Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het Klimaatkabinet Rutte IV op weg in het jaar 2022 !!! – deel 19

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEgzZIX0DwHUqRs2O_IUWv7NMGdfll4DBgN9-b0PQRBOhb5rAJIfEPwjfgq510LU4gEhYBYRq7CLtv1U6pMebK0td9CctVLmsFz3X-jul1clphbem7LoH-T2Xg2KdLo7SG7eqTgwXFxlNWQelPSSCked6gqxP5IYZ5RklLOBHLl3DN8-fRzzaQ=s320

Een nieuw klimaat-kabinet is inmiddels aangetreden

Het demissionaire kabinet heeft afgelopen zomer overwogen om CO2-uitstotende bedrijven in Nederland tijdelijk, gedeeltelijk of zelfs volledig te sluiten. Dit had op vrijwillige basis moeten gebeuren. Daarmee zou de Staat op korte termijn volledig aan het Urgenda-vonnis hebben voldaan. Het kabinet heeft echter uiteindelijk voor andere maatregelen gekozen, hoewel het hierdoor nog niet is uitgesloten dat het plan om bedrijven stil te leggen in de toekomst alsnog een optie is.

Dit blijkt uit documenten die Nieuwsuur heeft opgevraagd via de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en na beantwoording van vragen van Nieuwsuur aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het zou dan gaan om bedrijven met industriële installaties en afvalverbrandingsinstallaties.

Klimaatorganisatie Urgenda eiste in 2015 dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2020 met ten minste 25 procent zou verminderen (ten opzichte van 1990). De rechter ging daarin mee. De Hoge Raad bevestigde in 2019 de uitspraak.

Volgens directeur Donald Pols hebben we als samenleving nog acht jaar de tijd om onherstelbare schade door klimaatverandering te voorkomen. “Dat kan als iedereen meedoet, zeker de grootste vervuilers moeten een eerste stap zetten”, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. “Daarom beginnen we een campagne om ze op te roepen om met klimaatplannen te komen.”

Ze moeten wat de milieuorganisatie betreft rekening houden met de internationale klimaatafspraken en de uitkomst van de rechtszaak tegen Shell. In die door Milieudefensie aangespannen zaak verplichtte de rechter Shell de uitstoot van CO2 op korte termijn fors terug te brengen.

Pols wil dat de bedrijven in kaart brengen wat hun huidige CO2-uitstoot is, naar welk niveau ze dat willen terugbrengen en hoe ze dat gaan bekostigen.

Reacties

Tata Steel zegt in een reactie dat er al plannen liggen om het bedrijf te verduurzamen en dat er dit jaar keihard wordt gewerkt om die plannen waar te maken. De oproep van Milieudefensie verandert daar niets aan.

Dus ook de Klimaat-oorlog van Milieudefensie gaat gewoon verder en stelt een harde Ultimatum

Een briefoverhandiging van Milieudefensie aan 29 grote bedrijven donderdagochtend 13.01.2022 met daarin de oproep de CO2 uitstoot drastisch te verlagen voor 2030, én de dreiging van een rechtsgang. Het doet denken aan de klimaatoverwinning op Shell door Milieudefensie van vorig jaar mei. Gaat deze actie ook leiden tot rechtszaken of blijft het bij een dreigende brief die – dankzij de eerdere overwinning op Shell – nu al meer meer is dan slechts een papiertje.

“Bij Shell begon het ook met een brief”, zegt Milieudefensiedirecteur Donald Pols. “In Nederland beginnen we nu met een goed gesprek. Pas als dat niet de gewenste uitkomst heeft, dan overwegen we een gang naar de rechter.”

Milieudefensie rekent op morele verantwoordelijkheid en wijst op de ‘vaders en moeders, opa’s en oma’s’ die werken bij deze bedrijven. “Hun kleinkinderen zijn bezorgd over klimaatverandering. Wij roepen hen op zelf in actie te komen. Dan is een rechtszaak niet nodig.”

Maar: het is ook niet uitgesloten. Of zoals Pols het zelf zegt. “Na Shell zijn nu de andere 29 vervuilers aan de beurt. Als we nu ook tegen hen een rechtszaak zouden beginnen, zouden we die ook kunnen winnen.”

Waarschuwingseffect

De stap van Milieudefensie richting 29 grote uitstoters past binnen een bredere ontwikkeling waarbij bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor hun klimaatverplichtingen, zegt Elbert de Jong, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht.

“Dat komt door de Shell-zaak, maar het vindt breder plaats en over de hele wereld”, zegt De Jong. “De Shell-zaak creëert enorm momentum. Er is nu een rechterlijke uitspraak waarmee Milieudefensie kan schermen. Er gaat een waarschuwingseffect vanuit.”

Een brief kan een tactische keuze zijn geweest, denkt De Jong. “Maar een brief is ook het eerste middel dat je inzet om het beleid van bedrijven te beïnvloeden. Voor je een rechtszaak aanspant, moet je met hen overleggen. Het is dus ook juridisch gezien essentieel.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEg_I1NuG7U3oq2QehXDLE5KBgDCksdOm5tpJoeWG7V_ds6NMsthTSxKHtdrAbx3av496OexDzHLhLHAU6n7gowk1Bs0J3cWMBCOfGYwl96-NQb2qP4I4fhgn82mgLVn1QzgQlFALiTACPcMAFL-EpPXebao3q9QkYHgPJEInmHC50_z6g5Dyw=s320

Kostbaar proces

Daarnaast is een gang naar de rechter een kostbaar proces. “Zo’n juridische strijd kost je al gauw vijf jaar. Niet handig als je snel klimaatverandering wilt tegengaan – binnen acht jaar zoals Milieudefensie schrijft in hun brief.”

Bovendien doet de brief een appel op 29 bedrijven. “Die kan je niet zomaar geclusterd in één zaak behandelen. Het zou betekenen dat er meerdere zaken over meerdere jaren moeten worden gevoerd. Dan loont het om eerst met elkaar in gesprek te gaan”, aldus De Jong.

Schiphol, KLM, Tata Steel: onder de bedrijven die Milieudefensie oproept te komen met scherp klimaatbeleid staan een aantal ‘usual suspects’. Ook in het rijtje staan bedrijven die niet direct zelf veel CO2 uitstoten maar via hun klanten, zoals Rabobank en ABN Amro.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEixjzJpaFzII-qL91Ldn-mtngM62wSgtIrFC9Ztih_IYGu3IIQqFwifMEGL3nQUBU4VE7uL4oTPQAqyy4Qx0InC7-DT7ZAdKmQ0vPwH_KVm-hwGYwhfhJ0uiz8kgPZG_wPGDYnO6eaTHYSfLctimA6fJk7XEVP9ult8Ifxti3MggtSS53-cOQ=s320

‘Niet over een nacht’

ABN noemt de actie een ‘goede stimulans’. Dat het bedrijf binnen drie maanden met een actieplan moet komen en Milieudefensie anders naar de rechter stapt, noemt Richard Kooloos directeur Duurzaam Bankieren bij ABN Amro een uitdaging.

“Daarentegen zijn we ook blij met de handreiking van Milieudefensie: want er is wel een dreiging van een rechtszaak maar de eerste boodschap is: laten we met elkaar in gesprek blijven. En dat gaan we doen.”

Ook FrieslandCampina zegt dat het klimaat niet ter discussie staat. “Waar het Milieudefensie vooral om gaat is de snelheid en het hoe. Wij hebben tijd, geld en kennis nodig zodat de leden van onze coöperatie verder kunnen verduurzamen. Dat gaat niet over een nacht.”

Dat Milieudefensie het bedrijf nu expliciet vraagt hoe zij gaan verduurzamen, is iets waar het FrieslandCampina “volop mee bezig is”.

“Onze eigen doelstelling is een CO2-uitstootvermindering van 33 procent in 2030 ten opzichte van 2015. Daarvan kijken we nu of het in lijn is met het doel van Milieudefensie, een vermindering van 45 procent ten opzichte van 2019. Ik denk dat dat in grote lijnen zo is.”

