Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 130 – Voortgang 03.01.2022- verdeling posten: minister en staatssecretarissen

We moeten het nu laten zien

Formateur Mark Rutte heeft vandaag met zes beoogde kabinetsleden gesproken over hun nieuwe functie. Voorafgaand aan die lange reeks gesprekken zei Rutte “heel blij” te zijn met de mensen die in zijn nieuwe kabinet komen. Verder wilde hij er vanmorgen niet veel over kwijt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEjZdLO5i44w9WUjX5_FzzzBFoETvHViLOv6Zb29VJ71-wLRLaj261cn1MM-rBt4d1oPhMHFjBLrXCQJdKDIy98zYPSecYeXZaKxpBPVcUx2B16qlm3-5UuqVWkD9IKoGUSvWCaFSLUFE_CPoCbMg80DK9eLVc6rKle5NVKAoab-7YoaUqzkow=s320

“Het is een jaar geleden dat het kabinet viel. We hebben veel gepraat. Ik denk dat mensen zullen zeggen: ‘bring it on, laat het nu maar eens zien’.”

Zijn vierde kabinet moet nieuw elan gaan uitstralen, maar Rutte wilde niet ingaan op de vraag of dat al uit de samenstelling van de nieuwe ploeg blijkt. “Nieuw elan moet vooral in de praktijk blijken. Ik ben hoopvol dat dat zal lukken.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEiPlRdyTg-fppoLMEYJ7uid7QNqQ63OtKZ6D8I88IwJmXUF0AhI5oXF9T1KMEpyMJgvWYQ5oLUQ7K9cT_hEtGdKA19PifVGFf8eOh2od-pyNumgZNwZ27AAuzc5xnIfzLKoIteMk--oIVm5nM2-2LjYZyu4lxY0vwhZ1VtCxst5TcRgPEZQvg=s4128

Rutte: elan in praktijk laten zien

Als eerste kwam vanmorgen Wopke Hoekstra langs, die behalve minister van Buitenlandse Zaken ook vicepremier wordt. Daarnaast wil hij ook nog het CDA leiden, wat een ingewikkelde combinatie lijkt. “Het betekent een extra moeilijkheidsgraad”, erkende Hoekstra na afloop. “Maar ik denk dat het anno 2022 wel te combineren is.”

Hij denkt dat het ook mogelijk is om als minister van Buitenlandse Zaken een CDA-stempel te drukken op het kabinet. “Dit is bij uitstek ons regeerakkoord, het gedachtegoed van het CDA druipt bij wijze van spreken van de pagina’s. Natuurlijk liggen de meeste uitdagingen in het binnenland, maar er is ook heel veel aan de hand in het buitenland.”

Hoekstra: moeten het wel nog gaan doen

Na Hoekstra kwam Dilan Yesilgöz bij Rutte, die namens de VVD de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid wordt. Opmerkelijk genoeg wilde zij na afloop op geen enkele manier antwoord geven op vragen over haar nieuwe baan. “Het was een goed gesprek, ik kijk ernaar uit, maar ik ben nog niet beëdigd. Over een week wil ik al uw vragen beantwoorden.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEjewXn2LpLKD5IoGqdp-0KqHas07Joogbqm4De_IW6YsQY1wtkDRAn_xMkrEfEXjOcD5YJXH5d3Q70UGrM5koYLzBhgaP4xjz7IGSuUc7WvPou7OmeUcWONoY7QTrGeaEtfmEXK1JFnPKKajoKQAEh3KayjaVte98eI7i0VU41T5-0h8hbAmA=s320

Yeşilgöz: ik ben nog niet beëdigd

Ook Franc Weerwind (D66, minister voor Rechtsbescherming) beklemtoonde dat hij nog niet door de koning beëdigd is en wilde daarom nog geen inhoudelijke vragen beantwoorden. Wel zei hij dat het voor hem een “ontzettend moeilijke keuze” was om zijn baan als burgemeester van Almere op te geven.

Lees hier een portret van Franc Weerwind.

Net als Yesilgöz en aanstaand staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel en Migratie) heeft Weerwind geen juridische achtergrond.

Franc Weerwind: heb volstrekt vertrouwen in deskundigheid van ambtenaren

Van der Burg krijgt met Asiel en Migratie een traditioneel hoofdpijndossier. “Ik zie niet op tegen deze klus”, zei hij opgewekt.

Lees hier een portret van Eric van der Burg.

Hij is van plan het coalitieakkoord loyaal uit te voeren, al deed hij als wethouder in Amsterdam de uitspraak “hoe meer asielzoekers, hoe beter.”

