Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Coalitie Provinciale staten Noord Holland rond – VVD, PvdA, D66 en CDA.

VVD-lijsttrekker Elisabeth Post leidde de afgelopen weken de besprekingen, die resulteerden in het nieuwe coalitieakkoord.

Het akkoord wordt maandagmiddag gepresenteerd op het provinciehuis in Haarlem.

De VVD is met dertien zetels de grootste partij in Provinciale Staten van Noord-Holland. VVD, PvdA, D66 en CDA vertegenwoordigen samen een meerderheid van 35 van de 55 zetels in de Staten. 

Zie ook: Provinciale verkiezing 02.03.2011 – Noord Holland zonder de PVV

Weinig kans PVV in provinciale colleges

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Hero Brinkman lijsttrekker PVV Noord-Holland

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – PVV doet in alle provincies mee 

Coalitie Noord- Holland is rond

Telegraaf 11.04.2011  Noord-Holland heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Dat maakte de provincie maandagmorgen bekend. De nieuwe coalitie bestaat uit VVD, PvdA, D66 en CDA.

april 11, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Provincie Groningen rond met de coalitie PvdA, VVD, GroenLinks en D66

Groningen krijgt paarsplus

Telegraaf 04.04.2011  De provincie Groningen krijgt de komende vier jaar een paarspluscollege bestaande uit PvdA, VVD, GroenLinks en D66. Dat is maandag bekendgemaakt door formateur en PvdA-lijsttrekker William Moorlag. De onderhandelingen over het akkoord hebben een kleine maand geduurd. 

Behalve Moorlag nemen Wilma Mansveld (PvdA), Marianne Besselink (PvdA), Mark Boumans (VVD), Piet de Vey Mestdagh (D66) en Wiebe van der Ploeg (GroenLinks) in het college plaats. Mark Boumans is nu nog burgemeester van de gemeente Haren.

april 4, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Weinig kans PVV in provinciale colleges

Gesloten deur.

Nadat ze besloten overal mee te doen lukt het maar niet in de provinciale colleges te komen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies. Alleen in Limburg lijkt de PVV kans te maken in het college te komen.

Ook in Overijssel, Zuid-Holland en Limburg maakt de PVV nog een klene kans om deel te nemen aan de coalitieonderhandelingen. In Limburg onderhandelen de PVV, CDA en de VVD over een nieuw college.  

Politicoloog Julien van Ostaaijen van de Universiteit van Tilburg verwacht dat de PVV ook in Overijssel en Zuid-Holland afvalt. Dan zou alleen Limburg overblijven, de provincie waar de partij als grootste uit de bus kwam. 

Van Ostaaijen zegt in het ND dat het Wilders waarschijnlijk niet slecht uitkomt als de partij in slechts een provincie mag meebesturen. “Dat zou een volgende stap zijn in het proces dat de partij doormaakt: van buitenstaander, naar gedoogpartner en naar het leveren van een bestuurder. De VVD is in elf van de twaalf provincies kandidaat voor het college en maakt daarmee van alle partijen in de meeste provincies kans. Het CDA doet dat in tien provincies en de PvdA in zeven.

Stand van zaken (in)formatie provincies BB 25.03.2011

“Erg teleurstellend dat we door de gevestigde partijen in veel provincies buitenspel worden gezet”  

”Waar het niet lukt gaan we keihard oppositie voeren en de volgende keer nog groter worden”, aldus Geert Wilders.

Zie ook: Provinciale verkiezing 02.03.2011 Limburg – PVV Winnaar

Provinciale verkiezing 02.03.2011 – Noord Holland zonder de PVV

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Hero Brinkman lijsttrekker PVV Noord-Holland

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – PVV doet in alle provincies mee 

In de provincie heeft CDA geen trek in PVV

Trouw 26.03.2011  Landelijk is het CDA positief over de samenwerking met de PVV. Maar in de provincie voelen CDA’ers er weinig voor om met de PVV te gaan besturen. Door de opstelling van het CDA komt er alleen in Limburg vermoedelijk een coalitie met de PVV.

PVV maakt weinig kans in colleges

Trouw 25.03.2011 DEN HAAG – De PVV lijkt weinig kans te maken op deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies. Alleen in Limburg lijkt de PVV kans te maken in het college te komen.

PVV kansloos in de provincies

Spits 25.03.2011 De PVV lijkt weinig kans te maken op deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies, ondanks de grote winst die de partij behaalde bij de verkiezingen op 2 maart. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies. Alleen in Limburg lijkt de PVV kans te maken in het college te komen. LEES VERDER…

PVV maakt weinig kans in colleges

Telegraaf 25.03.2011   De PVV lijkt weinig kans te maken op deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies. Alleen in Limburg lijkt de PVV kans te maken in het college te komen.

PVV maakt weinig kans in colleges

De pers 25.03.2011 De PVV lijkt weinig kans te maken op deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies. Alleen in Limburg lijkt de PVV kans te maken in het college te komen.

PVV maakt weinig kans in colleges

VK 25.03.2011 DEN HAAG – De PVV lijkt weinig kans te maken op deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies. Alleen in Limburg lijkt de PVV kans te maken in het college te komen.

PVV weet verkiezingswinst niet te verzilveren

Trouw 25.03.2011 Het is de PVV nog niet gelukt de winst bij de Provinciale Statenverkiezingen om te zetten in bestuursverantwoordelijkheid. Uit een rondgang van het Nederlands Dagblad blijkt dat de PVV in negen van de twaalf provincies niet meedoet bij de vorming van een nieuw provinciebestuur.

PVV maakt weinig kans in colleges

AD 25.03.2011 De PVV lijkt weinig kans te maken op deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies.

PVV maakt weinig kans in colleges

Metro 25.03.2011 DEN HAAG (ANP) – De PVV lijkt weinig kans te maken op deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur van de adviezen van de diverse informateurs in de provincies. Alleen in Limburg lijkt de PVV kans te maken in het college te komen.  

PVV maakt weinig kans in colleges

NU 25.03.2011 De PVV lijkt weinig kans te maken op deelname aan colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies.

maart 25, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 7 reacties

Overeenstemming bereikt over Haagse coalitieakkoord en nieuwe wethouders

Ze zijn er uit in Den Haag Wereldstad aan zee.

De PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over kandidaat-wethouders. 

Ze zijn er eindelijk uit daar in het Den Haag die mooie stad achter de duinen.

Zie ook: De Haagse College-onderhandelaren verdelen de buit  

PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben namelijk een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw college. VVD en PvdA zijn in het college vertegenwoordigd met achtereenvolgens twee en drie wethouders.

Frits Huffnagel (VVD) keert niet meer terug als wethouder, net zo min als Marieke Bolle van de PvdA.

Drie wethouders in het nieuwe college zijn afkomstig van de PvdA, de grootste partij in Den Haag. Marnix Norder heeft de portefeuille wonen, integratie en wijkaanpak, Henk Kool is wethouder sociale zaken en Rabin Baldewsingh is verantwoordelijk voor volksgezondheid.

De VVD en D66 hebben ieder twee wethouders geleverd. Marjolein de Jong van D66 beheert de komende vier jaar de portefeuille cultuur en Ingrid van Engelshoven van dezelfde partij wordt verantwoordelijk voor onderwijs. Van de VVD nemen Peter Smit voor ruimtelijke ordening en verkeer en Sander Dekker voor financiën plaats in het college. Karsten Klein van het CDA gaat de portefeuille welzijn en sport beheren.

Het coalitieakkoord voorziet in structurele bezuinigingen van 150 miljoen euro per jaar. Er wordt onder meer gesneden in de gemeentelijke organisatie en subsidies. Bij het ambtelijke apparaat verdwijnen de komende jaren honderden banen. De nieuwe wethouder van Financiën Sander Dekker (VVD) zei dat gedwongen ontslagen niet op voorhand vallen uit te sluiten.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich volgende week donderdag uitspreekt over het coalitieakkoord en de te benoemen wethouders.

Hoe zal het nieuwe college het tij keren bij de Haagse Inspraak !!!!! 

Citaat coalitieakkoord (pag. 6) :  

Wie het weet mag het zeggen!!!! 

Hieronder vindt u het coalitieakkoord, de samenvatting, de financiële bijlage en de portefeuilleverdeling:

Coalitieakkoord 2010-2014

Coalitieakkoord samenvatting

Financiële bijlage coalitieakkoord 2010-2014

Portefeuilleverdeling nieuw college Den Haag

 

Nieuwe coalitie Den Haag aan de slag

21.05.2010 De nieuwe coalitie van Den Haag trekt structureel € 50 miljoen en eenmalig € 165 miljoen extra uit voor onderwijs, economie, werk, armoedebeleid, duurzaamheid, wonen, mobiliteit en veiligheid. Om het huishoudboekje van de gem …  

Gemeente Den Haag zal fors bezuinigen

NRC 21.05.2010 De gemeente Den Haag zal per jaar 150 miljoen euro bezuinigen, onder meer op gemeentelijke organisaties en subsidies. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord dat de Haagse partijen PvdA, VVD, D66 en CDA vanmiddag hebben gepresenteerd.

Den Haag heeft coalitieakkoord bereikt

RTVWEST 21.05.2010  DEN HAAG – De PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over kandidaat-wethouders. De vier partijen waren al enige tijd met elkaar in gesprek.  

Akkoord over college Den Haag

Telegraaf 21.05.2010 De PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over kandidaat-wethouders. 

Den Haag gaat fors bezuinigen

Telegraaf 21.05.2010  vier partijen presenteerden vrijdag in het Haagse stadhuis het nieuwe coalitieakkoord, dat onder leiding van PvdA-fractieleider en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Jeltje van Nieuwenhoven tot stand kwam. 

‘Collegeakkoord Den Haag dichtbij’

RTVWEST 21.05.2010DEN HAAG – In De Haag zouden de onderhandelaars van PvdA, VVD, D66 en CDA werken aan de afronding van een collegeakkoord.

Volgens bronnen in het stadshuis nemen de onderhandelaars donderdagavond de laatste teksten van het akkoord door en worden vrijdagochtend de wethoudersposten verdeeld. Direct daarna presenteren de partijen het akkoord en de wethouders aan de stad.

Geen lastenverzwaring

In het akkoord zou zijn afgesproken dat de lasten voor de burgers niet omhoog gaan. Verder gaat het college snijden in het ambtenarenapparaat en wordt er bezuinigd op armoedebestrijding en welzijnsinstellingen. De kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen voor mensen met een laag inkomen zou blijven bestaan. 

Verder zet het college de aanpak van de krachtwijken door.

Gerelateerde berichten

Haagse CDA loopt op de zaken vooruit

RTVWEST 20.05.2010DEN HAAG – In een persbericht van de Haagse CDA-afdeling over de landelijke verkiezingen is een pijnlijk misverstand geslopen.

De Haagse fractievoorzitter Karsten Klein spreekt in het bericht over een bereikt collegeakkoord in Den Haag waar het CDA-programma duidelijk in is terug te vinden. Maar volgens een voorlichter van het CDA is de tekst wat voorbarig geweest en is er nog geen sprake van een akkoord. Ze spreekt van een misverstand. 

Het persbericht is bedoeld als een aankondiging dat CDA-fractievoorzitter Karsten Klein en CDA-minster Verhagen de Haagse Vruchtenbuurt bezoeken vanwege de landelijke campagne. 

Onderhandelen

Sinds half april onderhandelen PvdA, VVD, D66 en CDA over de vorming van een coalitie in Den Haag. 

» Bekijk persbericht

mei 22, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , | 1 reactie

De Haagse College-onderhandelaren verdelen de buit

En ja hoor,  daar is het nieuws waar we op zaten te wachten.

We hadden het net nog over:

“Niet de winnaar, maar de verliezer van de onderhandelingen laat druppelsgewijs het slechte nieuws uitlekken. In dit geval is het niet zo moeilijk te zeggen wie dat is: de PvdA. Het is een bekende truc die ik ooit ‘de omgekeerde salamitactiek’ heb horen noemen: er komt elke keer een plakje bij en ineens ligt er een hele worst voor je neus. In dit geval: het slechte nieuws is niet in één keer te verstouwen, dus voeren we het in brokjes. Hoe de nog in te plannen Ledenvergadering van de PvdA op dit uitgesmeerde slecht-nieuws-gesprek gaat reageren is minder voorspelbaar.” 

“Opvallend is wel dat er de afgelopen dagen allerlei dingen naar buiten sijpelen. Dat kan duiden op het feit dat er inderdaad een akkoord aanstaande is, maar het kan net zo goed onderdeel zijn van de onderhandelingen. In dat laatste geval is de vraag: wie lekt er en waarom. Volgens mij zijn er twee mogelijkheden.”

“De punten die naar buiten komen lezen als het verlanglijstje van de VVD. Minder club- en buurthuizen, geen prostitutie in de Doubletstraat, VCP aanpassen, meer geld voor blikparkeren. Over de sluiting van de gebruikersruimte aan het Van der Vennepark zal de VVD ook niet rouwig zijn, en ze hebben het kennelijk ook voor elkaar gekregen dat er afspraken worden gemaakt over het coffeeshopbeleid.” aldus David Rietveld.

Zie ook: Vorming Haags college, gebed zonder end

Zie ook: Van de Haagse vakantiebezigheid, Coalitie en Collegevorming

De hamvraag NU is welke partij de betreffende portefeuilles krijgt. Met name de sleutelrol bij de Haagse Inspraak !!!!! 

Zie ook:  Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – Van NIMBY naar WiMBY!

Wie het weet mag het zeggen!!!! 

Ook U kunt uw suggesties kwijt. De Haagse fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA hebben hiervoor speciaal het mailadres nieuwcollege@denhaag.nl opengesteld. 

Haagse onderhandelaars verdelen wethoudersposten

RTVWEST 14.05.2010  –  DEN HAAG – De onderhandelaars van PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag praten vanaf komende maandag over de verdeling van portefeuilles en wethoudersposten. Dat hebben bronnen aan Omroep West bevestigd.

Er wordt gesproken over acht portefeuilles waarbij de PvdA drie wethouderszetels krijgt, de VVD twee, D66 twee en het CDA één. 

De partijen zouden al afspraken hebben gemaakt over onder andere het Verkeerscirculatieplan, het coffeeshopbeleid, prostitutie in de Doubletstraat en de aanleg van de Rotterdamsebaan die de Utrechtsebaan moet ontlasten. 

Over bezuinigingen en ombuigingen zouden de onderhandelaars nog definitieve besluiten moeten nemen. 

PVV

PvdA, VVD, D66 en CDA proberen sinds half april een coalitie te vormen in Den Haag. De PVV is de tweede partij in de stad maar doet niet mee aan de collegebesprekingen, omdat de partij van Geert Wilders niet wilde onderhandelen over een hoofddoekjesverbod.

Zie ook:

De Haagse onderhandelingen gaan maar door

Oppositiepartijen in Den Haag willen Kandidaat-wethouders ondervragen

Geen vakantie voor Haagse Coalitieonderhandelingen

Meedoen in Den Haag, schrijf mee aan het College-akkoord.

Haagse Coalitiegesprekken gaan weer verder

De Haagse Coalitie laat nog even op zich wachten

Aan informateur Boele Staal – Brandbrief bewonersplatform Den Haag Zuidwest

Haagse Coalitie PvdA, VVD en D66 ? – Het vertraagde Paasei is onderweg

Haagse Coalitie met D66 ???

Haagse VVD zwaar teleurgesteld in Haagse PVV

De ellende begint pas na de vorming van het College !

PVV buitenspel in het Haagse College van B&W

Haagse Coalitie zonder de PvdA ?

Coalities Haagse regio en verder in Nederland

De Haagse Coalitie is in verre gaande staat van binding

De Haagse Coalitie is in de maak – deel 3

De Haagse Coalitie is in de maak – deel 2

De Haagse Coalitie is in de maak – deel 1

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – reacties Den Haag ‘PvdA grootst PVV tweede plaats’

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – reacties Almere en Den Haag ‘PVV winnaar en verliezer’

mei 14, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , | 4 reacties

Raadsverkiezingen 3 maart 2010 – veel rechtse en centrumrechtse college’s.

Lang na 3 maart 2010 blijft er informatie binnenkomen over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Nu dan over de Coalitievorming en het samenstellen van de college’s. Bij sommige gemeenten  ging het snel en bij andere duurde het wat langer of loopt het nog.

Er zijn veel rechtse of centrumrechtse colleges gevormd. Compleet linkse colleges zijn er haast niet meer.  

Alleen Nijmegen, Groningen, Delft en Utrecht hebben een geheel progressief college.

Localo’s leveren meer wethouders dan PvdA – Politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit zegt tegen RTL Nieuws dat hij instabiliteit verwacht door de deelname van de lokale partijen. “Wethouders van lokale partijen sneuvelen vrij vaak. Die partijen zijn instabieler omdat ze uit protestbewegingen voortkomen. Ze hebben vaak minder politieke ervaring.”

Links verliest terrein in gemeentelijke coalities 

NRC 15.06.2010 NIEUWS – Linkse partijen verliezen veel wethouders bij coalitievorming in honderd grootste gemeenten.

De nieuwe colleges moeten een les zijn voor PvdA en PVV

Trouw 08.05.2010 De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kende een aantal verrassingen. Een daarvan was dat de PvdA inmiddels meer dan 600 raadszetels verloor. 

Veel rechtse coalities in gemeenten

Telegraaf 08.05.2010 HILVERSUM –  Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in 91 gemeenten rechtse of centrumrechtse coalities gekomen. Dit blijkt zaterdag uit onderzoek van RTL Nieuws naar de samenstelling van nieuwe colleges van burgemeester en wethouders in 340 gemeenten. Compleet linkse colleges komen nauwelijks voor.

Veel rechtse coalities in gemeenten 

AD 08.05.2010  Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in 91 gemeenten rechtse of centrumrechtse coalities gekomen. Dit blijkt zaterdag uit onderzoek van RTL Nieuws naar de samenstelling van nieuwe colleges van burgemeester en wethouders in 340 … 

Veel rechtse colleges na verkiezingen

Trouw 08.05.2020 Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in 91 gemeenten rechtse of centrumrechtse colleges gevormd. Compleet linkse colleges zijn er haast niet meer. Alleen Nijmegen, Groningen, Delft en Utrecht hebben een geheel progressief college. Dat meldt RTL Nieuws zaterdag op basis van een onderzoek in 340 gemeentes.

Veel rechtse colleges in nieuwe ambtsperiode

VK 08.05.2010  Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in 91 gemeenten rechtse of centrum-rechtse colleges gevormd. Compleet linkse colleges zijn er haast niet meer. Alleen Nijmegen, Groningen, Delft en Utrecht hebben een geheel progressief college. Dat meldt RTL Nieuws zaterdag op basis van een onderzoek in 340 gemeentes.

Veel rechtse coalities in gemeenten

Parool 08.05.2010  HILVERSUM – Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in 91 gemeenten rechtse of centrumrechtse coalities gekomen. Dit blijkt zaterdag uit onderzoek van RTL Nieuws naar de samenstelling van nieuwe colleges van burgemeester en wethouders in 340 …

Zie verdere coalitie/collegevorming:  

De snelste stemmentelling was de gemeente Rozendaal. Na de Uitslag van de stemming volgde er een evaluatie en een Terugblik  op het verloop. 

De winnaar met de eerste coalitie was de gemeente Breda. Zij presenteerde hun college bestaande uit; VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

De gemeente Schagen kwam, overwon en viel weer.

In Den Haag is de zaak (zonder de PVV) nog steeds niet rond;

De Haagse onderhandelingen gaan maar door

Oppositiepartijen in Den Haag willen Kandidaat-wethouders ondervragen

Haagse Coalitie PvdA, VVD en D66 ? – Het vertraagde Paasei is onderweg

Geen vakantie voor Haagse Coalitieonderhandelingen

Haagse Coalitiegesprekken gaan weer verder

PVV buitenspel in het Haagse College van B&W

Haagse Coalitie zonder de PvdA ?

De Haagse Coalitie is in verre gaande staat van binding

De Haagse Coalitie is in de maak – deel 3

De Haagse Coalitie is in de maak – deel 2

De Haagse Coalitie is in de maak –  deel 1

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – Uitslag Den Haag per wijk

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – reacties Den Haag ‘PvdA grootst PVV tweede plaats’

En ook die van Rotterdam loopt nog en komt er maar niet van. En ook Almere  (zonder PVV) is nog onderweg. De gemeente Amsterdam is er bijna uit. 

En vervolgens  Arnhem; Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – College Arnhem 6 wethouders voor de prijs van 5 Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – PvdA Arnhem niet in het College

En uiteindelijk; UtrechtAmstelveenOnderbanken  en de rest van Nederland etc.

mei 8, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Haagse Coalitiegesprekken gaan weer verder

Coalitiegesprekken PvdA, VVD, D66 en CDA gaan verder en het college is onderweg….

De vier partijen praten verder met elkaar op advies van oud-informateur Boele Staal. Hij riep de fracties op het te gaan proberen na onenigheid tussen de PvdA en de VVD. De liberalen hadden een voorkeur voor het CDA terwijl de PvDA liever met GroenLinks in zee ging als vierde partij in het college.

Brief  Jeltje van Nieuwenhoven aan fractievoorzitters

Hieronder leest u de brief die mevrouw J. van Nieuwenhoven 15 april 2010 heeft gestuurd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag.

In de brief geeft mevrouw Van Nieuwenhoven aan dat zij op basis van het advies van informateur Boele Staal, is begonnen met onderhandelingsgesprekken om te komen tot een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. DH 15.04.2010

Hier leest u de complete brief:

Brief mevrouw Van Nieuwenhoven aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad

Vier partijen starten Haagse coalitiegesprekken

RTVWEST 12.04.2010 –  DEN HAAG – PvdA, VVD, D66 en CDA hebben maandag gezamenlijk de eerste gesprekken over de coalitievorming in de gemeente Den Haag gevoerd. De gesprekken worden later deze week vervolgd.

De vier partijen praten met elkaar op advies van oud-informateur Boele Staal, die eind vorige week zijn eindverslag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De vier partijen behaalden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart gezamenlijk 26 zetels.

De PVV, de nummer twee van de verkiezingen met acht zetels, werd eerder door de PvdA uitgesloten van deelname aan het Haagse college.

Gerelateerde berichten

GESPREKKEN OVER VORMING NIEUW COLLEGE  

DH FM 12.04.2010 – PvdA, VVD, D66 en CDA hebben vandaag gezamenlijk de eerste gesprekken gevoerd over de vorming van een nieuw college in Den Haag. De gesprekken worden later deze week voortgezet.

Vrijwel alle Haagse PVV’ers ook landelijk

RTVWEST  12.04.2010  –  DEN HAAG – Zeven van de acht raadsleden die voor de PVV in de Haagse gemeenteraad zitten, staan ook op de landelijke kandidatenlijst van de PVV. Die lijst is maandag gepubliceerd.

Vijf van hen staan in de top twintig en maken dus een reële kans om na de verkiezingen van 9 juni in de Tweede Kamer te komen. De PVV kreeg eerder kritiek omdat de Haagse raadsleden Geert Wilders, Sietse Fritsma en Richard de Mos hun werk in de gemeenteraad combineren met het Kamerlidmaatschap.

Deze combinatie zorgt er volgens andere partijen voor dat de kwaliteit van het raadswerk onder druk komt te staan. Het Kamerlidmaatschap is immers een fulltimebaan. Nu zouden vijf van de acht PVV-raadsleden in Den Haag een dubbele functie kunnen krijgen. In de peilingen staat de partij van Geert Wilders momenteel op 23 zetels.

Ehsan Jami ontbreekt

Opmerkelijk genoeg ontbreekt Ehsan Jami uit Leidschendam-Voorburg op de kandidatenlijst. De oprichter van het comité voor ex-moslims zegt eerst zijn studie bedrijfskunde af te willen maken, zo verklaarde hij maandag.

Vorig najaar maakte PVV-leider Geert Wilders bekend dat Jami politiek actief zou worden voor zijn partij. Het was toen nog onduidelijk of dat in de Kamer zou zijn of wellicht in de gemeenteraad van Den Haag. Jami is geen lid van de Haagse PVV-fractie en komt straks dus ook niet in het parlement.

» Kandidatenlijst PVV

Gerelateerde berichten

ZEVEN PVV RAADSLEDEN OOK LANDELIJK KANDIDAAT

DHFM 12.04.2010 – Zeven van de acht Haagse PVV raadsleden staan ook op de landelijke kandidatenlijst van de PVV. Alleen het jongste raadslid Danielle de Winter is niet verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Vijf raadsleden staan bij de bovenste twintig en maken dus grote kans om in het parlement terecht te komen.

De PVV kreeg eerder kritiek omdat Geert Wilders, Sietse Fritsma en Richard de Mos hun werk als raadslid combineren met het Kamerlidmaatschap. Daardoor zouden ze volgens sommige collega’s hun werk niet goed kunnen doen.

De PVV staat in de laatste peilingen rond de 23 zetels.

april 12, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

De Haagse Coalitie laat nog even op zich wachten

En het gaat toch wat langer duren met die Haagse Coalitie. 

De onderhandelingen zijn nog steeds niet rond.

Zie ook: Haagse Coalitie PvdA, VVD en D66 ? – Het vertraagde Paasei is onderweg

Boele Staal ziet het meeste heil in een Haags college van PvdA, VVD, D66 en CDA. De vier partijen hebben samen 26 van de 45 raadszetels.  Staal stelt dat hij bij deze vier partijen de beste mogelijkheden heeft ‘om een brug te slaan tussen de inhoudelijke speerpunten van de vier partijen’. Archief – Staal adviseert vierpartijencoalitie Den Haag

Toch is er nog geen helderheid over welk college Den Haag de komende vier jaar kan gaan besturen. De PvdA heeft in de gesprekken aangegeven niet met het CDA in een coalitie te willen zitten.

De VVD op zijn beurt heeft gesteld niet in een driepartijencoalitie plaats te willen nemen. Bovendien zien de liberalen geen heil in een coalitie met GroenLinks als vierde partij. Hiermee hebben alle mogelijkheden op een stabiel college zonder de PVV geen kans van slagen.

» De eindrapportage van Boele Staal

Boele Staal licht zijn eindrapport over de coalitievorming toe
PvdA neemt advies over

Volgens de informateur vormen de PvdA, VVD en D66 getalsmatig een cruciale positie bij de vorming van een college.

En waarom moet dat dan met CDA of Groen(s)links? 

Wat zal de reactie zijn van onzeHaagse GroenLinks politicoloog alias de Fingerspitzenprognotiseur ?

De opdracht was toch een college samen te stellen dat recht doet aan de verkiezingen? 

VVD van 10 naar 7 zetels
PvdA van 15 naar 10
CDA van 5 naar 3
GL blijft 3
 

D66 van 2 naar 6
De Haagse Stadspartij van 1 naar 2
 

Waarom geen Stadspartij in het college? Dat is dan samen 25 zetels. Met GL of CDA is dit 26 zetels.

De vraag is nu of Staal deze coalitie stabiel genoeg vindt, of dat hij van mening is dat het verbreed moet worden met een vierde partij. Daarom voert de informateur ook gesprekken met het CDA en GroenLinks. Dit, aldus Den Haag Te Kijk en zie ook Haags coalitie kwartetspel

Het hoofddoekjesprobleem was het Breekpunt hoewel Geert Wilders dit tegenspreekt. In een interview met dagblad Trouw noemt Boele Staal deze beweringen ‘onzin’. “Het is onzin wat Wilders zegt”, zegt Staal.

„De Haagse fractieleider Sietse Fritsma heeft gebroken op het hoofddoekjesverbod. Als de partij daarop was teruggekomen, had Fritsma wel bij me aangeklopt. En dat is niet gebeurd.” Dat althans beweert informateur Boele Staal.  

‘Hoofddoekjesverbod wel breekpunt voor PVV’

RTVWEST  10.04.2010  –  DEN HAAG – Het hoofddoekjesverbod was voor de PVV weldegelijk het breekpunt bij de Haagse college-onderhandelingen. Dat zegt informateur Boele Staal zaterdag in een interview met dagblad Trouw.

Eerder stelde PVV-leider Geert Wilders dat het hoofddoekjesverbod voor gemeentelijke en gesubsidieerde instellingen geen breekpunt was voor zijn partij. ’Het is onzin wat Wilders zegt’, zegt Staal in het interview. ‘De Haagse fractieleider Sietse Fritsma (foto) heeft gebroken op het hoofddoekjesverbod. Als de partij daarop was teruggekomen, had Fritsma wel bij me aangeklopt. En dat is niet gebeurd.’

De Haagse D66-fractie verweet de PVV eerder al ‘slalomgedrag’ door te zeggen dat het hoofddoekjesverbod geen breekpunt was in de onderhandelingen. De VVD-fractie in de Haagse raad stelde dat de PVV wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid om mee te besturen. De PVV werd bij de gemeenteraadsverkiezingen met acht zetels de tweede partij in de Hofstad.

Vierpartijencoalitie

Informateur Boele Staal stuurde donderdag een brief aan de Haagse fracties met zijn bevindingen. Hij ziet het meeste heil in een vierpartijencoalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA. De vier partijen hebben samen 26 van de 45 raadszetels.

De fractieleiders gaan de komende week onder leiding van de Haagse PvdA-leider Jeltje van Nieuwenhoven verder praten over de precieze invulling van het college dat de vier partijen waarschijnlijk gaan vormen.

Gerelateerde berichten

“Hoofddoekjesverbod was wel breekpunt PVV” | 10 april 2010

Den Haag FM  Het hoofddoekjesverbod was voor de PVV hét breekpunt bij de onderhandelingen over een nieuw Haags college. Dat zegt informateur Boele Staal in een interview met Trouw.

PVV-leider Geert Wilders zei eerder dat het hoofddoekjesverbod geen breekpunt was voor zijn partij, maar dat is volgens Boele…Lees meer   

‘Hoofddoekjesverbod wel degelijk breekpunt voor PVV’

Elsevier 10.04.2010 In tegenstelling tot wat PVV-voorman Geert Wilders beweert, was het hoofddoekjesverbod wel degelijk een breekpunt bij de Haagse PVV.De PVV werd bij de gemeenteraadsverkiezingen met acht zetels de tweede partij in de Hofstad.

‘Hoofddoekjesverbod wel degelijk breekpunt’  

AD 10.04.2010  DEN HAAG – Het hoofddoekjesverbod was voor de PVV wel degelijk het breekpunt bij de Haagse collegeonderhandelingen. Dat stelt informateur Boele Staal zaterdag in een interview met dagblad Trouw.

‘Kopvoddentax’ breekpunt’

Telegraaf 10.04.2010  Het hoofddoekjesverbod was voor de PVV wel degelijk het breekpunt bij de Haagse collegeonderhandelingen. Dat stelt informateur Boele Staal zaterdag in een interview met dagblad Trouw. Eerder stelde PVV-leider Geert Wilders dat het hoofddoekjesverbod voor gemeentelijke en gesubsidieerde instellingen „geen breekpunt” was voor zijn partij.

‘Hoofddoekjesverbod wel breekpunt voor PVV’

Trouw 10.04.2010  Het duurde even, en vriendelijk bleef het lang niet altijd. Na weken van moeizame onderhandelingen lijkt het college in Den Haag nu rond. De stad stevent af op een coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA.  

PvdA en VVD nemen advies informateur toch over (met audio) | vrijdag 09 april 2010

Den Haag De PvdA en VVD in Den Haag volgen toch het advies van informateur Boele Staal om te gaan praten over een college samen met D66 en het CDA. Dat is de uitkomst van fractieberaad van beide partijen. Gistermiddag leek het proces…Lees meer  

Den Haag koerst op college met CDA

NRC 09.04.2010 Den Haag koerst af op een college van PvdA, VVD, D66 en CDA. PvdA en VVD schaarden zich gisteravond na fractieberaad achter het advies dat informateur Boele Staal aan het eind van de middag had gepresenteerd. Volgens Boele Staal is een coalitie van deze vier partijen „het meest kansrijk”.

’Den Haag heeft stabiel bestuur nodig’

Trouw 09.04.2010 Het duurde even, en vriendelijk bleef het lang niet altijd. Na weken van moeizame onderhandelingen lijkt het college in Den Haag nu rond. De stad stevent af op een coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA.

‘Collegevorming Den Haag in impasse’

Telegraaf 08.04.2010  DEN HAAG –  De collegevorming in Den Haag lijkt in een impasse beland. Dat constateert de Haagse informateur Boele Staal in het verslag dat hij donderdag naar alle Haagse raadsfracties heeft gestuurd.  

Informateur krijgt partijen niet op één lijn | donderdag 08 april 2010

Den Haag Informateur Boele Staal adviseert in Den Haag een college van PvdA, VVD, D66 en CDA. Volgens Staal kunnen deze partijen het beste samenwerken met elkaar en zorgt deze coalitie met 26 van de 45…Lees meer  

Vorming nieuw college verloopt moeizaam | donderdag 08 april 2010

Den Haag FM –  De vorming van een nieuw stadsbestuur in Den Haag verloopt moeizamer dan gedacht. Dat de PvdA, VVD en D66 toetreden tot het college is duidelijk, maar er is onenigheid of daar nog een partij bij moet. Een coalitie van…Lees meer

PvdA Den Haag neemt advies Staal over  

RTVWEST 08.04.2010 De PvdA in Den Haag neemt het advies van informateur Boele Staal over. Donderdagavond is de fractie hiermee akkoord gegaan.  Dat betekent dat de PvdA de onderhandelingen gaat starten met de VVD, D66 en het CDA. GroenLinks valt tot teleurstelling van de PvdA buiten de boot. Toch neemt de PvdA het advies van Staal over omdat de partij vindt dat ze als grootste haar verantwoordelijkheid moet nemen

 

Staal adviseert coalitie met PvdA, VVD, D66 en CDA

RTVWEST 08.04.2010  –  DEN HAAG – Informateur Boele Staal ziet het meeste heil in een Haags college van PvdA, VVD, D66 en CDA. GroenLinks zou daardoor buiten de boot vallen.

VVD Den Haag ‘open en constructief’

AD 08.04.2010 DEN HAAG – De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad sluit zich aan bij het voorstel van informateur Boele Staal om te proberen een nieuw college te vormen met PvdA, VVD, D66 en CDA. Dat heeft fractieleider Sander Dekker donderdagavond gemeld na …

Advies voor bestuurscollege Den Haag zonder PVV

Elsevier 08.04.2010 Informateur Boele Staal ziet het meeste heil in een Haags college van PvdA, VVD, D66 en CDA. Staal adviseert om verder te onderhandelen zonder de PVV …

Staal adviseert vierpartijencoalitie Den Haag

NRC 08.04.2010 Informateur Boele Staal ziet het meeste heil in een Haags college van PvdA, VVD, D66 en CDA.

‘Collegevorming Den Haag in impasse’

Trouw 08.04.2010 Informateur Staal ziet het meeste heil in een Haags college van PvdA, VVD, D66 en CDA. De vier partijen hebben samen 26 van de 45 raadszetels. Toch is er nog geen helderheid over welk college Den Haag de komende vier jaar kan gaan besturen. De PvdA heeft in de gesprekken aangegeven niet met het CDA in een coalitie te willen zitten.

Informateur Den Haag adviseert vierpartijencoalitie

VK 08.04.2010 Informateur Boele Staal ziet het meeste heil in een Haags college van PvdA, VVD, D66 en CDA.  Dat staat in het verslag dat de informateur donderdag aan de fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad heeft gestuurd.  

Den Haag: richting PvdA, VVD, D66, CDA

VK 08.04.2010 Na Rotterdam koerst ook Den Haag af op een college van PvdA, VVD, D66 en CDA. Die combinatie is donderdag als ‘de meest kansrijke’ aangedragen door informateur Boele Staal (D66). Staal heeft zijn werkzaamheden gisteren afgerond.

Staal adviseert vierpartijencoalitie Den Haag

Parool 08.04.2010 DEN HAAG – Informateur Boele Staal ziet het meeste heil in een Haags college van PvdA, VVD, D66 en CDA. Dat staat in het verslag dat de informateur donderdag aan de fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad heeft gestuurd.  

PVV: Hoofddoekjesverbod geen breekpunt | vrijdag 02 april 2010

DHFM  –  Het hoofddoekjesverbod is helemaal geen breekpunt voor de PVV. Dat zegt Geert Wilders. Volgens hem klopt het beeld niet dat zijn partij in de onderhandelingen over een nieuw college in Den Haag en Almere koste wat het kost heeft…Lees meer

Vorming college verloopt voorspoedig | donderdag 01 april 2010

DHFM  De vorming van een nieuw college in Den Haag verloopt voorspoeding. Informateur Boele Staal (foto) heeft uitvoerig gesproken met de PvdA, VVD en D66. Deze partijen spelen getalsmatig een belangrijke rol bij het samenstellen…Lees meer

Zie ook:

 Gerelateerde berichten:

Blog: 

Geert Wilders is een leugenaar

april 8, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – College Arnhem 6 wethouders voor de prijs van 5

6 halen 5 betalen.

Het college in Arnhem zal worden gevormd door SP, VVD, GroenLinks en D66. De PvdA, die net als de SP zeven zetels verwierf, staat voor het eerst in 28 jaar buitenspel.

De gemeente had de afgelopen jaren vijf wethouders, maar de onderhandelaars willen graag „veelvuldig contact met de stad”. Ze achten daarom aanstelling van een zesde wethouder nodig.  

Tegelijkertijd vinden ze het onverantwoord daar een extra salaris tegenover te stellen. Daarom hebben de partijen besloten dat de wethouders een volledige werkweek gaan draaien tegen een 20 procent lager salaris.

„We vinden het niet gepast om in een periode van bezuinigingen de salariskosten van het college te laten stijgen”, aldus de onderhandelaars in een perscommuniqué.  

Zes wethouders voor de prijs van vijf in Arnhem

NRC 06.04.2010 In de gemeente Arnhem gaan zes in plaats van vijf wethouders aan de slag. De zes krijgen 80 procent van het ‘oude’ wethouderssalaris. Dat hebben onderhandelaars van de vier coalitiepartijen gisteren afgesproken.

april 7, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gemeenteraadsverkiezingen 3 Maart 2010 – College Onderbanken bestaat uit vrouwen

In de Gemeente Onderbanken bestaat het nieuwe college CDA en VVD uit Vrouwen

Alleen vrouwen in college Onderbanken video

AD 03.04.2010 ONDERBANKEN – In de Limburge gemeente Onderbanken bestaat het nieuwe college van burgemeester en wethouders volledig uit vrouwen. Dat hebben coalitiepartijen CDA en VVD besloten. ANP Video © L1

april 3, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 1 reactie