Open voor dialoog

De komende drie maanden zal FrieslandCampina kijken naar de eigen plannen en doorgaan met de uitvoering daarvan. “Maar we zijn wel een bedrijf en onze plannen zijn concurrentiegevoelig. Ons bedrijfsplan volledig in de openbaarheid brengen is niet de juiste weg.”

De rechtszaak tegen Shell heeft het bedrijf aandachtig gevolgd. “Ik denk niet dat er een ceo is geweest die dat niet is opgevallen. Het leidt ertoe dat we nog eens kijken of we wel snel genoeg gaan met onze verduurzaming. Dat is de rol van Milieudefensie en dat is alleen maar goed.”

Nog meer:

Lees: Drinkwaterbedrijven waarschuwen tegen boren naar aardwarmte NOS 02.12.2021

Lees: Drinkwater in gevaar door aardwarmte, waterbedrijven vrezen vervuiling AD 02.12.2021

Lees: Rotterdamse kolencentrale gaat dicht, wat te doen met de andere drie? NU 01.12.2021

meer: Klimaat – Vrij Nederland (vn.nl)

Meer: Klimaat | NOS

Meer: Klimaat  NOS

Meer: Klimaat RTL

meer: Klimaat NU

Meer: Klimaat Telegraaf

Meer: klimaat | AD.nl

Lees: Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe NU

Zie ook: Klimaatmars 06.11.2021 in Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook:  Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 18

Zie ook Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 17

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 16

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 15

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 14

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 13

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12b – nasleep Shell

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12 a – Shell

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 11

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 10

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 9

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 8

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 7

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 6

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 5

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 4

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 3

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 1

Zie ook: 2019 – Het jaar van de waarheid voor kabinet Rutte 3

En ook:

Meer:

Lees: Hoogste gletsjer ter wereld verloor in 25 jaar tijd 2.000 jaar aan ijs NU 04.02.2022

Lees: Milieugroepen dagen Brussel: ‘Opstoken van bossen is geen klimaatbijdrage’ AD 04.02.2022

Lees: Juridische strijd om biomassa: ’Steek die miljarden niet in bosverbranding’ Telegraaf 04.02.2022

Lees: Juridische strijd om biomassa: ’Steek die miljarden niet in bosverbranding’ MSN 04.02.2022

Lees: ‘Grootste vermogensbeheerders van de wereld falen op milieugebied’ NOS 04.02.2022

Lees: Rotterdamse haven is volgens milieuorganisatie meest vervuilende van Europa NU 02.02.2022

Lees: Rotterdam heeft meest vervuilende zeehaven, concludeert milieu-organisatie  AD 02.02.2022

Lees: Rotterdam meest vervuilende Europese haven, becijfert milieuorganisatie NOS 02.02.2022

Lees: Advocaat omwonenden Tata Steel: onderzoek OM is geweldig nieuws MSN 02.02.2022

Lees: Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Tata Steel en Harsco Metals Telegraaf 02.02.2022

Lees: OM opent strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals MSN 02.02.2022

Lees: OM opent strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals NU 02.02.2022

Lees: Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek tegen Tata Steel NOS 02.02.2022

Lees: Justitie start strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel: ‘Omwonenden in gevaar gebracht’ AD 02.02.2022

Lees: OM start strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel RTL 02.02.2022

Lees: Gemengde reacties op kernenergie-besluit Brussel: ’Teleurgesteld om oranje label’ Telegraaf 02.02.2022

Lees: Tijdelijk een groen label voor gas en kernenergie, ondanks kritiek NOS 02.02.2022

Lees: Brussel zoekt confrontatie, drukt gas en nucleair door als ‘duurzaam en groen’ AD 02.02.2022

Lees: Gas- en kerncentrales krijgen ondanks protest tijdelijk groen label van EU NU 02.02.2022

Lees: Brussel blijft erbij: gas en kernenergie krijgen groen EU-label RTL 02.02.2022

Lees: Milieudefensie: beroep klimaatzaak Shell op zijn vroegst in 2023 MSN 01.02.2022

Lees: Rapport provincies: afname stikstofvervuiling niet gegarandeerd MSN 01.02.2022

Lees: PBL: kabinet moet meer ’dwang en drang’ toepassen om groene doelen te halen MSN 01.02.2022

Lees: PBL: kabinet moet meer ’dwang en drang’ toepassen om groene doelen te halen Telegraaf 01.02.2022

Lees: Miljardensubsidies EU naar fossiele brandstof: ‘Dit is dweilen met de kraan open’ AD 31.01.2022

Lees: Rekenkamer: EU-landen hinderen klimaatbeleid met belonen fossiele energie NU 31.01.2022

Lees: Miljardensubsidies EU naar fossiele brandstof: ‘Dit is dweilen met de kraan open’ AD 31.01.2022

Lees: Klimaatfonds Timmermans kan Nederlandse EU-afdracht met 1 miljard verhogen NU 29.01.2022

Lees: Klimaatfonds Timmermans kan Nederlandse EU-afdracht met 1 miljard verhogen MSN 29.01.2022

Lees: Rechter zet overheid opnieuw onder druk in stikstofdossier NU 28.01.2022

Lees: Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland NU 28.01.2022

Lees: ‘Overheden rommelen met stikstofrechten ten koste van de natuur’ NOS 28.01.2022

Lees: Amerikaanse rechter zet streep door verkoop van olie- en gasvelden NOS 28.01.2022

Lees: Rechter VS verklaart verkoop olievelden ongeldig vanwege impact op klimaat AD 28.01.2022

Lees: Nog een Europese tegenvaller op komst: 1,1 miljard hogere afdracht AD 28.01.2022

Lees: Milieuorganisaties over extra geld Great Barrier Reef: lost kernprobleem niet op NOS 28.01.2022

Lees: Australië investeert 1 miljard dollar in Great Barrier Reef NU 28.01.2022

Lees: Bedrijfsleven en gemeenten willen miljoenen voor knelpunten op stroomnet NU 28.01.2022

Lees: Actieteam wil dat regering stroominfarct aanpakt: ‘Klimaatdoelen op de tocht’ AD 28.01.2022

Lees: Klimaatverandering is einde verhaal voor bloedkoraal in Middellandse Zee NU 28.01.2022

Lees: Zeker 70 doden door tropische storm in Zuidoost-Afrika NOS 28.01.2022

Lees: Staatssecretaris Heijnen: Tata Steel moet zich aan beloften houden NOS 26.01.2022

Lees: Kabinet houdt Tata Steel aan beloftes over lagere uitstoot AD 26.01.2022

Lees: Kabinet houdt Tata Steel aan beloftes over lagere uitstoot MSN 26.01.2022

Lees: ‘Nederland nog jaren in stikstofcrisis’ MSN 26.01.2022

Lees: Experts vinden groen label van gas en kernenergie onterecht NU 24.01.2022

Lees: Rode kaart voor Brussel: ‘Gas en nucleair zijn níét groen’ AD 24.01.2022

Lees: Kernenergie en gas groen? Als het aan de EU ligt wel. Dat zit zo video RTL 23.01.2022

Lees: Duits energiebesluit met grote consequenties MSN 23.01.2022

Lees: Duitsland maakt bezwaar tegen groen label voor aardgas- en kernenergieprojecten NU 22.01.2022

Lees: BMWK – Habeck en Lemke herbevestigen kritiek op nucleaire regels in taxonomie (bmwi.de) 22.01.2022

Lees: Duitsland maakt bezwaar tegen groen label aardgas- en kernenergieprojecten NU 22.01.2022

Lees: Antarctica-expeditie moet kennis over smeltrisico Thwaites-gletsjer vergroten NOS 22.01.2022

Lees: GroenLinks en ChristenUnie willen snel actie tegen Tata Steel MSN 21.01.2022

Lees: Kabinet: nu duidelijk dat vervuiling van Tata Steel komt MSN 21.01.2022

Lees: Veel reacties op rapport Tata, ‘onafhankelijke instantie moet uitstoot meten’ NOS 21.01.2022

Lees: Uitstoot in omgeving van Tata Steel veel groter dan uit rapportages blijkt MSN 21.01.2022

Lees: RIVM: Tata Steel stoot veel meer kankerverwekkende stoffen uit dan verwacht RTL 21.01.2022

Lees: Europa overtrof doelstelling groene stroom in 2020, Nederland in staartgroep NU 19.01.2022

Lees: Drie weken de tijd, ministerie moet adresgegevens stikstofuitstoters openbaar maken NOS 19.01.2022

Lees: Slinkend ‘koolstofbudget’ maakt klimaatdoelen voor 2030 nog belangrijker NU 18.01.2022

Lees: Vergroenen oké, maar denk aan eigen belang AD 18.01.2022

Lees: Transportsector: verplichte stop na grens leidt tot CO-2 chaos NOS 18.01.2022

Lees: Klimaatactivisten verliezen rechtszaak tegen Britse autoriteit MSN 18.01.2022

Lees: Miljarden euro’s voor energiebesparing zijn volgens rekenkamer weggegooid NU 17.01.2022

Lees: Kolenwinning in China in 2021 naar recordniveau NU 17.01.2022

Lees: Shell: China’s klimaatplannen uitdagend, maar haalbaar MSN 17.01.2022

Lees: Shell levert met twee drijvende windmolenparken stroom voor zes miljoen huishoudens MSN 17.01.2022

Lees: Shell gaat met ScottishPower twee drijvende windparken op zee bouwen NU 17.01.2022

Lees: Shell gaat met ScottishPower twee drijvende windparken op zee bouwen MSN 17.01.2022

Lees: Directeur Tata Steel schuldbewust: we zijn te laat begonnen met schoner produceren NOS 16.01.2022

Lees: Tata Steel is volgens directeur te laat begonnen met schoner produceren NU 16.01.2022

Lees: Directeur Tata Steel geeft toe: ‘We zijn te laat begonnen met schoner produceren’ AD 16.01.2022

Lees: Tata Steel-directeur Van den Berg: “We zijn te laat begonnen met schoner produceren” – NH Nieuws 16.01.2022

Lees: Omvang bosbranden Indonesië van 2019 blijkt dubbel zo groot NOS 14.01.2022

Lees: Afgelopen acht jaar volgens NASA warmste jaren die ooit zijn gemeten NU 13.01.2022

Lees: Ultimatum Milieudefensie staat voor meer, want ‘bij Shell begon het ook met een brief’ NOS 13.01.2022

Lees: Ultimatum Milieudefensie aan vervuilers: klimaatplannen in 3 maanden of proces dreigt NOS 13.01.2022

Lees: Milieudefensie vraagt 29 bedrijven om serieuze klimaatmaatregelen – Banken, Ahold-Delhaize, Friesland-Campina, Unilever en Yara krijgen de Shell-behandeling – Foodlog 13.01.2022

Lees: Na succesvolle Shell-zaak richt Milieudefensie pijlen op 30 andere bedrijven NU 13.01.2022

Lees: Milieudefensie wil klimaatplan van 30 grote bedrijven MSN 13.01.2022

Lees: Stikstofstrijder die ons dwong 100 km/u te rijden, richt pijlen nu op Tata Steel AD 13.01.2022

Lees: Tata Steel is vergunning oven kwijt door onduidelijkheid risico’s MSN 13.01.2022

Lees: Milieuorganisatie eist sluiting Tata Steel wegens vervuiling MSN 13.01.2022

Lees: Verwerkingsbedrijf bij Tata Steel kreeg ten onrechte dwangsommen opgelegd  NOS 12.01.2022

Lees: Twee nieuwe kerncentrales? Dan mag het kabinet de portemonnee trekken NU 07.01.2022

Lees: De grote schoonmaak: hoe halen we CO2 weer uit de atmosfeer? NU 06.01.2022

Lees: Filosoof: ‘Economische groei is nodig om het klimaat te redden’ AD 05.01.2022

Lees: Zijn kernenergie en gas groen te noemen? ‘Vergroot verwoestende klimaatimpact’ RTL 04.01.2022

Lees: Zijn kernenergie en gas groen te noemen? ‘Vergroot verwoestende klimaatimpact’ MSN 04.01.2022

Lees: Geld steken in kernenergie geldt straks als duurzame investering AD 03.01.2022

januari 14, 2022 - Posted by | 2e kamer, klimaat, Klimaatakkoord, klimaatakkoord Parijs, klimaatdoelen

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: