Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderhandelingen 05.12.2021

Partijleden vrezen dat de VVD links afslaat in de onderhandelingen

Het was een online-partijcongres dat niet veel aandacht trok. De VVD-leden vergaderden op 27 november en dienden zoals gewoonlijk een sliert moties in.

Maar wie deze moties nader bestudeert, ruikt toch de angst voor een al te links regeerakkoord. Een groep liberalen ‘die het beste voorhebben met de VVD’ schetst een breed beeld van onvrede. ‘Is macht het doel of het middel?’, luidt de retorische vraag.

De indieners van deze motie denken met schaamrood op de kaken aan de algemene beschouwingen, toen de VVD ‘met 1 miljard in de hand, als ware het spiegeltjes en kraaltjes’ steun voor de begroting probeerde te vinden.

En ze constateren: “De VVD houdt zich opvallend stil, terwijl de geest van het nieuwe leiderschap van D66 dominant rondwaart in de formatie. Dreigt de VVD als grootste partij niet te veel in te leveren op ons verkiezingsprogramma?”

En zo gaat het door. Bij thema’s als migratie, veiligheid, defensie of inkomen moet het verkiezingsprogramma leidend zijn in de formatie, stellen de leden. Ook een paar al voorzichtig uitgelekte plannen baren onrust.

Zo roept een van moties op om bij stikstofreductie toch vooral aan innovatie te denken en niet aan opkoop of onteigening van boeren. Innovatie heeft zich al in de praktijk bewezen, schrijven de indieners. “Echter zijn er nog (sic) twijfels onder de andere twee mogelijke regeringspartners, CU en D66.”

Sophie Hermans (VVD) bij aankomst bij het Logement, derde week november, voor het voortgangsgesprek over de kabinetsformatie. Beeld ANP
Sophie Hermans (VVD) bij aankomst bij het Logement, derde week november, voor het voortgangsgesprek over de kabinetsformatie.Beeld ANP

Ondertussen onderhandelen in Den Haag de partijleiders en hun secondanten van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie bijna iedere dag gestaag door. De formatie bevindt zich in de fase waarin er meters worden gemaakt. Waarschijnlijk is een regeerakkoord vóór de kerst haalbaar, al zal de bordesfoto wel tot begin volgend jaar moeten wachten.

Rutte neigde wel vaker naar linksliberaal en ‘Groen Rechts’

Of de angst voor een te links akkoord in de ogen van deze VVD-leden terecht is, moet dus nog blijken. De voortekenen zullen hen niet helemaal geruststellen. Hoewel ook Mark Rutte dit voorjaar niet met ‘een wolk linkse partijen’ aan tafel wilde, kwam de weerstand vooral van CDA-leider Hoekstra. Vervolgens gaven de uitgelekte ‘treindocumenten’ met een opzetje tot een regeerakkoord van VVD en CDA juist een opvallend groen en progressief beeld.

In het verleden heeft Rutte vaker geneigd naar de links-liberale vleugel. Het is nu al bijna vergeten, maar Rutte wilde vóór 2010 als nieuwbakken partijleider de boer op met het ‘Pamflet van een optimist’ waarin hij zijn ‘Groen Rechtse’ opvatting over economie en energie had verwoord.

Het was destijds tweede vrouw Edith Schippers die Rutte voortdurend bij de les hield. Veiligheid, een sterke economie en een streng migratiebeleid, dat moest Rutte uitdragen, en verder niets. Ook in 2014 hield Schippers Rutte op koers, tijdens de formatiebesprekingen met de PvdA, als Mark in Schippers’ ogen weer eens te veel toegaf aan Diederik Samsom.

Nu is die rol van tweede vrouw alweer een tijdje voor Sophie Hermans. Over haar vaardigheden in de onderhandelingen regent het complimenten, al komen die vooral van de collega’s bij andere partijen. Waar Hermans zelf precies staat, aan de linker- of meer aan de conservatieve kant, is minder duidelijk.

Wellicht ziet ze dat ook niet als haar taak, nu ze vooral moet verbinden en het vertrouwen in de VVD herstellen. Hermans was wel degene die bij de algemene beschouwingen volmondig toegaf dat de VVD niet voorop had gelopen in het klimaatbeleid. Of zij en Rutte straks hun handtekening zetten onder een nieuw groen én rechts bewind? De VVD-leden houden hun adem in.

Lees ook: Waarom D66 jaloers is op Duitsland (en de informateurs een arrogant briefje sturen)

D66 zal met jaloerse blik naar de totstandkoming van de Duitse coalitie hebben gekeken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bministers%2B%25282%2529.jpg

Vers bloed in Rutte IV?

Nieuw elan, dat moet zijn vierde kabinet hebben. Maar kan dat wel als Rutte de naamgever en formateur is? Het waren geen kinderachtige wensen die Mark Rutte onlangs uitte op het VVD-congres. Zijn volgende kabinet moet ‘heel anders’ worden met ‘nieuw elan’. Maar de historicus in hem weet dat doorstartkabinetten dat zelden hebben. Voorgangers Ruud Lubbers en Wim Kok gingen in 1986 en 1998 eveneens met dezelfde coalitie verder – en struikelden jammerlijk voor de eindstreep.

Lees ook;

Formatie kost meer tijd: voor kerst geen bordesscène
Sfeer rond formatie wordt somberder en de problemen 'steeds ingewikkelder’

Toch heeft Rutte achter de schermen een opvallende stap gezet die de vernieuwde geestdrift dichterbij kan brengen. Bronnen bevestigen dat Rutte het werven van nieuwe bewindslieden uit handen heeft gegeven aan VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans.

Welke poppetjes de VVD aandraagt aan de onderhandelingstafel is als het ware Sophie’s choice, al zal Rutte daar wel mee moeten instemmen. Die keuze zou weleens slecht nieuws kunnen betekenen voor de Rutte-getrouwen die hoopten nog een termijn door te mogen.

Mark Rutte en Sophie Hermans bij aankomst bij het Logement, voor het voortgangsgesprek over de kabinetsformatie
Mark Rutte en Sophie Hermans bij aankomst bij het Logement, voor het voortgangsgesprek over de kabinetsformatie © ANP

‘Rutte-carrousel’

Want dat is misschien wel Ruttes grootste probleem: hij is alweer elf jaar premier. Wil hij nieuw elan, dan moet hij beginnen bij zichzelf. En dat is al lastig genoeg. ,,In theorie kan het, maar dan moet Mark Rutte wel van een heleboel dingen afstappen waar Mark Rutte helemaal niet zo graag van afstapt”, zegt Henri Kruithof, voormalig hoofd voorlichting van de VVD.

Kruithof kent Rutte als weinig anderen. Hij was jarenlang zijn rechterhand. Hij is ook een van de schaarse VVD’ers die openlijk kritisch op hem durft te zijn. ,,Met name bij het aannemen van VVD-bewindslieden zal Rutte echt een keer nieuwe mensen moeten nemen. In plaats van mensen die mislukken op de ene post weer op een andere post neerzetten”, stelt hij.

Die ‘Rutte-carrousel’ ontstond niet zomaar. Kruithof: ,,Mark wil altijd mensen om zich heen hebben die hij vertrouwt. ‘Nieuwe mensen vertrouwt Mark per definitie niet bij voorbaat’. Dat vindt hij niet prettig. Hij moet leren loslaten, minder controlfreak zijn.’’

Mark wil altijd mensen om zich heen hebben die hij vertrouwt. Nieuwe mensen vertrouwt hij per definitie niet bij voorbaat, aldus Henri Kruithof, Voormalig hoofd voorlichting VVD

Vers bloed dus. Ook in het tweede paarse kabinet werd dat medicijn gebruikt. PvdA-burgemeester Bram Peper werd toen weggeplukt van het Rotterdamse stadhuis en minister van Binnenlandse Zaken gemaakt. Hij ziet net als Kruithof de controledrift van Rutte als diens achilleshiel. ,,Rutte moet onafhankelijker worden van mensen die een functie van hem verwachten.”

Genoeg

Behalve de premier willen ook de partijleiders van CDA, D66 en ChristenUnie nieuwe gezichten in Rutte IV. Vooral Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) snakten negen maanden geleden nog naar een nieuwe rol in een kabinet met andere partijen (Kaag) of sorteerden voor op de oppositie (Segers).

Van elkaar hadden ze toch echt wel genoeg gekregen na een coronacrisis en het eeuwige coalitieoverleg op maandagochtend. Een doorstart van het huidige kabinet vergeleek Kaag met een geparkeerde auto, die gaat ‘roesten als je hem te lang niet gebruikt’.

Nu zitten ze straks – waarschijnlijk – toch met elkaar in datzelfde karretje. 

DEN HAAG - (VLNR) Sophie Hermans (VVD), Sigrid Kaag (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Pieter Heerma (CDA) tijdens het debat over het eindverslag van informateur Johan Remkes over het formatieproces. A
DEN HAAG – (VLNR) Sophie Hermans (VVD), Sigrid Kaag (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Pieter Heerma (CDA) tijdens het debat over het eindverslag van informateur Johan Remkes over het formatieproces. A © ANP

Samen schwung vinden zal een uitdaging worden, zo leert opnieuw de geschiedenis. Ook in 2006 waren regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie op zoek naar nieuw elan. Het vierde kabinet van Jan Peter Balkenende kwam met het idee om voordat er geregeerd werd te gaan praten met de mensen in het land. Toenmalig spindoctor Jack de Vries zal herhaling van zo’n 100-dagentournee in elk geval niet aanraden. ,,Nee, dat is toen als een boemerang teruggekomen.’’

Maar wat dan wel? De Vries: ,,Door de aanbevelingen van oud-informateur Herman Tjeenk Willink te volgen.” Dus beter uitvoerbare regelgeving en een overheid die zich dienstbaar opstelt. ,,Want de coalitiepartijen zijn hetzelfde en de poppetjes zullen grotendeels ook hetzelfde zijn, dus daar kan het nieuwe elan niet van komen.”

Is Rutte de man die dat kan uitdragen? De Vries: ,,Van Rutte is weleens gezegd: hij is een kameleon. Dat kan hij nu in zijn voordeel gebruiken. Hij kan weer een andere Rutte laten zien. Maar zeg mij wie op dit moment een betere premier van Nederland zou zijn?’’

Maar zeg mij wie op dit moment een betere premier van Nederland zou zijn?, aldus Jack de Vries, Spindoctor vierde kabinet Jan Peter Balkenende

Persoonlijk

Hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen van de Radboud Universiteit ziet nog een ander obstakel. D66 en CDA waren in de vorige coalitie nog even groot, maar Kaag won zetels en Wopke Hoekstra (CDA) verloor. Daardoor zijn de onderlinge verhoudingen niet per se beter geworden.

Ze doet de onderhandelaars twee oplossingen aan de hand. Een inhoudelijke en een persoonlijke. ,,Wat belangrijk is voor nieuw elan is dat er iets nieuws in de plannen zit waardoor het voor iedereen duidelijk is dat het geen voortzetting is van het oude beleid.’’

Belangrijk dat er iets nieuws in de plannen zit, waardoor het voor iedereen duidelijk is dat het geen voortzet­ting is van oude beleid, aldus Carla van Baalen, Hoogleraar parlementaire geschiedenis Radboud Universiteit

Haar persoonlijke oplossing: ,,Dat de politiek leiders in de Kamer gaan zitten en niet meer in het kabinet.’’

Dat zou betekenen dat Hoekstra, Kaag en Segers in de Tweede Kamer blijven, en van daaruit het profiel van hun partij in de nieuwe politieke bestuurscultuur bewaken en tegelijkertijd het kabinet controleren.

Peper (PvdA) ziet een drastischer oplossing in de persoonlijke sfeer. ,,Er moet grofweg voor driekwart nieuwe mensen in”, stelt hij. ,,Dat zou de geloofwaardigheid van het nieuwe kabinet ten goede komen.”

Lees: Vers bloed in Rutte IV? ‘Nieuwe mensen vertrouwt Mark per definitie niet bij voorbaat’ AD 05.12.2021

Lees: Partijleden vrezen dat de VVD links afslaat in de onderhandelingen Trouw 04.12.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 116 – Voortgang onderhandelingen 27.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 115 – Voortgang onderhandelingen 25.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 114 – Tussenstand onderhandelingen 23.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

december 5, 2021 - Posted by | Uncategorized

7 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderh… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 118 – Voortgang onderhandelingen 06.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 6, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderh… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 119 – Voortgang onderhandelingen 09.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 9, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderh… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 120 – Tussenstand onderhandelingen 10.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 11, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderh… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 121 – Eindstand onderhandelingen 13.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 14, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderh… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 123 – presentatie Regeerakkoord 15.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 16, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderh… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 124 – debat 2e kamer over het Regeerakkoord 16.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 16, 2021

 7. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 117 – Voortgang onderh… […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van het nieuwe Kabinet – deel 125 – 17.12.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | december 18, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: