woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Wouter Bos Ella Vogelaar Woningcorporaties

Bos erkent rekenfout bij formatie Balkenende IV

Nu 02.07.2014 Bij de formatie van het kabinet-Balkenende IV in 2006 is een rekenfout gemaakt waardoor Wouter Bos (PvdA) zich als kersvers minister van Financiën geconfronteerd zag met een gat van 1 miljard euro. Dat gaf Bos woensdag voor de parlementaire enquêtecommissie die de woningcorporaties onderzoekt toe.

“Het coalitieprogramma was doorgerekend zonder het met het ministerie van Financiën af te stemmen”, zei Bos over de gemaakte fout. “Dat was volgens mijn ambtenaren niet eerder gebeurd.” Over de rol die Vogelaar speelde in onderhandelingen met de woningcorporaties was Bos kritisch. Tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes stelde zijn partijgenote Vogelaar zich volgens Bos duidelijk tegenover hem op en trok ze één lijn met Van Leeuwen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Woningcorporaties

zie ook: ‘Beleid oud-minister Vogelaar was geleund op rekenfout’

Bos kritiseert Vogelaar

Telegraaf 02.07.2014 Ex-minister Wouter Bos (Financiën) had geen hoge pet op van zijn collega Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Dat liet hij woensdag blijken tijdens zijn verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

Tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes stelde zijn partijgenote Vogelaar zich volgens Bos duidelijk tegenover hem op en trok ze één lijn met Van Leeuwen. „Dat vind ik niet sterk overkomen. Zo hoort het niet te gaan.” Volgens Bos gedroeg Vogelaar zich „helaas” als belangenbehartiger van de sector.

Gerelateerde artikelen

02-07: Vogelaar: steeds gebakkelei

Bos: Vogelaar was te veel op hand van woningcorporaties›

NRC 02.07.2014  Voormalig minister Ella Vogelaar (PvdA) wierp zich in haar periode als bewindspersoon voor Wonen en Wijken (2007-2008) meer op als belangenbehartiger van woningcorporaties dan van haar eigen kabinet. Dat zei oud-PvdA-leider Wouter Bos, destijds minister van Financiën, vanochtend tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie naar corporaties.

“Tijdens een onderhandeling met de sector zat zij naast de voorzitter van (corporatiekoepel) Aedes aan de andere kant van de tafel tegenover de minister van Financiën”, vertelde Bos.

Lees meer

3 JUL Bos: Vogelaar was op hand van corporaties

3 JUL Bos en Vogelaar bleven bakkeleien

2 JUL Parlementaire enquête Wouter Bos: Vogelaar te veel op hand van corporaties

2013 Miljoeneninvesteringen in Vogelaarwijken leverden niets op›

20 JUN Blok: woningcorporaties moeten terug naar kerntaken›

PvdA-ministers gehoord in slot corporatie-enquête

PvdA-ministers gehoord in slot corporatie-enquête

NU 02.07.2014 De laatste openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties worden woensdag afgenomen in de Tweede Kamer.

De voormalige PvdA-ministers Wouter Bos, Ella Vogelaar en Eberhard van der Laan gaan in op de rol die zij tussen 2007 en 2010 hebben gespeeld in de volkshuisvesting.

Als minister van Financiën in het kabinet-Balkenende IV maakte Wouter Bos zich hard voor extra investeringen in probleemwijken. De 750 miljoen euro die hij daarvoor op het oog had moesten worden opgehoest door de woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Tweede Kamer Woningcorporaties

PvdA’ers voor Enquêtecommissie

Telegraaf 02.07.2014 Drie voormalig PvdA-bewindslieden worden woensdag ondervraagd over hun betrokkenheid bij de misstanden in corporatieland. Ze staan in Den Haag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het gaat om Wouter Bos, oud-minister van Financiën, en Ella Vogelaar en Eberhard van der Laan, voormalige ministers voor Wonen.

De commissie doet onderzoek naar het corporatiestelsel, naar aanleiding van diverse incidenten. Onze parlementair verslaggever Inge Lengton is aanwezig bij de verhoren en doet live verslag op Twitter.

 

PvdA’ers gooien met modder naar elkaar tijdens verhoor

Elsevier 02.07.2014 PvdA’er Wouter Bos, ex-minister van Financiën, heeft harde kritiek geuit op zijn partijgenoot, de voormalige minister van Wonen Ella Vogelaar. Dat deed hij tijdens een verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Vogelaar reageerde even scherp: wat zeiden zij zoal?

Woensdag ondervraagt de commissie Bos, Vogelaar en de latere opvolger van Vogelaar, Eberhard van der Laan (PvdA), over hun rol in de volkshuisvesting en hun samenwerking met woningcorporaties.

Probleemwijken

In het kabinet Balkenende IV (2007-2010) probeerde hij samen met zijn toenmalige collega extra te investeren in probleemwijken.

De 750 miljoen euro die daarvoor nodig was moest via onderhandeling bijwoningcorporaties worden losgepeuterd; een rekenfout van het kabinet leidde ertoe dat de regering met een begrotingsgat van 1 miljard euro zat opgescheept. Als minister van Wonen voerde Vogelaar het overleg met de corporaties.

‘Helaas,’ stelde zij zich op als ‘belangenbehartiger’ voor de sector, aldus Bos. Vogelaar zou zich tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes zelfs tegen Bos hebben gekeerd. ‘Zo hoort het niet te gaan,’ zegt de ex-minister van Financiën.

Vertrouwen

Voor Bos was de maat vol toen Vogelaar Kamerleden in een debat ‘schoffeerde’. Samen met onhandige mediaoptredens zorgde dit ervoor dat de PvdA het vertrouwen in de partijgenoot in november 2008 opzegde en dat Vogelaar moest aftreden als minister.

Vogelaar ontkende vervolgens dat Bos ooit haar onderhandelingen metcorporaties heeft bijgewoond. Ze benadrukte dat Bos daarom geen mening kan hebben over haar opstelling in zulke gesprekken. ‘Heeft hij soms zendertjes opgehangen?’ vraagt ze zich hardop af.

zie ook;

Bos kritiseert Vogelaar: ze gedroeg zich als belangenbehartiger

VK 02.07.2014 Ex-minister Wouter Bos (Financiën) had geen hoge pet op van zijn collega Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Dat liet hij vandaag blijken tijdens zijn verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

Tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes stelde zijn partijgenote Vogelaar zich volgens Bos duidelijk tegenover hem op en trok ze één lijn met Van Leeuwen. ‘Dat vind ik niet sterk overkomen. Zo hoort het niet te gaan.’ Volgens Bos gedroeg Vogelaar zich ‘helaas’ als belangenbehartiger van de sector.

‘Beleid oud-minister Vogelaar was geleund op rekenfout’

NU 01.07.2014 Een simpele rekenfout is de reden dat het ministerschap van Ella Vogelaar uitdraaide op een ramp. Dat zei haar voorganger Pieter Winsemius maandag voor de parlementaire enquêtecommissie die de woningcorporaties onderzoekt.

Volgens Winsemius had Vogelaar door de rekenfout een “groot gat in haar beurs”. De VVD’er zegt dat er daardoor niets terecht kwam van de plannen van de minister om samen met de woningcorporaties de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Pieter Winsemius

‘Incidenten echt incidenten’

Telegraaf 30.06.2014  „Meer en vaker” informatie vergaren. Dat had zijn ministerie volgens de vroegere minister van Volkshuisvesting Pieter Winsemius „zou je kunnen zeggen” moeten doen over de plannen de afgelopen jaren in corporatieland. Hij werd maandagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties over onder meer de aankoop en verbouwing van het stoomschip Rotterdam door de corporatie Woonbron.

Gerelateerde artikelen;

30-06: Dekker door het stof

27-06: Bewindslieden voor commissie

Oud-minister: ‘We hadden er beter bovenop moeten zitten’

Trouw 30.06.2014 ‘Ja, we hadden er beter bovenop moeten zitten’, erkende oud-minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties over alles wat er misliep in corporatieland.

De commissie hield de vroegere bewindsvrouw voor dat het leek of ze in haar periode (2003-2006) ondanks allerlei plannen en adviezen eigenlijk amper iets had bereikt, behalve twee circulaires. ‘Dan doet u mijn geen recht’, aldus Dekker, die vindt dat ze wel degelijk belangrijke lijnen heeft uitgezet. Ze had niet de tijd om een en ander ook zelf te verwezenlijken.

Dekker door het stof

Telegraaf 30.06.2014 „Ja, we hadden er beter bovenop moeten zitten”, erkende oud-minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties over alles wat er misliep in corporatieland.

Ze had in haar tijd (2003-2006) ook wel wat te stellen met de corporatiesector. Zo trommelde ze ooit de raad van commissarissen van Vestia op, om te praten over het hoge salaris van directeur Erik Staal. Ze had met de regels van toen niet de middelen om zomaar in te grijpen. Ze had „geen gesprek met koffie en gebak”, vertelde ze. Na afloop beloofden de commissarissen alleen dat ze bij een nieuwe aanstelling zouden kijken of ze de zogenoemde Izeboud-code, een toenmalige code van de sector zelf, als uitgangspunt zouden nemen. Het gevoel voor de maatschappelijke „verankering” van de sector is „niet altijd even hoog ontwikkeld geweest”, aldus Dekker.

Remkes: deur op een kier

Telegraaf 30.06.2014 Johan Remkes heeft naar eigen zeggen als staatssecretaris van Volkshuisvesting (1998-2002) niet de deur geopend voor de latere incidenten bij woningcorporaties. Maar hij erkende maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties uiteindelijk wel dat hij de deur daartoe op een kiertje heeft gezet.

‘Remkes gaf weinig ruimte voor corporatieavonturen’

NU 30.06.2014 Johan Remkes heeft naar eigen zeggen als staatssecretaris van Volkshuisvesting (1998-2002) niet de deur geopend voor de latere incidenten bij woningcorporaties. Maar hij erkende maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties uiteindelijk wel dat hij de deur daartoe op een kiertje heeft gezet.

Remkes stond nevenactiviteiten van de corporaties toe, maar die moesten ”strak gerelateerd’ zijn aan de hoofdtaken van de corporaties, in de visie van Remkes toen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Johan Remkes Woningcorporaties

‘Kamer moet bij enquête woningcorporaties in de spiegel kijken’

VK 29.06.2014 De enquêtecommissie gaat voortvarend te werk in het vragen naar de idiote salarissen van corporatiedirecteuren. Dat enthousiasme beneemt het zicht op het feit dat deze schurken een paar jaar geleden nog helden waren, schrijft Martin Sommer.

De onderzoekscommissie noteerde de verwijten met een zekere gretigheid

Een maand zijn de openbare verhoren van de parlementaire enquête woningcorporaties nu onderweg. Tijd voor een tussenstand. In het strakke zaaltje aan het Plein zijn de mannen die komen getuigen in twee soorten te verdelen. Degenen die met spijt terugkijken – Marc Calon van de koepel Aedes spande de kroon met zijn rijtje ‘fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag.’ En degenen – de meerderheid – die nog steeds menen dat zij niet in het beklaagdenbankje horen.  Je  moet de dingen in hun tijd zien, was het veelgehoorde excuus.

Bewindslieden voor commissie

Telegraaf 27.06.2014 Diverse vroegere bewindslieden verschijnen komende week voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Het zijn maandag Johan Remkes, oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, en Sybilla Dekker en Pieter Winsemius, oud-ministers van Volkshuisvesting.

Oud-Kamerleden gehoord

Telegraaf 27.06.2014 Drie oud-Kamerleden, Pieter Hofstra (VVD), Staf Depla (PvdA) en Bas Jan van Bochove (CDA), worden vandaag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

23-06: Voorzitter Aedes schaamt zich

23-06: ‘Campus stond als een huis’

23-06: ‘Kabinet wijkt af van EU-regels’

Paars was even vergeten dat de markt niet superieur is

Trouw 25.06.2014  Hoe zou het geweest zijn om katholiek te wonen? Om een gereformeerde keuken te hebben, dan wel een sociaal-democratische slaapkamer? Nee, een liberale gang was niet echt mogelijk. Een woningbouwvereniging, die zich niet tot ofwel een geloofsrichting, dan wel de sociaal-democratie bekende, heette een neutrale woningbouwvereniging te zijn.

Nog voor de enquêtecommissie iets heeft kunnen zeggen over het toezicht, heeft minister Stef Blok zijn conclusie al getrokken

Het klinkt voor de lezer in de 21ste eeuw onwerkelijk. Dat er een fundamenteel verschil zou kunnen zijn tussen sociaal-democratich en gereformeerd wonen. Sociale volkshuisvesting en daarmee woningbouwverenigingen waren aan het begin van de vorige eeuw echter producten van particulier initiatief.

Lees ook: Zelfs Marcel van Dam ging door de bocht – 21/06/14

Woningcorporatie wilde olifantenparade sponsoren

NU 26.06.2014 Een toetsgroep van het betrokken ministerie heeft de meest wonderlijke plannen van woningcorporaties moeten afwijzen, zoals de sponsoring van een olifantenparade en de adoptie van een aap. Dat blijkt uit de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar het corporatiestelsel.

Donderdag werd nog maar eens duidelijk dat woningcorporaties lang niet altijd helder voor ogen hadden wat precies hun taken waren. Zo overwoog een corporatie om festivals te ondersteunen en droeg een andere een voetbalstadion aan.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woningcorporaties

Maserati was al vroeg in beeld

Telegraaf 25.06.2014 „Wij weten allang dat die gladjakker in een Maserati rondrijdt.” Dat mailde een rijksambtenaar al in 2005 aan een collega over de baas van woningcorporatie Rochdale, die later pas breed in opspraak kwam. Maar ze vonden het beter om de toenmalige minister van Volkshuisvesting niet op de hoogte te brengen. Dan zou ze weleens „over de tafel kunnen klimmen.”

Gerelateerde artikelen;

08-06: Het Maserati-effect

Voorzitter Aedes schaamt zich voor corporatiesector

NU 23.06.2014 Marc Calon, voorzitter van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes, schaamt zich voor alles wat er in zijn sector is misgelopen. Dat zegt hij maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bij aanvang van zijn verhoor noemde hij zelf de dingen maar meteen bij de naam: ”Fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag. Daardoor is veel geld voor de volkshuisvesting door het putje gegaan. Verschrikkelijk.”

‘Vestia-directeur werd nooit tegengesproken’ | Alles over Vestia

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vestia Woningcorporaties

Voorzitter Aedes schaamt zich

Telegraaf 23.06.2014 Marc Calon, voorzitter van branchevereniging voor woningcorporaties Aedes, schaamt zich voor alles wat misliep in zijn sector. Dat zei hij maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bij aanvang van zijn verhoor noemde hij zelf de dingen maar meteen bij de naam: „Fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag. Daardoor is veel geld voor de volkshuisvesting door het putje gegaan. Verschrikkelijk.”

Gerelateerde artikelen;

25-04: De Alliantie schrapt banen

11-04: ‘Plannen Blok tasten rechten aan’

18-12: Woonbond teleurgesteld

18-12: Aedes: eerder evalueren is winst

30-08: Heffing voor verhuurders

25-07: Ton voor imago corporaties

01-06: Aedes zegt sorry voor fraude

‘Kabinet wijkt af van EU-regels voor woningcorporaties’

NU 23.06.2014 Het kabinet moet beter motiveren waarom het bij zijn hervorming van het stelsel van woningcorporaties afwijkt van EU-afspraken. De Raad van State schrijft dat in een advies over een wetsvoorstel van minister Stef Blok (Wonen) over de taken van corporaties.

Het kabinet hanteert voor steun aan sociale huurwoningen een inkomensgrens van 38.000 euro per jaar, terwijl dat volgens Brussel 34.000 euro moet zijn.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Woningcorporaties

‘Kabinet wijkt af van EU-regels’

Telegraaf 23.06.2014  Het kabinet moet beter motiveren waarom het bij zijn hervorming van het stelsel van woningcorporaties afwijkt van EU-afspraken. Het kabinet hanteert voor steun aan sociale huurwoningen een inkomensgrens van 38.000 euro per jaar, terwijl dat volgens Brussel 34.000 euro moet zijn. De Raad van State schrijft dat in een advies over een wetsvoorstel van minister Stef Blok (Wonen) over de taken van woningcorporaties.

Zelfs Marcel van Dam ging door de bocht

Trouw 21.06.2014 Zelfs een doorgewinterde politicus als Marcel van Dam slaagt er niet altijd in om zijn poot stijf te houden, bleek gisteren tijdens zijn verhoor bij de enquêtecommissie. Zo moest hij concessies doen bij “het meest trieste geval van ontsporing”: de koop van het passagiersschip SS Rotterdam.

Als u verantwoordelijken zoekt, dan is dat Vestia zelf, de banken en ten derde de toezichthouder die dit soort brieven schrijft terwijl hij weet dat Vestia in 2008 762 miljoen negatief stond.

De Raad van Commissarissen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarvan hij voorzitter was, voelde er niets voor om de Rotterdamse corporatie Woonbron te hulp te schieten bij dit fiasco. “We vonden de boot een groot risico, hij had nooit gekocht mogen worden.”

Verwant nieuws;

Topman Havensteder kreeg ton

Telegraaf 21.06.2014  De kasbeheerder van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder heeft 100.000 euro smeergeld aangenomen van een tussenpersoon die bemiddelde in leningen voor sociale woningbouw. Dat heeft hij gisteren opgebiecht. De man werd direct ontslagen.

Gerelateerde artikelen;

20-06: Adviseur Havensteder ontslagen

18-06: ‘Schade was nu 6 miljard geweest’

17-06: Financieel adviseur op non-actief

Prutswerk Vestia accounts

Telegraaf 21.06.2014 De accountants van Vestia hebben in het derivatendebacle bij de Rotterdamse corporatie verzaakt. Vooral KPMG leverde beroerd werk af. Dat verklaarde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gisteren bij de parlementaire enquête over woningcorporaties.

Blok: woningcorporaties moeten terug naar kerntaken

NRC 20.06.2014 Woningcorporaties moeten zich weer richten op het bouwen, verhuren en beheren van huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Minister voor Wonen Stef Blok (VVD) schrijft in een wetsvoorstel dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurddat de corporaties teruggaan naar hun “kerntaak’.

De minister wil voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Corporaties moeten commerciële projecten zoals duurdere huurwoningen scheiden van hun kerntaak, waarvoor ze staatssteun krijgen. LEES VERDER

Lees meer;

2012 Corporaties door kabinet in geldnood›

2013 Blok heeft twee opties over voor belasten van wooncorporaties›

5 JUN Twintig jaar lang “afwachtend en onvolledig” toezicht

11 APR Woonbond niet blij met voorstel Blok voor tijdelijke huurcontracten›

2013 Baas Ymere: kabinetsplannen dodelijk voor huursector›

Blok pakt corporatiewereld aan

Telegraaf 20.06.2014  Het stelsel van woningcorporaties gaat op de schop. De corporaties moeten weer terug naar hun oorspronkelijke werk: het huisvesten van mensen met lagere inkomens en het beheren van vastgoed dat daar direct mee samenhangt. Dit moet voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. En het toezicht moet steviger worden.

Voormalig toezichthouders onder loep

Telegraaf 20.06.2014 Woningstichting Geertruidenberg (WSG) heeft de pijlen na het vermeende wanbeleid en de grote financiële problemen gericht op de voormalige raad van toezicht. De woningcorporatie heeft van de rechtbank in Breda toestemming gekregen om vijf oud-toezichthouders onder ede te horen.

Gerelateerde artikelen;

19-06: WSG-baas: niet mijn schuld

Adviseur Havensteder ontslagen

Telegraaf 20.06.2014  De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder heeft een financieel adviseur op staande voet ontslagen. Uit verklaringen van de man is gebleken dat hij in het verleden geld van derden heeft aangenomen voor het aankopen van derivaten, risicovolle financiële producten. De corporatie doet aangifte tegen de medewerker.

Gerelateerde artikelen

17-06: Financieel adviseur op non-actief

‘Waarborgfonds treft geen blaam in Vestia-debacle’

NU 20.06.2014 Het miljardenfiasco met giftige derivaten dat woningcorporatie Vestia bijna de das omdeed, is niet de schuld van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  De verantwoordelijken zitten bij Vestia, de banken en de overheid als toezichthouder.

‘Vestia-directeur werd nooit tegengesproken’ | Alles over Vestia

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vestia

Maak corporatie van dienst’

Telegraaf 20.06.2014 De Rijksgebouwendienst moest maar een corporatie worden. Dat mailde Marcel van Dam, voormalig politicus en destijds voorzitter van de raad van commissarissen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), enkele jaren geleden aan de toenmalige minister van Financiën Wouter Bos. Het viel niet in goede aarde.

Voormalig Vestia-directeur wil ABN Amro en Rabobank dagvaarden

Trouw 20.06.2014 De banken van wooncorporatie Vestia, waaronder ABN Amro en de Rabobank, moeten zich mogelijk toch voor de rechter verantwoorden voor de risicovolle financiële producten die zij aan de woningcorporatie hebben verkocht. Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal wil de banken dagvaarden om zichzelf te kunnen verweren tegen een aanklacht van het nieuwe bestuur van Vestia. Dit meldt NRC Handelsblad.

‘Vestia-banken’ moeten mogelijk toch voor de rechter verschijnen

NRC 20.06.2014 De Vestia-banken, waaronder ABN Amro en de Rabobank, moeten zich mogelijk toch voor de rechter verantwoorden voor de risicovolle financiële producten die zij aan de woningcorporatie hebben verkocht. Oud-bestuurder Erik Staal wil de banken dagvaarden om zichzelf te kunnen verweren tegen een aanklacht van het nieuwe bestuur van Vestia. De corporatie heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, blijkt uit een gerechtelijk stuk van vorige week.

Vestia ging in 2012 bijna failliet door speculatie met exotische renteverzekeringen (derivaten). De grootste corporatie van Nederland schikte met de banken voor 2,1 miljard euro om de contracten te ontbinden. Vestia heeft zowel Staal als oud-kasbeheerder Marcel de V., die de contracten afsloten, aansprakelijk gesteld voor deze schade van 2,1 miljard euro. Maar Vestia voert tegen banken vooralsnog geen procedures, omdat deze zeer complex zijn en de banken dan meer geld kunnen eisen van Vestia. MEER OP NRC Q

‘Incidenten niet te voorkomen’

Telegraaf 19.06.2014 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat zich garant moet stellen voor transacties van corporaties, heeft altijd geprobeerd risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Er is echter nooit gezegd dat het zo is ingericht, dat er geen incidenten kunnen zijn. Maar er is een vangnet gecreëerd dat tegenvallers kan opvangen.

Gerelateerde artikelen;

19-06: WSG-baas: niet mijn schuld

16-06: ‘Ik heb niet omgekocht’

12-06: ‘Salaris zien in tijdsgewricht’

12-06: ‘Arrogantie oorzaak echec corporaties’

04-06: Reputatieschade nieuwe bestuurlijke trend

WSG-baas: niet mijn schuld

Telegraaf 19.06.2014  Voormalig directeur-bestuurder van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) Peter Span rekent het zichzelf niet aan dat deze corporatie onder zijn leiding zo in de financiële problemen kwam, dat er uiteindelijk bijna 118 miljoen euro steun naartoe moest van het Centraal Fonds voor de Huisvesting. Dat bleek donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

31-05: Misstanden onder de loep

07-01: WSG zet miljoenenclaim door

“Verlies Vestia had kunnen oplopen tot zes miljard”

Den HaagFM 18.06.2014 Als oud-minister Liesbeth Spies niet had ingegrepen, was het verlies van woningcorporatie Vestia opgelopen tot zes miljard euro. Dat zeiden financieel deskundigen woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoöperaties.

De enquête is door de Tweede Kamer ingesteld naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor twee miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. Topman Marcel de Vries (kleine foto) van Vestia gaf maandag minister Spies de schuld voor dit drama. Zij had de handel in de derivaten nog een tijd moeten laten doorgaan. De schade voor de woningcorporatie was dan beperkt gebleven. Verder zouden de huurders profiteren van de handel doordat de huren laag konden blijven. …lees meer

‘Bij Vestia zaten ze zwaar te speculeren’

RTVWEST 18.06.2014 ‘Bij Vestia zaten ze zeer zwaar te speculeren.’ Dit vertelde risicomanager van ABN-AMRO Paul van der Zouw woensdag aan de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die enquête wordt gehouden omdat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. Maar Vestia was op zeker moment zo wild bezig, dat het gewoon speculatie was, zo viel op te maken uit de woorden van Van der Zouw.Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Derivatenhandel Vestia had 6 miljard kunnen kosten

Trouw 18.06.2014 Als er niet was ingegrepen, had woningcorporatie Vestia nu voor 6 miljard euro in de problemen gezeten. Dat bleek vandaag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoporaties. Die enquête wordt gehouden omdat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. ‘Bij Vestia zaten ze zeer zwaar te speculeren’, vertelde risicomanager van ABN-AMRO Paul van der Zouw tegen de commissie.

Verwant nieuws;

Avontuur van 6 miljard

Telegraaf 18.06.2014  Als er niet was ingegrepen, had woningcorporatie Vestia nu voor 6 miljard euro in de problemen gezeten. Dat bleek woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoporaties. Die wordt gehouden naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in derivaten, risicovolle financiële producten.

‘Vestia speculeerde’

Telegraaf 18.06.2014 „Bij Vestia zaten ze zeer zwaar te speculeren”, vertelde risicomanager van ABN-AMRO Paul van der Zouw woensdag aan de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die enquête wordt gehouden omdat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. Maar Vestia was op zeker moment zo wild bezig, dat het gewoon speculatie was, zo viel op te maken uit de woorden van Van der Zouw.

‘Kritische toezichthouder vogelvrij bij corporaties’

VK 18.06.2014 Hoewel het volkshuisvestelijk belang in het geding was, bleef het muisstil vanuit het ministerie, schrijft Bart Lankester, oud-toezichthouder woningbouwvereniging Beter Wonen Wieringen.

Vanaf het moment dat wij een vinger achter deze en andere zaken probeerden te krijgen, werden wij als toezichthouders tegengewerkt door het bestuur.

In de Parlementaire Enquête Woningcorporaties staan de grote dossiers en boosdoeners centraal. Begrijpelijk, want hoe monsterlijker de financiële schandalen, des te sappiger ze zijn voor het publiek. Ik ben bang dat het enquêtecircus weinig zal bijdragen aan de broodnodige renovatie van het corporatiestelsel. Die vrees wordt gevoed door mijn ervaringen als oud-toezichthouder bij woningbouwvereniging Beter Wonen op Wieringen (1.100 woningen).

Financieel deskundigen: ‘Verlies Vestia had kunnen oplopen tot 6 miljard euro’

RTVWEST 18.06.2014 Als minister Spies niet had ingegrepen, was het verlies van woningcorporatie Vestia opgelopen tot 6 miljard euro. Dat zeggen financieel deskundigen woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoporaties.

Die enquête wordt gehouden naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Financieel deskundigen: “Verlies Vestia had kunnen oplopen tot zes miljard”

Den HaagFM 18.06.2014 Als minister Spies niet had ingegrepen, was het verlies van woningcorporatie Vestia opgelopen tot zes miljard euro. Dat zeggen financieel deskundigen woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoöperaties.

Die enquête wordt gehouden naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor twee miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. Topman Marcel de Vries (kleine foto) van Vestia gaf maandag minister Spies de schuld voor dit drama. Zij had de handel in de derivaten nog een tijd moeten laten doorgaan. De schade voor de woningcorporatie was dan beperkt gebleven. Verder zouden de huurders profiteren van de handel doordat de huren laag konden blijven. …lees meer

‘Schade Vestia was nu zes miljard geweest’

NU 18.06.2014 Als er niet was ingegrepen, had woningcorporatie Vestia nu voor 6 miljard euro in de problemen gezeten. Dat bleek woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoporaties.

Die wordt gehouden naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in derivaten, risicovolle financiële producten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vestia

Geen fouten, geen spijt

Trouw 17.06.2014 “Ontluisterend.” De parlementaire enquêtecommissie kon gisteren na urenlange verhoren geen andere conclusie trekken. Derivatenman bij Vestia, Marcel de Vries, hield vol dat hij niets fout heeft gedaan. Hij was gewoon bezig de corporatie aan goedkoop kapitaal te helpen om zo te kunnen investeren in projecten, te lenen aan anderen en om huren laag te houden. Dat Nederlands grootste corporatie bijna de afgrond in tuimelde, is niet zijn schuld. “Ik heb geen spijt en voel me niet verantwoordelijk dat 2 miljard euro is verdampt. Daarvoor moet u bij de minister zijn.”

o   Lees ook: Grote fraude en misstanden onder de loep van de Kamer – 02/06/14

o   Lees ook: ‘Alleen banken wisten genoeg van derivaten’ – 16/06/14

o   Lees ook: Moreel wangedrag en zelfbedrog van managers – 08/08/13

o   Lees ook: ‘Wat verklaart de woede over ‘graaiers’?’ – 25/02/13

Aangifte Vestia tegen bankier Fortis

Den HaagFM 17.06.2014 Woningcorporatie Vestia heeft aangifte gedaan tegen financieel adviseur Jako Groeneveld, voormalig bankier bij Fortis. Volgens de Telegraaf wist Groeneveld jarenlang risicovolle derivaten te slijten aan de woningcorporatie en verdiende hij daar zelf 1,5 miljoen euro mee.

De aangifte van de corporatie bleek dinsdag tijdens de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Tijdens de verhoren werd duidelijk dat de bankier voormalig Vestia-kasbeheerder Marcel de Vries zo’n 40.000 euro in contanten betaalde en dat hij zelf als bankier een contant bedrag van 15.000 euro aannam van Arjan Greeven, de andere verdachte in de miljoenenfraude. De Vries blijkt in totaal zo’n tien miljoen euro aan smeergeld te hebben gekregen, maar blijft van mening dat daar niets mis mee was. “Ik heb er geen spijt van en zou het zo weer doen.” ..lees meer

Financieel adviseur op non-actief

Telegraaf 17.06.2014 De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder heeft een financieel adviseur op non-actief gezet. Aanleiding zijn uitspraken van kasbeheerder van Vestia Marcel de V. tijdens de verhoren maandag door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De medewerker van Havensteder zou als adviseur bij de voormalige woningcorporatie PWS Rotterdam geld van banken hebben aangenomen voor het afnemen van derivaten, risicovolle financiële producten.

Aangifte Vestia tegen bankier

Telegraaf 17.06.2014  Woningcorporatie Vestia heeft aangifte gedaan tegen financieel adviseur Jako Groeneveld, voormalig bankier bij Fortis. Groeneveld hielp de Rotterdamse corporatie jarenlang aan giftige derivaten en verdiende daar zelf 1,5 miljoen euro mee.

De aangifte van de corporatie bleek gisteren tijdens de parlementaire enquête woningcorporaties. „Het is aan justitie om daar nu vervolg aan te geven”, reageerde Vestia-bestuurder Arjan Schakenbos even later in de wandelgangen.

ZIE OOK:

‘Weinig banken gehoord’

‘Ik heb niet omgekocht’

Beslag op Vestia-miljoenen

Vriendjes weg bij corporaties

Wat deed Vestia (fout) met derivaten?

NRC 16.06.2014 De twee hoofdrolspelers in de Vestia-affaire, Arjan G. en Marcel de V., verschenen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Arjan was de tussenhandelaar die voor miljarden derivaten van banken verkocht aan Vestia-kasbeheerder Marcel. Maar Marcel eiste tevens een deel van de miljoenen die Arjen als commissie van banken kreeg.

Lees in dit stuk uit 2012 waarom Vestia al de derivaten kocht waarvan eigenlijk niemand begreep hoe ze werkten, en waarom de toezichthouder niet ingreep. MEER OP NRC Q

‘Weinig banken gehoord’

Telegraaf 16.06.2014  Jako Groeneveld, ooit bankier bij Fortis, is verbaasd dat er zo weinig banken zijn uitgenodigd door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Er hebben volgens hem 13 banken meegedaan aan het verhandelen van derivaten, risicovolle financiële producten, met corporaties. Vestia, de grootste, kwam ermee aan de rand van de afgrond.

Gerelateerde artikelen

16-06: ‘Ik heb niet omgekocht’

16-06: Beslag op Vestia-miljoenen

‘Corporatiedirecteuren Vestia en Rochdale waren alleenheerser’

VK 16.06.2014 De parlementaire enquête laat nu al zien dat het toezicht op corporatiedirecteuren beter moet, schrijft Xander van Uffelen vandaag in het commentaar van de Volkskrant.

De gevallen corporatiedirecteuren Erik Staal en Hubert Möllenkamp kregen de afgelopen week de termen sorry en spijt niet of nauwelijks over hun lippen. Staal, onder wiens leiding corporatie Vestia door een derivatenschandaal een miljardenschuld opliep, voelde zich geremd open te spreken, aangezien hij nog verwikkeld is in een juridisch gevecht met zijn oude werkgever.

VERWANT NIEUWS;

KasbeheerderontkentschuldcrisisbijVestia

Den HaagFM 16.06.2014 Oud-kasbeheerder Marcel de Vries van Vestia vindt dat hij niet verantwoordelijk is voor de crisis bij woningcorporatie Vestia. Door risicovolle handel in derivaten kreeg Vestia ruim twee miljard euro schuld en ging daardoor bijna ten onder. Honderden mensen moesten worden ontslagen en duizenden woningen – ook in Den Haag – verkocht.

Tijdens zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie zei de De Vries dat het eigenlijk allemaal de schuld is van de overheid. Die wilde volgens hem van de rentederivaten af, waardoor ze noodgedwongen met verlies zijn verkocht. …lees meer

‘Schade in Vestia-zaak komt door de minister’

NRC 16.06.2014 De schade van ruim 2 miljard euro in de Vestia-zaak is veroorzaakt door “de minister” van Binnenlandse Zaken. Dat zei hoofdverdachte Marcel de V., de oud-kasbeheerder van de woningcorporatie, zojuist tegen de Parlementaire Enquêtecommissie die de affaire onderzoekt. LEES VERDER

Lees meer;

7:50 ‘Justitie legt beslag op miljoenen euro’s in fraudezaak Vestia’›

8 JAN Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen›

12 JUN Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal›

2013 Hoofdverdachte De V. kreeg miljoenen, ‘maar niet van Vestia’›

2013 Beide toezichthouders faalden in miljardendebacle rond Vestia›

18:18 Rente-balletje-balletje

‘Ik heb niet omgekocht’

Telegraaf 16.06.2014 „Ik vind niet dat ik heb omgekocht, omdat hij om het geld vroeg.” Arjan G., tussenpersoon tussen banken en woningcorporaties, verscheen maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij werkte samen met kasbeheerder van Vestia Marcel de V. Die kreeg 10 miljoen euro van de 20 miljoen die G. kreeg van de banken als beloning omdat hij Vestia onder meer derivaten liet kopen, risicovolle financiële producten.

Gerelateerde artikelen;

16-06: Beslag op Vestia-miljoenen

14-06: Vriendjes weg bij corporaties

13-06: Kasbeheerder Vestia voor commissie

13-06: Vestia-directeur blijft schimmig

Tussenpersoon woningcorporaties: ‘Alleen banken wisten genoeg van derivaten’

RTVWEST 16.06.2014  ‘Ik vind niet dat ik heb omgekocht, omdat hij om het geld vroeg.’ Arjan Greeven, tussenpersoon tussen banken en woningcorporaties, verscheen maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij werkte samen met kasbeheerder van Vestia Marcel de Vries. Die kreeg 10 miljoen euro van de 20 miljoen die Greeven kreeg van de banken als beloning omdat hij Vestia onder meer derivaten liet kopen, dit zijn risicovolle financiële producten. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Alleen banken wisten genoeg van derivaten’

Trouw 16.06.2014 Arjan Greeven, tussenpersoon tussen banken en woningcorporaties, vindt niet dat hij Vestia-kasbeheerder Marcel de Vries heeft omgekocht. Dat zei Greeven vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

Greeven werkte nauw samen met De Vries, die volgens Greeven ‘om het geld vroeg’. Dat is de reden waarom hij vindt dat hij hem niet heeft omgekocht. De Vries kreeg 10 miljoen euro van de 20 miljoen die Greeven kreeg van de banken als beloning omdat hij Vestia onder meer derivaten liet kopen, risicovolle financiële producten.

Miljoenen van Vestia-verdachte bevroren

Den HaagFM 16.06.2014 Justitie heeft beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s van Vestia-verdachte Arjan Greeven. Het geld staat op een Zwitserse bankrekening.

Greeven was adviseur en financieel tussenpersoon van de voormalige kasbeheerder van Vestia, Marcel de Vries. De Vries is hoofdverdachte in het strafrechtelijk onderzoek dat loopt rond fraude bij Vestia. Woningcorporatie Vestia verloor door de handel in zogenoemde derivaten twee miljard euro.

Die handel werd met name uitgevoerd door de voormalig kasbeheerder. Hij wordt ook verdacht van zelfverrijking. De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties hoort maandag zowel Greeven als De Vries.  …lees meer

Beslag op Vestia-miljoenen

Telegraaf 16.06.2014   Justitie heeft in Zwitserland beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s, die de van fraude verdachte financieel adviseur Arjan G. uit Laren afgelopen jaren verdiende met de verkoop van speculatieve bankproducten aan woningcorporatie Vestia.

Arjan G. (44) gebruikte de helft van twintig miljoen euro provisiegeld die hij van banken kreeg om voormalig topmanager Marcel de V. van de woningcorporatie om te kopen. De rest blijkt hij te hebben verborgen op een Zwitserse bankrekening.

ZIE OOK:

Vriendjes weg bij corporaties

Blok volgt enquête

Vestia-directeur blijft schimmig

OM legt beslag op miljoenen euro’s in fraudezaak Vestia

Elsevier 16.06.2014 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in Zwitserland beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s van de van fraude verdachte financieel adviseur Arjan G. Hij verdiende het geld met de verkoop van speculatieve bankproducten aan Vestia.

De 44-jarige G. zou de helft van 20 miljoen euro aan provisiegelden die hij van banken kreeg, hebben gebruikt om voormalig Vestia-topmanager Marcel de V. om te kopen, meldt De Telegraaf maandag. Het geld is al een tijd bevroren, bevestigt het OM.

G. zette de rest van het geld op een bankrekening in Zwitserland, bevestigen diverse bronnen dicht bij het strafrechtelijk onderzoek naar miljoenenfraude bij Vestia aan de krant. Het OM probeert het geld via een rechtshulpverzoek terug naar Nederland te krijgen.

Vestia kwam in 2012 in de problemen door gerommel met ingewikkelde financiële producten. Oud-bestuurder bij Vestia Erik Staal werd vorige week verhoord door de commissie, maar leek zich weinig te herinneren van de situatie bij de woningcorporatie.

zie ook;

‘Justitie legt beslag op miljoenen euro’s in fraudezaak Vestia’›

NRC 16.06.2014 Justitie heeft in Zwitserland beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s van Arjan G., een van de verdachten in de fraudezaak bij Vestia. Het gaat om geld dat hij verdiende bij de verkoop van ingewikkelde financiële producten aan de woningcorporatie. Dat schrijft De Telegraaf vandaag op basis van diverse bronnen.

G. kreeg in totaal twintig miljoen euro aan provisiegelden van banken bij de verkoop van die producten. Ongeveer de helft daarvan gebruikte hij om voormalig topmanager Marcel de V. van Vestia om te kopen. Het andere deel blijkt hij te hebben verborgen op een Zwitserse bankrekening, zo meldt de ochtendkrant.

Lees meer;

15:11 ‘Schade in Vestia-zaak komt door de minister’›

18:18 Rente-balletje-balletje

8 JAN Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen›

12 JUN Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal›

2013 Hoofdverdachte De V. kreeg miljoenen, ‘maar niet van Vestia’›

Enquetecommissie Kamer hoort financieel brein Vestia

RTVWEST 16.06.2014  Opnieuw verschijnt maandag een topman van woningcorporatie Vestia voor de enquetecommissie van de Tweede Kamer. Oud-kasbeheerder Marcel de Vries zal opheldering moeten geven over de derivatenhandel die Vestia naar de rand van de afgrond bracht. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie hoort topman Vestia over financiële contracten

Den HaagFM 16.06.2014 Opnieuw verschijnt maandag een topman van woningcorporatie Vestia voor de Parlementaire Enquetecommissie van de Tweede Kamer.

Oud-kasbeheerder Marcel de Vries zal opheldering moeten geven over de financiële contracten het bedrijf naar de rand van de afgrond brachten. De Vries, tegen wie ook een rechtszaak loopt, schafte voor 24 miljard euro aan renteverzekeringen aan. Die moesten de risico’s dekken van een rentestijging, maar de rente daalde. De woningcorporatie moest opeens twee miljard euro betalen.

Ook een tussenpersoon met wie de kasbeheerder werkte wordt verhoord. Hij sluisde voor miljoenen euro’s aan provisies door naar De Vries. Het is tot dusver nog onduidelijk waarom Vestia zo’n hoge risico’s nam bij het lenen van geld. …lees meer

Vriendjes weg bij corporaties

Telegraaf 14.06.2014 Bestuurders van woningcorporaties, zoals Erik Staal van Vestia, mogen in de toekomst niet meer zelf hun eigen toezichthouders uitkiezen. Situaties waarin de directeur zijn vriendjes in de raad van commissarissen zet, mogen niet meer voorkomen.

Gerelateerde artikelen;

13-06: Blok volgt enquête

13-06: ‘Commissie te licht’

13-06: Staal zocht zelf commissaris

12-06: ‘Salaris zien in tijdsgewricht’

12-06: Staal ‘geschokt’ door arrestatie

‘Geen vriendjes meer in toezicht woningcorporaties’

NU 14.06.2014 Bestuurders van woningcorporaties mogen straks niet meer zelf hun toezichthouders kiezen. Een nieuwe woningwet moet voorkomen dat een directeur zijn vrienden in de raad van commissarissen zet. Dat schrijft De Telegraaf  zaterdag. De wet van minister voor Wonen Stef Blok (VVD) moet deze zomer naar de Kamer worden gestuurd. De wet is een reactie op de parlementaire enquête naar de misstanden bij woningcorporaties.

Geen ‘vriendjes’ meer als toezichthouder bij woningcorporatie

Elsevier 14.06.2014 Bestuurders van woningcorporaties mogen in de toekomst niet meer hun eigen toezichthouders uitkiezen. Situaties waarin bestuurders een raad van commissarissen samenstellen met eigen vrienden, mogen niet meer voorkomen.Minister Stef Blok (VVD, Wonen) reageert met deze maatregel op verhoren van voormalig Vestia-topman Erik Staal, meldt De Telegraaf  zaterdag.

Repararen

Tijdens verhoren van de parlementaire enquêtecommissie werd duidelijk dat Staal zelf de voorzitter van de raad van commissarissen had voorgedragen. Eerder had hij al een oude studievriend gevraagd om in de raad te komen.

Vragen

Blok is af en toe verbaasd over wat hij hoort tijdens de openbare verhoren. Deze week was te zien hoe Staal, die bestuursvoorzitter was bij Vestia toen de corporatie in de problemen kwam, nauwelijks schuld wilde bekennen en vragen ontweek.

‘Het is niet vrolijk makend wat we zien,’ zegt Blok. Over Staal zegt de minister: ‘Kennelijk heeft die wat moeite met zijn geheugen.’

‘Strengere selectie toezichthouders woningcorporaties’›

NRC 14.06.2014 Bestuurders van woningcorporaties mogen in de toekomst niet meer zelf hun interne toezichthouders kiezen. Dat wil minister Blok mogelijk maken met een nieuwe Woningwet, zo schrijft de Telegraaf vandaag.

De wet wordt deze zomer naar de Kamer gestuurd, en is een reactie op de parlementaire enquête die gaande is over misstanden bij woningcorporaties. Deze week bleek dat onder meer oud-topman van Vestia Erik Staal bekenden in de raad van commissarissen plaatste. Vestia viel in 2011-2012 bijna om door ongekende speculatie met derivaten (renteverzekeringen).

De commissie had de grootste moeite om bondige en heldere antwoorden uit hem te krijgen, schreef onze redacteur Eppo König gisteren in NRC Handelsblad. Een houding van Staal die het beeld van de trotse, eigenwijze en taaie bestuurder bevestigt.

Lees meer;

12 JUN Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal›

13 JUN Staal had al vier miljoen pensioen opgebouwd voor hij vertrok bij Vestia›

8 JAN Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen›

2013 Oud-topman Vestia liet pensioengat repareren›

2013 Vestia stelt oud-topman Erik Staal aansprakelijk voor 1,9 miljard euro›

‘Het morele kompas van de woningcorporaties is helaas gesneuveld’

VK 13.06.2014  Bestuurders van woningcorporaties begingen zeven hoofdzonden. Is het nu niet de hoogste tijd voor de zeven deugden? Een twistgesprek tussen Roel van Gurp, sinds 2011 directeur van woningcorporatie Casade en Henk Müller, opinieredacteur van de Volkskrant.

U bent directeur van een middelgrote woningcorporatie. Vast leuk om op feestjes en partijen te kunnen vertellen. ‘De eerste reactie die ik krijg is: welke auto staat er voor de deur?’

Vestia: Oud-wethouder Noordanus steekt hand in eigen boezem

Den HaagFM 13.06.2014 Oud-wethouder Peter Noordanus vindt achteraf gezien dat de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Vestia nooit had mogen accepteren dat het bedrijf een eenkoppige leiding had in de persoon van Erik Staal.

Dat zei de voormalige Haagse wethouder, die nu burgemeester van Tilburg is, vrijdag tegen de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Noordanus was van 2001 tot 2003 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Noordanus zei dat “sterke woningcorporaties met sterke bestuurders” wel nodig waren om de woningbouwproblemen in met name Den Haag en Rotterdam aan te kunnen pakken. Volgens hem waren de hoge salarissen voor die tijd niet gek, want “we zagen waardevolle bestuurders naar de marktpartijen vertrekken”. “In de huidige tijd zouden dergelijke salarissen niet meer worden aangeboden”, zei Noordanus. “Het was buitenproportioneel.” Maar verder zei de commissaris van destijds bij het bepalen van het salaris en andere afspraken slechts te hebben “gehandeld volgens de procedures”. …lees meer

Vestia-topman Erik Staal heeft geen spijt

Den HaagFM 13.06.2014 Voormalig topman Erik Staal van Vestia zegt geen spijt te hebben van de teloorgang van de woningcorporatie. “Spijt, ik vind dat een heel moeilijk begrip”, zei hij donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Staal trad af na kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. Vestia heeft Staal aansprakelijk gesteld voor 1,9 miljard euro verlies. De woningstichting sloot in 2012 een akkoord met banken over het aflossen van haar schuldenlast in tien jaar tijd. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. Honderden mensen werden ontslagen en duizenden woningen verkocht. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de enquête. …lees meer

Staal had al vier miljoen pensioen opgebouwd voor hij vertrok bij Vestia›

NRC 13.06.2014 Erik Staal, oud-bestuurder van woningcorporatie Vestia, had al bruto vier miljoen euro aan pensioen opgebouwd, los van de omstreden bruto 3,5 miljoen euro aan pensioen en loon die hij bij zijn vertrek begin 2012 meekreeg. Dat blijkt uit een gerechtelijk stuk dat in het bezit is van NRC.

Tijdens een verhoor onder ede door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties antwoordde Staal gisteren ontwijkend op de vraag of hij naast de 3,5 miljoen nog meer pensioen had. Pas na doorvragen antwoordde Staal dat hij “een paar miljoen” had opgebouwd, hoeveel precies wist hij niet.

Erents zei gisteren tijdens zijn verhoor voor de commissie dat hij het geld niet zomaar zou hebben overgemaakt. “Ik ben een beetje een straatvechter”, zei hij. “Ik zou gezegd hebben: ga er maar voor procederen.”

De verhoren van de commissie richten zich deze week op de handelwijze van Vestia. Eergisteren werd Jeroen Lugte, oud-voorzitter van de raad van commissarissen bij Vestia, gehoord. Vandaag verschijnen andere oud-topmannen voor de commissie zoals Siwart Kolthek, Peter Noordanus en Kees Wevers.

Lees het uitgebreide verhaal ‘Spijt betuigen? Hoezo, Erik Staal heeft niets gezien’ in nrc.next vandaag.

Lees meer;

VANDAAG Ze waren zonnekoningen met een vorstelijk salaris

VANDAAG Ze waren zonnekoningen en ze werden ook vorstelijk beloond

13 JUN Vestia Erik Staal had al 4 mln pensioen

12 JUN Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal›

2013 Vestia stelt oud-topman Erik Staal aansprakelijk voor 1,9 miljard euro›

Kasbeheerder Vestia voor commissie

Telegraaf 13.06.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties hoort maandag Marcel de Vries, één van de belangrijkste hoofdrolspelers uit het Vestia-drama. De corporatie verloor door de handel in zogenoemde derivaten 2 miljard euro. Die handel werd met name uitgevoerd door voormalig kasbeheerder De Vries, tegen wie ook strafrechtelijk onderzoek wegens fraude en zelfverrijking loopt.

Blok volgt enquête

Telegraaf 13.06.2014 Minister Stef Blok (Wonen) volgt de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties op de voet. „Het lukt me niet naar alle verhoren te luisteren, want dat zou de hele dag vullen.” Een ploeg ambtenaren volgt alle hoorzittingen wel en zorgt voor samenvattingen en toelichtingen, zei Blok vrijdag na de ministerraad.

Staal zocht zelf commissaris

Telegraaf 13.06.2014 Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die zijn corporatie op de rand van de afgrond bracht, droeg zelf ook voorzitter van de raad van commissarissen Siwart Kolthek aan. Dat meldde deze oud-voorzitter vrijdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

12-06: ‘Salaris zien in tijdsgewricht’

12-06: Staal ‘geschokt’ door arrestatie

12-06: Verhoor Staal begonnen

Voormalig directeur Vestia zocht zelf nog een commissaris uit

Trouw 13.06.2014 Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die zijn corporatie op de rand van de afgrond bracht, droeg zelf ook voorzitter van de raad van commissarissen Siwart Kolthek aan. Dat meldde deze oud-voorzitter vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Ook vroeg Staal Peter Noordanus, nu burgemeester van Tilburg. Noordanus was eveneens een tijd voorzitter van de raad. ‘Staal belde me op en zei: wil je dat doen?’, vertelde Noordanus de commissie. De twee mannen hadden al contact gehad in de tijd dat Noordanus wethouder in Den Haag was en Staal huisvester.

Verwant nieuws;

Vestia-directeur blijft schimmig

Telegraaf 13.06.2014  De vroegere financieel directeur van Vestia, Kees Wevers, slaagde er vrijdag niet in de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties uit te leggen waarom hij niet ingreep toen het bedrijf in gevaarlijk vaarwater kwam door de handel in derivaten. Vestia ging in 2012 voor 2 miljard het schip in, maar al veel eerder dreigde een kolossaal verlies.

Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal

NRC 12.06.2014 Voormalig topman van woningcorporatie Vestia Erik Staal heeft geen idee hoe het kwam dat de derivatenportefeuille van de corporatie in 2011 fors toenam, tot zo’n 21 miljard euro. Dat verklaarde Staal vanmiddag voor de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij woningcorporaties onderzoekt, schrijft persbureau Novum.

Staal zei zich “tot op de dag van vandaag” af te vragen hoe het Vestia-debacle heeft kunnen gebeuren.

Oud-topman van Rochdale Hübert Möllenkamp zei afgelopen vrijdag dat de Maserati die hij op kosten van de zaak reed, ook in de toenmalige tijd moest worden gezien. Achteraf vond hij het toch niet legitiem dat geld van huurders op die manier werd besteed.

De verhoren van de commissie richten zich deze week allemaal op de handelwijze van Vestia. Gisteren werd Jeroen Lugte, oud-voorzitter van de raad van commissarissen bij Vestia, gehoord, die ook al verklaarde weinig te hebben geweten van de derivatenhandel. Morgen verschijnen andere oud-topmannen voor de commissie zoals Siwart Kolthek, Peter Noordanus en Kees Wevers. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Vestia-dossier in versnipperaar was ‘gewoon opruimen’

4 JUN Sorry, sorry, sorry, voor deze zeven schandalen

8 JAN Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen›

3 JUN De zeven grootste zondaars

Staal ‘geschokt’ door arrestatie

Telegraaf 12.06.2014 Oud-topman Erik Staal van woningstichting Vestia was geschokt toen zijn financiële man Marcel de Vries begin 2012 werd aangehouden op verdenking van fraude. Het was of zijn wereld instortte, zei Staal donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De mannen hadden altijd samenwerkt op een manier die „gebaseerd was op vertrouwen en loyaliteit”, aldus Staal.

Erik Staal zette nooit vraagtekens bij derivatencontracten

Elsevier 12.06.2014 Oud-topman van woningcorporatie Vestia Erik Staal wordt donderdag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij zette nooit vraagtekens bij de derivatencontracten, omdat het volgens hem standaardcontracten betrof.

‘U vraagt mij heel specifiek naar de handel en wandel van de derivatenpakketten, maar dat maakte natuurlijk maar een klein deel uit van mijn werk als directeur van Vestia,’ zegt Staal in het verhoor.

Standaard

Eerder zei Staal zich niet altijd bijzonder te hebben verdiept in de derivatencontracten, omdat het volgens hem standaardcontracten betrof die ook gangbaar waren bij andere corporaties en instellingen als scholen en zorginstellingen.

Op de vraag van de commissie of Staal geen vraagtekens zette bij de contracten antwoordde hij: ‘Nee ik heb uiteindelijk alle contracten getekend.’

Tijdens het verhoor verloor een van de toeschouwers het geduld met de voormalig Vestia-topman. ‘Wees nou eens eerlijk man! Vijf ton per jaar en hij wist nergens van, kom op zeg!’ Nadat de toeschouwer de zaal verliet ging het verhoor in alle rust verder.

De voormalig Vestia-topman verdiende ruim een half miljoen per jaar bij de woningcorporatie en kreeg toen hij opstapte in 2012 3,5 miljoen euro mee. Hij is door Vestia persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade.

Ook startte het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij Vestia, in het bijzonder naar de rol van de treasury & controlmanager Marcel de Vries. Zijn arrestatie in 2012 was een emotionele schok voor Staal, ‘het was alsof mijn wereld instortte.’

Commentaar;

Arthur van Leeuwen in 2012: ‘Wat heeft een parlementaire enquête voor zin, als de problemen ruimschoots bekend zijn – en de schuldigen ook?’ Lees verder

zie ook;

‘Salaris zien in tijdsgewricht’

Telegraaf 12.06.2014 Voormalig Vestia-topman Erik Staal begrijpt de latere commotie over zijn salaris, in 2010 een half miljoen inclusief pensioenbijdrage, maar die beloning is volgens hem ontstaan in een ander tijdsgewricht. Hij kon daarom donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties niet toegeven dat het geen passend salaris was voor de baas van een stel sociale huurhuizen.

Vestia-topman Staal: salaris zien in tijdsgewricht

VK 12.06.2014 Voormalig Vestia-topman Erik Staal begrijpt de latere commotie over zijn salaris, in 2010 een half miljoen inclusief pensioenbijdrage, maar die beloning is volgens hem ontstaan in een ander tijdsgewricht. Hij kon daarom donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties niet toegeven dat het geen passend salaris was voor de baas van een stel sociale huurhuizen.

Vestia-enquete: Rumoer op tribune bij Staal

RTVWEST 12.06.2014 Tijdens het verhoor van voormalig Vestia-topman Erik Staal ontstond donderdagmiddag al snel enig rumoer op de publieke tribune.

Een toeschouwer kon zich niet meer inhouden bij het beluisteren van de man die de corporatie in groot gevaar heeft gebracht. ‘Wees eerlijk! Hij strooit zand in de ogen! 5 ton per jaar en hij wist nergens van!’  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Rumoer op tribune bij verhoor Vestia-topman Staal

Den HaagFM 12.06.2014 Tijdens het verhoor van voormalig Vestia-topman Erik Staal voor de Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties ontstond donderdagmiddag al snel rumoer op de publieke tribune.

Een toeschouwer kon zich niet meer inhouden bij het beluisteren van de man die de corporatie in groot gevaar heeft gebracht. “Wees eerlijk! Hij strooit zand in de ogen! Vijf ton per jaar en hij wist nergens van!” …lees meer

Vestia had het zwaar: ‘Er was zelfs bijna geen printpapier meer’

RTVWEST 12.06.2014 Directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die deze woningcorporatie aan de rand van de afgrond bracht door te riskante financiële avonturen, kreeg nooit tegenspraak. ‘Als hij zei dat het rood was, was het rood’, schetste Gerard Erents, voormalig interim-bestuurder bij de corporatie, de sfeer in het bedrijf. Hij verscheen donderdag als getuige voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Staal, die in het bedrijf toch populair was, trad af wegens kolossale tegenvallers na de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten). Lees verder

Gerelateerde artikelen;

“Vestia had zelfs geen geld meer voor printpapier”

Den HaagFM 12.06.2014 Directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal (foto), die deze woningcorporatie aan de rand van de afgrond bracht door te riskante financiële avonturen, kreeg nooit tegenspraak. “Als hij zei dat het rood was, was het rood”, schetste Gerard Erents, voormalig interim-bestuurder bij de corporatie, de sfeer in het bedrijf. Hij verscheen donderdag als getuige voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Staal trad af wegens kolossale tegenvallers na de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten). De situatie was in 2012 uiteindelijk zo beroerd, dat het salaris van de medewerkers maar met moeite kon worden opgebracht en er zelfs bijna geen papier meer was voor de printers, vertelde Erents. Een leverancier eiste contante betaling omdat hij het allemaal niet meer vertrouwde. …lees meer

Papier Vestia was bijna op

Telegraaf 12.06.2014  Directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die deze woningcorporatie aan de rand van de afgrond bracht door te riskante financiële avonturen, kreeg nooit tegenspraak. „Als hij zei dat het rood was, was het rood”, schetste Gerard Erents, voormalig interim-bestuurder bij de corporatie, donderdag de sfeer in het bedrijf. Hij verscheen donderdag als getuige voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

12-06: Staal voor Enquêtecommissie

Verhoor oud-Vestia-topman Staal begonnen

Trouw 12.06.2014 Onder grote belangstelling van de media is de meest besproken man van corporatieland, voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, vanmiddag verschenen voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Vestia, de grootste corporatie van het land, balanceerde enige tijd op de rand van de afgrond als gevolg van risicovolle financiële avonturen met zogenoemde derivaten. Die hadden plaats onder leiding van Staal. Het Vestia-drama was de aanleiding tot de parlementaire enquête.

Verwant nieuws;

DenHaag in 60 seconden: Vestia-baas voor enquêtecommissie Video

 

Den HaagFM 12.06.2014 In het korte nieuwsprogramma ‘Den Haag In 60 Seconden’ van Den Haag FM wordt elke werkdag het belangrijkste nieuws uit Den Haag doorgenomen. In de uitzending van donderdag 12 juni wordt aandacht besteed aan: – Enquêtecommissie hoort voormalig Vestia-bestuurder Erik Staal. …lees meer

Verhoor Staal begonnen

Telegraaf 12.06.2014  Tijdens het verhoor van voormalig Vestia-topman Erik Staal ontstond donderdagmiddag al snel enig rumoer op de publieke tribune. Een toeschouwer kon zich niet meer inhouden bij het beluisteren van de man die de corporatie in groot gevaar heeft gebracht.

Enquêtecommissie hoort voormalig Vestia-bestuurder Erik Staal

RTVWEST 12.06.2014 Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Staal trad af na kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten.

Staal stapte op met een zeer riante vertrekregeling die breed werd veroordeeld. De stemming jegens Staal werd er niet beter op toen bleek dat hij een fraaie villa voor zichzelf aan het bouwen was op Bonaire.

Strafrechtelijk onderzoek

Vestia heeft Staal aansprakelijk gesteld voor 1,9 miljard euro. De woningstichting sloot in 2012 een akkoord met banken over het aflossen van haar schuldenlast in 10 jaar tijd.

De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. Dezefinanciële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de enquête. Het Openbaar Ministerie begon ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij het bedrijf.

‘Emotioneel falen’

Woensdag vertelde oud-voorzitter Jeroen Lugte van de raad van commissarissen van Vestia aan de enquêtecommissie dat Staal zelf mensen voordroeg als commissaris. ‘Die mensen moesten toezicht houden en faalden daarbij emotioneel’. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

VoormaligVestia-bestuurderErikStaalgehoord

Den HaagFM 12.06.2014 Voormalig Vestia-topman Erik Staal wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Staal trad af na kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten.

De Hagenaar vertrok met een zeer riante vertrekregeling die breed werd veroordeeld. De stemming jegens Staal werd er niet beter op toen bleek dat hij een fraaie villa voor zichzelf aan het bouwen was op Bonaire. Vestia heeft Staal aansprakelijk gesteld voor 1,9 miljard euro verlies. De woningstichting sloot in 2012 een akkoord met banken over het aflossen van haar schuldenlast in tien jaar tijd.…lees meer

Staal voor Enquêtecommissie

Telegraaf 12.06.2014 De meest besproken man van corporatieland, voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

11-06: Staal gaf baan studievriend

Vestia-topman Staal benoemde eigen controleurs

Den HaagFM 11.06.2014 Erik Staal (kleine foto), de voormalig topman van woningcorporatie Vestia, droeg zelf mensen voor als lid van de Raad van Commissarissen. Hij benoemde onder meer een studievriend in de commissie die toezicht moest houden op het bedrijf.

De oud-studievriend, Jeroen Lugte, moets woensdag getuigen voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij zei te vermoeden dat ook de andere commissarissen uit Staals ‘netwerk’ kwamen. Lugte denkt dat hij ondanks de vriendschap voldoende kritisch kon zijn. …lees meer

Staal gaf baan studievriend

Telegraaf 11.06.2014  Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die zijn corporatie op de rand van de afgrond bracht, droeg zelf mensen voor als lid van de raad van commissarissen. Die ploeg moest op zijn woningbedrijf toezicht houden. Dat vertelde oud-voorzitter van die raad Jeroen Lugte woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Zelf was hij een studievriendje van Staal en hij vermoedt dat de anderen uit Staals ‘netwerk’ kwamen, maar ook de juiste kennis hadden. Lugte denkt verder dat hij ondanks de vriendschap voldoende kritisch kon zijn. Dat blijkt volgens hem ook wel uit het feit dat de raad de autovergoeding van Staal eens heeft beperkt en ook uit het gegeven dat Staal op een bepaald moment geen salarisverhoging meer kreeg. Toch „mocht hij er niet op achteruit gaan.

Gerelateerde artikelen;

10-06: Schaf woningcorporaties af

06-06: Staal donderdag voor commissie

06-06: Möllenkamp gehoord

04-06: Geldwolven in schaapskleren

‘Geen geld verdampt’

Telegraaf 11.06.2014 „Er is geen geld verdampt. Laten we daar helder over zijn.” Voormalig directeur-bestuurder van de Deventer woningcorporatie Rentree Rinie Teuben bestreed woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties dat het een verkeerde beslissing was om voor meer dan 13 miljoen euro een stuk land te kopen dat later maar zo’n 2 miljoen waard bleek te zijn. Het was niet te bebouwen.

 Gerelateerde artikelen;

04-06: Wooncorporaties met billen bloot

31-05: Misstanden onder de loep

Den Haag in 60 seconden: Vestia – Video

Den HaagFM 09.06.2014 In het korte nieuwsprogramma ‘Den Haag in 60 seconden’ van Den Haag FM wordt elke werkdag het belangrijkste nieuws uit den Haag doorgenomen. In de uitzending van maandag 9 juni wordt aandacht besteed aan: Huurders Vestia willen duidelijke afspraken.

Huurders Vestia willen geen schandpaal voor Erik Staal

RTVWEST 08.06.2014 Huurders van Vestia willen duidelijke afspraken over wat de taken zijn van de woningcorporatie. De parlementaire enquête mag geen schandpaal worden met ‘naming en shaming’ voor de fouten die in het verleden gemaakt zijn.

Dat zegt voorzitter Jelle de Waard van de Huurdersraad Vestia aan de vooravond van de verhoren van de vroegere top van Vestia. Oud-directeur Eric Staal moet donderdag voor de parlementaire commissie verschijnen. Lees verder

Erik Staal en Peter Noordanus voor parlementaire enquetecommissie

Den HaagFM 07.06.2014 Voormalig directeur Erik Staal (kleine foto) van Vestia moet donderdag verschijnen voor de parlementaire enquetecommissie woningcorporaties. Hij zal moeten verklaren waarom Vestia zoveel risico’s nam om geld binnen te halen, dat het bedrijf bijna failliet ging.

De corporatie stond voor twee miljard euro in het rood en moest ook in Den Haag honderden huizen verkopen. Erik Staal verdiende vijf ton per jaar en kreeg een gouden handdruk mee na zijn ontslag.

Op vrijdag is de Haagse oud-wethouder Peter Noordanus opgeroepen door de parlementaire enquetecommissie. Hij was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia.…lees meer

‘Zonnekoning’ Erik Staal van Vestia verschijnt voor enquetecommissie

RTVWEST 06.06.2014 De corporatie stond voor 2 miljard euro in het rood en moet veel huizen verkopen. Erik Staal is het symbool geworden van misstanden in sector. Hij verdiende vijf ton per jaar en vestigde zich later in een villa op Bonaire. Volgens ingewijden wordt het verhoor van Staal spannend, omdat hij tot dusver weinig commentaar gaf over het debacle van Vestia.Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Erik Staal donderdag voor enquêtecommissie

Trouw 06.06.2014 De meest besproken man van corporatieland, voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat heeft de commissie vrijdagavond bekendgemaakt.

Staal trad af wegens kolossale tegenvallers na de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten). Hij stapte op met een zeer riante vertrekregeling die breed werd veroordeeld. De stemming jegens Staal werd er niet beter op toen bleek dat hij een fraaie villa voor zichzelf aan het bouwen was op Bonaire. Vestia heeft Staal aansprakelijk gesteld voor 1,9 miljard euro. De woningstichting heeft in 2012 een akkoord gesloten met banken over het aflossen over 10 jaar van haar schuldenlast ter hoogte van dit bedrag.

Staal donderdag voor commissie

Telegraaf 06.06.2014 De meest besproken man van corporatieland, voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlemenatire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat heeft de commissie vrijdagavond bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen;

02-11: Vestia claimt bij oud-bestuurders

Oud-bestuursvoorzitter Rochdale: ‘Maserati was verkeerde keuze’

Trouw 06.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter van woningcorporporatie Rochdale Hubert Möllenkamp moest er destijds door personeel op worden gewezen: het rijden in een Maserati levert een verkeerde beeldvorming op, als baas van een stel sociale huurhuizen.

Dat ziet Möllenkamp nu zelf ook in, zei hij vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. ‘Ik maakte een verkeerde keus’, aldus de oud-bestuursvoorzitter. Verder gebuikte hij het woord ‘dom’ en onderstreepte zijn betoog met: ‘Het is toch geld van de huurders.

Auto van de zaak

In 2007 werd bepaald dat de wagen weg moest. De wagen heeft volgens de voormalige topman ongeveer anderhalf jaar stilgestaan. Toch is hij er daarna privé in gaan rijden. Achteraf was ook dit verkeerd, aldus Möllenkamp. “Maar wij mochten privé jaarlijks zo’n tienduizend kilometer rijden met de auto van de zaak. Die regeling blijf ik verdedigen.”

Rochdale beschuldigt Möllenkamp van zelfverrijking. Hij werd in 2009 op staande voet ontslagen

Oud-bestuurder Rochdale vindt bezit Maserati nu ongepast 

NU 06.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale Hubert Möllenkamp erkent dat het ongepast was om een Maserati als dienstauto te hebben.

De wagen met chauffeur kostte bijna 8.500 euro per maand. Dat bleek vrijdagochtend tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

“Ik vond het een mooie auto”, aldus Möllenkamp. “Mijn medewerkers hadden bezwaar gemaakt, ze hadden gelijk. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Het was verkeerde beeldvorming, vooral naar de verhuurder.”

Hubert Möllenkamp maakte ‘verkeerde keus’ met Maserati

Elsevier 06.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale ziet in dat rondrijden in een Maserati met chauffeur voor de verkeerde beeldvorming zorgde. Vrijdag werd hij gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

De oud-topbestuurder werd in 2009 op staande voet ontslagen door Rochdale omdat hij zichzelf door gesjoemel zou hebben verrijkt. Rochdale eist miljoenen euro’s terug. Ook moet hij voor de rechter verschijnen vanwege verdenking van fraude.

zie ook;

Möllenkamp gehoord

Telegraaf 06.06.2014 De Parlementaire Enquêtecommisie Woningcorporaties hoort vrijdag drie mensen van de corporatie Rochdale. Om half tien wordt Hubert Möllenkamp verwacht. Oud-bestuursvoorzitter Möllenkamp werd ontslagen wegens allerlei gesjoemel, waarop zelfs vervolging werd ingesteld.

Gerelateerde artikelen

05-06: ‘Een baaierd aan schuldigen’

05-06: ’Woningstelsel is juist doeltreffend’

04-06: Uitkijken naar pijnbank

04-06: Geldwolven in schaapskleren

04-06: Uitkijken naar pijnbank

Priemus: enquête moet geen rechtbank worden

RTVWEST 05.06.2014 De parlementaire enquête naar woningcorporaties mag niet een soort rechtbank worden. Dat zegt oud-hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft Hugo Priemus in het blad van de Woonbond.

Hij wijst daarin op het gevaar dat de commissie zich te veel laten leiden door incidenten. ‘De commissie zal ook dingen moeten bedenken die verder gaan’, zegt Priemus. Hij hoopt dat er voorstellen zullen komen om de invloed van huurders te vergroten, bijvoorbeeld door te experimenteren met het beheer van woningen door coöperaties. De Haagse oud-wethouder Adri Duivestein pleitte zondag in het tv-programma Buitenhof ook voor dit plan. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Een baaierd aan schuldigen’

Telegraaf 05.06.2014 Er is ‘een hele baaierd aan schuldigen’ aan het financiële debacle dat de woningcorporatie Woonbron te verwerken kreeg met de aankoop en renovatie van het stoomschip Rotterdam. Dat zei oud-lid van de raad van commissarissen André Thomsen donderdag bij de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Maar als hij het pistool op de borst zou krijgen, zou hij oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk als hoofdverantwoordelijke moeten aanwijzen.

Gerelateerde artikelen;

05-06: Topman betuigt spijt

04-06: Enquête corporaties gestart

04-06: Uitkijken naar pijnbank

Topman Woonbron: spijt van aankoop ss Rotterdam

Trouw 05.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk van corporatie Woonbron heeft ‘spijt’ van de aankoop van de ss Rotterdam, waardoor zijn organisatie voor bijna 230 miljoen euro de mist inging. Hij bood er vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningincorporaties zijn excuses voor aan.

Het schip werd gekocht voor 1,8 miljoen euro om het uit te baten als hotel, restaurant, conferentiezaal en werkplek. Het schip moest uiteindelijk voor 257 miljoen worden gerenoveerd, mede omdat er asbest moest worden verwijderd, en werd voor 30 miljoen weer verkocht aan WestCord Hotels. Kromwijk zei nooit gedacht te hebben dat het avontuur met de Rotterdam risicoloos zou zijn.

Meer over;

Topman betuigt spijt

Telegraaf 05.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk van corporatie Woonbron heeft „spijt” van de aankoop van de ss Rotterdam, waardoor zijn organisatie voor bijna 230 miljoen euro de mist inging. Hij bood er donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zijn excuses voor aan.

Onze parlementaire redactie zit ook donderdag bij de Enquêtecommissie Woningincorporaties. Verslaggeefster Inge Lengton doet op Twitter live verslag vanuit Den Haag.

Ex-topman Woonbron heeft spijt van miljoenenblunder SS Rotterdam

Elsevier 05.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Woonbron, Martien Kromwijk, heeft spijt van de aankoop van het voormalige cruiseschip SS Rotterdam. Met de aankoop van het schip ging zijn corporatie voor 230 miljoen euro de boot in. Voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bood Kromwijk donderdag zijn excuses aan.

De Rotterdam BV

In 2005 kocht de woningcorporatie samen met investeringsmaatschappijEurobalance het schip in een gezamenlijke BV De Rotterdam voor 1,8 miljoen euro.

Toen Eurobalance zich terugtrok, stond Woonbron er alleen voor. De renovatie van het schip liep vervolgens volledig uit de hand. Het kostte de corporatie uiteindelijk 257 miljoen euro. Vanwege miljoenenverliezen bij de exploitatie verkocht Woonbron het schip vervolgens voor 30 miljoen euro.

Sorry

Kromwijk zei vooraf te hebben geweten dat de aankoop en renovatie ‘niet zonder risico’ zouden zijn. Toen de situatie ‘alarmerend’ bleek te zijn, zette de bestuursvoorzitter toch door.

Enquêtecommisie kijkt naar Woonbron

NU 05.06.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zal donderdag de hele dag mensen horen van woningcorporatie Woonbron.  Woonbron ging met name de mist in door de aankoop van de ‘ss Rotterdam’ om het schip uit te baten als hotel, restaurant, conferentiezaal en werkplek.

Het schip werd gekocht voor nog geen 2 miljoen euro, maar de opknapbeurt liep nogal uit de hand en kwam dik boven de 200 miljoen uit. Dat kwam onder meer doordat er asbest moest worden verwijderd.

Enquête naar misstanden woningcorporaties van start

RTVWEST 04.06.2014 In de Tweede Kamer is woensdag de parlementaire enquête naar de misstanden bij woningcorporaties begonnen. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen. Aanleiding voor de enquête zijn misstanden bij woningcorporatie Vestia, met veel woningen in de Haagse regio.

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zal 6 weken lang getuigen en deskundigen onder ede horen: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. De Haagse oud-wethouder Adri Duivesteijn verwacht een opstand onder huurders door alles wat uit de verhoren gaat komen. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier  … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Parlementaire enquête woningcorporaties van start

Den HaagFM 04.06.2014 In de Tweede Kamer is woensdag de parlementaire enquête naar de misstanden bij woningcorporaties begonnen. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen. Aanleiding voor de enquête zijn misstanden bij woningcorporatie Vestia, met veel woningen in Den Haag.

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zal zes weken lang getuigen en deskundigen onder ede horen: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek gaat over de laatste twintig jaar. Als beginpunt wordt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin. …lees meer

Zeven zonden van woningcorporaties: van cruiseschip tot Maserati

VK 04.06.2014 Voormalige bestuurders van woningcorporaties worden de komende weken publiekelijk aan de tand gevoeld in de Tweede Kamer over gesjoemel, fraude, corruptie en geldverspilling in de sociale woningbouw. De reden waartoe woningcorporaties op aarde zijn – betaalbare huurwoningen voor minderbedeelde Nederlanders – lijkt weleens te zijn vergeten. De corporatiebazen werden geregeld afgeleid door prestigeprojecten en grote geldbedragen. Zeven casussen komen in de parlementaire enquête aan bond.

Verhoren woningcorporaties beginnen: om deze zeven schandalen gaat het

NRC 04.06.2014 Sorry voor de fraude en de zelfverrijking. Sorry voor de speculatie met grond, vastgoed en derivaten. Sorry voor de megalomane commerciële projecten.

De sociale huisvestingssector heeft een jaar geleden al nederig excuses aangeboden. Branchevereniging Aedes liet het onafhankelijke rapport ‘De balans verstoord’ over de geschiedenis en schandalen van woningcorporaties maken.

zie ook:  Rapport De balans verstoord

‘Moreel kompas kwijt’

Telegraaf 04.06.2014  „Waarom ga je in godsnaam in een Maserati rijden als je een bedrijf leidt met een sociale doelstelling?” Oud-topman van het vroegere ministerie van VROM Arnold Moerkamp had woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties maar één mogelijk antwoord op zijn eigen vraag: het ‘morele kompas’ van dergelijke mensen is zoek.

Gerelateerde artikelen;

04-06: Enquête corporaties gestart

‘Miljarden verspild bij woningcorporaties’

NU 04.06.2014 De afgelopen twintig jaar zijn er miljarden euro’s verspild bij woningcorporaties. Dat zeggen deskundigen in verhoren door de parlementaire enquêtecomissie Woningcorporaties, meldt NOS woensdag.

“In het begin, vanaf eind jaren 90, werkten de corporaties voorzichtig en efficiënt. Toen ze steeds groter werden en meer geld kregen, gingen ze steeds riskanter investeren en breidden ze hun taakgebied uit”, zegt Jan van der Schaar, onderzoeker en adviseur op het gebied van bouwen en wonen.

De enquêtecommissie rondt het onderzoek naar verwachting in het najaar van 2014 af.

‘Parlementaire enquête moet positie huurders verbeteren’

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woningcorporaties

‘Parlementaire enquête moet positie huurders verbeteren’

NU 04.06.2014 De parlementaire enquête naar het stelsel van de woningcorporaties moet vooral kijken naar hoe de positie van de huurder bij woningcorporaties kan worden verbeterd. Dat stelt de Woonbond woensdag.

”Huurders draaien nu op voor de verliezen door onverantwoorde projecten en commercieel hobbyisme van de corporaties en hebben niks in te brengen tegen het wanbeleid dat door sommige corporaties wordt gevoerd”, aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woningcorporaties

Enquête corporaties gestart

Telegraaf 04.06.2014 In de Tweede Kamer is woensdag de parlementaire enquête naar het stelsel van de woningcorporaties begonnen. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen.

Parlementaire enquête over woningcorporaties begonnen

VK 04.06.2014 In de Tweede Kamer is vandaag de parlementaire enquête naar het stelsel van de woningcorporaties begonnen. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen.

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties hoort 6 weken lang getuigen en deskundigen onder ede. ‘Een spannend en grootschalig gebeuren’, aldus commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV, nu eenmansfractie) bij de aftrap. De eerste die wordt gehoord is Jan van der Schaar, onderzoeker en adviseur op het gebied van bouwen en wonen.

MEER OVER;

Parlementaire enquête over woningcorporaties van start

Trouw 04.06.2014 In de Tweede Kamer begint vandaag de parlementaire enquête naar het stelsel van de woningcorporaties. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen.

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zal 6 weken lang getuigen en deskundigen onder ede horen: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar. Als beginpunt wordt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren ’90 genomen.

GEEN VERDERE LIBERALISERING TIJDENS PARLEMENTAIRE ENQUÊTE WONINGCORPORATIES

SP 03.06.2014  –  SP-Kamerlid Sadet Karabulut roept het kabinet en de Tweede Kamer op om tijdens de parlementaire enquête woningcorporaties geen nieuwe maatregelen te nemen die tot verdere afbraak van de sociale woningbouw leiden. Karabulut wil eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten, voordat het debat over een wijziging van de wet op corporaties kan beginnen. Karabulut: ‘De enquêtecommissie doet waardevol werk en de resultaten moeten we serieus nemen. Het stomste wat je kunt doen is nu doordenderen en nog meer maatregelen nemen die de positie van huurders en corporaties verder verslechtert.’

Rekenkamer: ‘Toezicht op woningcorporaties onvolledig’

Trouw 03.06.2014 Het toezicht van de overheid op woningcorporaties is de afgelopen 20 jaar ‘afwachtend en onvolledig’ geweest. De Algemene Rekenkamer concludeert dat dinsdag in een rapport.

Volgens de Rekenkamer vertrouwden de verantwoordelijken in het kabinet te veel op zelfregulering en op het interne toezicht door de raden van commissarissen van de corporaties. De bewindspersonen hadden geen goed zicht op de (commerciële) nevenactiviteiten van corporaties, die hun plicht om nevenactiviteiten vooraf aan de minister te melden, slecht naleefden.

‘Te weinig toezicht corporaties’

Telegraaf 03.06.2014 Het toezicht van de overheid op woningcorporaties is de afgelopen 20 jaar „afwachtend en onvolledig” geweest. De Algemene Rekenkamer concludeert dat dinsdag in een rapport.

Volgens de Rekenkamer vertrouwden de verantwoordelijken in het kabinet te veel op zelfregulering en op het interne toezicht door de raden van commissarissen van de corporaties. De bewindspersonen hadden geen goed zicht op de (commerciële) nevenactiviteiten van corporaties, die hun plicht om nevenactiviteiten vooraf aan de minister te melden, slecht naleefden.

‘Toezicht op woningcorporaties was onvolledig’

NU 03.06.2014 Het toezicht van de overheid op woningcorporaties is de afgelopen twintig jaar ”afwachtend en onvolledig” geweest. De Algemene Rekenkamer concludeert dat dinsdag in een rapport.

Volgens de Rekenkamer vertrouwden de verantwoordelijken in het kabinet te veel op zelfregulering en op het interne toezicht door de raden van commissarissen van de corporaties.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woningcorporaties

Grote fraude en misstanden onder de loep van de Kamer

Trouw 02.06.2014 De openbare verhoren van de parlementaire enquête woningcorporaties beginnen deze week. Het parlement onderzoekt waarom het bij zoveel volkshuisvesters misging, en hoe het corporatiestelsel kan worden verbeterd. Wie komen, in het volle licht van de camera’s, onder het vergrootglas te liggen? En wat hopen de verschillende partijen dat de uitkomst is?

Verwant nieuws;

Duivesteijn: ‘Opstand huurders door parlementaire enquête’

RTVWEST 01.06.2014  Eerste Kamerlid en Haagse oud-wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) denkt dat huurders in opstand komen door de parlementaire enquête naar woningcorporaties. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat er veel agressie zal loskomen door ‘de shit die in de verhoren naar buiten komt’. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Haags Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn verwacht huurdersopstand

Den HaagFM 01.06.2014 Het Haagse Eerste Kamerlid en oud-wethouder Adri Duivesteijn denkt dat huurders in opstand komen door de parlementaire enquête naar woningcorporaties. In het televisieprogramma ‘Buitenhof’ zei de PvdA’er dat er veel agressie zal loskomen door “de shit die in de verhoren naar buiten komt”.

De enquêtecommissie begint dinsdag met een wekenlang onderzoek naar misstanden bij corporaties. Volgens Duivesteijn is er nooit eerder een enquête geweest die zo dichtbij mensen staat. Ook het financiële drama van Vestia komt aan de orde. Duivesteijn noemde de woningcorporatie een casino. Hij verwijt de politiek dat die te goed van vertrouwen is geweest, waardoor de bedrijven veel vrijheid kregen. …lees meer

Spoorwijk wil ook onderzoek naar service corporaties

RTVWEST 01.06.2014 Bewoners in de Haagse Spoorwijk vragen de enquêtecommissie Woningcorporaties of ze ook naar de service willen kijken. Ze hebben de commissie een brief geschreven.

De commissie doet sinds december onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. De resultaten worden dit najaar verwacht. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Tweede Kamer start onderzoek naar wanbeleid Vestia en andere corporaties

Den HaagFM 31.05.2014 De Tweede Kamer doet de komende zes weken uitgebreid onderzoek naar de misstanden bij woningcorporaties als Vestia. Een parlementaire enquêtecommissie onder leiding van oud-PVV’er Ronald van Vliet gaat tientallen getuigen en deskundigen onder ede horen. Ze wil zo een reconstructie maken van wat er de laatste twintig jaar is fout gegaan. Ook het voormalige Haagse gemeenteraadslid Anne Mulder maakt deel uit van de onderzoekscommissie. …lees meer

‘Ontslagen in woningbouw’

Telegraaf 30.05.2014 Bij veel woningbouwcorporaties verdwijnen de komende jaren duizenden banen. Veel medewerkers worden gedwongen ontslagen. Dat zeggen directeuren van de 65 grootste corporaties in een enquête waarover de NRC vrijdag schrijft. De krant liet een onderzoek doen aan de vooravond van de parlementaire enquête over misstanden bij de woningbouwcorporaties.

De woningcorporaties doorgelicht: minder banen, minder salaris

NRC 30.05.2014 Duizenden werknemers van woningcorporaties worden ontslagen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder corporatiedirecteuren. Bijna de helft van hen is bereid salaris in te leveren. MEER OP NRC Q

Lees meer over: 

onderzoek

ontslagen

salarissen

sociale huurwoningen

verkopen

woningbouwcorporaties

Volg nrcq.nl op twitter en lees onze nieuwsbrief

CORPORATIEWERELD ZES WEKEN LANG ONDER DE LOEP

BB 27.05.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties begint volgende week woensdag met haar onderzoek naar het corporatiestelsel van ons land. Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

juni 5, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Job Cohen PvdA gaat Kabinet Rutte 1 ontmaskeren

PvdA 21e eeuw ????

Na de 2e Kamerverkiezingen in 2010 ging het met de sociaal-democraten snel bergafwaarts. De organisatorische verwarring sloeg om in ideologische verwarring. Wat is de sociaal-democratische boodschap in de 21e eeuw?

‘De Partij van de Arbeid bestaat onder het leiderschap van Job Cohen bij de gratie van het tegen het kabinet-Rutte zijn. Zelf heeft Cohen geen alternatief.’ De PvdA van Job Cohen heeft niets te bieden.

Cohen is NU echter van plan scherper oppositie te gaan voeren. Dit moet ook wel, aangezien onlangs bleek dat de meeste PvdA-kiezers ontevreden zijn over het optreden van de fractieleider in de Kamer.

Zie ook:

De PvdA heeft een Janushoofd

PvdA’er Ed van Thijn bezorgd om gewenning PVV

PvdA-leider Job Cohen is bezorgd over de toekomst van Kabinet Rutte 1

Is het Cohen-Effect aan het verdwijnen ???

 

Uit een zeer vertrouwlijk document bleek notabene dat de sociaal-democraten hun kaarten meer zouden gaan inzetten op een sterke rol in de oppositie.

Zie ook:

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 3

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 1

Het belooft dus toch nog een tropisch hete herfst te worden !!!!!!!!!!

Er gaan zelfs geluiden op dat de drukproef voor de stembiljetten voor de 2e Kamerverkiezingen 2012 al bij de drukker liggen !  De eindejaars vuurwerkpakketten worden al gretig ingeslagen.

Krijgt de SP dan toch gelijk ?? Een hete, rode en brandende herfst is in aantocht

‘PvdA’ers zien Cohen niet als oppositieleider’

De Pers 17.09.2011  Slechts achttien procent van de PvdA-achterban ziet Job Cohen als de oppositieleider. Vier op de tien PvdA-kiezers vindt dat SP-voorman Emile Roemer deze rol vervult, volgens 23 procent van hen is D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold de leider van de oppositie in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een enquête van Eenvandaag.

PvdA’ers zien Cohen niet als oppositieleider

NU 17.09.2011 Slechts achttien procent van de PvdA-achterban ziet Job Cohen als de oppositieleider. Vier op de tien PvdA-kiezers vindt dat SP-voorman Emile Roemer deze rol vervult, volgens 23 procent van hen is D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold de leider van de oppositie in de Tweede Kamer.

Lees meer over dit onderwerp

Natuurlijk zegt Job Cohen dat hij nog vier jaar door wil

VK 08.09.2011 Job Cohen wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid (PvdA). Dat zei hij gisteren. Dan komt automatisch de vraag op: zit de PvdA daar eigenlijk wel op te wachten? Antwoord tot nu toe: er zijn geen duidelijke aanwijzingen om het tegendeel te beweren.

Er zal ongetwijfeld wat gemopper en wat onvrede zijn binnen de partij. Maar die is er altijd en overal binnen elke partij. Maar wordt de geschiktheidsvraag over Job Cohen op de man af gesteld aan PvdA’ers dan tonen zij zich zo gesloten als een oester. Geen woord van twijfel komt over de lippen.

Cohen wil bij volgende verkiezingen weer PvdA-lijsttrekker zijn

AD 07.09.2011  Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider vandaag in het programma Oog in Oog van de KRO.

Cohen wil opnieuw PvdA-lijsttrekker worden

Elsevier 07.09.2011 Ondanks kritiek van binnen en buiten de PvdA is partijleider Job Cohen toch weer beschikbaar als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Dat zei de PvdA-leider woensdag in het KRO-programma Oog in Oog.

Verkiezingen
Cohen zei ook de lijst van zijn partij weer aan te willen gaan voeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn, maar hij gaat er niet van uit dat het huidige kabinet dat haalt.

Zie ook:

Cohen wil bij volgende verkiezingen weer PvdA-lijsttrekker zijn

Parool 07.09.2011 Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider vandaag in het programma Oog in Oog van de KRO.

Bekijk het gesprek hier terug (ANP/Redactie)

Cohen wil bij volgende verkiezingen weer PvdA-lijsttrekker zijn

VK 07.09.2011 Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider vandaag.  Cohen wil zijn partij ook weer gaan aanvoeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn, maar hij gaat er niet vanuit dat het huidige kabinet dat haalt.

Cohen blijft lijsttrekker

Telegraaf 07.09.2011 HILVERSUM –  Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog.

Cohen wil nog wel een keer

Spits 07.09.2011 We kunnen weer opgelucht adem halen; Job Cohen heeft zich beschikbaar gesteld als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende Tweede Kamer-verkiezingen. Dat zei de theedrinkende PvdA-leider vandaag in KRO’s Oog in Oog.

Het maakt Cohen niet uit of de verkiezingen binnenkort of pas over vier jaar zijn. Wel zei hij er niet van uit te gaan dat het huidige kabinet dat laatste haalt.

Cohen wil weer PvdA-lijsttrekker worden

Metro 07.09.2011 HILVERSUM (ANP) – Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog.

Cohen wil door als lijsttrekker

De Pers 07.09.2011  Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog.

Cohen wil weer PvdA-lijsttrekker worden

NU 07.09.2011 PvdA-leider ziet kabinet volledige vier jaar niet halen. Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog.

Cohen wil weer PvdA-lijsttrekker worden

07.09.2011 Job Cohen is weer beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zei de PvdA-leider woensdag in KRO’s Oog in Oog. Cohen zei ook de lijst van zijn partij weer aan te willen gaan voeren als er pas over 3 jaar verkiezingen zijn, maar hij gaat er niet van uit dat het huidige kabinet dat haalt.

De partij wordt volgens de oud-senator steeds meer geregeerd door de middelmaat en dat heeft hem ertoe bewogen zijn lidmaatschap op te zeggen, zo weet de Volkskrant. Volgens Rabbinge zou partijvoorzitter Ploumen hem zelfs gelijk hebben gegeven.

Ook het geflirt van de PvdA met de PVV van Wilders, bijvoorbeeld op het gebied van de eurocrisis, steekt Rabbinge. “De PvdA is bezig de PVV salonfähig te maken.” Volgens Rabbinge rukt populisme op in de Nederlandse democratie en gaat de PvdA daar te veel in mee. “Mede daardoor komt er veel te veel ruimte voor fascistoïde gevoelens.”

Ex-senator PvdA stapt op

Telegraaf 06.09.2011 Voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA Rudy Rabbinge stapt op. Volgens de ex-senator, die aan diverse partijprogramma’s meeschreef, is de PvdA beginselloos, opportunistisch en reactief.

Ex-senator PvdA stapt op: partij is niet links genoeg

Elsevier 06.09.2011 Voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA Rudy Rabbinge zegt zijn lidmaatschap van de PvdA op. Volgens de ex-senator, die aan diverse partijprogramma’s meeschreef, is de PvdA beginselloos, opportunistisch en reactief.

Dat meldt de Volkskrant (niet gratis).

Rabbinge is sinds de jaren zeventig actief voor de PvdA en zat van 1990 tot 2007 inde Eerste Kamer. Hij is ook hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid aan de Wageningen University.

Zie ook:

Partijprominent zegt lidmaatschap op: De PvdA maakt de PVV salonfähig

VK 06.09.2011 Het schrijvend geweten van de PvdA en ex-Eerste Kamerlid Rudy Rabbinge (65), auteur van menig beginsel- en partijprogram, stapt op. ‘Als de partij de eigen tradities op de mestvaalt gooit, kan ik niet anders.’

De PvdA is ‘beginselloos, opportunistisch en reactief’. De partij ‘wordt steeds meer geregeerd door de middelmaat’. Redenen voor professor Rudy Rabbinge, meermalen co-auteur van beginsel- en partijprogramma’s van de PvdA, om zijn lidmaatschap op te zeggen. ‘Partijvoorzitter Ploumen geeft me met zoveel woorden nog gelijk ook.’

Cohen moet in de leer bij Jutta UrpilainenVideo

Elsevier 30.08.2011 Sommige sociaaldemocraten, zoals Job Cohen, kiezen ervoor solidair te zijn met zwakke eurolanden. Anderen, zoals de Finse minister van Financien Jutta Urpilainen kiezen voor het landsbelang

Hans Wiegel VVD – “De grondfout is indertijd gemaakt door Wim Kok. Hij besloot de rode veren af te schudden, zonder daar inhoudelijk en qua strategie iets tegenover te stellen. Daardoor raakte de PvdA vele van haar vroegere trouwe kiezers kwijt. Ook Koks opvolger Wouter Bos heeft geen herkenbare erfenis achtergelaten. Zo kreeg de SP de kans de PvdA leeg te eten. De PvdA moet dus kiezen. Of terug naar haar socialistische beginselen, of weer richting Paars. Van het komend fractieweekend is inmiddels al wat uitgelekt. Een e-mail van campagnemanager Pieter Paul Slikker is in handen van De Telegraaf gekomen.”

Column: Met frisse moed

De Pers 30.08.2011 Straks komt de Tweede Kamer terug van zomerreces. Na, vond ik altijd: een lange vakantie. Natuurlijk zijn de meeste Kamerleden niet van plan dat te zeggen. Ook in de zomer werken ze. Hun archief opruimen, werkbezoeken afleggen, een goede stage is ook niet niks.

Vogelaar: Komend jaar cruciaal voor leiderschap Cohen

Elsevier 29.08.2011 Voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar vindt dat partijleider Job Cohen het komende politieke jaar zijn leiderschap moet bevestigen van de PvdA en van de oppositie. ‘Het zal er dit jaar op aankomen voor Cohen of hij dat leiderschap kan vormgeven.’

Dat heeft Vogelaar zaterdag gezegd in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed. Cohen moet van de oud-minister duidelijk gezicht geven aan de PvdA, iets wat hem in haar ogen de afgelopen tijd nog onvoldoende lukte.

Ontevreden
Uit een peiling van Maurice de Hond in juni blijkt dat PvdA-kiezers ontevreden zijn over Job Cohen als leider van de partij. Op de stelling ‘Cohen doet het goed als leider van de PvdA’ antwoordt slechts 41 procent van de aanhangers instemmend.

Ook vanuit de PvdA komt veel kritiek op het optreden van de partijleider. Zo zei oud-PvdA-voorzitter Michiel van Hulten dat hij ‘het niet meer goed ziet komen’ met Cohen. Van Hulten zegt dat de benoeming van Cohen een vergissing was. ‘Een politicus moet inspireren en vergezichten schetsen. Wat wil Cohen met Nederland? Geen flauw idee. Hij mist de drive,’ aldus Van Hulten.

Bekijk Wynia’s week: Het was niet het jaar van Job Cohen

En zie ook:

Cohen moet spartelende PvdA richting geven

Elsevier 29.08.2011  PvdA-fractievoorzitter Job Cohen wordt steeds sterker bekritiseerd vanuit zijn eigen partij. Dit is het moment voor hem om eens wat leiderschap te tonen. Met de PvdA is het net als met de buren. Maandenlang hoor je ze niet. Zijn ze er nog wel? Opeens hoor je een paar deuren slaan. En wie komt er naar buiten… Ella Vogelaar!

De oud-minister voor Integratie – in 2007 weggestuurd door toenmalig PvdA-leider Wouter Bos – deelde zaterdag in radioprogramma TROS Kamerbreed een laatste waarschuwing uit aan Job Cohen. Het is d’r op of d’r onder voor de PvdA-voorman. Hij moet nu vlammen, anders glipt de partij hem uit handen.

Je zou kunnen zeggen dat Cohen tamelijk sterk staat als het ongenoegen moet worden geventileerd door iemand van het kaliber-Vogelaar. Maar het onheilspellende voor Cohen is dat iedereen nu weet dat de hele partij er zo over denkt. De gedroomde premier verloor de verkiezingsrace tegen de VVD en knapt nu met zichtbare tegenzin het oppositiecorvee op. 

‘Het komt er dit jaar op aan voor Job Cohen’

Trouw 27.08.2011 Voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar vindt dat partijleider Job Cohen het komende politieke jaar zijn leiderschap moet vestigen van de PvdA en van de oppositie. ‘Het zal er dit jaar op aankomen voor Cohen of hij dat leiderschap kan vormgeven’.

Dit betoogde Vogelaar vandaag in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed.

‘Cruciaal jaar voor Cohen’

NU 27.08.20211 Voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar vindt dat partijleider Job Cohen het komende politieke jaar zijn leiderschap moet vestigen van de PvdA en van de oppositie. ”Het zal er dit jaar op aankomen voor Cohen of hij dat leiderschap kan vormgeven”, betoogde Vogelaar zaterdag in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed.

Job Cohen gaat harder oppositie voeren tegen kabinet

Elsevier 20.08.2011 De PvdA gaat zich de komende maanden richten op het blootleggen van de ‘mooipraterij’ van het kabinet-Rutte. ‘De premier verkoopt iets dat er niet is.’

Dat zegt PvdA-leider Job Cohen zaterdag in een interview met NRC Handelsblad.

Cohen: Rutte verkoopt iets wat er niet is

NRC 20.08.2011 Premier Rutte stelt kabinetsingrepen structureel mooier voor dan ze zijn. Dat zegt PvdA-leider Job Cohen vandaag in NRC Handelsblad. De PvdA-voorman wil het nieuwe politieke seizoen gebruiken om de “mooipraterij” van het kabinet op verschillende vlakken duidelijk te maken.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

AD 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ‘mooipraterij’ van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

‘Mooipraterij’ ontmaskeren

Telegraaf 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de „mooipraterij” van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

Parool 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ‘mooipraterij’ van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

VK 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ‘mooipraterij’ van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste …

Cohen gaat de mooipraterij ontmaskeren

Spits 20.08.2011 Job Cohen heeft een missie. De PvdA-leider heeft aangekondigd de “mooipraterij” van het kabinet de komende tijd te gaan ontmaskeren. Premier Mark Rutte stelt de ingrepen van het kabinet constant veel rooskleuriger voor dan ze in werkelijkheid zijn, zo stelt de fractievoorzitter.

“De premier verkoopt iets dat er niet is”, zegt Cohen in een interview met het NRC Handelsblad.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

Trouw 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ‘mooipraterij’ van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste …

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

Metro 20.08.2011 ,,De premier verkoopt iets dat er niet is”, stelde Cohen zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. ,,Er komen 3000 agenten bij? Nul. Er komen 12.000 verpleegsters bij? Die komen er niet”, zijn enkele voorbeelden die hij noemt.

Cohen wil ‘mooipraterij’ ontmaskeren
De Pers 20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ,,mooipraterij” van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

NU 20.08.2011 DEN HAAG – PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ”mooipraterij” van het kabinet blootleggen.

Cohen wil ‘mooipraterij’ kabinet ontmaskeren

20.08.2011 PvdA-leider Job Cohen wil de komende tijd de ,,mooipraterij” van het kabinet blootleggen. Volgens de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij stelt premier Mark Rutte de kabinetsingrepen voortdurend mooier voor dan ze zijn.

augustus 20, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Geert Wilders PVV – Weer vergeleken met de NSB !!

De partij van Geert Wilders wordt nogal eens vergeleken met de NSB.   

Dan is het deze keer de beurt aan Ella Vogelaar oud-minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Volgens de oud-minister van Wonen, Wijken en Integratie is Nederland ‘op drift’. “Recht voor zijn raap zeggen waar het op staat, mensen opzettelijk krenken, daarmee scoor je tegenwoordig als politicus.  

“Het lijkt wel alsof we de belofte die we elkaar hebben gedaan na de Tweede Wereldoorlog ‘dat nooit weer’, vergeten zijn”,  aldus EllaVogelaar. ‘En ik kan u verzekeren dat wie de moeite neemt om het recent verschenen boek over de opkomst van de NSB te lezen en ook het boek Techneuten van de duivel , schokkende parallellen tegenkomt.’ Dit alles naar aanleiding van een opiniestuk dat ze schreef in het christelijke blad VolZin.

Ella Vogelaar is niet de eerste prominent die de PVV in het zelfde rijtje zet als de NSB. Begin maart 2010 was het voormalig SP-leider Agnes Kant die voorzichtig terugblikte op de geschiedenis van Nederland. ‘Gezien ons verleden is het gevaarlijk zondebokken aan te wijzen,’ zei Kant.  Ella Vogelaar is de zoveelste persoon die de partij van Geert Wilders vergelijkt met de nationaalsocialisten uit de Tweede Wereldoorlog. Denk ook aan die Oud-CDA’er.

Zie :

 Zijn NSB en PVV te vergelijken? Video

Parool 17.05.2010  Onder meer voormalig kandidaat-Kamerlid van de PVV Gidi Markuszower en historicus Bas Kromhout waren aanwezig als panellid bij Een middag met Mussert in Kriterion. Centraal stond de vraag of de NSB en PVV te vergelijken zijn. (JELLE DE GEE)

Wilders beklad

AD 17.05.2010 EIBERGEN – Verkiezingsaffiches van de PVV in het Gelderse Eibergen zijn door onbekenden beklad. Het portret van PVV-leider Geert Wilders is daarbij voorzien van de snor en de haarlok van Adolf Hitler.

Wilders: ‘PVV krijgt 25 zetels’

17.05.2010 AD  Geert Wilders schat zijn eigen Partij voor de Vrijheid bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni in op 25 zetels. ,,Daarmee worden we niet de grootste partij van het land, maar het zou toch een prachtig resultaat zijn”, zei de PVV-lijsttrekker in de eerste van elf bijeenkomsten met lijsttrekkers op de redactievloer van De Twentsche Courant Tubantia.

Zie ook:

Vogelaar ziet parallellen tussen PVV en NSB

VK 02.04.2010 Oud-minister Ella Vogelaar (PvdA) ziet ‘schokkende parallellen’ tussen de opkomst van de PVV en die van de NSB. Dat schrijft ze deze week in het blad VolZin schrijft , een ‘tijdschrift voor zinvol leven’.

Vogelaar ziet parallellen tussen PVV en NSB

AD 02.04.2010  ROTTERDAM – Oud-minister van Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar (PvdA) ziet ‘schokkende parallellen’ tussen de opkomst van de PVV en die van de NSB.  

Ella Vogelaar: Schokkende parallellen tussen PVV en NSB

Elsevier 02.04.2010  Oud-minister voor Integratie Ella Vogelaar (PvdA) ziet ‘schokkende parallellen’ tussen de opmars van de PVV en die van de NSB. Vogelaar is de zoveelste persoon die de partij van Geert Wilders vergelijkt met de nationaalsocialisten uit de Tweede Wereldoorlog.

Vogelaar: Parallel PVV en NSB

Telegraaf 02.04.2010  Voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar signaleert ‘schokkende parallellen’ tussen de opkomst van de PVV en die van de NSB voor de Tweede Wereldoorlog.

Zie ook:

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Geert Wilders PVV uitgemaakt voor NSB

Geert Wilder PVV – Vandaag Den Haag en Almere morgen de Wereld 07.03.2010

Is Geert Wilders Cabaret, of is Herman van Veen Politiek ?

Duitse krant vergelijkt Wilders met Hitler 

AD 07.03.2010 ROTTERDAM – Geert Wilders wordt in een Duitse krant vergeleken met Adolf Hitler. Volgens de Süddeutsche Zeitung deed de overwinningspeech die Wilders na de gemeenteraadsverkiezingen hield denken aan Hitler.

Lees hier het stuk in de Süddeutsche Zeitung

Mehr zum Thema

april 2, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties

Ella Vogelaar laat de PvdA-koppen rollen

 

Ella Vogelaar gaat er voor. Er gaan koppen rollen bij de PvdA.  Het is slechts nog een kwestie van tijd.

Ella hakt de PvdA helemaal stuk

Vrije Volk 13.02.2010 De PvdA heeft geen vijanden meer nodig. Ella Vogelaar heeft het slagveld binnen de partij betreden. Chop! Chop! Daar gaat Wouter zijn kop! Op naar de nul zetels! Hoe een getergde, ijdele furie alles verzengt.

februari 13, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , | Plaats een reactie