Van den Burg: zie er niet tegen op, kan de klus aan

Vanmiddag sprak Rutte digitaal met Robbert Dijkgraaf (D66, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). Die zit verplicht in quarantaine, omdat hij onlangs uit de VS naar Nederland is gereisd. Hij verblijft in een hotel in Den Haag, dat toevalligerwijs Corona heet.

Lees hier een portret van Robbert Dijkgraaf.

Als laatste kwam van hetzelfde departement Dennis Wiersma (VVD, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) langs bij Rutte. Wiersma is naar eigen zeggen een voorbeeld van wat je met goed onderwijs kunt bereiken. Zijn ouders hebben niet gestudeerd en hijzelf begon op de mavo.

Hij is blij dat er de komende jaren verder geïnvesteerd wordt in onderwijs en dat de lerarensalarissen omhoog kunnen. Volgens hem staan er hele mooie ambities in het regeerakkoord waar ze vaart mee willen maken

Lees hier een portret van Dennis Wiersma.

De volledige lijst met ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Rutte IV:

 • Premier, minister van Algemene Zaken: Mark Rutte (VVD)
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Wopke Hoekstra, vicepremier (CDA)
 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:  Liesje Schreinemacher (VVD)
 • Minister van Justitie en Veiligheid: Dilan Yeṣilgöz (VVD)
 • Minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind (D66)
 • Staatssecretaris Asiel en Migratie: Eric van der Burg (VVD)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins Slot (CDA)
 • Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge (CDA)
 • Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen (D66)
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Robbert Dijkgraaf (D66)
 • Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs: Dennis Wiersma (VVD)
 • Staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu (D66)
 • Minister van Financiën: Sigrid Kaag, vicepremier (D66)
 • Staatssecretaris Fiscaliteit: Marnix van Rij (CDA)
 • Staatssecretaris Toeslagen en Douane: Aukje de Vries (VVD)
 • Minister van Defensie: Kajsa Ollongren (D66)
 • Staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat (VVD)
 • Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers (VVD)
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen (CDA)
 • Minister van Economische Zaken: Micky Adriaansens (VVD)
 • Minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten (D66)
 • Staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief (D66)
 • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer (ChristenUnie)
 • Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip (CDA)
 • Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: Carola Schouten, vicepremier (ChristenUnie)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers (D66)
 • Minister voor Langdurige Zorg en Sport: Conny Helder (VVD)
 • Staatssecretaris Jeugd en Preventie:  Maarten van Ooijen (ChristenUnie)

Lees: Passen en meten: bordesfoto kabinet-Rutte IV op andere plek vanwege corona RTL 05.01.2022

Lees: Reacties op nieuwe bewindslieden: ‘De vrees bestaat dat zij niet bestand zullen zijn tegen de Kamer’ AD 05.01.2022

Lees: Ollongren: trots op Defensie, maar investeringen zijn nodig MSN 05.01.2022

Lees: Conny Helder staat als minister voor grote keuzes in de ouderenzorg NOS 05.01.2022

Lees: Nieuwe coronaminister Kuipers schiet in oude rol, Ollongren kijkt uit naar post Defensie NOS 05.01.2022

Lees: Kuipers: ‘Ik wil inzetten op behoud en toegankelijkheid van zorg’ NU 05.01.2022

Lees: Aanstaand minister Kuipers neemt zijn ervaring als beddenbaas mee: ’Gezamenlijk zoeken naar een langetermijnplan’ Telegraaf 05.01.2022

Lees: Nieuwe ‘coronakapitein’ Ernst Kuipers kan niet meer alleen zijn eigen koers varen NOS 05.01.2022

Lees: Kan Hoekstra alle ballen in de lucht houden? ‘Drie posten is méér dan een volle dagtaak’ AD 05.01.2022

Lees: Hoekstra wordt minister én partijleider: is dat wel te combineren? NU 05.01.2022

Lees: Maarten van Ooijen vindt in zijn bureaula stapels rapporten over de jeugdzorg NOS 05.01.2022

Lees: Beoogd stikstofminister Van der Wal wil samenwerken met boeren MSN 05.01.2022

Lees: Christianne van der Wal: regelaar op de achtergrond moet stikstofcrisis aanpakken NOS 05.01.2022

Lees: Rob Jetten: ‘groene radicalo’ moet beter klimaat nu in kabinet regelen NOS 05.01.2022

Lees: Jetten: koploper klimaatbeleid worden vergt veel inspanningen MSN 05.01.2022

Lees: Henk Staghouwer: Groningse bakker op Landbouw NOS 05.01.2022

Lees: Heb geen hoge verwachtingen over het nieuwe coalitieakkoord MSN 05.01.2022

Lees: De landbouw- en voedselambities van Rutte IV onder de loep: veel geld, weinig concreets FL 05.01.2022

Lees: Benoeming ‘Obama van Almere’ tot minister geeft nieuwe generatie hoop: ‘We doen mee’ AD 04.01.2022

Lees: Van Gennip kan in het nieuwe kabinet met Dijkgraaf praten over zwarte gaten NOS 04.01.2022

Lees: Karien van Gennip (CDA) maakt na twee kabinetten-Balkenende haar rentree NOS 04.01.2022

Lees: Christophe van der Maat, nuchtere crisisbestrijder naar Defensie NOS 04.01.2022

Lees: Maarten van Ooijen (31) jongste staatssecretaris in 48 jaar, voorganger Martin van Rooijen (79) geeft advies AD 04.01.2022

Lees: Consultancy-baas Micky Adriaansens wordt minister van Economische Zaken NOS 04.01.2022

Lees: Reacties op Kaag in Rutte IV: ‘Twee keer afgetreden en nu vrolijk verder alsof er niets gebeurd is’ AD 04.01.2022

Lees: Vivianne Heijnen: ‘zeer zichtbare’ wethouder moet het nu laten zien in Den Haag NOS 04.01.2022

Lees: Aukje de Vries: van coronacrisis naar toeslagenschandaal NOS 04.01.2022

Lees: Marnix van Rij: expert Belastingzaken wacht pittige klus NOS 04.01.2022

Lees: De Vries: afhandeling toeslagenschandaal is pittige klus MSN 04.01.2022

Lees: Mark Harbers: afgetreden staatssecretaris met opgeheven hoofd terug in kabinet NOS 04.01.2022

Lees: Beoogd staatssecretaris: Nederland geen belastingparadijs MSN 04.01.2022

Lees: Dit kan de media- en cultuursector van het nieuwe kabinet verwachten MSN 04.01.2022

Lees: ‘Minister Ernst Kuipers heeft behoorlijke voorsprong op anderen’ MSN 04.01.2022

Lees: Hoeveel krediet je ook opbouwde bij je vorige baan, het wil niet zeggen dat je als minister succesvol wordt AD 03.01.2022

Lees: Als niet-politicus het kabinet in, waarom zou je dat willen? NOS 03.01.2022

Lees: Nieuwe minister van VWS ‘kan ontzettend goed omgaan met stress en druk’ AD 03.01.2022

Lees: ‘Minister Ernst Kuipers heeft behoorlijke voorsprong op anderen’ | Video  Telegraaf 03.01.2022

Lees: Robbert Dijkgraaf (D66) criticus van ‘kruideniersbeleid’ moet nu zelf besturen NOS 03.01.2022

Lees: Stapelaar Dennis Wiersma (VVD) wil zich inzetten voor ‘latere generaties’ NOS 03.01.2022

Lees: Eric van der Burg (VVD): ‘linkse’ wethouder neemt ‘een hoop enthousiasme’ mee NOS 03.01.2022

Lees: Franc Weerwind (D66): ‘ontzettend moeilijke keuze’ om Almere te verlaten NOS 03.01.2022

Lees: Hoekstra: ministerschap en CDA leiden is te combineren MSN 03.01.2022

Lees: Eerste beoogde kabinetsleden bij Rutte: we moeten het nu laten zien NOS 03.01.2022

Lees: Rutte krijgt Hoekstra over de vloer, belt met Dijkgraaf MSN 03.01.2022

Lees: Rutte krijgt Hoekstra over de vloer, belt met Dijkgraaf RTL 03.01.2022

Lees: Eerste kandidaat-bewindspersonen gaan langs bij formateur Rutte MSN 03.01.2022

Lees: Rutte ontvangt de eerste zes kandidaat-bewindslieden NOS 03.01.2022

Lees: Formateur Mark Rutte ontvangt beoogde nieuwe bewindslieden: ’Laat het in de praktijk zien’ Telegraaf 03.01.2022

Lees: Formateur Mark Rutte ontvangt beoogde nieuwe bewindslieden: ’Laat het in de praktijk zien’ MSN 03.01.2022

Lees: Rutte durft beloftes over nieuw kabinet niet aan: “Mensen zullen het in de praktijk zien” | Panorama 03.01.2022

Lees: Rutte durft beloftes over nieuw kabinet niet aan: “Mensen zullen het in de praktijk zien” MSN 03.01.2022

Lees: Rutte: nieuw elan in de praktijk laten zien MSN 03.01.2022

Lees: Nieuw kabinet: ‘Slechter dan het vorige kan niet’ MSN 03.01.2022

Lees: Nieuw kabinet: ‘Slechter dan het vorige kan niet’ | Video  Telegraaf 03.01.2022

Lees: Rutte IV: nieuwe gezichten, maar het oude chagrijn is nu niet ineens weg AD 03.01.2022

Lees: Meer vrouwen in het kabinet dan ooit: ‘Zorgt voor betere besluitvorming’ RTL 03.01.2022

Lees: Meer vrouwen in het kabinet dan ooit: ‘Zorgt voor betere besluitvorming’ MSN 03.01.2022

Lees: Dit zijn alle bewindspersonen van Rutte IV MSN 03.01.2022

Lees: Met frisse gezichten zijn de problemen nog niet opgelost AD 03.01.2022

Lees: D66 zet Kuipers, Dijkgraaf en Jetten naast Kaag in ministersploeg  MSN 03.01.2022

Lees: Dit zijn de ministers en staatssecretarissen in kabinet-Rutte IV – EW 02.01.2022

Lees: Deze politicus moet toeslagenaffaire gaan afhandelen in nieuw kabinet MSN 02.01.2022

Lees: Deze politicus moet toeslagenaffaire gaan afhandelen in nieuw kabinet | Panorama 02.01.2022

Lees het dagelijks verkiezingsverhaal. We bieden een mix van interviews met lijsttrekkers, inzichtgevende artikelen over verkiezingsthema’s en actuele campagneverhalen. Lees hier alle artikelen  

Meer: kabinetsformatie 2021 

Lees:  Brief formateur Rutte aan voorzitter Tweede Kamer 30.12.2021

Lees: Invulling posten VVD/D66/CDA/ChristenUnie 30.12.2021

Lees: Brief formateur Rutte aan Centraal Planbureau (CPB) 21.12.2021

Lees: Letterlijke tekst persconferentie formateur Rutte op 17 december 2021

Lees: Inleidende verklaring persconferentie formateur Rutte 17 december 2021

Lees: Invulling posten 17.12.2021

Zie : coalitieakkoord.pdf 15.12.2021

Zie: Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 13.12.2021

Zie: Brief informateurs over brief van Kamerlid Klaver 09.12.2021

Zie: Brief informateurs over de voortgang werkzaamheden 06.12.2021

Zie: Brief informateurs over de voortgang werkzaamheden 25.11.2021

Zie: Brief informateurs over berichtgeving stukken kabinetsformatie 17.11.2021

Zie: Brief informateurs Remkes en Koolmees aan voorzitter Tweede Kamer 11.11.2021

Zie: Letterlijke tekst persconferentie informateurs Remkes en Koolmees over stand van zaken van kabinetsformatie 18.10.2021

Zie: Inleidende verklaring persconferentie informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees 06.10.2021

Zie: Aanbiedingsbrief eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Zie: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Zie: Letterlijke tekst persconferentie informateur Remkes bij aanbieding eindverslag 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer:Dossier RUTTE IV | AD.nl

Meer: Coalitieakkoord | NOS

Meer: De nieuwe bewindspersonen. De hele serie vind je hier.

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 128 – Voortgang 30.12.2021- verdeling ministerposten

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 127 – Tussenstand 29.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 126 – Tussenstand 23.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 125 – 17.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 124 – debat 2e kamer over het Regeerakkoord 16.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 123 – presentatie Regeerakkoord 15.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 122 – fractieoverleg nieuw coalitieakkoord 14.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 121 – Eindstand onderhandelingen 13.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 120 – Tussenstand onderhandelingen 10.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 119 – Voortgang onderhandelingen 09.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 118 – Tussenstand onderhandelingen 06.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderhandelingen 05.12.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 116 – Voortgang onderhandelingen 27.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 115 – Voortgang onderhandelingen 25.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 114 – Tussenstand onderhandelingen 23.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

januari 4, 2022 - Posted by | Uncategorized

3 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 130 – Voortgang 03.01.… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 131 – Voortgang 06.01.2022- verdeling posten: minister en staatssecretarissen « Debat in de Digitale Hofstad | januari 7, 2022

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 130 – Voortgang 03.01.… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 132 – Voortgang 08.01.2022- Eindverslag verdeling posten: minister en staatssecretarissen « Debat in de Digitale Hofstad | januari 8, 2022

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 130 – Voortgang 03.01.… […]

  Pingback door Kabinet Rutte 4 – deel 133 – de beëdiging van het nieuwe Kabinet op 10.01.2022 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 11, 2022


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: